Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1208001
  Бережнюк О. "Провалили" українську // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 2


  У 237 українських школах більше десятка випускників не здали ЗНО з української мови та літератури.
1208002
  Зварун Б. "Провальна" медіація. Чому не ухвалили профільний закон та чи є в ньому потреба? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 22-23
1208003
  Гон О. "Прованс" Юрія Клена й Езри Панда // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 206-213. – ISBN 978-966-193-016-1
1208004
  Крачун Алина "Прованс, очаровавшиий Ван Гога" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 16-17 : фото
1208005
  Задорожна-Княгницька Леніна "Провінційний університет для бідних": Глухівський вчительський інститут 1874-1917 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 174-178. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статтю присвячено аналізу діяльності викладачів Глухівського вчительського інституту 1874-1917 років, який є одним із перших вищих педагогічних закладів України. Розкрито своєрідність форм, методів та засобів фахової підготовки майбутнього вчителя в ...
1208006
  Соколов Б. "Провокація" Навального // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 березня (№ 53)


  Неважливо, за що або проти чого виступили демонстранти, важливо, що виросло покоління, яке вимагає змін.
1208007
   Проблемы эвалюции литосферы. – М, 1985. – 40с.
1208008
  Зайцева А.А. Проблемы эволюции поэтического творчества Яна Коллара : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зайцева А.А. ; Ин-т славяноведения АН СССР. – Москва, 1966. – 18 с.
1208009
   Проблемы эволюции физиологических функций. – Москва-Л, 1958. – 235с.
1208010
   Проблемы эволюции функций и энзимохимии процессов возбуждения. – М, 1961. – 403с.
1208011
   Проблемы эволюции, популяционной изменчивости и систематики растений. – Ленинград, 1991. – 132с.
1208012
   Проблемы эволюционной и технической биохимии. – М, 1964. – 364с.
1208013
   Проблемы эволюционной морфологии и биохимии в систематике и филогении растений. – Киев : Наукова думка, 1981. – 207с.
1208014
   Проблемы эволюционной морфологии человека и его рас. – М, 1986. – 261с.
1208015
   Проблемы эволюционной физиологии растений. – Ленинград, 1974. – 137с.
1208016
   Проблемы экзогенного и метаморфогенного породо и рудообразования. – М, 1985. – 214с.
1208017
   Проблемы экзогенного рельефообразования : История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука
Книга 1 : Рельеф ледниковый, криогенный, эоловый, карстовый и морских побережий. – 1976. – 429 с.
1208018
   Проблемы экозогенного рельефообразования : История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука
Книга 2 : Поверхности выравнивания, аккумулятивные равнины, речные долины. – 1976. – 319 с.
1208019
  Сафонова В.И. Проблемы экологизации экономики аграрного природопользования // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2010. – Вип. 132 : Економічні науки. – С. 25-35
1208020
   Проблемы экологии : общегосударственный научно-технический журнал. – Донецк : ДонГТУ, 1998-
№ 2. – 1999
1208021
   Проблемы экологии : общегосударственный научно-технический журнал. – Донецк : ДонГТУ, 1998-
№ 1. – 2001
1208022
   Проблемы экологии : Общегосударственный научно-технический журнал. – Донецк : ДонГТУ, 1998-
№ 1. – 2002
1208023
  Мамедов Н.М. Проблемы экологии : некоторые актуальные аспекты / Н.М. Мамедов. – М, 1989. – 48с.
1208024
  Северцов С.А. Проблемы экологии животных : неопубликованные работы / С.А. Северцов. – Москва
Т. 1. – 1951. – 172с.
1208025
   Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : Межведомственный сборник научных робот. – Донецк : ДонНУ, 1998-
Вып.3. – 2003
1208026
   Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : Межведомственный сборник научных робот. – Донецк : ДонНУ, 1998-
Вып.4. – 2004. – резюме - англ., укр. мовами
1208027
   Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : Межведомственный сборник научных робот. – Донецк : ДонНУ, 1998-
Вып.5. – 2005. – резюме - англ., укр. мовами
1208028
   Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : Межведомственный сборник научных робот. – Донецк : ДонНУ, 1998-
Вып. 6. – 2006. – резюме - англ., укр. мовами
1208029
   Проблемы экологии позвоночных Сибири. – Кемерово, 1978. – 207с.
1208030
   Проблемы экологии полярных областей. – Москва : Наука, 1983. – 108с.
1208031
   Проблемы экологии Прибайкалья : (Иркутск, 5-10 сентября 1988 г.): Тезисы докладов. – Иркутск
Ч. 1. – 1988. – 141 с.
1208032
   Проблемы экологии Прибайкалья : (Иркутск, 5-10 сентября 1988 г.): Тезисы докладов. – Иркутск
Часть 2. – 1988. – 141с.
1208033
   Проблемы экологии Прибайкалья : (Иркутск, 5-10 сентября 1988 г.): Тезисы докладов. – Иркутск
Часть 4. – 1988. – 143с.
1208034
   Проблемы экологии, геоботаники, ботанической географии и флористики. – Ленинград : Наука, 1977. – 226с.
1208035
  Ойзерман Т.И. Проблемы экологии: генезис идей и современность // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.3-12. – ISSN 0132-1625
1208036
  Чапек В.Н. Проблемы экологического менеджмента в период становления и развития рыночных отношений // Экономика природопользования : Учеб. пособие для студ.высших учебных завед.обуч. по эконом.спец. / В.Н. Чапек. – Москва : Приор, 2000. – С. 21-44. – ISBN 5-7990-0199-0
1208037
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 6. – 1985. – 245с.
1208038
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 8. – 1985. – 281с.
1208039
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 11. – 1988. – 285с.
1208040
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 13. – 1991. – 314с.
1208041
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 14. – 1992. – 263с.
1208042
  Субоцкий Ю.В. Проблемы экономии и бережливости в хозяйственной работе. / Ю.В. Субоцкий. – Москва, 1983. – 44с.
1208043
  Кожевникова Л.А. Проблемы экономики библиотечного дела на современном этапе // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 170-184
1208044
  Студенский Г.А. Проблемы экономики и географии сельского хозяйства / Г.А. Студенский. – М, 1927. – 301с.
1208045
  Синько В.И. Проблемы экономики качества продукции / В.И. Синько. – Москва : Экономика, 1971. – 263 с.
1208046
  Мальков Эдуард Дмитриевич Проблемы экономических отношений развитых капиталистических стран с социалистическими государствами : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Мальков Эдуард Дмитриевич; Науч.-исслед. коньюнктурный ин-т. – М., 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1208047
  Щетинин В.Д. Проблемы экономических отношений социалистических стран с экономически слаборазвитыми странами : Автореф... Канд.экон.наук: / Щетинин В.Д.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – Москва, 1961. – 16л.
1208048
  Самборский Владимир Иванович Проблемы экономического анализа в управлении предприятиями и объединениями : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.00.12 / Самборский Владимир Иванович; МВ и ССО УССР. Киевский институт нар. хоз-ва. – К., 1981. – 44л.
1208049
  Житная И.П. Проблемы экономического анализа основных производственных фдндов в промышленности : Автореф... докт. экон.наук: 08.00.12 / Житная И. П.; МВиССО УССР КИНХ. – Киев, 1984. – 45л.
1208050
  Быков Г.Н. Проблемы экономического развития арабских нефтяных государств в 80-х годах / Г.Н. Быков, Р.Ш. Керимов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 88-94. – (Международные отношения и международное право ; № 26)
1208051
  Ляликов С.В. Проблемы экономического развития современного государственно-пономолистического капитализма и их отражение в буржуазных теориях роста. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Ляликов С.В.; МВ и ССО УССр. Одес. ин-т нар. хоз. – Одесса, 1981. – 25л.
1208052
  Кременюк В.А. Проблемы экономического развития современной Камбоджи. : Автореф... канд. эконом.наук: / Кременюк В.А.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений. – М., 1967. – 19л.
1208053
  Наджмеддин Дауд Мохамед Проблемы экономического сотрудничества между странами Тропической Африки и государствами Арабского Востока : Дис... канд. экономическихнаук: 08.00.14 / Наджмеддин Дауд Мохамед; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Г.Шевченко. Украинский институт международных отношений. – К., 1993. – 109л. – Бібліогр.:л.99-105
1208054
  Пушин И.Д. Проблемы экономического стимулировани социалистического производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пушин И.Д.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1967. – 17л.
1208055
  Дулаева Р.А. Проблемы экономической географии Северо-Осетинской АССР : Автореф... Канд.геогр.наук: 691 / Дулаева Р.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 28л.
1208056
  Тищенко А.М. Проблемы экономической деколонизации освободившихся стан Африки / А.М. Тищенко, Дж. Авайте // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 78-82. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
1208057
  Авайте Джеймс Франк Тетте Проблемы экономической деколонизации освободившихся стран (на примере западной Африки) : Дис... канд. экон. наук: 08.00.14 / Авайте Джеймс Франк Тетте ; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 261л. – Бібліогр.:л.185-229
1208058
  Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Кондратьев Н.Д. ; [редкол.: Л.И. Абалкин (отв. ред.) и др.; Ин-т экономики АН СССР, Отд-ние экономики АН СССР]. – Москва : Экономика, 1989. – 523 с. – Библиогр. в примеч.: с. 451-501. – (Экономическое наследие)
1208059
  Чифрин Г.И. Проблемы экономической интеграции в Азии: возможности, трудности и пределы. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.14 / Чифрин Г.И.; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1981. – 38л.
1208060
  Романова З.И. Проблемы экономической интеграции в Латинской Америке / З.И. Романова. – Москва, 1965. – 252с.
1208061
   Проблемы экономической науки и практики : Сборник статей, посвященный 95-летию акад. С.Г. Струмилина. – Москва : Наука, 1972. – 312 с.
1208062
  Габибуллаев Э.Ш. Проблемы экономической эффективности вступления Азербайджана в ВТО // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 61-63. – Библиогр.: 4 назв
1208063
  Кульвец П.А. Проблемы экономической эффективности использования научно-технического потенциала / П.А. Кульвец. – Вильнюс, 1978. – 188с.
1208064
  Соболев Александр Сергеевич Проблемы экономической эффективности комплексной механизации и автоматизации производства. (На материалах машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Соболев Александр Сергеевич; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра сов. экономики и основ науч. упр. нар. хоз-вом. – М., 1976. – 21л.
1208065
   Проблемы экспериментальной биологии. – Москва : Наука, 1977. – 332с.
1208066
  Левицкий В.В. Проблемы экспериментальной семасиологии : Дис... докт. филол.наук: / Левицкий В. В.; МВиССО УССР, Чернов. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 398л. – Бібліогр.:л.347-398
1208067
  Серженко В.В. Проблемы экспорта юго-восточной Азии. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Серженко В.В.; АН СССР. ин-т востоковедения. Спец. совет по экон. наукам. – М., 1980. – 19л.
1208068
  Рыжов Ю.А. Проблемы электродинамики хаотически неоднородных сред : Автореф... докт. физ.-мат. наук: 01.04.03 / Рыжов Ю.А.; МВ и ССО РСФСР. Горьков. науч.-исслед. радиофиз. ин-т. – Горький, 1980. – 37л.
1208069
  Зубрилин А.А. Проблемы электронного обучения в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 6. – С. 29-33. – ISSN 0869-561Х


  Обосновывается, почему массовое внедрение электронного обучения в вузы может иметь негативные последствия. Показываются проблемы, которые ожидают участников образовательного процесса при использовании электронного обучения. Даются рекомендации по ...
1208070
  Кессиди Ф.Х. Проблемы эллинопонтийцев Советского Союза // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 104-110
1208071
  Розов М.А. Проблемы эмпирического анализа научных знаний / М.А. Розов ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : Наука, 1977. – 222 с. : черт. – Список лит.: с. 219-221 (71 назв.)
1208072
  Смирнов В.И. Проблемы эндогенной металлогении. / В.И. Смирнов. – Москва, 1965. – 20с.
1208073
  Кошелев В.А. Проблемы Эрдеша-Секереша в комбинаторной геометрии : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Кошелев В.А. ; РАН; Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2009. – 12 с. – Бібліогр.: 6 назв
1208074
  Шестаков В.П. Проблемы эстетического воспитания / В.П. Шестаков. – М, 1962. – 120с.
1208075
  Городецкая Ю.А. Проблемы эстетического воспитания школьников в условиях развития отечественной педагогической системы // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
1208076
  Роговер Е.С. Проблемы эстетического образования на уроках литературы в средней школе : Уч. пособие / Е.С. Роговер. – Л., 1974. – 208с.
1208077
   Проблемы этапности развития органического мира. – Ленинград : Наука, 1978. – 224с.
1208078
  Матковская И.Я. Проблемы этики в трудах Г.В.Плеханова : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Матковская И.Я.; Моск. гос. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1968. – 19л.
1208079
  Бицадзе Ш.И. Проблемы этики в философии В.Г.Белинского. : Автореф... Доктора философ.наук: / Бицадзе Ш.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 92л.
1208080
  Голдованский Ярослав Антонович Проблемы этимологической идентификации лексических заимствований (на материалах англицизмов в украинском языке) : fвтореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Голдованский Ярослав Антонович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 21 с.
1208081
  Виноградова Ольга Проблемы этнической идентичности и их отражение в современном крымскотатарском мифе // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1208082
  Пиоро Игорь Станиславович Проблемы этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03, 07.00.06 / Пиоро Игорь Станиславович; КГУ. – Киев, 1989. – 18с.
1208083
  Пиро Игорь Станиславович Проблемы этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03, 07.00.06 / Пиро Игорь Станиславович; КГУ. – К., 1989. – 18л.
1208084
  Хомич Л.В. Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев. / Л.В. Хомич. – Л., 1976. – 189с.
1208085
  Гончаренко А.И. Проблемы эффективного использования бюджета времени колхозников : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Гончаренко А.И.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ научного управления социалистической экономикой. – М., 1972. – 22л.
1208086
  Василенко В.Ф. Проблемы эффективного использования экономического потенциала региона // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 31-41. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1208087
  Сидорова Е.А. Проблемы эффективности бюджетно-финансовой политики ЕС внутри и вне зоны евро // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 80-106. – ISSN 0235-5620
1208088
  Савичев Г.П. Проблемы эффективности законодательства в транспортных обязательствах / Г.П. Савичев. – Москва, 1979. – 151 с.
1208089
  Игнатьев Алексей Михайлович Проблемы эффективности концентрации промышленного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Игнатьев Алексей Михайлович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1977. – 24л.
1208090
  Бойко А.И. Проблемы эффективности наказаний беизоляции осужденных от прежней социальной среды : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.08 / Бойко А. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 21 с.
1208091
  Колтунюк С.В. Проблемы эффективности некоторых форм научно-атеистического воспитания в современных условиях : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Колтунюк С.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма. – М., 1970. – 17л.
1208092
  Хруцкий Е Проблемы эффективности принятия решений / Е Хруцкий. – М, 1983. – 303с.
1208093
  Микульский К.И. Проблемы эффективности социалистической экономики. Из опыта хозяйственного строительства в странах СЭВ. / К.И. Микульский. – Москва, 1972. – 284с.
1208094
  Зотов Ю.В. Проблемы эффективности труда инженерно-технических работников (на прим. Волжского автомобильного завода им. 50-летия СССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.07 / Зотов Ю.В.; ВП проф. движения ВЦСПС им. Н.М.Шверника. – М., 1980. – 22л.
1208095
  Раховская Е.Н. Проблемы эффективности устной пропаганды. / Е.Н. Раховская. – М., 1970. – 32с.
1208096
  Агаев Т.С. Проблемы Юга Судана : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Агаев Т.С. ; АН СССР. – Москва, 1971. – 21с.
1208097
   Проблемы Южной и Караибской Америки. – М, 1934. – 304с.
1208098
  Мережко А. Проблемы юридической герменевтики: международное право, гражданское право, международное частное право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 16-20


  Стаття присвячена аналізу питань юридичної герменевтики в контексті міжнародного права, цивільного права та міжнародного приватного права. Автор досліджує загальні принципи та засоби тлумачення норм права, що використовуються як у праві в цілому, так і ...
1208099
   Проблемы юридической науки и правоприменения : Мат. междун. науч. конференции студ. и аспирантов (Минск,29-30 октября 1999 г.). – Минск, 1999. – 320с.
1208100
   Проблемы юридической ответственности и исполнения наказания в свете Конституции СССР. – Рязань, 1981. – 159с.
1208101
  Баранов В.М. Проблемы юридической техники в воззрениях // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 55-63. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
1208102
  Бибило В.Н. Проблемы юриспруденции : избранные труды / В.Н. Бибило. – Минск : Право и экономика, 2010. – 470 с. – (Научные труды белорусских ученых). – ISBN 978-985-442-829-1
1208103
  Абаренков В.П. Проблемы ядерного разоружения / В.П. Абаренков, Л.С. Семейко, Р.М. Тимербаев. – Москва : Наука, 1983. – 111 с. – Библиогр. в примеч.: с. 104-109
1208104
   Проблемы ядерной геофизики. – Москва : Недра, 1964. – 215с.
1208105
   Проблемы ядерной физики и космических лучей. – Харьков
Вып. 6. – 1977
1208106
   Проблемы ядерной физики и космических лучей. – Харьков
Вып. 8. – 1978
1208107
   Проблемы ядерной физики и космических лучей. – Харьков
Вып. 9. – 1978
1208108
   Проблемы ядерной физики и космических лучей. – Харьков
Вып. 10. – 1979
1208109
   Проблемы ядерной физики и космических лучей. – Харьков
Вып. 11. – 1979
1208110
   Проблемы ядерной физики и космических лучей. – Харьков
Вып. 12. – 1980
1208111
   Проблемы ядерной физики и космических лучей. – Харьков
Вып. 13. – 1980
1208112
   Проблемы ядерной физики и космических лучей. – Харьков
Вып. 14. – 1981
1208113
   Проблемы ядерной физики и космических лучей. – Харьков
Вып. 16. – 1982
1208114
   Проблемы ядерной физики и космических лучей. – Харьков
Вып. 17. – 1982
1208115
   Проблемы ядерной физики и физики элементарных частиц : сборник статей, посвященный памяти академика А.И. Алиханова. – Москва : Наука, 1975. – 381 с.
1208116
  Боровик Б. Проблемы яззыка : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 7-8
1208117
  Закиев З М. Проблемы языка и происхождения волжский татар / З М. Закиев. – Казань, 1986. – 302с.
1208118
  Леонтьева В.Н. Проблемы языка и сознания в онтологии культуротворчества // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – № 700 : Образи часу - Образи світу. – С. 110-118. – (Серія : Теорія культури та філософії науки)
1208119
   Проблемы языка и стиля. – Тула, 1977. – 125с.
1208120
   Проблемы языка и стиля А.П.Чехова. – Ростов -на-Дону, 1983. – 158 с.
1208121
  Устюгова Л. Проблемы языка и стиля в письмах А.П. Чехова // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 113-119. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
1208122
   Проблемы языка и стиля Л.Н. Толстого. – Тула, 1975. – 131с.
1208123
  Тикоцкий М.Е. Проблемы языка и стиля публицистического произведения : Автореф... докт. филол.наук: / Тикоцкий М. Е.; БГУ. – Минск, 1972. – 54л.
1208124
  Кусько Е.Я. Проблемы языка современной художественной литературы. Несобственно прямая речь в литературе ГДР / Е.Я. Кусько. – Львов, 1980. – 208с.
1208125
   Проблемы языка, науки и техники. – М, 1970. – 128с.
1208126
   Проблемы языковой вариативности : сборник обзоров. – Москва, 1990. – 189 с.
1208127
  Казаку Л. Проблемы языковой интерференции и языковая ситуация в Республике Молдова // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 2. – С. 22-29. – ISBN 978-966-438-763-4
1208128
   Проблемы языковой политики в странах Тропической Африки. – М, 1977. – 198с.
1208129
   Проблемы языкознан. и теории (на англ. яз.). – Москва
Вып. 3. – 1978
1208130
   Проблемы языкознания. – М, 1967. – 286с.
1208131
  Кошевая И.Г. Проблемы языкознания и теории английского языка / И.Г. Кошевая. – Москва, 1976. – 149 с.
1208132
   Проблемы ярусного расчленения систем фанерозоя Сибири. – Новосибирск, 1984. – 74с.
1208133
  Маммадова Г.М. Проблемы, возникающие в развитии малого и среднего предпринимательства в сельской местности Азербайджана и пути их решения // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 56-69. – ISSN 2409-9260
1208134
  Мику В. Проблемы, выявленные в результате реализации Закона об оптимизации судебной карты в Республике Молдова, и методы их решения // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 232-242. – ISBN 978-617-7096-97-8
1208135
  Костяк Ю.И. Проблемы, препятствующие развитию предпринимательства // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 115-117. – ISBN 978-966-434-364-7
1208136
  Бенедикт О.В. Проблемы, принцип действия и расчет нового способа стабилизации определений системы автоматического регулирования (САТ) : доклад представлен на 2-й Межд. конгресс ИФАК г. Безель, Швейцария 27 августа - 4 сентября 1963 г. / О.В. Бенедикт. – Москва, 1963. – 20с. : рис.
1208137
  Месхи И.С. Проблемы, проблемы!... / И.С. Месхи. – Москва, 1984. – 48с.
1208138
   Проблемы, пути и средства интенсификации учебного процесса по иностранным языкам в условиях неязыкового вуза. – Ярославль
Вып. 2. – 1979
1208139
   Проблемы, пути и средства интенсификации учебного процесса по иностранным языкам в условиях неязыкового вуза. – Ярославль, 1980. – 159с.
1208140
  Венделин А.Г. Проблемы, решаемые и создаваемые ЭВМ / А.Г. Венделин. – Таллин, 1976. – 123с.
1208141
  Коваленко Н. Проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены в спорте высших достижений // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 1. – С. 71-83. – ISSN 1992-7886
1208142
   Проблемы, связанные с кристаллогенезисом и глубинным циклом углерода / Н.В. Соболев, Н.Л. Добрецов, Э. Отани, Л.А. Тэйлор, Г.-П. Шертл, Ю.Н. Пальянов, К.Д. Литасов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 5-20 : рис. – Библиогр.: с. 15-20. – ISSN 0016-7886
1208143
   Проблемы, связанные с потребелением алкоголя. – М, 1982. – 82с.
1208144
  Шокли В. Проблемы, связанные с р-п переходами в кремнии. / В. Шокли. – Москва : Всесоюзн.ин-т науч. и тех.информации, 1961. – 76с.
1208145
  Середа Г. Проблені аспекти участі прокурора в перегляді судових рішень у косаційному порядку // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 5-9
1208146
  Терещенко О. Пробленми захисту службових творів (креслень та технічної документації) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.104-108. – ISSN 0132-1331
1208147
  Темкіжев І.Х. Пробленмні питання застосування в судовій практиці окремих положень Закону України "Про порядок погашення зобов"язань платників податків перед бюджетами тап державними цільовими фондами" // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.48-51. – ISBN 966-7784-65-7
1208148
  Брусницын Л.В. Пробленмы формирования российского законодательства о защите лиц. содействующих уголовному правосудию // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.32-41. – ISSN 0132-0769
1208149
  Мазихов Б. Проблеск : новеллы. рассказы / Борис Мазихов ; пер. с кабард. – Нальчик : Эльбрус, 1978. – 136 с.
1208150
  Хегган К. Проблеск надежды : Роман / К. Хегган. – Москва : АСТ, 1997. – 480 с. – (Интрига). – ISBN 5150001252
1208151
  Звягина Н.К. Проблески трав / Н.К. Звягина. – Москва, 1978. – 103с.
1208152
   Проблеымы экономических циклов и кризисов в буржуазной экономической науке. – М, 1988. – 192с.
1208153
   Проблмемы размещения производительных сил Казахстана : сборник статей. – Москва, 1973. – 229 с. + 4 карты
1208154
  Копіца О. Проблмні питання застосування запобіжних заходів під час судового провадження // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 112-118
1208155
   Проблмы вышей нервной деятельности. – Москва, 1949. – 691с.
1208156
  Посудиевская О.Р. Проблума tncounter (встречи/столкновения "своего" и "чужого") в рассказе Оскара Уайльда "Кентервильское привидение" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 131-146. – ISBN 966-72-77-79-8
1208157
   Пробна сесія навчить не боятися ЗНО // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 січня (№ 2). – С. 4


  "Тестування заплановано на 10 квітня, а підсумки буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 16 квітня".
1208158
  Михайлов В.Н. Пробная лавка. – Киев : Молодь, 1966. – 38с.
1208159
   Пробне тестування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  10 січня стартувала реєстрація на пробне ЗНО-2017. Вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році з одного предмета - 129 грн.
1208160
   Пробне тестування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Для участі у пробному ЗНО у 2018 році зареєструвалися 170 992 особи.
1208161
  Ромасюкова Тетяна Пробне, показове та відкрите заняття як форми підвищення педагогічної майстерності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 9 : фото
1208162
   Пробный камень. – Владимир, 1959. – 196с.
1208163
  Казакова Р.Ф. Пробный камень / Р.Ф. Казакова. – Москва : Советский писатель, 1982. – 144 с.
1208164
   Пробный камень. – Петрозаводск, 1988. – 270с.
1208165
  Есламгаев М. Пробный камень : повести и рассказы / М. Есламгаев; Хамза Есенжанов ; пер. с каз. Р.Токбергенова. – Алма Ата : Жалын, 1990. – 240 с.
1208166
  Рассел Э.Ф. Пробный камень / Э.Ф. Рассел. – Москва, 1991. – 57с.
1208167
  Кинзбурская И.Б. Пробный камень. / И.Б. Кинзбурская. – Х., 1963. – 222с.
1208168
  Новокрещенных И.Ф. Пробный камень. Стихи / И.Ф. Новокрещенных. – Иркутск, 1965. – 49с.
1208169
  Хлебосолова О.А. Пробный тест по курсу "География России: природа" (УІІІ класс) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 41-42 : Табл. – ISSN 0016-7207
1208170
  Халаф В.А. Пробовідбір і пробопідготовка у хроматографії : навч. посібник для студентів хім. спец. ВНЗ / В.А. Халаф, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 234, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 228-229. – Бібліогр.: с. 222-227. – ISBN 978-966-439-765-7
1208171
   Пробой диэлектриков и полупроводников : межвуз. научно-тем. сб. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1980. – 154с.
1208172
  Волькенштейн Ф.Ф. Пробой жидких диэлектриков / Ф.Ф. Волькенштейн. – Москва-Ленинград : ГТТИ, 1934. – 92 с.
1208173
  Дунаев О.А. Пробой меднозакисных выпрямителей / О.А. Дунаев, П.В. Шаравский. – Л., 1936. – 1057-1064с.
1208174
  Уайтхед С. Пробой твердых диэлектриков / С. Уайтхед. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 270 с.
1208175
  Воробьев Г.А. Пробой тонких диэлектрических пленок / Г.А. Воробьев, В.А. Мухачев. – Москва : Советское радио, 1977. – 72 с.
1208176
   Пробоотбирание и анализ благородных металлов. – Москва : Металлургия, 1968. – 400 с.
1208177
  Трохименко О.М. Пробопідготовка біологічних рідин водорозчинними третинними амінами для визначення неорганічих комонентів // Тези доповідей Київської конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2022" : 26-28 жовт. 2022, Київ : [збірка тез доп.] / "Сучасні Тенденції 2022", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 86. – ISBN 978-966-999-298-7
1208178
  Зима С.В. Пробопідготовка майонезів торгової марки "Торчин-продукт" для хроматографічного визначення кадмію, кобальту, купруму, меркурію, ніколу, плюмбуму і цинку / С.В. Зима, Л.І. Савранський, О.М. Щербакан // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2001. – С. 213-217. – (Серія "Хімія" ; вип. 6). – ISSN 0869-0782
1208179
  Трохименко О.М. Пробопідготовка у середовищі гідроксиду тетраметиламонію для наступного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 1/2. – С. 4-17. – ISSN 1991-0290


  Розглянуто публікації з пробопідготовки розчинами гідроксиду тетраметиламонію для наступного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів в біологічних зразках рослинного та тваринного походження і об"єктах довкілля (води, грунти, донні ...
1208180
  Трохименко О.М. Пробопідготовка у середовищі сильних основ для наступного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів / О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – C, 158-171. – ISSN 1991-0290


  Розглянуто публікації за останні два десятиріччя з пробопідготовки розчинами сильних основ для визначення як валового вмісту, так і вмісту співіснуючих форм аналітів. Показано, що си,льнолужне середовище придатне для переведення в розчин металів, ...
1208181
   Пробоподготовка в микроволновых печах / Л.Б. Джесси, Г.М. Кингстон, Э.Д. Низ, М.Дж. Коллинз, С.А. Мэттес, Р.Т. Уайт. – Москва : Мир, 1991. – 333 с.
1208182
  Мак-Кормик Пробразование энергии волн. / Мак-Кормик. – М, 1985. – 137с.
1208183
  Торомански К. Пробудената равнина / К. Торомански. – София, 1954. – 244с.
1208184
  Белев К. Пробудени планини : роман / Белев К. – София : Физкультура, 1955. – 292 с.
1208185
  Лозко Г.С. Пробуджена Енея : Європейський етнорелігійний ренесанс / Галина Лозко. – Харків : Див, 2006. – 464с. – ISBN 966-8504-20-8
1208186
  Курін О.С. Пробуджена Індія. / О.С. Курін. – К., 1958. – 44с.
1208187
  Калинець І. Пробуджена муза : Поезії / Ігор Калинець. – Варшава : ; Об"єднання українців у Польщі; Видавництво Канадського ін-ту укр. студій, 1991. – 462с. : іл. – ISBN 83-00-03436-6
1208188
  Могильна Ю. Пробуджена свідомість (І зовсім не Юда) : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 89-90
1208189
  Поліщук В.В. Пробуджена тиша / В.В. Поліщук. – Харків : Прапор, 1965. – 32 с.
1208190
  Мигаль Т.С. Пробуджене місто / Т.С. Мигаль. – Львів, 1976. – 159с.
1208191
  Козлов-Качан Пробуджений пострілом ранок / Козлов-Качан. – Ужгород, 1968. – 222с.
1208192
  Довжок Т. Пробуджений... Пізня лірика Чеслава Мілоша // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 148-152. – ISBN 978-966-3888-379-3
1208193
  Сов"як М.І. Пробудження / М.І. Сов"як. – Львів : Каменяр, 1979. – 79 с.
1208194
  Колесник Ігор Пробудження в дзен-буддизмі як мета трансформаційного процесу // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 201-206. – ISSN 1728-3671
1208195
  Вільний В.М. Пробудження весни / В.М. Вільний. – Київ, 1960. – 160 с.
1208196
  Сидоренко Віктор Пробудження всіх чуттів. Карлови-Вари : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 50-51
1208197
  Зайцева І. Пробудження Галатеї. Парадоксаліст Б. Шоу в жанрі мюзиклу // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 4 (430), квітень. – С. 23-26
1208198
  Куршин Олена Пробудження гір : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 148-151 : Фото
1208199
  Дюрас М. Пробудження Лол В. Штайн = Le ravissement de Lol. V. Stein : роман / Маргарит Дюрас ; пер. [з фр.] Дарії Бібікова. – Київ : Факт, 2006. – 151, [4] с. – Пер. за вид.: Le ravissement de Lol. V. Stein: roman / Marguerite Duras. Paris: Edition Gallimard, 1964. - Парал. тит. арк. фр. - Сер. засновано у 2002 р. – (Сучасний французький жіночий роман). – ISBN 966-359-074-2


  Персонажі роману намагаються уникнути самотності і віднайти сенс життя через абсолютне кохання, кохання неможливе, що межує з небуттям та божевіллям
1208200
  Богданович Л.А. Пробудження почуттів : наук.-публіцист. нариси про морал. виховання молоді : пер. з рос. / Л.А. Богданович. – Київ : Молодь, 1983. – 119 с. : іл.
1208201
  Саакашвілі М.Н. Пробудження сили : уроки Грузії - заради майбутнього України / Михайло Саакашвілі. – Харків : Фоліо, 2017. – 376, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-03-7813-1
1208202
  Маруня П.Ю. Пробудження. / П.Ю. Маруня. – Дніпропетровськ, 1973. – 166с.
1208203
  Русначенко А.М. Пробудження: Робітничий рух на Україні в 1989-1993 роках. / А.М. Русначенко. – К., 1995. – 226с.
1208204
  Русначенко А.М. Пробудження: Робітничий рух на Україні в 1989-1993 роках. / А.М. Русначенко. – К.
кн. 2. – 1995. – 376с.
1208205
  Берестов В.Д. Пробудить гениальность : о детской литературе, детском чтении и психологии детства : Статьи. Воспоминания. Беседы. Стихи / Валентин Берестов. – Ярославль : Академия развития, 2007. – 288 с., [ 16 ] с. илл. : ил. – ISBN 978-5-7797-0382-6
1208206
  Гедра В Пробуждается слово : стихи / В Гедра; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 126 с.
1208207
  Ван-дер-Варден Пробуждающаяся наука ІІ. Рождение астрономии : пер. с англ. / Ван-дер-Варден. – Москва : Наука
2 : Рождение астрономии. – 1991. – 384 с.
1208208
  Ван Пробуждающаяся наука. / Ван, дер Варден Бартел Лендерт. – Москва, 1959. – 459с.
1208209
  Кликс Ф. Пробуждающееся мышление : История развития человеческого интеллекта / Ф. Кликс. – 2 - е изд., перераб. и доп. – Київ : Вища школа, 1985. – 295с.
1208210
  Кликс Ф. Пробуждающиеся мышления / Ф. Кликс. – Москва, 1983. – 302 с.
1208211
  Фролов А. Пробуждение / А. Фролов. – Х
Ч. 1. – 1923. – 208с.
1208212
  Фролов А. Пробуждение / А. Фролов. – Х
Ч. 2. – 1923. – 112с.
1208213
  Дугин А П. Пробуждение / А П. Дугин, . – Иваново, 1952. – 135с.
1208214
  Гусейн Мехти Пробуждение : роман / Мехти Гусейн; пер. с азерб. Д.Мир-Яхьяева. – Москва : Советский писатель, 1955. – 288 с.
1208215
  Губанов П.П. Пробуждение / П.П. Губанов. – Л, 1958. – 143с.
1208216
  Липкан А.М. Пробуждение : роман / А.М. Липкан. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 414 с.
1208217
  Рыбаков М.А. Пробуждение / М.А. Рыбаков. – М, 1958. – 306с.
1208218
  Дугин А П. Пробуждение / А П. Дугин, . – Иваново, 1961. – 372с.
1208219
  Караславов Г. Пробуждение / Г. Караславов. – Москва, 1961. – 448 с.
1208220
  Жупанчик О. Пробуждение / О. Жупанчик. – Москва, 1961. – 176 с.
1208221
  Рыбаков М.А. Пробуждение / М.А. Рыбаков. – М, 1962. – 492с.
1208222
  Саган-оол О.К. Пробуждение / О.К. Саган-оол. – Кызыл, 1962. – 170 с.
1208223
  Кочура Панас Пробуждение / Кочура Панас. – Свердловск, 1962. – 28 с.
1208224
  Герасимов М.Н. Пробуждение / М.Н. Герасимов. – Москва, 1965. – 270с.
1208225
  Атаян Р.А. Пробуждение : роман / Атаян Р.А. ; авториз. пер. с армян. Асмик Таронян. – Москва : Советский писатель, 1966. – 276 с. : портр.
1208226
  Шабай М. Пробуждение : романы. повести, рассказы / Мин Шабай; пер. с татар. Г.Политыко. – Москва : Советская Россия, 1967. – 187 с.
1208227
  Рыбаков М.А. Пробуждение / М.А. Рыбаков. – М, 1968. – 712с.
1208228
  Притчина Е.А. Пробуждение / Е.А. Притчина. – М., 1968. – 104с.
1208229
  Домашевич В.М. Пробуждение : повести, рассказы, очерк / Владимир Домашевич ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1973. – 351 с.
1208230
  Федоров П.И. Пробуждение / П.И. Федоров. – М., 1975. – 320с.
1208231
   Пробуждение : Рассказы ирландских писателей. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 480с.
1208232
  Сабило И.И. Пробуждение / И.И. Сабило. – Л, 1977. – 176с.
1208233
  Липкан А.М. Пробуждение : роман / А.М. Липкан; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1978. – 480 с.
1208234
   Пробуждение. – Казань, 1978. – 304с.
1208235
  Боотур Б. Пробуждение : роман / Б. Боотур; авториз. пер. с якут. В.Кочеткова. – Москва : Современник
кн. 1. – 1978. – 352 с.
1208236
  Гаглойты В.М. Пробуждение : роман / В.М. Гаглойты; пер. с осет. Е.М.Воробейчика. – 2-е. – Цхинвали : Ирыстон, 1980. – 488 с.
1208237
   Пробуждение. – Свердловск, 1981. – 224с.
1208238
   Пробуждение. – М, 1984. – 128с.
1208239
  Боотур Б. Пробуждение : роман / Б. Боотур; пер. с якут. В.Кочеткова. – Москва : Современник
кн. 2. – 1984. – 319 с.
1208240
  Учватов Н.И. Пробуждение : роман / Николай Учватов ; пер. с морд.-мокша В.Полуяна. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1989. – 254 с.
1208241
  Бабель И.Э. Пробуждение : очерки, рассказы, киноповесть, пьеса / Бабель И.Э. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 432 с.
1208242
  Надточий Ю.С. Пробуждение / Ю.С. Надточий. – Свердловск, 1991. – 234с.
1208243
   Пробуждение. – М, 1992. – 47с.
1208244
  Браун С. Пробуждение : Роман / С. Браун. – Москва : АСТ, 1996. – 304 с. – ISBN 5-697-00019-7
1208245
  Хаит В. Пробуждение : Рассказы-воспоминания // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 8. – С. 106-119. – ISSN 0131-8136
1208246
  Дубинский А.М. Пробуждение Азии. Буржуазные революции в Иране, Турции и Китае. Национально-освободительная борьба народов Индии в конце XIX- начале XX века / А.М. Дубинский, Н.М. Лавров. – М : ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1958. – 64 с.
1208247
  Шваков А.В. Пробуждение Аравии. / А.В. Шваков. – М., 1969. – 144с.
1208248
  Тедески П. Пробуждение Африки / П. Тедески. – М., 1952. – 112с.
1208249
  Сазонов А.А. Пробуждение большого Сфинкса / А.А. Сазонов. – Ставрополь, 1971. – 80 с.
1208250
  Залыгин С.П. Пробуждение великана / С.П. Залыгин. – Новосибирск, 1959. – 132с.
1208251
  Тычина Павло Пробуждение весны : Книга стихов / Тычина Павло. – Москва : Мол. гвардия, 1948. – 110с.
1208252
  Жиров Х.Д. Пробуждение гор : роман / Х.Д. Жиров; пер. с абазин. – Ставрополь, 1970. – 151 с.
1208253
  Жиров Х.Д. Пробуждение гор : роман / Х.Д. Жиров. – Москва : Советский писатель, 1971. – 208 с.
1208254
  Жиров Х. Пробуждение гор : роман / Х. Жиров; пер.с абазин. – Черкесск, 1982. – 176 с.
1208255
  Харламова Татьяна Пробуждение добрых чувств : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 42-43 : Фото
1208256
  Халфин Ю.А. Пробуждение души. / Ю.А. Халфин. – М., 1985. – 80с.
1208257
  Попов В.С. Пробуждение души. / В.С. Попов. – М, 1990. – 189с.
1208258
  Райков А.В. Пробуждение Индии / А.В. Райков. – Москва, 1968. – 162с.
1208259
  Монахов Антон Пробуждение Ктулху. Древние вирусы под тающей мерзлотой.Угроза с Севера // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 68-72 : фото
1208260
  Сологуб Г.П. Пробуждение личности / Г.П. Сологуб. – 2-е, испр. и доп. – М., 1987. – 207с.
1208261
  Доржелес Р. Пробуждение мёртвых / Р. Доржелес. – Ленинград, 1924. – 304 с.
1208262
  Эвентов И.С. Пробуждение новых сил / И.С. Эвентов. – Л, 1977. – 231с.
1208263
  Гегечкори Г. Пробуждение птиц : стихи / Г. Гегечкори; пер. с груз. Ю.Мориц. – Москва : Советский писатель, 1981. – 80 с.
1208264
  Пуляев А.В. Пробуждение творческого интереса к математике у подростков и юных учащихся. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Пуляев А.В.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 16л.
1208265
   Пробуждение угнетенных. – М, 1968. – 520с.
1208266
  Богданович Л.А. Пробуждение чувств / Л.А. Богданович. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 135 с. – (Юность: твой большой мир)
1208267
  Фролов А. Пробуждение. / А. Фролов. – Тула, 1925. – 62с.
1208268
  Метелева Ф.Н. Пробуждение. / Ф.Н. Метелева. – Ижевск, 1955. – 140с.
1208269
  Кудрявская Л.Б. Пробуждение. / Л.Б. Кудрявская. – Ужгород, 1967. – 21с.
1208270
  Ялымов Н.А. Пробуждение. / Н.А. Ялымов. – Фрунзе, 1970. – 111с.
1208271
  Цессарский А.В. Пробуждение. / А.В. Цессарский. – М, 1972. – 112с.
1208272
  Гойгов Пробуждение. / Гойгов, А.-Г.С. – Грозный, 1981. – 216с.
1208273
  Шварц В. Пробуждение. / В. Шварц. – М., 1985. – 319с.
1208274
  Силантьев В.И. Пробужденная сельва / В.И. Силантьев. – М., 1983. – 126с.
1208275
  Каст Ф.К. Пробужденный / Филис Каст + Кристин Каст ; [пер. с англ. В.А. Максимовой]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 462, [2] с. – Пер. изд.: The house of night / P.C. Cast, K. Cast. New York : St.Martin"s Griffin, 2010. – (Дом ночи). – ISBN 978-5-373-04219-2
1208276
  Мусрепов Г.М. Пробужденный край : роман / Габит Мусрепов ;. – Москва : Художественная литература, 1977. – 464 с.
1208277
  Губанов П.П. Пробужедние / П.П. Губанов. – М, 1990. – 316с.
1208278
   Пров Михайлович Садовский -- Народный артист СССР лауреат Сталинской премии. – М., 1949. – 12с.
1208279
  Кара-Мурза Пров Михайлович Садовский / Кара-Мурза. – М.-Л., 1948. – 67с.
1208280
  Клинчин А.П. Пров Михайлович Садовский / А.П. Клинчин, П.М. Клинчин. – Москва : Знание, 1968. – 31 с.
1208281
  Дурылин С.Н. Пров Михайлович Садовский. Жизнь и творчество. 1874-1947 / С.Н. Дурылин. – Москва : Искусство, 1950. – 340 с.
1208282
  Эфрос Н.Е. Пров Садовский / Н.Е. Эфрос. – Пб., 1920. – 47с.
1208283
  Филиппов В.А. Пров Садовский / В.А. Филиппов. – М, 1943. – 24с.
1208284
  Попелюшко В. Провадження in absentia у кримінальному процесі Німеччини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 34-42. – ISSN 1026-9932
1208285
  Бевзенко В.М. Провадження адміністративного процесу: поняття та види // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С. 91-98
1208286
  Свєтлічний І. Провадження в антикорупційних справах. Судова практика / І. Свєтлічний, Я. Зейкан // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 5/6. – С. 89-110
1208287
  Золотарьова Наталія Іванівна Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин : Дис...канд.юридичних наук:12.00.07 / Золотарьова Наталія Іванівна; Київський ін-т внутрішніх справ. – Київ, 2000. – 204л. + Додатки:л.192-204. – Бібліогр.:л.179-191
1208288
  Золотарьова Н.І. Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.07 / Золотарьова Н.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1208289
  Фурса Світлана Ярославівна Провадження в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у порядку цивільного судочинства : Дис... канд. юр.наук: 12.00.02 / Фурса Світлана Ярославівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 181л. – Бібліогр.:л.163-181
1208290
  Фурса Світлана Ярославівна Провадження в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у порядку цивільного судочинства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фурса Світлана Ярославівна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1997. – 24л.
1208291
  Сулима А.А. Провадження в справах про оскарження рішень третейських судів: актуальні проблеми теорії та практики // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 69-74. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  Досліджено природу проваджень у справах про оскарження рішень третейських судів України, проаналізовано нормативну базу, яка регулює відносини з оскарження рішень третейських судів, виявлено основні теоретичні та практичні проблеми, які виникають у ...
1208292
  Прокопенко М.В. Провадження в справі до судового розгляду як самостійна стадія цивільного процесу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 57-63. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті досліджується юридична природа інституту провадження в справі до судового розгляду та його місце в структурі цивільного процесу, розглядаються історичні передумови формування та становлення. Проаналізовано норми Цивільного процесуального ...
1208293
  Васильєв С.В. Провадження в цивільному судочинстві України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 73-81. – ISSN 0201-7245
1208294
  Єфременко В.В. Провадження до судового розгляду у справах про стягнення аліментів на дітей // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 121-125. – ISSN 0201-7245
1208295
  Алексійчук О. Провадження досудового слідства у кримінальних справах про вбивства слідчою групою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 155-158
1208296
  Самсін І.Л. Провадження за винятковими обставинами в адміністративному судочинстві з огляду на практику Європейського суду з прав людини // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 6 (118). – С. 42-47
1208297
  Бондарчук Д. Провадження за зверненням громадян // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 154-155
1208298
  Запорощук С. Провадження за зверненням суб"єктів владних повноважень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 107-108. – ISBN 978-617-7069-14-9
1208299
   Провадження кримінальних справ у суді : конспект лекцій. – Київ, 1992. – 116 с.
1208300
  Слюсарчук І. Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії та США / І. Слюсарчук, В. Слюсарчук, І. Ковальова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 201-207. – ISSN 2663-5313
1208301
  Перепелиця М.М. Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії, Росії, США та Україні / М.М. Перепелиця, О.В. Манжай; МВС України; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Вид-во КП Друкарня № 13, 2008. – 246с. – ISBN 978-966-8004-73-8
1208302
  Шаповал В. Провадження процедури знищення контрольованих засобів і речовин на засадах національної безпеки в Україні / В. Шаповал, В. Шаповалова // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 88-90
1208303
  Чорноус Ю.М. Провадження слідчих дій за дорученням слідчого: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 219-225
1208304
   Провадження сучасної системи стандартизації допомоги у вітчизняній охорони здоров"я в галузі псизіатрії / А.В. Степаненко, О.М. Ліщишина, Є.О. Мельник, І.Я. Пінчук, моляров, О.О. Хаустова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український наук.-досл. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 2 (73). – С. 6-13
1208305
  Бондар І.В. Провадження у зв"язку з нововиявленими обставинами: теорія і практика // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 4 (78). – С. 51-53


  На підставі аналізу проекту постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України "Про застосування законодавства при перегляді судових рішень у зв"язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства".
1208306
  Колобродова О.В. Провадження у зв"язку з нововиявленими обставинами: Україна та Російська Федерація // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 251-254. – ISBN 978-966-600-475-1
1208307
  Самбор М. Провадження у справах за адміністративними позовами про усунення перешкод і заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань: актуальні проблеми правового регулювання // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (29). – С. 31-44
1208308
  Самбор М. Провадження у справах за адміністративними позовами про усунення перешкод і заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань: актуальні проблеми правового регулювання // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 44-54
1208309
  Каменська Н.П. Провадження у справах за зверненнями платників податків до органів державної податкової служби України : монографія / Н.П. Каменська ; за ред. А.І. Бердача ; Держ. податкова адм. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – 204с. – ISBN 978-966-337-218-1
1208310
  Штефан Анна Провадження у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації до судового розгляду // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 40-46
1208311
   Провадження у справах за участю іноземних суб"єктів господарювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 154-161
1208312
  Пробко І.Б. Провадження у справах про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 162-169. – (Юридична ; Вип. 1)
1208313
  Фазикош О.В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення у механізмі здійснення судової влади в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Фазикош Олексій Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1208314
  Олексіїва І. Провадження у справах про адміністративні правопорушення як складова адміністративного процесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 32-36
1208315
  Колотило О. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, як орієнтир для прокурорської діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 91-96
1208316
  Кабенок Ю.В. Провадження у справах про банкрутство та арбітражне управління на тимчасово окупованих територіях України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – С. 50-58. – ISSN 2413-1342
1208317
  Виговська Є. Провадження у справах про банкрутство як окремий вид судочинства у господарських справах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 251-252
1208318
  Бутирська І. Провадження у справах про банкрутство як особливий вид провадження у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 23-32. – ISSN 1026-9932
1208319
  Якимчук Н. Провадження у справах про бюджетні правопорушення як інституту бюджетного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 71-77
1208320
  Угриновська О. Піняшко Провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окуповіаній території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 50-59. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
1208321
  Червякова О. Провадження у справах про екологічні правопорушення: актуальні питання нагляду за додержанням законів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.41-46
1208322
  Палюх Л.М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру : монографія / Л.М. Палюх. – Львів : ПАІС, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-1585-18-7
1208323
  Омельяненко Г.М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація криміально-процесуальної форми : Навч. посібник / Г.М. Омельяненко. – Київ : Атіка, 2002. – 128с. – 34Омел Шифр дубл. – ISBN 966-8074-10-6


  Комплексно розглядаються питання особливостей провадження дізнання,досудового слідства і судового розгляду справ про злочини неповнолітніх,а також справ про суспільно небезпечні діяння осіб,які не досягли віку,з якого за діючим кримінальним законода
1208324
  Доманська М.І. Провадження у справах про зміну правового статусу фізичної особи в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Доманська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1208325
  Доманська М.І. Провадження у справах про зміну правового статусу фізичної особи в цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Доманська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200 л. – Бібліогр.: л. 182-200
1208326
  Бантишев О. Провадження у справах про порушення митних правил / О. Бантишев, Є. Суслов // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 95-100.
1208327
  Ткаченко О.М. Провадження у справах, пов"язаних із реалізацією права на мирні зібрання, як особлива форма адміністративного судочинства в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 77-82. – ISSN 2220-1394
1208328
  Поліщук Н. Провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі України: порівняння із зарубіжним досвідом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 14-18


  Стаття присвячена дослідженню юридичної природи інституту провадження в справі до судового розгляду. Проаналізовано норми Цивільного процесуального кодексу України, які врегульовують порядок проведення цього провадження, а також норми іноземних ...
1208329
  Грабовська О.О. Провадження у справі судового розгляду: проблеми теорії та судової практики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 311-315. – ISSN 1563-3349
1208330
  Бородін М.М. Провадження у цивільних справах у зв"язку з нововиявленими обставинами (судова практика) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 34-41. – ("Право" ; вип. 27). – ISSN 2312-1661
1208331
   Провайдинг інновацій : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, М.В. Гаман, Є.А. Бельтюков, С.М. Ілляшенко та ін.; МОНУ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; за ред М.П. Денисенка. – Київ : Професіонал, 2008. – 448с. – ISBN 978-966-370-084-7
1208332
  Ніколаєнко Наталія Провайдинг інноваційної діяльності в бібліотеках вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.27-31. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено питання провайдингу бібліотечних інновацій відповідно до вимог інформаційного суспільства, розглянуто функціональні види їхнього забезпечення, потрібні для безперервного процесу створення, вдосконалення і трансферу наукової та інформаційної ...
1208333
  Кваша О.О. Провакація хабара та інститут співучасті у злочині: проблема співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 442-448. – ISSN 1563-3349
1208334
  Бантишев О. Провакація хабара: кримінально-правові та криміналістичні проблеми відповідальності / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 10-14.
1208335
  Анфилов В.А. Провал "Блицкрига" / Анфилов В.А. – Москва : Наука, 1974. – 615 с., [3] л. карт. : ил. – Библиогр.: Указ. имен: с. 606-613. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)
1208336
   Провал "доктрины Эйзенхауэра". – М, 1958. – 214с.
1208337
  Дмитренко А.Г. Провал "стратегического эксперимента" : Политика США в отношении Польши в 70-80-е годы : общественно-политическая литература / А.Г. Дмитренко; А.Г. Дмитриенко. – Львов : Выща школа, изд-во при Львов. гос. ун-те, 1988. – 190 с.
1208338
  Індиченко П.Д. Провал аграрної політики німецьких фашистів на тимчасово окупованій Радянській Україні (1941-1944 рр.) : Дис... канд. наук: / Індиченко П.Д.; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1949. – 302,19л. – Бібліогр.:л.1-19
1208339
  Индыченко П.Д. Провал аграрной политики немецких фашистов на временно оккупированной Советской Украине в 1941-1944 гг. : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Индыченко П.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1949. – 18 с.
1208340
  Литвинов И.Д. Провал аграрной политики немецко-фашистских оккупантов на Украине в 194101943 гг. по материалам Полтавской области. : Автореф... Канд.экон.наук: / Литвинов И.Д.; Полтавский с-х.ин-т. – Полтава, 1950. – 20 с.
1208341
  Петрова Л.Ф. Провал агрессивных планов германских империалистов в отношении Советской республики. (От Брест-Литовского мира до аннулирования его) : Автореф... кандид.наук: / Петрова Л.Ф.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории СССР. – Москва, 1950. – 28 л.
1208342
  Попов В.К. Провал агрессии американского империализма против Китая (1945-1949 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов В.К.; МВО РСФСР. Москов. област. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1208343
  Попов В.К. Провал агрессии США в Китае после второй мировой войны. / В.К. Попов. – М, 1955. – 248с.
1208344
   Провал акции "Цеппелина". – М, 1966. – 32с.
1208345
  Кунина А.Е. Провал американских планов / А.Е. Кунина, 1951. – 236с.
1208346
  Лещенко Л.О. Провал американської політики ізоляції Китаю / Л.О. Лещенко. – Київ, 1959. – 136 с.
1208347
  Бабаходжаев А.Х. Провал английской антисоветской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке в период признания Советского государства де-факто и де-юре (1921-1924 гг.) / А.Х. Бабаходжаев ; Акад. наук Узбек. ССР, Ин-т востоковедения. – Ташкент : Изд-во Акад. наук УзССР, 1957. – 216 с. – Библиогр.: с. 205-214
1208348
  Бабаходжаев А.Х. Провал английской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке (1918-1924) / А.Х. Бабаходжаев ; АН УзССР, Ин-т востоковедения, Ин-т ист. и археологии. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1962. – 170 с.
1208349
  Левский В.М. Провал антинародной политики чехословацкой буржуазной эмиграции в годы второй мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Левский В.М.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1961. – 15л.
1208350
  Сташевський Д.М. Провал антирадянської політики міжнародного імперіалізму. / Д.М. Сташевський. – Київ, 1957. – 136с.
1208351
  Лопатин В.Ф. Провал антисоветских планов США / В.Ф. Лопатин. – М, 1963. – 336с.
1208352
  Портной И.Л. Провал антисоветской деятельности АРА на юге Украины (дек. 1921 г. - июнь 1923 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Портной И.Л.; Ин-т истории АН УССР. – Одесса, 1955. – 16л.
1208353
  Цветков Г.Н. Провал антисоветской политики США в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Цветков Г. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. ист. междунар. отнош. и внешн. полит. СССР. – Киев, 1955. – 17 с.
1208354
  Цветков Г.Н. Провал антисоветской политики США в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цветков Г.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. истории междунар. отн. и внешней политики СССР. – Киев, 1955. – 339л. – Бібліогр.:л.322-339
1208355
  Халфин Н.А. Провал британской агрессии в Афганистане. / Н.А. Халфин. – М., 1959. – 211с.
1208356
  Попов К В. Провал вооруженной интервенции США в Китае. / К В. Попов, . – М, 1953. – 40с.
1208357
   Провал гитлеровского наступления на Москву. – М, 1966. – 351с.
1208358
  Сеницына Н.И. Провал гитлеровской аграрной политики на оккупированной территории Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Сеницына Н.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 15л.
1208359
   Провал империалистических планов в отношении Польши в годы второй мировой войны. – М, 1952. – 208с.
1208360
  Безверхний А.З. Провал империалистических планов превращения Литвы в антисоветский плацдарм в 1918-1920 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Безверхний А.З. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1962. – 18 с.
1208361
  Макаренко О.А. Провал імперіалітистичних замірів щодо України (1924-1929) / О.А. Макаренко. – К, 1967. – 252с.
1208362
  Морозов В.А. Провал інтервенціоністської політики США на Україні в період боротьби за встановлення Радянської влади (1917-1918 рр.) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 18-20
1208363
  Матвеев В.А. Провал мюнхенской политики / В.А. Матвеев. – М., 1955. – 264с.
1208364
  Мельник Е.А. Провал мюнхенской политики Англии и Франции в отношении СССР в 1939 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мельник Е.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
1208365
  Мельник Е.А. Провал мюнхенской политики Англии и Франции в отношенииСССР в 1939 году : Дис... канд.ист.наук: / Мельник Е.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1954. – 261л. – Бібліогр.:л.250-261
1208366
  Матвеев В.А. Провал мюнхенской политики западных держав - политики создания единого антисоветского фронта капиталистческих держав : Автореф. ...канд. ист. наук / Матвеев В.А. – Москва, 1952. – 26 с.
1208367
  Гладкий С.П. Провал операции "Возмездие" / С.П. Гладкий. – Л., 1991. – 127с.
1208368
  Безыменский Л.А. Провал операции "Нептун" / Л.А. Безыменский. – Москва : Новости, 1980. – 80 с. : ил.
1208369
  Муриев Д.З. Провал операции "Тайфун" / Д.З. Муриев. – Москва, 1966. – 272с.
1208370
  Муриев Д.З. Провал операции "Тайфун" / Д.З. Муриев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1972. – 368с.
1208371
   Провал операции "Цитадель" : (разгром немецко-фашистских полчищ в битве на Курской дуге). – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Политиздат, 1967. – 272с.
1208372
  Завьялов А.С. Провал операции "Эдельвейс" / А.С. Завьялов, Т.Е. Калядин. – М., 1962. – 148с.
1208373
  Кулик І. Провал підступних планів іноземного імперіалізму проти Радянської України / І. Кулик. – Київ : Держполітвидав України, 1953. – 104 с.
1208374
  Анфилов В.А. Провал плана "Барбаросса" / Анфилов В.А. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике. Серия "История" ; № 5)
1208375
  Княжинский В.Б. Провал планов "объединения Европы" / В.Б. Княжинский. – М., 1958. – 212с.
1208376
  Думова Н.Г. Провал политики кадетской партии в борьбе за власть буржуазии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Думова Н.Г. ; МГУ. – Москва, 1970. – 15 с.
1208377
  Симоненко Р.Г. Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні (ІІ половина 1919 -- березень 1921 р.) / Р.Г. Симоненко. – Київ, 1965. – 303 с.
1208378
  Кулик І. Провал польського плану в 1920 р. / І. Кулик. – Київ : Державне вид-во політичної літератури при РНК УРСР, 1940. – 44 с.
1208379
  Уманский Д.А. Провал происков англо-американского империализма в европейских странах народной демократии. / Д.А. Уманский. – М., 1950. – 31с.
1208380
  Сташевский Д.Н. Провал экспансионистских планов США в отношении Советов России в 1921-1922 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Сташевский Д.Н.; МВО СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 19 с.
1208381
  Рудько Г.І. Провали = Провалы = Collapses : деформації земної поверхні над гірничими виробками і карстами / Рудько Г.І., Гайдін А.М. ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – 195, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 186-193. – ISBN 978-617-7663-57-6
1208382
  Близнюк В.В. Провали державного регулювання на ринку праці та можливості їх мінімізації / В.В. Близнюк, Л.П. Гук // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (721). – С. 22-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-9303
1208383
  Гербст Д. Провали і досягнення Обами / Д. Гербст, О. Цвєтков; розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 10
1208384
  Євдокимов В.Н. Провали політики США у В"єтнамі (1969-1972 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 10-18. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
1208385
  Поєдинок В. Провали ринку як об"єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена провалам ринку, що розглядаються як об"єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності. Визначені основні типи провалів ринку та їх регуляторні імплікації в інвестиційній сфері. Статья посвящена провалам рынка, ...
1208386
  Сюндюков І. Провалля вседозволеності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 18


  "Біси" Достоєвського: чому сьогодення спонукає перечитувати цей роман?
1208387
  По Е.А. Провалля і маятник : Оповідання , поезії / Едгар Аллан По; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з англ.;. – Харків : Фоліо, 2006. – 478с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3270-X
1208388
  Баганець О. Провальна стратегія, або чому заявлене оновлення правоохоронної системи не принесе очікуваних результатів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1208389
  Сірук М. Провальний референдум Ренці / М. Сірук, Є. Перелигін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 грудня (№ 222). – С. 3


  Італійці проголосували проти реформ, які мають принести політичну стабільність у країні.
1208390
  Баганець О. Провальні реформи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Сучасний стан правоохоронної діяльності щодо боротьби зі злочинністю та корупцією в Україні (окремий аналіз по кожному відомству).
1208391
  Баганець О. Провальні реформи. Сучасний стан правоохоронної діяльності щодо боротьби зі злочинністю та корупцією в Україні (окремий аналіз по кожному відомству) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 5-11 квітня (№ 14). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1208392
  Крушинська Олена Прованс. Маленька Франція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 78-84 : фото
1208393
  Онишко Сергій Прованс. Сезон Лаванди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 60-67 : фото
1208394
  Савченко Стефан Провансальский язык и исторические судьбы Южной Франции / Стефан Савченко // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 45 с.
1208395
  Савченко С.В. Провансальский язык и исторические судьбы Южной Франции / Стефан Савченко. – Киев : Тип. Университета Св.Владимира Акц.Общ.печ. и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1918. – 45 с. – Отд. оттиск из: Унив. изв., 1917
1208396
  Леонтьев Н.А. Провда жизни и характера / Н.А. Леонтьев. – Чебоксары, 1969. – 78с.
1208397
  Папазова Е. Проведать тайну / Е. Папазова, Д. Мельник // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Решения Евросуда и Закон о защите персональных данных защищают права работника и тайну его корреспонденции, но они прямо не запрещают работодателю расследовать факты возможных нарушений.
1208398
  Корягин Б.Г. Проведение буржуазных реформ 60-х-70-х гг. XIX века в Западной Сибири : Автореф... канд. ист.наук: / Корягин Б. Г.; Том.ГУ. – Томск, 1965. – 25л.
1208399
  Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. / П.А. Зайончковский. – М., 1958. – 470с.
1208400
  Серова Е.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1864 г. в Восточной Грузии. : Автореф... канд. ист.наук: / Серова Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 20л.
1208401
  Мелик-Сиркисян Проведение в жизнь крестьянской реформы 1870 года в Армении : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 577 / Мелик-Сиркисян Р.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22 с.
1208402
  Авидзба В.Д. Проведение в жизнь крестьянской реформы в Абхазии. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Авидзба В.Д.; Ан Груз ССР. – Сухуми, 1969. – 20л.
1208403
  Островский Э.В. Проведение в жизнь ленинского декрета о земле в 1917-1918 г. : Автореф... канд.ист.наук: / Островский Э.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1964. – 18л.
1208404
  Сыромятников А.В. Проведение возбуждения через ганглии солнечного сплетения кошки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Сыромятников А.В. ; АН УССР , Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев, 1969. – 25 с.
1208405
  Куценко Г.И. Проведение гигиенических мероприятий при обучении подростокв рабочим профессиям / Г.И. Куценко, И.А. Жашкова. – Москва, 1982. – 192с.
1208406
   Проведение гоизонтальных горноразведочных выработок скоростным методом. – М, 1989. – 323с.
1208407
  Оника Д.Г. Проведение горизонтальных горных раскопок / Д.Г. Оника. – М, 1959. – 470с.
1208408
  Грабчак Л.Г. Проведение горно-разведочных выработок и основы разработки месторождений полезных ископаемых / Л.Г. Грабчак. – Москва : Недра, 1988. – 566с.
1208409
   Проведение горно-разведочных выраобток. – М, 1966. – 312с.
1208410
  Оника Д.Г. Проведение горных выработок / Д.Г. Оника. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1969. – 480с.
1208411
  Семенов С.Н. Проведение занятий по гражданской обороне. / С.Н. Семенов, В.П. Лысенко. – Москва, 1990. – 95с.
1208412
  Витренко Н.С. и др. Проведение занятий по гражданской ообороне / Н.С. и др. Витренко. – Москва, 1985. – 74с.
1208413
  Крамор В.С. Проведение занятий по математике на подготовительных отделениях / В.С. Крамор. – М., 1971. – 24с.
1208414
  Брысин П.М. Проведение занятий по начальной военной подготовке / П.М. Брысин, М.П. Калинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 221с.
1208415
  Скакун В.А. Проведение и анализ уроков по специальным и общетехнических предметам. / В.А. Скакун. – М., 1984. – 80с.
1208416
  Бобровников Г.Н. Проведение информационных исследований при оценке и прогнозировании технического уровня / Г.Н. Бобровников, С.А. Аносов ; Акад. народ. хоз-ва при Совете Министров СССР, Каф. проблем новой техники и технологии. – Москва : [б. и.], 1984. – 101 с.
1208417
   Проведение квалификационных экзаменов на производстве. – М, 1968. – 16с.
1208418
  Никонович Б.Ф. Проведение Конституции СССР 1936 года и Конституции БССР 1937 года в Белоруссии : Автореф... канд. ист.наук: / Никонович Б. Ф.; АН БССР,Ин-т ист. – Минск, 1955. – 15л.
1208419
  Кулигина А.С. Проведение контрольных работ по французскому языку в средних профтехучилищах / А.С. Кулигина. – М., 1980. – 72с.
1208420
  Харитонова Ю.В. Проведение крестьянской реформы 1861 года в Калужской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: 00.02 / Харитонова Ю.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 21л.
1208421
  Мулявичус Л.П. Проведение крестьянской реформы 1861 года в Литве : Автореф... канд. ист.наук: / Мулявичус Л.П.; АН Литов.ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1964. – 24л.
1208422
  Койстинен Г.С. Проведение кретьянской реформы 1861 г. в Петербургской губернии : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Койстинен Г.С.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Махачкала, 1953. – 18 с.
1208423
  Гаджиєв К. Проведение криминалистических видеосъемок при осуществлении следственных мероприятий // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 301-305. – (Право. Економіка. Управління)
1208424
  Караваев А.П. Проведение лабораторно-практических занятий в училище механизации сельского хозяйства / А.П. Караваев. – Москва, 1961. – 32с.
1208425
   Проведение лабораторно-практических занятий по наладке пневмопривода станков и манипуляторов с программным управлением в средних профтехучилищах. – Л, 1987. – 53с.
1208426
   Проведение лабораторно-практических работ по предмету "Основы информатики и вычистельной техники" с применением электронно-вычислительной техники в средних профтехучилищах. – Л, 1988. – 40с.
1208427
  Бородкин М.Т. Проведение лабораторно-практических работ при обучении фрезеровщиков в профтехучилище / Бородкин М.Т. – Москва : Высш. школа, 1980. – 56 с. – (Профтехобразование : обмен опытом работы)
1208428
   Проведение лабораторных работ по физике в средних профессионально-технических училищах. – М, 1978. – 38с.
1208429
  Морозов Н.И. Проведение лабораторных работ по электротехнике / Н.И. Морозов. – Москва, 1980. – 47 с.
1208430
  Нейтман Михаил Львович Проведение ленинского декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" в Забайкалье (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Нейтман Михаил Львович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1208431
  Тимохин В.А. Проведение ленинской национальной политики среди малых народов низовий Амура : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Тимохин В.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1971. – 30 с. – Бібліогр.: с. 29-30
1208432
   Проведение монтажных камер на шахте "Западно-Донбасская" / В.Г. Снигур, Э.В. Френцель, Л.С. Шостак, А.С. Барышников // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 3 (723). – С. 38-41. – ISSN 0041-5804
1208433
  Штоф В. Проведение народно-хозяйственных задач / В. Штоф. – Дрезден : Цайт им Бильд, 1967. – 63 с.
1208434
  Сынах В.С. Проведение некоторых буквенных выкладок квантовой электродинамики с помощью электронно-вычислительной машины / В.С. Сынах. – Новосибирск, 1965. – 56 с.
1208435
  Кибенко Е Проведение общего собрания акционеров без содействия правления акционерного общества - миф или реальность? / Е Кибенко, Т. Доля // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.12-15


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1208436
  Николаев Н.С. Проведение олимпиад по черчению / Н.С. Николаев. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1990. – 144с.
1208437
  Прах Проведение опросов общественного мнения относительно НАТО: опыт Словении / Прах, , Наташа // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 26-28. – ISSN 1728-6220
1208438
  Парфентьев Г.А. Проведение переводных и выпускных экзаменов. / Г.А. Парфентьев. – М., 1963. – 47с.
1208439
  Валенте П. Проведение переписей в Европе: как считают население в раунде 2010 года // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 12. – С. 3-8. – ISSN 0320-8168
1208440
  Зибенгар Л.А. Проведение плоскостей касательных к кривым поверхностям / Л.А. Зибенгар. – М, 1962. – 16с.
1208441
   Проведение проверок внедрения и соблюдения стандаров системы СИБИД в библиотеках. – М, 1988. – 21с.
1208442
  Егорова А.Т. Проведение расчетов на ПЭВМ с помощью электронных таблиц Supercals / А.Т. Егорова. – М., 1991. – 77с.
1208443
  Филиппов Р.В. Проведение реформы 1861 года в Олонецкой губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Филиппов Р.В.; Карело-Фин. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 28л.
1208444
  Будаев Д.И. Проведение реформы 1861 года в Смоленской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Будаев Д. И.; МГУ, Каф. ист. СССР переиода капитализма. – Смоленск, 1957. – 19л.
1208445
  Нестеров Н.А. Проведение русловых изысканий на реках Сибири с использованием многолучевого эхолота // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 7-10 : рис. – ISSN 0016-7126
1208446
  Краснов А.И. Проведение сплошной коллективизации в Кабардинской АССР. : Автореф... канд. ист.наук: / Краснов А.И.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Пятигорск, 1951. – 20 с.
1208447
   Проведение сплошной коллективизации сельского хозяйтсва Белорусской ССР. – Минск, 1973. – 424с.
1208448
  Зузыкина Н.С. Проведение столыпинской аграрной реформы в Рязанской губернии (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зузыкина Н.С.; Моск. гор. пед. ин-тут им. В.П.Потемкина. – М., 1957. – 16л.
1208449
   Проведение структурно-термо-атмогеохимичних исследований территории Срибнянской депрессии / В.А. Глонь, Ю.К. Гордєєва, К.М. Стародубець, В.Г. Семенюк // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – C. 14-22. – ISSN 1025-6814
1208450
  Асельдеров М.А. Проведение традиционных мероприятий в школе : Автореф. дис. ... наук / Асельдеров М.А. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1965. – 23 с.
1208451
   Проведение уроков производственного обучения при подготовке рабочих строительных професий в профтехучилищах. – Л, 1989. – 23с.
1208452
  Яганова Т.В. Проведение уроков химии в средних профтехучилищах. / Т.В. Яганова. – М., 1978. – 64с.
1208453
  Чельцов-Бебутов Проведение экспертизы в советском уголовном пароцессе / Чельцов-Бебутов. – Москва, 1954. – 280с.
1208454
  Тронь А. Проведення "проб ВФС" як один з напрямків спортивної діяльності УЦК в Генеральній Губернії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 165-168. – ISBN 978-966-171-783-0
1208455
  Пуховець Д. Проведення II Міжнародної учнівської олімпіади з античної історії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Д. Пуховець, О. Кукоба // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (149), січень. – С. 3-9
1208456
  Мартинюк С. Проведення on-line олімпіад з інформатики / С. Мартинюк, Я. Василенко, Р. Дітчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 200-208. – (Педагогіка ; № 1)


  Досліджено практику, історичні аспекти та перспективи проведення шкільних і вузівських on-line олімпіад з інформатики, конкретизовано вимоги щодо добору завдань, їх перевірки за допомогою системи тестів, Описано можливості виколистання розробленої ...
1208457
  Матвієць М.В. Проведення аналізу фінансового стану підприємств України в контексті економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 123-128. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1208458
  Коротюк О.В. Проведення антитерористичної операції і окупація частини території України: окремі питання нотаріальної практики // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 5-17
1208459
  Фесенко А.М. Проведення антицерковної кампанії з ліквідації культу мощей на початку 1920-х рр. на території Східної України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 70-72
1208460
   Проведення виборів. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 27с.
1208461
  Зейда Олександр Проведення Дня цивільного захисту в навчальних закладах області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 24-28
1208462
   Проведення Дня цивільного захисту в навчальних закладах області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 21-24
1208463
  Чорноус Ю. Проведення допиту за участю захисника // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 81-85. – ISSN 0132-1331
1208464
  Соколова Я.А. Проведення допиту під час розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 404-409. – ISSN 1563-3349
1208465
  Зільберштейн А.І. Проведення екзаменів та заліків у вищій школі / А.І. Зільберштейн, Т.Д. Солдатова. – Київ, 1979. – 88с.
1208466
  Ціркаль В. Проведення експертизи у суді: організаційні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.62-67. – ISSN 0132-1331
1208467
  Фігурка М.В. Проведення енергоаудиту закладів вищої освіти в Україні // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 29. – С. 196-201. – ISSN 2410-1125
1208468
  Ніколаєва Н. Проведення європейського з"їзду монархів у Луцьку в січні 1429 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано та систематизовано інформацію про важливу дипломатичну подію середньовічної історії України - проведення за ініціативи Великого князя Литовського Вітовта з"їзду європейських монархів у Луцьку у січні 1429 р. Особливу увагу ...
1208469
  Староста В.І. Проведення занять з хімії в середніх та вищих навчальних закладах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Староста В.І., Сомов В.М., Кормош Ж.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 228-231. – Бібліогр.: с. 224-227. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-5; 978-966-600-578-9
1208470
  Братанич Н. Проведення кадрового аудиту: основні етапи // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 11-15
1208471
  Лобанова Н.М. Проведення кінофікації на початку 30-х років XX ст. на Чернігівщині // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 168-178. – ISSN 0320-9466
1208472
  Дячук М. Проведення краєзнавчого засідання як дієвий засіб активізації дослідження рідного краю // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 156-157. – ISBN 978-617-7069-36-1
1208473
  Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.09 / Поповченко О.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010. – 252 л. + Додатки : л. 190-215. – Бібліогр.: л. 216-252
1208474
  Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Поповченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1208475
  Ревко І. Проведення люстрації у зарубіжних країнах: практика та досвід для України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 175-177
1208476
  Овчаренко А. Проведення медичного огляду для встановлення стану алкогольного сп"яніння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 80-82
1208477
  Єфремова Н. Проведення методичних днів сприяє професійному росту педагогів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 8-9 : фото
1208478
  Литвин Т. Проведення методичного об"єднання вчителів предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 21
1208479
  Фурман Я.В. Проведення мистецтвознавчої експертизи при розслідуванні контрабанди культурних цінностей // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 513-518. – ISSN 1563-3349
1208480
  Бикадоров В.М. Проведення навчальних занять на базі навчального кабінету інформаційних технологій навчання обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 16-19
1208481
  Діброва І.О. Проведення навчальних ландшафтознавчих практик // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 209-223


  " На географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у літній період проводяться навчальні професійно-орієнтовані практики для студентів другого курсу спеціальності «Географія» освітньої програми «Природнича ...
1208482
  Підлісецька І.О. Проведення науково-дослідницького практикуму як складової професійної підготовки студентів магістрів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 317-324


  У статті представлено основні положення та завдання професійно-орієнтованої дисципліни «Науково-дослідницький практикум з картографії». Визначено деякі види практичних робіт для засвоєння картографічного методу дослідження та картографічного ...
1208483
  Наконечна К.В. Проведення національної регіональної політики в напрямі конвергенції регіонів України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 237-245. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
1208484
  Ходанович В.О. Проведення негласних процесуальних дій за кримінально-процесуальним законодавством Німеччини, швейцарії та Франції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 106-114. – ISSN 2310-9769
1208485
  Грібов М.Л. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій за згодою особи // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 206-208. – ISBN 978-966-419-300-6
1208486
  Верещагіна Н.Я. Проведення об"єктивних структурованих клінічних іспитів - важлива складова контролю знань студентів / Н.Я. Верещагіна, Т.Ю. Чернець, Н.З. Ярема // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 21-23. – ISSN 1681-2751
1208487
  Бортун М. Проведення обшуку в кримінальному провадженні: процесуальні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1208488
  Перебитюк М.В. Проведення окремих судових дій з участю спеціаліста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 133-135. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу судової практики розглядаються питання тактики проведення перевірки показань на місці та допиту експерта в суді. On the basis of the analysis of judicial practice the issue of tactics of conducting verification of evidence on the ...
1208489
  Стахів О. Проведення оцінки персоналу на підприємстві з метою стимулювання працівників до підвищення кваліфікації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 29-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1208490
   Проведення патентних досліджень у процесі планування та виконання патентоспроможних науково-дослідницьких робіт у галузях біології й медицини. – Луцьк : Вежа, 1999. – 50с.
1208491
  Костів М.Б. Проведення перших президентських виборів в історії незалежної України (1991 рік): історичний аспект // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 32-35. – ISSN 2076-1554
1208492
   Проведення підсумкового оцінювання та організоване завершення 2019-2020 навчального року // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 квітня (№ 13/16). – С. 2-3


  Лист Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2020 р. № 1/9-213 "Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року".
1208493
  Боровик П.М. Проведення податкових перевірок в Україні: економічний ракурс // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1208494
  Капіца Ю.М. Проведення порівняльних досліджень права України та Європейського Союзу: питання методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-68
1208495
  Климчук С. Проведення порівняльного аналізу законодавства у сфері інформації з обмеженим доступом України та країн-членів НАТО / С. Климчук, В. Артемов // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 40-45.
1208496
   Проведення практичних занять для школярів в університеті як засіб профорієнтаційної роботи для вступу на технічні спеціальності / О.П. Чорний, В.О. Огарь, А.Л. Перекрест, С.С. Романенко // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2016. – № 3 (15). – С. 14-25. – ISSN 2307-9770
1208497
  Желобецька Т. Проведення практичних занять з курсу "Безпека життєдіяльності" - нові підходи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 31-33. – Бібліогр.: 7 назв
1208498
  Бикадоров В.М. Проведення практичних заходів "Дня цивільного захисту" у загальноосвітніх школах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 19-27
1208499
   Проведення практичних заходів "Дня цивільного захисту" у загальноосвітніх школах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 30-35 : фото, рис.
1208500
  Поздіна Л. Проведення пробного зовнішнього оцінювання якості освіти - це освітня послуга чи способ наживи? / Л. Поздіна, К. Калицька // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: А.Ф. Корж, В.В. Силаєв, В.Г. Чорний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (134), березень. – С. 24-27
1208501
  Шульга Н.В. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульга Наталія Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1208502
  Романюк Б. Проведення ревізії у кримінальній справі - процесуальний спосіб збирання доказів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.168-180
1208503
  Янчук А.О. Проведення референдумів в Україні (конституційно-правові аспекти) : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право / Янчук А.О.; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1208504
  Литвин А.С. Проведення референдуму щодо незадежності Шотландії: передумови та можливі результати // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 120-122
1208505
  Пелипенко О. Проведення розрахунків в іноземній валюті за імпортними операціями (про порядок здійснення валютного контролю та завершення валютної операції шляхом заліку зустрічних однорідних вимог) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 18-22
1208506
  Демко Г. Проведення слідчих дій. Обшук та виїмка // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 48-53.
1208507
  Морігодов В.К. Проведення студентських науково-технічних конференцій у формі гри / В.К. Морігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 47-49
1208508
  Тіхонова М.А. Проведення судових експертиз при розгляді спорів у сфері спорту // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 79-81


  "Основним завданням системи судочинства є забезпечення повного, справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду та вирішення справ для винесення законного та обгрунтованого рішення з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, ...
1208509
  Шерстюк В.М. Проведення судових експертиз у спеціалізованих установах: деякі аспекти організації та нормативно-правової регламентації (на прикладі господарського процесу) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 87-98
1208510
  Капустник К.В. Проведення судово-економічних експертиз при розслідуванні справ. пов"язаних з банкрутством підприємств / К.В. Капустник, М.О. Локтіна, О.В. Хомутенко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 344-350. – ISSN 1993-0917
1208511
  Бабечко Н.Р. Проведення судового слідства в апеляційному суді: суддівський угляд чи процесуальна необхідність? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 198-204. – ISSN 0132-1331
1208512
  Кралюк М.О. Проведення судової експертизи при загрозі загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків на виробництві / М.О. Кралюк, І.С. Ястреб // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 303-307
1208513
  Чорноус Ю.М. Проведення судової експертизи у порядку міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 35-38
1208514
  Шевчук П.І. Проведення судової реформи - важлива передумова створення нового Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.29-36
1208515
  Рибій А.О. Проведення суспільно-географічного районування Хмельницької області (з використанням методу багатокутників Тіссена) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 75-78. – ISBN 978-966-285-361-2
1208516
  Щербаковський М.Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія / М.Г. Щербаковський. – Харків : В деле, 2015. – 559, [1] с. – Бібліогр.: с. 502-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-10-0
1208517
  Хижняк Є. Проведення тактичних операцій при розслідуванні статевих злочинів щодо малолітніх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 182-184
1208518
  Чудопалов Ю. Проведення тематичних перевірок. Деякі питання нагляду за додержанням і застосуванням законів та виконання завдань Генеральної прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.105-106
1208519
  Вовчук Сергій Проведення тижня безпеки дитини у дошкільному равчальному закладі / Вовчук Сергій, Зейда Олександр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 8-10
1208520
   Проведення тренування під час заходів "Тижня безпеки дитини" у дошкільних навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 12-16 : фото
1208521
  Бачкова В.В. Проведення тренувань під час заходів "Тижня безпеки дитини" у дошкільних навчальних закладах / В.В. Бачкова, В.М. Бикадоров // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 11-16 : табл.
1208522
  Клименко Володимир Проведення уроку географії з системним застосуванням проблемно-символічних сигналів (ПСС) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 35-37 : Схеми
1208523
  Ільченко Н.В. Проведено день професійної майстарності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 25 : фото
1208524
   Проведено исследование российского логистического рынка // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 28-29
1208525
   Проведено фінальний етап Шевченківського конкурсу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  9 лютого 2013 р. в Автономній Республіці Крим, усіх областях України, містах Києві і Севастополі відбувся фінальний етап ІІІ Міжнар. мовно-літературного крнкусу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.
1208526
  Захарченко В.Д. Проведи меня до звезды. Лиро-этическая книга о том, как рождается будущее / В.Д. Захарченко. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 176с.
1208527
   Проведите в клубе и в библиотеке в 3 квартале 1966 года. – Хабаровск, 1966. – 20с.
1208528
  Кальницкий М. Проведя в Киеве молодые годы, позже Демьян Бедный, уже сотрудничавший с большевиками, написал стихотворение в защиту памяти Тараса Шевченко // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 марта (№ 12). – С. 29
1208529
  Якубова Т. Провенієнції - елементи атрибуції колекції "Бібліотека Луцько-Житомирської семінарії" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто історіографію дослідження бібліотеки Луцько-Житомирської семінарії. Представлено відомості про провенієнції, які надають джерелознавчу інформацію щодо атрибуції колекції "Бібліотека Луцько-Житомирської семінарії"
1208530
  Шустова Ю. Провенієнції в примірниках Граматики Мелетія Смотрицького (Ев"є, 1619) із збірки Російської державної бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 314-328. – ISSN 2224-9516
1208531
  Якубова Т. Провенієнції видань із бібліотек Південної України - книгознавча складова фондів НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 44-48. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто книги з бібліотек Південної України (Миколаєва, Одеси, Херсона), які зберігаються у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Представлено ...
1208532
  Афанасьєва З.Б. Провенієнції книжкових фондів навчально-допоміжних підрозділів Київського університету Св. Володимира (на матеріалах з фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 112-123. – ISSN 2222-4203
1208533
  Шекера І.С. Провенієнції на книгах з бібліотеки П.П. Кудрявцева в складі колекції Бібліотеки Київської духовної академії як одне з джерел для визначення шляхів поповнення академічної книгозбірні // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, О.П. Степанченко, Т.В. Коваль [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 239-259. – ISBN 978-966-02-8728-0. – ISSN 2222-4203
1208534
  Якубовва Т. Провенієнції на книгах фонду англійської літератури НБУВ: до постановки проблеми вивчення та атрибуції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 37-42. – ISSN 2076-9326


  Мета статті надання книгознавчої історичної інформаціїпро книги й провенієнції на них що раніше не вивчалися, із фонду англійської літератури відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інститутукнигознавства НБУВ
1208535
  Афанасьєва З. Провенієнції на примірниках книгозбірні Київського комерційного інституту як джерело історії бібліотечного фонду // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2013. – № 7 (204). – С. 37-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена зібраним та про систематизованим даним про печатки та шрифтові суперекслібриси книгозбірні Київського комерційного інституту.
1208536
  Ціборовська-Римарович Провенієнції стародруків бібліотеки Бердичівського монастиря босих кармелітів як джерело до історії формування бібліотечного фонду // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 205-207. – ISBN 978-966-02-7706-9
1208537
  Якубова Т.А. Провенієнції теологічних видань - книгознавчі особливості // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 180-194
1208538
  Шамрай М.А. Провенієнції у виданнях Острозької та Дерманської друкарень (за матеріалами фонду Відділу стародруків ЦНБ АН України // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 48-53. – (Нова серія ; вип. 2)
1208539
  Кравчук М.И. Проверенная войной / М.И. Кравчук, М.Б. Погребинский. – Москва, 1985. – 173с.
1208540
  Русаков Г. Проверенные люди // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 1. – С.3-7. – ISSN 0012-6756
1208541
  Дочкал М. Проверено временем / М. Дочкал. – М, 1982. – 175с.
1208542
  Наумова Р. Проверено временем / Раиса Наумова, Лариса Данилова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 0869-4915


  Об организации работы Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки (Китай).
1208543
   Проверено на себе. – М, 1976. – 161с.
1208544
   Проверено на себе. – М, 1986. – 208с.
1208545
  Соболева Елена Проверено Сибирью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 146-149 : фото. – ISSN 1029-5828
1208546
  Намврин Г.Н. Проверено: мин нет! / Г.Н. Намврин, Е.М. Ткачук. – Москва, 1983. – 80 с.
1208547
  Вильмонт Е. Проверим на вшивость господина адвоката : Роман / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ, Астрель, 2004. – 351с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-022398-6
1208548
   Проверка. – К, 1984. – 224с.
1208549
   Проверка. – К, 1986. – 181с.
1208550
  Бештоев Х.М. Проверка 3V 3-симметричной статистической теории рождения элементарных частиц / Х.М. Бештоев. – Дубна : [Б. и.], 1970. – 6 с. – (Сообщения ОИЯИ. ЛТФ. Р2-5480)
1208551
   Проверка аддитивности аналитического сигнала при определении суммарного содержания металлов с применением твердофазных реагентов / Е.А. Решетняк, В.Н. Шевченко, Н.А. Никитина, В.М. Островская, Я.А. Бондаренко, Ю.В. Холин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 14-23. – ISSN 1991-0290


  Статистические 3s- и t-критерии, ранее применявшиеся лишь в спектрометрии растворов для выявления отклонений от аддитивности светопоглощения неразделенных смесей анали-тов, предложено использовать для проверки аддитивности аналитического сигнала в ...
1208552
   Проверка алиби. – Иркутск, 1988. – 37с.
1208553
  Шиканов В.И. Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийстве / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1978. – 51с.
1208554
  Куценко Н.В. Проверка балансовой модели устойчивых продольных профилей балок / Н.В. Куценко, В.М. Московкин, А.Ю. Шостенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 95-99. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
1208555
  Громова О. Проверка без боя. Маркетинговый аудит бренда // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 4 (187). – С. 40-43
1208556
  Григорьев Ю.В. Проверка библиотечных фондов и каталогов. / Ю.В. Григорьев. – М, 1949. – 28с.
1208557
  Григорьев Ю.В. Проверка библиотечных фондов и каталогов. / Ю.В. Григорьев. – 2-е изд. – М, 1954. – 32с.
1208558
  Назаренко Н. Проверка боем / Н. Назаренко, 1959. – 49с.
1208559
  Грибков Ф. Проверка бухгалтерского отчета коммунального предприятия / Ф. Грибков. – Москва, 1955. – 68с.
1208560
  Багданавичюс Вилияндас Броняус Проверка гипотез и оценка параметров при ускоренных испытаниях : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Багданавичюс Вилияндас Броняус; Вильн. гос. ун-т им В.Капсукаса. – Вильнюс, 1978. – 16л.
1208561
  Цвейбак Я.И. Проверка достоверности отчетности предприятий / Я.И. Цвейбак. – М., 1990. – 239с.
1208562
  Петров П.А. Проверка доходов и расходов промышленных предприятий / П.А. Петров, Ю.Б. Козлов. – Москва, 1976. – 104с.
1208563
   Проверка законности и обоснованности приговоров. – К, 1991. – 238с.
1208564
  Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров / М.С. Строгович. – М., 1956. – 319с.
1208565
  Мотовиловкер Я.О. Проверка законности и особенности приговора / Я.О. Мотовиловкер. – Ярославль, 1975. – 39с.
1208566
  Дайри Н.Г. Проверка знаний и познавательная деятельность класса / Н.Г. Дайри. – М., 1960. – 159с.
1208567
   Проверка знаний и умений учащихся по географии : Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1978. – 143с.
1208568
  Енохович А.С. Проверка знаний и умений учащихся по физике в VI-VII классах / А.С. Енохович. – Москва, 1970. – 71 с.
1208569
  Федорова В.А. Проверка знаний с помощью карты : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 63-67 : Карти
1208570
  Батий Ю.Ю. Проверка знаний учащихся по географии / Ю.Ю. Батий. – Москва : Просвещение, 1966. – 64 с. : ил., карт.
1208571
  Гарданова Н.М. Проверка знаний учащихся по теме "Материки Южного полушария" : Методика и опыт.Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 60
1208572
  Постников А.В. Проверка знаний учащихся по физике: 6-7 классы : Дидакт. мат. / Пособие для уч-ля / А.В. Постников. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 208с.
1208573
  Афонина Г.М. Проверка знаний учащихся с помощью системы задач : Автореф... канд. пед.наук: 01.04.07 / Афонина Г.М.; Нучн.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М, 1976. – 24л.
1208574
   Проверка знаний, умений и навков учащихся при внутриучилищном контроле и инспектровании учебно-воспитательной работы в училищах профессионально-технического образования. – М, 1970. – 16с.
1208575
  Оноприенко О.В. Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в средней школе : Книга для учителя / О.В. Оноприенко. – Москва : Просвещение, 1988. – 128 с.
1208576
  Ерецкий М.И. Проверка знаний, умений и навыков учащихся техникумов / М.И. Ерецкий, Э.С. Пороцкий. – М., 1978. – 175с.
1208577
  Колкот Э. Проверка значимости. / Э. Колкот. – Москва, 1978. – 128с.
1208578
  Безруких П.П. Проверка и испытание вентильных систем возбуждения синхронных машин / П.П. Безруких, С.Н. Покровский. – Москва : Энергия, 1975. – 185 с. – Библиогр.: с. 182-183
1208579
  Каминский М.Л. Проверка и испытание электрических машин / М.Л. Каминский. – Москва, 1977. – 104 с.
1208580
  Бржозовский Г.И. Проверка и исследование корней тригонометрических уравнений в курсе математики средней школы и педагогического института : Автореф... канд. пед. (по методике математики)наук: / Бржозовский Г.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 18л.
1208581
  Веллер В.Н. Проверка и настройка систем регулирования конденсационных паровых турбин / В.Н. Веллер, Г.И. Шувалов. – Москва-Ленинград, 1945. – 76с.
1208582
   Проверка и оценка знаний в высшей школе. – Томск, 1969. – 201с.
1208583
  Коссая С.М. Проверка и оценка знаний учащихся вечерней (сменной) школы / С.М. Коссая. – М., 1963. – 40с.
1208584
  Эльчиян А.Г. Проверка и оценка знания учащихся в школе-интернате санаторного типа. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Эльчиян А.Г.; Ереван.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 30л.
1208585
  Тимофеев С.П. Проверка и ревизия хозяйственной деятельности строительных организаций и строек / С.П. Тимофеев, Л.И. Артемова. – М. : Госфиниздат, 1963. – 191 с.
1208586
  Тимофеев С.П. Проверка и ревизия хозяйственной деятельности строительных организаций и строек / С.П. Тимофеев, Л.И. Артемова. – М., 1964. – 191с.
1208587
   Проверка и утверждение программ реального времени. – Киев : Наукова думка, 1990. – 212 с.
1208588
  Юрков П.М. Проверка и учет знаний учащихся с помощью индивидуальных карточек-заданий / П.М. Юрков. – Москва, 1979. – 64 с.
1208589
  Лиханов Ф.Г. Проверка исполнения в работе местных Советов депутатов трудящихся. / Ф.Г. Лиханов. – М., 1959. – 72с.
1208590
  Колесников А.К. Проверка исполнения и ее значение в организационной работе КПСС. / А.К. Колесников. – Москва, 1955. – 48с.
1208591
  Финогеев П.В. Проверка исполнения сметы бюджетного учреждения / П.В. Финогеев. – М, 1956. – 88с.
1208592
  Почепа А.М. Проверка исправности электрорадиодеталей в домашних условиях / А.М. Почепа. – 2-е изд. – Одесса : Маяк, 1975. – 223 с.
1208593
  Ельяшкевич С.А. Проверка ламп в телевизорах / С.А. Ельяшкевич. – 3-е изд., доп. – Москва-Ленинград, 1963. – 96 с.
1208594
  Стрельцов Борис Проверка на двуногих : медпрактикум / Стрельцов Борис, Стручков Игорь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 130-134 : Фото
1208595
  Щербаков К.А. Проверка на деле / К.А. Щербаков. – Москва, 1979. – 208с.
1208596
  Столяров К.А. Проверка на прочность / К.А. Столяров. – М., 1985. – 384с.
1208597
  Аюпов А. Проверка на прочность экономики Кыргызстана в период мирового финансово-экономического кризиса // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 37-45. – ISSN 0207-3676
1208598
  Биленкин Д.А. Проверка на разумность : рассказы / Д.А. Биленкин ; ил. Г. Перкель. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 271 с. – (Библиотека советской фантастики)
1208599
  Хельд В. Проверка на твердость / В. Хельд. – М, 1981. – 206с.
1208600
  Абрамов С.Н. Проверка обоснованности судебного решения вышестоящим судом по советскому праву / С.Н. Абрамов ; Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1950. – 132 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1208601
   Проверка организации работы судебных органов. – М, 1978. – 112с.
1208602
  Полторак А.Ф. Проверка отчислений в фонды экономического стимулирования / А.Ф. Полторак. – М., 1974. – 80с.
1208603
  Никифоров-Шехтман Проверка отчислений от прибыли предприятий и организаций в государственный бюджет / Никифоров-Шехтман. – М., 1956. – 100с.
1208604
  Хорошко В.О. Проверка правильности принятия решений беспилотных летательных аппаратов при распозновании объектов / В.О. Хорошко, Ю.Е. Хохлачева, С.В. Калантаевская // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.О. Оборський ; редкол.: Г.В. Ахмаметьєва, Т.О. Банах, П.І. Бідюк [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 8, № 4. – С. 285-294. – ISSN 2223-5744
1208605
  Хоменко Ф.В. Проверка признания убийцы // Следственная практика. – Москва, 1973. – Вып. 98. – С. 100-106
1208606
  Карельсон М.М. Проверка применимости электростатических моделей для некоторых процессов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Карельсон М.М.; Тарт. ГУ. – Тарту, 1975. – 24л.
1208607
  Заленский Ю.А. и др. Проверка прокурором гражданских дел в кассационные сроки / Ю.А. и др. Заленский. – М, 1987. – 30с.
1208608
   Проверка радиоизмерительных приборов.. – М., 1962. – 356с.
1208609
  Раевский В.А. Проверка регулирования разниц в ценах на продукцию пищевой промышленности / В.А. Раевский, Н.С. Майзус. – М., 1979. – 63с.
1208610
  Никоноров С.Ю. Проверка решений по делам об административных правонарушениях по новому законодательству Российской Федерации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.94-105. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1208611
  Мелналкснис А.В. Проверка связи : стихи / Арманд Мелналкснис ; авториз. пер. с лат. А.Налбандяна. – Москва : Советский писатель, 1981. – 80 с.
1208612
  Комаровский П.Е. Проверка смет по единым районным единичным расценкам (ЕРЕР-84) / Комаровский П.Е. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 143, [1] с.
1208613
  Бершидский А.Х. Проверка смет по укрупненным нормам / А.Х. Бершидский, П.Е. Комаровский. – Москва : Финансы, 1977. – 144 с.
1208614
  Зверев А.Г. Проверка соблюдения трудового законодательства / А.Г. Зверев. – Москва, 1968. – 70с.
1208615
  Леман Э.Л. Проверка статистических гипотез / Э.Л. Леман. – М, 1964. – 498с.
1208616
  Леман Э. Проверка статистических гипотез : пер. с англ. / Э. Леман. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1979. – 408 с.
1208617
  Володин И.Н. Проверка статистических гипотез о типе распределения по малым выборкам : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Володин И.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 6л.
1208618
   Проверка судебных решений в социалистическом гражданском процессе. – М, 1989. – 299с.
1208619
   Проверка схем дискретной техники. – Рига, 1981. – 74с.
1208620
  Бродинг Р.А. Проверка точности определения пластовых скоростей и других сейсмических параметров / Р.А. Бродинг. – М, 1960. – 12с.
1208621
  Иванов А.И. Проверка усвоения курса физической географии в 5 классах. Из опыта работы. / А.И. Иванов. – Л., 1948. – 31с.
1208622
  Карацева И.К. Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий / И.К. Карацева, М.П. Правильщикова. – М., 1970. – 192с.
1208623
  Петренко В. Проверка финансового состояния компании. Financial due diligence / Владимир Петренко. – Киев : КІМО, 2003. – 128с. – ISBN 966-7451-82-8
1208624
   Проверка финансовой деятельности предприятий совнархозов. – М, 1961. – 264с.
1208625
  Нариманова Е.В. Проверка целостности цифрового сигнала : монография / Нариманова Е.В. – Донецк : Цифровая типография, 2011. – 180 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 104-117
1208626
  Тульчинский Л.Й. Проверка цеховых и общезаводских расходов промышленного предприятия. / Л.Й. Тульчинский. – М., 1956. – 112с.
1208627
  Мальсткий Маркиян Проверки субъектов отельной деятельности / Мальсткий Маркиян, Довбуш Алексей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 34-40 : фото
1208628
  Озирный В.Г. Проверку ведет группа / В.Г. Озирный. – М., 1985. – 64с.
1208629
  Можаева В.О. Проверочные материалы по русскому языку. / В.О. Можаева, О.К. Шватченко. – М, 1978. – 83с.
1208630
  Громцева С.Н. Проверочные работы по литературе в 8-10 классах / С.Н. Громцева. – М. : Просвещение, 1982. – 128 с.
1208631
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по неорганической химии : Дидактический материал для 9 класса / Н.П. Гаврусейко. – М., 1990. – 61с.
1208632
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по неорганической химии : Дидактический материал для 8 класса / Н.П. Гаврусейко. – Москва, 1990. – 61с.
1208633
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – М., 1988. – 47с.
1208634
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – 2-е изд. – М., 1991. – 47с.
1208635
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии : Дидакт. материал для 8-го кл. / Н.П. Гаврусейко. – 2-е изд. – М., 1992. – 61 с.
1208636
  Глориозов П.А. Проверочные работы по химии для 7-8 классов : дидакт. материал : пособие для учителя / Глориозов П.А., Рысс В.Л. – 7-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 49 с.
1208637
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для 7 - 8 классов / П.А. Глоризов, В.Л. Сморгонская. – 2-е изд. – М, 1967. – 16с.
1208638
  Глориозов П.А. Проверочные работы по химии для IX-X классов : дидакт. материал / П.А. Глориозов, В.Л. Рысс; Глоризов П.А., Рысс В.Л. ; Акад. пед. наук СССР, Науч.-исслед. ин-т содерж. и методов обучения. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1971. – 112 с.
1208639
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для IX-X классов : дидакт. материал / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс; Глориозов П.А., Рысс В.Л. – 4-е изд. – Момква : Просвещение, 1978. – 109 с.
1208640
  Глориозов П.А. Проверочные работы по химии для IX-X классов : дидакт. материал : пособие для учителей / Глориозов П.А., Рысс В.Л. – 5-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 111 с.
1208641
  Жуков П.Н. Проверочные работы по химии для IX-X классов : дидакт. материал : пособие для учителя / Жуков П.Н., Рысс В.Л. – Москва : Просвещение, 1985. – 64 с.
1208642
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для IX - X классов / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс. – 3-е изд. – М, 1974. – 111с.
1208643
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для VII-VIII классов : метод. указания / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс; Глориозов П.А., Рысс В.Л. ; Акад. пед. наук СССР, Науч.-исслед. ин-т содерж. и методов обучения. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1973. – 46 с.
1208644
  Покидова Елена Проверяем деловых партнеров : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 36-39 : Фото
1208645
  Дементьев В.В. Проверяется жизнью / В.В. Дементьев. – Москва, 1988. – 61с.
1208646
  Цинговатов И.А. Проверяй и направляй работу своего кооператива. / И.А. Цинговатов. – М, 1927. – 36с.
1208647
  Гейдельберг Л.И. Проверяй себя сам! / Л.И. Гейдельберг, М.Я. Микулинская. – М., 1969. – 412с.
1208648
  Шелупанов А. Проверяя, доверяй. Исполнители грантов не видят нужды в объемных отчетах // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 марта (№ 9)


  Присутствие Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в списке победителей конкурса по поддержке программ стратегического развития вузов, состоявшегося в конце минувшего года, вряд ли кого-либо удивило. ...
1208649
  Годынская И.Н. Проверь сам себя! / И.Н. Годынская. – М, 1977. – 176с.
1208650
  Рысс В.Л. Проверь свои знания по неоргаанической химии / В.Л. Рысс. – Москва, 1981. – 96 с.
1208651
  Потапов В.М. Проверь свои знания по органической химии / В.М. Потапов, И.Н. Чертков. – 2-е изд., перераб. – М., 1986. – 143с.
1208652
  Русаков Н.Н. Проверьте ваши часы... / Н.Н. Русаков. – М., 1966. – 64с.
1208653
  Городникова М.Д. Проверьте свои знания и умения / М.Д. Городникова, А.Л. Карлин. – М., 1986. – 170с.
1208654
  Чудовский А.Н. Проверьте свои знания по геометри / А.Н. Чудовский, Л.А. Сомова. – М, 1987. – 95с.
1208655
  Гладкий Г.Ю. Проверьте свои знания по физике / Г.Ю. Гладкий. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 184 с.
1208656
  Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности / Г.Ю. Айзенк. – Москва : Мир, 1972. – 176с.
1208657
  Айзек Г.Ю. Проверьте свои способности / Г.Ю. Айзек. – Москва : Педагогика-Пресс, 1992. – 173, [2] с.
1208658
  Жеромський С. Провесінь / С. Жеромський. – Харків, 1930. – 291с.
1208659
  Низовий І.Д. Провесінь / І.Д. Низовий. – К., 1971. – 80с.
1208660
  Міхале А. Провесінь / А. Міхале. – Київ, 1976. – 367с.
1208661
   Провесінь. – Дніпропетровськ, 1978. – 142с.
1208662
  Сироватський В.М. Провесінь / В.М. Сироватський. – К, 1991. – 266с.
1208663
  Білик О. Провести ніч із книжкою: в Японії набувають популярності хостели-бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 41-42
1208664
  Юэнн Ю. Провести пятницу : роман / Юлия Юэнн ; [ил. Ю. Юэнн]. – Киев : Саммит-Книга, 2016. – 294, [2] с. : ил. – (С книгой - по жизни!). – ISBN 978-617-7434-03-9
1208665
  Воронин В.Н. Проветривание металлических рудников после взрывных работ / В.Н. Воронин, Л.Д. Воронина. – Москва-Ленинград
1. – 1943. – 64с.
1208666
  Воронин В.Н. Проветривание металлических рудников после взрывных работ / В.Н. Воронин, Л.Д. Воронина. – Москва-Ленинград
2. – 1946. – 106с.
1208667
  Ермоленко М. Проветривание рудников / М. Ермоленко. – М, 1950. – 240с.
1208668
  Жеромський С. Провєсна / С. Жеромський. – Київ : Дніпро, 1965. – 278с.
1208669
  Ракін О. Провиддя мислителя. 12 березня виповнилося 120 років від дня народження В.І. Вернадського // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1983. – № 3 (517), березень. – С. 12-13. – ISSN 0130-1632
1208670
  Кравченко Я. Провидиця Кассандра...у творчій долі Стефанії Шабатури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 32
1208671
  Зобенко М. Провидіння : Художньо-біографічний нарис // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 130-141. – ISSN 0131-2561
1208672
  Стівенсон Роберт Луїс Провидіння й гітара : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 1. – С.144-159. – ISSN 0208-0710
1208673
  Зборовський А. Провина - на всіх. В Ірпені відзначили 120-річний ювілей Максима Рильського і... знищили його будинок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 31 липня (№ 135/136). – С. 12
1208674
  Немет Л. Провина : роман / Л. Немет. – К., 1987. – 446с.
1208675
  Столяр М.Б. Провина Едипа: забутий висновок стародавнього міфу (етико-філософський аналіз) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Автором виявляється специфіка етико-філософського аналізу міфологічного знання.
1208676
  Васютинський В. Провини і вибачення в оцінках українсько-польського конфлікту 1943–1944 років мешканцями Волині і Галичини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 10-14. – (Психологія ; вип. 2 (14)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено психологічний зміст оцінок українсько-польського конфлікту 1943-1944 рр. мешканцями Волині та Галичини. Опитано 100 осіб за напівстандартизованим інтерв"ю. Застосовано контент-аналіз, критерій ?2 , кластерний аналіз. В оці- нках домінують ...
1208677
  Залізняк Л. Провини УПА перед українцями та їхніми сусідами за Я. Грицаком // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 1/2 (219/220). – С. 45-47
1208678
  Буров А.А. Провиноградная кислота и ее участие в образовании аланина в организме дубового шелкопряда : автореф. дис. ... наук / Буров А. А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 6 с.
1208679
  Кочетов В.П. Провинциал / В.П. Кочетов. – Москва, 1977. – 256с.
1208680
  Мелихов А.М. Провинциал / А.М. Мелихов. – Л, 1986. – 285с.
1208681
  Журавлев В. Провинциал без комплексов // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 36-53


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1208682
  Журавлев Василий Провинциал без комплексов : большое путешествие / Журавлев Василий, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 36-53 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1208683
  Зискин Я. Провинциалка / Я. Зискин. – Тамбов, 1947. – 11с.
1208684
  Скворцова Г.Г. Провинциалка в большом городе. / Г.Г. Скворцова. – Петрозаводск, 1991. – 227с.
1208685
  Прево М. Провинциалка. Стыдливость / Морис Ренар ; пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 31 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 65)
1208686
  Ардашев П.Н. Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка : 1774-1789. Провинциальные интенданты / Павел Ардашев. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Т. 2. – 1906. – XXII, 734 с. – В кн. № 116936 отсутствуют стр.529-624, в экз. № 116936 отсут. с. 625-734
1208687
  Ардашев П.Н. Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка. : 1774-1789. Провинциальные интенданты. Историческое исследование преимущественно по архивным данным / Павел Ардашев. – С.-Петербург : Тип. "В.С. Балашев и К"
Т. 1. – 1900. – XVI, 658 с.
1208688
  Бурмистрова Л.П. Провинциальная газета в эпоху русских просветителей. (Губернские ведомости Повольжья и Урала 1840-1850 гг.) / Л.П. Бурмистрова. – Казань, 1985. – 140с.
1208689
  Буачидзе К.М. Провинциальная девушка : комедия в 3-х д. / К.М. Буачидзе; пер. с груз. – Москва : Искусство, 1957. – 99 с.
1208690
  Классен Е. Провинциальная жизнь : (Ольский). Описательный роман XIX века. – Москва : В тип. Николая Степанова
ч. 1. – 1843. – 309 с.
1208691
  Классен Е. Провинциальная жизнь : (Ольский). Описательный роман XIX века. – Москва : В тип. Н.Степанова
ч. 2. – 1843. – 205, 16 с.
1208692
  Брыкин Н.А. Провинциальная идея / Н.А. Брыкин. – Ленинград : Советский писатель, 1935. – 304 с.
1208693
  Атанасов Г. Провинциальная история : роман / Герчо Атанасов ; пер. с болг. А. Собковича ; Предисл. Н. Смирновой ; худож. С.Г. Чернышов. – Москва : Прогресс, 1981. – 311 с. : ил.
1208694
  Цвелентьев Максим Провинциальная Швейцария. Исповедь пробитого лыжника : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 28-38 : Фото
1208695
  Матисон А.В. Провинциальное духовенство России в XVIII в.: история и генеалогия клириков Осташкова // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 4 (64). – С. 76-82. – ISSN 2070-9773


  В статье на основе документов Российского государственного архива древних актов и Гос. архива Тверской обл. осуществляется комплексное исследование истории и генеалогии священно-церковнослужителей небольшого центра Тверской епархии - г. Осташкова в ...
1208696
  [Полторацкий А.М.] Провинциальные бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. – Москва : В тип. Н. Степанова
Ч. 1. – 1836. – IV, 263 с. – Экз. деф., в конце книги повреждены с. 209-263
1208697
  Есенский Я. Провинциальные рассказы / Я. Есенский. – М, 1958. – 272с.
1208698
  Лучицкий И.В. Провинциальные собрания во Франции при Людовике XVI и их политическая роль : [Публ. лекция, чит. 25 февр. 1879 г...] / [Соч.] И.В. Лучицкого. – Киев : В университ. тип. (И.И. Завадского), 1879. – [2], 40 с. – Отд. отт. из: Университетские известия. 1879 г.


  На обл. № 41428 надпись: С. Чегуновой. Киев. 18 III/28 80 г.
1208699
  Самсонов Л. Провинциальный актер / Л. Самсонов. – 735-775с.
1208700
  Слезин А.А. Провинциальный комсомол в системе взаимоотношений советсткого государства и русской православной церкви (1940-е - начало 1960-х гг.) / А.А. Слезин, А.А. Беляев // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 22-29. – ISSN 1812-8696
1208701
  Белинский В.А. Провинциальный публицист-мечтатель : сборник газетных и журнальных статей (за время с 1876 по 1892 г.) В.А. Белинского : с прилож. двух писем к нему: И.С. Тургенева и И.С. Аксакова. – С.-Петербург : Тип. А. Мучника, 1894. – 271 с.


  На обл. надпись: Владимиру Георгиевичу Морселю на память от автора 19 апр. 94 г.
1208702
  Васильчиков С.А. Провинциальный роман / С.А. Васильчиков. – Тула, 1980. – 288с.
1208703
  Богданов Е.Ф. Провинциальный роман / Е. Богданов. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1990. – 222, [2] с.
1208704
  Потанин В.Ф. Провинциальный человек / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1987. – 381с.
1208705
  Константинов М.М. Провинции благородных металлов / М.М. Константинов. – М., 1991. – 167с.
1208706
   Провинция-3 : Сб. поэтов г.Запорожье. – Киев : Поезія, 1998. – 140с. – ISBN 966-7116=37-9
1208707
  Джумаев Н. Провинция : роман / Нариман Джумаев; авториз. пер. с туркм. Г.Ковалевича. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 253 с.
1208708
  Филиппович С А. Провинция / С А. Филиппович. – М, 1982. – 268с.
1208709
  Зараев М. Провинция / М. Зараев. – Москва, 1991. – 46с.
1208710
   Провинция. – К, 1997. – 116с.
1208711
  Кочетова Н.С. Провинция в творчестве Салтыкова-Щедрина / Н.С. Кочетова. – Рязань, 1975. – 139 с.
1208712
  Володарский Л Провинция Вселенной / Л Володарский. – Москва, 1991. – 111с.
1208713
  Штольц К. Провинция империи // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 27 (108), 29 июля 2016. – С. 16-20. – ISSN 2305-3364


  В оккупированном Россией Крыму ждут всего и сразу: моста, туристов, денег, инфраструктурных проектов и счастья. И не получают ничего, кроме выросших пенсий, поднявшихся цен и памятников имперскому прошлому России.
1208714
  Винченцо Валерио Провинция Прованса : Прованс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 82-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1208715
  Вендт В.П. Провитамин и витамин Д. Исследование природных ресурсов, содержания в биол. объектах, нативных и искусств. комплексов с белками и некоторых вопросов синтеза и биосинтеза. : Автореф... д-ра бтол.наук: / Вендт В.П.; Акад. наук УССР. – Киев, 1961. – 27л.
1208716
  Чекаль Л.А. Провіденціалізм / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 307. – ISBN 966-642-073-2
1208717
  Калакура Я.С. Провіденціалізм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 287-288
1208718
  Баняс Н. Провіденціальна функція снів у прозі Сільві Жермен // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 9-14. – ISBN 966-638-152-4
1208719
  Роговий Ф.К. Провідини / Ф.К. Роговий. – Київ, 1973. – 58с.
1208720
  Нікітін В.М. Провідна ідея нервізму у вченні І.П. Павлова про травлення : Стенограма публічної лекції / В.М. Нікітін. – Київ, 1954. – 28 с.
1208721
  Іваницька А.Г. Провідна ідея християнського віровчення - спасіння як свобода // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.29-36. – ISSN 1728-3671
1208722
  Васильєв І.В. Провідна ланка науково-технічного прогресу. / І.В. Васильєв. – Київ, 1973. – 47с.
1208723
  Нагребельний В.П. Провідна наукова юридична установа держави ( до 55-річчя Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.3-12
1208724
  Лопаєва Д.Т. Провідна революційна сила сучасності / Д.Т. Лопаєва. – К, 1972. – 62с.
1208725
  Степко О.М. Провідна роль Департаменту публічної інформації в інформаційній структурі ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-21. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто діяльність найважливішого з підрозділів інформаційної структури ООН - Департаменту Публічної Інформації. Проаналізовано цілі, форми та методи його роботи, досліджено структуру Департаменту. Надано корисні поради щодо покращення діяльності ...
1208726
  Ємець Т. Провідна роль етнографії в українському національному відродженні XIX століття // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 93-99. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Значне поширення українознавчих етнографічних досліджень у ХІХ ст. відбулося внаслідок посилення суспільної течії “українофільства” та стало засадничим чинником подальшої структуризації українського руху". Значительное распространение ...
1208727
   Провідна роль київської цивілістичної школи в науці цивільного права України // Київська школа цивілістики : до 175 - річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2009 / КНУТШ, Юрид. ф-т, К-ра цивільного права ; за ред. Р.А. Майданика ; [редкол. : Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2009. – С. 123-199. – ISBN 978-966-2183-63-4


  Наука цивільного права України: поняття, предмет, методологія. Українська цивілістика дореволюційного і радянського періодів. Сучасна вітчизняна цивілістика: наукові центри, напрями і тенденції.
1208728
  Антонюк Л.Л. Провідна роль Китаю у глобальних мережах сектору високих технологій: нова реальність та сучасні виклики / Л.Л. Антонюк, Н.І. Черкас // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 14-22. – ISSN 2306-6806
1208729
  Лобанова Л.С. Провідна роль Національної академії наук України в системі підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 46-59. – ISSN 0374-3896
1208730
  Семененко М.П. Провідна роль російської науки у творчій співдружності російських і українських учених / Семененко М.П. – Київ, 1954. – 11 c. – Окр. відб. з "Вісника АН УРСР" № 4, 1954 [30-42] c.
1208731
  Купрій В.Д. Провідна роль світового робітничого класу / В.Д. Купрій, Ю.М. Хрущ. – К, 1973. – 48с.
1208732
  Предборський В.А. Провідна функція тіньового парасуспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 3-7
1208733
   Провідне наукове видання святкує ювілей : [до 50-річчя журналу "Економіка України"] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-27. – ISSN 0131-775Х
1208734
  Лютий О.П. Провідний вчений в галузі металургійних основ (до 100-річчя А.М. Макари) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 82-92
1208735
  Лоссовський І.Є. Провідний досвід модернізації та індустріалізації: 50 річниця незалежності республіки Сінгапур // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 20-28. – ISBN 978-966-02-7953-7
1208736
  Скрипник Г. Провідний етнологічний осередок Української академії наук 20-х років XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 6-74. – ISSN 2313-8505
1208737
  Копійка В.В. Провідний науковий та експерементальний центр [Інститут Міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 7
1208738
  Макаєв М.В. Провідний світовий досвід "позеленення" національних господарств (на прикладі Німеччини і Данії) // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне, 2013. – Вип. 19, № 1. – С. 192-200
1208739
  Скляр В.М. Провідний учений України у галузі історії науки 1 техніки (До 70-річчя Олега Ярославовича Пилипчука) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (97). – С. 140-141. – ISSN 0374-3896


  1995-96 - завідуючий відділом історії науки і освіти Інституту українознавства Київського універстетуту.
1208740
  Шейко В. Провідний центр вищої культурологічно-мистецької та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні : [до 80-річчя Харківської державної академії культури] / Василь Шейко, Микола Каністратенко, Наталія Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 8 (157). – С. 22-26


  Висвітлено історію, досягнення, проблеми і перспективи освітньої та наукової діяльності Харківської державної академії культури - фундатора, провідного центру вищої культурологічно-мистецької і бібліотечно-інформаційної освіти, головної наукової ...
1208741
  Черниш Н. Провідник духовності українського народу // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 148-159. – ISBN 978-966-441-556-6


  Євген Дометійович Онацький — український науковець, громадський діяч, журналіст, енциклопедист. Професор Вищого Східного інституту в Неаполі та Римського університету ла Сап"єнца. Дійсний член Української вільної академії наук, Наукового товариства ...
1208742
  Глизь І. Провідник європейського українства // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 18-25. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
1208743
  Жадько В. Провідник і провідництво в освітній діяльності / В. Жадько, П. Бідзіля // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 86-98. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1208744
  Янковська Ж. Провідник ідеї згуртування українства // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 214-217. – ISBN 966-7060-92-6


  Максимович М. - С. 215, 216.
1208745
  Гардашук Т. Провідник Нового Просвітництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 168). – С. 9


  Пам"яті вченого, викладача громадського діяча Ярослава Мовчана.
1208746
  Козловська В. Провідник по археологічному відділу Всеукр.Історичного музею ім.Т.Шевченка у Київі / В. Козловська. – К, 1928. – 40с.
1208747
   Провідник по Археологічному відділу Полтавського Народного Музея з коротким описом передісторичного життя на Полтавщині. – Полтава, 1919. – 25с.
1208748
   Провідник по місту "Одеса" на 1933 рік. – Одеса, 1933. – 56с.
1208749
  Антонов Д.Ю. Провідник по художньому відділу музею / Д.Ю. Антонов, М.С. Сівайов. – Житомир : Літо-друк, 1931. – 93 с.
1208750
  Стельмащук Г. Провідник сакрального мистецтва // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-103. – ISSN 0130-1799


  Художник Роман Василик
1208751
  Тинченко Я. Провідник сірожупанників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 40 (308). – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Бойовий шлях організатора Сірожупанної дивізії та отамана повстанців на Лівобережній Україні Івана Перлика.
1208752
  Шулікін Д. Провідник технологічного підприємництва і популяризатор науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 8 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Візит професора університету "Техніон" (м. Хайфа, Ізраїль), лауреата Нобелівської премії 2011 року в галузі хімії Деніеля Шехтмана у НТУУ "Київський політехнічний інститут". "Освіта України" зібрала найцікавіші думки професора а також деякі факти про ...
1208753
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість / В.Г. Большак. – Київ : Дитвидав, 1962. – 136 с.
1208754
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість : [для серед. шкільного віку] / В.Г. Большак. – перероб. і доп. вид. – Київ : Веселка, 1970. – 239 с. : іл. – (Юні герої)
1208755
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість : для серед. шкільн. віку / В.Г. Большак. – Київ : Веселка, 1977. – 215 с. – (Юні герої)
1208756
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повісті : для серед. шкільн. віку / В.Г. Большак ; худож. І. Принцевський. – Київ : Веселка, 1983. – 202, [6] с. – (Юні герої)
1208757
  Панченко В. Провідник у світ Скіфії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 13 (230). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Від мордовських таборів поета й археолога Бориса Мозолевського врятувала золота пектораль
1208758
  Кулик Н. Провідник українства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)
1208759
  Чорномаз В. Провідник українського руху на зеленому клині (до 125-річчя від дня народження та 65-річчя смерті Юрія Глушка-Мови) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 202-205. – ISBN 966-7060-92-6
1208760
   Провідник української педагогіки А.С. Макаренко / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 271-323. – ISBN 978-617-7480-55-5


  Макаренко Антон Семенович (1888-1939) - російський радянський письменник та педагог, один із засновників системи дитячо-підліткового виховання.
1208761
   Провідник чи лідер? / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 159-166. – ISBN 978-617-7480-55-5
1208762
   Провідники духовності в Україні : Довідник. – Київ : Вища школа, 2003. – 783с. – ISBN 966-642-207-7
1208763
  Павлюк М. Провідники економічного відродження в Галичині - Євген Олесницький і Остап Нижанківський / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 10-11


  До 150-річчя створення товариства "Просвіта" в Галичині.
1208764
   Провідники змін / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 138-148. – ISBN 978-617-7480-55-5
1208765
  Шумов В. Провідники партійних директив / В. Шумов, П. Бесмертный. – Київ, 1947. – 16с.
1208766
   Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов [та ін.] ; за ред. проф. І.Т. Богданова ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : Освіта України, 2017. – 367, [1] с. – Алф. покажч.: с. 363-367. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7480-55-5
1208767
   Провідництво та релігія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 92-97. – ISBN 978-617-7480-55-5
1208768
   Провідництво: копія дискурсу про лідерство чи українська соціальна інновація? / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 35-64. – ISBN 978-617-7480-55-5
1208769
  Черезова І. Провідницькі ідеї В. К. Демиденка: погляд у майбутнє // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 192-198. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1208770
  Огуй О. Провідні англісти та американісти України сьогодення // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 38-48. – ISSN 2411-6548
1208771
  Руденко М.В. Провідні аспекти публічного адміністрування у Німеччині // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 41. – С. 250-260. – ISSN 1993-0941
1208772
  Терепищий С.О. Провідні вектори інтернаціональних змін в структурі сучасного університету: опозиція культури та виробництва // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 319-323. – ISSN 2076-1554


  Статья присвячена науковому аналізу сучасних трансформацій університету в контексті глобалізації.
1208773
  Афанасьєва О.О. Провідні види антропогенної діяльності з трансформації рельєфу території України // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 95-102. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1208774
  Івченко І. Провідні вітчизняні ботаніки-дендрологи на межі XIX і XX ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 453-464. – ISBN 966-02-2115-0
1208775
   Провідні властивості заміщених кобальтатів у системі Li-La-Ba-Co-O / С.А. Неділько, І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, В.О. Дрозд, І.Л. Багінський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 3/4. – С.24-28. – ISSN 0041-6045


  Вивчено процеси фазоутворення в системі Li-La-Ba-Co-О. Методами ІЧ-спектроскопії та термогравіметричного аналізу встановлено, що взаємодія між оксидами відбувається дуже повільно і лише вище 800 °С спостерігається утворення складних оксидів. ...
1208776
  Литвин І.В. Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 179-191. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто кластерний підхід як один із дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності ВНЗ, регіонів їх розташування та країн загалом в умовах глобалізації. Визначені фактори досягнення ефективної взаємодії у межах інноваційно-технологічних ...
1208777
   Провідні вчені Західного регіону України ( : (Економіка та право). – Львів, 2003. – 248с.
1208778
  Хаджиміті К.А. Провідні держави світу у 20–30-х рр.ХХ ст. Всесвітня історія. 10-й клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 15-17
1208779
  Бокотей М. Провідні дизайнери українського гутного скла др. пол. XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 248-261. – ISSN 0236-4832


  У статті подано стислий опис проектної творчості провідних дизайнерів українських підприємств-скловиробників другої половини ХХ ст. — vайстрів-гутників та професійних художників. На прикладі найпопулярніших тиражних зразків гутної продукції двох ...
1208780
  Василик І. Провідні діячі української спільноти в Аргентині // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1997. – 1997. – С. 185-187. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 80)
1208781
  Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства : (З приводу книги П. Зайцева: "Життя Тараса Шевченка", Львів, 1939) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 62-88. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
1208782
  Кремина А.Р. Провідні жіночі образи у романі Ч. Діккенса "Великі сподівання" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 115-118. – ISBN 978-966-921-000-5
1208783
  Ковтун Т.І. Провідні завдання інтелектуального виховання студентів агротехнічного коледжу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 126-133. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті на підгрунті аналізу психолого-педагогічних досліджень визначається сутність інтелектуального виховання студентів, конкретизуються особливості та обгрунтовуються провідні завдання інтелектуального розвитку майбутніх фахівців агротехнічних ...
1208784
  Партицький О.О. Провідні ідеї в письмах Тараса Шевченка / Студіум Ом. Партицького. – У Львові (Львів) : З дpук. Ставpопиг. Ин-ту під заpядом С. Гучковского, 1872. – XXIV, 32 с.


  Розд. кн.: Житє Таpаса Шевченка [пеpедм.]; Шевченко яко поет; Шевченко и Укpаїна; Шевченко пpотив цаpів-деспотів; Шевченко пpотив панів; Шевченко пpотив пеpевеpтнів; Шевченко пpотив цеpкви-домовини; Шевченко о пpосвіті. - В кн. також уpив. з публіцист. ...
1208785
  Гирич І. Провідні ідеї української історіографії XIX ст. в порівнянні з такими ж ідеями російської і польської історіографій та суспільною опінією // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 108-112. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1208786
  Лущик Ю. Провідні компоненти професійної підготовки майбутніх аграріїв у ВНЗ Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 3 (67). – С. 274-284. – ISSN 2312-5993
1208787
  Абрамкіна Н.В. Провідні концепти американського символічного літературознавства (на матеріалі творчого доробку С. Лангера) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Абрамкіна Наталія Валеріївна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2005. – 188 л. – Бібліогр.: л.153-188
1208788
  Ямчук П. Провідні морально-етичні концепти європейського досвіду державотворення в XX столітті: Войцех Ярузельський, Маргарет Тетчер (приклади до осмислення в державотворчій та суспільнотворчій стратегії сучасної України) // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 38. – С. 51-60. – ISSN 2075-1443
1208789
  Дайоглу Р.Р. Провідні мотиви в поезії Кемтера Юсуфа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 92-99
1208790
  Борисенко Н. Провідні мотиви й композиція збірки Олеся Гончара "Японські етюди" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 151-160. – ISSN 2312-6809
1208791
  Лінійчук Т. Провідні мотиви роману "Провина зірок" Джона Гріна // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень 2019. – С. 12-15
1208792
  Трофимчук М. Провідні мотиви та ідеї латиномовної літератури XVI- XVIII ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 18-25. – ISSN 0236-1477
1208793
  Гавриш І.П. Провідні мотиви творчості М.М. Цуканової (на матеріалі малої прози письменниці) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 301-306
1208794
  Левченко С.М. Провідні напрями історіографії оперативно-службової діяльності радянської військової контррозвідки в Україні в 1941-1945 роках // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (36). – С. 147-162. – ISSN 2707-1383
1208795
  Черненко М.Л. Провідні напрями родинного виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 260-261. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1208796
  Чистякова І. Провідні напрями розвитку інклюзивної освіти на сучасному етапі: досвід зарубіжних країн // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 59-70. – ISSN 2312-5993
1208797
  Коваленко Ю.О. Провідні напрями співпраці України з міжнародними туристичними установами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 127-130. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1208798
  Фастівець А. Провідні наукові ідеї до дослідження проблеми формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації / А. Фастівець, М. Шелешко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 66-73. – ISSN 2075-1478
1208799
  Гладкий О.В. Провідні наукові концепції формування кластерної теорії в туризмі / О.В. Гладкий, О.А. Скляров // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 3-11. – ISSN 2308-135X
1208800
  Колесникова В.Ф. Провідні образи та мотиви ранньої творчості Василя Стуса // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 8 (228). – С. 8-12.
1208801
  Стрюк Л. Провідні ознаки поетики повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 204-208
1208802
  Стрюк Л. Провідні ознаки поетики роману Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 188-197
1208803
  Біла Л. Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 16-19. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано представництво провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України в мережі Інтернет.
1208804
  Бондаренко Л.І. Провідні педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 141-148. – ISSN 2227-2844


  Обгрунтування провідних педагогічних умов формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.
1208805
  Опанасюк О.П. Провідні поняття постмодернізму у світлі інтенціоналізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 226-235. – ISSN 2225-7586
1208806
  Сиско Н.М. Провідні принципи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 136-152. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
1208807
  Парпан У.М. Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 62-71. – ISSN 2524-101X


  Визначено, що нагальна потреба у модернізаційних зрушеннях у вищій школі вимагає концептуального вдосконалення системи освіти і професійної підготовки фахівців у таких напрямках: 1) формування ставлення до людини як мети соціального прогресу, а не ...
1208808
  Борисова А.О. Провідні принципи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 80-84. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті висвітлено актуальність формування професіоналізму і майстерності майбутнього викладача вищої школи, особливо методичної компетентності. На підставі проведеного аналізу науково-педагогічних джерел окреслено провідні принципи формування ...
1208809
  Радзієвський В. Провідні резонансні субкультури як другий мейнстрим у культурі і як важливі показники стану суспільства // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 40-43
1208810
  Пилипенко Р.Є. Провідні риси інституційних форм сучасного німецькомовного економічного спілкування // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 87-91
1208811
  Молодецький А.Е. Провідні риси мережі бальнеологічних і бальнеогрязьових курортів країн Причорномор"я / А.Е. Молодецький, Г.О. Пишна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 82-98 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1208812
  Родименко І. Провідні світові тенденції у трансформації освітньої системи // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 98-112. – ISSN 2077-1827


  "В даній статті автором детально розглянуто провідні світові тенденції у трансформації освітньої системи з позицій компаративного аналізу".
1208813
  Шабловський Б.Й. Провідні сорти плодових культур УРСР / Б.Й. Шабловський. – К.-Х., 1937. – 161с.
1208814
  Штефан Л. Провідні суб"єкти організації соціально-педагогічної діяльності в Україні в 20-ті - першій половині 30-х рр. ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-38. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено провідних суб"єктів (брати і сестри соціальної допомоги, вихователі-обстежувачі, педагоги-соціологи, інспектори соціального виховання, асистенти та завідувачі кабінетів соціальної педагогіки, інструктори з охорони дитинства, ...
1208815
  Бочарніков Д. Провідні субкультури України: правовий дискурс / Д. Бочарніков, В. Радзієвський // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 52-56
1208816
  Подковирофф Н. Провідні суперечності професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 129-138. – ISSN 2312-5993
1208817
  Рибіна Н. Провідні та периферійні ознаки ритмічної структури англійського мовлення українських білінгвів / Н. Рибіна, О. Лотоцька // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 55-61


  Досліджено просодичну інтерференцію в процесі актуалізації ритмічної структури англійського мовлення. У результаті фонетичного дослідження було визначено провідні та периферічні ознаки мовлення українських білінгвів.
1208818
  Іванов В.Ф. Провідні телевізійні канали України під час парламентських виборів 2007 р. / В.Ф. Іванов, Н.В. Костенко // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 19-21
1208819
  Сапсаєнко Л. Провідні теми, мотиви й образи у драматургічних творах Бориса Грінченка // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 30-35. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1208820
  Мельничук О.М. Провідні тенденції модерністської культури України початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 9-17. – ISSN 2225-7586
1208821
  Шуба О.А. Провідні тенденції процесу віртуалізації світового фондового ринку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 67-73. – ISSN 2222-4459
1208822
  Павко Л.Ф. Провідні тенденції становлення та розвитку педагогічної думки в Університеті Св. Володимира в імперську добу // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 169-171. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
1208823
  Волкова Н.В. Провідні тенденції та психолого-педагогічні умови формування професіоналізму інженера-педагога у галузі харчових технологій в системі університетської освіти // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 64-78. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
1208824
  Запорожченко О.Ю. Провідні тенденції у формуванні об"ємно-планувальних рішень екоготелів / О.Ю. Запорожченко, С. Волощук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 37-48 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
1208825
  Андрєєва С.В. Провідні тенденції українського ВІА-стилю в 70-х роках XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 254-260
1208826
  Обух Л.В. Провідні тенденції української музичної освіти західної діаспори (початок XX - XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Обух Людмила Василівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1208827
  Шкрібляк М. Провідні тенденції церковно-релігійного життя українців періоду німецько-фашистської окупації / М. Шкрібляк, Ю. Міський // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці, 2017. – № 16. – С. 164-177. – ISSN 2310-0923
1208828
  Любовець О. Провідні українські політичні партії в Центральній Раді та їх регіональний вплив // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 238-247. – ISBN 966-7060-54-1
1208829
  Василевський М. Провідні ухвали особливої колегії вищої контролі в земельних спорах / Зібрав М. Василевський ; Поясн. до ухвал проф. М. Гершонова, за ред. Д. Каплана. – Харків : Всеукр. сільсько-госп. вид. "Радянський селянин", 1928. – 151 с.
1208830
  Романенкова Ю.В. Провідні фактори формування мистецтва першої школи Фонтенбло // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 253-260


  Школа Фонтенбло - загальна назва мистецького угруповання, яке працювало за замовленнями королів Франції 16 ст. - на поч. 17-го і базувалась в майстернях замку Фонтенбло. Виконувало замовлення в різних галузях мистецтва - від живопису і архітектури до ...
1208831
  Волобуєва А. Провідні фейлетоністи київської преси кінця XIX - початку XX ст. / Анастасія Волобуєва // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 7-9
1208832
  Сивець Т.В. Провідні християнські концепти у циклі віршів Тараса Шевченка "Давидові псалми" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О.А. Бігун, О.В. Боронь, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (25). – С. 252-259


  Зроблено спробу проаналізувати основні християнські концепти, представлені в циклі віршів Тараса Шевченка "Давидові псалми" з позицій когнітивного літературознавства. Виокремлено такі поняття, як БЛАГО, ГРІХ І СПОКУТА, СТРАХ БОЖИЙ, БОЖА ВОЛЯ, які ...
1208833
  Мушкудіані Олександра Олександрівна Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина 19 ст.) : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.05. / Мушкудіані Олександра Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195 л. – Бібліогр.: л. 191-195
1208834
  Мушкудіані Олександра Олександрівна Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина 19 ст.) : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.05 / Мушкудіані О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с.
1208835
  Воскобойнікова Ю. Провідні церковно-хорові колективи Харкова: сучасний стан та перспективи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 63-73. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
1208836
  Вежновець Т.А. Провідні чинники впливу на стан соціально-психологічного клімату в колективі медичних працівників // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Т. 22, № 2. – С. 133-140. – ISSN 2307-0404
1208837
   Провідні чинники формування поля забруднення грунтових вод під впливом металургійного виробництва (на прикладі Дніпровського металургійного заводу) / В. Долін, Є. Яковлєв, О. Щербак, С. Мещеряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 70-76. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Мета і завдання. Вивчення хімічного складу підземних вод природно-техногенного водоносного горизонта, що сформу вався в межах майданчика металургійного виробництва Дніпровського металургійного заводу. Завдання дослідження: виявити основні забруднювачі ...
1208838
  Вятчаніна С.В. Провідні чинники, що забезпечують ефективність адаптації іноземних студентів (на прикладі підготовчого відділення) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 45-50. – ISSN 2411-5983
1208839
  Фурсін О.О. Провідні шляхи реформування спрощеної системи оподаткування суб"єктів малого підприємництва в Україні / О.О. Фурсін, М.В. Ляшко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 37-41. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1208840
   Провідність графенового шару, легованого атомами азоту або бору, залежно від їх концентрації типу гратницевого заміщення / І.Ю. Сагалянов, Ю.І. Прилуцький, О.О. Судаков, В.А. Татаренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 8. – С. 1011-1022. – ISSN 1024-1809
1208841
  Майковець Є.В. Провідність сильно легованих GaN: Si епітаксіальних структур / Є.В. Майковець, Б.О. Данильченко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 46
1208842
   Провідність структур металевий зонд/кремнієвий нанокомпозит/p-Si за механізмом Пула-Френкеля / О.Д. Горчинський, Г.Д. Попова, П.В. Золотаренко, Д.В. Єрьомкін, С.М. Занкович, Ю.В. Бойко, Є.В. Бузанева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 333-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Модель самоорганізації нанокомпозитів наноSi:аморфний Si:Si[нижній індекс X]О[нижній індекс Y] в шарі поруватого кремнію на поверхні p-Si підтверджена результатами вивчення: зв"язків Si-Si, Si-О, Si-О-Si (метод ІЧ спектроскопії); електронних рівнів, ...
1208843
  Подуст Г.П. Провідність та люмінесценція монокристалічного ZnSe при рентгенівському збудженні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Подуст Галина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 14 с. – Бібліогр.: 13 назв
1208844
  Подуст Г.П. Провідність та люмінесценція монокристалічного ZnSe при рентгенівському збудженні : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Подуст Галина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 167 арк. – Додаток: арк. 166-167. – Бібліогр.: арк. 10-11, 156-165 та в додатках: арк. 166-167
1208845
  Андрющенко Н. Провідному вишу Подніпров"я // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 13


  Про історію, сучасність та міжнародні проекти Національного гірничого університету.
1208846
   Провідному юридичному вишу України - 210 років // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 216-222. – ISSN 1026-9932
1208847
  Старчевський Б. Провінціал з країни дурнів : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 20-86. – ISSN 0131-2561
1208848
  Стельмах Я.М. Провінціалки : п"єси / Я.М. Стельмах. – Київ : Мистецтво, 1991. – 266 с.
1208849
  Гуменний В. Провінційна адміністрація та східна політика Римської імперії в епоху Юліїв-Клавдіїв // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 20-27. – ISSN 2077-7280
1208850
  Багмет В. Провінційна гімназійна освіта в Російській імперії: чоловіча Олександрійська гімназія (початок XX ст.) // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 129-133. – ISBN 978-966-485-045-9
1208851
  Буренко В. Провінційне життя та побут дворян XIX - початку XX століття на прикладі качанівської садиби // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 77-85. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
1208852
  Ковальчук М.В. Провінційне управління Османської імперії XVI ст. на основі канун-наме // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 100-106. – ISSN 2077-1800
1208853
  Єндрієвська І. Провінційний архів Альберти – збереження пам"яті суспільства // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 160-176
1208854
  Яворівський В. Провінційний страйк : новела // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 2-11. – ISSN 0208-0710
1208855
  Мигальчинська В.М. Провінційні історії : урок за романом Гюстава Флобера "Пані Боварі" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 25-26
1208856
   Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – ISBN 5-89354-154-5
1208857
   Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – ISBN 966-562-925-45
1208858
  Ширмер Я. Провісник антисоціалізму // Критика. – Київ, 1999. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 11-12


  Людвіг фон Мізес - австрійський економіст, основоположник неолібералізму, засновник австрійської школи економіки. Послідовний критик економічної бази соціалізму, глибокий аналіз культури ринкових відносин якого став основою класичної ліберальної ...
1208859
  Кулик Н. Провісник великих починань // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1208860
  Кузьменко О. Провісник державності України // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 187-192. – ISSN 1426-7470


  До 60-річчя смерті Василя Пачовського.
1208861
  Бажан О.Г. Провісник духовної свободи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
1208862
  Павлів І. Провісник духовної свободи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 22-26. – ISSN 0130-5263
1208863
  Огієнко І. Провісник етнонаціонального відродження українців (Значення духовної спадщини Дмитрія Туптала в українській церкві і в українській культурі) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.47-55. – ISSN 0130-6936
1208864
  Сергієнко І. Провісник інформаційного суспільства = До 90-річчя з дня народження В. Глушкова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 вересня (№ 32). – С. 11


  Віктор Михайлович Глушков - видатний учений у галузі кібернетики, обчислювальної техніки та її застосування, з його іменем пов"язаний розквіт цих напрямів науки в Україні. Він розпочав свій творчий шлях у кібернетиці вже відомим фахівцем з абстрактних ...
1208865
  Чередниченко Д. Провісник Незалежності // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 вересня (№ 35). – С. 12-13


  24 серпня 2021 року - сторіччя Леоніда Полтави.
1208866
  Сидорук А. Провісник незалежності України // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Виповнилося 100 років від дня народження Роналда Рейгана
1208867
  Коваль О. Провісник нешаблонної мудрості (з нагоди 60-річчя професора Фурмана А.В) / О. Коваль, А. Гірняк, І. Ревасевич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: Г. Балл, І. Бричко, О. Білокобильський [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (67). – C. 6-10. – ISSN 1810-2131
1208868
  Крисаченко В.С. Провісник нової соборної України (Геополітична концепція академіка Степана Рудницького) // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 188-205. – ISBN 978-966-428-404-9
1208869
  Шокало О. Провісник правди, або Добра вість од Пантелеймона // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 4-16.
1208870
  Чернов А. Провісник українського ренесансу: Седляр Василь Феофанович (Теофанович) // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 липня (№ 28). – С. 10-11
1208871
  Гончарук П. Провісник української конституційної державності (до 135 - річчя від дня народження Пилипа Орлика) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-30. – ISSN 0869-3595
1208872
  Збанацький Ю.О. Провісники : П"єса на 2 дії, 8 картин / Ю.О. Збанацький, А.І. Шиян. – Київ : Мистецтво, 1975. – 83с.
1208873
  Канівець В.В. Провісники : роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 446 с.
1208874
  Канівець В.В. Провісники : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1980. – 430 с.
1208875
  Кирик Л. Провісники армії соборної України (95 років надання статусу полку українського легіону Січових Стрільців) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 138-144. – ISBN 966-8126-27-0
1208876
  Завальнюк К.В. Провісники волі : Повстанський рух на Поділлі у персоналіях (20-ті рр. 20 ст.) / Костянтин Завальнюк. – Літин : Літинська райдрукарня, 2005. – 352с. – ISBN 966-527-141-5
1208877
  Софійчук М. Провісники волі / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-8519-47-5
1208878
  Гончарук П.С. Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 191, [1] с. – До 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-452-148-9
1208879
  Швець Н. Провісники перевірок: чому карантин - не перешкода для податківців // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 14-15
1208880
  Казьмирчук Г.Д. Провісники свободи на Тульчинщині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 81-99. – ISBN 978-966-171-565-2
1208881
   Провісники свободи, державності і демократії : документи і матеріали : до 20-ї річниці створення Народного Руху України / НАН України, Ін-т іст. України ; Держ. ком. архівів України ; Центр. держ. громад. об"єднань України ; [ ред. кол.: В. Смолій, Г. Боряк, В. Брюховецький та ін. ; упоряд.: В. Лозицький, О. Бажан, С. Власенко, А. Кентій ]. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2009. – 454 с. : 24 іл. – ISBN 978-966-02-5338-4
1208882
  Гончарук П.С. Провісники української державності // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 172-189. – ISBN 978-966-452-148-9
1208883
  Шупта Д.Р. Провісники цвітіння / Д.Р. Шупта. – К., 1968. – 47с.
1208884
  Міщенко Л.І. Провісниця волі і братерства / Л.І. Міщенко. – Київ, 1980. – 48 с.
1208885
  Навроцька Зоя Провісниця літа // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
1208886
  Бедрик І.О. Провова грамотність лікарів-стоматологів - важлива складова системи управління якістю надання стоматологічних послуг (за матеріалами російських дослідників) / І.О. Бедрик, Л.Я. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1208887
  Слободянюк С.О. Провова природа державної реєстрації речових прав // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 138-141. – ISBN 978-966-2635-96-6
1208888
  Попович В.М. Провові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань / В.М. Попович. – К., 1995. – 321с.
1208889
  Коняхин Л.Г. Прововые вопросы охраны труда. / Л.Г. Коняхин. – М, 1989. – 48с.
1208890
  Бедарев О.К. Провода : рассказы, повести / О.К. Бедарев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 256 с.
1208891
  Исаковский М.В. Провода в соломе / М.В. Исаковский. – Москва-Л, 1927. – 132с.
1208892
  Нестеренко А.М. Провода гудят / А.М. Нестеренко. – Ужгород, 1967. – 52с.
1208893
  Дикерман Д.Н. Провода и кабели с фторопластовой изоляцией / Д.Н. Дикерман, В.С. Кунегин. – Москва, 1982. – 145 с.
1208894
  Момот Н. Проводарі-мойсеї: власна трагедія - трагедія народу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 95-100


  В. Винниченко "Відродження нації" - на шляху до української державності
1208895
  Чернявський М.А. Проводжаю сина / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1967. – 89 с.
1208896
  Бицоев Г. Проводи до порога : повесть / Гриш Бицоев ; [авториз. пер. с осет. В. Авдеева]. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное издательство, 1966. – 179 с. : ил.
1208897
  Федунець М.Ф. Проводи журавлів : вірші, поема / М.Ф. Федунець. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 179 с.
1208898
  М"ястківський А.П. Проводи серпня : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1966. – 87 с.
1208899
  Малахута М.Д. Проводи травня : вірші, поема / М.Д. Малахута. – Донецьк : Донбас, 1981. – 72 с.
1208900
  Павленко О. Проводили дослідження в німецькому університеті / О. Павленко, О. Руденко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Більше десяти років триває активне наукове співробітництво в галузі фізики наноструктур біомедичного призначення викладачів та науковців кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету та кафедри біохімії біологічного факультету КНУТШ з ...
1208901
  Гуга Константин Юрьевич Проводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Дис... кагд. физ.-мат.наук: / Гуга Константин Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 145л.
1208902
  Гуга Константин Юрьевич Проводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гуга Константин Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 21л.
1208903
  Гуга Канстантин Юрьевич Проводимость антимонида индия в сокращенных электическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гуга Канстантин Юрьевич; КГУ. – К., 1980. – 21л.
1208904
  Богатырев Б.М. Проводимость дифференциальных уравнений с квазипериодическими коэффициентами в банаховом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Богатырев Б. М. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.10-12
1208905
  Борзяк П. Проводимость и эмиссионные свойства оксидно-цезиевых катодов : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: / П. Борзяк. – [Б. м. : б. и.], 1940. – 66 л. – Библиогр.: л. 64-65
1208906
  Таванов Эдуард Галиевич Проводимость ионных кристаллов при импульсном облучении сверхплотными пучками электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Таванов Эдуард Галиевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 17л.
1208907
  Гузев Александр Александрович Проводимость каналов кремниевых МДП структур в области слабой инверсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гузев Александр Александрович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики полупроводников. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1208908
  Масагутов К.Г. Проводимость по примесям и примесный пробой в монокристаллах n-InP и в эпитаксиальных пленках n-GaAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Масагутов К.Г.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1977. – 20л.
1208909
  Козлов В.А. Проводимость полупроводников и нелинейные эффекты в сильных электрическом и магнитном полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Козлов В.А. ; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1976. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1208910
  Рогов В.С. Проводимость слабо неидеальной многокомпонентной плазмы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогов В. С.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1208911
  Балашова А.П. Проводимость тонких слоев высокоомных полупроводников, вызванная инъекцией из контакта и возбуждения носителей тока в толще слоя электронной бомбардировкой. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Балашова А.П.; АН СССР. – М., 1964. – 25л.
1208912
  Шугаев В.М. Проводины. Повесть. / В.М. Шугаев. – М., 1969. – 224с.
1208913
  Шарутин А.С. Проводка скважин в сильнопоглощающих горизонтах / А.С. Шарутин. – Баку, 1960. – 87с.
1208914
  Большак В.Г. Проводник в бездну : повесть / В.Г. Большак ; авториз. пер. с укр. З. Большак ; ил. А.И. Сухоруков. – Москва : Воениздат, 1974. – 202 с. : ил. – (Библиотека юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
1208915
  Большак В.Г. Проводник в бездну : докум. повесть [о Г. Мовчане : для детей] / В.Г. Большак ; [авториз. пер. с укр. В. Максимова ; худож. И. Ушаков]. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 160 с. – (Юные герои)
1208916
  Караменов Николай. Проводник в потусторонний мир в романе Дж. Кутзее "Железный век" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1208917
  Шутова Наталья Проводник на рынке информационных технологий : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 99 : Фото
1208918
  Волчек Я.И. Проводник С.Р.С. / Я.И. Волчек. – Москва : Советский писатель, 1956. – 184 с.
1208919
  Соловьев П.Ф. Проводники и осветительные электроустановки / П.Ф. Соловьев. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва-Л., 1951. – 232с.
1208920
  Степанов К.М. Проводники науки и передового опыта. / К.М. Степанов. – Пенза, 1958. – 48с.
1208921
  Ейльман Л.С. Проводниковые материалы в электротехнике / Л.С. Ейльман. – Москва, 1974. – 168 с.
1208922
   Проводове радіомовлення: перспектива чи утопія / Миронович Л., Зелінський С., Кучугурний В., Цеголко П. // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.32-39
1208923
  Старшинов Н.К. Проводы / Н.К. Старшинов. – М, 1967. – 136с.
1208924
  Денисов Н. Проводы / Н. Денисов. – Тюмень, 1970. – 48с.
1208925
  Абрамов С.А. Проводы : повести / Сергей Абрамов ; [худож. Д.Б. Шимилис]. – Москва : Советский писатель, 1979. – 264 с. : ил.
1208926
  Ябжанов Балдан Проводы : повести / Богдан Ябжанов ; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1984. – 192 с.
1208927
  Разумневич В.Л. Проводы в совершеннолетие / В.Л. Разумневич. – М : Детская литература, 1974. – 111 с.
1208928
  Смирнов О.П. Проводы журавлей : повести / О.П. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 430[2] с. – ISBN 5-235-00479-5
1208929
  Кариев М. Проводы невесты : повести и рассказы / М. Кариев; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 295 с.
1208930
  Шалагинов Никита Проводы Стромы : традиции / Шалагинов Никита, Безносов Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 182-189 : Фото
1208931
   Проводящие оболочки в импульсном электромагнитном поле. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 201 с.
1208932
  Бехтерев В.М. Проводящие пути мозга / В.М. Бехтерев. – Казань : Типо-литогр. Императорского Университета, 1893. – [4], 192 с., 1 л. цв. ил.


  На тит. л. дарств. надпись?
1208933
  Оганисян А.А. Проводящие пути спинного мозга и их взаимозаменяемость: Сенсорные тракты / А.А. Оганисян. – Москва : Наука, 1978. – 182с.
1208934
  Виктория Малая Провожаем весну на колесах : Не маяться. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 92 : Фото
1208935
  Дубровин Б.С. Провожает земля / Б.С. Дубровин. – М, 1962. – 166с.
1208936
  Князева Е. Провозвестник нового видения мира // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 8 (998). – С. 83-88. – ISSN 0130-1640


  Статья посвящена 80-летию со дня рождения Сергея Павловича Курдюмова, выдающегося ученого, внесшего значительный вклад в развитие синергетики
1208937
  Шалинец А.Б. Провозвестники атомного века. Элементы III группы периодической системы Д.И. менделеева : пособие для учащихся / А.Б. Шалинец. – Москва : Просвещение, 1975. – 192 с.
1208938
   Провозглашена Ассоциация Украинских Студенческих Фестивалей Рекламы // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 16-17
1208939
  Мищишин А. Провозглашение ЗУНР: 99 лет назад началась война украинцев с поляками за Львов // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 3 ноября (№ 188). – С. 8. – ISSN 1997-1249
1208940
  Мартыненко А.К. Провозглашение независимости Болгарии в 1908 году / А.К. Мартыненко. – Киев, 1957. – 36 с.
1208941
  Варецька С. Провокативна поезія Г. Граса // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 36-44. – ISSN 2078-340X


  У своєму останньому антиізраїльському вірші “Те, що мусить бути сказано” нім. письм., лауреат Нобелівської премії, Гюнтер Грас чітко висловлює свою громадянську позицію стосовно зовнішньої політики Німеччини. Він розкритикував політику Тель-Авіва, ...
1208942
  Грицюта Н.М. Провокативність порівняльної реклами у контексті етичних проблем маркетингової конкуренції: історико-типологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 57-65


  У статті ретроспективно аналізуються етичні проблеми застосування такого різновиду соціальної комунікації, як порівняльна реклама. Із розгляду практики її використання з"ясовується, як суспільні вимоги добропорядності та чесної конкуренції визначають ...
1208943
   Провокатор. – Л, 1991. – 348с.
1208944
  Алексеев И.В. Провокатор Анна Серебрякова / И.В. Алексеев. – Москва : Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1932. – 189 с.
1208945
  Вермишев И.А. Провокатор жизни : пьеса в 4 д. (5 картинах) / [соч.] И.А. Вермишева. – 2-е изд. – б. м. : Изд. при поср. Коммиссионного отд. при Союзе драм. и муз. писателей, 1911. – 64 с. – Литографический текст
1208946
  Конрад Д. Провокатор. Рассказы / Д. Конрад. – 2-е изд. – Москва-Л., 1927. – 64с.
1208947
  Штрайх С.Я. Провокации среди декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 120с.
1208948
  Пилипенко В.В. Провокації на радянсько-іранському кордоні у 1982 - 1983 рр. та їх вплив на зовнішню політику Ірану (за матеріалами архіву зовнішньої політики Російської Федерації). // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 98-100.
1208949
  Малєй Антоніна Провокації по-празьки : спецрепортаж. Прага // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-55 : Фото, карта
1208950
  Вишнівський О. Провокаційна авантюра Волоха // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 1 (35), січень-березень. – С. 15-16
1208951
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення як тип комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 62-67


  У статті розглядається провокаційне мовлення, робиться спроба описати мовленнєву провокацію як різновид мовленнєвого впливу, розумово-мовленнєвої діяльності. В статье рассматривается провокационная речь, делается попытка описать речевую провокацию как ...
1208952
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення: комунікативно-прагматичний вимір (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Мельник Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1208953
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення: комунікативно-прагматичний вимір (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Мельник Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 204 арк. – Додатки: арк. 202-204. – Бібліогр.: арк. 173-201
1208954
  Плахоття Л. Провокація / Л. Плахоття. – Х., 1932. – 33с.
1208955
  Колотило О. Провокація вчинення корупційного злочину: актуальні аспекти та судова практика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 10. – С. 22-27
1208956
  Кістяник В. Провокація злочину // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)


  У матеріалі зібрана інформація, яка стосується "свіжої" судової практики Верховного Суду щодо питання провокації злочину.
1208957
  Веретянніков В. Провокація злочину в німецькому кримінальному праві (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 75-85. – ISSN 2523-4552
1208958
  Зубрицька М.В. Провокація злочину у правових позиціях Європейського суду з прав людини та у національній судовій системі // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 334-339. – ISSN 2524-017X
1208959
  Ярмиш Н. Провокація підкупу та співучасть у корупційних злочинах: парадокси кримінально-правового реагування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 111-116. – ISSN 2311-6676
1208960
  Хайдер Т. Провокація та експеримент у творчості Едварда Редлінського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 383-389. – ISBN 978-966-3888-379-3
1208961
  Саакян М.Б. Провокація у розшуковій діяльності: історичний аспект // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 102-105. – ISSN 2312-928X
1208962
  Ус О.В. Провокація хабара: сутність і проблеми кваліфікації // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 151-160. – ISSN 0201-7245
1208963
  Баганець О. Провокування підкупу: справи про які мовчать // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1208964
  Черепанов А.И. Проволочники Западной Сибири /определитель/. / А.И. Черепанов. – Москва, 1965. – 196с.
1208965
  Жданкнин Ф.А. Проволочники на орошаемых землях Молдавии и меры борьбы с ними на овощных культурах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Жданкнин Ф. А.; МСХ УССР, Укр. с. х. акад. – Киев, 1974. – 22л.
1208966
  Заневский Ю.В. Проволочные детекторы элементарных частиц / Ю.В. Заневский. – М, 1978. – 168с.
1208967
  Левицкий М.Я. Проволочные потенциометры / М.Я. Левицкий. – М, 1961. – 116с.
1208968
  Туричин А.М. Проволочные преобразователи и их техническое применение. / А.М. Туричин, П.В. Новицкий. – М.-Л., 1957. – 171с.
1208969
  Півненко В. Провопохоронна система України: визначення і функціонування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.39-46
1208970
   Провотар Олександр Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 395. – ISBN 978-966-439-754-1
1208971
  Кобзар В.Ф. Провулок Гвардійський / В.Ф. Кобзар. – Сімферополь, 1980. – 168с.
1208972
   ПроГазон // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 13 : фото
1208973
  Водянніков О. Прогалина в праві як предмет конституційної скарги // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 128-147. – ISSN 1026-9932
1208974
  Майданюк А.М. Прогалини в законодавстві та шляхи їх усунення на сучасному етапі розвитку права // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 45-50
1208975
  Коваленко Т.О. Прогалини в земельному праві України: поняття та сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-59. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан та причини виникнення прогалин правового регулювання земельних відносин як одного з видів юридичних дефектів в земельному праві України, що суттєво знижує ефективність земельно-правового впливу. Виявлено специфічні ознаки та ...
1208976
  Запасна І.С. Прогалини в кримінальному законодавстві щодо відповідальності за незаконний обіг основних складових частин та компонентів вогнепальної зброї // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 23-29. – ISBN 978-617-616-070-0
1208977
  Тарануха В. Прогалини в праві: поняття, сутність, способи їх усунення та подолання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 15-19.
1208978
  Несімов О. Прогалини в практиці // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 6 (44), червень. – С. 40-43
1208979
  Гусєв Є.В. Прогалини в регулюванні правовідносин з міжнародним елементом в ЦПК УРСР та шляхи їх усунення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-93. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Аналізуються основні доктринальні концепції про предмет міжнародного цивільного процесуального права та його місце в національній правовій системі. Обґрунтовується наявність прогалин у правовому регулюванні цивільного обороту із зарубіжними країнами на ...
1208980
  Івашін Є.В. Прогалини законодавства про банкрутство, що дають зацікавленим особам можливість вчиняти протиправні дії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 160-163
1208981
  Курило Т.В. Прогалини законодавства України щодо захисту авторського права в інтернеті / Т.В. Курило, Н.В. Вербова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 119-124. – (Юридична ; Вип. 1)
1208982
  Туз Н.Д. Прогалини законодавчої бази як чинник неефективної діяльності патрульної поліції України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 189-198. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1208983
  Нелін О.І. Прогалини законодавчої регламентації визначення мети і завдання нотаріату України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (173/174). – С. 111-115. – ISSN 2308-9636
1208984
  Дудар В. Прогалини і протиріччя у міжнародному праві стосовно утримання і розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 51-53.
1208985
  Регнер Г. Прогалини інституту юридичної відповідальності в земельному законодавстві за незаконну діяльність на землях водного фонду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 335-337. – ISBN 978-617-7069-14-9
1208986
  Березюк В.П. Прогалини навчального процесу з тактики прикордоної служби // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 36-40. – ISSN 2078-1687
1208987
  Желіховський В. Прогалини правового регулювання електронної комерції в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 270-272. – ISBN 978-617-7069-28-6
1208988
  Когут Н.Д. Прогалини та аномалії в праві інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 208-212. – ISSN 2219-5521
1208989
  Шруб І. Прогалини у законодавчому регулюванні адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1208990
  Гоменюк А. Прогалини у праві: спроби їх усунення та подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 12-13
1208991
  Голосніченко І. Прогалини у правовому регулюванні порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.73-77. – ISSN 0132-1331
1208992
  Берченко С. Прогалини чинного Закону України "Про державну службу" та новації законопроекту "Про державну службу" щодо трудової діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 212-213
1208993
   Прогама спецкурсу "Історико-філософський аспект "філософських зошитів". – К, 1972. – 6с.
1208994
   Прогама школи основ марксизму - леінізму. – К, 1975. – 96с.
1208995
   Прогаммы курдских политических партий // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 3 (254). – С. 102-212
1208996
  Щур Едуард Прогаяв рік - відстав на п"ять! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 29
1208997
   Прогблемы региональной геологии Прибалтики и Белоруссии. – Рига, 1973. – 338с.
1208998
  Гриценко В.П. ПроГео-Європейська асоціація з охорони геологічної спадщини / В.П. Гриценко, Н.П. Герасименко, А.А. Іщенко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 139-142 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1208999
  Зыгмунт М. Прогестерон - новый взгляд на давно известное лекарство / М. Зыгмунт, Я. Сапа // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 17-25. – ISSN 2309-4117
1209000
  Кроум Р.Л. Проглатывание инородных тел // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 64-68. – ISSN 2312-7104
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,