Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1208001
  Касян Л. "Спогади і роздуми на фінішній прямій" Івана Дзюби в контексті автобіографічно-мемуарного дискурсу українських шістдесятників // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 54-67. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто мемуарно-автобіографічний твір ученого і громадського діяча Івана Михайловича Дзюби "Спогади і роздуми на фінішній прямій". Окреслено художньо-естетичні особливості та визначено жанрово-стильові параметри твору
1208002
  Чорноус С. "Спогади про Волинь, Полісся та Литву" Юзефа Ігнація Крашевського - взірець романтичної подорожі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 165-172.
1208003
  Зарубицький К.Є. "Спогади про майбутнє" або вічність - як єдність часу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 27-35. – (Серія "Гуманітарні студії")
1208004
  Тарасов А. "Спогади" Євгена Чикаленка як джерело з історії українського національного руху серед учнівства Півдня України (кінець 70-х - 80-ті роки XIX століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 149-151
1208005
  Кудра Сергій "Спогади" Павла Скоропадського і українська ситуація 1991-2004р.р. / Кудра Сергій. – Київ, 2005. – 32с.
1208006
  Малишко В. "Сподівала сльоту і грозу" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 73-79. – ISSN 0208-0710
1208007
  Шаповал Ю. "Сподіваюся, що ми здолаємо всі труднощі" : інтерв"ю / розмовляв С. Махун // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 14


  Указом президента України №1 від 2 січ. 2013 р. дано старт реалізації широкомасштабного проекту - видання протягом 2013-2020 рр. Великої української енциклопедії. Реалізуватиме його за активної участі НАН України та Держкомтелерадіо Державне ...
1208008
  Гош Мрідула "Спокій дорожче за все. Треба оминати гострі кути" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Видавнича група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 2 (105). – С. 30-32 : Фото


  Розмова з індійською правозахисницею, політологом, істориком, економістом. перекладачем Мрідулою Гош.
1208009
  Присухін С.І. "Спокій душі": теолого-богословська інтерпретація поняття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 138-140
1208010
  Білокінь С. "Споличив легкість і літературну вправність викладу із вдумливою аналізою..." // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 20-35. – ISSN 0236-1477


  Докладно документований життєпис одного з найвидатніших еміграційних шевченкознавців - Павла Зайцева (1886-1965). Спеціально простудійовано його діяльність у роки української державності (1917-1921), що протікала в Києві. Відбито його роботу в ...
1208011
  Харченко О. "Спомини мого життя" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 липня (№ 113). – С. 11


  У Києві представили книгу члена ОУН, колишнього в"язня Аушвіцу Омеляна Коваля.
1208012
  Твердовська О.В. "Спонтанне" споживання в контексті самоорганізації суспільства // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 190-191
1208013
   "Спорт - посол мира".. – М., 1975. – 24с.
1208014
  Ібрагімов М.М. "Спортософія" як новий напрямок у культурологічних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті робиться спроба обгрунтувати теоретичну та практичну актуальність "спортософії", котра має сприяти гармонізації інтелектуального, морального та фізичного виховання у сучасній філософсько-педадогічній парадигмі. В статье делается попытка ...
1208015
  Григор"єва-Стелецька (Спогади). (Автобіографія) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 84-91. – ISSN 1728-6875
1208016
  Макріянніс І. [Спогади / Макріянніс ; вибрані дослідження ; Й. Теотокас, Я. Кордатос, С. Васіліу, Й. Сеферіс ; історична передмова Я.Влахоянніс ; іл. Д. Зографос, П. Зографос. – Афіни : Байрон. – 95, 542 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0395-3
1208017
  Дельта П.С. [Спогади 1899 / П.С. Дельта ; за ред. П.А. Заннас, Ал. П. Заннас ; перекл з франц. Б. Лувроса. – 2-е вид. – Афіни : Ерміс, 1994. – 510 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Архів П.С. Дельти ; т. 6])
1208018
  Пономарьов Є.О. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 196-204. – ISBN 966-594-644-7
1208019
  Зельдіна М.Ю. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 204-206. – ISBN 966-594-644-7
1208020
  Сергеєва Г.М. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 206-209. – ISBN 966-594-644-7
1208021
  Сандакова Є.В. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 209-211. – ISBN 966-594-644-7
1208022
  Полупан П.М. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 211-220. – ISBN 966-594-644-7
1208023
  Могилевський Е.І. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 213-220. – ISBN 966-594-644-7
1208024
  Борбат О.М. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 220-221. – ISBN 966-594-644-7
1208025
  Іванчук В.Г. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 221-227. – ISBN 966-594-644-7
1208026
  Шестакова Т.С. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 227-235. – ISBN 966-594-644-7
1208027
  Романчук П.Р. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 235-238. – ISBN 966-594-644-7
1208028
  Кручиненко В.Г. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 238-246. – ISBN 966-594-644-7
1208029
  Шульман Л.М. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 246-253. – ISBN 966-594-644-7
1208030
  Чурюмов К.І. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 253-256. – ISBN 966-594-644-7
1208031
  Беззубець О.В. Спогади-некрологи як різновид "тематичної" мемуаристики української громадівського руху другої половини ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 108-111. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз спогадів-некрологів як одного із різновидів джерел особового походження та визначення їхньої ролі у відтворенні історичної дійсності українського національно-демократичного опозиційного руху 1860-х-1890-х рр. The article analyses the ...
1208032
   Спогади-терни. Про моє життя німецьке... : спогади про перебування на примусових роботах у нацистській Німеччині / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харківське т-во жертв нацизму ; [ гол. ред., вступ. стаття Г.Г. Грінченко ; упоряд., коментар І.Є. Реброва ]. – Харків : Право, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-458-102-5
1208033
  Синельников М.М. Спогади / М.М. Синельников. – Х., 1936. – 315с.
1208034
  Чикаленко Є. Спогади : 1861-1907 рр. / Є. Чикаленко. – Нью-Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1955. – 502 с.
1208035
  Синельников М.М. Спогади / М.М. Синельников. – К., 1975. – 151с.
1208036
  Кононенко М.С. Спогади / Мусій Кононенко ; [упоряд., передм., прим. П.П. Ротач]. – Полтава : Полтава, 1998. – 184 с.
1208037
  Андрусяк Є. Спогади = Memories / ЛНУ ім. І.Франка. Ін-тут літературознавчих студій. Наукова бібліотека; Євгенія Андрусяк. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – (Мемуари і документи). – ISBN 966-613-025-4
Вип.1. – 2001. – 91с.
1208038
  Андрусяк Євгенія Спогади / Андрусяк Євгенія; Упоряд.Л.Сеника. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 128с. – ("Наші партизани" ; Видання 1). – ISBN 966-668-003-3; 966-668-002-5
1208039
  Антонович О.М. Спогади / Омелян Антонович. – Київ; Вашінгтон : Місіонер. – ISBN 966-658-035-7
Ч. 2. – 2003. – 568с.
1208040
  Сніг А. Спогади "помаранчевого" революціонера, або як ми розбудовували Українську Державу / Андрій Сніг. – Київ : LAT&K, 2008. – 224 с. : іл. – ISBN 966-2944-30-3
1208041
  Греків Олександр Спогади (1917-1919 рр.) Весна 1918 року в Україні // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 115-149
1208042
  Возняк М.С. Спогади Агати Ускової про Тараса Шевченка : (Епізод із першої подорожі на Україну) / Михайло Возняк, 1926. – 3 с. – Окр. відб.: "Науковий збірник за рік 1926". Записки Українського наукового товариства в Києві. К., 1926, т. 21, с. 168 — 173
1208043
  Редько В.Н. Спогади академіка В.Н. Редька // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 115-117. – ISBN 978-617-571-085-2
1208044
  Петрук В. Спогади академіка І.І. Ляшка про створення та встановлення факультету кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 86-93 : Фото. – ISBN 978-617-571-085-2
1208045
  Цепліс А. Спогади Андра Вітола. / А. Цепліс. – Х-К, 1931. – 66с.
1208046
  Стець З. Спогади Анни Франко про Митрофана Шевченка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 124-125. – ISSN 0868-4790


  Про Митрофана Шевченка - сина Андрія Йосиповича (двоюрідного онука Шевченка) згадує донька Івана Франка Анна
1208047
  Кручиненко В. Спогади астронома професора Віталія Кручиненка / Віталій Кручиненко. – Київ : Глобинське вид-во Поліграфсервіс, 2007. – 128с. : фот. – ISBN 978-966-7344-54-2
1208048
  Кручиненко В. Спогади астронома професора Віталія Кручиненка / Кручиненко В. – 2-е розширене вид. – Глобине : Поліграфсервіс, 2009. – 172с. – ISBN 978-966-7344-67-2
1208049
  Сімянців Валентин Спогади богданівця / Сімянців Валентин. – Ню Йорк : Червона Калина, 1963. – 125с.
1208050
  Тарасенко О.О. Спогади В.Г. Авсєєнка про істориків університету Св. Володимира // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (130), лютий. – C. 81-89. – ISSN 2077-1800


  Проаналізовано автобіографічні спомини письменника, критика, публіциста В.Г Авсєєнка (1842-1913) "Школьные годы. Отрывки из воспоминаний. 1852-1863, в яких пошановуються засновники історичної освіти і науки в Університеті Св.Володимира ...
1208051
  Кренке В.Д. Спогади В.Д. Кренке про М. І. Пирогова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 86-87. – ISBN 5-7707-1062-4
1208052
  Верлен П. Спогади вдівця : поезії в прозі / Поль Верлен ; упоряд. та переклала з французької Ольга Бігун. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський ун-т права ім. Короля Данила Галицького, 2010. – 108 с.
1208053
   Спогади ветеранів-фронтовиків : [біографічні довідки, публіцистичні нариси]. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 224 с. – ISBN 966-7419-56-8
1208054
  Шарпак Ж. Спогади вигнанця, фізика, громадянина світу = Memoires d"un deracine, physicien et citoyen du monde / Жорж Шарпак ; за участі Франсуа Вануччі, Ролана Омнеса та Річарда Л. Гарвіна ; з фр. пер. Іван Рябчій. – Львів : Кальварія, 2014. – 196, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Memoires d"un deracine, physicien et citoyen du monde / Georges Charpak. Paris: Editions Odile Jacob, 2008. – (Колекція наукова). – ISBN 978-617-7192-08-3
1208055
   Спогади відомого київського адвоката П.Г.Цельтнера (1900-1980) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.58-60
1208056
  Тинченко Ярослав Спогади військового міністра УНР генерала Грекова // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 121-209
1208057
  Кравчук О. Спогади Віктора Приходька як джерело з історії Подільського регіону початку ХХ століття / Олександр Кравчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 90-98


  У статті досліджуються мемуари політичного та громадського діяча В.Приходька як джерело вивчення історії Поділля в 1907 – 1921 рр. В статье исследуются мемуары политического и общественного деятеля В.Приходько как источник изучения истории Подолья в ...
1208058
   Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини та Любачівщини // Літопис Української Повстанської Армії : Бібліотека. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2003. – Т. 4 : Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини та Любачівщини. – С.1-437,[11]. – ISBN 966-7861-04-Х, 0-920092-70-5
1208059
  Бузейчук Володимир Спогади Галини Змієнко-Сенишин як джерело до вивчення життя та діяльності О.О. Рябініна-Скляревського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1/2 (385/386). – С. 204-209. – ISSN 0869-3595
1208060
  Бєлов Є.Є. Спогади генерала / Є.Є. Бєлов. – К., 1960. – 244с.
1208061
  Стичинський І. Спогади Германа Гуммеруса як джерело вивчення київського повсякдення періоду Української держави // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 401-404. – ISBN 978-966-95419-8-7
1208062
  Кудь А. Спогади гімназисток і викладачів як джерело вивчення повсякденного життя жіночих гімназій Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1050. – С. 28-40. – (Серія "Історія" ; вип. 46, спец. вип.). – ISSN 0453-8048
1208063
  Чирикало Н. Спогади діячів українського національно-визвольного руху 60-90-х років 19 століття / Н. Чирикало, О. Беззубець // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.90-94
1208064
  Дорошенко В. Спогади Дмитра Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 200-201. – ISBN 966-7272-00-1
1208065
  Дегтярьов А.І. Спогади доцента А.І. Дегтярьова // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 125-127. – ISBN 978-617-571-085-2
1208066
  Шевченко В.П. Спогади доцента В.П. Шевченка // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 132-133. – ISBN 978-617-571-085-2
1208067
  Корнієнко К.В. Спогади Є.Х. Чикаленка як джерело дослідження української національної еліти к. XIX - поч. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 114-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1208068
  Корчак-Городиський Спогади з життя / Орест Корчак-Городиський. – Львів. – ISBN 966-666-083-0
Ч. 2 : "Східний фронт 1941-1943 р.р.". – 2003. – 320с. – Шифр. дубл. 9у2 Корч
1208069
  Чорномаз О.Д. Спогади з життя прожитого : до 240-річчя с. Варварівки / Чорномаз О.Д. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – 152, [4] с. : іл., портр. – На обкл. та на тит. арк.: с. Варварівка, Долинський район. – (Серія "Родовід Сердюків"). – ISBN 978-617-646-335-1
1208070
  Лукіянович Д.Я. Спогади з минулого / Д.Я. Лукіянович. – Львів, 1946. – 45с.
1208071
  Мартинюк М. Спогади з підпілля / Микола Мартинюк; За ред. Надії Олійник. – Лондон, 2000. – 64с. : Фотогр.
1208072
  Куропась С. Спогади з України й 60 років в Америці = Memoirs from Ukraine and 60 years in America / С. Куропась. – Ню Йорк; Париж; Чикаго : Накладом автора, 1988. – 575 с. : іл.
1208073
  Александровський А. Спогади за професора Володимира Бонифатьевича Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 352-358 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1208074
  Лазоренко Т.Г. Спогади і думи. Уроки історії соціалізму / Тимофій Лазоренко. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 172с. – ISBN 966-8387-21-X
1208075
  Жуков Г.К. Спогади і роздуми / Г.К. Жуков. – Київ : Політвидав України, 1985. – 841с.
1208076
  Жуков Г.К. Спогади і роздуми / Г.К. Жуков. – Київ
Т. 1. – 1990. – 508с.
1208077
  Жуков Г.К. Спогади і роздуми / Г.К. Жуков. – Изд. 2-е доп. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1990. – 494с.
1208078
  Коцюбинська І.М. Спогади і розповіді про М. М. Коцюбинського / І.М. Коцюбинська. – Київ, 1965. – 202с.
1208079
  Заболотна І. Спогади Івана Крип"якевича (1904-1911) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 476-497. – (Нова серія ; Вип. 15)


  Спогади видатного українського історика, львів"янина І. Крип"якевича з його особистого архіву допомагають створити повніший, рельєфніший портрет молодого вченого. У спогадах міститься інформація про наукову та громадську діяльність історика, ...
1208080
  Чалий М. Спогади із життя університету 40-х років XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 195-208. – ISBN 5-7707-1061-6
1208081
  Лифар С. Спогади Ікара / Серж Лифар; З фр. пер. Г.В. Малець. – Київ : Пульсари, 2007. – 192с. : іл. – (Українці у світовій цивілізації). – ISBN 966-8767-51-9
1208082
  Пінчук Ю. Спогади Катерини Юнге про Тараса Шевченка і Миколу Костомарова: історико-біографічне значення // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 42-50
1208083
  Щербина В. Спогади колишнього студента про Київський Університет 70-х років // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 400-403. – ISBN 966-7272-00-1
1208084
  Смотрич О. Спогади кореспондента / до друку підгот. та приміт. Інни Нікітової // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 46-48. – ISSN 2411-4146
1208085
  Яненко А.С. Спогади Л.Д. Дмитрова про В.В. Хвойку // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 3. – С. 116-120. – ISSN 0235-3490
1208086
  Тарасенко О.О. Спогади М.І. Костомарова про П.В. Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1208087
  Шипко Л.В. Спогади М.М. Бережкова про К.М. Бестужева-Рюміна (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 306-334. – ISSN 2222-4203
1208088
   Спогади Марії Федорівни Петренко, 1918 р.н. / Петренко, , Марія Федорівна, Міка, , Марія; спогади записала М. Міка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 63-65
1208089
  Логвиненко Ю. Спогади Миколи Руденка "Найбільше диво – життя" у дискурсі української мемуаристики ХХ століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 40-43


  Проаналізовано мемуарний роман М. Руденка "Найбільше диво – життя" і доведено, що твір належить до суб’єктного типу літературних мемуарів та є спробою філософської автобіографії.
1208090
  Лехнюк Р.О. Спогади Михайла Тишкевича як джерело // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – ISSN 2077-7280
1208091
  Павлишин В.І. Спогади мінералога, Львівський період = Memoirs of Mineralogist, the Lviv Period : матеріали до наукової біографії й бібліографії / НАНУ ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору ; Українське мінералогічне тов-во ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 150 с. – ISBN 978-966-439-197-6
1208092
   Спогади молодих літ та заслання : о.Леонтій Куницький Прелат Львівської Митрополичої Капітули. – 2-е вид., доп. – Львів, 2003. – 255с.
1208093
  Куп"як Д. Спогади нерозстріляного = Memoirs of one not slain / Дмитро Куп"як ; обкл. роботи Миколи Бідняка. – Торонто ; Нью-Йорк : [б. в.], 1991. – 431 с. : фотоіл., фотокопії газ. статей та листів. – Парал. тит. англ. - Текст укр., англ. – ISBN 1-895601-00-2


  В пр. №1520094 напис: Шановному Панові Олегові Гасимові Синові Шефа Головного Штабу УПА Олекси Гасима дарую. Д. Куп"як
1208094
  Куп`як Д. Спогади нерозстріляного / Д. Куп`як. – Львів : Каменяр, 1993. – 431 с.
1208095
  Редько В.Н. Спогади О.В. Лялецького // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 128-131. – ISBN 978-617-571-085-2
1208096
  Павленко С.Ф. Спогади П.П. Скоропадського як історичне джерело // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 41)


  Дається огляд цінного джерела з історії Української Держави - Гетьманату (1918) - "Спогадів" Гетьмана П.П. Скоропадського.
1208097
  Гамза В. Спогади Пєтра Абрашева як джерело з історії освіти та культури на Миколаївщині у другій половині XIX століття // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 104-111. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
1208098
  Грінченкова М. Спогади по Івана Нечуя-Левицького / М. Грінченкова, 1924. – 111-127с. – Авт вказ. в кінці статті. - Окр. відбиток: Україна / .Матеріали з громадського і літературного життя України, 1924, кн. 4, с. 111–127
1208099
  Горлач В.Ф. Спогади про А.К. Бабкка // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 136-138
1208100
  Набиванець Б.Й. Спогади про академіка А.К. Бабка // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 120-122
1208101
  Алексєєв Ю. Спогади про академіка В.М. Глушкова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 98-99


  У цьому році виповнилося тридцять років, як немає талановитого вченого-кібернетика Віктора Михайловича Глушкова.
1208102
  Кордюм Є.Л. Спогади про академіка Дмитра Костянтиновича Зерова // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 619-620. – ISSN 0372-4123
1208103
  Панасюк Б.Я. Спогади про академіка І.І. Лукінова // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 154-157.
1208104
  П"ятницький І.В. Спогади про Анатолія Кириловича Бабка // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 100-119
1208105
  Левон Ф.М. Спогади про Андрія Михайловича Гродзінського // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 113-118. – ISSN 1605-6574
1208106
   Спогади про Антоніну Федорівну Прихотько : До 100-річчя від дня народження. – Київ : Академперіодика, 2006. – 172 с. – ISBN 966-360-041-1
1208107
  Китова Спогади про батька - Віктора Михайловича Глушкова / Китова, (Глушкова) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )
1208108
  Лисенко О.М. Спогади про батька / О.М. Лисенко. – 5-е вид. – Київ : Музична Україна, 1991. – 364 с.
1208109
  Лисенко О. Спогади про батька // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 179. – ISBN 5-7707-1062-4
1208110
  Ільченко Н.О. Спогади про батька // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 89-93. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
1208111
  Тарасенко О.В. Спогади про батька [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 24-26. – ISBN 978-966-171-651-2
1208112
  Білозерська О. Спогади про В"ячеслава Чорновола // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 5
1208113
  Коновалов В.П. Спогади про В.І. Леніна / В.П. Коновалов. – Київ, 1967. – 135с.
1208114
   Спогади про В.І.Леніна. – К, 1955. – 104с.
1208115
  Комаров В.В. Спогади про великого вченого-процесуаліста М.Й. Штефана // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 21-23. – ISBN 978966-97130-0-1
1208116
  Кононенко Ю. Спогади про відомого українського письменника і громадського діяча Мусія Степановича Кононенка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 183-186. – ISSN 2075-1222
1208117
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 1. – 1957. – 546с.
1208118
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 2. – 1958. – 735с.
1208119
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 2. – 1969. – 528с.
1208120
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 3. – 1970. – 535с.
1208121
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 4. – 1971. – 512с.
1208122
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 5. – 1972. – 574с.
1208123
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 1. – 1987. – 610с.
1208124
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 2. – 1987. – 467с.
1208125
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 3. – 1988. – 495с.
1208126
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 4. – 1988. – 449с.
1208127
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 5. – 1989. – 510с.
1208128
  Ульянов Д.І. Спогади про Володимира Ілліча. / Д.І. Ульянов. – К., 1969. – 190с.
1208129
  Фільчакова В.П. Спогади про вчителя // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 88-91. – ISSN 1029-4171


  Спогади про видатного математика Юрія Дмитровича Соколова.
1208130
  Павлишин В.І. Спогади про Вчителя // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 126-136. – ISSN 2218-7472
1208131
  Стойко С. Спогади про Григорія Нудьгу (деякі аспекти співпраці з ученим) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 7-12. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1208132
  Сюндюков І. Спогади про двох звитяжців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 8


  Євген Маланюк про правдивих героїв визвольних боїв в Україні в роках 1918 та 1919-му. Василь Никифорович Тютюнник - український військовий діяч, полковник генерального штабу Армії УНР, командувач Дієвої Арміїї УНР в 1919 році.
1208133
  Неврлий М. Спогади про Дмитра Антоновича та його сина Марка. До 100-річчя Миколи Неврлого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 14 жовтня (№ 20)
1208134
  Буртик І. Спогади про життя українського народу в ХХ столітті = The memories about the life of ukrainian people in the XX-th century / Іван Буртик ; [упоряд., літ. редагування: Тарас Чернега]. – Астана : Казполіграфіздат, 2015. – 214, [2] c., [32] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-601-7351-27-4
1208135
  Смаль-Стоцький Спогади про Зенона Кузелю // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 44-51. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1208136
   Спогади про Івана Карпенка-Карого : збірник. – Київ : Мистецтво, 1987. – 183 с. : 8 л. іл.
1208137
   Спогади про Івана Франка. – Львів : Дніпро, 1981. – 412 с.
1208138
   Спогади про Івана Франка. – Львів : Каменяр, 1997. – 635 с. – ISBN 966-7255-43-3
1208139
   Спогади про Івана Франка / упоряд. Михайло Гнатюк ; [вступ. стаття і примітки М. Гнатюка]. – Вид. 2-ге, доп., переробл. – Львів : Каменяр, 2011. – 813, [3] с. – Додатки: с. 792-810. – ISBN 978-966-607-180-7
1208140
  Ульянова-Єлізарова Спогади про Ілліча. / Ульянова-Єлізарова. – Х.-Одеса, 1933. – 72с.
1208141
  Ульянова-Елізарова Спогади про Ілліча. / Ульянова-Елізарова, 1935. – 132с.
1208142
   Спогади про Київський університет 1868-1872 років // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 351-352. – ISBN 966-7272-00-1
1208143
   Спогади про Лесю Українку. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 519 с.
1208144
   Спогади про Лесю Українку. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Художня література, 1971. – 483с.
1208145
  Дубінін І. Спогади про літоб"єднання // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 4. – C. 22-27. – ISBN 978-966-493-419-5


  Про літературне об"єднання імені Василя Симоненка в Черкасах.
1208146
  Прокопів Д. Спогади про Любов Суху // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 71-74. – ISSN 0130-6936
1208147
  Клер М. Спогади про М.I. Андрусова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 353-355. – ISBN 5-7707-1061-6
1208148
   Спогади про майбутнє // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 1 : фото


  Про Миколу Степановича Зарицького - ветерана війни та праці, доцента Інституту філології та його спогади про пережите в воєнні роки.
1208149
  Карпов О.М. Спогади про майбутнє, або Все повторюється. Майже все... / О.М.Карпов. – Київ : Міленіум, 2005. – 248с. – ISBN 966-95982-2-2
1208150
  Шаповал Ю. Спогади про майбутнє? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 176)


  Короткі роздуми про роман Анатолія Сахна "Вершина".
1208151
   Спогади про Марка Кропивницького. – Київ : Мистецтво, 1990. – 215 с. – ISBN 5-7715-0407-6
1208152
  Семанюк-Черемшина Спогади про Марка Черемшину / Семанюк-Черемшина. – Львів, 1958. – 84с.
1208153
   Спогади про Маркса. – Київ, 1941. – 227с.
1208154
  Зерова С. Спогади про Миколу Зерова / Софія Зерова ; пер. О. Зуєвський // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 83-130. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1208155
  Оглоблин О. Спогади про Миколу Зерова й Павла Филиповича / Олександр Оглоблин // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 237-252. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1208156
  Куліш П. Спогади про Миколу Івановича Костомарова // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 10-14. – ISBN 978-966-920-125-6
1208157
   Спогади про Миколу Островського. – К : Молодь, 1980. – 451 с.
1208158
   Спогади про Миколу Садовського. – К, 1981. – 183с.
1208159
  Яцків Я.С. Спогади про минуле, з тривогою про майбутнє геодезичної науки і практики // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 3-6 : карта. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-9780
1208160
   Спогади про Михайла Коцюбинського. – К, 1962. – 430с.
1208161
   Спогади про Михайла Коцюбинського. – К, 1989. – 278с.
1208162
  Роммель Крістоф Дітріх Спогади про моє життя та мій час = Erinnerungen aus meinem leben und aus meiner zeit / Роммель Крістоф Дітріх; [Східний ін-т українознав. ім. Ковальських; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; пер. з нім. В.Л. Маслійчук, Н.А. Оніщенко ; від. ред. і упоряд. В.В. Кравченко]. – Харків : Майдан, 2001. – 234 с. – (Україна в записках мандрівників і мемуарах; Вип. 1). – ISBN 966-7903-29-Х
1208163
  Акимович Є.О. Спогади про молодість. Кафедра Євгена Акимовича / Євген Акимович. – Одеса : Прес-кур"єр, 2017. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2512-86-1
1208164
  Катренко А.М. Спогади про народницький рух в Україні у 80-х роках XIX століття // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 29-40. – (Історія ; Вип. 22)


  Зроблено критичний огляд спогадів про діяльність народників в Україні у 80-х рр. XIX ст., розкрито їх значення для дослідження цієї проблеми.
1208165
  Клен Ю. Спогади про неокласиків / Юрій Клен // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 7-65. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1208166
  Клен Ю. Спогади про неоклясиків / Юрій Клен. – Мюнхен : Українська видавнича спілка, 1947. – 48 с. – Бібліотека Михайла і Меланії Кравців, Торонто
1208167
  Яремчук Ф.П. Спогади про Олександра Степановича Смогоржевського / Ф.П. Яремчук, Т.М. Бартновська, В.Г. Лозовик // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 94-96. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
1208168
   Спогади про Павла Загребельного / [упоряд. М.Ф. Слабошпицький]. – Харків : Фоліо, 2010. – 247, [5] с., [8] арк. фотогр. – ISBN 978-966-03-5034-2
1208169
   Спогади про Панаса Саксаганського. – К, 1984. – 187с.
1208170
  Ступницький Юрій Спогади про пережите // Літопис Української Повстанської Армії : Бібліотека / Ред. О.Вовк; З передмовою й англомовним резюме. – 2-е вид. – Львів; Торонто : Літопис УПА, 2004. – Том 1 : Спогади про пережите/ Ю.Ступницький. – с.13-137. – ISBN 966-96340-2-4
1208171
   Спогади про перший з""їзд КП/б/У. – К, 1958. – 208с.
1208172
   Спогади про Петра Козланюка. – Львів, 1974. – 176с.
1208173
  Русов О. Спогади про Пирогова // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 207-210. – ISBN 5-7763-1258-2
1208174
  Русов О. Спогади про Пирогова. / О. Русов, 1910. – 16-17с.
1208175
  Ляскоронський В. Спогади про проф. В.Б. Антоновича // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 293-305. – ISBN 5-7707-1061-6
1208176
  Тарасенко О.О. Спогади про професора Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 207-223. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1208177
  Яворський Л.Й. Спогади про родину : автобіогр. нарис / Леонтій Яворський ; [передм. Г.Д. Казьмирчука ; наук. ред. Л.Л. Яворська]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2015. – 90, [2] с. : фот. – ISBN 978-617-7107-28-5
1208178
   Спогади про Соломію Павличко. – Київ : Основи, 2006. – 454с. – ISBN 966-500-245-7
1208179
  Притика Д.М. Спогади про співпрацю із Семчиком В.І. // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 573-574. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
1208180
  Правдохін В. Спогади про старий Київ // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 143-149. – ISBN 978-617-7202-74-4
1208181
   Спогади про Сухомлинського. – К, 1990. – 223с.
1208182
  Куліш П.О. Спогади про Тараса Шевченка / Пантелеймон Куліш ; передм. та прим. Євг. Кирилюка ; Ін-т Тараса Шевченка. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 90, [1] с. – (Серія мемуарів про Тараса Шевченка / під заг. ред. Мих. Нивицького)
1208183
   Спогади про Тараса Шевченка. – Київ : Дніпро, 1982. – 547с.
1208184
   Спогади про Тараса Шевченка / [укладання і примітки : В. Бородін, М. Павлюк., О. Боронь]. – Київ : Дніпро, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-578-206-3
1208185
  Жемчужников Л. Спогади про Тараса Шевченка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 3/4(1023/1024). – С. 195-210. – ISSN 0320-8370
1208186
  Хмелєвська В.С. Спогади про фронтову юність // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти і науки України / Упор.: О.А.Сай. – Київ : Навчальна книга, 2003. – С. 108-184. – ISBN 966-7943-37-2


  "Вранці 23 червня [1941 року] в актовому залі Київського університету відбувся мітинг, на якому я поряд з іншими виступала від імені дівчат, що мали йти на фронт і давали клятву віддати всі сили для захисту Батьківщини. Як рідний батько, благословив і ...
1208187
  Хмелєвська В.С. Спогади про фронтову юність // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти та науки України / Упор.: О.А. Сай. – 2-ге вид., допов. – Київ : Вид-во нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 244-249. – ISBN 966-7943-37-2
1208188
  Лобас В.Х. Спогади про швейцарський рай / В.Х. Лобас, Л.М. Лобас // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 44-47 : фото
1208189
   Спогади про Шевченка. – К, 1958. – 659с.
1208190
  Березовенко А. Спогади про Юрія Шевельова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 12 (588). – С. 62-73. – ISSN 0236-1477
1208191
   Спогади рідних про В.І.Леніна. – К, 1955. – 215с.
1208192
  Жуків Г.М. Спогади рядовика-терориста : (З революцыйного минулого Катеринославщини) / Г.М. Жуків. – Харків, 1928. – 23 с.
1208193
  Сенченко І.А. Спогади селянина / Сенченко І.А. – Харків : Вид-во Всеукр. Ради т-ва політкаторжан і заслданців, 1933. – 251 с.
1208194
  Горошек Павло Антонович Спогади солдата : до 65-річчя форсування Дніпра і битви за Київ / Горошек Павло Антонович, Бойко Надія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-35. – ISSN 0868-9644
1208195
  Мурашко М.І. Спогади старого вчителя / М.І. Мурашко. – К., 1964. – 166с.
1208196
   Спогади суддів Конституційного Суду України у відставці // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 79-113. – ISSN 2310-6158


  До 20-ї річниці Конституційного Суду України спогади суддів, серед яких М.І. Козюбра (у 1990-1996 рр. завідував кафедрою теорії та історії держави і права КНУ імені Тараса Шевченка).
1208197
  Вовченко В.Б. Спогади сучасників про М.В. Левитського як історико-біографічне джерело та джерело з історії кооперації в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття (за мемуарами особового архіву) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 70-78. – ISBN 966-02-4450-4
1208198
   Спогади тих, хто пережив голодомор : 80-ті роковини Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 6


  Матеріали архіву "Центру усної історії" кафедри новітньої історії України історичного ф-ту.
1208199
  Омелянович-Павленко Михайло Спогади українського командарма : На Україні. 1917-1918 Українсько-Польська війна. На Україні, 1919. Зимовий похід, 1920 / Омелянович-Павленко Михайло. – Київ : Планета людей, 2002. – 460с. – ISBN 966-96027-1-8
1208200
  Загачевський Є. Спогади фронтовика: одисея сірого "коллборанта" / Є. Загачевський. – Мюнхен, 1952. – 71с.
1208201
  Нірод Ф. Спогади художника, або Записки щасливої людини / Федір Нірод. – Київ : Либідь, 2004. – 180с. – ISBN 966-06-0304-5


  Федір Нірод - видатний український театральний художник. У книгу спогадів, як їх тло і зміст, увійшло майже все XX століття
1208202
  Ханко В. Спогади художниці : в 2-х книгах / Валентина Ханко; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-29-5
Кн. 1 : Рід. – 2007. – 72с.
1208203
  Ханко В. Спогади художниці : в 2-х книгах / Валентина Ханко ; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-30-1
Кн. 2 : Буття і творчість. – 2009. – 64 с.
1208204
  Анісімов А.В. Спогади член-кореспондента А.В. Анісімова // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 118-124. – ISBN 978-617-571-085-2
1208205
  Ролле Йосип Спогади шляхетних делегатів, відряджених на Сейм 1789 р., що розповідають про загальний стан міста у XVIII столітті // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 14-17
1208206
  Коллард Юрій Спогади юнацьких днів 1897-1906 : Українська студентська громада в Харкові і Революційна Українська партія(РУП) / Коллард Юрій; Вст.слово й ред.М.Антоновича;Обкл.роботи М.Бутовича. – Торонто : Срібна Сурма, 1972. – 223с. : іл.
1208207
  Городиська Х. Спогади як джерело вивчення персоналій дисидентського руху та їх діяльності в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 485-488. – ISBN 978-966-171-783-0
1208208
  Кутовий Р.С. Спогади як джерело даних про цивільні жертви українсько-польського міжнаціонального збройного конфлікту на Волині в роки Другої світової війни // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 99-110. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1208209
  Каліщук Оксана Спогади як джерело дослідження польсько-українських стосунків у роки Другої світової війни // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 144-149. – Бібліогр.: Літ.: с. 168, 20 п.
1208210
  Моторна Т.І. Спогади Ящука Петра Павловича, 1925 р.н. кальничанина, остарбайтера // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 89-95. – ISBN 978-617-7107-06-3
1208211
  Кононенко М.С. Спогади. / М.С. Кононенко. – Полтава, 1998. – 184с.
1208212
  Чайковський А.Я. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies / Андрій Чайковський ; М-во освіти і науки України [та ін.] ; [упоряд. і ред. Б. Якимович та О. Седляр]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-576-9
T. 4. – 2007. – 675, [5] с. : іл. – Кн. в суперобкл.- Парал. тит. арк. англ.- Покажч.: с. 666-675
1208213
  Липовий Т. Спогади. Носачівська трагедія / Томас Липовий. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 215, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-493-517-0
1208214
  Ващенко Г.Г. Спогади. Статті / Григорій Ващенко ; [редкол.: О. Вишневський, В. Герасименко, О. Коваль та ін. ; упоряд. та автор передмови А. Погрібний] ; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Школяр. – ISBN 966-7625-05-2
Т. 6 : Спогади. Статті. – 2006. – 464 с. – На обкл. назва тому
1208215
  Хоткевич Г. Спогади. Статті. Світлини / Г. Хоткевич. – Київ : Кобза, 1994. – 165с.
1208216
  Брежнєв Л.І. Спогади; Життя за заводським гудком; Почуття Батьківщини; Земля; Відродження; Цілина / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1982. – 224с.
1208217
  Донець І.В. Споглядання як зміст "Я" у Платона, Арістотеля та Плотіна // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 131-137. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1208218
  Білокінь І.П. Сподвижник Iвана Володимиpовича Мiчуpiна Михайло Васильович Ритов / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1951. – 12с. – Окр.відбиток з: Труди ботанічного саду ім.акад.О.В. Фоміна КДУ ім.Т.Г.Шевченка, №21, 1951р.
1208219
  Мостахов С.Е. Сподвижник и путешественников и исследователей / С.Е. Мостахов. – Якутск, 1966. – 210с.
1208220
  Щербань Анатолій Сподвижник Степана Разіна опішнянський козак Леско / Щербань Анатолій, Щербань Олена // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 12-13. – ISSN 1814-5078
1208221
  Матросов Я.М. Сподвижник української справи на Катеринославщині Іван Михайлович Труба (1878-1950) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 251-282


  Висвітлено життєвий шлях, педагогічну та просвітницьку діяльність на царині освіти, культури, політики, українізації краю доби Центральної Ради, відомого українського громадського діяча І. М. Труби (1878-1950), проаналізовані його публікації освітньої ...
1208222
  Юдин В.Н. Сподвижник Чернышевского / В.Н. Юдин. – Волгоград, 1983. – 225с.
1208223
  Чернов Ю.М. Сподвижники / Ю.М. Чернов. – М., 1986. – 410с.
1208224
  Леднев А.Ф. Сподвижники / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1987. – 350с.
1208225
  Гаевый Г. Сподвижники (иронические экзистенции) / Григорий Гаевый. – Киев; Харьков : Гарт; Кентавр, 2001. – 120с. – ISBN 966-95592-4-3
1208226
   Сподвижники и сподвижницы декабристов. – Красноярск, 1990. – 64с.
1208227
   Сподвижники Чернышевского. – М, 1961. – 480с.
1208228
  Арзамасская-Темниковская Сподвижница Степана Разина / Арзамасская-Темниковская. – Саранск, 1986. – 117с.
1208229
  Дойчев Л. Сподвижнички на Апостола / Л. Дойчев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1984. – 256, [6] с.
1208230
  Маслійчук В.Л. Сподівана першість, іще раз про питання про передісторію заснування Харківського університету (запізніла, але необхідна репліка) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1138. – С. 27-30. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 19). – ISSN 2227-6505
1208231
  Чередниченко Д. Сподіваний ранок : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 59-67. – ISSN 0208-0710
1208232
  Самійленко М.О. Сподівання : поезії / М.О. Самійленко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 87 с.
1208233
  Мороз А.Т. Сподіваної жду : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1990. – 328 с.
1208234
  Щербак Ю.М. Сподіватись : п"єси / Ю.М. Щербак. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 430 с.
1208235
  Майданська С. Сподіваюся на тебе // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 4-52.
1208236
  Майданська С.В. Сподіваюся на тебе : романи / Софія Майданська. – Київ : Преса України, 2013. – 574, [2] с. – Сер. засновано у 2013 р. - Зміст: Землетрус ; Діти Ніоби ; Сподіваюся на тебе. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-141-4
1208237
  Квіт С. Сподіваюся, що нині ми зможемо здійснити системні реформи / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 30 червня (№ 24). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю Міністра освіти і науки газеті "Освіта України", що стосуються вищої освіти.
1208238
  Сологуб Н. Сподіваюсь, що зробила правильний вибір // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Першокурсниця вважає, що зробила правильний вибір і вступила до КНУ імені Тараса Шевченко на факультет психології.
1208239
   Споем друзья!. – Вологда, 1965. – 32с.
1208240
   Споем на фестивале. – Иваново, 1961. – 63с.
1208241
  Дмитриев-Кабанов Споем, шахтеры! / Дмитриев-Кабанов. – Сталино, 1953. – 40с.
1208242
   Споёмте друзья. – Петрозаводск, 1950. – 175с.
1208243
   Споемте, друзья. – М, 1945. – 48с.
1208244
   Споемте, друзья. – М.-Л., 1946. – 166с.
1208245
   Споемте, друзья. – Москва, 1950. – 79 с.
1208246
   Споемте, друзья!. – Киров, 1956. – 479с.
1208247
   Споемте, друзья!. – Вологда, 1958. – 256с.
1208248
   Споемте, друзья!. – М, 1961. – 64с.
1208249
   Споемте, друзья!. – М, 1986. – 64с.
1208250
   Споемте, друзья, о Камчатке родной. – Петропавловск-Камчатский, 1959. – 40с.
1208251
  Ільченко Н.В. Споживайте з користю для здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 6-7
1208252
  Катаєв О. Споживання головніших харчових продуктів сільською людністю України / О. Катаєв. – Харків : Третя Друк. ім. Фрунзе, 1930. – 68 с.
1208253
  Корнієнко С.І. Споживання елементів живлення буряком столовим залежно від способів удобрення і зрошення / С.І. Корнієнко, О.В. Куц // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 70-75 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
1208254
  Тарасенко В.І. Споживання і споживництво. / В.І. Тарасенко. – К., 1988. – 152с.
1208255
  Родічева Л.В. Споживання продукції особистих підсобних господарств домашніми господарствами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 62-65
1208256
  Губицький Л. Споживання спиртних напоїв у Київській губернії в XIX ст. / Л. Губицький, Г. Мельник // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 124-131. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1208257
  Бокій О.В. Споживання хліба і хлібопродуктів та купівельна спроможність населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 1 (255). – С. 48-55. – ISSN 2221-1055
1208258
  Набруско І.Ю. Споживання як теоретична проблема сучасної соціології // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 325-331. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено дослідженню культурно-символічних складових суспільства споживання як чинника перетворення споживання на складову культурного виробництва.
1208259
  Хилько М.І. Споживацтво - головна вада економічної філософії й екологічної руйнації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 82-90
1208260
  Ложкін Г.В. Споживацька поведінка / Г.В. Ложкін, В.Л. Комаровська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.1-10
1208261
  Гордієнко А.Т. Споживацька свідомість як різновид буржуазної ідеології / А.Т. Гордієнко. – К, 1983. – 46с.
1208262
  Загорняк Н.Б. Споживацька цінність у системі управління організацією: компас для нової реальності у боротьбі за ринкові можливості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 164-171. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1208263
   Споживач. – Київ
№ 1. – 1997
1208264
   Споживач. – Київ
№ 2. – 1997
1208265
   Споживач. – Київ
№ 3. – 1997
1208266
   Споживач. – Київ
№ 4. – 1997
1208267
   Споживач. – Київ
№ 2. – 1998
1208268
   Споживач. – Київ
№ 3. – 1998
1208269
   Споживач. – Київ
№ 4. – 1998
1208270
   Споживач. – Київ
№ 5. – 1998
1208271
   Споживач. – Київ
№ 6. – 1998
1208272
   Споживач. – Київ
№ 7. – 1998
1208273
   Споживач. – Київ
№ 8. – 1998
1208274
   Споживач. – Київ
№ 9. – 1998
1208275
   Споживач. – Київ
№ 10. – 1998
1208276
  Данилова О.Є. Споживач на ринку послуг, 10-11 клас. Програма навчального курсу за вибором // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 37-41. – Бібліогр.: 16 назв.
1208277
  Савич С.С. Споживач у системі цивільно-правової охорони торговельних марок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 210-214
1208278
  Єгоричева О . Споживач як учасник споживчих правовідносин за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 47-52
1208279
  Іщук Н.М. Споживачі мережевих мас-медій: методика вивчення типів // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 20-25


  На основі обґрунтування особливостей мережевого середовища виявлено різнотипну поведінку медаспоживачів. Уперше запропоновано їх типологію на основі загальносвітових споживацьких течій, таких як консюмеризм, просюмеризм та антиконсюмеризм. У процесі ...
1208280
  Сіденко С.Г. Споживча кооперація - важлива ланка радянської торгівлі / С.Г. Сіденко. – Київ, 1957. – 36с.
1208281
  Гороховський І.Л. Споживча кооперація в Україні як засіб самоврядування та чинник розвитку громадянського суспільства // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 50-53. – (Гуманітарні науки)
1208282
  Григорьєва С.В. Споживча кооперація країн світу: зарубіжний досвід і проблеми його впровадження в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 18-22. – (Економічні науки)
1208283
  Стопнєвич Б. Споживча кооперація на Україні. : (Спpоба істоpико-статистичного начеpку). – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в, 1919. – 112с. + Додаток: табл. С. 94-112
1208284
  Андрієнко О. Споживча кооперація на Чернігівщині в умовах НЕПУ // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.135-142
1208285
  Хілько В.О. Споживча кооперація та її місце в народному господарстві. / В.О. Хілько, А.Я. Калашник. – К., 1973. – 48с.
1208286
   Споживча кооперація України. – К, 1965. – 191с.
1208287
   Споживча кооперація України. Основні покажчики. – Х, 1930. – 180с.
1208288
   Споживча кооперація України. Основні покажчкими. 1926-27. – Х, 1927. – 114с.
1208289
  Мащенко В. Споживча кооперація Чернігівщини у 1930-1950 роки // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.181-186
1208290
  Окландер М.А. Споживча кооперація: маркетингові моделі та технології : Монографія / М.А.Окландер, О.П.Чукурна. – Одеса : Астропринт, 2005. – 232с. – ISBN 966-318-347-0
1208291
  Ватаманюк М.М. Споживча поведінка домогосподарств в умовах перехідної економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 69-76 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1208292
  Кізима Т. Споживча поведінка домогосподарств: сутність, моделі, вектори оптимізації / Т. Кізима, О. Шаманська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 7-16. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто теоретичні аспекти споживчої поведінки домогосподарств.
1208293
  Пачковський Ю.Ф. Споживча поведінка українських домогосподарств : монографія / Ю.Ф. Пачковський, А.О. Максименко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 289, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0112-1
1208294
  Торяник В.М. Споживча політика: між економічною та соціальною політикою // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 206-215
1208295
  Романюк В. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 110-117
1208296
  Шевчук О. Споживче кредитування, сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 58-59. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сучасний стан ринку споживчого кредитування, переваги та недоліки споживчого кредиту для споживача, а також які напрямки споживчого кредиту найбільш вигідні для банків і чому; проаналізовано систему заходів, спрямованих на розбудову ...
1208297
  Мельник К.М. Споживче кредитування: сучасний стан та проблеми розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 366-370. – ISBN 966-8958-05-5
1208298
  Язвінська О.М. Споживче право та споживче законодавство України // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 130-135. – ISSN 2413-0966
1208299
  Рабінович А. Споживче право у системі права і системі законодавства України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 9-12
1208300
  Давидова Н. Споживче право: комплексне правове утворення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-26.
1208301
  Мудрак Р. Споживчий аспект продовольчої безпеки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 82-89. – ISSN 0131-775Х
1208302
  Добрик Л. Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення та ефективність / Л. Добрик, Т. Лосєва, І. Онуфрійчук // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 369-372. – ISSN 1993-0259
1208303
  Фомішина В. Споживчий елемент сукупного попиту як чинник економічного зростання // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 74-85. – ISSN 1605-2005
1208304
  Река В. Споживчий кошик - дієта від уряду // Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ, 2011. – № 2 (14). – С. 15-18. – ISSN 2077-9585
1208305
  Олійник О. Споживчий кредит і розвиток малого бізнесу в сільському господарстві : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 35-37. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1208306
  Яхно Т.П. Споживчий ринок в опосередкуванні неоекономічних процесів відтворення людини та суспільства / Т.П. Яхно, Т.О. Гусаковська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 22-26. – ISSN 2222-4459
1208307
  Шевчук О. Споживчий ринок України: суперечності національного і глобального // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто властивість споживчого ринку, суперечності між інтересами національних держав та глобальними інтересами в поточному та довгостроковому періодах, а також форми та способи їх вирішення. This work deals with a peculiarity of consumer market ...
1208308
  Звєрєва О.В. Споживчий ринок: поняття та учасники // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 338-343. – ISSN 1563-3349
1208309
   Споживчі настрої // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 4. – С.52-54. – ISSN 1606-3732
1208310
  Соколик М. Споживчі настрої домашніх господарств у розвитку економіки України у посткризовому періоді // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 373-379. – ISSN 1993-0259
1208311
  Крайнікова Т. Споживчі патерни медіаповедінки: суть і роль у культурі медіаспоживання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 39-42. – ISSN 2076-9326
1208312
  Шевчук О.В. Споживчі переваги в системі економічних вівдносин // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 219-226


  У статті досліджуються споживчі переваги як рушійна сила поведінки споживача та чинники, які їх формують. Досліджуються такі категорії як мотивація, потреби, теорія поведінки споживачів. Аналізуються споживчі переваги українських споживачів. ...
1208313
  Євтушевська О.В. Споживчі потреби як основа інноваційного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 13-14. – Бібліогр.: 5 назв
1208314
  Зеліско А.В. Споживчі товариства як вид непідприємницьких товариств // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 132-137. – (Право. Економіка. Управління)
1208315
  Иваненко Анна Спой, птичка, не стыдись : Карнавал // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 31
1208316
  Шевченко В.Н. Спокій і тривоги / В.Н. Шевченко. – Сімферополь, 1991. – 76с.
1208317
  Князюк В.К. Спокій сталі / В.К. Князюк. – Київ, 1979. – 151с.
1208318
  Чорний І.Б. Спокій у рослини / І.Б. Чорний. – 2-е перероб. і доп. – К., 1980. – 70с.
1208319
  Махненко Ю.Ю. Спокійна сталь. Нариси та оповідання. / Ю.Ю. Махненко. – Х., 1959. – 136с.
1208320
  Рильський М.Т. Спокійна творчості тривога : вибр. поезії / Максим Рильський ; упоряд. Рильський Максим Георгійович. – вид. перероб. – Київ : Дніпро, 2015. – 509, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-578-248-3
1208321
  Ткач Д.В. Спокійне море : Оповідання. повість. роман / Д.В. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 390с.
1208322
  Мегелик Д.Т. Спокійне полум"я : поезії / Д.Т. Мегелик. – Київ, 1976. – 95 с.
1208323
  Гуртовенко Е.А. Спокійне Сонце / Е.А. Гуртовенко. – Київ : Наукова думка, 1965. – 45 с.
1208324
  Бондаренко Олена Спокійний яхтинг, або як ми подорожували Віслою на хаузботі : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 50-55 : Фото
1208325
  Фуэнтес К. Спокойная совесть : роман / К. Фуэнтес. – М., 1974. – 480с.
1208326
  Фуэнтес К. Спокойная совесть : роман / Карлос Фуэнтес ; [пер. с исп. Е.М. Лысенко ; отв. ред. : Е.А. Барзова, Г.Г. Мурадян]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 287, [1] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-070235-0
1208327
  Келин А. Спокойно негативное отнощение к расширению НАТО // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 12. – С.10-23. – ISSN 0130-9625
1208328
  Гибсон Э. Спокойное Солнце : Пер. с англ. / Э. Гибсон. – Москва : Мир, 1977. – 408с.
1208329
  Жильцов Дмитрий Спокойной ночи, Америка! : Тема // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 24-37 : Фото
1208330
  Беляускас А. Спокойные времена : Роман / А. Беляускас. – Москва : Советский писатель, 1984. – 366 с.
1208331
  Мишин В.М. Спокойные геомагнитные вариации и токи в магнитосфере / В.М. Мишин. – Новосибирск, 1976. – 207с.
1208332
  Фаткуллин М.Н. Спокойные солнечно-суточные вариации геомагнитного поля по данным магнитно-ионосферных наблюдений за период МГГ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаткуллин М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17
1208333
  Воронов О. Спокойствие десяти тысяч времен, или Особенности монгольской каллиграфии // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 11. – С. 30-42
1208334
  Серман Б.Е. Спокойствие и непокой / Б.Е. Серман. – Киев, 1982. – 149с.
1208335
  Куликов Г.Г. Спокойствие не восстановлено: Ист. повесть. / Г.Г. Куликов. – М., 1985. – 174с.
1208336
  Куликов Г.Г. Спокойствие не восстановлено: Ист. повесть: / Г.Г. Куликов. – М., 1989. – 174с.
1208337
  Супрун Д.М. Споконвічна мрія збулася / Д.М. Супрун. – К., 1969. – 176с.
1208338
   Спокою в житті не знав : книга-спогад про освітянина Володира Клименка / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [авт.-упоряд.: Г.М. Голиш, А.Ю. Логінов ; редкол.: Т.І. Гончаренко (голова) та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 239, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Покажчики: с. 226-234. – Бібліогр.: с. 221-225. – (Серія: Подвижники освіти Шевченкового краю ; вип. 3). – ISBN 978-966-2783-99-5
1208339
  Воєводін В.П. Спокою нема / В.П. Воєводін. – Київ, 1964. – 386с.
1208340
  Потушняк Ф.М. Спокуса / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1960. – 12с.
1208341
  Константинов В.Ю. Спокуса : неймовірні злигодні печерського святого Мойсея Угрина в польському полоні 1018-1025 рр. / Володимир Константинов. – Київ : Юніверс М, 2010. – 187, [3] с. : іл. – ("Україна-Русь Споконвічна"). – ISBN 978-966-2535-00-6
1208342
  Рябчук Микола Спокуса "третього шляху" : Україна на цивілізаційному роздоріжжі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644


  Набравши у пошуковій системі Google слова "Україна між", я отримав приблизно 4 690 000 відповідей. Більшість із них стосувалися нашого географічного розташування і прямо чи опосередковано вказували на певну цивілізаційну розчахнутість: "Україна між ...
1208343
  Титаренко Н. Спокуса адаптувати живописні системи // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-105. – ISSN 0130-1799


  Художник Андрій Федосєєнко
1208344
  Севернюк Т.А. Спокуса білої пустелі. Сторінки життя : Поезії. Бібліографія. Архіви / Т.А. Севернюк. – Чернівці : Місто, 2001. – 560с. – ISBN 966-7366-63-4
1208345
  Сухова Н.М. Спокуса освіти XXI століття: український досвід // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 139-143. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
1208346
  Жолдак Б.О. Спокуси / Б.О. Жолдак. – К, 1991. – 201с.
1208347
  Мацієвський Ю. Спокуси авторитаризмом // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 2-7
1208348
  Горобець Ірина Спокуси Веггіса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 82-85 : фото
1208349
  Чалий С. Спокуси незрілого парламентаризму // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1208350
  Ільїн В. Спокуси нової цивілізації: фінансовий контекст // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 6-10


  Автор аналізує новий тип цивілізації, стверджуючи , що всі наші досягнення - це прообрази, які містять інформаційні та біологічні технології майбутнього.
1208351
  Мак"юен І. Спокута = Atonement : [роман] / Іен Мак"юен ; з англ. переклав Віктор Дмитрук. – Львів : Кальварія, 2008. – 341, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Atonement / I.McEwan. Vintage Canada, 2001. – ISBN 978-966-663-268-8
1208352
  Гринів Олег Спокута Малоросії: державотворення без парадоксів. Непретензійні нотатки / Гринів Олег. – Львів : Світ, 2001. – 368с. – ISBN 966-603-117-5
1208353
  Рябчук М. Спокута метафізичних провин // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 23-25


  Українсько-єврейські відносини і так званий "антисемітизм" Петлюри.
1208354
  Гудима А. Спокута як шлях творення себе героями ліроепічних поем Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 34-39


  У статті досліджується спокутий шлях героїв ліро0епічних поем Т. Шевченка, визначаютьсячільні етапи творення героями себе
1208355
  Барка В. Спокутник і ключі землі / В. Барка. – К., 1992. – 428с.
1208356
  Маринович М. Спокутування комунізму. / М. Маринович. – Дрогобич, 1993. – 44с.
1208357
  Бедзик Д. Сполох : Роман / Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 223с.
1208358
  Дорошко П.О. Сполох уночі : драматична поема / П.О. Дорошко. – Київ, 1965. – 169 с.
1208359
  Галюк Володимир Сполохані лелеки : Оповідання / Галюк Володимир. – Харків : ДиОР, 2002. – 300с. – ISBN 966-95809-0-0
1208360
  Сарана И И. Сполохи / И И. Сарана, . – Волгоград, 1967. – 32с.
1208361
  Тамарина Г. Сполохи / Г. Тамарина. – Ташкент, 1971. – 215с.
1208362
   Сполохи. – Сыктывкар, 1974. – 303с.
1208363
  Толмасов В.А. Сполохи / В.А. Толмасов. – Архангельск, 1977. – 286с.
1208364
  Хакимов А.Х. Сполохи : повести / А.Х. Хакимов. – Москва : Советский писатель, 1978. – 368 с.
1208365
  Терен В.В. Сполохи : поезії / Віктор Терен. – Київ : Молодь, 1983. – 87 с.
1208366
   Сполохи. – М, 1987. – 455с.
1208367
  Афонин В.Е. Сполохи / В.Е. Афонин. – Томск, 1989. – 445с.
1208368
  Шевченко А.Д. Сполохи войны / А.Д. Шевченко. – Москва : Воениздат, 1973. – 38с.
1208369
  Шевченко А.Д. Сполохи войны : Повести и рассказы / А.Д. Шевченко. – Москва : Воениздат, 1973. – 380с.
1208370
  Мицик Ю.А. Сполохи козацької звитяги : нариси / Ю.А. Мицик, В.С. Степанков, І.С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 206с. : іл. – (Давно се діялось колись). – ISBN 5-7775-0426-4
1208371
  Савицкий В.И. Сполохи на горизонте: стихи / В.И. Савицкий. – Минск, 1985. – 63с.
1208372
  Алехин В.С. Сполохи над Сеймом / В.С. Алехин. – Воронеж, 1983. – 311с.
1208373
  Лукінюк М. Сполохи серця : Вірші, поеми / М. Лукінюк. – Київ : Просвіта, 1996. – 128 с. – ISBN 5-88500-048-4


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
1208374
  Кудинов В.Г. Сполохи. / В.Г. Кудинов. – Минск, 1978. – 207с.
1208375
  Машук Б.А. Сполохи: повесть / Б.А. Машук. – Хабаровск, 1971. – 239с.
1208376
  Машук Б.А. Сполохи: повесть / Б.А. Машук. – Хабаровск, 1977. – 224с.
1208377
  Кириллов О.Е. Сполохи: Роман. / О.Е. Кириллов. – Воронеж, 1976. – 280с.
1208378
  Юрьин Ю. Сполошный зык. / Ю. Юрьин. – Пб., 1920. – 91с.
1208379
  Бахревский В.А. Сполошный колокол / В.А. Бахревский. – М., 1972. – 238с.
1208380
  Тітов Ю.О. Сполуки Sr2Ln4Ti2Ta4O22 (Ln = La, Pr) з гетероблочною шаруватою перовськітоподібною структурою / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 1025-6415
1208381
  Хільчевський В.К. Сполуки азоту і пестициди в природних водах України // Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук. – Київ, 1993. – Вип. 79. – С. 31-34. – ISSN 0507-2166
1208382
  Кізіменко О.М. Сполуки напівгруп : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Кізіменко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
1208383
  Кізіменко О.М. Сполуки напівгруп : 01.01.06:Дис....канд. фізико-математ. наук / Кізіменко О.М.; Донецький держ. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 110л. – Бібліогр.: л.105-110
1208384
  Брусиловець Анатолій Іванович Сполуки низькокоординованого фосфору в синтезі нових типів металокомплексів : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.01, 02.00.08 / Брусиловець Анатолій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 35л.
1208385
  Брусиловець А.І. Сполуки низькоординованого фосфору в синтезі нових типів металокомплексів : 02.00.01: Дис. ... доктора хім. наук / Брусиловець А.І.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 283л. – Бібліогр.: С. 236-255
1208386
  Бутирська Т.О. Сполучена природа державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 34-39. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1208387
   Сполучені світи. – Х, 1929. – 23с.
1208388
  Гончар Б.М. Сполучені Штати Америки // Світова історія: XX століття : енциклопедичний словник / Ін-т історичних досліджень ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Ігора Підкови та Романа Шуста ; [ред. колегія : О.Д. Бойко, В.Ф. Колесник, С.В. Кульчицький та ін. ; наук. редагування і упорядкування І. Підкови]. – Львів : Літопис, 2008. – С. 771-780. – ISBN 966-7007-72-0
1208389
  Парузель Р. Сполучені Штати Америки проти загрози терористичних актів. Правові проблеми // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 3 (129). – С. 109-119
1208390
  Слободян Н.В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці: союзники - суперники / Н.В. Слободян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : Поліграф плюс, 2014. – 394, [2] с. – Бібліогр.: с. 356-394. – ISBN 978-966-8977-44-2
1208391
  Гончар Б.М. Сполучені Штати в системі зовнішньополітичних пріоритетів Великої Британії // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 13
1208392
  Цукерман Л. Сполучені Штати Північної Америки. / Л. Цукерман, 1929. – 106с.
1208393
  Луценко О.Л. Сполученість здібності до переносу знань з когнітивно-особистісними якостями студентів / О.Л. Луценко, К.О. Лисак // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1208394
  Жалоба І. Сполучення Львова з Віднем: з історії залізниці Карла Людвига // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 199-203
1208395
  Коломієць А.М. Сполучення невизначеності господарських систем і їх реформування // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 52-68. – ISSN 1811-3141
1208396
   Сполучник - 2 : Альманах літературної творчості. – Київ : Київський університет, 2006. – 280с.
1208397
   Сполучник - 4 : альманах літературної творчості / КНУТШ, Ін-т філології; [ ред. кол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. та ін. ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 424 с.
1208398
   Сполучник - VII : альманах літ. творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2012. – 421, [2] с. : іл. – Текст укр., рос., частково англ. – Бібліогр.: с. 280-281. – ISBN 978-966-171-560-0
1208399
   Сполучник : Студентський літературний альманах. – Київ : Київський університет, 2005. – 293с. – Шифр дубл.8ут Спол. – ISBN 966-594-679-Х
1208400
   Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2005-
[Вип. 5]. – 2010. – 423 с. – На обкладинці Сполучник - V
1208401
   Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2005-
[Вип. 9]. – 2015. – 271 с. – На обкладинці Сполучник - IX
1208402
  Каранська М.У. Сполучники що, щоб і граматичні конструкції з ними / М.У. Каранська. – Київ, 1962. – 136с.
1208403
  Городенська К. Сполучникова реалізація семантико-синтаксичних відношень у складносурядних реченнях // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 8-14. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1208404
  Кочерова А.О. Сполучникові антропоцентричні порівняння у творчості Тараса Григоровича Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 148-149
1208405
  Гетьман З.О. Сполучувальні властивості слова в неспоріднених мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 81-85


  У статті розглядається слово як одиниця мови з конкретним значенням, яка вступає в певні зв"язки з іншими словами, в результаті чого утворюється безліч словосполучень з огляду на валентність базового елемента останнього. Валентність лексичної одиниці ...
1208406
  Качановська Т.О. Сполучуваність власних назв у французьких сонетах та їхніх українських перекладах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 101-111. – ISBN 966-581-550-4
1208407
  Лангенбах М.О. Сполучуваність іменників української мови (глибинний семантико-синтаксичний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лангенбах Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1208408
  Лангенбах М.О. Сполучуваність іменників української мови (глибинний семантико-синтаксичний аналіз) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лангенбах Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 268 л. – Додатки: л. 222-268. – Бібліогр.: л. 202-221
1208409
  Гладкоскок Леся Сполучуваність прикметниів зі значенням "темний" в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 26. – Бібліогр.: Літ.: С. 38-39; 26 поз. – (Германська філологія ; Вип. 532)
1208410
  Гладкоскок Л. Сполучуваність прикметників зі значенням "світлий" в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 95-106. – Бібліогр.: Літ.: С.106; 13 поз.;. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1208411
  Гетьман З.О. Сполучуваність прикметників на позначення хроматичних кольорів в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 69-72. – ISBN 966-581-589-Х
1208412
  Гікова Г. Сполучуваність прислівників із дієсловами : на матеріалі сучасної німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 101-108. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1208413
  Кремзикова С.Ю. Сполучуваність твірних основ та афіксів як реалізація валентності одиниць у старофранцузбкому словотворенні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 36-43. – ISBN 966-581-476-1
1208414
  Шумицька Г. Спомагайтеся і спомагайте ! (Вивчення літературної спадщини Олександра Духновича в сучасній школі) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 8. – С.111-114.
1208415
  Спасов А. Спомени / А. Спасов. – София, 1959. – 138с.
1208416
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – Belgium
II : Освободителна борба 1919-1924 г. – 1965. – 826с.
1208417
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – Belgium
III : Освободителна борба 1924-1934 г. – 1967. – 1031 c.
1208418
  Каралийчев А. Спомени / А. Каралийчев. – София, 1971. – 337с.
1208419
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – U.S.A.
IV : Освободителна борба 1924-1934 г. (Продолжение). – 1973. – 986 с.
1208420
  Илиев А. Спомени / А. Илиев. – София, 1981. – 194с.
1208421
  Иванов-Големия Спомени / Иванов-Големия. – София : Издателство на отечествения фронт, 1984. – 151, [3] c.
1208422
   Спомени за Горки. Мемоари. – София, 1975. – 340с.
1208423
  Дойчев Л. Спомени за Левски / Л. Дойчев. – Първо изд. – София : Издателство на отечествения фронт, 1990. – 582, [5] с.
1208424
   Спомени за Маяковски. – София, 1976. – 317 с.
1208425
  Паламарова Д. Спомени за моята приятелка / Д. Паламарова. – София : Народна младеж, 1989. – 95 с.
1208426
   Спомени за Петко Каравелов. – София : Св. Климент Охридски, 1991. – 256 с.
1208427
  Николов Т. Спомени из моето минало / Т. Николов. – Съставителство, предговор и бележки Александър Пелтеков. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 423 с.
1208428
   Спомени на Jане Сандански, Сава Михаjлов, Христо Куслев, Иван Анастасов-Грчето. – Скопле, 1951. – 100 с.
1208429
  Терпешев Д. Спомени от затвора / Д. Терпешев. – София, 1955. – 151с.
1208430
  Абаджиев С. Спомени от изминатия път / Стефан Абаджиев. – Пловдив : Профиздат, 1982. – 200 с.
1208431
  Шилев П. Спомени от съединението на Северна с Южна България през 1885 г. / П. Шилев. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1985. – 79 с.
1208432
  Салабашев И. Спомени. / И. Салабашев. – София, 1943. – 604с.
1208433
   Споменица Климент Охридски, 916-1966.. – Охрид, 1966. – 120с.
1208434
   Споменица посветена на Александар Андреевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Andreevski a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 58 с. : портр. – На обкл.: Александар Андреевски,1922-2005
1208435
   Споменица посветена на Александар Христов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Hristov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 64с. : портр. – На обкл.: Александар Христов 1914-2000
1208436
   Споменица посветена на Блага Алексова, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Blaga Aleksova a member of Macedonian academy of sciences and arts : редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уредник К. Томовски ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 40 с.
1208437
   Споменица посветена на Божидар Видоески, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Bozidar Vidoeski, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [ МАНУ ], 1998. – 62, [ 1 ] c. : портр. – Назва обкл.: Божидар Видоески, 1920-1998. - Парал. тит. арк. англ. мовою
1208438
   Споменица посветена на Властимир Николовски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vlastimir Nikolovski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 48с. – На обкл.: Властимир Николовски 1925-2001
1208439
   Споменица посветена на Гане Тодоровски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Gane Todorovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Л. Коцарев]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 120, [2] c. : портр. – На обкл.: Гане Тодоровски, 1929-2010. - Парал. тит. арк. англ.
1208440
   Споменица посветена на Георги Д. Ефремов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Georgi D. Efremov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Матевски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2012. – 73, [1] с. : портр. – На обкл.: Георги Д. Ефремов, 1932-2011. - Парал. тит. арк. англ.
1208441
   Споменица посветена на Георги Чупона редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Gjorgji Cupona a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонската академиjа на науките и уметностите ; [уред. Ль. Коцарев]. – Скопjе : МАНУ, 2011. – 34, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Загол. обкл.: Горги Чупона 1930-2009
1208442
   Споменица посветена на Евгени Димитров редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Evgeni Dimitrov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Владо Матевски]. – Скопjе : [МАНУ], 2012. – 40 с. : портр. – На обл.: Евгени Димитров 1919-2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 21-38
1208443
   Споменица посветена на Иван Деjанов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Ivan Dejanov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 68с. : портр. – На обкл.: Иван Деjaнов 1932-2001
1208444
   Споменица посветена на Исак Таджер редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Isak Tadzer a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 74 с. : портр. – На обкл.: Исак Таджер, 1916-2005
1208445
   Споменица посветена на Кирил Мицевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Kiril Micevski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 45с. : портр. – На обкл.: Кирил Мицевски 1926-2002
1208446
   Споменица посветена на Крум Томовски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Krum Tomovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонската академиjа на науките и уметностите ; [уред. Ль. Коцарев]. – Скопjе : МАНУ, 2011. – 48, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Загол. обкл.: Крум Томовски 1924-2010
1208447
   Споменица посветена на Манол Пандевски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Manol Pandevski, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 55, [ 1 ] c. : портр. – Назва обкл.: Манол Пандевски, 1925-1998. - Парал. тит. арк. англ. мовою
1208448
   Споменица посветена на Милчо Ристов = Festschrift presented as a memorial to Milco Ristov : редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите. – Скопjе, 2006. – 31 с.
1208449
   Споменица посветена на Никола Кльусев редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Nikola Kljusev a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Крум Томовски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2009. – 47, [2] с. : портр. – На обкл.: Никола Кльусев 1927-2008. - Парал. тит. арк. англ.
1208450
   Споменица посветена на Никола Узунов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Nikola Uzunov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред.: Владо Матевски]. – Скопjе : [МАНУ], 2012. – 52 с. : портр. – На обл.: Никола Узунов 1930-2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 27-49
1208451
   Споменица посветена на Оливера Jашар-Настева редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Olivera Jasar-Nasteva a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 36, [1] c. : портр. – На обкл. : Оливера Jашар-Настева, 1922-2000 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – ISBN 9989-649-72-3
1208452
   Споменица посветена на Петар Серафимов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petar Serafimov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 28с. : портр. – На обкл.: Петар Серафимов 1915-2001
1208453
   Споменица посветена на Петар Хр. Илиевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petar Hr. Ilievski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред.: Владо Матевски]. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 68, [2] c. : портр. – На обкл.: Петар Хр. Илиевски, 1920-2013. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 29-68
1208454
   Споменица посветена на Петре М. Андреевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petre M. Andreevski a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 49, [1] с. : портр. – На обкл.: Петре М. Андреевски 1934-2006 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – Библиогр.: c. 29-49
1208455
   Споменица посветена на покоjниот Димитар Митрев, Редовен член на Македонската Академила на науките и уметностите. – Скопле, 1978. – 40 с.
1208456
   Споменица посветена на починатиот Александр Матковски, редовен член на Македонската Амадемила на науките и уметностите. – Скопле, 1992. – 39с.
1208457
   Споменица посветена на починатиот Вангел Коджоман, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vangel Kodzoman, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1995. – 27, [1] с. – На обкл.: Вангел Коджоман, 1904-1994
1208458
   Споменица посветена на починатиот Васил Ильоски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vasil Iljoski, a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопje : МАНУ, 1996. – 36, [ 1 ] с. : портр. – На обкл. : Васил Ильоски 1902-1995
1208459
   Споменица посветена на починатиот Лубен Лапе, редовен член на Македонската академіа на науките и уместностите. – Скопіе, 1986
1208460
   Споменица посветена на починатиот Льупчо Серафимов, дописен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Ljupco Serafimov, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1995. – 35 с. : портр. – На обкл.: Льупчо Серафимов, 1930-1995
1208461
   Споменица посветена на починатиот Пенчо Давчев, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Penco Davcev, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопje : МАНУ, 1996. – 69, [ 1 ] с. – На обкл. : Пенчо Давчев, 1922-1995
1208462
   Споменица посветена на Ристо Аврамовски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Risto Avramovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уредник К. Томовски ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 33 с.
1208463
   Споменица посветена на Славко Jаневски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Slavko Janevski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 43с. : портр. – На обкл.: Славко Jaневски 1920-2000
1208464
   Споменица посветена на Ташко Георгиевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Tasko Georgievski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Матевски]. – Скопjе : МАНУ, 2013. – 34, [2] c. – Загол. обкл.: Ташко Георгиевски 1932-2012. - Парал. тит. арк. англ. - Список праць Т. Георгієвскі : с. 23-34
1208465
   Споменица посветена на Тодор Скаловски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Todor Skalovski, a member of Maced. acad. of sciences and arts : посветена на Тодор Скаловски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2005. – 38с. : портр.
1208466
   Споменица: посветена на починатиот Данчо Зографски, редовен член на Македонската Академиjа на Hауките и уметностите. – Ckopje, 1997. – 53 с.
1208467
   Спомин вічний Керестурський (1746 - 1894) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 437-439. – ISBN 978-617-7023-51-6
1208468
  Первомайський Л.С. Спомин про блискавку / Л.С. Первомайський. – Київ : Дніпро, 1964. – 439 с.
1208469
  Бровченко В. Спомин про вогонь : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-25. – ISSN 0208-0710
1208470
  Миколин С. Спомин про любов, чи її химера / Сергій Миколин. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 174, [2] с. – ISBN 978-966-416-463-1
1208471
  Лавріненко Ю. Спомин про О. Архипенка // Листи до приятелів. – Репр. видання. – Ню-Йорк, 1994. – Т. 5 : Рік 12, ч. 131-142, кн. 1-12 (за 1964) ; Рік 13, ч. 143-152, кн. 1-10 (за 1965). – С. 38-39
1208472
  Осадчук Б. Спомин про трьох славних поляків // Критика. – Київ, 2004. – Листопад, (число 11). – С. 30-34
1208473
  Стецюк Я.Н. Спомин про ту весну : повісті / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 259 с.
1208474
  Малюк О. Спомин про Юрія Липу // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1953. – 2, березень-квітень. – С. 89-96
1208475
  Щербина Володимир Спомин у Києві про рід Іпсіланті / Щербина В. – Б.м. : Б.в. – 5с. – Окремий відбиток
1208476
  Скоропадський П. Спомини / П. Скоропадський. – Київ : Україна, 1992. – 112с. – ISBN 5-319-01156-3
1208477
  Лисивець А. Спомини / Анастасія Лисивець ; [упор. Н. Рябчук]. – Київ : К.І.С., 2008. – 128 с. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-06-1


  Пропонована книжка спогадів про дві українські катастрофи - Великий голод і Велику війну
1208478
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя / Олександер Барвіньский. – Львів ; Коломия : Друк. В.А. Шийковського ; Hакладом Галицкої Hакладнї Якова Оpенштайна. – (Загальна б-ка ; № 87/91а)
Ч. 1 : Образки з громадяньского і письменьского розвитку Русинів в 60-их рр. XIX ст. з додатком переписки Ст. Новаковича, М. Лисенка і П. Куліша): (З 10 портретами і двома картинами). – 1912. – 336 с. : 1 арк.портр.: фот., портр.


  На обкл. тільки назва частини. – В кн. портр. Ол.Г. Барвінського, М. Барвінського, Ос.Г. Барвінського, В.Г. Барвінського, С. Новаковича, М.В. Лисенка, П.О. Куліша.
1208479
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя / Олександеp Баpвіньский. – Коломия ;Львів : Hакладом Галицкої Hакладнї Я. Оpенштайна ; Печатня В.А. Шийковського. – (Загальна б-ка ; № 115/120)
Ч. 2 : Обpазки з гpомадяньского і письменьского pозвитку Русинів від 1871-1888 p., з додатком споминів пpо М. Лисенка): З 12 поpтpетами, 13 каpтинами і одним facsimil. – 1913. – VIII, 406 с. : поpтp., іл.


  Hа обкл. тільки назва частини кн. – Hа тит. аpк. епігpаф з віpша Т.Г. Шевченка. – Hа звоpоті тит. аpк.: Бл. памяти Моїм Родичам пpисьвячую. – В кн. поpтp. С.І. Воpобкевича, Г.І. Воpобкевича, П. Левицького, К.Г. Гоpбаля, В.Б. Антоновича, О.Я. ...
1208480
  Чернецький А. Спомини з мого життя / А.Чернецький. – Лондон : Наше слово, 1964. – 141c. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
1208481
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя = Memoirs of my life / Олександер Барвінський ; [упоряд. А. Шацька, О. Федорук ; ред. Л. Винар, І. Гирич] ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Українська вільна академія наук у США, Історична секція. – Нью-Йорк ; Київ : Смолоскип. – ISBN 0-916381-18-8
Ч. 1/2. – 2004. – 526 с.
1208482
  Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня / Роман Волчук. – Київ : Критика, 2002. – 144с. – ISBN 966-7679-25-X
1208483
  Волчук Р. Спомини з повоєнної Австрії та Німеччини / Роман Волчук. – Київ : Критика, 2004. – 144с. – ISBN 966-7679-43-8
1208484
  Хоткевич Г. Спомини з революції / Г. Хоткевич. – Харків : ДВУ, 1926. – 184с.
1208485
  Садовський М.К. Спомини з Російсько-Туpецької війни 1877-1878 p / Микола Садовський. – Київ : Видавн. Т-во "Час" ; Дpук. Т-ва "Час", 1917. – 87 с.
1208486
   Спомини за Чехов. – София, 1977. – 228 с.
1208487
  Щербина В. Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 269-274. – ISBN 5-7707-1061-6
1208488
   Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років XIX сторіччя / публікацію підготувала проф. О.Л. Паламарчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 264-269. – ISSN 2075-437X


  Колишній студент кафедри слов"янської філології (прізвище не вказано) згадує про факультет. Передрук : "Наше минуле".- 1919. - Число 1/3. - С. 64-69.
1208489
  Паламарчук О.Л. Спомини колишнього студента про Київський Університет 70-х років XIX сторіччя // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 311-316. – ISSN 2075-437X
1208490
  Филипович О. Спомини про брата / Олександр Филипович // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 137-160. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1208491
  Русов О. Спомини про В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 330-334 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1208492
   Спомини про В.Б. Антоновича / [псевд.] В. К. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 334-336. – ISBN 966-7272-00-1
1208493
  Знаєнко Мирослава Спомини про вчителя: Юрій Володимирович Шевельов (1908-2002) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 92-99. – ISSN 0236-1477
1208494
   Спомини про Івана Франка. – Львів, 1927. – 89с.
1208495
  Кобилянський Л. Спомини про М.В. Лисенка // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 181-183. – ISBN 5-7707-1062-4
1208496
  Заклинський Р Спомини про Федьковича / Зібpав [та авт. пеpедм., поясн. й пpиміт.] Роман Заклинський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 32 с. – В кн. листи О. Слюсаpчука та Ю.А. Федьковича, спогади М.О. Бучинського та І.Ю. Семанюка [М. Чеpемшина]. - Додаток: с. 31-32
1208497
  Петльований В. Спомини ратного поля / В. Петльований. – К, 1981. – 137с.
1208498
  Вислоцький І. Спомини розвідника з часів першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові Стрільці і Українська Галицька Армія / Іван Вислоцький; Упор. Ольга Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2007. – 228с., 10 л. іл. : іл. – 9у2 Висл Шифр дубл. Доп.карт.жур.,ист., ц.ук. – ISBN 966-7893-89-8
1208499
  Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини з Першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові стрільці і Українська Галицька Армія / І. Вислоцький; Упоряд. О. Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2005. – 324с. – ISBN 966-7893-61-8
1208500
  Тимофєєв В.Я. Спомини Самовидців - козаків Українського Буджацького козацтва : [спомини козаків Українського Буджацького козацтва] / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2017. – Збірка 12-ч.2 : Буджацьке козацтво
1208501
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир; Ред. М. Кулик, Р. Кулик. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 1 : Від Бистриці до Бугу (1911-1929). – 2001. – 447с.
1208502
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир; Ред. М. Кулик, Р. Кулик. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 2, кн. 1 : Бойові друзі. – 2001. – 370,[1]с.
1208503
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 3, кн. 2 : Бойові друзі. – 2001. – 509[3]с.
1208504
  Антонович М. Спомини Яна Мйодушевського про Володимира Антоновича і Тадея Рильського // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 140-144. – ISBN 966-7272-00-1
1208505
  Гончаренко Агапій Споминки / Гончаренко Агапій. – Едмонтон : Славута, 1965. – 19с.
1208506
   Споминки про житє и деятельность Володимира Барвиньского [Барвінського]. – У Львові (Львів) : Коштом и заходом т-ва "Пpосвіта" З дpук. т-ва им. Шевченка під заpадом К. Беднаpского, 1884. – 134, [1] с., 1 аpк. поpтp : портр. – ([Товариство "Пpосвіта" ; Ч. 78, pік 1884, кн. 1])


  Hа тит. аpк. епігpаф з укp. наp. думи. - Hа звоpоті тит. аpк.: Hезабутній памяты Володимиpа Баpвіньского в пеpші pоковины смеpти єго посвящає товаpиство "Пpосвіта". - В кн. біогp. наpис та опис похоpону (без підпису), віpші Т.Г. Шевченка, М. Худика, Я. ...
1208507
  Шевченко Варфоломій Споминки про Тараса Григоровича Шевченка / Шевченко Варфоломій. – Харків : Державне видавництво художньої літератури, 1931. – 42 с.
1208508
  Стефанская Т.А. Спонгиофоссилии верхнеэоценовых отложений Среднего Приднепровья (съемочный лист "Кобеляки") // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 114-124 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1208509
  Грицюта Н.М. Спонсоринг на українському телебаченні: етичні вади та проблеми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 60-68


  Розглянуто спонсоринг як рекламну стратегію, що активно поширюється на вітчизняному телебаченні. The article considers sponsoring as a strategy of promotion of products with the help of advertising of their producers in the capacity of PR brands, as a ...
1208510
  Квітко Т.А. Спонсорство та благодійність як чинник формування лояльності цільової аудиторії // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 180-183
1208511
  Костенко Л.В. Спонсорство у контексті законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 83-85
1208512
  Соловей Н. Спонсорство як один із видів маркетингових комунікацій / Н. Соловей, К. Маліношевська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-33


  Наводяться результати оцінки наявного економічного потенеціалу національної економіки України.
1208513
  Лисина И. Спонсоры спасают картины // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 6-15. – ISSN 0869-8171
1208514
  Левчук Ю.М. Спонтанна активність пейсмейкерних клітин / Ю.М. Левчук, А.О. Пінчук, Н.В. Чепелевська, Н.Г. Шкода // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 77-88. – ISSN 1023-2427
1208515
  Осипенко В.В. Спонтанна рослинність м. Черкаси : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 01.00.05 / Вікторія Вікторівна Осипенко; КНУТШ. – Черкаси, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1208516
  Осипенко Вікторія Вікторівна Спонтанна рослинність м. Черкаси : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Осипенко В.В.; Черкаський нац ун-т ім., Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 321л. + Додатки: л.195-321. – Бібліогр.: л.167-194
1208517
  Губарь Л. Спонтанна флора Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Л. Губарь, Д. Якушенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 113-115. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спонтанну флору Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що нараховує 314 видів судинних рослин з 215 родів та 65 родин, які належать до 3 відділів. Проведено її систематичний, ...
1208518
  Цап"юк Л. Спонтанна флора парків та скверів м. Івано-Франківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження спонтанної флори парків та скверів міста Івано-Франківська, де виявлено 185 видів рослин, які належать до 101 роду. Проведено систематичний та екологічний аналіз флори, зроблено порівняння їх флорокомплексів. The ...
1208519
  Яковлев Виктор Игнатьевич Спонтанная двигательная активность как средство психодиагностики : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.02 / Яковлев Виктор Игнатьевич; Ленинградский госуд. университет. – Л., 1983. – 22л.
1208520
  Мацкевич Н.В. Спонтанная изменичивость и кариология несовершенных грибов / Н.В. Мацкевич. – М., 1981. – 184с.
1208521
  Скрипов В.П. Спонтанная кристаллизация переохлажденных жидкостей. Зарождение кристаллов в жидкостях и аморфных твердых телах / В.П. Скрипов, В.П. Коверда. – Москва : Наука, 1984. – 230с.
1208522
  Фрумин Г.Т. Спонтанная поверхностная конвекция при экстракции в системе жидкость - жидкость : Автореф... канд. хим.наук: / Фрумин Г.Т.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1968. – 17л.
1208523
  Патрикеева Т.И. Спонтанная полимеризация винилпиридиниевых солей в водной среде. : Автореф... Канд.хим.наук: / Патрикеева Т.И.; АН СССР.Ин-т нефтехимич.синтеза. – М, 1966. – 18л.
1208524
  Топалэ Ш.Г. Спонтанная полиплоидия у Vitis vinifera L. и ее значение для селекции винограда. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Топалэ Ш.Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. ВНИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова. – Л., 1972. – 35л.
1208525
  Музалевский Анатолий Александрович Спонтанная поляризация и фазовые переходы в кристаллах с сильной вибронной связью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Музалевский Анатолий Александрович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1208526
  Кожевникова К. Спонтанная устная речь в эпической прозе : (на материале современной русской худож. литературы) / Квета Кожевникова. – Praha : Universita Karlova PRAHA, 1979. – 169 с.
1208527
  Каплуненко Николай Алексеевич Спонтанная электрическая активность клеток гладких мышц желудка различных животных и некоторые механизмы ее генерации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Каплуненко Николай Алексеевич ; КГУ им. Тараса .Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1208528
  Каплуненко Николай Алексеевич Спонтанная электрическая активность клеток гладких мышц желудка различных животных и некоторые механизмы ее генерации : Дис... канд. биологич.наук: / Каплуненко Николай Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 179л. – Бібліогр.:л.151-179
1208529
  Богданов Ю.А. Спонтанная электромагнитная эмиссия литосферы: состояние проблемы и математические модели / Ю.А. Богданов, В.Н. Павлович, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 20-33 : Рис. – Бібліогр.: с. 32-33. – ISSN 0203-3100
1208530
   Спонтанне та аскорбатзалежне перекисне окислення ліпідів у лімфоїдних клітинах та печінці щурів за різних експериментальних умов / А.Л. Зозуля, Р.П. Морозова, В.А. Ковальова, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-13. – (Біологія ; Вип. 31)


  Показано, що спільною ланкою у розвитку патологічних процесів у клітинах як після дії іонізуючої радіації на організм тварин, так і за умови дефіциту вітаміну D3 є інтенсифікація процесів перекисного окислення мембранних ліпідів. Антиоксидантний ефект, ...
1208531
  Пацурківський П. Спонтанність права: кроки за горизонт / П. Пацурківський, Р. Гаврилюк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 101-112. – ISSN 1026-9932
1208532
  Иванов Е.А. Спонтанно нарушенные симметрии и их нелинейные реализации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иванов Е.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1208533
  Друин Виктор Александрович Спонтанное деление курчатовия и стабильность тяжелых ядер : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Друин Виктор Александрович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 31л.
1208534
  Шуколюков Ю.А. Спонтанное и индуцированное деление урана в природе. : Автореф... доктор хим.наук: / Шуколюков Ю.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1968. – 34л.
1208535
  Полторацкий З.А. Спонтанное и когерентное излучение в арсенид-галлиевых р-п-переходах, полученных диффузией бериллия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Полторацкий З.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 12л.
1208536
  Акулов Владимир Петрович Спонтанное нарушение суперсимметрии: нелинейные реализации и модели : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Акулов Владимир Петрович; Харьковск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 18л.
1208537
  Георгиев Г.М. Спонтанное параметрическое рассеяние в нецентросимметричных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Георгиев Г.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1975. – 10л.
1208538
   Спонтанное электромагнитное излучение на акваториях: новый эксперимент и приложения / В.Н. Шуман, В.П. Коболев, Ю.А. Богданов, И.Г. Захаров, Д.А. Яцюта // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 33-49 : Рис. – Бібліогр.: с. 47-49. – ISSN 0203-3100
1208539
  Проценко О. Спонтанномовні засоби творення іміджу (на матеріалі теле-, радіоінтерв"ю) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 201-205
1208540
  Желтухин А.А. Спонтанные вакуумные переходы и кварковая структура резонансов в дуальной модели Венециано : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Желтухин А. А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1208541
  Невзглядова О.В. Спонтанный и индуцированный высокой температурой кроссинговер у линий Drosophila melanogaster, отличающихся физиологическими и поведенческими особенностями : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Невзглядова О.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1971. – 18л.
1208542
   Спонтанный и индуцированный мутагенез в селекции садовых растений. – М, 1974. – 177с.
1208543
  Звиргзд Ю.А. Спонтанный электрооптический эффект в сегнетоэлектрических твердых растворах со структурой перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Звиргзд Ю.А.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
1208544
  Ломова Л.Г. Спонтанный электрооптический эффекти в некоторых сегнетоэлектриках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Ломова Л.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1208545
  Онуфрів Г. Спонука до чину : художньо-документальний нарис / Григорій Онуфрів; [Опрацювання та доповнення Марти Онуфрів]. – Львів : Каменяр, 1996. – 71с. – ISBN 5-7745-0688-6
1208546
  Канцір В.С. Спонукальні мотиви злочинної поведінки терористів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 249-252
1208547
  Сібекіна А.Ю. Спонукальні умови та теоретичні засади формування ЗВТВ умовах ГПП // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 30-33
1208548
  Стефанчук М. Спонукання виборців голосувати: контрагітація чи профанація? // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 95-97.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1208549
  Хоменко М.М. Спонукання до укладення договору як непоіменований спосіб захисту суб"єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 215-219. – ISSN 2219-5521
1208550
  Джумагельдиев Т. Спор : повести / Т. Джумагельдиев. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 191 с.
1208551
  Марков А.Я. Спор / А.Я. Марков. – Москва, 1971. – 144с.
1208552
  Альтшулер М.С. Спор в иудейский новый год / М.С. Альтшулер. – Москва, 1961. – 95с.
1208553
  Кривопалов А.В. Спор в пути / А.В. Кривопалов, В.М. Понизовский. – М., 1970. – 159с.
1208554
  Александров В.П. Спор ведёт действительность / В.П. Александров. – Фрунзе, 1979. – 114с.
1208555
  Калинин А. Спор головоломок "Хельсинки - Санкт-Петербург" = Мир увлечений // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1208556
  Мулярчик А.С. Спор идёт о человеке / А.С. Мулярчик. – М, 1985. – 359с.
1208557
  Лехциер В.Л. Спор как экзистенциал (наброски к онтологии черновых состояний) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.36-48. – ISSN 0042-8744
1208558
  Борин Б А. Спор на рельсах / Б А. Борин. – М., 1968. – 255с.
1208559
  Власов Н.А. Спор о "плане Шлиффера": обзор научной дискуссии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 178-187. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
1208560
  Гроссман Л.П. Спор о Бакунине и Достоевском / статьи Л.П. Гроссмана, Вяч. Полонского. – Ленинград : Гос. изд-во, 1926. – 215 с.
1208561
  Бушин В.С. Спор о герое / В.С. Бушин. – Москва : Знание, 1962. – 32 с.
1208562
   Спор о древних и новых. – Москва : Искусство, 1985. – 472 с.
1208563
  Биленкин Д.А. Спор о загадочной планете. / Д.А. Биленкин. – Москва : Советская Россия, 1966. – 230с.
1208564
  Котляров Б.И. Спор о любви. / Б.И. Котляров. – К, 1967. – 175с.
1208565
  Ожеховский М. Спор о марксистской теории революции / М. Ожеховский. – М., 1986. – 325с.
1208566
   Спор о мониторинге. Оценивать вузы нужно по обоснованным критериям. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Министерство образования и науки РФ разработало перечень критериев, по которым будет оцениваться деятельность вузов и приниматься решение о сокращении их количества, в том числе за счет присоединения слабых к более сильным. Свое отношение к системным ...
1208567
  Дедицкий Спор о русскую азбуку, описанный Богданом А. Дедицким. – Львов : Типом института Ставропигианского, 1859. – IV, 56 с.


  Из возвращенных кн.
1208568
  Рид Дуглас Спор о Сионе / Рид Дуглас. – Київ : Оріяни, 1999. – 660с. – Библиогр.: с.644-656. – ISBN 966-7373-28-2
1208569
  Шпилевская И.В. Спор о скептицизме: Д. Юм и философы шотландской "Школы здравого смысла" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.129-145. – ISSN 0042-8744
1208570
  Брускина Е.С. Спор о споре / Е.С. Брускина, С.Л. Соловейчик. – Москва, 1962. – 32с.
1208571
  Шевелева Е.В. Спор о счастье / Е.В. Шевелева. – Москва, 1967. – 207с.
1208572
  Шевелева Е.В. Спор о счастье. / Е.В. Шевелева. – М, 1964. – 144с.
1208573
  Морозова Т.Л. Спор о человеке в американской литературе: История и современность / Т.Л. Морозова. – М., 1990. – 331с.
1208574
  Макогонова В.В. Спор об "общем деле" (учение Н.Ф. Федорова в оценке русских религиозных мыслителей) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 51-54. – ISSN 2077-1800
1208575
  Никитин Н В. Спор об атеизме / Н В. Никитин. – Ленинград : Знание, 1990. – 30 с.
1208576
  Цвейг А. Спор об унтере Грише / А. Цвейг. – М., 1961. – 455с.
1208577
  Столович Л.Н. Спор осудьбах искусства / Л.Н. Столович. – М, 1978. – 62с.
1208578
  Сеид-Заде Спор плодов / Сеид-Заде. – Баку, 1946. – 20с.
1208579
  Баскаков В.Е. Спор продолжается / В.Е. Баскаков. – М., 1968. – 223с.
1208580
  Ландесман П.А. Спор с пессимизмом : Злоключения массового буржуазного сознания / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – Москва : Политиздат, 1971. – 197, [3] с.
1208581
  Комаров В.Н. Спор с сами собой / В.Н. Комаров. – М., 1972. – 112с.
1208582
  Амлинский В.И. Спор с судьбой / В.И. Амлинский, 1977. – 159с.
1208583
  Гулям Г. Спор сердец : стихи поэмы / Г. Гулям; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1964. – 156 с.
1208584
  Милюнас В. Спор тихим утром : избр. рассказы / В. Милюнас; пер. с литов. Б.Залесской и Г.Герасимова. – Вильнюс : Vaga, 1979. – 400 с.
1208585
  Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика / Л.Г. Павлова. – М., 1991. – 124с.
1208586
  Лукинский Ф.А. Спор, так спор! / Ф.А. Лукинский. – М., 1964. – 102с.
1208587
  Любовников О.М. Спор. / О.М. Любовников. – Киров, 1958. – 64с.
1208588
  Любовников О.М. Спор. / О.М. Любовников. – Киров, 1958. – 64с.
1208589
  Карпов П.Я. Спор. Очерки. Рассказы. / П.Я. Карпов. – Ашхабад, 1962. – 224с.
1208590
  Мусатенко С.И. Спорадическое радиоизлучение околоземного косметического пространства в метовом и дециметровом диапазонах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Мусатенко С.И.; АН УССР.Ин-т геофизики. – К, 1981. – 10л.
1208591
  Стоjменска-Елзесер Споредбена славистика / Соньа Стоjменска-Елзесер. – Скопjе : Ин-т за македонска литература, 2005. – 216, [ 1 ] с. – ISBN 9989-886-54-7
1208592
  Пасенюк О. Спори "КРУ проти непідконтрольних установ" про стягнення незаконно одержаних коштів: проблеми юрисдикції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 104-109. – ISSN 0132-1331
1208593
  Дзюбенко С. Спори з податковими органами з питань оподаткування операцій з цінними паперами (на прикладах із судової практики) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 13-15
1208594
  Теньков С.О. Спори з приводу виконання банками своїх зобов"язань // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-38
1208595
  Нота М. Спори по-антимонопольному / М. Нота, Д. Ущапівська // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 14-15
1208596
  Мартиненко О. Спори про мотиви як нова для українського судочинства категорія спорів // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 454-456. – ISSN 2413-6433
1208597
  Печений О.П. Спори про спадщину: аналіз типових помилок у справах про спадкування за заповітом // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 9 (121). – С. 33-38
1208598
  Уваров С. Спори у міжнародній комерції: суди чи арбітраж? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 9, 20-21
1208599
  Андрощук Г. Спори у сфері службових винаходів в зарубіжній практиці // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10. – Бібліогр.: 2 назв.
1208600
  Смокович Михайло Спори щодо припинення повноважень народних депутатів України та депутатів місцевих рад // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 28-36
1208601
  Вінник О.М. Спори, що виникли з відносин державно-приватного партнерства: проблеми підвідомчості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 62-66. – ISSN 0132-1331


  У статті порушуються проблеми вдосконалення законодавства України про державно-приватне партнерство, пов"язані з попередженням та вирішенням спорів у відносинах такого партнерства. В статье затрагиваются проблемы совершенствования законодательства ...
1208602
   Спориш (Томілко) Ірина Марківна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 380 : фото
1208603
  Неволов В. Споріднений із рідною землею // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Думки про Миколу Даниловича Томенка...
1208604
  Наумова Надія Споріднені гуманізмом "Книги народу польського і польського пілігрімства" і "Книги битія українського народу". Що єднає їх? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 22-23 : Фото
1208605
   Споріднені духом = Родственные духом = Soulmates : [фотоальбом] / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [голов. ред. В. Шевченко ; пер.: Н. Айдаєва]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 111, [1] с. : фотогр. – Альбом створено за ініціативи та підтримки проф. Херша Чадхи.-Текст парал. укр., англ. та рос. мовами.-На обкл. зазнач.: The album creation is supported and initiated by prof. Hersh Chadha та назва вид. англ. мовою. – ISBN 978-966-437-232-6
1208606
  Слободяник М. Споріднені душі України та Іспанії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 вересня (№ 168/169). – С. 13


  Міжнародний культурно-мистецький проект за підтримки Посольства Іспанії в Україні та Адміністрації провінції Арагон. Представлений у форматі виставки "Споріднені душі".
1208607
  Троненко Р. Спорідненість душі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21


  Україно-португальські відносини. Представництво України в Португалії
1208608
  Прядко Ю.М. Спорідненість з природою як складова світоглядної позиції Ніни Матвієнко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 92-97


  Нар. артистка України Ніна Матвієнко
1208609
  Тиводар М. Спорідненість і свояцтво в сімейно-родинному побуті українців Закарпаття другої половини XIX - першої половини XX ст. // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 68-86
1208610
  Коломієць В.Т. Спорідненість слав"янських мов / В.Т. Коломієць. – К., 1962. – 42 с.
1208611
  Стефанович Т. Спорідненість українських і зарубіжних літературних казок / Т. Стефанович, Гулак-Артемовська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 38-42. – ISSN 0130-5263
1208612
  Кондратюк О. Спорідненість українців в працях дослідників кінця XIX–XX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 89-94


  Дослідження грунтується на класифікації спорідненості М. Гримич, тому автором розглянуто ті праці українських дослідників, які стосуються таких питань: а) кровна спорідненість і спадкове право; б) спорідненість за шлюбом та шлюбне право; в) соціальна ...
1208613
  Травина Ирина Спорная жизнь : Феномен / Травина Ирина, Коржавин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 8-16 : Іл.
1208614
  Сурма Л. Спорно-двигательный аппарат. Медиация в трансграничных спорах - рациональная альтернатива арбитражу, предоставляющая возможность сторонам спора сэкономить время и деньги // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 6 декабря (№ 49). – С. 16. – ISSN 1563-6755
1208615
  Стеблин-Каменский Спорное в языкознании. / Стеблин-Каменский. – Л., 1974. – 141с.
1208616
  Рянский Л.М. Спорные вопросы аграрной истории России первой половины XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 171-175. – ISSN 0042-8779
1208617
   Спорные вопросы английской грамматики. – Л, 1988. – 208с.
1208618
  Синелобов А.П. Спорные вопросы генеалогии боярского рода Морозовых-Тушиных в XIV-XV веках // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 69-76. – ISSN 0869-5687
1208619
   Спорные вопросы генетики и селекции. – М.-Л., 1937. – 480с.
1208620
   Спорные вопросы грамматики китайского языка. – М, 1963. – 203с.
1208621
  Kaliszan J. Спорные вопросы квалификации омонимии производных слов // [Prace] / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1997. – С. 11-27. – (Filologia rosyjska ; N 29). – ISBN 978-83-232-0817-4
1208622
   Спорные вопросы методологии истории : (дискуссия об общественніх формациях). – Харьков : Пролетарий, 1930. – 239 с.
1208623
  Голубев С.Т. Спорные вопросы о древней топографии Киева / С.Т. Голубев. – Киев : Тип. АО "Петр Барский в Киеве, 1910. – [4], 32 с.
1208624
   Спорные вопросы отечественной истории Х1-ХУШ веков. – ч1. – М, 1990. – 162с.
1208625
   Спорные вопросы отечественной истории Х1-ХУШ веков. – ч2. – М, 1990. – 163-323с.
1208626
  Дмитровский М.И. Спорные вопросы по фельетону. / М.И. Дмитровский. – Алма-Ата, 1966. – 32с.
1208627
  Гостеева С.А. Спорные вопросы пунктуации и пунктуационная практика современных русских советских писатлей (на матер. прозы В. Ф. Пановой) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Гостеева С. А.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1974. – 18л.
1208628
  Грот Я.К. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого до ныне : филологические разыскания Я.К. Грота : с подробным указателем всех сомнительных случаев / Я.К. Грот. – 2-е, значительно пополненное изд. – Санктпетербургъ : Тип. Имп. Акад. Наук, 1876. – [XII], 462 с.
1208629
   Спорные вопросы русского языкознания: Теория и практика. – Л, 1983. – 208с.
1208630
   Спорные вопросы синтаксиса. – М, 1974. – 270с.
1208631
   Спорные вопросы строя китайского языка. – М, 1965. – 212с.
1208632
   Спорные вопросы строя языков Китая и Юго-Восточной Азии. – М, 1964. – 188с.
1208633
  Медведева Л.А. Спорные вопросы теории словообразования в зеркале лексикографической практики // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 49-54. – ISBN 966-594-355-3
1208634
  Вержбицкая Н.И. Спорные вопросы теории физиологических градиентов. : Автореф... канд. биол.наук: / Вержбицкая Н.И.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1958. – 20л.
1208635
  Сукиасян Э.Р. Спорные заметки об имидже библиотечной профессии : (о статье М.Ю. Матвеева "Проблемы имиджа библиотечной науки, образования и профессии") // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 72-75. – ISSN 0130-9765
1208636
   Спорные проблемы истории русской общественной мысли: До начала Х1Х в.. – М, 1992. – 102с.
1208637
  Велиев С. Спорный город : роман / С. Велиев; пер. И.Третьяков. – Баку : Азернешр, 1961. – 204 с.
1208638
  Джаборова Х.С. кызы Споров-пыльцевые комплексы сарматских отложений междуречья Куры и Иори (Западный Азербайджан) : Автореф... канд. геол. мирен.наук: / Джаборова Х. С. кызы; Объед. сов. Аз. ин-т нефти и химии, ин-тов и учреждений АН АзСССР, по геол.-минералогич. наукам. – Баку, 1962. – 13л.
1208639
  Савченко И.Г. Споровиковые чужеядные в злокачественных опухолях. – 60 с. + рис. – Отд. оттиск
1208640
   Спорово-пыльцевая конференция 1953 г. : Тезисы докладов. – Ленинград, 1953. – 77с.
1208641
   Спорово-пыльцевой анализ при геоморфологических исследованиях. – Москва : Московский университет, 1971. – 162с.
1208642
   Спорово-пыльцевой анализ при геоморфологических исследованиях. – М, 1981. – 120с.
1208643
  Нейштадт М.И. Спорово-пыльцевой метод в СССР : История и библиография / М.И. Нейштадт; Отв. ред. Герасимов И.П. – Москва : АН СССР, 1952. – 224с.
1208644
  Нгуен Суан Хан Спорово-пыльцевые комплексы батских и верхнеюрских отложений северо-западной окраины Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.128 / Нгуен Суан Хан; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 23л.
1208645
  Михайлова Н.И. Спорово-пыльцевые комплексы девона Рудного Алтая и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Михайлова Н.И.; АН КазССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1967. – 16л.
1208646
  Нгуен Дик Зи Спорово-пыльцевые комплексы кайнозойских угленосных отложений воронкообразных депрессий северо-западной окраины Донецкого складчатого сооружения и сопредельных районов Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.128 / Нгуен Дик Зи ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1970. – 29 с.
1208647
  Фрадкина А.Ф. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя Западной Якутии (Вилюйская синеклиза и Приверхоянский прогиб) : монография / А.Ф. Фрадкина; Науч. ред. Тучков И.И. – Ленинград : Недра, 1967. – 121с., 40 таблиц
1208648
   Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя и палеогена Западной Сибири : К 2 международной палинологической конференции (Утрехт, Голландия, 1966 г.). – Москва : Наука, 1966. – 76с.
1208649
  Орлова Е.Д. Спорово-пыльцевые комплексы морских и континентальных среднеюрских отложений Поволжья, Западного Казахстана и Орского Урала : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Орлова Е.Д.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1969. – 18л.
1208650
  Раскатова Л.Г. Спорово-пыльцевые комплексы среднего и верхнего девона юго-восточной части Центрального девонского поля / Л.Г. Раскатова; МВ и ССО РСФСР; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1969. – 168с. + 1 прилож.: Карты, таблицы
1208651
  Болотникова М.Д. Спорово-пыльцевые комплексы третичных отложений западного побережья Японского моря / М.Д. Болотникова; Отв. ред. Красилов В.А. – Москва : Наука, 1979. – 195с.
1208652
  Алимов К.А. Спорово-пыльцевые комплексы юрских отложений Восточной Ферганы и их значение для стратиграфии / К.А. Алимов; Отв. ред. Кузичкина Ю.М. – Ташкент : ""ФАН"" Узбекской ССР, 1968. – 124с.
1208653
  Яновская Г.Г. Спорово-пыльцевые комплексы юрских отложений междуречья Днестр - Прут и их значение для стратиграфии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Яновская Г.Г. ; АН УССР , Ин-т геологич. наук. – Киев, 1973. – 24 с.
1208654
  Нурмашев Н.У. Спорово-пыльцевые комплексы юрских отложений Туаркыра и Бейнеу и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Нурмашев Н.У.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1970. – 28л.
1208655
  Шрамкова Г.В. Спорово-пыльцевые комплексы юры и нижнего мела Воронежской антеклизы и их стратиграфическое значение / Г.В. Шрамкова; Министерство высшего и среднего образования РСФСР; ВГУ; Ред. Баскакова Т.И. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1970. – 104с.
1208656
  Кузнецова Т.А. Спорово-пыльцевые спектры верхнеплиоценовых отложений Среднего Поволжья и их значение для стратиграфии : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецова Т.А.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1960. – 15л.
1208657
   Споровые растения. – М-Л
вип.2. – 1935. – 536с.
1208658
   Споровые растения. – М-Л
вип.3. – 1936. – 857с.
1208659
   Споровые растения. – М-Л
вип.4. – 1940. – 432с.
1208660
   Споровые растения. – Баку, 1967. – 188с.
1208661
   Споровые растения Средней Азии. – Ташкент, 1969. – 148с.
1208662
  Попович М. Спорожніле місце філософа // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 46. – ISSN 1563-6461
1208663
  Савченко Н.И. Спорообразовательная способность андроцея и производство гибридных семян сельскохозяйственных культур. / Н.И. Савченко. – К., 1980. – 159с.
1208664
  Смирнов В.В. Спорообразующие аэробные бакретии - продуценты биологически активных веществ. / В.В. Смирнов. – Киев, 1982. – 279с.
1208665
  Спекторов В.Б. Спорт -- друг дітей / В.Б. Спекторов. – К., 1976. – 86с.
1208666
   Спорт - детям. Сб.. – вып. 1. – М., 1955. – 248с.
1208667
   Спорт - детям. Сб.. – вып. 3. – М., 1956. – 255с.
1208668
  Жолдак В.И. Спорт - помощник в труде / В.И. Жолдак. – М, 1971. – 72с.
1208669
   Спорт - посол мира : Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1980. – Москва, 1980. – 38 с.
1208670
  Кулешов А.П. Спорт - таким я его видел / А.П. Кулешов. – М., 1971. – 152с.
1208671
   Спорт - твой друг. Очерки.. – М., 1966. – 245с.
1208672
  Чернишова Т. Спорт - ти мир! // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Про Спартакіаду "Спорт для всіх" в якій взяли участь ветерани КНУ імені Тараса Шевченка, присвячену 65-річчю Великої Перемоги,
1208673
  Талалаев Ю.А. Спорт - фактор мира и дружбы между народами. / Ю.А. Талалаев. – М., 1976. – 113с.
1208674
  Банкевич Л.В. Спорт / Л.В. Банкевич. – М.-Л., 1964. – 98с.
1208675
  Парамонова И.П. Спорт / И.П. Парамонова. – 2-е изд. – Ленинград, 1967. – 111с.
1208676
  Тер-Ованесян Спорт / Тер-Ованесян. – М., 1967. – 208с.
1208677
  Шишигин М.В. Спорт / М.В. Шишигин. – М, 1974. – 124с.
1208678
  Осипенко Л.В. Спорт / Л.В. Осипенко, В.В. Пихуля. – К, 1986. – 180с.
1208679
  Черный В.Г. Спорт без травм / В.Г. Черный. – М, 1988. – 93с.
1208680
  Переверзин И.И. Спорт будущего / И.И. Переверзин. – М, 1980. – 64с.
1208681
  Гречанюк Оксана Спорт в античних містах Північного Причорномор"я : (назустріч XXVII літнім Олімпійським іграм у Пекіні) / Гречанюк Оксана, Наулко Всеволод, Старков Валерій // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается система физического воспитания и спорта, которая была свойственна древнегреческому обществу.
1208682
  Колесникова Л.Г. Спорт в античном Херсонесе. / Л.Г. Колесникова. – Л.М., 1964. – 28с.
1208683
  Кун Л. Спорт в Венгерской Народной Республике / Л. Кун. – М., 1981. – 96с.
1208684
   Спорт в Венгерской народной республике.. – Будапешт, 1951. – 48с.
1208685
   Спорт в Венгрии.. – Будапешт, 1964. – 8с.
1208686
  Теппер Ю.Н. Спорт в высшей школе / Ю.Н. Теппер, В.И. Тритиниченко. – Киев, 1980. – 128с.
1208687
   Спорт в зеркале журналистики: о мастерстве спорт. журналиста.: сб. ст.. – М., 1989. – 220с.
1208688
   Спорт в искусстве: V выст. произвед. моск. художников. Каталог.. – М., 1983. – 16с.
1208689
  Саїнчук М.М. Спорт в концепції філософії присутності Г.У. Гумбрехта // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 43-45
1208690
  Янов Л. Спорт в Народной Республике Болгарии / Л. Янов. – М., 1976. – 97с.
1208691
  Сенярский С. Спорт в Польской Народной Республике. / С. Сенярский. – М., 1979. – 136с.
1208692
  Сенярский С. Спорт в Польше. / С. Сенярский. – Варшава, 1972. – 175с.
1208693
  Сенярский С. Спорт в Польше. / С. Сенярский. – Варшава, 1976. – 208с.
1208694
  Трескин В А. Спорт в Скандинавии. / В А. Трескин, . – М, 1983. – 208с.
1208695
  Колесников В Спорт в Советской Латвии. / В Колесников, Л. Рудзиш. – Рига, 1956. – 172с.
1208696
   Спорт в Советской Литве. Сб ст.. – Вильнюс, 1956. – 72с.
1208697
   Спорт в советском изобразительном искусстве: альбом. – Москва, 1980. – 52с.
1208698
   Спорт в современном обществе.. – М., 1980. – 272с.
1208699
   Спорт в СССР - достояние народа.. – М., 1967. – 82с.
1208700
  Качуровський Д. Спорт в Україні - перспективи, можливості, смисли // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 3


  "Чи потрібно взагалі сьогодні говорити про спорт і реформування української спортивної системи? Наскільки це актуально тоді, коли Україна переживає великі політичні й економічні труднощі і веде війну? На наш погляд, безумовно, потрібно — і, як мінімум, ...
1208701
   Спорт в Чехословакии.. – Прага, 1955. – 26с.
1208702
  Полехин А.С. Спорт в Югославии / А.С. Полехин. – М, 1983. – 111с.
1208703
  Першин Э.Г. Спорт высоких скоростей / Э.Г. Першин. – К, 1982. – 136с.
1208704
  Лопес-Матышев Спорт высших достижений в авангарде современной кросс-культуры // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 54-56
1208705
  Зайцева И. Спорт глазами экономиста: обзор современного состояния предмета // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 11. – С. 100-119 : рис. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0042-8736
1208706
   Спорт детям. Организационно-методич. указ. по спорт.-тренировоч. работе и временные правила соревнований.. – М., 1934. – 176с.
1208707
   Спорт для всіх : науково-методичний журнал. – Донецьк, 1998-
№ 1. – 1999
1208708
   Спорт за рубежом. Легкая атлетика. Сб. мат.. – М., 1959. – 211с.
1208709
   Спорт за рубежом. Лыжный спорт.. – М., 1962. – 256с.
1208710
   Спорт за рубежом. О технике и методике тренировки зарубеж. спортсменов.. – сб. 1. – М., 1956. – 268с.
1208711
   Спорт за рубежом. Плавание, фигур. плавание, прыжки в воду.. – М., 1959. – 143с.
1208712
   Спорт за рубежом. Сб. мат.. – вып. 2. – М., 1958. – 336с.
1208713
   Спорт за рубежом. Сб. мат.. – вып. 3. – М., 1958. – 236с.
1208714
   Спорт и век. Сб.. – М., 1967. – 279с.
1208715
  Гандельсман А.Б. Спорт и здоровье / А.Б. Гандельсман, К.М. Смирнов. – М., 1963. – 264с.
1208716
  Починкин В.М. Спорт и идеологическая борьба в современном мире / В.М. Починкин. – Москва, 1985. – 184 с.
1208717
   Спорт и личность. Сб. Ст.. – М., 1975. – 192с.
1208718
  Артьоли Л. Спорт и мафия / Л. Артьоли. – Москва, 1971. – 133с.
1208719
  Прохазка К. Спорт и мир / К. Прохазка. – М., 1986. – 78с.
1208720
  Дмитрук В.Г. Спорт и мир. / В.Г. Дмитрук. – К., 1980. – 112с.
1208721
   Спорт и образ жизни: сб. ст.. – М., 1979. – 278с.
1208722
  Степовой П.С. Спорт и общество / П.С. Степовой. – Тарту, 1972. – 224с.
1208723
  Боголюбова Н.М. Спорт и политика: истоки политизации Олимпийских игр / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 1 (61). – С. 49-52. – ISSN 2070-9773
1208724
  Летунов С.П. Спорт и сердце / С.П. Летунов. – М., 1950. – 52с.
1208725
  Чичкина Светлана Спорт и туризм: проблемы и пути их решения : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 6-7 : Фото
1208726
  Муравов И.В. Спорт и физическая красота человека / И.В. Муравов. – К., 1981. – 103с.
1208727
  Некрасов В.П. Спорт и характер / В.П. Некрасов. – М., 1986. – 95с.
1208728
  Визитей Н.Н. Спорт и эстетическая деятельность / Н.Н. Визитей. – Кишинев, 1982. – 193с.
1208729
  Казанцев В.Н. Спорт как средство воспитания и перевоспитания школьников / В.Н. Казанцев. – Иркутск, 1988. – 93с.
1208730
  Кудрявцев В.Г. Спорт мира и мир спорта. / В.Г. Кудрявцев, Ж.В. Кудрявцева. – М., 1987. – 331с.
1208731
  Александров М.Н. Спорт мужества / М.Н. Александров. – Москва, 1953. – 48с.
1208732
  Александров М.Н. Спорт мужества / М.Н. Александров. – Москва, 1956. – 44с.
1208733
  Говорков М.К. Спорт на БАМе / М.К. Говорков. – Москва : Советская Россия, 1978. – 96с.
1208734
  Мюллер И.П. Спорт на воздухе / И.П. Мюллер. – Ленинград, 1928. – 99с.
1208735
   Спорт на местности.. – М.-Л., 1943. – 184с.
1208736
  Томенко М. Спорт на службі політиканів // Свобода, 2004. – 28 серпня


  Перебування укр. делегації, очолюваної Прем"єр-міністром В.Януковичем, в Афінах на Олімпійських іграх: Ст. нар. депутата України
1208737
   Спорт на сцене.. – М., 1968. – 188с.
1208738
  Подольський М.М. Спорт на Україні / М.М. Подольський. – К, 1966. – 329с.
1208739
   Спорт на Україні. – Київ, 1976. – 131с.
1208740
   Спорт на Україні.. – К., 1969. – 312с.
1208741
   Спорт на Україні. 1957-1960. Довідник.. – К., 1961. – 239с.
1208742
   Спорт на Україні. Довідник.. – К., 1958. – 176с.
1208743
   Спорт на Україні. Фотоальбом.. – К., 1968. – 131с.
1208744
  Новоскольцев В.А. Спорт путешествует без виз. / В.А. Новоскольцев. – М., 1969. – 127с.
1208745
   Спорт смелых.. – М., 1968. – 151с.
1208746
   Спорт смелых. Фотоальбом. – Москва, 1962. – 110с.
1208747
   Спорт сміливих.. – К., 1963. – 112с.
1208748
   Спорт Страны Советов.. – М., 1952. – 32с.
1208749
  Попеску І.К. Спорт у долях балканських народів / І.К. Попеску. – Львів, 1991. – 184с.
1208750
   Спорт української діаспори = Sport in Ukrainian diaspora : Бібліографічний покажчик видань з фізичного виховання та спорту української діаспори. – Львів : Українські технології, 2003. – 84с. – ISBN 966-666-057-1
1208751
  Горянов Л.Б. Спорт ХХ века / Л.Б. Горянов. – М., 1965. – 63с.
1208752
  Осипенко Л.В. Спорт чи бізнес? / Л.В. Осипенко, В.В. Піхуля. – К, 1983. – 151с.
1208753
  Білогур В.Є. Спорт як вираження духу активності і саморозгортання сутнісних сил особистості: теоретико–методологічний контекст // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 194-198. – ISSN 2076-1554
1208754
  Блохін О. Спорт як засіб патріотичного виховання та формування здорового способу життя особистості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 59-71. – ISSN 2078-1016


  Проаналізовано соціакультурну і виховну функції спорту; підкреслено його роль у формуванні здорового способу життя та патріотичному вихованні молоді. Розглянуто соціально-психологічні особливості впливу засобів масової інформації на формування іміджу ...
1208755
  Бабенко Н.Б. Спорт як соціально-культурне явище // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 91-97. – ISSN 2225-7586
1208756
  Волощенко К.В. Спорт як соціально-культурне явище // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 157-159
1208757
  Житарюк М.Г. Спорт як явище журналістики - ознака повноцінності держави (теоретике-методологічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-73. – (Журналістика ; Вип. 7)


  На теоретико-методологічних засадах проблеми взаємозв"язку держави і спорту, специфіка спортивної журналістики у сучасних умовах.
1208758
  Летунов С.П. Спорт, возраст, здоровье / С.П. Летунов, Р.Е. Мотылянская. – М., 1968. – 80с.
1208759
  Кузнецов Алексей Спорт, ты - болезнь! : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 140-146 : Фото, карта
1208760
  Парамонова И.П. Спорт. / И.П. Парамонова. – Л., 1961. – 96с.
1208761
   Спорт. Календарь 1972. – М., 1972. – 94с.
1208762
   Спорт. Календарь... 1969.. – М., 1968. – 112с.
1208763
  Ангелевич А.Е. Спорт. Сборник адаптир. рассказов / А.Е. Ангелевич. – Москва, 1970. – 110с.
1208764
   Спорт. Смешные подписи, остроумные рисунки на спорт. темы.. – М., 1965. – 202с.
1208765
   Спорт. Спорт. Спорт. Альбом гумор. малюн.. – К., 1976. – 172с.
1208766
   Спорт. Уч.-метод. пособие по англ. яз.. – Алма-Ата, 1966. – 107с.
1208767
  Елисейкин А.Г. Спорт. Характер. Честь. / А.Г. Елисейкин, Т.И. Колчанова. – М., 1984. – 143с.
1208768
  Кудрявцев В.Г. Спорт: события и судьбы / В.Г. Кудрявцев, Ж.В. Кудрявцева. – М., 1986. – 366с.
1208769
  Жиляев А.С. Спорт? Спорт! / А.С. Жиляев. – М., 1986. – 110с.
1208770
   Спортивна аеробіка : базові кроки : метод. рекомендації зі спорт. аеробіки / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В.І. Веред, І.М. Чорненко]. – Київ : Київський університет, 2016. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 31
1208771
   Спортивна гімнастика на Україні.. – К., 1961. – 40с.
1208772
   Спортивна гімнастика. Для жінок. Правила змагань.. – К., 1973. – 84с.
1208773
   Спортивна гімнастика. Для чоловіків. Правила змагань.. – К., 1973. – 95с.
1208774
   Спортивна гімнастика. Правила змагань.. – К., 1966. – 88с.
1208775
  Циганенко О.І. Спортивна дієтологія та перспективи її викладання у вузах фізичного виховання і спорту / О.І. Циганенко, С.М. Іващенко, Н.А. Склярова // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2014. – № 2
1208776
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і сорту України. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
1208777
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і сорту України. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
1208778
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
1208779
  Гусєва К. Спортивна осінь в ІМВ // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Щорічне спортивне свято в приміщенні Спортивного комплексу КНУТШ.
1208780
  Сазонова Ю.О. Спортивна преса України: особливості становлення та сучасне функціонування : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Сазонова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 223 арк. – Додатки: 211 арк. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 202-223
1208781
  Сазонова Ю.О. Спортивна преса України: особливості становлення та сучасне функціонування : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Сазонова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1208782
  Тарасюк В. Спортивна публіцистика в Закарпатській україномовній пресі 1920-1930-х років // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 132-136. – (Філологія ; Вип. 15)
1208783
   Спортивная акробатика: правила соревнований.. – М., 1980. – 87с.
1208784
  Зверинцев С.П. Спортивная архитектура / С.П. Зверинцев. – Москва ; Ленинград, 1931. – 191 с.
1208785
   Спортивная атрибутика.. – М., 1976. – 120с.
1208786
  Чесноков Б.М. Спортивная бороба в СССР / Б.М. Чесноков. – М., 1954. – 420с.
1208787
  Крутьковский В. Спортивная бороба в СССР / В. Крутьковский. – М., 1955. – 212с.
1208788
  Сорокин Н.Н. Спортивная борьба / Н.Н. Сорокин. – М., 1952. – 64с.
1208789
  Сорокин Н.Н. Спортивная борьба (классическая) / Н.Н. Сорокин. – М., 1953. – 288с.
1208790
   Спортивная борьба. Сб.Ст.. – М., 1972. – 69с.
1208791
   Спортивная борьба: уч.. – М., 1978. – 424с.
1208792
   Спортивная гимнасмтика. Программа для спорт. секций. – М., 1956. – 84с.
1208793
  Глинтерник А.М. Спортивная гимнастика / А.М. Глинтерник. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М, 1953. – 250с.
1208794
   Спортивная гимнастика. – М., 1957. – 64с.
1208795
  Алекперов С.-М. Спортивная гимнастика / С.-М. Алекперов. – Москва, 1957. – с.
1208796
  Шлемин А.М. Спортивная гимнастика / А.М. Шлемин. – М., 1961. – 211с.
1208797
  Жвания Д.К. Спортивная гимнастика в школе / Д.К. Жвания, И.И. Оганов. – Л., 1962. – 240с.
1208798
  Колтановский А.П. Спортивная гимнастика. / А.П. Колтановский. – М., 1953. – 160с.
1208799
  Колтановкий А.П. Спортивная гимнастика. / А.П. Колтановкий, Г.В. Рцхиладзе. – М., 1953. – 247с.
1208800
   Спортивная гимнастика.. – М., 1953. – 180с.
1208801
   Спортивная гимнастика. Правила соревнований для женщин.. – М., 1970. – 64с.
1208802
   Спортивная гимнастика. Правила соревнований.. – М., 1954. – 100с.
1208803
   Спортивная гимнастика. Правила соревнований.. – М., 1954. – 100с.
1208804
   Спортивная гимнастика. Правила судейства женских соревнований.. – М., 1966. – 56с.
1208805
   Спортивная гимнастика. Программа для спорт секций коллективов физ. культурі. – М., 1962. – 85с.
1208806
   Спортивная гимнастика. Уч.. – М., 1965. – 448с.
1208807
  Елин Н.Л. Спортивная душа / Н.Л. Елин, В.Г. Кашаев. – Москва, 1985. – 174с.
1208808
  Лопатин Н.Б. Спортивная ловля рыбы / Н.Б. Лопатин. – Минск, 1965. – 208с.
1208809
   Спортивная медицина, лечебная физическая культура и массаж: уч.. – М., 1986. – 351с.
1208810
   Спортивная медицина.. – М., 1980. – 349с.
1208811
   Спортивная медицинская и лечебная физкультура.. – М., 1979. – 348с.
1208812
  Шир Луна Спортивная мечта : история // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 40 : Фото
1208813
   Спортивная Молдавия. Справочник.. – Кишинев, 1954. – 136с.
1208814
  Колодный Г.А. Спортивная Москва / Г.А. Колодный, Е.А. Крюковский. – М., 1956. – 1с.
1208815
  Колодный Г.А. Спортивная Москва / Г.А. Колодный, В.П. Зверев. – М., 1957. – 159с.
1208816
  Пупышев П.Ф. Спортивная охота с легавой / П.Ф. Пупышев. – М, 1952. – 56с.
1208817
  Пупышев П.Ф. Спортивная охота с собакой / П.Ф. Пупышев. – 3-е изд. – М, 1959. – 246с.
1208818
  Иванов Л.В. Спортивная программа пятилетки. / Л.В. Иванов, И.И. Переверзин. – М., 1973. – 80с.
1208819
  Судаков В.И. Спортивная пятилетка страны. / В.И. Судаков. – М., 1986. – 78с.
1208820
  Вартанесян В.А. Спортивная радиопеленгация / В.А. Вартанесян. – Москва, 1980. – 96 с.
1208821
  Гречихин А.И. Спортивная радиопеленгация в вопросах и ответах / А.И. Гречихин. – Москва, 1985. – 176 с.
1208822
  Кулинкович К.А. Спортивная семилетка Белоруссии / К.А. Кулинкович. – Минск, 1960. – 40с.
1208823
  Тарабрин И.А. Спортивная смена / И.А. Тарабрин, А.Н. Чумаков. – М, 1973. – 75с.
1208824
  Бурденко А.А. Спортивная стрельба влет. / А.А. Бурденко. – М., 1962. – 248с.
1208825
   Спортивная стрельба из охотничьего оружия. Правила. – М.-Л., 1948. – 32с.
1208826
   Спортивная стрельба из охотничьего оружия. Правила. – М., 1952. – 48с.
1208827
  Блинков И.А. Спортивная стрельбы из малокалиберного оружия / И.А. Блинков. – М, 1955. – 168с.
1208828
  Донской Д.Д. Спортивная техника / Д.Д. Донской. – Изд. 2-е ,доп. и испр. – М., 1966. – 38с.
1208829
  Миронова З.С. Спортивная травмотология / З.С. Миронова, Е.М. Морозова. – М., 1976. – 152с.
1208830
  Хедман Р. Спортивная физиология. / Р. Хедман. – М., 1980. – 152с.
1208831
  Козловский П.И. Спортивная ходьба / П.И. Козловский. – М, 1955. – 40с.
1208832
  Фруктов А.Л. Спортивная ходьба. / А.Л. Фруктов. – М., 1961. – 111с.
1208833
  Козловский П.И. Спортивная хотьба / П.И. Козловский. – М., 1955. – 40с.
1208834
  Молдавчук Н.М. Спортивне життя Києва у період німецької окупації 1941-1942 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 466-475. – (Історичні науки ; Т. 21)
1208835
  Бобришева К.Ю. Спортивне орієнтування: підготовка основи для створення карти / К.Ю. Бобришева, О.Ю. Гринюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 13-22


  У статті дається інформація про спортивне орієнтування. Наведено алгоритм щодо створення основи для малювання спортивної карти в програмі OCAD. В статье представлена информация о спортивном ориенти-ровании. Приведен алгоритм по созданию основы для ...
1208836
  Бордюгова Г.Ю. Спортивне право як нова комплексна галузь права // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 8 (95). – С. 13-15.
1208837
  Бігун Е. Спортивне свято // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Кафедра фізичного виховання провела Спартакіаду серед студентів перших курсів до Дня працівників фізичної культури та спрорту та Дня університету, присвячену 175-річчю з дня заснування університету. На святі були присутні: ректор Л.В. Губерський, ...
1208838
   Спортивне свято "Веселі старти" // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8


  На кафедрі фізичного виховання та спорту відбулося спортивне свято "Веселі старти" для першокурсників, присвячене 180-річчю КНУ імені Тараса Шевченка та Дню працівників фізичної культури та спорту. Переможцями змагань стали студенти факультету ...
1208839
  Леонов О.З. Спортивне свято в школі / О.З. Леонов. – К, 1976. – 106с.
1208840
  Чернишова Т. Спортивне свято для першокурсників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Про щорічне свято для першокурсників, присвячене Дню університету та Дню працівників фізичної культури та спорту, яке проводить кафедра фізичного виховання та спорту. Відкрив парад команд факультетів нач. кафедри фіз. підготовки та спорту ВІКНУ А.А. ...
1208841
  Дубчак І.Є. Спортивний дискурс у російському масмедійному комунікативному просторі : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.02 - російська мова / Дубчак І.Є.; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1208842
   Спортивний Київ.. – К., 1961. – 172с.
1208843
  Барчук В. Спортивний репортаж як дзеркало суспільного мовлення (на матеріалі футбольних телетрансляцій) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 15-24. – ISSN 2411-4758
1208844
  Чернишова Т. Спортивний сезон завершується // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Закінчилася Спартакіада Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присвячена 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війни. За загальною кількістю очок перше місце в своїх підгрупах посіли юридичний, геологічний та історичний ...
1208845
  Колотуха О.В. Спортивний та екологічний туризм // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – С. 146-152
1208846
  Колотуха О.В. Спортивний туризм в загальній структурі туризму: підходи до систематизації / О.В. Колотуха, А.Л. Шипко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 20-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1208847
  Колотуха О.В. Спортивний туризм: співвідношення понять // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
1208848
  Марчук А.В. Спортивний туризм: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі Волинської області) / А.В. Марчук, В.О. Фесюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 119-129. – ISSN 2308-135X
1208849
   Спортивний успіх наших викладачів // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  "...У приміщенні спортивного комплексу відбулися спортивні змагання з волейболу в рамках Спартакіади серед збірних команд професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, розташованих у Голосіївському районі Києва. ...
1208850
   Спортивні висоти України: фотоальбом. – Київ, 1980. – 148с.
1208851
  Корольова О.В. Спортивні журнали незалежної України: сучасний стан, тенденції розвитку : дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / Корольова Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 170 л. – Бібліогр.: л. 153-170
1208852
  Корольова О.В. Спортивні журнали незалежної України: сучасний стан, тенденції розвитку : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Корольова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1208853
  Ткалич М.О. Спортивні клуби як учасники цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ткалич Максим Олегович ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1208854
  Чернишова Т. Спортивні новини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  Студентська Спартакіада присвячена 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
1208855
  Чернишева Т. Спортивні новини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  У статті йдеться про спортивні змагання та чемпіонати студентів та викладачів університету. Згадується про те, що керівництво університету виділяє чималі кошти на відновлення наявних та будівництво нових спортивних споруд, спортивний інвентар тощо, чим ...
1208856
   Спортивні підсумки // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  Звіт про Спартакіаду КНУ імені Тараса Шевченка; перелік збірних команд та їх досягнення з різних видів спорту.
1208857
  Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України / Колотуха О.В. ; МОНУ ; Федерація спортивного туризму України. – Київ : Федерація спорт. туризму України, 2006. – 208 с. – ISBN 966-8883-24-1
1208858
  Кашуро П.Т. Спортивніе игрі / П.Т. Кашуро, П.А. Чумаков. – М., 1952. – 64с.
1208859
  Спешнев Ф.Ф. Спортивно-вспомогательная гимнастика / Ф.Ф. Спешнев. – М., 1956. – 144с.
1208860
  Спешнев Ф.Ф. Спортивно-вспомогательная гимнастика / Ф.Ф. Спешнев. – 2-е изд. – М., 1957. – 144с.
1208861
  Ветров Максим Спортивно-зрелищная комбинация: Лидирует Донецк : перспективы отрасли // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 18-22 : Фото
1208862
   Спортивно-зрелищные залы большой вместимости. – Москва, 1967. – 54 с.
1208863
  Брандес Оксана Петровна Спортивно-информационные речевые жанры в газете " " и их грамматико-лексическая характеристика : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Брандес Оксана Петровна; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 25л.
1208864
   Спортивно-массовая работа. Сб. мат.. – М., 1956. – 175с.
1208865
  Фридман М.Г. Спортивно-оздоровительная работа в детских лагерях отдыха / М.Г. Фридман. – М., 1991. – 206с.
1208866
  Ричкова М. Спортивно-оздоровча діяльність в університетах США // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 142-149. – ISSN 2077-1827
1208867
  Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм : Навчальний посібник / Ю.В. Щур, О.Ю. Дмитрук; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 232с. – ISBN 966-542-129-8
1208868
  Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навчальний посібник / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. – 2-е вид., перероб. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 288с. – ISBN 966-542-348-7
1208869
  Преображенский К.Г. Спортивное кимоно. / К.Г. Преображенский. – М., 1985. – 125с.
1208870
  Акимов В.Г. Спортивное ориентирование / В.Г. Акимов. – Минск, 1977. – 96с.
1208871
  Богатов С.Ф. Спортивное ориентирование / С.Ф. Богатов. – 2-е изд. – М, 1982. – 103с.
1208872
  Тыкул В.И. Спортивное ориентирование / В.И. Тыкул. – М., 1990. – 159с.
1208873
  Блюм М.Н. Спортивное оружие / М.Н. Блюм. – М, 1954. – 120с.
1208874
  Штихерт К.-Х. Спортивное плавание / К.-Х. Штихерт. – М, 1973. – 151с.
1208875
  Олдридж Д. Спортивное предложение / Д. Олдридж. – Москва, 1975. – 191с.
1208876
  Шнейдер Л. Спортивное сердце / Л. Шнейдер. – Харьков, 1957. – 90с.
1208877
  Глазунов С.В. Спортивные автомобили. Требования к конструкции / С.В. Глазунов. – М, 1954. – 96с.
1208878
  Неробеев В.Н. Спортивные аттракционы. / В.Н. Неробеев. – М., 1964. – 40с.
1208879
  Неробеев В.Н. Спортивные аттракционы. / В.Н. Неробеев. – 2-е изд. – М., 1970. – 40с.
1208880
  Найду Б. Спортивные звёзды Африки / Б. Найду. – М., 1981. – 104с.
1208881
  Юсин Спортивные звезды. / Юсин, АА. – М., 1980. – 63с.
1208882
  Зотов И.Г. Спортивные и гоночные мотоциклы / И.Г. Зотов. – М., 1957. – 100с.
1208883
  Демчишин А.А. Спортивные и подвижные игры в физическом воспитании детей и подростков / А.А. Демчишин. – К., 1989. – 165с.
1208884
   Спортивные и подвижные игры.. – М.-Л., 1948. – 52с.
1208885
  Сысоев С. Спортивные игры / С. Сысоев, В. Ульянов. – М., 1929. – 39с.
1208886
  Попов А.В. Спортивные игры в коллективе физкультуры / А.В. Попов. – Киев : Здоров"я, 1968. – 312с.
1208887
  Попов А.В. Спортивные игры в коллективе физкультуры / А.В. Попов, В.Е. Хапко. – К., 1989. – 133с.
1208888
  Пеандюрин С.А. Спортивные игры моряков. / С.А. Пеандюрин. – Л, 1954. – 48с.
1208889
   Спортивные игры.. – М., 1938. – 326с.
1208890
   Спортивные игры.. – М., 1952. – 356с.
1208891
   Спортивные игры.. – М., 1952. – 776с.
1208892
   Спортивные игры.. – Минск, 1968. – 312с.
1208893
   Спортивные игры.. – М., 1985. – 269с.
1208894
   Спортивные игры. Метод. пособие. – М., 1954. – 44с.
1208895
   Спортивные игры. Правила соревнований. Футбол. Ручной мяч. Баскетбол. Волейбол. Городки.. – М., 1948. – 167с.
1208896
   Спортивные игры. Уч.. – 3-е изд., испр. идоп. – М.
1. – 1959. – 382с.
1208897
   Спортивные игры. Уч.. – М.
2. – 1959. – 386с.
1208898
   Спортивные игры. Уч.. – М., 1973. – 335с.
1208899
   Спортивные игры. Уч.. – М., 1975. – 236с.
1208900
   Спортивные игры. Уч. пособие. – М., 1966. – 408с.
1208901
   Спортивные игры: метод. рекоменд.. – Х., 1979. – 51с.
1208902
   Спортивные игры: уч.. – М., 1988. – 303с.
1208903
   Спортивные игры: уч. пособие. – М., 1980. – 143с.
1208904
  Кофман Л.Б. Спортивные классы сегодня и завтра / Л.Б. Кофман. – М, 1981. – 80с.
1208905
  Самарцев Евгений Спортивные мега-события и цены в отелях - мировой опыт // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 10-12 : фото
1208906
  Волков Н.Н. Спортивные походы в горах / Н.Н. Волков. – Москва, 1974. – 160с.
1208907
  Васютин Н.А. Спортивные праздники школьников / Н.А. Васютин. – Москва, 1940. – 88с.
1208908
  Гут А.П. Спортивные прыжки в воду. Учеб. пособие / А.П. Гут. – М., 1955. – 144с.
1208909
  Антонов П.М. Спортивные прыжки с парашютом / П.М. Антонов. – Москва, 1956. – 143с.
1208910
  Кожевникова Н.Г. Спортивные развлечения и игры / Н.Г. Кожевникова. – М., 1957. – 111с.
1208911
  Кассиль Л.А. Спортивные рассказы / Л.А. Кассиль. – Москва : Физкультура и спорт, 1967. – 240с.
1208912
   Спортивные рассказы.. – М., 1958. – 238с.
1208913
  Аксельрод С.Л. Спортивные совервнования / С.Л. Аксельрод. – Москва, 1952. – 284с.
1208914
  Ясный Г.В. Спортивные сооружения XXII Олимпиады / Г.В. Ясный. – Москва, 1984. – 406 с.
1208915
  Ляпунов Ю.И. Спортивные сооружения Москвы. (Справочник). / Ю.И. Ляпунов. – М., 1957. – 104с.
1208916
  Аксельрод С.Л. Спортивные соревнования в коллективе физической культуры / С.Л. Аксельрод. – Москва, 1956. – 126с.
1208917
   Спортивный детектив: сб.. – М., 1982. – 423с.
1208918
  Дубчак И.Е. Спортивный дискурс в русском масс-медийном коммуникативном пространстве : Дис. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Дубчак И.Е. ; КНУТШ ; Ин-т филологии ; Каф-ра русского языка. – Киев, 2008. – 237л. + Додатки : л. 223-237. – Библиогр. : л.202-222
1208919
   Спортивный ежегодник. 1941-1945 гг. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1947. – 264 с.
1208920
   Спортивный ежегодник. 1950 г. : Соревнования. Победители. Результаты. Рекорды. – Москва, 1952. – 564 с.
1208921
   Спортивный ежегодник. 1951-1959 гг. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1961. – 994 с.
1208922
   Спортивный ежегодник. 1960 г. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1961. – 430 с.
1208923
   Спортивный ежегодник. 1961 г. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1963. – 472 с.
1208924
   Спортивный ежегодник. 1962 г. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1964. – 503 с.
1208925
   Спортивный клуб "Наука" Академии наук УССР (1963-1988 гг.). – К., 1988. – 92с.
1208926
  Неправский М.М. Спортивный комплекс школы / М.М. Неправский. – Минск, 1980. – 88с.
1208927
  Зотов В.П. Спортивный массаж / В.П. Зотов. – Киев, 1987. – 192с.
1208928
   Спортивный массаж.. – М., 1975. – 208с.
1208929
  Славчев Н. Спортна гимнастика в снимки и кинограми / Н. Славчев, В. Виднярски. – София : Медициа и физкултура, 1966. – 119 с. : илл.
1208930
  Хоростіль Я. Спортове Товариство "Україна" - Торонто = "Ukraina" sport association - Toronto : (у 35-ліття) / Ярослав Хоростіль і Роман Костюк. – Торонто : Накладом Спортового Товариства "Україна", 1983. – 427 с., [26] арк. фот. – Загол. обкл.: Історія Спортивного Товариства "Україна" Торонто. - Авт. на обкл. не зазнач. - Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 395-424
1208931
   Спортсмен по выездке. Всадник // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 20. – ISSN 1029-5828
1208932
  РодионовА.В Спортсмен прогнозирует решение / РодионовА.В. – М., 1971. – 72с.
1208933
  Родионов А.В. Спортсмен прогнозирует решение / А.В. Родионов. – М., 1971. – 72с.
1208934
  Матвеев Л.П. Спортсменам о спортивной форме / Л.П. Матвеев, В В. Михайлов, . – М., 1962. – 56с.
1208935
  Євгеньєва Спортсменам про дихання / Євгеньєва, л.Я. – К., 1968. – 63с.
1208936
  Кузнецов П.И. Спортсмены-железнодорожники / П.И. Кузнецов, И.С. Федюшин. – М., 1954. – 80с.
1208937
   Спортсмены автозавода.. – М., 1955. – 96с.
1208938
  Бабиков А.М. Спортсмены одного вуза / А.М. Бабиков, М.И. Крылов. – М, 1956. – 88с.
1208939
  Бабиков А.М. Спортсмены одного вуза.(Из опыта работы спортивного коллектива Моск. энергет. ин-та им. В.М. Молотова) / А.М. Бабиков, М.И. Крылов. – М., 1956. – 88с.
1208940
   Спортсмены стран социализма на международной арене : Справочник. – М., 1974. – 303с.
1208941
   Спортсмены. Сб.. – М., 1973. – 350с.
1208942
  Чернова О.Т. Спорудження газосховищ та нафтобаз : навч. посібник / О.Т. Чернова ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-203-9
Ч. 1. – 2013. – 472, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 468-472
1208943
  Горло Н.В. Спорудження Дніпровського гідрокаскаду в 1950-70-х рр.: сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 50-53. – ISBN 978-966-493-676-4
1208944
  Кобченко К. Спорудження корпусу університетської бібліотеки: історія Київського університету, якої не сталося // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-21. – (Українознавство ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено історії спорудження будинку бібліотеки Університету Св. Володимира у 1910-1920 рр. та подальшого передання його науковій бібліотеці при Академії наук в контексті історичних подій та реформ в галузі науки та освіти того часу. Т. ...
1208945
  Дорошенко Я.В. Спорудження та ремонт зосереджених об"єктів газонафтопроводів : підручник / Я.В. Дорошенко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 845, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 815-823. – Бібліогр.: с. 803-814. – ISBN 978-966-694-229-9
1208946
  Григорів М.С. Спорудження храму / М.С. Григорів. – К., 1992. – 167с.
1208947
   Споры и пыльца в нефтях и породах нефтегазоносных областей СССР : К 3 Международной палинологической конференции Новосибирск, Советский Союз, 1971. – Москва : Наука, 1971. – 116с.
1208948
  Варюхина Л.М. Споры и пыльца красноцветных и угленосных отложений перми и триаса северо-востока европейской части СССР / Л.М. Варюхина; Отв. ред. Любер А.А. – Ленинград : Наука, 1971. – 159с.
1208949
  Семенова Е.В. Споры и пыльца юрских отложений и пограничных слоев триаса Донбасса / Е.В. Семенова; Отв. ред. Станиславский Ф.А. – Киев : Наукова думка, 1970. – 144с.
1208950
   Споры о будущем: окружающая среда. – Москва : Мысль, 1983. – 176с.
1208951
  Нечаева А.М. Споры о детях / А.М. Нечаева. – М., 1989. – 156с.
1208952
  Соколовская Ю.С. Споры о детях по советскому праву : Автореф... кандид. юридич.наук: / Соколовская Ю.С.; Свердловский юридический институт. – Челябинск, 1950. – 16л.
1208953
  Побирченко И.Г. Споры о понуждении заключать договор проставки в практике Госарбитража / И.Г. Побирченко. – Москва, 1964. – 109с.
1208954
  Газиянц Л.И. Споры о строениях, принадлежащих гражданам на правах личной собственности / Л.И. Газиянц. – Москва : Гос. из-во юридической литературы, 1960. – 111с.
1208955
  Фрумкин К. Споры об иммортализме // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 11 (1629). – С. 93-106. – ISSN 0869-44435
1208956
   Споры палеозоя Белоруссии (Припятская впадина) : Сб. науч. тр. – Минск : Ротапринт БелНИГРИ, 1974. – 147с.
1208957
   Споры папоротникообразных и пыльца голосеменных и однодольных растений флоры Европейской части СССР.. – Л., 1983. – 208с.
1208958
  Ефимочкин В.П. Споры по недостачам продукции / В.П. Ефимочкин. – М, 1957. – 108с.
1208959
  Талмуд Я.С. Споры хозяйственных организаций в арбитраже. / Я.С. Талмуд. – М., 1965. – 123с.
1208960
  Талмуд Я.С. Споры хозяйственных организаций в арбитраже. / Я.С. Талмуд, А.П. Руцкий. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 136с.
1208961
  Федотовская З.А. Споры, вытекающие из договорных отношений колхозов. / З.А. Федотовская. – М., 1976. – 88с.
1208962
  Александров-Дольник Споры, вытекающие из правоотношений сторон в железнодорожных грузовых операциях / Александров-Дольник. – Москва, 1955. – 240с.
1208963
  Александров-Дольник Споры, вытекающие из правоотношений сторон в железнодорожных грузовых операциях / Александров-Дольник. – Москва, 1955. – 240с.
1208964
  Михалевич А.В. Спорю... / А.В. Михалевич. – М., 1968. – 222с.
1208965
  Купченко-Гринчук Спорядження англійської армії в роки Столітньої війни (1337-1453) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 72-81. – ISSN 0235-3490
1208966
  Катхе Рада Олеговна Спосбы текстообразования в современном американском романе (на материале модернистской прозы США) (50-70 гг. XX века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Катхе Рада Олеговна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 15л.
1208967
  Хірх-Ялан Спосіб аналізу тактичних властивостей місцевості для ГІС військового призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 37-43. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута можливість проведення геоінформаційного аналізу тактичних властивостей місцевості за матеріалами цифрової топографічної карти виробництва топографічної служби Збройних Сил України та спосіб рішення задачі оптимізації розміщення ...
1208968
  Діброва М.О. Спосіб багатошляхової маршрутизації в комп"ютерних мережах великої розмірності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Діброва Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1208969
  Михайленко А.Г. Спосіб визначення техногенного навантаження на рельєф освоєної території / А.Г. Михайленко, О.М. Іванік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 92-95. – (Географія ; Вип. 41)


  У статті розглянутий один із можливих способів кількісного визначення техногенного навантаження на рельєф на прикладі території басейну малої ріки. Зроблено спробу окреслити групу показників-факторів, що характеризують техногенне навантаження та ...
1208970
   Спосіб вимірювання взірцевого базиса 2-го розряду для еталонування електронних тахеометрів / В. Літинський, А. Віват, С. Перій, С. Літинський // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: с.63. – ISSN 0130-1039
1208971
  Жуков С.А. Спосіб вимірювання глибини об"єкта в землі з борта літального апарата за тривалості відеоімпульсу несинусоїдального сигналу відлуння / С.А. Жуков, В.Б. Бахвалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-76. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Розглядається питання виявлених підземних об"єктів за допомогою бортової секвентної РЛС, що використовує зондувальний сигнал у виді періодичної послідовності відеоімпульсів поля радіохвиль дуже короткої тривалості (менше 1 нс) без несучої частоти. ...
1208972
  Бахвалов В.Б. Спосіб вимірювання малих висот польоту над землею та пристрій для його реалізації / В.Б. Бахвалов, С.Л. Порицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 125-128. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість удосконалення фазового способу вимірювання малих висот польоту літального апарата над землею, що може бути використано для вимірювання з борта малих висот польоту літального апарата над землею в діапазоні коротких і середніх ...
1208973
  Нестеренко М.Л. Спосіб виявлення цифрових диктофонів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 207-213.
1208974
  Запорощенко Н. Спосіб вчинення злочину, передбаченого статтею 317 КК України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 281-286. – ISSN 0132-1331
1208975
  Кимлик Н. Спосіб вчинення як елемент криміналістичної характеристики злочину (на прикладі злочинів, пов"язаних із корупцією та шахрайством з фінансовими ресурсами) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 138-141
1208976
  Залужна О.О. Спосіб дії в привативних дієсловах із відчужуваним об"єктом власності в англійській та українській мовах // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 50-61
1208977
   Спосіб екологічної ремедіації грунту, техногенно забрудненого переважно кадмієм, свинцем, цинком та хромом / В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза, В.М. Горякіна // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 51-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1208978
  Колобкова Е.О. Спосіб життя - радянський / Е.О. Колобкова. – К., 1979. – 125с.
1208979
   Спосіб життя - радянський. Фотоальбом. – Київ, 1979. – 280с.
1208980
  Іліаді О.М. Спосіб життя і культура соціалістичного суспільства / О.М. Іліаді, Р.Т. Гром"як. – К., 1982. – 112с.
1208981
  Рудомино-Дусятська Спосіб життя родини як чинник ставлення підлітка до міського середовища // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 86-91. – ISBN 978-966-189-359-6
1208982
  Андрусяк І.В. Спосіб життя та дозвілля: фрагмент концептуального аналізу англійських неологізмів кінця ХХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 8-18. – ISBN 966-581-231-9
1208983
  Андрусяк І.В. Спосіб життя та дозвілля:Фрагмент конценптуального аналізу англійських неологізмів кінця ХХ століття // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1208984
  Єфремов С.О. Спосіб життя та формування особистості злочинця // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються загальні закономірності становлення особистості злочинця та зв"язок цього процесу зі способом життя індивіда, зокрема з типовими формами його поведінки.
1208985
  Мурадян О.С. Спосіб життя як система соціальної дії: спроба концептуалізації // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 81-87. – ISSN 2306-3974
1208986
   Спосіб життя, гідний людини.. – К., 1978. – 143с.
1208987
  Гуменюк Б.Б. Спосіб захисту / Б.Б. Гуменюк. – К., 1993. – 64с.
1208988
  Владимирова Н. Спосіб захисту прав на торговельну марку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1608-6422
1208989
  Мягкоход Ю.В. Спосіб захисту суб"єктивних земельних прав: формулювання поняття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 274-278. – ISSN 2219-5521
1208990
  Маляр М.М. Спосіб згортки цільових функцій для задач вибору / М.М. Маляр, В.Ф. Баранник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 174-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається підхід до побудови функції згортки цільових функцій для багатокритеріальнмх задач. Ключові слова: вибір, багатокритеріальна оптимізація, цільова функція, згортка. Approach to the convolution function of target functions building for the ...
1208991
  Іващенко В.М. Спосіб злочину як елемент криміналістичної характеристики злочинної діяльності у сфері порушення комерційної таємниці // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 113-118.
1208992
  Курганський В.М. Спосіб зняття відліків за діаграмами екранованих мікрозондів / В.М. Курганський, І.В. Тішаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-23. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливіст побудови алгоритму зняття відліків з діаграм, отриманих мікрометодами електричного каротажу, на основі дискретного вейвлет-перетворення. In article rate a possibility to development readout algorithm from a focused ...
1208993
  Коган А.В. Спосіб і засоби організації багатошляхової безпечної маршрутизації в бездротових мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Коган Алла Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1208994
  Адель Наіф Адель Ал Файяд Спосіб і засоби синтезу структури та маршрутизація в безпровідній комп"ютерній мережі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.13 / Адель Наіф Ал Файяд;"КПІ". – Київ, 2001. – 16 с.
1208995
  Андрущенко Ю.А. Спосіб ідентифікації природи сейсмічних джерел на основі спектрально-часового аналізу коливань : научные сообщения / Ю.А. Андрущенко, Ю.А. Гордієнко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 140-146. – Список літ.: с. 146. – ISSN 0203-3100
1208996
  Гніденко М.П. Спосіб ієрархічного структурування інформаційного простору навчального процесу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 38-44
1208997
  Данік О.В. Спосіб контролю рівня надійності суднових комплексів при нестабільних умовах спостережень // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2017. – № 1 (45). – С. 104-105. – ISSN 2518-7678
1208998
   Спосіб контрольованої зміни часу життя неосновних носіїв заряду у P+-N діоді модифікуючими імпульсами прямого струму великої амплітуди / Г.К. Нінідзе, В.В. Кушніренко, С.П. Павлюк, С.М. Савицький, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 435-439. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі запропонований спосіб контрольованого введення рекомбінаційних центрів у кристал силового р -n діода. При пропусканні через кристал імпульсу прямого струму, до 10(4) А/см2, він сильно і неоднорідно розігрівається. В місці максимального ...
1208999
  Латышева К.Я. Спосіб моментів у застосуванні набиженного розв"язування лінійних диференціальних рівнянь з особивостями в коефіціентах / К.Я. Латышева. – К, 1937. – 159с.
1209000
  Івохін Є.В. Спосіб оцінювання прецедентів на основі нечіткого підходу / Є.В. Івохін, К.О. Косинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто метод розв"язання задач прийняття рішень та створення СППР шляхом адаптації рішень - прецедентів. Для пошуку подібних прецедентів використано спосіб вимірювання ступеня співпадіння значень атрибутів (якостей), які визначають прецеденти. ...
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,