Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1208001
  Суховерська З. "Скромний чиновник міністерства транспорту" Павло Чубинський // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 22/23 (518/519), серпень 2018 р. – С. 25-27
1208002
  Іваненко В.А. "Скрутне становище" (predicament) шотландського письменника: націоналізм і шотландська літературна критика XX - початку XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 55-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1208003
   "Скульптура древней и средневековой Японии", выставка. Ленинград. 1969. – Л., 1969. – 27с.
1208004
   "Скульптура и графика ГДР", выставка. Москва. 1977. – Москва, 1977. – 24с.
1208005
   "Скульптура малых форм", всесоюзная выставка, 1-я. Москва. 1972. – Москва, 1972. – 22с.
1208006
  Старченко Т. "Слава Богу за все!" (християнська мотивація у прозі Ганни Барвінок) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 5-9


  Розглядається християнська концепція людини в українській літературі, зокрема аналізується творчість Ганни Барвінок
1208007
  Катренко А. "Слава вам, невтомному діячеві на рідному полі!..." / А. Катренко, Я. Катренко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 219-245


  У публікації подано листи кін. XIX - поч. XX ст. відомого українського вченого та громадсько-культурного і політичного діяча Михайла Федоровича Комарова до М.С. Грушевського, які містять важливі відомості про діяльність їхнього автора.
1208008
  Пахаренко В. "Слава не поляже... " (Історіософська концепція Т. Шевченка очима Ю. Барабаша) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 19-21. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)


  Нещодавно Видавничий дім Києво-Могилянської академії подарував зацікавленим читачам нову працю авторитетного шевченкознавця зі східної (рос.) діяспори Юрія Барабаша. Це збірка статей. Сюди війшли такі дослідження "Свою Україну любіть...". Шевченкова ...
1208009
  Сергійчук В. "Слава Севастополя" як джерело історичної правди // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 21 вересня (№ 176). – С. 10


  На фото Володимир Сергійчук.
1208010
   "Слава труду", всесоюзная выставка самодеятельных художников.Москва. 1974. – Москва, 1974. – 92с.
1208011
   "Слава труду". Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1976. – Москва, 1976. – 140с.
1208012
   "Слава труду". Республиканская художественная выставка. Ашхабад. 1976. – М., 1976. – 38с.
1208013
  Пургин А.Н. "Слава" в Антарктике / А.Н. Пургин. – Архангельск, 1953. – 236с.
1208014
  Соляник А.Н. "Слава" в Антарктике / А.Н. Соляник. – М, 1954. – 128с.
1208015
  Ткачук М. "Славетна київська школа": феномен чи метафора? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 2. – С.59-82
1208016
  Гражевська Н. "Славетні постаті" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Про видання започаткованої членом-кореспондентом НАН України, доктором економічних наук, професором В.Д. Базилевичем серії видань "Славетні постаті", присвячену дослідженню творчого шляху та інтелектуальному спадку фундаторів економічної науки в ...
1208017
  Огородник І. "Славна київська школа" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 3 : Київське філософське коло хх сторіччя. – С. 30-32. – ISSN 0235-7941
1208018
  Киркевич В. "Славны бубны за горами..." Ивана Долгорукова // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 176-185. – ISBN 978-966-95419-8-7
1208019
  Браїлко Ю. "Слався, Маріє!.." (назви Богородиці в українській поезії 60-80-х років ХХ століття) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 56-64. – ISBN 966-7773-70-1


  Стаття присвячена семантичним особливостям конфесійної ономастичної лексики, зокрема назв Богородиці, та її стилістичному навантаженню в українській поезії. у процесі аналізу доводиться, що поетичне мовлення 60-80-х роеів ХХ століття використовує такі ...
1208020
  Главацький М. "Славу її можна порівняти з віденською вікторією і Варшавською битвою" (до 600-ї річниці Грюнвальдської битви) / М. Главацький, О. Онищук // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 1-12
1208021
  Кикешев Н.И. "Славяне! Мы объединимся для борьбы и победы". Славянское движение в СССР в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 8. – С. 25-28. – ISSN 0321-0626
1208022
   "Славянская культура в современном мире". Международный семинар, 3-й, 1994, Киев.. – К., 1994. – 293с.
1208023
  Ікономос К. ["Скупий" Мольєра / Константінос Ікономос ; за ред. Костіса Скаліораса. – Афіни : Ерміс, 1987. – 150, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1208024
  Мольер Ж.Б. [Скупой] : [Комедия] / [Пер. Ф.Н. Устрялова]. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1875. – [4], 141, [2] с. – (Для учащихся : Европейские классики в русских переводах : (С прим. и биогр.) / Под ред. Петра Вейнберга ; Мольер)


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1208025
  Перанті М. [Славетний монах : роман-біографія Александроса Пападіямандіса / Мих. Перанті. – 7-е вид. – Афіни : Естія, 1979. – 287, [ 2 ] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 25])
1208026
  Посвянский В.С. Скорость и пределы распространения изотермических пламен. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Посвянский В.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1208027
  Кнастер М.Б. Скорость ионизации водорода на частично погруженных активных электродах в растворах едкого калия. : Автореф... канд. хим.наук: / Кнастер М.Б.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-тут им. Л.Я.Карпова.. – М., 1964. – 16л.
1208028
  Ваввэ В.Д. Скорость обновления железа гемоглобина при кислородном голодании : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Ваввэ В.Д. ; Воен. мед. акад. – Ленинград, 1954. – 15 с.
1208029
  Любимцев Ю.И. Скорость оборота авансированных промышленных фондов и эффективность социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Любимцев Ю.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. полит. экономии естеств. ф-тов. – М., 1966. – 18л.
1208030
  Соколов А.А. Скорость обращения денег и товарные цены. / А.А. Соколов. – М., 1925. – 198с.
1208031
  Эсенгулов Д.Э. Скорость окисления органических соединений солями марганца с различной валентностью этого элемента. : Автореф... Канд.хим.наук: / Эсенгулов Д.Э.; Киргиз.гос.ун-т. – Фрунзе, 1966. – 14л.
1208032
  Ульянов Н.Е. Скорость приближает звезды. / Н.Е. Ульянов. – Омск, 1963. – 91с.
1208033
  Колчин В.Ф. Скорость приближения к предельным распределениям в классической задаче о дробинках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колчин В.Ф.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1966. – 8л.
1208034
  Загиров Н.Ш. Скорость приближения некоторых классов функций рациональными дробями : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загиров Н.Ш.;. – Минск, 1977. – 19л.
1208035
  Шмидт Г.А. Скорость процесса регуляции нервной пластинки / Г.А. Шмидт, 1936. – С. 135-144
1208036
  Юньев Г.С. Скорость распространения возбуждения в центраьлной нервной системе. / Г.С. Юньев. – Минск, 1963. – 231с.
1208037
  Садыхова С.Х. Скорость распространения и поглощение ультразвуковых волн в водных растворах биомакромолекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Садыхова С.Х.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1969. – 19л.
1208038
  Чернышенко Т.П. Скорость распространения ультразвука и другие физико-химические параметры некоторых биологических жидкостей человека и животных. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Чернышенко Т.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – л.
1208039
  Чимитджоржиев Д.Б. Скорость распространения ультразвуковых волн в неводных растврах электроликов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чимитджоржиев Д.Б.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1208040
  Брагинский С.Е. Скорость растворения металлов в некоторых буферных растворах. : Дис... наук: / Брагинский С.Е.;. – К., 1940. – 92л. – Бібліогр.:л.86-92
1208041
  Вафиади В.Г. Скорость света и ее значение в науке и технике / В.Г. Вафиади, Ю.В. Попов. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1970. – 136 с.
1208042
  Толчельникова С.А. Скорость света и проблема "определения одновременности" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 3-11. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1208043
  Фрум К. Скорость света и радиоволн. : пер. с англ. / К. Фрум, Л. Эссен. – Москва : Мир, 1973. – 196с.
1208044
  Елецкий А.В. Скорость света. / А.В. Елецкий. – М, 1975. – 64с.
1208045
   Скорость седиментогенеза в озере Арахлей (Центральное Забайкалье) по радиогеохимическим и палинологическим данным / А.Б. Птицын, Г. Чу, А.В. Дарьин, Л.В. Замана, И.А. Калугин, С.А. Решетова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 473-480 : рис., табл. – Библиогр.: с. 479-480. – ISSN 0016-7886
1208046
  Коляда Виктор Иванович Скорость сходимости и суммируемости ортогональных рядов и вложение некоторых классов функций многих переменных : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.01 / Коляда Виктор Иванович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 9с. – Бібліогр.:с.8-9
1208047
  Вовченко Г.И. Скорость химических реакций и химическое равновесие / Г.И. Вовченко. – Новосибирск, 1967. – 22с.
1208048
  Жданов В.П. Скорость химической реакции / В.П. Жданов. – Новосибирск, 1986. – 100с.
1208049
  Завьялов И.Г. Скорость, время и пространство в современной войне / И.Г. Завьялов. – М., 1965. – 192с.
1208050
  Иванов А.Л. Скорость, маневр, огонь / А.Л. Иванов. – М., 1974. – 304с.
1208051
  Воробьев-Обухов Алексей Скорость, ожившая в Гудвуде : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 96-97
1208052
  Тарасенко Н.Ф. Скорость. / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1964. – 71с.
1208053
  Шевчук П.М. Скоротлива активність гладеньких м"язів шлунка щурів при дії таурохолевої кислоти / П.М. Шевчук, А.І. Масюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-58. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  У дослідах на ізольованих м"язових смужках шлунка білих щурів встановлено дозозалежний пригнічувальний ефект таурохолевої кислоти на спонтанну скоротливу активність гладеньких м"язів. Припускається, що такий ефект обумовлено блокадою надходження іонів ...
1208054
   Скоротлива активність гладеньких мязів шлунку та товстої кишки у щурів за умов 10-денного введення нанокристалічного діоксиду церію / О. Єфіменко, Ю. Савченко, Н. Нуріщенко, Н. Жолобак, М. Співак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-39. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що нанокристалічний діоксид церію (НДЦ) в шлунку молодих щурів збільшував співвідношення фазного і тонічного компонентів скорочень викликаних гіперкалієвим розчином (ГКР) на 21,9%(p<0,05). У старих щурів у шлунку після дії НДЦ зростала ...
1208055
  Бояров В.І. Скорочена процедура судового слідства та угода про визнання вини: проблемні питання нового Кримінального процесуального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 4 (7). – С. 150-154
1208056
  Сербін О. Скорочений варіант "Рубрикатора Національної бібліотеки україни імені В.І. Вернадського": оптимізація та уніфікація процесів індексування інформаційних ресурсів / Олег Сербін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 13-20. – ISSN 1029-7200


  Обґрунтовується необхідність підготовки скороченого варіанта "Рубрикатора НБУВ" як шлях вирішення проблем щодо неоднорідності систематизаційного індексування в бібліотеці. Представлено структуру нового "Рубрикатора НБУВ. Скорочений варіант". ...
1208057
  Галицька С.В. Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ як лінгвістична основа організації інформаційних ресурсів наукової бібліотеки / С.В. Галицька, Н.В. Орешина // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 8-10. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Рівень організації інформаційного ресурсу бібліотеки, який визначає ефективність функціонування бібліотечно-пошукової системи, забезпечується на етапі наукового опрацювання документів, зокрема, у процесі формування ресурсів за класифікаційними ...
1208058
  Сокира Л. Скорочений порядок судового розгляду кримінальних справ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.35-39
1208059
  Шейко О.М. Скорочений силогізм / О.М. Шейко. – Київ : Вища школа, 1962. – 28 с.
1208060
  Карпенко М.І. Скорочений Ціцерон : сатира та гумор / М.І. Карпенко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 162 с.
1208061
  Гетьман З.О. Скорочені слова в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 104-105. – ISBN 966-638-142-7
1208062
  Лаврик Г. Скороченнія релігійних свят в українському "соціалістичному календарі" вихідних днів на етапі становлення радянського трудового законодавства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.481-488
1208063
  Будько О. Скорочення бюджетного фінансування стратегічних напрямів: американський досвід // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 40-41. – (Політичні науки)
1208064
  Вергун Л. Скорочення в англійській терміносистемі "освіта" та їх переклад українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 80-87. – ISBN 966-581-388-9
1208065
   Скорочення відміняється // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16 травня (№ 18/19). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про деякі питання формування штатних нормативів" від 13.04.2016 передбачав 10-відсоткове скорочення працівників навчальних закладів. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич підписала наказ №484 про ...
1208066
  Береза Іван Григорович Скорочення втрат і підвищення якості м"яса сільськогосподарських тварин : Автореф... докт. ветеринарнихнаук: 16.00.06 / Береза Іван Григорович; Укр. академія аграрних наук, Ін-т ветеринарної медицини. – К., 1994. – 45л.
1208067
  Матюша Л. Скорочення назв установ та організацій збройних сил Франції як проблема військового перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 55-58
1208068
  Дюканова О. Скорочення промислових викидів СО2 і його вплив на зайнятість населення в Україні : зайнятість населення та безробіття // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 26-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1208069
  Бандурко Г.Є. Скорочення робочого дня -- велике завоювання соціалізму / Г.Є. Бандурко. – Київ, 1962. – 43с.
1208070
   Скорочення слів у бібліографічному описі. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Х., 1961. – 55с.
1208071
  Карась Б.О. Скорочення строку звернення до адміністративного суду. Чи обмежує це права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи? // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 195-202. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено вивченню строків звернення до адміністративного суду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Аналізується законодавство в цій сфері, а також здійснюється дослідження судової практики адміністративних судів ...
1208072
  Кузнецов Є. Скорочення у молодіжному сленгу та sms-мова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 16-19
1208073
   Скорочення українських слів і словосполучень в бібліографічному описі творів друку. РСТ УРСР 1743-76. – Вид. офіційне. – Київ : Держплан УРСР, 1977. – 22 с. – (Система інформаційно-бібліографічної документації)
1208074
  Перхач Скорочення як засіб формування медичної термінології (на матеріалі німецькомовних та україномовних інструкцій для медичного застосування препарату) / Перхач, Р-Ю.Т // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 231-236. – ISSN 2311-0821
1208075
  Кадыри А. Скорпион из алтаря : роман / А.Кадыри; пер. с узб. Л.Бать и В.Смирновой. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 250 с.
1208076
  Кадыри А. Скорпион из алтаря : роман / А.Кадыри; пер. с узб. Л.Бать и В.Смирновой. – Москва : Художественная литература, 1964. – 272 с.
1208077
  Зернова Р.А. Скорпионовы ягоды / Р.А. Зернова. – М., 1961. – 31с.
1208078
  Патковский М. Скорпионы / М. Патковский. – Москва, 1962. – 136 с.
1208079
  Свиридов А. Скорпионы Закавказья // Очерки и картины восточных нравов / Вамбери. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1877. – [48] с.


  Содержание конволюта: 1. Скорпионы Закавказья / А. Свиридов; 2. Из путешествия в Кахинхину доктора Мориса / Морис ; 3. Очерки и картины восточных нравов / Вамбери.
1208080
  Патковський М. Скорпіони / М. Патковський. – Київ, 1961. – 183с.
1208081
  Онищенко І.Ю. Скорпіони / І.Ю. Онищенко. – К, 1991. – 221с.
1208082
  Цветкова Т.А. Скорстная делимость мантии под Украинским щитом / Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Л.Н. Заец // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 75-87 : рис., табл. – Библиогр.: с. 85-87. – ISSN 0203-3100
1208083
  Рулев-Хачатурян Скорый Воркута -- Симферополь / Рулев-Хачатурян. – М., 1990. – 267с.
1208084
  Смирнов О.П. Скорый до Баку / О.П. Смирнов. – М., 1971. – 48с.
1208085
  Смирнов О.П. Скорый до Баку / О.П. Смирнов. – М., 1978. – 368с.
1208086
  Мирнев В.Н. Скорый поезд / В.Н. Мирнев. – М., 1973. – 336с.
1208087
  Никитина В.А. Скосили темный клевер / В.А. Никитина. – М, 1988. – 140с.
1208088
  Угляр Я.Ю. Скотизм, томізм та їх рецепція у філософії І. Гізеля // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 84-88. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
1208089
  Никандров Н.Н. Скотина / Н.Н. Никандров. – Изд. 2-е. – М. – 271с.
1208090
   Скотникова Тетяна Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 300. – ISBN 978-966-2726-03-9
1208091
  Оруэлл Д. Скотный двор / Д. Оруэлл. – М, 1989. – 183с.
1208092
  Гамкрелидзе Б.В. Скотоводство в горной Ингушетии. (По этногр. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Гамкрелидзе Б.В.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1969. – 34л.
1208093
  Макалатия М.Н. Скотоводство в горной части Восточной грузии (по этнографическим матер.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Макалатия М. Н.; АН ГССР, Ин-т ист, археол. и этнограф. – Тбилиси, 1975. – 35л.
1208094
  Шамиладзе В.М. Скотоводство в Западной Грузии : Автореф... Канд.ист.наук: / Шамиладзе В.М.; АН Груз.ССР.Ин-т исстории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1965. – 39л.
1208095
  Цагарешвили Т.Ш. Скотоводство в Нижней Картли (по этнограф. матер.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Цагарешвили Т. Ш.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этногр. – Тбилиси, 1975. – 30л.
1208096
  Квициани Иосиф Бекзаевич Скотоводство в Сванети. (По этногр. материалам) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.07 / Квициани Иосиф Бекзаевич ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
1208097
  Тургиев Тамерлан Бекидович Скотоводство и земледелие у алан в позднеатичное время : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Тургиев Тамерлан Бекидович; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археолог. и этнограф. – Тбилиси. – 23л.
1208098
  Пуйо И.Ю. Скотоводческая лексика украинских говоров района Карпат : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Пуйо И.Ю. ; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – Киев, 1981. – 74 с.
1208099
  Цховребов В.К. Скотоводческая терминология в осетинском языкк : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Цховребов В. К.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 20л.
1208100
  Калиновская К.П. Скотоводы Восточной Африки в 19 - 20 вв. / К.П. Калиновская. – М, 1989. – 255с.
1208101
  Костомаров Н.И. Скотской бунт. Письмо малороссийского помещика к своєму петербургскому приятелю (До 200-річчя від дня народження М.І.Костомарова та 100-ліття першої публікації "Скотского бунта") // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 157-182. – ISSN 0130-5247
1208102
  Тернбулл Є Скотт Фицджеральд / Є Тернбулл. – М, 1981. – 318с.
1208103
  Лидский Ю.Я. Скотт Фицджеральд. Творчество / Ю.Я. Лидский. – Киев : Наукова думка, 1982. – 367 с.
1208104
  Эрдинч Ф. Скоты аллаха / Ф. Эрдинч. – М, 1964. – 199с.
1208105
  Томов Е. Скочилас, Владислав. / Е. Томов. – София, 1957. – 36с.
1208106
  Чосер Бранимир Скошенное поле : Пер. с серб.-хорв. / Чосер Бранимир; Бранимир Чосич. – Москва, 1957. – 487 с.
1208107
  Чосич Бранимир Скошенное поле. : Пер. с серб.-хорв. [М. Волконского] / Бранимир Чосич ; [Предисл. Е. Финци; Примеч. И. Лещиловской]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 460,[3] с. ил. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-00646-7
1208108
  Качкан В. Скравок малюнку до життєпису Івана Брика // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 143-152. – ISBN 5-87322-078-0


  Іван Брик— український вчений, славіст, філолог, історик, громадський діяч, педагог. Голова Товариства "Просвіта". Дійсний член НТШ.
1208109
  Кордюмова Марина Скрадін і Крка : Хорватія / екскурсія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 56-57 : Фото
1208110
   Скраклі, крокет, кеглі, лапта. – К., 1935. – 31с.
1208111
  Алієв Натік Скраплені потоки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 червня (№ 104). – С. 2, 7


  Міністр промисловості та енергетики Азербайджану про перспективи постачання азербайджанського газу в Україну. Туреччина хоче змусити Азербайджан віддати всі вільні обсяги газу на поставки через Трансанатолійський газопровід, який пролягатиме її ...
1208112
  Салтыков-Щедрин Скрежет зубовный / Салтыков-Щедрин М.Е. – Москва, 1860. – с. 377-408. – Отд. оттиск из Современника 1860 , т. 79 , отд.1
1208113
  Воронько П.Н. Скресання : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Дніпро, 1967. – 187с.
1208114
  Булига О.Ф. Скресіння. / О.Ф. Булига. – К., 1967. – 98с.
1208115
  Басараб В.С. Скресінь / В.С. Басараб. – Ужгород, 1968. – 57с.
1208116
  Косенко П.П. Скрещение судеб: Ист. хроника и биогр. повести. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1985. – 400с.
1208117
  Косенко П.П. Скрещение судеб: Ист. хроника. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1981. – 205с.
1208118
  Белкина М.И. Скрещение судеб: Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка детей ее, попытка времени, людей, обстоятельств / Белкина М.И. – Москва, 1988. – 464 с.
1208119
  Метельский Г.В. Скрещенные стрелы. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1969. – 424с.
1208120
  Ерошенко Е.А. Скрещенные супертелескопы и исследование звездной анизотропии космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Ерошенко Е.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1968. – 14л.
1208121
  Смирнов Владимир Алексеевич Скрещенные тензорные произведения и сильная гомотопия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Смирнов Владимир Алексеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1208122
  Звиргзд А.В. Скриверский дендрарий. / А.В. Звиргзд. – Рига, 1972. – 172с.
1208123
  Ананьев А.А. Скрижали и колокола / А.А. Ананьев. – Москва : Современник
Кн. 1. – 1990. – 352с.
1208124
  Блаватская Е.П. Скрижали Кармы / Е.П. Блаватская. – Москва, 1995. – 511с.
1208125
  Горлач Л.Н. Скрижалі : іст. романи у віршах / Леонід Горлач ; [передм. Б. Олійника]. – Київ : АВІАЗ, 2015. – 804, [2] с. – Справж. прізвище: Коваленко. – ISBN 978-966-8936-92-0
1208126
  Павленко М.Г. Скрижалі дружби. / М.Г. Павленко. – К., 1978. – 62с.
1208127
  Петров М. Скрижалі пам"яті / Микола Петров. – Київ : Либідь, 2004. – 336с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0305-3


  Книга відомого вченого, професора Київської Духовної Академії М.І. Петрова (1840-1921) мистить унікальний пласт інформації про життя духовенства, академичної еорпорації, про піввікову історію розвитку науки у стінах КДА
1208128
  Петров М.І. Скрижалі пам`яті / М.І. Петров. – Київ : Либідь, 2003. – 331 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0305-3
1208129
  Скорина Л. Скрижалі правди, ковані віками (збірка Яра Славутича ("Правдоносці") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 70-82. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
1208130
  Катаргіна Т. Скрижалі скорботи. Закордонні пам"ятки жертвам Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 65-79. – ISSN 2222-5250
1208131
  Долгов С. Скримшоу китобоев : ремесла // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 926 (11). – С. 16-18. – ISSN 0320-331Х


  Скримшоу - это вид поделок у китобоев примерно с XVI в. Нанесение рисунка на разные природные материалы - на костях, бивнях животных, раковитнах (гравировка)
1208132
   Скриниг антиоксидантных свойств экстрактов из листьев растений семейства Orchidaceae / Т.М. Черевченко, Р.В. Иванников, И.В. Лагута, Л.И. Буюн, О.Н. Ставинская, О.И. Дзюба // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 87-92. – ISSN 1025-6415
1208133
   Скрининг продуцентов маннан-деградирующих энзимов / Н.В. Борзова, Л.Д. Варбанец, И.Н. Курченко, Л.Т. Наконечная // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Т. 78, № 5, вересень - жовтень. – С. 21-29. – ISSN 0201-8462
1208134
   Скринінг in vitro антимікробної активності етенольного екстракту листків Ficuslyrata Warb. (Moraceae) / Г.М. Ткаченко, Л.І. Буюн, З. Осадовський, М. Трухан, Є.В. Сосновський, // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 155-160 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1208135
  Авдєєва Л. Скринінг бактерій роду BACILLUS продуцентів екзополімерних речовин з флокулюючою активністю / Л. Авдєєва, М. Хархота, Г. Хархота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-15. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Серед 400 штамів бактерій роду Bacillus проведено скринінг продуцентів екзополімерних сполук з флокулюючими властивостями. Встановлено, що з усіх досліджених штамів бацил 40,9 % та 14,0 % продукують екзополімери полісахаридної та поліамінної природи ...
1208136
   Скринінг вірусних хвороб чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах Південного В"єтнаму / А. Бисов, Г. Коротєєва, В. Поліщук, Ш. Хонг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 67-69. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поширення вірусів рослин чорного перцю (Piper nigrum L.) на території Південного В"єтнаму. Показано, що найбільш розповсюдженим патогеном чорного перцю у сільськогосподарських провінціях Ва Ріа-Вунг Тау та Донг-Най є вірус огіркової ...
1208137
   Скринінг пестицидів щодо проникності через мембрани й накопичення в ліпідах на моделі штучних фосфоліпідних мембран / П.Г. Жмінько, А.В. Давиденко, Ю.І. Лобода, С.В. Хижняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-17. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  У дослідах in vitro на штучних фосфоліпідних мембранах, сформованих на просякнутих азолектином фільтрах "Synpor" установлено, що проникність пестицидів через мембрани та накопичення їх у ліпідному шарі мембран залежать від наявності в їхній структурі ...
1208138
  Когутяк Н. Скринінг проксемічної поведінки у молодих жінок із різним рівнем самооцінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються кореляційні залежності між рівнем самооцінки та виборами міжособистісних дистанцій у спілкуванні. Вказуються та пояснюються статистично достовірні нелінійні зв"язки проксемічних виборів із заниженою, адекватною та завищеною ...
1208139
   Скринінг протипухлинної дії екстрактів рослин колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / І. Лісняк, В. Капустян, О. Сидоренко, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  В роботі приведено скринінгові дослідження протипухлинної активності водно-спиртових ліофілізованих екстрактів, приготовлених з листкової маси ряду рослин колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. Протипухлинну активність екстрактів ...
1208140
   Скринінг синтезованих низькомолекулярних органічних сполук щодо їх ефективності в профілактиці уражень слизової оболонки шлунка / А.О. Маркевич, О.П. Гаділія, Т.М. Фалалєєва, Л.І. Остапченко, К.В. Кудрявцев // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 116-121. – ISSN 2077-4214


  Дослідження впливу профілактичного введення низькомолекулярних органічних сполук на слизову оболонку шлунка за умов експериментального виразкоутворення.
1208141
  Орловський А.В. Скринінг та біологічні властивості ізолятів ВТМ (Tobamovirus) на рослинах платана східного (Platanus orientalis L.) та клена гостролистого / А.В. Орловський, В.В. Мороз, А.Л. Бойко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 133-139 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1208142
   Скринінг фітовірусів компонентів лісових екосистем та прилеглих територій / А.Л. Бойко, Н.О. Опришко, О.А. Бойко, Г.А. Тарасенко, А.В. Орловський, Г.М. Орловська, В.В. Мороз // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 102-108. – ISSN 2077-4893
1208143
  Кучерява З. Скриня : збірка літер.-музич. композицій : методичний посібник / З. Кучерява. – Київ : Педагогіка, 1997. – 160 с.
1208144
  Влад Марія Скриня народної спадщини : Україна чудес / Влад Марія, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 122-123 : Фото
1208145
  Віта В. Скринька дотепників / В. Віта. – Київ, 1996. – 80с.
1208146
  Нестайко В.З. Скринька з секретом, або Таємниці квартири номер сім / В.З. Нестайко. – Київ, 1987. – 125с.
1208147
  Чендей І.М. Скрип колиски : роман / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1987. – 414 с. : іл.
1208148
  Чендей І.М. Скрип колиски / І.М. Чендей. – Київ, 1989. – 431 с.
1208149
  Чендей И.М. Скрип колыбели : роман / Иван Чендей ; перевод с укр. А. Руденко-Десняка. – Москва : Советский писатель, 1990. – 448 с. : іл.
1208150
  Тряпкин Н.И. Скрип моей колыбели. / Н.И. Тряпкин. – М., 1978. – 286с.
1208151
  Гулько-Козій Скрипаль : проза: містичне оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 2-13. – ISSN 0130-321Х
1208152
  Медянкина Мария Скрипач нужен! / Медянкина Мария, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 56-63 : фото
1208153
  Кузьмич Т.А. Скрипач русской поэзии // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / Укр. ассоц. препод. рус. яз. и литератури ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 5 (53). – С. 36-39. – ISSN 2305-7319


  О Николае Гумилеве.
1208154
  Цветков Д. Скрипит, скрипит земная ось... : поэзия: стихотворения // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 66-72. – ISSN 0027-8238
1208155
  Сенчихин В. Скрипит, трещит и раскачивается. Аквафермер платит в 12 раз больше, чем земледелец // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 марта (№ 9)


  "В №8 от 24 февраля мы опубликовали статью «Безрыбье», в которой председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив рассказал об успехах отрасли. Впервые за очень долгие годы удалось добиться небывалого роста объема вылова."
1208156
  Сорокер Я.Л. Скрипичное творчество С. Прокофьева / Я.Л. Сорокер. – Москва : Музыка, 1965. – 120 с.
1208157
  Никонова Л.А. Скрипичный ключ / Л.А. Никонова. – Кемерово, 1974. – 126с.
1208158
  Тараховская Е.Я. Скрипичный ключ. / Е.Я. Тараховская. – М., 1958. – 111с.
1208159
  Ройтерштейн М.И. Скрипичный концерт Т.Н. Хренникова / М.И. Ройтерштейн. – Москва : Советский композитор, 1962. – 20 с.
1208160
  Томчаний М.И. Скрипка - его молодость : повнсти и рассказы / Михайло Томчаний ; авт. пер. с укр. Л. Михайловской. – Москва : Советский писатель, 1973. – 390 с.
1208161
  Томчаній М.І. Скрипка - його молодість : повість / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1968. – 142 с.
1208162
  Мартон Эдвин Скрипка - это сокровище : Интервью // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 74-77 : Фото
1208163
  Раабен Л.Н. Скрипка / Л.Н. Раабен. – М., 1963. – 96с.
1208164
  Радин-Аловский Скрипка : повесть и рассказы / Василий Радин-Аловский4 пер. с морд.-эрзя. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1976. – 126 с.
1208165
  Истрати Л. Скрипка : рассказы / Л. Истрати. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1988. – 101 с.
1208166
  Донченко О.В. Скрипка : для молод. та серед. шк. віку / Олесь Донченко ; [упоряд. та передм. О. Колініченко ; іл. Т. Кудіненко]. – Київ : Школа, 2008. – 203, [3] с. : іл. – Зміст: Скрипка; Голубий гвинтик; Любима книжка; Золоте яєчко; Сад; Початок дружби; Вчителька; Завтра канікули; Лісничиха. – ISBN 966-661-722-6
1208167
  Мокрієв Ю.О. Скрипка гуцула : драма / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1967. – 91 с.
1208168
  Луговик М.М. Скрипка для Орфея : поезії / М.М. Луговик. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 109 с.
1208169
  Сидор-Гібелінда Олег Скрипка Енгра // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 80-81. – ISSN 0130-5212
1208170
  Зюзюкин И.И. Скрипка Ивана Гавриловича / И.И. Зюзюкин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 480с.
1208171
  Дайлис Д. Скрипка лэутара / Д. Дайлис. – Кишинев, 1981. – 108с.
1208172
  Смехов В.Б. Скрипка мастера / В.Б. Смехов. – Москва : Правда, 1988. – 62 с.
1208173
  Гумилев Н. Скрипка Страдивариуса // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 5. – С. 108-112
1208174
  Забашта Л.В. Скрипка Страдіваріуса : поезії та драматична поема / Л.В. Забашта. – Київ, 1964. – 154 с.
1208175
  Федорів Р. Скрипка, що грає тисячу літ / Р. Федорів. – Львів : Каменяр, 1991. – 390 с.
1208176
  Штюренберг Михаэль Скрипки Чикитанос. Времена года в джунглях : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 198-209 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1208177
  Волощук Юрій Іванович Скрипкова культура Галичини 1848-1939 років : Автореф... канд. мистецтвозн.наук: 17.00.01 / Волощук Юрій Іванович; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 1999. – 19л.
1208178
  Сушанова В.В. Скрипкова соната Сезара Франка : літературний образ і виконавська традиція // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 49-56
1208179
  Шкляр А.М. Скрипкович ключ / А.М. Шкляр. – Дніпропетровськ, 1982. – 32с.
1208180
  Ершов Л.Т. Скрипнула калитка / Л.Т. Ершов. – Барнаул, 1989. – 215с.
1208181
   Скрипнюк Олександр Васильович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 30-31. – ISBN 966-7024-23-1
1208182
  Фолиева Т.А. Скрипт-теория в религиоведческих исследованиях: поиск оснований // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 78-92. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Скрипт-теория - это контекстно-зависимая концепция, которая рассматривает любое социальное действие как набор простых и повторяемых операций. Теория была разработана специалистами в области искусственного интеллекта, но ее можно использовать в ...
1208183
   Скрипти / Український вільний університет. Факультет права і суспільно-економічних наук. – Мюнхен
Ч. 43. – 1978
1208184
  Ковалів Ю.І. Скрипторій / Ю.І. Ковалів. – Біла Церква : Буква, 2004. – 172с. – Книга приурочена до 190-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка та Міжнародного Шевченківського свята "В сім"ї вольній, новій". Київська область, 19-22 травня 2004 року. – ISBN 966-7195-39-2
1208185
   Скрипунов, Геннадий Венедиктович. Выставка произведений. Москва. 1983. – М., 1983. – 31с.
1208186
   Скришевський Валерій Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 376 : фото
1208187
  Нижний А. Скріплення печаткою як елемент письмової форми цивільно-правового договору // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 129-134
1208188
  Головатий С. Скріплення підписом: контрасигнація чи візування? // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 187-196


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1208189
  Чегусова Зоя Скромна привабливість Тамари Придатко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 206-207
1208190
  Ивлева Вероника Скромная музыка Клода Дебюсси // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 59-70
1208191
  Євтушок Олександр Скромний борзописець з Острога // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 135-136. – ISSN 0130-5212
1208192
  Козаченко В. Скромний цвіт творчості Івана Міщенка в українському мистецтві // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 134-135. – ISSN 0130-1799


  Яскравим явищем культурного життя Білої Церкви 1920 - 1930-х рр. стала творчість талановитого, але маловідомого художника Івана Івановича Міщенка.
1208193
  Рижков В. Скромний ювілей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 листопада (№ 201). – С. 2


  У Дніпрі будинок-музей Яворницького візначив 30-річчя без "розпізнавальних знаків" - украдену 2017-го року меморіальну дошку досі не відновили.
1208194
  Дмитрук Игорь Скромное золото Женевы : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 24-37 : Іл.
1208195
  Ерофеева А.О. Скромное обаяние антропофагии (идейная структура романа С. Носова "Член общества, или голодное время") // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 36-43. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1208196
  Бунюэль Л. Скромное обаяние буржуазии / Л. Бунюэль. – М., 1975. – 143с.
1208197
  Михеев Владимир Скромное обаяние буржуазии : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 15-24. – ISSN 0321-1878
1208198
  Манасиева Инна Скромное обаяние киевской буржуазии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 60-62. – ISSN 0235-7089


  Болгарско-советские отношения на фоне украинского вопроса (1917-1918).
1208199
  Стрельцов А. Скромное обаяние классицизма (педагогическое исследование) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-38. – ISSN 2073-9702


  Что представляет собой классическое образование : в чем его особенность, чем объясняется его "долголетие" (16-19 вв.), имеет ли оно право на существование в наши дни.
1208200
  Аникин Андрей Скромное обаяние Подкарпатья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 86-92 : фото
1208201
  Балаховская Фаина Скромное обаяние третьего сословия : искусство // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 38 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1208202
  Ходнев Сергей Скромное платье гордой императрицы : искусство для жизни // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 59 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
1208203
  Бардин С.М. Скромность украшает / С.М. Бардин. – Л, 1978. – 152с.
1208204
   Скромные дороги. – М., 1959. – 126с.
1208205
  Захаров С.И. Скромные люди / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола, 1962. – 109с.
1208206
  Ген Т.Г. Скромные люди : повести и рассказы / Т.Г. Ген; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1962
1208207
  Белов Л.Г. Скромный гений / Л.Г. Белов. – Ташкент, 1965. – 150с.
1208208
  Васильев В. Скромный гений подземки : фантастический рассказ-диптих // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 77-96. – ISSN 1728-8568
1208209
  Алексеев В.А. Скромный кондотьер / В.А. Алексеев. – Москва : Политиздат, 1991. – 304 с.
1208210
  Телешов М.Д. Скрута : Оповідання Миколи Телешова / Переклад з російської мови. – Київ : Вид. "Час" ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи]., 1908. – 16 с. – На тит. арк. та обкл. портр. авт. – (Видавництво "Час" ; Сер. 1 ; № 3)
1208211
  Телешков М.Д. Скрута : оповідання Миколи Телешова // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 16 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
1208212
  Вовк Р.В. Скрути в категорії модулів над розшарованим добутком кілець : Дис... кадн. фіз-мат.наук: 01.01.06 / Вовк Р. В.; Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1997. – 115л. – Бібліогр.:л.110-115
1208213
  Вовк Роман Володимирович Скрути в категорії модулів над розшарованим добутком кілець : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Вовк Роман Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 14 с.
1208214
  Кропивницький М.Л. Скрутна доба / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1954. – 80с.
1208215
  Дмитриев В.Г. Скрывшие свое имя / В.Г. Дмитриев. – Москва, 1970. – 256с.
1208216
  Дмитриев В.Г. Скрывшие свое имя (из истории анонимов и псевдонимов) / В.Г. Дмитриев. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1977. – 313с. – (Литературоведение и языкознание)
1208217
   Скрынников Евгений Семенович. – М., 1990. – 12с.
1208218
  Хит Р. Скрытая власть рекламы : Как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор. Восприятие бренда на подсознательном уровне / Роберт Хит; Ред.: Людмила Савицкая. – Киев : Алексей Капуста, 2006. – 189с. – Парал. тит. стр. англ. языком. – (Библиотека журнала "Эксперт Украина"). – ISBN 966-896103-X
1208219
  Дрейпер Роберт Скрытая жизнь Афонских старцев : за семью печатями / Дрейпер Роберт, Дав Трэвис // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 112-123 : Фото
1208220
  Ушатинская Р.С. Скрытая жизнь и анабиоз / Р.С. Ушатинская. – М, 1990. – 180с.
1208221
  Кобозева И.М. Скрытая именная категория эталонности и эталоны формы в русском языке // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 31-39. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 6). – ISSN 0321-1711
1208222
   Скрытая камера. – Воронеж, 1974. – 95с.
1208223
  Рейсмен В.М. Скрытая ложь / В.М. Рейсмен. – М., 1988. – 328с.
1208224
  Петров П.В. Скрытая мобилизация на Балтийском флоте осенью 1939 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 131-134. – ISSN 0042-8779
1208225
  Печникова В.Н. Скрытая недостаточность тиамина у детей при различных условиях питания : Автореф... канд. мед.наук: / Печникова В.Н.; Кафедра детских болезней Казанск. гос. ин-та усовершенствования врачей им. В.И.Ленина. – Казань, 1950. – 12 c.
1208226
  Дубровин Б. Скрытая нежность / Б. Дубровин. – М, 1970. – 287с.
1208227
  Грамен Н.К. Скрытая пружина / Н.К. Грамен. – Москва, 1956. – 47с.
1208228
   Скрытая работа. – Тула, 1987. – 400с.
1208229
  Немченко Г.Л. Скрытая работа: повести и рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1979. – 334с.
1208230
   Скрытая реклама в романе "Евгений Онегин" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 12 (436), грудень. – С. 32-33


  "На страницах романа «Евгений Онегин» Александр Пушкин упоминал «бренды», популярные в России начала XIX века. Вспоминаем фирмы, продукцией и услугами которых пользовались русские аристократы".
1208231
  Никольская Л.Д. Скрытая сатира Горького (по эпопее"Жизнь Клима Самгина") : Автореф... канд. филол.наук: / Никольская Л. Д.; Уз.ГУ. – Самарканд, 1956. – 21л.
1208232
  Труу Сильвия Скрытный характер : повести / Труу Сильвия; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1983. – 416 с.
1208233
  Коханова Н.А. Скрытое время реакции на тепловое раздражение как адекватный показатель фукнционального состояния температурного анализатора : Автореф... канд. биол.наук: / Коханова Н.А.; АМН СССР. Ин-т норм. и патол. физиологии. – М., 1966. – 22л.
1208234
  Мэй А. Скрытое управление сознанием человека : влияние и защита / Анна Мэй. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. – 96 с. – ISBN 978-5-93878-349-2
1208235
  Штайнпах Р. Скрытые взаимосвязи определяют нашу земную жизнь : становление Человека в закономерности Воскресения : текст реферата Рихарда Штайнпаха, Вена / [Рихард Штайнпах]. – Штутгард : Фонд Откровение Грааля, 1992. – 70, [6] с.
1208236
  Селмер М. Скрытые желания = Bedroom secrets : роман / Мишель Селмер ; пер. с англ. Ю. Тониной. – Москва : Радуга, 2005. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006279-9
1208237
  Князев Л.Н. Скрытые обстоятельства. / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1979. – 334с.
1208238
  Воронков И.М. Скрытые потери рабочего времени, их классификация, значение и пути преодоления. (На материалах лесопильно-деревообрабатывающей пром-сти Краснояр. края Свердл. обл.) : Автореф... канд. эеон.наук: / Воронков И.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 21л.
1208239
  Воскресенский Н.М. Скрытые признаки в наследственности / Н. Воскресенский. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1913. – 52 с. – Отд. оттиск: Известия Студенческого кружка исследователей природы, вып. 4
1208240
  Немилов А.В. Скрытые пружины живого механизма. / А.В. Немилов. – Л., 1926. – 128с.
1208241
  Чаленко А. Скрытые резервы метода В. Леонтьева «затраты—выпуск» // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 141-145. – ISSN 0042-8736


  Несмотря на оживление мировой экономики, рынки продолжает лихорадить. Из-за поисков надежных средств вложений постоянно повышается стоимость золота, серебра, швейцарского франка. Объявленные США новые антикризисные меры предполагают масштабную эмиссию ...
1208242
  Хабиров Р.Ф. Скрытые смыслы и риторика отцов-основателей США о народном суверенитете и американская «демократия не для всех» // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910
1208243
  Михалков С.В. Скрытый талант. (Чужая роль) / С.В. Михалков. – М., 1954. – 64с.
1208244
  Лэнггут Дж. Скрытый террор / Дж. Лэнггут. – М., 1984. – 320с.
1208245
  Каратыгин В.Г. Скрябин : очерк В.Г. Каратыгина. – Петроград : Изд. Н.и. Бутковской, 1915. – [8], 68 с., [5] л. ил., портр. – С. [4-5]: Его смерть / Н. Евреинов
1208246
  Глебов И. Скрябин : Опыт и характеристики / И. Глебов. – Светозар-Петроград, 1921. – 61с.
1208247
  Сабанеев Л.Л. Скрябин : [биограф. очерк] / Леонид Сабанеев. – 2-е изд., пер. автором. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – VIII, 197, [2] с. – Библиогр.: Нотография: "Перечень произведений А.Н. Скрябина" (с. 192-197)
1208248
  Дельсон В.Ю. Скрябин : очерки жизни и творчества / В.Ю. Дельсон. – Москва : Музыка, 1971. – 430 с.
1208249
  Мануйлов Марк Скрябин // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 4. – С. 23-27. – ISSN 1818-2968
1208250
  Глебов И. Скрябин опыт характеристики : опыт характеристики / И. Глебов. – Птгр., 1921. – 62 с.
1208251
   Скуднов Олександр Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 377 : фото
1208252
  Рекемчук А.Е. Скудный материк / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 592с.
1208253
  Рекемчук А.Е. Скудный материк / А.Е. Рекемчук. – Сыктывкар, 1968. – 344с.
1208254
  Моравиа А. Скука / А. Моравиа. – СПб., 1992. – 270 с.
1208255
  Горький Максим Скуки ради / Горький Максим. – СПб. : Изд-во "Знание", 1906. – 22 с. – (Дешевая библиотека т-ва "Знание" ; № 26)
1208256
   Скуленко Михайло Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 301-302. – ISBN 978-966-2726-03-9
1208257
   Скулме, Джемма Оттовна : Выставка акварели. Москва. 1984 ; Союз художников ЛатССР. – Москва : Совет. художник, 1984. – 19 с. цв. ил.
1208258
  Шмиргела Н. Скулптурата по нашите земи / Н. Шмиргела. – София, 1961. – 122с.
1208259
  Зеленский А.Е. Скульпткра, живопись / А.Е. Зеленский, Л.И. Рублев. – Москва, 1985. – с.
1208260
  Гуменюк О. Скульптор-винахідник // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 6 травня (№ 18). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Олександр Архипенко здобув визнання та славу далеко за межами України не тільки як скульптор і художник, але і як новатор-винахідник.
1208261
  Шмигельская Е.В. Скульптор Алексей Ильич Тенета / Е.В. Шмигельская. – Л., 1972. – 21с.
1208262
  Трифонова Л.П. Скульптор Андреев и его "Лениниана" / Л.П. Трифонова. – Москва, 1969. – 88с.
1208263
  Овсянников Ю.М. Скульптор в красном халате : наталья Яковлевна Данько и ее творчество / Ю.М. Овсянников. – Москва : Советский художник, 1965. – 111с. : ил. в тексте. – На обл. авт. не указан
1208264
  Мямлин И.Г. Скульптор Вениамин Борисович Пинчук / И.Г. Мямлин. – Ленинград, 1965. – 78с.
1208265
  Сперанская В.С. Скульптор Виктор Александрович Синайский / В.С. Сперанская. – Ленинград, 1971. – 56с.
1208266
  Кудрявцев А. Скульптор Владимир Иосифович Ингал. / А. Кудрявцев. – Ленинград, 1966. – 47с.
1208267
   Скульптор Владимир Цигаль. – Москва : Советский художник, 1976. – 13, [119] с. фотоил., [5] c. : 130 фотоил.
1208268
  Присяжна Ю. Скульптор Володимир Смаровоз: Рух, зупинений у просторі (присвячується пам"яті художника) // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 452-457
1208269
  Горобець Марися Скульптор вроди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 86-88 : фото
1208270
  Воронов Н.В. Скульптор Д. Рябичев / Н.В. Воронов. – Москва, 1985. – 107с.
1208271
  Кейдан Л.С. Скульптор Дмитрий Борисович Рябичев / Л.С. Кейдан. – Л, 1965. – 19с.
1208272
  Домогацкий В.Н. Скульптор Домагацкий / В.Н. Домогацкий. – М, 1972. – 125с.
1208273
  Тиханова Валентина Александровна Скульптор И.Г.Перщудчев / Тиханова Валентина Александровна. – Л. : Художник РСФСР, 1967. – 27с.
1208274
  Заречный И.С. Скульптор Игорь Заречный : [автобиогр. альбом]. – Киев : Редакція журналу "Охорона праці", 2013. – 159, [1] с. : ил., фот. портр.


  Ректору Киевского университета Губерскому Леониду Васильевичу в благодарность за звание, которым Вы меня наградили "моя учительница" Десна-Киев, 11 апреля 2014 г. Заречная Л.
1208275
  Гинцбург И.Я. Скульптор Илья Гинцбург / И.Я. Гинцбург. – Л., 1964. – 280с.
1208276
  Горбунова Л.В. Скульптор Иннокентий Жуков / Л.В. Горбунова. – Иркутск, 1977. – 127с.
1208277
  Климова И. Скульптор Исаак Яковлевич Иткинд // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 333-343. – ISBN 966-7273-47-4
1208278
  Роготченко О. Скульптор Іван Макогон // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 323-331
1208279
  Воронов Н.В. Скульптор Л. Головницкий / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1965. – 40с.
1208280
  Лавров А.М. Скульптор Л.М.Писаревский / А.М. Лавров. – Л., 1971. – 45с.
1208281
  Елистратова Маргарита Алексеевна Скульптор Лев Головницкий : Биобиблиогр. ил. укз. лит. / Челяб. обл. публ. б-ка; Отд. лит. по искуству; Сост.: М. А. Елистратова. – Челябинск : Юж.-урал. кн. изд-во, 1978. – 56с.
1208282
  Григорьев С.М. Скульптор лика земного / С.М. Григорьев, М.Т. Емцев. – Москва : Мысль, 1977. – 192с.
1208283
   Скульптор М.Аникушин. – Ленинград, 1969. – 8с.
1208284
  Шмигельская Е.В. Скульптор Михаил Федорович Бабурин / Е.В. Шмигельская. – Л., 1964. – 48с.
1208285
  Гапак С. Скульптор Михайло Бринський / С. Гапак. – Братислава; Пряшев, 1971. – 132с.
1208286
  Степовик Д. Скульптор Михайло Паращук = Mykhailo Parashchuk, sculptor : життя і творчість / Дмитро Степовик. – Едмонтон; Торонто; Київ : Вид-во Канадського ін-ту укр. студій ; Альбертський ун-т, 1994. – 227 с. : іл. – ISBN 1-895571-01-4
1208287
  Степовик Дмитро Скульптор Михайло Черешньовський : життя і творчість / Степовик Дмитро; Фундація ім.О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 224 с. – ISBN 966-7601-13-7
1208288
  Степовик Д. Скульптор Михайло Черешньовський у Болехові // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 151-158.
1208289
  Кульбак Л.А. Скульптор на риштованні : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ, 1984. – 95 с.
1208290
  Трифонова Л.П. Скульптор Николай Андреевич Андреев и его "Лениниана". : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Трифонова Л.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 21л.
1208291
  Манизер М.Г. Скульптор о своей работе / М.Г. Манизер. – М., 1952. – 59с.
1208292
  Петрова О. Скульптор Ольга Рапай-Маркаіш : фолькльорні фантазії в кераміці // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2007. – № 3/4. – С.44-46.
1208293
  Балакин П.П. Скульптор П.Гусев / П.П. Балакин. – Л, 1968. – 46с.
1208294
   Скульптор Фаина Анатольевна Шпак. – Киров, 1966. – 12с.
1208295
  Шмырев Н.П. Скульптор Феокритова / Н.П. Шмырев. – Саранск, 1974. – 32с.
1208296
  Сутеев Г.О. Скульптор Эрьзя / Г.О. Сутеев. – Саранск, 1968. – 142с.
1208297
  Тиханова Валентина Александровна Скульпторы - анималисты Москвы / Тиханова Валентина Александровна. – М. : Советский художник, 1968. – 279с.
1208298
  Поляк А.И. Скульпторы Удмуртии / А.И. Поляк. – Ижевск, 1982. – 64с.
1208299
  Крестовский И.В. Скульптура / И.В. Крестовский. – М., 1960. – 122с.
1208300
  Алексеева Л.В. Скульптура / Л.В. Алексеева. – М-Л., 1964. – 25с.
1208301
  Алексеева Л.В. Скульптура / Л.В. Алексеева. – М-Л., 1964. – 25с.
1208302
   Скульптура. – Саратов, 1968. – 34с.
1208303
   Скульптура. – Л., 1970. – 8с.
1208304
  Молева Н.М. Скульптура / Н.М. Молева. – М., 1975. – 104с.
1208305
  Лондон Л.Е. Скульптура / Л.Е. Лондон. – М, 1989. – 16с.
1208306
  Эльдаров О.Г. Скульптура / О.Г. Эльдаров. – Москва, 1989. – 80с.
1208307
   Скульптура [Електронний ресурс] : фильм первый. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кордис& Медиа", 2003. – 1 DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Серия образовательных видеофильмов ; Русский музей - детям)


  Скульптура - один из видов изобразительного искусства. Что отличает скульптуру от рисунка, гравюры, картины?...Скульптура - это художественное изображение в объеме. Главной особенностью скульптуры является то, что она преимущественно изображает человека!
1208308
   Скульптура [Електронний ресурс] : фильм второй. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кардиас& Медиа", 2003. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Серия образовательных видеофильмов ; Русский музей - детям)


  Рождение скульптурного образа происходит в преодолении художником материала. Скульптор словно побеждает безжизненность камня, дерева, глины... Техника и приемы работы по дереву не изменились с давних времен. Те же и инструменты...
1208309
   Скульптура XVIII-XX веков. – Москва, 1958. – 62с.
1208310
   Скульптура XVIII - начало XX века. – Ленинград, 1988. – 320с.
1208311
  Иванов С.В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар. / С.В. Иванов. – Л, 1979. – 194с.
1208312
  Щербак А.І. Скульптура без постаменту / А.І. Щербак. – Київ, 1966. – 146 с.
1208313
   Скульптура Большого каскада. Петродворец. – Ленинград, 1958. – 7с.
1208314
   Скульптура Большого каскада. Петродворец : [альбом]. – Ленинград : Ленинградский худож., 1958. – [31] с. ил.
1208315
   Скульптура в городе. – М., 1990. – 381с.
1208316
   Скульптура в музее. – Л., 1984. – 135с.
1208317
   Скульптура в музее. – Л., 1984. – 136с.
1208318
   Скульптура в пленэре. – М., 1980. – 117с.
1208319
  Вагнер Г.К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси / Г.К. Вагнер. – Москва, 1964. – 183с.
1208320
  Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона / Г.Г. Арнасон. – Москва, 1982. – 128 с.
1208321
  Есаян С.А. Скульптура Древней Армении / С.А. Есаян. – Ереван, 1980. – 75с.
1208322
   Скульптура Древней Греции [Ізовидання] : 16 репродукций. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – [4] с., 16 л., з обл. : 16 открыток + 1 обл. + тект. вклад. – (Шедевры мировой скульптуры ; № 5)
1208323
  Сидорова В.С. Скульптура Древней Индии / В.С. Сидорова. – Москва, 1971. – 86с.
1208324
  Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси / Г.К. Вагнер. – Москва, 1969. – 480с.
1208325
   Скульптура Древней Эллады. – Москва, 1963. – 22с.
1208326
  Собкович О. Скульптура Закарпаття: становлення та особливості пластичного розуміння // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 207-209. – ISSN 2520-6419


  "Говорячи про мистецтво Закарпаття, у першу чергу звертають увагу на малярство, що славиться традицією «закарпатської школи живопису», й мало приділено уваги скульптурі цього краю, хоча цей вид мистецтва сьогодні демонструє самобутність формотворення ...
1208327
  Флоренсов Н.А. Скульптура земной поверхности / Н.А. Флоренсов. – Москва : Наука, 1983. – 174с. – (Человек и окружающая среда)
1208328
   Скульптура Зимбабве. – М., 1989. – 21с.
1208329
   Скульптура и время. – Москва, 1987. – 156с.
1208330
  Иванова И.В. Скульптура и город / И.В. Иванова. – Москва, 1975. – 159 с.
1208331
  Хрушкова Людмила Георгиевна Скульптура и декоративная пластика раннесредневековой Абхазии (V-IX вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Хрушкова Людмила Георгиевна; Ленингр. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Л., 1978. – 16л.
1208332
   Скульптура и живопись. – М.
3, 1. – 1934. – 82с.
1208333
  Иванова А.П. Скульптура и живопись Боспора / А.П. Иванова. – К, 1961. – 152с.
1208334
  Головин В.П. Скульптура и живопись итальянского Возрождения / В.П. Головин. – М., 1985. – 87с.
1208335
  Мосолова Л.М. Скульптура и монументально-декоративное искусство Киргизии / Л.М. Мосолова. – Фрунзе, 1975. – 52с.
1208336
  Полякова Н.И. Скульптура и пространство: пробл. соотношения объема и пространств. среды. / Н.И. Полякова. – М., 1982. – 199с.
1208337
   Скульптура и рисунки скульпторов конца XIX - начала ХХ века. – М., 1977. – 639с.
1208338
  Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы / Н.В. Одноралов. – М., 1965. – 188с.
1208339
  Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы / Н.В. Одноралов. – 2-е изд. доп. – Москва, 1982. – 223с.
1208340
   Скульптура и цветы. – Москва, 1988. – 21с.
1208341
   Скульптура из собрания Центрального Музея революции СССР. – М., 1988. – 110с.
1208342
  Крестовский И.В. Скульптура из твердых материалов / И.В. Крестовский. – М., 1955. – 76с.
1208343
  Коваленко Н.П. Скульптура Івана Гончара як прояв реалістичної традиції в контексті мистецьких пошуків першої третини XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 251-258. – ISSN 2226-2180
1208344
  Скляренко Г. Скульптура Івана Кавалерідзе в контексті українського мистецтва XX cт. // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 519-538. – ISSN 1992-5514
1208345
  Ібо Чжан Скульптура Китаю другої половини XX - початку XXI ст.: традиції та інновації : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Ібо Чжан ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1208346
  Лисаевич И.И. Скульптура Ленинграда / И.И. Лисаевич, Бетхер-Остренко. – Л.-М., 1963. – 207с.
1208347
  Лисаевич И.И. Скульптура Ленинграда / И.И. Лисаевич, Бетхер-Остренко. – Л.-М., 1965. – 216с.
1208348
   Скульптура малых форм. – М., 1966. – 44с.
1208349
  Бабурина Н.М. Скульптура малых форм / Н.М. Бабурина. – М., 1982. – с.
1208350
   Скульптура малых форм. – Москва, 1985. – 32с.
1208351
  Шмигельская Е.В. Скульптура малых форм в Российской Федерации / Е.В. Шмигельская. – Л., 1982. – 127с.
1208352
   Скульптура малых форм. Вторая всесоюзная выставка. – М., 1978. – 16с.
1208353
   Скульптура Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 21с.
1208354
  Боголюбов Н.С. Скульптура на занятиях в школьном кружке / Н.С. Боголюбов. – М., 1986. – 126с.
1208355
  Светлов И.Е. Скульптура народной Венгрии / И.Е. Светлов. – М., 1971. – 136с.
1208356
  Светлов И.Е. Скульптура Народной Польши / И.Е. Светлов. – М., 1976. – 203с.
1208357
  Иванов С.В. Скульптура народов Севера Сибири. / С.В. Иванов. – Л, 1970. – 296с.
1208358
   Скульптура Новоосколья. – Белгород : Издательство В. Шаповалова, 2007. – 259, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 254-255


  У пр. № 1710390 напис: Библиотеке имени М. Максимовича Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. Наилучших пожеланий. С уважением составитель. Подпись. Киев. 30.12.2016 г.
1208359
   Скульптура поверхні відколу метеорита Челябінськ (LL5) / Н. Кичань, А. Гіріч, С. Ширінбекова, В. Сливінський // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 37-45. – ISSN 2078-6220
1208360
  Хрушкова Л.Г. Скульптура раннесредневековой Абхазии 5-10 вв. / Л.Г. Хрушкова. – Тбилиси, 1980. – 127с.
1208361
   Скульптура республик Средней Азии и Казахстана. – Москва, 1982. – 24с.
1208362
   Скульптура с натуры. – Горький, 1960. – 92с.
1208363
  Гераськова Л.С. Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи / Л.С. Гераськова. – К, 1991. – 127с.
1208364
  Забашта Ростислав Скульптура слов"ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув"язі) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 3 (27) : Архітектура. Образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 20-39. – ISSN 1728-6875
1208365
  Кацэр М.С. Скульптура Совецкай Беларусі. / М.С. Кацэр. – Мінськ, 1957. – 46с.
1208366
  Ланда Н.Б. Скульптура столиц и провинций Древнего Египта / Н.Б. Ланда, И.А. Лапис. – Л,, 1977. – 31с.
1208367
   Скульптура Туркмении. – Москва, 1988. – 39с.
1208368
   Скульптура ХХ века. – Москва, 1986. – 74с.
1208369
   Скульптура эскимосов Канады. – М., 1972. – 63с.
1208370
  Виноградова Н.А. Скульптура Японии / Н.А. Виноградова. – Москва, 1981. – 239с.
1208371
  Михайлов Скульптура, графика : Каталог выставки / Лев Михайлов ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва, 1983. – 24 с., ил.
1208372
  Анистратов А. Скульптура, графика / А. Анистратов. – Москва, 1990. – 24с.
1208373
  Ватагин В.А. Скульптура, графика (выставка произведений) / В.А. Ватагин. – Москва, 1985. – 24с.
1208374
  Маликов В.М. Скульптура, графика: Каталог выставки / В.М. Маликов. – М., 1987. – 32с.
1208375
  Рябичев Д.Б. Скульптура, декоративно-прикладное искусство / Д.Б. Рябичев. – Л., 1965. – 14с.
1208376
  Болл К. Скульптура, инсталляция, рис. / К. Болл, С. Уильямс, А. Харгривз. – Москва, 1990. – 35с.
1208377
  Григорьев А. Скульптура. Графика / А. Григорьев. – М., 1989. – 8с.
1208378
  Мендель Хает Скульптура. Графика / Мендель Хает. – М, 1991. – 31с.
1208379
   Скульптура. Ленинградские скульпторы. – Л.-М., 1947. – 100с.
1208380
  Каднічанський Дмитро Скульптури храмів Львова та їх використання в екскурсійній діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 106-114. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1208381
  Грабовецький В. Скульптурна Довбушіана Валентина Борисенка : (до 80-річчя з дня народження) / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. держ. істор.-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ, 2009. – 116 с. : фотоіл. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи)
1208382
  Вольська С.О. Скульптурна пластика малих форм у виробах керамістів Західного Поділля // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 137-141
1208383
  Грабовецький В. Скульптурна франкіана Прикарпаття : путівник / В. В. Грабовецький; Управління культури виконкому Івано-Франковської облради. нар. депутатів; Івано-Франківська обласна орг. Українського тов-ва охорони памяток історії та культури; Каф. історії України Івано-Франківського держ. пед. інституту. – Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1990. – 28с.
1208384
  Кудзоев О.А. Скульптурная летопись края. / О.А. Кудзоев, А.С. Ваганов. – Челябинск, 1989. – 238с.
1208385
  Студницька Мар"яна Романівна Скульптурний декор в архітектурі Західної України 17 - 18 ст. : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.06 / Студницька Мар"яна Романівна; Львівська академія мистецства. – Львів, 1997. – 24с.
1208386
  Журмій Н.М. Скульптурний пам"ятник як об"єкт суспільної пам"яті // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядаються сучасні скульптурні пам"ятники як соціокультурне та історичне явище, що виступає як об"єкт суспільної пам"яті. За допомогою аналізу репертуару сучасних пам"ятників з"ясовуються характерні для сучасності соціокультурні цінності та ...
1208387
  Пуніна О. Скульптурно-живописна модель інтерпретації творчої особистості Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 38-48. – ISSN 0236-1477
1208388
  Матушакайте М. Скульптурные надгробия Литвы XVI-XVII в.в. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.823 / Матушакайте М.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1970. – 23л.
1208389
  Тюстин А.В. Скульптурные памятники и мемориальные доски Пензенской области / А.В. Тюстин. – вып. 6. – Пенза, 1966. – 52с.
1208390
  Соболевский Н.Д. Скульптурные памятники и монументы в Москве / Н.Д. Соболевский. – М, 1947. – 104с.
1208391
  Соболевский Н.Д. Скульптурные памятники Москвы / Н.Д. Соболевский. – М, 1957. – 79с.
1208392
  Кожевников Р.Ф. Скульптурные памятники Москвы / Р.Ф. Кожевников. – 2-е изд., доп. – М, 1983. – 320с.
1208393
  Протас М.А. Скульптурные симпозиумы Украины : стилистико-парадигмальная эволюция / М.А. Протас ; [Нац. акад. искусств Украины, Ин-т проблем соврем. искусства]. – Киев : Феникс, 2012. – 397, [3] с. : ил. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-136-038-8


  Представлена монографія досліджує культурологічний спектр проблем пленерного руху скульпторів. Розкривається специфіка скульптурних пленерів, що модернізують художнє життя України останньої третини ХХ ст. та презентують вітчизняну школу пластики на ...
1208394
   Скульптурный портрет Древнего Египта. – М., 1957. – 18с.
1208395
  Матье М.Э. Скульптурный портрет царицы Нефертити / М.Э. Матье. – Л., 1958. – 31с.
1208396
  Николаева Наталья Скульптурный профиль // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 72-77 : фото
1208397
  Калитина Н.Н. Скульптуры Осипа Цадкина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 148-155. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Осип Цадкин (1890-1967) - французский скульптор, выходец из Российской Империи. Скульптура Цадкина, прошедшего через воздействие кубизма, близка к экспрессионизму. Особую выразительность его работам придает использование разрывов, пустот, ...
1208398
  Пугаченкова Г.А. Скульптуры Халчаяна / Г.А. Пугаченкова. – Москва, 1971. – 204с.
1208399
   Скульптуры храма "Ваньфо" в гор. Чэнду / Лю, Чжи-Юань, Лю, Тин-Би. – Шанхай, 1958. – 12с.
1208400
  Фын Скульптуры эпохи Тан храма "Лунсин" в гор. Гунлай пров. Сычуань. / Фын, Го-Дин. – Шанхай, 1958. – 87с.
1208401
  Кагановский А.Г. и др. Скумбрия / А.Г. и др. Кагановский. – Владивосток, 1947. – 48с.
1208402
  Кикоть В. Скупа прозріння мить : поезії // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 2-12. – ISSN 0131-2561
1208403
  Гуцало Є.П. Скупана в любистку : оповідання та повість / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1965. – 270 с.
1208404
  Мольєр Ж.Б. Скупар : комедия на пять дїй / Жан Баптіст Молієр ; Пеpеклав Микола Бажалук ; Із переднім словом [В.І. Сімовича] про Молієра та портретом автора. – Чернівці : Накладом Т-ва "Укр. Школа" ; З друк. Т-ва "Руська Рада", 1912. – 101 с. : портр. – (Бібліотека для молодежи / Ред. В. Сімович ; Сер. 3. ч. 2)
1208405
  Мольер Ж.Б. Скупар. / Ж.Б. Мольер. – 87с.
1208406
  Шерали М. Скупая роза : стихи / М. Шерали; пер. с тадж. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1983. – 79 с.
1208407
  Журавлев В.А. Скупая щедрость / В.А. Журавлев. – Москва, 1984. – 198с.
1208408
  Мольєр Ж.Б. Скупий / Ж.Б. Мольєр. – Київ, 1953. – 100с.
1208409
  Пушкін О.С. Скупий рицар / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 32с.
1208410
  Смотрич Олександр Скупі вірші : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 19-23. – ISSN 0868-4790
1208411
  Кудінова Скупники у традиційній українській ярмарковій культурі у ХІХ – на початку ХХ ст. / Кудінова, (Скоряк) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 92-95. – ISSN 2309-9356


  Проаналізовано проблему термінології і специфіки діяльності скупників, показані особливості функціонування скупників у ХІХ - на початку ХХ ст. Проанализирована проблема терминологии и специфики деятельности скупщиков. Показаны особенности ...
1208412
  Мольер Ж.Б. Скупой / Ж.Б. Мольер. – Одеса. – 89с.
1208413
  Мольер Ж.Б. Скупой : комедия Мольера ; Приспособленная для народного театра : в 4 д. ; [пер. с фр.]. – 2-изд. – Санкт-Петербург : [М.Н. Слепцова ; Тип. Е. Евдокимова], 1899. – 88 с.


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1208414
  Мольер Ж.Б. Скупой : комедия в 5-ти действиях / Мольер ; Пер. И.И. Медведева. – Москва : 1 жен. тип. Е. Гербек, 1900. – 120 с. – (Для учащихся : Европейские классики в русских переводах : (С прим. и биогр.) / Под ред. Петра Вейнберга ; Мольер)


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1208415
  Мольер Ж.Б. Скупой / Ж.Б. Мольер. – М.-Л., 1931. – 80с.
1208416
  Долгопят Елена Скупой рыцарь : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 66-75. – ISSN 0130-7673
1208417
  Енгибарян Р.В. Скупщина СФРЮ в организации Югославской Федерации / Р.В. Енгибарян. – Ереван, 1983. – 196с.
1208418
  Рыжаков Скупые годы. / Рыжаков, дВ.С. – Горький, 1960. – 146с.
1208419
  Рыжаков В.С. Скупые годы; Капка / В.С. Рыжаков. – Москва, 1979. – 240с.
1208420
  Ляпкало А.К. Скупые радости / А.К. Ляпкало. – Сыктывкар, 1970. – 67с.
1208421
  Леонтичев Ю.А. Скупые слезы пустыни / Ю.А. Леонтичев. – Нукус, 1983. – 288с.
1208422
  Данилов И.П. Скуришенские летописцы / И.П. Данилов. – Волгоград, 1976. – 383с.
1208423
  Гулиа Г.Д. Скурча уютная / Г.Д. Гулиа. – М., 1965. – 266с.
1208424
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1933. – 384с.
1208425
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1934. – 336с.
1208426
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1934. – 408с.
1208427
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1975. – 320с.
1208428
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1978. – 319с.
1208429
  Гайдабура В. Скуті одним ланцюгом. Лесь Курбас і "криві дзеркала" епохи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 15


  "У лютому 2017-го виповнюється 130 років від дня народження Леся Курбаса, геніального українського режисера, новатора української сцени. Ця розповідь про "криві дзеркала" епохи, в яку йому доводилося жити й творити. Про те, як влада фабрикувала статті ...
1208430
  Дружников Ю.И. Скучать запрещается! / Ю.И. Дружников. – М, 1974. – 159с.
1208431
  Чехов А.П. Скучная история / А.П. Чехов. – М, 1986. – 428с.
1208432
  Дмитриев И.С. Скучная история: "О неизбрании Д.И. Менделеева в Императорскую Академию наук в 1880 г." // Экология - 21 век: наука и политика : Международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2007. – Т. 7, № 1. – С. 43-44.
1208433
  Мельцер М.М. Слаб вполне непрерывне отображения локально выпуклых пространств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мельцер М.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1208434
  Смирнов Г.В. Слабая асимптотическая устойчивость дифференциальных включений по первому приближению / Г.В. Смирнов. – М., 1989. – 42с.
1208435
  Шульпина В.Л. Слабая женщина / В.Л. Шульпина. – Москва, 1971. – 239с.
1208436
  Утерс Слабая идентичность. О франкоязычной литературе Бельгии / Утерс, Жан-Люк // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 3-10. – ISSN 0130-6545
1208437
  Московкин В.М. Слабая конкурентоспособность российской и украинской науки. Меры по ее повышению // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1070. – С. 7-14. – (Серія "Екологія" ; вип. 9). – ISSN 1992-4259


  Показана слабая конкурентоспособносты российской и украинской науки, связанная со слабой публикационной активностью и цитируемостью статей ученых этих стран.
1208438
  Асламазов Л.Г. Слабая сверхпроводимость / Л.Г. Асламазов, В.Н. Губанков. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
1208439
   Слабая сверхпроводимость. Квантовые интерферометры и их применения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 256с.
1208440
  Гай Е.А. Слабая струна / Е.А. Гай. – М., 1962. – 47с.
1208441
  Крабец Т.В. Слабая сходимость процессов с полумарковскими переключениями в схеме асимптотического фазового укрупнения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Крабец Т.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
1208442
  Крабец Т.В. Слабая сходимость процессов с полумарковскими переключениями в схеме асимптотического фазового укрупнения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Крабец Т.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
1208443
  Кравец Татьяна Викторовна Слабая сходимость процессов с полумарковскими переключениями в схеме асимптотического фазового укрупнения : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.05 / Кравец Татьяна Викторовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 120л. – Бібліогр.:л.116-120
1208444
  Маматов Хусниддин Муфатхонович Слабая сходимость распределений процессов, определяемых стохастическими интегралами по семимартингалам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Маматов Хусниддин Муфатхонович; АН СССР, Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1988. – 16л.
1208445
  Гуляницький Л А. Слабкi розв"язки i збiжнiсть методу Гальоркiна для дробового рiвняння дифузiї // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1208446
  Кучук-Яценко Слабка збіжність "грецьких" символів для цін опціонів європейського типу: від дискретного часу до неперервного / Кучук-Яценко, Ю.С. Мішура // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 86-96. – ISSN 0868-6904
1208447
  Кулініч Г.Л. Слабка збіжність інтегральних функціоналів від розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь Іто з нерегулярною залежністю від параметра / Г.Л. Кулініч, С.В. Кушніренко, Ю.С. Мішура // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 110-124. – ISSN 0868-6904
1208448
  Рашитов В.С. Слабка збіжність процесів дробового ефекту з нормалізацією, що повільно змінюється // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 42-43
1208449
  Іксанов М О. Слабка збіжність числа зайнтих інтервалів у гратках Бернуллі / М О. Іксанов, О.В. Маринич // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 175. – ISBN 978-966-188-165-4
1208450
  Семенько М.П. Слабка локалізація - можлива причина особливостей температурної поведінки електроопору аморфних сплавів на основі кобальту // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 195-204. – ISSN 1024-1809
1208451
  Гуляницький А.Л. Слабка розв"язність і просторово-часова дискретизація для зміннопорядкового рівняння дифузії // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 116-126. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  We study the solvability of a subdiffusion equation with a position-dependent time derivative in a bounded domain. The problem is reformulated in a such way that allows to investigate it employing the methods developed for constant-order fractional ...
1208452
  Хміль С. Слабке гравітаційне лінзування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-9. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Коротко розглянуті основні принципи та результати вивчення слабкого лінзування отримані за 10 років з часу виявлення космічного зсуву. We consider in brief the basic principles and results of weak lensing studies that have been made within the 10 ...
1208453
  Шевченко К.В. Слабкий розв"язок параболічних систем з сингулярними правими частинами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 331-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана робота присвячена знаходженню умов для існування і единого розв"язку дпя параболічних систем з сингулярними правими частинами; що дозволяє нам вирішувати задачі теплосолеволого переносу. Ключові слова: параболічні системи, слабкий розв"язок. The ...
1208454
  Мащенко С.О. Слабкі векторні рівноваги у багатокритеріальних іграх // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 138-140
1208455
  Мащенко С.О. Слабкі індивідуально-оптимальні рівноваги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується нова концепція оптимапьності в іграх за умов повної інформованості гравців. Ключові слова: рівновага за Нешем, оптимальність за Парето, коаліційні рівноваги. A new conception of a games optimum in the conditions of the complete being of ...
1208456
  Грубов В.М. Слабкість ООН і парадокс Дамаска: до питання сирійського конфлікту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 4-6
1208457
  Демчук Ю.А. Слабкість та сила любові // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 77-79
1208458
  Лучко А. Слабко нелінійна крайова задача на півосі з сингулярністю першого роду / А. Лучко, Л. Процак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-22. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сингулярну крайову задачу на додатній півосі для слабко нелінійної системи диференціальних рівнянь у критичному випадку, коли розв"язки незбуреної задачі утворюють сім"ю, залежну від кількох параметрів. Сингулярність задачі обумовлена ...
1208459
  Бойчук О.А. Слабкозбуренi iнтегральнi рiвняння / О.А. Бойчук, Н.О. Козлова, В.А. Ферук // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 2. – C. 151-160. – ISSN 1562-3076
1208460
  Чуйко О.С. Слабконелінійні крайові задачі з імпульсним впливом загального вигляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-52. – Бібліогр.: с. 52, 6 назв. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Досліджено задачу про знаходження умов існування та побудову розв"язків слабко нелінійної крайової задачі з імпульсним впливом загального вигляду, яка узагальнює відомі задачі про знаходження умов існування й побудову розв"язків слабко нелінійних ...
1208461
  Котеров В.Н. Слабо неоднородные течения излучающего газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Котеров В.Н.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М. – 16л.
1208462
  Бурмистрович И.Е. Слабо сократимые полугруппы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурмистрович И. Е.; Лен. гос. пед. ин-т , Каф. высшей алгебры. – Л., 1966. – 7л.
1208463
  Зубань В. Слабоалкогольні напої домашнього приготування до святкового застілля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1478-1481. – ISSN 1028-5091
1208464
  Бодюл П.П. др. Слабовырожденные системы под влиянием внешних воздействий / П.П. др. Бодюл; под ред. Д.В.Гицу. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 146с.
1208465
  Лобов Г.А. Слабое взаимодействие нуклонов и структура ядра : конспекты лекций / Г.А. Лобов. – Москва : МИФИ, 1973. – 87 с.
1208466
  Окунь Л.Б. Слабое взаимодействие при высоких энергиях : конспект лекций / Л.Б. Окунь. – Москва : МИФИ, 1978. – 83 с.
1208467
  Окунь Л.Б. Слабое взаимодействие элементарных частиц / Л.Б. Окунь. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 248 с.
1208468
  Крупчицкий П.А. Слабое взаимодействие ядерных частиц / П.А. Крупчицкий. – Москва : Знание, 1975. – 62 с.
1208469
  Корнейчук Б.В. Слабое звено в подготовке инженеров (экономика в техническом вузе) / Б.В. Корнейчук, Е.А. Драгомирова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 78-84. – ISSN 0869-3617


  В статье обоснована необходимость модернизации системы экономической подготовки в технических вузах на основе инновационно-ориентированного подхода. Показана взаимосвязь различных инновационных задач с темами курса экономики и компетенциями, ...
1208470
  Турунтаев В.Ф. Слабое существо / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1960. – 36с.
1208471
  Перестюк М.О. Слабонелинейные дифференциальные уравнения с импульсным эффектом // XII Междунар. конгресс , IMACS, 1989
1208472
  Пірус Є.М. Слабопервинні кільця та кускові напівдистрибутивні області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою О-алгебри шляхів сагайдака дня будь-якого простого сагайдака Г будується напівдосконале нетерове (але не артинове) кільце В таке, що PQ(B) = Г. По кожному ациклічному простому сагайдаку Г будується напівдосконала напівдистрибутивна кускова ...
1208473
  Никулин А.В. Слабопервичные алгебры конечного типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Никулин А. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 11 с.
1208474
  Никулин Александр Васильевич Слабопервичные алгебры первичного типа : Дис... канд. физико-матем.наук: 01.01.06 / Никулин Александр Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 146л. – Бібліогр.:л.145-146
1208475
   Слаборазвитые страны Азии. – М., 1965. – 40с.
1208476
  Рымалов В.В. Слаборазвитые страны в мировом капиталистическом хозяйстве / В.В. Рымалов, В.Л. Тягуненко. – М., 1961. – 495с.
1208477
  Шеховцова Лариса Григорьевна Слаборелятивистские кинетические уравнения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шеховцова Лариса Григорьевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1208478
  Рыбин А.И. Слабосигнальных электронных цепей с учетом разброса и изменения параметров методом взаимных производных : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Рыбин А.И.; КПИ. – Киев, 1981. – 21л.
1208479
  Громоздін Вадентин Володимирович Слабоспрямовані антени метрового і дециметрового діапазонів хвиль для систем радіомоніторингу : Автореф. дис. доктора технічних наук: 05.12.07. / Громоздін Вадентин Володимирович; Національний технічний університет України "КПІ". – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв.
1208480
   Слаботочные реле. – М., 1982. – 80с.
1208481
  Десятерик Д. Слабошпицькі: між камерою і книжкою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 лютого (№ 34/35). – С. 22


  Кінорежисер Мирослав Слабошпицький та його батько, відомий прозаїк, літературознавець, видавець Михайло Слабошпицький.
1208482
  Алиханов А.И. Слабые взаимодействия : Новейшие исследования [бета]-распада / А.И. Алиханов. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 143 с. – (Современные проблемы физики)
1208483
  Ли Ц. Слабые взаимодействия : Пер. с англ. / Ц. Ли, Ц. Ву. – Москва : Мир, 1968. – 308с.
1208484
   Слабые взаимодействия : пер. с англ. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 400с.
1208485
  Хриплович И.Б. Слабые взаимодействия и атомная физика / И.Б. Хриплович. – Новосибирск, 1978. – 104с.
1208486
  Комминс Ю. Слабые взаимодействия лептонов и кварков : Пер.с англ. / Ю. Комминс, Ф. Буксбаум. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 440 с.
1208487
  Алиханов А.И. Слабые взаимодействия. Новейшие исследования бета-распада / А.И. Алиханов. – Москва : Физматгиз, 1960. – 143 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 141-143. – (Современные проблемы физики)
1208488
  Степанова З.П. Слабые глаголы 3 класса (глаголы на -е-) в германских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 677 / Степанова З.П. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1969. – 24 с.
1208489
   Слабые землетрясения. – Москва, 1961. – 533с.
1208490
   Слабые землетрясения и промышленные взрывы, зарегистрированные на Восточно-Европейской платформе в пределах территории Украины в 2005-2010 гг. / Ю.А. Андрущенко, В.В. Кутас, А.В. Кендзера, В.Д. Омельченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 49-60 : рис. – Библиогр.: с. 59-60. – ISSN 0203-3100
1208491
  Латипов Д. Слабые метеоры и Е область ионосферы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.02 / Латипов Д.; МНО Тадж.ССР, Тадж.ГУ. – Душанбе, 1974. – 16л.
1208492
  Островский В.А. Слабые органические основания / В.А. Островский, Г.И. Колдобский. – Л., 1990. – 145с.
1208493
  Струминский Б.В. Слабые радиационные распады гиперонов. / Б.В. Струминский. – К., 1968. – 6с.
1208494
  Демидова Г.М. Слабый глагол в арамейском литературном памятнике Targum Onkelos : Автореф... канд. филол.наук: / Демидова Г. М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 15л.
1208495
  Колесников М.С. Слабый тип высшей нервной деятельности животных. / М.С. Колесников. – Минск, 1963. – 168с.
1208496
   Слабый хаос и квазирегулярные структуры / Г.М. Заславский, Р.З. Сагдеев, Д.А. Усиков, А.А. Черников. – Москва : Наука, 1991. – 240 с.
1208497
  Тимощук Б.О. Слав"янські гради Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – Ужгород, 1975. – 111с.
1208498
  Раденкович Л. Слава - родинне свято у сербів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 15-22. – ISSN 0130-6936
1208499
  Д"Аннунцио Г. Слава : трагедия / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. Ю. Балтрушайтиса. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Тип. Русского т-ва, 1909. – 87 с. – (Универсальная библиотека ; № 204)
1208500
  Бедный Д. Слава / Д. Бедный. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 191с.
1208501
   Слава. – Одесса, 1950. – 158с.
1208502
  Донжашвили Т.Г. Слава : роман / Т.Г. Донжашвили; пер. с груз. А.Дроздова. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 276 с.
1208503
  Кекилов Ш. Слава : избр. стихотв. / Ш. Кекилов. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1952. – 72 с.
1208504
   Слава. – Одесса, 1952. – 320с.
1208505
  Лукс В.К. Слава : поєма / В.К. Лукс. – Рига : Латгосиздат, 1959. – 37 с.
1208506
  Гусев В.М. Слава / В.М. Гусев. – Москва, 1975. – 318с.
1208507
   Слава. – М., 1984. – 399с.
1208508
  Кручіані Ф. Слава Аллаху! : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 187. – ISSN 0320-8370
1208509
  Красноперов П.Е. Слава балтийская. Краткая летопись боевых и революционных свершений моряков дважды Краснознаменного Балтийского флота / П.Е. Красноперов. – Таллин, 1971. – 228с.
1208510
  Тичина П.Г. Слава Батьківщини : вибр. вірші для дітей / Павло Тичина. – Київ : Молодь, 1951. – 290 с., [1] арк. портр.
1208511
  Селиванов Ф.Т. Слава без имени / Ф.Т. Селиванов. – М, 1954. – 196с.
1208512
  Маркуша А.М. Слава ветру! / А.М. Маркуша. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 135с.
1208513
  Маркуша А. Слава вітру! / А. Маркуша. – К, 1977. – 160с.
1208514
   Слава Вітчизні народів-братів!. – Київ, 1954. – 496с.
1208515
  Стомахина Р.И. Слава героев бессмертна / Р.И. Стомахина. – М., 1951. – 73с.
1208516
  Плутарх Слава далеких веков / Плутарх. – Москва, 1964. – 270 с.
1208517
  Рудий Л. Слава днів цих не померкне. / Л. Рудий. – К., 1958. – 123с.
1208518
  Горобець Ірина Слава Домінікані! / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 28-40 : фото
1208519
  Ларрета Э.Р. Слава дон Рамиро / Э.Р. Ларрета. – Москва, 1936. – 264 с.
1208520
  Ларрета Э.Р. Слава дона Рамиро : истор. роман / Э.Р. Ларрета; Перев. с испанского К. Жихаревой. – Москва : Художественная литература, 1961. – 279 с.
1208521
  Жуковський М.П. Слава за життя - безсмертя після нього = The fame during life - immortality after it : [стислий перелік походів і боїв І.Д. Сірка] / Мирослав Жуковський ; [авт. англомов. пер.: Зоренко І.С., Салащенко Г.М., Кулабухова Л.В.] ; НАН України, Центр пам"яткознавства і Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; М-во культури України та ін.]. – 5-е вид., допов. – Нікополь : Фельдман О.О., 2016. – 85, [1] с. : фот. – Текст парал. тит. арк. укр., англ. – Бібліогр.: с. 80-84. – ISBN 978-966-2421-27-9
1208522
   Слава и боль Сербии. О сербских новомучениках. – Москва : Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2002. – 202 с. – ISBN 5-7789-0138-0
1208523
  Стингл М. Слава и смерть "сыновей слолнца". Государство Инков / М. Стингл; Пер. с чешс. Нещименко Г.П. – Москва : Прогресс, 1986. – 271с.
1208524
  Ситник К. Слава і гордість вітчизняної науки // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-43. – ISSN 0372-6436
1208525
  Нечипоренко Л. Слава і гордість України-Руси / Лад Нечипоренко. – 3-тє виправл. і допов. вид. – Хмельницький, 2003. – 135 с. – ISBN 966-8529-09-Х
1208526
  Нечипоренко Л. Слава і Слово / Лад Нечипоренко. – 2-ге виправл. і допов. вид. – Хмельницький : Вид-во Сергія Пантюка, 2004. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 135-136. – ISBN 966-8529-09-X
1208527
  Івашкевич Я. Слава і хвала : Роман. ( Розділи 8-16) / Пер. з польської О.Медущенко, О.Федосенко; Ярослав Івашкевич. – 2-ге вид., перекл. – Київ : Дніпро, 1984. – 558с.
1208528
  Івашкевич Я. Слава і хвала : Роман. ( Розділи 1-7) / Я. Івашкевич. – Київ : Дніпро, 1984. – 581с.
1208529
  Шаян В. Слава князя Святослава Завойовника // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – С. 11-14
1208530
  Ваврисевич М. Слава Кобзареви : Сценічна каpтина, пpисвячена памяти Таpаса Шевченка / Микола Ваврисевич. – Львів : Hакладом Михайла Таpанька. [Жовква: Печатня оо. Василіян], 1923. – 68 с. : поpтp., нот


  В кн. також "Пісні до сцен[ічної] каpтини "Слава Кобзаpеви"" на музику М.О. Гайвоpонського, Я.Д. Яpославенка, М.В. Лисенка, К.Г. Стеценка. – Hа звоpоті тит. аpк. та обкл. поpтp. Т.Г. Шевченка.
1208531
   Слава Коммунистической партии. – М., 1958. – 150с.
1208532
   Слава комсомольская. – М., 1970. – 120с.
1208533
  Бычков С. Слава Кумбхе, слава Гангу // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.40-41. – ISSN 0234-1670
1208534
   Слава Леніну. – Ужгород, 1960. – 48с.
1208535
  Воронько П.Н. Слава молодости : Поэма / П.Н. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 72с.
1208536
   Слава на Съветската Армия. – София, 1948. – 16с.
1208537
  Воробьев Е.З. Слава над головой / Е.З. Воробьев. – Москва, 1949. – 64с.
1208538
  Табачник Г.Д. Слава не меркнет / Г.Д. Табачник. – Москва, 1967. – 128с.
1208539
  Нагибин Ю.М. Слава Николая Чистова. / Ю.М. Нагибин. – М., 1945. – 52с.
1208540
   Слава Петлюрі (на кого робить Петлюра), 1919. – 8 с.
1208541
  Казбеков К.Т. Слава поколений / К.Т. Казбеков. – Орджоникидзе, 1971. – 92с.
1208542
  Нитка Василь Слава поштаря // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 76. – ISSN 0130-5212
1208543
   Слава праці. – К., 1977. – 144с.
1208544
  Громадська Л. Слава про Кобзаря житиме вічно // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Василь Степанович Литвин — заслужений артист України, народний артист України, голова Спілки кобзарів України, лауреат Республіканської премії ім. І. Нечуя-Левицького, лауреат премії фонду Т. Г. Шевченка. Співзасновник Стрітівської школи кобзарського ...
1208545
  Матвієнко А. Слава Росії, гордість України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11-12 травня (№ 78/79)


  Генерал Михайло Драгомиров: людина честі та справедливості. Яскравий приклад незалежної, навіть "вільнодумної" людини , тому став вельми незручним для петербурзької верхівки Російської імперії.
1208546
   Слава России, или Cобрание медалей, означающих дела Петра Великого и другие некоторые. – Изд. 2-е. – В Москве (Москва), 1783. – 48 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1208547
   Слава солдата. – Петрозаводск, 1970. – 174с.
1208548
   Слава солдатская. – Пермь, 1965. – 181с.
1208549
   Слава солдатская. – М., 1966. – 527с.
1208550
   Слава солдатская. – 4-е изд. – Пермь, 1984. – 215с.
1208551
   Слава сонцем засіяла. – К., 1972. – 287с.
1208552
   Слава Союзу Радянському, слава. – К., 1950. – 167с.
1208553
  Марчук Є. Слава Стецько - патріот-реаліст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 43). – С. 10-11


  Євген Марчук про видатну громадську та політичну діячку, якої не стало 15 років тому.
1208554
   Слава твоя, Запоріжжя. – Дніпропетровськ, 1977. – 166с.
1208555
   Слава тебе, Господи, что мы - казаки. – М., 1993. – 74с.
1208556
   Слава тобі, рік першокниги ! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 1 (286). – С. 4-5
1208557
  Мухтар А. Слава труду / А. Мухтар. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1949. – 56 с.
1208558
  Сундюкле Слава труду! / Сундюкле. – М., 1952. – 88с.
1208559
   Слава труду! : Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1976. – Москва, 1977. – 6с.
1208560
  Русин В.И. Слава труду. / В.И. Русин. – Симферополь, 1962. – 24с.
1208561
   Слава труду. Республиканская художественная выставка. – Кишинев, 1978. – 48с.
1208562
  Руденко Т. Слава України / Т. Руденко, 1944. – 32с.
1208563
   Слава України. 2017 : українські ювілеї 2017 р. / [підгот.: В. Дерев"янко (священик), П. Тєпін (диякон), І. Чечель та ін. ; іл.: Р. Іванишин та ін.]. – Дніпро ; Рубанівське : Навіки, 2017. – 271, [1] с., включ. обкл. : іл. – Без тит. арк. – ISBN 978-617-7379-97-2
1208564
  Грох-Грохольский Слава Україні / Грох-Грохольский. – Козятин, 1917. – 14с.
1208565
  Вервес Г. Слава українського генія / Григорій Вервес // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.3 : Т.Г. Шевченко в зарубіжному літературознавстві. – С. 7-16
1208566
  Горький М. Слава храбрым. / М. Горький. – Москва, 1945. – 40с.
1208567
  Толочко Петр Слава шведским освободителям ! // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 42-45. – ISSN 0235-7089
1208568
  Регідайло Надія Слава, народжена в огні: бібліографічні джерела про бій під Кругами / матеріал підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-49
1208569
   Слава, слава, слава!. – М., 1979. – 128с.
1208570
  Прокофьев А.А. Слава. / А.А. Прокофьев. – Л, 1939. – 79с.
1208571
  Егоров Д.М. Славаяно-германская отношения в середине века. Колонизация Мекленбурга в XII в. : Т. 1-2 / Д.Н. Егоров. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсона ; [Худож. печать]
Т. 2 : Процесс колонизации. – 1915. – XXVIII, 614 с., [2] л. карт. + карты
1208572
  Яшкин И.Я. Славгородские говоры. (Взаимодействие разнодиалектных систем) : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Яшкин И.Я.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1970. – 19л.
1208573
  Демин Н.С. Славе не меркнуть / Н.С. Демин. – М, 1987. – 110с.
1208574
  Полянский Н.С. Славен город Полоцк / Н.С. Полянский. – Минск, 1962. – 391с.
1208575
  Воронько П.Н. Славен мир : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 145с.
1208576
  Щипачев С.П. Славен труд / С.П. Щипачев. – Москва, 1947. – 55с.
1208577
  Нарежный В.Т. Славенские вечера / В.Т. Нарежный. – М., 1990. – 606с.
1208578
  Кулиняк Данило Славень Петру Калнишевському // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1208579
  Вардомацкий Леонид Михайлович Славесное ударение имен существительых в современных восточнославянских литературных языках : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Вардомацкий Леонид Михайлович; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1974. – 28л.
1208580
  Шендеровський Василь Славетна і невідома Радзимовська // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 206-209. – ISSN 0869-3595
1208581
  Дрофа Андрій Славетна Конотопська перемога українського козацтва над московським військом // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 2/3 (26). – С. 52-53
1208582
  Щербак В. Славетна Марфа Тимченко // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 4-8.
1208583
  Рибальченко В. Славетна постать Петра Богача : До 180-ліття Alma mater: події і люди // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 4


  До 95-річчя від дня народження Петра Григоровича Богача - декана біологічного факультету, проректора, першого проректора університету, секретаря відділення біохімії, фізіології та теоретичної медицини АН УРСР: детально - про творчий шлях та наукові ...
1208584
   Славетна співачка. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1956. – 96 с., 19 л. іл. і портр.
1208585
   Славетне сузір"я окрилених університетом : нариси / МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [ ідея та заг. ред. В.В. Іваненка ; автори-упоряд. : О.В. Гонюк, В.В. Іваненко, І.С. Попова ]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-551-260-8
1208586
  Шевченко Віктор Славетний англійський мореплавець Джеймс Кук (До 280-річчя з дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-48 : Фото
1208587
  Скопенко Віктор Славетний випусник Шевченкового університету : Передмова // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – с.3. – ISBN 966-7060-35-7
1208588
  Шевченко Віктор Славетний мандрівник (До 260-річчя з дня смерті В.Г. Григоровича-Барського) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 52-55 : Мал.
1208589
  Русяєва А.С. Славетний мудрець - скіф Анахарсіс / А.С. Русяєва; НАНУ. Ін-тут Археології. – Київ : Наукова думка, 2001. – 104с. – (Сторінки історії Українки). – ISBN 966-00-0735-3
1208590
  Лебединська Т. Славетний нащадок Богдана Хмельницького // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 25-27. – ISSN 0130-7037


  Микола Іванович Хмельницький. Біографії до сьогодні немає. В статті наводяться лише окремі дані, добуті в основному з періодичної преси кінця XVIII століття. Незвичайні здібності, схильність до наук, літератури, активної політичної діяльності були ...
1208591
  Пляченко А.Г. Славетний рід Шухевичів // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 34-40. – ISBN 978-966-927-118-1
1208592
  Небесняк Е. Славетний син Лемківщини // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 43. – С. 8. – ISSN 0027-8254


  До 120-річчя від дня народження українського митця Никифора-Епіфанія Дровняка.
1208593
  Івах О.Д. Славетний тенор України // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-27
1208594
  Жуков В.П. Славетний харків"янин І.І. Слатін // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 100-103. – ISBN 978-617-619-161-2


  Слатін Ілл Ілліч - російський і український музично-громадський діяч, піаніст, педагог і диригент.
1208595
  Попов М.В. Славетний шлях життя та творчості Ібн Сіни // Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність : монографія / М.В. Попов, М. Ватанха, І.М. Трахтенберг, І.С. Чекман, О.К. та ін. Дупленко. – Київ : Асканія, 2009. – С. 10-25. – ISBN 978-966-96847-3-8
1208596
  Зелюк В В. Славетний ювілей - 100-річчя від дня заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – C. 2 с обкл. – ISSN 2221-6316
1208597
  Гуржій О.І. Славетні битви на теренах України : від князівської доби до початку XX століття / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт. – Київ : Арій, 2013. – 335, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-498-246-4
1208598
  Маценко Г. Славетні гості Львова : [від Казимира III Великого... до Івана Павла II : літературно-художнє видання] / Георгій Маценко. – Львів : Апріорі, 2010. – 316, [4] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2154-43-6
1208599
  Бродин М. Славетні імена науки України. До 110-річчя від народження Антоніни Федорівни Прихотько / М. Бродин, М. Соскін, Г. Клімушева // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 44-46. – ISSN 1819-7329
1208600
  Степовик Дмитро Славетні музеї також починалися з приватних збірок // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 15. – ISSN 0868-9644


  Макарівська картинна галерея
1208601
  Бодров В. Славетні постаті І.В. Вернадський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 90-93. – ISSN 1682-2366
1208602
  Рудницький Ю. Славетні родини. Богомольці // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 10-55. – ISSN 1819-7329
1208603
  Будич П. Славетні співачки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 11-17 вересня (№ 37). – С. 14


  Квітка Цісик та Соломія Крушельницька.
1208604
  Сенченко М. Славетні сторінки історії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 5-6. – ISSN 2076-9326


  Рец.: Видатні діячі України. Михайло Іванович Драгомиров, Олександр Матвійович Лазаревський - уродженці м. Конотопа : зб. наук. пр. / Рева Л.Г.; [відп. ред. Мокроусов А.І.; наук. ред. Рева Н.М.]; Від. культури і туризму Конотоп. місьради Сум. обл., ...
1208605
  Гаєцький З. Слави я не шукаю - штрихи до портрета письменника // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 березня (№ 9)


  Левко Різник — український письменник, грунтознавець, громадський діяч. Член Національної спілки письменників України з 1978 року.
1208606
   Славим в песнях Родину свою. – М., 1956. – 144с.
1208607
   Славимо Партію. – К., 1976. – 304с.
1208608
   Славистика : По случай 12 Международен конгрес на славистите в Краков, 1998. – Пловдив : Пловдивски университет Паисий Хилендарски, 1998. – 272s.
1208609
  Молдован А.М. Славистика сегодня // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-15. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
1208610
   Славистичен сборник.. – София
2. – 1958. – 408с.
1208611
   Славистичен сборник.. – София, 1963. – 326с.
1208612
   Славистичен сборник.. – София, 1968. – 306с.
1208613
   Славистичен сборник.. – София, 1978. – 236 с.
1208614
  Колесник В.О. Славистическое наследие А.К. Смольской // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 14-20. – ISBN 978-617-689-100-0
1208615
   Славистични проучвания : (Сборник в чест на IX международен славистичен конгрес). – София : Наука и изкуство, 1983. – 203 с.
1208616
   Славистични проучвания : Сборник в чест на X международен славистичен конгрес. – Велико Търново, 1988. – 100 с.
1208617
   Славистични проучвания.. – София, 1978. – 324с.
1208618
   Славистични студии.. – София, 1963. – 532с.
1208619
  Гоян Я.П. Славичі : нариси / Я.П. Гоян. – Київ : Молодь, 1979. – 176 с.
1208620
  Стрельська Л.І. Славін Лазар Мойсеевич // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 289. – ISBN 96966-8060-04-0
1208621
  Пасемко І. Славісти вшанували ювілей Іванф Франка // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С.109. – ISSN 0130-1608
1208622
  Захаржевська В.О. Славістика-міждисциплінарна наука в Україні (Підсумки і перспективи) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 22-27. – ISSN 2075-437X


  В статье идет речь об истории, особенностях современном состоянии перспективах славистики в Украине.
1208623
  Дель Гаудіо Славістика в Італії: історія і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 21-30. – ISSN 2075-437X


  У цій статті висвітлюються деякі аспекти та проблемні питання славістики в Італії. Інформація про історію та розвиток славістики за межами Італії не є достатньою. Навіть в академічному виданні "Українська мова. - Енциклопедія" (2007) про стан ...
1208624
  Дель Гаудіо Славістика в Італії: історія і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 44-54. – ISSN 2075-437X
1208625
  Карпенко М.О. Славістика в Київському університеті: віднайдений А.Й. Багмут перший лист П.Й. Шафарика М.О. Максимовичу // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 36-47. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлюються особливості змісту й історична роль у розвитку славістичних досліджень в Україні віднайденого А.Й. Багмут першого листа П.Й. Шафарика М.О.Максимовичу
1208626
  Булаховська Ю.Л. Славістика в КНУ ім. Т.Г. Шевченка перших повоєнних років ХХ ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 10-14. – ISSN 2075-437X
1208627
  Лукінова Т.Б. Славістика в науковій спадщині академіка І.К. Білодіда // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 11-21. – ISSN 0027-2833
1208628
  Мушкетик Л.Г. Славістика в університетах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 107-115. – ISSN 2075-437X
1208629
  Поберезкіна П. Славістика на сторінках альманаху "Єгупець" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 516-523
1208630
  Паламарчук О.Л. Славістика сьогодні / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир, Н.Л. Білик // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 362-363. – ISSN 2075-437X


  Дев"ятнадцятого квітня 2013 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися щорічні Міжнародні славістичні читання пам"яті академіка Леоніда Булаховського. Учасників Читань привітали заступник директора ...
1208631
  Гайдученко Л.В. Славістика у вищих навчальних закладах Німеччини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 26-33. – ISSN 2075-437X
1208632
  Мушкетик Л.Г. Славістика у візах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 91-96. – ISSN 2075-437X
1208633
  Мушкетик Л.Г. Славістика у вузах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 57-62. – ISSN 2075-437X


  В статье освещаются основные вехи истории и современные направления развития славистики в университетах Венгрии.
1208634
  Албул О.А. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О.А. Албул, Н.В. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-10. – ISSN 2075-437X


  В статье освещены ключевые вехи истории и современных тенденций развития славистики во Львовском государственном университете имени Ивана Франко.
1208635
  Албул О.А. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О.А. Албул, Н.В. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С.9-16. – ISSN 2075-437X
1208636
  Пащенко Є. Славістика, якої немає: Григорій Вервес // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3/4 (999/1000). – С. 247-251. – ISSN 0320 - 8370
1208637
  Кріль М. Славістична книга у Львові в кінці XVIII ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – - C. 42-51. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  У статті досліджені передумови зародження у Львові славістики як комплексу гуманітарних знань. Важливу роль у цьому відіграла друкована книжка. Лише в бібліотеці одного Львівського університету на зламі XVIII-ХІХ ст. нараховувалося понад 40 тис. ...
1208638
  Чорний В. Славістична спадщина Михайла Драй-Хмари : До 120-річчя від дня народження // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 11-24. – ISSN 0203-9494
1208639
  Мушкетик Г Л. Славістична фольклористика в Угорщині. Кінець Х1Х-ХХ ст. / Г Л. Мушкетик. – К., 1992. – 97с.
1208640
  Рудь М.О. Славістична школа Київського університету: О.О. Котляревський (1837-1881) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 22-33. – (Історія ; Вип. 36)


  Висвітлюється життєвий і творчій шлях одного із засновників славістичної школи Київського університету О.О. Котляревського. Розкривається його внесок у дослідження історії полабсько-прибалтійських слов"ян доби раннього середньовіччя.
1208641
  Айдачич Д. Славістичні дослідження : фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі / Деян Айдачич ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 307 с. – ISBN 978-966-439-316-1
1208642
  Мушкетик Л. Славістичні інтереси Бели Бартока // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 231-236. – ISSN 0203-9494


  У статті розглянуто творчий доробок відомого угорського композитора і піаніста Бели Бартока (1881-1945), який був також дослідником фольклору народів, у тому числі слов"янських. Висвітлено зв"язки композитора з відомими слов. вченими, у тому числі ...
1208643
  Левінська С.Й. Славістичні інтереси М.В. Ломоносова // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 159-167
1208644
  Руда Т.П. Славістичні інтереси Максима Рильського // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 3-15. – ISBN 966-02-2984-4
1208645
  Микитенко О. Славістичні конференції на пошану Вука Караджича // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 139-441. – ISBN 978-954-322-848-5
1208646
  Гавва М.О. Славістичні студії в Італії: започаткування, розвиток, сучасність / М.О. Гавва, О.В. Пономаренко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 46-49
1208647
  Карацуба М. Славістичні фольклористичні студії І. Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 248-254
1208648
  Пота В. Славія : [поезії] / Віка Пота. – Київ : Просвіта, 2011. – 198, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-2133-70-7
1208649
  Кордун В.М. Славія: Поезії. / В.М. Кордун. – К., 1987. – 138с.
1208650
   Славка Величкова (1946–2016) // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – С. 127-128. – ISSN 0204-8701
1208651
  Ласкавая Л.Н. Славка Горицвет / Л.Н. Ласкавая. – М, 1964. – 63с.
1208652
  Бойко Г.П. Славків гість. / Г.П. Бойко. – К., 1979. – 104с.
1208653
  Донець Г.П. Славлю молодість : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1976. – 80 с.
1208654
  Жаров А.А. Славлю молодость / А.А. Жаров. – М., 1951. – 272с.
1208655
  Гулям Г. Славлю партию : избранная лирика / Г. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1974. – 123 с.
1208656
  Моргун Ф.А. Славлю труд / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1951. – 80с.
1208657
  Курашова В.С. Славна дочка українського народу (До біографії Лесі Українки) : До 80-річчя з дня народження Лесі Українки / Курашова В.С. – Київ, 1951. – с. 15-22. – Окр. відб. з Вісник АН УРСР № 2
1208658
  Доломан Є.М. Славна молодість : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1954. – 74 с.
1208659
  Чаговець В. Славна Полтава / В. Чаговець. – Київ-Харків, 1946. – 20с.
1208660
  Лещенко М.Н. Славна сторінка народної боротьби / М.Н. Лещенко, Л.В. Олійник. – К., 1974. – 47с.
1208661
  Старостенко В.И. Славная дата: 50 лет со времени создания Геофизической экспедиции № 1 / В.И. Старостенко, В.Д. Омельченко, А.А. Трипольский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 161-165. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISSN 0203-3100
1208662
   Славная дочь белорусского народа.. – 2-е изд., доп. – Минск, 1962. – 328с.
1208663
   Славная жизнь. – Пхеньян : Корея КНДР, 1995. – 408с. : илл.
1208664
  Бердникова Наталия Васильевна Славная история Орловского края : об эффективности сотрудничества детской библиотеки с городскими музеями // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Орловщина - родина многих выдающихся классиков русской литературы. Она славится своими литературными музеями. Музей И.С. Тургенева, Музей писателей-орловцев, Дом Т.Н. Грановского, Дом-музей Н.С. Лескова, Музей И.А. Бунина, Дом-музей Л.Н. Андреева. ...
1208665
  Бердникова Наталия Васильевна Славная история Орловского края : об эффективности сотрудничества детской библиотеки с городскими музеями // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Орловщина - родина многих выдающихся классиков русской литературы. Она славится своими литературными музеями. Музей И.С. Тургенева, Музей писателей-орловцев, Дом Т.Н. Грановского, Дом-музей Н.С. Лескова, Музей И.А. Бунина, Дом-музей Л.Н. Андреева. ...
1208666
  Зензинов Л. Славная красавица Дора и миллионер : проза: необыкновенный роман // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 1. – С. 57-93. – ISSN 0131-2332
1208667
  Мартынов А.А. Славная Народно-освободительная армия Китая / А.А. Мартынов. – М, 1957. – 158с.
1208668
   Славная Победа под Ленинградом.. – Л., 1976. – 632с.
1208669
   Славная Победа под Ленинградом.. – Л., 1976. – 632с.
1208670
   Славная страница в истории Александровска (Запорожья).. – Запорожье, 1956. – 96с.
1208671
  Брегвадзе А.И. Славная страница истории / А.И. Брегвадзе. – М., 1983. – 174с.
1208672
  Бродский А Е. Славная страница пролетарского интернационализма / А Е. Бродский, . – М, 1980. – 270с.
1208673
   Славная эстафета.. – М., 1963. – 127с.
1208674
   Славне ім"я - робітник.. – К., 1984. – 130с.
1208675
  Позняк І П. Славне місто-герой. / І П. Позняк, . – К, 1982. – 160с.
1208676
  Наливайко Степан Славне прізвище Мазепа і його індійський двійник // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2009. – № 3. – С. 17-20. – ISSN 1814-5078
1208677
  Наєнко М. Славний борець за долю рідного краю // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 3 (27). – С. 20-22.


  До 130-річчя від дня народження Василя Доманицького.
1208678
   Славний ватажок опришків (народ про Довбуша) : Фольклорний збірник. – Київ, 1994. – 345с. – ISBN 966-7046-19-4
1208679
  Канівець В.В. Славний лицар. Устим Кармалюк / Володимир Канівець. – Київ : Молодь, 1969. – 214 с. : іл. – (Життя славетних = серія біографічних творів ; вип. 11)
1208680
  Корніенко Є.А. Славний провісник нового суспільства / Є.А. Корніенко. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
1208681
  Янковський С. Славний рід Антоновичів: вклад у скарбницю історії культури України // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 11-14. – ISSN 2224-0926
1208682
  Сивашенко Т.І. Славний шлях : / Т.І. Сивашенко. – К., 1965. – 24с.
1208683
   Славний шлях боротьби і перемог КПРС.. – К., 1973. – 33с.
1208684
  Калінін М.І. Славний шлях комсомолу / М.І. Калінін. – К., 1939. – 128с.
1208685
   Славний шлях комсомолу.. – Одеса, 1957. – 43с.
1208686
  Кукавська М.К. Славний шлях партії комуністів. / М.К. Кукавська. – Київ, 1968. – 52с.
1208687
  Панін М.М. Славний шлях. / М.М. Панін. – К., 1965. – 41с.
1208688
  Швець Микола Славний ювілей (До 95-річчя Миколи Тимофійовича Янка) : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53
1208689
   Славний ювілей академіка НАМН України, професора Жанни Іванівни Возіанової // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (87). – C. 80-81. – ISSN 1681-2727
1208690
   Славний ювілей видатного вченого-правознавця, іноземного члена НАПрН України Веніаміна Федоровича Яковлєва // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 537-538. – ISSN 0132-1331
1208691
   Славний ювілей науковця і педагога Ірини Володимирівни Музики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 347-348. – ISSN 2219-5521
1208692
  Кущ П. Славних прадідів великих є правнуки гідні!.. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 2 серпня (№ 27)


  Правнук поета В. Сосюри відвідав Донеччину, де зачитав вірші свого діда.
1208693
  Кащенко А. Славні побратими-запорожці / Адріан Кащенко ; [уклад. О.В. Зав"язкін]. – Донецьк : БАО, 2012. – 413, [3] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-685-1
1208694
  Гагарин Григорій Славні пшениці кубанські / Гагарин Григорій; Український технічно-господарський інститут. – Munich, 1971. – с.106-120. – (Scientific аnnuals ; Vol.22)
1208695
   Славні сторінки історії комсомолу Закарпаття.. – Ужгород, 1959. – 36с.
1208696
   Славні сторінки комсомолу Черкащини.. – Черкаси, 1958. – 20с.
1208697
  Скопенко В.В. Славні традиції, погляд в прийдешнє // Київський університет імені Тараса Шевченка : сторінки історії і сьогодення / ред. рада: В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський та ін. ; за зак.ред. В.В. Скопенка]. – Київ : Київський університет, 1994. – С.5-8
1208698
  Новаковский Д.И. Славное боевое содружество. / Д.И. Новаковский, А.Д. Марченко. – М., 1974. – 80с.
1208699
   Славное двадцатилетие. – Орел, 1963. – 79 с.
1208700
  Микоян А.И. Славное двадцатилетие советской разведки / А.И. Микоян, 1938. – 61с.
1208701
  Пикуль В.С. Славное имя - "берегиня" / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 636с.
1208702
  Прокопович Наталья Славное море - священный байкал : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 80-81
1208703
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – М., 1957. – 111с.
1208704
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – Иркутск, 1958. – 96с.
1208705
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – М., 1967. – 312с.
1208706
  Самсония А.А. Славное море / А.А. Самсония. – М., 1973. – 351с.
1208707
  Самсония А.А. Славное море / А.А. Самсония. – М., 1973. – 351с.
1208708
   Славное море.. – Иркутск, 1957. – 514с.
1208709
  Самсония А.А. Славное море... / А.А. Самсония. – М, 1973. – 351с.
1208710
   Славное пятидесятилетие.. – Воронеж, 1965. – 160с.
1208711
   Славное сорокалетие.. – Красноярск, 1957. – 647с.
1208712
   Славной памяти великого чеха Иоанна Гуса и друга его Иеронима Пражского : Речи в собраниях Петроградского Славянского Благотворительного Общества : 7 декабря 1915 г., 11 мая 1916 г. – Типография В.Д. Смирнова, Екатерининский кан., д. № 45. – Петроград, 1916. – 66 с.
1208713
   Славные дочери нашего края.. – Иваново, 1960. – 104с.
1208714
  Савинова Л.Н. Славные дочери столицы / Л.Н. Савинова. – Москва, 1984. – 23 с.
1208715
   Славные дочери Тувы.. – Кызыл, 1967. – 148с.
1208716
  Горбачевич К.С. Славные имена / К.С. Горбачевич, И. Стрелков, Е. Хабло. – Ленинград, 1965. – 268с.
1208717
   Славные наши землячки.. – Горький, 1968. – 368с.
1208718
  Фор Л. Славные ребята / Л. Фор. – М, 1975. – 298с.
1208719
   Славные страницы борьбы и побед.. – Баку, 1965. – 336с.
1208720
  Слободянюк И.Н. Славные страницы истории. / И.Н. Слободянюк. – М., 1962. – 39с.
1208721
   Славные сыны Башкирии.. – Уфа
1. – 1965. – 514с.
1208722
   Славные сыны Башкирии.. – Уфа
2. – 1966. – 479с.
1208723
   Славные сыны Башкириию. – Уфа
3. – 1968. – 496с.
1208724
  Салахутдинов Ф.З. Славные сыны Самарканда. / Ф.З. Салахутдинов, М. Иосько. – Самарканд, 1963. – 147с.
1208725
  Бобков О.И. Славные традиции / О.И. Бобков. – М, 1985. – 63с.
1208726
  Смирнов А.С. Славные традиции ильичевцев / А.С. Смирнов. – М., 1958. – 80с.
1208727
  Зак Л.М. Славные традиции солидарности / Л.М. Зак. – Москва, 1962. – 128с.
1208728
   Славные традиции.. – М., 1958. – 406с.
1208729
   Славные традиции.. – 2-е изд., доп. – М., 1960. – 464с.
1208730
  Федосеев Н.П. Славный боевой путь Советской Армии / Н.П. Федосеев. – М, 1953. – 88с.
1208731
  Михайлов О.Н. Славный год войны народной / О.Н. Михайлов. – М., 1990. – 191с.
1208732
  Михайлов О.Н. Славный год войны народной / О.Н. Михайлов. – М., 1990. – 189с.
1208733
  Дмитрук А.В. Славный град Вышгород // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 8 (67)
1208734
  Садовников Г.М. Славный дождливый день / Г.М. Садовников. – Алма-Ата, 1988. – 334с.
1208735
  Павлов А. Славный мальчишка. / А. Павлов. – София, 1970. – 204с.
1208736
  Комарова К.В. Славный начдив Чапаевской / К.В. Комарова, Я.В. Пантелеев. – Саратов, 1969. – 112 с.
1208737
  Бороздин М. Славный парень Робин Гуд // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 39-45. – ISSN 1812-867Х


  Особа Робін Гуда, історичний підтекст
1208738
   Славный путь борьбы и побед.. – Смоленск, 1967. – 59с.
1208739
  Филькин В.И. Славный путь борьбы и труда. Из истории комсомола / В.И. Филькин. – Грозный, 1968. – 240с.
1208740
  Калинин М.И. Славный путь комсомола / М.И. Калинин. – М., 1946. – 109с.
1208741
  Калинин М.И. Славный путь комсомола / М.И. Калинин. – Москва, 1948. – 83с.
1208742
  Сельчук В.В. Славный путь комсомола / В.В. Сельчук. – М., 1958. – 118с.
1208743
  Калинин М.И. Славный путь Комсомола / М.И. Калинин, 1938. – 64с.
1208744
   Славный путь комсомола Грузии. – Тбилиси, 1976. – 456с.
1208745
   Славный путь комсомола Чувашии.. – Чебоксары. – 84с.
1208746
   Славный путь Ленинского комсомола : история ВЛКСМ : в 2-х т. – Москва : Молодая гвардия
Т. 1. – 1974. – 575 с.
1208747
   Славный путь Ленинского комсомола : история ВЛКСМ : в 2-х т. – Москва : Молодая гвардия
Т. 2. – 1974. – 782 с.
1208748
   Славный путь ленинского комсомола.. – М.
2. – 1968. – 48с.
1208749
  Матвеев П.А. Славный путь монгольского народа / П.А. Матвеев. – Курган, 1981. – 24с.
1208750
   Славный путь.. – Нальчик, 1966. – 96 с.
1208751
   Славный путьЛенинского комсомола: История ВЛКСМ.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 588с.
1208752
   Славный сын Коммунистической партии советского народа.. – М., 1977. – 355с.
1208753
   Славный юбилей.. – М., 1958. – 447с.
1208754
   Славным завоевателям Арктики. – Москва, 1934. – 180с.
1208755
  Маслаков А.С. Славой Жижек: философия и самокритика идеологии // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 167-170
1208756
  Драгунский Д.А. Славой овеянная. / Д.А. Драгунский. – М., 1976. – 64с.
1208757
   Славой овеянные.. – М., 1965. – 285с.
1208758
  Борисов Б И. Славой увенчаны / Б И. Борисов, . – М, 1965. – 108с.
1208759
   Славою овіяні.. – К., 1987. – 432с.
1208760
  Кузів С.Е. Славське / С.Е. Кузів. – Львів, 1975. – 31с.
1208761
  Велика Валерія Славське. Ветеран гірськолижних курортів : Україна. Лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 32-33 : Фото
1208762
  Велика Валерія Славське. Гори, траси і готелі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 28-29 : фото
1208763
  Басиров В.М. Славута : краеведческий нарис / В.М. Басиров, О.Я. Сапожник. – Львів : Каменяр, 1981. – 46с.
1208764
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208765
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 7. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Філологія)
1208766
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 8. – 2014. – 87 с. – Вип. присвячується 95-річчю Дніпродзержинського держ. технічного ун-ту та 20-річчю економічного ф-ту. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1208767
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ
Вип. 9. – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208768
   Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т ; голов. ред. Донченко С.П. [та ін.]. – Дніпро : ДДТУ
Вип. 10. – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208769
  Галкін Денис Славута зустрічає юних економістів : Турніри, олімпіади, конкурси / Галкін Денис, Шевченко Алла // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-37 : Фото, табл.
1208770
   Славутич: вопросы радиационной экологии / А.В. Носовский, Б.Я. Осколков, Е.А. Иванов, В.П. Удовиченко; Под общ.ред.А.В.Носовского, Б.Я.Осколкова. – Київ : Вища школа, 2001. – 263с. – ISBN 966-642-038-4
1208771
  Муравьев В.Б. Славы столетия / В.Б. Муравьев. – М., 1972. – 239с.
1208772
  Муравьев В.Б. Славы столетия / В.Б. Муравьев. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1979. – 352с.
1208773
  Чебышева М.П. Славяна / М.П. Чебышева. – Киров, 1975. – 95с.
1208774
  Козырев А.В. Славяне : Очерки о культуре славянских народов и их борьба за свою независимость / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1945. – 109с.
1208775
  Пакулов Г.И. Славяне / Г.И. Пакулов. – Иркутск, 1964. – 21с.
1208776
  Вишняков М.Е. Славяне / М.Е. Вишняков. – Иркутск, 1975. – 23с.
1208777
   Славяне. – Л., 1989. – 175с.
1208778
  Петрухин Владимир Славяне : Учеб.пособие для дополн.образования / Петрухин Владимир; Оформл.Вс.Освер;Илл.:Ю.Гершкович,А.Капнинский,Т.Никулина и др. – Москва : Росмэн, 1999. – 111с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00583-2
1208779
  Рафалович И.А. Славяне 6-9 веков в Молдавии / И.А. Рафалович. – Кишинев, 1973. – 244с.
1208780
  Державин Н.С. Славяне в древности. Культурно-исторический очерк / Н.С. Державин. – Москва, 1945. – 215с.
1208781
   Славяне в эпоху феодализма : [сборник] : к столетию академика В.И. Пичеты. – Москва : Наука, 1978. – 342, [1] с. : ил., портр.
1208782
  Ляпушкин И.И. Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства VIII- первая пол. IX вв. : Историко-археологические очерки / Ляпушкин И.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Ленинград : Наука, 1968. – № 152 : Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства VIII- первая пол. IX вв. (историко-археологические очерки) / Ляпушкин И.И. – C. 1-192
1208783
  Сухобоков О.В. Славяне Днепровского левобережья / О.В. Сухобоков. – Киев, 1975. – 167 с.
1208784
   Славяне и Восток.. – [Б. м.], 1965. – 64 с.
1208785
  Королюк В.Д. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья / В.Д. Королюк. – М, 1985. – 240с.
1208786
   Славяне и запад. – Москва, 1975. – 282 с.
1208787
   Славяне и их соседи. – М.
Вып. 3. – 1991. – 175с.
1208788
   Славяне и их соседи.. – М., 1989. – 180с.
1208789
   Славяне и их соседи. Османская империя и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и Кавказа в ХІУ - ХУІІІ вв.. – М., 1992. – 91с.
1208790
   Славяне и их соседи. Этнопсихологические стереотипы в средние века.. – М., 1990. – 138с.
1208791
   Славяне и Россия.. – М., 1972. – 308с.
1208792
   Славяне и Русь. – Москва, 1968. – 472с.
1208793
   Славяне и Русь : на материалах восточнослав. племен и Древней Руси : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1979. – 140с.
1208794
   Славяне и Русь. – К., 1990. – 148с.
1208795
   Славяне и скандинавы. – Москва : Прогресс, 1986. – 411 с.
1208796
  Первольф И. Славяне их взаимные отношения и связи : В 4-х томах. – Варшава
Т. 1 : Очерки истории славян до XVIII века. – 1886. – 229 с.
1208797
  Винников А.З. Славяне лесостепного Дона в раннем средневековье (VIII- начало XI века) / А.З. Винников. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1995. – 161, [3] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр. в прил.: с. 154-162 и в конце разд. – ISBN 5-7455-0853-1
1208798
   Славяне на Днестре и Дунае. – К., 1983. – 250с.
1208799
  Москаленко А.Н. Славяне на Дону. / А.Н. Москаленко. – Воронеж, 1981. – 161с.
1208800
   Славяне накануне образования Киевской Руси // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 108 : Славяне накануне образования Киевской Руси. – С. 1-388
1208801
  Терпиловский Р.В. Славяне Поднепровья в первой половине 1 тысячелетия н.э. = Slavs in the Dnieper region in the first half of the first millennium A.D. / Р.В.Терпиловский; Instytut archeologii UMCS, Moesgard museum; Pod red. A.Kokowskiego. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu M.Curie-Sklodowskiej, 2004. – 232s. : ill. – (Monumenta studia gothica / Katedra archeologii UMCS; Red.: Claus von Carnap-Bornheim ; 3). – ISBN 83-227-2341-5
1208802
   Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период.. – К., 1990. – 484с.
1208803
  Греков Б.Д. Славяне, возникновение и развитие Киевского государства / Б.Д. Греков. – М., 1946. – 60с.
1208804
  Федорова М.В. Славяне, мордва и анты. / М.В. Федорова. – Воронеж, 1976. – 87с.
1208805
  Мансветова Е.Н. Славянизм в русском литературном языке XI-XX веков: уч. пособие / Е.Н. Мансветова. – Уфа, 1990. – 74с.
1208806
  Замковв В.В. Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке ХVIII в. / В.В. Замковв. – Ленинград : Наука, 1975. – 223с.
1208807
  Фоменко Е.Г. Славянизмы в "Поминках по Финнегану" Джеймса Джойса : монография / Е.Г. Фоменко ; Классич. приват. ун-т. – Запорожье : Классический приватный университет, 2017. – 223, [1] с. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 209-218. – ISBN 978-966-97671-5-VIII
1208808
  Фоменко Е.Г. Славянизмы в панъязыковом художественном дискурсе "Поминок по Финнегану" Джеймса Джойса // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-60. – Бібліогр.: С. 59-60. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1208809
  Станилов С. Славяните в първото царство / С. Станилов. – Варна : Георги Бакалов, 1986. – 128 с.
1208810
  Коротаев В.В. Славянка / В.В. Коротаев. – М, 1972. – 112с.
1208811
   Славяно-балканские исследования : историография и источниковедение : cборник статей и материалов. – Москва : Наука, 1972. – 390 с. – Библиогр.: с. 387
1208812
  Паисий Хилендарски Славяно-българска история / Паисий Хилендарски; Предад. на съвремен. език от Петър Динеков. – София : Български писател, 1980. – 205с. – (Българска литературна класика)
1208813
  Матвеева Л.В. Славяно-византийские отношения в трудах В.И. Григоровича // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-18. – ISSN 1608-0599
1208814
   Славяно-волошские связи.. – Кишинев, 1978. – 242с.
1208815
   Славяно-германские исследования.. – М., 1963. – 444с.
1208816
   Славяно-германские культурные связи и отношения.. – М., 1969. – 368с.
1208817
  Мартынов В.В. Славяно-германские лексические взаимодействие древнейшей поры / В.В. Мартынов. – Минск, 1963. – 250с.
1208818
   Славяно-германские отношения.. – М., 1964. – 296с.
1208819
   Славяно-молдавские летописи ХУ-ХУІ вв.. – М., 1976. – 152с.
1208820
   Славяно-молдавские связи и ранние этапы этнической истории молдаван. – Кишинев, 1983. – 175с.
1208821
  Веселовский А.Н. Славяно-романские повести / Исследование А.Н. Веселовского // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 18 с.
1208822
  Чебан С.Н. Славяно-румынский словарь библиотеки Московского Общества Истории и Древностей Россыйских № 240 / С.Н. Чебан. – Варшава : Тип. Варшавского Ученого Округа, 1914. – 16 с.
1208823
  Срезневский И.И. Славяно-русская палеография XI — XIV вв. : лекции, читанные в Императорском Санкт-Петербургском университете в 1865-1880 гг. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашова, 1885. – VIII ; 261 с.; ил.
1208824
   Славяно-русская этнография. – Л., 1973. – 109с.
1208825
   Славяно-русские древности Днепровского Левобережья : материалы конфереции, посвященной 75-летию со дня рождения К.Ф. Сокола / Курский гос. ун-т, Комитет по культуре администрации Курской обл., Курский гос. обл. музей археологии, Центр археологических исслед. (г. Курск) ; [под ред. В.В. Енукова]. – Курск : Курский государственный университет, 2008. – 204 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88313-587-2
1208826
  Кобяк Н.А. Славяно-русские рукописи / Н.А. Кобяк, И.В. Поздеева. – М, 1986. – 134с.
1208827
   Славяно-русские рукописи XIII - XVII вв.. – Москва, 1964. – 104с.
1208828
   Славяно-русские рукописи XV-XVI веков / Кобяк Н.А., Поздеева И.В. – Москва, 1981. – 224с.
1208829
  Преображенский В.С. Славяно-русский скитский Патерик : Опыт историко-библиографического исследования / В.С. Преображенский. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1909. – VIII, 258, III с.
1208830
  Дашкевич Н.П. Славяно-русский Троян и римский император Траян // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С.217-249
1208831
  Гейсман П. Славяно-турецкая борьба 1876-77-78 гг. и ее значение в истории развития восточного вопроса : мысли, воспоминания и впечатления / П. Гейсман. – С.-Петербург : Типография Тренке и Фюсно
Ч. 2, кн. 1, с 5-ю планами и картами : Русско-турецкая война 1877-78. – 1889. – 218 с.
1208832
  Паисий Хилендарски Славянобългарска история : Под редакцията на Петър Динеков / Паисий Хилендарски. – Четвърто издание. – София : Хемус, 1945. – 126 с., С. 131
1208833
  Паисий Хилендарски Славянобългарска история : Под редакцията на Петър Динеков / Паисий Хилендарски. – София : Медицина и физкультура, 1959. – 132 с.
1208834
  Хилендарски П. Славянобългарска история / П. Хилендарски. – София : Медицина и физкультура, 1959. – 132 с.
1208835
   Славяновдение и балканистика в зарубежных странах.. – М., 1983. – 335с.
1208836
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1/6. – 1995
1208837
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 1996
1208838
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 1996
1208839
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 1996
1208840
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 1996
1208841
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 1996
1208842
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 1996
1208843
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 1997
1208844
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 1997
1208845
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 1997
1208846
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 1997
1208847
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 1997
1208848
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 1997
1208849
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 1998
1208850
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 1998
1208851
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 1998
1208852
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 1998
1208853
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 1998
1208854
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 1998
1208855
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 1999
1208856
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 1999
1208857
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 1999
1208858
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 1999
1208859
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 1999
1208860
   Славяноведение. – Москва. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 1999
1208861
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2000
1208862
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2000
1208863
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2000
1208864
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2000
1208865
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2000
1208866
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2000
1208867
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2001
1208868
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2001
1208869
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2001
1208870
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2001
1208871
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2001
1208872
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2001
1208873
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2002
1208874
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2002
1208875
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2002
1208876
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2002
1208877
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2002
1208878
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2002
1208879
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2003
1208880
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2003
1208881
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2003
1208882
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2003
1208883
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2003
1208884
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2003
1208885
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2004
1208886
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2004
1208887
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2004
1208888
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2004
1208889
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2004
1208890
   Славяноведение. – Москва, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2004
1208891
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2005
1208892
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2005
1208893
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2005
1208894
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2005
1208895
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2005
1208896
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2005
1208897
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2006
1208898
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2006
1208899
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2006
1208900
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2006
1208901
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2006
1208902
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2006
1208903
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2007
1208904
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2007
1208905
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2007
1208906
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2007
1208907
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2007
1208908
   Славяноведение. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2007
1208909
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2008
1208910
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2008
1208911
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2008
1208912
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2008
1208913
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2008
1208914
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2008
1208915
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2009
1208916
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2009
1208917
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2009
1208918
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2009
1208919
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2009
1208920
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2009
1208921
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2010
1208922
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2010
1208923
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2010
1208924
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2010
1208925
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2010
1208926
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2010
1208927
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2011
1208928
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2011
1208929
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2011
1208930
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2011
1208931
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2011
1208932
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2011
1208933
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2012
1208934
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2012
1208935
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2012
1208936
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2012
1208937
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2012
1208938
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2012
1208939
   Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2013
1208940
   Славяноведение / Росс. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2013
1208941
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2013
1208942
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2013
1208943
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2013
1208944
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2013
1208945
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2014
1208946
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1208947
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1208948
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1208949
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2014
1208950
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1208951
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1208952
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1208953
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1208954
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1208955
   Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
№ 6. – 2015. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1208956
   Славяноведение в 1901 году : систематический указатель трудов по языкознанию, литературе, этнографии и истории. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1903. – XXII, 236 с.
1208957
   Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь. – Москва : Наука, 1979. – 430 с.
1208958
   Славяноведение в дореволюционной России : изучение южных и западных славян / В.А. Дьяков, С.Б. Бернштейн, В.П. Гудков, Л.П. Лаптева, А.С. Мыльников, С.В. Смирнов; [Дьяков В.А., Бернштейн С.Б., Гудков В.П. и др.] ; отв. ред. Д.Ф. Марков, В.А. Дьяков ; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва : Наука, 1988. – 414, [1] с. – ISBN 5-02-009893-0
1208959
   Славяноведение и балканистика в странах зарубежной Европы и США. – Москва, 1989. – 199с.
1208960
   Славяноведение и балканистика за рубежом.. – М., 1980. – 199с.
1208961
  Бойко И.А. Славяногорск : Справочник -путеводитель / И.А. Бойко. – Донецк : Донбасс, 1965. – 48с.
1208962
  Бойко И.А. Славяногорск / И.А. Бойко. – Донецк, 1967. – 59с.
1208963
  Дедов В.Н. Славяногорск : путеводитель / В.Н. Дедов. – 2-е изд. – Донецк : Донбас, 1988. – 92с.
1208964
  Дедов В.Н. Славяногорский историко-архитектурный заповедник / В.Н. Дедов, А.Б. Дашевский. – Донецк, 1986. – 38с.
1208965
  Белаш Б.Ф. Славяногорье / Б.Ф. Белаш. – Донецк, 1980. – 78с.
1208966
   Славяноска филология.. – София
Т. 1. – 1963. – 398 с.
1208967
   Славяноска филология.. – София
2. – 1963. – 364с.
1208968
  Антюхов А.В. Славянофил ли Тютчев? / А.В. Антюхов, А.Л. Голованевский // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  В статье подняты вопросы о философско-мировоззренческой принадлежности Тютчева. Наименования "славянофил", "славянофильство", "западник", "народник" и им подобные в процессе длительной идеологической борьбы не смогли приобрести подлинно научной ...
1208969
  Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе / Е.А. Дудзинская. – М, 1983. – 272с.
1208970
  Смирнов В.Н. Славянофилы и евразийцы : (вторая половина 19 - начало 20 вв.): учебное пособие / В.Н. Смирнов. – Харьков : Парус, 2007. – 360 с. – ISBN 966-8482-23-9
1208971
  Китаев В.А. Славянофилы и западники на рубеже 1850-1860-х годов : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Китаев В.А. ; АН СССР , Ин-т истории СССР , Ленингр. отделение. – Ленинград, 1980. – 37 с.
1208972
  Кулешов В.И. Славянофилы и русская литература / В.И. Кулешов. – Москва, 1976. – 288 с.
1208973
  Попов В. Славянофилы и русские писатели. / В. Попов, 1988. – 238 с.
1208974
  Каплин А.Д. Славянофилы об особенностях просвещения России и о значении университетов для русской истории // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 95-101. – ISBN 966-544-344-5
1208975
  Пирожкова Т.Ф. Славянофильская журналистика / Т.Ф. Пирожкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1997. – 218, [3] с. – Указ. имен.: с. 214-219. – Библиогр. в примеч.: с. 175-207. – ISBN 5-211-03555-0
1208976
  Цимбаев Н.И. Славянофильство / Н.И. Цимбаев. – Москва, 1986. – 269с.
1208977
  Линицкий П.И. Славянофильство и либерализм : Опыт систематического обозрения того и другого / [соч.] П. Линицкого. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – [2], IV, 256 с. – Отд. оттиск из журн.: Труды Киевской духовной академии. 1882. - Экз. в разных тип. переплетах


  Экз. № 135227 имеет 2 печати: военную нем. окупации и Библиотеки Митрополита Флавиана Экз. № 177142 подпись на тит. л.: Оглоблин
1208978
  Звездина Е.В. Славянофильство как парадигма социального развития России в условиях глобализации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 2. – С. 49-56. – ISSN 0235-1188
1208979
  Панов И. Славянофильство как философское учение : (историко-философский очерк) / Илья Панов // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 67 с.
1208980
  Флоринский Т. Славянофильство Т.Г.Шевченка / Проф. Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Ун-та св. Владимира, АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1906. – [2], 28 с. – Отд. отиск из: Университетские известия. 1906, № 8
1208981
  Клочков Ю.А. Славянск. Справочник-путеводитель. / Ю.А. Клочков. – Донецк, 1965. – 46с.
1208982
   Славянска археология и етнография в Съветския Съюз.. – София, 1947. – 168с.
1208983
   Славянска филология.. – София
3. – 1963. – 348с.
1208984
   Славянска филология.. – София
4. – 1963. – 428с.
1208985
   Славянска филология.. – София
5. – 1963. – 324с.
1208986
   Славянска филология.. – София
6. – 1965. – 178с.
1208987
   Славянска филология.. – София
7. – 1965. – 408с.
1208988
   Славянска филология.. – София
8. – 1965. – 288с.
1208989
   Славянска филология.. – София
9. – 1968. – 210с.
1208990
   Славянска филология.. – София
10. – 1968. – 178с.
1208991
   Славянска филология.. – София
11. – 1968. – 290с.
1208992
   Славянска филология.. – София
16. – 1978. – 414 с.
1208993
   Славянская историография и археография.. – М., 1969. – 280с.
1208994
   Славянская историография.. – М., 1966. – 282с.
1208995
   Славянская историческая и этимологическая лексикография (1970-1980 гг.): итоги и перспективы.. – М., 1986. – 263с.
1208996
   Славянская лексикография и лексикология.. – М., 1966. – 312с.
1208997
   Славянская лингвистическая терминология. – К., 1984. – 152с.
1208998
   Славянская филология. – М.
1. – 1958. – 375с.
1208999
   Славянская филология. – М.
2. – 1958. – 420с.
1209000
   Славянская филология. – М.
3. – 1958. – 391с.
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,