Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1188001
  Вовк В. "Римський клуб" сприятиме підписанню Угоди про Асоціацію між Україною та Євросоюзом // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 17/23 жовтня (№ 41). – С. 5


  Із 19 до 21 верес. у столиці Канади м. Оттава відбулися Річні Збори та Конференція всесвітньої організації "Римський клуб", що об"єднує політ. діячів, економістів, науковців, бізнесменів, чільних службовців міжнар. організацій, колишніх голів держав та ...
1188002
  Астаф"єв О.Г. "Римські діяння" в українському літературному процесі XVII-ХVIII ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 3-13


  У статті розкрито рецепцію в Україні найпопулярнішої пам’ятки середньовічної літератури «Римські діяння» (Gesta Romanorum). Проаналізовано українські переклади збірника, описано різні списки, прокоментовано запозичення з нього у житіях святих, творах ...
1188003
  Федоренко М.Ю. "Римські оповідання" Альберто Моравіа у перекладах І. Корунця та І. Труша // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 327-333


  Статтю присвячено аналізу оповідань Альберто Моравіа, перекладених І. Корунцем та І. Трушем Досліджено основні прийоми та перекладацькі трансформації, використані при перекладі. Статья посвящается анализу рассказов Альберто Моравиа в переводах И. ...
1188004
  Корсак К. "Ринковізація" освіти - хибний шлях у майбутнє / К.Корсак // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 3-9. – ISSN 1562-529Х
1188005
  Путуридзе Г.В. "Рисале" Кочи-бея Гориджели как источник по социально-экономической истории Турции. : Автореф... канд. ист.наук: / Путуридзе Г.В.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 28 с.
1188006
  Акопов В.Ф. Римские идиллии. Библейские бурлески. Рыжая книга : моей дочери Ольге / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2007. – 135, [1] с. – Название обл.: Рыжая книга
1188007
  Кропоткин В.В. Римские импортные изделия в Восточной Европе // Археология СССР : Свод археологичесих источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1970. – Д1-27 : Римские импортные изделия в восточной Европе (II в. до н.э. - V в. н.э.) / Кропоткин В.В. – С. 1-280
1188008
  Синклер Э. Римские каникулы / Э. Синклер. – Москва ; Ленинград, 1933. – 292 с.
1188009
   Римские каникулы : Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 144-148 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1188010
  Придик Е.М. Римские монеты : Объясн. текст к таблице III в / Сост. табл. и текст Е.М. Придик, хранитель Имп. Эрмитажа и прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Издание С.О. Цыбульский, 1902. – 46 с. : ил. – (Иллюстрации быта древних греков и римлян в таблицах / Сост. С.О. Цыбульский, преп. Имп. Николаев. Царскосел. и III С.-Петерб. гимназий)
1188011
  Ранке Л. Римские папы в последние четыре столетия : в 2 т. / соч. Леопольда Ранке. – 2-е изд., измен. и доп., по нем. 1874 г. ... [в анот.]. – Санкт-Петербург : Тип. Скарятина
Т. 1. – 1874. – [4], XII, 549 с. – Без ориг. обл.


  ... ст. авт. о Ватикан. соборе
1188012
  Ранке Л. Римские папы в последние четыре столетия : в 2 т. / соч. Леопольда Ранке. – 2-е изд., измен. и доп., по нем. 1874 г. ... [в анот.]. – Санкт-Петербург : Тип. Скарятина
Т. 2. – 1874. – 520, [2], 52, [4] с. – Без ориг. обл.


  ... ст. авт. о Ватикан. соборе
1188013
  Ранке Л. Римские Папы, их церковь и государство в XVI и XVII столетиях : сочинение / Л. Ранке. – С. Петербург : В типографии Отдельного Корпуса Внутр. Стражи
Кн. 5, 6; Кн.7, 8. – 1847. – [8] с., 360 с., [6] с., 433 с.
1188014
  Радецкий С., Соколов В. Римские писатели в биографиях и образцах. / сост. С.Радецкий, В.Соколов. – Москва : Печатня С.П. Яковлева
ч.1 : Прозаики. – 1893. – 545 с.
1188015
  Полонская К.П. Римские поэты эпохи принципата Августа. / К.П. Полонская. – Москва, 1963. – 107с.
1188016
  Моравиа А. Римские рассказы / А. Моравиа. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 447с.
1188017
  Сидельников О.В. Римские рассказы / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1962. – 79с.
1188018
  Моравиа А. Римские рассказы / А. Моравиа. – Москва : Правда, 1987. – 637с.
1188019
  Арагон Л. Римские свидания : рассказы : пер. с фр. / Луи Арагон ; сост. и предисл. Т. Кудрявцевой. – Москва : Известия, 1984. – 171 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
1188020
   Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – Москва : Республика, 1995. – 463 с. – (Б-ка этической мысли). – ISBN 5-25-02462-9
1188021
  Дьяченко Н.В. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий : опыт прочтения : монография / Николай Дьяченко. – Харьков : Савчук О.О., 2014. – 154, [1] с. – Рез. англ. – Библиогр.: c. 152. – ISBN 978-966-2562-52-1
1188022
  Гете И.В. Римские элегии / И.В. Гете. – Москва-Л., 1933. – 87с.
1188023
  Гете И.В. Римские элегии / И.В. Гете. – Москва, 1982. – 359с.
1188024
  Лапшин И.И. Римский-Корсаков / И.И. Лапшин. – Пб., 1922. – 74 с.
1188025
  Абрамова А.А. Римский-Корсаков : киносценарий / А.А. Абрамова, Г.Л. Рошаль. – Москва : Госкиноиздат, 1952. – 99 с. – (Библиотека кинодраматургии)
1188026
   Римский-Корсаков. – М., 1953. – с.
1188027
   Римский-Корсаков : исследования, материалы, письма. – Москва : Академия наук СССР
Т. 1. – 1953. – 416 с.
1188028
  Черный О.Е. Римский-Корсаков / О.Е. Черный. – Москва, 1959. – 312с.
1188029
  Соловцов А.А. Римский-Корсаков / А.А. Соловцов. – М., 1960. – 312с.
1188030
  Кунин И.Ф. Римский-Корсаков / И.Ф. Кунин. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 240 с.
1188031
  Полевая М.И. Римский-Корсаков в Петербурге / М.И. Полевая. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 238 с.
1188032
  Янковский М.О. Римский-Корсаков и революция 1905 г. / М.О. Янковский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 132 с.
1188033
  Евсеев С.В. Римский-Корсаков и русская народная песня / С.В. Евсеев. – Москва : Музыка, 1970. – 174 с.
1188034
  Кваренги О. Римский-Корсаков, просто Ника // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 6. – С. 12-21


  Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) - русский композитор, педагог, дирижёр, общественный деятель, музыкальный критик; участник "Могучей кучки". Среди его сочинений - 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, ...
1188035
  Глебов И. Римский-Корсаков. Опыт характеристики / И. Глебов. – Птгр., 1922. – 63 с.
1188036
  Алесксвская О.Б. Римский аграрный вопрос в русской историографии XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Алесксвская О. Б.; Алексовская О. Б.; МГУ им. Ломоносова, ист. фак. – Москва, 1951. – 12 с.
1188037
  Зелов Д. Римский акведук на берегах Яузы // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 50-71. – ISSN 1812-867Х
1188038
  Токарев А. Римский император и греческий герой: самопрезентация Цезаря Августа среди римской аристократии // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-57. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматривается самопрезентация императора Августа как греческого героя Ореста. In the article the author considers a representation of the emperor Augustus as Greek hero Orestes.
1188039
  Михельбертас М.М. Римский импорт в Литве. : Автореф... канд. ист.наук: / Михельбертас М.М.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 29л.
1188040
  Ошеров С.А. Римский исторический эпос эпохи Республики и его традиции в "Энеиде" Вергилия : Автореф... Канд.филол.наук: / Ошеров С.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1959. – 20л.
1188041
  Кулаковский Ю.А. Римский календарь. [Рецензия] : Der Romische Kalender Von Otto Ernst Hartmann: Aus Dem Nachlasse Des Verfassers... 1882. – [Киев] : [В унив. тип.], 1883. – 18 с. – Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Университетские известия 1883, февр., с.45-62
1188042
  Толстой Д.А. Римский католицизм в России : историческое исследование графа Дмитрия А. Толстогов : [в 2 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. В.Ф. Демакова
Т. 1. – 1876. – VIII, 538 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1188043
  Толстой Д.А. Римский католицизм в России : историческое исследование графа Дмитрия А. Толстогов : [в 2 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. В.Ф. Демакова
Т. 2. – 1876. – VIII, 438, 139 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1188044
  Загурская Н. Римский клуб и его деятельность / Н. Загурская, Р.А. Язынина // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.109-110
1188045
  Фюстель де Куланж Н. Римский колонат / Фюстель де-Кулана ; пер. [с фр.] под ред. и с предисл. И.М. Гревса. – Санкт-Петербург : Тип. Статюлевича, 1908. – XXV, 197, [1] с.
1188046
  Адольф А.В. Римский мир в картинках : начал. латин. хрестоматия с предвар. упражнениями, вокабуларием, грамматикой и словарем / сост.: А.В. Адольф, С.И. Любомудров. – 3-е изд. – Москва : К.И. Тихомиров
Ч. 1. – 1903. – 175 с. : ил., карт. – Загл. на рус. и лат. яз.
1188047
  Адольф А.В. Римский мир в картинках : начал. латин. хрестоматия с предвар. упражнениями, вокабуларием, грамматикой и словарем / сост.: А.В. Адольф, С.И. Любомудров. – 2-е изд. – Москва : К.И. Тихомирова
Ч. 2. – 1904. – IV, 162 с. : ил., карт. – Загл. на рус. и лат. яз.
1188048
  Адольф А.В. Римский мир в картинках : : Начал. латин. хрестоматия с предвар. упражнениями, вокабуларием, грамматикой и словарем / сост.: А.В. Адольф, С.И. Любомудров. – 5-е изд. – Москва : К.И. Тихомиров
Ч. 1, 2. – 1907. – 160 с. : ил., карт. – Загл. на рус. и лат. яз.
1188049
  Чертков В.Г. Римский мудрец Эпиктет, его жизнь и учение / В.Г. Чертков. – М., 1991. – 96с.
1188050
  Исаева И.А. Римский принципат в трактовке Тацита // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 150-156. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1188051
  Бритова Н.Н. и др. Римский скульптурный портрет / Н.Н. и др. Бритова. – М., 1975. – 404с.
1188052
  Соколов Г.И. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени / Г.И. Соколов. – Москва, 1983. – 154 с.
1188053
  Ведерникова О.Н. Римский статут Международного уголовного суда: критический анализ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 5. – С. 70-78. – ISSN 0132-0769
1188054
  Жидков С.Н. Римский трибун / С.Н. Жидков. – Москва, 1976. – 240с.
1188055
  Иоанн Павел ІІ Римский триптих : Поэзия // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 106-117. – ISSN 1130-6545
1188056
  Скубетов М.И. Римский фамильный склеп II-IV в. по Р. Хр., открытый в Херсонесе в 1907 г. : с тремя таблицами рисунков / М.И. Скубетов. – Симферополь : Тип. Тавр. Губ. Земства, 1911. – 12 с. – Оттиск из № 45-го Известий Таврической Ученой Архивной Коммиссии
1188057
  Гарбовский А.И. Римский эмфитевзис как вещное право / А.И. Гарбовский, Л.В. Щенникова // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 99-105. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
1188058
  Попов А.И. Римско-католический костел, называемый каплицею, при Ровенском реальном училище в связи с польским вопросом в Юго-Западном крае : Историческая записка, составленная по поручению Попечителя Киевского Учебного Округа т. с. А.Н. Деревицкого преподавателем Ровенского реального училища А.И. Поповым / А.И. Попов. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнарев и К., 1914. – 108 с.
1188059
  Головко И.Д. Римско-парфянские политические взаимоотношения в I в. до н.э. : Автореф... кандид. ист.наук: / Головко И.Д.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1952. – 16 с.
1188060
  Аксенова О.В. Римско-правовая категория "iustitia": историко-лингвистическое осмысление // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 9-13. – ISSN 1812-3805


  В предлагаемой статье рассматривается римско-правовая категория справедливости, являющаяся онтологической и аксиологической основой права. В статье применен историко-лингвистический анализ, с помощью которого исследованы основополагающие принципы ...
1188061
  Бубнов Н.М. Римское вече накануне падения республики : Публичная лекция в пользу голодающих, читанная проф. Бубновым в Унив. Св. Владимира, 25 марта 1892. – [Киев] : б. и., 1892. – [2], 32 с. – Отд оттиск: Киевские университетские известия, 1892, № 5


  []
1188062
  Виллемс П. Римское государственное право : сочинение П. Виллемса / Пер. с фр. (с 5-го изд.), чл. Киев. отд. О-ва клас. филологии педагогики ; под ред. П. Н. Бодянского. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира
Вып. 1. – 1888. – XV, 434 c. – Отт. из "Циркуляра по упр. Киев. учеб. окр.". – Библиогр. в примеч..
1188063
  Виллемс П. Римское государственное право : сочинение П. Виллемса / Пер. с фр. (с 6-го изд.), чл. Киев. отд. О-ва клас. филологии педагогики ; под ред. П. Н. Бодянского. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира
Вып. 2. – 1890. – XIII, [1] c., c. 435 - 797. – Отт. из "Циркуляра по упр. Киев. учеб. окр.". - Указ. лат. терминов: с. 763 - 797. – Библиогр. в примеч..
1188064
  Кулаковский Ю.А. Римское государство и его армия в их взаимоотношении и историческом развитии : Публичная лекция, читанная в собрании Киевского отделения Императорского Военнно-исторического общества 15 марта 1909 г. / Юлиан Кулаковский. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. уделов, 1909. – 27 с. – Отд. оттиск: Военный сборник, издаваемый по Высочайшему повелению, СПб., 1909. - Экз № 388169 дефектный, отсут. с. 16-27. – Библиогр.: с. 27
1188065
  Рождественский Н. Римское гражданское право,изложенное (по Маккельдею). – Санкт-Петербург : Тип-я Карла Крайя
1 : Содержит краткую Историю и общую часть Римского Гражданского Права,изданный иждивением Владимира Андреевича Молчанова. – 1829. – 528с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1188066
  Сестон В. Римское гражданство. / В. Сестон. – М, 1970. – 12с.
1188067
   Римское искусство и культура. – Кельн, 1984. – 176с.
1188068
  Олийнык Т.И. Римское красноречие III-I вв. до н. э. включая Цицерона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Олийнык Т.И. ; КГУ. – Киев, 1971. – 21 с.
1188069
  Шерцль Р.И. Римское монетное дело / Сост. Ричард Шерцль, д. чл. Моск. нумизмат. о-ва. – Харьков : Тип. Адольф Дарре, 1893. – VIII, 210 с., 10 л. ил.
1188070
  Егоров А.Б. Римское народное собрание. Правовой статус и властные полномочия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 59-72. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1188071
  Межерицкий Яков Юрьевич Римское общество в произведениях Сенеки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Межерицкий Яков Юрьевич; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 24л.
1188072
  Межерицкий Яков Юрьевич Римское общество времени Сенеки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Межерицкий Яков Юрьевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
1188073
  Косарев А.И. Римское право / А.И. Косарев. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 157 с.
1188074
  Бартошек М. Римское право / М. Бартошек. – М., 1989. – 447с.
1188075
  Новицкий И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий; МГУ;Центр обществ.наук. – Изд.6-е,стереотип. – Москва : Теис, 1996. – 245с. – ISBN 5-7218-0025-9
1188076
  Новицкий И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий. – Москва : Теис, 1998. – 245с. – ISBN 5-86409-002-6; 5-7218-0025-9
1188077
  Омельченко О.А. Римское право : Учебник для студ.высших учеб.заведений, обуч.по спец.и направлениям "Юриспруденция" / О.А. Омельченко. – 2-е изд.,исправ.и доп. – Москва : Тон-Остожье, 2000. – 208с. – ISBN 5-86095-199-Х
1188078
  Пухан И. Римское право : базовый учебник / И. Пухан, Поленак-Акимовская; МГУ им.М.В.Ломоносова. Юридический факультет;Под ред. В.А. Томсинова. – Москва : Зерцало, 2000. – 434с. – ISBN 5-8078-0040-0
1188079
  Новицкий И.Б. Римское право : учебник / И.Б. Новицкий. – Москва : Волтерс Клувер, 2009. – VIII с., 296 с. – ISBN 978-5-466-00440-3
1188080
  Пейзак Р.И. Римское право об основаниях континентальной правовой традиции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 10 (88). – С. 71-78. – ISSN 1812-8696
1188081
  Маккензи Томас Римское право сравнительно с законами уголовными, гражданскими и судопроизводством Франции, Англии и Шотландии / Соч. лорда Маккензи, одного из судей Ассиз. палаты в Шотландии ; Пер. с англ. – Москва : Титул и сорочка печ. в тип. Ф. Иогансон у Кр., 1874. – LII, 422 с. – Библиогр.: "Цитированные авторы" (с. XLVI-LI)
1188082
  Маккензи Томас Римское право сравнительно с законами Франции, Англии и Шотландии / Соч. лорда Маккензи, одного из судей Ассиз. палаты в Шотландии ; Пер. с англ. – Москва : В тип. Л.И. Степановой, 1864. – LII, 421 с. – Библиогр.: "Цитированные авторы" (с. XLVI-LI)
1188083
  Кузищин В.И. Римское рабовладельческое поместье. II в. до н.э. - I в. до н.э. / В.И. Кузищин. – Москва : Издательство Московского университета, 1973. – 254 с.
1188084
   Римское частное право. – Москва, 1948. – 583с.
1188085
  Новицкий И.Б. Римское частное право / И.Б. Новицкий. – М, 1948. – 230с.
1188086
  Ченцов Н.В. Римское частное право : учебное пособие / Н.В. Ченцов ; Гос. комитет Российской Федерации по высшему образованию ; Тверской гос. ун-т. – Тверь : Тверской гос. ун-т, 1995. – 94 с.
1188087
  Дождев Д.В. Римское частное право : Учебник / Д.В. Дождев; Под ред. В.С. Нерсесянца. – Москва : ИНФРА-М - НОРМА, 1996. – 704 с. – ISBN 5-89123-035-6; 5-86225-277-0
1188088
   Римское частное право / И.С. Перетерский, В.А. Краснокутский, Е.А. Флейшиц, И.С. Розенталь, И.Б. Новицкий; Под ред. И.Б.Новицкого и И.С.Перетерского. – Москва : Новый Юрист, 1997. – 512с. – ISBN 5-7969-0012-9
1188089
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов / Д.В. Дождев; под ред. В.С. Нерсесянца. – Москва : Инфра М-Hорма, 1997. – 704 с. – ISBN 5-89123-035-6, 5-86225-277-0
1188090
  Черниловский З.М. Римское частное право : Элементарный курс / З.М. Черниловский. – Москва : Новый Юрист, 1997. – 224с. – ISBN 5-7858-0027-6
1188091
  Косарев А.И. Римское частное право : Учебник для вузов / А.И. Косарев. – Москва : Закон и право. ЮНИТИ, 1998. – 254с. – ISBN 5-238-00014-6
1188092
   Римское частное право. – Москва : Юристъ, 1999. – 512с. – ISBN 5-7975--0154-6
1188093
   Римское частное право : Учебник. – Москва : Юриспруденция, 1999. – 512с. – ISBN 5-8401-0019-6
1188094
  Дождев Д.В. Римское частное право : Учебник для вузов / Д.В. Дождев; Под ред. В.С.Нерсесянца;Ин-т государства и права РАН.Академический правовой университет. – 2-е изд., измененное и допол. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 784 с. – ISBN 5-89123-382-7; 5-16-000083-6
1188095
  Дождев Д.В. Римское частное право : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец. "Юриспруденция" / Д.В. Дождев; Ин-т госуд. и права РАН; Акад. правовой ун-тет; Под ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2000. – 784 с. – ISBN 5-89123-382-7
1188096
   Римское частное право : Учебное пособие / И.С. Перетерский, В.А. Краснокутский, И.Б. Новицкий, С И. Розенталь, Е.А. Флейшиц; Под ред. И.Б. Новицкого. – Москва : Юриспруденция, 2000. – 448с. – ISBN 5-8401-0063-3
1188097
  Дождев Д.В. Римское частное право : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Д.В. Дождев; Ин-т госуд. и права РА наук; Академич. правовой ун-тет; Под ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2003. – 784 с. – ISBN 5-89123-382-7
1188098
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Юриспруденция" / Д.В. Дождев ; под общ. ред. В.С. Нерсесянца ; Ин-т государства и права РАН ; Академич. правовой ун-т. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2004. – 765, [1] с. – Библиогр.: с. 682-715. – ISBN 5-89123-382-7
1188099
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для студ. высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Д.В. Дождев; Ин-т госуд. и права РА наук; Академич. правовой ун-тет; под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2005. – 784 с. – ISBN 5-89123-382-7
1188100
   Римское частное право : учебник. – Москва : Юриспруденция, 2006. – 441, [1] с. – ISBN 5-9516-0094-4
1188101
   Римское частное право : учебник / Краснокутский В.А. [и др.] ; под ред. И.Б.Новицкого, И.С. Перетерского. – Москва : Волтерс Клувер, 2010. – XII c., 596 с. – ISBN 978-5-466-00460-1
1188102
  Крутевич В. Римська військова присутність в Херсонесі: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 406-408. – ISBN 978-966-171-795-3
1188103
  Кузовков В. Римська дипломатія у відносинах з Іраном у часи правління Юстиніана І (527-565) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 122-130. – ISSN 1998-4634
1188104
  Недашковська В.В. Римська елегія, її історія та розвиток. Елегії Ті Булла // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 47-51
1188105
   Римська елегія. Галл, Тібулл, Проперцій, Овідій = Elegiae. G.Cornelii Galli, Albii Tibulli, Sexti Propertii, P. Ovidii Nasonis : елегії / Італійський ін-т культури в Україні ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; з латинської переклав А. Содомора ; [редактор М. Товкало]. – Львів : Літопис, 2009. – 578 с. – ISBN 978-966-7007-71-3


  “Римська елегія” – перше повне видання елегійних творів Ґалла, Тібулла, Проперція, Овідія (G. Cornelius Gallus, Albius Tibullus, Sextus Propertius, P. Ovidius Naso) в перекладі українською мовою.
1188106
  Жданович О.П. Римська імперія епохи Діоклетіана і Константина: основні тенденції розвитку політичної історії // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 138-148. – ISSN 2309-2262
1188107
  Андрусів У.Б. Римська конвенція: переваги і прогалини правової охорони прав організацій мовлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 200-205.
1188108
  Вортон Е. Римська лихоманка : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 200-208. – ISSN 0320 - 8370
1188109
  Брайчевський М.Ю. Римська монета на території України / М.Ю. Брайчевський; АН УРСР, Інститут археології. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 244с. : 10 с.іл.
1188110
  Вовк В.М. Римська правова дійсність і комедії Плавта // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-27
1188111
  Лук"янченко І.В. Римська республіка V - середини III ст. до н. е. Всесвітня історія. 6 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 40-46
1188112
  Соколов Б. Римська угода замість Версальської // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 202). – С. 5


  Про актуальність Першої світової війни, що закінчилася 100 років тому.
1188113
  Дячук Л. Римське визначення шлюбу у візантійському праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-32. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти лінгвістично-юридичної та історико-правової ідентифікації римського визначення шлюбу у візантійській правовій системі. В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты ...
1188114
  Підопригора О.А. Римське право : Підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 512 с. – ISBN 966-667-082-8
1188115
  Підопригора О.А. Римське право : Підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 512 с. – ISBN 966-667-082-8
1188116
  Підопригора О.А. Римське право : Підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с. – ISBN 966-667-082-8
1188117
  Підопригора О.А. Римське право : Підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 512с. – ISBN 966-667-082-8
1188118
  Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОНУ. – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 528с. – ISBN 978-966-667-331-5
1188119
  Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов ; М-во освіти і науки молоді та спорту України. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 525, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-667-541-8
1188120
  Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 525, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-667-613-2
1188121
  Гриценко І.С. Римське право в Університеті Святого Володимира / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. V-XLVIII. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
1188122
   Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
Кн. 1. – 2010. – XLVII, 478, [2] с. – Тексти рос. мовою. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено кращі зразки праць учених та викладачів університету Св. Володимира в галузі римського права. У першій книзі вміщено курси лекцій професорів К. Митюкова, Л. Казанцева, І. Покровського, Л. Петражицького, П. Соколовського та ін.
1188123
   Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
Кн. 2. – 2010. – 430, [1] с. – Тексти рос. мовою. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено кращі зразки праць учених та викладачів університету Св. Володимира в галузі римського права. У другій книзі вміщено праці правознавців Й. Покровського, І. Кістяківського, А. Митюкова, М. Каткова, В. Синайського, В. Карпеки та ін.
1188124
  Дебіньський А. Римське право і правова культура Польщі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 395-403. – ISSN 0132-1331
1188125
  Гринько С.Д. Римське право та його історичне значення / С.Д. Гринько, С.М. Голуб // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 342-350. – ISSN 2078-9165
1188126
  Кобилецький М. Римське право та утворення європейських університетів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 55-63. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено передумови утворення європейських університетів та вказано роль, яку у цьому процесі відігравало римське право. Проаналізовано процес зародження юридичної й освіти у Болонському університеті та в інших італійських і європейських ...
1188127
  Вовк В. Римське право через призму культурно-правової антропології (до постановки проблеми) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 60-63
1188128
  Галабурда Т. Римське право як джерело Австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 39-43
1188129
  Дроніков В.К. Римське приватне право / В.К. Дроніков. – Київ, 1961. – 198с.
1188130
  Харитонов Є.О. Римське приватне право : Конспект лекцій. Практикум / Є.О. Харитонов. – Харків : Одіссей, 2000. – 272с. – 34Римс Шифр дубл. – ISBN 966-7334-77-5
1188131
  Підопригора О.А. Римське приватне право : Академічний курс:Підручник для студ. юрид.спец.вузів / О.А. Підопригора. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : ІнЮре, 2001. – 440с. – ISBN 966-7752-13-5
1188132
  Калюжний Р.А. Римське приватне право : курс лекцій / Р.А. Калюжний. – Київ : Істина, 2005. – 144 с. – ISBN 966-7613-78-Х
1188133
  Трофанчук Г.І. Римське приватне право : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – Київ : Атіка, 2006. – 248 с. – ISBN 966-326-127-7
1188134
  Макарчук В.С. Римське приватне право : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.С. Макарчук. – Київ : Атіка, 2007. – 256 с. – ISBN 966-8074-51-3
1188135
  Ізарова І.О. Римське приватне право : навч. посібник для студентів ВНЗ / [І.О. Ізарова, Т.М. Вахонєва, Н.В. Павловська] ; за ред. канд. юрид. наук І.О. Ізарової. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 300, [2] с. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 298-300 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1647-44-1
1188136
  Орач Є.М. Римське приватне право : академічний курс : підручник для студ. вищих навч. закл. / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2012. – 390, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 382-385. – ISBN 978-966-313-461-1
1188137
  Макарчук В.С. Римське приватне право : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.С. Макарчук. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Атіка, 2012. – 255, [1] с. – Додатки: с. 249-253. – ISBN 966-8074-51-3
1188138
  Калюжний Р.А. Римське приватне право : підручник [для вищих навч. закладів] / Калюжний Р.А., Вовк В.М. ; [гол. ред. Гайдук Н.М.]. – Київ : Атіка, 2012. – 407, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 368-403. – Бібліогр.: с. 404-407. – ISBN 978-966-326-376-2
1188139
  Колосова К. Римське приватне право та його вплив на розвиток сучасного цивільного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 22-26
1188140
  Лещенко В. Римське та сучасне українське сімейне право (порівняльний аналіз) / В. Лещенко, А. Разінкова // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 26-32.
1188141
  Балабко О. Римське щастя Гоголя // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 138-145. – ISSN 0208-0710
1188142
  Балабко О. Римське щастя Миколи Гоголя // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 118-143. – ISSN 0208-0710
1188143
  Балабко О. Римське щастя Миколи Гоголя : Культурологічний проект часопису // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (988). – С. 36-39. – ISSN 0868-9644
1188144
  Коломієць О. Римський бетон // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 241-244. – ISBN 978-966-171-783-9
1188145
  Ситцевой В. Римський поет Marcus Valerius Martialis як автор неологізму "літературний крадій" / В. Ситцевой, Л. Мамчур // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 8-12. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1608-6422
1188146
  Андрусів В. Римський статут - пастка для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 36). – С. 3


  "У грудні 2018 року в Гаазі відбулася зустріч представників низки держав. Урочистість обстановки відповідала нагоді - 20-річчя підписання Римського статуту - правової основи Міжнародного кримінального суду. Очікуваним було б почути виступи про високі ...
1188147
   Римський Статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р. // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 73-122
1188148
  Грабовський С. Римський статут: реалії / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14 березня (№ 46). – С. 5


  Чи допоможуть міжнарожні суди Україні перемогти Росію?
1188149
  Іван Павло ІІ Римський триптих : медитації // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 334-346.
1188150
  Чичасова Н. Римські Канікули // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Історичний факультет. – С. 2


  Випускники спеціальності «Історія мистецтв» іст. ф-ту відвідали Рим.
1188151
  Онищук Я. Римські монети та їх значення у середовищі племен вельбарської культури // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Л. Войтович, Я. Онищук, Я. Погоральський [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 20-32. – ISSN 2078-6093
1188152
  Ляскоронський В. Римські монети, які знайдено на території м. Києва // Український музей / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. – Репр. перевид. 1927 р. – Київ : Фенікс, 2007. – Збірник 1 : / [ред. рада: В.М. Колпакова та ін. ; вступ. ст. та уклад. словника укр. музейників 1920-х рр. С.І. Білоконя ; підгот. тексту 1927 р., макет обкл. Л.Є. Демірської]. – С. 27-42. – (Пам"ятки історії. XX століття). – ISBN 978-966-651-498-4
1188153
  Ляскоронський В.Г. Римські монети, які знайдено на території м.Київа / В. Ляскоронський, проф. – Київ : Держтрест "Київ-Друк", 1927. – 16 с. – Окр.від. зі Збірника "Український музей", в.1, вид. Укрнауки У,С,Р,Р,


  На тит. арк. дарчий надпис Миколаю Михайловичу Ткаченко від автора
1188154
  Моравіа А. Римські оповідання / А. Моравіа. – К., 1974. – 240с.
1188155
  Сюндюков І. Римські щоденники українського націоналіста // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 11


  Записки та листи Євгена Онацького: до чого прагнула і як боролась ОУН 83 роки тому.
1188156
  Недавня О.В. Римсько-католицька Церква в Україні та патріотичне виховання // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 146-152. – ISBN 978-966-182-372-2
1188157
  Палладіна Т. Римсько-Католицька Церква у Києві / Тетяна Палладіна. – Київ : Київсько-Житомирська Дієцезія, 2002. – 108 с.
1188158
  Гайдулін О.О. Римсько-правова доктрина ius interpretatio: генезис буквального тлумачення правових норм та юридичних фактів // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 80-91
1188159
  Винсонно Шарлотт Римськое право : Рим // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 70-74 : Фото. – ISSN 1029-5828
1188160
   Римты : африканская лирика ХХ в. – М, 1978. – 380с.
1188161
   Римты атаки. – К, 1984. – 134с.
1188162
  Зубченко О.С. Ринoк зeмeль сiльськoгoспoдapськoгo пpизнaчeння в Укpaїнi: сучaсний стaн тa пpoблeми poзвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 15-23


  У стaттi poзглянутo мexaнiзм функцioнувaння pинку зeмeль сiльськoгoспoдapськoгo пpизнaчeння в Укpaїнi, мoжливi нaслiдки зняття мopaтopiю нa купiвлю-пpoдaж зeмель сільськогосподарського призначення. Oбгpунтoвaнa кoнцeпцiя пoдaльшoгo peфopмувaння ...
1188163
  Федоров В.П. Ринг "быков" и "медведей" / В.П. Федоров. – М., 1982. – 112с.
1188164
  Свиридов Г.И. Ринг за колючей проволокой: герои Бухенвальда : Роман / Г.И. Свиридов. – 7-е изд., доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 362с.
1188165
  Килимник С. Риндзівки // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 99, квітень : квітень. – С. 19-22
1188166
  Кравченко Ю. Ринкам природних монополій - ефективне регулювання // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
1188167
  Письменна У.Є. Ринки електричної і теплової енергії в Україні : структура, ціноутворення і регулювання / У.Є. Письменна ; НАНУ ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-02-5102-1
1188168
  Радзімовська С.Ф. Ринки капіталу: українська та світова практика, напрями розвитку та вдосконалення // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-66.
1188169
  Індутний В.В. Ринки культурних цінностей: порівняльний аналіз // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 19-27. – ISSN 2226-3209
1188170
  Попова А. Ринки небанківських фінансових послуг та їх інструменти // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 136-150. – ISSN 1026-9932
1188171
  Клименко О.В. Ринки небанківськихфінансових послуг України в умовах кризового стану економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 7 (656). – С. 33-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1188172
  Стаканов Р.Д. Ринки праці країн СНД: стан і перспективи інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 166-173


  Стаття присвячена аналізу еволюції ринків праці в регіоні СНД, дослідженню основних центрів притягання та еміграційних регіонів в рамках СНД, а також передумовам та перспективам поглиблення інтеграції регіонального ринку праці об"єднання.
1188173
  Осташко Т.О. Ринки сільськогосподарських товарів під впливом очікуваних змін торговельних режимів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 105-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1188174
  Ковальчук А.Т. Ринки спекулятивного капіталу: проблеми фінансово-правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ринки спекулятивного капіталу та визначено проблеми їх фінансово-правового регулювання. Speculative capital markets are determined and problems of there financially-legal adjusting are distinguished.
1188175
  Орлюк О. Ринки фінансових послуг як об"єкт фінансово-правового регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 149-158. – ISSN 1026-9932
1188176
  Ящук В.В. Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 115-121
1188177
  Кравець І.М. Ринки як організатори торгівлі // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 88-92. – ISBN 978-617-7605-90-3
1188178
  Мозенков О.В. Ринкова вартість компаній у системі захисту корпоративних прав держави : фінанси підприємств / О.В. Мозенков, В.В. Калюжний // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 82-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1188179
  Радзівіло І.В. Ринкова вартість як фінансовий індикатор оцінки ефективності управління інноваційним потенціалом підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 68-72. – ISSN 2306-6792
1188180
  Пластун О. Ринкова волатильність як один з індикаторів виникнення кризи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 16-20 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1188181
   Ринкова економіка. – К., 1997. – 64с.
1188182
   Ринкова економіка : бібліогрфічний покажчик. – Київ : Кн. палата України
за 1993 - 1996 р.р. – 1997
1188183
  Базилевич В.Д. Ринкова економіка : основні поняття і категорії: навчальний посібник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 263с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-390-2
1188184
  Енгстлер П. Ринкова економіка для бізнесменів-початківців / П. Енгстлер. – К., 1992. – 223с.
1188185
  Шпакович О. Ринкова економіка і демократичне суспільство в ОЕСР // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 30-31
1188186
  Свердан М.М. Ринкова економіка та засоби забезпечення ефективності її функціонування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 97-101
1188187
  Базилевич В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії : Навчальний посібник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – Київ : Знання, 2006. – 263с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-159-4
1188188
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса : Наука і техніка, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 14, вип. 2 (30). – 2015. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188189
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса : Наука і техніка, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 14, вип. 3 (31). – 2015. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188190
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 15, вип. 1 (32). – 2016. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188191
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 15, вип. 2 (33). – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188192
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 15, вип. 3 (34). – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188193
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : Наука і техніка, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 16, вип. 1 (35). – 2017. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188194
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : Наука і техніка, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 16, вип. 2 (36). – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188195
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 17, вип. 2 (39). – 2018. – 135, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188196
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 17, вип. 3 (40). – 2018. – 182, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188197
  Почерніна Н.В. Ринкова інфраструктура зовнішньо-економічних зв"язків України : Дис... канд.економ.наук: 08.01.01. / Почерніна Н.В.; КУ. – Київ, 1998. – 193л. – Бібліогр.:л.177-193
1188198
  Почерніна Н.В. Ринкова інфраструктура зовнішньоекономічних зв"язків України : 08.01.01: Дис. ... канд. економ. наук / Почерніна Н. В.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 193л.
1188199
  Почерніна Н.В. Ринкова інфраструктура зовнішньоекономічних зв"язків України. : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Почерніна Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1188200
  Герасимчук В.І. Ринкова інфраструктура та її вплив на ринок праці / В.І. Герасимчук; Укр. ін-тут соціальних досліджень. – Київ, 1999. – 33с. – ISBN 966-02-1404-9
1188201
  Бойчик І.М. Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 3 (20). – С. 34-41. – ISSN 2308-1988
1188202
  Маліч Л. Ринкова капіталізація акціонерних товариств та проблеми біржової торгівлі в Україні / Л. Маліч, О. Хасанова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 53-56. – ISSN 1728-9343
1188203
  Шевченко Н.В. Ринкова капіталізація акціонерних товариств: сутність, функції та проблеми управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 22-24
1188204
  Багацька К.В. Ринкова капіталізація компаній: світові та вітчизняні тенденції / К.В. Багацька, Б.І. Пюро // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 112-119. – ISSN 2307-9878
1188205
  Васильєв О.М. Ринкова конкуренція в перехідній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-84. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз об"єктивних передумов формування й розвитку ринкової конкуренції в умовах товарного виробництва і перехідної економіки. Сформульовано рекомендації щодо розвитку конкурентних відносин у вітчизняній економіці.
1188206
  Хьольцлер Х. Ринкова конкуренція як рухлива мішень: виклики для політики, законодавства і конкурентних органів // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 3-8
1188207
  Діденко Я.О. Ринкова модель зайнятості: основні ознаки та шляхи її формування в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 60-65. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1188208
  Воротін В. Ринкова модифікація державного регулювання економіки в умовах глобалізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.128-132. – ISBN 966-73-53-51-Х
1188209
  Мазана Т.В. Ринкова поведінка споживача та її вплив на результативність функціонування підприємства / Т.В. Мазана, В.П. Ткаченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – С. 38-41. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1188210
  Гладких Д. Ринкова позиція банків в умовах вільної конкуренції : банки України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 5-9 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1188211
   Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем = Market origin of modern economic systems institutional transformations : матеріали II-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) , 18-20 квіт. 2013 року / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т [та ін. ; наук. ред.: Нікіфорова П.О., Саєнко О.С.]. – Чернівці : ЧНУ
Ч. 1. – 2013. – 252 с. : табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1188212
   Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем = Market origin of modern economic systems institutional transformations : матеріали II-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013), 18-20 квіт. 2013 року / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т [та ін. ; наук. ред.: Нікіфорова П.О., Саєнко О.С.]. – Чернівці : ЧНУ
Ч. 2. – 2013. – 279 с. – Дод тит. арк. англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1188213
  Буян І. Ринкова система праці – сучасна економічна форма взаємодії біологічного, духовного, соціального людині з природою // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 38-51. – ISSN 1810-2131
1188214
  Гуменюк І. Ринкова система соціального страхування: напрями реформування та проблеми законодавчого забезпечення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 38-40.
1188215
  Масуд О. Ринкова структура та конкурентні умови банківської індустрії королівства Саудівська Аравія: підхід Панзара-Росса : наукове життя за рубіжем / О. Масуд, Б. Актан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 263-276 : Табл. – Бібліогр.: 44 назви. – ISSN 1993-6788
1188216
  Котляревський Я.В. Ринкова структура та конкурентність // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 19-21
1188217
  Кортареас Г.Е. Ринкова структура, прибуток і спреди у банківській системі Мексики / Г.Е. Кортареас, Гарца-Гарсія, К. Жирардоне // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 40-49. – ISSN 1998-6068
1188218
   Ринкова термінологія ділової людини. – Київ, 1992. – 96с.
1188219
  Петруха С.В. Ринкова трансформація аграрного сектору економіки України: від аграрної кризи до формування підвалин реалізації глобальних цілей сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – C. 3-46. – ISSN 2306-6792
1188220
  Федоренко М.І. Ринкова трансформація банківської системи КНР : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Федоренко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 220-225. – Бібліогр.: л. 199-219
1188221
  Федоренко М.І. Ринкова трансформація банківської системи КНР : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Федоренко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1188222
  Гришкін В. Ринкова трансформація економіки як процес формування сучасного механізму реалізації концепції соціальної держави // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 3-10
1188223
  Дем"яненко П.В. Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 241-249. – ISSN 1993-6788
1188224
  Мороз Д.А. Ринкова трансформація економічної системи: Гонконг / Д.А. Мороз. – Київ : Лібра, 1998. – 144с. – ISBN 966-7035-27-1
1188225
  Костишина Т.А. Ринкова трансформація оплати праці на підприємствах споживчої кооперації України : Монографія / Т.А. Костишина; Полтавський ун-тет споживчої кооперації України. Кафедра економіки підприємства. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 191 с. – ISBN 966-7971-13-9
1188226
  Голян В. Ринкова трансформація регіональних водогосподарських комплексів: теоретико-методологічні засади та інституціональні передумови : інститути природокористування / В. Голян, Б. Самойленко, В. Битов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 27-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1188227
  Біла С.О. Ринкова трансформація соціальної сфери як запорука демократизації українського суспільства // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С.11-20
1188228
  Зозульов О.В. Ринкове позиціонування з чого починається створення успішних брендів / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 199с. – ISBN 966-311-014-7
1188229
  Пашков Віталій Ринкове саморегулювання господарських відносин у сфері охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 86-89
1188230
  Башнянин Г.І. Ринкове саморегулювання економічних систем: суть та основні її дефекти / Г.І. Башнянин, Г.С. Третяк, О.М. Мартин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 147-155. – ISBN 5-7763-2435-1
1188231
  Осідач О. Ринкове середовище і підприємство: фактори впливу та способи реагування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 399-405. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1188232
  Станько Н.Л. Ринкове становище монополії та домінуючої фірми в національній економіці // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 30-34. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1188233
  Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.Є. Мазур. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 480 с. : табл. – Бібліогр.: с. 474-479. – ISBN 978-611-01-0344-2
1188234
  Речка К.М. Ринковий аспект менеджменту підприємств // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 3 (27). – С. 100-105. – (Економічні науки ; № 3 (27))
1188235
  Соляр В.В. Ринковий механізм інвестиційної підтримки соціальної сфери як передумова відтворення трудового потенціалу // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 205-217. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1188236
  Болдуєв М.В. Ринковий механізм та об"єктивна необхідність втручання держави в аграрну сферу економіки : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 79-81. – Бібліогр.: 7 назв
1188237
  Мельничук Д.П. Ринковий механізм формування та розвитку людського капіталу України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 271-278. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
1188238
  Хвесик Ю.М. Ринковий оборот земель: сучасний стан і перспективи розвитку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 113-118. – ISSN 1729-360Х
1188239
  Тесля Д.В. Ринковий потенціал регіону: сутність і його складові / Д.В. Тесля, С.Л. Шульц // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 27-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1562-0905
1188240
  Грищенко І.М. Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на сучасному етапі / І.М. Грищенко, Н.А. Крахмальова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 113-119
1188241
  Воротін В.Є. Ринкові аспекти макроекономічного регулювання підприємницького середовища в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 394-405. – ISBN 966-7958-13-2
1188242
  Коваль П.М. Ринкові відносини в освітній сфері : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 76-78. – Бібліогр.: 2 назви
1188243
  Диланян А.А. Ринкові відносини в теорії і практиці більшовицької партії в умовах НЕПУ. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.01 / Диланян А.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 37л.
1188244
  Олексенко Р.І. Ринкові відносини у сучасному соціально-економічному дискурсі: український контекст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 95-104
1188245
  Ковальчук Т. Ринкові відносини як невід"ємний компонент товарного виробництва : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 14-23. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1188246
  Башнянин Г.І. Ринкові економічні системи : Проблеми становлення, функціональної структуризації і типологізації / Г.І. Башнянин, І.М. Копич, М.П. Слюсарчик. – Львів : ЛКА, 2001. – 212с. – ISBN 966-7478-45-9
1188247
  Гриценко А. Ринкові інститути і методики викладання економічної історії / А. Гриценко, В. Соболєв // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1811-3141
1188248
  Васіна А. Ринкові інститути як чинники впливу на структуру національної економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 18-29. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Розкрита структура основних ринкових інститутів: інституту власності, інституту підприємництва, конкуренції, фінансово-кредитного інституту, інституту ціноутворення.
1188249
  Борщук Є.М. Ринкові механізми економіки стійкого розвитку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 62-71. – ISSN 1562-0905
1188250
  Якубовський В.В. Ринкові механізми Кіотського протоколу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 11-16
1188251
  Жук Ринкові основи регіонального управління / Жук, В // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.14-20
1188252
  Карлін М.І. Ринкові перетворення в Україні та досвід Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 63)


  Аналізуються позитивні і негативні моменти реформування економіки Польщі на ринкових засадах, які потрібно врахавувати при трансформації економіки України. Особлива увага приділена висвітленню заходів уряду Польщі у 2001-2002 рр., спрямованих на вихід ...
1188253
  Єфремова Н.Ф. Ринкові перетворення в Україні та їх соціально-економічні наслідки / Н.Ф. Єфремова, В.І. Роєнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 21-24. – ISSN 2306-6806
1188254
  Вихованиський К.В. Ринкові перетворення і їх вплив на зайнятість населення. : Автореф... канд .екон.наук: 08.09.02 / Вихованиський К.В.; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 21л.
1188255
  Колесов В.П. Ринкові перетворення та їх вплив на реформи вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 5-7. – (Економіка ; Вип. 63)


  Обгрунтовується висновок про те, що ринкові перетворення не повинні вести до автоматичного згортання виробництва та надання певних суспільних благ. Критично аналізується досвід запрвадження "освітніх ваучерів".
1188256
  Яценко О. Ринкові перетворення та стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектора економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 41-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1188257
  Ковальчука А. Ринкові перспективи розвитку фінансового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 108-112. – ISSN 0132-1331
1188258
  Березняк Н.В. Ринкові підходи до розвитку нанотехнологій : аналітичний огляд / [Березняк Н.В.] ; МОНУ, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : [УкрІНТУІ]
Ч.1. – 2008. – 41с.
1188259
  Березняк Н.В. Ринкові підходи до розвитку нанотехнологій : аналітичний огляд / [Березняк Н.В.] ; МОНУ, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : [УкрІНТЕІ]
Ч.2. – 2008. – 44с.
1188260
  Шевчук Л.П. Ринкові підходи до формування і використання коштів на оплату праці та нова парадигма їх аналізу і контролю : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 249-255 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1188261
  Козак Л.В. Ринкові позиції вітчизняних сільськогосподарських виробників у контексті членства України в СОТ // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 1 (219), січень. – С. 55-60. – ISSN 2221-1055
1188262
  Горьовий В.П. Ринкові тенденції аграрного виробництва в Україні / В.П. Горьовий, М.С. Срібнюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 101-106
1188263
  Двойних Є К. Ринкові траєкторії господарських проектів: етнологічні орієнтири в сучасній світовій економіці / Є К. Двойних, // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 5-11. – ISSN 1993-0259
1188264
  Дмитрієва К.Є. Ринкові трансформації ресторанного господарства м. Києва: суспільно-географічний аналіз // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 142-145
1188265
  Костирко І.Г. Ринкові трансформації форм і структур агропромислового виробництва: Теорія і практика / І.Г. Костирко. – К., 1995. – 144с.
1188266
  Губарик О.М. Ринкові фактори ефективного розвитку фермерських господарств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 46-49
1188267
  Зозульов О. Ринкові форми торгової марки // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 35-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
1188268
  Подолець Р.З. Ринкові чинники енергозабезпечення економіки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 2, квітень - червень. – С. 129-144. – ISSN 1605-7988
1188269
  Хомин О. Ринку землі - бути! Невідомо лише, коли // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 78-84
1188270
  Шевцов О. Ринку землі бути…? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 14
1188271
  Чухно А.А. Ринок / А.А. Чухно. – Київ, 1991. – 47с.
1188272
  Семенчук І.А. Ринок автострахування України в глобалізаційних процесах // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-617-696-384-4
1188273
  Голіков С.С. Ринок акцій України та основні проблеми його функціонування // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7069-02-6
1188274
  Головко Л.О. Ринок акціонерного капіталу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 111-113
1188275
  Чорнобаєв В.В. Ринок антикваріату та особливості його функціонування // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (58). – С. 53-61. – ISSN 2073-9982
1188276
  Сиротюк Г. Ринок аудиторських послуг України: стан та перспективи в умовах євроінтеграції // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 97-105. – ISSN 2410-0706
1188277
  Андрєєв А. Ринок банківських послуг в Україні: основні тенденції його розвитку : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 52-53. – Бібліогр.: Бібілогр.: 1 назва
1188278
  Трохименко В.І. Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2 (49). – С. 26-31
1188279
  Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспеки організації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 40-52. – ISSN 1605-2005
1188280
  Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 23-35. – ISSN 1605-2005
1188281
  Грищук Н.В. Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України / Н.В. Грищук, В.Ф. Бабійчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 118-127. – ISSN 2411-4413
1188282
  Бузовський Є.А. Ринок біопалива в Україні та підвищення його ефективності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 47-53. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1188283
  Романшин В.О. Ринок боргових зобов"язань як альтернативне джерело фінансування підприємств в Україні / В.О. Романшин, О.В. Булавинець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 11 (228). – С. 116-124 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1188284
   Ринок боргових цінних паперів в України: суперечності та тенденції розвитку / КНУТШ; Лютий І.О., Грищенко Т.В., Любкіна О.В., Мошенський С.З., Білик О.П. та ін.; за заг. ред. І.О. Лютого. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-364-544-5
1188285
  Лук"янов В. Ринок боргових цінних паперів та особливості його розвитку в Україні / Володимир Лук"янов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 78-84 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1188286
  Лукашевич М.П. Ринок в дзеркалі соціологічних досліджень: методологічний дискурс // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 108-115. – ISBN 978-966-2229-90-5
1188287
  Прилуцький А.М. Ринок в системі категорій сучасної економічної теорії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 185-197


  Досліджується процес еволюції і сучасні наукові уявлення про суть, функції, місце ринку в системі категорій економічної теорії.
1188288
  Голанова Д. Ринок валютний: спрощення coming soon // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 16-17
1188289
  Дмитриченко Л.І. Ринок венчурного капіталу: методологія дослідження та механізми функціонування : монографія / Л.І. Дмитриченко, К.В. Кутрань ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2013. – 180 с. : ціл., табл. – Бібліогр.: с. 160-177. – ISBN 978-966-317-140-1
1188290
  Шпарага Т.І. Ринок винного туризму причорноморського регіону як перспективний напрямок тематичного туризму України / Т.І. Шпарага, В.В. Бойко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 46-51 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1188291
  Дубініна Я.П. Ринок вищої освіти та регіональний ринок праці: проблеми ефективності соціального діалогу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 71-75. – ISSN 2077-1800
1188292
  Кучеренко С.Ю. Ринок вищої освіти України: економічний аспект // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 18-25. – ISSN 2306-546X


  В статті проаналізовані сучасний стан, тенденції та проблеми розвитку ринку вищої освіти в Україні. Предметом дослідження є система вищої освіти України. Метою дослідження є аналіз сучасного стану ринку вищої освіти України, визначення проблем та ...
1188293
  Єрьоменко А. Ринок газу України: "Нормальные герои всегда идут в обход"?! / А. Єрьоменко, Л. Уніговський, Є. Андріанов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 липня (№ 24). – С. 1, 9


  "Ви хотіли формулу? От вам наша формула!" — приблизно так прочитується формула ціни на газ, виведена Кабінетом міністрів Гройсмана у видатній постанові №315 від 27 квітня 2016 р. Постанова ця видатна тим, що в ній спробували підігнати базис під ...
1188294
  Шелемеха Д. Ринок готельної нерухомості міста Києва : формування та розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-70. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку ринку готельної нерухомості міста Києва. Висвітлено різні точки зору стосовно поняття "ринок нерухомості". Виділено визначення" ринку нерухомості" як суспільно-географічної категорії. Розкрито зв?язок між відвідуванням туристами ...
1188295
  Матвієнко І.Л. Ринок депозитних послуг в Україні : становлення, сучасні тенденції та динаміка розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 236-243. – ISSN 2306-546X
1188296
  Афоніна Є.В. Ринок державних облігацій в Україні: етапи розвитку та сучасні проблеми // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 58-60
1188297
  Рак Р.В. Ринок державних цінних паперів та його ліквідність : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 116-121 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1188298
  Охріменко О.А. Ринок державних цінних паперів та монетарні показники фінансового ринку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 114-118
1188299
  Рак Р.В. Ринок державних цінних паперів у фінансовій системи України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.04.01 / Роман Володимирович Рак; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1188300
  Рак Роман Володимирович Ринок державних цінних паперів у фінансовій системі України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Рак Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 224л. + Додатки: л.194-224. – Бібліогр.: л.178-193
1188301
  Петренко О.І. Ринок державних цінних паперів: закономірності, проблеми та перспективи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 17-24. – ISSN 2306-6814
1188302
  Приказюк Н.В. Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії / Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 73-81
1188303
  Лук"янов В. Ринок деривативів та похідних фінансових інструментів: інноваційні різновиди // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 11-21. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
1188304
  Малиновська О.Ю. Ринок дитячого туризму: інноваційні форми організації відпочинку / О.Ю. Малиновська, К.С. Долгова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 60-68. – Бібліогр.: 11 назв.
1188305
  Варналій З.С. Ринок економічної інформації : проблеми формування та перспективи розвитку : монографія / Варналій З.С., Клевчік Л.Л. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-271 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-68-8
1188306
  Марко Є.І. Ринок економічної інформації в Україні: стан, виклики, стратегія розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 72-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1188307
  Марко Є. Ринок економічної інформації: класифікаційні ознаки та організаційні передумови формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто класифікаційні ознаки та організаційні передумови формування ринку економічної інформації в Україні. Підкреслена необхідність і важливість вироблення для цього державної стратегії. The article deals with the classification features and ...
1188308
  Полікевич Н. Ринок електроенергії в Україні: проблеми та перспективи реформування // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 160-165. – ISSN 1818-2682
1188309
  Малінова І.В. Ринок електронної продукції України: стан, проблеми та основні напрями розвитку : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-39 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1188310
  Ковтун М.В. Ринок житла в сучасних економічних умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ковтун Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Додатки: л. 215-223. – Бібліогр.: л. 191-214
1188311
  Ковтун М.В. Ринок житла в сучасних економічних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ковтун Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1188312
  Дронь Анатолій Андрійович Ринок житла в Україні: Формування, специфіка та перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.01 / Дронь Анатолій Андрійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
1188313
  Дронь Анатолій Андрійович Ринок житла в Україні: Формування, специфіка та перспективи розвитку : Дис... кандид. економічнихнаук: 08.01.01 / Дронь Анатолій Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 150л. – Бібліогр.:л.124-130
1188314
  Олійник Я.Б. Ринок житла Київського регіону : суспільно-географічний вимір : монографія / Ярослав Олійник, Сергій Запотоцький, Вікторія Запотоцька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-145. – ISBN 978-966-933-023-9
1188315
  Михайленко Т. Ринок житла та якість житлових умов населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-49. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  У статті подано результати аналізу показників якості житлових умов населення України. Розглянута сучасна ситуація на ринку житла. Зазначені та проаналізовані основні проблеми розвитку житла в України. Визначені перспективи його розвитку. The results ...
1188316
  Олійник Н.І. Ринок житла: визначення, особливості та роль у соціально-економічному розвитку країни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 121-125. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1188317
  Дяків Р. Ринок засобів масової інформації України: проблеми становлення, напрямки розвитку // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 26-37. – ISBN 966-7181-44-8
1188318
   Ринок земель сільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 6. – С. 8-12
1188319
  Ходаківський О.В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 30-36. – ISSN 2221-1055


  Звітна доповідь президента НААН України за 2011 рік.
1188320
  Осташко Т.О. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: оцінки і передбачення // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 113-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1188321
  Ковальчук Т.Г. Ринок земель сільськогосподарського призначення: ефективне використання чи обіг (правові проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-58. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу чинного законодавства України та спеціальної літератури обгрунтовується необхідність розгляду ринку земель сільськогосподарського призначення як ефективного використання їх. A necessity of consideration of agricultural land market ...
1188322
  Корінець Р.Я. Ринок земель сільськогосподарського призначення: політико-правові аспекти // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 39-47
1188323
  Правдюк Н.Л. Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища / Н.Л. Правдюк, А.Л. Правдюк // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 21-35. – ISSN 2411-4413
1188324
  Мартинюк М.П. Ринок земель сільськогосподарського рпризначення в Україні: стан та перспективи запровадження // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада. Лупенко Ю.О. [та ін.] ; редкол.: Булавка О.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (269). – С. 15-21. – ISSN 2221-1055
1188325
  Кулинич П. Ринок земель як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 39-44. – ISSN 0132-1331
1188326
   Ринок землі : інформаційне видання. – Київ
№ 2, березень. – 2002. – 60 с.
1188327
   Ринок землі : економічний науково-практичний журнал. – Київ
№ 4/5. – 2003. – 106 с.
1188328
  Хомутенко В. Ринок землі в Україні: передумови та наслідки / В. Хомутенко, О. Волкова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 83-85. – ISSN 1810-3944
1188329
  Харченко О.С. Ринок землі в Україні: питання правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 410-414. – ISSN 1563-3349
1188330
  Семеряк Ю.А. Ринок землі в Україні: суть, завдання, функції / Ю.А. Семеряк, М.Г. Москва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 257-263. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1188331
  Мартинюк М. Ринок землі в Україні: три можливі моделі запуску та їх наслідки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 7


  В Україні вкотре наближається календарний дедлайн для вирішення питання продовження чи скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Традиційне для цього періоду пожвавлення політичної дискусії нинішнього року багаторазово посилене ...
1188332
   Ринок землі від Зеленського. Яким він буде? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1188333
  Сохнич А. Ринок землі і економічна криза / А. Сохнич, С. Сохнич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 13-15
1188334
  Сірко А.В. Ринок землі та роль держави: історія і сьогодення / А.В. Сірко, Н.М. Найдич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 62-70. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1188335
  Блануца А.В. Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 1529-1566 рр.: джерелознавчі, правові та соціально-економічні аспекти // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 52-65. – ISSN 0130-5247
1188336
  Тітова С. Ринок землі як сегмент ринку нерухомості / С. Тітова, О. Бабенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 62-65. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз сучасного стану ринку землі в аграрному секторі економіки через упровадження земельної реформи. Розкрито об"єктивні підвалини і зміст інституційної місії держави на ринку землі, що зумовлено специфічними характеристиками нерухомості. ...
1188337
  Мартинюк М. Ринок землі, або Як власнику увійти в історію земельної реформи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1188338
  Гарбар Р. Ринок землі. Мадагаскарська історія, або Реформи - загрози реальні і уявні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9 січня (№ 1). – С. 9
1188339
  Карелі К. Ринок землі. Ограновування, обмежники та обмеження // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 7


  "Так, мораторій - це лихо для України. Він не відповідає загальноєвропейським цінностям, і від нього треба відмовлятися. Але його непродумане скасування може накликати на країну не менше лихо, ніж дія самого мораторію. Мораторій чи вільний ринок - цей ...
1188340
  Бровінська М. Ринок землі. Яка реформа потрібна Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1188341
  Нагинайло В. Ринок землі: бути чи не бути? // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 11-17.
1188342
  Кулаков В. Ринок землі: за і проти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1188343
  Савченко О. Ринок землі: мета, ризики, регулювання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 6


  "Запуск ринку землі 1 жовтня 2020-го - подія, на яку чекають українці, з тривогою чи сподіваннями, наші західні партнери, які разом із МВФ безумовно за ринок, і навіть Кремль, пропагандисти якого агітують проти запуску ринку землі і використовуватимуть ...
1188344
  Лисецький А.С. Ринок землі: переваги і загрози / А.С. Лисецький, О.М. Паламарчук, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 176-188. – ISSN 2306-546X
1188345
  Чепурнова І. Ринок землі: справи техніки // Юридична газета. – Київ, 2019. – 8 жовтня (№ 41/42). – C. 27
1188346
  Нізалов Д. Ринок землі: чому навіть колишні прихильники критикують закон про обіг земель. Чим вони незадоволені? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24 квітня - 7 травня (№ 16/17)
1188347
  Гайдуцький П. Ринок землі: як вивести його зі ступору? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 1, 8


  "Міжнародний досвід ринку сільгоспземель досить різноманітний і багатющий. На початку вересня президент України В.Зеленський поставив завдання "до 1 жовтня 2019-го розробити та винести на розгляд парламенту законопроєкт про ринок земель ...
1188348
  Михайленко Т. Ринок зерна України: біржова торгівля // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 163-166
1188349
  Мелешко М.І. Ринок зерна України: стан, проблеми, перспектива // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 72-74
1188350
  Кузнецова І. Ринок зерна України: тенденції та стратегічний вектор розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 10-12. – ISSN 1810-3944
1188351
  Гречана С.І. Ринок злиттів і поглинань: від світового досвіду до національної практики / С.І. Гречана, К.С. Грінчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 47-52. – ISSN 2222-4459
1188352
  Гончарова О.М. Ринок злиттів та поглинань в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 279-286
1188353
  Кондрашова-Діденко Ринок знання: сутність, структура, тенденції розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-15. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст та охарактеризовано особливості ринку знання як квазіринку, визначено головні тенденції його розвитку. The content and the features description of knowledge market as quasi-market was opened up, the main trends of its development were ...
1188354
  Сонько С.П. Ринок і регіоналістика : навч. посібник для студ. економічних та економіко-географічних фахів вищ. навч. закл. / С.П. Сонько, В.В. Кулішов, В.І. Мустафін. – Київ : Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 380с. – ISBN 966-521-178-1


  Теоретичні і практичні матеріали з дисципліни "Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка". Для студентів вузів, викладачів
1188355
  Макаров М.О. Ринок інновацій в аграрному секторі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 7 (177). – С. 86-89
1188356
  Князевич А.О. Ринок інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 129-139. – ISSN 2218-4511
1188357
  Голощапова О. Ринок інноваційних технологій в Україні: вивчення світового досвіду з метою його застосування у вітчизняних умовах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 1810-3944
1188358
  Петрова І. Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-7. – Бібліогр.: 12 назв
1188359
  Савчук Н.В. Ринок Інтернет-послуг в умовах інформаційно-технологічної революції : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01. / Савчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1188360
  Савчук Н.В. Ринок Інтернет-послуг в умовах інформаційно-технологічної революції : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.01 / Савчук Н. В.; КНУТШ, Економ. ф-т. – Київ, 2009. – 174 л. + Додатки: л. 168-174. – Бібліогр.: л. 152-167
1188361
  Бобко В. Ринок інформаційних послуг і державна політика уникнення його дисбалансу // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 165-170. – (Економічні науки ; № 5-2). – ISSN 1684-9949
1188362
  Прохоров К. Ринок інформаційних технологій України: формування попиту і пропозиції // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 70-83. – ISSN 2409-9260
1188363
  Новаківський О.Р. Ринок іпотечних облігацій: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.99-103. – (Технічні науки ; № 17)
1188364
  Євтух О.Т. Ринок іпотечного капіталу як похідне фінансових ринків і ринку нерухомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-31. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається природа іпотечного капіталу. Обгрунтовується висновок, що ринок іпотечного капіталу є похідним від фінансового ринку і ринку нерухомості. Аналізується процес їх об"єднання та економічна доцільність цього.
1188365
  Савич В.І. Ринок іпотечного кредитування а контексті ревальваційних очікувань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-25. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються тенденції житлового та іпотечного ринків під впливом зміни курсової політики. The tendencies of housing and mortgage credit marcets under influence of change rating policy are analyzed.
1188366
  Сас Б. Ринок іпотечного кредитування з Україні: проблеми та перспективи розвитку / Б. Сас, В. Вітюк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 143-150. – ISSN 1818-5754
1188367
  Лупенко Ю.О. Ринок капіталу для фінансування малого та середнього бізнесу в аграрному секторі економіки / Ю.О. Лупенко, В.В. Фещенко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 2 (24). – С. 65-78. – ISSN 2310-9734
1188368
  Кравчук В. Ринок карткових платежів України: міжнародний досвід та національне регулювання : аналітичний звіт / Віталій Кравчук, Олена Прем"єрова ; Ін-т економічних досліджень та політ. консультацій. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 60 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-187-141-9
1188369
  Горніцька А.О. Ринок книговидання в Україні / А.О. Горніцька, Л.В. Галаєва // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 327-329
1188370
  Плахотнікова Л.О. Ринок консалтингових та аудиторських послуг в Україні: стан, проблеми та тенденції розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 71-77
1188371
  Андросюк О.В. Ринок корпоративних єврооблігацій Уркаїни: сучасний стан та тенденції розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 138-140. – ISBN 978-966-188-219-4
1188372
  Лютий І.О. Ринок корпоративних облігацій реального сектору економіки : фінансовий ринок / І.О. Лютий, Т.В. Нічосова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 59-68 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1188373
  Шевченко О. Ринок корпоративних облігацій України: стан та проблеми розвитку : аналізують науковці / О. Шевченко, Є. Червяченко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1188374
  Охріменко О.А. Ринок корпоративних облігацій України: тенденції та суперечності : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 115-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1188375
  Сірко А.В. Ринок корпоративних цінних паперів в економіці України: проблеми розвитку та регулювання / А.В. Сірко, Н.М. Найдич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 116-117. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Ринок корпоративних цінних паперів функціонально опосередковує діяльність корпорацій - основного інституту індустріальної і постіндустріальної економіки. Авторами аналізуються проблеми його розвитку в перехідній еконміці України, виявляється їх зв"язок ...
1188376
  Марахов Костянтин Сергійович Ринок корпоративних цінних паперів в Україні: стан та перспективи розвитку : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.04.01 / Марахов К.С.; НАНУ. Інститут економічного прогнозування. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1188377
  Короленко М.В. Ринок корпоративних цінних паперів України: стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-56. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядається перспектива розвитку фондового ринку в Україні.
1188378
  Індус К.П. Ринок корпоративного контролю - важливий механізм реструктуризації банківської системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (204). – С. 30-35
1188379
  Залетов О. Ринок корпоративного страхування в Україні: стан і перспективи розвитку // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
1188380
  Гаврилова І. Ринок косметики: сегментація перемагає // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-31 : рис. – ISSN 1606-3732
1188381
  Кириченко І.І. Ринок лабораторних медичних послуг: структура, ознаки, динаміка розвитку / І.І. Кириченко, А.О. Байрак // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2015. – Т. 16, вип. 297 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 26-32. – (Серія "Державне управління")
1188382
  Домашовець Г.С. Ринок лісопродукції в контексті маркетингового менеджменту / Г.С. Домашовець, А.Г. Лащенко, П.В. Кравець // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 124-128. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
1188383
  Смирнов І.Г. Ринок логістики в Азії: сучасні особливості та тенденції розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 91-98.
1188384
  Смирнов І.Г. Ринок логістики в Польщі в умовах євроінтеграції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 10-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлено особливості сучасного ринку логістичних послуг у Польщі та стан застосування логістики в польських фірмах, враховуючи досвід Польщі, яка є членом ЄС із 2004 р., щодо господарської та логістичної інтеграції до Європейської спільноти. Розкрито ...
1188385
  Смирнов І.Г. Ринок логістики в Польщі як країни-члена ЄС очима польських дослідників // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 299-311. – ISSN 1729-360Х
1188386
  Шолойко А.С. Ринок майнового страхування в Україні та його інфраструктура // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 4. – С. 18-21. – ISSN 2076-4561
1188387
  Ткаченко В.В. Ринок маркетингових досліджень в Україні / В.В. Ткаченко, А.М. Громова // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 84-87. – ISSN 2306-6806
1188388
  Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2006: експертна оцінка та аналіз УАМ // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-7 : табл. – ISSN 1606-3732
1188389
  Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2007 року: експертна оцінка та аналіз УАМ // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 18-22. – ISSN 1606-3732
1188390
  Павленко А. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2009: експертна оцінка та аналіз УАМ / А. Павленко, І. Лилик // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 4-9. – ISSN 1606-3732
1188391
  Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2010: експертна оцінка та аналіз УАМ // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 2 (66). – С. 7-13. – ISSN 1606-3732
1188392
  Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2011: експертна оцінка та аналіз УАМ // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 14-24. – ISSN 1606-3732
1188393
  Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2014 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 4-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1606-3732
1188394
  Ковальчук С. Ринок маркетингових комунікацій України: огляд та тенденції розвитку / С. Ковальчук, М. Лазебник // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (96), травень - червень. – С. 18-33. – ISSN 1606-3732
1188395
  Березін І. Ринок маркетингових послуг у 2007 році // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-27. – ISSN 1606-3732
1188396
  Надюк З.О. Ринок медичних послуг: роль держави у фінансуванні системи охорони здоров"я України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-102.
1188397
  Загорська Т.П. Ринок металопродукції і розвиток гірничо-металургійного комплексу України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 95-106. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1188398
  Точилін В.О. Ринок металопродукції: сучасний стан і перспективи розвитку : економіка та управління національним господарством / В.О. Точилін, В.В. Венгер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 105-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1188399
  Заячковська Г.А. Ринок міжнародних туристичних послуг: конструювання категорії та класифікація // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 153-157. – ISSN 2309-1533
1188400
  Винар М. Ринок міжнародного лізингу в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 59-63. – ISSN 2078-5860
1188401
  Тур О.В. Ринок мінеральної води в Україні: виробництво та споживання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 105-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1188402
  Селютін А. Ринок морських перевезень України: контейнерні перевезення // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 4
1188403
  Рак Р.В. Ринок муніципальних облігацій в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 86-94.
1188404
  Дмуховський Т. Ринок надання банківських послуг в Україні: антимонопольний аспект / Т. Дмуховський, Я. Медведєв // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 14-15
1188405
  Дорожкіна М. Ринок нафти та нафтопродуктів України: проблеми розвитку та регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено аналіз сучасного стану, проблем та тенденцій розвитку нафтовидобувної, нафтопереробної та нафтотранспортної систем. Охарактеризована роль транснаціональних корпорацій в становленні та розвитку нафтопереробного бізнесу України. ...
1188406
  Вільховий Ю. Ринок нафтопродуктів: стан, вплив СП з іноземними інвестиціями та оподаткування // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 16. – С.53-58
1188407
  Горбенко О.В. Ринок не продуктової роздрібної торгівлі в Україні // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 15, ч. 2. – С. 41-49. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1188408
  Левченко В.П. Ринок небанківських фінансових послуг України: поточний стан і перспективи розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 376-390
1188409
  Шибіріна С. Ринок нерухомого майна як економічна категорія та об"єкт статистичного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-62. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність ринку нерухомого майна, його складових понять, розглянуті умови створення і функціонування ринку нерухомості, а також визначені основні напрями статистичного дослідження ринку. Раскрыта сущность рынка недвижимого имущества, его ...
1188410
   Ринок нерухомості / А.М. Асаул, В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, Н.В. Павліха, І.В. Кривов"язюк; А.М. Асаул, В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, Н.В. Павліха, І.В. Кривов"язюк; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту; Нац. ун-т водного госп-а та природокористування. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2006. – 336с. – ISBN 966-351-046-3
1188411
  Завора Т. Ринок нерухомості та особливості його функціонування на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 10. – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
1188412
  Богінська Л.О. Ринок нерухомості: стан та регіональні особливості // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 127-133. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
1188413
  Романенко Л.Ф. Ринок новітніх банківських технологій в Україні : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 99-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1188414
  Білоус О.А. Ринок облігацій як сегмент фондового ринку : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 123-128. – Бібліогр.: 5 назв
1188415
  Рудь В.П. Ринок овочів та продовольча безпека України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 55-57
1188416
  Ільченко С.М. Ринок озброєнь в Україні: передумови та перспективи / С.М. Ільченко, А.В. Тімченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 265
1188417
  Гуцаленко О.О. Ринок органічної продукції рослинництва як складова частина аграрного ринку України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (63). – С. 133-137. – ISSN 2307-9878
1188418
  Шубравська О. Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-61. – ISSN 0131-775Х
1188419
  Шубравська О. Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-61. – Бібліогр.: с. 53--61. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано переваги органічного способу сільськогосподарського виробництва. Досліджено основні тенденції розвитку світового ринку органічної продукції. Визначено фактори глобального та національного рівнів, які стимулюють і стримують розвиток ії ...
1188420
  Комнатний С.. Ринок оренди житла: "підводні камені" та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 21
1188421
  Патора Р. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни : Монографія / МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Роман Патора. – Львів : Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – 338с. – ISBN 966-553-231-6
1188422
  Антохов А.А. Ринок освітніх послуг у світлі класичного та новітніх підходів до дослідження // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 251-259. – ISSN 1562-0905


  Окреслено відмінності у визначенні освітньої послуги та ринку освітніх послуг. З використанням категорій "послуга", "освітня послуга" подано авторське поняття "ринок освітніх послуг".
1188423
  Шелемеха Д.О. Ринок офісної нерухомості міста Києва: проблеми та перспективи розвитку // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 171-173. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Метою дослідження є аналіз сучасного стану ринку офісної нерухомості міста Києва та виявлення проблем і перспектив його розвитку. За даними компанії Jones Lang LaSalle станом на 2016 рік в Києві розміщено 184 бізнес-центра. Площа київських ...
1188424
  Прокоф"єва О.В. Ринок перестрахування в період глобальної рецесії : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Прокоф"єва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 170 л. – Бібліогр.: л. 153-170
1188425
  Прокоф"єва О.В. Ринок перестрахування в період глобальної рецесії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Прокоф"єва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1188426
  Прокоф"єва О. Ринок перестрахування в період глобальної рецесії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-41. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено ринок перестрахування в період глобальної рецесії. Досліджено ринок перестрахування та його місце в глобальному страховому просторі. Розглянуто сутність ринку перестрахування та особливості його функціонування. Виокремлено процеси ...
1188427
  Волосович С.В. Ринок платіжних карток в Україні: розвиток та страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-54. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано стан ринку платіжних карток в Україні. Розглянуто страхування як метод мінімізації збитків від шахрайських дій з платіжними картками. In the article a market of pay cards condition is analysed in Ukraine. Ensuring as method of ...
1188428
  Гросул В.А. Ринок плодово-овочевої продукції України: необхідність державного регулювання // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 62-69
1188429
  Мальська М. Ринок послуг в умовах трансформаційної економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 362-369. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1188430
  Савицька Н.Л. Ринок послуг вищої освіти в контексті теорії меріторних благ / Н.Л. Савицька, Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – C. 190-196. – ISSN 2222-0712
1188431
  Ткаченко Т. Ринок послуг з організації виставок та ярмарків в Україні: стан та проблеми розвитку / Т. Ткаченко, Т. Дупляк // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-49. – ISSN 1606-3732
1188432
  Даниліна С.О. Ринок похідних фінансових інструментів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 52-55. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1188433
  Глущенко А.С. Ринок похідних фінансових інструментів в Україні : монографія / А.С. Глущенко, Д.М. Загорська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-190. – ISBN 978-966-623-769-2
1188434
  Кузякін С.І. Ринок похідних цінних паперів на погодні умови та можливість застосування Інтернет-технологій у торгівлі ними : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 110-114. – Бібліогр.: 10 назв
1188435
  Петрова І.Л. Ринок праці / І.Л. Петрова. – К., 1996. – 174с.
1188436
  Петюх В.М. Ринок праці : Навч. посібник / В.М. Петюх; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 288с. – ISBN 966-574-002-4
1188437
  Петюх В.М. Ринок праці : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.М. Петюх; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 128с. – ISBN 966-574-078-4
1188438
  Лібанова Е.М. Ринок праці : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Е.М. Лібанова; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с. – ISBN 966-8253-32-9
1188439
  Калина А.В. Ринок праці : навчальний посібник / А.В. Калина, А.А. Котвицький ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2010. – 208 с. – ISBN 978-966-618-258-9
1188440
  Калина А.В. Ринок праці (національний та міжнародний аспекти) : навч. посібник / А.В. Калина ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 222, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-221. – ISBN 978-966-608-948-2
1188441
  Юрченко Віктор Володимирович Ринок праці в економіці перехідного періоду : 08.01.01 : Дис. ... Канд. екон. наук / Юрченко Віктор Володимирович; КДТЕУ. – Київ, 1999. – 190 л.
1188442
  Юрченко Віктор Володимирович Ринок праці в економіці перехідного періоду : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Юрченко Віктор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1188443
  Федоренко В.Г. Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 4-5
1188444
  Лавриненко Л.М. Ринок праці в Україні та соціальна функція держави // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 154-159. – ISSN 2309-1533
1188445
  Чепурко Г.І. Ринок праці в Україні: очікувані зміни за членства в СОТ / Г.І. Чепурко, Ю.О. Привалов, В.М. Галицький ; НАНУ ; Ін-т соціології. – Київ : Наукова думка, 2010. – 175 с. – Бібліогр.: с. 120-122. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1073-4
1188446
  Батченко Л.В. Ринок праці в Україні: стан і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 157-163 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1188447
  Чатченко Т.В. Ринок праці в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / Т.В. Чатченко, І.А. Давидова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 170-175. – ISSN 2222-4459
1188448
  Молештяну А.Ф. Ринок праці в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7069-02-6
1188449
  Баришнікова О.Є. Ринок праці в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (57). – С. 5-9. – ISSN 2521-6651
1188450
  Зайцева І.С. Ринок праці в Україні: фактори формування, сучасний стан і тенденції розвитку / І.С. Зайцева, Т.С. Бунчикова // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (185). – С. 105-113. – ISSN 2413-9610
1188451
  Горбань Ю. Ринок праці в Україні: хто тут головний? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 вересня (№ 38). – С. 11


  "Глобальна конкуренція на ринку праці зміцнила попит на працівників і підвищила зарплати, але не позбавила роботодавців бажання "закрутити гайки". Днями міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що ...
1188452
  Косович Б. Ринок праці в умовах глобалізації / Б. Косович, В. Дмитрук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 376-383. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1188453
  Гацька Л. Ринок праці в умовах екологізації економіки: реструктуризація та проблеми розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-41. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрямки впливу екологізації на економічне та соціальне зростання ринків праці. Визначено позитивні та негативні наслідки реструктуризації зайнятості внаслідок екологізації економіки. Рассмотрены основные направления влияния ...
1188454
  Боков О. Ринок праці ЄС: досвід для України / О. Боков, Т. Біденко, С. Бокова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 46-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1188455
  Заїка О.В. Ринок праці Запорізької області: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку / О.В. Заїка, Я.С. Стрілько // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 63-67. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1188456
   Ринок праці і зайнятість в Україні: реалії та перспективи / [С.М. Кожем"якіна, С.П. Калініна, Л.А. Лутай та ін.] ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2018. – 423, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 394-423. – ISBN 978-617-649-045-6
1188457
  Страцинська Ю. 0. Ринок праці і зайнятості населення Придністров"я // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 50-55
1188458
  Спасенко Ю. Ринок праці кваліфікованої рбочої сили: стан та умови ефективного розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 15-21.
1188459
  Адамович З.М. Ринок праці країн світу із різним рівнем розвитку економіки знань на прикладі країн Великої Двадцятки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 203-212 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1188460
  Гусонька Д.М. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах посилення державного впливу на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 90-96. – ISSN 2222-4459
1188461
  Ковтун А.В. Ринок праці педагогічних кадрів як об"єкт суспільно-географічного дослідження : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 77-83. – Бібліогр.: 7 назв
1188462
  Жерибор Л. Ринок праці сільських територій: регіональний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 17-20 : табл., рис.
1188463
  Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість : Навч.посібник / В.М. Петюх. – Київ : МАУП, 1997. – 120с. – ISBN 5-86926-099-Х
1188464
  Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість / В.М. Петюх. – К., 1997. – 119с.
1188465
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 4 (33). – 2012
1188466
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 1 (34). – 2013. – 63 с. – Резюме укр., англ. мовами
1188467
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 2 (35). – 2013. – 68 с. – Резюме: укр., англ. мовами
1188468
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 3 (36). – 2013. – 68 с. – Резюме: укр., англ. мовами
1188469
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 4 (37). – 2013. – 68 с. – Резюме укр., англ. мовами
1188470
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 1 (38). – 2014. – 63 с. – Резюме укр., англ. мовами
1188471
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 2 (39). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
1188472
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 3 (40). – 2014. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188473
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 4 (41). – 2014. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188474
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 1 (42). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188475
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 2 (43). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188476
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 3 (44). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188477
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 4 (45). – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188478
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 1 (46). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188479
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 2 (47). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188480
   Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 3 (48). – 2016. – 38 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188481
   Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грішнова О.А., Дмитренко Г.А. [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 4 (49). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188482
   Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ : Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2002-
№ 1 (50). – 2017. – 99, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1188483
   Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 2 (51). – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188484
   Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 3 (52). – 2017. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
1188485
   Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 4 (53). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
1188486
   Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Надрага В.І., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 1 (54). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
1188487
   Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2521-6651
№ 2 (55). – 2018. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1188488
   Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ : Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2002-. – ISSN 2521-6651
№ 3 (56). – 2018. – .86 с. – Резюме укр., англ. мовами
1188489
   Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ : Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2002-. – ISSN 2521-6651
№ 4 (57). – 2018. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1188490
   Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ : Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2002-
№ 1/2 (58). – 2019. – 103, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1188491
  Бутко Є. Ринок праці та зайнятість населення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 23-24
1188492
  Пасєка А.С. Ринок праці та його розвиток: гносеологічний аналіз // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 154-161. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1188493
  Куценко В.І. Ринок праці та освітніх послуг: шляхи оптимізації їх взаємодії у контексті вимог інформаційно-інноваційного суспільства / В.І. Куценко, І.С. Чорнодід // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 39-44. – ISBN 966-614-021-7
1188494
  Герасимчук В.І. Ринок праці та роль середнього та великого бізнесу у його розвитку / В.І. Герасимчук; НАНУ. Міністерство праці України. Наук.-дослідний центр з проблем зайнатості населення та ринку прац. – Київ, 1996. – 70с. – ISBN 966-02-0016-1
1188495
  Гнибіденко І.Ф. Ринок праці та соціальна інфраструктура на селі: можливі перспективи розвитку // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 79-89. – ISSN 2072-9480
1188496
  Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист : Навчальний посібник із соціальної політики / Елла Лібанова, Олена Палій. – Київ : Основи, 2004. – 491с. – ISBN 966-500-104-3
1188497
  Онікієнко В.В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення : наук.-аналіт. монографія / В.В. Онікієнко ; Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2013. – 454, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 437-454. – ISBN 978-966-02-6974-3
1188498
  Федоренко В.Г. Ринок праці та соціально-економічна політика в Україні / В.Г. Федоренко, М.С. Федоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 62-64
1188499
  Мезенцева Н.І. Ринок праці Тернопільської області: сучасний стан та проблеми / Н.І. Мезенцева, Д.Є. Базар // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 178-183. – Бібліогр.: 2 назв.
1188500
  Ушенко Н.В. Ринок праці у капіталізації людського потенціалу // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 4 (16). – С. 110-115. – ISSN 2221-8440
1188501
  Іляш О.І. Ринок праці у контексті сучасних тенденцій глобалізації економіки / О.І. Іляш, О.А. Крижанівська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 170-173. – ISBN 5-7763-2435-1
1188502
  Діденко Я. Ринок праці України в очікуванні позитивних зрушень від приватизації та інвестицій : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 80-86 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1605-2005
1188503
  Шевченко П.В. Ринок праці України в умовах формування ринкових відносин // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 187-189. – ISBN 978-966-2188-73-8
1188504
  Єлейко І. Ринок праці України і Польщі: чинники формування пропозиції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 105-110. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1188505
  Близнюк В.В. Ринок праці України та ризики його функціонування // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 121-135 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1188506
  Чайка І.В. Ринок праці України: основні підходи до визначення // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 14-22. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1188507
  Петрова І. Ринок праці України: суперечності функціонування і перспективи розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2411-6912
1188508
  Ковальов Д.В. Ринок праці Херсонської області та ризики його функціонування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 37-42 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1188509
  Баланда А. Ринок праці як економічна категорія // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 21-25
1188510
  Шевчук В. Ринок праці як інструмент регулювання освітньої галузі у сфері підготовки висококваліфікованої робочої сили // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 20-25
1188511
  Шевченко Л.С. Ринок праці: еволюція відносин обміну // Зайнятість та ринок праці : Міжвідомчий науковий збірник / НАНУ Мін-во праці та соціальної політики України. – Київ, 2005. – № 20. – С. 3-11
1188512
  Мірошниченко О. Ринок праці: погляд роботодавця / О. Мірошниченко, К. Ткаченко // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-9.
1188513
  Куцеволова М.В. Ринок праці: поняття та теоретико-методичні підходи до дослідження // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 40-46. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1188514
  Бенько І. Ринок праці: проблеми стану рівноваги // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.22-27. – ISBN 966-654-089-4
1188515
  Федоришина Л.М. Ринок праці: регіональний аналіз та оцінювання депресивності розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 120-125. – ISSN 2309-1533
1188516
  Гарбар Жанна Володимирівна Ринок праці: Становлення та перспектива розвитку в Україні : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Гарбар Жанна Володимирівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1997. – 199л. – Бібліогр.:л.175-199
1188517
  Гарбар Жанна Володимирівна Ринок праці: становлення та перспективи розвитку в Україні : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.01 / Гарбар Жанна Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 20 с.
1188518
  Жадан Р.П. Ринок праці: суть і тенденції становлення в перехідній економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Жадан Р.П. ; КУ. – Київ, 1996. – 25 с.
1188519
  Жадан Раїса Пилипівна Ринок праці: суть і тенденції становлення в перехідній економіці України : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.01 / Жадан Раїса Пилипівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 182л. – Бібліогр.:л.172-182
1188520
  Вітренко Андрій Олександрович Ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Вітренко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
1188521
  Вітренко Андрій Олександрович Ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Вітренко А.О.; Київ. нац. торгов.-економ. ун-тет. – Київ, 2005. – 192л. + Додатки: л. 185 - 192. – Бібліогр.: л. 175 - 185
1188522
  Попадинець Н.М. Ринок роздрібної торгівлі України та країн ЄС: порівняльний аналіз // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. – Вип. 2 (106) : Соціально-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі. – С. 295-303. – ISSN 2071-4653
1188523
  Квіт С. Ринок сам розставить все на свої місця // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 12. – С. 23-25.
1188524
  Фесіна Ю. Ринок сільськогосподарських земель: інституціональна парадигма нових земельних відносин : інститути природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 36-38. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1188525
  Чехов С.А. Ринок сої України: тенденції та перспективи / С.А. Чехов, І.В. Чехова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 46-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1188526
  Клочан В.В. Ринок соняшникової олії в Україні та перспективи його розвитку / В.В. Клочан, І.В. Безп"ята, Н.Є. Зінгаєва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 3-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1188527
  Семків Н.О. Ринок спільного інвестування в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 154-156. – ISBN 978-617-7069-02-6
1188528
  Мазаракі А. Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції : управління економікою: теорія і практика / А. Мазаракі, В. Лагутін // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 17-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1188529
  Апопій В.В. та інш. Ринок споживчих товарів в Україні: проблеми сучасного розвитку // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.115-123. – ISSN 1605-7988
1188530
  Пустовойт О. Ринок споживчих товарів України: тенденції розвитку і вплив на структуру економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (590). – С. 59-69. – ISSN 0131-775Х
1188531
  Войнова Є. Ринок страхових послуг України і його позиціонування серед провідних страхових ринків світу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 104-116 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
1188532
  Юхименко В.М. Ринок страхових послуг: світові тенденції та перспективи розвитку в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 44-48. – ISSN 2306-6814
1188533
  Криклій А.С. Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід / А.С. Криклій, Р.В. Пікус // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 13-16.
1188534
  Варналій З.С. Ринок суверенних єврооблігацій України: проблеми становлення та перспективи розвитку : монографія / З.С. Варналій, С.М. Марченко ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Н.-д. центр з проблем оподаткування ; Н.-д. ін-т фінансового права. – Київ : Знання України, 2010. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-297. – ISBN 978-966-316-282-9
1188535
  Прилуцька І. Ринок технологій як невід"ємна складова розвитку інноваційного підприємництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-65. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено поняття ринку технологій, зазначено його роль та вплив на розвиток інноваційного підприємництва та обґрунтовано необхідність удосконалення економічних та правових інститутів ринку технологій. В статье определено понятие рынка ...
1188536
  Зузік К.М. Ринок технологій як фактор розвитку міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 19-21


  Важливим фактором переходу на новий етап економічного розвитку країни, на думку автора, є впровадження принципів інноваційно-технологічного розвитку економіки.
1188537
  Шелемеха Д.О. Ринок торгівельної нерухомості міста Києва: реалії та перспективи // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 231-233
1188538
  Шиманська К. Ринок трудових ресурсів в умовах постконфліктного стану країн // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 2 (91). – C. 50–60. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1188539
  Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг : (геопросторові аспекти) : Навчальний посыбник / О.О. Любіцева. – 3-є вид., переробл. і доповн. – Київ : Альтерпрес, 2006. – 430, [2] с., [6] арк. карт. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-184-0
1188540
  Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг ( геопросторові аспекти ) / О.О. Любіцева; Київськ. ун-тет туризму, економіки і права; КНУТШ. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 436с. – ISBN 966-542-129-8
1188541
   Ринок туристичних послуг Австралійського Союзу / М.П. Мальська, Ю.В. Зінько, О.М. Шевчук, Ю.Я. Городинський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 197-207


  Проаналізовано туристичну галузь Австралії як світовий приклад високо інтенсивного туристичного ринку. Розглянуто функціонування елементів туристичного ринку Австралії, зокрема, туристичну інфраструктуру та туристичні продукти. Висвітлено особливості ...
1188542
  Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні : навчальний посібник / Гонтаржевська Л.І. ; Донецький ін-т туристичного бізнесу. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. – 180 с. – ISBN 978-966-317-030-5
1188543
  Красько А.Б. Ринок туристичних послуг Тернопільської області: динаміка та ретроспективи розвитку / А.Б. Красько, С.В. Білоус, І.С. Пурська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Метою дослідження є вивчення сучасного стану функціонування регіонального ринку туристичних послуг та специфіки його територіальної організації, обґрунтування напрямків його оптимізації в регіоні. Методика. Основою дослідження є фундаментальні ...
1188544
  Сайчук В.С. Ринок туристичних послуг як об"єкт суспільно-географічних досліджень // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 118-126. – ISBN 978-966-598-999-8
1188545
  Крижимінська Є.Г. Ринок туристичних послуг: теоретичні аспекти / Є.Г. Крижимінська, В.О. Сорочан // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 101-109. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1188546
  Варфоломєєв С. Ринок українських євробондів : ринок капіталів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 61-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1188547
  Зелінська А. Ринок української біографічної книги в 2005-2009 рр.: основні статистичні показники // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 9-13. – ISSN 2076-9326


  Здійснено аналіз статистичних показників репертуару українських видавництв, що у період 2005-2009 рр. видавали книги нон-фікшин (на матеріалі біографічних видань). За результатами аналізу визначено основні суб"єктно-об"єктивні показники українських ...
1188548
  Склеповий Є.В. Ринок факторингових послуг в Україні : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 109-115. – Бібліогр.: 8 назв
1188549
  Москаленко Ю.В. Ринок факторингових послуг в Україні: реалії та проблеми розвитку // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 117-122
1188550
  Байков О. Ринок фінансів в умовах глобалізації: досвід економіко-правового аналізу / О. Байков, О. Павук // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 120-131. – ISSN 2307-9878
1188551
  Мойсеєнко І.П. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / І.П. Мойсеєнко ; Міжорег. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 360 с. – ISBN 966-608-454-6
1188552
  Горбач Л.М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л.М. Горбач, О.Б. Каун. – Київ : Кондор, 2006. – 436с. – ISBN 966-351-048-X
1188553
   Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб; М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. – Херсон : Олді-плюс, 2007. – 572 с. – ISBN 966-8447-11-5
1188554
  Загородній А.Г. Ринок фінансових послуг : термінол. слов. : навч. підруч. для студ. вищих навч. закл. / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.; МОНУ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти; Мін-ва освіти і науки України. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 544 с. – ISBN 966-8450-21-3
1188555
  Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – Київ : Знання, 2010. – 532 с. – ISBN 978-966-346-743-6


  Один з найпопулярнійших британських посібників з реклами
1188556
  Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг : навч.-метод. комплекс [для студ. за напрямом підгот. "Фінанси і кредит"] / С.В. Науменкова, О.В. Тригуб ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Компринт, 2014. – 87, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 81-87. – ISBN 978-617-7144-86-0
1188557
   Ринок фінансових послуг : навч. посібник / [Д.І. Дема, І.В. Абрамова, Л.В. Недільська та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Д.І. Дема ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 374, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 370-375. – ISBN 978-617-566-217-5
1188558
   Ринок фінансових послуг : навч. посібник / [М.В. Дубина, О.М. Грубляк, А.В. Жаворонок та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 353, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 348-353. – ISBN 978-617-7571-37-6
1188559
   Ринок фінансових послуг : підручник / [Н.В. Приказюк, І.О. Лютий, Р.В. Пікус та ін.] ; за ред. Н.В. Приказюк. – Київ : Ямчинський О.В., 2019. – 756, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 724-756, в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-617-7804-43-6
1188560
  Ільченко-Сюйва Ринок фінансових послуг в Україні: проблеми і перспективи розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 93-99.
1188561
  Леонов Д.А. Ринок фінансових послуг недержавних пенсійних фондів: вплив системи оподаткування // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 34-41.
1188562
  Лютий І.О. Ринок фінансових послуг України в умовах глобалізації фінансового ринку: тенденції та перспективи / І.О. Лютий, А.С. Криклій, О.М. Юрчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-7.
1188563
  Жигайло В. Ринок фінансових послуг України в умовах глобалізаційних процесів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 42-47. – ISSN 2078-5860
1188564
  Криклій А.С. Ринок фінансових послуг України: етапи становлення і тенденції розвитку / А.С. Криклій, І.С. Каракулова, В.А. Криклій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 9-12.
1188565
  Юрій С.І. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки / С.І. Юрій, О.О. Луцишин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 48-59
1188566
  Шевчук О.Р. Ринок фінансових послуг як об"єкт наукового дослідження фінансово-правової науки // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 29-32
1188567
  Леонов Д. Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції : монографія / Дмитро Леонов, Сергій Льовочкін, Сергій Хоружий ; МОНУ, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Укр. ін-т розвитку фондового ринку ; за ред. В.М. Федосова. – Київ : УІРФР, 2008. – 848 с. – ISBN 978-966-8925-17-7
1188568
  Осадча О.А. Ринок фінансових послуг: сучасний стан та перспективи розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 36-41.
1188569
  Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Ходаківська, В.В. Бєляєв. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 616 с. – ISBN 966-7938-87-5
1188570
  Унинець-Ходаківська Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Унинець-Ходаківська, О.І. Костюкевич, О.А. Лятамбор. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 392с. – ISBN 978-966-364-936-8
1188571
  Алексеєнко Людмила Михайлівна Ринок фінансового капіталу в економічній системі України : Дис. ... доктора економ. наук: 08.04.01 / Алексеєнко Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 549 л. + Додатки: л.461-549. – Бібліогр.: л.419-460
1188572
  Алексеєнко Л.М. Ринок фінансового капіталу в економічній системі України : Автореф. дис. ...д-ра економ. наук: 08.04.01 / Людмила Михайлівна Алексеєнко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 55 назв
1188573
  Дрозд Н.В. Ринок фінансового капіталу України в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дрозд Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1188574
  Дрозд Н.В. Ринок фінансового капіталу України в умовах фінансової глобалізації : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08 / Дрозд Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 201 л. + Додаток: л. 191-201. – Бібліогр.: л. 171-190
1188575
  Шумейко А. Ринок фруктів і ягід України / А. Шумейко, Є. Погорілець // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 55-61 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1188576
  Мельник В.А. Ринок цінних паперів : Довідник керівника підприємства / В.А. Мельник. – Спеціальний випуск. – Київ : ВІРА-Р, 1998. – 560 с. – ISBN 966-536-050-7
1188577
  Павлов В.І. Ринок цінних паперів : Курс лекцій: Навчальний посібник / В.І. Павлов, І.В. Кривов"язюк; МОУ; ЛДТ, Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я, 1999. – 342с. – ISBN 966-517-154-2


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
1188578
  Пасічник В.Г. Ринок цінних паперів : Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна; Ін-т муніципального менеджменту та бізнесу. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с. – ISBN 966-364--75-8
1188579
  Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Ю.Я. Кравченко; МОНУ. – Київ : Дакор; КНТ, 2008. – 664с. – ISBN 978-966-8379-34-5
1188580
  Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Ю.Я. Кравченко; МОНУ. – 2-е вид., змінене та доп. – Київ : Дакор; КНТ, 2009. – 672с. – ISBN 978-966-8379-34-5
1188581
  Височинська Л.М. Ринок цінних паперів // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 91-93. – ISBN 978-966-190-861-0
1188582
  Луцишин З.О. Ринок цінних паперів в Україні в контексті євроінтеграції: проблеми забезпечення фінансової безпеки / З.О. Луцишин, Н.Я. Кравчук // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 47-57.
1188583
  Бенедисюк Д.І. Ринок цінних паперів в Україні: ретроспектива становлення і пріоритети розвитку / Д.І. Бенедисюк, С.М. Голубка // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 146-152. – ISSN 2306-546X
1188584
  Барановський О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 14-22. – Бібліогр.: 16 назв
1188585
  Кузнєцова Н.С. Ринок цінних паперів в Україні:правові основи формування та функціонування / Н.С. Кузнєцова, Назарчук Ігор Ростиславович. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 528с. – ISBN 966-7302-22-9
1188586
  Павлов В.І. Ринок цінних паперів в умовах приватизації: регіональний аспект : Монографія / В.І. Павлов, І.В. Кривов"язюк; МОіНУ. ЛДТУ. Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я, 2002. – 160с. – ISBN 966-517-351-0
1188587
  Ватаманюк З.Г. Ринок цінних паперів в умовах фінансової глобалізації / З.Г. Ватаманюк, Н.В. Звонар // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 82-89.
1188588
  Колесник В.В. Ринок цінних паперів і принципи правового регулювання. / В.В. Колесник. – К., 1993. – 56с.
1188589
  Корнійчук О. Ринок цінних паперів та капіталізація підприємств // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 28-30. – ISSN 1728-6220
1188590
  Гамов М.С. Ринок цінних паперів та механізми функціонування світових фондових бірж : навч. посібник для студентів ВНЗ / [М.С. Гамов, А.І. Мелешко]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 144 с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 141-144. – ISBN 978-966-2672-17-6
1188591
  Мацелюх Н.П. Ринок цінних паперів та необхідність його збалансованого розвитку в сучасних умовах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 299-305. – ISSN 2222-4459
1188592
  Голубицький С. Ринок цінних паперів у координатах російського права в першій половині ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-25. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено досвід правового регулювання ринку цінних паперів у Російській імперії у ХІХ ст. Він свідчить, що перші кроки в новій для Росії сфері суспільних відносин здійснені в кінці XVIII ст. Акцентовано увагу на тім, яке місце посідала імператриця ...
1188593
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2003
1188594
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2003
1188595
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 5-6. – 2003
1188596
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2003
1188597
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 9/10. – 2003
1188598
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2003
1188599
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2004
1188600
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2004
1188601
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 5/6. – 2004
1188602
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2004
1188603
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 9/10. – 2004
1188604
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2004
1188605
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2005
1188606
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2005
1188607
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 5/6. – 2005
1188608
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2005
1188609
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 9/10. – 2005
1188610
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2005
1188611
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2006
1188612
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2006
1188613
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 5/6. – 2006
1188614
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2006
1188615
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 9/10. – 2006
1188616
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2006
1188617
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2007
1188618
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2007
1188619
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 5/6. – 2007
1188620
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2007
1188621
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 9/10. – 2007
1188622
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2007
1188623
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2008
1188624
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2008
1188625
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2008
1188626
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 9/10. – 2008
1188627
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2008
1188628
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 5/6. – 2009
1188629
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2009
1188630
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 9/10. – 2009
1188631
   Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2010
1188632
   Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2010
1188633
   Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 5/6. – 2010
1188634
   Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 7. – 2010
1188635
   Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 8. – 2010
1188636
   Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 9/10. – 2010
1188637
   Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2010
1188638
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2011
1188639
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5/6. – 2011
1188640
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2011
1188641
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9/10. – 2011
1188642
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2011
1188643
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2012
1188644
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2012
1188645
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5/6. – 2012
1188646
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2012
1188647
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2012
1188648
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2012
1188649
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2012
1188650
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2012
1188651
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2013
1188652
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2013
1188653
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5/6. – 2013
1188654
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2013
1188655
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9/10. – 2013
1188656
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2013
1188657
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1-2. – 2014
1188658
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3-4. – 2014
1188659
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5-6. – 2014
1188660
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2014
1188661
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2014
1188662
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9-10. – 2014
1188663
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11-12. – 2014
1188664
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2015
1188665
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2015
1188666
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7 (2ч.). – 2015
1188667
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2015
1188668
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9-10. – 2015
1188669
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11-12. – 2015
1188670
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2016
1188671
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2016
1188672
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2016
1188673
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№9/10. – 2016
1188674
  Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України: погляд через призму діяльності Української фондової біржі / В.В. Оскольський. – Київ : УФБ, 2001. – 218с. – ISBN 966-95935-1-4
1188675
  Мельник К.Ю. Ринок цінних паперів України: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мельник К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 204 л. + Додатки: л. 205-227. – Бібліогр.: л. 188-203
1188676
  Мельник К.Ю. Ринок цінних паперів України: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.02.02. / Мельник К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Біблогр.: 11 назв
1188677
  Віхров С.О. Ринок цінних паперів як господарсько-правова категорія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 181-185
1188678
  Бевза А.С. Ринок цінних паперів як складова інформаційної безпеки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (189). – С. 12-16. – ISSN 2308-9636
1188679
  Михальчишина Л.Г. Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку: сучасний стан і перспективи розвитку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 120-124. – ISBN 978-617-571-124-8
1188680
  Парсяк В.Н. Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження / Парсяк В.Н., Зельдіс В.В. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-364-477-6
1188681
  Лисенков Ю.М. Ринок цінних паперів: забезпечення діяльності комерційного банку : Практичний посібник / Ю.М. Лисенков. – Київ : ІНТЕЛ, 1993. – 142с.
1188682
  Дергачова В. Ринок цінних паперів: роль у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в умовах світової кризи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 144-150. – ISSN 1818-5754
1188683
  Гош О. Ринок як засіб відродження перехідної економіки України : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 75-82 : Табл. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1188684
  Пустовойт О. Ринок: еволюція розуміння та пошуку предмета дослідження // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 25-45. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1811-3141
1188685
  Пустовойт О. Ринок: економічна сутність, типова і видова різноманітність // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-55. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1811-3141
1188686
   Ринология : спеціалізоване науково-інформаційне видання / Україн. наук. мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Безшапочний С.Б., Березнюк В.В. [та ін.]. – Київ : Вістка
№ 1. – 2013. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188687
   Ринология : спеціалізоване науково-інформаційне видання / Україн. наук. мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Безшапочний С.Б., Березнюк В.В. [та ін.]. – Київ : Вістка
№ 4. – 2013. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188688
   Ринология : спеціалізоване науково-інформаційне видання / Україн. наук. мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Безшапочний С.Б., Березнюк В.В. [та ін.]. – Київ : Вістка
№ 2. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188689
   Рио-де-Жанейро. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 104-105 : Іл.
1188690
  Кожухов Михаил Рио и Сан-Паулу: две стороны одной медали // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 28-34 : фото
1188691
  Регаладо Антонио Рио на пороге перемен. Рио сам не свой / Регаладо Антонио, Алан Харви Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 144-159 : фото
1188692
  Бурлуцкий Андрей Рио. Блеск и нищета карнавала // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 84-89 : фото
1188693
   Риолит-гранитная ассоциация Центрально-Таймырской зоны: свидетельство аккреционно-коллизионных событий в неопротерозойское время / В.Ф. Проскурнин, В.А. Верниковский, Д.В. Метелкин, Б.С. Петрушков, А.Е. Верниковская, А.В. Гавриш // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 1. – С. 23-40 : рис., табл. – Библиогр.: с. 38-40. – ISSN 0016-7886
1188694
  Новик Д. Риопель: канадский художник // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.21
1188695
  Василенко В.М. Рипсимэ Симонян / В.М. Василенко. – Москва, 1974. – 159с.
1188696
  Новиков Г.В. Рирротины / Г.В. Новиков. – Москва, 1988. – 183 с.
1188697
  Гущин Г.Г. Рис / Г.Г. Гущин. – Ленинград, 1930. – 282 с. : 106 рис. в тексте
1188698
  Гущин Г.Г. Рис / Г.Г. Гущин. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 832 с.
1188699
  Розин С.Я. Рис на Украине / С.Я. Розин. – Киев, 1950. – 140 с.
1188700
  Остапчук С. Рисвянка і рисвянці / Сергій Остапчук. – Рівне, 2003. – 208с. – ISBN 966-7929-08-6
1188701
  Моцар О. Риси абсурду в радянській та пострадянській опері // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 145-165


  "...Розглядаються опери радянської та пострадянської доби ХХ – початку ХХІ століття, серед них: «Ніс» Д.Шостаковича, «Герой» О. Мосолова, «Дети Розенталя» Л. Десятнікова, «Піна днів» Е. Денісова, «Життя з ідіотом» А. Шнітке та «Палата № 6» В. ...
1188702
  Ніколаєнко О. Риси байронічної поеми в творчості Т. Шевченка ("Катерина") // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 135-144. – ISBN 978-617-7442-48-5
1188703
  Костич Л. Риси бароко в лексичній системі староукраїнської поезії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 340-344. – ISBN 966-7865-75-4
1188704
  Федак С. Риси вокалізму української літературної мови на Волині в друках Почаївської лаври 18 ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 75-79.
1188705
  Тереховська О.В. Риси героїчного епосу в "Іліаді" Гомера // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 4-5.
1188706
  Астаф"єв О.Г. Риси готики в поемі Северина Гощинського "Zamek Kaniowski" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 3-11


  У статті проаналізована поема Северина Ґощинського "ZamekKaniowskі", присвячена подіям коліївщини. Обґрунтовано поняття ґотичної поеми, акцентовано увагу на гострих сюжетних колізіях, байронічних героях, ірраціональних ефектах. В статье ...
1188707
  Мороз О.В. Риси дохристиянського релігійного світогляду в працях Арсена Річинського / О.В. Мороз, М.В. Слив"юк // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 36-39


  Розглянуто становлення та розвиток дохристиянської релігійної думки в контексті наукових доробок А. Річинського. Виокремлено риси українського дохристиянського світогляду (культ господаря, відсутність дуалізму в тлумаченні символічної сутності ...
1188708
  Галас А. Риси експресивного синтаксису у "Щоденнику" В. Винниченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 26-34


  У статті розглядаються риси експресивного синтаксису у дискурсі "Щоденника" В. Винниченка (1911-1920). Виокремлено синтаксичні структури, засобами яких створюється необхідний стилістичний колорит. Обгрунтовується оцінка "Щоденника" як важливого ...
1188709
  Вакуленко О.Л. Риси етнонаціональної ідентичності та проблема політичного вибору в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема політичного вибору в контексті національної ідентичності. Автор переглядає деякі риси національної ідентичності українців, беручи до уваги історичні обставини. Представлено інтерпретацію різних поглядів на проблему; здійснено ...
1188710
  Задорожна Л.М. Риси етнотипу та етнохарактеристики у системі розвитку української літератури. Літописна спадщина : Навчальний посібник / Л.М. Задорожна; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 140с. – ISBN 966-594-868-7
1188711
  Мельник В. Риси і етапи постіндустріальної трансформації відносин розподілу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
1188712
  Бабенко О. Риси імпресіонізму у творчості Григора Тютюнника / О. Бабенко, М. Данильченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 184-198. – ISSN 2077-1827
1188713
  Сироватська М.І. Риси інтермедіальності в п"єсах Єлисея Карпенка ("Білі ночі", "В долині сліз", "Момот Нір") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 18-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано основні риси інтермедіальності на матеріалі п"єс маловідомого українського драматурга-емігранта Є. Карпенка. Доведено, що музикальність у картині світу автора виконує декілька художніх функцій: посилює ліризацію, що позначається ...
1188714
  Ніколаєва Г.Є. Риси майбутнього / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1950. – 68с.
1188715
  Дерев"янченко Н.В. Риси меніппетії в романах Мішеля Уельбека // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 28-34. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
1188716
  Коломієць О.В. Риси модернізму в малій та середній прозі Докії Гуменної // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 214-219


  У статті розглядаються стильові домінанти малої та середньої прози Докії Гуменної (1904-1996), хараткерні для різних періодів її творчості, розкриваються джерела формування художніх уподобань письменниці, особливості оригінального авторського стилю
1188717
  Лембей Т. Риси народно-фольклорної течії українського романтизму в поезії Володимира Шашкевича // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 156-165. – ISBN 966-7773-70-1
1188718
  Решітько В.С. Риси національного характеру у творчості А. Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 110-117


  Стаття присвячена аналізу рис національного характеру в творчості А. Малишка. У даній роботі було критично оглянуто творчу спадщину письменника в контексті функціонування рис національного характеру. Досліджено питання розвитку архетипів в українські ...
1188719
  Величко О. Риси новаторства педагогічної діяльності Фрідріха Віка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 273-277. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1188720
  Іванов В.М. Риси парламентаризму в козацькому державотворенні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 33-38. – ISSN 2219-5521
1188721
  Пахолок В.М. Риси політичної культури сучасної української еліти в контексті теорії еліт В"ячеслава Липинського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 22-26. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1188722
  Непоп-Айдачич Риси польського образу квітки, представлені у стереотипних мотивах (на матеріалі фольклорних записів О. Кольберга). Частина 1 // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 174-183. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматриваются черты польского языкового образа цветка, представленные в стереотипных мотивах, выделенных автором в фольклорных записях Оскара Кольберга.
1188723
  Ліпінська О. Риси постмодернізму у драматургії Валерія Шевчука
1188724
  Хорольська Т.В. Риси психологізму в романі Івана Білика "Танго" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 465-473. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1188725
  Надточій О. Риси публіцистичного типу творчості у романі І. Нечуя-Левицького "Хмари" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 215-220. – ISBN 978-966-793-136-3
1188726
  Тіхонов Микола Семенович Риси радянської людини / Тіхонов Микола Семенович. – Київ : Укрдержвидав, 1933. – 18с.
1188727
  Шестак А. Риси романтизму у творчості Василя Стефаника та Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 256-262
1188728
  Рой Є.Є. Риси симфонізму в театралізованих композиційних структурах народно-сценічної хореографії Павла Вірського // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 99-107. – ISSN 2226-0285
1188729
  Лісецький С.Й. Риси стилю творчості К. Стеценка / С.Й. Лісецький. – К., 1977. – 124с.
1188730
   Риси сучасника. – Х, 1958. – 291с.
1188731
  Василець І.П. Риси сучасника / І.П. Василець. – Київ, 1962. – 48с.
1188732
  Гурладі М.С. Риси сучасності / М.С. Гурладі. – Київ, 1962. – 134с.
1188733
  Афанасьєв В.А. Риси сучасності / В.А. Афанасьєв. – Київ, 1973. – 180с.
1188734
  Костенко О.В. Риси схожості та відмінності корінної золоторудної мінералізації в докембрійських та фанерозойських структурах / О.В. Костенко, В.С. Монахов, М.М. Коржнєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-31. – (Геологія ; Вип. 17)


  Наведено порівняльну характеристику родовищ золота в докембрійських зеленокам"яних поясах та фанерозойських структурах.
1188735
  Корнілова І.М. Риси та тенденції інноваційного розвитку в сучасному постіндустріальному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 3-6.
1188736
  Вишневський Д.К. Риси твого обличчя. / Д.К. Вишневський. – Киев, 1962. – 274с.
1188737
  Вашків Л. Риси творчого портрета Михайла Старицького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 60-67. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1188738
  Єрьоменко А.Ю. Риси театральності в концерті № 2 для баяна з камерним оркестром "Із предковічних часів..." Анатолія Гайденка // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 112-120. – ISSN 0130-5298
1188739
  Крутій О. Риси української ментальності як фактор специфіки діалогу в системі державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 346-353
1188740
  Галас Борис Кирилович Риси упорядницького і редакторського стилю Б. Грінченка як лексикографа


  Розглянуто передумови, історію укладання 4-томного "Словаря української мови" (1907-1909) та особистий внесок Б. Грінченка у становлення української лексикографії.
1188741
  Моторний О.А. Риси характеру людини та їх відображення у фразеології верхньолужицької мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 95-105. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається відображення рис людського характеру у системі фразеології верхньолужицької мови. В рамках роботи вивчаються фразеологізми на позначення впертості, схильності до брехні, лінощів, жорстокості, пихатості тощо. Аналіз фразеологічних ...
1188742
  Батовська О. Риси хорового стилю Ігоря Шамо (на матеріалі циклу "Летять журавлі") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 48-56. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Статтю присвячено вивченню хорової творчості видатного українського композитора ХХ століття Ігоря Шамо. Розглянуто особливості його індивідуальних пошуків на матеріалі циклу “Летять журавлі”. Розкрито специфічні риси хорового стилю композитора. ...
1188743
  Перцова Н.О. Риси хорової творчості українських композиторів-піснярів 50-70-х років XX століття / Н.О. Перцова, В.Ю. Дорофєєва // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 428-434. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна полягає у виокремленні характерних особливостей, що споріднюють творчі методи композиторів-піснярів у сфері хорової спадщини. В мистецькому доробку І. Шамо, Г. Майбороди, П. Майбороди, О. Білаша провідне місце надається пісенному ...
1188744
  Кирцер Ю.М. Рисинок и живопись: Практическое пособие. / Ю.М. Кирцер. – М., 1992. – 278с.
1188745
  Савинова Е. Риск-контроллинг как подсистема риск-менеджмента в банках / Е. Савинова, З. Шевченко // Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2017. – № 5. – С. 10-15
1188746
  Балдин К.В. Риск-менеджмент : учебное пособие по спец. "Менеджмент организации" / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – Москва : Гардарики, 2005. – 288 с. : илл. – Библиогр.: с. 279-282. – (Disciplinae). – ISBN 5-8297-0238-X
1188747
  Бартон Т.Л. Риск-менеджмент = Making enterprise risk management pay off : практика ведущих компаний / Томас Л. Бартон, Уильям Г. Шенкир, Пол Л. Уокер ; [под ред. В.А. Кравченко ; пер. с англ. Т.В. Клекоты и др.]. – Москва : Вильямс, 2008. – 207, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд. : Making enterprise risk management pay off / T. L. Barton, W. G. Shenkir, P. L. Walker. Prentice Hall PTR, 2002. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 206-207. – Библиогр.: с. 195-196 в примеч. в конце разд. – ISBN 978-5-8459-1345-6
1188748
   Риск-менеджмент инноваций = Risk-management of innovations / Т.А. Васильева, О.Н. Диденко, А.А. Епифанов, О.В. Козьменко, С.Н. Козьменко, С.В. Леонов; Т.А.Васильева, О.Н.Диденко, А.А.Епифанов, О.В.Козьменко, С.Н. Козьменко. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 260с. – ISBN 966-96545-0-5
1188749
  Смирнова Г.А. Риск-менеджмент как составная часть корпоративной системы управления // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 122-133. – ISSN 2413-9998
1188750
  Балабанов И.Т. Риск - менеджмент / И.Т. Балабанов. – Москва : Финансы и статистика, 1996. – 192с. – ISBN 5279012947
1188751
  Эльяш М.Л. Риск / М.Л. Эльяш, Г.Л. Тарасуль. – Одесса, 1969. – 336с.
1188752
  Арясов И.Е. Риск / И.Е. Арясов. – Тула, 1986. – 304с.
1188753
  Blondon M. Риск винозной тромбоэмболии после кесарева сечения: Мета-анализ / M. Blondon, A. Casini, K. Hoppe // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (31). – С. 73-79. – ISSN 2309-4117
1188754
  Янчилин В. Риск за полцены. Предприятиям понравилась идея финансирования разработок на паях с государством. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  Два с лишним года назад Правительство России издало постановление под номером 218 о развитии кооперации российских вузов и производственных предприятий с целью создания наукоемких производств и стимулирования инновационной деятельности в российской ...
1188755
  Энгл Р. Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 628-657. – ISSN 1815-1345
1188756
  Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. – Москва, 1989. – 187с.
1188757
  Сляднев В.А. Риск изменения эколого-геологических условий при реструктуризации горнопромышленных районов Донбасса // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-15. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1188758
  Галасюк В. та інш. Риск как один из неотъемлемых факторов бизнеса // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.17-23
1188759
  Гузенко К.В. Риск развития психотических расстройств при боевой психической травме // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 110. – ISSN 2410-7484
1188760
   Риск развития рака молочной железы у женщин младших возрастных категорий в Украине / З.П. Федоренко, Л.О. Гулак, А.Ю. Рыжов, Е.В. Сумкина, Л.Б. Куценко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 36-41 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
1188761
  Меркулова Т. Риск тенденции ухудшающего отбора в высшем образовании Украины // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (91). – С. 19-22. – ISSN 1562-529Х
1188762
  Меркулова Т.В. Риск тенденции ухудшающего отбора в высшем образовании Украины // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 18-20. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1188763
  Батаева Е.В. Риск формирования социальной активности студентов // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 50-53. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1188764
  Емельянов В.И. Риск. / В.И. Емельянов. – Ижевск, 1989. – 284с.
1188765
  Диев В.С. Риск: оценка и принятие решений // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 15-32. – ISSN 1560-7488
1188766
  Петренко С.Н. Риски аудиторской деятельности : Научно-практическое пособие / С.Н. Петренко. – Киев : эльга. Ника-Центр, 2003. – 84с. – ISBN 966-521-196-Х
1188767
  Ануфриева И.Л. Риски в изучении иностранного языка в Украине / И.Л. Ануфриева, П. Бассэ // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 33-35. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1188768
  Краснов А. Риски в международной космической деятельности // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 5. – С.33-41. – ISSN 0130-9625
1188769
  Романов К.В. Риски в развитии образования: философский взгляд // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 8. – С. 27-34. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрывается философский смысл вопроса о значимости для человека развития образования. Указаны семь рисков в развитии образования. The article reveals the philosophical meaning of the question about the importance of education for human ...
1188770
  Подлесный Д.В. Риски взаимодействия высшего учебного заведения со стейкхолдерами рынка образовательных услуг // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 216-220. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1188771
  Борисова И. Риски внешнего финансирования российской экономики / И. Борисова, Б. Замараев, А. Назарова // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-43. – ISSN 0042-8736
1188772
   Риски внешнего финансирования российской экономики / И. Борисова [и др.] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-43. – ISSN 0042-8736
1188773
   Риски внешнего финансирования российской экономики / И. Борисова [и др.] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-43. – ISSN 0042-8736
1188774
  Делокаров К.Х. Риски глобализирующегося мира в контексте постнеклассической парадигмы // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 36-47. – ISSN 2077-8309
1188775
  Хейфец Б. Риски долговой политики России на фоне глобального долгового кризиса // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 80-97. – ISSN 0042-8736
1188776
  Рогач Ф. Риски и оценки государственного долга Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 74-76. – ISSN 1810-3944
1188777
  Завриев С. Риски и угрозы в сфере биобезопасности: анализ проблем и поиск решений в современных условиях / С. Завриев, А. Колесников // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 9. – С. 57-68. – ISSN 0131-2227


  Современная политическая обстановка не благоприятствует созданию широких международных проектов в области биологической безопасности. Тем важнее создание высокотехнологичной национальной программы биологической безопасности Российской Федерации. Хотя ...
1188778
  Европина И.В. Риски и угрозы Украине в связи с расширением доступа ее граждан к информационным ресурсам Интернет и пути их преодоления // Информационное право : научно-практическое и информационное издание / Республиканский НИИ интеллект. собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 3 (39). – С. 21-24
1188779
  Галака М.С. Риски использования метода проектов на уроках иностранного языка // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 88-91. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1188780
  Киндзерский Ю. Риски межрегиональной дифференциации в Украине и возможности их устранения // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 66-88. – ISSN 0207-3676
1188781
  Пятаков А.Н. Риски политической нестабильности в странах "социализма XXI века" / А.Н. Пятаков, А.Л. Чернышев // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 22-37. – ISSN 044-748Х
1188782
  Левашов В.К. Риски устойчивого социально-политического развития // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 12 (356). – С. 3-18. – ISSN 0132-1625
1188783
  Бурлай Т.В. Риски формирования модели асоциального государства в Украине // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 6 (635). – С. 92-97. – ISSN 0131-7741
1188784
  Козыренко В.П. Риски цифровой трансформации учебного заведения / В.П. Козыренко, С.И. Козыренко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2019. – Т. 25. – С. 53-61. – ISSN 1993-5560
1188785
  Хименко Н.Л. Риски экстерната и дистанционного образования / Н.Л. Хименко, Л.Ф. Гребенюк // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 286-289. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1188786
  Бердикулов С. Рискнем же, брат! : повести / С. Бердикулов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1978. – 202 с.
1188787
  Гангнус А.А. Рискованное приключение разума : очерки идеи развития / А.А. Гангнус. – Москва : Знание, 1982. – 208 с. : ил.
1188788
  Тихонов Николай Семенович Рискованный человек / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : ГИЗ, 1927. – 280с.
1188789
  Уйгун Рисковання шутка : пьесы / Уйгун. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. – 216 с.
1188790
  Майданик Н.И. Рисковые (алеаторные) сделки: эволюция и сравнительно-правовая характеристика в зарубежных правовых системах // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 402-421. – ISBN 978-617-566-164-2
1188791
  Оноприенко В.Н. Рискогенность общества знаний и мегатехнологий // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 15-21. – ISSN 0374-3896
1188792
  Воскресенская М.Н. Рискую! / М.Н. Воскресенская. – Ленинград, 1990. – 107с.
1188793
  Золотов А.М. Рискуя жизнью / А.М. Золотов. – Курск, 1963. – 72с.
1188794
   Рискуя жизнью.... – М, 1959. – 32с.
1188795
   Рискуя жизнью.... – М, 1969. – 208с.
1188796
  Радлов Н.Э. Рисоваание с натуры / Н.Э. Радлов. – 3-е изд. – Москва : Художник РСФСР, 1978. – 120 с.
1188797
  Лилиева Л.А. Рисование / Л.А. Лилиева. – М., 1948. – 96с.
1188798
  Евдокимов И.И. Рисование : учеб. пособие для естеств.-геогр. отд-ний учительских ин-тов / И.И. Евдокимов. – Москва : Учпедгиз, 1949. – 168 с., [2] л. ил.
1188799
   Рисование : пособие для учащихся 5 класса. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 182 с.
1188800
  Рожкова Е.Е. Рисование V класс / ЕЕ. Рожкова, Е.Л. Херсонская. – Москва : Просвещение, 1964. – 227 с.
1188801
  Рожкова Е.Е. Рисование в V-VI классах / Е.Е. Рожкова. – Москва : АПН РСФСР, 1957. – 60 с.
1188802
  Кондачхан Е.С. Рисование в начальной школе / Е.С. Кондачхан. – М, 1946. – 52с.
1188803
  Кожухов В.Н. Рисование в школе. Из опыта работы учителя. / В.Н. Кожухов. – М., 1953. – 84с.
1188804
  Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека / Н.Н. Ростовцев. – Москва : Изобразительное искусство, 1989. – 301с.
1188805
  Евдокимов И.И. Рисование и география : Пособие для учителей / И.И. Евдокимов. – 2-е изд., переработ. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 135 с.
1188806
  Кирсанов Ф.И. Рисование и труд в школе. V-VI классы. Пособие для учителей. / Ф.И. Кирсанов. – М.-Л., 1965. – 84с.
1188807
  Харитонов М.Ф. Рисование мелом на классной доске / М.Ф. Харитонов. – Москва : Просвещение, 1968. – 62 с.
1188808
  Самокиш Н.С. Рисование пером / Н.С. Самокиш. – Петроград : Благо. – 16 с.
1188809
  Глушанская В.П. Рисование с методикой преподавания / В.П. Глушанская. – М, 1971. – 127с.
1188810
  Смирнов Г.Б. Рисование с натуры / Г.Б. Смирнов. – 2-е доп. изд. – Москва : ВЦСПС Профиздат, 1960. – 30, [14] с.
1188811
  Ростовцев Н.Н. Рисование с натуры / Н.Н. Ростовцев. – Ленинград : Учпедгиз, 1962. – 79 с.
1188812
  Антонов Т А. Рисование с натуры как общеобразовательный предмет : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.731 / Антонов А.Т, ; МГУ. – Москва, 1970. – 19 с.
1188813
  Николаев Н.А. и др. Рисование фигуры человека / Н.А. и др. Николаев. – М.-Л., 1964. – 63с.
1188814
  Гинзбург С.С. Рисованный и кукольный фильм / С.С. Гинзбург. – М., 1957. – 286с.
1188815
  Вано И. Рисованный фильм. / И. Вано. – Москва, 1950. – 87с.
1188816
  Папенко Н.С. Рисорджименто / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 328. – ISBN 966-642-073-2
1188817
  Куліков С.М. Рисування / С.М. Куліков. – Х.-М., 1939. – 252с.
1188818
  Калецький С.Ю. Рисування з елементами нарисної геометрії : С.Ю. Калецький / С.Ю. Калецький; Підруч. для вищ. пед. навч. закл. – Київ, 1936. – 256 с.
1188819
  Горяев В.Н. Рисунки / В.Н. Горяев. – Москва : Крокодил, 1961. – 48 с.
1188820
  Сойфертис Л.В. Рисунки / Л.В. Сойфертис. – Москва : Крокодил, 1961. – [47] с.
1188821
  Эйзенштейн С.М. Рисунки / С.М. Эйзенштейн. – Москва, 1961. – 226с.
1188822
  Богдеско И.Т. Рисунки / И.Т. Богдеско. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 81с.
1188823
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – М.
1. – 1968. – 174с.
1188824
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – М.
2. – 1968. – 157с.
1188825
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – М.
3. – 1968. – 186с.
1188826
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – Пер. с дат 2-е изд. – М.
1. – 1969. – 30с.
1188827
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – М.
4. – 1969. – 138с.
1188828
  Серов В. Рисунки / В. Серов. – Ленинград, 1970. – 29 с.
1188829
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – М.
3. – 1970. – 184с.
1188830
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – Пер. с датск. 2-е изд. – М.
3. – 1970. – 184с.
1188831
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – Пер. с дат., 2-е изд. – М.
4. – 1970. – 141с.
1188832
  Рушева Н. Рисунки / Н. Рушева. – Минск, 1974. – 21с.
1188833
  Иванов В. Рисунки / В. Иванов. – Ленинград, 1990. – 182с.
1188834
  Бидструп Херлуф Рисунки / Бидструп Херлуф. – М., 1992. – 184с.
1188835
  Лактионов А.И. Рисунки А. Лактионова / А.И. Лактионов. – Ленинград, 1962. – 12с.
1188836
  Докучаева В.Н. Рисунки Алексея Кравченко / В.Н. Докучаева. – М., 1974. – 54, 79с.
1188837
  Проханов А.А. Рисунки баталиста : Роман / А.А. Проханов. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 270с.
1188838
  Дворников Е.И. Рисунки без теней / Е.И. Дворников. – М., 1985. – 288с.
1188839
  Бидструп Херлуф Рисунки в 4-х томах / Бидструп Херлуф. – М.
2. – 1969. – 52с.
1188840
  Серов В.А. Рисунки В.А.Серова к сказкам А.С.Пушкина. / В.А. Серов. – Л, 1955. – 14с.
1188841
  Сержент Ж. Рисунки Виктора Гюго / Ж. Сержент. – Москва, 1970. – 71с.
1188842
  Петрочук О.К. Рисунки Винсента Ван Гога / О.К. Петрочук. – Москва : Искусство, 1974. – 188с. – Расст знак для научного фонда СФ/570588
1188843
  Петрочук О.К. Рисунки Винсента Ван Гога. Альбом / О.К. Петрочук. – Москва, 1974. – 42с.
1188844
  Нессельштраус Ц.Г. Рисунки Дюрера / Ц.Г. Нессельштраус. – Москва : Искусство, 1966. – 158 с. : ил.
1188845
  Кибрик Е.А. Рисунки Е.Кибрика / Е.А. Кибрик. – Л., 1961. – 12с.
1188846
   Рисунки З.Е.Серебряковой. – Москва, 1987. – 47с.
1188847
   Рисунки западно-европейских художников ХІХ века. – Москва, 1961. – 19с.
1188848
  Савинский В.Е. Рисунки и акварели / В.Е. Савинский. – Ленинград, 1963. – 18с.
1188849
   Рисунки и акварели русских художников конца XVIII- начала XX в. из частных собраний Ленинграда : каталог выставки. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 167 с.
1188850
   Рисунки и гравюры Тадеуша Кулисевича / Кулисевич, Выставка, Ленинград. произведений., 1975. – Л., 1975. – 19с.
1188851
  Бидструп Херлуф Рисунки и карикатуры / Бидструп Херлуф. – М., 1958. – 63с.
1188852
  Куньял А. Рисунки из тюрьмы / А. Куньял. – Лиссабон, 1975. – 25 с.
1188853
   Рисунки итальянских театральных хужодников XVIII века : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1975. – 35с.
1188854
  Доброклонский М.В. Рисунки итальянской школы ХVII-ХVIII веков / М.В. Доброклонский. – Л., 1961. – 514с.
1188855
  Рачев Е.М. Рисунки к басням И.А.Крылова / Е.М. Рачев. – Ленинград, 1961. – 8с.
1188856
   Рисунки к историческому описанию одежды и вооружения Российских войск. Ч. 3
3. – 294-493с.
1188857
   Рисунки к произведениям Демьяна Бедного. – М, 1963. – 32с.
1188858
   Рисунки к сторическому описанию одежды и вооружения российских войск
Ч. 2. – 157-293 с.
1188859
  Манцу Д. Рисунки лауреата Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами", почетного члена Академии художеств СССР Джакомо Манцу. Италия / Д. Манцу. – Москва, 1976. – 3с.
1188860
  Баренбойм П. Рисунки Микеланджело. Ключ к загадкам Капеллы Медичи // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 17. – С. 191-197. – ISSN 1609-5359
1188861
  Андреев Н.А. Рисунки Н.А.Андреева. Портреты политических деятелей, ученых, писателей, художников / Андреев Н.А. – Москва : Совецкий художник, 1967. – 30 портр.
1188862
  Сидоров А.А. Рисунки Н.Н. Жукова, А.В. Кокорина, М.В. Маторина : Румыния, Венгрия, Чехословакия, Австрия / А.А. Сидоров. – Москва : Искусство, 1951. – 77, [1] с.
1188863
  Беднов В.А. Рисунки на асфальте / В.А. Беднов. – Архангельск, 1975. – 67с.
1188864
  Зубков Ю.А. Рисунки на асфальте / Ю.А. Зубков. – М, 1981. – 63с.
1188865
  Тяпаев А.П. Рисунки на бересте : стихи, баллады / Анатолий Тяпаев ;. – Москва : Современник, 1976. – 63 с.
1188866
  Шацкий Г.В. Рисунки на камне / Г.В. Шацкий. – Ташкент, 1973. – 159с.
1188867
  Уильямс А.Р. Рисунки на песчанике "состарились". Рисунки постарели // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 56 : фото
1188868
  Савватеев Ю.А. Рисунки на скалах / Ю.А. Савватеев. – Петрозаводск, 1967. – 167с.
1188869
  Майстер Мартин Рисунки на скалах = Сокровище Пылающей горы. : Археология // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 118-134 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1188870
  Мазурова Л.П. Рисунки на снегу / Л.П. Мазурова. – Красноярск, 1979. – 15с.
1188871
  Рушева Н. Рисунки Нади Рушевой / Н. Рушева. – Москва : Советский художник, 1970. – [16] с.
1188872
  Рушева Н. Рисунки Нади Рушевой : каталог выставки / Н. Рушева. – Новосибирск : Академгородок, 1975. – 55 с.
1188873
   Рисунки наших детей : альбом. – Москва : Советский художник, 1962. – 142 с.
1188874
   Рисунки одежды и вооружения российских войск. [Историческое описание одежды и вооружения российских войск, составленное по высочайшему повелению]. – Санкт-Петербург
[Ч. 3]. – 1842. – 294-493 ил.
1188875
   Рисунки по археологии.Пещеры и орудия каменного века. – 14с.
1188876
  Глузман С.Ф. Рисунки по памяти, или воспоминания отсидента : [воспоминания] / Семен Глузман ; [предисл. В. Маковий]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго ; Горобец, 2016. – 528, [2] с. – Предисл. укр. – ISBN 978-966-2377-28-6


  У ПР. № 1713214 напис: Сотрудникам Национального университета им. Т.Г. Шевченко от автора. Подписть. 20 июня 2017 г.
1188877
  Эфрос А. Рисунки поэта / А. Эфрос. – М : Федерация, 1930. – 367 с.
1188878
  Четверухин Н.Ф. Рисунки просторових фігур у курсі геометрії / Н.Ф. Четверухин. – Київ, 1953. – 188 с.
1188879
   Рисунки Пуссена в собрании Эрмитажа : каталог. – Ленинград : Аврора, 1971. – 57, [39] с.
1188880
  Цявловская Т.Г. Рисунки Пушкина / Т.Г. Цявловская. – М. : Искусство, 1970. – 168 с.
1188881
  Цявловская Т.Г. Рисунки Пушкина / Т.Г. Цявловская. – 4-е, стереот. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.
1188882
  Цявловская Т.Г. Рисунки Пушкина / Т.Г. Цявловская. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Искусство, 1987. – 446 с.
1188883
  Кузнецов Ю.И. Рисунки Рубенса / Ю.И. Кузнецов. – М., 1974. – 25с.
1188884
  Кузнецов Ю.И. Рисунки Рубенса из музеев СССР : (К 325-летию со дня смерти художника) / Ю.И. Кузнецов. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1965. – 34 с.
1188885
   Рисунки русских писателей XVII-начала XX. – Москва, 1988. – 245с.
1188886
   Рисунки русских художников конца XIХ - начала XX века : каталог выставки. – Ленинград : Ленуприздат, 1974. – 22 с.
1188887
   Рисунки советских художников. Из собрания Государственного Русского музея : каталог выставки. – Ленинград : Ленуприздат, 1976. – 22 с.
1188888
  Савваитов П. Рисунки старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов / П. Савваитов. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1896. – [16] с.
1188889
   Рисунки старых мастеров. – Москва, 1959. – 148с.
1188890
   Рисунки старых мастеров. – Ленинград-Москва, 1965. – 4с.
1188891
   Рисунки фламандских и голландских мастеров XVII века : из музеев Бельгии, Голландии и Нидерландского института в Париже. – Москва : Советский художник, 1974. – 227 с.
1188892
  Доброклонский М.В. Рисунки фламандскойшколы ХVII-ХVIII веков / М.В. Доброклонский. – М., 1955. – 264с.
1188893
   Рисунки художников Татарии периода Великой Отечественной войны : каталог выставки. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 35 с.
1188894
  Зернов Б.А. Рисунки, акварели, печатная графика немецких художников XiX-XX вв. / Б.А. Зернов, Т.А. Илатовская. – Л., 1990. – 100с.
1188895
  Анастасов С. Рисунки. Илюстрации / Анастасов С. – [Б. м.] : Български художник, 1964. – 60 с.
1188896
   Рисунок : учебные постановки. – Москва : Академия художеств СССР, 1960. – 22 с.
1188897
  Веснин А.А. Рисунок / А.А. Веснин. – Москва, 1961. – 14с.
1188898
   Рисунок : сборник учебных заданий для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов. – Ленинград : Учпедгиз, 1963. – 60 с.
1188899
   Рисунок : учебные постановки. – 2-е изд. – Москва : Академия художеств СССР, 1963. – 23 с.
1188900
  Левитан И.И. Рисунок / И.И. Левитан. – Москва, 1963. – 25с.
1188901
  Хитров А.Е. Рисунок : пособие для обучающихся в художеств.-промышл. уч. завед. и мастеров прикл. искусства / А.Е. Хитров; Под общ. ред. Ф.Ф. Волошко. – Москва : Легкая индустрия, 1964. – 239 с., [4] с.
1188902
   Рисунок : учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – Москва : Просвещение, 1975. – 271 с.
1188903
  Тихонов Сергей Владимирович Рисунок / Тихонов Сергей Владимирович. – Москва : Стройиздат, 1983. – 296с.
1188904
  Аксенов К.Н. Рисунок : в помощь художнику-оформителю / К.Н. Аксенов. – Изд. 2-е, перераб. и допол. – Москва : Панорама, 1990. – 191 с.
1188905
   Рисунок [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 1. – 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1188906
   Рисунок [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 2. – 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1188907
  Джонстон К. Рисунок XVII-XVIII веков в Болонье / К. Джонстон. – Москва, 1985. – 96с.
1188908
  Никитин С.К. Рисунок акварелью / С.К. Никитин. – М, 1981. – 254с.
1188909
  Громов П.А. Рисунок в обучении физической географии : (Из опыта работы) / П.А. Громов. – 2-е изд.. испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1979. – 128 с
1188910
  Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе / А.О. Барщ. – Москва, 1957. – 196с.
1188911
  Добровольский Е.Н. Рисунок времени / Е.Н. Добровольский. – М, 1973. – 335с.
1188912
  Смирнов Г.Б. Рисунок головы и портретные задания / Г.Б. Смирнов. – Ленинград : Министерство просвещения РСФСР, 1963. – 44, [25] с.
1188913
  Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека / В.Е. Нестеренко. – Минск, 1992. – 123с.
1188914
   Рисунок и акварель. – М, 1952. – 160с.
1188915
   Рисунок и акварель. – М, 1955. – 131с.
1188916
   Рисунок и акварель. – М, 1956. – 215с.
1188917
   Рисунок и акварель. – М, 1956. – 136с.
1188918
   Рисунок и акварель. – Москва, 1983. – 25с.
1188919
   Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1961. – 205 с.
1188920
   Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1961. – 363 с.
1188921
   Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников. – 2-е изд. – Москва : Искусство
Т.1. – 1963. – 209 с.
1188922
   Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников. – 2-е изд. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1963. – 194 с.
1188923
   Рисунок и живопись : дополнительное пособие для курса станковой живописи и графики повышенного отделения. – 2-е перераб. изд. – Москва : Советская Россия, 1967. – 169 с.
1188924
  Гамаюнов В.Н. Рисунок и живопись / В.Н. Гамаюнов. – Москва, 1971. – 164с.
1188925
   Рисунок и живопись. – 4-е изд. – Москва, 1976. – 178 с.
1188926
  Горелов Р.Г. Рисунок и живопись интерьера / Р.Г. Горелов. – М, 1968. – 56с.
1188927
  Смирнов Г.Б. Рисунок и живопись пейзажа : пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов пед. институтов / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 55 с.
1188928
  Смирнов Г.Б. Рисунок и живопись пейзажа : пособие по рисунку и живописи для студ.-заоч. худож.-графич. фак. пед. институтов / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский. – 2-е перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1975. – 37, [3] с.
1188929
  Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. / Г.И. Кулебакин. – М., 1988. – 128с.
1188930
  Федоров М.В. Рисунок и перспектива / М.В. Федоров. – Москва : Искусство, 1960. – 129, [87] с.
1188931
  Викторов А.С. Рисунок ландшафта. / А.С. Викторов. – Москва : Мысль, 1986. – 177,2с.
1188932
  Копанев Н.И. Рисунок лета / Н.И. Копанев. – Минск, 1978. – 80с.
1188933
  Гаращенков В.Н. Рисунок мастеров итальянского Возрождения / В.Н. Гаращенков. – М., 1963. – 426с.
1188934
  Семернин В.Н. Рисунок на асфальте. / В.Н. Семернин. – М., 1964. – 136с.
1188935
  Шавлы С. Рисунок на кленовом листе / С. Шавлы. – Москва, 1981. – 111 с.
1188936
  Василевская Г.О. Рисунок на снегу : докум. повесть / Г.О. Василевская; пер. с белорус. В.Щепотев. – Москва : Детская литература, 1971. – 78 с.
1188937
  Хургина И.Я. Рисунок на тему - любовь. / И.Я. Хургина. – М., 1980. – 109с.
1188938
  Самокиш Н.С. Рисунок пером / Н.С. Самокиш. – Москва : Академия художеств СССР, 1959. – 18, [6] с.
1188939
  Завальнюк Л.А. Рисунок по памяти : стихи / Л.А. Завальнюк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 116с.
1188940
  Котляров Б.И. Рисунок полета / Б.И. Котляров. – Х, 1974. – 142с.
1188941
   Рисунок русских и советских художников из коллекции А.А. Сидорова : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1975. – 87 с.
1188942
  Сидоров А.А. Рисунок русских мастеров (вторая половина XIX в.) : история русского рисунка 3 / А.А. Сидоров. – Москва : Академия наук СССР, 1960. – 558, [2] с.
1188943
  Сидоров А.А. Рисунок старых русских мастеров : история русского рисунка 2 / А.А. Сидоров. – Москва : Академия наук СССР, 1956. – 527, [2] с.
1188944
  Бушуева М.С. Рисунок утра / М.С. Бушуева. – Новосибирск, 1977. – 31с.
1188945
  Заславский И.И. Рисунок учителя на уроках географии / И.И. Заславский. – Москва-Л., 1947. – 108с.
1188946
   Рисунок художников Киргизии. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 104 с.
1188947
   Рисунок, акварель. – Ленинград, 1981. – 155с.
1188948
   Рисунок, акварель, пастель французских художников второй половины ХІХ-ХХ века в собрании Эрмитажа : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1985. – 64 с.
1188949
  Гиляжев Х. Рисунок, выжженный огнём : стихи / Х. Гиляжев. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1972. – 63 с.
1188950
  Александров В.В. Рисунок, чертёж, картина на ЭВМ / В.В. Александров, В.С. Шнейдеров. – Ленинград : Машиностроение, 1987. – 128 с. – (Научно-популярная библиотека школьника : НПБШ)
1188951
   Рисунок. Акварель. – Москва, 1966. – 22с.
1188952
   Рисунок.Живопись. Композиция : хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1989. – 204 с.
1188953
  Иванов Ю.П. Рисуночная диагностика в развитии пространственных образов родного края : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 71-74 : Табл. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0016-7207
1188954
  Зенкевич Б. Рисурки / Б. Зенкевич. – с.
1188955
  Расул-заде Н. Рисую птицу : рассказы и повесть / Н. Расул-заде. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 239 с.
1188956
  Голубева Э.И. Рисуют дети блокады / Э.И. Голубева, А.А. Крестинский. – Л., 1969. – 43с.
1188957
  Рыбачук А.Ф. и Мельниченко В.В. Рисуют дети острова Колгуев / А.Ф. и Мельниченко В.В. Рыбачук. – М., 1969. – 64с.
1188958
  Рыбачук А.Ф. и Мельниченко В.В. Рисуют дети острова Колгуев / А.Ф. и Мельниченко В.В. Рыбачук. – М., 1970. – 58с.
1188959
  Ермолаев Владимир Рисующий музыку : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 44-51 : Фото
1188960
  Калиниченко В. Рисуя победу : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 6-10. – ISSN 0131-2332
1188961
  Галахов А.В. Рисчорриты Хибинского щелочного массива / А.В. Галахов. – М.-Л. : АН СССР, 1959. – 172с.
1188962
  Великанов В. Рита / В. Великанов. – Иваново, 1958. – 100с.
1188963
  Кнорре Ф.Ф. Рита / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1959. – 90с.
1188964
  Гудкова О.О. Рита Григорівна Дегтяр (1918-2001) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 60-61. – ISSN 2518-7104


  Біохімік.
1188965
  Лукс В.К. Рита начинает жить : поэма / В.К. Лукс. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 49 с.
1188966
  Гаккебуш В.В. Рита Нещадименко / В.В. Гаккебуш. – Київ : Мистецтво, 1983. – 72 с.
1188967
  Афинская Т. Ритейл и поставщик: кто кого? // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 64-67
1188968
  Белоглазова Р.В. Ритка / Р.В. Белоглазова. – М, 1982. – 333с.
1188969
  Винокуров Е.М. Ритм / Е.М. Винокуров. – Москва, 1966. – 87с.
1188970
   Ритм , пространство и время в литературе и искусстве. – Л, 1974. – 299с.
1188971
   Ритм , пространство, время в художественном произведении. – Алма Ата, 1984. – 133с.
1188972
  Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. / В.А. Гринер. – М., 1966. – 154,17с.
1188973
  Грибанова Н.Є. Ритм в музиці як філософсько-естетична проблема : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Грибанова Н. Є.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 18л.
1188974
  Грибанова Наталья Евгеньевна Ритм в музыке как философско-эстетическая проблема : Дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Грибанова Наталья Евгеньевна ; Российский гос. пед. ун-т. – Санкт-Петербург, 1999. – 187 л. – Библиогр.: л. 172-187
1188975
  Наумова Л. Ритм в українському кінематографі 20-х років XX століття в теорії Леоніда Скрипника // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (65) : Театр. Музика. Кіно. – С. 19-27. – ISSN 1728-6875
1188976
  Шпорк Петер Ритм жизни : Что задает ритм жизни? Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 172-185 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1188977
  Веретенников В.О. Ритм жизни : стихи юных лет / Виктор Веретенников. – Днепропетровск : ЛИРА, 2015. – 76, [4] с. : ил. – ISBN 978-966-383-625-6
1188978
  Теряев Д.А. Ритм звучащей поэзии (экспериментально-фонетическое исследование) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 307-316
1188979
  Усеинов Т.Б. Ритм и образ в крымскотатарской письменной поэзии классического периода (конец XVI - начало XVIII вв.) : монография / Тимур Усеинов. – Симферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – 423, [1] с. – Библиогр.: с. 305-341. – ISBN 978-966-354-481-6
1188980
  Орагвелидзе Г.Г. Ритм и рифма Маяковского при переводе на французских язык : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Орагвелидзе Г.Г. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1963. – 15 с.
1188981
  Шервинский С.В. Ритм и смысл / С.В. Шервинский. – М : Академии наук, 1961. – 272 с.
1188982
  Смирнов П.Ф. Ритм і краса праці / П.Ф. Смирнов. – К., 1974. – 110с.
1188983
  Васік Ю. Ритм і семантика політичного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 77-80. – Бібліогр.: Літ.: С. 80; 11 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1188984
  Янковська В.Ю. Ритм її серця : вірші / Вікторія Янковська. – Одеса : Юридична література, 2017. – 67, [1] с. – ISBN 978-966-419-314-3
1188985
  Белый А. Ритм как диалектика и "Медный всадник" / А. Белый. – Москва, 1929. – 280с.
1188986
  Городницкий Е.А. Ритм как структурообразующий фактор в произведениях белорусской классической поэзии // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 77-82. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Исследуется белорусская классическая поэзия как сложное художественное явление, представляющее одно из главных направлений развития всей белорусской поэзии в течение ХХ в. и на современном этапе.
1188987
  Немченко Наталья Федоровна Ритм как форма организации текста (на матер. англоязычной сказки) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Немченко Наталья Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1985. – 21 с.
1188988
  Князева Е.М. Ритм как эстетическая категория: тенденции осмысления от античности до наших дней // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 35-41. – ISSN 2073-9702
1188989
  Чичерин А Ритм образа. / А Чичерин. – М., 1973. – 278с.
1188990
  Чичерин А Ритм образа. : стил. проблемы / А.В. Чичерин. – 2-е изд., расшир. – Москва : Советский писатель, 1980. – 336 с.
1188991
   Ритм перестройки.Новая система управления экономикой. – М, 1988. – 302с.
1188992
   Ритм перестройки.Экономика на новом этапе. – М, 1987. – 263с.
1188993
  Пахолок З.О. Ритм поетичного і прозового мовлення // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 69-79. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються проблеми філологічного вивчення ритму. Проаналізовано різні точки зору на ритм у художньому творі, зокрема визначено одиниці мовних рівнів, які беруть участь у формуванні ритму, а також виявлено взаємозв"язок ритму та ...
1188994
  Ворошилов В.Н. Ритм развития у растений / В.Н. Ворошилов; Отв.ред.Н.В.Цицин. – Москва, 1960. – 136с.
1188995
  Каримов Х.Х. Ритм развития эфемеридов Западного Памиро-Алая / Х.Х. Каримов. – Душане, 1981. – 144с.
1188996
  Андреева И.И. Ритм сезонного развития растений буково-каштановых лесов Батумского побережья Кавказа : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Андреева И.И. ; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1966. – 17 с.
1188997
  Белянина Н.Б. Ритм сезонного развития растений разных высотных поясов южного склона Крымских гор : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Белянина Н.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 24 с.
1188998
   Ритм сердца у спортсменов. – М, 1986. – 144с.
1188999
  Бродский В.Я. Ритм синтеза белка / В.Я. Бродский, Н.В. Нечаева. – Москва : Наука, 1988. – 240 с. : табл.,. – Бібліогр.: с. 206-231. – ISBN 5-02-005257-4
1189000
  Ситюк Г.П. Ритм современной немецкой художественной прозы : Автореф. дис. ... канд.филол. наук : 10.02.04 / Ситюк Г.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 26 с.
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,