Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1188001
  Мішин О. "Проблема Азаваду" в міжнародних відносинах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 15-17


  Одним з проявів зростання турбулентності та конфліктності в прикордонних до Лівії державах стала активізацуія спротиву туарегів на Півночі Малі, які оголосили в жовтні 2011 року про початок "Четвертого повстання" з метою визволення народів, що ...
1188002
  Станчев Л. Пробив / Л. Станчев. – София, 1948. – 88с.
1188003
  Сакович В.Н. Пробиотики в лечении аденовирусных конъюнктивитов // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 66-71. – ISSN 2309-8147
1188004
  Бойчук Б. Пробираючись крізь сни : поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 139-151.
1188005
  Мостович Б.Я. Пробирное искусство / Б.Я. Мостович. – Л, 1928. – 148с.
1188006
  Бэгби Эдуард Пробирное искусство / Бэгби Эдуард. – Моква : ОНТИ, 1937. – 291 с.
1188007
  Галилей Г. Пробирных дел мастер / Г. Галилей. – М., 1987. – 272с.
1188008
   Пробіг заради маленьких сердець // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 6


  Команда КНУ долучилася до спортивно-благодійного проєкту "Пробіг під каштанами", який відбувся 30 травня 2021 року. Проєкт покликаний зібрати кошти на придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та ...
1188009
   Пробіг під каштанами // Київський університет. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5). – С. 6


  "Бігова команда KNU Run взяла участь у щорічному спортивному благодійному заході "Пробіг під каштанами". Проєкт покликаний зібрати кошти на придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ ...
1188010
  Остапченко Д. Пробіотик - профілактика раку стала реальністю / Д. Остапченко, Т. Берегова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  На сьогодні рак шлунка посідає друге місце в загальній захворюваності на рак. Зусиллями багатьох учених вдалося розкрити механізм розвитку раку шлунка в людей зі зниженою кислотністю. В профілактиці і лікуванні раку активно використовуютья пробіотики - ...
1188011
  Назимок М.М. Пробірний контроль. Експертна оцінка ювелірних виробів з дорогоцінних металів : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / М.М. Назимок, О.К. Шликов, Т.М. Артюх ; МОНУ ; Київський нац. торгівельно-економ. ун-т ; Держ. пробірна служба МФ України. – Київ : Воля, 2009. – 248 с. – (Товарознавство). – ISBN 966-8329-39-2
1188012
  Назимок М.М. Пробірний контроль. Методи аналізу дорогоцінних металів : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямком підгот. "Товарознавство і тогов. підприємництво" / М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, Т.М. Артюх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торгов.-екон. ун-т ; Держ. пробірна служба М-ва фінансів України. – Київ : Воля, 2010. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-316. – (Серія "Товарознавство"). – ISBN 978-966-8569-52-4
1188013
  Драгунская Ксения Пробка : пьеса // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 163-174
1188014
  Правдин Л.Ф. Пробковый дуб и его разведение в СССР. / Л.Ф. Правдин. – М.-Л., 1949. – 268с.
1188015
  Желтов А.М. Проблебы стимулирования труда коллективов промышленных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: / Желтов А. М.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1188016
  Буряк С.С. Проблекма характера в современной украинской прозе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буряк С.С. ; КГ У им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 50 с. – Бібліогр. : с. 49-50
1188017
  Осипов В.Е. Проблем вероятности в физике в ее историческом развитии и философском значении. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Осипов В.Е.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1967. – 22л.
1188018
  Федюкин И. Проблем всего две. Но серьезные. Эффективные вузы охотно ставят в пример. Но кто захочет решить их проблемы? : беседу вела Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  "Пути мобилизации научных кадров для модернизации российских университетов” - под таким девизом прошел VI Балтийский образовательный форум (БОФ). Заместитель министра образования и науки РФ И.Федюкин рассказал о развитии научных исследований в ведущих ...
1188019
   Проблем нефтеносности Сибири. – Новосибирск, 1971. – 248с.
1188020
   Проблем радиофизики и радиоэлектроники. – Куйбышев, 1976. – 156с.
1188021
  Яценко Г. Проблем развития логистической инфраструктуры много! // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 2. – С. 30-33 : фото
1188022
   Проблем экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Л
6. – 1983. – 245с.
1188023
  Федченко Є. Проблема "impotentia" в соціокультурному просторі Стародавнього Риму // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 42-45. – ISBN 978-966-171-783-9
1188024
  Редько О. Проблема "materialiaty" в українській аудиторській практиці // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 42-47 : табл., рис.
1188025
  Реутова М. Проблема "автор-герой" у контексті структурування моделі авторської свідомості (на прикладі драми Юрія Косача "Скорбна симфонія") // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 43-53. – ISSN 2308-1902
1188026
  Коробко М.І. Проблема "альтруїзм-егоїзм" в філософії об"єктивізму Айн Ренд // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С.19-21
1188027
  Колесник А. Проблема "батьки і діти" в контексті єврейського дискурсу в художній прозі Івана Франка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 69-73. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1188028
  Ігнатович О. Проблема "батьки і діти" в новелі "Тестамент" Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 115-120
1188029
  Чередник Л.А. Проблема "батьків і дітей" у повісті Олеся Гончара "Бригантина" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 158-163. – ISBN 978-966-551-315-5
1188030
  Семенов М.П. Проблема "Большая Волга". / М.П. Семенов, М Гришин. – С., 1933. – 46с.
1188031
  Веселова Н.П. Проблема "важкої дитини" в родині // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.9-14. – (Психологічні науки)
1188032
  Анпеткова-Шарова Проблема "Вакханок" Еврипида : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Анпеткова-Шарова Г.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л.
1188033
  Гончарова О.Е. Проблема "вбрасывания" в социо- и человекомерность систем/конструкцій с иными характеристиками в рамках исследования макросистемы "водитель-автомобиль-среда" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 15-17
1188034
  Михайленко М.М. Проблема "Великого Дніпра" та її народногосподарське значення / М.М. Михайленко. – Київ, 1957. – 19с.
1188035
  Скрипнюк В.М. Проблема "вибору" виборчої системи: Україна і європейський досвід // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 60-70.
1188036
  Цибуленко Л.О. Проблема "виключених людей" у суспільно-політичних реаліях Півдня України др. пол. 1930-х оо.: доля родини Бірнстайн / Л.О. Цибуленко, Г.В. Цибуленко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України" : 18-19 квіт. 2019 р. / "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України", всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 89-96. – ISBN 978-966-916-789-7
1188037
  Стрілецький Й. Проблема "відмивання" частки в статутному капіталі ТОВ при вступі третіх осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 188-189
1188038
  Мелещенко О. Проблема "відпливу мозків" у дзеркалі преси / Олександр Мелещенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 179-190. – (Журналістика ; Вип. 3)
1188039
  Захарченко П. Проблема "вірізків" у фокусі земельної реформи за положеннями 19 лютого 1861 р. // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 238-244.


  Автор статті аналізує Положення 19 лютого 1861 року, що склали зміст земельної реформи та акцентує свою увагу на проблемі так званих "відрізків". The author of this article analyses Statute on February, 19, 1861, that vade maintenance of the landed ...
1188040
  Самолюк Н.М. Проблема "гендерної асиметрії" на ринку праці України / Н.М. Самолюк, Г.М. Юрчик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 46-53
1188041
  Абизова Л. Проблема "герменевтично вихованої свідомості" суб"єкта у сучасних гносеологічних схемах політичних і соціокультурних процесів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Досліджується актуальна соціально-гносеологічна проблема співвідношення науки і політики. Множинність концептуально-теоретичних схем соціальної реальності, котрі конкурують між собою, інтерпретується не як аномалія, а як норма соціального пізнання. ...
1188042
  Жукова А.І. Проблема "гнучкості" трудового права через призму соціальної філософії // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 76-78. – ISBN 978-617-7069-52-1
1188043
  Бруз В.С. Проблема "гуманітарних інтервенцій": правові аспекти і позиція України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 93-98. – ISBN 966-7196-06-2
1188044
  Голуб О. Проблема "давньоруського періоду" в дослідженні фонетико-фонологфчної історії / О. Голуб, А. Орел, К. Тищенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 14-23. – ISSN 2411-6548
1188045
  Яровий О. Проблема "дерогативації", або чи рятує термінологічний "новояз" українську філологію? // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 356-363
1188046
  Гостищев А.К. Проблема "деятельной стороны" у Канта и Фихте : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Гостищев А.К. ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1971. – 23 с.
1188047
  Дубровский Давид Израилевич Проблема "другого сознания" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 19-28. – Бібліогр.: с. 19, 21, 23-28. – ISSN 0042-8744
1188048
  Глухарев Л.И. Проблема "евродолларов" в условиях кризиса валютной системы капитализма / Л.И. Глухарев. – М, 1973. – 44с.
1188049
  Боснак Д.В. Проблема "единственности события" в архитектонике "ершалаимских" глав романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 118-128. – ISSN 0042-8744
1188050
  Субботина Н.Д. Проблема "естественного состояния" в теории Томаса Гоббса и социально-философский анализ категории "естественное" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.88-98. – ISSN 0235-1188
1188051
  Гончаренко В.А. Проблема "життєвого світу" у філософській творчості Едмунда Гуссерля // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 74-76
1188052
  Деркач О.М. Проблема "жіночої долі" як критерій типізації персонажів (на матеріалі оповідань Іво Андрича 20-х - 30-х рр.) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 275-280. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню проблеми "жіночої долі" в оповіданнях Іво Андрича 20-х - 30-х років, зокрема - розгляду впливу проблеми на типізацію жіночих персонажів, а також характеристиці основних образів-типів та їх семантичних конфігурацій. Статья ...
1188053
  Строгецкий В.М. Проблема "заимствования" и развитие межкультурных контактов в истории цивилизаций // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 26-32. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается проблема возникновения культурных контактов и роли реформ в процессе становления и развития цивилизаций, а также исследуется тема "заимствования" как важный фактор межкультурных взаимоотношений
1188054
  Бобровський П.П. Проблема "зведення" у філософії та біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1188055
  Гнатів В. Проблема "зловживання правом" в законодавстві сучасної України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 29-31
1188056
  Мельничук Н. Проблема "злочину" та "покарання" в контексті вчення Анаксимандра // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 80-85. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
1188057
  Тімуш І.С. Проблема "зняття" паралелізму об"єктивістських та суб"єктивістських підходів до праворозуміння // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12
1188058
  Смолина О.О. Проблема "историчности" культуры православного монашества // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 5-9. – ISBN 978-954-322-848-5
1188059
  Пронкевич О. Проблема "іншого" в інтелектуальному просторі плюралістичної Іспанії // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 142-156. – ISSN 0585-8365
1188060
  Грикун Ю.О. Проблема "іншого" в японській системі суспільної організації та міжкультурної комунікації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 94-100
1188061
  Данканіч Р.І. Проблема "істини" в контексті співвідношення гуманітарних і природничих наук в філософії Г. Гадамера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 141-144. – ISSN 2076-1554
1188062
  Попов С.И. Проблема "качества жизни" в современной идеологической борьбе / С.И. Попов. – М., 1977. – 279с.
1188063
  Пащенко М. Проблема "Китежского текста" и "Инония" Есенина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 9-59. – ISSN 0042-8795
1188064
  Куца О.П. Проблема "Классика и современность" в литературно-критическом творчестве Миколы Бажана : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Куца О.П.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1188065
  П"ятницька І.С. Проблема "композитор-фольклор" у творчій діяльності М.В.Лисенка: етнокультурологічний аспект : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : 17.00.01 / П"ятницька І.С.;. – Київ, 1997. – 22 с.
1188066
  Попович М. Проблема "коригуючих згвалтувань" у світі // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 39-40
1188067
  Гнатюк М. Проблема "корпусу" історії української літератури кінця XIX - початку XX ст. // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 58-68. – ISBN 978-966-171-312-2
1188068
  Ильинская Н. Проблема "Литература и христианство" в научной рецепции // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 24-32
1188069
  Курилов Александр Сергеевич Проблема "литературного направления" в русской критике первой трети XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 101 / Курилов Александр Сергеевич; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры. – М., 1972. – 18л.
1188070
  Кобахидзе Т.Д. Проблема "литературной традиции" в творчестве Т.С.Элиота двадцатых годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Кобахидзе Т.Д.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1981. – 28л.
1188071
  Кудрявцев Ю.Г. Проблема "Личность и общество" в мировоззрении Ф.М.Достоевского. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кудрявцев Ю.Г.; МГУ. – М, 1967. – 20л.
1188072
  Антонова Г.Н. Проблема "лишнего человека" в творчестве И.С. Тургенева 40-50-х годов XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Антонова Г.Н. – Саратов, 1965. – 27 с.
1188073
  Погорельцев Владимир Федорович Проблема "лишних людей" в русской литературе XIX века додекабрьского и последекабрьского времени : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Погорельцев Владимир Федорович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 23л.
1188074
  Демченко М.М. Проблема "людина - середовище" в сучасній філософії / М.М. Демченко, М.М. Сидоренко; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – 48с. – (Теорія і практика наукового комунізму / Т-во "Знання" УРСР ; № 8 ; Сер. 2)
1188075
  Яцкевич В. Проблема "меж зростання" і системна оптимізація // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-11. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1188076
  Ярмыш Е. Проблема "мировых языков" // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. кадрова акад. ; [відп. ред.: В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2005. – С. 362-367. – ISBN 966-608-439-2
1188077
  Вернік О.Л. Проблема "місця" в психологічному дослідженні // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 48-59. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1188078
  Панчехина М.Н. Проблема "многомерности" художествеенного слова // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 99-110. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті досліджується проблема багатовимірності художнього слова у зв"язку із основними категоріями поетики - жанром та стилем.
1188079
  Королев В.К. Проблема "модернизации" человека в философии хозяйства: С.Н. Булгаков и Ю.М. Осипов // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 5 (89). – С. 36-46. – ISSN 2073-6118
1188080
  Саган О.В. Проблема "неповнолітності розуму" Гегеля у протидії радикалізму і тероризму в інтернет просторі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 23-24
1188081
  Туришева О.О. Проблема "нормативності" порушення вербальної рамкової конструкції німецького речення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 215-218. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1188082
  Корогодский Ю.М. Проблема "оккупированных территорий" в 1967-1991 годах // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 106-113


  Арабо-ізраїльський територіальний конфлікт з 1967 р. по 1991 р.
1188083
  Ситник О.Г. Проблема "оляльковування" в театрі ляльок XX–XXI ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 133-143
1188084
  Корецкий В.М. Проблема "основных прав и обязанностей государств" в международном праве // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 2. – С. 200-214. – ISBN 5-12-001050-4
1188085
  Ситников Э.М. Проблема "отчуждения" в буржуазной философии и фальсификаторы марксизма / Э.М. Ситников. – Москва, 1962. – 115 с.
1188086
  Ситников Э.М. Проблема "отчуждения" в буржуазной философии и фальсификаторы марксизма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ситников Э.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1962. – 17л.
1188087
  Штефан О.О. Проблема "очищення" авторських прав у сфері кінематографії та шляхи її вирішення у США // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 171-176. – ISBN 978-617-696-925-9
1188088
  Азарова Ю.О. Проблема "поворота" в философии Мартина Хайдеггера // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 12-35. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
1188089
  Червінська О.С. Проблема "податкових ям" при бюджетному відшкодуванні податку на додану вартість в Україні та шляхи її вирішення / О.С. Червінська, І.Б. Альфавіцька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 351-355. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1188090
  Прокопов Д.Є. Проблема "початку" у філософській думці Г.С. Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Пропонується оригінальне бачення вирішення проблеми "початку" Григорієм Сковородою.
1188091
  Забигайло В.К. Проблема "пробелов в праве" : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Забигайло В.К.; КГУ. – Киев, 1972. – 13 с.
1188092
  Забигайло В.К. Проблема "пробелов в праве" / В.К. Забигайло. – Киев, 1974. – 135с.
1188093
  Казеин К.И. Проблема "размеров" конъюнктов в русском языку: данные некоторых типов сочинительных конструкций // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 4 (июль - август). – С. 46-60. – Библиогр.: Лит.: с. 59-60;. – ISSN 0373-658Х
1188094
  Масненко В.В. Проблема "революційного" характеру Хмельниччини у науковій спадщині М. Грушевського та В. Липинського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 2. – С. 16-24. – (Соціально-гуманітарні науки)
1188095
  Владиченко Л.Д. Проблема "релігійного" та "морального" діалогу: компаративний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 275-276. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1188096
  Кондратик Л. Проблема "Релігія-церква-нація" в соціологічній спадщині діячів українського національного відродження. // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 11-16. – ISSN 2306-3974
1188097
  Натадзе Н.Р. Проблема "ренессанса" в грузинской литературе XII-XIII вв. : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Натадзе Н.Р. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 33 с.
1188098
  Шептицька Т. Проблема "роздвоєності української душі" у поетичних творах "Літературно-наукового вісника" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 190-197
1188099
  Бега М.І. Проблема "розполовинювання" суспільного світу на чоловіче і жіноче // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 80-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В даній статті показана спроба визначити межі громадського і приватного. Проаналізовано зародження демократичних ідей в постмодернізмі та ідеї раннього фемінізму. Прослідковано яким чином відбувається розполовинювання на жіночий і чоловічий світи. ...
1188100
  Тельвак В. Проблема "Росія та Європа" в історіософському дискурсі та історіографічній практиці Михайла Грушевського / В. Тельвак, В. Тельвак // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 1. – C. 21-32. – ISSN 2519-058X


  Згадується проф. Університету Св. Володимира Т. Флоринський.
1188101
  Фуркало В. Проблема "Свідомо злочинного або явно неправомірного наказу" у світлі міжнародного права // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 37-55


  Про відновлення системи моральних і правових координат, якими повинні керуватисся у своїй діяльності органи державного управління.
1188102
  Емельянова Н.Н. Проблема "слишком человеческого" в нигилистических концепциях Ф. Ницше и С. Франка // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.208-219
1188103
  Логвин М.А. Проблема "Сознание и мозг". / М.А. Логвин. – Москва, 1963. – 48с.
1188104
  Кисельов Ю. Проблема "софійності" в науці та її часопросторовий вимір // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 19-24. – ISSN 2076-1333
1188105
  Жуков В.А. Проблема "спецфондів" та переміщених культурних цінностей // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 89-95
1188106
  Гордезиани Р Проблема "существования" (Dasein) в экзистенциализме, критика фкндаментальной онтологии Хайдеггера) : Автореф... канд. филоснаук: / Гордезиани Р, Ш.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1969. – 16л.
1188107
  Лемак Н.М. Проблема "Тихої революції" Едварда Хіта у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 134-148. – ISBN 978-966-2075-11-3
1188108
  Киселев Л.Л. Проблема "узнавания": аминоацил-тРНК-синтетазы и их взаимодействие с тРНК : Автореф... д-ра биол.наук: 093 / Киселев Л.Л.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1972. – 56л.
1188109
  Колісник К.Е. Проблема "українського сепаратизму" як каталізатор протиріч між владою та суспільством в УСРР (2-га пол. 1920-х - початок 1930-х рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 29-34. – (Історія та географія ; вип. 48)
1188110
  Кузнецов В.И. Проблема "универсалий" в физическом познании / В.И. Кузнецов. – К., 1987. – 169с.
1188111
  Суханов А.Д. Проблема "унитаризации" связей между операторами в представлениях Гейзенберга и взаимодействия / А.Д. Суханов. – К., 1968. – 16с.
1188112
  Бульдович П.В. Проблема "Фрірайдера" як підстава легітимації політичних інститутів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 17-18
1188113
  Роман Мартинюк Проблема "функціональної недостатності" інституту президента в Україні та шляхи її вирішення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 115-118.
1188114
  Фермен И.П. Проблема "художник и бюргер" в раннем творчестве Томаса Манна (новеллы 90-х годов XIX в., роман "Будденброки"). : Автореф... канд. филолог.наук: 644 / Фермен И.П.; Москов. пед. ин-т. – М., 1969. – 26л.
1188115
  Нехаев Р.В. Проблема "человек и война" в творечестве Ю. Бондарева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Нехаев Р.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 17 с.
1188116
  Сипко Людмила Михайловна Проблема "человек и природа" в русской советской поэзии 60-70-х годов : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Сипко Людмила Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 216л. – Бібліогр.:л.192-216
1188117
  Сипко Л.М. Проблема "Человек и природа" в русской советской поэзии 60-70-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Сипко Л.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
1188118
  Косенко А.А. Проблема "чистой жертвы" в творчестве Л. Андреева // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 39-41. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1188119
  Лавриненко Г. Проблема "широкого" значення фразеологізмів сучасної німецької мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 100-105. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1188120
  Какабадзе Зураб Мефодьевич Проблема "экзистенциального кризиса" и трансцендентальная феноменология Эдмунда Гуссерля : Автореф... д-ра философ.наук: / Какабадзе Зураб Мефодьевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 31л.
1188121
  Семенова Л.Н. Проблема "южной традиции" в американской критике 60-хгг.20 в. : Автореф... канд.филол.наук: / Семенова Л.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 25л.
1188122
  Борисюк І.В. Проблема "Я - інший" у романі В. Кожелянка "Конотоп" // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 42-46


  Статтю присвячено аналізу взаємодії "моєї" та "чужої" свідомості у просторі тексту. Особливу увагу приділено репрезентації "чужої" свідомості крізь призму "моєї" точки зору і стереотипів "моєї" рідної культури
1188123
  Абишева А.К. Проблема "Я" в философии и психологии // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 6. – С.90-100
1188124
  Гинкул Г.П. Проблема 2000 года. Технологические решения / Г.П. Гинкул, С.Ю. Соловьев, А.Н. Сотникова. – Москва : Нолидж, 1999. – 304с. – ISBN 5-89251-065-4
1188125
   Проблема 2000. Справочная книга руководителя. – Москва : Фиорд, 1999. – 270с. – ISBN 5-206-00584-3
1188126
  Черняк Ю.В. Проблема lis pendens - related aktions та способи її вирішення у законодавстві України // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 61-65.
1188127
  Хильми Г.Ф. Проблема n тел в небесной механике и космогонии / Г.Ф. Хильми. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 156 с.
1188128
  Арцишевський Р.А. Проблема № 1. Мислителі й філософи про проблему людини // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 5-18. – ISSN 1729-360Х
1188129
  Павлюченко А.М. Проблема ressentiment в философии постанархизма // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 95-104. – ISSN 2663-0265
1188130
  Мороз О.П. Проблема SETI / О.П. Мороз. – М., 1988. – 253с.
1188131
  Шаповал В.В. Проблема абсолютної заповідності: юридичний контекст 2017 // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 214-220. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
1188132
  Агалецкий П.Н. Проблема абсолютных определений ускорения свободного падения тел и пути ее решения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Агалецкий П.Н. ; Моск. ордена Ленина гос ун-т им. М.В.Ломоносова. – Ленинград, 1953. – 40 с.
1188133
  Стрелкова А.Ю. Проблема абсолюту у вченні буддійського мислителя Нагарджуни // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 224-226
1188134
  Атаманчук В.П. Проблема абсурду у п"єсі Миколи Куліша "Маклена Граса" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 3-4
1188135
  Микитенко О. Проблема автентичності і мистифікації фольклорного тексту в контексті становлення і розвитку південнослов"янської наукової традиції // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 180-190. – ISBN 978-966-02-7146-3
1188136
  Таран Надежда Егоровна Проблема автобиографизма в прозе Михайла Стельмаха 60-70-х годов : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.01.02 / Таран Надежда Егоровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
1188137
  Таран Надія Єгорівна Проблема автобіографізму у прозі Михайла Стельмаха 60-70-х років. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Таран Надія Єгорівна; Київський держ. пед. ін-т. – К., 1990. – 191л. – Бібліогр.:л.175-191
1188138
  Іванова Л. Проблема автократизму та парламентаризму в політичній культурі українського соціуму ( XVIII ст.) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 49-64. – ISSN 0130-7037
1188139
  Литвин В.В. Проблема автоматизованої розбудови базової онтології / В.В. Литвин, Т.М. Черна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 306-315. – ISSN 0321-0499


  Досліджено задачу автоматизованої розбудови базової онтології. Запропоновано метод, алгоритм і засоби для виділення знань з природомовного тексту. Показано, що такий алгоритм має бути багатоетапним і містити ієрархічну кількарівневу процедуру ...
1188140
  Голубенко І. Проблема автономності та дійсності арбітражного застереження в теорії та на практиці. Тлумачення принципу "автономності" в національних та міжнародних нормативно-правових документах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7069-14-9
1188141
  Тетеріна О. Проблема автоперекладу в українській літературно-критичній думці XIX століття (до питання першовитоків) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 49-56. – ISSN 0236-1477
1188142
  Тетеріна О.Б. Проблема автоперекладу: П. Куліш у контексті світової перекладознавчої думки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 324-332


  У статті розглянуто погляди П. Куліша на проблему самоперекладу. Проаналізовано думки критика про автопереклад як прояв письменницького білінгвізму (які спроектовані як на творчість самого автора, так і на художні спроби інших письменників) у контексті ...
1188143
  Королев С.И. Проблема автора в литературе о Л. Добычине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 157-162. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1188144
  Гірняк М. Проблема автора в літературознавчих працях Івана Франка: теоретичний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 125-131. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1188145
  Иванова Е.М. Проблема автора в мемуарно-автобиографической советской прозе 50-60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Иванова Е.М.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 19л.
1188146
  Ломагина М.Ф. Проблема автора в ранних произведениях Достоевского. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Ломагина М.Ф.; АН СССР. – М, 1972. – 16л.
1188147
  Буланова А.М. Проблема автора в творчествое Ф. М. Достоевского 1860-1870-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Буланова А. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 20л.
1188148
  Карпа Р. Проблема автора у французькій тематичній критиці // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 41-45. – ISSN 2307-2261
1188149
  Коробкова Н. Проблема автора як міфотворця в українському літературознавстві // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 55-68. – ISBN 966-587-057
1188150
  Скуратовский В. Проблема авторства "Протоколов сионских мудрецов" / Вадим Скуратовский ; [ред. М. Петровський]. – Киев : Дух і Літера, 2001. – 241 с. – Резюме англ. – Библиогр. в примеч.: с. 224-237. – (Бібліотека Інституту юдаїки / редкол.: Л. Фінберг (голова) [та ін.]). – ISBN 966-72-73-12-1


  У пр. № 1743623 напис: Дорогому Владлену Миколайовичу - з пошаною і подякою від автора. Підпис. 9.9.01. Київ
1188151
   Проблема авторства "Слова о полку Ігоревім" (короткі підсумки й перспективи досліджень) // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 358-369. – ISBN 978-966-00-1476-3
1188152
  Ватченко С.А. Проблема авторства в литературной критике ХХ ст. Грани полемики / С.А. Ватченко, Е.В. Максютенко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 8–20. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
1188153
  Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей / В.В. Виноградов. – Москва, 1961. – 614с.
1188154
  Алієва З. Проблема авторства і перекладу "Осені (газета "Кьяшкюль") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 9-13. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті йдеться про особливості грузино-азербайджансько-українських культурних відносин, зокрема про проблему перекладу. Зроблено спробу встановити авторство поезії "Осінь". Досліджено стосунки українця М. Гулака, азербайджанця Дж. Юнсізаде та грузина ...
1188155
  Венгер І. Проблема авторства на телебаченні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 64-69. – Бібліогр.: Літ.: С. 68-69; 22 поз. – ISSN 2078-1911
1188156
  Левченко-Комісаренко Проблема авторства та авторського статусу в царині гомілетики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 54-59. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1188157
  Несвіт С. Проблема авторського самовираження у збірці Василя Стуса "Зимові дерева" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 222-230. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1188158
  Ковінько М.В. Проблема авторської маски в сучасному літературознавстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 267-279


  Присвячено аналізу ключових поглядів на проблему автора в їх зв"язку з поняттям авторської маски. Визначаються теоретичні підвалини тлума чення маски в художньому тексті. Розглянуто два основні підходи до дефініції авторської маски: вузький і широкий. ...
1188159
  Сахарчук Н.Ю. Проблема авторської суб"єктивності в українському літературознавстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 132-137. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1188160
  Корсун А.М. Проблема автохтонності європейської мегалітичної традиції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 110-119
1188161
  Карпенко М.І. Проблема агресивної поведінки та насильства під час примушування до виконання цивільного правочину / М.І. Карпенко, А.М. Соловйова // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 143-150. – ISSN 2222-5374
1188162
  Яковенко А.О. Проблема агресії в західній психологічній науці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Проаналізовано основні наукові напрями дослідження агресії як психологічного феномена в західній психологічній науці. Розглянуто зміст поняття "агресія" та її детермінанти.
1188163
  Борисова В. Проблема агресії у дітей підліткового віку // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 58-60
1188164
  Мустафа Адави Проблема агрессивности поведения личности в психоанализе : Дис... канд. психологич.наук: 19.00.01 / Мустафа Адави; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 122л. – Бібліогр.:л.117-122
1188165
  Мустафа А. Проблема агрессивности поведения личности в психоанализе. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Мустафа А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 19л.
1188166
  Беленький В.Р. Проблема агро-индустриальных поселений : расселение в р-нах размещения террит. аграр.-пром. комплексов / Беленький В.Р. – Москва : Мысль, 1979. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 180-182
1188167
   Проблема адаптации в космической биологии и медицине. – Москва : ИИЕТ АН СССР, 1982. – 103с.
1188168
  Дичев Т.Г. Проблема адаптации и здоровья человека / Т.Г. Дичев, К.Е. Тарасов. – Москва, 1976. – 184с.
1188169
  Бокша В.Г. Проблема адаптации и курортное лечение / В.Г. Бокша. – Ленинград : Медицина : Ленинградское отделение, 1983. – 127 с.
1188170
  Дубровицкая Т.Д. Проблема адаптации студентов в вузе в условиях смены культурно-образовательной среды / Т.Д. Дубровицкая, А.В. Крылова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С.77-80. – ISSN 1726-667Х


  Утверждается, что успешная адаптация студентов в вузе обуславливает актуализацию их резервных возможностей и готовность к преодолению различного рода трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе обучения. Показано, что одним из пусковых ...
1188171
  Чеботарева О.И. Проблема адаптации учебных заведений для электронного учебника при очно-дистанционном обучении // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 80-83. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются компьютерные обучающие программы, которые стали неотъемлемой частью образовательного процесса в высшей школе. Нередко электронные учебники создаются на основе уже существующих учебно-методических комплексов. Поэтому возникает ...
1188172
  Тарасенко В. Проблема адаптації "Повісті про санаторійну зону" М. Хвильового засобами кіно // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 187-201. – ISSN 2308-1902
1188173
  Василенко Л.Г. Проблема адаптації архітектури авангарда в сучасному середовищі Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 41-44. – ISSN 2077-3455
1188174
  Венгринюк Х. Проблема адаптації до середовища як модель творчої реалізації: варіант Наталени Королевої // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 48-52


  Розкрито спроби Наталени Королевої адаптуватися до різних середовищ, що слугували творчим натхненням для її літературної діяльності. У статті звертаємося до філософських та психологічних праць Е. Фромма, Ю. Крістевої, Н. Макаренка, Н. Пилипенка та ін. ...
1188175
  Дима М.Г. Проблема адаптації німецькомовних лексичних запозичень у системі мови-рецептора // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 42-47. – (Серія "Філологічні науки")
1188176
  Нахабіч М.А. Проблема адаптації студентів до навчання за освітніми стандартами європейських країн // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 302-306. – ISBN 978-966-171-387-0
1188177
  Приймак В. Проблема адаптації східних німців після об"єднання Німеччини в 1990 р. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 431-434. – ISBN 978-966-171-90295
1188178
  Дмитрук Л. Проблема адаптації українських та іноземних студентів-першокурсників до навчального процесу // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 32-38. – ISSN 2307-4906
1188179
  Жигайло М.О. Проблема адаптивності вуличного мистецтва в соціокультурному просторі міста (український контекст) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 74. – С. 12-16. – ISSN 2410-5325
1188180
  Смольницька О.О. Проблема адекватного відтворення міфологем при перекладі поезії Віри Вовк англійською та російською мовами: символіка і VERNACULAR


  У статті вперше розглядається можливість адекватного перекладу вибраних віршів Віри Вовк на англійську і російську мови. Досліджено експерименти авторки зі стилем. Висвітлена проблема відтворення діалектизмів. Вичленовано міфологему як важливу складову ...
1188181
  Будко В.В. Проблема адекватности научного познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Будко В. В.; МВиССО УССР, Харьк. инженерно-педагог. ин-т. – Харьков, 1991. – 322л. – Бібліогр.:л.312-322
1188182
  Будко В.В. Проблема адекватности научного познания : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Будко В. В.; КУ им. Шевченко. – К., 1992. – 48л.
1188183
  Абдуллаева М.Н. Проблема адекватности отражения на эмпирическом уровне научного познания / М.Н. Абдуллаева ; АН УзССР, Ин-т философии и права им. И.М. Муминова. – Ташкент : Фан, 1982. – 110 с.
1188184
  Мачульская О.И. Проблема адекватности перевода в концепции Поля Рикёра // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 9. – С. 116-126. – ISSN 0235-1188
1188185
  Шевченко А.К. Проблема адекватности понимания художественного произведения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.04 / Шевченко А.К.; АН УССР, Ин-т философии. – Киев, 1985. – 15 с.
1188186
  Рагузіна Л.Ю. Проблема адекватності передачі сленгу в українських перекладах творів Д. Хеммета / Л.Ю. Рагузіна, А.В. Романенко // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 140-143
1188187
  Ніконова В.Г. Проблема адекватності перекладу художнього тексту: типи міжмовної мовленнєвої кореляції . // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 21-27. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1188188
  Куйбіда Р. Проблема адміністративного договору у доктрині, законодавстві, на практиці // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 76-85. – ISSN 0132-1331
1188189
   Проблема академической недобросовестности и некоторые пути ее решения в высшей школе / В.Н. Фокина, А.В. Слива, Т.Ю. Семенова, А.В. Абрамова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 11. – С. 86-97. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрена проблема академической недобросовестности (списывание, подсказки и плагиат). Кратко изложена история ее развития в высшем образовании (образовательная недобросовестность) и науке от античных времен до настоящего времени. Показано, ...
1188190
  Калашник Н.Б. Проблема академічного викладання практичних дисциплін студентам спеціальності "Журналістика" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 39-42. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 9). – ISSN 2078-2551
1188191
  Гилюн О.В. Проблема академічного шахрайства в студентському середовищі // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7351-11-4
1188192
  Стеченко О.В. Проблема академічної чесності в навчальному процесі та науці: досвід Національного медичного університету імені О.О. Богомольця // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 93-98. – ISSN 1681-2751
1188193
  Липа О.Л. Проблема акліматизації рослин в світлі вчення І.В.Мічуріна / О.Л. Липа. – К., 1955. – 24с.
1188194
  Боровицька О. Проблема активації архетипних форм психіки індивіда в процесі його ідентифікації (до питання захисних реакцій особистості) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-15. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Продемонстрована феноменологічна спроба дослідження проблеми активації архетипних форм як структуруючих глибинних форм психіки індивіда у момент ідентифікації. Пропонується необхідність уточнення психоаналітичної сутності категорії "ідентифікація" в ...
1188195
  Петунин Олег Викторович Проблема активизации познавательной самостоятельности обучающихся с позиций цивилизационного подхода // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 68-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Цель образования на современном этапе - не простая совокупность знаний, умений и навыков, сообщаемых, передаваемых обучаемым, а формирование и развитие у них умений самостоятельно добывать, анализировать и рационально использовать информацию, ...
1188196
  Бондарева Антонина Семеновна Проблема активизации процесса нравственного воспитания подростков в условиях деятельности общеобразовательной школы (на материалах школ Киргизской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бондарева Антонина Семеновна; МП Киргизской ССР. Киргизский ин-т пед. – Фрунзе, 1979. – 20л.
1188197
  Иванов А.Ф. Проблема активизации творческой деятельности учителя сельской школы в системе повышения квалификации. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Иванов А.Ф.; Науч.-исслед. ин-тут общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 24л.
1188198
  Шамова Т.И. Проблема активизации учения школьников. : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01 / Шамова Т.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1977. – 32л.
1188199
  Афанасенко Л.А. Проблема активізації професійної самоіндентифікації студентів аграрного профілю в умовах професійної підготовки // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 30-35. – ISSN 2304-0629
1188200
  Юрлова Н. Проблема активного відновлення економіки та шляхи її вирішення в різних країнах світу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 46-51
1188201
  Счастная Т.Н. Проблема активности в советской психологии и ее ближайшая предыстория. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Счастная Т.Н.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 26л.
1188202
  Наумов Ю.К. Проблема активности субъекта в процессе познания : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Наумов Ю.К.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1969. – 26л.
1188203
  Пилипчук Віталій Васильович Проблема активності і самостійності учнів у дидактиці загальноосвітньої школи України : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пилипчук Віталій Васильович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – К, 1994. – 139л. – Бібліогр.:л.111-134
1188204
  Пилипчук Віталій Васильович Проблема активності і самостійності учнів у дидактиці загальноосвітньої школи України (1917-1937 рр.) : Автореф... канд. пед.наук: / Пилипчук Віталій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1188205
  Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.92-96. – ISSN 0132-1331
1188206
  Косачова О. Проблема актуалізації книги в контексті теорії журналістики // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 12-16. – ISSN 2076-9326
1188207
  Рогожа М.М. Проблема актуалізації ранньохристиянських цінностей у сучасній культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Присвячено одній з актуальних проблем взаємозв"язку християнства і сучасної культури, а саме питанню використання ранньохристиянських цінностей сьогоденням. Проаналізовано підходи до розв"язання цієї проблеми мислителями ХІХ-ХХ ст.
1188208
  Червінська Т.Г. Проблема актуалізації соціалізаційного потенціалу сучасної сім"ї // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 183-185. – ISBN 978-966-171-387-0
1188209
  Примак О.В. Проблема актуальності сучасного виміру терміну "секуляризація" в сучасному релігієзнавчому дискурсі : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 65
1188210
  Губкин И.М. Проблема Акчагыла в свете новых данных / И.М. Губкин. – Л, 1931. – 38с.
1188211
  Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім Проблема Александретти в турецько-сирійських відносинах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 500-510
1188212
  Толстикова И.В. Проблема альтруизма в истории философской мысли. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Толстикова И.В.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 21л.
1188213
  Стойко К. Проблема альтруїзму в світовій та українській педагогіці: історичний аспект // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 42-49. – ISSN 2309-9127
1188214
  Хабайлюк В.В. Проблема амбівалентності як чинника розвитку особистості в ранньому юнацькому віці в умовах сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблему амбівалентності як чинника розвитку особистості в ранній юності в умовах сім"ї. Розглянуто сутність поняття амбівалентності, наведено причини та особливості її прояву в сімейних стосунках.
1188215
  Денисов С. Проблема американської політики щодо Російської Федерації у політичних дискусіях в період виборчої кампанії 2008 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-22. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В доповіді розглянуто основні точки зору американського політикуму та експертних кіл на відносини з Росією в контексті виборів 2008 р. В докладе приведены основные точки зрения американського политикума и экспертных кругов касательно отношений с ...
1188216
  Шмидт П.Ю. Проблема анабиоза в ХХ веке / П.Ю. Шмидт, 1937. – 19-29с.
1188217
  Долгополова Л.А. Проблема анализа структури слова и ее исторической изменчивости // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 138-145
1188218
  Арутюнян М.Г. Проблема аналитического и синтетического и логической эмпиризм : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Арутюнян М.Г. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1975. – 24 с.
1188219
  Алексюк І.А. Проблема аналізу речень із визначеними дескрипціями, що зазначають референційної невдачі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Пропонується порівняльний аналіз позицій Фреге, Рассела і Стросона стосовно розв"язку важливої проблеми філософії мови: встановлення значення істинності речень, що містять "пусті" вирази. У центрі уваги - сформульований Расселом класичний ...
1188220
  Кущ Н. Проблема аналітизму прийменникових конструкцій у сучасному мовознавстві // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 146-152. – ISSN 2411-6548
1188221
  Костюк В.М. Проблема аналітичності у природознавстві та логіці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1188222
  Тетяев М.М. Проблема Ангаро-Енисея и ее геологическое содержание / М.М. Тетяев. – Л.-М., 1935. – 23с.
1188223
  Александров И.Г. Проблема Ангары / Александров И.Г. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1931. – 115 с.
1188224
  Шулик П.Л. Проблема андрогинности и библейские тексты // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 85-86
1188225
  Грубінко А. Проблема анексії Криму в контексті британсько-українських відносин // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 34-39
1188226
   Проблема ансамбля в советской архитектуре. – Москва, 1952. – 104 с.
1188227
  Беженар Александр Сергеевич Проблема антиалкогольного воспитания учащихся старших классо. (На материалах МССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Беженар Александр Сергеевич; НИИ общ. проблем воспитания АПН СССР. – М., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1188228
  Черкас П.П. Проблема антикризового управління підприємством в сучасних умовах господарювання // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 41-44. – ISSN 2226-8820
1188229
  Козерод О. Проблема антисемітизму в сучасній Європі: цивілізаційні виклики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 120-132. – ISSN 2524-0137
1188230
  Постоловський С.Р. Проблема антитероризму і національна безпека України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 176-183.
1188231
  Кантор В.К. Проблема антихриста как проблема тоталитарного слома европеизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.16-24. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1188232
  Піддубна С. Проблема антів в науковій спадщині М.Ю. Брайчевського // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 31-32
1188233
  Новикова Т.П. Проблема антонимии в современном французском языке / Т.П. Новикова. – Саратов, 1986. – 33с.
1188234
  Бургарт Т.І. Проблема антропної природи права в позитивному екзистенціалізмі Н. Аббаньяно // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 182-188. – ISSN 0201-7245
1188235
  Мулько Ю. Проблема антропогенного перетворення ландшафтів: термінологічний аспект // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 130-134. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
1188236
  Турчин М.Б. Проблема антропоцентризму в екологічній етиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 80-82
1188237
  Ісаєва М.І. Проблема аперцепції в інтерпретації О. Потебні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 31-35


  У статті розглянуто потрактування аперцепції у науковій спадщині О.Потебні, з"ясовано, якого розвитку зазнають ідеї мовознавця у працях його наступників, визначено важливість явища аперцепції для сприйняття тексту. В статье рассматривается трактовка ...
1188238
  Рубцов А. Проблема арабської єдності в сучасній політиці на Близькому Сході // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-103. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив геополітичних інтересів США на проблему арабської єдності в країнах Перської затоки. In the article influencing geopolitical concerns of USA on a problem of Arabian unity in countries of the Persian Embayment is reviewed.
1188239
  Попов В.А. Проблема Арала и ландшафты дельты Амударьи / В.А. Попов. – Ташкент, 1990. – 108 с.
1188240
   Проблема Аральского моря. – Москва, 1969. – 176с.
1188241
  Хлистун О.П. Проблема аріїзму в суспільствознавчій літературі // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 210-216
1188242
  Яковенко Юрій Іванович Проблема артефакту в соціології (історико-теоретичний аналіз) : Автореф... доктора соціолог.наук: 22.00.01 / Яковенко Юрій Іванович; НАН України. Ін-тут соціології. – К., 1996. – 58л.
1188243
   Проблема архаимов в связи с переводом средневекового эпоса (По матер. переводов "Витязя в тигровой шкуре", и "Слово о полку Игореве" на англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Жордания С. Д,; Жордания С. Д,; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 37л.
1188244
  Юхимик Юлия Витальевна Проблема ассоциативности в искусстве : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Юхимик Юлия Витальевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1188245
  Юхимик Юлия Витальевна Проблема ассоциативности в искусстве : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Юхимик Юлия Витальевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 169л. – Бібліогр.:л.160-169
1188246
  Дяченко Т. Проблема атрибуції "Слова о полку Ігоревім" в радянській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 136-139. – ISBN 978-966-171-893-6
1188247
  Максимов С.Е. Проблема аутентичности текстов многоязычных международных договоров в свете прагматических особенностей договорного текста // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 57-60. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
1188248
  Тюптя О.В. Проблема аутоагресивної поведінки особистості у психологічній науці / О.В. Тюптя, Т.А. Ларіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-117. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто різні наукові підходи до проблеми аутоагресивної поведінки особистості. Наведено позиції представників теорії інстинкту, теорії фрустрації-агресії, когнітивної теорії, а також погляди на природу аутоагресії, зокрема, мотиви аутоагресивної ...
1188249
  Рубель В. Проблема багатозначності назви поетичної збірки "Ман"йошю" та її адекватного розуміння й перекладу європейськими мовами // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  В українській літературі назва поетичної збірки "Ман"йошю" переклада ється як "Збірка десяти тисяч листків". Проте, другий ієрогліф цієї назви позначає поняття "листок" лише у разі читання ha а у читанні y? ієрогліф має абсолютно іншу ...
1188250
  Варга Б. Проблема балканских и турецких влияний на генезис венгерских гайдуков в XV - XVII вв. . // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 431-437. – ISSN 2218-0567
1188251
  Науменко Т.В. Проблема батьків і дітей у драмі Олексія Коломійця "Дикий ангел": у кнтексті сьогодення // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 70-78. – ISBN 978-966-171-250-7
1188252
  Блинов А. Проблема бедности в России и Украине / А. Блинов, А. Сидорова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-23. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1810-3944
1188253
   Проблема безалкалоидного люпина = Problem of alkaloidless lupin. – Ленинград : ин-та растениеводства, 1932. – 63 с.
1188254
  Бокал Г.В. Проблема безвідносної повноти внутрішньої необхідності предмету у феноменологічному напрямку філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-55. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1188255
  Шваєвська О. Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. За драмою І. Карпенка-Карого "Сто тисяч" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – C. 11-13. – ISSN 0130-5263
1188256
  Исаева О.Н. Проблема безопасности балканских государств / О.Н. Исаева. – Саратов, 1988. – 106с.
1188257
  Кузнецова А.В. Проблема безопасности в дискурсе о мировом порядке XXI века // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2008. – № 2. – С. 335-339. – ISSN 1607-7334
1188258
  Пивоварова В.С. Проблема безопасности Греции в военно-стратегическом планировании США в начальный период "холодной войны" (1945-1953 гг.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 92-97. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1188259
  Донцов А.И. Проблема безопасности коммуникативных стратегий / А.И. Донцов, Е.Б. Перелыгина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 24-31. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1188260
  Абуражух М. Проблема безопасности района Персидского залива в межарабских отношениях : дис... канд. ист. наук: 07.00.03 / Абуражух Мухаммед ; М-во Украины, Киев. ун-т, Укр. ин-т междунар. отношений. – Киев, 1993. – 173 л. – Библиогр.: л. 153-173
1188261
  Мухамед А. Проблема безопасности района Персидского залива в межарабских отношениях. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Мухамед А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 25л.
1188262
  Федуняк Ю. Проблема безпеки кіберпростору: аналіз досвіду США // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 134-136
1188263
  Коппель Олена Арнольдівна Проблема безпеки Перської затоки в 70-ті - 90-ті роки : Автореф... доктора істор.наук: 07.00.02 / Коппель Олена Арнольдівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1999. – 37с.
1188264
  Дзьобань О.П Проблема безпеки у творчості Томаса Гоббса та Іммануїла Канта: філософсько-правовий аспект / Дзьобань О.П, Размєтаєва Ю.С // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 185-194. – ISSN 0201-7245
1188265
  Гончаренко Н.Н. Проблема безперервного і перервного в теорії еволюції Ч. Дарвіна // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1188266
  Шатан Е.О. Проблема безработицы на Украине / Е.О. Шатан. – Х., 1929. – 144с.
1188267
  Дехтяренко О. Проблема безробіття в Україні // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 44-54. – ISSN 2409-9260
1188268
  Баник О.Б. Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 293-298. – ISSN 0321-0499
1188269
  Янченко Н.В. Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення / Н.В. Янченко, Л.В. Юрченко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 168-172. – ISSN 2075-4892
1188270
  Місячна Н.М. Проблема безробіття як необхідність змін у сфері професійної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 79-90. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1188271
   Проблема белка. – Москва-Ленинград, 1934. – 178с.
1188272
  Чукичев И.П. Проблема белка в физиологии : Очерки / И.П. Чукичев. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 189с.
1188273
  Адян С.И. Проблема Бернсайда и тождества в группах / С.И. Адян. – Москва : Наука, 1975. – 335 с. – Библиогр.: с. 324-325
1188274
  Хуцишвили Г.Ш. Проблема бесконечности в свете современной науки / Г.Ш. Хуцишвили. – Тбилиси, 1981. – 152с.
1188275
  Метальников С. Проблема бессмертия в современной биологии / С. Метальников. – Петроград : Тип. Кюгельген, Глич и К*, 1917. – 64 с.
1188276
  Бойко А.Н. Проблема бессознательного в философии и конкpетных науках / А.Н. Бойко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1978. – 134с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1188277
  Бочоришвили А.Т. Проблема бессознательного и психологии / А.Т. Бочоришвили. – Тбилиси, 1961. – 70с.
1188278
  Асылбекова А.А. Проблема билингвальной профессиональной языковой подготовки студентов гуманитарных специальностей в Республике Казахстан / А.А. Асылбекова, С.С. Ахметтаева, Ж.К. Ережепова // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 9 (353). – С. 92-96. – ISSN 0132-1625
1188279
  Ершова Софья Яковлевна Проблема биограяического жанра в детской и юношеской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Ершова Софья Яковлевна; Моск. пед. ин-т. – М., 1977. – 16л.
1188280
  Плюснин Ю.М. Проблема биосоциальной эволюции: Теорет. метод. анализ. / Ю.М. Плюснин. – Новосибирск, 1990. – 237с.
1188281
  Попович О.Б. Проблема бідності у розвинутих країнах // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-64.
1188282
  Качмала В. Проблема біженців на Лівобережній Україні під час Першої світової війни // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 97-107. – ISSN 0869-3595
1188283
  Жванко Л.М. Проблема біженців Першої світової війни в контексті українсько-радянських переговорів (1918 р.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 41-52. – (Історія ; Вип. 27)
1188284
  Жванко Л.М. Проблема біженців Першої світової війни у взаєминах Української Центральної Ради та Тимчасового уряду Росії // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 327-335. – ISSN 2218-0567
1188285
  Чала А.Г. Проблема білінгвізму та двомовної освіти в контексті розвитку сучасного світу з огляду на соціолінгвістичні студії Олександра Потебні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 232-235. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1188286
  Сидельникова Л.В. Проблема бінарної опозиції у сучасній гендерній лінгвістиці / Л.В. Сидельникова, Є.О. Кононенко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 319-324.
1188287
  Хамедова О. Проблема біографічного автора у творчості Б. Антоненка-Давидовича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 61-70. – ISSN 1728-9572
1188288
  Ядренко М.Й. Проблема Благовеста Сендова про критичні точки многочленів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 44-45. – ISSN 1029-4171
1188289
  Ступак Ф.Я. Проблема благодійності в спеціальній періодиці // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 148-161
1188290
  Морозова М.В. Проблема близости поэзии и философии в рамках герменевтического подхода Г.-Г. Гадамера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 190-191
1188291
  Товстуха П.В. Проблема блоків і угод у період виборчої кампанії до II Державної думи Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-22. – (Історія ; вип. 55)


  Аналізується тактика провідних політичних партій в період виборчої кампанії до ІІ Державної думи.
1188292
  Малюх Ю.О. Проблема Бога та теодицеї у теолого-філософській творчості Р. Суінберна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 156-158
1188293
  Ершов М.Н. Проблема богопознания в философии Мальбранша / М.Н. Ершов. – Казань : Центральная тип., 1914. – 228 с.
1188294
  Симчич М. Проблема Божого всезнання у контексті аналітичної метафізики часу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 69-77. – ISSN 0235-7941
1188295
  Орбели Л.А. Проблема боли. / Л.А. Орбели. – М-Л, 1937. – 1-5с.
1188296
  Бошко В.И. Проблема Большого Днепра / В.И. Бошко. – Москва-Ленинград : Гострансиздат, 1934. – 88 с.
1188297
  Шлихтер А.Г. Проблема Большого Днепра в социалистическом строительстве / А.Г. Шлихтер : Партиздат ЦК КП(б)У, 1933. – 52 с.
1188298
  Скляр В. Проблема боротьби з міжнародним тероризмом на національному рівні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 73-76.
1188299
  Ковалевський Д. Проблема боротьби з парламентською корупцією // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 348
1188300
  Давитая Ф.Ф. Проблема борьбы с градобитием, морозами в субтропиках и некоторыми другими стихийными процессами: Новые аспекты / Ф.Ф. Давитая, К.А. Таваркиладзе. – Тбилиси, 1982. – 220с.
1188301
  Литвинова А.Л. Проблема брака и семьи в немецкой классической философии. : Автореф... Канд.лфилос.наук: / Литвинова А.Л.; Ин-т.философии Ан СССР. – М, 1972. – 15л.
1188302
  Басюк О. Проблема брендингу туристичних територій // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2 (222). – C. 6-14. – ISSN 2409-9260
1188303
  Шен М. Проблема брожения. Факты и гипотезы / М. Шен. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1928. – 149 с.
1188304
  Дніпровська Є.В. Проблема будування естетичної теорії в контексті американської філософії мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1188305
  Пресняков А.З. Проблема будущего Австро-Венгрии в оценках французской интеллектуальной и политической элиты (январь - март 1918 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 51-63. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1188306
  Андросюк В.Г. Проблема булінгу в сучасному юридико-психологічному просторі України / В.Г. Андросюк, Ю.А. Суденко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 216-220. – ISSN 2219-5521
1188307
  Березок О.М. Проблема буття Бога у творчості Фоми Аквінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1188308
  Гужва О.П. Проблема буття в філософсько-поетичному дискурсі Сковороди // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 32-39. – ISSN 2072-1692
1188309
  Элез Й. Проблема бытия и мышления в философии Людвига Фейербаха / Й. Элез. – М., 1971. – 239с.
1188310
  Дяковський Д.А. Проблема бюджетного відшкодування ПДВ // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С58-64


  ПДВ
1188311
  Соколов В. Проблема бюрократії в неоконсервативній концепції / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 175-181.
1188312
  Батрименко О.В. Проблема бюрократії в сучасній американській суспільно-політичній думці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 49-61
1188313
  Лукашенко С.В. Проблема валютних дисбалансів в світовій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 51-52
1188314
  Нгуен Мань Туи Проблема валютных курсов промышленно-развитых капиталистических стран на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Нгуен Мань Туи; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1972. – 22л.
1188315
  Грабовська І. Проблема введення "Інакшого" в культуру: спроба філософського аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-67. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Аналізується існування проблеми "Інакшого" в українській культурній традиції. Методологічними засновками дослідження є широке коло філософських праць західноєвропейських мислителів, де проблему "Інакшого" добре розроблено.
1188316
  Прокопів Б. Проблема вдосконалення антикорупційного законодавства України в контексті впровадження міжнародного досвіду / Б. Прокопів, В. Бейгер // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 180-185. – ISSN 2524-0129
1188317
  Панкевич Олег Проблема вдосконалення виборчої системи України в контексті досвіду країн - членів Європейського Союзу / Панкевич Олег, Кілик Марія // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 5-12
1188318
  Лаврик М. Проблема вдосконалення викладацької діяльності у вищій школі у вітчизняній науковій думці // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2019. – № 10 (94). – С. 74-85. – ISSN 2312-5993
1188319
  Клименко В. Проблема вдосконалення законодавства про примусове лікування обмежено осудних осіб / В. Клименко, Т. Приходько // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 142-145
1188320
  Коваль В. Проблема вдосконалення парламентаризму в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.114-120. – ISSN 0132-1331
1188321
  Бабак В. Проблема вдосконалення переліку напрямів підготовки і спеціальностей та світова практика формування програм вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.74-79. – ISSN 1682-2366
1188322
  Герасимчук В.І. Проблема вдосконалення структури і якості робочої сили та шляхи її розв"язання / В.І. Герасимчук; Укр. ин-т соціальн. дослідж. – К., 2001. – 38с. – ISBN 966-02-2038-3
1188323
  Чаклин А.В. Проблема века / А.В. Чаклин. – 2-е, испр., дораб. и доп. – Москва, 1990. – 238с.
1188324
  Королюк В.С. Проблема великих відхилень для процесів випадкової еволюції / В.С. Королюк, І.В. Самойленко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 87-94. – ISSN 0868-6904
1188325
  Радчук Виталий Дмитриевич Проблема верности художественного перевода : 10.02.04 : Дис. ... канд. филол. наук / Радчук Виталий Дмитриевич ; КГУ. – Киев, 1979. – 196 л.
1188326
  Радчук В.Д. Проблема верхности художественного перевода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04.,10.01.05 / Радчук В.Д. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1188327
  Фролова Е.А. Проблема веры и знания в арабской философии. / Е.А. Фролова. – М., 1983. – 168с.
1188328
  Бережная Н.И. Проблема веры и знания в творчестве Дж. Г. Байрона // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 23-27. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1188329
  Коломієць В. Проблема взаємин героя і народу в "Драмованій трилогії" П. Куліша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядаються історична трилогія видатного українського письменника П.О.Куліша під кутом зору провідної проблеми - "герой і народ", наголошується на пізнавальній ролі та вихованні в українців почуття національної гордості.
1188330
  Мазяр А.К. Проблема взаємного впливу релігії та політики у Стародавньому Світі // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 155-158. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1188331
  Гула О. Проблема взаємовідносин бійців Червоної Армії та населення етнічних німецьких територій у 1944 - 1945 роках // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 160-166
1188332
  Коломієць В. Проблема взаємовідносин героя і народу в героїко-романтичній драматургії Миколи Костомарова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С.190-202. – Бібліогр.: С. 201-202
1188333
  Войтович Н.П. Проблема взаємовідносин індивіда та держави у науковій спадщині Б. Кістяківського // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 45-48


  У статті досліджено частину наукової спадщини Б. Кістяківського, присвячену взаємовідносинам індивіда та держави. Висвітлено бачення українським правознавцем значення особистості та її правової свідомості для розбудови правової держави. Проаналізовано ...
1188334
  Печеранський І. Проблема взаємовідносин науки та релігії в християнській апологетиці С.С. Глаголєва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 157-162. – ISSN 1728-9343
1188335
  Дадівєріна Н.І. Проблема взаємовідносин релігії та економіки в російській філософії кінця XIX - початку ХХ ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 52-64


  Аналізуються основні підходи щодо співвідношення релігії та економіки, господарчого буття в межах російської традиції філософування, представленої в творчих здобутках С. Булгакова, М. Бердяєва, Л. Карсавіна, В. Соловйова та ін. Ключові слова: релігія, ...
1188336
  Шинаровська О. Проблема взаємовідносин Україна - НАТО на сторінках польських ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.284-288. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1188337
  Згурська В.Л. Проблема взаємовідносин федеративної (союзної) держави і держав-членів (за В.Старосольським) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 540-546. – ISSN 1563-3349
1188338
  Рихліцька О.Д. Проблема взаємовідношення "людина-світ" у творчості Т. Шевченка: етичний аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 258-260
1188339
  Бечко Я. Проблема взаємовідношення між цілісним значенням фразем і значеннями їх компонентів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 118-121. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1188340
  Суровий М.В. Проблема взаємовідношення організму й середовища в аспекті сучасних системних уявлень / М.В. Суровий, Ю.А. Осташев // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1188341
  Ховрич Н.М. Проблема взаємовідношення освіти і влади у філософії освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 143-147. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1188342
  Солдатов В.І. Проблема взаємовідношення світогляду і методу в діалектичному матеріалізмі / В.І. Солдатов. – Київ, 1966. – 144с.
1188343
  Наконечна А.М. Проблема взаємовпливів людських потреб, прав людини та позитивного права у наукових дослідженнях другої половини XX-XXI століття // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 22-28. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1188344
  Давидюк В. Проблема взаємодії герметичних фольклорних систем у дослідженні Лідії Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 15-23
1188345
  Поліщук Р.М. Проблема взаємодії глобального і локального в контексті культурної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Зростаюча роль глобалізації у сучасному світі зумовила необхідність дослідження її видів у різноманітті їх проявів. Вирішення соціокультурних проблем сучасного буття неможливе без урахування впливу на них процесу глокалізації як результату взаємодії ...
1188346
  Поліщук М. Проблема взаємодії держави та громадян // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 47-49
1188347
  Мельник В.В. Проблема взаємодії людини і суспільства в глобалізованому соціумі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 197-203. – ISSN 2076-1554
1188348
  Седих К.В. Проблема взаємодії між різними системами інтрапсихічного простору людини в контексті психотерапії // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 97-120. – ISSN 2226-4078
1188349
  Бражук Ю.Б. Проблема взаємодії національного та інтернаціонального компонентів в анатомічній термінології (на прикладі українського стандарту анатомічної номенклатури) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 422-428


  У статті розглядаються ключові підходи до вирішення проблеми створення національного стандарту міжнародної анатомічної номенклатури, виникнення термінів-аналогів на власномовній основі й запозичення термінів іншомовного походження. Аналіз доводить, що ...
1188350
  Антонов В.О. Проблема взаємодії органів виконавчої влади у сфері національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 186-190. – ISSN 1563-3349
1188351
  Коваленко Т. Проблема взаємодії формалізму і соціологізму у літературознавчому доробку Бориса Якубського // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 20-23. – ISSN 2307-2261
1188352
  Коппель О.А. Проблема взаємодії цивілізацій і характер її впливу на міжнародні відносини / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 168-172. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Досліджено важливу міжнародну проблему - взаємодія цивілізацій та її вплив на загальний стан міжнародних відносин. Розвинено нову концепцію взаємодії цивілізацій у контексті розвитку світових та українських політичних процесів. The article is ...
1188353
  Башкірьова О.В. Проблема взаємодія митця і суспільства в драмі В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Ведмідь" // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 125-130. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Проведено аналіз драми В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Ведмідь". Основна увага приділена проблемі взаємодії митця і суспільства, а також засобам, за допомогою яких розгортається конфлікт.
1188354
  Полешко А. Проблема взаємозалежності демократії та права (з міжнародного семінару) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 162-163. – ISSN 0132-1331
1188355
  Горбань В.І. Проблема взаємозв"язків верховенства права з демократією і правами людини // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 118-138. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1188356
  Стратонова Н. Проблема взаємозв"язку дохристиянських вірувань у писемній культурі Київської Русі в контексті їх висвітлення в сучасній науковій літературі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 350-364. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядається взаємозв’язок дохристиянських та християнських вірувань в літературі Київської Русі в контексті їх вивчення сучасними науковцями, окреслюються головні етапи розвитку сучасної дослідницької думки з обраної теми, шляхом аналізу тих праць, ...
1188357
  Астахова Т.Г. Проблема взаємозв"язку духовно-тілесного у вченні Оригена про людину // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 48-51. – ISSN 2077-1800
1188358
  Лутфуллін М. Проблема взаємозв"язку індукції та дедукції в історії математики і математичної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 72. – С. 103-108. – ISSN 2524-2474
1188359
  Бровко М.М. Проблема взаємозв"язку мистецтва і релігії в контексті сучасного філософського дискурсу // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Воєводін О.П., Левицька О.І., Левчук Л.Т (та ін.). – Київ, 2000. – [2000 р.]. – С. 235-240. – ISBN 966-638-023-4
1188360
  Чекаль Л.А. Проблема взаємозв"язку морального та соціального оновлення: духовний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 44-53


  Звернення до досвіду українських історичних колізій доводить, що нагальність духовного зростання особистості як частки суспільного організму є запорукою досягнення як повноти її власного буття, так і формування духовного благополуччя буття соціального. ...
1188361
  Воскобойник Г.М. Проблема взаємозв"язку номенклатури з різними типами лексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 114-119


  У статті продемонстровано проблемність співвіднесення номенклатури з різними шарами лексики у сучасному лінгво-теоретичному дискурсі; з"ясовано взаємозв"язок номенклатури із спеціальною та загальновживаною лексикою; встановлено належність номенклатури ...
1188362
  Воскобойник Г.М. Проблема взаємозв"язку номенклатури з різними типами лексики
1188363
  Погорецький М. Проблема взаємозв"язку оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 174-184. – ISSN 1993-0909
1188364
  Шарко О.В. Проблема взаємозв"язку політичної філософії та теорії міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 164-181. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1188365
  Отрешко Н. Проблема взаємозв"язку понять суб"єкта і влади в сучасних соціальних теоріях // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 102-111. – ISSN 1563-3713
1188366
  Самойленко Л.О. Проблема взаємозв"язку психології та логіки в концепції В. Карпова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 132-138


  Аналізується авторський підхід В. Карпова, представника духовно-академічної філософії XIX ст., до логічного знання. Для окреслення взаємозв"язку логіки та психології у його концепції у статті розглянуто витлумачення таких філософських термінів, як ...
1188367
  Богданович В.І. Проблема взаємозв"язку філософських і математичних понять // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
1188368
  Супрун А.Г. Проблема взаєморозуміння та комунікабельності сучасної людини в умовах глобальної кризи освіти та виховання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 52-54
1188369
  Ионов С.П. Проблема взаимного влияния атомов в молекуле и механизмы перераспределения электронной и атомной плотности. : Автореф... доктор хим.наук: 01.04.17 / Ионов С.П.; АН СССР. Ин-тут хим. физики. – Черноголовка, 1975. – 40л.
1188370
  Романова Т.А. Проблема взаимности в отношениях России и Европейского Союза // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 134-141. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055
1188371
  Жбанкова И.И. Проблема взаимодействия / И.И. Жбанкова. – Минск, 1971. – 143с.
1188372
   Проблема взаимодействия в русской и зарубежной литературе XIX-ХХ вв. : межвузовский сборник. – Горький : ГГУ, 1986. – 108 с.
1188373
   Проблема взаимодействия общества и природы: философские аспекты. – Рига, 1986. – 122с.
1188374
  Иваник А.И. Проблема взаимодействия романной и новеллистической форм в литературе критического реализма США в конце XIX - первой половине ХХ в. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Иваник А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1188375
  Иваник А.И. Проблема взаимодействия романной и новеллистической формы в литературе критического реализма США в конце ХІХ - первой половине ХХ в. : Дис... канд. филолог.наук: / Иваник А.И.; МВ и ССО СССР. Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1977. – 238л. – Бібліогр.:л.193-238
1188376
  Липатов С.А. Проблема взаимодействия человека и организации: концепции и направления исследований // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 85-96. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1188377
  Николова М.П. Проблема взаимодействия человека и социальной системы в структуалисткой философии (на матер. франц. структурализ.) : Автореф... канд. филос.наук: / Николова М. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. макс. лен. филос. – М., 1972. – 25л.
1188378
  Шмелева И.А. Проблема взаимодействия человека с окружающей средой: области и аспекты психологического исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.105-120. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1188379
  Марцинкевич Н.Э. Проблема взаимодействия эстетики и метафизики в русском младосимволизме и творчестве А. Блока // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 400-407
1188380
  Булай А.И. Проблема взаимоотношений Ницше и Вагнера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 110-111
1188381
  Луценко И.А. Проблема взаимоотношений украинской и грузинской литератур в процессе их развития (XVII - начала ХХ вв.) : Автореф... доктор филолог.наук: 642 / Луценко И.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 67л. – Бібліогр.:с.66-67
1188382
  Панищев А.Л. Проблема взаимоотношений церкви и государства в современной России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 58-64. – ISSN 2073-9702


  Данная статья касается темы связи духовных ценностей с жизнью государства на фоне современных проблем межрелигиозной коммуникации в мультикультурном государстве. В статье делается вывод, согласно которому в основе гос. единства лежат, прежде всего, ...
1188383
  Нейфах А.А. Проблема взаимоотношений ядра и цитоплазмы в развитии / А.А. Нейфах. – Москва, 1962. – 52с.
1188384
  Петрук Б.Г. Проблема взаимоотношения личности и общества в современной американской социальной психологии : Автореф... канд. философ.наук: / Петрук Б.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – Москва, 1966. – 15л.
1188385
  Шевкун Т.В. Проблема взаимоотношения философии и математики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1188386
  Герасимчук А.А. Проблема взаимоотношения человека и природы в работе Ф. Энгельса "Анти-Дюринг" / А.А. Герасимчук, Э.А. Гурин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1188387
  Огнев В. Проблема взаимоперевода (Заметки о польско-русских поэтических связях) // Мастерство перевода. – Москва, 1965. – за 1964 г. – С. 51-73
1188388
  Еременко А.М. Проблема взаимопонимания в науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1188389
  Богомолова Т.В. Проблема взаимосвязи категорий материалистической диалектики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Богомолова Т. В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1976. – 15л.
1188390
  Чудинов В.А. Проблема взаимосвязи математических теорий. (Философ. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Чудинов В.А.; АН КазССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1968. – 28л.
1188391
  Пачковский В.С. Проблема взаимосвязи между выражением способов протекания действия и управлением глаголов в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пачковский В.С. ; М-во высш. образования СССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Львов, 1955. – 14 с.
1188392
  Андрущенко Виктор Петрович Проблема взаимосвязи научной идеологии и духовной культуры (методол.-соц. анализ) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Андрущенко Виктор Петрович ; КГУ. – Киев, 1988. – 36 с.
1188393
  Андрущенко В.П. Проблема взаимосвязи научной идеологии и духовной культуры. (Методолого-социологический анализ) : Дис... д-ра. филос. наук: 09.00.01 / Андрущенко Виктор Петрович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1988. – 390 л. – Библиогр.: л. 351-390
1188394
  Егоров А.Н. Проблема взаимосвязи нового либерализма и социализма в современной отечественной историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 124-136. – ISSN 0869-5687
1188395
  Гриб В.В. Проблема взаимосвязи образа и знака / В.В. Гриб. – Минск, 1978. – 166с.
1188396
   Проблема взаимосвязи организации и эволюции в бологии. – Москва, 1978. – 295 с.
1188397
  Сахариев Б. Проблема взаимосвязи пространства и времени в специальной теории относительности. / Б. Сахариев. – Алма-Ата, 1968. – 108с.
1188398
  Располыхина Наталия Владимировна Проблема взаимосвязи разнооформленных языковых знаков косвенной номинации. (на материале немецкой зоосемии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Располыхина Наталия Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 27л.
1188399
  Попова С.С. Проблема взаимосвязи свойств микроскопических составляющих и биологической клетки // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.79-98. – ISSN 1560-7488
1188400
  Шаисламов Шавкат Азимович Проблема взаимосвязи философских категорий и общественных понятий : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шаисламов Шавкат Азимович; Ташкентск. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1980. – 21л.
1188401
  Іванов В.Ф. Проблема вибірки у контент-аналізі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 13-14


  Йдеться про типи вибірки для контент-аналізу. Зокрема, розтлумачується суть репрезентативної та типологічної вибірок. Наводяться переваги та недоліки квотної й випадкової вибірок та вибірки за допомогою експериментального опитування. The article ...
1188402
  Пиріг Р.Я. Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П. Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 28-35. – ISSN 0130-5247
1188403
  Гітун Н.І. Проблема вибору альтернативних освітніх моделей у філософії освіти // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 74-79. – ISSN 1729-360Х
1188404
  Школа В. Проблема вибору в "Патетичній сонаті" Миколи Куліша // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (79), спецвипуск : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – С. 54-55
1188405
  Кузьма О. Проблема вибору в екзистенційній структурі драми "Адвокат Мартіан" Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 121-132. – ISBN 978-966-600-358-7
1188406
  Попова О.Б. Проблема вибору в системі освіти другої половини Х!Х стюу м.Києві // Українознавство : Науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.93-96.
1188407
  Шпиталь А.Г. Проблема вибору в сучасній прозі / А.Г. Шпиталь. – К., 1989. – 98с.
1188408
  Атаманчук В.П. Проблема вибору в трагедії Єлисея Карпенка "Момот Нір" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 103-107. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1188409
  Валуєв Б. Проблема вибору власником приорітетних інвесторів у стратегії зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства / Б. Валуєв, Ю. Валуєв // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
1188410
  Романова І.В. Проблема вибору власної версії буття в романі І. Багряного "Людина біжить над прірвою" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 214-217. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1188411
  Козієвська О. Проблема вибору галузей навчання іноземними студентами: міжнародний розподіл // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 60-72. – ISSN 1682-2366


  Досліджується сучасний стан і перспективи світового розподілу міжнародних та іноземних студентів, які реалізують академічну мобільність, за освітніми напрямами.
1188412
  Чопей В.С. Проблема вибору духовних пріоритетів: ідеологічний аспект // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 147-150. – ISSN 2076-1554
1188413
  Аляєв С.В. Проблема вибору ефективного арбітражного регламенту // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 94-96. – ISBN 978-966-940-085-7
1188414
  Дебич М.А. Проблема вибору нових підходів до вдосконалення виховного процесу у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 189-194
1188415
  Герасимчук В.І. Проблема вибору оптимального рішення з можливих варіантів розвитку регіонального ринку праці / В.І. Герасимчук, І.Л. Петрова, Ю.П. Туранський; Рада по вивч.продуктивних сил України НАН України. – Київ, 2001. – 147с. – ISBN 966-02-2226-2
1188416
  Осадько О.Ю. Проблема вибору особистістю способів політико-правового самовизначення в ситуації соціальних потрясінь // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40 (43). – С. 13-23. – ISSN 2309-8287
1188417
  Слапчук В.Д. Проблема вибору письменницької ідеології (на матеріалі листування Вал. Шевчука та В. Дрозда) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 192-199. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1188418
  Адамик Б. Проблема вибору проміжної цілі монетарної політики Національного банку України // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 95-99. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1188419
  Теремцова Н. Проблема вибору у романі Олеся Гончара "Собор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 176-178
1188420
  Петрова Г. Проблема вибору форми вільних економічних зон як елемента стратегії екномічного розвитку України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 197-201. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1188421
  Молодиченко В.В. Проблема вибору цінностей в контексті самореалізації особистості // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 246-254
1188422
  Курченко О.В. Проблема вивчення впливу мас-медіа на поведінку соціальних акторів // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 197-201. – ISSN 1993-5560
1188423
  Газін В. Проблема вивчення всесвітньої історії в Україні // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 88- 91


  Стаття присвячена аналізу актуальної проблеми вивчення різноманітних аспектів всесвітньої історії в України.
1188424
  Газін В. Проблема вивчення всесвітньої історії в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 217-219
1188425
  Пащенко Є.М. Проблема вивчення давніх українсько-хорватських зв"язків (лінгвістичний аспект) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 122-127. – ISSN 2075-437X


  Oкреслeнo низку питань, що пов"язані з необхідністю комплексного, міждисциплінарного вивчення комунікацій між простором сучасної Хорватії та України в давні часи - дослов"янського і слов"янського періоду. Вказано на необхідність виявлення аналогій у ...
1188426
  Дубровинський Г.Р. Проблема вивчення конфліктів на сучасному етапі розвитку ЗСУ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 204-205
1188427
  Мельніченко С.А. Проблема вивчення мотивації у сучасній психологічній терії // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 174-184. – ISSN 2078-1687
1188428
  Попова Н.М. Проблема вивчення на різних етапах еволюційного розвитку національно-маркованих концептів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 395-401


  Статтю присвячено визначенню національно-маркованих концептів та доведенню необхідності їх вивчення через синтез діахронного та синхронного аналізу. Визначається правомірність використання термінів “концептуальний архетип” та “національно-марковані ...
1188429
  Солодовнікова К.К. Проблема вивчення насильства // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 75-78
1188430
  Литвинчук М.Ю. Проблема вивчення психологічної готовності до прийняття рішення військовослужбовцями // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 80-86
1188431
  Дубініна К. Проблема вивчення російської літератури в курсі історії зарубіжної літератури в Україні на тлі російсько-української війни 2022 року: порівняльний аналіз із досвідом Ізраїля у формуванні програм літературознавчих дисциплін // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 1. – С. 94-103. – ISSN 2308-4081


  продовження назви: із включенням німецької літератури.
1188432
  Марчун О. Проблема вивчення та пропаганди української народної пісні у 2-й половині ХІХ ст.: музикознавча діяльність Миколи Лисенка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 67-72
1188433
  Піскун О. Проблема вивчення творчої особистости: психіатрична та психоаналітична концепції // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 25-33. – (Філологічні науки)
1188434
  Піскун О. Проблема вивчення творчої особистості: історичний аспект // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 5-13. – (Філологічні науки)
1188435
  Мельник Н. Проблема вивчення термінології в сучасному мовознавстві // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 21-25
1188436
  Стуженко О. Проблема вивчення функціональних можливостей дієслівних граматичних категорій японської мови (на прикладі категорії часу) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 387-393. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1188437
  Левченко Ю. Проблема вивчення читача в українському бібліотечному середовищі (друга половина ХІХ ст. 20-ті рр. ХХ ст.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 4 (30). – С. 51-53. – ISSN 2518-7341
1188438
  Демчук Т.В. Проблема вивчення явища синонімії у лінгвістичній традиції Китаю // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-111. – ISSN 1608-0599
1188439
   Проблема вида в ботанике. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР
1. – 1958. – 319с.
1188440
  Гептнер В.Г. Проблема вида в современной зоологии / В.Г. Гептнер. – М, 1947. – 22с.
1188441
  Купревич В.Ф. Проблема вида у гетеротрофных и автотрофных растений / В.Ф. Купревич. – М-Л, 1949. – 48с.
1188442
  Галунько В.М. Проблема видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 98-103.
1188443
  Іванов В.Ф. Проблема виділення одиниць дослідження при контент-аналізі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 130-134


  У статті аналізуються різноманітні підходи до вибору одиниць дослідження при формалізованому аналізі змісту масової комунікації.
1188444
  Орлов О.О. Проблема видобування вуглеводневих енергоносіїв із бітумних сланців і вугілля в Україні / О.О. Орлов, М.І. Євдощук, Т.М. Галко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 48-55 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
1188445
  Пилипенко Л.А. Проблема видовости и перфект в древневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Пилипенко Л.А.; ЛГУ. – Л., 1960. – 18л.
1188446
  Іщенко Ю.А. Проблема визнання гуманітарної експертизи та гуманітарна складова конфліктів // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.148-157
1188447
  Бадьора Н. Проблема визнання природних прав тварин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 126-128. – ISBN 978-617-7069-28-6
1188448
  Машевський О. Проблема визнання України державами Заходу та становлення дипломатичних відносин у 1917-1919 рр . // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 81-90. – ISBN 966-7522-07-5
1188449
  Колотило О. Проблема визначення адекватних рейтингів зі страхування вантажів щодо інтересів страхувальників // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 48-50 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-7923
1188450
  Юринець Ю.Л. Проблема визначення адміністративної юрисдикції в Україні: до історії питання // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 429-433. – ISBN 978-617-7293-17-9
1188451
  Юрків Л.Я. Проблема визначення ареалу поширення широколистяних лісів з грабом звичайним (CARPINUS BETULUS L.) // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – с. 28-30
1188452
  Бурковський П. Проблема визначення влади у ХХ ст. Реконструкція відносин панування у критичних концепціях А. Грамші і Франкфуртської школи // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.70-84. – ISSN 1609-5499
1188453
  Цокур Є.Г. Проблема визначення джерел владної легітимності в теоріях М. Вебера та Д. Істона // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С.30-32. – ISSN 0868-8117
1188454
  Драбовська В. Проблема визначення діалекту в американській та вітчизняній регіональній діалектології // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 107-117. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
1188455
  Теремецький В.І. Проблема визначення ділової репутації // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 141-143. – ISBN 978-966-940-085-7
1188456
  Мілаш В.С. Проблема визначення договорів про надання послуг, що опосередковують підприємницький оборот // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 58-65. – ISSN 0201-7245
1188457
  Цибка А. Проблема визначення енергетичних інтересів у конституційному праві України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 94-95
1188458
  Козар К.В. Проблема визначення жіночого аутодафе в контексті релігієзнавчих досліджень // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 34-36
1188459
  Мінакова Т.П. Проблема визначення замовника освітніх послуг вищого навчального закладу // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 378-381. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0


  У статті проаналізовано поняття "замовник освітніх послуг вищого навчального закладу", яке необхідно визначити для розробки системи менеджменту якості.
1188460
  Гнатів О.М. Проблема визначення змісту корпоративних прав, посвідчених пайовими цінними паперами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 104-108. – (Право. Економіка. Управління)
1188461
  Дорога А.Є. Проблема визначення змісту поняття "етнос" у вітчизняному суспільствознавстві // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 24-18
1188462
  Ферліковська О. Проблема визначення істотних умов договору емфітевзису // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 389-390. – ISBN 978-617-7069-15-6
1188463
  Ярмолінська М.В. Проблема визначення й історія вивчення української евфонії // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 96-109. – ISSN 2311-2697


  У статті досліджується поняття милозвучності, дефініції милозвучності / евфонії в лінгвоукраїністиці. Особливу увагу приділено доцільності диференціації понять і термінів милозвучність мови і милозвучність мовлення. Така диференціація може мати значне ...
1188464
  Струтинська І.В. Проблема визначення класу логістичного центру на вітчизняному ринку логістичної нерухомості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 211-219. – ISSN 1993-6788
1188465
  Мілаш В. Проблема визначення кола учасників підприємницьких комерційних договірних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 7-14
1188466
  Дзюба В.Т. Проблема визначення корупції в контексті інституту співучасті у злочинах проти виборчих прав // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 76-81. – ISBN 978-617-7069-57-6
1188467
  Єфремов С. Проблема визначення меж відповідальності членів організованих // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 284-290. – ISBN 978-966-306-020-4
1188468
  Єфремов С. Проблема визначення меж відповідальності членів організованих злочинних угруповань у вітчизняній науці кримінального права // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 98-100
1188469
  Горгота О.Б. Проблема визначення методології історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 149-150. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1188470
  Онищенко А. Проблема визначення мистецтва в статтях Артура Данто // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 31-32. – ISBN 978-966-285-491-6
1188471
  Даньшин М.В. Проблема визначення місця криміналістики в системі підготовки юриста в закладах вищої освіти України // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 43-48. – ISBN 978-617-7627-06-6
1188472
  Бондарчук В.В. Проблема визначення нормативних ознак суб"єкта фіктивного підприємництва (ст. 205 КК України) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – С. 128-132. – (Правознавство ; Вип. 636). – ISSN 2221-173X


  Стаття присвячена аналізу суб"єкта злочину, передбаченого ст. 205 КК України, його суттєвих юридичних ознак.
1188473
  Пашковська Г. Проблема визначення норми в мовознавстві // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 111 : Випуск пам"яті почесного професора Киівського національного університету імені тараса Шевченка Станіслава Володимировича Семчинського. – С. 14-23
1188474
  Ходико Ю. Проблема визначення об"єкта зобов"язального правовідношення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 113-121.
1188475
  Козлюк Л.Г. Проблема визначення об"єкта статевих злочинів, які вчиняються щодо неповнолітніх // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 178-184.
1188476
  Нерсесян А.С. Проблема визначення об"єкта у злочинах проти прав інтелектуальної власності // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 7. – С. 33-44.
1188477
  Нерсесян А.С. Проблема визначення об"єкта у злочинахпроти прав інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 151-156.
1188478
  Пасічна Ірина Проблема визначення об"єкта у структурі податкових зобов"язальних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 58-62.
1188479
  Нетяга В.В. Проблема визначення об"єкту контрабанди у чинному законі про кримінальну відповідальність // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 92-101. – ISSN 2523-4552
1188480
  Прасол Є. Проблема визначення образу Японії у творчості Масахіко Шімада // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 237-244
1188481
  Воробйова О. Проблема визначення оптимальної форми державного правління в Україні після скасування конституційної реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 19-20
1188482
  Данильчук К. Проблема визначення підвідомчості справ у земельних спорах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 255-256
1188483
  Рассомахіна О. Проблема визначення підстави набуття прав на торговельні марки, які визнані добре відомими // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 107-112.
1188484
  Вавженчук С. Проблема визначення позовної давності в цивільному праві України / С. Вавженчук, І. Сирота // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 3-6
1188485
  Воропнянський О.В. Проблема визначення політичного змісту категорії "національні інтереси" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 241-246
1188486
  Троніна О. Проблема визначення політичної орієнтації гетьмана П. Сагайдачного в історіографії // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 151-153
1188487
  Петренко І І. Проблема визначення поняття "аналіз державної політики" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено проблему визначення поняття "аналіз державної політики". Проаналізовано підходи до розуміння аналізу державної політики, визначено його основні складові. Виокремлено та охарактеризовано функції аналізу державної політики. ...
1188488
  Бодаєвський В. Проблема визначення поняття "викрадення" у вітчизняному кримінальному законодавстві та деякі шляхи її розв"язання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 75-78
1188489
  Крахмальова К.О. Проблема визначення поняття "внутрішньо переміщені особи" в юридичній науці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 137-145. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1188490
  Єкімова М.О. Проблема визначення поняття "ейджизм" у сучасній соціології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 217-224. – ISSN 1999-5717
1188491
  Яковець І.С. Проблема визначення поняття "ефективність державної кримінально-виконавчої служби України" // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 146-152.
1188492
  Герасименко В.П. Проблема визначення поняття "покарання" в кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 119-123. – ISSN 0201-7245
1188493
  Корнєва Т. Проблема визначення поняття "посадова особа", "службова особа", працівник митного органу" в митному законодавстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.42-44
1188494
  Мороз Н. Проблема визначення поняття "права людини на освіту" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 160-162
1188495
  Бабіч І. Проблема визначення поняття "предмет договору" у цивільному праві та цивільному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 29-33
1188496
  Горбач І.В. Проблема визначення поняття "професійне самовизначення" в психології / І.В. Горбач, Є.А. Тимощук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 25-28. – (Серія "Психологія" ; вип. 13). – ISSN 2415-7384
1188497
  Гоца Н.М. Проблема визначення поняття "стиль" жанру роману та методи його аналізу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 32-41


  Стаття присвячена визначенню та характеристиці основних аспектів жанру роману. Зосереджено увагу на проблемі визначення його стилю та труднощах, які можуть виникнути під час стилістично-лінгвістичного аналізу роману. Встановлено, що провний аналіз ...
1188498
  Важинський В. Проблема визначення поняття "фіктивна фірма" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 72-76.
1188499
  Задувайло О.К. Проблема визначення поняття "чутлива інформація" в контексті забезпечення інформаційної безпеки держави // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 280-284. – ISSN 2076-1554
1188500
  Соболєва К.Ю. Проблема визначення поняття державного управління в науковій літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-37. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання визначення поняття "державного управління" різними авторами. Автором окреслено проблему ототожнювання поняття "державного управління" з поняттям "публічного управління". У статті роз"яснено співвідношення вищезазначених ...
1188501
  Пасечник О. Проблема визначення поняття земельної реформи в сучасній науці земельного права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 304-305
1188502
  Федько К.О. Проблема визначення поняття культурних цінностей в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 109-114
1188503
  Кучик Г. Проблема визначення поняття політичного дискурсу у мовознавстві // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 148-150. – ISBN 978-966-553-924-7
1188504
  Марков К.А. Проблема визначення поняття соціальної держави в науці // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 71-81. – ISSN 2408-9257
1188505
  Вельган М. Проблема визначення поняття суверенітету Європейського союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7069-14-9
1188506
  Мурзін В.Ю. Проблема визначення поховань скіфських номархів // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 19-29. – ISSN 0235-3490
1188507
  Кондратова А.М. Проблема визначення правового режиму об"єктів спадщини // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 129-131. – ISBN 978-617-7363-09-4
1188508
  Степаненко О. Проблема визначення правового статусу "виконуючого обов"язки" як суб"єкта трудових правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 235-236
1188509
  Коваленко Т.О. Проблема визначення правової долі земельних ділянок, власники яких померли // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 55-66. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1188510
  Ясечко С. Проблема визначення предмета правочину // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 1026-9932
1188511
  Дзівідзінський В.Є. Проблема визначення предмета філософії права в умовах міждисциплінарного характеру науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  В статті описані причини, які вплинули на сучасний стан розвитку науки філософії права, та складність її становлення на межі двох дисциплін. In article are described the reasons which have affected a modern condition of development of a science of ...
1188512
  Захарченко Я. Проблема визначення предмету доказування у кримінально-процесуальному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 180-181
1188513
  Крючков І.М. Проблема визначення причин та умов злочинності у кримінології // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 153-157. – ISSN 0201-7245
1188514
  Кваша О.О. Проблема визначення родового об"єкта злочинів проти правосуддя // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 213-215. – ISBN 966-660-151-6
1188515
  Шульга Марина Андріївна Проблема визначення свіглядно-методологічних основ політичного знання (соціально-філософ. аспект) : Дис... канд. філос.наук: 09.00.03 / Шульга Марина Андріївна; Мін-во Освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 156л. – Бібліогр.:л.151-156
1188516
  Шульга М.А. Проблема визначення світоглядно-методологічних основ політичного знання (соц.-філос. аспект) : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Шульга М.А. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
1188517
  Вакулик І.І. Проблема визначення синонімів у сучасній лінгвістиці // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 27-32. – (Серія "Філологічні науки")
1188518
  Ісаков М. Проблема визначення статусу адвоката як найманого працівника: потреба законодавчого розв"язання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 246-253. – ISSN 1993-0909
1188519
  Беседіна Т.І. Проблема визначення сторін у договорі (контракті) поставки в зовнішньоекономічній діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 383-388. – ISSN 1563-3349
1188520
  Монаєнко А. Проблема визначення строку повноважень окремих членів ВККСУ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)
1188521
  Пасічник Т.Д. Проблема визначення структури методичної компетентності викладача усного перекладу // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (101). – С. 26-31. – ISSN 1817-8510
1188522
  Мазур В. Проблема визначення структури механізму цивільно-правового регулювання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 75-80. – ISSN 2220-1394
1188523
  Короєд С.О. Проблема визначення суду належної юрисдикції для оскарження рішеннь, дій чи бездіяльності приватного виконавця // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 88-90. – ISBN 978-966-8830-75-4
1188524
  Овсієнко Л. Проблема визначення сутності медіатексту в науковому полі лінгвістики й лінгводидактики // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (154), лютий. – С. 9-13
1188525
  Ткачів В. Проблема визначення та делімітації космічного простору // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 150-152
1188526
  Ніколаєнко О.А. Проблема визначення терміна "дискурс" у співвідношенні з іншими суміжними поняттями // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 336-339. – Бібліогр.: Літ.: с. 339
1188527
  Набока О.І. Проблема визначення турецької ідентичності // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 58-60
1188528
  Уська У. Проблема визначення українсько-російського кордону: етапи переговорного процесу та його перспективи // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 153-158
1188529
  Волинець В. Проблема визначення функцій держави в консервативно-правовій теорії (П. Казанський, Л. Тихомиров) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 4 (112). – С. 4-10


  У статті надано комплексне дослідження основних положень вчення про функції держави представників вітчизняної і російської консервативно-правової думки кінця XIX- початку XX ст. Автор аналізує вчення про функції держави Т.І. Казанського та Л. ...
1188530
  Комарова З.І. Проблема визначення функцій дієприслівника в синтаксичній структурі речення (теоретичний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 198-202. – ISBN 966-8188-07-1
1188531
  Вінник О. Проблема визначення частки держави в статутному капіталі акціонерного товариства // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 14-19
1188532
  Овдін О.В. Проблема визначення чисельності населення України у контексті моніторингу демографічних процесів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 123-129. – ISSN 2306-6814
1188533
  Страшкевич В.М. Проблема викладання класичної лексики. (Семантика і словотвір). Матеріали для методики викладання латинської мови у вишах : Дис... наук: / Страшкевич В.М.; 223-231. – Вінниця, 1950. – 231л.
1188534
  Турбал Ю.В. Проблема викладача-консультанта в системі дистанційного навчання / Ю.В. Турбал, О.В. Радовенюк, А.К. Шах // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 61-62
1188535
  Щербанюк О.В. Проблема виконання рішень Конституційного Суду України // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 174-175. – ISBN 978-966-8830-75-4
1188536
  Савельєва А.М. Проблема виконання рішень суду // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 287-289. – ISBN 978-966-7166-36-6
1188537
  Тимофєєв В.Г. Проблема виконуваності у композиційно-номінативних логіках кванторно-екваційного рівня зі слабкою рівністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 245-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджується задача перевірки виконуваності формул у композиційно-номінативних логіках кванторно-екваційного рівня. Розглядаються логіки із композицією слабкої рівності. Доводиться, що задача перевірки виконуваності може бути частково зведена ...
1188538
  Тимофєєв В.Г. Проблема виконуваності у пропозиційній та реномінативній композиційно-номінативній логіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Композиційно-номінативні логіки базуються на алгебрах часткових предикатів. та будуються у семантико-синтаксичному стилі. В цій роботі ми пропонуємо та досліджуємо методи розв"язання проблеми виконуваності, тобто методи перевірки виконуваності формул, ...
1188539
  Каплін Д.С. Проблема використання праці військовополонених у важкій промисловості України в умовах Першої світової війни 1914-1917 рр. // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 18-30
1188540
  Корунчак Л.А. Проблема використання синергетичного підходу при дослідженні правових явищ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 58-62
1188541
  Надточій Є. Проблема використання спеціальних знань на стадії досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 377-379. – ISBN 978-617-7069-17-0
1188542
  Маслікова І. Проблема вимірювання благополуччя в етичному консеквенціалізмі // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2016. – № 5. – С. 53-62. – ISSN 2227-1503
1188543
  Курбатов С. Проблема вимірювання результатів навчання і вдосконалення існуючих систем університетських рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 18-22. – ISSN 2078-1016
1188544
  Тітаренко Г.Б. Проблема вимірювання трансферу технологій при побудові національної інноваційної системи України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 26-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1188545
  Безклубий І Проблема вини у працях Г.К. Матвеева: сутність підходу вченого та його сучасне значення / І Безклубий, Ю. Різник // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 210-219. – ISBN 978-966-306-020-4
1188546
  Різник Ю. Проблема вини у працях Г.К. Матвєєва: сутність підходу вченого та його сучасне значення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 263-265. – ISBN 978-617-7069-14-9
1188547
  Ахмедов А. Проблема виплати відшкодування при банкрутстві члена P@I клубу // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 58-60. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
1188548
  Новосельська І.В. Проблема виплати заробітної плати працівникам які перебувають в зоні АТО / І.В. Новосельська, О.В. Примушко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 301-305
1188549
  Козоріз М.В. Проблема виразності в мистецтві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1188550
  Толочко Л.І. Проблема вирішення хреста, що тримає святий рівноапостольний князь Володимир // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 162-168. – ISBN 978-966-651-576-9
1188551
  Шамраєва В.М. Проблема вироблення зовнішньополітичної концепції УНР взимку 1918-1919 рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.87-94
1188552
  Грачова В.В. Проблема вироблення універсального правового визначення міжнародного тероризму на сучасному етапі // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 137-144. – ISSN 2312-1831
1188553
  Петровская В.. Проблема вирулентности бактерий / В. Петровская. – Л., 1967. – 264с.
1188554
  Піскун О.М. Проблема висвітлення молодіжної тематики регіональними мас-медіа (на матеріалі Миколаївського реґіону) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 42-45


  Актуальність теми дослідження недержавного регіонального телебачення у контексті висвітлення молодіжної проблематики зумовлена складними процесами українського державотворення, динамічними змінами в суспільно-політичному та соціально-економічному житті ...
1188555
  Осмоловська О. Проблема висвітлення стереотипів щодо становища ісламської жінки в західноєвропейських країнах та Україні / О. Осмоловська, О. Заїка // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (163), березень. – С. 36-39


  Методологічні рекомендації до викладання в старшій школі за програмою "Суспільнознавство".
1188556
  Вінницький О.О. Проблема висвітлення у сучасній історичній науці генези політичної думки та національного визвольного руху України в першій половині ХХ ст. // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 124-126. – ISSN 2524-017X
1188557
  Телюпа С. Проблема висвітлення явища чумацтва в описово-статистичних джерелах (на прикладі матеріалів з історії південноукраїнських губерній) // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 273-284
1188558
  Семеногов В.В. Проблема висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств, прихованих інсценуванням // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 77-84. – ISSN 1993-0917
1188559
  Предко О.І. Проблема витоків психології релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 87-88. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1188560
  Шиліна Н.Є. Проблема виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах сім"ї та освітніх установ // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 42-49. – ISSN 2414-5076
1188561
  Ашурко Ю. Проблема виховання дітей у стародавні часи / Ю. Ашурко, Л. Сердюк // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.76-77. – ISSN 0131-6788
1188562
  Іванчук С. Проблема виховання екологічно доцільної поведінки в чинних програмах дошкільної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 173-182. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1188563
  Присакар В.В. Проблема виховання етнічної толерантності у майбутніх соціальних працівників // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 173-175. – ISBN 978-966-654-490-5
1188564
  Коваль І. Проблема виховання колективу й особистості в творчості А.С. Макаренка та їх роль у навчально-виховному процесі МВС України (до 90-ліття від дня смерті) / І. Коваль, М. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 63-73. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
1188565
  Чорна А.В. Проблема виховання національних цінностей у соціально-педагогічних дослідженнях // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 32-38. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
1188566
  Перевертень Н. Проблема виховання особистості у творчості Є. Гребінки і Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 190-196


  У даній статті, на прикладі творів "Сеня" Є. Гребінки і "Близнецы" Т. Шевченка, розглядається проблема виховання особистості, фактори, що є вирішальними при формуванні характеру, вплив оточення на нього
1188567
  Лісовець О.В. Проблема виховання сімейних цінностей у студентському середовищі // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 24-28. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1188568
  Калита Н. Проблема виховного ідеалу у контексті сучасних модернізаційних концепцій виховання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 52-57. – ISSN 2308-4634
1188569
  Бродецький О.Є. Проблема виховного потенціалу етикотеології І.Канта // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 120-125. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1188570
  Золотухіна С. Проблема виховуючого навчання в період українського відродження (XVI - XVII ст) // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 81-86. – ISSN 1562-529Х
1188571
  Любивий Я.В. Проблема виявлення антропологічних інваріантів містичних та релігійних систем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 37-53


  Виокремлено дві домінуючі орієнтації систем духовних систем Стародавнього Світу-світопізнавальна та практично-орієнтаційна, виявлена роль духовних практик ("герменевтики суб"єкта") в цих системах, систематично співставлені базові архетипові ...
1188572
  Гончар О.В. Проблема виявлення та врахування екстремальних елементів сукупності (на прикладі вибіркового обстеження малих підприємств сфери нефінансових послуг) // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1188573
  Білоус Є.В. Проблема відвертості респондентів у соціологічних опитуваннях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 39-41
1188574
  Габрінець В. Проблема відкритості влади в умовах інформатизації суспільства // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 25-31
1188575
  Приступа А. Проблема відкриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 167-168
1188576
  Зайцева Зінаїда Проблема відкриття Українського університету у Львові (1899-1916 рр.) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 40-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследуются общественные и политические аспекты открытия украинского университета во Львове в то время, когда Восточная Галиция пребывала под властью Австро-Венгрии. Особое внимание обращено на увеличение числа студентов-украинцев, обеспечение ...
1188577
  Горлач М. Проблема відмінності у мультикультурному просторі художніх творів Доріс Лессінг // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 11-16. – ISSN 2307-2261
1188578
  Вайда О. Проблема відмови батьків від дитини у сімейному праві України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 263-265. – ISBN 978-966-301-169-1
1188579
  Артьомова Т.І. Проблема відновлення серединного класу у контексті глобальної трансформації соціальної структури суспільства // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 113-126. – ISSN 1681-116Х
1188580
  Козак О.С. Проблема відновного правосуддя у контексті сучасного стану інституту звільнення від кримінальної відповідальності // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
1188581
  Ігонін Р.В. Проблема відносності принципу поділу влади та його значення для удосконалення адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 86-89
1188582
  Сайтарли Інна Анатоліївна Проблема відношення "ідеального" до "реального" у "раннього" О.Лосєва (У контексті досвіду німецького об"єктивного ідеалізму) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Сайтарли Інна Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
1188583
  Сайтарли І.А. Проблема відношення "ідеального" до "реального" у "раннього" О.Ф. Лосєва (У контексті досвіду німецького об`єктивного ідеалізму) : 09.00.05: Дис. канд. філософ. наук / Сайтарли І. А.; КУ ім. Т.Шевченко. – Київ, 2000. – 152л. – Бібліогр.: С.141-152
1188584
  Горбунова О.О. Проблема відношення до циган/ромів у наукових працях // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 112-118. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1188585
   Проблема відображення компетентностей у освітніх програмах і навчальних планах підготовки магістрів з екології / Т.А. Сафранов, Д.В. Лукашов, З.М. Шелест, А.В. Чугай // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 253-254. – ISBN 978-966-285-405-3
1188586
  Матицин О. Проблема відображення понять "час" і "позачасове" в образотворчому мистецтві Європи // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 34-44. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглянуто визначення поняття "час". Виявлено основні риси поняття "позачасове" як поняття - антиподу поняття "час". Проаналізована історична традиція візуального відображення понять "час" та "позачасове" в європейському образотворчому мистецтві. ...
1188587
  Борисова К.О. Проблема відображення реальності в культурі пізнього Середньовіччя // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 60-63
1188588
  Вакуленко М. Проблема відображення часових моментів засобами української мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему вживання різних українських числівників і прийменників для позначення моментів часу на основі застосування статистичного та аналітичного методів науки термінології. Подано рекомендації щодо вживання відповідних зворотів. Different ...
1188589
  Винар Л. Проблема відповідальнолсті юридичних осіб, заснованих на державній власності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.286-293. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1188590
  Дерець В. Проблема відповідальності в управлінських відносинах у системі органів виконавчої влади // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 107-109. – ISSN 0132-1331
1188591
  Курбатов О.Г. Проблема відповідності політичних еліт своїм атрибутивним характеристикам у контексті стародавньої та середньовічної філософії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 150-158. – ISSN 2072-1692
1188592
  Кузнецова Н.С. Проблема відповідності цивільного законодавства України стандартам європейського права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 66-69. – (Право. Економіка. Управління)
1188593
  Куліш І.В. Проблема відродження Ісламського фундаменталізму в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1188594
  Михайлов В.В. Проблема відродження історичної пам’яті в діяльності неформальних організацій південної України в роки перебудови // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 171-178. – ISSN 2076-8982
1188595
  Гуменна К.О. Проблема відтворення архаїзмів як елементів лінгвопоетики франкомовного історичного роману (на матеріалі "Легенди про Уленшпігеля" Шарля де Костера) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 46-52


  Стаття присвячена проблемі перекладу архаїзмів як складової лінгвопоетики франкомовного історичного роману. Особлива увага приділяється класифікації стилістично маркованої темпорально віддаленої лексики в історичному романі Шарля де Костера "Легенда ...
1188596
  Сітко А.В. Проблема відтворення граматичної семантики інтерогативів засобами цільової мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 267-274


  У статті йдеться мова про дослідження перекладу структурної семантики англійських інтерогативних конструкцій. В статье идет речь об исследовании перевода структурной семантики английских интеррогативных конструкций. The article deals with the ...
1188597
  Цимбал К. Проблема відтворення іншомовних власних назв у турецьких засобах масової інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-38. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У роботі здійснено аналіз найпоширеніших помилок при вживанні іншомовних власних назв в турецьких засобах масової інформації, виявлено проблеми адаптації онімів у турецькій мові, розглянуто засоби адаптації іншомовних власних назв. In this article, ...
1188598
  Іщенко Ж.М. Проблема відтворення національного колориту в англійському перекладі творів української художньої прози // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 176-182
1188599
  Карпенко Н.А. Проблема відтворення прагматики фразеологічних одиниць у перекладі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 142-149. – ISSN 2312-0665
1188600
  Іщенко Ж.М. Проблема відтворення символіки українських культурних концептів в українсько-англійському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – C. 122-127
1188601
  Давиденко С.В. Проблема відшкодування заподіяної злочином шкоди в кримінальному судочинстві України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 138-148. – ISSN 2079-6242
1188602
  Гаврилюк М. Проблема відшкодування ПДВ з бюджету та напрями її вирішення в Україні / М. Гаврилюк, Р. Турчак // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 10-11
1188603
  Азаров М. Проблема відшкодування ПДВ і шляхи її вирішення // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 19. – С.4-5
1188604
  Яковина О. Проблема візантійства у релігійній та естетичній парадигмі Тараса Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 67-81. – ISBN 978-966-493-266-7
1188605
  Кононенко І.А. Проблема війни у малій прозі Роалда Дала // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 174-182
1188606
  Чумак Т. Проблема вірності і зради у творах Ліни Костенко на історичну тематику // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 17-20. – ISSN 0130-5263
1188607
  Єгоров В.В. Проблема віросповідання та національності в творчості М.І. Костомарова (1817-1885) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 138-145. – ISSN 2076-1554
1188608
  Нікітін В.Н. Проблема вітімінів та їх значення в підвищенні продуктивності с.г. тварин / В.Н. Нікітін; Під ред. М.Д. Гацанюка. – Київ-Полтава, 1937. – 210с.
1188609
  Лизогуб К. Проблема влади в малій прозі І. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 59-63
1188610
  Курас Д.І. Проблема влади у період революційної боротьби в працях Микити Шаповала // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 276-282. – ISBN 978-966-611-701-7
1188611
  Дехтяр В.М. Проблема влади у французькому поструктуралізмі : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Дехтяр В. М.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1999. – 16л.
1188612
  Дехтяр Валерій Миколайович Проблема влади у французькому постструктуралізмі : Дис... канд. філос. наук : 09.00.03. / Дехтяр Валерій Миколайович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 170 л. – Бібліогр.: л. 158-170
1188613
  Сергеев Виктор Михайлович Проблема власти // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 179-181. – ISSN 0321-2017
1188614
  Киризвас М.В. Проблема власти и формирования субъекта в современной философии // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 134-137
1188615
  Скретиев Г.И. Проблема влияния советских народных традиций на формирование нравственных качетв личности младшего школьника в семье. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Скретиев Г.И.; Ленингр.гос.пед.ин-ит. – Л, 1978. – л.
1188616
  Бойко А.Н. Проблема внедрения достижений педагогической науки и передового опыта в практику воспитательной работы общеобразовательной школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бойко А. Н.; НИИ общих пробл. воспит. АПН СССР. – М., 1979. – 21л.
1188617
  Пановкин Б.Н. Проблема внеземных цивилизаций / Б.Н. Пановкин. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
1188618
  Рубцов В.В. Проблема внеземных цивилизаций : филос.-методол. аспекты / В.В. Рубцов, А.Д. Урсул. – 2-е изд., доп. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 333 с.
1188619
  Рубцов В.В. Проблема внеземных цивилизаций: Филос.-методол. аспекты. / В.В. Рубцов, А.Д. Урсул. – Кишинев, 1984. – 262с.
1188620
  Рагуотене Г. Проблема внеклассного чтения детей младшего и среднего школьного возраста в период буржуазного господства в Литве. : Автореф... Канд.пед.наук: / Рагуотене Г.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 20л.
1188621
  Пивень Сергей Владимирович Проблема внешней задолженности и финансирования развивающихся стран : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Пивень Сергей Владимирович; КГУ. – К., 1992. – 22л.
1188622
  Пивень Сергей Владимирович Проблема внешней задолжности и финансирования развивающихся стран : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.14 / Пивень Сергей Владимирович; Ку им. Т. Шевченка. – К, 1992. – 179л. – Бібліогр.:л.161-179
1188623
  Кочеткова О.С. Проблема внутреннего и внешнего пространства в судьбе и творчестве А.С. Штейгера // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 81-94. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1188624
  Федоров В.В. Проблема внутреннего мира // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 76-83. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті розглядаються функції "внутрішнього світу", в якому відбувається подія життя.
1188625
  Прасолов М.А. Проблема внутреннего опыта в философии русского метафизического персонализма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.101-112. – ISSN 0042-8744
1188626
  Леонтович Ольга Аркадьевна Проблема внутренней формы фразеологических единиц (на материале глагольных фразеологизмов английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.24 / Леонтович Ольга Аркадьевна; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 21л.
1188627
  Петрушенко В. Проблема внутренних отношений сознания: я и другой (к эпизоду романа Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 124-130.
1188628
  Савчин О.М. Проблема внутрішнього мовлення в психолінгвістичній спадщині Б.Ф. Баєва // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 127-134. – ISSN 2309-1797
1188629
  Аль Шбуль Али Мухамед Проблема водных ресурсов в иордано-израильских отношениях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 35-43
1188630
  Фюрон Р. Проблема воды на земном шаре / Р. Фюрон. – Л, 1966. – 256с.
1188631
  Евгеньев Г.Е. Проблема военной разрядки в Европе / Г.Е. Евгеньев ; Акад. наук СССР, Ин-т Соединенных Штатов Америки и Канады. – Москва : Редакционно-издательский отдел Института США и Канады, 1980. – 325, [2] с. : табл. – Авт. на обл. не указан. – Библиогр. в примеч.: с. 310-324 и в подстроч. примеч.
1188632
  Ермакова М.А. Проблема военных долгов во франко-американских отношениях в 30-е годы XX века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 59-73. – ISSN 0130-3864
1188633
  Ходоров Б.И. Проблема возбудимости / Б.И. Ходоров. – Л., 1969. – 303с.
1188634
  Гречаный А.Ф. Проблема возвышения социального качества специалиста как развития творческой способности / А.Ф. Гречаный, В.А. Сабадуха // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1188635
   Проблема возможности и действительности. – Москва ; Ленинград, 1964. – 279 с.
1188636
  Зенин В.Е. Проблема возможности и действительности в теории и практике КПСС : Автореф... канд. философ.наук: / Зенин В.Е.; МГУ им. В.М.Ломоносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 15л.
1188637
  Чистов М.А. Проблема возникновения и развития психики с точки зрения учения И.П.Павлова. : Автореф... канд. пед.наук: / Чистов М.А.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 12л.
1188638
  Лобачев В.М. Проблема возникновения левой спирали в процессах структурообразования в коллагенах и родственных им синтетических пептидах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Лобачев В.М.; АН СССР. – Пущино, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1188639
  Славин А.В. Проблема возникновения нового знания / А.В. Славин. – Москва, 1976. – 294с.
1188640
  Покровский В.А. Проблема возникновения русского "нравственно-сатирического романа" : (О генезисе "Ивана Выжигина") / В.А. Покровский; В.А. Покровски ; АН СССР. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1933. – 36 с. – Без тит. л.
1188641
  Десятчикова О.Б. Проблема возникновения системы социально-биологического взаимодействия : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Десятчикова О.Б. ; АН УзССР , Уч. совет по филос. наукам , Ин-та философии и права. – Ташкент, 1975. – 24 с.
1188642
  Детинова Т.С. Проблема возрастного состава популяций Anopheles maculihtnnis Mg и его значение в эпидемиологии малярии : Автореф... докт. биол.наук: / Детинова Т. С.; МГУ, Биол. почв. фак-т. – М., 1960. – 30л.
1188643
  Петров М.Т. Проблема Возрождения в советской науке / М.Т. Петров. – Л., 1989. – 239с.
1188644
  Осипова Н.Г. Проблема войны в социологии П.А. Сорокина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 91-111. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1188645
  Ермошин В.В. Проблема войны и мира в политико-правовых учениях нового времени / В.В. Ермошин. – Москва, 1989. – 204с.
1188646
  Филипенко Григорий Петрович Проблема войны и мирного сосуществования в современном мировом революционном процессе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Филипенко Григорий Петрович; Белорус. гос. ун-т. Кафедра научного комунизма. – Минск, 1972. – 27л.
1188647
  Скаб М.С. Проблема вокатива в українському мовознавстві // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 73-77
1188648
  Дячук Л. Проблема волевиявлення та форми візантійського шлюбу (ІV-VII ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 19-25. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  В статі досліджується питання реалізації свободи волі у зв"язку з римськими та греко-римськими формами шлюбу. Проблема волевиявлення суб"єктів шлюбу розглядається в контексті генези та еволюції візантійського шлюбно-сімейного права (ІV - VІІІ ст.). В ...
1188649
  Серова О.Е. Проблема воли в психолого-педагогическом наследии В.М. Экземплярского // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 3. – С. 145-154. – ISSN 0042-8841
1188650
  Чугуев М.П. Проблема воли в сознании и поведении верующих людей : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Чугуев М.П.; Дагестанск. гос. ун-т. – Махачкала, 1971. – 24л.
1188651
  Авраменко А.М. Проблема воли в трудах И.М. Сеченов и И.П. Павлова : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Авраменко А.М. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1953. – 16 с.
1188652
  Авраменко А.М. Проблема воли в трудах И.М. Сеченова и И.П. Павлова : Дис. ... канд. пед. наук / Авраменко А.М. ; М-во культуры СССР, Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 260 л.
1188653
  Замятина Любовь Федоровна Проблема воли в философии Иммануила Канта : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Замятина Любовь Федоровна; Уральск. гос. ун-т им. А.Горького. – Екатеринбург, 1992. – 21л.
1188654
  Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность / Б.С. Волков. – Казань, 1965. – 136с.
1188655
  Дністрян С. Проблема волі у філософії Імануїла Канта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  Стаття визначає суть проблеми волі у кантівській філософії і стосовно до цього має історико-філософський інтерес, а також є спробою осмислити проблему волі у філософії взагалі.
1188656
  Шамлян К.М. Проблема волі як проблема самосуб"єктних відносин // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 431-439. – ISSN 2219-2654
1188657
  Десятник В.О. Проблема володіння як самостійного цивільно-правового інституту // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 125-131. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  З метою запровадження в цивільне законодавство України самостійного інституту фактичного володіння, зроблено аналітичний огляд основних теорій по цій проблемі в римському та сучасному французькому і німецькому праві.
1188658
  Окса М. Проблема волонтерського руху у дослідженнях вітчизняних науковців // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 98-106. – ISSN 2077-1827
1188659
  Сморж Л.А. Проблема воплощения эстетического идеала в искусстве. (На материале кино) : Автореф... кандидат философ.наук: / Сморж Л.А.; АН УССР. Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1965. – 24л.
1188660
  Моряков В.И. Проблема воспитания "истинного сына Отечества" в России XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 42-58. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1188661
  Кремень Л.А. Проблема воспитания личности в утопической социализме А.Сен-Симона, Ш.Фурье, Р.Оуэна : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Кремень Л.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1188662
  Кремень Любовь Алексеевна Проблема воспитания личности в утопическом социализме А.Сен-Симона, Ш.Фурье, Р.Оуэна : Дис... канд. филос.наук: 19.00.02 / Кремень Любовь Алексеевна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – Киев, 1985. – 210л. – Бібліогр.:л.189-210
1188663
  Мишина А.Д. Проблема воспитания нового человека в творческом наследии А.М.Горького. : Автореф... канд. пед.наук: / Мишина А.Д.; Киев. гос. пед.и н-т им. А.М.Горького. – К., 1968. – 20л.
1188664
  Добош Д. Проблема воспитания общественно-политической активности подростков в пионерской организации. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Добош Д.; Акад.пед.наук СССР. – М, 1980. – 27л.
1188665
  Воблый К.Г. Проблема воспитания по Канту : (Очерк из истории педагогики) / К.Г. Воблый. – Киев : В тип. Губернского правления, 1904. – 61 с. – Без обл.
1188666
  Писарева Л.И. Проблема воспитания подростка за рубежом (на материале ФРГ) : Автореф... канд. пед.наук: / Писарева Л.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 29л.
1188667
  Голованова Н.Ф. Проблема воспитания студентов в контексте модернизации высшего образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 7. – С. 29-34. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждается противоречивая практика воспитания студентов в целостном образовательном процессе современного университета. Подчёркивается первостепенное значение цели и ценностной составляющей воспитания студентов, необходимость ясно осознавать ...
1188668
  Литвинцева В.Т. Проблема воспитания у учащихся сознательного отношения к учению в педагогической теории и практике советской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Литвинцева В.Т.; Акад.пед.наук СССР.Науч.исслед.и ин-т.общей педагог. – М, 1975. – 21л.
1188669
  Дорошенко Г.С. Проблема воспитания эстетического вкуса народа в трудах В.В.Стасова : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Дорошенко Г.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 18л.
1188670
  Нестерова И.Ф. Проблема воспитывающего обучения в советской пеагогике 20-х годов и ее отложение в програмнометодической работе Наркомпроса РСФСР (1917-1928 гг.) : Автореф... канд. пе.днаук: / Нестерова И. Ф.; Калинин.ГУ. – Калинин, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1188671
  Харисова Л.А. Проблема восприимчивости учреждений общего образования к новшествам // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 6. – С. 11-18. – ISSN 0869-561Х
1188672
  Садохин А.П. Проблема восприятия в формировании межкультурной компетентности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С . 55-75. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1188673
  Павлов А.Ю. Проблема восприятия военных усилий союзника в русско-французских отношениях периода Первой мировой войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 89-95. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1188674
  Сущин М.А. Проблема восприятия и действия в современных когнитивных исследованиях // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 130-141. – ISSN 0235-1188
1188675
  Франко Ольга Иосифовна Проблема восприятия произведений художественной литературы в эстетике Ивана Франко : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Франко Ольга Иосифовна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 24 с.
1188676
  Франко О.И. Проблема восприятия произведений художественной литературы в эстетике Ивана Франко : Дис... канд. филос.наук: / Франко О.И.; МВ и ССО УССР. Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1977. – 177л. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
1188677
  Челпанов Г.И. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности / [Соч.] Г. Челпанова, прив.-доц. при ун-те Св. Владимира. – Киев : Типо-лит. Т-ва печат. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К, в Москве ; Киевское отд-ние
Ч. 1 : Представление пространства с точки зрения психологии. – 1896. – XVI, 387 с.


  На обл. № 158600 дарственная надпись: Многоуважаемому Михаилу Никитичу Лапинскому от автора
1188678
  Челпанов Г.И. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности / [Соч.] Г. Челпанова, профессора ун-та Св. Владимира. – Киев : Типо-лит. Т-ва печат. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К, в Москве ; Киевское отд-ние
Ч. 2 : Представление пространства с точки зрения гносеологии. – 1904. – [8], 431 с.


  На обл. № 7421714 дарственная надпись: Многоуважаемому Иосипу Иосиповичу Косоногову от автора
1188679
  Бялый И. Проблема воспроизводства в хозяйстве СССР / И. Бялый. – М-Л, 1930. – 172с.
1188680
  Малицкий Б.А. Проблема воспроизводства научных кадров // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 2. – С. 126-133.
1188681
  Шорников В.М. Проблема воссоединения Германии после второй мировой войны и политика реакционных сил Западной Германии (1945-1965) : Автореф... канд. ист.наук: / Шорников В.М.; АН СССР. Ин-т истории. – Душанбе, 1967. – 35л.
1188682
  Андриянова О.А. Проблема восстановления дипломатических отношений между Россией и Ватиканом в конце XIX-начале ХХ вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 234-240. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып.2, ч.1). – ISSN 1560-1390
1188683
  Челепис Т.К. Проблема восстановления территориальной целостности и реализации международной правосубъективности республики Кипр : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Челепис Т.К. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1188684
  Чеоепис Тумазис Коста Проблема восстановления территориальной целостности и реализации международной правосубъектности республики Кипр : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Чеоепис Тумазис Коста; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 210л. – Бібліогр.:л.189-210
1188685
  Толмачев Н. Проблема Восточного Тимора в международных и региональных отношения Юго-Восточной Азии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 1 (265). – С. 3-6
1188686
  Рудько М.П. Проблема впливу марксизму на ідеологію української революційної демократії у світлі праць В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 30-36. – (Серія історії ; № 14)
1188687
  Ольховська А.С. Проблема вправ для формування граматичного компоненту перекладацької компетенції // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 177-182. – Бібліогр.: С. 181-182; 14 назв
1188688
  Моторіна В.Г. Проблема впровадження stem-освіти у загальноосвітніх навчальних закладах (досвід Туреччини) / В.Г. Моторіна, З.П. Соловей // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 160-164. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1188689
  Железняк О.В. Проблема впровадження європейських моделей фінансового забезпечення фондів соціального страхування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 200-205. – ISSN 2306-546X
1188690
  Волошин М. Проблема впровадження інституту президентства за проектом Конституції Європейського Союзу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 115-116
1188691
  Вознюк О.В. Проблема впровадження компетентнісного підходу в закладах вищої педагогічної освіти // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 52-55. – ISBN 978-617-639-356-6
1188692
  Смородинський В. Проблема впровадження люстраційних процедур очищення державної влади: європейський і вітчизняний досвід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 111-120. – ISSN 1026-9932
1188693
  Николюк О.В. Проблема впровадження цифрових підручників: досвід Республіки Корея // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 261-271. – ISBN 978-966-544-404-5
1188694
  Максименко О. Проблема врегулювання інституту суду присяжних у кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 385-386
1188695
  Аскин Я.Ф. Проблема времени : ее филос. истолкование / Я.Ф. Аскин. – Москва : Мысль, 1966. – 200 с.
1188696
  Жданов В.В. Проблема времени в древнеегипетской мысли // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.152-160. – ISSN 0042-8744
1188697
  Анисимов О.С. Проблема времени в игровом пространстве в контексте моделирования стратегий действия и самоорганизации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 119-126. – ISSN 2073-8528
1188698
  Маланова Изабелла Павловна Проблема времени в историческом материализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Маланова Изабелла Павловна; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1188699
  Гижа Андрей Владимирович Проблема времени в контексте принципа развития : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Гижа Андрей Владимирович; Донецкий ГУ. – Донецк, 1991. – 210л. – Бібліогр.:л.189-210
1188700
  Гижа А Проблема времени в контексте приципа развития. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гижа А,В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 17л.
1188701
  Хотинская Г.А. Проблема времени в романе воспитания ФРГ (1956 - 1975 гг) / Г.А. Хотинская. – Саратов, 1981. – 69с.
1188702
  Вернадский В.И. Проблема времени в современной науке : доклад на общем собрании Академии Наук 26.12.1931 / В.И. Вернадский. – Москва, 1932. – С. 511-541
1188703
  Молчанов Ю.Б. Проблема времени в современной науке / Ю.Б. Молчанов ; АН СССР, Ин-т филос. ; Отв. ред. С.Ю. Сачков. – Москва : Наука, 1990. – 136 с. – ISBN 5-02-008236-5
1188704
  Демина Н.И. Проблема времени в философии И. Канта : Автореф... канд. филос.наук: 09.00ю03 / Демина Н. И.; АН СССР, Ин-т фиолс. – М., 1978. – 23л.
1188705
  Аскин Я.Ф. Проблема времени и ее философское истолкование : Автореф. дис. ... наук / Аскин Я.Ф. ; Уральск. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1966. – 32 с. – Библиогр.: с. 31-32
1188706
  Жаров А.М. Проблема времени и неопределенность / А.М. Жаров. – Ростов-на-Дону, 1987. – 160 с.
1188707
  Гергерт А.Н. Проблема Временного революционного правительства в работах Ленина и Сталина в первой русской революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гергерт А.Н. – Ленинград, 1951. – 17 с.
1188708
  Милявський І.О. Проблема врожаю на Украъні. / І.О. Милявський. – Полтава : Державне видавництво України, 1928. – 132с.
1188709
  Соколовський О.Н. Проблема врожаю та природні фактори його в зв"язку з питанням про "хлібні фабрики" в Південній Україні / О.Н. Соколовський. – 115-136с.
1188710
  Толченов М.П. Проблема всеобщего сокращения вооружений. / М.П. Толченов. – М., 1947. – 24с.
1188711
  Хрустик Н.М. Проблема вставних морфем в українській мові та інфіксальний спосіб словотворення // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 112-118


  У статті йдеться про розв"язання дуже важливої й дискусійної проблеми виділення в українській мові особливого виду морфем — вставних афіксів, а також про інфіксальний спосіб словотворення.
1188712
  Шайтуро О.П. Проблема встановлення взаємозв"язку кримінальних правових та кримінальних процесуальних норм при законодавчій регламентації підстав закриття кримінального провадження // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 1 (97). – С. 149-158. – ISSN 2524-0323
1188713
  Конончук С.Г. Проблема встановлення загороджувального порогу та практика виборів в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 111-113
1188714
  Артем"єва Н.П. Проблема встановлення істини в кримінальному судочинстві: теоретико-філософський аспект // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 7. – С. 327-332. – ISSN 2078-6743
1188715
  Онищенко Г. Проблема встановлення межі здійснення суб"єктивного цивільного права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 24-26
1188716
  Автушенко І.Б. Проблема встановлення партійно-державного контролю в культурній сфері УСРР 20-х - першої половини-30-х років XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 172-175. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі аспекти процесу партійно-державного контролю в культурному житті УСРР. Аналізується діяльність Народного комісаріату освіти України та органів цензури, впровадження в культурне життя партійних настанов.
1188717
  Розгон О.В. Проблема встановлення походження дітей при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 56-63. – ISSN 2220-1394
1188718
  Таран О.В. Проблема встановлення причинного зв"язку у злочинах проти безпеки виробництва // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 168-173. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1188719
  Лихачова О. Проблема вступу Австрії в НАТО // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 28-29
1188720
  Ващенко О. Проблема вступу України до НАТО в контексті українсько-американських відносин. Частина II // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 22-25. – (Історичні науки)
1188721
  Брояко Н.Б. Проблема втілення традицій українського національного мелосу у композиторській творчості другої половини XX ст. / Н.Б. Брояко, В.Ю. Дорофєєва // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 167-176. – ISSN 2524-0447
1188722
  Сіренко А.П. Проблема вторинної переробки поліетилентерафталату / А.П. Сіренко, О.О. Гуляєва // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 63-67. – ISSN 2310-5534
1188723
  Гостев А.А. Проблема вторичных образов в психологии // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 4. – С. 17-26. – ISSN 0205-9592
1188724
  Фільо М.М. Проблема втрат бюджету від надання податкових пільг та шляхи її вирішення // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 73-76. – ISSN 1728-6220
1188725
   Проблема входа с гиперболическими скоростями и управление с прогнозированием. – К., 1971. – 19с.
1188726
  Андрущенко В. Проблема входження української університетської освіти в європейський освітній простір / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 3-8. – ISSN 0131-6788
1188727
  Малій О.В. Проблема входження фірм на ринки: ретроспектива та сучасність // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 41-48
1188728
  Михайлова К.А. Проблема вхождения для прямых и свободных произведений групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Михайлова К.А. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1959. – 5 с.
1188729
  Гудима А.О. Проблема вчинку в етологічних поемах Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 143-149. – (Б-ка Ін-ту філології)
1188730
  Маковка Н.М. Проблема выбора в диалектике возможности и действительности / Н.М. Маковка. – Ростов -на-Дону, 1978. – 194с.
1188731
  Семейкина Н.Н. Проблема выбора в пьесе Дэвида Хэйра "Точка зрения Эми" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 195-200
1188732
  Дугинец А.В. Проблема выбора критерия оценки конкурентоспособности национальной зкономики в условиях глобализации // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 85-91.
1188733
  Мамчур А Е. Проблема выбора теории / А Е. Мамчур, . – М, 1975. – 231с.
1188734
  Терещенко В.И. Проблема выбора: политика научных приоритеов на Западе / В.И. Терещенко. – К., 1990. – 154с.
1188735
   Проблема выведения из организма долгоживущих радиоактивных изотопов. – Москва, 1962. – 168с.
1188736
  Джафаров Г.М. Проблема выравнивания культурных уровней города и деревни (На матер. АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Джафаров Г. М.; АзГУ. – Баку, 1975. – 32л.
1188737
   Проблема высокотемпературной сверхпроводимости. – Москва : Наука, 1977. – 400с.
1188738
  Эмин В.Г. Проблема высотного предела государственного суверенитета. : Автореф... Канд.юрид.наук: 716 / Эмин В.Г.; АН СССР.Ин-т гос.и права. – М, 1970. – 18л.
1188739
  Дьяков И.М. Проблема высшего образования в контексте развития африканского континента // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 82-87. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
1188740
  Симоненко Т.Н. Проблема выяснения строения погребенного складчатого фундамента по данным аэромагнитной съемки. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Симоненко Т.Н.; Мин. геологии и охраны недр СССР. ВНИИ геол. – Л., 1957. – 22л.
1188741
  Зарембо К.С. Проблема газификации Донбасса / К.С. Зарембо. – Ленинград, 1930. – 102с.
1188742
  Майоров В. Проблема галузевої належності банківських договорів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 44-51.
1188743
  Майоров В. Проблема галузевої належності банківських договорів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-54.
1188744
  Ильинский А. Проблема гарантий качества е-learning-программ / А. Ильинский // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.47-50. – ISSN 0869-3617
1188745
  Коваленко Т. Проблема гарантування земельних прав громдян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 83-86. – ISSN 0132-1331
1188746
  Черних Ю. Проблема гарантування якості підготовки військових фахівців: підсумки експериментальних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 43-48. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті з урахуванням основн их визначень щодо якості освіти, які прийняті на міжнародному та національному рівнях, досліджується стан якості підготовки курсантів - випускників тактичного рівня у вищих військових навчальних закладах та військових ...
1188747
  Осипова Т.О. Проблема гармонической личности в произведениях Мариэтты Шагинян о Владимере Ильиче Ленине. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Осипова Т.О.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 21л.
1188748
  Осипова Т.О. Проблема гармонической личности в цикле очерков / Т.О. Осипова. – Ростов н/Д, 1976. – 540с.
1188749
  Бодров В. Проблема гармонізації господарського і соціального розвитку в політичній економії постмодерну // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 43-53. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1188750
  Косак В. Проблема гармонізації законодавства у процесі кодифікації приватного права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 71


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1188751
  Боченко О.В. Проблема гармонізації сімейних стосунків майбутніх фахівців / О.В. Боченко, Я.В. Гвоздюк, М.А. Котелевець // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 25-32. – ISSN 2074-8167
1188752
  Клічук Аліна Володимирівна Проблема гармонії віри та розуму в житті людини у філософсько-антропологічних поглядах Е.Жильсона : Дис....канд.філософ.наук:09.00.04 / Клічук Аліна Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 169л. – Бібліогр.:л.156-169
1188753
  Клічук Аліна Володимирівна Проблема гармонії віри та розуму в житті людини у філософсько-антропологічних поглядах Е.Жильсона : Автореф. дис. ... канд.філософ.наук:09.00.04 / Клічук А.В.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1188754
  Антузінська К.Ю. Проблема гендерних квот у виборчому законодавстві України та інших країн світу: порівняльний аналіз // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 339-344. – ISBN 978-617-7069-57-6
1188755
  Пода О. Проблема гендерних репрезентацій у прозі жіночих журналів // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 28-38


  Статтю присвячено гендерному аналізу прози жіночих журналів. Розглянуто тексти оповідань і новел у контексті гендерного літературознавства і журналістикознавства The article is devoted to genders" analysis of prose of female magazines. The author ...
1188756
  Пода О. Проблема гендерних ролей і стереотипів у пресі на межі XX-XXI ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 162-177


  Аналізується проблема функціонування гендерних стереотипів і ролей у суспільстві. Розглядаються специфіка трансляції через друковані мас медіа стереотипів жіночого ряду, вплив на цей процес ідеологічного чинника. The problem of the functioning of ...
1188757
  Глеб О. Проблема гендерних стосунків і жіночої самопожертви у драматичних поемах Лесі Українки "Одержима", "Бояриня", "Лісова пісня" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6 (92). – С. 36-39


  У статті подано методичні поради вчителям з метою розкрити одну з найактуальніших проблем під час вивчення драматичних поем Лесі Українки. Автор акцентує увагу на використанні традиційних і нових видів роботи учнів з художнім текстом на уроці і в ...
1188758
  Прус І.М. Проблема гендерно зумовленого насильства в контексті перехідного правосуддя в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 59-69. – ISSN 2524-0323
1188759
  Піскова Є.О. Проблема гендерного дисбалансу в романі Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1188760
  Лавріненко О. Проблема гендерного паритету в сфері найманої праці: теоретико-методологічний аналіз // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 49-56.
1188761
  Чепульська Є.С. Проблема гендерної ідентичності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 358--359
1188762
  Власова О. Проблема гендерної нерівності в контексті розвитку українського етнічного образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 104-106. – ISBN 978-966-439-147-1
1188763
  Ануфрієва М.С. Проблема гендерної нерівності в трудових відносинах українського суспільства на сучасному етапі / М.С. Ануфрієва, О.С. Ядловська // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 329-330. – ISBN 978-617-8037-70-3


  Робота присвячена сьогодні актуальній проблемі нерівності за гендерною ознакою в трудових відносинах українського суспільства. Будь-яка дискримінація, зокрема за ознакою статі, забороняється законодавством України. У сучасних умовах розвитку ...
1188764
  Павко Я. Проблема гендерної нерівності в умовах кліматичних змін // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 2 квітня (№ 61). – С. 10
1188765
  Гордєєва І. Проблема гендерної рівності в епоху Відродження // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 29-36. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1188766
  Грабовська І. Проблема гендерної рівності в конституційному процесі доби української визвольної революції // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 80-86. – ISBN 966-7060-54-1
1188767
  Балягузова О. Проблема гендерної рівності у практичній політиці: скандинавський досвід // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 73-79
1188768
  Юшко А.М. Проблема гендерної рівності у трудових відносинах // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 290-293. – ISBN 978-617-7450-09-1
1188769
  Старовойт І.М. Проблема гендеру в протестантських деномінаціях в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 45-49


  "Стаття присвячена проблемі аналізу актуалізації гендерної проблематики у релігійній сфері, а саме у конфесіях протестантизму на теренах України. У даній статті було досліджено розвиток українського протестантизму, його регіональні відмінності, ...
1188770
  Власенко Н.І. Проблема генези англійського роману відродження : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Власенко Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1188771
  Шашкова И.О. Проблема генези наукових знань в історії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  Ця стаття присвячена дослідженню проблеми генези наукового знання. Проаналізовано періоди античності та середніх віків у історії науки.
1188772
  Давлєтов О.Р. Проблема генези німецького варіанту фашизму в учасній вітчизняній історіографії (кін. 80-х - 90-ті рр. XX ст.) // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 144-148
1188773
  Задорожна С. Проблема генези та суті романтизму Т. Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1188774
  Иштванович М. Проблема генезиса грузинской локальной редакции сказочного типа "перемена пола". : Автореф... канд. филолог.наук: / Иштванович М.; Тбилис. гос. ун-тет им. Сталина. – Тбилиси-Будапешт, 1959. – 17л.
1188775
  Рустемов О.Д. Проблема генезиса и классификации тюркизмов в русском языке // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 154-158. – ISSN 2307-4558
1188776
  Дулина А.М. Проблема генезиса культа божества Хатиман в японской историографии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 58-69. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1188777
  Левинсон-Лессинг Проблема генезиса магматических пород и пути к ее разрешению / Левинсон-Лессинг. – Ленинград : АН СССР, 1934. – 58с.
1188778
  Шульман М.М. Проблема генезиса методологических оснований классического естествознания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шульман М.М.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1980. – 28л.
1188779
  Марков Д.Ф. Проблема генезиса социалистического реализма в болгарской литературе / Д.Ф. Марков. – М., 1958. – 55с.
1188780
  Чевердак В.В. Проблема генезису діалектних систем української мови в сучасному мовознавстві // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 124-129
1188781
  Бажан А.В. Проблема генеральной инвентаризации основных фондов в СССР : Автореф... канд. экон. наук: / Бажан А.В. ; Моск. экон.-статег. ин-т м-ва высш. образования СССР. – Москва, 1954. – 16 с.
1188782
  Андрушко М.О. Проблема генерування політичної довіри в постсоціалістичних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті роглядається проблема генерування політичної довіри в країнах постсоціалістичних трансформацій. Аналі-зуються причини нестабільності соціальних та політичних інститутів і пропонуються шляхи подолання інституціона-льного скептицизму у державах, ...
1188783
   Проблема генетики, селекции и иммуногенетики животных. – Москва : Наука, 1972. – 278с.
1188784
  Шимина Аида Николаевна Проблема генетических истоков понятия : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Шимина Аида Николаевна ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1980. – 46 с.
1188785
  Яловий В. Проблема Генплану перезріла: чому ніхто не говорить про агломерацію Києва // Україна молода. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 9). – С. 7


  "Наприкiнцi 2019 року Київська міська державна адміністрація презентувала депутатам Київради та представникам громадськості Генеральний план столиці на найближчі п’ять років. На заході були також присутні іноземні фахівці з Євросоюзу, які висловили ...
1188786
  Рунова Т.Г. Проблема географии оленеводческо-промыслового хозяйства. (На прим. Ненец. нац. округа). : Автореф... канд. географ.наук: / Рунова Т.Г.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1966. – 20л.
1188787
  Сухорада А.В. Проблема геологической интерпретации анизотропии магнитной восприимчивости гранитоидов намагнитного класса : петрофизические исследования / А.В. Сухорада, Н.И. Гузий, М.В. Довгопол // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 83-89 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
1188788
  Зубков И.Ф. Проблема геологической формы движения материи / И.Ф. Зубков. – Москва : Наука, 1979. – 240с.
1188789
   Проблема геоморфологической корреляции : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 253с.
1188790
  Шкробанець О.І. Проблема геополітичного вибору України в контексті сучасних міжнародних відносин // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 34-41. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
1188791
  Джимбаев С.Б. Проблема герметизма в модернистской поэзии США : Автореф... канд. филол.наук: / Джимбаев С. Б.; МГУ, Фак. журна., Каф. ист. заруб. лит. и журн. – М., 1974. – 20л.
1188792
  Сигида Н.А. Проблема героизма в философии воспитания // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 140-147. – ISSN 1811-0916
1188793
  Чмыхало Е. Проблема героического в современной прозе : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чмыхало Е. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературоведения, искусствоведения и журналистики. – Москва, 1966. – 17 с.
1188794
  Заморий Т.П. Проблема героического характера в современном русском рассказе / Т.П. Заморий. – К. : Наукова думка, 1976. – 272 с.
1188795
  Алиев Э.А. Проблема героя в послеоктябрском творчестве А.С.Грина : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев Э. А.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1968. – 20с.
1188796
  Краснощекова Е.А. Проблема героя в советской прозе первой половины 20-х годов (Вс. Иванов) : Автореф... канд. филол.наук: / Краснощекова Е.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 23л.
1188797
  Мазепа А.О. Проблема героя в сучасному вітчизняному телесеріалі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 268-275. – ISSN 2225-7586
1188798
  Марко В.П. Проблема героя в творчестве Михаила Стельмаха : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Марко В.П.; Ужгородский. гос. ун-т. – Ужгород, 1972. – 28л.
1188799
  Сухарева Ирма Марковна Проблема героя в творчестве русских писателей Молдавии : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Сухарева Ирма Марковна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 228л. – Бібліогр.:л.195-213
1188800
  Сухарева И.М. Проблема героя в творчестве русских писателей Молдавии. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Сухарева И.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 16л.
1188801
  Кононенко П.П. Проблема героя в художественной литературе (эпоса Греции, Рима, средневековья и Возрождения) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кононенко П.П. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
1188802
  Кононенко П.П. Проблема героя в художній літературі (епосу Греції, Риму, середньовіччя, Відродження) : Дис... канд. філол. наук / Кононенко П.П. ; КДУ. – Киев, 1966. – 449 л. – Бібліогр.:л.436-448
1188803
  Гусманов И.Г. Проблема героя и революционного преобразования мира в творчестве П.Б. Шелли итальянского периода ("Раскованный Прометей", "Ченчи", "Эллада" и "Карл Первый") : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусманов И.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 20л.
1188804
  Романцова Н. Проблема гетьманства Д. Вишневецького (Байди) в українській істроріографії // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 92-95. – ISSN 1728-9343
1188805
  Туленов Ж.Т. Проблема гибкости категорий в марксистской диалектике. / Ж.Т. Туленов. – Ташкент, 1981. – 171с.
1188806
   Проблема гигиены труда и окружающей среды. – Кишинев, 1987. – 103с.
1188807
  Лесіва Н.О. Проблема Гібралтару в контексті відносин Великої Британії та Іспанії (1960-2010 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 47-50. – ISSN 1728-3671
1188808
  Рубель К. Проблема Гібралтару у зовнішній політиці Іспанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 86-88
1188809
  Євтушенко С.О. Проблема гібридної ідентичності у творах англо-індійських письменників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 175-207


  Досліджується проблема гібридної ідентичності в реаліях постколо- ніального світу та її відтворення у творчості англо-індійських письмен-ників (Салман Рушді, Джумпа Лахірі, Кіран Десаї). Виокремлюються провідні ознаки гібридного індивіда та ...
1188810
  Котигоренко В.О. Проблема гібридності і необхідність дегібридизації політичної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 80-95. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1188811
  Зайков С.В. Проблема гіперчутливості до вітамінних препаратів / С.В. Зайков, Г.Л. Гуменюк, Л.В. Веселовський // Infusion & Chemotherapy : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 30-39. – ISSN 2663-0338


  Проблема розвитку побічних реакцій у результаті використання діагностичних і лікарських засобів (ЛЗ) стає дедалі актуальнішою. Пацієнти частіше відзначають реакції на місцеві анестетики (43,2 % випадків), антибіотики (18,8 %), нестероїдні протизапальні ...
1188812
  Стрельцов Д. Проблема глобального потепления: политика Японии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 55-62. – ISSN 0131-2227
1188813
  Суліма Є.М. Проблема глобального соціального напруження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються головні соціальні проблеми сучасного глобалізованого світу. This article is about main social problems of contemporary global world.
1188814
  Шевченко О.В. Проблема глобальної зміни клімату в контексті міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 24-38. – ISSN 2308-6912
1188815
  Апокин А. Проблема глобальных дисбалансов в мировой экономике // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 51-61. – Бібліогр.: с. 51-54, 56-57. – ISSN 0042-8736
1188816
  Тронов М.В. Проблема гляциоклиматических показателей / М.В. Тронов. – Томск, 1978. – 168с.
1188817
   Проблема гляциологии Алтая. – Томск, 1972. – 131с.
1188818
  Сидоров А.И. Проблема гностицизма и синкретизм позднеантичной культуры (учение кассенов). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сидоров А.И.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1981. – 16л.
1188819
  Слободян Л.А. Проблема голода 1932-1933 годов на Украине в украинской и российской историографиях 1991-2013 годов // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – C. 82-90. – ISSN 0132-1366
1188820
  Сергійчук В. Проблема голодомору 1946-1947 років у пропагандистській діяльності ОУН-УПА // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 258-267. – ISSN 2518-7791
1188821
  Дояр Л. Проблема голоду в українських книгодруках 1921-1923 років // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (289), серпень. – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1188822
  Найдьонов І.М. Проблема голосової взаємодії в задачах управління дистрибуцією // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – С. 63-71. – (Серія: Технічні науки ; № 3). – ISSN 2306-4412
1188823
  Холодний М.Г. Проблема гормонізації рослинного організму / М.Г. Холодний. – 113-127с.
1188824
  Бадалян С.А. Проблема города и деревни в период строительства социализма и коммунизма в СССР : Автореф... докт экон.наук: / Бадалян С.А.; Ком-т Совета Министов Арм ССР по высш. и сред спец. образ.Объед.учен. Совет по присужд. учен степеней по э. – Ереван, 1962. – 51л.
1188825
  Кривушин Л.Т. Проблема государства и общества в домарксистской мысли / Л.Т. Кривушин. – Л., 1978. – 216с.
1188826
  Соколов Н.М. Проблема государственного единства послевоенной Германии (Германская Демократическая Республика - прочная основа борьбы немецкого народа за мир, за единство Германии) : Автореф... наук: / Соколов Н.М.; Академия обществен. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории государства и права. – Москва, 1952. – 16 с.
1188827
  Мансур А. Проблема готовности памяти к воспроизведению : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Мансур А. ; МГУ , Фак-т психологии. – Москва, 1975. – 25 с.
1188828
  Панімаш Ю. Проблема готовності курсантів профільних закладів вищої освіти ДСНС України до управлінської діяльност // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 128-141. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1188829
  Саюк В. Проблема готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми раннього віку у cвітлі сучасної української освіти / В. Саюк, І. Германчук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)
1188830
  Повідайчик О.С. Проблема готовності майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності / О.С. Повідайчик, В.О. Рюль // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 127-131. – Бібліогр.: с. 130-131. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1188831
  Чернігівська Н. Проблема готовності майбутніх учителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності: визначення критеріїв, показників та рівнів // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 64-70. – ISSN 1682-2366


  Наводяться підходи до визначення критеріїв, показників та рівнів готовності майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності.
1188832
  Жаровцева Т.Г. Проблема готовності студентів до самостійної навчальної діяльності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 59-62. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1188833
  Уман Л.М. Проблема грамматической интерференции. (На материала рус. и франц. яз.) : Автореф... канд. фиолол.наук: / Уман Л.М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1964. – 16л.
1188834
  Федоров В.В. Проблема границы // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 59-65. – ISBN 966-72-77-79-8


  Робиться спроба описати архітектоніку поета як суб"єкта перетворено-словесного буття, істотним моментом якої є межа. Висловлюється припущення про поетичну (вона ж - онтологічна) функцією межі.
1188835
  Поліщук І.І. Проблема громадсько-політичного устрою України середини XVII ст. в поглядах М. Костомарова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 125-132. – (Історія ; вип. 33)


  Дана спроба висвітлити погляди М. Костомарова на проблеми історії та теорії державного життя України періоду Визвольної війни XVII ст.
1188836
  Олійник Н. Проблема громадсько-політичної активності жінок у вітчизняній науковій думці // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27. – C. 33-40


  Розглянуто стан наукової розробки проблеми громадсько-політичної активності жінок в Україні. Проаналізовано та систематизовано дослідження вітчизняних науковців для формування теоретико-методологічних засад створення цілісної картини участі жінок у ...
1188837
  Безпальча О. Проблема громадської свідомості для створення української державності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 19-20. – ISBN 978-617-7069-14-9
1188838
  Маліносвька О.С. Проблема громадянськості в історії вітчизняної сусіпльствознавчої думки // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 135-139
1188839
  Мешко І. Проблема грошей в економічних концепціях кейнсіанства і монетаризму : пошуки науковців / І. Мешко, С. Осташ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 59-60
1188840
  Корнєв М.Н. Проблема групи та особистості у соціальній психології : Курс лекцій / Корнєв М.Н., Фомічова В.М.; Ін-т післядипломної освіти; КНУТШ. – Київ : ІПО КНУТШ, Геопринт, 2004. – 222с. – ISBN 966-7863-40-9
1188841
  Лякішева А. Проблема групової згуртованості: аналіз наукових досліджень // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 93-102. – ISSN 1682-2366
1188842
  Миркин Б.Г. Проблема группового выбора / Б.Г. Миркин. – М., 1974. – 256с.
1188843
  Елисеева Н.Ф. Проблема гуманизации труда и роль эстетического фактора в ее разрешении. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.623 / Елисеева Н.Ф.; Ан УССР. – К, 1970. – 24л.
1188844
  Неделя Л.И. Проблема гуманизма в марксистско-ленинской этике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Неделя Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
1188845
  Вакуленко В.Я. Проблема гуманизма в русской советской литературе двадцатых годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Вакуленко В.Я.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1979. – 19л.
1188846
  Каримский А.М. Проблема гуманизма в современной американской философии / А.М. Каримский. – М, 1978. – 204с.
1188847
  Герасименко А.А. Проблема гуманизма в современной философии / А.А. Герасименко, Н.Г. Попова. – М, 1989. – 46с.
1188848
  Генев К. Проблема гуманизма в современном болгаском романе 60-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 643 / Генев К.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 19л.
1188849
  Роменец М.В. Проблема гуманизма в современном русском рассказе / М.В. Роменец. – Харьков, 1969. – 120с.
1188850
  Липка О. Проблема гуманізації в інформаційному суспільстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 40-45. – ISSN 0321-0499
1188851
  Сакун А. Проблема гуманізації освіти в контексті особистісно-орієнтованого підходу // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 193-201. – ISSN 2075-1443
1188852
  Гапон Н. Проблема гуманізації соціального простору міста: соціально-філософський аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 46-52. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1188853
  Коротич Г.В. Проблема гуманізації техніки й технології в контексті їхнього розвитку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1188854
  Андрущенко В.П. Проблема гуманізму у сучасній філософії / В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, В. Зуєв; МО України ; Київський ун-т імені Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. й доп. – Київ : Глобус, 1994. – 64 с.


  Запропонований курс лекцій є першим в Україні посібником з соціальної філософії. Автори переосмислюють концепції й методологічні засади соціальної філософії відповідно до здобутків світової філософської культури, соціальних реалій ХХ ст., нових умов ...
1188855
  Моторіна В.Г. Проблема гуманітаризації математичної освіти / В.Г. Моторіна, І.Г. Яловега // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 114-118. – ISSN 2413-1571
1188856
  Тарасенко Г.С. Проблема гуманітаризації освітнього простору в контексті наукових ідей Семена Гончаренка (до 90-річчя з дня народження видатного українського педагога) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 6-14. – ISSN 2411-1317
1188857
  Залізняк Л. Проблема давньоруської народності // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 122-123
1188858
  Черняк О.А. Проблема давньоруської народності в етнополітичних реаліях // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 65-67


  У статті висвітлені причини й обставини виникнення теорії давньоруської народності, а також мета та способи її використання тоталітарними політичними режимами.
1188859
  Черняк О. Проблема давньоруської народності в етнополітичних реаліях // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 136-141


  М.О. Максимович, М.І. Костомаров, В.Б. Антонович, М.С. Грушевський видали низку публікацій , що за своїм змістом заперечували існування давньоруської народності.
1188860
  Брайчевський М. Проблема давньослов"янської ієрогліфіки // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 41-64. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
1188861
  Мороз С.А. Проблема датского яруса Русской платформы / С.А. Мороз. – Киев, 1967. – 36с.
1188862
  Гнатенко Л.А. Проблема датування кириличних кодексів XIV-XVI ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 370-379. – ISSN 2222-4203
1188863
  Кравченко Н.І. Проблема датування найдавніших українських багаточасних ікон Страстей Христових // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 143-148. – ISSN 2226-3209
1188864
  Добрянська Т.А. Проблема датування українських кириличних кодексів XVII ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 380-389. – ISSN 2222-4203
1188865
   Проблема движения в теории гравитации Эйнштейна : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1981. – 149с.
1188866
  Іщук-Пазуняк Проблема двійника в поемах Івана Франка "Поєдинок" і "Похорон" // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 204-214. – ISBN 978-966-355-044-2
1188867
  Шиманський В.С. Проблема двомовності в літературно-художній творчості // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 95-99. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються питання індивідуального білінгвізму в словесно-художній творчості двомовного письменника, намічається коло проблем, які обумовлюються цим явищем. Це, в першу чергу, проблеми інтерференції мовлення та лексичного запозичення на рівні тексту.
1188868
  Осадча Н. Проблема двомовності в українській державі: постколоніальний дискурс // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 164-180. – ISSN 2413-7065
1188869
  Федух І. Проблема двосторонніх відносин у сучасній громадській думці України та Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 143-145.
1188870
  Гальченко Г.И. Проблема двух направлений интеллектуального развития : лекция шестая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Бондарь И.А., Локтионов С.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 60, [4] с. – ISBN 978-966-2297-06-5
1188871
  Панасенко Е. Проблема девіантної та делінквентної поведінки у неповнолітніх правопорушників: психолого-педагогічний аналіз / Е. Панасенко, А. Макаренко, Р. Стрижак // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 304-314. – ISSN 2077-1827
1188872
  Задорожна І.А. Проблема девіантності підлітків у соціальній педагогіці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 25-27. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1188873
  Зинкевич Н. Проблема деволюции Шотландии и поиск путей ее решения в 1979-1997 гг. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 94-101. – ISSN 2077-7280
1188874
  Гудзенко В. Проблема деградації особистості та її художнє втілення в новелістиці Василя Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 119-123


  Статтю присвячено порівняльному аналізові художнього втілення проблеми деградації особистості у новелах різного творчого періоду В. Портяка. Цей аспект порівняльного вивчення новел письменника ще не досліджений. Усвідомлення причин проблеми деградації ...
1188875
  Пахарева Т.А. Проблема дегуманизации культуры в киносценарии Л. Лунца "Восстание вещей" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 290-295. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1188876
  Хоружа Л. Проблема деетизації міжсуб"єктних взаемин педагога та шляхи її запобігання // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 23-27
1188877
  Шведова А.Н. Проблема дезинтеграционных процессов на примере Брекзита / А.Н. Шведова, Д.С. Шведова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 145-151. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
1188878
  Філіппов М.О. Проблема дезінформації як предмет аналізу в сучасних психологічних дослідженнях / М.О. Філіппов, Д.С. Зубовський // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 4 (35). – С. 286-291


  У статті розглянуто проблему соціально- психологічного феномену дезінформації як предмету розробки та аналізу в сучасних науково-психологічних дослідженнях.
1188879
  Шатілова О.С. Проблема декодування імпліцитних спонукальних мовленнєвих актів у публіцистичному дискурсі // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 194-197
1188880
  Казанська А. Проблема делімітації Каспійськогоморя: міжнародно-правові аспекти // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 275-278
1188881
  Лабенко О.А. Проблема делімітації омонімії та полісемії у французькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Статтю присвячено проблемі омонімії та полісемії у французькій мові. Розглядаються випадки виникнення нових значень слів, у результаті процесу метафоризації. Проаналізовано слова - омоніми, що утворилися внаслідок розпаду значень полісемічного слова.
1188882
  Бирюков Н.И. Проблема демократизации современного российского общества // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
1188883
  Викторов Э.М. Проблема демократии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 10. – С. 60-65. – ISSN 2073-9702
1188884
  Шаповал М. Проблема демократії у Т.Г. Масарика. Т.Г. Масарик про демократію // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 206-220. – ISBN 978-617-7593-44-6
1188885
  Ротар Н. Проблема деокупації/інтеграції Криму та Донбасу в стратегії парламентської діяльності політичної партії "Народний фронт" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 139-153. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
1188886
  Волгин Е.И. Проблема департизации в России в начале 1990-х гг. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – C. 102-123. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1188887
  Сабанчиев Проблема депортации карачаевцев и балкарцев в зарубежной историографии / Сабанчиев, Х.-М.А // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журн. "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 166-170. – ISSN 0042-8779
1188888
  Чаркіна М.В. Проблема держави у творах православних мислителів XIX ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 43-45
1188889
  Шниркова К.В. Проблема державного боргу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 138-142
1188890
  Кудінова А.В. Проблема державного регулювання споживчих відносин: екологічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 37-39. – ISSN 2306-6806
1188891
  Радиш Я. Проблема державного управління охороною здоров"я у вітчизняній і зарубіжній літературі // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.220-233. – ISBN 966-73-53-51-Х
1188892
  Стукан Г. Проблема державної мови та мовленнєвої культури у творчості Григорія Костюка / Г. Стукан, Г. Циц // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 258-264. – ISSN 2411-4146
1188893
  Глухова А. Проблема державної політики щодо повоєнного голоду в УРСР (1946 - 1947 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 41-46. – ISBN 978-966-171-783-0
1188894
  Томенко Микола Володимирович Проблема державності в програмних документах та діяльності сучасних політичних партій України (Історико-політичний аналіз) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.02 / Томенко Микола Володимирович; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1992. – 187л. – Бібліогр.:л.174-187
1188895
  Пастух С.М. Проблема державності України в романі "Чорна рада" П.Куліша / С.М. Пастух, В.І. Ободовська // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 36. – С. 11-14
1188896
  Панищев А.Л. Проблема деструкции государственности. Прайдовое право животного мира и закон человеческого общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 50-55. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются виды права в их взаимосвязи. Выделяется понятие прайд, употребляемое при описании жизни хищников. Понятие прайдового права истолковывается применительно к тем сообществам людей, в которых степень раскрытия естественного права и ...
1188897
  Ярошевский М.Г. Проблема детерминизма в психофизиологии ХІХ века / М.Г. Ярошевский. – Душанбе, 1961. – 436с.
1188898
  Романюк А.В. Проблема дефінітивності термінологічних одиниць (на матеріалі німецької фахової мови торгівлі ) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 121-122
1188899
  Кутіліна Х.Є. Проблема дефініції мистецтва та перспективізм Дж. О. Янга // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 84-86
1188900
  Мацько О. Проблема дефініції терміна "оказіоналізм" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 105-117. – ISSN 0320-3077
1188901
  Лєпухова Н. Проблема дефініції, домінантні ознаки та труднощі перекладу літературної казки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 352-360


  У статті розглядається проблема визначення поняття "літературна казка", робиться спроба виокремлення домінантних ознак літературної казки, аналізуються труднощі, які повинен подолати перекладач під час перекладу літературної казки.
1188902
  Глушко Х.М. Проблема дефініцій поняття тип тексту в сучасній лінгвістиці // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 182-186. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1188903
  Красільчук Я. Проблема дефіциту державного бюджету в країнах PIGS // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 218-219


  Країни PIGS або також часто використовується абревіатура PIIGS являє собою групу країн, що загрожують стабільності Євросоюзу. У неї входять: Португалія (Portugal - P), Ірландія (Ireland-I), Італія (Italy - I), Греція (Greece - G) і Іспанія (Spain - S). ...
1188904
  Калитенко Р. Проблема деформації правосвідомості в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 126-127
1188905
  Мельник М. Проблема деформацій правосвідомості у вітчизняній філософсько-правовій думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 16-21. – ISSN 2524-0129
1188906
  Заклекта-Берестовенко Проблема децентралізації бюджетних повноважень в теорії і практиці / Заклекта-Берестовенко, А. Іванова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 74-83. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1188907
  Конотоп М.В. Проблема децентралізованих політичних рішень в монетарних союзах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 112-113
1188908
  Литвинова Д. Проблема джерел в неоязичництві // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 46
1188909
  Конотоп М.В. Проблема джерел та чинників інфляції в валютних союзах : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.247-251. – Бібліогр. вкінці ст.
1188910
  Конотоп М.В. Проблема джерел та чинників інфляції в валютних союзах. Проблема "безквиткового проїзду". Ч. І // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С. 247-251
1188911
  Юрьева Л.Н. Проблема диагностики и терапии депрессии у лиц пожилого возраста / Л.Н. Юрьева, Т.И. Шустерман // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 79-82. – ISSN 2224-0713


  В дискуссионной статье рассмотрена проблема диагностики и терапии депрессии у лиц пожилого возраста. Депрессия - одно из самых распространенных расстройств, встречающихся в общемедицинской практике. Депрессия является четвертой ведущей причиной ...
1188912
  Фитасова Татьяна Евгеньевна Проблема диагностики качества образования в высшей школе США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фитасова Татьяна Евгеньевна; Моск. гос. ун-т. – М., 1973. – 22л.
1188913
  Проценко И.П. Проблема диалектизации науки как фактор усиления взаимосвязи философии и естествознания в условиях НТР // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
1188914
  Вдовиченко В.Г. Проблема диалектической взаимосвязи социальной и логико-гносеологической обусловленности содержания интуиции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
1188915
  Лифанов К.В. Проблема диалектной основы словацкого литературного языка, кодифицированного А. Бернолаком // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2013. – № 1. – С. 83-90. – ISSN 0132-1366
1188916
  Старовойтова И.И. Проблема диалога в современном философском дискурсе // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 123-126
1188917
  Сиверцев М. Проблема диалога культур в американской культурологии на рубеже 70-80-х годов // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 67-79
1188918
  Будник Е.П. Проблема диалогизма в современной культуре // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 271-272. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1188919
  Карвацька С.Б. Проблема дивергенції історичної та юридичної герменевтики у концепції Х.-Г. Гадамера // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 17-25. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1188920
  Перегуда А. Проблема диверсифікації портфелю цінних паперів та метод обчислення його дисперсії // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 189-190. – ISBN 978-966-188-137-1
1188921
  Гайнутдинов Равиль Камилевич Проблема дискретности и непрерывности в свете диалектики определенности и неопределености : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гайнутдинов Равиль Камилевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 21л.
1188922
  Марченко М.В. Проблема дискреційних повноважень в публічному праві // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 175-180. – ISBN 978-617-7293-17-9
1188923
  Шубников А.В. Проблема диссимметрии материальных объектов. / А.В. Шубников. – М., 1961. – 56с.
1188924
  Шиліна Н.Є. Проблема дистанційного навчання у закладах вищої освіти в умовах карантину // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 120-127. – ISSN 2414-5076
1188925
  Росляк Р. Проблема дитячого фільму: історія одного обговорення // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 230-244. – ISSN 1997-4264
1188926
  Півнюк Надія Проблема дитячого читання в національному вимірі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-21
1188927
  Кузнєцова М.О. Проблема дитячої безпритульності та бездоглядності в Україні // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 197-201. – ISBN 978-966-438-135-9
1188928
  Антонов В.О. Проблема диференціації та класифікації структури системи національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 147-151. – ISSN 1563-3349
1188929
  Хоменко Н. Проблема дифузії у фольклорі: український жорстокий романс // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 87-95. – ISSN 0236-1477


  Дифузія у фольклорі вивчається крізь призму народного романсу, який виник унаслідок взаємодії книжної та фольклорної традиції. На конкретному прикладі розглянуто проникнення в усну традицію літературного тексту, у результаті чого відбулося зміщення ...
1188930
  Вольтер Моника Проблема дифференциации обучения в советской педагогике и практике общеобразовательной школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Вольтер Моника ; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1977. – 25 с. – Бібліогр.: с. 25
1188931
  Василькевич Я. Проблема діагностики творчих здібностей у діяльності психологічної служби ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-45. – ISSN 0131-6788
1188932
  Десятник В.О. Проблема діалектичної логіки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
1188933
  Мелащенко О.М. Проблема діалогічності та сучасна ціннісна орієнтація студентства технічного університету // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 36-41. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
1188934
  Колотілова Н.А. Проблема діалогу в філософії початку і середини XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Проблема діалогу є однією з фундаментальних проблем філософії ХХ ст. У статті розглядаються три підходи до цієї проблеми. Перший підхід - філософія мови В.М. Волошина та М.М. Бахтіна. Другий - діалогічна антропологія М. Бубера. Третій - філософська ...
1188935
  Назаренко О.А. Проблема діалогу. Від "Я" до "Іншого" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 300-301. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1188936
  Корнійчук Ю. Проблема діаспори в сучасному православ"ї // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 284-292. – ISBN 978-966-7379-86-5
1188937
  Трояновський О. Проблема дійсності міжнародного договору, укладеного в порушення норм внутрішнього права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 139-146. – ISSN 1026-9932
1188938
  Льовкіна О.Г. Проблема діяльності в творчості М. Вебера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 154-156
1188939
  Книжник Т.О. Проблема добра и зла в философском наследии Е.И. Рерих // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2012. – № 2 (44). – С. 4-57
1188940
  Гальченко Г.И. Проблема добра и зла. Загадка сфинкса : лекция третья из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Брицкая И.В., Локтионов А.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 48, [4] с. – ISBN 978-966-2297-03-4
1188941
  Миронова С.М. Проблема добра і зла у творчості українських класиків // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 33. – С. 17-21
1188942
  Молчанов В. Проблема добробуту населення України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. в наукових творах учених Інституту історії України // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 329-350
1188943
  Дубровский Д.И. Проблема добродетельного обмана. Кант и современность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.16-32. – ISSN 0042-8744
1188944
  Моісеєва А. Проблема доведення суб"єктивної частини злочину, передбаченої Конвенцією про заборону фінансування тероризму 1999 року / А. Моісеєва, М. Гнатовський // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 43-49. – ISSN 1814-3385


  В цій статті досліджується складна суб"єктивна частина злочину фінансування тероризму за Конвенцією про заборону фінансування тероризму 1999 року. Розглядається і тлумачиться визначення необхідного суб"єктивного стану особи, яка скоює терористичний акт ...
1188945
  Уколова Ю.С. Проблема доверия к другому в коммуникативной философии // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 175-181. – ISSN 1728-3671
1188946
  Кожем"якіна О.М. Проблема довіри в контексті викликів сучасної цивілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу причин проблематизації та актуалізації довіри в умовах сучасного цивілізаційного розвитку, звертаючи увагу на суперечливість процесів глобалізації та інформатизації, а також загострення глобальних проблем людства. ...
1188947
  Гой В.А. Проблема довкілля в діяльності Всесвітньої Організації Охорони здоров"я і Всесвітньої Метеорологічної організації (ВООЗ і ВМО) у 70-80-х роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-25. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено актуальній проблемі сьогодення, що переросла національні кордони і загрожує всьому людству - проблемі збереження довкілля. Головну роль у вирішенні цієї проблеми відіграє Організація Об"єднаних Націй та її спеціалізовані установи. ...
1188948
  Грущинський І. Проблема договірного регулювання відносин у підприємництві // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 153-154


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1188949
  Ильичев Н.М. Проблема доказательства в философии и военной науке / Н.М. Ильичев. – Ростов -на-Дону, 1982. – 124с.
1188950
  Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. / К.С. Юдельсон. – М, 1951. – 296с.
1188951
  Ігонін Р. Проблема доктринального визначення поняття "адміністративно-правове забезпечення" // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 37-43. – ISSN 2311-6676
1188952
  Гнаткевич Н.С. Проблема документно-інформаційного забезпечення діяльності Української Галицької Армії в сучасній вітчизняній історіографії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 114-118. – ISSN 0321-0499
1188953
   Проблема долговечности документов и бумаги. – М-Л, 1964. – 127с.
1188954
  Мірошник О. Проблема долі митця в суспільстві в повістях Тараса Шевченка "Художник" і " Музыкант": трагічна закономірність чи особистий вибір? // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 358-395. – ISBN 978-966-920-140-9
1188955
  Богданов О.С. Проблема долларовых расчетов стран стерлинговой зоны в послевоенных период (1946-1957 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Богданов О. С.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош., Каф. междунар. экон. и валют.-финанс. отнош. – М., 1958. – 16л.
1188956
  Рябоконь Е.А. Проблема допустимости перехода по наследству требований о возмещении имущественного вреда в недоговорных обязательствах // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 444-455. – ISBN 978-617-566-164-2
1188957
  Кульчинський О.Б. Проблема дослідження ідіостилю в османістиці // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 38-47. – ISSN 1682-671Х
1188958
  Ісраїлова Р. Проблема дослідження людини в сучасній біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1188959
   Проблема дослідження міжособистісних стосунків у студентському колективі / А.М. Бабенко, А.Б. Булавінов, О.Ю. Кузнецова, М.В. Назарчук, В.О. Храпачевська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 3-4
1188960
  Гловацький А. Проблема дослідження наукової діяльності Агатангела Кримського на ниві сходознавства: історіографічний та джерелознавчий аспекти // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 475-478. – ISBN 978-966-171-795-3
1188961
   Проблема дослідження оксидативного стресу у біологічних дослідженнях / Ю.С. Воронкова, К.К. Голобородько, О.М. Маренков, В.А. Горбань // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 222-234. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2312-2056
1188962
  Бастракова А.С. Проблема дослідження привабливості // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 105-110
1188963
  Андрусів Л. Проблема дослідження раціонального в українській філософській думці IX - початку XVII ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 4-8
1188964
  Цихоня В. Проблема дослідження типів еротичних фантазій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена проблемі дослідження типів еротичних фантазій, їх класифікації та визначенню. В тексті подано опис процедури стандартизації методики визначення типів еротичних фантазій, наведено статистичні данні. This article is devoted to ...
1188965
  Кирпиченко О.Е. Проблема дослідження транспонування німецької лексики до східнослов"янських мов у IX-XIX століттях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 86-93. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
1188966
  Галацька В.Л. Проблема дослідження українського вертепу у науковій творчості М. Маркевича // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 8-9
1188967
  Демчук Т.В. Проблема дослідження явища синонімії в сучасній китайській мові (на матеріалі праць зарубіжних синологів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 110-114
1188968
  Васенин В.Г. Проблема достоверности в оценке численности электората США (1770-е - 1840-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-47. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1188969
  Собчук В. Проблема достовірності текстів двох привілеїв великого князя литовського Вітовта 20-х рр. XV ст. (у контексті спорів за межі маєтків у верхів"ях Случі й Полтави) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 48-73
1188970
  Антоненко Н.В. Проблема достовірності фінансової звітності / Н.В. Антоненко, Ю.І. Безрук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 3-10. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті досліджені методи маніпулювання даними фінансової звітності підприємств і організацій України.
1188971
  Лупенко С.А. Проблема доступності Інтернету для людей з особливими потребами / С.А. Лупенко, І.М. Кивацький // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 25-26 листоп. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, НАН України [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – Т. 2. – С. 26. – ISBN 978-966-305-112-3
1188972
  Пазій С. Проблема доступності правосуддя у справах, які розглядаються в порядку цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 56-60. – ISSN 2663-5313
1188973
  Сакара Н. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.105-110. – ISSN 0132-1331
1188974
  Бармашина Л. Проблема доступності середовища життєдіяльності та типологія перспективного розселення інвалідів / Л. Бармашина, І. Гавриленко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 116-126. – ISBN 978-966-929-203-2
1188975
  Курінний О. Проблема доступу приватних осіб до інформації в органах публічної адміністрації в умовах недосконалості чинного законодавства // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 67-72.
1188976
  Єрменчук Х.М. Проблема досудового врегулювання господарських спорів в Україні та досвід зарубіжних країн / Х.М. Єрменчук, В.В. Рєзнікова // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 55-56. – ISSN 2308-9636
1188977
  Скороход Ю.С. Проблема досягнення згоди на діяльність міжарабських миротворчих сил Ліги арабських держав у Лівані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-74. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Досліджуються особливості процесу досягнення згоди (на оперативному та тактичному рівнях) у поліконфесійному ліванському соціумі на розміщення та діяльність, сформованих у рамках ЛАД Міжарабських сил безпеки та Міжарабських сил стримування. The ...
1188978
  Скороход Ю.С. Проблема досягнення згоди при проведенні операцій з підтримання миру ООН в період "холодної війни" (на прикладі тимчасових сил ООН в Лівані) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 58-66


  Стаття присвячена дослідженню процесу досягнення згоди на глобальному (в рамках Ради Безпеки ООН) та на регіонально-локальному (безпосередні учасники конфлікту та зацікавлені сторони) рівнях щодо започаткування операції з підтримання миру в Лівані та ...
1188979
  Миронова Т.А. Проблема дотримання журналістських етичних стандартів на сторінках луганських щотижневиків // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 14-20


  У статті йдеться про етичні стандарти в регіональній пресі. Зокрема проаналізовані видання Луганщини на предмет дотримання/порушення зазначених стандартів, виявлені загальні тенденції етичних порушень. The article is devoted to the ethical standards ...
1188980
  Мордюк А. Проблема дотримання орфоепіічних норм у новинних програмах на україїнському телебаченніі // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 211-221


  В статті виокремлено найтиповіші орфоепічні помилки журналістів і ведучих в інформаційних програмах на українському телебаченні та проаналізовано особливості застосування орфоепічних норм у новинних програмах. У процесі дослідження з-поміж інших увагу ...
1188981
  Каневський І.О. Проблема дотримання прав і свобод людини в умовах демократичного транзиту // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 108-115


  Розглядається проблема дотримання прав та свобод людини і громадянина в умовах демократичного транзиту. При цьому аналізуються різні моделі демократичного транзиту, розглядається вплив на даний процес політичної культури і політичних традицій. Також ...
1188982
  Яворська Н.О. Проблема дотримання принципів трудового права при здійснення кодифікації законодавства про працю // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 230-232. – ISBN 978-617-7069-52-1
1188983
  Зоріна О.С. Проблема дотримання професійних стандартів колумністом // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С.103-105. – ISSN 2312-5160


  Статтю присвячено проблемам розвитку колумністики. Аналізуються здобутки і недоліки сучасної української колумністики, наводиться прогноз щодо її майбутнього. The article deals with the problems of development of columnist writing. The achievements ...
1188984
  Пікашова Т.Д. Проблема доцільності в концепції неовіталізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
1188985
  Барон Л.И. Проблема дробления горных пород взрывом / ред. Л.И. Барон. – Москва : [Б. и.], 1959. – 128 с.
1188986
  Криштофович А.Н. Проблема дуйской свиты Сахалина / А.Н. Криштофович, 1932. – 11с.
1188987
  Климова В. Проблема духовно-морального виховання дітей у творчій спадщині В.О. Сухомлинського // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 153-168. – ISSN 2077-1827
1188988
  Лукьянов А.В. Проблема духовного "Я" в философии И.Г.Фихте / А.В. Лукьянов. – Уфа, 1993. – 190с.
1188989
  Великодна С.М. Проблема духовного здоров"я особистості в освітньому просторі медіа-культури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 143-148. – ISSN 2077-1800
1188990
  Стопнюк Л.Г. Проблема духовного протистояння тоталітаризму у романі Т. Осьмачки "Ротонда душогубців" / Л.Г. Стопнюк, В.П. Атаманчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 88-. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1188991
  Сурмак Ю.Р. Проблема духовного розвитку особистості і космізації людської свідомості у вченні В. Вернадського / Ю.Р. Сурмак, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 184-193. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
1188992
  Тарасов Г.С. Проблема духовной потребности (на материале муыкального восприятия) / Г.С. Тарасов. – Москва : Наука, 1979. – 191 с.
1188993
  Стебакова Н.К. Проблема духовной свободы в поэзии В.В.Маяковского. / Н.К. Стебакова. – Ростов-на-Дону, 1970. – 27 с.
1188994
  Веркалец М.Н. Проблема духовности тюркских народов в исследованиях А.Е. Крымского / М.H. Веркалец. – Киев : Школяр, 1994. – 148 с. – ISBN 5-7707-7430-4
1188995
  Караульна Н.В. Проблема духовності в контексті культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Аналізуються різні інтерпретації поняття культури у двох філософських парадигмах - Модерні та Постмодерні. Особлива увага приділяється розгляду проблеми духовності.
1188996
  Коротич Г.В. Проблема духовності в творчості М.О. Бердяєва // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 85-94. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
1188997
  Шавріна І.В. Проблема духовності людини в філософії Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1188998
  Пономаренко Я.І. Проблема духовності особистості у філософії космізму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 155-156
1188999
  Брагіна Ю. Проблема духовності у філософії А. Швейцера // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 164-165
1189000
  Вильчко Я.А. Проблема духовных интересов в марксистско-ленинском идейном наследии. / Я.А. Вильчко. – Саратов, 1983. – 160с.
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,