Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1187001
  Год Б. "Прочанин католицького Ренесансу": духовність, педагогіка та філософія Ігнатія Лойоли / Б. Год, Р. Басенко // Ренесанс європейської молоді в ранній Новий час : пед. виклики гуманістів та єзуїтів : монографія / Б.В. Год, Р.О. Басенко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 93-105. – (Серія "Studies of Humanism Jesuits"). – ISBN 978-966-2538-62-5
1187002
  Басенко Р. "Прочанин католицького Ренесансу": становлення духовно-педагогічних та етико-антропологічних ідеалів Ігнатія Лойоли у рецепціях академічної та конфесійної історико-педагогічної традиції // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 173-187. – ISSN 2312-5993
1187003
  Страшенко О.І. "Прочитайте тую славу" / Ольга Страшенко ; [упоряд.-ред.: Р. Коваль]. – Київ : Холодний Яр ; Український пріоритет, 2016. – 158, [2] с. : іл. – (Серія "Видатні українці" ; кн. 6). – ISBN 978-617-7398-03-4


  У пр. №1705210 напис: Бібліотеці славетного КНУ ім. Тараса Шевченка - перемагать і жить!. Підпис.
1187004
  Романюк О. "Прочитайте тую славу" Ольги Страшенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 7


  Презентація книги "Прочитайте тую славу" про діячів визвольного руху різних епох Ольги Страшенко — української письменниці, бібліотекаря, літературознавця. Син – Лучканин Сергій Мирославович, доктор філологічних наук, професор Інституту філології ...
1187005
  Мукан А. "Прочитання Шевченка робить його вічним" / А. Мукан, В. Попов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263


  4 березня 2014 р. в Інституті філології КНУ ім. Т. Шевченка відбулася академічна дискусія "Концепти Тараса Шевченка", яку організувала кафедра історії української літератури та шевченкознавства.
1187006
   "Прошиваючи досвід" // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 8


  "У Галереї мистецтв Головного корпусу університету відбулася презентація проекту художника Володимира Кузнєцова "Прошиваючи досвід" у рамках Візуально-дослідницької платформи при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка", ініціатива ...
1187007
   "Прошли года чредою незаметной..." : Альманах к 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. – Berlin : Welt-Mir, 1999. – 179 с. : ил.
1187008
   "Прошу вас мене не забувати": усні історії українських остарбайтерів : [збірник] / Укр. дім Дюссельдорф ; Міжнар. благод. фонд "Україна 3000" ; Ін-т історії України НАН України [та ін. ; упоряд.: І. Ястреб, К. Кобченко, Г. Грінченко, Т. Пастушенко ; редкол.: Г. Грінченко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Право, 2009. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-144-5
1187009
  Липовецький С. "Прошу мене судити не як бандита, а як члена українського народу" / С. Липовецький, Д. Мандзюк // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 13 (266), 2 квітня 2015. – С. 47-50


  Юліан Миколайович Головінський псевдо Дубик — сотник Української Галицької Армії, командант VI (Равської) бригади УГА, потім ІІ бригади Червоної Української Галицької Армії, співорганізатор Української Військової Організації, бойовий референт, крайовий ...
1187010
  Волкотруб Г. "Прошу суд дати мені можливість працювати...і спокутувати свою вину" (за документами слідчої справи Пилипа Клименка) // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 201-205. – ISBN 966-625-017-9
1187011
  Тютюнник Є. "Прощай, убогий Кос-Арале" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 2 липня (№ 115). – С. 11


  Виповнилося 165 років від початку діяльності наукової експедиції за участі Кобзаря до Аральського моря
1187012
  Позельская А. "Прощайте, друзья". О личной библиотеке А.С. Пушкина / Александра Позельская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 2. – С. 42-45
1187013
  Семин В. "Прощание славянки" // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 58-66
1187014
  Филиппова Т. "Прощание Славянки" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 5. – С. 82-85. – ISSN 0235-7089


  Балканские войны в русской сатирической журналистике начала XX века.
1187015
  Кудрявцев Л. "Прощание славянки" : і біль, і сльози, і любов або Що стоїть за історією невмирущого маршу // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 5 (119) : 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – С. 44-45
1187016
  Мельницкая И. "Прощание" : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 101-117. – ISSN 0131-8136
1187017
  Стяжкіна О. "Прощення - це сильна позиція" / записали розмову Тетяна Літвинчук, Наталія Безвозюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 31 липня (№ 135/136). – С. 14-15


  Розмова учасників Літньої школи журналістики і команди "Дня" з О. Стяжкіною щодо війни в Україні та ін.. Участь у розмові також взяла студентка КНУ імені Тараса Шевченка Н. Пушкарук.
1187018
  Гаврилов Д.В. "Проявил себя как крупный военачальник..." // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 33-39. – ISSN 0321-0626
1187019
  Стадник Б. "Проявлення духу цілої нації" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 31


  Побачило світ видання "Таємна троянда" Вільяма Батлера Єйтса.
1187020
  Йосипенко О. "Прояснення" vs "пояснення": методологічні рефлексії Вітгенштайна щодо людської природи (французька перспектива) // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Т. 37, № 2. – C. 93-107. – ISSN 2075-6461
1187021
  Черничкина Ю. "Прусское культурное наследие". Государственной библиотеке в Берлине - 350 лет / Юлия Черничкина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 15 (153). – С. 38-41. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена 350-летию Государственной библиотеки в Берлине "Прусское культурное наследие".
1187022
  Тихомирова Є. ПР-технології у комунікативній політиці ООН // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 105-111
1187023
  Дроздович Н. Процесуальна аналогія: самостійний принцип кримінального провадження чи елемент законності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 113-126


  Стаття присвячена дослідженню місця процесуальної аналогії в системі принципів кримінального провадження з огляду на законодавчо закріплені положення у частині шостій ст. 9 КПК України. Обгрунтовано використання терміна «процесуальна аналогія» як ...
1187024
  Іваненко О. Процесуальна відповідальність як окремий і самостійний вид юридичної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-36. – ISSN 0132-1331
1187025
  Щербак С.В. Процесуальна діяльність виконавців як предмет науки виконавчого процесу: виклики сьогодення // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 42-45. – ISBN 978-966-8830-75-4
1187026
  Павлик П.М. Процесуальна документація : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 462 с. – ISBN 978-966-364-465-9
1187027
  Павлик П.М. Процесуальна документація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 464 с. – ISBN 978-966-364-839-2
1187028
   Процесуальна документація : навч. посіб. для студ. внз / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава, Л.М. Райх. – 3-тє вид., переробл. та допов. станом на 01 серпня 2010 року. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 560 с. + 1 брошура (15 с.). – Додаток: Зміни та доповнення до навчального посібника "Процесуальна документація" станом на 15 листопада 2010 р. – ISBN 978-611-011-0119-6
1187029
  Сопронюк І. Процесуальна економія на стадії порушення кримінальної справи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 311-317. – ISSN 0132-1331
1187030
  Логвиненко А.О. Процесуальна компетенція органів публічної адміністрації: теорія та практика реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Логвиненко Аліса Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1187031
  Кохановська О.В. Процесуальна наука як складова наукової роботи юридичного факультету Київського національного університету та участь студентів у перспективних наукових розробках // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 75-79
1187032
  Середа Григорій Процесуальна незалежність державного обвинувача // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 38-42
1187033
  Зайцев О.В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого органу досудового розслідування у кримінальному процесі України: правові гарантії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Зайцев Олександр Вікторович ; ПрАТ"Вищий навч. заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1187034
  Ніколаєнко Ю. Процесуальна самостійність слідчого в аспекті його взаємовідносин із прокурором // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 286-288
1187035
  Лисюк Ю.В. Процесуальна фігура свідка у кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 90-95. – ISSN 2220-1394
1187036
  Касьяненко Л. Процесуальна фінансово-правова теорія // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 50-54.
1187037
  Приймаченко Д. Процесуальна форма адміністративної діяльності митних органів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 90-93
1187038
  Снідевич О. Процесуальна форма виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 52-56. – ISSN 2663-5313
1187039
  Астапенко О. Процесуальна форма витребування предметів і документів у порядку ч.1ст. 66 КПК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – ISSN 0132-1331
1187040
  Приходько Х.В. Процесуальна форма муніципального управління в Україні: спроба концептуального аналізу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-95.
1187041
  Щербак С. Процесуальна форма примусового виконання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 39-42
1187042
  Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.72-76. – ISSN 0132-1331
1187043
  Марченко Л.І. Процесуальне забезпечення формування екологічної компетентності студентів аграрного коледжу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 66-68
1187044
  Король О. Процесуальне законодавство щодо адміністративних звернень: шляхи вдосконалення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 175-176
1187045
  Карпенко М.І. Процесуальне значення та особливості свідка як учасника кримінального провадження : (порівняльно-правова характеристика) / М.І. Карпенко, М.М. Чонка // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 178-186. – ISSN 2222-5374
1187046
   Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням: організаційно-правові та криміналістичні основи : наук.-практ. посібник / [Амелін О.В. та ін. ; редкол.: І.М. Козьяков та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2014. – 749, [1] с. : іл., табл., схеми. – Авт. зазн. на с. 744-749. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7220-29-8
1187047
  Кушнерик Ю.А. Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кушнерик Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2016. – 242 арк. – Додатки: арк. 219-242. – Бібліогр.: арк. 191-218
1187048
  Кушнерик Ю.А. Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кушнерик Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1187049
  Лошицький М.В. Процесуальне оформлення результатів попереднього судового засідання в цивільному процесі: ухвала попереднього судового засідання / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 330-337. – ISSN 1563-3349
1187050
  Попович І.М. Процесуальне положення сторін у досудовому розслідуванні: теоретичні, законодавчі та функціональні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Попович Ірина Миколаївна ; М-во юстицій України, Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1187051
  Андрусів В. Процесуальне становище адвоката-захисника // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-77.
1187052
  Михайленко В. Процесуальний алгоритм // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 32-33
1187053
  Михайленко В. Процесуальний алгоритм розгляду слідчим судлдею клопотання про дозвіл на проведення негласних (слідчих) розшукових дій (частина 2) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 28 серпня - 3 вересня (№ 34). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1187054
  Романюк Я.М. Процесуальний аспект захисту права недієздатної особи на поновлення цивільної дієздатності / Я.М. Романюк, Л.О. Майстренко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 5 (165). – С. 41-48
1187055
  Мельник І.С. Процесуальний аспект форми нотаріальної діяльності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 37-48
1187056
  Смітюх А. Процесуальний бліцкриг у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 100-103
1187057
  Шумило М.Є. Процесуальний детермінізм vs детермінізму матеріального: до якого правого берегу пристати // Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу : зб. статей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 20-річчя каф. кримін. процесу і криміналістики Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 24 січ. 2020 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. процесу і криміналістики. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – С. 21-32
1187058
  Шумило М.Є. Процесуальний детермінізм vs детермінізму матеріального: до якого правого берегу пристати? // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 48-55. – ISSN 2308-9636
1187059
  Луценко Л.А. Процесуальний і тактичний аспекти одночасного допиту кількох вже допитаних осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Луценко Лілія Анатоліївна ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1187060
  Матвійчук В.К. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України / В.К. Матвійчук, Г.В. Мартиненко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 72-83. – ISSN 2222-5374


  У статті у відповідності до чинного Кримінального процесуального кодексу України висвітлені такі запобіжні заходи: особисте зобов"язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.
1187061
  Тищенко О.І. Процесуальний порядок зміни і скасування запобіжного заходу у виді взяття під варту // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 129-137. – ISSN 0201-7245
1187062
  Астапенко О. Процесуальний порядок і правова регламентація подання доказів у порядку ч. 2 ст. 66 КПК України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 76-81.
1187063
  Попов О.І. Процесуальний порядок розгляду зразкових справ Верховним Судом в адміністративному судочинстві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (207). – С. 69-71. – ISSN 2308-9636
1187064
  Логвінова М.В. Процесуальний порядок скасування усиновлення: теорія та практика // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 21-29
1187065
  Вакарюк Л. Процесуальний правовий режим в трудовому праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 77-81. – ISSN 2307-8049
1187066
  Кайдашев Р.П. Процесуальний статус Верховного Суду України як суб"єкта перегляду адміністративних справ в адміністративному процесі // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 66-70. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1187067
  Андронов І.В. Процесуальний статус дитини у сімейних спорах // Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 13-15. – ISBN 978-966-419-272-6
1187068
  Лисенко А.М. Процесуальний статус експерта та спеціаліста в судовому процесі // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 75-77. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1187069
  Теут З. Процесуальний статус засудженого в стадії вироку, ухвали, постанови суду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 130-133
1187070
  Бобечко Н.Р. Процесуальний статус захисника в апеляційному провадженні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 10-13
1187071
  Рогатинська Н. Процесуальний статус захисника та його участь у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
1187072
  Шаренко С.Л. Процесуальний статус окремої думки судді // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 35-37.
1187073
  Бублик Н. Процесуальний статус особи, щодо якої обвинувальна діяльність здійснюється без повідомлення про підозру // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 270-274. – ISSN 2663-5313
1187074
  Панасюк Т.І. Процесуальний статус потерпілого згідно з проектом Кримінально- процесуального кодексу України / Т.І. Панасюк, Т.С. Цвігун // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 137-143
1187075
  Кучмай Т.П. Процесуальний статус потерпілого у кримінальному судочинтві України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 131-133
1187076
  Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Литвинчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1187077
  Сиза Н.П. Процесуальний статус слідчого судді за проектом Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 104-107. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1187078
  Татаров О.Ю. Процесуальний статус слідчого та шляхи його удосконалення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 115-127
1187079
  Скрипіна Ю.В. Процесуальний статус судового слідчого за Статутом кримінального судочинства Російської імперії 1864 року // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 121-126. – ISSN 0201-7245
1187080
  Штефан А.С. Процесуальний юридичний факт і його ознаки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 54-60. – ISSN 2220-1394
1187081
  Андрущенко Т. Процесуальні аспекти відкриття нотаріального провадження щодо посвідчення аліментного договору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 16-19
1187082
  Легких В.В. Процесуальні аспекти залучення експерта судом апеляційної інстанції у кримінальному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 3 (34). – С. 90-96. – ISSN 2310-9769
1187083
  Гордієнко Г. Процесуальні аспекти застосування позовної давності судами загальної юрисдикції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 50-53
1187084
  Рогатинська Н. Процесуальні аспекти показань свідків як джерела доказів / Н. Рогатинська, О. Вербовецька // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – C. 246-251. – ISSN 2524-0129
1187085
  Колесник В.А. Процесуальні аспекти участі суб"єктів владних повноважень у публічно-правових спорах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 122-127. – ISSN 2306-6814
1187086
  Ткаченко П. Процесуальні аспекти форми доповіді судді-доповідача в цивільному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 96-98
1187087
  Емішянц О.Б. Процесуальні аспекти функціонування особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 137-142. – ISBN 978-966-171-498-3
1187088
  Пілюков Ю. Процесуальні вимоги до висновку експерта у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 99-102. – ISSN 2524-0129
1187089
  Пугаченко О.Б. Процесуальні вимоги призначення та проведення економічних експертиз // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 207-215. – (Економічні науки ; вип. 26)
1187090
  Захарова О. Процесуальні гарантії в цивільному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються процесуальні гарантії цивільного судочинства. Пропонується їх визначення та розкривається сутність та значення в механізмі правового регулювання. В статье анализируются процессуальные гарантии гражданского судопроизводства. ...
1187091
  Заворотько П.П. Процесуальні гарантії виконання судових рішень в цивільних справ // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1187092
  Строков І.В. Процесуальні гарантії забеспечення прав і свобод особи у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 355-363. – (Юридична ; Вип. 1)
1187093
  Башкатова В.В. Процесуальні гарантії захисту прав і законних інтересів особи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 170-175. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1187094
  Заворотько П.П. Процесуальні гарантії недоторканності особи боржника в радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1187095
  Симчук А.С. Процесуальні джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення після завершення Судової реформи 1864 року // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 168-176. – ISSN 2222-5374
1187096
  Калакайло Р.І. Процесуальні дії на стадії оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил у позасудовому порядку // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 141-147. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено характеристиці процесуальних дій, які застосовуються уповноваженими посадовими особами Державної фіскальної служби України на стадії оскарження постанови митниці про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил. ...
1187097
  Бойко М.Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин : зразки документів, коментарі, роз"яснення / М.Д. Бойко, М.А. Хазін. – Київ : Атіка, 2008. – 616с. – ISBN 966-326-225-7
1187098
  Бойко М.Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин : зразки документів, коментарі, роз"яснення : навч.-практ. посібник / М.Д. Бойко, М.А. Хазін. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Атіка, 2012. – 618, [2] с. – Бібліогр.: с. 615-619. – ISBN 978-966-326-422-6
1187099
   Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : науково-практичний посібник / Фурсв С.Я. [ та ін. ] ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1088с. – (Процесуальні науки;). – ISBN 978-966-8721-37-3
1187100
  Муза О.В. Процесуальні засади спрощеного позовного провадження в адміністративному судочинстві України : монографія / О.В. Муза & К.Є. Травкіна ; Акад. адвокатури України. – Київ : Четверта хвиля, 2019. – 108, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-529-337-8
1187101
  Сергеева Д. Процесуальні і криміналістичні заходи сприяння дотриманню прав особи при знятті інформації з каналів зв"язку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 111-114.
1187102
  Ганова Процесуальні і тактичні особливості допиту експерта під час судового розгляду кримінального провадження / Ганова, О. Ізотов // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 64-70. – ISSN 2311-6676
1187103
  Яворський Б. Процесуальні можливості сторони захисту під час проведення слідчих дій необхідно вдосконалити // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 387-394. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1187104
  Буга В. Процесуальні наслідки недотримання процесуальних строків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 53-56
1187105
  Галущенко Г.В. Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права
1187106
  Галущенко Г.В. Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10. – С. 137-144. – ISSN 2222-5374
1187107
  Навроцька В.В. Процесуальні наслідки перекваліфікації діяння, у результаті чого воно переходить до категорії справ з іншим видом обвинувачення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 118-123. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1187108
  Котюк О.І. Процесуальні наукові принципи судової експертизи // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 285-291
1187109
  Касьяненко Л.М. Процесуальні норми у фінансово-правовому регулюванні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 4 (18). – С. 4-7
1187110
  Чурпіта Г.В. Процесуальні особливості встановлення судом факту належності особі правовстановлюючих документів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 77-84. – ISSN 2222-5374
1187111
  Поливач Р. Процесуальні особливості залишення позову без розгляду на стадії апеляційного провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 378-379. – ISBN 978-617-7069-14-9
1187112
  Романюк В.В. Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 110-117. – ISSN 1999-5717
1187113
  Смокович М. Процесуальні особливості розгляду виборчих спорів адміністративними судами: практика, проблеми, перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 200-211. – ISSN 1026-9932
1187114
  Ільков В.В. Процесуальні особливості розгляду соціальних спорів у адміністративному суді першої інстанції // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 49-59. – ISSN 2707-6849
1187115
  Попова А. Процесуальні особливості розгляду спорів, що виникають із договорів про надання небанківських фінансових послуг // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 159-169. – ISSN 1026-9932
1187116
  Шурин О. Процесуальні особливості розгляду справ про поновлення працівника на роботі у зв"язку із звільненням з ініціативи роботодавця в Німеччині: досвід для України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 105-107
1187117
  Круковес В.В. Процесуальні особливості розгляду справ щодо встановлення факту проживання однією сім"єю чоловіка та жінки без шлюбу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Круковес Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 263, [1] арк. – Додатки: арк. 242-263, [1]. – Бібліогр.: арк. 195-241
1187118
  Шурин О. Процесуальні особливості розгляду справ щодо оспорювання батьківства в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 383-384. – ISBN 978-617-7069-14-9
1187119
  Навроцька Ю.В. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ у відсутності відповідача // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 101-107. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1187120
   Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушень виборчого законодавства / В.В. Кривенко, І.П. Самсін, В.Л. Маринченко, О.Н. Панченко, М.І. Смокович, В.І. Співак; В.В. Кривенко, І.П.Самсін, В.Л.Маринченко, О.Н.Панченко, М.І.Смокович, В.І.Співак; Інститут приклад. гуманітар. досліджень; За ред. В.В. Кривенка. – Харків, 2006. – 351с. – ISBN 966-96408-3-0
1187121
  Волкотруб С.Г. Процесуальні передумови застосування альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 183-190. – ISSN 2078-9165
1187122
  Шабалін А. Процесуальні питання визначення судом ефективного способу захисту в цивільних справах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (119). – С. 67-75. – ISSN 2308-0361
1187123
  Мінаєв М.М. Процесуальні питання відповідальності держави за шкоду, завдану внаслідок винесення судом незаконного рішення в цивільній справі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 36-38. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1187124
  Юрасов В.П. Процесуальні питання стягнення аліментів на дітей // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 94-100
1187125
  Купрішин В.Ф. Процесуальні питання участі захисника у попередньму слідстві // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 146-156
1187126
  Доманська М. Процесуальні питання щодо визначення підстав обмеження дієздатності фізичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 367-369. – ISBN 978-617-7069-14-9
1187127
  Юрчишин В. Процесуальні повноваження прокурора щодо доказування вини на досудовому розслідуванні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 171-178. – ISSN 1026-9932
1187128
  Пономаренко А.В. Процесуальні повноваження слідчих у кримінальному провадженні: проблеми реалізації // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 205-212. – ISSN 2072-8670
1187129
  Квашук О.Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального процесу : [монографія] / О.Д. Квашук. – Харків : ТОВ "Кроссроуд", 2012. – 291, [1] с. – Додатки: с. 285-291. – Бібліогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-8759-50-5
1187130
  Квашук О.Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Квашук Олександр Дмитрович ; М-во внутр. справ. України, Донец. юрид. ін-т. – Донецьк, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1187131
  Зелінська Я. Процесуальні строки в адміністративному судочинстві: проблеми пропущення та поновлення // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 54-60
1187132
  Буга В.В. Процесуальні строки на різних стадіях цивільного судочинства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 55-60. – (0). – ISSN 2078-9165
1187133
  Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 214л. + Додатки192-195. – Бібліогр.: л.196-214
1187134
   Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів : [науково-практичний посібник] / [Тєньков С.О. та ін.]. – Київ : Професіонал, 2012. – 511, [1] с. – Додатки: с. 391-509. – ISBN 978-966-370-161-5
1187135
  Зеленський С.М. Процесуальні та криміналістичні вимоги щодо використання поліграфа у кримінальному провадженні в Україні / С.М. Зеленський, І.С. Ткаченко // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; Редкол.: В.В. Чернєй, О.А. Федотов, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 46-52. – ISSN 1992-4437
1187136
  Денісова Г. Процесуальні та психологічні аспекти виконання функції судового контролю на стадії досудового розслідування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 102-107.
1187137
  Сімакова-Ефремян Процесуальні та теоретичні проблеми комплексної судової експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 113-122. – ISBN 966-8467-20-5
1187138
  Варфоломєєва Т.В. Процесуальні та техніко-криміналістичні питання використання похідних речових доказів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 29-33. – (Серія права ; № 13)


  В статье рассматриваются некоторые процессуальные нормы и технико-криминалистические приемы, строгое соблюдение которых при получении производных вещественных доказательств гарантирует достоверность передаваемых с их помощью сведений, подчеркивает ...
1187139
  Бурлаков С. Процесуальні форми захисту майнових (виключних) авторських прав за законодавством України та Європейського Союзу // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 11-20.
1187140
  Толочко О. Процесуальні функції прокурора у кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 77-85. – ISSN 1026-9932
1187141
  Дьяконов Г.В. Процесуальність діалогічної психотерапії // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 117-132. – ISSN 2226-4078
1187142
  Шумило М.М. Процесуально-захисні правовідносини як механізм юрисдикційного захисту права на пенсію: теоретичні питання // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 141-149. – ISSN 2413-1342
1187143
  Німак М. Процесуально-правова природа справ, що виникають із шлюбних правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 130-137. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1187144
  Шабалін А.В. Процесуально-правові аспекти судового захисту авторського права і суміжних прав // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 6-15. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
1187145
  Сарана С.В. Процесуально-процедурний режим виконання податкового обов"язку та подання податкової звітності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 125-132. – ISSN 2306-9082
1187146
  Бутнев В.В. Процесуальные нормы в Гражданском кодексе Российской Федерации // Проблемы гражданского права и процесса : сборник научных трудов / Мин. обр. и науки РФ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2011. – Вып. 1. – С. 70-82
1187147
  Короєд С.О. Процесульна дія як первинний елемент цивільного процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 197-206. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1187148
  Марочко В. Процик Роман Степанович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 349. – ISBN 978-617-642-388-1


  Процик Роман Степанович - біохімік, громадський діяч. Доктор біохімії (1978). Дісний член Наукового товариства імені Шевченка в Америці.
1187149
  Богдан И.В. Проциклическая или антициклическая фискальная политика: методы диагностики // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 11 (652). – C. 45-57. – ISSN 0131-7741
1187150
  Богдан І.В. Проциклічна чи антициклічна фіскальна політика: методи діагностики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 45-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1187151
  Варавва О. Прочани на могилі Т.Г.Шевченка : (матеріали з книжки відвідувачів могили за 19717-1921 роки) / Ол. Варавва. – 2-е вид. – Харьков : Державне видавництво України, 1930. – 55 с. – (Серія науково-популярна / Інститут Тараса Шевченка ; № 5)


  псевдоніми — Олекса Кобець, Олексій Воронин
1187152
  Казаков Ю.П. Прочанин / Ю.П. Казаков. – Київ : Художньої літератури, 1961. – 23 с.
1187153
  Михайлова Наталія Прочанин до Країни Мрії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 110-112 : фото
1187154
  Гайворонська Г.А. Прочанка зі сходу / Ганна Гайворонська. – Донецьк : Каштан, 2012. – 213, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-427-303-6


  У пр. № 1739328 напис: Професору Володимиру Сергійчуку від авторки закоханої в Господа, Україну та Луганщину. 24.03.2021. Підпис. м. Кремінна, обл. Луганська
1187155
  О"Лір Прочанські пісні : поезії і переклади / Олена О"Лір. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 134-139. – ISBN 966-518-387-7
1187156
  Костенко Микола Прочерком ластівки : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 51-55
1187157
  Динцес Л.А. Прочерченный трипольский орнамент культуры А / Л.А. Динцес. – С. 15-26
1187158
  Омаров А.А. Прочес формирования и развития интернациональных трациций народов СССР и его значение в преодолении националистичесеких пережитков : Автореф... канд. филос.наук: / Омаров А. А.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1972. – 20л.
1187159
  Дерий Е.А. Прочессуальные особенности рассмотрения дел о лишении родительських прав // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 310-315. – ISBN 978-617-566-402-5
1187160
  Прибура М. Прочинок. – Лейпціг, 1859. – 24 с.
1187161
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Ленинград, 1968. – 167с.
1187162
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Л., 1971. – 167с.
1187163
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Л. : Детская литература, 1985. – 335 с.
1187164
  Валагин А.П. Прочитаем вместе / А.П. Валагин. – Москва : Просвещение, 1991. – 79 с.
1187165
  Танк Максим Прочитай и передай другому : стихи и поэмы / Максим Танк ;. – Москва : Воениздат, 1981. – 528 с.
1187166
  Пляшечук В.И. Прочитай перед дорогой : [правила дорож. движения] / В.И. Пляшечук. – Киев : Реклама, 1976. – 217, [7] с.
1187167
  Леонтьєва-Галицька Прочитай себе. Конфлікт: поводьмося мудро // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 90-91. – ISSN 1812--514Х
1187168
  Обшарська Раїса Прочитайте дітям // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 5
1187169
  Яворська О. Прочитане залишається // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 174-176. – ISSN 0868-4790
1187170
  Чуйко Н.В. Прочитання вчення про світ символів Г.С. Сковороди у контексті структурної методології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 61-63
1187171
  Прокопенко В.В. Прочитання Платона в російській філософії XIX-XX ст. // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С.88-97. – ISSN 2076-7382
1187172
  Павленко Ю. Прочитання традиції письма про себе героя французького роману в творі Ж. Батая "Неможливе! // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 39-46. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Твір Ж. Батая "Неможливе" пропонує новий погляд на концепт письма у порівнянні з майже двохсотлітньою історією, впродовж якої фікційний суб"єкт виписував своє минуле. Спираючись на концепцію внутрішнього досвіду Ж. Батая та її філос. рецепцію М. ...
1187173
  Аграновский И.И. Прочитаны впервые : история открытий и исследований рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса / И.И. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1968. – 110 с.
1187174
  Метенько Б. Прочитати бібліотеку за ніч // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Віталій Колісниченко, студент Інституту міжнародних відносин, який першим оволодів технікою швидкісного читання, тепер навчає своїх однокурсників.
1187175
  Молочко И.С. Прочная кормовая база-решающее условие развития общественного животноводства / И.С. Молочко. – Минск, 1953. – 62с.
1187176
  Башкатов А.В. Прочнее всякого клинка / А.В. Башкатов. – К, 1981. – 160с.
1187177
  Алферов А. Прочнее стали : ист.-худож. очерк. О белорецких металлургах / А.Алферов. – Уфа : Башкир. кн. изд., 1954. – 263 с.
1187178
  Ким Ч.И. Прочно установить чучхейскую систему взглядов на революцию : Беседа с ответственными работниками ЦК Трудовой партии Кореи 10 окт. 1987 г. / Ким Чен Ир. – Пхеньян : Изд - во лит. на иностр. яз., 1988. – 31 с.
1187179
   Прочностные и динамические характеристики машин и конструкций. – Пермь, 1988. – 162с.
1187180
  Паккас Р.Р. Прочностные свойства и субструктура никеля при деформации в широком диапозоне статических скоростей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Паккас Р.Р.; АН Эстон ССР. Отд. физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1963. – 14л.
1187181
  Коновалов А.А. Прочностные свойства мерзлых грунтов при переменной температуре / А.А. Коновалов. – Новосибирск, 1991. – 90с.
1187182
   Прочность авиационных конструкций при повторных нагрузках, 1971. – 51с.
1187183
  Скудра А.М. Прочность армированных пластиков / А.М. Скудра, Ф.Я. Булавс. – М., 1982. – 213с.
1187184
  Прокопало Е.Ф. Прочность высоконапряженных элементов тонкостенных конструкций. / Е.Ф. Прокопало. – Днепропетровск, 1986. – 67с.
1187185
   Прочность деформированных металлов. – Киев, 1976. – 272с.
1187186
  Левин А.В. Прочность и вибрация лопаток и дисков паровых турбин / А.В. Левин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1981. – 711с.
1187187
  Белянкин Ф.П. Прочность и деформативность деревянных стержней при центральном внецентренном сжатии и чистом изгибе / Ф.П. Белянкин, В.Ф. Яценко. – К., 1960. – 86с.
1187188
  Белянкин Ф.П. Прочность и деформативность слоистых пластиков / Ф.П. Белянкин. – К., 1964. – 219с.
1187189
  Белянкин Ф.П. Прочность и деформативность стеклопластиков при двухосном сжатии / Ф.П. Белянкин. – Киев : Наукова думка, 1971. – 155 с.
1187190
   Прочность и деформация материалов в неравномерных физических полях. – М.
вып. 2. – 1968. – 276с.
1187191
  Третьяченко Г.Н. Прочность и долговечность материалов при циклических тепловых воздействиях / Г.Н. Третьяченко, Б.С. Карпинос. – К., 1990. – 256с.
1187192
  Лошак М.Г. Прочность и долговечность твердых сплавов / М.Г. Лошак. – К., 1984. – 325с.
1187193
   Прочность и долговечность элементов кнструкций. – К., 1983. – 167с.
1187194
  Тимошенко С.П. Прочность и колебания элементов конструкций / С.П. Тимошенко. – М. : Наука, 1975. – 704с
1187195
  Витвицкий П.М. Прочность и критерии хрупкого разрушения стохастически дефектных тел / П.М. Витвицкий, С.Ю. Попина. – Киев, 1980. – 186 с.
1187196
  Бартенев Г.М. Прочность и механизм разрушения полимеров / Г.М. Бартенев. – Москва : Химия, 1984. – 279 с. : ил. – Библиогр.: с. 261-276
1187197
   Прочность и надежность констркций. – Киев : Наукова думка, 1978. – 148 с.
1187198
  Бирбраер А.Н. Прочность и надежность конструкций АЭС при особых динамических воздействиях / А.Н. Бирбраер, С.Г. Шульман. – Москва, 1989. – 303 с.
1187199
   Прочность и надежность технических устройств. – К., 1981. – 191с.
1187200
   Прочность и надежность элементов конструкций. – К., 1982. – 160 с.
1187201
   Прочность и недежность сложных систем. – К., 1979. – 203 с.
1187202
   Прочность и пластичность. – М., 1971. – 459 с.
1187203
  Писаренко Г.С. Прочность и пластичность материалов в радиационных потоках / Г.С. Писаренко, В.Н. Киселевский. – Киев : Наукова думка, 1979. – 284 с.
1187204
   Прочность и пластичность металлов и сплавов. – М., 1985. – 88с.
1187205
  Иванова В.С. Прочность и пластичность тугоплавких металлов и монокристаллов / В.С. Иванова, В.А. Ермишкин. – Москва, 1976. – 80 с.
1187206
   Прочность и ползучесть мерзлых грунтов и расчеты ледогрунтовых ограждений. – М., 1962. – 255с.
1187207
  Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов / Г.М. Бартенев, Ю.С. Зуев. – Москва ; Ленинград : Химия, 1964. – 387 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
1187208
   Прочность и разрушение композитивных материалов. – Рига, 1983. – 319с.
1187209
  Резников Б.С. Прочность и разрушение конструкций из композитных материалов / Б.С. Резников, Л.Д. Вакуленко. – Новосибирск, 1982. – 274с.
1187210
  Тынный А.Н. Прочность и разрушение полимеров при воздействии жидких сред / А.Н. Тынный. – К., 1975. – 206с.
1187211
   Прочность и разрушение твердых тел. – Душанбе
вып. 2. – 1975. – 71с.
1187212
  Степанов В.А. и др. Прочность и релаксационные явления в твердых телах. / В.А. и др. Степанов. – Ленинград : Наука, 1984. – 245с.
1187213
   Прочность и ресурс водо-водяных энергетических реакторов. – М., 1988. – 309с.
1187214
  Рабинович М.Х. Прочность и сверхпрочность металлов / М.Х. Рабинович. – М., 1963. – 198с.
1187215
  Савченко И Прочность и структурные особенности конденсированных дисперсноупрочненных композиций на основе никеля и меди : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Савченко Игорь Андреевич ; Харьк. политехн. ин-т им. В.И. Ленина. – Харьков, 1978. – 19 с. – Библиогр.: 13 назв.
1187216
   Прочность и устойчивость конструкций электронных приборов при воздействии механических нагрузок и методы их исследований. – Москва : ЦНИИ "Электроника"
Вып. 1(38). – 1975. – 54 с.
1187217
  Леонов М.Я. Прочность и устойчивость меанических систем / М.Я. Леонов. – Фрунзе, 1987. – 278с.
1187218
   Прочность и устойчивость оболочек : труды семинара. – Казань : КФТИ
Ч. 1. – 1986. – 115 с.
1187219
   Прочность и устойчивость оболочек : труды семинара. – Казань : КФТИ
Ч. 2. – 1986. – 126 с.
1187220
   Прочность и устойчивость реальных твердых тел / Леонов М. Я. – Фрунзе, 1988. – 135с.
1187221
   Прочность и устойчивость реальных твердых тел и конструкций. – Фрунзе, 1991. – 110с.
1187222
  Маракуца В.И. Прочность и устойчивость трубобетонных элементов при кратковременном и длительном загружении : Автореф... канд. техн.наук: 05.480 / Маракуца В.И.; Киевск. инж.-строит. ин-т. – К., 1970. – 20л.
1187223
  Гатауллин Масгут Зиннатуллович Прочность и устойчивость цилиндрических оболочек с упругим заполнителем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Гатауллин Масгут Зиннатуллович; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 22л.
1187224
  Маркелов Г.И. Прочность и устойчивость цилиндрической оболочки с упругим заполнителем при осевой перегрузке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Маркелов Г.И.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 12л.
1187225
  Тараторин Б.И. Прочность конструкций атомных станций. / Б.И. Тараторин. – М., 1989. – 247с.
1187226
  Гузь А.Н. и др. Прочность конструкций РДТТ / А.Н. и др. Гузь. – М, 1980. – 244с.
1187227
   Прочность конструкционных материалов. – Москва, 1973. – 42с.
1187228
  Киселевский В.Н. Прочность конструкционных материалов ядерных реакторов / В.Н. Киселевский. – Киев, 1990. – 163с.
1187229
  Калинин Н.Г. Прочность конструкционных полимерных материалов при воздействии жидких сред и некоторые способы повышения их долговечности : Автореф... канд. техн.наук: 022 / Калинин Н.Г.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
1187230
   Прочность контструкции при малоцикловом нагружении. – М., 1983. – 270с.
1187231
   Прочность материалов и констркуций. – К., 1975. – 383с.
1187232
   Прочность материалов и констркций при криогенных темперетурах. – К., 1988. – 238с.
1187233
   Прочность материалов и конструкций / В.Т. Трощенко, Р.И. Куриат, А.А. Лебедев, Б.И. Ковальчук, Лепихин, И, ДР; Редкол. В.Т. Трощенко, А.А. Лебедев, В.В. Матвиеев и др. – Киев : Академпериодика, 2005. – 1088с. – ISBN 966-360-023-3
1187234
   Прочность материалов и конструкций при низких температурах. – К., 1984. – 304с.
1187235
   Прочность материалов и конструкций при низких температурах. – К., 1990. – 272с.
1187236
   Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных условиях. – К.
1. – 1980. – 535с.
1187237
   Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных условиях. – К.
2. – 1980. – 766с.
1187238
   Прочность материалов и элементов конструкций при взуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1984. – 211с.
1187239
   Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1980. – 523с.
1187240
   Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1983. – 348с.
1187241
   Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1986. – 295с.
1187242
   Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии. – К., 1978. – 332с.
1187243
   Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии. – К., 1986. – 271с.
1187244
  Пекарський Н.К. Прочность мерзлых грунтов при сдвиге и ее зависимость от текстуры. / Н.К. Пекарський. – М, 1963. – 108с.
1187245
   Прочность металлов при переменных нагрузках. – М., 1963. – 300с.
1187246
   Прочность металлов, работающих в условиях низких температур. – М., 1987. – 167с.
1187247
  Козлов Л.А. Прочность на неустановившихся режимах нагрузки в связи с типом напряженного состояния : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Козлов Л.А. – Москва, 1953. – 11 с.
1187248
  Баклашов И.В. Прочность незакрепленных горных выработок / И.В. Баклашов, К.В. Руппенейт. – Москва : Недра, 1965. – 103 с. – Библиогр.: с. 98-99
1187249
  Лепихин П.П. Прочность неоднородных анизотропных полых цилиндров при импульсном нагружении / П.П. Лепихин, В.А. Ромащенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко. – Киев : Наукова думка, 2014. – 227, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 212-225. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1446-6
1187250
  Перас А.Я. Прочность огнеупорной керамики и методы ее исследования. / А.Я. Перас. – Вильнюс, 1977. – 177с.
1187251
   Прочность паровых турбин. – М., 1973. – 456с.
1187252
  Немец Я.К. Прочность пластмасс. / Я.К. Немец. – М., 1970. – 335с.
1187253
  Гуль В.Е. Прочность полимеров / В.Е. Гуль. – Москва-Ленинград : Химия, 1964. – 228 с.
1187254
  Серенсен С.В. Прочность при нестационарных режимах нагрузки / С.В. Серенсен. – Киев, 1961. – 295 с.
1187255
  Плюксне Н.И. Прочность при переменных напряжениях. / Н.И. Плюксне. – Х.
2. – 1962. – 54с.
1187256
  Шнейдерович Р.М. Прочность при статическом и повторно-статическом нагружениях / Р.М. Шнейдерович. – М., 1968. – 344с.
1187257
  Ионов В.Н. Прочность пространственных элементов конструкций : динамика и волны напряжений : учеб. пособие для студ. втузов / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 440 с.
1187258
  Ионов В.Н. Прочность пространственных элементов конструкций. / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – М., 1972. – 752с.
1187259
  Ионов В.Н. Прочность пространственных элементов конструкций. / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
1. – 1979. – 384с.
1187260
  Ионов В.Н. Прочность пространственных элементов конструкций. / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва
2. – 1979. – 534с.
1187261
  Вациетис А.Р. Прочность пуансонов в штампах новой конструкции : Автореф... канд. техн.наук: / Вациетис А.Р.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 18л.
1187262
  Зацаринный В.П. Прочность пьезокерамики / В.П. Зацаринный. – Ростов -на-Дону, 1978. – 206с.
1187263
  Писаренко Г.Г. Прочность пьезокерамики / Г.Г. Писаренко. – К., 1987. – 229с.
1187264
  Барлет В.Д. Прочность рабочих органов горнотранспортных машин с гибкой связью : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Барлет В.Д. ; Харьк. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислительной техники. – Харьков. – 6 с.
1187265
   Прочность ракетных конструкций. – М., 1990. – 358с.
1187266
  Шисман В.Е. Прочность роботов и робототехнических систем. / В.Е. Шисман. – Х., 1988. – 154с.
1187267
   Прочность сварных соединений при переменных нагрузках. – К., 1990. – 255с.
1187268
  Булгаков Н.Н. Прочность связи поверхностного кислорода и распределение заряда в окислах переходных металлов IV периода : Автореф... канд. хим.наук: / Булгаков Н. Н.; АН СССР, Сиб. отд-ние Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1971. – 16л.
1187269
  Узина Р.В. Прочность связи резино-кордных систем и пути ее повышения : Автореф... доктора техн.наук: / Узина Р.В.; Научн.-исслед. физ.-хим. ин-т им Л.Я. Карпова). – Москва, 1964. – 36л.
1187270
  Стрижало В.А. Прочность сплавов криогенной техники при электромагнитных воздействиях / В.А. Стрижало. – К., 1990. – 154с.
1187271
  Степанычев Е.И. Прочность стеклопластмасс в связи с влиянием эксплуатационных и конструкционных факторов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Степанычев Е.И.; Гос.науч-исслед.ин-т.машиноведения. – М, 1965. – 15л.
1187272
  Креймер Г.С. Прочность твердых сплавов / Г.С. Креймер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 248 с.
1187273
  Куликов И.С. Прочность тепловыделяющих элементов быстрых газоохлаждаемых реакторов / И.С. Куликов, Б.Е. Тверковник. – Минск, 1984. – 103с.
1187274
  Лихачев Ю.И. Прочность тепловыделяющих элементов ядерных реакторов / Ю.И. Лихачев, В.Я. Пупко. – Москва, 1975. – 278с.
1187275
  Макаренков А.Г. Прочность тонкостенных конструкций при высоком давлении / А.Г. Макаренков. – Днепропетровск, 1986. – 112с.
1187276
  Орыняк И.В. Прочность трубопроводов с дефектами / И.В. Орыняк ; НАН Украины ; Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко. – Киев : Наукова думка, 2012. – 444, [3] с. : ил., табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 421-441. – ISBN 978-966-00-1160-3
1187277
  Рабинович В.П. Прочность турбинных дисков / В.П. Рабинович. – М., 1966. – 152с.
1187278
  Малинин Н.Н. Прочность турбомашин / Н.Н. Малинин. – Москва, 1962. – 291с.
1187279
  Коттрелл Т.Л. Прочность химических связей / Т.Л. Коттрелл. – М, 1956. – 282с.
1187280
   Прочность цилиндрических оболочек. – М., 1959. – 160с.
1187281
   Прочность элементов конструкции их стекла и ситала. – К., 1983. – 214с.
1187282
  Немировский Ю.В. Прочность элементов конструкций из композитных материалов / Ю.В. Немировский, Б.С. Резников. – Новосибирск, 1986. – 165с.
1187283
  Куликов И.С. Прочность элементов конструкций при облучении. / И.С. Куликов. – Минск, 1990. – 143с.
1187284
   Прочность элементов паровых турбин. – М.-К., 1962. – 567с.
1187285
   Прочность элементов роторов турбомашин. – К., 1980. – 226с.
1187286
  Москаленко В.Н. Прочность элементов теплообменных устройств в условиях случайных пульсаций температур. / В.Н. Москаленко, В.В. Харионовский. – М., 1979. – 167с.
1187287
  Гладкий В.Ф. Прочность, вибрация и надежность конструкции летательного аппарата / В.Ф. Гладкий. – М., 1975. – 455с.
1187288
   Прочность, устойчивость, колебания. – Москва : Машиностроение
1. – 1968. – 832 с.
1187289
   Прочность, устойчивость, колебания. – Москва : Машиностроение
2. – 1968. – 464 с.
1187290
   Прочность, устойчивость, колебания. – Москва : Машиностроение
3. – 1968. – 568 с.
1187291
  Чарказян Г.Б. Прочность. / Г.Б. Чарказян. – Минск, 1980. – 95 с.
1187292
  Кошелев П.Ф. Прочнось и пластичность конструкционных материалов при низких температурах / П.Ф. Кошелев,. – Москва, 1967. – 363 с.
1187293
   Прочные оболочки из силикатных материалов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 224с.
1187294
  Александер Дж. Прочные утопии и гражданский ремонт // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.3-11. – ISSN 0132-1625
1187295
  Лашко Н.Ф. Прочные цинковые сплавы для литых штампов / Н.Ф. Лашко, А.А. Луконин. – М, 1946. – 32с.
1187296
  Богатырев В.С. Прочти мое сердце / В.С. Богатырев. – Саратов, 1978. – 143 с.
1187297
   Прочти эту книгу и ты узнаешь:. – Ставрополь, 1958. – 78с.
1187298
   Прочтите : Автобиографические повести А.М. Горького : Детство. В людях. Мои университеты : [ Библиографический указатель ]. – Москва : Тип. б-ки им. Ленина, 1946. – 4 с.
1187299
  Орлов В.Н. Прочтите врослым / В.Н. Орлов. – Симферополь, 1983. – 125с.
1187300
   Прочтите книги о Луганске. – Луганск, 1960. – 4с.
1187301
   Прочтите рассказы М. Горького:. – М., 1946. – 4с.
1187302
  Симидов Ф. Прочутият Филип Тотю войвода / Ф. Симидов. – София, 1972. – 428с.
1187303
  Монтегью О.Е. Прочь с карты. Роман. / О.Е. Монтегью. – Москва, 1930. – 292с.
1187304
  Васильчук Л.М. Прошва / Л.М. Васильчук. – Київ, 1989. – 85с.
1187305
  Иванов Р. Проше пана // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 15 (656), 17 апреля 2015. – С. 29-31. – ISSN 2305-3364


  Про высшее образование в Польше.
1187306
  Гришко Ф.И. Прошедшее время в русском и казахском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гришко Ф.И. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 24 с.
1187307
  Керницкий И.М. Прошедшее время в украинских памятниках до XVI в. в сравнении с формами прошедшего времени в древнерусских и старославянских памятниках : Автореф... канд. филол.наук: / Керницкий И.М.; Львовск. отд-ние Ин-та языковед. им. А.А.Потебни АН УССР. – Львов, 1950. – 23 с.
1187308
  Крючкова Л.Д. Прошедшее время перфекта (Past perfect) в английском языке в период 8-17 веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Крючкова Л.Д. ; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И. Ленина. – Москва, 1961. – 15 с.
1187309
  Фрид Э.Л. Прошедшее, настоящее и будущее в "Хованщине" Мусоргского / Э.Л. Фрид. – Л., 1974. – 335с.
1187310
  Сикацкая Н.Ю. Прошедшие времена глагола в структуре румынского художественного текста (сложный перфект, простой перфект, давнопрошедшее). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Сикацкая Н.Ю.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1985. – 17л.
1187311
  Рецептер В.Э. Прошедший сезон, или Предлагаемые обстоятельства. / В.Э. Рецептер. – Л. : Искусство, 1989. – 223 с.
1187312
  Фидель А. Прошедший сквозь ложь // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 февраля (№ 7)


  Долгожданный "шедевр" отечественного кинематографа "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" собрал немалую прессу. Валерий Коновалов пишет: "Его сюжет основан на реальных событиях и вкратце таков: после множества перипетий советский летчик, Герой Совет. Союза, ...
1187313
  Вещунов Н В. Прошедший сквозь стену / Н В. Вещунов, . – Владивосток, 1990. – 254с.
1187314
  Дуэль И.И. Прошел год... / И.И. Дуэль. – М, 1964. – 32с.
1187315
  Моисеева К.М. Прошел караван столетий : Исторические повести / К.М. Моисеева. – Москва : Детская литература, 1985. – 302 с.
1187316
  Кипнис Борис Прошел сквозь Альпы русский штык : Лабиринты // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 52-58 : Фото
1187317
  Коломиец В.Р. Прошел товарищ все бои и войны... / В.Р. Коломиец. – Львов, 1988. – 126с.
1187318
   Прошение киевского архиепископа Варлаама Ванатовича Императору Петру II-му о предоставлении Киевской кафедре прежнего титула митрополии. – [Киев], 1874. – 16 с. – Отд.отт. из : "Киевские Епархиальные ведомости", №3, 1874
1187319
  Рагимов С. Прошение о воде : рассказы / С. Рагимов. – Москва : Художественная литература, 1967. – 238 с.
1187320
   Прошение о воде. – М., 1973. – 190с.
1187321
  Лебедев И.П. Прошкина юность / И.П. Лебедев. – Москва, 1928. – 124с.
1187322
  Джангулашвили Т. Прошла гроза : стихи и поэмы / Теймураз Джангулашвили; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1960. – 80 с.
1187323
  Ермольева Р.М. Прошла гроза / Р.М. Ермольева. – М., 1979. – 199с.
1187324
  Белянинов А.С. Прошлогодний снег / А.С. Белянинов. – Алма-Ата, 1974. – 304с.
1187325
  Лихачев Д.С. Прошлое - будущему : статьи и очерки / Д.С. Лихачев. – Ленинград, 1985. – 575 с.
1187326
   Прошлое - крупным планом : современные исследования по микроистории. – Санкт-Петербург : Европейский ун-т в Санкт-Петербурге; Алетейя, 2003. – 268с. – (Современные направления в исторической науке). – ISBN 5-89329-616-8
1187327
  Тенякшев К. Прошлое бросает тень / К. Тенякшев. – Саранск, 1967. – 100с.
1187328
  Лейфер А.Э. Прошлое в настоящем / А.Э. Лейфер. – Омск, 1984. – 95с.
1187329
  Есим Г. Прошлое в настоящем : (опыт философской прозы) / Гарифолла Есим. – Алматы : Искандер, 2003. – 176 с. – ISBN 9965-12-321-7
1187330
  Парфентьев И.В. Прошлое в настоящем. / И.В. Парфентьев. – М., 1965. – 189с.
1187331
  Прендель Р. Прошлое Везувия : Доклад, читанный в очередном Собрании Крымского грного клуба 5 апреля 1902 г. – Одесса : Типо-Литография А.Ф, Соколовского, 1902. – 10 с. – Отд. оттиск из: Записки Крымского горногоклуба, №№ 9 и 10, 1902 г.
1187332
   Прошлое земли. – М., 1948. – с.
1187333
  Яковлев А.А. Прошлое Земли / А.А. Яковлев. – М., 1948. – с.
1187334
  Маркин В.И. Прошлое земли Ленинградской области / В.И. Маркин. – М.-Л., 1931. – 80с.
1187335
   Прошлое и будущее Вселенной. – Москва : Наука, 1986. – 175 с.
1187336
  Лебедев А.П. Прошлое и будущее камня / А.П. Лебедев. – Москва : Знание, 1962. – 32с.
1187337
  Кремлев Ю.А. Прошлое и будущее романтизма / Ю.А. Кремлев. – М., 1968. – 78с.
1187338
  Леонидов Л.М. Прошлое и настоящее / Л.М. Леонидов. – М, 1948. – 136 с.
1187339
  Мозголина О. Прошлое и настоящее / О. Мозголина. – Алма-Ата, 1968. – 104с.
1187340
   Прошлое и настоящее. – Владимир, 1973. – 253с.
1187341
   Прошлое и настоящее Австралии и Океании. – Москва, 1979. – 251с.
1187342
  Кестер Б.В. Прошлое и настоящее Беловежской пущи / Б.В. Кестер, С.В. Шостак. – Москва, 1968. – 68с.
1187343
  Тугутов Р.Ф. Прошлое и настоящее города Кяхты / Р.Ф. Тугутов. – Улан-Удэ, 1954. – 48с.
1187344
   Прошлое и настоящее демографии. – Москва : Статистика, 1980. – 104с.
1187345
  Саблина Т.Б. Прошлое и настоящее лося в заповеднике "Беловежская пуща" / Т.Б. Саблина. – Отд. отт. из Трудов Ин-та морфологии животных им. А.Н.Северцова, 1953. – 206-216с.
1187346
  Загоровский Н.А. Прошлое и настоящее Одесского залива : (отдельный оттиск из XLIV тома записок одесского общества естествоиспытателей) / Н.А. Загоровский. – Одесса, 1928. – 263-280с.
1187347
  Кутасов И. Прошлое и настоящее Петрозаводска / И. Кутасов, Ф. Трофимов. – Петрозаводск : Каргосиздат, 1939. – 88 с.


  Авт. : Трофимов, Федор Алексеевич
1187348
  Несмеянов Ан.Н. Прошлое и настоящее радиохимии / Ан.Н. Несмеянов. – Л., 1985. – 167с.
1187349
  Зубарев И.И. Прошлое и настоящее русских архивов : (Крат. ист. очерк) / И.И. Зубарев. – Санкт-Петербург : изд. кн. скл. п/ф "Наука и жизнь", 1911. – 47 с. – В конце текста в адресе: "Ивану Ивановичу Зубареву...". - Отт. из "Сб. ст. по архивоведению". Т. 1, ч. 1
1187350
  Новаков С.З. Прошлое и настоящее села Кирютня / С.З. Новаков, Н.Н. Червенков. – Кишинев, 1980. – 94 с.
1187351
  Шалыгина В. Прошлое и настоящее села Тимоново / В. Шалыгина. – Курск, 1947. – 21с.
1187352
  Сухарева О.А. Прошлое и настоящее селения Айкыран / О.А. Сухарева, М.А. Бикжанова. – Ташкент, 1955. – 238с.
1187353
  Салычев С.С. Прошлое и настоящее социал-демократии / С.С. Салычев. – Москва, 1968. – 47с.
1187354
  Вальден П.И. Прошлое и настоящее стереохимии / П.И. Вальден. – Ленинград : Науч.хим.-тех. издат., 1926. – 81с.
1187355
  Малафеев А.Н. Прошлое и настоящее теории товарного производства при социализме. / А.Н. Малафеев. – М., 1975. – 191с.
1187356
  Небольсин С.А. Прошлое и настоящее. / С.А. Небольсин. – Москва : Современник, 1986. – 301 с.
1187357
  Кузмик Й. Прошлое и нынешнее состояние словацкой библиографии / Й. Кузмик. – Мартин, 1955. – 9с.
1187358
  Шифрина Ю.Я. Прошлое идет рядом / Ю.Я. Шифрина. – М, 1975. – 272с.
1187359
  Шифрина Ю.Я. Прошлое идет рядом / Ю.Я. Шифрина. – Москва, 1981. – 272 с.
1187360
   Прошлое Казахстана по археологическим источникам. – Алма-Ата, 1976. – 235с.
1187361
  Бондарь Н.Н. Прошлое Канева и его окрестностей / Н.Н. Бондарь. – Киев : Київський університет, 1971. – 110с.
1187362
  Сытин П. Прошлое Москвы в названиях улиц / П. Сытин. – Москва : Московский рабочий, 1946. – 160с.
1187363
   Прошлое нашего края. – Ульяновск, 1968. – 444с.
1187364
  Мордухай-Болтовской Прошлое нашей Земли : rраткая геологическия история Ростовской области / Мордухай-Болтовской. – Ростов-на-Дону, 1941. – 72 с.
1187365
   Прошлое нашей Родины в памятниках нумизматики. – Л., 1977. – 223с.
1187366
  Бернштам А.Н. Прошлое района Алма-Аты. / А.Н. Бернштам. – Алма-Ата, 1948. – 18с.
1187367
  Ветухов А. Прошлое родного языка и основы строения слова и речи : для 4-го класса средне-учебных заведений и для самообразования ( по новой программе) / А. Ветухов. – Харьков : Типография "Мирный труд", 1913. – 32 с.
1187368
  Андреев Н.В. Прошлое русского народа : культурно-бытовые очерки из истории России / Андреев Н. – Ленинград-Москва : Книга
Кн. 1 : Древняя домосковская Русь. – 1924. – 359 с.
1187369
  Натансон В.А. Прошлое русского пианизма / В.А. Натансон. – М, 1960. – 291с.
1187370
  Платонов С.Ф. Прошлое русского Севера / С.Ф. Платонов. – Пб., 1923. – 80с.
1187371
   Прошлое русской музыки : материалы и исследования. – Петербург : Книгоиздат "Огни"
1 : Чайковский. – 1920. – 184 с., 13 ил., портр.


  Авт.: Асафьев, Борис Владимирович (1884-1949); Жегин, Николай Тимофеевич (1873-1937) , Кашкина, Н.; В. Я.; Попов, С. Содержит: Наш долг : [вступительная статья] / Игорь Глебов ; Письма П. И. Чайковского к А. И. и Н. А. Губерт / предисловие и ...
1187372
  Петров В.С. Прошлое с нами / В.С. Петров. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев, 1977. – 367с.
1187373
  Петров В.С. Прошлое с нами / В.С. Петров. – Киев
2. – 1979. – 495с.
1187374
  Петров В.С. Прошлое с нами / Петров В.С. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1988. – 524 с.
1187375
  Петров В.С. Прошлое с нами / В.С. Петров. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.
2. – 1989. – 623с.
1187376
   Прошлое Средней Азии. – Душанбе, 1987. – 267с.
1187377
  Кулаковский Юлиан Прошлое Тавриды : краткий исторический очерк : с 3-мя картами, 6-ю рис. / Юлиан Кулаковский, проф. Имп. Ун-та Cв. Владимира. – Киев : [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1906. – [4], IV, 145 с., 9 л. ил., карт. ил.


  На экз. № 146661 печать-фам.: Владимир Николаевич Бутович. Экз. 47384 деф., отсутств. все карты 3 л. ил., 3 л. карт.; Экз. 737-и деф., отсутств. все карты 3 л. карт.
1187378
  Кулаковский Ю.А. Прошлое Тавриды : краткий исторический очерк : с 3-мя картами, 7-ю рис. на табл. и 10-ю в тексте / Юлиан Кулаковский, проф. Имп. Ун-та св. Владимира ; Имп. Археол. комис. – 2-е изд., пересмотр. – Киев : Типо-лит. С.В. Кульженко, 1914. – [4], IV, 154, [4] с., 10 л. ил., карт. ил.


  На экз. № 146661 печать-фам.: Владимир Николаевич Бутович. Экз. № 535 ICT отсутств. все карт. и карты, есть в конце книги запись Данилевича, с его подписью, что экз. продан дефектный, как целый
1187379
  Кулаковский Юлиан Прошлое Тавриды / Кулаковский Юлиан; Ин-тут востоковедения им.А.Крымского нац.акад.наук Украины. – Киев : Стилос, 2002. – 225с. – (Наукова спадщина сходознавців). – ISBN 966-8009-16-9
1187380
  Черменский П.Н. Прошлое Тамбовского края / П.Н. Черменский. – Тамбов, 1961. – 200с.
1187381
  Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас / Э.Ю. Соловьев. – М., 1991. – 430с.
1187382
  Лясоцкий И.Е. Прошлое Томска / И.Е. Лясоцкий. – Томск, 1952. – 64с.
1187383
  Площанский В.М. Прошлое Холмской Руси : По архивным документам XV - XVIII в. и др. источникам. – Вильна : Тип. А.А. Зака, Большая ул., "Центральный Пассаж"
Т. 1 : Духовенство. А. Холмская епархия православной и б. униатской церкви. 1428-1630. – 1899. – VIII, 285 с.
1187384
  Площанский В.М. Прошлое Холмской Руси : По архивным документам XV - XVIII в. и др. источникам / В.М. Площанский. – Вильна : Типо-Литография Н. Маца. Херсонская ул., собств. дом
Т. 2 : А) Холмская епархия православной и б. униатской церкви. II. 1630-1730. Б) Холмская епархия римско-кат. церкви. I. 1418-1733. – 1901. – VIII, 240 с.
1187385
  Кузнецов С.С. Прошлое человека / С.С. Кузнецов. – Л., 1925. – 88с.
1187386
  Согрин В.В. Прошлое, настоящее и будущее американской демократии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 8 (512). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
1187387
  Акрамов З.М. Прошлое, настоящее и будущее Аральского моря / Акрамов З.М., Рафиков А.А. – Ташкент : МЕХНАТ, 1990. – 142 с.
1187388
  Матье М. Прошлое, настоящее и будущее календаря / М. Матье, Н. Шолпо. – Ленинград : ОГИЗ Прибой, 1931. – 47 с.
1187389
  Есенькин Б.С. Прошлое, настоящее и будущее русского языка и чтения // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 69-75
1187390
  Храмова С.И. Прошлое, настоящее и будущее украинской культуры в научных исследованиях и практической деятельности М.А. Максимовича // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 4-19. – ISBN 966-581-590-3
1187391
  Лепши К. Прошлое, настоящее и будущее Ягеллонского университета / К. Лепши. – Краков, 1964. – 64с.
1187392
  Красноперова А.П. Прошлое, настоящее и будущее ядерной энергетики: есть ли альтернативы? // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 3 (50). – С. 4-19
1187393
  Быстров А.П. Прошлое, настоящее, будущее человека / А.П. Быстров. – Л, 1957. – 315с.
1187394
  Мартазинова В.Ф. Прошлое, современное и сценарий будущего состояния общего содержания озона над станцией "Академик Вернадский" в антарктический сезон озоновой дыры // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 81-91. – ISSN 1727-7485
1187395
  Боумэн К. Прошлые жизни детей. Как воспоминания о прошлых жизнях влияют на вашего ребенка = Children"s Past Lives / Кэрол Боумэн ; [ пер. с англ. : С. Грабовецкий, А. Грабовецкая ; ред. И. Старых ]. – Киев : София, 1998. – 320 с. – ISBN 5-220-00115-9
1187396
  Спенсер Л. Прошлые обиды : Роман / Л. Спенсер. – Москва : Новости, АСТ, 1997. – 480с. – (Страсть). – ISBN 5-7020-0988-6; 5-15-000509-6
1187397
  Кобрин К. Прошлым летом в Мариенбаде // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 7. – С. 104-108. – ISSN 0321-1878
1187398
  Вампилов А.В. Прошлым летом в Чулимске / А.В. Вампилов. – Москва, 1974. – 76с.
1187399
  Урастыров К. Прошлых лет воспоминание : повесть / Кюннюк Урастыров ; авториз. пер. с якут. М.Д.Сергеева. – Якутск : Якутск. кн. изд-во, 1985. – 128 с.
1187400
  Брайнин Б.Н. Прошу высечь / Б.Н. Брайнин. – М., 1983. – 96с.
1187401
  Савин В.А. Прошу к нашему шалашу. / В.А. Савин. – Челябинск, 1970. – 192с.
1187402
  Ганюшкин В.А. Прошу направить... / В.А. Ганюшкин. – М, 1964. – 141с.
1187403
  Комарова Л.С. Прошу помочь! / Л.С. Комарова, Н.Л. Костромчева. – М., 1992. – 256с.
1187404
   Прошу прийняти мене в комсомол. – К., 1985. – 143с.
1187405
   Прошу принять мои деньги. – М., 1986. – 180с.
1187406
  Дудар Є.М. Прошу слова : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Львів : Каменяр, 1967. – 56 с.
1187407
  Долматовский Е.А. Прошу слова / Е.А. Долматовский. – М, 1974. – 118с.
1187408
  Коломієць О.Ф. Прошу слова сьогодні : збірник п"єс / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1967. – 351 с.
1187409
  Никольский Ю.Д. Прошу слова! / Ю.Д. Никольский. – Рига, 1966. – 142с.
1187410
  Чистяков А.Ф. Прошу слова. / А.Ф. Чистяков. – Калинин, 1959. – 102с.
1187411
  Боциев Ю.Б. Прошу слова... / Ю.Б. Боциев. – Орджоникидзе, 1961. – 44с.
1187412
  Панфилов Г.А. Прошу слова: Киносценарий / Г.А. Панфилов. – Москва, 1976. – 119с.
1187413
  Борис І.О. Прошук істини театру в ЕКМАТЕДОС / І.О. Борис, В.П. Чайка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 233-238


  Експериментальна майстерня театральних досліджень "ЕКМАТЕДОС" Харківської державної академії культури
1187414
  Гайовий Г. Проща : [худ.-док. оповідь] : ілюстров. художньо-док. публіцистичне вид. в авт. ред., ініційоване Київ. т-вом політв"язнів і жертв репресій та схвалене Укр. ін-том нац. пам"яти за підтримки столичної держадмін. / Гриць Гайовий. – Київ : Просвіта, 2012. – 127, [1] с., XXIV с. іл. : іл. – До 75-річчя Великого терору. – ISBN 978-966-2133-79-0
1187415
  Козачук К.О. Проща Марусі Чураївни: версія Ліни Костенко // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 121-124. – (Філологічні науки ; № 2)
1187416
  Самойлов Юрій Прощавай "Бориспільський" хаб... // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 34-36 : фото. – ISSN 1998-8044
1187417
  Слабошпицький М. Прощавай, Білий Джеку! Пам"яті Богдана Яцківа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 березня (№ 11). – С. 12
1187418
   Прощавай, дорогий побратиме! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 23 квітня (№ 8). – С. 13


  Пам"яті Володимира Чепелика українського скульптора, педагога.
1187419
  Голота Л. Прощавай, друже! Пам"яті Михайла Слабошпицького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 червня (№ 11)
1187420
  Вовченко Н. Прощавай, зброє! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 23-24 : фото
1187421
  Хемінгуей Е. Прощавай, зброє! Старий і море : оповідання/ пер. з англ. / Е. Хемінгуей. – Київ : Дніпро, 1974. – 573 с.
1187422
  Хемінгуей Е. Прощавай, зброє. За річкою, в затінку дерев / Е. Хемінгуей. – Київ : Дніпро, 1985. – 432с.
1187423
  Бушанський Валентин Прощавай, здоровий глузде! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 2-3


  Другого вересня почала роботу третя сесія Верховної Ради шостого скликання. Усе відбулося урочисто: державний гімн, долоні народних депутатів на палких серцях, звинувачення у зраді, коаліційна криза. Це те, що традиційно було в сесійній залі. Кого в ...
1187424
  Володимир Р. Прощавай, минуле : повість / Р. Володимир. – Hays : Світання, 1977. – 85 с.
1187425
  Кириленко Т. Прощавай, рейдерство? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 11


  "Нині нікому з українців не треба розтлумачувати зміст іноземного терміна «рейдерство», яке міцно вкорінилося на вітчизняних теренах. Повідомлення про протиправне привласнення, а то й силове захоплення чужого майна (підприємств, земель, будівель) чуємо ...
1187426
  Унт М. Прощавай, рудий кіт : повість / Мати Унт ;. – Київ, 1970. – 168 с.
1187427
  Кіт Л. Прощавай, стипендіє! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  Мова йде про рішення уряду в галузі освіти. Даються коментарі щодо постанови уряду про припинення з 1 січня 1997 р. виплати стипендій більшості студентів державних вузів: Руслана Синельникове, голови студпарламенту, студента філософ. ф-ту; Володимира ...
1187428
  Дахно І. Прощавай, Україно! // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 59-63


  Точка зору на історію незалежності України.
1187429
  Неждана Н. Прощавай, химерний друже // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 лютого (№ 6)


  Пам"яті Сергія Проскурні, українського театрального режисера, продюсера, лауреата премій Національної спілки театральних діячів України "Експеримент" (2001) та імені Сергія Данченка (2017).
1187430
  Славінська Інна Прощавай, ялинко! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 35 : фото
1187431
  Чепіга В.З. Прощавайте віруси / В.З. Чепіга. – Київ, 1978. – 140 с.
1187432
   Прощавайте, "академіку"... / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  "...1 лютого в Авдіївці під ворожим обстрілом загинув боєць 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леонід Дергач. Йому було 37 років."
1187433
  Поліщук Т. Прощавайте, маестре! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 грудня (№ 222). – С. 6


  Микола Миколайович Рушковський - радянський і український актор театру і кіно, театральний педагог.
1187434
  Шульга П. Прощавайте, Маестро! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 7-13 квітня (№ 14). – С. 13


  Пішов із життя незмінний керівник Етнографічного хору "Гомін" і фольклорного ансамблю "Криниця" Будинку вчених НАНУ, лауреат Шевченківської премії, композитор, музикознавець Леопольд Іванович Ященко.
1187435
  Кириленко Т. Прощавайте, радянські ГОСТи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 9


  "З початку нинішнього року переважна більшість технічних стандартів СРСР (ГОСТів), розроблених до 1992 р., втратила в Україні чинність. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, назвавши такий крок ключовим на шляху реформи ...
1187436
  Бікчентаєв А.Г. Прощавайте, сріблясті дощі... : повість / А.Г. Бікчентаєв. – Київ, 1974. – 103 с.
1187437
  Василевская Г.О. Прощай Грушовка! : повесть-хроника / Г.О. Василевская; пер. с белорус. М.Мусиенко. – Москва : Детская литература, 1984. – 176 с.
1187438
  Наумова Н. Прощай немытая Россия... // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 2, (квітень - червень). – С. 3-4. – ISSN 1814-5078


  Тарас Шевченко і Михайло Лермонтов: літературні дослідження.
1187439
  Мартынов В.Б. Прощай!.. / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1980. – 128с.
1187440
  Давидков И. Прощай, Акрополь! : повести ; пер. с болг. / Иван Давидков. – Москва : Прогресс, 1978. – 398 с. : ил.
1187441
  Калныш В. Прощай, Андреич! // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 13 (5122). – С. 24-25. – ISSN 0131-0097


  Украина расстаётся с наследием Виктора Ющенко. Обиднее всего для последнего, что вместе с Украиной это делает и Европа
1187442
  Дуи Сафи Прощай, Африка! Далее - везде : Путешествие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 86-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
1187443
  Марукас К. Прощай, Бразилка : повесть / Красаускас Марукас ;. – Вильнюс : Vaga, 1969. – 447 с.
1187444
  Чивер Д. Прощай, брат / Д. Чивер. – Л., 1983. – 368с.
1187445
  Комраков Г.Б. Прощай, гармонь! / Г.Б. Комраков. – Барнаул, 1965. – 120с.
1187446
  Клиффод Ф. Прощай, Гросвенор-сквер / Фрэнсис Клиффорд // Английский детектив : [романы : сборник] / [пер. с англ. Г.П. Чемеринского]. – Киев : Akonit, 1994. – С. 5-186 : ил. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6396-5
1187447
  Василевська О Г. Прощай, Грушівко! / О Г. Василевська. – Київ, 1987. – 294 с.
1187448
  Айтматов Ч.Т. Прощай, Гульсары : повести и рассказы / Ч. Айтматов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1967. – 568 с.
1187449
  Айтматов Ч. Прощай, Гульсары : Книга для чтения с комментарием на французском языке / Ч. Айтматов. – Москва, 1976. – 263с.
1187450
  Айтматов Ч. Прощай, Гульсары : Книга для чтения с комментарием на немецком языке / Ч. Айтматов. – Москва, 1976. – 264с.
1187451
  Айтматов Ч.Т. Прощай, Гульсары! : повесть / Ч. Айтматов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 205 с.
1187452
  Айтматов Ч.Т. Прощай, Гульсары! = Abschied von Gulsary : кн. для чтения с коммент. на нем. яз. : [для говорящих на нем. яз.] / Чингиз Айтматов ; [сост. В.И. Чигарев ; предисл. С.Я. Бахметьевой]. – Москва : Русский язык, 1976. – 264 с. : ил.
1187453
  Жапризо С. Прощай, друг! Бег зайца по полям. Любимец женщин = Adieu L"ami. La course du lievre a travers les champs. La passion des femmes : пер. с фр. / Себастьен Жапризо. – Москва ; Киев : Орлов и сын ; Интерпресс ЛТД, 1995. – 461, [3] с. : ил. – Пер. изд.: La passion des femmes / Sebastien Japrisot. Editions Denoel, 1995. - На обл. назв. не указ. – (Серия "Любителям детективного жанра"). – ISBN 5-7707-7103-8
1187454
  Чулаки М.М. Прощай, Зеленая Пряжка! / М.М. Чулаки. – М, 1989. – 428с.
1187455
  Шабаев Э.Г. Прощай, зимовье! / Э.Г. Шабаев. – Москва, 1961. – 83 с.
1187456
  Шаипова Н. Прощай, Ичкерия : дневник памяти / Надежда Шаипова. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 174, [2] с. : ил. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7434-81-7
1187457
  Алас-и-Уренья Прощай, Кордера! : рассказы / Л. Алас-и-Уренья ; пер. с испан. – Київ : Гослитиздат, 1956. – 39 с.
1187458
  Чандлер Р. Прощай, красотка : роман / Рэймонд Чандлер ; [пер. с англ. В. Бошняка]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 328, [3] с. – (Классика жанра. Детектив ) ( Азбука-классика). – ISBN 5-267-00144-9
1187459
  Кофиньо Лопес Прощай, любимая! / Кофиньо Лопес; пер. с исп. Ю. Павлова. – Москва : [Молодая гвардия], 1973. – 270 с.
1187460
  Игнатов Р. Прощай, любовь / Р. Игнатов. – София, 1974. – 255с.
1187461
  Гришаев В.Н. Прощай, мой батальон / В.Н. Гришаев. – М., 1962. – 127с.
1187462
  Кучер В.С. Прощай, море : роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 488 с.
1187463
  Кучер В.С. Прощай, море : роман / В.С. Кучер. – Київ : Дніпро, 1965. – 477 с.
1187464
  Кучер В.С. Прощай, море : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1980. – 528 с.
1187465
  Чандлер Р. Прощай, моя красавица / Р. Чандлер. – Вип. 3. – М, 1991. – 500с.
1187466
  Олдридж Д. Прощай, не та Америка / Д. Олдридж. – Москва
2. – 1983. – 63 с.
1187467
  Мечетная Н. Прощай, немытая Бразилия // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 1 (489). – С. 32-35


  Агрессивная кампания по борьбе с бедностью позволила Бразилии обойти Великобританию и занять шестое место в списке крупнейших экономик планеты.
1187468
  Козырев С.А. Прощай, Олимпиада : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 75. – ISSN 0016-7207
1187469
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1936. – 341с.
1187470
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Ленинград : Просвещение, 1971. – 264 с.
1187471
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Минск, 1977. – 270с.
1187472
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1977. – 382с.
1187473
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Воронеж, 1981. – 279с.
1187474
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1981. – 351с.
1187475
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1982. – 351с.
1187476
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Тула, 1984. – 399с.
1187477
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Алма-Ата, 1986. – 655с.
1187478
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Днепропетровск, 1987. – 507с.
1187479
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Волгоград, 1987. – 269с.
1187480
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Фрунзе, 1987. – 816с.
1187481
  Валле Р. Прощай, полицейский! : Раф Валле / Р. Валле. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 300 с.
1187482
  Абдулин И.А. Прощай, Рим! / И.А. Абдулин, 1971. – 400с.
1187483
  Абдуллин И.А. Прощай, Рим! : роман / И.А. Абдуллин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 376 с.
1187484
  Абдуллин И.А. Прощай, Рим! : роман / Ибрагим Абдуллин ; авториз. пер. с башк. И. Гизатуллина ; [послесл. А. Вахитова]. – Уфа : Башкирское книжное издание, 1978. – 540 с. : портр. – (Библиотека башкирского романа "Агидель")
1187485
  Ковалик В. Прощай, рідний краю / В. Ковалик, Г. Петрів // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Травень (№ 10). – С. 11-15


  Депортація населення Польщі та Західної України в повоєнний період.
1187486
  Абромайт Ларс Прощай, рыба? = Рыбний промысел. Репортаж. Тема номера / Абромайт Ларс, Хампель Торстен, Триппель Катя // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 128-156 : Фото. – ISSN 1029-5828
1187487
  Унт М. Прощай, рыжий кот : повесть / Мати Унт ;. – Москва, 1967. – 208 с.
1187488
  Куліш М.Г. Прощай, село. 97. Мина Мазайло / Микола Куліш. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 190, [2] с. – ISBN 978-611-01-1937-5
1187489
  Конти Ж.П. Прощай, сестра / Ж. П. Конти. – Москва : Терра, 1994. – 494 с. – В изд. также: Игра в безумие / Джулиан Саймон ; Изверг / Эд Макбейн. – (Терра-детектив). – ISBN 5-85255-517-7
1187490
  Лиханов Д.А. Прощай, Сирокко! / Д.А. Лиханов. – М., 1990. – 110с.
1187491
  Коробова Л.А. Прощай, Туткаул / Л.А. Коробова. – Душанбе, 1968. – 76с.
1187492
  Турбин Н. Прощай, эпос? : опыт эстетического осмысления прожитых нами лет / Н. Турбин. – Москва : Правда, 1990. – 46 с. – (Библиотека "Огонек" ; №40)
1187493
  Гаврилюк О.Я. Прощайте / О.Я. Гаврилюк. – Львів, 1969. – 61с.
1187494
  Гаврилюк О.Я. Прощайте / О.Я. Гаврилюк. – К., 1990. – 237с.
1187495
  Готлиб Иосиф Прощайте лампочки Ильича : технологии // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 138-141 : Фото
1187496
  Горулев Н.А. Прощайте любимые / Н.А. Горулев. – Минск, 1977. – 238с.
1187497
  Горулев Н.А. Прощайте любимые / Н.А. Горулев. – Минск, 1979. – 415с.
1187498
  Войтин А. Прощайте, ваше величество / А. Войтин. – Бухарест, 1972. – 48с.
1187499
  Олдингтон Р. Прощайте, воспоминания / Р. Олдингтон. – Москва, 1961. – 397с.
1187500
  Сегель Я.А. Прощайте, голуби. / Я.А. Сегель. – М, 1961. – 84с.
1187501
  Грач А.Г. Прощайте, горы / А.Г. Грач. – М., 1967. – 180с.
1187502
  Колосов Л.С. Прощайте, господин полковник! / Л.С. Колосов. – М., 1986. – 203с.
1187503
  Квицаридзе Д. Прощайте, дремучие леса! / Д. Квицаридзе. – М, 1975. – 447с.
1187504
  Кампань К. Прощайте, мої п"ятнадцять літ... / К. Кампань. – К., 1971. – 247с.
1187505
  Бикчентаев А. Прощайте, серебристые дожди... : повести / Анвер Бикчентаев ;. – Москва : Башк. кн. изд-во, 1973. – 238 с.
1187506
  Букин Н.И. Прощайте, скалистые горы / Н.И. Букин. – Москва, 1952. – 88с.
1187507
  Семенов Ю.И. Прощайте, скалистые горы!. / Ю.И. Семенов. – Саратов, 1955. – 295с.
1187508
   Прощальна дискотека. – М., 1989. – 304с.
1187509
   Прощальная дискотека. – М., 1989. – 303с.
1187510
  Павлов П.В. Прощальная лекция проф. П.В. Павлова студентам Киевского университета, зачитанная в декабре 1859 г. // Исторические записки / Академия наук СССР, ин-т истории. – Москва, 1955. – Т. 52. – С. 265-266
1187511
  Малохаткин И.И. Прощальная листва : Стихи. / И.И. Малохаткин. – Саратов, 1979. – 111с.
1187512
  Воскобійнник М. Прощальне слово // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1970. – Рік 21, ч. 240, січень : січень. – С. 1-2


  Від Центрального Комітету УРДП на похороні світлої пам"яті П.К. Волиняка.
1187513
  Смола О. Прощальне слово : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 83-88. – ISSN 0868-4790
1187514
  Павличко Д. Прощальне слово // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 19 липня ( №25)


  Виступ Дмитра Павличка біля домовини Левка Лук"яненка.
1187515
   Прощальне слово про колегу : [некролог]
1187516
  Бетлій О. Прощальний зошит // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 13


  "Наприкінці 2009 року Генрик Гедройць, брат Єжи Гедройця і співзасновник Літературного Інституту, чиїм виданням були "Zeszyty Historyczne", вирішив припинити їх публікацію. "Історичні зошити", вважав він, виконали свою роль."
1187517
  Мамонтов А.Я. Прощальний ужин на Азорских островах : (мемуары) / Мамонтов А.Я. – Киев : Альтерпресс, 2003. – 312с. – ISBN 966-542-194-8
1187518
  Толстиков В.П. Прощальное слово о друге // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.230-231. – ISSN 0321-0391


  Ю.Г.Виноградов.
1187519
  Тарас В.Е. Прощальные костры. / В.Е. Тарас. – Минск, 1980. – 352с.
1187520
  Жемчужников А.М. Прощальные песни Алексея Михайловича Жемчужинова (1900-1907 гг.) : с прил. портр. поэта и двух его посмерт. стихотворений. – Санкт-Петербург : [Тип. М.М. Стасюлевича], 1908. – VIII, 76 с. фронт. (портр.)
1187521
  Сергеенко М.М. Прощальный вечер / М.М. Сергеенко. – Москва, 1959. – 253с.
1187522
  Зорин Л. Прощальный марш : проза и театр / Леонид Зорин. – Москва : Время, 2007. – 448 с. – ISBN 5-94117-156-0
1187523
  Крутилин С.А. Прощальный ужин / С.А. Крутилин. – М., 1979. – 368с.
1187524
  Левитин М.Е. Прощальный ужин / М.Е. Левитин. – Ленинград, 1984. – 272 с.
1187525
  Слонимский М.Л. Прощание / М.Л. Слонимский. – Л, 1937. – 158с.
1187526
  Горбатов Б.Л. Прощание / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1955. – 32с.
1187527
  Бехер И.Р. Прощание : роман / И.Р. Бехер. – Москва : Художественная литература, 1958. – 392 с.
1187528
  Зорин Л.Г. Прощание / Л.Г. Зорин. – М., 1959. – 16с.
1187529
  Айбек Прощание : стихи и поэмы ["Скрипач" и "Навои"] : пер. с узб. / Айбек ; [ил.: М.П. Клячко]. – Москва : Советский писатель, 1971. – 174 с. : ил.
1187530
  Симион А. Прощание / А. Симион. – Бухарест, 1974. – 48с.
1187531
  Смирнов О.П. Прощание : роман / О.П. Смирнов. – Москва, 1977. – 573 с.
1187532
  Смирнов О.П. Прощание / О.П. Смирнов. – Москва
Кн.2. – 1979. – 80с.
1187533
  Берзер А.С. Прощание // Жизнь и судьба Василия Гроссмана / С.И. Липкин. – Москва : Книга, 1990. – С. 121-271. – (Время и судьбы). – ISBN 5-212-00401-2
1187534
   Прощание 2 Киевского женского училища духовного ведомства с представителем Совета протоиереем А.И. Коровицким. – Киев : Тип. Ун-та св. Владимира АО Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – [2], 21 с., 1 л. портр.
1187535
  Вампилов А.В. Прощание в июне / А.В. Вампилов. – Москва, 1977. – 252с.
1187536
  Вампилов А.В. Прощание в июне / А.В. Вампилов. – Изд. 3-е. – Москва, 1984. – 320 с.
1187537
  Науменко Я И. Прощание в Ковальцах : повесть / Я И. Науменко. – Москва, 1986. – 543 с.
1187538
  Миллер А. Прощание Дон Жуана : Трагифарс для простаков в 3-х действиях // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 11/12. – С. 5-71. – ISSN 0131-8136
1187539
  Пирогов Н.И. Прощание Киева с Н.И. Пироговым. – Киев : Унив. тип., 1861. – XXXV-LVI с. – Без тит. л.
1187540
  Пирогов Н.И. Прощание Киевского учебного округа с Н.И. Пироговым. – Киев : Унив. тип., 1861. – XXXV-LVI с. – Без тит. л.
1187541
  Соболевский А.А. Прощание навсегда / А.А. Соболевский. – Саранск, 1985. – 228с.
1187542
  Милорадович В.П. Прощание рекрута и рекрутские песни в Лубенксом уезде Полтавской губернии В. Милорадовича / В.П. Милорадович // Невесели сильски малюнкы [Невеселі сільські малюнки] : (оповидання батюшкы) / Таморенко, (Тамаренко) Лисак. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 16 с.
1187543
  Милорадович В.П. Прощание рекрута и рекрутские песни в Лубенском уезде Полтавской губернии В. Милорадовича. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміpа H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1897. – 16 с. – Отд. оттиск из: Киевская Стаpина, 1897, кн. 7-8. - В кн. 21 укp. наp. песня на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
1187544
  Левитин К.Е. Прощание с алголом / К.Е. Левитин. – Москва : Знание, 1989. – 224 с.
1187545
  Гайдучек В. Прощание с ангелами : роман / В. Гайдучек. – Москва : Прогресс, 1973. – 413с.
1187546
  Сабиров Р.Р. Прощание с ангелом / Р.Р. Сабиров. – Казань, 1991. – 188с.
1187547
  Шульпин И.В. Прощание с Багусями / И.В. Шульпин. – М., 1977. – 272с.
1187548
  Рытхэу Ю.С. Прощание с богами : рассказы / Ю.С. Рытхэу. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1961. – 255 с.
1187549
  Самохин Н.Я. Прощание с весельем. / Н.Я. Самохин. – Москва, 1987. – 238с.
1187550
  Сейферт Я. Прощание с весной / Я. Сейферт. – М, 1987. – 181с.
1187551
   Прощание с Горьким. – Москва : Художественная литература, 1936. – 32 с.
1187552
  Левинзон Г.А. Прощание с Дерьервилем / Г.А. Левинзон. – М., 1982. – 206с.
1187553
  Бернард Я.И. Прощание с детством. / Я.И. Бернард. – Ставрополь, 1979. – 127с.
1187554
  Широков В.А. Прощание с домом : стихотворения / Виктор Широков. – Пермь : Кн. изд-во, 1981. – 93 с. : ил. – Миниатюрное издание
1187555
  Шаповалов В.И. Прощание с журавлем / В.И. Шаповалов. – Фрунзе, 1987. – 69с.
1187556
  Дроздов И.Л. Прощание с журавлями / И.Л. Дроздов. – Краснодар, 1984. – 172с.
1187557
  Строкань С.В. Прощание с зимой / Сергей Строкань // Имя / В.А. Суханова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – С. 81-117. – (Молодые голоса). – ISBN 5-235-00761-1
1187558
  Соколов Б.С. Прощание с зимой. / Б.С. Соколов. – Куйбышев, 1971. – 128с.
1187559
  Каплан В. Прощание с луной : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 10-98. – ISSN 0130-7673
1187560
  Мариан Б.Т. Прощание с любимой : Стихи / Б.Т. Мариан. – Кишинев, 1980. – 92с.
1187561
  Боровский Т. Прощание с Марией / Т. Боровский. – М, 1989. – 428с.
1187562
  Вайскопф Ф. Прощание с мирной жизнью / Ф. Вайскопф. – Москва, 1968. – 559с.
1187563
  Бауман Зигмунт Прощание с миром своих и чужих : часть IV-..? Эпоха преодоления мультикультурного кризиса / Бауман Зигмунт, Кербер Николай // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 204-208 : фото
1187564
  Субботин В.Е. Прощание с миром. / В.Е. Субботин. – Москва, 1989. – 459с.
1187565
  Борцов А.К. Прощание с морем / А.К. Борцов. – Фрунзе, 1978. – 145с.
1187566
  Поженян Г.М. Прощание с морями : стихотворения / Григорий Поженян ; [вступ. ст. Е.Ю. Сидорова ; худож. А.П. Платонов]. – Москва : Книга, 1990. – 302, [1] с. : ил. ; 11х8,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00153-6 (в пер.)
1187567
  Семенов Г.С. Прощание с осенним садом / Г.С. Семенов. – Л., 1986. – 263с.
1187568
  Казанцев В.И. Прощание с первой любовью / В.И. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 95 с.
1187569
  Ткаченко А. Прощание с правом и философией: некоторые предварительные экспликации // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов, В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 38-60. – ISSN 2227-7153


  Интенции данного исследования являют собою попытку дискурсивизации места права в противостоянии метафизической и неметафизической традиций философского мышления, а также перспектив его соотношения с формирующейся технологичес- кой цивилизацией, ...
1187570
  Прокофьев А.А. Прощание с приморьем. / А.А. Прокофьев. – Л, 1969. – 190с.
1187571
   Прощание с Эдисоном // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
1187572
  Рыленков Н.И. Прощание с юностью / Н.И. Рыленков. – Москва, 1943. – 56с.
1187573
  Шамсутдинов Н.М. Прощание с юностью / Н.М. Шамсутдинов. – М., 1982. – 63с.
1187574
  Адрианов Ю.А. Прощание славянки : стихи / Юрий Адрианов ; худож. С. Соколов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 125 с. : ил.
1187575
  Байбаков В.Г. Прощание славянки : ститхотворения и поэмы / Вячеслав Байбаков. – Москва : Современник, 1988. – 61 с. – (Новинки "Современника")
1187576
  Колесников Л.П. Прощание славянки. / Л.П. Колесников. – Волгоград, 1975. – 128с.
1187577
  Карякин П.П. Прощание славянки: повести и рассказы / П.П. Карякин. – Новосибирск, 1967. – 144с.
1187578
  Карякин П.П. Прощание славянки: повести и рассказы / П.П. Карякин. – Новосибирск, 1975. – 160с.
1187579
  Карякин П.П. Прощание славянки: повесть / П.П. Карякин. – Омск, 1964. – 131с.
1187580
  Межиров А.П. Прощание со снегом. / А.П. Межиров. – М, 1964. – 115с.
1187581
  Колганов Леонид Прощание со старыми друзьми : поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 5 (652). – С. 3-7. – ISSN 0132-2036
1187582
  Дыгат С. Прощание, Путешествие. / С. Дыгат. – Кишинев, 1981. – 428 с.
1187583
  Дыгат С. Прощание. Диснейленд. Рассказы / С. Дыгат. – Москва, 1971. – 443 с.
1187584
  Онетти Х.К. Прощания / Х.К. Онетти. – М, 1976. – 266с.
1187585
  Никонова Т.А. Прощания / Т.А. Никонова. – Воронеж, 1990. – 142 с.
1187586
  Михеенков С.Е. Прощания в Арпылях / С.Е. Михеенков. – М., 1989. – 347с.
1187587
  Гайдучек В. Прощання з ангелами : Роман / В. Гайдучек. – Київ : Дніпро, 1972. – 376с.
1187588
  Гайдучек В. Прощання з ангелами / В. Гайдучек. – К., 1977. – 384с.
1187589
  Стріха М. Прощання з андерграундом // Критика. – Київ, 1997. – Серпень - Вересень, (число 1). – С. 37-38


  Роман Володимира Діброви "Бурдик".
1187590
  Качан А. Прощання з батьком Джур // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 листопада (№ 23)


  Пам"яті Володимира Рутківського.
1187591
  Гнатюк Н.Ю. Прощання з березнем : поезії / Н.Ю. Гнатюк. – Київ, 1972. – 51 с.
1187592
  Верт О. Прощання з Іллею Еренбургом // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 9 (129), вересень. – С. 64-73
1187593
  Васильєв С. Прощання з ілюзіями // Критика. – Київ, 1999. – Вересень, (число 9). – С. 22-24
1187594
  Гнатюк О. Прощання з імперією : Українські дискусії про ідентичність / Оля Гнатюк; Авторизований переклад з польскої; Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-та; Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2005. – 528с. – Парал. тит. арк. пол. – Бібліогр.; с. 491-518. – ISBN 966-7679-79-9
1187595
  Шимборська В. Прощання з краєвидом : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 28-34
1187596
  Карпенко Ф.А. Прощання з літом / Ф.А. Карпенко. – К., 1975. – 183с.
1187597
  Сидоржевський М. Прощання з Маркесом // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С.1, 5
1187598
  Стрельбицький М.П. Прощання з морем : поезії / М.П. Стрельбицький. – Одеса : Маяк, 1983. – 72 с.
1187599
  Шевчук В.А. Прощання з самим собою : роман диптих / Василь Шевчук. – Київ : Український письменник, 1992. – 420 с.
1187600
  Василенко О. Прощання з совістю // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 171-173


  Про новелу "Прощання" Людмили Рубцової.
1187601
  Панчук Любов Прощання з уроками, а не з літературою : урок-підсумок // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41-44
1187602
  Шпиталь І. Прощання із В"юнищем, або Місячні ночі Станіслава Зінчука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 жовтня (№ 42). – С. 10-11
1187603
  Барт Д. Прощання із плодами : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 154-180


  Переклад повістей американського письменника Джона Барта студента Інституту журналістики Романа Горбика.
1187604
  Климчук О.О. Прощання слов"янки / О.О. Климчук. – К., 1987. – 205с.
1187605
  Жадан С.В. Прощання слов"янки : книга нових та вибраних віршів / Сергій Жадан ; [худож.-оформ. О.Г. Жуков]. – Харків : Фоліо, 2011. – 402, [8] с. – ISBN 978-966-03-5690-0
1187606
  Ручьев Б.А. Прощанье с юностью / Б.А. Ручьев. – М, 1961. – 138с.
1187607
  Дементьев В.Ф. Прощаться не будем / В.Ф. Дементьев. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1973. – 144 с.
1187608
  Скорняков А.В. Прощаться не будем. / А.В. Скорняков. – Саратов, 1991. – 303с.
1187609
   Прощаться не хочу. – Алма-Ата, 1970. – 160 с.
1187610
  Найманбаев Н К. Прощаться не хочу / Н К. Найманбаев. – М., 1983. – 334с.
1187611
  Поліщук В. Прощаючися з Сергієм Бабичем // Критика. – Київ, 2004. – Листопад, (число 11). – С. 35
1187612
  Різникова Я. Прощаючись з Володимиром Рутківським // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 листопада (№ 44)
1187613
  Слабошпицький М. Прощаючись зі світлою людиною : Пам"яті Анатолія Лисого // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 10
1187614
  Наєнко М. Прощаючись із Володимиром Яворівським // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 10). – С. 3
1187615
  Бедзик Ю.Д. Прощаючись назавжди : Повісті і оповідання / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Молодь, 1963. – 242с.
1187616
   Проще пареной репы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 18-19 : Фото
1187617
  Краснова Елена Проще простого? : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 6-16 : Фото
1187618
  Спенсер Л. Прощение : Роман / Л. Спенсер. – Москва : Новости, 1995. – 464 с. – (Мировой бестселлер). – ISBN 5702009118
1187619
  Чесноков И.И. Прощение как ценностно-коммуникативный ориентир сознания (к проблеме этноязыкового кодирования универсальных эмоционально-смысловых единиц) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 67-. – ISBN 966-594-839-3
1187620
   Прощенко Тетяна Михайлівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 354 : фото
1187621
  Кураев Михаил Прощенное воскресенье : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 62-74. – ISSN 0321-1878
1187622
  Міхно О. Прощення боргу за цивільним законодавством України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.24-28
1187623
  Мохнюк Р. Прощення боргу на стадії виконавчого провадження // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 26-27


  Проблеми правового регулювання.
1187624
  Мохнюк Р.Г. Прощення боргу на стадії виконавчого провадження. Проблеми правового регулювання // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 27-32. – ISSN 2310-9769
1187625
  Коструба А.В. Прощення боргу як правоприпиняючий юридичний факт в цивільному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 158-161
1187626
  Вітович І. Прощення замість помсти // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 73). – С. 5


  Польський Сейм 2016 року визнав Волинську трагедію 1943 року геноцидом польського народу з боку українських націоналістів та проголосив 11 липня Святом пам"яті жертв Волинської трагедії. Відзначення 75-х роковин трагедії не наблизило поляків і ...
1187627
  Яницкая С.И. Прощеное воскресенье / С.И. Яницкая. – Свердловск, 1991. – 207с.
1187628
  Реброва Т.А. Прощёное воскресенье: стихи / Т.А. Реброва. – М., 1992. – 172с.
1187629
  Баженов Н.Д. Прощеный день : сатирич. рассказы / Н.Д. Баженов. – Москва : Советская Россия, 1962. – 63 с.
1187630
  Рожицын Ю.М. Прощеный день : повести / Юрий Рожицын ; [худож. У. Тлеулиев]. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 299, [2] с.
1187631
   Проэкт программы работ по сельско-хозяйственной метеорологии : Доклад Комитету Областной опытной станции осенней сессии 1916 года / Саратовская Обл. с.-х. опытная станция. – Саратов : Типо-литогр. Т-ва Г.Х. Шельгорн и К*, 1916. – [4], 31 с., 1 л. план. – В конце предисл.: программу сост. Р.Э. Давид
1187632
  Ващенко-Захарченко М.Е. Проэктивная геометрия / соч. М.Е. Ващенко-Захарченко, ордин. проф. Имп. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Императорского Университ. Св.Владимира В.И. Завадского, 1897. – [4], II, VIII, 383 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1897. - Экз. № 60600 деф., отсутств. с. 137-153. - Экз. в разных тип. переплетах
1187633
  Ващенко-Захарченко М.Е. Проэктивная геометрия / соч. М.Е. Ващенко-Захарченко, ордин. проф. Имп. Ун-та Св. Владимира. – [Киев] : [Тип. Императорского Университ. Св.Владимира В.И. Завадского]
[Ч. 1]. – 1897. – [4], II, VIII, 150 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1897. - Экз. без ориг. обл. и тит. л., отсутсв. с. [1-4], I-II, I-VIII,


  На с. 1: печать-фамилия Михаил Александрович Страшкевич ...
1187634
  Ващенко-Захарченко М.Е. Проэктивная геометрия / соч. М.Е. Ващенко-Захарченко, ордин. проф. Имп. Ун-та Св. Владимира. – [Киев] : [Тип. Императорского Университ. Св.Владимира В.И. Завадского]
[Ч. 2]. – 1897. – С. 151-383. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1897


  На с. 1: печать-фамилия Михаил Александрович Страшкевич ...
1187635
  Дюжев Г.А. Проэлектронные явления в сильноточной дуге с термоэмиссионным катодом. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.08 / Дюжев Г.А.; АН СССР. – Л, 1980. – 30л.
1187636
  Исаев И.А. Проюлемы системы права в советской юриспруденции 1920-1930 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 12. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805
1187637
  Моря М. Прояв атрактивних відносин у школярів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-104. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто специфіку феномена атракції у взаєминах дітей шкільного віку. Показано, що кожному віковому періоду властиві свої специфічні особливості атракції, що підтверджує той факт, що міжособистісна атракція проходить складний шлях свого розвитку, і ...
1187638
  Радзівілл А.Я. Прояв відбитої складчастості в рельєфі Волині / А.Я. Радзівілл, Т.О. Знаменська // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 93-95 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1187639
   Прояв водневого зв"язку в спектрах КРС в ГАП-містких матеріалах / В.В. Носенко, А.М. Яремко, В.М. Джаган, І.П. Ворона, Ю.А. Романюк, І.В. Затовський // Лашкарьовські читання – 2016 : конф. молодих вчених з фізики напівпровідників [з міжнар. участю, Київ, 6-8 квіт. 2016 р., Україна] : зб. тез / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 67. – ISBN 978-966-02-7887-5
1187640
  Дубовик Н.С. Прояв господарських ознак у гібридних поколіннях пшениці м"якої озимої за використання пшенично-житніх транслокацій у Правобережному Лісостепу : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Дубовик Наталія Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Миронів. Ін-т пшениці ім. В.М. Ремесла. – Центральне, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1187641
  Рибальченко А.М. Прояв господарських ознак у колекційних зразків сої та їх селекційне використання в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Рибальченко Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т. – Суми, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
1187642
  Рудківський О. Прояв диференційної ознаки "спосіб творіння" німецьких приголосних у спонтанноиу мовленні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 3-10. – (Германська філологія ; Вип. 431)
1187643
  Поліщук І.В. Прояв економічної кризи у Великобританії // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 90-91. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1187644
  Репецький С.П. Прояв ефектів ангармонізму в спектрі коливань кристалів з гексагональною щільнопакованою структурою / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.С. Кокайло // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 311-329. – ISSN 1024-1809
1187645
  Парій Я.Ф. Прояв забарвлення алейронового шару зернівки кукурудзи (Zea maize L.) у гібридів F1 / Я.Ф. Парій, Т.В. Чугункова // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 77-80 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-9270
1187646
  Вітко О.Ю. Прояв злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України зовні: теоретичні та прикладні проблеми // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (78). – C. 12-34. – ISSN 2222-5374
1187647
  Шевченко О.Г. Прояв зміни клімату на території м. Києва та основні підходи до його адаптації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 108-122


  В статті представлено результати дослідження прояву глобальної зміни клімату на території м. Києва. Показано, що в місті відбувається зростання середньої, максимальної та мінімальної температури повітря, суттєво збільшується кількість днів з тепловим ...
1187648
  Грабар Н. Прояв креативності фахівців бібліотек / Наталя Грабар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 11 (160). – С. 21-24


  Розглядається творча діяльність фахівців бібліотек під час організації різноманітних конкурсних програм. Увага концентрується на розвитку творчого потенціалу, сприяє посиленню ролі бібліотеки у вищому навчальному закладі.
1187649
  Андрійченко Ю.В. Прояв маскулінності в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 19-24


  Статтю присвячено мовному гендерному аналізу прояву маскулінності в іспанській мові. Очевидне існування гендера в мові, у тому числі – у зв’язку з наявністю гендерних асиметрій, є переконливим доказом його антропоцентрічного характеру. При цьому ...
1187650
  Куценко Т. Прояв міжпівкульної асиметрії при повторному проходженні прямого і зворотного тестів Струпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-65. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  При повторному проходженні тесту Струпа функціональна асиметрія проявляється переважно при реагуванні на конгруентні подразники (співпадіння семантичного значення і кольору слова). За латентними періодами реакцій ефект Струпа краще проявляється при ...
1187651
  Крисало О. Прояв мовної особистості Валерія Шевчука в оригиналі роману "Око Прірви" та перекладі англійською мовою // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 179-184. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1187652
  Погорелов В.Є. Прояв нанорозмірних особливостей структури рідких пропанолу та бутанолу в спектрах комбінаційного розсіяння / В.Є. Погорелов, І.Ю. Дорошенко, Є.А. Чернолевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 261-263. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Зареєстровані спектри комбінаційного розсіяння рідких пропану та бутанолу, які належать до класу одноатомних спирті. За допомогою програми Gaussian 03 виконано квантово-хімічіні розрахунки просторової будови та коливальних спектрів різних кластерів ...
1187653
  Головчак Н. Прояв національної ідентичності в іменах (на прикладі власних імен німецького населення Закарпаття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 15-18
1187654
  Притуляк В.Г. Прояв національної ментальності у поезіях Олександра Пушкіна і Тараса Шевченка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 48-50
1187655
  Лученко Д.В. Прояв неповаги до суду: проблематика застосування господарськими судами заходів адміністративної відповідальності : наук.-практ. посібник / Д.В. Лученко, О.О. Крестьянінов ; Асоц. фахівців адмін. права. – Харків : Юрайт, 2015. – 87, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2740-70-7
1187656
  Казанцев А.М. Прояв нового негравітаційного ефекту в русі астероїдів за даними програми WISS // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – C. 74-75
1187657
  Естрела-Льопіс Ірина Борисівна Прояв поліморфізму рідких кристалів в спектрах комбінаційного розсіяння світла : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Естрела-Льопіс Ірина Борисівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
1187658
  Копитова О.С. Прояв принципу верховенства права у судовому правозастосуванні в умовах судової реформи: окремі аспекти // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 126-129. – ISBN 978-617-7096-97-8
1187659
  Куценко Т.В. Прояв прямого і зворотнього ефекту Струпа при відповідях обома руками та кожною рукою окремо / Т.В. Куценко, Н.Б. Філімонова, С.С. Костенко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 55-61. – (Серія "Біологічні науки" ; вип. 156)
1187660
   Прояв пухлинних рис трансформованих клітин за впливу на сигнальні клітинні системи in vitro / О.О. Калмикова, Н.А. Петрук, О.А. Колотій, Н.В. Сенчило // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 98. – ISSN 2409-4943
1187661
  Колесник Є.А. Прояв рис творчого мислення студентів у ході навчання дисциплін математичного циклу (за результатами експериментального дослідження) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 285-297. – ISSN 2312-5993
1187662
  Пясецька С.І. Прояв сельової та ерозійної діяльності за результатами обстежень осередків їх прояву протягом 2003-2013 рр. у Криму // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 68-76. – ISSN 2306-5680


  Узагальнено результати дослідження осередків прояву сельової активності та ерозійної діяльності у річковій мережі та тимчасових водотоках (яругах) у південно-східному сельовому районі Криму протягом останніх 10 років (2003-2013 рр.). Встановлено ...
1187663
   Прояв структури кластерів рідкого метанолу в спектрах комбінаційного розсіяння / І.Ю. Дорошенко, О.І. Лізенгевич, В.Є. Погорелов, Л.І. Савранський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 394-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами квантової хімії вивчався характер молекулярної асоціації в рідкому метанолі. Було розраховано геометрію ізольованої молекули та асоціатів з двох, трьох та чотирьох молекул метанолу, енергії утворення Н-зв"язку та коливальні спектри розглянутих ...
1187664
   Прояв структури спектра люмінесценції родаміну 6Ж у сильнорозсіювальній матриці / Є.О. Тихонов, В.П. Ящук, О.А. Пригодюк, В.І. Безродний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 33-35. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Показано, що зміна величини перепоглинання люмінесценції може бути використана для аналізу структури спектрів люмінесценції органічних барвників за методом Алєнцева-Фока. Запропоновано змінювати величину перепоглинання за допомогою розсіяння та товщини ...
1187665
  Сирота Н.П. Прояв сучасних фізико-географічних процесів на Українському Поліссі в зв"язку з його ландшафтною структурою / Н.П. Сирота, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 3-9 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 15)
1187666
  Шерепітко Д. Прояв та ідентифікація інфекцїі вірусу мозаїки люцерни на рослинах сої (Glycine max (L.) Marril) за грунтово-кліматичних умов Вінничини / Д. Шерепітко, А. Бойко, В. Шерепітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-12. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Вперше в Україні виявлено та ідентифіковано характерні симптоми природної інфекції вірусу мозаїки люцерни (ВМЛ) на рослинах сої (G.max.). На прикладі сої сорту Подільська 416 вивчено вплив ВМЛ на значення цінних морфологічних ознак та оцінено його ...
1187667
  Кутовий С.Ю. Прояв у спектрах комбінаційного розсіяння світла впливу препарату берберину на ДНК / С.Ю. Кутовий, В.Г. Пащенко, Л.А. Заїка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-16. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розв"язано задачу отримання спектрів КРС водних розчинів ДНК, вивчено вплив на спектри КРС ДНК молекул берберину. Встановлено, що, незважаючи на прозорість і відсутність забарвлення розчину, для збудження бажано використовувати лазери з якомога більшою ...
1187668
  Казначеєва Т.О. Прояв української ментальності в жанрах гопака та козачка в операх С. Гулака-Артемовського та М. Аркаса // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 111-122. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
1187669
  Шинкарук О. Прояввление функциональной асимметрии у мужчин и женщин в спорте (на примере фехтования) / О. Шинкарук, А. Улан // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 15-23 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1992-7894
1187670
  Шевченко І.О. Прояви "цензури" при перекладі казок: табу на відтворення агресії та еротичних алюзій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 296-303. – ISBN 966-581-589-Х
1187671
  Сегеді Т. Прояви «необхідної співучасті»: порівняльна характеристика за кримінальним правом Німеччини та України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 216-221. – ISSN 2663-5313
1187672
  Бумбур Ю.М. Прояви антисемітизму в американській літературі XIX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 85-91


  Статтю присвячено дослідженню проявів антисемітизму в американській літературі ХІХ ст. Статья посвящена исследованию проявления антисемитизма в америкканской литературе ХІХ века. In the article the manifestation of anti-Semitism in the American ...
1187673
  Шпак Д. Прояви боротьби за національну ідею на Півдні України в другій половині 50-х - середині 60-х рр. XX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 85-90. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
1187674
  Тарасов А. Прояви вірнопідданських почуттів серед учнів середніх навчальних закладів Півдня України у другій половині XIX ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 164-171. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
1187675
  Стоматов Е.Г. Прояви впливу груп негативної спрямованості на засуджених у місцях позбавлення волі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 51-53. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1187676
  Фісенко Т. Прояви гібридної агресії на масовокомунікаційному рівні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 26-29. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто основні сфери негативних впливів під час гібридної агресії в українсько-російському протистоянні (література, медіа, кінематограф, історія, психологія, публічне управління, дипломатія, відносини з діаспорою тощо) та запропоновано узагальнені ...
1187677
  Пляцко Р.М. Прояви гравітаційної ультрарелятивістської спін-орбітальної взаємодії / Р.М. Пляцко. – Київ : Наукова думка, 1988. – 143с.
1187678
  Діміняца О. Прояви гротеску в міні-моноопері К. Цепколенко "Сьогодні ввечері "Борис Годунов" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 20-28. – ISSN 2310-0583
1187679
  Гумин О.М. Прояви девіантної поведінки в процесі здійснення насильницьких дій неповнолітніми (стан та динаміка) / О.М. Гумин, В Мина // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.108-111
1187680
  Голуб П.О. Прояви динаміки кластеризації молекул спиртів в коливальних спектрах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Голуб Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 116 л. – Бібліогр.: л. 107-116
1187681
  Голуб П.О. Прояви динаміки кластеризації молекул спиртів в коливальних спектрах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Голуб Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1187682
   Прояви екзогенного метаморфізму в Горішньо-Плавненсько-Лавриківському залізорудному кар"єрі / М.П. Стахів, В.В. Івкин, О.В. Бородіна, А.Г. Бердник, М.М. Ковалюх // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 228-230 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
1187683
  Кузишин А.В. Прояви електоральної культури на виборчому полі областей Карпатсько-Подільського регіону // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 162-172 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1187684
  Кобзар Л.Г. Прояви емоційно-оцінної інтонації у мовленні // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 88-90. – (Філологічні науки)
1187685
  Бевз Т.А. Прояви європейської ідентичності в місті Одесі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 29-49
1187686
  Куравська Н. Прояви захищеності як чинника психологічної безпеки студентів в умовах ВНЗ // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 79-86. – ISSN 2312-1246
1187687
  Карпенко С. Прояви зв"язків українських народних казок про тварин з тотемізмом // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 140-148. – Бібліогр.: С. 147-148
1187688
  Качан О.І. Прояви інформаційного бізнесу в умовах геоекономічних трансформацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 10-15. – ISSN 2306-6814
1187689
  Сердюк І. Прояви категорії жахливого в сучасному японському кінематографі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 149-153. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Зроблено грунтовний аналіз категорії жахливого у сучасному японському кінематографі. Розглянуто та систематизовано прояви жахливого у кінематографічних стрічках, проаналізовано будову картин, проведено паралель із європейським кінематографом
1187690
  Митрохин О. Прояви контактового метаморфізму в породах давньої "рами" Коростенського плутону / О. Митрохин, О. Білан, О. Грущинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-23. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено характер поширення, умови залягання та петрографічні особливості контактово-метаморфічних порід в оточенні Коростенського плутону анортозит-рапаківігранітної формації Українського щита. Виявлено, що в екзоконтактових ореолах базитових ...
1187691
  Скулиш Є. Прояви корупції у сучасних умовах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 213-228. – ISSN 0132-1331
1187692
  Диба М.І. Прояви креативної економіки та джерела її фінансування в умовах діджиталізації / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 81-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1187693
  Романова К. Прояви креолізованого тексту в казці М. Жука "Дрімайлики" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 142-152. – ISSN 2312-6809
1187694
  Баракатова Н.А. Прояви лексико-граматичної інтерференції у книжних стилях української мови // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 3-11


  Проаналізовано відхилення від лексичних і граматичних норм української літературної мови як результат російсько-української інтерференції у книжно-писемних стилях
1187695
  Кнігавко О.В. Прояви межових розладів у пацієнтів із сексуальними дисфункціями // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2308-6300
1187696
  Дяків В. Прояви народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації початку 1920-х років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 169-180. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1187697
  Візітів Ю. Прояви національно-культурного життя грузинської діаспори України в роки незалежності / Ю. Візітів, К. Рогожина // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 84-88. – ISSN 2519-1942
1187698
  Гончар В.Г. Прояви негативного впливу залучення міжнародних кредитів суб"єктами господарювання на фінансово-економічну безпеку держави // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 7. – С. 17-22. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
1187699
  Комендант О.В. Прояви нової економіки для України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 33-40.
1187700
  Христова Г. Прояви нормативності в рішеннях Конституційного Суду України щодо конституційності юридичних актів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.230-240
1187701
  Павелків В.Р. Прояви ознак фанатизму як соціального явища: на прикладі молодіжних субкультур / В.Р. Павелків, В.М. Панасюк // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 211-215. – ISSN 2518-7503
1187702
  Хитровська Ю.В. Прояви опозиційної діяльності православного духовенства на Правобережній України (середина ХІХ - початку ХХ ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 37-48
1187703
  Шилов В.Ю. Прояви організованої злочинності у сфері економіки // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 159-160
1187704
  Алямкін В. Прояви парадигми позитивного регулювання договору поставки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-123.
1187705
  Кострицький В.В. Прояви політичної корупції на виборах 2019 року та шляхи превенції // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 229-235. – ISBN 978-617-7627-30-1
1187706
  Небесник А.В. Прояви постмодерн-хореографії в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 245-251. – ISSN 2225-7586
1187707
  Чорна Н.В. Прояви постмодерністської поетики в латиноамериканському та українському художніх дискурсах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 308-317


  Статтю присвячено дослідженню проявів постмодерністської поетики, які є характерними для латиноамериканського та українського постмодерного художнього дискурсу у типологічному аспекті. Постмодерний художній дискурс розглядається як специфічна форма ...
1187708
  Гарасевич С.Г. Прояви просторової дисперсії в спектрах КРС тетрагональних гіротропних кристалів ТеО2 / С.Г. Гарасевич, О.В. Слободянюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 416-430. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено залежності величин частот ліній КРС в кристалах ТеО[нижній індекс 2] від напрямку та величини хвильового вектора фонона q, проведено порівняння з залежностями в кристалах ZnP[нижній індекс 2] та CdP[нижній індекс 2]. Встановлено існування ...
1187709
  ХижнякН.І Прояви профанації у взаємодії політичної, фінансової та масмедійної еліти США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Досліджено проблему взаємозв"язку американської еліти та мас-медія, особливо після подій 11 вересня 2001 р. Подано характеристику сучасної американської еліти і елементів профанації в її діяльності.
1187710
   Прояви процесів самоорганізації в атосфері Сонця та навколоземному просторі / Л.В. Козак, Р.І. Костик, О.К. Черемних, А.С. Прохоренков // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 51-52
1187711
   Прояви процесів самоорганізації плазми в атмосфері Сонця та навколоземному просторі / Л.В. Козак, Р.І. Костик, О.К. Черемних, А.С. Прохоренков // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 4 (95). – С. 66-80. – ISSN 1561-8889


  Проведено дослідження властивостей турбулентних процесів y плазмі сонячної фотосфери, сонячному вітрі та перехідних областях магнітосфери Землі. Для аналізу використані наземні спостереження флуктуацій конвективної складової швидкості в активних і ...
1187712
  Димицька Н.О. Прояви процесу стереотипізації етнічних груп в американському варіанті англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 166-171. – ISBN 978-966-8904-46-2
1187713
  Чухліб Т. Прояви ранньонаціональної свідомості в офіційному дискурсі гетьманів Дем"яна Ігнатовича та Івана Самойловича (1668-1677 роки) // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 185-198. – ISBN 978-617-7674-81-7
1187714
  Фозекош А. Прояви расизму та ксенофобії в Україні. Шляхи подолання // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 357-364. – ISBN 978-966-2075-20-5
1187715
  Онищук В.М. Прояви резонансу в багатошарових тонкоплівкових структурах без явно виражених резонаторів / В.М. Онищук, Ю.О. Первак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 269-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Багатошарові тонкоплівкові структури з високою просторовою дисперсією представляють значний інтерес як компактні пристрої для багатоканальної частотної селекції, а також для управління пучками світла та як пристрої контролю дисперсії. Для структури з ...
1187716
  Предко Д.Є. Прояви релігійних почуттів: релігієзнавчий аспект // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 203-206. – ISSN 2076-1554
1187717
  Мінгазутдінов І.О. Прояви сепаратизму в ЄС у новітній час // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 4-13. – ISSN 2308-6912


  Ще у 1992 р. найбільший європейський безпековий форум - НБСЄ на своєму саміті у Гельсінкі одностайно визнав зміну внутрішньої природи наявних та потенційних конфліктів на континенті. Йшлося про зменшення вірогідності міждержавних конфліктів та воєн у ...
1187718
  Канцір В.С. Прояви сучасного теророзму: мінливі, багатогранні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 507-512. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1187719
  Ржаніцин О В. Прояви сучасної та найновішої тектоніки в геологічній будові Канівських дислокацій : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія / О В. Ржаніцин, І.О. Дядюк, О.В. Володіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-32 : . – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглянуто основні особливості будови поверхні та геологічної структури району Канівських дислокацій з позицій існуючих концепцій їх формування. Зроблено висновки про найбільш вірогідний механізм утворення скибової структури покривного типу в умовах ...
1187720
  Роговська-Іщук Прояви та наслідки фінансової глобалізації у світі та в Україні / Роговська-Іщук, К.В. Ковальчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 789. – С. 9-15. – (Економіка ; вип. 789). – ISSN 2519-240Х
1187721
  Вєдєнєєв Д.В. Прояви терору і тероризму в протистоянні радянської влади та ОУН і УПА в західноукраїнському регіоні післявоєнної доби / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 744-775. – ISBN 966-00-0025-1
1187722
  Чирков О. Прояви у Вікіпедії відмінностей між українським та російським національним баченням історії України у період Другої світової війни (у контексті сучасних етнокультурних процесів в Україні) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 174-182
1187723
  Гончаренко П.С. Прояви фемінності в образі мумі-мами у казці авторства Туве Янссон "Мумі-папа і море" / П.С. Гончаренко, І.В. Шпак // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 43-46. – ISBN 978-966-921-000-5
1187724
  Яремкевич Р.Р. Прояви форм агресії у дерматологічних пацієнтів із синдромом хронічного свербежу // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Держ. установа "Н.-д. ін-ту психіатрії М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 1 (96). – С. 51-55 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2410-7484
1187725
  Абрамович Р. Проявить долю // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 22. – ISSN 1563-6755


  "...Риск конфликта интнресов для предприятия зависит не только от конкретной сферы деятельности, но и во многом от занимаемой таким предприятием доли рынка".
1187726
   Проявка с поличным : История // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 38 : Фото. – ISSN 1029-5828
1187727
  Кузнецова Н. Проявление антисоветизма руководителей Исламской Республики Иран // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1981. – № 4 (217). – С. 107-126
1187728
  Семенова М.З. Проявление балладных признаков в поэзии, прозе и драматургии Н.С. Гумилёва // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 2-10
1187729
  Кожурина М.С. Проявление блоковых структур в морфогенезе юго-восточной части Украинских Карпат / М.С. Кожурина, М.С. Лукасевич // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 20-24. – Бібліогр.: 12 назв
1187730
  Остапенко В.А. Проявление в спектральных линиях поднимающихся арочных систем хромосферных вспышек / В.А. Остапенко, П. Палуш, А.Н. Якобчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 29-41. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Исследовано проявление на спектрограммах протяженных и точечных арочных образований с нисходящими потоками плазмы. Расчеты выполнены для стационарной непрозрачной и поднимающейся прозрачной арочных моделей. Получено, что Х-образные "рожки эмиссии", ...
1187731
  Дашевская Л.Н. Проявление вибронных взаимодействий в спектрах кристаллов и закристаллизованых растворов некоторых органических соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Дашевская Л.Н.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1187732
  Антощенко И Н. Ашихмин Проявление внезапных выбросов угля и газа на пологих угольных пластах Донбасса в зависимости от глубины и степени метаморфизма углей / И Н. Ашихмин Антощенко, А.Г. Радченко, А.А. Радченко // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 10-17 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-1738
1187733
  Говорун Д.Н. Проявление внутри - и межмолекулярных взаимодействий в колебательных спектрах некоторых жидкостей : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Говорун Д.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 229 л. – Библиогр.: л. 210-229
1187734
  Говорун Дмитрий Николаевич Проявление внутри и межмолекулярных взаимодействий в колебательных спектрах некоторых жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Говорун Дмитрий Николаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
1187735
  Дымова Е. Проявление гендерных стереотипов в публичной сфере: современный аспект // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 148-160
1187736
  Морозова Л.И. Проявление геодинамической активности земной коры в облачных полях / Л.И. Морозова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 541-550 : рис., табл. – Библиогр.: с. 549-550. – ISSN 0016-7886
1187737
  Рафибеков Т.М. Проявление гетерозиса у бройлеров в условиях жаркого климата Апшерона Азербайджанской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Рафибеков Т.М.; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1969. – 22л.
1187738
  Тощев В.П. Проявление гетерозиса у дынь и тыкв в зависимости от систематических и морфологических различий родительских пар. : Автореф... канд. биол.наук: / Тощев В.П.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им В.И.Ленина. Всесоюз. НИИ растениеводства. – Л., 1967. – 22л.
1187739
  Наулик Леонид Ростиславович Проявление гиротропии в колебательных спектрах кристаллов : Дис... канд. физико-математ.наук: 01.04.05 / Наулик Леонид Ростиславович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1991. – 179л. – Бібліогр.:л.163-179
1187740
  Наулик Леонид Ростиславович Проявление гиротропии в колебательных спектрах кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Наулик Леонид Ростиславович; Минвуз Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 15л.
1187741
   Проявление грязевого вулканизма на Керченском полуострове / А.А. Пасынков, Б.А. Вахрушев, А.Н. Коврыгин, М.А. Вишневецкий // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 93-99 : рис. – ISSN 1999-7566
1187742
  Пермогоров С.А. Проявление движения свободных экситонов в оптических спектрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Пермогоров С.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1187743
  Потыраньска А. Проявление декадентского мировоззрения в стихотворении Зинаиды Гиппиус "Молитва" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 242-247
1187744
  Богомазов Г.М. Проявление детерминантных свойств русского языка на уровне фонетики // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 5-14. – ISBN 978-5-243-00283-7
1187745
  Соловьев А.А. Проявление динамического стереотипа в условных двигательных реакциях у школьников разного возраста. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьев А.А.; АПН РСФСР. НИИ возрастной физиологии и физ. воспитания. – М., 1965. – 16л.
1187746
  Ташпулатов Бахтияр Муратович Проявление дислокаций в колебательных спектрах полупроводниковых кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ташпулатов Бахтияр Муратович; АН УзССР. Физико-техническ. ин-т. – Ташкент, 1979. – 18л.
1187747
  Сусарев М.П. Проявление законов Коновалова в системе Н2О-НСl-H2SO4 и связь между составами ацеотронов многокомпонентных систем. : Автореф... канд. хим.наук: / Сусарев М.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 9 с.
1187748
  Черных Э.А. Проявление закономерностей познавательных процессов в следственной практике / Э.А. Черных. – М, 1980. – 68с.
1187749
  Пктухов С.А. Проявление инициативы учащихся 3-го класса. (На материале обучения, труда и игры) : Автореф... канд. пед.наук: / Пктухов С.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 15л.
1187750
  Григорьева Светлана Владимировна Проявление колебаний водородной связи в длинноволновых спектрах уретановых соединений и интерпретация полос поглощения полиуретанизоциануратов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Григорьева Светлана Владимировна; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1994. – 15л.
1187751
  Сушко М.Я. Проявление коллективных вкладов в спектрах корреляционных функций жидкостей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сушко М.Я.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
1187752
  Белова Л.Г. Проявление конкурентных преимуществ в информационном обществе развитых стран // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 52-62. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1187753
  Чехонин И.А. Проявление кооперативных эффектов во внутрирезонаторной спектроскопии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Чехонин И.А.; ЛГУ. – Л., 1984. – 16л.
1187754
  Халимендик Ю.М. Проявление крупных дизъюнктивов на шахтах ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" / Ю.М. Халимендик, М.В. Чемакина // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 14-16. – ISSN 0041-5804
1187755
  Коротков П.А. Проявление межмолекулярного и электрон-фононного взаимодействия в спектрах комбинационного рассеяния конденсированной фазы : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.05 / Коротков П.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 472 л. – Библиогр.: л. 422-472
1187756
  Коротков П.А. Проявление межмолекулярного и электрон-фононного взаимодействия в спектрах комбинационного рассеяния света конденсированной фазы : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Коротков П.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 63 с.
1187757
  Перова Татьяна Сергеевна Проявление межмолекулярных взаимодействий в длинноволновых инфракрасных спектрах поглощения конденсированных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Перова Татьяна Сергеевна; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1978. – 22л.
1187758
  Зозуленко И.В. Проявление многочастичных эффектов в кинетике некогерентного переноса энергии электронного возбуждения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зозуленко И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 15л.
1187759
  Зозуленко Игорь Владимирович Проявление многочастичных эффектов в кинетике некогерентного переноса энергии электронного возбуждения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зозуленко Игорь Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 115л. – Бібліогр.:л.103-114
1187760
  Мачянскас С.Ф. Проявление научного и социального критицизма в литовском фольклоре : Автореф... канд. философ.наук: 09.622 / Мачянскас С.Ф.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. Кафедра философии. – Вильнюс, 1970. – 15л.
1187761
  Радецкий П.С. Проявление негативов / П.С. Радецкий. – 2-е. – Ленинград. – 63 с.
1187762
  Радецкий П.С. Проявление негативов / П.С. Радецкий. – Л., 1931. – 87с.
1187763
  Лепихова Лора Анатольевна Проявление основных свойств нервной системы в индивидуальных осоебнностях внимания подростков : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.02 / Лепихова Лора Анатольевна; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1974. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1187764
  Керимов Я.Ш. Проявление особенностей местных говоров в речи учащихся начальных классов и методы их устранения. (На материале бакинского диалекта) : Автореф... канд. пед.наук: / Керимов Я.Ш.; АН АзССР. Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1962. – 38л.
1187765
  Кутовой С.Ю. Проявление особенностей структуры в спектрах КРС тройных галогенидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кутовой С.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1187766
  Кутовой С.Ю. Проявление особенностей структуры в спектрах КРС тройных галогенидов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кутовой С. Ю.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 122л. – Бібліогр.:л.112-122
1187767
  Курбанова И. Проявление парцелляции в текстах эссе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 364-370


  В тексте эссе можно столкнуться с различными языковыми явлениями. Многие из них связаны с мыслительно-языковыми процессами. Таковым является синтактическое явление, называющееся парцелляцией. Оно возникает в разговорной речи. Одним из существенных ...
1187768
  Стрельникер Я.М. Проявление поверхностных экситонов в рассеянии электронов и оптических свойств молекулярных кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Стрельникер Я.М.; Пермский гос.ун-т. – Пермь, 1989. – 15л.
1187769
  Эстрела-Льопис Ирина Борисовна Проявление полиморфизма жидких кристаллов в спектрах комбинационного рассеяния света. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Эстрела-Льопис Ирина Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.145-159
1187770
   Проявление природы растворителя в термодинамических свойствах растворов. – Иваново, 1989. – 96с.
1187771
  Булавин Л.А. Проявление продольно-поперечного расщепления колебательных мод воды в оптической и нейтронной спектроскопии. / Л.А. Булавин, Г.И. Гайдидей, Н.Е. Корниенко // Тез. докл. "Кон. колебательной спектроскопии"


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1187772
  Шаганов Игорь Иванович Проявление различий эффективного и среднего полей световой волны в спектрах поглощения молекулярных кристаллов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Шаганов Игорь Иванович ; Гос. оптический ин-т. – Ленинград, 1974. – 20 с.
1187773
  Курдюмов И.В. Проявление различных степеней свободы легких ядер а ядерных реакциях : Автореф... канд. физ-мат.наук: 055 / Курдюмов И. В.; МГУ. Науч.-исследов. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 10л.
1187774
  Бегмедов С. Проявление религиозных пережитков в Северной Туркмении и пути их преодоления. (По материалам г.Ташауза). : Автореф... канд. философ.наук: / Бегмедов С.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1968. – 17л.
1187775
  Бортэ Л.В. Проявление связей между частями речи в современном русском языке / Л.В. Бортэ. – Кишинев, 1979. – 115с.
1187776
  Болак С. Проявление силы вестфальского мифа в международном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 141-153. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1187777
  Ермолаева-Томина Проявление силы нервной системы в концентрированности внимания : Автореф... канд. пед.наук: / Ермолаева-Томина Л.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. Кафедра психологии. – М., 1960. – 15л.
1187778
  Хан А. Проявление симметрии и асимметрии в кортикальной деятельности больших полушарий головного мозга у младших школьников в процессе учебных занятий. : Автореф... Канлд.биол.наук: 03.00.13 / Хан А.; Азерб.гос.ун-т. – М, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1187779
  Савин Ю.В. Проявление структуры активного центра трипсина при комплексообразовании его с катионами тяжелых металлов (Ag+, Cu++,Pb++) : Автореф... канд. хим.наук: / Савин Ю. В.; МГУ. – М., 1970. – 16л.
1187780
  Легин Е.К. Проявление структуры воды в териодинамических свойствах растворов в тяжелой воде : Автореф... канд. хим.наук: / Легин Е. К.; Радиев. ин-т. – Л., 1967. – 14л.
1187781
  Ильин А.Н. Проявление субъектности на различных уровнях массовой культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 74-77. – ISSN 2073-9702
1187782
  Медведев В В. Плиско Проявление физической деградации в распахиваемых почвах // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 16-28 : рис., табл. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0587-2596
1187783
  Подшивайлов Михаил Михайлович Проявление электрон-фононного взаимодействия в кристаллах с примесью тетраэдрических оксианионов хрома и ванадия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Подшивайлов Михаил Михайлович ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 16 с.
1187784
  Подшивайлов Михаил Михайлович Проявление электрон-фононного взаимодействия в кристаллах с примесью тетраэдрических оксианионов хрома и ванадия : Дис... канд. физ.-мат. наук : К / Подшивайлов Михаил Михайлович ; КГУ. – Киев, 1992. – 197 л. – Бібліогр.: л. 179-197
1187785
  Морозова Александра Васильевна Проявление эстетического в труде в его историческом развитии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Морозова Александра Васильевна; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 26л.
1187786
  Кондиленко И.И. Проявления давыдовского / И.И. Кондиленко. – Киев, 1971
1187787
  Данченко Е.Л. Проявления дискриминации"восточных рабочих" в сельском хозяйстве национал-социалистической Германии в годы Второй мировой войны // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (80). – С. 46-54. – ISSN 1812-8696
1187788
  Шкиль С.А. Проявления идеологии либерального православия в РПЦ // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 152-158
1187789
  Шатова И.Н. Проявления карнавальности и гротеска в "Лирической поэме для музыки", "Лесок" Михаила Кузмина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 25-38. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
1187790
  Соботович Е.Ф. Проявления косноязычия у детей дошкольного возраста и пути его устранения : Автореф... канд. пед.наук: 13.732 / Соботович Е.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 26л.
1187791
  Гаджиева Нушаба Нубарян кызы Проявления межмолекулярных взаимодйствий в их спектрах криорастворов систем с водородной связью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гаджиева Нушаба Нубарян кызы; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – М., 1981. – 20л.
1187792
   Проявления сейсмичности в области аномалии электропроводности западной части Приазовского мегаблока / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик, А.Н. Кушнир, Г.Н. Зайцев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 144-154 : Рис., карта, табл. – Бібліогр.: с. 152-154. – ISSN 0203-3100
1187793
  Баранник В.П. Проявления слабого взаимодействия в реакции ep-em+m-x / В.П. Баранник, И.В.Столетний; Харьковский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции физико-технический институт АН УССР. – Харьков : Харьковский физико-технический ин-тут, 1983. – 24 с.
1187794
  Пучковская Галина Александровна Проявления структуры, динамики и полиморфиза в колебательных спектрах молекульрных кристаллов : Дис... док. физ-мат.наук: 01.04.05. / Пучковская Галина Александровна; Ин-т физики. – Киев, 1988. – 429л. – Бібліогр.:л.429-479
1187795
  Виноградов А.Г. Проявления творческой интеллектуальной активности в связи с особенностями организации понятийного знания : Дис... канд. психол.наук: 19.00.01 / Виноградов А. Г.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1990. – 138л. – Бібліогр.:л.129-138
1187796
  Виноградов А.Г. Проявления творческой интеллектуальной активности в связи с особенностями организации понятийного знания. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Виноградов А.Г.; КГУ. – К., 1990. – 19л.
1187797
  Андриеш Иван Семенович Проявления электрон-фононного взаимодействия в оптических спектрах примесных парамагнитных ионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Андриеш Иван Семенович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1187798
  Лебединцева Н. Проявлення архетипу дитини в поетичній проекції 30- і 90-х років ХХ ст. (тврочість Б.-І. Антонича та Р. Скиби) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 187-193
1187799
  Гундорова Т. ПроЯвлення Слова = The emerging word : дискурсія раннього українського модернізму / Тамара Гундорова. – 2-е вид., переробл. та допов. – Київ : Критика, 2009. – 447, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Критичні студії / Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики). – ISBN 978-966-8978-32-6
1187800
  Островский Э.Б. Проявляющие и вспомогательные материалы в электрографии / Э.Б. Островский. – М., 1974. – 40с.
1187801
  Голд И.С. Проявочные машины. / И.С. Голд. – М., 1956. – 364с.
1187802
  Пардзу П. Прояснение / П. Пардзу. – Бухарест, 1978. – 49с.
1187803
  Агаджанян Х.А. Прояснения к существительному члену предложения в современном армянском языке. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Агаджанян Х.А.; Ереванский пед.ин-т. – Ереван, 1970. – 22л.
1187804
  Хорунжий Ю. Прояснення : екзотична повістина // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 126-166. – ISSN 0208-0710
1187805
  Брожек А. Прояснення темної глибини. Методологічний аналіз Інгарденівської концепції музичного твору // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 166-187. – ISBN 978-617-8041-01-4
1187806
  Волкова С Проьлеми дитячої бездоглядності та злочинності-у полі зору прокурорів // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 33-43
1187807
  Мареев И.С. Прпагандисты армии и флота: (Методика и опыт работы). / И.С. Мареев. – М., 1980. – 208с.
1187808
  Гецко В. Прпотидія незаконній міграції // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.104-114
1187809
  Пасхавер Б. Прродовольчий аспект подолання бідності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 71-76. – ISSN 0131-775Х
1187810
  Делекторский Б.А. Прроектирование гидроскопических электродвигателей / Б.А. Делекторский. – М, 1968. – 252с.
1187811
   Прсвоєння професійних кваліфікацій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 листопада (№ 45). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про присвоєння професійних кваліфікацій".
1187812
  Чапленко В. Прсмертні згадки // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 252, січень : січень. – С. 26


  Некролош: Мелешко Фотій Минович — повстанський отаман, з вчителів с. Глодоси на Херсонщині.
1187813
  Евграшкина Г.П. Пруд-накопитель сбросных шахтных вод "Свидовок" в Западном Донбассе и его экологические проблемы // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 48-53 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1187814
  Ремизов А.Н. Пруд : роман / Алексей Ремизов. – Санкт-Петербург : Изд. "Сириус", 1908. – 284 с.
1187815
  Лагутина Ольга Пруд в лесном саду // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 74-77 : фото
1187816
  Лагутина Ольга Пруд для gostey // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 70-72 : фото
1187817
  Лагутина Ольга Пруд для эстета // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 28-33 : фото
1187818
  Косова Т.Д. Пруденційний механізм конкурентної політики на депозитному ринку / Т.Д. Косова, І.Ю. Тарасов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 94-99. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті подано авторську дефініцію пруденційного механізму конкурентної політики на депозитному ринку з позицій інституціонального підходу. Визначено специфіку фінансових корпорацій як учасників депозитного ринку. Формалізовано механізм функціонування ...
1187819
  Белінська Я.В. Пруденційний нагляд у сучасній монетарній політиці // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 104-114
1187820
  Внукова Н.М. Пруденційний нагляд у сфері страхування : монографія / [Н.М. Внукова, О.В. Корват, Н.С. Опешко]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 259, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 188-232. – ISBN 978-966-676-626-0
1187821
  Дегтярьова Н.В. Пруденційний нагляд у сфері управляння активами / Н.В. Дегтярьова, К.М. Левченко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 47-63. – ISSN 2310-9734
1187822
  Временко Л. Пруденційні режими регулювання страхової діяльності: цілі, задачі, інстументи / Л. Временко, О. Корват // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 60-64. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-7923
1187823
  Суховерхов Ф.М. Прудовое рыбоводство / Ф.М. Суховерхов. – Москва, 1953. – 419с.
1187824
  Мовчан В.А. Прудовое рыбоводство / В.А. Мовчан, 1957. – 5с.
1187825
  Суховерхов Ф.М. Прудовое рыбоводство в колхозах, совхозах, при фабриках и заводах. / Ф.М. Суховерхов. – М-л, 1933. – 136с.
1187826
  Дьяконов Ф.Ф. Прудовое рыбоводство в Поволжье / Ф.Ф. Дьяконов. – Саратов, 1965. – 52с.
1187827
  Гордон Л.М. Прудовое рыбоводство СССР / Л.М. Гордон. – М, 1961. – 69с.
1187828
  Суховерхов Ф.М. Прудовое рыбоводство СССР. / Ф.М. Суховерхов. – М-Л, 1939. – 128с.
1187829
  Бородин Н.А. Прудовое хозяйство - рыбоводство в прудах и озерах : с 78 рис. / Н.А. Бородин, старший спец. по рыбов. при Деп. земл. – 3-е изд., вновь пересм., исп. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – 109, [2] с. – Библиогр.: "Перечень книг по рыбоводству" (с. 106-109)
1187830
  Бородин Н.А. Прудовое хозяйство : с 74 рис. / И. Бородин, спец. по рыбов. при деп. земл. – Москва : Тип. Т-ва И.д. Сытина, 1907. – 64 с. : ил. – (Библиотека хозяина / Под ред. А.П. Мертваго ; № 13)
1187831
  Пивовар С.Ф. Прудонізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 315-316. – ISBN 966-642-073-2
1187832
  Широков В.М. Пруды Белоруссии / В.М. Широков, И.И. Кирвель. – Минск, 1987. – 118с.
1187833
  Веселовский Н Пруды в засушливых районах и их гидрохимия / Н Веселовский. – Москва, 1956. – 128с.
1187834
  Дробиз Г.Ф. Пружина / Г.Ф. Дробиз. – Свердловск, 1964. – 62с.
1187835
  Чекасина Т.М. Пружина / Т.М. Чекасина. – Свердловск, 1986. – 303с.
1187836
  Мосолов М.А. Пружинкин и другие / М.А. Мосолов. – Тула, 1966. – 64с.
1187837
  Пастухова Ж.П. Пружинные сплавы меди / Ж.П. Пастухова, А.Г. Рахштадт. – Москва, 1979. – 331с.
1187838
  Рахштадт А.Г. Пружинные сплавы. / А.Г. Рахштадт. – М., 1965. – 363с.
1187839
  Безродний Д.А. Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. геологічних наук : спец. 04.00.22 - Геофізика / Безродний Д.А. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1187840
  Безродний Д.А. Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.22 - геофізика / Безродний Д.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 250л. – Бібліогр.: л.237-250
1187841
  Сисоєв В.В. Пружна взаємодія і профілі дифузійного перерозподілу імплантованої домішки: термодинамічний розгляд / В.В. Сисоєв, С.Г. Шпирко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 331-335. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається задача визначення просторового розподілу імплантованої у напівпровідникову мішень домішки з урахуванням пружної взаємодії атомів. Розгляд проводиться на основі результатів феноменологічної теорії незворотніх процесів. Використання закону ...
1187842
  Валюх Сергій Іванович Пружна взаємодія світла з неоднорідним хіральним анізотропним середовищем : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Валюх Сергій Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. НАНУ. Ін-тут фізики напівпровідників. – Київ, 2002. – 136л. + Додаток: л. 135 - 136. – Бібліогр.: л.123 - 135
1187843
  Валюх Сергій Іванович Пружна взаємодія світла з неоднорідним хіральним анізотропним середовищем : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Валюх С.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. + Додаток: л. 135 - 136. – Бібліогр.: 18 назв
1187844
  Безродний Д. Пружна і акустична анізотропія метаморфізованих сланців Криворізької надглибокої свердловини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Досліджено швидкості пружних хвиль метаморфічних сланців Криворізької надглибокої свердловини (971-5337 м). Обчислено детерміновані складові акустичного тензору і тензору пружних зміщень, визначена їх симетрія. Побудовано стереопроекції вказівних ...
1187845
  Васільєв К.В. Пружна рівновага обмежених плоскими поверхнями кусково-однорідних тіл з тонкими дефектами за поздовжнього зсуву : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Васільєв К.В. ; НАН України ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1187846
  Продайвода Г.Т. Пружна симетрія і параметри азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль осадової товщі за даними методу вертикального сейсмічного профілювання / Г.Т. Продайвода, П.М. Кузьменко, А.С. Вижва // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 11
1187847
   Пружна симетрія і параметри анізотропії метаморфічних порід Криворізької надглибокої свердловини : випуск 24 / Г.Т. Продайвода, Д.А. Безродний, І.М. Безродна, О.М. Кожан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-95 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Досліджено швидкості об"ємних пружних хвиль метаморфічних порід Криворізької надглибокої свердловини (2349.2-5337 м), а також обчислено детерміновані складові акустичного тензора і тензора пружних зміщень. Визначена їх симетрія. Побудовані ...
1187848
  Продайвода Г.Т. Пружна симетрія і параметри анізотропії об"ємних пружних хвиль кайнотипних вулканічних порід Вірменії / Г.Т. Продайвода, О.А. Куликов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 61-82. – (Геологія ; Вип. 14)


  Розглядаються результати експериментальних досліджень пружних і акустичних властивостей зразків кайнотипних вулканічних порід Вірменії. Приводяться дані вимірювань ефективних фазових швидкостей та обчислень значень акустичного тензора, тензора пружних ...
1187849
  Кривенко-Еметов Пружне і непружне розсіяння за участю дейтрона та структура дейтрона на малих відстанях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Кривенко-Еметов Ярослав Дмитрович ; НАН України ; Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1187850
   Пружне й непружне розсіяння іонів 12С с ядрами 7 Li при енергії Meb / А.Т. Рудчик, В.Ю. Каніщев, А.А. Рудчик, О.А. Понкратенко, Є.І. Кощий, С. Клічевські, К. Русек, В.А. Плюйко, С.Ю. Межевич, В.М. Пірнак, А.П. Ільїн, В.В. Улещенко, Р. Сюдак, Я. Хоіньскі, Б. Чех, А. Щурек // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 25-32. – ISSN 1818-331Х
1187851
   Пружне й непружне розсіяння іонів 18О ядрами 6Li при енергії 114 МеВ та ізопічні відмінності взаємодії ядер 6,7Li + 18О ТА 6Li + І6, І8О / А.Т. Рудчик, Р.М. Зелінський, А.А. Рудчик, Пірнак, Вал.М, С. Клічевскі, Є.І. Кощий, К. Русек, В.А. Плюйко, О.А. Понкратенко, С.Ю. Межевич, А.П. Ільїн, В.В. Улещенко, Р. Сюдак, Я. Хоіньскі // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Інститут ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Т. 13, № 4. – С. 361-370. – ISSN 1818-331Х


  Отримано нові експериментальні дані диференціальних перерізів пружного й непружного розсіяння ядер Li + І8О при енергії ?Елаб("8О) =114 МеВ в експерименті з одночасним вимірюванням диференціальних перері-зів реакцій 6Li(l8O, X) з виходом ядер 16"17"І9О ...
1187852
  Салеба Б.П. Пружне розсіювання світла на супрамолекулярних неоднорідностях рідин з водневими зв"язками / Б.П. Салеба, А.В. Якунов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 73-74
1187853
   Пружне та непружне розсіяння іонів 15N ядрами 11В при енергії 84 МеВ / А.Т. Рудчик, А.О. Барабаш, С. Клічевські, К. Русек, Е. Пясецкі, А. Тржиінська, Є.І. Кощий, О.В. Геращенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 79
1187854
   Пружні властивості молекулярних модельних флюїдів у наближенні жорстко зв’язаних твердих сфер / А.М. Григор’єв, В.Ф. Королович, Ю.Г. Кузовков, І.В. Марков, К.О. Мороз, Д.В. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 279-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом Монте-Карло розраховані густина та ізотермічний модуль пружності модельних флюїдів у наближенні жорстко зв’язаних твердих сфер. Форма частинок варіювалася (імітувалися молекули орто-, пара- і мета ксилолів), але при цьому об’єм частинки не ...
1187855
   Пружні властивості низькомолекулярних сполук, що моделюють цукрово-фосфатний кістяк 2"-дезоксирибополінуклеотидів / І.С. Войтешенко, Т.Ю. Ніколаєнко, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 273-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вперше оцінено релаксовані коефіцієнти жорсткості для кута спірального обертання та торсійних кутів біологічно важливих модельних конформерів кістяка полінуклеотидів у різних їхніх формах. Представлено енергії, необхідні для зміни кутів спірального ...
1187856
  Валицька С.В. Пружні властивості полімерних композитів з наночастинками SiO2 I TiO2 // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 36
1187857
  Продайвода Г.Т. Пружні властивості та анізотропія об"ємних пружних хвиль вапняків і доломітів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 8-23. – (Геологія ; Вип. 13)


  Уперше обчислено пружні постійні вапняків і доломітів із ультразвукових вимірювань фазових швидкостей квазіповздовжних та "повільної" і "швидкої" квазіпоперечних хвиль уздовж дев"яти напрямків зразка, який має форму куборомбододекаедра. Для ...
1187858
  Максимюк П.О. Пружні модулі металів перехідної групи титану, цирконію та гафнію / П.О. Максимюк, В.А. Глей // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 337-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Температурна залежність мадулів пружності Ti, Zr та Hf досліджена дииамічним методом вимірювання частоти резонансних коливань. Виявлена нелінійність залежності модуля пружності вiд температури пояснюється переходом електронів з 4s стану в 3d ...
1187859
  Продайвода Г.Т. Пружні постійні і анізотропія об"ємних пружних хвиль пісковиків / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, О.А. Куликов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 38-54. – (Геологія ; Вип. 13)


  Інваріантно-поляризаційним ультразвуковим методом визначені пружні постійні пісковиків Дніпровсько-Донецької западини. Уперше вдалося розділити ефекти анізотропії та неоднорідності при визначенні пружних постійних за даними ультразвукових вимірювань ...
1187860
  Продайвода Г.Т. Пружні постійні й параметри анізотропії об"ємних пружних хвиль вулканогенних порід Карпат / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 83-96. – (Геологія ; Вип. 14)


  Наведено дані про пружні постійні і параметри анізотропії об"ємних пружних хвиль вулканітів Карпат і встановлена ромбічна і триклинна симетрія їх текстур. Азимутальні залежності параметрів анізотропії вулканітів знаходяться в прямій залежності від ...
1187861
   Пружні та непружні характеристики магній-барієвих сплавів / М.П. Куліш, П.О. Максимюк, А.М. Струтинський, О.В. Костенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 433-435. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані в роботі температурні залежності внутрішнього тертя та модуля пружності магній-барієвих сплавів свідчить про наявність в них релаксаційних процесів, температура проявлення яких зростає із збільшенням концентрації барію. Аналіз одержаних ...
1187862
  Левицька Тетятна Ігорівна Пружно-деформований стан оболонок обертання зі шпангоутами складної форми : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Левицька Т. І.; Запор. дер. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 19с.
1187863
  Кузь О.Н. Пружно-пластичний розрахунок елементів конструкцій з концентраторами напружень при врахуванні зміцнення та розвантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Кузь Ольга Назарівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1187864
  Рябоконь С.А. Пружно - пластичне деформування пластичних елементів конструкцій з отворами : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 01.02.04 / Рябоконь С.А. ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1187865
   Прусов Віталій Арсенійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 226-228 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1187866
   Прусов Віталій Арсенійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 261-262. – ISBN 978-966-439-757-2
1187867
   Прусов Віталій Арсенійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С.398. – ISBN 978-966-439-754-1
1187868
   Прусов Віталій Арсенійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 235-236. – ISBN 978-966-439-961-3
1187869
   Прусов Віталій Арсенійович (1940) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 132-133. – ISBN 966-95774-3-5
1187870
  Тиссо В. Пруссаки в Германии / [Соч.] Виктора Тиссо, авт. соч. "Страна миллиардов". – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1876. – [2], X, 407 с. – (Библиотека путешествий : Картины природы и жизнь. Земля. Океан. Атмосфера. Люди и животные. Очерки нравов и обычаи)
1187871
  Бай Ж. Пруссификация, ее история, цели и следствия = La prussification de L"allemagne, son histoire, son but, ses resultats / Baron de Bay / Барон де Бай. – Москва : Рус. архив : Синоид. тип., 1915. – 21 с. – Отд. оттиск: Русский архив. Историко-литературный сборник, издаваемый Петром Бартеневым (младшим). LIII-й г, 1915, с. 87-105. - Тит. л., обл. и текст на рус. и фр. яз.


  На тит. стр. подпись Де Бай. (оригинал)
1187872
  Грацианский Н.П. Пруссия и пруссаки. Стеногр. публ. лекции., прочит. 17 апр. 1945 г. в Москве / Н.П. Грацианский. – М., 1946. – 24с.
1187873
  Петрухин В.Я. Пруссия и Русь:средневековый миф и новейшая историография / В.Я. Петрухин, Е.В. Каменецкая // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 5. – С. 77-83. – ISSN 0132-1366
1187874
  Костюшко И.И. Прусская аграрная реформа: К пробл. буржуаз. агр. эволюции прус. типа / И.И. Костюшко. – Москва, 1989. – 258 с.
1187875
  Ковальчик Р. Прусская политика по отношению к католической церкви на польских землях после разделов Речи Посполитой (1772 - 1806 гг.) // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 22-25. – ISBN 978-954-322-848-5
1187876
   Прусские законы об опеке и о деятельности несовершеннолетних. – Санкт-Петербург : Изд. ред. комис. по составлению гражд. уложения ; [В гос. тип.], 1886. – 116 с. – Пер. И.Я. Голубев указан в предисл.
1187877
  Терешкина Е.А. Прусский вопрос во внешней политике России (по донесениям А.И. Чернышева накануне воны 1812 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-20. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Міжнародні відносини першої чверті ХІХ ст. були складні між Австрією, Англією, Іспанією, Прусією , Росією і Францією
1187878
  Козлов Григорий Прусский дух Унтер-ден-Линден : Большое путешествие / Козлов Григорий, Кокошкин Константин // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 50-72 : Іл., Карта
1187879
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1975. – 399с.
1187880
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1979. – 352с.
1187881
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1980. – 384с.
1187882
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1984. – 439с.
1187883
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1990. – 424с.
1187884
   Прусско-германский генеральный штаб. 1640-1965. – М., 1966. – 573с.
1187885
  Журавлев Д.Д. Прусское министерство публичных работ / Д.Д. Журавлев. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства Путей Сообщения (Тов-ва И.Н.Кушнерев и Ко), 1910. – 220 с. – На тит.л. дарственная надпись
1187886
  Залевський Вітодьд Прусський мур / Залевський Вітодьд. – К, 1975. – 175с.
1187887
  Коробеико О. Пруссько-радянський спадок у сучасній українській економічній освіті / О. Коробеико, К. Степанкевич // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 8 (121). – С. 70-85. – ISSN 1682-2366


  Стаття аналізує прусську традицію емпирізму, централізації влади в усіх сферах суспільного життя, й зокрема, сфери економічної науки, та мілітаризму. Пропонуються кроки з премайстерської підготовки українських студентів для забезпечення їхньої ...
1187888
  Мориак Клод Пруст / Мориак Клод; Вступ.статья А.Д.Михайлова;Пер.с фр.Н.Бунтман,А.Райской. – Москва : Независимая газета, 1999. – 288 с. – (Литературные биографии). – ISBN 5-86712-041-4
1187889
  Іваничук Р.І. Прут несе кригу : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1958. – 84 с.
1187890
  Бегучев П.П. Прутняк / Бегучев П.П. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1951. – 36 с.
1187891
  Шутько Д.О. Прфесійна самоактуалізація чоловіків у процесі трансформації системі гендерних ролей // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 250-256. – ISSN 2310-4368
1187892
  Росоховатский И.М. Прыгнуть выше себя / И.М. Росоховатский. – М., 1990. – 349с.
1187893
  Сэттлбергер Крис Прыгуны на лианах : Прыгуны и лианы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1187894
   Прыжки в воду. – М., 1947. – 103с.
1187895
   Прыжки в воду. – М., 1954. – 44с.
1187896
   Прыжки в воду. – М., 1954. – 92с.
1187897
   Прыжки в воду. – М., 1956. – 51с.
1187898
  Мазуров Г.Г. Прыжки в воду / Г.Г. Мазуров. – М, 1956. – 20с.
1187899
  Мазуров Г.Г. Прыжки в воду / Г.Г. Мазуров. – М, 1956. – 40с.
1187900
   Прыжки в воду. – М., 1965. – 232с.
1187901
  Гороховский Л.З. Прыжки в воду / Л.З. Гороховский. – М., 1968. – 248с.
1187902
   Прыжки в воду = Plongeons : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 123 с.
1187903
  Дьячков В.М. Прыжки в высоту / В.М. Дьячков. – М, 1966. – 120с.
1187904
  Якубенок Д.С. Прыжки в гимнастике / Д.С. Якубенок. – М, 1953. – 103с.
1187905
  Семенов Л.П. Прыжки в гимнастике. / Л.П. Семенов, Д.С. Якубенок. – Москва, 1959. – 125с.
1187906
  Попов В.Б. Прыжки в длину / В.Б. Попов. – М., 1966. – 96с.
1187907
  Диллон Джейн Маршалл Прыжки в конном спорте / Диллон Джейн Маршалл. – М., 1971. – 128с.
1187908
  Мишин А.Н. Прыжки в фигурном катании / А.Н. Мишин. – М., 1976. – 104с.
1187909
   Прыжки на лыжах и лыжное двоеборье. Правила. – М., 1986. – 95с.
1187910
  Андреев В.А. Прыжки на лыжах с трамплина / Андреев В.А. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1950. – 95 с.
1187911
  Андреев В.А. Прыжки на лыжах с трамплина / Андреев В.А., Ниренберг Г.Р. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 230 с. : ил. – Библиогр.: с. 224
1187912
   Прыжки по пустыне : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 100-102 : Фото
1187913
  Овсянников К.А. Прыжки с парашютом из военно-транспортных самолетов / К.А. Овсянников. – М, 1964. – 254с.
1187914
  Ягодин В.М. Прыжки с шестом. / В.М. Ягодин. – М., 1966. – 92с.
1187915
  Грек Александр Прыжки свысока : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 52-61 : Фото
1187916
  Шкловский Б.И. Прыжковая проводимость полупроводников : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шкловский Б.И.; АН СССР. Физ.-техн. наук. – Л., 1973. – 28л.
1187917
  Добрего В.П. Прыжковая фотопроводимость в германии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Добрего В.П.; АН СССР. – Л, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1187918
  Андреев А.Д. Прыжок / А.Д. Андреев. – Москва : Правда, 1977. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 24)
1187919
  Васин В.А. Прыжок / В.А. Васин. – Москва, 1980. – 176с.
1187920
  Волков М.Д. Прыжок / М.Д. Волков. – Иваново, 1990. – 142с.
1187921
  Дьячков В.М. Прыжок "фосбери-флоп" / В.М. Дьячков, А.П. Стрижак. – М, 1975. – 64с.
1187922
  Инал-Ипа Прыжок благородного оленя (К 100-летию со дня рождения нар. поэта Абхазии Д.И.Гулиа) / Инал-Ипа. – Сухуми, 1974. – 92с.
1187923
  Каплин Л.А. Прыжок в "волчье логово" / Л.А. Каплин. – Краснодар, 1984. – 126с.
1187924
  Юхнов О.З. Прыжок в 2001-й год. / О.З. Юхнов. – Ташкент, 1961. – 60с.
1187925
  Загданский Е.П. Прыжок в бессмертие / Е.П. Загданский. – Киев, 1963. – 131с.
1187926
  Павленко А. Прыжок в будущее // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2019. – № 34 (258), 19 сентября 2019. – С. 44-49
1187927
  Дьячков В.М. Прыжок в высоту с разбега / В.М. Дьячков. – М, 1958. – 212с.
1187928
  Дал Р. Прыжок в глубину / Р. Дал. – М., 1992. – 141с.
1187929
  Козлова Ю. Прыжок в голубую бездну // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.42-65. – ISSN 1560-4233
1187930
  Дьячков В.М. Прыжок в длину с разбега / В.М. Дьячков. – Москва, 1953. – 200с.
1187931
  Гнидюк Н.А. Прыжок в легенду : повесть / Н.А. Гнидюк. – Киев. – 333 с.
1187932
  Гнидюк Н.А. Прыжок в легенду : повесть / Н.А. Гнидюк. – Москва, 1975. – 664 с.
1187933
  Зинкэ Х. Прыжок в неизвестность / Х. Зинкэ. – Бухарест, 1979. – с.
1187934
  Беляев А.Р. Прыжок в ничто / А.Р. Беляев. – Минск, 1982. – 383с.
1187935
  Беляев А.Р. Прыжок в ничто / А.Р. Беляев. – Пермь, 1989. – 460с.
1187936
  Тельканов С.А. Прыжок в ночь / С.А. Тельканов. – Хабаровск, 1969. – 70с.
1187937
  Зайцев М. Прыжок в ночь / М. Зайцев. – Ярославль, 1974. – 191-318с.
1187938
  Воронин П.И. Прыжок в послезавтра / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1971. – 198с.
1187939
  Воронин П.И. Прыжок в послезавтра / П.И. Воронин. – 2-е изд. – Новосибирск, 1973. – 184с.
1187940
  Малинова Р. Прыжок в прошлое : эксперимент раскрывает тайны древних эпох / Р. Малинова, Я. Малина. – Москва : Мысль, 1988. – 271с.
1187941
  Колос И.А. Прыжок в темноту / И.А. Колос. – Москва : Политиздат, 1968. – 128с.
1187942
  Прохоров Н.Н. Прыжок в темноту / Н.Н. Прохоров. – М., 1971. – 80с.
1187943
  Ветишка Р. Прыжок во тьму / Р. Ветишка. – Москва, 1973. – 255с.
1187944
  Кеттвиг Ганс Прыжок из космоса : Одиссея капитана Киттинджера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 106-116 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1187945
  Хохлов Н.П. Прыжок импалы. / Н.П. Хохлов. – М., 1965. – 192с.
1187946
  Гальперин М. Прыжок кита = Whale jump / Марк Гальперин. – Санкт-Петербург : Политехника-сервис, 2010. – 352 с. – ISBN 978-5-904031-22-0
1187947
  Снегов С.А. Прыжок над бездной / С.А. Снегов. – Калининград, 1981. – 536с.
1187948
  Михановский В.Н. Прыжок над бездной : повесть / В.Н. Михановский. – М., 1987. – 204с.
1187949
  Гофман Г.Б. Прыжок от солнца / Г.Б. Гофман. – Москва, 1963. – 68 с.
1187950
  Дьячков В.М. Прыжок с шестом / В.М. Дьячков. – М, 1950. – 63с.
1187951
  Дьячков В.М. Прыжок с шестом / В.М. Дьячков. – М, 1955. – 324с.
1187952
  Ганзлен Р.В. Прыжок с шестом / Р.В. Ганзлен. – М., 1957. – 72с.
1187953
  Гудзоват Томаш Прыжок через реальность : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 28 : Фото
1187954
  Сластін М.Ф. Прыймак [Приймак] : Дpама в 4-х діях и 5-х одминах / Соч[инение] М.Ф. Сластина. – Харькив (Харьков) : Печатня А.И. Степанова, 1899. – 116 с. – Hа тит. аpк.: Посвящается Якову Дмитpиевичу Пасхалову. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На парал. тит. стор екслібріс бібліотека "Рух"
1187955
  Сержпутоускі А. Прымхі і забабоны беларусау-паляшукоу / А. Сержпутоускі ; Беларус. акад. навук, аддз. гуманітар. навук. – Менск : [Друк. Беларус. акад. навук], 1930. – VII, [2], 276, [2] с. – (Беларуская этнаграфія ў доследах і матэрыялах)
1187956
  Шуба П.П. Прыслоуе у беларускай мове. / П.П. Шуба. – Минск, 1962. – 196с.
1187957
   Прыткая ящерица. – Москва, 1976. – 374с.
1187958
  Жук І.В. Прыхінуцца да крыніцы / Ігар Жук ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржауны універсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ імя Я. Купалы, 2017. – 235, [1] с. – Бібліогр.: c. 216-234. – ISBN 978-985-582-140-4
1187959
  Українка Леся Прыязнь [Приязнь] : (Оповидання з жыття Волынського Полисся) / Леся Укpаинка. – Киев : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміpа Акц[ионеp.] О-ва H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1905. – 62 с. – Відб. із жуpн.: Кіев. Стаpина. 1905, кн. 10 ; Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1187960
  Нечуй-Левицький І.С/ Прыятели [Приятелі] : оповидання / Иван Нечуй-Левицькый. – выд. 5-е. – Киев : Изд. Е.П. Череповського ; [Тип. И.И. Чоколова], 1906. – 47 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Дешева Сільська бібліотека ; № 10)
1187961
  Мазуркевич В.С. Прюнелевые туфельки / В.С. Мазуркевич. – Днепропетровск, 1971. – 231с.
1187962
  Бриллиант В.А. Прядильные растения / В.А. Бриллиант. – Л, 1931. – 215с.
1187963
  Шаларь А.Н. Прядильщицы : рассказы и повесть / А.Н. Шаларь. – Москва : Советский писатель, 1977. – 390 с.
1187964
  Іллінський А. Прядка соснова / А. Іллінський. – Київ, 1928. – 40с.
1187965
  Маринова Й. Пряката реч в бьгарския книжовек език. / Й. Маринова. – София, 1983. – 115с.
1187966
  Смирнов В.П. Прялка матери : стихи / В.П. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 127 с.
1187967
  Кальниш Юрій Григорович Пряма демократія в Україні: історичні традиції та перспективи розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 5-15
1187968
  Мартьянова Т.С. Пряма дія Конституції України як умова незалежності судової влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 54-56. – ISSN 2219-5521
1187969
  Котвицький Б.Б. Пряма дія мінеральних добрив та оптимальний рівень їх застосування у сівозмінах залежно від родючості дерново-підзолистих грунтів Західного Полісся // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 61-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
1187970
  Оніщенко О. Пряма дія норм Конституції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.90-94
1187971
  Моткова О.Д. Пряма дія норм Конституції України у сферах реалізації та захисту прав людини: питання теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Моткова Ольга Дем"янівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1187972
  Нікольська О. Пряма дія норм Конституції України як її юридична властивість // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 40-44.
1187973
  Летнянчин Л.І. Пряма дія норм Конституції України: від принципу - до практичного застосування // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 115-127. – ISSN 1993-0909
1187974
  Моткова О.Д. Пряма дія норм Конституції України: матеріальний та процесуальний аспекти // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 56-64. – ISSN 2078-9165
1187975
  Микієвич М.М. Пряма дія норм світової організації торгівлі у внутрішньому правопорядку Європейського Союзу / М.М. Микієвич, О.Ю. Щодра // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 296-301.
1187976
  Мостіпака О.В. Пряма емісія грошей як умова самоорганізації соціально-економічної системи України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 65-72. – ISSN 2309-1533
1187977
  Осадчук П.І. Пряма мова : поезії / П.І. Осадчук. – Київ, 1984. – 183 с.
1187978
  Вяткіна Н. Пряма референція, деференція і de re комунікація // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 78-85. – ISSN 0235-7941
1187979
  Кириченко В.В. Пряма та площина : Навчальний посібник / В.В. Кириченко, Н.Ю. Петкевич, А.П. Петравчук; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 91 с. – ISBN 966-594-286-7
1187980
  Хілько Д.І. Пряма через два ортоцентри // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 26-34. – ISSN 1029-4171
1187981
  Парамонов В.В. Прямая / В.В. Парамонов. – Ижевск, 1982. – 48с.
1187982
  Рашба Э.И. Прямая вольтамперная характеристика плоскостного выпрямителя при значительных токах / Э.И. Рашба, К.Б. Толпыго. – Москва ; Ленинград, 1956. – [9] c.
1187983
  Васильев С.А. Прямая дорога / С.А. Васильев. – Москва, 1947. – 148с.
1187984
  Гроссман М.С. Прямая дорога / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1952. – 136с.
1187985
  Рязанова Н.К. Прямая и косвенная речь в английском языке / Н.К. Рязанова, М.В. Смолина. – М, 1981. – 112с.
1187986
  Ворно Е.Ф. Прямая и косвенная речь в разговорном английском языке / Е.Ф. Ворно, Д.А. Федосеева. – Ленинград, 1971. – 127с.
1187987
  Кодухов В.И. Прямая и косвенная речь в современном русском языке / В.И. Кодухов. – Л., 1957. – 87с.
1187988
  Золотарев В.А. Прямая и обратная задачи для конечномерных возмущений операторов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
1187989
  Серебряков В.П. Прямая и обратная задачи рассеяния для самосопряженных разностных операторов 2-го порядка с матричными коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Серебряков В.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 11л.
1187990
  Градштейн И.С. Прямая и обратная теоремы / И.С. Градштейн. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1950. – 80 с.
1187991
  Градштейн И.С. Прямая и обратная теоремы. Элементы алгебры логики / И.С. Градштейн. – Москва-Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 76 с.
1187992
  Градштейн И.С. Прямая и обратная теоремы. Элементы алгебры логики / И.С. Градштейн. – Изд. 5-е. – Москва : Наука, 1972. – 128 с.
1187993
  Маканин В.С. Прямая линия / В.С. Маканин. – Москва, 1967. – 254с.
1187994
  Кушнер А.С. Прямая речь / А.С. Кушнер. – Л., 1975. – 110с.
1187995
  Рубашкин А.И. Прямая речь / А.И. Рубашкин. – 2-е изд. – Л, 1987. – 400с.
1187996
  Чумаков Г.М. Прямая речь в современном русском языке : Дис... канд. филологич.наук: / Чумаков Г.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Филологич. фак-т. Отд. диссертантов по подгот. к защите кандид. диссертаций по языко. – К., 1953. – 397л. – Бібліогр.:л.378-393
1187997
  Чумаков Г.М. Прямая речь в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Чумаков Г.М.; КГУ. – К., 1953. – 16л.
1187998
  Юдкин-Рипун Прямая речь как средство идиоматизации (на материале произведений Ч. Диккенса) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания Рос. акад. наук ; Рос. акад. лингвистических наук. – Москва, 2013. – № 3/4 (45). – С. 17-22. – ISSN 1562-1391
1187999
  Рубашкин А.И. Прямая речь. / А.И. Рубашкин. – Л, 1980. – 366с.
1188000
  Чупринин С.И. Прямая речь. / С.И. Чупринин. – Москва, 1988. – 64 с.
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,