Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1185001
  Шевчук І. "Про плани не буду поширюватися. Їх багато, але чекаю, доки мине втома" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 10 (513), 12 березня 2020. – С. 47-50


  Максим Рильський у тюрмі співав пісні.
1185002
   "Про політичний цинізм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 22 січня (№ 10). – С. 3


  Що ховається за пропозицією Лаврова надати допомогу і стати посередником в Україні. Ситуацію коментують український експерт, доктор політичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Григорій Перепелиця та російський ...
1185003
  Решетник М.Д. "Про поняття філософії" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 634-636. – ISBN 966-316-069-1
1185004
  Сіфакіс Г.М. [Про поетику грецької народної пісні / Г.М. Сіфакіс. – Іракліон : Вид-во Критського ун-ту, 1988. – 236, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
1185005
  Городній П. Про основний економічний закон соціалізму / П. Городній. – Київ, 1954. – 84с.
1185006
   Про Основні заходи щодо вдосконалення взаємозв"язків Верховної Ради України VІ скликання з Верховною Радою Автономної Республіки Крим : Місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 12-15.
1185007
  Горбачов М.С. Про Основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики СРСР / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1989. – 45 с.
1185008
   Про основні підсумки діяльності Академії правових наук України в 2000 році та її завдання на перспективу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.3-16
1185009
  Марчук Є.К. Про основні підсумки роботи Ради національної безпеки і оборони України у 2001 році // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-10
1185010
  Радченко В.І. Про основні результати роботи Ради національної безпеки і оборони України та Апарату Ради у 2003 році // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.3-20
1185011
  Пфейфер Г.В. Про основну Maurer"ову торему = Sur le theoreme fondamental de Maurer : докладено 26/IV 1929 р. / акад. Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [4] с.
1185012
  Пфейффер Г.В. Про основну Маерову теорему / Г.В. Пфейффер, 1929. – 79с.
1185013
  Щербина В. Про основоположні принципи трудового права України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-18.
1185014
  Пожидаєва О.А. Про особистісний фактор в мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 135-141. – Бібліогр.: Літ.: С. 141; 10 назв


  У статті розглядається проблема мовної особистості і її структурна організація у світлі нових досягнень сучасної лінгвістики. Аналізуються особливості функціонування мовної особистості з урахуванням різних підходів і моделей її вивчення у трьох ...
1185015
   Про особистість в умовах сьогодення // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 4 : фото


  Нещодавно в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства". Ії організатором, як і в минулі роки, виступив факультет психології та кафедра ...
1185016
  Панченко В. Про особистість у політиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 квітня (№ 70). – С. 4


  Відхід Левка Лук"яненка від політики не повинен стати причиною для забуття. Розмову з доктором філологічних наук, професором В. Панченком вела студентка КНУТШ Юлія Лучик.
1185017
  Білокінь С. Про особливі методи боротьби НКВД з українським підпіллям (1947-1949) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 354-364. – (Нова серія ; вип. 18)
1185018
   Про особливі п"ять тижнів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  Учасники X Літньої школи журналістики "Дня": Це стажування варте двох курсів університету. Зокрема, студентка Інституту журналістики КНУТШ Ельвіра Матросова висловлює свою думку.
1185019
  Фостер Р. Про особливість військового партнерства з Канадою / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 6-7


  Полковник Роберт Фостер: "Збройні сили України демонструють стійкість солдатів і бажання захищати країну. І це - неймовірно".
1185020
  Норкус Альгірдас Про особливість литовських інвестицій / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 6


  Військовий аташе Альгірдас Норкус: "Наша мета - допомогти Україні посилити свої оборонні можливості, щоб відбити будь-які напади на суверенітет та незалежність країни".
1185021
  Сірук М. Про особливість польських протестів / М. Сірук, М. Кобоско // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 232). – С. 3


  Експерт:" Спроба обмежити доступ медіа до парламенту - ще один крок, який демонструє намір партії Качинського консолідувати владу".
1185022
  Гусак Д.В. Про особливість розподілів перестрибкових функціоналів майже напівнеперервних зверху процесів на ланцюгу Маркова / Д.В. Гусак, Є.В. Карнаух // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 71-82. – ISSN 0868-6904


  We examine the question whether the memoryless property associated with the geometric and exponential distributions remains true for the overshoot functionals of almost upper semicontinuous integer- and real-valued processes on a Markov chain. It is ...
1185023
  Шевчук С.Ф. Про особливість філософії у контексті її стосунків з наукою // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 127-129
1185024
  Бортняк К.В. Про особливості адміністративно-правового статусу працівника податкової служби // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 271-276. – ISSN 1563-3349
1185025
  Бортнях К.В. Про особливості адмінктративно-правового статусу працівника податкової служби // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 271-276. – ISSN 1563-3349
1185026
   Про особливості британських виборів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 квітня (№ 74). – С. 9


  Експерти "Дня" - про шанси консерваторів та лейбористів перемогти на парламентських виборах, і як це може вплинути на відносини Лондона та Києва.
1185027
  Тимченко Ю.О. Про особливості вербалізаціі простору в малій прозі І. Франка і М. Коцюбинського // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 208-214
1185028
  Щербакова О.А. Про особливості викладання курсу "Риторика" студентам-журналістам // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 34-37
1185029
  Шафранська Л. Про особливості використання ділянок, зайнятих лісами, регулювання речових прав у Німеччині // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 18-20
1185030
  Скляр М. Про особливості використання земель рекреаційного призначення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-57.
1185031
  Берзін П.С. Про особливості врахування наслідків як результату поведінки людини у змісті юридичної конструкції складової вини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 95-102.
1185032
  Шушарін Д. Про особливості гібридної війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 грудня (№ 236)


  У війні проти України Кремль викладається на 200 відсотків. А на скільки відсотків викладається Україна?
1185033
  Костяной М.Г. Про особливості гранулометричних досліджень глинистих грунтів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 149-155 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1185034
  Станіславський В. Про особливості договору поставки продукції насінництва // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-67.
1185035
  Семенюк М.П. Про особливості ерозійного розчленування поверхні кристалічного фундаменту району Криворізьких структур // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 56-60 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
1185036
   Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 : Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 96, 11 грудня 2015 року. – С. 170-302
1185037
  Беляневич О.А. Про особливості застосування статті 652 цивільного кодексу України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 78-87.
1185038
  Завадська В.В. Про особливості збирання та публікації українського фольклору напередодні та під час Другої світової війни // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 244-253. – ISSN 2313-4437
1185039
  Воронкова Б.А. Про особливості звернення до історичних витоків в освіті і підготовці кадрів (на прикладі України, Росії та Грузії) // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 45-50. – ISBN 966-8847-12-1
1185040
  Єлкіна М. Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Про ОСББ і про досвід управління в житловобудівельних кооперативах // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 130-152
1185041
  Грабовський С. Про особливості індивідуального терору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11 березня (№ 44)


  Московські вожді безпідставно сподівалися шляхом фізичного знищення окремих політичних та громадських діячів призупинити формування цілої української нації.
1185042
  Шендерук І. Про особливості історичного компоненту освіти в умовах переходу базової школи на засади НУШ // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 129-136
1185043
  Вірані Аріф Про особливості канадського мультикультуризму / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 серпня (№ 152). – С. 10-11
1185044
   Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська" : Закон України від 18 жовтня 2018 р. № 2598-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 09 листопада (№ 212). – С. 13
1185045
  Ваншельбойм В. Про особливості мандата UNOPS / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 149). – С. 10-11


  Помічник генсека ООН Віталій Ваншельбойом - про те, як ООНівська структура може допомогти розв"язанню неможливих завдань в Україні.
1185046
  Сікорська З. Про особливості мовної суміші в деяких науково-гуманітарних текстах // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 1/2 (50/51). – С. 170-180.
1185047
  Микитенко Л.А. Про особливості наглядової діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства про рекламу // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 9 (59). – С. 39-44
1185048
  Бережна С. Про особливості національно-патріотичного виховання педагога-історика // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 6-7


  Досвід історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
1185049
  Дьячук С.В. Про особливості національного японського виховання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-16. – (Східні мови та літератури ; № 2)


  Висвітлюються деякі особливості японського національного виховання. Розглядаються методи та прийоми японської етнопедагогіки, яка виступає одним із механізмів збереження і трансляції традиційної японської культури.
1185050
  Губа А. Про особливості одного алгоритму знаходження рівномірно-обертових конфігурацій точкових вихорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-105. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  За допомогою нового алгоритму знаходження рівномірно-обертових конфігурацій однакових точкових вихорів у необмеженій площині побудовано схему переходу від N точкових вихорів до N +1. Розглянуто випадок переходу від системи 6 вихорів, що містяться у ...
1185051
  Заяць К.Д. Про особливості окремих елементів механізму вчинення шахрайств // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 233-239. – ISSN 2524-0323
1185052
   Про особливості організації освітнього процесу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 11 липня (№ 26/27)
1185053
  Лебідь В.П. Про особливості освоєння нового напряму геологоровідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 2. Контури глибинної моделі // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – С. 39-46 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1682-721Х
1185054
  Лебідь В.П. Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 1 // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 22-28 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-721Х
1185055
  Кобзан С.М. Про особливості оцінки земельних ділянок // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 197-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1185056
  Шаповал Т. Про особливості парламентаризму в Україні (теоретичний і конституційний аспекти) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 36-41
1185057
  Білик Р.М. Про особливості підготовки майбутніх фахівців технологічної галузі з дисциплін безпекового циклу // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 135-138. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
1185058
  Запорожець В.А. Про особливості погляду на релігію у спадщині Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1185059
  Сірук М. Про особливості португальських виборів / М. Сірук, Л. Третяк, С. Солодкий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 181). – С. 3


  Консерватори здобули перемогу, незважаючи на непопулярні заходи жорсткої економії.
1185060
  Лебідь В.П. Про особливості пошуку вуглеводнів у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 43-56. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-3591
1185061
  Рябченко О.П. Про особливості провадження у справах про порушення митних правил: сучасний стан правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 90-93. – ISSN 2219-5521
1185062
   Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/11 навчальному році : у міністерстві освіти і науки України // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 2
1185063
  Логвин Н.Г. Про особливості процесу будівництва давньоруських пам"яток Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 60. – С. 58-66. – ISSN 2077-3455
1185064
  Чамата Н. Про особливості раннього українського гекзаметра // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 105-117. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються перші спроби імітації гекзаметра в українській поезії, що належали М. Костомарову та К. Думитрашку.
1185065
   Про особливості редукції максимальних модулів дощових паводків і весняних водопіль в залежності від розміру річкових водозборів / Є.Д. Гопченко, М.Є. Романчук, А.В. Траскова, І.О. Грушковська // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 109-115 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
1185066
  Кобзистий П.І. Про особливості режиму вітрів у степовій зоні України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 37-42 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1185067
  Кобзистий П.І. Про особливості режиму вітру в тропосфері над Україною в теплий період року // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 34-38 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 24)
1185068
  Стефанишин Д.В. Про особливості розвитку гідроенергетики в світі і в Україні // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 12-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-4049
1185069
  Лебединський В.В. Про особливості розвитку класової боротьби в капіталістичних країнах після другої світової війни. / В.В. Лебединський. – К., 1964. – 96с.
1185070
  Палієнко В.П. Про особливості розвитку морфоструктур передкарпаття в четвертинному періоді // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 116-123 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1185071
  Палієнко В.П. Про особливості розвитку морфоструктур Передкарпаття в четвертинному періоді // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 116-123 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1185072
  Шаповал В.М. Про особливості системи джерел британської конституції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  В цій статті розглядаються особливості системи джерел британської конституції. На прикладі норм, що регламентують парламентську організацію та діяльність, досліджуються її соціально-нормативна природа.
1185073
  Ніка О.І. Про особливості словопорядку листів та універсалів Богдана Хмельницького // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 117-119
1185074
  Бурдиляк С. Про особливості співпраці з Іраном / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 157). – С. 10-11


  Посол України Сергій Бурдиляк: "Сьогодні ми бажана особа на величезному середньо-східному ринку".
1185075
  Сірук М. Про особливості співпраці з КНР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28-29 вересня (№ 175/176). – С. 6


  Експерт: "Україна повинна долучатись до всіх форматів співпраці, ініційованих Піднебесною".
1185076
  Селіванова І. Про особливості статусу акціонерних компаній, створених за участі держави // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 36-41.
1185077
  Сухов В.В. Про особливості суфозії карбонатних порід / В.В. Сухов, В.Г. Суярко, О.В. Чуєнко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 74-79 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1185078
  Лучик В.В. Про особливості типологічного дослідження ойконімів // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 95-99. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1185079
  Горбань Н. Про особливості тлумачення адвокатської та нотаріальної таємниці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 481-482. – ISBN 978-617-7069-28-6
1185080
  Куц М.О. Про особливості тлумачення терміна "імплементація" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 133-138
1185081
  Панченко В. Про особливості українського неолібералізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 лютого (№ 4). – С. 1, 7


  "Що ми зазвичай чуємо як рецепт покращення економічної ситуації в Україні? Експертне середовище, економісти і державні управлінці різних мастей, від міністрів до рядових "знавців", пропонують неоліберальну модель економічного розвитку та рецепти згідно ...
1185082
   Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік : наказ МОН України від 26.01.2015 № 47 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 12, 20 лютого 2015 року. – С. 197
1185083
   Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік : наказ МОН України від 26.01.2015 № 47 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4, квітень. – С. 61
1185084
  Вовк Д. Про особливості християнської правової традиції в умовах сучасного права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С.45-54. – ISSN 1993-0909
1185085
  Забокрицька М.Р. Про особливості часової та просторової динаміки якості річкових вод басейну Західного Бугу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 237-244. – Бібліогр.: 2 назви
1185086
  Фрис В. Про особливості читання книжних текстів в Україні в XІ–XVIІІ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 157-169. – ISSN 2224-9516
1185087
  Козлов О.Ф. Про особливу групу суб"єктів цивільного процесуального права // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
1185088
  Єрмаков П. Про останні роки життя Наполеона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 15 березня (№ 45)


  Унікальні можливості торсійної діагностикуи дають нові відомості про здоров"я французького імператора
1185089
   Про Остапа Вишню : спогади. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 334 с. : 8 іл. – ISBN 5-333-00392-0
1185090
  Кравчук М.П. Про остачу Lagrange"вого ряду / М.П. Кравчук. – [3] с.
1185091
   Про отамана Квашу з уст його правнука // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Серпень (число 8)
1185092
  Пестушко Валерий Про офисные кресла и... магнитные потоки : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 55 : Іл.
1185093
   Про офіційне тлумачення положення частини п"ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України" // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-35.
1185094
   Про оформлення земельних ділянок, наданих у користування до 2002 року. Щодо успадкування таких земель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 47-48
1185095
  Косухіна Т. Про оформлення посадової інструкції // Праця та зарплата. – Київ, 2023. – 23 лютого (№ 4)
1185096
  Ушаков Р.П. Про оформлення розв"язань екзаменаційних завдань з математики за курс середньої школи // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 100-103. – ISSN 1029-4171
1185097
  Мележик О.О. Про оформлення списку посилань у журналі "Вісник НАН України" // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 88-90. – ISBN 978-966-360-372-8 (вип. 15) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1185098
  Україна. Закони Про охорону атмосферного повітря : закон України від 16 жовтня 1992 року №2707-ХІІ // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3 : Повітряний кодекс України. – С. 63-83
1185099
  Ткачук В. Про охорону підземних вод в умовах України / В. Ткачук. – Б.м. – С.133-140. – Окремий відбиток
1185100
  Карачевський А. Про охорону психічного здоров"я // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 17


  "Дослідження ВООЗ свідчать, що порушення психічного здоров"я - це майже 11% глобального тягаря захворювань. Серед десяти головних причин інвалідності у всьому світі п"ять - це психічні захворювання: депресія, біполярний розлад, шизофренія, ...
1185101
  Богун І.В. Про оцінки розв"язків нескінченновимірного рівняння Ріккаті зі збуреною матрицею // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 89-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В статье сравнивается решение бесконечномерного уравнения Риккати с диагональной матрицей с решением этого же уравнения с возмущенной матрицей. Оценивается порядок уклонения одного решения от другого.
1185102
  Ямненко Р.Є. Про оцінки розподілу деяких функціоналів від процесів з субгаусовими приростами // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  Ця стаття продовжує цикл робіт із вивчення черг, що формуються випадковими процесами
1185103
  Безкрила С. Про оцінки типу Джексона - Стєчкіна для кусково [thita]-опуклого наближення функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-9. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Посилено контрприклад, який показує, що для кускового [thita] -опуклого [thita] [більше або дорівнює] 4 наближення алгебраїчними многочленами нерівність типу Джексона - Стєчкіна є хибною навіть з константою, яка залежить від функції, що ...
1185104
  Хлобистов В.В. Про оцінки точності інтерполювання диференційованих операторів в гільберторовому просторі в разі збурених значень їх диференціалів / В.В. Хлобистов, Т.М. Малишева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 270-277. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для диференційованих операторів в гіпьбертовому просторі досліджена точність розв"язку інтерполяційної задачі типу Ерміта в разі збурених значень диференціалів вищих порядків. Знайдена мінімальна кількість вузлів інтерполяції, перевищення якої не ...
1185105
   Про оцінку вплива на довкілля : закон України від 23 трав. 2017 р. № 2059- VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 липня (№ 127). – С. 7-10
1185106
   Про оцінку впливу на довкілля : закон України від 23 трав. 2017 р. № 2059-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 червня (№ 110). – С. 10-14
1185107
   Про оцінку впливу на довкілля : закон України від 23 трав. 2017 р. № 2059-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 50, 27 червня 2017 року. – С. 5-29
1185108
  Вовк В. Про оцінку динамічних конкурентних переваг банку : фінанси, податки, кредит / В. Вовк, А. Махота // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 35-43 : Табл., рис. – Бібліогр: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1185109
  Закревський Д.В. Про оцінку забрудненості поверхневих вод за гранично допустимими концентраціями хімічних компонентів // Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук. – Київ, 1996. – Вип. 83. – С. 86-91. – ISSN 0507-2166
1185110
  Войцеховський С.О. Про оцінку збіжності різницевих схем методу фіктивних областей для еліптичних рівнянь другого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 194-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу фіктивних областей побудовано різницеву схему розв"язування задачі Діріхле для еліптичних рівнянь другого порядку із змінними коефіцієнтами в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] в нормі W[верхній ...
1185111
  Братик М.В. Про оцінку ймовірності виживання страхової компанії, що займається інвестиційною діяльностю, при показниковому розподілі виплат. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для моделі страхової компанії, що має можливість інвестувати свій капітал в акції та облігації, розглянуто ймовірність її виживання при інвестуванні в облігації та в акції, якщо страхові виплати розподілені за показниковим законом. Ключові слова: ...
1185112
  Нагорний В.А. Про оцінку послідовності під"єднання точок в керуючому просторі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 309-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається проблема оцінки послідовності під"єднання точок керуючого простору до ресурсів ЕОМ.
1185113
  Войцеховська Т.Г. Про оцінку похибки при знаходженні власних функцій методом сіток // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 105-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з змінними коефіцієнтами в прямокутнику О. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних функцій ...
1185114
  Войцехівська Т.Г. Про оцінку похибки при знаходженні власних функцій методом скінченних різниць // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 98-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного рівняння другого порядку зі змінними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
1185115
  Резніков Л.Б. Про оцінку російської моделі реформ та необхідність її зміни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-26. – (Економіка ; Вип. 62)


  Доводиться необхідність застосування науково обгрунтованих критеріїв оцінки обраної моделі російських реформ. Зміна реформаційного курсу пов"язується із практичноюнеспроможністю радикально-ліберальної моделі.
1185116
  Войцеховський С.О. Про оцінку точності екстраполяційного методу Річардсона в задачах на власні значення для еліптичних операторів другого порядку з мішаними похідними / С.О. Войцеховський, О.А. Філімоніхіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 154-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток в задачі на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з мішаними похідними. Показано, що екстрапольовані за Річардсоном розв"язки різницевої задачі на власні значення мають четвертий порядок ...
1185117
  Войцехівський С.О. Про оцінку точності екстраполяційного методу Річардсона для еліптичних рівнянь четвертого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-21. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Розглянуто застосування методу сіток для розв"язування другої крайової задачі для еліптичного рівняння четвертого порядку. Показано, що екстрапольовий за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі W 2 2.
1185118
  Дородна Ю.А. Про оцінку точності екстраполяційного методу Річардсона для звичайних диференціальних рівнянь четвертого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 245-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язування другої краєвої задачі для звичайного диференціального рівняння четвертого порядку. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі ...
1185119
  Алмазов С.Л. Про оцінку точності методу сіток для еліптичних рівнянь з розривними коефіцієнтами / С.Л. Алмазов, С.О. Войцеховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 147-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку з розривними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою усереднюючих операторів на рівномірній сітці побудовано різницеву схему, яка має перший порядок точності у сітковій нормі ...
1185120
  Войцеховський С.О. Про оцінку точності методу сіток для еліптичних рівнянь четвертого порядку / С.О. Войцеховський, О.М. Хіміч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 173-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розглянута задача Діріхле для еліптичного рівняння четвертого порядку у прямокутнику [Омега]. За допомогою усереднюючих операторів на рівномірній сітці побудовано різницеву схему, яка має перший порядок точності у сітковій нормі W[верхній індекс 2, ...
1185121
  Бондарєв Б.В. Про оцінку швидкості збіжності в принципі інваріантності / Б.В. Бондарєв, М.Л. Зубко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 104-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдені оцінки швидкості збіжності для суми стаціонарної послідовності та нормованих інтегралів від стаціонарних процесів зі слабкою залежністю до стандартного вінерівського процесу в рівномірній метриці за ймовірністю за послаблених умов.
1185122
  Войцеховська Т.Г. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 196-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку зі змінними коефіцієнтами в прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
1185123
  Войцеховський С.О. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем для еліптичних рівнянь другого порядку в областях довільної форми / С.О. Войцеховський, Т.Г. Войцеховська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 177-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу фіктивних областей побудовано різницеву схему розв"язування задачі Неймана для еліптичних рівнянь другого порядку із змінними коефіцієнтами в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] в нормі W[верхній ...
1185124
  Войцехівський С.О. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем для еліптичних рівнянь з розривними коефіцієнтами на рівномірній сітці / С.О. Войцехівський, Т.Г. Войцехівська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 34-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Розглянута задача Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку з розривними коефіцієнтами у прямокутнику. За допомогою операторів точних різницевих схем на рівномірній сітці побудована різницева схема, котра має перший порядок точності у сітковій ...
1185125
  Войцехівський С.О. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем для еліптичного рівняння другого порядку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 170-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку зі змінними коефіцієнтами в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] в нормі W[верхній ...
1185126
  Войцехівський С.О. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем для першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 132-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] в нормі W[верхній індекс 1, нижній ...
1185127
  Войцеховський С.О. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем методу фіктивних областей для власних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 176-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу фіктивних областей побудовано різницеву схему для задачі на власні значення для оператора Гельмгольця в областях довільної форми [Омега], яка має порядок точності [подано формулу] в нормі W[верхній індекс 1, нижній індекс ...
1185128
  Войцеховський С.О. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем у задачі на власні значення для оператора Гельмгольця в областях довільної форми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-131. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу фіктивних областей побудовано різницеву схему для задачі на власні значення для оператора Гельмгольця в області довільної форми [Омега], яка має порядок точності [подано формулу] для простих власних значень при умові, що власні ...
1185129
  Гриневецький В.Т. Про оцінювальні геофізично-ландшафтознавчі дослідження : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-29 : Табл. – Бібліогр. 40 назв. – ISSN 1561-4980
1185130
  Могильницька М. Про оцінювання ефективності банківської системи регіону / М. Могильницька, Я. Побурко // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 206-213. – ISSN 1562-0905
1185131
  Дем"яненко О.О. Про оцінювання кореляційної мартиці гауссівських векторних полів : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Дем"яненко О. О.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1994. – 13л.
1185132
  Дем"яненко Ольга Олегівна Про оцінювання кореляційної матриці гауссівських векторних полів : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05. / Дем"яненко Ольга Олегівна; КПІ. – К., 1995. – 143л. – Бібліогр.:л.137-143
1185133
  Лапко О.В. Про оцінювання обчислених невизначеностей // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 2. – С. 72-79


  Для вибору більш адекватного рішення за умов невизначеності розглядаються способи оцінки результатів обчислення останньої. Наведені також приклади задач, які більш наочно ілюструють способи оцінки результатів різних підходів.
1185134
  Шарапов М.М. Про оцінювання параметрів спектральної щільності випадкового процесу з сильною залежністю // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 107
1185135
  Залізняк Л. Про п"яту графу мешканців княжого Києва // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 79-81


  Сучасна етнологія дає підстави стверджувати, що мешканці південної частини Русі на чолі з княжим Києвом, Переяславом, Галичем мали певну етно-мовну специфіку, яка, по суті, була праукраїнською, а її носії представляли український народ на ...
1185136
   Про Павла Тичину. – К., 1976. – 295с.
1185137
  Білецький О. Про Павла Тичину // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 8. – С.48-51
1185138
  Грушовець Є. Про пайовика замовте слово… Що потрібно знати, щоб себе захистити? / Є. Грушовець, Я. Сербін
1185139
  Дядюк Є. Про пайовика замовте слово… Що потрібно знати, щоб себе захистити? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 13, 18-19
1185140
  Зелінська В.О. Про палеогенову фауну середнього Придніпров"я між рр. Цибульником і Домотканню. / В.О. Зелінська, 1956. – С. 570-573
1185141
  Веклич М.Ф. Про палеогеографічний прогноз розширення мінеральних ресурсів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 3-8
1185142
  Залеський І.І. Про палеогеографічні умови формування антропогенових відкладів Прип"ять-Турійського межиріччя / І.І. Залеський, І.В. Мельничук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 80-87 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1185143
   Про палеонтологічне товариство України (наукові школи, напрями палеонтологічних та стратиграфічних досліджень) / П. Гожик, Р. Лещух, Н. Маслун, В. Єфіменко, Н Жабіна, В. Очаковський, І. Супрун // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2017. – № 49. – С. 62-84. – ISSN 0131-2634


  Згадуються члени Палеонтологічного товариства України, серед яких - О. Л. Ейнор, В. Ю. Зосимович, В. М. Нероденко.
1185144
  Матула П. Про пам"ятник Василеві Липківському в Бавнд Бруці // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 29
1185145
  Яременко В. Про пам"ятник Франку в Києві і навколо нього // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 жовтня (№ 42). – С. 1, 5
1185146
  Шандра В. Про пам"ятники та пам"ять. Відтворення минулого й маніпуляція ним у Києві XIX століття // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 498-509. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  У арсеналі заходів влади на Правобережній Україні, як ніде в інших регіонах Російської імперії, була присутня історія, підігнана до імперських потреб. Пам"ятні споруди мали візуально закріпити в людській пам"яті право Росії на володіння цією територією.
1185147
   Про пам"ять та... "побєдобєсіє" / І. Капсамун, О. Шуткевич, Н. Малімон, І. Антипенко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 4


  Як змінюється українське суспільство у ставленні до 8-9 травня?
1185148
  Омельченко М. Про папір Літопису самійла величка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 169-172. – ISBN 966-95758-1-8
1185149
  Безвершук Ж. Про парадокс єднання культури і цивілізації (роздуми) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (184). – С. 97-105. – ISSN 1682-2366
1185150
  Грудницька С. Про парадокси, глобальні виклики і непорожні абстракції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 8


  "В академічній науці точаться нескінченні розмови про необхідність пошуку нових теоретичних підходів, які допоможуть піднести розвиток суспільних відносин в Україні на сучасний рівень, посприяють розвитку економіки, подоланню корупції, вирішенню інших ...
1185151
  Варення Г.А. Про параметри порядку в системі охорони праці // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 24-26 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1185152
  Калиновський О.З. Про парамодуляцію в лінійних стратегіях метода резолюції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 201-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Формулюються лінійні стратегії для впорядкованих диз"юнктів з правилами резолюції, парамодуляції та слабкою факторизації. Даються результати про їх коректність та повноту для класичної логіки з рівністю. Ключові слова: факторизація, резолюція, ...
1185153
  Ленін В.І. Про Паризьку Комуну / В.І. Ленін. – Київ, 1938. – 112с.
1185154
  Кудін Г. Про партизанське минуле // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  2010 - рік ветеранів Великої Вітчизняної війни.
1185155
  Ленін В.І. Про партійне будівництво / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 688с.
1185156
   Про партійне господарство. – Київ, 1945. – 63с.
1185157
  Ленін В.І. Про партійний, державний і громадський контроль / В.І. Ленін. – Київ, 1964. – 278с.
1185158
  Співак І.А. Про партійність і народність художньої літератури / І.А. Співак. – К., 1964. – 85с.
1185159
  Новиков М.І. Про партійність науки / М.І. Новиков. – Київ, 1952. – 28с.
1185160
   Про партійну і радянську пресу, радіомовлення і телебечення. – Київ, 1974. – 690с.
1185161
  Андреев А. Про партійну пропаганду : промова на відкритті вищої школи пропагандистів ім. Я.М. Свєрдлова при ЦК ВКП(б) 7 лют. 1936 р. / А. Андреев. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1936. – 29 с.
1185162
   Про партійну пропаганду і агітацію : рішення ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У (1935-1936р.р.). – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1936. – 32 с.
1185163
   Про партійну роботу. – Київ, 1936. – 499с.
1185164
   Про патенти і кошти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 19 вересня (№ 36/37). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Роз""яснення: як ЗВО та наукові установи мають сплачувати збори за підтримання чинності патентів в умовах воєнного стану?
1185165
   Про патентування деяких видів підприємницької діяльності. – Київ : Компас, 1998. – 36с.
1185166
  Вакуленко М. Про патріотів-формалістів, авторитет і принцип Ле Шательє-Брауна в мовній сфері // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С.82-84. – ISSN 0236-1477
1185167
   Про педагогічне навантаження вчителя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 березня (№ 11). – С. 1, 10. – ISSN 2219-5793
1185168
  Синиця І.О. Про педагогічний такт вчителя / І.О. Синиця. – 2-е, доп. – Київ, 1969. – 208с.
1185169
  Синиця І.О. Про педагогічний такт учителя / І.О. Синиця. – Київ, 1963. – 187с.
1185170
  Бугайко Ф.Ф. Про педагогічну майстерність учителя-словесника / Ф.Ф. Бугайко. – Київ, 1953. – 24с.
1185171
  Шепель С.І. Про педофізичні особливості деяких зональних і гідроморфних грунтів України / С.І. Шепель, А.В. Сухорада, Д.А. Тютюнник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглядаються стан і перспективи застосування електрофізичних методів у грунтознавчих дослідженнях, оцінюється можливість їх використання для генетичної діагностики та картування грунтів. Описано методику електрофізичних досліджень. Наведено результати ...
1185172
  Галата С. Про пектораль, царя Атея і "гарячі археологічні точки" // Світ. – Київ, 2021. – Серпень (№ 29/30)


  Про археолога Бориса Мозолевського та знайдену ним знамениту золоту пектораль - із коментарями завідувача відділу "Польовий комітет" Інституту археології НАН України кандидата історичних наук Юрія Болтрика, який розповів, чи повністю вивчено пектораль ...
1185173
  Шулікін Д. Про пенсії, права здобувачів і діяльність спецрад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Відбулось засідання профільного парламентського комітету, було розглянуто низку законопроектів і питань - щодо обчислення пенсії, внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" та ін.
1185174
   Про пенсійне забезпечення // Праця і зарплата. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 21). – С. 22


  Про перерахунок наукової пенсії роз"яснює заступник директора Департаменту - начальник управління контролю та розгляду звернень громадян Пенсійного фонду України Олена Охріменко.
1185175
  Гончарова Г. Про пенсійне забезпечення багатодітних матерів // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2009. – № 11 (119). – С. 18-20
1185176
  Білецький М.С. Про пеньки та опеньки : сатира і гумор / М.С. Білецький. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 107 с.
1185177
  Мельник Л.Г. Про первісне нагромадження в Росії в 17 ст. / Л.Г. Мельник. – Київ, 1959. – 84с.
1185178
   Про перебіг виконування постанови ЦК ВКП /б/ з 25.08.32 р.. – Одеса, 1933. – 28с.
1185179
  Бондарев Б.В. Про перебування в криволінійних межах розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь замалих мартингальних збурень / Б.В. Бондарев, О.А. Колосов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 81-86. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  побудовано нижню неасимптотичну оцінку ймовірності перебування розв"язку стохастичного диференціального рівняння в криволінійних межах за малих мартингальних збурань.
1185180
  Шацька А. Про перебування делегації українських культурних діячів у Санкт-Петербурзі (з листа Олени Пчілки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 110-120. – ISSN 0236-1477
1185181
  Савенко Є. Про перебування Михайла Грушевського на засланні : архівні матеріали // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 64-71
1185182
  Ремезовський Й.Д. Про перебування сім"ї Ульянових у Києві / Й.Д. Ремезовський. – Київ : КДУ, 1957. – 63 с.
1185183
  Андреев А.А. Про перебудову апарату ВЛКСМ : промова на XI пленумі ВЛКСМ 17 червня 1935 р. / А.А. Андреев. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1935. – 31 с.
1185184
   Про перебудову організацій ВЛКСМ. – Харків-Одеса, 1934. – 32с.
1185185
  Косарев О.В. Про перебудову роботи комсомолу : Доповідь на XI пленумі ЦК ВЛКСМ IX скликання / О.В. Косарев. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1935. – 104 с.
1185186
  Молдован В.В. Про перебудову читання лекцій і проведення семінарських занять з кримінального процесу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 87-89. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются вопросы перестройки чтения лекций и проведения семинарских занятий по юридическим дисциплинам. Освещаются неимитационные и имитационные методы активного обучения - деловые игры, разыгрывание ролей, анализ конкретных ситуаций, ...
1185187
  Горбань Н.С. Про переваги медіації та мирової угоди у виконавчому провадженні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 121-133. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1185188
  Мушенок В. Про переваги механізму державної фінансової підтримки страхування ризиків аграрного виробництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 124-125
1185189
  Філіпов В.І. Про переваги соціалістичної системи господарства над капіталістичною / В.І. Філіпов. – К, 1958. – 104с.
1185190
  Подцерковний О.П. Про перевірку висновків науки господарського права тенденціями розвитку господарського законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 39-47. – ISSN 0132-1331
1185191
  Стельмащук Л. Про перевірку знань студентів в умовах дистанційного навчання / Л. Стельмащук, О. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 98-103. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто деякі аспекти дистанційного навчання студентів вищих навчальних закладів, зокрема питання добору завдань та задач для організації попереднього, проміжного та підсумкового контролю знань. Запропоновано типову структуру підсумкового ...
1185192
  Різник С.В. Про перевірку конституційності правових актів судами загальної юрисдикції // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 81-83. – ISBN 978-617-7096-97-8
1185193
  Беляневич О. Про перегляд Верховним Судом України судових рішень Вищого Господарського Суду України // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-46.
1185194
  Ольшанська Н. Про перегляд судових рішень у кримінальних справах за нововиявленими обставинами // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 79-86
1185195
  Фурса С.Я. Про передачу деяких повноважень нотаріусів уповноваженим особам органу юстиції з надання реєстраційних та нотаріальних послуг // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 15-21
1185196
   Про передачу у 2019 році деяких бюджетних призначень Міністерству освіти і науки для Державної служби якості освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 165-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 27 березня (№ 59). – С. 15
1185197
   Про передачу цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2015 р. № 666-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 54, 17 липня 2015 року. – C. 116
1185198
   Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2020 р. № 1667-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 28
1185199
   Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад Львівської області : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 578-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 149). – С. 7
1185200
   Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства "Дослідне господарство "Шарівка" Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України" у відання Національної академії наук : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 991-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 6). – С. 11
1185201
   Про передачу цілісного майнового комплексу державної наукової установи "Державний центр інноваційних біотехнологій" у відання Національної академії наук : розпорядження Кабінету Міністрів від 2 грудня 2020 р. № 1521-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 15 грудня (№ 244)
1185202
   Про передачу цілісного майнового комплексу державної освітньої установи "Навчально-методичний центр з питань якості освіти " до сфери управління Державної служби якості освіти" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 201-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 17 квітня (№ 74)
1185203
   Про передачу цілісного майнового комплексу навчального центру Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка до сфери управління Міністерства освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 867-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 247). – С. 11


  Внесено зміни до переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, затверджені Указом Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 "Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в ...
1185204
   Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних пректів у 2020 році : розпорядження Кабінету Мінстрів України від 21 жовтня № 1276-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 28 жовтня (№ 209)


  В розпоряджені ідеться також про виділення державних коштів на реставрацію головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка та на реалізацію державного інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів ...
1185205
   Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 1193-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 25 листопада (№ 220). – С. 12
1185206
   Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік : розпорядження Кабінет Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 343-р. // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 5 червня (№ 104). – С.9
1185207
  Войтенко Ю.І. Про передвикидний стан порід і можливі механізми гірничих ударів і раптових викидів / Ю.І. Войтенко, О.В. Ковтун // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 32-35 : рис., фото. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1682-721Х
1185208
  Шпоть О. Про передумови виникнення козацтва // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 351-358. – ISSN 2078-0850
1185209
  Бойченко Е.Б. Про передумови відтворення регіонального соціуму // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1185210
  Гриневецький В.Т. Про передумови і проблеми ландшафтознавчого обгрунтування базового земельного кадастру України : Природничо-географічні дослідження / В.Т. Гриневецький, В.М. Чехій // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-9. – Бібліогр.: 44 назви. – ISSN 1561-4980
1185211
  Обручникова О.П. Про передумови паронімії у ліриці Антоніо Мачадо // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 65-80. – ISSN 2413-5593
1185212
   Про перейменування Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка : розпорядження Кабінету міністрів України від 16.03.2016 р. № 172-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 23, 29 березня 2016 року. – C. 202
1185213
  Ткаченко О. Про переклад лексики французької молодіжної мови українською // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 192- 196. – Бібліогр.: С. 195-196
1185214
  Зінченко А. Про переклад фронтового щоденника Ернста Юнгера // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 227-234
1185215
  Кох Г. Про переклади і перекладача : Замітки до моїх перекладів української лірики з 1955 року // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 345-357. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)


  Замітки
1185216
  Зарицька Т.Г. Про переклади українських пісень зі збірників М.О. Максимовича сербською та хорватською мовами, започаткування україністики в Сербії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 3 (139). – С. 316-323
1185217
  Зубцова С.В. Про перекладність французької образної фразеології у політичному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-61. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі політичного дискурсу розглянуто проблему перекладності фразеологізмів і запропоновано ва-ріанти їхнього перекладу з урахуванням їх національної специфіки та прагматичної спрямованості тексту. The article is devoted to the problem of ...
1185218
   Про перелік комісій Конституційної Асамблеї, їх персональний склад : Рішення Конституційної Асамблеї від 20 червня 2012 року №1 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 187-193. – ISSN 1026-9932


  До складу комісій увійшли представники КНУ імені Тараса Шевченка : ректор - Л.В. Губерський, декан юридичного факультету - І.С. Гриценко, професор кафедри конституційного права - Н.Г. Шукліна, завідувач кафедри політології - В.Ф Цвих.
1185219
   Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Постанова КМУ від 13 груд. 2006 р. // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-69. – ISSN 1682-2366
1185220
   Про переміщені ВНЗ і молодшого спеціаліста // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Законопроект про діяльність переміщених вишів, питання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, проекти рішень за результатами виїзних засідань і оновлення складу робочої групи з доопрацювання законопроекту "Про освіту" - які ухвалив ...
1185221
   Про перенесення робочих днів у 2013 році : розпорядження КМУ від 19 грудня 2012 р. № 1043-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 97. – С. 304
1185222
   Про перенесення робочих днів у 2018 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 1-р // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 3
1185223
  Коновалова О. Про перенесення щорічної відпустки через хворобу працівника // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 11 грудня (№ 17). – С. 8
1185224
   Про переоформлення ліцензії : наказ Міністерства освіти і науки України від 28 липня 2020 року № 201-Л // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Серпень (№ 8). – С. 45
1185225
   Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1010-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 11 січня (№ 6). – С. 5
1185226
   Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1011-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 11 січня (№ 6). – С. 5
1185227
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерством освіти і науки на 2019 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1189-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 3 січня (№ 1). – С. 11


  "Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетною ...
1185228
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 1178-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 92, 27 листопада 2015 року. – C. 139-145
1185229
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2015 р. № 1033-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 82, 23 жовтня 2015 року. – С. 77-85
1185230
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2014 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 536-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 25 червня (№ 113). – С. 21
1185231
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1340-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 1, 5 січня 2016 року. – С. 58-78
1185232
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р № 272-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 13 квітня (№ 70). – С. 16
1185233
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 753-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 28 жовтня (№ 202). – С. 11
1185234
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 949-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 28 грудня (№ 246). – С. 4
1185235
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 957-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 17 грудня (№ 238). – С. 4
1185236
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 749-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 214). – С. 13
1185237
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 776-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 216). – С. 13
1185238
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 895-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 3 грудня (№ 228). – С. 11
1185239
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 трав. 2017 р. № 368-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 10 червня (№ 106). – С. 16
1185240
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету міністрів України від 4 лип. 2017 р. № 442-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 123). – С. 11
1185241
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 572-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 1 вересня (№ 162). – С. 12
1185242
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 575-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 2 вересня (№ 163). – С. 8
1185243
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 524-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 155). – С. 9
1185244
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 868-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 9 грудня (№ 233). – С. 4


  "...2201470 "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами" на 7855,7 тис. гривень (з них оплата праці - 6439,9 тис. гривень); 2) збільшення їх обсягу за ...
1185245
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 670-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 жовтня (№ 189). – С. 19


  "...зменшення їх обсягу за програмами: 2201130 "Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти" на 3966,2 тис. гривень (з них ...
1185246
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 666-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 жовтня (№ 189). – С. 19


  "...зменшення обсягу видатків споживання за рахунок нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, ...
1185247
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 902-р. // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 242). – С. 13
1185248
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 р. : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 784-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 17 листопада (№ 217). – С. 4
1185249
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 р. : розпорядження від 5 вересня 2018 р. № 624-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 жовтня (№ 190). – С. 16
1185250
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік : розпорядження Кабінету міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 991-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 30 жовтня (№ 207). – С. 17
1185251
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 497-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 149). – С. 4


  "...збільшення їх обсягу за програмами: <...> 2201280 "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" на 425,8 тис. гривень".
1185252
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1109-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 28 грудня (№ 250). – С. 42
1185253
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1108-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 грудня (№ 239). – С. 11
1185254
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2013 рік : розпорядження КМУ від 27 березня 2013 р. № 165-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 63). – С. 4


  "... Збільшення їх обсягу за програмою 2201290 "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів КНУ імені Тараса Шевченка".
1185255
   Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році : розпорядження КМУ від 18.03.2015 № 218-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 24, 3 квітня 2015 року. – С. 68-70
1185256
   Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 571-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 2 вересня (№ 163). – С. 10-11
1185257
   Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2017 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лип. 2017 р. № 441-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 123). – С. 11
1185258
  Горбань Н.С. Про перерозподіл повноважень у нотаріаті // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 79-83. – ISBN 978-617-7020-48-5
1185259
  Кущ П.Ю. Про пересування вологи в зоні аерації за умов зрошення на півдні України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 40-44 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 10)
1185260
  Кучер О.В. Про перетворення координат із системи СК-42 в систему УСК-2000 : геодезія / О.В. Кучер, О.С. Куриляк, О.М. Марченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 6-13 : Табл., мал. – Бібліогр.: 10 назв
1185261
  Кільчевський М.О. Про перетворення метрики в неевклідовому просторі / М.О. Кільчевський, 1937. – 33с.
1185262
  Молотов В.М. Про перетворення Наркомату Ооборони і Наркомзаксправ з загальносоюзних на союзно-республіканські наркомати : Доповідь Верховній Раді 1 лютого 1944 р. / В.М. Молотов. – Москва : Військове вид. Народного комесаріату оборони, 1944. – 19 с.
1185263
  Мелкевік Б. Про перетворення права в контексті комунікативної теорії // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 25-39. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1185264
  Мельник В. Про перетворення просторових координат із застосуванням формалізму векторів Гіббса / В. Мельник, В. Расюн // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 76-78. – ISSN 1819-1339
1185265
  Котик І.В. Про перетворення тіла на слово : рецензії та статті / Ігор Котик ; [відп. за вип. Є. Нахлік] ; НАН України, ДУ "Ін-т Івана Франка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 397, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Літературна критика й есеїстика" ; вип. 6). – ISBN 978-966-02-8702-0
1185266
  Процук А. Про переформатування книжкового ринку / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 29


  Редакторка Анна Процук: "Межа між нормою і "вседозволеністю" тонка.
1185267
  Радовель М.Р. Про перехід до нового знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1185268
   Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання : постанова КМУ від 16.11.2000 № 1717 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22 листопада (№ 47). – С. 1. – ISSN 2219-5793
1185269
  Майстришин В. Про перехід на альтернативні енергії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 13


  "Щорічно людство додає понад 20 млрд т вуглекислого газу в атмосферу. 20 млрд т викидів на рік, які частково поглинаються Світовим океаном, через що він поступовоокислюється, а решта залишається в атмосфері й випадає нам на голову. "За останні 30 років ...
1185270
  Александров О. Про період соціалізму та про завершення побудови соціалізму в СРСР / О. Александров. – Харьков : Пролетар, 1931. – 88 с. – ISBN 978-966-2256-81-9


  Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Від автора. Підпис 09.01.2014 р.
1185271
  Березовський О.О. Про період, в якому проходило все моє життя : спогади і роздуми / Олександр Березовський. – Вид. 4-те, випр. і доповн. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 324 с. : фотоіл., портр. – Імен. покажч.: c. 316-320. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-81-9


  Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Від автора. Підпис 09.01.2014 р.
1185272
  Фукс С.А. Про періодизацію історії радянської держави та права // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 18-28
1185273
  Дутко О. Про періодизацію педагогічної і науково-просвітницької діяльності М. Костомарова (1817-1885) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 19-24.
1185274
  Касьянов П.О. Про періодичні розв"язки еволюційних включень першого порядку з *-псевдомонотонними відображеннями // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
1185275
  Радченко С. Про періодичні розв"язки нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням / С. Радченко, П. Самусенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-31. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Побудовано періодичний розв"язок нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням. In work the periodic solution of nonlinear singularly pertubed system of the differential equations with degeneration is constructed.
1185276
   Про періодичність розв"язків одного класу диференціальних рівнянь другого порядку / Перестюк, О, ., А.М. Ронто // Вісник держ. ун-ту " Львівська політехніка"". Сер. прикладна матем., 1998. – №337
1185277
  Жернов І.Є. Про пермський водоносний горизонт у районі м.Києва / І.Є. Жернов, Ю.Є. Добрянський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 70-72. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 8)
1185278
   Про персональний склад Ради з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти : Указ Президента України від 27 травня 2021 р. № 211/2021 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 61-62
1185279
  Когутич І.І. Про перспективи "комп"ютеризації" та сутність "технології" в криміналістиці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 255-258. – ISSN 2219-5521
1185280
  Корсак К. Про перспективи відвернення цивілізаційних колапсів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 47-57. – ISSN 1682-2366


  Мета статті - криткиа праць науковців-попередників і документів ООН та світових екологічних форумів за їх помилковість і песимізм у невідворотності загроз людству. Автор доводить, що вже існує можливість відвернення колапсу, а тому ми не ризикуємо ...
1185281
  Шинкаренко О.В. Про перспективи етики у пошуках практичності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 50-51
1185282
  Білінський Д.О. Про перспективи запровадження в Україні європейського досвіду правового регулювання публічних фінансових відносин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 105-109. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1185283
  Баліцька В.В. Про перспективи запровадження таргетування інфляції в Україні як нового монетарного устрою // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 15-19
1185284
  Карпенко О. Про перспективи нетрадиційних джерел вуглеводнів // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4 : фото


  "...На геологічному факультеті пройшла міжнародна конференція "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи". Головний організатор конференції - кафедра геології нафти і газу. З пленарними доповідями виступили міністр ...
1185285
  Дроздов О. Про перспективи перегляду в екстраординарних судових провадженнях окремих судових рішень, ухвалених у заочному кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 66-75. – ISSN 1026-9932
1185286
  Перегуда Є.В. Про перспективи політичної реформи в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 651-656. – ISSN 1563-3349
1185287
  Владиченко С. Про перспективи посилення захисту прав людини засобами конституційного правосуддя в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 31-36
1185288
  Коржов Ю. Про перспективи публікації альбому творчої спадщини художниці Ганни Самутіної // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 76-86. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
1185289
  Дудоров О. Про перспективи рекриміналізації контрабанди товарів (нотатки на полях президентського законопроекту) / О. Дудоров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 30 липня - 5 серпня (№ 30)
1185290
  Дудоров О. Про перспективи рекриміналізації контрабанди товарів (нотатки на полях президентського законопроекту) / О. Дудоров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23-29 липня (№ 29). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1185291
  Нижеголенко Н. Про перспективи реформування ОВС // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 103-105.
1185292
  Сепанишин Д.В. Про перспективи розвитку вітчизняної гідроенергетики в контексті планів будівництва каскаду гідроелектростанції у Дністровському каньйонілі // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 5-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2411-4049
1185293
  Савельєва О.М. Про перспективи розвитку інформаційних правовідносин в агросфері України // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 148-151. – ISBN 978-966-7957-20-9
1185294
  Баулін О.В. Про перспективи розвитку системи органів дізнання в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.73-78. – Бібліогр.: 7 н.
1185295
  Рендон Беренісе Про перспективи співробітництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 вересня (№ 166). – С. 8


  Посол Мексики в Україні Беренісе Рендон детально розповіла "Дню" про те, які реформи проводить Мексика — яка належить до G20, — а також про перспективи співробітництва між нашими країнами і про те, як в Україні будуть відзначати 203-ту річницю ...
1185296
  Оскольський В. Про перспективи становлення конкурентоспроможної регіональної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
1185297
  Панченко В. Про перспективи суспільного оздоровлення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 156)


  Університетське середовище могло б стати джерелом опору деградації, але наразі ним не є. В університетському середовищі зараз відбувається багато підспудних процесів, які зовні не надто помітні, але рано чи пізно дадуть про себе знати. Коли міністром ...
1185298
   Про перспективні напрями розвитку економічної науки в Одеській національній академії харчових технологій: історія і сучасність / Г.В. Ангєлов, О.Б. Каламан, О.М. Кананихіна, А.О. Соловей // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 2. – С. 81-87. – ISSN 2312-847X
1185299
  Циганюк О. Про перспективні напрямки дослідження давніх українських поетик // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 5 (101) вересень - жовтень. – С. 69-72
1185300
  Дикун Х. Про Перський театр у дослідженні Агатангела Кримського: релігійні мохарремські містерії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 111-121. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Знайдено огляд твору А. Кримського "Перський театр. Звідки він узявся та як розвивався". З"ясовано історію створення книги, описано та проаналізовано джерела та рецензії на цю книгу, а також перебіг історії перського театру за А. Кримським
1185301
  Потильчак О. Про перше велике святкування річниці Перемоги / розмову вела Олена Подобєд // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 6-9


  Розмова з доктоом історичних наук, професором, завідувачем кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Олександром Патильчаком.
1185302
  Пфейфер Г.В. Про перше підставлення Jacobi = Sur la premiere transformation de Jacobi : доповіджене 6.1.1930 р. / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [11] с.
1185303
  Кондратюк М. Про перших і останніх : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 126-129
1185304
  Кулініч Г.Л. Про перші інтеграли неоднорідних стохастичних диференціальних рівнянь із стрибками / Г.Л. Кулініч, С.В. Кушніренко // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 53-55
1185305
  Наєнко М.К. Про перші кроки університетської славістики // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 97-101. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлено основні віхи перших п"ятдесят років розвитку славістичного навчально-наукового напряму в Київському університеті
1185306
  Рубель В. Про перші результати використання в університетському навчальному процесі тематичної хрестоматії з історії середньовічного Сходу // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 27. – С. 145-148. – (Історичні науки ; № 2)
1185307
  Бондаренко Ю. Про першопочатки історії людства у повісті "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 4-11. – ISSN 0130-5263
1185308
  Іваніченко Л.М. Про першу Всеукраїнську наукову конференцію "Кочубіїв - Хаджибей - Одеса" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 459-464. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  29 трав. 2015 р. на базі Одеського національного політехнічного університету відбулася перша Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 600-річчю Одеси, «Кочубіїв - Хаджибей - Одеса», яка зібрала понад шістдесят науковців. Ініціатором конференції, ...
1185309
  Мельник Л.Г. Про першу публікацію рукопису В.Й. Ключевського "Курс лекций по источниковедению" // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 92-96. – (Серія історії ; № 16)
1185310
  Молотов В.М. Про пететворення наркомату оборони і наркомзаксправ з загальносоюзних на союзно-республіканські наркомати : Доповідь Верховної Ради СРСР 1 лютого 1944 року / В.М. Молотов. – Київ-Харків : Українське Держвидав, 1944. – 16 с.
1185311
   Про Петра Козланюка. – К., 1964. – 167с.
1185312
  Конєва Я. Про Петра Кононенка // Українознавство : науково-популярний, суспільно-політичний, культурно-мистецький журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 164-168
1185313
  Слабошпицький М. Про Петра Кралюка та його книжки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 28-29


  Принадний прецедент письменника і вченого.
1185314
   Про Петра Панча. – К., 1961. – 236с.
1185315
   Про Петра Панча : спогади, роздуми. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 192 с.
1185316
  Снегирев Г.Я. Про пингвинов / Г.Я. Снегирев. – М., 1980. – 16с.
1185317
  Карасьов М. Про письменника та епоху. Замітки про роман Юрія Винничука "Танго смерті" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 19
1185318
  Козловський С. Про питання еквівалентності та аналогії при перекладі фразеологічних одиниць з корейської на слов"янські мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 98-107. – ISBN 978-617-7132-63-8
1185319
  Шабалін А. Про питання кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – С. 74-81. – ISSN 2308-0361
1185320
   Про питання необхідності коригування програм навчальних дисциплін з безпеки з урахуванням основних положень "Концепції державної програми розвитку освіти" / О.В. Бикова, С.І. Осипенко, С.А. Єременко, В.В. Бєгун // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 51-53 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1185321
  Пушай В.І. Про питання про чинність відступлення права вимоги за цивільним законодавством України // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 232-239
1185322
  Назар"єв Є. Про питання протогенезу греків України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 54-58
1185323
   Про питання розподілу компетенцій з безпеки за освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом освіти / В.В. Бєгун, С.І. Осипенко, О.В. Бикова, С.А. Єременко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1185324
  Бєгуг В.В. Про питання розподілу компетенцій з безпеки за освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом освіти / В.В. Бєгуг, С.І. Осипенко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 27-33. – ISBN 966-8847-12-1
1185325
  Гошовська В.А. Про питання становлення українського соціал-демократичного руху // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 5-10. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1185326
  Сергєєва Д.Б. Про питання удосконалення окремих норм нового КПК України щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 308-314. – ISSN 2078-3566


  На підставі наукового аналізу процесуальних джерел та відповідних норм чинно- го кримінального процесуального законодавства, а також кримінально-процесуального законодавства, чинного до 20 листопада 2012 р., зроблено висновок про необхідність ...
1185327
  Дяченко Ю. Про питання щодо співвідношення та обчислення фінансового і реального секторів економіки : фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 38-44 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1185328
  Мурзін В.Ю. Про північні межі Геродотової Скіфії // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 2. – С. 29-33. – ISSN 0235-3490
1185329
  Калиновський В.С. Про підвищення боєздатності первинних парторганізацій промислових підприємств України у розв"язанні завдань удосконалення соціалістичного суспільства (1976 - 1980) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 93-94. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В тезисах на основе ленинского идейного наследия, документов КПСС раскрываются основные направления повышения боевитости первичных парторганизаций промышленных предприятий Украины.
1185330
   Про підвищення ефективності системи державного управління науковою сферою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 8 квітня (№ 14). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  У газеті "Дзеркало тижня. Україна" № 12 від 30.03.13 була опублікована стаття щодо стану української науки. Міністерство освіти і науки інформує про ефективність використання бюджетних коштів (дані 2011 року.) Для забезпечення державної програми "Наука ...
1185331
  Кузнецова В.Ф. Про підвищення кваліфікації працівників виконкомів місцевих Рад // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
1185332
   Про підвищення кваліфікації та атестації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Питання, що турбують усю університетську спільноту України, обговорили учасники круглого столу "Нова процедура акредитації освітніх програм: як покращити якість технічної освіти?", який відбувся в КПІ ім. Ігоря Сікорського 4 листопада. Організували ...
1185333
   Про підвищення оплати праці педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 67
1185334
   Про підвищення оплати праці педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 18). – С. 4
1185335
   Про підвищення оплати праці педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 12, 9 лютого 2018 року. – С. 26-28
1185336
   Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 731 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 76, 2 жовтня 2015 року. – С. 383-384
1185337
  Коцурак О. Про підвищення посадових окладів // Праця та зарплата. – Київ, 2021. – 2 червня (№ 21)
1185338
   Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 36 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 30 січня (№ 19). – С. 5
1185339
  Парнюк В.О. Про підвищення ролі амортизації як джерела інвестицій і регулятора попиту та пропозиції основних засобів // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 166-172. – ISSN 1993-6788
1185340
  Коропатнік І.М. Про підвищення ролі миротворчої діяльності України у формуванні безпечного міжнародного середовища // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 333-334
1185341
  Костенко О. Про підвищення ролі суспільних наук у модернізації України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 25-27.
1185342
  Шищенко П.Г. Про підготовку викладачів географії в Київському університеті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 85-89 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 16)
1185343
   Про підготовку до 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Київ, 1967. – 31с.
1185344
   Про підготовку до 50-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік : Постанова ЦК КПРС від 21 лютого 1972 року. – Київ : Політвидав України, 1972. – 31 с.
1185345
   Про підготовку до початку 2022/23 навчального року та особливості організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2022 року № 1/7234-22 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 7, липень. – С. 90-95
1185346
   Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 27 червня 2022 року № 1/7035-22 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 6, червень. – С. 30-35
1185347
   Про підготовку до проведення в 2021 році вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання : наказ Міністерства освіти і науки від 26 листопада 2020 р. № 1468 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 71-77
1185348
   Про підготовку докторів філософії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Запорізькому національному університеті відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція "Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти".
1185349
  Губерський Л.В. Про підготовку дослідників нового покоління в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Л.В. Губерський, О.В. Третяк // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 56-60. – ISBN 978-966-439-447-2
1185350
  Губерський Л.В. Про підготовку дослідників нового покоління в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Л.В. Губерський, О.В. Третяк // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 222-225. – ISBN 978-966-644-217-1
1185351
   Про підготовку закладів освіти до нового навчального року // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 серпня (№ 30). – С. 8-11. – ISSN 2219-5793
1185352
   Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину : лист Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2020 року № 1/9-406 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 3-28
1185353
  Трухманова С. Про підготовку кадрів радянських спеціалістів у 20-х роках ХХ століття. (На матеріалах подільських міст) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 93-98
1185354
  Бойко С.М. Про підготовку майбутніх дільничих інспекторів міліції до профілактики насильства у сім"ї // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.103-108
1185355
  Берестень Ю.В. Про підготовку менонітськими громадами Півдня Російської імперії гуманітарних програм та проектів на початку Першої світової війни (серпень 1914 - січень 1915 рр.) / Ю.В. Берестень, О.Л. Левін // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 93-100. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1185356
  Кондуфор Ю.Ю. Про підготовку на історичному факультеті / Ю.Ю. Кондуфор. – К, 1973. – с.
1185357
  Гончаров О. Про підготовку навчального посібника з краєзнавства для вищих навчальних закладів України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 56-61


  У статті обгрунтовується необхідність підготовки навчального посібника з національного краєзнавства для вищих навчальних закладів України, висвітлено стан його підготовки, концепція та окремі, найбільш важливі і дискусійні аспекти змісту майбутнього ...
1185358
  Пилипенко П. Про підготовку нового трудового кодексу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.357-362. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1185359
  Глушко О. Про підготовку педагогічних кадрів для шкіл українознавства в США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 27-28
1185360
   Про підготовку підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.08 р. № 363 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 6-7. – ISSN 0130-8890
1185361
   Про підготовку підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.08 р. № 363 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 6-7. – ISSN 0130-8890
1185362
  Різун В.В. Про підготовку редакційно-видавничих працівників в Інституті журналістики // Українська журналістика, 1997
1185363
  Маргасова В.Г. Про підготовку статистиків в Україні та світі / В.Г. Маргасова, М.Є. Юрченко, Т.А. Шевченко // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 20-25. – ISBN 978-966-2188-72-1
1185364
   Про підготовку та відзначення 120-річчя заснування Національного університету біоресурсів і природокористування : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 157-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 18 квітня (№ 74). – С. 9
1185365
   Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка : постанова Верховної Ради України 19 червня 2013 р. № 340-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 4 липня (№ 121). – С. 5
1185366
   Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка / Постанова ВРУ від 19 червня 2013 року № 340-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 127). – С. 11
1185367
   Про підготовку та відзначення 200-річчя заснування державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" : розпорядження Кабінету міністрів України від 14 черв. 2017 р. № 397-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 115). – С. 4
1185368
   Про підготовку та відзначення у 2014 році 180-річчя заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка : розпорядження КМУ від 11 грудня 2013 р. № 986-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 240). – С. 13
1185369
   Про підготовку та відзначення у 2015 році 130-річчя заснування Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2015 р. № 1430-p // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 21 січня (№ 12). – С. 13
1185370
   Про підготовку та відзначення у 2018 році 100-річчя заснування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара : розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 738-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 31 жовтня (№ 204). – С. 9
1185371
   Про підготовку та відзначення у 2018 році 100-річчя заснування Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 671-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 191). – С. 8
1185372
   Про підготовку та відзначення у 2018 році 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 83-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 30). – С. 8-9
1185373
   Про підготовку та відзначення у 2019 році 25-річчя з часу утворення Національного університету "Острозька академія" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1220-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 31 грудня (№ 251). – С. 18
1185374
   Про підготовку та відзначення у 2020 році 120-річчя з дня заснування Національного університету "Запорізька політехніка" : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1515-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 12 грудня (№ 242)
1185375
   Про підготовку та відзначення у 2021 році 100-річчя з дня заснування Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" : розпорядження від 26 травня 2021-р № 516-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 5 червня (№ 107)


  До списку увійшли студенти, аспіранти КНУ імені Тараса Шевченка: студентка Грищенко Анастасія Олегівна; курсант Військового інституту Карпенко Вероніка Юріївна; аспірантка Кучерів Олеся Ільківна; аспірант Чаповський Євгеній Юрійович.
1185376
   Про підготовку та відзначення у 2021 році 100-річчя з дня заснування Одеського національного економічного університету : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 351-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 26 травня (№ 99). – С. 11
1185377
   Про підготовку та відзначення у 2021 році 360-річчя з дня заснування Львівського національного університету імені Івана Франка : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 р. № 182-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 56). – С. 6
1185378
   Про підготовку та проведення основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 : наказ Міністерства освіти і науки України від 09 грудня 2021 р. № 1336 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 39-41
1185379
   Про підготовку учнів сільскої школи до практичної діяльності. – К., 1940. – 64с.
1185380
  Пересадько В.А. Про підготовку фізико-географів на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : проблеми природничо-географічної освіти в Україні / В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, К.А. Нємець // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 338-341. – ISSN 0868-6939
1185381
  Купчик О. Про підготовчий факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1960-1965 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-32. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито обставини заснування Підготовчого факультету КДУ, встановлено мету і завдання у його роботі, з"ясовано зміст навчально-виховного і наукового у ньому процесу, визначено структуру і керівництво, кількісний і якісний студентський склад ...
1185382
  Супрун О.М. Про підгрупи нільпотентної групи, що збігаються зі своїм замиканням // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 176-177. – ISBN 978-617-7021-28-4
1185383
  Тоцька Ірма Про підземні ходи на подвір"ї Софії Київської // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 21-27. – ISBN 966-7865-75-4
1185384
  Аркушин Г. Про підляське середопістя та деякі інші регіональні святкуваня // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 5-23. – ISSN 2311-5165
1185385
  Молотов В.М. Про піднесення сільського господарства і колгоспне будіцвництво ; Завдання українських більшовиків у роботі на селі : Промови на III Всеукраїнській конференції КП(б)У 3 липня 1932 року / В. Молотов. – Харків : Партвидав "Пролетар", 1932. – 24 с.
1185386
  Молотов В.М. Про піднесення сільського господарства і колгоспне будіцвництво ; Завдання українських більшовиків у роботі на селі : Промови на III Всеукраїнській конференції КП(б)У 3 липня 1932 року / В. Молотов. – Харків : Партвидав "Пролетар", 1932. – 23 с.
1185387
   Про піднесення успішності учнів початкової школи. – К., 1949. – 144с.
1185388
   Про підпал рейхстагу. – Ї., 1933. – 80с.
1185389
   Про підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Протоколу до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію від 16 червня 200 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 628-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 28 вересня (№ 182). – С. 11
1185390
   Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки і культури : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 146-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 50). – С. 4
1185391
   Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про науково-технологічне співробітництво : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 956-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 9). – С. 4
1185392
  Плевако Н. Про підприємницьку дієздатність фізичних осіб // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.226-232
1185393
  Шулікін Д. Про підручники і вступну кампанію // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про засідання колегії Міністерства освіти і науки. Було розглянуто питання щодо підручників і чим вступ-2016 відрізнятиметься від цьогорічного.
1185394
  Шулікін Д. Про підручники, ЄДЕБО й урядовий план дій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1185395
  Коваль В.О. Про підсилений закон великих чисел для мартингалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджуються необхідні і достатні умови типу Прохорова-Лоева виконання підсиленого закону великих чисел для мартингалів.
1185396
  Слободян С. Про підстави відмови у наданні правової охорони товарним знакам (торговельним маркам) відповідно до чинного законодавства України // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 53-59. – ISSN 1608-6422
1185397
  Шевченко Я.М. Про підстави відповідальності за шкоду, заподіяну дітьми
1185398
  Лахмотов О. Про підстави і порядок припинення права постійного користування земельними ділянками суб"єктами господарювання // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 43-44
1185399
  Мілаш В.С. Про підстави недійсності підприємницького комерційного договору // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 194-204. – ISBN 966-7784-65-7
1185400
  Дороніна В Про підстави реабілітації та відшкодування шкоди, завданної громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, в кримінальному процесі / В Дороніна, , М.Є. Шуміло // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 1. – С.48-50
1185401
  Машковська Л.В. Про підстави, передумови, похідні та супутні відносини у сфері некомерційного господарювання // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 168-172
1185402
  Подкопаєв С. Про підставу дисциплінарної відповідальності суддів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 119-124
1185403
  Черноусова Ж.Т. Про підстановки горенштейнового черепичного порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розглядається зв"язок між підстановкою Кириченка горенштейнового черепичного порядку [Лямбда], підстановкою, що задає ідеал J цього кільця, та підстановкою Накаями квазіфробеніусового факторкільця [Лямбда]/ J.
1185404
  Журавльов В.М. Про підстановки Кириченка та Накаями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено зв"язок між трьома підстановками: підстановкою Кириченка горенштейнового черепичного спадкового порядку [Лямбда]; підстановкою, що задає ідеал І цього порядку та підстановкою Накаями квазіфробеніусового факторкільця [Лямбда]/І.
1185405
  Гончаренко О.М. Про підступне знищення запорозької січі в українському козацькому фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 74-81. – Бібліогр.: С. 80-81
1185406
   Про підсумки 1936 сільськогосподарского року і звдання по піднесенню урожайності на Україні в 1937 р.. – К., 1937. – 18с.
1185407
   Про підсумки весняної сівби, догляд за посівами, підготовку і проведення збирання врожаю зернових, олійних та інших с/г культур. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 40 с.
1185408
   Про підсумки весняної сівби, догляд за посівами, підготовку і проведення збирання врожаю, Хлібозаготівель і заготівель інших С/г продуктів : Постанова XIX Пленуму ЦК КП(б) У на доповідь тов. М.С. Хрущова. – Київ : Політвидав, 1948. – 48 с.
1185409
   Про підсумки весняної сівби, догляд запосівами, про підготовку до збирання врожаю і забезпечення виконання плану заготівель с/г продуктів у 1952 р.. – Київ : Держполітвидав, 1952. – 40 с.
1185410
   Про підсумки виконання державного плану відбудови й розвитку народного господарства СРСР у 1949 р.. – К., 1950. – 20с.
1185411
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1952 р.. – К., 1953. – 28с.
1185412
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1952 р.. – К., 1961. – 47с.
1185413
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1953 р.. – К., 1954. – 47с.
1185414
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1954 р.. – К., 1955. – 44с.
1185415
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1954 р.. – К., 1955. – 25-42с.
1185416
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1955 р.. – К., 1956. – 48с.
1185417
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1956 р.. – К., 1957. – 63с.
1185418
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1957 р.. – К., 1958. – 64с.
1185419
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1958 р.. – К., 1959. – 56с.
1185420
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1959 р.. – К., 1960. – 64с.
1185421
   Про підсумки виконання четвертого (першого післявоєнного) п"ятирічного плану СРСР на 1956-1950 рр.. – К., 1951. – 20с.
1185422
   Про підсумки Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2008" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 3
1185423
   Про підсумки Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2008" : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.08 р. №4/14-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 4-5. – ISSN 0130-8890
1185424
   Про підсумки Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2008" : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.08 р. №4/14-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 4-5. – ISSN 0130-8890
1185425
   Про підсумки Всеукраїнського конкурсу серед педагогів позашкільних навчальних закладів України на кращі навчально-методичні посібники та методичні розробки з науково-технічного напрямку позашкільної о : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2008 р. № 1014 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 93-96. – ISSN 0130-8890
1185426
   Про підсумки Всеукраїнського конкурсу серед педагогів позашкільних навчальних закладів України на кращі освітні проекти, програми, посібники з проблем духовного виховання підростаючого покоління : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2008 р. № 1015 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 90-93. – ISSN 0130-8890
1185427
   Про підсумки вступної кампанії 2008 року та основні завдання щодо організації прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2009 році : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 31.10.08 р. №12/2-4 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 3-10. – ISSN 0130-8890
1185428
  Гадзало Я.М. Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011-2015 роки та основні завдання на перспективу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 5-14. – ISSN 2221-1055
1185429
   Про підсумки діяльності Національної академії наук України в 2000 році та основні напрями ії роботи в сучасніх умовах. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.19-31. – ISSN 0374-3896


  Доповідь президента НАН Україри акад.Б.Е.Патона ра сесії Загальних зборів...
1185430
   Про підсумки діяльності Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2009-2014 роках (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 р.) / В.М. Геєць, Е.М. Лібанова, О.С. Онищенко, М.Г. Жулинський // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 104-111. – ISSN 1027-3239


  Академік НАН України М.Жулинський під час свого виступу на засіданні Президій НАН України згадав Університет, який був ініціаторам проведення міжнародного симпозіуму із вшанування пам"яті Т. Шевченка.
1185431
  Єрмолова В.М. Про підсумки І-го Всеукраїнського фестивалю "Нащадки козацької слави" фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів "Козацький гарт" / В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 42-43 : фото
1185432
   Про підсумки і дальші завдання колгоспного будівництва : Резолюція Пленуму ЦК ВКП(б) 17 листопада 1929 р. – Харків : Пролетарий, 1929. – 30с.
1185433
  Штонь Г. Про підсумки літературного 1996 року (Інтерв"ю з Григорієм Штонем) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 130-135. – ISBN 966-7379-16-7
1185434
  Геєць В. Про підсумки наукової діяльності установ Відділення економіки НАНУ в 2001 році та перспективи розвитку фундаментальних досліджень у галузі економічних наук // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.4-10. – ISSN 0131-775Х
1185435
   Про підсумки п"ятоої і підготовку до шостої математичної олімпіади школярів Львівщини. – Львів, 1965. – 22 с.
1185436
  Ворошилов К. Про підсумки першої п"ятирічки / К. Ворошилов. – Київ, 1933. – 40с.
1185437
  Затонський В. Про підсумки Пленумів ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У (вересень-жовтень 1932 р.) / В. Затонський. – Харків : Пролетар, 1932. – 32 с.
1185438
   Про підсумки Пленуму ЦК КПРС і завдання партійної організації України п дальшому розвитку сільского господарства. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 40 с.
1185439
  Дуброва Н.Й. Про підсумки проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці в 2009 році // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-28
1185440
   Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2008 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.08 р. № 414 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 20-24. – ISSN 0130-8890
1185441
   Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2008 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.08 р. № 414 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 20-24. – ISSN 0130-8890
1185442
  Ольшанский М.О. Про підсумки роботи IV сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім.В.І.Леніна і про завдання дальшого розвитку мічурінськоъ агробіології на Україні / М.О. Ольшанский. – Київ-Харків, 1948. – 55с.
1185443
   Про підсумки роботи сесії Всесоюзної академіх с/г наук. – Київ; Харків, 1948. – 300с.
1185444
  Шищенко П.Г. Про підсумки роботи Х з"їзду Українського географічного товариства : Інформація / П.Г. Шищенко, С.Ю. Бортник // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 1561-4980
1185445
  Кириченко О.І. Про підсумки січневого Пленуму ЦК КПРС і заходи по дальшому збільшенню виробництва продуктів тваринництва в Українській РСР / О.І. Кириченко. – Київ : Держполітвидав, 1955. – 64 с.
1185446
   Про підсумки січневого Пленуму ЦК КПРС і заходи по дальшому збільшенню виробництва продуктів тваринництва в УРСР. – Київ : Держполітвидва, 1955. – 47 с.
1185447
  Висоцька Л. Про підсумки та перспективи роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С.48-51 : табл. – ISSN 1608-6422
1185448
   Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї : Указ Президента України від 21 лютого 2011 року № 224 / 2011 // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 158. – ISSN 1561-4999
1185449
   Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї : Указ Президента України від 21 лютого 2011 року №224/2011 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 171. – ISSN 1026-9932
1185450
  Яременко С.В. Про підхід до визначення відповідності між пікселями камери та проєктора у мультимедійному тирі / С.В. Яременко, Ю.В. Крак // Міжнародний науково-технічний журнал Проблеми керування та інформатики / НАН України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Ін-т космічних досліджень ; голов. ред. А.О. Чикрій ; редкол.: Т. Башар, В.М. Бєлов, Л.А. Власенко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, травень - червень. – С. 101-111. – ISSN 2786-6491
1185451
  Аджубей Л.Т. Про підхід до оптимального розподілу рекламного бюджету // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 57-58. – ISBN 978-966-8725-10-4
1185452
  Вадньов Д.О. Про підхід до прийняття рішень на основі застосування невизначених нечітких множин / Д.О. Вадньов, Є.В. Івохін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 201-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається задача прийняття рішень, яка описується в термінах невизначених нечітких множин (ННМ) і невизначених нечітких відносин. Крім врахування нечіткості вибору альтернативи при прийнятті рішення запропоновано використовувати функцію ...
1185453
  Івохін Є.В. Про підхід до реалізації нечітких баз даних / Є.В. Івохін, К.О. Косинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 83-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Для обробки неточно заданої та нечітко формалізованої інформації запропоновано підхід до формування, накопичення та актуалізації нечітких баз даних. Степінь нечіткості атрибутів таблиць розраховується на основі чітких даних у вигляді спеціального ...
1185454
  Жорняк А.В. Про підходи до класифікації інформаційних послуг у сфері господарювання // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 120-129. – ISSN 2616-6798
1185455
  Яджак М.С. Про підходи до оптимізації обчислень під час розв"язання задач цифрової фільтрації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 52-58. – Бібліогр.: с. 55, Літ.:12 назв. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Наведено та проаналізовано підходи до оптимізації обчислювальних алгоритмів і систем для розв"язання задач цифрової фільтрації різної вимірності.
1185456
  Опанасюк О. Про пізнання в музичному мистецтві // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 28-39


  Аналіз принципів пізнання в музичному мистецтві
1185457
  Бутрин Н. Про піпвідомчість корпоративних спорів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 34-36
1185458
  Обрамбальський В. Про післявоєнне відродження країни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Головна складова у формуванні висококваліфікованого фахівця, який має розуміти всю глибину тих чи інших процесів у обраній ним сфері і, відповідно, спроможний приносити користь Україні, це підтримка роботодавцями навчального процесу у вишах. Розуміючи ...
1185459
  Кауфман Николай Про пісні євреїв-сефардів з Балканського півострова / пер. Н. Шумади // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 17-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1185460
  Сокіл В. Про пісню "Пливе кача по тисині" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 817-821. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1185461
  Крищенко В. Про пісню і її виконавців. Короткі історії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня (№ 35). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429
1185462
   Про план полезахисних лісонасаджень, впровадеження тавопільних сівозмін, будівництва ставів і водойм для забезпечення високих і сталих урожаїв у степових і лісостепових райної Європейської частини С. – Київ; Харків, 1948. – 48с.
1185463
   Про план пуску нових підприємств у 1935 р.. – К., 1935. – 40с.
1185464
  Откаленко М.П. Про планету Земля : наук.-поп. нарис / М.П. Откаленко. – Київ : Радянська школа, 1974. – 174 с.
1185465
   Про планування дисертацій / Міністерство освіти і науки України // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Липень (№ 7). – C. 3
1185466
  Мензатов Л.Ш. Про планування технічного обслуговування елементів мережі мобільного зв"язку // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 167-168
1185467
  Сова А. Про пластове псевдо "Баба" Степана Бандери // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Головна Пластова Булава. – Львів, 2010. – Ч. 1(161). – С. 49-50
1185468
   Про плату за користування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "...З ІІІ кварталу 2017 року українські ВНЗ платитимуть за користування Єдиною державною електронною базою з питань освіти 1,98 грн. у розрахунку на одного студента".
1185469
  Тезель Йонет Джан Про платформу для діалогу та "чорноморську ідентичність" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 85). – С. 10


  Посол Туреччини Йонет Джан Тезель: "Я не можу уявити ОЧЕС без України та її внеску".
1185470
  Прокоф"єв П.Г. Про плоскі локально нільпотентні диференціювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Локально нільпотентні диференціювання (позначимо як ЛНД) алгебр поліномів є джерелом численних екзотичних прикладів автоморфізмів афінного простору. Враховуючи природне Z[верхній індекс n]-градуювання на алгебрі поліноміальних диференціальних ...
1185471
  Якимчик А. Про побудову аналітичних апроксимацій елементів аномальних гравітаційних полів / А. Якимчик, О. Чорна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-14. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. М.А. Якимчуком) Коротко викладається метод побудови лінійних аналітичних апроксимацій в гравіметрії і магнітометрії. Обґрунтовується необхідність співробітництва з організаціями, що ...
1185472
  Кулян В.Р. Про побудову б-адекватних математичних моделей / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 224-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто особливості побудови математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані системами звичайних диференціальних рівнянь з невизначеностями в правій частині.
1185473
  Самойленко Ю. Про побудову головного члена асимптотичного розкладу розв"язку задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-14. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача про побудову головного члена асимптотичного розкладу розв"язку задачі Коші для рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами. Показано, що вираз для головного члена такого розкладу залежить від значення кривої розриву лише ...
1185474
  Калайда О.Ф. Про побудову загальних раціональних колокант // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 116. – ISBN 978-617-7021-28-4
1185475
  Кудін В.І. Про побудову загальних розв"язків одного класу систем лінійних нерівностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 309-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Застосовано метод базисних матриць для побудови загальних розв"язків систем лінійних нерівностей Ключові слова: система лінійних нерівностей, базисна матриця, розв"язок Property of solutions linear systems of inequality is research. Key Words: ...
1185476
  Калайда О.Ф. Про побудову загального розв"язку рівняння Бернуллі та рівняння Клеро / О.Ф. Калайда, Г.Ю. Абросімова, В.В. Висоцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 65-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Для рівняння Бернуллі у випадку, коли воно має особливий зв"язок, та для рівняння Клеро побудовано їх загальний розв"язок як такий, що містить у собі усі, без винятку, частинні розв"язки рівняння.
1185477
  Богаєнко В.О. Про побудову оцінювача числа обумовленості методом базисних матриць / В.О. Богаєнко, В.І. Кудін // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 56-70. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1185478
  Гаращенко Ф.Г. Про побудову панорамних знимків в режимі реального часу / Ф.Г. Гаращенко, А.Ю. Кобзар // "Проблеми інформатики та комп"ютерної техніки" (ПІКТ - 2014), міжнар. наук.-практ. конф. : праці III-ї Міжнар. наук.-практ. конф. : Чернівці, 27-30 трав., 2014 / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: Ф.О. Сопронюк та ін.]. – Чернівці : Родовід, 2014. – С. 165-166
1185479
  Шарапов М.М. Про побудову періодограми для випадкового процесу з неперервним часом / М.М. Шарапов, Н.А. Галюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 220-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В цій нотатці розглядається застосування періодограми випадкового процесу з неперервним часом в одній веріфікаційній моделі.
1185480
  Смогоржевський О.С. Про побудову центрів кіл з допомогою одної тільки лінійки. / О.С. Смогоржевський. – 8-15с.
1185481
  Бернацька Ю.В. Про поведінку гармонічного осцилятора з випадковими початковими даними // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-11. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Розглядається сумісний розподіл положення та швидкості гармонічного осцилятора з випадковими початковими даними. Досліджується незалежність u(t) і u[з верхньою крапочкою](t) у момент часу t[більше]0.
1185482
  Остафійчук І.М. Про поведінку магнію та кобальту в деяких гранітоїдних породах Північного Казахстану // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 49-59 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 10)
1185483
  Бернацька Ю.В. Про поведінку математичного сподівання енергії стохастичного гармонічного осцилятора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглядається стохастичний гармонічний осцилятор з тертям у разі, коли під деяким кутом до вектора фазової швидкості осцилятора діють випадкові збурення типу "білого шуму" у формі Іто. Досліджується поведінка математичних сповідань положення, швидкості ...
1185484
  Котляр А.О. Про поведінку неперервної функції та її ліній рівня в околі ізольованого локального екстремуму // Proceedings of the International geometry center / International, geometry center. – Одеса, 2013. – Vol. 6, n. 4. – С. 57-65. – ISSN 2072-9812
1185485
  Чемерис В.С. Про поведінку походної на грані відображуванних / В.С. Чемерис. – К
2. – 1955
1185486
  Перегуда О.В. Про поведінку розв"язків одного классу стохастичних спряжених осциляторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 124-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено явний вигляд і досліджено поведінку розв"язків системи двох спряжених гармонічних осциляторів збурених випадковіш процесом типу "білого шуму" у формі Іто. Ключові слова: гармонічний осцилятор, випадкові збурення типу "білого шуму" у формі ...
1185487
  Перегуда О.В. Про поведінку розв"язків системи двох згасаючих стохастичних осциляторів / О.В. Перегуда, О.І. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 15-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  In present paper we consider representation of the solutions of the system of two harmonic oscillators with friction. This model is described by a system of linear differential equations of second order. The phase represent of the system is a family of ...
1185488
  Перегуда О.В. Про поведінку розв"язку системи стохастичних диференціальних рівнянь на інваріантній циліндричній поверхні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 32-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Досліджується поведінка при t[прагне до нескінченності] розв"язку системи рівнянь [подано формулу] на інваріантній циліндричній поверхні G(x) = x[верхній індекс 2, нижній індекс 1] + x[верхній індекс 2, нижній індекс 2] = C, де a[нижній індекс і](x), ...
1185489
  Остафійчук І.М. Про поведінку свинцю в процесі формування гранітоїдів другої фази пізньокаледонського магматичного циклу у північному Казахстані // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 60-63 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 7)
1185490
  Краснитський С.М. Про поведінку функцій в околі точки локального екстремуму / С.М. Краснитський, О.О. Курченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 102-107. – (Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі ; вип. 9)
1185491
   Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" : постанова Верховної Ради України від 19 січня 2017 р. № 1827-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 7/8, 24 лютого 2017. – С. 84. – ISSN 0320-7978
1185492
  Сірук М. Про повернення окупованих територій і посилення позицій у світі / М. Сірук, К. Грищенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 11)


  Чому підсумкова прес-конференція голови МЗС не дала відповіді на ключові питання для України.
1185493
  Грубрін Ю.Л. Про поверхні вирівнювання області Українського щита // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 3-9. – Бібліогр.: 13 назв. – (Географія ; Вип. 24)
1185494
  Моторний Л.Т. Про поверхні узагальненого переносу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Узагальнюється та вивчається поняття поверхні перенесення.
1185495
  Пфейфер Г.В. Про повні інтеграли лінійних рівнань та систем лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку однієї невідомої функції = Sur les integrales completes des equations lineaires et des systemes d"equations lineaires aux derivees partielles du premier ordre d"une fonction inconnue : докладено 18/І 1929 / флфв. Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [21] с.
1185496
  Пфейфер Г.В. Про повні інтеграли лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку / акад. Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [6] с.
1185497
  Зубенко В.В. Про повноту логіки делегувань повноважень / В.В. Зубенко, А.В. Зубенко // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 107-108
1185498
  Молотов В.М. Про повсюдні грабежі, розор населення і страхітні звірства німецьких властей на захоплених ними радянських територіях : Нота Народного Комісара Закордонних Справ тов. В. М. Молотова / В.М. Молотов. – Київ : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1942. – 20 с.
1185499
  Вишневський В.І. Про повторюваність екологічних попусків на Дністрі / В.І. Вишневський, І.В. Щіголєв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 177-179 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
1185500
  Маяковський В. Про погань. / В. Маяковський. – К., 1953. – 92с.
1185501
   Про погодження укладення договору доручення : розпорядження КМУ від 11.12.2013 р. № 1063-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 7). – С. 4


  "...Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо укладення договору доручення на виконання функцій замовника між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, який виступає за договором як довіритель, та товариством з ...
1185502
  Міхельсон В.А. Про погоду і як її можна передбачити / В.А. Міхельсон. – К.-Х., 1935. – 60с.
1185503
  Маляренко В.Т. Про подання апеляцій на судові рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.42-53
1185504
   Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі вищої та післядипломної (післявузівської) освіти : розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 року № 8-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 17 січня (№ 10). – С. 5
1185505
   Про подання на ратифікацію ВРУ Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018) : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 637-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 5 жовтня (№ 187). – С. 14
1185506
   Про податки і збори населенню України : Посібник. – Київ, 2000. – 182с. – ISBN 966-7257-2-7
1185507
  Грабовський С. Про податки та Історію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 11


  Чи стане Арсеній Петрович ідейним нащадком Петра I?
1185508
  Кисельова О. Про податкові зміни в законі "Про Державний бюджет України на 2006 рік" // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-24
1185509
   Про подвійне дипломування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Відбувся «Круглий стіл з подвійного дипломування та спільних навчальних програм» під головуванням проректора Петра Беха. Захід відбувся в рамках наради Консорціуму 18 університетів-партнерів міжнародного освітнього проекту Еразмуc Мундус, яка ...
1185510
  Сьомченков О.А. Про подвійний лістинг пайових інструментів іноземних компаній з активами в Україні на національних фондових біржах // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 105-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1185511
  Микуляк С.В. Про подібність зсувного деформування гранульованого масиву та фрагментованого середовища в сейсмоактивній зоні / С.В. Микуляк, В.В. Куліч, С.І. Скуратівський // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 3. – С. 161-169 : рис. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISSN 0203-3100
1185512
  Кондратьєва М. Про події у сучасному кінематографі // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 131-147. – ISSN 2309-8406
1185513
  Прокіп В.М. Про подільність із залишком матриць над областю головних ідеалів // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 41-50. – ISSN 0130-9420
1185514
  Жмудський О.З. Про подолання кризи в сучасній фізиці / О.З. Жмудський, 1960. – 14 с.
1185515
   Про подолання культу особи і йогонаслідків. – Київ, 1956. – 31с.
1185516
  Бузько О.В. Про подолання марризму в археології на початку 50-х років XX ст.. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 60 : Археологічні студії. – С. 10-17. – ISSN 1996-9872
1185517
  Рильський М.Т. Про поезію Адама Міцкевича / М.Т. Рильський. – Київ, 1955. – 119с.
1185518
  Кацнельсон А.І. Про поезію і поетів. / А.І. Кацнельсон. – К, 1972. – 247с.
1185519
  Ткаченко А. Про поезію поза рідними берегами = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 92-94. – ISBN 978-966-2763-27-0


  Спроба структурно-семіотичної інтерпретації лірики української діаспори О. Астаф"євим.
1185520
  Кацнельсон А.І. Про поезію. : вибрані статті / А.І. Кацнельсон. – К : Дніпро, 1977. – 247с.
1185521
  Гусленко Р. Про поему "Змагання Григорія Сковороди" Володимира Підпалого // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 40-43. – ISBN 978-617-640-200-8


  Стаття присвячена аналізові символів, як джерел істини для Г. С. Сковороди та його прецедентних висловлювань, глибоке обмірковування яких В. Підпалим дало поетові невичерпні смислові глибини для втілення ідейного замислу поеми та створення в ній ...
1185522
  Оржицький І. Про поета Чеотченка, літератора Вадимовича, блукання інтернетрями та інші знані й незнані українцям речі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 94-104. – ISSN 0236-1477


  У статті подається характеристика першої в Іспанії публікації про Тараса Шевченка та привертається увага до літературної, наукової та громадської діяльності В. Лесевича. Автор коригує попередні бібліографічні відомості про цю публікацію в українській ...
1185523
  Гливінська Л.К. Про поетику когнітивного зразка: сучасні виміри і спадкоємність традицій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 111-116. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
1185524
  Гаврилюк Н. Про поетичний словник неокласиків:(нульова суфіксація як спосіб творення оказіоналізмів) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С.22-23
1185525
  Мамутов В. Про поєднання держрегулювання і ринкової саморегуляції : Наукові дискусії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.59-65. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1185526
  Борисович О.В. Про поєднання класичних творів та жанрових варіацій роману в сучасній англомовній літературі, або як Сет Грем-Сміт відправив зомбі у роман Джейн Остін // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 57-66


  Статтю присвячено розгляду гібридного жанру, що виник внаслідок поєднання оригінального тексту та нового тексту в одному творі. Проведено аналіз способів і рівнів взаємодії двох текстів. Виникнення таких текстів розглядається в аспекті постмодернізму ...
1185527
  Жадько К. Про поєднання національних і загальнолюдських споконвічних цінностей у філософії українського буття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 266-268. – ISBN 978-966-439-357-4
1185528
  Малаков Д. Про пожежу на Хрещатику 1941 року // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2006. – Число 5/6. – С. 177-184
1185529
  Крейн М.Г. Про позитивні адитивні функціонали в лінійних нормованих просторах. / М.Г. Крейн. – Х., 1937. – 227-237с.
1185530
  Булганін М.О. Про поїздку в Індію, Бірму і Афганістан : Доповідь на четвертій сесії Верховної Ради СРСР 4-го скликання 29 грудня 1955 року / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 32 с.
1185531
  Манзій І.Б. Про показники продовольчої бзпеки країни // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 51-56
1185532
  Ковальчук В. Про покращення стану інформаційної безпеки загальноосвітніх навчальних закладів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 209-216. – (Педагогіка ; № 1)


  Проаналізовано сучасний стан інформаційної безпеки в загальноосвітніх навчальних закладах і рівень компетентності вчителів інформатики з указаних питань. Розглянуто основні поняття інформаційної безпеки й особливості системи інформаційної безпеки ...
1185533
  Демченко М.В. Про полеміку навколо "Капіталу" К. Маркса в російській пресі 70-х років ХІХ століття // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 15-21. – (Серія історії ; № 18)
1185534
  Дрозд Ю. Про поліедри, які належать одному роду / Ю. Дрозд, П. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Розглядається стабільна гомотопічна категорія поліедрів (скінченних клітинних комплексів). Два поліедра належать одному роду, якщо є ізоморфними їхні образи у локалізаціях стабільної гомотопічної категорії за кожним первинним числом. Доведено, що це ...
1185535
  Гастинщикова Л.О. Про поліекранну технологію як одну з педагогічних інновацій / Л.О. Гастинщикова, Л.О. Смолякова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 327-332
1185536
  Дяченко Г. Про поліноми Кравчука / Г. Дяченко, П. Казак, К. Баринова // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 151-153. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Поліноми Кравчука ( М. П. Кравчук, 1929) належать до класичних ортогональних поліномів дискретної змінної на рівномірній сітці, для яких співвідношення ортогональності являє собою не інтеграл, а ряд або скінченну суму.
1185537
  Василик В.Б. Про поліноміальні розв"язки лінійного гіперболічного рівняння першого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 178-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається задача існування поліноміальних розв"язків для лінійного гіперболічного рівняння першого порядку в R[верхній індекс 3], що являється проміжним етапом в алгоритмічній реалізації FD-методу. Побудовано в явному вигляді частковий розв"язок. ...
1185538
   Про Поліну Нятко. – К., 1985. – 173с.
1185539
  Ленін В.І. Про поліпшення держапарату і про боротьбу з бюрократизмом та тяганиною / В.І. Ленін. – Харків-Київ, 1931. – 78с.
1185540
  Помагайба В.І. Про поліпшення методів навчання у восьмирічній школі / В.І. Помагайба. – К., 1962. – 98с.
1185541
  Михайлов М. Про поліпшення роботи з комсомольським активом і перебудову комсомольського апарату : (Доповідь на XI пленумі ЦК ВЛКСМ) / М. Михайлов. – Київ : Молодий більшовик, 1940. – 38 с.
1185542
  Скаткін М.Н. Про політехнічне навчання в загальноосвітній школі. / М.Н. Скаткін. – К., 1953. – 23с.
1185543
  Тимошенко Наталія Про політиків і собак // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
1185544
  Перегуда Є.В. Про політико-правові засади регіональної політики: досвід Грузії та Молдови // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 376-387
1185545
  Мещеряк С. Про політико-правові інструменти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 182). – С. 4


  Яким чином Україна може використати свою участь у Конвенції Монтре 1936 р. для захисту національних інтересів? Конвенція Монтре 1936 року — конвенція, що відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, прийнята на Конференції ...
1185546
  Миколин С. Про політику / Сергій Миколин. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 202, [2] с. – ISBN 978-966-416-451-8
1185547
  Геєць В. Про політику економічного зростання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1185548
  Геєць В. Про політику економічного зростання в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 3-13 : Табл.
1185549
  Їльге Вільфрід Про політику пам"яті та ..."Північний потік-2" / розмову вів Петер Савіцкі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 листопада (№ 210). – С. 10


  Історик Вільфрід Їльге: "Німеччина може робити більше, щоб реалізувати свою історичну відповідальність перед Україною"
1185550
  Губенко Р.Г. Про політичні ідеї "Путешествия из Петербурга в Москву" О.М. Радіщева // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 79-81. – (Серія права ; № 14)


  В статье показано отношение великого российского революционера А.Н. Радищева к крепостничеству и самодержавию, к необходимости революции, переданное им в "Путешествии из Петербурга в Москву". Всем содержание книги автор показывает, что только революция ...
1185551
  Костенко О.М. Про політичні наслідки суспільної деморалізації. (Нарис політичної етики) // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 5/8. – С. 27-29. – ISSN 0868-8117
1185552
  Косик В. Про політичні погляди Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 108-118. – (Серія журналістика ; Вип. 29)


  Проаналізовано еволюцію поглядів Івана Франка
1185553
  Калінін М.І. Про політичну агітацію / М.І. Калінін. – Київ, 1948. – 51с.
1185554
  Панчишин С.М. Про політичну економію та аналітичну економіку як галузі економічного знання / С.М. Панчишин, І.В. Грабинська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 289-295. – ISSN 2222-0712
1185555
  Панчук Григорій Про політичну еміграцію, українську діаспору й Україну // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 22-25
1185556
  Барабаш Ю.Г. Про політичну складову у статусі глави держави в напівпрезидентських республіках // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 27-36
1185557
  Недбайло П.О. Про політичну суть Верховного Суду США / П.О. Недбайло, П.Ф. Мартиненко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 54-59. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье решается вопрос о политической сущности Верховного суда США. Авторы рассматривают монографию профессора Торуньского университета в Польше Вацлава Шишковского "Верховный суд Соединенных Штатов", в которой ставится серьезная научная проблема - ...
1185558
  Сафронова О.В. Про полкову бібліотеку 11-го Стрілецького полку (м. Жмеринка) початку ХХ ст. // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – С. 64-75
1185559
   Про положення про проходження військової служби навчання курсантами вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України : указ Президента України від 09 жовтня 2019 р. № 739 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 11 жовтня (№ 195). – С. 11
1185560
  Данильчук Д. Про полтавців і полтавчан, або Що не так у "Датському королівстві" // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9 (116). – С. 61-63
1185561
  Беліченко Н. Про полуфункціональність "Основної побудови" Сергія Танєєва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 78-87. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1185562
  Соколов Ю.Д. Про полюси координат в симетричному русі системи матеріальних точок, які взаємодіють з силами, що залежать від взаємних віддалень / Ю.Д. Соколов. – 17с. – Окр. відбиток
1185563
  Лукович В.В. Про поляризаційний потенціал магістрального трубопроводу / В.В. Лукович, В.В. Лукович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 231-234 : Рис. – Список літ.: с. 234. – ISSN 0203-3100
1185564
  Єфіменко В. Про поляризаційні припливи в атмосфері Сонця / В. Єфіменко, В. Токій, Н. Токій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Для розв"язку задачі про розподіл електричних полів і електричних зарядів у сонячній атмосфері використано лінеаризовану систему рівнянь для протонів i епектронів ізотермічних шapiв сонячної плазми. Отримані аналітичні вирази для розподілу з висотою ...
1185565
  Шендрик К.К. Про поляризацію флуоресценції парів органічних барвників. / К.К. Шендрик, А.Г. Сірюк, 1952. – С. 171-175
1185566
  Лепченко Я. Про польові бур"яни та як позбутися їх / Я. Лепченко. – К., 1924. – 84с.
1185567
  Ковалыв Ю. Про польсько-українські відносини в 20-40-х роках XX ст. та концтабір "Береза Картузька" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 травня (№ 21). – С. 4
1185568
  Ковалів Ю. Про польсько-українські відносини в 20 - 40-х роках XX ст. та концтабір "Береза Картузька" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 травня (№ 20). – С. 4
1185569
  Айдачич Д. Про польського мовознавця Єжи Бартмінського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-12. – ISSN 2075-437X


  У статті представлено академічний шлях, наукову діяльність та головні теоретичні ідеї професора Єжи Бартмінського, етнолінгвіста, фольклориста, засновника люблінської школи когнітивної етнолінгвістики, засновника та головного редактора "Словника ...
1185570
  Вєдіна В. Про польську "сільську прозу" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1185571
  Наєнко М. Про помежів"я літератури й паралітератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 92-101. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про можливості розрізнити "верх" і "низ" літературної творчості. Автор розглядає сучасне розуміння цієї проблеми критиками, істориками й теоретиками літератури
1185572
  Наєнко М. Про помежів"я літератури й паралітератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 5-16. – ISBN 978-966-171-392-4


  Стаття про можливість розрізнити "верх" і "низ" літературної творчості. Автор розгдядає сучасне розуміння цієї проблеми критиками, істориками і теоретиками літератури. Статья о возможности различать "верх" и "низ" литературного творчества. Автор ...
1185573
  Наєнко М. Про помежів"я літератури й паралітератури // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 79-91. – ISBN 978-966-2133-74-5
1185574
  Наєнко М. Про помежів"я літератури й паралітератури // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 228-237. – ISBN 978-617-7480-77-7


  У статті йдеться про можливість розрізнити “верх” і “низ” літературної творчості. Автор розглядає сучасне розуміння цієї проблеми критиками, істориками й теоретиками літератури.
1185575
  Топольний Ф.П. Про помилки минулого великомасштабного обстеження грунтів і їх недопущення в майбутньому // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 81-84 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0587-2596
1185576
  Пушкарик Н. Про помилки минулого і ...сьогодення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 липня (№ 123). – С. 5


  У Верховній Раді відбулася конференція, присвячена історичній відповідальності Німеччини перед Україною.
1185577
   Про помилки, допущені комсомольськими організаціями при виключенні з комсомолу. – Київ, 1938. – 16с.
1185578
  Ласло-Куцюк Про помилковий переклад у творах Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 452-455. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
1185579
  Джемілєв М. Про поневіряння одного законопроекту // Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства в"язнів і репресованих. – Одеса, 2011. – Вип. 27. – C. 31-38. – ISBN 978-966-2601-32-9


  Чому до цих пір не прийнятий Закон України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою".
1185580
  Панчишин С. Про понятійно-категоріальний апарат політико-економічного аналізу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 24-31. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1185581
  Веретенников В. Про поняття "архівний фонд" / В. Веретенников. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 28-36 с. – Без. обл. и тит. л.. - Авт. вказан в кінці ст.
1185582
  Примаченко В.Ф. Про поняття "безпосередність" у статті 38 Кримінального кодексу України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.228-233


  Визначення місця затримання особи. яка вчинила злочин в системі обставин. що виключають злочинність діяння
1185583
  Дячук В. Про поняття "викрадення" у кримінальному праві // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 59-62.
1185584
  Скляр М. Про поняття "землі рекреаційного призначення" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-41.
1185585
  Гелич Юлія Про поняття "інформаційно-правові гарантії таємниці особистого життя людини" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 27-30.
1185586
  Лебідь І.Г. Про поняття "міжнародна безпека" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 23-26. – ISSN 2077-1800
1185587
  Богданович В.І. Про поняття "множина" з системної точки зору // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1185588
  Тюптя Л.Т. Про поняття "освіта" і "географічна освіта" / Л.Т. Тюптя, Л.А. Сатановська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 201-206. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1185589
  Руденко С.Б. Про поняття "пам"яткознавства" та "пам"якознавчі дисципліни" // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 5-16. – ISSN 2078-0133
1185590
  Максимович Р.Л. Про поняття "погроза" в Кримінальному кодексі України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 157-166. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1185591
  Павлов В.Т. Про поняття "послідовність думки" та "логічна суперечність" у формальній логіці / В.Т. Павлов. – Київ, 1955. – С. 57-75. – Окр. відб.: Філософський збірник, КДУ ім. Т.Г. Шевченка. 1955, № 2, с. 57-75
1185592
  Скляр М. Про поняття "правовий режим земель рекреаційного призначення" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-76.
1185593
  Демченко С. Про поняття "правосуддя" і "доступність правосуддя" // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 96-102. – ISSN 1993-0909
1185594
  Гелич Алла Про поняття "склад спадщини" за цивільним законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 85-88.
1185595
  Кулешов С. Про поняття "типовий документ" у традиційному документознавстві // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 108-116


  Аналізується сутність типових документів з точки зору традиційного документознавства. Поняття "типовий документ" розглядається у зв"язку зі змістом переліків типових документів, що видавалися в СРСР та незалежній Україні.
1185596
  Жигалкін І. Про поняття "установа приватного права" // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 71-74.
1185597
  Яремчук Ю. Про поняття "фізичні особи" як суб"єкта аграрного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С . 98-100
1185598
  Дудаш Т. Про поняття аргументації в праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 34-36
1185599
  Красицька Л. Про поняття батьківських прав // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 227-233. – ISSN 1026-9932
1185600
  Мохначук С.С. Про поняття демографічної ситуації / С.С. Мохначук, А.В. Бодасюк // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 26-31. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0201-8683
1185601
  Кропивницький М.О. Про поняття джерел фінансування соціального забезпечення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 39-47. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1185602
  Анчукова М. Про поняття діяння, пов"язаного з ризиком, як обставини, що виклчає злочинність діяння // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.105-108
1185603
  Новікова К.А. Про поняття заходів кримінально-правового впливу // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 356-359. – ISBN 978-617-616-077-9
1185604
  Музика А. Про поняття злочинів у сфері комп"ютерної інформації / А. Музика, Д. Азаров // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.86-90. – ISSN 0132-1331
1185605
  Невідомська Л. Про поняття імпліцитності в сучасному мовознавстві // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 169-176. – ISBN 966-603-098-5
1185606
  Федорченко Ю.В. Про поняття конституент // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1185607
  Шаповал Т.В. Про поняття корінних народів та їх права: нормативно-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 170-174. – ISSN 1563-3349
1185608
  Крупчан О.Д. Про поняття народного суверенітету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 65-67. – (Серія права ; № 13)


  Статья посвячена определению понятия народного суверенитета. В ней идет речь о взаимосвязи понятий власти и суверенитета, исходя из понимания власти как общесоциальной функции. Суверенитет как необходимо присущий признак власти имеет также социальную ...
1185609
  Данилюк Ю. Про поняття об"єктів конституційних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 9-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1185610
  Данилюк Ю. Про поняття об"єктів конституційних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 9-15. – ISSN 0132-1331
1185611
  Криницький Про поняття податково- процесуальних правовідносин // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 73-78.
1185612
  Мохонько О. Про поняття принципу в кримінальному процесі: теоретико-методологічний аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 105-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1185613
  Мартиненко П.Ф. Про поняття розвитку і стабільності соціалістичної конституції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 32-41. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматриваются вопросы развития социалистической конституции, ее преемственности и стабильности.
1185614
  Мартиненко П.Ф. Про поняття соціалістичного конституціоналізму та розвиток його зовнішньополітичних аспектів у нових радянських Конституціях // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 51-59. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье рассматривается понятие социалистического конституционализма и его связь с внешней политикой Советского государства в новых советских конституциях. Отметив две тенденции в определении социалистического конституционализма, автор прослеживает ...
1185615
  Полежай П.Т. Про поняття соціалістичної законності // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 19-26
1185616
  Когутич І. Про поняття та види криміналістичних знань // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-37.
1185617
  Андрушко П.П. Про поняття та види обставин, що виключають суспільну небезпеку чи протиправність діяння // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 67-71. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются вопросы социальной сущности, понятия и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния, определяются критерии отнесения тех или иных обстоятельств к исследуемому институту.
1185618
  Віхров С.О. Про поняття та загальні ознаки інституційних інвесторів на ринку цінних паперів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 71-76. – ISSN 2219-5521
1185619
  Шелестов В.С. Про поняття та зміст реального виконання зобов"язань у господарських договорах // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
1185620
  Бойко А. Про поняття та основні ознаки економічної злочинності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 33-40.
1185621
  Синчук С. Про поняття та особливості соціального страхування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.375-382. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1185622
  Джарти В.В. Про поняття та склад об"єктів державної власності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 166-168. – (Юридичні науки ; № 3)
1185623
  Петрусь В. Про поняття та юридичну природу статуту територіальної громади // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.218-222. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1185624
  Сурилов О.В. Про поняття теорії держави і права // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 32. – С. 19-24
1185625
  Булатова Ю.М. Про поняття філософії історії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1185626
  Зінченко І.О. Про поняття шантажу в кримінальному праві / І.О. Зінченко, І.В. Самощенко // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-9
1185627
  Бедный Д. Про попа Панкрата й Тітку Ганну та про мошенську Ікону богоданну / Д. Бедный; Вільний переклад Миколи Терещенка. – Київ : ДЛВ, 1937. – 20с. – (Б-ка читача - початківця)
1185628
   Про попереднє ув"язнення : закон України від 30 червня 1993 року №3352-XII // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – С. 134-153
1185629
  Ольховський В.С. Про поперечний переріз і тривалість нейтрон-ядерного розсіяння на двох резонансах, що перекриваються в системі центра мас та лабораторній системі / В.С. Ольховський, Н.Л. Дорошко, Т.І. Локотько // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 25
1185630
  Анісімов І.О. Про поперечний розмір зони формування перехідного випромінення заряду, що рухається / І.О. Анісімов, О.А. Борисов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 357-365. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Визначено поняття поперечного розміру зони формування перехідного випромінення (ЗФПВ) на частоті [омега]. Розглядається перехідне випромінення при нормальному падінні заряду на ідеально провідний диск скінченного радіусу. Показано, що величина ...
1185631
  Анісімов І.О. Про поперечний розмір зони формування перехідного випромінювання в магнітоактивній плазмі / І.О. Анісімов, О.І. Кельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-9. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Поняття поперечного розміру зони формування перехідного випромінювання (ЗФПВ) узагальнено на випадок анізотропних середовищ (на прикладі магнітоактивної плазми). Досліджено залежність поперечного розміру ЗФПВ від параметрів плазмово-пучкової системи.
1185632
  Чубаров Р.А. Про поповнення державних архівів України новими документами з кримської тематики // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С. 9-11
1185633
  Падучак О. Про популяризацію знань у сфері інтелектуальної власності: коли, як і навіщо цим займатися // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (109). – С. 104-110. – ISSN 2308-0361
1185634
  Губерська Н.Л. Про порівняльні фінансово-правові дослідження в Україні / Н.Л. Губерська, О.А. Музика // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 323-329. – ISSN 1563-3349
1185635
  Стефанишин Д.В. Про порівняння варіантів розвитку каскаду гідроелектрстанцій на Дніпрі з врахуванням ризику // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 110-111
1185636
  Деревянко Б. Про порівняння господарської діяльності з видобутком криптовалюти ("майнінгом") та здійсненням операцій із нею // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 164-175. – ISSN 1026-9932
1185637
  Трінчій В. Про порноетнографію // Критика. – Київ, 2001. – Травень, (число 5). – С. 24-26


  Творчість Леся Подерв"янського.
1185638
  Висоцький С.О. Про портрет родини Ярослава Мудрого у Софійському соборі у Києві // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 35-44. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
1185639
   Про порядок введення в дію Кодексу законів про працю Української РСР : указ Президії Верховної Ради Української РСР від 30 травня 1972 №726-VIII // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6 : Кодекс законів про працю Ук.раїни. – С. 136-137
1185640
   Про порядок введення в дію Кодексу законів про працю Української РСР : указ Президії Верховної Ради Української РСР від 30 травня 1972 №726-VIII // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6 : Кодекс законів про працю Ук.раїни. – С. 136-137
1185641
  Ізарова І.О. Про порядок визначення строків розгляду цивільних справ судом // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 182, ч. 3. – С. 131-137. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1185642
  Караченцев С. Про порядок встановлення причинного зв"язку професійних захворювань із виробничими факторами: правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 150-153.
1185643
   Про порядок доставляння обов"язкових примірників документів (із змінами, внесеними згідно з постановами КМ) : постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 р. № 608 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 90-95
1185644
   Про порядок забезпечення учасників антитерористичної операції технічними та іншими засобами реабілітації // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 1 (15). – С. 78-82. – ISSN 2072-084X
1185645
   Про порядок закінчення навчального року і проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестацій у професійно-технічних навчальних закладах у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 11.04.08 № 1/9-227 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 58-64. – ISSN 0130-8890
1185646
   Про порядок закінчення навчального року і проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестацій у професійно-технічних навчальних закладах у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 11.04.08 № 1/9-227 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 58-64. – ISSN 0130-8890
1185647
   Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.08 № 1/9-137 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 3-32. – ISSN 0130-8890
1185648
   Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 2-5
1185649
   Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/14 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 2-5
1185650
  Жебровський Б.М. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх начальних закладах у 2012/13 навчальному році // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 2-4
1185651
  Неліна І.В. Про порядок заповнення довідки щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому період // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 37-39
1185652
  Томенко М. Про порядок застосування частини третьої статті 58 Закону України "Про вибори Президента України" // Голос України, 2004. – 11 серпня


  Стосовно висвітлення діяльності Прем"єр-міністра України як кандидата на пост Президента України : Ст. голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
1185653
  Усенко О. Про порядок надання відпусток та грошову компенсацію // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 23). – С. 21
1185654
  Гаюр Ігор Про порядок накладення арешту на майно обвинуваченого у контексті обмеження конституційних прав особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 141-143.
1185655
   Про порядок направлення військовослужбовців на лікування за кордон // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 1 (15). – С. 75-77. – ISSN 2072-084X
1185656
  Гузенко О. Про порядок обчислення середньої заробітної плати // Праця та зарплата. – Київ, 2023. – 23 лютого (№ 4)
1185657
  Габрук О. Про порядок оплати щорічної та додаткової відпусток. Як урахувати премії в розрахунок оплати часу відпустки // Праця та зарплата. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 32). – С. 4
1185658
  Убий Про порядок поділу і виділу майна колгоспного двору / Убий, конь. – Київ, 1959. – 39с.
1185659
  Губеладзе А. Про порядок складності стаціонарних двійкових ланцюгів Маркова // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 70. – ISBN 978-966-188-137-1
1185660
  Барбелюк О. Про порядок щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 32-34
1185661
  Костарьов А.І. Про посередні виміри і парадокс А. Ейнштейна в квантовій механіці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1185662
  Бакаянова Н.М. Про посилення взаємодії адвокатури з територіальними громадами в аспекті реформи децентралізації // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 127-130. – ISBN 978-617-7627-30-1
1185663
  Шкворець Ю. Про посилення взаємодії інституцій національної інноваційної системи України : основи стратегії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 10-12. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1185664
  Зозульов О. Про посилення конкурентних переваг підприємства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 33-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1185665
  Стужук Т.М. Про посилення принципу соціальної справедливості в оподаткуванні доходів фізичних осіб // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 281-288. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1185666
  Когутич І. Про посилення філософської складової розвитку загальної теорії та методології криміналістики // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 187-190
1185667
  Довбенко М. Про послідовність і транспарентність економічної політики // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 107-114. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
1185668
  Скрипник В.І. Про пост-дарвінівське наближення рівнянь руху Максвелла - Лоренца точкових зарядів. Відсутність нейтральності // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 1. – C. 117-128. – ISSN 1027-3190
1185669
   Про постановку партійної пропоганди в зв"язку з випуском "Короткого курсу історії ВКП(б)" : Постанова ЦК ВКП(б). – Київ : Радянська Україна, 1945. – 19 с.
1185670
  Кізіма В.В. Про постановку проблем виділення елементів і структури об"єктів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
1185671
  Левітт М.М. Про постембріональний ріст личинок деяких лускокрильців (Lepidoptera) : (Доповів акад. І.І. Шмальгавзен 6/VII-1930) / М.М. Левітт. – Київ, 1932. – С. 451-468. – Бібліогр.: Цитована література, с. 198 (22 назв.)


  На екз. № 251799 дарчий надп.: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1185672
  Рудень В.В. Про посткласичні методи навчання студентів на кафедрі соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров"я Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у контексті Болонського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 146-151. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Висвітлений творчий усвідомлений підхід до процесу навчання майбутніх лікарів низки навчальних дисциплін на кафедрі соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров"я ЛНМУ імені Данила Галицького, котрий базується на освідомленні ...
1185673
  Силкіна С.О. Про постмодерні засади трансформації етики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 230-231. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1185674
  Рудень В.В. Про потенційний економічний збиток з причини хвороби гострого інфаркту міокарду серед населення України з урахуванням витрат діючої системи охорони здоров"я / В.В. Рудень, Н.Ф. Тімченко // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 48-53. – ISSN 1029-4244
1185675
  Петрова Т.О. Про поточкові інтерполяційні оцінки q-опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну довільного дійсного порядку r>4 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017
1185676
  Петрова Т.О. Про поточкові інтерполяційні оцінки монотонного наближення функцій, що мають дробову похідну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 125-127. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання наближення функцій [подано формулу] алгебраїчними поліномами [подано формулу]. Побудовано контрприклад, який показує, що для [подано формулу] оцінка [подано формулу] є невірною.
1185677
  Петрова Т. Про поточкові інтерполяційні оцінки монотонного наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку r >2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання наближення монотонних функцій із простору Соболєва алгебраїчними поліномами. Побудовано контрприклад, який показує, що для монотонних функцій із простору Соболєва оцінка (1) є хибною. Исследуется вопрос приближения монотонных ...
1185678
  Петрова Т.О. Про поточкові інтерполяційні оцінки опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку / Т.О. Петрова, І.Л. Петрова // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 145-150. – (Фізико-математичні науки ; вип. 16). – ISSN 2308-5878
1185679
  Петрова Т. Про поточкові інтерполяційні оцінки опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку r [належить] (3,4) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-11. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання наближення опуклих функцій із простору Соболєва алгебраїчними поліномами. Побудовано контрприклад, який показує, що для опуклих функцій із простору Соболєва оцінка (1) не виконується. Исследуется вопрос приближения выпуклых ...
1185680
  Соснін Олександр Про поточні питання розбудови інформаційного суспільства в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 4 (265). – С.24-28
1185681
  Соснін Олександр Про поточні питання розбудови інформаційного суспільства в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 4 (265). – С. 24-28.
1185682
  Тихонова О.В. Про потребу вдосконалення об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 210 Кримінального кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 231-235.
1185683
  Цимбалістий Т. Про потребу навчального курсу "Конституційна юстиція" // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 47-52.
1185684
  Томкіна О.О. Про потребу наукового обгрунтування концепції судово-правової реформи в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 3 (115). – С. 29-34.
1185685
  Каліщук О. Про потребу сформованої історичної політики / розмову вела Наталія Малімон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 грудня (№ 246/247). – С. 6-7


  "Чому ми в Україні досі не маємо сформованої історичної політики щодо подій на Волині, Східній Галичині, Холмщині та Підляшші в роки Другої світової війни?" Книга Оксани Каліщук "Волинь"43: історіографічне пізнання та криве дзеркало пам"яті".
1185686
  Соснін О.В. Про потребу юридичної науки осягнути і врахувати в праві нову інформаційно-комунікаційну реальність наукової та інженерно-освітньої праці / О.В. Соснін, М.О. Кононець // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (183/184). – С. 68-74. – ISSN 2308-9636
1185687
  Антонюк О.В. Про потрібність непотрібних знань // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 5. – C. 73-74. – ISSN 1027-3239
1185688
  Кравчук М.П. Про похідні від наближених інтегралів деяких диференціальних / М.П. Кравчук, 1928
1185689
  Черній Д.І. Про похідні для інтегральних представлень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Для плоских нестаціонарних відривних течій, розглянута комплексна форма запису інтегральних виразів для основних інтегральних характеристик течії, яки мають параметричну залежність від часу - циркуляція швидкості і характеристична функція (комплексний ...
1185690
  Сенченко О.С. Про похідність у табличних алгебрах операції перейменування при скінченному універсальному домені // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 177 : Комп"ютерні науки. – С. 92-95. – ISSN 1996-5931


  У роботі розглянуто питання похідності операції перейменування атрибутів. Показано, що за умови скінченності універсального домену ця операція є похідною відносно операцій проекції, селекції та з"єднання з використанням однієї константної таблиці. In ...
1185691
  Черній Д.І. Про похідну по параметру від функцій, поданих у вигляді інтеграла по границі, що змінюється // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 316-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано вираз похідної по часу для функцій, поданих у вигляді інтегралів по рухомій границі L(t) області D+(t), що гладко деформується. Враховуються ефекти розтягу границі та поповнення границі за рахунок внутрішніх точок області. Результат може бути ...
1185692
  Тарбес І.В. Про поховані поверхні розмиву північного Криму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 16-23 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географії ; Вип. 17)
1185693
  Нікітіна Ф.О. Про походження деяких початкових глосних старогрецької мови / Ф.О. Нікітіна. – Київ, 1957. – 52с.
1185694
  Грищенко В.М. Про походження деяких українських назв птахів // Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 2013. – Т. 22, вип. 2. – С. 165-167. – ISSN 1727-0200


  The word “pirnykoza” using for grebes is a folk transformation of Polish name “perkoz”. “Chepura” was proposed by Ukrainian ornithologists for denomination of egrets. It is a Russian name actively used not long ago in scientific literature for ...
1185695
  Жуковский О.В. Про походження життя на Землі і роль радянської науки в розв"язанні цього питання. / О.В. Жуковский. – К, 1954. – 20с.
1185696
  Мороз Л.А. Про походження значливості іншого: від спільності історій до матеріальності дій // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 31-34. – ISSN 2414-5823


  Використовуючи постфеноменологічну методологію, авторка ставить за мету дослідження надати опис побутування значливості іншого (в тому числі постгуманістичного) в досвіді людини на структурному рівні. Висунуто дві гіпотези походження значливості: перша ...
1185697
  Петровський Анатолій Про походження козацтва // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-5. – ISSN 1814-5078
1185698
  Кіндратенко А. Про походження назв найбільших річок Руси-України // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 47-68. – ISBN 978-966-372-737-0
1185699
  Бушаков В.А. Про походження ногайського свята тепреш і його назви та про кримськотатарське свято дервіза // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19-22. – ISSN 1608-0599
1185700
  Білановський І.Д. Про походження паразитизму комах на комахах. / І.Д. Білановський. – C. 155-162
1185701
  Лобовик Б.О. Про походження релігіі. / Б.О. Лобовик. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 156с.
1185702
  Танчер В.К. Про походження релігії / В.К. Танчер. – К, 1954. – 39с.
1185703
  Танчер В.К. Про походження релігії / В.К. Танчер. – К, 1957. – 39с.
1185704
  Каральник С.М. Про походження сателітів у рентгенівських спектрах / С.М. Каральник, С.Б. Нижник. – Київ, 1957. – [5] с.
1185705
  Ющук І. Про походження української мови // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 49/50). – С. 4
1185706
  Павличко Д. Про походження української мови // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 49/50). – С. 4-5


  Щодо статті Івана Ющука "Про походження української мови".
1185707
  Лазоренко Тимофій Про походження української нації і особливості її історії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 101-104
1185708
  Гетьман В.І. Про походження українців (у просторі-часі) / В.І. Гетьман. – Київ : Талком, 2022. – 198, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 186-198. – ISBN 978-617-8016-50-0
1185709
  Андрієвський В.П. Про Почаївську лавру / В.П. Андрієвський; Андрієвська В.П. ; Т-во для пошир. політ. і наук. знань Укр.РСР. – Київ : [б. в.], 1960. – 40 с.
1185710
  Коновець О.Ф. Про початки традицій інформаційних агентств в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 18-21


  Показано історію діяльності перших в Україні інформаційних агентств у XIX на початку XX століття. The history of activity of the first Ukrainian information agencies in XIX beginning XX century are shown.
1185711
  Мойсієнко В.М. Про початковий етап культурно-мовної модернізації в Україні в XVIII столітті // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 133-138. – ISSN 1682-3540
1185712
  Пістоленко І.О. Про початковий період наукової та експериментальної діяльності Юрія Олександровича Побєдоносцева (до 110-річчя від дня народження вченого) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (44). – С. 29-36. – ISSN 2077-9496
1185713
  Буравченков А.О. Про початковий період формування кадрів радянської інтелігенції (жовтень 1917 - березень 1918 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 46-53. – (Серія історії ; № 18)
1185714
  Пастух Т. Про початковий текст Миколи Ільницького // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (707), листопад. – С. 72-78. – ISSN 0236-1477
1185715
  Борисейко О.В. Про початкову закритичну поведінку елементів конструкцій з композиційних матеріалів / О.В. Борисейко, М.П. Семенюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 90-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто стійкість і початкову закритичну поведінку неоднорідного стержня з слабкою зсувною жорсткістю. Для розв"язку використані нелінійні рівняння теорії типу Тимошенка у кубічному наближенні. Досліджено залежність першого коефіцієнта закритичної ...
1185716
  Козубовський Г.А. Про початок використання грошової монети в Україні // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 31-45. – ISSN 0235-3490
1185717
   Про початок військово-польової хірургії як окремої медичної дисципліни (до 150-річчя виходу в світ "Начал общей военно-полевой хирургии..." М.І. Пирогова) / підготувала Г.А. Біловус // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – С. 179-181
1185718
  Ворончук І. Про початок історії міста Славути, або коли і ким воно засноване // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 37-51. – ISSN 2413-7065
1185719
  Єрмакова Н. Про початок історії Молодого театру // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 45-64. – ISSN 1997-4264
1185720
  Козубовський Г.А. Про початок карбування литовських монет типу "печать"/ "спис з хрестом" // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 2. – С. 56-63. – ISSN 0235-3490
1185721
   Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 711 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 6, червень. – С. 7
1185722
  Лоза І.А. Про поширення вісесиметричних електропружних хвиль у порожнистому шаруватому циліндрі при електричному способі збудження // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
1185723
  Шевчик В.Л. Про поширення деяких рідкісних видів рослин на Черкащині / В.Л. Шевчик, Л.В. Бакалина, О.Д. Полішко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 135-148. – (Серія "Біологічні науки" ; вип. 156)
1185724
  Липа О.Л. Про поширення отруйних і шкідливих для тварин рослин у флорі УРСР / О.Л. Липа. – К., 1940. – 158 с.
1185725
  Єрмоленко В.М. Про пошкодження айви грушевим пильщиком-ткачем Neurotoma flaviventris retz. (Hym., Pamphiliidae) в Закарпатті / В.М. Єрмоленко, 1956. – 161-164с.
1185726
  Кириченко М.Г. Про пошук нових предметних областей як об"єктів наукового дослідження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1185727
  Музика А.А. Про пошук росіян оптимальної моделі кримінальної політики // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 403-407. – ISBN 978-966-458-403-3
1185728
  Ковалевська Ольга Олегівна Про пошуки достовірного портрета гетьмана Івана Мазепи // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-42
1185729
  Ковалевська О. Про пошуки достовірного портрета Івана Мазепи // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-42
1185730
  Яровий О.О. Про пошуки життя в сонячній системі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 11-15. – ISSN 2518-7104
1185731
  Хирсанова С. Про права людини і гендерну соціологію // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.98-99. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1185732
  Капустіна Л Про права платників податків // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 44. – С.57-60
1185733
  Армаш Н.О. Про права, обов"язки та повноваження державних політичних діячів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 83-88
1185734
  Чобіт Д. Про правду і неправду Московії та її церкви // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (41/42). – С. 5-16
1185735
  Січенко І.П. Про правила вуличного руху / І.П. Січенко. – К, 1940. – 26с.
1185736
  Пастушенко В.О. Про правильні сівозміни в колгоспах Української РСР / В.О. Пастушенко. – Київ, 1958. – 44 с.
1185737
  Чубатий М. Про правне становище церкви в козацькій державі. – [35], [23] с. – Окр.відб.
1185738
  Тесленко М. Про право кожного бути вільним у виборі захисника своїх прав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.55-58. – Бібліогр.: 3 н. – ISSN 0132-1331
1185739
  Черноус С. Про право на відпочинок як природне право людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 211-212
1185740
  Котляров П. Про право на збройний опір: теологія та внутрішня дипломатія Філіпа Меланхтона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 39-42. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу трактування права на озброєний опір в теології та внутрішній дипломатії одного з провідних діячів Реформації - Ф. Меланхтона (1497 - 1560 рр.). Питання правомірності збройного захисту релігійних переконань і військового опору ...
1185741
  Соколова А.К. Про право на об"єкти рослинного світу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 116-122. – ISSN 0201-7245
1185742
  Задерейко І.С. Про право на призначення грошової допомоги, яке не підлягає оподаткуванню, у розмірі десяти місячних пенсій // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 3-5


  Інформація підготовлена начальником Правобережного об"єднаного управління Пенсійного фонду України.
1185743
  Янковська Г. Про право на свободу вираження думки (на матеріалі конституцій пострадянських країн) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7069-17-0
1185744
  Слободян С. Про право на творчий псевдонім // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 7-12. – ISSN 1608-6422
1185745
  Ленін В.І. Про право націй на самовизначення / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 56с.
1185746
  Ленін В.І. Про право націй на самовизначення / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 64с.
1185747
  Ленін В.І. Про право націй на самовизначення / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1989. – 93 с.
1185748
  Кононенко В. Про право прокурора на звернення до господарських судів / В. Кононенко, Д. Огієнко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.75-78
1185749
  Земко А. Про право сільськогосподарських підприємств на організацію виробництв і промислів // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.58-60
1185750
  Оноре Т. Про право. Короткий вступ / Т. Оноре. – Київ : Сфера, 1997. – 124с.
1185751
  Михайлюк О. Про правове забезпечення конституційних гарантій прав і свобод людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 55-58
1185752
  Іваненко І. Про правове забезпечення процесу електронного подання матеріалів заявок на об"єкти промислової власності із застосуванням електронного цифрового підпису // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 13-16. – ISSN 1608-6422
1185753
  Синчук С. Про правове поняття соціального забезпечення в сучасних умовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 186-193. – (Серія юридична ; Вип. 55). – ISSN 0136-8168
1185754
  Бережной А.В. Про правове регулювання адмінстративно- правових засобів профілактики наркотизму // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.87-94
1185755
  Кориневич А.О. Про правове регулювання використання відновлюваних джерел енергії у Європейському Союзі // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 219-223. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1185756
  Сащенко І.С. Про правове регулювання інвестицій у соціальний розвиток села як передумова сталого розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 102-108. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1185757
  Уркевич В.Ю. Про правове регулювання інвестиційних відносин у сфері сільського господарства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 111-115. – (Право). – ISSN 2222-5226
1185758
  Алієва Х.Н. Про правове регулювання реформування земельних відносин у сфері сільського господарства в Україні й Російській Федерації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 119-126. – ISSN 0201-7245
1185759
  Постригань Т.Л. Про правове регулювання способів захисту трудових прав як основи соціального захисту працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-37. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Пропонується класифікація захисту трудових прав, визначаються способи захисту трудових прав і самозахисту працівників як основи соціального захисту працівників, обгрунтовується необхідність законодавчого врегулювання способів захисту та самозахисту ...
1185760
  Гаєцька-Колотило Про правове становшце кредитних спілок в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 72-77.
1185761
  Донська Л. Про правовий захист програм для ЕОМ і баз даних // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 137


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1185762
  Кабанець Н.І. Про правовий ідеал в юридичній науці // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 429-431. – ISSN 2413-6433
1185763
  Литвинов О.М. Про правовий оксюморон(логіко-герменевтичні розумування щодо виразу "конфлікт культур") // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 11-18. – ISSN 2524-0323
1185764
   Про правовий режим воєнного стану : Закон України від12 травня 2015 р. // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 10 червня (№ 102). – С. 7-8
1185765
  Андрощук Г. Про правовий режим службових винаходів // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-19
1185766
  Романюк Богдан Про правовий статус прокурорів та слідчих, які здійснюють наглядово-контрольні та методичні функції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 54-60
1185767
   Про правовий статус та вшанування пам"яті борців за незалежність України у XX столітті : закон України від 09.04.2015 р. № 314-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 40, 29 травня 2015 року
1185768
   Про правовий статус та вшанування пам"яті борців за незалежність України у XX столітті : Закон України від 09.04.2015 р. № 314-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 19 червня 2015. – С. 1351-1354. – ISSN 0320-7978
1185769
  Костецька Т.А. Про правові аспекти та перспективи розвитку електронної демократії в Україні // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 104-106. – ISBN 978-617-7363-7-0
1185770
  Колб І. Про правові засади застосування в Україні заходів вгамування до засуджених, позбавлених волі / І. Колб, О. Колб // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 66-77. – ISSN 1026-9932
1185771
  Рижко П. Про правові засади сільськогосподарської виробничої діяльності в Німеччині // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 107-110
1185772
  Білінський Д.О. Про правові засади функціонування публічної фінансової системи України // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 77-81. – ISSN 2078-6670
1185773
  Соснін О.В. Про правові основи удосконалення системи державного управління інформаційними ресурсами / О.В. Соснін, Л.Є. Шиманський // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 212-219. – ISBN 966-628-197-5
1185774
  Кузьменко Олена Про правові позиції Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 112-114
1185775
  Федун А. Про правові фікції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 47-48
1185776
  Фурса Е.И. Про правову допомогу // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 10. – С. 38-56
1185777
  Шевченко Д. Про правову модель вирішення індивідуальних трудових спорів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 353-354. – ISBN 978-617-7069-15-6
1185778
  Яковлєв П.О. Про правову природу актів, якими встановлюються тарифи на житлово-комунальні послуги // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 129-132. – ISSN 2219-5521
1185779
  Апанасенко К.І. Про правову природу дозвільних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Вип. 1 (3). – С. 47-55. – ISSN 2415-3095
1185780
  Кузьменко О. Про правову природу і поняття міжбюджетних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 40-44. – ISSN 0132-1331
1185781
  Мисенко О. Про правову природу колективного управління // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 8-22


  Колективне управління, це діяльність зі збору, розподілу та виплати правовласникам грошових коштів, отриманих від користувачів за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав. Така діяльність здійснюється організаціями колективного ...
1185782
  Уркевич В. Про правову природу неподільного фонду сільськогосподарського кооперативу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.34-36
1185783
  Михайленко О.Р. Про правозабезпечувальну діяльність в кримінальному судочинстві України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 15-18
1185784
  Осадчий Ю. Про правомірність анафеми гетьману Івану Мазепі // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 95-105
1185785
  Максимович М.О. Про правопис малороссійської мови : лист до Основ"яненка : (уривки) // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [ред кол.: Т. Гунчак, О. Сліпушко, В. Литвинов та ін. ; упорядкув. і прим. О. Сліпушко]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 5, кн. 1 : ( ХІХ cт.) / ред. тому Ю. Косенко. – С. 231-232. – ISBN 966-578-071-9
1185786
  Шевчишин О.І. Про правосуб"єктність неповнолітніх осіб // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 91-93. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1185787
  Скворцов-Степанов Про праву і неправу віру / Скворцов-Степанов. – Київ : Партвидав, 1938. – 14 с.
1185788
  Крицевий Д Про праву небезпеку / Д. Крицевий. – Харків ; Одеса : Держвидав України, 1930. – 95 с.
1185789
  Козубовський Г. Про празькі гроші з хроніки М. Стрийковського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 188-199. – ISSN 0130-5247
1185790
  Наджафгулієв Р. Про практику адміністративно-правового регулювання протидії екстремізму та іншим соціально-негативним явищам у деяких країнах СНД // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 185-191. – ISSN 2227-796X


  Extremism manifests itself in trends grouping of people in society. In many countries, a part of the society discriminates against small nations that prevents them from participating in social and political life. In such society are dominated illegal ...
1185791
  Гулько Б. Про практику застосування Верховним Судом інституту малозначних справ на стадії касаційного перегляду // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 102-113. – ISSN 1026-9932
1185792
   Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 3. – С. 41-54.


  Рекомендації Президії Вищого Господарського Суду України 02.02.2010 р. № 04-06/15
1185793
   Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 7-11.
1185794
  Верещак В.М. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 38-41
1185795
   Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-17
1185796
   Про практику застосування судами України положень ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 10 (170). – С. 4-10


  У Верховному Суді України відбувся круглий стіл на тему "Про практику застосування судами України положень ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України". У статті пропоновано увазі основні тези дискусії.
1185797
   Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану : лист Міністерства освіти і науки України від 7 березня № 1/3378-22 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 4, квітень. – С. 31-38
1185798
  Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.108-121
1185799
  Шепелєва Н.В. Про практику розгляду судами справ про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди одного з батьків / Н.В. Шепелєва, В.А. Капустинський // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 147-162
1185800
  Храмова В.Л. Про практичну опосередкованість генезу теоретичної системи в релятивістській фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1185801
  Ткачова Н.О. Про практичну реалізацію моделі формування самоосвітньої компетентності студентів гуманітарних спеціальностей на основі медіаосвітніх технологій / Н.О. Ткачова, Д.В. Стрельченко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 109-119. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
1185802
  Дудар В.П. Про практичну спрямованість викладання логіки у вузі / В.П. Дудар, П.Л. Куліш, Л.А. Соколов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
1185803
  Королік Р.П. Про практичну стійкість дискретних множинних систем / Р.П. Королік, В.В. Пічкур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 185-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі обґрунтовано компактність та властивості границі максимальної за включенням множини практичної стійкості дискретних множинних систем. Для лінійної дискретної множинної системи доведено опуклість оптимальної множини початкових умов, одержано ...
1185804
  Дронговська О. Про працевлаштування молодих спеціалістів // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 12). – С. 7
1185805
  Чирко В.А. Про праці В.І.Леніна "Критичні замітки з національного питання" і "Про право націй на самовизначення" / В.А. Чирко. – Київ : Політвидав України, 1969. – 75с.
1185806
  Гусєв В.І. Про працю В.І. Леніна "Дитяча хвороба "левізни" в комунізмі" / В.І. Гусєв, С.М. Круглов. – К, 1990. – 154с.
1185807
  Бакуменко П.І. Про працю В.І. Леніна "Крок вперед, два кроки назад" / П.І. Бакуменко. – Київ : Політвидав України, 1979. – 69 с. – (На допомогу вивчаючим ленінську теоретичну спадщину)
1185808
  Кошелєв Ф.П. Про працю В.І. Леніна "Чергові завдання Радянської влади" : стенограма публічної лекції / Ф.П. Кошелєв; Ф.П. Кошелев, проф. – Київ : Радянська Україна, 1952. – 44 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
1185809
  Волков І.М. Про працю В.І. Леніна "Що робити?" / І.М. Волков. – Київ, 1951. – 44с.
1185810
  Снітчук М.О. Про працю В.І.Леніна "Завдання спілок молоді". / М.О. Снітчук. – К., 1980. – 69с.
1185811
  Мурашин Г.О. Про працю В.І.Леніна "Про "подвійну" підпорядкованість і законність" / Г.О. Мурашин. – Київ, 1972. – 72с.
1185812
  Єськов Г.С. Про працю В.І.Леніна "Пролетарська революція і ренегат Каутський" / Г.С. Єськов. – К, 1975. – 74с.
1185813
  Клапчук М С. Про працю В.І.Леніна "Розвиток капіталізму в Росії" / М С. Клапчук, М.М. Матвійчук. – Київ, 1971. – 83с.
1185814
  Кирилюк Ф.М. Про працю В.І.Леніна "Чергові завдання Радянської влади". / Ф.М. Кирилюк. – К., 1990. – 115с.
1185815
  Азізян А.К. Про працю Й.В. Сталіна "Марксизм і національне питання" : розширена стенограма публ. лекції / А.К. Азізян ; Т-во для поліпш. політ. та наук. знань УРСР. – Київ : [Б. в.], 1951. – 64 с.
1185816
  Абгарян В.А. Про працю Й.В. Сталіна "Марксизм і національне питання" / В.А. Абгарян. – Київ : [б. в.], 1953. – 40 с. – (Товарищество для поширення політичних та наукових знань УРСР)
1185817
  Старунчак Н.І. Про предикативний прикметник в англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 202-206. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1185818
  Безклубий І. Про предмет грошового зобов"язання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
1185819
  Задорожний З. Про предмет і метод внутрішньогосподарського обліку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 62-71. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
1185820
  Лапкін А.В. Про предмет і метод судового права // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 88-91. – ISBN 978-966-937-189-8
1185821
  Гавриленко В.О. Про предмет, методи і завдання сфрагістики // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 292-308
1185822
  Сонюк В.А. Про предмет, систему та джерела інвестиційного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 306-311. – ISSN 1563-3349
1185823
  Ященко Володимир Про предметність філософії права як науки і навчальної дисципліни / Ященко Володимир, Щуровський Анатолій // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 25-31
1185824
  Топчієв О.Г. Про предметну область і предмет суспільної географії // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 3-7. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
1185825
  Пришляк В.О. Про представлення для мінімаксних оцінок граничних значень розв"язків зовнішніх крайових задач для рівняння Гельмгольца // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 189-193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведена теорема про загальний вигляд мінімаксних оцінок значень функціоналів від слідів розв"язків зовнішніх крайових задач для рівняння Гельмгольца на границі області. Одержане представлення не залежить від вигляду цих функціоналів. Ключові слова: ...
1185826
  Околітенко Н. Про предтечу Шевченкового генія : інтерв"ю / вів бесіду В. Коскін // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 29 березня (№ 13). – С. 17


  Наталя Іванівна Околiтенко (укр. письменниця, журналістка, публіцистка й науковець) про історичний роман "Рось-Марія" - про Предтечу Кобзаря Івана Сошенка, який організував його викуп з неволі.
1185827
  Алексєєнко Т.М. Про презентацію домінантних лінгвокультурем за темою "Культура та ментальність українського народу" в групах іноземних студентів-нефілологів / Т.М. Алексєєнко, О.Ю. Фадєєва // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватиий Л.М., Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 29. – С. 7-16. – ISSN 2073-4379
1185828
   Про Премію Верховної Ради України молодим ученим : постанова Верховної Ради України від 5 лютого 2019 р. № 2675-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 33). – С. 5
1185829
   Про премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 29 жовтня (№ 204). – С. 4-5


  Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що на присудження Премії Верховної Ради України надійшли та прийняті до розгляду 114 робіт претендентів. Серед науковцій КНУ імені Тараса Шевченка - канд. біол. наук А.М. ...
1185830
   Про премію Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 23 липня (№ 151)


  Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" від 5 лютого 2019 року № 2675-VIII (зі змінами) для участі в конкурсі на ...
1185831
   Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 2 вересня (№ 161). – С. 6-7


  "...Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та ...
1185832
   Про премію імені Богдана Хмельницького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 5
1185833
   Про Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського : постанова КМУ від 20 березня 2013 р. № 179 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 23, 2 квітня 2013 року. – С. 48-51
1185834
   Про премію Кавлі і гравітаційні хвилі // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 7. – С. 87-91. – ISSN 0372-6436


  Учений в галузі телекомунікації і мобільного зв"язку, охорони навколишнього середовища.
1185835
  Коцурак О. Про преміювання керівників державних органів і установ // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 17 липня (№ 26). – С. 10
1185836
  Пасемко І. Про престижність української мови // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 220-232. – ISBN 966-95452-3-9


  Актуальне питання престижності української мови розглядається через зіставлення української мови з іншими мовами на лексичному, фонетичному і граматичному рівнях з акцентом на проблемі асиміляції українства
1185837
  Ленін В.І. Про пресу / В.І. Ленін. – Київ, 1960. – 763с.
1185838
  Ленін В.І. Про пресу / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1975. – 431с.
1185839
  Щербак Ю. Про претензії Путіна до розпаду СРСР / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 5


  Юрій Щербак: "Він так ненавидить Україну, що вже не знає, що ще можна придумати... Вихід України з Радянського Союзу був легальним".
1185840
  Безверхня Н.О. Про приближення абстрактних функцій поліномами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми розглядаємо необхідні та достатні умови наближення функцій, означених на деяких множинах просторів l1 та l2 зі значеннями в банаховому просторі, поліномами. Ключові слова: бікомпактна множина, дискретно-св"язна множина, неперервні функції. We ...
1185841
  Смирнов І.Г. Про привабливість та логістичність рекреаційно-туристичних об"єктів та ресурсів (в контексті логістичної моделі сталого розвитку туризму) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 106-114
1185842
   Про приватизацію в Україні. – К., 1995. – 117с.
1185843
   Про приватизацію державного і комунального майна : Закон України від 18 січня 2018 р. № 2269-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 липня (№ 127). – С. 5-10
1185844
  Киць О.І. Про приватне обвинувачення в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 21-28. – (Серія права ; № 13)


  На основе сравнительного анализа государственного, общественного и частного обвинения как форм процессуальной деятельности, осуществляемой в суде, а также изучения практики рассмотрения дел частного обвинения в судах автор пытается показать ...
1185845
  Варченко О.М. Про привчання учнів до самотійного викладу думок у навчанні з рідної мови / О.М. Варченко
2. – 1947. – [11 с.]
1185846
  Брижко В. Про приєднання України до Конвенції №108 Ради Європи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.34-38. – ISSN 0132-1331


  Захист прав людини у зв"язку з автоматизованою обробкою персональних даних
1185847
   Про приєднання України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей : закон України від 07.10.2015 р. № 720-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 88, 13 листопада 2015 року. – С. 20-27
1185848
   Про приєднання України до угоди про раду з гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних держав : указ Президента України від 19 червня 2013 р. № 335 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 47, 2 липня 2013 року. – С. 19-23
1185849
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів : розпорядження КМУ від 13 лютого 2013 р. № 62-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 20 лютого (№ 34). – С. 15


  До списку входять студенти КНУ імені Тараса Шевченка: Грановський Антон Володимирович (студент 3 курсу Інституту міжнародних відносин), Мартинова Наталія Вікторівна (курсант 5 курсу Військового Інституту).
1185850
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів : розпорядження КМУ від 11 червня 2014 р. № 554-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 20 червня (№ 110). – С. 14
1185851
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів / розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 863-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 234). – С. 9


  Список студентів вищих навчальних закладів, яким призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на I семестр 2016/17 навчального року. Стипендію призначено Хміль Тетяні Михайлівні, студентці КНУ імені Тараса Шевченка.
1185852
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам : розпорядження КМУ від 3 липня 2013 р. № 474-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 23 липня (№ 130). – С. 12-13
1185853
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 949-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 244). – С. 10


  Хромець Богдан Вадимович - студент Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
1185854
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1307-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 грудня (№ 248). – С. 16


  У складі Комітету - ректор КНУ імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України Л.В. Губерський.
1185855
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1307-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 76-86


  Академічну стипендію також призначено студентці Київського національного університету імені Тараса Шевченка Левицькій Наталії Валеріївні.
1185856
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1538-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 15 грудня (№ 244)


  Академічну стипендію призначено А.О. Грищенко, студентці КНУ імені Тараса Шевченка.
1185857
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам : розпорядження від 6 червня 2018 р. № 391-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 червня (№109)


  Овдієнко П.М. - курсант Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка, Хромець Б.В. - студент КНУ ім. Т. Шевченка, Ткачук А.О. - аспірантка КНУ ім. Т. Шевченка.
1185858
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 445-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 червня (№ 118). – С. 12


  Коваленко В.О. - курсант Військового інституту КНУ імені Тараса Шевчека; Шишацька Ю.О. - студентка Кну імені Тараса Шевченка; Верьовкін Г.К. - аспірант КНУ імені Тараса Шевченка
1185859
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021-р № 516-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 5 червня (№ 107)


  До списку увійшли студенти, аспіранти КНУ імені Тараса Шевченка: студентка Грищенко Анастасія Олегівна; курсант Військового інституту Карпенко Вероніка Юріївна; аспірантка Кучерів Олеся Ільківна; аспірант Чаповський Євгеній Юрійович.
1185860
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р.№ 692-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 24 червня (№ 118). – С. 11


  Академічну стипендію призначено: К.О. Качан, курсантці ВІКНУ, В.В. Левицькій, студентці та О.С. Бочковському, аспіранту КНУ імені Тараса Шевченка.
1185861
   Про призначення Б. Стичинського заступником Міністра культури України - керівником апарату : указ Президента України від 18 березня 2013 року № 146/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 53). – С. 4
1185862
   Про призначення Бондар А.В. заступником Голови Державної інспекції навчальних закладів України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 47-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 21). – С. 9
1185863
   Про призначення Бутенко А.П. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 75-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 лютого (№ 34). – С. 13
1185864
   Про призначення В. Балюрка заступником Міністра культури України : указ Президента України від 13 березня 2013 року № 131/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 16березня (№ 50). – С. 4
1185865
   Про призначення В. Кременя міністром освіти і науки України : указ Президента України від 30 грудня 1999 р. № 1653 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 січня (№ 1/2). – С. 1
1185866
   Про призначення В. Кременя Міністром освіти і науки України : указ Президента України від 30 грудня 1999 р. № 1653 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5 січня (№ 1-2). – С. 1. – ISSN 2219-5793
1185867
   Про призначення Горбачова С.І. освітнім омбудсменом : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 629-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 25
1185868
   Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2016 рік : указ Президента України від 17.02.2016 р. № 55 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 7 (340), 3 березня 2016. – С. 21-22
1185869
   Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік : розпорядження Президента України 4 жовтня 2013 року №316/2013-рп // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 185). – С. 13
1185870
   Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2015 рік : розпорядження Президента України від 30.07.2015 р. № 638/2015-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 17 (323), 5 серпня 2015. – С. 62-64


  Розпорядження про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень 30 молодих учених на 2015 рік, серед яких кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка І.О. ...
1185871
   Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік : розпорядження Президента України від 7 квітня 2017 р. № 78 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 9 (378), 21 квітня 2017 року. – С. 94-97


  Кожекіній Людмилі Юріївні - канд. соціологічних наук, соціологові навчальної лабораторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення дослідження "Соціологічний моніторинг студентського житття", Мариничу Олександру ...
1185872
   Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік : розпорядження Президента України від 16 липня 2018 р.№ 105 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 134). – С. 6


  Смірнову О.Є. - канд. тех н., асистентові кафедри КНУ ім. Т. Шевченка для проведення дослідження "Адаптивний потенціал зернових та бобових культур та його корекція нанорозмірними елементами мінерального живлення"
1185873
   Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік : Розпорядження Президента України від 16 липня 2018 року № 105/2018-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 19 (416), 3 серпня 2018. – С. 14-17


  Грант призначено О.Є. Смирнову, канд. біол. наук КНУ імені Тараса Шевченка. - C. 17.
1185874
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2012 рік : Розпорядження Президента України від 6 жовтня 2012 року № 187/2012-pn // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 12 жовтня (№ 186)


  Серед науковців є Іксанов Олександр Маратович - доктор фізико-математичних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження "Регеннеративні комбінаторні структури".
1185875
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2015 рік : розпорядження Президента України від 30.07.2015 р. № 637/2015-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 17 (323), 5 серпня 2015. – С. 61-62


  Розпорядження про призначення грантів Президента України для здійснення наукових досліджень десятьом докторам наук , серед яких доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.В. Капустян для ...
1185876
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 рік : розпорядження Президента України від 19.05.16 р. № 197/2016-рп // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 97). – С. 4.


  На 2016 р. призначено грант Єщенку Олегу Анатолійовичу, доктору фізико-математичних наук, професорові КНУ імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження "Фізичні механізми плазмонних термооптичних явищ в метал-діелектричних наноструктурах".
1185877
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 рік : розпорядження Президента України від 19 травня 2016 р. № 197/2016-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 16 (349), 3 червня 2016. – С. 25-26
1185878
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2017 рік : розпорядження Президента України від 29 травня 2017 р. № 114/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 12 (381), 2 червня 2017 року. – С. 26-27


  Гранти призначено д-рам наук КНУ імені Тараса Шевченка: О. В. Прокопенку, І. В. Самойленку, В. В. Семенову.
1185879
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2017 рік : розпорядження Президента України від 29 травня 2017 р. № 114/2017-рп // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 31 травня (№ 99). – С. 14


  Гранти Президента України також призначено науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Прокопенку Олександру Володимировичу - для здійснення наукового дослідження "Швидкодіючі частотно-селективні ...
1185880
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2018 рік : Розпорядження Президента України від 17 серпня 2018 року № 119/2018-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 21 (418), 3 вересня 2018. – С. 13-15


  Гранти призначено науковцям, докторам фіз-мат наук КНУ імені Тараса Шевченка: О.В. Капустяну, О.В. Прокопенку, , В.В. Семенову. - C. 14.
1185881
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2018 рік : розпорядження Президента України від 17 серпня 2018 р. № 119/2018-рп // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 серпня (№ 157). – С. 6


  Капустяну О.В. - док. фіз-мат. н., проф. КНУ ім. Т. Шевченка; Прокопенку О.В. - док. фіз-мат. н, зав. каф. КНУ ім. Т. Шевченка; Семенову В.В. - док. фіз-мат. н., проф. КНУ ім. Т. Шевченка;
1185882
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2019 рік : Розпорядження Президента України від 06 серпня 2019 р. № 241/2019-рп // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 9 серпня (№ 151). – С. 4
1185883
   Про призначення Греби Р.В. заступником Міністра освіти і науки України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1030-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 12
1185884
   Про призначення Д. Табачника Міністром освіти і науки України : указ Президента України № 102/2013 від 28 лютого 2013 року // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 1
1185885
   Про призначення Д. Табачника Міністром освіти і науки України : указ Президента України від 28 лютого 2013 № 102 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Утворити Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України.
1185886
   Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва : Указу Президента України від 27 березня 2018 року № 88
1185887
   Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва : указ Президента України від 8 квітня 2019 р. № 111/2019 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 13 квітня (№ 72). – С. 8


  Державні премії України в галузі науки і техніки 2018 року також присуджено науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Самойленку Валерію Григоровичу - за роботу "Якісні методи дослідження моделей ...
1185888
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 9 листопада 2016 р. № 496/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 31 (364), 17 листопада 2016. – С. 27
1185889
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 9 листопада 2016 року № 496/2016 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 листопада (№ 213). – С. 4
1185890
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 10.05.2016 р. № 202 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 травня (№ 101). – С. 7
1185891
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 24 липня 2017 р. № 189/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 16 (385), 24 липня 2017 року. – С. 4
1185892
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 11 листоп. 2017 р. № 358/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 25 (394), 17 листопада 2017 року. – С. 24-25


  Призначено строком на два роки державну стипендію Г.І. Применку, докторові фіз-мат наук. професору КНУ імені Тараса Шевченка.
1185893
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 19 травня 2018 року № 136 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 98). – С. 4
1185894
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 17 травня 2019 р. № 272 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 93)
1185895
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 20 травня 2021 р. № 201/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 97). – С. 4
1185896
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 11 червня 2021 р. № 236/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 113)
1185897
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 09 грудня 2022 р. № 851 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 13 грудня (№ 263). – С. 6


  Премію також призначено Шевчуку Віктору Васильовичу, д-рові геолого-мінералогічних наук КНУ імені Тараса Шевченка.
1185898
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти / указ Президента України від 30 липня 2013 № 415/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 7 серпня (№ 141). – С. 4


  Серед державних стипендіатів - Кривошея Галина Мефодіївна (виклад. каф. історії КПРС (1960-1961 рр.), з 1962 р. асистент, в 1963-1965 рр. – старший викладач, у 1965-1988 рр. – доцент кафедри історії КПРС для природничих факультетів).
1185899
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 4 жовтня 2018 р. № 303/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 24 (421), 17 жовтня 2018. – С. 12
1185900
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 27 лютого 2018 р. № 43 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 43). – С. 4
1185901
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 27 лютого 2018 р. № 43/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 6 (403), 5 березня 2018 року. – С. 10-11
1185902
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 1 квітня 2019 р. № 93 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 4 квітня (№ 65). – С. 4
1185903
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 27 вересня 2021 року № 493/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 30 вересня (№ 189)


  Стипендію призначено В.І. Карабану, д-ру філологічних наук, професорові.
1185904
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 11 червня 2021 р. № 234/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 113)
1185905
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : розпорядження Президента України від 19.09.2000 № 285/2000-рп // Урядовий кур"єр. – Київ, 2000. – 4 жовтня (№181). – С. 2-3
1185906
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки / указ Президента України від 30 липня 2013 року № 412/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 2 серпня (№ 138). – С. 4
1185907
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 9 листопада 2016 року № 498/2016 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 214). – С. 4
1185908
  Кирей Р. Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 10 травня 2016 р. № 203 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 107). – С. 13


  Міжнародне співробітництво Уманського державного педагогічного університету імені Павлв Тичини.
1185909
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 9 листопада 2016 р. № 498/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 31 (364), 17 листопада 2016. – С. 28
1185910
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 26 липня 2017 р. № 199/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 17 (386), 4 серпня 2017 року. – С. 5
1185911
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 26 липня 2017 р. № 199/2017 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 липня (№ 140). – С. 10


  Довічні державні стипендії призначено видатним діячам науки, які досягли сімдесятирічного віку. Серед науковців КНУ імені Тараса Шевченка було призначено стипендії: Короткову Павлу Андрійовичу, Мелкову Геннадію Андрійовичу, Шайкевичу Ігорю Андрійовичу.
1185912
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 194/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 19 травня (№ 94). – С. 10
1185913
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 4 жовтня 2018 р. № 302/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 24 (421), 17 жовтня 2018. – С. 11-12
1185914
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 1 квітня 2019 р. № 94 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 4 квітня (№ 65). – С. 4
1185915
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 11 червня 2021 р. № 233/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 113)
1185916
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 27 вересня 2021 р. № 491/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 29 вересня (№ 188)
1185917
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти і науки : Указ Президента України від 19 лютого 2018 р. № 36/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 6 (403), 5 березня 2018 року. – С. 6-7
1185918
   Про призначення довічних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 19 травня 2018 року № 137 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 98). – С. 10
1185919
   Про призначення Єременко О.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 74-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 лютого (№ 34). – С. 13
1185920
   Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 2 вересня (№ 161). – С. 7


  "...Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 р. № 774-V "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" до ...
1185921
   Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 71-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 лютого (№ 34). – С. 13
1185922
   Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 71-р // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 52
1185923
   Про призначення М. Стріхи представником України в Адміністративній раді Українського науково-технологічного центру : указ Президента України від 15.06.2015 р. № 340 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 15 (321), 3 липня 2015. – С. 32
1185924
   Про призначення на посаду керівника факультету (навчально-наукового інституту) територіально відокремленого структурного підрозділу та коледжу : лист Міністерства освіти і науки від 19 січня 2021 р. № 1/9-17 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 32-35
1185925
   Про призначення Назарова І.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 73-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 лютого (№ 34). – С. 13
1185926
   Про призначення офіційних опонентів : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 25.03.2013 № 1/9-211 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 3-4


  Керівникам ВНЗ та наукових установ, у яких діють спеціалізовані вчені ради.
1185927
   Про призначення Полянського П.Б. державним секретарем Міністерства освіти і науки України : розпорядження Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 р. № 26-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 20 січня (№ 11). – С. 4
1185928
   Про призначення представників від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів : указ Президента України від 05.12.2014 № 921/2014 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2014. – № 47 (306), 18 грудня. – С. 38


  До списку Посередників Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів увійшов доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Галущенко Герман Валерійович.
1185929
   Про призначення Р. Сафулліна Міністром молоді і спорту України : указ Президента України від 28 лютого 2013 № 103 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Утворити Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України.
1185930
   Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2018 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 306-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 травня (№ 95). – С. 8


  Стипендію Верховної Ради України на 2018 рік призначено студентці КНУ імені Тараса Шевченка Харченко Андріяні Миколаївні.
1185931
   Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2019 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 381-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 червня (№ 118)
1185932
   Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2020 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 695-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 24 червня (№ 118). – С. 11


  Стипендію призначено А.С. Приходько, студентці КНУ імені Тараса Шевченка.
1185933
   Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2022 рік : розпорядження Кабінету міністрів України від 30 грудня 2021 року № 1798-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 3). – С. 11
1185934
   Про призначення стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 8 грудня 2017 р. № 398/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 27 (396), 19 грудня 2017 року. – С. 37-38


  Орденом "За заслуги" III ступеня нагороджуються: В.А. Бугров - проректор, В.Б. Павлов - співробітник наук--досл. частини ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка. - С. 14.
1185935
   Про призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням загальноосвітніх навчальних закладів : Указ Президента України від 9 листопада 2018 р. № 360 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 14 листопада (№ 214). – С. 4
1185936
   Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 р. № 1174-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 жовтня (№ 193). – С. 14


  Серед стипендіатів - професори КНУ імені Тараса Шевченка: С.Я. Боринець, О.С. Ігнатенко, В.В. Сухан та О.Г. Наконечний.
1185937
   Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2007/08 навчального року : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.08 р. №4/13-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 3. – ISSN 0130-8890
1185938
   Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2007/08 навчального року : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.08 р. №4/13-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 3. – ISSN 0130-8890
1185939
   Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв"язку з виконанням професійних обов"язків : Указ Президента України від 9 листопада 2018 р. № 363 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 14 листопада (№ 214). – С. 4


  Веремею М.В. - 2009 року народження; Лабуткіній К.Д. - 2010 року народження
1185940
   Про призначення стипендій Президента України переможцям III Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 27.11.2013 № 652 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2013. – № 28 (257). – С. 23-25
1185941
   Про призначення стипендій Президента України переможцям V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 23.10.2015 р. № 602 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 24 (330), 4 листопада 2015. – С. 35-36
1185942
   Про призначення стипендій Президента України переможцям VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 8 листопада 2016 р. № 493/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 31 (364), 17 листопада 2016. – С. 25-26


  Переможцем конкурсу став Добруцький Андрій - курсант КНУ імені Тараса Шевченка.
1185943
   Про призначення стипендій Президента України переможцям VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 8 грудня 2017 р. № 410 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 234). – С. 12
1185944
   Про призначення стипендій Президента України переможцям VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 25 липня 2018 року № 215/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 19 (416), 3 серпня 2018. – С. 9-11


  Стипендію призначено І. Левченку, студенту КНУ імені Тараса Шевченка. - C. 10.
1185945
   Про призначення стипендій Президента України переможцям VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 25 липня 2018 року № 215 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 28 липня (№ 140)


  Стипендію також отримав студент КНУ імені Тараса Шевченка Левченко Ілля.
1185946
   Про призначення стипендій Президента України призерам міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, екології, інформатики 2008 року : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22.08.08 р. №8/2-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 3. – ISSN 0130-8890
1185947
   Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 72-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 лютого (№ 34). – С. 13
1185948
   Про призначення суддів : Указ Президента України від 16 жовтня 2018 р. № 333/2018 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 жовтня (№ 199). – С. 9
1185949
   Про призначення у 2014 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : Постанова ВРУ від 23.12.2014 № 39-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 4, 23 січня 2015. – С. 167-169. – ISSN 0320-7978


  Іменну стипендію (2 тисячі грн. щомісяця) отримав доктор історичних наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка - Даниленко Олександр Вікторович.
1185950
   Про призначення у 2015 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 180). – С. 3


  Серед нагороджених доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.О. Гріненко.
1185951
   Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради України від 7 вересня 2016 р. № 1494-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 40, 30 вересня 2016. – С. 16-17. – ISSN 0320-7978


  Іменну стипендію Верховної Ради України призначено Порєву Геннадію Володимировичу, доктору технічних наук, доценту факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
1185952
   Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради України від 07 вересня 2016 р. № 1494-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 181). – С. 4


  Серед нагороджених Порєв Геннадій Володимирович - доктор технічних наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка.
1185953
   Про призначення у 2017 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 р. № 2252-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 грудня (№ 243/244). – С. 8


  Руденку Сергію Валерійовичу - доктору філософських наук, заступнику декана КНУ ім. Т. Шевченка.
1185954
   Про призначення у 2017 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 р. № 2252-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 2, 12 січня 2018. – С. 28-30. – ISSN 0320-7978


  Руденку Сергію Валерійовичу - доктору філософських наук, заступнику декана КНУ імені Тараса Шевченка.
1185955
   Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради України від 11 липня 2018 р. № 2502-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 132). – С. 5


  Михайлюку П.К. - канд. хімі. н., ст.наук. співробітнику КНУ ім. Т. Шевченка.
1185956
   Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України найталановитіших молодих ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік : постанова Верховної Ради України від 17 січня 2019 р. № 2674-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 14). – С. 4


  Струтинській Н.Ю. - канд. хімічних наук, старшому науковому співробітнику КНУ ім. Т. Шевченка.
1185957
   Про призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук : постанова Верховної Ради України від 14 липня 2021 р. № 1641-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 21 липня (№ 135)


  Іменну стипендію призначено І.Р. Корольову, д-ру філол. наук, ст. наук. співробітнику КНУ імені Тараса Шевченка.
1185958
   Про призначення у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених докторів наук : постанова Верховної Ради України від 01грудня 2022 р. № 2791-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 14 грудня (№ 253). – С. 7


  Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій призначити у 2022 році 30 іменних стипендій ...
1185959
   Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної інспекції навчальних закладів України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 46-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 21). – С. 9
1185960
   Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо уточнення деяких положень : постанова Верховної Ради України від 6 жовтня 2016 р. № 1658-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 45, 4 листопада 2016. – С. 19. – ISSN 0320-7978
1185961
   Про прийняття за основу проекту Закону України про освіту : постанова Верховної Ради України від 6 жовтня 2016 р. № 1661-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 45, 4 листопада 2016. – С. 19. – ISSN 0320-7978
1185962
   Про прийом документів на здобуття Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування у 2022 році // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 11 лютого (№ 27)
1185963
  Казміренко В.П. Про прикладний статус і креативні функції когнітивного спілкування // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 178-197. – ISBN 978-966-8063-90-11
1185964
  Андрійчук О. Про примат європейського права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 38-40.
1185965
   Про приналежність майнових прав на службові винаходи (корисні моделі), створені науковими (науково-педагогічними) працівниками / М. Гуйтур, В. Коноваленко, Н. Гуйтур, А. Макаренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1185966
  Щербина В.С. Про принцип невідворотності відповідальності за господарські правопорушення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 86-89. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються деякі аспекти принципу невідворотності відповідальності в господарських відносинах. Робиться висновок про відсутність у сучасному господарському законодавстві норм, що зобов"язують сторони договору до застосування майнових санкцій. ...
1185967
  Кадькаленко С.Т. Про принцип справедливості в бюджетному праві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.47-51. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-614-021-7


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1185968
  Когут А.В. Про принципи CI на пальцях // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2016. – Вып. 2. – С. 75-79
1185969
  Уркевич В.Ю. Про принципи виробництва органічної сільсько-господарської продукції в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 56-63. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1185970
  Кримський С. Про принципи духовності XXI століття / підготували Сергій Махун, Ігор Сюндюков // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 391-405. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
1185971
  Сумі Шігекі Про принципи і пріоритети Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 липня (№ 122). – С. 10-11


  Посол Японії в Україні Шігекі Сумі: "Поки Росія продовжуватиме свою агресивну поведінку, не існує іншого вибору, як підтримувати режим санкцій".
1185972
  Попов О.Є. Про принципи інженерно-геологічного районування території Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 71-76. – Бібліогр.: 2 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
1185973
  Туєва О.М. Про принципи й особливості оплати праці членів сільськогосподарських виробничих кооперативів . // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 122-126. – ISSN 0201-7245
1185974
  Рослий І.М. Про принципи картографування рельєфу території Української РСР / І.М. Рослий, Ю.Л. Грубрін // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 123-127. – Бібліогр.: 7 назв
1185975
  Нігреєва О.О. Про принципи міжнародної правотворчості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2. – C. 17-25. – (Серія : Правознавство). – ISSN 2304-1587


  Статтю присвячено дослідженню принципів міжнародної правотворчості. Правотворчість розглянуто через призму юридичного процесу із визначенням тієї ролі, яку відіграють у цьому процесі принципи. Проаналізовано перелік міжнародних правотворчих принципів, ...
1185976
  Танчер В.К. Про принципи політики марксистсько-ленінської партії щодо релігії і церкви / В.К. Танчер, проф. – Київ : Знання України, 1967. – 26 с.
1185977
  Шевченко Ф.П. Про принципи створення історичного атласа України // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 236-251
1185978
  Жаліло Я. Про принципи сучасної політики регіонального розвитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 8


  "Важливість і гострота проблем розвитку регіонів України в останні роки привертають дедалі більшу увагу як політиків, так і дослідників й аналітиків до пошуку шляхів їх вирішення. Залучення до економічного обороту не задіяних досі ресурсів, які ...
1185979
  Сергєєв А.Д. Про принципи тектоструктури Причорномор"я УРСР і суміжних територій / А.Д. Сергєєв, 1958. – 29-44с.
1185980
  Швець В. Про принципи удосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні = Фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 0131-775Х
1185981
  Чистоклетов Л. Про принципи юридичного прогнозування // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 21-25. – ISSN 1561-4999
1185982
  Красицька Л.В. Про припинення батьківських прав та обов"язків // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 27-32
1185983
   Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації : постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 березня (№ 59). – С. 4
1185984
   Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації : постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 27, 4 квітня 2017 року. – С. 54
1185985
   Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі молодіжної політики : постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 479 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 61, 12 серпня 2016 року. – С. 65
1185986
   Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики : постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 р. № 957 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Серпень (№ 8). – С. 37
1185987
  Соколов Ю.Д. Про приплив грунтових вод до дренажної галереї при похилих лініях водоупору та наявності інфільтрації / Ю.Д. Соколов, 1952. – 439-446с.
1185988
  Безусько Л.Г. Про природні умови в голоцені в басейні верхів"їв р. Стир / Л.Г. Безусько, Л.Ю. Чеботарьова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 150-155 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 наз
1185989
  Чебан В.Д. Про природу "Західнотарханкутської аномалії" північно-західного шельфу Чорного моря // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 149-156 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
1185990
   Про природу глибоких "провалів" в інфрачервоних спектрах поглинання / М. Корнієнко, В. Григорук, О. Корнієнко, Т. Вебла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 317-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В смузі поглинання внутрішніх груп OH в плавленому кварці виявлено глибокі "провали" на частотах коливально-обертальних ліній в спектрі поглинання атмосферної вологи. Встановлено, що їх природа пов"язана з резонансною передачею збудження від кварцу до ...
1185991
  Білоусенко П. Про природу деяких іменників неповної парадигми у творах Т.Г. Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 22-31. – ISBN 978-966-02-7585-0
1185992
  Дмитрієв Ю.Д. Про природу для великих і маленьких / Ю.Д. Дмитрієв. – Київ : Радянська школа, 1987. – 160 с. : іл. – (Бібліотечна серія)
1185993
  Левитський С. Про природу електрофонних болідів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Викладається критика існуючих гіпотез про природу звуків, що спостерігаються при польоті крупних болідів. Пропонується нова гіпотеза, сутність якої полягає в тому, що стовп іонізованого газу, який утворюється при польоті боліду, наближає до поверхні ...
1185994
  Безклубий І.А. Про природу міжнародного приватного права / І.А. Безклубий, П.С. Косянчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 47-55.
1185995
  Дунаєв Ю.В. Про природу обертального руху фізичних і астрономічних тіл / Ю.В. Дунаєв. – Київ : ГНОЗІС, 2003. – 36 с. – ISBN 966-7569-57-8
1185996
  Задорожний В. Про природу однієї помилки // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 35-44
1185997
  Добко Т. Про природу релігійного досвіду і пізнання: феноменологічне дослідження // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 417-432. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Здійснено феноменологічний аналіз релігійного досвіду у його когнітивному вимірі. Висвітлено способи даності релігійної предметності людській свідомості. Розглянуто особливості об’явлення, як характерного способу Богопізнання і даності релігійних ...
1185998
  Вовк Д. Про природу релігійного права в аспекті співвідношення права і релігії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 68-78. – ISSN 1993-0909
1185999
  Лукрецій Про природу речей : Поема / Лукрецій. – Київ : Дніпро, 1988. – 191 с.
1186000
  Малиновський В. Про природу та сутність муніципальної влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 310-318
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,