Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1184001
  Сверстюк Є. "Система радянських координат" // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 35-36


  Шістдесятники.
1184002
  Прокопов Д.Є. "Система світових епох" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 498-501. – ISBN 966-316-069-1
1184003
  Прокопов Д.Є. "Система трансцендентального ідеалізму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 501-504. – ISBN 966-316-069-1
1184004
  Галата С. "Система Фізтеху" : з Массачусетсу до України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Фахівці МОН України та НАН створили робочу групу з метою вивчення питання щодо подальшого функціонування Київської філії Московського фізико-технічного інституту. До робочої групи ввійшли також представники КНУ імені Тараса Шевченка: ректор Л. ...
1184005
  Конрад Н. "Система языкового выражения" и теория перевода / вступительная заметка О. Фишман // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 454-471
1184006
  Василенко М.Д. "Система" в господарському праві: технологічні парки та інноваційні структури // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 352-337. – ISSN 1563-3349
1184007
  Рошко М.М. "Система" в романі Кена Кізі "Часом нестерпно кортить" // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
1184008
  Риженко Ю.М. Система права та правова система: особливості взаємозв"язку та взаємовпливу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 113-119. – ISSN 1563-3349
1184009
  Риженко Ю.М. Система права та система законодавства проблеми співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 129-135. – ISSN 1563-3349
1184010
  Риженко Ю.М. Система права у структурі романо-германської правової сім"ї // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 79-85.
1184011
  Передерієв Є. Система права як фундаментальна категорія структурних понятійних рядів міжнародних морських правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 13-16.
1184012
  Шаганенко В.П. Система права: історичний аспект розгляду // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 76-82. – ISSN 1563-3349
1184013
  Гінзбург М. Система правил українського та наукового стилю
1184014
  Бусуиок Д.В. Система правових норм державного управління земельним фондом в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 390-396. – ISSN 1563-3349
1184015
  Поєдинок В. Система правових режимів іноземного інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються загальні питання застосування правових режимів іноземного інвестування. Розмежовані поняття правового режиму іноземних інвестицій та правового режиму іноземного інвестування. Розглянуті сутність та сфера застосування ...
1184016
  Коростей В. Система правового регулювання господарювання: реалізація і перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-85. – ISSN 0132-1331
1184017
  Ніндипова В. Система правового регулювання запобігання і протидії корупції в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 98-107
1184018
  Дяченко В.І. Система правоохоронних органів : Навчальний посібник / В.І. Дяченко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 320с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-540-9


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
1184019
  Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-83. – ISSN 0132-1331
1184020
  Кудинов Л.Д. Система правоохранительных органов. / Л.Д. Кудинов. – Волгоград, 1989. – 127с.
1184021
   Система превербов и послелогов в иберийско-кавказских языках. – Черкесск, 1983. – 291 с.
1184022
  Косуля И.Ю. Система предоставления социальных услуг в современной Украине: проблемы становления и развития // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 198-203. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1184023
  Игнатенко Г.В. Система представительных органов Китайской Народной Республики / Г.В. Игнатенко. – М., 1959. – 212с.
1184024
  Савельев А. Система предупреждения о ракетном нападении и стратегическая стабильность // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 40-50. – ISSN 0131-2227
1184025
  Шеремет Н.В. Система презентацій для шкільного курсу "Фізична географія материків і екеанів" / Н.В. Шеремет, О.О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 133-136. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1184026
  Пиоттух К.В. Система префиксации в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Пиоттух К.В.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 32л.
1184027
  Довгерт А.С. Система приватного права України між минулим та майбутнім // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 64-68. – (Право. Економіка. Управління)
1184028
  Іваненко З.І. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення / З.І. Іваненко. – К., 1981. – 143с.
1184029
  Болтенкова Н.А. Система прилагательных в языке романа А. Фадеева "Молодая гвардия" : Автореф... канд. филол.наук: / Болтенкова Н. А.; ЛГУ. – Л., 1968. – 20л.
1184030
  Лисовал А.П. и др. Система применения удобрений / А.П. и др. Лисовал. – Киев, 1989. – 317с.
1184031
   Система применения удобрений в севообороте для получения планируемых урожаев сельскохозяйственных культур, 1988. – 86с.
1184032
  Курінний Є.В. Система принципів адміністративного процесу: сучасні підходи до розв"язання проблеми // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 135-138.
1184033
  Шеремет Н.В. Система принципів бюджетного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349
1184034
  Опришко В.Ф. Система принципів державного управління якістю продукції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье исследуется природа и сущность принципов государственного управления качеством продукции, показана их взаимосвязь и взаимообусловленность с принципами управления экономикой. Предпринята попытка выявить новые закономерные принципы управления в ...
1184035
  Недюха М.П. Система принципів законотворення: до постановки питання / М.П. Недюха, Т.Л. Гладкова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 21-27. – ISSN 2220-1394
1184036
  Балл Г. Система принципів раціогуманізму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 16-32. – ISSN 1810-2131
1184037
  Бабков Ю.П. Система принципів створення угруповань військ (сил) Національної гвардії України / Ю.П. Бабков, М.М. Адамчук, А.Ю. Бабков // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2015. – № 1 (52). – С. 8-15. – ISSN 2078-7480
1184038
  Сокол І.І. Система принципів стратегічного управління та напрямки її вдосконалення / І.І. Сокол, Я.Ю. Агій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 221-226. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1184039
  Кедровский О.И. Система принципов построения дедуктивных теорий / О.И. Кедровский, К.М. Узбек. – К, 1990. – 131с.
1184040
  Гольбах П. Система природы или о законах мира физического и мира духовного / П. Гольбах. – М., 1940. – 456с.
1184041
  Притика Ю. Система прнципів третейського розгляду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.11-17. – ISSN 0132-1331
1184042
  Чернишов Д.В. Система пробації - система довіри та віри держави у свого громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
1184043
  Литвинович Е.А. Система проверки знаний и умений учащихся при преподавании специальных предметов в техникуме. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Литвинович Е.А.; Науч-исслед.ин-т.пед.УССР. – К, 1978. – 22л.
1184044
  Драгомирецкий А.В. Система прогнозирования золотого оруденения в докембрийских комплексах Украинского щита // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 201-212. – Библиогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1184045
  Руткаускас Система прогнозирования регионального воспроизводства / Руткаускас, А.-В.М. – Москва : Наука, 1992. – 85 с.
1184046
   Система програмирования Недис. – Киев
1. – 1975. – 206с.
1184047
   Система програмирования Недис. – Киев
2. – 1975. – 189с.
1184048
   Система программ обработки на ЭВМ гравитационных и магнитных аномалий, заданных на плоскости или произвольной поверхности. – М., 1972. – 93с.
1184049
   Система программирования ЛЕС 4. – Минск, 1984. – 133с.
1184050
  Закревский А.Д. Система программирования ЛЯПАС-М / А.Д. Закревский, Н.Р. Торопов. – Минск, 1978. – 239с.
1184051
   Система программирования Модула-2-СУПЕР. – Москва, 1989. – 103 с.
1184052
  Зиновьев Э.В. Система программирования на языке Паскаль для СТД КАМА / Э.В. Зиновьев. – Рига, 1985. – 36с.
1184053
   Система программирования обучающих курсов. – Киев, 1981. – 240с.
1184054
  Пильщиков В.Н. Система программирования ПЛЭНЕР-БЭСМ / В.Н. Пильщиков. – М, 1982. – 111с.
1184055
   Система программирования РПУ для перфорационного вычислительного комплекса М5000. – Москва, 1977. – 176 с.
1184056
  Соловиенко В.А. Система программированых заданий как средство управления усвоением знаний при изучении психологии. : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Соловиенко В.А.; КГПИ. – К., 1971. – 28л.
1184057
   Система программного обеспечения банков данных ВИБ-СМ. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 223с.
1184058
   Система прогрессивных норм и нормативов в планировании промышленного производства. – М., 1986. – 133с.
1184059
   Система прогрессивных технико-экономических норм и нормативов по видам работ и затрат (экономии) труда, сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов, нормативов использования производственны. – М., 1981. – 49с.
1184060
  Стуков С.А. Система производственного учета и контроля / С.А. Стуков. – М, 1988. – 223с.
1184061
   Система производственных отношений капитализма в условиях научно-технической революции. – Москва, 1979. – 196 с.
1184062
  Кротова Т.В. Система пропаганды и информации крупного капитала Франции.. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кротова Т.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналист. – М., 1975. – 23л.
1184063
  Двинянинова Г.С. Система простанственно-временных предлогов / Г.С. Двинянинова, Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1980. – 73с.
1184064
  Сенів Михайло Григорович Система просторових і часових відношень (функціонально-семантичний аналіз на матеріалі латинської мови) : Дис... д-ра філол. наук: 10.02.05 / Сенів Михайло Григорович; Донецький держ. ун-тет. – Донецьк, 1997. – 486л. – Бібліогр.:л.428-465
1184065
  Сенів М.Г. Система просторових і часових відношень. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.15 / Сенів М.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 51л.
1184066
  Головіна В. Система протидії відмиванню прибутків, отриманих злочинним шляхом // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 51-55.
1184067
   Система протидії повітряному тероризму в Україні / В.В. Камінський, В.В. Тюрін, О.А. Коршець, Н.О. Королюк // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 8-17
1184068
  Ільїч Л.М. Система професійно-технічної освіти: статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено стан мережі професійно-технічної освіти та виявлено основні тенденції її розвитку. На підставі отриманих результатів визначено пріоритетні напрями оптимізації мережі досліджуваного сегменту ринку освітніх послуг.
1184069
  Шандрук С. Система професійної підготовки ефективного вчителя з використанням інноваційних технологій у США // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 36-40. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1184070
  Щолокова Ольга Плипівна Система професійної підготовки студентів педагогічних вузів до художньо-естетичної освіти школярів : Дис... доктор пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Щолокова Ольга Плипівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 394л. – Бібліогр.:л.351-378
1184071
  Щолокова О.П. Система професійної підготовки студентів педегогічних вузів до художньо-естетичної овіти школірів : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01.,13.00.04 / Щолокова О.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1996. – 43л.
1184072
  Степанченко Н.І. Система професійної підготовки учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : монографія / Наталія Іванівна Степанченко ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Літературна Агенція "Піраміда", 2016. – 649, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 546-617. – ISBN 978-966-441-447-7
1184073
   Система профессиональной информации в старших классах средней школы. – Киев, 1977. – 164с.
1184074
  Бердн М. Система профессиональной ориентации в Германии // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 377-384. – (Педагогіка ; № 3)
1184075
   Система профинформационной работы со старшеклассниками. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1988. – 175с.
1184076
  Томин С.В. Система профілактики кримінальних правопорушень як окремого вчення криміналістики // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 279-282. – ISBN 978-966-419-300-6
1184077
   Система профорієнтаційної роботи в школі. – К, 1975. – 160с.
1184078
  Дыкусов Г.Е. Система профтехобразования и эффективность производства в условиях совершенствования социализма / Г.Е. Дыкусов. – Иркутск, 1987. – 115с.
1184079
  Кузнєцова Н.В. Система пруденційного управління ризиками як протидія фінансовим кризам у банківському секторі країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 128-136. – Бібліогр.: 8 назв.


  It is proved in this article that prudential supervision should provide better accordance between bank risks and the part of its property assets assigned for their insurance. The article presents the principle uses of prudential control and its more ...
1184080
  Платонов К.К. Система психологии и теория отражения / К.К. Платонов. – Москва : Наука, 1982. – 309с.
1184081
  Анисимова Т.Г. Система психологического мониторинга студентов в условиях вуза // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 86-93. – ISSN 1561-2465
1184082
  Ковальчук О.П. Система психологічного забезпечення військовослужбовців армії США: сучасний стан та перспективи // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 52-57
1184083
  Клименко І.В. Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 17-23. – ISSN 1727-1584


  "Запропоновано цілісне уявлення про сутність системи психологічного забезпечення процесу професійної підготовки поліцейських."
1184084
  Кирієнко Л.А. Система психологічної допомоги в контексті реабілітації осіб із психотравмою // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 247-254. – ISSN 2072-8670
1184085
  Новохацький В.В. Система психологічної підготовки спеціалістів Військово-Морських Сил ЗСУ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 229
1184086
  Зотова І. Система психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів ліцею // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 27-29. – ISSN 0131-6788
1184087
  Гірняк Андрій Система психолого-педагогічної експертизи модульно-розвивальних підручників // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 151-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1184088
   Система ПТО потребує науково-методичного супроводу. Результати діяльності Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 2008-2012 рр. // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4


  Другого квітня відбулося засідання Президії Національної академії педагогічних наук України, на якому розглядався звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 2008-2012 рр.
1184089
  Хагерлид Я. Система публикаций открытого доступа в Швеции : обзор за 2002–2005 гг. / Ян Хагерлид // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 48-65. – ISSN 0130-9765


  Об организации в Швеции системы открытого доступа к электронным публикациям.
1184090
  Тлешев А.С. Система работ по развитию речи учащихся на уроках Казахской литературы. : Автореф... канд. пед.наук: 10.731 / Тлешев А.С.; Казах. гос. пед. ин-т., 1969. – 21л.
1184091
  Рудаева Иетта Марковна Система работы классного руководителя : Рек. библиогр. указ. / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1982. – 49с.
1184092
  Гусейнова Э.М. Система работы классного руководителя пятого класса. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гусейнова Э.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1966. – 33л.
1184093
  Коба Л.А. Система работы комосомльской организации по идейно-политическому воспитанию старшеклассников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коба Л.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1184094
  Коба Людмила Андреевна Система работы комсомольской организации по идейно-политическому воспитанию старшекласников : Дис... канд пед.наук: 13.00.01 / Коба Людмила Андреевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 233л. – Бібліогр.:л.201-233
1184095
  Хлебникова А.В. Система работы над навыками письменной речи в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – Москва, 1956. – 40с.
1184096
  Хлебникова А.В. Система работы над навыками письменной речи в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – 2-е. – М, 1957. – 41с.
1184097
  Аксенова А.К. Система работы над правописанием безударных гласных в вспомогательной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аксенова А.К. ; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – Москва, 1960. – 16 с.
1184098
  Щиряков Н.Н. Система работы над произведениями изобразительного искусства на уроках литературы. / Н.Н. Щиряков. – Минск, 1964. – 109с.
1184099
  Величко А.В. Система работы над русским предложением в иноязычной аудитории : на материале некоторых семантических классов структур / А.В. Величко, О.В. Чагина. – Москва : Русский язык, 1987. – 150 с.
1184100
  Назаров А.Н. Система работы над стилистическими ошибками учащихся / А.Н. Назаров. – Пенза, 1963. – 55с.
1184101
   Система работы по изучению советской литературы в 8-10 классах средней школы. – М., 1985. – 256с.
1184102
  Битехтина Г.А. Система работы по развитию речи при обучении русскому языку иностранцев / Г.А. Битехтина. – Москва, 1965. – 12с.
1184103
  Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся / Т.А. Ладыженская. – Москва, 1975. – 255с.
1184104
  Виноградова Л.А. Система работы по русскому языку в 6 классе / Л.А. Виноградова. – Москва, 1968. – 320с.
1184105
  Битехтина Г.А. Система работы по теме "Глаголы движения" / Г.А. Битехтина, Л.П. Юдина. – Москва, 1985. – 161с.
1184106
  Зеленский Л.И. Система работы районного педагогического кабинета по повышению квалификации учителей и руководителей средней общеобразовательной, трудовой политихнической школы с производственным обучением : Автореф... канд. пед.наук: / Зеленский Л.И.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1959. – 19л.
1184107
   Система работы с кадрами управления. – М., 1984. – 240с.
1184108
  Гендлер Г.Х. Система работы с меньшей численностью / Г.Х. Гендлер, Г.В. Шанаева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 141 с.
1184109
  Лисицын Михаил Клементьевич Система работы школы по формированию у учащихся умений и навыков учебного труда. (На материале предметов естественно-математического цикла учащихся IV-V классов средней общеобразовательной школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лисицын Михаил Клементьевич; Научно-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1979. – 20л.
1184110
  Николаев И.Н. Система работы школы со студентами-практикантами и ее роль в их профессионально-педагогической подготовке : Автореф... канд. пед.наук: / Николаев И. Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1959. – 21л.
1184111
  Фролов Ю.М. Система рада SYMPHYTUM / Ю.М. Фролов. – Сыктывкар, 1989. – 24с.
1184112
  Алєксєєва О.В. Система радіаційного моніторингу будівельних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Алєксєєва Олена Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1184113
  Таранов А.П. Система радянського природоохоронного законодавства / А.П. Таранов, В.Ф. Погорілко // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1184114
   Система разделения времени. – Казань, 1973. – 201с.
1184115
   Система разделения времени ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 238 с.
1184116
  Чинакал Н.А. Система разработки со щитовым креплением / Н.А. Чинакал. – М-Л, 1943. – 140с.
1184117
  Смирнова Т.Н. Система раннемеловых брахиопод / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1990. – 238с. – ISBN 5-02-004609-4
1184118
  Гудзь Т.П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств : Монографія / Т.П. Гудзь; УКООПСПІЛКА; Полт. ун-т спожив. кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – 166с. – ISBN 966-7971-45-7
1184119
   Система раннього оповіщення про потужні підкорові землетруси зони Вранча / В.М. Шапка, О.І. Лящук, Ю.А. Андрущенко, І.В. Корнієнко, В.В. Грабченко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 138-144 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
1184120
  Кведарайте Система распределения прибыли и ее совершенствование в промышленности. (На примере шерстяной промышлен. Литов.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кведарайте Виолета-Бируте Антоновна; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 44л.
1184121
  Ходжаев Д.Г. Система расселения в СССР : (вопросы комплексного планирования) / Д.Г. Ходжаев, А.В. Кочетков, Ф.М. Листенгурт. – Москва : Экономика, 1977. – 159 с.
1184122
  Лахтин В.Н. Система расселения и архитектурно-планировочная структура городов Урала / В.Н. Лахтин. – Москва : Стройиздат, 1977. – 126 с.
1184123
  Питюренко Е.И. Система расселения и территориальная организация народного хозяйства / Е.И. Питюренко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 139с.
1184124
  Мангатаева Д.Д. Система расселения населения : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Бурятский филиал ; Отдел социально-экономических исследований ; Д.Д. Мангатаева ; отв. ред. И.М. Занданов. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-029079-3
Региональный аспект. – 1988. – 80 с.
1184125
  Смаль Валентина Владимировна Система расселения Черниговской области : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Смаль Валентина Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 239л. – Бібліогр.:л.198-239
1184126
  Смаль В.В. Система расселения Черниговской области. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.02 / Смаль В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
1184127
  Свешников М.Н. Система расчетов между странами социалистического содружества / М.Н. Свешников. – М., 1964. – 40с.
1184128
  Казакова Е.В. Система расчетов характеристик снежного покрова для формирования начальных полей при численном моделировании погоды (на примере COSMO-Ru) / Е.В. Казакова, М.М. Чумаков, И.А. Розинкина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 20-32 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0130-2906
1184129
  Федорчук І.В. Система раціонального управління паливними ресурсами в Норвегії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 161-164 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1184130
  Куприй Н.И. Система реализации сельскохозяйственных продуктов колхозами на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Куприй Н.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 18л.
1184131
  Войскунский А.Е. Система реальностей: психология и технология / А.Е. Войскунский, М.А. Селисская // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 119-130. – ISSN 0042-8744
1184132
  Азарова А.В. Система регионального планирования в Японии // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 56-61. – ISSN 2218-1199
1184133
  Иоффе Л.С. Система регулирования паровой теплофикационной турбины Т-100-130 УТМЗ / Л.С. Иоффе. – Москва : Энергия, 1973. – 81 с.
1184134
  Чигак М. Система регулирования режима ускорения в изохронных циклотронах по фазе пролета пучка с применением управляющей ЦВМ. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.13 / Чигак М.; ОИЯИ. Лабор. ядерных проблем. – Дубна, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1184135
   Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія / В.В. Апопій [та ін.] ; за ред. : В.В. Апопія, І.М. Копича. – Київ : Академвидав, 2012. – 420, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 400-420. – ISBN 978-617-572-040-0
1184136
  Ніконов О.Я. Система регулювання головного світла фар у сучасних інтелектуальних системах транспортного засобу / О.Я. Ніконов, В.О. Сильченко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 139-142. – ISSN 1997-9568
1184137
  Морозов В.С. Система регулювання державних закупівель в ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 185-188
1184138
  Зоценко О. Система регулювання ринку акцій в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 83-92. – ISSN 1605-2005
1184139
  Підгайна Н.Я. Система регулювання світових фондових ринків в умовах кризи: основні компоненти та сучасні проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 137-143. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Описано історію криз на фондовому ринку та інструменти, за допомогою яких регулюється ринок. Проаналізовано проблеми на шляху відновлення фондового ринку.
1184140
  Тимофієнко Л. Система регулювання суперечок стосовно інтелектуальної власності в СОТ // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-29
1184141
  Костина К.В. Система регулювання торгівлі послугами на глобальному рівні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-48.
1184142
   Система резервування та відновлення процесів для Linux / С.С. Судаков, Ю.В. Бойко, О.В. Третяк, Т.П. Короткова, Є.С. Мещеряков // Мат. машини і системи, 2003. – № 2
1184143
  П"ятчаніна Т.В. Система рейтингового оцінювання наукової діяльності / розмову вела Ірина Ніколайчук // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 60-62. – ISSN 0372-6436


  (Інтерв’ю із завідувачем відділу науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України Т.В. П’ятчаніної.Сьогодні інноваційний розвиток України стає ...
1184144
   Система рейтинговой аттестации как метод стимулирования изучения студентами естественно-научных дисциплин / О.Н. Рыжова, Н.Е. Кузьменко, Д.А. Пичугина, Л Китаев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-57. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Охарактеризованы проблемы, возникающие в процессе преподавания курса физической химии студентам второго курса биологического факультета МГУ. Обсуждается предложенная система рейтинговой аттестации студентов, проиллюстрирован ее поощрительный и ...
1184145
  Рыбинцев В.А. Система рекламирования продуктов виноделия : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-66 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1184146
   Система рекомендательно-библиографической информации для молодежи и пути ее совершенствования. – М., 1981. – 154с.
1184147
  Крупа С.М. Система рекомендацій для студентів-абітурієнтів ВНЗ I, II рівнів акредитації / С.М. Крупа, Н.Б. Шаховська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (1). – C. 226-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  За результатами дослідження розглянуто та побудовано інформаційно-рекомендаційну систему щодо надання рекомендацій абітурієнту, який планує вступити до вищого навчального закладу після коледжу чи технікуму. Під час розроблення інформаційної системи ...
1184148
  Рутинський М.Й. Система рекреаційних спонук сучасної людини як рушійна сила розвитку глобальної індустрії туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 129-135 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1184149
  Андрушко С. Система релігійно-морального виховання В.В. Зеньківського // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 71-78
1184150
  Лисицын В.Н. Система ремонтного обслуживания предприятий региона: Пробл. формирования и управления. / В.Н. Лисицын. – Минск, 1991. – 94с.
1184151
  Космеда Т.А. Система репрезентованих аксіологічно маркованих смислів: образ-концепт"вода" (на матеріалі словника "Галицько-руські приповідки") // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 2. – С. 59-72. – ISBN 978-966-438-763-4
1184152
  Левин Г.Л. Система ретроспективной национальной библиографии в России // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.28-32. – ISSN 0869-6020
1184153
  Степанова А.Н. Система реформирования образования в современной России: компьютерные и традиционные технологии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 71-77. – ISSN 1811-0916


  Современный период развития системы образования характеризуется его компьютеризацией. Процесс становления новой системы образования сопровождается внесением корректив в содержание традиционных технологий обучения. Существуют трудности во внедрении ...
1184154
  Кравченко Наталия Климовна Система речевых средств актуализации подтекста в русской публицистичесмкой речи (газетно-публицистический политический комментарий) : Дис... наук: / Кравченко Наталия Климовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.1-21
1184155
  Кравченко Н.К. Система речевых средств актуализации подтекства в русской публицистической речи (газетно-публицистический политический комментарий) : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.01 / Кравченко Н.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1184156
  Белякова Л.Д. Система речевых упражнений для развития навыка говорения на IV курсе языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Белякова Л.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 16л.
1184157
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. нем. изд. [и предисл.] Л. Петражицкого. – С.-Петербург : В тип. Императ. ун-та Св. Владимира
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1888. – VI, 168 с.
1184158
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. нем. изд. Л. Петражицкого. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко
Вып. 2 : Кн. 2. Владение ; Кн. 3 Вещныя права. – 1888. – VI, 114 с. – Конволют. - Переплетено с Вып. 2-4
1184159
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона. Вып. 3 / перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий // Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко, 1888. – Вып. 2 : Кн. 2. Владение ; Кн. 3 Вещныя права. – IV, 176 с.
1184160
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона. Вып. 4 / перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий // Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко, 1888. – Вып. 2 : Кн. 2. Владение ; Кн. 3 Вещныя права. – IV, 178 с.
1184161
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий. – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлих]
Вып. 4 : Кн. 5. Семейное право ; Кн. 6. Наследственное право. – 1908. – VIII, 244 с.


  На тит. стр. экз. № 146467 надпись: В дар библиотеке КГУ. Аспират химического факультета КГУ А. Бернштейн. 1937
1184162
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 2 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 174 с.
1184163
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 3 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 272 с.
1184164
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 4 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 244 с.
1184165
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1909. – X, 250 с. – Конволют. - Переплетено с: Вып. 1-4


  На тит. стр. напись: Вл. Бошко Киев 26/XI 41 (1940-зав. кафедри теорії д-ви і права, в 1944-49-декан)
1184166
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1909. – X, 1-16, 225-250 с.
1184167
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 3 : Кн. 4. Обязательственное право. – 1910. – VIII, 272 с.
1184168
  Хвостов В.М. Система римского права : Учебник / В.М. Хвостов. – Москва : Спарк, 1996. – 532с. – ISBN 5-88914-053-1
1184169
  Хвостов В.М. Система Римского права : Конспект лекций проф. В.М. Хвостова. – изд. 3-е. – Москва : Тип. Вильде
Ч. 1 : Общая часть. – 1907. – XVI, 414 с.
1184170
  Дормидонтов Г.Ф. Система римского права Г.Ф. Дормидонтова. – студ. изд. – Казань : Типо-литография Императ. ун-та
[Часть Особенная] : Вещное право. – 1913. – 205 с.
1184171
  Афанасьев Ю.Т. Система рифтов Западной Сибири: (Тектоника и нефтегазоносность). / Ю.Т. Афанасьев. – Москва : Наука, 1977. – 102с. + карта
1184172
   Система рифтов Земли. – Москва : Мир, 1970. – 280с.
1184173
  Буй Д.Б. Система рівнянь в індуктивних множинах: операція рекурсії та метод Гаусса виключення невідомих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 118-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі обгрунтовується коректність застосування методу Гаусса послідовного виключення невідомих для розв"язку систем рівнянь в індуктивних множинах.
1184174
  Качмарик Я. Система рішень процесу відтворення трудового потенціалу корпоративних систем / Я. Качмарик, Р. Лупак // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 105-110. – ISBN 966-7574-11-3
1184175
  Земєлєва Л. Система роботи з обдарованими дітьми : (долаємо проблеми сучасної сільської школи / Л. Земєлєва, Ю. Кривенко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 26-45
1184176
  Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку зв"язного мовлення в 4 - 8 класах / М.Г. Стельмахович. – Київ : Радянська школа, 1981. – 137 с.
1184177
  Хома О.М. Система роботи над засвоєнням молодшими школярами граматичного поняття "прикметник" / О.М. Хома, О.В. Станко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 73-80. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
1184178
  Бакум З.П. Система роботи над творчістю Т.Г. Шевченка у процесі навчання українськой мови як іноземної / З.П. Бакум, В.А. Городецька // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 273-286. – ISSN 2305-3852
1184179
  Остапчук О. Система роботи учителя - основа творчої педагогічної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-26. – ISSN 0131-6788
1184180
  Соколова С.О. Система родів дієслівної дії у сучасній українській мові // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 287-292. – ISBN 966-7348-20-2
1184181
  Крюков М.В. Система родства китайцев / М.В. Крюков. – Москва, 1972. – 328с.
1184182
  Бонюк З.Г. Система роду Spiraea L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Висвітлено історію систематики поліморфного роду Spiraea L. Внесено доповнення та уточнення до існуючих систем роду. Наведено модифіковану систему роду Spiraea L.
1184183
  Тимошко Г.М. Система розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Тимошко Ганна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 51 назва
1184184
  Широкоступ С.М. Система роздільного збору відходів як спосіб поліпшення санітарно-гігієнічного стану гуртожитків // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2015 : зб. тез доповідей XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26-27 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 77-79. – ISBN 978-966-285-274-5


  Розглядаються гуртожитки ХНУ імені В.Н. Каразіна як платформи накопичення та утворення твердих побутових відходів. З метою реалізації проектів селективного збору відходів застосовано графічний, статистичний та соціологічні методи.
1184185
  Шкільнюк Д.В. Система розпізнавання елементів дактильної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 223-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається питання розробки системи розпізнавання елементів дактильної мови. Запропоновано методи виділення ознак елементів дактильної мови The paper deals with the problem of dactyl language elements recognition system development. The ...
1184186
  Покровский А.А. Система рубрик и ссылок предметного каталога / А.А. Покровский. – М., 1928. – 143с.
1184187
  Шевченко В.Е. Система рубрикації газети - основа її архітектонічої організації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 44-50


  У статті аналізуються взаємозв"язки складників системи рубрикації сучасного газетного видання. Розкривається значення окремих елементів в рубрикації газети в цілому та на конкретних прикладах.
1184188
  Крылова Т.Ф. Система руководства самостоятельной работой учащихся по русскому языку в вечерней школе с заочной формой обучения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Крылова Т.Ф.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1184189
  Романович-Славатинский А.В. Система руского государственного права в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной Европы. – Киев ; Санкт-Петербург : Тип. Г. Л. Фронцкевича
Ч. 1 : Основные государственные законы. – 1886. – VI, 299, 220 с. – Перепл. с 40 лекциями "Местное управление", написанных от руки и воспр. на гектографе (220 с.)
1184190
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение и общая чсасть. – 1894. – VIII, 591 с.
1184191
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Права вещные. – 1895. – VI, 670 с.
1184192
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Права обязательственніе. – 1898. – [6], 478 с.


  На форзаце фамилия написана от руки: В. Войткевич-Павлович ВОЙТКЕВИЧ-ПАВЛОВИЧ - Василь Ілліч (1864 - 2.VIII 1927, Київ) - укр. правознавець. Закін. юрид. ф-т Київ, ун-ту. З кін. 90-х pp. 19 ст. — присяжний повірений Київ, суд. палати, водночас ...
1184193
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Права вещные. – 1900. – VI, 697 с.
1184194
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Права обязательственные. – 1901. – [4], 491 с.
1184195
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлеивча
Т. 5 : Права семейные и опека. – 1905. – VI, 385 с.


  На кн. печать: Книжный магазин "Труд" Н.В. Бибиковой, Киев
1184196
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлеивча
Т. 6 : Право наследования. – 1909. – VI, 547 с.
1184197
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 3-е, вновь пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение и общая часть. – 1910. – VIII, 703 с.
1184198
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : Отдельные обязательства. – 1912. – VIII, 655 с.
1184199
  Петерсон М.Н. Система русского правописания / М.Н. Петерсон. – М, 1955. – 108с.
1184200
  Курилович Ю.Р. Система русского ударения. / Ю.Р. Курилович. – 75-84с.
1184201
  Захаров Н.А. Система русской государственной власти : Юридическое исследование / Н.А. Захаров. – Новочеркасск : Электро-тип. Ф. Туникова, 1912. – 312, XII с.
1184202
  Максимейко М.О. Система Руської Правди в її проширеній редакції / М. О. Максимейко. – Київ, 1926. – 24 с. – Окр. відб.: Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та вкраїнського права, вип. II, Київ 1926, с. 50-73
1184203
   Система с разделением времени АЗ. – К., 1973. – 48с.
1184204
  Дульзон А.А. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических кадров / А.А. Дульзон, О.М. Васильева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 61-72. – ISSN 0869-3617


  Представлена интерактивная система самооценки и оценки ППС Томского политехнического университета, разработанная на основе модели компетенций. Указаны причины и цели разработки системы. Кратко рассмотрены этапы разработки, требования к интерфейсу, ...
1184205
  Вяткин Г Л. Система самостоятельной работы на уроках русского языка / Г Л. Вяткин, . – Саратов, 1983. – 125с.
1184206
   Система самостоятельных работ в курсе "Эстетическое воспитание". – М., 1975. – 57с.
1184207
  Асонова Г.С. Система самостоятельных работ по курсу физической географии СССР : (Из опыта работы) / Г.С. Асонова; Под. ред. И.С. Матрусова. – Москва : Просвещение, 1974. – 128с
1184208
  Ходзинский К.Г. Система самостоятельных работ учащихся IX-XI классов вечерних (сменных) школ. (На материале истории и обществоведения) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ходзинский К.Г.; Гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 25л.
1184209
  Мусаев М.Р. Система самостоятельных работ учащихся на уроках родного (азербайджанского) языка в начальных классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мусаев М.Р.; МВ и ССО АЗССР.Азебр.гос.пед.ин-т. – Баку, 1973. – 31л.
1184210
  Керимов Захид Фархад оглы Система самостоятельных работ учащихся на уроках чтения (На материалах 3 классов азербайджанских школ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Керимов Захид Фархад оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1981. – 22л.
1184211
  Иванова Р.Г. Система самотоятельных работ учащихся при изучении неорганической химии / Р.Г. Иванова, А.Г. Иодко. – М, 1988. – 158с.
1184212
   Система самоуправления в коллективе учащихся профтехучилища. – М., 1989. – 107с.
1184213
  Коротков В.М. Система самоуправления школьников и педагогическое руководство им. : Автореф... канд. пед.наук: / Коротков В.М.; МВ и ССО РСФСР, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
1184214
  Коротов В.М. Система самоуправления школьников и педагогическое руководство им. : Автореф... канд. пед.наук: / Коротов В.М.; МВ и ССО РСФСР, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
1184215
  Козлов А.П. Система санкций в уголовном праве / А.П. Козлов. – Красноярск, 1991. – 119с.
1184216
   Система Сатурна : Сборник статей. – Москва : Мир, 1990. – 448с.
1184217
  Антощишина Н.І. Система сбалансованих показників у визначенні інтегрованої цінності авіакомпанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 32-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1184218
  Кренделев Ф.П. Система сбора геологической информации на перфокартах / Ф.П. Кренделев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 73с.
1184219
  Хлаел Абдалла Ахмад Система сбора, обработки и анализа данных радионуклидных исследований : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13, 05.13.05 / Хлаел Абдалла Ахмад; НАН Украины. Ин-т проблем моделирования в энергетике. – К., 1994. – 23л.
1184220
  Хлайел Абдалла Ахмад Система сбора, обработки и анализа данных радионуклидных исследований : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.13, 05.13.05 / Хлайел Абдалла Ахмад; НАН Украины. Ин-тут проблем моделирования в энергетике. – К., 1994. – 23л.
1184221
  Иванова Нина Аркадьевна Система свертывания крови и тромбообразование у больных сахарным диабетом : Автореф... докт. мед.наук: 14.00.05 / Иванова Нина Аркадьевна; Центр. ин-т усовершенств. врачей. – М., 1972. – 24л.
1184222
   Система світових порогів знань для інноваційної діяльності та освіти / Р.Й. Когут, О.М. Печеник, М.Є. Тернюк, О.В. Шандиба // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 30-36. – ISSN 2074-8922
1184223
   Система світової торгівлі ГАТТ/COTв документах. – Київ, 2000. – 598с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-7666-02-6
1184224
   Система світової торговлі : Практичний посібник. – 2-е вид. – Київ : К.І.С., 2002. – 348с. – ISBN 966-8039-03-3


  Для підприємців, державних службовців, студентів, викладачів, науковців, політиків, журналістів, усіх хто цікавиться сучасними проблемами міжнародної торгівлі, політики і права
1184225
  Шедяков В. Система світогосподарських зв’язків переживає стан, близький до інституціональної невизначеності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 9 (347), вересень. – C. 1-3. – ISSN 1810-3944
1184226
   Система світу Коперника та сучасна астрономія. – Київ : Наукова думка, 1973. – 143 с.
1184227
  Кауль М.Р. Система свободных субстантивных словосочетаний в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Кауль М.Р. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1970. – 19 с.
1184228
   Система сейсмического контроля среды района водохранилища Нурейской ГЭС. – Душанбе, 1985. – 41с.
1184229
  Кузнецова В.О. Система семантических и словообразовательных отношений в сфере омогимии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузнецова В.О.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 23л.
1184230
  Авсаджанова Р.А. Система семейства вересковых : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Авсаджанова Р.А. ; МВ и ССО РСФСР. – Нальчик, 1975. – 43 с.
1184231
  Цепкова Н.Л. Система семейства толстянковых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Цепкова Н. Л.; АН КазССР, Глав. бот. сад. – Алма-Ата, 1979. – 30л.
1184232
  Цуркан І. Система символів у поезіі Олександра Олеся та європейських символістів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 289-294. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1184233
  Карпов В. Система символів як основа військової культури давньої доби // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 46-49. – ISSN 2305-9389
1184234
  Ніколаєва А. Система символічного захисту від уроків у повсякденному житті українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 86-94


  У статті розглядаються особливості символічного захисту від уроків (запобіжні заходи). Автор аналізує походження "поганих очей" і місце вірування в житті православних українців на основі польових етнографічних матеріалів. В статье рассматриваются ...
1184235
  Митрофанов Ю.И. Система СИМПЛ имитационного моделирования дискретных систем / Ю.И. Митрофанов. – Саратов, 1989. – 72с.
1184236
  Дьяков А.В. Система симуляции как невозможность полагания социального (к социологии культуры Жана Бодрияра) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 168-174. – ISSN 1606-951Х
1184237
  Жасимов М.М. Система синергетического и обобщающего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1184238
  Кобченко Н. Система синтаксичних зв"язків: класифікаційні пошуки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 36-51. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Присвячено аналітичному оглядові різних класифікацій синтаксичних зв"язків. Висвітлено підґрунтя та структуру класифікаційних схем, запропонованих науковцями радянського періоду - Є. Кротевичем, А. Прияткіною, Г. Золотовою, Л. Чесноковою. Детально ...
1184239
  Коваленко А.Г. Система синтеза и анализа гидравличесих сетей / А.Г. Коваленко, Н.С. Туева. – М, 1989. – 69с.
1184240
   Система синтеза прогшрамм для микропроцессоров. – Минск, 1989. – 82с.
1184241
  Левинтов А.Ю. Система ситуационного управления оперивно-производственным планирование (на прим. агрегатостроительного предприятия) : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Левинтов А. Ю.; МВСССР РСФСР, Моск. физ. технол. ин-т. – М., 1975. – 21л.
1184242
  Дідусенко А. Система сільськогосподарського кредиту на Україні (1923-1928 р.) / А. Дідусенко. – Х., 1929. – 122с.
1184243
   Система склонения в цахурском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Курбанов А. И,; Курбанов А. И,; АН СССР ин-т языкознания. – Баку, 1966. – 20л.
1184244
  Харальдссон Х. Система склонения имен существительных в русской деловой письменности Северо-Запада в 14-15 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Харальдссон Х.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
1184245
  Мощенксая Л.Г. Система склонения имен существительных в старобелорусском языке XVI в. (на материале памятников повествовательного жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Мощенксая Л.Г.; Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 18л.
1184246
  Макаревич М.И. Система склонения местоимений в южнорусских говорах XVII в. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Макаревич М.И. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1971. – 24 с.
1184247
  Гершензон С. Система скрещеваний в природной популяции хомяка / С. Гершензон, В. Полевой, 1941. – 64-65с.
1184248
  Іванов Б.О. Система слідкування за диском Сонця / Б.О. Іванов, В.Б. Осіс // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 99-102 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1184249
  Шепітько В. Система слідчих дій за кримінальним процесуальним законом та механізми її реалізації у криміналістиці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 198-205. – ISSN 1026-9932
1184250
  Антонов К.В. Система слідчих органів України та проблеми вдосконалення їх діяльності / К.В. Антонов, В.М. Тертишник // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 121-125. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1184251
  Симонова О.Г. Система словарно-фразеологической работы в курсе чтения на русском языке в киргизской школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Симонова О.Г. ; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 24 с.
1184252
  Стрельчук Г.П. Система словозміни в українських інтермедіях XVII-XVIII ст. : Дис.. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Стрельчук Галина Петрівна ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – 184 л.
1184253
  Керницький І.М. Система словозміни в українській мові / І.М. Керницький. – Київ, 1967. – 288с.
1184254
  Самойленко Л.А. Система словоизменения в памятниках украинской деловой письменности Левобережной Украины второй половины XVII века : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Самойленко Л.А. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 28 с.
1184255
  Токарь Т.А. Система словоизменения украинских говоров Боснии (Югославии) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Токарь Т.А. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 24 с.
1184256
  Кремзикова Светлана Ефимовна Система словообразования в старофранцузский период (на материале производных с суффиксом -age) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кремзикова Светлана Ефимовна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1996. – 197л. – Бібліогр.:л.178-197
1184257
  Юлдашев А.А. Система словообразования и спряжения глагола в башкирском языке / А.А. Юлдашев. – М., 1958. – 196с.
1184258
  Кузькин Н.П. Система словообразования средств польского языка в польской технического лексике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Кузькин Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 18 с.
1184259
  Наркевич Аркадий Иосифович Система словосочетаний в современном белорусском литературном языке. (Структурно-семантич. описание) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.02 / Наркевич Аркадий Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1184260
  Кремзікова С.Ю. Система словотвору у старофранцузькій період (на матер. похідних з суфіксом -age) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Кремзікова С.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1184261
  Грищенко Нина Васильевна Система сложного сказуемого в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Грищенко Нина Васильевна; Одесс. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 19л.
1184262
  Руденко В.Н. Система смешанных судов в Японии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 95-102. – ISSN 0132-0769
1184263
  Кузьмін Р. Система смягчения штрафов в Законе "О запрещении частной монополизации и обеспечении честных сделок" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 35-37


  Переклад з японської книги Такесі Синагава та Хіроо Іванарі "Система пом"якшення штрафів в Законі "Про заборону приватної монополізації і забезпечення чесних угод".
1184264
  Чихачев В.П. Система совершенствования речевого мастерства преподавателей педагогических вузов в условиях факультетов повышения квалификации. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чихачев В.П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 25л.
1184265
   Система совершенствования хозяйственного механизма предприятия. – М., 1980. – 384с.
1184266
  Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права / В.М. Шерстюк. – М, 1989. – 131с.
1184267
   Система советского законодательства. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 328 с.
1184268
  Заец А.П. Система советского законодательства / А.П. Заец. – Киев, 1987. – 97с.
1184269
  Шебанов А.Ф. Система советского социалистического права / А.Ф. Шебанов. – Москва, 1961. – 42с.
1184270
  Гордон В.М. Система советского торгового права / В.М. Гордон. – Харьков, 1927. – 196с.
1184271
  Молодцов М.В. Система советского трудового права и система законодательства о труде / М.В. Молодцов. – Москва, 1985. – 175 с.
1184272
  Нефедов Д.В. Система современного финансового права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (297). – С. 128-149. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Современное финансовое право не является самостоятельной отраслью права, а представляет собой комплексную отрасль законодательства, которая состоит из двух взаимосвязанных частей - частного и публичного финансового законодательства.
1184273
  Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – Москва : Аспект Пресс, 1998. – 270с. – ISBN 5-7567-0225-3
1184274
  Сигеда П.И. Система согласных фонем сербско-хорватских говоров : Автореф... канд. филолог.наук: / Сигеда П.И.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 24л.
1184275
   Система содействия трудоустройству выпускников вуза в современных условиях / А.И. Еремкин, В.А. Худяков, Ю.С. Савенкова, В.О. Петренко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 2 (март). – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
1184276
  Айрапетян В.М. Система содержания почвы молодого яблочного сада в предгорной араратской котловины : Автореф... канд. с.-х.наук: 06536 / Айрапетян В.М.; Армян. сельхоз. ин-т. – Ереван, 1970. – 21л.
1184277
  Шаталова Н. Система создана. Идем дальше? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Подходит к завершению крупный межрегиональный проект “Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения”, реализуемый в рамках проектов Комиссии при ...
1184278
  Владимирский Е.А. Система социалистических производственных отношений / Е.А. Владимирский, И.П. Павлова. – Ленинград, 1986. – 205с.
1184279
  Васильев А.М. Система социалистического права / А.М. Васильев. – Москва, 1961. – 34с.
1184280
   Система социалистического хозяйствования: концепции советских экономистов 20-х годов. – М., 1990. – 205с.
1184281
  Корицкий Э.Б. Система социалистического хозяйствования: Политэкон. аспект. / Э.Б. Корицкий. – М., 1986. – 76с.
1184282
   Система социального управления: вопросы теории и практики. – М., 1986. – 72с.
1184283
  Чень Инфан Система социальных гарантий в Китае // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 107-118. – ISSN 0869-44435
1184284
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 1. – 1920. – 354 с.
1184285
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 2. – 1920. – 468 с.
1184286
   Система социологического знания : Учебное пособие. – Киев, 1996. – 206с.
1184287
   Система социологического знания : Учебное пособие. – 3-е изд. – Київ : МАУП, 1998. – 204с. – ISBN 966-7312-09-0
1184288
  Чечель К. Система соціальних медіа як нова технологія в стратегічних комунікаціях // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 119-120
1184289
  Реут А.Г. Система соціальних послуг для вразливих верств населення: новітні тенденції та інновації // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 190-200
1184290
  Сергієнко Т.Л. Система соціальних служб для молоді в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Проаналізовано діяльність інституцій, що займаються розробкою та реалізацією державної молодіжної політики; проведено аналіз функціонуючої системи соціальних служб для молоді в Україні, наведено останні статистичні дані щодо розвитку ССМ в Україні та ...
1184291
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1184292
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 115-120. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1184293
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.01. - економ. теор. та іст. економ. думки / Томчук наталія Володимиріна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1184294
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.0.01 - екомічна теорія та історія економічної думки / Томчук Н.В. ; КНУТШ ; економічний ф-т ; кафедра економ. теорії. – Київ, 2009. – 243л. + Додатки : л. 215-243. – Бібліогр. : л.196-124
1184295
  Руженський М.М. Система соціального захисту населення у транзитивному суспільстві : Монографія / М.М. Руженський; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2005. – 384с. – ISBN 966-8640-09-8
1184296
   Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи реформування / Центр громадської експертизи ; [наук. ред. Любомир Чорній]. – Київ, 2009. – 104 с.
1184297
  Ляшенко Т. Система соціального партнерства в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 70-86. – ISSN 2524-0137
1184298
  Цвих В.Ф. Система соціального партнерства: проблеми формування та функціонування / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 203-216. – ISBN 966-628-197-5
1184299
  Плаксій М. Система соціального страхування Республіки Польша // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 14-17
1184300
  Дубовик Т.В. Система соціальної комерції / Т.В. Дубовик, В.В. Ортинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 325-330. – ISSN 2222-4459
1184301
  Доннік М.С. Система соціальнопедагогічної діяльності соціального гуртожитку, спрямована на соціалізацію молоді, позбавленої батьківського піклування // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 27-36. – ISSN 1817-3764
1184302
  Каратыгина Т.Ф. Система специальных библиотек в СССР / Т.Ф. Каратыгина. – М., 1978. – 123с.
1184303
  Вопощенко Т.М. Система спеціально-правових гарантій реалізації корпоративних прав акціонера // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 36-42. – ISSN 1563-3349
1184304
   Система Сплинн. – Минск, 1984. – 146 с.
1184305
  Ярема А.Г. Система способів захисту цивільних прав судом // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 12 (112). – С. 34-39
1184306
  Штанько А. Система способів судового захисту права власності та інших речових прав // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 38-47. – ISSN 2311-6676
1184307
  Карагулян Т.А. Система спряжения древнеармянского языка. (Сравнит. исследование) : Автореф... канд. филол.наук: / Карагулян Т.А.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1956. – 22л.
1184308
  Ветцо М.Б. Система СПУТНИК-система планирования и управления научно-исследовательскими коллективами и опыт ее внедрения. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Ветцо М.Б.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1184309
  Сущинский И.И. Система средств выражения высокой степени признака. (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Сущинский И.И. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1184310
  Ермолаева Л.С. Система средств выражения модальности в современных грманских языках. (На материале нем., англ., швед. и исланд. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ермолаева Л.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1964. – 15л.
1184311
  Мусина Г.Г. Система средств выражения модальности предположения в английском языке 15-17 веков. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мусина Г.Г.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1981. – 22л.
1184312
  Кондрашов П.В. Система средств массовой информации и пропаганды : научные основы ее функционирования / П.В. Кондрашов. – Хабаровск, 1975. – 231 с.
1184313
  Петроченко А.Л. Система средств массовой информации и пропаганды / А.Л. Петроченко. – Ташкент, 1988. – 157с.
1184314
   Система средств массовой информации России : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Журналистика" / Я.Н. Засурский, М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, А.Г. Бочаров, О.А. и др. Воронова; [Засурский Я.Н. и др.] ; под ред. Я.Н. Засурского ; науч. ред.: М.В. Шкондин, Л.Л. Реснянская. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 259, [1] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Содерж. Общие закономерности; Периодическая печать; Телевидение; Радиовещание; Информационные агенства; СМИ в Интернете; Книгоиздание. – Библиогр.: с. 252-258. – ISBN 5-7567-0141-9
1184315
  Гончарова Г.О. Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження / Г.О. Гончарова, С.О. Ларіонов // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 130-134. – ISSN 1727-1584
1184316
   Система стандаритов безопасности труда. – М., 1978. – 152с.
1184317
  Середа А.С. Система стандартных норм / А.С. Середа. – М.-Л., 1931. – 132с.
1184318
   Система стандартных программ. – Москва, 1958. – 231с.
1184319
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1977. – 360с.
1184320
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 352 с.
1184321
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 248с.
1184322
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 168с.
1184323
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 262с.
1184324
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 231с.
1184325
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 193с.
1184326
   Система стандартов безопасности труда. – М.
Ч.2. – 1981. – 336с.
1184327
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1982. – 296с.
1184328
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1983. – 296с.
1184329
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.010-75, ГОСТ 12.2.012-75, ГОСТ 12.2.013.75 ..... – Москва, 1978. – 167 с.
1184330
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.013-75, ГОСТ 12.2.014-76 - ГОСТ 12.2.025-76 ..... – Москва, 1978. – 320 с.
1184331
   Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.3.002-75. – Москва, 1978. – 402 с.
1184332
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 7 с.
1184333
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Промышленные каталоги : Общие требования. ГОСТ 7.22-80. – Москва : Изд-во стандартов, 1982. – 6 с.
1184334
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Систематизация и предметизация : Термины и определения. ГОСТ 7.39-82. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 10 с.
1184335
  Блок В.Б. Система Станиславского и проблемы драматургии / В.Б. Блок. – М, 1963. – 195с.
1184336
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и советский театр / Н. Абалкин ; Всерос. театр. о-во. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1950. – 320 с., [1] л .портр. : портр. – Библиогр.: с. 318-319
1184337
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и современный театр / Н. Абалкин ; под ред. П.А. Маркова ; Всерос. театр. о-во. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1954. – 395 с., [1] л. портр. : портр.
1184338
  Шафранская Л.А. Система статистических показателей механизации труда. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шафранская Л.А.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1968. – 16л.
1184339
  Фурман Т.Ю. Система статистичних показників рівня інфляції // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 223-229. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
1184340
  Лебедько М.Г. Система степеней сравнения прилагательных в истории английского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедько М. Г.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
1184341
  Лубенко В.В. Система стержневой истины / В.В. Лубенко. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Санкт-Петербург, 1999. – 184с. – ISBN 5-87451-004-4
1184342
  Дзекиревская Л.Н. Система стилистических оппозиций лексических значений слов : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзекиревская Л.Н.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1965. – 15л.
1184343
  Давыденко Татьяна Михайловна Система стимулирования научно-исследовательской работы студентов и молодых исследователей / Давыденко Татьяна Михайловна, Беняш, // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 18-21. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1184344
   Система стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України / А.М. Вербицька, В.А. Савченко, Т.М. Дзюба, В.О. Кацалап // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 9-12
1184345
  Петришин Н.Я. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 173-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Охарактеризовано сучасний стан вітчизняного машинобудування та проблематику підприємств галузі. Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Сформовано та обгрунтовано систему стратегічних показників діяльності машинобудівних ...
1184346
  Кизенко О.О. Система стратегічного конртролю на підприємстві: процесний аспект // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 72-80
1184347
  Харчук В.Ю. Система стратегічного ризик-планування інноваційно-активних суб"єктів господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 26-28
1184348
  Бруй О. Система стратегічного управління процесно-орієнтованою бібліотекою / Оксана Бруй // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  У статті пропонується загальна модель системи стратегічного управління бібліотекою як безперервного циклічного процесу та визначаються конкретні засоби, які забезпечують його ефективність та результативність.
1184349
  Бєлов О.Ф. Система стратегічного управління сектором безпеки України: стан, проблеми і перспективи розвитку / О.Ф. Бєлов, О.В. Литвиненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 100-104
1184350
  Дешко А.І. Система стратегічного управління соціальним та економічним розвитком України / А.І. Дешко, А.Є. Співак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 42-46.
1184351
  Лобач О. Система страхування вкладів як правове явище // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 47-58
1184352
  Шелудько Н. Система страхування вкладників в Україні: проблеми і перспективи // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.20-25. – ISSN 0131-775Х
1184353
  Фітас Н.Ю. Система страхування депозитів в Україні: сучасні реалії та перспективи // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 55-59
1184354
  Версаль Н. Система страхування депозитів комерційних банків: теорія та практика функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-76. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито модель обґрунтування доцільності створення системи страхування банківських вкладів населення, з"ясовано проблеми системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення з огляду на досвід країн ...
1184355
  Полякова Лариса Система стримувань і противаг у взаємодії законодавчої та судової гілок державної влади України (1990 - 2004) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 89-92. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
1184356
  Шахов В. Система стримувань і противаг як гарантія демократії / В. Шахов, В. Мадіссон // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 235-245.
1184357
  Файнерман И.Д. Система структурных координат и ее применение / И.Д. Файнерман. – К, 1985. – 56с.
1184358
  Ващенко Ю.В. Система суб"єктивних прав приватних осіб // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 241-242. – ISBN 978-966-667-624-8
1184359
  Пирожкова Ю.В. Система суб"єктів адміністративно-правового регулювання у сфері автомобілебудування сучасний правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 266-270. – ISSN 1563-3349
1184360
  Мацелик Т. Система суб"єктів адміністративного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 439-445. – ISSN 1026-9932
1184361
  Артеменко О.В. Система суб"єктів адміністрування у сфері охорони навколишнього природного середовища // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 114-119. – (0). – ISSN 2078-9165
1184362
  Рудченко І. Система суб"єктів державного управління в інноваційній сфері // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 62-69
1184363
  Коломоєць Т. Система суб"єктів застосування адміністративно - примусових заходів в Україні: орієнтири розвитку у світлі оновлення державно - примусової політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.102-105
1184364
  Клочко А.М. Система суб"єктів кадрового забезпечення ОВС України та особливості їх адміністративно-правового статусу // Європейський часопис : науково-практичний журнал / ГО "Фундація науковців та освітян". – Бровари, 2016. – № 1 (001). – С. 34-39. – ISSN 2415-8577
1184365
  Литовченко О.В. Система суб"єктів контролю за діяльністю адміністративних судів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 71-76
1184366
  Олефіренко Е. Система суб"єктів контролю за правильним і цільовим використанням коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 52-55
1184367
  Герасіна Л.М. Система суб"єктів права: соціолого-правова інтерпретація // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 14-17. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1184368
  Попова А. Система суб"єктів професійної фінансової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються поняття, різноманітні класифікації суб"єктів професійної фінансової діяльності, зокрема, фінансових установ, фінансових посередників, пропонується їх систематизація. В статье рассматриваются понятие, различные классификации ...
1184369
  Кондратенко В. Система суб"єктів публічної влади у сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 71-75. – ISSN 2524-0129
1184370
  Чередник Н. Система суб"єктів реалізації прав інтелектуальної власності у дослідницькому університеті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 352-353
1184371
  Дмитренко Е.С. Система суб"єктів фінансових правопорушень як чинник впливу на стан фінансової безпеки держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 78-85.
1184372
  Бойцов В.Я. Система субъектов советского государственного права / В.Я. Бойцов. – Уфа, 1972. – 160с.
1184373
  Козюба М.І. Система судів України та місце в ній Верховного Суду України: стан та перспективи реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 15-28. – ISSN 1026-9932
1184374
  Черемнова А.І. Система судів цивільної юрисдикції у світлі судової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 404-406. – ISBN 978-617-7530-15-1
1184375
  Мусієнко І.В. Система судових і каральних органів Слобожанщини наприкінці XVII - в XIX ст. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 33-43. – ISSN 0201-7245
1184376
  Москвич Л. Система судового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 96-101. – ISSN 1026-9932
1184377
   Система судоустрою в Румунії та Угорщині. – 45с. – Вісник. Програми сприяння парламенту України університету Індіани
1184378
  Козюбра М. Система судоустрою України: історія, сучасний стан і перспективи в контексті конституційної реформи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 75-79
1184379
  Зязюн І.А. Система сукупних компетенцій і компетентностей у структурі педагогічної діяльності й дії вчителя // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (84). – С. 18-27. – ISSN 2304-06294
1184380
  Шаповал М. Система суспільних наук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.156-168. – ISSN 1563-3713
1184381
  Дорощук В.А. Система суспільно-географічних зв"язків агропромислових комбінатів і напрями її оптимізації : географія / В.А. Дорощук, Н.І. Провотар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 66-71. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1184382
  Барановський М.О. Система суспільно-географічних факторів формування територіальної організації пересувних форм обслуговування сільського населення Чернігівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 20-23
1184383
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – 472 арк. – Бібліогр.: арк. 439-472
1184384
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1184385
  Надурак В.В. Система суспільної моралі: синергетичний підхід : монографія / Надурак Віталій ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Каф. філософії та соціології. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-229. – ISBN 978-966-640-390-5
1184386
  Цоклан В.І. Система сучасних джерел конституційного права України : монографія / Цоклан В.І., Федоренко В.Л. ; МОНУ ; Мін-во юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-2174-06-9
1184387
  Вісторф О. Система сучасного менеджменту "Balanced scorecard" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 238-239. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Подано аналіз переваг, які надає застосування на підприємстві нової системи управління процесами.
1184388
  Тадеєва М. Система сучасної іншомовної освіти в школах Австрії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 238-248. – ISSN 2077-1827
1184389
  Щенков С.А. Система счетов и бухгалтерский баланс предприятий. / С.А. Щенков. – М, 1973. – 142с.
1184390
  Літвінова І. Система та види гарантій прав особи у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 143-148
1184391
  Соколенко О.Л. Система та види правоохоронних органів України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 143-149. – ISSN 2078-3566
1184392
  Мєзєнцева Н.Б. Система та джерела медичного права (за матеріалами українських авторів) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 87-89.
1184393
  Тягієв С.Р. Система та класифікація екологічних обов"язків фізичних осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 396-403. – ISSN 1563-3349
1184394
  Гаврилюк Т.В. Система та механізми корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 40-42
1184395
  Євстігнєєв А.С. Система та повноваження органів державного управління загальної компетенції у сфері здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 81-88. – ISBN 978-617-566-151-2
1184396
  Євстігнєєв А.С. Система та повноваження органів державного управління спеціальної компетенції у сфері здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 88-135. – ISBN 978-617-566-151-2
1184397
  Войтович С. Система та право міжнародних економічних організацій // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 12-24


  Стаття ставить три основні питання: що являють собою існуючі МЕОрг - безладну суміш різноманітних інституцій або систему зв"язаних між собою елементів та компонентів? Чи існує право МЕОрг як структурний підрозділ міжнародного економічного права? Який ...
1184398
  Омельченко А.В. Система та правовий статус суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 26-30
1184399
  Омельченко А.В. Система та правовий статус суб"єктів недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 24-28
1184400
  Расторгуева В.С. Система таджикского глагола. / В.С. Расторгуева, А.А. Керимова. – М., 1964. – 292с.
1184401
  Ляи Ж. Система Тайлора и физиология труда / Ж. Ляи. – Москва. – 168 с.
1184402
  Топузов Олег Система творчих завдань як засобів формування креативності на уроках історії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 41-44. – Бібліогр.: 6 назв
1184403
  Ломоносова К. Система текстів малої форми в інтернет-виданнях для молоді // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 234-241


  У статті розглядаються мовностилістичні особливості текстів малої форми в молодіжних виданнях, визначальні ознаки способу подання інформації в таких мас-медіа та специфіка молодіжного дискурсу. The article considers the linguistic and stylistic ...
1184404
  Авдеева А.Ф. Система телемеханизации, сигнализации и связи горного производства : учеб. пособие / А.Ф. Авдеева, В.Г. Валеев, Н.А. Лобович ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград : Ленингр. горн. ин-т, 1975. – 68 с. – Библиогр.: с. 66
1184405
  Хорозов О.А. Система телемоніторингу фізіологічних показників пацієнтів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 194-204 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1184406
  Перекатов В.И. Система телеобработки МВК "Эльбрус-1". Препринт № 4 за 1977 г. / В.И. Перекатов. – М., 1977. – 26с.
1184407
  Добреньков В.И. Система теоретической социологии Вильфредо Парето / В.И. Добреньков, А.Г. Рахманов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.40-73. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1184408
  Жаворонкова И.А. Система терминальных тонов в американском варианте английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жаворонкова И.А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – Москва, 1990. – 19л.
1184409
  Кручинин В.В. Система тестирования,основанная на генерации вопросов и тестовых заданий / В.В. Кручинин, М.Ф. Молочко // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 4. – С.30-35.
1184410
   Система тестування - основа моніторингу якості освіти вищих військових навчальних закладів. / Б В. Добровольський, Ю.Б. Добровольський, О.І. Зарицький, В.Л. Іванов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2008. – Вип. № 16. – С. 192-197
1184411
  Вакарчук І.О. Система тестувань : для вступників до Львівського національного університету ім. І. Франка / І.О. Вакарчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 120с.
1184412
  Матюшко И.С. Система технических устройств обучения и контроля и методика их использования при преподавании математики в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Матюшко И.С.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 23л.
1184413
  Киселев Г.Ф. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования предприятий по производству минеральных удобрений / Г.Ф. Киселев. – М., 1991. – 384с.
1184414
  Варламов Євгеній Миколайович Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Варламов Є.М.; Укр. науково-дослід. ін-тут еколог. проблем. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
1184415
  Дадашев Б.А. Система технологій : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студ. вищих навчальних закладів / Дадашев Б.А., Обливанцов В.В., Гордієнко В.П. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-29-8
Розділ 1 : Економічні основи технологічного розвитку агропромислового комплексу. – 2008. – 294с.
1184416
  Остапчук М.В. Система технологій ( за видами діяльності ) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Остапчук, А.І. Рибак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 888 с. – ISBN 966-655-063-6
1184417
  Янковский А.В. Система типов спаривания, сингенов, миксотипов и способы реорганизации ядерного аппарата у Paramecium putrinun C. et. L. : Автореф... кандидата биол.наук: / Янковский А.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1965. – 22л.
1184418
  Прищепа О.В. Система типу М/М/с/N з однією спробою повтору, керована гістерезисною стратегією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається задача оптимального керування інтенсивністю вхідного потоку для системи типу M/M/c/N з однією спробою повтору. Для даної системи використовується гістерезисна стратегія керування. Знайдено ефективний алгоритм підрахунку ...
1184419
  Кузьменко Л.І. Система тирозинового фосфорилювання - дефосфорилювання в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментальної виразки : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Кузьменко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1184420
  Кузьменко Л.І. Система тирозинового фосфорилювання - дефосфорилювання в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментальної виразки : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Кузьменко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 163л. – Бібліогр.: л. 132-163
1184421
  Тань Система тонов в кантонском диалекте (экспериментальное исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тань Ао-Шуан ; Ин-т восточных языков. – Москва, 1972. – 26 с.
1184422
  Волков Н.В. Система торгово-экономической эксплуатации развивающихся стран / Н.В. Волков. – Москва, 1984. – 200с.
1184423
  Макаренко М.І. Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках : монографія / М.І. Макаренко, Т.Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 238с. – ISBN 978-966-8958-23-6
1184424
  Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма / Ф.В.Й. Шеллинг. – Л., 1936. – 479с.
1184425
  Шеллинг Й Ф.В. Система трансцендентального идеализма / Й Ф.В. Шеллинг. – Ленинград : ОГИЗ, 1936. – 479с.
1184426
   Система тренировочных задач и упражнений по математике. – Москва, 1991. – 206 с.
1184427
  Тхоржевський Д.О. Система трудового навчання / Д.О. Тхоржевський. – К., 1975. – 200с.
1184428
  Мороз В.М. Система трудового потенціалу країни: теоретичні основи формування дефініції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 107-109
1184429
  Могілевський Л.В. Система трудового права України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Могілевський Леонід Володимирович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 413 арк. – Бібліогр.: арк. 356-413
1184430
  Могілевський Л.В. Система трудового права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Могілевський Леонід Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1184431
  Лазор В. Система трудового права України в сучасних умовах та її співвідношення з системою національного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 43-49
1184432
  Мацюк Анатолий Романович Система трудовых правоотношений развитого социалистического общества : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.05 / Мацюк Анатолий Романович; Ин-т государства и права. – М., 1985. – 39л.
1184433
   Система трудоустройства населения в СССР и пути ее совершенствования. – Владивосток, 1989. – 189с.
1184434
  Чернійчук В.М. Система Угод про партнерство і співробітництво ЄС: критика з точки зору завдань європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.130-137
1184435
  Оксамытный В.В. Система уголовных наказаний в Англии / В.В. Оксамытный. – Киев, 1977. – 143с.
1184436
  Багрий-Шахматов Система уголовных наказаний и исправительно-трудовое право / Багрий-Шахматов. – Москва, 1969. – 78с.
1184437
   Система уголь-газ в углеводородах угольного генезиса : монография / В.В. Соболев [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Нац. гор. ун-т". – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2013. – 245, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 233-246. – ISBN 978-966-348-318-4
1184438
  Олехнович М. Система ударения в русском языке и методика его изучения в школах Народной Польши : Автореф... докт. пед.наук: / Олехнович М.; АПН РСФСР, НИИ общего и политехн. образ. – М., 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1184439
  Каваляускас В. Система ударения глаголов литовского языка с суффиксом -auti // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 86-102. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Для глаголов с суффиксом -auti современного литер. литовского языка характерно нерегулярное ударение. Конкретный тип акцентуации (корневой или суффиксальный) обусловливают различные фонетические, морфонологические, семантические, деривационные явления. ...
1184440
  Зданевич И.К. Система ударния причастий в современном русском языке. / И.К. Зданевич. – Горький, 1959. – 104с.
1184441
   Система удобдрений полевых культур при интенсивной технологии возделывания на мицеллярно-карбонатной почве в степной зоне земледелия. – ст.Персиановка, 1990. – 98с.
1184442
  Самойлов И.И. Система удобрения в северооборотах Нечерноземной зоны. / И.И. Самойлов. – М-Л, 1948. – 128с.
1184443
  Найдин П.Г. Система удобрения в севообороте / П.Г. Найдин. – Москва, 1956. – 32с.
1184444
   Система удобрения растений. – Владимир, 1951. – 40с.
1184445
  Власюк П.А. Система удобреня травопільних сівозмін у степових і лісостепових районах УРСР / П.А. Власюк. – Київ, 1949. – 32с.
1184446
  Бедрій М. Система українського звичаєвого права: історико-правовий аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 45-51. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1184447
  Голутвин И.А. Система универсальных модулей для сцинтилляционных счетчиков / И.А. Голутвин, Ю.В. Зеневский. – Дубна, 1963. – 13 с.
1184448
   Система управления базами данных ДИСОД. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 263 с.
1184449
  Воевудко А.Э. Система управления базами данных для реализации пакетов праикладних программ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воевудко А. Э.; АН СССР Вычислит. цен-р. – М., 1988. – 196л. – Бібліогр.:л.190-196
1184450
  Воевудко Анатолий Эдуардович Система управления базами данных для реализации пакетов прикладных программ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воевудко Анатолий Эдуардович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 14л.
1184451
   Система управления базами данных на основе оперционной системі МИНИОС и СУБД ОКА. – Таллин : Валгус, 1980. – 181с.
1184452
   Система управления базами данных СЕДАН. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 102 с.
1184453
  Мисаревич Н. Система управления в белорусских городах по привилеям на магдебургское право // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 111-112
1184454
  Красковский Е.Я. Система управления в вузе и пути её совершенствования / Е.Я. Красковский. – Москва, 1974. – 19с.
1184455
   Система управления данніми в реальном масштабе времени. – Минск, 1980. – 96с.
1184456
  Жуковская Т.Н. Система управления и административная практика в Петербургском университете в первой половине XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 21-32. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1184457
  Фасоля А.А. Система управления инновационным компонентом качества образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 4 (40). – С. 28-35.


  Рассмотрены уточненные понятийный аппарат, атрибуты системы управления инновационным компонентом качества формирования компетентного специалиста в вузе. Обоснована актуальность подхода к управлению качеством на основе расширения традиционной «пирамиды ...
1184458
  Дьякон В. Система управления интеллектуальным капиталом предприятия // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 51-58


  В статье исследованы вопросы построения системы управления интеллектуальным капиталом предприятия. Определены основные аспекты управления интеллектуальным капиталом в рамках 3 подсистем (подсистемы управления человеческим капиталом, подсистемы ...
1184459
   Система управления качеством подготовки специалистов в процессе изучения истории КПСС. – К., 1983. – 34с.
1184460
   Система управления качеством подготовки специалистов в процессе изучения истории КПСС. – К., 1983. – 34с.
1184461
   Система управления качеством подготовки специалистов в процессе изучения истории КПСС. – К., 1984. – 20с.
1184462
  Галанец В.Г. Система управления качеством продукции в сельскохозяйственном предприятии. / В.Г. Галанец, Т.Г. Дудар. – Львов, 1980. – 160с.
1184463
   Система управления народнім хозяйством в ВНР. – Будапешт, 1972. – 304с.
1184464
  Волков Юрий Евгеньевич Система управления обществом и ее развитие в процессе формирования коммунистических общественных отношений : Автореф... д-ра философ.наук: / Волков Юрий Евгеньевич; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 40л.
1184465
  Давыдов В.Г. Система управления охраной труда на машиностроительном предприятии / В.Г. Давыдов, А.П. Кузьмин. – М., 1989. – 159с.
1184466
   Система управления охраной труда на предприятии. – М., 1985. – 96с.
1184467
  Эллерт Ф.И. Система управления продольным движением при приземлении самолета в режиме выравнивания / Ф.И. Эллерт, К.В. Мерриэм. – М., 1963. – 36с.
1184468
  Ремыга В.Н. Система управления промышеленностью КНР (1949-1980) / В.Н. Ремыга. – М., 1982. – 191с.
1184469
   Система управления профориентацией молодежи Индустриального района г.Перми. – Пермь, 1981. – 301с.
1184470
  Бородин В.В. Система управления советской промышленностью в реконструктивный период (1926-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 592 / Бородин В.В. ; Моск. гос. ун-т , Экон. фак. – Москва, 1968. – 18 с.
1184471
  Кутта Ф. Система управления социальными процессами / Ф. Кутта. – М., 1979. – 158с.
1184472
  Иванов В.Н. Система управления трудовым коллективом. / В.Н. Иванов. – М., 1977. – 32с.
1184473
   Система управления трудом в развитом социалистическом обществе. – М., 1980. – 543с.
1184474
   Система управления трудом в развитом социалистическом обществе. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 583с.
1184475
  Панкратова Т.А. Система управления финансами в электронном распределённом университете // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 132-140. – ISSN 1818-4243


  В статье дается обоснование построения автоматизированной системы управления финансами в электронном распределенном университете, приводятся принципы построения такой системы, детализируются блоки комплексной системы управления финансами, ...
1184476
   Система управления экономикой развитого социализма. – М., 1982. – 304с.
1184477
  Соловьёв В.П. Система управления, ориентированная на достижение качестваобразования выпускников вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 2. – С. 11-18. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается основополагающая миссия вузов – подготовка выпускников вузов с требуемым уровнем качества, которая будет успешно выполняться при использовании современной системы управления, основанной на принципах менеджмента качества. Освещаются ...
1184478
  Пиччи Л. Система управления, основанная на репутации, и "читаемость" государства для граждан // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 115-121. – ISSN 0321-2017
1184479
  Цабрия Д.Д. Система управления: к новому облику / Д.Д. Цабрия. – М, 1990. – 271с.
1184480
  Фреймейер П. Система управленияч симатик как первая ступень автоматизации тепловых электростанций / П. Фреймейер, М. Юнг. – Москва, 1965. – 16с.
1184481
   Система управління базами даних Microsoft Access для самостійного вивчення : Навчальний посібник. – Київ : Дакор, КНТ, 2006. – 156с. – (Інформатика та комп"ютерна техніка). – ISBN 966-8379-18-7
1184482
   Система управління базами даних Microsoft Access: лабораторний практикум : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-392-2
Частина 1. – 2004. – 168с.
1184483
   Система управління базами даних Microsoft Access: лабораторний практикум : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-397-3
Частина 2. – 2005. – 168с.
1184484
  Сєрік Ю.В. Система управління банківськими ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 114-118
1184485
  Кришталь Г. Система управління валютними ризиками комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 108-118. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1184486
  Адирова Т.І. Система управління витратами - target-costing на машинобудівних підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 82-84. – Бібліогр.: 5 назв
1184487
  Олех Н.Л. Система управління витратами виробництва за центрами відповідальності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 143-150 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1184488
  Мозговий Р.А. Система управління військами: деякі аспекти оцінювання ефективності функціонування // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 155-160. – ISSN 2311-7249


  Оцінити внесок системи управління військами у досягнення кінцевої мети операції (бойових дій) на сучасному етапі розвитку теорії і практики управління військами є достатньо складною проблемою. Оцінка ефективності функціонування системи управління ...
1184489
  Кірсанова Т.О. Система управління власним капіталом підприємства / Т.О. Кірсанова, Н.О. Коляда // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 5-21. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1184490
  Макогон В. Система управління державним боргом в умовах економічних перетворень // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 5 (88). – С. 83-92. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1184491
  Тарасюк М.В. Система управління дефіцитом бюджету / М.В. Тарасюк, Н.М. Тімошенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 285-290. – ISSN 2222-4459
1184492
  Бублій Г.А. Система управління діяльністю вищих навчальних закладів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 186-191. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто державну політику в галузі освіти, стратегічні завдання реформування вищої освти в Україні, європейський досвід регулювання діяльності вищих навчальних закладів, особливості розвитку вузів в Україні. The author examines a public policy in ...
1184493
  Хмельников А. Система управління економічною сферою регіону в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 108-120
1184494
  Потій В.З. Система управління ефективністю діяльності підприємств, її особливості і проблеми застосування в Україні / В.З. Потій, Г.П. Куліш // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 54-59. – ISBN 978-617-571-139-2
1184495
  Тараненко Ю.В. Система управління запасами на торговельних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 80-83. – ISSN 2306-6814
1184496
  Третяк Н. Система управління земельними ресурсами в Китаї: досвід для України // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-41
1184497
  Дєгтяр А.О. Система управління знаннями як фактор підвищення конкурентоспроможності організації / А.О. Дєгтяр, М.П. Бублій // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 177-183. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
1184498
  Нікітченко Ю.С. Система управління зношеними шинами: модель відповідальності виробника в Україні // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 104-107
1184499
  Білоног Т.В. Система управління інвестиційними проектами як підсистема управління промисловим підприємством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 301-305


  Досліджено теоретико-методичні основи системи управління інвестиційними проектами промислового підприємства та виокремлено основні фази її реалізації. Визначено основні характеристики та завдання кожної фази.
1184500
  Корж М.В. Система управління інноваційним розвитком країни на основі використання міжнародних маркетингових стратегій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 69-73. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857
1184501
  Шпак Н.О. Система управління інтелектуальним капіталом машинобудівного підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1184502
  Морозов О. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства як механізм захисту прав інтелектуальної власності (ч. 2) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-39. – ISSN 1608-6422
1184503
  Сало І.В. Система управління конкурентоспроможністю банку / І.В. Сало, О.В. Мірошниченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 279-286 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1184504
  Павлова В.А. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 168-176. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1184505
  Крупіна С. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / С. Крупіна, Н. Яблонська // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 133-143. – ISSN 2409-9260
1184506
  Кришталь Г. Система управління кредитними ризиками комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 105-112. – ISSN 1605-2005
1184507
  Покидько Л.М. Система управління лазерним технологічним комплексом з урахуванням параметрів температурного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Покидько Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1184508
  Меленюк В.О. Система управління малими промисловими підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 177-181. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1184509
  Карпенко Н. Система управління маркетингом у споживчій кооперації: методологія і практика // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 37-42. – ISSN 1606-3732
1184510
  Мельник О.Г. Система управління митною діяльністю в Україні: сутність та структурна декомпозиція / О.Г. Мельник, О.В. Мукан, Х.В. Кабан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 39-47. – ISSN 0321-0499
1184511
  Шмиголь Н.М. Система управління мотивацією працівників як інструмент формування доходів підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 175-179. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1184512
  Горська А.С. Система управління музеєм. Українська та французька модель // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 318-324
1184513
  Милько В.І. Система управління навчальними округами Російської імперії (1881-1888) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 65-70. – ISSN 2076-8982


  Проаналізовано нормативно-законодавчу базу, що регулювала особливості функціонування системи управління навчальними округами Російської імперії у 1881-1888 рр. Основну увагу акцентовано на повноваженнях попечителів округів, а також на окремих аспектах ...
1184514
  Некрасенко Л.А. Система управління оборотним капіталом на підприємствах / Л.А. Некрасенко, І.С. Борисова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 11-14. – ISBN 978-617-645-235-5
1184515
  Рибалка Н.О. Система управління органами прокуратури в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (59), ч. 2. – С. 154-159. – ISSN 1999-5717
1184516
  Поліщук М.І. Система управління освітою в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 196-198. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1184517
  Прокопенко Л. Система управління освітою в Україні на початку XX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 3-14.
1184518
  Демчук Г.В. Система управління охороною праці в новоприйнятих країнах членах Європейского Союзу (на прикладі Румунії) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 103-112. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688


  В статті проаналізовано законодавчу і нормативну базу Румунії та основні принципи її адаптації до стандартів ЕС. Розглянуто сучасну систему управління охороною праці (СУОП) новоприйнятого члена Европейского Союзу (ЕС). Висвітлені органи державного ...
1184519
  Калюжна Н.Г. Система управління підприємством як предмет дослідження теорії організації // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 51-54. – ISSN 1729-7206
1184520
  Кришталь Г. Система управління процентним ризиком комерційного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 112-115. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1184521
  Акчуріна Ю.М. Система управління ризиками в аспекті антикризового управління підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1184522
  Покотилова В.І. Система управління ризиками інноваційної діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 87-93
1184523
  Бережнюк І. та інші Система управління ризиками у міжнародних стандартах та митному кодексі України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 9-15. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено зарубіжний досвід формування та впровадження системи управління ризиками в митній справі.
1184524
  Коновалов Ю.О. Система управління ризиками: поняття, функції, компоненти / Ю.О. Коновалов, О.В. Миронов // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 9 (47). – С. 127-132. – ISSN 2309-1533
1184525
  Лоханова Н. Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 52-56. – Бібліогр.: на 30 пунктів. – ISSN 1810-3944
1184526
  Романченко І.С. Система управління станом навколишнього середовища на промислових об"єктах військового призначення (на прикладі Житомирського ремонтно-механічного заводу) / І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 205-214


  У статті розглядається система управління, станом навколишнього середовища, структура й функції які значно покращують якісний процес управління та забезпечує постійне спостереження за екологічним станом навколишнього середовища на промислових ...
1184527
  Ситницький М. Система управління стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31


  Систематизовано основні точки зору щодо визначення сутності системи управління стратегічною гнучкістю підприємства, а також наведена й проаналізована структура, елементи, принципи та методи системи управління стратегічною гнучкістю вітчизняних ...
1184528
  Виноградов В.М. Система управління фінансовою діяльністю вищих навчальних закладів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 7-13. – ISSN 2306-546X
1184529
  Педак І.С. Система управління якістю - запорука рентабельності підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.235-237. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1184530
   Система управління якістю адміністративних послуг : навч. посібник / [упоряд. Є.М. Хриков] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 207, [1] с. – Бібліогр. наприкінці теми
1184531
  Шевченко В.В. Система управління якістю в органах вищого фінансового контролю // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 31-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1184532
  Теровансов М.Р. Система управління якістю вищої освіти // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 93-98. – ISSN 1993-0259


  Розвиток вищої освіти, обумовлений глобальними процесами, відбиває її ринкову спрямованість, тенденції до формування єдиного освітнього простору та порушує питання про удосконалення механізмів управління якістю навчання. Різні підходи і механізми ...
1184533
  Дубобєлова А.В. Система управління якістю готельних послуг: методологічні аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 130-134. – ISSN 0321-0499
1184534
  Лалакулич М.Ю. Система управління якістю державного фінансового контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 17-20
1184535
  Заїка С.О. Система управління якістю інноваційного проекту / С.О. Заїка, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 113-123. – (Економічні науки)
1184536
  Кагановська Т. Система управління якістю кадрового забезпечення державного управління в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 81-87.
1184537
  Стефінін В. Система управління якістю праці на підприємствах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-49.
1184538
  Мицюк С.В. Система управління якістю продукції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 280-288.
1184539
  Цурік О.В. Система управління якістю продукції в діяльності інтегрованої структури // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 155-160. – ISSN 1729-7206
1184540
   Система управління якістю Університету банківської справи НБУ на базі міжнародного стандарту ISO 150 9001-2000 // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – C. 63-65. – ISSN 1682-2366
1184541
  Смовженко Тамара Система управління якістю Університету банківської справи НБУ на базі міжнародного стандарту ISO 9001:2000 / Смовженко Тамара, Семів Роман // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 63-65. – ISSN 1682-2366


  Наводиться досвід Університету банківської справи НБУ з упровадження системи управління якістю освіти на базі міжнародного стандарту ISO 9001:2000.
1184542
  Єрмошенко М.М. Система управління якістю як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства / М.М. Єрмошенко, Г Д. Гольцев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 89-92. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1184543
  Максименко Д.В. Система управлінського обліку за центрами відповдальності / Д.В. Максименко, В.М. Головачко, Ю.Ю. Павловська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 139-143. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
1184544
  Бачинський В.І. Система управлінської звітності кооперативних організацій та підприємств: концептуальні підходи до організації та методологія формування // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 10-12. – ISBN 978-611-01-0721-1
1184545
   Система управлінської інформації в банку : монографія / [Г.П. Табачук та ін.] ; за заг. ред. Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи. – Київ : УБС НБУ, 2011. – 459, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 448-459. – ISBN 978-966-484-132-7
1184546
  Фетисова Л.Н. Система упражнений в подготовительном курсе геометрии. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Фетисова Л.Н.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 21л.
1184547
   Система упражнений в профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам в вузе. – Пермь, 1990. – 236с.
1184548
  Комков И.Ф. Система упражнений для обучения иностранным языкам в школе / И.Ф. Комков. – Минск, 1968. – 227с.
1184549
  Мазина Л.З. Система упражнений для обучения иностранцев русской интонации / Л.З. Мазина. – Москва : Русский язык, 1989. – 146с.
1184550
   Система упражнений для обучения пониманию немецкого текста. – Курск, 1975. – 75с.
1184551
  Масленников Александр Иванович Система упражнений по освоению закона пропорциональности тоновых и цветовых отношений в живописи при подготовке художников-педагогов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Масленников Александр Иванович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 23л.
1184552
  Лихач Т.П. Система упражнений по развитию связной речи с использованием морфемных и деривационных ресурсов русского языка на уроках изучения словообразования в VI - VII классах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 321-327. – ISSN 2522-493X


  К обсуждению предлагается система упражнений с логической последовательностью этапов (алгоритмом) развития и совершенствования у учащихся VI – VII классов умений продуцировать связные высказывания с опорой на морфемно-деривационный механизм русского ...
1184553
  Косман Л.С. Система упражнений по фразеологии немецкого языка для языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Косман Л. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 24л.
1184554
  Макарова Л.А. Система упражнения по пунктации при изучении морфологии в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Макарова Л. А.; МВССО, РСФСР, Ирку.ГУ. – Енисейск, 1962. – 23л.
1184555
  Гагин В.Е. Система уровней картографирования объектов и комплексов природного и культурного наследия / В.Е. Гагин, Н.В. Котельникова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 24-29 : рис. – Библигр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
1184556
  Макаренко А.А. Система уровней картографирования объектов и комплексов природного и культурного наследия / А.А. Макаренко, В.С. Моисеева, С.Ю. Толстых // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 30-32 : схема. – Библигр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1184557
  Гладишев В. Система уроків з вивчення комедії Ж.-Б.Мольєра "Міщанин-шляхтич" у межах естетики класицізму / В. Гладишев, Т. Ружевич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8 : Мистецтво класицизму. – С. 43-48
1184558
  Ситченко А. Система уроків з вивчення повісті Віктора Близнеця "Звук павутинки"


  Коротко про митця. Романтичність, ліричність - невід"ємні риси української літератури. Неповторний світ дитинства - старт у майбутнє життя дорослих. Дивовижність і краса світу, вміння відкрити його для себе (образ звуку павутинки)
1184559
  Янковий С. Система уроків з вивчення повісті Миколи Гоголя "Тарас Бульба" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 43-49
1184560
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Д. Дефо "Робінзон Крузо". 6 кл. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 6. – С.21-31.
1184561
  Гузь О. Система уроків з вивчення роману Еміля Золя "Кар"єра Ругонів" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2 (181). – С. 2-21
1184562
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Жуля Верна "П"ятнадцятирічний капітан" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 8-23
1184563
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення роману Мігеля де Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 56-60.
1184564
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення роману Мігеля до Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 23-40
1184565
  Гузь О. Система уроків з вивчення роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2 (181). – С. 22-37
1184566
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Роберта Стівенсона "Острів скарбів". 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-45
1184567
  Почтар К. Система уроків з вивчення творчості А.Малишка
1184568
  Гузь О.О. Система уроків з вивчення творчості Габріеля Гарсія Маркеса. Премія 1982 року / О.О. Гузь, С.О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 16-28
1184569
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення творчості Михайла Булгакова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 47-54
1184570
  Цьома Л. Система уроків з вивчення творчості Михайла Коцюбинського
1184571
  Рибка Олена Система уроків з теми "Населення України", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 20-30 : Схеми., табл., діаграми
1184572
  Нестеренко С. Система уроків за повістю Осипа Назарука "Роксоляна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 42-50. – ISSN 0130-5263
1184573
  Ситченко А. Система уроків за повістю Ярослава Стельмаха "Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера" (фрагмент)
1184574
  Ялтанець Т.Л. Система уроків за романом Болеслава Пруса "Фараон" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С.
1184575
  Уліщенко А. Система уроків за творчістю Івана Багряного в 11 класі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-48


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1184576
  Трубіцина В. Система уроків за творчістю Наталени Королеви // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С 9-12.
1184577
  Бондаренко Л.Л. Система уроків за творчістю Педро Кальдерона // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 7. – С.11-18.
1184578
  Решодько Лідія Система уроків за темою "Прислівник" : 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-27. – ISSN 0130-5263
1184579
  Новикова Система уроков по М.А. Булгакову : (жизненный и творческий путь писателя, его роман "Мастер и Маргарита") / Новикова, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 44-53
1184580
   Система учебно-воспитательной работы в педагогическом институте как условие совершенствования качества подготовки специалистов. – Саратов, 1972. – 298с.
1184581
  Турук И.Ф. Система учебных пособий по иностранному языку в английской высшей технической школе / И.Ф. Турук, Л.П. Зайцева. – Москва, 1972. – 56с.
1184582
  Успенский К.М. Система учета и оценки успеваемости учащихся по физике / К.М. Успенский. – Москва, 1951. – 35 с.
1184583
  Писарев И.Ю. Система учета и статистики народного хозяйства СССР. / И.Ю. Писарев. – М., 1947. – с.
1184584
  Петровский В.С. Система учета себестоимости перевозочных операций на железных дорогах СССР / В.С. Петровский. – М-Л, 1932. – 252с.
1184585
  Митрофанова С. Система учета фонда / Светлана Митрофанова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 3 (81). – С. 22-26. – ISSN 1608-4071


  О политике учета библиотечных фондов.
1184586
  Гостєв В.В. Система фазового автопідстроювання з цифровим оптимальним за швидкодією регулятором / В.В. Гостєв, О.К. Бондарь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження системи фазового автопідстроювання з оптимальним за швидкодією цифровим регулятором, який апроксимує вхідне діяння сигналом, який лінійно змінюється. The results of a research of a system of a PLL with an optimum on speed ...
1184587
  Снедкова В.К. Система фазовой автоподстройки с фильтрами высоких и нижних частот : Автореф... канд. техн.наук: / Снедкова В.К.; Московский энергетич. ин-т. – М., 1968. – 16л.
1184588
  Торчигин В.П. Система файлов МВК "Эльбрус" / В.П. Торчигин. – М, 1977. – 39с.
1184589
  Діаб А.М. Система факторів функціонування агропромислового територіального комплексу столичної області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 106-108
1184590
  Самуляк В.Ю. Система факторних оцінок рівня розвитку підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 83-94. – ISSN 0321-0499
1184591
  Якимчук Лариса Павловна Система факторов себестоимости промышленной продукции и исследование их взаимодействия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Якимчук Лариса Павловна; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1184592
  Коротких В.И. Система философии Гегеля как предмет историко-философского рассмотрения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-20. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1184593
  Юдин В.А. Система финансирования геологоразведочных работ и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Юдин В.А.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1971. – 18л.
1184594
   Система финансово-экономического образования. – Москва, 1931. – 64с.
1184595
   Система финансового менеджмента высшего учебного заведения : Монография. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 602с. + CD-ROM. – ISBN 966-8278-88-7
1184596
  Дрозд І.К. Система фінансово-економічного контролю в Україні : Дис. ... д-ра. екон. наук. Спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Дрозд І.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 448л. – Бібліогр.: л. 373 - 448
1184597
  Дрозд І.К. Система фінансово-економічного контролю в Україні : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.06.04 / Ірина Кузьмівна Дрозд; КНУТШ. – Київ, 2006. – 33с. – Бібліогр.: 24 назви
1184598
  Дрозд І. Система фінансово-економічного контролю. Регулювання норм професійної етики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 70-72. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1810-3944
1184599
  Катигробова О.В. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 281-285
1184600
  Катигробова О. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність системи фінансового забезпечення, її структуру та інструменти, проаналізовано особливості формування в Україні та розроблено рекомендації щодо його подальшого розвитку. В статье определено сущность системы финансового ...
1184601
  Гайка О.Р. Система фінансового законодавства та її структурні елементи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.86-90. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1184602
  Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дорошенко Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1184603
  Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.07 / Дорошенко Дмитро Петрович ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2014. – 206 л. – Бібліогр.: л.180-206
1184604
  Басанцов І.В. Система фінансового контролю в Україні : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 132-139. – Бібліогр.: 4 назви
1184605
   Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку : монографія / Дікань Л.В. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-676-406-8
1184606
  Балануца О.О. Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід : законодавче забезп. курсу / Балануца Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Кондор, 2012. – 405, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-2588-03-3
1184607
  Балануца О.О. Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід : навч. посіб.-практикум / О.О. Балануца ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Кондор, 2012. – 316, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 304-316. – ISBN 978-966-2533-01-9
1184608
  Кріцина К.С. Система фінансового планування вітчизняних підприємств // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 246-247. – ISBN 978-966-188-219-4
1184609
  Дорошенко Д.П. Система фінансового права та система фінансового законодавства // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 3 (25). – С. 4-8
1184610
  Вишновецький Вадим Михайлович Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Вишновецький Вадим Михайлович; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 214л. – Бібліогр.: л.:185-214
1184611
  Вишновецький В.М. Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.07 / Вишновецький В.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 22с. – Бібліогр.:с.17-18
1184612
  Пришва Н.Ю. Система фінансового права: теоретичні проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 42-50.
1184613
  Фурман І.В. Система фінансового регулювання аграрного сектору України: оцінка сучасного стану та активізація функціонування // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 35-50. – ISSN 2411-4413
1184614
  Сніщенко Р.Г. Система фінансової безпеки як інструментарій учасника фінансового ринку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 95-101. – ISSN 2307-9878


  Метою роботи є вдосконалення знань про інструментарій фінансової безпеки учасника фінансового ринку. Аргументація автора спирається на теоретичне узагальнення і порівняння результатів останніх досліджень і публікацій з проблематики фінансової безпеки, ...
1184615
  Суховий Д.І. Система фінансування державних соціальних гарантій в Україні: стан, проблеми, напрями удосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 167-171
1184616
  Василенко О.В. Система фінансування індустріально-технічних ВНЗ у 1920-і рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 24-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті встановлено етапи реформування системи фінансування індустріально-технічних ВНЗ, визначено джерела, розміри надходження коштів та тенденції розвитку, показано особливості фінансування індустріально-технічних інститутів та технікумів. ...
1184617
  Островецький В.І. Система фіскальних інструментів розподілу природно-ресурсної ренти в Україні та перспективи її трансформації // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 133-142
1184618
  Сокіл Г. Система фольклорних жанрів в українській фольклористиці кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 132-139. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1184619
  Ахундов А.А. Система фоне современного азербайджанского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Ахундов А.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 90л. – Бібліогр.:с.89-90
1184620
  Будаев А.Ж. Система фонем современного карачаево-балкарского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Будаев А. Ж.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1967. – 28л.
1184621
  Будаев А.Ж. Система фонем современного карачаево-балкарского языка. / А.Ж. Будаев. – Нальчик, 1968. – 162с.
1184622
  Суренгийн Моомоо. Система фонем современного монгольского языка (эксперим. исследование). : Автореф... канд. филолог.наук: / Суренгийн Моомоо.; ЛГУ. – Л., 1970. – 24л.
1184623
  Васильев В.А. Система фонологических оппозиций Н.С.Трубецого в применении к английскому языку / В.А. Васильев. – Москва, 1973. – 27с.
1184624
   Система форм и методов воспитания ответственного отношения школьников к учению. – Омск, 1990. – 122с.
1184625
  Мошеев И.Б. Система форм изъявительного накланения в русском и таджикском языках. (Опыт сопоставит. изучения как основа для разработки методики преподавания рус. яз. в тадж. школе) : Автореф... канд. филол.наук: / Мошеев И.Б.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1966. – 38л.
1184626
  Онышкевич М.М. Система форм местоимений в западных говорах УССР : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Онышкевич М.М. ; Ужг.ГУ. – Ужгород, 1975. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
1184627
  Чередов И.М. Система форм организации обучения в советской общеобразовательной школе. / И.М. Чередов. – М., 1987. – 150с.
1184628
  Кромина Л.А. Система формирования заказа литературы для вуза на основе ранжирования изданий по объективным показателям содержательной значимости / Л.А. Кромина, В.В. Миронов, Р.А. Ярцев // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 88-101


  Обсуждается проблема комплектования книжного фонда библиотеки вуза в условиях отсутствия заявок на литературу от подразделений. Для решения проблемы вводятся локальные рейтинги книжных изданий как показатели объективной значимости для вуза и методика ...
1184629
  Качалов Д.В. Система формирования педагогической культуры студентов вуза - будущих учителей в инновационной образовательной среде // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 72-74. – ISSN 1726-667Х
1184630
  Жураев А.А. Система формирования физической культуры студента в Ташкентском государственном педагогическом университете // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 148-153
1184631
  Барсукова Н.А. Система формирования цифрового контента Национальной библиотеки Республики Казахстан // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 52-54
1184632
  Смалько О. Система формування відповідального ставлення до батьківства в студентів університету в позааудиторній виховній роботі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 71-76. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
1184633
  Грубінко В.В. Система формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничих дисциплін / В.В. Грубінко, А.В. Степанюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 227-235. – ISSN 2312-5993
1184634
  Радченко Г.А. Система формування та управління людськими ресурсами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 163-167. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1184635
  Гура Н.О. Система формування тарифів на житлово-комунальні послуги // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-76.
1184636
  Иванов В.Г. Система фотографирования пузырьковой камеры в условиях прохождения световых лучей через многие среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 13-2995 / Иванов В.Г.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1966. – 11л.
1184637
  Крючков Г.Г. Система французской орфографии как единство парадигматической и синтагматической подсистем (на материале francais fondamental) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Крючков Г. Г.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1980. – 217л. – Бібліогр.:л.195-217
1184638
  Крючков Г.Г. Система французской орфографии как единство парадигматической и синтагматической подсистем: (на матер. Francais fondamental) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Крючков Г.Г.; КГУ. – К., 1980. – 20л.
1184639
  Крючков Г.Г. Система французской орфографии как единство парадигматической и синтагматической подсистем: (на матер. Francais fondamental) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Крючков Г.Г.; КГУ. – К., 1980. – 21л.
1184640
  Муминов Якуб Абдурахманович Система функций консонатных групп : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Муминов Якуб Абдурахманович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1986. – 21л.
1184641
  Сенько В.А. Система функциональных модулей логической электроники для проведения экспериментов на ускорителе ИФВЭ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 401 / Сенько В.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1972. – 15л.
1184642
  Булкат М.С. Система функцій судової влади // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 201-211. – ISSN 2306-9082
1184643
  Піскун О. Система характеротворчих засобів у прозі Т. Осьмачки, І. Багряного, В. Барки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 27-34. – (Філологічні науки)
1184644
  Гренбэе Г.В. Система хозрасчета промышленного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: / Гренбэе Г. В.; МГУ. – М., 1963. – 17л.
1184645
  Гринин Владимир Георгиевич Система хозрасчетных отношений развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гринин Владимир Георгиевич ; Киевск. ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1981. – 18 с.
1184646
  Кондрашова-Диденко Валентина Ивановна Система хозрасчетных стимулов достижения конечных результатов основного производительного звена : Дис... канд. эконоом.наук: 08.00.01 / Кондрашова-Диденко Валентина Ивановна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 168л. – Бібліогр.:л.154-162
1184647
  Лаптев В.В. Система хозяйственных договоров в Германской Демократической Республике. / В.В. Лаптев. – М., 1959. – 208с.
1184648
  Нечерда В. Система хронотопічних цінностей в історичному романі Павла Загребельного "Диво" (сюжетно-композиційна організація, образи часу і простору, хронотипічність героя // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 261-276. – ISBN 966-587-044-0
1184649
   Система художественных выразительных средств в искусстве современных народных художественных промыслов. – Москва, 1988. – 151с.
1184650
  Авер"янова Н. Система художніх образів українського мистецтва як чинник формування національного образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 6-8. – ISBN 978-966-439-147-1
1184651
  Самойлов В.Ф. Система цветного телевидения SECAM / В.Ф. Самойлов, Б.П. Хромой. – Москва : Энергия, 1967. – 63 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 646)
1184652
  Масленникова К.И. Система цветообозначений современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Масленникова К.И.; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 20л.
1184653
  Калита А.А. Система целей и средств суггестивного воздействия в коммуникации / А.А. Калита, Л.И. Тараненко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 47-56. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
1184654
   Система цен и эффективность хозяйствования. – Минск, 1991. – 247 с.
1184655
  Дерябин А.А. Система ценообразования и финансов: пути совершенствования / А.А. Дерябин. – Москва, 1989. – 78 с.
1184656
   Система централизованной подготовки алфавитно-цифровых данных на базе ЕС ЭВМ и дистлейных комплексов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 324с.
1184657
  Золотухін С.В. Система центральних органів виконавчої влади у сфері захисту суспільної моралі в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 208-212. – ISSN 1563-3349
1184658
  Ольмез Ф.Н. Система цехів у килимарстві / Ф.Н. Ольмез, Г. Чайли // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 141-155


  В основі систем виробництва лежить прадавня система цехів (Job Shop). Цехове килимарство в галузі ремісництва має значне історичне минуле, що включає періоди від цехів доби Сефевідів аж до палацових цехів Османської імперії. Доповідь містить анал ...
1184659
  Красноярова Н.И. Система цивилистических конструкций внесудебной защиты прав кредитора в договорных обязательствах делового оборота // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 2 (77). – С. 7-11. – ISSN 1812-3910
1184660
  Яремик Х.Я. Система циклів інвестиційного процесу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 268-272. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1184661
  Михайлов А. Система ЦИТ. / А. Михайлов. – М., 1932. – 120с.
1184662
  Маршакова И.В. Система цитирования научной литературы как средство слежения за развитием науки / И.В. Маршакова. – Москва : Наука, 1988. – 288с.
1184663
  Цветкова В.А. Система цитирования: где благо, где зло // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 18-22. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены вопросы использования ведущих наукометрических систем для оценки публикационной активности разных типов структур. Показаны особенности и ограничения их применения в российской научно-образовательной среде. Доклад представлен на 21-й ...
1184664
  Радченко Система цифрових ідентифікаторів DOI для журналів НАН України / Радченко, Т.М. Яцків // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 18-23. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Викладено основні вимоги агентства CrossRef до веб-ресурсів наукових періодичних видань. За результатами виконаної протягом року організаційної, методичної та консультативної роботи описано основні засади, напрацювання та досягнення щодо впровадження ...
1184665
  Приймак Б.І. Система цифрового керування асинхронним електроприводом промислового робота. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Приймак Б.І.; КПІ. – К., 1996. – 16л.
1184666
  Никитюк Н.М. Система цифровых блоков на интегральных микросхемах и их связь с ЭВМ : Автореф... канд. техн.наук: / Никитюк Н. М.; ОИЯИ, 11-6526. – Дубна, 1972. – 14л.
1184667
  Вознюк О. Система цільових орієнтирів сучасної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 18-21. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовується система цільових орієнтирів сучасної освіти. Завдяки проведеному дослідженню на основі аналізу державних документів і кореляційної процедури зіставлення різних аспектів педагогічної дійсності доводиться наявність трьох глобальних цілей ...
1184668
  Дорда В.О. Система ціннісних орієнтацій в англомовному студентському соціолекті США // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 39-42
1184669
  Крочук Ю. Система ціннісної орієнтації мовної особистості в процесі міжкультурної комунікації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 161-165. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1184670
  Довга Л. Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) / Лариса Довга. – Київ ; Львів : Свічадо, 2012. – 342, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 327-343. – Бібліогр.: с. 307-325 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-633-6
1184671
  Довга Л.М. Система цінностей в українській культурі другої половини XVII століття (на матеріалі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) : дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Довга Лариса Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П. Чайковського. – Київ, 2013. – 410 л. – Бібліогр.: л. 377-410
1184672
  Довга Л.М. Система цінностей в українській культурі другої половини XVII століття (на матеріалі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Довга Лариса Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 31 с. – Бібліогр.: 42 назви
1184673
  Бондар Т.В. Система цінностей різних груп молоді як складова молодіжної субкультури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Зроблено спробу проаналізувати дані досліджень, здійснених Українським інститутом соціальних досліджень, стосовно системи ціннісних орієнтацій як складової молодіжної субкультури, розкрити та визначити важливість цього явища для сучасної молодої людини ...
1184674
  Підлужна Система цінностей як основа формування культури споживання / Підлужна, П // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
1184675
  Дмитренко М.Й. Система цінностей як ядро корпоративної культури // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 17-23. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
1184676
  Петрова Ю.І. Система часових аналітичних дієслівних форм в єгипетському діалекті арабської мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 81-91. – ISSN 1682-671Х
1184677
   Система чертежного хозяйства. – Москва, 1957. – 70с.
1184678
   Система чертежного хозяйства. – Москва, 1964. – 84с.
1184679
   Система чертежного хозяйства. – М., 1965. – 24с.
1184680
  Гордей О. Система чинників і фінансові показники вимірювання рівня життя населення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 222-225
1184681
  Олійник Я.Б. Система чинників розміщення виробництва в ринкових умовах / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
1184682
  Дуда Світлана Система чинників та їх роль у формуванні й розвитку освіти Закарпатської області / Дуда Світлана, Марусинець Октавіа, Стецький Василь // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 108-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1184683
  Василик А. Система чинників формування та розвитку інтелектуального капіталу в Україн // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 39-43.
1184684
  Трубич С. Система чинників формування та розвитку інтелектуального потенціалу України / С. Трубич, В. Пиц // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 73-78.
1184685
  Трубич С. Система чинників формування та розвитку інтелектуального потенціалу України / С. Трубич, В. Пиц // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 217-223. – ISSN 0201-758Х
1184686
  Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке / В.В. Бабайцева. – М, 1988. – 158с.
1184687
  Зубарев Н.М. Система шахматной квалификации в СССР / Н.М. Зубарев. – М, 1937. – 112с.
1184688
  Ярошенко Ф.О. Система швидкого реагування на проникнення світової кризи у фінансовий сектор України : фінансово-економічне регулювання / Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 3-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1184689
  Левченко Д.Л. Система шекспірівських алюзій в творчому доробку Р. Бредбері // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 111-112
1184690
  Брагина Т.М. Система школьного обслуживания северных городов / Т.М. Брагина. – М., 1976. – 36с.
1184691
  Коніва Ю. Система шляхів як важливий чинник господарчого освоєння Слобідської України у ХVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Показано історію створення та функціонування сухопутних шляхів сполучення на теренах Слобідської України у XVIII ст. Встановлено роль транспортної мережі в господарському освоєнні Слобожанщини. Визначено безпосередній вплив транспортної системи на ...
1184692
  Тальников Д. Система Щепкина / Д. Тальников. – М.-Л., 1939. – 208с.
1184693
  Ханайченко Н.К. Система экваториальных противотечений в океане / Н.К. Ханайченко. – Л., 1974. – 158с.
1184694
  Григорьева Л.И. Система экологического образования и воспитания в контексте "модели обратных связей" А.С. Саввинова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 64-70. – ISSN 2073-9613
1184695
  Акбердина Р.А. Система экономики и планирования ремонтного производства на машиностроительных предприятиях / Р.А. Акбердина. – Свердловск, 1990. – 168с.
1184696
   Система экономико-математических моделей для анализа и прогноза уровня жизни. – М., 1986. – 262с.
1184697
  Алирзаев А. Система экономико-математических моделей для прогнозирования уровня жизни населения республики / А. Алирзаев. – Баку, 1979. – 109с.
1184698
  Алирзаев А. Система экономико-математических моделей для прогнозирования уровня жизни населения республики / А. Алирзаев. – Баку, 1979. – 109с.
1184699
  Войцеховский В.А. Система экономических законов развитого социализма / В.А. Войцеховский. – Минск, 1977. – 270с.
1184700
  Наумова В.И. Система экономических законов социализма / В.И. Наумова. – Л, 1973. – 176с.
1184701
   Система экономических законов социализма. – Москва, 1978. – 294с.
1184702
  Харбедия Р.П. Система экономических законов социализма и коммунизма и ее использование. / Р.П. Харбедия. – Тбилиси, 1974. – 118с.
1184703
   Система экономических законов социализма и механизм их действия. – Днепропетровск, 1975. – 187с.
1184704
  Саяпин И.Г. Система экономических интересов социалистического общества и их взаимодействие / И.Г. Саяпин. – Днепропетровск, 1974. – 91 с.
1184705
  Румянцев А.П. Система экономических интересов социалистического содружества : Дис... док. экон.наук: 08.00.01 / Румянцев А.П.; КГУ. – Киев, 1986. – 431л. – Бібліогр.:л.394-431
1184706
  Румянцев А.П. Система экономических интересов социалистического содружества и совершенствование механизма их реализации : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Румянцев А.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 44 с.
1184707
  Крамаренко В.И. Система экономических отношений в сфере услуг и механизм их реализации при переходе к рынку (на примере здравоохранения Украины) : Дис. ... докт. эконом. наук: 08.01.01 / Крамаренко В.И. ; Крым. мед. ин-т им. С.И. Георгиевского. – Симферополь, 1997. – 360 л. – Бібліогр.:л.354-360
1184708
   Система экономических отношений города : монография. – Киев : Наукова думка, 1993. – 119 с. – ISBN 5-12-003058-0
1184709
  Гош А.П. Система экономических отношений социализма : воспризводственный подход / А.П. Гош. – К, 1989. – 197с.
1184710
  Попова В.И. Система экономических показателей / В.И. Попова. – М., 1977. – 143с.
1184711
  Дайнеко Владимир Семенович Система экономических показателей планового задания социалистических производственных предприятий и ее соврешенствование : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Дайнеко Владимир Семенович; Белорус. гос. ун-т. – Минск., 1972. – 23л.
1184712
  Бражникова Н.П. Система экономического стимулирования интенсификации использования основных производственных фондов / Н.П. Бражникова. – Казань, 1985. – 191с.
1184713
  Цапенко Б.В. Система экономического стимулирования повышения эффективности использования повышения эффективности использования основных производственных фондов (на матер. пром-ти) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Цапенко Б.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1184714
  Барановский Н.Т. Система экономической информации в сельском хозяйстве / Н.Т. Барановский, Е.С. Барановский. – М., 1974. – 207с.
1184715
   Система экспресс-проверки телескопов сцинтилляционных счетчиков. – Харьков, 1976. – 7 с.
1184716
  Кучаев А.А. Система электромагнитного управления движением расплава в процессе рафинирования алюминиевых сплавов в индукционной канальной печи : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03, 05.16.04 / Кучаев А.А.; НАН Украины. Ин-тут проблем энергосбережения. – К., 1994. – 19л.
1184717
  Эйдемиллер И.В. Система электронного обязательного экземпляра в Великобритании / И.В. Эйдемиллер, А.А. Новыш // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 2013. – сентябрь. – С. 72-75. – ISSN 1726-6726


  В России активно начался процесс реформирования федерального законодательства об обязательном экземпляре, его расширения на сетевые электронные ресурсы. В этой связи важно изучение зарубежного опыта. Великобритания является лидером в этом направлении ...
1184718
  Кодечко Л.П. Система электронной каталогизации периодических изданий в РКП // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 14-18. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена автоматизированной системе библиографической и статистической регистрации периодических изданий Российской книжной палаты. Показаны принципы формирования государственных библиографических указателей "Летопись журнальных статей", ...
1184719
  Блам Ричард Система электронной почты на основе Linux : Учебное пособие / Блам Ричард; Пер. с англ. и ред. В.В.Ткаченко. – Київ : Вильямс, издательский дом, 2001. – 448с. – ISBN 5-8459-0118-9
1184720
   Система электронных и электромеханических машин для обработки информации "Онега". – Москва, 1968. – 17с.
1184721
  Редькин В.А. Система эпического мира в поэмах А.Твардовского / В.А. Редькин. – Тверь, 1992. – 95с.
1184722
  Хохлова В.П. Система эстетических омонимов в произведениях французских писателей-экзистенциалистов и их основные функции // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 356-362. – Бібліогр.: с. 362; 6 назв.
1184723
  Волович Л.А. Система эстетического воспитания подрастающего поколения / Л.А. Волович. – Казань, 1976. – 224с.
1184724
   Система эстетического воспитания школьников. – М., 1983. – 264с.
1184725
  Королева Г.И. Система эстетической подготовки студентов в высших учебных заведениях / Г.И. Королева, Г.А. Петрова. – Казань, 1984. – 182с.
1184726
   Система этажного принудительного обрушения на рудниках Зыряновского свинцового комбината. – Алма-Ата, 1961. – 8с.
1184727
  Рыбаков Ф.И. Система эффективности взаимодействия человека и ЭВМ / Ф.И. Рыбаков. – Москва : Радио и связь, 1985. – 200 с.
1184728
  Авдеенкова М.П. Система юридической ответственности в современной России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 25-33. – ISSN 0132-0769
1184729
  Солдатова В.Д. Система юридичних гарантій законності в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 73-78. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1184730
  Мельник М. Система юридичних фактів при припиненні аліментних зобов"язань набуттям дитиною у власність нерухомого майна // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 361-365. – ISBN 978-617-7020-61-4
1184731
   Система языка и обучение речи. – Минск, 1964. – 317с.
1184732
   Система языка и перевод. – Москва, 1983. – 135с.
1184733
   Система языка и языковое мышление / Пр-во Москвы, Деп. образ., Гос. образ. учреждение высш. проф. образ. "Московский городской педагогический университет", Филол. фак. ; отв. ред. Е.Ф. Киров ; ред.-сост. Г.М. Богомазов. – Москва : Либроком, 2009. – 416 с. – ISBN 978-5-397-00301-8
1184734
  Плахотник В.М. Система як базисна категорія методики навчання іноземних мов // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-6. – ISSN 1817-8510
1184735
  Гуткевич С.О. Система якості ЗАТ "Єврокар" як основа стратегічного управління підприємством : менеджмент / С.О. Гуткевич, О.П. Боярин, О.В. Кравченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 154-158 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1184736
  Стрельніков В.Ю. Система якості підготовки бакалаврів економіки за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 151-156. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Розглядається досвід побудови системи якості підготовки бакалаврів економіки за міжнародними стандартами ISO 9001:2008 у Полтавському університеті споживчої кооперації України; показана модель реалізації структурних елементів системи якості підготовки ...
1184737
  Коваленко О.О. Система японсько-української практичної транскрипції. Фонетичний аналіз // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 197-215
1184738
  Гладун В.П. Система, автоматизирующая распределение памяти / В.П. Гладун. – Киев, 1964. – 33с.
1184739
  Наумов І.В. Система, зміст і значення адміністративних процедур у діяльності регіональних управлінь МВС України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 112-117. – ISSN 2227-796X


  This article is devoted to review of administrative procedures in activities of regional departments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Here"ve been defined the notion, the essence and the role of administrative procedures in activities of ...
1184740
   Система, норма, узус в романо-германских языках. – Л., 1987. – 159с.
1184741
  Максимов В.В. Система, обучающихся классификации геометрических изображений : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Максимов В.В.; АН СССР, Ин-т информ. – М., 1975. – 23л.
1184742
  Кожемяка Г.В. Система, структура и динамика семантического поля "путь передвижения". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кожемяка Г.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1184743
   Система, структура и процесс развития современных международных отношений. – М., 1984. – 432с.
1184744
  Южаков В.Н. Система, целое, развитие. / В.Н. Южаков. – Саратов, 1981. – 94с.
1184745
  Зелькина О.С. Система, элемент, структура. / О.С. Зелькина. – Саратов, 1968. – 32с.
1184746
  Цюпин Б. Система, якій довіряють // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 11)


  У чому британська "Національна служба здоров"я" може бути прикладом для України.
1184747
   Система. Симметрия. Гармония. – Москва, 1988. – 315 с.
1184748
  Аверьянов А.Н. Система: философская категория и реальность / А.Н. Аверьянов. – Москва : Мысль, 1976. – 188 с.
1184749
  Липшиц С.Ю. Системаитческие заметки об азиатских скорцонерах / С.Ю. Липшиц. – М.-Л., 1932. – 36с.
1184750
   Системаня организация общей лексики (на материале английских текстов по водному транспортв) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Жагачево Э. Г,; Жагачево Э. Г,; ЛГУ. – Л., 1978. – 26л.
1184751
  Олійник Я.Б. Систематиація суспільно-географічного прогнозування: сучасний підхід / Я.Б. Олійник, К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 3-12.
1184752
  Лебедев М.М. Систематизации схем первичной коммутации распределительных устройств трехфазного тока / М.М. Лебедев. – Ереван, 1948. – 103 с.
1184753
  Кананыкина Е.С. Систематизация английского законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1. – С. 35-42. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена анализу систематизации английского права. Приводя примеры, автор показывает положительные и отрицательные стороны данного законодательства.
1184754
  Демчук П.З. Систематизация в процессе повторения лексического материала по английскому языку в 10 классе общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Демчук П. З.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1975. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
1184755
  Анисимов О.А. Систематизация глубоких карьеров по длине экскаваторных блоков при извлечении вскрышных пород // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 28-33 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1184756
  Юрконис И. Систематизация грамматических знаний в процессе обобщающего повторения (на материале IV класса литовской школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Юрконис И.; Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 24л.
1184757
   Систематизация документов : Общие требования : Инструктивно-методические указания. – Москва, 1985. – 70с.
1184758
  Зипунникова Н.Н. Систематизация законодательства об образовании и науке в Российской империи (официальные сборники) // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 55-63. – ISSN 0132-0831
1184759
  Аулис Аарньо Систематизация и интерпретация законов // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 135-148. – ISSN 1818-992Х
1184760
  Коиава Н. Систематизация и критика буржуазных высказываний о всемирных деньгах / Н. Коиава. – Тбилиси, 1941. – 183с.
1184761
  Иржавцева В.П. Систематизация и обобщение знаний учащихся в процессе изучения математики / В.П. Иржавцева, Л.Я. Федченко. – К, 1988. – 208с.
1184762
   Систематизация и предметизация: ГОСТ 7.39-82 : Термины и определения. – Изд. официальное. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 10с. – (Система стандартов по информации, библотечному и издательскому делу (СИБИД))
1184763
   Систематизация и систематический каталог. – Москва, 1987. – 139с.
1184764
  Пицур Я.С. Систематизация категорий политической экономии / Я.С. Пицур. – Львов, 1989. – 173 с.
1184765
  Ткач Ю.Д. Систематизация литературных данных о понятии и системе криминалистики / Ю.Д. Ткач, С.А. Кириченко, Ю.А. Кириченко; МОиНУ; Юрид. ин-тут Прикарп. ун-та им. В.Стефаника; Под ред. А.А.Кириченко. – Ивано-Франковск. – ISBN 966-640-131-2
Часть 1 : Библиография. – 2004. – 67с.
1184766
  Ткач Ю.Д. Систематизация литературных данных о понятии и системе криминалистики / Ю.Д. Ткач, С.А. Кириченко, Ю.А. Кириченко; МОиНУ; Юрид. ин-тут Прикарпатского ун-та им. В.Стефаника; Под. науч. ред.: А.А.Кириченко. – Ивано-Франковск. – ISBN 966-640-131-2
Часть 2 : Понятие и межнаучный статус. – 2004. – 238с.
1184767
  Ткач Ю.Д. Систематизация литературных данных о понятии и системе криминалистики / Ю.Д. Ткач, С.А. Кириченко, Ю.А. Кириченко; МОиНУ; Юрид. ин-тут Прикарп. ун-тета им. В.Стефаника; Под ред. А.А.Кириченко. – Ивано-Франковск : Изд.-во Плай. – ISBN 966-640-131-2
Часть 3 : Структурно-тематический аспект. – 2004. – 315с.
1184768
  Шталь Т.В. Систематизация методов оценки международной конкурентоспособности предприятия / Т.В. Шталь, А.А. Змеева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 19-24. – ISSN 2222-4459
1184769
  Карманов В.В. Систематизация научно-практической деятельности студентов на основе интеграции образования, науки и производства / В.В. Карманов, С.В. Карманова, М.М. Радкевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 9. – С.36-43. – ISSN 1726-667Х
1184770
  Карманов В.В. Систематизация научно-практической деятельности студентов на основе интеграции образования, науки и производства / В.В. Карманов, С.В. Карманова, М.М. Радкевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 9. – С. 36-43. – ISSN 1726-667Х
1184771
  Иолон П.Ф. Систематизация научных знаний и ее роль в процессе познания. : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Иолон П.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 21 с.
1184772
  Иолон П.Ф. Систематизация научных знаний и ее роль в процессе познания. : Дис... канд. философ.наук: / Иолон П.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 231л. – Бібліогр.:л.223-231
1184773
  Кузьменко Н.К. Систематизация неотложных следственных действий при раскрытии и расследовании преступлний / Н.К. Кузьменко. – К, 1981. – 96с.
1184774
   Систематизация произведений печати по таблицам ББК для областных библиотек. – М., 1990. – 65с.
1184775
   Систематизация произведений печати по таблицам ББК для областных библиотек. – М.
Ч.1. – 1990. – 66с.
1184776
   Систематизация произведений печати по таблицам библиотечно-библиографической классификации. – М., 1989. – 86с.
1184777
  Гусельцева М.С. Систематизация психологического знания посредством метатеоретического анализа // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 156-160. – ISSN 0042-8841
1184778
  Одинцова З.М. Систематизация справочно-информационных фондов по универсальной десятичной классификации / З.М. Одинцова. – 2-е изд. доп. – М., 1968. – 210с.
1184779
   Систематизация справочно-информационных фондов по Универсальной десятичной классификации. – М., 1964. – 24с.
1184780
   Систематизация справочно-информационных фондов по Универсальной десятичной классификации. – М., 1964. – 108с.
1184781
   Систематизация справочно-информационных фондов по Универсальной десятичной классификации. – М., 1964. – 16с.
1184782
  Канаева Н.А. Систематизация традиционного знания в индийской культуре // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 115-126. – ISSN 0042-8744
1184783
   Систематизация хозяйственного законодательства. – М., 1971. – 264с.
1184784
  Прохоренко М. Систематизація актів військового законодавства у військовій сфері. Ведення довідкової роботи // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-18.
1184785
  Козленко І. Систематизація базових термінів сучасної морфології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 40-52. – Бібліогр.: Літ.: с. 52; 21 п. – ISSN 0320-3077
1184786
  Сербін О. Систематизація бібліографічної інформації засобами концептуальних моделей знань / Олег Сербін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 25-36. – ISSN 1029-7200


  У статті представлено концептуальні моделі знань як механізми систематизації бібліографічної інформації. Окреслено види та характеристики мов представлення онтологій. Подано детальний аналіз моделі структури опису даних - частини технології семантичної ...
1184787
  Сербін О. Систематизація в добу Київської Русі: аналітичний погляд крізь об"єктив каталогізаційної мотивації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 26-30. – ISSN 2076-9326
1184788
  Кошіль Н. Систематизація виборчого законодавства України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 30-37. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
1184789
  Мирончук Т.В. Систематизація видів франчайзингу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 219-229. – (Економічна ; Вип. 1)
1184790
  Проноза П. Систематизація визначення поняття "фінансова криза" та класифікація її видів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – С. 27-36. – ISSN 1818-5754
1184791
  Сотников Ю.О. Систематизація даних агрономічного експерименту за допомогою електронних таблиць / Ю.О. Сотников, Д.В. Гавва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 96-105 : рис. – Бібліогр.: с. 105. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1184792
  Герасимчук З.В. Систематизація екологічних інструментів регулювання земельних відносин на засадах сталості / З.В. Герасимчук, А.І. Крисак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 8-14 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1184793
  Балюк Г.І. Систематизація екологічного законодавства України: теоретичні основи // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 9-20
1184794
  Андрейцев В.І. Систематизація екологічного законодавства як конструктивний процес його подальшої кодифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-11. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розглядається систематизація екологічного законодавства як конструктивний процес його подальшої кодифікації. The systematization of ecological legislation as the constructive process of its further codification is considered.
1184795
  Нагорнюк О. Систематизація елементів фінансового потенціалу підприємства торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 6 (95). – С. 70-84. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1184796
   Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики : Матеріали міжнарродної науково-практьичної конференції. Жовтень 1999 року. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – 600с. – ISBN 966-7024-32-6
1184797
  Шершун С.М. Систематизація законодавства з оцінки впливів на стан навколишнього середовища // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 62-69
1184798
  Работягова Л. Систематизація законодавства Португалії у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 5-11. – Бібліогр.: 11 назв
1184799
  Князькова Л.М. Систематизація законодавства про соціальний захист населення України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 31-38
1184800
  Євстигнєєв А.С. Систематизація законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки: першочергові заходи // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 75-78
1184801
  Ковальчук Т.Г. Систематизація законодавства у сфері містобудування: сучасний стан та перспективи розвитку // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 48-53
1184802
  Соляр С. Систематизація законодавства у сфері об"єднання громадян // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 35-45. – ISSN 1993-0909
1184803
   Систематизація законодавства України : проблеми та перспективи вдосконалення : [ монографія ] / В.Ф. Сіренко, Н.М. Пархоменко, С.В. Бобровник, В.І. Тимошенко, В.В. та ін. Головченко; Сіренко В.Ф., Пархоменко Н.М., Бобровник С.В., Тимошенко В.І., Головченко В.В. та ін. ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 220 с. – ISBN 966-02-2770-1
1184804
  Доненко В. Систематизація законодавства України про дорожній рух // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.42-44. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0132-1331
1184805
  Оніщенко Н.М. Систематизація законодавства: сучасні завдання та перспективи // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 60-63
1184806
  Коваленко Т.О. Систематизація земельного законодавства України: сучасний стан та перспективи // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 142-147
1184807
  Шашов А. Систематизація земельного законодавства як шлях вирішення термінологічних проблем // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 224-227
1184808
  Чуб І.М. Систематизація злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об"єднань громадян // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 270-277. – ISSN 2224-9281
1184809
  Аванесова Н.Е. Систематизація індикаторів економічної безпеки оборонної промисловості України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 138-139. – ISSN 2075-4892
1184810
  Сербін О.О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікації наук : монографія / Олег Сербін ; [ред. Н. Жданова ; ред.-бібліограф І. Тіщенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 361-428 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-851-7
1184811
  Ліпкан В.А. Систематизація інформаційного законодавства України : монографія / В.А. Ліпкан, В.А. Залізняк ; [за заг. ред. В.А. Ліпкана] ; Акад. наук вищої освіти України ; Global organization of allied leadership ; Acad. of open society security. – Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 304 с. – Дод. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 269-300. – ISBN 978-966-2439-37-3
1184812
  Кошіль Н. Систематизація конституційного законодавства України: сучасний стан та основні проблеми // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 28-36. – ISSN 1561-4999
1184813
  Макуха М. Систематизація контенту наукового журналу (на прикладі часопису "Друкарство") // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 157-161
1184814
  Макуха М.В. Систематизація контенту наукового журналу (на прикладі часопису "Друкарство") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 68-71


  Запропоновано методи систематизації контенту наукового журналу. Проілюстровано теоретичні поло ження статті шляхом аналізу контенту науково-практичного часопису "Друкарство". In the article the methods of systematization of academic periodical ...
1184815
  Самойленко В.М. Систематизація концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів / В.М. Самойленко, В.В. Пласкальний // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 6-29. – ISSN 2306-5680


  Проведено систематизований ретроспективний аналітичний огляд вирізнених чотирьох європейських і вітчизняних концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів, а саме концепцій архіретроспективного (природності), созологічно-ідеалізованого ...
1184816
  Присяжнюк О. Систематизація краєзнавчих матеріалів в Одеській області в 60-80-х роках XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 28-34
1184817
  Бахін В.П. Систематизація криміналістичних рекомендацій як засіб удосконалення слідчої діяльності / В.П. Бахін, Т.В. Лиса // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются возможности, условия и формы систематизации криминалистических рекомендаций как средства рационализации процесса внедрения научных достижений в следственную практику, повышения качества расследования и раскрытия преступлений.
1184818
  Дорохіна Ю.А. Систематизація кримінально-правової охорони прав на об"єкти власності та об"єкти інтелектуальної власності: окремі питання розуміння // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 75-86. – ISSN 2304-4556
1184819
  Вовк О.Й. Систематизація литовсько-руського права другої половини XV - початку XVI століть : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк О.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 209 л. – Бібліогр.: л. 189-209
1184820
  Вовк О.Й. Систематизація литовсько-руського права другої половини XV - початку XVI століть : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк О.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1184821
  Чмільова С. Систематизація літератури з методики викладання української мови у карткових каталогах бібліотек // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 82-85


  Статтю присвячено проблемі систематизації у традиційних карткових каталогах наукових бібліотек літератури з методики викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах. На прикладі конкретних наукових бібліотек зроблено спробу ...
1184822
  Козловський С.В. Систематизація макроекономічних факторів впливу на стійкість економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1184823
  Дубницька М.В. Систематизація методичних підходів до отримання тривимірної інформації про водні об"єкти // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 181-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1184824
  Антонова О. Систематизація методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 3-7. – ISSN 1728-9343
1184825
  Прус К.В. Систематизація методів аналізу прибутковості підприємства / К.В. Прус, В.М. Марченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 230-235. – ISSN 2310-5534
1184826
  Захарченко В.О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства : фінанси підприємств / В.О. Захарченко, С.І. Счасна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 137-144 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1184827
  Горин Г.В. Систематизація методологічних підходів до визначення сутності поняття "рекреаційно-туристичний потенціал регіону" // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 187-199 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1184828
  Додін Є.В. Систематизація митного законодавства сучасної України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 3 (81). – С. 11-21
1184829
  Глущенко В.А. Систематизація мовного матеріалу в працях О.О. Шахматова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 66-77. – ISSN 0027-2833


  У статті обгрунтовано доцільність лінгвоісторіографічного дослідження ролі прийому систематизації знань у зародженні й становленні лінгвістичних концепцій. Показано, як плідне застосування О.О. Шахматовим прийому систематизації сприяло цілісному ...
1184830
  Нацюк М. Систематизація навчального матеріалу для формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 89-95. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Обгрунтовано теоретичні основи розподілу художніх творів для формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови. Визначено й проаналізовано основні принципи, на основі яких доцільно систематизувати навчальний ...
1184831
  Сербін О. Систематизація науки і теології в класифікації Фоми Аквінського / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 32-37. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто історичні аспекти виникнення, розвитку та проаналізовано класифікацію наук Фоми Аквінського. Проведено аналіз та визначено вплив класифікації наук Фоми Аквінського на еволюцію класифікаційної думки загалом та розвиток систематизації ...
1184832
  Горіна Г.О. Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття "просторова поляризація". // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 19-24. – ISSN 2222-4459
1184833
  Гриценко Л Л. Систематизація наукових поглядів на взаємодію держави та бізнесу в інвестиційній сфері // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 8-15. – ISSN 1993-6788


  Узагальнення та систематизація наукових поглядів на сутність, напрямки та інструменти такої взаємодії, сформовані в межах різних наукових шкіл.
1184834
  Довгань Ж.М. Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 100-106
1184835
  Постоюк Н. Систематизація науково-педагогічної спадщини Д.Л. Сергієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-67. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Висвітлено обгрунтування класифікації джерельної бази дослідження діяльності та наукового доробку Д.Л. Сергієнка. Сформовано визначення поняття "науково-педагогічна спадщина". Представлено систематизацію науково- педагогічних праць вченого за такими ...
1184836
  Смородинський В.С. Систематизація національного законодавства як юридичний інструмент забезпечення прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 19-29. – ISSN 0201-7245
1184837
  Кірнос І.О. Систематизація нових соціальних ризиків у контексті переходу до постіндустріального суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 88-93. – ISSN 0321-0499
1184838
  Грабовська Г. Систематизація нормативно-правового регулювання контрольно-перевірочної роботи // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 182-183. – ISBN 978-966-301-169-1
1184839
  Макода В.Є. Систематизація об"єктів інтелектуальної власності в Україні / В.Є. Макода, К.С. Борисова // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 94-103
1184840
  Парсяк В.Н. Систематизація особливостей освітніх послуг як специфічного товару / В.Н. Парсяк, І.Л. Дибач, К.В. Парсяк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 54-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1184841
  Калиніченко Ю.В. Систематизація підходів до визначення видів вартості майна та їх місце у стратегічному менеджменті підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 463-472. – ISSN 0321-0499


  Досліджено в прикладному аспекті теорію вартості, теорію оцінюванн вартості. Визначено роль оцінювання у системі стратегічного менеджменту.
1184842
  Подлужна Н.О. Систематизація підходів до визначення категорії "економіка знань" // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 303-317. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1184843
  Мазур О.Є. Систематизація підходів до визначення категорії "інститут" // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (69). – С. 41-45. – ISSN 1683-1942
1184844
  Онопрієнко Ю.Ю. Систематизація підходів до визначення сутності категорій «фінанси банку» та «фінансові ресурси банку» // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 236-240. – ISSN 2222-4459
1184845
  Шишпанова Н. Систематизація підходів до визначення сутності трудового потенціалу сільських територій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 8-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 41 назв.
1184846
  Жангожа А.Р. Систематизація підходів до логічного моделювання аргументативних міркувань у програмі штучного інтелекту // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 234-238. – ISSN 2076-1554
1184847
  Гіда Є.О. Систематизація підходів щодо розуміння предмета юридичної деонтології // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 32-38
1184848
  Скляренко Н.К. Систематизація повторення іншомовного граматичного матеріалу в основній і старшій школі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 4. – С. 17-21. – ISSN 1817-8510
1184849
  Шевенко О.О. Систематизація показників оцінки стану продовольчої безпеки країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-94.
1184850
  Прус В.З. Систематизація права Лівобережної України першої половини XVIII ст. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 244-249.
1184851
  Куншенко О.О. Систематизація принципів кластера // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 101-107. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1184852
  Владимиренко І.В. Систематизація принципів судового процесу // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 27-37. – ISSN 2524-101X
1184853
  Кириленко Т. Систематизація проблем вивчення самоставлення особистості / Т. Кириленко, А. Колодяжна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовані аспекти самоставлення в структурі самосвідомості, особистості, саморегуляції. На їх основі виявлені та систематизовані теоретичні проблеми самооцінки, емоційно-ціннісного ставлення, самоповаги, самопізнання та проблеми ...
1184854
  Насєдкін Є.І. Систематизація процесів і наслідків шкідливої дії природних вод / Є.І. Насєдкін, О.М. Митрофанова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-45 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1184855
  Божук Т.І. Систематизація релігійно-привабливих християнських об"єктів (на прикладі Італії) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 125-128 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1184856
  Навроцький С. Систематизація ризиків сільськогосподарських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-20. – (Економіка ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті за допомогою системного підходу, а також прийомів аналізу і синтезу, проводиться морфологічне дослідження ситуації ризику, що виявляється в процесі здійснення діяльності господарюючими суб"єктами аграрної сфери, систематизація елементів такої ...
1184857
  Корсун Т.В. Систематизація ризиків та проблеми їх страхування як засоби управління фінансовою безпекою потенційно небезпечних об"єктів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 112-119
1184858
  Козинець О. Систематизація російського військового права у другій чверті XIX століття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-49.
1184859
  Гладченко А.Ю. Систематизація сучасних концепцій державної антициклічної політики за рівнями економічних систем // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 88-92. – ISSN 2306-6814
1184860
  Самойленко В.М. Систематизація сучасних фізико-географічних процесів у береговій зоні великих водосховищ / В.М. Самойленко, І.О. Діброва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 30-38.
1184861
  Пелехата М.П. Систематизація та класифікація банківських ризиків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 54-56
1184862
  Кормишкін Ю.А. Систематизація та класифікація елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 41-50. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1184863
  Цой Микола Павлович Систематизація та конструювання орнаментальних структур (на прикладі корейських національних орнаментів) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.01.03 / Цой М.П.; МОіНУ, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2002. – 21 с.
1184864
  Горчакова Олена Систематизація та оцінка методів пізнання // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С.114-119. – ISSN 1728-9343
1184865
  Бич О.В. Систематизація та узагальнення математичних знань учнів при вивченні алгебраїчних структур. : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00,02 / Бич О.В.; Укр. держ пед. ун-т. – Київ, 1997. – 22с.
1184866
  Ковалів Ю. Систематизація термінології у фольклористичній концепції Лідії Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 23-28
1184867
  Пронюк Н. Систематизація українського законодавства в умовах ринкових перетворень // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 10. – С.19-24
1184868
  Радова Н.В. Систематизація управлінських завдань і принципів фінансового моніторингу злиття та поглинання банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 223-227


  Доведено потребу в проведенні фінансового моніторингу процесу злиття і поглинання банків.
1184869
  Чередниченко О.Ю. Систематизація факторів впливу на економічну безпеку залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 73-78. – ISSN 2075-4892
1184870
  Заварзіна Т.В. Систематизація факторів, що впливають на фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 70-72. – Бібліогр.: 10 назв
1184871
  Дибач І.Л. Систематизація форм економічної інтеграції невеликих підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 70-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1184872
  Ізмайлов Я. Систематизація функцій та завдання бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств / Ярослав Ізмайлов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 27-34
1184873
  Блажівська О.Є. Систематизація цивільного законодавства на українських землях у докодифікаційний період (на прикладі Великого Князівства Литовського) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 70-74. – ISSN 2220-1394
1184874
  Сербін О. Систематизація читання як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 8 (157). – С. 33-37


  У статті розглянуто історичні аспекти виникнення, розвитку класифікації наук Гуґо Сен-Вікторського. Проведено аналіз та визначено вплив класифікації його наук на еволюцію класифікаційної думки взагалі та розвиток систематизації зокрема.
1184875
  Малишев Б.В. Систематизація як засіб відображення телеологічних(цільових) зв"язків у законодавстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 22-26


  У статті пропонується новий погляд на визначення та ознаки систематизації законодавства та її видів: кодифікації, консолідації, інкорпорації. In the article the new view on definitions and characteristics of systematization of legislation (and its ...
1184876
  Коваленко Т.О. Систематизація як засіб підвищення ефективності правового регулювання земельних відносин в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 75-80


  Досліджуються характерні риси систематизації на сучасному етапі розвитку земельного законодавства.
1184877
  Каменский З.К. Систематизированный сборник законов СССР и ведомственных постановлений о кредитной реформе / З.К.Каменский. – Москва : [Огиз] ; Советское законодательство, типо-литограф. им. Воровского, 1931. – 232 с.
1184878
   Систематизированный сборник инструктивных указаний Государственного арбитража при Совете Министров СССР. – М., 1983. – 336с.
1184879
   Систематизированный текст общесоюзных уголовных законов и уголовных кодексов союзных республик. – М., 1948. – 544с.
1184880
  Воройский Ф.С. Систематизированный толковый словарь по информатике : Вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах / Ф.С. Воройский. – Москва : Либерия, 1998. – 376с. – (Приложение к журналу "Библиотека" ; Ч.3). – ISBN 5-85129-061-7
1184881
  Алісов Є. Систематизований виклад курсу учбової дисципліни "Фінансове право" : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 148-150. – ISSN 0132-1331
1184882
   Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у віснику Верховного суду України за 1996-2004 року. – Львів, 2005. – 54с.
1184883
   Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у віснику Верховного суду України за 1997-2005 роки. – Львів, 2006. – 11с. – (Бібліографічні довідники ; Випуск 2)
1184884
   Систематизований покажчик статей з економічних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юрид. ін-ту МВС України і Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ за 1995-2006 рр.. – Львів, 2007. – 31с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 14)
1184885
   Систематизований покажчик статей з психологічних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юридичного інституту МВС України і Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ за 1995-2006 рр.. – Львів, 2007. – 24с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 15)
1184886
   Систематизований покажчик статей з юридичних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юридичного інституту МВС України і Львівського державного ун-ту внутрішніх справ за 1995-2006 рр.. – Львів, 2007. – 128с. – (Бібліографічні довідники : Довідкова література ; Вип. 13)
1184887
  Качинська М.О. Систематизовані нормативні акти, що регламентували діяльність суду та інших державних органів на території сучасної України у XVI-XIX ст. // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 5-9
1184888
  Хамрабаев И.Х. Систематика акцессорных минералов / И.Х. Хамрабаев. – Ташкент, 1989. – 31с.
1184889
  Клепікова О. Систематика видів транспортної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-32. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Наведено методологічні прийоми визначення видів транспортної діяльності. З"ясовано нормативну і доктринальну систематику видів транспортної діяльності. Рассматриваются методологические приемы определения видов транспортной деятельности. Определены ...
1184890
  Липа О.Л. Систематика вищих рослин / О.Л. Липа. – Київ, 1959. – 60с.
1184891
  Липа О.Л. Систематика вищих рослин / О.Л. Липа. – Київ, 1964. – 323с.
1184892
   Систематика вищих рослин. – Киев : Вища школа, 1989. – 222с.
1184893
  Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин : Підручник для біологічних спеціальностей ун-ів і пед. ін-тів / В.А. Нечитайло, О.Л. Липа. – Київ : Вища школа, 1993. – 317с. – ISBN 5-11-003964-X


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
1184894
  Кучерява Л.Ф. Систематика вищих рослин : [учб. посібник] / Кучерява Л.Ф., Войтюк Ю.О., Нечитайло В.А. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 5-7762-2683-4
1 : Архегоніати. – 1997. – 136 с. : іл.
1184895
  Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин : Учбовий посібник / В.А. Нечитайло. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 5-7763-2675-3
Ч.2 : Покритонасінні. – 1997. – 271с.
1184896
  Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин : Список основних програмних таксонів та об"єктів нормативного курсу "Загальна ботаніка"... / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 48с. – ISBN 966-7459-54-3
1184897
  Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин : Лабораторний практикум / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява, В.П. Погребенник. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 456с. – ISBN 966-7938-31-Х


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
1184898
  Буш Н.А. Систематика высших растений / Н.А. Буш. – Изд 3-е. – Москва, 1959. – 536с.
1184899
  Шостаковский С.А. Систематика высших растений / С.А. Шостаковский. – Москва, 1971. – 352с.
1184900
  Абеле Г.Т. Систематика высших растений : лаб. работы / Г.Т. Абеле ; Латв. гос. ун-т им. П. Стучки, Каф. ботаники. – изд. 2-е, перераб. – Рига : Латвийский государственный университет им. П.Стучки, 1980. – 44 с.
1184901
  Панкуль Л.И. Систематика глобальных циклов природных процессов. / Л.И. Панкуль. – Алма-Ата, 1981. – 146с.
1184902
  Билай В.И. Систематика грибов из рода Fusariym Link : Дис... докт. биологич.наук: / Билай В. И.; Ин-т микробиологии АН УССР. – К., 1954. – 587л. – Бібліогр.:л.561-587
1184903
  Билай В.И. Систематика грибов рода Fusarium LK. : Автореф. дис. ... д-р биол. наук / Билай В.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 29 с.
1184904
  Кудрявцев В.И. Систематика дрожжей / В.И. Кудрявцев. – Москва, 1954. – 428с.
1184905
  Грицюта Н.М. Систематика етики реклами: естимаційна модель // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Дослідження є спробою укладення систематизованої моделі етики реклами у вигляді параметричної схеми, що ізоморфно відображає категорії етики у категоріях реклами. Цей погляд на сутність поняття є новаторський і не має аналогів у наукових розробках як ...
1184906
  Томилин А.Г. Систематика животного мира. / А.Г. Томилин. – М., 1976. – 37с.
1184907
  Тереза С.И. Систематика животных / С.И. Тереза. – Москва, 1969. – 24с.
1184908
   Систематика животных, практическая зоология и ландшафтная зоогеография. – М., 1991. – 137с.
1184909
  Токарь А.А. Систематика змей рода Eryx (Serpentes Badae) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Токарь А.А.; АН УССР. Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1990. – 20 с.
1184910
  Семченко И.А. Систематика и биология карася пойменных озер бассейна реки Камы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Семченко И.А.; М-во высш. образования СССР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1959. – 22л.
1184911
  Пешков М.А. Систематика и биология многоклеточных бактерий порядка Caryophanales Peshkoff / М.А. Пешков. – М., 1977. – 263с.
1184912
  Еленевский А.Г. Систематика и география вероник СССР и прилежащих стран. / А.Г. Еленевский. – М, 1978. – 259с.
1184913
  Огуреева Г.Н. Систематика и география растений. : Покрытосеменные / Г.Н. Огуреева, Е.Г. Суслова; МГУ им. М.В.Ломоносоваю Геогр. фак. – Москва : МГУ, 1999. – 108c. – ISBN 5-211-04049-X
1184914
  Добровольский Г.В. Систематика и классификация почв (история и современное состояние) : Учеб. пособие / Г.В. Добровольский, С.Я. Трофимов. – Москва : Изд-во МГУ, 1996. – 80с. – ISBN 5-211-03770-7
1184915
   Систематика и методы изучения ископаемых пыльцы и спор. – Москва : Наука, 1964. – 232с.
1184916
  Орлова В.Ф. Систематика и некоторые эколого-морфологические особенности лесных ящериц рода Lacerta : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Орлова В.Ф.; МГУ.Биол.фак. – Москва, 1975. – 20л.
1184917
  Майр. Э. Систематика и происхождение видов с точки зрения зоолога / Э. Майр. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 504 с.
1184918
  Поляков П.П. Систематика и происхождение сложноцветных. / П.П. Поляков. – Алма-Ата, 1967. – 336с.
1184919
   Систематика и фаунистика насекомых. – Л., 1977. – 113с.
1184920
   Систематика и филогения беспозвоночных : Критерии выделенных высших таксонов. – Москва : Наука, 1990. – 156с. – ISBN 5-02-004727-9
1184921
  Подобина В.М. Систематика и филогения гаплофрагмиидей : монография / В.М. Подобина; Ивания В.А. – Томск : Томский ун-т, 1978. – 109с.
1184922
  Тактакишвили И.Г. Систематика и филогения плиоценовых кардиид Паратетиса / И.Г. Тактакишвили; Отв. ред. Мчедлидзе Г.А. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 247с.
1184923
  Захарова Н.Г. Систематика и функциональная морфология микроорганизмов : учебно-методическое пособие / Н.Г. Захарова, Т.В. Багаева. – Казань. : азанский ун., 1989. – 88 с.
1184924
  Старченко В.М. Систематика и хемотоксонимия дальне восточных бурачников. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.05 / Старченко В.М.; АН СССР.Сибирск.отдел.Центр.сиб.ботанич.сад. – Новосибирск, 1980. – 17л.
1184925
  Панкуль Л.И. Систематика и хронология глобальных циклов тектогенеза. / Л.И. Панкуль. – Алма-Ата, 1986. – 171с.
1184926
   Систематика и эволюция беспозвоночных Байкала. – Новосибирск, 1984. – 159с.
1184927
   Систематика и эволюция беспозвоночных Дальнего Востока : сборник. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1984. – 120с.
1184928
   Систематика и эволюция высших растений. – Л., 1980. – 135с.
1184929
   Систематика и эволюция двукрылых насекомых. – Л., 1977. – 127с.
1184930
   Систематика и эволюция древних растений Украины : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 132с.
1184931
   Систематика и экология головоногих моллюсков. – Л., 1983. – 149с.
1184932
   Систематика и экология животных. – Новосибирск, 1980. – 167с.
1184933
  Чан Кьен. Систематика и экология обыкновенной гадюки. : Автореф... канд. биол.наук: / Чан Кьен.; ЛГУ. Биол.-почв. ф-тет. – Л., 1967. – 14л.
1184934
  Горин С.Е. Систематика и экология почвенных дрожжей рода Lipomyces : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Горин С. Е.; МГУ, Фак. почовед. – М., 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1184935
   Систематика и экология рыб континентальных водоемов Дальнего Востока. – Владивосток, 1979. – 140с.
1184936
  Голубев В.И. Систематика и экология сапрофитных видов дрожжей рода Cryptococcus Kutz : Автореф. дис... канд. биол. наук: 096 / Голубев В.И.; МГУ. Биолого-почвенный фак. – Москва, 1971. – 27с.
1184937
  Дюжиков А.Т. Систематика и экология сельди-черноспинки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дюжиков А.Т.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1955. – 14л.
1184938
  Голуб А.М. Систематика і термінологія в неорганічній хімії / А.М. Голуб. – Київ, 1959. – 148с.
1184939
  Волков Р.А. Систематика как компонент теории в биологии / Р.А. Волков, Н.Н. Сидоренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1184940
  Свободина Л.И. Систематика кумариносодержащих видов секций condensfnta, pseudobanotis и libanotis рода seseli L (Apiaceae) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Свободина Л. И.; МВССО МГУ. – М., 1974. – 22л.
1184941
   Систематика магматичних порід : посібник із дисципліни "Петрографія" для студ. геологічного ф-ту / Г.Г. Павлов [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-439-340-6
1184942
  Романовская В.А. Систематика метилотрофных бактерий / В.А. Романовская, С.М. Столяр, Ю.Р. Малашенко. – Київ : Наукова думка, 1991. – 210с. – ISBN 5-12-001810-6
1184943
  Семенов Е.И. Систематика минералов : Справочник / Е.И. Семенов. – Москва : Недра, 1991. – 333с.
1184944
  Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. Отряды: однопроходных, сумчатых, насекомоядных, шерстокрылов, рукокрылых, приматов, неполнозубых, ящеров. / В.Е. Соколов. – Москва, 1973. – 430с.
1184945
  Соколов В.Е. Систематика млекопитающих: отряды, китообразных, хищных, ластоногих, трубкозубых, хоботных, даманов, сирен, парнокопытных, мазоленогих, непарнокопытных. Уч. пособие. / В.Е. Соколов. – М., 1979. – 528с.
1184946
  Соколов В.Е. Систематика млекопитающих: уч. пособие. / В.Е. Соколов. – Москва
ч.2. – 1977. – 494с.
1184947
  Гірняк Андрій Систематика навчальних завдань модульно-розвивального підручника // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 116-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1184948
   Систематика насекомых Дальнего Востока. – Владивосток, 1984. – 143с.
1184949
  Кузнецова К.И. Систематика некоторых родов юрских лентикулинин и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецова К.И.; АНСССР. – М, 1961. – 15л.
1184950
  Малыгин В.М. Систематика обыкновенных полевок. / В.М. Малыгин. – М., 1983. – 207с.
1184951
  Алексеев Е.Б. Систематика овсяниц группы Intravaginales Hack секции Festuca Европейской части СССР и Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Алексеев Е. Б.; МГУ, биол.-почв. фак-т. – М., 1973. – 24л.
1184952
  Никитина Г.Ф. Систематика погребального обряда племен черняховской культуры / Г.Ф. Никитина. – М, 1985. – 209с.
1184953
  Карташев Н.Н. Систематика птиц / Н.Н. Карташев. – Москва, 1974. – 367с.
1184954
   Систематика птиц : учеб. пособие / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост.: Т.А. Атемасова]. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 199, [1] с. : рис. – Библиогр.: с. 199. – ISBN 978-966-285-152-6
1184955
  Житков Б.М. Систематика пушных зверей / Б.М. Житков. – Москва, 1932. – 28с.
1184956
  Троицкая О.В. Систематика растений / О.В. Троицкая. – М.-Л., 1935. – 464с.
1184957
  Комаринцкий Н.А. Систематика растений : Учебник / Н.А. Комаринцкий, Л.В. Кудряшов, А.А. Уранов. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 726с.
1184958
  Исаева Р.Я. Систематика растений : Учеб. для студ. естественно-геогр. ф-та / Р.Я. Исаева; МОиНУ ; Луганский нац. пед. ун-т им.Т. Шевченко. – Луганск : Альма-матер. – ISBN 966-617-158-9
Ч. 1. – 2004. – 274 с.
1184959
  Комаринцкий Н.А. Систематика растений. / Н.А. Комаринцкий. – М., 1972. – 727с.
1184960
  Ломакина Н.Б. Систематика родов Gammaracanthus Baten Podtoreia Kroyer в связи с вопросом о происхождении ледниковых реликтов фауны СССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ломакина Н.Б.; Зоологический ин-т.Акад.наук СССР. – Ленинград, 1950. – 8 с.
1184961
  Морозюк С.С. Систематика рослин / С.С. Морозюк, Л.Г. Оляницька. – К., 1988. – 195с.
1184962
  Савчин М. Систематика судового захисту у світлі зобов"язальної природи прав людини // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (16). – С. 6-18
1184963
  Балашова Е.А. Систематика трилобитов Asaphina и их представители в СССР : монография / Е.А. Балашова; М-во геологии СССР. Сев.-Зап. территориальное геол. упр. – Ленинград : Недра, 1976. – 215с.
1184964
  Положий А.В. Систематика цветковых растений. / А.В. Положий. – Томск, 1978. – 247с.
1184965
  Дикань Н.І. Систематика четвертинних остракод України : (довідник-визначник) / Н.І. Дикань; НАНУ; Ін-т геологічних наук; Відп. ред. П.Ф. Гожик. – Київ, 2006. – 430с. – ISBN 966-02-3974-2
1184966
  Джелепов Б.С. Систематика энергий бета-распада / Б.С. Джелепов, Г.Ф. Драницына. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1960. – 60 с.
1184967
   Систематика, анатомия и экология растений Европейской части СССР : сб. науч. тр. – Ленинград : ЛГПИ, 1979. – 118 с.
1184968
  Федорончук Н.М. Систематика, география и филогения родов триния, румия и ледебуриелла. / Н.М. Федорончук. – К., 1983. – 173с.
1184969
  Ивахненко М.Ф. Систематика, морфология и стратиграфическое значение верхнепермских хрониозухов востока Европейской части СССР / М.Ф. Ивахненко, Г.И. Твердохлебова; под ред. проф. В.Г.Очева. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1980. – 69с.
1184970
   Систематика, эволюция и стратиграфическое значение радиолярий : сборник. – Москва : Наука, 1981. – 162с.
1184971
   Систематика, эволюция, биология и распространение современных и вымерших иглокожих. – Л., 1977. – 76с.
1184972
   Систематика, эволюция, экология водорослей и их значение в практике геологических исследований : сборник; Тезисы докладов 2 Всесоюзного палеоальгологического совещания (Киев 17-19 ноябрь 1981 г.). – Киев : Наукова думка, 1981. – 175с.
1184973
   Систематика, экология водорослей и грибов Средней Азии. – Ташкент, 1981. – 119с.
1184974
   Систематика, экология и география споровых растений Дальнего Востока. – Владивосток, 1981. – 95с.
1184975
   Систематика, экология и физиология растений: Вопросы биологии и охраны природы. – Кишинев, 1979. – 120с.
1184976
   Систематико-флористические исследования споровых растений Дальнего Востока. – Владивосток, 1984. – 141с.
1184977
  Старицын Г.В. Систематические ошибки с суточным периодом в наблюдениях на фотоэлектрических пассажных инструментах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Старицын Г.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 14л.
1184978
  Головачев В.П. Систематический анализ функции Патерсона на основе симметрии кристалла. Кристаллические структуры гетрахромата калия, гопеита, фенаксита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Головачев В.П.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 20л.
1184979
  Гурьев Н.А. Систематический сборник законов, правил, правительственных постановлений и разъяснений, циркуляров и инструкций о счетоводстве и отчетности учреждений министерства Народного Просвещения : руководство для должностных лиц,начальников и бухгалтеров учебных заведений Мин-ва Народного Просвещения и чинов Гос.Контроля,проверяющих отчетность означеного Министерства / Н.А. Гурьев. – Изд. неофициальное. – Томск : Типография Дома Трудолюбия, 1910. – 280 с.
1184980
   Систематический свод законов Российской империи. – СанктПетербург : Типография Правительствующего сената, 1815
1184981
   Систематический свод существующих законов. – СанктПетербург : Типография комиссии составления законов, 1819
1184982
   Систематический свод существующих законов : Хронологические реестры ко второй части. – Санкт-Петербург : Типография Комиссии составления законов, 1820
1184983
   Систематический свод существующих законов Российской империи. – СанктПетербург : Типография комиссии составления законов, 1818
1184984
   Систематический свод существующих законов Российской империи. – СанктПетербург : Типография комиссии составления законов, 1819
1184985
   Систематический свод существующих законов Российской империи. – Издаваемый комиссией составления законов. – СанктПетербугр : Типография комиссии составления законов, 1821
1184986
   Систематический свод существующих законов Российской империи. – Санкт-Петербург : Типография Комиссии составления законов, 1823
1184987
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1184988
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 4. – 2003. – Додаток: Поставка для оновлення (за квітень 2003 р.)
1184989
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 5. – 2003. – + поставка для оновлення (за травень 2003р.)
1184990
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 6. – 2003. – Додаток: Поставка для оновлення (за червень 2003 р.)
1184991
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 7. – 2003. – Додаток: Поставка для оновлення (за 1-15 липня 2003 р.)
1184992
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 10. – 2003. – Додаток: Поставка для оновлення (за вересень 2003 р.)
1184993
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 11. – 2003. – Додаток: Поставка для оновлення (за жовтень 2003 р.)
1184994
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 12. – 2003
1184995
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 2 Законодавство про органи та установи юстиції : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004. – Додаток: Поставка для оновлення (за квітень 2004 р.)
1184996
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 2. Законодавство про органи та установи юстиції : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004. – Додаток: Поставка для оновлення (за травень 2004 р.)
1184997
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 2. Законодавство про органи та установи юстиції : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004. – Додаток: Дві поставки для оновлення (за червень 2004 р.)
1184998
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 3. Законодавство про організацію діяльності судів. Третейські суди. Прокуратура. Адвокатура : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004. – Додаток: Дві поставки для оновлення (за листопад, грудень 2004 р.)
1184999
   Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2010 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 332-350. – ISSN 0132-1331


  Перелік публікацій за 2010 p. в журналі "Право України".
1185000
   Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2011 р. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 447-469. – ISSN 0132-1331


  Перелік публікацій за 2011 p. в журналі "Право України".
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,