Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1183001
  Безверхнюк Т.М. "Ресурсна залежність" регіональної влади: аналіз причин виникнення проблеми : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 60-62. – Бібліогр.: 14 назв
1183002
  Лір В. "Ресурсне прокляття". Пошук антидота від "голландської хвороби" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 8


  "Економічна криза у Венесуелі, яка розпочалася після катастрофічного для країни падіння світових цін на нафту у 2014 р., закономірно перейшла у фазу гострого політичного протистояння. Якби не величезні поклади нафти, ситуація у країні, можливо, мала би ...
1183003
  Крюкова А.В. "Ресурсы библиотек для образования в интересах устойчивого развития": экологические информационно-библиотечные проекты // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 112-116. – ISSN 0869-608Х
1183004
  Геник М. "Референдум із вступу в НАТО - цеглина в фундамент національної безпеки України" / М. Геник, О. Груба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 липня (№ 133). – С. 2


  Учасники Літньої школи зустрілися з державним діячем Євгеном Марчуком. Своїм враженням ділиться Дар"я Трапезнікова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1183005
  Бабилунга Н.В. "Референдум" 1940 г. в Бессарабии и политика современной Молдавии // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 82-94. – ISSN 2079-3359
1183006
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Післявоєнні видання Польського ботанічного товариства (Acta Societatis Botanicorum Poloniae, tt. 17-22, 1946-1953) / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1954. – [15] с. – Окр. відбиток з: Ботанічний журнал, Т.11, № 4, 1954, [99-113]
1183007
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Пресля. Журнал Чехословацького ботанічного товариства, т. 30, №1, 2, 3, 4, 1958 / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – [2] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т. 16, №4, [c. 106-107]
1183008
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Журнал Польського ботанічного товариства, т. 27, №1, 2, 3, 4, 1958 / І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – [3] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т.16, №6, [c.104-106]
1183009
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Пресля. Журнал Чехословацького ботанічного товариства, т. 29, № 1,2,3,4, 1957 / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – [3] с. – окр.вдбиток з: Український ботанічний журнал, т. 16, № 1, [c.116-118]
1183010
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Новий чехословацький ботанічний журнал (Biologia plantarum? t.1, №1, 2, 3, 4, 1959) / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – [5] с. – Окремий відбиток з: Український ботанічний журнал, т.17, №.4, [с. 97-101]
1183011
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Ботанічні вісті. Польське ботанічне товариство, т. 1, вв. 1-2,3,4, 1957 ; т.2, вв. 1, 2, 3, 4, 1958 ; т. 3, вв. 1, 2, 3, 4, 1959 / [огляд склали]: І.П. Білокінь, І.А. Добровольський. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – [5] с. – Окремий відбиток з: Український ботанічний журнал, т.17, №3, [c. 98-102]
1183012
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Біологія, т. 14, вв. 1-12, 1959, Словацька академія наук, Братіслава / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – [4] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т. 17, №5, [c. 115-118 ]
1183013
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Пресля. Журнал Чехословацького ботанічного товариства, т.31, №1, 2, 3, 4, 1959 / [огляд склав] І.П, Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – [3] с. – Окр. відбиток з: Українский ботанічний журнал, т. 17, №2, [c. 110-112]
1183014
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Пресля. Журнал Чехословацького ботанічного товариства, т. 32, № 1, 2, 3, 4, 1960 ; т. 33,№ 1, 2, 3, 4, 1961 / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – [5] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т. 19, № 4, [c. 107-111]
1183015
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Біологія, т. 15, №1-12, 1960 ; т. 16, № 1-12, 1961 ; т.17, № 1-12, 1962, Словацька Академія наук, Братіслава / [огляд склали] І.П. та Г.С. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – [5] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, т. 20, №5, 1963 (с.105-109)
1183016
  Білокінь І.П. [Реферати і бібліографія] : Журнал Польського ботанічного товариства, т. 29, №1. 2. 3. 4. 1960 ; т. 30, № 1. 2. 3-4. 1961 ; т. 31, № 1. 2. 3. 4. 1962 ; ( Acta Societatis Botanicorum Poloniae) / [огляд склав] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1964. – [4] с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, Т.21I, № 1, 1964, [c.102-105]
1183017
  Білокінь І.П. [Реферати та бібліографія] : Біологія, Т. 13, вв.1-12, 1958 ; Словацька Академія наук, Братіслава / [огляд склав ] І.П. Білокінь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – [3] с. – Окр. відб. з: Український ботанічний журнал, Т. 16, № 5, (с.106-108)
1183018
  Левин М. «Ресурсное благословение»: научно-технический прогресс и дефицит пресной воды / М. Левин, Н. Шилова // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 25-40. – ISSN 0042-8736


  Сокращение доступных запасов природного ресурса может стать стимулом развития новых технологий, которые позволяют использовать его более эффективно или заместить в процессе производства другим ресурсом. В статье рассматривается случай Израиля, ...
1183019
   Ре-сублімація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 888-889. – ISBN 966-316-069-1
1183020
  Рябинин А.Н. Реставрированный скелет исполинского ящера Trachodon amurense nov.sp. / А.Н. Рябинин. – Б.м., 1925. – С.1-12. – Отдельный оттиск: Изв. Геол. Ком., Т. XLIV, № 1
1183021
  Жаровська І. Рестарт політичної реформи в Україні: науково-прикладні підстави та конституційно-правові наслідки // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 9-14. – ISSN 1561-4999
1183022
  Гончар М. Рестарт співпраці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 6). – С. 9


  Іран відкриває новий розділ у відносинах зі світом. Чи готова цим скористатися Україна?
1183023
   Реститовые гипербазиты в коллизионной системе ранних каледонид Западного Прибайкалья / А.С. Мехоношин, А.Г. Владимиров, Г В. Волкова Владимиров, Т.Б. Колотилина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1562-1582 : рис., табл. – библиогр.: с. 1579-1582. – ISSN 0016-7886
1183024
  Козлов Григорий Реституция: искусство, освобожденное из плена : Досье // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 78-88 : Фото
1183025
  Опанасенко О.І. Реституції в контексті Європейських домовленостей // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 66-71. – ISSN 2076-1554
1183026
  Ткаченко М. Реституційна діяльність радянської військової адміністрації в Німеччині і повернення в Україну музейних фондів (1945-1949 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 74-79
1183027
  Стариков Г. Реституційні суперечки щодо фондів Кременецького ліцею // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 640-653. – (Нова серія ; вип. 18)
1183028
  Спасибо-Фатєєва Реституція власності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 89-98. – ISSN 1026-9932
1183029
  Акуленко В.І. Реституція культурних цінностей як вид матеріальної відповідальності у міжнародному праві // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 55-70. – ISBN 966-531-142-5
1183030
  Параскева К. Реституція майна внутрішньо переміщених осіб відповідно до Європейської конвенції з прав людини та стандартів Ради Європи // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 8-16. – ISBN 978-617-7220-88-5
1183031
  Друзенко Г. Реституція по-українськи: відновлення історичної справедливості чи пастка для церкви // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.57-62
1183032
  Острянко Б. Реституція чи віндикація? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 26-27


  Відновлення права власності на нерухоме майно, що вибуло із законного володіння (незалежно від причин та обставин), завжди є довготривалим та клопітким процесом, тому обрання правильного способу захисту порушеного права на етапі формування стратегії є ...
1183033
  Шмеріга В.І. Реституція як елемент механізму прав людини у судочинстві США // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.50-53. – Бібліогр.: 11 назв.
1183034
  Остапенко С.І. Реституція як форма відшкодування майнової шкоди, завданої злочином // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 586-590. – ISSN 1563-3349
1183035
   Рестовраторам и хранителям библиотечных фондов. – М., 1981. – 99с.
1183036
  Курпас Алексей Ресторан. Нелегкая участь ресторанного критика // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 42-43 : фото
1183037
  Смирнов І.Г. Ресторанна логістика: інформаційна складова / І.Г. Смирнов, О.В. Шматок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 178-185 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1183038
  Смирнов І.Г. Ресторанна логістика: міжнародний та український аспекти // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 4-18.
1183039
  Дмитрієва К.Є. Ресторанне господарство Київської агломерації: погляд споживачів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 136-147. – ISSN 2308-135X
1183040
  Ляшук М.М. Ресторанне господарство Поліського рекреаційного регіону: сучасний стан // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 75-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1183041
  Сусол Н. Ресторанні послуги: структура факторів якості // Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 63-66
1183042
  Клецковская Ирина Ресторанный маркетинг // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 70-73 : фото
1183043
  Кириков В.О. Рестравратор, живописец, копиист / В.О. Кириков. – Москва, 1972. – 44с.
1183044
  Тинний Ігор Владиславович Рестркутурування промислових підприємств у перехідних економіках. : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Тинний Ігор Владиславович; М-во освіти і науки України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 241л. – Бібліогр.:л.191-211
1183045
  Пелих С.А. Реструктуризация отечественных предприятий как необходимое условие рыночной адаптации / С.А. Пелих, Х.Н. Шамах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 297-303. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1183046
  Подсолонко Е.А. Реструктуризация региональной экономики : Научное издание / Е.А. Подсолонко. – Киев : Центр навчальної літератури, 2003. – 424с. – ISBN 966-306-015-8
1183047
  Вензель М. Реструктуризация системы спорта Австрии // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 81-91. – ISSN 1992-7886
1183048
  Загорулько А.А. Реструктуризация системы управления ОАО "Югрефтрансфлот" как инструмент адаптации предприятия к условиям изменяющейся внешней среды : менеджмент / А.А. Загорулько, Г.А. Раздобреева // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 160-168 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1183049
  Курьянович В. Реструктуризация фирмы и переход на аутсорсинг // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 4. – С. 21-26
1183050
  Миськов А.Е. Реструктуризация экономики и некоторые вопросы управления и использования собственности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 165-177. – ISSN 1728-8878
1183051
  Пруський С. Реструктуризація банків як об"єктивна необхідність в умовах глобалізації економіки // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 207-214. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1183052
  Шелудько Н.М. Реструктуризація банківського сектора в умовах світової фінансової кризи: міжнародний досвід і доцільність його використання в Україні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1183053
  Батковський В. Реструктуризація банківської системи України у контексті стратегії подолання наслідків світової фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 39-43. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано, які елементи антикризової політики Уряду України і Національного банку України були найбільш ефективними. На підставі міжнародного досвіду подолання системних банківських криз визначено, які ще додаткові заходи доцільно ...
1183054
  Артемович І. Реструктуризація боргу фізичної особи: нові можливості, нові обов"язки / І. Артемович, А. Івашенко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
1183055
  Жук П.В. Реструктуризація вугільної промисловості Західного регіону України у контексті світового досвіду / П.В. Жук, І.С. Почтарук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 1 (75). – С. 167-175. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто питання ролі вугільної промисловості у соціально-економічному розвитку країн і регіонів, сучасні тенденції у розвитку галузі.
1183056
  Пазюк О. Реструктуризація вугільної промисловості та стан ринку праці в шахтарських мономістах / О. Пазюк, Т. Біденко, Т. Дубок // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 6. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 2 назв
1183057
  Анішина Н. та інш. Реструктуризація вугільної промисловості України та соціальний захист осіб, вивільнених внаслідок ліквідації шахт // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.33-39
1183058
  Павленко І. Реструктуризація вугільної промисловості: світові тенденції та вітчизняні реалії / І. Павленко, І. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-15. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано міжнародний досвід реструктуризації вугільної промисловості. Досліджено причини державноїнеефективності реструктуризації та особливості її здійснення країнами з розвиненою ринковою економікою. Ідентифіковано соціально-економічні ...
1183059
  Басюк Т.П. Реструктуризація дебіторської заборгованості підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 115-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1183060
  Лондар Л.П. Реструктуризація державного боргу як інструмент підвищення рівня боргової безпеки України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 195-202. – ISSN 2306-546X
1183061
  Сорока Р.С. Реструктуризація доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації / Р.С. Сорока, М.П. Сорока // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 210-215. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1183062
  Рожкова Т.С. Реструктуризація економіки України в умовах трансформаційних процесів сучасного світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-44. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто проблеми реструктуризації економіки України у контексті світової трансформації, проаналізовано системні кореляційні зв"язки між тенденціями глобалізації та регіональної інтеграції, з одного боку, та перспективами створення ефективної ...
1183063
  Остапишин Т.П. Реструктуризація заборгованості за іпотечними кредитами в іноземній валюті: реалії та шляхи вирішення проблем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 210-214. – ISSN 2222-4459
1183064
  Масина О.П. Реструктуризація заборгованості на міжнародних фінансових ринках: методичні аспекти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 21-23. – ISSN 1728-6220
1183065
  Бурлай Т. Реструктуризація зайнятості в новоінтегрованих країнах ЄС у процесі їх економічної конвергенції // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 43-49
1183066
  Богдан І.В. Реструктуризація зовнішнього державного боргу 2015 року та її наслідки для фіскального простору України / І.В. Богдан, А.О. Свиридовська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 52-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 2305-7645
1183067
  Вахненко Т. Реструктуризація зовнішнього державного боргу комерційним кредиторам : методи і умови застосування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2004. – № 8. – С. 23-27. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1810-3944
1183068
  Шелудько Н.М. Реструктуризація зовнішньої заборгованості банків України в умовах економічної кризи / Н.М. Шелудько, К.В. Ануфрієва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 55-70
1183069
  Гусаков С.І. Реструктуризація корпоративного сектора національної економіки: зміст та механізми здійснення // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 42-53. – ISSN 2311-6420
1183070
  Міщенко В. Реструктуризація кредитів в умовах кризи: світовий досвід і можливості застосування в Україні / В. Міщенко, В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 12-17
1183071
  Мартюк Т.М. Реструктуризація кредитної заборгованості як метод управління проблемними кредитами банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 455-456. – ISBN 978-966-188-219-4
1183072
  Диба М.І. Реструктуризація кредиторської заборгованості фінансових посередників на ринку нерухомості : фінанси інституційних секторів економіки / М.І. Диба, Є.А. Поліщук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 98-106 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1183073
  Мазуренко О. Реструктуризація ланцюгів поставок на ринку м"яса та продуктів його переробки // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 46-52 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1183074
  Макаренко М.І. Реструктуризація механізму грошово-кредитної політики в контексті посткризової модернізації глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 22-24
1183075
   Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення / С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев, О.М. Трофимчук, Є.О. та ін. Яковлєв; С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев, О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв та ін. ; НАНУ ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору ; редкол. : С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев. – Київ : Наукова думка, 2007. – 347с. – ISBN 978-966-00-0729-1
1183076
  Луцишин З.О. Реструктуризація МФІ як фактор стабілізації міжнародного фінансового середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 216-224
1183077
  Захарченко В. Реструктуризація національного промислового комплексу в умовах ринкових перетворень (у системі міжнародних економічних координат) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.275-286. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1183078
  Рожко Д. Реструктуризація національної економіки як основний чинник формування державного бюджету в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-59. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність реструктуризації національної економіки та її вплив на формування державного бюджету. Досліджено напрями реформування бюджетної сфери в Україні. The essence of restructuring of national economy and its influence on forming ...
1183079
  Баюра Д.О. Реструктуризація підприємств : Навчальний посібник / Д.О.Баюра; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 209с. – ISBN 966-594-646-3
1183080
  Віммерс К.Х. Реструктуризація підприємств в умовах міжнародних олігополістичних ринків (на прикладі європейської авіакосмічної галузі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 304-307. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні теоретичні засади пристосування підприємства в умовах міжнародних олігополістичних ринків. Окрема увага присвячується проблемам забезпечення економічного зростання та здійснення державної економічної політики в умовах ...
1183081
  Троян В.М. Реструктуризація підприємств військово-промислового комплексу України / В.М. Троян, А.В. Радченко, А.П. Наконечний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-51. – (Економіка ; Вип. 63)


  Досліджено проблеми реструктуризації підприємств військово-промислового комплексу України.
1183082
  Кириленко І.В. Реструктуризація підприємств оборонно-промислового комплексу України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1183083
  Мартиненко В.П. Реструктуризація підприємств промисловості як умова розвитку сучасної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 92-95. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1183084
  Глазков С. Реструктуризація підприємств у контексті євроінтеграції: вплив на ринок праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-49.
1183085
  Прадеус А.М. Реструктуризація підприємств України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 130-141
1183086
  Гончарова О.М. Реструктуризація підприємств чорної металургії України : Автореф дис. ... канд економічних наук: спец. 08.00.04 / Гончарова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 14 назв
1183087
  Гончарова О.М. Реструктуризація підприємств чорної металургії України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Гончарова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 231л. + Додатки: л.210-231. – Бібліогр.: л.191-209
1183088
  Гончарова О.М. Реструктуризація підприємств: методологічний аспект // Наукові праці аспірантів економічного факультету : Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 102-113. – ISBN 966-7317-92-7
1183089
  Височин І.В. Реструктуризація підприємства як економічна категорія // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 160-165. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1183090
  Лепьохіна І.О. Реструктуризація підприємства як чинник поліпшення управління діяльністю підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.176-179. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1183091
  Шишкін В. Реструктуризація підприємства: заходи кадрового характеру // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-14.
1183092
  Прушківський В.Г. Реструктуризація продуктивної інфраструктури промисловості регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-33.
1183093
  Авдєєва Н.Ю. Реструктуризація промислових комплексів для організації громадської забудови мистецького напрямку / Н.Ю. Авдєєва, С.В. Волощук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 9-17 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1183094
  Комарецька П.В. Реструктуризація промислових підприємств в системі антикризового фінансового управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 61-64.
1183095
   Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення : аналітична доповідь / Собкевич О.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 112 с. : табл. – ISBN 978-966-554-136-3
1183096
  Шнирков О.О. Реструктуризація ринку робочої сили у країнах - нових членах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 266-282.
1183097
  Павлюк Л.С. Реструктуризація соціальних концептів і дискурс аналізу влади у регіональних мас-медіа // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1183098
  Сидоренко І.О. Реструктуризація у готельному бізнесі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 133-138
1183099
  Вятрович О. Реструктуризація як важливий спосіб забезпечення життєдіяльності підприємства : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 40-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1183100
  Чеховська М.М. Реструктуризація як елемент стратегічного плану розвитку залізничного транспорту // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 108-111
1183101
  Дейнека Ю. Реструктуризація як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.89-92. – ISBN 966-654-085-1
1183102
  Церковна А.В. Реструктуризація як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства / А.В. Церковна, А.А. Крайнюк // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 93-107. – ISSN 2413-9998
1183103
  Селіверстова Л.С. Реструктуризація як інструмент реформування системи управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 51-54
1183104
  Фітас Н.Ю. Реструктуризація як один з інструментів виходу з кризи // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 97-101


  У статті досліджено теоретичні аспекти реструктуризації банківської системи та її ефективність у попередженні криз. Звертається увага на систему проблем, які виникают ь при її проведенні.
1183105
  Терлецька Ю.О. Реструктуризація як спосіб реформування підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С.127-130. – (Економіа ; Вип. 26)
1183106
  Таршин С. Реструктуризація як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 327-333. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1183107
   Реструктурирование предприятия = Streamlining through restructuring : Рациональная система бизнес-единиц. – Москва : Дело, 1996. – 200с. – (Искусство управления приватизированным предприятием). – ISBN 5-7749-0023-1
1183108
  Тинний І.В. Реструктурування промислових підприємств у перехідних економіках : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Тинний І.В.; КУ. – К., 2000. – 17л.
1183109
  Махненко В.И. Ресурс безопасной эксплуатации сварных соединений и узлов современных конструкций : монография / В.И. Махненко ; ред. Л.В. Сивай ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона. – Киев : Наукова думка, 2006. – 620с. – Библиогр.: с. 598-613. – (Наукова книга. Проект). – ISBN 966-00-0552-0
1183110
  Азархіна О.К. Ресурс довіри у саморегуляції економічних та політичних спільнот // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 353-336
1183111
  Осипчук Н. Ресурс модернізації. Досягнення українських науковців мають бути представлені у наукометричній базі даних Scopus // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5-12 лютого (№ 5-6). – С. 2
1183112
  Грохольська Н.В. Ресурс освіти в соціально-економічному розвитку регіону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 237-239
1183113
  Григоренко Н.О. Ресурс самоосвітньої діяльності студента як соціокультурний і педагогічний феномен // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 6-9
1183114
  Шатохіна С. Ресурс УкрВО для задач пошуку, перевідкриття та уточнення орбіт астероїдів / С. Шатохіна, В. Головня, В. Андрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-9. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Ядром Української віртуальної обсерваторії (УкрВО) є об"єднаний цифровий архів спостережень, проведених упродовж ХХ ст. в обсерваторіях України. За даними результатів сканувань та обробки декількох тисяч платівок спостережних програм ФОН, ОРБІТА ...
1183115
  Ляшенко Л. Ресурси INTERNET для бібліотечної професії як складова безперервної освіти бібліотекарів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 1. – С. 15-21
1183116
  Каліберда Н. Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 4. – С. 69-73


  Про роботу секції "Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору" на конф. . "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища", Київ, 4-6 жовтня 2011 р., НБУВ
1183117
  Ківшар Т. Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення, новітні тенденції і перспективи розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 39-40. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн. : Попик В. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Володимир Попик; відп. ред. Л. А. Дубровіна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., ...
1183118
  Башкірцев Олексій Ресурси вашої молодості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 62-63 : фото
1183119
  Бучин М.А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні : монографія / М.А. Бучин ; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : ЛІСВ, 2009. – 231 с. – ISBN 978-966-486-041-0
1183120
  Жиляєв І.Б. Ресурси вищої школи / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 59-68. – ISBN 978-966-7909-71-0
1183121
  Абакумова В.І. Ресурси ВНЗ України з інформаційно-бібліотечного забезпечення сфери культури та мистецтва / В.І. Абакумова, Н.К. Литвиненко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 221-227. – Бібліогр.: 8 назв.


  Аналізується університетський рівень системи мережевого інформаційного забезпечення науковців сфери культури і мистецтв в Україні.
1183122
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1183123
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1183124
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1183125
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
1183126
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
1183127
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи Деравного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1183128
   Ресурси держави : Вісник Держкомрезерву України та Профспілки працівників системи державного матеріального резерву. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1183129
  Попик В.І. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / Володимир Попик ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна ; бібліогр. ред. О.М. Яценко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 518, [4] с. – Бібліогр.: с. 432-519. – ISBN 978-966-02-6872-2
1183130
  Сичова А.О. Ресурси довіри в горизонтальних зв"язках повсякденності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 26-28. – ISSN 0868-8117
1183131
  Вишневський В.І. Ресурси екотуризму: основні поняття та визначення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 19-24. – Бібліогр.: 9 назв.
1183132
  Стельмах С.М. Ресурси зайця сірого і їхнє використання в мисливських угіддях Львівської області // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 155-160 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
1183133
  Червона С.П. Ресурси і витрати домогосподарств України: аналіз структури та структурних зрушень // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 95-100
1183134
  Мелвін Ніл Ресурси і збройний конфлікт / Мелвін Ніл, Руден, де Конінг // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 39-58. – ISBN 978-966-7272-99-9
1183135
  Силадій І.М. Ресурси і стимули педагогічного дискурсу в сучасному українському суспільстві // Освітній дискурс : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрушкевич Ф., Андрюкайтене Р., Базалук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – C. 54-62. – (Гуманітарні науки ; вип. 4 (3-4)). – ISSN 2522-9699
1183136
  Кобєлєв О.М. Ресурси інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 88-97


  Розглядаються поняття та основні види ресурсів інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек. Визначаються перспективи й можливості ресурсного забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек.
1183137
  Демартино А.П. Ресурси інформаційної війни у воєнно-політичній стратегії США та Китаю // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 55-65. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
1183138
  Коник А.В. Ресурси історичної пам"яті у дослідженні публіцистичного тексту: методологічний аспект // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 93-99. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1183139
  Гулієв У.Р. Ресурси комерційних банків і вдосконалення напрямів їх формування. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.04.01 / Гулієв У.Р.; КГУ им.ТГ.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
1183140
  Довгань Ж.М. Ресурси комерційного банку: формування та управління : Автореф... Канд.екон.наук: 08.04.01 / Довгань Ж.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
1183141
  Довгань Жанна Миколаївна Ресурси комерційного банку: формування та управління : Дис... кандид. економ.наук: 08.04.01. / Довгань Жанна Миколаївна; Мін-во освіти України. Тернопіль. акад. народного господарства. – Тернопіль, 2000. – 204л. – Бібліогр.:л.169-204
1183142
  Малицька І. Ресурси міжнародних інформаційних освітніх мереж // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 117-119. – ISBN 978-966-2249-24-8
1183143
  Шевченко О. Ресурси наукового архіву Лівадійського палацу-музею і Кримська конференція 1945 року: історіографічна розвідка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 47-54. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1183144
  Калєтнік А.А. Ресурси оновлення наукового стилю української літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 220-227


  У статті розглянуті аспекти формування та функціонування ресурсів наукового стилю сучасної української літературної мови, у тому числі проаналізовані деякі питання українського термінотворення з огляду на протилежність тенденцій мовного пуризму та ...
1183145
  Руденко Ресурси підземних вод понт-меотичного горизонту Причорноморської западини на Лівобережжі Дніпра / Руденко, О.Є. Попов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 55-63 : Карта,. – Бібліогр.: 2 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
1183146
  Корнєєнко С. Ресурси підземного геологічного простору України / С. Корнєєнко, О. Корбутяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються ресурси підземного геологічного простору України та аналізуються проблеми підземного будівництва і використання підземних об"єктів. Встановлено, що інтенсивне господарське освоєння наземного геологічного простору України створило дуже ...
1183147
  Остапенко В.В. Ресурси підприємства: четвертий елемент - інтелектуальний капітал / В.В. Остапенко, В.І. Авдієнко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.257-259. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1183148
  Павленко Ю.В. Ресурси планетарного розвитку та протиріччя глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 100-106.
1183149
  Дзятківська О.С. Ресурси політичної влади: теоретичний аспект // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 19-20
1183150
  Непран А.В. Ресурси ринку капіталу в системі інвестиційного фінансування реального сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 99-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1183151
  Погорєлов Ю.С. Ресурси розвитку в контексті життєвого циклу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 161-167


  Розкрито поняття ресурсів розвитку підприємства. Показано важливість ресурсів розвитку на кожній з фаз життєвого циклу підприємства. Визначено характеристику тісноти зв"язку між окремими видами ресурсів. Виділені найбільш впливові види ресурсів ...
1183152
  Онешко С.В. Ресурси стивідорної компанії як об"єкт контролінгу / С.В. Онешко, Д.А. Зданевич // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 57-69. – ISSN 2075-4892
1183153
  Михайленко Д. Ресурси теорії "раціонального злочину" в контексті протидії корупції в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 160-165
1183154
  Комих Н.Г. Ресурси теорії мереж Дж. Уррі при характеристиці життєвого середовища сучасного індивіда // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 81-85. – ISSN 2073-9591
1183155
  Єгоров В.О. Ресурси фінансової системи і стратегія економічного зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 133-142.
1183156
  Крыжановский Р.А. Ресурск будущего : (Мор. вода. Эффективность освоения) / Р.А. Крыжановский. – Москва : Мысль, 1985. – 172с.
1183157
  Колодізєв О.М. Ресурсна база банківського кредитування // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С. 65-75.
1183158
  Смирнов І. Ресурсна база військового туризму США та її регіональні особливості (на прикладі пам"яток війни за незалежність та громадянської війни) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 187-198. – ISSN 2521-1706
1183159
  Землячов С.В. Ресурсна база комерційних банків та особливості її формування в Україні : монографія / С.В. Землячов ; МОНУ, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь : Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, 2008. – 185с. – ISBN 966-7711-50-1
1183160
  Волик Н.Г. Ресурсна база комерційних банків України: сучасний стан і перспективи розвитку / Н.Г. Волик, К.Г. Яценко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 270-274. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1183161
  Галіцейська Ю. Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та можливі напрями оптимізації // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 124-130. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1183162
  Сивий М.Я. Ресурсна база нерудної сировини для металургії в Україні: сучасний стан, перспективи // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 118-130. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1183163
  Балахонова О.В. Ресурсна база сучасного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О.В. Балахонова, М.В. Коломієць // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/1. – С. 54-58. – ISSN 2409-1944
1183164
  Олійник Д. Ресурсна база українських комерційних банків як джерело ліквідності : наука і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 42-44 : Табл., рис.
1183165
  Олійник Д. Ресурсна база українських комерційних банків як джерело ліквідності : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 21-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1183166
  Калюжна Н.Г. Ресурсна концепція трактування потенціалу в економіці: сутність та обмеження у застосуванні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 108-114 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
1183167
  Криворучко М.Ю. Ресурсна орієнтованість експорту та імпорту як фактор соціально-економічного розвитку регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 112-122. – ISSN 2222-4459
1183168
  Лобанова А.Л. Ресурсна політика комерційних банків України : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 88-95. – Бібліогр.: 11 назв
1183169
  Трілленберг Г. Ресурсна складова розвитку в"їзного туризму в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 274-291. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1183170
  Сілантьєв О.І. Ресурсна структура потенціалу економічного розвитку та зростання багатства сучасних макроекономічних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 41-46. – ISSN 2222-4459
1183171
  Барышникова Галина Васильевна Ресурсная характеристика эремуруса Регеля как источники глюкоманнанов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Барышникова Галина Васильевна; Росс. Акад. наук. Главный ботан. сад. – Москва, 1993. – 22 с.
1183172
  Ящук Л.П. Ресурсне забезпечення в організації протидії соціальному сирітству на рівні місцевого самоврядування // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 94-102. – ISSN 2311-6420
1183173
  Кравченко Т. Ресурсне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 34-38. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність ресурсного забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами. Охарактеризовано особливості використання основних категорій ресурсної теорії. Розглянуто види ресурсних ефектів від використання різних видів ресурсів на ...
1183174
  Євдощук М.І. Ресурсне забезпечення видобутку вуглеводнів України за рахунок малорозмірних родовищ : Наукові основи / М.І. Євдощук; Держ. комітет України по геології і використанню надр. – Київ : Наукова думка, 1997. – 279с. – ISBN 966-00-0409-5
1183175
  Левченко Ю.Г. Ресурсне забезпечення ефективного функціонування підприємства / Ю.Г. Левченко, Ю.С. Бондаренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 27-31
1183176
  Пакулін С.Л. Ресурсне забезпечення і стійкість регіональної економіки / С.Л. Пакулін, О.О. Топчій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1183177
  Савельчук І.Б. Ресурсне забезпечення інноваційного освітнього середовища підготовки соціальних працівників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 154-158. – Бібліогр.: с. 156-157. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1183178
  Клименко Д. Ресурсне забезпечення комерційних банків // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 92-98
1183179
  Ревуцька Н. Ресурсне забезпечення конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 88-93. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості ресурсного забезпечення конкурентних переваг підприємства на основі використання сучасних видів ресурсів: компетенцій, організаційних здатностей та рутин. В статье исследованы особенности ресурсного обеспечения ...
1183180
  Баліцька В.В. Ресурсне забезпечення національної економіки: проголошені цілі і реальний стан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 73-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1183181
  Дяченко Н.В. Ресурсне забезпечення підготовки кадрів : підготовка кадрів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 147-151 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1183182
  Гудзь О.Є. Ресурсне забезпечення соціально-економічного розвитку діяльності підприємств зв"язку / О.Є. Гудзь, Л.В. Лазоренко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 5-11. – ISSN 2415-8089
1183183
  Шевчук Я.В. Ресурсне забезпечення та оцінювання окремих видів економічної діяльності Карпатського регіону / Я.В. Шевчук, Н.І. Ценклер // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 300-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1183184
  Іщук С.І. Ресурсне забезпечення туристсько-рекреаційного комплексу Вінницької області / С.І. Іщук, Г.В. Чернова // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 119-122. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1183185
  Котляров Є.І. Ресурсне та місцеве оподаткування : навч. посібник / Є.І. Котляров, С.В. Антоненко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 266, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 183-184. – Бібліогр.: с. 185-194. – ISBN 978-966-676-657-4
1183186
  Косата І.А. Ресурсний підхід до визначення конкурентоспроможності інтегрованих структур бізнесу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 129-134. – ISSN 2222-0712
1183187
  Микитюк О.В. Ресурсний підхід у підготовці мацбутніх учителів до інноваційної діяльності // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 54-61. – ISSN 2078-7782
1183188
  Теплюк М.А. Ресурсний портфель як ключовий фактор ефективності ресурсозабезпечення діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 279-284. – ISSN 2222-4459
1183189
  Газуда Л.М. Ресурсний потенціал аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності (на матеріалах Закарпатської області) / Леся Газуда ; [відп. ред. М.А. Лендєл] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2004. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-214. – ISBN 966-7400-23-9
1183190
  Абрамик М.І. Ресурсний потенціал аграрного сектору в Україні та в Європейських державах світу: порівняльний аспект // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 144-149. – ISSN 2308-1988
1183191
   Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання : аналітична доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 75, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 10). – ISBN 978-966-554-216-2
1183192
  Прохорова В.В. Ресурсний потенціал економічного зростання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 120-125. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1183193
  Харазішвілі Ю. Ресурсний потенціал і тіньова економіка регіонів України // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 67-78. – ISSN 1605-2005
1183194
  Павлюк С.М. Ресурсний потенціал комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються категорії ресурсного потенціалу і ресурсної бази комерційних банків, подається структура ресурсної бази комерційних банків. In article considers a categories of resource potential and resource base in commercial banks, touches upon the ...
1183195
  Васюренко О. Ресурсний потенціал комерційного банку : аналізують науковці / О. Васюренко, І. Федосік // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 58-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1183196
  Гулій В. Ресурсний потенціал кремнію в Україні та можливість використання вітчизняного кремнію у відновлювальній енергетиці / В. Гулій, Р. Бочевар // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 63, вип. 1. – С. 38-51. – ISSN 2078-6220
1183197
   Ресурсний потенціал міст районного значення у соціально-економічному розвитку країни : матеріали "круглого столу" / Нац. інс-т стратег. досліджень ; С.О. Біла [ та ін. ] ; [за ред. С.О. Білої]. – Київ : НІСД, 2009. – 128 с. – ISBN 966-554-098-X
1183198
  Кифяк О. Ресурсний потенціал розвитку туристичних дестинацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (105). – С. 60-70. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1183199
  Вожжов С. Ресурсний потенціал як чинник ефективності регулювання банківської ліквідності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-22. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання вдосконалення системи регулювання ліквідності банків на основі обліку величини їх підтвердженого ресурсного потенціалу і варіаційного принципу її нормування і оцінки. The present article considers the questions of perfection of ...
1183200
  Шулевська О. Ресурсні аспекти банківської кризи 2008-2009 років в Україні : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 2 (180 ). – С. 16-19 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1183201
   Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України : колект. монографія / [Шубравська О.В. та ін.] ; за ред. О.В. Шубравської ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017. – 439, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8355-8
1183202
  Оксак А.О. Ресурсні мотиви злиття та поглинання корпорацій різних видів економічної діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 179-184. – ISSN 2222-4459
1183203
  Турба О.О. Ресурсні складники інноваційної діяльності: стратегічні напрями планування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 158-163. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1183204
  Бейдик О.О. Ресурсно- рекреаційні паспорти суб"єктів адміністративно-територіального поділу України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 216-222. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1183205
  Буяк Андрій Ресурсно-виробнича модель регулювання інвестицій в економіку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 66-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Досліджено економічні закономірності розвитку енергетики України з урахуванням впливу інвестування на енергетику.
1183206
  Голинська О.В. Ресурсно-індикативна концепція як інструментальна основа публічного управління місцевим те регіональним розвитком // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 48-51. – ISBN 978-966-619-370-7
1183207
  Юхименко П.І. Ресурсно-орієнтований підхід в теорії фірми // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 25-30.
1183208
  Ахромкін Є.М. Ресурсно-рейтингова оцінка трудового потенціалу регіону / Є.М. Ахромкін, Г.М. Маслова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 8-11 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1183209
  Грешнякова Т.В. Ресурсно-рекреаційна привабливість Індії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 186-191 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1183210
  Лисяк А.В. Ресурсно-технічний потенціал сільськогосподарських підприємств: стан та тенденції розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 70-74
1183211
  Заставецька О. Ресурсно-туристичне районування Тернопільської області на основі атрактивності істоико-культурного потенціалу / О. Заставецька, К. Дударчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 155-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1183212
  Колотуха О. Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської області : монографія / Олександр Колотуха, Ігор Колотуха, Віктор Соколовський ; Кіровоград. облдержадмін., Комун. закл. "Кіровоград. обл. центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнів. молоді". – Харків : Мачулін, 2019. – 163, [1] с. : іл., табл., картосхеми. – Бібліогр.: с. 148-152. – ISBN 978-617-7767-54-0
1183213
  Трубицын Д. Ресурсные и территориальные факторы модернизации. (На примере арабских стран Северной Африки) // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 45-55. – ISSN 0131-2227
1183214
  Чавай Бабошия Ресурсные ограничения зкономического роста и их зффекты // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 23-27
1183215
  Гордукалова Г. Ресурсные перспективы и риски / Галина Гордукалова, 2015. – С. 42-44


  О качестве информационно-аналитической работы библиотек в сфере культуры.
1183216
  Крайнюк Е. Ресурсные растения Крымского Присивашья // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 134-136. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються питання вивчення та збереження дикоростучих ресурсних рослин Кримського Присивашшя. Наводяться матеріали стану видів та їх ресурсів. The questions of studying and conservation of wild growing resources plants of Crimean Prisivashye have ...
1183217
  Байдаров Е. Ресурсный национализм в Казахстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 79-83. – ISSN 1998-1813
1183218
  Шмат В. Ресурсный национализм: уроки Третьего мира // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 1. – С. 28-39. – ISSN 0131-2227
1183219
  Терехова Г.В. Ресурсный подход к организации продуктивной деятельности субъектов ТРИЗ-образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 103-112. – ISSN 1609-4646


  В статье поставлена проблема применения ресурсного подхода в продуктивной образовательной деятельности. Проанализировано понятие «ресурсы», ресурсный подход в изучении объектов, решение задач с помощью теории ресурсов, ресурсы личности при организации ...
1183220
  Фонотов А.Г. Ресурсный потенциал / А.Г. Фонотов. – М, 1985. – 151с.
1183221
  Миско К.М. Ресурсный потенциал региона / К.М. Миско. – М., 1991. – 92с.
1183222
  Зинин В.Г. Ресурсный потенциал сферы культуры / В.Г. Зинин, Л.М. Зайцева. – М, 1989. – 62с.
1183223
  Дергачова В. Ресурсный потенциал экономического роста как фактор конкуренстоспособности национальной экономики // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 32-36. – ISSN 1810-3944
1183224
  Бабич А.А. Ресурсо- и энергосберегающие технологии производства, хранения и использования кормов / А.А. Бабич, Д.К. Моторный. – Киев : Урожай, 1986. – 101 с.
1183225
  Панков Ю.А. Ресурсоведческое исследование шиповников (Rosa L.) Дальнего Востока. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Панков Ю.А.; АН СССР. Сиб. отд. Центр. Сиб. ботан. сад. – Новосибирск, 1978. – 17л.
1183226
  Смирнов В.С. Ресурсоемкость российской экономики в зеркале статистики // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 4. – С. 62-68. – ISSN 0320-8168
1183227
  Черкаська О. Ресурсоємність господарства : стан та основні тенденції в регіональному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано рівень споживання природних ресурсів та рівень ресурсоємності господарства регіонів України. Виявлено міжрегіональні відмінності, проаналізовано тенденції у споживанні окремих видів ресурсів та чинники, що їх визначають. Здійснене ...
1183228
  Путренко В.В. Ресурсоємність суспільно-територіального комплексу Харківської області : Географія регіонів // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-56 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1183229
  Дрозд Т.М. Ресурсозабезпеченість підприємства у контексті логістичного підходу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 94-98. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1183230
  Крисанов Д. Ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 21-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1183231
  Покараев Г.М. Ресурсозбережение: проблемы и решения. / Г.М. Покараев. – М, 1990. – 141с.
1183232
  Ревко Т.В. Ресурсозбереження в забезпеченні екологічної безпеки країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 61-67. – ISSN 1993-6788
1183233
  Письменна О.Б. Ресурсозбереження в контексті сталого розвитку уранодобувного регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 192-199 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1183234
  Чайковська В.П. Ресурсозбереження в системі управління підприємством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 186-193
1183235
   Ресурсозбереження та економічний розвиток України : Формування механізмів переходу суб"єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій: Монографія. – Суми : Університетська книга, 2006. – 551с. – Парал. тит. арк. англ. мов. – ISBN 966-680-296-1
1183236
  Царук А.Ю. Ресурсозбереження та його роль в ефективності функціонування гірничо видобувного комплексу України // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 118-120
1183237
  Путренко В.В. Ресурсозбереження: регіональний аспект = Resource saving: regional aspect : монографія / В.В. Путренко ; [наук. ред. С.А. Лісовський] ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2011. – 224, [1] с. : іл., табл. – Паралельна назв. на англ. мові. – Бібліогр.: с. 198-220. – ISBN 978-966-02-6117-4
1183238
  Суворін О.В. Ресурсозберігаюча технологія нікель-хромового каталізатора гідрування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Суворін О.В.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1997. – 17л.
1183239
  Безугла Л.С. Ресурсозберігаючі технології виробництва органічної продукції запорука розвитку екологічного туризму в регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 39-42. – ISSN 2306-6806
1183240
  Штода О.И. Ресурсообеспечение эксплуатационной надежности зданий и сооружений // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 329-332 : табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1183241
  Карпінська І.А. Ресурсоощадні процеси кондиціювання води абсорбцією, десорбцією і окисленням домішок : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.08 / І.А. Карпінська; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1183242
   Ресурсосберегающая технология разработки недр. – Апативы, 1987. – 94 с.
1183243
   Ресурсосберегающие направления научно-технического прогресса в промышленности. – Л., 1984. – 39с.
1183244
   Ресурсосберегающие системы обработки почвы. – М., 1990. – 242с.
1183245
   Ресурсосберегающие: факторы и эффективность. – К., 1989. – 200с.
1183246
  Наливайский Ресурсосберегающий механизм технического обновления промышленного производства / Наливайский, в.Ю. – Ростов, 1988. – 144с.
1183247
   Ресурсосбережение - важная задача народных контролеров. – К., 1987. – 172с.
1183248
   Ресурсосбережение - важнейший элемент повышения эффективности энергетического комплекса. – Ташкент, 1986. – 128с.
1183249
  Литвицкий В.А. Ресурсосбережение - важное направление интенсификации производства. / В.А. Литвицкий. – К., 1987. – 47с.
1183250
  Сергеев В.В. Ресурсосбережение - важный фактор ускорения / В.В. Сергеев. – Днепропетровск, 1988. – 86с.
1183251
   Ресурсосбережение - объективная потребность развития производства. – М., 1988. – 64с.
1183252
   Ресурсосбережение в условиях перестройки экономики. – М., 1989. – 140с.
1183253
  Соловьев М.В. Ресурсосбережение и интенсификация производства / М.В. Соловьев, А.В. Молчанов. – М., 1988. – 63с.
1183254
   Ресурсосбережение и научно-технический прогресс. – К., 1985. – 185с.
1183255
  Потравный И.М. Ресурсосбережение и охрана окружающей среды / И.М. Потравный, В.Б. Захожай. – Киев : Урожай, 1990. – 285с.
1183256
  Лебединский Ю.П. Ресурсосбережение и экология / Ю.П. Лебединский, Ю.В. Склянкин, П.И. Попов. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 223с.
1183257
   Ресурсосбережение и энергохимическое использование нефти / А.В Степанов, Г.А. Ковтун, Г.Г. Матусевич, Н.И. Сульжик; НАНУ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев : Наукова думка, 2008. – 240с. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0680-5
1183258
  Соколовская Г.А. Ресурсосбережение на предприятиях / Г.А. Соколовская, Т.С. Сигарева. – М., 1990. – 154с.
1183259
  Буров А. Ресурсосбережение при обеспыливании выбросов в атмосферу : ресурсозбереження / А. Буров, А. Буров, О. Цабиев // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 8 (298) : Одеський національний політехнічний університет: стратегія і тактика інноваційного розвитку. – С. 54-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1183260
   Ресурсосбережение: Эколого-экономический аспект. – Киев : Наукова думка, 1992. – 212с.
1183261
  Савченко А.П. Ресурсосбережению - комплексный подход / А.П. Савченко. – Киев : Политиздат, 1987. – 287 с.
1183262
   Ресурсы Microsoft BackOffice : Exchange Server и Systems Management Server. – Дюссельдорф ; Киев ; Москва ; Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 1998. – 1008 с. – (Мастер : руководство для профессионалов). – ISBN 5-7791-0069-1
1183263
   Ресурсы Microsoft Windows-95. – М.
1. – 1996. – 638с.
1183264
   Ресурсы Microsoft Windows-95. – М.
2. – 1996. – 424с.
1183265
   Ресурсы Windows NT : Windows NT Workstation и Windows NT Server версия 3.5. – С.-Пб., 1995. – 720с.
1183266
  Трофимов В.С. Ресурсы алмазов в зарубежных странах / В.С. Трофимов. – М - Л, 1947. – с.
1183267
   Ресурсы биосферы. – Ленинград
1. – 1975. – 286с.
1183268
   Ресурсы биосферы. – Ленинград
2. – 1976. – 240с.
1183269
   Ресурсы биосферы. – Ленинград
3. – 1976. – 194с.
1183270
   Ресурсы биосферы на территории СССР : Научные основы их рационального использования и охраны. – Москва : Наука, 1971. – 296с.
1183271
   Ресурсы биосферы пустынь Среднгей Азии и Казахстана. – М., 1984. – 193с.
1183272
   Ресурсы бурых и длиннопламенных углей СССР. – Минск, 1980. – 161с.
1183273
  Торлин И.Г. Ресурсы веб-сайтов публичных библиотек Украины: компромисс предлагаемого и ожидаемого // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 36-41. – ISSN 0130-9765


  Попытка теоретически осмыслить цели, задачи и виды информации на веб-сайтах публичных библиотек, а также проанализировать пожелания удаленных пользователей и предложения публичных библиотек, относящиеся к содержанию веб-сайтов.
1183274
  Лебедева М.М. Ресурсы влияния в мировой политике // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 1 (139). – С. 99-108. – ISSN 0321-2017
1183275
   Ресурсы водоплавающей дичи в СССР, их воспроизводство и использование. – М., 1968. – 126с.
1183276
   Ресурсы водоплавающих птиц СССР, их воспроизводство и использование. – М., 1977. – 118с.
1183277
  Лешихин М.И. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений поймы реки Васюгана и изучение содержания микроэлементов в их сырье и препаратах : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Лешихин М.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 16л.
1183278
   Ресурсы дикорастущих лекарственных растений СССР. – Л., 1968. – 204с.
1183279
  Кузнецова М.А. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений Ярославской области. : Автореф... Канд.фармацет.наук: / Кузнецова М.А.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Ленинград, 1966. – 23л.
1183280
  Петров А.П. Ресурсы для борьбы с синдромом эмоционального выгорания // Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 172-175. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1183281
   Ресурсы живой фауны. – Ростов-на-Дону
Ч. 1. – 1980. – 296с.
1183282
   Ресурсы живой фауны. – Ростов -на-Дону
Ч. 2. – 1982. – 320с.
1183283
   Ресурсы живой фауны. – Ростов -на-Дону
Ч. 3. – 1984. – 312с.
1183284
   Ресурсы животного мира Сибири: Рыбы. – Новосибирск, 1990. – 137с.
1183285
  Сахарова Н.А. Ресурсы и биологические основы рациоанльного использования некоторых лекарственных растений Кузнецкого алатау : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Сахарова Н. А.; Том.ГУ. – Томск, 1980. – 23л.
1183286
   Ресурсы и воспроизводство. – М., 1983. – 94с.
1183287
   Ресурсы и геохимия подземных вод Карелии. – Петрозаводск, 1987. – 149с.
1183288
  Кучеров Е.В. Ресурсы и интродукция полезных растений в Башкирии / Е.В. Кучеров. – Москва, 1979. – 263с.
1183289
   Ресурсы и интродукция полезных растений Сибири. – Новосибирск, 1981. – 192с.
1183290
   Ресурсы и интродукция растений в Башкирии / Кучеров Е.В. – Уфа, 1983. – 114с.
1183291
  Ахмедсафин У.М. Ресурсы и использования подземных вод Казахстана / У.М. Ахмедсафин. – Алма-Ата, 1972. – 155с.
1183292
   Ресурсы и международное сотрудничество. – М., 1968. – 288с.
1183293
   Ресурсы и народнохозяйственное использование углей Печорского бассейна. – Сыктывкар, 1988. – 114с.
1183294
   Ресурсы и проблемы использования агрохимического сырья Западной Сибири. – Новосибирск, 1988. – 183с.
1183295
  Антипов В.И. Ресурсы и промышленность Юго-Восточной Азии / В.И. Антипов ; Ин-т географии АН СССР. – Москва : Мысль, 1973. – 239, [1] с. : со схем.
1183296
  Лукашев К.И. Ресурсы и развитие производительных сил БССР в семилетке / К.И. Лукашев, С.Н. Малинин. – Минск, 1961. – 108с.
1183297
  Аверина З.В. Ресурсы и рациональная организация сбора лекарственного растительного сырья в Ульяновской области. : автореф. ... канд. фармац. наук: 15.00.02 / Аверина З.В.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 21л.
1183298
  Морозенская Е.В. Ресурсы и рынки Африки // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С.131-140. – ISSN 0869-1908
1183299
  Абдрашитов А.А. Ресурсы и условия формирования подземных вод зоны активного водообмена Зайсанской впадины на основе манинных методов обработки гидрогеологических данных. : Автореф... Канд. гиол.-минерал. наук: 04.00.06 / Абдрашитов А.А.; АН КиргССР. – Фрунзе, 1975. – 26л.
1183300
  Карачаровский В. Ресурсы инновационного роста в России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоц. акад. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 3-22. – ISSN 0207-3676
1183301
  Кочеткова О.М. Ресурсы Интернета для библиотекарей // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 47-51. – ISSN 0130-9765


  Возможность повышения квалификации библиотечных работников через глобальные сети передачи данных.
1183302
  Гулиев Урфан Ризван оглы Ресурсы коммерческих банков и совершенствование направлений их формирования : Дис... канд. эконом.наук: 08.04.01 / Гулиев Урфан Ризван оглы; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1999. – 179л. – Бібліогр.:л.169-179
1183303
  Ямпольский М.М. Ресурсы краткосрочного кредита / М.М. Ямпольский. – М., 1974. – 143с.
1183304
  Суров Ю.П. Ресурсы лекарственного и плодово-ягодного сырья в Горном Алтае / Ю.П. Суров. – Томск, 1981. – 241с.
1183305
  Кукенов К М. Ресурсы лекарственных растений Казахстанского Тянь-Шаня / К М. Кукенов. – Алма-Ата, 1989. – 188с.
1183306
  Лукашев К.И. Ресурсы минерального сырья в капиталистических странах : Топливно-энергетическое сырье и металлические полезные ископаемые / К.И. Лукашев. – Москва : Внешторгиздат, 1953. – 224 с.
1183307
  Иванишвили Ш.В. Ресурсы непродовольственных товаров Грузинской ССР, их источники и использование. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Иванишвили Ш.В.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1968. – 37л.
1183308
   Ресурсы нетрадиционного газового сырья и проблемы его освоения. – Л., 1990. – 261с.
1183309
   Ресурсы нефти и газа и перспективы их освоения. – М., 1983. – 224с.
1183310
   Ресурсы нефти и газа и эффективное их освоение. – М., 1990. – 185с.
1183311
  Андреева А. Ресурсы образования: новый взгляд на ботанический сад. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 97-100. – ISSN 0869-3617


  Ботанический сад Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова: три века истории
1183312
  Кулагина Е.В. Ресурсы педагогических работников школ на этапе модернизации образования: опыт Москвы, России и развитых стран / Е.В. Кулагина, М.А. Улисеева // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (360). – С. 111-121. – ISSN 0132-1625
1183313
  Кирста Б.Т. Ресурсы поверхностных вод и естественное увлажнение территории Туркменистана. / Б.Т. Кирста. – Ашхабад, 1991. – 178 с.
1183314
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1. – 1958. – 791с.
1183315
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
2. – 1959. – 711с.
1183316
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
3. – 1959. – 564с.
1183317
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
4 : Павлоградская область Казахской ССР. – 1959. – 576с. : Карта
1183318
   Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат
5. – 1960. – 420с.
1183319
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1964. – 244с.
1183320
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.6 : Украина и Молдавия ; вып. 4 : Крым. – 1964. – 243, [1]с. : табл.
1183321
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.6 : Украина и Молдавия ; вып. 1 : Западная Украина и Молдавия. – 1965. – 443, [1]с. : табл.
1183322
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1965. – 444с.
1183323
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
4. – 1966. – 344с.
1183324
   Ресурсы поверхностных вод СССР : Белоруссия и Верхнее Поднепровье. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т .5, Часть 2-я : Основные гидрологические характеристики. – 1966. – 621с.
1183325
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
3. – 1967. – 492с.
1183326
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.6 : Украина и Молдавия ; вып. 3 : Бассейн р. Северного Донца и реки Приазовья. – 1967. – 277, [2]с. : табл.
1183327
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1967. – 492с.
1183328
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1967. – 492с.
1183329
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1967. – 280с.
1183330
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
7. – 1967. – 396с.
1183331
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 6 .Вып. 1 : Западная Украина и Молдавия. – 1969. – 884с.
1183332
   Ресурсы поверхностных вод СССР : Украина и Молдавия. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 6.Вып.2 : Среднее и Нижнее Поднепровье. – 1971. – 656с.
1183333
   Ресурсы поверхностных вод СССР. – Ленинград
6. – 1975. – 148с.
1183334
   Ресурсы поверхностных вод СССР : описания рек и озер и расчеты основных характеристик их режима. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 6 : Украина и Молдавия, вып. 1 : Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра) / [М.С. Каганер, Г.М. Баула, Н.П. Гладун и др.] ; под ред. канд. техн. наук М.С. Каганера. – 1978. – 489, [2] с., [1] л. к. : ил., табл. – Авт. вып. указаны на с. 3-4
1183335
  Вендров С.Л. Ресурсы поверхностных вод СССР, их использование и изучение / С.Л. Вендров, Г.П. Калинин. – Ленинград, 1959. – 28с.
1183336
   Ресурсы поверхностных вод СССР: Основные гидрол. характеристики (за 1963-1970 гг. и весь период наблюдения). – Ленинград
6. – 1976. – 623с.
1183337
  Вегуни Вреж Товмасович Ресурсы подземных вод Армянской ССР и перспективы их использования / Вегуни Вреж Товмасович. – Ереван, 1986. – 155с.
1183338
  Концебовский С.Я. Ресурсы подземных вод в водохозяйственных балансах орошаемых территорий / С.Я. Концебовский, Е.Л. Минкин. – Москва : Наука, 1986. – 196с.
1183339
  Ахмедсафин У.М. Ресурсы подземных вод и гидрогеологические прогнозы в зоне переброски стока сибирских рек в Казахстан / У.М. Ахмедсафин. – Алма-Ата, 1981. – 129с.
1183340
  Борисов В.А. Ресурсы подземных вод и их использование в народном хозяйстве : (на примере Узбекистана) / В.А. Борисов. – Ташкент : Фан, 1990. – 142с.
1183341
  Всеволожский В.А. Ресурсы подземных вод южной части Западно-Сибирской низменности / В.А. Всеволожский. – Москва : Наука, 1973. – 88с.
1183342
  Бартош Т.Д. Ресурсы пресноводных известковых отложений Нечерноземной зоны Европейской части РСФСР / Т.Д. Бартош, Э.Я. Сталбова. – Москва : Недра, 1983. – 191с.
1183343
   Ресурсы пресных и маломинерализованных подземных вод южной части Западно-Сибирского артезиаского бассейна. – М., 1991. – 258с.
1183344
  Львов М.С. Ресурсы природного газа СССР / М.С. Львов. – Москва : Недра, 1969. – 224с.
1183345
  Черемисов Ф.С. Ресурсы продовльственных товаров и их использование. / Ф.С. Черемисов. – М., 1975. – 94с.
1183346
  Сепп Ю.В. Ресурсы продуктивности картофеля. / Ю.В. Сепп, Х.Г. Тооминг. – Л., 1991. – 260с.
1183347
  Иоффе М.Я. Ресурсы продуктов животноводства: формирование и использование / М.Я. Иоффе. – М, 1983. – 151с.
1183348
  Рутгайзер В.М. Ресурсы развития непроизводственной сферы / В.М. Рутгайзер. – Москва : Мысль, 1975. – 229 с.
1183349
   Ресурсы редких животных РСФСР, их охрана и воспроизводство. – М., 1988. – 162с.
1183350
  Синайская Т.М. Ресурсы речного стока Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Синайская Т.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1961. – 25 с.
1183351
  Дворецкая А. Ресурсы рынка капитала как источник финансирования реального сектора экономики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 92-103. – ISSN 0042-8736
1183352
  Каваляускас Б.М. Ресурсы солнечной радиации в Южной Прибалтике : Автореф... кандидата геогр.наук: / Каваляускас Б.М.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 19л.
1183353
  Никитин М.Р. Ресурсы солоноватых и соленых подземных вод СССР / М.Р. Никитин. – Москва : Наука, 1978. – 143с.
1183354
  Пешехонов Ю.В. Ресурсы социального развития в 11 пятилетке / Ю.В. Пешехонов. – Москва, 1981. – 144 с.
1183355
  Карастелин С.А. Ресурсы социального развития трудовых коллективов / С.А. Карастелин, Г.Б. Поляк. – М., 1989. – 167с.
1183356
  Ландсберг Г.Г. Ресурсы США в будущем / Г.Г. Ландсберг. – М.
1. – 1965. – 564с.
1183357
  Ландсберг Г.Г. Ресурсы США в будущем / Г.Г. Ландсберг. – М.
2. – 1965. – 523с.
1183358
   Ресурсы твердых горючих ископаемых, их увеличение и комплексное рациональное использование в народном хозяйстве. – Ростов -на-Дону
2. – 1981. – 243с.
1183359
   Ресурсы термальных вод СССР. – М., 1975. – 152с.
1183360
  Сотник В.Ф. Ресурсы толокнянки в Европейской части СССР. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Сотник В.Ф.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1969. – 17л.
1183361
   Ресурсы углей и торфа. – М., 1989. – 193с.
1183362
   Ресурсы фауны промысловых зверей в СССР и их учет. – Москва, 1963. – 212с.
1183363
   Ресурсы фауны Туркменистана и проблемы их рационального использования. – Ашхабад, 1988. – 104с.
1183364
  Татаркин А.И. Ресурсы хозрасчетного предприятия: Механизм управления / А.И. Татаркин. – М., 1989. – 94с.
1183365
   Ресурсы экономического развития стран Азии и Африки. – М., 1979. – 240с.
1183366
   Ресурсы энергетического сырья. Горючие ископаемые. – Москва : Наука, 1980. – 179с.
1183367
  Якобашвили Н.З. Ресурсы эфиромасличного сырья Грузии и пути его рационального использования : Автореф... д-ра биол.наук: / Якобашвили Н.З.; АН АзССР. Объедин. совет Отд-ния биол. наук. – Тбилиси, 1967. – 64л. – Бібліогр.:с.63-64
1183368
   Ресурсы ягодных и лекарственных растений и методы их изучения. – Петрозаводск, 1975. – 160с.
1183369
   Ресурсы, среда, расселение : памяти Алексея Александровича Минца : сборник. – Москва : Наука, 1974. – 271 с.
1183370
  Йонайтис В. Ресурсы, формирование и функционирование хозяино-паразитных энтомокомплексов в экосистемах / В. Йонайтис. – Вильнюс : Мокслас, 1990. – 228 с. – ISBN 5-420-00839-4
1183371
  Кулешов В.В. Ресурсы: Экономика и бережливость / В.В. Кулешов. – Новосибирск, 1990. – 124с.
1183372
  Деева П В. Ретарданты - регуляторы роста растений / П В. Деева, . – Минск, 1980. – 176с.
1183373
  Проценко О.А. Ретардація в сучасному історичному романі // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 96-98. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1183374
  Проценко О.А. Ретардація в сучасному історичому романі // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 96-98. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1183375
  Карашев Т. Ретгенографическое исследование икажений кристаллической структуры металлов при испытании на износ : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карашев Т.; Петрозав. ГУ. – Петрозаводск, 1962. – 10л.
1183376
   Ретельно і оперативно // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 липня (№ 32). – С. 2. 3 : фото


  11 липня у КНУ імені Тараса Шевченка під головуванням Віце-прем"єр-міністра України К. Грищенка відбулася нарада з керівниками регіональних Рад ректорів ВНЗ України щодо перебігу вступної кампанії-2013. У нараді взяли участь Міністр освіти і науки Д. ...
1183377
  Кишенко О. Ретестова надійність: сутність та шляхи визначення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 83-87


  Метою статті є аналіз проблеми ретестової надійності (test-retest reliability), шляхів її визначення. Розглянуто сутність ретестової надійності, можливості встановлення латентних факторів, що впливають на результати. Також проаналізовано базові ...
1183378
  Мариц А.М. Ретикуло-кортикальные взаимоотношения в зависимости от некоторых гормонов желез внутренней секреции и симпатической нервной системы : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Мариц А.М. ; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Ленинград, 1963. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1183379
   Ретикулярная формация мозга.. – Москва, 1962. – 664с.
1183380
  Кадыров Г.К. Ретикулярная формация ствола мозга и вегетативные функции : Автореф... д-ра биол.наук: / Кадыров Г.К.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1967. – 51л. – Бібліогр.:с.50-51
1183381
  Номоконова Л.М. Ретино-тегментальные проекции у амфибий и рептилий. : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Номоконова Л.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 17л.
1183382
  Давыдова Т.В. Ретинотектальная система черепах / Т.В. Давыдова. – М., 1988. – 109с.
1183383
  Буачидзе Г.С. Ретиф де ла Бретонн в России / Г.С. Буачидзе. – Тбилиси, 1972. – 241с.
1183384
  Карев В.Н. Ретнгеновский эмиссионный и абсорбционный анализ мишеней для ядерных исследований и многокомпонетных спалавов : Автореф... канд. техн.наук: / Карев В. Н.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низких темп. – Х., 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1183385
   Реторика на льубовта. – Скопjе : Институт за македонска литература, 2001. – 200 с. – На обкл. автори статей : А. Прокопиев, J. Моjсиева-Гушева, А. Личева [ та ін. ]
1183386
  Нагапетова Р.Р. Ретороманское движение в Швейцарии в конце XIX- начале XXI в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 102-110. – ISSN 0042-8779
1183387
  Нагапетова Р.Р. Ретороманское движение в Швейцарии в конце XIX - начале XXI в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 102-110. – ISSN 0042-8779
1183388
  Коровина Ирина Реторта для экспериментов : творческая лаборатория детского чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1183389
  Пєхтєрєв В.О. Ретракти напівгрупи Т[нижній індекс n] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-129. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Дається опис усіх ретрактів напівгрупи Т[нижній індекс n] усіх перетворень множини N={1,2,…,n}.
1183390
  Сабалья Л. Ретрибуція: організуючий принцип людського суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 46-63


  У статті дискутуються питання про роль ретрибуції у житті людського суспільства, при цьому робиться наголос на значенні ретрибуції як організуючого принципу. Велика увага приділяється таким видам ретрибуції, як афективна, матеріальна, сексуальна, ...
1183391
  Кеворков Б.Г. Ретро / Б.Г. Кеворков. – Орджоникидзе, 1989. – 91с.
1183392
   Ретро для лидеров : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 34 : Фото
1183393
  Король П.П. Ретроазимутальні картографічні проекції: передумови розробки та напрями використання / П.П. Король, С.О. Пугач, М.М. Мельнійчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 20-32


  Обґрунтовано історичні передумови розробки ретроазимутальних картографічних проекцій та визначено їх місце у загальній схемі класифікації картографічних проекцій. Проаналізовано світовий досвід розробки ретроазимутальних картографічних проекцій. ...
1183394
  Курінний О.В. Ретроактивне санкціонування політичного самовизначення українського народу легітимними органами влади Росії у 1917 році – на початку 1918 року // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 153-157. – ISSN 1996-5931
1183395
  Гаврилюк Р.О. Ретроактивнысть норм податкового права // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.87-96. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1183396
  Мальована Л.М. Ретровидання у фондах наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 185-190. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1183397
   Ретровирусы и их роль в патологии человека и животных: Сб. ст.. – Рига, 1989. – 127с.
1183398
  Акопян Р.А. Ретроградный распад твердых растворов / Акопян Р.А. – Москва : Металлургия, 1985. – 121 с.
1183399
  Гетьман З.О. Ретрогресія в діалогічному мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 20-25. – ISBN 966-581-102-9
1183400
  Мисюра Ю. Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського / Юлія Мисюра // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 16-19. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто особливості ретроспективної каталогізації в Державній науково-педагогічній бібліотеці (ДНПБ) України імені В.О. Сухомлинського. Виокремлено методи та технології проведення ретрокаталогізації періодичних видань. Висвітлено основні ...
1183401
  Козленко І. Ретрокіно - це один зі способів вивільнити українську культуру з лещат провінціалізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Розмова з Іваном Козленком, заступником генерального директора Кінотеки, офіційна назва якої - Національний центр Олександра Довженка.
1183402
  Коваленко Э. Ретроконверсия: методы и подходы // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 59 - 60. – ISSN 0869-4915
1183403
  Кулик О. Ретроконверсія карткового каталогу в електронну форму (досвід роботи ОУНБ ім. Д.І. Чижевського) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 22-25


  У статті йдеться про оптимальну методику ретроконверсії, запроваджену в ОУНБ ім. Д. І. Чижевського з урахуванням її фінансових, технічних і кадрових можливостей. Наголошено на труднощах, з яким стикнулись бібліотекарі у процесі ретроконверсії ...
1183404
  Синецкий С.Б. Ретроориентация как проблема современного культурологического образования // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается проблема необоснованного доминирования «исторического» над "футурологическим" в культурологии и ее образовательной системе. Приводятся примеры негативных последствий такой практики в международном масштабе. Сделаны предложения ...
1183405
  Иениш Е.В. Ретропективный поиск технической литературы / Е.В. Иениш. – М, 1980. – 229с.
1183406
  Репинская И.Б. Ретросинтетический подход к планированию синтеза органических соединений / И.Б. Репинская. – Новосибирск, 1989. – 92с.
1183407
  Бейдер В.Х. Ретроспектива / В.Х. Бейдер. – Л., 1989. – 384с.
1183408
  Шутова Наталья Ретроспектива : Триумф закономерен. NEW! 10лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 44-45 : Фото
1183409
  Зубавіна І. Ретроспектива "Берлінале-55": На перетині кінематографічних арт-просторів // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 185-195. – ISBN 966-7021-96-3
1183410
  Коцоман В. Ретроспектива 1928-1976 / В. Коцоман. – Скопjе, 1976. – 99с.
1183411
  Петруха С.В. Ретроспектива антимонопольного контролю за злиттям суб"єктів господарювання: вітчизняний та зарубіжний досвід / С.В. Петруха, І.О. Желєзко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 56-59. – Бібліогр.: 16 назв
1183412
  Безансон Ален Ретроспектива безпам"ятства // Критика. – Київ, 2003. – Грудень, (число 12). – С. 20-22
1183413
  Давиденко О.В. Ретроспектива вивчення проблематики законодавства про шлюб та сім"ю 1920-1923 рр. // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 78-80
1183414
  Бредіхин А.В. Ретроспектива державного будівництва в Аргентині : теоретико-методологічний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 1728-3671
1183415
  Бредіхин А.В. Ретроспектива державного будівництва в Аргентині: теоретико-методологічний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 20-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Для розуміння причин, які впливали на появу перонізму, необхідно дослідити тенденції політичного розвитку Аргентини. Зокрема процеси, які відносяться до періоду становлення державності. У статті робиться спроба проаналізувати особливості політичного ...
1183416
  Морозова І. Ретроспектива державотворчих змагань Західноукраїнської Народної Республіки у західноукраїнських та українських еміграційних виданнях 1930-х рр. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 154-169. – ISSN 2524-0315
1183417
  Парфенюк О.С. Ретроспектива досліджень і розробок ефективної і надійної техніки переробки дискретних вуглецевих матеріалів і відходів / О.С. Парфенюк, А.А. Топоров // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 84-99 : рис. – Бібліогр.: 60 назв. – ISSN 2415-7902
1183418
  Буздан Б. Ретроспектива і перспектива менеджменту в Україні // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С. 41-46
1183419
  Єщенко П. Ретроспектива і перспектива політичної економії // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 35-42. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
1183420
  Краус К.М. Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном : монографія / Краус Катерина Миколаївна, Краус Наталія Миколаївна. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-419 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-447-1
1183421
  Эрлихман Вадим Ретроспектива ложных лиц : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 6-14 : Фото


  Історія виникнення Португалії
1183422
  Харченко С. Ретроспектива международного опыта анализа риска / С. Харченко, Р. Ананьева // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 61-69.
1183423
  Кравченко І. Ретроспектива наукових шкіл // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 6
1183424
  Синчак В.П. Ретроспектива податкових принципів у контексті сучасних наукових підходів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 98-106. – Бібліогр.: с. 98-102, 104-105


  У статті розглянуто основні підходи до систематизації податкових принципів. Запропоновано авторський підхід до класифікації податкових принципів.
1183425
  Синчак В.П. Ретроспектива податкових принципів у контексті сучасних наукових підходів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 98-106.
1183426
  Буркат В.П. Ретроспектива публіцистики / Валерій Буркат. – Київ : Аграрна наука, 2004. – 256с. – ISBN 966-540-054-1
1183427
  Молчанова В.С. Ретроспектива развития электронной коммерции на примере функционирования международного Интернет-аукциона eBay / В.С. Молчанова, Е.В. Видищева, И.И. Потапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 423-432. – ISSN 1993-6788
1183428
  Корина Д. Ретроспектива разработки принятия II Дополнительного протокола 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 91-97. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1183429
  Вонсович Г.Б. Ретроспектива рефлексії ідеології Д. Донцова ("Не визволимосяполітично, поки не визволимося духовно" ("Росія чи Європа?") // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – C. 6-16. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1183430
   Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс = Ретроспектива рыночных преобразований в Украине: современный дискурс / Горкіна Л.П. [та ін.] ; за ред. Л.П. Горкіної ; НАНУ ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2010. – 760 с. – Бібліогр. : С. 693-760. – ISBN 978-966-02-5610-1
1183431
  Гук Л. Ретроспектива розвитку компаративістики // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 32-36. – ISSN 2308-4634
1183432
  Теренко О. Ретроспектива розвитку освіти дорослих у США і Канаді // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7263-79-0
1183433
  Статівка О.О. Ретроспектива розвитку правової науки про природно-заповідний фонд України як елемент національної екологічної мережі // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 129-138. – ISSN 2224-9281
1183434
  Шийка О.І. Ретроспектива розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Австрії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 89-95. – ISSN 2308-4081
1183435
  Харченко С. Ретроспектива сполучних засобів що, що+Pron, який, котрий у складнопідрядному реченні з підрядним присубсстантивним: нормативний аспект
1183436
  Кошак О. Ретроспектива становления і розвитку радіомовлення на Донеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-35. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Дана розвідка - це лише спроба узагальнити історичні відомості щодо становлення місцевого радіомовлення на Донеччині, осмислити умови розбудови державного мовлення в регіоні та його затребуваність суспільством. This research is only an attempt to ...
1183437
  Бенедисюк Д. Ретроспектива становлення і пріоритети розвитку ринку цінних паперів в Україні / Д. Бенедисюк, С. Голубка // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 5 (237). – C. 28-41. – ISSN 2409-9260
1183438
  Кошак О.М. Ретроспектива становлення і розвитку радіомовлення на Луганщині // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 45-49


  Проголошення незалежності України взято за відправний момент пошуку і поступового закріплення нових прийомів, форм і засобів роботи в регіональному радіоефірі, відмінних від притаманних командно- адміністративній системі. Досліджено, як відбувалася ...
1183439
  Шляхова Валентина Ретроспектива становлення українознавчих студій у царині лінгвістики та лінгводидактики // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 97-99. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті зроблено огляд лінгвістичних та лінгводидактичних проблем, які ставали об"єктом наукового осмислення на форумах, зініційованих колективом відділу "Мова як українознавство". Виявлено динаміку зростання кількості напрямів наукового пошуку у ...
1183440
  Черваньов Д.М. Ретроспектива та перспектива економічної думки у Київському університеті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-8. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються загальні умови та основні напрями розвитку економічних досліджень в Україні і, зокрема в Київському університеті у другій половині ХІХ ст.
1183441
  Соломаха А.Г. Ретроспектива та перспективи поліцейського права в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 283-295. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу та узагальненню підходів до розуміння сутності та проблематики поліцейського права в період методологічної кризи поліцеїстики ХVІІІ-XIX ст. і визначенню на цій основі сучасних концептуальних засад поліцейської діяльності та ...
1183442
  Піскова Ж. Ретроспектива та сучасні методичні підходи до декларування прибутку підприємств / Ж. Піскова, І. Харь // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 11. – С. 24-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1183443
  Мун Соен Ретроспектива творчества Юн Хенгына: абстрактные пейзажи молчания и возвышенного // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 42-47. – ISSN 1738-8252
1183444
  Базіль Л.О. Ретроспектива формування літературознавчої компетентності вчителя: обгрунтування періодизації історичного розвитку // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 20-27. – (Серія : Педагогічні науки)
1183445
  Гончаренко Ірина Василівна Ретроспектива формування сільських територій регіонів України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 204-209. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджуються історичні аспекти формування сільських територій України Вивчаються сучасні проблеми та розглядаються перспективні напрями розвитку сільської місцевості.
1183446
  Сергеев Владимир Ретроспектива. Как турфирме защититься от клиентов-вымогателей : Рэкет в туризме. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 28-29 : Фото
1183447
   Ретроспектива. О стратегии развития турфирмы : Дороги, которые мы выбираем. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 50-52
1183448
  Рассохин Олег Ретроспектива. Отраслевые союзы: "за" и "против" : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 30-31 : Фото
1183449
   Ретроспективна библиографіа на Македониіа. – Скопіе, 1970. – 289с.
1183450
  Даревич Д. Ретроспективна виставка Христини Кудрик у Львові // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 16 серпня (число 31). – С. 12
1183451
  Прокопенко Л.С. Ретроспективна національна бібліографія Швеції: ХVII-ХХІ ст. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 57-63. – ISSN 2409-9805


  Метою дослідження є історико-бібліографознавче узагальнення основних напрямів і результатів розвитку ретроспективної національної бібліографії Швеції у ХVII-ХХІ ст. Методологічною основою дослідження є принципи історизму, об’єктивності, всебічності та ...
1183452
  Бутівщенко С. Ретроспективна оцінка внутрішніх можливостей впливу системи державного управління на структуризацію середньої професійної освіти в україні у 1920-1927 роках // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.379-386
1183453
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Кучми. Pre-Ющенко : Епоха Кучми. Pre-Ющенко / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 179, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – Бібліогр. в кінці частин. – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-378-182-2
1183454
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Ющенка. Втрата сподівань : Епоха Ющенка. Втрата сподівань / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 201, [1] с. : портр. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-378-184-6
1183455
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Ющенка. Довга прелюдія : Епоха Ющенка. Довга прелюдія / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 263, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-378-183-9
1183456
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. Агонія режиму : Епоха Януковича. Агонія режиму / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2014. – 456, [1] с. : іл., портр. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-397-174-2
1183457
  Возняк Т. Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. І наступила свобода : Епоха Януковича. І наступила свобода / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2013. – 543, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-397-174-2
1183458
   Ретроспективна регіональна карта земного покриву для України: методологія побудови та аналіз результатів / Н.М. Куссуль, А.Ю. Шелестов, С.В. Скакун, Р.М. Басараб, Б.Я. Яйлимов, М.С. Лавренюк, А.В. Колотій, Д.Ю. Ящук // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3 (94). – С. 31-39. – ISSN 1561-8889


  Пропонується методологія побудови ретроспективних карт земного покриву для території України, заснована на використанні інтелектуальних методів обробки супутникових даних, а саме нейромережевої класифікації часових рядів космічних знімків супутників ...
1183459
   Ретроспективная выставка дипломных работ художественных вузов СССР.. – М., 1977. – 239с.
1183460
  Семеновкер Б Ретроспективная государственная библиография СССР. : Справочник / Б Семеновкер. – Москва : Книжная палата, 1990. – 303 с.
1183461
   Ретроспективная и сравнительная полиотология : публ. и исслед. – Вып. 1. – М., 1991. – 361с.
1183462
  Кисловская Г.А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов : практическое пособие / Г.А. Кисловская. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 144 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 109)
1183463
   Ретроспективная конверсия карточных каталогов в ГПНТБ СО РАН / А.А. Стукалова, С.Р. Баженов, О.Л. Лаврик, Н.С. Редькина // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 95-101. – ISSN 1815-3186


  Описаны этапы работы Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) в области ретроспективной конверсии карточных каталогов (создание имидж-каталогов). Рассмотрены результаты этой ...
1183464
  Дрозд О.М. Ретроспективная конверсия карточных каталогов в ЦНБ НАН Беларуси / О.М. Дрозд, В.В. Мыхлик // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 158-164. – ISSN 2224-1825


  Описаны основные этапы работы Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) в области ретроспективной конверсии карточных каталогов.
1183465
  Стукалова А.А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов: опыт российских библиотек // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 3. – С. 55-66. – ISSN 1815-3186


  Проведен анализ деятельности российских библиотек в области ретроспективной конверсии карточных каталогов. Показаны основные способы ретроконверсии. Рассмотрены результаты этой деятельности.
1183466
  Левин Г.Л. Ретроспективная национальная библиография: основные тенденции современного развития // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 8-14. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены общие представления о национальной библиографии, специфика развития ее ресурсов на современном этапе. Проанализированы видовая структура и состояние ресурсов ретроспективной национальной (Росии) библиографической информации. Намечены ...
1183467
  Ковальський А.В. Ретроспективне дослідження єврейських синагог Поділля XVII - XVIII століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 160-164. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1183468
  Ситнікова А.О. Ретроспективне дослідження значення запровадження податків у світі // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 112-114. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1183469
  Тарасенко В. Ретроспективне пізнання в соціології: деякі гносеологічні та методологічні проблеми // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-18. – ISSN 1563-3713
1183470
  Бардус І.О. Ретроспективний аналіз апаратного забезпечення комп"ютерної техніки як засіб фундаменталізації професійної підготовки майбутніх іт-фахівців до продуктивної діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 23-28. – ISSN 2413-1571
1183471
  Наумова М.А. Ретроспективний аналіз безробіття в умовах трансформаційних зрушень на ринку праці України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 198-208. – ISSN 2222-4459
1183472
  Семенченко А.В. Ретроспективний аналіз безробіття в умовах трансформаційних зрушень на ринку праці України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 209-214. – ISSN 2222-4459
1183473
  Погріщук Г.Б. Ретроспективний аналіз визначення якісного стану оцінки земельних ресурсів / Г.Б. Погріщук, Б.В. Погріщук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – С. 12-21 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1183474
  Магрламова К. Ретроспективний аналіз вищої медичної освіти у Великій Британії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 86-92. – ISSN 2308-4634


  У статті викладено результати ретроспективного аналізу вищої медичної освіти у Великій Британії; виокремлено та обгрунтовано критерії, що дозволили класифікувати досліджуване явище в його еволюційному поступі. Стаття містить результати аналізу ...
1183475
  Грищенко І.М. Ретроспективний аналіз впливу вступу України до СОТ на ринок продукції легкої промисловості / І.М. Грищенко, Ю.В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 58-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1183476
  Гончар О.М. Ретроспективний аналіз гідролого-гідрохімічних досліджень басейну річки Дністер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 123-131. – Бібліогр.: 45 назв
1183477
  Нікітська Ю. Ретроспективний аналіз державного управління освітою дорослих у Англії // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 178-186. – ISSN 2077-1827


  "У статті здійснено ретроспективний аналіз пріоритетних напрямів управління системою професійної освіти дорослих у Англії".
1183478
  Щепанський Е.В. Ретроспективний аналіз державного управління соціально-економічним розвитком // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 279-283. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1183479
  Кульчицький В.Й. Ретроспективний аналіз дефініції "патріотизм" у соціально-педагогічному аспекті (друга половина ХХ століття) // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 74-78. – ISSN 1681-2751
1183480
  Царик І.М. Ретроспективний аналіз динаміки об"єднань громадян в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 84-87
1183481
  Мамічева О.В. Ретроспективний аналіз дослідження проблеми здібностей за кордоном // Актуальні проблеми психології / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Кружева Т.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Київ, 2009. – С. 240-255. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія ; т. 5, вип. 9). – ISBN 978-966-2142-93-8
1183482
  Гребінь В.В. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі України та застосування типології річок Водної рамкової директиви ЄС на сучасному етапі / В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 32-47. – ISSN 2306-5680


  Доведено необхідність виконання досліджень річкової мережі районів річкових басейнів України із застосуванням типології річок, прийнятої в Європейському Союзі. Розглянуто історичні аспекти розвитку знань щодо гідрографічної мережі України. Здійснено ...
1183483
  Рудько Г.І. Ретроспективний аналіз еколого-гідрохімічних умов Донецької області у зв"язку з екологічним нормуванням якості вод / Г.І. Рудько, А.А. Сергієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-14. – ISSN 1726-5428
1183484
  Тимченко І.П. Ретроспективний аналіз енергозабезпечення економіки України в умовах соціально-економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 146-151. – ISSN 2306-6806


  Проаналізовано динаміку видобутку, імпорту та споживання первинних енергоресурсів, що показує зниження рівня видобутку та збільшення імпорту ресурсів. Встановлено необхідність диверсифікації джерел енергопостачання. Ідентифіковано ключові точки росту ...
1183485
  Бартащук Л.П. Ретроспективний аналіз забезпечення права людини на повагу до гідності у кримінальному судочинстві // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 23-28
1183486
  Гапон В. Ретроспективний аналіз законодавчої бази та підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою / В. Гапон, Л. Чимбай, О. Барабаш // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 44-54
1183487
  Некрасов О.О. Ретроспективний аналіз заходів запобігання втечам з місць позбавлення волі // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 121-123
1183488
  Журова І.І. Ретроспективний аналіз звільнення засуджених від відбування покарання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 182-187. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
1183489
  Сакаль О. Ретроспективний аналіз земельної реформи в Україні / О. Сакаль, Н. Третяк // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 105-115. – ISSN 1818-4170
1183490
  Вітвіцький С. Ретроспективний аналіз змісту соціального контролю (за часів СРСР) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 54-57
1183491
  Тувакова Н.В. Ретроспективний аналіз інноваційних моделей економічного зростання // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 49-53


  Зроблено аналіз класичних і неокласичних теорій економічного зростання та виявлено чинники, що дозволяють їх адаптувати до сучасних умов.
1183492
  Прокопчук К. Ретроспективний аналіз інституційного забезпечення стратегічного партнерства України та Республіки Польща кінця ХХ століття // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 258-263. – ISSN 1561-4999
1183493
  Западнюк С.О. Ретроспективний аналіз міждержавних міграцій населення України (2000-2007 рр) : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-50 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1183494
  Гороть А. Ретроспективний аналіз міжнародних норм захисту прав біженців та проблеми захисту прав біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 49-54. – ISSN 2409-4544
1183495
  Гончаров А.Ю. Ретроспективний аналіз наслідків інтеграції України з іншими державами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 131-132
1183496
  Гороть А. Ретроспективний аналіз нормативного забезпечення прав меншин у міжнародному праві до створення ООН // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 44-49. – ISSN 2409-4544
1183497
  Комарницька Г.О. Ретроспективний аналіз обласних центрів західного регіону в контексті розвитку метрополійних функцій // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 409-414. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1183498
  Іщенко В.В. Ретроспективний аналіз оподаткування доходів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 73-76
1183499
  Доброскок І. Ретроспективний аналіз освітньої політики та шкільного законодавства на теренах України в XIX ст. // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 74-82. – ISBN 978-617-7009-20-6
1183500
  Устименко О. Ретроспективний аналіз підготовки фахівців для Збройних Сил України в системі вищої військової освіти крізь призму антитерористичної опереції / О. Устименко, Г. Капосльоз, М. Полторак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 214-226. – ISSN 2617-1775
1183501
  Рябчинська О.П. Ретроспективний аналіз підходів щодо визначення ефективності системи покарань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 199-203. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1183502
  Іщенко О.М. Ретроспективний аналіз політичних механізмів регулювання владних відносин в процесі становлення української державності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 200-209. – ISBN 966-628-134-1
1183503
  Бабієва А. Ретроспективний аналіз політичного насилля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 131-141. – ISBN 966-628-197-5
1183504
  Жишко О.В. Ретроспективний аналіз правового статусу Автономної республіки Крим // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 110-113. – ISBN 978-966-600-475-1
1183505
  Небрат В.В. Ретроспективний аналіз практики урядових запозичень та розробка теорії державного кредиту в українській економічній думці другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 174-193. – ISSN 0320-4421
1183506
  Шевченко О. Ретроспективний аналіз пріоритетності чинників мобілізації забруднюючих речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-62. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Продемонстровано ефективність методологічного підходу до створення емпіричних регресійних моделей формування концентрації та річного винесення радіонуклідів, шляхом поетапного підбору чинників, які характеризують водозбірний басейн і обумовлюють ...
1183507
  Цзіці Л. Ретроспективний аналіз проблеми лідерства у зарубіжних наукових дослідженнях // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 151-156. – ISSN 2308-4634
1183508
  Почепецька А.І. Ретроспективний аналіз процесів функціонування валютних систем та валютних зон // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 23-29
1183509
  Гороть А. Ретроспективний аналіз процесу євроатлантичної інтеграції України // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 45-49
1183510
  Тхі Тху Лінь Нгуен Ретроспективний аналіз процесу міжнародної економічної інтеграції В"єтнаму // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Т. 4, № 4. – С. 415-427. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1684-906Х
1183511
  Навроцька І. Ретроспективний аналіз регулювання ринку праці в країнах з перехідною економікою центрально-східної Європи у 1990-х рр. // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 5. – С. 43-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1183512
  Голубчак К.Т. Ретроспективний аналіз рекреаційних об"єктів гірської частини Івано-Франківської області // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 103-114 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1183513
  Бабенко М. Ретроспективний аналіз розбудови середньої технічної освіти Катеринославщини наприкінці XIX - початку XX ст. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 107-111. – ISSN 2308-4634
1183514
  Тимчук О. Ретроспективний аналіз розвитку державних фінансів української держави // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 119-122. – ISSN 1993-0259
1183515
  Свистак-Яроцька Ретроспективний аналіз розвитку екологічної освіти в Японії // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 185-192. – ISSN 2309-9127
1183516
  Гавриленко Т. Ретроспективний аналіз розвитку змісту початкової освіти в Радянській Україні у 1984-1991 рр. // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 115-126. – ISSN 2077-1827
1183517
  Русалкіна Л.Г. Ретроспективний аналіз розвитку і становлення професійної підготовки лікарів в Україні // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 90-94. – (Педагогічні науки ; № 2 (115)). – ISSN 2414-5076
1183518
  Приходькіна Н. Ретроспективний аналіз розвитку медіаосвіти у Сполучених Штатах Америки // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 29-37. – ISSN 2411-1317
1183519
  Баличев Є.Ю. Ретроспективний аналіз розвитку податків на споживання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 126-132
1183520
  Коберник І.В. Ретроспективний аналіз розвитку процесів злиття і поглинання та основні мотиви їх здійснення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 35-42 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1183521
  Данилова О.І. Ретроспективний аналіз розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні (кінець 50-х - 80-ті роки XX століття) // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 27-47. – ISBN 978-966-2919-93-6
1183522
  Клокар О.О. Ретроспективний аналіз розвитку соціального капіталу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 219-225. – ISSN 2308-1988
1183523
  Рекова Н.Ю. Ретроспективний аналіз розвитку фіскальної децентралізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 156-163. – ISSN 2222-0712
1183524
  Міняйло О. Ретроспективний аналіз ролі державних видатків у національній економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 48-57 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
1183525
  Нечитайло І.М. Ретроспективний аналіз семантики слов"янських діалектизмів (міжрегіональні ізоглоси) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 326-331. – Бібліогр.: Літ.: с.с.330-331
1183526
  Рибалко Л.П. Ретроспективний аналіз складових трудового потенціалу українського суспільства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 234-240. – ISSN 2222-4459
1183527
  Малюга В. Ретроспективний аналіз становлення інструментального підходу до детекції обману / В. Малюга, А. Кравченко, Д. Зубовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-61. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено ретроспективний аналіз становлення інструментального підходу до детекції обману. Розкрито історію становлення та розвитку, що налічувала численні моменти коливання наукової думки. Висвітлено ключові теоретичні та практичні ...
1183528
  Тесленко В.В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку громадянської освіти // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 80-88. – ISSN 1817-3764
1183529
  Бережна І.Ю. Ретроспективний аналіз сутності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 68-72.
1183530
  Олещук П.М. Ретроспективний аналіз сучасного етапу розвитку політичної культури України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-101. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1183531
  Цісарчук В.Ю. Ретроспективний аналіз та сучасний стан фахової художньо-трудової підготовки студентів у навчальних закладах Галичини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 147-153. – (Педагогіка ; № 3)
1183532
  Кошель А.О. Ретроспективний аналіз теорій вартості як основи економічної оцінки землі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 35-38
1183533
  Римар М.В. та ін. Ретроспективний аналіз теорій впливу державного боргу на економічний розвиток // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.2. – С. 201-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1183534
  Стеченко Д.М. Ретроспективний аналіз територіальної організації агропромислового виробництва Волинської області / Д.М. Стеченко, В.С. Корчун, О.І. Бодун // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 49-53. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1183535
  Акуленко К.В. Ретроспективний аналіз формування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 171-179


  Проаналізовано вплив інтеграційних процесів на формування ефективних форм господарювання в Україні. Виявлено особливості формування інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України. Запропоновано напрями розвитку раціональних форм ...
1183536
  Супрун Н.А. Ретроспективний аналіз формування корпоративних засад у вітчизняній економічній науці другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 301-313. – ISSN 0320-4421
1183537
  Городиський Ю.Я. Ретроспективний аналіз формування мережі християнських сакральних місць у Львівській області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 126-131. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1183538
  Ліфанова М.І. Ретроспективний аналіз формування міжнародних фінансових центрів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 90-94. – ISSN 2306-6806
1183539
  Жучінський О.Ю. Ретроспективний аналіз формування та використання контролінгу в управлінні розвитком підприємств зарубіжних країн // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 27-31. – ISSN 1997-4167
1183540
  Лохман Н.В. Ретроспективний індексний аналіз інтенсивності інноваційної діяльності в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 103-109. – (Серія "Економіка")
1183541
  Козаченко Т.І. Ретроспективний картографічний аналіз розвитку рівня освіти і освітнього потенціалу населення в Україні / Т.І. Козаченко, Т.В. Дідун // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (87). – С. 14-20 : мал. – Бібліогр.: 10 назв
1183542
  Чуйко В.О. Ретроспективний огляд розвитку масових свят в Україні в 60-80-і рр. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 163-172
1183543
  Піскун О.М. Ретроспективний огляд становлення інформаційного простору Миколаївського регіону // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 31-34


  За мету дослідження взято аналіз динаміки розвитку регіональних засобів масової інформації (як друкованих, так і електронних) в історичному контексті. Визначено їхню роль і місце в процесі подальшої розбудови миколаївських ЗМІ. The goal of our ...
1183544
  Гладченко Л.І. Ретроспективний підхід щодо тлумачення сутності сучасних економічних категорій / Л.І. Гладченко, Р.І. Вішліна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 44-48. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 5)
1183545
  Нікітіна О. Ретроспективний погляд на інститут заохочень засуджених // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 115-117
1183546
  Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні = Антиміфологія. Частина 3. Уроки реформування та перспективи подальшого розвитку (2000-2005 рр.) : (продовження, початок у № 11 та 12 за 2005 р.) // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-54 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1183547
  Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні = Антиміфологія. : (закінчення, початок у №11, 12 за 2005 р. та у №1 за 2006 р.) // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1183548
  Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні. // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 11. – С. 5-10
1183549
  Кліх Л. Ретроспективний погляд на становлення магістратури в Україні на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування / Лариса Кліх // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 92-99. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1183550
  Кліх Л.В. Ретроспективний погляд на становлення магістратури в Україні на прикладі НУБіП України // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 131-134. – (Серія : Педагогічні науки)
1183551
  Никитюк Т. Ретроспективний погляд на теорію невизначеності підприємницької діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 105-112


  У статті розглядається процес формування теорії невизначеності підприємницької діяльності. Проаналізовано зв"язок категорії "невизначеність" та "ризик".
1183552
  Круль В.П. Ретроспективний поселенський потенціал адміністративних районів Західної України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 105-113. – Бібліогр.: 51 назва
1183553
  Павлова О. Ретроспективний структурогенетичний та геотермохронометричний моніторинг метаморфічних та тектонічних подій у докембрії (на прикладі Українського щита) / О. Павлова, О. Пономаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. С.Є. Шнюковим) Розглянуто можливість застосування та складові моніторингу головних етапів метаморфізму та тектонічних подій докембрію на прикладі західного регіону Українського щита. ...
1183554
  Деменіна О.М. Ретроспективний та перспективний аспект концепцій контролінгу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 4. – С.55-58. – ISSN 1606-3732
1183555
  Кагановська О.М. Ретроспективний час у розгортанні текстових концептів художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 116-122. – Бібліогр.: Літ.: с. 122; 7 п.
1183556
  Єрмаков В.В. Ретроспективні аспекти суспільно-географічних процесів Полтавщини : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрмаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 219 л. + Додатки : л. 202-219. – Бібліогр.: л. 181-201
1183557
  Єрмаков В.В. Ретроспективні аспекти суспільно-географічних процесів Полтавщини : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрмаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1183558
  Полтавець С. Ретроспективні документи з історії українського козацтва у формуванні національного інформаційного простору // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 456-466. – ISSN 2224-9516
1183559
  Камінська Т.М. Ретроспективні дослідження показників фізичного розвитку школярів // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 44-50. – ISSN 2226-1230
1183560
  Поручинська І.В. Ретроспективні особливості заселення території Північно-Західного економічного району України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 192-197. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1183561
  Джаман М.О. Ретроспективні особливості формування системи розселення на території історико-географічного краю Полтавщини / М.О. Джаман, В.В. Єрмаков // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 91-103. – Бібліогр.: 28 назв
1183562
  Круль Володимир Петрович Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України : Дис. ... доктора географічних наук: 11.00.02 / Круль В.П.; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – 442 л. + Додаток: л.390-442. – Бібліогр.: л.358-389
1183563
  Круль В.П. Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України : Автореф. дис. ...д-ра географ.наук: Спец.11.00.02 / Володимир Петрович Круль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 8 назв
1183564
  Гавришок Б. Ретроспективно-географічні особливості сільськогосподарського землекористування в Теребовлянському районі Тернопільської області / Б. Гавришок, М. Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 16-24. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1183565
  Копаниця О.В. Ретроспективно-поняттєвий аналіз категорії лідерства // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 234-241
1183566
  Ковальчук І.П. Ретроспективно-прогностичний погляд на стан і напрями розвитку української геоморфології в інформаційну добу // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 33-39. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1183567
  Валиуллин Х. Ретроспективный анализ генезиса валютных зон // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 136-149. – Бібліогр.: с. 136, 137, 139, 142-148. – ISSN 0042-8736
1183568
  Валиуллин Х. Ретроспективный анализ генезиса валютных зон // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 136-149. – Бібліогр.: с. 136, 137, 139, 142-148. – ISSN 0042-8736
1183569
  Грубова Е.М. Ретроспективный анализ дореволюционного российского уголовного законодательства об ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 13. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805
1183570
   Ретроспективный анализ изменчивости землепользования на слитых почвах замкнутых западин Приазовья / Д.И. Рухович, М.С. Симакова, А.Л. Кулянина, А.В. Брызжев, П.В. Королева, Н.В. Калинина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1168-1194 : рис., табл. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 0032-180Х
1183571
  Падерин А.В. Ретроспективный анализ использования информационно-коммуникационных, мультимедийных и интернет-технологий в обучении студентов вузов // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 166-172
1183572
  Чатинян Н.В. Ретроспективный анализ развития малых форм агробизнеса (2-я половина ХIХ века - настоящее время) // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 228-231. – ISSN 1728-8878
1183573
  Чернышева З.Д. Ретроспективный анализ развития состава и содержания бухгалтерской отчетности организаций / З.Д. Чернышева, А.Б. Тресницкий // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 100-104 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1183574
  Барыш А.Е. Ретроспективный анализ результатов межтелового спондилодеза вертикальными цилиндрическими сетчатыми имплантатами / А.Е. Барыш, Р.И. Бузницкий // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 58-63. – ISSN 0030-5987
1183575
  Воронин Ю.А. Ретроспективный анализ систем наблюдений в геологоразведке за счет моделирования на ЭВМ / Ю.А. Воронин, С.К. Туренко. – Новосибирск, 1983. – 26с.
1183576
  Искужина Г.Р. Ретроспективный анализ теоретических взглядов на развитие категории "конкуренция" // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 1728-8878
1183577
   Ретроспективный библиографический указатель опубликованных работ сотрудников ЗапСибНИГНИ, 1980-1985 гг.. – Тюмень, 1987. – 144с.
1183578
  Стайнке Р.Р. Ретроспективный взгляд на Косовскую кампанию НАТО 1999 года: юридически спорное, но оправданное исключение? // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2015. – T. 14, № 4. – С. 49-62. – ISSN 1812-1101
1183579
  Подгородецкий П.Д. Ретроспективный ландшафтный анализ природно-антропогенных геосистем : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 52-59 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1183580
  Ржевская Е.А. Ретроспективный мечтатель русского модерна // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 1. – С. 121-131. – ISSN 0236-2007


  К.А. Сомов
1183581
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965. – Москва
Т. 1. – 1974. – 406с.
1183582
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965. – Москва
Т. 2. – 1975. – 453с.
1183583
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965. – М.
3. – 1976. – 469с.
1183584
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965. – М.
4. – 1977. – 480с.
1183585
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965. – М.
5. – 1978. – 538с.
1183586
   Ретроспективный сводный указатель иностранных периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в крупнейших библиотеках СССР. 1750-1965. – М.
6. – 1979. – 600с.
1183587
  Ломакина Н.М. Ретроспективный сводный указатель отечественных журналов, / Н.М. Ломакина. – Донецк, 1979. – 70с.
1183588
  Марченко Н. Ретроспекція видання лейпцизького збірника Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 45-54


  У статті подано ретроспекцію видання шести поезій Тараса Шевченка у лейпцизькому збірнику 1859 р., де розглядається роль друкованого слова в суспільно-політичному житті Росії ХІХ ст. та відбувається осмислення минулого задля виявлення в ньому зародків ...
1183589
  Салата О. Ретроспекція постаті Тараса Шевченка в окупаційній пресі 1941-1944 рр. // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 44-52


  У статті здійснено історичну ретроспекцію постаті Тараса Шевченка та його творчого доробку. Показано нім. ідеологічну машину, яка використовувала у пропагандистських цілях постать і творчість Т. Шевченка та ін. укр. відомих діячів. Розкрито основні ...
1183590
  Космеда Т.А. Ретроспекція як методологічна основа дослідження "живого" мовлення Івана Франка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-33. – ISSN 0027-2833
1183591
  Газін В. Ретроспекція: дебет і кредит індустріалізації в Радянському Союзі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 15


  Якщо у відомій схемі бухгалтерського обліку ліву сторону заповнити солідними цифрами промислового розвитку СРСР другої пол. 20–30-х рр. минулого століття, а в правій відобразити стан соціальної сфери, то побачимо, що отримані результати геть не ...
1183592
  Дубнищева Т.Я. Ретрофизика в зеркале философской рефлексии : Учеб. пособие / Т.Я. Дубнищева. – Москва : Инфра-М, 1997. – 334 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-554-0
1183593
  Садыхбеков Агасаф Рафик оглы Ретрофлексия в системе английского вокализма: (экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Садыхбеков Агасаф Рафик оглы; Московский гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 24л.
1183594
  Исакова О.Н. Ретрофонд патентных документов: задачи и перспективы использования // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – С. 243-248. – ISSN 2224-1825
1183595
  Хилпатрик Д. Ретт Батлер. / Д. Хилпатрик. – К., 1994. – 512с.
1183596
  Анцов В.Л. Ретушер-любитель : практическое руководство по ретушированию и отделке фотографических негативов и позитивов : раскрашивание фотографий / Анцов В.Л. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Кн-во "А.Ф. Сухова", 1914. – 72 с. – С 4 рис. в тексте
1183597
  Сюттерлин К. Ретушь - когда и как / К. Сюттерлин. – М., 1974. – 110с.
1183598
  Сюттерлин К. Ретушь - когда и как. / К. Сюттерлин. – 2-е изд. – М., 1982. – 111с.
1183599
  Геодаков А.И. Ретушь фотоснимков / А.И. Геодаков. – М., 1965. – 128с.
1183600
  Горенко М. Рефат Чубаров. Хто наступний? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 липня (№ 122). – С. 5


  Кримські сепаратисти реалізують чіткий план негласного витіснення з Криму всіх, хто незгодний з імперською політикою примусу.
1183601
   Рефат Чубаров: "Це не просто символічна подія" // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 4


  Про запровадження в Інституті філології (кафедра тюркології) із 2014 року спеціальності «кримськотатарська мова і література та переклад».
1183602
  Чайка В.М. Рефеиды Центральной Сахары / В.М. Чайка. – М., 1979. – 175с.
1183603
  Чайка В.М. Рефейские зеленокаменные пояса Северной Африки и их рудные месторождения / В.М. Чайка. – М., 1990. – 103с.
1183604
  Топольский Рефеодализация в экономике крупных землевладений в Центральной и Восточной Европе. / Топольский, ж. – М., 1970. – 18с.
1183605
  Бурім Д. Реферат Володимира Стахіва про основні напрямки дослідження зовнішньополітичної діяльності ОУН у міжвоєнний період / Д. Бурім, Ю. Черченко // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 481-516. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1183606
  Тріщук О.В. Реферат: його суть та співвідношення з первинним текстом // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 150-158. – Бібліогр.: c. 157-158; 15 назв
1183607
   Реферати доповідей про науково-дослідну роботу аспірантів. – Київ
в.2. – 1958. – 141 с.
1183608
   Реферати доповідей про науково-дослідну роботу аспірантів. – Київ
в.3. – 1958. – 43 с.
1183609
   Реферати на македонските саависти за VII Магународен славистички конгрес во Варшава. – Скопjе, 1973. – 193с.
1183610
  Воловенко Т. Реферативна база даних як інформаційний ресурс бібліотеки / Тамара Воловенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються ключові характеристики та переваги використання баз даних як електронного інформаційного об"єкта. Висвітлено формування галузевого реферативного ресурсу з психолого-педагогічних питань й освіти, участь у цьому процесі мережі ...
1183611
  Діденко Ю.В. Реферативна база для гуманітарних і соціальних наук ERIH PLUS // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 66-69. – ISBN 978-966-360-372-8 (вип. 15) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1183612
  Рабаданова Л. Реферативна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського як засіб розвитку наукової комунікації / Людмила Рабаданова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – С. 18-21. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто інформаційне забезпечення освітянської галузі як наукову комунікацію, що передбачає оперативний обмін результатами досліджень. Проаналізовано реферативну діяльність ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського та її значення у забезпеченні фахових ...
1183613
  Букшина Т. Реферативна інформація з питань педагогіки, психології й освіти в УРЖ "Джерело" (на основі періодичних і продовжуваних видань) / Тамара Букшина // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 8-13. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюються результати моніторингу відображення масиву реферативної інформації з питань педагогіки, психології й освіти з наукових періодичних і продовжуваних видань України психолого-педагогічної тематики у чотирьох серіях УРЖ "Джерело" за 2012-2013 ...
1183614
   Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах вузов Украинской ССР. – Киев, 1967. – 30с.
1183615
   Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах института микробиологии и вирусологии им. акад. Д.К.Заболотного АН УССР в 1971 году.. – К., 1972. – 36с.
1183616
   Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах Института микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного АН УССР в 1967 году.. – К., 1968. – 27с.
1183617
   Реферативная информация по кинотехнике (обзор литературы за 1967 г.). Звукотехника.. – Вып.1. – М., 1968. – 63с.
1183618
   Реферативний журнал Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління = Abstract journal Institute of electromechanics, energy saving and control systems / М-во освіти і науки України, Кременчуць. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук : КрНУ, 2012-. – ISSN 2308-9059
№ 4. – 2015. – 124 с.
1183619
   Реферативний огляд джерел із конституційно-правової тематики, опублікованих у 2017-2018 роках // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 195-215. – ISSN 2310-6158
1183620
  Пушкар П. Реферативний огляд застосування принципу непорушності права власності у практиці Європейського Суду з прав людини та в країнах ЄС і українські реалії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 25-33. – ISSN 1026-9932
1183621
  Захарова О.С. Реферативний огляд монографії П.П. Заворотька "Процессуальные гарантии исполнения судебного решения" // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 49-56. – ISBN 978-966-520-178-6
1183622
   Реферативний огляд науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту фінансового права (2002-2010 роки) / [Солдатенко О.В. та ін. ; за заг. ред. О.В. Солдатенко] ; НДІ фін. права [та ін.]. – 2-е вид., оновл. – Київ : Алерта, 2010. – 199, [1] с. – До 90-річчя навч. закл.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-032-4
1183623
   Реферативний огляд науково-дослідних робіт Науково-дослідного інститутут фінансового права (2002-2008 роки) / Солдатенко О.В. [ та ін. ] ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; АПН України ; Науково-дослід.ін-т фінанс. права ; [ ред. кол.: Солдатенко О.В., Ковтунович О.В. та ін.]. – Ірпінь : АДЕФ-Україна, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-187-031-3
1183624
  Кривобок В. Реферативні практичні пояснення і рекомендації з інформаційно-психологічної безпеки особистості / матеріал підгот. Вадим Кривобок // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-50
1183625
  Кривобок В. Реферативні практичні пояснення і рекомендації з інформаційно-психологічної безпеки особистості : [продовження] / матеріал підгот. Вадим Кривобок // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 39-46
1183626
  Кривобок В. Реферативні практичні пояснення і рекомендації з інформаційно-психологічної безпеки особистості : [закінчення] / матеріал підгот. Вадим Кривобок // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-40
1183627
   Реферативно-библиографический сборник. Обзор иностранной литературы по сельскому хозяйству.. – Вып.1. – Х., 1941. – 125с.
1183628
   Реферативно-библиографический справочник по кормопроизводству за 1949 год.. – М., 1951. – 216с.
1183629
   Реферативно-библиографический справочник по кормопроизводству за 1950 год.. – М., 1953. – 320с.
1183630
   Реферативно-библиографический справочник по кормопроизводству за 1951 год.. – М., 1953. – 272с.
1183631
   Реферативно-тезисный сборник научно-технической конференции по результатам исследовательских работ за 1955 г.. – Брянск : Брянский рабочий, 1956. – 180с.
1183632
   Реферативно-тезисный сборник научно-технической конференции по результатам исследовательских работ за 1956 г.. – Вып.2. – Брянск, 1957. – 191с.
1183633
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 1 : Рефераты 11.01-04В1.1 - 11.01-04В1.350. – 2011
1183634
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 2 : Рефераты 11.02-04В1.1 - 11.02-04В1.350. – 2011
1183635
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 3 : Рефераты 11.03-04В1.1 - 11.03-04В1.350. – 2011
1183636
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 4 : Рефераты 11.04-04В1.1 - 11.04-04В1.350. – 2011
1183637
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 5 : Рефераты 11.05-04В1.1 - 11.05-04В1.350. – 2011
1183638
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 6 : Рефераты 11.06-04В1.1 - 11.06-04В1.350. – 2011
1183639
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 7 : Рефераты 11.06-04В1.1 - 11.06-04В1.350. – 2011
1183640
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 8 : Рефераты 11.08-04В1.1 - 11.08-04В1.347. – 2011
1183641
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 9 : Рефераты 11.09-04В1.1 - 11.09-04В1.350. – 2011
1183642
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 10 : Рефераты 11.10-04В1.1 - 11.10-04В1.350. – 2011
1183643
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 11 : Высшее растение,1. – 2011
1183644
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 12. – 2011
1183645
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 1 : Рефераты 12.01-04В1.1 - 12.01-04В1.350. – 2012
1183646
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 2 : Рефераты 12.02-04В1.1 - 12.02-04В1.350. – 2012
1183647
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 3. – 2012
1183648
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 4. – 2012
1183649
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 5. – 2012
1183650
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 6. – 2012
1183651
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 7. – 2012
1183652
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 8. – 2012
1183653
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 9. – 2012
1183654
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 10. – 2012
1183655
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 11. – 2012
1183656
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 12. – 2012
1183657
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 1. – 2013
1183658
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2013
1183659
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 3. – 2013
1183660
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 4. – 2013
1183661
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Росс. акад. наук ; Всеросс. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 5. – 2013
1183662
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2013
1183663
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2013
1183664
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 8. – 2013
1183665
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 9. – 2013
1183666
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 10. – 2013
1183667
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 11. – 2013
1183668
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 12. – 2013
1183669
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 1 : Рефераты 11.01-04В3.1 - 11.01.04В3.250. – 2011
1183670
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 2 : Рефераты 11.02-04В3.1 - 11.02-04В3.250. – 2011
1183671
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 3 : Рефераты 11.03-04В3.1 - 11.03.04В3.250. – 2011
1183672
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 4 : Рефераты 11.04-04В3.1 - 11.04.04В3.250. – 2011
1183673
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 5 : Рефераты 11.05-04В3.1 - 11.05.04В3.250. – 2011
1183674
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 6 : Рефераты 11.06-04В3.1 - 11.06.04В3.250. – 2011
1183675
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 7 : Рефераты 11.06-04В3.1 - 11.06.04В3.250. – 2011
1183676
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 8 : Рефераты 11.08-04В3.1 - 11.08.04В3.250. – 2011
1183677
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 9 : Рефераты 11.09-04В3.1 - 11.09.04В3.250. – 2011
1183678
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 10 : Рефераты 11.10-04В3.1 - 11.10.04В3.250. – 2011
1183679
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 11 : Физиология и биохимия растений,. – 2011
1183680
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 12 : Физиология и биохимия растений,. – 2011
1183681
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 1 : Рефераты 12.01-04В3.1 - 12.01.04В3.250. – 2012
1183682
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 2. – 2012
1183683
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 3. – 2012
1183684
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 4. – 2012
1183685
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 5. – 2012
1183686
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 6. – 2012
1183687
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 7. – 2012
1183688
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 9. – 2012
1183689
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 10. – 2012
1183690
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 11. – 2012
1183691
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 12. – 2012
1183692
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 1. – 2013
1183693
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2013
1183694
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 3. – 2013
1183695
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 4. – 2013
1183696
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Росс. акад. наук ; Всеросс. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 5. – 2013
1183697
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2013
1183698
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2013
1183699
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 8. – 2013
1183700
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 9. – 2013
1183701
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 10. – 2013
1183702
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 11. – 2013
1183703
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 12. – 2013
1183704
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 1. – 2014
1183705
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2014
1183706
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 3. – 2014
1183707
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 4. – 2014
1183708
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 5. – 2014
1183709
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2014
1183710
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2014
1183711
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 8. – 2014
1183712
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 9. – 2014
1183713
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 10. – 2014
1183714
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 11. – 2014
1183715
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 12. – 2014
1183716
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 1. – 2015
1183717
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2015
1183718
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 3. – 2015
1183719
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 4. – 2015
1183720
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 5. – 2015
1183721
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2015
1183722
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2015
1183723
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 8. – 2015
1183724
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 9. – 2015
1183725
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 10. – 2015
1183726
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 11. – 2015
1183727
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 12. – 2015
1183728
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 1. – 2016
1183729
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 2. – 2016
1183730
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 3. – 2016. – 36 с.
1183731
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 4. – 2016. – 36 с.
1183732
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 5. – 2016. – 28 с.
1183733
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 6. – 2016. – 32 с.
1183734
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 7. – 2016. – 32 с.
1183735
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 8. – 2016. – 28 с.
1183736
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 9. – 2016. – 32 с.
1183737
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 10. – 2016. – 16 с.
1183738
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 11. – 2016. – 20 с.
1183739
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Вып. сводного тома № 12. – 2016. – 16 с.
1183740
   Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3.Физиология и биохимия растений : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Выпуск сводного тома № 8. – 2012
1183741
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 1. – 2013. – 23 с.
1183742
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 2. – 2013. – 23 с.
1183743
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 3. – 2013. – 20 с.
1183744
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 4. – 2013. – 20 с.
1183745
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 5. – 2013. – 21 с.
1183746
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 6. – 2013. – 22 с.
1183747
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 7. – 2013. – 19 с.
1183748
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 8. – 2013. – 19 с.
1183749
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 9. – 2013. – 20 с.
1183750
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 10. – 2013. – 20 с.
1183751
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 11. – 2013. – 21 с.
1183752
   Реферативный журнал. 13. Математика. 13Г. Вычислительная математика. Математическая кибернетика : сводный том / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1988-. – ISSN 0235-2184
Вып. сводного тома № 12. – 2013. – 19 с.
1183753
   Реферативный журнал. 18. Техническая кибернетика : отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1965-. – ISSN 0486-2333
№ 1. – 1987. – С. 1-108
1183754
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 1. – 2013. – 55 с.
1183755
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 2. – 2013. – 52 с.
1183756
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 3. – 2013. – 48 с.
1183757
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 4. – 2013. – 56 с.
1183758
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 5. – 2013. – 52 с.
1183759
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 6. – 2013. – 56 с.
1183760
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 7. – 2013. – 56 с.
1183761
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 8. – 2013. – 56 с.
1183762
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 9. – 2013. – 56 с.
1183763
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 10. – 2013. – 48 с.
1183764
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 11. – 2013. – 52 с.
1183765
   Реферативный журнал. 59. Информатика (с указателями) : отдельный выпуск / ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1963-. – ISSN 0486-235X
№ 12. – 2013. – 184 с.
1183766
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : Отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 7. – 2007
1183767
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : Отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 8. – 2007
1183768
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : Отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 9. – 2007
1183769
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : Отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 10. – 2007
1183770
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 11. – 2007
1183771
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 12. – 2007
1183772
   Реферативный журнал. Геофизика. – Москва
№ 1. – 1989
1183773
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки. – Москва, 1973-. – ISSN 0202-2141
№ 2. – 2004. – (Серия 8 : Науковедение. Отечественная и зарубежная литература)
1183774
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки. – Москва, 1973-. – ISSN 0202-2141
№ 3. – 2004. – (Серия 8 : Науковедение. Отечественная и зарубежная литература)
1183775
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки.. – Москва, 1973-. – ISSN 0235-6821
№ 1. – 2003. – (Китаеведение. Зарубежная литература)
1183776
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки.. – Москва, 1973-. – ISSN 0235-6821
№ 2. – 2003. – (Китаеведение. Зарубежная литература)
1183777
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки.. – Москва, 1973-. – ISSN 0235-6821
№ 3. – 2003. – (Китаеведение. Зарубежная литература)
1183778
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки.. – Москва, 1973-. – ISSN 0235-6821
№ 4. – 2003. – ( ; № 4Китаеведение. Зарубежная литература)
1183779
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки.. – Москва, 1973-. – ISSN 0202-2141
№ 1. – 2004. – (Серия 8 : Науковедение. Отечественная и зарубежная литература)
1183780
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 1. – 1995
1183781
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 2. – 1995
1183782
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 3. – 1995
1183783
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 4. – 1995
1183784
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 5. – 1995
1183785
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 6. – 1995
1183786
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 7. – 1995
1183787
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 8. – 1995
1183788
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 9. – 1995
1183789
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 10. – 1995
1183790
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 11. – 1995
1183791
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 12. – 1995
1183792
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем / : реферативный журнал; сводный том. – Москва
№ 1. – 1998
1183793
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем / : реферативный журнал; сводный том. – Москва
№ 2. – 1998
1183794
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем / : реферативный журнал; сводный том. – Москва
№ 3. – 1998
1183795
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем / : реферативный журнал; сводный том. – Москва
№ 4. – 1998
1183796
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем / : реферативный журнал; сводный том. – Москва
№ 6. – 1998
1183797
   Реферативный обзор действующего законодательства Украины и практики его применения (сфера экономики).. – К., 1993. – 102с.
1183798
  Мархилевич К.И. Реферативный обзор литературы по качеству фотографических изображений. / К.И. Мархилевич. – М, 1969. – 24с.
1183799
  Мархилевич К.И. Реферативный обзор отечественной и иностранной литературы по светочувствительным материалам и их химико-фотографической обработке / К.И. Мархилевич. – М, 1969. – 44с.
1183800
   Реферативный обзор советской и иностранной литературы по карантину растений. – Вып.3. – Москва, 1959. – 129с.
1183801
   Реферативный обзор советской и иностранной литературы по карантину растений.. – Вып.8. – М., 1962. – 60с.
1183802
   Реферативный обзор советской и иностранной литературы по карантину растений.. – Вып.11. – М., 1964. – 48с.
1183803
   Реферативный обзор советской и иностранной литературы по карантину растений.. – Вып.12. – М., 1964. – 46с.
1183804
  Новиков А.И. Реферативный перевод научно-технических текстов / А.И. Новиков, Н.М. Нестерова. – М., 1991. – 146с.
1183805
   Реферативный сборник научно-исследовательских работ Днепропетровского горного института. – Москва : Недра, 1967. – 156с.
1183806
   Реферативный сборник по зарубежному энергетическому строительству . №128.. – М., 1962. – 23с.
1183807
   Реферативный сборник по зарубежному энергетическому строительству . №129.. – М., 1963. – 24с.
1183808
   Реферативный сборник по коммунальным вопросам за рубежом. Серия "Сточные воды".. – Вып.1(3). – М.-Л., 1936. – 39с.
1183809
  Константинова-Шлезингер Реферативный сборник по люминесцентному анализу / Константинова-Шлезингер. – М., 1951. – 64с.
1183810
  Константинова-Шлезингер Реферативный сборник по люминесцентному анализу / Константинова-Шлезингер. – М.
2. – 1954. – 104с.
1183811
   Реферативный сборник. Газовое дело.. – Вып.9. – Л., 1949. – 48с.
1183812
   Реферативный сборник. Серия: Нефтепромысловое дело.. – Вып.119. – М., 1955. – 44с.
1183813
  Селиверстова Л.Н. Рефераты депонированых рукописей / Л.Н. Селиверстова, З.Ф. Фомичева. – Москва, 1979. – 17с.
1183814
   Рефераты докладов 8-й студенческой научной конференции Молотовского сельскохозяйственного института : 8-я студенческая научная конференция. – Молотов, 1957. – 126с.
1183815
   Рефераты докладов IV Всесоюзной конференции по нейрокибернетике.. – Ростов -на-Дону, 1970. – 150с.
1183816
   Рефераты докладов на конференции по микроэлементам.. – М.-Л., 1950. – 220с.
1183817
   Рефераты докладов на совещании по применению ионообменных смол в медицинской и пищевой промышленности 10-11 июня 1954 г.. – М., 1954. – 44с.
1183818
   Рефераты докладов на совещании по электронной микроскопии 15-19 декабря 1950 г.. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 116 с.
1183819
   Рефераты докладов на совещании по электрохимическим методам анализа 10-12 января 1950 г.. – М.-Л., 1949. – 116с.
1183820
   Рефераты докладов Научной конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов по итогам научной работы за 1967 год. – Киев, 1968. – 346с.
1183821
   Рефераты докладов студенческой научно-теоретической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Киев, 1967. – 68с.
1183822
   Рефераты докладов. Март 1961 г. : 7-я студенческая научная конференция. – Пермь
Вып. 9. – 1962. – 186с.
1183823
   Рефераты и аннотации докладов по статистике, прочитанных на собраниях статистической секции Дома ученых АН СССР. 1939-1947 гг.. – М., 1949. – 148с.
1183824
   Рефераты и аннотации. Отечественная и иностранная литература по коксохимии.. – Х.
Сб.5. – 1959. – 148с.
1183825
   Рефераты и сочинения 2006 [Електронний ресурс] : В помощь студенту. – Москва : МУЛЬТИСОФТ : БИЗНЕССОФТ, 2005. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: WINDOWS 98/ME/XP, разрешение экрана 1024х768, оперативная память 64 МБ, Видео 2 Мб - Загл. с этикетки диска.


  Данный диск представляет собой сборник рефератов, докладов, курсовых, дипломных работ и сочинений по многим предметам вузовской программы. Контент диска включает в себя более 700 работ, которые охватывают различные темы: ВОЕННОЕ ДЕЛО ...
1183826
  Симонов И.В. и Тимофеев Н. ф. Рефераты как форма экономического образования / И.В. и Тимофеев Н. ф. Симонов. – М., 1976. – 38с.
1183827
   Рефераты научно-исследовательских работ (Рост.н/Д гос. н.-исслед. противочумного ин-та).. – Ростов -на-Дону
8. – 1949. – 176с.
1183828
   Рефераты научно-исследовательских работ АН СССР за 1945 год. Отд-ние истории и философии.. – М.-Л., 1947. – 166с.
1183829
   Рефераты научно-исследовательских работ ВНИИГАЗа, законченных в 1958 г.. – М., 1959. – 36с.
1183830
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1940 год.. – М.-Л., 1941. – 189с.
1183831
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1943-1944 годы.. – М.-Л., 1945. – 173с.
1183832
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год.. – М.-Л., 1945. – 220с.
1183833
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год.. – М.-Л., 1945. – 62с.
1183834
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год.. – М.-Л., 1945. – 32с.
1183835
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год.. – М.-Л., 1945. – 115с.
1183836
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год.. – М.-Л., 1945. – 243с.
1183837
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. : Отделение геолого-географических наук. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1947. – 210с.
1183838
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отд-ние литературы и языка.. – М.-Л., 1947. – 50с.
1183839
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отд-ние технических наук.. – М.-Л., 1947. – 188с.
1183840
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отд-ние физико-математических наук.. – М.-Л., 1946. – 102с.
1183841
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отдление экономики и права.. – М.-Л., 1946. – 63с.
1183842
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1946 год. Медико-биологичские науки.. – М., 1947. – 168с.
1183843
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1946 год. Отд-ние литературы и языка.. – М.-Л., 1947. – 31с.
1183844
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1946 год. Отделение экономики и права.. – М.-Л., 1948. – 24с.
1183845
   Рефераты научно-исследовательских работ Института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1970).. – К., 1972. – 132с.
1183846
   Рефераты научно-исследовательских работ института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1973).. – К., 1975. – 112с.
1183847
   Рефераты научно-исследовательских работ института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1974).. – К., 1976. – 100с.
1183848
   Рефераты научно-исследовательских работ института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1975).. – Киев : Из-во "Наукова думка", 1973. – 59с.
1183849
   Рефераты научно-исследовательских работ института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1975).. – К., 1976. – 116с.
1183850
   Рефераты научно-исследовательских работ.. – Иркутск, 1958. – 64с.
1183851
   Рефераты научных работ (отд. тех. наук АН СССР) . 1940 г.. – М., 1941. – 186с.
1183852
   Рефераты научных работ за 1943 год.. – М.-Л., 1945. – 59с.
1183853
   Рефераты новых статей по геологии. Январь 1945 г.. – М., 1945. – 66с.
1183854
   Рефераты од Х заседание на мегународната комисиіа за узичуванье на граматичката структура на словенските литературни іазици.. – Скопіе, 1979. – 243с.
1183855
   Рефераты работ Восточно-Сибирского геологического управления.. – Иркутск, 1947. – 57с.
1183856
   Рефераты работ по проблеме социалистического образа жизни 1976-1978 гг.: Сб.. – К., 1980. – 272с.
1183857
   Рефераты работ учреждений отделения биологических наук АН СССР за 1940 г.. – М.-Л., 1941. – 427с.
1183858
   Рефераты работ учреждений отделения биологических наук АН СССР за 1941-1943 гг.. – М.-Л., 1945. – 440с.
1183859
   Рефераты студенческих научных работ (зоотехнического факультета).. – Уфа, 1960. – 28с.
1183860
   Рефераты трудов опубликованных Болгарской АН в 1944-1950 гг.. – София, 1960. – 174с.
1183861
   Рефераты трудов опубликованных Болгарской АН в 1951 и 1952 гг.. – София, 1956. – 184с.
1183862
   Рефераты трудов опубликованных Болгарской АН в 1953-1955 гг.. – София, 1959. – 496с.
1183863
   Рефераты трудов опубликованных Болгарской АН в 1956-1957 гг.. – София, 1962. – 516с.
1183864
  Оніщук М.В. Референдна демократія в Україні: локальний вимір // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 9-18
1183865
  Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики : монографія / М.В. Оніщук ; НАНУ ; Київський університет права. – Київ : Європейський університет, 2009. – 450 с. – Бібліогр.: с. 424-447. – ISBN 978-966-301-184-6
1183866
  Погорілко В.Ф. Референдне право України : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Київський ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2006. – 366с. – ISBN 966-351-135-4
1183867
  Гурин О.О. Референдний процес у системі конституційного процесуального права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 12-16. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1183868
  Янчук А. Референдний процес як предмет конституційно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 11-14.
1183869
  Палєєва Ю.С. Референдум - загальновизнаний демократичний інститут: історія і сучасність // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 43-50. – (Юридичні науки ; № 1 (4)). – ISSN 2226-2873
1183870
  Хаврук І.А. Референдум 17 березня 1991 року в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 41-45. – ISSN 2077-1800
1183871
  Овчар Ірина Референдум 1991 року та подальші спроби "забезпечити народ владою": політико-правове підгрунтя українських реалій // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 54-61.
1183872
  Смирнов В.П. Референдум в печати / В.П. Смирнов. – Москва, 1978. – 71с.
1183873
  Горелая О. Референдум в системе народовластия // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 143-144
1183874
  Коток В.Ф. Референдум в системе социалистической демократии / В.Ф. Коток. – Москва, 1964. – 189с.
1183875
  Дмитренко О.С. Референдум в Україні: минуле і сучасність // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 434-443
1183876
  Вонсович О.С. Референдум відносно вступу України до НАТО: об’єктивна реальність // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 312-315. – ISSN 2076-1554
1183877
  Бланкенагель А. Референдум и Конституционный Суд // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 169-172. – ISSN 1812-7126
1183878
  Сборец Д.Н. Референдум как институт электронной демократии // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 116-118
1183879
  Горелая О. Референдум как форма непосредственной демократии // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 121-122
1183880
  Перегудов И. Референдум о независимости Шотландии и проблемы британской государственности / И. Перегудов, И. Семененко // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 64-75. – ISSN 0131-2227
1183881
  Чубайс І. Референдум у Криму як підготовка суїциду Росії? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 45). – С. 5


  Крим і номенклатурні рятувальники в радянсько-пострадянському просторі.
1183882
  Ключковський Ю. Референдум у системі державного режиму представницької демократії // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 95-112. – ISSN 1026-9932
1183883
  Цвік М.В. Референдум у соціалістичних країнах // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1183884
  Лазаренко Я. Референдум як засіб запобігання порушенням екологічного законодавства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 87-89.
1183885
  Малкіна Г.М. Референдум як засіб реалізації політичної відповідальності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 147-156
1183886
  Дашковська О. Референдум як інститут безпосередньої демократії: досвід зарубіжних країн // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 235-240. – ISSN 1993-0909
1183887
  Масич В.В. Референдум як інструмент зворотного зв"язку світові тенденції та Україна // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 639-642. – ISSN 1563-3349
1183888
  Олькіна О. Референдум як підстава та порядок дострокового припинення повноважень посадових осіб, які обрані народом України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 31-36. – ISSN 1561-4999
1183889
  Барабані Ю. Референдум як спосіб вирішення питань, пов"язаних із державним суверенітетом // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 98-108. – ISSN 1993-0909
1183890
  Шаповал В. Референдум як форма безпосередньої демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 4-19
1183891
  Мельниченко В. Референдум: вибір народу в обіймах політиків // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 35-39. – ISSN 1812--514Х
1183892
  Могилевець О.Ю. Референдум: швейцарський досвід та українські проблеми // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
1183893
   Референдуми в Європейському Союзі / О.Д. Чебаненко, О.Ю. Грищук, Н.В. Колодяжна, А.М. Євгеньєва; [Чебаненко О.Д., Грищук О.Ю., Колодяжна Н.В., Євгеньєва А.М.]; Лабораторія законодавчих ініціатив; за ред. Ковриженка Д.С. – Київ, 2007. – 186 с. – ISBN 978-966-8940-14-9
1183894
  Шинкаренко О.Є. Референдуми в Криму та на Донбасі як спроба легітимації підходів до перегляду територіального устрою України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 155-161. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
1183895
  Ющенко О.О. Референдуми з питань податків: досвід США та перспективи для України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 190-195. – ISSN 1563-3349
1183896
  Оніщук Микола Референдуми і референдна демократія в Україні: проблеми конституційно-правового регулювання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 117-120
1183897
  Волкова А.З. Референдумы в контексте истории становления и развития институтов демократии в Приднестровье (конец 1980-х - 2000-е гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 142-149. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1183898
  Кирвас В.А. Референт-переводчик: особенности и перспективы профессии / В.А. Кирвас, П.Э. Ситникова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 141-154. – ISSN 1993-5560


  "В статье рассматривается референтская деятельность, анализируется профессия «референт-переводчик», приводятся квалифика-ционные требования работодателей к референту-переводчику, его функциональные обязанности, необходимые компетенции (знания, умения, ...
1183899
  Варенко В.М. Референтна справа: : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В.М. Варенко. – Київ : Кондор, 2009. – 212с. – ISBN 978-966-351-197-9
1183900
  Родюк М. Референтний статус іменних груп із дієприкметниками в сучасній нідерландській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 92-99. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1183901
   Референтні показники структурного аналізу стегнової кістки в жінок української популяції / Н.В. Григор"єва, В.В. Поворознюк, В.В. Поворознюк, О.Б. Зубач // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 4. – С. 16-23. – ISSN 2224-1507
1183902
  Кузнєцов О.В. Референтні ставки в ЄВС // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1183903
  Гончарук О.В. Референтні стосунки як чинник соціальної реадаптації жінок із психічними розладами // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 73-78 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2308-6300
1183904
  Брагін Ю.А. Референтність понять інтерпретативної антропології К. Гірца // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 66-74
1183905
  Музика О.Л. Референтність як чинник соціалізації обдарованої особистості / О.Л. Музика, О.О. Музика // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 105-106
1183906
  Мальцева Я.А. Референтные сдвиги в профетических текстах // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 66-75. – ISSN 0130-9730
1183907
  Сич О.М. Референтура підрадянських справ Крайової Екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях в контексті соборницької концепції ОУН // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 173-181
1183908
   Референция и проблемы текстообразования: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 238с.
1183909
  Власенко С.В. Референция и референциальность в межъязыковом переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-29. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
1183910
  Шестакова Е.Г. Референціальна об"ємність цитації у газетно-журнальних заголовках // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 126-132


  У статті розглядаються складні семантичні процеси створювання смислу, що відбуваються у заголовках-цитатах. In clause are considered complex semantic processes, which occur in headings-citations
1183911
  Бурак В. Референція в реалістичній прозі: етнолінгвістичний аспект // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 93-99. – ISSN 1815-3070
1183912
  Смущинська І.В. Референція художнього тексту: теоретичні проблеми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 558-563. – ISBN 966-581-481-8
1183913
  Ковчак В. Референція як феномен інтерпретативного конструюванні нематеріального // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 62-72. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1183914
  Марченко О.М. Референцні системи в геодезії : підручник / О.М. Марченко, К.Р. Третяк, Н.П. Ярема ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-241. – ISBN 978-966-941-268-3
1183915
   Реферирование в общественных науках: Теория и методика. Сб. ст.. – М., 1982. – 160с.
1183916
  Леонов В.П. Реферирование и аннотирование научно-технической литературы / В.П. Леонов. – Новосибирск, 1986. – 172с.
1183917
  Дубовик Е.И. Реферирование и аннотирование экономичесикх текстов на английском языке / Е.И. Дубовик. – Минск, 1977. – 128с.
1183918
   Реферирование и аннотирование экономических текстов на немецком языке.. – Минск, 1980. – 111с.
1183919
   Реферирование и аннотирование экономических текстов на французском языке : Учеб. пособие для экон. спец. вузов. – Минск, 1982. – 73 с.
1183920
  Жданова Г.С. Реферирование как научно-информационных процес и его роль в развитии науки на современном этапе : Автореф... канд. филол.наук: / Жданова Г. С.; МГУ, Фак. журн., Каф. книговед. и ред.-изд. дела. – М., 1968. – 24л.
1183921
  Яснова М.М. Реферирование научного текста / М.М. Яснова, Т.Д. Тихомирова. – М., 1983. – 52с.
1183922
  Вейзе А.А. Реферирование текста / А.А. Вейзе. – Минск, 1978. – 126с.
1183923
  Базонова А.В. Реферирование текстов на французском языке / А.В. Базонова. – М., 1984. – 103с.
1183924
  Вейзе А.А. Реферирование технических текстов : (Англ. яз.). [Учеб. пособ. для техн. вузов] / А.А. Вейзе, Н.В. Чиркова. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 128с.
1183925
  Коханова І. Реферування документів як затребувана сфера інформаційної діяльності / Ірина Коханова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 2 (151). – С. 31-32


  У статті йдеться про особливості викладання навчальної дисципліни "Реферування документів" на факультеті бібліотекознавства та інформатики у Харківській державній академії культури. Розповідається про знання, уміння та навички студентів, необхідні для ...
1183926
  Лутовинова В.І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практичний посібник / В.І. Лутовинова; Академія педагогічних наук України; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. – Київ : Четверта хвиля, 2007. – 72 с. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек). – ISBN 978-966-529-152-7
1183927
  Янчук В.І. Рефінансування - операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку / В.І. Янчук, Л.В. Барда // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 4 (8). – С. 53-66. – ISSN 2411-4413
1183928
  Чередник В.А. Рефінансування дебіторської заборгованості як засіб підвищення фінансової стійкості підприємства // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 236-241. – ISSN 2306-546X
1183929
  Гаркавенко В.І. Рефінансування ЦБ як чинник розбалансування валютного ринку: досвід України / В.І. Гаркавенко, А.І. Шкляр // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 43-50. – ISSN 1605-7988
1183930
  Метальников С.И. Рефлекс как творческий акт / С.И. Метальников. – Петроград : Типография Императорской Академии Наук, 1915. – С. 1801-1819
1183931
  Метальников С.И. Рефлекс как творческий акт / С.И. Метальников. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1917. – 24 с. – Отдельный оттиск из журнала Русская Мысль
1183932
  Бурак О. Рефлекс турецького суспільства на соціальний застій періоду ранньої республіки та на виклик глобалізації: досвід соціального руху Гюлена // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 440-451. – ISBN 978-966-579-439-4
1183933
  Сыренский В.И. Рефлекс цели у приматов / В.И. Сыренский, Т.Г. Кузнецова. – Л., 1990. – 115с.
1183934
  Трохимчук Петро Рефлекси : Публіцистика, експромти, переклади / Петро Трохимчук. – Луцьк, 2005. – 52с.
1183935
  Крижанівська І.А. Рефлекси жіночої психології у збірці Ольги Деркачової "Синдром підсніжника" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 164-166. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1183936
  Марушинець І.І. Рефлекси явищ латинської лексики в романських мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 329-335. – ISBN 978-966-171-092-3
1183937
  Резван О.О. Рефлексивна самооцінка особистих ресурсів студентів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 9-13. – ISSN 2078-1687
1183938
  Бугерко Я. Рефлексивна сутність лонгітюдного інноваційно-психологічного експерименту з модульно-розвивального навчання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 137-153. – ISSN 1810-2131
1183939
   Рефлексивная регуляция мышления : Методич. указания. – Новосибирск, 1990. – 56с.
1183940
  Ткачова Н.О. Рефлексивне виховне середовище: сутність і роль у вихованні студентів вищої школи / Н.О. Ткачова, С.С. Махновський // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 119-126. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
1183941
  Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи / Байдарова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1183942
  Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.05 - соціальна психологія ; психологія соціальної роботи / Байдарова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 228л. + Додатки : л.192-203. – Бібліогр. : л.204-228
1183943
  Пасічник Л. Рефлексивне навчання вчителів у центрах педагогічної освіти в Німеччині // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 72-74. – ISBN 978-966-644-365-9
1183944
  Побірченко Н.А. Рефлексивне оцінювання розвитку професійного самоздійснення у студентів університету // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 227-238. – ISSN 2078-1687
1183945
  Александро Ж. Рефлексивне самовизначення особливості як фактор готовності до управлінської діяльності : Автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Александро Ж. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
1183946
  Резнік В.В. Рефлексивне управління активним навчанням на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 31-33 : фото
1183947
  Петрунько О.В. Рефлексивне управління образом інновацій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 68-75
1183948
  Тюптя О.В. Рефлексивний вихід у навчальному процесі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 40-44. – ISSN 2307-5880


  У статті розглядається поняття рефлексивоного виходу з метою отримання нового досвіду.
1183949
  Найдьонов М.І. Рефлексивний інтенціонал дискурсу: до лідерської позиції психології в міжгалузевому знанні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 46-66. – ISBN 978-966-8063-84-3
1183950
  Король С.А. Рефлексивний підхід в системі антикризового фінансового управління банком // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 54-60. – ISSN 2221-8440
1183951
  Пасічник Л.Л. Рефлексивний підхід до розвитку професійної компетентності вчителів у центрах педагогічної освіти у Німеччині // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – C. 41-47. – ISSN 2411-1317
1183952
  Макарчук І.О. Рефлексивний потенціал освітньої парадигми // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 77-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1183953
  Філіппова І.Ю. Рефлексивні здібності педагога у професійній діяльності // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 249-256


  У статті проаналізовано рефлексивні здібності педагога як визначальний фактор успішної професійної діяльності, а також параметри його професійної діяльності: знання функцій як спеціаліста, ставлення до професії, вимоги до його професійних та ...
1183954
  Петрущенков С.П. Рефлексивність у контексті "наукової освіти" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.62-69
1183955
  Талько Т. Рефлексивно-антропологічні засади дослідження українського образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 85-87. – ISBN 978-966-439-147-1
1183956
  Бех І.Д. Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 17-24
1183957
  Ільєнко О.Л. Рефлексивно-оцінний компонент науково-методичної системи формування конкурентоспроможного фахівця муніципальної економік // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 135-148. – ISSN 2312-1548
1183958
  Меняйло В. Рефлексивно-перспективний компонент готовності майбутнього доктора філософії до дослідницько-інноваційної діяльності: сутність і структура // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 51-55. – ISSN 2308-4634
1183959
  Семенов И.Н. Рефлексивно-психологические принципы и рефлетехнологии как средства развития инновационого образования // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 109-125. – ISSN 2073-8528
1183960
  Игнатова А.Ю. Рефлексивное мышление на основе становления профессионализма немецкого учителя // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 145-149. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1183961
  Жозефина Александра Рефлексивное самоопределение личности как фактор готовности к управленческой деятельности : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Жозефина Александра; Мин-во Образов. Украины. КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 2000. – 130л. – Бібліогр.:л.115-130
1183962
  Семенов И.Н. Рефлексивность самонаблюдения и персонология интроспекции: к онтологии и методологии рефлексивной психологии индивидуальности // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-39. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1183963
  Семенов И.Н. Рефлексивность самонаблюдения и персонология интроспекции: к онтологии и методологии рефлексивной психологии индивидуальности (окончание) // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 98-113. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1183964
   Рефлексивные глаголы в индоевропейских языках : сб. науч. тр. – Калинин, 1985. – 111с.
1183965
   Рефлексивные процессы и творчество: Методич. рекомендации Всесоюз. конф. 3-5 апреля 1990 г.. – Новосибирск, 1990. – 80с.
1183966
  Давыдова Галина Ивановна Рефлексивный диалог в образовательном процессе вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 91-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1183967
  Заика Е.В. Рефлексивный контроль над самостоятельной работой студентов: сущность и правила построения // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 74-84. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1183968
  Бадалова М.В. Рефлексивный потенциал профессионального интеллекта психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 9 (138). – С. 1-6
1183969
  Степанова А .А. Рефлексии о фаустовской культуре в литературном процессе Европы и США 1920-1930-х гг.: эстетика, поэтология, типология. : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Степанова Анна Аркадьевна ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Київ, 2014. – 502 л. – Библиогр.: л. 454-502
1183970
  Евтушенко Р.А. Рефлексия и метод в эстетике М.Бахтина // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 43-50. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
1183971
  Россохин А.В. Рефлексия измененных состояний сознания в психоанализе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 88-104. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1183972
  Миресашвили М.Э. Рефлексия коллективной травмы в постколониальной грузинской литературе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 228-233
1183973
  Кузьменко В.В. Рефлексия онтологического и аксиологического аспектов философско-правовой концепции П.И. Новгородцева // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 14-28. – ISSN 2078-3566


  Розкрито онтологічний і аксіологічний аспекти філософсько-правової концепції П. І. Новгородцева.
1183974
  Атаманчук-Ангел Рефлексия очевидного // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 124-133
1183975
  Шелковников Рефлексия проблемы автопроективности / Шелковников, Ю // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 9. – С.51-52. – ISSN 0235-1188
1183976
  Комлева Е. Рефлексия ядерно-нефтегазовой ситуации севера Европы: интересы и потенциал Германии как партнера России // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 3-31. – Бібліогр.: с. 30-31. – ISSN 0203-3100
1183977
  Левченко О.П. Рефлексії в епоху пост(модернізму), нео(лібералізму) та мульти(культуралізму) над словникарством // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 160-169


  Розглянуто соціокультурні та технологічні чинники, які помітно впливають на підходи до укладання словників, зокрема словників порівнянь; постмодерністські ідеї, пов"язані з мовою, інтерактивність сучасного мовця. Приділено увагу такому явищу, як ...
1183978
  Кант І. Рефлексії до критики чистого розуму = Reflexionen zur kritik der reinen vernunft / Імануель Кант; Пер. з нім. й латини та примітки Ігоря Бурковського. – Київ : Юніверс, 2004. – 464 с. – (Філософська думка). – ISBN 966-7305-96-1


  Вибрані фрагменти з рукопісної спадщини великого немецького філософа, є своєрідним додадком до головного Кантового твору
1183979
  Фарина О.В. Рефлексії духовно-мистецької культури в греко-католицькій пресі Східної Галичини (1921–1946) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 87-92. – ISSN 2312-4679
1183980
  Вернюк Н. Рефлексії М.С. Грушевського про фольклор праукраїнців у докиївську добу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 229-236
1183981
  Савчук Т. Рефлексії митрополита В. Липківського на виклики перед віруючими у радянській Україні // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 104-112. – ISSN 1998-4634
1183982
  Танюк Л. Рефлексії на Євромайдані у переддень 200-х роковин Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 22
1183983
  Осадчук П. Рефлексії над книжкою Євгена Нахліка "Подружнє життя і позашлюбні романи Пантелеймона Куліша
1183984
  Опрелянська А. Рефлексії неополітичних культів в українській казковій традиції: образ кобилячої голови // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 257-267
1183985
  Витрикуш А.Р. Рефлексії Першої світової війни в публіцистиці Й. Рота // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 39-48


  Висвітлено особливості сприймання та відображення Першої світової війни у ранній творчості Й. Рота (1894–1939), передусім у його коротких за обсягом творах публіцистичного характеру, що вийшли друком в період між 1915 і 1919 роками. Здійснено часткове ...
1183986
  Витрикуш А. Рефлексії Першої світової війни в публіцистиці Й. Рота // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 105-119. – ISSN 2306-2908


  "Висвітлено особливості сприймання та відображення Першої світової війни у ранній творчості Й. Рота (1894–1939), передусім у його коротких за обсягом творах публіцистичного характеру, що вийшли друком в період між 1915 і 1919 роками. Здійснено часткове ...
1183987
  Степанова Г.А. Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи та США 1920-1930-х рр.: естетика, поетологія, типологія : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Степанова Ганна Аркадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 54 назви
1183988
  Лугова Т. Рефлексії романтичного історизму в літературознавчому доробку М.С. Грушевського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 190-197. – ISSN 1728-9572


  У статті здійснено спробу аналізу рефлексії романтичного історизму в літературознавчому доробку М.С. Грушевського. Обгрунтовується, що вчений намагався здійснити не детальну реконструкцію літературних процесів, а відтворити духовний стан народу, чим і ...
1183989
  Єрмакова Н. Рефлексії російського театру в мистецькому досвіді Леся Курбаса // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 394-400. – ISBN 978-966-8917-14-1
1183990
  Голобородько Я. Рефлексії та медитації біля "сейфу часу" : про збірку Людмили Тарнашинської
1183991
  Щедровицький Г. Рефлексія // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 37-45. – ISSN 1810-2131
1183992
  Бех І.Д. Рефлексія в духовному саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (74). – С. 30-37
1183993
  Бабенко А.О. Рефлексія ідентичності у романі Сергія Жадана "Ворошиловград" // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 72-74
1183994
  Шаповал І. Рефлексія індивідуально-стильових особливостей як детермінанта ефективності навчальної діяльності студентів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 377-382


  Обгрунтовано детермінацію ефективності навчальної діяльності студентів рефлексією індивідуального стилю, наведено результати експериментального дослідження індивідуально-стильових особливостей та факторів навчальної успішності як критеріїв ...
1183995
  Маркова О. Рефлексія історичної пам’яті у символіці музики // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 197-202. – ISBN 978-966-2374-12-4
1183996
  Кузьменко В.В. Рефлексія онтологічного й аксіологічного аспектів філософсько-правової парадигми Л.І. Петражицького // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 8-23. – ISSN 2078-3566
1183997
  Юдкін-Ріпун Рефлексія поліфонічного формоутворення в гомофонії // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 202-213. – ISBN 978-966-2374-12-4
1183998
  Бех І. Рефлексія у духовному "Я" особистості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 9-14. – ISSN 0131-6788


  У статті розкривається природа людського "Я" у контексті його сутнісних ознак і змістово-структурних характеристик. Визначається роль рефлексивного процесу як механізму формування духовних складових "Я", аналізуються основні функції рефлексії.
1183999
  Дернова М.Г. Рефлексія як механізм усвідомлення навчання дорослими // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 64-69 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1995-0519
1184000
  Лопатюк О. Рефлексія як об"єкт наукових досліджень // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 95-100. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  В статті на основі наукових підходів розглядається феномен рефлексії, розкривається її сутність, визначається її роль та значення в пізнанні. Представлені трактування поняття «рефлексії» філософами, психологами та педагогами. З’ясовано, що особливого ...
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,