Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1182001
  Стовба О.В. "Право-суддя": філософсько-правові аспекти реалізації деяких конституційних положень // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 22-25. – (Правознавство ; Вип. 427)


  Метою статті є осмислення феномену правосуддя не з формально-теоретичних, а з філософських засад, що дозволить виявити шляхи подолання узурпації державою правосуддя.
1182002
  Гайдай В. "Православні поляки" / В. Гайдай, Ю. Гаврилюк // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 51 (268). – С. 62-64. – ISSN 1996-1561


  Підляшшя - місце, де почути українську й білоруську говірки можна частіше, ніж польську мову.
1182003
   "Правосуддя в Україні: реалії та перспективи" // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2013. – № 3 (151). – С. 1


  15 березня 2013 р. в приміщенні Верховного Суду України відбувся судово-правовий форум. В роботі форуму взяли участь виклачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка Н.Кузнєцова, А.Мірошниченко, Р.Майданик.
1182004
  Юшков С.В. "Правосудие митрополичье" : (Доклад, читанный в Подкомиссии по подготовке к изданию Русской правды 1928 г.) / С.В. Юшков. – [Ленинград], 1929. – С. 115-120
1182005
  Шимон С. "Правочин" як цивільно-правовий термін: юридичне нововведення чи лінгвістичне уточнення? // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 68-72.
1182006
  Хейфец В.Л. "Правый поворот" в Латинской Америке : случайность или тенденция? / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 8-21. – ISSN 044-748Х
1182007
  Орлюк О. "Прагнення прогресу в секторах інтелектуальної власності та інновацій - це наш внесок у цивілізаційний розвиток суспільства і держави"... / розмову вів Федір Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 травня (№ 19/20). – С. 6-10. – ISSN 1992-9277


  ...Пригадується, як у 2020-му після створення Інституту права в Київському національному універститеті імені Тараса Шевченка замість звичного юрфаку першою жінкою, яка очолила всіх юристів-шевченківців, стала Олена Орлюк, докторка юридичних наук, ...
1182008
  Кіраль С. "Прагнув жити для блага своєї України": Трохим Зінківський у колі сучасників (джерелознавчий аспект) // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 49-69. – ISSN 2411-4146
1182009
  Нежива Л. "Прагнути життя, усіма тягнутися до його фібрами своєї істоти": вивчення імпресіонізму на прикладі новели "Іntermezzo" М. Коцюбинського // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 9. – С. 8-11
1182010
  Достоевский Д. "Прадед всегда приглядывет за нами" : интервью / беседовала Любовь Румянцева // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 27-31
1182011
  Платошкин Н.Н. "Пражская весна" : мифы и факты // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8 (604). – С. 25-29. – ISSN 0321-0626
1182012
  Стыкалин А.С. "Пражская весна" 1968 года и позиция руководства Венгрии // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 21-41. – ISSN 0130-3864
1182013
  Мурашко Г.П. "Пражская весна" и позиция западноевропейских компартий / Г.П. Мурашко, Т.А. Джалилов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 3-23. – ISSN 0042-8779
1182014
  Богуславский А.Р. "Пражская весна": взгляд из Восточного Берлина // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 25-38. – ISSN 0130-3864


  В статье предпринята попытка альтернативного принятому в современной историографии ФРГ анализа политики лидера ГДР Вальтера Ульбрихта в отношении "Пражской весны" 1968 г. "Особое мнение" Ульбрихта было воспринято советским руководством как ...
1182015
  Орлик И. "Пражское лето" 68-го // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 123-138. – ISSN 0869-44435


  Кризис в політиці Чехословаччини в кінці 1960-х років
1182016
  Богданов О. "Праздник бессмертия" // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 140-145. – ISBN 978-966-285-507-4


  "Праздник бессмертия", 1914.
1182017
  Перссон "Праздник" на Майорке / Перссон, , Г.В. Лейф. – М., 1982. – 192с.
1182018
  Пинегина Л.А. "Праздничная энергия масс..." / Л.А. Пинегина. – М, 1985. – 64с.
1182019
  Капсамун І. "Празька весна" -2 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 4


  Чому в Європі досі триває війна і як молоде покоління чеських політиків відриває свою країну від сучасної "імперії зла".
1182020
  Постоловський Р. "Празька весна" 1968 р. у новітній чеській історіографії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 257-261. – ISSN 2519-1942
1182021
  Король І.Ф. "Празька весна" 1968 року і реакція світової громадськості / Іван Король ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2010. – 183, [1] с. : фотогр. – На обкл. назва: "Празька весна" 1968 року.-15 річниці Закарпат. держ. ун-ту присвяч. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-596-008-0
1182022
  Соколов Б. "Празька весна" як "ідеологічна диверсія": чому СРСР ввів війська до Чехословаччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 6-7


  "«Празька весна», як називають період лібералізації в Чехословаччині з 5 січня до 21 серпня 1968 року, коли керівництво чехословацької компартії на чолі з Олександром Дубчеком обстоювало ідею «соціалізму з людським обличчям», викликала велике ...
1182023
  Єрмолаєва Л. "Празька школа" українських письменників // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-33.
1182024
  Ковалів Ю.І. "Празька школа": на крутосхилах "філософії чину" / Юрій Ковалів. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 120с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-09-6
1182025
  Ковалів Ю.І. "Празька школа": на крутосхилах "філософії чину" / Юрій Ковалів. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 120с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-09-6
1182026
  Палієнко М.Г. "Празький архів" у творчій лабораторії і спадщині Анатолія Кентія // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 218-222. – ISSN 0320-9466
1182027
  Мага І.М. "Празький архів" як сегмент архівної україніки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 155-161. – ISSN 2227-183Х


  Нотатки з презентації книги Т.Г. Боряк "Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010). З великою шаною Т.Г. Боряк згадала про д-ра. істор. наук., проф. Київського національного університету імені Тараса Шевченка ...
1182028
  Боряк Тетяна "Празький архів": історія переміщень, опрацювання та сучасний стан (1945-2007) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті досліджено історію переміщення з Праги до Києва бібліотечних зібрань української еміграції, переважна більшість яких нині зберігається у Державній науковій архівній бібліотеці, м. Київ (ДНАБ). Проаналізовано акумуляцію цих зібрань у ...
1182029
  Боряк Т. "Празький архів": історія переміщень, опрацювання та сучасний стан (1945-2007) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 19-24. – ISSN 1029-7200
1182030
  Stolyarova A. [Прагматичні чинники використання граматичних категорій дієслова в новогрецьких законодавчих текстах] // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 193-206


  У статті розглядається специфіка функціонування дієслівних категорій способу, часу та стану в законодавчих текстах новогрецькою мовою з комунікативно- прагматичних позицій. Встановлюються розбіжності в їх функціонуванні в різних видах законодавчих ...
1182031
  Вергелес К.М. Православна антропологія: головні аспекти дослідження // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 190-194. – ISSN 2076-1554
1182032
  Пілецький Є.А. Православна аскеза як чинник формування особистості // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 189-190
1182033
  Андрей Православна Віра / Андрей, , єпископ. – Вінніпег, 1962
1182034
  Савчук О. Православна віра в житті запорізького козацтва // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 80-86. – ISBN 966-7379-92-11
1182035
  Шліхта Н.В. Православна віра на захист своїх прав і своєї церкви (на українських матеріалах кінця 1940-х - 1970-х рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 34-41. – ISSN 1996-5931
1182036
  Антоненко М.М. Православна духовна музика в системі української культури кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Антоненко Маргарита Муратівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1182037
  Снитіна В.О. Православна духовна музика: теоретичний рівень проблеми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 263-272


  У статті подається теоретичний аналіз тенденцій розвитку української православної церковної музики ХVІІ–ХVІІІ ст. та історіографічний стан її дослідження.
1182038
  Шевцов С. Православна правова традиція // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 2 (30) : Про сакральне - 2. – C. 8-21. – ISSN 2410-2601
1182039
  Снурнікова Ю.М. Православна телепрограма як чинник катехізації в українському медіапросторі (на прикладі Харківського регіону) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 194-198


  Розглядається православна телевізійна програма як чинник катехізації в сучасному українському медіапросторі; визначаються специфічні завдання духовно-просвітницького телепроекту, принципи його концептуального та тематичного спрямування; на прикладі ...
1182040
  Зинич П. Православна традиція причастя Святих Таїн Христових // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-47
1182041
  Калліст Православна церква = The orthodox church / Митрополит Діоклійський Калліст (Уер). – Київ : Дух і Літера, 2009. – 384с. – ISBN 978-966-378-096-2
1182042
  Цебенко А. Православна церква в контексті державно-церковних процесів у Великому князівстві Литовському, Руському та Жемайтійському (1408-1448) / А. Цебенко, М. Цебенко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 47-60. – ISSN 2078-6077
1182043
  Чупис О.В. Православна Церква в системі державної влади Росії у XVIII ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чупис Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 214 л. – Додатки: л. 213-214. – Бібліогр.: л. 176-212
1182044
  Чупис О.В. Православна Церква в системі державної влади Росії у XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чупис Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
1182045
  Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 - початку 1990-х років / Володимир Пащенко. – Полтава : АСМІ, 2005. – 630с. – ISBN 966-7653-18-0
1182046
  Гордієнко В.В. Православна церква в трансністрії в 1941 - 1944 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 158-163. – ISSN 1728-3671
1182047
  Гордієнко В.В. Православна церква в Трансністрії в 1941 - 1944 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 158-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розкриваються особливості державно-церковних взаємин у зоні румунської окупації в період Другої світової війни. Аналізується процес відродження церковно-православного життя і роль у ньому окупаційної влади.
1182048
  Денисенко М. Православна церква в Україні = The orthodox church in Ukraine : століття розділень / Микола Денисенко ; [пер. з англ.: Д. Морозова, Ю. Вестель, А. Вестель]. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 372, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 353-372. – ISBN 978-966-378-714-5
1182049
  Чиркова Олена Анатоліївна Православна церква в Україні в кінці XVII-XIX ст. (на матеріалах "Киевських Епархиальных Ведомостей", "Полтавских Епархиальных Ведомостей", "Черниговских Епархиальных известий" : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Чиркова Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 168л. – Бібліогр.:л.150-168
1182050
  Чиркова О.А. Православна церква в Україні в кінці XVIII-ХІХ століттях (на матер. "Киевских епархиальных ведомостей", "Полтавских епархиальных ведомостей", "Черниговских епархиальных известий") : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Чиркова О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1182051
  Надтока О.М. Православна церква в Україні другої половини XVIII - початку XX століття. Історіографія : навч. посібник / О.М. Надтока ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 255, [1] с. : іл. – Тлумач. слов. термінів: с. 227-234. - Імен. покажч.: с. 235-251. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-708-4
1182052
  Даценко О.М. Православна церква в Україні напередодні революційних подій 1917 року // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 188-190. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1182053
  Ластовський В.В. Православна церква в Україні наприкінці 17- у 18 - му ст. : історіографія: Дис. ...д-ра іст. наук: Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни / В.В.Ластовський; КНУТШ. – Київ, 2007. – 504с. – Додатки: л.466-504. – Бібліогр.: л. 395-465
1182054
  Ластовський В.В. Православна церква в Україні наприкінці 17 - у 18-му столітті: історіографія : Автореф. дис. ... доктора іст. наук: 07.00.06 / Ластовський В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 28с. – Бібліогр.: 39 назв
1182055
  Міненко Т. Православна церква в Україні під час другої світової війни, 1939-1945 : Волинський період / Т.Міненко. – Віннипег, Львів : Вид-во Львівського музею історії релігії Логос та ін. – ISBN 0-919927-37-8
Том 1. – 2000. – 391с. : іл. – Тит. аркуш паралельно укр. та англ мовами
1182056
   Православна Церква в українському державотворенні : зб. статей та матеріалів на пошану Його Святості, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – Київ : Прометей, 2019. – 346, [2] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Володимира Сергійчука. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" / ВГО "Чесне слово" ; редкол.: М.Г. Жулинський [та ін.] ; вип. 7). – ISBN 978-617-7502-24-0
1182057
  Горпинченко І. Православна церква і народна школа в Україні пореформенної епохи 1861 - 1900 рр.: історіографічний аспект // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 10-11
1182058
  Шугаєва Л. Православна Церква і феномен леонтіївщини // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 156-159
1182059
  Панасюк О. Православна церква на Волині у 30-х роках X ст. // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 111-114
1182060
  Ярмошик І. Православна церква на Волині у висвітленні польських дослідників XIX - поч. XX ст. // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 147-153
1182061
  Бойко О.В. Православна церква на Дніпропетровщині в роки нацистської окупації (1941-1944 рр.) / О.В. Бойко, Д.В. Діжевська // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 186-199. – ISSN 2409-3661
1182062
   Православна церква про політику. Церква і політика : Православна церква // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 34-37
1182063
  Гераськов С. Православна церква України в глобальній церковній політиці: виклики та перспективи для церкви і держави // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 138-154. – ISSN 2664-3618
1182064
  Саган О.Н. Православна Церква України: конституювання та перспективи розвитку / Олександр Саган ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ. Богоявленське Ставропігійне Братство. – Київ : Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, 2019. – 103, [1] с. – У макеті каталож. картки помилково зазнач.: Нахарович. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1182065
  Мордвінцев В. Православна церква ХХ століття : програма спецкурсу для студ. ун-ту / В. Мордвінцев; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 8 с.
1182066
  Бесарабов Д. Православна церковна традиція у контексті діяльності братств незрячих співців-музикантів на теренах історичної Полтавщини кінця XVIII-XIX століть // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії Православної Церкви України / Полтавська єпархія Православної Церкви України ; голов. ред . архиєпископ Полтавський і Кременчуцький ФЕДІР. – Полтава, 2020. – Число 15/16 (за 2019-2020 рр.). – С. 211-216
1182067
  Половинкин А.И. Православная духовная культура / А.И. Половинкин ; [ред. И.К. Свешникова]. – Москва : Владос-Пресс, 2003. – 350, [2] с. – ISBN 5-305-00085-8
1182068
  Грекулов Е.Ф. Православная инквизиция в России / Е.Ф. Грекулов. – Москва, 1964. – 168с.
1182069
  Еременко В.П. Православная концепция исторического процесса в свете современности / В.П. Еременко. – Киев, 1991. – 206с.
1182070
  Смирнов В.Н. Православная культура Слобожанщины - история Харьковщины / Смирнов В.Н. – Харьков : Панов А.Н., 2018. – 236, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 227-234 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7541-95-9


  У пр. № 1720330 напис: С уважением от автора ! Подпись /Смирнов/ 14.09.2018 г.
1182071
  Форостюк О. Православная Луганщина в годы в гонений и трагических испытаний (1917-1988гг.) / О. Форостюк. – Луганськ : ЛИВД, 1999. – 120с. – ISBN 966-7448-38-Х
1182072
  Скворцов Д. Православная политика против "политического православия" или Канон против жупела // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 августа (№ 33)


  Началась очередная предвыборная кампания, и в который раз можно услышать обвинения в адрес Церкви - мол, вмешивается в политическую борьбу, а ей это не пристало... Но кто установил принцип недопустимости ее участия в политической борьбе? И почему ...
1182073
  Христокин Г.В. Православная теология начала XX века в поисках новых парадигм развития / Г.В. Христокин, Л.С. Воробьева // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 4 (82). – С. 64-73. – ISSN 2073-6118
1182074
  Шип Н.А. Православная церква у державотворчому процесі. / Н.А. Шип. – К., 1997. – 17с.
1182075
  Грекулов Е.Ф. Православная церковь - враг просвещения / Е.Ф. Грекулов. – Москва, 1962. – 192с.
1182076
  Варичев Е.С. Православная церковь : История и социальная сущность / Е.С. Варичев. – Москва : Советская Россия, 1982. – 192 с.
1182077
  Зырянов П.Н. Православная церковь в борьбе с революцией 1905-1907 гг. / П.Н. Зырянов. – Москва, 1984. – 224с.
1182078
  Терешина О.В. Православная церковь в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 147-159. – ISSN 0042-8779
1182079
  Мурашов И Православная церковь и русская история / И Мурашов, , С.А. Селезнев. – М, 1985. – 40с.
1182080
  Баканурский А.Г. Православная церковь и скоморошество / А.Г. Баканурский. – Москва : Знание, 1986. – 60 с. – (Новое в жизни, науке и технике ; 5/1986 : Научній атеизм)
1182081
  Ушаков В.М. Православная церковь и современное общество. / В.М. Ушаков. – Алма-Ата, 1976. – 95с.
1182082
  Красников Н.П. Православная этика / Н.П. Красников. – Москва, 1981. – 96с.
1182083
  Ярмусь С.О. Православне богопочитання як досвід віри = Eastern orthodox worship as experience of faith : Популярний посібник для вірних / С.О. Ярмусь; Упор. і післямова М.С.Тимошика. Переднє слово архієп. Димитрія Рудюка. – Київ-Вінніпег : Наша культура і наука, 2005. – 104с. – ISBN 966-7821-28-5
1182084
  Малишко С. Православне військове духівництво в контексті історії церкви на Україні // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 73-80
1182085
  Малишко С. Православне військове духівництво російської армії XVIII - початку XX ст.: статус і матеріальне забезпечення // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 118-125
1182086
  Митрополит Антоній (Паканич) Православне вчення про Церкву: сучасні виклики і пошуки відповідей // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2021. – № 34. – С. 11-18


  Останні роки принесли Православній Церкві чимало випробувань. Незаконне втручання Константинопольського патріарха в українські церковні справи спричинило глибоку кризу в усьому Світовому Православ’ї. Сьогодні вже цілком очевидно, що причини цієї кризи ...
1182087
  Кошель О. Православне духівництво й національна інтелігенція Правобережної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: внесок у розвиток культури та просвітництва / О. Кошель, Т. Ніколаєва // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 41-47. – ISSN 0130-5247
1182088
  Боярчук А.В. Православне духовенство Волинської губернії: формування, матеріальне забезпечення, громадська та душпастирська діяльність : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Боярчук Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1182089
  Бабенко Л. Православне духовенство і органи державної безпеки: проблеми взаємозв"язку у 20-30-х роках XX століття // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 49-51
1182090
  Кузнець Т. Православне духовенство Уманщини XIX - початку XX століття : монографія / Тетяна Кузнець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 607, [1] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в прим.: с. 489-510. – ISBN 966-594-360-X
1182091
  Васильєв Олександр Православне паломництво: досвід Києво-Печерської лаври // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 20-25. – Бібліогр. в кінці ст.
1182092
  Васильєв Олександр Православне паломництво: досвід Києво-Печеської Лаври // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 12-15
1182093
  Панков Г.Д. Православне свято Покрови в аксіологічному контексті культурології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 75. – С. 47-51. – ISSN 2410-5325
1182094
  Шугаєва Л. Православне сектанство: єговісти-ільїнці, мальованці // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 79-94. – ISSN 0869-3595
1182095
  Лушаков М.В. Православне християнство і підприємництво : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 77-79
1182096
  Ломачинська Ірина Миколаївна Православне чернецтво в Україні як суспільний феномен : Дис...канд.філософ.наук:09.00.11 / Ломачинська Ірина Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 199с. – Бібліогр.:с.172-199
1182097
  Грозева В. Православни традиции и български стародавни вярвания / В. Грозева. – София, 1994. – 112с.
1182098
  Смоліна О.О. Православний анекдот як явище сучасної православної культури // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 8-13. – ISSN 2226-3209
1182099
   Православний вісник. – Київ : Видання Української Православної Церкви
№ 3. – 1997
1182100
   Православний вісник. – Київ
№ 1. – 1998
1182101
   Православний вісник. – Київ : Видання Української Православної Церкви
№ 1. – 1999
1182102
   Православний вісник. – Київ
№ 1. – 2000
1182103
   Православний вісник. – Київ
№ 2. – 2000
1182104
   Православний вісник. – Київ : Видання Української Православної Церкви, 1996-
№ 1. – 2001
1182105
   Православний вісник. – Київ : Видання Української Православної Церкви., 1996-
№ 2. – 2001
1182106
   Православний вісник. – Київ : Видання Української Православної Церкви., 1996-
№ 2. – 2002
1182107
   Православний вісник. – Київ : Видання Української Православної Церкви., 1996-
№ 3. – 2002
1182108
   Православний вісник : Видання Української Православної церкви. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003
1182109
   Православний вісник : Видання Української Православної церкви. – Київ, 1996-
№ 3. – 2003
1182110
   Православний вісник : Видання Української Православної церкви. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006
1182111
   Православний вісник : Видання Української Православної церкви. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006
1182112
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 1/2. – 2009. – 60 с.
1182113
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 1/2. – 2011. – 60 с.
1182114
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 7. – 2014. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182115
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київ. православна богословська академія ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 2, лютий. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182116
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київ. православна богословська академія ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 3, березень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182117
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київ. православна богословська академія ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 4, квітень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182118
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київ. православна богословська академія ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 5, травень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182119
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 6, червень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182120
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 7, липень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182121
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 8, серпень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182122
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 9, вересень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182123
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 10, жовтень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182124
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 11, листопад. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182125
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 12, грудень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182126
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 1, січень. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182127
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 2, лютий. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182128
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 3, березень. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182129
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 4, квітень. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182130
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 5 , травень. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182131
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 6 , червень. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182132
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 7 , липень. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1182133
   Православний календар на звичайний рік 1911. – Чернівці : Друкарня товариства "Руска Рада", 1911. – 142 с. – екз.дефектн.: відсутні останні стор.
1182134
  Недзельська Ю. Православний мирянин: життя в сьогоденні (український контекст) : монографія / Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – 162 с. – ISBN 966-531-203-0
1182135
  Баумейстер А. Православний мислитель у контексті європейської культури: напружені "протичуття" С. Авернцева // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 219-231
1182136
  Бублик К.М. Православний персоналізм: антропологічний аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 10-11
1182137
  Данилець Ю.В. Православний рух у с. Іза на початку XX ст. у світлі нових архівних документів // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 18-27. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "У статті розглядаються процес створення православної громади у с. Іза на Хустщині. Джерельною основою публікації виступили неопубліковані документи Австрійського державного архіву, Окружного відділу Національного архіву Румунії в Бая-Маре, Архіву ...
1182138
  Панков Г.Д. Православний храм як модальність сакрального // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Сташевський А.Я. ; редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 68. – C. 54-62. – ISSN 2410-5325
1182139
  Сенченко Н. Православний храм як об"єкт культурної спадщини // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українське т-ва охорони пам"яток історії та культури ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ, 2018. – С. 53-60. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 10, вип. 25 (28)). – ISSN 2078-063X
1182140
   Православний церковний календар. – Київ
на 1998. – 1998. – На тит. арк. інша назв.: Український православний церковний календар
1182141
   Православний церковний календар. – Київ
на 2000. – 2000
1182142
   Православний церковний календар. – Київ : Видання Києво-Печерськой Лаври
на 2001 рік. – 2000
1182143
   Православний церковний календар. – Київ : Видання Києво-Печерськой Лаври
на 2003 рік. – 2002
1182144
   Православний церковний календар. – Київ : Видання Києво-Печерськой Лаври
На 2004 рік. – 2003
1182145
   Православний церковний календар. – Київ : Видання Києво-Печерськой Лаври
На 2006 рік. – 2005
1182146
   Православний церковний календар. – Київ : Видання Києво-Печерськой Лаври
На 2007 рік. – 2006
1182147
   Православний церковний календар / Українська Православна Церква, Київська Метрополія ; голов. ред. архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко). – Київ
на 2012 рік. – 2011. – 216 с.
1182148
  Борейко Ю.Г. Православний чинник релігійної безпеки України // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 61-63. – ISSN 2521-6570
1182149
  Борейко Ю. Православний чинник у контексті постмодерної релігійності в Україні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 123-131. – ISBN 966-7379-70-1
1182150
  Пясецький В. Православні братства тверезості на Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 44-45
1182151
   Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. – Київ : МАУП, 2007. – 423, [1] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: в кінці ст. – ISBN 978-966-608-733-4
1182152
  Кузьменко А.М. Православні духовні цінності як об"єкт захисту від підривних спрямувань таємних операцій ідеологічних супротивників // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 85-104. – ISBN 978-966-608-733-4
1182153
  Гордієнко В"ячесла Володимирович Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939 -- вересень 1945 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гордієнко В"ячесла Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 189л. – Бібліогр.:л.177-189
1182154
  Гордієнко В.В. Православні конфесії світової війни (вересень 1939 -- вересень 1945 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гордієнко В. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1182155
  Іщенко Е. Православні культові споруди Сімферополя (кінець XVIII - початок XIX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 104-109. – ISSN 2222-5250
1182156
  Ластовський В.В. Православні монастирі в Україні (кінця XVII - XVIII ст.)як об"єкт вивчення в історіографії // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 16 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – C. 18-23
1182157
  Ластовський В.В. Православні монастирі Наддніпрянщини в епоху гетьмана І.Мазепи // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.98-100
1182158
  Михайлуца Н.І. Православні монастирі Одещини в період Другої світової війни (на основі джерел румунського походження) // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 225-231
1182159
  Іванюк І.А. Православні монастирські бібліотеки Києва ХІХ – поч. ХХ ст.: історіографія проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 116-123. – ISSN 2077-1800


  Книгозбірні стали об"єктом дослідження для книгознавців, бібліографів, істориків, серед яких Г. Геннаді, В. Іконніков, О. Вікторов. До аналізу фондів бібліотек (у тому числі й монастирських) звертався український історик та педагог, професор Київського ...
1182160
  Мірошник Наталія Сергіївна Православні монастирські комплекси України (Принципи функціональної і естетичної реабілітації) : Автореф... кандид. архітектуринаук: 18.00.01 / Мірошник Наталія Сергіївна; Мін-во культури і мистецтв України. Акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – К., 1999. – 20л.
1182161
  Киридон А. Православні парафії в умовах української революції 1917 - 1921 рр.: рух за укранізацію // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 197-217. – ISBN 978-617-7458-41-7
1182162
  Інжиєвський Ю.Ф. Православні свята / Ю.Ф. Інжиєвський, В.М. Рябіков. – 2-е вид. – Київ : Політвидав України, 1986. – 81с.
1182163
  Матвєєва Наталія Православні свята і народні традиції / Матвєєва Наталія, Голобородько Андрій // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 27-30. – ISSN 0130-7037
1182164
  Сележан Й.-Т. Православні свята на Буковині. / Й.-Т. Сележан. – Чернівці, 1993. – 375с.
1182165
  Гордієнко М.С. Православні святі: хто вони? / М.С. Гордієнко. – К, 1983. – 292с.
1182166
  Бєлікова Н.Ю. Православні церкви України на початку ХХІ ст. : пошук шляхів порозуміння // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 69-79. – ISSN 1728-3671
1182167
  Демедюк Ю.Г. Православні церкви України у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях 1991-2010 років: інституалізаціний та громадсько-політичний аспекти : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Демедюк Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1182168
  Рожко В. Православні церковні братства Волині в XVI - XVIII століттях // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2000. – № 7/8. – С. 56-63. – ISSN 0203-5863
1182169
  Менько В.І. Православні церковні братства України в історіографії XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Менько Василь Ігорович ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1182170
  Снєжкова І. Православні ярмарки Москви і Києва як етнографічне джерело // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 64-68. – ISSN 0130-6936
1182171
  Бургов А.В. Православно-догматическое учение о первородном грехе / [Соч.] К. Б., свящ. Алексия Бургова. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1904. – 318 с. разд. паг. – Библиогр.: "Источники и пособия" (с. V-IX)
1182172
  Охріменко Г. Православно-католицька полеміка кінця XVI ст. щодо морально-релігійних проблем в умовах укладання Берестейської унії 1596 р. (на прикладі творів "Про єдність Церкви Божої під одним пастирем" Петра Скарги та "Апокрисис" Христофора Філалета) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 46-53. – ISBN 966-7379-92-11
1182173
  Булига І. Православно-католицькі відносини в контексті колективної пам"яті сучасного Волинського краю // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 328-331
1182174
  Яроцький П.Л. Православно-католицькі відносини в Україні та проблеми їх толерантизації // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 39-45


  Наявність в історичному бутті України православ"я й католицизму латинського і східного візантійського обрядів розглядається як особливість українського християнства - його дуалістичність і амбівалентність. Усвідомлення природи цієї християнської ...
1182175
  Опря І. Православно-католицькі відносини у Правобережній Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. в сучасній українській історіографії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 42-51. – (Історичні науки ; т. 33). – ISSN 2309-2254
1182176
  Карышев Ив. А. Православно-христианский взгляд на основания, принятые гр. Л.Н. Толстым для своего лжеучения, изложенного в его сочинении "В чем моя вера" / Ив. А. Карышев. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1891. – 141, [2] с.


  Авт. предисл., пер.: Горбов, Николай Михайлович На обл. экз. № 158175 надпись: Из книг Е.А. Финокки
1182177
  Березин М. Православно-христианское нравоучение : (Предлагаемое руководство сост. применительно к прогр., изд. Св. синодом от 15 июля - 18 авг. 1910 г.) / Сост. законоучитель Твер. кавалер. и Твер. гор. жен. коммерч. уч-щ свящ. М. Березин. – Тверь : Типо-лит. Н.М. Родионова, 1912. – 155 с.
1182178
  Мень А. Православное богослужение.Таинство. Слово и образ / А. Мень. – Москва : Слово, 1991. – 191с. – ISBN 5-85050-266-1
1182179
  Малиновский Н. Православное дегматическое богасловие. – Харьков
1. – 1895. – 354с.
1182180
   Православное духовенство в Латвии. 1920-1940.. – Рига, 1962. – 192с.
1182181
  Могила П. Православное исповедание Петра Могилы. – [Чернігів] : [Друкарня Троїцько-Іллінського монастиря], 1745. – 4-19, 177, 27 л. – Примірник дефектний ; перші декілька листів відсутні ; ихідні дані втрачено.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри На передньому форзаці запис: "" Ивана Иванови[ча] Орлова" Вихідні дані (місце, рік видання) встановлено шляхом порівняння ...
1182182
  Могила П. Православное исповедание Петра Могилы, 1887. – 304с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри
1182183
  Пушкин С.Н. Православное понимание цивилизации / С.Н. Пушкин. – М, 1990. – 62с.
1182184
  Глубоковский Н.Н. Православное русского белое духовенство по его положению и значению в истории : Речь / Н.Н. Глубоковский, засл. орд. проф. Имп. Петрогр. духов. акад. – Петроград : Синод. тип., 1917. – 16 с.
1182185
  Амвросий Православное учение о творце и творении и софиология о. Сергия Булгакова / Амвросий,  ; иеромонах (Макар) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-32. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У статті дається порівняльний аналіз православного вчення про Творця та творіння, про відношення Бога і світу та розв"язання цих питань у софіології о. Сергія Булгакова, досліджується її обмеженість, обумовлена зв"язком з синкретичними ...
1182186
  Светлов П.Я. Православное учение об искуплении и его изложение в книге доц. Моск. Дух. акад. Александра Беляева : Любовь божественная. Опыт раскрытия главнейших христианских догматов из начала любви божественной (Москва 1884, изд. 2-е) / [соч.] свящ. П.Я. Светлова, Проф. богословия в Нежин. ист.-филол. ин-те кн. Безбородко. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1894. – 74 с.
1182187
  Никодим [Милаш] Православное церковное право : cост. по общим церковно-юрид. источникам и частным законам, действующим в автокефальных церквах / пер. с серб. [и предисл.] Мил. Г. Петровича; Никодим, еп. Далматинский, д-р богословия. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. В.В. Комарова, 1897. – XX, 708 с. – Предисл. к русскому изд. Милан Петрович, студент IV курса С.-Петерб. духовной акад.
1182188
  Денисов Л.И. Православные монастыри Российской империи : Полн. список всех 1105 ныне существующих в 75 губ. и обл. России (и 2 иностр. государствах) муж. и жен. монастырей, архиер. домов и жен. общин : С крат. топогр., ист.-стат. и археол. описанием, библиогр. прим., стат. табл. и 4 алф. указ. / Сост. Л.И. Денисов, д. чл. Моск. о-ва любителей духов. просвещения. – Москва : Изд. А.Д. Ступина, 1908. – XII, 984 с., 1 л. карт. : ил., табл.
1182189
  Белова Е.В. Православные народы Австрийской и Османской империй в Прутском походе 1711 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 149-152. – ISSN 0042-8779
1182190
  Куликова С. Православные образы в семье К.Р. // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 5, кн 5, сентябрь-октябрь. – С. 199-217. – ISSN 0203-5847


  К 100-летию поэта, мыслителя, государственного деятеля великого князя Константина Константиновича Романова
1182191
  Румянцев Н. Православные обряды и праздники и их происхождение / Н. Румянцев. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 93 с.
1182192
   Православные праздники.. – М., 1990. – 63с.
1182193
  Гордиенко Н.С. Православные святые: кто они? / Н.С. Гордиенко. – Л, 1979. – 270с.
1182194
  Воскресенский Г.А, Православные славяне в Австро-Венгрии : С прил. карты православ. слав. епархий в Австро-Венгрии / Проф. Гр.А. Воскресенский. – Санкт-Петербург : Изд. С.-Петерб. слав. благотвор. о-во, 1913. – VIII, 206 с., 1 л. карт.
1182195
  Субботин Ю.К. Православные таинства. / Ю.К. Субботин. – Москва, 1990. – 109с.
1182196
  Никандров Николай Дмитриевич Православные ценности и воспитание в современной России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Последние несколько лет экономика России развивается все более успешно и динамично. Конечно, так называемые макроэкономические показатели автоматически не отражаются на бюджете каждой российской семьи. Нашей серьезной проблемой продолжает оставаться ...
1182197
  Пальмов И.С. Православный Восток в минувшем 1893 году. – Санкт-Петербург, 1894
1182198
  Пальмов И.С. Православный Восток в минувшем 1895 году. – Санкт-Петербург, 1896
1182199
  Пальмов И.С. Православный Восток в минувшем 1896 году. – Санкт-Петербург, 1897
1182200
  Пальмов И.С. Православный Восток в минувшем 1897 году. – Санкт-Петербург, 1898
1182201
  Пальмов И.С. Православный Восток в минувшем 1898 году с очерком положения русских униатов. – СПб, 1899. – 88с.
1182202
  Пальмов И.С. Православный Восток в минувшем 1899 году. – Санкт-Петербург, 1900
1182203
   Православный Катехизис. – Москва : Изд. Московской Патриархии, 1990. – 128с.
1182204
   Православный Катихизис.. – Барнаул, 1991. – 80 с.
1182205
  Мананников Д. Православный Крым. Роль греческих поселенцев в возрождении православия на полуострове // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 49-67. – ISSN 1812-867Х
1182206
  Шапошников Л.Е. Православный модернизм о движущих силах социального прогресса / Л.Е. Шапошников. – Москва, 1988. – 64с.
1182207
   Православный молитвослов. – К., 1991. – 62с.
1182208
  Шипов Я.А. Православный словарь / Я.А. Шипов. – Москва : Современник, 2000. – 271с. – (Словари школьника). – ISBN 5-27001630-3
1182209
  Климов Андрей Православный социализм и западный капитализм – вопросы идеологии / Климов Андрей, диакон // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 73-77. – ISSN 2073-9702
1182210
   Православный храм и православное богослужение.. – М., 1990. – 24с.
1182211
  Евсюкова Е.И. Православный храм как социокультурный феномен // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 106-115
1182212
  Пілецький Є. Правослана аскеза: українська традиція // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 107-110


  Статтю присвячено дослідженню проблеми культуротворчого впливу східнохристиянської аскези на соціокультурні реалії української держави та еволюції її теорії та практики на прикладах її інтерпретації в період Княжої доби (Київської держави XI - XIII ...
1182213
  Бондарев А.С. Правосознание - неотъемлемая и ведущая часть правовой культуры // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 1 (31). – С. 6-15. – (Юридические науки ; вып. 1 (31)). – ISSN 1995-4190
1182214
  Фролова Е.А. Правосознание (Теоретико-философский аспект) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 14-22. – ISSN 0132-0769
1182215
  Злобин Г.А. Правосознание в Советском общенародном государстве / Г.А. Злобин. – Москва, 1963. – 32с.
1182216
  Лупарев Г.П. Правосознание верующих и его особенности. / Г.П. Лупарев. – Алма-Ата, 1989. – 207с.
1182217
  Кузнецова Н.Г. Правосознание и его роль в регулировании поведения человека в социалистическом обществе : Автореф. дис... канд. филос. наук: 620 / Кузнецова Н.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20с.
1182218
  Лукашева Е.А. Правосознание и законность в социалистическом обществе : Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Лукашева Е.А.; АН СССР, Ин-т гос-ва и права. – Москва, 1973. – 30 с.
1182219
  Машкович К.В. Правосознание и нравственность в психологической теории права Л.И. Петражицкого // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
1182220
  Рябко И.Ф. Правосознание и правовое воспитание масс в советском обществе / И.Ф. Рябко. – Ростов-на-Дону, 1969. – 192с.
1182221
  Ивлев А.К. Правосознание и правовое воспитание молодежи / А.К. Ивлев. – Москва, 1982. – 49с.
1182222
   Правосознание и правовое воспитание молодежи: сб. науч. тр.. – Москва, 1979. – 170с.
1182223
   Правосознание и правовое воспитание осужденных: : Сб. науч. трудов. – Москва, 1982. – 106с.
1182224
   Правосознание и правовое воспитание трудящихся в развитом социалистическом обществе. – Москва, 1975. – 183с.
1182225
  Могилевский А.Л. Правосознание и религия / А.Л. Могилевский. – Ашхабад, 1977. – 268с.
1182226
  Пугачёв А.В. Правосознание и философия образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 45-53. – ISSN 1811-0916
1182227
  Шационок И.И. Правосознание как объект социально-философского анализа // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 134-141. – ISSN 1811-0916
1182228
  Потопейко Д.А. Правосознание как особое общественное явление / Д.А. Потопейко. – Киев, 1970. – 112с.
1182229
  Долгова А.И. Правосознание как предмет доказывания // Следственная практика / Прокуратура Союза ССР, Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности ; редкол.: Н.И. Сапожников, Э.Д. Куранова, Н.И. Гуковская [и др.]. – Москва, 1973. – Вып. 97. – С. 32-41
1182230
  Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания / И.Е. Фарбер. – Москва, 1963. – 207с.
1182231
  Евсеев А.П. Правосознание конституционного судьи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 45-54. – ISSN 0201-7245
1182232
  Котляров С.Б. Правосознание крестьян Симбирской губернии накануне столыпинских аграрных реформ // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 9. – С. 29-33. – ISSN 1812-3805
1182233
  Гвоздик Иван Иванович Правосознание личности и его формирование в социалистическом трудовом коллективе : Автореф. дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Гвоздик Иван Иванович; Урал. гос. ун-т. – Свердловск, 1978. – 20с.
1182234
  Божко В.И. Правоспособность и дееспособность // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 2, 1916 г. – С. 36-52. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-63-4
1182235
  Байльдинов Е.Т. Правоспособность институтов Европейского Союза в "лиссабонском" формате // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 6 (75). – С. 15-18. – ISSN 1812-3910
1182236
  Лавриненко С.Т. Правосуб"єктна інформативність соціально-побутових пісень неволі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 148-159


  Метою дослідження є вивчення правової інформативності суб"єктивних маркерів соціально-побутових пісень вояцької, кріпацької, бурлатської, наймитської та заробітчанської тематики. Актуальність обраної проблеми визначається необхідністю пошуків ...
1182237
  Якушев І. Правосуб"єктність в теорії трудового права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 0132-1331
1182238
  Якушев І. Правосуб"єктність в теорії трудового права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1182239
  Левицька Л.В. Правосуб"єктність внутрішньо переміщених осіб в Україні як передумова реалізації права на вибори // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 70-74. – ISBN 978-966-136-491-1
1182240
  Олексенко Т.М. Правосуб"єктність громадян в адміністративному праві: теоретико-методологічний аспект // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 13-18
1182241
  Заєць О.І. Правосуб"єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-113. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються юридично значимі ознаки правосуб"єктивності громадян у процесі приватизації земель за сучасним земельним законодавством. Legally significant features of citizens as subjects of land privatization under the present-day land legislation ...
1182242
  Коссак В. Правосуб"єктність державних органів і створюваних ними юридичних осіб у механізмі регулювання цивільної відповідальності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 154-166. – ISSN 1026-9932
1182243
  Тюшка А. Правосуб"єктність Європейського Союзу та Європейських спільнот у класичних теоріях та сучасних експланаціях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 185-198. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1182244
  Сидор В.Д. Правосуб"єктність заставодавця земельної ділянки сільськогосподарського призначення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-143.
1182245
  Гамбург Л.С. Правосуб"єктність і суверенітет конфедерації // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 36-40. – ISBN 978-966-7166-36-6
1182246
  Вільчак Я.М. Правосуб"єктність міжнародних економічних організацій системи ООН у сучасному міжнародному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 280-285. – (Право. Економіка. Управління)
1182247
  Каліущенко І.М. Правосуб"єктність міжнародних спеціалізованих установ у сфері сільського господарства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 118-121. – ISSN 2220-1394
1182248
  Шевчишин О. Правосуб"єктність неповнолітніх осіб як передумова дійсності правочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 74-79. – ISSN 2307-8049
1182249
  Дацко Ю. Правосуб"єктність органів місцевого самоврядування у разі звернення до суду із позовною заявою для захисту прав інших осіб // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 229-236. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1182250
  Грабовська О.О. Правосуб"єктність органів опіки та піклування в процедурі усиновлення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 291-296. – ISSN 1563-3349
1182251
  Козаченко А. Правосуб"єктність особи за "Собранием малороссийских прав 1807г." // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.50-56
1182252
  Тупицький О. Правосуб"єктність особи щодо права на конституційне звернення: теоретичний та практичний аспект / О. Тупицький, О. Шостенко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 51-60. – ISSN 2310-6158
1182253
  Мельничук О. Правосуб"єктність особи, яка навчається, як учасника освітніх правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 32-37
1182254
  Бутинська Р.Я. Правосуб"єктність роботодавців у відносинах соціального діалогу // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 37-39. – ISBN 978-617-7069-52-1
1182255
  Пимак В.Д. Правосуб"єктність та ознаки юридичної особи в контексті її цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.224-228. – ISBN 966-7784-65-7
1182256
  Фединяк Г.С. Правосуб"єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізаційних процесів : аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права: [ монографія ] / Г.С. Фединяк. – Київ : Атіка, 2007. – 200с. – ISBN 978-966-326-225-3
1182257
  Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики : монографія. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 464 с. – Бібліогр.: с. 399-458 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1516-79-2
1182258
  Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2013. – 435 л. – Бібліогр.: л. 363-435
1182259
  Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 47 назв
1182260
  Ковальський В. Правосуб"єктність Української держави // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 жовтня (№ 39/41)


  Держава - це за своєю суттю благо для ії громадян. Це благо, яке поширюються на ії здатність бути об"єднаною корпорацією, що має не лише перелік прав та обов"язків, а й здатність захищати себе, своїх членів, надавати їм можливість виступати учасниками ...
1182261
  Веселов М. Правосуб"єктність учасників кримінального провадження: проблеми законодавчого врегулювання / М. Веселов, В. Гайденко, К. Приходько // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 171-176
1182262
  Литвиненко Валентина Правосуб"єктність фізичних осіб як отримувачів соціальних послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 70-73.
1182263
  Толмач О.В. Правосуб"єктність фізичної особи-роботодавця // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 62-65. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Досліджуються питання правового статусу фізичної особи - роботодавця. Проводиться класифікація фізичної особи - роботодавця залежно від здійснення прав і обов"язків. Робиться пропозиція, що правосуб"єктність фізичної особи-роботодавця повинна ...
1182264
  Пивовар В. Правосуб"єктність фізичної особи як суб"єкта трудових правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 70-74
1182265
  Хохуляк В. Правосуб"єктність юридичних осіб як умова правовідносин сплати земельного податку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.82-85
1182266
  Яворська О. Правосуб"єктність юридичної особи за цивільним законодавством України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 178-183. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1182267
  Рудь Ю.М. Правосуб"єктність як елемент конституційно-правового статусу президента в зарубіжних країнах // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (236). – C. 6-9. – ISSN 2308-9636
1182268
   Правосубъективность по гражданскому и хозяйственному праву: межвуз. сб.. – Л., 1983. – 196с.
1182269
   Правосубъектность агропромышленных предприятий и объединений в Молдавской ССР.. – Кишинев, 1987. – 167 с.
1182270
  Суровень Д.А. Правосубъектность в Древней Японии // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 7. – С. 15-18. – ISSN 1813-100X


  В статье собраны и проанализированы сведения о правосубъектности (правоспособности и дееспособности) лиц в древнеяпонском государстве Ямато, в связи с этим — определен правовой статус свободных и рабов в Древней Японии (I–VII вв.). Рабовладельческий ...
1182271
  Суровень Д.А. Правосубъектность в Древней Японии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 15-19. – ISSN 1812-3805


  В статье собраны и проанализированы сведения о правосубъектности (правоспособности и дееспособности) лиц в древнеяпонском государстве Ямато, в связи с этим - определен правовой статус свободных и рабов в Древней Японии (I–VII вв.). Рабовладельческий ...
1182272
  Полякова Т.М. Правосубъектность государства как фактор обеспечения национальной безопасности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 39-42. – ISSN 1812-3805


  В условиях глобализации актуализируются проблемы национальной безопасности, обеспечения правосубъектности суверенных государств в международных отношениях в целях преодоления на основе правовых механизмов негативных тенденций в развитии мировой ...
1182273
  Веберс Янис Робертович Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве / Веберс Янис Робертович; Латв. гос. ун-т им. П. Стучки. – Рига : Зинатне, 1976. – 231с. – Список лит.: с.222-266. Предмет.указ.: с.227-229
1182274
  Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве / Я.Р. Веберс. – Рига, 1976. – 231с.
1182275
  Якшин С.А. Правосубъектность индивидуального предпринимателя // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 268-272. – ISSN 1684-2626
1182276
  Андреев В.К. Правосубьектность хозяйственных органов : сущность и реализация / Андреев В.К. ; отв. ред. В.В. Лаптев ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1986. – 122, [2] с.
1182277
  Коваль К.П. Правосуддя -це справедливість у дії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 4-5
1182278
  Костенко Правосуддя – основа правової й демократичної держави / Костенко, ОМ, В.П. Нагребєльний // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-7.
1182279
   Правосуддя : філософське та теоретичне осмислення : колективна монографія / Бернюков А.М., Бігун В.С., Лобода Ю.П., Малишев Б.В., Погребняк С.П. та ін. ; відп. ред. В.С. Бігун. – Київ : Реферат, 2009. – 316 с. – (Бібліотека міжнародного часопису "Проблеми філософії права"). – ISBN 978-966-8058-37-0
1182280
  Шишкін В.І. Правосуддя в Данії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 83-89. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Викладено стислий опис системи правосуддя в Данії, а саме: ієрархічної організації трирівневої структури судів загальної юрисдикції; порядку проходження справ у судах на всіх стадіях судового процесу - перша інстанція, апеляційна інстанція, Верховний ...
1182281
   Правосуддя в дистанційному режимі / підготував Максим Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 серпня (№ 32/33). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1182282
   Правосуддя в національних судах у справах про міжнародні злочини // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 листопада (№ 44/45). – С. 26. – ISSN 1992-9277
1182283
  Коноваленко Д. Правосуддя в Україні: загрози реалізації права на доступ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 49). – С. 22-23
1182284
  Рижков Г. Правосуддя в Федеративній Республіці Німеччина // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 74-82
1182285
  Коваль В. Правосуддя Єв : зб. п"єс : сучасна сіверянська драматургія / Володимир Коваль. – Київ : Ліра-К, 2018. – 243, [1] с. – Зміст: Правосуддя Єв ; Спокуса ; Останній шанс, або як проводити дозвілля ; Коли квітне сакура ; Панас-спокусник ; У пошуках натхнення ; Життя патріархів, або біля витоків цивілізації. – ISBN 978-617-7605-33-0
1182286
  Скомороха В. Правосуддя і захист прав людини як реакція на тероризм // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.5-13. – ISSN 0132-1331
1182287
  Малишев Б.В. Правосуддя і судова правотворчість // Правосуддя : філософське та теоретичне осмислення : колективна монографія / А.М. Бернюков, В.С. Бігун, Ю.П. Лобода, Б.В. Малишев, С.П. та ін. Погребняк. – Київ : Реферат, 2009. – С. 238-265. – (Бібліотека міжнародного часопису "Проблеми філософії права"). – ISBN 978-966-8058-37-0
1182288
  Семиляк О. Правосуддя майбутнього // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 3


  Нещодавно парламент ухвалив зміни до Конституції України в частині правосуддя. І поки механізм нової системи набирає обертів, КНУ теж не відстає від актуальних трендів. Зокрема, знаковою подією стало підписання Договору про співробітництво між ...
1182289
   Правосуддя на сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації : звіт за результатами дослідж. спроможності судової системи забезпечувати правосуддя в умовах збройного конфлікту на сході України : 2016-2017 / [О. Банчук та ін. ; заг. ред.: Р. Куйбіда, М. Галабала]. – Київ : [б. в.], 2018. – 339 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2717-31-0
1182290
  Багінський А.В. Правосуддя перехідного періоду: поняття та функції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 74-78. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1182291
  Гаврилюк Р. Правосуддя та медіація як конкурентні взаємодоповнюючі системи вирішення конфліктів (спорів) у суспільстві / Р. Гаврилюк, П. Пацурківський // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 143-160. – ISSN 1026-9932
1182292
  Бігун В"ячеслав Правосуддя та режими здійснення судової влади: судова аристократія, судова олігархія та судова демократія // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 25-31.
1182293
  Фулей Т. Правосуддя у справах щодо воєнних злочинів в Україні: перші виклики // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Волошин Ю.О., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (40/41). – С. 6-29. – ISSN 2707-6849
1182294
   Правосуддя чи судова інквізиція // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30-32.
1182295
   Правосуддя чи судова інквізиція? // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 52-53.
1182296
  Лобач В. Правосуддя щодо неповнолітніх має бути складовою процесу національного розвитку кожної країни // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7-12.
1182297
  Шмеріга В.І. Правосуддя щодо неповнолітніх у контексті побудови правової держави в Україні // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.103-109
1182298
  Шутенко О. Правосуддя як засіб реалізації права на судовий захист // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 96-99.
1182299
  Бігун В.С. Правосуддя як мета та мета правосуддя (до питання про філософію правосуддя) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 9-13. – ISSN 1563-3349
1182300
  Бринзнська О.В. Правосуддя як об"єкт злочинів, що посягають на діяльність установ кримінально-виионавчої системи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 506-513. – ISSN 1563-3349
1182301
  Кошова О.В. Правосуддя як об"єкт філософсько-правового дослідження // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 19-20. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1182302
  Гаврилюк Р. Правосуддя як принцип здійснення права людини на податки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.15-24
1182303
  Бігун В.С. Правосуддя як форма здійснення судової влади народом. Анулювання закону судом присяжних // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 26-33. – ISSN 1563-3349
1182304
  Айвазовська О. Правосуддя, а не безкарність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 1-2


  "Після завершення збройних конфліктів відновити справедливість та довіру між їх сторонами неймовірно складно. Колективний посттравматичний синдром, родини жертв і учасники подій без відповіді на питання, де перебувають їхні близькі; картини насилля, ...
1182305
  Козюбра М. Правосуддя, суміжні правові інститути та првоохоронна діяльність / М. Козюбра, В. Кравчук, Я. Романюк // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2015. – № 4/5 (153/154). – С. 49-54
1182306
   Правосуддям. Справедливістю. Добром : [презентаційний збірник] / Держ. пенітенціарна служба України ; [автор ідеї Олександр Лісіцков ; ред. рада: С. Зінченко (голова ради) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 111, [1] с. : фотогр.
1182307
  Дюрренматт Ф. Правосудие : пер. с нем. / Фридрих Дюрренматт. – Москва : Радуга, 1990. – 496 с. – (Мастера современной прозы ; Швейцария)
1182308
  Куликов В.В. Правосудие в СССР. Для ун-тов марксизма-ленинизма / В.В. Куликов. – Москва, 1967. – 48с.
1182309
  Гапеев В.Н. Правосудие и арбитраж / В.Н. Гапеев. – Ростов-на-Дону, 1983. – 116с.
1182310
  Якимов П.П. Правосудие и общественность / П.П. Якимов ; [науч. ред. Ф.М. Кудин ; ред. Л.Г. Золотарева ; худ. ред. Я.И. Чернихов ; техн. ред. К.Г. Проскурникова] ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1977. – 164, [4] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
1182311
  Дикарев И.С. Правосудие и судебный контроль в уголовном процессе: соотношение понятий // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 45-51. – ISSN 0132-0769
1182312
  Долгополова М.В. Правосудие как субъект правового регулирования // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 237-244. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1182313
  Чаусовский А.М. Правосудие как фактор институционализации транзитивной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 90-94. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1182314
  Абдуллоев Ф.А. Правосудие не может быть рекомендательным // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 2-7. – ISSN 1812-3910
1182315
  Абдуллоев Ф.А. Правосудие не может быть рекомендательным // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 156-164
1182316
  Гуценко К.Ф. Правосудие по-американски / К.Ф. Гуценко. – Москва, 1969. – 54с.
1182317
  Марковичева Е.В. Правосудие по делам несовершеннлетних в России начала ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 18-19. – ISSN 1812-3805
1182318
  Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних / Э.Б. Мельникова. – М., 1990. – 118с.
1182319
  Добровольская Т.Н. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор в социалистическом общенародном государстве / Т.Н. Добровольская. – М, 1977. – 39с.
1182320
  Добровольская Т.Н. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор в СССР / Т.Н. Добровольская, С.Г. Новиков, М.Ю. Рагинский. – Москва, 1978. – 63 с. – (Библиотека "Новая конституция СССР")
1182321
  Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ / И.Л. Петрухин. – Москва, 1991. – 207с.
1182322
  Печуляк В. Правосудний захист суб"єктивних юридичних прав як фундаментальний принцип адміністративного права (порівняльно-правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 44-49
1182323
  Гацунаев Н.К. Правота / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1972. – 44с.
1182324
  Цыбин В.Д. Правота / В.Д. Цыбин. – М., 1978. – 32с.
1182325
  Щуров Г.Л. Правота / Г.Л. Щуров. – Киев, 1979. – 86с.
1182326
  Панова І.В. Правотворення в інформаційній сфері // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 34-40
1182327
  Бошицький Ю.Л. Правотворення в сфері інтелектуальної власності в Україні: питання сучасної теорії та практики // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін.] ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 6-8. – ISBN 978-966-919-107-6
1182328
   Правотворення і правотворчість в умовах воєнного стану та миробудівництва = Legislation and law-making in the coditions of martial law and peacebuilding = La creation et l"elaboration de la legislation sous la loi martiale et la consolidation de la paix : до 75-річчя Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / [Н.М. Пархоменко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Парламентське видавництво, 2023. – 307, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ., фр. - Назва, зміст парал. укр., англ., фр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-922-1025-1
1182329
  Дідич Т.О. Правотворення та державотворення: особливості взаємодії в сучасних умовах розвитку України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 30-33


  У статті досліджено врегулювання правового становища, особистих відносин та юридичної відповідальності чоловіка та його дружини за нормами шлюбного законодавства імператорів іконоборської доби.
1182330
  Плавич С.В. Правотворення, правотворчість та законотворчість: проблема співвідношення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 88-94. – ISSN 1563-3349
1182331
  Мельничук С.М. Правотворча діяльність - провідна правова форма здійснення функцій держави: теоретико-прикладний аспект // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 5-11


  Стаття присвячена правотворчій діяльності. Дана діяльність розглядається як провідна правова форма здійснення функцій держави. Здійснено аналіз наукових поглядів на її розуміння. Звернута увага на функціональну складову правотворчої діяльності та ...
1182332
  Харчук Р.С. Правотворча діяльність Європейської Комісії ЄС // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 60-66. – ISSN 2227-796X


  В статті розглядаються окремі аспекти правотворчої діяльності Європейської комісії ЄС. Підкреслюється, що резервування позовів, завдяки яким основні інститути та держави-члени ЄС можуть звернутись до Суду ЄС з вимогою до Єврокомісії про скасування її ...
1182333
  Якименко Х.С. Правотворча діяльність інститутів Європейського Союзу / Х.С. Якименко, В.І. Сало, М.Г. Окладна // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 77-91. – ISSN 1993-0941
1182334
  Копиленко О.Л. Правотворча діяльність Костя Левицького в ЗУНР / О.Л. Копиленко, Б.В. Кіндюк // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 60-66
1182335
  Кіндюк Б Правотворча діяльність Костя Левицького з протидії колоніальній політиці Австрійської влади в Галичині / Б Кіндюк, А. Стечишин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 173-187. – ISSN 1026-9932
1182336
  Ващенко А.М. Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування: проблеми і перспективи наукового пізнання // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 134-138. – ISSN 2524-017X
1182337
  Заплотинська Ю.І. Правотворча ініціатива щодо створення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 16-20. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  Досліджено первинну стадію правотворчості – стадію правотворчої ініціативи в розрізі процесу підготовки та створення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. Також запропоновано класифікацію різних видів правотворчої ініціативи за ...
1182338
  Слинько С.С. Правотворча політика держави в сучасних умовах активізації правотворчої діяльності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 79-83. – (0). – ISSN 2078-9165
1182339
  Слинько С.С. Правотворча політика як юридична категорія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 110-113


  У статті досліджується поняття та сутність правотворчої політики як самостійного явища, автором розкрито поняття правотворчої політики та виокремлено його характерні ознаки.
1182340
  Капліна О.В. Правотворча роль судової практики в кримінальному судочинстві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 346-354. – ISSN 0201-7245
1182341
   Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – 175, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
1182342
  Мельник Я.С. Правотворча функція генеральної конференції МОП // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 513-518. – ISSN 1563-3349
1182343
  Бойко І.С. Правотворча функція органів міжнародного правосуддя (на прикладі прецедентної практики міжнародного трибуналу з морського права) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 16-19. – ISBN 978-966-916-708-8
1182344
  Яворська І. Правотворча функція Суду Європейських Співтовариств // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 207-211. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1182345
  Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций / Н.Б. Крылов. – Москва, 1988. – 174с.
1182346
  Васьковский Е.В. Правотворческая деятельность новых судов в сфере процесса и права гражданского // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 235-274. – ISBN 978-966-927-140-2
1182347
  Боголюбов С.А. Правотворческая деятельность Президиумов Верховных Советов союзных республик : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Боголюбов С. А.; М-во юст., ВНИИ советск. законодат. – М., 1973. – 20л.
1182348
   Правотворческая деятельность союзной республики: история и проблемы : сб. науч. тр. – Караганда, 1988. – 128с.
1182349
  Дудырев Ф.Ф. Правотворческая политика и юридико-техническое оформление уголовного законодательства России в XIX- начале XX вв. / Ф.Ф. Дудырев, М.А. Костенко // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 12. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805


  Правотворческая политика дореволюционной России содержит немало ценного для осмысления и оценки этого исторического опыта применительно к современным условиям. Систематизация российского законодательства, проведенная в XIX - начале XX в., позволила ...
1182350
  Золотухина Т.А. Правотворческая политика Российского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 15. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805
1182351
  Дрейшев Б.В. Правотворческие отношения в советском государственном управлении / Б.В. Дрейшев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1978. – 175 с.
1182352
  Морозова Л.А. Правотворческие ошибки и процессуальные средства их устранения // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 0132-0769
1182353
  Буткевич В.Г. Правотворческие принципы согласования международного и внутригосударственного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 66-80. – (Международные отношения и международное право ; № 17)
1182354
  Рудкин Ю.Д. Правотворческие производства: природа, структура, разновидности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Рудкин Ю.Д.; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1984. – 16л.
1182355
  Нашиц Анита Правотворчество / Нашиц Анита. – Москва, 1974. – 256с.
1182356
   Правотворчество в СССР. – М, 1974. – 319с.
1182357
  Федоров Г. Правотворчество и язык закона // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 9. – С. 4-8. – ISSN 1810-3081
1182358
  Исмаил Ахмад Правотворчество международных межправительственных организаций : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.11 / Исмаил Ахмад; КУ им. Т.Шевченко. Ин-тут междунар. отношений. – Киев, 1999. – 168л. – Бібліогр.:л.152-168
1182359
  Чарыяров У. Правотворчество правительства союзной республики. / У. Чарыяров. – Ташкент, 1991. – 121с.
1182360
  Бочарова Е.П. Правотворчество субъектов Российской Федерации // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.35-39
1182361
  Ілларіонов О. Правотворчий колабораціонізм // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 липня (№ 26/27). – С. 10-12. – ISSN 1992-9277
1182362
  Ілларіонов О. Правотворчий колабораціонізм // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 червня (№ 23/25)


  У статті досліджуються питання про першоджерела так званої "Концепції оновлення ЦК України" в контексті недопустимості просування ідеології "руського міра" (права "руського міра) в Україні в умовах агресії росії.
1182363
  Чабур С.В. Правотворчий процес і правотворчі процедури // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (4). – С. 120-129. – ISSN 2524-101X
1182364
  Довгань В.М. Правотворчі повноваження європейського парламенту // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 635-637. – ISBN 966-660-151-6
1182365
  Риндюк В.І. Правотворчі помилки: поняття, види, способи їх попередження, виявлення та виправлення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 21-27


  Верховенство права існує у двох модусах. По-перше, верховенство права - це верховенство права людини над обов"язком держави забезпечувати всі права і свободи людини. По-друге, верховенство права - верховенство природних прав людини над правами держави, ...
1182366
   Правотворчість в Україні: перспективи законодавчого врегулювання : зб. наук. праць / Київ. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України ; за заг. ред. О.О. Кота, А.Б. Гриняка, Н.В. Міловської. – Одеса : Гельветика, 2022. – 224, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-554-039-8


  У пр. № 1749831 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з надією на продовження наукової співпраці. 11.04.2023. Підпис
1182367
  Левченков О.І. Правотворчість в Україні: проблеми й перспективи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 13-21
1182368
  Ященко Р. Правотворчість в умовах перехідних суспільств як предмет теоретико-правого дослідження // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 24-31.
1182369
  Ісмаіл А. Правотворчість міжнародних міжурядових організацій. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.11 / Ісмаіл А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1182370
  Скрипнюк О. Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 168-179. – ISSN 0132-1331
1182371
  СкрипнюкО Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики (продовження) / СкрипнюкО, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 175-186. – ISSN 0132-1331
1182372
  Коссак С.М. Правотворчість суду як джерело цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 41-44. – (Правознавство ; Вип. 348)
1182373
  Задирака Н.Ю. Правотворчість та законотворчість: співвідношення понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-22. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Подано порівняльний аналіз понять як шлях до зміцнення правового поля та створення ефективного механізму застосування права. Comparative analysis of the concepts as a way of strengthening the legal field and creating an effective mechanism of law ...
1182374
   Правотворчість та правозастосування у демократичній державі: теорія і практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (3 жовт. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2019. – 105, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-04-1
1182375
  Латковська Т.А. Правотворчість у системі функцій Національного банку України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 113-118.
1182376
  Кохановська О. Правотворчість у сфері особистих немайнових прав в умовах постлюдства // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – С. 176-194. – ISSN 1026-9932
1182377
  Риндюк В.І. Правотворчість як вид юридичної діяльності: праксеологічний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 137-143. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1182378
  Данильченко Т. Правотворчість як ефективний засіб міжнародно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 108-111.
1182379
  Івановська О. Правотворчість як складник фольклорного феномену / О. Івановська, П. Івановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу простежити генезу власне української народної правотворчості на матеріалі уснословесних, акціональних (обрядових) текстів і джерел права. Утверджується думка про тяглість автентичної правничої традиції в Україні. В статье ...
1182380
  Михалюк С. Правотворчість як складова державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 191-197
1182381
  Степанов О.М. Правотворчість як функція міжнародних організацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 125-129.
1182382
  Сунєгін С.О. Правотворчість: питання форми та змісту // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 339-351. – ISSN 2524-017X
1182383
  Оніщенко Н.М. Правотворчість: проблеми сьогодення // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 20-26. – ISSN 2524-017X
1182384
  Тарахонич Т.І. Правотворчість: чинники впливу та шляхи вдосконалення // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 78-88. – ISSN 0869-2491
1182385
  Рабінович П. Правотлумачення і герменевтика (за матеріалами практики Конституційного Суду України) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 13-21.
1182386
  Микієвич М.М. Правотлумачна діяльність Суду Європейського Союзу / М.М. Микієвич, І.М. Яворська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 17-22


  Досліджено форми і методи тлумачення права ЄС Судом Європейського Союзу. Розглянуто та проаналізовано такі види тлумачення Суду ЄС як буквальне, історичне, контекстуальне, систематичне (системне) та телеологічний види тлумачення права Європейського ...
1182387
  Зайцева М.И. Правоупорядоченные группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зайцева М.И.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл. пед. ин-т. – Москва, 1959. – л.
1182388
  Добров О. Правоутворення без законодавця / О. Добров. – К
1. – 1928. – 121с.
1182389
  Дідич Т.О. Правоутворення в аспекті положень юснатуралізму // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 34-39. – ISBN 978-617-7638-01-7
1182390
   Правоутворення в Україні : теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / [Бошицький Ю.Л. та ін] ; за заг ред. Ю.Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Київ. ун-т права НАН України, 2010. – 591, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-301-196-7
1182391
  Дідич Т.О. Правоутворення в Україні : теоретико-правові та практ. аспекти : монографія / Дідич Тарас Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 490, [2] с. – Бібліогр.: с. 438-490 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7605-24-8
1182392
  Дідич Т.О. Правоутворення як елемент правового прогресу: методологічні підходи наукового аналізу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 140-144. – ISSN 2524-017X
1182393
  Дідич Т.О. Правоутворення: поняття та сутність явища // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-40
1182394
  Бондарук Т.І. Правоутворювальний процес на українських землях ХV-XVII ст.: інститути і процедури // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 201-205. – ISSN 2524-017X
1182395
   Правофланговий профілактичної медицини До 80-річчя від дня народження і 55-річчя педагогічної і наукової діяльності // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 68-69 : фото. – ISSN 2077-7477
1182396
   Правофлангові української економіки. Будівельний комплекс. Енергозбереження / Укр. союз промисловців і підприємців ; [ред. рада: Кінах А.К. (голова) та ін. ; авт.-упоряд.: Н. Базилевська, Л. Жук]. – Київ : УСПП
Вип. 1. – 2011. – 123, [1] с. : іл., табл., портр. – Імен. та предм. покажч.: с. 116-121
1182397
   Правофланговые комсомола : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 607 с., 16 л. ил. : ил. – (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. / Осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 7 (625))
1182398
   Правофланговые рабочего класса : Новаторы об опыте интенсификации производства; Рекоменд. библиограф. указатель. – Москва : Книга, 1986. – 104 с.
1182399
  Дмитренко Т.А. Правофланговые советского рабочего класса / Т.А. Дмитренко, И.Л. Корнаковский. – М., 1983. – 64с.
1182400
  Карлик Е.С. Правофланговые технического прогресса / Е.С. Карлик. – Л, 1980. – 16с.
1182401
   Правофланговые. Кн. для чтения для студ.. – М.-Л., 1966. – 104с.
1182402
   Правофланговые. Очерки.. – Сталино-Донбасс, 1960. – 84с.
1182403
   Правофланговые. Сб.. – Минск, 1970. – 159с.
1182404
   Правофланговые. Сб.. – М., 1975. – 199с.
1182405
  Орлов И.М. Правофланговый солдат первой роты : Константин Федин на. Брянском фронте / И.М. Орлов ; [Послесл. В. Акопяна]. – Москва : Моск. рабочий, 1984. – 175 с. : 8 л. ил
1182406
  Чебаненко О. Правоцентристські партії в Україні // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 15-24.
1182407
  Миколенко Д.В. Правоцентристські партії у системі влади князівства Болгарії (кінець 19 - початок 20 ст.) / Д.В. Миколенко ; МОНУ ; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Історичний ф-т ; Центр болгаристики та балканських досліджень ім. М. Дринова. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 148 с. – ISBN 978-966-623-508-4
1182408
  Коваленко Т.О. Правочин із земельними частками (паями): теорія та практика // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 22-32.
1182409
  Черногоренко І. Правочин, вчинений виконавчим органом господарського товариства із перевищенням повноважень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 283-284
1182410
  Морозов Є. Правочин, вчинений під впливом обману // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24 квітня - 7 травня (№ 16/17)
1182411
  Жеков В. Правочин, що порушує публічний порядок: стан вивчення прблеми // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 132-132. – ISSN 1561-4999
1182412
  Боднар Т. Правочини акціонерних товариств, щодо вчинення яких є заінтересованість // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 36-40.
1182413
  Безклубий І.А. Правочини в банківській діяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Безклубий; Ігор Безклубний; КНУТШ. – Київ, 2007. – 420с. – ISBN 966-306-008-5
1182414
  Орлов І.П. Правочини в сфері спадкового права: загальні положення : монографія / І.П. Орлов ; Харк. екон.-правовий ун-т. – Харків : Диса плюс, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр.: 227-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-13-7
1182415
  Алексій Р.В. Правочини з вадами волі: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексій Руслана Василівна ; Приват. ВНЗ, Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1182416
  Філатова Н. Правочини з використанням електронної форми представлення інформації // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 40-55. – ISSN 2224-9281
1182417
  Корицький В. Правочини із заінтересованістю: правова природа // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 186-187. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1182418
  Кулинич П.Ф. Правочини щодо земельних ділянок: деякі теоретичні та практичні аспекти // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-39
1182419
  Кучмієнко О. Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість за Законом України "Про внесення про змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів": вплив на систему проявів та протидію зловживанню правом в корпоративних правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 213-214. – ISBN 978-617-7069-28-6
1182420
  Білан О.П. Правочини, які порушують інтереси держави і суспільства, його моральні засади, у цивільному законодавстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білан Олександ Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1182421
  Ковальчук Т.Г. Правочинності землевласників та землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 119-122. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст права і обов"язків землевласників і землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок. The content of landowners" and land users" rights and obligations with regard to effective utilization of land plots is disclosed.
1182422
  Бородовський С.О. Правочиноздатність фізичної особи як елемент її правосуб"єктності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 128-133
1182423
  Энтин Р.И. Правращения аустенита в стали / Р.И. Энтин. – М, 1960. – 252с.
1182424
  Культенко О.В. Правцінки РА НЦБ Інтерполу в Україні у протидії злочинам, пов"язаним з транспортними засобами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 538-543. – ISSN 1563-3349
1182425
  Мельниченко И.М. Правые берега / И.М. Мельниченко. – К., 1985. – 183с.
1182426
  Чумакова М.Л. Правые военизированные организации в колумбийском конфликте // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.49-66. – ISSN 044-748Х
1182427
  Чумакова М.Л. Правые военизированные организации в Колумбийском конфликте // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.49- 65. – ISSN 044-748Х
1182428
   Правые лейбористы на службе английского и американского империализма.. – Москва, 1950. – 410с.
1182429
  Омельянчук И.В. Правые партии и П.А. Столыпин : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 62-76. – ISSN 0869-5687
1182430
   Правые реставраторы капитализма : Сборник статей. – [Москва] : Молодая гвардия, 1937. – 77, [2] с.
1182431
   Правые реставраторы капитализма.. – Москва, 1937. – 204с.
1182432
   Правые сообщники троцкистской банды : Историческая справка. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 18, [2] с.
1182433
  Голдовский Л.И. Правые социалисты - идейные оруженосцы и пособники американских поджигателей новой мировой войны : Автореф... кандид. философ.наук: / Голдовский Л.И.; Академия наук Украинской ССР. Ин-т философии. – Киев, 1952. – 20 с
1182434
   Правые социалисты - против социализма.. – М., 1960. – 359с.
1182435
  Михайлов И.Л. Правый берег / И.Л. Михайлов. – Л, 1974. – 63с.
1182436
  Смирнов О.П. Правый берег Днепра -- (Здравствуй, друг! -- Отпуск) / О.П. Смирнов. – Москва, 1962. – 48с.
1182437
  Романов А. Правый берег Невы : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 49-54. – ISSN 0132-2036
1182438
  Панюшкин С.П. Правый борт: Стихи и поэма. / С.П. Панюшкин. – Воронеж, 1979. – 88с.
1182439
  Черных И.В. Правый пеленг / И.В. Черных. – Москва, 1983. – 336с.
1182440
  Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП (б) и его разгром / Ф.М. Ваганов. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 116с.
1182441
  Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП (б) и его разгром (1928-1930 гг.) / Ф.М. Ваганов. – Москва : Политиздат, 1970. – 285 с.
1182442
  Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП (б) и его разгром (1928-1930 гг.) / Ф.М. Ваганов. – 2-е изд., доп. и переработ. – Москва : Политиздат, 1977. – 328 с.
1182443
  Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП(б) и его рагром. : Автореф... Доктора ист.наук: 570 / Ваганов Ф.М.; Акад.обществ. наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 105л. – Бібліогр.:с.103-105
1182444
   Правый фланг: роман и повести.. – Петрозаводск, 1985. – 454с.
1182445
  Плеханов С.М. Правый экстремизм и внешняя политика США / С.М. Плеханов. – Москва, 1986. – 261с.
1182446
  Могутин В.Б. Правят "большие деньги" / В.Б. Могутин. – М, 1980. – 88с.
1182447
  Латышев И.А. Правящая либерально-демократическая партия Японии и ее политика / И.А. Латышев. – Москва : Наука, 1967. – 340 с.
1182448
  Галко Т.Е. Правящая партия / Т.Е. Галко. – Минск, 1990. – 103,1с.
1182449
  Синан Оган Правящая партия и турецко-российские отношения // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 44-49. – ISSN 0321-5075
1182450
   Правящие круги Японии: механизм господства : сб. статей. – М., 1984. – 293с.
1182451
  Павлов А.П. Правящие слои Московского общества при Борисе Годунове (1598-1605 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Павлов А.П. ; Лен. отд. ин-та истории СССР, АН СССР. – Ленинград, 1979. – 21с.
1182452
  Ааронович С. Правящий класс / Сэм Ааронович ; пер. с англ. О.С. Богданова, Э.Л. Вартумяна ; вступ. ст. Р.И. Столпера. – Москва : Изд. иностр. лит., 1962. – 229 с.
1182453
  Скворец В.А. Правящий класс и социальные процессы в Украине // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 41. Т. 1. – С. 155-156. – ISSN 2413-2284
1182454
  Давыдов Олег Правящий сброд. Происхождение и этнический генезис российской элиты // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2009. – № 1/2. – С. 44-47
1182455
   Прага-Москва - Москва-Прага : Тысячелетний календарь культурной связи. – Прага : Орбис, 1946. – 103 с.
1182456
  Богданова Татьяна Прага - танцы в камне : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 132-138 : Іл.
1182457
  Плицка К. Прага / К. Плицка. – Прага, 1954. – 9с.
1182458
   Прага. – Прага, 1955. – 36 с.
1182459
  Плицка К. Прага / К. Плицка. – Прага, 1957. – 6с.
1182460
  Георгиевская Е.Б. Прага / Е.Б. Георгиевская. – Москва, 1967. – 192 с.
1182461
   Прага. – Москва : Прогресс, 1981. – 336 с.
1182462
  Гончар Денис Прага : Пивная столица // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 58-68 : Фото. – ISSN 1029-5828
1182463
  Грицак Н. Прага в мировосприятии Марины Цветаевой // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 32-35. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1182464
  Горобець Іван Прага з середини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 76-85 : фото
1182465
  Буряківський Ю.О. Прага залишається моєю : драма на 4 дії, 12 картин / Ю.О. Буряківський. – Київ : ДЛВ, 1958. – 123 с.
1182466
  Буряківський Ю.О. Прага залишається моєю : [драма на 4 д., 12 карт. :про Ю. Фучіка / Ю.О. Буряківський ; вступ. ст.: Микола Йосипенко. "Вірність інтернаціональній темі". Біогр. довідка: с. 2]. – Київ : Дніпро, 1968. – 130 с. : іл., 1 л. портр. – (Бібліотека драматурга та кінодраматурга)
1182467
  Градецкий А. Прага зовет / А. Градецкий, Д. Скалова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1950. – 104, [3] с.
1182468
  Langerova B. Прага и национальное наследие Чешской Республики = Prague and the national heritage of the Czech Republic / Blanka Langerova ; [transl.: L. Rusova et al.]. – Prague : ACR Alfa, 2007. – 623, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Текст парал. рус., англ. и кит. – ISBN 80-86408-16-7
1182469
  Конвісар В.Т. Прага сьомого листопада / В.Т. Конвісар. – Київ, 1957. – 324 с.
1182470
  Левченко Валерий Прага услада для глаз твоих // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 28-32 : фото
1182471
  Гордій Олександр Прага, Київ - і далі... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-44. – ISSN 0868-9644


  125 років тому в Празі народився Ярослав Гашек. 80 років тому у Києві у театрі імені Івана Франка Гнат Юра за його романом поставив "Пригоди Бравого солдата Швейка" й грав головну роль. 50 років минає відтоді, як у "Радянському письменнику" вийшла ...
1182472
  Ільченко Руслана Прага. Агой із Чехії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 72-74 : фото
1182473
  Стаховський Дмитро Прага. Вечірка в трамваї : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 58-61 : Фото
1182474
  Сидоренко Віктор Прага. Виставка про час : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 72-78 : Фото
1182475
  Малей Антоніна Прага. Кава на даху : спецрепортаж / Малей Антоніна, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 56-57 : Фото
1182476
  Пирогів Андрій Прага. Прогулянка у стилі сецесія, або Празький теренкур : Вояж-колекція / Пирогів Андрій, Короп Михайло, Вшетечка Іржі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 78-82 : Фото
1182477
  Горобець Ірина Прага. Час на всяк смак / Горобець Ірина, Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 26-31 : фото
1182478
  Аршинник Татьяна Прага: pro & Kontra : Туристам. Чехия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 24-28
1182479
  Гончаров Володимир Прага: найзручніша для транзиту // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 56-58 : фото. – ISSN 1998-8044
1182480
  Аршинник Татьяна Прага: уроки мистики и кулинарии : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 72-80 : Іл.
1182481
  Гончаров А.Ю. Прагма-діалектичний підхід до аргументативних структур складного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1182482
  Гаврилова Ирина Петровна Прагма-семантические особенности функционирования переспроса в франузском диалогическом тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гаврилова Ирина Петровна; Моск. гос. лингвистический ун-т. – М., 1992. – 26л.
1182483
  Приходько А.М. Прагмаепістемічний аспект складних мовленнєвих актів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 185-189. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-5
1182484
  Охріменко В.І. Прагмакогнітивний аспект квантування інформації в прототипному рекламному тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 193-196. – ISBN 966-581-550-4
1182485
  Киричук Л.М. Прагмакогнітивні особливості стереотипів як засобів маніпуляції в публіцистичному дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 195-199. – Бібліогр.: Літ.: с.199; 7 п. – ISSN 1729-360Х
1182486
  Ванг Юнгмінг Прагмакогнітивні та семантико-функційні аспекти запозичень між різносистемними мовами (на матеріалі англійської, китайської та японської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Ванг Юнгмінг ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1182487
  Лобода Ю.А. Прагмакультурні аспекти перекладу англійськомовних міфологем // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 225-232


  У статті розглядаються особливості перекладу міфологем англійськомовного політичного дискурсу та їхньої прагматичної адаптації з урахуванням системи цінностей українськомовної аудиторії. В статье рассматриваются особенности перевода мифологем ...
1182488
  Чрдилели Т.В. Прагмалингвистические особенности формул обращения в деловом диалогическом дискурсе // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 242-245. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-5
1182489
  Тараненко К.В. Прагмалінгвістичний аналіз антонімів у поезії Cергія Жадана // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 224-229
1182490
  Пєшкова Тетяна Віталіївна Прагмалінгвістичні аспекти літературно-критичної статті сучасної німецької публіцистики : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Пєшкова Тетяна Віталіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 212с. + Додатки: л. 189 - 212. – Бібліогр.: л. 165 - 188
1182491
  Пєшкова Тетяна Віталіївна Прагмалінгвістичні аспекти літературно-критичної статті сучасної німецької публіцистики : Автореф. ... дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Пєшкова Тетяна Віталіївна. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1182492
  Волков О.М. Прагмалінгвістичні засоби реалізації мовленнєвих тактик // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 17-22. – Бібліогр.: С. 22; 6 назв
1182493
  Дьомкіна О.В. Прагмалінгвістичні особливості мовлення суддів Верховного Суду США : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Дьомкіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1182494
  Дьомкіна О.В. Прагмалінгвістичні особливості мовлення суддів Верховного Суду США : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьомкіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 245л. + Додатки : л.219-245. – Дисертація. – Бібліогр. : л.180-218
1182495
  Мостова О. Прагмалінгвістичні особливості японських та англійських мандрівних нотаток на матеріалі тревел-блогів (порівняльна характеристика) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 64-71. – (Бібліотека Інституту філології)
1182496
  Заза Ю.Я. Прагмалінгвістичні характеристики мовленнєвого жанру привітання: зміст соціальних ролей мовців (на матеріалі чеської мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 142-148
1182497
  Михайлова Л.В. Прагмасемантические разновидности вокативных конструкций // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 415-422. – ISSN 1993-5560


  "В данной статье анализируются прагмасемантические характеристики вокативных конструкций в англоязычном дискурсе. Объектом исследования является вокатив в англоязычном дискурсе., его прагмасемантические характеристики и разновидности. Прагматическое ...
1182498
  Емельянова Надежда Александровна Прагмасемантические характеристики оценочных существительных в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Емельянова Надежда Александровна; Моск. гос. ин-т иностран. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 24л.
1182499
  Дмитренко О.Л. Прагмасемантичні типи директивів у публіцистичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 168-178. – Бібліогр.: 37 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
1182500
  Погорелова Т.Ю. Прагмастилістичні особливості сучасного турецького заголовка // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 143-150. – Бібліогр.: С. 149-150; 13 назв. – ISSN 1682-671Х
1182501
  Піхтовнікова Л.С. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі : монографія / Л.С. Піхтовнікова, І.М. Яремчук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 149-181. – ISBN 978-966-285-421-3


  В пр. №1715087 напис: У наукову бібліотеку Київського національного університету імені Тараса Шевченка вересень 2017 р. Підпис. Л.С. Піхтовнікова
1182502
  Макарук І. Прагматизація міжнародних відносин в контексті демократичного миру // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 28-33. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1182503
  Уэллс Г. Прагматизм - философия империализма / Г. Уэллс. – М, 1955. – 271с.
1182504
  Джемс В. Прагматизм / В. Джемс. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Шиповник, 1910. – 242с.
1182505
  Джемс В. Прагматизм / В. Джемс. – Киев : Україна, 1995. – 281с.
1182506
  Джеймс В. Прагматизм = Pragmatism / Вільям Джеймс ; укр. переклад Павла Насади. – Київ : Альтернативи, 2000. – 142, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7217-60-4
1182507
   Прагматизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 869-871. – ISBN 966-316-069-1
1182508
  Десятнюк О. Прагматизм виникнення та погашення податкового боргу в Україні / О. Десятнюк, В. Угрин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 7-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1182509
  Предко О.І. Прагматизм Вільяма Джемса як метод дослідження релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 143-146. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються можливості прагматичного методу В.Джемса при дослідженні релігійних феноменів. Найбільш яскраво гуманістичні інтенції даної проблеми висвітлюються в процесі навернення, святості, містичному досвіді та молитовному стані. ...
1182510
  Разов Сергей Прагматизм вместо претензий и недоверия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 85-88. – ISSN 0130-9625
1182511
  Беценко М.А. Прагматизм здійснення митного контролю і митного оформлення транспортних засобів в Україні / М.А. Беценко, В. Толошняк // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Dariusz Pawliszczy, Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 9/10, лютий - квітень 2019 р. – С. 71-79. – ISSN 2616-5287
1182512
  Єфремов Д. Прагматизм зі східною специфікою. Перспективи відносин із Китаєм у рамках ініціативи "Один пояс - один шлях" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 6


  "Прагматизм у міжнародних відносинах - принцип, висунутий новим міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Він передбачає зважений підхід до вибудовування партнерства, відстоювання національних інтересів і практичний ефект від ...
1182513
  Гуцул І. Прагматизм зовнішньоеконмічних відносин Великобританії та України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
1182514
  Сень А.О. Прагматизм і постпрагматизм у філософії Ричарда Рорті : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сень Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 164-181
1182515
  Сень А.О. Прагматизм і постпрагматизм у філософії Ричарда Рорті : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сень Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1182516
  Сень А.О. Прагматизм і Рорті: особливості зміни орієнтації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 200-203
1182517
  Боровских А.В. Прагматизм как методологический принцип в педагогике / А.В. Боровских, Н.Х. Розов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 3-8. – ISSN 0869-561Х
1182518
  Ткач К. Прагматизм надання та розподілу інвестиційних субвенцій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 98-104 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
1182519
  Мартинюк В. Прагматизм оподаткування доходів фізичних осіб / В. Мартинюк, В. Письменний // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 83-89. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1182520
  Кукурудза О. Прагматизм політики державних запозичень в Україні та завдання формування ефективної боргової стратегії держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 59-65. – ISSN 1818-5754
1182521
  Гагарин А.П. Прагматизм США, его происхождение, социальные и теоретические корни, реакционная и антинучная сущность / А.П. Гагарин. – Москва, 1963. – 64с.
1182522
  Царёв А.С. Прагматизм У. Джеймса как гносеологическая концепция // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 52-54
1182523
  Кнейслер О. Прагматизм управління фінансовою стійкістю страхових компаній в Україні / О. Кнейслер, С. Король, Н. Спасів // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (72). – С. 99-110. – ISSN 1818-5754
1182524
  Загірняк Д.М. Прагматизм фінансово-економічного розвитку вищої освіти: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07, 08.00.08 / Загірняк Денис Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1182525
  Спасів Н.Я. Прагматизм фінансування відтворення основного капіталу підприємницьких структур : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 129-134 : Табл., рис.
1182526
  Луцишин О. Прагматизм формування системи кредитної кооперації в Україні // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 22-27 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
1182527
  Чижова О.М. Прагматизм як засіб політичноїстабілізації в умовах побудови демократичного суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 496-502. – ISSN 1563-3349
1182528
  Поліщук Н.П. Прагматизм як інтелектуальна культура демократії (історико-філософський есей у контексті сучасності) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 69-80. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 5). – ISSN 2617-1678
1182529
  Завірюха Л.А. Прагматизм як невід"ємна складова життєдіяльності студента: психолого-педагогічний аспект // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 33-37. – ISBN 978-966-8063-99-50
1182530
  Цвібель А.О. Прагматизм як основа свідомості громадянина успішної держави // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 222-224
1182531
  Чижова О.М. Прагматизм як результат процесів соціалізації та інтеграції в умовах трансформаційних перетворень // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 130-135
1182532
  Эбер М. Прагматизм, исследование его различных форм // Прагматизм / В. Джемс. – Киев : Україна, 1995. – С. 155-203
1182533
  Поліщук Ніна Павлівна Прагматизм: деабсолютизація філософської методології (історико-філософський аспект) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-121. – Бібліогр.: с. 102, 107-109, 111, 113-120. – ISSN 0235-7941
1182534
  Саржилиевь И.В. Прагматизьмь / И.В. Саржилиевь. – София, 1938. – 267с.
1182535
  Віднянський С.В. Прагматик європейської ідеї. Жан Монне / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 71-88. – ISBN 978-966-02-5494-7
1182536
  Єфімова А. Прагматика verba dicendi в латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 529-535. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядається прагматичний аспект вивчення дієслів говоріння в латинській мові, зокрема з"ясовується прагматичний потенціал латинських дієслів зі значенням говоріння, а також виокремлюються їхні основні прагматичні функції.
1182537
  Переломов А.Ю. Прагматика в бізнес-комунікації // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 27-31
1182538
  Пожар А.Б. Прагматика вербальних і невербальних засобів позначення віку персонажа в англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Пожар Анастасія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1182539
  Бацевич Ф. Прагматика винятковості: комунікативні смисли частки АЖ у сучасній українській мові // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 2 (73). – С. 51-54.
1182540
  Задирака Н.Ю. Прагматика відносин під час використання публічного майна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 62-71. – (Юридичні науки ; № 1). – ISSN 2616-9444
1182541
  Козловський В.В. Прагматика граматичної форми (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 93-99. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті на матеріалі сучасної німецької мови розглядається прагматична спрямованість граматичної форми. Доведено: прагматичний потенціал граматичної структури формується на основі лексичної семантики мовних елементів, що входять в цю структуру, ...
1182542
  Щастна Г.І. Прагматика дискурсу переможця // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 300-306. – Бібліогр.: Літ.: с. 306; 12 назв
1182543
  Литвинчук І.М. Прагматика емотивного тексту (психосемантичне експериментальне дослідження) / Литвинчук І.М.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.15
1182544
  Бацевич Флорій Прагматика загального дейксису (на матеріалі часток сучасної української мови) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 15-24. – Бібліогр.: Літ.: с. 23-24; 11 п. – ISSN 1682-3540


  Проаналізовано частки сучасної української мови О, ОТ, ТО. Встановлено їх спільну комунікативну функцію, смислові вияви в різних контекстах уживання, парадигматичні зв"язки.
1182545
  Баган М. Прагматика заперечення в українських пареміях // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 8-15. – ISBN 978-966-2248-90-6
1182546
  Младенова М. Прагматика и българистика // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2016. – Т. 41, № 2. – С. 5-14. – ISSN 0204-8701
1182547
  Артеменко Т.Н. Прагматика и семантика инициального констативно-ответного микродиалога в современном английском языке. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Артеменко Т.Н.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1991. – 186л. – Бібліогр.:л.158-177
1182548
   Прагматика и семантика синтаксических единиц : сб. науч. тр. – Калинин, 1984. – 158с.
1182549
   Прагматика и семантика языковых единиц. – Москва, 1984. – 162 с.
1182550
   Прагматика и семантика языковых единиц : Сборник научно-аналитических обзоров. – М.
В.3. – 1991. – 178 с.
1182551
  Пасічник Н. Прагматика і типологія дидактичних текстів на матеріалі лінгвістичних досліджень // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 67-72.
1182552
  Рєзнікова Н. Прагматика інгерентної експресивності в перекладі поетичного тексту (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка) // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 109-121. – ISSN 2410-0927
1182553
  Рудніченко Н.М. Прагматика лексичних запозичень у сучасному теледискурсі пострадянських країн // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 120-123. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-08-X
1182554
  Рудніченко Н.М. Прагматика лексичних запозичень у сучасному теледискурсі пострадянських країн // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 120-123. – Бібліогр.: Літ.: С. 123 ; 10 назв. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-07-1


  Ця стаття присвячена дослідженню природи і функціонування лексичних запозичень у телевізійному дискурсі України та Росії як пострадянських країн (оскільки новітня історія їхніх національних телебачень почалася з 1991 року).
1182555
  Фінів В.М. Прагматика лексичного повтору в сучасній українській малій прозі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Фінів Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1182556
  Фінів В. Прагматика лексичного повтору в художньому тексті (на матеріалі малої прози Олеся Гончара) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 256-263. – ISSN 2520-6346


  "Інтерпретовано лексичний повтор в аспекті вираження ним інтенцій персонажів малої прози Олеся Гончара, реалізації стратегічно-тактичної програми мовців, декодовано імпліцитні смисли, закладені в повторюваних лексемах". The study interprets the ...
1182557
  Лебідь-Гребенюк Прагматика мовчання у щоденнику Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 54-59


  У статті досліджується феномен мовчання як комунікативної стратегії у щоденнику Шевченка. Виявляється багатоаспектний характер мовчання, визначається специфіка його лінгвістичного вияву. Найбільш виразні види мовчання у тексті поета – "соціальне" та ...
1182558
  Верина У.Ю. Прагматика неблагозвучия в современном русском верлибре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 170-174. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1182559
  Гапотченко Н.Є. Прагматика невербальних засобів французьких текстів масової комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 106-111. – ISBN 978-966-581-885-4
1182560
  Косович О.В. Прагматика оказіальних одиниць у сучасній французькій мові // Мова і культура : науковий щорічний журнал / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Д.С. Бураго. – Київ, 2004. – Вип. 7, т. 6 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 160-166. – (Філологія)
1182561
  Затонацька Т. Прагматика оцінювання фіскального простору в Україні / Т. Затонацька, О. Ткаченко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (51). – С. 97-107. – ISSN 1818-5754
1182562
  Фінів В. Прагматика повторюваних внутрішньоформних номінацій у текстах сучасної української малої прози // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 70-74. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1182563
  Волков А.Г. Прагматика политического текста : Монография / А.Г. Волков. – Запорожье : Просвіта, 2003. – 112с. – ISBN 966-653-111-9
1182564
  Бацевич Флорій Сергійович Прагматика природності спілкування: комунікативні смисли і парадигматичні зв"язки частки та в сучасному українському мовленні // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  Автор, спираючись на численні приклади вживання частки та в розмовному мовленні, виявляє найчастотніші її комунікативні смисли, якими є 1) спонтанність виявлення мовцем думок, почуттів, оцінок тощо; 2) підсилення слів адресанта; 3) буденність події, ...
1182565
  Афанасьєва О.М. Прагматика ритуалізованої англомовної комунікації : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Афанасьєва Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 610 арк. – Додатки: арк. 578-610. – Бібліогр.: арк. 449-567
1182566
  Афанасьєва О.М. Прагматика ритуалізованої англомовної комунікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Афанасьєва Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 26 назв
1182567
  Терещенко О.О. Прагматика розрахунку ставки дисконтування в період фінансової кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 58-71. – ISSN 2305-7645
1182568
  Мартинюк В. Прагматика розробки і реалізації стратегії фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (51). – С. 72-83. – ISSN 1818-5754


  Охарактеризовано сучасний стан і ключові аспекти фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти в Україні.
1182569
  Мазур О.В. Прагматика слов"янських перекладів твору Л. Керола "Аліса в Дивокраї": аспект читацького сприйняття / О.В. Мазур, А.Є. Мануілова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 269-272. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1182570
   Прагматика слова: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1985. – 109с.
1182571
  Кравченко Л. Прагматика та інверсія художньої модальності поезії Р.М. Рільке в українських перекладах XX століття // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 372-382. – ISSN 2411-4758
1182572
  Кізима Т.О. Прагматика та перспективи трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 10. – С. 22-26
1182573
  Хомутенко А.В. Прагматика та семантика термінів фінансової науки "суспільні фінанси", "публічні фінанси" та "державні фінанси" // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (254). – С. 111-126 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2305-7645
1182574
  Стецько М. Прагматика теоретичних досліджень у сфері корпоративних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 130-143. – ISSN 1818-5754
1182575
  Бриндзя З.Ф. Прагматика удосконалення планування та управління в готельно-ресторанному бізнесі / З.Ф. Бриндзя, А.М. Кулик // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 56-64. – ISSN 2309-1533
1182576
  Динькевич А.В. Прагматика форм длительного вида в диахроническом аспекте (на материале английской художественной литературы XVII-XX вв.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Динькевич Алевтина Владимировна ; Учреждение образования "Минский гос. лингв. ун-т". – Минск, 2019. – 22, [1] с., включ. обл. – Библиогр.: 17 назв.
1182577
  Оликсійчук С.В. Прагматика функціонування державного боргу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 61-65. – ISSN 2306-6814
1182578
  Кононенко В.І. Прагматика художнього тексту: пошуки новостилю : (монографія) / Віталій Кононенко ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Нац. акад. пед. наук України. – Київ ; Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. – 367, [1] с. : портр. – Покажчик імен: с. 326-330. - Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 316-325. – ISBN 978-966-640-511-4
1182579
  Кононенко В. Прагматика художнього тексту: пошуки новостилю : монографія // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6. – С. 64-68. – ISSN 0027-2803
1182580
  Влох Н.М. Прагматика художньої комунікації та її складові частини // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 11-15. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1182581
  Павлова І.А. Прагматика числівника в поетичних текстах постмодерністів / І.А. Павлова, І.А. Гриненко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 242-253. – ISSN 2312-0665
1182582
  Литвинчук Ирина Николаевна Прагматика эмотивного текста (психосемантическое экспериментальное исследование) : Дисс. ...кандидата филологических наук Специальность 10.02.15 / Литвинчук И.Н; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 2000. – 231л. – Додатки: л.232-370. – Библиогр.:л.187-231
1182583
  Соболєвський П.А. Прагматика: історичний аналіз та перспективи розвитку (Стефен Левінсон) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 122-124
1182584
  Шкарбан І.В. Прагматико-аксіологічні параметри дискурсу преси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 403-408.
1182585
  Стародубцева О.А. Прагматико-комунікативна роль кінетичної характеристики у французькому романі XX століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 191-195. – ISBN 966-581-373-0
1182586
  Червона О.С. Прагматико-комунікативні параметри функціонування дієслівних перифраз (на матеріалі сучасної італійської мови) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 83-86. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1182587
  Ольховська Н.С. Прагматико-комунікативні та лінгвостилістичні характеристики драматургічних текстів Томаса Бернгарда : монографія / Н.С. Ольховська ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : Видавництво КиМУ, 2009. – 203 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-202. – ISBN 978-966-8299-49-0
1182588
   Прагматико-семантические аспекты немецкой лексики: межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калинин, 1988. – 154с.
1182589
  Мокра О. Прагматико-типологічні ознаки заперечення (на матеріалі експліцитних заперечних висловлень французької мови) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 184-192. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1182590
   Прагматико-функциональное исследование языков: роман-герм. филология.. – Кишинев, 1987. – 153с.
1182591
  Панов С.В. Прагматическая деконструкция искусства в философской антропологии Ж. Пулэна / С.В. Панов, С.Н. Ивашкин // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 136-151. – ISSN 0235-1188
1182592
  Новикова Ольга Михайловна Прагматическая компетенция как основа профессиональной иноязычной речи специалистов медицинского профиля : из опыта подготовки кадров медицинского профиля // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 18-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1182593
  Шевченко А.И. Прагматическая обусловленность номинаций невербальных компонентов коммуникации в англоязычном художественном тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шевченко А. И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1987. – 23л.
1182594
  Хмель Т.А. Прагматическая педагогика и ее роль в американском школьном образовании : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Хмель Т.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1970. – 25л.
1182595
  Соловьева Е.В. Прагматическая функция интонации (эксперим.-фонетич. исследование на матер. франц. иронич. прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева Е.В.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 24л.
1182596
   Прагматическая функция просодии: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1987. – 223с.
1182597
  Сай С.С. Прагматически обусловленные возвратные конструкции "опущенного объекта" в русском языке // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 75-91. – ISSN 0373-658Х
1182598
  Синица И.А. Прагматические антонимы как результат современных массмедийных практик // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 255-263. – ISSN 2524-0013


  Проанализированы антонимические отношения как результат современной дискурсивной практики. Массмедийный дискурс современной Украины демонстрирует факты возникновения прагматических антонимических оппозиций. Эти примеры автор интерпретирует как ...
1182599
  Есакова М.Н. Прагматические аспекты перевода (на материале произведений М. Булгакова) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-25. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
1182600
  Чепель Н.П. Прагматические аспекты перевода реалий-историзмов // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 43-48. – Библиогр.: Лит.: с.47-48; 23 п. – ISSN 1562-1391
1182601
  Киреева Е.З. Прагматические аспекты семантики первого лица (на материале регионального законодательства) // Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana, 2015. – L. 63, N 4. – С. 407-417. – ISSN 0350-6894
1182602
   Прагматические аспекты функционирования языка: сб. ст.. – Барнаул, 1983. – 186с.
1182603
  Турабаева Рано Ахмеджановна Прагматические вопросы художественного перевода с английского языка на узбекский (на материале простой речевой метафоры) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.04 / Турабаева Рано Ахмеджановна; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1980. – 21л.
1182604
  Грилихес Прагматические и лексико-синтаксические особенности рекламных текстов. (На материале англоязычной бытовой рекламы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Грилихес ирина Владимировна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1978. – 26 л.
1182605
   Прагматические и семантические аспекты синтаксиса: сб. науч. тр.. – Калинин, 1985. – 178с.
1182606
  Фролова Ирина Евгеньевна Прагматические и семантические особенности номинативных предложений в современном английском языке : Дис... канд. филос.наук: 10.02.04 / Фролова Ирина Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра низших растений. – Киев, 1988. – 165л. – Бібліогр.:л.162-165
1182607
  Фролова Ирина Евгеньевна Прагматические и семантические особенности номинативных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Фролова Ирина Евгеньевна; КГУ. – К., 1988. – 17л.
1182608
  Фролова Ирина Евгеньевна Прагматические и семантические особенности номинативных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Фролова Ирина Евгеньевна; КГУ. – К., 1988. – 17л.
1182609
   Прагматические и текстовые характеристики предикативных и коммуникативных единиц: сб. науч. тр.. – Краснодар, 1987. – 117с.
1182610
  Шилина А.В. Прагматические особенности лексики ольфакторного восприятия в англоязычных рекламных текстах и ее перевода на русский язык // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 197-202. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
1182611
  Чехет Татьяна Эдуардовна Прагматические особенности разноуравневых единиц с пассивным значением в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Чехет Татьяна Эдуардовна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 225л. – Бібліогр.:л.222-225
1182612
   Прагматические условия функционирования языка: сб. науч. тр.. – Кемерово, 1987. – 131с.
1182613
  Рудницкая И.А. Прагматические функции однофазового текста во французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Рудницкая И.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1984. – 24л.
1182614
  Пастухова И.Г. Прагматические функции современных лексических заимствований в художественной прозе ГДР, : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пастухова И.Г.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1987. – 23л.
1182615
  Холод Александр Михайлович Прагматические характеристики родовых форм русских имен существительных и прилагательных : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Холод Александр Михайлович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 132л. – Бібліогр.:л.98-112
1182616
   Прагматические характеристики текста и его смысловая интерпертация.. – Нальчик, 1987. – 155с.
1182617
  Норман Б.Ю. Прагматический аспект грамматики славянских языков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 76-85. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1182618
  Гарпушкин Вячеслав Ефимович Прагматический аспект знаков в познании и общении. (Гносеол. вопросы прагматики) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гарпушкин Вячеслав Ефимович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 17л.
1182619
  Баркова Любовь Андреевна Прагматический аспект использования фразеологизмов в рекламных текстах / англ. яз./ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баркова Любовь Андреевна; Моск. гос. пед. ин-т ин.яз. – М., 1983. – 24л.
1182620
  Медведь М.Н. Прагматический аспект перевода предложений, организованных по модели THERE - V - N (МОД) - L, на русский язык // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 511-518
1182621
   Прагматический аспект предложения и текста: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1990. – 129с.
1182622
  Воронков Валентин Валентинович Прагматический аспект текста англоязычной публицистической журнальной статьи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Воронков Валентин Валентинович; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 28л.
1182623
  Жукова Л.П. Прагматический аспект функционировния фразеологизмов в языке английской газеты : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Жукова Л. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1987. – 24 с.
1182624
  Козлова С.П. Прагматический аспект языка рекламы в перссе ФРГ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Козлова С.П. ; Моск. ин-т. ин. яз. – Москва, 1989. – 23 с.
1182625
  Тихомирова Ирина Ивановна Прагматический интегральный подход? : наконец-то в школу возвращается воспитание // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 33-36. – ISSN 1727-4893


  Жизнь показала: списывать воспитание со счетов рано. Обучение, образование, информирование, которыми его пытались заменить, не смогли выполнить его функцию. Путь к свободе и демократии без воспитания - путь в хаос.
1182626
  Титаренко А.И. Прагматический лжемарксизм - философия антикоммунизма / А.И. Титаренко. – М. : Изд-во Моск. ун-т, 1964. – 292с.
1182627
  Задорнова В.Я. Прагматический подход к переводу юмора / В.Я. Задорнова, А.С. Кобяшова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 66-84. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Целью данной статьи является рассмотрение и оценка возможностей прагматического подхода при переводе юмористических текстов на разные языки. В статье выделяются и обосновываются четыре типа юмора, характерные как для английской, так и для русской ...
1182628
  Синявська О.Е. Прагматический потенциал символических коммерческих номинаций ХІХ - ХХІ веков // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 194-199. – (Бібліотека Інституту філології)


  В статье предложен анализ символических коммерческих наименований XIX - XXI веков с точки зрения их прагматического потенциала. В работе представлены наиболее универсальные для исследуемых периодов тематические группы символических номинаций, а также ...
1182629
  Космеда Т. Прагматический потенциал слов с семантикой оценки и его реализация в русской и украинской газетной коммуникации // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 161-166. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1182630
  Святчик Екатерина Валентиновна Прагматический потенциал экспрессивного слова и его реализация в русской газетной коммуникации : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Святчик Екатерина Валентиновна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 143л. – Бібліогр.:л.128-143
1182631
  Джохадзе И.Д. Прагматический реализм Хилари Патнэма // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 112-127. – ISSN 0235-1188
1182632
  Логинов Е.В. Прагматическое истолкование свободы воли // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 52-68. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1182633
  Гдешинська А.В. Прагматична адаптація англомовних публіцистичних текстів медичної тематики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 47-52. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено аналізові прагматичної адаптації англомовних публіцистичних текстів медичної тематики. Розглянуто причини прагматичної адаптації, а також характеристики адресатів повідомлення. У фокусі уваги також знаходиться питання медичної ...
1182634
  Вернигора Д. Прагматична адаптація тексту при перекладі італійських народних казок українською мовою // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (7). – С. 106-114. – ISSN 2617-8923
1182635
  Шевченко І.О. Прагматична адаптація традиційних формул та назв кубинських казок в українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 363-368. – (Бібліотека Інституту філології)
1182636
  Гончар О.М. Прагматична варіативність висловлювань із значенням обумовленості в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 36-46. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-102-9
1182637
  Гончар О.М. Прагматична варіативність висловлювань із значенням обумовленості в сучасній англійській мові // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11-12. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Досліджується прагматична варіативність висловлювань зі значенням обумовленості в сучасній англійській мові в контексті конотативних мовленнєвих актів у зв"язку зі здатністю підрядного умови модифікувати прагматичне значення або створювати умови для ...
1182638
  Гончар О. Прагматична варіативність висловлювань із значенням обумовленості в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 75-78. – (Бібліотека Інституту філології)
1182639
  Вороніна М.Ю. Прагматична взаємодія системи, норми, узусу у граматичному аспекті сучасної французької мови // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 81-86. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
1182640
  Андрійчук В.Г. Прагматична декларативність індентифікації Україною європейських соціально-економічних стандартів: реальний стан та шляхи і механізми забезпечення їх досягнення / В.Г. Андрійчук, Є.В. Хрупов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 3-8
1182641
  Жеронкін А.В. Прагматична дієтетика забування і критика картезіанського невротизму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 30-35. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
1182642
  Власенко М.С. Прагматична зумовленість варіювання стану дієслова в іспанських законодавчих текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 101-106. – ISBN 978-966-581-885-4
1182643
  Власенко М.С. Прагматична зумовленість вживання неособових форм дієслова та дієслівних конструкцій в іспанських законодавчих текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 70-76. – ISBN 978-966-171-092-3
1182644
  Столярова А.А. Прагматична зумовленість використання дієслівних категорій способу, часу та стану в новогрецьких законодавчих текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 449-460. – Бібліогр.: Літ.: с. 459-460; 31 +2 п.
1182645
  Поліщук Прагматична інтерпретація епістемічної модальності та контексти модально етикетизованого мовлення в давньогрецькому філософському дискурсі / Поліщук, (Шадчина) // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 120-136. – ISBN 978-966-439-842-5
1182646
  Кікало А.В. Прагматична категорія об"єктивації/суб"єктивації в спортивному газетному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 151-155. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
1182647
  Шрамко А.О. Прагматична мета та засоби моделювання здорового способу життя в іспаномовній публіцистиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; голов. ред. Корбозерова Н.М. : редкол.: Акінсі М.А., Буає Генрі, Волкова С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 41. – С. 100-110. – ISSN 2413-5593
1182648
  Власенко М.С. Прагматична обумовленість варіювання стану дієслова в іспанських законодавчих текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 32-36. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-5
1182649
  Мерзлікіна О.В. Прагматична обумовленість функціонування прислів"їв в аргументативному дискурсі (на матеріалі творів М. Сервантеса) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 140-143. – ISBN 966-581-373-0
1182650
  Сіташ Т. Прагматична роль фінансових механізмів у парадигмі інноваційного розвитку: вітчизняні та світові тенденції // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 1 (68), січень - березень. – С. 95-111. – ISSN 1684-906Х
1182651
  Проценко О.В. Прагматична самокорекція в українському спонтанному мовленні білінгвів (на матеріалі теле- та радіотекстів) : Монографія / О.В. Проценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 128с. – ISBN 966-594-651-X
1182652
  Проценко Олеся Василівна Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні (на матеріалі теле- та радіотекстів) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Проценко О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 205 л. – Бібліогр.: л.183-205
1182653
  Проценко О.В. Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні )на матеріалі теле- та радіотекстів) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Проценко О. В.; олеся Василівна Проуенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1182654
  Мудрик Л.В. Прагматична спрямованість англійських емотивних висловлень позитивної оцінки в комунікативній ситуації поздоровлення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 47-50. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1182655
  Семида О.В. Прагматична спрямованість заголовків у друкованому медійному дискурсі (на матеріалах французької преси) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 147-149. – (Бібліотека Інституту філології)
1182656
  Самчук В.А. Прагматична спрямованість історико-філософської концепції Дж. Міда // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 43-47
1182657
  Кальченко Г.А. Прагматична структура екологічного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 122-127.
1182658
  Василенко І.В. Прагматична сутність ремарки у драматичному творі / І.В. Василенко, Л.В. Солощук // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 108-110. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Дослідження структурно-семантичних і прагматичних особливостей ремарки як одного із специфічних засобів відтворення елементів невербальної комунікації в письмовому тексті є досить актуальним і перспективним, воно дає змогу враховувати ті важливі ...
1182659
  Тесленко Ф.О. Прагматична теорія смислу у зв"язку з концепцією екстатичноїтемпоральності у текстах раннього М. Гайдеггера (частина 1) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 96-102. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
1182660
  Вальчук Г. Прагматична функційність неологізмів у англомовних медійних текстах // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 23-28. – ISSN 2410-0927
1182661
  Андрійченко Ю.В. Прагматична функція гендерних маркерів в іменниках іспанської мови І та ІІ груп // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 13-18
1182662
  Гунчик І.О. Прагматична функція графічних знаків у сучасній французькій орфографії / І.О. Гунчик, А.Д. Шкаровецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 212-216. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано графічні знаки знакової системи. Досліджено їх ідеографічний характер як символічних знаків в організації системи французького письма.
1182663
  Ле Сяомен Прагматична функція дискурсивних маркерів семантики сумніву // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Піддубна Н.В., Осіпова Т.Ф., Голобородько К.Ю. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 59. – С. 127-136. – ISSN 2312-0665
1182664
  Крайник О. Прагматична функція заперечення (на прикладі німецької мови) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 130-133. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1182665
  Сизенко А.С. Прагматична функція нелітерних знаків сучасної французької орфографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 240-243. – (Бібліотека Інституту філології)
1182666
  Бритвін Д.В. Прагматична функція фразеологізмів у газетному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 76-81. – (Бібліотека Інституту філології)
1182667
  Олексієнко Л.П. Прагматична характеристика та структурна організація англійського діалогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 25-28. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Статтю присвячено проблемі вивчення структури та прагматичних характеристик усного кооперативного діалогу. Уній наводяться прагматичні типи усного діалогу, обумовлені комунікативними інтенціями, розглядаються основні фази розгорнутого кооперативного ...
1182668
  Шавалюк Л. Прагматичне "божевілля" Путіна. Економічний аспект захоплення Криму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 9-15 квітня (№ 15). – С. 5


  Кримська криза твердо усталила в українських та світових медіа образ кремлівського вождя як шизофреника з імперським комплексом. Та це поверхнева картинка, далека від справжніх мотивів російської агресії.
1182669
  Радзієвська Т.В. Прагматичне варіювання в дискурсі: щоденникові записи Сергія Єфремова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 24-43. – ISSN 0027-2833
1182670
  Власенко М.С. Прагматичне значення підрядних означальних речень в іспанських законодавчих текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 50-57


  У статті йдеться про прагматичне значення підрядних означальних речень в текстах іспанських законодавчих документів, звертається особлива увага на мовні засоби, що сприяють однозначному, чіткому розумінню адресатом викладених законодавчих положень. В ...
1182671
  Михайлова Л.В. Прагматичне поле спонукальності в англійській мові 16-20 ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 283-286. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
1182672
  Михайлова Л.В. Прагматичне поле спонукальності в англійській мові 16-20 ст. // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1182673
  Ділай М.П. Прагматичний аналіз організації одиниць мовного коду в сучасних англіканських проповідях // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 52-56
1182674
  Станіслав О.В. Прагматичний аспект використання нелітерних знаків у системі французької орфографії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 138-141. – ISBN 966-581-622-5
1182675
  Мусійчук Т. Прагматичний аспект висловлень обурення // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 88-93. – ISSN 2410-0927
1182676
  Шевчук М.В. Прагматичний аспект дослідження дискурсу преси // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 322-329. – Бібліогр.: Літ.: с 327-328; 11 назв. – ISSN 1729-360Х
1182677
  Рудько Л.П. Прагматичний аспект звертання як одиниця вербальної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 229-233. – (Бібліотека Інституту філології)


  В цій статті звертання аналізується як одиниця вербальної комунікації у драматичних творах. З точки зору прагматики звертання виступають особливою групою номінацій, що несуть велике комунікативне навантаження. В статті подаються основні поля ...
1182678
  Годісь Ю.Я. Прагматичний аспект композиції сучасного англомовного жанру "мистецтво успіху" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 271-278. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті досліджуються характерні риси композиційного оформлення текстів жанру "мистецтво успіху" у їх прагматичному аспекті: проаналізовано функції та структуру заголовка, коментарів автора та основного тексту, а також його невербальну частину. В ...
1182679
  Юдко Л.В. Прагматичний аспект концепту "толерантність " у різних лінгвокультурах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 316-322. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті йдеться про мовну толерантність як реалізацію концепту ТОЛЕРАНТНІСТЬ засобами мови. Досліджено прагматичний аспект концепту ТОЛЕРАНТНІСТЬ (ТОЛЕРАНТНОСТЬ, TOLERANZ) в дискурсах спецслужб України, Росії, Німеччини. В представленной статье речь ...
1182680
  Жолоб І.Л. Прагматичний аспект кореляції мовленнєвого акту та мовленнєвого жанру в дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 190-192. – ISSN 1729-360Х
1182681
  Скиба К.М. Прагматичний аспект новинного інтернет-дискурсу як перекладацька робота // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 319-323. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1182682
  Шліхар О.Т. Прагматичний аспект перекладу експресивів у драматичному творі / О.Т. Шліхар, Т.Є. Некряч // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 408-413.
1182683
  Лещенко О.П. Прагматичний аспект перекладу лексичних одиниць в науково-технічних текстах // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 53-57
1182684
  Гриценко М.В. Прагматичний аспект перекладу літератури для різновікової аудиторії (кросовер-литератури) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 184-189. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена прагматичному аспектові перекладу художньої літератури для різновікової аудиторії, а також ролі норми перекладу. Статья посвящена прагматическому аспекту перевода художественной литературы для разновозрастной аудитории, а также роли ...
1182685
  Головач У.В. Прагматичний аспект перекладу у світлі теорії мовної комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 93-109


  У статті проаналізовано найтиповіші для давньогрецького поетичного мовлення особливості слововжитку з урахуванням специфіки прагматичних відношень, що пов"язані з характером і формами рецепції всередині культур, епох і цивілізацій. Особливу увагу ...
1182686
  Каптюрова В.В. Прагматичний аспект повідомлень в Twitter // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – C. 222-226. – (Бібліотека Інституту філології)
1182687
  Чернухін Є. Прагматичний аспект реєстрової частини стислої версії словника Іоанна Зонари // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 319-323. – (Бібліотека Інституту філології)
1182688
  Пожидаєва І.В. Прагматичний аспект рекламного дискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 152-155
1182689
  Тараненко К.В. Прагматичний аспект структури значення антонімів української мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 177-185
1182690
  Сорокін С.В. Прагматичний аспект турецької друкованої реклами / С.В. Сорокін, О.В. Ануфрієва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-38. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглядається прагматичний аспект турецької друкованої реклами (проблема використання вербальних засобів турецькомовного рекламного тексту з метою найбільш оптимального впливу на адресата - споживача реклами). Проводиться класифікація рекламних текстів ...
1182691
  Нагорна О. Прагматичний аспект функціонування англійських фразеологізмів з етнокультурною семантикою // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 138-141. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1182692
  Шестопалова Т.П. Прагматичний конструкт критики Юрія Лавріненка (діалогічні смисли псевдонімів) // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 356-362. – (Бібліотека Інституту філології)
1182693
  Скороварова С.В. Прагматичний концепт естетичного досвіду // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 74-84
1182694
  Ніфака Т. Прагматичний напрям у методиці викладання іноземних мов / Т. Ніфака, О. Бовда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 147-151. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1182695
  Хоменко І.А. Прагматичний підхід до художньої творчості з погляду теорії соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  Статтю присвячено проблемі утилітарного підходу до мистецтва в контексті теорії соціальних комунікацій.Мета дослідження - довести концептуальну взаємодоповнюваність прикладного і "високого" мистецтва на прикладах художньої літератури і ...
1182696
  Рижко Л. Прагматичний поворот у розвитку науки // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 57-71. – ISBN 978-966-483-893-8
1182697
  Бовсунівська А.Ю. Прагматичний потенціал авторських та трансформованих фразеологізмів у творі Карлоса Руїса Сафона "В"язень неба" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 18-28. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397
1182698
  Тараненко К.В. Прагматичний потенціал антонімії української мови : монографія / К.В. Тараненко ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів. – Дніпро : УМСФ, 2017. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-143. – ISBN 978-966-328-123-0
1182699
  Корольова В.В. Прагматичний потенціал антропонімів у п"єсах Неди Нежданої // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 43-48. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1182700
  Островська Л. Прагматичний потенціал атрибутивних конструкцій у рекламному тексті // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельська, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 38. – С. 23-29. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1182701
  Козловський В.В. Прагматичний потенціал граматичної форми (на матеріалі сучасної німецької мови) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 62-64. – (Серія: Філологія ; вип. 18, т. 2)
1182702
  Ковальова Г.М. Прагматичний потенціал дієслів у мовно-комунікативній організації химерних романів Є. Гуцала та О. Ільченка // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 182-189. – ISSN 2305-3852
1182703
  Святчик К.В. Прагматичний потенціал експресивного слова і його реалізація в російській газетній комунікації : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Святчик К.В. ; КУ. – Київ, 1997. – 22 с.
1182704
  Кучма О.І. Прагматичний потенціал емоційно-експресивних часток у німецькій та українській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 93-99. – ISSN 2075-437X


  У статті порівнюються прагматичні функції емоційно-експресивних часток німецької та української мов: комунікативні, коґнітивні та дискурсивні. Труднощі оволодіння частками німецької мови українцями полягають у різній структурованості засобів ...
1182705
  Іванова С.В. Прагматичний потенціал емоційного висловлювання // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 160-168


  У статті аналізується взаємодія лінгвістичних засобів, що реалізують емоційний стан мовця. Особливу увагу приділено компонентам мовленнєвої ситуації та визначається їх роль в актуалізації різноманітних емоційних висловлювань. В статье проводится ...
1182706
  Шулик Р.Т. Прагматичний потенціал заголовків політичних текстів інтернет-видань // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 223-225. – Бібліогр.: Літ. : с. 225; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1182707
  Любашенко О.В. Прагматичний потенціал комунікативного акту і знак ситуації в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 15-21. – (Бібліотека Інституту філології)
1182708
  Покровська І.Л. Прагматичний потенціал коранічних формул у газетно-публіцистичних текстах турецької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 277-282. – ISBN 978-617-7132-02-07


  "Протягом останніх років активізувалися дослідження в контексті нового міждисциплінарного напрямку – теолінгвістики, завдання якої полягає у вивченні інтеракції мови та релігії, що грунтується в першу чергу на “інтеграції теологічного знання в ...
1182709
  Романюк Т.Л. Прагматичний потенціал метафори у поетичному мовленні Василя Махна // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 115-116
1182710
  Тимошенко К.Л. Прагматичний потенціал та функції вигуків у мовленнєвому акті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 319-323. – ISBN 966-581-727-2
1182711
  Баумейстер А.О. Прагматичний реалізм і питання про об"єктивну значущість практичних цінностей і норм. Дискусія між Гіларі Патнемом і Юрґеном Габермасом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 7-10. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується дискусія між Гіларі Патнемом і Юрґеном Габермасом стосовно можливості раціонального обґрунтування об"єктивної значущості практичних цінностей і норм. В статье анализируется дискуссия между Хилари Патнэмом и Юргеном Хабермасом, ...
1182712
  Кропивко І.В. Прагматичний та художній аспекти літератури подорожей сучасних українських і польських авторів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 108-114
1182713
  Тараненко К.В. Прагматичний уплив на адресата засобами антонімічної системи української мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 97-110


  Досліджено прагматичний потенціал антонімів української мови на матеріалі романів Ліни Костенко та Марії Матіос, здійснено порівняльну характеристику прагматичних особливостей антонімів у двох художньо-літературних дискурсах. Дістали подальшого ...
1182714
  Бацевич Ф.С. Прагматичний фокус емпатії як лінгвістична проблема // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 31-43


  У статті досліджується історія становлення екології мови та сучасні проблеми дисципліни. Зокрема, автор розглядає сенс застосування еколінгвістичного підходу до діагнозу мовної ситуації в Україні. This article touches upon historical and current ...
1182715
  Грищенко Костянтин Прагматичний фундамент для українсько-російського партнерства // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 13-14
1182716
  Волковинський О. Прагматичні аспекти вивчення "Історії зарубіжної журналістики" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 58-59
1182717
  Мусієнко О.С. Прагматичні аспекти відтворення ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі україномовних перекладів творів "Інферно" та "Втрачений символ") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 91-98. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядаються особливості ідіостилю Дена Брауна, головні стратегії і тактики та прагматичні аспекти його відтворення в українському перекладі через призму мовної особистості перекладача Володимира Горбатька. The article is aimed at ...
1182718
  Пилипенко Р.Є. Прагматичні аспекти експліцитної й імпліцитної комунікації в економічних текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 201-204. – ISBN 966-581-550-4
1182719
  Головань В. Прагматичні аспекти комунікації Європейського Парламенту // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 140-145
1182720
  Пєшкова Т.В. Прагматичні аспекти літературно-критичної статті (за матеріалами рецензій німецької газети "Suddetsche zeitung") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 114-119. – (Іноземна філологія ; № 32/33)


  Розглядається прагматичний рівень літературно-критичних статей німецької газети "Suddeutsche Zeitung". Досліджується комунікативна стратегія композиції критичних статей. Тексти рецензій аналізуються за моделями, що є найбільш поширені у ...
1182721
  Полякова Н.О. Прагматичні аспекти створення і сприйняття картографічного твору : картографія / Н.О. Полякова, В.О. Шевченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 28-31. – Бібліогр.: 10 назв
1182722
  Дорофєєва М.С. Прагматичні виміри суб"єкта в межах політичного дискурсу Німеччини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 123-127. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-6
1182723
  Брайченко С.Л. Прагматичні властивості журналістської інформації // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 289-293. – ISBN 978-966-927-534-9
1182724
  Горбач С.С. Прагматичні властивості комунікативного взаємообмеження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 105-109. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-481-8
1182725
  Каптюрова О.В. Прагматичні зв"язки вигукових висловлювань з іншими компонентами дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 167-171. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-07-1
1182726
  Каптюрова О.В. Прагматичні значення вигукових висловлень англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – C. 57-62. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-102-9
1182727
  Сальнікова Н.В. Прагматичні інтерпретації метафізичних проблем (Вільям Джеймс) // Освітній дискурс : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрушкевич Ф., Бобрицька В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 57-69. – (Гуманітарні науки ; вип. 16 (9)). – ISSN 2522-9699
1182728
  Баландіна Н.Ф. Прагматичні кліше з погляду комунікативної моделі перекладу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (12). – С. 115-127. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1182729
  Баландіна Н. Прагматичні кліше з погляду ситуативно-дейктичної моделі перекладу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 119-136


  Ситуативна модель перекладу чеських прагматичних кліше українською мовою розглядається з погляду відповідності дейктичних параметрів. Аналізується персональний дейксис, суб"єктивний і об"єктивний, соціальні ролі, гендерні характеристики, синтаксична ...
1182730
  Баландіна Н.Ф. Прагматичні кліше з погляду теорії перекладу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 12-22. – ISSN 0027-2833
1182731
  Бочарнікова А.М. Прагматичні критерії у визначенні мовної норми в іранській лінгвістичній традиції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 37-40. – (Бібліотека Інституту філології)
1182732
  Андрійченко Ю.В. Прагматичні особливості авторських описів у текстах художніх творів Г.Г. Маркеса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 24-29
1182733
  Боцман А.В. Прагматичні особливості англомовних фамацевтичних текстів-інструкцій // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1182734
  Боцман А.В. Прагматичні особливості англомовних фармацевтичних текстів-інструкцій // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 49-52. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
1182735
  Столярова А.А. Прагматичні особливості використання термінології в новогрецьких законодавчих текстах (на прикладі текстів чинних кримінального та кримінально-процесуального кодексів Греції) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 394-399. – ISBN 978-966-581-958-5
1182736
  Григорчук Т.В. Прагматичні особливості вставних конструкцій як елементів еспресивного синтаксису в мовотворчості Олега Чорногуза // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 102-104
1182737
  Кияк-Редькович Прагматичні особливості електронних полісеміотичних текстів малої форми : (на матеріалі каталогу замовлень товарів Інтернет сайту Victoria"s Secret) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 42-49. – (Бібліотека Інституту філології)
1182738
  Станіслав О.В. Прагматичні особливості конструкцій із запереченням заперечення у французькій мові. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 80-83. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1182739
  Фіногін Тетяна Степанівна Прагматичні особливості мовного способу в сучасній англійскій мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Фіногін Тетяна Степанівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 24 с.
1182740
  Станко Д. Прагматичні особливості репрезентації презирства у сучасному англомовному політичному дискурсі / Д. Станко, Н. Чендей // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 148-155. – ISSN 2617-3921
1182741
  Романчук В. Прагматичні особливості фразеологічних одиниць із компонентом кольору в журнальних текстах (на прикладі німецького журналу "Focus" у період з 1998 по 2008 рр. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 22-31. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1182742
  Бабюк В.А. Прагматичні особливості французьких радіоекологічних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 25-31. – ISBN 978-966-581-885-4
1182743
  Покорна Л. Прагматичні особливості функціонування англійських прислів"їв та приказок / Л. Покорна, І. Валуєва // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 70-77. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Представлено загальнy спрямованість сучасних досліджень фразеології. Вона зумовлена необхідністю дослідити структурні, семантичні та функціональні особливості прислів’їв і приказок з метою виявлення прагматичних особливостей їх функціонування у ...
1182744
  Бацевич Ф.С. Прагматичні перформативи: спроба обгрунтування комунікативного статусу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-36. – Бібліогр.: с. 31-33, 35. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються семантико-прагматичиі та комунікативні особливості висловлень живого мовлення на зразок українських Ого! Ну і ну! Оце так! Ух ти! Блиск! та подібних. Обгрунтовується їх статус як прагматичних перформативів.
1182745
  Бацевич Ф.С. Прагматичні перформативи: спроба обгрунтування комунікативного статусу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-36. – Бібліогр.: с. 31-33, 35. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються семантико-прагматичиі та комунікативні особливості висловлень живого мовлення на зразок українських Ого! Ну і ну! Оце так! Ух ти! Блиск! та подібних. Обгрунтовується їх статус як прагматичних перформативів.
1182746
  Чернова А. Прагматичні пресупозиції та імплікатури дискурсу у французькій соціальній рекламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-43. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню особливостей уживання прагматичних пресупозицій та імплікатур дискурсу в сучасній французькій соціальній рекламі. Наведено визначення понять прагматичної пресупозиції й дискурсивної імплікатури, а також чітко ...
1182747
  Бацевич Ф. Прагматичні пресупозиції: спроба типології // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 8-10. – ISBN 978-966-553-924-7
1182748
  Каптюрова В.В. Прагматичні принципи формування повідомлень у соціальних мережах і мікроблогах (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Каптюрова Віра Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 235 л. – Бібліогр.: л. 194-235
1182749
  Каптюрова В.В. Прагматичні принципи формування повідомлень у соціальних мережах і мікроблогах (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол.наук : 10.02.04 / Каптюрова Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1182750
  Биданцева М.Г. Прагматичні проблеми перекладу суспільно-політичного тексту з англійської мови на українську // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 32-36
1182751
  Тріфонова О.Е. Прагматичні труднощі передачі імпліцитності в перекладі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 311-315. – ISBN 966-638-142-7
1182752
  Мокра В.Я. Прагматичні функції англійських інтерогативів у постмодерністському драматичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 437-440. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування англійських інтерогативів у постмодерністському драматичному дискурсі. Досліджено фактора, що зумовлюють їхню поширеність, інтенціональне наповнення та аспект адресата та адресанта інтерогативного ...
1182753
  Каратаєва М.В. Прагматичні характеристики заперечення в англомовному дискурсі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 97-99. – (Бібліотека Інституту філології)
1182754
  Каратаєва М.В. Прагматичні характеристики заперечення в сучасному англомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 226-229. – (Бібліотека Інституту філології)
1182755
  Стасюк О.С. Прагматичні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 255-262. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розкрито прагматичний потенціал метаінтертексту в парламентському дискурсі. Виокремлено комунікативні тактики, які реалізуються за допомогою метаінтертексту. Встановлено, що метаінтертекст використовується в парламентському дискурсі з метою ...
1182756
  Будь О.В. Прагматичні характеристики реплік з місця в парламентській комунікації ФРН // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 101-105. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті визначено прагматичні характеристики реплік з місця у парламентській комунікації ФРН. Запропоновано класифікацію комунікативних стратегій і тактик, які використовуються у парламентських репліках з місця. Відповідно до результатів дослідження ...
1182757
  Холод Олександр Михайлович Прагматичні характеристики родових форм російських прикметників та іменників : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.01 / Холод Олександр Михайлович; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 14л.
1182758
  Андрійченко Ю.В. Прагматичність авторських ремарок текстів художніх творів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 3-9. – Бібліогр.: с. 9; 4 поз.
1182759
  Дьомкіна О.В. Прагматично-дискурсивні особливості інтернет-реклами всесвітньо відомих брендів / О.В. Дьомкіна, М.Р. Калинець


  У статті комплексно висвітлюються особливості взаємозв"язку іконічного та вербального компонентів віртуальної реклами всесвітньо відомих брендів, доводиться вплив позалінгвального чинника популярності конкретного бренду на лінгвістичні параметри ...
1182760
  Дьомкіна О.В. Прагматично-дискурсивні особливості Інтернет-реклами всесвітньо відомих брендів / О.В. Дьомкіна, М.Р. Калинець // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 163-172


  У статті комплексно висвітлюються особливості взаємозв"язку іконічного та вербального компонентів віртуальної реклами всесвітньо відомих брендів, доводиться вплив позалінгвального чинника популярності конкретного бренду на лінгвістичні параметри ...
1182761
  Караневич М.І. Прагматично зумовлені трансформації в англо-українському художньому перекладі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Караневич Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Бібліогр.: л. 184-215
1182762
  Караневич М.І. Прагматично зумовлені трансформації в англо-українському художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Караневич Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1182763
  Белецька А.В. Прагматично марковані тексти як засіб сугестії у політичному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 31-36. – Бібліогр.: Літ.: с.36; 19 п.


  У статті представлено результати дослідження оцінної лексики публіцистики сучасних суспільно-політичних газет.На їх матеріалі цих видань, засновниками яких є політичні партії України, показано, що актуалізація емотивності текстів є не тільки ...
1182764
  Попова Н.М. Прагматично обумовлене використання інфінітива у художньому діалогічному мовленні (на матеріалі іспанської мови) / Н.М. Попова, В.В. Романюк // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 174-178. – Бібліогр.: Літ.: С.177-178; 8 поз. – (Бібліотека Інституту філології)
1182765
  Тарасова Т.А. Прагматично регульований розподіл стилістичних засобів і прийомів як спосіб реалізації функціонального стилю // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 122-127. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Розглянуто особливості функціонально-стильової реалізації на мікрорівні. Індуктивний підхід дозволяє встановити зв"язок між внутрішнім текстовим розподілом стилістичних засобів і прийомів та прагматичними факторами. Рассмотрены особенности ...
1182766
  Голобородько Я. Прагмафілософія Тараса Шевченка = Семантика "голосових" партій поеми "Відьма" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 2-4
1182767
  Тищенко О. Прагмеми, етносимволи та лінгвокультуреми у художньому переклад // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 130-148. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
1182768
  Безуглая Л.Р. Прагмопоэтика в когнитивном измерении // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 20-27. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
1182769
  Андрусь Л.А. Прагмориторичні характеристики інтерогативних висловлень сучасної французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 6-10. – ISBN 966-581-589-Х
1182770
  Мусієнко О.О. Прагнення / О.О. Мусієнко. – Київ, 1989. – 83 с.
1182771
  Будько Євген Прагнення абсолюту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 18-22 : фото
1182772
  Мукоїд Р. Прагнення до свободи у драматургії Лесі Українки // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 138-144. – ISBN 978-966-306-020-4
1182773
  Стрілець В.В. Прагнення домінування як базовий національний економічний інтерес у контексті сучасного світогосподарського порядку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 14-18
1182774
  Жуковський С.В. Прагнення краси / С.В. Жуковський. – Донецьк : Донбас, 1977. – 31 с.
1182775
  Шевякова І.П. Прагнення особистості до досконалості: віковий контекст // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 127-138. – ISSN 2309-8287
1182776
  Лупій О. Прагнення свободи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 27 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 9


  Роман Миколи Жулинського "Акордеон".
1182777
  Кузик В. Прагнення творчого єднання (назустріч 85-річчю створення національної спілки композиторів України) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 151-160. – ISSN 2413-4767
1182778
  Ахмедова Е.Р. Прагнення Туреччини до вступу в Європейський Союз: політико-правова позиція держав-членів ЄС // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 274-283. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
1182779
  Шарапов І.С. Прагну / І.С. Шарапов. – Х., 1966. – 27с.
1182780
  Хопта С. Прагну повернути в Україну високий дух книги... // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 118-121. – ISSN 0130-321Х


  Інтерв"ю з Юрієм Височанським - меценатом елітарної книги, шекачем та поцінувачем високої української поезії, противником літератури масового вжитку. Пан Юрій про себе та свою книговидавничу діяльність, видавничі проекти та про сучасну українську ...
1182781
   Прагнув прислужитися своєму народові. До 125-річчя від дня народження Н.Я. Григоріїва // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2007. – № 1, 2008 р. – С. 39-47. – ISSN 0130-2043
1182782
  Нонев Б. Прагове на времето / Б. Нонев. – София, 1980. – 207с.
1182783
   Праграма па вывучэнню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складання дыялекталагічнага атласа беларускай мовы.. – Минск, 1950. – 112с.
1182784
  Тищенко К.М. Прадавні сліди кельтів у топонімії Туреччини // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 171-187. – ISSN 1608-0599
1182785
  Анатоленко Ю. Прадавні художники // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 25. – ISSN 1814-5078


  Первісна культура - найбільший період в історії людства - від виникнення людини (близько мільйона років тому) і до появи державності. У різних народів цей період тривав неоднаково. Тому сучасна наука розрізняє власне первісну культуру - що існувала до ...
1182786
  Шундик М. Прадавній знак / М. Шундик. – К., 1986. – 248с.
1182787
  Соколова А. Прадавній світогляд предків у романі Любові Голоти "Епізодична пам"ять" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 521-530


  У статті висвітлено широкий арсенал фольклорної образності, що служить розкриттю, актуалізації ідеї вічності роду.
1182788
  Зінків І. Прадавній символізм народних картин "Козак-Мамай" // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 196-217


  Стаття «Про символіку народних картин «Козак-Мамай» ставить проблему індоєвропейських та індоіранських паралелей образу козака Мамая та пов’язаної з ним атрибутики (дерево, кінь, прив’язаний до списа, чаша, козак і музичний інструмент). Її аналіз дав ...
1182789
  Губерначук С.С. Прадавність української мови / Станіслав Губерначук. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 352 с. : іл. – Бібліогр.: с. 346-351. – ISBN 978-966-529-218-0
1182790
  Пиріг Л. Прадавня і давня українська воєнна історія мовою філателії // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 88-104
1182791
  Крашевський Ю.І. Прадавня легенда / Ю.І. Крашевський. – К., 1960. – 408с.
1182792
  Крашевський Ю.І. Прадавня легенда / Ю.І. Крашевський. – Львів, 1964. – 404с.
1182793
  Крашевський Ю.І. Прадавня легенда : Роман / Ю.І. Крашевський; Скор. пер. з польської Струтинського В. – Київ : Веселка, 1989. – 366 с.
1182794
  Пушко О. Прадавня річка (Грунь) : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 32-34. – ISSN 2075-1222
1182795
  Брагин А.И. Прадеды и правнуки : каркаралин. повесть / А.И. Брагин ; [худож. З. Шишкин]. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 247 с. : ил.
1182796
  Ільїн В.В. Праджня // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 64. – ISBN 966-316-069-1
1182797
  Гаюк І. Прадіонісійські корені християнства // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 15-27. – ISBN 966-7379-70-1
1182798
  Скарына Ф. Прадмовы і пасляслоуі. / Ф. Скарына. – Мінськ, 1969. – 240с.
1182799
  Булкин И.А. Прадоксы иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть 1 // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 8-29. – ISSN 0374-3896
1182800
  Стыкалин А.С. Пражская весна : проблемы изучения. Размышления по итогам конференции // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 3. – С. 44-61. – ISSN 0132-1366
1182801
  Марьина В.В. Пражская весна 1968 года : к вопросу о международном резонансе (по опубликованным в Чешской республике документам ) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-40. – ISSN 0132-1366


  "Празька весна» — період політичної лібералізації в Чехословакії з 5 січня по 20 серпня 1968, що закінчився введенням в країну радянських військ і військ країн Організації Варшавського договору (окрім Румунії)
1182802
  Концевая Е. Пражская весна. / Е. Концевая. – М., 1956. – 248с.
1182803
  Ярославский Е. Пражская конференция партии большевиков / Е. Ярославский. – М, 1937. – 64с.
1182804
  РСДРП Конференция Пражская конференция РСДРП 1912 года : Статьи и документы. / РСДРП Конференция. – [Москва] : Партиздат, 1937. – LIV, 245, [3] с. – (XXV лет Шестой (Пражской) общепартийной конференции РСДРП 1912-1927)
1182805
  Баран В.Д. Пражская культура Поднестровья : (по материалам поселений у с. Рашков) / В.Д. Баран ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 158, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 122-125
1182806
  Грунский Н.К. Пражские глаголические отрывки / Н.К. Грунский. – Санкт-Петербург : Изд. Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук ; Тип. имп. Академии наук, 1905. – [4], 27 с., [4] л. фак;. – Экз. деф. без обл. – (Памятники старославянского языка ; Т. 1, вып. 4)
1182807
  Грунский Н.К. Пражские глаголические отрывки и из истории хорватской глаголицы // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С. 1-48
1182808
  Грунский Н.К. Пражские глаголические отрывки и из истории хорватской глаголицы / Н.К. Грунский. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1904. – 48 с., [4] л. факс. – Отд. оттиск из "Ученых записок императорского Юрьевского университета" 1904 г.


  Экз. № 292934 и 292935 деф., отсутств. [4] л. факс.
1182809
  Грунский Н.К. Пражские глаголические отрывки и из истории хорватской глаголицы // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С. 1-48
1182810
  Устинов Г.П. Пражские каштаны. / Г.П. Устинов. – М., 1981. – 112с.
1182811
  Поссе А. Пражские тетради : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С.155-275. – ISSN 0130-6545
1182812
   Пражский град / В. Форманек, Я. Паркан, И. Свобода, Й. Земан; Вацлав Форманек, Ярослав Паркан, Иржи Свобода, Иозеф Земан. – Прага : Олимпия, 1967. – 134 с., [ 16 ] л. фотогр.
1182813
  Шарый Андрей Пражский Град // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 202-214 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1182814
   Пражский лингвистический кружок. Сб. ст.. – М., 1967. – 559с.
1182815
  Бартош Ф.М. Пражский университет Карла IV до Кутногорского декрета / Ф.М. Бартош. – Прага : Орбис, 1946. – 19 с.
1182816
   Пражский университет Московскому университету. – Прага, 1955. – 445 с.
1182817
  Эйснер Курт Празднества обездоленных : [новеллы] : Обиход. кн. мирск. назидат. сказок : Пер. с нем. / / Курт Эйснер (ред. "Vorwarts"а"). – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат "Коллективист", 1907. – 321, [3] с. – Пер. также под загл.: Сказки обездоленных, Социальные сказки
1182818
  Шамшур В.В. Празднества революции / В.В. Шамшур. – Минск, 1989. – 156с.
1182819
  Лысцов И.В. Празднество / И.В. Лысцов. – М., 1983. – 166с.
1182820
  Дамиан Л. Праздник : книга стихов / Л. Дамиан; пер. с молд. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 111 с.
1182821
  Голубев В.П. Праздник / В.П. Голубев. – Ленинград, 1976. – 44с.
1182822
  Сремац С. Праздник / С. Сремац. – М, 1986. – 700с.
1182823
  Квициниа Н.Т. Праздник / Н.Т. Квициниа. – М, 1988. – 349с.
1182824
  Екимов Борис Праздник : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 55-68. – ISSN 0130-7673
1182825
  Чурсин Г.Ф. Праздник "Выхода плуга" у горских народов Дагестана = Культ железа у кавказских народов / Г.Ф. Чурсин. – Тифлис
Том 5,6. – 1927. – С. 43-106
1182826
  Мухина Л.м. Праздник без праздности / Л.м. Мухина. – М., 1976. – 95с.
1182827
  Ткаченко А.С. Праздник большой рыбы / А.С. Ткаченко. – М., 1975. – 190с.
1182828
   Праздник братства на земле русской. Дни лит. и искусства Сов. Литвы в РСФСР. Июнь 1974 г.. – Вильнюс, 1975. – 112с.
1182829
   Праздник в Бобуре : повести. – М., 1987. – 475с.
1182830
  Загорчинов С. Праздник в Бояне / С. Загорчинов. – Москва, 1964. – 291с.
1182831
  Мухина Е.А. Праздник в горах / Е.А. Мухина. – М., 1974. – 48с.
1182832
   Праздник в детском саду. Метод.ст. и худ. мат.. – М., 1947. – 100с.
1182833
  Казакевич В.С. Праздник в провинции / В.С. Казакевич. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 31с.
1182834
  Сориано М. Праздник в Сартене / М. Сориано. – Л., 1979. – 119с.
1182835
  Извекова Н.А. Праздник в семье / Н.А. Извекова, Н.В. Латов. – М., 1986. – 141с.
1182836
  Грибов Ю.Т. Праздник в Усолье / Ю.Т. Грибов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 334 с.
1182837
   Праздник в школе: кн. для уч-ля фр. яз.. – М., 1987. – 190с.
1182838
   Праздник Великой Победы, 1945-1985 : Фотоальбом. – Москва, 1986. – 249с.
1182839
  Осин Д.Д. Праздник возвращения / Д.Д. Осин. – М, 1947. – 118с.
1182840
  Немченко Г.Л. Праздник возвращения птиц: повести, рассказы / Г.Л. Немченко. – Москва, 1981. – 359 с.
1182841
  Глан Б.Н. Праздник всегда с нами / Б.Н. Глан. – М., 1988. – 189с.
1182842
  Тарханов А.С. Праздник грома / А.С. Тарханов. – М., 1981. – 62с.
1182843
  Шутова Наталья Праздник для двоих от "АРТ-ТУР" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 43 : Фото
1182844
  Ставский Э.С. Праздник дождя / Э.С. Ставский. – Л., 1986. – 189с.
1182845
  Чичкина Светлана Праздник живет традицией : Блином туриста привлекая. Актуальная тема (top-события) / Чичкина Светлана, Ермаков Дмитрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 12-14 : Фото
1182846
  Головцов А.Л. Праздник жизни - молодости годы : (сочинение на заданную тему) : новеллы-эссе / А.Л. Головцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Гатчина : ПИЯФ РАН, 2008. – 412 с. : фот., ил. – ISBN 978-5-86763-225-0
1182847
  Баева А.А. Праздник жизни : стихи и поэмы / А.А. Баева. – Москва : Советский писатель, 1985. – 143 с.
1182848
  Пляцковский М.С. Праздник жизни : Стихотворения, поэмы, песни / М.С. Пляцковский. – Москва : Художественная литература, 1988. – 430с.
1182849
  Икстена Н. Праздник жизни : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 10. – С. 46-102. – ISSN 0012-6756
1182850
  Зингер Г. Праздник заклятий : избранное // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 132-138
1182851
  Гадаев В.А. Праздник земли / В.А. Гадаев. – М., 1980. – 72с.
1182852
  Жигульский К. Праздник и культура. / К. Жигульский. – М., 1985. – 336с.
1182853
  Синичкин Павел Праздник изобилия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 26-27 : фото
1182854
   Праздник Иштвана Тара. Рассказы., 1951. – 64с.
1182855
  Адрианова-Перетц Праздник кабацких ярыжек : пародия-сатира второй половины XVII века / В.П. Адрианова-Перетц ; Акад. наук СССР. – Ленинград : Изд. Акад. Наук СССР, 1934. – 77 с.
1182856
  Адрианова-Перетц Праздник кабацких ярыжек : пародия-сатира второй половины XVII в. / В.П. Адрианова-Перетц ; Акад. наук СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР ; Тип. "Совет. печатник", 1936. – 84 с.
1182857
   Праздник как наука : интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1029-5828
1182858
  Мазаев А.И. Праздник как социально-художственное явление / А.И. Мазаев. – Москва, 1978. – 392 с.
1182859
  Бенифанд Александр Викторович Праздник как социальное явление : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Бенифанд Александр Викторович; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-тет. – Свердловск, 1984. – 19л.
1182860
  Дубинская Я. Праздник Леонардо. Часть 2 // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 6/7 (136). – С. 20-35. – ISSN 1819-6268


  "Возвращаясь к произведениям Леонардо, скажу, что в его время в Милан прибыл французский король. Когда же в связи с этим попросили Леонардо сделать какую-нибудь диковинную вещь, он сделал льва, который мог пройти несколько шагов, а затем у него ...
1182861
   Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – 528 с. – На обл. указ. авт.: Д. Макнот, Д. Деверо, Д. Барнетт, А. Лэм. – (Откровение ; Вып. 27)
1182862
  Генке Г.Г. Праздник меда. / Г.Г. Генке. – Кемерово, 1967. – 71с.
1182863
  Рудой Д.Е. Праздник международной солидарности трудящихся. : (Материал к докл. и беседам о 1 Мае) / Д.Е. Рудой, Г.Н. Чистяков. – Москва : [Б. и.], 1985. – 43 с.
1182864
   Праздник мира и дружбы. Сб. мат.. – М., 1958. – 294с.
1182865
  Новоскольцев В.А. Праздник мира и дружбы: XXII Олимпийские игры / В.А. Новоскольцев. – Москва, 1980. – 63с.
1182866
   Праздник мира и труда.. – Киев : Знание, 1986. – 16 с.
1182867
  Кайнова М.А. Праздник молодости / М.А. Кайнова, З.И. Краснвоа. – Москва, 1956. – 46с.
1182868
   Праздник молчания // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 10. – С. 34-41
1182869
  Эрлихман Вадим Праздник на краю пропасти // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 150-157 : фото
1182870
  Сурков Ю.В. Праздник народов Чехословакии. / Ю.В. Сурков. – М, 1965. – 48с.
1182871
  Кант Уве Праздник нашего класса. / Кант Уве. – М., 1971. – 128с.
1182872
   Праздник огней. Соврем поэзия хинди.. – Москва : Прогресс, 1973. – 270 с.
1182873
  Искандер Фазиль Праздник ожидания праздника : рассказы / Искандер Фазиль. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 480 с.
1182874
  Явтысый П.А. Праздник оленевода : стихотворения и поэма / Прокопий Явтысый ; пер. с ненец.В.Гордеева. – Москва : Современник, 1985. – 110 с.
1182875
  Денисов Н.В. Праздник осени / Н.В. Денисов. – Свердловск, 1974. – 71с.
1182876
  Нурисье Ф. Праздник отцов / Ф. Нурисье. – Москва, 1991. – 347с.
1182877
  Богданович А.А. Праздник пахаря : стихи / А.А. Богданович ; худож. Н.Д. Коробейников. – Москва : Советский писатель, 1977. – 112 с. : ил.
1182878
  Файбусович Э.Л. Праздник педагогов: к 100-летию со дня рождения А.В. Даринского / Э.Л. Файбусович, С.В. Ильинский, Н.О. Верещагина // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 41-44 : Фото. – ISSN 0016-7207
1182879
  Высоцкий С.А. Праздник перепутий / С.А. Высоцкий. – Москва, 1980. – 272с.
1182880
   Праздник песни и танца Советской Латвии. 1965. – Рига, 1965. – 184с.
1182881
   Праздник песни как средство повышения хоровой культуры школьников.. – М., 1956. – 39с.
1182882
   Праздник песни советской Латвии. 1873-1948.. – Рига, 1948. – 74с.
1182883
   Праздник песни школьников Москвы. Сб. ст.. – М., 1953. – 116с.
1182884
  Афанасьев О.Л. Праздник по-красногородски, или Легкая жизнь : повести / Олег Афанасьев ; худож. Т. Сафаев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 254, [1] с. : ил.
1182885
  Кожедуб И.Н. Праздник победы / И.Н. Кожедуб. – М., 1963. – 79с.
1182886
  Роговой Ф.К. Праздник последнего помола: роман / Ф.К. Роговой. – М., 1987. – 413с.
1182887
  Гульдман В.К. Праздник православия в Подолии : Столетие Подольской православной епархии (1795-1895) / В. Гульдман. – Каменец-Подольск : Тип. Подольского губерн, 1895. – 40 с.
1182888
  Ионов Ю.А. Праздник проводов зимы. / Ю.А. Ионов. – М., 1986. – 62с.
1182889
  Храмцов А.Ф. Праздник пролетарской солидарности. / А.Ф. Храмцов. – М., 1986. – 126с.
1182890
  Бородулин Р. Праздник пчелы : стихи / Рыгор Бородулин ; авториз. пер. с белорус. Н.Кислика ; [худож. Е.Р. Скакальский]. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с. : ил.
1182891
  Добровольский Е.Н. Праздник раз в году / Е.Н. Добровольский. – М, 1985. – 399с.
1182892
  Богданова Светлана Праздник Рака в Весьегонске : В Вестьгонске - раки! Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 81 : Фото
1182893
   Праздник рождается в будни : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 10-12 : Фото
1182894
  Тимирязев К.А. Праздник русской культуры : Речь К.А. Тимирязева читана на первом общем заседании 9 Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю.Романа, 1894. – 10 с.
1182895
   Праздник русской культуры в Якутии.. – Якутск, 1965. – 300с.
1182896
  Гладышева О.Н. Праздник с дождями / О.Н. Гладышева. – Саратов, 1985. – 359с.
1182897
  Бурсов И.Т. Праздник света : лирика / Иван Бурсов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 78 с. : портр.
1182898
  Бергстедт Г. Праздник святого Йоргена : повесть / Г. Бергстедт ; пер. с дат. К. Телятникова ; послесл. Л. Никулина ; ил. А. Васин. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 175с. : ил.
1182899
  Бергстедт Г. Праздник святого Йоргена : [повість] / Гаральд Бергстедт ; пер. з дат. Ольга Сонюк ; іл. О.В. Овчинникова. – Киев : Молодь, 1967. – 154 с. : іл.
1182900
   Праздник семьи единой: 60 лет Союза ССР. – Москва, 1983. – 193с.
1182901
  Смирнов И. Праздник сердца / И. Смирнов. – Ярославль, 1961. – 24 с.
1182902
  Кислик Н.З. Праздник снегопада / Н.З. Кислик. – Минск, 1972. – 110с.
1182903
  Барда Фрицис Праздник солнца : стихи для дошкол. возраста / Барда Фрицис; Ф. Бард ; пер. с лат. Л. Копылова. – Москва : Детская литература, 1980. – 16 с. : цв. ил.
1182904
  Щипахина Л.В. Праздник солнца. / Л.В. Щипахина. – Москва, 1980. – 31с.
1182905
  Прохин В.Д. Праздник спелого листа / В.Д. Прохин. – Кишинев, 1980. – 218с.
1182906
  Ньюман Кэти Праздник у коллег. Искусство картографии // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Май. – С. 106-117 : фото
1182907
   Праздник урожая : репертуарный сборник. – Москва, 1952. – 96 с.
1182908
  Мириджанян Л. Праздник цветов : стихи и поэмы / Левон Мириджанян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 141 с.
1182909
  Кубатьян Григорий Праздник Шивы : Заслуженные члены общества. Традиции // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 4 : 10 лет в России. – С. 130-140 : Фото. – ISSN 1029-5828
1182910
   Праздник юности. Мат. для фестивального праздника. – Москва, 1957. – 112с.
1182911
   Праздник юности. Сб. сценариев молодеж. праздников, обрядов и прогр. дискоклубов.. – К., 1982. – 228с.
1182912
   Праздник юности. Сб. сценариев молодеж. праздников, обрядов и прогр. дискоклубов.. – 2-е изд., доп. – К., 1987. – 364с.
1182913
  Горина Л. Праздник"цветка осени" : праздники и традиции // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 98-106. – ISSN 1812-867Х


  Одним из самых древних и красивых является Праздник хризантем, отмечаемый 9 сентября. Хризантема (кику) является наиболее любимым цветком в Японии после сакуры, символ осени
1182914
  Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой : пер. с англ. / Эрнест Хемингуэй ; посл. С. Микояна. – Москва : Прогресс, 1965. – 160 с.
1182915
  Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой / Э. Хемингуэй. – Москва : Прогресс, 1966. – 160 с.
1182916
  Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой / Э. Хемингуэй. – Ижевск, 1981. – 163с.
1182917
  Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой / Э. Хемингуэй. – М, 1990. – 156с.
1182918
  Яльцев П. Праздник. / П. Яльцев. – Москва, 1950. – 15с.
1182919
   Праздник: День Вайтанги. Новая Зеландия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 10 : фото
1182920
  Сремац С. Праздники / С. Сремац. – М, 1974. – 288с.
1182921
  Бахарева Л.П. Праздники / Бахарева Л.П. – Воронеж : Центрально-Черноземное издательство, 1974. – 95 с. : ил. – (Новые стихи)
1182922
  Ильичев А.М. Праздники / А.М. Ильичев. – Ярославль, 1977. – 24с.
1182923
  Исаенко В.П. Праздники в нашем доме / В.П. Исаенко. – Москва : Легпромбытиздат, 1992. – 155с.
1182924
  Маркарьян С.Б. Праздники в Японии: Обычаи, обряды, социал. функции. / С.Б. Маркарьян, Э.В. Молоднякова. – М., 1990. – 245с.
1182925
  Письменная О.А. Праздники Великобритании и США: немного языковой практики = British and American holidays: patches of language practice / О. Письменная. – Киев : КМУГА, 1999. – 51, [1] с.
1182926
  Волков В.А. Праздники верности : Рассказы, етюды / В.А. Волков. – Москва : Современник, 1986. – 271с.
1182927
  Полуян Е.Н. Праздники весеннего календарно-обрядового цикла на Рогачевщине / Е.Н. Полуян, Е.Н. Ермакова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 257-261
1182928
   Праздники во Франции // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 77-82


  Народні свята у Франції, карнавали
1182929
  Янжул Е. Праздники древонасаждения / Екатерина Янжул. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнирев и К*, 1912. – 17 с.
1182930
  Максименко Н.И. Праздники и будни поэта Николая Некрасова / Н.И. Максименко. – М., 1973. – 158с.
1182931
   Праздники и обряды в Белорусской ССР.. – Минск, 1988. – 301с.
1182932
  Муромцева Л.П. Праздники и памятные даты в жизни российской эмиграции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-115. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1182933
   Праздники российского года: традиции, обычаи, гадания, кулинар. рецепты. – Ростов -на-Дону, 1991. – 26с.
1182934
  Белоусов Я.П. Праздники старые и новые : некоторые филос. аспекты проблемы празднования / Я.П. Белоусов. – Алма Ата : Казахстан, 1974. – 200 с.
1182935
   Праздники, обряды и обычаи русского народа. – Москва : Эксмо, 2007. – 608с. : илл. – (Иллюстрированные энциклопедии русской культуры). – ISBN 978-5-699-24309-9
1182936
  Верещагина А.В. Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси / А.В. Верещагина. – Минск : Белорусская наука, 2009. – 232 с. – ISBN 978-985-08-1018-2
1182937
  Руднев В.А. Праздники, обряды, ритуалы в трудовом коллективе. / В.А. Руднев. – Москва, 1984. – 158с.
1182938
   Праздники, обряды, традиции: сб.. – Москва, 1976. – 127с.
1182939
   Праздники, рожденные жизнью: сб. ст.. – Ярославль, 1980. – 222с.
1182940
   Праздники: День рождения Роберта Бёрнса. Великобритания. Шотландия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 8 : фото
1182941
   Праздников праздник Пасха: чтение для детей и взрослых.. – Москва, 1990. – 64с.
1182942
  Кузьмичевский А.С. Праздничная гармонь : Стихотворения и поэма / А.С. Кузьмичевский. – Москва, 1991. – 176с.
1182943
  Котлярчук А.С. Праздничная культура в городах России и Белорусси 17 века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Котлярчук А.С.; РАН. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. – СПб., 1999. – 19л.
1182944
   Праздничное оформление города.. – М., 1967. – 224с.
1182945
  Лепешкина Татьяна Праздничное шоу, посвященное 8 Марта = примерный сценарий праздника / Лепешкина Татьяна, Семенова Людмила, Орешкина Ольга // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 74-80
1182946
  Рубанов Сергей Праздничные будни Острова Свободы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 92-99 : фото
1182947
  Калинина Людмила Праздничные дни в Радищевском = Первому в России общедоступному художест. музею - 125 лет! // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (273). – С. 13-18. – ISSN 0869-8171


  29 июня 2010 г. Саратовский гос. художественный музей им. А.Н. Радищева отмечает 125 лет со дня открытия
1182948
   Праздничные сценарии : тосты, игры, песни, шутки / [сост.: Л. Тамадзе]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 237, [3] с. – ISBN 978-966-14-0943-8
1182949
  Виеру И.Д. Праздничные цветы / И.Д. Виеру. – Москва, 1975. – 6с.
1182950
  Немиро О.В. Праздничный город: Искусство оформ. праздников: История и современность / О.В. Немиро. – Л., 1987. – 230с.
1182951
  Панкратов Ю.И. Праздничный день / Ю.И. Панкратов. – Москва, 1974. – 207с.
1182952
  Васильев М.И. Праздничный календарь русской деревни XIX - начала XX в.: к вопросу о соотношении праздничных и рабочих дней // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 3, май -- июнь. – С. 164-176. – ISSN 0869-5415
1182953
  Фролова В.С. Праздничный мастер. / В.С. Фролова. – Симферополь, 1971. – 55с.
1182954
   Праздничный наряд Ленинграда: из опыта худ.-полит. оформления.. – Л., 1981. – 116с.
1182955
   Праздничный ряд Софии Новгородской. Древнейшая часть гл. иконостаса Софийского собора. – Ленинград, 1974. – 10с.
1182956
  Бондарь Таиса Праздничный снег : стихи / Таиса Бондарь ; пер. с белорус. С. Кузнецовой ; худож Е. Филиппова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 86 с.
1182957
  Лемкуль Л.М. Праздничный стол. / Л.М. Лемкуль. – 4-е изд. – Кемеровск, 1988. – 272с.
1182958
   Праздничный стол: 60 рецептов для праздн. стола. – Ростов -на-Дону, 1990. – 29с.
1182959
  Белоглазова Р.В. Праздничным вечером : рассказы / Р.В. Белоглазова. – Улан Удэ : Бурятское книжное изд-во, 1965. – 141 с. : ил., 3 л. ил.
1182960
  Фаис О.Д. Празднование "Дня Мертвых" на Сицилии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-15. – ISSN 0869-5415
1182961
   Празднование 25-летнего юбилея Саратовской ученой архивной комиссии : с фотографическим изображением торжественного заседания и приложением копии отчета 1-го общего собрания Саратовской архивной комиссии 12 декабря 1886 года. – Саратов : Тип. Союза печ. дела, 1912. – 59 с., [1] л. ил.
1182962
   Празднование 80-тилетнего юбилея профессора Рудольфа Вирхова : торжественное соединенное заседание всех семи медицинских обществ г. Киева 29 сентября 1901 года. – Киев : Тип. Имп. Универ. Св. Владимира Акцион. О-ва печатн. и издат. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – [3], 40 с.
1182963
   Празднование акта в Псковском Сергиевском реальном училищ 1 июня 1890 года. – Остров : Тип. А.С. Степанов, 1891. – 36 с.
1182964
  Киевская женская гимназия А.Т.Дучинской Празднование двадцатипятилетнего юбилея первой Киевской частной женской А.Т. Дучинской гимназии, основанной В.Н. Ващенко-Захарченко, 20-23 октября 1903 г.. – Киев : Тип. Петра Барского, 1904. – 35 с.
1182965
   Празднование двухсотлетней годовщины рождения М.В.Ломоносова Императорским Московским Университетом. – Москва : Тип. Императорского московского университета, 1912. – [8], 178 с.
1182966
   Празднование Дня учреждения Ордена в 1850-м году // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 6 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1182967
   Празднование столетия первого Московского кадетского корпуса (нынейшей первой Московской военной гимназии) 24 ноября 1878 г. / А. Л-ъ. – Санкт-Петербург : Хромолит. и тип. В.И. Грацианского, 1879. – 20 с. – Авт. установлен по изд.: Воскресенский Г.А. Памяти о. арх. Леонида... М., 1892. - Без тит. л.
1182968
   Празднование столетия со дня рождения Н.В. Гоголя в Златопольских Мужской и Женской гимназиях : [1809-1909]. – Златополь : Тип. В.Д. Линецкого, 1909. – 43 с.
1182969
   Празднование столетия со дня рождения Н.И. Пирогова в Киевской I-й гимназии. – Киев : Изд. Киев. первая гимназия, 1911. – 59 с.
1182970
   Празднование столетия со дня рождения Н.И. Пирогова в Киевской I-й гимназии. – Киев : Киев. первая гимназия, 1911. – 59 с.
1182971
  Магсумов Т.А. Празднование столетнего юбилея Отечественной войны 1812 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 137-142. – ISSN 0042-8779
1182972
  Гребенникова Е. Празднуем день науки в Украине // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 16 мая (№ 87). – С. 28
1182973
  Арсовски Т. Празник на птиците : драмска етида во еден дел / Арсовски Т. ; одг. уосдник Г. Сталев ; уред. С. Дракул, М. Друговац. – Скопjе : Современост, 1974. – 42 с. – (Б-ка "Современост" ; кн. 17)
1182974
  Олійник В. Празників празник і торжество торжеств // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 15


  З усіх великих релігійних свят нашого народу найшанованішим був і залишається найбільш давній, урочистий, радісний Світлий Празник Христового Воскресіння. Останній, завершальний акорд боротьби світла з пітьмою, добра зі злом, життя зі смертю. ...
1182975
  Мизов Н. Празници, обреди, ритуали. / Н. Мизов. – София, 1980. – 293с.
1182976
  Дорожинський Д. Празничні картини Греко-Католицької Церкви / [написав свящ. Діонисій Дорожинський, д-р св. Богословія]. – Факс. вид. 1908 р. (Львів-Липськ). – Кам"янське : Темнишев Г.Г., 2020. – XVII, 699 с. : іл. – Дод. тит. арк. факс. - Вих. дан. ориг.: Львів ; Липськ: Ренський Ін-т видавничий для релігійної л-ри (Густав Браке), 1908. - До 155-річчя дня народж. Андрея Шептицького
1182977
  Хромов А. Празька весна 1968 року й антирадянські ігри в козаків одеських підлітків // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 13. – С. 24-29. – ISSN 2519-2523
1182978
   Празька весна 1968 у документах КГБ // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 серпня - 6 вересня (№ 33/34). – С. 4
1182979
  Потьє Е. Празька комуна / Е. Потьє. – Київ, 1971. – 158 с.
1182980
   Празька конференція РСДРП 1912 року.. – Київ, 1938. – 255с.
1182981
  Просалова Віра Андріївна Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.06 / Просалова В. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 403 л. – Бібліогр.: л.360-403
1182982
  Просалова Віра Андріївна Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.06 / Просалова В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 39 назв
1182983
  Величай П.Л. Празька партійна конференція / П.Л. Величай. – Київ, 1962. – 67с.
1182984
   Празька поетична школа : Антологія. – Харків : Ранок. Веста, 2004. – 256с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-314-087-9
1182985
  Неверлій М. Празька українська поетична школа // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 3-16. – ISSN 0236-1477
1182986
  Неврлий М. Празька Українська поетична школа // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 224-227
1182987
   Празька школа : Хрестоматія прозових творів. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. – 236 с. – ISBN 966-7804-74-7
1182988
  Бєдакова С. Празька школа українських композиторів = Теоретичний аспект // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 167-174. – ISBN 966-7170-47-0


  Період другої пол. ХІХ - першої пол. XX ст. становить цілу епоху в розвитку укр. музики. Вона характеризується загальним піднесенням національної духовності, становленням і зміцненням культури, зокрема музичної
1182989
  Таран О.Г. Празька школа як ідейно-мистецьке поняття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  З"ясовується визначення та обґрунтування терміну "Празька школа"; причини виникнення цієї школи; визначається коло письменників та ті світоглядно-естетичні засади, що їх об"єднували.
1182990
  Овдійчук Л.М. Празьке видання "Кобзаря" Тараса Шевченка у європейському історико-літературному дискурсі // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 44-51. – ISBN 978-966-7359-72-0
1182991
  Дроздовський Д.І. Празьке відродження Шекспіра // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 199-205. – ISBN 978-966-2171-97-6


  "Традиційно Прагу вважають кафкіанським містом. Проте з липня цього року її також можна назвати й містом шекспірівським. Саме тут, у Празі, у серці колишньої імперії Габсбургів, відбувся ІХ Міжнародний шекспірівський конгрес (IX World Shakespeare ...
1182992
   Празьке лінгвістичне коло // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 871. – ISBN 966-316-069-1
1182993
  Зубко О. Празьке повсякдення професора Василя Сімовича (1923 - 1933) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2022. – С. 42-50. – (Історія ; № 1 (55)). – ISSN 2414-9012
1182994
   Празький Будда // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 140-141 : фото
1182995
  Тригуб П.М. Празький договір 2010 р. між США і Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) та перспективи його реалізації // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 314-316. – ISBN 966-2980-20-2
1182996
  Салига Т. Празький експериментатор із Березівки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 125-131. – ISSN 0868-4790
1182997
  Салига Т. Празький експериментатор із Березівки // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 3-18. – ISSN 0130-528Х


  Поет-експериментатор Василь Хмелюк - вельми цікаве явише української еміграційної поезії. Він утверджував себе у найрізноманітніших віршових модифікаціях - традиційних і модерністських. У статті йдеться про Хмелюка-символіста, сюрреаліста і першого ...
1182998
  Салига Т. Празький експериментатор із Березівки (Василь Хмелюк) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 158-176. – ISBN 978-966-06-0747-7
1182999
  Стріха М. Празький зошит Станіслава Чернілевського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 11


  Станіслав Болеславович Чернілевський — український поет, кіносценарист, кінооператор, режисер кінодубляжів українською мовою.
1183000
  Сидоренко Вікторія Празький квест, або Як турагенти місто рятували // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 138-139 : фото
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,