Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1182001
  Сандига О. "Синя книжечка" Анатолія Подолинного
1182002
  Миксон И. "Сирень 316". (Докум. рассказ о разведчике П.И.Кузяеве). / И. Миксон. – Саратов, 1964. – 64с.
1182003
  Кожушний О.В. "Сирійська" і "візантійська" теорії походження жанру кондака // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 65-69. – Бібліогр.: Літ.: с. 69;


  "Сирійська" і "візантійська" теорія походження жанру кондака як спадщина преподобного Романа Мелода (він же е Роман Сладкопєвиць) .Кондак - це ритмізована християнська проповідь ( ритмизованая христианская проповедь). Звідси гімнографи-мелоди ...
1182004
  Курнішова Ю. "Сирійський хід" у грі Трампа і Сі Цзіньпіна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 5


  "Головною подією минулого тижня мав стати саміт президента США Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна. Але своїм рішенням покарати сирійського президента Башара Асада за хімічну атаку, випустивши по аеропорту Шайрат більш як півсотні ракет "Томагавк", Трамп ...
1182005
  Парака Я. "Сирна війна": по обидві боки барикад // Українське слово. – Київ, 2001. – С. 2


  Економіка як інструмент політики.
1182006
  Гриневич К.Э. "Сисахфия" Солона / К.Э. Гриневич. – [Томск], 1947. – 34 с. – Отд. оттиск из: Ученіе записки Томского гос. ун-та им. В.В. Куйбішева, 1947, № 6
1182007
  Аюпова Альфия Талиповна Синтех пестицидов в ряду бензимедазола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Аюпова Альфия Талиповна; АН УзССР . Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1182008
  Дабагова А.К. Синтех полуфункциональных кремнийорганических соединений и исследование влияния их структуры на способность к полимеризации : Автореф... канд. хим.наук: / Дабагова А.К.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1960. – 16л.
1182009
  Бондаренко І.П. Синтоїзм і японська поезія VI-VIII ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 65-72. – ISSN 1608-0599
1182010
  Катруця Н. Синтоїзм, буддизм і конфуціанство як джерело формування освітньо-виховної системи освіти Японії // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 66-71
1182011
  Горобець Ірина Синтра. Маври та Білосніжка : вояж-колекція / Горобець Ірина, Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 108-115 : Фото
1182012
  Малиновский Ю.М. Синфазная стратиграфия фанерозоя / Ю.М. Малиновский. – М., 1982. – 174с.
1182013
  Уваров И.Б. Синфронизация асинхронных двигателей по схеме ДАГ / И.Б. Уваров, Л.Н. Афанасьев. – М.Л., 1952. – 84с.
1182014
  Морозова Наталия Николаевна Синхонно-сопоставительный анализ семантических структур глаголов мыслительно-оценочной деятельности в английском, немецком и шведском языках. (На материале глаголов mean meinen - mena; think - denke : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Морозова Наталия Николаевна ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1977. – 15 с.
1182015
  Гутенмахер Л.И. Синхронизационные устройства электрических станций / Л.И. Гутенмахер. – Харьков, 1938. – 291 с.
1182016
  Минакова И.И. Синхронизация автоколебательных систем, описываемых уравнениями второго порядка : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Минакова И.И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физический факультет. – Москва, 1952. – 8 с.
1182017
  Блехман И.И. Синхронизация в природе и технике / И.И. Блехман. – Москва, 1981. – 351с.
1182018
  Мартынов Е.М. Синхронизация в системах передачи дискретных сообщений / Е.М. Мартынов. – Москва, 1972. – 216 с.
1182019
  Гарб М.Г. Синхронизация в телевидении / М.Г. Гарб. – Москва, 1982. – 193 с.
1182020
  Гарб М.Г. Синхронизация в телевизионной технике / М.Г. Гарб, В.М. Сигалов. – М, 1964. – 216с.
1182021
  Баскир И.Н. Синхронизация в телевизорах / И.Н. Баскир, И.Л. Людмирский. – 2-е изд. доп. – Москва : Связь, 1974. – 159 с.
1182022
  Баскир И.Н. Синхронизация в телевизорах. / И.Н. Баскир, И.Л. Людмирский. – М., 1968. – 176с.
1182023
  Самойлов Л.К. Синхронизация в цифровых устройствах. / Л.К. Самойлов. – М, 1980. – 64с.
1182024
  Палий Г.Н. Синхронизация высокоточных мер времени и частоты / Г.Н. Палий, Е.В. Артемьева. – Москва : Издательство Стандартов, 1976. – 168 с.
1182025
  Демьянченко А.Г. Синхронизация генераторов гармонических колебаний / А.Г. Демьянченко. – Москва, 1976. – 240 с.
1182026
  Самойлов В.Ф. Синхронизация генераторов телевизионной развертки. / В.Ф. Самойлов. – М-л, 1961. – 96с.
1182027
  Блехман И.И. Синхронизация динамических систем. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Блехман И.И.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Л, 1962. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1182028
  Фомин Н.Н. Синхронизация диодных генераторов СВЧ / Н.Н. Фомин. – Москва : Связь, 1974. – 73 с.
1182029
  Рабинович М.Н. Синхронизация кадровой развертки / М.Н. Рабинович. – Москва : Энергия, 1976. – 49 с.
1182030
  Шебанов А.А. Синхронизация мер времени и частоты по сигналам спутниковых радионавигационных систем / А.А. Шебанов. – Москва : Издательство стандартов, 1992. – 126 с.
1182031
  Шалеа Р. Синхронизация неизохронного осциллятора / Р. Шалеа. – К, 1961. – 23с.
1182032
  Степанова Н.В. Синхронизация отражательного клистрона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанова Н.В.; Моск.оредена Ленина и оредена Труд.Красн.Знамени. гос.ун-т. – М, 1959. – 5л.
1182033
  Кулинич П. Синхронизація даних реєстрів прав на нерухомість та створення містодобувного кадастру: правові питання // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-14.
1182034
  Хотунцев Ю.Л. Синхронизированные генераторы и автодины на полупроводниковых приборах / Ю.Л. Хотунцев, Д.Я. Тамарчак. – Москва : Радио и связь, 1982. – 240 с.
1182035
  Здобнов Н.В. Синхронистические таблицы русской библиографии 1700-1928 со списком важнейших библиографических трудов. / Н.В. Здобнов. – Москва, 1962. – 192с.
1182036
   Синхронистические таблицы хиджры и европейского лестоисчисления. – М.-Л., 1961. – 287с.
1182037
  Юнг К.Г. Синхронистичность / К.Г. Юнг. – М., 1997. – 313с.
1182038
  Юнг К.Г. Синхронистичность / К.Г. Юнг. – Москва,Киев : Рефл-бук. Ваклер, 1997. – 320с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-057-8 966-543-175-7
1182039
   Синхронические и диахронические исследования по романским и германским языкам. – Кишинев, 1983. – 163с.
1182040
  Мамедбейли Г.Д. Синхронические таблицы для перевода дат : (на шести языках) / Г.Д. Мамедбейли. – Баку : Издательство АН АзербССР, 1961. – 46 с.
1182041
  Мамедбейли Г.Д. Синхронические таблицы для перевода дат : (на восьми языках) / Г.Д. Мамедбейли. – Баку : Издательство АН АзербССР, 1972. – 100 с.
1182042
   Синхроническое изучение различных ярусов структуры языка. – Алма-Ата, 1963. – 105с.
1182043
   Синхроническое изучение различных ярусов структуры языка. – Алма-Ата, 1963. – 105с.
1182044
  Кохан Я.О. Синхронізації висловлювань внутрішньої часової логіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Внутрішньою пропозиційною часовою логікою автор називає розділ логіки, який досліджує поєднання часових висловлювань у більш складні за допомогою спеціальних секвенційних зв"язок, які поєднують у собі часовий та логічний зміст. Стаття присвячена ...
1182045
  Семчук Ж.В. Синхронізація економічного розвитку ринку освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 107-111. – ISSN 2222-4459
1182046
  Ніколаєв М.І. Синхронізація епонімного літочислення та просопографія Ольвії IV - I ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 19-30. – ISSN 0235-3490
1182047
  Алімпієв Є.В. Синхронізація каналів фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 46-50. – ISSN 1728-6220
1182048
  Фініков Т. Синхронізація реформ вищої освіти у країнах східного партнерства: спроба виграти / Т. Фініков, С. Курбатов // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 15 серпня (№ 32). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1182049
  Чинаров В.А. Синхронізація та хаос у нерівноважних сітках, що складаються з Джозефсонівськоподібних елементів / В.А. Чинаров, Т. Гергелі // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 38-54. – ISSN 1023-2427
1182050
  Величко Л.П. Синхроністична таблиця як засіб інтегрування знань із природничих предметів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 16-26 : табл.
1182051
  Шамшур М.А. Синхронічний аспект дослідження концепту "любов" у сучасній китайський мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 279-286


  У статті дається визначення концепту "любов" у трактуванні сучасних носіїв китайської мови, визначається місце універсального емоційного концепту "любов" у свідомості представників китайського етносу, здійснюється аналіз основних номенів-вербалізаторів ...
1182052
  Макарова О.В. Синхронічний та діахронічний підходи до вивчення верлану // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 450-455


  У статті проаналізовано розвиток верлану (одного зі складників французького молодіжного сленгу) в діахронічній перспективі. Досліджено його сучасний статус у нормативній мові.
1182053
  Медынский С.Е. Синхронная киносъемка в документальном фильме. / С.Е. Медынский. – М, 1985. – 63с.
1182054
  Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика. / Л.Б. Никольский. – М, 1976. – 168с.
1182055
  Сайтарли І.А. Синхронний аналіз соціальної культури у контексті азійської корпоративності // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 167-172
1182056
  Мітрюхін О.В. Синхронний переклад у світлі сучасних теоретичних концепцій


  Досліджено тенденції теоретичного обґрунтування синхронного перекладу з моменту його появи до сучасного етапу розвитку.
1182057
  Серветник Н. Синхронні та асинхронні коливання ділової активності в країнах в залежності від кредитного рейтингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-93. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто методи досліджень ступеня синхронізації ділових циклів різних країн. Проведено аналіз взаємозв"язків в середині груп країн, побудованих згідно кредитного рейтингу. Визначено фактори синхронізації. В статье рассматриваются методы ...
1182058
  Титко А.И. Синхронно-асинхронные турбогенераторы: основы разработки и эксплуатации : монография / А.И. Титко, Ю.Н. Васьковский ; НАНУ, Ин-т электродинамики ; МОНУ, Нац. техн. ун-т Украины "Киевский политехнический институт". – Киев : Наукова думка, 2010. – 248 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0947-Х
1182059
  Клейненберг Т.В. Синхронно-диахронное исследование частотности и употребления синтетических и описательных форм сослагательного наклонения І в различных стилях и жанрах американского варианта английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Клейненберг Т.В.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 25л.
1182060
  Ивашкин М.П. Синхронно-одиахронический анализ переходных процессов английском языке / М.П. Ивашкин. – М, 1988. – 171с.
1182061
  Ахметжанов А.А. Синхронно-следящие системы повышенной точности / А.А. Ахметжанов. – Москва, 1962. – 212с.
1182062
   Синхронно-сопоставительный анализ языков разных систем. – Москва, 1971. – 280с.
1182063
   Синхронно-сопоставительный анализ языков разных систем. – М, 1971. – 280с.
1182064
  Дехтяренко П.И. Синхронное детектирование в измерительной технике и автоматике / П.И. Дехтяренко. – Киев, 1965. – 314 с.
1182065
   Синхронное радиовещание / С.С. Гейнце, Г.Я. Тимофеева, А.А. Пирогов, А.С. Раков, А.Н. Таравков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 159 с.
1182066
  Луняков О.В. Синхронность колебаний сегментов финансового рынка Украины // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 15-18 : рис. – Библиогр.: 13 назв
1182067
  Иносов В.Л. Синхронные двигатели с возбуждением от полупроводниковых выпрямителей / В.Л. Иносов, В.Е. Крутикова, В.А. Каменева. – Киев, 1960. – 127 с.
1182068
  Спекторова Л.В. Синхронные культуры как метод сравнения потенциальной продуктивности штаммов хлореллы. : Автореф... канд. биол.наук: / Спекторова Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1966. – 15л.
1182069
   Синхронные магнитотеллурические и магнитовариационные зондирования на западном склоне Воронежского массива / Ив.М. Варенцов, С. Ковачикова, В.А. Куликов, И.М. Логвинов, В.И. Трегубенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 90-107 : рис. – Библиогр.: с. 104-107. – ISSN 0203-3100
1182070
  Паластин Л.М. Синхронные машины автономных источников питания / Л.М. Паластин. – Москва, 1980. – 384 с.
1182071
  Конкордиа Ч. Синхронные машины. Переходные и установившиеся процессы / Ч. Конкордиа. – М.-Л., 1959. – 272с.
1182072
  Стародуб К.Я. Синхронные передачи и следящие системы / К.Я. Стародуб. – М., 1971. – 280с.
1182073
   Синхронные приводы. – Москва : Энергия, 1967. – 80 с.
1182074
   Синхронные приводы. – М, 1967. – 81с.
1182075
  Постников И.М. Синхронные реактивные двигатели / И.М. Постников, В.В. Ралле. – Киев : Техніка, 1970. – 148 с.
1182076
  Бойко Б.П. Синхронные режимы генераторов СВЧ с нелинейными реактивностсями : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойко Б. П.; МГУ. – М., 1965. – 15л.
1182077
  Скупой В.Ф. Синхронные режимы низкодобротных автоколебательных систем. : Автореф... канд.техн.наук: 296 / Скупой В.Ф.; Таганрогский радиотехн.ин-т. – Таганрог, 1968. – 14л.
1182078
  Кулебакин В.С. Синхронные электрические машины : Расчетная записка генератора / В.С. Кулебакин. – Москва : Издательство Московского высшего технического училища, 1927. – 117 с.
1182079
  Штейнберг Н.А. Синхронный анализ парадигматической формы прошедшего времени и коррелирующих с ней глагольных образований в древнеанглийском языке (о предпосылках становления системы). : Автореф... канд. филолог.наук: / Штейнберг Н.А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 2?л.
1182080
  Жук В.А. Синхронный и диахронный аспект видо-временных форм английского глагола // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 194-200. – ISSN 2219-4290
1182081
  Ширяев А.Ф. Синхронный перевод / А.Ф. Ширяев. – Москва, 1979. – 183с.
1182082
  Гофман Е.А. Синхронный перевод / Е.А. Гофман. – М, 1987. – 240с.
1182083
  Васина Е.А. Синхронный перевод с китайского языка на русский: особенности логических преобразований синтаксической структуры текста сообщения // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-59. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1182084
  Ширяев Анатолий Федорович Синхронный перевод с французского языка (исслед. некоторых аспектов синхронности в связи с особенностями функционирования исходного языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ширяев Анатолий Федорович; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1973. – 24л.
1182085
  Павлов Б.А. Синхронный прием / Б.А. Павлов. – Москва : Энергия, 1977. – 81 с.
1182086
  Борисов Анатолий Викторович Синхротнонное излучение в сильных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Борисов Анатолий Викторович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1182087
   Синхротронное излучение. – Москва : Наука, 1966. – 228 с.
1182088
  Тернов Синхротронное излучение : Теория и эксперимент / Тернов, В.В. Михайлин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 296 с.
1182089
  Михайлин В.В. Синхротронное излучение / В.В. Михайлин, И.М. Тернов. – Москва : Знание, 1988. – 64 с.
1182090
   Синхротронное излучение в исследовании твердых тел : сб. статей / пер. с англ. и нем. О.Ф. Куликова и В.В. Михайлина ; под ред. А.А.Соколова. – Москва : Мир, 1970. – 292 с.
1182091
  Тернов И.М. Синхротронное излучение и его применения : учеб. пособие / И.М. Тернов, В.В. Михайлин, В.Р. Халилов. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 276 с.
1182092
  Тернов И.М. Синхротронное излучение и его применения : Учеб.пособие / И.М. Тернов, В.В. Михайлин, В.Р. Халилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 264 с.
1182093
   Синхротронное излучение. Свойства и применение. – Москва : Мир, 1981. – 52 6с.
1182094
  Орлов В.И. Синхрофазотрон на 10 миллиардов электровольт / В.И. Орлов, В.Н. Тростников. – Москва, 1959. – 32 с.
1182095
  Суховерхов Ф.М. Синюхинский рыбоводный питомник. / Ф.М. Суховерхов. – М, 1954. – 32с.
1182096
  Рильський М.Т. Синя далечінь / Максим Рильський. – Київ : Слово, 1922. – 63 с.
1182097
  Паулі Г. Синя економіка : 10 років, 100 інновацій, 100 мільонів робочих місць / Гюнтер Паулі ; [перекладач: А. Побережна ; ред. Л. Ярошенко]. – Taos : Risk reduction found., 2012. – 320 с. : іл., табл. – На тит. л.: Доповідь Римського клубу
1182098
  Стефаник В.С. Синя книжечка : Образки / В.С. Стефаник. – Чернівці : Руська Рада, 1899. – 130с.
1182099
  Стефаник В.С. Синя книжечка : Образки / В. Стефаник. – (2-е виданнє). – Київ : Hаклад. Вид-ва "Відpодженнє" ; [Дpук. Київ. 5-ої Аpтільної Спілки], 1914. – 56 с. – В кн. також біогp. відомості пpо авт. та ст. В.Г. [В.М. Гнатюк] "Кілька уваг пpо мову твоpів В. Стефаника". - Поясненнє меньше зpозумілих слів [тлумач. слов.]: с. 54-56. - Прим. № 105900 дефетний, без обклад. та тит. стор. – (Вид-во "Відpодженнє" ; № 9 (Hа обкл. № сеp.: 22))


  Зміст: Синя книжечка; Виводили з села; Стpатив ся; В коpчмі; Лесева фамілїя; Мамин синок; Майстеp; Побожна; Катpуся; Ангел; Сама саміська; Осїнь; Шкода; Hовина
1182100
  Стефаник В.С. Синя книжечка / В.С. Стефаник. – Київ : Лім, 1931. – 23с. – (Масова художня б-чка)
1182101
  Стефаник В.С. Синя книжечка / В.С. Стефаник. – Харків : Українсьий робітник, 1938. – 32с. – (Дешева б-ка красного письменства)
1182102
  Стефаник В.С. Синя книжечка : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Каменяр, 1969. – 61с.
1182103
  Вертіль Олександр Синя криниця // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 134-141. – ISSN 0208-0710
1182104
  Рудик С.Т. Синя пілотка / С.Т. Рудик. – Київ, 1983. – 128 с.
1182105
  Метерлінк М. Синя пташка : Феєpія в пяти діях і десяти малюнках / Моріс Метерлінк ; Пеpеклад Є. Тимченка. – [Киів] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Криниця"}, 1918. – 80 с.
1182106
  Зелігер Е.Г. Синя фльота : Сьвітова повість / Е.Г. Зелігер ; [з німецької мови переклав М. Лозинський]. – Львів : Hакладом Видавн. Спілки "Дїло" ; З дpук. "Дїла"
Ч. 1. – 1912. – 301 с.


  Ewald Gerhard Seeliger (Pseudonyme: Ewger Seeliger, Ewger Seeliger Menschheit, Marquardt van Vryndt, * 11. Oktober 1877 in Rathau (Landkreis Brieg/Schlesien); † 8. Juni 1959 in Cham/Oberpfalz) war ein deutscher Schriftsteller. Ewald Герхард Зелигер ...
1182107
  Зелігер Е.Г. Синя фльота : Сьвітова повість / Е.Г. Зелігер ; [з німецької мови переклав М. Лозинський]. – Львів : Hакладом Видавн. Спілки "Дїло" ; З дpук. "Дїла"
Ч. 2. – 1913. – 321 с.


  Ewald Gerhard Seeliger (Pseudonyme: Ewger Seeliger, Ewger Seeliger Menschheit, Marquardt van Vryndt, * 11. Oktober 1877 in Rathau (Landkreis Brieg/Schlesien); † 8. Juni 1959 in Cham/Oberpfalz) war ein deutscher Schriftsteller. Ewald Герхард Зелигер ...
1182108
   Синявський Антін Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 136-137.
1182109
   Синявський Антін Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 248-250 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1182110
   Синявський Антін Степанович (1866-1951) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 147-148. – ISBN 966-95774-3-5
1182111
  Левінець Р.П. Синявський Антон Степанович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 288. – ISBN 96966-8060-04-0
1182112
  Д"Актиль Синяк под глазом / Д"Актиль. – Ленинград, 1926. – 40 с.
1182113
   Синяя Борода. – Алма-Ата, 1988. – 158с.
1182114
  Луговской В.А. Синяя весна / В.А. Луговской. – М., 1958. – 47с.
1182115
  Четвериков Дм. Синяя говядина / Дм. Четвериков. – Л. – 303с.
1182116
  Неверов И.М. Синяя граница. / И.М. Неверов. – Одесса, 1956. – 44с.
1182117
   Синяя дорога. – Л., 1984. – 174с.
1182118
  Валентинов А.А. Синяя жидкость / А.А. Валентинов. – Москва, 1990. – 300с.
1182119
  Максимов Е.В. Синяя журавлина: рассказы / Е.В. Максимов. – М., 1980. – 224с.
1182120
   Синяя книга. – М., 1918. – 115с.
1182121
  Наумов И. Синяя комната // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 135-151. – ISSN 1728-8568
1182122
  Мореско Антонио Синяя комната : повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 90-127. – ISSN 1130-6545
1182123
  Аветисян Жирайр Синяя кровь / Аветисян Жирайр. – Ереван : Айастан, 1974. – 372 с.
1182124
  Цеплис А. Синяя лошадь. / А. Цеплис. – Рига, 1966. – 389с.
1182125
  Романовский С.Т. Синяя молния / С.Т. Романовский. – М., 1980. – 143с.
1182126
  Романовский С.Т. Синяя молния / С.Т. Романовский. – М., 1989. – 670с.
1182127
  Ханаев И.А. Синяя осока. / И.А. Ханаев. – Иваново, 1962. – 55с.
1182128
   Синяя отметка вместо визы // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 44-45 : фото
1182129
  Опарин В.Г. Синяя пала / В.Г. Опарин. – Петрозаводск, 1979. – 126с.
1182130
  Стоянов Л.Д. Синяя пиала. / Л.Д. Стоянов. – Днепропетровск, 1958. – 223с.
1182131
  Гнеушев В.Г. Синяя птица / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1957. – 103с.
1182132
  Шевченко В.А. Синяя птица / В.А. Шевченко. – М, 1959. – 32с.
1182133
  Мордвина Н.А. Синяя птица / Н.А. Мордвина. – Волгоград, 1966. – 24с.
1182134
  Ларионов Н. Синяя птица / Н. Ларионов. – Новосибирск, 1968. – 148с.
1182135
  Бурова Н.П. Синяя птица / Н.П. Бурова. – М., 1976. – 102с.
1182136
  Метерлинк М. Синяя птица. Обручение : пьесы ; для сред. и ст. возраста / Морис Метерлинк ; [Пер. с фр. Н.М. Любимов]. – Киев : Молодь, 1988. – 253 с.
1182137
  Метерлинк М. Синяя птица: Феерия в 6-ти д., 12-ти карт. / М. Метерлинк. – Л., 1975. – 270с.
1182138
  Спаре В. Синяя роза : цикл рассказов / Велта Спаре; пер. с лат. Л.Любей. – Рига : Латгостиздат, 1961. – 171 с.
1182139
  Уоллес Э. Синяя рука / Э. Уоллес. – М, 1992. – 230с.
1182140
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь : Повести / Э.Г. Казакевич. – Москва : Художественная литература, 1961. – 147 с.
1182141
   Синяя тетрадь. – М., 1964. – 40с.
1182142
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь / Э.Г. Казакевич. – Минск : Юнцтва, 1982. – 127 с.
1182143
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь / Э.Г. Казакевич. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1990. – 142 с.
1182144
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь / Э.Г. Казакевич. – Москва : Советский писатель, 1991. – 167 с.
1182145
  Тарасенко Н.Ф. Синь-море. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1967. – 116с.
1182146
  Землянский А.Ф. Синь-свет / А.Ф. Землянский. – Москва, 1976. – 135с.
1182147
  Семенов А.В. Синь-синева / А.В. Семенов. – Хабаровск, 1976. – 127с.
1182148
  Волков В.А. Синь-сторона / В.А. Волков. – Москва, 1975. – 70с.
1182149
  Пятков Г.И. Синь весенняя. Лирика. / Г.И. Пятков. – Симферополь, 1962. – 118с.
1182150
  Калина П.А. Синь за белыми домами / П.А. Калина. – М. : Современник, 1977. – 78 с.
1182151
  Есенин С.А. Синь, упавшая в реку / С.А. Есенин. – М., 1985. – 734с.
1182152
  Балабко О. Синьйор Ніколо й синьйор Мікеле : Рим Гоголя й Капрі Коцюбинського. Есеї / Олександр Балабко. – Київ : Факт, 2006. – 248с. – ISBN 966-359-086-6
1182153
  Романюк Т. Синьо-жовтий день календаря // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 26. – ISSN 2313-559X
1182154
  Метерлінк М. Синьобородий і Арияна або даремний визвіл : Дpама в 3 дїях: / Маврикій Метерлінк ; Пеpевід з фpанцуського / Мавpикій [Моpіс] Метеpлїнк; [Пеpедм. та пеp. H.І. Кобpинської]. – Львів : Hакладом H. Кобpинської. Дpук. "Дїла", 1913. – 71 с. – В кн. також: Голоси пpеси пpо "Жіночу біблїотеку" [без підпису]. - У пеpедм. відомості пpо авт. та його твоpчість. – (Жіноча бібліотека / Видає H.І. Кобpинська; Редагують H. Кобpинська і К. Малицька] ; Ч. 2)
1182155
  Моця О.П. Синьоводська битва та її наслідки в контексті історії середньовічної Європи // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 4-10. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядаються питання впливу битви на Синіх Водах на подальшу кардинальну зміну загальноісторичної ситуації у Східній Європі та своєрідне "повернення" більшої частини суасної України у простір тогочасної цивілізації.
1182156
  Білінський В. Синьоводська битва: міфи та реалії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Ольгерд (біл. Альгерд, лит. Algirdas) (* близько 1296 — † травень 1377) — син Гедиміна, Великий князь Литовський (1345—1377).
1182157
  Білінський В. Синьоводська битва: міфи та реалії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 вересня (№ 164/165)
1182158
  Білінський В. Синьоводська битва: міфи та реалії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 вересня (№ 169/170)
1182159
  Зубар В.В. Синьогори / В.В. Зубар. – Ужгород, 1967. – 32с.
1182160
  Зубар В.В. Синьогори / В.В. Зубар. – К, 1982. – 176с.
1182161
  Виноградова О.М. Синьозелені водорості екстремальних місцезростань : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Виноградова Оксана Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – 476 л. – Додатки: л. 353-476. – Бібліогр.: л. 300-352
1182162
  Виноградова О.М. Синьозелені водорості екстремальних місцезростань : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.05 / Виноградова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 59 назв
1182163
   Синьоока Рязань. – Ужгород, 1981. – 137с.
1182164
   Синьоока Рязань. – Ужгород-Москва, 1981. – 137с.
1182165
  Плачинда С.П. Синьоока сестра : повість / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 132 с.
1182166
  Юревич В.М. Синьоока сестра України / В.М. Юревич. – К, 1985. – 160с.
1182167
  Міщенко Д.О. Синьоока Тивер : роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 432 с.
1182168
  Міщенко Д.О. Синьоока Тивер : Історичний роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1985. – 412с. – (Романи й повісті : 1985 ; № 3)
1182169
  Міщенко Д.О. Синьоока Тивер : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 424с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5381-1
1182170
  Степанюк Б.П. Синьоокий мій липень : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Дніпро, 1973. – 335 с.
1182171
  Реа Д. Синьора выходит в Помпее / Д. Реа. – М., 1963. – 192с.
1182172
   Синьхайская революция (1911-1913 гг). – М, 1968. – 348с.
1182173
   Синьхайская революция /1911-1913гг./ в современной историографии КНР. – М., 1988. – 34с.
1182174
   Синьхайская революция в Китае. – М., 1962. – 324с.
1182175
   Синьхайская революция. 1911-1913 гг.. – М., 1968. – 348с.
1182176
  Гельбрас В.Г. Синьцзян - форпост Китая в Центральной Азии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 12 (677). – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
1182177
  Гура В.К. Сионетистические партии на Украине истоки, эволюция деяельность. : Автореф... Доктор ист.наук: 07.00.02 / Гура В.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 40л.
1182178
   Сионизм - враг мира и социального прогресса. – Киев, 1984. – 133с.
1182179
  Клименко Т.Г. Сионизм - геноцид в действии / Т.Г. Клименко. – Днепропетровск, 1986. – 190с.
1182180
  Рокотов С.М. Сионизм - орудие агрессивных империалистических кругов / С.М. Рокотов. – М, 1983. – 207с.
1182181
  Сойфер Д.И. Сионизм - орудие антикоммунизма / Д.И. Сойфер. – Днепропетровск, 1976. – 143с.
1182182
  Боев Ю.А. Сионизм - орудие империализма на Ближнем Востоке / Ю.А. Боев. – К, 1972. – 34с.
1182183
   Сионизм - орудие империалистической реакции. – М., 1971. – 79с.
1182184
  Пода М.Г. Сионизм - орудие империалистической реакции / М.Г. Пода. – К, 1981. – 153с.
1182185
  Бродский Р.М. Сионизм - орудие реакции / Р.М. Бродский. – Львов, 1976. – 152с.
1182186
   Сионизм - отравленное оружие империализма. – Москва, 1970. – 320с.
1182187
   Сионизм - правда и вымыслы. – М., 1978. – 197с.
1182188
   Сионизм - правда и вымыслы. – М., 1978. – 277с.
1182189
   Сионизм - правда и вымыслы. – М., 1980. – 287с.
1182190
   Сионизм - правда и вымыслы. – М., 1980. – 223с.
1182191
   Сионизм - правда и вымыслы. – М, 1980. – 287с.
1182192
   Сионизм - правда и вымыслы. – М., 1983. – 192с.
1182193
  Седов С. Сионизм / С. Седов. – М, 1984. – 79с.
1182194
  Эпштейн А.И. Сионизм без маски / А.И. Эпштейн. – Х, 1979. – 96с.
1182195
  Седов Ю.Д. Сионизм в коричневом мундире / Ю.Д. Седов. – М, 1989. – 173с.
1182196
  Семенюк В.А. Сионизм в политической стратегии империализма. / В.А. Семенюк. – Минск, 1981. – 174с.
1182197
   Сионизм в системе империализма. – Киев, 1981. – 240с.
1182198
  Пода Н.Г. Сионизм в системе империализма / Н.Г. Пода. – К., 1985. – 49с.
1182199
   Сионизм в системе империализма. – М., 1988. – 190с.
1182200
  Колар Ф.Я. Сионизм и антисиметизм / Ф.Я. Колар. – М., 1971. – 143с.
1182201
  Скурлатов В.И. Сионизм и апартеид / В.И. Скурлатов. – Киев, 1975. – 121с.
1182202
  Лутф Аллах Хайдар Сионизм и сионистская колонизация Палестины в планах империализма до 1920 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лутф Аллах Хайдар; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1976. – 13л.
1182203
  Моджорян Л.А. Сионизм как форма расизма и расовой дискриминации / Л.А. Моджорян. – М, 1979. – 240с.
1182204
  Тума Э. Сионизм крупным планом / Э. Тума. – Москва : Прогресс, 1985. – 152 с.
1182205
  Большаков В.В. Сионизм на службе антикоммунизма / В.В. Большаков. – Москва, 1972. – 231с.
1182206
  Рувинский Л.А. Сионизм на службе мировой реакции / Л.А. Рувинский. – Одесса, 1984. – 272с.
1182207
  Гура В.К. Сионизм против социализма и национально-освободительного движения / В.К. Гура. – К., 1984. – 21с.
1182208
  Евсеев Е.С. Сионизм: идеология и политика / Еагений Евсеев. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 112 с. – (В помощь агитатору и политинформатору)
1182209
  Звавич А.И. Сионизм: идеология и политика / А.И. Звавич, Б.М. Фих. – М., 1974. – 24с.
1182210
  Гольденберг М.А. Сионизм: лицо и маски / М.А. Гольденберг. – М., 1985. – 176с.
1182211
  Рувинский Л.А. Сионизм: реакционные цели и преступные средства. / Л.А. Рувинский. – Одесса, 1980. – 143с.
1182212
   Сионизм: слова и дела. – М., 1987. – 94с.
1182213
   Сионизм: теория и практика. – М., 1973. – 240с.
1182214
  Ниссес Е.Я. Сионистская западня. / Е.Я. Ниссес. – Симферополь, 1976. – 111с.
1182215
  Гура Виктор Константинович Сионистские партии на Украине: истоки, эволюция, деятельность (1897-1934 гг.) : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Гура Виктор Константинович; АН УССР. Ин-т соц. и эконом. проблем зарубеж. стран. – К., 1991. – 402л. – Бібліогр.:л.387-402
1182216
  Прудник И.В. Сионистское лобби в США / И.В. Прудник. – Минск, 1984. – 64с.
1182217
  Синютина К.С. Сиоциальная философия С.Н.Булгакова как разновидность хиристанской "критики" марксизма. : Автореф... канд.филос.наук: 625 / Синютина К.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 14л.
1182218
  Терещенко О.В. Сиоциолог и ЭВМ / О.В. Терещенко. – Минск, 1990. – 84с.
1182219
  Кумар Мега Сипаи против империи : Арсенал // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 92-102 : Фото, карта
1182220
  Галстян Л.А. Сипил. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Галстян Л.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 20л.
1182221
  Кава В.І. Сипле квіт черемуха : повість / В.І. Кава. – Київ, 1987. – 260 с.
1182222
  Ростан Э. Сирано де Бержерак / Э. Ростан. – М, 1953. – 258с.
1182223
  Ростан Э. Сирано де Бержерак / Э. Ростан. – М, 1972. – 383с.
1182224
  Ростан Э. Сирано де Бержерак : пьесы / Эдмон Ростан ; [ пер. с фр. Т.Щепкиной-Куперник; предисл. и примеч. А. Михайлова ]. – Москва : Эксмо, 2007. – 800 с. – (Библиотека всемирной литературы). – ISBN 978-5-699-17990-9
1182225
  Дубинянская Я. Сирано де Бержерак: с солнцем в крови // Личности. – Киев, 2010. – № 2 (24). – С. 114-137. – ISSN 1819-6268
1182226
  Константинова Таисия Сирано до Бержерак: человек и персонаж : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 182-193 : Ілюст.
1182227
  Томова К. Сирежение на българските глаголи. / К. Томова, Ц. Карастанева. – Пловдив, 1983. – 219 с.
1182228
  Майерова М. Сирена / М. Майерова. – Москва, 1949. – 409 с.
1182229
  Очеретін В.К. Сирена / В.К. Очеретін. – Київ, 1965. – 375с.
1182230
  Вех Сирена в котелке / Вех. – Москва, 1966. – 296с.
1182231
  Петльований В.І. Сирена з мечем : Роман / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 366с.
1182232
  Петльований В.І. Сирена з мечем : Роман / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник
Кн.3 і 4. – 1975. – 344 с.
1182233
  Петльований В.І. Сирена з мечем : Роман / В.І. Петльований. – Київ : Дніпро, 1977. – 653с.
1182234
  Петльований В.І. Сирена з мечем : Роман / В.І. Петльований. – Львів : Каменяр, 1988. – 590 с.
1182235
   Сирена и московские холмы. – М, 1988. – 377с.
1182236
  Петльованый В. Сирена с мечем / В. Петльованый. – М, 1972. – 580с.
1182237
  Петльованый В. Сирена с мечем / В. Петльованый. – М, 1976. – 580с.
1182238
  Петльованный В.И. Сирена с мечом : Роман / В.И. Петльованный. – Москва : Воениздат, 1976. – 566с.
1182239
  Мин Е.М. Сиреневая звезда. / Е.М. Мин. – Л, 1971. – 207с.
1182240
  Пыталев П.И. Сиреневые годы : повести и рассказы / П.И. Пыталев. – Москва : Военное издательство, 1986. – 240с.
1182241
  Танхимович З.М. Сиреневые рассветы / З.М. Танхимович. – Алма-Ата, 1972. – 144с.
1182242
  Сийг А.К. Сиреневые сигналы : стихи / А.К. Сийг. – Москва : Советский писатель, 1973. – 31 с.
1182243
  Антонов С.П. Сиреневые сумерки / С.П. Антонов. – Москва, 1960. – 48с.
1182244
  Уварова Л.З. Сиреневый бульвар / Л.З. Уварова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 439с.
1182245
  Марченко А.А. Сиреневый дым. / А.А. Марченко. – Донецк, 1979. – 31с.
1182246
  Боровиков Г.Ф. Сиреневый край / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1964. – 111с.
1182247
  Попов В.А. Сиреневый остров. / В.А. Попов. – Краснодар, 1955. – 220с.
1182248
  Родина В.А. Сиреневый сервиз. / В.А. Родина. – М., 1961. – 176с.
1182249
  Вехов Н.К. Сирени / Н.К. Вехов. – Москва, 1953. – 152с.
1182250
  Хоролець Л.І. Сирени : етюди життя / Л.І. Хоролець. – Київ : Мистецтво, 1975. – 72 с.
1182251
  Хоролець Л.І. Сирени : п"єси / Л.І. Хоролець. – Київ : Молодь, 1979. – 204 с.
1182252
  Горб В.К. Сирени на Украине / В.К. Горб; Кохно Н.А. – Киев : Наукова думка, 1989. – 158 с. : ил. 65, табл. 22, библиогр. 149 назв.
1182253
  Суворов Н.М. Сирены зовут на посты : Страницы блокадного дневника. / Н.М. Суворов. – Л., 1980. – 159с.
1182254
  Ермишко С. Сирены моды с Изумрудного острова : библиографический указатель / подгот. С.Ермишко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 42-44. – ISSN 1727-4893


  Библиографический указатель посвящен развитию моды и стиля с конца ХІХ до начала ХІХ вв. и составлен в виде биобиблиографического справочника персоналий модельеров и дизайнеров костюма. Биографические справки на модельеров расположены в транскрипции ...
1182255
  Воннегут К. Сирены Титана / К. Воннегут. – Ставрополь, 1989. – 556с.
1182256
  Громов А.Н. Сирень / А.Н. Громов. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 248 с.
1182257
  Бочарников В.А. Сирень / В.А. Бочарников. – Ярославль, 1963. – 56с.
1182258
  Молчанов В.Е. Сирень / В.Е. Молчанов. – Воронеж, 1980. – 39с.
1182259
  Лунева З.С. и др. Сирень / З.С. и др. Лунева. – М., 1989. – 253с.
1182260
  Белорусец Е.Ш. Сирень / Е.Ш. Белорусец, В.К. Горб. – Киев : Урожай, 1990. – 176с.
1182261
  Решетников Л.В. Сирень и порох. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1960. – 96с.
1182262
  Северянин И. Сирень моей весны / И. Северянин. – Кемерово, 1989. – 222с.
1182263
  Бражнин И.Я. Сирень на Марсовом поле / И.Я. Бражнин. – Л., 1972. – 142с.
1182264
  Сирота Г.П. Сирень на снегу / Г.П. Сирота. – Рига, 1971. – 215с.
1182265
  Елькин А.А. Сирень над окопом / А.А. Елькин. – Тула, 1970. – 72с.
1182266
  Назаров В.А. Сирень под солнцем / В.А. Назаров. – Красноярск, 1960. – 68с.
1182267
  Федоров В.И. Сирень сорок пятого / В.И. Федоров. – Москва : Военное издательство, 1986. – 205 с.
1182268
  Пашков Ю.В. Сирень цветет / Ю.В. Пашков. – М., 1969. – 96с.
1182269
  Пиняев И.Д. Сирень. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1958. – 120с.
1182270
  Снісар Л. Сирецька діброва пам"ятає поета // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 20


  У Києві, де мешкає Володимир Затуливітер, встановлено пам"ятну дошку.
1182271
  Вавилов В.В. Сирийская Арабская Республика / В.В. Вавилов, А.А. Сазонов. – Москва, 1981. – 64с.
1182272
  Салута Халед Сирийская Арабская Республика в региональных интеграционных процессах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 262-265


  В статье рассмотрены вопросы участия Сирийской Арабской Республики в процессах региональной экономической интеграции. Доказано, что экономическая интеграция в арабском мире, при всей ее противоречивости и непоследовательности, является одним из ...
1182273
  Кучин В.Д. Сирийская Арабская Республика и ее вооруженные силы / В.Д. Кучин. – Москва, 1976. – 111с.
1182274
  Чубинашвили Г.Н. Сирийская чаша в Ушгуле / Г.Н. Чубинашвили. – 19 с.
1182275
  Гусейнов Р.А. Сирийские источники XII-XIII вв. об Азербайджане / Р.А. Гусейнов. – Баку, 1960. – 182с.
1182276
  Пигулевская Н.В. Сирийские источники по истории народов СССР / Н.В. Пигулевская. – М.-Л, 1941. – 172с.
1182277
  Иванов С. Сирийские курды в борьбе за свои права и свободы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 9. – С. 37-47. – ISSN 0131-2227
1182278
  Каштанов К. Сирийский вектор советской политики на Ближнем Востоке: от конфронтации к сотрудничеству (1946-1955 гг.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 44-48. – ISBN 978-966-171-793-9
1182279
  Долгов Б.В. Сирийский кризис и страны НАТО // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 94-118. – ISSN 0235-5620
1182280
  Долгов Б. Сирийский кризис: развитие и перспективы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 116-134. – ISSN 0130-9625
1182281
  Акбарова М.Х. Сирийский рассказ / М.Х. Акбарова. – Ташкент, 1975. – 68с.
1182282
  Церетели К.Г. Сирийский язык. / К.Г. Церетели. – М, 1979. – 160с.
1182283
  Альхадж-хусейн Бассам Сейфуддин Сирийско-советские отношения (1970-1983 гг). : Дис... канд. историч.наук: 07.00.06 / Альхадж-хусейн Бассам Сейфуддин; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1983. – 189л. – Бібліогр.:л.1-33
1182284
  Альхадж-Хусейн Бассам Сейфуддин Сирийско-советские отношения (1970-1983 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Альхадж-Хусейн Бассам Сейфуддин ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1182285
   Сирийское искусство. – 2-е вид. – Л, 1957. – 24с.
1182286
  Шифман И.Ш. Сирийское общество эпохи принципиата / И.Ш. Шифман. – М, 1977. – 314с.
1182287
  Майбаум Х. Сирия - перекресток путей народов : Путешествие в историю и современность / Х. Майбаум. – Москва : Наука, 1982. – 320с.
1182288
  Шукин Е.А. Сирия / Е.А. Шукин. – М, 1956. – 29с.
1182289
  Спрыгина Л. Сирия / Л. Спрыгина, Е.А. Щукин. – М., 1956. – с.
1182290
  Зикмунд М. Сирия / М. Зикмунд, И. Ганзелка. – Прага, 1963. – 54с.
1182291
   Сирия : Карта 1:1000000. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 16с.
1182292
  Вавилов В.В. Сирия / В.В. Вавилов, И. Симантовский. – Москва : Мысль, 1975. – 136с.
1182293
  Прошин Н.И. Сирия / Н.И. Прошин. – Москва : Мысль, 1979. – 87с. – (У карты мира)
1182294
  Филоник А. Сирия : с высокого старта - в будущее // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 0321-5075


  Соціально-економічний розвиток держави
1182295
  Пир-Будагова Сирия в борьбе за упрочение национальной независимости (1945-1966). / Пир-Будагова. – М., 1978. – 236с.
1182296
  Воробьева Т.А. Сирия в политике США в 1939-1953 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 12. – C. 3-18. – ISSN 0042-8779
1182297
  Катц М. Сирия для России как Афганистан для СССР? // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 12 (246). – С. 159-167. – ISSN 1998-1813
1182298
  Луцкий В.Б. Сирия и Ливан. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1945. – 28с.
1182299
  Шевалье Д. Сирия и нововведение европейской экономики в середине 19 века. / Д. Шевалье. – М, 1970. – 2с.
1182300
  Базили К.М. Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношениях / К.М. Базили. – М., 1962. – 327с.
1182301
  Дружинина А.А. Сирия старая и новая. / А.А. Дружинина. – Москва : Наука, 1979. – 200 с.
1182302
  Кюине В. Сирия, Ливан и Палестина / В. Кюине. – Санкт-Петербург : Православное Палестинск. о-во
Вып. 1 : Берутский вилает. – 1899. – [4], IV, 215 с. – Библиогр. в примеч.
1182303
  Кюине В. Сирия, Ливан и Палестина : [геогр., полит. и стат. описание] : по В. Кюине / В. Кюине. – Санкт-Петербург : Православное Палестинск. о-во
Вып. 3 : Сирийский вилает. – 1900. – [6], II, 151 с .
1182304
   Сирия, Ливан и Палестина в описанийх российских путешественников, консульских и военных обзорах первой половины 19 века. – М, 1991. – 367с.
1182305
  Царев П. Сирия, Турция и Ирак едва не поссорились из-за воды // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 13-15. – ISSN 0321-5075
1182306
  Вальковская М. Сирия, удивительная и незабываемая // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 36-38. – ISSN 0234-1670


  Подорожі по Сирії
1182307
  Щукин Е.А. Сирия.Экон.-геогр. характеристика : Автореф... Канд.геогр.наук: / Щукин Е.А.; Акад.наук СССР.Ин-т географии. – Москва, 1955. – 14л.
1182308
  Демиденко С. Сирия: новая горячая точка Ближнего Востока // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 2 (48). – С. 59-66
1182309
  Сергеева Елена Сирия: новый взгляд на арабский мир // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 58-59 : Фото
1182310
  Зеленин Д. Сирия: противостояние только начинается // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 18 (1183). – С. 5-7. – ISSN 0234-1670
1182311
   Сирия: справочник. – М, 1992. – 337с.
1182312
  Донець Ю. Сирійська Арабська Республіка // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 3, (липень - вересень). – С. 2-5. – ISSN 1814-5078
1182313
  Райхель Ю. Сирійська війна шириться // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 липня (№ 132)


  У конфлікт втягуються сусідні країни, що загрожує дестабілізацією всього регіону Cхідної частини Середземного моря. Так прем"єр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив, що залишає за собою право військового вторгнення на територію Сирії, аби ...
1182314
  Нагайчук В. Сирійська криза: історичні витоки, передумови, причини // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 12-15. – (Історичні науки)
1182315
  Кожушний О.В. Сирійська народна поезія та її вплив на формування гімнографічного жанру кондака // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 308-312


  Аналіз жанрів народної сирійської поезії, творчість преподобного Єфрема Сиріна . Народна сирійська поезія взагалі і поетична школа Єфрема Сиріна та його послідовників справила неабиякий вплив на формування різних жанрів візантійської церковної ...
1182316
  Соколов Б. Сирійська пастка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2-3 жовтня (№ 179/180). – С. 4


  Стратегія Путіна полягає в тому, щоб якмога довше утримувати Асада при владі й намагатися повернутися в ролі одного з основних гравців на Близькому Сході.
1182317
  Каспрук В. Сирійська трагедія: коли приборкають "хімічного Башара"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 5


  "Світ губиться у здогадах: коли й де саме опуститься американський караючий меч на режим Башара Асада після нової хімічної атаки проти мирного населення та якою буде реакція асадівського патрона - Москви - у відповідь? Всесвітня організація охорони ...
1182318
  Кондратьєва І.В. Сирійська християнська традиція: витоки та первинна локалізація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На підставі джерел та застосовуючи досягнення ведучих дослідників розглядається питання різноманітності та внутрішньоконфесійої разновекторності сирійського християнства, локалізованого в трьох початкових напрямках: антіохійському, єдесському та ...
1182319
  Павлов С. Сирійське християнство в Індії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні етапи становлення та сучасний стан територіальних конфесійних систем сирійського християнства в Індії. The main stages of development and present state of Syrian Christianity"s territorial confessional systems in India are ...
1182320
  Кондратьєва І.В. Сирійське християнство: проблема етноконфесійного співвідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 78-81. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В межах самобутніх початкових направлень розглядається питання подальшої диференціації сирійської христи-янської традиції, яка знайшла своє вираження в існуванні конфесійно різних інституцій. Within the limits of original initial directions the ...
1182321
  Черник П.П. Сирійський вимір в російсько–українському геополітичному протистоянні сучасності / П.П. Черник, О.С. Івахів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 411-415. – ISSN 2076-1554
1182322
  Горобець І. Сирійський гордіїв вузол / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-32
1182323
  Слісаренко І. Сирійський горішок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 березня (№ 50)


  Президент Сирії твердо контролює ситуацію, фрагментувати владу не вдалося.
1182324
  Кудря І. Сирійський культурно-цивілізаційний розкол // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 14-15. – ISSN 2313-559X
1182325
  Райхель Ю. Сирійський Курдистан зробив крок до автономії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 213). – С. 3


  Відмежовуючись від режиму Асада і його супротивників.
1182326
  Зінько С. Сирійський політичний пасьянс // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 37-39
1182327
  Кравчук О.А. Сирійсько-турецькі взаємини в контексті близькосхідної регіональної системи міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 128. – C. 28-39. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовані визначальні чинники еволюції сирійсько-турецьких міждержавних відносин по завершенні холодної війни, особливої уваги надано з"ясуванню місця водної й курдської проблем у взаєминах двох держав. Після Першої світової війни в Сирії ...
1182328
  Гіас Ібрагім Мохаммад Сирійсько-турецькі взаємини і курдська проблема (друга половина 1990-х рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 107-113


  В статті окреслені й проаналізовані конфліктні чинники в сирійсько-турецьких відносинах другої половини 1990-х рр., окремої уваги надано ролі й місцю курдської проблеми у взаєминах двох держав та спроби її врегулювання.
1182329
  Гіас І. Сирійсько-турецькі відносини в Близькосхідній міжнародній системі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 117-120. – ISBN 978-966-171-651-2
1182330
  Кущинська Л. Сирітка : дитяча пьеса на 3 дії, з співами і танцями ; Сюжет позичений [з pос. п"єси Васильєва "Сиpотка"] / Скомпонувала Леся Кущинська ; Редакція Панаса Миpного. – Полтава : Вид. Т-ва "Зіpка". Дpук. М.Г. Амчиславського, 1919. – 31 с.
1182331
  Тичина П.Г. Сирітка / Павло Тичина. – Київ ; Харків : ДВУ, 1944. – 14 с.
1182332
  Улибіна І. Сирітство і дитяча безпритульність за часів Центральної Ради 1917 - 1918 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 246-250. – ISBN 978-966-171-795-3
1182333
  Прус Б. Сирітська доля / Б. Прус. – К., 1965. – 180с.
1182334
  Білоус П. Сирітські елегії XVIII ст. і рання творчість Тараса Шевченка // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 10-19. – ISSN 2305-5898
1182335
  Білоус П. Сирітські елегії ХVIII ст. і рання творчість Тараса Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 22-31. – ISBN 978-966-920-125-6
1182336
  Тешаєва Людмила Сирія "Великий и могучий"... // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 48-54 : Фото
1182337
  Скороход Л.І. Сирія в Близькосхідній політиці Росії / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 16-23.
1182338
  Велика Валерія Сирія для українців : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34 : Фото
1182339
  Малко Ромко Сирія. Алеппо: місто купців і пророків : Вояж-колекція / Малко Ромко, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-53 : Фото
1182340
  Любенко Олександр Сирія. Байки та дійсність : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 92-98 : Фото
1182341
  Горобець Олександр Сирія. Буде гарна подорож : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-63 : Фото
1182342
  Любенко Олександр Сирія. Під сонцем Пальміри : Вояж-колекція / Любенко Олександр, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-61 : Фото
1182343
   Сирія. Сходами часу : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-27 : Фото
1182344
  Капсамун І. Сирія. Трагедія Хан-Шейхуна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 березня (№ 60). – С. 3


  Хто зупинить Башара Асада і Росію?
1182345
  Тешаєва Міла Сирія. Фестиваль на Шовковому шляху : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 30-33 : Фото
1182346
  Кім В. Сирія: війна на кілька фронтів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 лютого (№ 6). – С. 5


  Союзники з міжнародної антиіділівської коаліції, очолюваної Сполученими Штатами, впритул наблизилися до проведення наземної операції в Сирії. Одразу кілька країн — Саудівська Аравія, Бахрейн, Об"єднані Арабські Емірати і Туреччина — заявили про свою ...
1182347
  Каспрук В. Сирія: геноцид і його спонсори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 5


  Громадянська війна в Сирії стала найглибшою гуманітарною кризою другого десятиліття ХХІ ст. Майже половина з довоєнного 23-мільйонного населення країни покинула свої домівки, а 300 тисяч сирійців було вбито. Геополітичне тріо Москва—Тегеран—Дамаск веде ...
1182348
  Федянін В. Сирія: перемир"я, якого не було // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 5


  Вашингтон і Москва з липня працювали над проектом угоди щодо Сирії. І ось після тривалих переговорів у Женеві керівники зовнішньополітичних відомств США і Росії 9 вересня досягли чергових домовленостей щодо сирійського врегулювання.
1182349
  Субх М. Сирія: тунель без світла в кінці // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 40-43
1182350
  Глас Ч. Сирія: Цитадель і війна // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 14-16. – ISSN 1563-6461
1182351
   Сировець Сергій Юрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 250-251 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1182352
  Вдовиченко В.Т. Сировина база розвитку хімічної ромисловості на Україні / В.Т. Вдовиченко. – Київ, 1959. – 48с.
1182353
  Олевська Т.В. Сировинна база твердих горючих копалин України / Т.В. Олевська, М.О. Канар // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 62-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
1182354
  Гоцуєнко Є. Сировинний придаток. Малий бізнес у сфері виноградарства не допускають до виноробства / Є. Гоцуєнко, Н. Гоцуєнко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 10


  Деякі регіони України розміщені в особливо благодатній зоні, що дозволяє розвивати виноградарство та виноробство, ввійти до престижного клубу країн, котрі славляться виробництвом вишуканих вин. Але однобокий, спотворений розвиток АПК, ставка на ...
1182355
   Сиромятніков Володимир Георгійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 239
1182356
   Сиромятніков Володимир Георгійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 74. – ISBN 966-8352-11-4
1182357
   Сиромятніков Володимир Георгійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 236. – ISBN 978-617-7530-19-9
1182358
  Кюхельбекер В.К. Сирота : романтическая повесть в стихах ; в 2 ч. – Москва : В тип. Лазаревых Институ Благородных девиц
Ч. 1. – 1835. – 117 с. – Конволют. - Пер.: Сирота / Кюхельбекер В.К., ч. 2
1182359
  Кюхельбекер В.К. Сирота. Ч. 2 : романтическая повесть в стихах ; в 2 ч. // Сирота : романтическая повесть в стихах ; в 2 ч. / В.К. Кюхельбекер. – Москва : В тип. Лазаревых Институ Благородных девиц, 1835. – Ч. 1. – 79 с.
1182360
  Дубов Н.И. Сирота / Н.И. Дубов. – М, 1955. – 328с.
1182361
  Дубов Н.И. Сирота / Н.И. Дубов. – М, 1957. – 395с.
1182362
  Дубов Н.И. Сирота / Н.И. Дубов. – К, 1958. – 271с.
1182363
  Яшин А.Я. Сирота / А.Я. Яшин. – М., 1963. – 144с.
1182364
  Кулов Б. Сирота / Б. Кулов. – Ашхабад, 1967. – 116с.
1182365
  Маккейб Юджин Сирота : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 83-97. – ISSN 1130-6545
1182366
   Сирота Ніна Павлівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 137-138
1182367
   Сирота Ніна Павлівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 251-252 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1182368
   Сирота Ніна Павлівна (1923) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 148. – ISBN 966-95774-3-5
1182369
  Дубов Н.И. Сирота.Жесткая проба / Н.И. Дубов. – М, 1963. – 488с.
1182370
  Дубов Н.И. Сирота.Огни на реке / Н.И. Дубов. – М, 1963. – 656с.
1182371
  Прсу Б. Сиротская доля / Б. Прсу. – М.-Л., 1953. – 120с.
1182372
  Прус Б. Сиротская доля / Б. Прус. – М., 1954. – 96с.
1182373
  Кальма Н. Сироты квартала Бельвилль / Н. Кальма. – М., 1974. – 207с.
1182374
  Шелдрик Д. Сироты Цаво / Д. Шелдрик. – М., 1974. – 175с.
1182375
  Каганов Л. Сирусянка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 8. – С.134-142. – ISSN 1728-8568
1182376
  Виолович Н.А. Сирфиды Сибири / Н.А. Виолович. – Москва, 1983. – 242с.
1182377
   Сисин, Когут - лауреати Фундації Антоновичів // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 18 жовтня (число 40). – С. 12
1182378
  Чисніков В.М. Сискна поліція в Україні за часів Російської імперії (1880–1917 рр.): історіографічний аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 323-329. – ISSN 2072-8670


  Серед робіт вчених-поліцеїстів згадуються праці професора І.Т. Тарасова - випускника юридичного ф-ту Київського ун-ту св. Володимира, де у 1877 р. він деякий час читав лекції.
1182379
  Зірнзак О.С. Сисні шкідники багаторічних бобових трав та інтегровані засобі регулювання їх численості в центральному лісостепу України : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 03.00.09 / Зірнзак О.С.; Нац. агран. ун-тет. – К., 1997. – 15л.
1182380
  Кунакова Райхана Валиулловна Сиснтез тиацикланов на основе аддуктов двухлористой серы с 1,5,9-циклододекатриенами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кунакова Райхана Валиулловна; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1182381
  Онищенко В. Сисой Шалматов - різьбяр Запорозької Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – C. 255-258. – ISBN 966-7865-75-4
1182382
   Систем управління Збройними Силами, їх структура, чисельність, оснащення // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – С. 21-28
1182383
  Пучков Н.П. Система "бакалавриат - магистратура" в профессиональной инженерно-экологической подготовке / Н.П. Пучков, Н.С. Попов, А.В. Козачек // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 10 (ноябрь). – С. 37-44. – ISSN 0321-0383


  Проведен обзор по проблеме идентификации уровней «бакалавриат» и «магистратура» в системе проектирования содержания высшего инженерно-экологического образования. Впервые выделены и классифицированы группы мнений по данному вопросу. Дан анализ ...
1182384
  Тихонов С.Ю. Система "боевого управления, связи и разведки" // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 6 (62) : Актуальные моменты. Конгресс и договор по ПРО. США и малые страны Западной Европы. Система "Боевого управления, связи и разведки". Развитие экономики США до 2011 г. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 74-95
1182385
  Чаплинскас А.А. Система "Вильнюс". / А.А. Чаплинскас, В.А. Матулис. – Вильнюс, 1981. – 146с.
1182386
  Чаплинскас А.А. Система "Вильнюс". / А.А. Чаплинскас, Р.И. Памядене. – Вильнюс, 1983. – 180с.
1182387
  Плискевич Н. Система "власть - собственность" в современной России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 119-126. – Бібліогр.: с. 119-121, 123-126. – ISSN 0042-8736
1182388
  Семенчук І.А. Система "Зелена карта" та розвиток страхового захисту в Україні // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 5/6 (107/108). – С. 25-28
1182389
  Трофименко В.А. Система "Канбан" у вищій юридичній освіті України (за аналогією та на досвіді роботи автомобільної корпорації "Тойота") // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 174-179. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1182390
  Арайс Е.А. Система "Марс" / Е.А. Арайс. – Томск, 1976. – 187 с.
1182391
  Гирусов Э.В. Система "общество-природа" (проблемы социальной экологии) / Э.В. Гирусов. – Москва : Московский университет, 1976. – 168 с.
1182392
   Система "общество - природа": проблемы и перспективы. – М, 1983. – 138с.
1182393
  Селютін Є.М. Система "поле (сад) -- магазин" / Є.М. Селютін. – 32с.
1182394
  Лукин А.Е. Система "суперплюми - глубокозалягаючі сегменти нефтегазоносних бассейнів" - невичерпне джерело вуглеводнів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-20. – Бібліогр.: c. 17-20. – ISSN 0367-4290
1182395
   Система "Токар-IМ" автоматизированного конструирования токарных приспособлений. – Минск, 1983. – 84с.
1182396
  Качканов В.П. Система "франчайзинг" в России: проблемы и перспективы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 5. – С. 73-78. – ISSN 1728-8878
1182397
  Труш Т.В. Система "християнського аристотелізму" Альберта Великого // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 193-199


  У статті піде мова про творчість відомого схоластичного мислителя Альберта Великого, його визначення філософії, пізнання Вищої Істини та людини. В статье речь пойдёт о творчестве известного схоластического мыслителя Альберта Великого, его определение ...
1182398
  Стрюковский В.И. Система "человек -- техника" и наука. : Автореф... Канд.филос.наук: / Стрюковский В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 16л.
1182399
  Павлов В.В. Система "человек - машина": Пробл. и синтез / В.В. Павлов. – Киев : Вища школа, 1987. – 53с.
1182400
   Система "Человек - окружающая среда". – М., 1979. – 159с.
1182401
  Пупко А.Б. Система : человек и военная техника / А.Б. Пупко. – М, 1976. – 252с.
1182402
   Система Al-Si / І. Матейко, М. Шевченко, Н. Котова, В. Судавцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 28-31. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Удосконаленим методом ізопериболічної калориметрії визначено термохімічні властивості розплавів системи Al-Si. Встановлено, що одержані дані корелюють із достовірними літературними парціальними і інтегральними ентальпіями змішування. За власною ...
1182403
  Долженко О.В. Система contra образования ? / О.В. Долженко, О.И. Тарасова // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 3. – С. 17-32. – ISSN 0235-1188
1182404
   Система COSMO-Ru негидростатического мезомасштабного краткосрочного прогноза погоды Гидрометцентра России: второй этап реализации и развития / Г.С. Ривин, И.А. Розинкина, Р.М. Вильфанд, Д.Ю. Алферов, Е.Д. Астахова, Д.В. Блинов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-70 : рис. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 0130-2906
1182405
  Карпова М.А. Система ISBN в действии // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 5 (388). – С. 3-5. – ISSN 0869-6020


  В статье рассмотрены некоторые аспекты применения системы ISBN в издательской индустрии. Уделено внимание вопросам значимости международной стандартной нумерации изданий. Проанализированы другие средства идентификации книжной продукции и их ...
1182406
  Коваленко В. Система RFID: история и особенности использования // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – C. 25-28. – ISSN 1727-4893


  В статье рассказывается о применении автоматической бесконтактной идентификации. Данная технология будет интересна как один из механизмов модернизации работы библиотечного учреждения.
1182407
   Система автоматизации анализа и расчета схем электронной аппаратуры / С.Г. Мулярчик, Л.М. Городецкий, Л.А. Рута, В.Н. Зеленко; Мулярчик С.Г. – Минск : Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1983. – 160 с.
1182408
  Бродовский А.И. Система автоматизации библиотек ИРБИС: обзор средств корпоративного взаимодействия // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 57-60. – ISSN 0130-9765
1182409
  Дунаевская С.М. Система автоматизации библиотек ИРБИС: развитие информационно-технологического обеспечения в последних версиях системы (2004.2 и 2005.1) / С.М. Дунаевская, Л.В. Сорокина // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 11. – С. 76-83. – ISSN 0130-9765


  Статья посвящена последним разработкам и изменениям в информационно-технологическом обеспечении ИРБИС.
1182410
  Бродовский А.И. Система автоматизации библиотек ИРБИС: расширение возможностей полнотекстовых баз данных, интеграция имидж-каталога и другие новые решения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 60-67. – ISSN 0130-9765


  Общая характеристика Системы автоматизации библиотек ИРБИС и обзор новых решений, характеризующих нынешний этап ее развития.
1182411
   Система автоматизации обработки табличных данных и экономико-математического моделирования. – Рига, 1989. – 71с.
1182412
   Система автоматизации поляризационных экспериментов на выходе линейного ускорителя электронов ЛУЭ-2 ГэВ : Препринт ХФТИ 82-46 АН УССР. – Харьков : ХФТИ, 1982. – 27с.
1182413
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
6. – 1963. – 28 с.
1182414
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
7. – 1963. – 64 с.
1182415
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
9. – 1963. – 48 с.
1182416
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
11. – 1964. – 60 с.
1182417
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
16. – 1964. – 48 с.
1182418
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
17. – 1964. – 96 с.
1182419
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
21. – 1966. – 36 с.
1182420
  Егоров Н.Г. Система автоматизации программирования и стандартные программы для машин "Урал-2" и "Урал-4". Вып. 5. Стандартные программы отоладки для машин "Урал-3"и "Урал-4" (СПО-24 и СПО-45) / Н.Г. Егоров, Д В. Айнберг, . – М., 1965. – 50с.
1182421
  Батанов Л.А. Система автоматизации проектирования цифровых устройств. / Л.А. Батанов. – М., 1977. – 64с.
1182422
   Система автоматизации производства программ. – К, 1976. – 134с.
1182423
  Антонов В.М. Система автоматизації бібліотек (ІРБІС) / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 50-56
1182424
  Омельчук Л.Л. Система автоматизації доведення теорем теорії мета номінативних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 231-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі аксіоматичної системи специфікацій програм над метаномінативними даними побудовано прототип системи автоматизації доведення теорем теорія МНД. Продемонстровано, що система дозволяє доводити властивості програм. Ключові слова: Обчислюваність, ...
1182425
  Волкова Є.М. Система автоматизації процесу очищення оливних дистилятів за допомогою плюмбіту натрію / Є.М. Волкова, Л.Р. Ладієва // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 55-56. – ISBN 978-966-622-803-4
1182426
   Система автоматизированного оперативного управления аммиачным заводом. – М, 1967. – 64с.
1182427
  Бергхаузер Система автоматизированного проектирования Auto-CAD : Справочник / Бергхаузер, П. Шлив. – Москва : Радио и связь, 1989. – 256 с.
1182428
   Система автоматизированного проектирования микропроцессорных устройств. – Минск, 1985. – 94с.
1182429
  Синегуб А.Ф. Система автоматизированного проектирования многостаночного обслуживания / А.Ф. Синегуб. – Киев, 1989. – 46 с.
1182430
   Система автоматизированного проектирования раскройных операций. – Минск, 1984. – 23с.
1182431
   Система автоматизированного проектирования СБИС : функционально-логический уровень. – Минск, 1991. – 140 с.
1182432
  Кравец Л.Г. Система автоматизированной обработки библиографических данных / Л.Г. Кравец, В.З. Шендеров. – М.
1. – 1969. – 28с.
1182433
  Сергиенко И.В. и др. Система автоматизированной отладки программ для УВС "Днепр-2" / И.В. и др. Сергиенко. – Киев, 1972. – 170с.
1182434
  Куусик В.А. Система автоматизмации программирования ВЭЛГОЛ : Автореф... канд. техн.наук: 301 / Куусик В.А.; АН Эст. ССР. Совет физ.-техн. и мат. наук. – Таллин, 1972. – 24л.
1182435
  Мінченко А.В. Система автоматизованого бухгалтерського обліку : (На прикладі "Парус - Предприятие 7.11") Навчальний посібник / А.В. Мінченко; Інститут післядипл. освіти; Економ. фак-тет; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 274с. – ISBN 966-7863-24-7
1182436
  Верес М.М. Система автоматизованого генерування патернів. / М.М. Верес, А.М. Глибовець, Н.О. Кумейко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2011. – Т. 125 : Комп"ютерні науки


  Патерни проектування спрощують повторне використання вдалих проектних й архітектурних рішень. Можливість генерувати код автоматично, лише обравши мову, - частина автоматизації, що дає змогу не витрачати час і запобігає виникненню помилок через ...
1182437
  Сангінова Ольга Вікторівна Система автоматизованого керування процесом борного регулювання в ядерних реакторах типу ВВЕР-100 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07 / Сангінова О.В.; Нац. техн. ун-тет України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1182438
  Шкуліпа І.Ю. Система автоматизованого параметричного проектування алгоритмів / І.Ю. Шкуліпа, С.Д. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 232-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано концепцію створення системи автоматизованого параметричного проектування паралельних алгоритмів. Описано функціональні складові системи - підсистема трансформації САА-М-схем алгоритмів, підсистема синтезу програм, асоційованих з ...
1182439
   Система автоматического регулирования режима работы энергоситсем и электростанций по частоте и активной мощности с ретранслятором типа МФРЧ-4. – М, 1958. – 9с.
1182440
  Абдуллаев А.А. Система автоматического телеизмерения дебита нефтяных скважин / А.А. Абдуллаев, И.А. Набиев. – Баку : Азгиз, 1963. – 211 с. : ил. – Библиогр.: с. 209
1182441
  Сазонов Н.И. Система автоматического управления с вычислительным устройством. / Н.И. Сазонов. – Саратов, 1967. – 73с.
1182442
   Система автоматической обработки данных на базе языка КОБОЛ. – М, 1971. – 280с.
1182443
  Гришин А.М. Система автоматической стабилизации фазы пролета пучка ускоренных частиц в релятивистском циклотроне. 9-5281 : Автореф... канд. техн.наук: 280 / Гришин А.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1182444
  Черно О.О. Система автоматичного керування електромагнітними динамічними віброгасниками : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Черно О.О.; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т; Харків. політехн. ін-т. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1182445
  Ривак П.М. Система автоматичного керування операцією позиціювання аркушів паперу на накладному столі у машинах аркушевого друку / П.М. Ривак, І.В. Шаблій // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010. – Вип. № 1 (17). – С. 44-50. – ISBN 966322012-0
1182446
  Гонтовий Сергій Вікторович Система автоматичного керування технологічним процесом пайки складених п"єзокерамічних перетворювачів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.07 / Гонтовий Сергій Вікторович; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 21л.
1182447
  Левицький С.М. Система автоматичного керування трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.09.03 - електротехн. комплекси та системи / Левицький С.М. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1182448
  Назарова Наталя Станіславівна Система автоматичного регулювання електрогідроімпульсних установок із рухомим електродом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Назарова Н.С.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1182449
  Нєєжмаков С.В. Система автоматичного управління котлоагрегатом низькотемпературного киплячого шару шахтного автономного повітряпідігрівача : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Нєєжмаков С.В. ; Держ.вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1182450
   Система автоматичного управління потужністю передавача з ПІД-регулятором в радіоканалі зв"язку / В.І. Гостєв, В.В. Гостєв, О.Н. Бережной, В.А. Величко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-18. – Біблогр.: С. 18. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі методом математичного моделювання в інтерактивній системі MATLAB досліджена система автоматично-го регулювання потужності передавача з ПІД-регулятором і електронним атенюатором, яка складається з радіоканалу і каналу радіоуправління. The ...
1182451
  Булгаков В.П. Система автомобільних тунелів як спосіб розв"язання транспортних і екологічних проблем мегаполісу / В.П. Булгаков, Г.І. Гайко, М.О. Сіверін // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2016. – С. 196-206. – (Серія "Гірництво" ; вип. 30). – ISSN 2079-5688


  Розглянуті транспортні й екологічні проблеми мегаполісів. Запропонований геоурбаністичний підхід їх вирішення шляхом транспортного освоєння підземного простору. Проаналізовані перспективи будівництва системи автомобільних тунелів у Києві. ...
1182452
  Пелюх Т.П. Система авторського права // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 92-94. – ISBN 978-617-7041-84-8
1182453
  Вишневська В.М. Система адаптивного навчання на принципах нечіткої логіки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Вишневська В.М.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1182454
  Магомедов М. Система адаптивного управління та її елементи // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 121-129. – ISSN 2409-9260
1182455
  Делавар-Касмаі Мохаммад Система адаптивної магнітотерапії з пульсометрочним зворотнім зв"язком : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Делавар-Касмаі Мохаммад ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1182456
  Глущенко Н.В. Система адміністративних органів, що здійснюють охорону та захист прав інтелектуальної власності у сфері медицини й біотехнологій // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 82-87. – ISSN 2519-2353


  "Досліджується питання щодо системи адміністративних органів, які уповноважені здійснювати охорону та захист прав інтелектуальної власності у сфері медицини та біотехнологій. Стисло розглядається та надається коротка характеристика галузям медицини та ...
1182457
  Коломоєць Т. Система адміністративних стягнень за законодавством про адміністративні правопорушення України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.31-33. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1182458
  Затираха І.О. Система адміністративних судів ті її вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 139-143
1182459
  Апаров А. Система адміністративно-процесуального права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 89-92
1182460
  Федоренко В. Система адміністративно-територіального устрою України: проблеми конституційної теорії та практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 94-106. – ISSN 1026-9932
1182461
  Битяк Ю. Система адміністративного права / Ю. Битяк, І. Бойко, Н. Писаренко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 173-183. – ISSN 1026-9932
1182462
  Мельник Р.С. Система адміністративного права Німеччини (загальнотеоретичний аналіз) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 49-58
1182463
  Гриценко І.С. Система адміністративного права та еволюція наукових поглядів на її зміст // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 26-34. – ISBN 978-966-667-624-8
1182464
  Мельник Р. Система адміністративного права у наукових працях М.П. Карадже-Іскрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 104-107. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу наукової творчості радянського вченого-адміністративіста М.П. Карадже-Іскрова. Шляхом вивчення його праць автор статті показує ставлення вченого до внутрішньої побудови радянського адміністративного права. Аналізуються погляди ...
1182465
  Мельник Р.С. Система адміністративного права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Мельник Р.С. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 32 с. – Бібліогр. : 42 назви
1182466
  Мельник Р.С. Система адміністративного права України : монографія / Р.С. Мельник. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 365-397. – ISBN 978-966-610-178-8
1182467
  Константий О. Система адміністративного права як концептуальна основа здійснення адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 20-24. – ISSN 0132-1331
1182468
  Прокіпчук Л.І. Система адміністрування митних платежів: теоретичні основи та інституційні засади розвитку // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 116-120. – ISSN 2071-4653
1182469
  Матухно М.О. Система адміністрування ПДВ в Україні: стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 142-146. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1182470
  Крупка М.І. Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи / М.І. Крупка, В.М. Кміть, Р.Ю. Паславська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 217-224. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1182471
  Перри Х А. Система акеан-атмосфера / Х А. Перри, Дж.М. Уокер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 195с.
1182472
  ПрисенкоМ.О Система акредитації вищих навчальних закладів в Україні: реалії становлення, проблеми дії та розвитку / М.О. Присенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 125-139. – ISSN 1818-5797
1182473
  Сакаль-Лісніченко Система актантів як сюжетноутворюючий аспект художнього твору (на матеріалі романів про Северина Наливайка) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 367-375


  На матеріалі прозових творів про Северина Наливайка автор робить спробу аналізу системи актантів як сюжетоутворюючого аспекту художнього твору. В процесі системного дослідження визначаються моделі актантних схем, які дозволяють з’ясувати особливості ...
1182474
  Петунин О.В. Система активизации познавательной самостоятельности учащихся // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-70. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
1182475
  Патроник І. Система актуальних філософем у публіцистиці Сергія Кримського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 106-112. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1182476
  Кириченко В.С. Система акціонерних банків земельного кредиту в Росії в останнє двадцятиріччя XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 397-405. – ISSN 1563-3349
1182477
  Кирсанов Г.М. Система алгоритмических алгебр и некоторые вопросы автоматизации программирования : Дис... канд.фи- матнаук: 01.01.09 / Кирсанов Г.М.; МВи ССО УССР. КГУ. – К, 1975. – 131л. – Бібліогр.:л.124-128
1182478
  Кирсанов Г.М. Система алгоритмических алгебр и некоторые вопросы автоматизации программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.0109 / Кирсанов Г.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-13
1182479
  Черепухин А.В. Система альтернативного разрешения конфликтов : Учебно-методическое пособие / А.В. Черепухин. – Харків : Торнадо, 2001. – 208с. – ISBN 966-635-055-6
1182480
  Эмирбеков Э.З. Система аммиак -- глютаминовая кислота -- глютамин мозга при некоторых экстремальных состояниях. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эмирбеков Э.З.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1964. – 16л.
1182481
  Городянська Л.В. Система амортизації та оновлення основних засобів на підприємствах України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 102-109. – ISSN 0321-0499
1182482
  Красикова В.В. Система анализа драматургического прозведения на первом этапе литературного образования : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Красикова В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
1182483
  Юферова Надежда Юрьевна Система анализа и прогнозирования динамики рынка жилой недвижимости с учетом состояния городской среды : Автореф. дисс. ... канд. техн. наук: 05.13.01 / Юферова Н.Ю.; Сибирский госуд. технол. ун-тет. – Красноярск, 2004. – 22с.
1182484
  Владимирова Н.Ю. Система анализа распространения заграязнения в воздушной среде / Н.Ю. Владимирова, Л.Н. Тарасенко. – Москва, 1991. – 15с.
1182485
   Система анализа состояния атмосферы в Сибирском регионе с использованием модели WRF-ARF и трехмерного вариационного усвоения данных WRF 3D-Var / Р.Б. Зарипов, Ю.В. Мартынова, В.Н. Крупчатников, А.П. Петров // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 33-43 : рис., табл. – Библиогр: 43 назв. – ISSN 0130-2906
1182486
  Костюкова Н.И. Система аналитических выкладок для вычисления группы, допускаемой дифференциальными уравнениями : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.11 / Костюкова Н. И.; АН СССР, Сиб. от-ние, Секц. киберн. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. науам. – Новосибирск, 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1182487
  Базанов О.Ю. Система аналізу даних для забезпечення охорони об"єктів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 14-18
1182488
  Максюта Н.В. Система аналізу результатів гемореологічних досліджень на основі ієрархічної кластеризації діагностичних ознак : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Максюта Н.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1182489
  Стеблецька Ю.І. Система аналізу фінансових ризиків // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С. 248-256. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
1182490
  Боголіб Т.М. Система аналізу, планування та контроль вартості науково-технічної продукції // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 40-44.
1182491
  Хлебникова Ирина Борисовна Система английского глагола и сослагательное наклонение : Автореф. дис. ... док. филолог. наук / Хлебникова Ирина Борисовна ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1965. – 52 с.
1182492
  Антипова А.М. Система английской речевой интонации / А.М. Антипова. – Москва, 1979. – 131с.
1182493
  Василащук Р.А. Система антикорупційних органів України // Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів (13 трав. 2017 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури ; [уклад.: І.О. Билиця та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Долежана. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 36-38. – ISBN 978-966-419-292-4
1182494
  Мельник М. Система антикорупційного законодавства України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.49-57
1182495
  Жорова Є.Р. Система антикризового корпоративного управління // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 6-9
1182496
  Воронкова Т.Є. Система антикризового управління підприємством // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 17-25 : фото, рис. – Бібліогр.: 19 назв.
1182497
  Ярошенко Ф.О. Система антикризової діагностики стану державних фінансів України, імітаційно-сітьового моделювання та проактивного реагування на поширення кризи : [аналіт. доповідь] / міністр фінансів України Ф.О. Ярошенко ; М-во фінансів України. – Київ : Мінфін, 2011. – 137 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1182498
  Кубальський В.П. Система антитерористичного законодавства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 471-477. – ISSN 1563-3349
1182499
  Пономарьова Л. Система аргументації в жанрі судового вироку // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 282-290. – ISSN 1728-9572
1182500
  Гостев В.И. Система АРМП с цифровім дифференцирующим контіром в адаптивном радиоканале связи / В.И. Гостев, В.И. Кащук, А.В. Тельвинов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 76-81
1182501
  Рабинович А.М. Система ассортиметной работы книготорга / А.М. Рабинович. – М., 1976. – 64с.
1182502
  Казакова Тамара Анатольевна Система ассоциативных связей слова в поэтическом тексте и стихотворный перевод. (На материале лирики Шелли) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Казакова Тамара Анатольевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 25л.
1182503
  Хандриков М.Ф. Система астрономии : [Т. 1-3] / [соч.] Д-ра Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1875-1877. – Киев : Тип. и лит. М.И. Фрица
Т. 1 : Сферическая астрономия. – 1875. – 350, III с., 4 л. черт., карт. – Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. № 421671фамилия-подпись И. Косоногов (из книг); На обл. № 63025 надпись: студ. матем. М. Бордзиловский; На обл. № 113570 Петру Петровичу Алексееву от автора
1182504
  Хандриков М.Ф. Система астрономии : [Т. 1-3] / [соч.] Д-ра Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1875-1877. – Киев : Тип. и лит. М.И. Фрица
[Т. 2] : [Практическая астрономия]. – 1875. – 504, VIII с., 7 л. черт.


  В кн. 5 л. чертежей
1182505
  Хандриков М.Ф. Система астрономии : [Т. 1-3] / [соч.] Д-ра Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1875-1877. – Киев : Тип. и лит. М. Фрица
[Т. 3] : [Теоретическая астрономия]. – 1877. – 428, VI с., 1 л. черт.


  В кн. № 146194 чертеж отсутств.
1182506
  Михальченкова О.Є. Система АСФИМІР як інструмент маркетингу / О.Є. Михальченкова, І.С. Баланчук // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 43-47
1182507
  Мишутис П. Система атеистического воспитания в Советской Литве / П. Мишутис. – Вильнюс, 1985. – 202с.
1182508
  Клименко Н.Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови / Н.Ф. Клименко. – К., 1973. – 186с.
1182509
  Клименко Н.Ф. Система аффиксального словообразования современного украинского языка (на основе апплиеативной порождающей модели) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.681 / Клименко Н.Ф. ; АН УССР, Отд. лит., языка и искусствоведения. – Киев, 1970. – 23 с.
1182510
  Лоева М. Система ба инь в музыкальной культуре Китая // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 180-186
1182511
  Діденко Ю.Ю. Система багатоступеневого перехресного контролю та гарантії у сфері недержавного пенсійного забезпечення / Ю.Ю. Діденко, О.О. Шатравка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 41-44
1182512
  Кравченко С.Ю. Система базового автоматического лингвистического анализа текстов японского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Кравченко Сергей Юрьевич ; Учреждение образования "Минс. гос. лингв. ун-т". – Минск, 2014. – 24 с. – Библиогр.: 9 названий
1182513
   Система балансов в народно-хозяйственном планировании / А.С. Емельянов, В.Ф. Беседин, А.И. Москвин, Ю.Г. Сватко, В.А. и др. Борисов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 318с.
1182514
  Крюков В.П. Система балансов населения и трудовых ресурсов крупного города / АН СССР ; Центральный экономико-математический ин-т ; В.П. Крюков ; отв. ред. Э.Ф. Баранов. – Москва : Наука
Вопросы прогнозирования и планирования. – 1985. – 200 с.
1182515
  Златіна Н. Система банківського законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються погляди науковців щодо визначення системи права та системи законодавства. Також у статті, автором, запропоновано ієрархічну структуру системи банківського законодавства, яка передбачає державне регулювання банківської системи - ...
1182516
   Система банківського менеджменту : Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. – Київ : ІНКОС, 2004. – 480с. – ISBN 966-8347-08-0
1182517
  Любунь О.С. Система банківського менеджменту : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Любунь О.С. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Київ : Кондор, 2007. – 356с. – ISBN 966-351-053-6
1182518
  Кришталь Г.О. Система банківського нагляду в зарубіжних країнах : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 122-127. – Бібліогр.: 4 назви
1182519
  Бай О. Система барокових образів у польськомовній поезії Данила Братковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 250-253. – ISBN 978-966-3888-379-3
1182520
  Довбня К.В. Система бгав та рас у крішнаїтській середньовічній поезії гінді // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Пропонована стаття розглядає питання про поетологічні особливості поезії відомого поета піздньосередньовічної літератури бгакті Раскхана, а саме, важливу категорію поетики гінді - систему бгав та рас. Цей аспект вивчення творчості поета ще не ...
1182521
   Система бездефектного труда в больнице. – К, 1984. – 56с.
1182522
  Яворски Д. Система безопасности Java : Руководство разработчика / Джим Яворски, Пол Дж. Перроун; Пер. с англ. С.А. Добродеева. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 528 с. – ISBN 5-8459-0165-0
1182523
  Брагг Р. Система безопасности Windows 2000 / Роберта Брагг; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 592с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0181-2


  Основы стратегии безопасности для систем, работающих под управлением Windows 2000
1182524
  Хондогій І. Система безоплатної правової допомоги як реалізація конституційного права громадян професійну правничу допомогу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 138-146. – ISSN 2524-0129
1182525
  Галаджій О. Система безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону: позиція США // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 558-562. – ISBN 978-966-171-893-6
1182526
  Божко Сергій Олександрович Система безпеки і співробітництва в регіоні Балтійського моря в 1990-х роках 20 століття - на початку 21 століття : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Божко С.О.; КНУТШ. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 2005. – 204л. – Бібліогр.: л. 166 - 204
1182527
  Божко Сергій Олександрович Система безпеки і співробтництва в регіоні Балтійського моря в 1990-х роках - на початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Божко С.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв.
1182528
  Плевако І.Г. Система безпеки країн МЕРКОСУР як геополітична проблема // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 492-497. – ISSN 2076-1554
1182529
  Марченко Ю.В. Система безпеки підприємництва: політологічний і міждисциплінарний контекст дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 296-304
1182530
  Товажнянський Л. Система безперервної освіти на базі дистанційної технології навчання і кредитно-модульної організації навчального процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.62-66. – ISSN 1682-2366
1182531
  Юхимович Оксана Система безперервної шкільної економічної освіти : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 8-11 : Схема. – Бібліогр.: 16 назв
1182532
  Ставнійчук М. Система безпосереднього народовладдя в умовах незалежності України // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-26.
1182533
  Зуммер В.М. Система библейской кмпозиции А.А.Иванова. / В.М. Зуммер. – К., 1919. – 7-12с.
1182534
  Василевская А.Д. Система библиографических пособий по науке и научно-исследовательской работе союзной республики / А.Д. Василевская. – Минск, 1984. – 120с.
1182535
  Леонченков В.Е. Система библиографическй информации союзной республики / В.Е. Леонченков. – Минск, 1990. – 254с.
1182536
  Семенова Г.Г. Система библиографической информации по экономике. / Г.Г. Семенова. – М., 1987. – 76с.
1182537
  Редькина Н.С. Система библиотечно-информационного обслуживания удаленных пользователей / Наталья Степановна Редькина, Олеся Викторовна Кулева, Марина Юрьевна Дунин-Барковская // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 3. – С. 21-23
1182538
  Терешин В.И. Система библиотечных фондов технической литературы и документации / В.И. Терешин. – М, 1978. – 97с.
1182539
  Костирко Т.М. Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування : Автореф. дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Костирко Т.М. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1182540
  Проценко Т.В. Система бібліотечно-інформаційного супроводу професійної діяльності сімейних лікарів в Україні : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Проценко Т.В. ; Харківська держ. академія культури. – Харків, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1182541
  Федосова А.О. Система бізнес-стратегій підприємства // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 94-97. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Проаналізовані існуючі, виділено перелік типових стратегій і типових бізнес-стратегій підприємств. Визначено необхідність зміни управлінської організаційної структури підприємства при виборі стратегічної орієнтації. Розглянуто зміст роботи з ...
1182542
  Чубінський М.А. Система бонус-малус в обов"язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та її удосконалення // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 16, ч. 2. – С. 112-119. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1182543
  Волинець В.В. Система боротьби з організованою злочинністю у США (досвід організації та функціонування) // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 72-75. – ISSN 1609-0462
1182544
  Воронин Ю.А. Система борьбы с преступностью в США / Ю.А. Воронин. – Свердловск, 1990. – 100с.
1182545
  Шаваев А.Г. Система борьбы с экономической разведкой / А.Г. Шаваев. – Москва : Правовое просвещение, 2000. – 240с. – ISBN 5-93-485-003-2
1182546
  Олійник Я.В. Система бухгалтерського обліку: питання термінології : бухгалтерський облік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 112-118 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1182547
   Система быстрого счета по Трахтенбергу. / Э. Катлер, Р Мак-Шейн, , . – М, 1967. – 135с.
1182548
  Цинделиани И.А. Система бюджетного права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 55-60. – ISSN 0132-0769
1182549
  Пасічний М.Д. Система бюджетного регулювання економіки України в умовах економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 361-369


  Досліджуються проблеми, пов"язані із визначенням сутності та ролі системи бюджетного регулювання в уомвах кризових трансформацій. Розглянуто структуру системи бюджетного регулювання. Досліджено роль та значення дефіцитного фінансування економіки в ...
1182550
  Остапенко Ю. Система бюджетування в управлінні основною діяльністю підприємств водного транспорту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 12. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1182551
  Соколовская Ж.П. Система в лексической семантике / Ж.П. Соколовская. – К., 1979. – 189с.
1182552
  Зубко А. Система вагових мір давньої Греції (класична доба) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-45.
1182553
  Гудсков А.К. Система ВАЗа на предприятиях республики / А.К. Гудсков. – К, 1985. – 48с.
1182554
  Михайличенко С.Ю. Система валютного регулювання періоду економічного зростання України у 2000-2004 рр . // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1182555
   Система ввода текста для альтернативной речевой коммуникации / Ю.В. Крак, А.В. Бармак, Р.А. Багрий, И.О. Стеля // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; Глав. ред.: В.М. Кунцевич ; Редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 1, январь - февраль. – С. 128-137. – ISSN 0572-2691
1182556
  Соломко І.М. Система вдосконалення організації та нормування праці управлінського персоналу підприємства (за матер. підприємств машинобудування). : Автореф... канд. екон.наук: 08.09.01 / Соломко І.М.; Кіровоград. ін-т сільскогосп. машинобуд. – Кіровоград, 1997. – 16л.
1182557
   Система ведения агропромышленного производства Луганской области на период 1997-2005 гг.. – Луганск, 1997. – 560с.
1182558
  Байрамова З.М. Система ведения сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Байрамова З.М. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбиллиси, 1968. – 23 с.
1182559
   Система ведения сельского хозяйства в целинном колхозе. – М, 1961. – 11с.
1182560
   Система ведения сельского хозяйства Киргизии. – Фрунзе, 1960. – 408с.
1182561
   Система ведения сельского хозяйства по Ставропольского края. – Ставрополь, 1980. – 490с.
1182562
   Система ведения сельского хозяйства Ташкентской области : (Мероприятия по увеличению выхода сельскохозяйственной продукции на 100 га земельных угодий). – Ташкент : Госполитиздат, 1959. – 203с.
1182563
  Посмитный М.А. Система ведения хозяйства в колхозе / М.А. Посмитный. – К., 1959. – 32с.
1182564
   Система ведення господарства в голгоспах Бородянського району Київської області. – К, 1961. – 200с.
1182565
   Система ведення господарства в голгоспі "Зоря комунізму" Глинянського району Львівської області. – К, 1959. – 64с.
1182566
   Система ведення господарства в голгоспі ім. Леніна Бородянського району Киїіської області. – К, 1959. – 103с.
1182567
   Система ведення господарства в голгоспі ім. Леніна Олишівського району Чернігівської області. – К, 1959. – 92с.
1182568
   Система ведення господарства в голгоспі ім. Шевченка Старо-Констянтинівського району Хмельницької оьласті. – К, 1959. – 80с.
1182569
  Судук Н.В. Система взаємозв"язків як детермінанта розвитку туризму в регіоні / Н.В. Судук, М.В. Кифор // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 248-252. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
1182570
  Маврин С.А. Система взаимодействий в дистанционном высшем профессиональном образовании Казахстана, развивающая конкурентноспособность молодых специалистов / С.А. Маврин, Н.Л. Шевченко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 135-143. – ISSN 1811-0916
1182571
  Кустов Ю.А. Система взаимосвязей курса физики с политехническим образованием учащихся в области электротехники : Автореф... канд. пед.наук: / Кустов Ю.А.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1182572
  Устиашвили Г.Х. Система взимания налога с оборота : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Устиашвили Г.Х.; АН Гр.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1970. – 30л.
1182573
  Вербова В.В. Система вибіркового розповсюдження інформації:теоретичні підходи та досвід її упровадження в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С.289 - 298. – ISBN 978-966-529-203-6
1182574
  Кафарський В.І. Система виборів в Україні: пошук оптимального варіанта // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 5-16
1182575
  Шелестов О. Система виборів депутатів районних і обласних рад: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-34.
1182576
  Нікіфорова І.І. Система виборів до органів місцевого самоврядування як чинник розвитку політичної конкуренції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 41-44. – Бібліогр.: 10 назв
1182577
  Ткач О.І. Система виборів та референдумів в країнах Латинської Америки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 164-168. – ISBN 966-7196-06-2
1182578
  Заросило В.О. Система вивчення законодавства про корупцію та напрями її розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 181-184
1182579
  Гусева Е.К. Система видов в современном корейском языке / Е.К. Гусева. – М, 1961. – 118с.
1182580
   Система виконання покарань в Україні: проблеми та перспективи гуманізації : Навчально-методичний посібник. – Київ : ПП "Арарат-Центр", 2000. – 139 с. – ISBN 966-95833-0-6
1182581
  Яковець І.С. Система виконання покарань Швейцарії (частина 2) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 120-131. – ISSN 2079-6242
1182582
  Клименко О.М. Система виконання судових рішень: проблеми та шляхи реформування // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 239-244. – ISBN 978-617-7530-15-1


  "...На жаль, питанням підготовки юристів за напрямком професійної діяльності виконавця в системі вищої юридичної освіти завжди приділялося мало уваги. Тож, виправданим є запровадження відповідної спеціалізації (прогностичний підхід та відповідні ...
1182583
  Романюк О.П. Система вимірювання діяльності соціальних установ: сутність та особливості розробки. Частина I. Теоретико-методологічні аспекти вимірювання діяльності з надання соціальних послуг // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1182584
  Романюк О.П. Система вимірювання діяльності соціальних установ: сутність та особливості розробки. Частина II. Особливості розробки та впровадження Системи вимірювання діяльності соціальних установ в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  У роботі досліджено особливості поетапної (крок за кроком) розробки системи вимірювання діяльності соціальних установ в Україні, узагальнено уроки іноземного досвіду, які доцільно врахувати при її розробці та впровадженні в нашій країні, а також ...
1182585
  Лопатін О.К. Система випереджаючих показників для виявлення закономірностей функціонування економіки України напередодні криз ділових циклів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 210-217 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1182586
  Шкарабан М.М. Система виразності Франсуа Дельсарта в контексті світових сценічних мистецтв : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Шкарабан М.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1182587
  Романаускас Ю. Система виробництва сільськогосподарської продукції та його інфраструктура в Литві : Економіка зарубіжних країн / Ю. Романаускас, Я. Романаускене // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С.79-88 : Табл. – ISSN 0131-775Х
1182588
   Система виртуальных машин для ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 360 с.
1182589
  Вишневський О. Система виховання і розвитку учнів у середній школі (експериментальний проект) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 3-15
1182590
  Полухтович Т.Г. Система виховання Платона // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 157-161. – ISSN 1729-360Х
1182591
  Бартків О.С. Система виховної роботи в педагогічному інституті / О.С. Бартків, О.Л. Дурманенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 36-40. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано організацію виховної роботи в педагогічному інституті Волинського національного університету ім.Лесі Українки,
1182592
  Яшан О.І. Система вищої медичної освіти у США // Ринология : спеціалізоване науково-інформаційне видання / Україн. наук. мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Безшапочний С.Б., Березнюк В.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4. – С. 79-86
1182593
  Савинець В.К. Система вищої освіти в СССР / В.К. Савинець. – Львів, 1970. – 25с.
1182594
  Буцак М.В. Система вищої освіти Канади // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 42-44. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1182595
  Цівіна І.І. Система вищої освіти Російської Федерації // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 254-255. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1182596
  Гаврилюк Н. Система вищої освіти США: теоретико-методологічні аспекти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 11 (154), листопад. – C. 36-40. – ISSN 2308-4634
1182597
  Висоцька Г.В. Система вищої освіти у Республіці Польща // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 375-378. – ISSN 2076-1554
1182598
  Степаненко С. Система вищої освіти у США : фінансування і технології // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.71-86. – ISSN 1682-2366
1182599
  Жиляєв І.Б. Система вищої освіти України / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 16-17. – ISBN 978-966-7909-71-0
1182600
  Зарубінська І.Б. Система вищої освіти України і міжнародний ринок освтніх послуг / І.Б. Зарубінська, А.В. Полухін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 6-10. – ISSN 2078-1016


  У статті розглянуті деякі аспекти функціонування міжнародного ринку освітніх послуг в умовах глобалізації. Досліджені наслідки вступу України до Світової організації торгівлі, зокрема ризики та загрози для вітчизняної системи вищої освіти.
1182601
  Яковлєва О.В. Система вищої освіти України поміж цінностями та прагматикою // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 118-126. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
1182602
  Рєвнівцев О.В. Система вищої освіти України: фінансові аспекти сучасних пробтем розвитку // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 36-45. – ISSN 2072-9480
1182603
  Бебко С. Система вищої освіти як об"єкт наукового дослідження // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 83-89. – ISSN 1682-2366
1182604
  Хименко О.А. Система вищої освти як складова забезпечення державних планів інноваційного розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 16-17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 28-31. – ISBN 978-966-8177-81-1


  "... в Україні, за даними Держстандарту, навчальними закладами ІІІ-IV рівнів акредитації як складовою частиною системи вищої освіти з 1990 по 2016 рік було підготовлено 8 805, 6 тис. фахівців, у тому числі у 2016 році 287 вищими навчальними закладами ...
1182605
  Сапожников С. Система вищої педагогічної освіти Румунської Республіки як країни-члена ОЧЕС у світлі євроінтеграційних процесів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 3 (122), березень. – С. 42-46. – ISSN 2308-4634
1182606
  Ніколаї Г.Ю. Система вищої технічної освіти в республіці Польща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 433-442. – ISSN 2312-5993
1182607
  Варинський Б.О. Система вищої фармацевтичної освіти в Японії // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 9-14. – ISSN 0367-3057


  Всім добре відомо, що Японія створила одну з передових економічних систем світу. За рівнем ВВП у 2013 р. Японія посідала 5 місце в світі після США, Європейського Союзу, Китаю та Індії. До 2010 р. Японія посідала третє місце за кількістю наукових ...
1182608
  Туренко В.Е. Система вищої філософської освіти у Франції: спроба переосмислення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 212-214


  Виходячи з потреб модернізації вітчизняної філософської освіти і науки та її гармонізації з базовими принципами міжнародного овітньо-наукового простору, актуальним стає звернення та ґрунтовний аналіз національних філософських систем освіти у світі, ...
1182609
  Рябовол Л.Т. Система вищої юридичної освіти в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 379-384. – ISSN 2219-5521
1182610
  Бурлай Т.В. Система виявлення і коригування макроекономічних дисбалансів Євросоюзу та її адаптація до умов України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2014. – [2014 рік]. – С. 16-21
1182611
  Заросило В.О. Система відбору на командні посади в місіях ООН // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 241-248.
1182612
  Вихованець І.Р. Система відмінків української мови / І.Р. Вихованець. – Київ, 1987. – 232с.
1182613
  Борисенко З. Система відповідальності за порушення конкурентного законодавства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 19-26 : табл. – ISSN 0131-775Х
1182614
  Іванова І.М. Система відповідальності учасників бюджетного процесу в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 134-139.
1182615
  Пашкова О.О. Система військових навчальних закладів Фінляндії на початку ХХ століття // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 171-175
1182616
  Баранівський В.Ф. Система військово-патріотичного виховання курсантів вищого військового навчального закладу / В.Ф. Баранівський, О.В. Тарасенко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 25-33


  В статті висвітлена актуальна проблема військово-патріотичного виховання в Збройних Силах та вищих військових навчальних закладах України. Удосконалено систему військово-патріотичного виховання, здійснено аналіз її основних компонентів цільового, ...
1182617
  Коваль О.Ю. Система військової підготовки та кадрові питання в українській армії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Досліджується існуюча система підготовки офіцерських кадрів та офіцерів запасу, проводиться аналіз кадрових питань у Збройних силах України.
1182618
  Мельник Р.С. Система вітчизняного адміністративного права та євроінтеграція України: до питання пошуку взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 116-122. – ISSN 0132-1331
1182619
  Бєлік А.В. Система влади в Україні періоду правління Директорії УНР // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 100-104. – ISSN 2076-8982
1182620
  Касьянов Г.В. Система владних відносин у сучасній Україні: групи інтересу, клани та олігархія // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 160-180. – ISSN 0130-5247
1182621
  Курінний Є. Система владних форм безпосередньої реалізації складових об"єкта адміністративного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.16-20
1182622
  Дахин А.В. Система власти в России в 2000-х годах и модели политического управления регионами // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 2 (110). – С.52-59. – ISSN 0321-2017
1182623
  Полунов А.Ю. Система власти и управления самодержавной России в воззрениях К.П. Победоносцева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 131-146. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Взгляды К.П. Победоносцева на систему власти и управления в России, анализируются представления крупнейшего консервативного государственного деятеля конца XIX - начала XX в. о прерогативах монарха, формах его взаимодействия с правительственным ...
1182624
  Торыбаева Ж.З. Система внедрения в вузе педагогических технологий формирования здорового образа жизни будущего специалиста // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – C. 40-43. – ISSN 1026-955X


  Дано изложение авторского опыта исследования проблемы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. Определены возможности применения инновационных технологий здорового образа жизни в практике учебно-воспитательного процесса ...
1182625
  Литвин В.М. Система внедрения достижений науки в сельскохозяйственное производство США и ее экономическая эффективность : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Литвин В.М. ; АН СССР. – М, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
1182626
  Грибов В.С. Система внеклассной воспитательной работиы в вечерных (сменных) школах : Автореф... канд. пед.наук: / Грибов В. С.;. – М., 1967. – л.
1182627
  Пак А.И. Система внеклассной и внешкольной работы по научно-атеистическому воспитанию учащихся сельской школы. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пак А.И.; Киргиз. НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – 21л.
1182628
  Шониа М.Б. Система внеклассной работы по русскому языку и литературе в грузинской восьмилетней школе (IV-VIII классы). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шониа М.Б.; АПН СССР. НИИ преподавания рус. яз. в нац. школе. – М., 1973. – 32л.
1182629
  Середа В.И. Система внеурочной работы по географии в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Середа В.И.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1968. – 27л.
1182630
  Бегалиев Т.Б. Система внеучебного педагогического воздействия органов общественности на воспитание учащихся-подростков. (По материалам Казахской ССР). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бегалиев Т.Б.; М-во просвещения Казахской ССР. – Алма-Ата, 1975. – 23л.
1182631
  Яковлева И. Система внешкольного воспитания и обучения в республике Беларусь на пути к новому качеству: актуальность научно-педагогического поиска // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2009. – № 1 (14). – С. 95-101
1182632
  Новиков Д.Л. Система внешней инжекции электронной модели сильноточного протонного ускорителя. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков Д.Л.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборат. ядерных проблем. – Дубна, 1967. – 21л.
1182633
  Илюшечкин В.П. Система внеэкономического принуждения и проблема второй основной стадии общественной эволюции / В.П. Илюшечкин. – М., 1970. – 110с.
1182634
  Аманжолова Бибигуль Система внутреннего контроля в управлении операционными рисками коммерческого банка: теоретические и методологические основы / Аманжолова Бибигуль, Умбетова Майра // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 231-239 : табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1182635
   Система внутреннего хозяйственного производственного объединения ЗИЛ. – Москва : Московский университет, 1983. – 200 с.
1182636
  Лапина Н.Н. Система внутрихозяйственных экономических отношений в сельскохозяйственных предприятиях : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-68. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1182637
  Петрушкова А.М. Система внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті Словаччини // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 38-45. – ISSN 2227-2844
1182638
  Карпенко С.В. Система внутрішнього керівництва в козацькій Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 248-252. – ISSN 2076-1554
1182639
  Дмитренко І. Система внутрішньокорпоративного контролю: передумови запровадження та чинники ефективності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 5. – С. 41-51


  Розглянуті проблемні питання навчання і розвитку професійних бухгалтерів у зв"язку із реформою системи бухгалтерського обліку в Україні.
1182640
  Булат А.Ф. Система вода-газ в массиве горных пород Донбасса / А.Ф. Булат, К.А. Безручко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2015. – 189, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 178-188. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1468-8
1182641
  Малинин С.Д. Система водно-углекислота и карбонатное равновесия при высоких температурах и давлениях (в приложении к природным гидротермальным процессам) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Малинин С.Д.; АН СССР, Ин-т геохимии и аналитический химии. – М., 1963. – 28л.
1182642
  Конжиев Н.М. Система военно-патриотического воспитания в общеобразовательной школе / Н.М. Конжиев. – М., 1986. – 141с.
1182643
  Совтис Н. Система вокалізму та консонантизму Л.Е. Венглінського з погляду її унормованості порівняно з польською мовою XIX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 112-115. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1182644
  Киржинов С.С. Система воспитания адыгов (черкесов) в прошлом : Автореф... канд. ист.наук: 07.576 / Киржинов С.С.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этногратии им. И.А.Джавахушвили. Специализр. учен. совет. – Тбилиси, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1182645
  Макаев В.В. Система воспитания школьников на примере жизни и деятельности В.И.Ленина. / В.В. Макаев. – М, 1984. – 144с.
1182646
  Бураков Ю.В. Система воспитательной деятельности круглогодичного прионерского лагеря (на опыте Всесоюзного пионер. лагеря ЦК ВЛКСМ "Орленок" : Автореф... канд. пед.наук: 13.0.01 / Бураков Ю. В.; НИИ общих проблем воспит. АПН СССР. – М., 1980. – 20л.
1182647
  Керимов Л.К. Система воспитательной работы с педагогически запущенными детьми : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Керимов Л.К.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1972. – 23л.
1182648
  Кожемяченко О.О. Система впливів на формування соціально-трудових відносин в Україні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 41-46. – ISSN 2310-5534
1182649
  Карпа М.І. Система впливу на масову політичну свідомість: державно-управлінський аспект : Автореф. ... дис. канд. наук з держ. управління: Спец.25.00.01 / Карпа М.І.; Львівський регіональний ін-т держ. управління нац. академії держ. управління при Президентові України. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 3 назви
1182650
  Мельниченко А.О. Система впливу суспільства на функціонування держави в політичній філософії Дж. Локка // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 74-77
1182651
  Майєр Н.В. Система вправ для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-24. – ISSN 1817-8510
1182652
  Голованчук Л.П. Система вправ для формування в учнів 9-го класу англомовної культурно-країнознавчої компетенції // Іноземні мови : Науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – № 1. – С.17-24. – ISSN 1817-8510
1182653
  Вовк О.І. Система вправ для формування комунікативно-когнітивної компетентності майбутніх філологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 139-144. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
1182654
  Кавицька Т.І. Система вправ для формування текстотворчої компетенції у перекладі з рідної мови на іноземну // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 120-123. – (Педагогічні науки)
1182655
  Романюк Ю.В. Система вправ для формування у майбутніх інженерів читацької англомовної компетенції у процесі використання навчального веб-сацту // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 2. – С. 32-39. – ISSN 1817-8510
1182656
  Рубан А. Система вправ для формування у майбутніх учителів іспаномовної аудитивної компетентності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 64-73. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Вказано, що підготовка вчителів іноземної мови є провідним напрямком соціального замовлення нашого суспільства. Розглянуто проблему формування аудитивної компетентності і визначено її одним з пріоритетних напрямків діяльності під час навчання ...
1182657
  Цьолик Н. Система вправ для формування у студентів навичок усного польськомовного двостороннього перекладу // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 41-44. – ISSN 2306-028X
1182658
  Недбалюк О.П. Система впровадженння інновацій через освітні програми: досвід США для України // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2012. – № 29/30 (746/747). – С. 16-17
1182659
  Андрейчин С.Р. Система впровадження арт-методів у роботу практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.13-19
1182660
  Айтекеева З.А. Система вращающихся тел произвольной формы в общей теории относительности : автореф. дис. ... канд. физ. -мат. наук / Айтекеева З.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Алма-Ата, 1963. – 6 с.
1182661
  Сыромятников Н.А. Система времен в новояпонском языке / Н.А. Сыромятников. – М., 1971. – 336с.
1182662
  Веденькова М.С. Система времен и два плана речевого высказывания в современном немецком языке / М.С. Веденькова. – Днепропетровск, 1976. – 107с.
1182663
  Чкадуа Система времен и основных модальных образований в абхазско-абазинских диалектах. / Чкадуа, л. – Тбилиси, 1970. – 311 с.
1182664
  Панченко Р.С. Система времен индикатива в английском языке второй половины XV века.. : Автореф... канд. филолог.наук: / Панченко Р.С.; МП РСФСР. Москов. гор. пед.ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 16л.
1182665
  Бондарко А.В. Система времен русского глагола (в связи с проблемой функционально-семантических и грамматических категорий) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 660 / Бондарко А.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1968. – 36 с.
1182666
  Веденькова М.С. Система времен современного немецкого языка (парадигматика) / М.С. Веденькова. – Днепропетровск, 1977. – 55 с.
1182667
  Бунина И.К. Система времен старославянского глагола / И.К. Бунина. – М., 1959. – 160с.
1182668
  Серебренников Б.А. Система времен татарского глагола / Б.А. Серебренников. – Казань, 1963. – 76с.
1182669
  Трифонов Е.В. Система временной связи после воздействия ионизирующего излучения. : Автореф... канд. мед.наук: 766 / Трифонов Е.В.; Воен.-мед. академия. – Л., 1971. – 21л.
1182670
  Зубрицька М.О. Система вступу до вищих навчальних закладів: точка зору ВНЗ // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 4. – С. 5-8.
1182671
  Ломакович С.В. Система вступу до ВНЗ у Сполучених Штатах Америки / С.В. Ломакович, В.М. Терещенко // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 37-44


  Прийом студентів в ВНЗ США.
1182672
  Шестаков В.П. Система высшего образования в Великобритании: pro et contra // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 10. – С. 31-37. – ISSN 2073-9702
1182673
  Глайсснер О.Ю. Система высшего образования в Германии: великое множество путей // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 10. – С. 58-64. – ISSN 0321-0383
1182674
  Вахштайн В.С. Система высшего образования в Норвегии // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 4. – С. 359-364. – ISSN 0869-5873
1182675
  Сафонов Ю.И. Система высшего образования в условиях научно-технической и культурной революции в период развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сафонов Ю. И.; АН СССР, Сиб. от-ние Ин-т ист., филол. и филос. – Новосибирск, 1980. – 22л.
1182676
  Вахштайн В.С. Система высшего образования в Японии // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 3. – С.261-264. – ISSN 0869-5873
1182677
  Вахштайн В. Система высшего образования Великобритании // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 12. – С. 1134-1138. – ISSN 0869-5873
1182678
   Система высшего образования и образовательные стандарты в Украине : Аналитический доклад / К.М. Левковский, Ю Т. Морозова, В.Л. Петренко, М.Ф. и др. Степко; Мин-во образования и науки РФ; МОНУ; Авт.: Левковский К.М., Морозова Т.Ю, Петренко В.Л., Степко М.Ф. и др. – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 96 с. – ISBN 5-7563-0296-4
1182679
  Ширинова Фируза Ахмед кызы Система гамма-аминомаслянной кислоты (ГАМК) в структурах головного мозга при изменении функции щитовидной железы и воздействии паров бензола : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Ширинова Фируза Ахмед кызы; АН АзССР. Ин-т физиологии. – Баку, 1981. – 24л.
1182680
  Юрчишин Н.Г. Система гарантій права власності на ліси в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 467-472. – ISSN 1563-3349
1182681
  Бернацька Н. Система гарантій правового регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 151-157. – ISSN 2306-9082
1182682
  Бреус С. Система гарантованої державою безоплатної професійної правничої допомоги в механізмі реалізації громадянами їх виборчих прав // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 132-134. – ISSN 2310-9769
1182683
  Мазур Т.В. Система гарантування вкладів фізичних осіб у банках : сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / Т.В. Мазур. – Київ : Київський університет, 2010. – 198, [2] с. – ISBN 978-966-439-318-5
1182684
  Мапрчук В.Ю. Система гарантування вкладів фізичних осіб: напрями удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 27-29. – ISSN 2306-6806
1182685
   Система генератора отчетовдля ЭВМ "Минск-32". – Москва : Статистика, 1975. – 248 с.
1182686
   Система генерации и интерпретации диалога. – Минск, 1985. – 117с.
1182687
  Деркач І. Система генерації сигналів керування та синхронізації з використанням мікроконтролера / І. Деркач, Д. Грязнов, Ю. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-24. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто схему генерації сигналів керування та синхронізації на прикладі блоку формування імпульсів заповнення та зміщення для релаксаційного спектрометра глибоких рівнів. Використанням мікроконтролера дозволило розробити гнучке рішення для генерації ...
1182688
  Башук О.О. Система генерації тексту на основі заданого шаблону // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 63-65
1182689
  Сиротин В.И. Система географических заданий и упражнений как необходимое условие реализации деятельностного подхода при обучении географии = Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 54-55 : Табл. – ISSN 0016-7207
1182690
  Шульгин В.М. Система гимнастических упражнений на уроках физической культуры с юношами старших классов средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед.наук / Шульгин В.М. ; МП РСФСР ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1958. – 16 с.
1182691
  Диденко А.С. Система гипотаксиса немецкого языка в семиотическом аспекте (некоторые вопросы экспликации и импликации, парадигматики и синтагматики) / А.С. Диденко. – Краснодар, 1977. – 108с.
1182692
  Вейлерт А.А. Система глагола в верхнемецком говоре села Найдорф : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Вейлерт А.А. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 23 с.
1182693
  Лавер В.И. Система глагола в говорах Закарпатской области УССР : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Лавер В.И. ; Одес. гос. ун-т, Каф. укр. языка. – Одесса, 1969. – 23 с.
1182694
  Хайдаков С.М. Система глагола в дагестанских языках / С.М. Хайдаков. – М, 1975. – 276с.
1182695
  Розенфельд А.З. Система глагола в юго-восточных говорах таджикского языка : Автореф... докт. филол.наук: / Розенфельд А. З.; ЛГУ. – Л., 1966. – 32л.
1182696
   Система глагола и фразеология современного немецкого языка. – Челябинск, 1965. – 262с.
1182697
  Матвеева Наталия Петровна Система глагольных префиксов несоотносительных с предлогами, в современном русском литературном языке (в сопоставлении с украинским) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Матвеева Наталия Петровна ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1982. – 25 с.
1182698
  Маркина Т.М. Система глагольных форм в народном дастане XV--XVI вв. "Дараб-наме" М.Бигами : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Маркина Т.М.; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1974. – 27л.
1182699
  Зубко Г.В. Система глагольных форм в языке фула : Автореф... канд. филолог.наук: 671 / Зубко Г.В.; Моск. гос. ин-тут междунар. отношений. – Москва, 1968. – 21л.
1182700
  Голов С. Система глобального бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-12
1182701
  Коваленко Г.М. Система городских поселений Киевской области и их роль в территориальном разделении труда. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Коваленко Г.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1182702
  Яковлев А. Система госзакупок: на пути к новому качеству // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 88-107. – ISSN 0042-8736
1182703
  Беликов А.П. Система государственного контроля: правовой, теоретический и организационно-кадровій аспект // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 43-45. – ISSN 1684-2618
1182704
  Сорокин Г.М. Система государственного народнохозяйственного планирования в СССР / Г.М. Сорокин. – М., 1949. – 32с.
1182705
  Галимов А.А. Система государственного снабжения в США / А.А. Галимов. – М., 1968. – 21с.
1182706
  Бровко Е.А. Система государственного топографического мониторинга: прогнозная оценка эффективности ее реализации с позиций программно-целевого метода и графо-аналитического моделирования // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 50-60 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1182707
  Рославцев В.В. Система государственного управления крупномасштабными программами экономического развития в Канаде / В.В. Рославцев. – Москва, 1970. – 54с.
1182708
  Конюхова И.А. Система государственной власти суб"ектов Российской Федерации: актуальные проблемы правового регулирования и практика конституционного правосудия / И.А. Конюхова, И.А. Алешкова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 35-42. – ISSN 0132-0769
1182709
  Ковтун Н.В. Система государственной статистики в Украине: проблемы и перспективы развития // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 3. – С. 8-12. – ISSN 0320-8168
1182710
  Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер / Т.И. Илларионова. – Томск, 1982. – 168с.
1182711
  Комогорцева В.М. Система грамматических средств выражения будущего в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Комогорцева В.М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1965. – 18л.
1182712
  Домуховский В.Н. Система графических упражнений в начальных классах как первый этап изучения черчения в общеобразовательной школе : Автореф... канд. педаг.наук: 732 / Домуховский В.Н.; Московск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 16л.
1182713
  Ефимова Валентина Александровна Система губоцветных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ефимова Валентина Александровна; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1973. – 20л.
1182714
   Система гуманитарного и социально-экономического знания : Учебное пособие для студ.высш.учебн.зав. – Москва : Per Se, 2001. – 752c. – ISBN 5-9292-0042-4
1182715
  Панченко Л.М. Система гуманітарного знання у вищій освіті: виклики та шляхи трансформацій в умовах інтернаціоналізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 111-118. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)
1182716
  Дергачева М.И. Система гумусовых веществ почв : пространственные и временные аспекты / М.И. Дергачева; Гаджиев И.М. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1989. – 110 с. : табл. 21, ил. 15, библиогр. 247 назв.
1182717
  Здоровенин В.В. Система данных проекта глубоководного бурения. / В.В. Здоровенин, В.С. Щербаков. – М., 1980. – 54с.
1182718
  Никаноров С Система двухмерного представления оптической информации на основе электроннолучевого модулятора света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Никаноров С И. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 19 с.
1182719
  Ткач В.М. Система дезамидирования глутамина в головном мозге и печени белых крыс при действии ионизирующей радиации в относительно малой дозе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Ткач В.М.; МВ и ССО БСССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 28л.
1182720
  Ноздріна О.М. Система державних органів соціального захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених, батьківського піклування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 262-270. – ISSN 1563-3349
1182721
  Суржинський М.І. Система державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства пострадянських країн: порівняльний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 156-161. – ISSN 1563-3349
1182722
  Богословська Ж.М. Система державних органів. що забезпечують конституційне право громадян України на соціальний захист // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 122-128.
1182723
   Система державних фінансів України: Шляхи забезпечення прозорості та оптимальної дезентралізації фінансових потоків : Матеріали форуму експертів, Київ, 2 березня 2001 року. – Київ : К.І.С., 2001. – 120с. – ISBN 966-7048-27-6
1182724
  Бех В. Система державно-громадського управління суспільством як продукт процесу демократизації державного упраління / В. Бех, О. Рябека // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 52-58. – ISBN 978-966-2141-99-3


  Система державно-громадського управління подається як продукт процесу демократизації управління суспільством, що виникає на основі комунікаційного процесу між державою і громадянським суспільством.
1182725
  Головкін Олександр Система державного екологічного контролю як складова єдиної системи державного контролю // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 30-34
1182726
  Пивоваров М.Г. Система державного контролю підприємництва в Україні: потрібна вона в такому вигляді чи ні? // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 139-144. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1182727
  Позняк Е.В. Система державного моніторингу довкілля // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 241-251. – ISBN 978-617-566-151-2
1182728
  Прокопенко О.В. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності США // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 146-149. – (Серія "Економічні науки")
1182729
  Авраменко Н.В. Система державного регулювання охорони здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 145-148
1182730
  Онуфрієнко О. Система державного регулювання ринку цінних паперів: принципи побудови // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-52
1182731
  Дєгтяр О.А. Система державного регулювання розвитку малого підприємництва: теоретико-методологічний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 65-69. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1182732
  Жабинець О. Система державного регулювання страхової діяльності в Україні та її вдосконалення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 342-348. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1182733
  Молохова Я.О. Система державного регулювання та управління фінансовою сферою країни // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 56-61
1182734
  Арсенюк Олександр Сергійович Система державного управління в Республіці Сербія: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 31-34
1182735
   Система державного управління в США : загальний огляд. – [Б. м.] : Держ. департамент США, 2000. – 125, [2] c. : іл. – Бібліогр.: с. 122-125
1182736
  Прокопенко Л. Система державного управління освітою в Україні в першій половині ХІХ ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 3-11
1182737
  Ткаченко В.І. Система державного управління освітою Естонії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 129-131
1182738
  Дребот О.І. Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 205-209. – ISSN 1562-0905
1182739
  Ільяшенко В.А. Система державного управління процесами виробництва і обігу продовольчої продукції в регіоні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 78-81 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1182740
  Стадницька О.М. Система державного управління ринком цінних паперів в Україні: шляхи реформування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 237-244. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1182741
  Паладій М.В. Система державного управління сферою інтелектуальної власності: відбір методів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 89-91. – Бібліогр.: 20 назв
1182742
  Шестак І.М. Система державного управління сферою промислової власності України: структура і сучасний стан : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 84-86 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1182743
  Кондратюк Т.В. Система державного управління США та її економіко-статистична визначеність // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-113. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто поняття державного управління у широкому та власному, вузькому розумінні наголошено на їх принциповій єдності. Охарактеризовано англосаксонську традицію державного управління. Відображено структуру сектору державного управління США на основі ...
1182744
  Кондратюк Т.В. Система державного управління США та її економіко-статистична визначеність // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-113.
1182745
  Кириленко Л.М. Система державного управління у сфері охорони культурної спадщини в європейських країнах // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 51-58. – ISBN 978-966-651-795-4
1182746
  Шуляр Р.В. Система державного управління фрілансовою діяльністю: підтримка механізмів, розвитку та якості послуг / Р.В. Шуляр, Н.Ю. Реверенда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 61-66. – ISSN 2222-4459
1182747
  Роговенко Д.С. Система державного фінансового контролю-гарантія стабільної фінансової діяльності держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 343-349. – ISSN 1563-3349
1182748
  Клімова С.М. Система державного фінансового контролю // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.38-41
1182749
  Юргелевич С.В. Система державного фінансового контролю // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.138-145
1182750
  Скирта Д. Система державного фінансового контролю у сфері державних закупівель ЄС: історія становлення та основні джерела // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-64. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється ретроспективне дослідження становлення та розвитку системи правового регулювання державного фінансового контролю Європейського союзу у сфері державних закупівель. Розглянуто велику кількість директив та інших комунітарних ...
1182751
  Роговенко Д.С. Система державногофінансового контролю-гарантія стабільної фінансової діяльності держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 343-350. – ISSN 1563-3349
1182752
  Возненко А.А. Система державної допомоги на етапі жорсткої економії бюджетних коштів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 2 (71). – С. 33-45


  Розглянуто проблему формування державної допомоги в умовах жорсткої економії бюджетних коштів. Висвітлено заходи уряду, спрямовані на стабілізацію економіки й відновлення сталого економічного зростання. Проаналізовано видатки Державного бюджету ...
1182753
  Галан Н.І. Система державної підтримки малих та середніх педприємств у США // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 142-150
1182754
  Данилейчук Р. Система державної підтримки малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 154-157. – ISSN 1818-2682
1182755
  Литвишко Л.О. Система державної підтримки та сприяння розвитку підприємництва в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 144-151. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (69)). – ISSN 1728-4236
1182756
  Горбунова Л. Система держсоцстраху Новели трудового законодавства // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 14). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1182757
  Сергеев А.Ф. Система деривации имен существительных и прилагательных в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сергеев А.Ф. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 22 с.
1182758
  Сербін О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-22


  У попередньому номері (№ 9) журналу "Вісник Книжкової палати" було розпочато аналіз систем десяткової класифікації українською мовою. В цьому номері продовжено публікацію даного матеріалу.
1182759
  Иванов Е.В. Система детектирования перехода в нормально-проводящую фазу сверхпроводящих магнитов ускорительного комплекса нуклотрон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.20 / Иванов Евгений Владимирович ; Объед. ин-т ядер. исслед. – Дубна, 2015. – 14, [1] с. – Библиогр.: 13 названий
1182760
  Кравченко В. Система детермінант агресивних проявів особистості шульги (лівші) в українському суспільстві // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 274-276. – ISBN 978-966-439-357-4
1182761
  Прозументова Г.Н. Система деятельности как фактор формирования всесторонних и гармонических ценностных ориентаций школьников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Прозументова Г.Н.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 17л.
1182762
  Детюк А.М. Система джерел адміністративно-правового регулювання державного замовлення в сфері освіти // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 60-65. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1182763
  Гриценко І.С. Система джерел адміністративного права в їх історичній ретроспективі // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 35-41. – ISBN 978-966-667-624-8
1182764
  Коваленко Б.В. Система джерел екологічного права та стандарти як її складовий елемент // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 120-129. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1182765
  Копиленко О. Система джерел європейських правових стандартів місцевого самоврядування / О. Копиленко, І. Демченко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 139-145. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1182766
  Цоклан В.І. Система джерел конституційного права в контексті розвитку вітчизняного конституціоналізму: тенденції та перспективи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 20-26
1182767
  Йовбак І. Система джерел права Європейського Союзу // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 169-176. – ISBN 978-966-2075-20-5
1182768
  Тополевський Р. Система джерел права України: сучасний стан і перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 27-33. – ISSN 1026-9932
1182769
  Клабан В.В. Система джерел права Чеської Республіки: сучасний стан та тенденції розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 30-35. – (0). – ISSN 2078-9165
1182770
  Гураленко Н.А. Система джерел права: аналіз структурних елементів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 11-16. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
1182771
  Пархаменко Н.М. Система джерел права: ознаки, властивості та зміст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-12.
1182772
  Пиралова О.Ф. Система диагностики инженерной компетентности выпускников технических вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 26-29. – ISSN 1726-667Х
1182773
  Шумская Н.И. Система диагностики рудных минералов по кристаллооптическим данным / Н.И. Шумская, Л.И. Ильина, И.Т. Миловзорова. – Ленинград : Недра, 1979. – 168с.
1182774
   Система диалогового схемотехнического проектирования на мини-ЭВМ. – Томск, 1986. – 114с.
1182775
  Страздас Н.Н. Система дидактических игр как средство формирования педагогической умелости и направленности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Страздас Н.Н.; ЛГУ. – Л, 1980. – 15л.
1182776
  Ружичка Ян Система дисплейного контроля процесса автоматической обработки фильмовой информации с магнитного искрового спектометра ОИЯИ и расчеты некоторых характеристик оптического и переходного излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Ружичка Ян; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 20л.
1182777
  Ткачев С.М. Система дистанционного образования высшего учебного заведения:структура и принципы формирования // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.81-86.
1182778
  Макарова О.Е. Система дистанционного образования: анализ средств, форм, методов, преимуществ и недостатков // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 173-175. – ISBN 978-966-285-311-7
1182779
   Система дистанційного навчання "OMEGA" / О.К. Закусило, Є.О. Лебєдєв, М.М. Шарапов, О.В. Кучеренко, О.В. Лукович, І.Я. Усар // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 107-109
1182780
  Жирицький В.П. Система дистанційного навчання "VITAVA" / В.П. Жирицький, Н.М. Товмаченко // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 71-73
1182781
  Залєський Є. Система дистанційного навчання ВІКНУ / Є. Залєський, А. Аронов, Ю. Сидоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 70-74. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті надається обґрунтування завдання на розроблення електронних (мережевих) підручників як елементів системи дистанційного навчання (СДН) ВНЗ; проведено аналіз існуючих програмних засобів створення мережевих підручників, запропоновано вимоги до ...
1182782
  Федорук Павло Іванович Система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтернет-технологій (на прикладі медичних вузів) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Федорук П.І.; НАНУ ін-тут проблем математ. машин і систем. – Київ, 2001. – 19 с.
1182783
  Петренко І. Система дистанційного навчання у вивченні курсу «Електротехніка» / І. Петренко, А. Щерба // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 39-48. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто структуру системи дистанційного навчання, що була створена співробітниками ка-федри теоретичної електротехніки НТУУ «КПІ» для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Електротехніка». Описано технологію навчання студентів з ...
1182784
  Безносюк О.О. Система дистанційного навчання у Збройних Силах України: концептуальний обрис // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 144-149


  Розглядається концептуальний обрис системи дистанційного навчання у Збройних Сил України, його понятійний апарат, актуальність впровадження дистанційного навчання у ЗСУ і відповідні завдання, які з цього випливають. Рассматривается концептуальное ...
1182785
  Савків Л.Г. Система дистанційного прийому передачі даних геофізичних спостережень : XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти", 10-13 травня 2016 р., Київ // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 59-67 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1684-2189


  Щорічну конференцію з геоінформатики втретє проведено у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. На урочистому відкритті конференції до присутніх звернувся В. А. Михайлов - директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка, ...
1182786
  Корнєєв Олександр Система диференційованих дидактичних матеріалів з географічного краєзнавства : Географічне краєзнавство // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 25-31. – Бібліогр.: 11 назв
1182787
  Младов А.Г. Система дифференциальных уравнений / А.Г. Младов. – Москва, 1966. – 224 с.
1182788
  Перестюк Н.А. Система дифференциальных уравнений с точкой поворота и нулевыми элементами спектра / Н.А. Перестюк, В.Н. Бобочко; НАНУ // Доповіді НАНУ, 2001. – №6
1182789
  Парасюк Л.С. Система дифференциальных уравнений эллиптического типа с полярной особенностью в коэффициентах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Парасюк Л.С.; Львов.гос.унг-т. – Львов, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1182790
  Чучуков Виктор Федорович Система дифференцированных заданий как средство управления процессом обучения. (На материале математики в 6-8 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чучуков Виктор Федорович; НИИ педагогики УССР. НИИ психологии УССР. – К., 1975. – 29л.
1182791
  Кошкарьова Л.С. Система дієслівних префіксів у сучасній німецькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 88-105. – ISSN 2075-2970
1182792
  Хобзей Н. Система дієслова в гуцульських говірках / Н. Хобзей, Т. Ястремська // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 586-600. – ISBN 978-966-8760-98-3
1182793
   Система для обработки контурных графических изображений. – Минск, 1983. – 55с.
1182794
  Гончарова Л.И. Система для обработки строк СНОБОЛ-А-БЭСМ-6 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Гончарова Л.И.; АН СССР. ВП. – М., 1972. – 14л.
1182795
  Михалева Т.Г. Система добровольной сертификации услуг по оценке учебных достижений учащихся образовательных учреждений России / Т.Г. Михалева, В.А. Хлебникова // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 4. – С. 118-128
1182796
  Арсеєнко Т.І. Система довідково-інформаційного обслуговування в Австрійській національній бібліотеці / Т.І. Арсеєнко, М.А. Воробей // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 492-495. – ISBN 978-966-02-7337-5
1182797
  Гончаренко В.О. Система договорів римського права та деякі питання її рецепції в сучасному цивільному законодавстві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 121-126. – (Право. Економіка. Управління)
1182798
  Вядрова І.М. Система додаткового страхування вкладів як чинник зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків / І.М. Вядрова, І.О. Добровольська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 268-276. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано доцільність створення в Україні системи розширеного страхування депозитів та оцінено очікуваний ефект від її впровадження. Розглянуто можливі моделі функціонування системи страхування депозитів фізичних осіб. The article grounds ...
1182799
  Швецова-Водка Система документальных коммуникаций // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 5-18. – ISSN 0130-9765
1182800
   Система документации единой системы ЭВМ. – М, 1975. – 328с.
1182801
   Система документации пл социальному обеспечению. – М, 1979. – 12с.
1182802
  Бондар Л. Система документопостачання Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано способи поповнення фонду наукової галузевої бібліотеки в сучасних суспільно-економічних умовах
1182803
  Добрун Ю. Система досконалого законодавства за Джеремом Бентамом // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.112-114


  Джерем Бентам - англійський юрист і політолог
1182804
  Лилик С. Система дуальної освіти: чи можливий німецький досвід в Україні? // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 44-50. – ISSN 1606-3732
1182805
  Турчак С.К. Система духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Приднестровья // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 120-126. – ISSN 0869-561Х
1182806
  Шевченко Г.П. Система духовно-нравственного развития учащейся молодежи Украины // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1182807
  Кочерга М.М. Система екологічного аудиту сільських територій в умовах збалансованого розвитку // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 41-45
1182808
  Діденко Т.І. Система екологічного законодавства: проблема класифікації нормативно-правових актів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 135-142. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1182809
  Іванова Т.В. Система екологічного менеджменту - складова інтелектуального капіталу підприємства / Т.В. Іванова, О.М. Сегай // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 124-127. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка ; Вип. 1)
1182810
  Анікієва О.Ю. Система екологічного менеджменту на підприємстві та використання стандартів ISO пр її впровадженні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 76-82
1182811
  Дем"яненко С.О. Система екологічного менеджменту природокористування в зоні впливу АЕС : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 267-272. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1182812
  Могильний В.В. Система екологічного страхування при проведенні природоохоронної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-63. – (Економіка ; Вип. 46)


  З"ясовано місце екологічного страхування в системі природоохоронної політики.
1182813
  Кармазиненко С.П. Система екологічної освіти України // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 243-244. – ISBN 978-966-285-405-3
1182814
  Царук А.Ю. Система економіко-екологічного моніторингу залізорудного гірничо-збагачувального виробництва // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 47-50. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 1 (21)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1182815
  Крамаренко В.І. Система економічних відносин у сфері послуг та механізм їх реалізації при переході до ринку : Автореф... д-ра економ.наук: 08.01.01 / Крамаренко В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 33л.
1182816
   Система економічних законів і категорій : Навч. посібник / О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков; МОНУ; КНЕУ; О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков. – Київ : КНЕУ, 2005. – 173с. – ISBN 966-574-734-7
1182817
  Томчук О. Система економічного аналізу та необхідність її створення // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 230-235. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1182818
  Коврегін В.В. Система економічної безпеки вищого навчального закладу як основа формування та реалізації відповідних механізмів державного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 81-83. – ISSN 2306-6814
1182819
  Овчаренко Є.І. Система економічної безпеки підприємства : формування та цілепокладання : монографія / Є.І. Овчаренко ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Лисичанськ : ПромЕнерго, 2015. – 482, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 468-470. – ISBN 978-966-8695-21-6
1182820
  Ткач В.О. Система економічної безпеки регіону: аналіз та перспективи // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 165-168
1182821
  Кавун С.В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади : монографія / Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-676-370-2
1182822
  Сич Є.М. Система економічної оцінки діяльності Національного центру транспортного сервісного обслуговування контейнерних перевезень / Є.М. Сич, М.М. Андрієнко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Редкол.: Є.М. Сич, Ю.Є. Пащенко, О.М. Кириленко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 3-10. – ISSN 2306-5834
1182823
   Система електрозабезпечення експериментального будинку типу 0-енергії (площею 300 м2) на основі використання відновлюваних і альтернативних джерел енергії / Б.І. Басок, Т.Г. Бєляєва, І.К. Божко, О.М. Недбайло, В.Г. Новіков, М.А. Хибина // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 29-42. – ISSN 1815-2066


  Наведено результати розробки та впровадження системи електрозабезпечення експериментального будинку типу 0-енергії на основі використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії. Розроблено CDF-модель, за допомогою якої визначені оптимальні ...
1182824
  Йованович М. Система електронних декларацій про активи є початком, а не завершенням процесу виявлення та приборкання корупційної діяльності : інтерв"ю / бесіду вела М. Денисенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 3


  Мучити американського посла в Україні Марі Йованович розгорнутим інтерв"ю за тиждень до дуже нервових виборів у її рідній країні було б грубим вчинком. Але дізнатися думку посла з приводу трьох найактуальніших тем DT.UA все-таки спробувало. У що має ...
1182825
  Стек Д. Система електронних закупівель: повноцінне впровадження // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (125), червень. – С. 32-34
1182826
   Система електронних платежів НБУ у 2007 році // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 42-44.
1182827
  Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2008 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 29-31 : Табл., рис.


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1182828
  Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2009 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 29-31 : Табл., рис.
1182829
  Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2010 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 31-33 : Табл., рис.
1182830
  Редька К.Ю. Система електронно-документальної комунікації та інтернет // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 126-132. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються умови застосування електронно-документальної комунікації в мережі інтернет, властивості документальної комунікації та електронних інтернет-ресурсів. Визначено інтегративні властивості інтернету й електронних документів, що є основою для ...
1182831
  Пашковська Т. Система електронного адміністрування ПДВ: нюанси судової практики // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 45
1182832
  Садовий М. Система електронного бізнесу: елементи, механізм дії та тенденції розвитку : проблеми макроекономіки / М. Садовий, Б. Баласинович // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 31-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 1605-2005
1182833
   Система електронного зв"язку Microsoft Outlook Express : Методична розробка. – Київ : Київський університет, 2000. – 38с.
1182834
  Попов Ю.Д. Система електронної презентації Microsoft PowerPoint : Навчальний посібник / Ю.Д. Попов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 52с.
1182835
  Кобильнік Д.А. Система елементів правового механізму податку як похідна форма визначення податкового обов"язку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.99-103. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1182836
  Шевченко О.М. Система енергетичного оцінювання об"єктів галузі освіти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Шевченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1182837
  Каспрук В. Система Ердогана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 19 липня - 8 серпня (№ 26). – С. 5


  Чи розвинеться в турецького лідера "синдром Путіна"?
1182838
  Савченко О.В. Система еталонів і критеріїв оцінки розвитку понятійних структур як необхідний компонент понятійної системи людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104-108. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано систему еталонів і критеріїв оцінки розвитку когнітивних структур, як один з найважливіших компонентів понятійної системи. Докладно розглянуто основний механізм утворення та об"єктивні критерії оцінки функціонування еталонних схем. ...
1182839
  Степанюк А. Система етичного виховання старшокласників у процесі навчання біології / А. Степанюк, О. Троцька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 143-150. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1182840
  Пінькас Г.І. Система ефективного державного фінансового контролю і координації у сфері державних закупівель : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 57-69 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1182841
  Грубінко А. Система євроатлантичної безпеки в умовах військово-політичного протистояння на Сході Європи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 15-19. – ISSN 2524-0129
1182842
  Мушак Н.Б. Система Європейських міжнародних організацій, які займаються питаннями захисту прав людини // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 203-209
1182843
  Зінченко Ф.А. Система європейських фондових бірж: перспективи консолідації та універсалізації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 49-52
1182844
  Чєсьлінські А. Система єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу та Україна з перспективи Угоди про асоціацію // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 136-145. – ISSN 2082-4939
1182845
  Забуліоніс А. Система єдиного прийому: досвід Литви // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 4. – С. 20-22.
1182846
  Мишанич С. Система жанрів в українському фольклорі
1182847
  Дебейко О.В. Система жанрів класичної японської літератури


  На базі японських, російських та інших джерел проведено огляд японських фольклорних і літературних жанрів періодів . .[(текст на японській мові)] та . .[(текст на японській мові)] On the base of Japanese, Russian and others sources there has been a ...
1182848
   Система жанрів у літературі Близького та Середнього Сходу / [О.В. Дебейко та ін. ; під заг. ред. Халимоненка Г.І.] ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Киев : Знання України, 2002. – 214. [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., араб. – Бібліогр. в прим.: с. 74-76. – ISBN 966-618-193-2
1182849
  Воробьева С.Н. Система жанров в средневековой турецкой ашыкской поэзии: проблемы жанровой классификации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 48-58. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Предпринята попытка теоретического осмысления жанровой системы средневековой ашыкской поэзии, представляющей собой индивидуально-авторское творчество турецких певцов-поэтов. Автор предлагает свою жанровую классификацию ашыкских песен.
1182850
  Захаров В.Н. Система жанров Достоевского / В.Н. Захаров. – Л., 1985. – 209 с.
1182851
  Бардаханова С.С. Система жаров бурятского фольклора / С.С. Бардаханова. – Новосибрск, 1992. – 235 с.
1182852
  Томилин А.Г. Система животного мира /характеристика основных групп/. / А.Г. Томилин. – М., 1969. – 36с.
1182853
  Усар І.Я. Система з повторними викликами керована гістерезисною стратегією / І.Я. Усар, Ю.О. Протопоп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 200-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається система обслуговування з повторними викликами типу М/М/1/oo, в якій інтенсивність вхідного потоку залежить від кількості джерел повторних викликів. Розглядається гістерезисна стратегія керування такою системою. Знайдено умови ...
1182854
  Закусило О.К. Система з пріоритетним обслуговуванням вимог з найменшим обслуженим часом в умовах великого завантаження // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 161-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В статті розглядається система масового обслуговування M/G/1 з пріоритетним обслуговуванням вимог з найменшим обслуженим часом. Для середнього часу перебування вимоги в цій системі доведено кілька тверджень про його асимптотичну поведінку в умовах ...
1182855
  Богма О.С. Система забезпечення бюджетної безпеки: сутність, функції, ознаки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 28-32. – ISSN 2306-6792
1182856
  Алієва П.А. Система забезпечення державного управління щодо дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 159-161. – ISBN 978-966-285-311-7
1182857
  Волошин В.І. Система забезпечення економічної безпеки підприємства / В.І. Волошин, А.М. Гуменюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 181-184.
1182858
  Бубела Т.З. Система забезпечення єдності оцінювання якості об"єктів різної природи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Бубела Тетяна Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 38, [1] с. – Бібліогр.: 35 назв
1182859
  Сухоруков Аркадій Ісмаїлович Система забезпечення зовнішньоторговельної безпеки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  Обгрунтовано системний підхід до забезпечення зовнішньоторговельної безпеки, виявлено загрози, що провокують зменшення обороту і погіршення сальдо зовнішньої торгівлі. Доведено, що суттєвої географічної і продуктової диверсифікації зовнішньої ...
1182860
  Виговська О.С. Система забезпечення інформаційної безпеки України в період глобальної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 108-113


  In the article was observed different approaches to the creation of the system of informational security in the researches of national scientists, was analyzed basic directions of national politic of Ukraine in the informational sphere in time of ...
1182861
  Драган О.І. Система забезпечення конкурентоспроможності підприємств: методологічні аспекти // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 239-246. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1182862
  Раманаускас Юліус Система забезпечення кредитами сільськогосподарських суб"єктів Литви : фінанси АПК / Раманаускас Юліус, Раманаускене Ядвіга // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-119 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1182863
  Шпак Г.М. Система забезпечення органічного виробництва / Г.М. Шпак, В.В. Рибак, Д.С. Кропивко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 26-27 : рис. – Бібліограф.: 6 назв.
1182864
  Гребенюк М. Система забезпечення продовольчої безпеки в законодавстві Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 227-233. – ISSN 0132-1331
1182865
  Кузьменко М.Д. Система забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців до екстремальних ситуацій професійної діяльності / М.Д. Кузьменко, С.Г. Лисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 83-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обгрунтуванню розробленої системи забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців до екстремальних ситуацій професійної діяльності. The article is devoted to substantiation of the developed system of maintenance of ...
1182866
  Гребенюк Л.А. Система забезпечення реалізації стратегії кредитування малого бізнесу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 79-87
1182867
  Біль М.М. Система забезпечення соціального захисту мобільних категорій населення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – C. 37-45. – ISSN 1562-0905
1182868
  Кристопчук Т. Система забезпечення якості вищої освіти: зарубіжний досвід // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 99-103. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1182869
  Артиш М.І. Система забезпечення якості діяльності викладачів у вищих навчальних закладах Канади // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 34-36


  Розглянуті визначальні елементи контролю якості викладання у канадських вищих аграрних навчальних закладах. Проаналізовано вплив студентського оцінювання діяльності викладачів на якість надання ними освітніх послуг.
1182870
  Шеверун Н.В. Система забезпечення якості навчання іноземних мов у технічних університетах Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 151-158. – ISSN 2312-5993


  Розкриття особливостей забезпечення якості навчання іноземних мов у технічних університетах Польщі.
1182871
  Трегуба С.Г. Система завдань для вивчення географічних карт : Посібник для вчителя / С.Г. Трегуба. – Київ : Радянська школа, 1979. – 85с.
1182872
   Система завдань, спрямованих на розвиток інтелектуальних вмінь учнів. – Суми, 1996. – 20с.
1182873
  Кольченко Б.Д. Система загальгообов"язкового медичного страхування в Німеччині - позитивний приклад для України // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 48-51
1182874
  Приходько В.П. Система загроз національним економічним інтересам України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 14, липень. – С. 10-13. – ISSN 2306-6814
1182875
  Бадраков Канибай Тимофеевич Система заданий и дидактические требования к ним в преподавании казахской литературы в старших классах : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Бадраков Канибай Тимофеевич; Каз. пед. ин-т им Абая. – Алма Ата, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
1182876
  Саранцев Г.И. Система задач на геометрические преобразования в курсе математики восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Саранцев Г. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 19л.
1182877
  Майер Р.А. Система задач с функциональным содержанием в курсе алгебры восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Майер Р. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 20л.
1182878
  Клочко В.І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей : монографія / В.І. Клочко, Н.І. Праворська ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 140 с. – ISBN 978-966-641-234-1
1182879
  Жмурко О. Система закладів охорони здоров"я в Україні: проблеми та перспективи правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 158-165. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1182880
  Євтух О.Т. Система законів грошей і принципи їх використання : теорія грошей // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 27-34. – Бібліогр.: 14 назв
1182881
  Туленов Ж.Т. Система законов и категорий диалектики / Ж.Т. Туленов. – Ташкент, 1974. – 342с.
1182882
  Самбор М.А. Система законодавства про адміністративні правопорушення: проблеми та шляхи їх розв"язання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 58-64. – ISSN 2220-1394
1182883
  Новицький Г. Система законодавства у сфері забезпечення національної безпеки України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 54-56.
1182884
  Капралюк О. Система законодавчого забезпечення інформаційної діяльності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 46-49. – ISSN 2076-9326
1182885
  Вісітаєва Р.Б. Система законодавчого регулювання захисту дітей від насильства в сім"ї // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 16-18. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1182886
  Семеусов В.А. Система законодательства о хозяйственных договорах в сельском хозяйстве. / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1980. – 89с.
1182887
  Зуев С.В. Система залоговых поручительств в уголовном процессе Соединенных Штатов Америки // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 2. – С.45-49. – ISSN 1812-3910
1182888
  Присяжнюк В.П. Система заміщення уніатських архієрейських кафедр у Правобережній Україні в XVIII століття : (До питання про організаційну структуру церкви в регіоні) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 21-28. – (Історія ; Вип. 22)


  Розглядаються соціально-економічні, національно-територіальні, політичні та релігійно-канонічні аспекти заміщення уніатських архієрейських кафедр в Правобережній Україні у XVIII ст., аналізується роль і місце греко-католицьких ієрархів та церкви в ...
1182889
  Савенко Е.Н. Система занятий по иностранному языку в техническом вузе как одна из основ для построения учебника : Автореф... канд. пед.наук: / Савенко Е. Н.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1969. – 24л.
1182890
  Гандельман В.А. Система занятий по иностранному языку на 1-м курсе педвузов иностранных языков (на материале немецкого языка) : Автореф... канд. пед.наук: / Гандельман В.А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1967. – 24л.
1182891
  Лутфулин В.С. Система занятий предметного кружка как средство повышения эффективности обучения слабоуспевающих школников (общедидактический аспект совершенствования работы предметныхкружков) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лутфулин В. С.; Ростоский пед. инст. – Ростов-на-Дону, 1984. – 197л. – Бібліогр.:л.154-175
1182892
  Лутфуллин В.С. Система занятий предметного кружка как средство повышения эффективности обучения слабоуспевающих школьников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лутфуллин В.С.; КГУ. – К., 1984. – 24л.
1182893
  Шаховська Н.Б. Система заохочення молодих людей до наукової роботи / Н.Б. Шаховська, Б.П. Худоба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 854. – С. 149-160. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
1182894
  Горская Л.М. Система запросов СУБД ИНЭС / Л.М. Горская. – Л., 1983. – 50с.
1182895
   Система запуска стримерной камеры СК-600. – Харьков, 1979. – 12с.
1182896
  Стеценко О.А. Система засобів альтернативного вирішення міжнародних суперечок: розмежування медіації та добрих послуг // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 155-160. – ISSN 2220-1394
1182897
  Диха М.В. Система засобів економічного механізму державного регулювання соціально-економічних процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 20-29. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано компонентну структуру економічного механізму господарювання в умовах ринку, яка є основою дослідження стану та проблем функціонування соціально-економічної системи, напрямів реформування, розробки пропозицій з вдосконалення ...
1182898
  Шейхо К. Система засобів масової інформації Сирії. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 54-64.
1182899
   Система засобів по землеробству і тваринництву Волинської області. – Львів, 1965. – 484с.
1182900
  Єфремов Юриій Миколайович Система засобів синтезуючого програмування та її використання для фінансово-економічних задач підприємтсва : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.03 / Єфремов Юриій Миколайович; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 2000. – 16л.
1182901
  Мельников М. Система захисту авторського права і суміжних прав // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С.18-24
1182902
  Бондаренко С. Система захисту авторського права і суміжних прав в Україні // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 10. – С.61-65
1182903
  Смітюх А. Система захисту акціонерного товариства від недружнього поглинання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 103-107.
1182904
  Смітюх А. Система захисту акціонерного товариства від недружнього поглинання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 110-115.
1182905
  Пономаренко Л.В. Система захисту від несанкціонованого доступу на основі голосової автентифікації : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.21 / Пономаренко Л.В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1182906
  Толюпа С.В. Система захисту електронного документообігу на основі застосування електронного цифрового підпису / С.В. Толюпа, О.О. Гаврилюк // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 4. – С. 25-34. – ISSN 2409-7292
1182907
  Вавженчук С.Я. Система захисту і охорони конституційних трудових прав працівників : монографія / С.Я. Вавженчук. – Харків : Диса плюс, 2013. – 508, [1] с. – Бібліогр.: c. 466-508 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-20-5
1182908
  Кудрявцева О.М. Система захисту конституційних прав дитини в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 4 (164). – С. 28-30
1182909
  Бєлов Д.М. Система захисту прав і свобод людини і громадянина: конституційно-правова специфіка / Д.М. Бєлов, М.В. Громовчук // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 81-85. – ISBN 978-617-7096-97-8
1182910
  Толкачова Н.Б. Система захисту прав людини в Європейському Союзі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 346-350.
1182911
  Фалалєєва Л.Г. Система захисту прав людини в інтеграційному правопорядку ЄС: еволюція підходів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9 (168). – С. 35-40
1182912
  Язвінська О. Система захисту прав споживачів в економічно високорозвинених країнах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.55-63
1182913
  Ровинський Ю.О. Система заходів валютно-правових обмежень // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 7-11


  У статті досліджено поняття валютних обмежень, систему валютних обмежень в Україні та наведено авторське визначення поняття валютних обмежень.
1182914
  Андрієвський Д.Й. Система заходів державної підтримки реструктуризації промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 154-156
1182915
  Савчук Д.П. Система заходів з екологічного оздоровлення річок і річкових басейнів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 28-29 : фото
1182916
  Краус К.М. Система заходів з удосконалення управління маркетингом малих торговельних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 899-103. – Бібліогр.: Бібілогр..: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1182917
  Позняков С. Система заходів правовідновлювапьноі відповідальності у сфері погашення податкового боргу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 83-87
1182918
   Система заходів протидії незаконному збагаченню в сучасних умовах / В.Ю. Шепітько, В.М. Шевчук, В.В. Білоус, Л.І. Керик // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – C. 5-16. – ISSN 1993-0917
1182919
  Мінка П.Я. Система заходів та профілактики розкрадання вантажів з рухомого складу на залізниці // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 44-48.
1182920
  Краснолуцький О. Система заходів щодо охорони родючості грунтів та попередження їх деградації у Київській області / О. Краснолуцький, О. Шевченко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 24-29
1182921
  Захожая Т.М. Система зачетных единиц в образовательном процессе вуза // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 72-79. – ISSN 0869-561Х


  В статье описывается опыт использования системы зачетных единиц для структурирования учебной нагрузки преподавателя и реорганизации образовательного процесса: сокращение аудиторной нагрузки и увеличение доли самостоятельной работы студента, реализация ...
1182922
  Дектярев Г. Система зачетных единиц: предложения по внедрению в технических вузах / Г. Дектярев, И. Насыров, В. Крюков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 8-18. – ISSN 0869-3617
1182923
   Система зачетов по математике в старших классах. – М, 1970. – 44с.
1182924
  Смутнев В.И. Система защит блоков с реакторами ВВЭР-1000 / В.И. Смутнев. – М., 1987. – 23с.
1182925
  Лазарев М.М. Система защитных лесонасаждений и проблемы пчеловодства. / М.М. Лазарев. – М., 1978. – 31с.
1182926
   Система защиты и процедуры предоставления статуса беженца детям без сопровождения взрослых : методические материалы. – Киев, 2010. – 80 с.
1182927
  Беляева А.С. Система защиты овощных и полевых культур от вредителей и болезней / А.С. Беляева, Е.Ф. Палилова. – М., 1968. – 112с.
1182928
  Гулевец В.Д. Система защиты операторов от падения на примере процесса технического облуживания авиационной техники. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.01 / Гулевец В.Д.; М-во образов.Укр. – Днепропетровск, 1996. – 20л.
1182929
  Стефаненко М.М. Система збалансованих фінансових показників як основа прийняття контролінгових рішень : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-117 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1182930
  Онищенко В.О. Система збалансованості економічних інтересів у корпоративній стратегії / В.О. Онищенко, Л.О. Птащенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-44.
1182931
   Система збору, обробки та аналізу сейсмологічних даних Карпатського регіону / С.Т. Вербицький, О.Т. Стецьків, Ю.Т. Вербицький, Н.І. Рожок, А.Ф. Стасюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 125-131 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
1182932
  Виноградов О.В. Система здравоохранения США. Полезные предложения для государственного управления в Украине : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-47 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1182933
  Бокоч І. Система злочинів проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 72-81


  Про права людини в правовій державі.
1182934
  Мочкош Я. Система злочинів у сфері економіки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.73- 76
1182935
  Бондаренко М.П. Система зміцнення конкурентних позицій туристичного сектору України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 66-73. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1182936
  Зильберт Б.А. Система знаков языка,их значения и мотивированность / Б.А. Зильберт. – Саратов, 1978. – 87с.
1182937
   Система знаний о народонаселении. – Москва : Статистика, 1976. – 368с.
1182938
   Система знаний о народонаселении. – Москва, 1991. – 255с.
1182939
  Марусіна О.С. Система знання в класичному та "мозаїчному" типах культури // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 86-87
1182940
  Савченко О.В. Система знань про рефлексію як елемент рефлексивної компетентності особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 356-366. – ISSN 2219-2654
1182941
  Дружененко Р.С. Система знань як результат функціонування методичної системи навчання: філософське осмислення пробеми // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 24-27. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1182942
  Оскотская Б.Л. Система значений и функций частиц only, just, even в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Оскотская Б.Л.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1966. – 22л.
1182943
  Сильницкая Г.В. Система значений модальных глаголов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Сильницкая Г.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 18л.
1182944
  Гринько С.Д. Система зобов"язань за римським приватним правом та її рецепція в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 104-108. – (Право. Економіка. Управління)
1182945
  Боброва Д.В. Система зобов"язань із правопорушень в цивільному законодавстві Польської Народної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 56-64. – (Серія права ; № 15)


  В статье показано, что в Гражданском кодексе Польской Народной Республики использована смешанная система обязательств из нарушений, по которой правонарушение, сформулированное в общей форме, сочетается с отдельными видами правонарушений. Анализируются ...
1182946
  Боброва Д.В. Система зобов"язань із правопорушень у цивільному законодавстві Чехословацької Соціалістичної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 59-65. – (Серія права ; № 16)


  В статье анализируются нормы Гражданского кодекса ЧССР, посвященные обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. Автор характеризует систему указанных обязательств, элементы генерального деликта, а также основы некоторых сингулярных ...
1182947
  Кочевых В.И. Система зрительного анализа объектов роботизированного производства / В.И. Кочевых, В.К. Никонов. – Киев : Тэхника, 1990. – 127с.
1182948
  Гасанова Ш.Ш. Система и виды преступлений, в сфере экономической деятельностив УК Азербайджанской Республики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 3 (77). – С. 6-12
1182949
  Менегетти А. Система и личность / Антонио Менегетти; Пер. с итальянского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Онтопсихология, 2003. – 328с. – ISBN 5-93871-015-4


  Интеллектуальный вызов существующей культуре, зачастую вызывающие шок
1182950
  Бакрадзе К.С. Система и метод в философии Гегеля / К.С. Бакрадзе. – Тбилиси, 1936. – 358с.
1182951
  Бакрадзе К.С. Система и метод в философии Гегеля / К.С. Бакрадзе. – Тбилиси, 1958. – 456с.
1182952
  Гельмонт А.М. Система и методика изучения и распространения передового педагогического опыта / А.М. Гельмонт. – М., 1956. – 115с.
1182953
  Капенов Г.С. Система и методика изучения фонетики русского языка в казахской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Капенов Г.С.; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
1182954
   Система и методика повторения в 4-10 классах. – Ленинград, 1945. – 118 с.
1182955
  Ежов А.И. Система и методология показателй советской статистики. / А.И. Ежов. – М, 1965. – 372с.
1182956
  Скороходов С.А. Система и организация безналичных расчетов в СССР / С.А. Скороходов. – Л., 1969. – 38с.
1182957
  Серебряный М.И. Система и организация краткосрочного кредитования в оборотные средства / М.И. Серебряный. – Ленинград, 1968. – 35 с.
1182958
  Кравцов А.И. Система и организация подготовки учителей для школ Белорусской ССР после Великой Октябрьской социалистической революции и до Великой Отечественной войны : Автореф... канд. пед.наук: / Кравцов А.И.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 14л.
1182959
  Карцев С.К. Система и организация профессионального образования в Югославии. / С.К. Карцев. – М., 1958. – 72с.
1182960
  Оськин Д. Система и организация снабжения на водном транспорте. / Д. Оськин. – М., 1931. – 80с.
1182961
  Плотников К.Н. Система и организация финансов и кредита в СССР / К.Н. Плотников, Н.Н. Ровинский. – Москва, 1948. – 213с.
1182962
  Плотников К.Н. Система и организация финансов и кредита в СССР / К.Н. Плотников, Н.Н. Ровинский. – Москва, 1950. – 182с.
1182963
  Ерыш И.Ф. Система и особенности региональгых долгосрочных и краткосрочных прогнозов опасных экзогенных геологических процессов в Крыму в течении VIII и IX циклов развития / И.Ф. Ерыш, Э.В. Кулиш, А.А. Лоенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 31-38 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1182964
  Павлов Ц.М. Система и принципы построения сети общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений в условиях всеобщего обязательного десятилетнего обучения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Павлов Ц.М.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 23л.
1182965
  Каструбин Э.М. Система и программы психической самозащиты : (информационный психотренинг здоровья и успехов) / Э.М. Каструбин. – Москва : КСП, 1996. – 303 с. – В изд. также: Сознательное самовнушение как путь к господству над собой / Э. Куэ. – Библиогр.: с. 179-180 (25 назв.). – ISBN 5-88694-033-2
1182966
  Сапельников В.П. Система и стратиграфичское значение брахиопод подотряда пентамеридин / В.П. Сапельников; Отв. ред. Богоявленская О.В. – Москва : Наука, 1985. – 206с.
1182967
  Илюшечкин В.П. Система и структура добуржуазной частнособственнической эксплуатации / В.П. Илюшечкин. – М.
1. – 1980. – 216с.
1182968
  Джагарян А. Система и структура органов местного самоуправления: конституционное содержание и соотношение в контексте муниципальной реформы / А. Джагарян, Н. Шевченко // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 116-127. – ISSN 1812-7126
1182969
   Система и структура языка в свете марксистско-ленинской методологии. – Киев, 1982. – 202с.
1182970
  Никольский В.В. Система и текст XII таблиц : исследование по истории Римсого права В,В, Никольского. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1897. – VIII, [2], 480 с.
1182971
   Система и уровни языка. – М, 1969. – 264с.
1182972
  Очев В.Г. Система и филогения капитозавроидных лабиринтодонтов / В.Г. Очев; Молева Т.Н. – Саратов : Саратовский госуниверситет, 1966. – 184с.
1182973
  Михайлова И.А. Система и филогения меловых аммоноидей / И.А. Михайлова; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1983. – 280с.
1182974
  Тахтаджян А.Л. Система и филогения цветковых растений / А.Л. Тахтаджян. – М.-Л., 1966. – 612с.
1182975
   Система ИБМ-360. – М, 1974. – 127с.
1182976
  Ничкало Н.Г. Система идейно-политического воспитания учащихся средних профессионально-технических училищ : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Ничкало Н. Г.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1985. – 49л.
1182977
   Система идентификации параметров динамических систем для персональных ЭВМ. – М, 1989. – 16с.
1182978
  Баев Баю ПЕтров Система изложения теории площадей и объемов с примененим элементов анализа в курсе математики : Автореф... канд.педнаук: 130002 / Баев Баю ПЕтров; МИн-во просвещения БССР Минский гос. пед. ин-т им А.М.Горького. – Минск, 1975. – 26л.
1182979
  Попов И.Ю. Система измерения эволюции и лекарство от эволюционных запретов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 36-90. – ISSN 1560-7488
1182980
  Губашева К.Ш. Система изучения русского склонения в 5-7 классах казахской школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Губашева К.Ш.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1968. – 26л.
1182981
  Шманова Н.Н. Система изучения сложного предложения русского языка в восьмилетней казахской школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шманова Н.Н.; Казах. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1976. – 18л.
1182982
  Янцевич А.И. Система изучения тригонометрических функций в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Янцевич А.И.; Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1182983
  Немковская М.В. Система имен существительных в брянских говорах XVII - начала XVIII века (на материале частных писем и деловых документов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Немковская М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 24л.
1182984
  Романеева И.К. Система именного склонения древнерусского языка XIV в. в ее жанрово-стилиситческой дифференции : Автореф... канд. филол.наук: / Романеева И. К.; МГУ. – М., 1966. – 19л.
1182985
  Овсепян Л.С. Система именного склонения среднеармянского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10-661 / Овсепян Л.С.; АН Арм.ССР. Ин-т яз. им. Р.Ачаряна. – Ереван, 1969. – 24л.
1182986
  Виноградова М.И. Система именных форм в говоре д. Боровлянки Сорокинского района Алтайского края. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Виноградова М.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 17л.
1182987
  Сюсько М.И. Система именных частей речи украинских говоров Закарпатской области : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Сюсько М.И. ; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1969. – 22 с.
1182988
  Терентьев С.В. Система имитации крупномасштабного военного конфликта / С.В. Терентьев. – Москва, 1991. – 40 с.
1182989
  Мановицкий В.И. Система имитационного моделирования дискретных процессов (ДИСМ) / В.И. Мановицкий, Е.М. Сурков. – К.-Одесса : Вища школа, 1981. – 95с.
1182990
  Конышев В.Н. Система индикаторов вузовской коррупции (гипотеза) / В.Н. Конышев, А.А. Сергунин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 152-159. – ISSN 0869-3617


  Предпринимается попытка разработки и обоснования системы индикаторов вузовской коррупции в России как концептуальной предпосылки для раннего обнаружения и предупреждения различных уровней и видов этого опасного социального явления. An effort to ...
1182991
  Барздинь Г.Я. Система индуктивного синтеза систем подстановок термов / Г.Я. Барздинь. – Рига, 1990. – 42с.
1182992
   Система инерциальной навигации, использования в ней цифровых интеграторов, 1959. – 13с.
1182993
  Кочетков Г. Система инженерного образования в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 8. – С. 109-121. – ISSN 0321-2068
1182994
  Кобзаренко П.В. Система институтов смягчения и усиления уголовной ответственности и наказания / П.В. Кобзаренко, В.В. Самань, Н.А. Редун // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 49-54. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Авторы вводят в теорию уголовного права понятие нестандартного объема уголовно-правового принуждения (ответственности), классифицируют его виды с учетом содержания институтом о преступлении, видах наказания и освобождения от ответственности и ...
1182995
  Каган В. Система интегральной подготовки // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.84-88. – ISSN 0869-3617
1182996
   Система интеграции вида. – Вильнюс, 1986. – 291с.
1182997
  Зимин В. Система интеллектуальных прав: постановка проблемы // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 4. – С. 34-43. – ISSN 0201-7059
1182998
  Пяртельпоег И.Х. Система информации союзной республики / И.Х. Пяртельпоег. – Таллин, 1985. – 238 с.
1182999
   Система информационно-библиографической документации. – М, 1979. – 22с.
1183000
   Система информационно-библиографической документации. – М, 1979. – 6с.
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,