Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1181001
  Кобець В. " Прийти в цей світ" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 30 серпня (№ 15/16)


  Вірші.
1181002
   "...Прийняла терновий вінець за Україну...". До 120-річчя від дня народження О.М. Басараб // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.Ф. Ботушанська, В.О. Кононенко, В.В. Патока [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3. – С. 82-88. – ISSN 0130-2043
1181003
  Гирич І. "Приєднання чи возз"єднання?" М. Брайчевського // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 64-65
1181004
  Веров Я. "Прижизненная слава" : фантастика / Я. Веров, Л. Ростиславский // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 5 (09), май. – С. 95-109. – ISSN 1728-8568
1181005
  Мироненко А. "Призвать к жизни неслыханное" // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 11. – С. 6-14. – ISSN 1818-2968
1181006
  Пиріг Руслан "Приземлення" Михайла Грушевського // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 282-286. – ISSN 0869-3595
1181007
   "Признание". – Кемеров, 1962. – 60с.
1181008
  Сергійчук В.І. "Призначити президентом Академії наук..." // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 247-248. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 90-річчя дозволу Михайлу Грушевського на повернення до УСРР.
1181009
  Козлова С.Г. "Призраки" Тургенева : проблема русского европеизма // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 3. – С.125-131. – ISSN 0235-1188
1181010
  Амосова Е. "Призываю прекратить забастовку в медуниверситете и вернуться к учебе. Наши требования учтены" / беседовала И. Дубская // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 1-6 марта (№ 9). – С. 2


  "Студенты и преподаватели Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца обвиняют Минздрав в использовании коррупционных схем, не позволивших провести важный профессиональный тест учащимся третьего курса, и незаконном отстранении от ...
1181011
  Лукошников В.В. "Прииде рать велика русскаа". Походы русских дружин в конце VIII-IX веке // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 2. – С. 29-33. – ISSN 0321-0626


  Київська Русь ІХ ст. була занята своїми внутрішніми проблемами
1181012
  Британ Г. "Приїжджає внук із міста..." : гумореска, байки, поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 101-106
1181013
  Качкан В.А. "Прийде сівач - і запшніють сходи" (над життєвим подвигом Бориса Грінченка) // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1994. – Ч.1. – С. 178-187. – ISBN 5-325-00349-6
1181014
  Яковенко Т.В. "Прийду на сповідь до Дніпра..." (художній всесвіт Миколи Лукова) // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 80-82. – ISSN 2304-5809
1181015
  Юхниця Є. "Прийняти - це не пояснити" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Вересень (№ 9). – С. 17


  Вірші; новела.
1181016
  Жулинський М. "Прийшов до нас німчик" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 16 серпня (№ 29). – С. 5, 13


  "Враження про мирний Drag nach Osten, який описала Леся Степовичка в дилогії "Німці в городі".
1181017
  Косян М. "Прийшов час висувати шухляди..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 139-143


  Поезія і проза студійців - випускників-філологів університету попередніх років. Вірші.
1181018
   "Прийшов, щоб не розлучатися..." : на пошану 70-річчя Григора Тютюнника : наук. збірник. – Київ : Твім інтер, 2005. – 328 с. : іл. – ISBN 966-7430-19-7
1181019
  Багров В.Н. "Приказываю самым срочным порядком..." : очерки / В.Н. Багров, Ю.В. Морозов, Г.И. Семин. – Москва : Воениздат, 1991. – 221, [2] с. – ISBN 5-203-00405-6


  Содерж.: В.И. Ленин и моряки-черноморцы; "Приказываю самым срочным порядком...".
1181020
  Руставелі Ш. "Прикінцеві строфи" // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 533. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1


  Руставелі Шота. Розділ з поеми: "Витязь у тигровій шкурі". Переклад Миколи Бажана.
1181021
  Овсієнко В. "Приклад Євгена Концевича важливий для нас..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 151-164. – ISBN 978-966-399-815-2
1181022
  Бадрак В. "Приклади непересічних особистостей змінюють світ більше, ніж технології..." / розмовляв Ігор Бондар-Терещенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 15 січня (№ 1)


  Роман "Собор. Киевский перекресток Вильгельма Котарбинского".
1181023
  Терещенко О. "Прикладна драконологія" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 81-83
1181024
  Видра Д. ...Призрак бродит по Европе... призрак популизма // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 78-94. – ISSN 0042-8744
1181025
  Зарубин А.С. Приемы и методы гражданско-правового исследования законодательства о контрактной системе // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 37. – С. 312-322. – ISSN 1995-4190


  "Проблема совместимости разноотраслевых норм, составляющих содержание комплексного законодательства о контрактной системе, фактически не исследуется в доктрине. Внимание ученых, за редким исключением, сосредоточено на анализе и критике отдельных ...
1181026
  Лавровская Л.А. Приемы и принципы построения А.М.Горьким простого предложения с деепричастным оборотом и обособленным определением по материалам повести "Фома Гордеев" : Автореф... канд. филологич.наук: / Лавровская Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
1181027
  Титаров Владимир Андреевич Приемы и способы действий мотострелкового отделения в бою : Учеб.пособие / Титаров Владимир Андреевич, Маркеев Сергей Петрович. – М : Изд-во МГУ, 1983. – 57с.
1181028
  Гаврилова В.Л. Приемы и средства создания художественного образа в русской поэзии / В.Л. Гаврилова. – Л., 1989. – 114с.
1181029
  Сисоева Т.А. Приемы и стратегии, используемые при идентификации эмоций // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 11 (140). – С. 51-56
1181030
  Шёсмит [Шусмит] М. Приемы исследования кукурузы : Руководство при изучении селекции и оценке кукурузы / Vernon M. Shoesmith ; Пер. Е. и Б. Усовских, под ред. В.В. Таланова ; [Предисл. Б. Усовского]. – Екатеринослав : Издано на средства Департамента Земледелия ; Типо-цинкография Густава Берс, 1912. – 99 с., 3 л. ил.
1181031
  Баглай И.А. Приемы комизма в комедиях Аристофана : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Баглай И.А. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 18 с.
1181032
  Савельева Л.И. Приемы комизма у Плавта / Л.И. Савельева. – Казань, 1963. – 79 с.
1181033
  Полищук Г.Г. Приемы научно-популярного изложения / Г.Г. Полищук. – М., 1977. – 36с.
1181034
  Полищук Г.Г. Приемы научно-популярного изложения в лекции / Г.Г. Полищук. – М., 1983. – 64с.
1181035
  Максимчук И.П. Приемы обработки почвы под озимую пшеницу в сочетании с органическими и минеральными удобрениями в условиях южной части Полесья Украины : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Максимчук И.П. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 17 с.
1181036
  Добродеев А.И. Приемы обследования молодняков / А.И. Добродеев // Прикладная энтомология [компакт]. [Т. I: А - И]. – С. 139-143 : табл.
1181037
  Иванова М.М. Приемы обучения сочинениям на типовые темы / М.М. Иванова. – Л, 1959. – 52 с.
1181038
   Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования = Design patterns. Elements of reusable object-oriented software / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес; Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес ; [пер. с англ. А. Слинкин]. – Москва [и др.] : Питер, 2007. – 366 с. : ил., табл. – Парал. тит. англ.- Алф. указ.: c. 359-366. – Библиогр.: c. 353-358. – (Библиотека программиста). – ISBN 5-496-01136-4


  На обл. также: Принципы применения паттернов проектирования. Классификация паттернов. Различные подходы к выбору паттернов. Каталог паттернов с детальным их описанием
1181039
   Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования = Design patterns. Elements of reusable object-oriented software / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес ; [пер. с англ. А. Слинкин]. – Москва [и др.] : Питер : ДМК Пресс, 2008. – 366 с. – Парал. тит. л. англ. - Загл. и авт. ориг.: Design Patterns. Elements of reusable object-oriented software / Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlisside. - Алф. указ.: с. 359-366. – Библиогр.: с. 353-358. – (Библиотека программиста). – ISBN 978-5-469-01136-1


  На обл. также: Принципы применения паттернов проектирования. Классификация паттернов. Различные подходы к выбору паттернов. Каталог паттернов с детальным их описанием
1181040
   Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования = Design patterns. Elements of reusable object-oriented software / Э. Гамма [и др.] ; [пер. с англ.: А. Слинкин]. – Москва [и др.] : Питер, 2016. – 366, [2] с. : ил., табл. – На обл. также: Принципы применения паттернов проектирования. Классификация паттернов. Различные подходы к выбору паттернов. Каталог паттернов с детальным их описанием. - Парал. тит. л. англ. - Алф. указ.: с. 359-366. – Библиогр.: с. 353-358. – (Библиотека программиста). – ISBN 978-5-496-00389-6


  На обл. также: Принципы применения паттернов проектирования. Классификация паттернов. Различные подходы к выбору паттернов. Каталог паттернов с детальным их описанием
1181041
  Головко А.И. Приемы основной обработки почвы при повторных посевах кукурузы по кукурузе в условиях степной зоны Украины : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Головко А.И.; Укр. науч.-исслед. ин-т растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева. – Харьков, 1966. – 26л.
1181042
  Кузнецов В.И. Приемы отыскания цветных реакций для неогранических ионов. : Автореф... Доктора хим.наук: / Кузнецов В.И.; Акад.наук СССР. – Москва, 1950. – 34 с.
1181043
  Натанзон Э.Ш. Приемы педагогического воздействия / Э.Ш. Натанзон. – М, 1972. – 215с.
1181044
  Рыбак В.Н. Приемы повышения зимостойкости клевера : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Рыбак В.Н. ; АН УССР , Ин-т физиологии растений и агрохимии. – Киев, 1952. – 11 с.
1181045
   Приемы повышения плодородия почв в центральном районе Нечерноземной зоны. – М, 1989. – 237с.
1181046
  Константинов П.Н. Приёмы повышения точности полевого опыта / П.Н. Константинов, 1936. – 24с.
1181047
   Приемы повышения устойчивости озимой пшеницы и клевера против неблагоприятных условий внешней среды. – Киев, 1954. – 156с.
1181048
   Приемы повышения эффективности занятий по русскому языку. – К, 1985. – 23с.
1181049
  Косатая В.М. Приемы познавательной деятельности как вид межпредметных связей : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Косатая В. М.; МГУ, Фак. психол. – М., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1181050
  Воротник К Т. Приемы предупреждения и ликвидации осолонцевания почв и повышения урожая с.-х. культур при орошении минерализованными водами : Автореф... канд. с.-х.наук: / Воротник Т.К; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучева. – Х., 1965. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1181051
   Приемы прогнозирования экологических систем. – Новосибирск, 1985. – 127с.
1181052
  Архангельский А.Я. Приемы программирования в С++ Builder : Механизмы Windows, сети / А.Я. Архангельский, М.А. Тагин. – Москва : Бином, 2004. – 656с. + CD ROM. – ISBN 5-9518-0085-4
1181053
  Левич Е.М. Приемы программирования учетных работ / Е.М. Левич, Я.И. Розенцвайг. – Рига
2. – 1973. – 51с.
1181054
  Левич Е.М. Приемы программирования учетных работ / Е.М. Левич, Я.И. Розенцвайг. – Рига
3. – 1974. – 44с.
1181055
  Кулиев Алинияз Наги оглы Приемы развития устной речи студентов-азербайджанцев на начальном этапе обучения. (На материале англ. яз. в неязыковом вузе) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кулиев Алинияз Наги оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1181056
  Дубровинский Б.М. Приемы разные, подход один - творческий / Б.М. Дубровинский. – Москва, 1977. – 32 с.
1181057
  Бойко О.В. Приемы реализации экспрессии устойчивых словесных комплексов в сатирико-юмористических жанрах (в сопоставлении с укр. яз.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.2.01 / Бойко О. В. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1981. – 24 с.
1181058
  Шевчук Л.В. Приемы речевого воздействия в рекламных текстах В. Маяковского // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 43-45. – ISSN 2307-4558
1181059
  Карпинская Е.Г. Приемы рисования в начальной школе / Е.Г. Карпинская, М.А. Федорова. – Л., 1946. – 24с.
1181060
  Гимбаржевский В.Р. Приемы сельскохозяйственного освоения закустаренных торфяных почв в условиях Полесья УССР : Автореф. дис. ... канд.с.-х. наук : 530 / Гимбаржевский В.Р. ; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1968. – 26 с.
1181061
  Суворова А. Приемы семантической трансформации фразеологизмов в письмах А.П. Чехова // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 143-146. – ISBN 978-617-689-129-1
1181062
  Дубинин А.Д. Приемы слесарных работ / А.Д. Дубинин. – 3-е изд. – МоскваК., 1960. – 319с.
1181063
  Кричагин Н. Приемы собирания и способы хранения морских животных, 1875. – 24, [1] с. – Отд. оттиск из : Морской сборник, № 12, 1875 г.
1181064
  Подобрий А.В. Приемы создания поликультурного пространства средствами русского языка в "Конармии" Бабеля (К 120-ти летию со дня рождения И.Э. Бабеля) // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 62-68. – ISSN 0130-9730


  В статье на материале новелл "Конармии" предпринята попытка продемонстрировать приемы создания писателем поликультурного пространства русскоязычного текста.
1181065
  Берман Г.Н. Приемы счета / Г.Н. Берман. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград : ГТТ, 1952. – 88 с.
1181066
  Дайри Н.Г. Приемы текущей проверки знаний учащихся по истории : (эксперим. исследование в старш. классах сред. школы) / Дайри Н.Г. ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1958. – 352 с.
1181067
  Баер У. Приемы терапевтической работы при коррекции "Образа Я" // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 12 (189). – С. 43-49


  Представлено методики і прийоми терапевтичної роботи при корекції "Образу Я".
1181068
  Малыхин Н.С. Приемы удобрения картофеля на легкосуглинистых почвах Северо-запада нечерноземной полосы : Автореф... кадн. с.-х.наук: / Малыхин Н.С.; Ленингр. с.-х. ин-т. – Ленинград-Пушкин, 1959. – 16л.
1181069
  Назарок М.И. Приемы улучшения иосевных и урожайных качеств семян гороха в левобережной лесостепи Украинской ССР. : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.05 / Назарок М.И.; МСХ СССР.Укр.с-х.акад. – К, 1973. – 22л.
1181070
  Турецкая Р.Х. Приемы ускоренного размножения растений путем черенкования / Р.Х. Турецкая. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1949. – 168с.
1181071
  Щенев В.А. Приемы учебной работы учащихся в курсах физической географии / В.А. Щенев. – Москва, 1979. – 141 с.
1181072
  Дворяшин Ю.Е. Приемы формирования активной психофизиологической защиты здоровья. / Ю.Е. Дворяшин. – Санкт-Петербург, 1991. – 15,2с.
1181073
  Ганиев М.М. Приемы химической иммунизации сахарной свеклы и десорбционно-газовой дезинфекции почвы в борьбе с корнеедом : Автореф... канд. биол.наук: / Ганиев М.М.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1967. – 21л.
1181074
  Кверфельдт Э.К. Приемы художественной обработки дерева. / Э.К. Кверфельдт. – Л., 1928. – 59с.
1181075
  Чучалов Е.А. Приемы экономического анализа / Е.А. Чучалов, Н.Н. Бессонов. – М, 1988. – 80с.
1181076
  Пушкарь П О. Приемы языковой игры в повести Сергея Довлатова "Заповедник" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 65-70. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1181077
  Янес Х.Я. Приеные часы для здоровых / Х.Я. Янес. – 2-е изд., переработанное. и дополненное. – Москва : Медицина, 1987. – 175с.
1181078
  Любин В.П. Прието Ф. Социалистическая партия у власти в Испании // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 13. – С. 195-203
1181079
  Медведев Ф.Е. Приехала из города девочонка... / Ф.Е. Медведев, В.Б. Перельман. – М, 1960. – 192с.
1181080
   Приєднаний до ликів святих / газета "Голос Православ"я" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 9-10. – ISSN 0868-9644


  У Володимирському кафедральному соборі освячений помісний Собор УПЦ Київського патріархату канонізував святого праведного Петра Калнишевського, останнього кошового Запорозької Січі.
1181081
  Райкова Н.Б. Приєднання до СОТ як умова інтеграції України у світове господарство // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 56-59


  Розглянуто питання інтеграції України у світове господарство, членство в СОТ як інструмент захисту національних інтересів України на світових ринках.
1181082
  Асірян С. Приєднання Європейського Союзу до європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / С. Асірян, С. Власенко, С. Трішина // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 300-304. – ISSN 2663-5313
1181083
  Фалалєєва Л.Г. Приєднання Європейського Союзу до Конвенції з прав людини: правова позиція Суду // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (48). – C. 151-161. – ISSN 2413-1342
1181084
  Добрянський С. Приєднання європейського союзу до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ради європи:перспектива чи проблема? // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 3-6
1181085
  Добрянський С. Приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: доцільність, проблеми та перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 117-125. – ISSN 1026-9932
1181086
  Маркусь В. Приєднання Закарпатської України до Радянської України 1944-1945 рр. / В. Маркусь. – К, 1992. – 110с.
1181087
  Гуменюк О. Приєднання західноукраїнських земель (вересень 1939 - червень 1940 рр.) / О. Гуменюк, В. Гайбонюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 228-232. – ISBN 966-8653-41-6
1181088
  Новохатська Н.В. Приєднання й парцеляція як засоби формального членування англійських та українських розмовних конструкцій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 303-309


  У статті йдеться про розмежування понять приєднання й парцеляції, звертається увага на особливості їх структури й функціонування у розмовному мовленні. В статье идет речь о разграничении понятий присоединения и парцелляции, обращается внимание на ...
1181089
  Шкрібляк М. Приєднання Київської митрополії до складу Московської патріархії: історична канва та канонічно-богословський аналіз // Богословський вісник : збірник наукових праць / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – № 7. – С. 65-84
1181090
  Недєлін О.І. Приєднання Криму до Росії / О.І. Недєлін. – Київ, 1958. – 44с.
1181091
  Мінгазутдінова Г. Приєднання ПМР до України як шлях вичерпання придністровської проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 35-36
1181092
  Калагін В.А. Приєднання Східного Сибіру і Далекого Сходу до Росії в XVII столітті // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 272-280. – ISBN 978-617-689-216-8
1181093
   Приєднання України до Мінаматської конвенції: громадські консультації // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 5-6 : фото
1181094
  Покрещук О.О. Приєднання України до системи ГАТТ/СОТ в контексті її інтеграції у світову економіку / О.О. Покрещук, О.М. Азаров // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.76-85. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-614-021-7
1181095
  Лісовий А.В. Приєднання України до СОТ: перспективи та ризики для селян // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 175-179. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1181096
  Шеретюк Р. Приєднання уніатів Првобережної України до Російської православної церкви в період між другим і третім поділами Польщі : хід, виконавці, наслідки // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 9-19
1181097
  Коновал О. Приєднання чи возз"єднання України з Росією? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 291, квітень : квітень. – С. 24-25
1181098
  Брайчевський М.Ю. Приєднання чи возз"єднання? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 263, грудень : грудень. – С. 3-6


  Критичні зауваги з приводу однієї концепції.
1181099
  Брайчевський М. Приєднання чи возз"єднання? : критичні зауваги з приводу однієї концепції / М.Ю. Брайчевський. – Торонто : Нові дні, 1972. – 66 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1181100
  Брайчевський М.Ю. Приєднання чи возз"єднання? (критичні замітки з приводу однієї концепції) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 66-93
1181101
  Малиновська О. Приєднення України до Конвенції ООН 1951 року та протоколу 1967 року про статус біженців // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.110-118. – Бібліогр.: 14 н. – ISSN 1561-4999
1181102
  Кроть Д.Т. Приєднувальні конструкції у мові творів М. Коцюбинського // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 127-135
1181103
   Приєднуйтеся до роботи Координаційної ради КНУ! // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 3


  Інформація про Координаційну раду, яка була створена для організації та підтримки заходів, спрямованих на допомогу бійцям у зоні АТО, серед яких і студенти та викладачі нашого університету, постраждалі та переселенці.
1181104
  Мойсієнко А.К. Приємлю. / А.К. Мойсієнко. – К, 1986. – 111с.
1181105
  Коцюбинський М.М. Приємна особа / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1928. – 32с.
1181106
  Годзішевський І. Приємна усмішка . / І. Годзішевський. – К, 1946. – 33с.
1181107
  Кочевих Олег Приємні міфи нашої історії - 2 // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-49. – ISSN 0130-5212
1181108
  Кочевих Олег Приємні міфи нашої історії // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-55. – ISSN 0130-5212
1181109
  Кошевой Ю.В. Прижизненная автомикроскопия клеточных популяций в условиях культивирования : Автореф... канд. техн.наук: 03.00.02 / Кошевой Ю.В.; АН ССР. Ин-т билогической физики. – Пущино, 1980. – 20л.
1181110
   Прижизненная микроскопия нейрона. – Ленинград : Наука, 1978. – 190с.
1181111
  Кошевой Ю.В. Прижизненная морфометрия клеток / Ю.В. Кошевой, Э.И. Лежнев, О.П. Макарова; Иваницкий Г.Р. – Москва, 1977. – 128с.
1181112
  Граменицкий Е.М. Прижизненная окраска клеток и тканей в норме и патологии / Е.М. Граменицкий. – Ленинград : Изд-во медицинской лит., 1963. – 152 с. – Бібліогр.: с. 133-150
1181113
  Ильин Виктор Иванович Прижизненная химическая модификация Н-холинорецептора : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Ильин Виктор Иванович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1977. – 28л.
1181114
  Бессер А.А. Прижизненное использование лесных деревьев, кустарников и полукустарников в естественных условиях и в лесных культурах / А.А. Бессер. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат, 1950. – 108 с. – Библиогр.: с. 107
1181115
  Зинченко В.П. Прижизненное исследование люминесценции пиридиннуклеотидов и флавопротеидов мышц : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Зинченко В.П.; АН ССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21
1181116
  Зинченко В.П. Прижизненное исследование люминесценции пиридиннуклеотидов и флавопротеидов мышц : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Зинченко В.П.; АН ССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1975. – 35л.
1181117
  Постолица Л.Г. Прижизненные выделения некоторых сине-зеленых водорослей и влияние их на бактерий кишечной группы. : Автореф... канд. биол.наук: / Постолица Л.Г.; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 18л.
1181118
   Прижизненные и редкие издания произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина в фондах Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника : Каталог. – Львов : Львов. науч. б-ка, 1986. – 342 с.
1181119
   Прижизненные издания Анны Ахматовой (в фондах одесских библиотек) : рекомендат. указ. литературы. – Одесса : Маяк, 1989. – 30, [2] с. – Алф. указ.: с. 29-31. – ISBN 5-7760-0240-0
1181120
   Прижизненные издания и публикации В.И. Ленина, хранящиеся в библиотеках, архивах и музеях Белорусии. – Минск, 1988. – 242с.
1181121
   Прижизненные издания и публикации произвдений К.Маркса и Ф. Энгельса. Произведения 1837-1895 гг. : Библиограф. указатель. [ В 2-х ч. ]. – Москва : Книга
Ч. 1 : 1837, сент. - 1864. – 1974. – 423 с.
1181122
   Прижизненные издания и публикации произвдений К.Маркса и Ф. Энгельса. Произведения 1837-1895 гг. : Библиограф. указатель [ В 2-х ч. ]. – Изд. выходит с 1974 г. – Москва : Книга
Ч. 2 : 1864, сент.-1895. – 1977. – 423 с. : факс.
1181123
   Прижизненные издания произвдений В.И. Ленина в фондах Одесской государственной научной библиотеки. – Горький, 1989. – 88с.
1181124
   Прижизненные издания произведений В.И. Ленина в фондах ЦНБ АН УССР : библиогр. указатель. – Киев : Наукова думка, 1975. – 78, [2] с. : табл.
1181125
  Поліщук К. Прижиттєва критика драматургії Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 18-22
1181126
  Задорожна Л.М. Прижиттєве шевченкознавство: прорив у замкненому колі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 50-55. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Визначаються головні тенденції прижиттєвого шевченкознавства і роль у формуванні позиції в оцінці Т. Шевченка, П. Куліша та М. Костомарова.
1181127
  Олексів І. Прижиттєві видання В.С. Караджича (1787-1864) у фондах Львівських бібліотек: тематика, шляхи надходження // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 26-42. – ISSN 1591-6223


  Досліджуються видання наукових праць сербського вченого В. Караджича у фондах львівських бібліотек (ЛНБ ім. В. Стефаника, НБНУ ім. І. Франка). Виявлено 19 книг, які сербські бібліографи трактують як рідкісні і які досі небули предметом спеціальних ...
1181128
  Великодна Г.В. Прижиттєві видання Івана Карпенка-Карого у фондах наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 99-117. – ISSN 2707-3335


  Стаття приурочена до 175-річчя від дня народження Івана Карповича Тобілевича. Розглянуто прижиттєві видання письменника, що зберігаються у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Вперше проаналізовано ...
1181129
  Нелипа Г. Прижиттєві видання Івана Франка у фондах Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 37-41. – ISSN 2076-9326


  У статті надано книгознавчу інформацію щодо прижиттєвих видань Івана Франка, розглянуто низку його творів — прозових, поетичних, наукових, публіцистичних, виданих в Україні та поза її межами, які зберігаються у фондах НБУ ім. Ярослава Мудрого. Окрему ...
1181130
   Прижиттєві видання класиків української літератури XIX - початку XX ст. : каталог колекції н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних вид. Нац. іст. б-ки України : до 80-річчя Нац. іст. б-ки України / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [уклад. Н. Хівренко ; ред.: О. Марченко, С. Смілянець ; авт. перед. слова О. Романенко]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2018. – 103, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 88-99. – Бібліогр.: с. 100-101
1181131
   Прижиттєві видання творів В.І. Леніна наявні у фондах Державної історичної бібліотеки. – К, 1967. – 62с.
1181132
  Єнко М. Прижиттєві видання творів Миколи Гоголя у фондовій колекції Національного музею-заповідника М.В. Гоголя // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 31. – С. 58-65. – ISSN 2524-2490
1181133
  Павленко С. Прижиттєві зображення гетьмана Івана Мазепи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 4-10 січня (№ 1)
1181134
  Теплий І. Прижиттєві переклади й автопереклади творів Івана Франка (на матеріалі польської та російської мов) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 73-100. – ISSN 0203-9494
1181135
  Наумова Н.Г. Прижиттєві переклади Тараса Шевченка російською мовою // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .93-102


  "Влітку 1833 р. Гоголь у листах до М. Максимовича закликає вченого їхати до Києва, бо й сам збирається викладати історію в Київському університеті". С. 191.
1181136
  Жбанова К. Прижиттєві примірники творів Ганса Сакса відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 399-408. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
1181137
  Інгульський П.М. Прижмуреним оком / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1966. – 98 с.
1181138
  Дудин В. Приз-знание // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 10 сентября (№ 37). – С. 1, 17. – ISSN 1563-6755


  Из текста: "Почему по-настоящему качественные юридические знания удается получить далеко не всем".
1181139
  Ромов А.С. Приз / А.С. Ромов. – М, 1982. – 287с.
1181140
  Дашкова П.В. Приз : Роман / Полина Дашкова. – Москва : Астрель. – ISBN 5-17-024578-5
Кн.1. – 2004. – 411с.
1181141
  Дашкова П.В. Приз : Роман / Полина Дашкова. – Москва : Астрель. – ISBN 5-17-024577-7
Кн.2. – 2004. – 381с.
1181142
  Гришин И. Приз без победы, победа без приза // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 2. – С. 68-76. – ISSN 0131-2227


  Парламентські вибори 2014 р. в Швеції.
1181143
  Урнов Д.М. Приз Бородинского боя : рассказ и повести / Д.М. Урнов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 271 с.
1181144
   Приз за олимпийское спокойствие : "За лучшую антикризисную программу для турагенств" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 34
1181145
  Мицик Юрій Призабута історико-краєзнавча спадщина // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 61-70
1181146
  Салій О. Призабута розвідка Леоніда Білецького (причинок до вивчення "гуцульського тексту" в українській літературі // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 280-310. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано маловідому працю Леоніда Білецького "Тіні забутих предків" М. Коцюбинського у світлі історичного розвитку". Розглянуто та прокоментовано наукові думки й здогадки автора стосовно творчого задуму повісті М. Коцюбинського
1181147
  Вальо М. Призабута славістична карта наукової діяльності Романа Кирчіва // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 51-54. – ISSN 1028-5091
1181148
  Гриценко П. Призабута сторінка лексикографічної Шевченкіани // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 3-11. – ISSN 1682-3540
1181149
  Осипенко О. Призабуте дороге ім"я // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 12


  Володимир Беклемішев - автор першого у світі скульптурного пам"ятника Тарасові Шевченку. Причому вперше - в Харкові, в маєтковому саду українського мільйонера Олексія Алчевського. Саме на його проханнята його дружини Христини було створено цей ...
1181150
  Бендюкова Н. Призабуте ім"я Штейнберга // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.111-113. – ISSN 0130-1799
1181151
  Салтовський О.І. Призабуте ім"я: кирило-мефодіївець Г. Андрузький та його проекти конституцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С .234-239. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто невідому сторінку політичної історії України - творчість Г. Андрузького.
1181152
  Гуцал П. Призабутий візантолог / П. Гуцал, М. Ткачук // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 183-184. – ISSN 0869-3587
1181153
  Максимюк С. Призабутий голос - сопрано Олександра Гвоздецька // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 76-79
1181154
  Сивіцький М. Призабутий діяч і письменник // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 164-167
1181155
  Атанасов П. Призабутий друг України // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 260-262
1181156
  о. Назарко Ір. ЧСВВ Призабутий попередник Шашкевича о. Юліян Добриловський ЧСВВ (1760 - 1825) // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 66-71
1181157
  Максисько Т. Призабутий скульптор // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 193-195
1181158
  Карабович Т. Призабутий спадок // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 18 жовтня (№ 42). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Про історичне краєзнавче дослідження українського діяча з Любліна Івана Ігнатюка "Що ми знаємо про Підляшшя?"
1181159
  Томіленко Л. Призабуті номінації в сучасній українській мові // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 69-71
1181160
  Ігнатенко М. Призабуті сторінки історії краєзнавчого руху на Чернігівщині // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.103-105
1181161
  Ромм В.В. Призвание - балерина / В.В. Ромм. – Новосибирск, 1985. – 80 с.
1181162
  Лукошкин А.П. Призвание - инженер / А.П. Лукошкин. – Л., 1986. – 78с.
1181163
  Деммени Е.С. Призвание - кукольник / Е.С. Деммени. – Л, 1986. – 197с.
1181164
   Призвание - учитель. – Саратов, 1980. – 72с.
1181165
  Изюмский Б.В. Призвание / Б.В. Изюмский. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 272 с.
1181166
  Ярославцев Б. Призвание / Б. Ярославцев. – Ужгород, 1955. – 60с.
1181167
  Изюмский Б.В. Призвание / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1958. – 324с.
1181168
  Старшинов Е.Ф. Призвание / Е.Ф. Старшинов. – Кострома, 1962. – 185с.
1181169
  Перфильева А.В. Призвание / А.В. Перфильева. – М., 1964. – 160с.
1181170
  Аграновский А.А. Призвание : заметки писателя / А.А. Аграновский. – Изд. 2-е, дополн. – Москва : Совецкая Россия
2. – 1967. – 304 с.
1181171
  Езерский С.Н. Призвание / С.Н. Езерский. – М, 1968. – 63с.
1181172
  Кованов В.В. Призвание / В.В. Кованов. – Москва, 1973. – 559с.
1181173
  Кованов В.В. Призвание / В.В. Кованов. – 2-е доп. изд. – М, 1974. – 559с.
1181174
  Пыжова О.И. Призвание / О.И. Пыжова. – Москва, 1974. – 408 с.
1181175
   Призвание. – М, 1976. – 80с.
1181176
  Велиев А. Призвание : повести и рассказы / А. Велиев; пер. с азерб. – Баку : Гянджлик, 1976. – 360 с.
1181177
  Герасимов О.В. Призвание / О.В. Герасимов. – Киев, 1977. – 47с.
1181178
  Кутов Н.Н. Призвание / Н.Н. Кутов. – Л., 1978. – 126с.
1181179
  Линьков Л.А. Призвание / Л.А. Линьков. – М., 1978. – 240с.
1181180
  Гончаренко Г.И. Призвание / Г.И. Гончаренко. – М., 1979. – 127с.
1181181
  Батуев А.М. Призвание : рассказы и очерки / А.М. Батуев. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 127 с. : рис.
1181182
  Гончаренко Г.И. Призвание / Г.И. Гончаренко. – Москва, 1982. – 368с.
1181183
  Азаров Ю.П. Призвание : публицист. повесть : для сред. и ст. возраста / Ю.П. Азаров ; ил. А. Дудина. – Москва : Детская литература, 1983. – 175 с. : ил.
1181184
  Грибова Л.А. Призвание / Л.А. Грибова. – К., 1986. – 128с.
1181185
  Кондратович А.И. Призвание / А.И. Кондратович. – М, 1987. – 444с.
1181186
  Зеленов А.Д. Призвание / Зеленов А.Д. – Москва, 1988. – 398 с.
1181187
  Демьянов В.П. Призвание / В.П. Демьянов. – М., 1989. – 63с.
1181188
   Призвание // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 8. – С. 30-35


  Біографія Марка Бернеса
1181189
  Вейцман Марк Призвание : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 11/12. – С. 55-60. – ISSN 0131-8136
1181190
  Гурьянов С.Т. Призвание и профессия / С.Т. Гурьянов, В.В. Секретарюк. – М., 1974. – 64с.
1181191
  Могилевский Б.Л. Призвание инженера Красина / Б.Л. Могилевский. – Москва, 1970. – 128с.
1181192
  Ланин Н.Н. Призвание как категория социальной философии / Н.Н. Ланин. – Алма-Ата, 1994. – 176с.
1181193
  Короленко В.И. Призвание политработника / В.И. Короленко. – М, 1984. – 158с.
1181194
  Кара Ч Призвание сердца / Ч Кара. – М., 1970. – 112с.
1181195
   Призвание такое - мастер. – Новосибирск, 1964. – 96с.
1181196
  Романенко В.Т. Призвание таланта / В.Т. Романенко. – Киев, 1977. – 270с.
1181197
  Тарасенко Н.Ф. Призвание. / Н.Ф. Тарасенко. – Владимир, 1958. – 95с.
1181198
  Вержбицкая М.А. Призвание. / М.А. Вержбицкая. – Москва, 1989. – 96с.
1181199
  Кузнецов А. Призвание. Комедии / А. Кузнецов, Г. Штайн. – М., 1968. – 272с.
1181200
  Кузнецов А. Призвание. Комедия / А. Кузнецов, . – Москва-Л., 1948. – 160с.
1181201
  Левандовский Е.А. Призванная Россией (Об И.Н.Левченко) / Е.А. Левандовский. – М., 1974. – 90с.
1181202
  Рыбалко Н.А. Призванные досрочно / Н.А. Рыбалко. – К., 1978. – 110с.
1181203
  Маковеев М.С. Призванные к оружию / М.С. Маковеев. – Москва, 1970. – 223с.
1181204
  Абрамович А.А. Призванный временем : очерк истории Алт. краев. театра драмы : [К 60-летию театра] / А.А. Абрамович, Д.Г. Паротиков. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1981. – 108 с. : ил.
1181205
  Михайличенко А. Приземлені орбіти хай-теку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 червня (№ 20). – С. 12


  Визначено переможців Премії Кабінету міністрів України за розробку і впровадження інноваційних технологій. Конкурсний комітет, до складу якого входять провідні вітчизняні науковці та конструктори, визнав найкращими 5 робіт: розробка супутникового ...
1181206
  Колесник П.И. Приземная инверсия температуры воздуха в лесостепных районах Украины // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 65-71 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1181207
  Івус Г.П. Приземний вітер та його вплив на забруднення повітряного басейну в окремих районах Одеси / Г.П. Івус, Г.В. Хоменко, Л.М. Гурська // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 105-112. – ISSN 0868-6939
1181208
  Лавров Г.А. Приземные и подземные антенны : Теория и практика антенн, размещенных вблизи поверхности земли / Г.А. Лавров, А.С. Князев. – Москва, 1965. – 472 с.
1181209
   Призери джейм-марафону // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Студенти факультету інформаційних технологій нашого університету здобули ІІ місце у міжнародному конкурсі зі створення комп"ютерних ігор Global Game Jam Ukraine 2017, який пройшов у м. Кропивницький. Україна вдруге приєдналася до участі у конкурсі. У ...
1181210
  Половець І. Призери міжнародних дебатів з права СОТ / І. Половець, Т. Херувімова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Одним з найпопулярніших конкурсів для студентів-юристів є Міжнародні судові дебати з права СОТ, що проводяться Європейською асоціацією студентів права (ELSA), починаючи з 2003 р. Четвертий нац. раунд ЕМСС відбувся у лютому ц. р. у Львівському нац. ...
1181211
   Призери міжнародних змагань // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  "Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка стали призерами 27 Міжнародних математичних змагань для студентів університетів. Одинадцять із тринадцяти учасників КНУ імені Тараса Шевченка здобули почесні відзнаки призерів 27 ...
1181212
   Призери олімпіад стають студентами кращих вишів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 6


  Із тексту: Усі призери олімпіад стають студентами престижних українських вишів, серед яких КНУ імені Тараса Шевченка, ХНУ, ЛНУ. Деякі переможці обирають університети за кордоном.
1181213
   Призери олімпіади Cisco // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Студенти кафедри напівпровідникової електроніки радіофізичного факультету Віктор Пеньковський та Олег Окоронко вибороли перше та друге місця в II Всеукраїнській олімпіаді Cisco. Фінал II Всеукраїнської олімпіади Cisco з мережевих технологій відбувся ...
1181214
   Призи - 2022 // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2022. – № 1 (15). – С. 188


  У 2019 році вперше побачили світ номери всеукраїнського видання «Дебют-газета». Новинку на 164 сторінках порівнюють із «Роман-газетою» радянських часів, але вона має кілька переваг і відрізняється від усього, що нині існує на ринку періодики. ...
1181215
  Десятерик Д. Призи тривожного часу // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 18-19 червня (№ 95/96)


  Найкращі українські фільми присвячені війні та окупації.
1181216
  Сірук О. Призма Історії : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 133-140
1181217
   Призменная электронная спектроскопия высокого разрешения : сб. докладов семинара. – Вильнюс : АН ЛитССР, 1979. – 92с.
1181218
  Салтыков М.Е. (Н. Щедрин) Признак времени. – [Санкт-Петербург] : [Тип. М.М. Стасюлевича], 1889. – С. 197-338
1181219
  Земцова Юлия Признак мастерства // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 134-135 : фото. – ISSN 1029-5828
1181220
  Богданов Ю.Н. Признак счастья : стихи / Ю.Н. Богданов. – Минск : Мастацкая література, 1974. – 80 с. – (Первая книга поэта)
1181221
  Столяров Ю.Н. Признаки библиотечного фонда как научного понятия. Дефиниция понятия «библиотечный фонд» // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 10. – С. 52-60. – ISSN 0130-9765


  Эта статья - очередная в серии статей, посвященной теории функционирования библиотечного фонда. Рассмотрены ключевые для библиотечного фондоведения вопросы: определено понятие "библиотечный фонд", выявлены его основные признаки.
1181222
  Булякова И.А. Признаки виртуализации современного образования // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 11. – С. 123-126. – ISSN 0234-0453
1181223
   Признаки голодания растений. – Москва, 1957. – 226с.
1181224
  Дмитриев Ю.А. Признаки государства: понимание и интерпретации / Ю.А. Дмитриев, В.О. Миронов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 10. – С. 5-16. – ISSN 0132-0769
1181225
  Воробьев Н.Н. Признаки делимости. / Н.Н. Воробьев. – Москва, 1963. – 72с.
1181226
  Воробьев Н.Н. Признаки делимости. / Н.Н. Воробьев. – 3-е изд. испр. доп. – Москва, 1980. – 94с.
1181227
  Воробьев Н.Н. Признаки делимости. / Н.Н. Воробьев. – 4-е изд.испр. – Москва, 1988. – 96с.
1181228
  Монахов Антон Признаки жизни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 12 (2961). – С. 74-79 : фото
1181229
  Тимофеев С.И. Признаки изменений погоды / С.И. Тимофеев. – Москва, 1944. – 6 с.
1181230
   Признаки импактогенеза в продуктах самостоятельных центров извержения Западного Приэльбрусья / Л.И. Демина, М.Ю. Промыслова, М.С. Мышенкова, Н.В. Короновский // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 34-39
1181231
   Признаки импактогенеза в продуктах самостоятельных центров извержения Западного Приэльбрусья / Л. Демина, М. Промыслова, М. Мышенкова, Н. Короновский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-38. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  К импактогенезу относятся преобразования горных пород под воздействием ударных волн. Глубинный тип импактогенеза обусловленный глубинными взрывами уплотненных флюидов. Флюидолиты характеризуются специфическими структурами и текстурами, минеральным и ...
1181232
  Лосинская А.Ю. Признаки искусства в сюжетно-ролевой игре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 119-124. – ISSN 2073-9702


  Анализируются возможности сюжетно-ролевой игры как произведения искусства: создание худож. образа, требующее определенных умений и навыков; подлинность; аура; воспринимаемость зрителем. Представлены выразительные средства сюжетно-ролевой игры, как ...
1181233
  Литвиненко И.Ю. Признаки как категории // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 16-18. – ISSN 2226-7549


  Предлагается придать мировозренческий статус признакам базиса Юнга и бинарным признаков аспектов ИП, рассматривая их наподобие философских категорий, составляющих основу общенаучной методологии и направляющих познание.
1181234
  Чупрова А.Ю. Признаки мошенничества в доктрине и прецедентах Англии // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.50-55. – ISSN 1812-3910
1181235
  Родыгин А.И. Признаки направления смещения при деформации сдвига / А.И. Родыгин. – Томск, 1991. – 99с.
1181236
  Возовикова Т. Признаки нормальной жизни. Реформа не нарушила демидовских традиций // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 ноября (№ 46). – С. 4


  За особые научные заслуги в области изучения биологических основ функционирования живой клетки Демидовская премия 2013 года присуждена академику Александру Спирину - известному отечественному биохимику, одному из основоположников современной мировой ...
1181237
  Саниахметова Н Признаки предпринимательства // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.6-9


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1181238
  Степанова В.В. Признаки слова как основа классификации лексических единиц / В.В. Степанова. – Л., 1976. – 48с.
1181239
  Белявский С.С. Признаки устойчивости решений дифференциальных систем на конечном промежутке времени : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Белявский С.С.; БГУ. – Минск, 1971. – 16л.
1181240
  Устинов В.С. Признаки хищений и их оценка аппаратами БХСС / В.С. Устинов. – Горький, 1979. – 87 с.
1181241
   Признаки эксплозивно-обломочного генезиса алмазоносного карнийского горизонта Усть-Оленекского района : (петрографо-геохимические данные) / В.Ф. Проскурнин, Н.П. Виноградова, А.В. Гавриш, А.В. Наумов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 6. – С. 698-711 : рис., табл. – Библиогр.: с. 710-711. – ISSN 0016-7886
1181242
  Коган З.М. Признаки экстерьера и интерьера у кур / З.М. Коган. – Новосибирск, 1979. – 295с.
1181243
  Турищева Н.Ю. Признаки, дифференцирующие уголовную ответственность за преступления против избирательных прав // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 70-78. – ISSN 0132-0769
1181244
  Хавлин Т.В. Признаковое пространство образа деловой женщины // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 122-129. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті актуалізується поняття "соціального образу" в соціологічній науці, його структурні характеристики та наводяться моделі типологізації. Розкривається специфіка політичного образу, зокрема жінок політиків соціетального рівня. Крім того, на основі ...
1181245
  Купер С.А. Признание / С.А. Купер. – Л, 1956. – 504с.
1181246
  Купер С.А. Признание / С.А. Купер. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 499с.
1181247
  Жакмьен Р.Ф. Признание / Р.Ф. Жакмьен. – Калининград : Кн. изд-во, 1965. – 72 с.
1181248
  Снегова Н.В. Признание / Н.В. Снегова. – Киров, 1967. – 36с.
1181249
  Архипов Ф.П. Признание : стихи / Ф.П. Архипов. – Хабаровск : Книжное издательство, 1971. – 64 с.
1181250
  Пармузин Б.С. Признание / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1972. – 136с.
1181251
  Сорокин В.В. Признание / В.В. Сорокин. – Москва, 1974. – 183с.
1181252
  Шаменкова Л.С. Признание / Л.С. Шаменкова. – Москва, 1976. – 31 с.
1181253
  Горулев Н.А. Признание / Н.А. Горулев. – Минск, 1976. – 144с.
1181254
  Лясота Ю.Л. Признание / Ю.Л. Лясота. – Москва, 1976. – 167 с.
1181255
  Рюмин П.И. Признание / П.И. Рюмин. – Ростов-на-Дону, 1978. – 29с.
1181256
  Качурин В.Т. Признание / В.Т. Качурин. – Киев, 1978. – 71с.
1181257
  Рябченко Г.С. Признание / Г.С. Рябченко. – М., 1981. – 48с.
1181258
  Парсамян А. Признание : стихи / А. Парсамян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1983. – 88 с.
1181259
  Горбунов В.В. Признание / В.В. Горбунов. – Саранск, 1984. – 152с.
1181260
  Ахматова Р.С. Признание : стихотворения и поэмы : пер. с чечен. / Раиса Ахматова ; худож. В. Покусаев. – Москва : Современник, 1984. – 309 с. : цв. ил. – (Б-ка поэзии "Россия")
1181261
  Феофанов Ю.В. Признание / Ю.В. Феофанов. – М, 1985. – 176с.
1181262
  Штемлер И.П. Признание / И.П. Штемлер. – Л, 1985. – 383с.
1181263
  Эрендженов К.З. Признание : поэмы / Константин Эрендженов ;пер. с калм. – Москва : Современник, 1986. – 47 с.
1181264
  Смольянинов Н.А. Признание / Н.А. Смольянинов. – Воронеж, 1986. – 189с.
1181265
   Признание. – М, 1987. – 285с.
1181266
  Любегин А.А. Признание / А.А. Любегин. – Л., 1987. – 62с.
1181267
  Озеров Л.А. Признание в любви / Л.А. Озеров. – М., 1957. – 215с.
1181268
  Рагим М. Признание в любви : стихи / М. Рагим. – Баку : Азернешр, 1957. – 172 с.
1181269
  Луконин М.К. Признание в любви / М.К. Луконин. – Москва, 1960. – 208с.
1181270
  Луконин М.К. Признание в любви / М.К. Луконин. – Москва, 1963. – 263с.
1181271
  Симонов К.М. Признание в любви : Дальневосточные заметки / К.М. Симонов. – Владивосток : Далькнигоиздат, 1967. – 36с.
1181272
  Ходжи Б. Признание в любви : стихи / Бобо Ходжи; авториз. пер. с тадж. П.Кобзаревского и В.Рождественского. – Душанбе : Ирфон, 1970. – 104 с.
1181273
  Шмидт Б.А. Признание в любви / Б.А. Шмидт. – Москва, 1970. – 63с.
1181274
   Признание в любви. – Фрунзе, 1972. – 143с.
1181275
  Луконин М.К. Признание в любви / М.К. Луконин. – Москва, 1972. – 184с.
1181276
  Карапетян Б.К. Признание в любви : стихи и поэма / Бабкен Карапетян; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 94 с.
1181277
   Признание в любви. – Минск, 1981. – 318с.
1181278
  Палькин Н.Е. Признание в любви / Н.Е. Палькин. – М : Современник, 1982. – 301 с.
1181279
  Кривощеков Л. Признание в любви / Л. Кривощеков. – Алма-Ата, 1983. – 368с.
1181280
  Базанков М.Ф. Признание в любви : книга повестей / Базанков М.Ф. – Ярославль : Верх.-Волж. книжное издательство, 1991. – 333 с.
1181281
  Костюковский Б.А. Признание в любви. / Б.А. Костюковский. – М., 1965. – 446с.
1181282
  Кудреватых Л.А. Признание в любви. / Л.А. Кудреватых. – Москва, 1975. – 368с.
1181283
  Прокофьев А.А. Признание в любви. / А.А. Прокофьев. – Москва, 1980. – 333с.
1181284
  Полякова Н.М. Признание в любви. Стихи. / Н.М. Полякова. – Л., 1963. – 159с.
1181285
  Халдеев А.В. Признание в нежности. Стихи / А.В. Халдеев. – Баку, 1969. – 88с.
1181286
  Карпов В.Б. Признание в ненависти и любви : рассказы и воспоминания / В.Б. Карпов. – Москва, 1978. – 350 с.
1181287
  Карпов В.Б. Признание в ненависти и любви : рассказы и воспоминания / В.Б. Карпов. – Москва, 1982. – 328 с.
1181288
   Признание в современном международном праве. – М, 1975. – 168с.
1181289
  Хазри Н. Признание веку : стихи и поэмы / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1979. – 103 с.
1181290
  Антонова О.А. Признание выборов недействительными как мера конституционно-правового принуждения // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 97-112. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
1181291
  Фельдман Д.И. Признание государств в современно международном праве / Д.И. Фельдман. – Казань, 1965. – 260с.
1181292
  Алиев Н.И. Признание государств и международные договоры : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.01 / Алиев Н. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 22 с.
1181293
  Попова Ю.А. Признание граждан безвестно отсутствующими / Ю.А. Попова. – М., 1985. – 80с.
1181294
  Хутыз М.Х. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Хутыз М.Х.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1968. – 17л.
1181295
  Стоянов Н.М. Признание доказательств недопустимыми в уголовном процессе Украины, Республике Беларусь и Российской Федерации / Н.М. Стоянов, В.В. Шпак // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 49-55. – ISSN 1993-0917


  Проаналізовано законодавство України, Республіки Білорусь і Російської Федерації.
1181296
  Романов А.А. Признание друзьям / А.А. Романов. – Вологда, 1956. – 64с.
1181297
  Дмитришин В.С. Признание знака общеизвестным в Украине // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 5. – С. 55-62. – ISSN 0869-5466
1181298
  Гусев Евгений Владимирович Признание и исполнение в Украинской ССР решений иностранных судов : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Гусев Евгений Владимирович; КГУ. – К., 1978. – 193л.
1181299
  Моргун В.Ф. Признание и небытие, или Кому в науке жить хорошо : автобиогр. интроспекция в стихах / Владимир Моргун ; [авт. предисл. Г.В. Дьяконов ; авт. послесл. Н.И. Жигайло] ; ПНПУ ім. В.Г. Короленка, Каф. психології. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 31, [1] с. : ил., табл. – Указ. имен: с. 30-31. – Библиогр. в ссылках и комментариях: с. 12-19
1181300
  Курочкин С.А. Признание и приведение в исполнение в Российской Федерации иностранных судебных и арбитражных решений по экономическим спорам // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 106-112. – (Право. Економіка. Управління)
1181301
  Соловьева Т.В. Признание иностранных судебных решений по законодательству России и Украины: сравнительный анализ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 79-82. – (Право. Економіка. Управління)
1181302
  Богданова О. Признание как способ защиты интеллектуальных и иных авторских прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 7. – С. 55-62. – ISSN 0201-7059
1181303
  Богданова О. Признание как способ защиты интеллектуальных и иных авторских прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 8. – С. 60-68. – ISSN 0201-7059
1181304
  Дамиани Д. Признание комиссара полиции прокурору республики : киносценарий / Дамиано Дамиани, Сальваторе Лаурани ; [пер. с итал. Г.Д. Богемского]. – Москва : Искусство, 1974. – 135 с. : ил. – (Библиотека кинодраматургии)
1181305
  Грузд Анатолий Владимирович Признание лица особо обасным рецидивистом по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Грузд Анатолий Владимирович; Харьковск. юрид. ин-т. – Х., 1986. – 20л.
1181306
  Рахунов Р.Д. Признание обвиняемым своей вины / Р.Д. Рахунов ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1975. – 163, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1181307
  Береский Я.О. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления (процессуальные, тактические, психологические вопросы) : Дис. ... канд. юридич. наук: 12.00.09 / Я.О. Береский ; Львовский гос. ун-т им. И.Я. Франко. – Львов : [б. и.], 1991. – 225 л. – Библиогр.: л. 198-225
1181308
  Фельдман Д.И. Признание правительств в международном праве / Д.И. Фельдман. – Казань : Казанский университтет, 1961. – 92с.
1181309
  Фельдман Д.И. Признание правительств стран народной демократии. : Автореф... канд. юрид.наук: / Фельдман Д.И.; Москов. юрид. ин-т., 1949. – 18л.
1181310
   Признание Россией Норвежского Независимого государства. – М, 1958. – 108с.
1181311
  Хоменко М.М. Признание сделки недействительной: коллизии национального законодательства и проблемы применения реституционных последствий // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Музичук О.М., Кузнєцов Є.В., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 152-156. – ISSN 2519-2299
1181312
  Пучинский В.К. Признание стороны в советском гражданском процессе. / В.К. Пучинский. – М., 1955. – 100с.
1181313
  Толстой Ю.К. Признание строений бесхозяйствеными и безхозяйственно содержимыми. / Ю.К. Толстой. – Л., 1958. – 84с.
1181314
  Вудворд Боб Признание шефа разведки : пер. с англ. / Вудворд Боб. – Москва : Политиздат, 1990. – 478 с.
1181315
  Чернухин И.А. Признание. / И.А. Чернухин. – Воронеж, 1968. – 40с.
1181316
  Решетников Л.В. Признание. / Л.В. Решетников. – Москва, 1970. – 47с.
1181317
  Кужельный С.С. Признание. / С.С. Кужельный. – Минск, 1981. – 128с.
1181318
  Левин К.Я. Признание: стихи / К.Я. Левин. – Москва, 1988. – 96с.
1181319
  Пухначев В.М. Признание: Стихи. / В.М. Пухначев. – Новосибирск, 1980. – 319с.
1181320
  Куликовская Г.В. Признание? Да, всемирное! / Г.В. Куликовская. – М., 1985. – 47с.
1181321
  Георгиев Кирилл Признания / Георгиев Кирилл. – София, 1972. – 170с.
1181322
  Манн Т. Признания авантюриста Феликса Круля. Первая часть воспоминаний. / Т. Манн. – Москва, 1956. – 374с.
1181323
  Сименон Ж. Признания Мегрэ : романы / Ж. Сименон. – Москва : Правда, 1982. – 575с.
1181324
  Прокофьев А.А. Признания. / А.А. Прокофьев. – Л, 1957. – 96с.
1181325
  Часов Н.В. Признания. / Н.В. Часов. – Ярославль, 1964. – 48с.
1181326
  Полішкар О. Признання : поезії / Олекса Полішкар. – Київ : ВІТУС, 2000. – 104 с. – ISBN 966-95705-4-9
1181327
  Протопова Я.С. Признання за працівником права на відшкодування моральної шкоди у трудовому законодавстві // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 128-130. – ISSN 1727-1584
1181328
  Беляева Л.З. Признанье : рассказы / Л.З. Беляева. – Симферополь : Крымиздат, 1963. – 87 с.


  Содерж.: Родные. За кулисами. Больной. В дороге. Голубой папа. Признанье. Джоконда.
1181329
  Винокуров Е.М. Признанья / Е.М. Винокуров. – Москва, 1958. – 116с.
1181330
  Модестов В. Признательность / В. Модестов. – Казань, 1970. – 64 с.
1181331
  Клименко М.Д. Призначаю побачення рястові : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 120 с.
1181332
  Бойко І.В. Призначення адміністративного права: історичний аспект та завдання сьогодення // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 36-39. – ISBN 978-617-7293-17-9
1181333
  Скомороха В. Призначення більш м"якого покарання, ніж передбачено законом: питання конституційності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
1181334
  Афанасьева М. Призначення виборів Президента України - складова виборчої інженерії // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 69-74. – ISSN 1561-4999


  До 20-ї річниці заснування інституту президента в України.
1181335
  Ціркаль В.В. Призначення деяких судових експертиз при розлідуванні підпалів та порушення встановлених вимог пожежної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 173-175. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу слідчої практики розглядається питання проведення окремих експертиз при розслідуванні підпалів. On the basis of the analysis of investigative practices, issues of the conduct of individual expert examinations during arson ...
1181336
  Драчова К.В. Призначення експертиз при розслідуванні розбоїв учинених групами неповнолітніх // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 206-210. – ISSN 0201-7245
1181337
  Благодир С.М. Призначення експертизи під час судового розгляду / С.М. Благодир, В.С. Благодир // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 89-93. – ISSN 2078-6743
1181338
  Шенкаренко О. Призначення залежних пунктів формули винаходу // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 9. – С. 36-38. – ISSN 1608-6422
1181339
  Жадько К. Призначення і порядок роботи сучасних інформаційних систем обліку // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 122-127. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1181340
  Зубенко А.В. Призначення і практичне застосування групових комунікаційних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі пропонується короткий опис групових комунікаційних систем. Наводиться приклад моделювання ПАРКС - системи на основі групової комунікаційної системи Spread.
1181341
  Соколова Я. Призначення і проведення судових експериз при розслідуванні викрадення людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 92-98.
1181342
  Соколова Я. Призначення і проведення судових експертиз при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 115-120
1181343
  Любкіна О.В. Призначення і сутність фондових цінних паперів : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 156-158. – Бібліогр.: 5 назв
1181344
  Рябцева Я.Г. Призначення інституту банкрутства в сучасних економічних умовах // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 24-30.
1181345
  Кальниченко О.А. Призначення історії перекладознавства / О.А. Кальниченко, Н.М. Кальниченко // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 145-1949. – Бібліогр.: С. 149; 19 назв
1181346
  Кострюков С.В. Призначення культури і її людинотворча сутність // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 67-70. – ISSN 2077-1800
1181347
  Масний В. Призначення нового командуючого ООС: хто він і що це означає? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 травня (№ 18/19). – С. 3


  "Українському суспільству хотілося б більше інформації про тих, хто командує нашими військами на Сході. На головне військове керівництво нашої країни найближчим часом чекають серйозні зміни внаслідок приходу до влади нового президента. Але чинний ...
1181348
  Жардель Д. Призначення осіб судової професії у Франції // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 3/4 (4). – С. 13-14
1181349
  Гончарова Г. Призначення пенсій за Законом "Про наукову і науково - технічну діяльність" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.86-89. – ISSN 0132-1331
1181350
  Гуменюк О. Призначення пенсій за результатами атестації робочих місць // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 12. – С. 15-16.
1181351
  Хильченко А.С. Призначення покарання // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 207-224. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
1181352
  Мірошниченко Є.О. Призначення покарання в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 70 Кримінального кодексу України: окремі аспекти // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 9 (121). – С. 39-43
1181353
  Бабанли Р. Призначення покарання в Україні: теоретико-прикладні засади / Расім Бабанли ; [наук. ред. О.О. Кваша] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 487, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 430-487. – ISBN 978-617-7648-86-3


  У пр. № 1729713 напис: Шановній Тетяні Олександрівні з повагою та найкращими побажаннями. Підпис.
1181354
  Бабанли Р.Ш. Призначення покарання в Україні: теоретико-прикладні засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бабанли Расім Шагінович ; Нац. акад. наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2019. – 31 с. – Бібліогр.: 26 назв
1181355
  Марисюк К. Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 251-256. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1181356
  Міськів Т.І. Призначення покарання за державну зраду в умовах воєнного стану // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 474-482. – ISSN 2524-017X
1181357
  Тимченко Л.Л. Призначення покарання за злочини у сфері використання пластикових платіжних засобів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 284-288. – ISSN 1563-3349
1181358
  Нікіфорова Т.І. Призначення покарання за наявності обставин що пом"якшують покарання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 258-261. – (Право. Економіка. Управління)
1181359
  Макаренко А. Призначення покарання за наявності обставин, що пом"якшують покарання, та деякі проблеми врахування суддівського розсуду // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 241-250. – ISSN 0132-1331
1181360
  Давидович І. Призначення покарання за незакінчений злочин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 88-99
1181361
  Тютюгін В.І. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті / В.І. Тютюгін, О.В. Ус // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 36-47
1181362
  Давидович І.І. Призначення покарання за незакінчений злочин: проблеми нормативного регулювання // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія та ін. – Київ, 2013. – № 4 (151). – С. 14-19


  У статті розглядаються особливості призначення покарання за незакінчені злочини. Авторка звертає увагу на прогалини та суперечності у положеннях частин 2 та 3 статті 68 Кримінального кодексу України.
1181363
  Бельський Ю. Призначення покарання за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), автоматизованих систем, комп"ютерних мереж чи мереж електрозв"язку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 72-76


  Стаття присвячена розгляду питання призначення покарання за злочин, передбачений ст. 361 КК України. Проаналізовано судову практику та охарактеризовано основні типи покарань. Надано пропозиції щодо вдосконалення санкції ст. 361 КК України на підставі ...
1181364
  Навроцька В. Призначення покарання за перешкоджання здійсненню релігійного обряду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 40-41
1181365
  Арманов М. Призначення покарання за правилами ч. 4 ст. 70 КК України при звільненні від відбування покарання з випробуванням за попереднім вироком // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 375-376. – ISBN 978-617-7069-28-6
1181366
  Бурдін В.М. Призначення покарання за сукупністю вироків (кримінально-правове дослідження) : монографія / В.М. Бурдін, Г.Р. Мартинишин. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 213, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 187-206. – ISBN 978-966-397-255-7
1181367
  Попій А.С. Призначення покарання за сукупністю злочинів в кримінальному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Попій Артем Сергійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 7
1181368
  Арманов М. Призначення покарання за сукупністю злочинів при застосуванні звільнення від відбування покарання з випробуванням // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 60-67


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1181369
  Міщук Н. Призначення покарання за часів Київської Русі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 111-118.
1181370
  Яцун О. Призначення покарання неповнолітнім // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.103-105
1181371
  Маньковський Л.К. Призначення покарання неповнолітньому за наявності обставин, що його пом"якшують (ст.69-1 КК України) // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 3 (16). – С. 73-77
1181372
  Богатирьов І.Г. Призначення покарання у вигляді громадських робіт за законодавством Німеччини // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 10-12
1181373
  Фріс П.Л. Призначення покарання як вид реалізації кримінально-правової політики // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
1181374
  Каменський Д.В. Призначення покарань за федеральні економічні злочини в США: від законодавчої формалізації до судової дискреції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 266-270. – ISSN 2219-5521
1181375
   Призначення премій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Уряд ухвали постанову, яка затвердила порядки призначення і виплат стипендій та премій Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, котрі отримали найвищі результати. А також - премії для переможців усеукраїнських і міжнародних ...
1181376
  Жидков В. Призначення ревізій та перевірок під час розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 25-31січня (№ 4). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1181377
  В"юник М. Призначення спеціальних видів покарань: постановка проблеми // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 99-106. – ISSN 2311-6676
1181378
   Призначення стипендій: запитання і відповіді // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "...Питання призначення і виплати стипендій регулює постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року № 32 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення".
1181379
  Рибас А.В. Призначення суддів, як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 52-57. – ISSN 2222-5374
1181380
  Топорецька З. Призначення судових експертиз при розслідуванні незаконного зайняття гральним бізнесом // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 93-98


  У статті розглянуто експертизи, які найчастіше призначаються при розслідуванні зайняття гральним бізнесом, визначено завдання, які ставляться для вирішення цих експертиз.
1181381
  Ячина Ф. Призначення судово-психологічної експертизи при розслідуванні справ / Ф. Ячина, М. Цимбал // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.50-52. – ISSN 0132-1331
1181382
  Романюк Б. Призначення судової експертизи на досудовому слідстві: деякі проблемні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.86-91. – ISSN 0132-1331
1181383
  Степанюк Р.Л. Призначення судової молекулярно-генетичної експертизи на стадії досудового розслідування: проблеми та шляхи їх вирішення / Р.Л. Степанюк, В.В. Іонова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 307-319. – ISSN 2524-0323
1181384
  Ахтирська Н. Призначення та використання результатів судової експертизи: порівняльний аналіз правового регулювання // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 47-53.
1181385
  Василевич М.В. Призначення та обрання суддів загальної юрисдикції в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 61-71
1181386
  Шевченко В. Призначення та оформлення додатково-допоміжного тексту у неперіодичних та періодичних виданнях // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 135-152.
1181387
  Луцюк П. Призначення та проведення автотехнічної експертизи // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 83-87.
1181388
  Ціркаль В.В. Призначення та проведення комплексних експертиз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 155-157. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  На основі узагальнення експертної практики розглядаються процесуальні та організаційні питання призначення і проведення комплексних експертиз. Procedural and organization issues of assigning and conducting complex expert examinations are dealt with on ...
1181389
  Мельник Т. Призначення та розрахунок пенсій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 1. – С. 32-39
1181390
  Лисюк І.І. Призначення та роль соціальних норм у регулюванні суспільних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 95-99. – ISSN 1563-3349
1181391
  Гринів О. Призначення третьої української інтелігенції в обгрунтуванні Миколи Міхновського // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 84-90. – ISSN 2413-7065
1181392
  Липа Ю.І. Призначення України / Ю.І. Липа. – Львів, 1992. – 271с.
1181393
  Липа Ю. Призначення України / Ю. Липа. – К., 1997. – 267с.
1181394
  Липа Ю. Призначення України // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 145-147. – ISBN 978-966-668-480-9
1181395
  Липа Ю. Призначення України / Юрій Липа. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 269, [1] с. – ISBN 978-617-673-920-3
1181396
  Медвідь Ф.М. Призначення України в геополітичному вченні Юрія Липи / Ф.М. Медвідь, А.М. Медвідь // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 277-289. – ISBN 978-966-428-404-9
1181397
  Баумейстер А. Призначення філософії та її межі: інтелектуальний спадок Томи Аквінського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 24-37. – ISSN 0235-7941
1181398
   Призначення філософського журналу у дзеркалі статистики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – 137-142. – ISSN 0235-7941
1181399
  Ийслуу А.Е. Призначення чиновників на державні посади в період правління Миколи I (1825 - 1855): між покровительством і здібностями // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 81-90. – ISSN 0320-9466
1181400
  Марченко Н.В. Призначення штрафу як додаткового покарання неповнолітнім: питання доцільності // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 27-33.
1181401
  Бондар З.К. Призначення, структура та зміст паспорту загроз продовольчій безпеці України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 80-84. – ISSN 2306-6814
1181402
   Призначено виконавчого директора [Національного фонду досліджень] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1181403
   Призначено дійти. Вячеслав Чорновіл. Політика та правда життя. – Київ : [б. в.]
Ч. 1 : 1990-1994. – 1998. – 103, [1] с.
1181404
   Призначено керівників чотирьох ВНЗ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 3 грудня (№ 49)


  29 листопада 2012 року МОНмолодьспорту Д. Табачник, відповідно до статті 39 Закону України " Про вищу освіту" та за результатами конференцій трудових колективів, підписав накази про призначення: д-ра юр. наук, професора Романа Гринюка ректором ...
1181405
   Призначено нового директора Інституту журналістики Національного університету імені Тараса Шевченка // День. – Київ, 2000. – 11 січня (№ 1). – С. 2
1181406
   Призначено нову проректорку з наукової роботи // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 2


  "Початок календарного року приніс нові призначення: 20 січня відбулося представлення громадськості Університету нової проректорки з наукової роботи нашого Університету Оксани Жилінської, докторки економічних наук, професорки. На заході були присутні ...
1181407
   Призначено ректорів трьох ВНЗ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12 листопада (№ 46)


  МОНмолодьспорту Д.Табачник, відповідно до статті 39 Закону України "Про вищу освіту", за результатами конференцій трудових колективів, підписав накази про призначення професора Ігоря Коцана ректором Східноєвропейського національного університету імені ...
1181408
  Васильев П. Признаю и обязуюсь. / П. Васильев. – Саратов-Пенза, 1967. – 44с.
1181409
  Икрами Д. Признаю себя виновным : роман / Джалол Икрами; авториз. пер. с тадж. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 189 с.
1181410
  Икрами Д. Признаю себя виновным : роман / Джалол Икрами; авториз. пер. с тадж. Е.Босняцкого и Ю.Смирнова. – Душанбе : Ирфон, 1965. – 234 с.
1181411
  Волк И.И. Признаю себя виновным... / И.И. Волк, И.М. Голосовский. – Москва, 1959. – 107с.
1181412
  Икрами Д. Признаю себя виновным... : романы, повесть / Джалол Икрами; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1989. – 620 с.
1181413
   Признаюсь в любви к Украине : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 90-91 : Фото. – ISSN 1998-8044
1181414
  Неруда П. Признаюсь: я жил : dоспоминания / П. Неруда. – Москва : Политиздат, 1978. – 438 с.
1181415
  Неруда П. Признаюсь: я жил : воспоминания / Пабло Неруда. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1988. – 431 с. : 14 ил.
1181416
  Мрака І. Призов, що не відбувся (до питання про спробу призову українців до польської армії у 1920 р.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Л. Зашкільняк, А. Татаренко, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 69. – С. 173-193. – ISSN 0203-9494


  Аналізуються обставини оголошення і проведення загального призову до польського війська, у т. ч. представників національних меншин, влітку 1920 р., коли польсько-більшовицька війна сягнула кульмінаційного моменту. Розкриваються чинники, які вплинули на ...
1181417
  Алегрия Ф. Призовая лошадь : роман / Алегрия Ф. ; пер. с исп. Н. Томашевского. – Москва : Художественная литература, 1973. – 207 с. – (Зарубежный роман XX в.)
1181418
  Алегрия Ф. Призовая лошадь : роман / Алегрия Ф. – Москва : Художественная литература, 1985. – 222 с.
1181419
  Руккас А.О. Призови українського та єврейського населення Східної Галичини до польської армії (1920-1923) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-53. – (Історія ; вип. 43)


  Присвячено організації та проведенню на території Східної Галичини в 1920-1923 рр. перших призових кампаній до польської армії. Оскільки ці акції викликали невдоволення місцевого українського та європейського населення, автор зосередив основну увагу ...
1181420
  Березюк О. Призові місця у журналістів // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  Студентки четвертого курсу Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка здобули перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді. О. Бережнюк посіла перше місце за спеціальністю "журналістика", а Н. Метельницька перемогла за спеціальністю "реклама ...
1181421
  Прихода Я. Призові місця у студентів-видавців // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 5


  Студенти спеціальності "Видавнича справа та редагування" Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка вибороли призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з видавничої справи та редагування та на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт ...
1181422
  Глушук В. Призовні кампанії до Збройних Сил України 1991-1999 рр.: фізичний стан допризовників (за матеріалами преси) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 250-256
1181423
  Денисов В.В. Призом была жизнь / В.В. Денисов, М.Л. Красовицкий. – М., 1968. – 136с.
1181424
  Бузгалин А. Призрак "антиглобализма" // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2003. – № 1. – С.32-42. – ISSN 0869-44435
1181425
  Исхаков В. Призрак автора : роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 10. – С. 96-169. – ISSN 0012-6756
1181426
  Газданов Г. Призрак Александра Вольфа / Г. Газданов. – Москва : Художественная литература, 1990. – 701с.
1181427
  Лебедев В.А. Призрак в кинофильмах жанра "неокайдан" в контексте проблемы межкультурного диалога // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 129-132. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1181428
  Никольский Е.В. Призрак в поэзии Василия Жуковского и Константина Батюшкова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (15). – С. 76-89. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "В период романтизма феномен призрака соответствовал концепции романтического двоемирия. Было выявлено два основных типа феномена призрака, происхождение которых тесно связано с фольклором. Первый тип обладает исключительно абстрактными чертами и ...
1181429
  Панфилов И. Призрак Веймарской Республики или Как правящая в Германии "краснозеленая" коалиция пытается исправить положение на рынке труда // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 3. – С. 48-51
1181430
  Моротская Стеллла Призрак Гамлета // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 62-67 : фото
1181431
  Дюрвилль Г. Призрак живых. / Г. Дюрвилль. – М., 1990. – 192с.
1181432
  Бердник О.П. Призрак идет по Земле : повесть / О.П. Бердник. – Москва : Детская дитература, 1966. – 176 с.
1181433
  Ханова П.А. Призрак как концептуальный персонаж: Жак Деррида и Квентин Мейясу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 46-48
1181434
  Бажанов В.А. Призрак Пальчинского, или Еще раз о важности гуманитарного образования // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 176-178. – Бібліогр.: с. 177. – ISSN 0042-8744
1181435
  Иванов В.Г. Призрак рейхсляйтера Бормана: Полит. поиск нацист. преступника №19: Повесть-расследование. / В.Г. Иванов. – М., 1988. – 189с.
1181436
  Иванов В.Г. Призрак рейхслятера Бормана / В.Г. Иванов. – Ростов -на-Дону, 1989. – 176с.
1181437
  Ботценхардт Тильман Призрак Сахары / Ботценхардт Тильман, Д"Амичис Бруно // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 2 (203), февраль. – С. 48-57 : фото. – ISSN 1029-5828
1181438
  Лурье Екатерина Призрак Сиднея : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 36-41 : Фото
1181439
  Ясперс К. Призрак толпы / Карл Ясперс, Жан Бодрийар. – Москва : Алгоритм, 2007. – 269, [3] с. – (Философский бестселлер). – ISBN 978-5-9265-0329-3
1181440
  Фидлер К. Призрак Фингала / К. Фидлер. – М-Л, 1967. – 95с.
1181441
  Осоргин М.А. Призраки : три повести / Мих. Осоргин. – Москва : Задруга, 1917. – 184 с.
1181442
  Филиппо Э. Призраки / Э. Филиппо. – М, 1956. – 95с.
1181443
   Призраки. – Пермь, 1991. – 363с.
1181444
  Мирнев В.Н. Призраки / В.Н. Мирнев. – М., 1992. – 414с.
1181445
  Паланик Ч. Призраки : [роман] / Чак Паланик ; [пер. с англ. Т. Покидаевой, В. Полещикова]. – Москва : АСТ, 2015. – 541, [3] с. – (Серия "Чак Паланик и его бойцовский клуб"). – ISBN 978-5-17-090612-3
1181446
   Призраки бизонов. – М, 1989. – 525с.
1181447
  Свиридов Т.Г. Призраки в горах / Т.Г. Свиридов. – Москва : Патриот, 1990. – 373с.
1181448
  Русаков Е.М. Призраки возвращаются из "холода" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 30-37. – ISSN 0321-5075


  Северокорейская ядерная проблема и обострение напряженности на Корейском полуострове.
1181449
  Чернышев В.П. Призраки Долины павших: Неофашизм в Испании после Франко / В.П. Чернышев. – М., 1983. – 319с.
1181450
  Прокша Л.Я. Призраки и президенты : памфлеты / Л.Я. Прокша. – Минск : Беларусь, 1988. – 157 с.
1181451
  Тригуб В. Призраки КГБ скрывают тайны концлагерей НКВД // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 4/5 (42/43). – С. 6-7
1181452
  Можнягун С.Е. Призраки модернизма / С.Е. Можнягун. – М., 1970. – 48с.
1181453
  Холл Стивен Призраки на песке : тайны пустыни Наска / Холл Стивен, Кларк Роберт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 68-89 : Фото
1181454
  Булгакова Н. Призраки неэффективности. Реальные итоги мониторинга озвучат, узнав мнения экспертов. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 ноября (№ 45/46)


  Опубликование результатов мониторинга высших учебных заведений, проведенного Министерством образования и науки РФ, с выделением группы вузов “с признаками неэффективности” всколыхнуло всех. После процедуры, которую чиновники сравнили с банальным ...
1181455
  Павлова Еленна Призраки океана : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 84-89 : Фото, табл.
1181456
  Имерманис А. Призраки отеля "Голливуд" : романы / Анатоль Имерманис ;. – 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 303 с.
1181457
  Имерманис А. Призраки отеля "Голливуд". Гамбургский ракул / А. Имерманис. – Москва : Дружба народов, 1991. – 557[2] с. – (Советский детектив)
1181458
  Маркявичус А.М. Призраки подземелья : поввсть / А.М. Маркявичус; авториз. пер. с лит. К.Семенова и Ф.Дектора. – Москва : Детгиз, 1963. – 173 с.
1181459
  Макеев В. Призраки Президента : док. повесть / Валерий Макеев ; [ил. С. Захарова]. – Киев : Книгоноша, 2016. – 175, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-7248-46-9


  У пр. №1712154 напис: От автора. Подпись. 15.05.17
1181460
  Митина Н. Призраки хэйанской эпохи под сводами храма Бедоин : музеи мира // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 5 (77). – С. 68-88. – ISSN 1812-867Х


  Бедо-ин - буддийский храм в г. Удзи недалеко от Киото. Храм основан в 998 г. поначалу как вилла семейства Фудзивара, потом преобразован в храм. Знаменит Павильоном Феникса, посв. Будде Амиде, который был построен в 1053 г. на о-ве пруда. В 1052 г. ...
1181461
  Габеленц Г. Призраки. Кольцо : [Рассказы] / Георг фон дер Гебеленц ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – 32 с. – Беспл. прил. к № 30 журн. "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 30)
1181462
  Кіплінг Р. Призрачная коляска / Р. Кіплінг. – С-Пб. – 63с.
1181463
  Долгополова С. Призрачний триумф Сеголя Сарколена // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 15/16. – С. 52-53.
1181464
  Попов Сергей Призрачные волны Вселенной : Планетарий / Попов Сергей, Прохоров Михаил // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 26-32 : Фото
1181465
  Віленський Ю. Призупинене полум"я лиха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 14 -15


  Влітку 1945 р. український епідеміологДенис Калюжний урятував Європу від епідемії висипного тифу.
1181466
  Габрук О. Призупинення дії трудового договору у розрахунковому періоді листка непрацездатності // Праця та зарплата. – Київ, 2023. – 26 січня (№ 2). – С. 9
1181467
  Флага-Герушинська Призупинення діяльності та звільнення судового пристава // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 17-25. – ISBN 978-966-8830-75-4
1181468
  Савенков А.А. Призыв - действие. / А.А. Савенков. – Л., 1970. – 256с.
1181469
  Шолом-Алейхем Призыв / Шолом-Алейхем. – Одесса. – 14 с.
1181470
  Базоркин И.М. Призыв : избранное / И.М. Базоркин. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1962. – 360 с.
1181471
  Базоркин И.М. Призыв : избранное / Идрис Базоркин ; [предисл. В. Харчевниковаї. – 2-е изд. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1965. – 368 с., 1 л. портр.
1181472
  Лыткин Ф. Призыв / Ф. Лыткин, 1969. – 46с.
1181473
  Базоркин И.М. Призыв : избранное / Идрис Базоркин. – Изд. 3-е. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1971. – 271 с.
1181474
  Георгий Ходр митрополит Гор Ливанских Призыв Духа : Церковь и общество / Георгий Ходр; Пер. с фр. Д. Каратеев. – Киев : Дух і Літера, 2006. – 284с. – Парал. тит. арк. франц. мовою. – ISBN 966-378-005-3
1181475
  Дерюгин Ю.И. Призывной возраст / Ю.И. Дерюгин. – М, 1991. – 61с.
1181476
  Лесников Е.Д. Призыву по возрасту не подлежит / Е.Д. Лесников. – Москва, 1981. – 176с.
1181477
  Капорулина Л.В. Приименное употребление падежей в Лаврентьевском списке русской летописи. (Падежи при имени существительном) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Капорулина Л.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1960. – 19 с.
1181478
  Текжанов Приименное управление в современном русском языке. (В некотором сопоставлении с казахским) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Текжанов М.-Х.А.; Казахский гос. ун-т. Филологический фак-т. – Алма-Ата, 1972. – 26л.
1181479
  Ильинский В.И. Прииртышский соляной район / В.И. Ильинский, А.В. Николаев. – Ленинград
ч. 1 : Производственные возможности района Прииртышских соляных озер. – 1931. – 79 с.
1181480
  Анисимов С.М. Прииртышье : стихи / С.М. Анисимов. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1954. – 64 с.
1181481
  Кузьменко Б.Т. Прииртышье / Б.Т. Кузьменко. – Алма-Ата, 1982. – 184с.
1181482
   Прииртышье мое. – Омск, 1990. – 264 с.
1181483
  Дементьев А.И. Прииск в тайге / А.И. Дементьев. – Челябинск, 1962. – 254с.
1181484
  Балабин С.П. Приискатели : роман / С.П. Балабин. – Владивосток : Примор. кн. изд-во, 1961. – 224 с. : ил.
1181485
  Балабин С.П. Приискатели : роман / С.П. Балабин ; [ил. Ф. Зинатуллин]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1966. – 224 с. : ил.
1181486
  Кузьменко Б.Т. Приишимье / Б.Т. Кузьменко. – Алма-Ата : Кайнар, 1988. – 168 с. : ил. – ISBN 5-620-00021-4
1181487
   Приіоритетні напрями розвитку текстильної наноосвіти в Україні / О.В. Пахолюк, Г.О. Пушкар, І.С. Галик, Б.Д. Семак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 251-255. – (Технічні науки ; № 6 (303)). – ISSN 2307-5732
1181488
  Костура Д. Приірпіння - письменницька і композиторська Мекка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20-21 листопада (№ 220/221). – С. 12
1181489
   Приїжджайте всім організмом! : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 154 : Фото
1181490
  Ліхачов В. Приїзд Нетаньягу: без "гострих кутів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 21 серпня (№ 150). – С. 4


  Керівник Групи моніторингу прав національних меншин в Україні В"ячеслав Ліхачов: "Передвиборний візит прем"єра Ізраїлю в Україну мав на меті врівноважити його російськоцентричну зовнішньополітичну орієнтацію".
1181491
  Левицький М. Приїзд Президента України до Сагриня за визначенням Люблінського воєводи - націоналістична провокація... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30)
1181492
  Білозерова Л.О. Приїздіть до Вінниці : нарис / Л.О. Білозерова. – Одеса : Маяк, 1975. – 56 с., 8 арк. іл. : іл.
1181493
   Прийде у світ нове добро, треба тільки розбити твердую скалу неправди. 17 вересня - 155 років від дня народження Михайла Михайловича Коцюбинського (1864-1913), українського письменника і громадського діяча // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 вересня (№ 35/36). – С. 11
1181494
  Марков Г. Прийдешньому віку / Г. Марков. – Київ : Дніпро, 1985. – 269 с.
1181495
  Салига Т. Прийди ж, гармоніє, в стривоженість мою... // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 8-27. – ISSN 0130-528Х


  Це розмова про поетичний дискурс міста, а зокрема Києва - столиці історичної постави держави Україна-Русь у художніх візіях М. Вінграновського
1181496
  Поліщук А.І. Прийди з любов"ю / А.І. Поліщук. – Київ, 1986. – 208 с.
1181497
   Прийдіть всі до мене : Катехизм для 3 класу: Підручник для учня. – Львів : Стрім, 1993. – 124с. : іл.
1181498
  Китайгородська В. Прийдіть до Фурлета // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 17-23 лютого (№ 6)


  Виставка художника Анатолія Фурлета у Чернівецькому художньому музеї.
1181499
   Приймаємо і тих, хто працює // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 8


  Про заочну дистанційну освіту Київського національного університету технологій та дизайну.
1181500
  Тесленко І. Приймаємо пробуджених. Нова генерація студентів, які свідомо обирають рибництво, конярство чи бджільництво - винагорода самовіддачі нової генерації викладачів НУБіП України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22-23 лютого (№ 21). – С. 5


  "Декан факультету тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України, сорокарічний Вадим Кондратюк, каже, що єдине питання, в якому він досі поки ще не досягнув остаточного порозуміння з ректором ...
1181501
  Мамін-Сібіряк Приймак / Мамін-Сібіряк. – Х.-К., 1929. – 23с.
1181502
   Приймальна кампанія - 2013 // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 2


  Ректор університету Л. Губерський на брифінгу відзначив про лідерство у вступній кампанії-2013 р.нашого університету; назвав лідерів серед факультетів та спеціальностей: зокрема, на спец. "Туризм" конкурс складав 90 чол. на місце; "реклама і зв"язки з ...
1181503
  Марголін Г.Г. Приймач починається з антени / Г.Г. Марголін. – Київ, 1980. – 64 с.
1181504
   Приймаченко Марія. – К, 1971. – 23с.
1181505
   Приймаченко Марія. – К, 1989. – 132с.
1181506
   Приймаченко Наталія Василівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 222-223 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1181507
   Приймаченко Наталія Василівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 231. – ISBN 978-966-439-961-3
1181508
  Конозенко І.Д. Приймачі променистої енергії / І.Д. Конозенко, В.І. Устьянов. – Київ, 1957. – 36 с.
1181509
  Заграничний Олександр Приймаючи виклик // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 14 : фото
1181510
  Колодяжний А.С. Прийменник / А.С. Колодяжний. – Харків : ХДУ, 1960. – 166с.
1181511
  Наєнко Г. Прийменник серед інших частин мови: діахронний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 96-98. – ISSN 0320-3077
1181512
  Стефурак О.В. Прийменник та відмінкова флексія: функціональне наближення чи еквівалентність? (на матеріалі французької та румунської мов). // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 252-258. – (Філологія)
1181513
  Сенів М.Г. Прийменник у класичних мовах / М.Г. Сенів; МОНУ; Донецкий нац. ун-тет. – Донецк : Юго-Восток, 2005. – 272 с. – ISBN 966-374-028-0
1181514
  Дрогайцев О. Прийменник у простому реченні в українській і німецькій мовах: порівняльний аспект / О. Дрогайцев, В. Устінова // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 4-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
1181515
  Балла М.І. Прийменники в англійській мові : посібн. для учителів і учнів старших класів середн. школи і для студ. / М.І. Балла. – Київ : Рад.школа, 1958. – 152 с.
1181516
  Грицина В. Прийменники в офіційно-діловому та науковому мовленні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 6 (687). – С. 37-39. – ISSN 0130-5263
1181517
  Мартинова Г.І. Прийменникова система середньонаддніпрянських говірок / Г.І. Мартинова, Т.В. Щербина // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (81). – С. 86-102. – ISSN 1682-3540
1181518
  Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови / І.Р. Вихованець. – Київ, 1980. – 288с.
1181519
  Іваненко З.І. Прийменникові конструкції / З.І. Іваненко. – Чернівці, 1971. – 83с.
1181520
  Іваненко З.І. Прийменникові конструкції / З.І. Іваненко. – Чернівці, 1974. – 69с.
1181521
  Семенів М.М. Прийменникові конструкції в мові Ів. Котляревського / М.М. Семенів. – Одеса, 1929. – 63-72с.
1181522
  Гуйванюк Н.В. Прийменникові конструкції з присвійним значенням // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 41-47
1181523
  Іваненко З.І. Прийменникові конструкції мети в сучасній українській мові / З.І. Іваненко. – Чернівці, 1972. – 25с.
1181524
  Іваненко З.І. Прийменникові конструкції напрямку руху в українській мові / З.І. Іваненко. – Чернівці, 1975. – 56с.
1181525
  Іваненко З.І. Прийменникові конструкції часу в сучасній українській мові / З.І. Іваненко. – Чернівці, 1967. – 61с.
1181526
  Іваненко З.І. Прийменникові конструкції часу в сучасній українській мові / З.І. Іваненко. – Чернівці
2. – 1969. – 69с.
1181527
  Чернак В. Прийменникові сполучення в текстах зі сфери судочинства та економіки в українсько-словацькому контексті // Ukrajinsky jazyk a kultura v umeleckom a odbornom preklade v stredoeuropskom priestore : Zbornik prispevkov z medzinarodneho vedeckeho seminara, ktory sa konal dna 27.9.2017 na Katedre ukrajinistiky Institutu ukrajinistiky a stredoeuropskych studii Filozofckej fak. Presovskey univ. / Filozoficka fakulta Presovskej univerzity v Presove ; ed.: Jarmila Kredatusova. – Presov : Filozoficka fakulta Presovskej univerzity v Presove, 2018. – С. 197-212. – (Opera Translatologica ; 6/2018). – ISBN 978-80-555-1997-5
1181528
  Косіцька О.М. Прийменниково-відмінкові конструкції при префіксальних дієсловах із семантикою віддалення в латинськомовній документації греко-католицької церкви кінця XVI-XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 387-391


  Стаття присвячена аналізу особливостей прийменниково-відмінкових конструкцій при префіксальних дієсловах із семантикою віддалення в латинськомовній документації Греко-католицької церкви. Для виявлення специфіки таких конструкцій в українському ...
1181529
  Сорока Р. Прийняв на себе 76 осколків, вижив і ... знову рветься на фронт // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 3 жовтня (№ 198)
1181530
  Чадюк М. Прийняти минуле й рухатись далі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 31


  Роман Степана Процюка "Травам не можна помирати" - переможець конкурсу "Найкраща книжка Прикарпаття-2017".
1181531
  Мушникова С.А. Прийнятний рівень загроз і ризиків безпеки розвитку підприємств як вихідний параметр визначення біфуркаційних станів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 230-236. – ISSN 2222-4459
1181532
  Коломієць В. Прийнятні виклики // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2018. – № 9 (189), вересень. – С. 12-13. – ISSN 1726-3077


  Згадується Н. Кузнєцова.
1181533
  Алексеев І.В. Прийнятність інновацій і конкурентоспроможність підприємств / І.В. Алексеев, А.Г. Оленець // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 147-153


  У статті висвітлено сутність запропонованої категорії "прийнятність інновації", наведено результати досліджень стану інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Визначено роль державного регулювання економіки з метою активізації процесу ...
1181534
  Капеліст М. Прийнято закон про державну підтримку суднобудівних і судноремонтних підприємств. Новим законом вводяться суттєві податкові пільги та впроваджуються інші засоби економічного стимулювання суднобудівної галузі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
1181535
  Кольбенко А. Прийняття "Статей конфедерації" 1781 року та створення конфедеративного союзу в США // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 40-46. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1181536
  Совгиря О.В. Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна форма закріплення його рішень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 279-286. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджуються питання щодо місця конституційно-процесуальної форми у структурі конституційно-правового татусу вищого органу виконавчої влади в Україні.
1181537
  Подима Я.В. Прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, та осіб, прийняття яких становить державний інтерес для України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 34-39. – (Правознавство ; Вип. 385)
1181538
  Рубейкін В.А. Прийняття ефективних управлінських рішень на основі показників звітності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 54-58. – ISSN 2306-6792
1181539
  Крушинський В.Ю. Прийняття єдиного європейського акту і участь Великобританії в реформування ЄЕС в другій половині 80-х років // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 15-21.
1181540
  Перерва Ю. Прийняття законів парламентом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 33-36
1181541
  Кофанов А.В. Прийняття закону України "Про зброю" як складова забезпечення конституційних та наднаціональних прав і свобод громадян // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 68-72. – ISBN 978-617-7364-24-4
1181542
  Головченко В.І. Прийняття зовнішньополітичних рішень в США: теорія й практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 15-22. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються особливості процесу розроблення й прийняття зовнішньополітичних рішень у Сполучених Штатах Америки; з’ясовано стан наукового висвітлення даної проблематики в американській та світовій політичній науці; досліджено механізм ...
1181543
  Новіков С.В. Прийняття зовнішньополітичних рішень у США: повноваження і стилі керівництва Президента // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1181544
  Жовква І.І. Прийняття зовнішньополітичних рішень як наука // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 37-42


  У цій статті розглянуто виникнення та розвиток прийняття зовнішньополітичних рішень як науки. Автор доводить, що прийняття зовнішньополітичних рішень може бути охарактеризоване як наука, яка має свої окремі об‘єкт та предмет, категоріальний апарат та ...
1181545
  Рубан Н.І. Прийняття і застосування спільної консолідованої бази оподаткування в контексті загальноєвропейської перспективи / Н.І. Рубан, Т.В. Васильков, В.П. Пасічник // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1181546
  Кравчук С. Прийняття і реалізація Концепції боротьби зі злочинністю у сфері економіки-шлях до припинення економічної злочинності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 151-157. – ISSN 0132-1331
1181547
  Кралюк П.М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія / Петро Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – 134, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-775-1
1181548
  Красняк О.П. Прийняття маркетингових рішень в системі управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (249). – С. 89-98. – ISSN 2522-1620
1181549
  Койдан Н.С. Прийняття маркетингових рішень підприємствами АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 116-119. – ISSN 2221-1055
1181550
  Дніпренко В.І. Прийняття методом підтвердження національних стандартів україни в сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 185-186. – ISBN 978-966-602-335-6
1181551
  Зеленський В.М. Прийняття на роботу за конкурсом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Зеленський Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 175-194
1181552
  Зеленський В.М. Прийняття на роботу за конкурсом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Зеленський Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1181553
  Гарканова В. Прийняття на роботу інвалідів (у запитаннях та відповідях) // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 45-46
1181554
  Гордієнко К.Д. Прийняття на роботу: співбесіда, анкетування : Практичний посібник / К.Д. Гордієнко. – Київ : КНТ, 2006. – 184с. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-373-132-Х
1181555
  Оніщук М.В. Прийняття нового Закону "Про всеукраїнський референдум" як важлива гарантія утвердження референдної демократії в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 5-14.
1181556
  Радзівілл А. Прийняття нового Закону України "Про доступ до судових рішень"-крок на шляху здійснення судової реформи в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 120-122
1181557
  Портнов А.В. Прийняття нового КПК наблизить Україну до міжнародних і європейських стандартів кримінального судочинства // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 8-12. – ISBN 978-966-2571-07-3
1181558
  Теплюк М. Прийняття нового Трудового кодексу України - необхідний крок в адаптації трудового законодавства до нових економічних умов / М. Теплюк, О. Святоцький // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 4-6. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю Керівника Головного юридичного управління Верховної Ради України Михайла Теплюка - Головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому щодо проекту Трудового кодексу України
1181559
  Бакумов О.С. Прийняття нової Конституції України в аспекті процедур безпосередньої демократії // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 16-20
1181560
  Сеник М.П. Прийняття нової Конституції України: шляхи та перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 79-85.
1181561
  Лата Н. Прийняття нормативно-правових актів органів виконавчої влади. Правові проблеми // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.93-96
1181562
  Музичук А.А. Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Музичук А.А. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 146л. – Бібліогр.: л. 138 -146
1181563
  Музичук А.А. Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Музичук А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1181564
   Прийняття оптимальних рішень при керуванні гібридними електричними мережами з відновлювальними джерелами енергії / С.О. Тимчук, В.В. Шендрик, С.О. Шендрик, О.В. Шулима // Електромеханічні і енергозберігаючі системи : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (34). – С. 55-61. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
1181565
  Павлюченко О.Г. Прийняття оптимального рішення з попереднім аналізом матриці ризику // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 111. – ISBN 978-966-188-165-4
1181566
  Майстренко О. Прийняття податкового кодексу як шлях до ефективності системи оподаткування України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 128-134. – ISSN 0132-1331
1181567
  Мироненко Т.В. Прийняття політичних рішень в умовах кризового менеджменту // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 401-404. – ISSN 2076-1554
1181568
  Панухник Р.Г. Прийняття політичних рішень в умовах невизначеності та ресурсних обмежень // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1181569
  Карпенко О.А. Прийняття проектних рішень з врахуванням циклічності / О.А. Карпенко, А.В. Бубела, С.О. Ковальчук // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 14, ч. 2. – С. 53-61. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті розглянуто особливості управління проектами в умовах циклічності; моделі прогнозування зовнішнього середовища проектів, визначено критерії оцінки рівня циклічності. Зроблено висновки про ефективність застосування даного методичного підходу для ...
1181570
  Іншин М.І. Прийняття резолюції недовіри керівнику органу поліції як підстава звільнення його із займаної посади // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 87-89. – ISBN 978-617-7069-52-1
1181571
  Сажко А.М. Прийняття рішення більшістю при урахуванні думки меншості // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 124-127. – ISBN 966-660-151-6
1181572
  Жупінський П.О. Прийняття рішення командиром під час антитерористичної операції як психолого-педагогічна проблема // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 78-84
1181573
  Черевичний С.В. Прийняття рішення командиром у ситуації невизначеності та амбівалентного впливу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 29-34. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1181574
  Гапоненко О.Є. Прийняття рішення про підприємницьку діяльність на основі підприємницької ідеї / О.Є. Гапоненко, С.О. Степуріна, О.К. Павленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 152-157. – ISSN 2222-4459
1181575
  Литвинчук М.Ю. Прийняття рішення як складовий психологічний процес // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 142-148
1181576
  Наконечний О.Г. Прийняття рішень в ієрархічних системах, що описуються рівняннями із частинними похідними // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 145-146
1181577
  Горобець Олександр Вікторович Прийняття рішень в моделях перестрахування страхових компаній : Дис. .. кандидата фізико-математичних наук: 01.05.04 / Горобець О.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 112л. – Бібліогр.: л.109-112
1181578
  Горобець Олександр Вікторович Прийняття рішень в моделях перестрахування страхових компаній : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Горобець О.В.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв.
1181579
  Харченко В.П. Прийняття рішень в соціотехнічних системах : монографія / В.П. Харченко, Т.Ф. Шмельова, Ю.В. Сікірда ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2016. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-284. – ISBN 978-966-932-010-0
1181580
  Булулуков О.Ю. Прийняття рішень в умовах тактичного ризику // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 67-72. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто ситуації прийняття рішень в умовах тактичного ризику.
1181581
  Доленко Г.О. Прийняття рішень з формування оптимального портфелю цінних паперів в умовах невизначеності / Г.О. Доленко, О.І. Турчаненко // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 79-80
1181582
  Мащенко С. Прийняття рішень за відношенням переваги в умовах невизначеності з нечіткою множиною станів природи / С. Мащенко, В. Моренець // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 172
1181583
  Мащенко С. Прийняття рішень за нечітко визначеною ціллю / С. Мащенко, О. Бовсунівський // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 171
1181584
  Мащенко С.О. Прийняття рішень за нечіткою множиною відношень переваг / С.О. Мащенко, О.М. Бовсунівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 131-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача раціонального вибору альтернатив, у якій ціль особи, що приймає рішення, задана нечіткою множиною нечітких відношень переваги. Уводиться поняття перетину нечіткої множини нечітких відношень та досліджуються його властивості. The ...
1181585
  Аржевітіе С.М. Прийняття рішень із монетарної політики щодо ключової ставки в європейських країнах та їхній вплив на інфляцію. // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (327). – С. 7-26 : Рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1181586
  Снігур Л. Прийняття рішень командиром у невизначених умовах / Л. Снігур, Е. Сарафанюк, О. Гібало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 38-41. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 4 (48)). – ISSN 1728-3817
1181587
  Дубняк М.В. Прийняття рішень на місцевому рівні: регулювання інформаційних відносин в міжнародних документах // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 58-65


  Аналізуються міжнародні документи щодо залучення громадян до процесу прийняття рішення на місцевому рівні шляхом формування інформаційної взаємодії між владою та населенням. Досліджуються правові механізми імплементації положень рекомендацій Ради Європи.
1181588
  Скачко Д.А. Прийняття рішень на основі аналізу переміщень усередині просторових об"єктів з використанням сенсорних мереж / Д.А. Скачко, О.О. Тимашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  На основі використання інтелектуальних сенсорних систем як одного з технічних засобів розумного підприємства вирішується завдання створення нової інтелектуальної технології - навігація всередині приміщення. У багатьох відвідувачів є мобільні пристрої, ...
1181589
  Похило І.Д. Прийняття рішень у політиці як критерій ефективності діяльності політичного лідера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 245-255. – ISBN 966-628-134-1
1181590
  Котюк М.В. Прийняття рішень щодо аутсорсингу логістичних функцій торговельних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 117-122. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1181591
  Матвіїшин С. Прийняття рішень щодо вибору напрямків місцевого економічного розвитку / С. Матвіїшин, О. Чемерис // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.206-212. – ISBN 966-7800-15-6
1181592
  Козинець О. Прийняття рішень як елемент механізму управління розвитком шкіл передового досвіду в системі вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 100-104. – ISSN 2075-1478
1181593
  Катренко А.В. Прийняття рішень: теорія та практика : підручник / А.В. Катренко, В.В. Пасічник ; за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 446, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 439-442. – Бібліогр.: с. 444-446. – (Серія "Комп"ютинг" = Computing). – ISBN 978-966-418-221-5


  Викладені основні поняття та методології системного аналізу, методи системного аналізу, як метод аналізу ієрархій. Для бакалаврів, спеціалістів та магістрів
1181594
  Катренко А.В. Прийняття рішень: теорія та практика : підручник / А.В. Катренко, В.В. Пасічник ; за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 446, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 439-442. – Бібліогр.: с. 444-446. – (Серія "Комп"ютинг" = Computing). – ISBN 978-966-418-221-5
1181595
  Катренко А.В. Прийняття рішень: теорія та практика : підручник / А.В. Катренко, В.В. Пасічник ; за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 446, [1] с. : іл., табл. – Предмет. покажчик: с. 439-442. – Бібліогр.: с. 444-446. – (Серія "Комп"ютинг" = Computing). – ISBN 978-966-418-221-5


  Викладені основні поняття та методології системного аналізу, методи системного аналізу, як метод аналізу ієрархій. Для бакалаврів, спеціалістів та магістрів
1181596
  Макаров М.А. Прийняття слідчим суддею рішення про арешт майна // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 200-206. – ISSN 2222-5374
1181597
  Макаров М.А. Прийняття слідчим суддею рішення про відсторонення від посади // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 335-345. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1181598
  Найда І. Прийняття спадщини: як продовжити строк? // Юридична газета. – Київ, 2015. – 24 листопада (№ 47). – С. 14
1181599
  Калабухова А.А. Прийняття та реалізація управлінських рішень в менеджменті туристичного підприємства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 154-159 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1181600
  Овчаренко П. Прийняття унії Львівською православною єпархією на зламі XVII-XVIII ст. та її подальша конфесійна трансформація в першій чверті XVIII ст . // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 327-336
1181601
  Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник [для студентів економ. спец. вищих навч. закладів] / В.М. Приймак. – Київ : Атіка, 2008. – 236с. – ISBN 978-966-326-260-4
1181602
   Прийняття управлінських рішень : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / [Петруня Ю.Є. та ін.] ; за ред. Ю.Є. Петруні. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 214 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213. – ISBN 978-611-01-0235-3
1181603
   Прийняття управлінських рішень : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Ю.Є. Петруня, В.Б. Говоруха, Б.В. Літовченко та ін.] ; за ред. Юрія Євгеновича Петруні. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 213, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Предм. покажч.: с. 206-212. – Бібліогр.: с. 213. – ISBN 978-611-01-0235-3
1181604
  Балан В.Г. Прийняття управлінських рішень : [навч. посібник] / В.Г. Балан. – Київ : Наукова столиця, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 279-293. – Бібліогр.: с. 293-301. – ISBN 978-617-7649-01-33
1181605
  Батюк Б.Б. Прийняття управлінських рішень в аграрному виробництві: психологічний аспект / Б.Б. Батюк, Т.Г. Пенцак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 130-134. – ISSN 2221-1055
1181606
  Полтавець В.П. Прийняття управлінських рішень в публічному адмініструванні // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 140-144. – ISBN 978-617-7274-42-0
1181607
  Шегда А.В. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 5-13


  Розглядається концепція "обмеженої раціональності" як теоретична основа прийняття рішень в умовах невизначеності підприємницької діяльності. Праналізовано зв"язок категорій "невизначеність" та "ризик" і форми їх прояву.
1181608
  Кабаченко Д.В. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (58). – С. 107-115. – ISSN 2073-9982
1181609
  Філіпішин В. Прийняття управлінських рішень з питань медичного забезпечення: проблеми та шляхи їх вирішенння // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.140-144. – ISBN 966-73-53-51-Х
1181610
  Кузнецова І.О. Прийняття управлінських рішень з удосконалення логістичної системи / І.О. Кузнецова, Ю.В. Карпенко, А.О. Репін // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 136-149. – ISSN 2313-4569
1181611
  Міщук Є.В. Прийняття управлінських рішень із забезпечення фінансової безпеки підприємства з урахуванням інформаційних загроз / Є.В. Міщук, Г.С. Телега // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6792
1181612
  Святненко В.Ю. Прийняття управлінських рішень на основі співпраці менеджерів корпорації // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 82-89. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1181613
  Кахович Ю.О. Прийняття управлінських рішень та управління ризиками як складові функціонування митних органів / Ю.О. Кахович, О.В. Мажула, К.О. Янюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 58-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1181614
  Князік Д.С. Прийняття управлінських рішень у стартап-проектах / Д.С. Князік, В.В. Морозов // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 75-76
1181615
  Борисенко О.П. Прийняття управлінських рішень у цільовій програмі державного фінансування: методологічний аспект // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 68-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1181616
  Мамонтова О.В. Прийняття управлінських рішень щодо визначення сезонних знижок на продукцію на основі системи контролінга // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 62-71.
1181617
  Ліхоносова Г.С. Прийняття управлінських рішень щодо регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємствах // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 3 (63). – С. 5-11 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
1181618
  Балан В.Г. Прийняття управлінських рішень. Методи, моделі, терміни, поняття, категорії. Тестові завдання. Ділові ігри. : навч. посіб. / В.Г. Балан. – Київ : Нічлава, 2008. – 465 c. – ISBN 966-8939-14-X
1181619
  Марушкевич А.А. Прийняття управлінських рішень. Стилі управління навчальним закладом / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 99-114. – ISBN 978-966-439-865-4
1181620
  Шилова В.І. Прийняття управлінських рішень: принципи й етапи формування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 80-82
1181621
  Дорошенко К.С. Прийом гри образами у творчості О. Ірванця та братів Капранових // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 281-285. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджуються прийоми гри образами, до яких вдаються брати Капранові у тексті "Любіть українок" та Олександр Ірванець у тексті "Любіть!" В статье рассматриваются приемы игры образами, к которым обращаются братья Капрановы в тексте "Любіть ...
1181622
  Удовицька Т.А. Прийом до ВНЗ: питання управління та удосконалення / Т.А. Удовицька, М.В. Савохіна // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 279-289. – ISSN 1993-5560


  "Стаття присвячена питанням організації та управління прийомом у вищі навчальні заклади. У статті аналізується український і зарубіжний досвід прийому до ВНЗ, висвітлюються питання організаційного, управлінського, технологічного та інформаційного ...
1181623
  Удовицька Т. Прийом до ВНЗ: шляхи демократизації управління // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 15-19
1181624
  Робін Матросс Гелмс Прийом до університетів: світовий досвід // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 4. – С. 40-48.
1181625
  Гелмс Р.М. Прийом до університетів: світовий досвід // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 5-14.
1181626
   Прийом до ФПО у 2023 році // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 5 вересня (№ 34/35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році".
1181627
  Фокін С.Б. Прийом додавання в іспансько-українському художньому перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто прийом додавання в іспансько-українському художньому перекладі як появу нових мовних знаків в тексті перекладу, що не мають відповідників у тексті оригіналу, на всіх семіотичних рівнях: синтактика, семантика й прагматика; виявлено функції ...
1181628
   Прийом заявок розпочався // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Розпочався прийом заявок та інформаційних матеріалів від наукових установ, які планують пройти державну атестацію в ІІ півріччі 2021 року.
1181629
   Прийом заявок розпочався // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)


  10 лютого 2021 року стартував прийом заявок та інформаційних матеріалів від наукових установ, які планують пройти державну атестацію в І півріччі 2021 року. Наукова установа повинна до 5 березня 2021 року внести відомості про наукову діяльність у ...
1181630
   Прийом заявок розпочато // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Розпочався прийом заявок на присудження Премії ЮНЕСКО за видатні досягнення в галузі підвищення ефективності роботи вчителів.
1181631
  Левко О.В. Прийом зіставлення [термін грецькою] в епідейктичних промовах Трьох Святителів // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 20. – С. 137-144
1181632
  Борисова Н. Прийом компенсації як засіб перекладу каламбурів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 146-155


  У статті розглядається проблема перекладу каламбуру. Зазначено, що компенсацією називається такий спосіб перекладу, при якому елементи змісту оригіналу, що були втрачені при перекладі, передаються в тексті іншим чином для компенсації семантичної ...
1181633
  Орлова І.С. Прийом компресії/декомпресії тексту у перекладі з іспанської українською // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 241-252. – Бібліогр.: Літ.: с. 252; 16 п.


  Про явища компресії/декомпресії у художньому перекладі. Досліджено основні когнітивні і лінгвістичні механізми та способи компресії у перекладі, а також особливості мовного та мовленневого оформлення змісту в іспанській та українській мовах. ...
1181634
  Короденко М. Прийом молодших спеціалістів / Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Регіональна нарада щодо Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 р.
1181635
   Прийом на бюджет продовжено [до 1 жовтня] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1181636
  Ребенко М.Ю. Прийом перекладацької деформації як фактор мовного впливу на цільового читача // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 6 (142). – С. 345-353
1181637
  Колоїз Ж. Прийом різнопланової (кількапланової) актуалізації в афористичному тексті // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 20. – С. 55-72. – ISSN 2305-3852
1181638
   Прийом робіт - до 1 березня // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Секретар Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки до 1 березня 2022 року проводить прийом робіт на здобуття премії Президента України для молодих учених 2022 року.
1181639
  Голубовська І.О. Прийом ступінчастої ідентифікації як опорний при моделюванні глибинних процесів лексичної семантики // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 18. – С. 5-6
1181640
  Філіпова Н.Ю. Прийом та випромінення звуку циліндричним електропружним перетворювачем з узгоджувальним шаром : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Філіпова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1181641
  Чесановський І.І. Прийом та обробка імпульсних радіолокаційних сигналів на основі аналізу їх внутрішньої фазочастотної нестабільності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 68-74
1181642
  Маршева Н.П. Прийом трансформації в міфологічних розвідках К. Леві-Строса // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 246-253. – ISSN 2075-437X


  Трансформація є основним прийомом структурного методу, який при зіставленні виявляється в змінності елементів і постійності їхніх відношень. За допомогою трансформації констатуються змінність форми і віднаходиться сталий зміст.
1181643
  Чемерис В. Прийом чужеземних богів щоденно : проза : історична драма (п"єса) // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 9. – С. 56-59. – ISSN 0130-321Х
1181644
  Афоніна О.С. Прийоми "подвійного кодування" в малярстві постмодернізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 112-121. – ISSN 2225-7586
1181645
  Лобода С. Прийоми активізації уваги в мультимедійних освітніх ресурсах / С. Лобода, В. Войцех, С. Денисенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 200-211. – ISSN 2312-5993
1181646
  Юнаков С.Ф. Прийоми архітектурно-планувальної організації міських водно-спортивних комплексів / С.Ф. Юнаков, О.А. Мостова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 348-352 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1181647
  Бабенко К. Прийоми використання автентичних текстів на заняттях із англійської мови // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 80-85. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1181648
  Сидоренко І.О. Прийоми використання деревних рослин у формуванні обрису ландшафту Голосіївського парку культури і відпочинку ім. М.Т. Рильського міста Києва / І.О. Сидоренко, В.В. Міндер // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2020. – Вип. № 2 (25). – С. 182-190. – ISBN 978-617-7890-20-0
1181649
  Беженар І.В. Прийоми використання мовного портфеля у процесі навчання студентів-філологів англійського писемного мовлення // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 26-31. – (Серія : Педагогічні науки)
1181650
  Топчій Л. Прийоми використання риторичних питань у монологічному мовленні Дмитра Павличка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 48-51. – ISSN 2307-8037
1181651
  Шулдан Л.О. Прийоми використання солярних елементів в будівлях історичного центру міста / Л.О. Шулдан, Аль-Ахммаді // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 435-441 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-3455
1181652
  Желакович М.Ю. Прийоми дизайну інтер"єрів спортивно-розважальних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 319-322. – ISSN 2077-3455
1181653
  Дорожко І. Прийоми з активізації пізнавальної активності старшокласників у груповій роботі / І. Дорожко, О. Малихіна, Л. Туріщева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 60-64. – ISSN 1562-529Х
1181654
  Кучіна С.Е. Прийоми залучення уваги глядача в рекламі / С.Е. Кучіна, О.М. Кітченко, Н.Г. Білошкуренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 523-531. – ISSN 2222-4459
1181655
  Ареф"єва Олена Володимирівна Прийоми інноваційного управління трансформаціями сервісного асортименту оздоровчих закладів / Ареф"єва Олена Володимирівна, Лебедєва Ріта Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність перерозподілу витрат па поліпшення якості послуг санаторно-курортних підприємств з урахуванням динаміки споживного попиту та основних тенденцій соціально-економічного розвитку.
1181656
  Ареф"єва Олена Володимирівна Прийоми інноваційного управління трансформаціями сервісного асортименту оздоровчих закладів / Ареф"єва Олена Володимирівна, Лебедєва Ріта Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність перерозподілу витрат па поліпшення якості послуг санаторно-курортних підприємств з урахуванням динаміки споживного попиту та основних тенденцій соціально-економічного розвитку.
1181657
  Ареф"єва О.В. Прийоми інноваційного управління трансформаціями сервісного асортименту оздоровчих закладів / О.В. Ареф"єва, Р.Ю. Лебедева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 43-50. – ISSN 1993-6788
1181658
  Фіялковська А. Прийоми карнавалізації у прозі Юрія Андруховича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 430-433
1181659
  Корольова Н.В. Прийоми мовної гри з фонетичним образом слова в латинській мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 75-80. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1181660
  Рись Л.Ф. Прийоми мотивування вивчення іноземної мови / Л.Ф. Рись, Л.М. Близнюк // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 131-137. – ISSN 1729-360Х
1181661
  Ітельсон Є.І. Прийоми навчання усної іноземної мови в школі / Є.І. Ітельсон. – К., 1965. – 62с.
1181662
  Бовсунівська Т.В. Прийоми пейзажного фантазування в "Кобзарі" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О.А. Бігун, О.В. Боронь, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (25). – С. 5-17


  Присвячено вивченню формування та функціональності пейзажів у "Кобзарі" Т. Шевченка. Розглянуто функції та прийоми створення пейзажів із руїнами, могилами та іншими потойбічними елементами. Окремий клас становлять пейзажі з озерами, річками та морем, ...
1181663
  Кур"янова М.О. Прийоми перекладу "es" з української мови на німецьку у науково-технічному контексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 227-229
1181664
  Вотінцева М.Л. Прийоми перекладу власних імен (на матеріалі романів Джейн Остен) // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 18-24. – ISSN 2409-3238
1181665
  Вотінцева М.Л. Прийоми перекладу етикетних формул // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 3-8
1181666
  Шкіцька І.Ю. Прийоми посилення впливової функції звертань // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 104-110


  Показано реалізацію впливового потенціалу звертань у межах тактики підвищення значимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву, виділено та проаналізовано прийоми посилення впливу звертань,з"ясовано особливості функціонування звертань як ...
1181667
  Снєжик О.П. Прийоми приблизного перекладу українських реалій у французькому художньому тексті / О.П. Снєжик, Л.О. Федорова // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 465-469
1181668
  Талабірчук О. Прийоми психологізму в новелі "Асфальтовий хлопець" Івана Яцканина // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 162-165. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1181669
  Артюх Ю.В. Прийоми реконструкції історичних житлових кварталів / Ю.В. Артюх, Л.В. Бородич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1181670
  Глущенко В. Прийоми роботи з матеріалом давніх писемних пам"яток як джерелом вивчення історії східнослов"янських мов в українському та російському мовознавстві 20-х - 60-х рр. ХІХ ст. / В. Глущенко, І. Рябініна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 9, ч. 1. – С. 5-14. – ISSN 2411-6548


  "У працях українських і російських мовознавців 20-х - 60-х рр. ХІХ ст. (О.Х. Востокова, М.О. Максимовича, Ф.І. Буслаєва, І.І. Срезневського, П.О. Лавровського, Я.Ф. Головацького) було розпочато розробку прийомів дослідження графіки й орфографії давніх ...
1181671
  Конончук Н.В. Прийоми роботи над формуванням граматичної компетенції на початковому етапі навчання німецької мови // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 46-47
1181672
  Товканець Г.В. Прийоми розвитку педагогічної творчості майбутніх учителів / Г.В. Товканець, А.М. Чекета // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 64-72. – ISSN 2311-8164


  Актуальність статті обумовлена необхідністю формування творчої особистості майбутнього вчителя, орієнтованої на вирішення практичних проблем прогнозування, проектування і організації процесу навчання.
1181673
  Мацько О. Прийоми стилізації в українському перекладі книг про Гаррі Поттера Дж.К. Ролінг // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 418-422. – ISBN 966-7053-09-1
1181674
  Живанова В.А. Прийоми стимулювання пізнавального інтересу студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 94-97. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1181675
  Курбан О.В. Прийоми та засоби приховання й ідентифікації авторства акаунтів у соціальних мережах // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 337-345. – ISSN 1998-6912
1181676
  Дем"яненко Н.Б. Прийоми та принципи вивчення польської фразеології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 37-41. – ISSN 2075-437X


  Знання фразеології, уміння користуватися її засобами - невід "ємна ознака високої мовної культури кожної людини. Стаття присвячена розгляду основних прийомів та принципів вивчення польської фразеології. Знание фразеологии, умение пользоваться ее ...
1181677
  Малишев Б.В. Прийоми телеологічного способу тлумачення норм права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 57-61. – ISSN 2524-017X
1181678
  Адаменко С.Г. Прийоми формування архітектурного середовища будинків державного управління / С.Г. Адаменко, В.А. Ніколаєнко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 235-239 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1181679
  Щурова В.А. Прийоми формування глибинно-просторової композиції водно-зеленого діаметру міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 367-371. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1181680
  Самусєва С.О. Прийоми формування енергоефективних багатоповерхових житлових будинків (бежб) в умовах України / С.О. Самусєва, А.Ю. Дмитренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 393-402 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1181681
  Фост О.А. Прийоми формування кварталів з офісними будівлями / О.А. Фост, В.М. Лях // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 425-430. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1181682
  Собко О.О. Прийоми формування мережі об"єктів водного туризму (на прикладі Полтавської області) / О.О. Собко, А.Ю. Дмитренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 409-414 : рис., табл., схема. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
1181683
  Швець А.С. Прийоми формування планувальної організації спортивно-оздоровчих комплексів на прикладі м. Полтава / А.С. Швець, Л.В. Бородич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 221-226 : рис., схема. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1181684
  Моргунова С.О. Прийоми формування позитивної мотивації майбутніх менеджерів до здійснення соціальної взаємодії у професійній діяльності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 127-136. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1181685
  Шустова Н.Ю. Прийоми формування професійних якостей у студентів педагогічних навчальних закладів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 137-145. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1181686
  Підгаєвська Н. Прийоми художнього психологічного аналізу в творчій манері В. Дрозда // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 191-203. – ISBN 966-7773-70-1
1181687
  Аліменко О.Ю. Прийоми, що застосовуються адвокатом у процесі консультування // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 207-209. – ISBN 978-617-673-442-0
1181688
  Лепех С. Прийомна сім "я як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 227-232. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1181689
  Максимова Н. Прийомна сім"я як інститут вторинної соціалізації дитини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-70. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1181690
   Прийомна сім"я: оцінка ефективності опіки : Методичні рекомендації для соціальних працівників. – Київ : УІСД, 2000. – 78с. – ISBN 966-7902-04-8
1181691
   Прийомні сім"ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями. – Київ, 2001. – 120с. – ISBN 966-7902-19-6
1181692
  Білкун М.В. Прийшла коза до воза : повість та гуморески / М.В. Білкун. – Київ : Молодь, 1960. – 135 с.
1181693
  Боровик М. Прийшла озброєна людина // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 39 (307). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Яким є образ радянського партизана в пам"яті українського населення, що пережило війну. Партизанська діяльність в усних спогадах часто пов"язана з розправами німців над мирним населенням.
1181694
  Сидоренко Віктор Прийшли Вас запросити! : Профі-тур / Сидоренко Віктор, Щурек Влодзімєж // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-29 : Фото
1181695
  Соловей О. Прийшли партійні діячі, а написи на мозаїці - українською. І нічого за ніч не зміниш // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 16 (269), 23 квітня 2015. – С. 34-35


  Олесь Соловей, учень художника Миколи Стороженка розповідає про дві найбільші мозаїчні роботи.
1181696
  Онкович Г. Прийшли, щоб залишитися // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 20-22
1181697
  Бондаренко С. Прийшов Винниченко з жінками // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 7


  Презентація книги Надії Миронець "Володимир Винниченко: таємниці кохання".
1181698
  Будько Євген Прийшов, побачив, полюбив : озброєнним оком / Будько Євген, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 108-115 : Фото
1181699
  Чернецький І. Прийшов, побачив... і зацікавився на все життя / розпитувала Олеся Дячук // Світ. – Київ, 2021. – Січень (№ 3/4). – С. 4


  Розмова з керівником лабораторії МАНлаб Національного центру "Мала академія наук України" І. Чернецьким щодо Музею науки. Раніше "Світ" розповідав про Музей у випуску № 39/40 за 2020 рік.
1181700
  Дроздовський Дмитро Прийшов, щоб піти // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 195-197. – ISSN 0320 - 8370
1181701
  Фельдеш М. Приказ / М. Фельдеш. – М., 1980. – 351с.
1181702
  Окиншевич Л.О. Приказ "Малые Росіи" Московської держави XVII ст. / Л.О. Окиншевич. – 14с.
1181703
  Чергинец Н.И. Приказ № 1 / Н.И. Чергинец. – Минск, 1985. – 271с.
1181704
  Чергинец Н.И. Приказ № 1. / Н.И. Чергинец. – Минск, 1988. – 287с.
1181705
  Гурлянд И.Я. Приказ Великого государя тайных дел : [несколько замечаний по вопросу] / [соч.] И.Я. Гурлянда, проф. [Демид. юрид. лицея]. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1901. – 36 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Цытовичу от автора
1181706
  Сталин И.В. Приказ Верховного Главнокомандующего / И.В. Сталин. – Москва
№ 70. – 1944
1181707
  Сталин И.В. Приказ Верховного Главнокомандующего, 1 мая 1943 г. / И.В. Сталин. – Москва, 1943. – 15 с.
1181708
   Приказ военного министра в С.-Петербурге. Марта 17-го дня 1854 года. – Санкт-Петербург : По инспекторскому департаменту
№ 34. – 1854. – 24 [4] с.
1181709
  Кузнецов С.И. Приказ командира / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1975. – 64с.
1181710
  Федосеев И.П. Приказ командира / И.П. Федосеев. – М, 1977. – 40с.
1181711
  Павлов А. Приказ начальника - закон для подчиненных. / А. Павлов. – Москва, 1952. – 40с.
1181712
  Горбовицкий Г.С. Приказ номер один / Г.С. Горбовицкий. – Л, 1989. – 315с.
1181713
   Приказ по Главному управлению Генерального штаба. – Санкт-Петербург : [Б. и.], 1905. – Без тит. л.
1181714
   Приказ по отдельному корпусу жандармов. – Санкт-Петербург, 1881. – с.
1181715
  Дьяконов Ю.А. Приказ самому себе / Ю.А. Дьяконов. – Ростов -на-Дону, 1975. – 230с.
1181716
  Поморский А.Н. Приказ сердца / А.Н. Поморский. – Москва, 1973. – 255с.
1181717
  Андрушко П.П. Приказ: понятие, законность, пределы повиновения (уголовно-правовые аспекты) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 54-58. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Анализируется понятие "приказ" в уголовном праве, условия его законности и обязательности для исполнения, а также высказываются соображения по изменению некоторых уголовно-правовых норм.
1181718
  Аль Д. Приказа умирать не было / Д. Аль. – Ленинград, 1985. – 192с.
1181719
  Шама О. Приказано - убрать // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 12 (189), 29 марта 2018. – С. 62-65


  "С конца 1920-х годов Москва стала планомерно уничтожать оказавшихся за границами СССР перебежчиков - бывших советских дипломатов, партфункционеров и разведчиков. В ход шло все, вплоть до ядов".
1181720
  Семенов Ю.С. Приказано выжить / Ю.С. Семенов. – Москва, 1984. – 128с.
1181721
  Семенов Ю.С. Приказано выжить : роман / Ю.С. Семенов. – Москва : Воениздат, 1984. – 367с.
1181722
  Семенов Ю.С. Приказано выжить : На вьетнамском языке / Ю.С. Семенов. – Москва : Международные отнлшения, 1985. – 504с.
1181723
  Грехова Т.В. Приказано выжить! Стратегия и тактика библиотеки в современных условиях / Татьяна Владимировна Грехова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – сентябрь. – С. 70-74. – ISSN 1726-6726


  Чтобы не остаться "на обочине" прогресса и быть востребованной, библиотеке следует искать и осваивать новые направления в работе. Библиотекарям необходимо сделать своими союзниками виртуальное пространство и его обитателей. Какими методами и способами ...
1181724
   Приказано заступить!. – М, 1974. – 233с.
1181725
  Митрошенков В.А. Приказано испытать / В.А. Митрошенков. – М., 1983. – 255с.
1181726
  Шлосберг Л. Приказано лгать // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Ноябрь, № 11,. – С. 16-17. – ISSN 2075-7522


  Россия. Есть прямая зависимость между ложью, насилием, гибелью людей и гибелью народа.
1181727
   Приказано обезвредить : ветераны милиции рассказывают. – Киев : Политиздат, 1989. – 236с.
1181728
  Халиков А.Х. Приказанская культура // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии, АН СССР, Казанский филиал, Ин-т яз., лит. и истории им. Г. Ибрагимова. – Москва : Наука, 1980. – Вып. В1-24 : Приказанская культура / А.Х. Халиков. – С. 1-122, илл., 1 л. карт
1181729
  Каралийчев А. Приказен свят / А. Каралийчев, 1954. – 260с.
1181730
  Ступак Ф. Прикази громадської опіки і системи охорони здоров"я: досвід діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-17. – Бібліогр.: с. 17, Літ.: 33 назв. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі питання історії діяльності системи охорони здоров"я періоду "приказної медицини", зокрема на прикладі Київської губернії.
1181731
  Білецький-Носенко П Приказки : в чотирох частях / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко. – Кіив (Київ) : Дpук. Е.Я. Федоpова
Ч. 1. – 1871. – 123 с., pозд. паг. – Конволют. Переплето 4 частини ; Окремо: Главізни Ч. 1 і Ч. 2 , с.I-X, після другої книжки ; Окремо: Главізни Ч. 3 і Ч. 4 , с.I-VIII, після четвертої книжки
1181732
  Білецький-Носенко П Приказки. Ч. 2 : в чотирох частях / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко // Приказки : в чотирох частях / П Білецький-Носенко. – Кіив (Київ) : Дpук. Е.Я. Федоpова, 1871. – Ч. 1. – 142 c.
1181733
  Білецький-Носенко П Приказки. Ч. 3 : в чотирох частях / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко // Приказки : в чотирох частях / П Білецький-Носенко. – Кіив (Київ) : Дpук. Е.Я. Федоpова, 1871. – Ч. 1. – 132 c.
1181734
  Білецький-Носенко П Приказки. Ч. 4 : в чотирох частях / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко // Приказки : в чотирох частях / П Білецький-Носенко. – Кіив (Київ) : Дpук. Е.Я. Федоpова, 1871. – Ч. 1. – 133 c.
1181735
  Білецький-Носенко П Приказки : в чотирох частях / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко. – Кіив (Київ) : Дpук. Е.Я. Федоpова
Ч. 1. – 1872. – 553 с. окp. паг. – Конволют. Переплето 4 частини ; До ч. 3-4 додано окp. тит. аpк.


  На тит. стор. конволюту надпис: Ів. Капустянський 28 / XII 1926
1181736
   Приказки : (Передрук Сьмішного" з "Добрих Рад") Необходима книжочка для веселих людей. – Біла (коло Черновець) : Накладом видавництва "Добрих Рад", 1899. – 63 с. – Передрук з часопису "Добрі Ради". – (Бібліотека "Добрих Рад" ; Ч. 2)
1181737
  Хауф В. Приказки / В. Хауф. – София, 1966. – 168с.
1181738
  Гребінка Є.П. Приказки Євгена Гребінки. – [Черкаси] : Сіяч ; [Друк. видавн. Т-ва "Сіяч"], 1917. – 31 с. – Прим. № 34138 не має тит. стор. – (Видавництво "Сіяч" ; № 2)
1181739
  Гребінка Є.П. Приказки Євгена Гребінки / [пеpедм. Б.Л. [Б.С. Лепкий]]. – Вейцляр ; Київ : Книжка ; [Дpук. Шаpфого], 1918. – 30 с : порт. Е.Гребінки ; мал.
1181740
  Горки Максим Приказки за Италия / Горки Максим; Горький М. ; Превел от руски Борис Мисирков. – София : Народна култура, 1975. – 952 с. – (Б-ка "Панорама" № 21 / № 21 ; № 13 : Панорама)
1181741
   Приказки на славянските народи. – София, 1968. – 107с.
1181742
  Малюк М. Приказки у записах Степана Руданського : про поета; приказки // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 199-202
1181743
  Стойчева Светлана Приказките на Николай Райнов-между магиката и декорацията / Стойчева Светлана. – София : Университетско изд-во "Св.Климент Охридски", 1995. – 183с. – (Биб-ка Дебюти; Пїрви книги на млади бїлгарски учени; Филологически науки). – ISBN 954-07-0327-1
1181744
  Ціборовський О.М. Приказна медицина в Київській губернії: кроки розвитку / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 108-113. – ISSN 2415-8763
1181745
  Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII века / С.К. Богоявленский ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 316 с.
1181746
  Веселовский С.Б. Приказный строй управления Московского государства / С.Б. Веселовский. – Киев : Тип. Тва- И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – [2], 35 с. – Библиогр. в примеч.


  В кн. есть надписи от руки перьевой ручкой
1181747
   Приказчиков Віктор Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 392. – ISBN 978-966-439-754-1
1181748
  Рудаков А.А. Приказываю выстоять! / А.А. Рудаков. – Ташкент, 1985. – 151с.
1181749
  Бальбуров А.А. Приказываю жить / А.А. Бальбуров, Д.Д. Хилтухин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Улан-Удэ, 1965. – 210 с.
1181750
   Приказюк Наталія Валентинівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 251-252. – ISBN 978-966-439-757-2
1181751
  Любимов Б.И. Прикамские встречи / Б.И. Любимов. – М.-Л., 1952. – 219с.
1181752
  Зырянов И.В. Прикамские посиделки / Записал И. Зырянов ; [худож. М. Тарасов]. – Пермь : Кн. изд-во, 1975. – 385 с. – На обл. авт не указ. - Миниатюрное издание в суперобл. и футляре
1181753
  Коноплев Б.В. Прикамье - земля советская / Б.В. Коноплев. – Пермь, 1967. – 126с.
1181754
  Свистун Ф.И. Прикарпатская Русь под владением Австрии / Hаписал Ф.И.С[вистун]. – Львов : (Издание С. А. Маркова) ; Из тип. Ставропигийского Института
Ч. 2. : (1850–1895). – 1896. – 744 с. – На стр. 737-744 стеглограф. воспроизведение рукописного текста продолжения книги
1181755
  Паробецкий М.М. Прикарпатский производственный комплекс и проблемы его развития : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 691 / Паробецкий М.М. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
1181756
  Ващенко П.Т. Прикарпатський виробничий комплекс і його територіальна структура / П.Т. Ващенко, М.М. Паробецький // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 26-31
1181757
   Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Я.Й. Бігун, Р.І. Григорчук, Р.І. Дмитришин [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавництво Івоно-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 16 (60). – 2021. – 141, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2021 року назва "Прикарпатський вісник НТШ". – (Число = Number)
1181758
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7437
№ 4 (24). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами. – (Пульс)
1181759
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-
№ 1 (25). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число)
1181760
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7402
№ 2 (26). – 2014. – 395 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Слово)
1181761
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 3 (27). – 2014. – 256 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка)
1181762
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7437
№ 4 (28). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами. – (Пульс)
1181763
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 1 (29). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число)
1181764
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 3 (31). – 2015. – 235 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка)
1181765
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7437
№ 4 (32). – 2015. – 197 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Пульс)
1181766
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 1 (33). – 2016. – 355 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число)
1181767
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 3 (35). – 2016. – 355 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка)
1181768
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 5/6 (41/42). – 2016. – 294 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка)
1181769
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 1 (37). – 2017. – 354 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число)
1181770
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 2 (38). – 2017. – 337 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число)
1181771
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7402
№ 3 (39). – 2017. – 524 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Слово)
1181772
   Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7437
№ 7 (43). – 2017. – 125 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Пульс)
1181773
   Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7437
№ 8 (44). – 2017. – 197 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Пульс)
1181774
   Прикарпатський вісник НТШ : Число (2008-2018) : системат. покажчик змісту : бібліогр. покажчик : (до 10-ліття часопису) / Наук. т-во ім. Шевченка, Івано-Франків. осередок, Івано-Франків. обл. універсальна наук. б-ка ім. І. Франка ; [уклад.: Н. Джус, О. Підгаєцька ; бібліогр. ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2018. – 84 с. : іл. – У вид. відображено зміст наук. журн. "Прикарпатський вісник НТШ" (серія "Число") з 2008 до 2018 рр. - Імен. покажч.: с. 78-82
1181775
   Прикарпатський вісник НТШ : Пульс (2008-2017) : системат. покажчик змісту : бібліогр. покажч. : (до 10-ліття часопису) / Наук. т-во ім. Шевченка, Івано-Франків. осередок, Івано-Франків. обл. універсальна наук. б-ка ім. І. Франка ; [уклад.: Н. Джус, О. Підгаєцька ; бібліогр. ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2018. – 64 с. : іл. – У вид. відображено зміст наук. журн. "Прикарпат. вісник НТШ" (серія "Пульс") з 2008 до 2017 рр. - Імен. покажч.: с. 58-61
1181776
   Прикарпатський вісник НТШ : Думка (2008-2018) : системат. покажчик змісту : бібліогр. покажч. : (до 10-ліття часопису) / Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Івано-Франків. осередок, Івано-Франків. обл. універсальна наук. б-ка ім. І. Франка ; [уклад.: Н. Джус, О. Підгаєцька ; бібліогр. ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2018. – 56 с. : іл. – У вид. відображено зміст наук. журн. "Прикарпат. вісник НТШ" (серія "Думка") з 2008 до 2018 рр. - Імен. покажч.: с. 51-53
1181777
   Прикарпатський вісник НТШ : Слово (2008-2018) : системат. покажчик змісту : бібліогр. покажч. : (до 10-ліття часопису) / Наук. т-во ім. Шевченка, Івано-Франків. осередок, Івано-Франків. обл. універсальна наук. б-ка ім. І. Франка ; [уклад.: Н. Джус, О. Підгаєцька ; бібліогр. ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2018. – 96 с. : іл. – У вид. відображено зміст наук. журн. "Прикарпат. вісник НТШ" (серія "Слово") з 2008 до 2018 рр. - Алф. покажч.: с. 88-94
1181778
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Д.І. Бондар, А.В. Загороднюк, О.В. Лопушанський [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавництво Івоно-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 1 (45). – 2018. – 240, [1] с. – Резюме укр., рос. мовами. – (Число)
1181779
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Д.І. Бондар, А.В. Загороднюк, О.В. Лопушанський [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавництво Івоно-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 2 (46). – 2018. – 241, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число)
1181780
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7402
№ 4 (40) - 2017, 3 (47) - 2018. – 2018. – 610 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Слово)
1181781
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7402
№ 4 (48). – 2018. – 435 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Слово)
1181782
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 5 (49). – 2018. – 307 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка)
1181783
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський націнальний технічний університет нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 6 (50). – 2018. – 147, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка = Idea)
1181784
   Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; редкол.: К. Бальцер, Р. Вагнер, І.П. Вагалюк [та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний медичний університет, 2008-. – ISSN 2304-7437
№ 7/8 (51/52). – 2018. – 149, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Пульс)
1181785
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Д.І. Бондар, А.В. Загороднюк, О.В. Лопушанський [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавництво Івоно-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 1 (53). – 2019. – 167, [1] с. – Резюме укр., рос. мовами. – (Число = Number)
1181786
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7402
№ 3 (55). – 2019. – 533, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Слово)
1181787
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франків. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський націнальний технічний університет нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 4 (56). – 2019. – 141, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка = Idea)
1181788
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Я.Й. Бігун, Р.І. Григорчук, Р.І. Дмитришин [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавництво Івоно-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 1 (59). – 2020. – 185, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число = Number)
1181789
  Губалюк Г. Прикарпатський курорт Черче: бути чи не бути? // Україна молода. – Київ, 2019. – 14 серпня (№ 90). – С. 8-9


  "Сама природа звеліла створити тут повноцінну курортну базу, що й було зроблено майже століття тому в селі Черче, що поблизу міста Рогатина на Івано-Франківщині".
1181790
  Засідко Б. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - лідер вищої освіти Івано-Франківщини // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 7-13. – ISSN 1682-2366
1181791
   Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011-
Вип. 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1181792
   Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011-
Вип. 2. – 2012. – 297 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1181793
  Загакайло О. Прикарпатські біохіміки виграли грант на сучасне обладнання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 12


  "Кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (ПНУ) виграла в США грант на отримання дороговартісного лабораторного обладнання для молекулярно-біологічних досліджень. Розмір гранта — близько 100 тис. дол. ...
1181794
  Омельченко В.І. Прикарпатські весни / В.І. Омельченко. – Львів, 1957. – 44с.
1181795
  Яроцький О. Прикарпатські оповідання / О. Яроцький. – Львів, 1951. – 51 с.
1181796
  Войтович Л. Прикарпаття в другій половині I тисячоліття н.е.: найдавніші князівства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 13-54. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
1181797
  Арсенич Петро Прикарпаття в житті Каменяра / Арсенич Петро; Івано-Франківська обл. держ.адміністрація; Управління культури. – Івано-Франківськ : Лілія-НВ, 1996. – 80с.
1181798
  Грабовецький В.В. Прикарпаття і Каменяр : До 150-річчя з дня народження Івана Франка; Наукові записки Прикарпатської історичної школи; Збірник на допомогу викладачам історії України, студентам та краєзнавцям / Володимир Грабовецький; Каф-ра історії України Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника; Упоряд. В.Б. Скоморовський. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2006. – 100с.
1181799
   Прикарпаття під прапором Рад. – Ужгород : Карпати, 1989. – 206с.
1181800
  Чередниченко В.И. Прикасаясь к будущему. / В.И. Чередниченко. – М., 1989. – 92с.
1181801
  Пистунова А.М. Прикасаясь к книге : [о нар. худож. РСФСР Н.В. Кузьмине] / Александра Пистунова. – Москва : Советская Россия, 1973. – 243, [5] с. : портр., ил.
1181802
   Прикаспий для нас и внуков. – М, 1989. – 382с.
1181803
   Прикаспийская низменность. – Л.-М, 1934. – 27с.
1181804
  Белый О.В. Прикатодный слой при электролизе сернокислого никеля : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Белый О.В. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1967. – 12 с.
1181805
  Брук К. Прикид : Роман / Пер. с англ. Н. В. Рейн; Кассандра Брук. – Москва : АСТ, 1999. – 432с. – (Страсть). – ISBN 5-237-03574-4
1181806
  Бутирська І.А. Прикінцеві та перехідні положення кодексу України з процедур банкрутства: зрозуміло, що нічого не зрозуміло // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (208). – С. 37-39. – ISSN 2308-9636
1181807
  Росовецький Р. Приклад аналізу народної ліричної пісні // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 198-208. – ISBN 966-95452-3-8
1181808
  Федор О.Т. Приклад батьків - запорука безпеки дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 25-26
1181809
  Большаков В.Н. Приклад використання аналізу законодавства країни, де планується проведення спеціальної операції з моніторингу для правового забезпечення моніторингу в АПК України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 3-5.
1181810
  Дубровіна Л. Приклад високого служіння бібліотечній справі / Л. Дубровіна, Т. Добко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (252). – С. 51-56. – ISSN 1029-7200
1181811
  Закієв І.М. Приклад для визначення мікромеханічних характеристик поверхневого шару матеріалів методами індентування та склерометрії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.11.13 / Закієв І.М.; Націонапльний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 16 назв
1181812
  Пінчук Ліда Приклад для мене - мої батьки, діди та прадіди... // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 309-315
1181813
   Приклад запорожців // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21-28 березня (№ 14/15)


  Перший заступник МОНМС Євген Суліма відвідавЗапорізький національний університет.
1181814
  Шнюков С.Є. Приклад застосування геохімічного моделювання при визначенні температури кристалізації та вмісту води у пегматитовому розплаві / С.Є. Шнюков, І.А. Сергієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено приклад застосування геохімічного моделювання поведінки рідкісних елементів при кристалізації пегматитового розплаву з метою визначення температури та вмісту води за рівняннями розчинності циркона та монацита. Геохімічне моделювання ...
1181815
  Бартош А.Є. Приклад збереження у XVIII ст. унікальної пам"ятки XV ст. Історія та сьогодення // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 72-80. – ISBN 978-966-8999-85-7
1181816
  Тополя М.В. Приклад і його роль в пізнанні фізичних явищ. / М.В. Тополя. – Харків, 1971. – 128 с.
1181817
  Вуліх О. Приклад іноземного судового рішення у справі з права інтелектуальної власності / О. Вуліх, С. Ісаєва // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 44-49.
1181818
  Рибічук П.Д. Приклад комуніста / П.Д. Рибічук. – Львів, 1979. – 85 с.
1181819
  Гладківська О.В. Приклад моделювання соціальних систем за допомогою інтегральних динамічних моделей В.М.Глушкова // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 10-16
1181820
  Шулікін Д. Приклад наукового динамізму // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  "Університету не обов"язково мати статус національного, щоб демонструвати високі результати, зокрема, у науковій діяльності, а також посідати високі місця у міжнародних рейтингах. У цьому могли переконатись учасники засідання Президії Ради проректорів ...
1181821
  Мокін Б.І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 30-37. – ISSN 2304-06294
1181822
  Лук"янець О.І. Приклад порушення однорідності рядів максимальних рівнів води // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 178-181.
1181823
  Доленко Г.О. Приклад продукційної експертної системи аналізу фінансового стану підприємства / Г.О. Доленко, К.О. Добривечір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 196-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонований приклад продукційної експертної системи аналізу фінансового стану підприємства.
1181824
  Любашенко В.В. Приклад триангульованої категорії Хопфа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається приклад триангульованої категорії Хопфа, пов"язаної з SL (2). Це еквіваріантна похідна категорія, оснащена функторами множення та комноження і структурними ізоморфізмами. Зокрема, це моноїдальна категорія.
1181825
  Дорошенко В. Приклади 3d-друку в ливарництві і будівництві // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ : Академперіодика, 2022. – № 3 (95)
1181826
  Грома В.Д. Приклади завдань для опрацювання школярами екологічної інформації // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 22-23, 48 : табл.,. – Бібліогр.: 5 назв.
1181827
  Кобернік С.Г. Приклади завдань підсумкових контрольних робіт з географії для 6-10 класів на 1 семестр / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 13-23 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1181828
  Волинець І.П. Приклади застосування примусових ліцензій на лікарські засоби в зарубіжних країнах // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 49-53. – ISBN 978-617-696-813-9
1181829
   Приклади застосування процедур стратегічного планування : Методична розробка. – Київ : Київський університет, 2001. – 60с.
1181830
  Ахвердова М. Приклади індексування видань класу 2 Релігія. Теологія (богослов"я) / М. Ахвердова, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 16-17. – ISSN 2076-9326
1181831
   Приклади індексування документів за УДК у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого / підготували С. Білик, Н. Марченко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 33-35
1181832
  Білик С. Приклади індексування документів за УДК у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого (практичний досвід) / С. Білик, А. Марченко, А. Руденко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 40-41
1181833
  Провотар О.І. Приклади й задачі з теорії алгоритмів і математичної логіки : навч. посібн. / О.І. Провотар, О.С. Шкільняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 167, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-167. – ISBN 978-966-439-524-0
1181834
  Марценюк Л.В. Приклади організації туристичних залізничних перевезень у різних країнах світу / Л.В. Марценюк, Т.В. Полішко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 31-42 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1181835
   Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-13
1181836
   Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 160-164. – ISSN 1810-2131
1181837
   Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-13
1181838
  Первак В.Ю. Приклади розв"язання задач загального курсу фізики. Електрика : навч. посібник / В.Ю. Первак, Ю.О. Первак, Г.І. Салівон ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 230, [1] с. : іл.
1181839
   Приклади розв"язання типових задач. Механіка : методичні вказівки для студентів фізичного ф-ту / [упоряд.: С.Є. Зеленський, О.В. Копишинський] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 55, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 55
1181840
  Кобернік С.Г. Приклади розробок програмних практичних робіт з географії у 6-10-х класах для І семестру / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 9-13 : табл., граф.
1181841
  Кобернік С.Г. Приклади розробок програмних практичних робіт з географії у 6-10 класах для ІІ семестру / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 30-34 : табл.
1181842
  Верига Ю. Приклади складання річної звітності підприємства при використанні ручної та автоматизованої форм обліку : фінансова звітність / Ю. Верига, М. Орищенко, О. Клименко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 1 : Фінансова звітність за 2009 рік. Приклади заповнення річних форм звітності. Податкова звітність : складання і подання. – С. 23-48 : Табл., рис.
1181843
  Колосов О. Приклади складання формул винаходів на пристрої, що мають як ознаку матеріал // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 18-23. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1708-7422
1181844
  Лукієнко О.І. Приклади структурної організації зон в"язкої течії мігматитів в катазоні (Український щит на Середньому Побужжі) / О.І. Лукієнко, Д.В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-46. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  На прикладі пізньоархейських мігматитів (по бузький комплекс) на окремих (прийнятих за еталон) ділянках Українського щита на Середньому Побужжі розглянуто структурну організацію зон в"язкої течії порід і показано, що така течія певною мірою відповідає ...
1181845
   Приклади та задачі за курсом "Процеси та апарати хімічної технології" : навчальний посібник / Л.Л. Товажнянський [та ін.] ; за ред. Л.Л. Товажнянського ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 480 с. – ISBN 966-593-877-4
1181846
  Коваль Я. Прикладки-етноніми в українському фольклорі // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 81-88. – ISSN 2411-4758
1181847
  Костич Л. Прикладкові конструкції в поезіях Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 225-233


  Стаття присвячена розгляду прикладколвих конструкцій, засвідчених у поетичних творах Т. Шевченка. З"ясовується граматичний статус прикладок, простежуються їхні диференційні і кваліфікаційні ознаки, встановлюються структурні та семантичні особливості
1181848
  Докукіна Т. Прикладкові сполучення в художніх текстах В. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 115-117. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Присвячена аналізу структурно-семантичних типів апозитивних сполучень у текстах художніх творів В.Винниченка.
1181849
  Крот О.М. Прикладна акосонометрія / О.М. Крот. – Київ, 1972. – 63с.
1181850
  Гавука І. Прикладна апробація універсального способу реверсії сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 98-106 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2313-3627
1181851
  Шищенко П.Г. Прикладна геоекологія : підручник / П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – Київ : LAT&K, 2020. – 441 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-439. – ISBN 978-617-7824-13-7
1181852
  Коротун І.М. Прикладна геоморфологія : Навч. посібник длч студ.вузів з напрямку "Геодезія,картографія та землевпорядкування" / І.М. Коротун; МОУ.Ін-т системн.досліджень освіти.Укр.держ.академія водного господарства. – Рівне : Державне редакційно-видавниче підприемство, 1996. – 132с. – ISBN 5-7763-9860-6
1181853
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 1, № 1. – 1999
1181854
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 1, № 2. – 1999
1181855
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 1, № 3. – 1999
1181856
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 1, № 4. – 1999
1181857
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 2. – 2000
1181858
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 3. – 2000
1181859
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 4. – 2000
1181860
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 1. – 2000
1181861
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 1. – 2001
1181862
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 2. – 2001
1181863
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 3. – 2001
1181864
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 4. – 2001
1181865
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т.4, № 1. – 2002
1181866
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т.4, № 3. – 2002
1181867
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 4, № 4. – 2002
1181868
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т.4, № 2. – 2002
1181869
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Том 5, № 3. – 2003
1181870
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Том 5, № 4. – 2003
1181871
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 5, № 1. – 2003
1181872
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 5, № 2. – 2003
1181873
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / НАН України, Інститут гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 15 (87), № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1181874
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / НАН України, Інститут гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 15 (87), № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1181875
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / НАН України, Інститут гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 15 (87), № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1181876
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 16 (88), № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1181877
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 16 (88), № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1181878
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 16 (88), № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1181879
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 17 (89), № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1181880
  Харламова Г.О. Прикладна економетрика : навч. посібник для студ. екон. спец. освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Г.О. Харламова, О.І. Черняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : [б. в.], 2011. – 188 с. : іл. – Бібліогр.: с. 163-167
1181881
  Харламова Г.О. Прикладна економетрика : навч. посібник для студ. екон. спец. освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Г.О. Харламова, О.І. Черняк ; [відп. за вип. О. Ростунов] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Економ. фак. – Київ : Науковий світ, 2011. – 187, [1] с. : табл., іл. – Дод.: с. 168-187. – Бібліогр.: с. 164-167. – ISBN 978-966-675-685-8
1181882
   Прикладна економіка в бізнес-адмініструванні та підприємництві = Applied economics of business administration and entrepreneurship : навч. посібник / Красовська Ю.В., Лесняк О.Ю., Подлевська О.М., Солодкий В.О. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 318, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 316-318. – ISBN 978-966-327-463-8
1181883
  Назаренко Т.Г. Прикладна економіка. Навчальна програма для курсу за вибором // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 8-11 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
1181884
  Ліщинська-Милян Прикладна етика : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / О.І. Ліщинська-Милян ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 236 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-783-1
1181885
   Прикладна етика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Аболіна Т.Г. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 392 с. – Додатки: с. 291-391. – Бібліогр.: с. 290 та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0345-9
1181886
  Партико З.В. Прикладна і комп"ютерна лінгвістика : вступ до спеціальності : [навч. посібник] / З.В. Партико. – Київ : Афіша, 2008. – 221, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-214 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-325-092-2
1181887
   Прикладна імунологія: практикум : для студ. біолог. факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 30с.
1181888
  Максимовська Н.О. Прикладна культурологія та менеджмент культури: методологія досліджень // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 74. – С. 17-22. – ISSN 2410-5325
1181889
   Прикладна лінгвістика - фаховий вибір сучасного інформаційного суспільства / Колектив лабораторії комп"ютерної лінгвістики Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 лютого (№ 8). – С. 6


  Концепція освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за фаховим спрямуванням " прикладна лінгвістика та англійська мова". У 2013 році Інститут філології КНУТШ оголосив набір на спеціальність " прикладна лінгвістика та англійська мова".
1181890
  Голубєва З.С. Прикладна лінгвістика : довідник абітурієнта Гуманітарно-технічного інституту / З.С. Голубєва, Т.М. Трофименко, Л.В. Карлюка; за ред. З.С. Голубєвої. – Вінниця : Поділля-2000, 2005. – 156c. – ISBN 966-8213-19-X
1181891
  Бєлова А. Прикладна лінгвістика на початку XXI століття: діапазон досліджень // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 17-22
1181892
   Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології : MegaLing - 2010 : збірник наук. праць [учасників Шостої Міжнар. конф. "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій"] / НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд,, Наук. рада з проблем "Інформація. Мова. Інтелект" [та ін.] ; [відп. ред. В.А. Широков ; редкол.: Л.П. Крисін та ін.]. – Київ : Довіра, 2010. – 269, [3] с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-507-286-7
1181893
  Кутовой В. Прикладна лінгвістика як освітня спеціальність у вищих навчальних закладах України // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Біскуб І.П., Булатецька Л.І., Гороть Є.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 5. – С. 47-51. – ISSN 2410-2202
1181894
  Леврінц М.І. Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (105). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
1181895
  Загнітко А. Прикладна лінгвістика: вчора, сьогодні, завтра // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 8-16. – ISSN 2307-0544
1181896
  Карпусь І.В. Прикладна лінгвістика: наука і мистецтво : наукове оповідання / Ігор Карпусь. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 206 с. : іл. + CD. – ISBN 966-361-096-4
1181897
  Казимирова І.А. Прикладна лінгвотермінографія в типологічному аспекті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 55-68. – ISSN 0027-2833
1181898
  Нікітченко М.С. Прикладна логіка : навч. посібник / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 277, [1] с. – Бібліогр.: с. 268-274
1181899
  Лісняк В.С. Прикладна математика : Навчальний посібник / В.С. Лісняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 175с.
1181900
  Засуха В.А. Прикладна математика : підруч. для підготовки фахівців з напрямів "Зооінженерія" та "Водні біоресурси" в аграр. ВНЗ III-IV рівнів акредитації / В.А. Засуха, В.П. Лисенко, Б.Л. Голуб ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграрний ун-т. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Арістей, 2006. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 322-323. – ISBN 966-8458-28-1
1181901
   Прикладна математика : навч. посібник / [О.В. Шебаніна, В.П. Клочан, І.В. Клочан та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 162, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 160-161. – Бібліогр.: с. 162. – ISBN 978-617-7149-36-0
1181902
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2013 : п"ята наук. конф. магістрантів та асп., Київ, 10-12 квіт. 2013 р. :збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикл. математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2013. – 352 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7115-99-9
1181903
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2014 : шоста наук. конф. магістрантів та асп., Київ, 16-18 квіт. 2014 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикл. математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2014. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7010-02-8
1181904
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2015 : сьома наук. конф. магістрантів та аспірантів присвяч. 25-річчю ф-ту приклад. математики, Київ, 15-17 квіт. 2015 р. : зб. тез доповідей / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т приклад. математики ; [редкол: І.А. Дичка та ін. ; голов. ред.: С.В. Сирота]. – Київ : Просвіта, 2015. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7010-06-6
1181905
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2016 : восьма наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 20-22 квіт. 2016 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2016. – 384, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7010-10-3
1181906
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2017 : дев"ята наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 19-21 квіт. 2017 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2017. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7010-12-7
1181907
  Шпінь О.П. Прикладна метрологія / О.П. Шпінь ; МОНУ, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ "КПІ", 2007. – 138 с. – ISBN 978-966-622-252-0
1181908
  Гуліда Е.М. Прикладна механіка : підручник для студентів і курсантів внз, які навчаються за спец. "Пожежна безпека" / Е.М. Гуліда, Л.Ф. Дзюба, І.М. Ольховий; за ред. Е.М. Гуліди. – Львів : Світ, 2007. – 384 с. – ISBN 978-966-603-468-0
1181909
  Матковський О.І. Прикладна мінералогія : Навчальний посібник / О.І. Матковський, Б.І. Пирогов; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 285с. – ISBN 966-613-034-3
1181910
  Онопрієнко М.В. Прикладна наука як предмет дослідження філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-77. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто феномен прикладного знання у філософському, методологічному та наукознавчому контекстах. The phenomenon of applied knowledge in philosophical, methodological and science of science contexts is considered.
1181911
  Костенко Л. Прикладна наукометрія: міжнародний досвід, українські реалії / Л. Костенко, Т. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 274-285. – ISSN 2224-9516
1181912
   Прикладна оптика : Оптична система: теорія, розрахунок, конструювання, технологія : навчальний посібник / В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, А.В. Якунов ; за ред. Л.В. Поперенка ; КНУТШ. – Київ : Київський университет, 2010. – 332 с. – ISBN 978-966-439-073-3
1181913
   Прикладна оптика : спектральні прилади та методи спектральних вимірювань : навч. посібник / О.В. Макаренко, В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, А.В. Якунов ; за заг. ред. Л.В. Поперенка. – Київ : Пульсари, 2013. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-615-018-3
1181914
  Григорук В.І. Прикладна оптична спектроскопія : підручник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 574, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 568-569. – ISBN 978-966-439-883-8
1181915
  Щербань П.М. Прикладна педагогіка : Навчально методичний посібник для студ. педагог. навч. закладів / П.М. Щербань. – Київ : Вища школа, 2002. – 215с. – ISBN 966-642-070-8


  Містить структурно-тематичні схеми, які в наочній формі розкривають і конкретизують поняття курсів "Педагогіка", "Основи педагогічної майстерності".
1181916
   Прикладна політологія : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / за ред. В.П. Горбатенка; [ Бойко О.Д. та ін. ]. – Київ : Академія, 2008. – 472c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-270-9
1181917
  Лозицький О.А. Прикладна програмна система опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 01.05.03 / Лозицький Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. Ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
1181918
  Лозицький О.А. Прикладна програмна система опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 315-331. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
1181919
  Чабан К.О. Прикладна програмна система оцінювання знань для комп"ютерного тестування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Чабан К.О.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1181920
  Панок В. Прикладна психологія у педагогічній практиці України // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 4 (70). – C. 94-108. – ISSN 1810-2131
1181921
  Грабовський В. Прикладна спектрометрія йонізуючих випромінювань : навчальний посібник / Володимир Грабовський ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-613-563-9
1181922
  Капустяник В.Б. Прикладна спектроскопія : навчальний посібник / В.Б. Капустяник, В.І. Мокрий ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 302 с. – ISBN 978-966-613-670-4
1181923
  Кошова О.П. Прикладна спрямованість курсу "Фізика" для студентів ЗВО / О.П. Кошова, О.Г. Фомкіна, Л.М. Мироненко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.: Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 2 (16). – С. 68-75. – ISSN 2519-2361
1181924
  Возняк Г.М. Прикладна спрямованість шкільного курсу математики / Г.М. Возняк, К.П. Маланюк. – Київ, 1984. – 81с.
1181925
  Конет І.М. Прикладна статистика / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-166. – ISBN 978-617-7096-71-8
1181926
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-. – ISBN 966-639-007-8
№ 1. – 2001
1181927
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1. – 2002
1181928
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 2 за 2002 рік. – 2003
1181929
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1/2 за 2003 рік. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1181930
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 2. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1181931
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1/2. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1181932
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1/2. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1181933
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1181934
  Антонов В.М. Прикладна та професійна акмеологія : монографія / В.М. Антонов ; Українська акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : [б. в.], 2014. – 351, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 264-277. – ISBN 978-617-646-274-3
1181935
   Прикладна теорія випадкових процесів і полів. – Х.-Львів-Тернопіль, 1993. – 246с.
1181936
   Прикладна фізика : посібник-довідник. – Київ : Генеза
Ч. 2 : завдання та тести (відповіді). – 1993. – 288с.
1181937
  Григорук В.І. Прикладна фізична оптика : навч. посіб. / В.І. Григорук, В.І. Кисленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 103. – ISBN 978-966-439-570-7
1181938
  Горбачук-Наровецька Прикладна філософія як галузь гуманітарного знання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 142-144
1181939
  Захарова Ю. Прикладна фонетика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Юлія Захарова ; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 207-211. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8916-39-7
1181940
   Прикладна фотограмметрія : навч. посібник для студ. геодезичних спеціальностей / В.О. Катушков, В.Г. Мархвіда, В.В. Пастух, Ю.М. Панкратьев, В.М. Сердюков; Міністерство освіти України ; Ін-т системних досліджень освіти ; Київський державний технічний ун-т будівництва і архітектури ; В.О. Катушков, В.Г. Мархвіда, В.В. Пастух, Ю.М. Панкратьев, В.М. Сердюков. – Київ : ІСДО, 1994. – 280 с. – ISBN 5-7763-1885-8
1181941
  Одарич В.А. Прикладна фотометрична еліпсометрія / В.А. Одарич. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2017. – 413, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-615-072-5
1181942
   Прикладная акустика. – Таганрог
Вып. 6. – 1978
1181943
   Прикладная акустика. – Таганрог
Вып. 7. – 1979
1181944
  Мартынов А.К. Прикладная аэродинамика / А.К. Мартынов. – М, 1972. – 447с.
1181945
  Пономарев П.Д. Прикладная балистика для стрелка / П.Д. Пономарев. – М., 1935. – 172с.
1181946
  Пономарев П.Д. Прикладная балистика для стрелки / П.Д. Пономарев. – 3-е изд. доп. – М., 1938. – 216с.
1181947
  Страхович К.И. Прикладная газодинамика / К.И. Страхович. – Москва-Ленинград
1. – 1937. – 300 с.
1181948
  Череменский Г.А. Прикладная геотермия / Г.А. Череменский. – Ленинград : Недра, 1977. – 224с.
1181949
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 87. – 1977
1181950
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 88. – 1977
1181951
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 89. – 1977
1181952
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 97. – 1980
1181953
   Прикладная геохимия / Овчинников, Н, , . – Москва : Недра, 1990. – 246с.
1181954
  Патрашев А.Н. Прикладная гидромеханика / А.Н. Патрашев. – Москва, 1970. – 684 с.
1181955
  Саульев В.К. Прикладная и вычислительная математика / В.К. Саульев. – М., 1971. – 202с.
1181956
  Саульев В.К. Прикладная и вычислительная математика / В.К. Саульев. – М.
1. – 1972. – 86с.
1181957
   Прикладная информатика. – Москва
Вып. 1. – 1983
1181958
  Хедвиг П. Прикладная квантовая химия / П. Хедвиг. – Москва : Мир, 1977. – 595 с.
1181959
  Шталь В.А. и др. Прикладная климатология / В.А. и др. Шталь. – Л., 1981. – 166с.
1181960
  Козачков Л.С. Прикладная логика информатики. / Л.С. Козачков. – Киев, 1990. – 252с.
1181961
  Новиков И.И. Прикладная магнитная гидродинамика / И.И. Новиков. – Москва, 1969. – 360с.
1181962
  Рандошкин В.В. Прикладная магнитооптика / В.В. Рандошкин, А.Я. Червоненкис. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 318с.
1181963
  Шишкин А.И. Прикладная математика инженера - строителя : Учебное пособие / А.И. Шишкин. – Петрозаводск, 1975. – 112 с.
1181964
  Бардзиловский В.П. Прикладная механика : сборник задач : [для электротехн. спец. вузов] / В.П. Бардзиловский. – Киев : Вища школа, 1986. – 189, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 188
1181965
   Прикладная механика = International applied mechanics : Международный научный журнал. – Киев : Институт механики НАН Украины, 1955-. – ISSN 0032-8243
Т. 45, № 1. – 2009. – 144 с.
1181966
   Прикладная механика = International applied mechanics : Международный научный журнал. – Киев : Институт механики НАН Украины, 1955-. – ISSN 0032-8243
Т. 45, № 10. – 2009. – 144 с.
1181967
  Колтунов М.А. Прикладная механика деформируемого твердого тела / М.А. Колтунов. – М., 1983. – 349с.
1181968
   Прикладная механика и техническая физика
№ 1. – 1997
1181969
  Цернике Ф. Прикладная нелинейная оптика : Пер. с англ. / Ф. Цернике, Дж. Мидвинтер. – Москва : Мир, 1976. – 261 с.
1181970
  Фефилов Б.В. Прикладная оптика / Б.В. Фефилов. – Москва, 1947. – 531 с.
1181971
  Турыгин И.Ф. Прикладная оптика : Учеб.пособие / И.Ф. Турыгин. – Москва : Машиностроение
Кн. 1 : Геометрическая оптика и методы расчета оптических схем. – 1965. – 362с.
1181972
  Турыгин И.Ф. Прикладная оптика : учебное пособие / И.Ф. Турыгин. – Москва : Машиностроение
Кн. 2 : Фотографические, проекционные и фотоэлектрические системы. – 1966. – 431с.
1181973
  Апенко М.И. Прикладная оптика / Апенко М.Н., Дубовик А.С. – Москва : Наука, 1971. – 392 с. : ил. – Список лит.: с. 388-392 (160 назв.). – (Физ.-мат. б-ка инженера)
1181974
  Апенко М.И. Прикладная оптика / Апенко М.И., Дубовик А.С. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1982. – 352 с. : ил. – Библиогр.: с. 349-352 (113 назв.). – (Физ.-мат. б-ка инженера)
1181975
  Мальцев М.Д. Прикладная оптика и оптические измерения : Учеб.пособие / М.Д. Мальцев, Г.А. Каракулина. – Москва : Машиностроение, 1968. – 472с.
1181976
  Штерн Э. Прикладная психология / Э. Штерн. – М, 1924. – 116с.
1181977
  Горшков М. Прикладная социология : Учебное пособие для вузов / М. Горшков, Ф. Шереги; РАН. Ин-т комплексных социальных исследований. – Москва : ЦСП, 2003. – 312с. – ISBN 49-1-900229
1181978
  Перов В.П. Прикладная спектральная теория оценивания / В.П. Перов. – Москва : Наука, 1982. – 431 с.
1181979
   Прикладная статистика. Актуарна та фінансова математика. – Донецьк, 2000-. – ISBN 966-639-007-8
№ 1. – 2000
1181980
  Коган И.М. Прикладная теория информации / И.М. Коган. – Москва : Радио и связь, 1981. – 216 с.
1181981
  Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н.Н. Малинин. – М., 1968. – 400с.
1181982
  Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н.Н. Малинин. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1975. – 399с.
1181983
  Попов Е.П. Прикладная теория процессов управления в нелинейных системах. / Е.П. Попов. – М, 1973. – 583с.
1181984
  Райфа Х. Прикладная теория ститистических решений / Х. Райфа. – М., 1977. – 359 с.
1181985
  Сегаль А.И. Прикладная теория упругости / А.И. Сегаль. – Ленинград, 1957. – 248 с.
1181986
  Сегаль А.И. Прикладная теория упругости / А.И. Сегаль. – 2-е изд. – Ленинград, 1961. – 268 с.
1181987
  Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов / А.Я. Савельев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 271с.
1181988
  Новиков И.И. Прикладная термодинамика и теплопередача. / И.И. Новиков, К.Д. Воскресенский. – М., 1961. – 548с.
1181989
  Новиков И.И. Прикладная термодинамика и теплопередачи. / И.И. Новиков, К.Д. Воскресенский. – 2-е изд. – М., 1977. – 350с.
1181990
  Кизильштейн Л.Я. Прикладная улглепетрография / Л.Я. Кизильштейн, А.Л. Шпицглувэ. – Ростов -на-Дону, 1992. – 147с.
1181991
  Барнет К. Прикладная физика атомных столкновений. Плазма : Пер.с англ. / К.Барнет, М. Харрисон ; пер.с англ. В.И. Пистуновича. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 432 с.
1181992
  Хэнкс Р.Д. Прикладная физика почв / Р.Д. Хэнкс, Д.Л. Ашкрофт. – Л, 1985. – 151с.
1181993
  Шищенко П.Г. Прикладная физическая география / П.Г. Шищенко. – Київ : Вища школа, 1988. – 192с.
1181994
  Шишловский А.А. Прикладная физическая оптика : Учеб.пособие / А.А. Шишловский. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 822 с.
1181995
  Амромин П.Д. Прикладная фотограмметрия : учеб. пособие : (для студентов 4-го курса аэрофотогеодез. спец.) / П.Д. Амромин ; Новосиб. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАИК, 1981. – 85 с. : ил. – Библиогр.: с. 84
1181996
  Амромин П.Д. Прикладная фотограмметрия : учеб. пособие (для студентов 2 курса спец. 1301 "Прикладная геодезия") / П.Д. Амромин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Новосибир. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАИК, 1985. – 83 с. : ил. – Библиогр.: с. 83
1181997
   Прикладная электрохимия. – Москва : Химия, 1975. – 552 с.
1181998
  Кузовенко С.В. Прикладная электрохимия / С.В. Кузовенко, Д.А. Байталов. – Казань, 1981. – 114с.
1181999
  Кирюхин Д.И. Прикладная этика и проблема справедливости // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 46-58
1182000
  Поллард Э Прикладная ядерная физика : Пер. с англ. / Э Поллард, В. Дэвидсон. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1947. – 328с.
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,