Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1178001
  Лілея Р. "Прокинутись в дитинстві" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 153-154


  Дитяча поезія.
1178002
  Звиняцковский В. "Проклятое селение Тышка" : К завершению тридцатилетней "Ведьминой трилогии" Марины и Сергея Дяченко // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 134-145. – ISSN 0131-8136


  К завершению тридцатилетней "Ведьминой трилогии" Марины и Сергея Дяченко.
1178003
  Бондаренко А. "Прокляття простору" = (про текстову парадигму "людина у світі")
1178004
  Чадюк М. "Прокреслити світляну трасу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 30


  Презентовано нову книжку Людмили Таран "Яблуня".
1178005
  Руденко С.Б. "Прокрустове" ложе марксизму для авангардної музеології // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 57-62. – ISSN 2312-4679


  "Авангардна музеологія являє со-бою умовний конструкт, що об"єднує погляди представників авангардного мистецтва на соціально-культурну сутність музею. Авангардну музеологію необхідно відрізняти від інших течій інженерної теорії, зокрема, марк-систської ...
1178006
  Липовецький С. "Прокурор трактує нас бодай як політичних переступників, інтелігентів. А трибунал - як злочинців найгіршої категорії" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 25 (528), 25 червня 2020. – С. 47-50
1178007
  Левченко В.В. "Пролетарсько-революційна " автобіографія - запорука приналежності до "ранньорадянської" генерації вчених (на прикладі наукового співтовариства гуманітаріїв Одеси) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 74-89. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505


  Згадуютсья вчені М.П. Алексєєв та І.Я. Фаас.
1178008
  Гриценко Е. "Проложили для осени" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 2. – С. 136-138. – ISSN 0131-8136
1178009
   "Промах" и другие повести. – Москва : Радуга, 1983. – 688с.
1178010
  Левченко Г. "Прометеївський комплекс" у ліриці Лесі Українки: психобіографічні й міфологічні витоки і контексти // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 184-191. – ISSN 2307-2261
1178011
  Требіна Н. "Прометей пісенного вогню" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 березня (№ 11). – С. 7


  До 90-річчя кобзаря Віктора Лісовола.
1178012
  Голиш Г. "Прометей" - журналістська премія викладачеві // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 2-9 червня (№ 22/24). – С. 5


  Черкаська обласна організація Національної спілки журналістів України підвела підсумки творчого конкурсу на здобуття щорічної премії "Прометей". У номінації "Журналісти про журналістику" премію "Прометей-2021" отримав історик Василь Мельниченко за ...
1178013
   "Прометей" : Литературно-художественные сборники "Прометей" : Избранные произведения современной русской литературы. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова
Кн. 1. – 1913. – 318 с.


  Авторы: Г. Яблочков, С. Аникин, И. Сургучев, Б. Садовской, И. Никандров, Ал. Вознесенский, Б. Верхоустинский, А. Грин, М. Премиров, Н. Карпов, С. Ауслендер
1178014
  Стоун И. Происхождение / И. Стоун. – Москва, 1983. – 480с.
1178015
  Стоун И. Происхождение / И. Стоун. – Москва, 1984. – 478с.
1178016
  Стоун И. Происхождение : Роман-биография Ч. Дарвина / И. Стоун. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 445с. – (Б-ка атеист. литературы)
1178017
  Стоун И. Происхождение : Роман-биография Ч. Дарвина / И. Стоун. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 445с. – (Б-ка атеист. литературы)
1178018
   Происхождение аборигенов Сибири и их языков. – Томск, 1969. – 243 с.
1178019
   Происхождение аборигенов Сибири и их языков.. – Томск, 1973. – 236с.
1178020
  Курзанов Анатолий Николаевич Происхождение амилазы и лимазы в составе желчи и роль печени в поддержании относительного постоянства их уровня периферической крови : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Курзанов Анатолий Николаевич; Кубанский гос. мед. ин-т. – Краснодар, 1978. – 20л.
1178021
  Смирницкая О.А. Происхождение аналитической формы перфекта в древних германских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Смирницкая О.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1965. – 18 с.
1178022
  Яровой В.В. Происхождение англо-американской войны 1812-1815 годов / В.В. Яровой. – Иркутск, 1987. – 384с.
1178023
  Санкина С.Л. Происхождение антропологических особенностей населения новгородской земли древнерусского времени (X-XIII) // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 152-157. – ISSN 1563-0102
1178024
  Санкина С.Л. Происхождение антропологических особенностей населения Новгородской земли эпохи позднего средневековья ( XIII-XVI вв.) // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (43). – С. 145-153. – ISSN 1563-0102
1178025
  Худавердян А.Ю. Происхождение армянского народа в свете данных палеоантропологии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 99-119. – ISSN 0869-5415
1178026
  Йодер Г.С. Происхождение базальтовых магм = (Результаты экспериментального изучения природных образований и синтетических систем) / Г.С. Йодер, К.Э. Тилли. – Москва : Мир, 1965. – 248с.
1178027
  Польниц де Происхождение барона де Польниц. – Москва
1. – 1767. – 128 с.
1178028
  Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этн. состав, история расселения / Р.Г. Кузеев. – М., 1974. – 571с.
1178029
  Пьянков А.П. Происхождение белорусского народа / А.П. Пьянков. – Минск, 1948. – 19с.
1178030
   Происхождение библии. – Москва, 1964. – 588 с.
1178031
   Происхождение вещей: Очерки первобытной культуры.. – Москва : ННН, 1995. – 272 с. – ISBN 5-87927-024-6
1178032
  Полак И.Ф. Происхождение вселенной / И.Ф. Полак. – Москва-Ленинград, 1934. – 143с.
1178033
  Костицын В.А. Происхождение Вселенной / В.А. Костицын. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 172 с.
1178034
   Происхождение вулканических серий островных дуг.. – М, 1985. – 275с.
1178035
  Мельхеев М.Н. Происхождение географических названий Иркутской области / М.Н. Мельхеев. – Иркутск, 1964. – 90с.
1178036
  Обручев В.А. Происхождение гор и материков / В.А. Обручев. – Москва, 1948. – 44с.
1178037
  Обручев В.А. Происхождение гор и материков / В.А. Обручев. – 3-е. – Москва; Ленинград, 1951. – 40с.
1178038
  Обручев В.А. Происхождение гор и материков / В.А. Обручев. – 2-е. – Москва, 1951. – 40с.
1178039
  Обручев В.А. Происхождение гор и материков. / В.А. Обручев. – Москва, 1948. – 44с.
1178040
  Кашанина Т.В. Происхождение государства и права современные трактовки и новые подходы : Учебн. пособ. / Т.В. Кашанина. – Москва : Юристъ, 1999. – 335с. – ISBN 5-7975-0184-8
1178041
  Серебровский П.В. Происхождение домашних животных. / П.В. Серебровский. – Л, 1934. – 44с.
1178042
  Жданов В.В. Происхождение железистых кварцитов зон базификаций / В.В. Жданов, Т.П. Малкова. – Ленинград, 1973. – 20с.
1178043
  Фолсом К.Э. Происхождение жизни : Маленький теплый водоем / К.Э. Фолсом. – Москва, 1982. – 158с.
1178044
  Симионеску К. Происхождение жизни : Химические теории / К. Симионеску, Ф. Денеш. – Москва : Мир, 1986. – 118с.
1178045
  Кулябко А.А. Происхождение жизни на Земле / А.А. Кулябко. – Москва : Просвещения, 1928. – 128 с.
1178046
  Рингвуд А.Е. Происхождение Земли и Луны : пер. с англ. / А.Е. Рингвуд. – Москва : Недра, 1982. – 293 с.
1178047
  Левин Б.Ю. Происхождение Земли и планет : стенограмма лекции / Б.Ю. Левин. – Москва : Знание, 1950. – 24 с.
1178048
  Зуев К.П. Происхождение Земли и планет / К.П. Зуев. – Ставрополь : Ставропольское книж. изд-во, 1954. – 56 с.
1178049
  Левин Б.Ю. Происхождение Земли и планет. / Б.Ю. Левин. – М., 1954. – 76с.
1178050
  Левин Б.Ю. Происхождение Земли и планет. / Б.Ю. Левин. – 3-е изд., доп. – М., 1959. – 84с.
1178051
  Аронов Рафаил Аронович Происхождение знания: истоки и основы / Аронов Рафаил Аронович, Баксанский Олег Евгеньевич // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 98-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1178052
  Москвитин А.И. Происхождение и возраст Вышневолоцко-Новоторжского вала / А.И. Москвитин, 1938. – 286с.
1178053
  Лаптев В.В. Происхождение и древняя история восточных славян / В.В. Лаптев. – Ленинград, 1970. – 58с.
1178054
  Качинский Н.А. Происхождение и жизнь почвы / Н.А. Качинский. – М., 1948. – 140с.
1178055
  Качинский Н.А. Происхождение и жизнь почвы / Н.А. Качинский. – 2-е изд., доп. – М., 1948. – 80с.
1178056
  Качинский Н.А. Происхождение и жизнь почвы / Н.А. Качинский. – 4-е изд.. доп. – М., 1952. – 108с.
1178057
  Никольский Н.М. Происхождение и история белорусской свадьбной обрядности. / Н.М. Никольский. – Минск, 1956. – 273с.
1178058
  Козленко Ю.В. Происхождение и история развития пролива Брансфилда (с учетом интерпретации данных ГСЗ) / Ю.В. Козленко, М.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 82-92 : рис., табл. – Библиогр.: с. 90-92. – ISSN 0203-3100
1178059
  Ткачева Л.Б. Происхождение и образование авиационных терминов в английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ткачева Л.Б.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 31л.
1178060
  Маркевич А.П. Происхождение и пути формирования паразитофауны домашних животных и человека. / А.П. Маркевич. – 247-262с.
1178061
  Маркевич А.П. Происхождение и развитие животного мира. / А.П. Маркевич. – М., 1956. – 64с.
1178062
  Личков Б.Л. Происхождение и развитие жизни / Б.Л. Личков. – Киев, 1923. – 108с.
1178063
  Келлер Б.А. Происхождение и развитие жизни на земле / Б.А. Келлер. – Москва : Огиз, 1945. – 136 с.
1178064
  Казанский А.М. Происхождение и развитие жизни на земле / А.М. Казанский. – Тула, 1953. – 48с.
1178065
  Келлер Б.А. Происхождение и развитие жизни на Земле / Б.А. Келлер. – М, 1948. – 136с.
1178066
  Крживицкий Л. Происхождение и развитие нравственности / Крживицкий Л. – Гомель : Гомельский рабочий, 1924. – 55 с. – Перев. с польского
1178067
  Шиллер Н.Н. Происхождение и развитие понятий о температуре и о тепле : (Критико-гносеологический очерк) / Н.Н. Шиллер. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира ; Тип. Корчак-Новицкаго, 1899. – 53 с. – Отд.оттиск из Универс.изв.


  На обложке дарственная подпись: Иосифу Иосифовичу Косоногову от автора
1178068
  Ученова Виктория Васильевна Происхождение и развитие публицистики как рода литературно-политической деятельности : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.10 / Ученова Виктория Васильевна; МГУ. Фак-т журналистики. – Москва, 1973. – 36л.
1178069
  Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания / Э. Нойманн. – Москва : Рефл-бук, Ваклер, 1998. – 464с. – (Созвездие мудрости). – ISBN 5-87983-068-3 966-543-037-8
1178070
  Лебедева Н.В. Происхождение и развитие формы трехсложного перфекта в английсокм языке (настоящее время) : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедева Н. В.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16л.
1178071
  Мельниченко А.Н. Происхождение и развитие человека / А.Н. Мельниченко. – Куйбышев, 1948. – 68 с.
1178072
  Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. / Н.Л. Членова. – М., 1967. – 300с.
1178073
  Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян / В.В. Седов; АН СССР. Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1979. – 155 с.
1178074
  Тахтаджян А.Л. Происхождение и расселение цветковых растений / А.Л. Тахтаджян. – Ленинград : Наука, 1970. – 148с.
1178075
  Ковда В.А. Происхождение и режим засоленный почв / В.А. Ковда. – Москва; Ленинград
Ч. 2. – 1947. – 375с.
1178076
  Мауер Ф.М. Происхождение и систематика хлопчатника / Ф.М. Мауер. – Ташкент
1. – 1954. – 384с.
1178077
  Лившиц Г.М. Происхождение и сущность иудейских и христианских религиозных праздников / Г.М. Лившиц. – Минск, 1963. – 87с.
1178078
  Стороженко А. Происхождение и сущность украинофильства // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 17-18. – ISBN 966-7272-00-1
1178079
  Короткова Г.П. Происхождение и эволюция онтогенеза / Г.П. Короткова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1979. – 296 с. : ил. – Библиогр.: 370 назв.
1178080
  Теленга Н.А. Происхождение и эволюция паразитизма у насекомых-наездников и формирование их фауны в СССР / Н.А. Теленга. – Киев, 1952. – 140с.
1178081
  Красновская Н.А. Происхождение и этническая история сардинцев / Н.А. Красновская. – М., 1986. – 221с.
1178082
  Спекторский Е.В. Происхождение идеи общего, или универсального, права // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 2 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – С. 431-445. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0602-9
1178083
  Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения : в 3 т. / В.Н. Лазарев ; АН СССР, Ин-т истории искусств. – Москва : Изд-во АН СССР
[Т.] 1 : Искусство Проторенессанса. – 1956. – 439 с., ил.
1178084
  Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения : в 3 т. / В.Н. Лазарев ; АН СССР, Ин-т истории искусств. – Москва : Изд-во АН СССР
[Т.] 2 : Искусство треченто. – 1959. – 586 с., ил.
1178085
  Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения : [в 3 кн.] / В.Н. Лазарев. – Москва : Искусство
Кн. 3 : Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве : Архитектура. Скульптура. Живопись. Трактаты. – 1979. – 239 с. + Таблицы (270 с., ил.). – Прилож.: Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве... Таблицы / В.Н. Лазарев. - М.: Искусство, 1979. - 270 с., ил. - Инв. № 10216608
1178086
  Корчак А.А. Происхождение космического нетеплового электромагнитного излучения с непрерывными спектром : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Корчак А.А.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1178087
  Мауер Ф.М. Происхождение культивируемых и диких видов хлопчатника и основы их классификации : Автореф... кандид. биологич.наук: / Мауер Ф.М.; Академия наук Узбекской ССР. Институт сельского хозяйства. – Ташкент, 1951. – 20 с.
1178088
  Комаров В.Л. Происхождение культурных растений / В.Л. Комаров. – 2-е, доп. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1938. – 240 с.
1178089
  Адул Р. Происхождение лекарственных средств арабской медицины и значение их в других медицинских системах : Автореф. дс. ... канд. фармац. наук / Адул Р. ; Ленингр. хим-фармац. ин-т. – Ленинград, 1965. – 10 с.
1178090
  Михайлеску К.Д. Происхождение лиманов дельны Дуная / К.Д. Михайлеску. – Кишинев, 1990. – 160с.
1178091
  Сорохтин О.Г. Происхождение Луны и ее влияние на глобальную эволюцию Земли / О.Г. Сорохтин, С.А. Ушаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 105 с.
1178092
   Происхождение Луны под вопросом : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
1178093
  Путилин И.И. Происхождение малых планет : стаття з журналу "Природа", 1951 / И.И. Путилин. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – С 6-16
1178094
  Платонов А.П. Происхождение мастера / А.П. Платонов. – Свердловск, 1977. – 287с.
1178095
  Платонов А.П. Происхождение мастера / А.П. Платонов. – Свердловск, 1989. – 491с.
1178096
  Муратов М.В. Происхождение материков и океанических впадин / М.В. Муратов. – Москва : Наука, 1975. – 176с.
1178097
  Панов Д.Г. Происхождение материков и океанов / Д.Г. Панов. – Москва : Госгеографиздат, 1961. – 184с.
1178098
  Хаин В.Е. Происхождение материков и океанов / В.Е. Хаин. – Москва, 1961. – 44с.
1178099
  Ковалевский М.М. Происхождение мелкой крестьянской собственности во Франции / [Соч.] М. Ковалевского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1912. – VI, 191 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1178100
  Лаберенн П. Происхождение миров : пер. с фр. / П. Лаберенн. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 260 с.
1178101
  Фей Сидней Происхождение мировой войны / Фей Сидней. – Москва
Т. 2. – 1934. – 368 с.
1178102
  Иванов А.В. Происхождение многоклеточных животных / А.В. Иванов. – Ленинград, 1968. – 288с.
1178103
  Трубачев О.Н. Происхождение названий домашних животных в славянских языках. (Этимолог. исслед.) / О.Н. Трубачев. – М., 1960. – 116с.
1178104
  Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы (краниологические исследования) / В.П. Алексеев ; АН СССР, Ин-т этнографии. – Москва : Наука, 1969. – 324 с.
1178105
  Келлер К. Происхождение наших домашних животных : с 28 рис. / К. Келлер ; пер.: М.А. Энгельгардта ; Под ред., с предисл. и примеч.: А.М. Никольского, орд. проф. Харьк. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1913. – 126 с. – (Библиотека знания ; Кн. 1)


  Пер.: Энгельгардт, Михаил Александрович (1861-1915) Ред., авт. предисл.: Никольский, Александр Михайлович (1858-1942)
1178106
  Дорогокупец А.В. Происхождение нефти и газа / А.В. Дорогокупец. – М.-Л., 1966. – с.
1178107
  Доленко Г.Н. Происхождение нефти и газа и нефтегазонакопление в земной коре / Г.Н. Доленко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 136с.
1178108
  Гелльвальд Происхождение новой культуры / Гелльвальд ; перевод под. ред. А. Трачевского и М.Филиппова. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1899. – 181 с. : фотоилл.
1178109
  Пьянков А.П. Происхождение общественного и государственного строя Древней Руси / А.П. Пьянков. – Минск, 1980. – 207с.
1178110
  Тэн И. Происхождение общественного строя современной Франции : gер. с 3 фр. изд. / [Соч.] Ипполита Тэна. – Санкт-Петербург : Изд. И.И. Билибина ; [Тип. В. Ф. Демакова], 1880. – VIII, VIII, 543 с. – На шмуцтит. загл. также на фр. яз.: Les origines de la France contemporaine
1178111
  Тэн И. Происхождение общественного строя современной Франции : gер. с 3 фр. изд. / [Соч.] Ипполита Тэна. – Санкт-Петербург : Изд. И.И. Билибина ; [Тип. В. Ф. Демакова], 1880. – VIII, VIII, 543 с. – На шмуцтит. загл. также на фр. яз.: Les origines de la France contemporaine. - Экз. имеет меньший переплет: 15,5
1178112
  Тэн И. Происхождение общественного строя современной Франции / Ипполит Тэн ; Пер. с 3 фр. изд. Германа Лопатина. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова
Т. 1 : Старый порядок. – 1907. – [4], XV, 576 с. – Экз. № 285301 дефектный, отсут. обл., тит. л. и с. [4], XV, 1-15
1178113
  Джапаридзе П.Н. Происхождение органических веществ и жизни на земле. / П.Н. Джапаридзе. – Тбилиси, 1959. – 244с.
1178114
  Зотова Н.Н. Происхождение ошибок старшеклассников при выборе профессии и возможность их профилактики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.102-110. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1178115
  Тахтаджян А.Л. Происхождение покрытосеменных растений / А.Л. Тахтаджян. – Москва, 1954. – 96с.
1178116
  Тахтаджян А.Л. Происхождение покрытосеменных растений / А.Л. Тахтаджян. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1961. – 135с.
1178117
  Кулагин Н.М. Происхождение пола у пчел. / Н.М. Кулагин : Пушкинская Скоропечатня. – 8 с.
1178118
  Мошкова М.Г. Происхождение раннесарматской (прохоровской) культуры / М.Г. Мошкова. – М, 1974. – 52с.
1178119
  Комаров В.Л. Происхождение растений / В.Л. Комаров. – Издание четвертое, исправленное. – Москва; Ленинград : Из-во АН СССР, 1935. – 192с. – (Научно-популярная)
1178120
  Комаров В.Л. Происхождение растений / В.Л. Комаров. – Издание третье, исправленное. – Ленинград : Из-во АН СССР, 1935. – 192с. – (Научно-популярная)
1178121
  Эншлен Ш. Происхождение религии / Ш. Эншлен. – М
5. – 1954. – 294с.
1178122
  Никольская Р.А. Происхождение религии и ее первобытные формы. / Р.А. Никольская. – Минск, 1968. – 120с.
1178123
  Кожинов В.В. Происхождение романа : теорет.-ист. оч. / В. Кожинов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 439 с.
1178124
  Савченко С.В. Происхождение романских языков / С.В. Савченко, 1916
1178125
  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1974. – 240с.
1178126
  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1975. – 240с.
1178127
  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства : пер. с нем. / Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1978. – 240 с.
1178128
  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс. – Москва, 1989. – 222с.
1178129
  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. / Ф. Энгельс. – Москва, 1980. – 238с.
1178130
  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. / Ф. Энгельс. – Москва, 1982. – 238с.
1178131
  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. / Ф. Энгельс. – Москва, 1985. – 238с.
1178132
  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. / Ф. Энгельс. – Москва, 1985. – 366с.
1178133
  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. / Ф. Энгельс. – Москва, 1991. – 111с.
1178134
  Шнирельман В.А. Происхождение скотоводства / В.А. Шнирельман. – М., 1980. – 333с.
1178135
  Удальцов А.Д. Происхождение славян в свете новейших исследований / А.Д. Удальцов. – М., 1950. – 23с.
1178136
  Малов В.Н. Происхождение современного письма. / В.Н. Малов. – М., 1975. – 199с.
1178137
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова, Тов-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 2. – 1895. – IX, [2], 570 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1178138
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова, Тов-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 4. – 1897. – XI, [2], 352 с. – Экз. № 9120 дефектный, без обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1178139
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – изд. 3-е, испр. и допол. – Москва : Типо-литограф. В. Рихтера
Т. 1, ч. 3 и 4. – 1899. – 578, IV с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1178140
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – изд. 2-е. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова, Типо-литограф. В. Рихтера
Т. 1, ч. 1 и 2. – 1901. – IX, [2], 687 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1178141
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – изд. 3-е, испр. и допол. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Т-во "Просвещение"; [Типо-литограф. акц. о-ва "Самообразование"]
Т. 1 : Общественный и политический строй Франции накануне революции. – 1912. – XI, [2], 664 с. – Экз. № 41349 дефектный, в кн.отсут. с. 81-664. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1178142
  Тэн И. Происхождение современной Франции / Ипполит Тэн ; пер. с фр. Э. Пименовой. – Санкт-Петербург : Паровая типо-литогр. Н.Л. Ныркина ; Изд. Вятск. т-во
Т. 1 : Старый режим. – 1906. – 494, VII стп.
1178143
  Тэн И. Происхождение современной Франции : [В 5-ти т.] / И. Тэн ; Пер. с фр. под ред. А.В. Швырова. – Санкт-Петербург : Тип. П.Ф. Пантелеева
Т. 1 : Старый порядок. – 1907. – 295 с. – Конволют. - Перепл.: Происхождение современной Франции. Т. 2 и Т. 3 / И. Тэн
1178144
  Тэн И. Происхождение современной Франции. Т. 2 : [В 5-ти т.] / И. Тэн ; Пер. с фр. под ред. А.В. Швырова // Происхождение современной Франции : [В 5-ти т.] / И. Тэн. – Санкт-Петербург : Тип. П.Ф. Пантелеева, 1907. – Т. 1 : Старый порядок. – 260 с.
1178145
  Тэн И. Происхождение современной Франции : [В 5-ти т.] / И. Тэн ; Пер. с фр. под ред. А.В. Швырова. – Санкт-Петербург : Вестник иностр. лит-ры ; [Т-во худож. печати]
Т. 2 : Анархия. – 1907. – 260 с. – Бесплатное прил. к "Вестнику иностранной лит-ры"
1178146
  Тэн И. Происхождение современной Франции. Т. 3 : [В 5-ти т.] / И. Тэн ; Пер. с фр. под ред. А.В. Швырова // Происхождение современной Франции : [В 5-ти т.] / И. Тэн. – Санкт-Петербург : Тип. П.Ф. Пантелеева, 1907. – Т. 1 : Старый порядок. – 228 с.
1178147
  Тэн И. Происхождение современной Франции : [В 5-ти т.] / И. Тэн ; Пер. с фр. под ред. А.В. Швырова. – Санкт-Петербург : Вестник иностр. лит-ры ; [Тип. Т-ва "Народная польза"]
Т. 4 : Революционное правительство. – 1907. – 256 с. – Бесплатное прил. к "Вестнику иностранной лит-ры". - Конвалют. - Перепл.: Происхождение современной Франции. Т. 5 / И. Тэн
1178148
  Тэн И. Происхождение современной Франции. Т. 5 : [В 5-ти т.] / И. Тэн ; Пер. с фр. под ред. А.В. Швырова // Происхождение современной Франции : [В 5-ти т.] / И. Тэн. – Санкт-Петербург : Вестник иностр. лит-ры ; [Тип. Т-ва "Народная польза"], 1907. – Т. 4 : Революционное правительство. – 312 с.
1178149
  Спиркин А.Г. Происхождение сознания / А.Г. Спиркин. – Москва, 1960. – 471с.
1178150
  Смирнов С.И. Происхождение солености подземных вод седименитационных бассейнов : Анализ проблемы методами термодинамики и физико-химисеской гидродинамики / С.И. Смирнов. – Москва : Недра, 1971. – 216с.
1178151
  Янкунас А.Р. Происхождение солнечной системы : Монография / А.Р. Янкунас. – Каунас : АО "Райде", 1999. – 288 с. – ISBN 9985-531-28-4
1178152
  Савченко А.Н. Происхождение среднего залога в индоевропейском языке / А.Н. Савченко; Ростовский-на-Дону ун-т. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1960. – 81 с.
1178153
  Шевченко В.И. Происхождение сруктур горизонтального сжатия в складчатом сооружении (на примере Большого Кавказа) / В.И. Шевченко; Отв.ред. Н.В.Короновский. – Москва : Наука, 1984. – 158с. – Парал.тит.л.на англ.яз. – (Результаты исследований по международным геофизическим проектам)
1178154
  Константинов М.М. Происхождение стратифицированных месторождений свинца и цинка / М.М. Константинов. – М., 1963. – 184с.
1178155
  Халиков А.Х. Происхождение татар Поволжья и Приуралья. / А.Х. Халиков. – Казань, 1978. – 160с.
1178156
  Авдеев А.Д. Происхождение театра. Элементы театра в первобытнообщинном строе / А.Д. Авдеев. – Ленинград-Москва : Искусство, 1959. – 267 с. : ил.
1178157
  Шелковников С.С. Происхождение труда. (Некоторые филос. вопросы теории антропогенеза) : Автореф... канд. филос.наук: / Шелковников С. С.; Рост.ГУ, Объед. уч. сов. по обществ. наукам. – Ростов н/Д, 1964. – 20л.
1178158
  Ульянов Н.И. Происхождение украинского сепаратизма // Русское слово : Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2007. – № 11 (56). – С. 23-31.
1178159
  Алатри Паоло Происхождение фашизма / П. Алатри ; пер. с итал. И.Н. Бочарова. – Москва : Изд. иностр. лит., 1961. – 462 с.
1178160
  Шахнович М.И. Происхождение философии и атеизм / М.И. Шахнович. – Л, 1973. – 250с.
1178161
  Тейлер Р.Дж. Происхождение химических элементов : пер. с англ. / Р.Дж. Тейлер. – Москва : Мир, 1975. – 232 с.
1178162
  Лившиц Г.М. Происхождение христианства в свете рукописей Мёртвого моря / Г.М. Лившиц. – Минск, 1967. – 320с.
1178163
  Робертсон А. Происхождение христианства. / А. Робертсон. – Москва, 1959. – 323с.
1178164
  Зееман П. Происхождение цветов спектра / П. Зееман, проф. Ун-та в Лейдене ; с прил. ст. В. Ритца "Линейные спектры и строение атомов". – Одесса : Mathesis, 1910. – 50 с.
1178165
  Бассин Ф.Н. Происхождение человека / Ф.Н. Бассин ; Упр. культуры Архангел. облисполкома. Обл. лекционное бюро. – Архангельск : Кн. изд-во, 1955. – 40 с. – Библиогр.: с. 40. – (В помощь лектору)
1178166
  Базалук О.А. Происхождение человечества: новая космологическая концепция : монография / Базалук О.А. ; МОНУ. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 144с. – ISBN 966-525-331-Х
1178167
  Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. / В.Ф. Каховский. – Чебоксары, 1965. – 484с.
1178168
  Нурланова К. Происхождение эстетического чувства. (Эстет. чувство и первобытное искусство) : Автореф... канд. философ.наук: / Нурланова К.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 15л.
1178169
   Происхождение языка и культуры: древняя история человечества = Origin of language and culture: ancient history of mankind : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев
Т. 2, № 1. – 2008. – резюме рос. та англ. мовами
1178170
   Происхождение языка и культуры: древняя история человечества = Origin of language and culture: ancient history of mankind : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев
Т. 2, № 2. – 2008. – резюме рос. та англ. мовами
1178171
   Происхождение языка и культуры: древняя история человечества = Origin of language and culture: ancient history of mankind : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев
Т. 2, № 3. – 2008. – резюме рос. та англ. мовами
1178172
  Донских О.А. Происхождение языка как философская проблема / О.А. Донских. – Новосибирск, 1984. – 127с.
1178173
  Искендеров А.А. Происхождение японского народа // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 29-47. – ISSN 0042-8779
1178174
  Семынин П.А. Происхождение. / П.А. Семынин. – М., 1970. – 223с.
1178175
  Орхан Кемель Происшествие / Орхан Кемель. – М, 1963. – 229с.
1178176
  Константинов К. Происшествие / К. Константинов. – Л., 1969. – 256с.
1178177
  Юнина Л.М. Происшествие / Л.М. Юнина. – Москва, 1989. – 311с.
1178178
   Происшествие в Нескучном саду.. – М, 1988. – 526с.
1178179
   Происшествие в Никко. – М, 1990. – 413с.
1178180
  Орлов В.В. Происшествие в Никольском / В.В. Орлов. – Москва, 1975. – 326с.
1178181
  Орлов В.В. Происшествие в Никольском / В.В. Орлов. – М., 1979. – 304с.
1178182
  Орлов В.В. Происшествие в Никольском / В.В. Орлов. – М., 1983. – 592с.
1178183
  Сиротин Б.З. Происшествие в новом городе / Б.З. Сиротин. – М, 1989. – 237с.
1178184
  Горина Людмила Происшествие в Оцу // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 7 (55). – С. 34-41. – ISSN 1812-867Х


  В1890-1891 роках майбутній імператор Микола ІІ здійснив кругосвітню подорож.
1178185
  Кристи А. Происшествие в старом замке / А. Кристи. – Калининград, 1990. – 448с.
1178186
  Штайнигер К. Происшествие в Ункендорфе / К. Штайнигер. – М., 1971. – 96с.
1178187
  Треер Л.Я. Происшествие в Утиноозерске / Л.Я. Треер. – Новосибирск, 1984. – 240с.
1178188
  Швайкерт В.К. Происшествие в учительской. / В.К. Швайкерт. – 2-е изд. – М., 1977. – 71с.
1178189
  Евдокимов Н.С. Происшествие из жизни... / Н.С. Евдокимов. – М., 1988. – 411с.
1178190
  Черный-Диденко Происшествие на Девятой-бис. / Черный-Диденко. – Донецк, 1961. – 27с.
1178191
  Зубавин Б.М. Происшествие на плотине : Повести и рассказы / Б.М. Зубавин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 288с.
1178192
  Иванникова В.С. Происшествие на Чумке / В.С. Иванникова. – Москва, 1956. – 133с.
1178193
  Куусберг П.А. Происшествие с Андресом Лапетеусом : роман / П.А. Куусберг; пер. с эст. И.Кононова. – Москва : Советский писатель, 1965. – 243 с.
1178194
  Незнакомов П. Происшествие с Пенлеве / Петр Незнакомов // Голая совесть : Киносценарии / Н. Хайтов. – Москва : Искусство, 1972. – С. 50-88. – (Библиотека кинодраматургии)
1178195
  Егоров Б.А. Происшествий не случилось... / Б.А. Егоров. – М, 1964. – 167с.
1178196
  Пуанкаре Р. Проихождение мировой войны / Р. Пуанкаре. – М., 1924. – 257с.
1178197
  Резанов И.А. Проихождение океанов / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1979. – 200с.
1178198
  Пумпянский А.Б. Проишествие в окрестностях Голгофы / А.Б. Пумпянский. – М, 1984. – 335с.
1178199
  аль-Куайид Проишествие на хуторе аль-Миниси / аль-Куайид; Пер. с арабского В. Кирпиченко. – Москва : Художественная литература, 1983. – 304 с.
1178200
  Мікадзе М. Проігноровані загрози доктрини Путіна // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 16-18. – ISSN 2663-2675
1178201
  Тірі М. Проїздом у Києві = Passage a Kiew / Марсель Тірі ; пер. з фр., [післямова]: Дмитро Чистяк. – Київ : Самміт-книга, 2016. – 206, [2] с. : іл. – На обкл.: Роман 1927 року. Вперше перекладено з французької. - Пер. за вид.: Passage a Kiew / Thiry Marcel. Bruxelles: Acad. Royale de langue et de litterature francaises de Belgique, 1990. - Дані тит. арк. частково парал. фр. – ISBN 978-617-7350-40-7
1178202
  Брюховецкий В. Пройдем над грядущею бездной : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 104-108. – ISSN 0027-8238
1178203
   Пройдемся по лицам.... – М, 1960. – 110с.
1178204
  Макар В. Пройдений шлях = The traversed road : спомини / Володимир Макар. – Торонто : Видання видавничої Спілки "Гомін України". – (Бібліотека "Гомін України" ; ч. 56)
Т. 1 : Від Бистриці до Бугу (1911-1929). – 1983. – 456 с. : іл. – Показник імен с.: 438-452. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 437
1178205
  Лебедев Д.Н. Пройденное / Д.Н. Лебедев. – Л., 1980. – 152с.
1178206
  Грин Э. Пройденные болота / Э. Грин. – Москва-Л., 1966. – 639с.
1178207
  Велиев А.К. Пройденные годы : повесть / А.К. Велиев; пер. В.К.Успенского. – Баку : Азернешр, 1958. – 314 с.
1178208
  Велиев А.К. Пройденные годы : роман / А.К. Велиев; авториз. пер. с азерб. К.Косцинского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 335 с.
1178209
  Аллилуев С.Я. Пройденный путь : главы воспоминаний / С.Я. Аллилуев. – Москва : ГИХЛ, 1946. – 218 с. : ил., портр.
1178210
  Аллилуев С.Я. Пройденный путь : Главы воспоминаний / С.Я. Аллилуев. – Москва : Правда, 1946. – 64 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 40-41)
1178211
  Буденный С.М. Пройденный путь / С.М. Буденный. – Москва : Военное издательство
3. – 1973. – 408с.
1178212
  Акиев К. Пройденный путь : страницы жизни : [повесть] / Калык Акиев ; пер. с кирг. Н. Губаревой и В. Вакуленко. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 199 с.
1178213
  Буденный С.М. Пройденный путь. / С.М. Буденный. – Москва
2. – 1965. – 391с.
1178214
   Пройденный путь.. – Тбилиси, 1981. – 435с.
1178215
  Старинов И.Г. Пройди незримым / И.Г. Старинов. – М., 1988. – 271с.
1178216
   Пройдохи (Адвокат Пателен) : народная комедия XIV века в трех действиях. – [Москва] : Художественная литература, 1934. – 61 с.


  анонимный французский фарс XV века (ок. 1470-х гг.), один из наиболее знаменитых драматических текстов Средневековья
1178217
  Якубовский С. Пройдохи и графоманы / С. Якубовский. – К, 1929. – 95с.
1178218
  Никитин Ю.А. Пройдут теплые дожди / Ю.А. Никитин. – М, 1985. – 223с.
1178219
  Панченко Є. Пройнята любов"ю до України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 50-51. – ISSN 2076-9326
1178220
  Аккерман Г. Пройти крізь Чорнобиль / Галя Аккерман ; пер. з фр. Петра Таращука ; [передм. О. Пахльовської]. – Київ : Либідь, 2018. – 167, [1] с. : іл. – Пер. за вид.: Traverser Tchernobyl / G. Ackerman. Paris: Premier Parallele, 2016. - Програма сприяння видав. справи " Сковорода" Посольства Франції в Україні. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0759-0
1178221
  Дзугаев Г. Пройти над пропастью : роман / Георгий Дзугаев; пер. с осет. А.Марьянина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 173 с.
1178222
  Ананьева Е.А. Пройти по земле : стихи / Елена Ананьева. – Москва : Современник, 1983. – 64 с. – (Книжки в книжке)
1178223
  Пугайко И. Пройти по КАСательной // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 7, 11. – ISSN 1563-6755


  Новый КАС Украины не столько ограничивает права истца в контексте предоставления доказательств, сколько расширяет и уточняет порядок, основания, сроки их подачи.
1178224
  Черносвитов В.М. Пройти по краю / В.М. Черносвитов. – Москва : Современник, 1989. – 234 с.
1178225
   Пройти под радугой.. – М, 1977. – 95с.
1178226
  Марченко В.И. Пройти свой путь / В.И. Марченко. – М, 1972. – 295с.
1178227
   Пройти Севером // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
1178228
  Танк Максим Пройти сквозь верность : стихотворения и поэма / Максим Танк ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 295 с.
1178229
  Абдуллаев Ч. Пройти чистилище : роман / Чингиз Абдуллаев. – Ростов -на-Дону : Проф-Пресс, 1996. – 416 с. – (Серия "Схватка без правил"). – ISBN 5-88475-002-1
1178230
  Шилин Г.И. Прокаженные / Г.И. Шилин. – Тбилиси, 1959. – 434с.
1178231
  Шилин Г.И. Прокаженные / Г.И. Шилин. – Л., 1961. – 442с.
1178232
  Шилин Г.И. Прокаженные / Г.И. Шилин. – Ставрополь, 1965. – 399с.
1178233
  Коваль О. Проказа популізму. Чому всі відвернулися від італійського уряду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 4


  "Популісти, які перебувають при владі в Італії, вирішили "струснути" бабусю Європу перед загальноєвропейськими виборами. І це тоді, коли їхня власна політика вже призводить до потрясінь у країні. Через дев"ять місяців після формування уряду ...
1178234
  Каланджиев Г.К. Проказник / Г.К. Каланджиев. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1989. – 40 с.
1178235
  Караев А. Проказник куванш // В шуме городском / А.М. Майсюк. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – с. 164
1178236
   Проказы черта на железной дороге, 1862
1178237
  Качанов Н.Н. Прокаливаемость стали / Н.Н. Качанов. – М., 1964. – 252с.
1178238
  Тарасенко Н. Прокамия. / Н. Тарасенко. – К., 1969. – 142с.
1178239
  Савояров Никита Прокат автомобилей: стоит ли гнаться за дешевизной? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 38
1178240
  Целиков А.И. Прокатные страны: настоящее и будущее / А.И. Целиков. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1178241
  Уеллс Г. Прокинувся / Г. Уеллс; Г.Дж. Велз ; Пер. П. Дятлов . – Харків : Український робітник, 1928. – 305 с. : 1л. портр. 16л. іл. : мал. – Ек дефектний, від. тит. стор., с. 4-9, 16-21, 303-305, 1 л. портр.
1178242
  Винник Т.А. Прокинусь живою : [збірка поезій] / Тетяна Винник. – Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 133, [1] с. : іл. – Кн. описано за обкл.
1178243
  Радчук В. Прокинься, перекладачу!. До теорії усного перекладу. (З досвіду тлумача) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10 (774/775), вересень - жовтень. – С. 33-40


  Згадуються науковці: А.О. Білецький, Я.С. Яцків та К.М. Тищенко.
1178244
  Дзюба І. Прокислі "щі" від Табачника // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 176-228. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
1178245
  Прокопів І. Прокіп Короленко // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 180-183
1178246
  Ружинський Т.Й. Прокіп Романенико / Т.Й. Ружинський. – К, 1960. – 82с.
1178247
  Алєксандрова О.В. Прокл Діадох // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 162-163. – ISBN 966-316-069-1
1178248
  Бакало Лілія Прокладати шлях до твору, його образів через власне "я" : (урок-майстерня за біологічно адекватними технологіями навчання (за трагедією "Фауст" Й. В. Гете) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 15-18
1178249
  Баранов-Мохорт Прокладаючи дорогу, спершу протоптують стежку / беседу вів Ю. Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань науки і освіти про Національну стартегію розвитку освіти, новий Державний стандарт середньої освіти, Держ. цільову програму "Сто відсотків" тв ін. ініціативи світянської влади
1178250
  Телеки Л. Прокладывание новых путей в Венгрии связано с известными трудностями // Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев, 2006. – Осень. – С. 21-24


  Бесіда з членом парламенту Угорщини Ласлом Телеки про проблему циган в країні
1178251
   Прокламации большевистских организаций Закавказья 1904-1906 гг.. – Тбилиси, 1940. – 228с.
1178252
   Прокламации шестидесятых годов. – Москва ; Ленинград : Моск. рабочий, 1926. – 80 с.
1178253
  Акульшин Р. Проклятая должность / Р. Акульшин. – Москва, 1927. – 200 с.
1178254
  Потапенко И.Н. Проклятая слава : рассказ / И.Н. Потапенко. – Москва : Изд. "Посредник ; "Тип. И.Я. Полякова, 1893. – 31 с. – (Издание "Посредник для интелегентных читателей" ; XI)
1178255
  Сталь Г.И. Проклятая усадьба. / Г.И. Сталь. – Бухарест, 1968. – 48с.
1178256
   Прокляте болото : Казки про відьом і чарівників. – Харків : Фоліо, 2005. – 317с. – (Бібліотека українських казок). – ISBN 966-03-2797-8
1178257
  Жуков Борис Проклятие Аристакса : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 126-132
1178258
  Самурский Кирилл Проклятие гробницы ТТ320 : Археология / Самурский Кирилл, Бойцов Алексей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 104-111 : Іл., карти
1178259
  Хэммет Д. Проклятие Дейнов / Д. Хэммет. – М, 1991. – 429с.
1178260
  Хэммет Дэшил Проклятие Дейнов / Хэммет Дэшил; Пер. с английского. – Минск : МОКА-ИМИДЖ, 1992. – 607с. – (Гангстерский детектив). – ISBN 5-86728-010-1
1178261
   Проклятие клана Кеннеди // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 169 : фото
1178262
  Моуэт Фарли Проклятие могилы викинга / Моуэт Фарли. – Москва, 1990. – 476с.
1178263
  Моуэт Фарли Проклятие могилы викинга. Кэрри в дни войны. Тайна "Альтамаре" : Пер. с англ. и фламанд. / Моуэт Фарли, Нина Боден, Либера Карлье. – Москва : Правда, 1988. – 480 с. – (Мир приключений)
1178264
  Александрова Н. Проклятие Осириса : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2012. – 315, [1] с. – (Артефакт & Детектив). – ISBN 978-5-699-54107-2
1178265
  Кристофферсон С. Проклятие победителя: ошибки слияний / С. Кристофферсон, Р. Макниш, Д. Сиас // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 8. – С. 19-25.
1178266
  Алмазов А.И. Проклятие преступника псалмами (Psalmokatara) : К истории суда божьего в греч. церкви / А.И. Алмазов. – Одесса : "Экономическая" тип., 1912. – [2], 84 с. – Тексты псалмов на греч. яз.
1178267
  Сажнева Е. Проклятие рода Дантесов // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 8. – С. 8-9


  "В унылом январе 1837 года Дантес вызвал на дуэль Пушкина и убил его. Солнце русской поэзии закатилось… 169 лет спустя, в апреле 2006-го, в эльзасском городке Сульц, в бывшем родовом замке баронов де Геккернов, спецкор “МК”, первый из русских ...
1178268
  Рассел Э. Проклятие свастики. / Э. Рассел. – М., 1954. – 276с.
1178269
  Когут Т. Проклятие тамплиеров / Т. Когут, А. Бондарев // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 35. – С. 64-66


  Через сім століть після розправи над тамплієрами представники цього рицарського ордену вимагають від Ватикану пробачень і компенсації в розмірі 100 млрд. євро. Тамплієри або Жебракуючі лицарі Христа і Храму Соломона — перший за часом підстави з ...
1178270
  Светлова Е. Проклятие Янтарной комнаты. Можно ли еще найти восьмое чудо света? // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 36


  "Весной 1945-го она пропала навсегда. Расследованием загадочного исчезновения Янтарной комнаты занимались сотрудники спецслужб, историки, охотники за сокровищами всех мастей, журналисты. Рождались и умирали версии, а комната словно продолжала излучать ...
1178271
  Андрич І. Проклятий двір / Андрич І. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 112 с.
1178272
  Місевич В. Прокляті гроші // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 63-68. – ISSN 0131-2561
1178273
  Шешуряк Н. Прокляті душі Чака Паланіка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 62-63. – ISSN 0868-9644


  Сучасний американський письменник Чак Паланік відсвяткував п"ятдесятиріччя. В статті йдеться про новий роман "Damned" - один з найсильніших у його доробку. Для автора - весела розвага уявити, що Всесвіт влаштований точнісінько так, як думають ...
1178274
  Кравченко В.О. Прокляті народом / В.О. Кравченко. – Х., 1979. – 77с.
1178275
   Прокляті народом.. – Львів, 1954. – 184с.
1178276
   Прокляті народом.. – К, 1961. – 264с.
1178277
  Родригес Л.Ф. Проклятое болото / Л.Ф. Родригес. – Москва, 1970. – 112с.
1178278
  Верн Ж. Проклятое золото / Жюль Верн. – Гродно : Сталкер, 1994. – 384с. – (Открытие Земли). – ISBN 5-8462-0014-1
1178279
  Шейнин Л.Р. Проклятое клеймо / Л.Р. Шейнин. – М, 1960. – 109с.
1178280
  Бэро Анри Проклятое урочище / Бэро Анри. – Москва-Л, 1927. – 123с.
1178281
  Маслов В.С. Проклятой памяти : роман / В.С. Маслов. – М., 1988. – 251с.
1178282
  Маслов В.С. Проклятой памяти. / В.С. Маслов. – 2-е изд., испр. – Мурманск, 1991. – 232с.
1178283
  Асуела М. Прокляття : роман / Асуела М. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 248 с.
1178284
  Моргун Федір Трохимович Прокляття війні : Слідами сфальсифікованої історії / Федір Моргун. – 5-те вид., доповн. і переробл. – Полтава : Дивосвіт, 2004. – 448с. – ISBN 966-7891-05-4
1178285
  Шевченко Оксана Прокляття долі з великого Бруно // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 70-71. – ISSN 0130-5212
1178286
  Лосєв І. Прокляття меншовартості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Чому малоросійство культивує поразку.
1178287
  Моует Фарлі Прокляття могили вікінга / Моует Фарлі. – К, 1983. – 184с.
1178288
  Бутирська Н. Прокляття президентського крісла, або Як корупція "косить" корейських президентів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 5


  "Суд Південної Кореї засудив екс-президентку Пак Кин Хє до 24 років ув"язнення за звинуваченням за 18 пунктами - зокрема в корупції, отриманні хабарів, перевищенні посадових обов"язків тощо. Крім того, суд призначив їй штраф у 17 млн дол. Корупційний ...
1178289
  Іщенко Н. Прокляття святого Петра // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 вересня (№ 117/118). – С. 7


  Чорногорці проти "окупаційного акту" Сербської церкви.
1178290
  Ганюкова К.О. Прокляття чи безсмертя? ("вічний" герой в інтерпретації О. Стороженка і П. Загребельного // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 39-44. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2


  Один з найцікавіших і найпривабливіших персонажів у плані можливостей змістового навантаження образів літератури й фольклору - "вічний" герой. Використання принципу цього унікального за просторово-часовими характеристиками типу значно розширює коло ...
1178291
  Донскіс Л. Прокляття шаблонної риторики // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 21. – ISSN 1996-1561


  Росіяни називають Україну фашистською, щоб приховати поширення фашизму й атмосфери ненависті та ксенофобії в самій Росії.
1178292
  Астафьев В.П. Прокляты и убиты : роман / Виктор Астафьев. – Москва : Плацдарм. – (Роман-газета)
Кн. 2. – 1995. – 159 с.
1178293
  Дрюон М. Проклятые короли / М. Дрюон. – Кишинев
1. – 1980. – 574с.
1178294
  Дрюон М. Проклятые короли / М. Дрюон. – Кишинев
2. – 1980. – 702с.
1178295
  Кожевников Г.А. Проклятый вопрос : (К современному положению Университета) // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – 16 с.
1178296
  Глубоковский Б.А. Проклятый вопрос России (Восточный вопрос) / Б. Глубовский [т. е. Глубоковский] ; ред. В. Пичета. – Москва : Кни гоиздат "Общее дело", 1914. – 20 с. – (Мир и война : Библиотека общедоступных очерков, посвященных войне 1914 г. ; Вып. 11)


  На тит. л. печать- фамилия: Владимир Николаевич Бутович [Статский Советник с 1907г. Инспектор Народных училищ Киевской губ.(1902-1907), Директор Народных училищ Бессарабской губ.(1907-1908), помещик в Полтавской губернии. Четвеюродный племянник ...
1178297
  Андрич И. Проклятый двор : повести рассказы : пер. с серб.-хорв. / Андрич И. ; [предисл. Е. Книпович]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 547 с.
1178298
  Тоноян К. Проклятый дождь. : рассказы / Камари Тоноян ; пер. с арм. А.Баяндур. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 144 с.
1178299
  Зигмонте Д.А. Проклятье : роман / Д.А. Зигмонте. – Рига : Лиесма, 1988. – 253 с.
1178300
  Балашов В.Ф. Проклятье Андрея Рублева : драматические поэмы / В.Ф. Балашов ; худож. В.Д. Сысков. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 238 с. : ил.
1178301
  Перевалов В. Проклятье ордена Тамплиеров, или Тайна развалин Среднянского замка : детектив. роман / Владимир Перевалов. – Одесса : Астропринт, 2016. – 293, [3] с. : ил. – Сер. осн. в 2011 г. – (Серия "Аккерманский детектив"). – ISBN 978-966-927-178-5
1178302
  Нікітченко К. Проковтнуті снігом : проза // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 117-118
1178303
   Прокопенко Володимир Іванович (1927-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 396. – ISBN 978-966-439-754-1
1178304
  Харахан І. Прокопенко Іван Васильович : [спогади] / Ірина Харахан // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 269-270. – ISBN 978-966-2726-03-9
1178305
  Щербатюк Т. Прокопенко Іван Васильович : [спогади] / Тамара Щербатюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 264-265. – ISBN 978-966-2726-03-9
1178306
  Коцур Г.Г. Прокопенко Леонід Львович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 80-81 : фото
1178307
   Прокопенко Людмила Євгенівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 352-353 : фото
1178308
  Миронченко В. Прокопенко Микола Ілліч : [спогади] / Віктор Миронченко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 266-267. – ISBN 978-966-2726-03-9
1178309
   Прокопенко Олександр Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 353-354 : фото
1178310
   Прокопенко Олександр Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 259-260. – ISBN 978-966-439-757-2
1178311
   Прокопець Вадим Миколайович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 56-57
1178312
   Прокопий Иванович Добрынин (1909-1966). – М, 1967. – 20с.
1178313
  Уадьцова З.В. Прокопий Кесарийский и его "История войн с готами" / З.В. Уадьцова. – М., 1950. – с.
1178314
  Шевченко В. Прокопій Плюндрас: "маленька" людина у вирі подій "великої" історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 42-48. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях, військову та професійну діяльність Прокопія Плюндраса. На основі архівних матеріалів досліджено біографію пересічної особи протягом першої третини XX ст. З допомогою мікроісторичних методів відображено радикальний ...
1178315
   Прокопов Денис Євгенович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 30-31
1178316
   Прокопов Денис Євгенович (1974-2014) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 396-397. – ISBN 978-966-439-754-1
1178317
   Прокопова Лариса Іванівна (1925-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 397. – ISBN 978-966-439-754-1
1178318
   Прокопович В"ячеслав Костянтинович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 206. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1178319
   Прокопович Петро Іванович (1775-1850) : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1826-2012 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; [уклад.: В.А. Вергунов. Н.М. Демиденко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 138 с. : іл., портр. – Піготовлено з нагоди проведення в Україні XXXXIII Міжнар. Конгресу Апімондії (м. Київ, 29 верес. - 4 жовт. 2013 р.). – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 51)
1178320
  Шуранов Н.П. Прокопьевск. / Н.П. Шуранов. – Кемерово., 1964. – 112с.
1178321
  Гриневский О.А. Прокофий Возницын, или Мир с турками. / О.А. Гриневский. – М., 1992. – 181,1с.
1178322
  Кюхельбекер В.К. Прокофий Ляпунов / В.К. Кюхельбекер. – Л., 1938. – 151с.
1178323
  Нестеровский Прокофий Чернышев. / Нестеровский, А. Луферов. – Москва, 1953. – 56с.
1178324
  Нестьев И.В. Прокофьев / И.В. Нестьев. – Москва : Музгиз, 1957. – 528 с.
1178325
  Морозов С.А. Прокофьев / С.А. Морозов. – Москва, 1967. – 280с.
1178326
  Прокофьев С.С. Прокофьев о Прокофьеве / С.С. Прокофьев. – Москва : Советский композитор, 1991. – 285 с. – ISBN 5-85285-219-8
1178327
  Дворник М.С. Прокрастинація в конструюванні особистісного майбутнього : монографія / М.С. Дворник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 118, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 100-106. – ISBN 978-966-189-459-3
1178328
  Вайда Т.С. Прокрастинація як компонент поведінки працівників ОВС та її профілактика під час професійної підготовки курсантів у ВНЗ МВС України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 197-211. – ISSN 2414-4207


  В статті розглянуто проблему профілактики прокрастинації як негативного аспекту професійної поведінки працівників ОВС. Проаналізовано соціально-психологічну природу цього особистісного утворення, визначено чинники та умови, які впливають на його ...
1178329
  Євдокимова Д.О. Прокрастинація як фактор суб"єктивного сприйняття часу // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 127-128
1178330
  Євдокимова Д.О. Прокрастинація як фактор суб"єктивного сприйнятя часу / Д.О. Євдокимова, В.М. Качарова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 18-22
1178331
  Кузнєцов М.А. Прокрастинація як чинник емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності / М.А. Кузнєцов, Я.В. Козуб // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 61-70. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268


  Проаналізовано емоційне ставлення до навчально-професійної діяльності у студентів, що виявляють схильність до академічної прокрастинації. Емоційне ставлення розглянуто як систему інтегральних та парціальних емоційних настанов на навчання, а ...
1178332
  Молчанова Г.Г. Проксемика как фактор национального самосознания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 57-72. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1178333
  Моргун В. Проксени фенітів Східного Приазов"я // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 95-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
1178334
  Шахбазян К.Х. Проктирование четырехзвенных мезанизмов с низшими парами. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шахбазян К.Х.; Моск.ордена Ленина авиац.ин-т. – Ереван, 1952. – 10 с.
1178335
  Эрлихман Вадим Прокудин - Горскиий : Архив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 144-153 : Фото. – ISSN 1029-5828
1178336
  Ішуніна Наталка Прокурава. Село фестивалить на всі Карпати : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 160-162 : Фото
1178337
  Новикова Н. Прокуратура - на захисті прав і свобод неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-48.
1178338
  Мігоцький Л. Прокуратура - суб"єкт узгодження податкових зобов"язань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-26.
1178339
  Бирюков П.Н. Прокуратура Австрийской Республики. // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 15-20. – ISSN 1812-8696
1178340
  Мамедов Г. Прокуратура АР Крим: реалізація права бути почутим за режиму тимчасової окупації / Г. Мамедов, В. Мозгова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 11. – С. 30-34
1178341
  Долежан В.В. Прокуратура в борьбе с хищениями / В.В. Долежан. – Х
2. – 1989. – 115с.
1178342
  Сухонос В.В. Прокуратура в державному механізмі Російської імперії після судової реформи 1864 року : монографія / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 92-103. – ISBN 978-966-680-602-7
1178343
  Бенч Н.В. Прокуратура в державному механізмі: порівняльний аналіз України та країн Європейського Союзу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 104-116


  Здійснено історико-правовий аналіз місця і ролі прокуратури у державному механізмі України, порівняльний аналіз функціонування прокуратури в Україні та країнах Європейського Союзу. Обгрунтовано безпідставність виділення прокуратури в окрему гілку влади ...
1178344
  Мичко М. Прокуратура в країнах Азії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 84-94.
1178345
  Мичко М. Прокуратура в країнах Азії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 118-128
1178346
  Букалерова Л.А. Прокуратура в механизме противодействия коррупции : монография / Л.А. Букалерова, Р.А. Сорочкин. – Москва : [Типография Военного Университета], 2012. – 146, [2] с. – Библиогр.: с. 136-146. – ISBN 978-5-4369-0024-7
1178347
  Малюга В.І. Прокуратура в механізмі державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-76. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Розглядаються актуальні питання щодо місця прокуратури як державного органу, що здійснює функції нагляду за додержанням законів, підтримання державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадянина або держави в суді, у системі гілок ...
1178348
  Опарин Д.А. Прокуратура в системе органов государственной власти в период правления Петра I // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 43-44. – ISSN 1812-3805
1178349
  Сенюк О.В. Прокуратура в системі влади: історичний аспект // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 352-353
1178350
  Малюга В. Прокуратура в системі державних органів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 41-45. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання щодо місця прокуратури, як державного органу у системі гілок державної влади та інших органів держави. The questions about the place of prosecution as a public authority within the system branches of government and other state ...
1178351
  Колесник К. Прокуратура в системі державних органів влади: проблеми теорії і практики // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.15-18
1178352
  Сухонос В.В. Прокуратура в системі державних органів України: теоретичний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку : монографія / В.В. Сухонос ; [наук. ред. Шемшученко Ю.С.]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-447 та в кінці розд. – ISBN 978-966-680-422-1
1178353
  Подгорна Г. Прокуратура в системі органів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 35-41
1178354
  Тацій В.Я. Прокуратура в системі поділу влади // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 394-403. – ISBN 978-966-458-148-3
1178355
  Бортун Микола Прокуратура в системі поділу державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  У нашій країні прокуратура завжди відігравала важливу роль у системі органів, покликаних охороняти права та законні інтереси громадян і держави, вести боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Однак не варто перебільшувати роль прокуратури ...
1178356
  Бортун Микола Прокуратура в системі поділу державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  У нашій країні прокуратура завжди відігравала важливу роль у системі органів, покликаних охороняти права та законні інтереси громадян і держави, вести боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Однак не варто перебільшувати роль прокуратури ...
1178357
  Колб І. Прокуратура в системі суб"єктів запобігання тероризму в Україні / І. Колб, Ю. Новосад // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 164-165. – ISBN 978-617-7220-78-6
1178358
  Лапкін А. Прокуратура в системі судової влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 164-170. – ISSN 1026-9932
1178359
   Прокуратура в Україні : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 400с. – ISBN 966-7784-19-3
1178360
  Бортун М. Прокуратура в українських землях у часи національної революції 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснюється вивчення комплексу причинно-наслідних зв"язків та характеристика особливостей розвитку і правового становища органів прокуратури у період національної революції в Україні 1917-1920 рр. In this article are studyed the complex ...
1178361
  Степанчук П. Прокуратура вимагає працювати як швейцарський годинник - чітко і точно // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 83-84
1178362
  Грицаєнко Л. Прокуратура Європейського Союзу. Нагальна потреба чи утопія // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 102-107
1178363
  Грицаєнко Л. Прокуратура Європейського Союзу: проблеми заснування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 290-295. – ISSN 1026-9932
1178364
  Писанко Ю. Прокуратура захищає конституційні права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-30
1178365
  Проценко І. Прокуратура захищає права дітей-сиріт // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 11-16
1178366
  Николаева Л.А. Прокуратура и законность в советском государственном управлении / Л.А. Николаева. – Л., 1978. – 80с.
1178367
  Васильев А.Д. Прокуратура и предупреждение преступлений / А.Д. Васильев, В.А. Беляков. – Ленинград, 1986. – 31с.
1178368
  Олейник И.И. Прокуратура и прокуроры в период массовых репресий (по материалам архивов Ивановской области) // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.70-76. – ISSN 0132-0769
1178369
  Бондар Ю. Прокуратура на захисті внутрішнього ринку // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-71
1178370
  Кіра Г. Прокуратура на захисті майнових та житлових прав дітей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-25.
1178371
  Абдієв Р. Прокуратура на захисті національного ринку праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 32-36
1178372
  Лісовий М. Прокуратура на захисті прав і свобод неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 18-21.
1178373
  Ясинський Г.М. Прокуратура на сторожі прав та інтересів радянських громадян / Г.М. Ясинський. – К., 1979. – 48с.
1178374
  Олійник С. Прокуратура на шляху забезпечення прав та свобод людини і громадянина // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 124-128.
1178375
  Баганець О. Прокуратура не має права на байдужість // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-8.
1178376
  Жувака С.О. Прокуратура під час Української революції 1917-1921 років: історико-правовий аналіз // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 5-14. – ISSN 2524-0323
1178377
  Грицаєнко Л.Р. Прокуратура повинна очолити боротьбу з корупцією // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 139-145. – ISSN 1563-3349
1178378
  Ванькаев А.Н. Прокуратура России: исторический опыт и перспективы // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805
1178379
  Марина И.Х. Прокуратура Сибири в период восстановления народного хозяйства в СССР (1922-1925 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 120001 / Марина И.Х.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1178380
   Прокуратура Сумщини: історія та сучасність / О.І. Більченко, В.М. Власенко, А.М. Волков, М.С. Голоденко, О.П. та ін. Горбань; О.І. Більченко, В.М. Власенко, А.М. Волков, М.С. Голоденко, О.П. Горбань та ін. ; Прокуратура Сумської області ; Сумський державний ун-т ; [ редакція.: В.Б. Звагельський (гол. ред.), В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов та ін. ]. – Суми : МакДен, 2006. – 312с. : іл. – ISBN 966-7222-58-6
1178381
  Литвак Олег Прокуратура у світлі реформування органів кримінальної юстиції / Литвак Олег, Чепелюк Ольга // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 13-18
1178382
  Шумський П.В. Прокуратура України : Навч. посiб.для студ.юpид.вузiв та фак. / П.В. Шумський. – Київ : Вентурі, 1998. – 336с. – ISBN 966-570-055-3
1178383
  Михайленко О.Р. Прокуратура України : Підручник / О.Р. Михайленко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 296с. – Шифр дубл.34Миха.До.юр. 1 карт. – ISBN 966-667-171-9
1178384
  Косюта М.В. Прокуратура України : навчальний посібник / М.В. Косюта. – 2-ге вид,, переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 404с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-636-1
1178385
   Прокуратура України : навчальний посібник / Бесчастний В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2011. – 446 с. + Додаток: с. 405-446. – Бібліогр.: с. 396-404. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-760-3
1178386
  Михайленко О.Р. Прокуратура України : підручник / О.Р. Михайленко ; МОНУ. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 978-966-667-440-4
1178387
  Сірко Б.П. Прокуратура України : навч.-метод. посібник / [Б.П. Сірко] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2015. – 163, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 135-163. – ISBN 978-617-7096-41-1
1178388
  Руденко М. Прокуратура України в контексті політичної (конституційної) реформи 2004 року // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 58-64
1178389
  Шемшученко Ю. Прокуратура України в системі міжнародного співробітництва / Ю. Шемшученко, Г. Мурашин // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 23-28
1178390
   Прокуратура України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2016 р., м. Київ / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; [працювали: Барандич С.П. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 333, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-12-0
1178391
  Косюта М. Прокуратура України в умовах становлення демократії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.10-15
1178392
  Потебенько М. Прокуратура України на межі третього тисячоліття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.6-7. – ISSN 0132-1331
1178393
  Назаров І. Прокуратура України на шляху до європейських стандартів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 85-89. – ISSN 0132-1331
1178394
  Хорсуненко О.В. Прокуратура України та країн-членів Європейського Союзу: порівняльне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Хорсуненко Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1178395
  Попов Г.В. Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Попов Георгій Володимирович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
1178396
  Попов Г.В. Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Попов Георгій Володимирович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2016. – 437 арк. – Додатки: арк. 410-437. – Бібліогр.: арк. 366-409
1178397
  Наулік Н.С. Прокуратура України як інститут системи захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави: історія розвитку // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 166-170
1178398
  Синєокий О.В. Прокуратура України як контрольно-наглядова інституція у сфері боротьби зі злочинністю : навчальний посібник / О.В. Синєокий ; Державний вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 120 с.
1178399
  Москалюк Ю.Д. Прокуратура України як особливий державний інститут / Ю.Д. Москалюк, М.В. Литвинюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 183-188. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1178400
  Дудко Є. Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчих правовідносин // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 139-144
1178401
  Новосад Ю.О. Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчої діяльності : монографія / Новосад Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Київ : Луцьк, 2019. – 460, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-444. – ISBN 978-617-7680-23-8


  У пр. № 1729563 напис: Шановній Тетяні Олександрівні з повагою та вдячністю від автора. Підпис
1178402
  Шемшученко Ю.С. Прокуратура України, омбудсмен і міжнародне судочинство // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 258-276. – ISBN 978-966-8602-87-0
1178403
   Прокуратура України: законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України : законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України / за заг. ред. О.І. Медведька ; Ген. прокуратура України ; [ керівник проекту С.М. Винокуров ; упоряд.ники: Г.М. Титарчук, Є.П. Бурдоль, І.С. Зарубинська та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 576 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-403-9
1178404
  Марочкін І.Є. Прокуратура України: проблеми становлення й розвитку // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 376-385. – ISSN 0201-7245
1178405
  Наулік Н. Прокуратура України: теоретико-правовий аспект діяльності у сучасних умовах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 5-10. – ISSN 2311-6676
1178406
  Корнієнко П.С. Прокуратура як елемент організаційно-правових гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 93-96. – ISSN 2219-5521
1178407
  Дріжчаний І. Прокуратура як ефективно функціонуюча система // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-7
1178408
  Сухонос В.В. Прокуратура як орган забезпечення законності: компаративний та історичний контексти // Справедливість, закон і суспільство у сучасній державі : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (4 жовт. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 106-111. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-53-4
1178409
  Чабаненко С.М. Прокуратура як спеціальний суб"єкт запобігання корупції в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 368-376. – ISSN 2078-3566
1178410
  Василова-Карвацька Прокуратура, як суб"єкт протидії корупції в сфері охорони здоров"я // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 117-121. – (Правознавство ; Вип. 522)


  У науковій статті автор розглядає питання протидії виникнення та розповсюдження корупції у сфері охорони здоров"я, шляхом реалізації органами прокуратури функції нагляду за дотримання законодавства про охорону здоров’я. Автором аналізується зміст ...
1178411
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178412
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178413
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178414
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178415
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178416
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178417
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178418
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178419
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178420
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 10. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178421
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178422
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 12. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178423
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178424
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178425
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178426
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178427
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 5. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178428
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 6. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178429
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 7. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178430
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 8. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178431
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178432
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 10. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178433
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 11. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178434
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 12. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1178435
  Колб С.О. Прокуратура: соціально-правова природа в міжнародному вимірі // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 315-317. – ISBN 978-617-7220-83-0
1178436
  Баганець О. Прокуратура: якою вона буде завтра? Деякі думки після ознайомлення із затвердженою Генеральним прокурором "Стратегією розвитку прокуратури на 20212023 роки" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 1-21 січня (№ 1/2). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1178437
  Кісліцина І. Прокурор - гарант дотримання прав людини та основних засад судочинства при укладанні угод про визнання винуватості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 173-178
1178438
  Безуглов А.А. Прокурор / А.А. Безуглов. – Москва, 1984. – 513 с.
1178439
  Безуглов А.А. Прокурор : роман / А.А. Безуглов. – Алма-Ата : Казахстан, 1987. – 496 с.
1178440
  Безуглов А.А. Прокурор / А.А. Безуглов. – Таллин, 1988. – 446с.
1178441
  Азарова М. Прокурор в адміністративному судочинстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 9-14
1178442
  Козьяков І.М. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах : навч. посібник / І.М. Козьяков, Н.В. Лісова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Алерта, 2010. – 145, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 144-145 та в підрядк. прим. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-966-2183-81-8
1178443
  Загорье С.М. Прокурор в гражданском процессе / С.М. Загорье, А.Б. Фриденштейн. – Москва, 1941. – 63с.
1178444
  Бельдюгин В.Н. Прокурор в гражданском процессе / В.Н. Бельдюгин, Д.В. Швейцер. – М., 1948. – 116с.
1178445
  Шульган І.І. Прокурор в кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульган Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1178446
  Басков В.И. Прокурор в суде второй инстанции по уголовным делам / В.И. Басков, О.П. Темушкин ; под общ. ред. П.И. Кудрявцева. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 159 с. – Список лит.: с. 157
1178447
  Басков В.И. Прокурор в суде первой инстанции / В.И. Басков ; Метод. совет Прокуратуры СССР. – Москва : Юридическая литература, 1968. – 199 с.
1178448
  Антоненко Б.Т. Прокурор Горайко : записки / Б.Т. Антоненко ; ил. В. Пинигин. – Львов : Каменяр, 1976. – 127 с. : ил.
1178449
  Горбачов В.П. Прокурор на етапі підготовки до судового розгляду кримінальних справ у Російській імперії після судової реформи 1864 року // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 18 (31). – С. 110-115. – ISSN 2519-2353
1178450
  Басков В.И. Прокурор осуществляет надзор / В.И. Басков. – Москва : Госюриздат, 1963. – 34 с.
1178451
  Ваксберг А.И. Прокурор республики / А.И. Ваксберг. – Москва, 1974. – 191с.
1178452
  Шумило М.М. Прокурор республіки : повість / М.М. Шумило. – Київ, 1958. – 82 с.
1178453
  Руденко М. Прокурор та "інтереси держави" в оновлених процесуальних кодексах України: законодавчі новації, теорія і практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)
1178454
  Стефанчук М.М. Прокурор у виконавчому провадженні: у пошуках концепту // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 113-116. – ISBN 978-617-7361-58-8
1178455
  Юрчишин В.М. Прокурор у досудовому розслідуванні: сучасні теоретико-прикладні проблеми : монографія / Василь Юрчишин ; Класичний приват. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 298, [1] с. – Бібліогр.: с. 254-297. – ISBN 978-617-7096-47-9
1178456
  Кокошко М.В. Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кокошко Мирослава Василівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2016. – 220, [14] арк. – Додатки: арк. 217-220, [14]. – Бібліогр.: арк. 186-216
1178457
  Кокошко М.В. Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кокошко Мирослава Василівна ; М-во освіти і науки України, київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1178458
  Шевцова О. Прокурор у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 114-124


  Порівняльна таблиця законодавства ФРН і України щодо участі прокурора у кримінальному процесі.
1178459
  Погорецький М. Прокурор у кримінальному процесі: щодо визначення функцій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 86-95. – ISSN 1026-9932
1178460
  Маляренко В.Т. Прокурор у кримінальному судочинстві : Деякі проблеми та шляхи їх вирішення / В.Т. Маляренко, І.В. Вериндубов. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 240с. – ISBN 966-7784-62-2
1178461
  Комарницька О. Прокурор у механізмі реалізації тимчасового доступу до речей і документів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 79-92
1178462
  Хруслова Л.А. Прокурор у перегляді судових рішень у кримінальних справах в порядку виключного провадження : навч. посібник / Л.А. Хруслова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 47, [1] с. : табл. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-966-2183-49-8
1178463
  Гафич І.І. Прокурор у системі суб"єктів закриття кримінального провадження // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 15 (28). – С. 65-69. – ISSN 2519-2353
1178464
  Туманянц А.Р. Прокурор у суді присяжних: участь у судовому слідстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 285-288. – (Право. Економіка. Управління)
1178465
  Латій О. Прокурор у цивільному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 102-107.
1178466
  Гнатів О. Прокурор у цивільному процесі / О. Гнатів, В. Троян // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 89-93. – ISSN 2524-0129
1178467
  Хлебникова Р.С. Прокурор уезда / Р.С. Хлебникова, А.А. Хлебников. – М., 1986. – 110с.
1178468
  Клочков В. Прокурор УРСР і генеральний прокурор СРСР // Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 42-43.
1178469
  Клочков В. Прокурор УРСР та Генеральний прокурор СРСР (До 100-річчя від дня народження Р.А.Руденка) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 129-130. – ISSN 0132-1331
1178470
  Колесник Г. Прокурор як захисник прав дитин в будь якій сфері її життєдіяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 26-31
1178471
  Юрчишин В.М. Прокурор як керівник досудового розслідування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 26-30
1178472
  Руденко М.В. Прокурор як суб"єкт виконавчого провадження (теорія і практика) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 16-22. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1178473
  Стеценко С. Прокурор як суб"єкт владних повноважень: теоретико-правовий аспект / С. Стеценко, В. Кравчук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 70-76
1178474
  Константинов С.А. Прокурор як суб"єкт доказування в кримінальному процесі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 4. – С. 27-30.
1178475
  Васильєв С. Прокурор як суб"єкт доказування у цивільному процесі України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.76-80
1178476
  Говоруха О. Прокурор як суб"єкт доказування у цивільному, адміністративному та господарському судочинстві // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 21-25. – ISSN 2311-6676
1178477
  Курбатова І.С. Прокурор як суб"єкт забезпечення прав особи у кримінальному судочинстві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Курбатова Ірина Сергіївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 32 назви
1178478
  Єні О. Прокурор як суб"єкт заявлення клопотань під час судового розгляду кримінальної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 46-52.
1178479
  Орлик Д. Прокурор як суб"єкт збирання доказів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 4 (19). – С. 107-112. – ISSN 2310-6166
1178480
  Григор"єв В. Прокурор як суб"єкт звернення до Конституційного Суду України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 98-102
1178481
  Руденко Микола Прокурор як суб"єкт ініціювання відкриття виконавчого провадження: питання теорії і практики / Руденко Микола, Малахов Сергій // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 18-23
1178482
  Гайдай С.Г. Прокурор як суб"єкт інформаційного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гайдай Сергій Григорович ; ПрАТ "ВНЗ"Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1178483
  Бутенко І.О. Прокурор як суб"єкт цивільно-процесуальних правовідносин // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 45-52. – (Юридичні науки ; № 1)
1178484
  Джагаров Г.Г. Прокурор. / Г.Г. Джагаров. – К, 1968. – 78с.
1178485
  Баганець О. Прокурори без повноважень, або Чому потрібно якнайшвидше виправити помилки, допущені при прийнятті нового КПК? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 17-30 липня (№ 28/29). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1178486
  Новиков С.Г. Прокурорская система в СССР / С.Г. Новиков. – Москва, 1977. – 168с.
1178487
  Новиков С.Г. Прокурорская система в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Новиков С.Г.; Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1974. – 22л.
1178488
  Мартьянов И.В. Прокурорский надзор -- способ обеспечения законности в работе организации общественной самодеятельности. / И.В. Мартьянов. – Львов, 1973. – 71с.
1178489
   Прокурорский надзор : Курс лекций и практикум. – Москва : Экзамен, 2000. – 576с. – ISBN 5-8212-0072-5
1178490
  Иванов В.А. Прокурорский надзор в борьбе с преступностью / В.А. Иванов. – Л., 1964. – 64с.
1178491
   Прокурорский надзор в европейских социалистических странах / К.Ф. Скворцов, С.Г. Березовская, В.К. Звирбуль, М.Ю. Рагинский, Павлов [и др.] Стефан; [Скворцов К.Ф. и др.] ; Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 259, [5] c.
1178492
   Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник для студентов высших учебных заведений / И.Ю. Белый, А.Т. Вахидов, П.П. Вешкин, А.С. Герасимов, Е.А. Карпов и др. ; Генеральная прокуратура РФ ; под общей ред. А.Н. Савенкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 468с. – ISBN 978-5-91131-517-7
1178493
  Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском государственномуправлении / С.Г. Березовская. – М, 1954. – 108с.
1178494
  Березовская С.Г. Прокурорский надзор в СССР / С.Г. Березовская, В.И. Ремнве. – М, 1965. – 136с.
1178495
  Маляров М.П. Прокурорский надзор в СССР / М.П. Маляров. – Москва, 1966. – 48с.
1178496
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1968. – 408с.
1178497
  Бровин Г.И. и др. Прокурорский надзор в СССР / Г.И. и др. Бровин. – Свердловск, 1969. – 144с.
1178498
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1973. – 358с.
1178499
  Сапожников И.А. Прокурорский надзор в СССР / И.А. Сапожников. – Алма-Ата, 1977. – 39с.
1178500
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1978. – 152с.
1178501
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1981. – 44с.
1178502
   Прокурорский надзор в СССР. – Москва, 1982. – 303 с.
1178503
   Прокурорский надзор в СССР : учебно-методическое пособие. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1985. – 99, [1] с.
1178504
  Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР. / В.С. Тадевосян. – М., 1956. – 300с.
1178505
  Маляров М.П. Прокурорский надзор в СССР. / М.П. Маляров. – М., 1973. – 40с.
1178506
  Лебединский В.Г. Прокурорский надзор в СССР. (Очерки по курсу) / В.Г. Лебединский, Ю.А. Каленов. – Москва, 1957. – 332с.
1178507
  Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор в стадии исполнения приговора (при разрешении судами вопросов, связанных с исполнением приговора в исправительно-трудовых учреждениях) / Б.М. Спиридонов. – Москва, 1983. – 88 с.
1178508
  Таджиев Т.Т. Прокурорский надзор в стадии пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу : Автореф... канд. юрид.наук: / Таджиев Т.Т.; Ин-т философии и права АН Узб.ССР. – Ташкент, 1971. – 16л.
1178509
  Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам / В.Я. Чеканов. – Саратов, 1962. – 60с.
1178510
   Прокурорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 151, [1] с.
1178511
  Цесаренко И.Г. Прокурорский надзор в сфере хозяйственной деятельности. / И.Г. Цесаренко. – Киев, 1985. – 48с.
1178512
  Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве / В.Я. Чеканов. – Саратов, 1972. – 188с.
1178513
  Громов В.П. Прокурорский надзор за возмещением ущерба в исполнительном производстве / В.П. Громов. – Краснодар, 1984. – 73с.
1178514
  Демин Ю.М. Прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1178515
  Бровин Г.И. Прокурорский надзор за законностью исполнения приговоров / Г.И. Бровин. – Москва, 1977. – 134с.
1178516
  Сапунков В.И. и др. Прокурорский надзор за законностью исполнения судебных решений / В.И. и др. Сапунков. – Харьков, 1983. – 58с.
1178517
   Прокурорский надзор за законностью рассмотрения в судах уголовных дел / Р.Д. Рахунов, И.Г. Сапожников, Л.М. Козак, М.Г. Корщик. – Москва : Гос. изд-во юрид. л-ры, 1963. – 323, [1] c.
1178518
  Сапожников И.Г. Прокурорский надзор за законностью рассмотрения судами дел по указам Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 / И.Г. Сапожников. – М., 1948. – 72с.
1178519
  Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за исполнением закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств уголовного дела в стадии предварительного расследования / В.С. Зеленецкий. – Х, 1990. – 91с.
1178520
  Берензон А.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов в агропромышленном комплексе / А.Д. Берензон. – М, 1988. – 99с.
1178521
  Долежан В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сельском хозяйстве / В.В. Долежан. – М, 1986. – 109с.
1178522
  Гасанов М.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации / М.А. Гасанов. – М., 1987. – 65с.
1178523
  Точиловский В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов о предупреждении преступлений несовершеннолетних : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Точиловский В.Н. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1984. – 183 л. – Библиогр.: л.166-183
1178524
  Попова Е.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистической собственности. / Е.В. Попова. – Москва, 1966. – 104с.
1178525
  Гаврилов В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистчиеской собственности в системе государственной торговли : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Гаврилов В.В.; Сарат. юрид. ин-т. – Саратов, 1972. – 22л.
1178526
  Басков В.И. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел в судах / В.И. Басков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 286, [1] с.
1178527
  Зверев А.Д. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о труде / А.Д. Зверев. – Москва, 1977. – 88с.
1178528
  Иванов В.А. Прокурорский надзор за исполнением судебного приговора / В.А. Иванов. – Л., 1966. – 32с.
1178529
  Вайнер Н.Ш. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства Туркменской ССР / Н.Ш. Вайнер. – Ашхабад, 1990. – 211с.
1178530
  Корняков А.А. Прокурорский надзор за исполнением уголовных наказаний в конце 19 - начале 20 веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 10. – С. 5-8. – ISSN 1812-3805


  В статье освещаются особенности такого актуального направления прокурорского надзора, как исполнение уголовных наказаний. Автором раскрывается правовая база, регламентирующая данное направление надзора в анализируемом периоде, механизмы реализации ...
1178531
  Ястребов В.Б. Прокурорский надзор за исполнением хозяйственного законодательства / В.Б. Ястребов. – М., 1989. – 107с.
1178532
  Ковалев М.А. Прокурорский надзор за обеспечением прав личности при расследовании преступлений / Ковалев М.А. – Москва : Московский университет, 1981. – 167 с.
1178533
  Раянов Прокурорский надзор за охраной труда в сельском хозяйстве / Раянов, ф.М., М.В. Яковлев. – М., 1981. – 111с.
1178534
  Ясинский Г.М. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел : Автореф... кандидата юрид.наук: / Ясинский Г.М.; Харьк. юрид. ин-т. Кафедра уголовного права и процесса. – Харьков, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1178535
  Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел / Н.В. Жогин. – М, 1968. – 264с.
1178536
  Якубов М.К. Прокурорский надзор за предварительным следствием и дознанием в органах МВД СССР. (По материалам АзССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Якубов М.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – М., 1969. – 18л.
1178537
  Горбачев В.П. Прокурорский надзор за применением мер пресечения в Российской империи во 2-й половине XIX - начале XX ст. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 22-30
1178538
  Бегалиев К. Прокурорский надзор за расследованием дел о преступлениях несовершеннолетних / Калауша Бегалиев ; под ред. А.С. Панкратова. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 96 с.
1178539
  Финько В.Д. Прокурорский надзор за рассмотрением в суде уголовных дел / В.Д. Финько. – Х, 1972. – 70с.
1178540
  Финько В.Д. Прокурорский надзор за рассмотрением в суде уголовных дел / В.Д. Финько. – Х, 1974. – 28с.
1178541
  Суржан Д.А. Прокурорский надзор за рассмотрением жилищных дел в судах / Д.А. Суржан. – М., 1990. – 73с.
1178542
  Розенфельд В.Г. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности должностных лиц предприятий / В.Г. Розенфельд; Под ред. А.М. Рекункова и В.С. Основина. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1973. – 224 с.
1178543
  Розенфельд В.Г. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности должностных лиц промышленных предприятий : Автореф... канд. юр.наук: / Розенфельд В. Г.; МВССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1971. – 24л.
1178544
  Савицкий В.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия. / В.М. Савицкий. – М., 1959. – 262с.
1178545
  Бровин Г.И. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых колониях и его роль в повышении эффективности деятельности колоний : Автореф... канд. юрид.наук: / Бровин Г.И.; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1178546
  Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых учреждениях / Б.М. Спиридонов. – Москва, 1978. – 204с.
1178547
  Тарнавский Г.С. Прокурорский надзор за соблюдением законности в колхозах / Г.С. Тарнавский. – М., 1976. – 144с.
1178548
  Томасевич Ф.А. Прокурорский надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы. / Ф.А. Томасевич. – Саратов, 1966. – 52с.
1178549
  Кацук М.И. Прокурорский надзор за соблюдением законности на транспорте / М.И. Кацук, И.И. Байдаков. – Москва, 1964. – 139с.
1178550
  Бакркдзе А.Ш. Прокурорский надзор за соблюдением законности при расследовании преступлений органами МВД. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Бакркдзе А.Ш.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилисси, 1972. – 29л.
1178551
  Жилина Л.С. Прокурорский надзор за соблюдением законов при производстве следственных действий : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Жилина Л.С. ; Нац. юрид. акад. Украины. – Харьков, 1998. – 212 л. – Библиогр.: л.177-212
1178552
  Таджиев Х.С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за расследованием преступлений: вопр. теории и практики. / Х.С. Таджиев. – Ташкент, 1985. – 183с.
1178553
   Прокурорский надзор и укрепление социалистической законности в советском государстве : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1981. – 148, [4] c. – Библиогр. в подстр. прим.
1178554
  Бурмистров К.Д. Прокурорский надзор как форма советской государственной деятельности : Автореф... канд. юр.наук: 12.0.02 / Бурмистров К. Д.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – М., 1973. – 18л.
1178555
  Дедков Л.Л. Прокурорский надзор на страже законности / Л.Л. Дедков. – Минск, 1982. – 1578с.
1178556
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – Москва, 1968. – 368с.
1178557
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – М., 1972. – 208с.
1178558
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – М., 1975. – 352с.
1178559
  Коршунова Е.Н. Прокурорский надзор по гражданским трудовым делам / Е.Н. Коршунова, Я.Д. Яновский. – Москва, 1956. – 112 с.
1178560
   Прокурорский надзор по делам несовершеннолетних. – Москва : [Юридическая литература], 1972. – 208 с. – Экз № 803527 без обл. и тит. л., описана по посл. стр.
1178561
  Басков В.И. Прокурорский надзор при рассмотрении судами уголовных дел / В.И. Басков. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 20 с.
1178562
   Прокурорский надзорд за исполнением законов об охране труда.. – М, 1980. – 104с.
1178563
  Маршунов М.Н. Прокурорско-надзорное право / М.Н. Маршунов. – СПб, 1991. – 128с.
1178564
  Ломовский В.Д. Прокурорско-надзорные правоотношения / В.Д. Ломовский. – Ростов-на-Дону, 1987. – 159с.
1178565
  Баганець О. Прокурорська "реформа" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1178566
  Табалюк С. Прокурорська діяльність у сфері захисту прав дітей в сучасних умовах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 121-128
1178567
  Пишньов Д.І. Прокурорська перевірка дотримання законності в агропромисловому секторі економіки // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 183-189. – ISSN 0201-7245
1178568
  Лемак Р. Прокурорська перевірка як засіб забезпечення законності : Перебування осіб в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 34-41
1178569
  Лахтюк Л. Прокурорська протидія незаконній архітектурній діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-21.
1178570
  Баганець О. Прокурорська реформа // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1178571
  Олійник О.Б. Прокурорська риторика : підручник / Ольга Олійник ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-8533-99-0
1178572
  Олійник О. Прокурорська риторика як комплексна міждисциплінарна наука // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-112.
1178573
  Олійник О. Прокурорська риторика: різновиди та структура // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 2-8.
1178574
  Озерський І. Прокурорське переконання у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 0132-1331
1178575
  Марочкін М. Прокурорське представництво / М. Марочкін, Г. Гаврюшенко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-20.
1178576
  Сірик Д. Прокурорське провадження за зверненнями громадян як процесуальна форма юрисдикційного захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-48.
1178577
  Скобало М. Прокурорське реагування на порушення вимог земельного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-53.
1178578
  Маслова О. Прокурорське самоврядування як гарантія незалежності прокурора // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 12-19. – ISSN 2311-6676
1178579
  Гой А. Прокурорське слідство: результати, проблеми, перспективи (на прикладі Кіровоградщини) / А. Гой, С. Чеботарьов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 38-40
1178580
  Майструк В. Прокурорський відлік // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2019. – № 5 (197), травень. – С. 42-45. – ISSN 1726-3077
1178581
  Михайловська О. Прокурорський захист основного наіонального багатства України // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 26-33
1178582
  Гіль А. Прокурорський нагляд - запорука ефективної протидії злочинам у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 9-15
1178583
  Озерський І.В. Прокурорський нагляд : практикум / І.В. Озерський, Д.С. Данилов ; Київ. ін-т бізнесу та технологій. – Київ : Копі-центр, 2016. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с. 93-99
1178584
  Когутич І.І. Прокурорський нагляд в Україні : Курс лекцій / І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин; За ред. проф. В.Т. Нора. – Київ : Атіка, 2004. – 352с. – ISBN 966-326-071-8
1178585
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Курочка, П.М. Каркач; Мін-во внутрішніх справ України; Луганська акад. внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України; За ред. Е.О. Дідоренко. – Київ : РВВ ЛАВС, 2004. – 424с. – ISBN 966-8129-51-2
1178586
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Курочка, П.М. Каркач; МВСУ; Луганська АВС МВС; За ред. проф. Е.О. Дідоренка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 424с. – ISBN 966-364-033-2
1178587
   Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів / Марочкін І.Є., Грошевой Ю.М., Каркач П.М., Сібільова Н.В., Бабкова В.С. та ін.; МОНУ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого; за ред. Каркача П.М., Марочкіна І.Є. – 2-е вид. – Харків : Одіссей, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-633-685-2
1178588
   Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студ. вищ. навч. закладів : [академ. курс] / І.І. Когутич [та ін.] ; за ред. В.Т. Нора ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2011. – 591, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-459-8
1178589
  Дьомін Ю.М. Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі : монографія / Ю.М. Дьомін ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – 306, [2] с. – Бібліогр.: с. 296-306 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-479-060-1
1178590
  Давиденко Л. Прокурорський нагляд за виконанням вимог закону / Л. Давиденко, В. Давиденко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 30-35
1178591
  Грібов М.Л. Прокурорський нагляд за виконанням доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 23-28


  Розкрито особливості прокурорського нагляду за роботою оперативних підрозділів з виконання доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв. Визначено його предмет та засоби. Раскрыты особенности ...
1178592
  Зеленецький В. Прокурорський нагляд за виконанням законів при реєстрації джерел інформації про злочини / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.35-46
1178593
  Форостяний А. Прокурорський нагляд за виконанням міліцією як органом дізнання профілактичної функції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 121-125.
1178594
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 75-80
1178595
  Дьомін Ю. Прокурорський нагляд за діяльністю митних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.52-56
1178596
  Умрихін О.О. Прокурорський нагляд за додержанням вимог антикорупційного законодавства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 33-36.
1178597
  Назарук О.І. Прокурорський нагляд за додержанням вимог законів щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином в Україні та за її межами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 528-533. – ISSN 1563-3349
1178598
  Лемак Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-45.
1178599
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність : Навчальний посібник / М.Й. Курочка; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України; За ред. Е.О.Дідоренка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 176с. – (Прокурорський нагляд в Україні). – ISBN 966-8129-61-Х
1178600
  Білокінь Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 164-167
1178601
   Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистої свободи громадян : навч. посібник / [Неділько В.Г. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 201, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 193-199. – ISBN 978-617-7500-73-4
1178602
  Вигівська Л. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 109-114
1178603
  Драган О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-35.
1178604
  Колотило О.О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення: проблемні питання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 212-217. – ISSN 0132-1331
1178605
  Озерський І.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів у зовнішньоекономічній сфері // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-37.
1178606
  Скригонюк Микола Іванович Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засуджених від кримінального покарання : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.10 / Скригонюк Микола Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 175л. – Бібліогр.:л.172-175
1178607
  Скригонюк М.І. Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засудженних від кримінального покарання : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Скригонюк М.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
1178608
  Севрук О. Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо забезпечення прав дітей на доступність та безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 19-25


  Проблемні аспекти.
1178609
  Абдієв Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів як предмет наукового дослідження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 22-28
1178610
  Яковенко Д.Т. Прокурорський нагляд за додержанням законності в діяльності органів державного управління УРСР (1922-1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 112-121. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье подвергаются анализу различные точки зрения об определении понятия общего надзора, и на основе этого предложено определение этого понятия. Вторая часть статьи посвящена анализу основных методов прокурорского надзора за законностью правовых ...
1178611
  Лющенко М. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про оплату праці // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 33-39
1178612
  Єременко А. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про оплату праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 41-44
1178613
  Бойко В. Прокурорський нагляд за додержанням земельного законодавства в Криму // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-91
1178614
  Бабенко В. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням екологічного законодавства // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.82-87. – ISSN 1561-4999
1178615
  Пахаєва В. Прокурорський нагляд за додержанням податкового законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-38.
1178616
  Денисюк С. Прокурорський нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина в контексті змін до Конституції України" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 532-534
1178617
  Курило М.П. Прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Курило М.П. ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1998. – 188 л. – Бібліогр.: л.177-188
1178618
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабошин Арсеній Миколайович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2015. – 300 арк. – Додатки: арк. 237-300. – Бібліогр.: арк. 195-236
1178619
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабошин Арсеній Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1178620
  Клочков В. Прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1178621
  Назарук Олена Прокурорський нагляд за дотриманням вимог закону щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 19-26.
1178622
  Погорецький М.А. Прокурорський нагляд за дотриманням законів на початковому етапі досудового розслідування: окремі проблемні питання // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 37-40. – ISBN 978-966-520-183-0
1178623
  Климчук М.П. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 280-289. – (Юридична ; Вип. 3)
1178624
  Бузинарський М. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів, вчинених шляхом підпалу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 29-34.
1178625
  Михайловська О. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства щодо охорони поверхневих та підземних вод // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.82-90
1178626
  Влад С. Прокурорський нагляд за дотриманням прав неповнолітніх під час виконання покарання у виховних колоніях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 115-122


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1178627
  Трагнюк Р. Прокурорський нагляд за забезпеченням допустимості доказів на досудовому слідстві: актуальні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 63-64. – ISSN 0132-1331
1178628
  Солодкий В. Прокурорський нагляд за законністю виконавчого провадження: окремі питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.89-91. – Бібліогр.: 8 н.
1178629
  Погорецький М. Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М. Погорецький, І. Сухачова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 70-77
1178630
  Клочков В.Г. Прокурорський нагляд за законністю і обгрунтованістю обрання та продовження строків тримання під вартою : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Клочков. – Київ : ІнЮре, 2005. – 64с. – ISBN 966-313-253-1
1178631
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування економічних злочинів // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. № 3. – С. 317-328
1178632
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитивуння // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 187-190. – ISSN 1609-0462


  Аналізуючи положення кримінально-процесуального законодавства, що стосується здійснення прокурорського нагляду, в статті висвітлено питання щодо особливостей прокурорського нагляду за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері ...
1178633
  Бабічев Д.О. Прокурорський нагляд за законністю рішень в оперативно-розшуковій діяльності: запрошення до дискусії // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 230-240
1178634
  Шмургун О.С. Прокурорський нагляд за законністю у діяльності міліції громадської безпеки щодо контролю за міграційними процесами // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-14.
1178635
  Донець К. Прокурорський нагляд за здійсненням видачі особи (екстрадиції) у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 71-77
1178636
  Дьомін Ю.М. Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 219-225. – ISBN 978-617-7220-83-0
1178637
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 233 л. – Додатки: л. 210-233. – Бібліогр.: л. 187-209
1178638
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1178639
  Красноокий О. Прокурорський нагляд і запобігання правопорушенням // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.93-96. – ISSN 0132-1331
1178640
  Остафійчук Г. Прокурорський нагляд і контроль у досудовому розслідуванні // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 153-157. – ISSN 1561-4999
1178641
  Підюков П.П. Прокурорський нагляд і судовий контроль за доказуванням на досудовому провадженні кримінального судочинства України / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 461-465. – ISSN 1563-3349
1178642
  Янченко І. Прокурорський нагляд на досудовому слідстві при провадженні слідчих дій з ознаками кримінально-процесуального примусу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-122.
1178643
  Федотова Г.В. Прокурорський нагляд під час розгляду скарг на дії та рішення міліції як органу дізнання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 36-39
1178644
  Дяченко В. Прокурорський нагляд потрібен для захисту дітей - чорнобильців // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.95-98
1178645
  Мельник О.В. Прокурорський нагляд при розслідуванні контрабанди: актуальні проблеми сьогодення / О.В. Мельник, М В. Шевчук // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.20-28
1178646
  Шупеня М. Прокурорський нагляд та участь прокурора у виконавчому провадженні / М. Шупеня, Б. Бачук, Л. Франків // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 0132-1331
1178647
  Говоруха М. Прокурорський нагляд у виконавчому провадженні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-122. – ISSN 0132-1331
1178648
  Бояров В.І. Прокурорський нагляд у кримінальних провадженнях про кримінально-карані прояви екстремізму // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 121-127. – ISSN 2310-9769
1178649
  Бринцев В. Прокурорський нагляд у системі контрольної влади: конституційні засади та проблеми здійснення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 87-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1178650
  Бурбика М. Прокурорський нагляд у сфері банкрутства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-41.
1178651
  Кулинич С. Прокурорський нагляд у сфері водокористування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 7-11.
1178652
  Баганець О. Прокурорський нагляд у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 11-17.
1178653
  Козьяков І. Прокурорський нагляд у сфері оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.63-70
1178654
  Горбань О. Прокурорський нагляд у сфері поводження з відходами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 23-30.
1178655
  Олійник І. Прокурорський нагляд у сфері страхування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 49-54.
1178656
  Спільник С.І. Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за Кримінальним процесуальним кодексом України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 458-465. – ISSN 2078-3566
1178657
  Лемак Р. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення правового статусу засуджених // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 69-73. – ISSN 0132-1331
1178658
  Татарин Б. Прокурорський нагляд як запорука додержання прав дітей-інвалідів, як виховуються у спеціалізованих навчальних закладах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 26-29
1178659
  Дзюрбель А. Прокурорський нагляд як засіб виявлення, усунення слідчих помилок та запобігання їм // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 30-36
1178660
  Зелений О. Прокурорський нагляд як засіб протидії рейдерським захопленням підприємств // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 22-27
1178661
  Драч Д. Прокурорський нагляд: український та європейський досвід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 132-136. – ISSN 2663-5313
1178662
  Куц В.М. Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми : науково-практичний посібник / В.М. Куц, А.М. Орлеан; Генеральна прокуратура України; Академія прокуратури України; [за ред. Г.П. Середи]. – Київ : Варта, 2007. – 168с. – ISBN 978-966-585-039-7
1178663
  Дьомін Ю. Прокурорські перевірки за новим законодавством України // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 1. – С. 68-72. – ISSN 1561-4999
1178664
  Десятков О. Прокурорськтй нагляд за законністю оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.85-88
1178665
  Басков В.И. Прокуроский надзор в СССР : учебник / В.И. Басков. – Москва : Московский университет, 1991. – 303 с.
1178666
  Тарнаев Н.Н. Прокуроский надзор за законностью применения мер общественного воздействия за малозначительные и не представляющие большой общественной опасности преступления (по материалам Восточной Сибири) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тарнаев Н.Н.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 22л.
1178667
  Иванов В.А. Прокуроский надзор по гражданским делам / В.А. Иванов. – Л., 1968. – 32с.
1178668
  Руденко О.О. Прокурський нагляд за додержанням законодавства органами податкової служби при стягненні податкової заборгованості з суб"єтів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 168-170
1178669
   Пролапс митрального клапана / Г.К. Нургазина, Т.О. Толыбаева, А.А. Умарова, У.К. Ермагамбетова, С.Д. Аренова // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 227-234. – ISSN 2077-1096
1178670
  Спиридонова В.И. Пролегали в поле дороги / В.И. Спиридонова. – Рига, 1960. – 342с.
1178671
  Чертова Н.В. Пролегли в степи дороги / Н.В. Чертова. – Москва, 1963. – 720с.
1178672
  Чертова Н.В. Пролегли в степи дороги : Роман / Н.В. Чертова. – Москва : Художественная литература, 1967. – 664с.
1178673
  Яценко В.О. Пролегомен перспектив формування територіальних громад як групових форм розселення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 428-434. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
1178674
  Эрдманн Э.О. Пролегомена к общей теории "понятий" на эмпириокритическом основании / Э.О. Эрдманн. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, 1903. – 46 с.
1178675
  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка зможе виступати як наука / Переклад укр. мовою під ред. І.Мірчука // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 2004. – Ч. 50 : Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка зможе виступати як наука /І.Кант. – С.1-324
1178676
  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Імануель Кант; Переклад з нім., вступ. ст., комент. і примітки В.Терлецького. – Київ : ППС-2002, 2005. – 178с. – (Серія наукових перекладів "Zetesis" / Відповідальний ред.: А.Л.Богачов, В.І.Кебуладзе). – ISBN 966-96471-1-8
1178677
  Листопад І. Пролегомени до перекладу "Категорій". Український переклад з огляду на латинський спадок // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 2 : Як можлива вітчизняна інтелектуальна традиція?. – С. 93-103. – ISSN 0235-7941
1178678
  Мельник Я.Г. Пролегомени до українського дискурсу : етнокультурний, політичний та лінгво-семіотичний аспекти / Ярослав Мельник, Наталя Криворучко ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 259, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-640-334-9
1178679
  Кирилюк О. Пролегомени до універсальнокультурного покажчика фольклорних та літературних мотивів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 84-95
1178680
  Казакова Т.В. Пролегомени масової комунікації у біологічному світі (до постановки питання про джерела палеожурналістики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 27-32


  Пропонується концепція витоків палеожурналістики, завдяки якій відкриваються можливості осмислення іманентної природи масової комунікації, а також перспективи синергетичного підходу до цього явища. The article presents a conception of ...
1178681
  Рассказов Л.Д. Пролегомены к анализу кризиса сознания в условиях глобализации образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 73-82. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи - предложить эффективную авторскую концепцию анализа кризиса сознания в условиях глобализации образования. Идея статьи - доказать, что познание и знание - это производные категории от категории «сознание». Смещение акцентов с ...
1178682
  Ракитов А.И. Пролегомены к идее технологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0042-8744
1178683
  Сендеров В.А. Пролегомены к изучению сменовеховства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 103-111. – ISSN 0042-8744
1178684
  Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / М. Хайдеггер; Центрально-европейский университет. – Томск : Водолей, 1998. – 384с. – ISBN 5-7137-0102-6
1178685
  Григоров Н.А. Пролегомены к метамодернизму // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 236-241
1178686
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки / [соч.] Иммануила Канта ; пер. Влад. Серг. Соловьева, почет. чл. Моск. психол. о-ва ; [предисл. к 1-му изд.: пред. Моск. психол. о-ва проф. Н.Я. Грот]. – Москва : Типо-лит. Т-ва Н.И. Кушнерев и К*, 1905. – VIII, 195 с.


  Пер.: Соловьев, Владимир Сергеевич (1853-1900) Авт. предисл. Грот, Николай Яковлевич (1852-1899)
1178687
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки. / Кант Иммануил. – 2-е изд. – М., 1937. – 247с.
1178688
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки. / Кант Иммануил. – М,, 1993. – 238с.
1178689
  Кант Иммануил Пролегомены. / Кант Иммануил. – М.-Л., 1934. – 105-380с.
1178690
  Пестушко Валерий Пролезный... сорняк : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 52-53
1178691
  Котелова Н.З. Пролект Словаря новых слов русского языка. / Н.З. Котелова. – Л, 1982. – 86с.
1178692
  Ковальчук В. Пролема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 32-38
1178693
  Круглик В. Пролема оновлення профілів освітніх програм підготовки інженерів-програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1178694
  Могдальова І.В. Пролеми самосвідомості сучасної української інтелігенції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 32-37. – ISSN 2077-1800
1178695
  Розенталь И.Л. Пролемы начала и конца Метагалактики / И.Л. Розенталь. – Москва : Знание, 1985. – 63с.
1178696
  Киреенко К.Т. Пролеска : поэмы и стихотворения / Кастусь Киреенко; пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1970. – 142 с.
1178697
  Кочетов В.П. Пролески / В.П. Кочетов. – Махачкала, 1973. – 56с.
1178698
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / Федор Абрамов ; [предисл. В. Акимова ; рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1979. – 205 с. : ил.
1178699
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для ст. шк. возраста] / Федор Абрамов ; [рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1989. – 142, [2] с. : ил.
1178700
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Мещерякова Н.М. ; МГУ. – Москва, 1977. – 36 с.
1178701
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования / Н.М. Мещерякова. – М, 1979. – 359с.
1178702
  Чаплыгин Ю.П. Пролетариат в странах капитала: правда и вымыслы. / Ю.П. Чаплыгин. – Москва, 1975. – 143с.
1178703
  Булдаков В.П. Пролетариат в трех российских революциях : кн. для учителя / В.П. Булдаков, А.П. Корелин, А.И. Уткин. – Москва : Просвещение, 1987. – 207 с., ил.
1178704
   Пролетариат во главе освободительного движения в России.. – М, 1971. – 336с.
1178705
  Киреев Е.П. Пролетариат Грозного в революции 1905-1907 годов. / Е.П. Киреев. – 2-е изд., испр. – Грозный, 1955. – 204с.
1178706
  Волобуев П.В. Пролетариат и буржуазия России в 1917 году / П.В. Волобуев. – Москва, 1964. – 359с.
1178707
  Луи П. Пролетариат и государственный строй / П. Луи. – М. – 32с.
1178708
   Пролетариат и его конечная цель : [Программа максимум]. – [Б. м.] : [Б. и.], 1905. – 15 с.
1178709
  Ленин Пролетариат и крестьянство / Ленин, Н./В.И.Ульянов./. – Кременчуг, 1924. – 144с.
1178710
   Пролетариат и революционный процесс в Латинской Америке.. – М, 1985. – 376с.
1178711
  Кириленко С.П. Пролетариат Киева в революции 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Кириленко С.П.;. – Киев, 1950. – 42 с.
1178712
   Пролетариат Латинской Америки.. – М, 1968. – 432с.
1178713
  Тимофеев Т.Т. Пролетариат против монополий : Очерки по проблемам классовой борьбы и общедемократ. движений в США / Т.Т. Тимофеев. – Москва : Профиздат, 1967. – 356с.
1178714
  Трофимов А.С. Пролетариат России и его борьба против царизма / А.С. Трофимов. – М, 1979. – 238с.
1178715
  Фалькович С.М. Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907-1912). / С.М. Фалькович. – М, 1975. – 380 с.
1178716
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 122с.
1178717
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 235с.
1178718
  Борзунов В.Ф. Пролетариат Сибири и Дальнего Востока накануне первой русской революции (по материалам строительства Транссибирской магистрали (1891-1904) / В.Ф. Борзунов. – М., 1965. – 199с.
1178719
  Власова М.И. Пролетариат финляндии в годы первой русскойреволюции (1905 - 1907) / М.И. Власова. – Петрозаводск, 1961. – 187 с.
1178720
  Астахов В.И. Пролетариат Харькова в борьбе за победу Октября / Астахов В.И., Кондуфор Ю.Ю. – Харьков : Обл. изд-во, 1957. – 181 с., [4] л. ил.
1178721
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе за власть Советов. / В.И. Томарев. – Сталинград, 1957. – 83с.
1178722
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе против самодержавия. / В.И. Томарев. – Волгоград, 1967. – 20с.
1178723
   Пролетариат Центрального промышленного района в 1907 -- феврале 1917 гг.. – Иваново, 1984. – 176с.
1178724
   Пролетариат Центрального промышленного района в революции 1905-1907 гг.. – Ярославль, 1982. – 147с.
1178725
  Мейерович М.Г. Пролетариат Ярославской губернии в годы реакции и нового революционного подъема. (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мейерович М.Г.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1178726
  Кон Ф.Я. Пролетариат. 1885-1925 / Кон Ф.Я. – Москва : Изд-во Всесоюзн. об-ва политкаторжан и сс-поселенцев, 1926. – 64 с. : 26 портр. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; № 1-2)
1178727
  Ури Л. Пролетарии / Л. Ури. – Москва, 1977. – 246с.
1178728
  Иванова Л.С. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! / Л.С. Иванова, С.И. Гершович. – Ташкент, 1960. – 75с.
1178729
  Агеєва В. Пролетарі проти сонетів. Неокласики в токсичному оточенні сучасників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 15 (699), 16.04- 22.04.2021. – С. 40-44. – ISSN 1996-1561
1178730
  Ігнатченко Г.І. Пролетаріат / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 308-309. – ISBN 966-642-073-2
1178731
  Луначарський А.В. Пролетаріат і мистецтво : збіpка статей / А. Луначарський. – У Київі [Київ] : Вид. "Дзвін" ; [Дpук. б[увш.] 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1918. – 56 с. – (Унівеpсальна бібліотека "Дзвін" ; № 3)


  Зміст: Мистецтво для мистецтва й мистецтво для життя; Поети з Заходу [біогp. відомості пpо Е. Веpхаpна]; Співець паpижської голоти [Ж. Ріктюс]; Пpолєтаpська літеpатуpа у Фpанції
1178732
  Іргізов А. Пролетаріат Києва у боротьбі за Жовтень / А. Іргізов. – Харків; Київ, 1932. – 68с.
1178733
   Пролетаріат України від 11 до 12 з"їзду КП/б/У.. – Б.м., 1934. – 38с.
1178734
  Астахов В.І. Пролетаріат Харкова в трьох революціях / Астахов В.І., Кондуфор Ю.Ю. – Харьков : Харківський університет, 1959. – 280 с.
1178735
  Мартов Л. Пролетарнская борьба в России / Л. Мартов. – С-Пб. – 132с.
1178736
  Березовчук Н.Д. Пролетарска опора в деревне / Н.Д. Березовчук, Г.В. Бондаренко. – К, 1986. – 115с.
1178737
  Мережко В.И. Пролетарская мельница счастья : героич. комедия в 2-х д. / В.И. Мережко. – М., 1983. – 80с.
1178738
  Волков Н.А. Пролетарская молодежь в боях за победу Советской власти на Дону : Автореф... кандид. ист.наук: / Волков Н.А.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 20 с.
1178739
  Иерусалимский Ю.Ю. Пролетарская печать в период первой российской революции / Ю.Ю. Иерусалимский. – Ярославль, 1990. – 70с.
1178740
  Цыбенко В.А. Пролетарская поэзия 90-900-х годов. / В.А. Цыбенко. – Новосибирск, 1960. – 47с.
1178741
  Фриче В.М. Пролетарская поэзия. / В.М. Фриче. – М, 1919. – 112с.
1178742
  Еремин Ю.В. Пролетарская революционность и мелкобуржуазное бунтарство / Ю.В. Еремин. – М., 1975. – 64с.
1178743
   Пролетарская революция : Систем. и алфавит. указ. 1921-1929 гг. – Москва : Госиздат, 1930. – 166с.
1178744
  Ацаркин А.Н. Пролетарская революция и молодежь : рождение комсомола / А.Н. Ацаркин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 256 с.
1178745
  Ленин, В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. – М.-Птгр., 1918. – 135с.
1178746
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М-Пг., 1918. – 135с.
1178747
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1925. – 157с.
1178748
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 166 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1178749
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 126с.
1178750
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 87с.
1178751
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1936. – 125с.
1178752
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 112с.
1178753
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1940. – 135с.
1178754
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1950. – 104с.
1178755
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 196с.
1178756
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1960. – 110с.
1178757
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1980. – 119с.
1178758
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1982. – 119с.
1178759
  Келлер Б.А. Пролетарская революция и советская интеллигеднция / Б.А. Келлер. – М, 1937. – 47с.
1178760
  Ленин В.И. Пролетарская революция и хозяйственное строительство / В.И. Ленин, 1925. – 224с.
1178761
  Воробченко В.И. Пролетарская сатира (июнь 1907 - июль 1914) / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1982. – 187с.
1178762
  Караманчев В. Пролетарская сиволика / В. Караманчев. – И., 1978. – 109с.
1178763
   Пролетарская солидарность трудящихся в брьбе за мир.. – М, 1958. – 560с.
1178764
   Пролетарская солюдарность. – Воронеж, 1980. – 194с.
1178765
  Жданов А.Д. Пролетарская честь / А.Д. Жданов. – Тула, 1969. – 172с.
1178766
  Сегеда В.М. Пролетарские организации Чехословакии в борьбе за повышение идейно-политического и общеобразовательного уровня трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Сегеда В.М.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1973. – 27л.
1178767
   Пролетарские поэты : в 3 т. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта / [под ред. М. Горького])
Т. 3 : 1914-1917 / [ред., вступ. ст. "Поэты рабочей печати в годы империалист. войны и Февр. революции", с. 1-12 и прим. В. Абрамкина]. – 1939. – 362 с., 9 л. ил.
1178768
   Пролетарские поэты первых лет советской эпохи.. – Л, 1959. – 586с.
1178769
   Пролетарский интарнационализм: вопросы идеологии и культуры.. – М, 1979. – 260с.
1178770
   Пролетарский интеранционализм - мощное оружие революционного преобразования мира. – М, 1980. – 223с.
1178771
   Пролетарский интеранционализм. – М, 1983
1178772
  Азизян А.К. Пролетарский интернационализм-верное оружие в борьбе за социализм, за свободу, равноправие и дружбу народов / А.К. Азизян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 80 с. – (Серия 1 ; № 23, 24)
1178773
   Пролетарский интернационализм -- знамя трудящихся всех стран и континентов.. – М, 1964. – 48с.
1178774
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм -- неотъемлемая часть мировоззрения марксистско-ленинской партии : Автореф... Канд.филос.наук: / Лубсанов Д.Д.; Акад.обществ.наук при Цк КПСС. – Москва, 1957. – 18л.
1178775
  Гальперин М.Ю. Пролетарский интернационализм - идейная основа содружества социалистических государств / М.Ю. Гальперин. – Л, 1959. – 36с.
1178776
   Пролетарский интернационализм - наше знамя, наша сила!. – М, 1978. – 454 с.
1178777
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества народов социалистического лагеря / Д.Д. Лубсанов. – Улан-Удэ, 1957. – 67с.
1178778
  Кортунов В.В. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества трудящихся всех стран. / В.В. Кортунов. – М., 1957. – 31с.
1178779
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационализм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М, 1958. – 48с.
1178780
  Слободян М.И. Пролетарский интернационализм - фактор социального развития : (на материалах западных областей Украинской ССР) / М.И. Слободян. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с.
1178781
  Давыдков И.А. Пролетарский интернационализм в действии / И.Л. Давыдков. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 189с.
1178782
  Рудой Д.Е. Пролетарский интернационализм в деятельности Французской коммунистической партии. : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Рудой Д.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. науч. коммунизма гум. ф-тет. – М., 1970. – 17л.
1178783
  Матвеева Т.С. Пролетарский интернационализм и буржуазный национализм : Автореф... канд. философ.наук: / Матвеева Т.С.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1953. – 15л.
1178784
   Пролетарский интернационализм и его противники : Сборник статей. – Минск : Издательство БГУ, 1983. – 155, [4] с.
1178785
  Добротин Е.В. Пролетарский интернационализм и единство мирового коммунистического движения / Е.В. Добротин. – М, 1975. – 63с.
1178786
  Кюзаджян Л.С. Пролетарский интернационализм и мелкобуржуазній национализм / Л.С. Кюзаджян. – М., 1968. – 96с.
1178787
  Свердлин М.А. Пролетарский интернационализм и основные этапы его развития / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – М, 1962. – 96с.
1178788
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1962. – 168 с.
1178789
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – М, 1971. – 111с.
1178790
  Ким Г.Ф. Пролетарский интернационализм и революции в странах Востока : монография / Г.Ф. Ким, Ф.И. Шабшина; отв. ред. Вл.Н. Никифоров. – Москва : Наука, 1967. – 398, [2] с.
1178791
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и современный ревизионизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1959. – 111 с.
1178792
  Чикляуков И.П. Пролетарский интернационализм как мировоззренческий принцип. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чикляуков И.П.; МВ ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 31л.
1178793
  Битиев С.Н. Пролетарский интернационализм один из важнейших принципов идеологии и политики большевистской партии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Битиев С.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/,. – Москва, 1951. – 16 с.
1178794
  Кравцев И.Е. Пролетарский интернационализм, отечество и патриотизм / И.Е. Кравцев. – Киев, 1965. – 391с.
1178795
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационалихзм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М., 1958. – 48с.
1178796
  Целищев Н.Н. Пролетарский интрнационализм против буржуазного национализма / Н.Н. Целищев. – М., 1977. – 48с.
1178797
   Пролетарский маршал / В Душенькин, В, , . – М, 1973. – 127с.
1178798
   Пролетарский пролог. – Л, 1983. – 431с.
1178799
   Пролетарский сборник. – Москва, 1918. – 316с.
1178800
   Пролетарский социалистический интеранационализм.. – М, 1978. – 335с.
1178801
  Витухновский Г.В. Пролетарский философ Иосиф Дицген / Г.В. Витухновский. – Москва, 1958. – 48с.
1178802
  Козаков М.Э. Пролетарский якобинец. Рассказ. -- (Петроградские дни. -- Московские дни). Повести / М.Э. Козаков. – Москва, 1966. – 253с.
1178803
  Ленін В.І. Пролетарська держава / В.І. Ленін. – Харків, 1926. – 367с.
1178804
  Луначарський А.В. Пролетарська література у Франції / А. Луначарський : [Вид. Всеукр. літ. ком. Друк. Н.М. Шайнберга], 1920. – 15с. – (Книгозбірня Пролєткульту ; Кн. 4)
1178805
   Пролетарська мистецька школа в боротьбі за промфінпласт.. – Х. – 28с.
1178806
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін, 1932. – 113с.
1178807
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 92с.
1178808
  Шабльовський Є.С. Пролетарська революція і Шевченко / Є.С. Шабльовський; Науково-дослід.ін-т ім.Т.Г.Шевченка.Київська філія. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 192с.
1178809
  Дояр Л. Пролетарська революція у ранніх книгодруках радянської України (1919-1927) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
1178810
  Мегела І.П. Пролетарська співдружність / І.П. Мегела. – К, 1978. – 156с.
1178811
  Забарко Б.М. Пролетарський інтернаціоналізм - могутня зброя міжнародного комуністичного руху. / Б.М. Забарко. – К., 1979. – 48с.
1178812
  Лівенцов В.О. Пролетарський інтернаціоналізм і єдність міжнародного комуністичного руху / В.О. Лівенцов. – Київ, 1958. – 74с.
1178813
  Кравцев І. Пролетарський інтернаціоналізм і сучасний ревізіонізм / І. Кравцев. – К., 1958. – 168с.
1178814
  Оратовський В.Т. Пролетарський інтернаціоналізм і так званий націонал-комунізм / В.Т. Оратовський. – Київ, 1957. – 36с.
1178815
  Триліський О. Пролетарський провід у соціалістичній перебудові сільського господарства / О. Триліський. – Харків : Юридичне вид-во Наркомюсту, 1930. – 32 с.
1178816
  Нексе М.А. Пролетарські новели / М.А. Нексе. – К, 1925. – 207с.
1178817
  Ляск Б. Пролетарські обличчя / Б. Ляск. – Харків, 1932. – 143с.
1178818
  Коваленко Б.Л. Пролетарські письменники / Б. Коваленко. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 248 с.
1178819
  Забарко Б.М. Пролетарьска солідарність у дії. / Б.М. Забарко, О.А. Макаренко. – К., 1985. – 121с.
1178820
  Найден А.С. Пролетающие птицы / А.С. Найден. – К., 1969. – 46с.
1178821
  Коротков Ю.М. Пролетающий мимо / Ю.М. Коротков. – М., 1985. – 176с.
1178822
  Луцак Таня Пролетая над : взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 128-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
1178823
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Москва, 1993. – 320 с.
1178824
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Санкт-Петербург : Амфора, 2003. – 325с. – ISBN 5-94278-399-3
1178825
  Кизи Кен Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кизи Кен; Пер. с англ. В. Голышева. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 384с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00088-5
1178826
  Русак А. Пролетели ветры. Стихи и песни. / А. Русак. – М,, 1969. – 104с.
1178827
  Сумарокова Т.Н. Пролети надо мной после боя / Т.Н. Сумарокова. – М., 1976. – 112с.
1178828
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Євген Гуцало. – Київ : Веселка, 1966. – 175 с.
1178829
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ, 1984. – 181 с.
1178830
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання та повісті / Євген Гуцало ; вступ. сл. Л. Ворониної. – Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2008. – 384 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський [та ін.]). – ISBN 978-966-01-0320-7
1178831
  Коптев Е.А. Пролетье. / Е.А. Коптев. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 111с.
1178832
  Павлов Б. Пролєтарська боротьба в Росії до революції 1905 року / Б. Павлов [псевд.] ; пер. з рос. Д. Білик. – Київ : Дервидав ; [2-а Рад. друк.], 1921. – 50 с. – (Історико-революційна бібліотека)
1178833
  Кюизенье Жан Пролив бедствий : Одісея: Сцилла и Харибда // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 92 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
1178834
  Мартынов В.А. Пролив в огне / В.А. Мартынов, С.Ф. Спахов. – К, 1984. – 192с.
1178835
  Суслович Н.Р. Пролив Надежды / Н.Р. Суслович. – М., 1985. – 93с.
1178836
  Дилан Б. Проливний дощ скоро вдарить / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 10-12. – ISSN 0320-8370
1178837
   Проливные дожди в 20 веке.. – Кишинев, 1990. – 647с.
1178838
  Шнюков Е.Ф. Проливы Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Цемко. – Киев, 1990. – 31с.
1178839
   Проливы.. – М, 1923. – 103с.
1178840
   Пролискы [Проліски] : збирник з виршив [збірник з віршів]. – Одесса : Изд. тип. Е.И. Фесенко ; Тип. Е.И. Фесенко, 1893. – 32, [1] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: Л.І. Глібов, Є.П. Гpебінка, Т.А. Зіньківський, О.Я. Кониський, М.М. Коцюбинський, П.О. Куліш, А.Л. Метлинський, Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Т.Г. Шевченко, В.Ч. [Б.Д. Гpінченко], Я.І. Щоголев
1178841
  Коваль В.С. Пролитика и стратегия США во второй мировой войне / В.С. Коваль. – Киев, 1987. – 332 с.
1178842
  Никифорова Е.Е. Пролиферативные процессы в тканях молочной железы при различных экспериментальных условиях : Автореф... канд. мед.наук: / Никифорова Е. Е.; АМН СССР, ин-т эксперим. мед., Ин-т онкологии. – Л., 1965. – 28л.
1178843
  Домнина Л.В. Пролиферативные реакции культур фибробластоподобных клеток в норме и при воздействии канцерогенных углеводородов (авторадиографическое исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 763 / Домнина Л.В.; МГУ. – М., 1969. – 13л.
1178844
  Резников К.Ю. Пролиферация и цитогенез в развивающемся гиппокампе. / К.Ю. Резников, Г.Д. Назаревская. – М., 1989. – 124с.
1178845
  Бабкина Е.М. Пролиферация клеток волосяных фолликулов : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Бабкина Е.М.; АН КазССР Обед. Совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма Ата, 1971. – 23л.
1178846
  Резников К.Ю. Пролиферация клеток мозга позвоночных в условиях нормального развития мозга и при его травме. / К.Ю. Резников. – М., 1981. – 150с.
1178847
  Дмитерко Л. Проліски / Л. Дмитерко. – Київ, 1954. – 188с.
1178848
  Коломієць Т.П. Проліски : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1956. – 48 с.
1178849
  Забіла Н.Л. Проліски / Н.Л. Забіла. – Київ, 1968. – 187с.
1178850
  Семенчук І.Р. Проліски / І.Р. Семенчук. – Ужгород, 1968. – 76с.
1178851
  Мокрієв Ю.О. Проліски / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1981. – 230 с.
1178852
   Проліски. – К, 1988. – 143с.
1178853
  Пархоменко О.І. Проліски над Смолянкою / О.І. Пархоменко. – Київ, 1967. – 141 с.
1178854
  Доломан Є.М. Проліски прагнуть сонця : повість та оповідання / Є.М. Доломан. – Київ : Веселка, 1985. – 207 с.
1178855
  Гребенюк І.Ф. Проліски цвітуть узимку / І.Ф. Гребенюк. – Львов, 1968. – 291с.
1178856
  Назаренко Ю.Й. Пролісковий мед / Ю.Й. Назаренко. – К., 1990. – 74с.
1178857
  Грабовський П.А. Пролісок : Твори Павла Граба. – Львів : Накладом К.Паньковского. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, під зарядом К.Беднарского, 1894. – 94 с.
1178858
  Приходько Н.Ю. Пролісок / Н.Ю. Приходько. – К., 1975. – 63с.
1178859
  Ворс С. Пролітаючи над Європою... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 1/2 (321/322). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Що потрібно, щоби перетворити Україну з об"єкта чужих інтересів на суб"єкт власної політики? Без подолання ментальної прірви між підданими минулого та громадянами майбутнього ніякі зрушення в масштабах країни неможливі.
1178860
  Доорс Дж. Пролог - язык программирования будущего / Дж. Доорс. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 144с. – ISBN 5-279-00444-8
1178861
  Коган П.С. Пролог : (мысли о литературе и жизни). – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 79 с.
1178862
  Трайнин И.И. Пролог / И.И. Трайнин. – М, 1934. – 271с.
1178863
  Скляренко С.Д. Пролог / С.Д. Скляренко. – Харків : ДЛВ, 1936. – 174 с.
1178864
  Чернышевский Н.Г. Пролог / Н.Г. Чернышевский. – Москва-Ленинград, 1936. – 537с.
1178865
  Скляренко С.Д. Пролог : роман / С.Д. Скляренко; Пер. с укр. Е. Мозолькова. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 190 с.
1178866
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала 60--х годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1953. – 464с.
1178867
  Штейн А.П. Пролог / А.П. Штейн. – Москва, 1955. – 112с.
1178868
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574 с.
1178869
  Олійник Микола Яковлевич Пролог : Роман / Олійник Микола Яковлевич; Іл.: В.А.Гета. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574с. : іл.
1178870
  Бойко В.С. Пролог / В.С. Бойко. – Харьков, 1976. – 23 с.
1178871
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1978. – 574 с.
1178872
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1979. – 488с.
1178873
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1982. – 512с.
1178874
  Кривда Г.Ф. Пролог : поезії / Г.Ф. Кривда. – Донецьк : Донбас, 1982. – 75 с.
1178875
  Боровик Г. Пролог / Г. Боровик. – Москва, 1984. – 576 с.
1178876
  Соболев О.М. Пролог / О.М. Соболев. – М, 1986. – 239с.
1178877
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала шестидесятых годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1988. – 432 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-268-00539-1
1178878
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М
2. – 1988. – 95с.
1178879
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
2. – 1988. – 96с.
1178880
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
3. – 1988. – 96с.
1178881
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М, 1989. – 509с.
1178882
  Титикайло Євген Юрійович Пролог : Поезії / Титикайло Євген Юрійович. – К. : Радянський письменник, 1991. – 109с.
1178883
  Каренц В. Пролог в горах : стихи / Ваагн Каренц; авториз. пер. с арм. И.Кашежевой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 103 с.
1178884
   Пролог Великого Окртября.. – Минск, 1986. – 126с.
1178885
  Поликарпов В.Д. Пролог гражданской войны в России / В.Д. Поликарпов. – М, 1976. – 415с.
1178886
  Соколов Б. Пролог до Великого терору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 222). – С. 11


  "85 років тому двома пострілами в потилицю був убитий очільник ленінградських комуністів, член Політбюро і секретар ЦК ВКП(б) Сергій Кіров."
1178887
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків ; Одеса. – 166 с.
1178888
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків : ЛіМ, 1933. – 120 с.
1178889
  Гжицький В.З. Пролог до осені : Оповідання, нариси, етюди / В.З. Гжицький. – Львів : Каменяр, 1978. – 192с.
1178890
  Сліпко Ю.В. Пролог до пісні / Ю.В. Сліпко. – Донецьк, 1966. – 60с.
1178891
  Бажан М.П. Пролог к воспоминаниям : лирика / М. П. Бажан ; пер. с укр. Н. Бажан. – Москва : Правда, 1987. – 29 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 17). – ISSN 0132-2095
1178892
   Пролог к космосу.. – Тула, 1981. – 238с.
1178893
  Соболев А.П. Пролог после боя / А.П. Соболев. – М, 1983. – 316с.
1178894
  Соболев А.П. Пролог после боя : повести / А.П. Соболев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 560с. – ISBN 5-265-01193-5
1178895
  Гордієнко О. Пролог українсько-болгарської співпраці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 22). – С. 3


  Із творчим візитом у Києві побувала делегація Спілки незалежних письменників Болгарії.
1178896
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Л, 1952. – 456с.
1178897
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Киев : Художественная литература, 1955. – 452с.
1178898
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1964. – 423с.
1178899
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Иркутск, 1984. – 480с.
1178900
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
1. – 1992. – 199с.
1178901
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
2. – 1993. – 213с.
1178902
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
3. – 1994. – 129с.
1178903
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
4. – 1995. – 130с.
1178904
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
5. – 1995. – 201с.
1178905
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
6. – 1995. – 206с.
1178906
  Синицин М.М. Пролонгована паравертебральна аналгезія для знеболювання у хворих після торакотомії // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 150-157. – ISSN 2224-0586
1178907
  Ершова М. Прольется теплый свет : маленькая повесть о детстве // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 0131-8136
1178908
  Зверинцев А.Б. Промедление смерти подобно. / А.Б. Зверинцев. – Л., 1985. – 144с.
1178909
  Бубнов В.А. Промежутоные слои в северной части Атлантического океана : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Бубнов В. А. ; МГУ, Геогр. фак. – Москва, 1965. – 22 с.
1178910
  Войткевич А.А. Промежуточная доля гипофиза / А.А. Войткевич, Э.Л. Соболева. – Ленинград, 1968. – 144с.
1178911
  Барилко Ш.И. Промежуточная память на туннельных диодах для многоканального временного анализатора / Ш.И. Барилко, А.А. Зарецкий ; Об"единенный ин-т ядерных исследований, Лаборатория векторной физики. – Дубна : [б. и.], 1963. – 12 с.
1178912
  Шебештьен Б. Промежуточное накопление информации при ядерных измерениях : Автореф... канд. техн.наук: / Шебештьен Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1965. – 14л.
1178913
  Иванов С.Л. Промежуточные вещества и их роль в переделке природы растений. / С.Л. Иванов, 1940. – 65-70с.
1178914
  Кукса В.И. Промежуточные воды Мирового океана. / В.И. Кукса. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 272с.
1178915
  Давитиани Алексей Акакиевич Промежуточные единицы и явления в грузинском языке. (Проблема уровней в лингвист. анализе) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Давитиани Алексей Акакиевич; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1178916
  Старостенко В.И. Промежуточные землетрясения зоны Вранча и скоростное строение мантии Восточной Европы / В.И. Старостенко, А.В. Кендзера, А Т. Бугаенко Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 31-45 : рис. – Библиогр.: с. 42-45. – ISSN 0203-3100
1178917
  Левченко М.Т. Промежуточные и указательные реле в устройствах релейной защиты и автоматики / М.Т. Левченко, П.Д. Черняев. – Москва : Энергия, 1968
1178918
  Бондаренко Сергей Павлович Промежуточные комплексы и автоассоциаты как активные частицы в механизме уретанообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бондаренко Сергей Павлович; Ин-т химической физики АН СССР. – М., 1978. – 19л.
1178919
  Шаблинская Н.В. Промежуточные комплексы платформенных областей СССР и их нефтегазоносность. / Н.В. Шаблинская. – Л., 1990. – 177с.
1178920
  Щербацкий И.К. Промежуточные примарности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Щербацкий И.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 12л.
1178921
  Китаев Ю.П. Промежуточные продукты в электротехнических реакциях / Ю.П. Китаев. – М, 1982. – 216с.
1178922
  Жень Го-ду Промежуточные продукты и красители, содержащие остаток этиленимина или -хлорэтилсульфамидную группу : Автореф... канд. хим.наук: / Жень Го-ду; МОиССО РСФСР, Лен. технол. ин-т. – Л., 1963. – 17л.
1178923
  Эмануэль Н.М. Промежуточные продукты сложных газовых реакций / Н.М. Эмануэль. – М-Л, 1946. – 135с.
1178924
  Школьник Р.Я. Промежуточные продукты фотосинтеза : Автореф... кандид. биологич.наук: / Школьник Р.Я.; Институт биохимии им. А.Н.Баха Академии наук СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
1178925
  Стефановский Е.П. Промежуточные состояния и геликоидальные структуры в антиферромагнетиках. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.041 / Стефановский Е.П.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 15л.
1178926
  Бутенко С.А. Промежуточные этапы биосинтеза гомосерина у Mycobacterium album и их регулировние. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бутенко С.А.; Ан СССр. – М, 1966. – 16л.
1178927
  Муратханов В. Промежуточный дом : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 101-103. – ISSN 0012-6756
1178928
   Промежуточный комплекс в химических реакциях. – Свердловск, 1990. – 196с.
1178929
   Промежуточный отчет для собрания министров образования в Санкт-Петербурге : 15-17 сентября 1994 года. – Брюссель : European comission, 1994. – 101л.разд.паг. – На обл.: Обзор: Сотрудничество в образовании и обучении между Европейским Союзом / четырьмя новыми присоединившимися государствами и Российской Федерацией на двустороннем уровне и на уровне сообщества. - Education. Training. Youth
1178930
   Промежуточный хозяин в онтогенезе протостронгилид. – Алма-Ата, 1991. – 95с.
1178931
  Будинас Е.Д. Промежуточный человек / Е.Д. Будинас. – Москва, 1990. – 347с.
1178932
  Муканов С. Промелькнувший метеор : роман / Сабит Муканов ; пер. с каз. А.Брагина. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1984. – 335 с.
1178933
  Мазур Владимир Променад по Лиссабону // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 84-87 : фото
1178934
  Дереш Н.В. Променева диференційна діагностика спондилітів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Дереш Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1178935
  Аксьонова О.Г. Променева діагностика запальних захворювань грудної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Аксьонова Олена Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
1178936
  Городниченко О.С. Променева стійкість напівпровідників А3В5 при наносекундному лазерному опроміненні / О.С. Городниченко, В.А. Гнатюк, О.Б. Смірнов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 431-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуючи вплив наносекундних імпульсів рубінового лазера на морфологію монокристалів GaAs і InSb та застосовуючи методику прямого спостереження плавлення поверхні напівпровідників із попередньо нанесеним мікрорельєфом, були встановлені порогові ...
1178937
  Бензар І.М. Променеві методи візуалізації судинних аномалій у дітей / І.М. Бензар, Г.Є. Морковкіна, Таммо Раад // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 28-33. – ISSN 2226-1230
1178938
  Волошин І.І. Промениста юність / І.І. Волошин. – Київ, 1960. – 119с.
1178939
  Качуровський І.В. Променисті сильвети / Ігор Качуровський ; [ передмова : М. Слабошпицького ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 768 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : Загребельний П.А., Дзюба І.М., Лубківський Р.М. та ін.). – ISBN 978-966-518-502-4
1178940
  Щербань М.І. Променитса енергія Сонця і життя на Землі. / М.І. Щербань. – К., 1956. – 40с.
1178941
  Забіла Н Промені / Н Забіла. – Київ, 1951. – 200с.
1178942
  Доріченко О.В. Промені : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 71 с.
1178943
  Вільховий Я П. Промені життя / Я П. Вільховий. – Київ, 1938. – 51 с.
1178944
  Гуртовенко В.А. Промені й тіні : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 99 с.
1178945
  Казидуб М.В. Промені літа : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1982. – 48 с.
1178946
  Родіонов В. Промені любові й доброти // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 238-240


  Про нову поетичну збірку Славинського Миколи Борисовича.
1178947
  Кикоть В. Промені самотності : Поезії. Переклади / В. Кикоть. – Черкаси : Сіяч, 1998. – 136с. – ISBN 9665640011
1178948
  Лянгас Л.О. Промені серця. (Нариси про трудівників Житомир. и Волин. обл.) / Л.О. Лянгас. – К., 1976. – 142с.
1178949
   Промерзание земной поверхности и оледенение хребта Сунтар-Хаята.. – М, 1964. – 144с.
1178950
  Шкадова А.К. Промерзание почвы и глбина нулевой изотермы на территории устойчивой сезонной мерзлоты в СССР / А.К. Шкадова; Глав.упр.гидрометслужбы при СМ СССР. ВНИИ гидромет. информации, Мировой центр данных. – Обнинск, 1974. – 35с.
1178951
  Возовикова Т. Промерить мерки. Минобрнауки и ректоры уточнят критерии мониторинга вузов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Мониторинг эффективности деятельности вузов, принятие нового Федерального закона “Об образовании” и повышение уровня средней зарплаты профессорско-преподавательского состава - темы, ставшие в 2012 году главными для образовательного сообщества. ...
1178952
  Остроумов А.А. Промерные работы в морях Арктики / А.А. Остроумов, М.Д. Шишмарев. – Ленинград-Москва, 1940. – 52с.
1178953
  Дудкин Д.К. Прометеев огонь / Д.К. Дудкин. – Душанбе, 1962. – 49с.
1178954
  Семынин П.А. Прометеева цепь. / П.А. Семынин. – М., 1965. – 114с.
1178955
  Марсюк В. Прометеєва естафета : лірика, гумор, сатира / Василь Марсюк. – Київ : В. Карпенко, 2008. – 271, [1] с. – Вірші укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-1516-00-6
1178956
  Авраменко О.І. Прометеєві діти : сучасна Запорізька хроніка / О.І. Авраменко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 112 с.
1178957
  Косенко С.І. Прометеї Краснодона. Докум. нарис про "Молоду гвардію". / С.І. Косенко. – Київ, 1968. – 40с.
1178958
  Корнат М. Прометеїзм - польська візія перебудови Східної Європи (1921 - 1939) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 131-148. – ISSN 2078-659X
1178959
  Нахлік Є. Прометеїзм та образ сокири в Тараса Шевченка на тлі польських романтиків і Пушкіна // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 218-227. – ISBN 966-95452-4-3
1178960
  Фомкин А.С. Прометей / А.С. Фомкин. – Днепропетровск, 1963. – 60 с.
1178961
  Фомин А.С. Прометей / А.С. Фомин. – Днепропетровск, 1963. – 59с.
1178962
  Серебрякова Г.И. Прометей / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Похищение огня. – 1963. – 423с.
1178963
  Серебрякова Г.И. Прометей / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 3 : Вершины жизни. – 1963. – 486с.
1178964
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. та старш. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1966. – 191с.
1178965
  Малишко А.С. Прометей : Поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1967. – 86с.
1178966
   Прометей. – М, 1968. – 72с.
1178967
  Серебрякова Г.Й. Прометей / Г.Й. Серебрякова. – Київ : Дніпро
Кн. 1 : Похищение огня. – 1968. – 538с.
1178968
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1976. – 198с. – (Шкільна б-ка)
1178969
  Малишко А.С. Прометей : поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1978. – 134 с.
1178970
   Прометей. – Москва
№ 12. – 1980
1178971
  Малишко А.С. Прометей : Вибрані твори: Для серед. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1981. – 230 с. – (Шкільна б-ка)
1178972
   Прометей. – К, 1985. – 271с.
1178973
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 1 (4). – 2001
1178974
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 2 (5). – 2001
1178975
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 3 (6). – 2001
1178976
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-75-1
№ 1 (7). – 2002
1178977
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-78-6
№ 2 (8). – 2002
1178978
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-79-4
№ 3 (9). – 2002
1178979
  Гароди Р. Прометей 1848 года : Трагедия в 5-ти действиях с прологом / Роже Гароди ; Авториз. пер. с фр. Г. Апухтина ; Предисл. М. Ваксмахера. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 103 с. : ил. – (Современная зарубежная драматургия)
1178980
  Знаменский А.Д. Прометей №319 / А.Д. Знаменский. – М, 1961. – 93с.
1178981
   Прометей атомного века.. – М, 1979. – 12с.
1178982
  Веников В.А. Прометей в XX веке / В.А. Веников, И.Б. Новик. – Москва, 1970. – 174с.
1178983
  Белевитнев Р.А. Прометей в танковом шлеме : худож.-докум. повесть / Белевитнев Р.А. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1975. – 242 с. : ил.
1178984
  Васянович Г.П. Прометей духа : до 160-ї річниці від дня народж. Івана Франка : зб. наук. праць / Григорій Васянович ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Сполом, 2016. – 119 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-915-187-8
1178985
  Есхіл Прометей закутий / Есхіл. – Київ : Мистецтво, 1949. – 191 с.
1178986
  Моруа А. Прометей или жизнь Бальзака : Роман / А. Моруа. – Киев : Вища школа, 1986. – 525 с.
1178987
  Тасалов В.И. Прометей или Орфей : искусство "технического века" / В. Тасалов. – Москва : Искусство, 1967. – 372 с.
1178988
  Эсхил Прометей прикованный / Эсхил. – Москва : Художественная литература, 1956. – 63 с.
1178989
  Эсхил Прометей прикованый : трагедия / Эсхил. – Москва ; Ленинград, 1927. – 152 с.
1178990
  Снегов С.А. Прометей раскованный / С.А. Снегов. – М., 1980. – 255с.
1178991
  Сергійчук В. Прометей українського здвигу: до портрета Романа Шухевича - головного командира Української Повстанської Армії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 4-10.
1178992
  Гуменюк О. Прометей української музики // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 26 січня (№ 4). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Саме так часто говорили про Станіслава Людкевича його сучасники".
1178993
  Моруа А. Прометей, або життя Бальзака / А. Моруа. – Київ : Дніпро, 1977. – 500с.
1178994
  Моруа А. Прометей, або Життя Бальзака : [пер. з фр.] / Андре Моруа. – Київ : Дніпро, 1969. – 623 с.
1178995
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – М., 1968. – 638с.
1178996
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака : роман / А. Моруа. – Москва, 1983. – 672 с.
1178997
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / Моруа А. – Киев, 1987. – 525 с.
1178998
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Москва : Правда, 1988. – 637с.
1178999
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Алма-Ата, 1990. – 637с.
1179000
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака: роман / А. Моруа. – Кишинев, 1980. – 560с.
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,