Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1178001
  Голубєв Г.Г. "Рейганоміка": розрахунки і прорахунки / Г.Г. Голубєв. – К., 1988. – 48с.
1178002
   "Рейгономика": теория и практика. – Москва, 1984. – 260с.
1178003
  Захарченко Ю. "Рейдерити по-новому". Директор НАБУ заявив про новий вид рейдерства в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 35
1178004
  Каганець А. "Рейдерство" - нова галузь українського законодавства? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 41-44.
1178005
   "Рейдерське захоплення" історії. Та українська відповідь / підготував Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 січня (№ 14/15). – С. 6


  Сучасна російська історична наука має багатолітні традиції фальсифікацій та маніпуляцій - процес розпочався не пізніше XV століття, а особливого розмаху набув у XVIII столітті.
1178006
  Наумов А.О. "Рейнский блеф" Гитлера. Ремилитаризация Рейнской области в 1936 году // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 43-59. – ISSN 0130-3864
1178007
  Козюк В.В. "Рейнська модель" у глобальних торговельних та монетарних процесах // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 141-154.
1178008
  Руднев О.А. "Рейс 317..." / О.А. Руднев. – Рига, 1972. – 261с.
1178009
  Короденко М. "Рейтинг" шкільної мережі // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 березня (№ 9). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1178010
  Островська Н.В. "Рейтингування", або "соціологічне опитування", як типова соціальнокомунікаційна технологія телевізійних політичних ток-шоу // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 258-276. – ISBN 978-966-8299-26-2
1178011
  Московкина И.И. "Реквием" Леонида Андреева: заупокойная месса как игра // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 78-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье предложен анализ поэтики одноактной драмы Л. Андреева "Реквием" в контексте его "комедиек" и новелл 1910-х гг. ("Три ночи", "Воскресение всех мертвых", "Черт на свадьбе"). Показана важная жанрообразующая и концептуальная роль в "Реквиеме" ...
1178012
  Москаленко А. "Реквієм" Анни Ахматової - пам"ятка доби сталінского терору // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 10 (391). – С. 108-109
1178013
  Юркова О.В. "Реквізиція по-більшовицьки", або як пансіон графині Левашової став власністю Української Академії Наук // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 9. – C. 19-34. – ISSN 1027-3239


  У Києві добре відомий триповерховий будинок по вулиці Володимирській, 54. Стіни його світло-гірчичних із білими вставками ампірних фасадів оформлені рустом і профільованими лиштвами. Будинок перебуває у власності НАН України і в ньому розташовується ...
1178014
  Трофименко В. "Реклама в законе": регулирование реклами на уровне законов в РФ и Украине ( сравнительний анализ) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 76-81.
1178015
  Ківелюк Д.А. "Реклама" та "інформація про продукцію": співвідношення понять // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 66-73. – ISSN 2078-9165
1178016
  Александрова Наталья "РЕКО - Гарантия" для заинтеРЕСОванных в развитии бизнеса : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 43 : Фото
1178017
  Крупа К.В. Реінжиніринг - гідна відповідь на виклики оточення / К.В. Крупа, Г. Стверкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 443-446 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1178018
  Демчук Н.І. Реінжиніринг - інноваційний інструмент перебудови управлінських рішень / Н.І. Демчук, Г.А. Ткаченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 21-24 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1178019
  Шевченко В.М. Реінжиніринг бібліотечних процесів: сутність, мета та основні принципи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 177-180. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1178020
  Лосєва Х.Г. Реінжиніринг бізнес-планування як процес вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 101-102 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1178021
  Боголіб Т.М. Реінжиніринг бізнес-процесів в освітній організації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 27-31.
1178022
  Ложачевська О. Реінжиніринг бізнес-процесів в українському підприємництві : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-93. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1178023
  Черкас Д.М. Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств в сучасних умовах господарювання // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 136-141. – ISSN 2309-1533
1178024
  Головкова Л.С. Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні / Л.С. Головкова, Л.А. Дяченко // Проблеми економіки транспорту : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Проблеми, економіки транспорту. – Дніпро (Дніпропетровськ), 2016. – Вип. 12. – C. 67-76. – ISSN 2309-821X
1178025
  Шилікова К.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у страховій компанії: ососбливості та основні складові ефективності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 186-191
1178026
  Чухрай Н.І. Реінжиніринг бізнес-процесів у централізації управління промисловим підприємством / Н.І. Чухрай, С.І. Матвій // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 172-181. – ISSN 2218-4511
1178027
  Гвоздь М.Я. Реінжиніринг бізнес-процесів як засіб підвищення ефективності функціонування виробничих підприємств / М.Я. Гвоздь, І.В. Парій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 253-257. – ISSN 0321-0499
1178028
  Максим"юк Н.Ю. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент оптимізації діяльності підприємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 117-120
1178029
  Лизанець А.Г. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод вдосконалення ведення бізнесу / А.Г. Лизанець, С.А. Роман // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 54-59. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1178030
  Гончарова О. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 78-82. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено підходи до процесного управління, визначено методи вдосконалення бізнес-процесів, обгрунтовано сутність та особливості реінжинірингу бізнес-процесів, а також ефективність його використання. В статье проанализированы подходы к ...
1178031
  Драбовський А.Г. Реінжиніринг бізнес-процесів як напрям успішного розвитку діяльності підприємств / А.Г. Драбовський, П.В. Іванюта, М.І. Петренко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 50-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1178032
  Білявський В.М. Реінжиніринг в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 7-17. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1178033
  Кльоба В.Л. Реінжиніринг і бенчмаркінг як інструменти вдосконалення управління банківською діяльністю // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.8. – С. 247-251. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1178034
  Максишко Н.К. Реінжиніринг інформаційного простору місцевого самоврядування / Н.К. Максишко, О.І. Баштанник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 45-51. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1178035
  Солодка О.В. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів як спосіб їх вдосконалення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 317-322. – ISSN 0321-0499
1178036
  Бізянов Є.Є. Реінжиніринг організаційної структури інформаційної служби підприємства / Є.Є. Бізянов, І.С. Зайцев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-21. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1178037
  Петрик І.В. Реінжиніринг підвищення ефективності мережі поставок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 143-149. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1178038
  Стрільчук В.О. Реінжиніринг процесу управління кредитними ризиками // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 141-145. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
1178039
  Вовчак О. Реінжиніринг фінансових бізнес-процесів банку / О. Вовчак, Н. Меда // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-19.
1178040
  Вовчак О. Реінжиніринг фінансових бізнес-процесів банку : банки України / О. Вовчак, Н. Меда // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 16-19 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1178041
  Ходова Я.О. Реінжиніринг як ефективний механізм реорганізації логістичних бізнес-процесів // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 242-247. – ISSN 2225-6407
1178042
  Зеркаль А.В. Реінжиніринг як один з факторів трансформації комерційної свідомості персоналу підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 36-40. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1178043
  Давидова І.О. Реінжиніринг як складова наукової організації праці в управлінні бібліотекою // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 119-126


  Проаналізовано сутність реінжинірингу бібліотечно-інформаційних процесів як технології інноваційного управління. Ключові слова: управління бібліотекою, інновації, бібліотечно-інформаційні процеси. Проанализирована сущность реинжиниринга ...
1178044
  Сіньковський М.І. Реінжиніринг як спосіб вдосконалення системи управління промисловими підприємствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 329-333
1178045
  Бондар-Підгурська Реінжиніринг як універсальний інструмент інноваційного розвитку економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 84-90. – ISSN 2222-0712
1178046
  Литвицький В. Реінкарнація зростання : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 24-39 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1178047
  Горобець Марися Реінкарнація моди : Сезони моди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 114-117 : Фото
1178048
  Василенко В. Реінкарнація пам"яті, або Портрет покоління в інтер"єрі часу: "Діти Чумацького Шляху" Докії Гуменної // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 81-100. – ISSN 0236-1477
1178049
  Жумаділов А. Реінтеграція Криму: методологічні аспекти // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2014. – № 5/6 (148/149). – С. 97-99
1178050
  Полякова С. Реінтеграція осіб похилого віку в суспільство: проблеми та перспективи для України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 21-26
1178051
  Данилова Т.В. Реінтеграція особистості в контексті юнгіанської концепції самості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 20-22
1178052
  Явір В. Реінтеграція тимчасово окупованих територій Донбасу: передумови та перспективи // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 121-128. – ISSN 2312-8933
1178053
  Явір В.А. Реінтеграція тимчасово окупованих територій як завдання етнонаціональної політики України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 437-444. – ISSN 0869-2491
1178054
  Кресіна І.О. Реінтеграція як складова державної етнонаціональної політики: актуальність дослідження та імплементації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 61-73. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1178055
  Кіпень В. Реінтеграція: соціологічний інтерфейс / записала Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 грудня (№ 234). – С. 4-5


  "Об"єднувати країну треба новими смислами і стратегією майбутнього, а не просто розмовами про мир", експерт.
1178056
  Пухонська О. Реінтерпретація sacrum у художній літературі: інтертекстуальна перспектива // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 205-209. – ISSN 2307-2261
1178057
  Блоха Я. Реінтерпретація В.Г. Короленком ціннісних орієнтацій Сократа та Платона // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 59-68. – ISSN 2075-1443
1178058
  Ємельяненко Г.Д. Реінтерпретація світоглядних принципів екзистенціальної теології і філософії класичного екзистенціалізму у вченні Пауля Тілліха // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 18-20
1178059
  Литвицький В. Реінфляція-2007 // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 2-12.
1178060
  Рудаковський А.В. Реіонізація в моделі CWDM / А.В. Рудаковський, Д.А. Якубовський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 21
1178061
  Савельев В.А. Рейганизм: импульсы и пределы развития // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 3 (59) : О возможностях преодоления тупиков на переговорах в Женеве. Рейганизм: импульсы и пределы развития. Советско-канадское экономическое сотрудничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 14-35
1178062
  Годлюк А.М. Рейганізм і політичні погляди Рейгана: дефініція і осмислення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.87-94. – Бібліогр. в кінці ст.
1178063
  Годлюк А.М. Рейганізм: ідеологеми історіографічного виміри // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4/5, квітень - травень. – С. 16-22
1178064
  Яновський Ю. Рейд : оповідання / Ю.І. Яновський. – 3-є вид. – Харків, 1929. – 56 с.
1178065
  Яновський Ю. Рейд : оповідання / Ю.І. Яновський. – 3-є вид. – Київ, 1929. – 47 с.
1178066
  Яновський Ю. Рейд / Ю. Яновський. – Харків, 1930. – 72 с.
1178067
  Маняк В.А. Рейд / В.А. Маняк. – Київ, 1986. – 278 с.
1178068
  Гаврилів О.С. Рейд : (драма) / Орест Гаврилів ; [ ред. Р.М. Качурівський ]. – Львів : Тарас Сорока, 2008. – 48 с. – ISBN 978-966-8460-55-5
1178069
  Макаров И.И. Рейд "Черного жука" / И.И. Макаров. – Москва, 1990. – 443с.
1178070
  Недолин И.П. Рейд Блюхера / И.П. Недолин. – Уфа, 1960. – 195с.
1178071
  Недолин И.П. Рейд Блюхера / И.П. Недолин. – Уфа, 1984. – 368с.
1178072
  Доманов И.З. Рейд двадцати тысяч / И.З. Доманов. – Сталино, 1959. – 54с.
1178073
  Бурченко Д.Т. Рейд к Южному Бугу / Д.Т. Бурченко. – К., 1978. – 207с.
1178074
  Бурченко Д.Т. Рейд к Южному Бугу / Д.Т. Бурченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1988. – 237с.
1178075
  Вершигора П.П. Рейд на Сан и Вислу / П.П. Вершигора. – Москва, 1960. – 259с.
1178076
  Вершигора П.П. Рейд на Сан и Вислу / П.П. Вершигора. – Киев, 1987. – 246с.
1178077
  Вершигора П.П. Рейд на Сан и Вислу / П.П. Вершигора. – Москва, 1990. – 400с.
1178078
  Вершигора П.П. Рейд на Сан і Віслу / П.П. Вершигора. – Київ, 1961. – 265с.
1178079
  Вершигора П.П. Рейд на Сан і Віслу / П.П. Вершигора. – Київ, 1968. – 240с.
1178080
  Князев Л.Н. Рейд обреченных. / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1976. – 368с.
1178081
  Макаров И.И. Рейд Черного Жука / И.И. Макаров. – М., 1966. – 416с.
1178082
  Покутній О. Рейдери та земля: чому українські аграрії стають жертвами свавілля? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 22-23


  Обговорення майбутнього української землі триває вже не перший місяць. Питання мораторію на землю активно включено до порядку денного громадських діячів та має свої "за" і "проти" у фаховій дискусії аграріїв.
1178083
  Шуткевич О. Рейдери часів Голодомору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 21
1178084
  Головань І.В. Рейдерство - модний термін чи зручна ширма? // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 125-128.
1178085
  Непокупна К.С. Рейдерство - одна із найважливіших загроз фінансовой безпеці України // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 310-312. – ISBN 978-617-7364-24-4
1178086
  Хомяков О. Рейдерство - чума агробізнесу XXI століття? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 6
1178087
  Єфименко А. Рейдерство або ринок контролю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 116-122.
1178088
  Біляк Ю.В. Рейдерство в агробізнесі - як захиститися? // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 83-86. – ISSN 2306-6806
1178089
  Біляк Ю.В. Рейдерство в агросекторі: причини і наслідки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 3-10. – ISSN 2306-6792
1178090
  Мамутов В.К. Рейдерство в законі // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 19-26. – ISSN 0130-7037
1178091
  Бабич Тетяна Рейдерство в Україні - загроза національній безпеці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 14 (275). – С. 2-5
1178092
  Бєліков О. Рейдерство в Україні - реалії сьогодення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-110.
1178093
  Богатирьов І. Рейдерство в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 124-128.
1178094
  Юрченко О.М. Рейдерство в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 80-87. – ISSN 1609-0462
1178095
  Кравчук С.М. Рейдерство в Україні як вид економічного ризику / С.М. Кравчук, О.Р. Омельянович // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 230-232. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
1178096
  Токар І. Рейдерство в Україні: основні проблеми та шляхи вирішення // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 83-85
1178097
  Варналій З.С. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання / З.С. Варналій, І.І. Мазур // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 129-136.
1178098
  Дічек О. Рейдерство в Україні: правові ознаки і шляхи запобігання / О. Дічек, Ю. Нікітін // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 97-102.
1178099
  Симаков С. Рейдерство по-украински (краткий очерк) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 23-25.
1178100
  Шемчук В. Рейдерство та корупція // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 13-18.
1178101
  Лиховид І. Рейдерство чи саботаж? У НМУ імені Богомольця новий скандал через спроби МОЗ призначити "свого" в. о. ректора // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 15


  "Градус конфлікту між Національним медичним університетом імені Олександра Богомольця та Міністерством охорони здоров’я зашкалює. Так, 15 серпня невідомі заблокували роботу ректорату і таким чином завадили представленню нового виконувача обов’язків ...
1178102
  Василенко М. Рейдерство як господарсько-правове явище в сучасній економіці, його прояви та запобігання: теоретико-правові аспекти // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 104-111. – ISSN 1561-4999
1178103
  Кушерець Д.В. Рейдерство як загроза національній безпеці України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 68-71. – ISSN 2220-1394
1178104
  Яструбецька Л. Рейдерство як загроза фінансовій безпеці суб"єктів господарювання в Україні / Л. Яструбецька, О. Терешко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 317-322. – ISSN 2078-5860


  Обґрунтовано необхідність протидії рейдерству з метою забезпечення фінансової безпеки вітчизняних суб"єктів господарювання. Досліджено сутнісні характеристики, види та причини поширення рейдерських захоплень в Україні та запропоновано заходи із їх ...
1178105
  Косткіна Ю. Рейдерство як спосіб зловживання корпоративними правами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 275-276. – ISBN 978-617-7069-17-0
1178106
  Безнощенко М.В. Рейдерство як фактор погіршення інвестиційної привабливості України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 262-265.
1178107
   Рейдерство, грабіж, бандитизм і боротьба за владу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-11 : рис.
1178108
  Смітюх А.В. Рейдерство, поглинання та загарбання: співвідошення понять та класифікації // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-100.
1178109
  Осипян А.Л. Рейдерство. Коррупционные захваты и враждебные поглощения / Осипян А.Л. – Краматорск : Тираж-51, 2011. – 840 с. – Оборот тит. л. и содержание книги на англ. языке. – Библиогр.: с. 796-832. – ISBN 978-617-622-133-3
1178110
  Москаленко С. Рейдерство: загальна характеристиа, окреслення проблеми та шляхи боротьби // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 117-120.
1178111
  Василенко М.Д. Рейдерство: загроза та шляхи подолання (економіко-правовий аналіз) // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 96-104. – ISSN 2307-3427
1178112
  Смітюх А. Рейдерство: зловживання правами щодо скликання позачерговихзагальних зборів акціонерів і внесення пропозицій до порядку денного // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 111-114.
1178113
  Куц В. Рейдерство: кримінально-правовий аспект / В. Куц, М. Арманов // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 128-131.
1178114
  Кушерець Д.В. Рейдерство: переділ і захоплення власності : (аналіз і протидія) : монографія / Дарина Кушерець. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 181, [1] с., [1] арк. схема, склад. втроє : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-181. – ISBN 978-966-542-449-9


  У пр. № 1713898 напис: Леоніду Васильовичу з великою повагою та шаною від автора. Підпис. 09.06.15.
1178115
  Спасибо-Фатєєва Рейдерство: розуміння, види, небезпека та способи боротьби // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-53.
1178116
  Брановицький В.В. Рейдерство: соціально-економічна природа // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 479-488
1178117
  Зятьєв С. Рейдерська атака на Український фонд культури // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 11


  Засновуючи Український фонд культури, Борис Олійник мислив на десятиліття вперед...
1178118
  Слабошпицький М. Рейдерська перемога на стадіонах України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 1, 4-5


  Про квазіукраїнський футбол без України
1178119
  Котнюк Ю. Рейдерське захоплення земель СБУ. Урокиісторії великокаліберної корупції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1178120
  Бурбело О.А. Рейдерські загрози та економічна безпека суб"єктів господарювання // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 221-233
1178121
  Бєлкін Л.М. Рейдерські захоплення як наслідок правового нігілізму органів державної влади // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 27-31.
1178122
  Зеркалов Д.В. Рейдеры : Пособие / Д.В. Зеркалов. – Киев : КНТ, 2007. – 188с. – (Сер. "Международная и национальная безопасность"). – ISBN 978-966-373-237-4
1178123
  Комнатна А. Рейдество та нотаріат: чи є можливості для протидії // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 31
1178124
  В"ятрович В. Рейди УПА теренами Чехословаччини : з передмовою й англомовним резюме / В. В"ятрович. – Торонто-Львів : Літопис УПА. – (Бібліотека Літопису Української Повстанської Армії ; Том 2). – ISBN 966-95674-6-7
Т.2. – 2001
1178125
  Симанчук И.С. Рейды полковника Горбанева : докум. повесть / И.С. Симанчук. – Москва : Политиздат, 1969. – 127с.
1178126
  Лифшиц Ю. Рейды разведчиков Иутина. / Ю. Лифшиц, 1944. – 23с.
1178127
  Недошивин Г.А. Реймский собор / Г.А. Недошивин. – Москва ; Ленинград, 1946. – 32 с.
1178128
  Александрович В.С. Реймське Євангеліє Анни Ярославівни // Християнський голос : українська церковна газета. – Мюнхен, 2011. – Вересень [№] 17. – С. 6
1178129
  Александрович В.С. Реймське Євангеліє Анни Ярославни // Християнський голос : українська церковна газета. – Мюнхен, 2011. – Серпень [№] 16. – С. 6
1178130
  Мельников И.А. Рейн / И.А. Мельников. – М., 1976. – 151с.
1178131
   Рейн Георгій Єрмолаєвич (1854 - 1942) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 180. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1178132
  Короткий В.А. Рейн Георгій Єрмолайович (1854-1942/1943) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 307. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1178133
  Моряков Владимир Иванович Рейналь и Радищев. (из истории эволюций общественно-политических взглядов просветителей в последней четверти XVIII века) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00, 07.00.02 / Моряков Владимир Иванович ; МГУ. – Москва, 1974. – 23 с.
1178134
  Прокопов Д.Є. Рейнгольд (Reinhold) Карл Леонард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 491-492. – ISBN 966-316-069-1
1178135
  Бугославский С. Рейнгольд Морицевич Глиэр / С. Бугославский. – Москва, 1927. – 59 с.
1178136
   Рейнгольд Морицевич Глиэр. Статьи. Воспоминания. Материалы. – Москва ; Ленинград : Музыка
Т. 1. – 1965. – 391 с.
1178137
  Гаврисюк О. Рейнгольд Нібур: "Моральна людина й аморальне суспільство" // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 262-273. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1178138
  Петрова Н.Е. Рейнголью Морицевич Глиэр 1875-1956 / Н.Е. Петрова. – Ленинград : Музгиз, 1962. – 118 с.
1178139
  Вус Р. Рейнджери - еліта американської "сухопутки" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 49). – С. 20


  Сухопутні війська США.
1178140
  Бутковский Я.Н. Рейнеке-лис : заимствовано из поэмы Гете / Я. Бутковский. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. общ. печ. и изд. дела в России Е Евдокимова, 1902. – [2], 120 с. ил. – Пер. также под загл.: Лис Патрикеич, Похождения Рейнеке-лиса
1178141
  Гете И.В. Рейнеке-лис / И.В. Гете. – Москва, 1984. – 192с.
1178142
  Гете И.В. Рейнеке-лис / И.В. Гете. – Москва, 1991. – 93с.
1178143
  Гете И.В. Рейнеке-Лис : поэма В[ольфанга] Гете [в 12-ти песнях] / Рис. В. Каульбаха ; Пер. [в стихах и предисл.] М.[М.] Достоевского. – Санкт-Петербург : тип. П.П. Сойкина, ценз., 1902. – 149 с. : ил. – Экз. дефектный, описан по ЭК РГБ – Электронный каталог
1178144
  Гете И.В. Рейнеке-Лис / И.В. Гете. – Москва, 1972. – 95с.
1178145
  Гете И.В. Рейнеке-Лис / И.В. Гете. – Москва, 1982. – 95с.
1178146
   Рейнеке-лис.. – М., 1978. – 269с.
1178147
  Галкин А.А. Рейнский сепаратизм и политика национальной измены немецкой буржуазии : Автореф... канд. ист.наук: / Галкин А.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1953. – 13л.
1178148
  Бояджиева Л.В. Рейнхардт / Л.В. Бояджиева. – Ленинград : Искусство, 1987. – 222 с.
1178149
  Степанова Е.А. Рейнхольд Нибур о толерантности и проблеме истины в христианстве // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 91-108. – ISSN 1818-0566
1178150
  Петрова О. Рейс "Київ - Тбілісі" - з посадкою в порту "кохання" / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 22


  Відома українська художниця Ольга Петрова - про роль Сергія Параджанова в її житті, київську інтелігенцію 70-х, нову книжку і самотність, яка не лякає.
1178151
  Поляновський М.Л. Рейс "складного ножа". / М.Л. Поляновський. – Х., 1934. – 83с.
1178152
  Лэпп Р.Э. Рейс "Счастливого Дракона" / Р.Э. Лэпп. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 184 с.
1178153
  Шевченко Б.Н. Рейс в Атлантику / Б.Н. Шевченко. – Херсон, 1961. – 99с.
1178154
  Бакуменко Д.О. Рейс життя : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ, 1989. – 206 с.
1178155
  Старцев А.М. Рейс как рейс / А.М. Старцев. – Калининград, 1986. – 365с.
1178156
  Березин В.И. Рейс мира / В.И. Березин. – М, 1952. – 104с.
1178157
  Андреев А.А. Рейс на Росу : фантаст. повесть и рссказы / Анатолий Андреев ; худож. А.Г. Сафиуллин. – Ижевск : Удмуртия, 1980. – 95 с. : ил.
1178158
  Петри Романа Рейс на Санкт-Петербург // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 122-126. – ISSN 0321-1878
1178159
  Захарько В.Т. Рейс особого назначения / В.Т. Захарько. – Москва, 1977. – 143с.
1178160
  Федоров Г. Рейс тракториста Хохлова / Г. Федоров. – Сыктывкар, 1948. – 30 с.
1178161
  Иванов Ю.Н. Рейс туда и обратно / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1986. – 285с.
1178162
  Карасева Л.Е. Рейс четырнадцати женщин / Л.Е. Карасева. – М, 1942. – 16с.
1178163
  Дереза Александр Рейсовый автобус для туриста: Ежедневно, Быстро, Безопасно, Экономно! : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 74-76 : Фото
1178164
  Роометс Рейтеркартотеки / Роометс, с., Х. Ууделеп. – Таллин, 1974. – 97с.
1178165
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 29. – 1997
1178166
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 30. – 1997
1178167
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 31. – 1997
1178168
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 32. – 1997
1178169
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 33. – 1997
1178170
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 34. – 1997
1178171
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 35. – 1997
1178172
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 36. – 1997
1178173
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 37. – 1997
1178174
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 38. – 1997
1178175
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 39. – 1997
1178176
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 40. – 1997
1178177
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 41. – 1997
1178178
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 42. – 1997
1178179
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 43. – 1997
1178180
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 44. – 1997
1178181
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 45. – 1997
1178182
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 46. – 1997
1178183
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 47. – 1997
1178184
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 48. – 1997
1178185
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 49. – 1997
1178186
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 50. – 1997
1178187
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 51. – 1997
1178188
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 52. – 1997
1178189
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 53. – 1997
1178190
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 54. – 1997
1178191
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 55. – 1997
1178192
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 1. – 1998
1178193
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 2. – 1998
1178194
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 3. – 1998
1178195
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 4. – 1998
1178196
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 5. – 1998
1178197
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 6. – 1998
1178198
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 7. – 1998
1178199
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 8. – 1998
1178200
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 9. – 1998
1178201
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 10. – 1998
1178202
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 11. – 1998
1178203
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 12. – 1998
1178204
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 13. – 1998
1178205
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 14. – 1998
1178206
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 15. – 1998
1178207
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 16. – 1998
1178208
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 17. – 1998
1178209
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 18. – 1998
1178210
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 19. – 1998
1178211
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 20. – 1998
1178212
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 21. – 1998
1178213
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 22. – 1998
1178214
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 24. – 1998
1178215
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 25. – 1998
1178216
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 26. – 1998
1178217
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 27. – 1998
1178218
   Рейтинг 200 самых влиятельных украинцев // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 51 (363), 20 декабря. – С. 92. – ISSN 2075-7093
1178219
   Рейтинг 2012 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  Про результати конкурсу "Кращі публікації" в газеті ЮВУ за 2012 рік. Кращі публікації визначалися у дев"ятьох номінаціях. Четверту номінацію "Досконалий професійний аналіз актуальної комплексної проблеми" здобули наковці юрид. ф-ту КНУ імені Тараса ...
1178220
  Поєдинок В.В. Рейтинг Doing Business і місце у ньому України: висновки для законодавця // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131-138
1178221
  Поєдинок В.В. Рейтинг doing business як показник якості регуляторної реформи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 357-364. – ISSN 2227-796X


  Розглянуто теоретичне підґрунтя рейтингу Світового банку Doing Business, критично проаналізовано його методологію. Оцінено спроможність рейтингу бути показником якості державного регулювання у сфері господарювання. Сформульовано авторське бачення ...
1178222
   Рейтинг QS BRICS: побороться с Поднебесной // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 7, сентябрь. – С. 67-69. – ISSN 1726-6726


  Российские вузы незначительно ухудшили свои позиции в QS University Rankings стран БРИКС после удвоения числа оцениваемых учебных заведений. Тем не менее они показали неплохой рост по отношению к собственным показателям прошлых лет. Основные факторы ...
1178223
   Рейтинг автопрокатників - 2012 // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
1178224
  Коновалов Вячеслав Рейтинг антилояльности авиакомпаний по отношению к пассажирам : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 32-34 : Фото. – ISSN 1998-8044
1178225
  Гернович Т. Рейтинг архівної реституції в сучасному національному законодавстві (Порівняльний аналіз національних традицій Білорусі, Росії, України та Польщі) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 86-93. – ISSN 0320-9466
1178226
  Новокрещенова Н.А. Рейтинг ведущих вузов мира по факторам удовлетворенности персонала // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 5. – С. 52-57. – ISSN 2074-6040
1178227
   Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 січня (№ 4). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Інформаційна система "Вступ. Освіта.ua" уклала перший рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії у 2017 році.
1178228
  Богута Н. Рейтинг вищих навчальних закладів 2012 за версією журналу "Деньги" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 21-30. – ISSN 1682-2366


  Наводиться рейтинг вищих навчальних закладів України, складений редакцією журналу " Деньги " на основі опитування роботодадавців. Багато хто з роботодавців співпрацює з тауими університетами як КНУ ім. Т. Шевченка.
1178229
  Похолков Ю. Рейтинг вищих навчальних закладів у Росії // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 79-91. – ISSN 1682-2366
1178230
   Рейтинг вищих навчальних закладів України-2007 "Софія Київська" // Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми / МАУП. – Київ, 2006. – № 7. – С. 7-14. – ISSN 0868-8893
1178231
  Костенко Олег Рейтинг від Freedom House : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 40
1178232
  Петров Т. Рейтинг ВНЗ : погляд роботодавців // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-45. – ISSN 1682-2366


  Тижневик "Деньги.ua." вибрав найправильніший і найдоступніший сьогодні метод визначення рейтингів ВНЗ -анкетування потенційних роботодавців. Як і раніше, серед фаворитів залишаються Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка і Києво-Могилянська Академія.
1178233
   Рейтинг ВНЗ України // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 16-17.


  Європейський центр з вищої освіти ЮНЕСКО, Ін-т політики в обл. вищої освіти створили Міжнародну експертну групу з ранжування ВНЗ, котра сформувала так звані "Берлінскі принципи ранжування вищих навчальних закладів"(Берлін, травень 2006 р.) Серед ...
1178234
   Рейтинг ВНЗ України "Компас-2010" // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 7/8 (70). – С. 20-22.
1178235
  Петров Тарас Рейтинг ВНЗ: погляд роботодавців / переклад В. Третяк, Ю. Заїки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-45. – ISSN 1682-2366


  Пропонується рейтинг закладів освіти, складений на основі даних опитування роботодавців з різних галузей на українському ринку праці.
1178236
   Рейтинг вузов // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 5 (68). – С. 24-25


  Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занял первое место по результатам этого рейтинга
1178237
  Пирогова М. Рейтинг вузов и правила // Сегодня. – Киев, 2017. – 13 июля (№ 124). – С. 3


  Стартовала вступительная кампания. Освіта. ua составил ежегодный рейтинг лучших вузов страны. Согласно ему, в лидерах уже второй год подряд остается КНУ им. Т. Шевченко.
1178238
   Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 липня (№ 32). – С. 2


  На першому місті КНУ імені Тараса Шевченка - 40 906 заяв.
1178239
   Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 17-24 липня (№ 33). – С. 1


  На першомі місті КНУ імені Тараса Шевченка - 46 287 заяв.
1178240
   Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24-31 липня (№ 34). – С. 1


  КНУ імені Тараса Шевченка - 51 398 заяв.
1178241
  Галай А. Рейтинг і антирейтинг можливих впроваджень з Естонської в"язничної системи / А. Галай, В. Галай // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 68-72. – ISSN 2524-0129
1178242
   Рейтинг інвестиційної конкурентоспроможності регіонів України (січень - листопад 2005 року). – Київ, 2005. – 21с.
1178243
  Саламатіна В.В. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 46-51. – ISBN 966-79-75-57-7
1178244
  Белёвская О.А. Рейтинг конкурентоспособности Украины и пути совершенствования государственной поддержки приоритетных отраслей // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 45-49. – ISSN 2222-4459
1178245
   Рейтинг лоукост-авиакомпаний в Украине // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 6-7 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1178246
   Рейтинг лучших пассажирских автоперевозчиков и автодистрибьюторов : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 15 : Фото
1178247
   Рейтинг найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 11/12 (102). – С. 23
1178248
  Харченко С. Рейтинг наукової роботи як найважливіший засіб актуалізвції університетських наукових досліджень / С. Харченко, В. Прошкін // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 33-37
1178249
  Сикорская О.Н. Рейтинг научных организаций Беларуси на примере базы данных Scopus / О.Н. Сикорская, М.А. Бовкунович // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 47-53. – ISSN 2224-1825


  Представлен опыт ведения рейтинга организаций Беларуси по Scopus. Проведен количественный анализ белорусских публикаций за 2012-2016 годы. Рассматривается использование данных рейтинга для оценки научной деятельности организаций Беларуси.
1178250
  Андрощук Г. Рейтинг національних брендів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 9. – С. 29-44. – ISSN 1608-6422
1178251
  Минаев В.А. Рейтинг образовательных учреждений: в чем их смысл и цели? // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 8. – С. 4-9. – ISSN 1726-667Х
1178252
  Смирнов Тимофей Рейтинг от "Фороса" : Что нам готовит грядущий сезон. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 102-105 : Фото
1178253
   Рейтинг переможців конкурсу // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 27-32


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1178254
  Николаев И. Рейтинг прогресса (какие страны развиваются быстрее) / И. Николаев, О. Точилкина // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 5-41. – ISSN 0207-3676
1178255
  Стадний Є. Рейтинг прозорості національних університетів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 1, 11


  10 стандартів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, які були затверджені на конференції міністрів освіти країн Європейського простору вищої освіти. Згадується КНУ імені Тараса Шевченка.
1178256
   Рейтинг розвитку регіонів України (січень - листопад 2005 року). – Київ, 2005. – 23с.
1178257
  Хартиган Ши Рейчел Рейтинг собачьей популярности. Собачья радость // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 38-39 : фото
1178258
  Столяров Ю.Н. Рейтинг специалистов информационно-библиотечного профиля / Юрий Николаевич Столяров // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 5 (67). – С. 110-115


  В статье раскрывается суть новой системы оценки научной эффективности специалистов информационно-библиотечного профиля - рейтинг научной цитированности и индекс Хирша. Эти показатели конкретизируются на основе официальных сведений применительно к ...
1178259
  Пікус Р.В. Рейтинг страхової компанії як індикатор її фінансової стійкості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі ефективного рейтингування страхових компаній, розглянуто методичні підходи щодо створення рейтингових оцінок у сучасних умовах ринкової трансформації.
1178260
   Рейтинг страховых компаний : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 16-17 : Фото
1178261
  Примак Т. Рейтинг торговых марок бутилированной воды Киевского региона по уровню сервисного сопровождения / Т. Примак, А. Сержук // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 33-36 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 1606-3732
1178262
   Рейтинг туроператоров : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 14-15 : Фото
1178263
  Обмок О.Г. Рейтинг у системі мотивації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 203-211. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1178264
  Назаровець С.А. Рейтинг українських інституціональних репозитаріїв у системі наукової комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 69-74


  Запропоновано методику перевірки ефективності функціонування українських інституціональних репозитаріїв у світовому науковому просторі, надано рекомендації щодо можливостей підвищення рейтингу вітчизняних наукових Інтернет-ресурсів.
1178265
  Палеха Ю.І. Рейтинг української науки в міжнародному науково-інформаційному просторі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 58-66. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Проаналізувати стан публікаційної активності українських вчених у престижних міжнародних журналах, рейтинг періодичних видань України у бібліометричних базах даних наукової літератури та запропонувати шляхи підвищення авторитету ...
1178266
   Рейтинг университетов по версии журнала "Эксперт" // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465


  Международный рейтинг университетов выстроен по параметру востребованность кадров лучшими компаниями мира. Учитывались результаты следующих глобальных рейтингов: ARWU (Шанхайский), QS (Quacquarelli Symonds); The Times Higher Education World University ...
1178267
   Рейтинг университетов СНГ по версии журнала "Эксперт" // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 116-123. – ISSN 1561-2465


  Рейтинг обнаружил, что наибольше количество вузов, вошедших в итоговый список лучших учебных заведений, сосредоточено в России (95 вузов) и на Украине (33). Следом идут вузы Белоруссии (10) и Казахстана (9). Наиболее высокие рейтинговые классы А и В ...
1178268
  Прокоф"єва О. Рейтинг фінансової стійкості найбільших перестраховиків світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто рейтинг фінансової стійкості найбільших перестраховиків світу. Розкрито сутність функціонування перестрахового ринку світу та способи взаємодії ринків різних країн. В статье рассматривается рейтинг финансовой стойкости наибольших ...
1178269
  Ткаченко Н. Рейтинг фінансової стійкості страхових компаній та основні підходи до його класифікації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 182-190. – ISSN 1818-5754
1178270
  Колб Л. Рейтинг школ Киева // Вести. – Киев, 2014. – 8 сентября (№ 159)


  Проанализировав результаты внешнего независимого оценивания, "Вести" определили, в каких школах столицы лучше и хуже всего сдали тесты. В топ-10 лучших школ по трем предметам попал Украинский гуманитарный лицей КНУ имени Тараса Шевченка: на второе ...
1178271
  Матвієнко П.В. Рейтинг як дієвий інструмент підвищення ефективності державного регулювання банківською діяльністю : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 74-77 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1178272
  Бабак М.П. Рейтинг як комунікативна технологія пропаганди // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 34-38


  У статті розглядається проблема використання рейтингів та соціологічних опитувань як рекламної комунікації. Визначаються аспекти використання рейтінгів та їх даних у процесі формування та пропаганди політичного іміджу. Наводяться типи рейтингів, ...
1178273
  Кузнецова І.А. Рейтинг як система оцінки досягнень студентів // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 29
1178274
  Горюнова У.В. Рейтинг: друг, враг или так ? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 46-50. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматриваются возможности совершенствования балльно–рейтинговой системы (БРС) оценки образовательных компетенций студентов. Автор считает целесообразным использование только количественных показателей успеваемости. Эта модификация БРС ...
1178275
   Рейтинги - 2005.Туристический рынок Украины глазами профессионалов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 20-24 : фото
1178276
   Рейтинги вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації за результатами діяльності у 2006 році : (державні приватні). – Київ, 2007. – 24с.
1178277
   Рейтинги вищих навчальних закладів. Підвищення ефективності вищої освіти - визначальний чинник зростання суспільно-економічного потенціалу держави : Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки 22-23 лютого 2006 року. – Київ, 2006. – 151с.
1178278
  Пугач В.Ф. Рейтинги вузов: международный и российский подходы / В.Ф. Пугач, М.Э. Жуковская // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 15-25. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются мировые рейтинги: Всемирный рейтинг университетов Times Higher Education и Академический рейтинг университетов мира Шанхайского университета, а также Национальный рейтинг российских вузов. Приводится описание оснований ...
1178279
  Плаксий С. Рейтинги вузов: поиск истины или инструмент недобросовестной конкуренции? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0321-0383
1178280
  Антошкина Л.И. Рейтинги высших учебных заведений в международных и национальных сравнениях (часть ІІ) / Л.И. Антошкина, В.А. Висящев // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – № 1 (33). – C. 9–16. – ISSN 1997-4167


  Поставлено і обгрунтовано проблему мінімізації суб’єктивних початків при розрахунку рейтингів ВНЗ, що дозволить створити об’єктивну основу для оцінки їхньої діяльності з боку держави і суспільства, а також більш справедливо навести їх в міжнародних ...
1178281
   Рейтинги высших учебных заведений мира за 2007 год // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 3. – С. 37, 65, 82.


  Академический рейтинг университетов мира за 2007 год опубликован ин-том высшего образования Цзяо Тун (Шанхай, КНР). 100 лучших университетов : 1. Harvard. 2. Standford. 3. California-Berkeley (США), 4. Cambridge (Великобритания)
1178282
  Попов Л.В. Рейтинги высших учебных заведенийй. Педагогические вузы России / Л.В. Попов, А.Г. Чаплыгин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-18. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1178283
  Салмі Джаміль Рейтинги і ранжирування як інструмент політики. (політико-економічні аспекти звітності про вищу освіту) / Салмі Джаміль, Сароян Еленуш // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 76-103. – ISSN 1682-2366
1178284
  Волкова И. Рейтинги как инструменты политики / И. Волкова, С. Иванов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 106-112. – ISSN 0869-3617


  В последние пятнадцать лет заметно вырос интерес высших уч. заведений к системам рейтингования и аккредитации. Полезны ли они для государственной образовательной политики в целом и для информирования потребителей в частности?
1178285
  Коломієць Г.М. Рейтинги країн за рівнем ІТ-сфери як індикатори розвитку актуальних форм суспільного багатства / Г.М. Коломієць, І.Л. Дідорчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 8-15. – ISSN 2222-4459
1178286
   Рейтинги мировых университетов как инструмент управления качеством образования / В.И. Кружалин, В.В. Аршинова, Л.В. Попов, А.А. Чаплыгина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 6 (июль). – С. 5-9. – ISSN 0321-0383


  Современная тенденция развития и становления феномена рейтингов в высшем профессиональном образовании заставляет исследователей искать методологические инструменты, применимые к оценке самих рейтингов. Одним из таких методов является сопоставление ...
1178287
  Ярушкина Н.Г. Рейтинги оценки деятельности инженерного вуза / Н.Г. Ярушкина, В.Г. Тронин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 72-79. – ISSN 0869-3617


  В статье описано формирование рейтинга Webometrics, анализируются сильные и слабые стороны методики на примере сайта УлГТУ. Также на основе опыта УлГТУ предлагаются способы усилить позицию российского вуза в данном рейтинге. Рассмотрены возможности и ...
1178288
   Рейтинги покажуть якість навчального процесу. Однак передовсім мережу українських вишів слід привести до світових норм // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 18


  Із тексту: В 2012 року до міжнародного рейтингу університетів світу увійшли три українських виші: КНУ імені Тараса Шевченка, ДНУ і НТУУ"КПІ"".
1178289
   Рейтинги популярности направлений и туроператоров : Мы выбираем, нас выбирают. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 46-47 : Фото
1178290
  Козьменко О.В. Рейтинги страхових компаній: теоретичні аспекти та світовий досвід / О.В. Козьменко, Д.В. Боримський, В.В. Качинаускас // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 200-204.
1178291
   Рейтинги структурних підрозділів як складова інформаційно-аналітичної підтримки ефективного менеджменту університету / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 28-40. – ISBN 978-966-657-496-4
1178292
  Пруль Ролан Рейтинги та ранжирування у вищій освіті: досвід застосування порівняльного аналізу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-83. – ISSN 1682-2366


  Досвід ранжирування 10 університетів Канади, переглянуто світову систему створення рейтингів університетів.
1178293
  Московкин В. Рейтинги университетов как инструмент управления конкурентоспособностью // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1178294
  Московкин В. Рейтинги университетов как инструмент управления конкурентоспособностью // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-26. – ISSN 0321-0383
1178295
  Московкин В. Рейтинги университетов как инструмент управления конкурентоспособностью // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1178296
  Москалева О.В. Рейтинги университетов: правила составления и система оценок // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – апрель. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  В литературе имеется достаточное количество подробных описаний различных систем ранжирования университетов, однако системы оценок изменяются вместе с развитием методов аналитической обработки фактических данных, совершенствованием методик и самих ...
1178297
  Садлак Я. Рейтинги університетів як відображення тенденцій у сфері вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1-7 червня (№ 19). – С. 1, 10


  Цього року відзначається десятирічний ювілей відомого академічного рейтингу світових університетів The Academic Ranking of World Universities (ARWU), або, як його ще називають, Шанхайського рейтингу. Можна стверджувати, що цей проект послужив ...
1178298
  Когут І. Рейтинги університетів: як правильно читати // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 10-14 жовтня (№ 38). – С. 10


  У світі глобалізованої вищої освіти міжнародні університетські рейтинги рік у рік стають дедалі актуальнішими - для абітурієнтів, аби зорієнтуватися, куди ж вступити в іншій країні, і для самих університетів, аби мати змогу приваблювати високими ...
1178299
  Хижняк О.В. Рейтинги як репрезентація якості індивідуального і колективного в освітніх практиках // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 132-139. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
1178300
  Шулікін Д. Рейтинги, тенденції і цікаві факти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 06 квітня (№ 30)


  Про найпопулярніші серед абітурієнтів спеціальності й заклади вищої освіти, під час брифінгу в Міністерстві освіти і науки.
1178301
  Ковальчук Д.К. Рейтингова багатокритеріальна кваліметрична оцінка освітніх технологій // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 3-8
1178302
  Капраль О.Р. Рейтингова методика оцінки фінансового стану банківської системи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 57-61. – ISSN 2071-4653
1178303
  Фурсова В.А. Рейтингова модель оцінювання фінансового стану проблемного банку як ключова умова успішного врегулювання кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 6 (211). – С. 91-103 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1178304
  Садловська І.П. Рейтингова оцінка в системі стратегічного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 50-53


  Стаття присвячена обгрунтуванню необхідності використання рейтингової оцінки для інформаційної та аналітичної підтримки ключових завдань системи стратегічного управління. Розглянуто значущість та місце рейтингової оцінки у стратегічному управлінні ...
1178305
  Білинська М.М. Рейтингова оцінка вищих медичних навчальних закладів: кваліметричний аналіз // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1178306
  Прядко О.М. Рейтингова оцінка ВНЗ регіону як інструмент маркетингового менеджменту / О.М. Прядко, І.Ю. Тарасова, О.В. Шуригін // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Наведено вітчизняну структуру ринку освітніх послуг. Виокремлено перелік причин, що зумовлюють проведення постійного моніторингу вищої освіти та застосування рейтингів вищих навчальних закладів. Наведено рейтингову матрицю для суб"єктів ранжування, ...
1178307
  Книшек О.О. Рейтингова оцінка дебіторів у системі управління дебіторською заборгованістю підприємства / О.О. Книшек, А.С. Кіка // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 11-18. – ISSN 2307-9878
1178308
  Батковський В.А. Рейтингова оцінка діяльності банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 145-150. – Бібліогр.: 5 назв
1178309
  Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-46. – ISSN 0131-775Х
1178310
  Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-46. – Бібліогр.: с. 38-42. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто сутність та призначення рейтингового аналізу банківської діяльності. Проведено комплексний аналіз теоретичних та методичних засад побудови рейтингів у банківській діяльності. Розкрито роль і місце побудови рейтингової оцінки в системі ...
1178311
  Рисін М.В. Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 159-164. – ISSN 2221-755X
1178312
  Білоус Н.М. Рейтингова оцінка діяльності страхових компаній в Україні зі страхування життя / Н.М. Білоус, А.В. Пелешанко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 3-18. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1178313
  Тлуста Г.Ю. Рейтингова оцінка ефективності діяльності страхових організацій України / Г.Ю. Тлуста, А.С. Драчук // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 2076-4561
1178314
  Дамаскіна М.В. Рейтингова оцінка інвестиційного клімату в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 47-56. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1178315
  Черніченко П.О. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання / П.О. Черніченко, О.В. Половян, О.Б. Балакай // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 118-125
1178316
  Гаманкова О.В. Рейтингова оцінка страхових компаній за ступенем їх фінансової стійкості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 119-120. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемі складання рейтингів страхових кампаній за ступенем їх фінансової стійкості. Пропонується використовувати при ранжуванні страховиків показники фактичного та нормативного запасу платоспроможності та співвідношення між ними.
1178317
  Паянок Т.М. Рейтингова оцінка України в міжнародному середовищі / Т.М. Паянок, Л.А. Задорожня // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 5 (222). – С. 48-60. – ISSN 2305-7645
1178318
  Романенко О.А. Рейтингова оцінка фінансового стану корпоративних підприємств торговельного холдингу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-133.
1178319
  Романенко О.А. Рейтингова оцінка фінансового стану торговельних холдингів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 116-125. – Бібліогр.: с. 116-118, 122


  Обгрунтовано потребу в рейтинговій оцінці фінансового стану торговельного холдингу. Запропоновано варіанти методики такої оцінки залежно від типу інтеграції й виду діяльності корпоративних підприємств.
1178320
  Олексик Х.М. Рейтингова система контролю як засіб впливу на ефективність і якість навчального процесу у ВНЗ / Х.М. Олексик, П. Трачук, І.М. Рогач // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 40-44. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1178321
  Фурсова В. Рейтингова система оцінки фінансової стабільності банків з іноземним капіталом як інструмент підвищення надійності банківської системи : банки України / В. Фурсова, О. Каширіна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 33-41 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1178322
  Рудомьоткіна А О. Рейтингова система оцінювання діяльності учнів - учнівське самоврядування (з досвіду роботи Херсонського обласного ліцею) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.41-44


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1178323
  Гриньова Я.Г. Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі вивчення правових дисциплін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 46. – С. 85-90. – ISSN 2074-8922
1178324
  Станкевич І.В. Рейтингова система оцінювання працівників у забезпеченні якості діяльності освітньої організації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 93-100. – ISSN 2222-4459
1178325
  Ермаченко Н.И. Рейтингование и конкурентоспособность вуза: методологический аспект / Н.И. Ермаченко, С.Ш. Забуга // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 55-65. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается методологический подход к решению проблемы повышения конкурентоспособности вуза. Методологически обоснуется процесс рейтингования как одного из направлений эффективного управления системой высшего образования. Приводятся общие ...
1178326
  Ковалева Н.В. Рейтингование регионов по показателям развития образования : задачи, методы, возможности, перспективы / Н.В. Ковалева, В.И. Кузнецова, Е.Г. Нечаева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-68. – ISSN 0320-8168
1178327
  Садыгов Т. Рейтинговая оценка библиотечных проектов в виртуальном пространстве // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 32-35. – ISSN 2409-9805


  Цель исследования. Сформировать комплекс последовательных действий по проведению библиотеками проектов и мероприятий с использованием социальных сетей как площадок для виртуальной коммуникации. Поскольку социальные сети на сегодняшний день формируют ...
1178328
  Титович А.А. Рейтинговая оценка инновационного развития регионов Беларуси и анализ ее динамики // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 122-124. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1178329
   Рейтинговая оценка качества подготовки выпускников вуза / Л.Ф. Шмонин, А.Н. Шкребко, И.В. Иванова, Е.С. Углов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0869-3617


  В статье описывается опыт использования рейтинговых механизмов для оценки качества подготовки специалистов при итоговой аттестации выпускников медицинского вуза. Представленные данные доказывают целесообразность формирования итоговой аттестационной ...
1178330
  Фролов А.В. Рейтинговая оценка мировых университетов новые тенденции в условиях глобальной экономики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 70-75. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемы совершенствования международной рейтинговой оценки деятельности университетов. Автор анализирует как состояние традиционных рейтинговых систем, так и новые тенденции реформирования мировых рейтингов университетов в свете ...
1178331
   Рейтинговая пятилетка // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 14-16 : рис.
1178332
  Рязанцева Ю.В. Рейтинговая система как средство повышения качества обучения в высшей школе // Социология образования : Дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2007. – № 11. – С. 44-57. – ISSN 1561-2465
1178333
  Перевощикова Е.Н. Рейтинговая система оценивания деятельности студентов как средство управления качеством образовательного процесса по специальности / Е.Н. Перевощикова, А.И. Голубева // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2007. – № 12. – С. 65-72. – ISSN 1609-4646


  Нижегородський гос. ун-т
1178334
  Солянкина Н.Л. Рейтинговая система оценивания индивидуального прогресса слушателей курсов повышения квалификации в условиях дистанционного обучения // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 43-46. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема поиска средств оценки качества повышения квалификации. Представлен опыт применения рейтинговой системы оценивания на курсах повышения квалификации в условиях дистанционного обучения. Описаны примеры методических материалов, ...
1178335
  Булгаков О.М. Рейтинговая система оценивания как средство мониторинга эффективности образовательного процесса / О.М. Булгаков, Г.А. Коробов, В.Н. Подкопаева // Вестник Воронежского государственного университета : научный журнал / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2007. – С. 78-87. – (Проблемы высшего образования ; № 1). – ISSN 0234-5439


  Воронежский гос. ун-т
1178336
  Пронин А.А. Рейтинговая система оценки знаний студентов // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 6 (359). – С. 25-27. – Бібліогр. : 33 назв. – ISSN 0869-6020
1178337
  Перевощикова Е.Н. Рейтинговая система оценки подготовки бакалавров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 40-47. – ISSN 0869-3617


  В статье определены структурные компоненты рейтинговой системы оценивания качества подготовки студентов и дано описание такой системы с позиций системного, деятельностного, личностно-ориентированного и компетентностного подходов. Раскрыты ...
1178338
  Шостак А. Рейтингове оціннювання як елемент системи моніторингу якості освіти в університеті // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 7/8 (70). – С. 28-32.


  13 Міжнародна виставка навчальних закладів.
1178339
  Удод О. Рейтингове оцінювання вищих навчальних закладів у 2010/11 навчальному та у 2011 календарному роках / О. Удод, В. Ямковий // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 7-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1178340
  Гнізділова О.А. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 17-19. – ISSN 2221-6316


  Проаналізовані існуючі підходи до оцінювання результативності діяльності науково-педагогічних працівників, розкриті особливості визначення рейтингів діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, висвітлині найзначущі показники ...
1178341
  Ступак О.Ю. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників як показник якості освітніх послуг // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 46. – C. 86-93. – ISSN 2312-1548
1178342
  Кравець Т.В. Рейтингове оцінювання діяльності підприємств за допомогою модифікованого методу кластеризації / Т.В. Кравець, Г.М. Кузнєцов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 171-178. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1178343
  Кобилинська Т.В. Рейтингове оцінювання екологічних наслідків діяльності сіьськогосподарських підприємств // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2017. – № 3 (78). – С. 6-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1178344
  Білоус Н. Рейтингове оцінювання інтелектуального капіталу та інноваційної культури промисловості областей України / Н. Білоус, О. Андрійчук // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 9-14. – ISSN 1728-9343
1178345
  Доценко О.С. Рейтингове оцінювання надійності комерційних банків // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-30 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1178346
  Дмитришин Л.І. Рейтингове оцінювання розвитку економіки знань у регіонах України / Л.І. Дмитришин, В.В. Бушинська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 145-151. – ISSN 2222-0712
1178347
  Плачинда Т.С. Рейтингове оцінювання у вищій школі як стимулюючий чинник якісної професійної підготовки майбутніх фахівців // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 251-257. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Розкрито роль контрольно-діагностичних процесів у вищій школі. Звернено увагу на важливості об"єктивного оцінювання досягнень майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі. Досліджено позиції науковців щодо сучасних підходів до оцінювання у вищих ...
1178348
  Зеленський К.В. Рейтингове оцінювння роботи викладача як фактор підвищення його конкурентоспроможності / К.В. Зеленський, Л.В. Стельмащук, І.В. Луців // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (53). – C. 36-48. – ISSN 2409-8892
1178349
  Дубина М.В. Рейтинговий аналіз дослідження інвестиційного клімату в Україні / М.В. Дубина, Д.С. Пілевич // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 54-60. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1178350
   Рейтинговий журнал відзначив дослідження українських вчених в Антарктиді // Світ. – Київ, 2018. – Травень (№ 19/20). – С. 3


  Дані, зібрані українськими науковцями разом з іноземними колегами в Антарктиді були опубліковані в одному з найрейтинговіших наукових видань світу - журналі Британського екологічного т-ва "Методи в екології та еволюції". "...дослідження українські ...
1178351
  Іванцова О.П. Рейтинговий контроль у модульній технології навчання // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 113-126.
1178352
  Жилінська О. Рейтинговий підхід до визначення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-48. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено практику використання рейтингового підходу до визначення конкурентоспроможності національної економіки, розроблено методику визначення рейтингу науково-технічної конкурентоспроможності країни. The author makes conclusions about the using ...
1178353
  Камінський А. Рейтинговий підхід до моделювання ліквідності в портфельній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Побудовано інтегрований рейтинг акцій на основі "дистанційних" показників ліквідності. Запропоновано форми рейтингу ліквідності портфеля акцій. Досліджено задачі оптимізації портфеля акцій з врахуванням критерію ліквідності. Наведено результати ...
1178354
  Залєтов О. Рейтингові агентства та їх вплив на страховий ринок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В данній статті описується вплив рейтингових агенств на діяльність Українських страхових організацій. The influence of ratings agencies on activity of Ukrainian insurance organizations is described in this article.
1178355
  Карнак А. Рейтингові конкурсні системи: аналіз та перспективи впровадження // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 182-190. – ISBN 978-966-8917-14-1
1178356
  Черемних І.В. Рейтингові методики маркетингових досліджень телевізійної аудиторії України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 173-179.


  Стаття присвячена рейтинговим дослідженням телеаудиторії як однієї із головних умов ефективності функціонування телебачення з точки зору системи телевізійного маркетингу. Розглядається досвід як закордонних, так і українських рейтингових методик ...
1178357
  Бершов О. Рейтингові методики наукових досліджень у сфері радіо й телебачення США // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.29-33
1178358
  Яценко А.В. Рейтингові позиції України на міжнародному ринку інвестиційної та інноваційної продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 88-95
1178359
  Ніколаєнко С. Рейтингові системи - складові національного моніторингу якості вищої освіти / С. Ніколаєнко // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С 3-14. – ISSN 1682-2366
1178360
  Ніколаєнко С. Рейтингові системи - складові національного моніторингу якості вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-14 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
1178361
  Царенко І.О. Рейтингові системи ранжування вищих навчальних закладів: українські та світові методики // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 56-66. – (Економічні науки ; вип. 26)


  У статті проаналізовано методики проведення українськиї рейтингів серед вищих навчальних закладів, виділено найбільш популярні з них та представлено лідера національних рейтингів - КНУ імені Тараса Шевченка. Виокремлено світові рейтингові методики ...
1178362
  Бассалова Т. Рейтинговое оценивание высших учебных заведений Украины - важнейший элемент в системе обеспечения качества высшего образования // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2010. – № 7/8 (103/104). – С. 34-38. – ISSN 2073-9117
1178363
  Кошеленко В. Рейтинговые сопоставления конкурентноспособности предприятий: возможности совершенствования : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 36-40 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1810-3944
1178364
  Шестак В.П. Рейтинговый дискурс: урок английского для вуза / В.П. Шестак, Н.В. Шестак // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 1. – C. 37-47. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются основные тенденции в мировой науке и объективно необходимые и достаточные условия англофикации деятельности российских университетов для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. ...
1178365
  Возовикова Т. Рейтингом по репутации. Российским вузам отказали в авторитете // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Согласно прошлогоднему прогнозу президента Дмитрия Медведева, российские вузы войдут в первые десятки мировых рейтингов через 10-15 лет. Насколько точно предсказан период достижения показателей глобальных лидеров высшего образования, покажет время, но ...
1178366
  Корнилюк Р.В. Рейтингування банків на основі відкритих даних для оцінки системного ризику / Р.В. Корнилюк, А.В. Корнилюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (289). – С. 71-84 : рис. – Бібліогр.: Ббліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1178367
  Глушач Ю.С. Рейтингування в інституційному механізмі господарських трансформацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Глушач Юлія Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 17, [1] с. – Бібліогр.: 10 наз
1178368
  Бідюк А. Рейтингування в оцінюванні конкурентоспроможності закладів вищої освіти // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (105). – С. 95-108. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1178369
   Рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр - вагома складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти у Вищому державному навчальному закладі України "Буковинський державний медичний університет" / Т.М. Бойчук, І.В. Геруш, В.М. Ходоровський, Є.П. Ткач // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 48-54. – ISSN 1681-2751
1178370
  Савченко В.О. Рейтингування регіонів України за глибиною інтеграції до світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 12-18


  Аналізуючи данні зовнішньоекономічної активності українських регіонів, автором розраховано рейтинг областей і регіонів України, в залежності від ступеню залучення до процесів інтеграції національної економіки в світову еконмічну систему. Визначено ...
1178371
  Юськів Б.М. Рейтингування регіонів України за конкурентоспроможністю людських ресурсів / Б.М. Юськів, О.С. Пляшко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 3 (77). – C. 61-72. – ISSN 1562-0905
1178372
  Піскунова О.В. Рейтингування регіонів України за рівнем продовольчої безпеки / О.В. Піскунова, О.І. Осипова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Для аналізу стану продовольчої безпеки регіонів України на основі рейтингового оцінювання запропоновано модифікацію зваженої процедури індивідуального рейтингування.
1178373
  Козьменко О.В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів : монографія / О.В. Козьменко. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 95с. – ISBN 978-966-8958-37-3
1178374
  Поперенко Л.В. Рейтрейсинговий метод вимірювання товщини рогівки і її топографування / Л.В. Поперенко, В.В. Молебний, В.В. Попельнух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 562-568. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описано рейтрейсинговий метод вимірювання moвщинu рогівки, суть якого полягає в трасуванні рогівки тонким лазерним пучком і вимірюванні протяжності треку розсіяного в рогівці світла. Описані алгоритми визначення координат треку на ПЗЗ матриці ...
1178375
  Энгельман Б. Рейх распался, олигархия жива. / Б. Энгельман. – М., 1977. – 199с.
1178376
  Двірна К.П. Рейхскомісаріати "Україна" та "Остланд" в період німецької окупації: особливості територіально-управлінської системи та політики / К.П. Двірна, Ю.І. Левченко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 106-114. – ISSN 2077-1800
1178377
  Тарнавський І.С. Рейхсміністерство окупованих східних територій та пілпорядковані йому місцеві органи: історія створення, структура та діяльність (1941-1945 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 1 (53). – С. 52-61. – ISSN 1728-3671
1178378
  Макаров Л. Рейхсфюрер!.. Переписка Гиммлера // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 76-84
1178379
  Колдуелл Е. Рейчел : оповідання ; пер. з англ. / Ерскін Колдуелл. – Київ : Художня література, 1960. – 36 с.
1178380
  Іршад Улла Хан Рейчел і Сапфіра : п"єса в 2-х діях // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 178-221. – ISSN 0320-8370
1178381
   Река-богатырь. – Москва : Искусство, 1951. – 64 с.
1178382
  Вышеславский Л.Н. Река : стихотворения / Л.Н. Вышеславский. – Киев : Радянський письменник, 1975. – 76 с.
1178383
  Матвеева Н.Н. Река / Н.Н. Матвеева. – М., 1978. – 134с.
1178384
  Филиппович А.С. Река / А.С. Филиппович. – М, 1983. – 334с.
1178385
  Фучеджиев Д. Река / Д. Фучеджиев. – М, 1985. – 474с.
1178386
  Сементовский В.Н. Река Амур : (очерк природы) / В.Н. Сементовский. – Москва : ОГИЗ, 1959. – 88с.
1178387
  Булавко А.Г. Река Березина. / А.Г. Булавко, А.А. Макаревич. – Минск : Университетское, 1988. – 90,3с. – (Природа рек и водохранилищ Белоруссии)
1178388
  Юрезанский В.Т. Река в горах / В.Т. Юрезанский. – Х, 1937. – 164с.
1178389
  Панов В.А. Река в лесу: Роман. / В.А. Панов. – М., 1986. – 302с.
1178390
  Ганейзер Г.Е. Река в пустыне / Г.Е. Ганейзер. – М.-Л., 1950. – 208с.
1178391
   Река в упряжке.. – М.Л., 1930. – 79с.
1178392
  Улановский И.С. Река веремен. / И.С. Улановский. – Волгоград, 1989. – 47с.
1178393
  Френкель И.Л. Река времен / И.Л. Френкель. – М, 1984. – 255 с.
1178394
  Гранин Д.А. Река времен : Очерки. Статьи. Повести / Д.А. Гранин. – Москва : Правда, 1985. – 415с.
1178395
   Река времен. – Москва, 1986. – 327с.
1178396
   Река времен.. – М.
1. – 1995. – 300с.
1178397
  Богданов Ю.Н. Река времени / Ю.Н. Богданов. – Минск, 1977. – 94с.
1178398
  Василевский И И. Река времени / И И. Василевский, . – Минск, 1989. – 269с.
1178399
  Бородаева А.Н. Река времени : стихотворения. Поэма / Альвина Бородаева. – Симферополь : Сонат, 2003. – 96 с. – ISBN 966-8111-23-0
1178400
  Дворцов Н.Г. Река времени. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1977. – 720с.
1178401
  Пальман В.И. Река выходит из берегов / В.И. Пальман. – М, 1959. – 219с.
1178402
  Нагибин Ю.М. Река Гераклита: Рассказы и повести. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1984. – 270с.
1178403
  Кренев П.Г. Река детства : повесть, рассказы, этюды, эссе / П.Г. Кренев. – Л., 1986. – 267с.
1178404
  Грива Ж. Река джунглей Меллакоре : африк. дневник / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1969. – 207 с.
1178405
  Грива Ж. Река джунглей Меллакоре : африканский дневник / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва, 1971. – С. 145-310
1178406
  Лохтин В.М. Река Днестр, ее судоходство, свойства и улучшение / В.М. Лохтин. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1886. – 119 с.
1178407
  Самохин А.Ф. Река Дон и ее притоки : Научно-популярный очерк / А.Ф. Самохин. – Ростов, 1958. – 120с.
1178408
  Самохин А.Ф. Река Дон и ее притоки. / А.Ф. Самохин. – Ростов н/Д, 1958. – 120с.
1178409
  Кузнецов А.П. Река Дунай как фактор экономической интеграции европейских социалистических стран. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.03 / Кузнецов А.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 23л.
1178410
  Мельников П.И. Река жизни / П.И. Мельников. – Москва : Знание, 1960. – 93 с. – (Прочти, товарищ!)
1178411
  Симен Б. Река жизни / Б. Симен. – М, 1965. – 287с.
1178412
  Тамба С.О. Река жизни : стихи / Салчак Тамба ; пер. с тувин. – Кызыл : Тувин. кн. изд-во, 1973. – 66 с.
1178413
  Куприн А.И. Река жизни : Повести и рассказы / А.И. Куприн. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 702с.
1178414
  Куприн А.И. Река жизни / А.И. Куприн. – Тула, 1986. – 397с.
1178415
  Досжанов Д. Река жизни : романы / Д. Досжанов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1987. – 517 с.
1178416
  Куприн А.И. Река жизни / А.И. Куприн. – Ростов-на-Дону, 1988. – 461с.
1178417
  Жербин Е.А. Река жизни / Е.А. Жербин, А.Б. Чухловин. – М, 1990. – 222с.
1178418
  Полторацкий В.В. Река жизни. / В.В. Полторацкий. – М., 1963. – 143с.
1178419
  Сюгру Т. Река жизни. / Т. Сюгру. – М., 1994. – 400с.
1178420
  Гриневич А.Г. Река Западная Двина / А.Г. Гриневич, Ю.Н. Емельянов. – Минск : Университетское, 1989. – 91,3с. – (Природа рек и водохранилищ Белоруссии)
1178421
  Илешин Б.И. Река золотых зорь / Б.И. Илешин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 272с.
1178422
  Илешин Б.И. Река золотых зорь / Б.И. Илешин. – 2-е изд. доп. и перераб. – Воронеж, 1984. – 336с.
1178423
  Половинкин В.В. Река и берег / В.В. Половинкин. – Горький, 1982. – 317с.
1178424
  Авижюс Й. Река и берега : повести и рассказы / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтеса. – Москва : Советский писатель, 1960. – 536 с.
1178425
  Болотов В.М. Река и женщина / В.М. Болотов. – Пермь, 1984. – 133с.
1178426
  Васильев Ф.И. Река и поле : стихи / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Современник, 1978. – 296 с.
1178427
  Немчинов Г.А. Река и улица : повести, рассказы, очерк / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1979. – 335с.
1178428
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Москва-Л, 1944. – 112с.
1178429
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Сталин : Областное книгоиздательство, 1946. – 113 с.
1178430
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Иваново, 1949. – 79с.
1178431
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1978. – 256 с.
1178432
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Владивосток, 1986. – 476с.
1178433
  Короленко В.Г. Река играет. Рассказы / В.Г. Короленко. – Москва : Правда, 1984. – 480 с.
1178434
  Медущенко А.А. Река Ингул. / А.А. Медущенко. – К, 1963. – 107с.
1178435
  Наджмиддинов М. Река ищет новое русло / М. Наджмиддинов. – Душанбе, 1970. – 303с.
1178436
  Дмитревский Ю.Д. Река Конго. / Ю.Д. Дмитревский, И.Н. Олейников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 150с.
1178437
  Мостахов С.Е. Река Лена / С.Е. Мостахов. – Якутск, 1972. – 125с.
1178438
  Старшинов Н.К. Река любви / Н.К. Старшинов. – М, 1976. – 175с.
1178439
  Старшинов Н.К. Река любви / Н.К. Старшинов. – М, 1983. – 191с.
1178440
  Старшинов Н.К. Река любви / Н.К. Старшинов. – М, 1986. – 236с.
1178441
  Мошковский А.И. Река моя Ангара / А.И. Мошковский. – М, 1970. – 287с.
1178442
  Орлинов О. Река Надежда / О. Орлинов. – Л., 1982. – 207с.
1178443
  Афанасьев В. Река не преграда / В. Афанасьев. – Москва, 1942. – 30с.
1178444
  Нежиховский Р.А. Река Нева / Р.А. Нежиховский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 96с.
1178445
  Нежиховский Р.А. Река Нева / Р.А. Нежиховский. – 2-е изд., доп. и переработ. – Л., 1957. – 191с.
1178446
  Нежиховский Р.А. Река Нева / Р.А. Нежиховский. – 3-е изд.. перераб. и доп. – Ленинград, 1973. – 192 с.
1178447
  Нежиховский Р.А. Река Нева и Невская губа / Р.А. Нежиховский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 109с.
1178448
  Пеньковская А.М. Река Неман. / А.М. Пеньковская, Р.А. Юрьевич. – Минск : Университетское, 1990. – 79с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
1178449
  Шушарин А.Н. Река непутевая / А.Н. Шушарин. – Челябинск, 1972. – 111с.
1178450
  Попов И.В. Река Нил / И.В. Попов. – Ленинград, 1958. – 115с.
1178451
  Дельбланк С. Река памяти : романы. Повесть ; пер. с швед. / Свен Дельбланк ; [сост. и пред. А. Мацевича]. – Москва : Радуга, 1987. – 511 с.
1178452
  Дрозд В.В. Река Припять / В.В. Дрозд, О.З. Ревера. – Минск : Университетское, 1988. – 77 с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
1178453
  Кливер В. Река пробивает русло. / В. Кливер. – Рига, 1963. – 351с.
1178454
  Снегов С.А. Река прокладывает русло / С.А. Снегов. – Калининград, 1960. – 365с.
1178455
  Рудич К.Н. Река разбудившая горы / К.Н. Рудич. – Новосибирск, 1977. – 159 с.
1178456
  Юров Г.Е. Река родная : докум. повествование о Томи / Г.Е. Юров. – Кемерово : Кн. изд-во, 1979. – 240 с.
1178457
  Осипов В.Д. Река рождается ручьями : Повесть об Александре Ульянове / В.Д. Осипов. – Москва : Политиздат, 1971. – 503 с.
1178458
  Осипов В.Д. Река рождается ручьями / В.Д. Осипов. – М, 1978. – 462 с.
1178459
  Маканин В.С. Река с быстрым течением / В.С. Маканин. – М, 1983. – 368с.
1178460
  Бестон Г. Река Св. Лаврентия / Г. Бестон; Пер с англ. В.Н. Кондракова. – Москва : Мысль, 1985. – 215с
1178461
  Николаев Н В. Река Сердечная / Н В. Николаев. – М, 1966. – 317с.
1178462
  Ненадкевич Н.К. Река Случь в среднем течении и ее изверженные породы / Н.К. Ненадкевич. – Житомир, 1925. – 12с.
1178463
  Гурский Ковхуто Б.Н. Река Сож / Ковхуто Б.Н. Гурский, Е.Г. Калечиц. – Минск : Университетское, 1986. – 94 с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
1178464
  Гогуа А.Н. Река спешит к морю : повесть и рассказы / А.Н. Гогуа; авториз. пер. с абхаз. Б.Штейна. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 271 с.
1178465
  Гасанбеков Ю. Река стремится к морю : стихи / Ю. Гасанбеков; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1979. – 120 с.
1178466
  Калинович Б.Ю. Река Суна и использование ее водных сил : Труды Олонецкой научной экспедиции / Б.Ю. Калинович. – Петроград, 1922. – 42 с. ; Ч.VIII., Вып.1
1178467
  Бытовой С.М. Река твоих отцов / С.М. Бытовой. – Л, 1967. – 215с.
1178468
  Туури А. Река течет через город / А. Туури. – М., 1985. – 284с.
1178469
  Туури А. Река течет через город; Американский рейс / А. Туури. – М., 1989. – 493с.
1178470
  Мартынов Л.Н. Река Тишина / Л.Н. Мартынов. – М, 1983. – 174с.
1178471
  Кузнецов С.С. Река Тонг и её левобережье / С.С. Кузнецов. – Л., 1929. – 79с.
1178472
  Абулашвили Т.И. Река уносит весть. : рассказы / Темур Абулашвили ; авториз. пер. с груз. А. Абулашвили. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 78 с. – (Молодые голоса)
1178473
  Чибилев А.А. Река Урал : Историко-географические и экологические очерки о бассейне реки Урала / А.А. Чибилев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 166с.
1178474
  Булычев Кир Река Хронос. Усни, Красавица! Таких не убивают. Дом в Лондоне. Покушение : [ сборник] / Кир Булычев. – Москва : АСТ, 2005. – 952с. – (Библиотека фантастики). – ISBN 5-17-028019-X
1178475
  Муранов А.П. Река Хуанхэ / А.П. Муранов. – Ленинград, 1957. – 87с.
1178476
  Шатько Е.И. Река человеческая. / Е.И. Шатько. – М., 1971. – 239с.
1178477
  Опарин Ф.П. Река Чусовал / Ф.П. Опарин. – 144с.
1178478
  Семенов Ю.С. Река Шатьма / Ю.С. Семенов. – Москва, 1979. – 62 с.
1178479
  Муранов А.П. Река Янцзы / А.П. Муранов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 124с.
1178480
  Рудич К.Н. Река, разбудившая горы / К.Н. Рудич. – Новосибирск : Наука, 1978. – 159с.
1178481
  Сампедро Х.Л. Река, что нас несет. / Х.Л. Сампедро. – М, 1977. – 344с.
1178482
  Рощин М.М. Река. / М.М. Рощин. – М, 1978. – 384с.
1178483
  Регистан Г. Река: книга лирики : Книга лирики / Г. Регистан. – Москва : Художественная литература, 1975. – 222 с.
1178484
  Павлик П. Река: повесть / П. Павлик. – М, 1986. – 229с.
1178485
  Ермолаев В.И. Рекабаррен - великий гражданин Чили / В.И. Ермолаев, Ю.Н. Королев. – М., 1970. – 181с.
1178486
  Урин В.А. Рекам снятся моря / В.А. Урин. – М., 1956. – 243с.
1178487
  Брус С.І. Рекапіталізація агентів лізингового ринку України як передумова його відновлення / С.І. Брус, Є.О. Бублик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 114-127. – ISSN 2305-7645
1178488
  Терещенко Г.М. Рекапіталізація небанківських фінансових установ в Україні: обмеження та механізми // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 59-68 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1178489
  Кудряшов В. Рекапіталізація проблемних банків з використанням державних ресурсів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 37-48. – ISSN 0131-775Х
1178490
   Рекаталогизация книг 16-18 вв. на иностранных европейских языках. : Инструкт.-метод. рекомендации. – Ленинград, 1984. – 179с.
1178491
  Поліщук О. Рекаталогізація нотних видань дореволюційного періоду / Оксана Поліщук, Наталія Погребняк // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 16-18. – ISSN 1811-377X


  У даному матеріалі представлено специфіку опису видань дореволюційного періоду за АБІС "ІРБІС", особлива увага приділяється конволютам і аллігатам. Цей матеріал продовжує цикл статей фахівців Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка ...
1178492
  Поліщук О. Рекаталогізація фонду: труднощі та переваги процесу // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
1178493
  Кудрявкинд В.С. Рекация сеянцев винограда на световые и температурные условия. : Автореф... Канд.биол.наук: 101 / Кудрявкинд В.С.; Вороноеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1969. – 20л.
1178494
  Рождественский Р.И. Реквием / Р.И. Рождественский. – М., 1970. – 62с.
1178495
  Пестушко Валерий Реквием бескрылой гагарке : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 55
1178496
  Чейз Д.Х. Реквием блондинкам. Когда обрывается лента. Гроб из Гонконга / Д.Х. Чейз. – Донецк : Сталкер, 1998. – 400с. – ISBN 966-7104-85-0
1178497
  Ветемаа Э. Реквием для губной гармошки / Э. Ветемаа; пер. эст. – Москва : Художественная литература, 1988. – 446 с.
1178498
  Ратиани Э. Реквием для живых : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 11 (1051). – С. 144-148. – ISSN 0130-7673
1178499
  Мишина Е.Е. Реквием для Ники Турбиной // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 3. – С.219-231
1178500
  Извеков В.М. Реквием для пастушьей дудки / В.М. Извеков. – Барнаул, 1991. – 372с.
1178501
  Пикуль В.С. Реквием каравану PQ-17. Документальные трагедии. / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 592с. – ISBN 5-7838-0201-8
1178502
  Пикуль В.С. Реквием каравану РО-17 / В.С. Пикуль. – Москва, 1984. – 96 с.
1178503
  Пикуль В.С. Реквием каравану РО-17 / В.С. Пикуль. – М, 1987. – 269с.
1178504
  Пикуль В.С. Реквием каравану РО-17 / В.С. Пикуль. – Калининград, 1989. – 253с.
1178505
   Реквием машине времени.. – М., 1991. – 510с.
1178506
  Синичкин Павел Реквием по империи // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 38-39 : фото
1178507
  Малева В.Л. Реквием по Марии : роман / В.Л. Малева; Вера Малеева ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 509 с.
1178508
  Малева В.Л. Реквием по Марии : роман / Вера Малева ;. – Москва : Советский писатель, 1991. – 505 с.
1178509
  Кайдаш И.В. Реквием по устоям: RIA-приложения как средство насыщения библиотечного интернет-пространства // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 39-41. – ISSN 2072-3849


  Статья о средствах насыщения библиотечного интернет-пространства.
1178510
  Сливкин Е. Реквием футболисту : поэзия: стихи // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 10. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1178511
   Реквием.. – М., 1989. – 429с.
1178512
  Вольвач В. Реквієм // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 64-74


  60-ліття злочинного вбивства професора Володимира Симиренка та 65-ліття розгрому садівничої наукової школи.
1178513
  Кремінь Д. Реквієм великому таланту // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 36). – С. 7


  Пам"яті Олександра Сизоненка.
1178514
  Кохан Л. Реквієм Гії. У Києві вшановують композитора, який засуджував агресію РФ // Україна молода. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 129). – С. 3
1178515
  Глазовий А. Реквієм для Клеопатри // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.28-30.


  [Клеопатра. З історії життя останньої царици Єгипту.]
1178516
  Кремінь Т. Реквієм за Андрієм Антонюком // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 13
1178517
  Гайдабура В. Реквієм за Батьківщиною (Віра Левицька) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 76-79. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1178518
  Марголіна І. Реквієм за обителлю / І. Марголіна, В. Ульяновський // Дзеркало вічності : Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / І.Є. Марголіна, В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2019. – С. 255-258. – ISBN 978-966-06-0781-1
1178519
  Казанський Д. Реквієм замість евакуації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Система освіти Донеччини та Луганщини стала ще однією жертвою воєнного конфлікту. Її повільна й болісна агонія не була така яскрава й шокуюча, як смерть людей під снарядами на зупинках чи розграбування супермаркетів ордами мародерів, тож відбувалася ...
1178520
  Кононенко П. Реквієм по Івану Драчу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)
1178521
  Мельник О. Реквієм по Леонтовичу // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
1178522
  Віллемс П. Реквієм по хлібу : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 154-156. – ISSN 0208-0710
1178523
  Скринченко В. Реквієм по Чеславу Нємену // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 27 червня - 3 липня (№ 26). – С. 14
1178524
  Шют Н.Н. Реквієм. / Н.Н. Шют. – К, 1963. – 382с.
1178525
  Волощук Є. Реквіємні нотатки // Критика. – Київ, 2009. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 36-37


  Дмитро Володимирович Затонський — український літературознавець, літературний критик.
1178526
  Коструба А. Реквізити коносаменту та їх правове значення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.51-55
1178527
  Кулик Д. Реквізити розрахункового чека // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 36-40.
1178528
  Асанова У. Реквізиції та облік культурних цінностей у Криму // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 148-157. – ISSN 0869-3595
1178529
  Котляр Ю.В. Реквізиції церковних цінностей і закриття храмів на Миколаївщині в 20-30-х рр. ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 35-40. – ISSN 1728-3671
1178530
  Галянтич М. Реквізиція та конфіскація як способи припинення права власності на житло // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 51-54.
1178531
  Ллойд С. Реки-близнецы. / С. Ллойд. – М, 1972. – 239с.
1178532
  Федорей В.Г. Реки -- дочери океана / В.Г. Федорей. – Владивосток, 1968. – 94с.
1178533
  Гришковец Е. Реки : Повесть / Евгений Гришковец. – Москва : Махаон, 2005. – 192с. – ISBN 5-18-000798-4
1178534
  Гурулев С.А. Реки Байкала / С.А. Гурулев. – Иркутск, 1989. – 108с.
1178535
  Саблина О.Ф. Реки Барабы (географич. очерк) : Автореф... канд. географ.наук: / Саблина О. Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 13 с.
1178536
  Высоцкий С.А. Реки Вавилона / С.А. Высоцкий. – Москва, 1981. – 63с.
1178537
  Высоцкий С.А. Реки Вавилона / С.А. Высоцкий. – Москва, 1984. – 300с.
1178538
  Варик Л.О. Реки Ветлуга и Волга в изображении В.Г. Короленко // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 29-31
1178539
   Реки Волга и Дон и выбор места их соединения.. – Ростов на Дону, 1929. – 293с.
1178540
  Курдов А.Г. Реки Воронежской области. / А.Г. Курдов. – Воронеж, 1984. – 162с.
1178541
  Джусойты Н.Г. Реки вспять не текут : повести / Нафи Джусойты; пер. с осет. авт. – Москва : Советский писатель, 1981. – 398 с.
1178542
  Василевская В.Л. Реки горят : роман / В.Л. Василевская; авториз. пер. с польск. Е.Усиевич. – Москва : Воениздат, 1952. – 472 с.
1178543
  Муранов А.П. Реки Евфрат и Тигр / А.П. Муранов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 140с.
1178544
  Галактионов В.Д. Реки и их использование / В.Д. Галактионов. – Москва-Л., 1933. – 112с.
1178545
  Боуермастер Джон Реки и леса Габона : Под сенью великих лесов // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 26-38 : Іл.,Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1178546
  Олиферов А.Н. Реки и озера / А.Н. Олиферов, Б.М. Гольдин. – Симферополь : Крым, 1964. – 62с.
1178547
  Олиферов А.Н. Реки и озера / А.Н. Олиферов, Б.М. Гольдин. – 2-е изд. испр. доп. – Симферополь : Крым, 1966. – 51с.
1178548
  Советов С.А. Реки и озера Ленинградской области / С.А. Советов. – Ленинград-Москва, 1930. – 71с.
1178549
  Доманицкий А.П. Реки и озера Советского Союза : (Справочные данные) / А.П. Доманицкий; Под ред.А.А.Соколова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 104с.
1178550
  Муравейский С.Д. Реки и озера. Гидробиология. Сток / С.Д. Муравейский. – Москва : Гидрометеоиздат, 1960. – 388с.
1178551
  Рождественский Р.И. Реки идут к океану / Р.И. Рождественский. – Москва, 1965. – 170с.
1178552
  Атаджанов А. Реки ищут русла : стихи и поэма / А. Атаджанов; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1982. – 104 с.
1178553
  Пальгов Н.Н. Реки Казахстана : (физико-географический очерк) / Н.Н. Пальгов. – Алма-Ата : АН КазССР, 1959. – 98с.
1178554
  Велиев Н.А. Реки Карабаха и основные факторы, влияющие на их сток. : Автореф... канд. геогр.наук: / Велиев Н.А.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1958. – 20л.
1178555
  Борисов В.И. Реки Кубани / В.И. Борисов. – Краснодар : Кн. изд-во, 1978. – 79с.
1178556
  Циелена М.Я. Реки Латвийской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Циелена М. Я.; Латв.ГУ. – Рига, 1951. – 16 с.
1178557
  Лебедев В.А. Реки находят русло / В.А. Лебедев. – Кострома, 1963. – 331с.
1178558
  Шевцов Г.Д. Реки начинаются из капель. / Г.Д. Шевцов. – Ставрополь, 1961. – 32с.
1178559
   Реки начинаются с гор.. – Фрунзе, 1987. – 324с.
1178560
  Бадмаев А.Б. Реки начинаются с истоков : роман / Алексей Бадмаев ;. – Элиста : Калмиздат, 1971. – 264 с.
1178561
  Бадмаев А.Б. Реки начинаются с истоков : роман / Алексей Бадмаев ;. – Москва : Советская Россия, 1983. – 255 с.
1178562
  Ганейзер Г.Е. Реки нашей страны : книга для учащихся / Г.Е. Ганейзер. – Москва : Просвещение, 1975. – 192с.
1178563
  Бурлак Б.С. Реки не умирают. Три баллады / Б.С. Бурлак. – Челябинск, 1978. – 288с.
1178564
  Бурлак Б.С. Реки не умирают; Возраст земли / Б.С. Бурлак. – 2-е изд. – Челябинск, 1983. – 560с.
1178565
  Левада А.С. Реки неудержимое теченье : лирические повести / А.С. Левада. – М., 1984. – 254с.
1178566
  Маркевич Н. Реки Полтавской губернии : статья / Н. Маркевич. – С. 337-461
1178567
  Кирста Б.Т. Реки пустынь / Б.Т. Кирста. – Ашхабад, 1980. – 99 с.
1178568
  Фотьев Н.И. Реки радости / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1976. – 143с.
1178569
  Карим М. Реки разговаривают : стихи, сказки, поэмы / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1964. – 160 с.
1178570
  Ильина Л.Л. Реки Севера / Л.Л. Ильина, А.Н. Грахов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 126с.
1178571
  Кирста Б.Т. Реки северо-восточного склона Копен-Дага : Автореф... канд. геогр.наук: / Кирста Б.Т.; Гос. ком-т высш. и сред. спец. образования Совета Министров УзССР. Среднеазит. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ашхабад, 1960. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1178572
  Чокин Ш.Ч. Реки Сибири потекут в Кахахстан и Среднюю Азию / Ш.Ч. Чокин, Н.С. Калачев. – Алма-Ата, 1974. – 39с.
1178573
  Палийчук Б.Д. Реки смотрят в небо / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1966. – 103с.
1178574
  Шульц В.Л. Реки Средней Азии / В.Л. Шульц. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1. – 1963. – 303с.
1178575
  Шульц В.Л. Реки Средней Азии / В.Л. Шульц. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1 и 2. – 1965. – 692с.
1178576
  Алпатьев А.М. Реки СССР : лекция / А.М. Алпатьев ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград : Ленинградский университет, 1958. – 48 с.
1178577
  Львович М.И. Реки СССР / М.И. Львович. – Москва : Мысль, 1971. – 350с.
1178578
   Реки стынут.. – М., 1965. – 32с.
1178579
  Крашенинников М.В. Реки Томской области. (Закономерности режима и стока) : Автореф... канд. географ.наук: 696 / Крашенинников М.В.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1178580
  Чупахин В.М. Реки Тянь-Шаня и их энергетические ресурсы / В.М. Чупахин. – Самарканд, 1960. – 39с.
1178581
  Андреева М.В. Реки Челябинской области : учебное пособие по спецкурсу / Андреева М.А., Калишев В.Б. ; Челябин. гос. пед. ин-т ; Челябин. обл. отд. Геогр. о-ва СССР. – Челябинск : ЧГПИ, 1991. – 100, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 99-100 (50 назв.)
1178582
  Жадин В.И. Реки, озёра и водохранилища СССР, их фауна и флора / В.И. Жадин, В С. Герд, . – Москва, 1961. – 599 с. : ил.
1178583
  Сапаров М.С. Реккурентные теоретико-графовые функции и алгоритмы из вычисления / М.С. Сапаров. – Ашхабад, 1987. – 289с .
1178584
   Реклам-клуб. – Київ
№ 2/3. – 1997
1178585
   Реклам-клуб. – Київ
№ 4. – 1997
1178586
   Реклам-клуб. – Київ
№ 5. – 1997
1178587
   Реклам-клуб. – Київ
№ 6/7. – 1997
1178588
  Сидор-Гібелінда Олег Реклама - двигун арту // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 70. – ISSN 0130-5212
1178589
  Георгієвська В.В. Реклама - рушій розквіту: рекламно-довідкова преса на території Східної України (XIX - початок XX ст.) : [моногр.] / Вікторія Георгієвська, Наталія Сидоренко. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 320 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 212-221. – ISBN 978-966-187-080-1
1178590
  Підопригора О.О. Реклама - рушій торгівлі? // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 80-83. – (Право. Економіка. Управління)
1178591
   Реклама - філософський феномен сучасності // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 6 (64). – С. 44-49
1178592
  Георгієвська В. Реклама - це "Ліра XX століття" (розвиток реклами у пресі Східної України початку XX ст.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 83-88


  У статті розглядаються особливості розвитку рекламно-довідкової преси на території Східної України, аналізуються форми рекламного досвіду, звертається увага на "практичні поради" для рекламодавців початку XX ст. The article deals with the ...
1178593
   Реклама : cловник термінів. – Київ : [ВАТ "Патент"], 1998. – 205, [3] с. – ISBN 966-7288-43-9
1178594
  Сахаров В.Є. Реклама : Навчальний посібник / В.Є. Сахаров, Т.В. Сахарова; Національна Академія управління. – Київ : Національна академія управління, 1998. – 81с. – ISBN 966-95193-6-5
1178595
  Ромат Е.В. Реклама : Учебник / Е.В. Ромат. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев ; Харьков : Студцентр, 1999. – 480с. – ISBN 966-7530-12-4
1178596
  Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 496с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-318-00224-2
1178597
  Джефкінс Френк Реклама = Advertising : Практичний посібник / Джефкінс Френк; Ред.Деніела Ядіна. – 4-те вид. – Київ : Знання, 2001. – 456с. – ISBN 966-620-053-8
1178598
  Сулягин Ю.А. Реклама : Учебник / Ю.А. Сулягин, В.В. Петров. – Санкт-Петербург : Михайлова В.А., Издательство, 2003. – 383с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0178-3
1178599
  Владимирська Г.О. Реклама : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.О.Владимирська, П.О.Владимирський. – Київ : Кондор, 2006. – 334с. – ISBN 966-351-086-2
1178600
  Джефкінс Ф. Реклама = Advertising : практичний посібник / Френк Джефкінс ; пер. з 4-го англ. видання О.О. Чистякова ; доповнення і ред. Деніела Ядіна. – 2-ге укр. вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 565 с. – ISBN 978-966-346-459-6


  Один з найпопулярнійших британських посібників з реклами
1178601
  Владимирська Г.О. Реклама : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Владимирська, П.О. Владимирський. – Київ : Кондор, 2009. – 334 с. – ISBN 966-351-086-2


  Книга розрахована на широке коло читачів
1178602
  Янкул О.М. Реклама банківських, кредитних і страхових установ на сторінках "Харьковского календаря" (1869-1917 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 157-161. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
1178603
  Грет М. Реклама бібліотек у блогах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 52-57. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються особливості рекламування бібліотечних послуг у блогосфері. Аналізуються форми і засоби реклами в українських бібліотечних блогах, окреслюються перспективи цієї інноваційної діяльності
1178604
  Грет М. Реклама бібліотек у блогах / Максим Грет // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 52-57. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються особливості рекламування бібліотечних послуг у блогосфері. Аналізуються форми і засоби реклами в українських бібліотечних блогах, окреслюються перспективи цієї інноваційної діяльності.
1178605
  Булахова Г. Реклама бібліотечних закладів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 291-296
1178606
  Дергач Д. Реклама в Ukr.net: мовні права в умовах ринкової економіки // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 278-283
1178607
  Борисова О.О. Реклама в библиотеке : Учеб.-практ. пособ. / О.О. Борисова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2005. – 216с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 34). – ISBN 5-85129-175-3
1178608
  Досенко А.К. Реклама в блогосфері: специфіка існування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 153-155. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1178609
  Соловйов С.Г. Реклама в галузі науки і техніки ( за матеріалами періодичної преси ) : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Соловйов С.Г.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1178610
  Соловйов С.Г. Реклама в галузі науки і техніки (за матеріалами періодичної преси) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Соловйов С.Г.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 169л. – Бібліогр.: л.153-169
1178611
  Хавкіна Л.М. Реклама в дискурсі повсякдення // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 14-18


  Статтю присвячено вивченню в Україні реклами як невід"ємної частини сучасної повсякденності з урахуванням особливостей формування рекламного образу. Акцент зроблено на дослідженні рекламних текстів як джерела крилатих висловів. Вивчається ...
1178612
  Шуйський І.В. Реклама в діяльності Всеукраїнської контори "Торгсин" у 1931-1936 рр. // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. В.С. Савчук ; ред. рада: М.В. Поляков, С.І. Оковитий, О.О. Кочубей [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 26/27. – С. 144-148. – ISSN 2617-1929
1178613
  Маслова Н.О. Реклама в діяльності комерційного банку: проблеми та шляхи вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто роль реклами в діяльності комерційного банку.
1178614
  Пугач А.В. Реклама в добу глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 184-185
1178615
  Наковалова Ольга Реклама в законе // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 12 : фото
1178616
  Мільченко О. Реклама в Інтернет-мережі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Проблеми законодавчого регулювання захисту прав на знаки для товарів і послуг в Інтернет-рекламі".
1178617
  Савельева О.О. Реклама в Китае: создатели и потребители / О.О. Савельева, Гао Цзюань // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 63-76. – ISSN 0236-2007
1178618
  Лопух Ю. Реклама в комерційному банку (на прикладі АКБ "Надра") // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.46-47
1178619
  Шарков Ф.И. Реклама в коммуникационном процессе : учебник для студ. вузов обуч. по спец. "Связи с общественностью" / Ф.И. Шарков. – Москва : Дашков и К, 2008. – 348 с. – ISBN 978-5-91131-393-7
1178620
  Грицаєнко П.М. Реклама в контексті сучасної ідеології // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Розглянуто вплив реклами на суспільство. Показано, яким чином вона набуває ідеологічного відтінку в сучасності. Реклама в контексте современной идеологии. В статье рассмотрено влияние рекламы на общество. Показано каким образом она приобретает ...
1178621
   Реклама в пам"яті культур / [Саух П.Ю. та ін.]. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 978-966-542-542-7
Кн. 1 : Креатив стародавніх цивілізацій. – 2013. – 423, [2] с., XXXII c. іл. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн.
1178622
  Фильчикова Н.Б. Реклама в прессе / Н.Б. Фильчикова. – М : Высшая школа, 1977. – 166с.
1178623
  Беклешов Д.В. Реклама в промышленности / Д.В. Беклешов. – М., 1969. – 80с.
1178624
  Эдвардс Ч. Реклама в розничной торговле США : Практическое пособие / Ч. Эдвардс, Р. Браун. – Київ : Сфера - Слово, 1993. – 272с. – ISBN 5-200-01670-3
1178625
  Эдвардс Ч.М. Реклама в розничной торговле США. / Ч.М. Эдвардс, Р.А. Браун. – М., 1967. – 269с.
1178626
  Маевская Е.В. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций : Учебно-методологический комплекс для студентов специальностей Е 23 01 08 "Журналистика" и Е 23 01 07 "Информация и коммуникация" / Е.В. Маевская. – Минск : БГУ, 2003. – 72с. – ISBN 985-485-059-5
1178627
  Данайканич О.В. Реклама в системі маркетингових комунікацій підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 158-165. – (Економіка ; Вип. 31)
1178628
  Грет Г.П. Реклама в системі маркетингової політики видавництва / Г.П. Грет, Д.І. Міненко // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 3 (40). – С. 56-61. – ISSN 1998-6912
1178629
  Мандич О.В. Реклама в системі міжнародного маркетингу / О.В. Мандич, В.В. Антощенкова, О.М. Нікітіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 146-151. – (Економічні науки)
1178630
  Білівітіна А.С. Реклама в системі політичного маркетингу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Білівітіна Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1178631
  Білівітіна А.С. Реклама в системі політичного маркетингу : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Білівітіна Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 179 л. – Бібліогр.: л. 161-179
1178632
  Морозова Н.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме : учебник для студентов высших учебных заведений / Н.С. Морозова, М.А. Морозов. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Академия, 2008. – 288с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-4852-9
1178633
  Галагуза Н.Ф. Реклама в страховании: ключ к успеху / Н.Ф. Галагуза. – М., 1995. – 132с.
1178634
  Шульга М.А. Реклама в структуре манипулятивных практик: постмодерный ракурс // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77-83.
1178635
  Сердечна Л.В. Реклама в сучасному місті: роль і повноваження органів місцевого самоврядування // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 117-119
1178636
  Беклешов Д.В. Реклама в торговле / Д.В. Беклешов, К.Г. Воронов. – М., 1968. – 163с.
1178637
  Демидов В.Е. Реклама в торговле / В.Е. Демидов, И.П. Кардашиди. – М, 1983. – 168с.
1178638
  Шерешевский М.Г. Реклама во внешней торговле : макет / Шерешевский М.Г. – Москва : Внешторгиздат, 1960. – 132 с.
1178639
  Иванова Елена Реклама гостиничных услуг: от процесса к результату : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 30-31 : Фото
1178640
  Дал Г. Реклама для "чайников" / Гэри Дал; Пер. с англ. А.С. Варакина. – Москва : Диалектика, 2005. – 288 с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0461-7
1178641
   Реклама за рубежом.. – М., 1977. – 371с.
1178642
  Горюнов Ф.А. Реклама и внешнеэкономическая экспансия США : Автореф... канд. экон.наук: / Горюнов Ф. А.; Науч. исслед. коньюнктурный ин-т М-ва внешн. торговли СССР. – М., 1971. – 16л.
1178643
   Реклама и дизайн в Украине : Ежегодное иллюстрированное справочное издание. – Киев : Индекс Медиа, 2002-. – ISSN 1995-4972
№ 5. – 2006
1178644
   Реклама и дизайн в Украине : ежегодное иллюстрированное справочное издание. – Киев : Индекс Медиа, 2002-. – ISSN 1995-4972
№ 6. – 2006
1178645
   Реклама и дизайн в Украине : Ежегодное иллюстрированное справочное издание. – Киев : Индекс Медиа, 2002-. – ISSN 1995-4972
№ 6. – 2007
1178646
  Горохов В.М. Реклама и журналистика в России: интегрированная коммуникационная модель / В.М. Горохов, Т.Э. Гринберг // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.31-39. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1178647
  Засурский Я.Н. Реклама и ибщественный интерес // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.5-13. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1178648
  Зирка В.В. Реклама и новомодные слова // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 165-168. – ISBN 966-7348-20-2
1178649
  Щерба О. Реклама і актуальні проблеми споживацької поведінки на товарному ринку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 611-616. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1178650
   Реклама і дизайн ХХІ сторіччя: освіта, культура, економіка : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-004-7
Вип. 2. – 2001. – 272с.
1178651
  Хавкіна Л.М. Реклама і міф: генетичні зв"язки та аспекти взаємодії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 104-109.


  Статтю присвячено розробці проблеми вивчення реклами як продукту сучасної міфотворчості (у проекції на комунікативний простір України). Розглядаються використання міфологічних моделей у рекламі як спосіб досягнення її ефективності та значущі компоненти ...
1178652
  Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність : Курс лекцій / Б.А. Обритько; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 240с. – ISBN 966-608-200-4
1178653
  Беклешов Д.В. Реклама книг сегодня / Д.В. Беклешов. – Москва, 1986. – 201 с.
1178654
  Кулаковська В.В. Реклама книги в незалежній Україні: стан, проблеми та перспективи : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кулаковська Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1178655
  Подоляка Н.С. Реклама книжки, друкарень та книжкових магазинів у повітовому місті Суми (друга половина XIX - початок XX ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Мета дослідження - з"ясувати комплекс засобів маркетингової діяльності видавничих та книготорговельних підприємств Сум кінця XIX - початку ХХ ст. Методи дослідження: історичний, історико-біографічний, аналіз архівних документів і регіональних ...
1178656
  Набруско І. Реклама міфу та міфологія реклами / І. Набруско, О. Решетняк // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 24-30.
1178657
  Лаптєва М. Реклама на радіо й телебаченні: що успішніше? // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 42-44


  Проаналізовано особливості побудови радіо- та телереклами. Всебічний аналіз теми допоміг вивчити плюси та мінуси, спільні та відмінні риси сучасної реклами. На прикладі конкретних видів реклами автор намагався відслідкувати, якому засобу масової ...
1178658
  Тягунова М.М. Реклама на телевидении - двигатель прогресса или абсурд? // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 54-57


  Відомо, що реклама - двигун прогресу. Однак та рекламна продукція, яку пропонують українському телеглядачеві, викликає або здивування, або огиду. Автор статті запрошує до дискусії. Известно, что реклама - двигатель прогресса. Однако та рекламная ...
1178659
  Глазова Е.А. Реклама о старшем поколении: новые реалии Франции // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 98-107. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1178660
  Чичкина Светлана Реклама под контролем : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 20-21 : Фото
1178661
  Голік О.В. Реклама продуктів харчування: етичні аспекти контентного наповнення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  У статті визначено основні етичні аспекти контентного наповнення української реклами продуктів харчування. Основні методи - контент-моніторинг рекламних повідомлень (як комплексу зображення, звуку й тексту) продуктів харчування, спостереження, ...
1178662
  Еннан Р. Реклама та спам у мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 36-42. – ISSN 1608-6422
1178663
  Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. – 2-е вид., стер. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 200, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-173. – ISBN 978-966-364-870-5
1178664
  Хоменко О.А. Реклама та формування жіночої ідентичності у Японії через призму жіночих образів довоєнної та післявоєнної реклами побутової техніки // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 123-137. – ISSN 1608-0599
1178665
  Пазуха М.Д. Реклама у підприємницькій діяльності : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.Д. Пазуха, М.В. Ігнатович; МОНУ; Українська акад. бізнесу та підприємництва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-268-8
1178666
  Дюжева К.В. Реклама у сучасних медіа // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 228-236. – ISSN 2518-7600
1178667
  Єпіфанцева Г. Реклама як засіб досягнення маркетингових цілей видавництва на прикладі журналу "COSMOPOLITAN" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 288-293


  У статті наведений аналіз реклами глянцевих журналів на прикладі «Cosmopolitan», розглянуті особливості створення рекламної стратегії журнальної продукції, визначено основні терміни, проаналізовано види реклами на сторінках журналів, її вплив, ...
1178668
  Грицюта Н.М. Реклама як засіб міфологізації інформаційної картини світу // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 75-78


  У статті розглянуто одну зі стильових тенденцій сучасної реклами як масової комунікації, власне робиться спроба дослідити вплив міфотехнологій на колективну свідомість. This article runs about one of the styles in modern advertising as a mass ...
1178669
  Яненко Я.В. Реклама як засіб соціалізації в українському суспільстві у 90-ті рр. ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 267-271


  Статтю присвячено розгляду реклами як одного з найрозвиненіших видів комунікації, що здійснює вплив на формування особистості та може виступати як засіб соціалізації індивіда. Проаналізовано українську рекламу 90-х рр.XX ст. як засіб соціалізації, за ...
1178670
  Станецька В. Реклама як засіб формування іміджу політичного лідера // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 179-181
1178671
  Цимбал К.Д. Реклама як інституціональний чинник трансформування цінностей у сучасному українському суспільстві : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.04 / Цимбал Катерина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 226 л. – Додатки: л. 200-226. – Бібліогр.: л. 185-199
1178672
  Цимбал К.Д. Реклама як інституціональний чинник трансформування цінностей у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Цимбал Катерина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1178673
  Воєводін Б.В. Реклама як інформація у контексті цивільно-правової доктрини // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 255-261. – ISSN 2227-796X


  Due to information nature of advertising, current trends of modernizing the legal regulation of relations arising in the field of advertising, considering domestic civil research in the field of information. Information this is details in any way and ...
1178674
  Зерницька А.О. Реклама як міфологізована комунікація // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 52-53
1178675
  Грицюта Н.М. Реклама як міфологічна парадигма сучасності // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 50-55


  Висвітлюються проблеми розвитку реклами як сучасної масової комунікації. Реклама розглядається як бурхливо генеруюче явище інформаційного суспільства, шр має надпотужну швидкість поширення сугестивності на масову та індивідуальну свідомість. Рекламна ...
1178676
  Матат А. Реклама як об"єкт права інтелектуальної власності: аргументи "за" та "проти" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 192-193
1178677
  Яцюк Д. Реклама як основний чинник формування і функціонування бренду // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 28-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1606-3732
1178678
  Рогожина В.В. Реклама як особливий вид комунікації: аспекти дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 140-144


  Автор розглядає рекламу як феномен, що потребує всебічного вивчення. Коротко проаналізовані підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до вивчення реклами. Надано характеристику поняття "рекламна діяльність". Розглянуто функції та роль реклами як ...
1178679
  Рогожина В.В. Реклама як особливим вид комунікації: аспекти дослідження // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 34-37


  Автор розглядає рекламу як феномен, що потребує всебічного вивчення. Коротко проаналізовані підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до вивчення реклами. Надано характеристику поняття "рекламна діяльність". Розглянуто функції і роль реклами як ...
1178680
  Штефан О. Реклама як самостійний об"єкт авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-10.
1178681
  Тетьора І.С. Реклама як самостійний об"єкт авторського права // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 229-231. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1178682
  Пастушенко О.В. Реклама як системоутворювальний елемент соціальної комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 137-142. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1178683
  Пугач А.В. Реклама як складова глобалізації сучасного світу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Стаття присвячена ролі реклами в глобалізованому світі, як необхідної складової конкурентної боротьби суб"єктів виробництва за споживача на ринку збуту. Статья посвящается роли рекламы в глобализованном мире, как необходимой The article is devoted ...
1178684
  Лященко А.В. Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації : Дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 / Лященко А.В.; Мін-во науки і освіти України. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – 182л. – Бібліогр.: л. 169-183
1178685
  Лященко А.В. Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Лященко А.В.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.; 11 назв
1178686
  Шишка О.Р. Реклама як спеціальна інформація // Вісник Запорізького державного університету : Збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2004. – С. 138-142. – Бібліогр.: на 23 пункти. – (Юридичні науки ; № 2)
1178687
  Рочняк О. Реклама як спосіб конструювання міфологізованої реальності // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 70-73


  Розглянуто взаємозв’язок міфу і реклами, на конкретних прикладах проаналізовано прояви міфомислення в рекламному дискурсі.
1178688
  Андрущенко О.А. Реклама як сучасний засіб масової комінукації // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 21-25


  Подано результати теоретичного аналізу психологічної літератури з проблеми масової комунікації. Розкрито роль засобів масовової комунікації в отриманні та розповсюдженні інформації (преса, телебачення, радіо, інтернет, реклама) як щодо розширення ...
1178689
  Хавкіна Л.М. Реклама як текст ігрового типу: міфологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 110-113


  Статтю присвячено дослідженню ігрового начала в рекламі як передумови її комунікативної ефективності та позитивної реакції реципієнтів. Розглянуто ігрові моделі в рекламі як значущий компонент рекламного міфу, проаналізовано сучасну рекламу в аспекті ...
1178690
  Матвійчук Б.С. Реклама як транскультурний феномен : український досвід опрацювання проблеми // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 106-110. – ISSN 2226-3209
1178691
  Оленіна О.Ю. Реклама як явище художньої культури : Автореф... канд. мистецвтвозн.наук: 17.00.01 / Оленіна О. Ю.; Нац. муз. акад. Укр. – К., 1999. – 19л.
1178692
  Білінок Е.В. Реклама, ціннісні орієнтації, підлітки // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 17. – С. 8-15. – ISBN 966-594-304-3
1178693
  Судаченко О. Реклама.net // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.46-48. – ISSN 1726-3077


  Місцеве самоврядування
1178694
  Скрицька Н.А. Реклама: до визначення поняття // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 203-212
1178695
  Суименко Е. Реклама: єкономические функции и психологический террор // Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2004. – № 9. – С. 50-57
1178696
  Федотова Л.Н. Реклама: зоны социальной опасности / Л.Н. Федотова, И.А. Красавченко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.34-42. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1178697
  Феофанов Олег Реклама: новые технологии в Росси : Психология рекламы. Формирование имиджа. Политическая реклама; Учебное пособие / Феофанов Олег. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 384с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-272-00037-4
1178698
  Уэллс У. Реклама: принципы и практика : Учебник / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. – 5-е международное изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 800с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-318-00284-6
1178699
  Уэллс У. Реклама: теория и практика / У. Уэллс, Д. Барнет, С. Мориарти. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 736с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-314-00141-1
1178700
  Ромат Е. Реклама: теория и практика : [основные типы рекламы, рекламная коммуникация, реклама в маркетинговых технологиях, система управления рекламой]. – 8-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2013. – 505, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения ) ( Для бакалавров и специалистов). – ISBN 978-5-496-00114-4
1178701
  Сэндидж Ч. Реклама: Теория и практика. / Ч. Сэндидж; общ ред. Е.М. Пеньковой. – Москва : Прогресс, 1989. – 628с. – ISBN 5-01-001-066-6
1178702
  Митрович Б.Т. Рекламации в международной торговле / Б.Т. Митрович. – М., 1991. – 175с.
1178703
  Солтан А.М. др. Рекламент исполкома -эффективное средство управления / А.М. др. Солтан. – Минск, 1986. – 84с.
1178704
  Загоскина Василина Рекламировать, нельзя экономить! : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 80-86 : Фото
1178705
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 1. – 1999
1178706
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 2. – 1999
1178707
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 3. – 1999
1178708
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 4. – 1999
1178709
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 5. – 1999
1178710
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 6. – 1999
1178711
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 7. – 1999
1178712
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 8. – 1999
1178713
  Деяк-Якобишин Рекламна графіка в британській газеті "Дейлі міррор" напередодні Другої світової війни // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 45-53


  У статті досліджено графічне оформлення рекламних повідомлень на сторінках британської газети "Дейлі міррор" напередодні Другої світової війни. Проаналізовано шрифтові можливості оформлення комерційної реклами. Розглянуто гендерні особливості ...
1178714
  Булахова Г. Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 256-266. – ISSN 2224-9516
1178715
  Булахова Г.І. Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) / Галина Булахова // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 71-80


  У статті розглянуто сучасні підходи науковців у галузі рекламної діяльності бібліотек, з"ясовано особливості термінологічного забезпечення наукових досліджень. Також розглянуто рекламно-маркетинговий, комунікаційний наукові підходи. Запропоновано ...
1178716
   Рекламна діяльність в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2005. – 108с. – ISBN 966-373-010-2
1178717
  Толок Є.В. Рекламна діяльність в Україні: основні підходи до побудови системи державного управління // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 90-96. – ISSN 2409-9805
1178718
  Штефанич Д. Рекламна діяльність вищого навчального закладу та її ефективність / Д. Штефанич, А. Масна // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 130-139. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1178719
  Молнар М.С. Рекламна діяльність на страховому ринку / М.С. Молнар, О.В. Зарічна // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 164-169. – ISSN 2311-8164
1178720
  Лазоренко Ю. Рекламна діяльність наукових бібліотек вітчизняних аграрних вишів / Юлія Лазоренко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 2 (220). – С. 24-29. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається досвід рекламної діяльності - найбільш ефективного маркетингового засобу просування інтелектуальної продукції, бібліотечно-інформаційних послуг наукових бібліотек аграрних вищих навчальних закладів України. Ключові слова: ...
1178721
  Граніш С. Рекламна діяльність підприємств на споживчому ринку у контексті маркетингової політики комунікацій // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 36-41. – ISSN 1606-3732
1178722
  Промська О. Рекламна діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 26-28. – ISSN 1811-377X
1178723
  Лозова О.А. Рекламна діяльність у системі заходів з просуванням товарів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 151-155. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1178724
  Чубко О. Рекламна діяльність: правове регулювання та облік витрат // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 2. – С. 3-13


  визначення, мова реклами, політична реклама, бух. облік
1178725
  Грицюта Н.М. Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грицюта Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 390 л. – Бібліогр.: л. 357-390
1178726
  Грицюта Н.М. Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грицюта Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
1178727
  Вишневська Г.П. Рекламна кампанія в освітній галузі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 43-57. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
1178728
  Петриченко І.А. Рекламна комунікація в етнонаціональних картинах світу ( на матеріалі японської друкованої реклами) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 156-160
1178729
  Булах Т.Д. Рекламна комунікація в книжковій галузі : монографія / Т.Д. Булах ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2017. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 202-231. – ISBN 978-966-8308-57-4
1178730
  Грицюта Н.М. Рекламна комунікація як етико-естетичний чинник формування національної ідеї України (в умовах промоції Євро-2012) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 122-130


  У статті подано наукову концептуалізацію проблеми формування та підтримки національної самосвідомості українців та національної ідеї України в інтра- та екстраконтекстах шляхом використання технологій рекламної комунікації у процесі підготовки й ...
1178731
  Грицюта Н.М. Рекламна комунікація Японії як об’єкт інформаційних правовідносин:етичний контекст // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 20-25


  Аналіз правового режиму Японії виявляє, як законодавча система, державні органи контролю та професійні бізнес-структури докладають спільних зусиль, дбаючи, щоб національна рекламна індустрія була адекватною та відповідала моральним принципам ...
1178732
  Щербина А.Є. Рекламна комунікація: специфіка політичної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 98-102


  Виборчі кампанії - це утримання, перерозподіл і захоплення матеріальних, інформаційних, інтелектуальних і людських ресурсів. А результат виборчої кампанії великою мірою залежить від політичної реклами. У статті розглянуто жанри політичної реклами в ЗМІ ...
1178733
  Баутін В.В. Рекламна література: типологічний портрет як складова редакторського аналізу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 109-112


  У статті порушується питання типології рекламної літератури. Аналізується те, як типологічні характеристики впливають на процес редагування рекламних публікацій. The article is devoted to the theme of typology of the advertising literature. The ...
1178734
  Булахова Г. Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 331-345. – ISSN 2224-9516


  Досліджено особливості бібліотечної реклами через соціальну мережу Fаcebook. Розглянуто найбільш поширені форми роботи, присутні в іміджевих стратегіях бібліотек. Проаналізовано використання соціальних мереж як засобу рекламування бібліотечної ...
1178735
  Ястремська О.М. Рекламна стратегія: теоретичні положення та класифікація / О.М. Ястремська, Л.С. Поклонська // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 70-78. – ISSN 1683-1942
1178736
  Щегельська Ю.П. Рекламна та PR-діяльність м. Львова в Україні та за її межами // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 50-55


  У статті подано результати аналізу контенту промоційної діяльності міста Львова в Україні та за кордоном. The article represents the results of analysis of the content of promotion activity of the city Lviv in Ukraine and abroad. В статье ...
1178737
  Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность : Учебник для студ. высших и сред. спец. учеб. завед. / Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серегина, В.Г. Шахурин. – Москва : Маркетинг, 1998. – 244с. – ISBN 5-7856-0022-6
1178738
  Усов В.В. Рекламная деятельность информационных органов / В.В. Усов. – М., 1979. – 82с.
1178739
  Тевекелян В.А. Рекламне бюро пана Кочека / В.А. Тевекелян. – Київ : Молодь, 1969. – 380с.
1178740
  Хавкіна Л.М. Рекламне міфопородження за допомогою мовних інновацій // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 48-52


  У статті розглядається використання мовних інновацій як засобу впливу на реципієнтів в українській комерційній рекламі, спосіб досягнення ефективності та важливий компонент рекламного міфу. The article describes use of verbal innovations as verbal ...
1178741
  Лебедєва Ю.П. Рекламний буклет як засіб ефективної друкованої реклами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 109-112. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (23)). – ISSN 2219-8741
1178742
  Фурманкевич Н.М. Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України : соціолінгвістичні особливості, форми творення в інтернеті : автореф. дис. ... канд. наук. із соціальних комунікацій. спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Фурманкевич Н. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. : 6 назв.
1178743
  Фурманкевич Н.М. Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України:соціолінгвістичні особливості, форми творення в Інтернеті : дис. ... канд наук із соціальних комунікацій ; Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Фурманкевич Н.М. ; Галицький ін-т ім. В. Черновола Національного ун-ту " Києво -Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – 190л. – Бібліогр.: л. 173 -190
1178744
  Семенець О.О. Рекламний дискурс як домінантна структура у сфері сучасної масової комунікації: гіперреальність симулякрів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 164-168


  На основі концепції Жана Бодріяра розглянуто закономірності організації сфери масової комунікації як "гіперреальності симулякрів". Особливу увагу приділено впливу рекламного дискурсу на інші види масової комунікації. On the basis of J. Baudrillard"s ...
1178745
  Примак Т. Рекламний креатив : навчальний посібник / Тетяна Примак ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 328 с. – ISBN 966-574-902-1
1178746
  Лук"янець Т.І. Рекламний менеджмент : Навчальний посібник / Т.І. Лук"янець; Мін-во освіти України.Київ.нац.економ.ун-т; рец. В.І.Голіков та ін. Ред.І.О.Соломарський. – Київ : КНЕУ, 1998. – 276с. – ISBN 966-577-026-1
1178747
  Лук"янець Т.І. Рекламний менеджмент : Навчальний посібник / Т.І. Лук"янець; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., доп. – Київ : КНЕУ, 2003. – 440 с. – ISBN 966-574-482-8
1178748
  Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент : підручник для студентів ВНЗ / О.С. Тєлєтов. – 2-ге вид., випр. – Суми : Університетська книга, 2012. – 366, [1] с., [6] арк. фотоіл. : іл., табл. – Глосарій: с. 271-274. – Бібліогр.: с. 275-279. – ISBN 978-966-680-468-9
1178749
  Балабанова Л.В. Рекламний менеджмент : підручник для студентів ВНЗ / Л.В. Балабанова, Л.О. Юзик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і управління, Каф. маркетинг. менеджменту. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 391, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 358-362. - Імен. покажч.: с. 363. – Бібліогр.: с. 351-357. – (Школа маркетингового менеджменту). – ISBN 978-611-01-0396-1
1178750
  Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент : підручник для студ. ВНЗ / О.С. Тєлєтов. – 2-ге вид., випр. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366, [1] c., [6] арк. фот. : іл., табл., фот. – Глосарій: с. 271-274. – Бібліогр.: с. 275-279. – ISBN 978-966-680-468-9
1178751
  Зоріна О.І. Рекламний менеджмент : навч. посібник / О.І. Зоріна, О.В. Сиволовська, А.О. Дергоусова ; за ред. О.І. Зоріної ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харьков : УкрДУЗТ, 2015. – 258, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 248-257. – Бібліогр.: с. 244-247. – ISBN 978-617-654-036-6
1178752
  Арестенко Т.В. Рекламний менеджмент: аналіз тенденцій та особливостей розвитку медійного ринку України / Т.В. Арестенко, В.В. Арестенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 3 (27). – С. 29-32. – (Економічні науки ; № 3 (27))
1178753
  Подпружнікова О.П. Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Подпружнікова Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 163 л. – Бібліогр.: л. 144-163
1178754
  Подпружнікова О.П. Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Подпружнікова Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 11 назв
1178755
  Ковтун Н.О. Рекламний радіодискурс: соціокомунікативний та лінгвальний аспекти : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Ковтун Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 245 л. + Додаток : л. 178-207 ; CD. – Бібліогр. : л. 208-245
1178756
  Ковтун Н.О. Рекламний радіодискурс: соціокомунікативний та лінгвальний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Ковтун Н.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1178757
  Овдіюк В. Рекламний текст у курсі української мови як іноземної: соціокультурний підхід // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 234-242. – ISSN 2078-5119
1178758
  Мещерякова Л. Рекламний текст у синтаксичному аспекті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 115-137. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1178759
  Сваричевська Л. Рекламний текст як об"єкт вивчення в іншомовній аудиторії: проблема перекладу // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 203-208
1178760
  Арешенкова О.Ю. Рекламний текст як функціональний різновид мовлення // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – C. 5-11. – ISSN 2305-3852
1178761
  Голець Я.Д. Рекламний хлопець. / Я.Д. Голець. – К., 1988. – 116с.
1178762
  Капранов Дмитро Рекламним агентам вхід заборонено! / Капранов Дмитро, Капранов Віталій // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-16
1178763
  Капранов Дмитро Рекламним агентам вхід заборонено! / Капранов Дмитро, Капранов Віталій // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-16
1178764
  Платонова А.В. Рекламні жанри як чинник обсягу рекламної інформації у рейтингових друкованих мас-медіа Криму // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 174-181


  У статті досліджується питання про обсяг, який займає рекламна інформація у рейтингових суспільно-політичних та інформаційних друкованих мас-медіа Криму. Звертається увага й на те, з яких саме рекламних жанрів складається цей обсяг рекламної ...
1178765
  Дідиченко А.Л. Рекламні кампанії проти СНІДу як впровадження викривленої стереотипізації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 37-40


  У цій статті на прикладі конкретних рекламних кампаній для боротьби з ВІЛ/СНІДом розглядається тотальне викривлення функцій соціальної рекламної комунікації на пострадянському та європейському просторах. Пропонується створення нового, відповідального ...
1178766
  Огриза В. Рекламні комунікації очима юриста: як не згубити креатив? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 40-41
1178767
  Яненко Я.В. Рекламні комунікації та соціалізація: засади дослідження // Сучасні рекламні комунікації як чинник соціалізації : монографія / Я.В. Яненко. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 8-46. – ISBN 978-966-657-746-0


  "Процес соціалізації сучасної людини передбачає формування нових знань та уявлень про суспільство, соціальних якостей, інтеграцію в соціум. Важливу роль у ньому відіграють сучасні рекламні комунікації, що транслюють нові знання й уявлення про ...
1178768
  Яненко А.С. Рекламні оголошення кінця XIX – початку XX ст. (за матеріалами ф. 128 ЦДІАК України) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 140-144. – ISBN 978-966-136-493-5
1178769
  Кияк Л.Т. Рекламні слогани як тексти малої форми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 173-178
1178770
  Ананко Т. Рекламні стратегії у корпоративному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 11-15


  Корпоративний дискурс реалізується в інституційній сфері, а також виявляється в міжособистісних стосунках. Виділено шість типових комунікативних ситуацій з різними адресантно-адресатними характеристиками. Доведено, що комунікативну поведінку учасників ...
1178771
  Дядечко Л.А. Рекламні тексти в комунікативному просторі: прагмалінгвістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 285-290
1178772
  Дядечко Л.А. Рекламні тексти як соціокультурне явище // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 251-256
1178773
  Городенко Л.М. Рекламні технології у мережевій комунікації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 25-30
1178774
  Городенко Л.М. Рекламні технології у мережевій комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті відстежуються тенденції трансформації рекламних технологій у мережі; з"ясовуються пріо ритетні технології рекламування в інтернет-виданнях. This article examines the trends in transformation of advertising technologies in network; it is ...
1178775
  Раренко Л.А. Рекламні тренди нових медіа: інтеграція інтерактивності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  This research deals with the problem of functioning of interactive advertising in new media - conversational mass media. The main purpose is to ascertain the leading advertising trends in interaction with social impact of interactivity on business ...
1178776
  Соловйов С.Г. Рекламні функції популяризації науки у сучасній українській пресі (на прикладі щотижневика "Дзеркало тижня") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 137-142


  У статті розглядаються й аналізуються деякі аспекти популяризації науково-технічних розробок у пресі як форми реклами інноваційних товарів. Важливе місце відведено конкретним прикладам публікацій "прихованої" реклами. The some aspects of ...
1178777
  Михайлин І.Л. Рекламно-довідкова преса та її історія (рецензія на видання: Георгієвська В., Сидоренко Н. Історія української журналістики: становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (ХIХ — початок ХХ ст.)) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 149-151


  Advertising reference press and its history (review on the edition: Georgiyevska V. V. History of the Ukrainian journalism: formation and development of advertising reference press on the territory of Eastern Ukraine (the ХIХ — beginning of the ХХ ...
1178778
  Борисова О.О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности : [учеб.-практ. пос.] / О.О. Борисова ; Орловский гос. ин-т искусств и культуры. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 320 с. – (Библиотека). – ISBN 5-93913-109-3


  В пособии освещаются актуальные вопросы рекламно-информационной деятельности библиотек, ее правовые, технологические, психолого-педагогические, этические, организационно-технологические аспекты. Даются рекомендации по использованию ...
1178779
  Гаврилюк А. Рекламно-інформаційна інфраструктура туристичної галузі України: становлення та розвиток // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 132-141
1178780
  Копистинська І. Рекламно-інформаційна політика українських видавництв у перше десятиліття незалежності // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 93-100


  У статті досліджується формування в українських видавництвах рекламно-інформаційної системи просування книги наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Зазначається, що основними елементами комунікацій були реклама та промоція. В статье исследуется формирование ...
1178781
  Панченко Н.В. Рекламно-інформаційні технології як засіб розвитку соціальної активності майбутніх соціальних педагогів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 48. – С. 60-66. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471


  У статті визначено поняття рекламно-інформаційних технологій (зокрема, соціальної реклами), критеріїв ефективності їх впливу на свідомість студентської молоді; розглянуто особливості формування соціальної активності майбутніх соціальних педагогів ...
1178782
  Тевекелян В.А. Рекламное бюро господина Кочека / В.А. Тевекелян. – М., 1967. – 432с.
1178783
  Тевекелян В.А. Рекламное бюро господина Кочека / В.А. Тевекелян. – Москва : Советский писатель, 1970. – 416с.
1178784
  Тевекелян В.А. Рекламное бюро господина Кочека / В.А. Тевекелян. – Ижевск, 1978. – 336с.
1178785
   Рекламное измерение. – Донецьк
№ 8/9. – 1997
1178786
   Рекламное измерение. – Донецьк
№ 10. – 1997
1178787
   Рекламное измерение. – Донецьк
№ 11. – 1997
1178788
   Рекламное измерение. – Донецьк
№ 12. – 1997
1178789
  Харламов А.В. Рекламное образование в информационном обществе: основания и перспективы // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 170-180. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует место и содержание рекламного образования в контексте развития современного информационного общества. В статье исследована институциональная специфика рекламного образования в России, показаны взаимосвязи в развитии цифровых и ...
1178790
  Зюзиков А. Рекламные возможности Facebook - как увеличить свои продажи // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 27-30 : табл. – ISSN 1606-3732
1178791
  Сендеров Д. Рекламный бюджет: правила расчета и планирования // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 11 (182). – С. 38-47
1178792
  Васильев Г.А. Рекламный маркетинг : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. – Москва : Вузовский учебник, 2008. – 276с. – ISBN 978-5-9558-0068-4
1178793
  Батра Р. Рекламный менеджмент / Р. Батра, Д.Д. Майерс, Д.А. Аакер. – 5-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 1999. – 784c. – ISBN 5-8459-0018-2
1178794
  Обрытько Борис Абрамович Рекламный менеджмент : Конспект лекций / Обрытько Борис Абрамович; Межрегионал. акад. упр. персоналом. – Киев : МАУП, 2000. – 120c. – Библиогр.: Бибилогр.: с. 117. – ISBN 966-608-061-3
1178795
  Батра Р. Рекламный менеджмент = Advertising management : пер. с англ. / Раджив Батра, Джон Дж. Майерс, Дэвид А. Аакер. – 5-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2004. – 780 с. : ил. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0018-2
1178796
  Чернявский С. Рекламный пресс денег на прессу // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 41-44.
1178797
  Бронштейн Яков Рекламный робот : Все или почти все об умении делать "крутую" рекламу / Бронштейн Яков. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 440с. – ISBN 966-7276-89-9
1178798
  Петров В.Д. Рекламный ролик : повесть, рассказы / В.Д. Петров. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1988. – 382, [2] с. – В изд. также: Повесть о Поле Фимкиной / С. Фролов. – ISBN 5-7688-0029-8
1178799
  Иншакова Н.Г. Рекламный текст : редакторский взгляд / Н.Г. Иншакова. – Москва : МедиаМир, 2007. – 288 с. – ISBN 978-5-91177-016-7
1178800
  Назайкин А.Н. Рекламный текст в современных СМИ : практическое пособие / Александр Назайкин. – Москва : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Профессиональные издания для бизнеса). – ISBN 5-699-18344-2
1178801
  Шишкин В.Н. Рекогносцировка пунктов триангуляции / В.Н. Шишкин. – Москва : Гоедезиздат, 1951. – 74с.
1178802
  Шишкин В.Н. Рекогносцировка пунктов триангуляции / В.Н. Шишкин. – Изд-е второе, перераб. – Москва : Гоедезиздат, 1959. – 80с.
1178803
  Шишкин В.Н. Рекогносцировка пунктов триангуляции / В.Н. Шишкин. – 3-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 80 с.
1178804
  Попович С.Ю. Рекогносцирувальне виділення функціональних зон проектованого Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 93-100 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 99. – ISSN 2219-7516
1178805
  Ілларіонов О.Ю. Рекодифікація господарського законодавства: проблеми та напрями // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 77-81. – ISBN 978-617-7605-90-3
1178806
  Довгерт А. Рекодифікація Цивільного кодексу України: основні чинники і передумови для старту // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 27-41. – ISSN 1026-9932
1178807
  Кузнецов В.А. Реком, Нузал и Царазонта / В.А. Кузнецов. – Владикавказ, 1990. – 200с.
1178808
  Уотсон Дж. Рекомбинантные ДНК : Краткий курс / Дж. Уотсон, Дж. Туз, Д. Курц; Пер. с англ. Е.В. Кунина. – Москва, 1986. – 288с.
1178809
   Рекомбинантные молекулы: значение для науки и практики = Recombinant molecules: impact on science and society. – Москва : Мир, 1980. – 624с.
1178810
  Щукин И.П. Рекомбинационная люминесценция и окраска фосфора KCL--Tl. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щукин И.П.; Физ.ин-т. – Москва, 1955. – 11л.
1178811
  Уйбо Л.Я. Рекомбинационная люминесценция и центры окраски в аммонийно-галоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Уйбо Л.Я. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1960. – 12 с.
1178812
  Мерзлякова А.Т. Рекомбинационная люминесценция фосфатных и ванадатных люминофоров. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Мерзлякова А.Т.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1978. – 20л.
1178813
  Морозов Е.П. Рекомбинационное излучение в арсенале галлия, легированном амфотерными примесями и в эпитаксиальных структурах на его основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Морозов Е.П.; Вильнюс гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1178814
  Тодуа П.А. Рекомбинационное излучение и некоторые электрические характеристики низкоомных монокристаллов сульфида цинка П-типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тодуа П.А.; АН СССР. Физич. ин-т. – М., 1972. – 16л.
1178815
  Власов А.Н. Рекомбинационное изучение халькогенидов кадмия и цинка при высоких уровнях возбуждения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Власов А.Н.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1971. – 14л.
1178816
  Завадский Ю.И. Рекомбинационные волны в кремнии, легированном цинком : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.10 / Завадский Ю.И.;. – М, 1973. – 22л.
1178817
  Городецкий И.Я. Рекомбинационные процессы в широко зонных полупроводниковых группах А2В6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Городецкий И. Я.; АН УССР, Ин-т полупровдников. – К., 1972. – 20л.
1178818
  Сидоров И.Н. Рекомбинационные процессы при распространении звуковых волн в полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Сидоров И.Н.; АН МолдССР. – К., 1977. – 20л.
1178819
  Зельчинский М. Рекомбинационный метод определения радиационной опасности проникающего излучения : Автореф... канд. техн.наук: / Зельчинский М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1963. – 12л.
1178820
  Тикуш В.Л. Рекомбинация атомарного водопровода на поверхности монокристаллов полупроводников : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Тикуш В.Л. ; АН УССР , Ин-т проблем материаловедения. – Киев, 1968. – 14 с.
1178821
  Лавренко В.А. Рекомбинация атомов водорода на поверхностях твердых тел / В.А. Лавренко. – К., 1973. – 204с.
1178822
  Жученко А.А. Рекомбинация в эволюции и селекции / А.А. Жученко, А.Б. Король. – Москва : Наука, 1985. – 400 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 349-387
1178823
  Каган М.С. Рекомбинация горячих электронов и электрическая неустойчивость в компенсированном германии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Каган М.С. ; АН СССР , Ин-т радиотехники и электроники. – Москва, 1968. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1178824
  Климка Л.А. Рекомбинация и рекомбинационная неустойчивость горячих носителей тока на атомах никеля и поверхностных центрах в германии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Климка Л.А.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1178825
  Мацелюх Б.П. Рекомбинация и репликация ДНК бактерий и актиномицетов / Б.П. Мацелюх. – Киев : Наукова думка, 1979. – 288 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 247-286
1178826
  Губенко А.В. Рекомбинация и синтез свойств и функций объектов как важная составляющая творческого процесса ( к проблеме совершенствования методов развития творческого мышления ) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 43-55
1178827
  Ланкин А.В. Рекомбинация ионов плотной ионной плазмы в атмосфере фтора // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 8. – С. 1261-1266. – ISSN 0044-4537
1178828
  Янченко Александр Михайлович Рекомбинация на глубоких центрах в кремнии в условиях деформаций одноосного сжатия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Янченко Александр Михайлович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1178829
  Явид Валентин Юльянович Рекомбинация на радиационных дефектах в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Явид Валентин Юльянович; МВ и ССО БССР. Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 13л.
1178830
  Галкин Г.Н. Рекомбинация неравновесных носителей заряда в кремнии и ее влияние на работу солнечных батарей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Галкин Г.Н.; Акад. наук СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1962. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1178831
   Рекомбинация носителей тока в полупроводниках. : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 141 с.
1178832
  Худяков И.В. Рекомбинация радикалов. / И.В. Худяков. – М., 1990. – 29с.
1178833
  Тиссен К.П. Рекомбинация электронов и дырок на атомах никеля и германия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тиссен К. П.; МГУ. – М., 1959. – 5л.
1178834
   Рекомбінаційні та адсорбційні властивості границі поділу між нанопористим кремнієм і кремнієвою підкладинкою / С.В. Литвиненко, О.В. Козинець, В.А. Скришевський, О.В. Третяк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 314-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив адсорбції парів води на величину швидкості поверхневої рекомбінації на границі поділу між кремнієм і шаром наноструктурованого пористого кремнію. Показано, що зручним приладом для спостереження і вимірювання адсорбції є P-N перехід з ...
1178835
   Рекомедованный Киевским городским комитетом Коммунистической партии. – К, 1935. – 110с.
1178836
   Рекоменадации по расчету климатических параметров гололедных и гололедно-ветровых нагрузок на провода воздушных линий. – Ленинград, 1974. – 35 с.
1178837
   Рекоменадации по управлению трудовой дисциплиной и рациональным использованием рабочего времени в строительных организациях, на предприятиях стройиндустрии, стройматериалов и транспорта. – Киев, 1985. – 54 с.
1178838
   Рекоменадации по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума. – М, 1987. – 32с.
1178839
   Рекоменадции по развитию табунного коневодства и увеличению производства конского мяса и кумыса в совхозах и колхозах РСФСР. – Москва, 1961. – 12 с.
1178840
  Лазеба Є.М. Рекоменд. покажчик літератури / Є.М. Лазеба. – Львів, 1969. – 48с.
1178841
   Рекомендательная библиография - важное средство коммунистического воспитания и научно-технического прогресса.. – Москва, 1984. – 159с.
1178842
  Найдич Э.Э. Рекомендательная библиография - твой помощник / Э.Э. Найдич. – М., 1966. – 95с.
1178843
  Найдич Э.Э. Рекомендательная библиография - твой помощник / Э.Э. Найдич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книга, 1975. – 96 с.
1178844
  Куманова А.В. Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя дифференциация : Курс лекций по общему библиографоведению / А.В. Куманова. – Ленинград, 1989. – 187 с.
1178845
   Рекомендательная библиография в массовых библиотеках.. – М., 1971. – 155с.
1178846
   Рекомендательная библиография в руководстве чтением.. – М., 1975. – 112с.
1178847
   Рекомендательная библиография и руководство чтением.. – Москва, 1967. – 175с.
1178848
  Дорохина С.В. Рекомендательная библиография художественной литературы: теоретическое наследие и современность / С.В. Дорохина, Н.В. Лопатина // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2014. – № 3 (392). – С. 46-53. – ISSN 0869-6020


  В статье рассматривается целесообразность и необходимость использования теории рекомендательной библиографии в современном культурном просвещении. Представлены возможности современных информационных технологий для реализации смелых идей теоретиков и ...
1178849
   Рекомендательная библиография: вопросы теории, методики, истории.. – Л., 1989. – 136с.
1178850
  Бавин С.П. Рекомендательная библиография: как это делается сегодня : практическое пособие для работников библиотек / С.П. Бавин ; Российская гос. б-ка, НИО библиографии. – Москва : Пашков дом, 2011. – 134, [2] с. – Библиогр.: с. 123-134 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7510-0521-4
1178851
  Сергеев Александр Рекомендательная революция : digital // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 172-176 : Фото
1178852
   Рекомендательно-библиографическое пособие: составление и использование.. – Москва, 1987. – 112с.
1178853
   Рекомендательное библиографическое пособие: проблемы его целостности.. – Москва, 1979. – 152с.
1178854
  Недосекин Ю.Д. Рекомендательные граниты Северо-Востока СССР / Ю.Д. Недосекин. – М., 1988. – 140с.
1178855
  Осыка С.Г. Рекомендательные нормы международных организаций как фактор совершенствования международно-правового регулирования (на примере рекомендаций МОТ) / С.Г. Осыка, В.А. Самовалов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 50-57. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
1178856
  Кулапов В.Л. Рекомендательные нормы советского права. / В.Л. Кулапов. – Саратов, 1987. – 110с.
1178857
  Кулапов Виктор Лаврентьевич Рекомендательные нормы советского социалистического права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Кулапов Виктор Лаврентьевич; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1981. – 18л.
1178858
   Рекомендательные списки литературы для внеклассного чтения учащихся I-X классов.. – М., 1972. – 48с.
1178859
   Рекомендательный список кинофильмов для системы политического просвещения.. – Саратов, 1964. – 48с.
1178860
   Рекомендательный список литературы. – Саратов, 1964. – 6 с.
1178861
   Рекомендательный список литературы для изучающих русский язык за рубежом.. – М., 1967. – 78с.
1178862
   Рекомендательный список литературы для самостоятельного изучения по программе очно-заочных курсов повышения квалификации учителей начальных классов.. – Куйбышев, 1964. – 16с.
1178863
   Рекомендательный список литературы по написанию курсовых и дипломных работ для студентов физико-математических, биологических и химических специальностей. – Донецк, 1982. – 48с.
1178864
  Макарова Т.И. Рекомендательный список литературы по формам и методам идейно-политического воспитания студентов в помощь кураторам / Т.И. Макарова, Н.М. Ломакина. – Донецк, 1982. – 45с.
1178865
   Рекомендательный список литературы по цветной металлургии.. – М., 1963. – 46с.
1178866
   Рекомендательный список литературы по цветной металлургии.. – М., 1964. – 44с.
1178867
   Рекомендательный список литературы по цветной металлургии.. – М., 1964. – 38с.
1178868
   Рекомендательный список литературы по цветной металлургии.. – М., 1964. – 43с.
1178869
   Рекомендательный список радиолитературы., 1928. – 32с.
1178870
   Рекомендательный список.. – Саратов, 1959. – 29с.
1178871
   Рекомендательный список.. – Саратов
10. – 1959. – 21с.
1178872
   Рекомендательный список.. – Саратов
11. – 1959. – 21с.
1178873
   Рекомендательный список.. – Саратов, 1961. – 3с.
1178874
  Бочкарева М.А. Рекомендательный указатель литературы для работников профессионально-технических училищ. / М.А. Бочкарева, М.Н. Яковлева. – М., 1961. – 91с.
1178875
   Рекомендации "круглого стола" "Правовые аспекты межбиблиотечного сотрудничества и защиты интеллектуальной собственности" // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 154-156
1178876
   Рекомендации "круглого стола" "Русский язык в системе межкультурных коммуникаций" // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 130-132
1178877
   Рекомендации 2-й Московской областной научно-практической конференции по проблеме "Слияние воспитания и обучения в единый процесс".. – М., 1964. – 84с.
1178878
   Рекомендации Всесоюзного совещания по организации труда (26-29 июня 1967 г.). – М., 1967. – 64с.
1178879
   Рекомендации Всесоюзного совещания по охране труда.. – М., 1975. – 31с.
1178880
   Рекомендации Всесоюзной межвузовской научно-технической конференции по проблемам научной организации труда в вузах. – Москва, 1970. – 14с.
1178881
   Рекомендации зонального совещания экономистов Северного Кавказа по вопросам совершенствования планирования и повышения уровня экономической работы в народном хозяйстве РСФСР.. – Ростов-на-Дону, 1967. – 59с.
1178882
   Рекомендации зонального совещания экономистов Уральского экономического района 12-14 апреля 1967 года.. – Свердловск, 1967. – 14с.
1178883
  Покровский Ф.А. Рекомендации и заключения в системе правовых актов Европейского сообщества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.114-123. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
1178884
   Рекомендации и методическое руководство по внедрению системы бездефектной разработки технической документации и сдачи ее с первого предъявления.. – Пермь, 1965. – 15с.
1178885
   Рекомендации к изучению традиционных сюжетов и образов мировой литературы. – Черновцы
Вып. 2. – 1982. – 74с.
1178886
   Рекомендации к изучению традиционных сюжетов и образов мировой литературы.. – Черновцы
1. – 1981. – 89с.
1178887
  Приедниекс Я.Я. Рекомендации к орнитологическому мониторингу в Прибалтике / Я.Я. Приедниекс. – Рига, 1986. – 66с.
1178888
   Рекомендации к практикуму по бактериозам насекомых.. – Саранск, 1985. – 118с.
1178889
   Рекомендации межвузовского научно-методического семинара "Роль политической экономии в коммунистическом воспитании студентов".. – Рига, 1979. – 26с.
1178890
   Рекомендации Международной комиссии по защите от излучений. – Москва : Иностранная литература, 1958
1178891
   Рекомендации научно-практической конференции "Роль библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся".. – М., 1964. – 15с.
1178892
   Рекомендации научной конференции по изучению и использованию производительных сил Украинских Карпат.. – К., 1968. – 36с.
1178893
   Рекомендации о порядке перевода на новые условия оплаты труда рабочих. руководящих, инженерно-технических работников и служащих производственных предприятий.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 95с.
1178894
   Рекомендации о порядке перевода на новые условия оплаты труда рабочих. руководящих, инженерно-технических работников и служащих производственных предприятий.. – М., 1975. – 81с.
1178895
   Рекомендации о примерных сменных нормах выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные механизированные и тракторные транспортные работы.. – Ашхабад, 1966. – 60с.
1178896
   Рекомендации П-й Московской областной научно-практической конференции по проблеме "Слияние воспитания и обучения в единый процесс".. – М., 1964. – 12с.
1178897
   Рекомендации первой Всероссийской научной конференции по проблеме "Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве".. – М., 1967. – 21с.
1178898
   Рекомендации первой Всесоюзной научной конференции "Социально-экономические проблемы профессионально-технического образования".. – Л., 1970. – 8с.
1178899
   Рекомендации по беспривязному содержанию крупного рогатого скота.. – Саратов, 1960. – 16с.
1178900
   Рекомендации по борьбе с вредителями декоративных растений в Крыму.. – Ялта, 1973. – 31с.
1178901
   Рекомендации по борьбе с вредным клопом-черепашкой.. – М., 1962. – 6с.
1178902
   Рекомендации по борьбе с корневыми гнилями пшеницы и ячменя.. – М., 1962. – 16с.
1178903
   Рекомендации по борьбе с мышевидными грызунами.. – М., 1961. – 9с.
1178904
   Рекомендации по ведению подростковой беременности. Клинические практические рекомендации Канадского комитета детской и подростковой гинекологии и акушерства, одобренные Обществом акушеров и гинекологов Канады (август 2015 г., сокр.). // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 86-89. – ISSN 2413-550Х
1178905
  Стабников В.Н. Рекомендации по выполнению кандидатских диссертаций работниками пищевой промышленности и аспратнами вузов пищевой промышленности. / В.Н. Стабников. – М., 1969. – 64с.
1178906
   Рекомендации по защите роз от болезней в открытом и закрытом грунте. – Киев : КГУ, 1987. – 15 с.
1178907
   Рекомендации по количественной оценке устойчивости оползневых склонов. – Москва : Стройиздат, 1984. – 80с.
1178908
   Рекомендации по лабораторному изучению строения мерзлых грунтов. – Москва : Стройиздат, 1984. – 36с.
1178909
   Рекомендации по методике прогноза изменения строительных свойств структурно-неустойчивых грунтов при подтоплении. – Москва : Стройиздат, 1984. – 153с.с.
1178910
   Рекомендации по методике прогноза изменения физико-механических свойств засоленых глинистых грунтов. – Москва : Стройиздат, 1984. – 16с.
1178911
   Рекомендации по определению липкости грунтов в стационарных лабораториях и полевых условиях. – Москва, 1983. – 31с.
1178912
   Рекомендации по оценке и прогнозу размыва берегов равнинных рек и водохранилищ для строительства. – Москва : Стройиздат, 1987. – 68с.
1178913
  Китаева Л.П. Рекомендации по оценке погрешностей измерений в физическом практикуме / Л.П. Китаева. – Томск : Издательство Томского университета, 1983. – 71 с.
1178914
   Рекомендации по перевозке опасных грузов : Типовые правила : ST/SG/AC.10/1Rev.12 (Vol. 1). – 12-е пересмотренное изд. – Нью-Йорк, Женева : Организация Объединенных Наций
Т. 1. – 2001. – 6, 452 c.
1178915
   Рекомендации по перевозке опасных грузов : Типовые правила : ST/SG/AC.10/1Rev.12 (Vol. 2). – 12-е пересмотренное изд. – Нью-Йорк, Женева : Организация Объединенных Наций
Т. 2. – 2001. – С. 453-743
1178916
   Рекомендации по планирвовке и застройке жилых районов и микрорайонов. – Москва, 1967. – 239 с.
1178917
   Рекомендации по планированию затрат на закладку многолетних насаждений и уход за ними до вступления в плодоношение. – Кишинев, 1965. – 28с.
1178918
   Рекомендации по планированию педагогического просвещения подителей учащихся и детей дошкольного возраста. – Гродно, 1982. – 159с.
1178919
   Рекомендации по планированию, внедрению и поределению экономической эффективности мероприятий НОТ в строительстве. – М, 1987. – 81с.
1178920
   Рекомендации по повышению продуктивности пчеловодства Кубани. – Краснодар, 1965. – 24с.
1178921
   Рекомендации по повышению эффективности использования фонда материального поощерения. – М, 1988. – 33с.
1178922
   Рекомендации по подготовке и обоснованию предложений о создании и деятельности совместных предприятий на территории СССР. – М, 1990. – 297с.
1178923
  Андриевский Р.А. Рекомендации по подготовке к вступительным экзаменам для поступающих в ЛМИ / Р.А. Андриевский. – Ленинград, 1970. – 32с.
1178924
   Рекомендации по подготовке семян льнадолгунца к посеву. – М, 1963. – 16с.
1178925
   Рекомендации по получению высоких урожае6в овощевой в защищенном грунте. – М, 1966. – 72с.
1178926
   Рекомендации по предупреждению болезней прудовых рыб. – Кишинев, 1965. – 18с.
1178927
   Рекомендации по преподаванию программной инженерии и информатике в университетах = Software Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering: Computing Curricula 2001: Computer Science. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. – 470с. – Данные тит. листа частично парал. англ. – ISBN 978-5-9556-0105-9
1178928
   Рекомендации по применению антибиотиков, тканевых препаратов и других биогенных стимуляторов для улучшения развития и повышения привесов животных при выращивании и откорме. – М, 1963. – 28с.
1178929
   Рекомендации по применению геофизических методов для определения инженерно-геологических характеристик мерзлых дисперсных грунтов. – Москва : Стройиздат, 1984. – 33с.
1178930
   Рекомендации по применению и производственному испытанию гербицидов в посевах сахарной свеклы. – Москва, 1965. – 16с.
1178931
   Рекомендации по применению инфенерно-гологических изысканий карстовых областей Черноморского побережья СССР. – Москва, 1986. – 61с.
1178932
   Рекомендации по применению метода налива тяжелой жидкости для определения коэффициента фильтрации слабопроницаемых грунтов. – Москва : Стройиздат, 1983. – 28с.
1178933
   Рекомендации по проведению профориентационной работы в школе. – Омск, 1968. – 47с.
1178934
   Рекомендации по проведению режимных наблюдений на участках действующих систем искусственного восполнения подземных вод. – М, 1978. – 35с.
1178935
   Рекомендации по проведению, обработке и интерпретации результатов пенетрационного каротажа. – М, 1974. – 49с.
1178936
   Рекомендации по проверке фондов библиотек агропромышленного комплекса. – М, 1990. – 20с.
1178937
   Рекомендации по прогнозу устойчивости обвально-оползневых склонов. – М, 1986. – 120с.
1178938
   Рекомендации по проектированию внешкольных учреждений - Домов пионеров и школьников (ДПШ). – М, 1984. – 108с.
1178939
   Рекомендации по проектированию комплексов общественных центров поселков городского типа. – Москва, 1984. – 96 с.
1178940
   Рекомендации по производству зерна сильных и твердых пшениц. – М, 1964. – 64с.
1178941
  Ермоленко Н.И. Рекомендации по сбору, приготовлению лекарственных трав и растений, произрастающих в Ставропольском крае / Н.И. Ермоленко, С.А. Амилаханова. – Ставрополь, 1989. – 134с.
1178942
  Минеев С.П. Рекомендации по совершенствованию выполнения гидрорыхления в зонах нарушений выбросоопасных угольных пластов и контроль его эффективности / С.П. Минеев, А.А. Потапенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 31-44 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1178943
   Рекомендации по составлению карт прогноза переработки берегов водохранилищ. – Москва : Стройиздат, 1985. – 40 с.
1178944
   Рекомендации по составлению крупномасштабных инженерно-геологических карт охраны и рационального использования геологической среды для городов. – Москва : Стройиздат, 1984. – 0,25
1178945
  Карпенко А. Рекомендации по усовершенствованию способов оценивания уровня знаний, навыков, творчества и дисциплины студентов / А. Карпенко, В. Бондаренко, А. Блудова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 66. – С. 75-82. – ISSN 2077-1827
1178946
   Рекомендации.. – М., 1977. – 123с.
1178947
   Рекомендації I Міжнародної науково-практичної конференції "Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи" // Український форум. – Київ, 2000. – 23 - 30 листопада (№ 40-41). – С. 3


  Згідно п. 3 на базі Товариства "Україна-Світ" та Центру українознавства КНУ імені Тараса Шевченка буде створено Освітній координаційний центр як державно-громадська структура з відповідним Освітнім фондом для підтримки української освіти за межами ...
1178948
   Рекомендації VII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бібліотека і книга в контексті часу" : тема року: "Публічні бібліотеки: традиції і сучасність", 17-18 квітня 2013 р., м. Київ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 29-30
1178949
  Прохорова Людмила Рекомендації батькам гіперактивних дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 28
1178950
   Рекомендації бібліотекам по пропаганді літератури до 60-річчя Збройних Сил СРСР.. – К., 1977. – 40с.
1178951
   Рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці на радіаційно-забруднених територіях / А.С. Бєліков, О.В. Пилипенко, А.В. Степанова, А.О. Животов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 81. – С. 57-63. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISBN 978-966-323-127-3
1178952
   Рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.08 р. № 1/9-520 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 23-48. – ISSN 0130-8890
1178953
  Страшко В. Рекомендації до складання подокументних описів актових книг Правобережної України XVI-XVII століть / В. Страшко; Державний комітет архівів України. Центр. держ. істор. архів України, м. Київ; Наук. ред. Г.Боряк, Л.Демченко. – Київ, 2002. – 102с. – ISBN 5-7702-0843-0
1178954
  Шпакович О.М. Рекомендації до створення українського законодавства з питань захисту інформації від несанкціонованого доступу та неправомірного використання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 123-132
1178955
   Рекомендації до структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни / підготував М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 липня (№ 28)
1178956
  Леві Б. Рекомендації експертів щодо лікування дорослих пацієнтів із кардіогенним шоком / Б. Леві, О. Бастьєн, Б. Карім // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 89-102. – ISSN 2312-7104
1178957
  Мендусь Є. Рекомендації Європейської комісії "За демократію через право" як джерело реформування законодавства України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 14-16
1178958
   Рекомендації з виконання лабораторних робіт з курсу "Комп"ютерна статистика". – Киев : Київський університет, ВПЦ, 2002. – 57с.
1178959
   Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у ЗВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 липня (№ 28)
1178960
  Павлюк І.М. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку бартерних, експортно-іпортних і валютних операцій на підприємтсвах і в організаціях України : Практичний посібник / І.М. Павлюк. – Коломия, 1996. – 160с. – ISBN 966-550-022-8
1178961
   Рекомендації з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 4. – С.25-32
1178962
  Петров А.О. Рекомендації з побудови систем активного захисту в мережах загального користування із застосуванням прицільної завади // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 119-121
1178963
  Груник Н.В. Рекомендації з правил пожежної безпеки у лісі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 27 : фото
1178964
  Афонін О. Рекомендації з удосконалення українського книговидання / О. Афонін, Н. Петрова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 3-5. – ISSN 2076-9326
1178965
  Шпонтак І.М. Рекомендації керівникам дошкільних навчальних закладів по підготовці та проведенню "Тижня безпеки дитини" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 31-34 : фото
1178966
   Рекомендації круглого столу " Землеустрій-основа державної земельної політики України // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2006. – № 1. – С. 23
1178967
   Рекомендації Міжнародної наукової конференції "Історико-культурний туризм: український та світовий досвід" // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 310-318. – ISBN 978-617-7399-29-1
1178968
   Рекомендації міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища" // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 4. – С. 78


  Рекомендації міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища" , 4-6 жовтня 2011р. ,НБУВ
1178969
   Рекомендації наради директорів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 59-61. – ISSN 1682-2366
1178970
  Соколов В.А. Рекомендації науково-методичного семінару наради "Сучасні проблеми інженерних вишукувань для будівництва" / В.А. Соколов, І.В. Панченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 94. – ISSN 1726-5428
1178971
  Антонов В.М. Рекомендації під час роботи за комп"ютером / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 125-151
1178972
   Рекомендації підсумкової наради з питань удосконалення атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14
1178973
  Баганець О. Рекомендації по вдосконаленню діяльності правоохоронних органів (частина 2) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1178974
   Рекомендації по вирощуванню високих урожаїв сільськогосподарських культур у колгоспах і радгоспах Львівщини. – Львів, 1968. – 160с.
1178975
  Олійник Л. Рекомендації по впровадженню методичної системи навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 16-20. – ISSN 2308-4634


  У статті у вигляді рекомендацій військовим педагогам обгрунтовуються основні напрями вдосконалення методичної системи навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління.
1178976
   Рекомендації по застосуванню кормових антибіотиків, тканинних препаратів і СЖК в тваринництві. – Львів, 1962. – 8с.
1178977
   Рекомендації по інтенсифікації сільського господарства Львівщини. – Львів, 1965. – 182с.
1178978
   Рекомендації по корінному і поверхневому поліпшенню природних кормових угідь в колгоспах та радгосах Дніпропетровської області. – Дніпропетровськ, 1959. – 20с.
1178979
   Рекомендації по хімізації сільского господарвста Львівщини. – Л, 1964. – 88с.
1178980
  Андрес Г.О. Рекомендації Ради Європи як вагомі документи галузі охорони культурної спадщини // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 71-78. – ISBN 966-531-142-5
1178981
   Рекомендації учасників XXVI Київського симпозіуму з наукознавства та історії науки на тему: "Наука, технології та інновації як найважливіші чинники національної безпеки в умовах становлення нових суверенних держав" // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 6. – С. 81-84. – ISSN 1815-2066
1178982
  Волосюк М. Рекомендації щодо вдосконалення регуляторної політики на етапі проведення адміністративної реформи центральних та місцевих органів виконавчої влади : прикладна економіка / М. Волосюк, Л. Вдовиченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 32-35 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1178983
  Лісученко Є. Рекомендації щодо вдосконалення режиму міжнародно-правової відповідальності за екологічну шкоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 59-61.
1178984
  Строкаченко О.І. Рекомендації щодо вдосконалення форми державного статистичного спостереження "Звіт про роботу електростанції" // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 265-272. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
1178985
  Ткачук О. Рекомендації щодо вибору логотипа для товарів та послуг як флагмана для вашого бізнесу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 2. – С. 10-13. – ISSN 1608-6422
1178986
  Шевчук Н.В. Рекомендації щодо визначення та оцінки продуктивності праці та капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 53-57
1178987
   Рекомендації щодо економічних та інституціональних реформ 2009 / Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки. – Київ : [ Б.В.], 2009. – 120 с.
1178988
   Рекомендації щодо економічного розвитку України та її регіонів : (пропозиції Пленумів Спілки економістів України та науково-практичних конференцій за період 2004-2011 років) / Спілка економістів України ; [за заг. ред. В.В. Оскольського]. – Київ : [Серж], 2012. – 216, [2] с. – Додатки: с. 208-212. – Бібліогр.: с. 213-215
1178989
   Рекомендації щодо законодавчого забезпечення конституційної, адміністративної та судової реформ. – Київ : Заповіт, 2007. – 52 с. – ISBN 978-966-7272-79-1
1178990
  Сумець О.М. Рекомендації щодо запровадження синтетичного обліку логістичних витрат на підприємстві // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 4. – С. 42-47 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1178991
  Зеркалов Д.В. Рекомендації щодо застосування газових балончиків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-24 : рис., табл.
1178992
  Зеркалов Д.В. Рекомендації щодо застосування газових балончиків // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-38 : табл., фото
1178993
   Рекомендації щодо планування вивчення предметів економічного профілю в загальноосвітніх навчальних закладах // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 9
1178994
   Рекомендації щодо проведення експертної оцінки (етичної експертизи) тем та методик науково-дослідних робіт, які здійснюються в межах територій природних та біосферних заповідників, національних природ. – Киев, 2003. – 12с.
1178995
  Благут Р.О. Рекомендації щодо проведення інтелектуальної гри "Найрозумніший" з "Основ безпеки життєдіяльності" для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 15-22 : табл., рис.
1178996
  Шаховал О. Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України / О. Шаховал, І. Лозова, С. Гнатюк // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Т. 18, № 1. – С. 57-65. – ISSN 2221-5212
1178997
  Бурячок В. Рекомендації щодо розробки та реалізації моделі професійних компетентностей у сфері підготовки фахівців для національної системи кібербезпеки / В. Бурячок, В. Богуш // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 20, № 2. – С. 72-78. – ISSN 2221-5212
1178998
   Рекомендації щодо розробки та реалізації річних національних програм (на основі досвіду РНП-2009 та 2010) = Recommendations on how to develop and implement annual national programs (based on the experience of implementing the ANP format in 2009 and 2010) : аналітичний звіт / [ред.: О. Мельник (Центр Розумкова) та ін.]. – Київ : Ін-т Євро-Атлант. співробітництва, 2011. – 24 с. – Текст парал. англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1178999
  Калінкін Д.В. Рекомендації щодо упорядкування внутрішнього аудиту бюджетних установ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 251-255. – ISSN 2222-4459
1179000
  Красовська Г.В. Рекомендаційна система адаптивного онлайн-курсу програмування / Г.В. Красовська, Є.В. Кашперук // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 383-384
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,