Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1177001
  Чадюк М. "Прокреслити світляну трасу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 30


  Презентовано нову книжку Людмили Таран "Яблуня".
1177002
  Руденко С.Б. "Прокрустове" ложе марксизму для авангардної музеології // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 57-62. – ISSN 2312-4679


  "Авангардна музеологія являє со-бою умовний конструкт, що об"єднує погляди представників авангардного мистецтва на соціально-культурну сутність музею. Авангардну музеологію необхідно відрізняти від інших течій інженерної теорії, зокрема, марк-систської ...
1177003
  Липовецький С. "Прокурор трактує нас бодай як політичних переступників, інтелігентів. А трибунал - як злочинців найгіршої категорії" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 25 (528), 25 червня 2020. – С. 47-50
1177004
  Левченко В.В. "Пролетарсько-революційна " автобіографія - запорука приналежності до "ранньорадянської" генерації вчених (на прикладі наукового співтовариства гуманітаріїв Одеси) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 74-89. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505


  Згадуютсья вчені М.П. Алексєєв та І.Я. Фаас.
1177005
  Гриценко Е. "Проложили для осени" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 2. – С. 136-138. – ISSN 0131-8136
1177006
   "Промах" и другие повести. – Москва : Радуга, 1983. – 688с.
1177007
  Левченко Г. "Прометеївський комплекс" у ліриці Лесі Українки: психобіографічні й міфологічні витоки і контексти // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 184-191. – ISSN 2307-2261
1177008
  Требіна Н. "Прометей пісенного вогню" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 березня (№ 11). – С. 7


  До 90-річчя кобзаря Віктора Лісовола.
1177009
  Голиш Г. "Прометей" - журналістська премія викладачеві // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 2-9 червня (№ 22/24). – С. 5


  Черкаська обласна організація Національної спілки журналістів України підвела підсумки творчого конкурсу на здобуття щорічної премії "Прометей". У номінації "Журналісти про журналістику" премію "Прометей-2021" отримав історик Василь Мельниченко за ...
1177010
   "Прометей" : Литературно-художественные сборники "Прометей" : Избранные произведения современной русской литературы. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова
Кн. 1. – 1913. – 318 с.


  Авторы: Г. Яблочков, С. Аникин, И. Сургучев, Б. Садовской, И. Никандров, Ал. Вознесенский, Б. Верхоустинский, А. Грин, М. Премиров, Н. Карпов, С. Ауслендер
1177011
  Дворніков А.С. "Проміжна мова" як домінантна ознака перекладацького стилю Миколи Лукаша (на прикладі перекладу балади Ф. Шиллера "FREUNDSCHAFT " // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – C. 145-150
1177012
  Руда С. "Промінь світла у найпохмурішій галузі патології" (до 180-річчя від дня народження Льва Ценковського) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1177013
  Рогожа М.М. "Промова до польської шляхти: про турецьку загрозу" Станіслава Оріховського-Роксолана і флорентійський громадянський гуманізм (соціально-етичний аналіз) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 169-173
1177014
  Нікітенко М. "Промова філософа" - найдавніший історичний документ про Хрещення Володимира Святославовича // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 10, спецвип. 4 : Мар"яна Нікітенко на зорі християнського Києва. – С. 7-28
1177015
  Жеронкін А.В. "Промови до німецької нації" Й.Г. Фіхте: сутність егоїзму та його саморуйнування // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 14-16. – ISBN 978-966-285-410-7
1177016
  Козачкова А.В. "Промовисті" імена та прізвища у перекладі: етимологія, морфологія, стиль (на матеріалі англійської, української та російської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 282-286


  Стаття присвячена аналізу "промовистих" прізвищ та імен у перекладі. Розглядаються основні характеристики "промовистих" прізвищ, а саме походження, форма та будова, а також способи їх доречного та адекватного перекладу. Статья посвящена анализу ...
1177017
  Матасова Ю.Р. "Промовляти" тіло / "промовляти" тілом: трансгресивні творчі практики американських поеток та авторок-виконавиць // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 79-92


  У студії - через порівняння творчих стратегій Емілі Дікінсон та Торі Еймос - подається аналіз американського жіночого письма як прикладу "тілесного розумування" (в термінах Елізабет Грос). Вивчення способів та інструментів такої практики, що є опірною ...
1177018
  Миронович Д. "Промовляючи невимовне": конструктивістські теорії феномену релігійного навернення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-9. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості конструктивістських підходів до аналізу феномену релігійного навернення. Поява відзначених підходів пов"язана з лінгвістичним поворотом в соціології та спробою поглянути на досвід конверсії і його наративізацію, як особливу ...
1177019
  Коцур Г.Г. Прокопенко Леонід Львович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 80-81 : фото
1177020
   Прокопець Вадим Миколайович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 56-57
1177021
   Прокопий Иванович Добрынин (1909-1966). – М, 1967. – 20с.
1177022
  Уадьцова З.В. Прокопий Кесарийский и его "История войн с готами" / З.В. Уадьцова. – М., 1950. – с.
1177023
  Шевченко В. Прокопій Плюндрас: "маленька" людина у вирі подій "великої" історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 42-48. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях, військову та професійну діяльність Прокопія Плюндраса. На основі архівних матеріалів досліджено біографію пересічної особи протягом першої третини XX ст. З допомогою мікроісторичних методів відображено радикальний ...
1177024
   Прокопов Денис Євгенович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 30-31
1177025
   Прокопов Денис Євгенович (1974-2014) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 396-397. – ISBN 978-966-439-754-1
1177026
   Прокопова Лариса Іванівна (1925-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 397. – ISBN 978-966-439-754-1
1177027
   Прокопович В"ячеслав Костянтинович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 206. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1177028
   Прокопович Петро Іванович (1775-1850) : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1826-2012 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; [уклад.: В.А. Вергунов. Н.М. Демиденко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 138 с. : іл., портр. – Піготовлено з нагоди проведення в Україні XXXXIII Міжнар. Конгресу Апімондії (м. Київ, 29 верес. - 4 жовт. 2013 р.). – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 51)
1177029
  Шуранов Н.П. Прокопьевск. / Н.П. Шуранов. – Кемерово., 1964. – 112с.
1177030
  Гриневский О.А. Прокофий Возницын, или Мир с турками. / О.А. Гриневский. – М., 1992. – 181,1с.
1177031
  Кюхельбекер В.К. Прокофий Ляпунов / В.К. Кюхельбекер. – Л., 1938. – 151с.
1177032
  Нестеровский Прокофий Чернышев. / Нестеровский, А. Луферов. – Москва, 1953. – 56с.
1177033
  Нестьев И.В. Прокофьев / И.В. Нестьев. – Москва : Музгиз, 1957. – 528 с.
1177034
  Морозов С.А. Прокофьев / С.А. Морозов. – Москва, 1967. – 280с.
1177035
  Прокофьев С.С. Прокофьев о Прокофьеве / С.С. Прокофьев. – Москва : Советский композитор, 1991. – 285 с. – ISBN 5-85285-219-8
1177036
  Дворник М.С. Прокрастинація в конструюванні особистісного майбутнього : монографія / М.С. Дворник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 118, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 100-106. – ISBN 978-966-189-459-3
1177037
  Вайда Т.С. Прокрастинація як компонент поведінки працівників ОВС та її профілактика під час професійної підготовки курсантів у ВНЗ МВС України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 197-211. – ISSN 2414-4207


  В статті розглянуто проблему профілактики прокрастинації як негативного аспекту професійної поведінки працівників ОВС. Проаналізовано соціально-психологічну природу цього особистісного утворення, визначено чинники та умови, які впливають на його ...
1177038
  Євдокимова Д.О. Прокрастинація як фактор суб"єктивного сприйняття часу // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 127-128
1177039
  Євдокимова Д.О. Прокрастинація як фактор суб"єктивного сприйнятя часу / Д.О. Євдокимова, В.М. Качарова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 18-22
1177040
  Кузнєцов М.А. Прокрастинація як чинник емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності / М.А. Кузнєцов, Я.В. Козуб // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 61-70. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268


  Проаналізовано емоційне ставлення до навчально-професійної діяльності у студентів, що виявляють схильність до академічної прокрастинації. Емоційне ставлення розглянуто як систему інтегральних та парціальних емоційних настанов на навчання, а ...
1177041
  Молчанова Г.Г. Проксемика как фактор национального самосознания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 57-72. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1177042
  Моргун В. Проксени фенітів Східного Приазов"я // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 95-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
1177043
  Шахбазян К.Х. Проктирование четырехзвенных мезанизмов с низшими парами. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шахбазян К.Х.; Моск.ордена Ленина авиац.ин-т. – Ереван, 1952. – 10 с.
1177044
  Эрлихман Вадим Прокудин - Горскиий : Архив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 144-153 : Фото. – ISSN 1029-5828
1177045
  Ішуніна Наталка Прокурава. Село фестивалить на всі Карпати : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 160-162 : Фото
1177046
  Новикова Н. Прокуратура - на захисті прав і свобод неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-48.
1177047
  Мігоцький Л. Прокуратура - суб"єкт узгодження податкових зобов"язань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-26.
1177048
  Бирюков П.Н. Прокуратура Австрийской Республики. // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 15-20. – ISSN 1812-8696
1177049
  Мамедов Г. Прокуратура АР Крим: реалізація права бути почутим за режиму тимчасової окупації / Г. Мамедов, В. Мозгова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 11. – С. 30-34
1177050
  Долежан В.В. Прокуратура в борьбе с хищениями / В.В. Долежан. – Х
2. – 1989. – 115с.
1177051
  Сухонос В.В. Прокуратура в державному механізмі Російської імперії після судової реформи 1864 року : монографія / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 92-103. – ISBN 978-966-680-602-7
1177052
  Бенч Н.В. Прокуратура в державному механізмі: порівняльний аналіз України та країн Європейського Союзу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 104-116


  Здійснено історико-правовий аналіз місця і ролі прокуратури у державному механізмі України, порівняльний аналіз функціонування прокуратури в Україні та країнах Європейського Союзу. Обгрунтовано безпідставність виділення прокуратури в окрему гілку влади ...
1177053
  Мичко М. Прокуратура в країнах Азії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 84-94.
1177054
  Мичко М. Прокуратура в країнах Азії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 118-128
1177055
  Букалерова Л.А. Прокуратура в механизме противодействия коррупции : монография / Л.А. Букалерова, Р.А. Сорочкин. – Москва : [Типография Военного Университета], 2012. – 146, [2] с. – Библиогр.: с. 136-146. – ISBN 978-5-4369-0024-7
1177056
  Малюга В.І. Прокуратура в механізмі державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-76. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Розглядаються актуальні питання щодо місця прокуратури як державного органу, що здійснює функції нагляду за додержанням законів, підтримання державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадянина або держави в суді, у системі гілок ...
1177057
  Опарин Д.А. Прокуратура в системе органов государственной власти в период правления Петра I // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 43-44. – ISSN 1812-3805
1177058
  Сенюк О.В. Прокуратура в системі влади: історичний аспект // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 352-353
1177059
  Малюга В. Прокуратура в системі державних органів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 41-45. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання щодо місця прокуратури, як державного органу у системі гілок державної влади та інших органів держави. The questions about the place of prosecution as a public authority within the system branches of government and other state ...
1177060
  Колесник К. Прокуратура в системі державних органів влади: проблеми теорії і практики // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.15-18
1177061
  Сухонос В.В. Прокуратура в системі державних органів України: теоретичний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку : монографія / В.В. Сухонос ; [наук. ред. Шемшученко Ю.С.]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-447 та в кінці розд. – ISBN 978-966-680-422-1
1177062
  Подгорна Г. Прокуратура в системі органів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 35-41
1177063
  Тацій В.Я. Прокуратура в системі поділу влади // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 394-403. – ISBN 978-966-458-148-3
1177064
  Бортун Микола Прокуратура в системі поділу державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  У нашій країні прокуратура завжди відігравала важливу роль у системі органів, покликаних охороняти права та законні інтереси громадян і держави, вести боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Однак не варто перебільшувати роль прокуратури ...
1177065
  Бортун Микола Прокуратура в системі поділу державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  У нашій країні прокуратура завжди відігравала важливу роль у системі органів, покликаних охороняти права та законні інтереси громадян і держави, вести боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Однак не варто перебільшувати роль прокуратури ...
1177066
  Колб І. Прокуратура в системі суб"єктів запобігання тероризму в Україні / І. Колб, Ю. Новосад // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 164-165. – ISBN 978-617-7220-78-6
1177067
  Лапкін А. Прокуратура в системі судової влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 164-170. – ISSN 1026-9932
1177068
   Прокуратура в Україні : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 400с. – ISBN 966-7784-19-3
1177069
  Бортун М. Прокуратура в українських землях у часи національної революції 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснюється вивчення комплексу причинно-наслідних зв"язків та характеристика особливостей розвитку і правового становища органів прокуратури у період національної революції в Україні 1917-1920 рр. In this article are studyed the complex ...
1177070
  Степанчук П. Прокуратура вимагає працювати як швейцарський годинник - чітко і точно // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 83-84
1177071
  Грицаєнко Л. Прокуратура Європейського Союзу. Нагальна потреба чи утопія // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 102-107
1177072
  Грицаєнко Л. Прокуратура Європейського Союзу: проблеми заснування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 290-295. – ISSN 1026-9932
1177073
  Писанко Ю. Прокуратура захищає конституційні права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-30
1177074
  Проценко І. Прокуратура захищає права дітей-сиріт // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 11-16
1177075
  Николаева Л.А. Прокуратура и законность в советском государственном управлении / Л.А. Николаева. – Л., 1978. – 80с.
1177076
  Васильев А.Д. Прокуратура и предупреждение преступлений / А.Д. Васильев, В.А. Беляков. – Ленинград, 1986. – 31с.
1177077
  Олейник И.И. Прокуратура и прокуроры в период массовых репресий (по материалам архивов Ивановской области) // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.70-76. – ISSN 0132-0769
1177078
  Бондар Ю. Прокуратура на захисті внутрішнього ринку // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-71
1177079
  Кіра Г. Прокуратура на захисті майнових та житлових прав дітей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-25.
1177080
  Абдієв Р. Прокуратура на захисті національного ринку праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 32-36
1177081
  Лісовий М. Прокуратура на захисті прав і свобод неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 18-21.
1177082
  Ясинський Г.М. Прокуратура на сторожі прав та інтересів радянських громадян / Г.М. Ясинський. – К., 1979. – 48с.
1177083
  Олійник С. Прокуратура на шляху забезпечення прав та свобод людини і громадянина // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 124-128.
1177084
  Баганець О. Прокуратура не має права на байдужість // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-8.
1177085
  Жувака С.О. Прокуратура під час Української революції 1917-1921 років: історико-правовий аналіз // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 5-14. – ISSN 2524-0323
1177086
  Грицаєнко Л.Р. Прокуратура повинна очолити боротьбу з корупцією // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 139-145. – ISSN 1563-3349
1177087
  Ванькаев А.Н. Прокуратура России: исторический опыт и перспективы // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805
1177088
  Марина И.Х. Прокуратура Сибири в период восстановления народного хозяйства в СССР (1922-1925 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 120001 / Марина И.Х.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1177089
   Прокуратура Сумщини: історія та сучасність / О.І. Більченко, В.М. Власенко, А.М. Волков, М.С. Голоденко, О.П. та ін. Горбань; О.І. Більченко, В.М. Власенко, А.М. Волков, М.С. Голоденко, О.П. Горбань та ін. ; Прокуратура Сумської області ; Сумський державний ун-т ; [ редакція.: В.Б. Звагельський (гол. ред.), В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов та ін. ]. – Суми : МакДен, 2006. – 312с. : іл. – ISBN 966-7222-58-6
1177090
  Литвак Олег Прокуратура у світлі реформування органів кримінальної юстиції / Литвак Олег, Чепелюк Ольга // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 13-18
1177091
  Шумський П.В. Прокуратура України : Навч. посiб.для студ.юpид.вузiв та фак. / П.В. Шумський. – Київ : Вентурі, 1998. – 336с. – ISBN 966-570-055-3
1177092
  Михайленко О.Р. Прокуратура України : Підручник / О.Р. Михайленко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 296с. – Шифр дубл.34Миха.До.юр. 1 карт. – ISBN 966-667-171-9
1177093
  Косюта М.В. Прокуратура України : навчальний посібник / М.В. Косюта. – 2-ге вид,, переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 404с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-636-1
1177094
   Прокуратура України : навчальний посібник / Бесчастний В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2011. – 446 с. + Додаток: с. 405-446. – Бібліогр.: с. 396-404. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-760-3
1177095
  Михайленко О.Р. Прокуратура України : підручник / О.Р. Михайленко ; МОНУ. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 978-966-667-440-4
1177096
  Сірко Б.П. Прокуратура України : навч.-метод. посібник / [Б.П. Сірко] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2015. – 163, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 135-163. – ISBN 978-617-7096-41-1
1177097
  Руденко М. Прокуратура України в контексті політичної (конституційної) реформи 2004 року // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 58-64
1177098
  Шемшученко Ю. Прокуратура України в системі міжнародного співробітництва / Ю. Шемшученко, Г. Мурашин // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 23-28
1177099
   Прокуратура України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2016 р., м. Київ / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; [працювали: Барандич С.П. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 333, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-12-0
1177100
  Косюта М. Прокуратура України в умовах становлення демократії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.10-15
1177101
  Потебенько М. Прокуратура України на межі третього тисячоліття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.6-7. – ISSN 0132-1331
1177102
  Назаров І. Прокуратура України на шляху до європейських стандартів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 85-89. – ISSN 0132-1331
1177103
  Хорсуненко О.В. Прокуратура України та країн-членів Європейського Союзу: порівняльне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Хорсуненко Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1177104
  Попов Г.В. Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Попов Георгій Володимирович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
1177105
  Попов Г.В. Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Попов Георгій Володимирович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2016. – 437 арк. – Додатки: арк. 410-437. – Бібліогр.: арк. 366-409
1177106
  Наулік Н.С. Прокуратура України як інститут системи захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави: історія розвитку // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 166-170
1177107
  Синєокий О.В. Прокуратура України як контрольно-наглядова інституція у сфері боротьби зі злочинністю : навчальний посібник / О.В. Синєокий ; Державний вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 120 с.
1177108
  Москалюк Ю.Д. Прокуратура України як особливий державний інститут / Ю.Д. Москалюк, М.В. Литвинюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 183-188. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1177109
  Дудко Є. Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчих правовідносин // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 139-144
1177110
  Новосад Ю.О. Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчої діяльності : монографія / Новосад Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Київ : Луцьк, 2019. – 460, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-444. – ISBN 978-617-7680-23-8


  У пр. № 1729563 напис: Шановній Тетяні Олександрівні з повагою та вдячністю від автора. Підпис
1177111
  Шемшученко Ю.С. Прокуратура України, омбудсмен і міжнародне судочинство // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 258-276. – ISBN 978-966-8602-87-0
1177112
   Прокуратура України: законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України : законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України / за заг. ред. О.І. Медведька ; Ген. прокуратура України ; [ керівник проекту С.М. Винокуров ; упоряд.ники: Г.М. Титарчук, Є.П. Бурдоль, І.С. Зарубинська та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 576 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-403-9
1177113
  Марочкін І.Є. Прокуратура України: проблеми становлення й розвитку // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 376-385. – ISSN 0201-7245
1177114
  Наулік Н. Прокуратура України: теоретико-правовий аспект діяльності у сучасних умовах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 5-10. – ISSN 2311-6676
1177115
  Корнієнко П.С. Прокуратура як елемент організаційно-правових гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 93-96. – ISSN 2219-5521
1177116
  Дріжчаний І. Прокуратура як ефективно функціонуюча система // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-7
1177117
  Сухонос В.В. Прокуратура як орган забезпечення законності: компаративний та історичний контексти // Справедливість, закон і суспільство у сучасній державі : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (4 жовт. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 106-111. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-53-4
1177118
  Чабаненко С.М. Прокуратура як спеціальний суб"єкт запобігання корупції в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 368-376. – ISSN 2078-3566
1177119
  Василова-Карвацька Прокуратура, як суб"єкт протидії корупції в сфері охорони здоров"я // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 117-121. – (Правознавство ; Вип. 522)


  У науковій статті автор розглядає питання протидії виникнення та розповсюдження корупції у сфері охорони здоров"я, шляхом реалізації органами прокуратури функції нагляду за дотримання законодавства про охорону здоров’я. Автором аналізується зміст ...
1177120
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177121
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177122
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177123
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177124
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177125
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177126
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177127
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177128
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177129
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 10. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177130
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177131
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 12. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177132
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177133
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177134
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177135
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177136
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 5. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177137
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 6. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177138
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 7. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177139
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 8. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177140
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177141
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 10. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177142
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 11. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177143
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 12. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1177144
  Колб С.О. Прокуратура: соціально-правова природа в міжнародному вимірі // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 315-317. – ISBN 978-617-7220-83-0
1177145
  Баганець О. Прокуратура: якою вона буде завтра? Деякі думки після ознайомлення із затвердженою Генеральним прокурором "Стратегією розвитку прокуратури на 20212023 роки" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 1-21 січня (№ 1/2). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1177146
  Кісліцина І. Прокурор - гарант дотримання прав людини та основних засад судочинства при укладанні угод про визнання винуватості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 173-178
1177147
  Безуглов А.А. Прокурор / А.А. Безуглов. – Москва, 1984. – 513 с.
1177148
  Безуглов А.А. Прокурор : роман / А.А. Безуглов. – Алма-Ата : Казахстан, 1987. – 496 с.
1177149
  Безуглов А.А. Прокурор / А.А. Безуглов. – Таллин, 1988. – 446с.
1177150
  Азарова М. Прокурор в адміністративному судочинстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 9-14
1177151
  Козьяков І.М. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах : навч. посібник / І.М. Козьяков, Н.В. Лісова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Алерта, 2010. – 145, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 144-145 та в підрядк. прим. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-966-2183-81-8
1177152
  Загорье С.М. Прокурор в гражданском процессе / С.М. Загорье, А.Б. Фриденштейн. – Москва, 1941. – 63с.
1177153
  Бельдюгин В.Н. Прокурор в гражданском процессе / В.Н. Бельдюгин, Д.В. Швейцер. – М., 1948. – 116с.
1177154
  Шульган І.І. Прокурор в кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульган Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1177155
  Басков В.И. Прокурор в суде второй инстанции по уголовным делам / В.И. Басков, О.П. Темушкин ; под общ. ред. П.И. Кудрявцева. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 159 с. – Список лит.: с. 157
1177156
  Басков В.И. Прокурор в суде первой инстанции / В.И. Басков ; Метод. совет Прокуратуры СССР. – Москва : Юридическая литература, 1968. – 199 с.
1177157
  Антоненко Б.Т. Прокурор Горайко : записки / Б.Т. Антоненко ; ил. В. Пинигин. – Львов : Каменяр, 1976. – 127 с. : ил.
1177158
  Горбачов В.П. Прокурор на етапі підготовки до судового розгляду кримінальних справ у Російській імперії після судової реформи 1864 року // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 18 (31). – С. 110-115. – ISSN 2519-2353
1177159
  Басков В.И. Прокурор осуществляет надзор / В.И. Басков. – Москва : Госюриздат, 1963. – 34 с.
1177160
  Ваксберг А.И. Прокурор республики / А.И. Ваксберг. – Москва, 1974. – 191с.
1177161
  Шумило М.М. Прокурор республіки : повість / М.М. Шумило. – Київ, 1958. – 82 с.
1177162
  Руденко М. Прокурор та "інтереси держави" в оновлених процесуальних кодексах України: законодавчі новації, теорія і практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)
1177163
  Стефанчук М.М. Прокурор у виконавчому провадженні: у пошуках концепту // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 113-116. – ISBN 978-617-7361-58-8
1177164
  Юрчишин В.М. Прокурор у досудовому розслідуванні: сучасні теоретико-прикладні проблеми : монографія / Василь Юрчишин ; Класичний приват. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 298, [1] с. – Бібліогр.: с. 254-297. – ISBN 978-617-7096-47-9
1177165
  Кокошко М.В. Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кокошко Мирослава Василівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2016. – 220, [14] арк. – Додатки: арк. 217-220, [14]. – Бібліогр.: арк. 186-216
1177166
  Кокошко М.В. Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кокошко Мирослава Василівна ; М-во освіти і науки України, київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1177167
  Шевцова О. Прокурор у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 114-124


  Порівняльна таблиця законодавства ФРН і України щодо участі прокурора у кримінальному процесі.
1177168
  Погорецький М. Прокурор у кримінальному процесі: щодо визначення функцій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 86-95. – ISSN 1026-9932
1177169
  Маляренко В.Т. Прокурор у кримінальному судочинстві : Деякі проблеми та шляхи їх вирішення / В.Т. Маляренко, І.В. Вериндубов. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 240с. – ISBN 966-7784-62-2
1177170
  Комарницька О. Прокурор у механізмі реалізації тимчасового доступу до речей і документів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 79-92
1177171
  Хруслова Л.А. Прокурор у перегляді судових рішень у кримінальних справах в порядку виключного провадження : навч. посібник / Л.А. Хруслова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 47, [1] с. : табл. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-966-2183-49-8
1177172
  Гафич І.І. Прокурор у системі суб"єктів закриття кримінального провадження // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 15 (28). – С. 65-69. – ISSN 2519-2353
1177173
  Туманянц А.Р. Прокурор у суді присяжних: участь у судовому слідстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 285-288. – (Право. Економіка. Управління)
1177174
  Латій О. Прокурор у цивільному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 102-107.
1177175
  Гнатів О. Прокурор у цивільному процесі / О. Гнатів, В. Троян // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 89-93. – ISSN 2524-0129
1177176
  Хлебникова Р.С. Прокурор уезда / Р.С. Хлебникова, А.А. Хлебников. – М., 1986. – 110с.
1177177
  Клочков В. Прокурор УРСР і генеральний прокурор СРСР // Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 42-43.
1177178
  Клочков В. Прокурор УРСР та Генеральний прокурор СРСР (До 100-річчя від дня народження Р.А.Руденка) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 129-130. – ISSN 0132-1331
1177179
  Колесник Г. Прокурор як захисник прав дитин в будь якій сфері її життєдіяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 26-31
1177180
  Юрчишин В.М. Прокурор як керівник досудового розслідування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 26-30
1177181
  Руденко М.В. Прокурор як суб"єкт виконавчого провадження (теорія і практика) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 16-22. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1177182
  Стеценко С. Прокурор як суб"єкт владних повноважень: теоретико-правовий аспект / С. Стеценко, В. Кравчук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 70-76
1177183
  Константинов С.А. Прокурор як суб"єкт доказування в кримінальному процесі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 4. – С. 27-30.
1177184
  Васильєв С. Прокурор як суб"єкт доказування у цивільному процесі України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.76-80
1177185
  Говоруха О. Прокурор як суб"єкт доказування у цивільному, адміністративному та господарському судочинстві // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 21-25. – ISSN 2311-6676
1177186
  Курбатова І.С. Прокурор як суб"єкт забезпечення прав особи у кримінальному судочинстві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Курбатова Ірина Сергіївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 32 назви
1177187
  Єні О. Прокурор як суб"єкт заявлення клопотань під час судового розгляду кримінальної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 46-52.
1177188
  Орлик Д. Прокурор як суб"єкт збирання доказів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 4 (19). – С. 107-112. – ISSN 2310-6166
1177189
  Григор"єв В. Прокурор як суб"єкт звернення до Конституційного Суду України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 98-102
1177190
  Руденко Микола Прокурор як суб"єкт ініціювання відкриття виконавчого провадження: питання теорії і практики / Руденко Микола, Малахов Сергій // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 18-23
1177191
  Гайдай С.Г. Прокурор як суб"єкт інформаційного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гайдай Сергій Григорович ; ПрАТ "ВНЗ"Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1177192
  Бутенко І.О. Прокурор як суб"єкт цивільно-процесуальних правовідносин // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 45-52. – (Юридичні науки ; № 1)
1177193
  Джагаров Г.Г. Прокурор. / Г.Г. Джагаров. – К, 1968. – 78с.
1177194
  Баганець О. Прокурори без повноважень, або Чому потрібно якнайшвидше виправити помилки, допущені при прийнятті нового КПК? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 17-30 липня (№ 28/29). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1177195
  Новиков С.Г. Прокурорская система в СССР / С.Г. Новиков. – Москва, 1977. – 168с.
1177196
  Новиков С.Г. Прокурорская система в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Новиков С.Г.; Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1974. – 22л.
1177197
  Мартьянов И.В. Прокурорский надзор -- способ обеспечения законности в работе организации общественной самодеятельности. / И.В. Мартьянов. – Львов, 1973. – 71с.
1177198
   Прокурорский надзор : Курс лекций и практикум. – Москва : Экзамен, 2000. – 576с. – ISBN 5-8212-0072-5
1177199
  Иванов В.А. Прокурорский надзор в борьбе с преступностью / В.А. Иванов. – Л., 1964. – 64с.
1177200
   Прокурорский надзор в европейских социалистических странах / К.Ф. Скворцов, С.Г. Березовская, В.К. Звирбуль, М.Ю. Рагинский, Павлов [и др.] Стефан; [Скворцов К.Ф. и др.] ; Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 259, [5] c.
1177201
   Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник для студентов высших учебных заведений / И.Ю. Белый, А.Т. Вахидов, П.П. Вешкин, А.С. Герасимов, Е.А. Карпов и др. ; Генеральная прокуратура РФ ; под общей ред. А.Н. Савенкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 468с. – ISBN 978-5-91131-517-7
1177202
  Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском государственномуправлении / С.Г. Березовская. – М, 1954. – 108с.
1177203
  Березовская С.Г. Прокурорский надзор в СССР / С.Г. Березовская, В.И. Ремнве. – М, 1965. – 136с.
1177204
  Маляров М.П. Прокурорский надзор в СССР / М.П. Маляров. – Москва, 1966. – 48с.
1177205
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1968. – 408с.
1177206
  Бровин Г.И. и др. Прокурорский надзор в СССР / Г.И. и др. Бровин. – Свердловск, 1969. – 144с.
1177207
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1973. – 358с.
1177208
  Сапожников И.А. Прокурорский надзор в СССР / И.А. Сапожников. – Алма-Ата, 1977. – 39с.
1177209
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1978. – 152с.
1177210
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1981. – 44с.
1177211
   Прокурорский надзор в СССР. – Москва, 1982. – 303 с.
1177212
   Прокурорский надзор в СССР : учебно-методическое пособие. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1985. – 99, [1] с.
1177213
  Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР. / В.С. Тадевосян. – М., 1956. – 300с.
1177214
  Маляров М.П. Прокурорский надзор в СССР. / М.П. Маляров. – М., 1973. – 40с.
1177215
  Лебединский В.Г. Прокурорский надзор в СССР. (Очерки по курсу) / В.Г. Лебединский, Ю.А. Каленов. – Москва, 1957. – 332с.
1177216
  Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор в стадии исполнения приговора (при разрешении судами вопросов, связанных с исполнением приговора в исправительно-трудовых учреждениях) / Б.М. Спиридонов. – Москва, 1983. – 88 с.
1177217
  Таджиев Т.Т. Прокурорский надзор в стадии пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу : Автореф... канд. юрид.наук: / Таджиев Т.Т.; Ин-т философии и права АН Узб.ССР. – Ташкент, 1971. – 16л.
1177218
  Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам / В.Я. Чеканов. – Саратов, 1962. – 60с.
1177219
   Прокурорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 151, [1] с.
1177220
  Цесаренко И.Г. Прокурорский надзор в сфере хозяйственной деятельности. / И.Г. Цесаренко. – Киев, 1985. – 48с.
1177221
  Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве / В.Я. Чеканов. – Саратов, 1972. – 188с.
1177222
  Громов В.П. Прокурорский надзор за возмещением ущерба в исполнительном производстве / В.П. Громов. – Краснодар, 1984. – 73с.
1177223
  Демин Ю.М. Прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1177224
  Бровин Г.И. Прокурорский надзор за законностью исполнения приговоров / Г.И. Бровин. – Москва, 1977. – 134с.
1177225
  Сапунков В.И. и др. Прокурорский надзор за законностью исполнения судебных решений / В.И. и др. Сапунков. – Харьков, 1983. – 58с.
1177226
   Прокурорский надзор за законностью рассмотрения в судах уголовных дел / Р.Д. Рахунов, И.Г. Сапожников, Л.М. Козак, М.Г. Корщик. – Москва : Гос. изд-во юрид. л-ры, 1963. – 323, [1] c.
1177227
  Сапожников И.Г. Прокурорский надзор за законностью рассмотрения судами дел по указам Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 / И.Г. Сапожников. – М., 1948. – 72с.
1177228
  Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за исполнением закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств уголовного дела в стадии предварительного расследования / В.С. Зеленецкий. – Х, 1990. – 91с.
1177229
  Берензон А.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов в агропромышленном комплексе / А.Д. Берензон. – М, 1988. – 99с.
1177230
  Долежан В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сельском хозяйстве / В.В. Долежан. – М, 1986. – 109с.
1177231
  Гасанов М.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации / М.А. Гасанов. – М., 1987. – 65с.
1177232
  Точиловский В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов о предупреждении преступлений несовершеннолетних : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Точиловский В.Н. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1984. – 183 л. – Библиогр.: л.166-183
1177233
  Попова Е.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистической собственности. / Е.В. Попова. – Москва, 1966. – 104с.
1177234
  Гаврилов В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистчиеской собственности в системе государственной торговли : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Гаврилов В.В.; Сарат. юрид. ин-т. – Саратов, 1972. – 22л.
1177235
  Басков В.И. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел в судах / В.И. Басков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 286, [1] с.
1177236
  Зверев А.Д. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о труде / А.Д. Зверев. – Москва, 1977. – 88с.
1177237
  Иванов В.А. Прокурорский надзор за исполнением судебного приговора / В.А. Иванов. – Л., 1966. – 32с.
1177238
  Вайнер Н.Ш. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства Туркменской ССР / Н.Ш. Вайнер. – Ашхабад, 1990. – 211с.
1177239
  Корняков А.А. Прокурорский надзор за исполнением уголовных наказаний в конце 19 - начале 20 веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 10. – С. 5-8. – ISSN 1812-3805


  В статье освещаются особенности такого актуального направления прокурорского надзора, как исполнение уголовных наказаний. Автором раскрывается правовая база, регламентирующая данное направление надзора в анализируемом периоде, механизмы реализации ...
1177240
  Ястребов В.Б. Прокурорский надзор за исполнением хозяйственного законодательства / В.Б. Ястребов. – М., 1989. – 107с.
1177241
  Ковалев М.А. Прокурорский надзор за обеспечением прав личности при расследовании преступлений / Ковалев М.А. – Москва : Московский университет, 1981. – 167 с.
1177242
  Раянов Прокурорский надзор за охраной труда в сельском хозяйстве / Раянов, ф.М., М.В. Яковлев. – М., 1981. – 111с.
1177243
  Ясинский Г.М. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел : Автореф... кандидата юрид.наук: / Ясинский Г.М.; Харьк. юрид. ин-т. Кафедра уголовного права и процесса. – Харьков, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1177244
  Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел / Н.В. Жогин. – М, 1968. – 264с.
1177245
  Якубов М.К. Прокурорский надзор за предварительным следствием и дознанием в органах МВД СССР. (По материалам АзССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Якубов М.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – М., 1969. – 18л.
1177246
  Горбачев В.П. Прокурорский надзор за применением мер пресечения в Российской империи во 2-й половине XIX - начале XX ст. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 22-30
1177247
  Бегалиев К. Прокурорский надзор за расследованием дел о преступлениях несовершеннолетних / Калауша Бегалиев ; под ред. А.С. Панкратова. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 96 с.
1177248
  Финько В.Д. Прокурорский надзор за рассмотрением в суде уголовных дел / В.Д. Финько. – Х, 1972. – 70с.
1177249
  Финько В.Д. Прокурорский надзор за рассмотрением в суде уголовных дел / В.Д. Финько. – Х, 1974. – 28с.
1177250
  Суржан Д.А. Прокурорский надзор за рассмотрением жилищных дел в судах / Д.А. Суржан. – М., 1990. – 73с.
1177251
  Розенфельд В.Г. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности должностных лиц предприятий / В.Г. Розенфельд; Под ред. А.М. Рекункова и В.С. Основина. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1973. – 224 с.
1177252
  Розенфельд В.Г. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности должностных лиц промышленных предприятий : Автореф... канд. юр.наук: / Розенфельд В. Г.; МВССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1971. – 24л.
1177253
  Савицкий В.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия. / В.М. Савицкий. – М., 1959. – 262с.
1177254
  Бровин Г.И. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых колониях и его роль в повышении эффективности деятельности колоний : Автореф... канд. юрид.наук: / Бровин Г.И.; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1177255
  Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых учреждениях / Б.М. Спиридонов. – Москва, 1978. – 204с.
1177256
  Тарнавский Г.С. Прокурорский надзор за соблюдением законности в колхозах / Г.С. Тарнавский. – М., 1976. – 144с.
1177257
  Томасевич Ф.А. Прокурорский надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы. / Ф.А. Томасевич. – Саратов, 1966. – 52с.
1177258
  Кацук М.И. Прокурорский надзор за соблюдением законности на транспорте / М.И. Кацук, И.И. Байдаков. – Москва, 1964. – 139с.
1177259
  Бакркдзе А.Ш. Прокурорский надзор за соблюдением законности при расследовании преступлений органами МВД. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Бакркдзе А.Ш.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилисси, 1972. – 29л.
1177260
  Жилина Л.С. Прокурорский надзор за соблюдением законов при производстве следственных действий : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Жилина Л.С. ; Нац. юрид. акад. Украины. – Харьков, 1998. – 212 л. – Библиогр.: л.177-212
1177261
  Таджиев Х.С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за расследованием преступлений: вопр. теории и практики. / Х.С. Таджиев. – Ташкент, 1985. – 183с.
1177262
   Прокурорский надзор и укрепление социалистической законности в советском государстве : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1981. – 148, [4] c. – Библиогр. в подстр. прим.
1177263
  Бурмистров К.Д. Прокурорский надзор как форма советской государственной деятельности : Автореф... канд. юр.наук: 12.0.02 / Бурмистров К. Д.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – М., 1973. – 18л.
1177264
  Дедков Л.Л. Прокурорский надзор на страже законности / Л.Л. Дедков. – Минск, 1982. – 1578с.
1177265
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – Москва, 1968. – 368с.
1177266
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – М., 1972. – 208с.
1177267
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – М., 1975. – 352с.
1177268
  Коршунова Е.Н. Прокурорский надзор по гражданским трудовым делам / Е.Н. Коршунова, Я.Д. Яновский. – Москва, 1956. – 112 с.
1177269
   Прокурорский надзор по делам несовершеннолетних. – Москва : [Юридическая литература], 1972. – 208 с. – Экз № 803527 без обл. и тит. л., описана по посл. стр.
1177270
  Басков В.И. Прокурорский надзор при рассмотрении судами уголовных дел / В.И. Басков. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 20 с.
1177271
   Прокурорский надзорд за исполнением законов об охране труда.. – М, 1980. – 104с.
1177272
  Маршунов М.Н. Прокурорско-надзорное право / М.Н. Маршунов. – СПб, 1991. – 128с.
1177273
  Ломовский В.Д. Прокурорско-надзорные правоотношения / В.Д. Ломовский. – Ростов-на-Дону, 1987. – 159с.
1177274
  Баганець О. Прокурорська "реформа" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1177275
  Табалюк С. Прокурорська діяльність у сфері захисту прав дітей в сучасних умовах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 121-128
1177276
  Пишньов Д.І. Прокурорська перевірка дотримання законності в агропромисловому секторі економіки // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 183-189. – ISSN 0201-7245
1177277
  Лемак Р. Прокурорська перевірка як засіб забезпечення законності : Перебування осіб в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 34-41
1177278
  Лахтюк Л. Прокурорська протидія незаконній архітектурній діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-21.
1177279
  Баганець О. Прокурорська реформа // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1177280
  Олійник О.Б. Прокурорська риторика : підручник / Ольга Олійник ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-8533-99-0
1177281
  Олійник О. Прокурорська риторика як комплексна міждисциплінарна наука // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-112.
1177282
  Олійник О. Прокурорська риторика: різновиди та структура // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 2-8.
1177283
  Озерський І. Прокурорське переконання у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 0132-1331
1177284
  Марочкін М. Прокурорське представництво / М. Марочкін, Г. Гаврюшенко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-20.
1177285
  Сірик Д. Прокурорське провадження за зверненнями громадян як процесуальна форма юрисдикційного захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-48.
1177286
  Скобало М. Прокурорське реагування на порушення вимог земельного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-53.
1177287
  Маслова О. Прокурорське самоврядування як гарантія незалежності прокурора // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 12-19. – ISSN 2311-6676
1177288
  Гой А. Прокурорське слідство: результати, проблеми, перспективи (на прикладі Кіровоградщини) / А. Гой, С. Чеботарьов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 38-40
1177289
  Майструк В. Прокурорський відлік // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2019. – № 5 (197), травень. – С. 42-45. – ISSN 1726-3077
1177290
  Михайловська О. Прокурорський захист основного наіонального багатства України // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 26-33
1177291
  Гіль А. Прокурорський нагляд - запорука ефективної протидії злочинам у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 9-15
1177292
  Озерський І.В. Прокурорський нагляд : практикум / І.В. Озерський, Д.С. Данилов ; Київ. ін-т бізнесу та технологій. – Київ : Копі-центр, 2016. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с. 93-99
1177293
  Когутич І.І. Прокурорський нагляд в Україні : Курс лекцій / І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин; За ред. проф. В.Т. Нора. – Київ : Атіка, 2004. – 352с. – ISBN 966-326-071-8
1177294
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Курочка, П.М. Каркач; Мін-во внутрішніх справ України; Луганська акад. внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України; За ред. Е.О. Дідоренко. – Київ : РВВ ЛАВС, 2004. – 424с. – ISBN 966-8129-51-2
1177295
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Курочка, П.М. Каркач; МВСУ; Луганська АВС МВС; За ред. проф. Е.О. Дідоренка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 424с. – ISBN 966-364-033-2
1177296
   Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів / Марочкін І.Є., Грошевой Ю.М., Каркач П.М., Сібільова Н.В., Бабкова В.С. та ін.; МОНУ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого; за ред. Каркача П.М., Марочкіна І.Є. – 2-е вид. – Харків : Одіссей, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-633-685-2
1177297
   Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студ. вищ. навч. закладів : [академ. курс] / І.І. Когутич [та ін.] ; за ред. В.Т. Нора ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2011. – 591, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-459-8
1177298
  Дьомін Ю.М. Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі : монографія / Ю.М. Дьомін ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – 306, [2] с. – Бібліогр.: с. 296-306 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-479-060-1
1177299
  Давиденко Л. Прокурорський нагляд за виконанням вимог закону / Л. Давиденко, В. Давиденко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 30-35
1177300
  Грібов М.Л. Прокурорський нагляд за виконанням доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 23-28


  Розкрито особливості прокурорського нагляду за роботою оперативних підрозділів з виконання доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв. Визначено його предмет та засоби. Раскрыты особенности ...
1177301
  Зеленецький В. Прокурорський нагляд за виконанням законів при реєстрації джерел інформації про злочини / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.35-46
1177302
  Форостяний А. Прокурорський нагляд за виконанням міліцією як органом дізнання профілактичної функції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 121-125.
1177303
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 75-80
1177304
  Дьомін Ю. Прокурорський нагляд за діяльністю митних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.52-56
1177305
  Умрихін О.О. Прокурорський нагляд за додержанням вимог антикорупційного законодавства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 33-36.
1177306
  Назарук О.І. Прокурорський нагляд за додержанням вимог законів щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином в Україні та за її межами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 528-533. – ISSN 1563-3349
1177307
  Лемак Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-45.
1177308
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність : Навчальний посібник / М.Й. Курочка; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України; За ред. Е.О.Дідоренка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 176с. – (Прокурорський нагляд в Україні). – ISBN 966-8129-61-Х
1177309
  Білокінь Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 164-167
1177310
   Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистої свободи громадян : навч. посібник / [Неділько В.Г. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 201, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 193-199. – ISBN 978-617-7500-73-4
1177311
  Вигівська Л. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 109-114
1177312
  Драган О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-35.
1177313
  Колотило О.О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення: проблемні питання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 212-217. – ISSN 0132-1331
1177314
  Озерський І.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів у зовнішньоекономічній сфері // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-37.
1177315
  Скригонюк Микола Іванович Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засуджених від кримінального покарання : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.10 / Скригонюк Микола Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 175л. – Бібліогр.:л.172-175
1177316
  Скригонюк М.І. Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засудженних від кримінального покарання : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Скригонюк М.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
1177317
  Севрук О. Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо забезпечення прав дітей на доступність та безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 19-25


  Проблемні аспекти.
1177318
  Абдієв Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів як предмет наукового дослідження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 22-28
1177319
  Яковенко Д.Т. Прокурорський нагляд за додержанням законності в діяльності органів державного управління УРСР (1922-1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 112-121. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье подвергаются анализу различные точки зрения об определении понятия общего надзора, и на основе этого предложено определение этого понятия. Вторая часть статьи посвящена анализу основных методов прокурорского надзора за законностью правовых ...
1177320
  Лющенко М. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про оплату праці // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 33-39
1177321
  Єременко А. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про оплату праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 41-44
1177322
  Бойко В. Прокурорський нагляд за додержанням земельного законодавства в Криму // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-91
1177323
  Бабенко В. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням екологічного законодавства // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.82-87. – ISSN 1561-4999
1177324
  Пахаєва В. Прокурорський нагляд за додержанням податкового законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-38.
1177325
  Денисюк С. Прокурорський нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина в контексті змін до Конституції України" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 532-534
1177326
  Курило М.П. Прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Курило М.П. ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1998. – 188 л. – Бібліогр.: л.177-188
1177327
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабошин Арсеній Миколайович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2015. – 300 арк. – Додатки: арк. 237-300. – Бібліогр.: арк. 195-236
1177328
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабошин Арсеній Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1177329
  Клочков В. Прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1177330
  Назарук Олена Прокурорський нагляд за дотриманням вимог закону щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 19-26.
1177331
  Погорецький М.А. Прокурорський нагляд за дотриманням законів на початковому етапі досудового розслідування: окремі проблемні питання // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 37-40. – ISBN 978-966-520-183-0
1177332
  Климчук М.П. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 280-289. – (Юридична ; Вип. 3)
1177333
  Бузинарський М. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів, вчинених шляхом підпалу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 29-34.
1177334
  Михайловська О. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства щодо охорони поверхневих та підземних вод // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.82-90
1177335
  Влад С. Прокурорський нагляд за дотриманням прав неповнолітніх під час виконання покарання у виховних колоніях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 115-122


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1177336
  Трагнюк Р. Прокурорський нагляд за забезпеченням допустимості доказів на досудовому слідстві: актуальні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 63-64. – ISSN 0132-1331
1177337
  Солодкий В. Прокурорський нагляд за законністю виконавчого провадження: окремі питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.89-91. – Бібліогр.: 8 н.
1177338
  Погорецький М. Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М. Погорецький, І. Сухачова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 70-77
1177339
  Клочков В.Г. Прокурорський нагляд за законністю і обгрунтованістю обрання та продовження строків тримання під вартою : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Клочков. – Київ : ІнЮре, 2005. – 64с. – ISBN 966-313-253-1
1177340
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування економічних злочинів // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. № 3. – С. 317-328
1177341
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитивуння // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 187-190. – ISSN 1609-0462


  Аналізуючи положення кримінально-процесуального законодавства, що стосується здійснення прокурорського нагляду, в статті висвітлено питання щодо особливостей прокурорського нагляду за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері ...
1177342
  Бабічев Д.О. Прокурорський нагляд за законністю рішень в оперативно-розшуковій діяльності: запрошення до дискусії // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 230-240
1177343
  Шмургун О.С. Прокурорський нагляд за законністю у діяльності міліції громадської безпеки щодо контролю за міграційними процесами // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-14.
1177344
  Донець К. Прокурорський нагляд за здійсненням видачі особи (екстрадиції) у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 71-77
1177345
  Дьомін Ю.М. Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 219-225. – ISBN 978-617-7220-83-0
1177346
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 233 л. – Додатки: л. 210-233. – Бібліогр.: л. 187-209
1177347
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1177348
  Красноокий О. Прокурорський нагляд і запобігання правопорушенням // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.93-96. – ISSN 0132-1331
1177349
  Остафійчук Г. Прокурорський нагляд і контроль у досудовому розслідуванні // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 153-157. – ISSN 1561-4999
1177350
  Підюков П.П. Прокурорський нагляд і судовий контроль за доказуванням на досудовому провадженні кримінального судочинства України / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 461-465. – ISSN 1563-3349
1177351
  Янченко І. Прокурорський нагляд на досудовому слідстві при провадженні слідчих дій з ознаками кримінально-процесуального примусу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-122.
1177352
  Федотова Г.В. Прокурорський нагляд під час розгляду скарг на дії та рішення міліції як органу дізнання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 36-39
1177353
  Дяченко В. Прокурорський нагляд потрібен для захисту дітей - чорнобильців // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.95-98
1177354
  Мельник О.В. Прокурорський нагляд при розслідуванні контрабанди: актуальні проблеми сьогодення / О.В. Мельник, М В. Шевчук // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.20-28
1177355
  Шупеня М. Прокурорський нагляд та участь прокурора у виконавчому провадженні / М. Шупеня, Б. Бачук, Л. Франків // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 0132-1331
1177356
  Говоруха М. Прокурорський нагляд у виконавчому провадженні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-122. – ISSN 0132-1331
1177357
  Бояров В.І. Прокурорський нагляд у кримінальних провадженнях про кримінально-карані прояви екстремізму // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 121-127. – ISSN 2310-9769
1177358
  Бринцев В. Прокурорський нагляд у системі контрольної влади: конституційні засади та проблеми здійснення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 87-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1177359
  Бурбика М. Прокурорський нагляд у сфері банкрутства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-41.
1177360
  Кулинич С. Прокурорський нагляд у сфері водокористування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 7-11.
1177361
  Баганець О. Прокурорський нагляд у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 11-17.
1177362
  Козьяков І. Прокурорський нагляд у сфері оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.63-70
1177363
  Горбань О. Прокурорський нагляд у сфері поводження з відходами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 23-30.
1177364
  Олійник І. Прокурорський нагляд у сфері страхування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 49-54.
1177365
  Спільник С.І. Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за Кримінальним процесуальним кодексом України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 458-465. – ISSN 2078-3566
1177366
  Лемак Р. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення правового статусу засуджених // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 69-73. – ISSN 0132-1331
1177367
  Татарин Б. Прокурорський нагляд як запорука додержання прав дітей-інвалідів, як виховуються у спеціалізованих навчальних закладах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 26-29
1177368
  Дзюрбель А. Прокурорський нагляд як засіб виявлення, усунення слідчих помилок та запобігання їм // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 30-36
1177369
  Зелений О. Прокурорський нагляд як засіб протидії рейдерським захопленням підприємств // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 22-27
1177370
  Драч Д. Прокурорський нагляд: український та європейський досвід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 132-136. – ISSN 2663-5313
1177371
  Куц В.М. Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми : науково-практичний посібник / В.М. Куц, А.М. Орлеан; Генеральна прокуратура України; Академія прокуратури України; [за ред. Г.П. Середи]. – Київ : Варта, 2007. – 168с. – ISBN 978-966-585-039-7
1177372
  Дьомін Ю. Прокурорські перевірки за новим законодавством України // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 1. – С. 68-72. – ISSN 1561-4999
1177373
  Десятков О. Прокурорськтй нагляд за законністю оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.85-88
1177374
  Басков В.И. Прокуроский надзор в СССР : учебник / В.И. Басков. – Москва : Московский университет, 1991. – 303 с.
1177375
  Тарнаев Н.Н. Прокуроский надзор за законностью применения мер общественного воздействия за малозначительные и не представляющие большой общественной опасности преступления (по материалам Восточной Сибири) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тарнаев Н.Н.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 22л.
1177376
  Иванов В.А. Прокуроский надзор по гражданским делам / В.А. Иванов. – Л., 1968. – 32с.
1177377
  Руденко О.О. Прокурський нагляд за додержанням законодавства органами податкової служби при стягненні податкової заборгованості з суб"єтів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 168-170
1177378
   Пролапс митрального клапана / Г.К. Нургазина, Т.О. Толыбаева, А.А. Умарова, У.К. Ермагамбетова, С.Д. Аренова // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 227-234. – ISSN 2077-1096
1177379
  Спиридонова В.И. Пролегали в поле дороги / В.И. Спиридонова. – Рига, 1960. – 342с.
1177380
  Чертова Н.В. Пролегли в степи дороги / Н.В. Чертова. – Москва, 1963. – 720с.
1177381
  Чертова Н.В. Пролегли в степи дороги : Роман / Н.В. Чертова. – Москва : Художественная литература, 1967. – 664с.
1177382
  Яценко В.О. Пролегомен перспектив формування територіальних громад як групових форм розселення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 428-434. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
1177383
  Эрдманн Э.О. Пролегомена к общей теории "понятий" на эмпириокритическом основании / Э.О. Эрдманн. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, 1903. – 46 с.
1177384
  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка зможе виступати як наука / Переклад укр. мовою під ред. І.Мірчука // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 2004. – Ч. 50 : Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка зможе виступати як наука /І.Кант. – С.1-324
1177385
  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Імануель Кант; Переклад з нім., вступ. ст., комент. і примітки В.Терлецького. – Київ : ППС-2002, 2005. – 178с. – (Серія наукових перекладів "Zetesis" / Відповідальний ред.: А.Л.Богачов, В.І.Кебуладзе). – ISBN 966-96471-1-8
1177386
  Листопад І. Пролегомени до перекладу "Категорій". Український переклад з огляду на латинський спадок // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 2 : Як можлива вітчизняна інтелектуальна традиція?. – С. 93-103. – ISSN 0235-7941
1177387
  Мельник Я.Г. Пролегомени до українського дискурсу : етнокультурний, політичний та лінгво-семіотичний аспекти / Ярослав Мельник, Наталя Криворучко ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 259, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-640-334-9
1177388
  Кирилюк О. Пролегомени до універсальнокультурного покажчика фольклорних та літературних мотивів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 84-95
1177389
  Казакова Т.В. Пролегомени масової комунікації у біологічному світі (до постановки питання про джерела палеожурналістики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 27-32


  Пропонується концепція витоків палеожурналістики, завдяки якій відкриваються можливості осмислення іманентної природи масової комунікації, а також перспективи синергетичного підходу до цього явища. The article presents a conception of ...
1177390
  Рассказов Л.Д. Пролегомены к анализу кризиса сознания в условиях глобализации образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 73-82. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи - предложить эффективную авторскую концепцию анализа кризиса сознания в условиях глобализации образования. Идея статьи - доказать, что познание и знание - это производные категории от категории «сознание». Смещение акцентов с ...
1177391
  Ракитов А.И. Пролегомены к идее технологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0042-8744
1177392
  Сендеров В.А. Пролегомены к изучению сменовеховства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 103-111. – ISSN 0042-8744
1177393
  Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / М. Хайдеггер; Центрально-европейский университет. – Томск : Водолей, 1998. – 384с. – ISBN 5-7137-0102-6
1177394
  Григоров Н.А. Пролегомены к метамодернизму // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 236-241
1177395
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки / [соч.] Иммануила Канта ; пер. Влад. Серг. Соловьева, почет. чл. Моск. психол. о-ва ; [предисл. к 1-му изд.: пред. Моск. психол. о-ва проф. Н.Я. Грот]. – Москва : Типо-лит. Т-ва Н.И. Кушнерев и К*, 1905. – VIII, 195 с.


  Пер.: Соловьев, Владимир Сергеевич (1853-1900) Авт. предисл. Грот, Николай Яковлевич (1852-1899)
1177396
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки. / Кант Иммануил. – 2-е изд. – М., 1937. – 247с.
1177397
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки. / Кант Иммануил. – М,, 1993. – 238с.
1177398
  Кант Иммануил Пролегомены. / Кант Иммануил. – М.-Л., 1934. – 105-380с.
1177399
  Пестушко Валерий Пролезный... сорняк : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 52-53
1177400
  Котелова Н.З. Пролект Словаря новых слов русского языка. / Н.З. Котелова. – Л, 1982. – 86с.
1177401
  Ковальчук В. Пролема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 32-38
1177402
  Круглик В. Пролема оновлення профілів освітніх програм підготовки інженерів-програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1177403
  Могдальова І.В. Пролеми самосвідомості сучасної української інтелігенції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 32-37. – ISSN 2077-1800
1177404
  Розенталь И.Л. Пролемы начала и конца Метагалактики / И.Л. Розенталь. – Москва : Знание, 1985. – 63с.
1177405
  Киреенко К.Т. Пролеска : поэмы и стихотворения / Кастусь Киреенко; пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1970. – 142 с.
1177406
  Кочетов В.П. Пролески / В.П. Кочетов. – Махачкала, 1973. – 56с.
1177407
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / Федор Абрамов ; [предисл. В. Акимова ; рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1979. – 205 с. : ил.
1177408
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для ст. шк. возраста] / Федор Абрамов ; [рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1989. – 142, [2] с. : ил.
1177409
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Мещерякова Н.М. ; МГУ. – Москва, 1977. – 36 с.
1177410
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования / Н.М. Мещерякова. – М, 1979. – 359с.
1177411
  Чаплыгин Ю.П. Пролетариат в странах капитала: правда и вымыслы. / Ю.П. Чаплыгин. – Москва, 1975. – 143с.
1177412
  Булдаков В.П. Пролетариат в трех российских революциях : кн. для учителя / В.П. Булдаков, А.П. Корелин, А.И. Уткин. – Москва : Просвещение, 1987. – 207 с., ил.
1177413
   Пролетариат во главе освободительного движения в России.. – М, 1971. – 336с.
1177414
  Киреев Е.П. Пролетариат Грозного в революции 1905-1907 годов. / Е.П. Киреев. – 2-е изд., испр. – Грозный, 1955. – 204с.
1177415
  Волобуев П.В. Пролетариат и буржуазия России в 1917 году / П.В. Волобуев. – Москва, 1964. – 359с.
1177416
  Луи П. Пролетариат и государственный строй / П. Луи. – М. – 32с.
1177417
   Пролетариат и его конечная цель : [Программа максимум]. – [Б. м.] : [Б. и.], 1905. – 15 с.
1177418
  Ленин Пролетариат и крестьянство / Ленин, Н./В.И.Ульянов./. – Кременчуг, 1924. – 144с.
1177419
   Пролетариат и революционный процесс в Латинской Америке.. – М, 1985. – 376с.
1177420
  Кириленко С.П. Пролетариат Киева в революции 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Кириленко С.П.;. – Киев, 1950. – 42 с.
1177421
   Пролетариат Латинской Америки.. – М, 1968. – 432с.
1177422
  Тимофеев Т.Т. Пролетариат против монополий : Очерки по проблемам классовой борьбы и общедемократ. движений в США / Т.Т. Тимофеев. – Москва : Профиздат, 1967. – 356с.
1177423
  Трофимов А.С. Пролетариат России и его борьба против царизма / А.С. Трофимов. – М, 1979. – 238с.
1177424
  Фалькович С.М. Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907-1912). / С.М. Фалькович. – М, 1975. – 380 с.
1177425
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 122с.
1177426
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 235с.
1177427
  Борзунов В.Ф. Пролетариат Сибири и Дальнего Востока накануне первой русской революции (по материалам строительства Транссибирской магистрали (1891-1904) / В.Ф. Борзунов. – М., 1965. – 199с.
1177428
  Власова М.И. Пролетариат финляндии в годы первой русскойреволюции (1905 - 1907) / М.И. Власова. – Петрозаводск, 1961. – 187 с.
1177429
  Астахов В.И. Пролетариат Харькова в борьбе за победу Октября / Астахов В.И., Кондуфор Ю.Ю. – Харьков : Обл. изд-во, 1957. – 181 с., [4] л. ил.
1177430
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе за власть Советов. / В.И. Томарев. – Сталинград, 1957. – 83с.
1177431
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе против самодержавия. / В.И. Томарев. – Волгоград, 1967. – 20с.
1177432
   Пролетариат Центрального промышленного района в 1907 -- феврале 1917 гг.. – Иваново, 1984. – 176с.
1177433
   Пролетариат Центрального промышленного района в революции 1905-1907 гг.. – Ярославль, 1982. – 147с.
1177434
  Мейерович М.Г. Пролетариат Ярославской губернии в годы реакции и нового революционного подъема. (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мейерович М.Г.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1177435
  Кон Ф.Я. Пролетариат. 1885-1925 / Кон Ф.Я. – Москва : Изд-во Всесоюзн. об-ва политкаторжан и сс-поселенцев, 1926. – 64 с. : 26 портр. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; № 1-2)
1177436
  Ури Л. Пролетарии / Л. Ури. – Москва, 1977. – 246с.
1177437
  Иванова Л.С. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! / Л.С. Иванова, С.И. Гершович. – Ташкент, 1960. – 75с.
1177438
  Агеєва В. Пролетарі проти сонетів. Неокласики в токсичному оточенні сучасників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 15 (699), 16.04- 22.04.2021. – С. 40-44. – ISSN 1996-1561
1177439
  Ігнатченко Г.І. Пролетаріат / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 308-309. – ISBN 966-642-073-2
1177440
  Луначарський А.В. Пролетаріат і мистецтво : збіpка статей / А. Луначарський. – У Київі [Київ] : Вид. "Дзвін" ; [Дpук. б[увш.] 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1918. – 56 с. – (Унівеpсальна бібліотека "Дзвін" ; № 3)


  Зміст: Мистецтво для мистецтва й мистецтво для життя; Поети з Заходу [біогp. відомості пpо Е. Веpхаpна]; Співець паpижської голоти [Ж. Ріктюс]; Пpолєтаpська літеpатуpа у Фpанції
1177441
  Іргізов А. Пролетаріат Києва у боротьбі за Жовтень / А. Іргізов. – Харків; Київ, 1932. – 68с.
1177442
   Пролетаріат України від 11 до 12 з"їзду КП/б/У.. – Б.м., 1934. – 38с.
1177443
  Астахов В.І. Пролетаріат Харкова в трьох революціях / Астахов В.І., Кондуфор Ю.Ю. – Харьков : Харківський університет, 1959. – 280 с.
1177444
  Мартов Л. Пролетарнская борьба в России / Л. Мартов. – С-Пб. – 132с.
1177445
  Березовчук Н.Д. Пролетарска опора в деревне / Н.Д. Березовчук, Г.В. Бондаренко. – К, 1986. – 115с.
1177446
  Мережко В.И. Пролетарская мельница счастья : героич. комедия в 2-х д. / В.И. Мережко. – М., 1983. – 80с.
1177447
  Волков Н.А. Пролетарская молодежь в боях за победу Советской власти на Дону : Автореф... кандид. ист.наук: / Волков Н.А.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 20 с.
1177448
  Иерусалимский Ю.Ю. Пролетарская печать в период первой российской революции / Ю.Ю. Иерусалимский. – Ярославль, 1990. – 70с.
1177449
  Цыбенко В.А. Пролетарская поэзия 90-900-х годов. / В.А. Цыбенко. – Новосибирск, 1960. – 47с.
1177450
  Фриче В.М. Пролетарская поэзия. / В.М. Фриче. – М, 1919. – 112с.
1177451
  Еремин Ю.В. Пролетарская революционность и мелкобуржуазное бунтарство / Ю.В. Еремин. – М., 1975. – 64с.
1177452
   Пролетарская революция : Систем. и алфавит. указ. 1921-1929 гг. – Москва : Госиздат, 1930. – 166с.
1177453
  Ацаркин А.Н. Пролетарская революция и молодежь : рождение комсомола / А.Н. Ацаркин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 256 с.
1177454
  Ленин, В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. – М.-Птгр., 1918. – 135с.
1177455
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М-Пг., 1918. – 135с.
1177456
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1925. – 157с.
1177457
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 166 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1177458
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 126с.
1177459
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 87с.
1177460
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1936. – 125с.
1177461
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 112с.
1177462
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1940. – 135с.
1177463
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1950. – 104с.
1177464
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 196с.
1177465
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1960. – 110с.
1177466
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1980. – 119с.
1177467
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1982. – 119с.
1177468
  Келлер Б.А. Пролетарская революция и советская интеллигеднция / Б.А. Келлер. – М, 1937. – 47с.
1177469
  Ленин В.И. Пролетарская революция и хозяйственное строительство / В.И. Ленин, 1925. – 224с.
1177470
  Воробченко В.И. Пролетарская сатира (июнь 1907 - июль 1914) / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1982. – 187с.
1177471
  Караманчев В. Пролетарская сиволика / В. Караманчев. – И., 1978. – 109с.
1177472
   Пролетарская солидарность трудящихся в брьбе за мир.. – М, 1958. – 560с.
1177473
   Пролетарская солюдарность. – Воронеж, 1980. – 194с.
1177474
  Жданов А.Д. Пролетарская честь / А.Д. Жданов. – Тула, 1969. – 172с.
1177475
  Сегеда В.М. Пролетарские организации Чехословакии в борьбе за повышение идейно-политического и общеобразовательного уровня трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Сегеда В.М.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1973. – 27л.
1177476
   Пролетарские поэты : в 3 т. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта / [под ред. М. Горького])
Т. 3 : 1914-1917 / [ред., вступ. ст. "Поэты рабочей печати в годы империалист. войны и Февр. революции", с. 1-12 и прим. В. Абрамкина]. – 1939. – 362 с., 9 л. ил.
1177477
   Пролетарские поэты первых лет советской эпохи.. – Л, 1959. – 586с.
1177478
   Пролетарский интарнационализм: вопросы идеологии и культуры.. – М, 1979. – 260с.
1177479
   Пролетарский интеранционализм - мощное оружие революционного преобразования мира. – М, 1980. – 223с.
1177480
   Пролетарский интеранционализм. – М, 1983
1177481
  Азизян А.К. Пролетарский интернационализм-верное оружие в борьбе за социализм, за свободу, равноправие и дружбу народов / А.К. Азизян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 80 с. – (Серия 1 ; № 23, 24)
1177482
   Пролетарский интернационализм -- знамя трудящихся всех стран и континентов.. – М, 1964. – 48с.
1177483
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм -- неотъемлемая часть мировоззрения марксистско-ленинской партии : Автореф... Канд.филос.наук: / Лубсанов Д.Д.; Акад.обществ.наук при Цк КПСС. – Москва, 1957. – 18л.
1177484
  Гальперин М.Ю. Пролетарский интернационализм - идейная основа содружества социалистических государств / М.Ю. Гальперин. – Л, 1959. – 36с.
1177485
   Пролетарский интернационализм - наше знамя, наша сила!. – М, 1978. – 454 с.
1177486
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества народов социалистического лагеря / Д.Д. Лубсанов. – Улан-Удэ, 1957. – 67с.
1177487
  Кортунов В.В. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества трудящихся всех стран. / В.В. Кортунов. – М., 1957. – 31с.
1177488
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационализм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М, 1958. – 48с.
1177489
  Слободян М.И. Пролетарский интернационализм - фактор социального развития : (на материалах западных областей Украинской ССР) / М.И. Слободян. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с.
1177490
  Давыдков И.А. Пролетарский интернационализм в действии / И.Л. Давыдков. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 189с.
1177491
  Рудой Д.Е. Пролетарский интернационализм в деятельности Французской коммунистической партии. : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Рудой Д.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. науч. коммунизма гум. ф-тет. – М., 1970. – 17л.
1177492
  Матвеева Т.С. Пролетарский интернационализм и буржуазный национализм : Автореф... канд. философ.наук: / Матвеева Т.С.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1953. – 15л.
1177493
   Пролетарский интернационализм и его противники : Сборник статей. – Минск : Издательство БГУ, 1983. – 155, [4] с.
1177494
  Добротин Е.В. Пролетарский интернационализм и единство мирового коммунистического движения / Е.В. Добротин. – М, 1975. – 63с.
1177495
  Кюзаджян Л.С. Пролетарский интернационализм и мелкобуржуазній национализм / Л.С. Кюзаджян. – М., 1968. – 96с.
1177496
  Свердлин М.А. Пролетарский интернационализм и основные этапы его развития / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – М, 1962. – 96с.
1177497
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1962. – 168 с.
1177498
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – М, 1971. – 111с.
1177499
  Ким Г.Ф. Пролетарский интернационализм и революции в странах Востока : монография / Г.Ф. Ким, Ф.И. Шабшина; отв. ред. Вл.Н. Никифоров. – Москва : Наука, 1967. – 398, [2] с.
1177500
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и современный ревизионизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1959. – 111 с.
1177501
  Чикляуков И.П. Пролетарский интернационализм как мировоззренческий принцип. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чикляуков И.П.; МВ ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 31л.
1177502
  Битиев С.Н. Пролетарский интернационализм один из важнейших принципов идеологии и политики большевистской партии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Битиев С.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/,. – Москва, 1951. – 16 с.
1177503
  Кравцев И.Е. Пролетарский интернационализм, отечество и патриотизм / И.Е. Кравцев. – Киев, 1965. – 391с.
1177504
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационалихзм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М., 1958. – 48с.
1177505
  Целищев Н.Н. Пролетарский интрнационализм против буржуазного национализма / Н.Н. Целищев. – М., 1977. – 48с.
1177506
   Пролетарский маршал / В Душенькин, В, , . – М, 1973. – 127с.
1177507
   Пролетарский пролог. – Л, 1983. – 431с.
1177508
   Пролетарский сборник. – Москва, 1918. – 316с.
1177509
   Пролетарский социалистический интеранационализм.. – М, 1978. – 335с.
1177510
  Витухновский Г.В. Пролетарский философ Иосиф Дицген / Г.В. Витухновский. – Москва, 1958. – 48с.
1177511
  Козаков М.Э. Пролетарский якобинец. Рассказ. -- (Петроградские дни. -- Московские дни). Повести / М.Э. Козаков. – Москва, 1966. – 253с.
1177512
  Ленін В.І. Пролетарська держава / В.І. Ленін. – Харків, 1926. – 367с.
1177513
  Луначарський А.В. Пролетарська література у Франції / А. Луначарський : [Вид. Всеукр. літ. ком. Друк. Н.М. Шайнберга], 1920. – 15с. – (Книгозбірня Пролєткульту ; Кн. 4)
1177514
   Пролетарська мистецька школа в боротьбі за промфінпласт.. – Х. – 28с.
1177515
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін, 1932. – 113с.
1177516
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 92с.
1177517
  Шабльовський Є.С. Пролетарська революція і Шевченко / Є.С. Шабльовський; Науково-дослід.ін-т ім.Т.Г.Шевченка.Київська філія. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 192с.
1177518
  Дояр Л. Пролетарська революція у ранніх книгодруках радянської України (1919-1927) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
1177519
  Мегела І.П. Пролетарська співдружність / І.П. Мегела. – К, 1978. – 156с.
1177520
  Забарко Б.М. Пролетарський інтернаціоналізм - могутня зброя міжнародного комуністичного руху. / Б.М. Забарко. – К., 1979. – 48с.
1177521
  Лівенцов В.О. Пролетарський інтернаціоналізм і єдність міжнародного комуністичного руху / В.О. Лівенцов. – Київ, 1958. – 74с.
1177522
  Кравцев І. Пролетарський інтернаціоналізм і сучасний ревізіонізм / І. Кравцев. – К., 1958. – 168с.
1177523
  Оратовський В.Т. Пролетарський інтернаціоналізм і так званий націонал-комунізм / В.Т. Оратовський. – Київ, 1957. – 36с.
1177524
  Триліський О. Пролетарський провід у соціалістичній перебудові сільського господарства / О. Триліський. – Харків : Юридичне вид-во Наркомюсту, 1930. – 32 с.
1177525
  Нексе М.А. Пролетарські новели / М.А. Нексе. – К, 1925. – 207с.
1177526
  Ляск Б. Пролетарські обличчя / Б. Ляск. – Харків, 1932. – 143с.
1177527
  Коваленко Б.Л. Пролетарські письменники / Б. Коваленко. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 248 с.
1177528
  Забарко Б.М. Пролетарьска солідарність у дії. / Б.М. Забарко, О.А. Макаренко. – К., 1985. – 121с.
1177529
  Найден А.С. Пролетающие птицы / А.С. Найден. – К., 1969. – 46с.
1177530
  Коротков Ю.М. Пролетающий мимо / Ю.М. Коротков. – М., 1985. – 176с.
1177531
  Луцак Таня Пролетая над : взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 128-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
1177532
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Москва, 1993. – 320 с.
1177533
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Санкт-Петербург : Амфора, 2003. – 325с. – ISBN 5-94278-399-3
1177534
  Кизи Кен Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кизи Кен; Пер. с англ. В. Голышева. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 384с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00088-5
1177535
  Русак А. Пролетели ветры. Стихи и песни. / А. Русак. – М,, 1969. – 104с.
1177536
  Сумарокова Т.Н. Пролети надо мной после боя / Т.Н. Сумарокова. – М., 1976. – 112с.
1177537
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Євген Гуцало. – Київ : Веселка, 1966. – 175 с.
1177538
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ, 1984. – 181 с.
1177539
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання та повісті / Євген Гуцало ; вступ. сл. Л. Ворониної. – Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2008. – 384 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський [та ін.]). – ISBN 978-966-01-0320-7
1177540
  Коптев Е.А. Пролетье. / Е.А. Коптев. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 111с.
1177541
  Павлов Б. Пролєтарська боротьба в Росії до революції 1905 року / Б. Павлов [псевд.] ; пер. з рос. Д. Білик. – Київ : Дервидав ; [2-а Рад. друк.], 1921. – 50 с. – (Історико-революційна бібліотека)
1177542
  Кюизенье Жан Пролив бедствий : Одісея: Сцилла и Харибда // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 92 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
1177543
  Мартынов В.А. Пролив в огне / В.А. Мартынов, С.Ф. Спахов. – К, 1984. – 192с.
1177544
  Суслович Н.Р. Пролив Надежды / Н.Р. Суслович. – М., 1985. – 93с.
1177545
  Дилан Б. Проливний дощ скоро вдарить / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 10-12. – ISSN 0320-8370
1177546
   Проливные дожди в 20 веке.. – Кишинев, 1990. – 647с.
1177547
  Шнюков Е.Ф. Проливы Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Цемко. – Киев, 1990. – 31с.
1177548
   Проливы.. – М, 1923. – 103с.
1177549
   Пролискы [Проліски] : збирник з виршив [збірник з віршів]. – Одесса : Изд. тип. Е.И. Фесенко ; Тип. Е.И. Фесенко, 1893. – 32, [1] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: Л.І. Глібов, Є.П. Гpебінка, Т.А. Зіньківський, О.Я. Кониський, М.М. Коцюбинський, П.О. Куліш, А.Л. Метлинський, Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Т.Г. Шевченко, В.Ч. [Б.Д. Гpінченко], Я.І. Щоголев
1177550
  Коваль В.С. Пролитика и стратегия США во второй мировой войне / В.С. Коваль. – Киев, 1987. – 332 с.
1177551
  Никифорова Е.Е. Пролиферативные процессы в тканях молочной железы при различных экспериментальных условиях : Автореф... канд. мед.наук: / Никифорова Е. Е.; АМН СССР, ин-т эксперим. мед., Ин-т онкологии. – Л., 1965. – 28л.
1177552
  Домнина Л.В. Пролиферативные реакции культур фибробластоподобных клеток в норме и при воздействии канцерогенных углеводородов (авторадиографическое исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 763 / Домнина Л.В.; МГУ. – М., 1969. – 13л.
1177553
  Резников К.Ю. Пролиферация и цитогенез в развивающемся гиппокампе. / К.Ю. Резников, Г.Д. Назаревская. – М., 1989. – 124с.
1177554
  Бабкина Е.М. Пролиферация клеток волосяных фолликулов : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Бабкина Е.М.; АН КазССР Обед. Совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма Ата, 1971. – 23л.
1177555
  Резников К.Ю. Пролиферация клеток мозга позвоночных в условиях нормального развития мозга и при его травме. / К.Ю. Резников. – М., 1981. – 150с.
1177556
  Дмитерко Л. Проліски / Л. Дмитерко. – Київ, 1954. – 188с.
1177557
  Коломієць Т.П. Проліски : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1956. – 48 с.
1177558
  Забіла Н.Л. Проліски / Н.Л. Забіла. – Київ, 1968. – 187с.
1177559
  Семенчук І.Р. Проліски / І.Р. Семенчук. – Ужгород, 1968. – 76с.
1177560
  Мокрієв Ю.О. Проліски / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1981. – 230 с.
1177561
   Проліски. – К, 1988. – 143с.
1177562
  Пархоменко О.І. Проліски над Смолянкою / О.І. Пархоменко. – Київ, 1967. – 141 с.
1177563
  Доломан Є.М. Проліски прагнуть сонця : повість та оповідання / Є.М. Доломан. – Київ : Веселка, 1985. – 207 с.
1177564
  Гребенюк І.Ф. Проліски цвітуть узимку / І.Ф. Гребенюк. – Львов, 1968. – 291с.
1177565
  Назаренко Ю.Й. Пролісковий мед / Ю.Й. Назаренко. – К., 1990. – 74с.
1177566
  Грабовський П.А. Пролісок : Твори Павла Граба. – Львів : Накладом К.Паньковского. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, під зарядом К.Беднарского, 1894. – 94 с.
1177567
  Приходько Н.Ю. Пролісок / Н.Ю. Приходько. – К., 1975. – 63с.
1177568
  Ворс С. Пролітаючи над Європою... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 1/2 (321/322). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Що потрібно, щоби перетворити Україну з об"єкта чужих інтересів на суб"єкт власної політики? Без подолання ментальної прірви між підданими минулого та громадянами майбутнього ніякі зрушення в масштабах країни неможливі.
1177569
  Доорс Дж. Пролог - язык программирования будущего / Дж. Доорс. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 144с. – ISBN 5-279-00444-8
1177570
  Коган П.С. Пролог : (мысли о литературе и жизни). – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 79 с.
1177571
  Трайнин И.И. Пролог / И.И. Трайнин. – М, 1934. – 271с.
1177572
  Скляренко С.Д. Пролог / С.Д. Скляренко. – Харків : ДЛВ, 1936. – 174 с.
1177573
  Чернышевский Н.Г. Пролог / Н.Г. Чернышевский. – Москва-Ленинград, 1936. – 537с.
1177574
  Скляренко С.Д. Пролог : роман / С.Д. Скляренко; Пер. с укр. Е. Мозолькова. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 190 с.
1177575
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала 60--х годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1953. – 464с.
1177576
  Штейн А.П. Пролог / А.П. Штейн. – Москва, 1955. – 112с.
1177577
  Олійник Микола Яковлевич Пролог : Роман / Олійник Микола Яковлевич; Іл.: В.А.Гета. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574с. : іл.
1177578
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574 с.
1177579
  Бойко В.С. Пролог / В.С. Бойко. – Харьков, 1976. – 23 с.
1177580
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1978. – 574 с.
1177581
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1979. – 488с.
1177582
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1982. – 512с.
1177583
  Кривда Г.Ф. Пролог : поезії / Г.Ф. Кривда. – Донецьк : Донбас, 1982. – 75 с.
1177584
  Боровик Г. Пролог / Г. Боровик. – Москва, 1984. – 576 с.
1177585
  Соболев О.М. Пролог / О.М. Соболев. – М, 1986. – 239с.
1177586
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала шестидесятых годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1988. – 432 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-268-00539-1
1177587
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М
2. – 1988. – 95с.
1177588
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
2. – 1988. – 96с.
1177589
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
3. – 1988. – 96с.
1177590
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М, 1989. – 509с.
1177591
  Титикайло Євген Юрійович Пролог : Поезії / Титикайло Євген Юрійович. – К. : Радянський письменник, 1991. – 109с.
1177592
  Каренц В. Пролог в горах : стихи / Ваагн Каренц; авториз. пер. с арм. И.Кашежевой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 103 с.
1177593
   Пролог Великого Окртября.. – Минск, 1986. – 126с.
1177594
  Поликарпов В.Д. Пролог гражданской войны в России / В.Д. Поликарпов. – М, 1976. – 415с.
1177595
  Соколов Б. Пролог до Великого терору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 222). – С. 11


  "85 років тому двома пострілами в потилицю був убитий очільник ленінградських комуністів, член Політбюро і секретар ЦК ВКП(б) Сергій Кіров."
1177596
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків ; Одеса. – 166 с.
1177597
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків : ЛіМ, 1933. – 120 с.
1177598
  Гжицький В.З. Пролог до осені : Оповідання, нариси, етюди / В.З. Гжицький. – Львів : Каменяр, 1978. – 192с.
1177599
  Сліпко Ю.В. Пролог до пісні / Ю.В. Сліпко. – Донецьк, 1966. – 60с.
1177600
  Бажан М.П. Пролог к воспоминаниям : лирика / М. П. Бажан ; пер. с укр. Н. Бажан. – Москва : Правда, 1987. – 29 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 17). – ISSN 0132-2095
1177601
   Пролог к космосу.. – Тула, 1981. – 238с.
1177602
  Соболев А.П. Пролог после боя / А.П. Соболев. – М, 1983. – 316с.
1177603
  Соболев А.П. Пролог после боя : повести / А.П. Соболев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 560с. – ISBN 5-265-01193-5
1177604
  Гордієнко О. Пролог українсько-болгарської співпраці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 22). – С. 3


  Із творчим візитом у Києві побувала делегація Спілки незалежних письменників Болгарії.
1177605
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Л, 1952. – 456с.
1177606
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Киев : Художественная литература, 1955. – 452с.
1177607
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1964. – 423с.
1177608
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Иркутск, 1984. – 480с.
1177609
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
1. – 1992. – 199с.
1177610
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
2. – 1993. – 213с.
1177611
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
3. – 1994. – 129с.
1177612
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
4. – 1995. – 130с.
1177613
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
5. – 1995. – 201с.
1177614
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
6. – 1995. – 206с.
1177615
  Синицин М.М. Пролонгована паравертебральна аналгезія для знеболювання у хворих після торакотомії // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 150-157. – ISSN 2224-0586
1177616
  Ершова М. Прольется теплый свет : маленькая повесть о детстве // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 0131-8136
1177617
  Зверинцев А.Б. Промедление смерти подобно. / А.Б. Зверинцев. – Л., 1985. – 144с.
1177618
  Бубнов В.А. Промежутоные слои в северной части Атлантического океана : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Бубнов В. А. ; МГУ, Геогр. фак. – Москва, 1965. – 22 с.
1177619
  Войткевич А.А. Промежуточная доля гипофиза / А.А. Войткевич, Э.Л. Соболева. – Ленинград, 1968. – 144с.
1177620
  Барилко Ш.И. Промежуточная память на туннельных диодах для многоканального временного анализатора / Ш.И. Барилко, А.А. Зарецкий ; Об"единенный ин-т ядерных исследований, Лаборатория векторной физики. – Дубна : [б. и.], 1963. – 12 с.
1177621
  Шебештьен Б. Промежуточное накопление информации при ядерных измерениях : Автореф... канд. техн.наук: / Шебештьен Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1965. – 14л.
1177622
  Иванов С.Л. Промежуточные вещества и их роль в переделке природы растений. / С.Л. Иванов, 1940. – 65-70с.
1177623
  Кукса В.И. Промежуточные воды Мирового океана. / В.И. Кукса. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 272с.
1177624
  Давитиани Алексей Акакиевич Промежуточные единицы и явления в грузинском языке. (Проблема уровней в лингвист. анализе) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Давитиани Алексей Акакиевич; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1177625
  Старостенко В.И. Промежуточные землетрясения зоны Вранча и скоростное строение мантии Восточной Европы / В.И. Старостенко, А.В. Кендзера, А Т. Бугаенко Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 31-45 : рис. – Библиогр.: с. 42-45. – ISSN 0203-3100
1177626
  Левченко М.Т. Промежуточные и указательные реле в устройствах релейной защиты и автоматики / М.Т. Левченко, П.Д. Черняев. – Москва : Энергия, 1968
1177627
  Бондаренко Сергей Павлович Промежуточные комплексы и автоассоциаты как активные частицы в механизме уретанообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бондаренко Сергей Павлович; Ин-т химической физики АН СССР. – М., 1978. – 19л.
1177628
  Шаблинская Н.В. Промежуточные комплексы платформенных областей СССР и их нефтегазоносность. / Н.В. Шаблинская. – Л., 1990. – 177с.
1177629
  Щербацкий И.К. Промежуточные примарности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Щербацкий И.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 12л.
1177630
  Китаев Ю.П. Промежуточные продукты в электротехнических реакциях / Ю.П. Китаев. – М, 1982. – 216с.
1177631
  Жень Го-ду Промежуточные продукты и красители, содержащие остаток этиленимина или -хлорэтилсульфамидную группу : Автореф... канд. хим.наук: / Жень Го-ду; МОиССО РСФСР, Лен. технол. ин-т. – Л., 1963. – 17л.
1177632
  Эмануэль Н.М. Промежуточные продукты сложных газовых реакций / Н.М. Эмануэль. – М-Л, 1946. – 135с.
1177633
  Школьник Р.Я. Промежуточные продукты фотосинтеза : Автореф... кандид. биологич.наук: / Школьник Р.Я.; Институт биохимии им. А.Н.Баха Академии наук СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
1177634
  Стефановский Е.П. Промежуточные состояния и геликоидальные структуры в антиферромагнетиках. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.041 / Стефановский Е.П.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 15л.
1177635
  Бутенко С.А. Промежуточные этапы биосинтеза гомосерина у Mycobacterium album и их регулировние. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бутенко С.А.; Ан СССр. – М, 1966. – 16л.
1177636
  Муратханов В. Промежуточный дом : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 101-103. – ISSN 0012-6756
1177637
   Промежуточный комплекс в химических реакциях. – Свердловск, 1990. – 196с.
1177638
   Промежуточный отчет для собрания министров образования в Санкт-Петербурге : 15-17 сентября 1994 года. – Брюссель : European comission, 1994. – 101л.разд.паг. – На обл.: Обзор: Сотрудничество в образовании и обучении между Европейским Союзом / четырьмя новыми присоединившимися государствами и Российской Федерацией на двустороннем уровне и на уровне сообщества. - Education. Training. Youth
1177639
   Промежуточный хозяин в онтогенезе протостронгилид. – Алма-Ата, 1991. – 95с.
1177640
  Будинас Е.Д. Промежуточный человек / Е.Д. Будинас. – Москва, 1990. – 347с.
1177641
  Муканов С. Промелькнувший метеор : роман / Сабит Муканов ; пер. с каз. А.Брагина. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1984. – 335 с.
1177642
  Мазур Владимир Променад по Лиссабону // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 84-87 : фото
1177643
  Дереш Н.В. Променева диференційна діагностика спондилітів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Дереш Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1177644
  Аксьонова О.Г. Променева діагностика запальних захворювань грудної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Аксьонова Олена Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
1177645
  Городниченко О.С. Променева стійкість напівпровідників А3В5 при наносекундному лазерному опроміненні / О.С. Городниченко, В.А. Гнатюк, О.Б. Смірнов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 431-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуючи вплив наносекундних імпульсів рубінового лазера на морфологію монокристалів GaAs і InSb та застосовуючи методику прямого спостереження плавлення поверхні напівпровідників із попередньо нанесеним мікрорельєфом, були встановлені порогові ...
1177646
  Бензар І.М. Променеві методи візуалізації судинних аномалій у дітей / І.М. Бензар, Г.Є. Морковкіна, Таммо Раад // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 28-33. – ISSN 2226-1230
1177647
  Волошин І.І. Промениста юність / І.І. Волошин. – Київ, 1960. – 119с.
1177648
  Качуровський І.В. Променисті сильвети / Ігор Качуровський ; [ передмова : М. Слабошпицького ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 768 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : Загребельний П.А., Дзюба І.М., Лубківський Р.М. та ін.). – ISBN 978-966-518-502-4
1177649
  Щербань М.І. Променитса енергія Сонця і життя на Землі. / М.І. Щербань. – К., 1956. – 40с.
1177650
  Забіла Н Промені / Н Забіла. – Київ, 1951. – 200с.
1177651
  Доріченко О.В. Промені : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 71 с.
1177652
  Вільховий Я П. Промені життя / Я П. Вільховий. – Київ, 1938. – 51 с.
1177653
  Гуртовенко В.А. Промені й тіні : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 99 с.
1177654
  Казидуб М.В. Промені літа : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1982. – 48 с.
1177655
  Родіонов В. Промені любові й доброти // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 238-240


  Про нову поетичну збірку Славинського Миколи Борисовича.
1177656
  Кикоть В. Промені самотності : Поезії. Переклади / В. Кикоть. – Черкаси : Сіяч, 1998. – 136с. – ISBN 9665640011
1177657
  Лянгас Л.О. Промені серця. (Нариси про трудівників Житомир. и Волин. обл.) / Л.О. Лянгас. – К., 1976. – 142с.
1177658
   Промерзание земной поверхности и оледенение хребта Сунтар-Хаята.. – М, 1964. – 144с.
1177659
  Шкадова А.К. Промерзание почвы и глбина нулевой изотермы на территории устойчивой сезонной мерзлоты в СССР / А.К. Шкадова; Глав.упр.гидрометслужбы при СМ СССР. ВНИИ гидромет. информации, Мировой центр данных. – Обнинск, 1974. – 35с.
1177660
  Возовикова Т. Промерить мерки. Минобрнауки и ректоры уточнят критерии мониторинга вузов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Мониторинг эффективности деятельности вузов, принятие нового Федерального закона “Об образовании” и повышение уровня средней зарплаты профессорско-преподавательского состава - темы, ставшие в 2012 году главными для образовательного сообщества. ...
1177661
  Остроумов А.А. Промерные работы в морях Арктики / А.А. Остроумов, М.Д. Шишмарев. – Ленинград-Москва, 1940. – 52с.
1177662
  Дудкин Д.К. Прометеев огонь / Д.К. Дудкин. – Душанбе, 1962. – 49с.
1177663
  Семынин П.А. Прометеева цепь. / П.А. Семынин. – М., 1965. – 114с.
1177664
  Марсюк В. Прометеєва естафета : лірика, гумор, сатира / Василь Марсюк. – Київ : В. Карпенко, 2008. – 271, [1] с. – Вірші укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-1516-00-6
1177665
  Авраменко О.І. Прометеєві діти : сучасна Запорізька хроніка / О.І. Авраменко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 112 с.
1177666
  Косенко С.І. Прометеї Краснодона. Докум. нарис про "Молоду гвардію". / С.І. Косенко. – Київ, 1968. – 40с.
1177667
  Корнат М. Прометеїзм - польська візія перебудови Східної Європи (1921 - 1939) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 131-148. – ISSN 2078-659X
1177668
  Нахлік Є. Прометеїзм та образ сокири в Тараса Шевченка на тлі польських романтиків і Пушкіна // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 218-227. – ISBN 966-95452-4-3
1177669
  Фомкин А.С. Прометей / А.С. Фомкин. – Днепропетровск, 1963. – 60 с.
1177670
  Фомин А.С. Прометей / А.С. Фомин. – Днепропетровск, 1963. – 59с.
1177671
  Серебрякова Г.И. Прометей / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Похищение огня. – 1963. – 423с.
1177672
  Серебрякова Г.И. Прометей / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 3 : Вершины жизни. – 1963. – 486с.
1177673
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. та старш. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1966. – 191с.
1177674
  Малишко А.С. Прометей : Поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1967. – 86с.
1177675
   Прометей. – М, 1968. – 72с.
1177676
  Серебрякова Г.Й. Прометей / Г.Й. Серебрякова. – Київ : Дніпро
Кн. 1 : Похищение огня. – 1968. – 538с.
1177677
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1976. – 198с. – (Шкільна б-ка)
1177678
  Малишко А.С. Прометей : поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1978. – 134 с.
1177679
   Прометей. – Москва
№ 12. – 1980
1177680
  Малишко А.С. Прометей : Вибрані твори: Для серед. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1981. – 230 с. – (Шкільна б-ка)
1177681
   Прометей. – К, 1985. – 271с.
1177682
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 1 (4). – 2001
1177683
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 2 (5). – 2001
1177684
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 3 (6). – 2001
1177685
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-75-1
№ 1 (7). – 2002
1177686
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-78-6
№ 2 (8). – 2002
1177687
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-79-4
№ 3 (9). – 2002
1177688
  Гароди Р. Прометей 1848 года : Трагедия в 5-ти действиях с прологом / Роже Гароди ; Авториз. пер. с фр. Г. Апухтина ; Предисл. М. Ваксмахера. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 103 с. : ил. – (Современная зарубежная драматургия)
1177689
  Знаменский А.Д. Прометей №319 / А.Д. Знаменский. – М, 1961. – 93с.
1177690
   Прометей атомного века.. – М, 1979. – 12с.
1177691
  Веников В.А. Прометей в XX веке / В.А. Веников, И.Б. Новик. – Москва, 1970. – 174с.
1177692
  Белевитнев Р.А. Прометей в танковом шлеме : худож.-докум. повесть / Белевитнев Р.А. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1975. – 242 с. : ил.
1177693
  Васянович Г.П. Прометей духа : до 160-ї річниці від дня народж. Івана Франка : зб. наук. праць / Григорій Васянович ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Сполом, 2016. – 119 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-915-187-8
1177694
  Есхіл Прометей закутий / Есхіл. – Київ : Мистецтво, 1949. – 191 с.
1177695
  Моруа А. Прометей или жизнь Бальзака : Роман / А. Моруа. – Киев : Вища школа, 1986. – 525 с.
1177696
  Тасалов В.И. Прометей или Орфей : искусство "технического века" / В. Тасалов. – Москва : Искусство, 1967. – 372 с.
1177697
  Эсхил Прометей прикованный / Эсхил. – Москва : Художественная литература, 1956. – 63 с.
1177698
  Эсхил Прометей прикованый : трагедия / Эсхил. – Москва ; Ленинград, 1927. – 152 с.
1177699
  Снегов С.А. Прометей раскованный / С.А. Снегов. – М., 1980. – 255с.
1177700
  Сергійчук В. Прометей українського здвигу: до портрета Романа Шухевича - головного командира Української Повстанської Армії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 4-10.
1177701
  Гуменюк О. Прометей української музики // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 26 січня (№ 4). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Саме так часто говорили про Станіслава Людкевича його сучасники".
1177702
  Моруа А. Прометей, або життя Бальзака / А. Моруа. – Київ : Дніпро, 1977. – 500с.
1177703
  Моруа А. Прометей, або Життя Бальзака : [пер. з фр.] / Андре Моруа. – Київ : Дніпро, 1969. – 623 с.
1177704
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / Андре Моруа ; пер. с фр. Н. Немчиновой и Я. Лесюка ; пред. Ф. Наркирьера. – Москва : Прогресс, 1967. – 638 с.
1177705
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – М., 1968. – 638с.
1177706
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака : роман / А. Моруа. – Москва, 1983. – 672 с.
1177707
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / Моруа А. – Киев, 1987. – 525 с.
1177708
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Москва : Правда, 1988. – 637с.
1177709
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Алма-Ата, 1990. – 637с.
1177710
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака: роман / А. Моруа. – Кишинев, 1980. – 560с.
1177711
  Серебрякова Г.И. Прометей. / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн.1 : Похищение огня. – 1963. – 423с.
1177712
   Прометей.. – М, 1965. – 8с.
1177713
   Прометей.. – М, 1967. – 64с.
1177714
   Прометей.. – М, 1969. – 70с.
1177715
  Серебрякова Г.И. Прометей. (Юность Маркса) : Романтическая трилогия; Роман / Г.И. Серебрякова. – М, 1963. – 573с.
1177716
  Трифонов Д.Н. Прометий - элемент № 61 / Д.Н. Трифонов. – М, 1968. – 119с.
1177717
  Чубинашвили Г.Н. Проми. Из истории грузинсой архитектуры первой трети VII века / Г.Н. Чубинашвили. – Ижевск, 1969. – 116 с.
1177718
  Ціон Віктор Промисел божичів : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-16 : Фото
1177719
  Гошко Ю.Г. Промисли і торгівля в Українських Карпатах XV-XIX / Ю.Г. Гошко. – К, 1991. – 252с.
1177720
   Промислова безпека - це комплексна система державного нагляду // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-16 : рис., табл.
1177721
  Крайнєв П. Промислова власність як об"єкт управління // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.103-108. – ISSN 0132-1331
1177722
  Войнаровський А. Промислова власність як фактор розвитку науково-технічного прогресу і вдосконалення матеріальної бази суспільства // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 603-611. – ISSN 1028-5091
1177723
  Курганський Валерій Микитович Промислова геофізика: стан, проблеми, перспективи розвитку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 139-142 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
1177724
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 1 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177725
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177726
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 3 (45). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177727
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 4 (46). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177728
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 1 (47). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177729
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (48). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177730
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 3 (49). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177731
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (52). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177732
  Литвиненко Т.М. Промислова доктрина України в умовах формування основних засад постіндустриального суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 65-70
1177733
   Промислова екологія : навчальний посібник / С.О. Апостолюк [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 431 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-430. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-929-4
1177734
  Литвицький В. Промислова економіка у 2006 році // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-11. – ISSN 1605-2005
1177735
  Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроніка та мікросхемотехніка : Теорія і практикум: навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти, які навчаються за напрямами "Електромеханіка" та "Електротехніка" / Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков; За ред. А.Г.Соскова. – Київ : Каравела, 2003. – 368 с. – ISBN 966-8019-02-4
1177736
   Промислова кооперация України на 1927-1928 рік.. – Харків, 1929. – 102с.
1177737
  Яворська Г.В. Промислова мікробіологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Яворська, С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-613-648-3
1177738
  Котов П.О. Промислова поліструктурна теплонасосна система теплопостачання з використанням двигуна стирлінга : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Котов Павло Олексанрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 14, [2] с. – Бібліогр.: 10 назв
1177739
  Яковенко Л.І. Промислова політика в трансформаційній економіці / Л.І. Яковенко. – Полтава : Скайтек, 2000. – 314с. – ISBN 966-7723-09-7
1177740
  Яковенко Лариса Іванівна Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук:08.01.01 / Яковенко Л.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 39 с.
1177741
  Яковенко Лариса Іванівна Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект : Дис...доктора економ.наук:08.01.01 / Яковенко Лариса Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 405л. + Додатки:л.389-405. – Бібліогр.:л.373-388
1177742
  Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: провідні школи і бачення вітчизняних учених / В.Є. Хаустова, А.Д. Олійник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 150-157. – ISSN 2222-4459
1177743
  Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування = Industrial policy in Ukraine: formation and forecasting : монографія / Хаустова В.Є. – Харків : ІНЖЕК, 2015. – 380, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 250-287. – ISBN 978-966-392-143-3
1177744
  Єхануров Ю.І. Промислова політика в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 15-20


  Досліджено роль промислового комплексу в економіці України, обгрунтовано необхідність здійснення промислової" політики. Проаналізовано структуру промисловості та запропоновані шляхи Ті вдосконалення; визначено основні пріоритети промислового розвитку ...
1177745
  Ципліцька О.О. Промислова політика Європейського Союзу: інституціональні передумови формування та особливості реалізації / О.О. Ципліцька, І.Г. Яненкова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 44-50. – ISSN 2222-0712
1177746
  Гамалій В.Ф. Промислова політика зарубіжних країн / В.Ф. Гамалій, О.М. Кошик, Н.І. Легінькова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 3-10. – (Економічні науки ; вип. 26)
1177747
  Звєряков М.І. Промислова політика і механізм її реалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 3-18. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1177748
  Шинкарук Л. Промислова політика України в контексті Угоди про асоціацію // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 69-76
1177749
  Гончаров Ю.В. Промислова політика України. Проблеми і перспективи / Ю.В. Гончаров. – Київ : Наукова думка, 1999. – 278с. – ISBN 966-00-0530-Х
1177750
  Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
1177751
  Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
1177752
  Отрошко О.В. Промислова політика: аргументи на користь та проти застосування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 93-97


  У статті розглядаються теоретичні засади промислової політики. Висвітлюються особливості та перші результати її застосування в Україні. The article examines the theoretical principles of industrial policy. It elucidates the peculiarities and first ...
1177753
  Хаустова В.Є. Промислова політика: її сутність та значення / В.Є. Хаустова, І.В. Ялдін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 36-42. – ISSN 2222-4459
1177754
  Якубовський М. Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 21-29. – ISSN 0131-775Х
1177755
  Ноговіцин О. Промислова політика: ставлення до комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності / О. Ноговіцин, Є. Онисько // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 9-13. – ISSN 1608-6422
1177756
  Вишневський В. Промислова політика: теоретичний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 4-15 : рис. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 0131-775Х
1177757
  Вишневський В. Промислова політика: теоретичний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 25-35 : табл. – Бібліогр.: 117 назв. – ISSN 0131-775Х
1177758
  Ліпкіс І. Промислова праця на Київщині з 1912 до 1925 р. / І. Ліпкіс. – К., 1925. – 30с.
1177759
  Орлова Т.В. Промислова революція / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 309-311. – ISBN 966-642-073-2
1177760
  Цвелих Є.М. Промислова спадщина Києва: стан та перспективи освоєння як туристичних об"єктів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 182-188. – ISSN 2308-135X
1177761
  Крамар О. Промислова стійкість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 21 (497), 26.05-1.06.2017 р. – С. 8-11. – ISSN 1996-1561


  Як насправді блокада ОРДіЛО вплинула на українську економіку
1177762
  Курило М.М. Промислова флюоритова мінераліація України у зв"язку з тектоно-магматичною активізацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-98. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Наведено геологічну характеристику промислових родовищ і проявів плавикового шпату основних флюоритоносних регіонів України. Розглянуто характерні геологічні особливості їх, закономірності розміщення та локалізації у специфічних структурно-тектонічних ...
1177763
  Гранєвська В.М. Промислова, статична й атмосферна електрика (Методична розробка відкритого уроку з охорони праці) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 17-20
1177764
  Шевердін М. Промислове оподаткування у період непу (1921-1929рр.): правова характеристика // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.8-12
1177765
  Федоненко О.В. Промислове освоєння іхтіофауни Запорізького (Дніпровського) водосховища : до 100-річчя Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара : довідник / Федоненко О.В., Маренков О.М. ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Біол.-екол. ф-т, Каф. заг. біології та вод. біоресурсів. – Дніпро : Ліра, 2018. – 148, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-124. – ISBN 978-966-981-131-8
1177766
  Крупенко О.В. Промислове підприємництво Лівобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: теоретично-методологічні засади дослідження // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 103-109. – ISBN 978-966-353-452-7
1177767
  Жарінова А. Промислове шпигунство у системі світової конкуренції: історичні події та факти / А. Жарінова, С. Мосов // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-49. – ISSN 1608-6422
1177768
  Петруня Ю.Є. Промисловий бізнес та бізнес-освіта: співробітництво в контексті стратегічної конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 207-211


  В статті розглядаються питання взаємодії промислового бізнесу та тих закладів освіти, які надають ринкові освітні послуги. Визначаються об"єктивні передумови такого співробітництва в рамках ринкової системи, його організаційні форми та основні складові ...
1177769
  Бойчук О. Промисловий дизайн в Україні: оптимістичне минуле, невизначене майбутнє : синтез пластичних мистецтв // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 215-222
1177770
  Мільчевич С.І. Промисловий дизайн Закарпаття 40-х років 19 - 30-х років 20 століття: культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мільчевич С.І. ; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1177771
  Довжук В І. Промисловий Донбас в історії розвитку економіки України : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Довжук І.В,; НАН Укр.Ін-т.істор.Укр. – Киев, 1997. – 23л.
1177772
  Макода В. Промисловий зв"язок як об"єкт права інтелектуальної власності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-67.
1177773
   Промисловий зразок / Л.Ш. Ніколаєнко, А.П. Бутяєва, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 124с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-86-6
1177774
  Пахаренк-Андерсон Промисловий зразок Європейського Союзу // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-13. – ISSN 1608-6422
1177775
  Макода В.Є. Промисловий зразок та його співвідношення з іншими об"єктами інтелектуальної власності в період глобалізації економічних відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 119-123
1177776
  Харченко О. Промисловий зразок як об"єкт інтелектуальної власності: питання правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 27-31
1177777
  Васьковська Т. Промисловий зразок як твір декоративно-прикладного мистецтва // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-33.
1177778
  Хамініч С. Промисловий інжиніринг як інструмент створення конкурентноспроможного виробництва / С. Хамініч, Н. Мищак // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 98-103. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1177779
  Гусєва Н.В. Промисловий комплекс Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 146-151. – ISBN 978-966-285-399-5
1177780
  Анпілогова Ж.Д. Промисловий комплекс України: стан та перспективи модернізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 96-98. – Бібліогр.: 10 назв
1177781
   Промисловий маркетинг : Теорія та господарські ситуаці :Підручник для студ.економ.спец. – Київ : Іван Федоров, 1997. – 400с. – ISBN 966-95130-0-6
1177782
  Старостіна А.О. Промисловий маркетинг : Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А.; За ред. А.О. Старостіної. – Київ : Знання, 2005. – 764 с. – (Європейський маркетинг). – ISBN 966-346-032-6
1177783
  Борисенко М.А. Промисловий маркетинг : навч. посібник / Борисенко М.А., Гронь О.В., Щетинін В.М. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 292 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-284. – ISBN 978-966-676-402-0
1177784
  Колесніков В.П. Промисловий маркетинг в хімічній галузі : [навч. посібник] / Колесніков В.П. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 164, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-164. – ISBN 978-617-7351-02-2
1177785
  Мадзігон В.М. Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару / В.М. Мадзігон, М.В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 101-109 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1177786
  Мельник Л.Г. Промисловий переворот в Росії і на Україні / Л.Г. Мельник. – Київ, 1969. – 68с.
1177787
  Мельник Л.Г. Промисловий переворот на Україні (60-ті - початок 90-х рр. Х1Х ст.) : Дис... д-ра іст.наук: / Мельник Л.Г.; КДУ. – К., 1971. – 676л. – Бібліогр.:л.1-41
1177788
  Дерев"янкін Т.І. Промисловий переворот на Україні. Питання теорії та історії / Т.І. Дерев"янкін. – К., 1975. – 279с.
1177789
  Корецький М.Х. Промисловий потенціал вітчизняної економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 126-133. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1177790
   Промисловий потенціал та ефективність його використання : Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – 123с. – ISBN 966-02-2826-0
1177791
  Задоя А.О. Промисловий потенціал та проблеми формування торгового балансу: досвід Польщі / А.О. Задоя, Б. Шлюсарчик // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 85-92


  Досліджено проблеми формування торгового балансу Польщі у 90-х роках, з"ясовано причини його дефіциту. Проаналізовано співвідношення експорту am імпорту у галузевому розрізі. Визначено шляхи подолання негативних тенденцій у зовнішній торгівлі Польщі та ...
1177792
   Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / В.М. Белінська, В.Г. Бурлака, І.О. Галиця, О.С. Галиця, Н.Г. та ін. Гахович; Белінська В.М., Бурлака В.Г., Галиця І.О., Галиця О.С., Гахович Н.Г. та ін.; НАНУ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2007. – 408с. – ISBN 978-966-02-4449-8
1177793
  Крехівський О.В. Промисловий потенціал України: стан і перспективи / О.В. Крехівський ; Мін-во промислової політики України ; Державне підприємство "Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень". – Київ : Фенікс, 2007. – 120с. – ISBN 978-966-651-535-6
1177794
  Шовкун І.А. Промисловий розвиток в умовах децентралізації: досвід провідних індустріальних країн і висновки для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, жовтень - грудень. – C. 38-64. – ISSN 1605-7988
1177795
  Голуб Ю.М. Промисловий розвиток міста Чернігова // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 74-76. – ISBN 978-966-136-643-4
1177796
  Дейнеко Л.В. Промисловий розвиток у забезпеченні регіональної інклюзії / Л.В. Дейнеко, О.О. Ципліцька // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 59-69. – ISSN 2306-546X
1177797
  Зеленська Любов Промисловий та експортно-імпортний потенціал Дніпропетровської області (До 75-річчя утворення) : Економіка України / Зеленська Любов, Афанасьев Олег // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-13 : Діагр., табл. – Бібліогр. 5 назв
1177798
  Пендерецький О.В. Промисловий туризм в Україні: стан, перспективи розвитку : рекреаційна географія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 48-51. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1177799
  Пендерецький О.В. Промисловий туризм на Буковині // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 144-152
1177800
  Паталаха Валерій Промисловий туризм: європейський досвід Кривого рогу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1177801
  Пендерецький О.В. Промисловий туристичний кластер Карпатського району // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 134-140. – Бібліогр.: 4 назв.
1177802
  Шедяков В.Є. Промислові відносини та трудова поведінка людини: тенденції змін і можливості соціального управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 132-143
1177803
  Суматохіна І.М. Промислові відходи як чинник стану екологічної безпеки регіону: оцінка, картографування, управління / І.М. Суматохіна, Н.М. Дук, О.А. Шевченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1177804
  Іщук С.І. Промислові комплекси України. Наукові основи територіальної організації : Навчальний посібник для студ. географ. і економ. спеціальностей вузів / С.І. Іщук; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ : ПАЛИВОДА, 2003. – 248с. – ISBN 966-8037-14-6


  Висвітлені науково-методичні основи формування і розвитку промислових комплексів та проблеми територіальної організації промислового виробництва України
1177805
  Крикавський Є.В. Промислові ланцюги поставок: між ефективністю та відповідальністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 30-41. – ISSN 1993-6788
1177806
  Клочко В.П. Промислові об"єднання соціалістичних країн (членів РЕВ) / В.П. Клочко. – Київ, 1976. – 48с.
1177807
  Саліхова О.Б. Промислові парки як засіб реіндустріалізації: досвід Німеччини, рекомендації для України / О.Б. Саліхова, О.О. Кощеєв, О.І. Ястремський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 5-14
1177808
  Чайковська В.П. Промислові підприємства України: проблеми і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 97-103. – ISSN 1993-6788
1177809
  Савченко І.О. Промислові полімери : навчальний посібник [до дисциплін і практикумів для студ. хім. ф-ту] / І.О. Савченко, В.Г. Сиромятніков ; [ред. О. Грицаюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-439-538-7
1177810
  Цвях О.М. Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві / О.М. Цвях, І.А. Опенько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 83-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1177811
  Савицька О. Промислові товари першої необхідності у повсякденних практиках населення Чернігова у 1945-1953 рр. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 27-35
1177812
  Хмельницька Людмила Василівна Промислові трести України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Хмельницька Л.В.; КНУТШ. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
1177813
  Хмельницька Людмила Василівна Промислові трести України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Хмельницька Л.В.; МОіНУ. Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 234 л. + Додатки: л. 225 - 234. – Бібліогр.: л. 193 - 224
1177814
  Захарченко В.І. Промислові угруповання та комплекси як ареальні промислові системи (питання теорії і методики дослідження) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С.13-18. – Бібліогр.: 6 назв.
1177815
  Терех М. Промисловість Батурина доби К. Розумовського (XVIII - XIX ст.) // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 400-427. – ISBN 978-966-355-023-7
1177816
  Станкевич Г.Л. Промисловість будівельних матеріалів : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 64-76 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1177817
  Жупанський Я.І. Промисловість будівельних матеріалів : характеристика сучасного господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 73-75
1177818
  Амоша О.І. Промисловість Донбасу на шляху до відновлення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 93-108. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1177819
  Владимиров Л. Промисловість західних областей України в шостій п"ятирічці. / Л. Владимиров, М. Шраг. – Львів, 1956. – 87с.
1177820
  Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України : монографія / Г.П. Підгрушний ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-8527-72-2
1177821
  Кісь Я.П. Промисловість Львова в період феодалізму (ХІІІ-ХІХ ст) / Я.П. Кісь. – Львів, 1968. – 223с.
1177822
  Усиков О. Промисловість Миколаївщини у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 78-83. – ISSN 1998-4634
1177823
   Промисловість Радянської України за 40 років.. – К, 1957. – 330с.
1177824
  Іщук С.О. Промисловість регіонів України: тенденції і проблеми розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 17-29 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1562-0905
1177825
  Ковальчук Є.А. Промисловість Рівненської області: досягнення та стратегічні завдання розвитку / Є.А. Ковальчук, А.В. Пономаренко // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 75-77 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1177826
   Промисловість та підприємництво України : [20 років розвитку] / Укр. союз промисловців і підприємців ; [авт.-упоряд.: Н.О. Базилевська, Л.В. Жук ; ред. рада: А.Н. Кінах (голова) та ін. ; над кн. прац.: Н. Врачинська та ін.]. – Київ : УСПП, 2012. – 199 с. : фотоіл. – Покажч.: с. 188-195. - Текст укр., англ.
1177827
   Промисловість України за 9 місяців.. – Х, 1927. – 69с.
1177828
  Іщук С.О. Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – C. 72-81. – ISSN 1562-0905
1177829
  Кушніренко О.М. Промисловість України перед викликами індустрії 4.0: оцінка обмежень і завдання політики // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (702). – С. 53-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2522-9303
1177830
  Хромов П.А. Промисловість України перед Вітчизняною війною : (нариси з економіки української промисловості) / П.А. Хромов. – Київ : Українське державне вид-во, 1945. – 84 с.
1177831
  Зільберман І.І. Промисловість України та її географічне розміщення : нариси проміслової географії / І.І. Зільберман ; під ред. акад. К.Г. Воблого. – Київ : Культура ; Держтрест "Київ-друк", 1929. – 230 с., 1л. карт., іл.
1177832
   Промисловість України у 2001-2005 роках : статистичний збірник. – Київ : Держкомстат України, 2006. – 303 с.
1177833
   Промисловість України у 2001-2007 роках : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ за ред. Л.М. Овденко ; відп. за вип. Л.М. Лісова ]. – Київ : Держкомстат України, 2008. – 305 с.
1177834
  Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Кіндзерський Ю.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2013. – 535, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7157-9
1177835
   Промисловість Української РСР : стат. збірник. – Київ : [б. в.], 1972. – 442, [1] с. : табл.Бібліогр. в підрядк. прим.
1177836
  Брагар Є. Промисловість Французького Алжиру як складова економічної колонії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 216-219. – ISBN 978-966-171-783-0
1177837
  Підгрушний Г.П. Промисловість як визначальний чинник людського розвитку // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 30-37 : табл., мал. – Бібліогр. 19 назв. – ISSN 1561-4980
1177838
  Ігнатенко М.Г. Промисловість. Загальна характеристика : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, К.Є. Панько // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 64-72
1177839
  Єрмаков В.В. Промислово-географічні процеси у період формування індустріального суспільства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 263-273 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
1177840
  Паршина О.А. Промислово-фінансова група як специфічна форма об"єднання підприємств / О.А. Паршина, О.Г. Братута // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 41-45
1177841
  Яремко О. Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми створення // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 99-100
1177842
  Нетесаний Юрій Вікторович Промислово-фінансові групи як ефективна форма організації бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано чинника і критерії ефективного функціонування організаційно-правової форм промислово-фінансових груп на основі порівняння з іншими формами господарювання.
1177843
  Нетесаний Ю.В. Промислово-фінансові групи як ефективна форма організації бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано чинника і критерії ефективного функціонування організаційно-правової форм промислово-фінансових груп на основі порівняння з іншими формами господарювання.
1177844
  Сисоєв О.В. Промислово-фінансові групи як механізм вирішення проблем українських підприємств та банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-20. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз функціонування промислово-фінансових груп (ПФГ) у країнах з ринковою економікою. Запропоновано механізм промислово-фінансової групи, який складається з трьох ланок: "банк - керуюча компанія - промисловий холдінг".
1177845
  Мосейко А.А. Проміжкова стійкість розв"язків системи диференціальних рівнянь з випадковими марковськими коефіцієнтами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 93-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  За допомогою функцій Ляпунова знайдено достатні умови асимптотичної стійкості розв"язків системи лінійних диференціальних рівнянь з коефіцієнтами, що залежать від скінченнозначного марковського процесу.
1177846
  Соколов Б. Проміжна перемога // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 4


  Чи вийдуть українські моряки на свободу і якими можуть бути наслідки у разі відмови Росії виконати рішення Гамбурзького трибунулу?
1177847
  Литвин Н. Проміжна фінансова звітність банків України: правове регулювання та шляхи його вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
1177848
  Дідович П.М. Проміжний вузол / П.М. Дідович. – К., 1986. – 248с.
1177849
  Кузьменко О.С. Проміжні і сумісні посіви на Україні / О.С. Кузьменко. – К, 1971. – 172с.
1177850
  Чепелев В.У. Проміжні форми у розвитку рослинних організмів як вираз дискретності і неперервності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1177851
  Кузнецов О. Проміжні цілі грошово-кредитної політики // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.31-36
1177852
  Матвієнко В.П. Промінвестбанк : стратегія відтворення / В.П. Матвієнко, П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2002. – 352с. – ISBN 966-00-0125-8
1177853
  Матвієнко П.В. Промінвестбанк в економічній системі України / П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2000. – 112 с. – ISBN 966-00-0575-X
1177854
  Матвієнко Павло Промінвестбанк в економічній системі України / Матвієнко Павло. – Київ : Наукова думка, 2000. – 112с. – ISBN 966-00-0575-Х
1177855
  Костенко Л.В. Проміння землі : вірші / Ліна Костенко. – Київ : Молодь, 1957. – 60 с. : 1 портр.
1177856
  Ребро П.П. Проміння серця : лірика, сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 243 с.
1177857
  Тригуб"як В. Проміння сонячних джерел : Вірші, коломийки, пісні / Василь Тригуб"як. – Тернопіль : Джура, 2002. – 194с. – ISBN 966-8017-17-Х
1177858
  Терещук В.П. Проміння стежок : поезії / В.П. Терещук. – Львів : Каменяр, 1985. – 38 с.
1177859
  Кулик Н. Промінчик європейської освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 квітня (№ 16). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793


  250 років від дня народження видатного педагога і вченого Івана Орлая.
1177860
  Іванова І. Промінчик тепла // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Інформація про відвідання Мостищенської спец. школи-інтернату студентами філософського факультету за ініціативою студентського парламенту, підтримки профбюро та студ.ради гуртожитку № 2.
1177861
   Промінь = Promin. – Winnipeg


  1997. N 73
1177862
   Промінь : одинокий ілюстрований журнал для української молодіжи в Канаді і Злучених Державах. – Winnipeg
Рік 1, число 3, марець. – 1927. – [36 с.]
1177863
  Кішенко І. Промінь добра : до 145-річчя від дня народження Бориса Грінченка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 13-14. – ISSN 0868-9644


  До 145-річчя від дня народження Бориса Грінченка
1177864
  Сергійчук В.І. Промінь надії для всього українства // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 79-80. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 70-річчя проголошення Карпатської України.
1177865
  Петрик О. Промінь оптимізму МВФ крізь туман світової економіки. При темпах зростання в 2% Україна дедалі більше - майже удвічі - відстає від зростання світової економіки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 4


  "Останній вік-енд ознаменувався проведенням спільної щорічної зустрічі МВФ і Світового банку у Вашингтоні. Відгриміли офіційні промови й реляції, розставлені основні акценти в оцінках перспектив світової економіки та фінансів. У ключовій промові ...
1177866
  Віргуш Н.В. Промінь поля : поезії / Н.В. Віргуш. – Київ, 1985. – 87 с.
1177867
   Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ
№ 2, березень 2018 р. – 2018. – 62 с.
1177868
  Черняк С.Я. Промінь серед ночі : повість / С.Я. Черняк. – Київ, 1978. – 168 с.
1177869
  Винниченко В.К. Промінь сонця / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 15с.
1177870
   Промінь. Перший Укаїнський календар на 1907 рік / зложив О.Перекрестов. – Київ : Друкарня І.І.Чоколова, 1906. – 58 с.
1177871
  Горак Г.І. Проміскуїтет / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 311. – ISBN 966-642-073-2
1177872
  Астапов И.Г. Промкооперация во второй пятилетке / Астапов И.Г., Слоним Я.А. – Москва ; Ленинград : ВКОИЗ, 1932. – 104 с.
1177873
  Василевский В К. Промкооперация СССР от первой пятилетки ко второй / В К. Василевский. – Москва-Ленинград, 1933. – 89с.
1177874
  Менлі Джон Промова ... в Інституті міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Дипломатичній Академії при МЗС України 5 грудня 2001 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.9-11
1177875
  Туренко В.Е. Промова Агафона в "Бенкеті" Платона: особливості тлумачення атрибутики любові // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 42-45


  У статті робиться комплексний та цілісний розгляд основних аспектів розуміння природи любові у промові одного з спікерів платонівського "Бенкету" - Агафона. Доводиться, що, на думку даного промовця, любов володіє справедливістю, вона не може бути ...
1177876
  Брежнєв Л.І. Промова Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Брежнєва на Всесоюзному зльоті студентів 19 жовтня 1971 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1971. – 16с.
1177877
  Білокінь С. Промова Григорія Політики в загальних зборах українського шляхетства у Глухові про права, переваги й потреби України (1763 рік) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 414-433. – (Нова серія ; вип. 15)
1177878
  Надьон Р. Промова захисника у судових дебатах при судовому розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 37-43
1177879
  Нечиталюк М. Промова Івана Франка на Шевченківському вечорі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 5/6 (775/776). – С. 131-136. – ISSN 0868-4790
1177880
   Промова лідера Республіки Казахстан на сесії Генеральної Асамблеї ООН - важливий поштовх до реалізації глобальних змін // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 4 листопада (№ 204). – С. 4
1177881
  Ленін В.І. Промова на 1 Всеросійському з"їзді комуністів-учнів 17 квітня 1919 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 44с.
1177882
  Суслов М.А. Промова на 20 з"їзді КПРС / М.А. Суслов. – Київ, 1956. – 32с.
1177883
  Молотов В.М. Промова на 20 з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – Київ, 1956. – 30с.
1177884
  Молотов В.М. Промова на 20 з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – Київ, 1956. – 30с.
1177885
  Молотов В.М. Промова на 20 з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – Київ, 1956. – 32с.
1177886
  Каганович Л.М. Промова на 20 зїзді КПРС 18 лютого 1956 р. / Л.М. Каганович. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 40 с.
1177887
  Ільїчов Л.Ф. Промова на 22 з"їзді КПРС / Л.Ф. Ільїчов. – Київ, 1961. – 16с.
1177888
  Мжаванадзе В.П. Промова на 22 з"їзді КПРС / В.П. Мжаванадзе. – Київ, 1961. – 15с.
1177889
  Мазуров К.Т. Промова на 22 з"їзді КПРС 19 жовтня 1961 року / К.Т. Мазуров. – Київ, 1961. – 23с.
1177890
  Суслов М.А. Промова на 22 з"їзді КПРС 21 жовтня 1961 року / М.А. Суслов. – Київ, 1961. – 24 с.
1177891
  Шверник М.М. Промова на 22 з"їзді КПРС 24 жовтня 1961 року. / М.М. Шверник. – К, 1961. – 16с.
1177892
  Ленін В.І. Промова на 3 Всеросійському з"їзді РКСМ 2 жовтня 1920 р. / В.І. Ленін. – Харків-Одеса, 1932. – 40с.
1177893
  Первомайський Л.С. Промова на 8 з"їзді ЛКСМУ / Л.С. Первомайський. – Харків ; Київ, 1931. – 80 с.
1177894
  Брежнєв Л.І. Промова на V з"їзді Польської об"єднаної робітничої партії. 12 листоп. 1968 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1968. – 19с.
1177895
  Брежнєв Л.І. Промова на XVII з"їзді ВЛКСМ. 23 квіт. 1974 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1974. – 19с.
1177896
  Ворошилов К.Е. Промова на XX з"їзді КПРС / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1956. – 24с.
1177897
  Шепілов Д.Т. Промова на XX з"їзді КПРС 15 лютого 1956 р. / Д.Т. Шепілов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 32 с.
1177898
  Маленков Г.М. Промова на XX з"їзді КПРС 17 лютого 1956 р. / Г.М. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1956. – 32 с.
1177899
  Брежнєв Л.І. Промова на XXII з"їзді КПРС 19 жовтня 1961 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1961. – 19с.
1177900
  Косигін О.М. Промова на XXII з"їзді КПРС. / О.М. Косигін. – К., 1961. – 24с.
1177901
  Шелепін О.М. Промова на XХII з"їзді КПРС 26 жовтня 1961 р. / О.М. Шелепін. – К., 1961. – 16с.
1177902
  Седакова О. Промова на врученні премії ім. Володимира Соловйова // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 459-466
1177903
  Булганін М.О. Промова на другій сесії Верховної Ради СРСР четвертого скликання 9 лютого 1955 року / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 16 с.
1177904
  Молотов В.М. Промова на зборах виборців / В.М. Молотов. – Київ, 1950. – 25с.
1177905
  Косигін О.М. Промова на зборах виборців Івановського виборчого округу по виборах до Ради Національностей 8 березня 1950 р. / О.М. Косигін. – Київ, 1950. – 19с.
1177906
  Маленков Г.М. Промова на зборах виборців Ленінського виорчогоокругу м. Москви 9 березня 1950 р. / Г.М. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1950. – 28 с., 1 л. портр. : портр.
1177907
  Ворошилов К.Е. Промова на зборах виборців Мінська / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1938. – 20с.
1177908
  Ворошилов К.Е. Промова на зборах виборців Мінського міського виборчого округу 7 березня 1950 р. / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1950. – 24с.
1177909
  Молотов В.М. Промова на зборах виборців Молотовської виборчої округи м. Москви 6 лютого 1946 року / В.М. Молотов. – Київ, 1946. – 16с.
1177910
  Булганін М.О. Промова на зборах виборців Московського міського виборчого округу по виборах до Верховної Ради національносте 8 березня 1950 р / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 20с., 1 л. портр.
1177911
  Шверник М.М. Промова на зборах виборців Серодловського виборчого округу по виборах до Ради Національностей 1 березня 1950 р. / М.М. Шверник. – К, 1950. – 16с.
1177912
  Брежнєв Л.І. Промова на зустрічі з робітниками Автозаводу імені Лихачова. 30 квіт. 1976 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1976. – 16с.
1177913
  Маленков Г.М. Промова на п"ятій сесії Верхоної Ради СРСР 8 серпня 1953 року / Г.М. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 47 с.
1177914
  Дімітров Г. Промова на перевиборних збрах виборців м.Костроми. 8 грудня 1937 р. / Г. Дімітров. – К., 1938. – 14с.
1177915
  Маленков Г.М. Промова на передвиборних зборах виборців Ленінградської виборчої округи м. Москви 7 лютого 1946 року / Г.М. Маленков. – [Київ] : Українське держ. видавництво, 1946. – 16 с., 1 л. портр. : портр.
1177916
  Каганович Л.М. Промова на першій сесії Верховної Ради СРСР четвертого скликання 24 квітня 1954 р. / Л. Каганович. – Киев : Держполітвидав, 1954. – 24 с.
1177917
  Маленков Г.М. Промова на першій сесії Верхоної Ради СРСР Четвертого скликання 26 квітня 1954 року / Г. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1954. – 20 с.
1177918
  Брежнєв Л.І. Промова на Пленумі ЦК КПРС. 29 верес. 1965 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1966. – 30с.
1177919
  Шверник М.М. Промова на позачерговому 21 з"їзді КПРС 2 лютого 1959 року. / М.М. Шверник. – К, 1959. – 16с.
1177920
  Мікоян А.І. Промова на позачерговому 21 з"їзді КПРС 31 січня 1959 року / А.І. Мікоян. – Київ, 1959. – 31с.
1177921
  Ігнатов М.Г. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 2 лютого 1959 року / М.Г. Ігнатов. – Київ, 1959. – 20с.
1177922
  Бєляєв М.І. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 28 січня 1959 року / М.І. Бєляєв. – Київ, 1959. – 16с.
1177923
  Брежнєв Л.І. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 30 січня1959 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1959. – 19с.
1177924
  Арістов О.Б. Промова на позачерговому XXI з`їзді КПРС 31 січня 1959 року / О.Б. Арістов. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 23 с.
1177925
  Мухітдінов Н.а. Промова на позачерговому ХХ1 з"їзді КПРС 20 січня 1959 року / Н.а. Мухітдінов. – Київ, 1959. – 23с.
1177926
  Калнберзін Я.Е. Промова на позачерговому ХХІ з"їзді КПРС 29 січня 1959 року / Я.Е. Калнберзін. – Київ, 1959. – 15с.
1177927
  Куусінен О.В. Промова на позачерговому ХХІ з"їзді КПРС 3 лютого 1959 року / О.В. Куусінен. – Київ, 1959. – 16с.
1177928
  Козлов Ф.Р. Промова на позачерговому ХХІ зїзді КПРС 3 лютого 1959 / Ф.Р. Козлов. – Київ, 1959. – 20с.
1177929
  Молотов В.М. Промова на траурному мітингу в день похорону Йосифа Віссаріоновича Сталіна / В.М. Молотов. – Київ, 1953. – 14с.
1177930
  Маленков Г.М. Промова на траурному мітингу в день похорону Йосифа Віссаріоновича Сталіна / Г.М. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 14 с.
1177931
  Молотов В.М. Промова на траурному мітингу в день похорону Йосифа Віссаріоновича Сталіна на Красній площі 9 березня 1953 року / В.М. Молотов. – Київ, 1953. – 13с.
1177932
  Берія Л.П. Промова на траурному мітингу вдень похорону И.В. Сталіна на Красній площі 9 березня 1953 р. / Л. Берія. – Київ : Дерполітвидав УРСР, 1953. – 14 с.
1177933
  Булганін М.О. Промова на Х1Х з"їзді ВКП(б) 8 жовтня 1952 року / М. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1952. – 23 с.
1177934
  Міцкевіч-Капсукас Промова на ХІІІ пленумі Виконкому Комінтерну. / Міцкевіч-Капсукас. – 20с.
1177935
  Сталін Й.В. Промова на ХІХ з"їзді партії 14 жовтня 1952 р. / Й.В. Сталін. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 15 с.
1177936
  Мікоян А.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС 16 лютого 1956 р. / А.І. Мікоян. – Київ, 1956. – 40с.
1177937
  Мікоян А.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС 20 жовт. 1961 р / А.І. Мікоян. – Київ, 1961. – 24с.
1177938
  Кириченко О.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС, 15 лютого 1956 р. / О.І. Кириченко. – Київ, 1956. – 31с.
1177939
  Полянський Д.С. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС / Д.С. Полянський. – Київ, 1961. – 19 с.
1177940
  Пономарьов Б.М. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС. 24 жовт. 1961 р. / Б.М. Пономарьов. – К., 1961. – 15с.
1177941
  Спиридонов І.В. Промова на ХХІІ з"їзду КПРС / І.В. Спиридонов. – К., 1961. – 16с.
1177942
  Хрущов М.С. Промова на ювілейній сесії Верховної Ради Української РСР 24 грудня 1957 року / М.С. Хрущов. – Київ : Дердавне видавництво політичної літератури УРСР, 1957. – 30 с.
1177943
  Молотов В.М. Промова на ювілейній сесії Верховної Ради УРСР, присвяченій тридцятиріччю Радянської України : 24 січня 1948 року / В.М. Молотов. – Київ : Політвидав України, 1948. – 12с.
1177944
  Фукідід Промова Перікла // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 3-9.
1177945
  Порошенко П. Промова Президента України Петра Порошенка під час церемонії інавгурації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 24). – С. 2, 5
1177946
  Ленін В.І. Промова про річницію революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 24с.
1177947
  Бачинська К. Промова Черчилля та втертий ніс. 25% на 73%: як Зеленський святкував перемогу та якi плани в Петра Порошенка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 46). – С. 4


  "Соціологія не давала шансів", - тихо лунає з вуст одного з представників штабу Петра Порошенка. Якнайчіткіше настрої в обох штабах можна було відчути відразу після оголошення перших екзит-полів. О 20-й годині голова Фонду "Демократичні ініціативи" ...
1177948
  Галич В.М. Промова як жанрова форма публіцистики у творчості Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 62-66


  Аналізується особливість промови в жанрово-тематичній системі публіцистики Олеся Гончара, коротко розкривається історія цього жанру, зокрема в українській літературно-художній спадщині, наголошується на мовностилістичній матеріалізації публічних ...
1177949
   Промова, яка увійде в історію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 березня (№ 39/40). – С. 6-7


  Російський суд не дав Надії Савченко оголосити останнє слово і переніс засідання. Українська льотчиця оголосила сухе голодування.
1177950
  Магурчак А.М. Промови Андрія Жука на засіданнях Загальної української ради (за матеріалами National Archives of Canada) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – C. 208-216. – ISSN 0320-9466
1177951
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 91с.
1177952
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 95с.
1177953
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 85с.
1177954
  Ібаррурі Д. Промови і статті 1936-1938 / Долорес Ібаррурі. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 183 с.
1177955
  Петровський Г.І. Промови і статті періоду IV Државної Думи 1912-1914 рр. / Г.І. Петровський. – Харків : Пролетар
Ч. 1. – 1931. – 239 с.
1177956
  Молотов В.М. Промови на 1 сесії Верховної Ради СРСР / В.М. Молотов. – Харків, 1938. – 22с.
1177957
  Довгич В. Промови про мови: Не враховують фундаментального закону, якому виповнюється 85 років // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 10. – С.42-43


  Спільний Акт Всеукраїнського ВЦК та Ради народних комісарів УСРР (1927р.) "Про забезпечення рівноправності мов та про сприяння розвиткові української культури": Коментарі до нього та порівнняння з нині діючим Законом "Про мови в Українській РСР" ...
1177958
  Сухонос В.В. Промови у кримінальному судочинстві, їх форма і зміст // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 115-119
1177959
  Зубавіна І. Промовиста мовчазність "зірок" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 87-99. – ISBN 966-8917-08-1


  Образ жінки в німому кіно.
1177960
  Боровський О. Промовиста угода. Польща та США підписали договір про військову співпрацю // Україна молода. – Київ, 2020. – 18 серпня (№ 76). – С. 5


  У суботу, 15 серпня, у Варшаві міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак та державний секретар США Майк Помпео підписали новий польсько-американський оборонний договір. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що візит американського державного ...
1177961
  Фарина І. Промовисте немовчання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 21 вересня (№ 19). – С. 9


  Книга Василя Головецького "Вчитель мовчання".
1177962
  Черник О. Промовисті імена в ідіостилі дена брауна як проблема перекладу // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 205-209. – ISSN 2410-0927
1177963
  Вегеш А. Промовистість назв романів Мирослава Дочинця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 8-12. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1177964
  Дудкін Іван Промовлятиме і камінь : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 36-37 : Іл., карта
1177965
  Негода М.Т. Промовляють очі: Вірші, поема. / М.Т. Негода. – К., 1985. – 86с.
1177966
  Бухманд А.В. Промотирование катализатора никель на силикагеле элементами платиновой группы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бухманд А.В.; АН КАзахск.ССР. – Алма-Ата, 1952. – 8л.
1177967
  Бейсембаева Л.Е. Промотирование никелевоо катализатора на окиси алюминия металлами платиновой группы (Pt, Pd, Rh, Jr) : Автореф... канд. хим.наук: 025.085 / Бейсембаева Л.Е.; МВ и ССО Казахск. ССР. Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 25л.
1177968
  Шуматева Н.Ф. Промотирование никелевых катализаторов при гидрогенизации хлопкового масла. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Шуматева Н.Ф.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
1177969
  Кирчів Р.Т. Промотор новочасних етнологічних стратегій (до 70-річчя академіка НАН України С.П. Павлюка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 99-104. – ISSN 1027-3239
1177970
  Тимошик М. Промоутер українського питання на чужині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 20


  Невідомі факти з історії видавництва Василя Федорончука в Римі.
1177971
  Левчук І. Промоутерки змін: діяльність жіночих організацій у Польщі міжвоєнного періоду : монографія / Ірина Левчук ; за ред. М.М. Гона. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 246, [2] с. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 207-234. – ISBN 978-966-416-621-5
1177972
  Щегельська Ю.П. Промоційна діяльність міст України, що приймають футбольний чемпіонат Євро -2012 // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 162-167. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті вперше систематизовано та проаналізовано досвід промоційної діяльності міст України, що приймають футбольний чемпіонат Євро-2012.
1177973
  Щегельська Ю.П. Промоційна діяльність української держави в електронних медіа (2011) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 164-167


  У статті розглянуто сутність та специфіку промоційної діяльності Української держави в 2011 р. В електронних медіа. The article analyses the essence and specificity of promotional activity of the Ukrainian state in on-line media in 2011. В статье ...
1177974
  Щегельська Ю. Промоційна діяльність Української держави в електронних медіа (2011) // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 60-63
1177975
  Смирнов І.Г. Промоційно-маркетингова політика України як важлива складова підготовки до ЄВРО-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1177976
  Тимошик М. Промоція "українського питання" та об"єднання зарубіжного українства як головні програмні напрямки діяльності Українського пресового бюро в Лондоні (1931—1939) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 63-80. – ISSN 2413-7065
1177977
  Гавриленко І. Промоція бізнес-видань // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 252-256


  У статті визначено поняття бізнес-видань, досліджено шляхи здійснення промоції цього виду літератури з урахуванням особливостей цільової та потенційної аудиторії. Наведено найпоширеніші приклади помилок видавців, що негативно впливають на ...
1177978
  Вилегжаніна Т. Промоція книги та читання: сучасний досвід України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 4-6
1177979
  Фіалко Д. Промоція книжки в інтернеті // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 261-265


  Ця стаття присвячена популяризації книжки в інтернеті. Розглянуто різноманітні форми промоції книжки в мережі, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвіди в цій сфері. Визначено переваги та недоліки такої популяризації в Україні. This article ...
1177980
  Романюк Н.В. Промоція книжкової літератури видавництва "Ранок" у мережі Фейсбук // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 92-98. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
1177981
  Черемних І.В. Промоція як засіб просування маркетингових комунікацій. Комплекс "маркетинг-мікс" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 69-73


  У статті проаналізовано комплекс маркетингу відповідно до сукупності маркетингових засобів впливу а медіаринок щодо інформування про товар чи послугу. Комплекс "маркетинг-мікс" забезпечує телемовцям активну купівельну спроможність, лояльність глядачів, ...
1177982
  Родин С.Г. Промфинплан издательства. / С.Г. Родин. – М., 1962. – 44с.
1177983
  Стеценко А.С. Промфінплан підприємства та методологія його складання / А.С. Стеценко. – Х., 1932. – 174с.
1177984
   Промфонд промкооперации Украины.. – Х
1. – 1932. – 315с.
1177985
  Світличний І. Промчав болідом : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 44-45
1177986
  Шевцов Т.П. Промывальщик геологических проб / Т.П. Шевцов, Ю.В. Прусс. – Москва : Недра, 1992. – 144с.
1177987
  Нырко В. Промывка с песочком. Стихи и басни / В. Нырко. – Магадан, 1962. – 47с.
1177988
  Ятров С.Н. Промывочные жидкости в бурении скважин. / С.Н. Ятров. – М., 1960. – 312с.
1177989
  Макаров Л.В. Промывочные жидкости в колонковом бурении / Л.В. Макаров. – М., 1965. – 67с.
1177990
  Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении / Л.М. Ивачев. – М, 1975. – 215с.
1177991
  Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении / Ивачев Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 207-210
1177992
  Селифионов М.М. Промысел и воспроизводство красной бассейна р.Озерной. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Селифионов М.М.; Тихоокеан.н.и.ин-т.рыбного хоз.и океаногр. – Владивосток, 1975. – 23л.
1177993
  Пихарев Г.А. Промысел ластоногих в морях Дальнего Востока / Г.А. Пихарев. – Владивосток, 1948. – 48с.
1177994
  Метелкин Л.И. Промысел тунцов. / Л.И. Метелкин. – Владивосток, 1957. – 64с.
1177995
  Литвинов С.Я. Промысловая геофизика : Учебное пособие для вузов / С.Я. Литвинов, Л.В. Архаров. – Москва : Гостоптехиздат, 1954. – 184с.
1177996
  Дахнов В.Н. Промысловая геофизика. / В.Н. Дахнов. – Москва, 1959. – 692с.
1177997
  Ле М.В. Промысловая ихтиофауна Тонкинского залива и некоторые соображения о ее происхождении : Автореф. ДИС. ... канд. биол. наук: / Ле М.В.; Зоол. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1969. – 18 с.
1177998
   Промысловая кооперация // Настольный календарь колхозника 1938 год / ред.: Г.К. Объедков, Ф.Л. Ермаков, В.А. Соколов [и др.]. – Москва, 1937. – С. 564-565
1177999
  Николаев А.А. Промысловая корпорация в Сибири (1920-1937) / А.А. Николаев. – Новосибирск, 1988. – 269с.
1178000
  Житенева Л.Д. Промысловая фауна рыб и рыболовство бассейна Черного моря по археологическим материалам : Автореф... канл. биол.наук: / Житенева Л. Д.; Ин-т зоол. АН УССР. – Москва, 1965. – 16л.
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,