Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1175001
  Філоненко Світлана "Серед мільярда бідних - кожен тридцятий наш співвітчизник" : міжнародна конференція "Сучасні виклики правам і свободам людини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 46


  2008-го виповнюється 60 років Загальній декларації прав людини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, що відтоді відзначають як Міжнародний день прав людини. З нагоди цього ювілею ООН разом з організаціями-партнерами в усьому ...
1175002
  Філоненко Світлана "Серед мільярда бідних - кожен тридцятий наш співвітчизник" : міжнародна конференція "Сучасні виклики правам і свободам людини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 46


  2008-го виповнюється 60 років Загальній декларації прав людини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, що відтоді відзначають як Міжнародний день прав людини. З нагоди цього ювілею ООН разом з організаціями-партнерами в усьому ...
1175003
  Слоньовська О. "Серед надій, поранених журою" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 146-151. – ISSN 0868-4790
1175004
  Савченко С. "Серед степу широкого на Вкраїні милій..." : до 90-річчя від часу заснування Шевченківського національного заповідника в м. Каневі (1925) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 2 (6 ), друге півріччя 2015. – С. 36-40. – ISSN 2306-3505
1175005
  Міхівський-Постерня "Середні покажчики" / Міхівський-Постерня. – 181-187с.
1175006
  Артюх В. "Середовище диктує правила гри. І україномовні в ньому - не пани" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 19 (172). – С. 32-35


  В Україні співіснують три типи історичної свідомості стверджує філософ В. Артюх. Якийсь із них невдовзі переможе.
1175007
  Щербак Ю. "Серйозна стіна перед російською агресією" / розмову вів Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 3


  Про моральне та геополітичне значення статусу союзників.
1175008
  Іванова Н. "Серце віддаю дітям" та осмислення концепту "трисонячної єдності" Г. Сковороди // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 275-277. – ISSN 2076-1554


  Філософсько–освітні аспекти творчої спадщини В.О. Сухомлинського розглянуто в контексті метатеорії поглядів Г.Сковороди та його концепції "трисонячної єдності". Осмислення проблеми творення особистості здійснено в цілісній єдності та взаємозв"язку ...
1175009
  Суржик Л. "Серце ЄврАзії" у серці України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 16/17). – С. 1, 13


  Центр дитячої кардіології і кардіохірургії (ЦДКК), засновником і директором якого є професор Ілля Ємець, уже протягом трьох років співпрацює зі швейц. медичною фундацією "Серце ЕврАзії" (EurAsia Heart Foundation) під орудою видатного кардіохірурга ...
1175010
  Стецик М. "Серце кожне карбує імення" (поетичний іменник героїв Майдану) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 246-262. – ISSN 2411-4758


  Уперше в українській лінгвопоетиці майданна поезія, передовсім один з її художніх сегментів – ономастика, відрефлексована в лінгвостилістичних категоріях з урахуванням широкого контекстного оточення та низки екстралінгвальних чинників. Досліджено ...
1175011
  Задорожна Л.М. "Серце людини культури" й елементи естетики Сходу у творчості Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 35-40
1175012
  Ушкалов "Серце моє, серце ..." // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 14). – С. 13


  Образ серця єодним із найважливіших в українській літератури: у творах Г.Сковороди 1146 разів, Т.Шевчека, П.Куліша, К.Ставровецького, П.Тичини, Г.Косинки, П.Юркевича та ін..
1175013
  Чобіт Д. "Серце чистеє подай" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 13 жовтня (№ 39). – С. 4-5


  З 3 по 6 вересня у Кременці, що на Тернопільщині, відбувся XII міжнародний літературно-мистецький форум "Діалог двох культур - 2016". У ньому взяли участь численні гості з Польщі та представники України.
1175014
  Вернудіна І. "Серце, скупане у волі..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 18 травня (№ 20). – С. 5


  26 травня 2017 р. мало б виповнитися 90 років українській поетесі, політв"язню, зв"язковій УПА Катерині Мандрик-Куйбіді.
1175015
  Вернудіна І. "Серце, скупане у волі..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 7


  26 травня 2017 р. мало б виповнитися 90 років українській поетесі, політв"язню, зв"язковій УПА Катерині Мандрик-Куйбіді.
1175016
  Сяохуа Коу "Серце... не можна виміряти на доу" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 100-101
1175017
  Пахаренко В. "Серцем поділитись…" (Родинні архетипи у художньому світі Тараса Шевченка) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 453-461. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1175018
  Медведев Р.А. "Серый кардинал" / Р.А. Медведев. – М, 1992. – 237с.
1175019
  Страхов М. "Серым орнаментом тени..." : проза: стихи; рассказы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 54-65


  Опубликованы рассказы: "Пришелец", "Послушная пациентка", "Уникум".
1175020
  Сеник Л. "Сестри Річинські" в контексті української романної традиції // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 216-223. – ISSN 0130-528Х
1175021
  Евсеев А.П. "Сетевое государство" опыт теоретического осмысления // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 205-212. – ISSN 0201-7245
1175022
  Чудинова Вера Петровна "Сетевые" сообщества юных читателей : первые итоги исследования / Чудинова Вера Петровна, Косенко Людмила Николаевна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 23-28. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Подростки и юношество - одна из самых активных групп, обсуждающих в Сети наиболее интересные для них темы, авторов, печатные и электронные произведения.
1175023
  Чудинова Вера Петровна "Сетевые" сообщества юных читателей : первые итоги исследования / Чудинова Вера Петровна, Косенко Людмила Николаевна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 23-28. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Подростки и юношество - одна из самых активных групп, обсуждающих в Сети наиболее интересные для них темы, авторов, печатные и электронные произведения.
1175024
  Конашевич С. "Сетлы ж след будзе вечна жывым": століття смерті Максима Богдановича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 8
1175025
  Бочко М. ...Серце сонця просить (Український поет і публіцист Федір Коваль) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 6 (116). – С. 44-49


  У статті йде мова про маловідомого поета, літературного критика, публіциста, активного діяча української еміграції Федора Коваля (1913-1987). Стисло аналізуються патріотичні мотиви його поезії, а також окремі літературно-критичні та публіцистичні статті.
1175026
   [Середньовічна бібліотека]. – [Венеція : тип. "Хронос"
[Т. 1] : [Візантійські історії]. – 1872. – [314] с. – Текст давньогрецькою мовою, опис за укр. перекладом
1175027
  Тацопулос П. [Серце звіра : роман / Петрос Тацопулос. – 9-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 245 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Сучасна грецька проза]). – ISBN 960-05-0098-3
1175028
   [Сеферіс біля воріт Аммохосту : 7 статей. – Афіни : Відділ освіти Національного банку, 1987. – 321, [1] с., 2 л. іл. – Видання новогрецькою мовою
1175029
  Дорохов А.А. Серебряный бегун / А.А. Дорохов. – М., 1960. – 271с.
1175030
  Щербина Татьяна Серебряный берег : Путешествия // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 100-105 : Фото
1175031
  Анарбаев Суннатулла Серебряный блеск Лысой горы : роман / Анарбаев Суннатулла; пер. с узб. Саяра и Т.Абидова. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 382 с.
1175032
  Абрамов А.И. Серебряный вариант : [для сред. и ст. возраста] / Александр Абрамов, Сергей Абрамов. – Москва : Детская литература, 1980. – 224 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1175033
  Лицук Ж.В. Серебряный век в мемуарах писателей и поэтов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 5. – С. 61-67. – ISSN 2073-9702
1175034
  Гращенкова И. Серебряный век. В поисках лица // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 106-114.
1175035
  Сухих И. Серебряный век: лики модернизма. Ренессанс или упадок? // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 12 (403). – С. 41-47
1175036
  Емельянов А.В. Серебряный ветер / А.В. Емельянов. – Москва, 1987. – 429 с.
1175037
   Серебряный год российского туризма : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 23 : Фото
1175038
  Белый А. Серебряный голубь : роман / Андрей Белый. – Москва : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2007. – 320 с. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-17-043318-6
1175039
  Иванов Сергей Серебряный кабан : раскоп // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 104-105 : Фото
1175040
  Досжанов Д. Серебряный караван : повести и рассказы / Д. Досжанов; пер. с каз. – Москва : Художественная литература, 1985. – 440 с.
1175041
  Коргуев М.М. Серебряный корабль : сказки Матвея Коргуева / М.М. Коргуев; лит. пересказ В. Пулькина ; [сост. и авт. биогр. очерка Н.А. Криничная]. – Петрозаводск : Карелия, 1988. – 110 с. – (Сказители и рунопевцы)
1175042
  Динабургский В.Д. Серебряный ливень / В.Д. Динабургский. – Брянск, 1964. – 48с.
1175043
  Зедгинидзе Э.К. Серебряный пояс : рассказы / Э.К. Зедгинидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 303 с.
1175044
  Золототрубов А.М. Серебряный якорь / А.М. Золототрубов. – М., 1980. – 367с.
1175045
  Голынец Г.В. Серегй Васильевич Малютин. / Г.В. Голынец. – Л., 1974. – 52с.
1175046
  Галанов Б.Е. Серегй Михалков / Б.Е. Галанов. – Москва : Детская литература, 1966. – 96 с.
1175047
   Серед 208 студентів Чернівецького університету був 41 українець // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 6


  Навчалися німецькою мовою, проте богослови вивчали вірші Котляревського та старослов"янську граматику, а на кафедрі східноєвропейської історії викладали історію України.
1175048
  Перерва А.А. Серед білого дня : поезії / А.А. Перерва. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 103 с.
1175049
  Чумак І.В. Серед білого світу : поезії / І.В. Чумак. – Київ, 1985. – 71 с.
1175050
  Волощак А. Серед блискавиць і громів : поезії / А. Волощак. – Львів, 1946. – 51 с.
1175051
  Грінченко Б.Д. Серед бурі : драма на 5 лій / Б. Грінченко. – вид. 4-те. – У Київі (Київ) : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1912. – 144 с. – Hа обкл. поpтp. авт.
1175052
  Щербань М.І. Серед вічної криги : (Про дослідження Арктики і Антарктики) / М.І. Щербань. – Київ : Знання, 1968. – 47с.
1175053
  Миклухо-Маклай Серед дикунів Нової Гвінеї. / Миклухо-Маклай. – Харків-Одеса, 1933. – 314с.
1175054
  Миклухо-Маклай Серед дикунів Нової Гвінеї. / Миклухо-Маклай. – К., 1961. – 327с.
1175055
   Серед живих жива. – К, 1973. – 112с.
1175056
  Москалець В.К. Серед зелених лісів : повість / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 203 с.
1175057
  Чигиринець А. Серед зірок непогасимих (До 100-річчя від дня народження Михайла Гришка) // Українська культура : Київ, 2001


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1175058
  Красюк Сергей Серед зірок у колі друзів (Єднаймося заради миру та взаєморозуміння) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 18-19 : Фото
1175059
  Нагірняк З. Серед кращих будівничих // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 23). – С. 8


  Українці завжди були й будівничими, свідченням чого є пам"ятки давньоруської архітектури. Згадується професор КНУТШ Володимир Сергійчук, який зазначив, що вміння прикрасити будь-яке нове місто храмами висунуло українців у передні лави тих, кому ...
1175060
  Грінченко Б.Д. Серед крыжаного [крижаного] моря : оповидання / напысав Васыль Чайченко [псевд.] // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 108 с.
1175061
  Грінченко Б.Д. Серед крыжаного [крижаного] моря : оповидання / напысав Васыль Чайченко [псевд.]. – Москва : Изд. книгопpодавца Е.А. Губанова ; [Тип. И.Я. Полякова], 1894. – 108 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1175062
  Торба В. Серед лідерів військової освіти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 92). – С. 5


  Харківський національний університет Повітряних сил увійшов до рейтингу "Топ-200 Україна".
1175063
  Венгловський С.А. Серед людей / С.А. Венгловський. – Київ, 1974. – 56с.
1175064
  Войцехівська І. Серед нас, з нами - назавжди: В.О. Замлинський в житті та науці / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 8-24. – ISBN 966-02-2067-7
1175065
  Кахане Д.Р. Серед незнайомих людей: переховування у резиденції Митрополита Шептицького // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, І. Климова, Г. Ліхтенштейн [та ін.]. – Київ, 2002. – № 10. – С. 317-347. – ISBN 966-7273-22-9


  В уривку зафіксовано хроніку перебувань автора в монастирях греко-католицької церкви. Завдяки мужності ієрархів було врятоваено життя сотень євреїв під час Другої світової війни.
1175066
  Міхальська М. Серед ночі й імлі / М. Міхальська. – Київ, 1974. – 136 с.
1175067
   Серед правників світу // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Один із найкращих результатів за всю історію участі України у найпрестижнішому студентському змаганні з міжнародного права - судових дебатів імені Філіпа Джессапа - показала команда ІМВ у Вашингтоні. "Найкраща команда, що представляла сторону ...
1175068
   Серед правових рейтингів // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 4


  "Юридичний факультет КНУ у співпраці з провідними юристами-практиками України (юридичною фірмою «Авеллум» та фондовою компанією «КІНТО») успішно реалізував міжнародний проект із порівняльного права «Правові рейтинги юрисдикцій світу».
1175069
  Гродзінский А.М. Серед природи і в лабораторії / А.М. Гродзінский. – К, 1983. – 160с.
1175070
  Галицький В.Ф. Серед пустель і гір / В.Ф. Галицький, Н.Ф. Галицька. – Київ : Знання України, 1991. – 48с. – (Вдумливим, Допитдивим, кмітливим ; №5)
1175071
  Виноградова Р.П. Серед світових корифеїв біохімії - Володимир Олександрович Бєліцер // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 2-5. – ISSN 2518-7104


  Протягом 1955-1960 рр. був професором кафедри біохімії КДУ.
1175072
  Нечаєв А.П. Серед світу світів : пер. з рос. / А.П. Нечаєв. – Херсон : Держвидав України, 1926. – 60с.
1175073
  Тучинський Б.Г. Серед середніх // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 4-7. – ISSN 2518-7104


  Математики: Адольф Кетле і Філіп Людвіг фон Зейдель
1175074
  Шульц Д. Серед скелястих гір / Д. Шульц. – К., 1962. – 173с.
1175075
  Мисик В.О. Серед сонячної повені / В.О. Мисик. – К., 1987. – 378с.
1175076
  Мирний Серед степів : повість / Панас Мирний // Як ведеться так і живеться : оповідання / Мирний Панас. – Київ; Лейпціг : Українська накладня. – 76 с. – (Загальна бібліотека ; № 210-211)
1175077
  Мирний П. Серед степів : Оповідання / Панас Мирний. – Київ ; Ляйпціг : Укр. накладня. – 32 с. – (Загальна б-ка ; №208)


  Головні склади : Українська Накладня С. З. О. П. Berlin W 62 Kurfurstenstr. 84; Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка у Львові. Ринок 10 р.в. [1919-1932]
1175078
  Дорошко П.О. Серед степу широкого / П.О. Дорошко. – Київ, 1952
1175079
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі : повість / Б. Грінченко. – 2-ге вид. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1910. – 270, [2] с.
1175080
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі : повість / Б. Грінченко. – 4-ге вид. – [Київ] : [Дpук. "Губеpн. Пpавл."], 1917. – 234 с.
1175081
  Сюндюков І. Серед темної ночі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  "Щоденники" Сергія Єфремова: особистісний вибір у тоталітарнну добу.
1175082
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі. Під тихими вербами : повісті / Борис Грінченко. – Київ : Знання, 2014. – 326, [1] с. – Сер. засн. 2009 р. – (Класна література : передплатна серія ; № 4). – ISBN 978-617-07-0184-8
1175083
  Шевчук В.О. Серед тижня : збірка оповідань повістей / В.О. Шевчук. – Київ, 1967. – 227 с.
1175084
  Шевченко Т.Г. Серед товаришів / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1961. – 6с.
1175085
  Новіков-Прибой Серед трясовин / Новіков-Прибой. – Х., 1927. – 39с.
1175086
  Погрібний В. Серед українців. Слово про духовність : Публіцистика / Віктор Погрібний. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2004. – 376 с. – ISBN 966-583-158-5
1175087
  Лукашевич К. Серед цьвітів : Фантастична комедия для дїтий в 2 дїях з танцями і сьпівами / Клавдия Лукашевич ; Пеpевід з pосийскої мови. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 32 с. – (Виданє Руского Педагогічгного Товариства ; Ч. 93)
1175088
  Латишев М.С. Середдення / М.С. Латишев. – К, 1971. – 191с.
1175089
  Біланюк Петро Середземне море і Україна / Біланюк Петро; Науково-дослідчий інститут океанічної України. – Друге видання. – Ню-Йорк, 1949. – 8с. – На правах рукопису. – (Видання Науково-досдідчого інституту океанічної України ; 18)
1175090
  Ачкіназі Б. Середземномор"є та його роль у трансформації західного суспільства в період раннього нового часу ( в контексті історичних уявлень Ф. Броделя) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 157-163. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
1175091
  Гончар Б.М. Середземномор"я в планах імперіалістів // Під прапором ленінізму. – Київ, 1972. – № 7
1175092
  Гончар Б.М. Середземномор"я і маневри імперіалістів // Під прапором ленінізму. – Київ, 1981. – № 9
1175093
  Горобець Ірина Середземномор"я. Класика і фантазія / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 48-63 : фото
1175094
  Шкарупа В. Середземноморська політика ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 87-90
1175095
  Саранов С.В. Середземноморська політика Франції: Ж.-Б. Кольбер (1619-1683 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 69-74. – ISSN 2227-183Х
1175096
  Жолковський К. Середземноморський вузол / К. Жолковський, Б. Гончар // Під прапором ленінізму. – Київ, 1974. – № 17
1175097
  Толстов С. Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі / С. Толстов, М. Оврамець // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 6-11. – (Політичні науки)
1175098
  Братусь М.Ф. Середземноморські країни очима українців (стереотипний портрет) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 124-134


  Статтю присвячено вивченню стереотипів, пов"язаних із сприйманням українцями таких середземноморських країн, як Італія, Франція, Іспанія, Греція, а також їх представників. Словами-стимулами були власні назви зазначених країн. Опитано понад 150 ...
1175099
  Кумакшев К В. Середина апреля: стихи / К В. Кумакшев. – Горький, 1980. – 96с.
1175100
  Луговской В.А. Середина века / В.А. Луговской. – М., 1958. – 254с.
1175101
  Луговской В.А. Середина века / В.А. Луговской. – М., 1965. – 348с.
1175102
  Ямпольский И.Г. Середина века / И.Г. Ямпольский. – Л., 1974. – 350с.
1175103
  Куропатов В.Ф. Середина жизни / В.Ф. Куропатов. – М, 1984. – 208с.
1175104
   Середина земли родной. – М, 1987. – 439с.
1175105
  Шмульян Т.Л. Середина игры в шашки / Т.Л. Шмульян. – М., 1954. – 311с.
1175106
  Галкин С.И. Середина июля / С.И. Галкин. – Тула, 1973. – 104с.
1175107
  Хелемский Я.А. Середина лета / Я.А. Хелемский. – М, 1960. – 116с.
1175108
  Кузнецов В.П. Середина лета / В.П. Кузнецов. – М., 1973. – 112с.
1175109
  Решетников Л.В. Середина лета / Л.В. Решетников. – Москва : Современник, 1974. – 230 с.
1175110
  Никитина Т.А. Середина лета / Т.А. Никитина. – Ленинград, 1983. – 71с.
1175111
  Ковальчук Л.З. Середина літа : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ, 1986. – 167 с.
1175112
  Ілляшенко В.В. Середина літа : повісті, оповідання / В.В. Ілляшенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 381с. – ISBN 5-333-00219-3
1175113
  Черкашин В.Г. Середина марша / В.Г. Черкашин. – Ставрополь, 1978. – 95с.
1175114
  Азизов А.С. Середина поля : стихи / А.С. Азизов. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 80 с.
1175115
  Полякова Н.М. Середина пути / Н.М. Полякова. – Л., 1979. – 144с.
1175116
  Шевченко С.І. Середина ріки / С.І. Шевченко. – К, 1986. – 63с.
1175117
  Смольников И.Ф. Середина столетия / И.Ф. Смольников. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 207 с.
1175118
  Отрощенко І.В. Серединне Монгольське Царство барона Унгерна // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 35/36. – С. 89-102. – ISSN 1682-671Х


  З історії Монголії ХХ ст.
1175119
  Троян С.С. Серединноєвропейські концепції та перспективи розвитку народів Центрально-Східної Європи після Першої світової війни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 316-323. – ISBN 966-628-197-5
1175120
  Барыкин М.Д. Середины нет / М.Д. Барыкин. – Куйбышев, 1969. – 176с.
1175121
  Глушко М. Середнє Полісся у системі етнографічного районування України : локалізація, межі (За матеріалами наукових досліджень другої половини XX- початку XXI ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 15-33. – (Серія історична ; Вип. 43)
1175122
  Віппер І. Середні віки / І. Віппер. – Вид 2-е, 1924. – 264с.
1175123
  Крижановська О.О. Середні віки / О. Крижановська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 334-335. – ISBN 966-642-073-2
1175124
  Духопельников В.М. Середні віки (кінець XV - середина XVII) : Пробний підручник для 8 класу середн. школи / В.М. Духопельников, Г.М. Донський. – Київ : Освіта, 1995. – 144с. – ISBN 5-330-03043-9
1175125
  Грушевський М.С. Середні віки Європи. – Київ. – 152с.
1175126
   Середні віки на Україні. – К, 1971. – 228с.
1175127
  Безшийко О.А. Середні кутові моменти осколків фотоділення 232Th / О.А. Безшийко, В.О. Желтоножський, І.М. Каденко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 383-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами напівпровідникової y-спектроскопії проведені виміри активності продуктів фотоділення 232Th з T 1 2 = 1 хв : 10 г. Опромінення проводилося у-квантами гальмівного спектру лінійного прискорювача електронів Mavatron KD2 із граничною енергією 23 ...
1175128
  Бойченко І.В. Середній клас / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 335-336. – ISBN 966-642-073-2
1175129
   Середній клас в Україні: життєві цінності, готовність до асоціації і просування демократичних норм і стандартів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2014. – № 1/2 (144/145). – С. 3-78


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
1175130
  Красота О. Середній клас в Україні: сутність та класифікаційні ознаки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 76-81. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті доводиться вагома соціально-економічна та політична роль середнього класу, аналізуються критерії класифікації середнього класу, їх переваги, недоліки та можливості використання в економіці України. The article analyses social, economic and ...
1175131
   Середній клас в Україні: уявлення і реалії / Центр Разумкова ; [Рачок А. та ін. ; ред. Є. Вінницька]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2016. – 258 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-04-2
1175132
  Білоног Т.В. Середній клас в Україні: фактори формування // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 25-29
1175133
  Щур А.В. Середній клас та його роль у формуванні громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 161-171
1175134
  Терехова О. Середній клас у сучасному соціально-економічному реформуванні в Україні / О. Терехова, Я. Сало // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 3. – С. 20-27. – ISSN 2411-6912 02
1175135
  Соловйов В.М. Середній клас як основа антикорупційної політики // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7220-89-2
1175136
  Вєчканова О.О. Середній клас як соціальна основа громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються концепції та визначається поняття середнього класу, обгрунтовується теза про те, що середній клас є соціальною основою громадянського суспільства. The conceptions of the middle class have been analyzed in the article. The thesis about the ...
1175137
  Піскорська Г.А. Середній клас як чинник стабільності українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.56-59. – Бібліогр. в кінці ст.
1175138
  Ситник О. Середній палеоліт Поділля / О. Ситник; НАНУ. Ін-тут українозн. ім. І. Крип`якевича. Археологічний музей. – Львів, 2000. – 372с. – ISBN 966-02-1634-3
1175139
  Дікого Л.І. Середній прибуток і ціна виробництва / Л.І. Дікого. – Львів, 1959. – 31с.
1175140
  Сугоняко М.С. Середній прибуток і ціна виробництва. / М.С. Сугоняко. – К., 1958. – 27с.
1175141
  Гінзбург М.Д. Середній рід в українських загальних і фахових текстах: традиції слововживання // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 74-81
1175142
   Середній річний водний стік річок Українських Карпат та особливості його територіального розподілу / О.Г. Ободовський, О.І. Лук"янець, О.С. Коноваленко, В.О. Корнієнко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 25-32. – ISSN 2306-5680
1175143
  Карташов М.В. Середній час склеювання незалежних дискретних процесів відновлення / М.В. Карташов, В.В. Голомозий // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 77-83. – ISSN 0868-6904


  We consider two independent renewal processes with discrete and in general distinct renewal distributions. The mean coupling time is estimated by the first two moments of those distributions.
1175144
  Боришполец Г.М. Середня (гімназіальна) освіта в Росії за роки 1804-1828. : Дис... канд. пед.наук: / Боришполец Г.М.; Херсонський держ. пед. інст. ім.Н.К.Крупської. – Херсон, 1947. – 245л. – Бібліогр.:л.1-37
1175145
  Сухенко Т.В. Середня жіноча освіта в Україні (XIX-початок XX cт.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01 / Сухенко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: с .17
1175146
  Сухенко Тамара Вікторівна Середня жіноча освіта в Україні (Х1Х - початок ХХ ст.) : Дис....кандид.істор.наук:07.00.01 / Сухенко Тамара Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 183л. – Бібл.:с.170-183
1175147
  Яковець О.В. Середня і вища освіта України і розвинутих країн Європи: спільне і відмінне / О.В. Яковець // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 32-40. – ISSN 1818-5797
1175148
  Чабан А.Ю. Середня Наддніпрянщина - біля витоків української національної революції середини XVII ст. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 7-13. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1175149
  Мурзина О. Середня Наддніпрянщина в історичному контексті формування традиції // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – C. 12-38


  У статті зроблена спроба визначити риси етнокультурної цілісності території середньої Наддніпрянщини на матеріалі народнопісенної традиції. До останнього часу цей етнонім залишався в етномузикології радше робочим, ніж науково аргументованим поняттям. ...
1175150
  Гончаренко С.У. Середня освіта - кожному громадянинові / С.У. Гончаренко, Ю.А. Омельченко. – Київ, 1979. – 128 с.
1175151
   Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – Київ : ФОРУМ, 2004. – 1084с. – ISBN 966-8635-03-5
1175152
  Корюненко М. Середня освіта переходить на 12-річне навчання // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5 липня (№ 27). – С. 2-3. – ISSN 2219-5793
1175153
   Середня спеціальна школа на новому етапі. – К, 1962. – 112с.
1175154
  Павлюк А.Б. Середня частота ад"єктивних афіксальних морфем як статистичний параметр стилю // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 159-164. – ISSN 1729-360Х
1175155
  Бережнюк О. Середня школа - оновлена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 101). – С. 9


  Серед реформ - нові підручники, 12-річна система освіти, фінансова автономія учбових закладів і...більше патріотизму.
1175156
  Добровольська О.Я. Середньо-англійські назви ремісників - гібридні новоутворення від французьких основ // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 123-128
1175157
  Лиман С.І. Середньовічна Венеція у творчості істориків України (1804 - 1885) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 18-27. – ISBN 966-7352-66-8
1175158
  Любасюк Т.І. Середньовічна візіонерська традиція: вплив видінь на духовний світ людини // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 21-22
1175159
  Балабушевич Т.А. Середньовічна державність у Центрально-Східній Європі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 272-283. – ISBN 966-7196-06-2
1175160
  Чухно Л. Середньовічна і класична університетська традиція Німеччини // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 77-83. – ISSN 2312-5993
1175161
  Лиман С.І. Середньовічна історія Чехії в працях учених українських земель Російської імперії (1804 - перша половина 1880-х рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 21-31. – ISBN 966-7352-66-8
1175162
  Венгер А.Г. Середньовічна квітка енотери: музей Якова Рубіна у Дніпропетровському університеті 1940-1950-х рр. / А.Г. Венгер, Т.В. Портнова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 96-110. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1175163
  Миронова В.М. Середньовічна латина як віртуальна цілісність // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 302-306
1175164
  Миронова В.М. Середньовічна латинська мова і суспільна мовна свідомість в Україні кінця XVI- початку XVII століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 64-69


  У культурному розвитку України XV–XVII століття особливу роль відігравала латинська мова, яка була мовою культури Середніх віків Європи загалом. Суспільна мовна свідомість в Україні цього періоду формувалась, з одного боку, на грунті ...
1175165
  Івакін Г.Ю. Середньовічна овруцька індустрія пірофілітового сланцю і кварциту та монументальне зодчество давньоруського Києва / Г.Ю. Івакін, А.П. Томашевський, С.В. Павленко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 56-70. – ISSN 2227-4952
1175166
  Лозова Т. Середньовічна традиція маргінальних текстів на рукописних та стародрукованих виданнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Традиція записів на чистому полі бере свій початок з часів появи писемності. Проте тривалий час книгознавці, у поле зору яких потрапляли маргіналії, обмежувалися констатацією їх унікальності як своєрідних пам"яток культури. Проблема маргінального слова ...
1175167
  Бахурська Т.М. Середньовічна Україна. Хронологічні рівняння // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 11-14
1175168
  Михайлова Т. Середньовічна філософія Мартіна Хайдеггера // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.16-22. – ISBN 966-7653-05-3
1175169
  Виноградов Г. Середньовічна християнська цивілізація як богословсько-лінгвістична модель // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 40. – С. 6-16. – ISSN 2077-7450
1175170
  Лінч Д.Г. Середньовічна церква / Д.Г. Лінч. – Київ : Основи, 1994. – 492 с. – ISBN 5-7707-7646-3
1175171
  Толкачова Н.Є. Середньовічне звичаєве міське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 253-260. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглядаються основні закономірності виникнення, становлення та розвитку середньовічного європейського звичаєвого міського права, його зв"язок з іншими видами звичаєвого права. Визначено характерні властивості міського права, коло відносин, що ним ...
1175172
  Толкачова Н.Є. Середньовічне королівське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-33. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні закономірності формування принципів та характерних рис середньовічного королівського права, двірцевого управління та повноважень посадових осіб. Major peculiarities of the formation of the principles and characteristic features ...
1175173
  Орліченко О.В. Середньовічне лицарство і його відображення в іспанській літературі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 248-252.
1175174
   Середньовічне християнське паломництво і дві знахідки з Ходосівки / І.А. Готун, О.М. Казимір, М.О. Гунь, А.М. Сухонос // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 68-90. – ISSN 0235-3490
1175175
  Гончарук К.О. Середньовічний діалог: онтологія апофатики (Діонісій Ареопагіт і Йоган Екхарт) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті реконструюється тяглість християнської традиції онтологічного монізму через проведення діалогічного співставлення містичних досвідів розкриття явленого Слова у творах Діонісія Ареопагіта та Йогана Екхарта. В статье реконструируется ...
1175176
  Тоїчкін Д. Середньовічний меч як традиційна ознака військово-рицарського стану на українських землях // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 38-46
1175177
  Левашвілі О. Середньовічний морок як основа "русской идеи" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 лютого (№ 4). – С. 15


  Нині однією з основних ідей, що їх поширює Кремль, є обраність Росії та російської нації. Федеральні канали на весь світ розповідають про месіанську роль своєї держави у владнанні сучасних конфліктів, про виняткову духовність росіян. Якщо узагальнити ...
1175178
  Бойченко Н.М. Середньовічний погляд на проблему Буття: версія Фоми Аквінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-91. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1175179
  Івакін В. Середньовічні Балтія та Чорномор"я: матеріальна реконструкція торговельних зв"язків / В. Івакін, А. Петраускас, А. Петраускенс // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – С. 136-139. – ISBN 978-966-8406-98-0
1175180
  Жигола В.С. Середньовічні городища Дніпровського Лівобережжя із залишками водозбірних споруд // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 43-52. – ISSN 0235-3490
1175181
  Виногродська Л.І. Середньовічні городища на Волині та Поліссі // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 15-22. – ISSN 2227-4952
1175182
  Дроздовський Д. Середньовічні джерела української культури / Д. Дроздовський, Г. Усатенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письм. України. – Київ, 2011. – № 11/12 (995/996). – С. 186-191. – ISSN 0320 - 8370


  14 жовтня 2011 р. в Інституті філології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася чергова IV Академічна дискусія на тему "Спадщина Середньовічного Сходу й Заходу та європейська ідентичність України"
1175183
  Руссова В. Середньовічні київські князі: інтерпретація Миколи Вінграновського


  У статті розглядається майстерність М. Вінграновського в інтерпретації для шорокого кола читачів найяскравіших сторінок історії Київської Русі на матеріалі його книги "Чотирнадцять столиць України: Короткі нариси з її історії" (К., 2002). ...
1175184
   Середньовічні латинськомовні джерела : хрестоматія, іст.-лінгвіст. коментар, словник / [упоряд. В.М. Миронова] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 199, [1] с. – Лат.-укр. словник: с. 91-197. – ISBN 978-966-439-594-3
1175185
  Кіндратюк Б. Середньовічні музики на сторінках "Історії української літератури" Михайла Грушевського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 5-15. – ISSN 2224-0926
1175186
  Моця О.П. Середньовічні порти Східної Європи: деякі відмінності на річках і морях // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 2. – С. 66-78. – ISSN 0235-3490
1175187
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Міжнародна студентська наукова археологічна конференція. Тези доповідей (26-28 квітня 2002 р.). – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2002. – 118с.
1175188
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Друга Міжнародна студентська наукова археологічна конференція 11-13 квітня 2003 р. Тези доповідей. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2003. – 128с.
1175189
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Третя Міжнародна студентська наукова археологічна конференція 16-18 квітня 2004 р. Тези доповідей. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2004. – 154с.
1175190
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Матеріали 4 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 15-17 квітня 2005 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2005. – 205с.
1175191
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 14 - 16 квітня 2006 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 204 с.
1175192
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : Матеріали 6 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 13-15 квітня 2007 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2007. – 220с.
1175193
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : матеріали 7 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 11-13 квітня 2008 р. / Ін-т археології НАНУ; Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Ін-т археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя; [редкол.: Дятлов В.О., Коваленко В.П., Коваленко О.Б. та ін.]. – Чернігів : Сіверянська думка, 2008. – 256с. : іл.
1175194
  Юдова-Романова Середньовічні страти як масове дійство // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 97-106
1175195
  Берест Р. Середньовічні українські чернечі пам"ятки батьківщини Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 106-113. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  У середньовічні часи чернецтво відіграло особливу роль у економічному, виробничому, культурному, освітньому, мистецькому житті українського народу. Батьківщина І. Франка - Бойківщина, є багатою на різні історичні пам"ятки. На основі результатів ...
1175196
  Єрасов Б. Середньовічні університети Європи: виникнення і типологія : Б. Єрасов, Т. Тищенко. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С. 100-112. – (Педагогічні науки)
1175197
  Щелкунова О. Середньовічні художні традиції у творчій спадщині Василя Загоровського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 188-192
1175198
  Миська Р. Середньовічні шляхи в українських Карпатах (стан та перспективи дослідження) // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 45-59. – ISSN 2078-6093


  Згадується професор КУ - Грушевський М.
1175199
  Міговк Р.Ю. Середньовічні ярмарки і митниці та їхня роль у розвитку Березького комітату // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 3-6. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1175200
  Ющенко Г.І. Середньовіччя. / Г.І. Ющенко. – Х., 1930. – 132с.
1175201
  Пустовалов В. Середньодніпровська кераміка з розкопок на о. Байда // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 104-109. – ISSN 2078-0850
1175202
  Черемшинський О.М. Середньоквадратичні оцінки розв"язків лінійних стохастичних різницевих рівнянь зі змінною структурою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 292-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі отримано оптимальні середньоквадратичні оцінки розв"язків лінійних стохастичних різницевих рівнянь зі змінною структурою. При цьому вважається, що момент скачка випадковий, а похибки спостережень не корельовані між собою та мають нульові ...
1175203
  Пустовойт С.П. Середньолітній стік за вегетаційний період на річках Українського Полісся // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 119-125 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1175204
  Лучик В.В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов"ян з лінгвістичного погляду // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 62-76. – ISSN 0027-2833
1175205
  Лучик В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов"ян з лінгвістичного погляду // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 351-376. – ISBN 978-966-02-4860-1
1175206
   Середньонаддніпрянські говори. – К, 1960. – 204с.
1175207
  Скаженик М. Середньополіські петрівки межиріччя Случі й Уборті ("тип Д"): мелоареалогічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 132-150. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)
1175208
  Пустовойт С.П. Середньорічний стік на території України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 8-11 : Табл., карта. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 10)
1175209
  Телегін Д.Я. Середньостогівська культура епохи міді / Д.Я. Телегін. – Київ : Наукова думка, 1973. – 172 с.
1175210
  Волощенко Л.Ю. Середньострокова державна аграрна політика в контексті інтеграції до СОТ // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 55-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
1175211
  Буковинський С.А. Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні / С.А. Буковинський, А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-30. – Бібліогр.: с. 3-2, 6-14, 17, 20, 24, 27-


  Розкрито роль і завдання монетарної стратегії як траєкторії зміни монетарного устрою та її комунікації в контексті завдань соціально-економічного розвитку. Виявлено основні макроекономічні й інституційні передумови, обгрунтовано базові положення, ...
1175212
  Гриценко А.А. Середньострокова монетарна стратегія: зарубіжний досвід та основні засади формування в Україні : наук. доповідь / А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська ; Національна Академія Наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [б. в.], 2006. – 144 с. – ISBN 966-02-4112-7
1175213
  Богдан Т.П. Середньострокове бюджетне планування в Україні: системна сутність, функції, структурні елементи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 22 назв.
1175214
  Тимошенко М.В. Середньострокове бюджетне планування та регулювання збалансованості місцевих бюджетів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 73-77
1175215
  Богдан І.В. Середньострокове бюджетне прогнозування як складова транспарентності бюджетних відносин / І.В. Богдан, І.В. Іголкін, Т.Ю. Яра // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 5-18. – ISSN 2414-3499
1175216
  Зварич О.В. Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв"язок з макроекономічними показниками // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 59-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1175217
  Лондар С.Л. Середньострокове прогнозування доходів бюджету: находження податку на прибуток підприємств / С.Л. Лондар, Л.О. Мельникова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 28-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1175218
  Болдаков В. Середньострокове прогнозування монетарних показників в рамках фінансового програмування : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 64-70. – ISSN 1605-2005
1175219
  Назарчук М. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-62. – ISSN 0131-775Х
1175220
  Назарчук М. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-62. – Бібліогр.: с. 47-53, 57. – ISSN 0131-775Х


  Порівняно стан та інвестиційні можливості організованих ринків цінних паперів України і сусідніх зарубіжних країн. Розроблено методику середньо- та довгострокового прогнозування обсягових показників фондового ринку та його сегментів з урахуванням ...
1175221
  Ткаченко А.Г. Середньотемпературна поправка в кутові виміри за рефракцією // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 60-64. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1175222
   Середньотемпературні кварц-плагіоклаз-епідотові метасоматити Токівського гранітного масиву / С.І. Курило, Л.М. Степанюк, О.Л. Бункевич, В.О. Синицин // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 67-76. – ISSN 2224-6487
1175223
  Фрис В. Середовище "людей книжних" в Україні Х - ХІV ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С.3-9. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1175224
  Філіпенко А.С. Середовище в міжнародному бізнесі / А.С. Філіпенко, О.А. Кредісов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 127-133. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1175225
  Сельський А.А. Середовище застосування стратегічного управління: формування державної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 119-122. – Бібліогр.: 21 назв.
1175226
  Носова Г.Ю. Середовище історичне / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 336-337. – ISBN 966-642-073-2
1175227
  Лісовська В.С. Середовище міжнародного бізнесу: еколдого-правові аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 38-39.
1175228
  Яблонський А.І. Середовище освітнього закладу як предмет гуманітарно- психологічної експертизи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 11 (152). – С. 85-90. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1175229
  Зайчук О. Середовище права та формування правових систем сучасності / О. Зайчук, Н. Оніщенко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.37-40. – ISSN 0132-1331
1175230
  Копцюх Б. Середовище прикарпатських етнонімних топонімів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 130-136


  Висвітлено закономірності скупчування етнонімних топонімів (у яких спільні корені з назвами племен чи груп споріднених племен) на відповідних ландшафтах Прикарпаття
1175231
  Носова Г.Ю. Середовище природне / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 337-338. – ISBN 966-642-073-2
1175232
  Винниченко І.І. Середовище турбізнесу : Навчальний посібник / І.І. Винниченко; КНУТШ. – Київ : Академперіодика, 2006. – 220с. – ISBN 966-360-054-3
1175233
  Ковальчук С.М. Середовище як детермінанта мотивів та цілей малих та середніх держав / С.М. Ковальчук, Т.В. Корнійчук // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 98. – С. 180-190
1175234
  Голубець М.А. Середовищезнавство - в географічну науку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 10-15 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1175235
  Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайронментологія) = Environmentology / М.А. Голубець ; Ін-т екології Карпат НАНУ. – Львів : Манускрипт, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-02-5771-9
1175236
  Голубець М.А. Середовищезнавство, його пізнавальна та прикладна сутність : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-23 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1561-4980
1175237
  Новікова Г.Ю. Середовищний музей як феномен нової музеології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 127-136. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено причини, що зумовили виникнення середовищних музеїв у контексті завдань музеєфікації цілісного історико-культурного середовища. Виокремлені особливості середовищних музеїв, що характеризують їх як новий феномен у музейній діяльності. ...
1175238
  Фролов П.Д. Середовищні чинники розвитку особистості і суспільства в соціально-економічній сфері: час зміни парадигми // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (156). – С. 17-21
1175239
  Панова В.Ф. Сережа = Seryozha: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем. / В.Ф. Панова. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 229с.
1175240
  Панова В.Ф. Сережа. -- Валя. -- Володя. -- Евдокия. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1961. – 410с.
1175241
  Панова В.Ф. Сережа. -- Сентиментальный роман. -- Валя. -- Володя. -- Евдокия. -- Метелица. -- Проводы белых ночей. / В.Ф. Панова. – Москва-Ленинград, 1963. – 595с.
1175242
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1955. – 148с.
1175243
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для говорящих на англ. яз.) / В.Ф. Панова. – Москва, 1974. – 196с.
1175244
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для лиц, говорящих на немецком языке). / В.Ф. Панова. – Москва, 1975. – 222с.
1175245
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для лиц, говорящих на чешском языке). / В.Ф. Панова. – Москва, 1966. – 268с.
1175246
  Панова В.Ф. Сережа: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика: Для сред. и ст. шк. возраста. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1986. – 18с.
1175247
  Попов Н.И. Сережина невеста. Рассказы / Н.И. Попов. – Алма-Ата, 1962. – 143с.
1175248
  Боровиков Г.Ф. Сережино лето / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1955. – 128с.
1175249
  Боровиков Г.Ф. Сережино лето / Г.Ф. Боровиков. – М, 1958. – 132с.
1175250
  Зотов А.В. Сережино наследство / А.В. Зотов. – Куйбышев, 1957. – 84с.
1175251
  Шевкуненко Ю. Сережка с Малой Бронной / Ю. Шевкуненко. – Москва, 1966. – 192с.
1175252
  Винокуров Е.М. Сережка с Малой Бронной / Е.М. Винокуров. – Москва, 1968. – 48с.
1175253
  Винокуров Е.М. Сережка с Малой Бронной / Е.М. Винокуров. – Москва, 1974. – 264с.
1175254
  Немченко Г.Л. Сережка, антоновский ветеран. / Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1965. – 88с.
1175255
  Ткаченко И.А. Сережка, Вовка, Зина и вычислительная машина : Почти дедективная история с поиском, расследованием и шифрованными письмами. / И.А. Ткаченко. – Новосибирск, 1987. – 102с.
1175256
  Бородин В.А. Сережкина служба / В.А. Бородин. – Архангельск, 1988. – 124с.
1175257
  Воронова М. Серен Кьеркегор: любовь без условий // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 32-49. – ISSN 1819-6268


  "В девятнадцатом веке Дания была уже почти архаической страной, которая, растеряв славу своих предков-викингов, неудачно воевала, проигрывала территории, отставала в экономическом и культурно-политическом развитии и не могла похвастаться экспортом ...
1175258
  Василенко О.О. Серенада математиці : (Нова нетрадиційна добірка) / О.О. Василенко. – Харків : Основа, 2003. – 128с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.12). – ISBN 966-8245-76-8
1175259
  Мархасев Л.С. Серенада на все времена. / Л.С. Мархасев. – Л, 1988. – 117с.
1175260
  Поп С. Серенада на трубе / С. Поп. – М., 1970. – 224с.
1175261
  Світличний К.К. Серенада під териконами : оповідання / К.К. Світличний. – Київ, 1970. – 111 с.
1175262
  Стуруа Мэлор Серенада Солнечной долины : Top season // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 52-62 : Фото. – ISSN 1813-4777
1175263
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек, М. Гржимек. – М., 1968. – 240с.
1175264
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек. – Москва : Мысль, 1976. – 398с.
1175265
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек, М. Гржимек. – изд. 3-е. – Москва : Мысль, 1986. – 319 с.
1175266
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек. – Москва : Армада, 1998. – (Зеленая серия). – ISBN 5763207181
1175267
  Бегичева В. Серень: (Священные деревья) // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 5. – С. 42-44. – ISSN 0130-7045
1175268
  Чорновол І. Сереньовічні фронтири та модерні кордони // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 9-12


  Історична компаративістика Фредерика Тернера.
1175269
  Зінич О. Серж Лифар - хореограф і хореолог: аспекти взаємодії музики і танцю // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 127-136. – ISSN 1728-6875
1175270
  Юн Сержант / Юн, Се-Чун. – Пхеньян, 1953. – 155с.
1175271
  Саркисян М.Д. Сержант Каро / М.Д. Саркисян. – Москва, 1980. – 439 с.
1175272
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – М., 1957. – 371с.
1175273
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – Йошкар-Ола, 1978. – 496с.
1175274
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – Барнаул, 1980. – 488с.
1175275
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – М., 1988. – 477с.
1175276
  Демидов В. Сержант Пеппер, живы твои сыновья! : проза: роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 8-88. – ISSN 0130-7673
1175277
  Коробейников М.П. Сержанту о психологии / М.П. Коробейников. – Москва : Воениздат, 1962. – 102 с. : граф. – (Библиотека сержанта)
1175278
  Коробейников М.П. Сержанту о психологии / М.П. Коробейников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1965. – 227 с. : граф. – (Библиотека сержанта)
1175279
   Сержанты и старшины Вооруженных Сил СССР. – М., 1973. – 223с.
1175280
   Сержанты и старшины Вооруженных Сил СССР. – М., 1986. – 205с.
1175281
  Ипатов В.В. Серийная сейсмическая станция СС-24П / В.В. Ипатов. – Москва, 1961. – с.
1175282
  Воюцкий В.С. Серийная сейсмостанция СС-26-51Д / В.С. Воюцкий, А.А. Дроздов. – Москва, 1955. – 108с.
1175283
  Высотский Д.И. и др. Серийные автомобили в скоростых соревнованиях / Д.И. и др. Высотский. – Москва, 1953. – 96с.
1175284
  Спиридонова Л.И. Серийные адъективно-субстантивные фразеологические сочетания в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Спиридонова Л.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1175285
   Серийный чемпион // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 78 : ил.
1175286
  Маргулис А.Я. Серия "Математика, кибернетика" за 12 лет. / А.Я. Маргулис. – М., 1979. – 63с.
1175287
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 1. Творчество Антонио Пиллера / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 38-41. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)


  Серія "Невідомі сторінки італ. літ.: італ. письм. 19 ст і їх творчість в Одесі" відкривається поетичною творчістю викладача італ. мови Антоніо Піллера. Публікується ода А. Піллера "Per Il Fausto oggiorno In Odessa Di Sua Maesta L’ Imperatore Alessandro ...
1175288
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 2. Творчество Фабио Дель Бубба / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 34-37. – (Серія "Філологія" ; вип. 5)


  Вторая статья серии "Неизвестные страницы итал. литературы: итал. писатели 19 в. и их творчество в Одессе" посвящена поэтическиму творчеству преподавателя итал. языка Фабио Дель Бубба. Публикуются такие его произведения, как "Ai giovani sposi M.e K. ...
1175289
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 3. Творчество Энрико Мустона (часть I) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 82-96. – (Серія: Філологія ; вип. 6)


  В третьей статье серии «Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели ХІХ века и их творчество в Одессе» представлен очерк о творчестве и жизни Энрико Мустона и начало текста его трагедии “Giulia, o la vendetta” («Джулия, или ...
1175290
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 4. Творчество Энрико Мустона (часть II) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 73-82. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
1175291
   Серия "Физика" за 10 лет. – М., 1986. – 63с.
1175292
  Шатилов Н.И. Серия белых ракет / Н.И. Шатилов. – Ташкент, 1973. – 142с.
1175293
  Архипов С.С. Серия дубравно-широкотравных ассоциаций / С.С. Архипов. – Б.м. – 184с.
1175294
   Серия карт эколого-географической оценки земельных ресурсов территории Новой Москвы / И.К. Лурье, Е.А. Балдина, А.И. Прасолова, Е.А. Прохорова, В.Н. Семин, С.В. Чистов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-59 : рис. – Библиогр.: с. 58. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
1175295
  Лелехов А. Серия красных ракет // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 111-114. – ISSN 0235-7089


  Из истории войсковой разведки в период Великой Отечественной войны.
1175296
  Мураева Т.Н. Серия необычных уроков : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 57-59
1175297
  Сукиасян Э.Р. Серия учебников для будущих бакалавров // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 8. – С. 49-63. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена проблемная ситуация с изданием учебников для будущих библиотекарей. Подробно рассказано о серии учебников, выпуск которых продолжается издательством "Профессия". Представлено и охарактеризовано каждое из вышедших к настоящему времени пособий.
1175298
  Котельникова Н.В. Серия электронных учебных экологических карт Республики Бурятия / Н.В. Котельникова, Б.Н. Олзоев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 22-26 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
1175299
  Данилів О. Серійні злочини як один із видів насильницьких злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 213-214
1175300
  Вербовий О.В. Серіщев Яків Матвійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 286. – ISBN 96966-8060-04-0
1175301
   Серіщев Яків Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 73. – ISBN 966-8352-11-4
1175302
  Вербовий О.В. Серіщев Яків Матвійович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 36. – ISBN 978-966-96992-6-8
1175303
  Северинов В.Ф. Серія краєзнавчих атласів "Моя мала Батьківщина" // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 196-197. – ISBN 966-631-331-6
1175304
  Кириленко В. Серія навчальних видань "Цінні папери. Фондовий ринок" // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 120-124. – ISSN 1605-2005


  Реценція на книги: Рец.: Цінні папери : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. - Київ : Знання, 2011; Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. ...
1175305
  Кириленко В. Серія навчальних видань "Цінні папери. Фондовий ринок" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 106-110. – ISSN 1682-2366


  Рецензія на кн.: Цінні папери: практикум : навч. посіб. + компакт -диск [Ел. ресурс] / за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2013. - 791 с. ; Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. ...
1175306
  Баранова Л.Г. Серія оцінкових карт стану природокористування регіону // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 110-114


  Розглянуті серії оцінкових карт стану природокористування регіону. Використання вказаної серії карт у вирішенні проблем природокористування і охорони природи дозволить перейти до управління взаємодією суспільства і природи на конкретних територіях, до ...
1175307
   Серія практичних тренінгів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки Офісу Програми імені Фулбрайта в Україні відбувся одноденний тренінг для науково-педагогічних та наукових працівників, а також аспірантів на тему "Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях".
1175308
  Семків Р. Серйозний білий чоловік. Перемога Тумаса Транстремера здивувала багатьох. Надто він не схожий на типового літературного нобелянта останніх років. // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 42 (207). – С. 55. – ISSN 1996-1561
1175309
  Дворкін Р. Серйозний погляд на права / Р. Дворкін. – Київ : Основи, 2000. – 519с. – ISBN 966-500-520-0
1175310
  Германюк Ірина Серйозніше, ніж просто жити // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 3 (89). – С. 32-34. – ISSN 1562-3238


  Про нар. артиста України, актора Донецького нац. академічного музично-драматичного театру Геннадія Горшкова
1175311
  Терещенко В.І. Серйозно про "дрібниці" // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 458-461. – ISBN 978-966-316-239-3
1175312
  Зульфия Серлце в пути : сборник стихотворений / Зульфия. – Ташкент, 1966. – 211 с.
1175313
  Проців О.Р. Серна (Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758) / Проців О.Р., Хоєцький П.Б. – Львів : [б. в.], 2010. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 51-56
1175314
  Турченко Я.И. Серная кислота / Я.И. Турченко. – Х.-К., 1935. – 282с.
1175315
  Попова Л.Ф. Серная кислота / Л.Ф. Попова. – М., 1964. – 94с.
1175316
  Кудрицкая С.Е. Серная кислота / С.Е. Кудрицкая. – К., 1964. – 36с.
1175317
   Сернисто-кадмиевые фотосопротивления типа ФСК-М1 и ФСК-М2. – К., 1955. – 13с.
1175318
   Сернисто-серебряные фотоэлементы ФЭСС-У. – К., 1955. – 9с.
1175319
  Шевченко Е.П. Сернистость углей / Е.П. Шевченко, 1946. – 12с.
1175320
  Ивченко Е.Г. Сернистые и высокосернистые нефти Башкирской АССР / Е.Г. Ивченко, Г.В. Севастьянова. – М., 1963. – 232с.
1175321
  Хмельницкая Сернистые красители / Хмельницкая, Г.Э. Бонвечер. – М-Л, 1934. – 320с.
1175322
   Сернистые красители. – Л., 1936. – 16с.
1175323
  Лобанова Г.А. Сернистые соединения в нефтях и нефтепродуктах Западного Казахстана и разработка методов их удаления. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.13 / Лобанова Г.А.; АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
1175324
   Сернистые соединения урана. – М., 1974. – 140с.
1175325
  Миртова А. Серніе источники и грязи слободі Черемуховой Чистопольского кантона ТР / А. Миртова. – Казань, 1929. – 12с.
1175326
  Монствилайте Я. Серно-полевая растительность Литовской ССР и научное обоснование ее уничтожения химическими средствами : автореф. дис. ... доктор биол. наук / Монствилайте Я. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 60 с.
1175327
  Комлева Е. Сернобыльско-хиросимо-фукусимский феномен, или Думать надо // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 113-122
1175328
  Запольский А.К. Сернокислотная переработка высококремнистого алюминиевого сырья / А.К. Запольский ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 1981. – 207, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл.


  В пр.№ 1708090 напис: Бібліотеці хімічного ф-ту КНУ ім. Тараса Шевченка від автора. 2.11.2016 р. Підпис.
1175329
   Сернокислотный катализ. – Новосибирск
1. – 1982. – 178с.
1175330
   Сернокислотный катализ. – Новосибирск
2. – 1982. – 196с.
1175331
  Мартиросян Р.А. Серноколчеданные руды Северного Карабаха и геологические условиях их формирования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Мартиросян Р.А.; М-во высш. образования СССР. Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1958. – 19л.
1175332
  Садуорс Д. Сернонатриевые аккумуляторы / Д. Садуорс, А. Тилли. – Москва : Мир, 1988. – 671 с. – ISBN 5-03-001078-5
1175333
  Каримова М.У. Серо-бурые и иутчнные почвы Кршинской степи и характеристика их плодородия : Автореф... канд. с. х.наук: / Каримова М. У.; Кирг. с. х. ин-т. – Фрунзе, 1968. – 29л.
1175334
  Арбузов Г.С. Серов / Г.С. Арбузов. – Ленинград-Москва, 1960. – 57с.
1175335
  Радлов Н.Э. Серов / Н.Э. Радлов. – изд-во 2. – Москва, 1978. – 48 с.
1175336
   Серов Валентин. – Ленинград, 1987. – 271с.
1175337
   Серов Валентин в переписке, документах и интервью. – Л
Т. 1. – 1985. – 448с.
1175338
  Грабарь И.Э. Серов рисовальщик / И.Э. Грабарь. – М, 1961. – 48с.
1175339
  Анищенко Л.А. Сероводород в газах и нефтях Тимано-Печорской провинции и рекомендации по его исследованию / Л.А. Анищенко. – Сыктывкар, 1980. – 50с.
1175340
  Плотникова Г.Н. Сероводородные воды СССР / Плотникова Г.Н. – Москва : Недра, 1981. – 132 с. – Библиогр.: с. 128-131
1175341
  Серова В.С. Серовы, Александр Николаевич и Валентин Александрович : воспоминания В.С. Серовой : с приложением избранных статей А.Н. Серова и 10 ил. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник", 1914. – [2], 379 с., 10 л. ил.


  [Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке; Руслан и русланисты; Александр Сергеевич Даргомыжский; Отзывы.. о муз. произведениях русской молодой школы в 60-х годах; Гектор Берлиоз; Франц Лист; Рихард Вагнер; "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера на рус. оперной ...
1175342
  Камал Ш. Сероглазый старый волк / Ш. Камал. – Казань, 1947. – 30с.
1175343
  Спицын А. Серогозские курганы / А. Спицын : Типография В. Киршбаума. – 18 с.
1175344
  Шкляр С.Н. Серодиагностика ожога и некроза плодовых деревьев и некоторые вопросы систематики их возбудителей : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Шкляр С.Н. ; Моск. гос. ун-т, Биол.-почв. фак-т. – Москва, 1968. – 16 с.
1175345
  Горюнова Н.А. Серое олово. : Автореф... канд. хим.наук: / Горюнова Н. А.; МВО СССР, ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 7 с.
1175346
  Клещенко Е. Серое перышко : фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 63-66. – ISSN 1727-5903
1175347
  Розанов А.Н. Сероземы Средней Азии / А.Н. Розанов. – Москва, 1951. – 460с.
1175348
  Вустина У.Д. Серологическая диагностика токсоплазмоза животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.106 / Вустина У.Д.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
1175349
  Билетова Н.В. Серологическая идентификация молочнокислых стрептококов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Билетова Н.В.; Моск.технол.ин-т мясной и молочной пром-сти. – М, 1965. – 18л.
1175350
  У Цзянь-минь Серологическая классификация штаммов вирусов из группы ЕСНО, выделенных в Ленинграде (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. мед.наук: / У Цзянь-минь; Акад. мед. наук СССР. Ин-т эксперим. медицины. – Ленинград, 1960. – 15л.
1175351
  Балахнин И.А. Серологические методы и их применение для исследования внутривидовых различий крови рыб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Балахнин И.А. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 17 с.
1175352
  Покровская Людмила Александровна Серологические свойства кристаллообразующих энтомопатогенных бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Покровская Людмила Александровна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1976. – 22л.
1175353
  Талиев Д.Н. Серологический анализ рас байкальского омуля. / Д.Н. Талиев, 1941. – 68-91с.
1175354
  Максимєнко Л.А. Серологическос родство бактериоцинов типа фаговых хвостовых отростков (МСТV) и бактериофага ZF-40 Pectobacterium carotovorum / Л.А. Максимєнко, С.И. Войчук, Т.В. Иваница // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5
1175355
  Мэттьюс Р. Серология растительных вирусов / Р. Мэттьюс. – М., 1961. – 183с.
1175356
   Серологічна діагностика Х-вірусу хости в рослин роду Hosta Tratt. / Г.С. Щетиніна, А.В. Харіна, О.П. Перебойчук, І.Г. Будзанівська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 98-102. – ISSN 2077-4893
1175357
   Серологічний моніторинг поширення вірусу інфекційої урсальної хвороби в господарствах україни в період з 2014 по 2016 роки / А.С. Пастиря, І.О. Собко, Є.О. Шайхет, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця. – Одеса, 2017. – № 2 (38). – C. 33-39. – ISSN 2076-0558
1175358
  Шугай М.О. Серологічні властивості фагів молочнокислих бактерій / М.О. Шугай, Т.П. Шевченко, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-37. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  За допомогою твердофазного ІФА досліджено серологічну спорідненість трьох ізолятів фагів молочнокислих бактерій. Виявлено високий ступінь спорідненості (93,2 %) ізолятів ЗФ та 9Ф,на підставі чого їх віднесено до серотипу 1. Фаг 8Ф віднесено до серотипу ...
1175359
  Отрешко А.И. Сероносные провинции и районы азиатской части СССР / А.И. Отрешко. – Москва : Недра, 1977. – 143с.
1175360
  Дегтева С.В. Сероольшаники Северо-Запада РСФСР / С.В. Дегтева, В.С. Ипатов. – Ленинград, 1987. – 252 с.
1175361
   Серопентинит в защите ядерных реакторов.. – М, 1973. – 238с.
1175362
  Попова Н.К. Серотонин и поведение / Н.К. Попова. – Новосибирск, 1978. – 304с.
1175363
  Городецкий С.М. Серп / С.М. Городецкий. – Пб., 1921. – 51с.
1175364
  Журба К.Т. Серп : поезії / К.Т. Журба. – Київ, 1969. – 71 с.
1175365
  Степанов В.А. Серп Земли / В.А. Степанов. – Москва, 1979. – 287 с.
1175366
  Степанов В.А. Серп Земли. Баллада о вечном древе : повесть в новеллах, повесть / В.А. Степанов. – Москва : Военное издательство, 1980. – 318 с.
1175367
  Вишневский А.Г. Серп и рубль : Консервативная модернизация в СССР / А.Г. Вишневский. – Москва : О.Г.И., 1998. – 432с. – ISBN 5-900241-15-7
1175368
  Лао Ше Серп місяця : Новели / Лао Ше. – М, 1974. – 303с.
1175369
  Стольников В. Серпанкова гармонія : Поезії / Владислав Стольников. – Київ : Юніверс, 1997. – 48с. – ISBN 966-7305-02-3
1175370
  Ільницький В. Серпантини долі на перевалах життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 14


  Легенди та факти закарпатського відгалудження роду Ільницьких - одного з найстарших родів на теренах Центральної Європи, які нині належать п"ятьом державам - Україні, Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії.
1175371
  Науменко Н.В. Серпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українського верлібру : монографія / Н.В. Науменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Сталь, 2010. – 517, [1] с. – Імен. покажч.: с. 508-517. – Бібліогр.: с. 435-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1555-40-1


  Найсвітлішій "Дочці Бога Зевса" в нашому мінливому світі - найшанованішій покровительці всіх науковців та наукознавців - з великою вдячністю за добрі слова, щирі напуття та плідну допомогу! 18.10.2010 р. Підпис
1175372
  Штейнберг Д.С. Серпентинизация ультрабазитов / Д.С. Штейнберг. – М., 1977. – 312с.
1175373
  Шапошник М.Д. Серпень / М.Д. Шапошник. – Дніпропетровськ, 1977. – 255 с.
1175374
  Малишко А.С. Серпень душі моєї : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 320 с.
1175375
  Колодій В.Д. Серпень і птиці : вірші, драматична поема / В.Д. Колодій. – Одеса : Маяк, 1973. – 180 с.
1175376
   Серпень його душі (Віктор Скрипник) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 21 серпня (№ 155). – С. 7


  Колеги вітають з ювілеєм кореспондента "Голосу України" - Віктора Скрипника.
1175377
  Гуцало Є.П. Серпень, спалах любові : оповідання та повість / Євген Гуцало. – Киев : Молодь, 1970. – 171 с.
1175378
  Гуцало Є.П. Серпень, спалах любові : оповідання та повісті / Євген Гуцало ; [ упоряд. та вст. слово Лесі Ворониної ]. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 264с. – ISBN 978-966-311-062-2
1175379
   Серпень: 55 українських поетів. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 558с. – ISBN 966-522-112-4
1175380
  Григорів М.О. Серпнева тиша : повість, оповідання / М.О. Григорів. – Київ : Молодь, 1973. – 83 с.
1175381
  Чіп Б.М. Серпневе освідчення / Б.М. Чіп. – К., 1980. – 88с.
1175382
  Лубківський Р.М. Серпневе яблуко : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1989. – 304 с.
1175383
  Скорина О.А. Серпневий грім. / О.А. Скорина. – К, 1984. – 167с.
1175384
  Андрущенко Ю.В. Серпневий день / Ю.В. Андрущенко. – Харків, 1971. – 39 с.
1175385
  Шпак В.К. Серпневий зорепад : вибрані поезії / Валерій Шпак. – Черкаси : Засвітки, 2000. – 176 с. – ISBN 966-7712-04-4
1175386
  Кузьменко Ю.В. Серпневий путч 1991 р. та його вплив на партійно-радянську номенклатуру УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 41-54. – ISSN 0130-5247


  Перебіг політичних подій в УРСР другої половини серпня 1991 р. та реакція перших осіб республіки на дії путчистів.
1175387
  Сурнін В.Б. Серпневий путч 1991 року у віддзеркаленні історії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 95-100. – (Історія ; Вип. 28)
1175388
  Гаптар В.М. Серпневі айстри / В.М. Гаптар. – К., 1993. – 20с.
1175389
  Гесс В. Серпневі бджоли : проза: повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 246-250
1175390
  Хоміч Д. Серпневі бої на Волині під час франко-російської війни 1812 року // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – Число 12. – С. 31-36. – ISSN 2305-9389
1175391
  Гарин Г.Ф. Серпухов / Гарин Г.Ф., Савоскул С.С., Шилов В.В. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 302, [1] с., [24] л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 296-300
1175392
   Серпуховский историко-художественный музей.. – М, 1977. – 17с.
1175393
  Сергеев А.Г. Сертификация : Учеб.пособие для студ.высших учеб.завед. / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев. – Москва : Логос, 2000. – 248с. – ISBN 5-88439-012-2
1175394
  Белоусова Маргарита Сертификация туристских услуг : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 38-40 : Фото
1175395
   Сертифікати ІВМ – студентам-кібернетикам // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 3


  Компанія IBM, один зі світових лідерів з виробництва програмного і апаратного забезпечення, консалтингу та ІТ-сервісу, разом з факультетом кібернетики урочисто відзначили талановитих студентів, які завдяки продуктам IBM досягли значних успіхів у ...
1175396
  Ромашко А. Сертифікаційний знак як об"єкт інтелектуальної власності - торговельна марка / А. Ромашко, О. Литвин // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 9. – С. 21-24. – ISSN 1608-6422
1175397
   Сертифікація в Україні : Нормативні акти та інші документи. – Київ : Основи. – ISBN 966-7233-01-4 (в опр.)
Том 1. – 1998. – 367с.
1175398
   Сертифікація в Україні : Нормативні акти та інші документи. – Київ : Основа. – ISBN 966-7233-01-4 (в опр.)
Том 2. – 1998. – 415с.
1175399
  Кірюхін М.М. Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм. Роль міжнародних і національних інженерних федерацій // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 45-52. – ISSN 2520-6524
1175400
  Лозова К.А. Сертифікація професорсько-викладацького складу при змішаному навчанні / К.А. Лозова, О.М. Алєксєєв // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2016. – Вип. 1 (8). – С. 17-23. – ISSN 2412-5288


  У статті розглядаються питання сертифікації професорсько-викладацького складу ВНЗ при впровадженні змішаної форми освіти. Проаналізовано та згруповано критерії компетентності викладача в системі освіти з широким використанням ІКТ. Особливу увагу ...
1175401
  Новіков В. Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / В. Новіков, І. Романенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 5 (331), травень. – С. 8-11. – ISSN 1810-3944
1175402
  Приказюк Н.В. Сертифікація страхових агентів та перспективи її впровадження в Україні / Н.В. Приказюк, О.О. Губанкова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 73-76. – ISSN 2306-6814


  Досліджено зарубіжний досвід сертифікації страхових посередників. Визначено проблеми державного регулювання діяльності страхових агентів. Обгрунтовано доцільність сертифікації та ліцензування страхових посередників в Україні. Розроблені етапи ...
1175403
  Черняк Ю. Сертифікація судового рішення як спосіб його визнання на території держав - членів Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
1175404
  Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тіхосова Г.А., Богданова О.Ф., Горач О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Видавництво Ліра-К, 2013. – 326, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-326. – ISBN 978-966-2393-74-3
1175405
  Гніденко М.П. Сертифікація у вищій освіті як основний чинник підвищення якості підготовки ІКТ-фахівців / М.П. Гніденко, О.О. Ільїн // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (33). – С. 55-64


  Розглядається проблема забезпечення галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) фахівцями, які мають необхідні компетенції. Пропонується використання Європейської рамки ІКТ-компетенцій для організації процесно-компетентнісного підходу для ...
1175406
  Печуляк В. Сертифікація як форма адміністративно-правового регулювання лісового господарства в Україні: проблемні питання запровадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 123-125
1175407
   Сертум Библиологикум в честь президента русского библиографического общества А.И.Малеина. – Пб., 1922. – 374 с.
1175408
  Кавсан В.М. Серусодержащие аминокислоты и структура цистеинсодержащего фрагмента полиэдренного белка Borrelinavirus bombucis : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Кавсан В.М. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1969. – 20 с.
1175409
  Амбарцумова Р.Ф. Серусодержащие производные N-b-оксиалкилариламинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Амбарцумова Р.Ф.; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1972. – 24л.
1175410
  Ткаченко Соня Серферить. Море изнутри. Письмо в бутылке : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 62-67 : Фото
1175411
  Карри Эндрю Серфинг в городе : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 38 : Фото
1175412
  Доломан Є.М. Серце - не камінь : оповідання / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 200 с.
1175413
  Амічіс де Е. Серце : Книга для дітей ; З малюнками / Написав Едмондо Де Амічіс ; З італійської мови переклали Б. та М. Грінченки ; [Передм. С. Волоха [В.К. Прокопович]]. – [Київ] : Вид. Вік ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – XVI, 337, II с. : портр., мал. – Прим. № 19472 дефектний, немає портрета, с. I-XVI: Передм. С. Волоха [В.К. Прокопович] вилучено. – (Бібліотека "Молодість" ; № 2)


  У бібліотеці ім. Вернацькго, автор на - Де Амічіс Е.
1175414
  Сосюра В. Серце : Поезії / В. Сосюра. – Харків : Лім, 1931. – 51с.
1175415
  Смілянський Л.І. Серце / Л.І. Смілянський. – Москва : Укрвидав, 1943. – 10с.
1175416
  Собко В. Серце / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 224с.
1175417
  Косинка Г.М. Серце : новели / Г.М. Косинка. – Київ, 1967. – 198 с.
1175418
  Метаксе Серце // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 22-26. – ISSN 0320 - 8370
1175419
  Єніна В. Серце бажає щастя / В. Єніна. – Київ, 1958. – 244с.
1175420
  Донченко О. Серце беркута / О. Донченко. – Київ ; Харків, 1945. – 39 с.
1175421
  Нагішкін Д.Д. Серце Бонівура / Д.Д. Нагішкін. – Київ, 1957. – 582с.
1175422
  Нагішкін Д.Д. Серце Бонівура / Д.Д. Нагішкін. – Київ, 1973. – 575с.
1175423
  Тарасенко І Серце в практичних духовних традиціях // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 196-203
1175424
  Парфьонов М. Серце віддав дітям // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19-26 січня (№ 4). – С. 5
1175425
  Стоєцький Валентин Серце віддіне дітям (Інтерв"ю з директором ДВЗ "Київський транспортно-економічний коледж" Н.Д.Шульгою) / Стоєцький Валентин, Разбейков Сергій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 29-30 : фото
1175426
  Севернюк Т.А. Серце вміє співати / Т.А. Севернюк. – Ужгород, 1977. – 135с.
1175427
  Бердник О.П. Серце всесвіту / О.П. Бердник. – Київ, 1962. – 254 с.
1175428
  Кіслова Вікторія Серце вчителя безмежне (Інтерв"ю з колишнім директором Потіївської ЗОШ І-ІІІ ст. М.І.Панчішним) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 38-39 : фото
1175429
  Молякевич Д.П. Серце говорить / Д.П. Молякевич. – Львів, 1956. – 48с.
1175430
  Дихне С.М. Серце горить, не згорає / С.М. Дихне. – К., 1962. – 46с.
1175431
  Горький М. Серце Данко / М. Горький. – Київ, 1983. – 80с.
1175432
  Волков А. Серце девичье : лирич. ком. ; пер. с марийского / А. Волков. – Йшккар-Ола : Марийского кн. изд., 1960. – 64 с.
1175433
  Світличний О І. Серце для куль і для рим : поезії / О І. Світличний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 580 с.
1175434
  Бортняк А.А. Серце дня / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1972. – 79 с.
1175435
  Фогел Р. Серце Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 87-89.
1175436
  Галушко К. Серце Європи / К. Галушко, Я. Попенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 46 (159). – С. 50-51. – ISSN 1996-1561


  Бельгія. 180 років тому виникла держава, що є водночас символом і єдності Європи, і її багатоманітності.
1175437
  Рихлюк О.А. Серце живого променя / О.А. Рихлюк. – Сімферополь, 1984. – 32с.
1175438
  Гончаренко А. Серце зі сталі і дух із граніту // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2012. – № 1/2 (138). – С. 84-87


  Бій під Крутами. Спогади безпосереднього учасника, сотника , колишнього командира куреня Першої імені Богдана Хмельницького Юнацької військової школи Аверкія Гончаренка.
1175439
  Шибик М.О. Серце і гріш / М.О. Шибик. – К., 1980. – 249с.
1175440
  Віленський Ю. Серце і думки академіка Геннадія Книшова // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9/10 (125/126). – С. 60. – ISSN 1729-2344
1175441
  Мушкетик Ю.М. Серце і камінь : Роман, повість і новели / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 335с.
1175442
  Бублик Валерій Серце і розум Гетьманщини // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13. – ISSN 0868-9644
1175443
  Дворніцька Л.В. Серце і розум у психоемоційному просторі людського буття: українська література як маркер національного кордоцентризму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 14-16
1175444
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (54). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1175445
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (55). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1175446
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (56). – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1175447
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 1 (57). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1175448
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (58). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1175449
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (59). – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1175450
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (60). – 2017. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1175451
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 1 (61). – 2018. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1175452
   Серце Києва - Шевченківський район. – Київ : Друкарня Діапринт, 2007. – 168с. : іл. – ISBN 978-966-8886-08-9
1175453
  Сиротюк М.Й. Серце кликало / М.Й. Сиротюк. – К, 1971. – 196с.
1175454
  Кеніна М.І. Серце кликало до бою / М.І. Кеніна. – К, 1985. – 172с.
1175455
  Матвієнко А. Серце кожного романтика мусить іти на Голготу... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 1


  Творчий портрет Івана Багряного
1175456
  Сільченко І.Й. Серце кулеметниці / І.Й. Сільченко, Б.С. Луценко. – Одеса, 1966. – 147с.
1175457
  Гінзбург В.З. Серце ластівки / В.З. Гінзбург. – Київ, 1968. – 39с.
1175458
  Мопассан Ги де Серце людини / Мопассан Ги де. – Львів, 1927. – 96с.
1175459
  Даниеев О Серце матери / О Даниеев. – Фрунзе, 1968. – 252с.
1175460
  Козаченко В.П. Серце матері : Повість / В.П. Козаченко. – Львів : Радянський письменник, 1947. – 191с.
1175461
  Козаченко В. Серце матері / В. Козаченко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 87с.
1175462
  Талалаєвський М. Серце матері : драматична казка на 3 д. / М. Талалаєвський. – Київ, 1962. – 60 с.
1175463
  Воскресенська З.І. Серце матері / З.І. Воскресенська. – Київ, 1967. – 239с.
1175464
  Воскресенська З.І. Серце матері / З.І. Воскресенська. – Київ : Веселка, 1978. – 272 с.
1175465
  Бердник О.П. Серце Матіоли : казки та легенди / Олесь Бердник ; ілюстрації С. Лук"яненка. – Київ : Книга, 2007. – 56 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-41-4
1175466
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1961. – 274с.
1175467
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1964. – 404с.
1175468
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1966. – 437с.
1175469
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : Романи / Д.І. Бедзик. – Киев : Дніпро, 1968. – 579с.
1175470
  Ісаакян А.С. Серце моє / А.С. Ісаакян. – Київ : Веселка, 1979. – 90с.
1175471
  Стриженюк С.С. Серце моє в дорозі : поезії / С.С. Стриженюк. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 80 с.
1175472
  Коваль В. Серце моє в колючому дроті... / Віталій Коваль. – Київ, 2005. – 703с. – ISBN 966-7865-84-3
1175473
  Малишко А.С. Серце моєї матері : книга лірики / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 236 с.
1175474
  Горобець Марися Серце Монте-Карло : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 58-61
1175475
  Палажченко О. Серце мужнє і пісенне / О. Палажченко. – К, 1973. – 48с.
1175476
  Шамякін І.П. Серце на долоні / І.П. Шамякін. – Київ, 1964. – 511с.
1175477
  Ігнатенко М. Серце на долоні : поезії / М. Ігнатенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 231 с.
1175478
  Тримбач С. Серце на долоні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 серпня (№ 151-152). – С. 22-23


  Богдану Ступці минуло б 75...
1175479
  Лазебник Ю.А. Серце нашого друга / Ю.А. Лазебник. – Київ, 1962. – 62с.
1175480
  Стецюк Я.Н. Серце не вмирає : документальна повість / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1989. – 149 с.
1175481
  Івасюк М.Г. Серце не камінь / М.Г. Івасюк. – Ужгород, 1978. – 271с.
1175482
  Литвин С. Серце не мовчить / С. Литвин. – Сімферополь, 1958. – 64с.
1175483
  Федькович Ю. Серце не навчити : Оповідання / Ю. Федькович. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1962. – 95с. – ("На Добрий вечір")
1175484
  Софронов А.В. Серце не прощає / А.В. Софронов. – К., 1955. – 111с.
1175485
  Цюпа І.А. Серце не спить : оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1962. – 24 с. – (Б-чка оповідань та нарисів)
1175486
  Жебровський Б. Серце освіти, або хто вчителеві друг і помічник / розмову вела Л. Заглада // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)


  13 червня в МОНмолодьспорту України відбулася зустріч заст. міністра Б. Жебровського і працівників Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти з директорами районних навчально-методичних центрів Києва.
1175487
  Новруз Д. Серце планети / Д. Новруз. – Київ, 1983. – 135 с.
1175488
  Кесегі І. Серце поміняти не можна / І. Кесегі. – К., 1960. – 272с.
1175489
  Донець Г.П. Серце Прометея : драматична поема / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник
1. – 1964. – 111 с.
1175490
  Соколов В.В. Серце сильніше вогню : Документальна повісмть / В.В. Соколов. – Київ : Молодь, 1973. – 91с. – (Герої. Роки. Звершення)
1175491
  Могилевич М.Ю. Серце скрипки / М.Ю. Могилевич. – Киев, 1980. – 104 с.
1175492
  Ленченко Н. Серце славетного навчального закладу [Бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя] // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 4-13
1175493
  Оровецький П.А. Серце солдата : повість / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 236 с.
1175494
  Мельниченко Настя Серце Тунісу : Туніс / спецрепортаж / Мельниченко Настя, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 44-48 : Фото
1175495
   Серце університету - бібліотека // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  Відбулося урочисте відкриття нового навчально-бібліотечного комплексу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
1175496
  Нідельман Якоб Серце філософії = The heart of philosophy / Нідельман Якоб; Пер. з англ. О.Кіндій. – Львів : Літопис, 2000. – 288с. – ISBN 966-7007-25-1
1175497
  Елксне А. Серце яблуні. / А. Елксне. – К., 1965. – 62с.
1175498
  Алі С. Серце як механізм спуску затвору // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Голова студпарламенту Інституту журналістики розповідає про талановитого фотокореспондента і фотографа Олексія Фурмана, фотографії якого допомагають людям. У рамках освітнього проекту від Ін-ту журналістики створена студентська газета в Придністров"ї, ...
1175499
  Мозговий Л. Серце як основа духовного життя людини у творчості Г. Сковороди та П. Юркевича // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 116-119. – ISSN 1728-9343
1175500
  Деркач О. Серце, віддане дітям. В.О.Сухомлинський - видатний педагог, публіцист, письменник // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (137), вересень. – С. 30-36
1175501
  Лампека Я.Д. Серце, віддане хімії (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України К.Б. Яцимирського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 104-110. – ISSN 1027-3239


  На хімічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, професором якого був упродовж 1962-1981 рр. К. Б. Яцимирський, великий успіх у студентів мав курс, присвячений природі хімічного зв"язку.
1175502
  Туркевич В. Серце, відкрите для музики // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.14. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1175503
  Гойда Ю.А. Серце, вічно гори! : поезії / Ю.А. Гойда. – Ужгород, 1958. – 88 с.
1175504
  Лінкевич Я. Серце, не спи! // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Інститут міжнародних відносин активно допомогає багатьом дитячим будинкам різних регіонів України. У Раді студентів ІМВ є департамент благодійності.
1175505
  Лінкевич Я. Серце, Не спи! // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Саме під таким закликом проходить кожна благодійна акція в ІМВ. У квітні 2012 р. було прийнято рішення про створення Благодійної організації ІМВ.
1175506
  Денисенко А. Серце, прихилене до розуму : штрихи до портрета українського вченого, дипломата, педагога Бориса Гуменюка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 393-402. – ISBN 966-7522-07-5


  Штрихи до портрета українського вченого, дипломата, педагога Бориса Гуменюка.
1175507
  Бибик С. Серце, пропахле чебрецевим степом (до ювілею Надії Миколаївни Сологуб) / С. Бибик, Т. Коць
1175508
  Петрушак К.Ф. Серце, сповнене любові. / К.Ф. Петрушак. – К., 1979. – 158с.
1175509
  Баданова Г.К. Серце, що кохає / Г.К. Баданова. – К., 1988. – 109с.
1175510
  Павлов О.О. Серцева недостатність із точки зору анестезіолога / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 140-144. – ISSN 2224-0586
1175511
  Колєшкова Т.М. Серцевинна колекція соняшнику // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 124-125. – ISBN 978-966-924-274-7
1175512
  Микалайкевичус В.М. Серцевинная гниль осины в лесах Литовской ССР.Исследование споруляции и некоторых других вопросов биологии ее возбудителя. : Автореф... Канд.биол.наук: / Микалайкевичус В.М.; М-во высш.образования СССР.Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1959. – 21л.
1175513
   Серцево-легенева реанімація при зупинці серця внаслідок травми у пацієнтів, що вижили. Аналіз за даними двох державних реєстрів екстреної допомоги / Я.Т. Гріснер, Я. Внент, Ш. Зівальд, П. Мейбом // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 80-94. – ISSN 2312-7104
1175514
  П"ятночка І.Т. Серцево-судинна система і туберкульоз легень / І.Т. П"ятночка, С.І. Корнага, В.І. П"ятночка // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 2 (83). – С. 34-37. – ISSN 1681-276Х
1175515
   Серцево-судинні захворювання. Класифікація, схеми діагностика та лікування. – Київ, 2002. – 72с. – ISBN 966-7632-51-2
1175516
   Серцево-судинні розлади під час Чемпіонату світу з футболу / Вілберт-Лампен, Д. Лейстнер, С. Гревен, Т. Пол, С. Спер, С. Фолькер, Д. Гатлін, А. Плассе, А. Кнез, Х. Кекенхоф // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 150-160. – ISSN 2312-7104
1175517
  Волощак А. Серцем бачу : поезії / А. Волощак. – Львів, 1947. – 80 с.
1175518
  Галкіна В. Серцем великий : До 130-річчя Володимира Винниченка
1175519
  Червоніщенко І.Г. Серцем дивлюся / І.Г. Червоніщенко. – Харків, 1961. – 55с.
1175520
  Вільховий П.Я. Серцем до серця / П.Я. Вільховий. – Київ, 1965. – 64 с.
1175521
  Діденко І.І. Серцем зорій... / І.І. Діденко. – Київ, 1997. – 277с. – ISBN 5-85154-157-1
1175522
  Петренко М.Є. Серцем палаючим : поезії / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1959. – 84 с.
1175523
  Петренко М.Є. Серцем палаючим : поезії / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1988. – 157 с.
1175524
  Жулинський М. Серцем стояти за рідний край // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 23


  Як поезія політв"язня Миколи Василенка надихала Майдан у Херсоні.
1175525
  Горобець І.Ю. Серцем тобі присягаю / І.Ю. Горобець. – Харків, 1981. – 72с.
1175526
  Бондарчук П.Ф. Серцем чую / П.Ф. Бондарчук. – Сталіно, 1959. – 62с.
1175527
  Стецюк Я.Н. Серцю не закажеш : повість та оповідання / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 197 с.
1175528
  Білозерова Л.О. Серця братерству вірні / Л.О. Білозерова. – Одеса, 1981. – 128с.
1175529
  Хорунжий Ю.М. Серця міддю не окути : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Молодь, 1990. – 192 с.
1175530
   Серця побратимів. – Донецьк, 1984. – 128с.
1175531
  Бородулін С.І. Серця повинні палати! / С.І. Бородулін. – К., 1962. – 367с.
1175532
  Лондон Д. Серця трьох : роман ; для старш. шк. віку / Д. Лондон; Пер. з англ. Миколи Іванова під ред. Юрія Лісняка. – Київ : Веселка, 1993. – 252 с.
1175533
  Максименко О.Л. Серця, наповнені життям: мотиви лірики краматорських поетів-забоївців 20-х років XX сторіччя / О.Л. Максименко, В.П. Сиротенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 262-272. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864


  Маловідомі поети Гай О., Мироненко В., Сосюра В.
1175534
  Скоробогатов В.П. Серця, що пам"ять бережуть. / В.П. Скоробогатов. – Львів, 1970. – 55с.
1175535
  Малиш І.В. Серцям -- любити / І.В. Малиш. – Х., 1966. – 27с.
1175536
  Сологуб Л.С. Серч-и фосфорсодержащие полихлорпиридины. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сологуб Л.С.; АН УССР. Ин-т орган. хим. – К., 1976. – 21л.
1175537
  Шаповалов В.М. Серые великаны / В.М. Шаповалов. – Воронеж, 1988. – 254с.
1175538
  Старущенко Г.П. Серые документы и распределенный библиотечно-информационный фонд / Г.П. Старущенко, Н.М. Хомякова // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 9. – С. 22-29. – ISSN 0130-9765


  О проблемах комплектования и хранения серых документов в российских библиотеках.
1175539
  Абромайт Ларс Серые кардиналы : природа / Абромайт Ларс, Фройнд Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 36-50. – ISSN 1029-5828
1175540
   Серые лесные почвы Башкирии.. – Уфа, 1963. – 352с.
1175541
   Серые лесные почвы Предуралья и их рациональное использование.. – Свердловск, 1982. – 117с.
1175542
  Красеха Е.Н. Серые лесные почвы со вторым гумусовым горизонтом в системе структуры почвенного покрова междуречья Большой Кети и Енисея : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Красеха Е.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние ин-т почвоведения и агрохимии. – Новосибирск, 1978. – 21л.
1175543
  Ахтырцев А.Б. Серые лесные почвы Центральной России / А.Б. Ахтырцев. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1979. – 233с.
1175544
  Белых Сергей Серые цапли. Жизнь на болоте // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 4 (181), апрель. – С. 66-74 : фото. – ISSN 1029-5828
1175545
  Тельпугов В.П. Серый в ябоках / В.П. Тельпугов. – М., 1967. – 47с.
1175546
  Церетели Г.В. Серый волк : рассказы / Г.В. Церетели. – Тбилиси : Заря Востока, 1941. – 195 с.
1175547
  Герэн А. Серый генерал / А. Герэн. – Москва : Прогресс, 1971. – 366с.
1175548
  Ауэзов М.О. Серый Лютый / М.О. Ауэзов. – Москва, 1961. – 38 с.
1175549
   Серый олень.. – Алма-Ата, 1987. – 314с.
1175550
  Орлов В.К. Серый парус Карбаса. Об охране и освоении богацтв природы / В.К. Орлов. – Москва : Знание, 1984. – 160с.
1175551
  Беляев В. Серый час / В. Беляев. – Львов, 1959. – 40с.
1175552
  Алимкулов Т.Т. Серый ястреб : повесть и рассказы / Т.Т. Алимкулов; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1972. – 272 с.
1175553
  Ганиевап А. Серым по серому. Роман Сенчин // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 3. – С. 230-254. – ISSN 0042-8795
1175554
  Макаров А.Н. Серьезная жизнь / А.Н. Макаров. – М : Советский писатель, 1962. – 619 с.
1175555
  Манн Г. Серьезная жизнь. / Г. Манн. – Москва, 1934. – 232 с.
1175556
  Португалов К.П. Серьезная музыка в школе / К.П. Португалов. – М., 1974. – 128с.
1175557
  Португалов К.П. Серьезная музыка в школе / К.П. Португалов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1980. – 144с.
1175558
  Путин В. Серьезно менять модель экономического развития // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 8-10. – ISSN 2074-6040
1175559
  Байкушев С. Серьезно о сверхъестественном / С. Байкушев. – Москва, 1991. – 107с.
1175560
  Ткаченко А. Серьезное в смешном: образы "Страны Кокань" в контексте проблемы "прерывания" исторического времени в средневековом сознании // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 37-43. – ISSN 2410-2601
1175561
  Алексеев А.Г. Серьезное и смешное . Полвека в театре и на эстраде / А.Г. Алексеев. – Москва, 1967. – 279с.
1175562
  Алексеев А .Г. Серьезное и смешное . Полвека в театре и на эстраде / А .Г. Алексеев. – Москва : Искусство, 1972. – 341с.
1175563
  Алексеев А.Г. Серьезное и смешное . Шестьдесят пять лет в театре и на эстраде / А.Г. Алексеев. – Москва, 1984. – 357с.
1175564
  Уайтхед Д. Серьезные забавы / Д. Уайтхед. – Москва, 1986. – 288с.
1175565
  Бабаев С.Р. Серьезные игры / С.Р. Бабаев. – М, 1989. – 238с.
1175566
  Малин А.К. Серьезные шутки / А.К. Малин. – К., 1979. – 79с.
1175567
   Серьезный вклад в упрочение мира и безопасности. – Москва, 1980. – 40с.
1175568
  Велиев Я.М. Серьезный очаг конфликта в Западной Европе // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 90-94


  With the collapse of the USSR which is considered to be the foundation of the world socialist system, in the whole world and especially in Europe the economical and political integration processes began to strengthen. And in some cases it caused the ...
1175569
  Симонов К.М. Серьезный разговор / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1945. – 24с.
1175570
  Рыклин Г.Е. Серьезный разговор / Г.Е. Рыклин. – М., 1956. – 254с.
1175571
  Филон П.В. Серьезный разговор / П.В. Филон. – Архангельск, 1961. – 34с.
1175572
   Серьезный разговор. – Москва : Военное издательство, 1987. – 144с.
1175573
   Серьезный шаг в развитии // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 4 [прилож.] : фото
1175574
   Сесар Вальехо : Биобиблиогр. указ. – Москва : Книга, 1986. – 79с.
1175575
  Оржицький І. Сесар Вальєхо: націоанльна тотожність перуанського поетичного авангарду
1175576
  Герасимчук И В. Сесестоимость сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Герасимчук В.И,; Киев. ин-т.нар.хозяйства. – К, 1965. – 21л.
1175577
  Вильяверде С. Сесилия Вальдес, или Холм Ангела : Роман / С. Вильяверде. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 567с.
1175578
  Вильяверде С. Сесилия Вальдес, или Холм Ангела. / С. Вильяверде. – Москва-Ленинград, 1963. – 582с.
1175579
  Давидсон А.Б. Сесиль Родс и его время / А.Б. Давидсон. – Москва, 1984. – 368 с.
1175580
  Журба С.О. Сесії Верховної Ради України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 223-230. – ISSN 1563-3349
1175581
  Моторний М. Сесію зароховано! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  У казахстанському місті Алмати фінішувала 28-ма Всесвітня зимова Універсіада -2017.
1175582
  Словська І. Сесія – основна організаційно-правова форма діяльності Верховної Ради України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 134-140. – ISSN 1026-9932
1175583
  Разумков Г. Сесія в квадраті : спілкувалася Т. Воротняк / спілкувалася Т. Воротняк // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Дехто зі студентів КНУ успішно складає по дві сесії за семестр – і не лише в одному університеті. Наприклад, першокурсник Інституту високих технологій Гліб Разумков – студент двох вишів одночасно – КНУ та University of Toronto. Він – бронзовий призер ...
1175584
   Сесія в рамках Програми "Горизонт 2020" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 2


  В університеті відбулася Перша інформаційна сесія в рамках Програми "Горизонт 2020" за напрямками "Дії Марії Склодовської-Кюрі" та "Майбутні й нові технології". Її учасників привітали проректори університету С.А. Вижва та П.О. Бех.
1175585
   Сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету 6 та 7 скликання., 1933. – 16с.
1175586
   Сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 6 та 7 скликання., 1933. – 8с.
1175587
   Сесія не за горами // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Про першу зимову сесію першокурсників нашого університету. Є фото І. Бондаренка: "Першокурсниики фізичного ф-ту на лабораторному практикумі з механіки. Заняття веде доц. В.І. Оглобля".
1175588
  Адельсеітова А.Б. Сесія як основна організаційно-правова форма діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 179-484. – ISSN 1563-3349
1175589
   Сесія, присвячена пам"яті Т.Г.Шевченка.. – Уфа, 1943. – 4 с.
1175590
   Сесія: перша у першокурсників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Прийшла перша сесія першокусників університету. На фото: соціологі на екзамені з культурології. Екзаменатор С.В. Руденко.
1175591
  Кагарлицкий А.Д. и др. Сесквитерпеновые лактоны растений Центрального Казахстана / А.Д. и др. Кагарлицкий. – Алма-Ата, 1987. – 237с.
1175592
  Новиков В.И. Сесквитерпеновые лактоны циклахены дурнишниколистной (Cyclachaena xanthifolia). : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Новиков В.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 19л.
1175593
  Бабкин Василий Анатольевич Сесквитерпноиды живиц Pinus sibirika R.Mayr и Picea ajanensis Fisch : Автореф... канд. химнаук: 02.079 / Бабкин Василий Анатольевич; АН СССР Сиб .отд-ние объед учен.Совет по хим наукам. – Новосибирск, 1973. – 23л.
1175594
  Бостон Д. Сесквоч / Д. Бостон. – М., 1994. – 667с.
1175595
  Рогалева Е.С. Сесорные основы изобретательной деятельности детей 6-7 лет (на матер. орнаментального творчества) : Автореф... канд.пед.наук: / Рогалева Е. С.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 16л.
1175596
  Збанацький Ю.О. Сеспель : Чувас. поет, 1899-1922: Роман / Ю.О. Збанацький. – Сімферополь : Таврія, 1976. – 439с.
1175597
  Збанацький Ю.О. Сеспель (Чувас. поет, 1899-1922) : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1961. – 451с.
1175598
  Разнатовский И.М. Сесси районного Совета депутатов трудящихся / И.М. Разнатовский. – Москва, 1962. – 64с.
1175599
  Васенин В.К. Сессии местных Советов / В.К. Васенин. – Москва, 1968. – 70с.
1175600
  Бойцов В.Я. Сессии местных Советов депутатов трудящихся в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Бойцов В. Я.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
1175601
  Григорян Л.А. Сессии местных Советов депутатов трудящихся. / Л.А. Григорян. – М, 1956. – 80с.
1175602
  Немцев В.А. Сессии областных (краевых) Советов Депутатов трудящихся / В.А. Немцев, В.А. Петцик. – М., 1959. – 88с.
1175603
  Биндер М.А. Сессии сельских и аульных Советов депутатов трудящихся / М.А. Биндер. – Алма-Ата, 1959. – 36с.
1175604
  Москалев А.В. Сессионная деятельность местных Советов / А.В. Москалев. – М., 1975. – 143с.
1175605
  Павлович А.И. Сессионные упражнения по исторической грамматике русского языка / А.И. Павлович. – М., 1974. – 109с.
1175606
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 340с.
1175607
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 376с.
1175608
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 379с.
1175609
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 108с.
1175610
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – М
2. – 1957. – 337с.
1175611
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – М
7. – 1957. – 312с.
1175612
  Литвин В. Сессия кодексов: Владимир Литвин: "Отсутствие результатов в работе парламента - это тоже результат" // Кіевскій телеграфъ, 2004. – 25 июня-1 июля


  [Прес-конф. Голови Верховної Ради України В.Литвина за підсумками 5-ї сесії Верховної Ради України 4-го скликання]
1175613
   Сессия Совета Междуранодной Демократической Федерации женщин.. – М, 1949. – 22с.
1175614
   Сессия, посвященная 100-летию со дня рождения И.П.Павлова.. – К, 1949. – 122с.
1175615
  Гринюк В. Сестра -- Болгария / В. Гринюк. – Москва, 1969. – 128с.
1175616
  Вовчок Марко Сестра // Народні оповідання Марка Вовчка / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Тип. П. А. Кулиша, 1858
1175617
  Вовчок Марко Сестра : Оповідання / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург, 1862. – 28с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1175618
  Вовчок Марко Сестра / Вовчок Марко; Педагогічне бюро Полтавської Губерніяльної народної управи. – Полтава, 1918. – 28с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Книжки для читання в класі ; Низка 2 ; Вип. 7)
1175619
  Вовчок Марко Сестра / Вовчок Марко. – Харків; Одеса : ДВУ, 1931. – 47с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Масова худ. б-ка)
1175620
  Четверикова Т.Г. Сестра / Т.Г. Четверикова. – Новосибирск, 1979. – 95с.
1175621
  Славин Н.А. Сестра / Н.А. Славин. – Симферополь, 1981. – 224с.
1175622
  Цілик Іра Сестра : проза // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231
1175623
  Бражник С. Сестра : проза: повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 53-87. – ISSN 0320 - 8370
1175624
  Метерлинк М. Сестра Беатриса / М. Метерлинк. – Москва. – 63с.
1175625
  Сандомирский Г. Сестра Беатриче / Г. Сандомирский. – Птгр., 1923. – 60с.
1175626
  Трихманенко В.Ф. Сестра белой березы / В.Ф. Трихманенко. – Минск, 1979. – 239с.
1175627
  Путилина В.В. Сестра Груня: Ист. повесть: Для мл. шк. возраста. / В.В. Путилина. – М., 1986. – 140с.
1175628
  Рейман Бригитта Сестра и братья / Рейман Бригитта. – Москва, 1965. – 182 с.
1175629
  Душутина А.А. Сестра Ильича : Рекоменд. указ. лит. / А.А. Душутина. – Москва, 1978. – 11с.
1175630
  Вовчок Марко Сестра і інші оповідання / Марко Вовчок. – [Київ] : Вид. і друк. т-ва "Криниця", 1919. – 73 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська (по чоловіку Маркевич і Лобач-Жученко ; Марія Маковичка). – (Народна масова б-ка ; № 2)
1175631
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – М., 1941. – 446с.
1175632
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Москва, 1947. – 503с.
1175633
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Вильнюс, 1953. – 435с.
1175634
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – М., 1978. – 527с.
1175635
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – М., 1978. – 500с.
1175636
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Архангельск, 1982. – 544с.
1175637
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Саратов, 1983. – 399с.
1175638
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Хабаровск, 1984. – 496с.
1175639
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Алма-Ата, 1985. – 672с.
1175640
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Алма-Ата, 1985. – 672с.
1175641
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – М., 1986. – 542с.
1175642
  Драйзер Т. Сестра Керри : Роман / Т. Драйзер. – Москва : Художественная литература, 1987. – 383с.
1175643
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Устинов, 1987. – 501с.
1175644
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Минск, 1988. – 494с.
1175645
  Драйзер Т. Сестра Керри : роман / Теодор Драйзер ; [пер. с англ. М. Волосова]. – Москва : ЭКСМО, 2010. – 606, [2] с. – (Pocket book / сост. А. Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-45527-0
1175646
  Драйзер Т. Сестра Керри. Рассказы / Т. Драйзер. – Алма-Ата, 1983. – 672 с.
1175647
  Драйзер Т. Сестра Керрі : [пер. з англ.] / Теодор Драйзер. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 448 с. : 1 л. портр. ; ил.
1175648
  Драйзер Т. Сестра Керрі / Т. Драйзер. – 2-е изд. – К., 1964. – 430с.
1175649
  Драйзер Т. Сестра Керрі : Роман / Т. Драйзер. – Київ : Дніпро, 1971. – 406с.
1175650
  Исхаков В.М. Сестра комиссара : повести / В.М. Исхаков; пер. с башки. Е.Имбовиц и Н.Тумановой. – Москва : Советская Россия, 1974. – 128 с.
1175651
  Дальцева М.З. Сестра Конкордин / М.З. Дальцева. – М, 1972. – 343с.
1175652
  Мнацаканян С.М. Сестра милосердия / С.М. Мнацаканян. – М, 1982. – 112с.
1175653
  Кудинов П.Н. Сестра милосердия. / П.Н. Кудинов. – Киев : Молодь, 1975. – 160с.
1175654
  Андрухів І.О. Сестра милосердя / І.О. Андрухів. – Ужгород, 1990. – 71с.
1175655
  Каранська М. Сестра милосердя в прицілах війни // Столиця. – Київ, 2000. – 11 травня (№ 50). – С. 4
1175656
  Тищенко О. Сестра Міллер: цікаві факти з біографії Агати Крісті // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 91-96
1175657
   Сестра морского льва. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 224сю
1175658
  Вагнер Н. Сестра моя / Н. Вагнер. – Ленинград, 1971. – 270с.
1175659
  Эйснер А.В. Сестра моя Болгария / А.В. Эйснер. – М, 1963. – 215с.
1175660
  Романов А.В. Сестра моя Монголия : Записки журналиста / А.В. Романов. – Москва : Знание, 1970. – 62с.
1175661
  Ветрогонский В.А. Сестра наша Болгария / В.А. Ветрогонский, О.Н. Шестинский. – Ленинград, 1968. – 87с.
1175662
  Макаров Н.Н. Сестра океана / Н.Н. Макаров. – М., 1966. – 118с.
1175663
  Канівець В.В. Сестра Оля : повість / В.В. Канівець. – Київ, 1980. – 208 с.
1175664
  Канивец В.В. Сестра Оля / В.В. Канивец. – М, 1986. – 239с.
1175665
  Шефнер В.С. Сестра печали / В.С. Шефнер. – Л., 1970. – 349с.
1175666
  Шефнер В.С. Сестра печали / В.С. Шефнер. – Москва : Советская Россия, 1973. – 320с.
1175667
  Шефнер В.С. Сестра печали; Счастливый неудачник; Человек с пятью "не", или Исповедь простодушного / В.С. Шефнер. – Л., 1980. – 528с.
1175668
  Паласио В.А. Сестра Сан-Сульписо / В.А. Паласио. – М, 1984. – 304с.
1175669
  Шнайдер Роберт Сестра Сну = Schlafes bruder. Dreck : Роман; Лайно: П"єса / Шнайдер Роберт; З німецької переклав М.Кушнір. – Київ : Юніверс, 2002. – 240с. – ISBN 966-7305-62-7
1175670
  Вовчок Марко Сестра та инши оповидання [Сестра та інші оповідання]. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Друкарня Петра Барського, 1904. – 85 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1175671
  Глоба А. Сестра Украина / А. Глоба. – Москва, 1947. – 100с.
1175672
  Лазаренко А.І. Сестра фронтовика : (повісті й оповідання) / Анатолій Лазаренко. – Київ : Літопис-ХХ, 2009. – 215, [1] с. – ISBN 966-7252-43-4
1175673
  Зейдан Д. Сестра Харуна ар-Рашида. / Д. Зейдан. – Л, 1970. – 232с.
1175674
  Зейдан Д. Сестра Харуна ар-Рашида. / Д. Зейдан. – Л, 1970. – 232с.
1175675
  Зейдан Д. Сестра Харуна ар-Рашіда / Д. Зейдан. – Київ, 1969. – 167с.
1175676
  Пандуревич Є. Сестра чи мати? Причинки до вивчення південнослов"янських народних балад // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 158-162. – Бібліогр.: Літ. в приміт.; 22 п. – ISSN 0203-9494


  У статті досліджуєтся процес історизації міфологічних мотивів у межах сюжетної моделі "жінка віддає сина в жертву, щоб зберегти брата", тобто жанрові трансформації, що їх у цьому випадку можна простежити як "еволюційний шлях" сюжетного "проекту" від ...
1175677
  Стулпан Е. Сестра янтарного моря / Е. Стулпан. – М, 1964. – 108с.
1175678
  Анашенков Б.А. Сестренка / Б.А. Анашенков. – Москва, 1959. – 120с.
1175679
  Малыгина Н.П. Сестренка батальона. Повесть. / Н.П. Малыгина. – М., 1967. – 254с.
1175680
  Малыгина Н.П. Сестренка батальона. Повесть. / Н.П. Малыгина. – 3-е изд. – Волгоград, 1969. – 254с.
1175681
  Пригара М.А. Сестри : поезії / М.А. Пригара. – Львів, 1948. – 79 с.
1175682
  Голобородько О. Сестри Гозадінови: урок подвижництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 жовтня (№ 194/195)


  Сестри Гозадінови — Софія, Марія, Олена. Дуже схожі долі. Відмовившись від сімейного життя, всі свої сили протягом кількох десятиліть віддавали організації в Херсоні жіночої освіти.
1175683
  Баклі М. Сестри Грімм : [роман] / Майкл Баклі. – Харків : Ранок. – ISBN 978-617-09-2207-6
Кн. 1 : Казкові детективи / іл. Пітера Фергюсона ; [літ. пер. з англ. Ігоря Бондаря-Терещенка]. – 2016. – 350, [2] с. : іл. – Пер. вид. : The Sisters Grimm. The Fairy tale detectives / Michael Buckly, 2005.
1175684
  Житкевич А. Сестри Клецор із Бережан // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 25, 22 июня


  "Наприкінці 1909 року в Нью-Йорку було засновано перший на заокеанських берегах Америки український професійний драматичний театр."
1175685
  Білоусов А. Сестри Крушельницькі: шляхетність, чуйність та турбота / А. Білоусов, О. Напрєєнко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (37). – С. 66-78. – ISSN 1819-7329
1175686
  Палаццескі А. Сестри Матерассі / А. Палаццескі. – К, 1988. – 323с.
1175687
  Вільде І. Сестри Річинські / І. Вільде. – Львів, 1958. – 588с.
1175688
  Вільде І. Сестри Річинські / І. Вільде. – Київ
Кн. 1. – 1964. – 577 с.
1175689
  Вільде І.Д. Сестри Річинські / І.Д. Вільде. – Київ
Кн. 2. – 1964. – 770 с.
1175690
  Вільде І.Д. Сестри Річинські : Роман / І.Д. Вільде. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1977. – 495с.
1175691
  Вільде І.Д. Сестри Річинські : Роман / І.Д. Вільде. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1977. – 687с.
1175692
  Вільде І. Сестри Річинські : Роман. / І. Вільде; Вступне слово П.А.Загребельного. – Київ : Україна. – (Б- ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4; 966-524-135-4
Кн. 1. – 2004. – 696с.
1175693
  Вільде І. Сестри Річинські : Роман / Ірина Вільде. – Київ : Україна. – (Б- ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4; 966-524-215-6
Кн. 2. – 2005. – 912с.
1175694
  Чубіна Т.Д. Сестри Софія та Ольга Потоцькі: переплетіння двох жіночих доль // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 100-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростіших спільностей до сучасних цивілізаційних і політичних суперсистем. Тому погляд на історичні процеси не відокремлюється від вивчення окремих особистостей та династій. У поданій науковій ...
1175695
  Дениско Г.І. Сестри твої, Хатинь / Г.І. Дениско. – Х., 1982. – 90с.
1175696
  Клименко О. Сестри Тельнюк заспівали Шеченка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 17 жовтня (№ 192). – С. 7


  Під патронатом ректора КНУ ім. Т. Шевченка, акад. НАН України Л. Губерського відбувся благодійний проект "Наш Шевченко" для збору коштів бійцям 46-го батальону.
1175697
  Плехова Ірина Сестри: повернення : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-16 : Фото
1175698
   Сестринівське весілля : записи обрядів, звичаїв, весільних пісень / Шевчук Г.В., Левчук Л.Г., Нікітенко (Шевчук) К.В. – Київ, 2008. – 80 с.
1175699
  Лазутка Ю.С. Сестринские хроматидные обмены / Ю.С. Лазутка. – Вильнюс : Мокслас, 1991. – 115 с. – ISBN 5-420-00889-0
1175700
  Лазутка Ю.С. Сестринские хроматидные обмены в лимфоцитах периферической крови человека-тест для оценки генотоксичности химических загрязнителей окружающей среды : методические указание / Ю.С. Лазутка, Р.К. Лекявичюс. – Вильнюс, 1984. – 54 с.
1175701
  Лазутка Сестринские хроматидные обмены как тестна генотоксичность : методические указания / Лазутка, Ю-Р. – Вильнюс, 1988. – 77 с.
1175702
  Грінченко Б.Д. Сестриця Галя : оповідання / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1930. – 16 с.
1175703
  Забужко Оксана Сестро, сестро : Повісті та оповідання / Забужко Оксана. – Київ : Факт, 2003. – 240с. – ISBN 966-664-078-3
1175704
  Забужко О. Сестро, сестро : Повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 2-ге вид. – Київ : Факт, 2004. – 240с. – Шифр дубл.8утЗабу( доп.ст.). – ISBN 966-664-078-3
1175705
  Забужко О.С. Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 3-тє вид., допов. – Київ : Факт, 2008. – 257, [3] с. – В змісті також: Дівчатка ; Казка про калинову сопілку ; Я, Мілена ; Інструктор із тенісу ; Інопланетянка ; Автобіографія. – ISBN 978-966-359-289-3


  У пр. №1697197 напис: Ірі - на Добро і радість, Оксана Забужко. 22/04/09
1175706
  Забужко О.С. Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 4-те вид. – Київ : Факт, 2009. – 257, [3] с. – В змісті також: Дівчатка ; Казка про калинову сопілку ; Я, Мілена ; Інструктор із тенісу ; Інопланетянка ; Автобіографія. – ISBN 978-966-359-235-0


  У пр. №1697197 напис: Ірі - на Добро і радість, Оксана Забужко. 22/04/09
1175707
  Давиденко А.И. Сестрорецк / А.И. Давиденко. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 212с.
1175708
  Соколова Н.Н. Сестрорецкие дюны. / Н.Н. Соколова. – С-Пб. – 60с.
1175709
  Слепян Д.Ф. Сестры / Д.Ф. Слепян. – М., 1949. – 135с.
1175710
  Мамин-Сибиряк Сестры / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1954. – 120с.
1175711
  Дементьев Н.С. Сестры / Н.С. Дементьев. – Новосибирск, 1955. – 160с.
1175712
  Дементьев Н. Сестры / Н. Дементьев. – Новосибирск : овосибирское книжное издательство, 1955. – 160 с.
1175713
  Усова Н.Т. Сестры / Н.Т. Усова. – Калуга, 1957. – 207с.
1175714
  Бабаевский С.П. Сестры / С.П. Бабаевский. – Краснодар, 1958. – 338с.
1175715
  Мухтар А. Сестры : роман / А. Мухтар. – Москва : Советский писатель, 1958. – 347 с.
1175716
  Мухтар А. Сестры : роман / А. Мухтар. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 327 с.
1175717
  Яновская Ж.И. Сестры / Ж.И. Яновская. – Л., 1962. – 215с.
1175718
  Жестев М. Сестры / М. Жестев. – Л, 1978. – 264с.
1175719
  Бупханувонг С. Сестры / Сувантхон Бупханувонг ; Пер. с лаос. [и предисл. Е.А. Афанасьевой, Худож. А. Зайцев]. – Москва : Радуга, 1986. – 238 с.
1175720
  Сорокин Ю.К. Сестры Афродиты / Ю.К. Сорокин. – М., 1989. – 45с.
1175721
   Сестры Ильича в Саратове / [сост. Е.Е. Григорьева и Л.Н. Любомирова]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1980. – 136 с. : ил. – Миниатюрное издание
1175722
  Полякова Р.С. Сестры Ильича. / Р.С. Полякова. – Саратов, 1972. – 128с.
1175723
  Крейер Н.Н. Сестры Крустыньсон / Н.Н. Крейер. – Рига, 1990. – 236с.
1175724
  Палаццески А. Сестры Матерасси / Альдо Палаццески ; пер. с итал. С. Бушуево. – Ленинград : Из-во "Художественная литература", 1968. – 327 с.
1175725
  Палаццески А. Сестры Матерасси / А. Палаццески. – Л, 1991. – 284с.
1175726
  Каныкин И А. Сестры молний. / И А. Каныкин, . – М., 1980. – 111с.
1175727
  Трущенко Н.В. Сестры Невзоровы. / Н.В. Трущенко. – Горький, 1961. – 82с.
1175728
  Вильде И. Сестры Речинские / И. Вильде. – Львов
1. – 1965. – 595с.
1175729
  Вильде И. Сестры Речинские / И. Вильде. – Львов
Кн. 2. – 1966. – 775с.
1175730
  Вильде И. Сестры Ричинские / И. Вильде. – Москва
1. – 1959. – 667с.
1175731
  Вильде И. Сестры Ричинские / И. Вильде. – М. : Советский писатель
Кн. 2; ч.1-2. – 1967. – 742с.
1175732
  Ляленков В.Д. Сестры Страглевы. / В.Д. Ляленков. – М.-Л., 1964. – 181с.
1175733
  Стефанова Л. Сестры. / Л. Стефанова. – М, 1955. – 32с.
1175734
  Панова В.Ф. Сестры. / В.Ф. Панова. – Москва, 1965. – 184с.
1175735
  Бупханувонг С. Сестры. / С. Бупханувонг. – М., 1986. – 240с.
1175736
   Сесть на информационную диету // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 21 : фото
1175737
  Быковский Егор Сетевая агентура : digital // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 140-142 : Фото
1175738
  Абдулаева Т. Сетевая версия АБИС внедрена : учёт книгообеспеченности учебного процесса / Татьяна Абдулаева // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 10. – С. 5-12. – ISSN 0869-4915
1175739
  Золотой В.С. Сетевая война против Русской Православной Церкви // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 12 (66). – С. 21-29. – ISSN 1812-8696
1175740
  Щербина В. Сетевая киберкоммуникация как социальный феномен // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.109-116
1175741
   Сетевая модель ДПО на базе ведущих вузов / А.С. Сигов, Т.Ю. Гавриленко, В.В. Куренков, В.Л. Панков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 11-14. – ISSN 0869-3617


  В статье освещаются вопросы реализации сетевой модели подготовки и переподготовки специалистов для ОПК, включающей распределенную сеть научно-методических центров на базе ведущих вузов.
1175742
  Самохин Ю.М. Сетевая модель разработки народнохозяйственного плана : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 607 / Самохин Ю.М. ; Моск. гос. ун-т , Экон. фак-т. – Москва, 1969. – 24 с.
1175743
   Сетевая обработка информации.. – М, 1990. – 159с.
1175744
  Чистяков С.В. Сетевая организационная форма и сетевые экономические отношения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 74-85. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
1175745
  Давыдова С.И. Сетевая организация экологических движений России и Европы / С.И. Давыдова, О.А. Усачева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.56-64. – ISSN 0132-1625
1175746
  Сафонова М.А. Сетевая структура и идентичности в локальном сообществе социологов // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 107-121. – ISSN 0132-1625
1175747
  Евстигнеев В.А. Сетевая транспортная задача по времени : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 009 / Евстигнеев В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1175748
  Краснов С.И. Сетевая форма подготовки педагогов к инновационной деятельности / С.И. Краснов, Н.В. Малышева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 7. – С. 62-72. – ISSN 0869-561Х


  Высокий уровень готовности педагогов предполагает их умение кооперироваться с другими участниками инновационной деятельности (учеными, методистами и др.) посредством включения в соорганизацию, соруководство и соуправление разработкой и реализацией ...
1175749
  Кудряшова Е.В. Сетевая электронная библиотека федеральных университетов:новый формат научно- образовательного пространства / Е.В. Кудряшова, Л.А. Морщихина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 12. – С. 14-18. – ISSN 0869-3617


  Ведущие университеты России, активно развивающие сегодня новые формы сетевого взаимодействия, способны не только создавать большой объем востребованного внешними пользователями электронного контента, но и изменять систему производства и потребления ...
1175750
  Неретина Е.А. Сетевое взаимодействие – основа динамичного развития вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 128–133. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается одна из современных форм организационных преобразований в системе высшего профессионального образования – сетевое взаимодействие вузов. Раскрыты возможные локальные и совокупные эффекты, которые могут получить участники сети. ...
1175751
  Ташкинов А.А. Сетевое взаимодействие вузов и институтов Российской академии наук при подготоке инженерных и научных кадров по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса / А.А. Ташкинов, Д.А. Новиков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 28-32. – ISSN 1726-667Х


  Сетевое взаимодействие вузов и институтов Российской академии наук при подготовке инженерных и научных кадров по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса.
1175752
  Лобов Н.В. Сетевое взаимодействие вузов: методика проектирования совместных образовательных программ / Н.В. Лобов, В.Ю. Столбов, М.Б. Гитман // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 5. – С. 40-45. – ISSN 1726-667Х
1175753
  Логинова Е. Сетевое взаимодействие как фактор интеграции стран СНГ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Использование Интернета в экономической деятельности не только повышает конкурентоспособность отдельных национальных экономик, но и способствует их интеграции в единое информационное пространство. В данной статье рассмотрены возможности и перспективы ...
1175754
  Чучалин А.И. Сетевое взаимодействие образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования при реализации программ прикладного бакалавриата / А.И. Чучалин, Т.С. Петровская, О.С. Чернова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617


  Программы прикладного бакалавриата, в том числе по техническим направлениям, должны обеспечивать практическую подготовку выпускников, характерную для программ среднего профессионального образования (СПО), и теоретическую подготовку, характерную для ...
1175755
  Стародубцев В.А. Сетевое взаимодействие педагогов в контексте научно-практической конференции / В.А. Стародубцев, В.В. Анненков, Е.А. Вострикова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 43-47. – ISSN 1026-955X


  Исследованы возможности расширения формата научно-методических конференций в процессе их подготовки и проведения за счет использования сервисов социальных медиа.
1175756
  Вакулик И.И. Сетевое имя (никнейм) как современная реалия в интернет-пространстве / И.И. Вакулик, А.В. Швидченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки")
1175757
  Назарчук Александр Викторович Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 61-75. – Бібліогр.: с. 61-62, 64-71, 73-74. – ISSN 0042-8744
1175758
  Болтышев Ю.П. Сетевое планирование в школе. / Ю.П. Болтышев. – Москва, 1980. – 80с.
1175759
  Некрасов А.С. Сетевое планирование в энергетике / А.С. Некрасов. – М, 1958. – 160с.
1175760
  Погосов П.А. Сетевое планирование и управление в социально-экономических системах / П.А. Погосов. – Донецк, 1976. – 51с.
1175761
   Сетевое планирование и управление опытным производством.. – М, 1979. – 151с.
1175762
  Новицкий Н.И. Сетевое планирование и управление производством / Н.И. Новицкий. – Минск, 1976. – 80с.
1175763
   Сетевое планирование и управление.. – М, 1967. – 397с.
1175764
  Кривцов А.М. Сетевое планирование и управление. / А.М. Кривцов, В.В. Шеховцов. – М., 1969. – 151с.
1175765
   Сетевое планирование.. – Минск, 1971. – 294с.
1175766
  Ильченко М.Е. Сетевое представление результатов научных исследований: наукометрические и методологические аспекты / М.Е. Ильченко, П.П. Ермолов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С, 76-86. – ISSN 0374-3896
1175767
   Сетевое программное обеспечение и техничекие устройства для открытой вычислительной сети.. – Рига, 1983. – 67с.
1175768
   Сетевое программное обеспечение и технические устройства для академсети.. – Рига, 1984. – 70с.
1175769
   Сетевое программное обеспечение информационно-вычислительной сети.. – Рига, 1985. – 68с.
1175770
  Цыбина Н. Сетевое управление образовательным процессом студентов технических вузов на примере изучения информатики / Н. Цыбина, Ю. Цыбин // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-94.
1175771
   Сетевой анализ публичной политики : учебник / [Волкова А.В. и др.] ; под ред. Л.В. Сморгунова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 318, [1] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 308-313, в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0156-3
1175772
  Григорьева А.С. Сетевой подход в анализе интернационализации малых и средних инновационных предприятий (на примере России и Германии) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 113-122. – (Экономика ; вып.3). – ISSN 1026-356X


  В даний час досить актуальною видається тематика мережевої взаємодії учасників процесів, що відбуваються на ринку. У даній статті розглядаються перспективи побудови мережевої взаємодії малими і середніми інноваційними підприємствами (МСП) з метою ...
1175773
  Таранова Н.В. Сетевой подход в исследованиях международных отношений и процесса глобализации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 173-180. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1175774
  Шенцева Е.А. Сетевой подход в контексте философского дискурса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 42-49. – ISSN 0042-8744
1175775
   Сетевой подход к организации повышения квалификации преподавательского корпуса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 0869-3617
1175776
   Сетевой терминальный комплекс на базе ЭВМ "Искра-226".. – Рига, 1984. – 63с.
1175777
   Сетевой учебно-исследовательский центр коллективного пользования уникальным лабораторным оборудованием на базе веб-портала как элемент системы дистанционного образования // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 18-30.


  В статье рассмотрены вопросы организации на системной основе сетевого учебно-исследовательского центра коллективного пользования, функционирующего на базе веб-технологий. Приведены принципы построения распределенных измерительно-управляющих систем, ...
1175778
  Губайловский Владимир Сетевые "личинки овода" : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 150-152 : Фото
1175779
   Сетевые войны : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 35 : Фото. – ISSN 1029-5828
1175780
   Сетевые графики в планировании.. – 2-е изд. – М, 1975. – 215с.
1175781
   Сетевые графики в планировании.. – М, 1981. – 168с.
1175782
   Сетевые информационные технологии : учебное пособие / К.А. Бохан, А.В. Волковой, Г.А. Кучук, А.А. Сиора ; МНО Украины ; Нац. ааэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского " Харьк.авиационный ин-т". – Харьков : НАУ "ХАИ"
Ч. 1 : Протоколы обмена электронной почтой. – 2008. – 172 с.
1175783
  Новиков А. Сетевые информационные технологии в гражданском образовании. // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 39-48
1175784
  Владимирова Т.В. Сетевые коммуникации как источник информационных угроз // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 123-128. – ISSN 0132-1625
1175785
   Сетевые методы в проектировании.. – М, 1969. – 140с.
1175786
  Кофман А. Сетевые методы планирования / А. Кофман, Г. Дебазей. – Москва, 1968. – 182с.
1175787
  Полежаев П.В. Сетевые методы планирования геологоразведочных работ / П.В. Полежаев, Л.А. Лубенский. – Москва : Недра, 1968. – 81с.
1175788
  Овчинников А.А. и др. Сетевые методы планирования и оргаизации учебного процесса / А.А. и др. Овчинников. – Москва, 1972. – 157с.
1175789
  Иванюшкина З.В. Сетевые методы планирования и управления / З.В. Иванюшкина, О.Н. Боженко. – Львов, 1967. – 101с.
1175790
  Абрамов С.А. Сетевые методы планирования и управления. : (Применение ЭВМ для планирования и управления инж. разработками) / С.А. Абрамов, М.И. Мариничев, П.Д. Поляков. – Москва : Советское радио, 1965. – 167 с. : черт. – Библиогр.: с. 162-165
1175791
  Алтаев В.Я. Сетевые методы планирования капитальных вложений / В.Я. Алтаев, Л.А. Когутовская. – Москва, 1976. – 144с.
1175792
  Ахьюджа Х.Н. Сетевые методы управления в проектировании и производстве / Х.Н. Ахьюджа. – Москва, 1979. – 638с.
1175793
  Максимов Ю.И. Сетевые модели в перспективном планировании отраслевых систем / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; Ю.И. Максимов ; [отв. ред. Б.Б. Розин]. – Новосибирск : Наука, 1979. – 143 с.
1175794
  Алексеев А.М. Сетевые модели в перспективном планировании развития производства / А.М. Алексеев. – Новосибирск, 1974. – 111с.
1175795
   Сетевые модели и задачи управления.. – М, 1967. – 144с.
1175796
  Радева С.В. Сетевые модели распределения грузопотоков. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.003 / Радева С.В.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1973. – 22л.
1175797
  Сморгунов Л.В. Сетевые политические партии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 4 (142). – С. 21-37. – ISSN 0321-2017
1175798
   Сетевые протоколы и управления в равспределенных вычислительных системах. – М, 1986. – 220с.
1175799
  Новоселов Л.Е. Сетевые радиолы и электрофоны стереофонические : справочное пособие / Л.Е. Новоселов. – Ленинград, 1978. – 208 с.
1175800
  Есина Л. Сетевые ресурсы в удаленном доступе // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 53-56. – ISSN 0869-4915


  Статья о вузовской библиотеке как информационном центре, который формирует банк научно-образовательных ресурсов и представляет их читателям, в том числе и в удаленном доступе.
1175801
  Костыгова Ю. Сетевые СМИ: занимательная типология // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.20-23
1175802
  Шебшаевич В.С. Сетевые спутниковые радионавигационные системы / Шебшаевич В.С. – Москва : Радио и связь, 1982. – 272 с.
1175803
  Смит Р.В. Сетевые средства Linux / Родерик В. Смит; Пер. с англ. В.В. Вейтмана. – Москва : Вильямс, 2003. – 672 с. – ISBN 5-8459-0426-9
1175804
   Сетевые средства Windows NT : Windows NT Workstation и Windows NT Server. Версия 3.5. – Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 1996. – 496c. – ISBN 5-7791-0005-5
1175805
  Пирогов В.В. Сетевые средства логического проектирования абонентских систем на базе микро-ЭВМ семейства "Электроника НЦ" / В.В. Пирогов. – Рига, 1986. – 157с.
1175806
  Сейджман М. Сетевые структуры терроризма = Understanding terror networks / Марк Сейджман ; пер. с англ. Ивана Данилина. – Москва : Идея-Пресс, 2008. – 218, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. ориг. - Вых. дан. ориг.: Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 2004. – Библиогр.: с. 200-217 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-903927-04-3
1175807
  Вишневский А. Сетевые технологии Windows 2000 / А. Вишневский. – Москва, Харьков, Минск : Питер, 2000. – (Для профессионалов). – ISBN 5-272-00179-6
1175808
  Бесчётникова С. Сетевые технологии информационных войн: опыт Украины // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 274-279. – ISSN 1822-5136
1175809
  Воройский Ф.С. Сетевые технологии нового поколения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 43-53. – ISSN 0130-9765
1175810
  Знатнов Е.А. Сетевые торговые организации: развитие на продуктовом рынке // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 71-76. – ISSN 1684-2626
1175811
   Сетеметрия, анализ и моделирование информационно-вычислительных сетей.. – Куйбышев, 1988. – 132с.
1175812
  Бульвинская О.И. Сететура как литературный и социокультурный феномен // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 77-82. – Бібліогр. в кінці ст.
1175813
  Гроссо А. Сети / А. Гроссо. – Л, 1972. – 223с.
1175814
   Сети : Для специалистов по компьютерным сетям. – Москва, 1995
1175815
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 1. – 1996
1175816
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 2. – 1996
1175817
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 3. – 1996
1175818
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 4. – 1996
1175819
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 7. – 1996
1175820
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 2. – 1997
1175821
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 3. – 1997
1175822
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 4. – 1997
1175823
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 5. – 1997
1175824
  Гук М. Сети Net Ware 3.12-4.1: Книга ответов. / М. Гук. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 432 с.
1175825
  Камер Д.Э. Сети TCP/IP = Internetworking with TCP/IP / Дуглас Э. Камер, Дэвид Л. Стивенс ; [ пер. с англ. и ред. К.А. Птицына ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Вильямс. – ISBN 5-8459-0296-7
Т. 3 : Разработка приложений типа клиент/сервер для Linux/POSIX. – 2002. – 592 с.
1175826
   Сети Windows NT 4.0 / Дж.Д. Рули, Д. Мэсвин, Т. Хендерсон, М. Хеллер; Джон Д.Рули, Дэвид Мэсвин,Томас Хендерсон, Мартин Хеллер; Пер.с англ. С. Тимачева; Под ред. А. Колесникова. – Киев : BHV, 1998. – 800с. – ISBN 5-7315-0006-1
1175827
  Баркус Ульрих Кристи Сети для науки / Баркус Ульрих Кристи, Форсгрен Тодд // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 26-30 : фото
1175828
  Чиладзе Т.И. Сети звезд : стихи / Тамаз Чиладзе; пер. с груз. Е.Евтушенко. – Тбилиси : Мерани, 1961. – 71 с.
1175829
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2005
1175830
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3/5. – 2005
1175831
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 6/7. – 2005
1175832
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 8/9. – 2005
1175833
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 10/12. – 2005
1175834
  Пескова С.А. Сети и телекоммуникации : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / С.А. Пескова, А.В. Кузин, А.Н. Волков. – Москва : Academia, 2006. – 352с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1695-Х
1175835
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2006
1175836
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3/6. – 2006
1175837
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 7/8. – 2006
1175838
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 9/12. – 2006
1175839
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2007
1175840
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3. – 2007
1175841
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 4. – 2007
1175842
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 5. – 2007
1175843
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 6. – 2007
1175844
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 7/8. – 2007
1175845
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 9. – 2007
1175846
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 10. – 2007
1175847
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 11. – 2007
1175848
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 12. – 2007
1175849
  Лебедев Н.Н. Сети из вытянутых треугольников с измеренными высотами / Н.Н. Лебедев. – Москва : Недра, 1968. – 64 с.
1175850
  Мизин И.А. Сети коммутации пакетов / И.А. Мизин. – Москва : Радио и связь, 1986. – 408с.
1175851
  Фролов А.В. Сети компьютеров в вашем офисе / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва, 1995. – 272с. – (Библитотека системного программиста Т.3)
1175852
  Сургутская Е.Ф. Сети ловчие : Роман / Е.Ф. Сургутская. – Киев : Радянський письменник, 1990. – 335с.
1175853
  Жожикашвили В.А. Сети массового обслуживания. Теория и применение к сетям ЭВМ. / В.А. Жожикашвили, В.М. Вишневский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 192с.
1175854
  Дюментон Г.Г. Сети научных коммуникаций и организация фундаментальных исследований. / Г.Г. Дюментон. – Москва, 1987. – 103 с.
1175855
  Савельев Владимир Сети отелей Греции : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 62-64
1175856
   Сети пакетной коммутации ЭВМ.. – М, 1984. – 81с.
1175857
  Захаров Г.П. Сети передачи данных / Г.П. Захаров. – Л., 1976. – 72с.
1175858
  Бертсекас Димитри Сети передачи данных / Бертсекас Димитри, Галлагер Роберт. – Москва : Мир, 1989. – 544с.
1175859
  Васильев В.В. Сети Петри, параллельные алгоритмы и модели мультипроцессорных систем / В.В. Васильев, В.В. Кузьмук. – Київ : Наукова думка, 1990. – 216с.
1175860
  Котов В.Е. Сети Петри. / В.Е. Котов. – М, 1984. – 158с.
1175861
  Копытина Тамара Николаевна Сети с неподвижной гармонической плоскостью в Р3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Копытина Тамара Николаевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 12л.
1175862
  Дэвинс Д. Сети связи для вычислительных машин / Д. Дэвинс, Д. Барбер. – М, 1976. – 680с.
1175863
  Мартин Дж. Сети связи и ЭВМ / Дж. Мартин. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 231 с.
1175864
  Мартин Дж. Сети связи и ЭВМ / Дж. Мартин. – Москва : Связь
Ч. 2. – 1975. – 208 с.
1175865
  Доровских А.В. Сети связи с подвижными объектами / А.В. Доровских, А.А. Сикарев. – Киев, 1989. – 156 с.
1175866
  Верма П.К. Сети связи ЭВМ. Оценка эффективности функционирования: Структурный анализ / П.К. Верма. – Москва : Радио и связь, 1992. – 112с.
1175867
  Яницкий О.Н. Сети социальных движений в России // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 52-62. – ISSN 0869-0499
1175868
  Копылов П.М. Сети телевизионного вещания / П.М. Копылов. – Москва, 1980. – 232 с.
1175869
  Хачатрян А.Е. Сети трехмерного пространства Римана. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Хачатрян А.Е.; МВССО СССР.Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 7л.
1175870
  Фарли Марк Сети хранения данных = Building storage Networks / Фарли Марк; Пер. А.Головко, И.Штерев. – 2-е издание. – Москва : Лори, 2004. – 550с. – (Библиотека специалиста по сетям). – ISBN 5-85582-215-X
1175871
   Сети шпионажа :. – Л., 1989. – 76с.
1175872
  Глушков В.М. Сети ЭВМ / В.М. Глушков. – Киев, 1978. – 16 с.
1175873
   Сети ЭВМ. – Москва, 1982. – 157 с.
1175874
   Сети ЭВМ. – М., 1986. – 78с.
1175875
  Самойленко С.И. Сети ЭВМ / С.И. Самойленко. – М, 1986. – 158с.
1175876
  Кононыхин В.Н. Сети ЭВМ / В.Н. Кононыхин. – М., 1989. – 48с.
1175877
  Блэк Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандаты, интерфейсы / Ю. Блэк. – Москва : Мир, 1990. – 506с.
1175878
  Васильев Ю.П. Сети ЭВМ в управлении производством / Ю.П. Васильев. – Москва, 1981. – 239с.
1175879
   Сети ЭВМ и системы передачи данных : Материалы семинара :. – М., 1977. – 163с.
1175880
  Сухов А.Н. Сети ЭВМ и управление народным хозяйством. / А.Н. Сухов. – М, 1981. – 64с.
1175881
  Сурков Л.В. Сети электронных вычислительных машин. / Л.В. Сурков. – М, 1977. – 56с.
1175882
  Херлберт А. Сетка / А. Херлберт. – М., 1984. – 108с.
1175883
  Каврайский В.В. Сетка для графического решения задач / В.В. Каврайский. – Харьков, 1913. – 1 лист
1175884
   Сетка с облаками для интернета. Новые компьютерные технологии могут серьезно изменить Всемирную паутину // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2010. – № 6. – С. 83-85. – ISSN 0208-0621


  Изобретение Интернета можно уподобить изобретению колеса — если не по важности события, то хотя бы в том смысле, что это идеальное изобретение. Можно изменить количество спиц, можно надеть на обод шину или оснастить его зубчиками, но смысл от этого не ...
1175885
  Магомедов К.М. Сеточно-характеристические численные методы / К.М. Магомедов, А.С. Холодов. – Москва : Наука, 1988. – 290 с.
1175886
  Лапин А.В. Сеточные аппроксимации вариационных неравенств : учеб. пособие : (курс. лекций) / А.В. Лапин. – Казань, 1984. – 96с.
1175887
   Сеточные методы решения дифференциальных уравнений.. – Казань, 1986. – 92с.
1175888
   Сеточные методы решения задач математической физики. – Казань, 1984. – 115с.
1175889
  Греков Леонид Дмитриевич Сеточные схемы высокого порядка точности для эллиптических уравнений второго порядка : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Греков Леонид Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 140л. – Бібліогр.:л.135-141
1175890
  Греков Л.Д. Сеточные схемы высокого порядка точности для эллиптических уравнений второго порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Греков Л. Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 21 с.
1175891
  Гаврилюк Иван Петрович Сеточные схемы с точными и явными спектрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гаврилюк Иван Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1175892
  Гаврилюк Иван Петрович Сеточные схемы с точными и явными спектрами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гаврилюк Иван Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1977. – 139л. – Бібліогр.:л.130-139
1175893
  Зорин И.В. Сеттевая модель профессионального туристского образования как средство повышения качества туристских услуг // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 11-12. – ISSN 1813-1212
1175894
  Клевченя А.С. Сетфан Руднянский. / А.С. Клевченя. – Минск, 1968. – 255с.
1175895
  Римский-Корсаков Сетчаткокрылые / Римский-Корсаков. – с.
1175896
  Кожанчиков И.В. Сетчатокрылые / И.В. Кожанчиков. – 286-287с.
1175897
  Иржак В.И. Сетчатые полимеры / В.И. Иржак. – М, 1979. – 248с.
1175898
  Кузьмина Г.И. Сетчатые полиуретаны, наполненные тетраэтилгиурамдисульфидом и их биодеструкция. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Кузьмина Г.И.; АН УССР. – К, 1988. – 18л.
1175899
   Сеть Harrah"s развивает глобальную дистрибуцию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 17 : Фото
1175900
  Бъчваров Марин Сеть высших учебных заведений Болгарии в конце XX века : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 73-74 : Табл., карта. – Бібліогр.: 3 нази. – ISSN 0016-7207
1175901
   Сеть европейских информационных турофисов : Турист в Европе - желанный гость. Спецвыпуск // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 10-11 : Фото
1175902
   Сеть ключевых ботанических территорий в Приазовском регионе : материалы международного совещания, 6-7 октября 20011 г., Мелитополь, Украина) / [Акатов В.В. и др. ; редкол. : Т.Л. Андрієнко-Малюк (гол. ред.), І.А. Мальцева, С.Л. Мосякін, А.В. Єна та ін.] ; Укр. ботаническое о-во ; Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАНУ ; Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина КНУТШ и др.]. – Мелитополь : Альтерпрес, 2011. – 60 с. : ил., табл. – На обл. название: Мережа ключових ботанічних територій у Приазовському регіоні. – Библиогр. в конце доклада. – ISBN 978-966-542-473-4


  В книге также редкол.: ... В.П. Коломійчук, А.М. Солоненко, М.М. Перегрим, О.М. Перегрим
1175903
  Ахманов А.С. Сеть кредитных учреждений СССР / А.С. Ахманов. – М.-Л., 1926. – с.
1175904
  Гиттерман А.Э. Сеть кредитных учреждений СССР. / А.Э. Гиттерман, А.С. Ахманов. – М.-Л., 1926. – 87с.
1175905
  Млечин Л.М. Сеть Москва-ОГПУ-Париж / Л.М. Млечин. – М, 1991. – 207с.
1175906
  Кужман Г.И. Сеть научно-технической информации в геологии / Г.И. Кужман, Т.Я. Новикова, В.Б. Ольшвангер. – Москва : Недра, 1977. – 169с.
1175907
  Дейниченко Петр Сеть несвободы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 124 : фото. – ISSN 1029-5828
1175908
  Черешка Б. Сеть предприятий общественного питания потребительской кооперации Литовской ССР и дальнейшее ее развитие. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Черешка Б.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Каф. экономики торговли. – Вильнюс, 1970. – 21л.
1175909
  Мальджюнас В. Сеть центров территориальных микрорайонов в Литовской ССР : Автореф... канд. геогрнаук: 11.691 / Мальджюнас В.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 17л.
1175910
   Сеть школ, детских садов и других учреждений Московского городского отдела народного образования.. – М., 1962. – 240с.
1175911
   Сеульский аэропорт - лучший в мире // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 9 : Фото
1175912
  Сірук М. Сеульський "Джекпот" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16квітня (№ 66). – С. 3


  Чому Корея не може возз"єднатися після 70 років національного розколу. Уроки для України.
1175913
  Асланян Сергій Сеульський янкі в Україні : Тест-драйв // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 136-137
1175914
  Антонио Муньос Молина Сефард : проза: фрагмент романа, рассказы, интервью // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 5-60. – ISSN 0130-6545
1175915
   Сефере Тегелим, т.е. псалмы / с комментарием Шаре Шамаим. – Острог : В типографии Л. Клурфаина, 1833. – [472] с. – Вид. єврейською мовою, на тит. арк. назва рос. мовою


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, корінець зі шкіри
1175916
  Матусяк Агнєшка Сецесійний дискурс письменників "Молодої музи"


  У статті розкривається творчість письменників "Молодої музи" (Львів, 1906-1909) у контексті сецесії - стилю, що на межі ХІХ-ХХ ст. домінував з великою інтенсивністю не тільки в усіх видах творчості, а й створив своєрідну інтегральну культуру, що ...
1175917
  Матусяк А. Сецесійний дискурс письменників "Молодої музи"
1175918
  Гуляк А.Б. Сецесійний образ кохання: "За брамою раю" Миколи Вороного / А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 416-428. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1175919
  Квіцинська В. Сецесійно-символістські орієнтації ранньої лірики М. Жука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 159-165
1175920
  Ковалів Ю. Сецесія - закономірна ланка літературного процесу між конкретно-історичними напрямами // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 407-417. – ISBN 978-966-2763-27-0
1175921
  Поліщук Лариса Клавдіївна Сецесія в архітектурі Станіславова кінця 19- початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Поліщук Л.К.; Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1175922
  Міщенко І. Сецесія в мистецтві Буковини // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 73-84. – ISSN 1728-6875
1175923
  Захаржевська В. Сецесія в художньому світі слов"ян (українсько-болгарські ремінісценції)
1175924
  Салига Т. Сецесія і контекст... : До поетики ситилю Б.-І. Антонича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 122-128. – ISSN 0868-4790
1175925
  Горбатенко В.П. Сецесія як інструмент етнополітичної дезінтеграції держави / В.П. Горбатенко, С.В. Стоєцький // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 61-72. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1175926
  Курушин А.И. Сециальный физический практикум по сверхвысоким частотам / А.И. Курушин, В.М. Гусаров. – Пермь
Ч. 1. – 1974. – 164 с.
1175927
  Булавин Л.А. Сечение взаимодействия медленных нейтронов в CO вблизи критической точки жидкость-пар / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Инженерно-физический журнал, 1986. – №5


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1175928
  Хорозов Сергей Александрович Сечение неупругих взаимодействий и множественное рождение частиц во взаимодействиях 4Не и 12С с ядрами при 4,5 ГэВ/с-нуклон : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.01 / Хорозов Сергей Александрович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 12л.
1175929
  Азимов М.А. Сечение перезарядки п-мезонов при 4 Гэв/с / М.А. Азимов. – Дубна, 1964
1175930
  Мазур В.М. Сечение полного ядерного поглощения гамма-квантов тяжелых ядер с А-154-:-209 в области Е1-гигантского резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Мазур В. М.; АН СССР, ИЯИ. – М., 1979. – 26л.
1175931
  Паниткин Ю.Г. Сечение радиационного захвата нейтронов ураном-238. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Паниткин Ю.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.9
1175932
  Черепков Н.А. Сечение фотоионизации L- и М-оболочек аргона с учетом многоєлектронных корреляций.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Черепков Н.А.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1970. – 10л.
1175933
  Бегжанов Р.Б. Сечения взаимодействий п-мехонов и протонов больших энергий с ядрами свинца и спектры генерации этих чстиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бегжанов Р.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 14л.
1175934
  Дьяконов И.А. Сечения взаимодействия антинуклонов с дейтронами при нерелятивистских энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Дьяконов И.А.; Моск.инж.-физ.ин-т. – М, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1175935
  Сторм Э. Сечения взаимодействия гамма-излучения. : справочник / пер. с англ. / Э. Сторм, Х. Исраэль. – Москва : Атомиздат, 1973. – 253с.
1175936
  Барашенков В.С. Сечения взаимодействия элементарных частиц / В.С. Барашенков. – Москва : Наука, 1966. – 531 с.
1175937
  Вайнштейн Л.А. Сечения возбуждения атомов и ионов электронами : сводка формул и таблицы для определения сечений электрон-атомных столкновений и вероятностей радиационных переходов / Л.А. Вайнштейн, И.И. Собельман, Е.А. Юков. – Москва : наука, 1973. – 142с.
1175938
  Панченко В.Е. Сечения возбуждения рентгеновских серий атомов электронами и методы рентгеновской спектроскопии плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Панченко В.Е.; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1175939
  Куприянов Вячеслав Михайлович Сечения деления актинидных ядер быстрыми нейтронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / КУприянов Вячеслав Михайлович; АН Каз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
1175940
  Иткис М.Г. Сечения деления доактивных ядер в реакциях (d, f) u (p, f). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Иткис М.Г.; АН КазССР. Объед. учен. совет Отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.14-15
1175941
  Преображенская Н.Г. Сечения и разрезы на уроках черчения в школе / Н.Г. Преображенская. – М., 1986. – 158с.
1175942
  Махов Л.М. Сечения и разрезы наклонными проектирующими плоскостями. / Л.М. Махов, Л.М. Мельникова. – Л., 1964. – 75с.
1175943
  Петрухин Алексей Иванович Сечения поглощения пионов, каонов, протонов и антипротонов сложными ядрами в области импульсов 6-60 Гэв/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Петрухин Алексей Иванович; Институт физики высоких энергий. – Серпухов, 1974. – 20л.
1175944
   Сечения пороговых реакций, вызываемых нейтронами : справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 217с.
1175945
  Шапарь А.В. Сечения радиационного захвата быстрых нейтронов : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Шапарь А.В.;. – Обнинск, 1963. – 14 с.
1175946
  Толстиков В.А. Сечения радиационного захвата нейтронов с энергией 0,025-2,5 Мэв. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Толстиков В.А.;, 1960. – 20л.
1175947
  Кононов В.Н. Сечения радиационного захвата нейтронов с энергией 30-170 Кэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кононов В.Н.; ОИЯИ, 1967. – 23л.
1175948
  Юрова И.Ю. Сечения рассеяния электронов атмосферными газами. / И.Ю. Юрова, В.Е. Иванов. – Ленинград : Наука, 1989. – 144с.
1175949
  Хуухэнхуу Гончигдоржийн Сечения реакции (п, а) на ядрах редких земель в области энергии нейтронов 30 кэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Хуухэнхуу Гончигдоржийн; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 10л.
1175950
  Болотов В.Н. Сечения упругих взаимодействий нейтронов и пионов с ядрами углерода при энергии 100 Гэв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Болотов В. Н.; Ин-т физ. высок. энерг. – Серпухов, 1967. – 22л.
1175951
  Ловчикова Г.Н. Сечения упругого рассеяния быстрых нейтронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ловчикова Г.Н.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР,. – М, 1962. – 30л.
1175952
  Меднис И.В. Сечения ядерных реакций, применяемых в нейтронно-активационном анализе : справочник / И.В. Меднис. – Рига : Зинатне, 1991. – 119 с.
1175953
   Сечения ядерных реакций, рекомендуемые в качестве опорных при нейтронных измерениях : Справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 32 с.
1175954
  Коштоянц Х.С. Сеченов / Х.С. Коштоянц. – Москва ; Ленинград, 1945. – 199 с.
1175955
  Яновская М.И. Сеченов / М.И. Яновская. – М., 1959. – 383с.
1175956
  Васильев Л.Л. Сеченов и Введенский -- основатели нового направления в физиологии / Л.Л. Васильев. – Ленинград, 1948. – 19 с.
1175957
  Ярошевский М.Г. Сеченов и мировая психологическая мысль / М.Г. Ярошевский. – Москва : Наука, 1981. – 392 с.
1175958
  Борщаговский А.М. Сечень / А.М. Борщаговский. – М., 1978. – 367с.
1175959
  Борщаговский А.М. Сечень / А.М. Борщаговский. – М., 1980. – 367с.
1175960
  Голяндин Александр Сечин-Бахо из долины Касма // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9 (987). – С. 51-59. – ISSN 0130-1640
1175961
  Рошка В.Ф. Сеющим хлеб : стихи и поэма / В.Ф. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1959. – 132 с.
1175962
  Хантимер Сеяные луга в тундре. Научные основы создания сеяных злаковых лугов долголетнего поьзования в тундровой зоне Европейского Севера СССР / Хантимер, Котелина, И.Б. и др. Арчегова. – Сыктывкар, 1979. – 44с.
1175963
  Косарев И.Г. Сеяные травы в засушливых районах / И.Г. Косарев. – М., 1932. – 88с.
1175964
  Чиботару М.Г. Сеятели : роман / М.Г. Чиботару. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 348 с.
1175965
  Мелентьев Ю.С. Сеятели / Ю.С. Мелентьев. – М, 1982. – 287с.
1175966
  Данилюк В.И. Сеятели доброго, разумного, вечного / В.И. Данилюк. – Алма-Ата, 1968. – 42с.
1175967
  Алексеев М.Н. Сеятели и хранители / М.Н. Алексеев. – Москва, 1973. – 96с.
1175968
   Сеятели и хранители. – М.
Кн. 1. – 1992. – 526с.
1175969
   Сеятели и хранители. – М.
Кн. 2. – 1992. – 415с.
1175970
  Шаповалов А.В. Сеятели клеветы / А.В. Шаповалов. – Харьков, 1983. – 96с.
1175971
  Батин П.В. Сеятели мрака и невежества. / П.В. Батин, М.А. Чернов. – Новосибирск, 1974. – 88с.
1175972
  Овсепян Б. Сеятели не вернулись : роман / Б. Овсепян. – Москва, 1965. – 312 с.
1175973
  Овсепян Б. Сеятели не вернулись / Б. Овсепян. – Ереван : Айастан, 1973. – 288 с.
1175974
  Накадзоно Э. Сеятели ночи / Э. Накадзоно. – М., 1971. – 160с.
1175975
  Шкаруба Л.М. Сеятели разумного, доброго, вечного : Материалы к изучению темы "Особенности литератури русского классицизма" // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 5. – С. 33-37
1175976
  Накадзоно Э. Сеятели тьмы : [роман] / Накадзоно Эйсукэ ; [пер. с яп. Н. Рогаль] // Японский триллер XX века : [сборник : пер. с яп.] / С. Мацумото, Э. Накадзоно. – Рига : Лайма, 1991. – С. 205-316. – Библиогр.: ил. – (Японский триллер XX века). – ISBN 5-87066-001-7
1175977
  Говоров А.А. Сеятель / А.А. Говоров. – М, 1972. – 119с.
1175978
  Плачинда С.П. Сеятель : роман-эссе (о А.П. Довженко) / С.П. Плачинда. – Москва : Советский писатель, 1986. – 358 с.
1175979
  Панов А.А. Сеятель гнева народного. / А.А. Панов. – Сталино, 1961. – 158с.
1175980
  Граховский С.И. Сеятель добра и гнева / С.И. Граховский. – М., 1975. – 142с.
1175981
  Гусєва Н.В. Сєвєродонецько-Лисичанська агломерація: межі, склад, структура / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 270-275. – ISBN 978-966-285-361-2
1175982
  Ульяненко О. Сєдой // Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003. – № 1. – С. 29-58
1175983
  Зарембо К.С. Сжаиые грючие газы / К.С. Зарембо. – Киев, 1945. – 140с.
1175984
  Ольховский Ю.Б. Сжатие данных при телеизмерениях / Ю.Б. Ольховский. – М., 1971. – 304с.
1175985
  Харрис М. Сжатие дисков / М. Харрис. – Москва, 1995. – 413с.
1175986
  Кричевский Р.Е. Сжатие и поиск информации / Р.Е. Кричевский. – Москва : Радио и связь, 1989. – 167с.
1175987
  Чернега В.С. Сжатие информации в компьютерных сетях / В.С. Чернега. – Севастополь, 1997. – 214с.
1175988
  Карабин А.И. Сжатый воздух / А.И. Карабин. – М., 1964. – 344с.
1175989
  Висковатов П.А. Сжатый обзор истории Новой русской литературы с библиографические примечания / П.А. Висковатов, орд. проф. Дерпского ун-та ; [Предисл.: Евгений Бобров]. – Дерп : Издал. Евгений Бобров ; Печатня К.А. Германа, 1892. – 75 с.


  Авт. предисл.: Бобров, Евгений Александрович (1867-1933)
1175990
  Бадов А. Сжечь, чтобы спасти // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 80-82. – ISSN 1812-1896


  В"єтнамська війна
1175991
  Карабин А.И. Сжигание жидкого топлива в промышленных установках / А.И. Карабин. – М., 1957. – 260с.
1175992
  Кантаров М.В. Сжигание и газификация многозольных торфов / М.В. Кантаров, И.Д. Букшпун. – Харьков ; Киев, 1935. – 183 с.
1175993
  Гурвич А.М. Сжигание кускового торфа / А.М. Гурвич. – М.-Л., 1932. – 92с.
1175994
  Арсеев А.В. Сжигание природного газа / А.В. Арсеев. – Москва, 1963. – 407с.
1175995
  Новаковский В.Н. Сжигание украинских бурых углей / В.Н. Новаковский, Д.Г. Файерштейн. – Харьков, 1934. – 119с.
1175996
  Полякова Т. Сжигая за собой мосты / Татьяна Полякова. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [1] с. – Сер. осн. в 2002 г. – (Авантюрный детектив). – ISBN 978-5-699-22932-1
1175997
  Лефевр Ж. Сжижение газов и их применение / соч. Жюльена Лефевра, проф. в Нанте ; Пер. с фр. [и предисл.] С.И. Ламанского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – [2], VI, 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-153


  Авт. предисл., пер.: Ламанский, Сергей Иванович (1841-1901)
1175998
  Шатенштейн А.И. Сжиженные газы как растворители / А.И. Шатенштейн. – Л.-М.
Ч.2. – 1939. – 371с.
1175999
  Минченко Владимир Иванович Сжимаемость расплавленных хлоридов, бромидов и йодидов щелочных металлов и их бинарных смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Минченко Владимир Иванович; Уральск. науч. центр АН СССР. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1975. – 28л.
1176000
  Фисенко В.В. Сжимаемость теплоносителя и эффективность работы контуров циркуляции ЯЭУ / В.В. Фисенко. – М, 1987. – 195с.
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,