Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1175001
  Козаченко Олена "Регіони" монолітні тільки зовні // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-16. – ISSN 0130-5212
1175002
  Давидова Н.О. "Регулювання", "охорона", "захист": співвідношення понять на прикладі особистих немайнових відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 29-36
1175003
   Регіональна влада в Україні. Київщина. – Київ : Український видавничий консорціум. – ISBN 966-8411-19-6
Вип. 1. – 2004. – 224с. : іл.
1175004
  Багров Микола Васильович Регіональна геополітика (на прикладі Криму) : Автореф. дис. ... докт. географ. наук: 11.00.02 / Багров М.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 27 с.
1175005
  Чужиков В. Регіональна диверсифікація виробництва // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.4-11. – ISSN 0131-775Х
1175006
  Паренюк В.А. Регіональна диференціація зайнятості молоді в Україні // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – C. 185-189. – ISBN 978-966-285-599-9
1175007
  Гавриленко О.П. Регіональна екогеографія і оптимізація географічного середовища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 249-254. – Бібліогр.: 15 назв.
1175008
  Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика) : Автореф. дис. ... д-ра економічних наук: 08.00.06 / Кравців В.С.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 18 назв
1175009
  Заржицький О. Регіональна екологічна політика як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.56-59. – ISSN 0132-1331
1175010
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 1998
1175011
  Єпіфанов А.О. Регіональна економіка : Навч. посібник / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало. – Київ : Наукова думка, 1999. – 344 с. – ISBN 966-00-0446-Х
1175012
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 1999
1175013
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2000
1175014
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2001
1175015
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2001
1175016
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2001
1175017
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2002
1175018
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2002
1175019
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2002
1175020
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2003
1175021
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1175022
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1175023
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1175024
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1175025
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1175026
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1175027
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1175028
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1175029
   Регіональна економіка : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю. Кононенко, А.Л. та інш. Мельничук; Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук, В.Ф. Пасько; За ред. Я.Б. Олійника. – Київ : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2007. – 444 с. – ISBN 966-373-183-4; 966-8721-37-3
1175030
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1175031
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1175032
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (84). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1175033
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (85). – 2017. – 159 с. – Резюме укр., англ. мовами
1175034
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (88). – 2018. – 115 с. – Резюме укр., англ. мовами
1175035
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : ДУ "Інститут регіональнихх досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (92). – 2019. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
1175036
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (93). – 2019. – 162 c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1175037
  Яценко Н.М. та інш. Регіональна економічна безпека в контексті національної економічної безпеки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.78-82. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1175038
  Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : Підручник для студ. геогр. спец-ей / В.М. Юрківський. – Київ : Либідь, 2000. – 416с. – ISBN 966-06-0092-5
1175039
  Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : Підручник для студ. геогр. спец-ей / В.М. Юрківський. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 416с. – ISBN 966-06-0092-5
1175040
  Іщенко О.В. Регіональна економічна інтеграція як фактор посилення міжнародної конкуренції (на прикладі АСЕАН) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 206-210.
1175041
  Можайкіна Н.В. Регіональна економічна політика України: завдання та методи її реалізації // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 54-57. – ISBN 978-9934-571-51-0
1175042
  Безуглий В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу : Посібник / В.В. Безуглий, С.В. Козинець. – Київ : Академія, 2003. – 688с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-144-9


  Розкрито теоретичні засади курсу "Ругіональна економічна та соціальна географія світу", процес формування політичної карти світу та особливості її на сучасному етапі. Для студентів географічних, економічних факультетів вищих навчальних закладів
1175043
  Колот І.П. Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи : монографія / І.П. Колот, Н.М. Внукова, І.П. Косарєва ; за ред. Н.М. Внукової. – Харків : Модель Всесвіту, 2000. – 176 с. – ISBN 966-7875-05-9
1175044
  Яремко Л. Регіональна інноваційна система // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 103-112. – ISSN 1562-0905
1175045
  Верменич Я.В. Регіональна інтеграція в умовах глобалізації : теорії та сучасні реалії / Ярослава Верменич ; НАН України, Ін-т історії України, [Від. іст. регіоналістики]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2018. – 350, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8857-7
1175046
  Водотика С. Регіональна історія у геополітичному вимірі: на прикладі Південної України // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 89-98
1175047
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАН України
Вип. 9. – 2015. – 315, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1175048
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАН України
Вип. 10. – 2016. – 309, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1175049
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАН України. – ISSN 2519-2760
Вип. 12. – 2018. – 347, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1175050
  Сахно Є. Регіональна модель міжгалузевого балансу / Є. Сахно, А. Долодаренко, А. Ребенок // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 114-122. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1175051
  Єрмаченко В.Є. Регіональна політика в галузі туризму: основні підходи (на прикладі Харківської області) / В.Є. Єрмаченко, Н.А. Дехтяр // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 122-129 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1175052
   Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України. – Київ : Логос, 2000. – 72с. – ISBN 966-581-181-9
1175053
  Пістун М.Д. Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект : Монографія / М.Д. Пістун, К.В. Мезенцев, В.О. Тьорло; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 130с. – ISBN 966-594-450-9
1175054
  Бугай С.М. Регіональна політика в Україні: термінологічна невизначеність та загальні проблеми становлення / С.М. Бугай, Е.В. Щепанський // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 300-308. – (Право. Економіка. Управління)
1175055
  Стаканов Р.Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Стаканов Роман Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Ужгород : Сабов А.М., 2017. – 550, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 463-518. – ISBN 978-617-7344-51-2
1175056
  Хвищун Н. Регіональна політика становлення недержавного сектору житлово-комунального господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 294-305.
1175057
   Регіональна політика та механізми її реалізації. – Київ : Наукова думка, 2003. – 503с. – ISBN 966-00-0079-0
1175058
   Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення. – Київ : НІСД, 2004. – 521 с. – (Регіональний розвиток ; Вип.6). – ISBN 966-554-076-9
1175059
   Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи : Міжнародна науково-практична конференція 10-11 листопада 1994 р. – Київ, 1995. – 368с. – ISBN 5-7702-0994-1
1175060
  Котковський В.Р. Регіональна політика як інструмент формування економічної безпеки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 115-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1175061
  Карась М.А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США) : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Карась М.А.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 16 с. – Бібліогр.:с.14
1175062
   Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області "Київщина заповідна" на 2017-2020 роки : (наук.-практ. коментар). – Київ : UNCG, 2017. – 36. [2] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1175063
  Черепуха Л.О. Регіональна система бібліотечно-бібліографічного забезпечення вчителів історії (80-90-ті роки). : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.08 / Черепуха Л.О.; НАН України. ЦНБ ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 25л.
1175064
  Бащенко Михайло Іванович Регіональна система селекції у скотарстві : Автореф... д-ра с.-г.наук: 06.02.01 / Бащенко Михайло Іванович; Украін. акад. аграрн. наук. Ін-тут розвед. і генетики тварин. – с. Чубинське, 1999. – 37л.
1175065
  Маркіна І.А. Регіональна система управління малим бізнесом // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.145-150. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1175066
  Цибуляк А.Г. Регіональна специфіка екологізації зовнішньоторговельної співпраці // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 79-82
1175067
  Власова Н.Ф. Регіональна специфіка соціального управління фізичною культурою і спортом (на прикладі Запорізькой області) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Власова Наталія Федорівна ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1175068
  Курнишова Ю. Регіональна співпраця. Азійсько-Тихоокеанський регіон // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 122-125. – ISBN 978-617-7157-38-9
1175069
  Герасимчук С. Регіональна співпраця. Близький Схід // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 126-129. – ISBN 978-617-7157-38-9
1175070
  Мартинюк В. Регіональна співпраця. Західні Балкани // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 130-132. – ISBN 978-617-7157-38-9
1175071
  Зубко Д. Регіональна співпраця. Країни Балтії // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 133-135. – ISBN 978-617-7157-38-9
1175072
  Шевченко Н. Регіональна співпраця. Латинська Америка // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 139-142. – ISBN 978-617-7157-38-9
1175073
  Борділовська О. Регіональна співпраця. Південна Азія // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 143-146. – ISBN 978-617-7157-38-9
1175074
  Кияк М. Регіональна співпраця. Північна Європа // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 136-138. – ISBN 978-617-7157-38-9
1175075
  Мішин О. Регіональна співпраця. Субсахарська Африка // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7157-38-9
1175076
  Крисенко О. Регіональна співпраця. Центральна Азія // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 151-154. – ISBN 978-617-7157-38-9
1175077
  Глебов С. Регіональна співпраця. Чорноморський регіон // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 155-158. – ISBN 978-617-7157-38-9
1175078
  Рубцов А. Регіональна стратегія США на Євразійському просторі СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 40-42
1175079
  Боровик О.А. Регіональна структура дебіторської та кредиторської заборгованості Центрального регіону Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 156-162.
1175080
  Довбищенко М.В. Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця 16-першої половини 17 ст. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Довбищенко М.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 18л.
1175081
   Регіональна Україна. – Київ, 2003. – 400с. – ISBN 966-7863-32-8
1175082
  Коваль Н. Регіональне балансування Греції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 5


  "На початку року Греції вдалося здивувати себе і світ, довівши до логічного кінця вирішення македонського питання попри розкол у суспільстві, розвал урядової коаліції та подальше зменшення шансів правлячої партії СІРІЗА на цьогорічних виборах. ...
1175083
  Удовиченко В.В. Регіональне ландшафтне планування: теорія, методологія, практика = Regional landscape planning: theory, methodology, practice : монографія / Вікторія Удовиченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 617, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 573-605. – ISBN 978-617-7069-59-0
1175084
  Мезенцев К.В. Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку / К.В. Мезенцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 82с. – ISBN 966-594-389-8
1175085
  Шевчук Ірина Львівна Регіональне управління підприємствами роздрібної торгівлі : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.02 / Шевчук І.Л.; НАДУ при президентові України; ХРІДУ. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1175086
  Паленичак О.В. Регіональне управління процесами продовольчої безпеки // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 282-288 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
1175087
  Перегуда Є.В. Регіональне управління та місцеве самоврядування в США: "стежка залежності" та сучасні тенденції / Є.В. Перегуда, С.Д. Місержи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 154-164. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1175088
  Соколенко А.С. Регіональне управління трудовим потенціалом регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 76-81. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1175089
   Регіональне управління: інноваційний підхід : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Д.І. Котельніков, В.П. та ін. Мащенко; М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Д.І. Котельніков; Чернігівський держ. технологічний ун-т; за заг. ред. Бутка М.П. – Київ : Знання України, 2006. – 560с. – ISBN 966-316-141-8
1175090
  Король О. Регіональний аналіз розвитку туризму в Чернівецькій області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 100-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1175091
  Лукіна Т. Регіональний аспект реформування державного управління загальною середньою освітою / Т. Лукіна, О. Ляшенко // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.73-79
1175092
  Брітченко І. Регіональний аспект стимулювання споживчлгл кредитування комерційних банків // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.157-161
1175093
  Гражевська Н.І. Регіональний вектор розвитку національних економік у глобальному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 72-78
1175094
  Шаповал П. Регіональний вимір державного управління в умовах інтеграції України в ЄС // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.219-223. – ISBN 966-73-53-51-Х
1175095
  Агаркова Н.В. Регіональний вимір екологічної безпеки України з урахуванням загроз виникнення техногенних і природних катастроф / Н.В. Агаркова. – Київ, 1996. – 73 с.
1175096
  Татаренко Т.М. Регіональний вимір сучасного політичного розвитку України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук: спец. 23.00.02 - політ. ін-ти та процеси / Тетяна Михайлівна Татаренко; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 39с. – бібліогр.: 30 назв
1175097
  Степанець І.О. Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Степанець Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 220 арк. – Додатки: арк. 186-220. – Бібліогр.: арк. 173-185
1175098
  Степанець І.О. Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Степанець Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1175099
  Ободовський Олександр Григорович Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / Ободовський О.Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 33 с.
1175100
  Линник С. Регіональний екологічний моніторинг як інструмент підвищення ефективності державного регулювання природокористування на регіональному рівні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 220-225. – бібліогр. на 18 пунктів
1175101
  Ковальчук І. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз / І. Ковальчук. – Львів : Інститут українознавства, 1997. – 440с. – ISBN 5-7702-1008-7
1175102
  Ткач О.В. Регіональний логістичний центр: формування та особливості функціонування / О.В. Ткач, І.А. Волощук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 127-134. – ISSN 2313-8246
1175103
  Перга Т. Регіональний менеджмент: Економічне зростання Китаю та Індії як фактор дестабілізації розвитку в ХХІ столітті // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-32.
1175104
  Лісова Н.І. Регіональний моніторинг якості освіти: окремі аспекти досвіду становлення та розвитку // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 77-81. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
1175105
  Ємець Г.С. Регіональний підхід до управління економічними процесами : (На прикладі Закарпатської області України) / Г.С. Ємець, М.А. Лендел; Академія наук України.Львівське відділ.ін-ту економіки. – Київ, 1992. – 148с. – Бібліогр.: с.143-145. – ISBN 5-12-003006-5
1175106
  Зорич О.О. Регіональний політичний режим у Полтаві та області: історичні передумови становлення та ключові актори (перша половина 1990-х рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 77-88. – ISSN 2524-0137
1175107
   Регіональний портрет України. – Київ : УНЦПД, 2003. – 336с. – ISBN 966-8136-11-X
1175108
  Радзілевич Д.А. Регіональний правовий порядок в Україні: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Радзілевич Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1175109
  Джаман М.О. Регіональний промисловий розвиток у період формування капіталізму / М.О. Джаман, В.В. Єрмаков // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне, 2013. – Вип. 19, № 4. – С. 14-27
1175110
  Семенов В. Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону / В. Семенов, В. Мозгальова, І. Давиденко // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 78-89. – ISSN 1562-0905
1175111
  Попадинець Н.М. Регіональний ринок споживчих товарів: сутність і засадничі положення функціонування
1175112
   Регіональний розвиток в умовах глобальних інтеграційних процесів (на прикладі Придніпровщини) : Матеріали круглого столу. – Київ : НІСД, 2004. – 84с.
1175113
  Керецман В. Регіональний розвиток як предмет державного регулювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.397-401
1175114
  Чичкань А.І. Регіональний розвиток Японії - важливий об"єкт суспільно-географічних досліджень // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Мета: вивчення японського досвіду регіонального розвитку та планування в контексті забезпечення збалансованого розвитку, що є важливим завданням суспільногеографічних досліджень. Методика. Використані методи аналізу політико-географічного ...
1175115
  Желюк Т. Регіональний розвиток: нові підходи до антикризового управління // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 19-36. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1175116
  Яковлєва О.В. Регіональний та європейський освітні контексти трансформації українського національного мовного простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 243-247. – ISSN 2076-1554
1175117
  Грицяк І. Регіональний та місцевий рівні управління в Європейському Союзі // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-127.
1175118
  Левіна Г.М. Регіональні "червоні" переліки (у контексті регіональної охорони рідкісних видів диких тварин) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 535-545. – ISSN 0869-2491
1175119
  Колодійчук В.А. Регіональні аспекти запровадження електронних систем біржової торгівлі зерном в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 158-164 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1175120
  Бубенко П.Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку : Монографія / П.Т. Бубенко; НАНУ; МОНУ. – Харків : НТУ "ХПІ", 2002. – 316с. – ISBN 966-593-287-Х


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1175121
  Лояк Л.М. Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств у сфері ресторанного бізнесу / Л.М. Лояк, Р.П. Загнибіда // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 125-128. – ISBN 978-9934-571-24-4
1175122
  Кириленко В.І. Регіональні аспекти інноваційної політики розвитку аграрного сектора // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 20-25 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1175123
  Курмаєв П.Ю. Регіональні аспекти іноземного інвестування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 66-69
1175124
  Столярчук Я.М. Регіональні аспекти науково-технологічного та інноваційного співробітництва країн ЄС // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 126-130


  У статті розкриваються особливості сучасної інноваційної політики Європейського Союзу, метою якої є підвищення конкурентоспроможності даного інтеграційного блоку порівняно з визнаними лідерами науково-технічного прогресу США та Японією. Обґрунтовано ...
1175125
  Ярош Я.Б. Регіональні аспекти політичної конкуренції партій в Україні // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 86-90. – ISSN 2519-2949
1175126
  Кияк Б. Регіональні аспекти процесу творення конкурентного науково-технологічного середовища // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.249-254. – ISSN 1562-0905
1175127
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-065-7
Вип. 5. – 2001
1175128
  Бегларашвілі О.П. Регіональні аспекти розвитку оптової торгівлі України / О.П. Бегларашвілі, А.В. Кулік // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 259-264. – ISSN 2222-4459
1175129
  Онищенко О. Регіональні аспекти сталого розвитку агропромислових комплексів : Критика і бібліографія / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 92-93. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1175130
  Шашина М.В. Регіональні аспекти структурної модернізації економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 107-112. – ISSN 2222-4459
1175131
  Гірман А.П. Регіональні аспекти сучасних міжнародних відносин в умовах світової глобалізації / А.П. Гірман, В.В. Криша // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 72-78. – (Серія "Питання політології" ; вип. 36). – ISSN 2220-8089
1175132
  Смерічевський С.Ф. Регіональні аспекти управління бюджетними фінансами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.338-342. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1175133
  Оробчук М. Регіональні аспекти формування екологічної культури / М. Оробчук, О. Марченко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 149-157. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1175134
  Бутирська І.В. Регіональні аспекти формування загального соціального простору ЄС // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 17-23. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1175135
   Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне : Збірник статей. – Київ : Святогляд, 2005. – 186с. – ISBN 966-8837-05-3
1175136
   Регіональні відмінності в Україні: позиції експертів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-31.
1175137
  Козир З. Регіональні дослідження організаційних та управлінських аспектів розвитку промислових комплексів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 121-124. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1175138
  Садова У.Я. Регіональні драйвери економіки України: з історії досліджень вітчизняних наукових шкіл / У.Я. Садова, В.Я. Бідак, М.М. Біль // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 256-266. – ISSN 2078-9165
1175139
  Макогон Ю.В. Регіональні економічні зв"язки та вільні економічні зони : Підручник для студ. економ. спец. та вищ. навч. закладів / Ю.В.Макогон, В.І.Ляшенко, В.О.Кравченко. – 2-е вид..пепероб.. доп. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – 541 с. – ISBN 966-8510-04-6


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1175140
  Мацишина І.В. Регіональні еліти в контексті символізації (1994–2004 рр.) // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 68-74. – ISSN 2519-2949
1175141
  Гріненко О.О. Регіональні інституційні механізми захисту природних ресурсів на прикладі Африки / О.О. Гріненко, С.Д. Білоцький // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 71-74
1175142
  Чужиков В.І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи : Монографія / В.І. Чужиков; КНЕУ. – Київ : ТОВ "Кадри", 2003. – 297с. – ISBN 966-7958-20-5
1175143
  Дашковська О. Регіональні механізми захисту прав жінок: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.139-147
1175144
  Діденко К. Регіональні особливості автодорожньої мережі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-43. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню сучасного стану автомобільних доріг в Україні. The article deals with the current situation of the roads in Ukraine.
1175145
  Маліков Микола Васильович Регіональні особливості адаптивних можливостей серцево-судинної системи різних груп населення : Дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.13. / Запорізький держ. ун-тет; Маліков М.В. – Запоріжжя, 2003. – 370л. – Бібліогр.: л.285-328; Додатки: л.329-370
1175146
  Маліков Микола Васильович Регіональні особливості адаптивних можливостей серцево-судинної системи різних груп населення : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Маліков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35с. – Бібліогр.: 51 назв.
1175147
  Крутій О. Регіональні особливості взаємодії органів виконавчої влади з населенням // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 188-195.
1175148
  Бакушевич І. Регіональні особливості діяльності інтегрованих корпоративних структур / І. Бакушевич, О. Сороківська // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1562-0905
1175149
  Якименко Ю. Регіональні особливості ідейно-політичних орієнтацій громадян України в контексті виборчої кампанії-2006 / Ю. Якименко, О. Литвиненко // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 1. – С. 2-18.
1175150
  Кравченко П. Регіональні особливості інтеграції вітчизняного культурно-історичного досвіду в систему державобудівничих цінностей // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.66-79. – ISBN 966-7653-05-3
1175151
  Гафіатуліна Анна Вікторівна Регіональні особливості колективної самооцінки студентами своєї національної спільноти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 27-35 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1175152
  Мінченко С. Регіональні особливості корупції в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 3 (55) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – C. 86–98. – ISSN 2311-6676
1175153
  Шиманська К.В. Регіональні особливості міжнародної міграції в Європі та регіональна міграційна політика // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 25-35. – ISSN 2313-4569
1175154
  Костенко Н.В. Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.05 / Костенко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1175155
  Смагло Ніна Сергіївна Регіональні особливості народної прози Поділля (на матеріалах фольклору Вінничини) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Смагло Ніна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 155л. – Бібліогр.:л.150-155
1175156
   Регіональні особливості нерухомих пам"яток України : [колектив. монографія] / [Бичковська Г.М. та ін.] ; під заг. ред. Л.О. Гріффена, О.М. Титової ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8999-82-6
1175157
  Скнар О.М. Регіональні особливості політичних практик студентської молоді // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-96
1175158
  Якубовський М.М. Регіональні особливості розвитку промисловості України / М.М. Якубовський, М.О. Солдак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 35-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1175159
  Кошіль А. Регіональні особливості розвитку сировинної бази підприємств харчової промисловості // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 8 назв.
1175160
  Людвічук М. Регіональні особливості розвитку споживчої кооперації України в перехідний період // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 62-66
1175161
  Бондар О. Регіональні особливості розподілу та використання туристично-рекреаційних ресурсів басейну р. Збруч у межах Хмельницької області / О. Бондар, В. Фесюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 90-95 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1175162
  Приймак В.В. Регіональні особливості роменської культури // Археологічний літопис Лівобережної України : науковий журнал / Центр охорони та досліджень пам"яток археол. управ. культури Полтав. облдержадмін., Ін-т археології НАН України ; голов. ред. О. Супруненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – Ч. 1. – С. 11-19
1175163
  Сачовський І.М. Регіональні особливості сілськогосподарського виробництва (Рослинницької галузі) в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 114-120 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1175164
  Матюхін Д.А. Регіональні особливості соціальних практик сучасної української молоді (на прикладі Запорізької і Тернопільської областей) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Матюхін Дмитро Анатолійович ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1175165
  Вихрущ В. Регіональні особливості університетської освіти та імперативи неперервної освітньої політики Канади / В. Вихрущ, Ю. Козловський // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 12-17
1175166
  Олійник Я. Регіональні особливості формування людського потенціалу Чернівецької області / Я. Олійник, Т. Куриш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 12-18. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено дослідження регіональних особливостей формування людського потенціалу Чернівецької області, виокремлено чинники та фактори, що впливають на становлення людського капіталу. На основі діючої методики проведено аналіз людського розвитку ...
1175167
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2000
1175168
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2001
1175169
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 1997-
№ 4. – 2001
1175170
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 1997-
№ 5/6. – 2001
1175171
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2002
1175172
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2. – 2002
1175173
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 3/4. – 2002
1175174
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 5. – 2002
1175175
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 7/8. – 2003
1175176
  Татаренко Т. Регіональні політичні процеси та їх концептуальні обгрунтування // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.17-33. – ISSN 1609-5499
1175177
  Школа І.М. Регіональні принципи та економічні аспекти інтеграції України в Європейський Союз / І.М. Школа, О.М. Верстяк // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 222-228. – ISSN 1562-0905
1175178
  Шмаров Д.М. Регіональні пріоритети інвестиційного забезпечення переробно-харчових виробництв у контексті їх комплексного розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 62-67 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1175179
   Регіональні проекції державної політики : Збірник наукових праць Кримського філіалу НІСД. – Сімферополь. – ISBN 966-572-457-6
Т. 1. – 2003
1175180
   Регіональні проекції державної політики : Збірник наукових праць Кримського філіалу НІСД. – Сімферополь. – ISBN 966-572-457-6
Т. 2. – 2003
1175181
  Балабух В. Регіональні прояви глобальної зміни клімату в Тернопільській області та можливі зміни до середини ХХI ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 43-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1175182
  Долиняк Ю. Регіональні ринки освітніх послуг: сутність та значення в умовах транскордонного співробітництва // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 3 (7). – С. 60-64. – ISSN 2411-4014
1175183
  Приймак В.І. Регіональні ринки праці України: трансформація та механізми регулювання / МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка; Василь Приймак. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 256с. – ISBN 966-613-283-4
1175184
  Шаповаленко М. Регіональні розбіжності у процесі демократизації українського суспільства // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 97-103.
1175185
  Джаман Василь Олександрович Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України) : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Джаман В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 467 л. + Додатки: л. 399 - 467. – Бібліогр.: л. 365 - 399
1175186
   Регіональні та національні еліти: хто формує політику? : Матеріали Міжнародної наукової конференції Чернівці, 6-7 грудня 2001 р. – Чернівці : БУКРЕК, 2002. – 280с. – ISBN 966-7854-40-Х
1175187
  Зайцева Л. Регіональні тенденції економічного розвитку: стан та перспективи // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.34-42
1175188
  Ольшанська О.В. Регіональні туристичні кластери як важливий чинник економічного зростання / О.В. Ольшанська, А.О. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 212-216
1175189
  Олійник Я.Б. Регіонально-географічні дослідження Володимира Кубійовича. Віп.3 / Я.Б. Олійник, М. Пістун, В. Гуцал // Історія української географії, 2001
1175190
  Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці / В.А. Поповкін. – К., 1993. – 213с.
1175191
  Артьомов І. Регіонаоьні аспекти перспектив вступу України в ЄС і НАТО (на матеріалах Закарпатської області) / І. Артьомов, О. Руденко // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 6-37. – ISSN 2078-1431
1175192
  Климко О.О. Регіонгальна сегментація ринку фінансово-банківських послуг України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 38-43 : мал., табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
1175193
  Зінько Ігор Регіони - "третій рівень влади" у сучасній європейській політиці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 42-47. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1175194
  Вирський Д. Регіони в історії Старої України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 15


  "Полотно нашої історії досі має ознаки фрагментарності. Карта «Україна або козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії» (1712) нюрнберзького картографа Йоганна Баптиста Гомана (1664–1724). Основою послужили карти України ...
1175195
  Фіцовський Є. Регіони великої єресі та околиці = Regiony wielkiej herezji i okolice : Bruno Schulz i jego mitologia : Бруно Шульц і його міфологія / Єжи Фіцовський ; [пер. з пол., прим. А. Павлишин ; Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 541, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. пол. мовою. - Імен. покажч.: с. 506-513. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-151-8


  Виданння увійшло до числа найкращих книжок Львівського Форуму Видавців-2010!!! Великого прозаїка Бруно Шульца час і обставини прирекли на смерть від ґестапівської кулі та забуття. Проте польський поет і літературознавець Єжи Фіцовський (1924 – 2006) ...
1175196
  Бондаренко Н.М. Регіони України в глобалізаційних процесах за умов іноземного спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості прямого іноземного інвестування в регіонах України з погляду їх привабливості для іноземних інвесторів. Peculiarities of direct foreign investments into the regions of Ukraine, from the point of view of their attractiveness ...
1175197
  Зелінська Г.О. Регіони України в умовах становлення економіки знань / Г.О. Зелінська, А.В. Процишин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 40-46. – (Серія "Економіка" ; вип. 13 (41)). – ISSN 2311-5149
1175198
   Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку : аналітична доповідь / С.О. Біла, О.В. Шевченко, В.І. Жук, М.О. Кушнір та ін. ; [за ред. С.О.Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 103 с. – ISBN 978-966-554-138-7
1175199
   Регіони України: перспективи єднання, шляхи формування спільної ідентичності // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-51.
1175200
   Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : Монографія. – Київ : Знання України, 2005. – 498с. – ISBN 966-554-084-Х
1175201
  Пила В.І. Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку / В.І. Пила, О.С. Чмир // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 114-124. – Бібліогр.: на 18 пунктів
1175202
  Зінько Ігор Регіони як константа європейської історії та політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 26-32. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1175203
   Регіонознавство : підручник для студ. ВНЗ / [В.В. Копійка та ін. ; за заг. ред. Л.В. Губерського, В.А. Смолія] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 638, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 635-638. – ISBN 978-966-439-704-6
1175204
  Величко В.В. Регіонознавство Китаю: економіка і управління : монографія / В.В. Величко ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. – Київ : [б. в.], 2010. – 406, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 364-392 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2250-12-1
1175205
  Кут Д.Ж. Регіохімія електрофільної гетероциклізації n-3-заміщених 2-алкенілтіотієнопіримідинів / Д.Ж. Кут, М.В. Сливка, В.Г. Лендєл // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 110
1175206
  Вербицька Н.В. Регістр як переключення комунікативного коду // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 375-379. – ISSN 1729-360Х
1175207
  Коломийцева В. Регістри життя й поезії Анатолія Мойсієнка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 19-28. – ISSN 0320-3077
1175208
  Пархоменко В. Регістри облікових записів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.3-6
1175209
  Травінська С. Регістри спрощеної форми обліку поточних зобов"язань // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 22-30 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1175210
   Регістри стосунків : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 грудня 2012 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; Укр. Спілка Психотерапевтів, Секція клієнтцентрованої психотерапії ; [редкол.: Слободянюк І.А. (гол ред.), Банцер В.С., Невідома Я.Г. та ін.]. – [Київ], 2012. – 157 с. – Бібліогр. в кінці статей
1175211
  Кузьменко О. Регіт мумії Фараона, або крихта Табаско / О. Кузьменко. – Київ, 1994. – 110 с.
1175212
  Назаров Д.С. Регламент "Reach" як технічний бар"єр у торгівлі продукцією хімічної промисловості України з країнами ЄС // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 153-161. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  У статті проаналізовано сучасний стан зовнішньої торгівлі продукцією хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості між Україною та ЄС а також розкрито особливості лібералізації їх торгівельних відносин в контексті переговорів щодо створення ...
1175213
  Тадевосян А.М. Регламент Верховного Совета союзной республики (на материалах Армянской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Тадевосян А.М.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1972. – 21л.
1175214
  Гуреев П.П. Регламент Верховного Совета СССР / П.П. Гуреев, Л.В. Лазарев. – М., 1981. – 142с.
1175215
   Регламент Верховної Ради України. – Київ, 1994. – 194 с.
1175216
   Регламент Верховної Ради України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 133с. – (Біб-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-161-6
1175217
   Регламент Верховної Ради України : Офіційне видання. За станом на 21 квітня 2004 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 140 с. – ISBN 966-611-296-5


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1175218
   Регламент Верховної Ради України : За станом на 10 травня 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 144с. – Шифр дубл.34Регл.(доп.юр.). – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-383-X


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1175219
   Регламент Верховної Ради України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське вид-во, 2006. – 240с. – ISBN 966-611-526-6


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1175220
   Регламент Верховної Ради України. – Київ : Скіф, 2007. – 164с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-25-1


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1175221
   Регламент Верховної Ради України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-611-580-8
1175222
  Погорєлова А.І. Регламент Верховної Ради України: аналіз комунікативного потенціалу та умов його продуктивного використання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 368-376
1175223
  Маркуш М. Регламент Верховної Ради України: конституційний аспект // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – С. 4-8.
1175224
   Регламент Європейського суду з прав людини (нова редакція) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 293-341. – ISSN 0132-1331
1175225
  Мамаев В.А. Регламент Конгреса США / В.А. Мамаев. – М., 1962. – 174с.
1175226
   Регламент Конституційної Асамблеї : Рішення Конститційної Асамблеї від 21 вересня 2012 року № 5 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 257-266. – ISSN 1026-9932
1175227
   Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України : Затверджено Рішенням Президії Торгово-промислової палати Українивід 17 квітня 2007 р. протокол № 8 (1) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 461-483. – ISSN 0132-1331
1175228
   Регламент Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины, утвержденный решением Президиума ТПП Украины от 17 апреля 2007 г., протокол № 18 (1) // Практика международного коммерческого арбитража : научно-практический юридический журнал / Информационно-аналитический центр правовой и деловой информации "Праксіс". – Київ, 2007. – № 3/4 (5/6). – С. 4-36
1175229
  Шаклеин Н.И. Регламент Парламентской Ассамблеи Совета Европы: что можно использовать в практической работе Государственной Думы России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
1175230
  Карман Я. Регламент Ради ЄС № 1259/2010 від 20 грудня 2010 року про право, що застосовується до розлучень та правової сепарації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 206-209
1175231
  Старовойтов Н.Г. Регламент Совета и его исполкома / Н.Г. Старовойтов. – М., 1982. – 96с.
1175232
   Регламент съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – М., 1990. – 112с.
1175233
   Регламент, или Устав духовной коллегии [Духовный регламент] / [Сост. Феофан (Прокопович)]. – [Напеч. 9-м тиснением]. – [Москва] : [Синодальная тип.], 1776. – 1 тит. л., [6], 1-139, 1-13 = 159 л. – Вых. дан. в конце текста


  закон, изданный в форме манифеста Петром I, определявший правовое положение Православной Церкви в России (Православной Российской Церкви). Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- картон, ...
1175234
  Круковець О.В. Регламентатори перебудови / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1990. – 108 с.
1175235
  Васильева Т. Регламентация двойного гражданства в европейских странах: современные тенденции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 54-66. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматриваются причины и условия предоставления двойного гражданства в европейских странах, современные тенденции и правовые коллизии в данной сфере правового регулирования. По мнению автора, вопрос о множественном гражданстве носит во многом ...
1175236
  Файгер А. Регламентация обоснованного риска в национальном и зарубежном уголовном законодательстве // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2008. – № 4. – С. 33-40. – ISSN 1810-3081
1175237
  Коротун І.В. Регламентація архітектурної та містобудівної діяльності в буферних зонах об"єктів всесвітньої куоьтурної спадщини ЮНЕСКО: задачі і методи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 81-86. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1175238
  Мовчан Р.О. Регламентація відповідальності за злочини у сфері земельних відносин за Руською Правдою // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 130-134. – ISBN 978-617-616-069-4
1175239
  Іванюк І.А. Регламентація діяльності монастирського бібліотекаря в Києві у XIX столітті // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 143-150. – ISSN 0320-9466
1175240
  Тітко І. Регламентація екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України: окремі аспекти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 218-226. – ISSN 1993-0909
1175241
  Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права ЄС: організаційно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
1175242
  Соколова Н.Д. Регламентація здорового способу життя в навчальних закладах Російської імперії в другій половині XVIII ст. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 10-14. – ISSN 2220-7481


  З"ясовано, що з приходом до влади імператриці Катерини II у Російській імперії велику увагу приділяли питанням освіти та виховання молодого покоління. Розроблена урядом інструкція виховання дітей лягла в основу статутів освітніх закладів країни. ...
1175243
  Підгородинська А. Регламентація міжнародного співробітництва під час кримінального провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 54-60


  "...За новим КПК України".
1175244
  Горбатовська Ю.Г. Регламентація обліку і аналізу доходів і видатків загального фонду бюджетних установ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 59-62
1175245
  Максимюк А. Регламентація оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-90
1175246
  Татаров О.Ю. Регламентація початку досудового провадження у контексті законопроектних новел // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2571-07-3
1175247
  Хоббі Ю.С. Регламентація прав людини у конституціях України та країнах ЄС: порівняльний аналіз // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 72-78. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1175248
  Мігоряну С.Д. Регламентація права на судовий захист у міжнародному праві з прав людини // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 43-48. – (Правознавство ; Вип.306)
1175249
  Колодій О. Регламентація правового статусу народів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 183-189. – ISSN 2306-9082
1175250
  Бедрій Р.Б. Регламентація принципу поділу влади в конституціях зарубіжних країн та України (порівняльний аспект) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 78-84. – (Юридична ; Вип. 1)
1175251
  Благодир А. Регламентація процесуального порядку примусового отримання зразків для експертного дослідження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 126-129.
1175252
  Кириченко С.А. Регламентація роботи з особистими і речовими джерелами антиделіктної інформації : Лекція 3 / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач; МДГУ ім. П. Могили; За ред. О.А. Кириченка. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2007. – 84с. – (Авторська лекція ; Вип.6). – ISSN 1819-6284
1175253
  Лич В.М. Регламентація роботи облікового апарату та сучасні вимоги до кадрового потенціалу підприємства / В.М. Лич, Т.М. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 58-64
1175254
  Кириленко І.В. Регламентація соціального забезпечення військовослужбовців Збройних сил України в сучасних умовах / І.В. Кириленко, О.П. Голота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 95-97. – БІбліогр.: С. 97. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто сучасну нормативно-правову базу, яка регламентує соціальне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, а також її вплив на реформування української армії. In the article a modern normative-legal base which regulates ...
1175255
  Завтур Д. Регламентація тимчасового ввезення товарів - запорука успішного здійсненя зовнішньоекономічної діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.83-88. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1175256
  Гуменюк Ю.С. Регламентація формалізованих правил призначення покарання за незакінчений злочин у контексті його правової природи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 122-129
1175257
  Казак Р.А. Регламентація функціонування заповідників на основі Закону про охорону природи Української РСР (1960 - 1970 роки) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 47-55. – ISSN 2224-9281
1175258
  Писаренко Б.А. Регламентна система управління продуктивністю праці / Б.А. Писаренко, Н.Б. Проценко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 113-116. – ISSN 1729-7206
1175259
   Регламентне право України. – Львів : Ліга-Прес. – (Інституційний розвиток України). – ISBN 966-397-035-9
Том 1, 2. – 2006. – 456с. – Том 1: Регламентне право України: актуальні питання розвитку. Том 2: Хрестоматія
1175260
  Кучеренко Т. Регламентування облікової політики фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 24-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1175261
  Кузнецова С. Регламентування фінансової бухгалтерської звітності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-31
1175262
  Крашенинников Е.А. Регламетация защиты гражданских прав в проекте гражданского Кодекса Российской Федерации / Е.А. Крашенинников. – Ярославль, 1993. – 30с.
1175263
  Пичугин Алексей Васильевич Реглуяция пентозного пути и его Взаимодействие с энергетическим метаболизмом в эритроцитах человека : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Пичугин Алексей Васильевич; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1981. – 24л.
1175264
  Клапків Ю. Регрес чи суброгація, що має місце в страхуванні? // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 46-48. – ISSN 1810-7923
1175265
  Чумак М. Регресивність впливу радянського вектору на траєкторію освітнього поступу першої половини XX століття // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 145-151. – ISSN 2706-6258
1175266
  Ушкаренко В.О. Регресійна модель урожайності кукурудзи цукрової залежно від агротехнології в зрошуваних умовах сухого степу України / В.О. Ушкаренко, П.В. Лиховид // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 2310-046X
1175267
  Парновський О. Регресійне моделювання космічної погоди / О. Парновський, І. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-27. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Створено феноменологічні моделі взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Вони забезпечують прогнозування Dst-індексу з використанням даних космічних апаратів та наземних станцій. Метод поєднує переваги емпіричного та статистичного підходів. ...
1175268
  Мойсеєнко Ірина Павлівна Регресійний аналіз інтелектуального потенціалу / Мойсеєнко Ірина Павлівна, Демчишин Марія Ярославівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті описано об"єкти та методи аналізу результатів діяльності банків. Представлено регресійні моделі аналіізу, які відображають залежність прибутковості від використання інтелектуального потенціалу. Здійснено факторний аналіз результатів діяльності ...
1175269
  Ковпак Е.О. Регресійні моделі динаміки шкідливих викидів в атмосферу України / Е.О. Ковпак, В.Г. Михайленко, О.В. Масленнікова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 119-128. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1175270
  Скиба О.О. Регресійні моделі успішності спортивної діяльності у різних видах спорту // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 63-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1175271
  Турко Р.Ф. Регресійно-кореляційний аналіз формування банківського капіталу вітчизняної банківської системи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 221-226. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1175272
  Майборода Р.Є. Регресія: лінійні моделі : навчальний посібник для студ. ун-тів, які навчаються за спеціальностями "Математика", "Статистика" / Р.Є Майборода; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 296с. – ISBN 966-594-966-7
1175273
  Демор, Массар, Фандерфельде Регрессивная эволюция в биологии и социологии : пер. с фр. / Демор, Массар и Фандерфельде ; Под ред. Д. Хоропчевского и В. Фаусека. – Санкт-Петербург : Склад изд. О.Н. Поповой, 1898. – [2], VI, 263 с. : ил.


  Авт.: Массар, Жан, Вандервельде, Эмиль (1866-1938) Ред. : Коропчевский, Дмитрий Андреевич (1842-1903) Фаусек, Виктор Андреевич (1861-1910)
1175274
  Махотин А. Регрессивные черты в строении самок пяденицы-обдирало (Erannis defoliaria CI.) и зимней пяденицы (Operophthera brumata L.) / А. Махотин, 1940. – С. 367-369
1175275
  Кутимская М.А. Регрессионная модель индексов рассеянных отражений / М.А. Кутимская, Т.В. Гудкова. – Иркутск, 1987. – 192с.
1175276
   Регрессионніе модели прогнозирования урожайности зерновых в Украине по спутниковым данным различной природы / Н.Н. Куссуль, А.В. Колотий, С.В. Яцков, Т.В. Олейник // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. – С. 94-101. – (Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 1 (17)). – ISSN 1996-1588
1175277
  Валеев С.Г. Регрессионное моделирование при обработке наблюдений / С.Г. Валеев. – Москва, 1991. – 269с.
1175278
  Холод Н.И. Регрессионное планирование сельскохозяйственного производства / Н.И. Холод. – Минск, 1976. – 64с.
1175279
  Ильин Ю.П. Регрессионные зависимости среднегодовых показателей гидрометеорологических условий черноморского побережья Украины // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 58-62 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
1175280
   Регрессионные эксперименты. – М., 1977. – 230с.
1175281
  Живописцев Ф.А. Регрессионный анализ в экспериментальной физике / Ф.А. Живописцев, В.А. Иванов. – Москва : МГУ, 1995. – 208 с. – ISBN 5211030877
1175282
  Петрович М.Л. Регрессионный анализ и его математическое обеспечение на ЕС ЭВМ / М.Л. Петрович. – Москва, 1982. – 199 с.
1175283
   Регрессионный анализ качества сталей и сплавов. – М., 1976. – 223с.
1175284
  Надутый В.П. Регрессионный анализ результатов комплексного обезвоживания железной руды / В.П. Надутый, П.В. Левченко, С.В. Костыря // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 153-160 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1175285
  Древин Е.А. Регрессионный подход к построению карты пьезоизогипс в условиях Украинского щита (на примере Приазовского массива) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 86-88. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 8)
1175286
  Алберт А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание / А. Алберт ; пер. с англ. Р.Ш. Липцера ; под ред. Я.З. Цыпкина. – Москва : Науна, 1977. – 224 с.
1175287
  Шевченко Г.Н. Регрессные обязательства в отношениях между социалистическими организациями / Г.Н. Шевченко ; [ред. В.И. Егупов]. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1990. – 116, [4] с. – Библиогр.: с. 107-114
1175288
  Бару М.И. Регрессные обязательства в трудовом праве / М.И. Бару. – М., 1962. – 141с.
1175289
  Змачинская М.И. Регрессные обязательства из договора поставки по советскому гражданскому праву : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Змачинская М.И.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский юридич. ин-т. – Саратов, 1971. – 16л.
1175290
  Новицкий И.Б. Регрессные обязательства между социалистическими хозяйственными организациями / И.Б. Новицкий. – М, 1952. – 184с.
1175291
  Станіц Б. Регтайми Лілії Пустовіт // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.64-67


  Модел"єр, здатна творити у сучасній світовій культурі.
1175292
  Боринец С.Я. Регулиpование pыночного хозяйства в стpанах Западной Евpопы / С.Я. Боринец; УкрНТИ, УкрИНТЭИ. – Киев, 1992. – 48с. – (Сер. Экономика ; Рыночная экономика: зарубежный опыт.)


  Рассмотpены необходимость и pоль pегулиpования pыночных отношений в стpанах Заподной Евpопы, а также его фоpмы и механизмы планиpования, поддеpжание конкуpенции, контpоль за ценами, финансово-кpединые pычаги.
1175293
  Осина А.Н. Регулирвоание роста и качественного состава КПСС в условиях коммунистического строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Осина А.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1975. – 22л.
1175294
  Варфоломеев С.Д. Регулирвоание светом каталитической активности ферментов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Варфоломеев С.Д.; МГУ. Кафедра хим. кинетики и Межфакультетская лаборат. биорганической химии МГУ. – М., 1971. – 18л.
1175295
  Шадрин Л.Н. Регулирвоание свойств тампонажных растворов при цементировании скважин / Л.Н. Шадрин. – М., 1969. – 238с.
1175296
  Песоцкий В. Регулирование агрорисков в Украине // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 16-20.
1175297
  Веселовский Р.А. Регулирование адгезионной прочности полимеров / Веселовский Р.А. – Киев, 1988. – 174 с.
1175298
  Нижник С Н. Регулирование брачно семейных отношений на Руси в условиях язычества // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.31-34
1175299
  Павлов В.В. Регулирование валютных отношений современного капитализма / В.В. Павлов. – М., 1977. – 159с.
1175300
  Пышкин Б.А. Регулирование вдольберегового потока наносов / Б.А. Пышкин, Е.С. Цайтц, Ю.Н. Сокольников. – Киев : Наукова думка, 1972. – 136с.
1175301
  Григорян Лаврентий Артемович Регулирование взаимоотношений общества и природы в условиях социализма : Автореф... канд. филос.наук: / Григорян Лаврентий Артемович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 23л.
1175302
   Регулирование внешней среды растений. – Москва, 1961. – 315с.
1175303
  Шагалов Г. Регулирование внешнеэкономических связей. / Г. Шагалов, В. Пресняков, И. Фаминский. – Москва : Инфра-М, 1997. – 201с. – (Экономико-правовое досье.). – ISBN 5-86225-352-1
1175304
  Кузнецов Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине / Н.В. Кузнецов. – К., 1998. – 217с.
1175305
  Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине (практическое пособие) / Н.В. Кузнецова. – Київ : Сплайн, 1998. – 220с. – ISBN 966-95329-6-5
1175306
  Диланян А.А. Регулирование внутреннего рынка, 1921-1923 гг. (историко-экономический аспект) / А.А. Диланян. – К., 1991. – 48с.
1175307
  Айдаров И.П. Регулирование водно-солевого и питательного режимов орошаемых земель / И.П. Айдаров. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 304 с. : ил. – Библиогр.: с. 292-299
1175308
  Шуравилин А.В. Регулирование водно-солевого режима почв Голодной степи. / А.В. Шуравилин. – М, 1989. – 189с.
1175309
  Потапов М.В. Регулирование водных потоков методом искусственной поперечной циркуляции / М.В. Потапов. – М.-Л., 1947. – 76с.
1175310
  Глекель Ф.Л. Регулирование гидратационного структурообразования поверхностно-активными веществами / Ф.Л. Глекель. – Ташкент, 1986. – 224с.
1175311
  Литвинов Б.А. Регулирование горения в мартеновских печах по информации о качестве сжигания топлива : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 198 / Литвинов Б.А. ; Днептропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 19 с.
1175312
   Регулирование государственной торговли. – М., 1963. – 400с.
1175313
   Регулирование государственной торговли в СССР. – 2-е перераб. и доп. изд. – М., 1973. – 303с.
1175314
  Баховкина Лидия Николаевна Регулирование государственных закупок сельскохозяйственных продуктов у колхозов и совхозов : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Баховкина Лидия Николаевна; Ин-т гос. и права. – М., 1976. – л.
1175315
  Тер-Казарян Регулирование деятельности страховых компаний // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 93-96. – ISSN 1993-5560
1175316
  Будзилович И.С. Регулирование жилищных отношений в правовых актах СМ Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Будзилович И.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с.
1175317
  Будзилович И.С. Регулирование жилищных отношений в правовых актах Совета Министров УССР : Дис... канд. юрид.наук: / Будзилович И. С.; КИНХ, Каф-ра правовых дисципл. – К., 1971. – 235л. – Бібліогр.:л.I-XXIII
1175318
  Альтшуль А.Х. Регулирование запасов подземных вод / А.Х. Альтшуль. – Москва : Колос, 1977. – 240с.
1175319
  Лебедева С. Регулирование заработной платы и обеспечение устойчивого экономического развития: методологические и методические подходы // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-22 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
1175320
  Бурджалов Ф.Э. Регулирование зароботной платы в рамках политики доходов (По материалам Великобритании) : Автореф... канд. экон.наук: / Бурджалов Ф. Э.; Ин-т миров. экон. и междунар. отнош. АН СССР. – М., 1971. – 23л.
1175321
   Регулирование затрат на обеспечение качества промышленной продукции за рубежом. – М., 1975. – 65с.
1175322
  Леснов В.А. Регулирование и автоматизация турбин / В.А. Леснов. – М., 1980. – 232с.
1175323
  Веллер В.Н. Регулирование и защита паровых турбин / В.Н. Веллер. – Москва, 1985. – 101с.
1175324
  Орлов Р.М. Регулирование и использование рабочего времени / Р.М. Орлов, Л.Е. Гурин. – Л., 1970. – 40с.
1175325
   Регулирование и комплексное использование водных ресурсов. – Москва : Наука, 1987. – 156с.
1175326
  Погосян С.Н. Регулирование и комплексное использование водных ресурсов бассейна р.Тисы // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 35-38 : Рис.
1175327
   Регулирование и саморегулирование СМИ на постсоветском пространстве : материалы семинара Международной летней школы по медиаправу, Минск, 25 - 27 мая 2009 г. / ООН по вопросам образования, науки и техники ; [ сост.: Н.Н. Довнар ; фтогр.: Е.А. Афанасьевой, Е.А. Грутовой и др. ; под ред. Н.Н. Довнар ]. – Минск : БГУ, 2009. – 199 с. – ISBN 978-985-518-225-3
1175328
  Маслов Нифантий Иванович Регулирование и улучшение состава Коммунистической партии Узбекистана : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Маслов Нифантий Иванович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 15л.
1175329
  Грамп Е.А. Регулирование издержек поизводства при выполнении государственных заказов в промышленности США / Е.А. Грамп. – М, 1972. – 64с.
1175330
  Чигир В.Ф. Регулирование индивидуальной трудовой деятельности / В.Ф. Чигир. – Минск, 1982. – 79с.
1175331
  Меньшикова Е.П. Регулирование иностранных инвестиций в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 4 (508). – С. 36-48. – ISSN 0321-2068
1175332
  Немова Л. Регулирование иностранных инвестицй в Канаде // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 45-54. – ISSN 0131-2227
1175333
   Регулирование института мирового соглашения в странах Западной Европы,США и Японии // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.32-42. – ISSN 1812-3910
1175334
   Регулирование качества продукции средствами активного контроля. – М., 1973. – 476с.
1175335
  Топалова Л.Д. Регулирование коммерческой тайны в хозяйственном и гражданском кодексах // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.63-76
1175336
  Дунай П. Регулирование контроля над вооружениями под эгидой ОБСЕ: есть ли лучший способ соблюдать требования? // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 3, Лето. – С. 65-82. – ISSN 1812-1101


  "КБСЕ-ОБСЕ имеет большой опыт в контроле над конвенциональными вооружениями, как в плане ограничения и уменьшения вооружений, так и в плане ограничений на военную деятельность. Хотя последние два десятилетия после 1999 года не добавили что-либо ...
1175337
  Руденкова Д.Э. Регулирование лоббизма в Европейском Союзе: история и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С.152-176. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076


  Деятельность различных лоббистских организаций и групп интересов превратилась в постоянный и неотъемлемый элемент функционирования общеевропейских законодательных и исполнительных органов власти. В то же время эта деятельность не раз оказывалась ...
1175338
  Максимаджи М.И. Регулирование лоцманской деятельности в международном и национальном морском праве : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Максимаджи М.И. ; МГИМО, Каф. междунар. права. – Москва, 1967. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1175339
  Вдовина М.В. Регулирование межпоколенческого конфликта в семье // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 70-82. – Бібліогр.: с. 70-71. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1175340
  Кожевнский В.Б. Регулирование меры труда и меры потребления как функция советского общенародного государства. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Кожевнский В.Б.; МВ и ССО СССР.МГУ. – М, 1975. – 19л.
1175341
  Демченков В.С. Регулирование местных бюджетов / В.С. Демченков. – М., 1975. – 88с.
1175342
  Сердюкова В.И. Регулирование местных бюджетов СССР (по матер. Белгородской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Сердюкова В.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1968. – 20л.
1175343
  Косарєва В.В. Регулирование миграционных процессов как функция современного государства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 297-303. – ISSN 2306-9082
1175344
  Рапопорт Н.Я. Регулирование надмолекулярной структуры и механических свойств изотактического полистирола : Автореф... Канд.хим.наук: / Рапопорт Н.Я.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – Москва, 1965. – 18л.
1175345
  Нижник В.В. Регулирование надмолекулярной структуры и свойств поликапромида дисперсными наполнителями : Автореф... канд .хим.наук: / Нижник В. В.; КГУ. – К., 1967. – 21л.
1175346
  Маркушевич Н.С. Регулирование напряжения и экономия электроэнергии / Н.С. Маркушевич. – Москва, 1984. – 102 с.
1175347
  Шаткин А.Н. Регулирование напряжения подмагничиваемым трансформатором с индуктивностным контуром. : Автореф... канд.техн.наук: 230 / Шаткин А.Н.; КПИ. – К, 1968. – 32л.
1175348
  Мегалов В.А. Регулирование обмена веществ в растениях как способ понижения плодовитости колюще-сосущие вредители сельскохозяйственных культур / В.А. Мегалов, 1954. – С. 157-166
1175349
   Регулирование оплаты труда в условиях многообразия форм собственности. – М., 1991. – 144с.
1175350
  Грищенко Ю.И. Регулирование оптических параметров гелиоустройств воздействием окружающей среды / Ю.И. Грищенко; АН УССР. Институт проблем машиностроения. – Киев : Наукова думка, 1988. – 204с. : Ил. 79 + Табл. 2. – Библ.: с.193-202 (207 назв.). – ISBN 5-12-009367-1
1175351
  Архимович А.З. Регулирование опылений у сахарной свеклы. : Дис... докт. биол.наук: / Архимович А.З.; Житомирский сельск.хоз. ин-т. – Житомир, 1939. – 173л.
1175352
  Шамилов А.А. Регулирование оффшорного бизнеса международными организациями (на примере ОЭСР и ФАТФ) // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С. 406-416. – ISSN 1728-8878
1175353
  Железняк И.А. Регулирование паводочного стока / И.А. Железняк. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1-2. – 1965. – 327с.
1175354
  Переверзева С.А. Регулирование параметров расписания движения воздушных судов : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-40. – Бібліогр.: 11 назв
1175355
  Щегляев А.В. Регулирование паровых турбин / А.В. Щегляев, С.Г. Смельницкий. – М-Л, 1962. – 256с.
1175356
  Кук Д.У. Регулирование плодородия почвы. / Д.У. Кук. – М, 1970. – 520с.
1175357
  Баховер Дж. Регулирование по методу прямого энергетического бланса на электростанции Портленд / Дж. Баховер, Д. Виттен. – М, 1965. – 20с.
1175358
   Регулирование поверхностных свойств минеральных дисперсий. – Ташкент, 1984. – 255с.
1175359
  Иойрыш А.И. Регулирование прав собственности на ядерные материалы в Российской Федерации / А.И. Иойрыш, В.А. Питель, Е.В. Артемова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 46-55. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1175360
   Регулирование правового статуса некоммерческих организаций в гражданских кодексах государств мира : Сборник материалов, 2000. – 160с. – ISBN 966-7672-03-4
1175361
  Филипчук Е.В. Регулирование пространственного распределения энерговыделения в ядерном реакторе / Е.В. Филипчук, П.Т. Потапенко. – М
1. – 1978. – 88с.
1175362
  Баранова Анна Ивановна Регулирование процесса полиоксиэтилена введением модифицирующих добавок. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Баранова Анна Ивановна; КГУ. – К., 1985. – 16л.
1175363
  Баранова Анна Ивановна Регулирование процесса растворения полиоксиэлена внедрением модифицирующих добавок : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.16 / Баранова Анна Ивановна; КГУ. – К. – 6л.
1175364
  Баранова А.И. Регулирование процесса растворения полиэксиэтилена введения модифицирующих добавок. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Баранова А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1985. – 200л. – Бібліогр.:л.178-196
1175365
  Гинцбург Л.Я. Регулирование рабочего времени в СССР / Л.Я. Гинцбург. – М., 1966. – 304с.
1175366
  Чемерицкий Л.К. Регулирование разниц в ценах на сырье / Л.К. Чемерицкий. – М, 1984. – 80с.
1175367
  Дудкин А.С. Регулирование режима донных наносов на двухотводных вододелителях ирригационных каналов : Автореф.дис. ...канд.техн.наук / Дудкин А.С. – Ташкент, 1951. – 11 с.
1175368
  Третиник В.Ю. Регулирование реологических свойств водных суспензий палыгорскита добавками полисахаридов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 111-112 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1175369
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока : Водохозяйственные расчёты / Я.Ф. Плешков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 396с.
1175370
  Картвелишвили Н.А. Регулирование речного стока / Н.А. Картвелишвили. – Л., 1970. – 219с.
1175371
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока / Я.Ф. Плешков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Л., 1972. – 507с.
1175372
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока : Водохозяйственные расчёты / Я.Ф. Плешков. – 3-е изд., исправленное и дополненное. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 559с.
1175373
  Саваренский А.Д. Регулирование речного стока водохранилищами : ( методы расчетов) / А.Д. Саваренский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 236с.
1175374
  Ернеева Камяр Хайрулловна Регулирование роста и социального состава Коммунистической партии Украины (1966-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ернеева Камяр Хайрулловна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1986. – 26л.
1175375
  Фоменко А.П. Регулирование роста и улучшение качественного состава Коммунистической партии Украины в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Фоменко А.П.; Ин-т повыш. квалиф. препод. общественных наук при КГУ. – Киев, 1960. – 293,15л. – Бібліогр.:л.1-15
1175376
  Фоменко А.П. Регулирование роста и улучшение качественного состава Коммунистической партии Украины в восстановительный период. (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фоменко А.П. ; КГУ. – Киев, 1961. – 20 с.
1175377
  Алтунин С.Т. Регулирование русел / С.Т. Алтунин. – 2-е. – Москва, 1962. – 352с.
1175378
  Алтунин С.Т. Регулирование русел рек при водозаборе / С.Т. Алтунин. – Москва : Сельхозгиз, 1950. – 248 с., [3] л. черт. : ил., черт. – Библиогр.: с. 244-245
1175379
  Корбкин С.Н. Регулирование русл рек в мелиоративных целях / С.Н. Корбкин. – Москва : Колос, 1972. – 272 с.
1175380
  Щукина Т.А. Регулирование рынка музыкальной продукции в Канаде // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 10 (478). – С. 83-923. – ISSN 0321-2068
1175381
  Голян В. Регулирование рынка нефтепродуктов в Украине: от либерализма к дирижизму // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 9-16. – ISSN 1810-3944
1175382
  Масленников А. Регулирование рынка энергетических деривативов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 2. – С. 50-56. – ISSN 0131-2227
1175383
  Боринец С.Я. Регулирование рыночного хозяйства в странах Западной Европы / С.Я. Боринец, А.А. Чухно. – К., 1992. – 46с.
1175384
  Высоцкая Галина васильевна Регулирование свойств клеев на основе эпоксикучковых полимерных смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Высоцкая Галина васильевна; АН УССР, Ин-т химии выско-молекулярных соединений. – К., 1985. – 18л.
1175385
  Шадрин Н.Л. Регулирование свойств тампонажных растворов при цементировании скважин / Н.Л. Шадрин. – М., 1969. – 238с.
1175386
  Пахомова Н.В. Регулирование сделок слияний и поглощений в США и ЕС: экономико-правовые рамки, современные тенденции, уроки для России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 62-75. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1175387
  Безрук Н.А. Регулирование семено-брачных отношений новым законодательством о браке и семье : (мнтодическая разработка в помощь лектору) / Н.А. Безрук ; Моск. обл. ор-ция О-ва "Знание". – Москва, 1970. – 38 с.
1175388
  Калашников Г.О. Регулирование слияния коипаний по праву ЕС: вопросы контроля // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.25-32. – ISSN 1812-3910
1175389
  Глазырин И.Г. Регулирование состава КПСС в период строительства социализма / И.Г. Глазырин. – М, 1957. – 100с.
1175390
  Терехова Л.Я. Регулирование состава партийных организаций Украины в период борьбы за победу и упрочение социализма (1933- июнь 1941 гг.) : Автореф. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Терехова Л. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1175391
  Терехова Любовь Яковлевна Регулирование состава партийных организаций Украины в период борьбы за победу и упрочение социализма (1933 - июнь 1941 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Терехова Любовь Яковлевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1979. – 213л. – Бібліогр.:л.188-213
1175392
  Фридман В.Ш. Регулирование социалистическим государством меры труда и меры потребления : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Фридман В.Ш.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1175393
  Руденко И.Ф. Регулирование структурно-механических свойств сырьевых цементных шламов : Автореф... канд. техн.наук: 05.350 / Руденко И.Ф.; КПИ. – Киев, 1971. – 23л.
1175394
  Петров Петр Божичков Регулирование текучести рабочей силы в системе социального планирования на промышленных предприятиях : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.07 / Петров Петр Божичков;. – Москва, 1977. – л.
1175395
   Регулирование температуры грунтов основания с помощью сезоннодействующих охлаждающих устройств. – Якутск, 1983. – 123с.
1175396
   Регулирование теплового режима при проведении подготовительных выработок на глубинах свыше 1000 м / В.Д. Ашихмин, О.В. Плаксиенко, Р.А. Тишин, Н.А. Васильева // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 47-56 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2077-1738
1175397
  Абубакирова Ш.Ж. Регулирование термической устойчивости полиметилметакрилата введением в полимеризующуюся систему замещенных фенолов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Абубакирова Ш.Ж.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1979. – 22л.
1175398
  Свищев Ф.И. Регулирование товарооборота. / Ф.И. Свищев. – Х., 1926. – 214с.
1175399
  Аллахвердиева М.А. Регулирование транснационального бизнеса на уровне отрасли (внешняя торговля) // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 18-25. – ISSN 2222-0712
1175400
   Регулирование труда на атомных станциях в СССР. – М., 1988. – 152с.
1175401
  Богомолов В.А. Регулирование угла поворота лопастей гидротурбин по напору / В.А. Богомолов. – К., 1962. – 48с.
1175402
  Долгих Д.Г. Регулирование уголовной ответственности за служебные преступления: исторический анализ российского законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1. – С. 17-20. – ISSN 1812-3805
1175403
  Хорошилов Е.Е. Регулирование финансового сектора Канады и реформа надзора за рынком ценных бумаг // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 1 (541). – С. 52-64. – ISSN 0321-2068


  Характеристика современной системы регулирования финансового сектора Канады. Особенности деятельности основных канадских федеральных и провинциальных регулирующих и надзорных органов. Анализ реформы надзора за рынком ценных бумаг.
1175404
  Никитина Н.И. Регулирование финансовых рынков в посткризисных условиях: рекомендации ведущих экономистов США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 7 (487). – С. 37-52. – ISSN 0321-2068
1175405
   Регулирование хозяйственной деятельности в торговле. – М., 1984. – 263с.
1175406
  Трушицын Семен Семенович Регулирование цен на топливно-сырьевые товары в условиях интеграции стран "Общего рынка" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Трушицын Семен Семенович; Науч.-исслед. конъюнктурный ин-т. – М., 1977. – 25л.
1175407
  Шульц М.А. Регулирование энергетических ядерных реакторов / М.А. Шульц. – М., 1957. – 460с.
1175408
  Иванов В.А. Регулирование энергоблоков / В.А. Иванов. – Ленинград, 1982. – 311 с.
1175409
   Регулирование, динамика и гидравлика быстрых реакторов : обзор по матер. Междунар. конф. по АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, Лондон, 11-14 марта 1974 г. – Москва : Атомиздат, 1976. – 31, [1] c. – Библиогр.: с. 30
1175410
  Фролькис В.В. Регулирование, приспособление и старение. / В.В. Фролькис. – Л., 1970. – 432с.
1175411
  Халевинская Е. Регулированике международной торговли сырьевыми товарами // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 90-98. – ISSN 0130-9625
1175412
  Куманин В.В. Регулировка и запуск летающих моделей / В.В. Куманин. – М., 1959. – 104с.
1175413
  Месяцев П.П. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / П.П. Месяцев. – Москва-Ленинград, 1960. – 208 с.
1175414
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер, В.Д. Малинский, Л.Я. Теплицкий. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Энергия, 1971. – 304 с.
1175415
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер. – Москва, 1978. – 382 с.
1175416
   Регулировка и испытания многоканальной измерительной аппаратуры для ядерной физики. – Москва
6. – 1963. – 180 с.
1175417
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытания радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер. – Москва : Высшая школа, 1968. – 288 с.
1175418
  Новодворец Л.А. Регулировка и настройка магнитных пускателей переменного тока / Л.А. Новодворец. – Москва, 1974. – 88 с.
1175419
  Алексеев К.А. Регулировка и настройка телевизоров / К.А. Алексеев, Б.Т. Вольский. – Київ : Государственное издательство технической литературы УССР, 1954. – 64 с.
1175420
  Сотников С.К. Регулировка и ремонт цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-11 / С.К. Сотников. – Москва : Радио и связь, 1984. – 120 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1078)
1175421
  Сотников С.К. Регулировка и ремонт цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-11 / С.К. Сотников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1991. – 94 с.
1175422
  Андерег Г.Ф. Регулировка кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры / Г.Ф. Андерег. – Москва, 1963. – 208с.
1175423
  Андерег Г.Ф. Регулировка кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры / Г.Ф. Андерег. – Изд.2-е. – Москва, 1969. – 206с.
1175424
  Нахалов В.А. Регулировка креплений трубопроводов тепловых электростанций / В.А. Нахалов, Р.К. Балашова. – Москва, 1975. – 103 с.
1175425
  Мостыко В.С. Регулировка полосы пропускания избирательных уситителей / В.С. Мостыко. – Москва, 1979. – 111 с.
1175426
   Регулировка радиоаппаратуры / В.О. Буклер, Ю.М. Казаринов, Ю.И. Рабинович, Н.Э. Ангелевич; В.О.Буклер, Ю.М.Казаринов, Ю.И.Рабинович. – 2-е изд., переработ. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 431 с.
1175427
  Буклер В.О. Регулировка радиоаппаратуры. / В.О. Буклер. – М.-Л., 1957. – с.
1175428
  Рабинович А.Г. Регулировка радиотехнических устройств / А.Г. Рабинович. – Л., 1964. – 219с.
1175429
  Рабинович А.Г. Регулировка радиотехнических устройств / А.Г. Рабинович. – изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Судостроение, 1967. – 284 с.
1175430
  Моторичев И.А. Регулировка усиления и АПЧ / И.А. Моторичев. – М, 1958. – 93с.
1175431
  Климов А.К. Регулировка электронной аппаратуры в микроэлектронном исполнении / А.К. Климов, В.А. Лопухин, Ю.Ф. Шеханов. – Ленинград, 1983. – 94 с.
1175432
  Шафер Д.В. Регулировка, испытания и проверочные расчеты транзисторных усилителей / Д.В. Шафер. – Москва : Связь, 1971. – 312 с.
1175433
   Регулировки машин для химизации земледелия. – Минск, 1989. – 229с.
1175434
  Скенлей К.С. Регулировние водоотдачи глинистрого раствора добавками акриловых полимеров. / К.С. Скенлей. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 16 с.
1175435
  Буханевич И.Б. Регулировние рыболовства и исследование взаимодействия пополнения, роста и смертности рыб. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.100 / Буханевич И.Б.; Петрозаводск.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1971. – 20л.
1175436
  Бойкова О. Регулируем правоотношения с пользователем / Ольга Бойкова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 3 (81). – С. 16-21. – ISSN 1608-4071


  Регулирование отношений, возникающих между библиотекой и читателем при осуществлении обслуживания, включает несколько составляющих. Первая устанавливает обязанности субъекта, то есть учреждения и его работников, по обеспечению конституционного права ...
1175437
  Кулиев Т.А. Регулируемая рыночная экономика / Т.А. Кулиев. – Баку, 1999. – 392с.
1175438
   Регулируемые асинхронные двигатели. – Киев : Институт электродинамики АН УССР, 1988. – 154 с.
1175439
   Регулируемые асинхронные двигатели. – Киев : Институт электродинамики АН УССР, 1992. – 191 с.
1175440
  Поярков К.М. Регулируемые трансформаторы и их эксплуатация / К.М. Поярков. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 176 с.
1175441
  Априков Г.В. Регулируемые усилители / Г.В. Априков. – Москва : Энергия, 1969. – 80 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 691)
1175442
  Акинин Константин Павлович Регулируемый асинхронный электропривод в системе двойного питания с индуктивно-емостными стабилизаторами тока в роторной цепи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Акинин Константин Павлович ; АН Украины. Ин-т проблем энергосбережения. – Киев, 1993. – 18 с.
1175443
  Катюха Анатолий Андреевич Регулируемый электропривод устройства дозирования химрегентов при обработке стебельчатых кормов в потоке : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.02 / Катюха Анатолий Андреевич; Херьк. ин-т механизации и электрификации сельского хозяйства. – Х., 1994. – 17л.
1175444
  Бурыкин Ю.Б. Регулируюзая роль некоторых экологических факторов в процессе роста колониальных гидроидов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Бурыкин Ю. Б.; МГУ. – М., 1979. – 22л.
1175445
  Семененко Е.И. Регулирующая роль внимания в процессе деятельности. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.01 / Семененко Е.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1976. – 24л.
1175446
  Илющенко В.П. Регулирующее влияние бора на процесс поглощения 32р участками растущего корня. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Илющенко В.П.; АН УССР. Ин-тут физ. раст. – Одесса, 1980. – 23л.
1175447
   Регулирующие и контрольно-измерительные системы АЭС. – Москва : Атомиздат, 1973. – 108 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ.
1175448
   Регулирующие механизмы памяти. – Л., 1980. – 100с.
1175449
  Семенов В.М. Регулирующие процессы в системе "ноосфера - биосфера - планетарная среда" // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С.30-34. – ISSN 1680-2721
1175450
   Регулирующие устройства с защитой от насыщения. – М., 1990. – 210с.
1175451
  Кумсиашвили Г.П. Регулрование стока и охрана природных вод / Г.П. Кумсиашвили. – М., 1980. – 136с.
1175452
  Козак Л.С. Регулювальна роль Світової організації торгівлі у забезпеченні стабільного функціонування системи міжнародних торговельних зв"язків / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 2. – С. 41-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1175453
  Примак В.Д. Регулювальний потенціал принципу добросовістності в цивільному праві України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121.
1175454
  Мошак Г. Регулювальні та цивільно-правові аспекти вдосконалення доступу до інфраструктури у Федеративній Республіці Німеччина // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 239-251. – ISSN 1026-9932
1175455
  Ситар О.В. Регулювання адаптивних реакцiй проросткiв сої сiркою за умов свинцевого забруднення // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 5. – С. 443-449. – ISSN 0522-9310


  За накопиченням продуктів пероксидного окиснення ліпідів, зміною активності антиоксидантних ферментів та вмісту вільних і білкових тіолів досліджено особливості адаптивної реакції, можливість її регулювання сіркою у фотосинтетичних тканинах проростків ...
1175456
  Чигирик І.І. Регулювання академічного статусу студентства університету Св. Володимира 1834 - 1919 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чигирик Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 231 л. – Бібліогр.: л. 186-231
1175457
  Чигирик І.І. Регулювання академічного статусу студентства університету Св. Володимира 1834 - 1919 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чигирик Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1175458
  Заблоцький М.Б. Регулювання балансу національних витрат і національного доходу
1175459
  Заблоцький М.Б. Регулювання балансу фізичного і грошового ВВП для стабілізації споживчих цін в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 94-101 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1175460
   Регулювання банківскої та інвестиційної діяльності в Україні. – К.
2. – 1995. – 220с.
1175461
  Кротюк В.Л. Регулювання банківської діяльності в Україні в умовах глобалізації: проблеми та перспективи / В.Л. Кротюк, А.С. Криклій, М.О. Боровікова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 5-8.
1175462
  Захаркін О.О. Регулювання банківської діяльності в умовах ринкової трансформації / О.О. Захаркін, А.К. Курбанова // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 188-193. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1175463
  Гайванюк М.П. Регулювання банківської діяльності в умовах фінансової кризи // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 153-157. – (Економічні науки)
1175464
  Ковач М.Й. Регулювання банківської діяльності на міжнародному рівні / М.Й. Ковач, К.П. Індус // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 31-36
1175465
  Петренко К.В. Регулювання банківської системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Економіка ; вип. 47)


  Присвячено проблемам регулювання банківської діяльності. Основну увагу приділено принципам та методам регулювання.
1175466
  Малій О.В. Регулювання бар"єрів входження на українські ринки та шляхи його вдосконалення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 76-77. – ISBN 978-966-188-219-4
1175467
  Кузьмінський Ю. Регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у міжнародній економічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.118-121
1175468
  Шевченко О.О. Регулювання безпеки продовольчої продукції як необхідна умова розвитку продовольчого ринку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 76-78. – Бібліогр. : 4 назви
1175469
  Богдан Т. Регулювання боргових процесів на новому етапі розвитку світової фінансової системи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 18-24 : Табл.
1175470
  Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика : Монографія / О.М. Петрук; МОН України; Житомирський держ.технол. унів. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 152с.
1175471
  Левін П.Б. Регулювання бюджетного процесу в трансформаційних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 6-7
1175472
   Регулювання в системі процесно-структурованого менеджменту / О.Є. Кузьмін, Мельник, ОТ, НоджакЛ.С // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-9. – ISSN 0321-0499


  Уточнено значення та сісце регулювання як функції менеджменту в системі менеджменту.
1175473
  Корнєва І.В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 233-237. – ISSN 1993-6788
1175474
  Шестаковська Т.Л. Регулювання взаємодії ринків праці та освітніх послуг як шлях зміцнення економічної безпеки системи освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814


  У статті розглянуто основні складові процесу узгодження механізмів ринку праці та ринку освітніх послуг. Визначено причини розбалансованості структур ринків праці та освіти. Автор звертає увагу на особливості екон. безпеки системи освіти у сучасних ...
1175475
  Коритко Л. Регулювання вимог щодо якості та безпеки товарів (робіт, послуг) в австро-угорський період // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-22.
1175476
  Стасюк О. Регулювання відносин власності у проекті Цивільного кодексу України та їх значення для подальшого розвитку законодавства // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 126-127


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1175477
  Ревенко С.О. Регулювання відносин власності у сфері АПК // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 83-90
1175478
  Бірюков О. Регулювання відносин із транскордонної неспроможності: сучасний стан і перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 134-136. – ISSN 0132-1331
1175479
  Задоя А.О. Регулювання відносин інтелектуальної власності шляхом розщеплювання "пучка" прав власності / А.О. Задоя, О.Л. Филимонова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 28-35. – ISBN 966-7958-13-2
1175480
  Єськов С.В. Регулювання відносин між правоохоронними органами та провайдерами телекомунікаційних послуг щодо виконання запитів на втручання у приватне спілкування: досвід Ради Європейського Союзу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 122-128
1175481
  Калько А.Д. Регулювання відносин надрокористування і поводження з мінеральною сировиною в провідних сировинних країнах світу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 211-217. – Бібліогр.: 4 назв.
1175482
  Головатенко В. Регулювання військової окупації: міжнародно-правові аспекти // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 63-66. – ISSN 1814-3385
1175483
  Захарін Сергій Володимирович Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 161-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто стан і умови фінансування інвестицій підприємств за рахунок власних (внутрішніх) джерел, виявлено особливості здійснення самофінансування інвестиційної діяльності підприємств, розроблено пропозиції з удосконалення механізму ...
1175484
  Захарін С.В. Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 161-168. – ISSN 1993-6788
1175485
  Захарін Сергій Володимирович Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 161-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто стан і умови фінансування інвестицій підприємств за рахунок власних (внутрішніх) джерел, виявлено особливості здійснення самофінансування інвестиційної діяльності підприємств, розроблено пропозиції з удосконалення механізму ...
1175486
  Жукова Л.М. Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 40-46. – ISSN 2222-0712
1175487
  Хаустова В.Є. Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики / В.Є. Хаустова, Є.М. Крячко, Т.В. Колодяжна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 111-122. – ISSN 2222-0712
1175488
  Євтушенко Т.В. Регулювання водних властивостей чорнозему типового в умовах грунтозахисного землеробства / Т.В. Євтушенко, О.Л. Тонха, В.М. Козак // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 225-231 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 231. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1175489
  Лисюк С. Регулювання готівкового валютного ринку України : аналізують фахівці Національного банку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 8-12
1175490
  Новаковська І.О. Регулювання громадського контролю землекористування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 43-50. – ISSN 2221-1055
1175491
  Апарова О.В. Регулювання грошово-кредитної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 150-156. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
1175492
  Нікіфоров Петро Опанасович Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки : Дис. ... доктора економ. наук: 08.01.01 / Нікіфоров Петро Опанасович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 463 л. + Додатки: л. 439 - 463. – Бібліогр.: л. 416 - 439
1175493
  Нікіфоров Петро Опанасович Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... доктора економічних наук: 08.01.01 / Нікіфоров П.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 38 с. – Бібліогр.: 36 назв
1175494
  Коломієць І.О. Регулювання грошової маси національним банком України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 189-193. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено методи регулювання грошової маси в Україні, які використовує НБУ у своїй політиці, підходи до її аналізу і розробки необхідного забезпечення щодо управління нею. Исследованы методы регулирования денежной массы в Украине, которые использует ...
1175495
  Величко О. Регулювання грошової пропозиції та інвестицій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 26-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1175496
  Голубченко В.Ф. Регулювання гумусового стану ґрунтів Одеської області / В.Ф. Голубченко, Е.В. Куліджанов, О.М. Волянський // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 92-98. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1175497
  Сенченко Л.В. Регулювання демографічної політики держави Верховною Радою України (адміністративно-правовий аспект) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 8 (95). – С. 16-19.
1175498
  Бугаєнко Н. Регулювання державної допомоги в умовах ринкової економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-34
1175499
  Морозов В.С. Регулювання детінізації німецької економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 174-183. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена аналізу регулювання детінізації німецької економіки. Визначено, що заходи щодо детінізації німецької економіки займають важливе місце у сучасній системі державного регулювання економічних процесів у ФРН, характеризуючись дією двох ...
1175500
  Барвінський А.В. Регулювання дефляційної стійкості грунтового покриву поліських агроландшафтів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 85-92 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1175501
  Петриченко С.В. Регулювання динамічних параметрів електричних розрядів в електротехнічних системах іскрової обробки неоднорідних провідних середовищ : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.00.03 - електротехнічні комплекси та системи / Петриченко С.В. ; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1175502
  Григораш Г.В. Регулювання диспропорцій в розвитку регіонів за критерієм економічної результативності їх діяльності // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 57-64. – (Економічні науки)
1175503
  Майорова Т.В. Регулювання діяльності Fintech-компаній в умовах глобалізації ринків фінансових послуг / Т.В. Майорова, О.В. Прилуцька // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 4. – С. 2-7. – ISSN 2076-4561
1175504
  Волік В. Регулювання діяльності автомобільних перевізників з урахуванням вимог європейських стандартів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 41-45. – ISSN 2524-0129
1175505
   Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів : монографія / [Примостка Л.О. та ін.] ; за ред. Л.О. Примостка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 459, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 449-459 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-690-3
1175506
  Голян В.А. Регулювання діяльності домогосподарств у контексті охорони вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: українські реалії та можливість імплементації європейського досвіду / В.А. Голян, О.В. Сакаль, Н.А. Третяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 9-15 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1175507
  Балянт Г. Регулювання діяльності іноземних банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 20-26. – ISSN 1818-5754
1175508
  Згривець Л.В. Регулювання діяльності іноземних інвесторів : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 90-94
1175509
  Зельдіс В.В. Регулювання діяльності операторів ринку Forex: запобігання шахрайству // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 98-110 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1175510
  Мішина Н.В. Регулювання діяльності органів самоорганізації населення законами України пропозиції з урахуванням досвіду РФ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 181-185. – ISSN 1563-3349
1175511
  Брич В. Регулювання діяльності підприємств природних монополій в умовах співпраці України з Європейським енергетичним співтовариством / В. Брич, М. Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 26-35. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1175512
  Карбовник Л.П. Регулювання діяльності природних монополій через призму економічної теорії бюджетного федералізму // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 258-262. – ISBN 5-7763-2435-1
1175513
  Яременко Н. Регулювання діяльності страхових брокерів в розвинутих країнах // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 58-59 : табл. – ISSN 1810-7923
1175514
  Біла Д.В. Регулювання діяльності страхових компаній в Європейському Союзі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 33-39. – ISSN 2222-4459
1175515
  Соболь Р.Г. Регулювання діяльності суб"єктів господарювання страхового ринку України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 89-90. – Бібліогр.:6 назв
1175516
  Ляшенко Л.Ф. Регулювання діяльності суб"єктів природних монополій потребує кардинальних змін // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-18.
1175517
  Погрібний С. Регулювання договірних відносин у цивільному праві України: співвідношення їх внутрішнього (саморегулювання) і зовнішнього (Державного) регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 26-36. – ISSN 1026-9932
1175518
  Діковська І. Регулювання договору повітряного чартеру у міжнародну приватному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 39-44


  У статті розглядається питання про те, яке право слід застосовувати до відносин, що виникають з договору повітряного чартеру. The article deals with the issue of determination of law applicable to the relationships, which originate from air charter ...
1175519
  Калмиков Д. Регулювання договору форфнейтингу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.65-66


  Кредитне обслуговування експортерів
1175520
  Греченко В.А. Регулювання дорожнього руху в Україні у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 96-102. – ISSN 1999-5717
1175521
  Богиня Д. Регулювання доходів і оплати праці в контексті індексу людського розвитку // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 3-7
1175522
  Бошота В.В. Регулювання дощового стоку з урбанізованих територій з використанням фільтраційних траншей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Бошота Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1175523
   Регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України : наук. доповідь / [В.С. Кравців та ін. ; наук. ред. В.С. Кравців] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 121, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-121. – ISBN 978-966-02-7826-4
1175524
  Круш П.В. Регулювання економіки: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / П.В. Круш, І.А. Максименко ; за заг. ред. П.В. Круша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 424 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-622-279-7
1175525
  Маренич Т.Г. Регулювання економічних відносин на основі господарського розрахунку // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 79-86
1175526
  Морозов В. Регулювання електронної торгівлі у ФРН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито основи сучасної системи регулювання електронної торгівлі у ФРН. Розглянуто найважливіші регуляторні механізми німецького законодавства та законодавства ЄС, які регламентують торговельну діяльність в Інтернет. Наведено і проаналізовано ...
1175527
  Яковець І.С. Регулювання етичної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: окремі питання / І.С. Яковець, К.А. Автухов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 216-226. – ISSN 2304-4556
1175528
  Гудзинський С.О. Регулювання зайнятості в умовах реалізації кластерних механізмів підвищення конкурентоспроможності територій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 273-279


  У статті обгрунтовуються основні переваги та наближена структура функціонального кластеру зайнятості як інструменту забезпечення конкурентоспроможності території. В статье обосновываются основные преимущества и приближена структура функционального ...
1175529
  Коломієць О. Регулювання зайнятості літніх людей: від підвищення пенсійного віку до створення умов для реалізації трудового потенціалу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 23-28. – Бібліогр.: 17 назв
1175530
  Буда Теодозія Регулювання зайнятості молоді в контексті інституційних змін у суспільстві // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 98-105. – ISSN 1810-2131
1175531
  Буда Т. Регулювання зайнятості молоді як соціально-економічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 129-133. – ISSN 1810-2131
1175532
  Пальчевич Г.Т. Регулювання зайнятості населення в регіоні. : Автореф... канд. економ.наук: 08.09.02 / Пальчевич Г.Т.; Кіровоград. ін-т сільськогосподар. машинобудування. – Кіровоград, 1996. – 16л.
1175533
  Циганова Н.В. Регулювання зайнятості робочої сили в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... канд екон.наук: 08.01.01 / Циганова Н. В.; КУ. – К., 1996. – 24л.
1175534
  Циганова Надія Вікторівна Регулювання зайнятості робочої сили в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Циганова Надія Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченко. – Київ, 1996. – 207л. – Бібліогр.:л.181-199
1175535
  Кіц О.І. Регулювання зайнятості сільського населення на регіональному рівні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 38-43. – ISSN 2221-1055
1175536
  Петрова І. Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2005. – № 4. – С. 38-42. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1175537
  Чубар Т.М. Регулювання заліку взаємних однорідних вимог радянським конкурсним законодавством // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 92-94.
1175538
  Морозов В.С. Регулювання залучення прямих іноземних інвестицій у рамках регіональної стратегії ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 120-126. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Досліджено функціональну структуру регіонального механізму регулювання імпорту ПІІ в країни ЄС за основними напрямками забезпечення його успішного та ефективного функціонування: регулювання в рамках Єдиного внутрішнього ринку ЄС, в рамках Єдиного ...
1175539
  Дячок О.О. Регулювання засад митної політики конституціями та конституційними актами зарубіжних країн // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С. 73-79
1175540
  Цірат Г.В. Регулювання затримки рейсу за Монреальською Конвенцією 1999 року та правилами перевезення пасажирів і багажу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 462-467. – ISSN 1563-3349
1175541
  Бубенко С.П. Регулювання земель населених пунктів у сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 233-237. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1175542
  Бубенко С.П. Регулювання земель населених пунктів у сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 233-237. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1175543
  Хом"яченко С.І. Регулювання земельним законодавством обігу земельних ділянок // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 434-438. – ISSN 1563-3349
1175544
  Дехтяренко Ю. Регулювання земельних відносин у місті / Ю. Дехтяренко, Ю. Драпіковський, І. Іванова. – Київ : Основи, 1997. – 139с. – ISBN 966-500-240-6
1175545
  Ріпенко А. Регулювання земельних відносин у містобудівному законодавстві України: тенденції та перспективи // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-30
1175546
  Мартин А.Г. Регулювання землеустрою у Європейському Союзі: напрями адаптації для України / А.Г. Мартин, Б.О. Аврамчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 4-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1175547
  Осташко Т.О. Регулювання зернового ринку в умовах зростання світових цін // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 66-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
1175548
  Трощенко І.О. Регулювання зобов"язань із безпідставного збагачення на сучасному етапі уніфікації міжнародного приватного права ЄС // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 470-476. – ISSN 1563-3349
1175549
  Отрошко О. Регулювання зовнішніх ефектів: що повинна і чого не повинна робити держава // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 39-44. – ISSN 1605-2005
1175550
   Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Дахно І.І. [ та ін.] ; за ред. І.І. Дахна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-364-869-9


  Навчальний посібник висвітлює важливі аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю. Матеріали посібника мають не лише навчальний, але і прикладний характер. Його можна використовувати при вирішенні практичних питань зовнішньоекономічної ...
1175551
  Снєгур В.Г. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті теорії ендогенного протекціонізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 62-64


  Розглянуто теорію ендогенного протекціонізму як теорію, що, на думку автора, пояснює рівень існуючого в країні протекціонізму наявністю певних політичних сил, які намагаються впливати на тарифні і нетарифні бар"єри з обох боків.
1175552
  Клімчик В. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та залучення іноземних інвестицій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 96-104. – ISSN 1818-5754
1175553
  Литвиненко Наталія Павлівна Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації : Дис...канд.екон.наук. Спец. 08.02.03-Організація управління і регулювання економіки. / Литвиненко Наталія Павлівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 220л. + Додатки:л.206-220. – Бібліогр.:л.184-205
1175554
  Литвиненко Наталія Павлівна Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.02.03 / Литвиненко Н.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 21 с.
1175555
  Барановський О. Регулювання і нагляд у банківській сфері: quo vadis? // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 3-10
1175556
  Мельник Т. Регулювання імпорту за умов економічної кризи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 252-269. – ISSN 1684-906Х
1175557
  Балдич Н. Регулювання інвестиційних ризиків у системі недержавного пенсійного забезпечення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 217-225
1175558
  Вініченко І.І. Регулювання інвестиційного процесу в сільському господарстві // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 46-48. – Бібліогр.: 5 назв
1175559
  Бесєдін В.Ф. та інш. Регулювання інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.30-41
1175560
  Онікієнко С.В. Регулювання інвестиційної діяльності банку : монографія / С.В. Онікієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 217, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-612-5
1175561
   Регулювання інвестиційної діяльності в Україні / Кузьмін, Є, , С.В. Князь // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С97-107
1175562
  Бичихін Є.В. Регулювання інвестиційної діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 71-81. – ISSN 2414-3499
1175563
  Гороховська О.В. Регулювання інвестиційної діяльності: міжнародно правовий аспект / О.В. Гороховська, О.В. Похваленко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 27-31. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1175564
  Сотнічук О.С. Регулювання інноваційного розвитку економічних систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 56-61.
1175565
  Шипиленко Ярослав Анатолійович Регулювання іноземних інвестицій в умовах глобалізації руху капіталу : Автореф... канд. екон. наук: 08.05.00 / Шипиленко Ярослав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 22с.
1175566
  Шипиленко Ярослав Анатолійович Регулювання іноземних інвестицій в умовах глобалізації руху капіталу : Дис... канд. екон. наук: 08.05.00 / Шипиленко Ярослав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. ІМВ. – К., 1997. – 165л. – Бібліогр.:л.154-165
1175567
  Онищенко В. Регулювання іноземного капіталу в банківській системі: зарубіжний досвід та імплементація його в Україні / В. Онищенко, С. Манжос // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 16-21 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1175568
  Майкут Х. Регулювання інституту опіки на українських землях за Литовськими статутами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 130-132.
1175569
  Ковальчук І.В. Регулювання інституту усиновлення в Україн відповідно до Зводу законів цивільних 1832 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-67.
1175570
  Панухник О.В. Регулювання інтеграції населених пунктів в Україні на основі впровадження досвіду ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 41-49. – ISSN 2308-6912


  Коли певній стадії розвитку економіки країни не відповідає і об’єктивно не може відповідати адекватний рівень макроекономічного та політичного устрою держави, реалізація локальних інтересів в умовах, що склалися, може здійснюватися через інтеграцію ...
1175571
  Присяжнюк Ю. Регулювання інтеграційних процесів у сфері освітніх послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 258-266. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1175572
  Хілуха О.А. Регулювання інтересів зацікавлених сторін в емерджентному корпоративному управлінні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 52-55. – ISSN 1728-6220
1175573
  Колач С. Регулювання інфляційних процесів: теорія і практика / С. Колач, О. Василина // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 32-37. – ISSN 2313-3627
1175574
  Румянцев А.П. Регулювання інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розкривається зміст та специфіка регулювання інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України.
1175575
  Даниленко С.І. Регулювання й саморегулювання інтернету в світі: стійкі тенденції утвердження громадянського права на комунікацію // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 35-45


  У статті автор досліджує тенденції розвитку та підходи урядів різних країн, міжнародних організацій та Інтернет-спільнот у питанні регулювання Мережі. Доводиться, що саморегулювання проблем Інтернет-ЗМІ є найдемократичнішим його регулюванням.
1175576
  Мангушев Д.В. Регулювання конкурентних стратегій на турбулентних ринках : монографія / Д.В. Мангушев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 151, [1] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 139-151. – ISBN 978-966-623-926-9
1175577
  Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.119-125
1175578
  Белікова Т.В. Регулювання кредитної діяльності в Україні / Т.В. Белікова, О.В. Марченко, О Ю. Стьоганцева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 303-308. – ISSN 2222-4459
1175579
  Драгоун Р. Регулювання кримінальних покарань за корупційну діяльність в Чеській Республіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 342-348. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1175580
  Сеньків Ю. Регулювання кримінально-правових відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 99-107
1175581
  Бойко І. Регулювання кримінально-правових відносин у Галичині у складі Польського королівства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 144-147. – ISSN 0132-1331
1175582
  Сеньків Ю.В. Регулювання кримінально-правових відносин у єврейських громадах на українських землях у складі Великого князівства Литовського // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 171-177. – ISSN 1563-3349
1175583
  Громик В. Регулювання кримінально–правових відносин у "Правах, за якими судиться малоросійський народ" 1743 р. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 170-171
1175584
  Шварц О. Регулювання ліквідності банківської системи України в період кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 56-61
1175585
  Ріш Ф.Ю. Регулювання майнових прав за частиною 2 статті 190 Цивільного кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1175586
  Сарана Л.А. Регулювання малого та середнього бізнесу в Україні: регіональний аспект // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 27-34. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1175587
  Радиш Я.Ф. Регулювання медичної діяльності на теренах України / Я.Ф. Радиш, О.В. Клименко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 102-104. – Бібліогр.: 6 назв
1175588
  Поліщук В. Регулювання механізмів екологізації економіки за допомогою реалізації екологічного оподаткування // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 111-118. – ISSN 2411-4014
1175589
  Веприк Ю.І. Регулювання митних відносин України з тимчасово окупованими територіями / Ю.І. Веприк, О.В. Острогляд // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 404-407
1175590
  МАнцуров Регулювання міграційних потоків як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки та її зростання // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 1729-7036
1175591
   Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід : Монографія / В.Г. Бодров, О.П. Кириленко, Н.І. Балдич, О.І. Дацій; Нац. акад. держ. управління при Президентові України; За заг. ред. В.Г.Бодрова;. – Київ : НАДУ, 2006. – 296с. – ISBN 966-619-207-1
1175592
  Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків : Навч. посібник / О.Ю. Ромашко; Мін-во освіти і науки України. КНЕ України. – Київ : КНЕУ, 2000. – 240с. – ISBN 966-574-119-5
1175593
  Волошко Ю.А. Регулювання міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення в рамках європейських інтеграційних об"єднань // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 33-37.
1175594
  Самойленко А.О. Регулювання міжнародного руху людських ресурсів України в умовах глобальної інтелектуалізації // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 250-257. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
1175595
  Перепелиця А.С. Регулювання міжнародного туристичного ринку за допомогою інформаційних технологій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 151-153. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1175596
  Скоробогатова Н.Є. Регулювання міжнародної міграції трудових ресурсів в умовах глобалізації / Н.Є. Скоробогатова, Л.С. Карнажук // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 31-39. – ISSN 2310-5534
1175597
  Чугаєв О.А. Регулювання міжнародної торгівлі в економіці малих і великих країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 128-137. – ISSN 2308-6912


  Величина економіки розглядається як фактор регулювання міжнародної торгівлі. Систематизуються ефекти, виявлені в існуючих дослідженнях. Розмір економіки впливає на експортні та імпортні пріоритети зовнішньоторговельної політики, ефективність ...
1175598
  Малишко О. Регулювання мінімальної достатності власного капіталу комерційних банків України, Росії, Німеччини та Великобританії : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 54-58 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1175599
  Кривецька О.В. Регулювання множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і державою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кривецька Олеся Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1175600
  Кривецька О.В. Регулювання множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і державою : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кривецька Олеся Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 248 арк. – Додатки: арк. 238-248. – Бібліогр.: арк. 9-11, 204-237 та в додатках: арк. 238-239
1175601
  Ковальова Т. Регулювання мовних відносин у контексті Європейської хартії регіональних або міноритарних мов: європейський досвід і українські проблем // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 21-25. – ISSN 1562-529Х
1175602
  Лютий І.О. Регулювання надання державних гарантій в Україні / І.О. Лютий, О.С. Лондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 28-48. – ISSN 2305-7645
1175603
  Гоголь М.В. Регулювання напружень у сталевих комбінованих конструкціях : монографія / М.В. Гоголь. – Київ : Сталь, 2018. – 222, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-676-136-5
1175604
  Влялько І. Регулювання науково-дослідної діяльності в Європейському Союзі згідно з положеннями Лісабонського договору та рамкових програм // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 214-223. – ISSN 1026-9932
1175605
  Корягін М.В. Регулювання наукової діяльності за кордоном / М.В. Корягін, М.Ю. Чік // Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2019. – С. 100-109. – ISBN 978-617-566-533-6
1175606
  Бесчастний А.В. Регулювання національної економічної безпеки в системі ринкової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 85-87
1175607
  Кохановська О. Регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України: десятирічний досвід // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 50-61


  Стаття присвячена проблемам регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України з огляду на 10 років досвіду, який був набутий законодавцем і цивілістами у цих питаннях. Аналізуються три найважливіших інститути: особистих немайнових прав ...
1175608
  Кохановська О. Регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України: десятирічний досвід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 57-69. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена проблемам регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України з огляду на 10 років досвіду, який був набутий законодавцем і цивілістами у цих питаннях. Аналізуються три найважливіших інститути: особистих немайнових прав ...
1175609
  Заблоцький М.Б. Регулювання норми відсотка на гроші і норми та маси прибутку: теоретичні і практичні аспекти взаємозв"язку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 96-101. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1175610
  Мирошниченко О.С. Регулювання облікової ставки як метод досягнення макроекономічної рівноваги // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 98-101
1175611
  Кравченко Н.П. Регулювання обмінів правовою інформацією в Європі (правовий коментар Європейської Конвенції щодо зарубіжного законодавства) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1175612
  Шпенюк О. Регулювання обмінного курсу гривні в умовах фінансової нестабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 86-98. – ISSN 1818-5754
1175613
  Шалімова Н.С. Регулювання обов"язкового аудиту в країнах ЄС та Україні / Н.С. Шалімова, Г.І. Кузьменко // Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – С. 231-244. – ISBN 978-966-189-425-8
1175614
  Матюшко П. Регулювання оплати праці за колективним договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 38-47.
1175615
  Мироненко І. Регулювання опосередкованих впливів на сусідні володіння у відносинах добросусідства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 32-35.
1175616
  Хвесик Ю. Регулювання орендних відносин у сфері водокористування: інституціональні та фіскальні аспекти / Ю. Хвесик, Р. Бусел // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 125-133. – ISSN 1818-4170
1175617
  Льовін А. Регулювання передач ядерних матеріалів у рамках міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 91-92
1175618
  Галочка Г.В. Регулювання питання переміщення предметів громадянами відповідно до вимог Міжнародної конвенції про гармонізацію та уніфікацію митних процедур / Г.В. Галочка, В.О. Голубєт // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 102-113.
1175619
  Грицун О.О. Регулювання питань міжнародної інформаційної безпеки в межах міжнародних організацій // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 172-179. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
1175620
   Регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі : Збірник законодавчих актів з можливістю копіювання. – Київ : С.В.Д.ТРЕЙДІНГ, 2001. – 116с. – ISBN 966-95882-4-3
1175621
  Сіденко В.Р. Регулювання платіжного балансу країни в умовах глобальної нестабільності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-19 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1605-7988
1175622
  Федькович Олена Регулювання порядку укладення договорів про спільну діяльність за участю державних підприємств у законодавстві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 106-110
1175623
  Вахненко Т. Регулювання потоків іноземного капіталу: уроки світової практики // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 49-54


  міжнародний рух капіталів; інозмний капітал
1175624
   Регулювання потреби у фахівцях з вищою освітою для національної економіки : методол. та інформ.-модельне забезпечення : монографія / [В.С. Пономаренко та ін. ; під наук. ред. В.С. Пономаренка, Раєвнєвої О.В.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Александрова К.М., 2015. – 500, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 408-428. – ISBN 978-966-2194-00-5
1175625
  Сисак І.М. Регулювання потужності розрядних джерел світла високочастотними електронними пускорегулювальними апаратами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Сисак Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т Ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1175626
  Самойлова Ю. Регулювання прав власників привілейованих акцій: реалії та перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.59-63
1175627
  Фединяк Г.С. Регулювання права інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 249-259. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1175628
  Маловичко С. Регулювання права на відпочинок деяких державних службовців, працівників правоохоронних, судових та інших органів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 72-73. – ISSN 0132-1331
1175629
   Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні / В. Колотій, В. Пила, О. Шатковський, С. Яременко; Мін-во юстиції України; Центр європейськ. та порівняльного права. – Київ : Ніка-Принт, 2005. – 768с. – ISBN 966-8578-00-7
1175630
   Регулювання правовідносин у сфері контролю за концентраціями у законодавстві Європейського Союзу та в Україні / В.Б. Смелік, С.А. Старосвіт, І.О. Макарчук, О.О. Мережка; Смелік В.Б., Старосвіт С.А., Макарчук І.О., Мережка О.О. ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства ; [ за ред. Мережка О.О. ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-364-638-1
1175631
  Осауленко С. Регулювання правового статусу діяльності Кабінету Міністрів за Конституцією України 1996 р. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-60.
1175632
  Осауленко С. Регулювання правового статусу діяльності Кабінету Міністрів у перші роки незалежності України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-98.
1175633
  Чорнобай О. Регулювання правоохоронної діяльності за допомогою норм фольклорного права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 175-177.
1175634
  Нижник В.М. Регулювання приоритетності інтересів при виборі механізму адаптації бізнес-процесів підприємства до нової економіки / В.М. Нижник, О.М. Полінкевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1175635
  Єфименко А. Регулювання припинення (реорганізації) та ліквідації юридичних осіб за проектом Цивільного кодексу України. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.77-83. – ISSN 0132-1331
1175636
  Ліщук В. Регулювання природних монополій: теорія, механізм реалізації та сучасні тенденції / В. Ліщук, М. Ліщук, А. Московчук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 8-16. – ISSN 2411-4014
1175637
  Стеченко Д.М. Регулювання природно-господарської збалансованості в територіальному розвитку : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 52-57 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
1175638
  Шиберін О.Я. Регулювання промисловості в умовах ринкових перетворень // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 190-197. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1175639
   Регулювання проникливості полімерних мембран магнітним полем / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, О.О. Бровко, Л.Ю. Вергун, Н.В. Ярова, Т.Ф. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглядається питання щодо фізичних механізмів проникливості синтетичних мембран. Отримані експериментальні значення ефективного коефіцієнта дифузії та коефіцієнта пропускання намагнічених та ненамагнічених плівок, отриманих методом фотополімеризації ...
1175640
  Метелиця В. Регулювання професії бухгалтера у Великій Британії, США та Російській Федерації // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 41-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1175641
  Синчак В.П. Регулювання процесів відшкодування ПДВ у системі забезпечення національної бюджетної безпеки країни / В.П. Синчак, Ю.Ю. Ярмоленко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 242-258. – ISSN 2078-9165
1175642
  Литовченко М.В. Регулювання процесів злиття і поглинання в контексті економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Литовченко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1175643
  Криворучко О. Регулювання процесів і результатів формування якості транспортних послуг / О. Криворучко, Т. Василенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 64-71. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1175644
  Хомутова А.Ю. Регулювання процесів міжнародної інтелектуальної міграції в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 110-111
1175645
  Черненко Г.С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – С. 60-64. – (Економічні науки ; Вип. 2 (22)). – ISSN 2225-6725
1175646
  Лепьохіна І.О. Регулювання процесів реструктуризації промислових підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 149-153. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1175647
  Лєонов С.В. Регулювання процесів формування та використання фінансових ресурсів держави - запорука стабільності національної економіки : критика та бібліографія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 370-371. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1993-6788
1175648
  Решетняк О.І. Регулювання процесу фінансування післядипломної педагогічної освіти / О.І. Решетняк, Н.В. Пєнцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 119-124. – ISSN 2222-4459
1175649
  Чернишова Л. Регулювання процесу формування структури банківського капіталу : банківський сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 70-72 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1175650
  Базілінська О.Я. Регулювання процесу ціноутворення на макрорівні: держава як регулятор інформаційного середовища / О.Я. Базілінська, О.А. Кривошия // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 146 : Економічні науки. – С. 3-7. – ISSN 1996-5931
1175651
  Морозов Володимир Сергійович Регулювання прямих іноземних інвестицій в Європейському Союзі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Морозов В.С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1175652
  Морозов Володимир Сергійович Регулювання прямих іноземних інвестицій в Європейському Союзі : Дис....канд.економ.наук:08.05.01 / Морозов Володимир Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 293л. + Додатки: л.219-293. – Бібл.: л.200-218
1175653
  Бородіна Вікторія Михайлівна Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн вишеградської групи) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Бородіна В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1175654
  Бородіна Вікторія Михайлівна Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Вишеградської групи) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Бородіна Вікторія Михайлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 204л. + Додатки: л. 202 - 204. – Бібліогр.: л.190 - 202
1175655
  Гайдуцький І.П. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах СНД в умовах економічної трансформації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 257 л. + Додатки: л. 200-225. – Бібліогр.: л. 226-257
1175656
  Гайдуцький І.П. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах СНД в умовах економічної трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1175657
  Бабюк Л. Регулювання рекреаційних потоків в межах проектованої екостежки "На хвилях Тіраса" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-28. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми спричинені наростаючим розвитком неконтрольованої рекреаційної діяльності в межах заповідних ландшафтів Дністровського каньйону. Обгрунтовано необхідність створення екостежки як дієвого інструменту оптимізації рекреаційного ...
1175658
  Єфименко А.П. Регулювання реорганізації акціонерних товариств у формі злиття та приєднання за законодавством України та Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-80. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто питання регулювання реорганізації акціонерних товариств у формі злиття та приєднання за законодавством України та Європейського Союзу. Висвітлено головні недоліки чинного українського законодавства, проаналізовано їх вплив на економічну ...
1175659
   Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ/COT / С. Осика, В. Пятницький, ОніщукО, А. Осика, О. Штефанюк; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2000. – 336с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-95455-7-9
1175660
  Тищук Т.А. Регулювання ринків фінансових послуг як чинник детінізації економіки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 80-84
1175661
  Фаренюк Наталія Вікторівна Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою : Дис...канд.економ.наук: 08.02.03 / Фаренюк Наталія Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 236л. + Додатки: л.219-236. – Бібліогр.:л.204-218
1175662
  Фаренюк Наталія Вікторівна Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Фаренюк Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1175663
  Ходаківська О.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення у Франції / О.В. Ходаківська, І.В. Юрченко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 17-21. – ISSN 2306-6806
1175664
  Ходаківська О.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС / О.В. Ходаківська, І.В. Юрченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 5 (271). – С. 78-85. – ISSN 2221-1055
1175665
  Ступень Р. Регулювання ринкового обігу земельних активів в системі земельно-іпотечного кредитування сільського господарства // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 114-123. – ISSN 2410-0919
1175666
  Жаліло Я.А. Регулювання ринкової економіки / Я.А. Жаліло. – Київ, 1996. – 79с.
1175667
  Жаліло Я Регулювання ринкової економіки / Я Жаліло. – Київ, 1996. – 79с.
1175668
  Чан-Хі Регулювання ринку генетично модифікованої продукції в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 379-383
1175669
  Рак Р. Регулювання ринку державних цінних паперів у розвинутих країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-27. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Здійснюється порівняння моделей організації ринків державних цінних паперів в розвинених країнах, а також розглядаються особливості їх функціонування. The comparison of models of organization of the markets of state valuable papers in the advanced ...
1175670
  Чурилова Т.М. Регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 304-308. – ISSN 2219-5521
1175671
  Наконечна К.В. Регулювання ринку землі в Україні в контексті його лібералізації та зняття мораторію на продаж // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 19-25. – ISSN 2306-6792
1175672
  Крилов Я.О. Регулювання ринку зерна в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Крилов Ярослав Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1175673
  Михайленко Т.І. Регулювання ринку зерна: досвід передових країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 79-84
1175674
  Яковенко С.М. Регулювання ринку іпотечних послуг в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 101-110
1175675
  Сисоєва Т.П. Регулювання ринку іпотечних послуг у системі протидії банківським ризикам // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 53-59. – Бібліогр.: 5 назв
1175676
  Гаврилко П.П. Регулювання ринку капіталу в зарубіжних країнах: досвід для розвитку фінансової системи України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 20-23
1175677
  Загородній А. Регулювання ринку криптовалют: системний підхід / А. Загородній, Г. Партин // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 22 назв.
1175678
  Мусієнко О.Г. Регулювання ринку послуг вищої освіти України: проблеми та шляхи вирішення // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 66-77. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті розкрито проблеми ринку послуг вищої освіти України, зокрема сутність та особливості реалізації законодавчої, економічної, організаційної , інформаційної, адміністративної, функцій регулювання.
1175679
  Кулинич П.Ф. Регулювання ринку сільськогосподарських земель: ідеї та законопроекти // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-47
1175680
  Язлюк Б.О. Регулювання ринку фінансових послуг в Україні та результативність контролю за ним // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 36-38. – ISBN 978-966-654-490-5
1175681
  Лизун М. Регулювання ринку цінних паперів в розвинутих країнах світу: досвід для України / М. Лизун, І. Ліщинський // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 12-17. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1175682
   Регулювання ринку цінних паперів в Україні : Державне регулювання ринку цінних паперів, порядок випуску цінних паперів, контроль за випуском та обігом цінних паперів. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 382с. – ISBN 966-667-196-4
1175683
  Кондратьєва Д. Регулювання ринку цінних паперів: останні зміни // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 січня (№ 3). – С. 16-17
1175684
  Заблоцький М.Б. Регулювання рівноваги регіональної і національної економіки за проявом ефектів продуктово-цінової дихотомії // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 87-94. – ISSN 1562-0905
1175685
  Хомин І.П. Регулювання розвитку аграрного сектору: фінансовий аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 86-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1175686
  Захарін С.В. Регулювання розвитку інвестиційного ринку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 98-105
1175687
  Балабанова Н.В. Регулювання розвитку інноваційних процесів на регіональному рівні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 83-88. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
1175688
  Євтушенко В.В. Регулювання розвитку комплементарної та альтернативної медицини в Україні та країнах Європейського Союзу / В.В. Євтушенко, Р.В. Радиш, Я.Ф. Радиш // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 2522-9680
1175689
  Іванова А.М. Регулювання розміщення об"єктів інфраструктури ринку споживчих товарів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 101-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1175690
  Козицький О.М. Регулювання русел гірських річок у комплексі протипаводкових заходів на урбанізованих територіях / О.М. Козицький, Б.І. Чалий, В.В. Онищук // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. Спец. вип. – Київ, 2005. – Квітень : Інституту гідротехніки і меліорації - 75. – С. 66-68. – ISSN 0868-8532
1175691
  Шинкарук Л.А. Регулювання русел і протипаводковий захист в умовах глобалізації кліматичних змін / Л.А. Шинкарук, О.Є. Щодро, А.Б. Пірко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 91-97. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1175692
  Петрук А.М. Регулювання світового ринку інтелектуальної власності в умовах інтернаціоналізації економіки знань : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Петрук Андрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – 241 л. – Додатки: л. 221-241. – Бібліогр.: л. 195-220
1175693
  Петрук А.М. Регулювання світового ринку інтелектуальної власності в умовах інтернаціоналізації економіки знань : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Петрук Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1175694
  Литвин А.Є. Регулювання світового ринку інформаційних технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.83-86


  У статті досліджені особливості регулювання світового ринку інформаційних технологій на світовому, міжнародному, національному рівнях, запропонована модель регулювання світового ІТ-ринку, проаналізований вплив Угоди про інформаційні технології на ...
1175695
  Волошин В.В. Регулювання світової економіки : Навчальний посібник / В.В. Волошин; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 313с. – ISBN 966-594-123-2
1175696
  Пунько Б. Регулювання світової економіки на засадах ефективного посткризового реформування та український контекст // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 235-249. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Узагальнено причини виникнення економічних криз та їхня циклічність, динаміка глобальних кризових економічних процесів та інше. Приведено перелік основних стратегічних завдань розвитку національної економіки в глобальному середовищі. Сформульовані ...
1175697
  Міняйло В. Регулювання системи державних закупівель: міжнародний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 17-18
1175698
  Білоус О.С. Регулювання ситуації невиконання договору принципами УНІДРУА // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 144/145 : Юридичні науки. – С. 106-109. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1175699
  Духневич А.В. Регулювання сільськогосподарських правовідносин в умовах Світової організації торгівлі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 26-30. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1175700
  Савченко В. Регулювання соціального розвитку в Україні через інвестиційно-інноваційні важелі та інструменти // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 163-173. – ISSN 2411-5215


  "У статті визначено сутність поняття та основні характеристики соціальної сфери України на етапі її трансформаційного поступу в умовах посилення глобалізації та європейського вектора зростання. З’ясовано роль матеріально-технічної бази як основи ...
1175701
  Чувпило О.О. Регулювання стандартизації за правом Європейського Союзу // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 1681-6277
1175702
   Регулювання створення робочих місць у контексті економічної політики України в сучасних умовах / Н. Анішина, Т. Тимошек, Д. Верба, М. Москаленко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 9-15
1175703
  Шолойко А. Регулювання страхового посередництва в умовах євроінтеграційних процесів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-37. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд вітчизняного та європейського законодавства у сфері регулювання страхового посередництва. Визначено суб"єктів і об"єкт регулювання страхового посередництва. Охарактеризовано порядок нормативно-правового наближення в умовах зміни ...
1175704
  Гриневич Л.В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці : монографія / Л.В. Гриневич, О.В. Зірко. – Харків : ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2015. – 194, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-162. – ISBN 978-966-676-648-2
1175705
  Стасюк С. Регулювання сучасних збройних конфліктів міжнародними гуманітарними засобами // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 20-22
1175706
  Морозов В.С. Регулювання сфери державних закупівель в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 64-65
1175707
  Кухтик Т. Регулювання та контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення в умовах фінансової кризи / Т. Кухтик, Я. Ашиткова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 9-13
1175708
  Расшивалов Д.П. Регулювання та моніторинг міжнародної фінансової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-53, 100-102. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто питання надціонального регулювання та моніторингу у світовій фінансовій системі, взаємини України з міжнародними фінансовими інститутами, роль Форуму фінансової стабільності та особливості нового етапу регулювання у таких сферах, як ...
1175709
  Мусієць Т.В. Регулювання та нагляд за фінансовими інноваціями в міжнародній діяльності банків / Т.В. Мусієць, Т.А. Медвідь // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 85-92
1175710
  Фастовець М. Регулювання та оптимізація ризиковості кредитування суб"єктів малого бізнесу в Україні: макроекономічний аспект // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 130-138. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISSN 1818-5754
1175711
  Кирик В.В. Регулювання та стабілізація змінних параметрів електротехнологічних систем з використанням нечіткої логіки : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.09.03 / Валерій Валентинович Кирик; НАН України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 29 назв
1175712
  Рудий М.М. Регулювання технологічних природних монополій в трансформаційній економіці // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 257-260.
1175713
  Чуницька І.І. Регулювання технологічної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 37-41. – ISSN 2306-6814
1175714
  Келестин М. Регулювання торгівлі сировинними товарами до укладення перших міжнародних товарних угод // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 22 (355). – С. 16-18
1175715
  Дубініна М. Регулювання трансакційних витрат аграрного сектора економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 63-64. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1175716
  Балюк Т. Регулювання трансферного ціноутворення в країнах з різним рівнем розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 178-179
1175717
  Дзюба П.В. Регулювання трансфертного ціноутворення в рамках ОЕСР: досвід розвинених країн та укоки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 57-61
1175718
  Мінюков П.І. Регулювання трудових і господарських відносин у закладах освіти України в умовах переходу до ринкової економіки. / П.І. Мінюков, Т.П. Мінюкова. – Київ, 1997. – 127 с.
1175719
  Коваленко Р.І. Регулювання трудової функції в країнах Європи // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 43-49. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті досліджено питання регулювання трудової функції працівника з урахуванням досвіду країн Європи. Також проаналізовано основні нормативно- правові акти відповідних країн, у яких висвітлено основні аспекти трудової функції в межах трудового ...
1175720
  Бенедесюк С. Регулювання у банківському секторі: що нового? / С. Бенедесюк, А. Кремньова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 10-11
1175721
   Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України / О. Величко, С. Голов, Зубілевич., , В. Костюченко, В. Легка, В. Пархоменко, С. Прилипко; Мін-во юстиції України; За ред. С. Голова. – Київ, 2005. – 584c. – ISBN 966-95634-7-X
1175722
  Вербов С.В. Регулювання угод зі злиття та поглинання в приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербов Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188 л. – Додатки: л. 185-188. – Бібліогр.: л. 165-184
1175723
  Вербов С.В. Регулювання угод зі злиття та поглинання в приватному праві : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербов Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1175724
  Головіна С.В. Регулювання українського ринку робочої сили відповідно до циклічності економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 175-180. – ISSN 1993-6788
1175725
  Шершньова О.А. Регулювання утримання батьками дітей в рамках договорів про правову допомогу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 396-399. – ISSN 2219-5521
1175726
  Кльоба Т.Л. Регулювання фінансових дисбалансів у системі ендогенно орієнтованого розвитку регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 81-87 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
1175727
  Короленко М.В. Регулювання фінансових ринків на шляху до європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання регулювання та нагляду на фінансових ринках в Європейському Союзі та в Україні. Сформовано пропозиції з подальшої розбудови українського фінансового ринку в контексті європейської інтеграції. This article is devoted to ...
1175728
  Білоцька М.Ф. Регулювання фінансових ринків: світовий досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 43-47
1175729
  Мороз В. Регулювання фінансово-банківського сектору у ФРН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-33. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто регулювання фінансово-банківського сектору ФРН та з"ясовано, що воно здійснюється на двох рівнях: регіональному та національному. Перший з них поширюється на інструменти монетарної політики, питання руху капіталу, грошово-валютну ...
1175730
  Шепетяк О.М. Регулювання фінансово-господарської діяльності в Українській Греко-Католицькій Церкві : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 83-85
1175731
  Горячківська І.В. Регулювання фінансово-економічної безпеки суб"єктів господарювання як засіб мінімізації загроз фінансовій безпеці держави / І.В. Горячківська, А.О. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 101-105. – ISSN 2306-6814
1175732
  Дороніна І.І. Регулювання фінансового ринку в Україні та ЄС // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 70-76. – ISSN 2306-6814
1175733
  Столяр Ю.Є. Регулювання фінансового ринку в Україні та за кордоном / Ю.Є. Столяр, М.В. Самокіщук // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 109-111. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1175734
  Білоусова О.С. Регулювання фінансової політики підприємств державного сектора економіки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 4-8. – ISSN 2409-1944
1175735
  Іванова Катерина Володимирівна Регулювання фондового ринку на прикладі країн із розвиненою економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 36-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено особливості регулювання фондового ринку у країнах з розвиненою економікою, здійснено порівняння з українськими інструментами регулювання фондового ринку.
1175736
  Леось О.Ю. Регулювання фондового ринку: зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів / О.Ю. Леось, А.М. Тхір // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 90-93 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1175737
   Регулювання форми і змісту договорів : Збірник законодавчих актів. – 2-е вид., змін. та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 300с. – ISBN 966-373-097-8
1175738
   Регулювання функціонування медицини катастроф на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров"я / С.О. Гур"єв, М.Д. Близнюк, П.Б. Волянський, М.М. Михайловський, А.В. Терент"єва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 106-109. – Бібліогр.: 9 назв
1175739
  Попович О.С. Регулювання цивільно-правових відносин у вірменських громадах Поділля (XIV-XVIII) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 174-179. – ISSN 1563-3349
1175740
  Кочергіна О. Регулюваня питань антидемпінгу Генеральною угодою про тарифи і торгівлю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.144-147. – Бібліогр.: 11н. – ISSN 0132-1331
1175741
  Кривенко А.І. Регулююча роль природних ентомофагів та вплив на них препаратів різним механізмом дії в агроценозах зернових колосових культур у Центральному Лісостепу України / А.І. Кривенко, Н.І. Шушківська // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2310-9270
1175742
  Круш П.В. Регулююча функція держави та її роль у формуванні ринкового інституційного середовища / П.В. Круш, І.А. Максименко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 223-229. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1175743
  Білецький А. Регулююча функція митниці в період адаптації України до вступу у СОТ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 1810-3944
1175744
  Білецький Альфред Регулююча функція митниці в період адаптації України до вступу у СОТ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті проведено теоретичний аналіз стадій економічного розвитку країни та показано, що українська економіка є факторною з поступовим переходом на інвестиційну стадію. Виявлено, що причиною цього є невідповідність пріоритетів національного розвитку ...
1175745
  Атаманчук О.В. Регулююча функція податків та регуляторний потенціал податкової системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-29.
1175746
  Парнюк К. Регулююча функція податку на додану вартість // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1175747
  Ушенко Н.В. Регулююча функція ринку праці в сфері зайнятості // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 67-74. – (Економічні науки ; вип. 26)
1175748
  Хеллаль Регуляризация "предельного представления" в квантовой электродинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Хеллаль аль Хасен; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1972. – 14л.
1175749
  Морозов В.А. Регуляризация задач алгебры и анализа / В.А. Морозов. – М., 1987. – 80с.
1175750
  Зваридчук Василь Богданович Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 05. 02 / Зваридчук В. Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1175751
  Зваридчук В.Б. Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.05.02 - математ. моделювання та обчислювальні методи / Василь Богданович Зваридчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 131л. – Додатки: л.130-131. – Бібліогр.: л.116-129
1175752
  Коваленко А. Регуляризація оберненної задачі статистики фотовідліків / А. Коваленко, В. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-54. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику відновлення розподілу інтенсивності оптичного випромінювання за даними статистики одноелектронних імпульсів у режимі підрахунку фотонів, яка ґрунтується на діагональному представленні перетворення Пуассона - Манделя. ...
1175753
  Румянцев С.В. Регуляризирующие градиентные алгоритмы и их приложения к задачам обработки и интерпретации данных физических экспериментов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Румянцев С.В.; Москов. авиац. ин-т. – М., 1981. – 18л.
1175754
  Садовничий В.А. Регуляризованные суммы собственных значений общих задач для обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Садовничий В. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1966. – 6л.
1175755
  Берсенев С.М. Регуляризованный метод квазиньютеновского типа с проектированием и его приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Берсенев С.М.; АН Сиб.отд.ССР. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1175756
  Меченов А.С. Регуляризованный метод наименьших квадратов : Учебное пособие / А.С. Меченов; Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и ордена Трудового красного знамени государственный университет им. М. Ломоносова; ф-т вычислительной математики и кибернетики. – [Москва] : Издательство Московского университета, 1988. – 295 с.
1175757
  Апостол Р.Я. Регуляризованный проксимальный метод в геодезических метрических пространствах неположительной кривизны / Р.Я. Апостол, В.В. Семенов // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 29
1175758
  Дихтяр В.И. Регуляризовнные решения линейных интегральных уравнений 1рода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Дихтяр В.И. ; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1977. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
1175759
   Регуляризующие алгоритмы и априорная информация. – Москва : Наука, 1983. – 198 с.
1175760
  Распопова Наталья Сергеевна Регуляризующие алгоритмы и некоторые обратные задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Распопова Наталья Сергеевна; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 14л.
1175761
  Пилиповський О.В. Регулярна і хаотична динаміка топологічних збуджень у магнітних наносистемах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Пилиповський Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Богомольця. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 25 назв
1175762
  Лихтенберг А. Регулярная и стохастическая динамика / А. Лихтенберг, М. Либерман; Пер. с англ. под ред.Б.В. Чирикова. – Москва : Мир, 1984. – 528с.
1175763
  Игамбердыев Х.З. Регулярная идентификация динамических систем / Х.З. Игамбердыев, Н.Н. Маннапов. – Ташкент, 1987. – 119с.
1175764
  Сальникова Нина Николаевна Регулярная лексическая полисемия существительных в английском языке в соотношении со словообразованием : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сальникова Нина Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1980. – 16л.
1175765
  Чудинов А.П. Регулярная многозначность в глагольной лексике / А.П. Чудинов. – Свердловск, 1986. – 79с.
1175766
  Антамошкин А.Н. Регулярная оптимизация псевдобулевых функций / А.Н. Антамошкин. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1989. – 159 с.
1175767
  Вотякова Л.А. Регулярні квазімарковські ланцюги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вводиться поняття регулярного квазімарковського ланцюга та його фундаментальної матриці, досліджуються його характеристики.
1175768
  Патриляк І. Регулярні основи для нерегулярної армії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 41 (309). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  У складних умовах Другої світової українці, не маючи за плечима власної держави, сформували свою Повстанську армію, що мала стати зародком Збройних сил незалежної України.
1175769
  Мазнєв О.В. Регулярні прецесії гіростата із змінним гіростатичним моментом в узагальненій задачі динаміки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені умови існування регулярних прецесій гіростата в припущенні, що гіростатичний момент залежить від часу. Отримано новий розв"язок рівнянь Кірхгофа-Пуассона, який узагальнює розв"язок задачі про рух важкого гіростата із змінним гіростатичним ...
1175770
  Жерноклеєв О. Регулярні треті ордени в підавстрійській Східній Галичині на початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 183-189
1175771
  Дмитрук О.М. Регулярні цифрові моделі рельєфу та особливості їх побудови // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 145-148
1175772
  Боднарчук І.М. Регулярність розв"язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Боднарчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 141 арк. – Бібліогр.: арк. 125-141
1175773
  Боднарчук І.М. Регулярність розв"язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Боднарчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1175774
  Шалайко Т.О. Регулярність у змішаних моделях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 136-137
1175775
  Загнітко А. Регулярність/нерегулярність підрядності у системі складного речення (на матеріалі слов"янських мов) // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 127-136. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1175776
  Эльсаиди А.Э. Регулярное употребление опредленно-личных предложений и соотнесенных с ними соответсвующих двусоставных предложений. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Эльсаиди А.Э.; МГУ. – М, 1968. – 16л.
1175777
  Тюрин Василий Михайлович Регулярность линейных дифференциальных операторов с почти периодическими коэффициентами и допустимость пар функциональных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тюрин Василий Михайлович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1175778
  Данилюк Григорий Ильич Регулярность обобщеннх решений линейных и квазилинейных параболических уравнений и систе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Данилюк Григорий Ильич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1175779
  Алексенко Т.А. Регулярность полисемии в терминосистемах современного английского языка (На материале английской музыкальной, физической и математической терминосистем) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексенко Т.А. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1986. – 27 с.
1175780
  Кошелев А.И. Регулярность решений эллиптических уравнений и систем / А.И. Кошелев. – М., 1986. – 238 с.
1175781
  Денисова О.И. Регулярность фразообразовательных процессов в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Денисова О. И. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 29 с.
1175782
   Регулярные асимптотические алгоритмы в механике. – Новосибирск : Наука, 1989. – 270 с.
1175783
  Мовчан Б.Н. Регулярные вариации ультрафиолетовой прозрачности атмосферы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мовчан Б.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 15л.
1175784
  Зайферт Ф.Д. Регулярные и квазирегулярные множества в группах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Зайферт Ф.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 15 с.
1175785
  Зайферт Франц Дитер Регулярные и квазирегулярные множества в группах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Зайферт Франц Дитер; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 76л.
1175786
  Бояринцев Ю.Е. Регулярные и сингулярные системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений / Ю.Е. Бояринцев. – Новосибирск, 1980. – 222 с.
1175787
  Барыкина И.Е. Регулярные и экстраординарные органы в системе высшего государственного управления второй половины XIX в. // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 68-77. – ISSN 2070-9773
1175788
  Степанов В.Д. Регулярные интегральные операторы свертки и суммируемость преобразования Фурье функций многих перменных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Степанов В.Д.; Ан СССР Сиб.отдле. – Новосибирск, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1175789
  Букин Г.В. Регулярные ионосферы Антакрктики по данным МГГ : Автореф... канд. физ.матнаук: / Букин Г. В.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1964. – 17л.
1175790
  Кристалинский Р.Х. Регулярные кватернионные функции и некоторые их обобщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кристалинский Р.Х.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 7л.
1175791
  Морозов В.А. Регулярные методы решения некорректно поставленных задач / В.А. Морозов. – Москва : Наука, 1987. – 240 с.
1175792
   Регулярные механизмы клеток гладкой мускулатуры и миокарда. – Л., 1971. – 136с.
1175793
  Проценко В.С. Регулярные параметрические грамматики и проблема параметризации : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09. / Проценко В.С.; КГУ. – Киев, 1974. – 93л.
1175794
  Проценко В.С. Регулярные параметрические грамматики и проблема параметризации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Проценко В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1175795
  Абульнага М М.З. Регулярные поступательно вращательные движения творедого тела в поле притяжения шара : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Абульнага М.З.М. ; МГУ. – Москва, 1978. – 5 с.
1175796
  Красногоров В.А. Регулярные предельные циклы дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красногоров В.А.; Самарк. гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1967. – 12л.
1175797
  Губский Богдан Владимирович Регулярные программные алгебры обобщенно вычислимых функций : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Губский Богдан Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 122л. – Бібліогр.:л.113-122
1175798
  Губский Богдан Владимирович Регулярные программные алгебры обобщенного вычислимых функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Губский Богдан Владимирович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
1175799
  Казаков Владимир Васильевич Регулярные пространственно-временные вариации геомагнитного поля на средних широтах и их особенности в сейсмоактивном регионе : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.12 / Казаков Владимир Васильевич; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1983. – 18л.
1175800
  Оревкова О.А. Регулярные случайные поля и строение подпространств, порождаемых ими. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Оревкова О.А.; Ан СССР.Матема.ин-т. – Л, 1973. – 12л.
1175801
  Горбатов В.А. и др. Регулярные структуры автоматного управления / В.А. и др. Горбатов. – М., 1980. – 216с.
1175802
  Байтман М.М. Регулярный синтез в задачах оптимального управления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Байтман М.М. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 19 с.
1175803
  Кондратьев Г.М. Регулярный тепловой режим / Г.М. Кондратьев. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 408 с.
1175804
  Бурмака М.О. Регулятивна гармонізація фінансових ринків та інвестування в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 135-141
1175805
  Швабій К.І. Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 27-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв.
1175806
  Герасименко Ю.В. Регулятивна платформа становлення соціально відповідального бізнесу в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 20-31
1175807
  Прилуцький А.М. Регулятивна роль держави у посиленні розвитку аграрного ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1175808
  Дубнюк Е.М. Регулятивна роль митної політики в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-19. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню регулятивного потенціалу митної політики стосовно феномену глобалізації. Враховано рівень міжнародної кооперації у світовій економіці. Досліджено функції національної держави, які трансформуються, у регулюванні зовнішніх економічних ...
1175809
  Мартинюк Алла Петрівна Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / Мартинюк А. П.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 604 л. + Додатки: л.478-604. – Бібліогр.: л.411-477
1175810
  Мартинюк А.П. Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.04 / Алла Петрівна Мартинюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 43 назви
1175811
  Дідух Д.І. Регулятивна функція держави в сфері інтелектуальної власності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 90-92
1175812
  Михайленко В.М. Регулятивна функція запитань у текстах інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 185-193


  У статті розглядається регулятивна функція запитань у текстах інтерв"ю, окреслено типи запитань , їх функції, а також роль у побудові успішного комунікативного акту. В статье рассматривается регулятивная функция вопросов в текстах интервью, обозначены ...
1175813
  Дроботов С.А. Регулятивна функція права у правовій державі: поняття і ознаки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 45-51. – ISSN 1563-3349
1175814
  Зварич Р.В. Регулятивна функція права у системі функцій права / Р.В. Зварич, Б.Л. Гривнак // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 20-28. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1175815
  Прилюк Ю.Д. Регулятивна функція соціальної комунікації / Ю.Д. Прилюк. – К, 1976. – 116с.
1175816
  Введенский В.Н. Регулятивная компетенция специалиста как проявление регулятивной функции психики личности // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 127-137. – ISSN 1609-4646
1175817
  Ибрагимова С.В. Регулятивная функция гражданского права // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 34. – С. 413-417. – ISSN 1995-4190
1175818
  Зеленский И.А. Регулятивная функция общественного сознания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Зеленский И.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 22л.
1175819
  Зеленский Игорь Александрович Регулятивная функция общественного сознания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Зеленский Игорь Александрович; МВ и ССО УССР, Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук при КГУ им. Т.Г.Ш. – К., 1990. – 136л. – Бібліогр.:л.125-136
1175820
  Карась А.Ф. Регулятивная фунция мировоззрения в процессе образования научно-технического знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карась А. Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1985. – 16л.
1175821
  Короткевич М. Регулятивне законодавство-джерело виникнення проблем // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 78-90
1175822
  Дзюблюк О. Регулятивний механізм валютної політики в період кризових явищ на фінанчсових ринках // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
1175823
  Заболотна В.О. Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізації : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07 / Заболотна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
1175824
  Заболотна В.О. Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізвції : Дис. ... канд. філософських наук / Заболотна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 170л. – Бібліогр.: л. 141-170
1175825
  Волосенко І.В. Регулятивний потенціал німецької молодіжної мови інтернет-щоденників // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 482-487


  Статтю присвячено дослідженню молодіжних інтернет-щоденників як жанру персонального дискурсу в німецькомовному медійному просторі, встановленню регулятивного потенціалу німецької молодіжної мови. Статья посвящена исследованию молодёжных ...
1175826
   Регулятивний потенціал податкової системи України : монографія / Іванов Ю.Б. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-676-367-2
1175827
  Ващишин М.Я. Регулятивний та превентивний вплив практики ЄСПЛ в екологічних спорах // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 245-249. – ISBN 978-966-7957-20-9
1175828
  Савицкий П.В. Регулятивний эффект запрета злоупотребления субъективным гражданским правом // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 376-390. – ISSN 1818-0566
1175829
  Хохленко О. Регулятивні механізми в системі забезпечення та розвитку вищої освіти в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 106-107


  У статті аналізуються регулятивні механізми забезпечення розвитку вищої освіти в Україні.
1175830
  Кульпінський С.В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 66-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1175831
  Новицький В. Регулятивні стратегії відкритих економічних систем і глобальна конкуренція за ресурси // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
1175832
  Галаур С. Регулятивні стратегії й тактики в сучасній українській художній прозі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 85-89. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1175833
  Фліссак К.А. Регулятивні та стимулюючі засоби реалізації інтеграційних прагнень України у сфері зовнішньої торгівлі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 3-7. – ISSN 1728-6220
1175834
  Коструба А. Регулятивні юридичні факти у ме ханізмі припинення цивільних майнових правові дносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
1175835
  Вдовічен В. Регулятивні юридичні форми податково-правового компромісу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 350-356. – ISSN 1026-9932
1175836
  Юшко В. Регулятивність експресивної лексики в текстах ЗМІ // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 287-293


  У статті проаналізовано використання експресивних слів у газетних публікаціях різних жанрів, які виступають засобами творення емоційно-оцінного колориту повідомлення та впливають на емоції адресата. Доведено, що автор повинен орієнтуватися на цільову ...
1175837
  Траверсе Т.М. Регулятивно-особистісний компонент розуміння акторами політичних задач // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15). – С. 35-45
1175838
  Краснова Ю. Регулятивно-стимулюючі заходи правового забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню таких правових засобів забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації, як стандартизація, нормування та зонування територій; визначенню ефективності таких засобів та основних проблем їх практичного застосування. Статья ...
1175839
  Михальченко Н.И. Регулятивное воздействие политической идеологии на массы. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Михальченко Н.И.; АН УССР. Объед. совет Ин-та филос. и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 24л.
1175840
  Введенский В.Н. Регулятивность в образовании как важнейшая проблема психолого-педагогических наук // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 28-36. – ISSN 0869-561Х
1175841
  Черній М А. Регулятори життєдіяльності комах / А.М. Черній ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т захисту рослин. – Київ : Колобіг, 2008. – 295, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 251-292. – ISBN 978-966-8610-38-7
1175842
  Черевченко Т.М. Регулятори росту в квітництві закритого грунту. / Т.М. Черевченко. – К., 1975. – 78с.
1175843
  Капустян Олена Анатоліївна Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Капустян Олена Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 136 л. – Бібліогр.: л.128-136
1175844
  Капустян О.А. Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.05.04 / Капустян О.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
1175845
  Коваленко В.В. Регулятори фінансової рівноваги : гроші й грошова політика / В.В. Коваленко, І.М. Бурденко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 97-102 : Табл., рис.
1175846
  Онисько Н.П. Регуляторна державна політика з розвитку гірськолижного туризму в Карпатському регіоні України : Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 171-174. – Бібліогр.: 9 назв
1175847
  Якименко Ігор Леонідович Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці ( за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної систем) : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Якименко Ігор Леонідович; Білоцерківський державний аграрний ун-тет. – Київ, 2002. – 318 л. – Бібліогр.: л. 245 - 318
1175848
  Якименко Ігор Леонідович Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці (за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної системи) : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Якименко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 42 назв.
1175849
  Любімова С. Регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств та шляхи її удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 124-127. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств, визначено її позитивні та негативні аспекти, а також шляхи удосконалення. В статье анализируется регуляторная деятельность органов исполнительной власти ...
1175850
  Ходак Є.С. Регуляторна діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адміністративно-правовий аспект // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 33-40. – ISSN 2413-1342
1175851
  Нікішина О.В. Регуляторна еластичність секторів інтегрованих ринків зерна та продуктів його переробки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 245-261. – ISSN 2524-003X
1175852
  Мельник Т.М. Регуляторна зовнішньоекономічна політика у сфері АПК: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т.М. Мельник, О.С. Головачова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 12-16. – ISSN 1728-6220
1175853
  Метелиця В.М. Регуляторна конвергенція бухгалтерської професії в Європейському Союзі // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 41-55. – ISSN 2307-9878
1175854
  Пасічник Т.О. Регуляторна освітня діяльність держави як фактор забезпечення її економічної безпеки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 12-16
1175855
  Михасюк І.Р. Регуляторна політика в аграрному секторі економіки України / І. Михасюк, О. Саламін. – Львів : Апріорі, 2014. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-214. – ISBN 978-617-629-209-8
1175856
  Губені Ю. Регуляторна політика в Україні: від реформи до практики : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-39. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1175857
  Радейко Р.І. Регуляторна політика в Україні: особливості формування і тенденції розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 100-104. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1175858
  Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти // Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2013. – Т. 16, ч. 1/2. – С. 80-87
1175859
  Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 90-97.
1175860
  Римар О.Г. Регуляторна політика держави в умовах економічних криз // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 120-128
1175861
  Вдовенко Н.М. Регуляторна політика держави і механізми її реалізації в перспективних галузях економіки, пов"язаних із рибним господарством // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 9-14. – ISSN 1683-1942
1175862
  Гончарова Н.В. Регуляторна політика держави у сфері малого підприємництва України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 95-97.
1175863
  Мазур І.І. Регуляторна політика підприємницької діяльності як ефективний важіль детінізації економіки. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 262-273.
1175864
  Толмачова Г. та ін. Регуляторна політика та удосконалення бізнес-середовища в Україні // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 156-165. – ISSN 1729-7206
1175865
  Мазаракі А.А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2010. – 469, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-629-441-1
1175866
   Регуляторна політика. Як оцінити наслідки регуляторних актів : Методичний посібник. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2002. – 128с.
1175867
   Регуляторна політика: нові можливості : Методичний посібник. – Київ, 2004. – 170с.
1175868
  Веремчук М.А. Регуляторная политика в Крыму в отношении малого и среднего бизнеса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 116-123
1175869
  Баланда А.Л. Регуляторная политика государства на рынке труда (институциональный аспект) // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 116-121. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1175870
  Тугай В.А. Регуляторная роль протона в мембранных процессах мышечной клетки / В.А. Тугай; АНУ. Ин-тут биохимии им. А.В.Палладина. – Киев : Наукова думка, 1993. – 182с. – ISBN 5-12-003136-6
1175871
  Скорик Л.В. Регуляторная роль углекислоты в обмене кетокислот в тканях животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Скорик Л.В. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1979. – 24 с.
1175872
  Мозговий О. Регуляторне середовище розвитку світової банківської системи / О. Мозговий, О. Павлюк // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 28-45. – ISSN 1811-9824
1175873
  Запатріна І.В. Регуляторне середовище та його роль у конкурентоспроможності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-18.
1175874
  Решетнік Євдокія Миколаївна Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Решетнік Євдокія Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 145 л. – Бібліогр.: л.119 - 145
1175875
  Решетник Євдокія Миколаївна Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:03.00.03 / Решетник Є.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1175876
  Гавриш Лариса Іванівна Регуляторний вплив кальмоду ліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення : Дис....канд. біолог. наук:03.00.04 / Гавриш Лариса Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 133л. – Бібл.: л.109-133
1175877
  Гавриш Лариса Іванівна Регуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.04 / Гавриш Л.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1175878
  Муц Л.Ф. Регуляторний вплив на інтеграцію іноземців в українське суспільство // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 79-84. – ISSN 2306-6814
1175879
  Бікулов Д. Регуляторний вплив на структуру ринку української металургійної продукції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 212-220. – бібліогр. на 5 пунктів
1175880
   Регуляторний вплив наногерманію цитрату на вміст макро- і мікроелементів у тканинах вагітних самців щурів F1 / Р. Федорук, М. Храбко, М. Цап, Г. Денис, У. Тесарівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-50. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено вірогідні міжгрупові зміни вмісту макро- та мікроелементів у крові, внутрішніх органах та стегновому м"язі вагітних самиць щурів F1 за тривалої дії різних доз наногерманію цитрату, отриманого методом нанотехнології. Виявлено інгібуючий ...
1175881
   Регуляторний вплив різних доз цитрату германію на фізіолого-біохімічні процеси організму самців F2 / М. Храбко, Р. Федорук, С. Кропивка, У. Тесарівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-69. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив тривалого випоювання різних кількостей цитрату Ge, отриманого методом нанотехнології, на біохімічні процеси та активність антиоксидантної системи крові самців щурів F2 з першого та другого приплодів у періоди фізіологічного і статевого ...
1175882
   Регуляторний вплив субстанції Р на холерез і хімічний склад жовчі у щурів / Т.П. Лященко, С.П. Весельський, В.К. Місан, В.М. Бабан, Л.С. Співак, М.О. Каплуненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  У гострих спробах на щурах з відпрепарованою і канюльованою загальною жовчною протокою вивчали зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі. Визначено, що субстанція Р стимулює жовчосекреторну функцію печінки щурів, про що свідчить підвищення рівня ...
1175883
  Лященко Т.П. Регуляторний вплив субстанції Р на холерез собак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 77-86. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У дослідах на собаках з хронічними холецистодуоденальними фістульними трубками при двічі перев"язаній і перерізаній загальній жовчній протоці вивчали зміни рівня холерезу і хімічного складу жовчі. Встановлено, що субстанція Р стимулює жовчосекреторну ...
1175884
  Баличев Є.Ю. Регуляторний потенціал ПДВ в Україні та напрями його нарощування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 24-33
1175885
  Вознюк К. Регуляторні "таємниці" споживання газу // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 10
1175886
  Щербина Г.В. Регуляторні заходи Національного банку України щодо концентрації банківського капіталу в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 504-505. – ISBN 978-966-188-219-4
1175887
  Лук"янов В. Регуляторні імперативи у грошово-кредитній сфері // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 28-35. – ISSN 1605-2005
1175888
  Мірошниченко А. Регуляторні методи захисту прав споживачів банківських послуг у контексті світової фінансової коизи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 5-8
1175889
  Давидовська Т. Регуляторні механізми скорочення скінованих гладеньких м"язів / Т. Давидовська, К. Богуцька, Т. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз даних літературних джерел, присвячених апробації основних положень механізму "фосфорилювання" на перфорованих сапоніном, a-токсином Staphylococcus aurеus, В-есцинам Clostridium botulinum гладеньких м"язах. Розглядається також участь ...
1175890
  Савуляк І.М. Регуляторні механізми та економічні важелі сприяння ефективної діяльності на ринку цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 51-61. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1175891
  Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1175892
  Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 146-175
1175893
  Вестерман П. Регуляторні правила і верховенство права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 350-359. – ISSN 2227-7153
1175894
  Катигробова О.В. Регуляторні проблеми здійснення інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 48-55.
1175895
  Корнєєв В. Регуляторні рестрикції розвитку фінансових ринків у контексті економічної кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 10 (60). – С. 3-5
1175896
  Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 372 л. + Додаток: л. 326-372. – Бібліогр.: л. 277-325
1175897
  Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 71 назв.
1175898
   Регуляторные механизмы клетки. – Москва : Мир, 1964. – 499с.
1175899
  Сытник К.М. Регуляторные механизмы клетки / К.М. Сытник, В.А. Кордюм, И.П. Кок. – Киев : Наукова думка, 1969. – 152с.
1175900
  Грен Э.Я. Регуляторные механизмы репликации / Э.Я. Грен. – Рига, 1974. – 232с.
1175901
   Регуляторные механизмы физиологических процессов у растений. – К., 1985. – 195с.
1175902
  Гелльгорн Э. Регуляторные функции автономной нервной системы : Их значение для физиологии, психологии и нейропсихиатрии / Э. Гелльгорн; Пер. с англ. М.В.Кирзона, под ред.: И.С.Кандрора. – Москва : Иностр. лит., 1948. – 414 с.
1175903
  Поляк М.С. Регуляторы активности ферментов и их применение в медицине / М.С. Поляк. – Москва, 1989. – 126с.
1175904
  Бублик Б.Н. Регуляторы и минимаксные фильтры для систем с распределенными параметрами. / Б.Н. Бублик. – К., 1978. – 40с.
1175905
   Регуляторы и стабилизаторы тока. – Киев : Наукова думка, 1977. – 171 с.
1175906
  Лизун В. Регуляторы инновационного процесса // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 7. – С. 74-83. – ISSN 2074-6040
1175907
  Чечик П.О. Регуляторы напряжения сети / П.О. Чечик. – Москва : Радиоиздат, 1937. – 19 с.
1175908
  Алтай Рамазанов Регуляторы развития фондового рынка Казахстана / Алтай Рамазанов, Бакытнур Утеев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 463-471 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1175909
   Регуляторы рентабельности. – М., 1966. – 158с.
1175910
  Верзилов В.Ф. Регуляторы роста и их применение в растениеводстве / В.Ф. Верзилов. – Москва : Наука, 1971. – 144с.
1175911
   Регуляторы роста и развития насекомых в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. – Л., 1984. – 108с.
1175912
   Регуляторы роста и развития растений. – М., 1981. – 303с.
1175913
   Регуляторы роста и рост растений. – Москва, 1964. – 224с.
1175914
  Деева В.П. Регуляторы роста и урожай / В.П. Деева, З.И. Шелег. – Минск : Наука и техника, 1985. – 63 с.
1175915
  Овчаров К.Е. Регуляторы роста растений / К.Е. Овчаров. – М., 1968. – 110с.
1175916
   Регуляторы роста растений. – М., 1979. – 246с.
1175917
  Никелл Л.Д. Регуляторы роста растений / Л.Д. Никелл. – М., 1984. – 192 с.
1175918
   Регуляторы роста растений. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 192с.
1175919
   Регуляторы роста растений в сельском хозяйстве. – М., 1958. – 387с.
1175920
   Регуляторы роста растений и гербициды. – Ташкент, 1978. – 251с.
1175921
   Регуляторы роста растений и нкулеиновый обмен. – Москва, 1965. – 211с.
1175922
  Калинин Ф.Л. Регуляторы роста растений. Биохимия действия и применение / Ф.Л. Калинин, Ю.Г. Мережинский. – К., 1965. – 407с.
1175923
  Бойко Л.А. Регуляторыне механизмы процесса развития высших растений / Л.А. Бойко. – Пермь, 1981. – 84с.
1175924
  Коников А.С. Регулятоы численности лесных насекомых / А.С. Коников. – Новосибирск, 1978. – 96с.
1175925
  Мелихов В.И. Регуляции ионами Са2+ активности аденилатциклазы, фосфодиэстеразы и содержания цАМФ в слизистой тонкой кишики кролика при действии холерного энтеротоксина. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Мелихов В.И.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1984. – 18л.
1175926
  Никольский Н.Н. Регуляций транспорта сахаров в мышечной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Никольский Н. Н.; Ин-т цитолог.АН СССР. – Л., 1973. – 43л. – Бібліогр.:с.40-43
1175927
  Терпугов Н.В. Регуляционные сооружения для малых и средних рек Украины / Н.В. Терпугов. – К, 1948. – 72с.
1175928
  Мусаев З.Ш. Регуляция активности гуанозин-3,5-монофосфат -- зависимой протеинкиназы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Мусаев З.Ш.; КГУ. – К, 1985. – 19л.
1175929
  Шоно Н.А. Регуляция активности некоторых ферментов углеводного обмена в разном возрасте. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шоно Н.А.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 24л.
1175930
  Сергеев Н.С. Регуляция активности нитрогеназы Azotobacter vinelandii. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Сергеев Н.С.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1175931
  Кубышин В.Л. Регуляция активности трансктолазы в печени при витамин В1-недостаточности у крыс.. : Автореф... канд.наук: 03.00.04 / Кубышин В.Л.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1987. – 17л.
1175932
  Никитина Ольга Александровна Регуляция активности экзопротеиназмолокосвертывающего действия штаммов Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv. : Дис... кандид. биолог.наук: 03.00.04 / Никитина Ольга Александровна; Мин-во образования Украины, Донецкий госуд. ун-тет. – Донецк, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.153-170
1175933
  Грошев В.В. Регуляция амфиболических систем у Bacillus brevis G.B. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Грошев В.В.; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 22л.
1175934
  Колодий Т.И. Регуляция всасывания гликола и аспарагиновой кислоты в тонком кишечнике крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Колодий Т.И.; Мин-во с.-х. СССР. Одесский с.-х. ин-т. – Одесса, 1972. – 23л.
1175935
  Ястребов А.П. Регуляция гемопоэза при воздействии на организм экстремальных факторов / А.П. Ястребов. – Свердловск, 1988. – 152с.
1175936
  Витвицкий В.М. Регуляция гликоза в эритроцитах человека. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Витвицкий В.М.; Ин-т биол.физики. – Пущино, 1980. – 21л.
1175937
  Мильман Л.С. Регуляция гликолиза и сопряженных с ним процессов в раннем эмбриогенезе вьюна : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 093 / Мильман Л.С. ; Ин-т биохимии АН СССР. – Москва, 1970. – 56 с.
1175938
  Ермолаева Л.П. Регуляция глюнонеогенеза в онтогенезе / Л.П. Ермолаева. – Москва : Наука, 1987. – 168 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 141-166
1175939
  Кудзина Л.Ю. Регуляция дыхания митохондрий эндэргоническими реакциями : Автореф... канд.биол.наук: 091 / Кудзина Л.Ю.; АН СССР. – Пущино, 1970. – 22л.
1175940
  Калишевская Т.М. Регуляция жидкого состояния крови и ее свертывания / Т.М. Калишевская. – М, 1982. – 182с.
1175941
  Амосов Н.М. Регуляция жизненных функций и кибернетика / Н.М. Амосов. – Київ : Наукова думка, 1964. – 115 с. : схемы. – (Научно-популярная литература)
1175942
  Скорогудаев В.А. Регуляция интенсивности всасывания С14 мочевины в различных отделах желудочно-кишечного тракта у овец : Автореф... канд.биол.наук: 102 / Скорогудаев В.А.; Мин.с-х.СССР.Львов.зоовет.ин-т. – М, 1968. – 19л.
1175943
  Мелихов Владимир Иванович Регуляция ионами Са 2+ активности аденилатциклазы, фйосфодеэстеразы и содержания цАМФ в слизистой тонкой кишки кролика при действии холерного энтеротоксина : Дис... канд.биол.наук: 03.00.04 / Мелихов Владимир Иванович; КГУ. – К., 1984. – 139л.
1175944
  Юрин В.М. Регуляция ионного транспорта через мембраны растительных клеток / В.М. Юрин. – Минск, 1991. – 272с.
1175945
  Лиссова О.И. и др. Регуляция кровообращения : Экспериментальные и математические исследования / О.И. Лиссова, Б.Л. Палец, Б.А. Береговский; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1977. – 159с. – Библиогр.: с.145-157
1175946
  Гринева Г.М. Регуляция метаболизма у растений при недостатке кислорода. / Г.М. Гринева; Отв.ред.Н.С.Петинов. – Москва, 1975. – 279с.
1175947
  Новоселова Е.Г. Регуляция метаболизма холестерина биомембран печени при лучевом поражении. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Новоселова Е.Г.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 26л.
1175948
   Регуляция минерального питания и продуктивность растений. – К., 1991. – 169с.
1175949
  Галынкин В.А. Регуляция накопления метаболитов, синтезирующихся через ацетил-КоА у микроорганизмов : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Галынкин В.А.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1969. – 18л.
1175950
   Регуляция нейромедиаторных механизмов деятельности мозга. – Минск, 1982. – 160с.
1175951
  Галоян А.А. Регуляция нейросекреции и гормоны гипоталамо-нейрогипофизарной системы : Автореф... докт. биол.наук: / Галоян А.А.; АН Арм. ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1964. – 36л.
1175952
  Левин А.М. Регуляция неустойчивых задач и решение несовметсных операторных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Левин А. М.; МО Украины, Донбасск. горно-метал. ин-т. – Алчевск, 1995. – 237л. – Бібліогр.:л.186-208
1175953
  Подлепа Елена Михайловна Регуляция нитрогеназы бактероидов Rhizobium lipini : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Подлепа Елена Михайловна; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1175954
  Финагин Леонид Константинович Регуляция обмена холестерина и особенности его накопления в тканях животного организма : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.13 / Финагин Леонид Константинович ; Ин-т физиологии АН УССР. – Киев, 1984. – 47 с.
1175955
   Регуляция отложения запасных веществ и продуктивность растений. – Уфа, 1975. – 182с.
1175956
  Гурфинкель В.С. Регуляция позы человека / В.С. Гурфинкель. – Москва, 1965. – 256с.
1175957
   Регуляция процессов регенерации и клеточного деления. – М., 1977. – 81с.
1175958
   Регуляция роста и питание растений. – Рига, 1976. – 238с.
1175959
   Регуляция роста и питание растений. – Вильнюс, 1980. – 235с.
1175960
   Регуляция роста и питания растений. – Минск, 1972. – 231с.
1175961
   Регуляция роста растений. – Рига, 1988. – 99с.
1175962
   Регуляция роста растений химическими средствами. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 165с.
1175963
  Тверской Г.Б. Регуляция секреции молока : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Тверской Г.Б.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.35-38
1175964
  Подольская Л.А. Регуляция секреции молочного жира. (Гистофизиол. исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Подольская Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 26л.
1175965
  Ткемаладзе Г.Ш. Регуляция синтеза и активности растительных ферментов азотного обмена и малатдегидрогеназы.. : Автореф... канд. биол.наук: 0.93 / Ткемаладзе Г.Ш.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1969. – 28л.
1175966
  Мьглова Л.М. Регуляция системы "Н+/Са2+ обменав стационарном и колебательном режимах функционирования митохондрий. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Мьглова Л.М.; АН СССР.Ин-т.биол.наук. – Пущино, 1981. – 17л.
1175967
  Иошпа А.Я. Регуляция скорости произвольных двигательных реакций в норме и при поражении лобных долей мозга. : Автореф... канд. пед.наук: / Иошпа А.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 17л.
1175968
   Регуляция следящих движений. – Л., 1988. – 276с.
1175969
  Конради Г.П. Регуляция сосудистого тонуса. / Г.П. Конради. – Л., 1973. – 326с.
1175970
   Регуляция социально-психологического климата трудового коллектива. – Ленинград : Наука, 1986. – 239 с.
1175971
  Дышлевый П.С. Регуляция творческой деятельности / П.С. Дышлевый, Л.В. Яценко. – Воронеж, 1986. – 211с.
1175972
  Шилов И.А. Регуляция теплообмена у птиц. / И.А. Шилов. – Москва, 1968. – 252с.
1175973
  Шилов Игорь Александрович Регуляция теплообмена у птиц. (Эколого-физиол. очерк) : Автореф... доктора биол.наук: / Шилов Игорь Александрович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1964. – 43л. – Бібліогр.:с.41-43
1175974
   Регуляция тканевого гомеостаза. – Тбилиси, 1989. – 271с.
1175975
   Регуляция тканевого гомеостаза. – Тбилиси, 1990. – 253с.
1175976
  Назаренко М.М. Регуляция транспорта Са+ в саркоплазматическом ретикулуме : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Назаренко М.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
1175977
  Назаренко Марина Михайловна Регуляция транспорта Са2+ в саркоплазматическом ретикулуме : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Назаренко Марина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.138-165
1175978
  Коэн Филип Регуляция ферментативной активности / Коэн Филип. – М., 1986. – 144с.
1175979
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1986. – 97с.
1175980
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1988. – 77с.
1175981
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1990. – 95с.
1175982
   Регуляция физиологических процессов растений. – Воронеж, 1982. – 125с.
1175983
   Регуляция физиологических функций растений. – Киев : Наукова думка, 1986. – 272с.
1175984
  Дмитренко А.И. Регуляция формирования вызванной активности в сенсомоторной коре и вентро-базльном комплексе таламуса при различном функциональном состоянии ретикулярной формации ствола мозга. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Дмитренко А.И.; АН АзССР. – Баку, 1979. – 24л.
1175985
  Лузиков В.Н. Регуляция формирования митохондрий. Молекулярные аспекты / В.Н. Лузиков. – Москва : Наука, 1980. – 318 с. – Библиогр.: ил., табл. – (Биологические и технические мембраны)
1175986
  Шмальгаузен И.И. Регуляция формообразования в индивидуальном развитии : Научно-популярный очерк / И.И. Шмальгаузен. – Москва : Наука, 1964. – 136с.
1175987
   Регуляция фосфорно-кальциевого обмена в норме и патологии. – Рига, 1987. – 264с.
1175988
  Росин Я.А. Регуляция функций / Я.А. Росин. – М., 1984. – 172с.
1175989
   Регуляция функций в различные возрастные периоды. – К., 1966. – 250с.
1175990
   Регуляция функций мембран растительных клеток. – Минск, 1979. – 200с.
1175991
   Регуляция функций растений. – К., 1986. – 271с.
1175992
  Кислякова Т.В. Регуляция функционирования промотора протоонкогена C-FOS в клетках линий тератокарциномы мыши Г9 : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Кислякова Т.В.; Российская АН, Ин-т цитологии. – С.-Петербург, 1993. – 24л.
1175993
  Чейлахян М.Х. Регуляция цветения высших растений / М.Х. Чейлахян. – М., 1988. – 560с.
1175994
   Регуляция численности и плотности популяций животных Субарктики. – Свердловск, 1986. – 132с.
1175995
  Огибин Ю.Н. Регуляция численности короеда-типографа : Автореф... канд. биол.наук: / Огибин Ю. Н.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1175996
  Мертвецов Н.П. Регуляция экспрессии генов стероидными гормонами. / Н.П. Мертвецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 1990. – 262с.
1175997
  Падун М.А. Регуляция эмоций: процесс, формы, механизмы // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 57-69. – ISSN 0205-9592
1175998
   Регуляция энергетического обмена и физиологическое состояние организма. – Москва : Наука, 1978. – 237с.
1175999
   Регуляция энергетического обмена хлороплатов и митохондрий эндогенными фенольными ингибиторами. – Пущино, 1977. – 138с.
1176000
  Павлов А.Д. Регуляция эритропоэза: физиологические и клинические аспекты. / А.Д. Павлов, Е.Ф. Морщакова. – Москва, 1987. – 272с.
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,