Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1174001
  Цвих В. "Про соціальні умови всіх, хто працює й навчається в університеті, ректорат і профком дбають постійно" // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 2


  Розмова про соціальні умови співробітників і студентів КНУ з головою первинної профспілкової організації університету Володимиром Федоровичем Цвихом.
1174002
  Чорноморець Ю. "Про соціальну психотерапію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 5


  Релігіознавець розповідає про реакцію церкви на політичну ситуацію в країні.
1174003
  Шишкін В. "Про суспільну ікону" / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – 4-5


  Чинний суддя Конституційного Суду України Віктор Шишкін: "Тим, хто сьогодні пише зміни до Основного Закону, я порекомендував би спочатку п"ять разів прочитати Конституціію Пилипа Орлика."
1174004
  Горошко І. "Про таку делікатну матерію, як любов...":прямі форми художнього психологізму в декодуванні інтимних почуттів Франкових героїв // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 562-571
1174005
   "Про трагічне почуття життя" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 873-874. – ISBN 966-316-069-1
1174006
   [Про створення кафедри управління зовнішньоекономічними зв"язками та маркетингу на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права] : наказ ректора Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка від 20.09.1990 р. № 664-32 // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 7-8. – ISSN 2308-6912
1174007
  Брюховецький В. [Про сучасних студентів, політиків та брехунів] : розмову вела Олена Долинна // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 7 липня [№ 27]. – C. 16
1174008
  Коколіс Кс.А. [Про твір "Достойно є" Елітіса : одне свідомо напівзакінчене прочитання / Кс. А. Коколіс. – Салоніки : University studio press, 1984. – 166 с. – Видання новогрецькою мовою
1174009
  Стефанишин Д.В. Про ризики гідроенергетичного будівництва у Дністровському каньйоні // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (8), січень - червень. – С. 172-183. – ISSN 2409-8876
1174010
  Самаєва Ю. Про ризики глобальні та окремі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 1, 6


  "У своєму свіжому Глобальному звіті про фінансову стабільність МВФ каже про зростання корпоративного боргу, збільшення частки більш ризикованих і неліквідних активів, а також про зростання залежності від зовнішніх запозичень у країнах, що розвиваються. ...
1174011
  Капітоненко М. Про ризики єврориторики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 липня (№ 113/114). – С. 7


  Експерт: "Продовження Києвом зовнішнього курсу загрожує залишити нас у "вчорашньому дні".
1174012
  Стовел Г. Про Ризьку Хартію // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.74. – ISSN 0131-2685
1174013
  Костенко Н. Про риму і строфіку Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 23-40. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено розгляду особливостей рими та строфіки Тараса Шевченка у процесі еволюції його індивідуального стилю. The article specifies the patterns of Taras Shevchenko"s rhyming and versification and traces back their evolution as a part of ...
1174014
  Голікова С. Про ринки енергетики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 13


  "Провідні країни й науковці світу перебувають в інтенсивному пошуку нових енергоресурсів і способів їх доставки, що максимально задовольняють потреби суспільства й при цьому мінімально використовують не тільки нафту й газ, але також відновлювані ...
1174015
   Про ринок електричної енергії : закон України від13 квіт. 2017 р. № 2019-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 147). – C. 7-21
1174016
  Брусенський О. Про ринок землі і селянський бунт // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 грудня (№ 49). – С. 8
1174017
  Андрієвська Е.М. Про ритмічну організацію французького мовлення : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 5-10. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1174018
  Циганок О. Про риторику Міхала Радава як джерело епітафій в українських поетиках XVII-XVIII ст. // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 36-39. – ISSN 2306-028X
1174019
  Маляренко В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.4-11.
1174020
  Маляренко В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.4-11. – ISSN 0132-1331
1174021
  Пфейфер Г.В. Про рівнання [математичні символи рівняння] загальніші ніж рівняння Riccatti = Sur les equations: [математичні символи рівняння] plus generales que l"equation de Riccatti / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [6] с.
1174022
  Улітко А.Ф. Про рівновагу пружного простору з жорсткою параболоїдальною оболонкою та аналогічну задачу для стоксової течії / А.Ф. Улітко, Г.В. Тонкошур // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 143-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В статті представлено розв"язок осесимметричної задачі для пружного простору з жорстким тонким параболоїдальним включенням, що рухається в ньому. За допомогою метода власних векторних функцій задача зводиться до системи парних інтегральних рівнянь ...
1174023
  Капітоненко М. Про рівновагу ризиків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 вересня (№ 177). – С. 5


  Питання членства України в НАТО має бути поставлене на порядок денний нашої зовнішньої політики.
1174024
  Панчишин С. Про рівноважний розподіл доходу між працею і капіталом в економіках України та Польщі / С. Панчишин, О. Голубник, З. Приймак // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 7-12. – ISSN 2078-5860
1174025
  Долішній М.І. та інш. Про рівномірність економічного розвитку регіонів України // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.7-17. – ISSN 1562-0905
1174026
  Енджиргли М.В. Про рівномірну збіжність кратних стохастичних інтегралів у нормах простору Орліча // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-7. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Визначаються кратні стохастичні інтеграли спеціального вигляду, які в більшості важливих випадків співпадають з імовірністю одиниця з інтегралами в середньому квадратичному. Знайдено умови їх рівномірної збіжності в нормах простору Орліча.
1174027
  Пфейфер Г.В. Про рівняння з частинними похідними першого порядку, що однорідні щодо похідних та не містять у собі функції : доповіджено 6.1.1930 р. / акадю Ю.Г. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [10] с.
1174028
  Розумнюк В.І. Про рівняння зміни кількості руху суцільного середовища / В.І. Розумнюк, Н.В. Розумнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-143. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Результати дослідження, спрямованого на побудову нового підходу до математичного опису довільного руху суцільного середовища, викладено у частині, пов"язаній з формулюванням рівняння імпульсів. Запропонована методологія відзначається чітким фізичним ...
1174029
  Розумнюк В.І. Про рівняння імпульсів для рухомої ізотропної рідини (газу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовані рівняння імпульсів для моделей ідеальної, в"язкої нестисливої та в"язкої стисливої рідини з урахуванням заміни рівності між тензорами напружень і швидкостей деформацій на умову рівності між тензорами силового поля і поля швидкості руху ...
1174030
  Танцюра М.В. Про рівняння Маккіна-Власова з нескінченною масою // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 19-25. – ISSN 1025-6415
1174031
  Мицик Ю. Про рід О. Филимона Кульчинського і його листування з митрополитом Іларіоном (Огієнко) // Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2019. – № 19 (191). – С. 110-117. – ISSN 2411-4677
1174032
  Ничкало Н. Про рідномовні обов"язки вченого-педагога // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 -28 червня (№ 28). – С. 14
1174033
  Гетманець М.Ф. Про рідну мову / Михайло Гетманець. – Харків : Майдан, 2017. – 30, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-372-665-6
1174034
  Фінберг Л. Про різне і трохи про себе / Леонід Фінберг ; [упоряд. Олексій Сінченко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 387, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 377-387. – Бібліогр. в прим.: с. 374-376. – ISBN 978-966-378-613-1
1174035
  Шляєрмахер Ф. Про різні методи перекладу (Uber die verschiedenen Methoden des Ubersetzens) // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 423-434. – ISBN 978-966-8558-97-4
1174036
  Петренко Т.С. Про різновиди дольникових структур у поезії Євгена Маланюка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 135-142


  Розглянуто ритмічні особливості поетичної творчості Євгена Маланюка. Виведено загальну формулу типології його 3-іктового дольника. Простежується використання дольника поряд з іншими віршованими розмірами. Рассмотрено ритмические особенности ...
1174037
  Петров М. Про різьблену панагію з Звіринецьких печер, що ніби-то належала першому київському мітрополіту Михаїлу Сирину. – [8] с.
1174038
  Погорілий С. Про рік заснування УВАН у Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, П.І. Маляр, О.Г. Коновал [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 307, серпень : серпень. – С. 15
1174039
  Красовська Г. Про рік спортивний / Г. Красовська, Л. Мороз // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 8


  До 200-річчя Тараса Шевченка пройшла Спартакіада, учасниками якої стали понад 3 тисячі студентів КНУ імені Тараса Шевченка.
1174040
  Холодний М.Г. Про ріст вертикально та горизонтально орієнтованого стебла в зв"язку з питанням про гормональну природу тропізмів / М.Г. Холодний. – 31-47с.
1174041
   Про річний транспорт. – Х-К, 1931. – 30с.
1174042
   Про рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента (за списком) : наказ Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2022 р. № 320 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Травень (№ 5). – С. 38-48
1174043
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 р. № 420 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 16-29
1174044
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань : наказ Міністерства освіти і науки від 15 квітня 2021 р. № 420 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 65-95
1174045
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань : наказ Міністерства освіти і науки України від 09 серпня 2022 р. № 724 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Серпень (№ 8). – С. 2-3
1174046
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2022 р. № 894 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Вересень (№ 9). – С. 17-20
1174047
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2022 р. № 89 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Лютий (№ 2). – С. 32-34
1174048
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2022 р. № 89 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Березень (№ 3). – С. 2-4
1174049
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до еаказів Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 471 : наказ Міністерства освіти і науки України від 9 лютого 2021 р. № 157 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Березень (№ 3). – С. 2-88
1174050
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 року N 886, від 26 листопада 2020 року N 1471 : наказ Міністерства освіти і науки України від від 9 лютого 2021 р. N 157 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Квітень (№ 4)
1174051
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу : наказ Міністерства освіти і науки від 29 червня 2021 р. № 735 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Липень (№ 7). – С. 2-96
1174052
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2022 р. № 89 : наказ Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2022 р. № 320 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Травень (№ 5). – С. 27-37
1174053
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року № 420 : наказ Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 р. № 735 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Серпень (№ 8). – С. 2-92
1174054
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2021 року № 1017 : наказ Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2021 р. № 1290 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Грудень (№ 12)
1174055
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 року № 735 : наказ Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2021 р. № 1017 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Жовтень (№ 10). – С. 2-4
1174056
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 року № 735 : наказ Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2021 року № 1017 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Листопад (№ 11). – С. 2-5
1174057
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науцки України від 07 квітня 2022 року № 320 : наказ Міністерства освіти і науки від 06 червня 2022 р. № 530 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Липень (№ 7). – С. 2-5
1174058
   Про рішення пленуму ЦК ВКП/б/. – Харків, 1937. – 21с.
1174059
   Про рішення пленуму ЦК ВКП/б/. – Харків, 1937. – 24с.
1174060
   Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року "Про проект Закону України "Про національну безпеку України" : указ Президента України від 5 лютого 2018 р. № 21 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 7 лютого (№ 26). – С. 4
1174061
   Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 грудня 2003 року "Про Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" : указ Президента України від 17.02.2004 р. № 197 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 84, 30 жовтня 2015 року. – С. 44-45


  Позначку "Опублікуванню не підлягає" знято Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 293/2015.
1174062
   Про рішення Ради національної безпеки і оборону України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію людського розвитку" : Указ Президента України від 2 червня 2021 року № 225/2021 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 5 червня (№ 105)
1174063
  Шарапов М.М. Про робасне оцінювання коефіцієнтів регресії випадкових процесів із сингулярним спектром // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 138-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Доведено, що робасні оцінки коефіцієнтів лінійної регресії випадкових процесів із неперервним часом та необмеженою у нулі спектральною щільністю (сингулярний спектр) мають таку ж асимптотичну дисперсію, як і оцінки найменших квадратів. Цей факт ...
1174064
  Моклячук М.П. Про робастні оцінки випадкових полів / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджена задача оптимальної лінійної оцінки функціоналу А[ксі] від невідомих значень однорідного випадкового поля [ксі](s,t),s [належить] R, t [належить] R[нижній індекс +] за даними спостережень поля [ксі](u, v) + [ета](u, v) при (u, v) [належить] ...
1174065
  Хільчевський В.К. Про роботу VII Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" (Київ, 2018) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 138-142. – ISSN 2306-5680


  "13-14 листопада 2018 р. у Києві відбулася VII Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології", присвячена 100-річчю НАН України (фото). Серед основних організаторів конференції Український ...
1174066
  Єфименко В. Про роботу Астрономічної обсерваторії Київського національного університеті імені Тараса Шевченка у 2011 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-59. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Подано інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії у 2011 р. Висвітлено найважливіші результати наукових досліджень. The information on work of the Astronomical observatory for 2011. The basic results of scientific researches for 2011 are stated.
1174067
  Єфіменко В.М. Про роботу Астрономічної обсерваторії Київського національного університету за 2000-2002 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-51. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Подано інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії за 2000-2002 роки. приведені дані про персональний склад, тематику наукових досліджень, основні наукові результати, інші відомості про діяльність обсерваторії за цей період.
1174068
  Єфименко В. Про роботу астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2006-2010 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Подано інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії у 2006-2010 рр. Також подано перебіг важливих змін, які відбулися в обсерваторії у 2004-2010 рр. Висвітлено найважливіші результати наукових досліджень за 2010 рік. The information on work of the ...
1174069
  Кузьменко П.П. Про роботу виходу електрона із металу / П.П. Кузьменко, 1958. – [3] с.
1174070
  Клімова Л. Про роботу з молоддю в Севастопольському центрі підвищення кваліфікації державних службовців / Л. Клімова, Н. Богатирьова, М. Міненко // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.352-356. – ISBN 966-73-53-51-Х
1174071
  Ворона Ю. Про роботу з українським населенням у Золотоношківській сільській бібліотеці Стерлітамакського району Республіки Башкортостан (Росія) : (за матеріалами Т. Афанасьєвої) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31-32
1174072
   Про роботу за сумісництвом // Праця і зарплата. – Київ, 2014. – 9 січня (№1)


  "... Чи мають право завідувачі кафедри, декани та їхні заступники, проректори та ректор в цьому самому навчальному закладі на педагогічну роботу з погодинною оплатою обсягом не більш як 240 годин на рік та одночасно роботу за сумісництвом - 0,5 ставки ...
1174073
  Губерський Л.В. Про роботу Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1999-2003 роках : Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В. Губерського... на засіданні Вченої ради інституту 28 січня 2004 року / Л.В. Губерський; КНУ; ІМВ. – Київ, 2004. – 88 с.
1174074
  Губерський Л.В. Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2001-2002 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік : Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В.Губерського... 29 листопада 2002 року / Л.В. Губерський; КНУ; ІМВ. – Київ, 2002. – 68 с. – На обкл: Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В.Губерського на загальних зборах колективу 29 листопада 2002 року
1174075
  Губерський Л.В. Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2002-2003 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік : Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В.Губерського... 26 листопада 2003року / Л.В. Губерський; КНУ; ІМВ. – Київ, 2003. – 60с. – На обкл. назва: Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В.Губерського на загальних зборах колективу 26 листопада 2003 року
1174076
  Д"ячук Юрій Про роботу комісії з питань евакуації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 9 : фото
1174077
   Про роботу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за восьме скликання : проект рішення Верховної Ради України, Комітету з питань науки і освіти від 10 липня 2019 р. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 27 липня (№ 141). – С. 4-5
1174078
   Про роботу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за дев"яту сесію восьмого скликання // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 14 лютого (№ 30). – С. 4-5
1174079
   Про роботу місцевої промисловсоті в зв"язку з стахановським рухом. – К., 1936. – 8с.
1174080
  Бойко М. Про роботу на умовах неповного робочого дня у період відпустки для догляду за дитиною // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2013. – № 4 (130). – С. 83-84
1174081
  Кричевський В. Про роботу над фільмом "Тарас Шевченко" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2013. – № 5 (109). – С. 33-35. – ISSN 1562-3238
1174082
   Про роботу Огіївської та Багато-Чернещанскької і сільських Рад депутатів трудящих Сахновщанского району та Царедарівськоої сільської Ради депутатів трудящих Лозівського району. – Х., 1948. – 7с.
1174083
   Про роботу одного вчителя з двома і трьома класами. – К., 1941. – 40с.
1174084
  Балацький Л. Про роботу Олександрійського відділу УГТ над проектом "Історія міст і сіл України. Кіровоградська область" // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 129-130. – ISBN 978-617-7069-36-1
1174085
  Ленін В.І. Про роботу партії в масах / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 200с.
1174086
   Про роботу партійних і радянських організацій і рад народного господарства по виконаню рішень ХХ1 з"їзду КПРС про прискорення технічного прогресу в промисловості і будівництві. – Київ, 1959. – с.
1174087
  Триліський О. Про роботу Рад на новому етапі / О. Триліський. – Вінниця, 1935. – 16с.
1174088
  Ленін В.І. Про роботу радянського державного апарату / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 264с.
1174089
  Петровський Г.І. Про роботу робітничо-селянського уряду України / Г.І. Петровський. – Харків, 1935. – 58с.
1174090
   Про роботу Роменської експедиції Інститути геології УАН в 1934 р.. – 125-153с.
1174091
  Кремень В.Г. Про роботу товариства "Знання" України в 2013-2018 роках та завдання на перспективу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 10-14. – ISSN 0868-8117


  Звітна доповідь Президента товариства "Знання" України академіка НАН України, президента НАПН України В.Г. Кременя.
1174092
   Про роботу У сесії областної Ради депутатів трудящих. – Вінниця, 1969. – 23с.
1174093
  Молотов В Про роботу уряду СРСР / В Молотов. – К., 1935. – 48с.
1174094
   Про робочу групу з питань Національної премії України імені Тараса Шевченка : розпорядження Президента України від 25.09.2015 р. № 719 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 23 (329), 19 жовтня 2015. – С. 42-43


  До складу робочої групи з питань Національної премії України імені Тараса Шевченка також входить ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Васильович Губерський.
1174095
  Ярова Г. Про родинні цінності / розмову вела Оксана Войтко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 липня (№ 127/128). – С. 29


  Директорка Музею гетьманства Галина Ярова - про останню гетьманівну Олену Отт-Скоропадську.
1174096
  Збожна О. Про родове прізвище Івана Пулюя // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 611-613. – ISSN 1563-3969
1174097
  Мишарин Сеогей Про Рождественские песни // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 19-27
1174098
  Борбат О.М. Про розбавляючу дію третіх складових в кількісному спектральному аналізі / О.М. Борбат, О.А. Шишловський, 1958. – 37-40с.
1174099
  Виноградова О Про розбудову митного кордону України // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.37-40.
1174100
  Радченко В.М. Про розв"язання деяких інтегральних рівнянь із загальними випадковими мірами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядаютъся загальні випадкові міри м та випадкові функції вигляду f (x,w)=Eih=I Ek(W)fk(x). Розглядається розв"язання рівняння м(А)=n(А)+/afdm відносно невідомої випадкової міри м. General random measures м and random functions f (x,w)=Eih=I ...
1174101
  Креневич А.П. Про розв"язання диференціального рівняння з випадковим збуренням, не розв"язаного відносно похідної // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для системи диференціальних рівнянь вигляду d(x-g(t,x)) = f(t,x)dt+d[ксі](t) доведено теорему існування і единості розв"язку. We provide the uniqueness and existence theorem for the nonlinear differential system with random perturbation in form ...
1174102
  Дубовенко Ю.І. Про розв"язання задачі Алексідзе // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 235-238. – Список літ.: с. 238. – ISSN 0203-3100
1174103
  Рутицька В.В. Про розв"язання суперечності між інвестиційними оцінками NPV та ІRR для конфліктуючих проектов / В.В. Рутицька, О.В. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 160-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Серед інвестиційних показників найбільш широко застосовуються NPV та IRR. Для деяких пар проектів ці показники можуть давати різний результат, а тому вступати у суперечність. В даній статті запропоновано використати невизначеність ставки реінвестування ...
1174104
  Бойко М.Я. Про розв"язки із заданими значеннями на границі різницевих рівнянь, що залежать від двох індексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Наведено достатні умови існування єдиного розв"язку із заданими значеннями на границі для різницевих рівнянь, що залежать від двох індексів, у дискретному та неперервному випадках. For discrete and continuous cases we give sufficient conditions of ...
1174105
  Чайковський А.В. Про розв"язки лінійних однорідних диференціальних рівнянь нескінченного порядку зі зсувами аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 80-84. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Знайдено явний вигляд розв"язку лінійного однорідного диференціального рівняння нескінченного порядку з обмеженими операторними коефіцієнтами в класі функцій, що зростають повільніше довільної експоненти. Explicit solution, which grows slowly than any ...
1174106
  Артемович О.Д. Про розв"язні періодичні групи з умовою максимальности для підгруп, які є майже гіперцентральними // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 9-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Охарактеризовані періодичні розв"язки групи з умовою максимальності для підгруп, які не є майже гіперцентральними.
1174107
  Петравчук А.П. Про розв"язність алгебри Лі, на якій задано ортогональний оператор без нерухомих точок / А.П. Петравчук, Д.В. Максименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-124. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено комплексні алгебри Лі L, на яких визначений лінійний оператор J скінченного порядку, який є ортогональним відносно операції множення в L (тобто (Jx, Jy)=(x, y) для довільних x, y [належить] L). Доведено, що якщо порядок оператора J непарний ...
1174108
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність диференціально-операторних включень ІІ порядку з некоерцитивними операторами W 0-псевдомонотонного типу / Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4
1174109
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність диференціально-операторних рівнянь II порядку з некоерцитивними операторами W ламбда0- до-псевдомонотонного типу / Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12
1174110
  Касьянов П.О. Про розв"язність класу еволюційних варіаційних нерівностей з W -псевдомонотонними відображеннями // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – № 5. – С. 142-147. – ISSN 1810-0546
1174111
  Шовкопляс Т.В. Про розв"язність лінійних двоточкових крайових задач з імпульсною дією // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-53. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У статті встановлено умови існування розв"язку двоточкової крайової задачі для системи лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з умовами імпульсної дії.
1174112
  Задоянчук Н. Про розв"язність нелінійних еволюційних рівнянь з М-псевдомонотонними некоерцитивними / Н. Задоянчук, П. Касьянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-12. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Ми розглядаємо диференціально-операторні рівняння першого порядку з некоерцитивними відображеннями M-псевдомонотонного типу, зокрема, для некоерцитивних операторів варіаційного числення. Ми довели розв"язність методом Фаедо-Гальоркіна і одержали ...
1174113
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність нелінійних еволюційних рівнянь ІІ порядку з некоерцитивними W*0-псевдомонотонними відображеннями / Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-149. – ISSN 1810-0546
1174114
  Щобак Н.М. Про розв"язність нелінійних крайових задач з параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 106-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Крайова задача з двома параметрами в нелінійних звичайних диференціальних рівняннях та в нелінійних крайових умовах зводиться за допомогою заміни змінних до сім"ї параметризованих крайових задач з лінійними умовами та деяких нелінійних алгебраїчних ...
1174115
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність одного класу задач оптимального керування для вироджених еліптичних варіаційних нерівностей / Н.В. Задоянчук, О.П. Купенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 10-23. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1174116
  Ляшко С.І. Про розв"язність псевдопараболічних рівнянь / С.І. Ляшко, В.В. Семенов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 245-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу апріорних оцінок з негативними нормами доведена узагальнена розв"язність змішаних початково-крайових задач для рівнянь псевдопараболічного типу з правими частинами з деяких негативних просторів.
1174117
  Нечай І.В. Про розв"язність та регуляризацію задач нескалярної оптимізації в банахових просторах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Нечай І.В. ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1174118
  Заворотний А.Л. Про розв"язок задач обробки та інтерпретації результатів вимірювань в умовах нечіткості / А.Л. Заворотний, В.С. Касьянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 153-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках теоретико-можливісного підходу розв"язані задачі синтезу лінійної випромінюючої системи та відновлення ділянок контурів як задачі редукції вимірювань до обчислень. Наведені результати обчислювального експерименту. Ключові слова: ...
1174119
  Коварж И.В. Про розв"язок рівняння теплопровідності із запізненням за часом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-35. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Приведено загальний розв"язок одновимірного рівняння теплопровідності із запізненням. При побудові розв"язку використано функцію, яка називається запізнілим експоненціалом. The general solution of one-dimensional thermal conductivity equation with ...
1174120
  Стоян В.А. Про розв"язок тривимірної задачі динаміки пружного шару // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 209-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Побудовані рівняння динаміки товстого пружного шару. Дано розв"язок цих рівнянь. Виконано порівняння з відомими раніше результатами.
1174121
  Башняков О.М. Про розв"язування негладких задач оптимального керування за допомогою лінійних блоків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 149-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Для розв"язування негладких задач оптимального керування пропонується методика спеціальної заміни вихідної задачі на допоміжну, керування якої шукається у класі релейних функцій. Досліджено умови, при яких оптимальне керування допоміжної системи ...
1174122
  Гнатишин В.Н. Про розв"язування нелінійної задачі про найменші квадрати з розподіленими змінними // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 51
1174123
  Клодницький І.І. Про розвиток атипічних сперматозоідів у Tritonium corrudatum / І. Клодницький, проф. – [Б. м.] : [Б. и.]. – С. 59-62
1174124
  Ленін В.І. Про розвиток важкої промисловості і електрифікацію країни / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 208с.
1174125
  Лещух Р. Про розвиток верхньоюрських нафтогазоперспективних відкладів у північній зоні північно-західного шельфу Чорного моря / Р. Лещух, Б. Полухтович // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 124-132. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
1174126
  Шпак В. Про розвиток видавничої справи в незалежній Україні // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 9. – С. 37-41
1174127
  Фрадлін Б.Н. Про розвиток динамики твердого тіла в працх П.В. Воронця // Історико-математичний збірник. – Київ, 1963. – Вип. 4. – С. 66-77
1174128
  Ятченко В.Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби : Навчальний посібник / В.Ф. Ятченко; МОНУ; Наук.-методичний центр вищої освіти. – Київ, 1998. – 200с. – ISBN 966-646-032-7
1174129
   Про розвиток житлового будівницвтва в СРСР. – Київ : Дерполітвидав, 1957. – 20 с.
1174130
  Скляр М.М. Про розвиток законодавства про правовий режим земель рекреаційного призначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 230-235. – ISSN 0201-7245
1174131
  Заїка В. Про розвиток і застосування мов в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1174132
  Міхеєв В.К. Про розвиток історичного краєзнавства у Харківському університеті / В.К. Міхеєв, С.М. Куделко // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 13-14
1174133
  Камінська Т.М. Про розвиток квазірингових відносин в охороні здоров"я // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 1811-3141
1174134
  Столярчук М.В. Про розвиток конституційного законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 401-404


  Статтю присвячено проблемам розвитку конституційного законодавства.
1174135
  Столярчук М.В. Про розвиток конституційного законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 401-404
1174136
  Долгоруков Ю. Про розвиток малого підприємництва / Ю. Долгоруков, О. Кужман // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 11-18. – ISSN 0131-775Х
1174137
  Бондаренко Я.І. Про розвиток міст Івано-Франківської області / Я.І. Бондаренко, М.Я. Яготин // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 56-64. – Бібліогр.: 3 назви
1174138
  Соколовський І.Л. Про розвиток морфоструктурних та морфоскульптурних досліджень на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 3-7
1174139
  Уркевич В.Ю. Про розвиток науки аграрного права в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 31-35. – ISBN 978-966-7957-18-6
1174140
  Бакаянова Н. Про розвиток науки про адвокатуру як спеціальної юридичної науки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 179–186. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
1174141
  Фрадлін Б.Н. Про розвиток небесної механіки в дослідженнях П.В. Воронця // З історії вітчизняного природознавства / Штокало Й.З. – К., 1964. – 1. – С. 82-92
1174142
  Заглада В. Про розвиток природничонаукових уявлень про випадковість // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.33-42
1174143
  Тащухін О.В. Про розвиток промисловості у малих і середніх містах Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 99-102. – Бібліогр.: 2 назви
1174144
  Шулікін Д. Про розвиток профтехосвіти і стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На розшириному засідані профільного парламентського комітету розглянули стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему : "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення". ...
1174145
  Алікіна Н.В. Про розвиток судово-психологічної експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 481-485. – ISBN 966-8467-20-5
1174146
  Ілюшин В.А. Про розвиток суперечності "суспільство - природа" / В.А. Ілюшин, Ю.Я. Малюга // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1174147
  Пила В.І. Про розвиток та розміщення меблевого виробництва в Південно-Західному економічному районі / В.І. Пила, І.К. Гогулан // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 64-69 : Табл.
1174148
  Найдиш В.М. Про розвиток у методології фізики діалектичного розуміння природи досліду // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1174149
  Старков В.А. Про розвиток фізичної культури давньоруського народу : (за усними джерелами) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 38-42. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1174150
  Кузнєцова В.Ф. Про розвиток форм участі громадян у діяльності місцевих Рад народних депутатів / В.Ф. Кузнєцова, Г.М. Калишенко // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 22-26. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье анализируются формы участия граждан в деятельности местных Советов народных мероприятий, намеченных XXVII съездом КПСС, а также совершенствование правового регулирования деятельности местных Советов по привлечению граждан к участию в управлении.
1174151
  Шулікін Д. Про розгляд законопроектів і стратегічні питання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні профільного комітету народні депутати розглядали законопроекти і стратегічні питання державного замовлення, підвищення якості природничо-математичної освіти.
1174152
  Нікитко А. Про розгляд трудових спорів // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 23). – С. 18-19
1174153
  Буркинський Б. Про роздержавлення морських торгових портів України / Б. Буркинський, М. Котлубай, О. Котлубай // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 12-18 : Рис. – Бібл. 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1174154
  Губєладзе А.К. Про роздільність сімейства ймовірносних мір для складних ланцюгів Маркова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 232-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядаються стаціонарні ергодичні складні ланцюги Маркова порядку r. Доведено теорему про роздільність відповідного сімейства ймовірносних мір.
1174155
  Дубовенко Ю.І. Про роздільну здатність редукцій аномалій сили тяжіння // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 135-143 : Табл. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISSN 0203-3100
1174156
  Биць І. Про розірвання строкового трудового договору // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 25). – С. 5
1174157
  Лебедева І.В. Про розклад за власними функціями задачі для зрізаного двопорожнинного гіперболоїда обертання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 92-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Тітчмариша отримано формули розкладу довільної функції за власними функціями мішаної граничної задачі теорії потенціалу для зрізаного двопорожнинного гіперболоїда обертання. Представлено узагальнення інтегрального перетворення ...
1174158
  Світличний О. Про розмежування адміністративної відповідальності посадових та службових осіб у сфері земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 204. – ISSN 0132-1331
1174159
  Дудоров О.О. Про розмежування злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України, і проступку, передбаченого статтею 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 84-99. – ISSN 2524-0323
1174160
  Васильєв С.О. Про розмежування логіко-математичних та емпіричних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
1174161
  Стефанчук Р.О. Про розмежування понять "особа", "особистість" та "особистий" у філософії та праві // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 184-192. – ISSN 1818-992Х
1174162
  Попова А.В. Про розмежування права власності та права господарського відання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 29-33
1174163
  Дудоров О. Про розмежування придбання чи збуту майна, одержаного злочиним шляхом, і легалізації злочинних доходів / О. Дудоров, О. Ізотов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-62.
1174164
  Язвинюк Б.М. Про розмір орендної плати за комунальне майно // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-34
1174165
   Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 32
1174166
   Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 4, 13 січня 2017 року. – С. 524-529
1174167
   Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 31 грудня (№ 251). – С. 16-17
1174168
   Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 37-50
1174169
  Ловейкін А.В. Про розподіл зарядів, індукованих на поверхні двох клиноподібних пластин, які лежать в одній площині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про визначення характеру розподілу зарядів, індукованих на поверхні провідника, який складається з двох клиноподібних пластин, що лежать в одній площині та мають спільну вершину. Методом інтегральних перетворень, використовуючи ...
1174170
  Мамчич Я.М. Про розподіл максимуму двоїстої функції в задачі геометричного програмування з випадковими показниками степенів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджується розподіл максимуму двоїстої функції задачі геометричного програмування з випадковими показниками степенів.
1174171
  Затула Д.В. Про розподіл норм випадкових процесів у просторах Гельдера // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 54-64. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (26))
1174172
  Дядищева-Росовецька Про розподіл постійних епітетів в українських народних піснях: деякі лінгвістичні спостереження // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 297-302


  У статті розглядається проблема розподілу постійних епітетів в українських народних піснях на матеріалі ліричних пісень, записаних З.   Доленгою-Ходаковським у 1814 – 1819 рр., і досліджуються деякі лінгвістичні аспекти цього явища фольклорної ...
1174173
  Ямненко Р.Є. Про розподіл процесів накопичення з класу V(varphi, psi) / Р.Є. Ямненко, О.С. Шрамко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 163-176. – ISSN 0868-6904
1174174
  Ямненко Р.Є. Про розподіл супремума узагальненого ДБР з параметром Нюрста H<0,5 / Р.Є. Ямненко, А.П. Креневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Знайдено оцінки ймовірності виходу траєкторій суми N незалежних узагальнених строго ф-субгауссових[подано формулу] процесів дробового броунівського руху з однаковим параметром Хюрста Н < 0.5, визначених на відрізку [а,b], за рівень, заданий кривою ...
1174175
  Ямненко Р.Є. Про розподіл супремуму [gamma]-відображеного субгауссового процесу дробового броунівського руху // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 140-149. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
1174176
  Ямненко Р.Є. Про розподіл супремуму гама-відображеного випадкового процесу із вхідним процесом із деяких просторів Орліча експоненційного типу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 173-188. – ISSN 0868-6904
1174177
  Ішков В. Про розподіл токсичних і потенційно токсичних елементів у вугіллі С7Ншахти "Павлоградська" Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району / В. Ішков, Є. Козій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 59-66. – (Геологія ; вип. 4 (79)). – ISSN 1728-3817


  Підвищення вимог до охорони навколишнього середовища та врахування впливу вугледобувних підприємств на екологічну обстановку обумовлює потребу в нових науково обґрунтованих методах прогнозу вмісту токсичних і потенційно токсичних елементів (ТіПТЕ) у ...
1174178
  Гусак Д.В. Про розподіл функціоналів субординатора // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 46-59. – ISSN 0868-6904


  Distributions of boundary functionals for processes with stationary independent increments are studied by many authors (see, e.g., [1-6]). If we restrict ourselves to the processes with a bounded variation and with the drift a [більше або дорівнює] 0 ...
1174179
  Мацак І.К. Про розподіл чисел виду n=P[нижній індекс 1]P[нижній індекс 2]…P[нижній індекс k] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 103-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Дається елементарне доведення узагальненого асимптотичного закону розподілу простих чисел: [пі з нижнім індексом k](х)~x(lnln(x))[верхній індекс k-1] / (k-1)! ln(x), де [пі з нижнім індексом k](х) кількість чисел, які не перевищують х і складаються ...
1174180
  Корнієнко Є.Є. Про розподіл числа днів з грозою на території України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 94-98 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 6)
1174181
  Затула Д.В. Про розподіли напівнорм Гельдера від випадкових процесів y W із просторів F […] // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7021-58-1
1174182
  Довганенко Д.О. Про розрахунок деяких морфометрических показників земної поверхні в басейні р. Самара за даними супутникових знімків / Д.О. Довганенко, Н.П. Шерстюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 96-103. – ISSN 0868-6939


  За супутниковим даними SRTM уперше для басейну р. Самара виконані розрахунки й картографовані ключові морфометричні показники земної поверхні - ухил, експозиція. Описано просторові закономірності морфометричних змінних, які пояснюють ...
1174183
  Швець О.Ф. Про розрахунок допусків на параметри лінійних динамічних систем зі змінною вимірністю фазового простору / О.Ф. Швець, О.Л. Сопронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 181-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1174184
   Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік : лист від 8 серпня 2018 р. № 78/0/206-18 // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 34. – С. 2-4
1174185
   Про розрахунок течії зерносуміші в циліндричному віброрешеті методом Бубнова-Гальоркіна / В.П. Ольшанський, В.В. Бурлака, М.В. Сліпченко, О.М. Малець // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-1828
1174186
  Машенцева Л.Д. Про розробку карти "Велика Жовтнева соціалістична революція на Україні" для шкільного краєзнавчого атласу УРСР / Л.Д. Машенцева, Є.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 77-80. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1174187
  Орлюк О. Про розробку політики з інтелектуальної власності в національних університетах та роль профільних кафедр з інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 61-69. – ISSN 2308-0361


  У статті досліджуються підходи ВОІВ до розробки напрямів підтримки розвитку політики з інтелектуальної власності в університетах і науково-дослідних організаціях. На базі чинного законодавства та Типового положення пропонуються підходи, котрі можуть ...
1174188
  Гончаренко Н.М. Про розробку філософських проблем природознавства в Київському університеті в період побудови соціалізму / Н.М. Гончаренко, О.В. Шугайлін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1174189
   Про розроблення програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 р. : наказ МОН України від 29.01.2015 № 64 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4, квітень. – С. 27
1174190
  Холодний М.Г. Про розселення дуба в природних умовах / М.Г. Холодний, 1941. – С. 141-151. – Окр. відбиток
1174191
  Тартаковський В.К. Про розсіяння протонів на дейтронах при низьких енергіях / В.К. Тартаковський, В.О. Чередниченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 255-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розраховано диференційний переріз пружного розсіяння протонів на дейтронах при низьких енергіях з використанням двох варіантів інтерполяційної моделі. Результати порівнюються зі зробленими раніше розрахунками, для яких було використано рівняння ...
1174192
  Тартаковський В.К. Про розсіяння частинок на ядрах-ізомерах / В.К. Тартаковський, О.І. Пархоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Фізика ; Вип. 3)


  Указується на можливість вивчення властивостей ядерної речовини як у надплинному, так і в нормальному ядерних станах при дифракційній взаємодії нуклонів та дейтронів з ядрами-ізомерами.
1174193
  Сіренко В. Про розуміння державної влади як соціальної залежності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 11-16. – ISSN 1026-9932
1174194
  Обрусна С.Ю. Про розуміння та принципи організації місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 183-188. – ISSN 1563-3349
1174195
  Старкова Г.В. Про розуміння терміна "гра" в словосполученні "комп"ютерна гра" // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 109-115
1174196
  Галабуда М.І. Про розуміння терміна "осад" у геології // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 84-87. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1174197
  Девтеров І.В. Про розумну кіберінтеграцію людського у цифровий простір сучасної української освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 98-113. – ISBN 978-966-622-885-0
1174198
   Про розширення зони експерименту : наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.08 р. № 983 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 61-62. – ISSN 0130-8890
1174199
  Сєрова М. Про розширення основних симетрій двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії / М. Сєрова, Ю. Приставка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 38-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Отримано неперервні перетворення еквівалентності двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії. Встановлено необхідні умови розширення основної алгебри інваріантності даного рівняння. В статье получено непрерывные преобразования эквивалентности ...
1174200
  Нелеп А.Т. Про роль аналізу і синтезу у виникненні та формуванні відчуттів, сприйняттів та уявлень // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 27-39. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
1174201
  Плющай І.В. Про роль атомів бору в формуванні електронної структури аморфних сплавів на основі заліза / І.В. Плющай, М.І. Захаренко, В.А. Макара // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1
1174202
  Глухівський Л. Про роль випадку у винахідництві // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ. – Бібліогр.: 7 назв
1174203
  Кашуба Н. Про роль відмінків у дієсловному керуванні : на матеріалі словацької мови // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 97-100. – (Філологія ; Вип. 16)
1174204
  Лященко П.С. Про роль гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи в регуляції холерезу в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-7. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У хронічних дослідах на собаках із фістулами жовчовивідних шліхяв і вживленими в гіпоталамус багатополюсними платиновими електродами вивчали зміни рівня холерезу і хімічного складу жовчі. Встановлено, що електростимуляція вентромедіальних ядер ...
1174205
  Бухалов Ю.Ф. Про роль діалектичного матеріалізму в розвитку природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1174206
  Сливка О. Про роль діелектриків у науці і діалектики в житті / розмову вів Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 березня (№ 46/47). – С. 6-7


  Професор УжДУ Олександр Сливка: "На якомусь етапі було втрачено логічну послідовність у процесі реформування системи вищої освіти".
1174207
  Ємельянов В.О. Про роль живого компонента у формуванні та функціонуванні геоекосистеми донних відкладів Чорного моря // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 52-61. – Бібліогр.: 11 назв
1174208
  Булаховська Ю.Л. Про роль жіночих постатей у художній літературі (на матеріалі російської, української та польської літератур) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 153-158. – ISSN 2075-437X


  У даній статті йдеться про роль "жіночих постатей" в російській, українській і польській літературах (в поезії й прозі) видатних письменників. В данной статье речь идет о роли "женских образов" в русской, украинской и польской литературах (в поэзии и ...
1174209
  Дефорж Г.В. Про роль і місце наукової спадщини М.В. Павлової в контексті розвитку сучасної біологічної науки // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С.131-142
1174210
  Колб Р. Про роль і місце Національного банку України у системі суб"єктів запобігання кримінальним правопорушенням // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 86-91. – ISSN 2523-4552
1174211
  Хайм Вольф Дітріх Про роль історії в австрійській дипломатії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 8-9


  Розмова з Послом Австрійської республіки в Україні Вольфом Дітріхом Хаймом.
1174212
  Слюсарвнко О.М. Про роль кадрового резерву в професійному вдосконаленні та кар"єрному розвитку державних службовців // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 205-212. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1174213
  Майданник О. Про роль контролю у здійсненні державної влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 4-10.
1174214
  Чурсін М.М. Про роль культури у використанні інформаційної техніки й технологій у вищій школі / М.М. Чурсін, І.М. Сілютіна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 3. – C. 116-119. – ISSN 2226-3209
1174215
  Депенчук Н.П. Про роль матеріальних моделей в біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1174216
  Ситник С. Про роль міграційних процесів у трансформації етнічної самосвідомості українців другої половини ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 41-46
1174217
  Канюк О.В. Про роль мовленнєвої компетенції у формуванні культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців соціальної роботи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 115-117. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1174218
  Попков В.Д. Про роль моральних критеріїв при розгляді кримінальних справ / В.Д. Попков, П.Н. Сергійко // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
1174219
  Федоренко Є.Г. Про роль народних мас і особи в історії / Є.Г. Федоренко. – К., 1957. – 168с.
1174220
  Смешко І. Про роль національної аристократії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28-29 вересня (№ 175/176). – С. 9


  Один із авторів книги "AVE. До100-ліття Гетьманату Павла Скоропадського".
1174221
  Фурман В. Про роль НБУ в економічних процесах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 6


  "Важливий напрям діяльності НБУ з точки зору впливу на економічне зростання - це розвиток фінансового сектору і забезпечення стійкості банківської системи. Сьогодні серед політиків та експертів іде дуже багато розмов про необхідність прискорення в ...
1174222
  Логвиненко В.К. Про роль неподільних фондів в розширеному відпворенні основних засобів виробництва колгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 39-46. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  Рост основных средств производства колхозов имеет огромное значение для дальнейшего укрепления и развития колхозного производства. Анализ хозяйственной деятельности показывает, что в колхозах Украины до 60% средств, идущих на расширенное ...
1174223
  Войцеховська І.Н. Про роль партійно-радянської преси у розвитку партизанського руху на Україні в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 46-50. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В данной статье освещается вклад партийно-советской прессы в развитие партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны.
1174224
   Про роль педомагнітних досліджень в складі геологічної зйомки кристалічного фундаменту (на прикладі Середнього Побужжя) / В. Буковський, А. Сухорада, О. Круглов, С. Попов, М. Решетник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Вперше опубліковані матеріали педомагнітних досліджень, виконаних для картування магнітних тектонодоменів в складі кристалічного фундаменту. The pedomagnetic investigations made for tectonodomains mapping on crystalline basement are published.
1174225
   Про роль поверхневих станів в перенесенні фотоструму в структурах метал-тунельний діелектрик-напівпровідник / О.В. Третяк, Ю.В. Бойко, С.С. Кильчицький, Т.С. Кильчицька, В.І. Стріха // Український фізичний журнал, 1994. – №6
1174226
   Про роль поверхневих станів в перенесенні фотоструму в структурах метал-тунельний діелектрик-напівпровідник / Ю.В. Бойко, С.С. Кильчицька, Т.С. Кильчицька, В.І. Стріха, О.В. Третяк // Український фізичний журнал, 1994. – № 6
1174227
  Михайленко О. Про роль прокуратури у підвищенні ефективності координації діяльності щодо боротьби зі злочинністю / О. Михайленко, З. Пасєчко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 37-44.
1174228
  Назаренко Є.В. Про роль радянської юридичної науки в правотворчості // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 9-18


  Політико-правова функція юридичної науки.
1174229
   Про роль рисунка та допоміжних побудов при розв"язуванні геометричних задач. – К., 1999. – 12с.
1174230
  Гончар Б.М. Про роль СРСР і США в урегулюванні регіональних конфліктів у кінці 80-х років // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 33-38. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Аналізуються взаємовідносини СРСР і США в процесі урегулювання регіональних конфліктів у кінці 80-х років. Розкриваються позиції і підходи двох країн до конфліктів в Афганістані, на Близькому Сході і в Центральній Америці. Показано поступовий процес ...
1174231
  Гончар Б.М. Про роль СРСР і США у врегулюванні регіональних конфліктів в кінці 80-х років // Вісник Київського університету / Київський університет. – Київ : Київський університет, 1991
1174232
  Трищенко І.В. Про роль стилістичного аналізу в інтерпретації поетичних творів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Ідеться про проблеми інтерпретації художніх творів (зокрема поетичних) та роль стилістичного аналізу в цьому процесі. Його модель продемонстровано на прикладі представленого стилістичного аналізу поезії Е. Сітвел "Серце і Розум", який підтверджує ...
1174233
  Брайнін Я.М. Про роль суб"єктивного фактору в причинному зв"язку в радянському кримінальному праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 83-88. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Причинная связь в уголовном праве не является самостоятельным основанием уголовной ответственности; она является одним из объективных условий уголовной ответственности. Социалистическая наука уголовного права, отвергая реакционные, в том числе ...
1174234
  Маляренко В. Про роль суду в розв"язанні політичної кризи в Україні // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 34-36. – ISSN 0868-8273
1174235
  Машкін О.М. Про роль та місце вихідців із Греції в економічному житті України кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 207-213. – ISSN 0320-4421
1174236
  Тихомирова О.К. Про роль та місце інформаційної політики в сучасному світі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 100-106


  У статті здійснюється аналіз особливостей тлумачення поняття "державна інформаційна політика" і пов"язаний з цим зміст самої інформаційної політики. Автор також розглядає особливості та завдання інформаційної політики у сучас- них умовах побудови ...
1174237
  Гамор Ф.Д. Про роль українсько-словацько-німецького об"єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини" в реалізації ідей сталого розвитку в Карпатах // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 14-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1174238
  Дорошкевич В.О. Про роль феноменологічних теорій у фізичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
1174239
  Лященко П.С. Про роль холінорецепторів у гіпоталамічній регуляції жовчоутворення в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 7-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У хронічних спробах на собаках із фістулами жовчовивідних шляхів і вживленими в гіпоталамус платиновими електродами показано, що стимулюючі холерез впливи від вентромедіального ядра гіпоталамуса до печінки надходять по холінореактивних нервових ...
1174240
  Чернишенко І.А. Про роль ціннісних концептів у формуванні мовної особистості // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 309-315
1174241
  Юриняк А. Про роман "Київ" Ізарського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 252, січень : січень. – С. 6-8
1174242
  Малий І. Про романтизацію приватної власності на землю і кризу аграрного сектора // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-20. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1174243
  Денисова Т.Н. Про романтичне у реалізмі / Т.Н. Денисова. – К., 1973. – 236с.
1174244
  Лосєв І. Про російський і радянський колоніалізм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 124)


  Було б помилкою вважати, що це лише історичний феномен...
1174245
  Франко І.Я. Про російську літературу : (статті та висловлювання) / Іван Франко ; Зібр. і впроряд. М.М. Пархоменко. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 280 с.
1174246
  Франко Іван Про російську літературу : Статті та висловлювання / Франко Іван; Зібрав і впорядкував М.М. Пархоменко. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 280с.
1174247
  Романів С. Про російську пропаганду в Австралії, війну в Україні та інше спільне життя-буття... / вів розмову Богдан Рудницький // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2015. – Березень (№ 3). – С. 10-11
1174248
  Коваленко Ірина Про рослини для зимового інтер"єру та екстер"єру // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 6. – С. 74 : фото
1174249
  Фомін А.В. Про рослинність найближчих околиць Манглісу, гай Pinus hamata Stev. // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 163-165. – ISBN 978-617-7397-32-7
1174250
  Пасько І. Про Рубікон, який ми перейшли : Інтерв"ю / Ігор Пасько ; [інтерв"ю взяв] Сергій Стуканов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17 травня (№ 82)


  Філософ Ігор Пасько: "Відчуття, що ми живемо в Україні, з"явилося навіть на Донбасі". Інтерв"ю із професором філософії, завідувачем Донецького відділення Центру гуманітарної освіти НАН України.
1174251
   Про руйнування і звірства, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками в м.Києві. – Київ; Харків, 1944. – 24с.
1174252
  Цілик І. Про руйнування Києва і новий фільм Лозниці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 9-15 червня (№ 20/21). – С. 9
1174253
  Зінченко О.З. Про рукопис "Діаріуша" козацького старшини Я.А. Марковича // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 136-141
1174254
  Смаль-Стоцький С.Й. Про руську правопись / Hаписав С. Hагнибіда [псевд.]. – У Львові (Львів) : [Hакладом ц[ісар.]-к[орол.] вид-ва кн. шк.] ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1891. – 16, 23 с. – Додаток 1-й: Пеpегляд закінчень: с. 15-18. - Додаток 2-й: [Пpимітки до пpавопису О.М. Огоновського]: с. 18-19. - Додаток 3-й: Спис слів: с. 19-23.
1174255
  Дяченко В.Є. Про рух матеріальної точки в полі центральної сили / В.Є. Дяченко, 1928. – С. 27-39
1174256
  Легеза В.П. Про рух циліндра в нерухомій циклоїдальній виїмці з урахуванням бічних сил сухого тертя / В.П. Легеза, В.О. Пятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 118-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджується рух важкого однорідного циліндра в циклоїдальній виїмці нерухомого тіла без ковзання з урахуванням бічних сил сухого кулонового тертя. Сформульовано рівняння руху важкого циліндра у виїмці і знайдено частоту та період власних ...
1174257
  Попович Людмила Про садовий бонсай у вашому садку // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 86-87 : фото
1174258
  Шмиговський К.А. Про садові шкідники та про боротьбу з ними / К.А. Шмиговський
1. – 24с.
1174259
  Біла А. Про садок у серці: чи скінчилася зима "кіборгів"? // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 124-127. – ISSN 0868-4790
1174260
  Михайлова Катя Про сакральність жебрака і жебрака-співця у фольклорній культурі слов"ян / пер. Н. Шумади // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 65-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1174261
  Турбал Ю.В. Про самоорганізацію динамічних систем у векторних полях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 192-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається деяка динамічна система, елементи якої породжують векторне поле, що поширюється в просторі-часі. Характер цього поля та вплив його на траєкторії точок системи досліджується в даній роботі. Ключові слова: динамічна система, траєкторія, ...
1174262
  Пеннер Д.І. Про самоорганізуючі системи в неорганічній природі / Д.І. Пеннер, Я.Б. Дубошинський // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1174263
  Михайленко О.Р. Про самостійну підготовку студентів до екзаменів (заліків) і оцінювання їх знань екзаменатором // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 31-36. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
1174264
   Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України : Постанова Верховної Ради України від 22.02.2014 № 757-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 16, 28 лютого 2014 року. – С. 13
1174265
  Мазур В. Про сатрапа замовте слово // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 11


  Про Дмитра Гавриловича Бібікова, главу Південно-Західного краю Російської імперії, сказано чимало. І чим далі від його епохи, тим більш негативними ставали відгуки. Зрештою, про нього заговорили практично виключно зневажливими словами Тараса ...
1174266
  Григорьев Д. Про свалку // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 18-21. – ISSN 0321-1878
1174267
   Про свинг, и не только // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 20-35


  Свинг (swing) - это направление музыки и танцев, которое идёт корнями в 1920-30 годы
1174268
  Балтажи М. Про свідомий вибір Болгарії / розмову вели Микола Сірук, Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-3 вересня (№ 156/157). – С. 6-7


  Розмова з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Болгарія Миколою Балтажи.
1174269
  Тарасенко Л. Про світло і темряву // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 грудня (№ 224). – С. 11


  Цікава акція відбулася в кінотеатрі "Київська Русь": напередодні виходу на українські екрани сьомого епізоду культового фільму "Зоряні війни". Грав справжній симфонічний оркестр, ідея створення якого належить художньому керівнику скрипальці Діані ...
1174270
  Виноградова О. Про Світову організацію торгівлі (СОТ) та роль вітчизняної митниці в реалізації європейського вибору країни // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.35-39
1174271
  Мозгова Н. Про світоглядні витоки сучасної вітчизняної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 3 : Київське філософське коло XX сторіччя. – С. 20-23. – ISSN 0235-7941


  Незаперечним є суттєвий вплив київської релігійно-філософської школи, яка була репрезентована науковою та освітянською діяльністю викладачів Київської духовної академії, відкритої у 1819 р., на сучасне вітчизняне філософування. Яскравим підтвердженням ...
1174272
  Костенко О. Про світоглядні основи розбудови прогресивного правопорядку в Україні (до методологічної дискусії у вітчизняній юриспруденції) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 167-184. – ISSN 1026-9932


  У статті обґрунтовується роль праворозуміння у формуванні правопорядку в суспільному житті людей. Автор пропонує «соціально-натуралістичне» праворозуміння, засноване на світоглядній ідеї соціального натуралізму. З позиції соціально-натуралістичного ...
1174273
  Єделєв Р. Про свободу в світі – з перших уст // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "Лише кілька зустрічей провів в Україні президент Freedom House Майкл Абрамовітц, який уперше відвідав нашу країну. Одна з них - зустріч зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ. З 1973 року міжнародна правозахисна неурядова організація Freedom ...
1174274
  Денисова Г. Про свободу договору та її обмеження // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 10-11
1174275
  Костюченко Ю. Про свободу і відповідальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 183). – С. 8


  Що потрібно зробити, щоб побачити українські імена в списках престижних наукових премій?
1174276
  Пилипенко П. Про свободу переміщення працівників країнами Європейського Союзу / П. Пилипенко, О. Рим // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 189-198. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1174277
  Шамота М.З. Про свободу творчості / М.З. Шамота. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1973. – 301с.
1174278
   Про свободу у світі // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  Лише кілька зустрічей провів в Україні президент Freedom House Майкл Абрамовітц, який уперше відвідав Україну. Чільне місце серед них посіла зустріч зі студентами ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка.
1174279
  Міл Джон Стюарт Про свободу. Роздуми про представницьке врядування. Поневолення жінок = On liberty considerations on representative government.The subjection of women / Міл Джон Стюарт; Пер.з англ. – Київ : Основи, 2001. – 463с. – ISBN 966-500-540-5
1174280
  Дядищева-Росовецька Про своєрідність і функції неологізмів у словесній творчості Шевченка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 85-91.
1174281
  Киченко О. Про своєрідність структурального аналізу ліро-епіки Шевченка (зі спостережень над художньою структурою балади "Причинна", поеми "Княжна") // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 153-160. – ISBN 966-7759-23-7
1174282
  Наливайко Д. Про свою безпеку дбаєм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 20 : фото
1174283
  Пахомов А.Ф. Про свою работу / А.Ф. Пахомов. – Ленинград, 1971. – 306с.
1174284
  Пахомов А.Ф. Про свою работу в детской книге / А.Ф. Пахомов. – Москва : Детская литература, 1982. – 131 с.
1174285
  Красицький Д.Ф. Про свята христианської релігії / Д.Ф. Красицький. – Київ, 1959. – 40с.
1174286
  Скворцов-Степанів Про святе причастя / Скворцов-Степанів. – Київ : Червоний шлях, 1925. – 22 с.
1174287
  Ілюніна Л. Про святих та їхнє шанування в церкві // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 12 (252), червень. – С. 7
1174288
   Про святкування сорокаріччя Української Радянської Соціалістичної Республіки : постанова ЦК КП України. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1957. – 15 с.
1174289
  Полікарп Про святого і блаженного Агапіта, безкорисливого лікаря // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 12 (132), червень. – С. 1
1174290
  Черняхівська В. Про себе : проза у віршах, оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 73-86
1174291
  Яблонська Т. Про себе // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 186-192. – ISSN 0208-0710
1174292
  Сюндюков І. Про себе, про Україну і світ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 31


  Видавництво "Дух і Ліхтера" випустило унікальну збірку "Щоденників" видатного історика Лисяка-Рудницького.
1174293
  Кулицький С. Про сегментацію ринку ділових періодичних видань в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 60-64. – ISSN 1606-3732
1174294
  Тортіка О. Про седентаризацію алано-болгарського населення Дніпро-Донського межиріччя у VІІІ-Х ст. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 71-79


  Салтово-маяцька культура хозарського часу
1174295
  Шуйський Ю.Д. Про сезонні коливання солоності води в Тилігульському лимані (північне узбережжя Чорного моря) / Ю.Д. Шуйський, Г.М. Синюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 127-133. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1174296
  Голубцов О.Г. Про сезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських ландшафтах // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 144-149. – Бібліогр.: 18 назв
1174297
  Сумі Шігекі Про секрет успіху Японської монархії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 9
1174298
  Скопенко В.В. Про селеноціанати заліза / В.В. Скопенко, А.І. Брусиловець // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. хімії та фізики, 1967. – №7
1174299
  Вишня Остап Про село усмішки : Збірка / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1929. – 184с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1174300
  Ковалик І.І. Про семізацію і семемізацію у словотвірному гнізді кореня зелен- в українській мові // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 50-60
1174301
  Гачко О.І. Про семіотичну природу первородного гріха. Дискурс влади в книзі буття 2,46-3,24 // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 10-11
1174302
  Поведенок Н.Г. Про семь дочек: РАссказы. / Н.Г. Поведенок. – Алма-Ата, 1976. – 110с.
1174303
  Поліщук М. Про сенс життя в контексті виховання християнської моральної свідомості у студентів / М. Поліщук, М. Панченко, І. Панченко // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 116-125.
1174304
  Водянніков О. Про сенси і тексти: в чому відмінність між "правами людини" і "людськими правами"? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 8-14 жовтня (№ 40)
1174305
  Щербань М.І. Про середні денні та середні нічні значення кліматичних елементів і мікрокліматичних контрастів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 27-32 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 13)
1174306
  Калайда О.Ф. Про середню точку в теоремах про середнє // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Невідома середня точка в теоремах про середнє, як функція довжини відрізка, будується і досліджується методом степеневих рядів. Ключові слова: теорема, точка, середнє. Unknown middle point in theorems about middle, how the function of the run length ...
1174307
  Карнацевич В.Л. Про середньовічний Крим : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/2-12/3
1174308
  Стоян В.В. Про середньоквадратичне обернення однієї диференціальної моделі нелінійного просторово-часового процесу з дискретно визначеними збурюючими факторами // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4
1174309
  Ярмусь С.О. Про сили зла, проти яких нам судилося поставити спротив, бо знати їх і не противитися їм дорівнювало б злочину проти людства / Степан Ярмусь ; пер. з англ. Марії Корчевич. – Луцьк ; Вінніпег : Волинська обласна друкарня, 2012. – 83, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: БІібліогр.: с. 69-70 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-674-2
1174310
  Терещенко Ю. Про силу безсилля української еліти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 жовтня (№ 189/190). – С. 20


  Спадок гетьмана Мазепи завжди цікавив В"ячеслава Липинського як неспростовний доказ державотворення потенціалу нашої еліти.
1174311
  Пальті О.М. Про силу вогню, що рухає, і ... парадокс: "Стріла, що летить" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 8-10. – ISSN 2518-7104
1174312
  Терещенко Ю. Про силу й безсилля української еліти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 жовтня (№ 185/186). – С. 20


  Гетьман Іван Мазепа в оцінці В"ячеслава Липинського.
1174313
  Грицак Я. Про силу слова // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 5 (258), 5 лютого 2015. – С. 27


  Дюнкерська промова Вінстона Черчилля 4 червня 1940 року. Ветерани армії казали, що вони ненавиділи Черчилля в мирні часи, але віддали би життя за нього в час війни.
1174314
  Пєкло Я. Про символи та інструменти співпраці / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 лютого (№ 18/19). – С. 10-11


  Посол Польщі в Україні Ян Пєкло: для нас безпечна, демократична Україна є дуже важливою, бо це - ключ до безпеки в ЄС.
1174315
  Вошкова І. Про символізм червоного в лінгвопоетиці Т.Шевченка // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.27-28
1174316
   Про символіку Генеральної прокуратури України : указ Президента України від 29 листопада 2017 р № 392 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 227). – С. 4
1174317
   Про символіку Національної поліції України : указ Президента України від 09.12.2015 р. № 692 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 27 (333), 18 грудня 2015. – С. 46-50


  Державну премію України в галузі науки і техніки 2014 року також присуджено докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка Жданову Валерію Івановичу - за роботу "Будова та еволюція Всесвіту ...
1174318
  Гришко Ю.В. Про симетричні фарбування скінченних циклічних груп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Підраховано число симетричних r-фарбувань множини вершин правильного n-кутника та число класів еквівалентних симетричних r-фарбувань. Фарбування симетричне, якщо воно інваріантне відносно деякої дзеркальної симетрії з віссю, що проходить через центр ...
1174319
  Банах Т.О. Про симетричність розфарбувань правильних многокутників / Т.О. Банах, І.В. Протасов // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 9-15. – ISSN 1029-4171
1174320
  Щербань М.Т. Про синонімію інтенсифікаторів у художньому тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 373-376. – ISBN 966-638-08406
1174321
  Корнієнко Л.М. Про синонімію у фразеологічних словниках // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 110-116
1174322
  Голуб А.М. Про синтез середнього надхлорату вісмуту. / А.М. Голуб, О.О. Баран
2. – 1960. – 70с.
1174323
   Про синтез середнього надхлорту вісмуту, 1960. – 70с.
1174324
  Пляцко Р.М. Про синхротронне випромінювання частинок зі спіном у полі Шварцшільда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-107. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ультрарелятивістські колові орбіти частинки зі спіном у полі Шварцшільда, які описуються рівняннями Матісона-Папапетру. Наведено попередні оцінки можливого синхротронного електромагнітного випромінювання ультрарелятивістських протонів і ...
1174325
  Кабанов А. Про систематизацію методичних підходів до оцінки економічної ефективності інновацій у промисловому виробництві : Управління економікою: теорія і практика / А. Кабанов, В. Нейєнбург, Ю. Драчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 70-74. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1174326
   Про систематизацію пам"яток українського права та здійснення багатотомного видання "Скарбниця пам"яток українського права" (до 1000-річчя вокняжіння Ярослава Мудрого) : розпорядження Голови Верховної Ради України від 23 жовтня 2019 р. № 350 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 217). – С. 8-9


  Голова Верховної Ради 23 жовтня 2019 р. підписав Розпорядження № 350 "Про систематизацію пам"яток українського права", що передбачає систематизацію пам"яток українського права від витоків української державності до сучасного етапу її відновлення. ...
1174327
  Пфейфер Ю.В. Про системи лінійних рівнань з частинними похідними першого порядку одної невідомої функції, лінійні в Jacobi-анах рівняння і системи лінійних в Jacobi-анах рівнянь, що мають той самий загальний інтеграл / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [5] с.
1174328
  Терентьєва Л.Н. Про системний аналіз концепції часу в хімії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1174329
  Осташов Ю.А. Про системний підхід до визначення сутності життя // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1174330
  Осипов В. Про системний підхід до вимірювання ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1174331
  Кушнір Р.М. Про системний підхід до повноцінного використання фундаментальних наукових результатів та поповнення установ здібною молоддю / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 19-22. – ISSN 1027-3239
1174332
  Остапенко С.В. Про системний підхід до теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1174333
  Івшина В. Про системні хвороби української журналістики і здоров"я нації : Інтерв"ю / Лариса Івшина ; [підготувала] Вікторія Скуба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Про українську журналистику. Згадується зустріч російського президента Дмитра Медведєва зі студентами КНУТШ як повна сервіальність з погляду студентської реакції й тих запитань, які вони задавали. Було відчуття великої незручності за цей студентський ...
1174334
  Баїк О. Про системність і класифікацію юридичних фактів у податковому праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 106-110. – ISSN 2307-8049
1174335
  Баїк О.І. Про системність принципів у податковому праві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 12-19. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1174336
  Ніколенко О.В. Про системно-інформаційний підхід до проблеми класифікації об"єктів у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
1174337
  Райхель Ю. Про систему (не)абсолютної влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 43). – С. 11


  Національні збори КНР ухвалили рішення про зняття обмеження перебування на посаді голови партії.
1174338
  Горох В.П. Про систему вступу до вищих навчальних закладів у Російській Федерації // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 4-8


  Вступ до ВНЗ за результатами ЄДЕ, результатів олімпіад.
1174339
  Приходько И. Про систему джерел права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 50-53.
1174340
  Пономаренко Ю.А. Про систему заходів кримінально-правового характеру // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 371-373. – ISBN 978-617-616-077-9
1174341
  Когутич І.І. Про систему криміналістичної тактики та короткий аналіз її складових // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 441-446. – ISSN 1563-3349
1174342
  Михайленко Про систему кримінальних покарань в Україні / Михайленко, 0. // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 275-278. – ISBN 978-966-306-020-4
1174343
  Михайленко О. Про систему кримінальних покарань в Україні // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 94-96
1174344
  Лесько О.В. Про систему масового обслуговування типу М/М/2/N з керованим вхідним потоком / О.В. Лесько, Р.П. Немкович // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 132-135. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1174345
  Савченко Г.І. Про систему принципів аграрного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 127-133. – ISSN 2224-9281
1174346
  Михеєнко М.М. Про систему принципів радянського кримінального процесу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 3-11. – (Серія права ; № 15)


  В статье рассматриваются принципы советского уголовного процесса: 1) социалистической законности; 2) публичности; 3) установления объективной истины; 4) неприкосновенности личности; 5) неприкосновенности жилища; 6) неприкосновенности тайны переписки; ...
1174347
  Пилипенко П. Про систему трудового права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 36-43. – ISSN 1026-9932
1174348
  Цвік М. Про систему юридичних актів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.14-24
1174349
  Широков А.І. Про ситуацію з фінансуванням академічної науки // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 38-40. – ISSN 1027-3239
1174350
  Ушинський К.Д. Про сімейне виховання / К.Д. Ушинський. – Київ : Радянська школа, 1974. – 150 с.
1174351
  Лиховид І. Про скандал у педагогічному журналі. Як стаття професора Віктора Короля спричинила дискусію про якість дискусії в українському науковому середовищі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 лютого (№ 33). – С. 11


  Журнал "Історія в школі" (видавець - Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, виданню часопису сприяють: Інститут історії України НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут педагогіки НАПН, ...
1174352
  Маслій М. Про скарби Дмитра Гнатюка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Видатний співак зібрав унікальну колекцію українського живопису кінця XIX - початку XX століть.
1174353
  Фісун В.П. Про скарби та скарбошукачів / В.П. Фісун. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 64 с. – (Бібліотека українця ; № 3-8). – ISBN 5-7707-4664-5
1174354
   Про скасування наказів : лист Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 12 березня 2020 р. № 292-Е // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 85-88
1174355
   Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 року № 140 : наказ Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2018 р. № 328 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 95


  "Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 року № 140 "Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів".
1174356
   Про скасування обов"язкових поставок і натуроплати за роботиМТС, про новий порядок ціни і умови заготівель с/г продуктів. – Київ, 1958. – 62с.
1174357
  Курченко О.О. Про скінченні множини // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 52-59. – ISSN 1029-4171
1174358
  Юрченко Н.В. Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності : Дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Юрченко Н.В.; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – 129л. – Бібліогр.: л. 125 - 129
1174359
  Юрченко Н.В. Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.06 / Юрченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1174360
  Андрійчук В.І. Про скінченновимірні алгебри над псевдоглобальними полями // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доводиться, що скінченновимірна центральна алгебра А є циклічною і indA=ехрA. It is proved that a finite dimensional central simple algebra A is cyclic and indA=expA.
1174361
  Ричка В.М. Про склад і структуру великокнязівського двору середньовічного Києва // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-16. – ISSN 0130-5247
1174362
   Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : указ Президента України від 18.06.2015 р. № 345 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 50, 3 липня 2015 року. – С. 14-22


  До складу комісії також увійшли науковці КНУ імені Тараса Шевченка: ректор , академік НАН України Л. Губерський, декан економічного факультету, член-кореспондент НАН України В. Базилевич.
1174363
   Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : указ Президента України; склад колегіального органу від 18.06.2015 р. № 345 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 15 (321), 3 липня 2015. – С. 36-41


  До складу Комітету серед інших також увійшов декан економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України В.Д. Базилевич.
1174364
   Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : Указ Президента України від 24 грудня 2019 р. № 945/2019 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 грудня (№ 248). – С. 1


  У складі Комітету - ректор КНУ імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України Л.В. Губерський.
1174365
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 5 трав. 2008 р. № 413/2008 // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 90-91. – ISSN 1682-2366
1174366
   Про склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України №413 від 5 травня 2008 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Склад наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Литвин В.М., Богатирьова Р.В., Бубка С.Н., Геєць В.М., Дзюба І.М., Зленко А.М., Книшов Г.В., Кравчук Л.М., Кремень В.Г., Кучма Л.Д., Олійник Б.І., Порошенко П.О., ...
1174367
   Про склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Указ Президента України № 413 від 5 травня 2008 року // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 90-91. – ISSN 1682-2366
1174368
   Про склад Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту : Указ Президента України від28 серпня 2021 р. № 451/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 166). – С. 19


  У складі Ради О.К. Колежук, професор Ін-ту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
1174369
   Про складання додаткових кандидатських іспитів : (з наказу Голови Вищої атестаційної комісії України В.Ф. Мачуліна від 10.10.2008 р. №555) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2
1174370
  Десятов Є.Д. Про складання карт підпільного і партизанського руху для національного руху для національного атласа України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 78-83. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географії ; Вип. 11)
1174371
  Чернін В.М. Про складання карти середніх кутів нахилу Українських Карпат / В.М. Чернін, Г.К. Андрєєва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 61-65 : Рис., табл. – (Географія ; Вип. 19)
1174372
  Писаренко Н. Про складові незалежної адміністративної юстиції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 1026-9932
1174373
  Шелухін М. Про складові теорії кримінологічної безпеки на транспорті: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 0132-1331
1174374
  Корсунський С. Про складові успіху Туреччини : Інтерв"ю / взяв інтерв"ю Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Останнім часом Туреччину називають країною, яка сяє яскравіше, ніж країни БРІК. Крім того, вона стала своєрідним зразком демократії для країн Північної Африки та Близького Сходу. А ще років 10 — 15 тому Туреччину називали «хворою людиною Європи». Як ...
1174375
  Колєнов С.О. Про складові фази диференційно-фазового фотоелектричного відгуку при скануванні площини перерізу p-n переходу в поперечному напрямку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 313-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Побудовано теоретичну модель формування фотоелектричного відгуку від p-n переходу при скануванні площини його перерізу двома лазерними променями. Вказані фізичні ефекти, що дають внески у фазу фотовідповідного сигналу. Проведено експериментальні ...
1174376
  Горбачов М.С. Про скликання чергового ХХУІІІ з"їзду КПРС / М.С. Горбачов. – Київ, 1989. – 43с.
1174377
  Феденко П. Про Сковороду без кадила // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 281, червень : червень. – С. 13-18
1174378
  Барабаш К. Про слабкі мізки і сильну руку // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 34 (199). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Суб"єктивні нотатки до 20-річчя серпневого путчу.
1174379
  Дакхіл Х.К. Про слабко m-опуклі множини / Х.К. Дакхіл, Ю.Б. Зелінський, Б.А. Кліщук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 4. – С. 3-6. – ISSN 1025-6415
1174380
  Єршов А. Про слабку збіжність випадкових ламаних до процесів дифузійного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 35-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови, при яких випадкова ламана, побудована за послідовністю серій однорідних ланцюгів Маркова, слабко збігається до процесів дифузійного типу при вельми нерегулярній залежності локальних характеристик цих ланцюгів від номера ...
1174381
  Хусаінов Д.Я. Про слабку модальну керованість в системах нейтрального типу / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 337-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем керування, що описуються лінійними диференціальними рівняннями з післядією нейтрального типу розв"язується задача слабкої модальної керованості. Задача зводиться до керованості коефіцієнтами характеристичного рівняння, починаючи з першого. ...
1174382
  Кайдан Н.В. Про слабопервинні скінченні кільця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В цій статті ми розглядаємо поняття простого сильнозв"язного сагайдака. Показуємо існування скінченного слабопервинного кільця для цих сагайдаків. Ключове поняття в класичному визначенні квазіфробеніусових кілець дав Т.Накаяма як перестановки ...
1174383
  Боккаччо Дж. Про славних жінок / Джованні Боккаччо ; пер. з лат., [передм., прим.] Павла Содомори ; [худож.-оформлювач О.Д. Кононученко] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2014. – 313, [4] с., [1] арк. портр. : іл. – Пер. за вид.: Famous women / Giovanni Boccaccio. london, England, 2001. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6655-8
1174384
  Кушпіт В.П. Про слідчого суддю як суб"єкта здійснення судового контролю / В.П. Кушпіт, І.І. Цилюрик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 513-520. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1174385
  Шабанова В.М. Про слов"янський період життя поета Михайла Петренка та його батьків // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 242-255. – ISSN 0320-9466
1174386
  Юй Іхен Про слова / Юй Іхен. – 2е вид. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 450с. – Видання китайською мовою
1174387
  Невмержицька Тетяна Про слово Петра Перебийноса // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-59
1174388
  Третевич Л.М. Про словотвір українських іменників із нульовим суфіксом мотивованих дієсловами з префіксом ви- // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 27-32
1174389
  Житков Б.С. Про слона / Б.С. Житков. – 2-е изд. – Ленинград, 1978. – 12с.
1174390
  Житков Б.С. Про слона / Б.С. Житков. – Москва, 1980. – 32с.
1174391
  Максимейко М.О. Про смердів Руської Правди / М. О. Максимейко. – Київ, 1927. – 24 с. – Окр. відб.: Праці Комісіі для виучування історіі західньо-руського та українського права. Київ, 1927, вып. 3, с. 59-82
1174392
   Про смерть і похорон Івана Багряного // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 165, жовтень : жовтень. – С. 28
1174393
  Кушерець В.І. Про смисл буття сучасного українця (Матеріали до лекції, яка була прочитана на замовлення громадської організації "Поступ" 6 квітня 2011р.) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 11-21. – ISSN 0130-7037
1174394
  Яковенко А. Про смисл життя з позиції соціологічної рефлексії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 121-142. – ISSN 1563-3713
1174395
  Богданов М.В. Про сміливих і вмілих / М.В. Богданов. – К, 1988. – 399с.
1174396
  Авраменко О.М. Про сміливість і мужність / О.М. Авраменко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 38 с. – (Т-во для поширення політ. і наук. знань Укр РСР ; № 8 ; Серія 10)
1174397
  Орлов В.И. Про сміливу думку / В.И. Орлов. – Київ, 1955. – 180с.
1174398
  Палієнко Г.М. Про совість та її значення у моральному вихованні людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-75. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Аналізується поняття совість як найважливіший феномен моральної культури та спілкування людей. На основі переосмислення етики І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля та Л. Фейєрбаха робиться висновок: совість є категорією етики, що охоплює в межах моральної ...
1174399
  Лашков И.В. Про солдатские усы / И.В. Лашков. – М, 1966. – 47с.
1174400
   Про Софію Караффу-Корбут - авторку гравюр // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1/3, січень - березень. – С. 242-243
1174401
   Про Софію Русову і науку нашого часу
1174402
  Подоля Н. Про Софію Русову і науку нашого часу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 квітня (№ 57/58). – С. 12


  Відгук на статті Сергія Грабовського в газеті "День" № 29-30 від 19 лютого 2016 року: "Софія Русова: Україна як хрест і покликання" і "Розстріл науки". В першій статті йшлося про подвижницьке життя Софії Русової, в другій - про долю та сьогодення ...
1174403
  Мотильова Т.Л. Про соціалістичний реалізм у зарубіжних літературах / Т.Л. Мотильова. – Киев, 1959. – 36 с.
1174404
  Ленін В.І. Про соціалістичну власність / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 584с.
1174405
  Ленін В.І. Про соціалістичну демократію / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 222 с.
1174406
  Маркс К. Про соціалістичну революцію / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1976. – 592 с.
1174407
  Ленін В.І. Про соціалістичну революцію / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1977. – 346 с.
1174408
  Ленін В.І. Про соціалістичну революцію / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1977. – 343 с.
1174409
  Зіньковський В. Про соціальне виховання / В. Зіньковський. – К, 1920. – 64с.
1174410
  Швець Н.М. Про соціальне служіння православної церкви у творах преп. Іоанна Вишенського : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 96-97
1174411
  Іваненко О. Про соціальний захист і пенсійне забезпечення в Україні: до історії питання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 1, січень - березень. – С. 82-115. – ISSN 1563-3713
1174412
  Соколюк М. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів добровольчих формувань територіальної оборони // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 14 червня (№ 22). – С. 9
1174413
  Аветісян Н. Про соціальні послуги // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 17


  "На жаль, сьогодні поняття "захист прав дітей" в Україні не передбачає належної комплексності. Є дуже хороші, досить розвинені елементи. Але немає системності, бачення цілісної структури. До захисту прав дітей в Україні досі підходять секторально, ...
1174414
  Ковпак Л.В. Про соціальні складові процесу формування української нації (1991 - початок 2000-х рр.) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 91-100. – ISSN 2312-217Х
1174415
   Про соціальні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів".
1174416
   Про соціальні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Деякі питання призначення і виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти" №796, що затверджує Порядок призначення і виплати соціальних стипендій Верховної ...
1174417
  Радзієвський В.О. Про соціальні субкультури в Україні на початку ХХІ століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
1174418
   Про соціально-економічне становище України (за січень - червень 2008 р.) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 22-41. – ISSN 1810-3944
1174419
   Про соціально-економічне становище України за січень-листопад 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 14-32. – ISSN 1810-3944
1174420
   Про соціально-економічне становище України за січень-червень 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 22-41. – ISSN 1810-3944
1174421
  Брянцева Т.П. Про соціально-економічний розвиток міст Волині наприкінці XVIII століття // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 75-81. – (Серія історії ; № 18)
1174422
  Ільченко О.М. Про соціально-інтеракційні аспекти етикетизації англомовного наукового дискурсу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 104-110
1174423
  Парра О. Про соціально-культурний аспект сприйняття тексту // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.36-40. – ISBN 966-7773-28-0
1174424
  Мацибок-Стародуб Про соціально-правові цінності // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 лютого (№ 7/8). – С. 3


  В інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка провели семінар-тренінг "Чутлива журналістика: з повагою до гендерної рівності". Студенти й співробітники подискутували щодо основних хиб в українських медійних матеріалах і запропонували власне ...
1174425
  Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-84. – ISSN 0131-775Х
1174426
  Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-84. – Бібліогр.: с. 79-82. – ISSN 0131-775Х


  Розглядається процес вирівнювання кінцевих доходів крайніх страт населення за допомогою податково-трансфертного механізму. Підкреслюється, що через обмеження ролі податково-трансфертного механізму розрив у кінцевих доходах населення України майже ...
1174427
  Маляренко В.Т. Про соціальну зумовленість злочину і справедливість покарання // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.32-45
1174428
  Музика Л.А. Про соціальну обумовленість становлення цивільно-правової політики України (за результатами соціологічного дослідження) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 21-34. – ISSN 2072-8670
1174429
  Шемшученко Ю.С. Про соціальну обумовленість сучасних проблем теорії та методології екологічного права / Ю.С. Шемшученко, В.В. Костицький // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 66-74. – ISSN 2413-7189


  Автори розглядають сучасні проблеми розвитку суспільства та їх вплив на екологічне право, юридичний зміст таких фундаментальних понять екологічного права, зокрема, таких, як навколишнє природне середовище (довкілля), принципи екологічного права, їх ...
1174430
  Масляк П.О. Про соціальну територіальну взаємодію господарських об"єктів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 67-69. – ISBN 0868-6965
1174431
  Лисенко Т.Д. Про спадковість та її мінливість / Т.Д. Лисенко. – Львів, 1952. – 80 с.
1174432
  Лисенко Т.Д. Про спадковість та її мінливість. / Т.Д. Лисенко. – К.Х., 1950. – 80с.
1174433
  Калайда О.Ф. Про спадкову похибку апроксимації функцій колокантами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано нові оцінки функції та константи Лебега, а також похибки методу інтерполяції та екстраполяції функцій многочленами.
1174434
  Власов В.В. Про спадкоємність поколінь у науці. Пам"яті Володимира Тарасовича Толока присвячується // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 6 (95)
1174435
  Храмцов М О. Про спвввідношення злочину, передбаченого статею 182 КК України і інситуту дифамації як суспільно небезпечного діяння проти честі та гідності людини // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.174-177. – ISSN 1727-1584
1174436
  Навроцький В.О. Про спввідношення положень кримінального та кримінально-процесуального законодавства, які регламентують підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 391-400. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1174437
  Кириченко А.А. Про спектр суми проекторів і функтори Кокстера / А.А. Кириченко, С.А. Кругляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується спектр суми проекторів за допомогою функторів Кокстера.
1174438
  Солдатов М.О. Про спектр частот власних коливань ідеальної рідини в басейні, покритому льодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 131-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена задача про власні коливання ідеальної рідини в басейні, покритому пружним і кришеним льодом. Досліджуван спектр частот власних коливань. Також доведена повнота системи власних елементів в енергетичних просторах.
1174439
  Любанський О.Е. Про спектральну аналізну вірських порід та мінералів України / О.Е. Любанський, В.О. Торопов
1. – 1926. – 51-55с.
1174440
  Головінов О.М. Про специфіку взаємовідносин учасників державно-приватного партнерства // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 36-42. – ISSN 1681-6277
1174441
  Курило Л.П. Про специфіку взаємодії у мікроявищах і її значення для розуміння специфіки мікропричинності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
1174442
  Пясковський Б.В. Про специфіку взаємозв"язку математики і філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1174443
  Павлов В.П. Про специфіку вивчення історії філософії в технічному вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1174444
  Павлов Ю.В. Про специфіку модерну і постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1174445
  Воронюк О. Про специфіку моніторингу якості підготовки докторів філософії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 19-25. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1174446
  Чижмар О. Про специфіку онімійного почерку Івана Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 195-198. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1174447
  Шуппе Л. Про специфіку підготовки бакалаврів іспанської філології в університеті Гранади // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 138-140. – ISBN 978-966-644-365-9
1174448
  Сивкова І. Про специфіку повістевого жанру стаття перша // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 12-24. – (Філологічні науки)
1174449
  Шовкун І.В. Про специфіку політичної реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-119. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність та форми політичної реклами. Автор пропонує визначення основних понять політичної реклами - "об"єкт", "суб"єкт", "мета" та ін. This article is about the essence and forms of political advertisement. The author suggests ...
1174450
  Чорноморець Є.М. Про специфіку розуміння символізму у східно-християнському неоплатонізмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 237-238. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1174451
  Іванищенко А.О. Про специфіку та єдність філософського і конкретно-наукового пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1174452
  Остапенко Л.О. Про специфіку трудових відносин та діяльності в Європі у Середні віки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 198-201. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1174453
  Наливайко С. Про специфіку українознавства як науки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (70). – C. 14-24. – ISSN 2413-7065
1174454
  Беляневич О.А. Про спеціалізацію в правовому регулюванні господарських договірних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 64-71. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджено проблему співвідношення загальних та спеціальних норм про договори з позицій концепції господарського договірного права як комплесного правового інституту.
1174455
  Наливайко Д. Про співвідношення "декадансу", "модернізму", "авангардизму" // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2017. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 258-365. – ISBN 978-966-00-1565-4
1174456
  Погорецький М. Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 0132-1331
1174457
  Передерій В.І. Про співвідношення динамічних і статистичних закономірностей у світлі діалектичного детермінізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
1174458
  Баулін О.В. Про співвідношення дізнання досудового слідства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 51-54. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1174459
  Назаренко Є.В. Про співвідношення економіки і політики в епоху диктатури пролетаріату // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 16-18
1174460
  Філінков О.М. Про співвідношення змісту категорій "витрати виробництва", "затрати" і "собівартість" // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1811-3141
1174461
  Панов М. Про співвідношення і взаємозв"язок понятійних апаратів наук кримінального циклу // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 9. – С. 182-195. – ISSN 1026-9932
1174462
  Панов М.І. Про співвідношення і взаємозв"язок понятійних апаратів наук кримінального циклу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 158-170. – ISSN 2224-9281
1174463
  Уркевич В. Про співвідношення категорій "цільове призначення" та "цільове використання" земельної ділянки / В. Уркевич, О. Браніцький // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 91-94
1174464
  Димерська П.В. Про співвідношення категорій якості і кількості в пізнанні явищ природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
1174465
  Ханін І.Г. Про співвідношення концепцій економіки знань і цифрової економіки у формуванні нової парадигми розвитку світового господарства / І.Г. Ханін, М.В. Поляков, В.С. Білозубенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 38-43. – ISSN 2222-0712
1174466
  Чернадчук В. Про співвідношення матеріальних та процесуальних бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 73-77
1174467
  Андрушок В.С. Про співвідношення матеріального та ідеального у марксистській літературі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1174468
  Лі Сін Про співвідношення між Росією та Європою з точки зору їх політичної культури: погляд з Китаю / Лі Сін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Росія - держава з дуже сильним характером. Виходячи з її культурного націоналізму, вона ніколи не перетвориться на західну державу, а Захід ніколи не зможе повністю вважати Росію союзницею. Майбутня тенденція відносин між Росією та Європою являє собою ...
1174469
  Лутай В.С. Про співвідношення мінливості і сталості в явищах природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
1174470
  Рослий І.М. Про співвідношення морфоструктур нижчих порядків та морфоскульптур на прикладі Донецької височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 77-83. – Бібліогр.: 10 назв
1174471
  Лутай В.С. Про співвідношення нижчих і вищих форм руху матерії з точки зору функціональних та субстратных методів пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1174472
  Гавриленко О. Про співвідношення об"єктів авторського права і об"єктів промислової власності / О. Гавриленко, О. Лукашевич // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.35-38. – ISSN 1608-6422
1174473
  Лутай В.С. Про співвідношення онтології й гносеології та його значення для природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1174474
  Навроцький В.О. Про співвідношення положень кримінального та кримінально-процесуального законодавства, які регламентують підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 398-400
1174475
  Козинець І.Г. Про співвідношення понять "біженці" та "особи, переміщені всередині країни" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 213-219. – ISSN 1563-3349
1174476
  Федорчук Д. Про співвідношення понять "інвестиції", "іноземні інвестиції", та "прямі іноземні інвестиції" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.8-12
1174477
  Почтовий М. Про співвідношення понять "правова свідомість" та "правова культура" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 17-20
1174478
  Гриньова В.М. Про співвідношення понять "професіоналізм", "професійна культура", "професійна компетентність", "професійна підготовка" // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 74-85. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1174479
  Максимович Р.Л. Про співвідношення понять "уразливий стан" і "безпорадний стан" у кримінальному праві України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 316-318. – ISBN 978-966-458-403-3
1174480
  Цвєтков О.П. Про співвідношення понять симетрії та асиметрії з категоріями діалектики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1174481
  Тютєкін Ю.І. Про співвідношення правових і технічних норм у регулюванні лісового господарства і охорони лісів // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 64-70
1174482
  Гольцбахова І. Про співвідношення природничих і суспільних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
1174483
  Галас Б. Про співвідношення словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 197-208


  У статті аналізуються причини значного незбігу словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка
1174484
  Головащенко О.С. Про співвідношення соціальної і правової держав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1174485
  Борисович О. Про співвідношення стереотипних та творчих мовних засобів у літературно-критичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 54-56
1174486
  Малишев Б.В. Про співвідношення судової правотворчості, судового преценденту та судової практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 152-156.
1174487
  Курганський В.М. Про співвідношення теоретичного та експериментального підходу в дослідженнях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-7. – (Геологія ; Вип. 14)


  Розглядаються питання статистичного моделювання погано організованих (дифузних) середовищ, зокрема системи "свердловина - гірські породи". Відмічається важливість аналізу і фізичного трактування співвідношень та рівнянь, які описують імовірнісні моделі.
1174488
  Похиленко Ірина Про співвідношення термінів "суб"єкти малого підприємництва", "мале підприємство", "малий підприємець" і "малий бізнес" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 12-15
1174489
  Мішин В.М. Про співвідношення технічного та соціального знання як вияв гуманізації світогляду / В.М. Мішин, А.О. Рахманов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1174490
  Димерська Л.В. Про співвідношення формального і змістовного в математиці та про деякі аспекти математизації наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1174491
  Костєв В.М. Про співвідношення функції і структури приладу в експерименті / В.М. Костєв, В.С. Семерик // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
1174492
  Джунь В. Про співвідношення Цивільного і Господарського кодексів у регулюванні відносин у сфері підприємництва // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 78-79


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1174493
  Маторіна Н. Про співвідношення членів речення з частинами мови (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 29-34. – ISSN 2411-6548
1174494
  Наталюк Н. Про співвідношення шлюбного договору і договору про поділ спільного майна подружжя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 172-173
1174495
  Панчишин С. Про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. / С. Панчишин, І. Грабинська // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 62-71. – ISSN 2078-5860


  На підставі огляду сучасної світової економічної літератури виявлено полярні підходи вчених до оцінки ролі Міжнародного валютного фонду у світогосподарських процесах загалом та його впливу на економічний розвиток окремих країн, особливо при розв"язанні ...
1174496
   Про співпрацю, акредитацію і вступну кампанію // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 27 травня (№ 21). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У КНУ ім. Т. Шевченка відбулося спільне засідання Президії ГО "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України" і Нац. агентства із забезпечення якості вищої освіти. Відкрив засідання президент Спілки ректорів ректор КНУ ім. Т. Шевченка Леонід ...
1174497
   Про співробітництво зі США у сфері науки та технологій // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  КМУ прийняв рішення про відновлення дії Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій від 4 грудня 2006 року. Відповідну постанову було прийнято на засіданні КМУ 1 березня 2017 року. ...
1174498
  Яновський А. Про Спілку поляків Дніпра / розмову вела Наталія Падій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 64). – С. 9


  Керівник Спілки Антон Яновський: "Якщо люди почнуть учити історію й не повторюватимуть її помилок, житимемо в мирі".
1174499
  Борбенчук І.М. Про спільне та відмінне у поетиці Катула та Каллімаха // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 79-83
1174500
  Дюмон Ізабель Про спільні знаменники / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 215-216). – С. 6


  Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон: "Ми добре знаємо, що Україна дуже сильна інтелектом".
1174501
  Елзінга Г. Про спільні проекти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 липня (№ 125)


  "Що собою являє Трастовий фонд Україна - НАТО з модернізації системи командування, управління, зв"язку та комп"ютеризації (С4)?"
1174502
  Джура М.З. Про спільнокореневі слова на позначення частин тіла в українській мові, англійській, латинській та санскриті // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 112-115. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
1174503
  Назаренко О.М. Про сплайн-відновлення лінійних обмежених операторів за неповною дискретною інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 106-111. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглянуто деякі аспекти, пов"язані з задачами відновлення лінійних обмежених операторів та їх значень за неповною дискретною інформацією. Для однієї із задач відновлення у випадку інтегрального оператора Фредгольма першого роду за певних узгоджених ...
1174504
  Горохова О.М. Про сплайн-відновлення Мmn-слабкого розв"язку двовимірного інтегрального рівняння Фредгольма першого роду за неповною дискретною інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Одержано деякі оцінки для похибки для задачі відновлення розв"язку двовимірного інтегрального рівняння Фредгольма першого роду за неповною дискретною інформацією про його праву частину при відомому або слабо відомому операторі.
1174505
  Ковальчук В. Про сплату земельного податку // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 32. – С. 14
1174506
  Матейко К. Про сподвижників українського мистецтва / Катерина Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 624-628. – ISSN 1028-5091
1174507
  Баумейстер А. Про спокуси фальшивої Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 11


  Чому Паризька декларація з філософії є надзвичайно важливою саме зараз. "Ми повинні відповісти на запитання, яку Європу ми вибираємо?"
1174508
  Усенко В.М. Про сполуки груп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначається новий тип сполуки груп і за його допомогою описуються гомоморфні образи прямого добутку довільної напівгрупи ідемпотентів та групи.
1174509
  Селіваненко В. Про спори із застосуванням конкурентного, антимонопольного законодавства та пов"язані з захистом прав ІВ / підготувала Оксана Журба // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
1174510
  Мельниченко В. Про спорудження пам"ятника Тарасові Шевченку й Михайлові Щепкіну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)


  Що може стати гідним ушануванням у Москві пам"яті Кобзаря на честь його 200-річного ювілею?
1174511
  Кравчук М.П. Про спосіб найменьших квадратів та про спосіб моментів у теорії / М.П. Кравчук, 1928
1174512
  Шаповалова К.П. Про способи природничо-наукового обгрунтування принципу матеріальної єдності світу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1174513
  Хміль С. Про спостереження граітаційних лінз на орбітальному телескопі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано прості критерії можливості спостережень гравітаційних лінз на орбітальному телескопі і відібрано відповідні гравітаційно-лінзові системи. Simple criteria for possibility of observations with a space telescope are formulated and the ...
1174514
   Про справжнє обличчя українськогобуржуазного націоналізму. – К., 1974. – 239с.
1174515
  Залізняк Л. Про справжні та надумані кремлем гріхи української влади // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-26 березня (№ 11/12). – С. 8
1174516
  Кралюк П. Про справжню Другу світову // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 27). – С. 11


  Роман-хроніка М. Жулинського "Моя Друга світова".
1174517
  Іллічева Л.М. Про спроможність ядерної оцінки функції регресії випадкового поля // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 14-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі вивчається проблема оцінювання невідомої функції регресії випадкового поля з сильною залежністю при допомозі ядерних оцінок.
1174518
   Про спрощення процедури подання до МОН документів здобувачів наукових ступенів // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 3
1174519
  Стек Д. Про спрощену процедуру закупівель // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (169), лютий. – С. 14-17
1174520
   Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва. – Київ : Компас, 1998. – 32с
1174521
  Афонін А.О. Про спрямовану парамодуляцію в методі елімінації моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженням з вбудовування парамодуляційних правил у метод елімінації моделей та вхідну резолюцію. Даються результати про коректність та повноту побудованих розширень. Ключові слова: резолюція, парамодуляція, метод елімінації ...
1174522
  Козубовський Г.А. Про срібло давньоруських монет // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. – Київ, 2019. – № 1. – C. 59-72. – ISSN 0235-3490
1174523
  Забужко О. Про срібні ложечки, дзвони Нотр-Даму та методологію українських досліджень - польових і лабораторних // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 26-29


  Полеміка Оксани Забужко з Григорієм Грабовичем щодо концепції "Польових досліджень..."
1174524
  Перестюк М.М. Про стiйкiсть тороїдального многовиду одного класу динамiчних систем / М.М. Перестюк, Ю.М. Перестюк // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 4. – C. 555-563. – ISSN 1562-3076
1174525
  Танчер В.К. Про ставлення Комуністичної партії і Радянської держави до релігії / В.К. Танчер, канд. філос. наук. – Київ, 1954. – 32 с.
1174526
  Таранов С.В. Про ставлення Л. Шестова до історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1174527
  Гентош Л. Про ставлення митрополита Шептицького до німецького окупаційного режиму в контесті документа з канцелярії Альфреда Розенберга // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 296-317. – ISSN 2078-659X
1174528
  Курило М.В. Про стадіальні зміни хімічного складу осадових порід Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчено розподіл породоутворюючих компонентів в породах вугленосної формації Донбасу залежно від стадії їх постдіагенетичних перетворень.
1174529
  Чепульченко Т.О. Про стадії вчинення злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 98-99. – (Серія права ; № 12)


  В статье рассматриваются вопросы о стадиях совершения преступления. Отстаивается положение, что имеются составы приготовления и покушения на совершение преступления.
1174530
  Габрук О. Про стажування студентів // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 39 : 24 жовтня. – С. 6-7


  Роз"яснює консультант-практик з бухгалтерського обліку та оподаткування Олена Габрук.
1174531
  Галай А. Про стажування студентів на підприємствах, в установах, організаціях: мета, строки та порядок укладання договорів // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 44 : 28 листопада. – С. 2-3


  Роз"яснює головний спеціаліст відділу з питань трудових відносин Державної служби України з питань праці Анатолій Галай.
1174532
  Дунаєв Ю.В. Про сталу тонкої структури, гравітаційну, кулонову і сильну взаємодії, електричні заряди та антиматерію / Ю.В. Дунаєв. – Київ : ГНОЗІС, 1999. – 23 с.
1174533
  Желнов О.Д. Про сталу Уітні W3 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  При кожному k[належить]N сталою Уїтні називається число W[нижній індекс k] = [подано формулу], де P[нижній індекс k-1] - простір алгебраїчних поліномів степеня k-1, [омега з нижнім індексом k](t; f) - k-й модуль неперервності функції f. Відомо, що ...
1174534
  Шевченко Г. Про сталу, пов"язану з опціонами американського типу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 163-167. – ISSN 0868-6904
1174535
  Горяної Л.Г. Про стан виконання "Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси в Закарпатській області на 2002-2006 рр. та прогноз до 2015 року // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 20-24 : фото
1174536
   Про стан виконання вимог міжнародних медико-санітарних правил (ММСП, 2005) та шляхи його поліпшення / А.М. Сердюк, М.І. Голубятников, О.П. Рудницька, Г.М. Давиденко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 70-73 : фото. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-7477
1174537
  Чернов М.Ф. Про стан виконання районної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 рр. Та 9 місяців 2006 р. у Дніпровському районі м. Києва // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 28-31 : фото, табл.
1174538
   Про стан військового обліку призовників і військовозобов""язаних за 2019 рік та завдання на 2020 рік : наказ Міністерства освіти і науки України 04 лютого 2020 року № 26/49 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 8-12
1174539
   Про стан внутріпартійної роботи в Дніпропетровській, Полтавській і Дрогобицькій обласних партійних організаціях. – Київ : Радянська Україна, 1946. – 28 с. – (Бібліотечка агітатора)
1174540
  Нехайчук Д.В. Про стан водопостачання в АРК // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 62-63. – Бібліогр.: 4 назв
1174541
  Медведь М.М. Про стан впровадження інноваційних технологій у роботу Наукової бібліотеки університету // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 267-276. – ISSN 2218-5348
1174542
  Дубинець З. Про стан дослідження евфемізмів у сучасному мовознавстві // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 79-85. – ISBN 978-966-2248-36-4
1174543
  Сумовський В.В. Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 284-285.
1174544
  Темкіжев І.Х. Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2013 році: постанова пленуму Вищого Адміністративного суду України № 1 від 14 лютого 2014 р. / І.Х. Темкіжев, М.І. Смокович // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 294-300. – ISSN 2227-796X
1174545
  Притика Д. Про стан здійснення судочинства господарськими судами // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0132-1331
1174546
  Бойко В.Ф. Про стан здійсненя правосуддя судами загальної юрисдикції в 2000 р. та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-8
1174547
  Пірко В. Про стан землеробства на Донеччині у XVII-XVIII ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 5-16. – ISSN 1728-9572
1174548
  Панашенко В.В. Про стан і деякі завдання в розвиткові української палеографії // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 164-180
1174549
  Астахова В.І. Про стан і завдання вдосконалення наукової роботи у приватних ВНЗ України // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-41.
1174550
   Про стан і заходи до поліпшення постановки партійної освіти в парторганізаціях України : Постанова ХХ Пленуму ЦК КП(б)У. – Київ : Українське вид-во політичної літ-ри, 1948. – 16 с.
1174551
  Шевченко Т. Про стан і перспективи музейно-фондової роботи в НІАЗ "Ольвія" НАН України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 1 (25), січень - березень. – С. 158-164. – ISSN 1998-4634


  Стаття присвячена короткому огляду історії формування археологічного зібрання, що зберігається у Наукових фондах і музеї НІАЗ "Ольвія" НАН України. Розглянуті основні причини створення фондосховища та музею на місці розкопок, змальовано їх сучасний ...
1174552
  Таланчук П. Про стан і перспективи науки в Україні: крах неоліберальної моделі в умовах глобалізації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 6-17
1174553
   Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні : Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 13 травня 2004 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 184с. – ISBN 966-611-353-8
1174554
   Про стан і перспективи розвитку економічних відносин з ЄС (зона вільної торговлі) та Митним союзом : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 11 травня 2011 року / Верховна Рада України ; Комітет у закордонних справах ; [відп. за вип. О.А. Сухаревська]. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 72 с. – ISBN 978-966-611-814-4
1174555
  Паладій М. Про стан і перспективи розвитку інформаційного забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
1174556
  Дишлевий С П. Про стан і перспективи розвитку філософського факультету Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка / С П. Дишлевий, . – Київ, 1973. – 20с.
1174557
  Воронцов С.Б. Про стан і перспективи українсько-азербайджанського співробітництва в енергетичній сфері / С.Б. Воронцов, А.Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 150-160
1174558
  Павлишенко М. Про стан і проблеми формальних інституцій / М. Павлишенко, І. Тивончук // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-101. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
1174559
  Калашник Н.Г. Про стан і тенденції розвитку Державної кримінально-виконавчої політики України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 35-40. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1174560
  Різун В.В. Про стан нашої науки та вимоги до написання дисертацій : (За матеріалами виступу на науковому семінарі перед керівниками дисертаційних досліджень та здобувачами наукових ступенів 12 березня 2003 року) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 7-13
1174561
  Локтєв В.М. Про стан підготовки "Великої української енциклопедії" (стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня 2017 року) / В.М. Локтєв, А.М. Киридон // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 1027-3239
1174562
  Горяна Л.Г. Про стан поводження з небезпечними відходами у Закарпатській області. Аналітичні матеріали // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 14-16
1174563
  Кальченко В. Про стан поводження з небезпечними відходами у Закарпатській області. Рішення Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 17-19
1174564
   Про стан поводження з пестицидами в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 28-30 : фото
1174565
   Про стан промислової безпеки в Україні у 2007 році // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 3-19.
1174566
  Матковський О. Про стан реалізації задуманих і розпочатих Євгеном Лазаренком наукових праць з мінералогії України та Карпато-Балканської системи / О. Матковський, Є. Сливко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 3-15 : рис. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2078-6220
1174567
  Наумовець А.Г. Про стан реалізації Меморандуму про співробітництво між Національною академією наук України та Українським союзом промисловців і підприємців (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 15 травня 2019 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 7. – C. 20-24. – ISSN 1027-3239
1174568
   Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні / [Єрмолаєв А.В. та ін. ; літ. ред. : В.М. Сизонтов, М.Л. Рубанець, Н.І. Палій] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 46, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-158-5
1174569
   Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : аналіт. доповідь / [В.М. Яблонський (керівник авт. кол.) та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 54, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-281-0
1174570
  Кошара Ю. Про стан самостійної роботи учнів з підручником української літератури (основна школа) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6/7. – С. 22-26


  У статті розкривається наявний стан самостійної роботи учнів основної школи з підручником української літератури, наводяться дані методичних спостережень та контрольних робіт.
1174571
  Грицина М.П. Про стан синантропізації флори Яворівського національного природного парку // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 104-109 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
1174572
  Рудь М.О. Про стан сільського господарства у полабсько-прибалтійських слов"ян у VIII-XII століттях // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 24-29. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Аналізується стан сільськогосподарського виробництва у полабсько-прибалтійських слов"ян у VIII-XII століттях, підкреслюється домінуюче значення землеробства і скотарства в сільському господарстві полабів. В статті обґрунтовується багатогранність ...
1174573
  Нагребельний В. Про стан та основні напрями розвитку фундаментальних правових досліджень в Україні / В. Нагребельний, Д. Бусуйок // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 504-515. – ISSN 1026-9932
1174574
  Яцків Я.С. Про стан та перспективи наукової періодики НАН України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 28-33. – ISSN 1027-3239
1174575
   Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 5 (271). – С. 18-63. – ISSN 1810-3944
1174576
  Морозовська Г.М. Про стан та перспективи розвитку фізики фероїків в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 42-52. – ISSN 1027-3239
1174577
  Пирожков С.І. Про стан та проблеми переміщених з Донбасу наукових установ НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 11. – C. 26-28. – ISSN 1027-3239


  У лютому цього року Президія НАН України прийняла рішення про переміщення 11 установ Академії наук з окупованого Донбасу в населені пункти, в яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі. Про стан та проблеми переміщених із ...
1174578
   Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні : матеріали парламент. слухань у Верх. Раді України 16 листоп. 2016 р. / Верхов. Рада України, Комітет з питань науки і освіти ; [редкол.: О.В. Співаковський (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 471, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2015 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Парламентські слухання). – ISBN 978-966-922-116-2
1174579
   Про стан та чергові завдання впровадження закону України "Про мови в УРСР". – Київ, 1991. – 196с.
1174580
  Балтачеєва Н. Про стан фінансового забезпечення соціальної сфери: регіональний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-19
1174581
  Тіман М.П. Про стан фундаментальної освіти в Україні та її реформування. (Деякі міркування) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 58-61


  Зовнішне незалежне оцінювання знань абітурієнтів.
1174582
  Рудик П.А. Про стандарти добору кандидатів на посаду судді в основних міжнародних і європейських документах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 77-81. – ISSN 2219-5521
1174583
   Про становище дітей в Україні за підсумками 1997 року : Державна доповідь. – Київ, 1998. – 150с. – ISBN 966-7530-05-1
1174584
   Про становище молоді в Україні ( за підсумками 1998 року) : Щорічна доповідь призидентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – Київ, 1999. – 154с. – ISBN 966-95619-1-4
1174585
   Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року) : Щорічна доповідь президентові Укр., В. Р. Укр., каб. мін України. – Київ, 2000. – 159с. – ISBN 966-95717-3-1
1174586
   Про становище сімей в Україні : Доповідь за підсумками 1999 року / О.М. Балакірєва, С.А. Ветера, О.А. Ганюков, О.І. Голєусова, І.Є. та ін. Голубєва; Редкол.:Голубєва І.Є, Ноур А.М.:.Держ. ком-т молодіжної політ. спорту і туризму України. Укр. Ін-т соціальних дослілжень. – Київ, 2000. – 212с. – Автори на звороті титульного листа. – ISBN 966-7902-07-2
1174587
   Про становище сімей в Україні : Державна доповідь за підсумками 2000 року / С.А. Вегера, О.Ш. Голєусова, Н.Я. Жилка, І.И. Калачова, Є.Г. та ін. Кісарчук; Держю ком-т України у справах сім"ї та молоді. Укр.ін-тсоц. досліджень. – Київ : Шкільний світ, 2002. – 192 с. – Авт. на звороті титульного листа. – ISBN 966-8070-00-3
1174588
   Про становище сімей в Україні (Доповідь) = The family in Ukraine (Report). – Київ : НВФ "Студцентр", 1999. – 232с. – ISBN 966-7530-11-6
1174589
  Лутай В.С. Про становлення відносної самостійності мислення та її значення у розвитку природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
1174590
  Грубрін Ю.Л. Про становлення давнього рельєфу Українського щита // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 3-8. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географії ; Вип. 18)
1174591
  Шумило Н. Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 125-131
1174592
  Шумило Н. Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 56-58. – ISSN 0130-5263
1174593
  Зубенко В.В. Про становлення інформатики як наукової та учбової дисципліни // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 459-466. – ISSN 1727-4907
1174594
  Мельник Л.Г. Про становлення капіталістичного укладу в Росії (постановка проблеми) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 81-87. – (Серія історії ; № 18)
1174595
  Городовенко В. Про становлення незалежної судової влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.120-124. – ISSN 0132-1331
1174596
  Ткаченко О. Про становлення права лікувально - рекреаційного природокористування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.124-130
1174597
  Зеленко А.С. Про становлення теоретичної та прикладної семасіології в україністиці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 172-178. – Бібліогр.: Літ.: с. 178; 14 назв
1174598
  Єфіменко В.М. Про станціонарне розширення плазми у вакуум з урахуванням гравітаційних і електричних полів / В.М. Єфіменко, В.В. Токій, Н.В. Токій // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2005. – Том 9, ч. 3. – С. 268-271. – ISSN 1027-4642
1174599
  Грушевський М.С. Про старі часи на Україні : Коротка історія України (для першого початку) / Михайло Грушевський. – 6-е вид. – Відень : З друкарні Вальдгайм-Еберлє акц.тов., 1919. – 119 с.
1174600
  Грушевський М. Про старі часи на Україні : коротка історія України (для першого початку) / Михайло Грушевський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 98, [2] с. – ISBN 978-611-01-1488-2
1174601
  Грушевський М. Про старі часи на Україні: Кратка історія України : Коротка історія України (для першого початку) / М. Грушевський. – Київ : Акц-не т-во "Обереги", 1991. – 104с. – Репринтне видання. – ISBN 5-7707-1815-3
1174602
  Прохорова Т.О. Про старожитності Південно-Західного Криму в записках торгових дипломатів Ж. Рейї та Ж. Ф. Гамби // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 342-364. – ISBN 978-617-689-047-8
1174603
  Макар В. Про стартові можливості соціальної мобільності українців в Канаді // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2
1174604
  Каревіна Т.Г. Про статеве диференціювання питної збудливості у собак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 85-92. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У хронічних дослідах на собаках вивчали вплив електричного подразнення серединно-латерального гіпоталамусу, кортикомедіальної ділянки мигдалевидного комплексу та блідої кулі на питну збудливість тварин, який утримували на режимі водного обмеження. ...
1174605
  Ленін В.І. Про статистику страйків у Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1933. – 31с.
1174606
  Ленін В.І. Про статистику страйків у Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 31с.
1174607
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів на площині / З. Вижва, О. Зражевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 43-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Розглянута задача статистичного моделювання реалізацій однорідних та ізотропних випадкових полів на площині на основі їх спектрального розкладу. Обчислено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій випадкових полів. Наведена ...
1174608
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів на площині з кореляційною функцією типу Коші / З. Вижва, К. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-22. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання однорідних та ізотропних випадкових полів на площині із кореляційною функцією типу Коші. Побудовано модель та сформульовано алгоритм статистичного моделювання реалізацій таких випадкових полів на основі їх ...
1174609
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів у тривимірному евклідовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-25. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про статистичне моделювання реалізацій однорідних ізотропних випадкових полів у тривимірному евклідовому просторі на основі їх спектрального розкладу. Наведено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій таких ...
1174610
  Вижва А.С. Про статистичне моделювання сейсмічного шуму у тривимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 22-26


  Розглянуто задачу статистичного моделювання випадкових полів у тривимірній області змінних (однорідних за часом та однорідних ізотропних за просторовими кординатами на площині) при впровадженні у сейсмологічні дослідження для визначення частотних ...
1174611
  Вижва З. Про статистичне моделювання стаціонарних випадкових процесів / З. Вижва, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій стаціонарних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Обчислено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій випадкових процесів такого типу. Наведено теорему ...
1174612
  Вижва З.О. Про статистичне моделювання стаціонарних періодичних випадкових процесів (частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 85-90. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації стаціонарних періодичних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Наведено теорему про середньоквадратичну оцінку апроксимації таких випадкових процесів частковими сумами ряду ...
1174613
  Вижва З.О. Про статистичне моделювання стаціонарних періодичних випадкових процесів. Частина 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації стаціонарних періодичних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Наведено теорему про середньоквадратичну оцінку апроксимації таких випадкових процесів частковими сумами ряду ...
1174614
  Запорожець Л.М. Про статус і прагматизм суржику // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 147-153
1174615
  Шевчук І.Л. Про статус імператива в українській мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 87-95


  У статті здійснено спробу кваліфікації категорії імператива в українській мові, враховуючи специфіку відношення дії до дійсності, наявність власної парадигми особових форм дієслова, модифікаційні маркери спонукального значення та відповідне інтонаційне ...
1174616
  Круглій О.Р. Про статус комбінуючих форм у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 183-187. – ISSN 1729-360Х
1174617
  Нарівська В. Про статус методу у сучасному літературознавстві // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 79-87
1174618
  Медведь М.М. Про статус нового слова в сучасній лінгвістичній теорії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 153-158
1174619
  Малишкін О. Про статус податкового обліку українського підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-57
1174620
  Павличко Р.Д. Про статус порядкових числівників в іспанській та українській мовах (на прикладі числівників primero та перший у плані категорії однини) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 100-103. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Робиться порівняльний аналіз порядкових числівників іспанської й української мов primero та перший у морфологічному, синтаксичному й семантичному планах. Дані числівники досліджуються у відношенні до категорії однини, розглядаються їх етимологія та ...
1174621
  Лисенко О. Про статус православної церкви в часи Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 298-303. – ISBN 966-02-0276-8
1174622
  Гіждіван Л.Ю. Про статус транскордонних природних ресурсів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 578-582. – ISSN 1563-3349
1174623
  Коссой А. Про статут партії / А. Коссой. – Київ, 1936. – 144с.
1174624
  Ленін В.І. Про Статут партії / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1976. – 228 с.
1174625
  Ільченко О.В. Про стаціонарні розв"язки лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-40. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Знайдено умови існування стаціонарних розв"язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння. Ці розв"язки виписані у явному вигляді.
1174626
  Мазіна І.Г. Про створення бази даних біологічних колекцій у Нікітському ботанічному саду / І.Г. Мазіна, І.П. Сіренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено відомості про розробку бази даних біологічних колекцій у Нікітському ботанічному саду. Описано основні етапи проектування і дано схему інфологічної моделі предметної області.
1174627
   Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам"яті : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 1000 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 2, 6 січня 2017 року. – С. 174
1174628
   Про створення Геологічної служби України // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2018. – № 7/8 (739/740). – С. 40-41. – ISSN 0041-5804
1174629
  Горбач М. Про створення єдиної системи державного фінансового контролю в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 83-86. – ISSN 0132-1331
1174630
   Про створення інноваційно-інвестиційного антикорупційного механізму надрокористування / О. Юлдашев, М. Смокович, О. Юлдашев, С. Юлдашев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Обгрунтовано, що проблеми розвитку мінерально-сировинної бази України (їх, виходячи з важливості, можна віднести до фундаментальних геологічних проблем Східної Європи) є проблемами вдосконалення управління цією галуззю економіки, запровадження в ній ...
1174631
  Коновалова О. Про створення комісії з трудових спорів // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 40 : 31жовтня. – С. 2


  "Чи обов"язково має бути створено комісію з трудових спорів на підприємстві? Який механізм утворення, яким нормативним документом прописано створення цієї комісії, який орган контролює її створення та роботу?". Роз"яснює заступник директора ...
1174632
  Беззубко Л.В. Про створення механізму державного управління колективними трудовими конфліктами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 80-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1174633
  Кононенко Петро Про створення Міжнародного українського ліцею / Кононенко Петро, Кононенко Тарас // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 184-186
1174634
   Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука : Указ Президента України від 11 червня 2021 р. № 232/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 113)
1174635
   Про створення Національного репозитарію академічних текстів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 504-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 60, 9 серпня 2016 року. – С. 199
1174636
  Підлісний А.Р. Про створення організації служби капеланів у Збройних Силах України // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 183-191. – ISSN 2313-5603
1174637
  Тавшунський О.М. Про створення приватної колонії розміром із пів-Європи (колоніальна політика Бельгії в другій половині XIX ст.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 127-133. – ISSN 1682-671Х
1174638
   Про створення робочої групи з розроблення проекту нормативно-правового акту щодо використання формату "спрощеного читання" : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 лютого 2017 р. № 297 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 40-41
1174639
  Бірюков Д.С. Про створення системи заходів стимулювання розвитку територій України / Д.С. Бірюков, В.А. Заславський // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 55-56
1174640
  Дрич К.І. Про створення системи машиноорієнтованих дискретних умовних знаків та шрифтів для загальногеографічних карт / К.І. Дрич, Л.В. Кириленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 72-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 22)
1174641
  Лефтерова О. Про створення теоретичних курсів для дистанційної освіти з використанням гіпертекстових структур // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 87-92


  Питання впровадження дистанційної освіти у вищій школі, аналізується природа та характер гіпертекстових структур, їх роль та значення для створення підручників нового типу. The article deals introduction of remote education in the higher school. ...
1174642
  Фасоля О.І. Про створення умов для освіти дітей з особливими освітніми потребами у навчальних закладах області // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 145-149. – ISBN 978-966-654-490-5
1174643
  Пилипенко Д.О. Про створення штучних об"єктів палеонтологічного туризму // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 374-375. – ISBN 978-966-02-6827-2
1174644
   Про Степана Олійника. – Київ, 1988. – 221 с.
1174645
  Михед П. Про Степана Шевирьова та його книжкове зібрання // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 25-32


  У рецензії на альманах М.Максимовича «Денница» Пушкін зазначав: «Автор (І.В.Киреєвський) належить до молодої школи, яка започатковувалася під впливом новітньої німецької філософії і яка вже створила Шевирьова, котрий заслужив схвальну увагу великого ...
1174646
  Пруденко Я.Д. Про стигмати та пов"язані з ними суперечності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 306-308. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1174647
  Мезенцев В. Про стиль архітектури палацу І. Мазепи в Батурині за рисунком 1744 р. та археологічними даними // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С.216-235. – ISBN 978-966-355-023-7
1174648
  Ясієвич В.Є. Про стиль і моду / В.Є. Ясієвич. – К., 1968. – 137с.
1174649
  Белень А. Про стиль шістдесятників: Василь Симоненко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-38


  Про Василя Симоненка, і про суворий стиль шістдесятників
1174650
  Дворський П. Про стимул іти вперед / розмову вів Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1 лютого (№ 17). – С. 7


  Відомому композиторові й виконавцю Палові Дворському виповнюється 65.
1174651
  Яковенко Л. Про стимули розвитку промисловості в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 41)


  Розглядається проблема створення системи стимулів для розвитрку реального сектора економічної системи в Україні. Автор приходить до висновку, що подібну систему доцільно формувати в межах промислової політики держави, орієнтуючись на відновлення ...
1174652
   Про стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  З 1 вересня 2015 року підвищено розмір стипендій учням і студентам. Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - 825 гривень на місяць.
1174653
  Шулікін Д. Про стипендії й уточнення закону // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянуто законопроекти щодо змін у стипендійному забезпеченні, звільнення від оподаткування нецільової благодійної допомоги для студентів-сиріт, а також уточнення деяких положень ...
1174654
   Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти : указ Президента України від 28 січня 2021 р. № 27 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 23
1174655
   Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти : Указ Президента України від 28 січня 2021 р. № 27/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 19). – С. 6
1174656
  Марценюк Про стійкість в двокомпартментній фармакокінетичній моделі: метод вироджених функціоналів Ляпунова / Марценюк, І.Є. Андрущак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 146-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі отримано умови стійкості для двокомпартментної фармакокінетичної моделі із запізненням. Дослідження проведене з використанням методу вироджених функціоналів Ляпунова. За допомогою функціоналу квадратичного типу сформульовано умови стійкості, ...
1174657
   Про стійкість інваріантних множин імпульсних діференціальних рівнянь / Перестюк, О, ., С.І. Дудзяний // Укр. мат. журн. ,, 1997. – №9
1174658
  Перестюк М.О. Про стійкість інваріантних множин розривних динамічних систем. / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова // УМЖ, 2001. – №1
1174659
  Перестюк М.О. Про стійкість інтегральних множин систем імпульсних диференціальних рівнянь / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова // Український математичний конгрес-2001"Диференціальні рівняння і нелінійні коливання" 27-29 серпня 2001
1174660
  Перестюк М.О. Про стійкість інтегральних множин систем імпульсних диференціальних рівнянь / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова; НАНУ // Доповідь НАНУ, 2001. – №4
1174661
  Діблік Й. Про стійкість квадратичних систем диференціальних рівнянь з двома спряженими чисто уявними власними числами / Й. Діблік, Д.Я. Хусаїнов, Д.Б. Бендіткіс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-31. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичними правими частинами, а також з лінійною частиною, що має два спряжених чисто уявних власних числа. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на ...
1174662
  Хусаінов Д.Я. Про стійкість квадратичних систем з одним нульовим власним числом / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, Д. Бендіткіс // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 313-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною, лінійне наближення яких має одне нульове власне число. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на коефіцієнти квадратичних ...
1174663
  Яресько В.М. Про стійкість круглого затопленого струменя ідеальної рідини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 89-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджується стійкість круглого циліндричного затопленого струменя ідеальної рідини з параболічним профілем швидкості по відношенню до неосесиметричних збурень. Показано, що течія буде нестійкою відносно всіх неосесиметричних мод і всіх хвильових ...
1174664
  Гаркуша Н.І. Про стійкість ненульового стану рівноваги однієї моделі взаємодії соціальних прошарків суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 104-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1174665
  Іванюк М.М. Про стійкість нестаціонарних систем з іррегулярною особливістю // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводяться критерії стійкості і асимптотичної стійкості системи лінійних диференціальних рівнянь при прямуванні незалежної змінної в нескінченність вздовж дійсної осі.
1174666
  Порєв Г.В. Про стійкість нечітких динамічних систем заданих рівнянням з процесом нечіткого блукання / Г.В. Порєв, О.С. Бичков // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 44
1174667
  Черевко І.М. Про стійкість розв"зків сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 142-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується система сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь методом інтегральних многовидів. Встановлені умови стійкості нульового розв"язку лінійних та нелінійних сингулярно збурених систем за допомогою наближеного інтегрального ...
1174668
  Перестюк О М. Про стійкість розв"язків імпульсних систем / О М. Перестюк, С.І. Гургула // Вісник Київського університету. Серія матем. і мех., 1981. – №23
1174669
  Юрченко І.В. Про стійкість розв"язків стохастичіних диференціальних рівнянь із загаюванням, які нерозв"язані відносно похідних // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 153-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У роботі наведено основні теореми про абсолютну стійкість у середньому квадратичному тривіального розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь із загаюванням, які не розв"язані відносно похідних, при наявності пуассонівських перемикань.
1174670
  Хусаінов Д.Я. Про стійкість систем диференційних рівнянь з чисто квадратичною правою частиною / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, Д.Б. Бендіткіс // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 321-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною без лінійної частини. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на коефіцієнти квадратичних форм, при виконанні яких нульовий ...
1174671
   Про стійкість тривіального інваріантного тора одного класу систем з імпульсним збуренням / Перестюк, О, ., С.І. Дудзяний // Укр. мат. журн. ,, 1998. – №3
1174672
  Анісімова В.Б. Про стійкість шпангоутів суднових конструкцій / В.Б. Анісімова, 1954. – С. 152-154. – Окр. відбиток
1174673
  Івохін Є. Про стійкоподібні властивості розв"язків нечітких різницевих систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-31. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підхід до вивчення стійкоподібних властивостей розв"язків нечітких різницевих систем. Досліджено різні випадки поведінки розв"язків, для яких сформульовано відповідні означення та доведено твердження з використанням функцій Ляпунова. The ...
1174674
  Креневич А.П. Про стохастичні рівняння не розв"язані відносно "похідної" в гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі використовуючи метод послідовних наближень Пікара отримано результати щодо існування і єдиності сильних розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь не розв"язаних відносно "похідної" в гільбертовому просторі. Ключові слова: ...
1174675
  Губерський Л. Про Стратегічний План розвитку Університету на період 2018-2025 років // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 4-5
1174676
   Про стратегічні орієнтири вищої освіти // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Співорганізатори заходу - МОН України, Комітет ВРУ з питань науки і освіти, НАПН України, ...
1174677
   Про стратегічну екологічну оцінку : Закон України від 20 березня 2018 р. № 2354-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 квітня (№ 67). – С. 4-5
1174678
   Про Стратегію національно-патріотичного виховання : Указ Президента України від 18 травня 2019 р. № 286 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 93)
1174679
   Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки : указ Президента України; стратегія від 13.10.2015 р. № 580 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 23 (329), 19 жовтня 2015. – С. 19-24
1174680
  Олійник Я.Б. Про стратегію регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, А.Л. Мельничук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 12 (649). – С. 39-47 : рис. – Біблігор.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1174681
   Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року : указ, Президента України від 27.09.2013 № 532 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 76, 11жовтня 2013року. – С. 75-78
1174682
   Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" : указ Президента України від 12.01.2015 № 5 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 4, 23 січня 2015 року. – С. 8-17
1174683
  Размєтаєв С.В. Про стратегію та головні завдання вирішення проблеми підтоплення населених територій в Україні / С.В. Размєтаєв, О.Ю. Чебанов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 5-11 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1174684
  Мамчич О. Про страх мишачий і про світ білий, великий : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 169-170
1174685
  Коцарев О. Про стримну красу Осло, або Що українцю варто знати про Норвегію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 24
1174686
  Беляневич О.А. Про строки звернення до адміністративного суду (ч. 5 ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 47-55
1174687
  Дровніна О. Про строковий трудовий договір та підприємницьку діяльність // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 28 червня (№ 24). – С. 8-9
1174688
  Камінський В.М. Про структуризацію картографічної інформації для геоінформаційних систем / В.М. Камінський, П.П. Кулябко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 211-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі проводиться аналіз та розробка структур даних моделі бази даних реляційного типу для збереження атрибутивної інформації, що задовольняє вітчизняним стандартам картографічних даних. Структура атрибутивної інформації запозичена з ...
1174689
  Семенова Н.В. Про структурні властивості деяких підмножин простору вхідних даних векторних задач цілочислової оптимізації // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 117-120
1174690
  Кудін В.І. Про структурні властивості обмежень системи лінійних нерівностей / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 226-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив змін правої частини нерівності на множину розв"язків системи нерівностей.
1174691
  Валентинов В.Л. Про структурність аграрної політики в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-23.
1174692
  Кузнєцова Ю.І. Про структурно-семантичні особливості термінологічних систем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 66-73. – ISBN 966-581-102-9
1174693
  Архангельський Ю. Про структурну перебудову економіки України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 8


  "З моменту розробки першої Програми структурної перебудови економіки України (СПЕ) минуло понад 20 років. Її необхідність, на думку авторів, була пов"язана з тим, що "питома вага виробництва предметів споживання в загальному обсязі продукції ...
1174694
  Михайленко В.В. Про структуру амплітудних визначальних рівнянь непружних п"єзоелектричних тіл при гармонічному навантаженні / В.В. Михайленко, В.О. П"ятецький, О.В. Лущиков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується структура амплітудних визначальних рівнянь непружних п"єзоелектричних тіл при гармонічному навантаженні з використанням гіпотези одночастотності електромеханічних коливань та умови інваріантності амплітуд відносно перетворення зсуву в ...
1174695
  Святошнюк А.Л. Про структуру договірних зв"язків в аутсорсингових правовідносинах // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 108-110. – ISBN 978-966-927-199-0
1174696
  Боднарчук Ю.В. Про структуру замкнених підгруп групи поліноміальних перетворень афінного простору, що містять SLn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи зв"язок між замкненими підгрупами і підалгебрами відповідної алгебри Лі, описано решітку замкнених надгруп SL[нижній індекс n] у групі поліноміальних перетворень афінного простору.
1174697
   Про структуру методики розслідування розкрадань у галузях народного господарства / В.Г. Гончаренко, Ж.Х. Козіходжаєв, В.П. Колонюк, Абдулла Салех Ахмед // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-83. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається структура методики розслідування окремих видів злочину, в тому числі розкрадань у галузях народного господарства, до якої автори відносять: обставини, що підлягають установленню; криміналістичну характеристику злочину; організацію ...
1174698
  Коновал С.Е. Про структуру національних фінансів // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.284-287. – ISBN 5-7763-2435-1
1174699
  Кудін В.І. Про структуру нерозв"язаності несумісних лінійних систем / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 120-120
1174700
  Балабанов О.Д. Про структуру покажчика // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філологічний ф-т, Наукова б-ка ; [голов. ред. І.Я. Заславський ; ред.-бібліогр. О.Д. Балабанов]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1969. – Ч. 1. – С. VII-IX
1174701
  Балабанов О.Д. Про структуру покажчика // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філол. ф-т, Наукова б-ка ; [ред. кол..: І.Я. Заславський (відпов. ред.), П.П. Кононенко, Н.М. Недоступ, О.Д. Балабанов]. – Київ : [Київська книжкова друкарня наукової книги], 1989. – С. 7-8
1174702
  Скришевський А.Ф. Про структуру розплавлених сполук системи Аu -Sn / А.Ф. Скришевський, 1957. – [6] c.
1174703
  Курилюк М.В. Про структуру рослинництва областей Поділля // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 142-148 : Табл.
1174704
  Лук"янець Д. Про структуру системи права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.3-7
1174705
  Даценко Н. Про структуру соціальної компетентності учнів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-10. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається структура соціальної компетентності як наукова проблема. Здійснено огляд існуючих підходів та виділені основні структурні компоненти соціальної компетентності. The article deals with the structure of social competence as a ...
1174706
  Логвінов Ю. Про структуру та функції дистанційної освіти у підготовці фахівців трудового навчання / Ю. Логвінов, О. Царенко // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 161-164. – ISBN 978-966-2466-54-6
1174707
  Сергєєв А.Г. Про структуру узагальнених симетрій нелінійних еволюційних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Знайдено формули, що описують структуру похідних Фреше, залежних від часу узагальнених симетрій нелінійних скалярних (1+1)-вимірних еволюційних рівнянь. З використанням цих результатів доведено ряд тверджень про структуру алгебр Лі таких симетрій, і ...
1174708
  Слензак І О. Про структуру українського докембрію / І О. Слензак. – Київ : Наукова думка, 1965. – 139с.
1174709
  Риженко Андрій Анатолійович Про структурування інформації в інформаційно-аналітичних системах // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто питання структурування інформації для інформаційно-аналітичних систем, уточнена термінологія та задача структурування, розширена класифікація метаданих. Описане зображення метаданих.
1174710
  Куровець О. Про студентських «похресників» та дружбу в подарунок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Стаття студентки другого року дослідницької магістерської програми в Еcole du Louvre (Луврська Школа), Париж. Всього на бакалавраті та магістерській програмі у Луврській школі навчається близько дев’яносто іноземців, що складає 5,6 % від усіх ...
1174711
  Петравчук А.П. Про ступінь розв"язності суми двох нільпотентних алгебр Лі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 53-56. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Доведено, що сутність розв"язності алгебри Лі над полем характеристики [не дорівнює]2, яка розкладається в суму абелевої та нільпотентної класу 2 підалгебр не перевищує 10. Над довільним полем характеристики р=2 побудовано розв"язані алгебри Лі ...
1174712
  Ковальський Д.В. Про стягнення безпідставно стягнутих коштів за послуги, пов"язані з перевезенням вантажів залізницею транзитом через територію України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 45-46


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1174713
  Хомченков Д.М. Про стягнення надлишково перерахованих грошових коштів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 30-33
1174714
  Хомченков Д.М. Про стягнення пені за прострочення сплати штрафу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 23-27
1174715
  Ставинський П.Р. Про суб"єкт права на відшкодування збитків у зобов"язаннях, що виникають внаслідок рятування соціалістичного майна // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
1174716
  Бондаревська І.А. Про суб"єкта історико-філософського пізнання // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 69-75. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 3). – ISSN 2617-1678
1174717
  Олієвський В.Т. Про суб"єкти адміністративних правовідносин // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 71-76
1174718
  Шамлян К. Про суб"єктно-діяльнісний підхід у дослідженні вольової організації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 153-157. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність застосування суб"єктно-діяльнісного підходу у вивченні вольової організації особистості. Виділено чотири рівні суб"єктної активності. Представлено результати емпіричного дослідження щодо ставлення людини до різних ...
1174719
  Андрійчук О. Про суверенітет Європейської Унії (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 71-74
1174720
  Сюндюков І. Про суверенітет національної пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 грудня (№ 234). – С. 5


  Як Кремль бореться з пам"ятниками в чеській столиці.
1174721
   Про суд і судову справу : (реформа судочинства під час Української революції 1917-1921 р.) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [вступ. слово О.Л. Копиленка ; упоряд.: О.Л. Копиленко та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 207, [1] с. – (Серія: Із першоджерел ; вип. 11). – ISBN 978-966-922-154-4
1174722
  Марітчак Т.М. Про судову реформу та органи суддівського самоврядування // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 18-24.
1174723
  Моторна О.В. Про сумісне наближення у середньому функціі та іі похідних / О.В. Моторна, В.П. Моторний // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 2. – C. 261-270. – ISSN 1027-3190
1174724
  Литвинов О. Про сумісництво, нові форми навчання й приховування корупції / О. Литвинов, Д. Усов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1174725
  Кудін В.І. Про сумісні структурні властивості двох систем лінійних нерівностей / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 224-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено сумісні структурні властивості двох розв"язних систем лінійних нерівностей.
1174726
  Масол В.І. Про сумісність одного класу лінійних випадкових булевих рівнянь / В.І. Масол, С.В. Поперешняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається питання про ймовірність сумісності неоднорідних систем лінійних випадкових булевих рівнянь. Знайдені оцінки відхилення зазначеної ймовірності від аналітично заданої функції, за умови, що елементи матриці незалежні та не ...
1174727
  Чамата Н. Про сумнівні гіпотези в шевченкознавстві / Н. Чамата, В. Смілянська // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 25-30. – ISSN 0236-1477
1174728
  Городній М. Про сумовні розв"язки одного різницевого рівняння / М. Городній, І. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-9. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання про існування єдиного сумовного розв"язку одного різницевого рівняння зі змінним операторним коефіцієнтом у банаховому просторі. Исследуется вопрос о существовании единственного суммируемого решения одного разностного уравнения с ...
1174729
  Ющенко Г. Про сумовність зі степенем Р рекурентної послідовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-56. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Отримано критерій сумовності зі степенем р рекурентної послідовності. We obtain a criterion for the recurrent sequence to be p-th power summable.
1174730
  Білун С. Про суму двох асоціативних кілець з ненульовими ануляторами / С. Білун, В. Лучко, А. Петравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-80. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що асоціативне кільце R, яке є сумою R = A + B двох своїх півкілець А і В з ненульовими ануляторами N1(А) і N1(B)aбo містить ненульовий нільпотентний ідеал, або N1(A) Є S [подано формулу], N1(B) Є T [подано формулу] для деяких ідеалів S і Т ...
1174731
  Петравчук А.П. Про суму двох асоціативних кілець, одне з яких має нульовий квадрат // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що ненульове кільце R, яке є сумою R=A+B своїх підкілець A і B, з умовою A[верхній індекс 2]=0, містить ненульовий ідеал I, який або нільпотентний, або міститься в B, або ж є сумою чотирьох підкілець I[нижній індекс st] s, t=1,2 з правилом ...
1174732
  Петравчук А.П. Про суму комутативного та лієво нільпотентного асоціативних кілець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Доведено, що асоціативне кільце R, яке розкладається в суму R = A + B свого комутативного підкільця A та лієво нільпотентного класу 2 підкільця B, є лієво розв"язним, зокрема є PI - кільцем. Показано, що ступінь лієвої розв"язності кільця R не ...
1174733
  Добронравова І.С. Про суперечливий характер фундаментального поняття квантової електродинаміки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1174734
  Мартиненко В. Про суперечливість моделі формування та реалізації системи державної влади та управління в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.43-48
1174735
  Савенко Я.М. Про суперечності старіння та омолоджування живої системи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
1174736
  Іксанов О.М. Про супремум збуреного випадкового блукання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 161-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для функцій b, що правильно змінюються на нескінченності з додатним показником, наводяться умови скінченності b-моментів деяких операторів, що діють на збуреному випадковому блуканні. Також отримано твердження про поведінку правого хвоста розподілу ...
1174737
  Кучеренко І.К. Про суспільну значимість граматики // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 3-11


  Думки М. В. Ломоносова і В. Г. Бєлінського про граматику.
1174738
  Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права = Du Contrat social, ou Principes du droit politique / Ж.-Ж. Руссо; Ін-т філдософії НАН України; Вінницький держ. техн. ун-т; Складання, переклад з франц., закл. стаття, коментарі, довід. матеріали О.І. Хоми. – Київ : Port-Royal, 2001. – 349с. – Текст укр. та фр. мовою; Паралел. титул. аркуш на франц. мові. – (Філософські першоджерела / Редкол.: Бистрицький Є.К. (гол.), Білий О.В., Горак Г.І. та ін.). – ISBN 966-7068-06-4
1174739
  Мілаш В. Про сутнісні елементи юридичної конструкції "договір" // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 146-156.
1174740
  Гузела М. Про сутність безпеки та її забезпечення щодо суб"єктів кримінального процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 344-350. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1174741
  Кельзен Г. Про сутність і цінність демократії / Ганс Кельзен ; з нім. пер. Олександр Мокровольський. – Харків : ВНТЛ-Класика, 2013. – 139, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8849-62-6
1174742
  Анна Книш Про сутність інституту адміністративної юстиції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 13-17.
1174743
  Півненко В. Про сутність обвинувачення у кримінальному судочинстві України / В. Півненко, С. Коновалов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 76-82
1174744
  Масі Н.І. Про сутність поняття "комунікаційна культура суспільства" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 73-79
1174745
  Шпанко А. Про сутність поняття "стратегічна конкурентоспроможність" // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 45-49. – ISSN 0131-775Х
1174746
  Мокрицька Н. Про сутність проголошеного у Конституції України права на працю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 247-254. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті право на працю розглянено як міжнародно-правовий стандарт прав людини, втілення його у Конституції України. На підставі аналізу міжнародно-правових документів, конституцій деяких країн світу, наголошено, що імплементація міжнародних стандартів ...
1174747
  Павленко О.В. Про сутність статусу підприємств колективної власності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 145-149. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1174748
  Набієв Ф.Г. Про сутності юридичного мислення // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 200-202. – ISSN 2076-1554
1174749
  Зак С.Ю. Про суть вічності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
1174750
  Іщук С.І. Про суть і взаємозв"язок понять "економічний район" та "виробничо-територіальний комплекс" / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 27-35. – Бібліогр.: 10 назв
1174751
  Благодєтєлєва-Вовк Про суть і застосування категорій "економічний розвиток" та "економічне зростання" // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 47-57. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1174752
   Про суцільну колективізацію Шевченківщини. – Черкаси, 1930. – 62с.
1174753
  Степанов П.Я. Про сучасний розкол євангельских християн-баптистів / П.Я. Степанов. – Київ, 1967. – 48с.
1174754
  Калиновський О.З. Про сучасні парадигми обробки комп"ютерних математичних знань / О.З. Калиновський, О.В. Лялецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 268-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається класифікація існуючих парадигм обробки комп"ютерних математичних знань. Приводиться короткий опис сучасного стану так званого Алгоритму Очевидності.
1174755
  Пацурківський Ю.П. Про сучасні підходи до визначення співвідношення речових і зобов"язальних пра // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 48-53. – (Правознавство ; Вип. 478)
1174756
  Наєнко Г. Про сучасні підходи до викладання історії української мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-77. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Присвячено сучасним тенденціям і течіям у дослідженні та викладанні історії української мови.
1174757
  Єлісеєва С. Про сучасні підходи до організації навчання на уроках української мови й літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11/12 (110/111). – С. 92-98
1174758
  Кожурина М.С. Про сучасні рельєфоутворюючі процеси Буковинської частини Карпат / М.С. Кожурина, М.С. Лукасевич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 60-67 : Карта, табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1174759
  Лісецький С.Й. Про сучасну концепцію українського історичного музикознавства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-9. – ISSN 2226-2180
1174760
  Ковалів Ю. Про сучасну лірику під обстрілами // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 11-17 серпня (№ 27). – С. 7


  Про поезію фронтовиків, тих хто пережив / переживає окупацію, біженців, сучасників російсько-української війни.
1174761
  Юсіфлі Д. Про сучасну поезію Азербайджану // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 11/12 (1031/1032) : Спеціальний азербайджанський номер. – С. 269-275. – ISSN 0320 - 8370
1174762
  Німчук В. Про сучасну українську тлумачну лексикографію // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-30. – ISSN 1682-3540
1174763
  Комісар Л. Про сучасну філософію, університет і компетентнісний підхід у філософській освіті // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 129-136. – ISSN 2227-1503


  У статті трансформацію "філософської освіти в гуманітарний горизонт" запропоновано екстраполювати в сферу осмислення специфіки компетентнісного підходу як маркера сучасної філософії освіти. Отже, в публікації йдеться про практику та проблемність ...
1174764
  Скопенко В.В. Про сучасну хімічну термінологію та номенклатуру з неорганічної хімії / В.В. Скопенко, О А. Голуб // Укр. хім. журн., 1993. – №1
1174765
  Устич С.І. Про суще... : (нотатки до книги життя) / Сергій Устич. – Ужгород : Ліра, 2015. – 254, [2] с. : іл., ноти. – ISBN 978-617-596-183-4
1174766
  Сухих Л. Про сфрагістичну і нумізматичну колекції Вадима Модзалевського // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 288-298. – (Нова серія ; вип. 21/22)
1174767
   Про схвалення Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2008 №4/11-2 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 3-16. – ISSN 0130-8890
1174768
   Про схвалення Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2008 №4/11-2 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 3-16. – ISSN 0130-8890
1174769
   Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 11 березня (№ 47). – С. 11
1174770
   Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 18, 11 березня 2016 року. – С. 490-493
1174771
   Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки. Розпорядження КМУ від 12 липня 2006 р. № 396-р. // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 19-24..
1174772
   Про схвалення Концепції Державної програми співпраці із закордонними українцями на 2017-2020 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 черв. 2017 р. № 428-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 липня (№ 122). – С. 13
1174773
   Про схвалення Концепції Державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 524-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 15-21
1174774
   Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 524-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 22-28
1174775
   Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 322-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 29 квітня (№ 82). – С. 10
1174776
   Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання здобувачів освіти закладів вищої освіти на 2022-2026 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021р. № 992-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 78-83
1174777
   Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1233-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 86-95
1174778
   Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Здоров"я 2020: український вимір" : розпорядження КМУ від 31 жовтня 2011 р. № 1164-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 90. – С. 32-35
1174779
   Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки : розпорядження Кабінету Мінстрів України від 13 січня 2021 р. № 15 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 19 січня (№ 11). – С. 11
1174780
   Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – 3 жовтня (№ 37) : 3 жовтня. – С. 29-31
1174781
   Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 30 жовтня (№ 203). – С. 10
1174782
   Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 73-80
1174783
   Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти "Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта" на період до 2027 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2019 р. № 419-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 червня (№ 119). – С. 1
1174784
   Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти "Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта" на період до 2027 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 419-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 81-88
1174785
   Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 1, 3 січня 2017 року. – С. 84-89
1174786
   Про схвалення концепції реалізації проекту "Президентський університет" : розпорядження Кабінету міністрів України від 16 червня 2021 р. № 692-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 16 липня (№ 136)
1174787
   Про схвалення Концепції розвитку кримськотатарської мови : постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 296-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 17 квітня (№ 74). – С. 11
1174788
   Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров"я в Україні на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1018-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 30). – С. 8
1174789
   Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) : розпорядження від 5 серпня 2020 р. № 960-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 27 серпня (№ 164). – С. 11
1174790
   Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 247). – С. 9
1174791
   Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 994-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 1, 3 січня 2017 року. – С. 89-91
1174792
   Про схвалення Національної стратегії із створення безбар"єрного простору в Україні 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 26 травня (№ 99). – С. 8-11
1174793
   Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 31 трав. 2017 р. № 411 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 49, 23 червня 2017 року. – С. 126-129
1174794
   Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 546 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 липня (№ 133). – С. 30
1174795
   Про схвалення проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021р. № 802-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 30 липня (№ 146)
1174796
   Про схвалення проекту Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в сфері освіти, науки, молоді та спорту : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 609-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 вересня (№ 170). – С. 36
1174797
   Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 437-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 119). – С. 10-11
1174798
   Про схвалення Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю) : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1020-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 30). – С. 9-10
1174799
   Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286-р // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Травень (№ 5). – С. 2-24
1174800
   Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 95-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 1 березня (№ 42). – С. 9
1174801
   Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 30 липня (№ 143). – С. 9
1174802
  Кудін В. Про схеми методу базисних матриць аналізу лінійних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-46. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано варіанти методу базисних матриць для розв"язання двоїстої пари задач лінійного програмування з однотипними обмеженнями. На прикладі матричної гри у змішаних стратегіях. Проанализированы варианты метода базисных матриц для решения ...
1174803
  Галайда Гнат [Хоткевич Г.М.] Про сырит [Про сиріт] : Збиpнычок для дитей / Упоpядкував Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич] ; Малюнкы поpобылы худогы: О.Д. Hосенко, Е.А. Агафонов та И.М. Севеpын. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 64 с. : 42 мал. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 17. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 14)


  Авт. пpозових і поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич], Я.І. Щоголев, Ц. Билило [К.О. Білиловський], Яковенко [О.Я. Кониський], Ф.М. Достоєвський, М. Школиченко [М.С. Кононенко], А.Л. Метлинський, В.І. Масляк, Евгенія [Є.І. ...
1174804
  Галайда Гнат [Хоткевич Г.М.] Про сырит [Про сиріт] : Збиpнычок для дитей / Упоpядкував Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич] ; Малюнкы поpобылы худогы: О.Д. Hосенко, Е.А. Агафонов та И.М. Севеpын. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 64 с. : 42 мал. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 21,5. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 14)


  Авт. пpозових і поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич], Я.І. Щоголев, Ц. Билило [К.О. Білиловський], Яковенко [О.Я. Кониський], Ф.М. Достоєвський, М. Школиченко [М.С. Кононенко], А.Л. Метлинський, В.І. Масляк, Евгенія [Є.І. ...
1174805
  Бандурка О. Про сьогодення вищої овіти в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 7-15. – ISSN 1682-2366
1174806
  Гапєєв Л. Про таємне існування "віднайденого раю" Уласа Самчука... // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 50). – С. 16. – ISSN 2519-4429
1174807
  Скворцов-Степанов Про таїнство святого причастя / Скворцов-Степанов. – Київ : Партвидав, 1938. – 16 с.
1174808
  Єременко О.К. Про так званий "економічний гуманізм" / О.К. Єременко. – К., 1960. – 32с.
1174809
  Вишенський В.А. Про так званий "Проект" державного освітнього стандарту з математики / В.А. Вишенський, О.Г. Ганюшкін // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 26. – ISBN 5-77-63-2310-X
1174810
  Левада Ю.О. Про так званий християнський соціалізм. / Ю.О. Левада. – Київ, 1960. – 40с.
1174811
  Косуха П.І. Про так званих "рятівників" баптизму / П.І. Косуха. – Київ, 1977. – 48с.
1174812
  Росовецький С. Про так звані "дологічні" прийоми фольклорної поетики // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 146-148
1174813
  Телегін Д. Про так звані "розриті могили" або майдани і їх роль в археології та історії доби Українського козацтва XVI - XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 72-74
1174814
  Логвінов І.І. Про так звану "смерть роману" або прозу Модіано // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.147-156. – ISBN 966-568-658-5
1174815
  Некрутенко Ю.П. Про таксономічне положення кавказької форми Callophrys rubi L.(Lepidoptera, Lycaenidae) / Ю.П. Некрутенко, 1973. – С. 949-952
1174816
  Чумак В.В. Про таксономію висловлювань у лінгвістичній науці / В.В. Чумак, Н.О. Бондарєва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 267-271
1174817
  К"яппе А. Про Тараса Шевченка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 219-220. – ISSN 0868-4790


  Про книжку Д. Дорошенка французькою мовою "Шевченко, національний поет України", видану в Празі 1931 року та з передмовою графа Антуана К"яппе.
1174818
  Гійєвік Про Тараса Шевченка / Гійєвік, (Гільвік) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 220-224. – ISSN 0868-4790


  Про збірку 1964 року у Франції поезій Тараса Шевченка французькою мовою з передмовою відомого поета та перекладача Ежена Гійєвіка (Гільвіка) (1907-1997).
1174819
  Харчук Р. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 4-9 : Фото: ескізи Т. Шевченка. – ISSN 0868-9644
1174820
  Харчук Р. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 3 (1011). – С. 36-39. – ISSN 0868-9644
1174821
   Про тварин : [казки : для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. тексту та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож.: К. Іванова]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 69, [2] с. : іл. – Кн. опис. за обкл. – (Серія "Українські народні казки з вузликами"). – ISBN 978-966-4651-45-2


  Зміст: Як птахи вибирали собі царя; Чапля, черепаха та рак; Цап та коза; Дві вивірки; Чому пес живе коло людини; Чому пес і кіт ненавидять одне одного; Як звірі хату будували; Хитра лисиця; Кіт, цап та баран; Як лев утопився в колодязі; Як ...
1174822
  Бартусяк Павло Миколайович Про твір Ляйбніца "Принципи природи і благодаті, засновані на раціо" / Бартусяк Павло Миколайович, Хома Олег Ігорович // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-55. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0235-7941
1174823
  Салига Т. Про творчість і любов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 14-15


  Про творчість і любов в широкоформатному романі-колажі Б. Гориня "Любов і творчість Софії Караффи-Корбут" - львівської художниці.
1174824
  Стальний В. Про творчість поета, фотохудожника, дизайнера Миколи Микитовича Пивовара : (з нагоди 70-літнього ювілею та виходу в світ нової книги поезії "Кохаючи, люблю") // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 50-51
1174825
  Булаховська Ю. Про творчу постать Болеслава Лесьмяна // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Статтю присвячено сторінкам творчості видатного польського поета Болеслава Лесьмяна. Несподівано ліричними є його спогади про Київ, українські пейзажі. The article is devoted to the pages of work of the greatest Polish poet Boleslaw Lesmian. ...
1174826
  Уперенко М.О. Про творчу роль економічної історії в системі економічних наук і сучасної господарської практики // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 186-194. – ISSN 0320-4421
1174827
  Звєряков М. Про творчу спадщину А.К.Покритана : (до 100-річчя від дня народження видатного вітчизняного вченого А.К. Покритана) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 1. – С. 106-114. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
1174828
  Андрос Є. Про творчу спадщину В.Г. Табачковського // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 4-11. – ISBN 978-966-8009-72-3
1174829
  Андрос Є. Про творчу спадщину Віталія Табачковського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 99-105. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
1174830
  Павлов И.П. Про твою книгу / И.П. Павлов. – Ленинград, 1991. – 110с.
1174831
  Волиняк П. Про те, з чим я не погоджусь // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 160, травень : травень. – С. 18-22


  Змістовна доповідь літературознавця Ю. Литвиненка у "Козубі" про сучасну українську літературу. "Чому не поставлено питань доповідачеві і чому не відбулась дискусія?"
1174832
   Про те, чого не можнавідкладати. – К., 1963. – 20с.
1174833
  Смолич Ю.К. Про театр : Зб. статей, рецензій, нарисів / Ю.К. Смолич. – Київ : Мистецтво, 1977. – 216 с.
1174834
  Франко І. Про театр і драматургію : Вибрані статті, рецензії та висловлювання / І. Франко; Упор. М.Ф. Печиталюк; АН УРСР; Ін-т суспільних наук. – Київ, 1957. – 240 с.
1174835
  Мельников О. Про тебе комсомол Херсонщини / О. Мельников. – Одеса, 1969. – 100с.
1174836
  Дорохов О О. Про тебе самого / О О. Дорохов, . – К., 1979. – 67с.
1174837
  Коваль-Волков Про тебя / Коваль-Волков. – М, 1976. – 222с.
1174838
  Дорохов А.А. Про тебя самого / А.А. Дорохов. – Москва, 1969. – 64с.
1174839
  Дорохов А.А. Про тебя самого / А.А. Дорохов. – Москва, 1989. – 53с.
1174840
  Маяковський В. Про Теклю, Яклину, корову та бога. / В. Маяковський. – К., 1957. – 23с.
1174841
   Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII : Постанова Верховної Ради України від 22.02.2014 № 750-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 16, 28 лютого 2014 року
1174842
   Про тектонічну зумовленість деформацій поздовжніх профілів річок України / І.Л. Соколовський, М.Г. Волков, В.П. Палієнко, Т.І. Басанська // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 150-158 : Карта. – Бібліогр.: 46 назв
1174843
  Мармазов В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.26-29. – ISSN 0132-1331
1174844
   Про теми дисертаційних робіт / МОНмолодьспорт України від 14.02.2013 № 1/9-116 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Державне інформаційно - виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 березень. – С. 3
1174845
  Овандер Л.М. Про температурну залежність ліній комбінаційного розсіяння та інфрачервоного поглинання / Л.М. Овандер. – Київ, 1960. – [7] c.
1174846
  Данчук В.Д. Про температурну залежність формування контурів спектральних смуг ізотропного Раманівського розсіяння фундаментальними коливаннями в рідкому метилйодиді / В.Д. Данчук, А.П. Кравчук, В.В. Лемешко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 354-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено комп"ютерне моделювання впливу при різних температурах специфічної резонансної динамічної міжмолекулярної взаємодії, обумовленої існуванням локальної впорядкованості молекул в рідині, на формування спектральних смуг ізотропного КР внутрішньо ...
1174847
  Зубенко В.В. Про темпоральні процедури та алгоритми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-26. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття темпоральної процедури та алгоритму як засобів подання функціональних співвідношень у довільній області. Розглянуто проблему синтезу таких процедур та алгоритмів. The notions of temporal procedure and algorithm are proposed and ...
1174848
  Савельєв Ю. Про тенденції в соціальних дослідженнях: спостереження за діяльністю Лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-95. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  1-14 липня 2012 року у передмісті Санкт-Петербургу відбулась літня школа "Причинні моделі і структурні рівняння". Вона була присвячена новітнім методам аналізу даних, яку проводить Лабораторія порівняльних соціальних досліджень Національного ...
1174849
  Ушапівська О.М. Про тенденції некласичної естетики у симфонічній музиці Олексія Скрипника // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 108-113
1174850
  Семенюк Е.П. Про тенденції розвитку понятійно-категоріального апарату сучасної науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
1174851
  Ільїна К. Про тенденції розвитку правової системи України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 28-29
1174852
  Опотяк С.З. Про тенденції телеологічного (цільового) тлумачення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 100-107
1174853
  Михалевич Н.А. Про теорему, що об"єднує теореми Якова Бернуллі та Пуансона / Н.А. Михалевич. – Вирізка з Записок Волин. Зем. Технікуму, кн. 3, 1927 р., 1927. – 177-181с.
1174854
  Черниш Т.О. Про теоретико-методологічні засади гнездового підходу в етимологічних дослідженнях О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.50-56. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0027-2833
1174855
  Лагутін В. Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-20
1174856
   Про теоретико-можливісне моделювання кванторів над нечіткими предикатами / Д.Є. Астапов, Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 152-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена побудові однієї моделі квантифікації нечітких предикатів і є продовженням серії статей, що присвячена побудові теорії нечітких реляційних баз даних та прийняттю рішень в нечітких умовах. Запропоновано та узагальнено поняття нечіткого ...
1174857
   Про теоретико-можливісне моделювання нечітких предикатів / Д.Є. Астапов, Ю.А. Белов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 184-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена побудові однієї моделі обробки даних за нечіткими критеріями і є продовженням серії статей, що присвячена побудові теорії нечітких реляційних баз даних та прийняттю рішень в нечітких умовах. В роботі запропоновано альтернативний ...
1174858
  Касьянюк В.С. Про теоретико-можливісний підхід до задачі відновлення функціональних залежностей / В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 206-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою роботи є розв"язання задачі відновлення (оцінювання коефіцієнтів) функції, що належить певному класу, при спостереженні значень аргумента та відповідних значень функції за умови, що дані спостережень відомі неточно (є нечіткими величинами). ...
1174859
  Зеліско Г.В. Про теоретико-скрутовий спектр ультрадобутку V-областей головних ідеалів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даній роботі досліджується теоретико-скрутовий спектр (або лівий спектр в розумінні Попеску [1]) ультрадобутку V-областей головних ідеалів. Знаючи спектр кожного кільця R[нижній індекс i] з сім"ї {R[нижній індекс i]} [нижній індекс і [належить] N]. ...
1174860
  Матвіїшина Ж.М. Про теоретичні засади палеогеографічних досліджень із проблеми розширення мінерально-сировинної бази / Ж.М. Матвіїшина, В.М. Нагірний // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 68-81. – Бібліогр.: 20 назв
1174861
  Жариков Є.С. Про теоретичні передумови визначення можливостей розв"язання творчих наукових завдань кібернетичними машинами / Є.С. Жариков, В.О. Лисичкін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1174862
  Домашенко М. Про теоретичні погляди на власність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 32-39. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню власності та права власності в Україні. На підставі аналізу наукових досліджень вчених та чинного законодавства автор відстоює думку про існування колективної форми власності поряд із тими формами, які закріплені в ...
1174863
  Мочкош Я. Про теорії причинного зв"язку в кримінальному праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 119-125. – ISSN 2306-9082
1174864
  Локтєв В.М. Про теорію надпровідності Гінзбурга-Ландау // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 2-7
1174865
  Легенчук С.Ф. Про теорію, емпірику та практику бухгалтерського обліку: в пошуках критеріїв демаркації // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 120-127. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1174866
  Дмітрієв М.І. Про тераси Середнього Дніпра / М.І. Дмітрієв. – Б.м., 1936. – С.375-388. – Окремий відбиток з книги "Учені записки" № 6-7 Харк. держ. ун-ту за 1936 р.
1174867
  Соболев Д.М. Про терасовый ландшафт околиць Кисловодська / Д.М. Соболев, 1937. – 235-251с.
1174868
  Соколенко Надія Про термін "постдраматичний театр" // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 131-138. – ISSN 1997-4264
1174869
   Про терміни акредитації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 23 серпня (№ 32/33). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1174870
  Литовченко В. Про термінологічну точність, або Навіщо владі потрібні невігласи? / В. Литовченко, М. Стріха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 66). – С. 5


  Останнім часом наше суспільство накрила справжня повінь невігластва — в побуті, в медицині, у світогляді тощо. Сьогодні в середовищі правлячої партії та її вірних спільників — комуністів стало модно таврувати "фашизм". Наскільки ж коректно називати ...
1174871
   Про термінологію // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН України ініціює громадське обговорення проекту урядової постанови "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 438 і від 12 липня 2004 р. № 882". Його розробили для приведення Положення про науковий ліцей та ...
1174872
  Сірук М. Про тероризм нового типу - "низькотехнологічний" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Тереза Мей: Спроби підірвати цінності Великобританії приречені на поразку.
1174873
  Несук М.Д. Про тероризм справжній і вигаданий: (Агрес. політика Ізраїлю) / М.Д. Несук. – Львів, 1986. – 151с.
1174874
  Ганзбург Г. Про Тетяну Вєркіну // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2022. – 7 лютого (№ 1/2). – С. 22-23. – ISSN 2519-4429


  Тетяна Борисівна Вєркіна — українська піаністка, співачка, педагог, громадський діяч.
1174875
  Топорков В.О. Про техніку актора / В.О. Топорков. – Київ, 1961. – 105с.
1174876
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : Театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – № 3. – С. 56-61
1174877
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : Театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – № 1. – С. 63-69
1174878
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – № 2/3 (15/16). – С. 57-62.
1174879
   Про технічний захист інформації // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3


  На базі факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбувся науково-практичний семінар на тему: "Науково-технічні й практичні аспекти розроблення, виробництва та державної експертизи засобів технічного захисту інформації, які призначені ...
1174880
  Вахоцька І.О. Про технології психологічної допомоги ветеранам бойових дій в аспекті їхнього повернення до умов мирного життя // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 38-43
1174881
  Глушкова В.В. Про технологію електронного безготівкового обігу академіка В.М. Глушкова / В.В. Глушкова, С.А. Жабін // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4/5 (136). – С. 27-29. – ISSN 2518-7104
1174882
  Каганов Л. Про тигренка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 147-150. – ISSN 1728-8568
1174883
   Про Тимофія Левчука. – Київ : Мистецтво, 1982. – 208 с.
1174884
  Ленін В.І. Про тимчасовий революційний уряд / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 24с.
1174885
  Шуйський Ю.Д. Про типи акумуляції наносів у береговій зоні Українського узбережжя Чорного та Азовського морів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 142-148. – Бібліогр.: 11 назв
1174886
  Лялецький О.О. Про типи збіжності послідовностей та топологічні властивості частково упорядкованих множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі проведено вивчення трьох понять типів збіжності послідовностей та їх взаємодії з топологічними властивостями частково упорядкованих множин. Це може дати можливість ввести поняття неперервності функції засобами, відмінними від традиційних, та ...
1174887
  Лялецький О.О. Про типи неперервності функцій та їх властивості відносно частково упорядкованих множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 98-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  У роботі досліджуються деякі властивості неперервних функцій з погляду вивчення можливостей, що дає нове визначення неперервності, яке нерівносильне відомим топологічним аналогам. Показується, що в загальному випадку класи неперервних функцій, у ...
1174888
  Панчишин С.М. Про типізацію та еволюцію економічних систем / С.М. Панчишин, І.В. Грабинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 29-35. – ISSN 2222-4459
1174889
  Безвинний В.П. Про типізацію, генезис та інформаційну належність амфіболітів росинсько-тікицької серії : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-41 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  У результаті комплексного вивчення амфіболітів росинсько-тікицької серії виділено структурно-речовинні комплекси, встановлено їх положення в розрізі серії, охарактеризовано петрогеохімічні особливості, отримано дані про первинно-магматогенну природу ...
1174890
   Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів : наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 99 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 58-62. – ISSN 0130-8890
1174891
  Прісовський Є. Про типологічну спорідненість поем Т. Шевченка "Сон", "Кавказ" та А. Міцкевича "Поминки" й Г. Гейне "Німеччина" // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 179-189. – ISBN 966-7759-23-7
1174892
  Настюк В.Я. Про типологію митних правовідносин // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 3-6
1174893
  Броджі Б.Д. Про типологію польського письменства XVII століття на прикладі ерудиційної історіографії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 44-56. – ISBN 966-95452-9-3
1174894
  Дунаєвська Л.Ф. Про типологію російської та української народної казки : (традиційні формули) / Л.Ф. Дунаєвська, О.М. Таланчук // Братнє єднання літератур народів СРСР / [ред. кол.: М.С. Грицай (відп. ред.), Й.Я. Заславський (заст. відп. ред.), Л.В. Грицик, П.П. Кононенко, Н.В. Костенко, А.В. Кулинич, Я.В. Власенко (відп. секр.)]. – Київ : Вища школа, 1982. – С. 91-98
1174895
  Снайдер Т. Про тиранію = On tyranny : двадцять уроків двадцятого століття / Тімоті Снайдер ; [пер. з англ. О. Камишникової]. – Київ : Медуза, 2017. – 142, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7242-40-5


  У пр. №1718628 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
1174896
   Про тиск державних чиновників на журналістів і НСЖУ // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 2-5
1174897
  Волинець Людмила Про тих, кого знаходять у капусті / підгот. К. Балабуєва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-25


  З-поміж багатьох міжнародних статусів Україна має ще один - держава-донор у процесі міждержавного усиновлення. Тобто країна, що дозволяє усиновлення дітей - громадян України за кордон.
1174898
  Волинець Людмила Про тих, кого знаходять у капусті / підгот. К. Балабуєва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-25


  З-поміж багатьох міжнародних статусів Україна має ще один - держава-донор у процесі міждержавного усиновлення. Тобто країна, що дозволяє усиновлення дітей - громадян України за кордон.
1174899
  Цимбал Я. Про тих, кому за двадцять і менше // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 128-131. – ISSN 0130-321Х
1174900
  Большак В.Г. Про тих, хто в полі / В.Г. Большак. – Київ, 1955. – 168 с.
1174901
  Клаудіус Е. Про тих, хто з нами : роман / Едуард Клаудіус ; Пер. з нім. П.Р. Юречка. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 272 с.
1174902
  Клаудіус Е. Про тих, хто з нами : роман / Е. Клаудіус; Едуард Кладіус ; Пер. з нім. Прокіп Юречко. – Київ : Дніпро, 1969. – 358 с.
1174903
  Тимошик М. Про тих, хто потрапляє до влади "з грязі в князі" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 11-17 червня (№ 16/17). – С. 8


  До 85-річчя стахановського руху в Україні.
1174904
  Забіяка І. Про тих, що біжать хвилями (Рецензія на літературно-художній альманах "Хвиля") // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 136-138
1174905
  Беззубое Д.О. Про тлумачення "ризикознавства" в юридичній науці України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 275-281. – ISSN 1563-3349
1174906
  Баранов О.А. Про тлумачення та визначення поняття "кібербезпека" // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 54-62
1174907
  Марісова Л.Й. Про товаришування, дружбу и любов / Л.Й. Марісова. – Київ, 1962. – 38с.
1174908
  Марісова Л.Й. Про товаришування, дружбу і любов / Л.Й. Марісова, 1960. – с.
1174909
  Гончарова М. Про того, хто творить глибину України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 10


  Про Івана Кіндратовича Бойко (краєзнавець, бібліотекар, перекладач).
1174910
  Чапленко В. Про того, хто"вмер від тієї самої кулі, яку він... з усім запалом молодечої душі оспівував" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 252, січень : січень. – С. 4-6


  Твлочість Д. Фальківського.
1174911
  Снайдер Т. Про Тоні Джадта // Критика. – Київ, 2012. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 33-34. – ISSN 1563-6461
1174912
  Зайцев Ю.Є. Про тонкощі використання в українській судовій практиці рішень Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 5-8
1174913
  Додонова В.І. Про тонкощі концептуальної дискусії щодо сутності раціональності у сучасному філософському дискурсі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 15-22
1174914
  Каральник С.М. Про тонку структуру рентгенівських спектрів / С.М. Каральник. – Київ, 1959. – [12] с.
1174915
  Харченко А.С. Про топографічне вивчення континентального шельфу СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 67-70. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1174916
  Зеленюк Є.Г. Про топології на групах з неперервними зсувами та оберненням // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 252-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що на кожній зліченій групі існує недискретна регулярна топологія з неперервними зсувами та оберненнями.
1174917
  Шушарін Д. Про тоталітаризмознавство і важливість розлучення правлячих еліт України та Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 грудня (№ 244/245). – С. 3
1174918
  Шугайлін О.В. Про тотожність діалектики, логіки та теорії пізнання у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1174919
  Леонов Ю.Г. Про тотожності в групах автоморфізмів дерев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 37-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі вивчаються фінітно апроксимовні нескінченні скінченно породжені групи. Отримана проста необхідна умова відсутності в них тотожностей.
1174920
  Кравчук Л. Про точки неповернення / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 березня (№ 60). – С. 4-5


  "Якби в Біловезькій пущі ми виходили з позиції підписання угоди після того, як будемо готові, то ми, мабуть, її не підписали б і сьогодні"
1174921
  Дудкін М.Е. Про точковий спектр оператора Лапласа в R1 зі збуренням на фракталі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Доведено скінченність точкового спектра оператора Лапласа в R[верхній індекс 1], збуреного на самоподібній множині відповідною мірою Хаусдорфа.
1174922
  Кудін В.І. Про точний алгоритм методу базисних матриць / В.І. Кудін, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 160-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано алгоритм та комп"ютерну реалізацію методу базисних матриць в середовищі Microsoft Visual C++ з використанням технології точного представлення обчислень. Наведено результати обчислювального експерименту, в якому тестові моделі ...
1174923
  Кудін В.І. Про точний алгоритм методу базисних матриць розв"язання задач лінійного програмування / В.І. Кудін, Г.І. Кудін, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 177-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано алгоритм та компютерну реалізацію методу базисних матриць в середовищі Matlab та Microsoft Visual C++ з використанням технології точного представлення обчислень. Наведено результати обчислювального експерименту, в якому тестові ...
1174924
  Юрик І.І. Про точний розв"язок рівняння u[нижній індекс t] = u[дельта]u + r([символ набла]u)[верхній індекс 2] + s[нижній індекс 0] / І.І. Юрик, А.Ф. Баранник // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 131-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовані широкі класи точних розв"язок нелінійного багатовимірного рівняння u[нижній індекс t] = u[дельта]u + r([символ набла]u)[верхній індекс 2] + s[нижній індекс 0].
1174925
  Кашпур О.Ф. Про точні на поліномах інтерполяційні формули в гільбертовому просторі / О.Ф. Кашпур, Т.М. Малишева, В.В. Хлобистов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 168-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі наведено інтерполяційні формули типу Лагранжа, Ерміта, Ерміта-Біркхофа, що є альтернативою відомим операторним інтерполянтам. Дані формули набагато простіші за конструкцією побудови та асимптотично інваріантні щодо поліномів ...
1174926
  Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / М.І. Панасюк, А.Д. Скоробун, Б.М. Сплошной; НАНУ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2006. – 7с.
1174927
   Про точність визначення перевищень технологією GNSS / І.С. Тревого, І.М. Цюпак, В.У. Волошин, О.В. Рудик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 96-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1174928
  Пастух М.В. Про точність визначення створної точки : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-83 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Розглядається місце та роль створної точки. Розкривається точність визначення її через середні квадратичні похибки. Величина похибки визначення створного пункту не перевищує похибки центрування та візування геодезичного приладу. Гнучкість у виборі ...
1174929
  Сухорада А.В. Про точність вимірювань магнітних параметрів гірських порід за допомогою астатичного магнітометра / А.В. Сухорада, С.І. Шепель // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 63-65. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геології ; № 12)
1174930
  Малишева Т.М. Про точність інтерполювання та збіжність послідовності інтерполянтів, асимптотично точних на поліномах в гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 191-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для noлiнoмiaльних та аналітичних за Гато операторів отримано оцінки точності інтерполяційних формул, асимптотично точних на поліномах, та доведено збіжність пoслідoвнocтi таких iнтepпoлянтiв. Досліджено точність розв"язку інтерполяційної задачі з ...
1174931
  Хлобистов В.В. Про точність інтерполювання цілих та поліноміальних функціоналів в W[верхній індекс 1, нижній індекс 2] (0, [пі]) у разі їх наближених вузлових значеннях / В.В. Хлобистов, О.Ф. Кашпур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 279-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У просторі W[верхній індекс 1, нижній індекс 2] (0, [пі]) одержано оцінки точності інтерполяції поліноміальних та цілих функціоналів, коли їх значення у вузлах задані наближено.
1174932
  Архангельський Ю. Про точність прогнозування розвитку економіки України на основі міжгалузевого балансу // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 29-37. – ISSN 0131-775Х
1174933
   Про точність регуляризованого розв"язку оберненої задачі космічної УФ-спектроозонометрії / В.М. Ващенко, Ж.І. Патлашенко, В.О. Тарасов, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 425-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі досліджується можлива точність розв"язку оберненої задачі спектрометрії для відновлення з оптимальною точністю поточних значень спектральної щільності зворотно розсіяної в космос сонячної УФ-радіації молекулами атмосферного озону, що відкриває ...
1174934
  Мартинюк П.М. Про точність розв"язку методом скінченних елементів одновимірної крайової задачі фільтраційної консолідації з урахуванням переносу солей // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 274-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульована математична модель одновимірної задачі фільтраційної консолідації грунтів з урахуванням переносу солей та отримано її чисельний розв"язок методом скінченних елементів. Доведено теореми про точність отриманого чисельного розв"язку. The ...
1174935
   Про точність розрахунків хімічного стоку / В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський, М.І. Ромась, С.І. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 29-34 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 25)
1174936
  Розора І.В. Про точність та надійність моделювання в просторі Lp(|0,T|) вхідного гауссового процесу, що подається на лінійну систему, з урахуванням виходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 75-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1174937
  Брайчевська О.А. Про традиції та джерелознавчу базу національної біографічної школи (кінець Х - початок ХХ ст.) / О.А. Брайчевська, С.М. Ляшко, В.С. Чишко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 29-44
1174938
  Булаховська Ю.Л. Про традиції творчості Жюля Верна у творчому доробкові Станіслава Лема (кілька думок) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 261-266. – ISSN 2075-437X


  У статті Ю.Л.Булаховської йдеться про традиції в галузі саме наукової фантастики видатного французького письменника - Жюля Верна - у науковій фантастиці відомого польського письменника нашої доби - Станіслава Лема. Акцентується: гуманістична ...
1174939
  Вервес Г.Д. Про традиційне і новаторське в слов"янській поезії ХХ ст. / Г.Д. Вервес. – Київ, 1968. – 46с.
1174940
  Гуманенко Л. Про традиційну культуру кримських татар // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 112-117. – Бібліогр.: С. 117
1174941
  Дудченко В.В. Про традицію плюралістичного правопізнання у дорадянській юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 96-103. – ISSN 1563-3349
1174942
  Супрун Н.А. Про трактування природи інституту "акціонерне товариство" в працях українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 217-227. – ISSN 0320-4421
1174943
  Грома В.Д. Про Трансільванію і не тільки / В.Д. Грома, Я.В. Грома // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 41-46 : фото. – Бібліогр.: 15 назв.
1174944
  Соколов Б. Про транспорт і пандемію // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Потуги російської влади і афоризми Путіна.
1174945
  Шулікін Д. Про трансформацію мережі та громадське обговорення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 13 вересня (№ 35). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1174946
  Степаненко С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366
1174947
  Ленін В.І. Про третій з"їзд партії / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 275с.
1174948
  Хома І.Ю. Про третю крайову задачу деформування трансверсально-ізотропного шару з еліптичним отвором при чистому зсуві на нескінченності / І.Ю. Хома, О.Г. Дашко, Т.М. Прощенко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7021-57-4
1174949
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – М, 1970. – 224с.
1174950
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – М, 1972. – 224с.
1174951
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – Новосибирск, 1979. – 192с.
1174952
  Мармазов В. Про три фактори "дива на річці Хан" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 квітня (№ 69). – С. 9


  Розмова з Послом України в Республіці Корея Василем Мармазовим: "Важливою складовою успіху стала політична воля керівництва, яке змогло сформувати чітко визначену програму реформ і залучити до її виконання більшу частину суспільства".
1174953
  Тимошик М. Про три феномени // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 липня (№ 28). – С. 9


  Три феномени голови Комітету у справах Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка Павла Мовчана: як державника, громадського діяча, неперевершеного оратора, безкомпромісного борця за за українську Україну.
1174954
   Про тривалість робочого часу / підготували: Людмила Штронда, Анатолій Галай // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 25 вересня (№ 7). – С. 12


  Яка тривалість робочого часу педагогічногопрацівників професійно-технічного закладу?
1174955
  Леонов Ю.Г. Про трикутне зображення самоподібних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі описуються зображення самоподібних груп. Приводиться приклад зображення першої групи Григорчука. Representation of self-similar groups is regarded in this paper. As example, we describe the representation of the first Grigorchuk group.
1174956
  Глухівський Л. Про тролів і про тролінг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 36-42. – ISSN 1608-6422
1174957
  Римаренко В.Є. Про трудове навчання у школі / В.Є. Римаренко. – К., 1964. – 47с.
1174958
  Дровніна О. Про трудові відносини в умовах воєнного стану // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 19 липня (№ 27/28). – С. 8-9
1174959
  Дятленко С. Про трудові договори з пенсіонерами [педагогічними працівниками] / С. Дятленко, А. Сидоченко, В. Поліщук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 1, 7. – ISSN 2219-5793
1174960
  Заржицькии О. Про трудові процесуальні правовідносини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-67. – ISSN 0132-1331
1174961
  Заржицький О. Про трудові процесуальні правовідносини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1174962
  Кабалевський Д.Б. Про трьох китів та про інші цікаві речі / Д.Б. Кабалевський. – К, 1973. – 186с.
1174963
  Кабалевський Д.Б. Про трьох китів та про інші цікаві речі / Д.Б. Кабалевський. – К, 1980. – 168с.
1174964
  Тезель Йонет Джан Про турецькі принципи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 березня (№ 36). – С. 10-11


  Розмова з послом Туреччини в Україні Йонетом Джан Тезелем.
1174965
   Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років : Закон України від 09.04.2015 р. № 315-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 19 червня 2015. – С. 1354-1357. – ISSN 0320-7978
1174966
   Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років : закон України від 09.04.2015 р. № 315-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 40, 29 травня 2015 року
1174967
  Єсенскі Г. Про угорське повстання / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 10


  "У сталінський період майже кожен десятий угорець перебував у в"язниці або був депортований".
1174968
  Балог Балож Про угорські громади в Західній Пенсильванії // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 4-12. – ISBN 978-96602-6551-6
1174969
  Цвіркун Ю.І. Про удосконалення виконання судових рішень Центральною виборчою комісією України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 101-109. – ISSN 2227-796X


  The article reveals theoretical aspects of the liability for the failure of enforcement of judicial decisions in administrative cases against resolutions, actions or inactivity of the Central election commission of Ukraine, it`s grounds and procedure ...
1174970
  Хараїм І.В. Про удосконалення законодавства у сфері будівництва в частині залучення інженера-консультанта // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 130-135. – ISSN 2306-6814
1174971
  Медведчук О.В. Про удосконалення законодавства України з питань саморегулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – .C. 102-106. – ISSN 2306-6814
1174972
  Джабурія О.О. Про удосконалення законодавчого регулювання поняття та видів адвокатської діяльності // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 262-264. – ISBN 978-617-7096-97-8
1174973
  Зайченко І. Про удосконалення змісту навчання педагогічних дисциплін для магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи" в національному університеті біоресурсів і природокористування України. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 11-18. – ISSN 2075-1478
1174974
   Про удосконалення календаря державних свят та святкових днів в Україні : лист Міністерства освіти і науки України від 19.03.08 № 1/9-161 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 13/14/15. – С. 94-95. – ISSN 0130-8890
1174975
   Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів : Наказ МОН Украіни від 29.10.07 // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 3.
1174976
   Про удосконалення нормативної бази щодо технічних вимог та методів випробувань до напірних пожежних рукавів / В.В. Присяжнюк, С.В. Семичаєвський, М.Л. Якіменко, М.В. Осадчук, В.В. Свірський, О.В. Мілютін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 312-317 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1174977
  Олієвський В.Т. Про удосконалення охорони права на працю радянських громадян // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 81-86
1174978
  Ободовський О. Про удосконалення порядку добору та призначення на посаду судді місцевого суду // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 161-182. – ISSN 1026-9932
1174979
  Безугла Я.І. Про удосконалення правового регулювання праці неповнолітніх // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 32-36. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Піддаються критиці окремі положення правового регулювання праці неповнолітніх, у тому числі учнів загальноосвітніх та професійних шкіл у вільний від навчання час, робляться пропозиції щодо вдосконалення законодавства у цій сфері.
1174980
  Правдюк А. Про удосконалення правового статусу органів, які здійснюють митний і прикордонний ветеринарний контроль та нагляд щодо сільськогосподарських тварин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 100-102.
1174981
   Про удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 6-13 травня (№ 20/21). – С. 2


  "... Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення".
1174982
  Сидоренко Ю.М. Про узагальнення [тау]-функції для ієрархії Кадомцева-Петвіашвілі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Для ієрархії інтегровних рівнянь типу Кадомцева-Петвіашвілі побудовано новий тип [тау]-функції, названий бінарною [тау]-функцією. Показано, що класична [тау]-функція теорії Сато є частковим випадком запропонованої бінарної [тау]-функції.
1174983
   Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 р. № 1565 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 72-73
1174984
   Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 р. № 1565 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 13, 14лютого 2017 року. – С. 158-159
1174985
  Стоян В. Про узагальнення результатів псевдообернення квадратично нелінійних алгебраїчних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-31. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Будується та досліджується на точність та однозначність загальний розв"язок лінійних алгебраїчних систем, коефіцієнти яких є лінійним перетворенням шуканого вектора. The general solution of linear algebraic systems is constructed and researched on ...
1174986
   Про узагальнення формул молоденського для перетворення геодезичних координат і нормальних висот / О.М. Марченко, О.С. Заяць, І.В. Калинич, І.І. Проданець // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 6-12 : мал. – Бібліогр.: 8 назв
1174987
  Хилько М.І. Про узгодженість економічної та екологічної парадигми розвитку в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-24.
1174988
   Про узгодженість системи відліку реалізованої каталогом RSC (GAOUA)97 С 01, з міжнародною небесною системою відліку ICRF / С.Л. Болотін, О.А. Молотай, Тельнюк-Адамчук, Я.С. Яцків; HАH України.Головна астроном.обсерваторія.Препринт ГАО-98-2У. – Київ, 1998. – 39с.
1174989
  Морозова Тетяна Про узгодження освітніх і професійних стандартів в ІТ-галузі : (з досвіду Російської Федерації) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Вивчається російський досвід взаємодії індустрії інформаційних технологій і вищої комп"ютерної освіти. Розглянуто чинний і проектний переліки напрямів підготовки фахівців ІТ-профілю та з"ясовано зміст професійних стандартів у ІТ-галузі, ...
1174990
  Знамеиський Г. Про узгодження проектів Цивільного і Господарського (комерційного) кодексів // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 56-58


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1174991
  Осауленко Л.Є. Про узгодження та оформлення гідрологічних карт для атласу природних умов Української РСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 114-119 : Карта
1174992
  Биць І. Про укладання строкового трудового договору // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 26 червня (№ 24). – С. 5
1174993
   Про украінізацію церкви : Доклад, пpочитаний на Полтавському Єпаpхіяльному З"їзді духовенства й паpафіян 3-8 тpавня 1917 pоку. – вид. 2-е. – Лубні : Дpук. Б. Левітанського, 1917. – 12 с.
1174994
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права. – Київ : Обрії, 2006-
Число 1. – 2006. – 215, [1] с. – резюме укр., англ. мовами
1174995
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права. – Київ, 2006-
№ 2. – 2007. – 210 с. – резюме укр., англ. мовами
1174996
  Валер"єва М. Про український диктант - російською // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 25-28
1174997
  Щербаківський В. Про українські церкви Київщини // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 277-284. – ISSN 0131-2685
1174998
  Кавун Л. Про українського Фауста 20-х років ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 76-82. – Бібліогр.: С. 82
1174999
  Винницький В.М. Про українську дієслівну парокситонезу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 40-54. – Бібліогр.: с. 40-51, 53. – ISSN 0027-2833


  У статті з"ясовано час, шляхи і причини виникнення парокситонного наголошування дієслів у 1-ій особі однини теперішнього часу на тлі свідчень інших слов"янських мов, висвітлено його функціонування в українських акцентованих пам"ятках кінця XVI- початку ...
1175000
  Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / Мих. Грушевський ; [Оформл. обкл. В.Г. Кричевського]. – Київ : [Друк. Київ. 2-ої Спілки],, 1912. – 64 с. : іл.
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,