Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1119001
   "Полк обращается к потомству". – Л.-М., 1960. – 200с.
1119002
  Пожилов И.Е. "Полководец номер один" Чжу Дэ в Народно-освободительной войне в Китае 1946-1949 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6 (602). – С. 11-16. – ISSN 0321-0626
1119003
  Дудинов П. "Полнейшее единение с церковью..." // Православний вісник : Видання Української Православної церкви / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 2. – С.19-25
1119004
   /Полная поваренная повесть /. – Москва, 1791. – 140с.
1119005
   [Поліщук Валерій Петрович] // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2017. – Vol. 79, N 5, september - october. – С. 124-125. – ISSN 0201-8462


  "...Вітчизняна вірусологічна наука зазнала значної втрати - 5 серпня 2017 року на 60 році пішов із життя Поліщук Валерій Петрович (КУ) - видатний український вірусолог, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки , лауреат премії імені ...
1119006
  Карагацис М. [Полковник Ляпкін : роман / М. Карагацис. – 16-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 241 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0085-1
1119007
  Любовець О. Політичні альтернативи 1917-1920 рр. та українські партії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-12
1119008
  Осташко Т. Політичні амбіції Івана Полтавця-Остряниці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 6-7


  Колишній Наказний отаман Вільного козацтва був, по-суті, одним з "руйників" української державної ідеї.
1119009
  Ковальова Н.А. Політичні аспекти "аграрної" революції 1917 - 1922 рр. в Україні // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19-26
1119010
  Лісничук О. Політичні аспекти боротьби з відмиванням тіньових грошей в Україні // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.70-77
1119011
  Кирилко Д.С. Політичні аспекти двосторонніх відносин Європейського Союзу й Азербайджану, Грузії, Молдови та України : дис. ... канд. політ наук : 23.04.04 / Кирилко Дарина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 261 арк. – Додатки: 257-261 арк. – Бібліогр.: 211-256 арк.
1119012
  Кирилко Д.С. Політичні аспекти двосторонніх відносин Європейського Союзу й Азербайджану, Грузії, Молдови та України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кирилко Дарина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1119013
  Тимченко Л. Політичні аспекти діяльності Суду ЄС / Л. Тимченко, В. Кононенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 178-196. – ISSN 1026-9932
1119014
  Хилько М.І. Політичні аспекти екологічної проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сутнісні ознаки екологічного характеру сучасної соціальної, правової, демократичної держави.
1119015
  Міклош І. Політичні аспекти економічних проблем: політична система, управління та корупція // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 13-38
1119016
  Шульга М.А. Політичні аспекти євроінтеграції : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Шульга ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 287 с. – Бібліогр.: с. 270-279. – ISBN 978-966-439-443-4
1119017
  Дмитренко М.А. Політичні аспекти інноваційних стратегій розвитку України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 163-170
1119018
  Горбатенко В.П. Політичні аспекти інформатизації суспільства / В.П. Горбатенко, О.П. Дубас // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 195-201. – ISBN 966-628-197-5
1119019
  Шаповалова А.О. Політичні аспекти інформаційної війни // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 59-61
1119020
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу та їх роль у сучасному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 83-92


  Досліджуються особливості протистояння західної та східної цивілізації. Ключові слова: іслам, мусульманські організації, мусульмани, цивілізація. Исследуются особенности противостояния западной и восточной цивилизаций. The features of the ...
1119021
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу та їх роль у сучасному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 44-54
1119022
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та сучасні особливості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заболотна Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 211 л. – Бібліогр.: л. 191-211
1119023
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та сучасні особливості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заболотна Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18, [1] с. – Бібліогр.: 8 назв
1119024
  Лелюх К.Т. Політичні аспекти концепції "неспротиву злу насильством" Л. М. Толстого // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 86-88
1119025
  Маруховський О.О. Політичні аспекти концепції суспільства знань в працях Т. Стоун"єра та П. Дракера // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 149-157
1119026
  Призіглей К.О. Політичні аспекти концепцій постіндустріального суспільства Д. Белла та Е. Тоффлера // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 29-30
1119027
   Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання : аналіт. доповідь / [О.О. Рафальський, В.А. Войналович, А.М. Дегтеренко та ін. ; редкол.: О.О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. – 266, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7990-2
1119028
  Сьомін С. Політичні аспекти міжнародної практики постконфлфіктного врегулювання: уроки для України / С. Сьомін, І. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-34. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто міжнародну практику щодо припинення регіональних конфліктів на сепаратистському ґрунті та механізми постконфліктного врегулювання суспільно-політичної й економічної ситуації у постраждалих регіонах. На підставі аналізу історичного ...
1119029
  Магда Є.В. Політичні аспекти нової енергетичної доктрини Російської Федерації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 36-45. – ISSN 2076-1554
1119030
  Бірюков Д.С. Політичні аспекти прийняття рішень у сфері цивільного захисту в Україні / Д.С. Бірюков, О.Я. Лещенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 468-471. – ISSN 2076-1554
1119031
  Троцько В. Політичні аспекти професіоналізації Збройних Сил України / В. Троцько, В. Терещук, Л. Троцько // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 111-117.
1119032
  Лісничук О. Політичні аспекти процесу наближення України до членства в СОТ // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – весна. – С.67-76
1119033
  Новоскольцева Л.О. Політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні : монографія / Л.О. Новоскольцева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : Елтон-2, 2011. – 252 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-617-563-060-0
1119034
  Данилиха Н.Р. Політичні аспекти та соціально-побутові і демографічні наслідки переселення українців із Польщі в Україну / Н.Р. Данилиха, Н.В. Гриньох // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 45-50
1119035
  Гладуняк І.В. Політичні аспекти функціонування органів судової влади // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 605-613. – ISSN 1563-3349
1119036
  Ідзьо В.С. Політичні взаємовідносини Руси-України з Австрійським герцогством середини XIII ст. // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 79-84
1119037
  Кучеренко А.А. Політичні вибори як предмет теоретичного аналізу // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 87-92
1119038
  Гуцуляк І.Р. Політичні виміри польсько-українського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 102-108. – (Європейські дослідження)
1119039
  Чижевський Б. Політичні виміри розвитку сфери науки та освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 листопада (№ 44/46). – С. 3
1119040
  Мовчан Т. Політичні відносини в сучасному українському суспільстві: культурно-етичний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 76-79


  Розглядаються особливості розвитку політичних відносин у сучасному українському суспільстві в культурно-етичному контексті. Здійснюється аналіз становлення політикуму в незалежній Україні, грунтуючись на теоретичному доробку американського політолога ...
1119041
  Погрібна В.Л. Політичні відносини крізь призму соціології / В.Л. Погрібна, І.В. Штана // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 65-75. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1119042
  Слободян Т.З. Політичні відносини Польщі та Італії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 497-501. – ISSN 2076-1554
1119043
  Ідзьо В. Політичні відносини Русі-України з Австрійським герцогством в середині XIII століття // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 10-21. – ISBN 978-617-7037-10-0
1119044
  Шляхтун П.П. Політичні вчення в Англії // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 53-56. – ISBN 978-611-01-0097-7
1119045
  Шляхтун П.П. Політичні вчення в Голандії // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 50-53. – ISBN 978-611-01-0097-7
1119046
  Шляхтун П.П. Політичні вчення в Німеччині // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 60-64. – ISBN 978-611-01-0097-7
1119047
  Шляхтун П.П. Політичні вчення у Франції // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 56-59. – ISBN 978-611-01-0097-7
1119048
  Шальман Т.М. Політичні дебати у програмах діалогічної форми на українському телебаченні // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 128-137


  У статті розглянуто етапи підготовки та проведення політичних дебатів у програмах діалогічної форми. Проаналізовано, наскільки вдало були проведені передвиборчі дебати на українському телебаченні, чи вдався конструктивний діалог між політичними ...
1119049
  Судак І. Політичні дискусії щодо державного устрою об"єднаної Канади (60-ті роки ХІХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-111. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості розгортання політичних дискусій стосовно державного устрою об"єднаної Канади. Закцентовано увагу на регіональних особливостях у Канаді. The peculiarities of developing of political discussions about united Canada state order are ...
1119050
  Іллічевський А.Х. Політичні діячі і письменники Заходу про Богдана Хмельницького // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 26-28
1119051
  Шановська О.А. Політичні документи одеського самвидаву // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 164-176. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  На матеріалах з архіву Управління Служби безпеки України в Одеській області аналізуються документи самвидаву, досі відсутні у науковому обігу. Опрацьовані документи з архівно-слідчої справи, заведеної на дисидента, автора та поширювача самвидаву Петра ...
1119052
   Політичні дослідження = Political studies : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ : Інститут політтичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2021-
№ 1. – 2021. – 191, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1119053
   Політичні дослідження = Political studies : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ : Інститут політтичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2021-
№ 2. – 2021. – 187, [1] с. – DOI: 10.53317/2786-4774-2021-2 - Резюме укр., англ. мовами
1119054
  Баталюк І.В. Політичні еліти в інформаційно-кібернетичній моделі політичної системи К. Дойча // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 9-11
1119055
  Кухта Б. Політичні еліти і лідерство / Б. Кухта, Н. Теплоухова. – Львов, 1995. – 198с.
1119056
  Рибалка С.В. Політичні еліти регіонів: підходи до теоретичної ідентифікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 95-99. – ISSN 2077-1800
1119057
  Лебедь О.М. Політичні еліти та лідери України часу становлення Незалежності / О.М. Лебедь, З.В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 77-83. – ISSN 2306-6814
1119058
  Антонова О.В. Політичні загрози стабільності нових демократій : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Антонова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 172 л. – Бібліогр.: л. 153-172
1119059
  Антонова О.В. Політичні загрози стабільності нових демократій : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Антонова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1119060
  Марковець В.М. Політичні засади становлення особистості як суб"єкта державно-управлінської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 50-53. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні аспекти процесу трансформації політичної культури особистості у відповідності до умов сучасного суспільного розвитку України. Уточнено поняття "політичної культури особистості" як мети політичної соціалізації, його ...
1119061
  Римаренко С.Ю. Політичні засади суспільної консолідації // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 206-218. – ISBN 978-966-02-8821-8
1119062
   Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. – Москва : Три квадрата, 2003. – 328 с. – ISBN 5-94607-021-5
1119063
  Карягін Ю. Політичні і культурні цінності українського суспільства в сфері суспільно-політичної і економічної трансформації // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – С. 205-217. – ISBN 978-966-8406-98-0
1119064
  Кормич А.І. Політичні і правові ідеї Західної Європи періоду Середньовіччя // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 47-61. – ISBN 978-617-566-335-6
1119065
  Кормич А.І. Політичні і правові концепції Античного світу // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 29-46. – ISBN 978-617-566-335-6
1119066
  Протосавіцька Л.С. Політичні і правові погляди Клода-Адріана Гельвеція // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 30-36. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1119067
  Лукашук А.С. Політичні і правові погляди С. Петлюри // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 27-30. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1119068
  Протосавіцька Л.С. Політичні і правові погляди Т.Г. Шевченка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 22-26. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1119069
  Кормич А.І. Політичні і правові теорії США в період боротьби за незалежність у XVIII-XIX століттях // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 126-143. – ISBN 978-617-566-335-6
1119070
  Кобилинський А.Д. Політичні ідеали Нікколо Макіавеллі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1119071
  Білас І. Політичні ідеї в "Апокрисисі" Христофора Філалета // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 164-166. – ISBN 966-7251-18-7
1119072
  Калиниченко О.В. Політичні ідеї державотворення Т. Масарика та О. Ейхельмана в реалізації права націй на самовизначення // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 213-219
1119073
  Гула Р.В. Політичні ідеї консерватизму в контексті розвитку історичного процесу в Україні 1900–1917 рр. / Р.В. Гула, І.Г. Передерій // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – С. 146-165. – ISSN 0130-5247
1119074
  Івченко О.С. Політичні ідеї конституційного роялізму доби Англійської революції середини XVII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Івченко Ольга Степанівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1119075
  Тань Юаньпін Політичні ідеї Конфуція і Мен Цзи і політика демократизації Китаю / Тань Юаньпін. – Тайбей : Веньхуа шиє, 1980. – 315 с. – Видання китайською мовою
1119076
  Куташев І. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 176-186.
1119077
  Обушний М. Політичні ідеї у поетичній спадщині Тараса Шевченка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 33-37
1119078
  Ротар Н.Ю. Політичні ідентичності в сучасній України: міська громада Чернівців : монографія / Ротар Н.Ю. ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8192-9
1119079
   Політичні ідентичності в сучасній Україні / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М.С. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 286, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7861-5
1119080
  Кармазіна М.С. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 229, [1] с. : табл. – Бібліогр.в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8037-3
1119081
  Бевз Т.А. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси / Тетяна Бевз ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8101-01
1119082
  Зорич О.О. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Полтави / Оксана Зорич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 102, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8316-9
1119083
  Панчук Наталія Політичні ідеологеми в духовному світі сучасного студента // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 99-104
1119084
  Толстов С.В. Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах / С.В. Толстов, В.М. Якушик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 39-46. – ISSN 1996-5931
1119085
  Іщенко І.В. Політичні інститути в умовах нестабільності: аксіологічна складова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 198-203. – ISSN 2312-4342
1119086
  Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні : навчальний посібник / А.Д. Пахарєв ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розділів. – ISBN 978-966-02-5997-3
1119087
  Романюк А.С. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз : навч. посібник / А.С. Романюк, В.С. Литвин, Н.В. Панчак-Бялоблоцка ; за заг. ред. А.С. Романюка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 461, [1] с. : табл. – Бібліогр. в Робочій програмі: с. 416-434 , с. 435-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0131-2
1119088
  Іщенко І.В. Політичні інститути у період нестабільності: синергетичний підхід // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 80-83
1119089
  Пахарєв А.Д. Політичні інститути як фактори політичних режимів: історико-теоретичні засади та сучасний стан в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 21-24. – ISSN 0868-8117
1119090
  Воронянський О.В. Політичні інститути: механізм формування в конкурентному середовищі // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 15-28
1119091
  Петров П.Г. Політичні інститути: узагальнення змісту підходів до визначення поняття // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С. 64-69. – ISSN 2077-1800
1119092
  Радишевський Р. Політичні інтенції творчості А.Н. Коженьовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 426-434
1119093
  Радченко Л.М. Політичні інтереси: поняття, функції, типологія // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 595-600. – ISSN 1563-3349
1119094
  Сорока Ю. Політичні й економічні чинники міграційних процесів у західних областях УРСР у 1944-1950-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто механізми державного регулювання міграційних процесів у західному регіоні України. The article deals with the analysis of mechanism of state regulation of migration processes at the western region of Ukraine.
1119095
  Траверсе О.О. Політичні керівники та лідери України: друга половина XX ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 670-675. – ISSN 1563-3349
1119096
  Кирилюк Ф.М. Політичні комунікативно-інформаційні технології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 193-199. – ISBN 966-628-117-1
1119097
  Балинський І. Політичні комунікації в УАНЕТі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 137-141. – ISSN 2078-1911


  У статті обговорено думку, що неконтрольований потік неперевіреної інформації, оприлюднення компромату, зовнішні інформаційні втручання та маніпуляції поступово стають основними ознаками українських політичних Інтернет-ЗМІ, їх використовують з метою ...
1119098
  Панчук М. Політичні контексти етнонаціональної пам"яті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 59-75
1119099
  Радіонова Н.В. Політичні контексти філософського спілкування на Слобожанщині // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 5. – С. 58-64. – ISSN 1562-529Х
1119100
  Лендьел М.О. Політичні конфігурації місцевих органів влади у країнах Центральної Європи після виборів осені 2010 року // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 181-189
1119101
  Гончаренко І.О. Політичні конфлікти у державах Балтії і збройні конфлікти на Кавказі: пострадянський простір (90-х роках 20-го століття) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 172-178
1119102
  Албрні Абдарахман Політичні конфлікти: теоретичні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 174-184. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1119103
  Кравчук О.М. Політичні концепції лідерів чехословацького визвольного руху в роки Першої світової війни // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 178-186. – ISSN 2309-2262
1119104
  Страшнюк С.Ю. Політичні кризи та антитоталітарні рухи у країнах Східної Європи ( 50-80-ті рр. ХХ ст. ) : Хрестоматія за спецкурсом для студентів іст. фак-ту ХДУ / С.Ю. Страшнюк, Є.П. Пугач; МОУ. ХДУ. – Харків, 1998. – 392с. – ISBN 966-7080-48-Х
1119105
  Салагуб Л. Політичні кулуарні інтриги довкола Гетьманщини у 1709-1764 рр.: погляд вітчизняних істориків // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 188-196. – ISSN 1998-4634
1119106
  Рудич Ф.М. Політичні лідери XX сторіччя. Франклін Делано Рузвельт // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 21-27. – ISSN 0868-8117
1119107
  Пахарєв А.Д. Політичні лідери лівої опозиції: проблеми консолідації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 25-40
1119108
  Рудич Ф.М. Політичні лідери ХХ сторіччя. Конрад Аденауер // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 25-28. – ISSN 0868-8117
1119109
  Машаровська С. Політичні маніпулятивні технології у працях зарубіжних вчених // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 173-176


  Статтю присвячено аналізу наукових підходів зарубіжних вчених до вивчення феномена політичних маніпулятивних технологій. Аналізуються особливості наукового дослідження маніпулятивних технологій на прикладі західної та пострадянської наукових шкіл.
1119110
  Неліпа Д.В. Політичні маніпуляції і владні відносини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1119111
  Стеценко С.В. Політичні маркери історичної пам"яті в місті // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 251-255. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
1119112
  Новікова Л. Політичні методи боротьби уряду Української Держави з повстанським рухом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто низку аспектів політичної боротьби уряду П. Скоропадського з повстанським рухом. The article is studied a number ob aspects of the political struggle of the P.Skoropadsky"s Government against rebellious movement.
1119113
  Зельманович І.І. Політичні механізми врегулювання заморожених конфліктів сучасності : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Зельманович Іван Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1119114
   Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : аналіт. доповідь / [Т.А. Бевз та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 94, [2] с. : іл. – Авт. зазнач.: с. 94. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7464-8
1119115
   Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : колект. монографія / [Т.А. Бевз та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 295, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7464-8
1119116
  Гребоножко Є.П. Політичні механізми формування та використання людського потенціалу в системі державного управління: концептуалізація досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-25. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено зміст політичних механізмів формування та використання людського потенціалу в системі державного управління, аналізу та концептуалізації досвіду в Україні. Охарактеризовано політичні механізми формування та використання людського потенціалу в ...
1119117
  Кравценюк В.М. Політичні міфи перехідного періоду розвитку українського суспільства як тотальна дезінформація мас // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 220-229
1119118
  Зубрицька Л.Й. Політичні міфи як індикатори кризи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 178-179
1119119
  Сайчук М. Політичні мотиви в радянському експорті нафти та природного газу до країн Ради економічної взаємодопомоги і на Захід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-45. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено зв"язок між експортом нафти і природного газу з СРСР та радянською зовнішньою політикою. З"ясовано, що продаж енергоресурсів був важливим інструментом поширення геополітичного впливу Радянського Союзу. The article deals with the ...
1119120
  Данилиха Н. Політичні мотиви та наслідки переселення українців із Польщі в УРСР у 1944-1950-х рр. (на матеріалах західноукраїнських областей) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 103-113. – ISSN 0130-5247
1119121
  Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 17-20.
1119122
  Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 24-27.
1119123
  Сеник Л. Політичні наслідки геноциду України в XX століття // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 3/4 (207/208). – С. 32-34
1119124
  Білобровець О. Політичні настрої польського населення в Україні в 1914-1916 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 4-8. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено політичні настрої польського населення в Україні в роки Першої світової війни. Вони виразились у ставленні поляків до війни й до вирішення "польського питання". Сформувались три позиції щодо об"єднання поляків та створення ...
1119125
  Гуменюк В.В. Політичні настрої селянства національних меншин степової України (друга половина 1920-х рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 42-44. – ISSN 2076-1554
1119126
  Шляхтун П.П. Політичні науки у фаховій підготовці політологів // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 261-277. – ISBN 966-594-988-8
1119127
  Мохонько А.В. Політичні норми: підхди до визначення та особливості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 59-65. – ISSN 1563-3349
1119128
  Махонько А.В. Політичні норми: підходи до визначення та особливості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 59-65. – ISSN 1563-3349
1119129
  Ковалів І. Політичні об"єднання європейських держав в контексті глобалізаційних процесів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 10-23. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1119130
  Білоус А.О. Політичні об"єднання України / А.О. Білоус. – Київ : Україна, 1993. – 112 с.
1119131
  Василенко Олена Політичні організації студентів в індустріально-технічних вищих навчальних закладах УРСР у 1920-ті роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 35-39. – ISSN 1728-9343
1119132
  Москаленко В.В. Політичні орієнтації студентів з різним соціометричним статусом / В.В. Москаленко, О.О. Штанько // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 193-202
1119133
  Хмелько В.Є. Політичні орієнтації та соціальний склад двох частин України // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 18-24. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1119134
  Салій К.І. Політичні орієнтації українського православного духовенства доби Гетьманщини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 210-215. – ISBN 966-628-108-8
1119135
  Кутирьова І В. Політичні орієнтації як соціологічне поняття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С.103-109. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1119136
  Волобуєва А.М. Політичні орієнтири київської преси у сприйнятті революційних подій 1905-1906 // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 62-67.
1119137
  Ленін В.І. Політичні партіі в Росїї / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 28с.
1119138
  Ленін В.І. Політичні партіі в Росїї / В.І. Ленін. – Київ, 1986. – 35 с.
1119139
   Політичні партії в демократичному суспільстві. – Київ, 1997. – 125с.
1119140
  Токар П.В. Політичні партії в Закарпатті / П. Токар, Н. Токарчик ; Закарпатська обл. держ. адміністрація ; Упр. з питань внутр. політики та зв"язків із громадськістю. – Ужгород : Облдержадміністрація, 1998. – 118 с. : іл. – Бібліогр.: с. 114-118
1119141
  Копиленко М.Л. Політичні партії в Німеччині / М.Л. Копиленко. – Київ, 1997. – 52с. – (Зовнішньополітичні стратегії ; Вип.2). – ISBN 966-554-120-Х
1119142
  Лук"янов Д.В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави : (роль та правове регулювання) : монографія / Д.В. Лук"янов ; АПН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-458-025-7
1119143
   Політичні партії в Україні : Інформаційно-довідкове видання. – Київ : Центральна виборча комісія, 2001. – 360с. – ISBN 966-95532-8-8
1119144
  Кармазіна М.С. Політичні партії в Україні 2014-2017 рр. / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 165, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 154-165. – ISBN 978-966-02-8568-2
1119145
  Арабчук Я.І. Політичні партії в Україні та їх роль в соціалізації особистості // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 22-27. – ISBN 978-966-668-405-2
1119146
  Курінний В.К. Політичні партії в Україні та їх роль у становленні та розвитку місцевого самоврядування (питання аксіології) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 188-193. – ISSN 1563-3349
1119147
  Кармазіна М.С. Політичні партії в Україні як чинник дестбілізації держави і суспільства // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 67-93. – ISBN 978-966-02-8821-8
1119148
  Шевченко В. Політичні партії в Українській Центральній Раді // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 225-238. – ISBN 966-7060-54-1
1119149
  Стаценко О.С. Політичні партії в умовах переходу від тоталіторизму до демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 168-175. – ISBN 966-628-197-5
1119150
  Волиняк П. Політичні партії вклоняються народові // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 148, травень : травень. – С. 21-26


  Парламентські вибори в Канаді.
1119151
  Токар М.Ю. Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919-1939) / Маріан Токар; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т суспільних наук, Каф-ра політології; Агенція політичних досліджень "Соціум Карпат". – Ужгород : Наш рідний край, 2006. – 380с. – ISBN 966-332-086-9
1119152
  Карпо Василь Леонтійович Політичні партії Західної України в 20-ті роки: історіографія проблеми. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Карпо Василь Леонтійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 198л. – Бібліогр.:л.170-198
1119153
  Хімченко О.Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г.Хімченко; МОН України, Південнослов"янський інститут Київського Славіст. унів. – Київ : Професіонал, 2006. – 208с. – ISBN 966-370-004-1
1119154
  Заворотченко Т. Політичні партії і громадські організації як гаранти прав і свобод людини і громадянина в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 1561-4999
1119155
  Кафарський В.І. Політичні партії і конституційна реформа: системне оновлення чи спроба перерозподілу повноважень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 180-185. – ISSN 1563-3349
1119156
  Кафарський В. Політичні партії і конституційне будівництво в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1119157
  Кафарський В. Політичні партії і місцеве самоврядування: консервативні підходи в умовах політичних компромісів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 179-187. – ISSN 1563-3349
1119158
  Кафарський В.І. Політичні партії і питання про мови в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 556-565. – ISSN 1563-3349
1119159
  Ангеліна К.Г. Політичні партії і реалізація мандатної моделі представництва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 672-680. – ISSN 1563-3349
1119160
  Гарба Наталія Анатоліївна Політичні партії і робітничий рух в Україні в період першої російської революції (1905-1907 рр.) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Гарба Наталія Анатоліївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 18л.
1119161
  Кафарський В. Політичні партії і уряд: проблеми правової реламентації в умовах політичної реформи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-16. – ISSN 0132-1331
1119162
  Лойко Л.І. Політичні партії національних меншин України: досвід створення та діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 68-77. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано досвід створення політичних партій національними меншинами України, їх участі у виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування. Визначено перспективи цих партій у контексті забезпечення представлення політичних інтересів ...
1119163
  Савчин М. Політичні партії та виборчі системи: cпроби конституційної інженерії у контексті сучасного конституціоналізму // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-75.
1119164
  КяфарськийВ.І Політичні партії та громадські організації у правовому полі України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 132-139. – ISSN 1563-3349
1119165
  Барабаш Ю.Г. Політичні партії та ЗМІ як суб"єкти виборчого процесу: окремі питання конституційно-правового статусу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 6-12
1119166
  Арабчук Я.І. Політичні партії та їхня роль у державотворчих і соціально-економічних процесах в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 85-92. – ISSN 2306-6814
1119167
  Примуш М.В. Політичні партії та лібералізм // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 22-23. – ISSN 0868-8117
1119168
  Горшков Д.М. Політичні партії та місцеві вибори / Д.М. Горшков, В.М. Кампо, Є.М. Петренко; Товариство конститут.права.Українська правнича фундація. – Київ : Юридична книга, 2001. – 52с. – ISBN 966-7791-07-6
1119169
  Гаврилів І. Політичні партії та організації Західної України в 20-30-х роках XX століття // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 91-99. – ISBN 5-7702-0432-X
1119170
   Політичні партії та партійні системи / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 109-118. – ISBN 978-966-2229-97-4
1119171
  Бєлашко С.О. Політичні партії та політична участь як чинники формування української політичної нації у ХХ-ХХІ ст.: історична ретроспектива і сучасні тенденції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 13-20. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1119172
  Кизименко І.О. Політичні партії та рухи в Україні наприкінці XX століття (історіографічні аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-17. – (Історія ; вип. 57)


  Подано короткий аналіз історіографії політичних партій та рухів України наприкінці ХХ століття.
1119173
  Донік О. Політичні партії та селянство в українських губерніях Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст.: соціоментальні й інституційні чинники взаємодії / О. Донік, Б. Опря, О. Федьков // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 29-47. – ISSN 0130-5247
1119174
  Колесник В.Ф. Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні наприкінці XIX - на початку XX століття : навч. посібник / В.Ф. Колесник, Л.П. Могильний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 276-279. – ISBN 966-594-916-0
1119175
  Шведа Ю.Р. Політичні партії у виборах: теорія і практика виборчої кампанії : навч.-метод. посібник / Ю. Шведа. – Київ : Знання, 2012. – 373, [3] с. – Додатки: с. 356-373. – Бібліогр.: с. 333-355. – ISBN 978-966-346-995-9
1119176
  Рибачук М.Ф. Політичні партії у виборчому процесі 2004 року // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 43-46.
1119177
  Турчинов К.О. Політичні партії у виборчому процесі: актуальні питання законодавчого забезпечення / Кирило Турчинов. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-214. – ISBN 978-617-7638-32-1
1119178
  Руденко А.Ф. Політичні партії у суспільстві споживання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 10-12
1119179
   Політичні партії України / О.П. Голобуцький, Т.Г. Криворучко, В.О. Кулик, В.М. Якушик; О.П. Голобуцький, Т.Г. Криворучко, В.О. Кулик, В.М. Якушик; Укр.центр політичного маркетингу.Політичне об"єднання "Молода Україна". – Київ : Кобза, 1996. – 142 с. – Бібліогр.: С.130-140. – ISBN 5-87274-185-5
1119180
  Кизименко І.О. Політичні партії України 90-х рр. ХХ ст. у вітчизняній історіографії. Класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 77-81. – (Історія ; вип. 52)


  Подано класифікацію та короткий аналіз історико-політологічних досліджень сучасних політичних партій України.
1119181
  Шморгун П.М. Політичні партії України на початку XX ст.: соціальний склад, чисельність, типологія // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 14-25. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Висвітлюється історія виникнення й розвитку політичних партій на Україні - як загальноросійських, так і національних - напередодні та в роки першої російської революції. Простежується еволюція багатьох партій також у період реакції. З"ясовуються деякі ...
1119182
  Вєтров Р.І. Політичні партії України на початку ХХ століття(1900 - 1925 рр.) : Навч.посібник / Р.І. Вєтров; МО Дніпродзержинський держ.техн.унів. – Дніпродзержинськ, 1997. – 112 с. – Бібліогр.: С.103-111. – ISBN 5-7763-8940-2
1119183
  Балабан Р.В. Політичні партії України на шляху до політичного класу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 77-93. – ISBN 978-966-02-4758-1
1119184
  Донченко С.П. Політичні партії України про національне питання (початок ХХ ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 126-131
1119185
   Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М.С. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7041-1
1119186
  Кармазіна М.С. Політичні партії України у процесі виборів президента України 2019 року // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 149-186. – ISBN 978-966-02-9246-8


  Під час виборів 2019 р. Президента України політичні партії, яких, за даними Мін"юсту України, на 1 січня 2019 р. в країні в установленому законом порядку було зареєстровано 352, здобули шанс стати суб"єктом висування кандидатів на президентський пост. ...
1119187
   Політичні партії України, їх ідеології та політики: експертне опитування // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (175/176). – С. 115-134
1119188
  Саміло Г.О. Політичні партії України: виникнення й початок діяльності (1900-1905 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-21. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1119189
  Завалевська В. Політичні партії України: участь у виборчому процесі з виборів народних депутатів України 2006 року // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 66-74.
1119190
  Грицина О.М. Політичні партії Франції : виклики сучасності й потенціал змін // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 182-201. – ISBN 978-966-02-4329-3
1119191
  Гербут Н.А. Політичні партії як актори формування гендерного представництва у Верховній Раді України (на прикладі парламентських виборів 1998-2012 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 104-115. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1119192
  Любченко П.М. Політичні партії як елемент громадянського суспільства та їх вплив на розвиток місцевого самоврядування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 91-100. – ISSN 0201-7245
1119193
  Грушецький Б.П. Політичні партії як елемент зовнішньополітичного механізму Болгарії (1989–2015 рр.) // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 286-294. – ISSN 2218-0567
1119194
  Лемак В. Політичні партії як інститут громадянського суспільства: проблеми правового регулювання в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 18-24. – ISSN 0132-1331
1119195
  Постол О Політичні партії як об"єкт політичної філософії / О Постол, А.А. Постол // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 695-702. – ISSN 1563-3349
1119196
  Бевз Т. Політичні партії як основа політичного простору демократичного суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 116-125. – ISBN 978-966-02-5496-1
1119197
  Галушко О.П. Політичні партії як суб"єкт парламентської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 107-110. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі моменти цчасті політичних партій в парламентській діяльності. This article is about some aspects of parliament activity of political parties.
1119198
   Політичні партії як суб"єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації : навчальний посібник для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які навч. за спец. "Держ. управління" та "Управління суспільним розвитком" / Нац. академія держ. управління при Президентові України; Укр. тов-во сприяння соціальним інноваціям; [ ред. кол.: Е.А. Афонін та ін.; авт. кол.: Е.А. Афонін, Ю.С. Ганжуров, О.І. Крюков та ін. ]. – Київ : "BGW", 2008. – 416с. – (Відкрита дослідницька концепція). – ISBN 978-966-611-619-5
1119199
  Пробийголова Н.В. Політичні партії як суб"єкт формування політичного міфу // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 53-59
1119200
  Богашева Н. Політичні партії як суб"єкти виборчого процесу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 114-121. – ISSN 1026-9932
1119201
  Портнов І.А. Політичні партії як суб"єкти виборчого процесу на місцевих виборах в Україні та державах-членах Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Портнов Ігор Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 241, [2] арк. – Додатки: арк. 240-241, [2]. – Бібліогр.: арк. 220-239
1119202
  Ярош Я. Політичні партії як суб"єкти громадянського суспільства // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 145-155. – ISSN 2522-1663
1119203
  Яремчук В.П. Політичні партії як суб"єкти політичного процесу в Криму (1991-1994 рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 54-60. – ISSN 1996-5931
1119204
  Гонюкова Л. Політичні партії як суб"єкти творення коаліційного уряду // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 154-165.
1119205
  Меркотан К. Політичні партії як уособлення політичного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 101-111
1119206
  Ткач О.І. Політичні партії як фактор демократизації суспільно-політичного життя в Латинській Америці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
1119207
  Шевченко О.В. Політичні партії. Чому громадяни приєднуються до лав партій та угруповань? // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-68. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1119208
  Газін В. Політичні партії: український варіант на тлі світового історичного досвіду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 15


  "Слово "партія" походить від латинського pars — частина. Партії — один з найважливіших безальтернативних інститутів демократичної системи, що активно впливає на суспільство, стратегію і тактику змагань (боротьби) за владу, відкрито забезпечуючи її ...
1119209
  Павловська Т.В. Політичні переговори як спосіб розв"язання політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-105. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються конфлікти та засоби їх вирішення. Автор зосереджує увагу на теоріях переговорів. This article connected conflicts and methods of permission. The author pays attention for the theory of negotiations.
1119210
  Суддя Ю.В. Політичні передумови анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 244-254. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1119211
  Завдський В.М. Політичні передумови європейської інтеграції країн Балтії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 24-29. – ISSN 1728-3671
1119212
  Ткач О.І. Політичні передумови консолідації українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поняття: політичної консолідації, вирішення політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та чинники внутрішньополітичних стратегій України, проблеми реалізації політичних стратегій в залежності від моделей ...
1119213
  Краковська А.Є. Політичні передумови реалізації соціальної функції держави // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 22-30. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1119214
  Шпик І. Політичні передумови розвитку системи східнохристиянських духовно-культурних відносин на Балканах наприкінці XII - на початку XIII ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 9-19. – ISSN 0203-9494


  У статті зроблена спроба простежити зв’язок між епохальними геополітичними змінами на Балканському півострові кінця ХІІ–початку ХІІІ ст. та розвитком системи східнохристиянських духовно-культурних відносин. Крізь призму найважливіших політичних подій, ...
1119215
  Батура Н.Ю. Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Батура Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1119216
  Батура Н.Ю. Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Батура Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 237 л. – Бібліогр.: л.199-238
1119217
  Бривко М.В. Політичні переслідування й репресії проти вчителів України в 1920-1930-х роках // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 2 (177). – С. 56-74. – ISSN 2227-2747
1119218
  Савчук В. Політичні переслідування наукової інтелігенції м. Кам"янця-Подільського у 1920–1930-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, В. В"ятрович [та ін.]. – Київ ; Харків, 2010. – № 2 (33) за 2009 р. – С. 370-386. – ISBN 978-966-8919-99-2
1119219
  Бока Г.І. Політичні перифрази в українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 156-158


  У статті досліджуються політичні перифрази, що функціонують у нашому суспільстві. Розглядаються їхні стилістичні функції у текстах періодичних видань та з"ясовуються чинники їхньої появи в мовному просторі України. Іп the article it is analyzed the ...
1119220
  Стеценко С.В. Політичні перспективи історичної пам"яті // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 214-220. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1119221
  Тупиця О.Л. Політичні перспективи українських профспілок та тенденції розвитку європейського профспілкового руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 142-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу зовнішньополітичних детермінант суспільної діяльності профспілок України, серед яких чільне місце посідають чинники європейської інтеграції. Відстоюється думка про необхідність трансформації вітчизняного профспілкового руху у ...
1119222
  Тупиця О.Л. Політичні перспективи українських профспілок та тенденції розвитку європейського профспілкового руху // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 70-78. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
1119223
   Політичні підсумки року. (Очима народних депутатів) // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 1. – С. 16-17
1119224
  Драгоманов М.П. Політичні пісні укpайінського наpоду XVIII-XIX ст. [Політичні пісні українського народу XVIII–XIX ст.] / з увагами М. Дpагоманова. – Женева : H. Georg. Печатньа "Гpомади"
Ч. 1, pозд. 1 : Кінець козацтва. – 1883. – [4], V, LV, 136, [1] с. – Chanson pilitigues du peuple Ukrainien XVIII-XIX ss. Textes annotes par M. Dragomanov. Premiere partie. Section I. - Hа окp. аpк.: Посвьашчайеться... Льудмилі Дpагомановій
1119225
  Шляхтун П.П. Політичні погляди в Київській Русі // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 80-85. – ISBN 978-611-01-0097-7
1119226
  Старовойтенко І. Політичні погляди Віктора Андрієвського на українські перспективи (на матеріалах листів до Є. Чикаленка) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 305-342
1119227
  Старовойтенко І. Політичні погляди Віктора Андрієвського на українські перспективи (на матеріалах листів до Євгена Чикаленка) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 305-342
1119228
  Гай-Нижник Павло Політичні погляди Вудро Вільсона у допрезидентський період його життя та діяльності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 67-77. – ISBN 978-966-02-4770-3
1119229
  Клюй А.І. Політичні погляди Г.С. Сковороди // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 89-96. – ISBN 978-966-8676-80-2


  Згадується професор КУ - Потульницький В.А.
1119230
  Болтон К. Політичні погляди Г.Ф. Лавкрафта : науковий переклад / переклав О. Артамонов // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 387-392. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  "Лавкрафт, як і багато інших освічених людей, котрі зверталися до лівих чи правих політичних напрямів на початку ХХ століття, цікавився впливом капіталізму й техніки на суспільство та культуру. Економічний редукціонізм капіталізму просто ...
1119231
  Білас І. Політичні погляди Жан Жака Руссо та його теорія народного суверенітету // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 224-229. – ISBN 966-7251-18-7
1119232
  Білас І. Політичні погляди Івана Вишенського // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 169-174. – ISBN 966-7251-18-7
1119233
  Шумський Л.М. Політичні погляди К. Шмідта в контексті побудови сучасної правової держави // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 22-27. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1119234
  Мовчан У.В. Політичні погляди М. Рудницької як ідейна платформа західноукраїнського жіночого руху у першій третині ХХ ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 123-125
1119235
  Машковська І.М. Політичні погляди Нікколо Макіавеллі щодо секуляризації державної влади у Флоренції / І.М. Машковська, А.Л. Пількевич // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 326-328. – ISBN 978-617-8037-70-3


  За доби Середньовіччя вплив Папи Римського поширювався також на ідеологічну і політичну владу. Флорентійського мислителя епохи Відродження Нікколо Макіавеллі (1469–1527) можна назвати дисидентом першої половини XVI ст., оскільки він був носієм ...
1119236
  Білас І. Політичні погляди та державно-правове вчення Богдана Кістяківського // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 393-400. – ISBN 966-7251-18-7


  Кістяковський Богдан Олександрович (1868-1920) викладав у Київському університеті та в приватному Київському юридичному інституті, а також у новоствореному Українському народному університеті в Києві: з березня 1918 року - професор, з березня 1919 року ...
1119237
  Білас І. Політичні погляди та державно-правове вчення Джона Локка // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 157-162. – ISBN 966-7251-18-7
1119238
  Білас І. Політичні погляди та природно-правова теорія Бенедикта Спінози // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 140-146. – ISBN 966-7251-18-7
1119239
  Кругляк М.Е. Політичні погляди українського студентства на початку ХХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 269-274. – ISSN 2076-1554


  Йдеться про особливості залучення українського студентства до участі в політичному житті Наддніпрянської України. Так, 1431 студент Київського університету 1906 року звернувся до ректора із проханням запровадити у виші викладання українознавства (із ...
1119240
  Куташев І.В. Політичні погляди Феофана Прокоповича // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 60-71
1119241
  Півнева Л.М. Політичні події в контексті прогнозування нестабільності в політиці: динаміка світу, який глобалізуеться // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 130-139
1119242
  Солдатенко В.Ф. Політичні портрети Винниченка і Петлюри революційної доби через призму історіографічного освоєння // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 65-83
1119243
  Чуб О.О. Політичні права громадян в аспекті здійснення місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 45-52. – ISSN 0201-7245
1119244
   Політичні права громадян в країнах ЄС: конституційне регулювання / Школа політ. аналітики при НаУКМА ; Укр. незалежний центр політ. досліджень ; [за заг. ред. : С.В. Балана, С.Г. Конончук]. – Київ : Лікей, 2012. – 44 с.
1119245
  Конончук І.М. Політичні права громадян Європейського Союзу // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 109-111. – ISBN 978-966-940-085-7
1119246
  Бондаренко Н. Політичні права жінок у суспільстві гендерної рівності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (117). – C. 132-140. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1119247
  Шаповал В.М. Політичні права і свободи : (теоретичний і конституційний аспекти) / Володимир Шаповал, Тетяна Шаповал ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Людмила, 2019. – 80, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7828-03-6
1119248
  Кононенко Н. Політичні права і свободи в сучасній Україні: проблеми політичної практики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 145-166
1119249
  Заворотченко Т.М. Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації : монографія / Т.М. Заворотченко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 380-420. – ISBN 978-966-551-399-5
1119250
  Кузуб М. Політичні права національних меншин у контексті процесу децентралізації влади в державах Східної Європи // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 250-256. – ISSN 2519-4518
1119251
  Строган А. Політичні права особи в сучасній правовій державі порівняльний аналіз національних і міжнародних нормативно-правових актів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 82-85.
1119252
  Федоренко В. Політичні права та свободи людини і громадянина в Україні : поняття, види, характеристика // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 80-87. – ISSN 2409-4544
1119253
  Липчук О.І. Політичні права та свободи людини і громадянина: сучасний стан та проблеми реалізації в Україні // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 72-78. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1119254
  Скнар О.М. Політичні практики: визначення поняття та підходи до розуміння // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 95-105. – ISBN 978-966-8063-99-46
1119255
  Сидоренко Н. Політичні пристрасті в українській пресі Великої Британії (друга половина ХХ століття) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 117-132.
1119256
  Мейс Джеймс Політичні причини голодомору в Україні (1932-1933 рр.) // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 273-293. – ISBN 966-95452-3-8
1119257
  Гедьо А.В. Політичні причини переселення греків із Криму до Північного Приазов"я у 1778 р. (за архівними джерелами) / А.В. Гедьо, М.А. Араджионі // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 84. – С. 3-54. – ISSN 1682-671Х
1119258
  Разіцький В.Й. Політичні пріоритети братів-мусульман в Єгипті після падіння режиму Х. Мубарака / В.Й. Разіцький, В.В. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  На початку 2011 року до Єгипту дійшла революційна хвиля, яка розпочалася в Тунісі у 2010 році і отримала назву "Арабська весна". Внаслідок цих подій до влади в країні прийшли представники забороненого при режимі Х. Мубарака релігійно-політичного руху ...
1119259
  Терещук В.І. Політичні проблеми розвитку глобальної медійної системи в постбіполярний період : монографія / В.І. Терещук. – Київ : Таксон, 2019. – 349, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 347-349. – Бібліогр.: с. 314-346 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7128-96-8
1119260
   Політичні проблеми сучасної України : аналітичні доповіді Ін-ту політ. і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України / НАН України ; Ін-т політ. і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [редкол.: Левенець Ю.А., Кармазіна М.С., Майборода О.М. та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 599, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці доповіді. – ISBN 978-966-02-6547-9
1119261
  Горбатюк О. Політичні проблеми та загрози інформаційної безпеки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-76. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглядаються основні політичні проблеми інформаційної безпеки України. Аналізуються основні загрози та шляхи подолання кризових явищ у сфері інформаційної безпеки України. The basic political problems of informational security of Ukraine are ...
1119262
  Яременко В. Політичні прогнози в історії і сучасна російська агресія проти України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 6-7
1119263
  Яременко В. Політичні прогнози в історії і сучасна російська агресія проти України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 листопада- 4 грудня (№ 48). – С. 10
1119264
  Білас І. Політичні програми та державно-правові погляди гетьманів України // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 175-187. – ISBN 966-7251-18-7


  "Відродження української державності нерозривно пов?язано з ім?ям Богдана Хмельницького (1595—1657). Одержа­вши гетьманську булаву й очоливши казацько-селянське повс­тання 1648 р., своїм найближчим політичним завданням ставив захист козацької ...
1119265
  Донська Політичні проекти об"єднання Європи / Донська, Г, . // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 85-86
1119266
  Балабан Р.В. Політичні протести: від суспільної кризи до консолідації // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 35-83. – ISBN 978-966-02-9032-7
1119267
  Орлик В.В. Політичні процеси в республіці Казахстан у контексті "транзиту влади" // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 64-75. – ISSN 2616-9460
1119268
  Заболотня Г. Політичні процеси в Україні: дискурс гегемонії чи гегемонія дискурсу? // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 171-176
1119269
  Постригань Г.Ф. Політичні процеси в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1119270
  Калинович В.І. Політичні процеси Івана Франка та його товаришів / В.І. Калинович. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1967. – 155 с.
1119271
  Ціватий В. Політичні процеси, переговори та трансформації в модерній Європі доби раннього Нового часу: пошук компромісів, дипломатичних перемог та інституційних результатів / В. Ціватий, С. Каріков // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 40-43. – (Політичні науки)
1119272
  Тимчук О.Л. Політичні режими країн Латинської Америки: порівняльно-правовий аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 94-99. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1119273
  Ляшенко Т.М. Політичні режими країн Центральної Азії: нестійка рівновага // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 263-273
1119274
  Медвідь Ф. Політичні режими України та чорноморських країн у геополітичному вченні Юрія Липи / Ф. Медвідь, В. Баран // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 419-431
1119275
  Білик Н. Політичні рейтинги України в дослідженнях міжнародних неурядових організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 219-222


  У статті аналізуються міжнародні рейтинги неурядових організацій світу та місце України, що вона посідає в них. The article deals with international rating systems of non-governmental organizations of the world and Ukraine"s position in the ratings.
1119276
  Бривко М. Політичні репесії учителів України як засіб нищення української інтелігенції // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 292-295. – ISBN 978-617-7196-23-4
1119277
  Бабенко Л. Політичні репресії 1920-1930-х років у Полтавському педагогічному інституті // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 196-209. – ISSN 2075-1222
1119278
  Ченцов В.В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / В.В. Ченцов; НАНУ, Ін-т історії України НАНУ; [наук. ред. П.Т .Тронько]. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 482с. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 966-528-098-8
1119279
   Політичні репресії в Україні (1917-1980-ті рр.) : бібліографічний покажчик. – Київ ; Житомир : Полісся, 2007. – 456 с. – ISBN 978-966-655-233-7
1119280
  Васильчук Геннадій Політичні репресії в УСРР 20-30-х рр. XX ст.: історіографічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 281-291. – ISBN 978-966-02-4770-3
1119281
   Політичні репресії на Тернопільщині 1939-1941 рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 194-251. – ISBN 978-966-8919-85-5


  За документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України та Державного архіву Тернопільської області. Упорядники: О. Бажан, П. Гуцал, Л. Кіт.
1119282
  Шевчук Юрій Політичні репресії проти науково-педагогічної інтелігенції Житомирщини в добу "великого терору" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 66-79
1119283
  Довбня О. Політичні репресії проти Римо-католицької церкви в Радянській Україні (1920-ті - початок1950 -х рр.) у сучасній вітчизняній історіографії: регіональні особливості // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 296-310. – ISSN 2523-4234
1119284
  Деревінський Василь Політичні репресії радянської влади щодо В. Чорновола у другій половині 60-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 73-82. – Бібліогр. в кінці ст.
1119285
   Політичні репресії радянської доби в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / МОНУ, Державна історична біб-ка України ; [ упоряд. : Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна ; авт. вступ. статті Ю.І. Шаповал ]. – Київ : Арістей, 2008. – 684с. – ISBN 978-966-381-009-6
1119286
  Орлов Ю.В. Політичні репресії та терор як соціально-правові феномени: кримінологічний аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 167-179. – ISSN 2304-4556
1119287
  Бажан О.Г. Політичні репресії у Києві в часи Другої світової війни // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
1119288
  Довбня О. Політичні репресії у Києві та на Київщині (1918 - 1950-ті рр.): сучасна українська історіографія // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 169-176. – ISBN 978-617-7399-06-2
1119289
  Бривко М. Політичні репресії щодо учителів Києва у 1937-1938 роках // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 186-191. – ISBN 978-617-7399-39-0
1119290
  Петречко О. Політичні репресії: Сулла та Другий тріумвірат // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 163-174. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
1119291
  Ляшенко Т. Політичні реформи а країнах Центральної Азії // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 460-471. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
1119292
  Парлюк В.І. Політичні реформи в Україні: перехід від трансформації до модернізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 47-52. – ISSN 2077-1800
1119293
  Горбняк О.В. Політичні ризики в умовах диференціації суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 163-168
1119294
  Ковалевський В.О. Політичні ризики і можливості розв"язання цивілізаційних конфліктів в Україні: теоретичний і практичний аспект // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 345-386. – ISBN 978-966-02-9194-2
1119295
  Зубчик О.А. Політичні ризики публічного адміністрування та управління вищою освітою в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 79-81


  Українська освіта сьогодні перебуває у полі значних політичних ризиків. Підтвердженням є висновки експертів розширеного засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України "Про стан імплементації Закону України "Про вищу освіту", яке ...
1119296
  Михальченко Микола Політичні ризики суперечливих змін політичної системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 36-37


  Історія України знає різні періоди: розвитку, тупцювання на місці, руїни тощо. Після здобуття незалежності 1991 року у людей з"явилася надія на швидке просування вперед і входження України як рівної серед рівних до європейської сім"ї народів. Але ...
1119297
  Марченко С.М. Політичні ризики та державний борг // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 91-98. – Бібліогр.: на 18 пунктів
1119298
  Шигун М.М. Політичні ризики та їх оцінка в стратегічному управлінському обліку / М.М. Шигун, В.В. Ходзицька // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 71-75. – ISSN 2307-9878
1119299
  Горбатенко В.П. Політичні ризики: від теорії до практики // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 55-69
1119300
  Обушний М.І. Політичні рішення - ключовий елемент політичного процесу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 122-124
1119301
  Вінникова Н.А. Політичні рішення в контексті постдемократичних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Вінникова Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 38, [1] с. – Бібліогр.: 47 назв
1119302
  Обушний М.І. Політичні рішення у цивілізованому вимірі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 35-39
1119303
  Семенченко Ф.Г. Політичні рішення як мета політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 370379
1119304
  Антонов Є.В. Політичні рішення: сутність, типологія, механізм підготовки й прийняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-91. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про деякі питання теорії політичного менеджменту та політичної практики - способи підготовки та прийняття політичних рішень.
1119305
  Дуцик Д. Політичні свободи та відповідальність українських мас-медіа // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 11-14. – ISBN 966-7181-44-8
1119306
  Семенченко Ф.Г. Політичні свободи як пріоритетні цінності суспільного життя та загрози їм з боку демократичного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 209-220
1119307
  Климончук В.Й. Політичні свободи: суть, форми та способи наукового визначення у сучасній вітчизняній політичній науці // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 66-72. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
1119308
   Політичні сили і вибори: думка молоді. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2006. – 88с.
1119309
  Лейберов О. Політичні сили на Україні у 1919 році та їхнє ставлення до "трудового принципу" Директорії УНР // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 66-68
1119310
  Гриценко А.П. Політичні сили у боротьбі за владу в України (кінець 1917р. - початок 1919 р.) / А.П. Гриценко; Академія наук України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 102с. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0664-0
1119311
  Шевель Т. Політичні символи України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 74-74. – ISBN 978-966-439-357-4
1119312
  Миколенко Д.В. Політичні системи та режими зарубіжних країн новітнього часу : програма спеціального курсу для студ. історичного фак-ту / Д.В. Миколенко ; МОНУ, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 32 с. – (Методична література)
1119313
  Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки / Данило Яневський ; [відп. за вип. К. Сігов, Л. Фінберг]. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 767, [7] с. – Бібліогр. в кінці параграфів. – ISBN 966-7888-49-5
1119314
  Буренко Н.М. Політичні складові концепції наближення країн ЦСЄ до стандартів європейської спільноти. Здобутки та втрати Польщі в процесі опанування досвідом інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 12-22
1119315
  Панченко О. Політичні скритовбивства Кремля - основний засіб проти українського Визвольного Руху // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2010. – 20 листопада [№ 45]. – С. 18


  Роздуми з нагоди перепоховання подружжя Лева та Дарії Ребетів на Личакові.
1119316
  Мамалага В. Політичні словотвори. Кому і для чого вигідно через 350 років гетьмана Дем"яна Ігнатовича нарікати Многогрішним // Україна молода. – Київ, 2020. – 19-20 червня (№ 53). – С. 13


  Існує думка, що сучасні засоби обміну інформацією роблять інформаційне поле, в якому живуть люди, надзвичайно дина- мічним та мінливим. Можливо, так і є, але все-таки існує і зво- ротний бік цієї медалі у вигляді достатньо дивних речей. У минулих 2018 ...
1119317
  Худолій А.О. Політичні стереотипи у геостратегії США / Анатолій Худолій ; [наук. ред. Б.І. Канцелярук] ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. – 146, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-146. – ISBN 978-966-2254-15-0
1119318
   Політичні структури та процеси в сучасній Україні. – Київ : Наукова думка, 1995. – 257с.
1119319
  Калиняк Л. Політичні суперечності між УНДО та ОУН і поляризація українського руху в Польщі (1932-1935) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 549-563. – ISSN 2078-6077
1119320
  Білас І. Політичні та державно-правові вчення німецького і італійського Просвітництва // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 234-240. – ISBN 966-7251-18-7
1119321
  Білас І. Політичні та державно-правові ідеї якобінців // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 229-234. – ISBN 966-7251-18-7
1119322
  Білас І. Політичні та державно-правові погляди Михайла Павлика // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 327-330. – ISBN 966-7251-18-7
1119323
  Білас І. Політичні та державно-правові погляди Якова Козельського, Григорія Сковороди та Олександра Радіщева // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 253-260. – ISBN 966-7251-18-7
1119324
  Мовчан М.П. Політичні та економічні інтереси Китаю на Африканському континенті // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
1119325
  Макаренко Є.А. Політичні та економічні пріоритети інформаційного суспільства: аналітичний огляд міжнародних глобальних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81-87. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  У статті розглядаються актуальні проблеми глобального інформаційного суспільства та інформаційної економіки, трансформація корпоративного управління в інформаційній сфері, конкуренція транснаціональних корпорацій (ТНК) на світових ринках. The article ...
1119326
  Мартинова Л. Політичні та економічні проблеми газотранспортної системи України // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-17. – ISSN 0868-8893
1119327
  Луніна І. Політичні та економічні фактори зміни рівня державних видатків // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 12-19 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1119328
  Мисик О.І. Політичні та культурно-освітні права національних меншин Польщі (1921-1989 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 278-284
1119329
  Тодоров І.Я. Політичні та правові засади співробітництва України і НАТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 108-111. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політичні та правові засади взаємовідносин України з Організацією Північноатлантичного Договору. Особливу увагу приділено аналізу Державних програм співробітництва України з Альянсом. Розглянуто перспективи України пов"язані з прийняттям у ...
1119330
  Кравчук М. Політичні та правові ідеї Рональда Дворкіна – загально-цивілізаційний стандарт / М. Кравчук, Н. Кравцова // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 5-11. – ISSN 2524-0129
1119331
  Андрусяк Т. Політичні та правові погляди Якова Головацького // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 574-579. – ISBN 966-603-098-5


  Яків Федорович Головацький (літ. псевд. Гаврило Русин; 1814-1888) - український мовознавець, етнограф, фольклорист, історик, поет, священник УГКЦ, педагог, громадський діяч. Співзасновник об"єднання «Руська трійця», співавтор збірника «Русалка ...
1119332
  Корольова А.В. Політичні та соціальні аргументи за/проти щодо офіційного статусу англійської мови в США // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 61-64
1119333
  Кашка М.Ю. Політичні та соціальні реалії русинської спільноти Закарпаття напередодні революції 1848-1849 років // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 8-14. – (Історія ; Вип. 19)
1119334
  Муха В.В. Політичні та соціально-економічні наслідки угоди щодо Брекзіту для розвитку Великобританії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 310-320. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1119335
  Ярошенко М.О. Політичні та соціально-економічні передумови української національно-визвольної війни в середині ХVII ст. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 29-38. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1119336
  Кузьмин Р.Я. Політичні та соціально-економічні перетворення більшовиків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919-1920 років : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Кузьмин Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 301 л. – Бібліогр.: л. 225-301
1119337
  Кузьмин Р.Я. Політичні та соціально-економічні перетворення більшовиків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919 - 1920 років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кузьмин Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1119338
  Качор А. Політичні та соціально-економічні умовини в Україні в добу Тараса Шевченка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 493, березень : березень. – С. 10-11
1119339
  Михальченко М. Політичні теоретичні дослідження у забезпеченні модернізації України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 5-14
1119340
  Воронов І.О. Політичні теорії XX століття / І.О. Воронов. – Київ : Генеза, 2004. – 288 с. : табл. – Бібліогр. в прим. : с. 268-282. – ISBN 966-504-383-8
1119341
  Льошенко Я.В. Політичні технології в сучасному політичному процесі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1119342
   Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях : аналіт. доповідь / [С.Ю. Римаренко та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 186, [2] с. – Авт зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7466-2
1119343
  Череватий В.О. Політичні технології у сучасній Україні // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 139-144. – ISSN 2664-1933
1119344
  Калініченко О.В. Політичні технології як засіб реалізації завдань в політиці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 267-283


  Стаття присвячена проблемі аналізу політичних технологій як засобу реалізації завдань і стратегічних цілей в політиці. Ключові слова: політичні технології, виборчі технології, політичне рішення, політика, влада. Статья посвящена проблеме анализа ...
1119345
  Ринковий Т. Політичні технології як складова публічної політики та управління на сучасному етапі державотворення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 221-230.
1119346
  Жиган Д.Ф. Політичні технології: загальна характеристика політичного феномена // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 392-402. – ISSN 1563-3349


  Розглянуто передумови виникнення, етапи розвитку, основні практичні аспекти застосування та основні ризики політичних технологій як політичного феномена.
1119347
  Кубрак О.В. Політичні трансформації в Україні та Грузії після "кольорових революцій" // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 74-79. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 6)
1119348
  Бурдяк В. Політичні трансформації у посткомуністичних державах ЦСЄ: теоретичні та методологічні підходи // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 40-49. – ISSN 2519-4518
1119349
  Овчар І.В. Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985-1991 рр.) : [за матеріалами кандидатської дисертації] / Ірина Овчар. – Київ : НВП "Інтерсервіс", 2011. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-216 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2465-68-6
1119350
  Федорчак Т.П. Політичні трансформації у Чеській Республіці після "оксамитової революції": ретроспективний підхід // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 148-164. – ISSN 2522-4050
1119351
  Луцишин Г.І. Політичні умови та механізми досягнення національної консолідації України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 125-129. – ISSN 2077-1800
1119352
  Савченко В. Політичні уподобання професора М. Слабченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 12. – C. 111-119. – ISSN 2519-2523
1119353
  Бурейко Н.М. Політичні фактори реструктуризації сучасного імміграційного процесу в США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Бурейко Надія Миколаївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1119354
  Третяк О.П. Політичні фактори формування об"єктів конституційно-правових відносини // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 534-536. – ISBN 966-660-151-6
1119355
  Косілова О.І. Політичні функції громадського суспільства : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Косілова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 190л. – Бібліогр.: л.176-190
1119356
  Подлєсна В. Політичні цикли в умовах формування інформаційно-мережевого суспільства // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 3. – С. 52-64 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1811-3141
1119357
  Проскуріна О. Політичні цінності в контексті політичної культури інформаційного суспільства // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 41-52. – ISBN 978-966-349-201-8


  У рамках політичного дискурсу аналізуються політичні цінності як важливий чинник у формуванні політичної культури інформаційної доби.
1119358
  Носенко О.В. Політичні цінності в масовому суспільстві: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Носенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 194л. – Бібліогр.: л. 176-194
1119359
  Носенко О.В. Політичні цінності в масовому суспільстві: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Носенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1119360
  Семенченко Ф.Г. Політичні цінності в системі політичних відносин: формування, зміст і функції політичних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються політичні цінності та їх роль в системі політичних відносин. Розкривається процес формування політичних цінностей, їх зміст та функції. Political values and their role in the system of political relations have been analysed. ...
1119361
  Ляшенко Т. Політичні цінності в Україні як фактор впливу на соціально-економічний розвиток // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 27 трав. 2021 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 49-53. – ISBN 978-617-8034-16-0
1119362
  Кіш Є.Б. Політичні цінності громадянського суспільства Угорщини // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 362-376
1119363
  Миколюк А.В. Політичні цінності євроінтеграції України: концептуальньний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 268-278
1119364
  Дьоміна О.С. Політичні цінності та їх сутність // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 105-110. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
1119365
   Політичні цінності та політико-ідеологічні орієнтації громадян України в період російської агресії: стан і напрями змін // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; редкол.: Ю. Якименко, П. Пинзеник, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (189/190). – С. 4-49
1119366
  Семенченко Ф.Г. Політичні цінності українського суспільства: екзистенційний вакуум? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується складний процес руйнування колишніх ціннісних основ життя і нестача нових політичних ідеалів в розбудові української державності. Анализуется сложный процесс разрушения бывших ценностсных оснований жизни и недостаток новых политических ...
1119367
  Онищенко В.І. Політичні цінності: поняття та підходи до визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 378-385
1119368
  Короб А. Політичні чинники другої половини XIX ст. та їх вплив на функціонування української видавничої справи як однієї із складових націєтворчого процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 77-82
1119369
  Жадько К.В. Політичні чинники зародження й розвитку міжнародного туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-78. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1119370
  Бойко А. Політичні чинники корупції в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 284-289. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1119371
  Бабенко Л. Політичні чинники посилення впливу органів ВЧК-ВУЧК-ГПУ-НКВД на суспільне життя в Україні (1920-1930-ті рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 294-303. – ISSN 2078-6077
1119372
  Ткаченко А. Політичні чинники розвитку механізму правового регулювання банківської діяльності 1917-1920 рр. // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 42-45.
1119373
  Бутирська І.В. Політичні чинники розвитку соціальної політики в нових державах-членах Європейського Союзу / І.В. Бутирська ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 607, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 522-607 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-04-1
1119374
  Бойко А.М. Політичні чинники сучасної економічної злочинності в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 104-108. – (Правознавство ; Вип. 385)
1119375
  Обушний М.І. Політичні чинники у визначенні соціоцивілізаційних типів людини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 45-51. – ISBN 966-628-117-1
1119376
  Шуліка А.А. Політичні чинники формування прекаріату як соціально-політичного класу в сучасному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 248-257
1119377
  Васьківська О. Політичні чинники формування тематики книжкових видань у роки визвольних змагань (1917-1920 рр.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 32-39. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано тематичний аспект випуску книжкових видань у роки визвольних змагань. Особливу увагу приділено впливу політичних подій, що відбувалися в Україні, на динаміку випуску книг
1119378
  Пінчук І.О. Політичні чинники як предмет дослідження економічної науки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-26
1119379
  Кузьменко М.М. Політичні чистки науково-педагогічних кадрів КІНО - КДУ у 1920-1930 роках // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 62-63
1119380
  Луняк Є.М. Політичні, економічні та військові взаємини між Кримом і Запоріжжям у 1750-1760-х рр.( за свідченнями французьких сучасників) // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 228. – С. 90-93. – ISSN 1562-0808
1119381
  Лихограй Р. Політичність дитячого фольклору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив суспільно-політичної ситуації на тексти дитячого фольклору та його трансмісію. Наскрізною є теза про виокремлення дитиною найпростіших маркерів за позицією "свій - чужий". The article deals with the influence of the social-political ...
1119382
  Мудрик Ю. Політично-активна молодь як чинник демократизації суспільства // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 44-47
1119383
  Малацай І. Політично-економічна криза в Угорщині на початку 1950-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-43. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується процес загострення політичного протистояння та поглиблення економічної кризи на початку 50-х років ХХ ст. в Угорщині, що стало одним із чинників Угорської революції 1956 року, яка була одним із перших проявів заперечення ...
1119384
  Кравчук Л.В. Політично-номенклатурні аспекти управління освітньо-виховними процесами в період утвердження радянської влади в Західній Україні вересень - 1939, червень - 1941 роки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 32-36. – ISSN 2076-1554
1119385
  Пархоменко І.І. Політично-правові аспекти культурного будівництва в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 240-242
1119386
  Каденко Н.І. Політично-суспільні процеси у Західній Європі: стан та перспективи мультикультуралізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 100-104


  У даній статті розглядаються витоки і теоретичне підгрунтя явища мультикультуралізму. Наводяться та аналізуються проблеми, пов"язані з цим явищем, в тому числі додатково висвітлені актуальними подіями. Розглядаються приклади Нідерландів, Норвегії та ...
1119387
  Бисага К.В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація : (міжнар. досвід та укр. реалії) : наук.-практ. рекомендації для нац. системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин. шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдж. зброї масового знищення / Катерина Бисага ; Київ. ін-т імені Бориса Грінченка. – Київ : Київський університет імені Б. Грінченка, 2017. – 200 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-658-026-3
1119388
  Кононенко Є. Політично релігійний фанатизм біляцерковних православних спільнот // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 151-156
1119389
   Політичну книгу - в маси. – Харків, 1968. – 132 с.
1119390
   Політичну пропозицію схвалено // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 2


  Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на засіданні Уряду представила політичну пропозицію "Нова українська школа".
1119391
  Бачинська К. Політіспит. Із Київського національного університету відраховують студентів, які боролися з корупцією // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 23 вересня (№ 124). – С. 6


  За словами проректора В. Бугрова студентів В. Коваля та І. Кучерявого відрахувати зараз не можуть, тому що деканат факультету, де хлопці навчаються, не дає на це подання, а також немає підпису голови студентського парламенту М. Бурдюги.
1119392
  Тимошенко Ю. Політклуб із Юлією Тимошенко // Вечірні вісті. – 2004. - 30 квіт. - 6 трав.


  [Інтернет-конф. лідера БЮТ (розвиток політ. ситуації в Україні; можливість співпраці лідера Соціаліст. партії О.Мороза та Глави Адмін. Президента В.Медведчука та підтримки Президентом України Л.Кучмою лідера "Нашої України" В.Ющенка в обмін на гарантії ...
1119393
  Якименко Юрій Політко-правові проблеми кримськотатарського народу: підходи до вирішення // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 5 (109). – С. 84-88
1119394
  Завадська О.В. Політкоректність як мовленнєва стратегія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 178-183


  В статті разглядаєься політкоректність як мовленнєва стратегія, з"ясувуються особливості і визначаються основні типи мовленнєвих стратегій та способи їх реалізації. В статье рассматривается политкорректность как речевая стратегия, выясняются ...
1119395
  Марченко Г.В. Політкультурна освіта: принципи творення єдиного культурно-освітнього простору // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 260-266


  У статті розглядаються соціокультурні основи побудови єдиного культурно-освітнього простору на основі принципів природовідповідності, культуровідповідності, інтеркультурності і толерантності, які багато в чому визначають формування особистості - людини ...
1119396
  Бичок А. Політкультурність навчання як життєва установка студентів США // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 325-328. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1119397
  Косянчук О. Політкультурність української літературної традиції: образ Олександра Македонського у творах середньовіччя і бароко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 205-207
1119398
  Ямпольська Л. Політкультурність як конфліктогенний фактор міжетнічних відносин Афганістану в другій половині XX - на початку XXI ст. // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 114-123
1119399
  Кукуруз Оксана Політолог і юрист як суб"єкти реформування політико-правової системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С.11-13
1119400
  Кукуруз Оксана Політолог і юрист як суб"єкти реформування політико-правової системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С. 11-13.
1119401
  Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / С.Г. Рябов; Фонд "Відродження". – Київ : Тандем, 1996. – 240с.
1119402
  Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / С.Г. Рябов. – 2-е вид. – Київ : Тандем, 1996. – 240с. – ISBN 5-11-022546-6
1119403
  Морозов К.П. Політологічне обгрунтування євроатлантичного вибору України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 50-60.
1119404
  Логущенко І.М. Політологічне тлумачення інституту соціальної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 361-368. – ISSN 1563-3349
1119405
  Гончарук В.П. Політологічний аналіз еволюції виборчої системи сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Визначаються етапи еволюції виборчої системи сучасної України, показуються обставини впровадження різних типів виборчих систем в Україні, розкривається сутність застосованих вітчизняних виборчих моделей та визначаються політичні наслідки застосування ...
1119406
  Мельник В.М. Політологічний аналіз економічного та конституційного процесів у посткомуністичній Албанії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 239-241
1119407
  Бірюков Д.С. Політологічний аналіз цивільного захисту як безпекової функції країн-членів Європейського Союзу / Д.С. Бірюков, О.Я. Лещенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 144-150. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1119408
  Шергін С. Політологічний вимір війн і військових конфліктів // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 5-9. – ISSN 2663-2675
1119409
  Задоянчук О.І. Політологічний вимір громадянського суспільства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Досліджується політичний характер громадянського суспільства. автор визначає політичні інститути громадянського суспільства: політичні права і свободи громадян, політичні партії, групи інтересів, засоби масової інформації, політична культура.
1119410
  Косенко Д.В. Політологічний вимір комунікативної теорії Ю. Габермаса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 213-220
1119411
   Політологічний вісник : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Політична думка в Україні : минуле і сучасність". Київ, 1-4 лютого 1993 р. – Київ
Ч. 4. – 1993. – 190 с.
1119412
   Політологічний вісник : Науково-аналітичний збірник. – Київ : Либідь
Вип. 2. – 1994
1119413
   Політологічний вісник : Науково-аналітичний збірник. – Київ : Либідь
Вип. 3. – 1994
1119414
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-108-8
Вип. 6. – 2000. – 224 с.
1119415
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 10. – 2002. – 316 с.
1119416
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 13. – 2003. – 374 с.
1119417
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 14. – 2003. – 342 с.
1119418
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-117-1
Вип. 17. – 2004. – 302 с.
1119419
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-132-5
Вип. 19. – 2005. – 360 с.
1119420
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-134-1
Вип. 20. – 2005. – 319 с.
1119421
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : ІНТАС, 1993-
Вип. 23. – 2007. – 264 с.
1119422
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 32. – 2008. – 305 с.
1119423
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 36. – 2008. – 368 с.
1119424
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 37. – 2008. – 368 с.
1119425
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 39. – 2009. – 495, [1] с.
1119426
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 42. – 2009. – 424 с. – Резюме укр. мовою
1119427
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 43. – 2009. – 512 с. – Резюме укр. мовою
1119428
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 45. – 2009. – 612 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119429
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 46. – 2010. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119430
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 47. – 2010. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119431
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 50. – 2010. – 404 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119432
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 51. – 2011. – 424 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119433
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 52. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119434
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 53. – 2011. – 414 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119435
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 54. – 2011. – 527, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119436
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 55. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119437
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 56. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119438
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 57. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119439
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 58. – 2011. – 520 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119440
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 59. – 2012. – 592 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119441
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 60. – 2012. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119442
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 61. – 2012. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119443
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 62. – 2012. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119444
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 63. – 2012. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119445
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 64. – 2012. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119446
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 65. – 2012. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119447
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 66. – 2012. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119448
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 67. – 2012. – 384 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119449
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 68. – 2012. – 408 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119450
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 69. – 2013. – 591 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119451
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 70. – 2013. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119452
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 71. – 2013. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119453
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 72. – 2014. – 488 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119454
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 73. – 2014. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119455
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 74. – 2014. – 504 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119456
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 75. – 2014. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119457
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 76. – 2014. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119458
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 77. – 2015. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119459
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 78. – 2015. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119460
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 79. – 2015. – 519, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119461
   Політологічний вісник = Politology bulletin : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 80. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119462
   Політологічний вісник = Politology bulletin : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 81. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119463
   Політологічний вісник = Politology bulletin : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 82. – 2019. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119464
   Політологічний вісник = Politology bulletin : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 83. – 2019. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119465
  Добродум О.В. Політологічний глобалізаційний процес: витоки та перспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 152-157. – ISBN 966-628-108-8
1119466
   Політологічний енциклопедичний словник. – Київ : Генеза, 1997. – 400 с. – ISBN 9665040111
1119467
   Політологічний енциклопедичний словник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Генеза, 2004. – 736с. – ISBN 966-504-244-0
1119468
   Політологічний огляд : Реферативний збірник. – Київ
Вип. 2. – 1995
1119469
  Яковлєв М.В. Політологічний підхід до типології форм колоніальної експансії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 9-13. – ISSN 1996-5931
1119470
   Політологічний словник : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : МАУП, 2005. – 792с. – ISBN 966-608-459-7
1119471
  Шляхтун П.П. Політологічний термінологічний словник / П.П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 543, [1] с. – ISBN 978-966-439-835-7
1119472
  Шергін С. Політологічні аспекти дослідження азійсько-тихоокеанського регіоналізму // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 565-584. – ISBN 966-7522-07-5
1119473
  Антонова О.С. Політологічні аспекти формування партійно-фракційної дисципліни в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 298-305


  На підставі аналізу положень нормативно-правових актів України про статус депутатських фракцій визначено аспекти їх дисципліни у процесах законотворчості. Доведено, що політичний вимір фракційної дисципліни включає в себе два структурні рівні: ...
1119474
  Коломоєць А.В. Політологічні засади дослідження символічного насильства // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 156-165
1119475
   Політологічні обрії : збірник наукових праць : до 10 річниці кафедри політології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 249, [1] с. – 10 річниці незалежності України присвячується. – ISBN 966-628-015-9
1119476
  Гаврилюк Д.Ю. Політологічні розвідки причин вияву в політичній практиці феномену абсентеїзму // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 106-111. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 6)
1119477
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 3. – 2013. – 159 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1119478
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119479
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – 2016. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119480
  Морозов А.Ю. Політологічні та культурологічні аспекти "Нового світового порядку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1119481
   Політологічні та соціологічні студії : Збірник наукових праць. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-194-6
Том 2. – 2002
1119482
   Політологічні та соціологічні студії : Збірник наукових праць.Тематичний випуск. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-792-1
Том 3 : Етнополітика й етнополітологія країн Центральної та Східної Європи. – 2005
1119483
   Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Каф. ім. Жана Моне [та ін.]. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-534-2. – ISSN 2309-7760
Т. 12, тематич. вип. : Політичні виміри процесів європейської інтеграції. – 2013. – 564 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119484
   Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2309-7760
Т. 15, тематич. вип. : Електоральні процеси в умовах кризи демократії: регіональні, національні та глобальні тенденції. – 2018. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119485
   Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.] наук. ред. А.М. Круглашов. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2309-7760
Т. 16, тематич. вип. : Європейська інтеграція України в час нових викликів та загроз. – 2019. – 287, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1119486
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 1. – 1992
1119487
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 2. – 1992
1119488
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 3. – 1992
1119489
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 1. – 1995
1119490
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 2. – 1995
1119491
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 3. – 1995
1119492
  Білюга А.Д. Політологічно-історична оцінка сучасного тероризму в працях вчених США // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (33). – С. 23-37. – ISSN 2707-1383
1119493
   Політологія. – Львiв : Світ, 1993. – 576с. – ISBN 5-7773-0086-3
1119494
   Політологія. – Київ, 1993. – 270с.
1119495
   Політологія. – 2-е вид. – Львiв : Світ, 1994. – 592с. – ISBN 5-7773-0086-3
1119496
  Рябов С.Г. Політологія : Словник термінів і понять / С.Г. Рябов. – Київ : Тандем, 1996. – 192с. – ISBN 5110225467
1119497
   Політологія : Навчальний посібник для студ.вузів. – Харків : Фоліо, 1998. – 735с. – ISBN 966-03-0493-5
1119498
   Політологія : Підручник для студ.ВНЗ / Левківський І.С. Дзюбко, В.П. Андрущенко, В.С. Буцевицький, В.П. Горбатенко, І.О. Кресіна, ; За заг.ред.І.С.Дзюбка,К.М.Левківського. – Київ : Вища школа, 1998. – 415с. – Бібліогр.:с.407-415. – ISBN 5-11-004699-9
1119499
   Політологія : Посібник для студентів вузів. – Київ : Академія, 1998. – 368с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-029-9
1119500
  Єрмілов Є.П. Політологія : (скорочений текст лекцій для студентів усіх форм навчання) / Є.П. Єрмілов; Мін. освіти України ; Черкаський інженерно-технічн. ін-т. – Черкаси : Відлуння, 1998. – 104 с. – ISBN 9667331058
1119501
  Павліченко П.П. Політологія : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ.вузів / П.П. Павліченко. – Кременчук : Кременчук, 1998. – 252с. – ISBN 966-7513-03-3
1119502
  Піча М В. Хома Політологія : Конспект лекцій. Навч. посібник / М В. Хома Піча. – Київ : Каравела, 1999. – 168с. – ISBN 966-95596-1-4
1119503
  Гелей С.Д. Політологія : Навчальний посибник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 3-е вид., перераб. і доп. – Київ : Знання, 1999. – 427с. – (Вища освита ХХІ століття). – ISBN 966-7293-47-5
1119504
  Бабкіна О.В. Політологія : посібник для студ. вузів / [Авт. колектив.: О.В. Бабкіна, Є.Ф. Безродний, В.П. Горбатенко та ін.] ; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – Київ : Академія, 2000. – 363, [4] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 359-363 та в кінці розд. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-065-5
1119505
   Політологія : Підручник для вищих закладів освіти. – Київ : Ельга-Н, Ніка-центр, 2000. – 584с. – ISBN 966-521-114-5
1119506
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.Для студ.вищ.закл.освіти 1-1V рівнів акредитації / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ. Львів : Каравелла. Новий Світ-2000, 2001. – 328с. – Шифр дубл. – ISBN 966-95596-1-8. 966-7827-00-3
1119507
  Гелей С.Д. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 4-е вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2001. – 384с. – ISBN 966-603-103-5


  З позицій сучасних методологічних підходів висвіт-люється зміст, структура, функції інститутів полі-тичної системи з позиції сучасних методологічних підходів. Аналізується вплив різноманітних чинни-ків на політичний процес та прояв їх у суспільних ...
1119508
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти I-II рівнів акредитації / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ. Львів : Каравелла. Новий Світ-2000, 2001. – 328с. – ISBN 966-95596-1-8. 966-7827-00-3
1119509
  Рябов С.Г. Політологія : Словник понять і термінів / С.Г. Рябов. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : КМ Академія, 2001. – 256с. – ("Книга НаУКМА"). – ISBN 966-518-093-2
1119510
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Вища школа, 2001. – 416 с. – ISBN 966-642-062-7
1119511
  Бабкіна О.В. Політологія : підручник / О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко; За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2001. – 528 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
1119512
  Шляхтун П.П. Політологія : (теорія та історія політичної науки).: Підручник / П.П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2002. – 576 с. – ISBN 966-06-0226-Х


  У підручнику систематизовано наукові знання про політику. Значна увага приділя-ється історії становлення і розвитку політичних ідей. Для студентів вищих навчальних закладів.
1119513
   Політологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Панов, Л.М. Герасіна, Н.П. Осипова, Ю.М. Розенфельд; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Київ : Ін Юре, 2002. – 360 с. – ISBN 966-8088-01-8
1119514
   Політологія : підручник / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, ін. та; За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка ; Авт. колл.: В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, та ін. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2002. – 528 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
1119515
  Піча Володимир Маркович Політологія : Навч. посібник для студ вищих закладів освіти / Піча Володимир Маркович, Хома Наталія Михайлівна. – 3-тє вид., виправ. і допов. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 344с. – 1Піча Шифр дубл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6; 966-7827-13-5
1119516
   Політологія : Підручник для студ.вищ.навч.закл. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 612с. – ISBN 966-542-158-1
1119517
  Муляр В.І. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.І. Муляр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 356с. – ISBN 966-8253-00-0
1119518
  Іванцова І.В. Політологія / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 300-301. – ISBN 966-642-073-2
1119519
   Політологія : підручник для ВНЗ / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко; [А. Колодій, Л .Климанська, Я. Космина, В. Харченко] ; за наук. ред. А. Колодій. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр. – ISBN 966-521-226-5
[Кн. 1, 2]. – 2003. – 663, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
1119520
  Муляр В.І. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.І. Муляр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 356 с. – ISBN 966-8253-00-0
1119521
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.для студ.вищ.закл.освіти / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 4-те вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 344с. – ISBN 966-7827-13-5
1119522
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., переробл., доповн. – Київ : Академія, 2003. – 528c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
1119523
  Ткач О.І. Політологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Ткач; МОіНУ; Відкритий міжнар. ун-тет розвитку людини "Україна". – Київ : [ВМУРоЛ], 2003. – 254с. – ISBN 966-7979-17-2
1119524
  Обушний М.І. Політологія : Довідник / М.І. Обушний, А.А. Коваленко, І О. Ткач; КНУШ. – Київ : Довіра, 2004. – 599с. – ISBN 966-507-161-0
1119525
  Піча В.М. Політологія : Конспект лекцій: Навч. посібник / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 3-тє вид., доповн. – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – 172c. – ISBN 966-8340-37-X
1119526
   Політологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. посібник / М.В. Примуш, А.П. Розкошний, Ю.А. Ададуров, О.І. Анастасов, В.Д. Бородінов; МОНУ ; Примуш М.В. [ та ін.] ; під. заг. ред. М.В. Примуша. – Київ : Професіонал, 2004. – 320 с. – ISBN 966-8556-63-1
1119527
  Кухта Б. Політологія : Історія і теорія політичної науки. Курс лекцій / Борис Кухта, Орест Красівський, Андрій Ліпенцев. – Львів : Кальварія, 2004. – 272с. – ISBN 966-663-137-7
1119528
   Політологія : навчально-методичний комплекс : [підручник] / Ф.М. Кирилюк, А.Є. Конверський, В.Ф. Білик, В.Ф. Цвих, С.О. та ін. Тимошенко; [Ф.М. Кирилюк, А.Є. Конверський, В.Ф. Білик та ін. ; за ред. Кирилюка Ф.М.] ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 697, [6] с. – ISBN 966-8365-69-0


  Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
1119529
  Юрій М.Ф. Політологія : Підручник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2004. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
1119530
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.для студ.вищ.закл.освіти / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 5-те вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 344с. – ISBN 966-7827-13-5
1119531
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 5-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 645 с. – ISBN 966-620-154-2


  Аналізується значна кілкість найновіших публікацій вітчизняних та зарубіжних науковців щодо політичних систем, систематизувати цей матеріал і подати його з позицій сучасних методолічних подхідів. Для студентів вищих заклад
1119532
   Політологія : Підручник для вищ. навч. закладів 3-4 рівнів акредитації / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько, М.О. Корж, І.П. Федірко; За ред.: Ф.М. Кирилюка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Здоров`я, 2004. – 776с. – ISBN 5-311-01327-3
1119533
   Політологія. – Харків : ХНЕУ, 2004. – 340с. – ISBN 966-676-111-4
1119534
  Піча В.М. Політологія : Типові питання та відповіді з лекційного курсу. навч. посібник для студ. / В.М. Піча., К.М. Левківський, Н.М. Хома. – 2-е вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 176с. – ISBN 966-7827-01-1
1119535
  Сахно А.К. Політологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / А.К. Сахно ; [за ред. В.І. Головченка] ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 185, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-58 та наприкінці модулів. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-63-6
1119536
  Прибутько П.С. Політологія : Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, С.І. Вировий, Р.В.Михайленко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-47-2
1119537
   Політологія : Підручник для студ. юрид. спец. внз / Л.М. Герасіна, В.С. Журавський, В.Я. Зимогляд, Н.П. та ін. Осипова; Редкол.: Панов М.І., Журавський В.С., Герасіна Л.М., Осипова Н.П. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2005. – 520с. – Шифр дубл.1 Полі.Доп.карт.хим.,киб.,м.м.,рфз.,фз. – ISBN 966-313-242-6
1119538
  Білецька І.Б. Політологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Б. Білецька. – Київ : Знання України, 2005. – 182 с. – ISBN 966-316-063-2
1119539
   Політологія : підручник / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, В.М. Бебик, М.Ф. та ін. Головатий; За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка ; авт. В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, В.М. Бебик, М.Ф. Головатий та ін. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2005. – 528 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
1119540
   Політологія : Навчально-методичний комплекс. Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 704с. – ISBN 966-364-127-4
1119541
  Шляхтун П.П. Політологія : (теорія та історія політичної науки). Підручник / П.П. Шляхтун. – 3-тє вид-ня, стереотипне. – Київ : Либідь, 2005. – 576с. – ISBN 966-06-0389-4


  У підручнику систематизовано наукові знання про політику. Значна увага приділя-ється історії становлення і розвитку політичних ідей. Для студентів вищих навчальних закладів.
1119542
  Рудич Ф.М. Політологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.М. Рудич. – Київ : Либідь, 2005. – 480с. – ISBN 966-06-0347-9
1119543
  Левківський К.М. Політологія : підручник для студ. вищих навч. закладів освіти / К.М. Левківський, В.М. Піча, Н.М. Хома; за заг. ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., виправл. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 476с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-
1119544
  Юрій М.Ф. Політологія : підручник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор ; КНТ, 2005. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
1119545
  Піча В.М. Політологія : підручник. для студ вищ. навч. закладів освіти / Піча В.М., Хома Н.М.; за заг. ред. В.М. Пічі. – 5-е вид., виправл. і доп. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 304с. – ISBN 966-8340-39-6
1119546
   Політологія : підручник [студ. вищих навч. закладів] / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, В.М. Бебик, М.Ф. та ін. Головатий; [В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, В.М. Бебик, М.В. Головатий]; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2006. – 568 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-219-4
1119547
  Прибутько П.С. Політологія : Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, С.І. Вировий, Р.В.Михайленко. – 2-е вид., доп.. та переробл. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-85-5
1119548
  Піча В.М. Політологія : типові питання та відповіді з лекційного курсу: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.М. Піча., К.М. Левківський, Н.М. Хома. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 176с. – ISBN 966-7827-01-1
1119549
  Юрій М.С. Політологія : підручник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор; КНТ, 2006. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
1119550
  Рудич Ф.М. Політологія : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Ф.М. Рудич. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2006. – 480с. – ISBN 966-06-0431-9
1119551
  Логвина В.Л. Політологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Логвина ; МОН України ; Кам"янець-Подільський держ. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 304 с. – ISBN 966-364-354-8
1119552
  Дробінка І.Г. Політологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.Г. Дробінка, Т.М. Кришталь, Ю.В. Підгорецький ; М-во освіти і науки України. – Київ : [Центр учбової літератури], 2007. – 290 с. – Бібліогр.: с. 263-264. – ISBN 978-966-364-433-2
1119553
   Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Штанько, Н.В. Чорна, Т.Г. Авксентьєва, Л.А. Тіхонова; Штанько В.І. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Наук.- метод. центр вищої освіти. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : Фірма "Інкос" ; Центр учбової л-ри, 2007. – 287, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 966-364-378-1
1119554
  Аляєв Г.Є. Політологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.Є. Аляєв ; [відп. ред. А.Є. Конверський]. – Полтава : АСМІ, 2007. – 277, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 260-272. – Бібліогр.: с. 248-250 та в кінці тем. – (Bibliotheca studiorum). – ISBN 966-7653-31-5
1119555
  Кусок Л.М. Політологія : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Кусок Л.М., Ткач О.І.; Київський славістичний ун-т. – Київ : КСУ, 2007. – 225с. – ISBN 966-7486-17
1119556
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 312 с. – ISBN 966-346-206-X
1119557
   Політологія : навч. посібник / А.М. Черній, В.І. Волобуєв, І.Р. Байрак, О.В. Грабовський, П.Г. та ін. Калько; [А.М. Черній, В.І. Волобуєв, І.І. Бойко та ін. ; за заг. ред. А.М. Чернія]. – Київ : Міленіум, 2007. – 364, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-66-4
1119558
  Грицяк Н.В. Політологія : навч. посібник / [Н.В. Грицяк, Б.Л. Дем"яненко, В.М. Дем"яненко] ; за ред. Б.Л. Дем"яненка. – 3-тє вид., допов. і уточнене. – Київ : Софія-А, 2008. – 753, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. словник: с. 727-746. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8684-47-0
1119559
   Політологія : навчальний посібник / Мін-во аграрної політики України ; Полтавська державна аграрна академія ; [ уклад. Безотосний М.Т. ]. – Полтава : ПДАА, 2008. – 128 с.
1119560
   Політологія : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка; [ В.Г. Антоненко та ін. ]. – 3-тє вид., переробл., доп. – Київ : Академія, 2008. – 568c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-258-7


  Охоплює основну політологічну проблематику, включену до вітчизняних навчальних програм із політології для вищої школи. Розраховане на студентів, викладачів, аспірантів, вчителів і учней середніх спец.навчальних закладів
1119561
   Політологія : підручник / Вегеш М.М., Остапець Ю.О., Боднар В.Л., Буркало В.В. та ін.; за ред. М.М. Вегеша. – 3-тє вид.. переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 384с. + CD ROM. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-453-4
1119562
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 7-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 415с. – ISBN 978-966-346-467-1
1119563
   Політологія : навчальний посібник / Кузь О.М. [ та ін. ] ; МОН України; Харківський нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-676-307-8
1119564
  Бебик В.М. Політологія : наука і навчальна дисципліна : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Валерій Бебик. – Київ : Каравела, 2009. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-93-7


  У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління викладено основні засади політології як науки і навчальної дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук
1119565
   Політологія : підручник / Димитрова Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. – Київ : Знання, 2009. – 206 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-533-3


  Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, ідеї національної державності і демократії в історії політичної думки України, теорії політичної влади, сутність політичної системи
1119566
  Піча В.М. Політологія : підручник для студентів внз / Піча В.М., Хома Н.М ; за заг. ред. В.М. Пічі. – 5-е вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-303. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-39-6
1119567
  Рудич Ф.М. Політологія : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ф.М. Рудич ; [гол. ред. В.М. Куценко ; ред. : Д.В. Петік, Н.А. Симоненко]. – Вид. 3-тє, переробл., допов. – Київ : Либідь, 2009. – 478, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-06-0550-3
1119568
  Шляхтун П.П. Політологія : історія та теорія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Шляхтун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 451с. – ISBN 978-966-439-272-0
1119569
   Політологія : підручник / Цвих В.Ф. [та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Цвиха, О.В. Батрименко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 671 с. – ISBN 978-966-439-237-9
1119570
   Політологія : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Антоненко В.Г. [та ін.] ; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-є вид., переробл., доп. – Київ : Академія, 2010. – 567 c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-258-7
1119571
  Горбач О. Політологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Горбач Олександр, Демчишак Руслан. – Львів : [ЛДІНТУ ім. В. Чорновола], 2011. – 263 с. – Бібліогр.: с. 258-263 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-199-015-8
1119572
   Політологія : навчальний посібник / [В.С. Бліхар та ін.] ; за заг. ред. М.П. Гетьманчука. – Київ : Знання, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 396-415. – ISBN 978-966-346-681-1
1119573
   Політологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / [В.Ф. Цвих та ін.] ; за ред. В.Ф. Цвиха. – Київ : Знання, 2012. – 374, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-374. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-987-4
1119574
   Політологія : [базовий] підручник для студентів вищ. навч. закл. / [Коваль І.М. та ін. ; Громад. рада.: Ю.Я. Бобало, В.С. Бакіров, Л.В. Губерський та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України]. – Харків : Фоліо, 2012. – 410, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 410-411. – Бібліогр.: с. 341-350 , в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-03-5994-9
1119575
   Політологія : [підручник для студентів ВНЗ] / [А.М. Черній, В.Ф. Калуга, О.В. Костюк та ін.] ; за заг ред. проф. А.М. Чернія. – Київ : Міленіум, 2012. – 425, [1] с : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Довідник країн Європи: с. 362-373. - Слов. політол. термінів: с. 374-420. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-66-4
1119576
   Політологія : підручник / [М.П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М.П. Требіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 414, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: 408-411. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-458-450-7
1119577
  Гелей С.Д. Політологія : навч. посібник ... для студ. вищих навч. закладів / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 346, [1] с. – Бібліогр.: с. 346. – ISBN 978-617-673-103-0
1119578
   Політологія : енциклопед. словник / [В. Денисенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук., проф. Володимира Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 404, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. В кінці кн. зазнач. авт.: Денисенко В.М., Угрин Л.Я., Хома Н.М. – ISBN 978-617-10-0166-4
1119579
  Косьмій О.М. Політологія : навч.-метод. комплекс (для курсантів психолог. ф-ту) / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 25, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 23-25
1119580
  Мальчин Ю.М. Політологія : курс лекцій / Мальчин Ю.М. – Київ : АМУ, 2015. – 112 с. – ISBN 978-966-2341-18-8
1119581
   Політологія : метод. рек. до самост. роботи для студентів напряму підгот. 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад. М.С. Гурицька]. – Київ : НАУ, 2015. – 26, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 26-27
1119582
  Бебик В.М. Політологія : наука і навчальна дисциплина : підручник для студентів ВНЗ / В.М. Бебик. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2016. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-93-7
1119583
  Шляхтун П.П. Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 471, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0097-7
1119584
   Політологія : підручник / [М.П. Требін, Л.М. Герасіна, І.О. Поліщук, О.М. Сахань] ; за ред. М.П. Требіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2018. – 460, [2] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 454-457. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-397-409-7
1119585
   Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / Білоусов О.С., Бабіна В.О., Кривдіна І.Б. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2019. – 167, [1] с. – До 100-ліття Одес. нац. політехн. ун-ту. - Предм. показчик: с. 163-164. – Бібліогр.: с. 165-167. – ISBN 978-966-2229-97-4


  У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління викладено основні засади політології як науки і навчальної дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук
1119586
  Піча В.М. Політологія : підручник для студентів ВНЗ / В.М. Піча, Н.М. Хома ; за заг. ред. В.М. Пічі. – 5-те вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 298-303. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-13-5
1119587
  Шляхтун П.П. Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 471, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0097-7
1119588
  Міщенко А.Б. Політологія : навч. посібник / Міщенко А.Б. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2022. – 101, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96-101. – ISBN 978-617-520-148-0
1119589
   Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку : Наукові доповіді та статті. – Київ : Європейський університет, 2000. – 252с. – ISBN 966-7508-69-2
1119590
   Політологія в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – С. 13


  Фрагменти виступів учасників Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму, який відбувся 25-27 жовтня ц.р. на базі Інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка. Серед виступаючих професор університету П.П. Шляхтун.
1119591
  Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина / В.М. Бебик; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 424с. – ISBN 966-608-366-3


  Викладено основні засади політичної науки в контексті історії розвитку світової політичної думки, становлення політології як науової, навчальної та практичної дисципліни
1119592
  Мейс Д. Політологія історії, або Народна освіта як чинник соціалізації громадян // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 лютого (№ 7). – С. 12-13
1119593
  Мадіссон В.В. Політологія міжнародних відносин : Навч. посіб. для студ. гуманіт. фак. вищ. закл. освіти / В.В. Мадіссон, В.А. Шахов. – Київ : Либідь, 1997. – 174 с. – ISBN 5325008560
1119594
  Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.О. Шергін ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ : ДАУ, 2013. – 200, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7037-03-2
1119595
  Перепелиця Г. Політологія міжнародних відносин // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 61


  Рецензія на навчальний посібник - "Політологія міжнародних відносин" - підготовлений і виданий завідувачем кафедри регіональних систем і європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС, доктором політичних наук, професором Сергієм ...
1119596
  Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин : навч. посібник / С.О. Шергін. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-868-8
1119597
  Кирилюк Ф.М. Політологія Нової доби : Посібник / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Академія, 2003. – 304с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-158-9


  Викладено основні політологічні доктрини, концепції Нової доби, висвітлено розвіток політичного знання в єдності його світоглядних засад, теоретичного змісту і програмних вимог. Для студентів вузів
1119598
   Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – Київ : Політична думка, 1995. – 368с. – ISBN 5-87983-010-1
1119599
  Кирилюк Ф. Політологія Ренесансу : Навчальний посібник / Федір Кирилюк; КНУТШ; Філософський факультет; Кафедра політології. – Київ : Знання України, 2000. – 200с. – ISBN 966-618-113-4; 966-618-149-5
1119600
  Кирилюк Ф. Політологія середньовіччя : Навчальний посібник / Ф. Кирилюк; КНУТШ; Філософський факультет; Кафедра політології. – Київ : Знання, 2000. – 256с. – ISBN 966-618-113-4
1119601
  Сергієнко П.П. Політологія сьогодні і завтра / П.П. Сергієнко. – К., 1991. – 45с.
1119602
  Сіленко А. Політологія та соціологія в освітньому процесі України: Болонський процес чи відступ від демократії? / А. Сіленко, Л. Кормич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 31-32.
1119603
   Політологія у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2003. – 263с. – ISBN 966-642-163-1


  У популярному викладі наведено найактуальніші питання сучасного політичного життя та відповіді на них. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1119604
  Бульбенюк С.С. Політологія у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / С.С. Бульбенюк, Н.Ю. Іванова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 242, [6] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-352-0
1119605
  Стародуб Н. Політологія у порівнянні // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Друге місце у загальнокомандному заліку вибороли студенти філософського факультету Шевченкового університету Владислав Сасін, Ігор Гончарук та Анастасія Руденко у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Політологія", яка цього ...
1119606
  Цвих В. Політологія у системі підготовки сучасного фахівця / В. Цвих, Д. Черняк // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 106-110. – ISSN 1682-2366


  Згадується книга " Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів" за ред. В.Ф. Цвиха, підготовлена каф. політології філософського фак-ту КНУТШ.
1119607
   Політологія у схемах , таблицях, визначеннях : Навчальний посібник. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 161c. – ISBN 966-7508-02-1
1119608
  Кусок Л.М. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : Навчально-методичний посібник / Кусок Л.М., Ткач О.І.; Київський славістичний ун-т. – Київ, 2006. – 188с.
1119609
  Дей М.О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : навч. посібник для студ. ВНЗ / Дей М.О., Ткач О.І. ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2014. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-170. – ISBN 978-966-2609-61-5
1119610
   Політологія як наука і навчальна дисципліна / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 8-16. – ISBN 978-966-2229-97-4
1119611
  Хілько М.І. Політологія як нова парадигма освітньо-наукового знання // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 190-228. – ISBN 966-594-988-8
1119612
  Цвих В.Ф. Політологія, як наука і навчальна дисципліна: сучасні модуси реалізації // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 6-12
1119613
   Політологія. Кінець ХІХ - перша половина ХХ ст. : хрестоматія. – Львiв : Світ, 1996. – 800 с. – ISBN 5-7773-0219-Х
1119614
  Піча В.М. Політологія. Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч. посібник / Піча В.М., Левківський К.М., Хома Н.М. – Київ ; Львів : Каравелла ; Новий Світ-2000, 2002. – 176 с. – ISBN 966-95596-5-0, 966-7827-01-1
1119615
  Славинський Микола Політологія: від роздумів до прогнозів // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 2-3 : фото
1119616
   Політологія: історія та методологія : хрестоматія. – Київ : Здоров"я, 2000. – 632 с. – ISBN 5-311-02747-9
1119617
  Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Шляхтун ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 472 с. – ISBN 978-611-01-0097-7
1119618
  Піча В.М. Політологія: конспект лекцій : Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-ге вид., доп. – Львів : Новий Світ-2000; Альтаїр-2002, 2003. – 172с. – ISBN 966-95596-1-4
1119619
   Політологія: наука про політику : Підручник / В.П. Андрущенко, В.С. Афанасенко, М.І. Горлач, Г.Т. та ін. Головченко; За заг.ред.В.Г. Кремень, М.І. Горлач. – 3-є вид., виправ. і доп. – Київ-Харків : Єдінорог, 2001. – 640 с. – ISBN 5-7763-8287-4
1119620
   Політологія: наука про політику : Підручник. – Київ-Харків : Єдінорог. – ISBN 966-7333-36-1
Вид. 4-те, виправлене та доповнене. – 2002. – 640с.
1119621
  Горлач М.І. Політологія: наука про політику : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.І. Горлач, В.Г. Кремень. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 840 с. – ISBN 978-966-364-836-1
1119622
   Політологія: освітньо-професійний комплекс : напрям підгот. 030104 - "Політологія", спец. - "Політологія" (6.030104; 7.040301; 8.040301) : [навч. посібник] / А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, П.П. Шляхтун, В.Ф. та ін. Цвих; [А.Є. Конверський та ін.] ; за ред. А.Є. Конверського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 678, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем
1119623
   Політологія: Плани семінарських занять і методичні рекомендації. – Київ, 1993. – 40 с.
1119624
   Політологія: Терміни. Поняття. Персоналії. Схеми. Таблиці. : Навчальний словник-довідник для студентів. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2001. – 320с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6; 966-7827-06-2
1119625
  Цвих В.Ф. Політологія: традиція та інновація // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 434-448. – ISBN 978-966-439-469-4
1119626
  Томенко М. Політреформа як патова ситуація // Україна і світ сьогодні, 2003. – 25-31 жовтня


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації щодо майбут. конституц. реформи та ролі ЗМІ під час виборів Президента 2004 р.
1119627
  Тримбач С. Політтехнологія по-сталінськи : Фрагмент книжки "Олександр Довженко: загибель богів" // Kino-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2006. – № 32 : Зима. – С. 170-173
1119628
  Турчинська А.Ф. Поліття : вибрані вірші та поеми / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1965. – 333 с.
1119629
  Бойченко В.П. Поліття : поезії / В.П. Бойченко ; [біогр. довідка: с. 77. іл.: А.Б. Площанський]. – Київ : Молодь, 1977. – 79 с. : іл.


  Цикли: Час і простір. - Із Роберта Фроста.
1119630
   Поліття. – К., 1986. – 136с.
1119631
  Лісняк І. Поліфеноли магнолієвих: вивчення впливу на злоякісні клітини in vitro / І. Лісняк, Р. Палагеча, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-100. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджували протипухлинну дію екстрактів, отриманих з кори деяких видів магнолій. Виявлено відсутність цитотоксичної чи цитостатичної дії отриманих екстрактів на клітини пухлин in vitro. Між тим, проведені дослідження показали наявність сильно ...
1119632
  Ганжа А. Поліфонізм наративу в документальному кінотексті (на прикладі фільму "Poeta Maximus") // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (397), січень - березень. – С. 29-35. – ISSN 2664-4282
1119633
  Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В. Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Каленченко О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 165л. – Бібліогр. : л.151-165
1119634
  Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В.Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Каленченко О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 4 назв.
1119635
  Шевченко В.І. Поліфонічна діалектика як філософський метод // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 142-152


  В.Б. Антонович.- С. 147; М.П. Драгоманов.- С. 151.
1119636
  Моляко В.О. Поліфонічна трансформація наукової школи Г.С. Костюка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 6-13. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772


  Творчий доробок і сама творча особа Г.С. Костюка поза усяким сумнівом повинні визначатись без будь-якой штучної компліментарності, гіперболізації найвищими в нашій науці вимірами й визначеннями. .
1119637
  Завгородняя Г.Ф. Поліфонічний текст як предмет музикознавчого дискурсу // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 147-156. – ISSN 2524-0447


  "В історичних та жанрових умовах у контексті семантики часу досвід людства, що народжується у колективному, несвідомому, відображується у його творах, будь то художник, музикант чи архітектор. Таким чином, мистецтво у всі часи було своєрідним дзеркалом ...
1119638
  Андрусь Л.А. Поліфонічний характер інтеррогативів у заголовках французьких медійних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 35-41. – Бібліогр.: Літ. : с. 41; 23 п.
1119639
  Біляшевич Р.З. Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 266-276. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1119640
  Супрун-Яременко Поліфонія в духовно-релігійних творах Миколи Леонтовича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 26-33. – ISSN 1728-6875
1119641
  Соболь Ю О. Поліфонія заперечення як основа його аргументативної функції у французькому дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 169-176
1119642
  Присухін С.І. Поліфонія культури життя: філософсько-богословська спадщина Йоана Павла II в сучасному дискурсі : релігієзнавчий аспект / С.І. Присухін ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2017. – 475, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-123-6
1119643
  Астрахан Н. Поліфонія літературного твору: теоретичний аспект // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 175-183. – ISSN 2305-5898
1119644
  Данчишин Н.Р. Поліфонія поетичних світів Ігоря Калинця, Романа Кудлика та Григорія Чубая : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Данчишин Назар Романович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1119645
  Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 441, [ 89 ] л. + Додатки : 89 л. – Бібліогр.: л. 396-441
1119646
  Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: Біюліогр.: 51 назв.
1119647
  Грабовський В. Поліфонія слова Володимира Корнійчука. Про книгу "КольороМузика Слова" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 208-210. – ISSN 0868-4790


  ""Почім грам сивого горя?..", "…Ті слова приходять до мене з неба", "І тамую душу молитвами"… Це - назви деяких мальованих поезій у прозі Володимира Корнійчука, що віддавна присутній в українському письменстві, в музичній критиці та журналістиці. Нині ...
1119648
  Паславська А. Поліфонія творів та німецькомовних перекладів Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 397-408. – (Серія філологічна ; вип. 70). – ISSN 2078-5534
1119649
  Ярових Д. Поліфонія художнього світу. Роман Мирослава Дочинця "Горянин. Води Господніх русел" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 3 (917), березень. – С. 187-198. – ISSN 08-68-4790-1
1119650
  Рева-Лєвшакова Поліфонія художньої мови Валер"яна Підмогильного // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 190-198. – ISBN 978-966-171-889-9
1119651
  Циркунова І.В. Поліфонія як засіб створення іронії в романі К. Х. Села "Вулик" та проблеми її відтворення в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 487-491
1119652
  Мамосюк О. Поліфонія як комунікативна ознака побудови художніх текстів письменників-новороманістів // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 98-104. – ISSN 2410-0927
1119653
  Станько О.В. Поліфтороалкілімінофосфонати в синтезі оптично активних похідних [альфа]-амінофосфонових кислот : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Станько Олег Володимирович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1119654
  Овсієнко Л.М. Поліфункційність терміна в сучасному термінознавстві // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2022. – С. 89-97. – (Серія : Філологія ; т. 25, № 1). – ISSN 2311-0821
1119655
  Ліханов А.Ф. Поліфункціональна організація і трансформація вторинного метаболізму деревних рослин у лісових та урбофітоценозах : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 06.03.01 / Ліханов Артур Федорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 38 назв
1119656
  Гнатюк Н.Г. Поліфункціональний аспект авторського "я" в передмовах до наукових праць (на матеріалі англійської наукової літератури XVI-XX ст. ) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1119657
  Гнатюк Н.Г. Поліфункціональний аспект авторського "я" в передмовах до наукових праць (на матеріалі англійської наукової літератури XVI-XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 92-95. – ISBN 966-7890-03-1
1119658
  Обрізків А.В. Поліфункціональні громадські будівлі центрів об"єднаних територіальних громад // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 459-464. – ISSN 2077-3455
1119659
  Лавер О. Поліфункціональні літературно-художні антропоніми у драмах П. Куліша // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 58-60
1119660
  Дуліна Н.А. Поліфункціональні матеріали на основі нанопорошків оксидів рідкісноземельних елементів R2O3 (R=Lu, Y) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Дуліна Надія Андріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1119661
  Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 372 л. – Бібліогр.: л. 331-372
1119662
  Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
1119663
  Кононенко І. Поліфункціональність ад"єктивів у поетичній мові Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 110-121. – ISBN 978-966-02-7585-0
1119664
  Конончук Т. Поліфункціональність експресивного у творенні художнього буття в оповіданнях В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 137-146. – ISBN 966-594-246-8
1119665
  Зуб М.Я. Поліфункціональність інфраструктури регіонального ринку праці на етапі інноваційних зрушень в економіці України / М.Я. Зуб, Д.А. Шуліка // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 74-80. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1119666
  Пирогова К. Поліфункціональність концепту козацтва в поемі П. Куліша "Настуся" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 100-103
1119667
  Гальчук О. Поліфункціональність міфологеми сну в поезії Миколи Зерова // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 22-26. – ISBN 966-638-152-4
1119668
  Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.35-46. – ISSN 0236-1477
1119669
  Балан Н.В. Поліфункціональність мотиву дороги в повісті К.Маккарті "Коні, коні..." // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 25-31


  Стаття присвячена дослідженню мотиву дороги в повісті К. Маккарті "Коні, коні…". Акцентується увага на структурі хронотопу дороги. Визначається значення сутності мотиву дороги в життєвому шляху протагоніста. Статья посвящена исследованию мотива ...
1119670
  Свєтлова А.І. Поліфункціональність та поліаспектність комунікативного мовчанняв англомовному художньому дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 104-112. – Бібліогр.: С. 111-112; 30 назв
1119671
  Тищенко І.Ю. Поліфункціональність художнього світу прози Романа Андріяшика // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 280-284
1119672
  Бандура Т.Й. Поліфункціональність художньої деталі в поетикальній структурі наративу новел Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 127-133. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті на основі аналізу новелістики О. Гончара з"ясовується поліфункціональність художньої деталі, її еволюція у творах митця.
1119673
  Сідорова Я. Поліхромія як засіб гармонізації житлового середовища / Я. Сідорова, Ю.Ф. Сазонова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 302-306. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1119674
  Кравченко А.І. Поліхудожні проекти у виконавській творчості українських ансамблістів кінця XX - початку XXI століть // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 139-145. – ISSN 2312-4679
1119675
  Бурлакова І.В. Поліхудожній простір Оксани Лятуринської // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 409-414
1119676
  Ситнік В. Поліцейська "магія", або Чому "нова" поліція є копією старої міліції? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1119677
  Вчелічка Геза Поліцейська година / Вчелічка Геза. – Київ, 1961. – 480с.
1119678
  Вчелічка Геза Поліцейська година : роман / Вчелічка Геза. – Київ : Дніпро, 1972. – 574 с.
1119679
  Вчелічка Геза Поліцейська година : роман / Вчелічка Геза. – Київ : Дніпро, 1982. – 543 с.
1119680
   Поліцейська деонтологія : навч. посібник / [В.Я. Марковський, О.І. Савайда, Р.Б. Тополевський та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 315, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 315. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
1119681
  Кобзар О.Ф. Поліцейська діяльність в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія / О.Ф. Кобзар ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Харків ; Дніпропетровськ : Панов, 2015. – 314, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-302. – ISBN 978-617-7293-71-1
1119682
   Поліцейська діяльність, орієнтована на громаду, в Європі: концепції, теорія та практика / Європ. мережа попередження злочинності (EUCPN) ; Центр політ.-прав. реформ ; Міжнар. фонд "Відродження" ; М-во внутр. справ України ; [авт.-упоряд.: B. Wijckmans та ін.] ; пер. укр. мовою С. Сизенко ; заг. ред.: О. Банчук, І. Дмитрієва, З. Саідова. – Брюсель : EUCPN, 2012. – 133 c. : табл. – В рамках проекту "Створення Європейського експертного центру попередження злочинності", Секретаріат EUCPN, грудень 2012., Брюсель. – Бібліогр. в кінці частин. – (Серія посібників EUCPN : посібник № 2)
1119683
  Біленчук П. Поліцейська наука і криміналістика в третьому тисячолітті: системний аналіз / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 13). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1119684
  Міхневич Л.В. Поліцейське (адміністративне) право поза класичними університетами (XIX - початок XX ст.) // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17. – С. 58-70. – ISSN 2412-8465
1119685
  Комарницький В.М. Поліцейське забезпечення екологічної безпеки: правові питання / В.М. Комарницький, М.І. Єрофеєв // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 150-157. – ISSN 2524-0323
1119686
  Бондаренко В.Д. Поліцейське капеланство в Україні: становлення, зміст діяльності, перспективи розвитку / В.Д. Бондаренко, М.О. Семенишин // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (54). – С. 7-14. – ISSN 2072-8670
1119687
  Мороз І. Поліцейське новосілля // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 26-27. – ISSN 1992-9277


  На Київщині відкрили відбудований після артобстрілів Ірпінський відділ поліції.
1119688
  Гриценко І.С. Поліцейське право в країнах Західної Європи // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 8-11. – ISBN 978-966-667-624-8
1119689
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 212 л. – Бібліогр.: л. 180-212
1119690
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1119691
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : монографія / Соломаха А.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Посвіт, 2015. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 169-198. – ISBN 978-617-7235-99-5
1119692
  Мінченко О.В. Поліцейське право в системі юридичної освіти: європейська традиція та український досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 294-300
1119693
  Гриценко І.С. Поліцейське право в університеті Святого Володимира // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 195-204. – ISSN 2227-796X


  У статті представлено дослідження становлення та розвитку поліцейського права в Університеті Святого Володимира. Охарактеризовано структуру юридичного факультету, увага приділена його професорам, їхньому науковому доробку. The article presents the ...
1119694
  Гриценко І.С. Поліцейське право в Університеті Святого Володимира / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. І-ХІХ. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
1119695
   Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
Кн. 1. – 2010. – XIX, 413, [3] с. : табл. – Текст рос. - Видання містить тексти лекцій М.Х. Бунге, А.Я. Антоновича. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено найкращі зразки праць учених та викладачів Київського університету. У першій книзі вміщено курси лекцій М.Х. Бунге та А.Я. Антоновича
1119696
   Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
Кн. 2. – 2010. – 462, [2] с. – Текст укр., рос.-Том містить тексти лекцій М.М. Цитовича, В.Ф. Дерюжинського. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено найкращі зразки праць учених та викладачів Київського університету. У першій книзі вміщено курси лекцій М.М. Цитовича та В.Ф. Дерюжинського, розгляд учення німецького правника Л. Штейна в інтерпретації І. Тарасова, а також ...
1119697
  Гриценко І.С. Поліцейське право в університеті Святого Володимира в контексті поліцейського (адміністративного) права Західної Європи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 226-235. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються поняття та основні ознаки, що характеризують поліцейське право Західної Європи XVII-XIX століть, його представники, їх науковий доробок та вплив на адміністративне право. The article describes the basic concepts and features ...
1119698
  Піляй А. Поліцейське право Російської імперії у працях юристів першої половини ХІХ століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 183-190. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1119699
  Соломаха А.Г. Поліцейське право у навчально-педагогічній діяльності І.Даниловича та С. Богородського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 284-289. – ISBN 978-617-7133-95-6
1119700
  Самусь А.В. Поліцейське право у наукових поглядах А.Я. Антоновича // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 313-317. – ISBN 978-617-7133-95-6
1119701
  Соломаха А.Г. Поліцейське право у наукових поглядах М. Бунге // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 23-36. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню наукових поглядів М.Х. Бунге на поліцейське право на грунті його наукової діяльності - двотомної праці "Поліцейське право" (Киев, 1896, 1877) та оцінки її сучасниками. In terms of the European integration processes in ...
1119702
  Гриценко І.С. Поліцейське право у працях професорів Університету Святого Володимира // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 14-17. – ISBN 978-966-667-624-8
1119703
  Іванець О. Поліцейське право як підгалузь адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7069-14-9
1119704
  Соломаха А. Поліцейське право як юридична наука // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 143-145. – ISBN 978-617-7069-14-9
1119705
  Сірант М.М. Поліцейське співробітництво України і Європейського Союзу - правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 353-360. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1119706
  Прибиткова І. Поліцейський характер радянської паспортної системи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, липень - вересень. – С. 112-124. – ISSN 1563-3713
1119707
   Поліцейський: "Люди із совковим типом мислення нас не сприймають" / записав Станіслав Козлюк // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
1119708
  Банчук О.А. Поліцейські заходи в контексті європейських стандартів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 330-338. – ISSN 0869-2491
1119709
  Коваленко Л.П. Поліцейські заходи патрульної поліції / Л.П. Коваленко, І.С. Тарасов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 59-64. – (Юридичні науки ; № 4)
1119710
  Река В.А. Поліцейські органи деяких зарубіжних країн та порядок їх фінансування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 480-488. – ISSN 1563-3349
1119711
  Бойко І.В. Поліцейські послуги в діяльності Національної поліції України // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 175-182. – ISBN 978-617-7364-24-4
1119712
  Крапивин Є. Поліцейські функції для Нацгвардії: за чи проти. Правозахисники, експерти, депутати, омбудсман висловилися проти такої законодавчої ініціативи, оскільки вона загрожує правам людини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 2


  "Впродовж останніх тижнів в експертних колах гаряче дискутується законопроект, який покладає нові функції та розширює повноваження Національної гвардії. Правозахисники, експерти, депутати, омбудсман уже висловилися проти такої законодавчої ініціативи, ...
1119713
  Вовк П.С. Поліцентризм фонологічних систем / П.С. Вовк. – Київ, 2002. – 84с. – ISBN 5-8238-0766-Х
1119714
  Мельник Ю.П. Поліцентричне поле таксису у структурі макрополя гіпотаксичної конструкції // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 19-21. – ISSN 2219-4290
1119715
  Савчук І.Г. Поліцентричний розвиток як складова сучасної регіональної політики // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
1119716
  Шумило М.Є. Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого і сучасного // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 45-59. – ISBN 978-966-520-183-0
1119717
  Шумило М.Є. Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого та сучасного // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 223-234. – ISSN 2310-9769


  Кримінальний процес не може ефективно функціонувати без системних узгоджень з іншими суб’єктами кримінальної юстиції. Насамперед, це стосується взаємин з органами кримінальної юстиції, оскільки поліція завжди брала участь в розслідуванні злочинів: ...
1119718
  Несбьо Ю Поліція = Politi : скандинавський гостроюжет. роман / Ю Несбьо ; [пер. з англ. М. Козлової]. – Харків : Фоліо, 2016. – 669, [3] с. – Пер. вид.: Politi / Jo Nesbo/ - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Норвегія ; Норвегія). – ISBN 978-966-03-7524-6
1119719
  Кузьмічов В.С. Поліція Баварії: структура, організація та система підготовки / В.С. Кузьмічов, В.Г. Лісогор // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 205-208.
1119720
  Капітонова Н.В. Поліція в демократичній державі // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 111-114. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1119721
  Лісогор В.Г. Поліція Данії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 250-257.
1119722
  Кобзін Д. Поліція і насильство. Чому на третьому році реформи частішають випадки незаконного насильства в поліції? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С.11


  "...Це дослідження триває 13 років. За цей час країна і люди здолали важкий шлях, який інші країни долали століттями, - змінювалася влада, змінювався напрямок руху держави. Але цей феномен досі ще з нами. Ми досліджуємо незаконне насильство в поліції. ...
1119723
  Римаренко К.М. Поліція і поліцейська діяльність у цивілізаційному вимірі // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 4-11.
1119724
  Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України : теорія і практика : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Д.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назв.
1119725
  Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України: теорія і практика : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Д.П. ; Одес. держ. ун-т внутрішніх спсрав. – Одеса, 2010. – 455 л. + Додатки: л. 385-411. – Бібліогр.: л. 412-455
1119726
  Копча В.В. Поліція Польської республіки: нормативний та організаційний аспекти // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 395-406. – ISBN 978-617-7404-86-5
1119727
  Копча В.В. Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 106-111. – ISSN 1727-1584
1119728
   Поліція розслідує близько 20 тисяч військових злочинів рф в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1119729
  Боярко Г.В. Поліція США: особливості організації діяльності / Г.В. Боярко, М Л. Маніна, Г.П. Проценко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 53-56


  Some aspects of organization and functioning of the US law enforcement agencies, at the federal, state, county and local level in particular, are elucidated.
1119730
  Самбор М. Поліція та органи внутрішніх справ: роздуми про співвідношенняпонять // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 149-156. – ISSN 1026-9932
1119731
  Біленчук П. Поліція України (національна поліія). Якою вона має бути? / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 11). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Історіографія створення, сучасний стан та перспективи розвитку нової поліції України.
1119732
   Поліщук Валерій Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 70. – ISBN 966-8352-11-4
1119733
   Поліщук Валерій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 383. – ISBN 978-966-439-754-1
1119734
   Поліщук Віталій Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 214-215 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1119735
   Поліщук Віталій Васильович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 223-224. – ISBN 978-966-439-961-3
1119736
   Поліщук Ліна Сергіївна // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 26


  Учений секретар Спеціалізованої вченої ради.
1119737
   Поліщук Любов Костянтинівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 42. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1119738
   Поліщук Любов Костянтинівна (1913-1978) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 383-384. – ISBN 978-966-439-754-1
1119739
  Швед Б.Г. Поліщуки / Б.Г. Швед. – Львів : Каменяр, 1965. – 242 с.
1119740
  Стецюк Я.Н. Поліщуки. Гірськими стежками : повісті / Я.Н. Стецюк. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 367 с.
1119741
  Павленко В.О. Поліядерні координаційні сполуки перехідних 3d-металів на основі простих і хелатуючих піразолів : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Павленко Вадим Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 524 с. – Додатки: с. 521-524. – Бібліогр.: с. 458-520
1119742
  Павленко В.О. Поліядерні координаційні сполуки перехідних 3d-металів на основі простих і хелатуючих піразолів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Павленко Вадим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 58 назв
1119743
  Фрицький Ігор Олегович Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Фрицький І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 67 назв
1119744
  Фрицький Ігор Олегович Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Фрицький Ігор Олегович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 372л. + Додаток: л.354 - 368. – Бібліогр.: л.: 325 - 354
1119745
  Лебідь А. Полк Джеймс Нокс // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 88-93. – ISBN 978-617-751-922-4
1119746
  Ругоев Я. Полк майора Валли: 126-й стрелковый полк : документальное повествование / Я. Ругоев. – Петрозаводск : Карелия, 1989. – 334 с.
1119747
  Пармузин Б.С. Полк поднимается по тревоге / Б.С. Пармузин. – Ташкент. – 186с.
1119748
  Лазаревский А.М. Полк Прилуцкий / Ал. Лазаревский. – [Перепеч. с изд. 1902 г.]. – [Киев : б. и. – 426, XXIII, [4] с. : табл. – Кн. опис. по обл. - Тит. л. ориг. - Перепеч. с изд.: Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и упр. Ал. Лазаревского. Т. 3: Полк Прилуцкий. К.: тип. Императ.ун-та св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Бібліотека часопису "Прилуки. Фортеця" / проект Юрія Коптєва ; т. 1)


  У пр. 1717257 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1119749
  Штыков Н.Г. Полк принимает бой / Н.Г. Штыков. – М, 1979. – 159с.
1119750
  Федотов Ф.С. Полк продолжает бой. / Ф.С. Федотов. – М., 1978. – 198с.
1119751
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – Л, 1947. – 203с.
1119752
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – М, 1955. – 171с.
1119753
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – М, 1961. – 262с.
1119754
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – Л, 1970. – 320с.
1119755
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – М, 1972. – 272с.
1119756
  Осинин В. Полк прорыва / В. Осинин. – М, 1983. – 271с.
1119757
  Десняк О. Полк Тимофія Черняка : повість / О.Г. Десняк. – Київ, 1938. – 67 с.
1119758
  Хомуло М.Г. Полк, к бою! / М.Г. Хомуло. – Москва : Военное издательство, 1980. – 264 с.
1119759
  Хомуло М.Г. Полк, к бою! / М.Г. Хомуло. – Новосибирск, 1985. – 312с.
1119760
  Журавлев В.А. Полк, под знамя! / В.А. Журавлев. – М., 1956. – 167с.
1119761
  Бедзик Ю.Д. Полки идут на переправу : роман / Ю.Д. Бедзик ; пер. с укр. Н. Бакаева. – Москва : Воениздат, 1965. – 240 с.
1119762
  Бедзик Ю.Д. Полки ідуть на переправу : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 332 с.
1119763
  Микитин Т.Д. Полки йдуть на Галич. -- (Під мурами Львова). Іст. повісті. / Т.Д. Микитин. – Львів, 1965. – 272с.
1119764
  Морозов И.К. Полки сражались по-гвардейски / И.К. Морозов. – Волгоград, 1964. – 165 с.
1119765
  Мечетная Н. Полкило свободы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 15. – С. 64-66


  Перестройка на Кубі. Дозволено користуватися деякими приладами : мобільними телефонами, мікроволновими печами, інтернетом
1119766
  Жадько В. Полківниче (Полковниче) (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 711-712. – ISBN 978-966-8567-14-8
1119767
  Манакин М.Ф. Полковая наша семья / М.Ф. Манакин. – М, 1983. – 208с.
1119768
  Довгич В. Полковенко Віктор Васильович : [спогади] / Віталій Довгич // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 239-240. – ISBN 978-966-2726-03-9
1119769
   Полковенко Тарас Вікторович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 241. – ISBN 978-966-2726-03-9
1119770
  Іванюк О.Л. Полкові бібліотеки Наддніпрянської України у ХІХ – на початку ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 125-135. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
1119771
  Стецюк В.Б. Полкові історії та пам"ятки - джерело з історії російської військової присутності на Правобережній Україні кінця XIX - початок XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 57-58
1119772
  Лакизюк В.П. Полкові суди козацької доби та Гетьманскої України (ХVI-XVIII ст.) // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-40
1119773
  Лакизюк В.П. Полкові суди козацької доби та Гетьманської України (ХVI-XVIII ст.) // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 41-44
1119774
  Тешкин Ю.А. Полковник / Ю.А. Тешкин. – М, 1991. – 526с.
1119775
   Полковник // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 108-111
1119776
  Мірчук П. Полковник Андрій Журба // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 252-254
1119777
  Середницький Я. Полковник Андрій Мельник - видатний старшина УСС і Корпусу Січових Стрільців, начальник Штабу Дієвої Армії УНР, другий голова Проводу Українських Націоналістів / Я. Середницький, П. Дорожинський // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2010. – Рік 81, 9 грудня (число 48). – С. 11
1119778
  Середницький Я. Полковник Армії Української Народної Республіки Павло Шандрук у війні проти більшовиків 1920 року // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 30 серпня (№ 35). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1119779
  Обухов В.В. Полковник Богун : Козацькому роду нема переводу ! / Обухов В.В. – Киев, 2006. – 136с. – (Наши великие предки). – ISBN 966-8498-19-6
1119780
   Полковник Болбочан: пам"ятник і нова книга // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Листопад (число 11)
1119781
  Коваль Р. Полковник Болбочан: у Києві встановили погруддя визволителю Криму // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 19)
1119782
  Личманенко В. Полковник Брацлавський Данило Нечай // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 2 (28), квітень-червень. – С. 13-14
1119783
  Моруа А. Полковник Брэмбл и его друзья / А. Моруа. – Москва, 1992. – 142с.
1119784
  Курбатов К.И. Полковник в отставке: Повести. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 288с.
1119785
  Курбатов К.И. Полковник в отставке: Повести. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 287с.
1119786
  Горобець В.М. Полковник Війська Запорозького та його влада // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 50-70. – ISSN 0130-5247
1119787
  Наумов Н.Ф. Полковник Горин : Повести / Н.Ф. Наумов. – Москва : Воениздат, 1971. – 212с.
1119788
  Радзикевич Ю. Полковник Данило Нечай : іст. повість / Юліан Радзикевич. – Київ : Центр учбової літератури. – ISBN 978-617-673-907-4
Т. 1. – 2021. – 211, [1] с.
1119789
  Радзикевич Ю. Полковник Данило Нечай : іст. повість / Юліан Радзикевич. – Київ : Центр учбової літератури. – ISBN 978-617-673-908-1
Т. 2. – 2021. – 199, [1] с.
1119790
  Мартинович О. Полковник Євген Коновалець у Канаді (невідомі його листи, написані у червні 1929 р.) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 368-378
1119791
  Чухліб Т. Полковник і наказний гетьман Євстафія Гоголь // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (липень-_вересень). – С. 9-13. – ISSN 1814-5078


  Остап (Євстафій) Гоголь (р.н.невід.-1679) — український військовий діяч доби Хмельниччини і Руїни, полковник Кальницького(1649, 1674), Подільського (1654-1661, 1663-1669, 1673-1675) та Брацлавського (1663-1665) полків, наказний гетьман Правобережної ...
1119792
  Мірчук П. Полковник Іван Бондаренко // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 256-257
1119793
  Мірчук П. Полковник Іван Гонта // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 227-241
1119794
  Канторович Л.В. Полковник Коршунов / Л.В. Канторович. – Фрунзе, 1964. – 618 с.
1119795
   Полковник Ксаверий Войцехович Любанский (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 6 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1119796
  Лиддель Г. Полковник Лоуренс / Г. Лиддель. – М., 1939. – 295с.
1119797
  Василенко С. Полковник Марко Безручко повернувся до Боярки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 30 жовтня (№ 20)
1119798
  Виленский Ю. Полковник медицинской службы Борис Эпштейн: "Я бы сделался снова врачом" // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 5 (654). – С. 20


  Лікар-ендокринолог Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", професор, полковник медичної служби у відставці.
1119799
  Мірчук П. Полковник Микита Швачка // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 248-252
1119800
  Никифоров А.В. Полковник милиции / А.В. Никифоров. – Саратов, 1989. – 333с.
1119801
  Вирський Д.С. Полковник Михайло Криса - малознаний герой / антигерой козацької революції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 65-70. – ISSN 0130-5247
1119802
   Полковник Михайло Кричевський Наказний Гетьман України // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 4 (22), жовтень-грудень. – С. 3-6
1119803
  Чисніков В.М. Полковник міліції М.М. Польської (1931-1985) - легенда карного розшуку Луганщини (до 90-річчя з дня народження) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (54). – С. 15-21. – ISSN 2072-8670
1119804
  Абліцов В. Полковник не дочекався світанку // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 337-355. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Болбочан Петро Федорович — український військовий діяч, полковник Армії УНР, очільник Кримської операції проти більшовиків з метою встановлення на території півострову української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту.
1119805
  Сідак В. Полковник Петро Болбочан на тлі своєї доби // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 36-45
1119806
  Сідак В. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника / В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. – Київ : Темпора, 2004. – 416с. : іл. – (Vita Memoriae). – ISBN 966-8201-04-3
1119807
  Стороженко Н. Полковник прилуцкий Иван и бунчуковый товарищ Григорий Стороженки. / Н. Стороженко. – 7с.
1119808
  Куций А.Ф. Полковник Р. Сушко – учасник Другого зимового походу 1921 року // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 128-135. – ISSN 0321-0499
1119809
  Овад Х. Полковник Роман Сушко (1894-1944) : на вшанування його пам"яті: документи, матеріали, спогади, щоденники, листи, фотографії / Христина Овад. – Торонто, 2006. – 305 с. : фотогр.
1119810
  Азольский Анатолий Полковник Ростов : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.47-80. – ISSN 0012-6756
1119811
  Азольский Анатолий Полковник Ростов : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.10-46. – ISSN 0012-6756
1119812
  Микитин Т.Д. Полковник Семен Височан : іст. повість [про керівника антифеодал. боротьби на Галичині у 1648—1654 рр.] / Т. Д. Микитин. – Львів : Каменяр, 1968. – 179 с.
1119813
  Мірчук П. Полковник Семен Неживий // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 241-248


  Неживий Семен (Мусієнко — рідне прізвище, Гончар — січове прізвисько, Неживий — гайдамацьке прізвисько) (*1744 — рік смерті невідомий) — один з керівників національно-визвольного повстання проти польського панування у Правобережній Україні в 1768 році, ...
1119814
  Вайян Р. Полковник Фостер визнає себе винним / Р. Вайян. – Москва, 1953. – 103с.
1119815
  Вайян Р. Полковник Фостер признает себя виновным / Р. Вайян. – Москва, 1952. – 96с.
1119816
  Бальзак Оноре де Полковник Шабер. Гобсек / Онорпе де Бальзак ; з фр. мови пер. Г. Оберемок. – Харків : Держвидав України, 1930. – ІХ, 179 с.
1119817
  Бальзак Оноре де Полковник Шабэр / О. Бальзак ; пер. с фр. И.Б. Мандельштама. – Ленинград : Сеятель, 1925. – 96 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : Отдел художественной литературы)
1119818
  Загоронюк Л. Полковник Яків Водяний (1886-1940 рр.) // Військо України / Міністерство оборони України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.51-52
1119819
  Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет : Повесть. Сто лет одиночества: Роман / Гарсиа Маркес. – Москва : Художественная литература, 1989. – 429с.
1119820
  Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет / Гарсиа Маркес. – Москва, 1990. – 462с.
1119821
  Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет : Повесть. Сто лет одиночества. Роман / Пер с испанского; Габриэль Гарсиа Маркес. – Москва : Художественная литература, 1992. – 431с. – ISBN 5-280-02611-5
1119822
  Горобець В.М. Полково-сотенний устрій Гетьманату // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 314-324. – ISBN 966-518-349-4
1119823
  Горобець В.М. Полково-сотенний устрій Гетьманату // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 314-324. – ISBN 978-966-518-582-6
1119824
  Ройтман Н.Д. Полководец-коммунист / Н.Д. Ройтман. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 62с.
1119825
  Тренев К.А. Полководец / К.А. Тренев. – Москва-Л., 1945. – 135с.
1119826
  Полевой Б.Н. Полководец / Б.Н. Полевой. – Москва, 1974. – 126с.
1119827
  Полевой Б.Н. Полководец / Б.Н. Полевой. – Москва, 1982. – 110с.
1119828
  Полевой Б.Н. Полководец / Б.Н. Полевой. – Москва, 1983. – 127с.
1119829
  Карпов В.В. Полководец : Повесть / В.В. Карпов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 528с.
1119830
  Романов Д.М. Полководец Д.С.Дохтуров. / Д.М. Романов. – Тула, 1979. – 108 с.
1119831
  Брагин М.Г. Полководец Кутузов / М.Г. Брагин. – Москва, 1944. – 175с.
1119832
   Полководец Кутузов. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 496 с.
1119833
  Прунцов В.В. Полководец П. А.Румянцев / В.В. Прунцов. – Москва : Военное издательство, 1946. – 120 с.
1119834
  Бахтерев И. Полководец Суворов : драма в 5 актах / Бахтерев И., Разумовский А. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1949. – 128 с.
1119835
  Фельдеш П. Полководец улицы / П. Фельдеш. – М., 1977. – 293с.
1119836
  Толмачев А. Полководец человечьей силы / А. Толмачев. – М., 1969. – 208с.
1119837
  Максимов Г.М. Полководец. Роман / Г.М. Максимов. – Москва
кн. 1. – 1968. – 448с.
1119838
  Карпов В.В. Полководец: Повесть (о И.Е.Петрове). / В.В. Карпов. – Москва : Военное издательство, 1985. – 512с.
1119839
  Карпов В.В. Полководец: Повесть: (Об И.Е.Петрове). / В.В. Карпов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 640с.
1119840
  Карпов В.В. Полководец: Повесть: (Об И.Е.Петрове). / В.В. Карпов. – Москва, 1989. – 572с.
1119841
  Бідзіля Ю. Полководець української журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 107-109


  В. Різун.
1119842
   Полководець, якого ми втратили. Пам"ятник легендарному полковнику Петру Болбочану відкрили у Києві // Україна молода. – Київ, 2020. – 7 жовтня (№ 96). – С. 2


  Погруддя видатного українського воєначальника, який звільнив Крим і більшу частину України від більшовиків у 1918 році, віднині стоятиме у сквері його імені, навпроти кінотеатру «Київська Русь». Як повідомляє Український інститут національної пам’яті, ...
1119843
  Карпов В.В. Полководець: повість (про І.Ю. Петрова) / В.В. Карпов. – Київ, 1987. – 686с.
1119844
  Машовець П.Л. Полководці - визволителі України : інформаційно-довідковий збірник / [ П.Л. Машовець, Г.Є. Ясєв] ; Пошуково-видавниче агенство "Книга Пам"яті України - місто-герой Київ". – Київ : Книга Пам"яті України. – (60-річчю Великої Перемоги присвячується ; 4). – ISBN 5-88500-159-9
Вип. 4. – 2005. – 46 с.
1119845
   Полководці Війська Запорозького : історичні портрети. – Київ : КМ Academia. – (Козацька спадщина). – ISBN 966-518-011-8
Кн.1. – 1998. – 400с. – На титул. аркуші: До 350-ї річниці початку національно-визвольної війни українського народу середини 17 ст.
1119846
   Полководці Війська Запорозького : Історичні портрети. – Київ : Вік. – (Козацька спадщина). – ISBN 966-8680-04-9
Кн.2. – 2004. – 276с.
1119847
   Полководцы. – М., 1995. – 99с.
1119848
  Каргалов В.В. Полководцы XVII в / В.В. Каргалов. – Москва, 1990. – 494с.
1119849
   Полководцы Великой Отечественной. – Москва, 1988. – 223 с.
1119850
   Полководцы гражданской войны. – М., 1960. – 351с.
1119851
  Каргалов В.В. Полководцы Древней Руси / В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. – М., 1985. – 575с.
1119852
  Каргалов В.В. Полководцы Древней Руси / В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 574 с. – В изд. также: Владимир Мономах / А.Н. Сахаров. – (Жизнь замечательных людей)
1119853
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной. – М., 1970. – 447с.
1119854
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной. – М.
2. – 1979. – 382с.
1119855
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной. – М., 1985. – 367с.
1119856
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной : Сборник. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 17. – 1986. – 365 с.
1119857
  Уилкинсон Ф. Полководцы изменившие мир / Ф. Уилкинсон, М. Поллард. – Москва, 1994. – 88с.
1119858
  Каргалов В.В. Полководцы Х -- XVI вв / В.В. Каргалов. – Москва, 1989. – 332с.
1119859
  Ниорадзе Р.Т. Полководческая деятельность Георгия Саакадзе / Р.Т. Ниорадзе. – Тбилиси, 1986. – 215с.
1119860
  Боголюбов А.Н. Полководческое искусство А.В. Суворова / А.Н. Боголюбов. – Москва : Военгиз, 1939. – 160 с. : портр.
1119861
  Суворов А.В. Полковое учреждение. / А.В. Суворов. – М., 1949. – 152с.
1119862
  Домбровський О. Полку офіцерів прибуло // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 2


  Три місяці вивчали екстремальну та тактичну медицину, поведінку в зоні конфлікту, психологію, юриспруденцію та фінанси слухачі курсів військової підготовки військовослужбовців рядового та сержантського складу на базі Військового інституту Університету. ...
1119863
  Оссовский В. Поллинг versus - социологическое исследование общественного мнения // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.207-216
1119864
  Адо В.А. Поллинозы : профилактика сенной лихорадки / В.А. Адо. – Москва : Знание, 1978. – 96 с. – (Народный университет. Факультет здоровья ; № 11, 1978 г. ; Факультет здоровья № 11, 1978 г.)
1119865
  Веян А. Полловодье : лирика / А. Веян. – Рига : Лиесма, 1970. – 131 с.
1119866
  Митропольский Б.С. Полметаллические месторождения Алтая и Салаира / Б.С. Митропольский, М.К. Паренаго. – Новосибирск, 1931. – 462с.
1119867
  Чугунов В.А. Полметра до катастрофы / В.А. Чугунов. – Кемерово, 1967. – 110с.
1119868
  Маевский В.В. Полмиллиона километров позади / В.В. Маевский. – Москва, 1968. – 388 с.
1119869
  Черных А. Полмира детства // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (280). – С. 52-54. – ISSN 0869-8171


  Детские музеи мира
1119870
  Ковалев А.М. Полная и окончательная победа социализма в СССР / А.М. Ковалев. – М, 1958. – 32с.
1119871
  Фоер Дж.С. Полная иллюминация : [роман] / Джонатан Сафран Фоер ; [пер. с англ. Василия Арканова]. – Москва ; Санкт-Петербург : ДОМИНО : ЭКСМО, 2007. – 397, [2] с. – (Интеллектуальный бестселлер ) ( Читает весь мир). – ISBN 978-5-699-20830-2
1119872
  Фоер Полная иллюминация / Джонатан Сафран Фоер ; пер. [с англ.] Василия Арканова ; под. ред. Виктории Вайнер. – Москва : Эксмо, 2009. – 350, [2] с. – Пер. с изд.: Everything is illuminated / Jonathan Safran Foer, 2002. – (Игра в классику). – ISBN 978-5-699-12824-2
1119873
  Трофимов Валерий Владимирович Полная интегрируемость уравнений Эйлера на борелевских подалгебрах простых алгебр Ли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Трофимов Валерий Владимирович; Моск. гос. ун-т. – М., 1980. – 10л.
1119874
  Тахтаджян Леон Арменович Полная интегрируемость уравнения U11-Uxx+SinU=0 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тахтаджян Леон Арменович; АН СССР. Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – Л., 1975. – 17л.
1119875
  Беляев М.М. Полная окончательная победа социализма в СССР - итог всемирно-исторического значения / М.М. Беляев. – Грозный : Чечено.-Ингуш. кн. изд-во, 1967. – 24 с. – (В помощь изучающим тезисы ЦК КПСС "50 лет Великой Октябрьской социалистической революции" / Дом полит. просвещ. Чечено-Ингуш. обкома КПСС)
1119876
  Юрьев З.Ю. Полная переделка / З.Ю. Юрьев. – Москва, 1979. – 318с.
1119877
  Сухомлин В.А. Полная победа инноваций над российским образованием // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-40. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Размышление российского профессора о реформах высшего образования. Что же наиболее ценного теряет при реформировании система образования ? Откуда вырос Болонский процесс ?
1119878
  Иверсен В.Э. Полная сельско-хозяйственная зоология : руководство для народных учителей и учительских семинарий : с рисунками / По Гибелю, Брэму, Лейнису, Кесслеру и др., сост. В.Э. Иверсен. – 1872-1875. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук ; Тип. А.М. Котомина
Ч. 2 : Птицы, пресмыкающиеся и рыбы. – 1873. – 216, VIII с. : ил. – Приложение к журналу "Народная школа". 1873. - Конволют. - Переплетено: Полная сельско-хозяйственная зоология. Ч. 2-4. - Конволют деф. Ч. 2 без обл. и тит. л.


  Гибель, Христоф Готфрид (1820-1881) Брем, Альфред Эдмунд (1829-1884) Лейнис, Иоганн (1802-1873) Кесслер, Карл Федорович (1815-1881)
1119879
  Иверсен В.Э. Полная сельско-хозяйственная зоология. Ч. 2 : руководство для народных учителей и учительских семинарий : с рисунками / По Гибелю, Ташенбергу, Кальтенбаху, Богданову и др., сост. В.Э. Иверсен // Полная сельско-хозяйственная зоология : руководство для народных учителей и учительских семинарий : с рисунками / В.Э. Иверсен. – 1872-1875. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук ; Тип. А.М. Котомина, 1873. – Ч. 2 : Птицы, пресмыкающиеся и рыбы. – 198, VII с. : ил.
1119880
  Иверсен В.Э. Полная сельско-хозяйственная зоология. Ч. 4 (последняя) : руководство для народных учителей и учительских семинарий : с рисунками / По Гибелю, Богданову, Цюрну и др., сост. В.Э. Иверсен // Полная сельско-хозяйственная зоология : руководство для народных учителей и учительских семинарий : с рисунками / В.Э. Иверсен. – 1872-1875. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук ; Тип. А.М. Котомина, 1873. – Ч. 2 : Птицы, пресмыкающиеся и рыбы. – 48, XV с. : ил.
1119881
  Нири Ю. Полная система функций в задаче трех тел. 2-5437 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нири Ю. ; ОИЯИ , Лаб-ия теор. физики. – Дубна, 1970. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
1119882
   Полная хронология ХХ века. – Москва : Вече, АСТ, 1999. – 816c. – ISBN 5-7141-0416-3
1119883
  Зеленский Святослав Полная чаша: 7 потрясающих бассейнов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 34-39 : фото
1119884
  Гурский З.А. Полная энергия переходных металлов / З.А. Гурский, Б.А. Гурский. – К., 1979. – 28с.
1119885
   Полная энциклопедия мировой авиации : Самолеты и вертолеты ХХ столетия. – Самара : Федоров, 1997. – 928с. – ISBN 5-888-33-050-7
1119886
   Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 12 т. – 1900-1912. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Т. IV : Картофелекопатели - Лен. – 1901. – 1282 стб. : ил., табл.


  Т. 1-5 (вып. 1) под ред. А. Ф. Рудзкого; т. 5 (вып. 2) - 10: В. И. Филипьева; т. 10 (2-я половина) - 11: Г. А. Клосса Каждый том сост. из 2-х вып., кроме 11 Ред.: Рудзкий, Александр Фелицианович (1838-1901)
1119887
   Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 12 т. – 1900-1912. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Т. VI : Образование сельскохозяйственное - Питомник плодовый. – 1902. – 1292 стб. : ил., табл. – Экз. деф.: без обл. и отсутств. с. 1245-1292 стб.


  Т. 1-5 (вып. 1) под ред. А. Ф. Рудзкого; т. 5 (вып. 2) - 10: В. И. Филипьева; т. 10 (2-я половина) - 11: Г. А. Клосса Каждый том сост. из 2-х вып., кроме 11
1119888
   Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 12 т. – 1900-1912. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Т. VII : Пихта - Пчеловодство в России. – 1902. – [2] с., 1280 стб. : ил., табл.


  Т. 1-5 (вып. 1) под ред. А. Ф. Рудзкого; т. 5 (вып. 2) - 10: В. И. Филипьева; т. 10 (2-я половина) - 11: Г. А. Клосса Каждый том сост. из 2-х вып., кроме 11 Ред.: Рудзкий, Александр Фелицианович (1838-1901)
1119889
  Коновалова Н.П. Полнее использовать мощности предприятия. / Н.П. Коновалова, В.Н. Шакотько. – М., 1972. – 63с.
1119890
  Попов М. Полній словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. / М. Попов. – 2-е изд., доп. – М,. – 136с.
1119891
  Капаев С. Полноводная Тазасу : повести, рассказы / С. Капаев; пер. с ногайск. – Черкесск, 1966. – 208 с.
1119892
  Дворецкий И.М. Полноводье / И.М. Дворецкий. – Иркутск, 1954. – 119с.
1119893
  Порохова О.Г. Полногласие и неполногласие в русском литературном языке и народных говорах / О.Г. Порохова. – Л., 1988. – 261с.
1119894
  Маркарьян Н.Е. Полногласная и неполногласная лексика в языке летописей XV века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Маркарьян Н.Е. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1968. – 24 с.
1119895
  Тимербаев Р.М. Полное запрещение ядерных испытаний / Р.М. Тимербаев. – Москва : Наука, 1986. – 102 с.
1119896
  Сорлович И.К. Полное и неполное опрощение. (На матер. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Сорлович И.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 25 с.
1119897
  Павловский И.Г. Полное изгнание фашистских захватчиков с советской земли / И.Г. Павловский. – Москва, 1975. – 63с.
1119898
  Гауптман Г. Полное иллюстрированное собрание драматических сочинений Гергарта Гауптмана : в 2-х т. / Пер. К. К. Г. и М. С. П. ; Ред. и вступит. статья Е. К. Григорьева ; Ил. худож. Б. Владимирского [и др.]. – Киев ; Санкт-Петербург ; Одесса : Южно-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансона ; [Типо-лит. С.В. Кульженко, Киев]
[Т. 1] : На заре [и др.]. – 1912. – XXI, 806 стлб.; 23 л. ил.; 1 л. портр.
1119899
  Гауптман Г. Полное иллюстрированное собрание драматических сочинений Гергарта Гауптмана : в 2-х т. / Пер. К. К. Г. и М. С. П. ; Ред. и вступит. статья Е. К. Григорьева ; Ил. худож. Б. Владимирского [и др.]. – Киев ; Санкт-Петербург ; Одесса : Южно-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансона ; [Типо-лит. С.В. Кульженко, Киев]
Т. 2 : Бедный Генрих [и др.]. – 1912. – 809–1530 стлб.; 4 л. ил.
1119900
  Мопассан Ги де Полное иллюстрированное собрание сочинений Гюи-де-Мопасана : в 4 т. / Пер. с фр. под ред. П.Д. Доброславина ; Предисл. гр. Л.Н. Толстого ; Статья о Мопассане Рене Думика. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздат Ф.А. Иогансон
Т. 1 : Предисловие Л.Н. Толстого; Литературная характеристика; Романы, повести и рассказы. – 1904. – LVI, 1116 стб.; 2 л. ил., портр.


  На тит. стр. надпись: Владимир Андреевич Геппенер
1119901
  Мопассан Ги де Полное иллюстрированное собрание сочинений Гюи-де-Мопасана : в 4 т. / Пер. с фр. под ред. П.Д. Доброславина ; Предисл. гр. Л.Н. Толстого ; Статья о Мопассане Рене Думика. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздат Ф.А. Иогансон
Т. 4 : Повести и рассказы. – 1907. – 946 стб. с., ил.


  На тит. стр. надпись: Владимир Андреевич Геппенер
1119902
  Нелюбин А. Полное историческое, медико-топографическое, физико-химическое и врачебное описание кавказских минеральных вод.. – С.-Пб.
ч. 1, кн. 1. – 1825. – 671с.
1119903
  Инасаридзе С.Ф. Полное обеспечение всего населения продовольствием как социально-экономическая задача развитого социализма. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Инасаридзе С.Ф.; Ярослав. гос. ун-тет. – Ярославль, 1980. – 15л.
1119904
  Майер В.В. Полное отражение света в простых опытах / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1986. – 127 с.
1119905
  Пашалери А. Полное руководство к изучению неправильных глаголов французского языка / А. Пашалери. – Одесса, 1906. – 182 с.
1119906
  Лавров И.В. Полное руководство к уходу за рогатым скотом, примененное к хозяйственным отношениям Средней полосы России / соч. И.В. Лаврова, // Руководство к уходу за рогатым скотом, изложенное в применении к тем полосам России, в которых производится скотоводство хозяйственное : Ответ на задачу, предложенную Ученым комитетом Министерства гос. имуществ на конкурс 1846-1847 года, удостоенной серебрянной медали / С.М. Ходецкий. – Санкт-Петербург : Изд. от Ученого Комитета Мин-ва гос. имущ. ; В тип. Министерства гос. имуществ, 1851. – [4], 116 с., 2 л. план., табл.
1119907
  Галпин Т.Дж. Полное руководство по слияниям и поглощениям компаний = The complete guide to mergers and acquisitions / : методы и процедуры интеграции на всех уровнях организационной иерархии / Тимоти Дж. Галпин, Марк Хэндон ; [пер. с англ. и ред. Э.В. Кондуковой]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс ; Диалектика, 2005. – 237, [1] с. : ил., табл. – Вых. дан. ориг.: A Willey Company, Jossey-Bass, 2000. - Парал. тит. л. англ. ориг. - Предм. указ.: с. 235-237. – Библиогр. в тексте. – ISBN 5-8459-0695-4
1119908
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Общий алфавитный указатель ко второму полному собранию законов Российской империи. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 2 : (З - О). – 1885. – [3], 880 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119909
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 21, отд.-ние 2 : 1846 : От № 20187-20767. – 1847. – 739 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119910
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 21, отд.-ние 1 : 1846 : От № 19569-20186. – 1847. – 668 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119911
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 22, отд.-ние 1 : 1847 : От № 20768-21843. – 1848. – 950 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119912
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 22, отд.-ние 2 : 1847 : [Приложения]. – 1848. – 284, 31, 45 с., 5 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119913
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 23, отд.-ние 2 : 1848 : От № 22686-22880. – 1849. – 495 с. разд. паг., 50 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119914
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 23, отд.-ние 1 : 1848 : От № 21844-22685. – 1849. – 664 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119915
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 24, отд.-ние 2 : 1849 : От № 23430-23786. – 1850. – 669 с. разд. паг., 32 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119916
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 25, отд.-ние 2 : 1850 : От № 24501-24780. – 1851. – 716 с. разд. паг., 6 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119917
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 25, отд.-ние 1 : 1850 : От № 23787-24500. – 1851. – [2], 762 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119918
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 26, отд.-ние 2 : 1851 : От № 25594-25869. – 1852. – 751 с. разд. паг., 65 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119919
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 27, отд.-ние 2 : 1852 : Приложения. – 1853. – 459 с. разд. паг., 25 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119920
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 27, отд.-ние 1 : 1852 : От № 25870-26904. – 1853. – 801 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119921
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 29, отд.-ние 1 : 1854 : От № 27828-28698. – 1855. – 910 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119922
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 29, отд.-ние 2 : 1854 : От № 28699-28880. – 1855. – 536 с. разд. паг., 19 л. ил., карт. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119923
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 30, отд.-ние 2 : 1855 : Приложения. – 1856. – 648 с. разд. паг., 106 л. ил., карт. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119924
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 30, отд.-ние 1 : 1855 : От № 28881-30012. – 1856. – 778 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119925
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 31, отд.-ние 1 : 1856 : От № 30013-31348. – 1857. – 1110 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119926
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 31, отд.-ние 2 : 1856 : Приложения. – 1857. – 1025 с. разд. паг., 99 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119927
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 32, отд.-ние 2 : 1857 : Приложения. – 1858. – 697 с. разд. паг., 178 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119928
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 32, отд.-ние 1 : 1857 : От № 31349-32628. – 1858. – 1066 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119929
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 33, отд.-ние 2 : 1858 : От № 33351-34004. – 1860. – 595 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119930
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 33, отд.-ние 3 : 1858 : Приложения. – 1860. – 681 с. разд. паг., 47 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119931
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 33, отд.-ние 1 : 1858 : От № 32629-33350. – 1860. – 802 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119932
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 34, отд.-ние 2 : 1859 : От № 34846-35302. – 1861. – 403, 504, II с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119933
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 34, отд.-ние 1 : 1859 : От № 34005-34845. – 1861. – 842 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119934
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 35, отд.-ние 1 : 1860 : От № 35303-36058. – 1862. – 961 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119935
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 36, отд.-ние 2 : 1861 : От № 37191-37826. – 1863. – 673, 357 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119936
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 36, отд.-ние 3 : 1861 : Приложения. – 1863. – 396 с. разд. паг., 132 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119937
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 36, отд.-ние 1 : 1861 : От № 36490-37190. – 1863. – 1059 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119938
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 37, отд.-ние 1 : 1862 : От № 37827-38621. – 1863. – 833 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. в разных тип. переплетах
1119939
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 42, отд.-ние 2 : 1867 : От № 44895-45355. – 1871. – 1543 с. разд. паг., 28 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. в разных тип. переплетах
1119940
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 44, отд.-ние 3 : 1869 : Приложения. – 1873. – 1144 с. разд. паг., 141 ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип - Экз. деф., без обл..
1119941
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 44, отд.-ние 2 : 1869 : От № 47358-47861 и Дополнения. – 1873. – 452 с. разд. паг. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119942
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 44, отд.-ние 1 : 1869 : От № 46610-47357. – 1873. – 962 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
1119943
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 3 : Критические и исторические опыты / Первые три статьи пер. под ред. г. Бачинского, остальные - под ред. г. Резенера]. – 1862. – [6], 400 с. – [Лорд Бэкон; Сэр Виллиам Темпль; Гладстон; Отрывки из Римской повести; О королевском литературном обществе; Сцены из "Афинских пиров"; Разбор важнейших итальянских писателей: Данте, Петрарка; Процесс между общинами Ст. Денис и Ст. Джорж в воде]


  Автор пер. - Бачинский, Алексей Иосифович, 1877- Резенер, Федор Федорович, 1825-1881. Писатели в т. : Бэкон, Френсис, 1561-1626; Темпль, Уильям, 1628-1699 Гладстон, Уильям, 1809-1898 Данте, Алигьери, 1265-1321 Петрарка, Франческо, ...
1119944
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 8 : История Англии от восшествия на престол Иакова II. Ч. 3 / [Том этот пер. Г. Думшиным]. – 1863. – [4], 523 с.


  Автор пер.: Думшин, Георгий Данилович На шмуцтитуле фамилия росчерк
1119945
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 9 : История Англии. От восшествия на престол Иакова II. Часть 4 / [Том. этот пер. под ред. г. Резенера]. – 1863. – [4], 398 с.


  Автор пер.: Резенер, Федор Федорович, 1825-1881
1119946
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 10 : Критические и исторические опыты : История Англии от восшествия на престол Иакова II. Ч. 5 / [XIV и XV главы пер. Ф.Ф. Резенером, остальные - Н.Г. Чернышевским]. – 1864. – [4], 458, VIII с.


  Автор пер. - Чернышевский, Николай Гаврилович, 1828-1889; Резенер, Федор Федорович, 1825-1881 На шмуцтитуле фамилия росчерк
1119947
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 11 : Критические и исторические опыты : История Англии от восшествия на престол Иакова II. Ч. 6 / [Том. этот пер. Н.Г. Чернышевским]. – 1864. – [4], 396, IV с.


  Автор пер. - Чернышевский, Николай Гаврилович, 1828-1889 На шмуцтитуле фамилия росчерк
1119948
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод.-тип. М.О. Вольфа ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 12 : История Англии от восшествия на престол Иакова II. Ч. 7. – 1865. – [4], 257, IV с.


  На шмуцтитуле фамилия росчерк
1119949
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод.-тип. М.О. Вольфа ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 13 : История Англии от восшествия на престол Иакова II. Ч. 8. – 1865. – [4], II, 378 с.


  На шмуцтитуле фамилия росчерк
1119950
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод.-тип. М.О. Вольфа ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 14 : Критические и биографические опыты [Фридрих Великий; Закон о народонаселении Садлера: (Продолжение); Утилитаризм: (Ст. 1-3); Джон Бониан; Виллиам Питт; Оливер Гольдсмит; Самюэль Джонсон; Бертран Барер]. – 1865. – [4], 471 с.


  Фридрих Великий, 1712-1768 Садлер, Михаил Томас, 1780-1835 Бониан, Джон Питт, Вильям, 1759-1806 Гольдсмит, Оливер, 1728-1774 Джонсон, Самюэль, 1709-1794 Барер, Бертран, 1755-1841 На шмуцтитуле фамилия росчерк
1119951
  Горбунов И.Ф. Полное собрание сочинений. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1904. – 407 с.
1119952
  Горбунов И.Ф. Полное собрание сочинений. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 2. – 1904. – 407 с.
1119953
  Шницлер А. Полное собрание сочинений / Артур Шницлер ; ред. В.М. Саблина. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Типо-лит. "Русского Т-ва печ. и изд. д."]
Т. 1. – 1905. – 336, VIII с., 1 л. портр. : портр. – Экз. дефектный, отсут. с. I-VIII. - Конволют. - Пер. Полное собрание сочинений, т. 2 / А. Шницлер


  Прижизненное издание
1119954
  Шницлер А. Полное собрание сочинений. Т. 2 / Артур Шницлер // Полное собрание сочинений / А. Шницлер. – Москва : Изд. В. М. Саблина ; [Типо-лит. "Русского Т-ва печ. и изд. д."], 1905. – Т. 1. – [6], 359 с.


  Прижизненное издание
1119955
  Шницлер А. Полное собрание сочинений : в 9 т. / Артур Шницлер. – 1903-1909. – Москва : Изд.В.М.Саблина ; Типо-литогр."Рус.Т-ва печ.и изд.дела"
Т. 6 : Предсказания; Новая песня; Чуждая; Крик жизни; Хоровод; Марионетки. – 1908. – 271, ІХ с. – С. 4-го т. част. загл. на отд. тит. л. - Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по ген каталогу


  Прижизненное издание
1119956
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 2 : Человек и сверхчеловек : комедия и философия / пер. с англ. Н. Эфроса и Н. Г-зера. – 1910. – LXIV, 252 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1119957
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 9 т.] / Бернард Шоу. – 1910-1911. – Москва : Современные проблемы
Т. 2 : Человек и сверхчеловек : (Комедия и философия)/ пер. с англ. Н. Эфроса и Н. Г-зера. – 1910. – 371, [4] с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
1119958
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 3 : Трущобы : (Пьеса неприятная); Муж рока : (Пьеса приятная) / пер. с англ. Л. Экснера. – 1910. – [6], 267 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1119959
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 9 т.] / Бернард Шоу. – 1910-1911. – Москва : Современные проблемы
Т. 4 : Неразумный брак : роман / пер. с англ. Л.П. Никифорова и В.М. Шулятикова. – 1910. – 547 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
1119960
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 5 : Кандида ; Ни за что бы вы этого не сказали : (пьесы приятныя) / пер. с англ. Л. Экснера. – 1910. – [6], 257 c. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1119961
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина. – (Классики современной мысли)
Т. 5 : Кандида ; Ни за что бы вы этого не сказали : (пьесы приятныя) / пер. с англ. Л. Экснера. – 1910. – [8], 257 c. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1119962
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 7 : Социалист-любитель / пер. [с англ.] Е. Барсовой. – 1910. – [6], 350 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1119963
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 4 : Профессия г-жи Воррен : (Пьеса неприятная) ; Шоколадный солдатик : (пьеса приятная) / пер. [с англ.] Л. Экснера. – 1911. – [6], 238 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1119964
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 9 т.] / Бернард Шоу. – 1910-1911. – Москва : Современные проблемы
Т. 5 : Очерки / пер. М.Г. – 1911. – 451, [2] с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
1119965
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина. – (Классики современной мысли)
Т. 9 : Врач на распутье; Обращение капитана Брассбоунда / пер. [с англ.] Е. Барсовой и В. Ореховой. – 1911. – [6], 245 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
1119966
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира : в 4 т. : с 306 ил. Джона Гильберта в тексте и 37 грав. известн. европ. худож. Ф. Пилоти, А. Менцеля, Э. Грюцнера [и др.], исполн. в лучшем артист. заведении в Мюнхене / Пер. П.А. Каншина; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, Е. Соловьева, А. Михайлова... и др. – 1902-1903. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоизд. Ф.А. Иогансона
Т. 2 : Усмирение строптивой [и др.]. – 1902. – 864, XXIV стб., [1] с., ил.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Король Лир; Отэлло; Гамлет; Ромео и Джульетта; Мэкбет; Венецианский купец; Цимбелин; Буря; Зимняя сказка. Т. 2. Усмирение строптивой; Много шуму из ничего; Все хорошо, что кончается хорошо; Веселые уиндзорские жены; Два ...
1119967
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира : в 4 т. : с 306 ил. Джона Гильберта в тексте и 37 грав. известн. европ. худож. Ф. Пилоти, А. Менцеля, Э. Грюцнера [и др.], исполн. в лучшем артист. заведении в Мюнхене / Пер. П.А. Каншина; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, Е. Соловьева, А. Михайлова... и др. – 1902-1903. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоизд. Ф.А. Иогансона
Т. 3 : Король Иоанн [и др.]. – 1903. – 1054, XXV стб., [7] с., ил. – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Шекспира, т. 4


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Король Лир; Отэлло; Гамлет; Ромео и Джульетта; Мэкбет; Венецианский купец; Цимбелин; Буря; Зимняя сказка. Т. 2. Усмирение строптивой; Много шуму из ничего; Все хорошо, что кончается хорошо; Веселые уиндзорские жены; Два ...
1119968
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира. Т. 4 : в 4 т. : с 306 ил. Джона Гильберта в тексте и 37 грав. известн. европ. худож. Ф. Пилоти, А. Менцеля, Э. Грюцнера [и др.], исполн. в лучшем артист. заведении в Мюнхене / Пер. П.А. Каншина; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, Е. Соловьева, А. Михайлова... и др. // Полное собрание сочинений В. Шекспира : в 4 т. : с 306 ил. Джона Гильберта в тексте и 37 грав. известн. европ. худож. Ф. Пилоти, А. Менцеля, Э. Грюцнера [и др.], исполн. в лучшем артист. заведении в Мюнхене / Шекспир Уильям. – 1902-1903. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоизд. Ф.А. Иогансона, 1903. – Т. 3 : Король Иоанн [и др.]. – 1196, XXII с. стб., [1] с., ил.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Король Лир; Отэлло; Гамлет; Ромео и Джульетта; Мэкбет; Венецианский купец; Цимбелин; Буря; Зимняя сказка. Т. 2. Усмирение строптивой; Много шуму из ничего; Все хорошо, что кончается хорошо; Веселые уиндзорские жены; Два ...
1119969
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева. – (Ежемесячное литературное приожение к журналу Живописное обозрение ; № 4 (апрель) 1893)
Т. 4 : Король Генрих IV; Король Генрих V : с прил. 4 рис. – 1893. – [4], 340 с. – Бесплатное приложение у журналу "Живописное обозрение". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах, 1993, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1119970
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева. – (Ежемесячное литературное приожение к журналу Живописное обозрение ; № 5 (май) 1893)
Т. 5 : Мера за меру; Тимон Афинский; Зимняя сказка; Лукреция : с прил. 4 рис. – 1893. – [4], 316 с. – Бесплатное приложение у журналу "Живописное обозрение". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах, 1993, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1119971
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах. Т. 6 : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. // Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Шекспир Уильям. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева, 1893. – Т. 5 : Мера за меру; Тимон Афинский; Зимняя сказка; Лукреция : с прил. 4 рис. – [4], 292 с. – (Ежемесячное литературное приожение к журналу Живописное обозрение ; № 5 (май) 1893)


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1119972
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева. – (Ежемесячное литературное приожение к журналу Живописное обозрение ; № 7 (июль) 1893)
Т. 7 : Король Генрих VI; Венера и Адонис : с прил. 3 рис. – 1893. – [4], 291 с. – Бесплатное приложение у журналу "Живописное обозрение". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах, 1993, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1119973
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева. – (Ежемесячное литературное приожение к журналу Живописное обозрение ; № 8 (август) 1893)
Т. 8 : Два веронца; Король Генрих VIII; Тит Андроник; Сонеты : с прил. 4 рис. – 1893. – [4], 284 с. – Бесплатное приложение у журналу "Живописное обозрение". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах, 1993, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1119974
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева. – (Ежемесячное литературное приожение к журналу Живописное обозрение ; № 10 (октябрь) 1893)
Т. 10 : Веселые уиндзорские жены; Крещенский сочельник или Что хотите; Сон в Иванову ночь; Буря : с прил. 5 рис. – 1893. – [4], 284 с. – Бесплатное приложение у журналу "Живописное обозрение". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах, 1993, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1119975
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева. – (Ежемесячное литературное приожение к журналу Живописное обозрение ; № 12 (декабрь) 1893)
Т. 12 : Напрасный труд любви; Все хорошо, что кончается хорошо; Как вам угодно; Два благородных родственника; Завещание : с прил. 5 рис. – 1893. – [4], 284 с. – Бесплатное приложение у журналу "Живописное обозрение". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах, 1993, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1119976
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева
Т. 1 : Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло : с прил. портрета автора и 7 рис. – 1894. – 128 с. – Экз. дефектный, отст. пьесы: Ромео и Джульета; Отелло


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1119977
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева
Т. 3 : Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II : с прил. 4 рис. – 1894. – 283 с.


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1119978
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева
Т. 5 : Мера за меру; Тимон Афинский; Зимняя сказка; Лукреция : с прил. 4 рис. – 1894. – 377 с.


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1119979
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева
Т. 6 : Жизнь и смерть короля Ричарда III; Венецианский купец; Троил и Крессида : с прил. 3 рис. – 1894. – 377 с.


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1119980
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений В. Шекспира в прозе и стихах : [в 12 т.] / Пер. П.А. Каншин; Биогр. очерк В. Шекспира написан проф. Моск. ун-та Н.И. Стороженко; Примеч. П.И. Вейнберга, П.А. Каншина и др. – Санкт-Петербург : Изд. С. Добродеева
Т. 7 : Король Генрих VI; Венера и Адонис : с прил. 3 рис. – 1894. – 340 с.


  Содерж.: Т. 1. Гамлет, принц датский; Ромео и Джульета; Отелло. Т. 2. Цимбелин; Король Лир; Макбет; Иоркширская трагедия. Т. 3. Король Иоанн; Царствование Эдварда III; Жизнь и смерть короля Ричарда II. Т. 4. Король Генрих IV; Король Генрих V; Т. 5. ...
1119981
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Виллиама Шекспира в переводе русских писателей : в 3 т. : биогр. очерк П.Н. Полевого / под ред. [и с предисл.] Ник. Вас. Гербеля. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Н.В. Гербель
Т. 1 : Буря.– Два веронца [и др.]. – 1880. – VIII, 575 с. стб.


  Содерж.: Т. 1. Виллиам Шекспир: Биогр. очерк Н.В. Полевого. Буря / Пер. Н.М. Сатина; Два веронца / Пер. В.Ф. Миллера; Виндзорские проказницы / Пер. П.И. Вейнберга; Мера за меру / Пер. Ф.Б. Миллера; Много шуму из ничего / Пер. А.И. Кронеберга; ...
1119982
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Виллиама Шекспира в переводе русских писателей : в 3 т. / под ред. [и с предисл.] Ник. Вас. Гербеля. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Н.В. Гербель
Т. 2 : Король Джон.–Король Ричард Второй [и др.]. – 1880. – 654 с. стб.


  Содерж.: Т. 1. Виллиам Шекспир: Биогр. очерк Н.В. Полевого. Буря / Пер. Н.М. Сатина; Два веронца / Пер. В.Ф. Миллера; Виндзорские проказницы / Пер. П.И. Вейнберга; Мера за меру / Пер. Ф.Б. Миллера; Много шуму из ничего / Пер. А.И. Кронеберга; ...
1119983
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Виллиама Шекспира в переводе русских писателей : в 3 т. / под ред. [и с предисл.] Ник. Вас. Гербеля. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Н.В. Гербель
Т. 3 : Ромео и Джульетта [и др.]. – 1880. – 647 с. стб.


  Содерж.: Т. 1. Виллиам Шекспир: Биогр. очерк Н.В. Полевого. Буря / Пер. Н.М. Сатина; Два веронца / Пер. В.Ф. Миллера; Виндзорские проказницы / Пер. П.И. Вейнберга; Мера за меру / Пер. Ф.Б. Миллера; Много шуму из ничего / Пер. А.И. Кронеберга; ...
1119984
  Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем : в 30-ти т. / А.П. Чехов. – Москва : Наука
Указатель к томам 1-12. – 1983
1119985
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5. – 1915. – 343 с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1119986
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 6. – 1915. – 332, [3] с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
1119987
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений И.А. Гончарова : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" 1899 года ; Январь-декабрь 1899 г.)
Т. 1 : Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. – 1899. – 272 с. : портр., факсимиле. – Прил. к журн. "Нива" на 1899 г. - Конвалют. - Пер.: Полное собрание сочинений И.А. Гончарова, Т.1-2, 12


  Содерж.: Т. 1. Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. Т. 2. Обыкновенная история. Ч. 2; Нарушение воли: Очерк. Т. 3. Обломов: Роман в 4 ч. Ч. 1-2. Т. 4. Обломов. Ч. 3-4. Т. 5. ...
1119988
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений И.А. Гончарова. Т. 2 : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. // Полное собрание сочинений И.А. Гончарова : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. / И.А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1899. – Т. 1 : Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. – 240 с. – (Сборник "Нивы" 1899 года ; Январь-декабрь 1899 г.)


  Содерж.: Т. 1. Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. Т. 2. Обыкновенная история. Ч. 2; Нарушение воли: Очерк. Т. 3. Обломов: Роман в 4 ч. Ч. 1-2. Т. 4. Обломов. Ч. 3-4. Т. 5. ...
1119989
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений И.А. Гончарова. Т. 12 : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. // Полное собрание сочинений И.А. Гончарова : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. / И.А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1899. – Т. 1 : Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. – 284 с. – (Сборник "Нивы" 1899 года ; Январь-декабрь 1899 г.)


  Содерж.: Т. 1. Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. Т. 2. Обыкновенная история. Ч. 2; Нарушение воли: Очерк. Т. 3. Обломов: Роман в 4 ч. Ч. 1-2. Т. 4. Обломов. Ч. 3-4. Т. 5. ...
1119990
  Твен Марк Полное собрание сочинений Марка Твена : [Кн. 1-28] / Под ред. [и с крит.-биогр. очерком] И.И. Ясинского (Максима Белинского). – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкин
[Кн. 21-23] : Простаки дома. – 1911. – 520 с.


  Содерж.: Кн. 1. Пережитое. Кн. 2-3. Похождения Тома Сойера; Том Сойер за границей. Кн. 4-5. Принц и нищий. Кн. 6-7. Странствования за границей. Кн. 8. Американский претендент. Кн. 9. Вильсон Мякинная голова. Кн. 10. Похищение белого слона и другие ...
1119991
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Чернышевского в 10 томах : в 10 томах c 4 портретами. – Санкт-Петербург : Изд.М.Н. Чернышевского ; тип. и лит. В.А. Тиханова
Т. 10, ч. 1 : Произведения, написанные в Сибири. – 1906. – [4], IV, 448, 312, 1 л. портр.
1119992
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 1 : Иван Выжигин. – 1839. – IX, [3], 245 с.
1119993
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 4 : Петр Иванович Выжигин. – 1839. – [6], IV, 237, [5] с. – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина, т. 5
1119994
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 3 : Записки Чухина и Мазепа. – 1843. – [2], VIII, 329 с. – Экз. деф., без обл. и отсутств. с. 323-329
1119995
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина. Т. 5 : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. // Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. / Ф.В. Булгарин. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова, 1839. – Т. 4 : Петр Иванович Выжигин. – [6], 249 с.
1119996
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Шекспира : в 5 т. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей : Шекспир / под ред. С.А. Венгерова)
Т. 2 : Король Джон [и др.] / с иллюстрациями в тексте и 14 иллюстрациями на отдельных листах. – 1902. – [2], 578 с. стб., 14 л. ил., портр.


  .В пяти полукожаных издательских переплетах, с бинтами, углами, золотым тиснением на корешках и цветной печатью на передних крышках. Мраморированные обрезы. Титульные листы оформлены Е. Лансере
1119997
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Шекспира : в 5 т. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей : Шекспир / под ред. С.А. Венгерова)
Т. 3 : Как вам это понравится [и др.] / с иллюстрациями в тексте и 26 иллюстрациями на отдельных листах. – 1903. – [2], 1-274, [2], 275-596 с. стб., 26 л. ил. портр.


  .В пяти полукожаных издательских переплетах, с бинтами, углами, золотым тиснением на корешках и цветной печатью на передних крышках. Мраморированные обрезы. Титульные листы оформлены Е. Лансере
1119998
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Шекспира : в 5 т. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей : Шекспир / под ред. С.А. Венгерова)
Т. 4 : Перикл [и др.] / с иллюстрациями в тексте и 14 иллюстрациями на отдельных листах. – 1903. – [2], 605, [3] с. стб., 12 л. ил. портр.


  .В пяти полукожаных издательских переплетах, с бинтами, углами, золотым тиснением на корешках и цветной печатью на передних крышках. Мраморированные обрезы. Титульные листы оформлены Е. Лансере
1119999
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений Шекспира : в 5 т. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей : Шекспир / под ред. С.А. Венгерова)
Т. 5 : Король Генрих VI [и др.] / с иллюстрациями в тексте и 48 иллюстрациями на отдельных листах. – 1904. – [2], 608, [2] с. стб., 51 л. ил., портр.


  .В пяти полукожаных издательских переплетах, с бинтами, углами, золотым тиснением на корешках и цветной печатью на передних крышках. Мраморированные обрезы. Титульные листы оформлены Е. Лансере
1120000
  Шелли Перси-Биши Полное собрание сочинений, в переводе [и с предисл.] К.Д. Бальмонта : Шелли. - Новое трехтом. перераб. изд. / Пер. с англ. [и предисл.] К.Д. Бальмонта. – 1903-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание"
Т. 2 : [Поэмы и драмы. (1817-1819)] : Возмущение Ислама; Царевич Атаназ; Строки, написанные среди Евганейских холмов; Розалинда и Елена; Юлиан и Маддало; Освобожденный Прометей; Ченчи. – 1904. – [10], 583 с. – Экз. 76821 дефектный, отсутств. с. 563-583


  На на экз. № 192140 фамилия-печать Кондратьев Н.
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,