Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1119001
  Ракоши З.И. "Планы" электрификации капиталистической Европы / З.И. Ракоши. – Москва-Ленинград, 1934. – 156с.
1119002
  Коцур В. "Пласт" - національна скаутська організація України: історія і сучасність / В. Коцур, Б. Білецький // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 41-47


  До 100-річчя від дня заснування.
1119003
  Будич П. "Пласт" має отримати державну підтримку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)
1119004
  Грабовський С. "Пласт" як лакмусовий папірець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 202). – С. 4


  "В Україні недостатньо осмислена і ще більше недостатньо подолана - постколоніальність".
1119005
  Михайлова Р.Д. "Пластика" та "пластичність" як мистецтвознавчі категорії // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 143-152. – ISSN 2226-2180


  У статті розглянуто змістовну сутність понять "пластика" та "пластичність", запропоновано їх пояснення та уточнення як базових універсальних категорій мистецтвознавства.
1119006
  Єремічева Л. "Пластикова ера" : фантастика // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 98-101
1119007
  Сальников А.А. "Платформа как сервис" в грид для интерактивного анализа медицинских данных / А.А. Сальников, В.В. Вишневский, А.Ф. Борецкий // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 53-64. – ISSN 1028-9763


  Запропонована архітектура рішення, яка дозволяє використовувати грід-інфраструктуру для запуску інтерактивних застосувань з метою аналізу медичних діагностичних даних. Solution architecture that allows using grid-infrastructure for launching ...
1119008
  Олійник В. "Плацкарт. І дим навколо..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 18


  Твори літстудійців 1-го курсу. Поезія.
1119009
  Абрамович С.Д. "Плачевной музы глас" : [рецензія] // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 78-80
1119010
  Мирахмедов Азиз Мир Файзулла оглы "Плачущий смехач": Жизнь и творчество М.А.Сабира. / Мирахмедов Азиз Мир Файзулла оглы. – М., 1989. – 31с.
1119011
  Холод К. "Плекай свій сад" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 117-121
1119012
  Назаренко М.И. "Племя поющее и пляшущее": восприятие Украины в начале XIX века и раннее творчество Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 191-197
1119013
  Козубовський Г.А. "Плетiнка" на литовських i литовсько-руських монетах ХIV ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 61-80. – ISSN 0235-3490
1119014
  Кобелецька О. "Пливуть твої дзвони над серцем моїм і над віком" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 12


  Творчий портрет Андрія Малишка.
1119015
  Полюхович О.П. "Плинна" ідентичність у прозі Ігоря Костецького // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 64-69. – ISSN 1996-5931


  У статті розглядається тема "плинної" ідентичності (Зигмунт Бауман) у текстах українського письменника-емігранта Ігоря Костецького. In the article, the concept of liquid identity (Zygmunt Bauman) is analyzed in the fiction of Ukrainian emigre writer ...
1119016
  Елітіс О. [Плин кохання / Одісей Елітіс. – 3-е вид. – Афіни : Іпсилон ; Вівліа, 1986. – 117, [5] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1119017
   Планы-программы экономического развития стран Азии. – Москва, 1966. – 447с.
1119018
  Мамченко С.Л. Планы-характеристики по школьным курсам географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 64-69. – ISSN 0016-7207
1119019
   Планы семинарским занятиям по курсу истории КПСС : Для студ. 1 и 2 курсов дневного отд. – [Саратов] : Саратовский университет, 1987. – 34 с.
1119020
   Планы семинарских занятий и домашних заданий по курсу "Гражданская оброна" : для студ. у-та. – Киев : КГУ, 1982. – 20 с.
1119021
   Планы семинарских занятий и методические рекомендации к курсу "История политический и правовых учений" : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1988. – 22 с.
1119022
   Планы семинарских занятий и методические рекомендации по историческому материализму. – Киев : КГУ, 1982. – 36 с.
1119023
   Планы семинарских занятий и методические рекомендации по курсу "Внешнеполитическая деятельность КПСС" : для студ. отд. ист. КПСС истор.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 12 с.
1119024
   Планы семинарских занятий и методические рекомендации по спецкурсу "Критика буржуазных фальсификаций внешней политики СССР" : для студ. ф-та межд.отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1985. – 12 с.
1119025
   Планы семинарских занятий и методические указания по курсу "Финансы и кредит СССР". – Киев : КГУ, 1984. – 11 с.
1119026
   Планы семинарских занятий и методические указания по спецсеминару "Капитал" К.Маркса. – Киев : КГУ, 1982. – 19 с.
1119027
   Планы семинарских занятий по истории КПСС (I-IX темы) : Для студ. 1 кур. гуманитарных факультетов. – Киев : КГУ, 1981. – 19 с.
1119028
   Планы семинарских занятий по истории КПСС (X-XX темы) : Для студ. 2 кур. гуманитарных факультетов. – Киев : КГУ, 1981. – 19 с.
1119029
   Планы семинарских занятий по истории КПСС и краткие методические рекомендации к ним. – Москва : МГПИ, 1978. – 75 с.
1119030
   Планы семинарских занятий по истории средних веков для студентов II курса исторического факультета. – Киев : КГУ, 1980. – 27, [1] с. – Библиогр. в конце тем
1119031
   Планы семинарских занятий по истории средних веков для студентов второго курса исторического факультета. – Киев : КГУ, 1986. – 19, [1] с. – Библиогр. в конце тем
1119032
   Планы семинарских занятий по курсу " Теория и практика советской печати". – М., 1970. – 51 с.
1119033
   Планы семинарских занятий по курсу "Буржуазная философия эпохи империализма" : для студ. 4-5 курсов фс. ф-та. – Киев : КГУ, 1980. – 16 с.
1119034
   Планы семинарских занятий по курсу "Дарвинизм и история эволюционных учений" : для студ. биол. ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 28 с.
1119035
   Планы семинарских занятий по курсу "История марксистско-ленинской философии " : для студ.фс. ф-та. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1119036
   Планы семинарских занятий по курсу "История философии народов СССР" : для студ.фс. ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 18 с.
1119037
   Планы семинарских занятий по курсу "Международные экономические отношения в мировой системе социализма". – Киев : КГУ, 1986. – 24 с.
1119038
   Планы семинарских занятий по курсу "Международные экономические отношения". – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
1119039
   Планы семинарских занятий по курсу "Мировая экономика". – Киев : КГУ, 1986. – 19 с.
1119040
   Планы семинарских занятий по курсу "Общая психология" : для студ.отд. псих. фс. ф-та. – Киев : КГУ, 1982. – 24 с.
1119041
   Планы семинарских занятий по курсу "Основы дипломатической и косульской службы". – Киев : КГУ, 1984. – 11 с.
1119042
   Планы семинарских занятий по курсу "Основы дипломатической и косульской службы" : для суд.ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1987. – 8 с.
1119043
   Планы семинарских занятий по курсу "Право внешних отношений". – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1119044
   Планы семинарских занятий по курсу "Право внешних отношений" : для студ. ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1987. – 8 с.
1119045
   Планы семинарских занятий по курсу "Прокурорский надзор в СССР". – Киев : КГУ, 1981. – 16 с.
1119046
   Планы семинарских занятий по курсу "Экономика стран-членов СЭВ" : для студ.4 курса отд. межд. эконом. отн. – Киев : КГУ, 1980. – 11 с.
1119047
   Планы семинарских занятий по курсу диалектического материализма. – Киев : КГУ, 1983. – 34 с.
1119048
   Планы семинарских занятий по курсу истории КПСС для студентов гуманитарных и естественных факультетов. – Киев : КГУ, 1987. – 35 с.
1119049
   Планы семинарских занятий по курсу истории КПСС для студентов гуманитарных и естественных факультетов. – Киев : КГУ, 1987. – 36 с.
1119050
   Планы семинарских занятий по курсу истории КПСС и методические рекомендации к их выполнению. – Харьков, 1981
1119051
   Планы семинарских занятий по курсу политической экономии капитализма : для студ. естеств.ф-тов. – Киев : КГУ, 1982. – 21 с.
1119052
   Планы семинарских занятий по курсу советского финансового права. – Киев : КГУ, 1983. – 24 с.
1119053
   Планы семинарских занятий по логике : для студ. гуманит.ф-тов. – Киев : КГУ, 1982. – 12 с.
1119054
   Планы семинарских занятий по логике : для студ. эконом.ф-та. – Киев : КГУ, 1988. – 23 с.
1119055
   Планы семинарских занятий по научному коммунизму. – Киев : КГУ, 1977. – 40 с.
1119056
   Планы семинарских занятий по научному коммунизму : для советских и иностранных студ. гуман. ф-тов. – Киев : КГУ, 1981. – 32 с.
1119057
   Планы семинарских занятий по обществоведению : для слушателей подготовительного отд. – Киев : КГУ, 1986. – 8 с.
1119058
   Планы семинарских занятий по основам римского гражданского права. – Киев : КГУ, 1981. – 16 с.
1119059
   Планы семинарских занятий по основам римского гражданского права : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1988. – 16 с.
1119060
   Планы семинарских занятий по политической экономии. – Киев : КГУ, 1968. – 35 с.
1119061
   Планы семинарских занятий по политической экономии : Раздел : "Капиталистический способ производства". – Киев : КГУ, 1972. – 30 с.
1119062
   Планы семинарских занятий по политической экономии : Раздел : "Империализм - монополистический капитализм". – Киев : КГУ, 1982. – 46 с.
1119063
   Планы семинарских занятий по политической экономии : Раздел : "Капиталистический способ производства". – Киев : КГУ, 1983. – 36 с.
1119064
   Планы семинарских занятий по спецкурсу "Критика антимарксистских экономических теорий" : для студ.4 курса ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1984. – 16 с.
1119065
   Планы семинарских занятий по спецкурсу "Критика фальсификаций политической системы советского общества" : для студ.2 курса ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1986. – 8 с.
1119066
   Планы семинарских занятий по спецкурсу "Международная статистика" : для студ. ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1984. – 7 с.
1119067
   Планы семинарских занятий по спецкурсу "Экономика стран - членов СЭВ" : для студ. ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1984. – 14 с.
1119068
   Планы семинарских занятий по спецкурсу "Экономика стран Тропической Африки" : для студ. ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1986. – 7 с.
1119069
   Планы семинарских занятий по спецкурсу "Экономическая интеграция стран социализма" : для студ. ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1985. – 28 с.
1119070
   Планы семинарских занятий по теории и практике перевола : для студ. 4 курса ф-та романо-германской фл. – Киев : КГУ, 1985. – 12 с.
1119071
   Планы семинарских и практических занятий по курсу "Право международных организаций". – Киев : КГУ, 1984. – 7 с.
1119072
   Планы семинарских и практических занятий по курсу "Экономика, организация и планирование промышленных предприятий". – Киев : КГУ, 1982. – 14 с.
1119073
   Планы семинарско-практических занятий по педагогике высшей школы и изучению передового педагогического опыта вузов страны : для слушателей ф-та повышения квалификации преподавателей вузов. – Киев : КГУ, 1984. – 16 с.
1119074
  Васильев К.В. Планы сражающихся царств / К.В. Васильев. – Москва, 1968. – 256с.
1119075
  Шаповал М.В. Планы счетов бухгалтерского учета, принципы их построения и использования в практической работе / М.В. Шаповал. – Донецк, 1975. – 43с.
1119076
  Истомина Н.Б. Планы уроков по алгебре в 6 классе / Н.Б. Истомина. – Москва, 1956. – 84 с.
1119077
  Сырнев Н.И. Планы уроков по арифметике в 6 кл. / Н.И. Сырнев. – М., 1953. – 64с.
1119078
  Сырнев Н.И. Планы уроков по арифметике в 6 кл. / Н.И. Сырнев. – М., 1955. – 72с.
1119079
  Истомина Н.С. Планы уроков по геометрии в 6 классе / Н.С. Истомина. – 2-е. – Москва, 1954. – 120 с.
1119080
  Денисова Т.Н. Планы уроков по геометрии в 7 классе / Т.Н. Денисова. – Москва, 1953. – 135 с.
1119081
  Денисова Т.Н. Планы уроков по геометрии в 7 классе / Т.Н. Денисова. – Москва, 1954. – 135 с.
1119082
  Кузьменко В.И. Планы уроков по черчению / В.И. Кузьменко. – М, 1956. – 78с.
1119083
  Кузьменко В.И. Планы уроков по черчению / В.И. Кузьменко. – М, 1959. – 76с.
1119084
  Чумаков М.Н. Планы уроков по черчению в 7 классе. / М.Н. Чумаков. – М., 1953. – 90с.
1119085
  Дембинский С.И. Планы уроков по черчению для 9-го класса средней школы / С.И. Дембинский. – 2-е изд. – М., 1959. – 64с.
1119086
  Дембинский С.И. Планы уроков по черчению. Для 9-го класса средней школы / С.И. Дембинский. – М., 1957. – 64с.
1119087
  Крадман Д.А. Планы уроков физических упражнений / Д.А. Крадман. – М., 1925. – 35с.
1119088
   Планы учебных занятий на 1970 -1971 учебный год : 1-й курс, 2-й семестр. – Горький, 1971. – 48с.
1119089
   Планы учебных занятий первого курса первого семестра. – Ленинград, 1973. – 47с.
1119090
   Планы чтения научно-атеистичесой литературы. – Одесса, 1958. – с.
1119091
  Шимов Я.В. Планы эрцгерцога Франца Фердинанда по преобразованию Австро-Венгрии : утопия или нереализованная возможность? // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 4. – С. 11-20. – ISSN 0132-1366
1119092
  Дубинянская Я. Пласидо Доминго: чемпион оперы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 1 (101). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
1119093
  Закидальська О. Пласт - організація української молоді в Канаді // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 5 червня (№ 22). – С. 4-5
1119094
  Данилыч-Кочин Пласт / Данилыч-Кочин. – М, 1930. – 284с.
1119095
  Кузнецов В.Н. Пласт : Новая кн. лирики / В.Н. Кузнецов. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 103с.
1119096
  Тима П. Пласт у Польщі - від євфорії почерез кризу до реаліїв // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – C. 55-58. – ISSN 1426-7470
1119097
  Федорук О. Пласт, освячений Бокотеєм // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 7-32. – ISSN 1992-5514


  Андрій Андрійович Бокотей (1938) - ректор Львівської нац. академії мистецтв. Академік Академії мистецтв України (2001). Засл. діяч мистецтв України (1989). Професор. Лауреат Нац. премії України імені Тараса Шевченка (2002). Очолює Раду Будинку вчених.
1119098
  Сич О.М. Пласт: нарис витоків, історії, сьогодення / Олександр Сич. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. – 76с. – На тит. арк.: 10-річчю відновлення Пласту в Україні присвячую. – (Пластова бібліотека ; ч. 6). – ISBN 966-7263-30-4
1119099
  Мірошниченко І.Є. Пласти / І.Є. Мірошниченко. – Х., 1965. – 27с.
1119100
  Атанасов А. Пласти : повість / Атанасов А. ; пер. з болг. Дмитра Білоуса. – Донецьк : Донбас, 1971. – 100 с.
1119101
  Кецховели Э.Н. Пластидные фитохромы коры и древесины : Автореф... канд. биол.наук: / Кецховели Э.Н.; Ереванск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1958. – 16л.
1119102
   Пластидный аппарат и жизнедеятельность растений. – Минск, 1971. – 177с.
1119103
  Решетников В.Н. Пластиды и клеточные ядра высших растений: Биохим. аспекты. / В.Н. Решетников. – Минск, 1982. – 127с.
1119104
  Вечер А.С. Пластиды растений, их свойства, состав и строение / А.С. Вечер. – Москва, 1961. – 194с.
1119105
  Сомов Г.Ю. Пластика архитектруной формы в массовом строительстве / Г.Ю. Сомов. – Москва, 1986. – 206 с.
1119106
  Бернадська Д.П. Пластика вільного танцю // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-68
1119107
   Пластика и рисунки древних культур : [сб. ст. – Новосибирск : Наука, 1983. – 183 с. – (Первобытное искусство)
1119108
  Горпенко В.Г. Пластика фільму / В.Г. Горпенко. – К., 1984. – 99с.
1119109
  Фізер І.В. Пластика. Графіка. Малярство. Сніцарство : [образотвор. вид.] / Іван Фізер ; [авт. передм.: О. Федорук та Г. Міщенко]. – Черкаси : Брама Україна, 2013. – 263, [1] с. : фотоіл. – Анот. парал. англ. – Бібліогр.: с. 261-263. – ISBN 978-966-453-131-0
1119110
  Иваньков П.А. Пластики в картографии / П.А. Иваньков, Н.Ф. Сможенков; ред. А.Н. Жудро. – Рига : Геодезиздат, 1961. – 82 с.
1119111
   Пластики конструкционного назначения. – Москва, 1974. – 304 с.
1119112
  Михайлова Є.О. Пластикове забруднення - одна з екологічних проблем людства // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 109-121 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1119113
  Яковець Наталія Пластиковий посуд - джерело небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 27-28 : фото
1119114
  Мельник А.М. Пластиковий посуд - зона ризику!.. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 27-29 : фото
1119115
  Лішунов М.В. Пластиковий посуд: більше шкоди чи користі? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 38 : фото
1119116
  Поліщук С. Пластикові (платіжні) картки: випуск та використання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 9. – С.56-62
1119117
   Пластиковые карты : Методическое пособие для коммерческих банков. – 3-е изд.. перераб. и доп. – Москва : БДЦ-Пресс, 1999. – 416с. – (Практическая энциклопедия). – ISBN 5-93306-001-1
1119118
  Вавилов А.В. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем / А.В. Вавилов, И.И. Ильин. – Москва : Европиум-пресс, 1999. – 128с. – ISBN 5-89376-009-3
1119119
  Тулубьев П.А. Пластикоые карты как основа потребительского кредитования и риски, связанные с ними // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 45-50. – ISSN 1684-2618
1119120
  Леонов Сергей Пластилин / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 20 : фото
1119121
  Дрофань Л. Пластилінові світи Оксани Мушкетик // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)
1119122
  Лаптев М.П. Пластинка на винчестере / М.П. Лаптев. – Челябинск, 1966. – 85с.
1119123
  Тимошенко С.П. Пластинки и оболочки / С.П. Тимошенко. – Москва-Ленинград, 1948. – 460 с.
1119124
  Тимошенко С.П. Пластинки и оболочки / С.П. Тимошенко, Войновский-Кригер. – 2-е изд, перераб. – Москва : Физматгиз, 1963. – 635с.
1119125
  Тимошенко С.П. Пластинки и оболочки / С.П. Тимошенко, Войновский-Кригер. – 2-е изд, стереот. – М. : Наука, 1966. – 635с.
1119126
  Савин Г.Н. Пластинки и оболочки с ребрами жесткости / Г.Н. Савин, Н.П. Флейшман. – К., 1964. – 384 с.
1119127
  Шереметьев М.П. Пластинки с подкрепленным краем : Автореф... канд.физ.-мат.наук: / Шереметьев М.П. – Львов, 1953. – 22 с.
1119128
  Шереметьев М.П. Пластинки с подкрепленным краем. / М.П. Шереметьев. – Львов, 1960. – 259с.
1119129
  Савин Г.Н. Пластинки, подкрепленные составными кольцами и упругими накладками. / Г.Н. Савин, В.И. Тульчий. – К., 1971. – 268с.
1119130
  Васько Б.М. Пластинчастовусі жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) лісових та лісостепової зон Правобережної України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.24 / Васько Богдан Миколайович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1119131
  Васько Б.М. Пластинчастовусі жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) лісових та лісостепової зон Правобережної України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.24 / Васько Богдан Миколайович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1119132
  Деревянко А.П. Пластинчатая и микропластинчатая индустрии в Северной, Восточной и Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 2, апрель - июнь. – С. 3-22. – ISSN 1563-0102
1119133
  Александри-садова Т.А. Пластинчатожаберные из каменноугольных отложений Карагандинского бассейна : Монография / Т.А. Александри-Садова ; АН СССР, Всес. н.-и. геологический ин-т (ВСЕГЕИ). – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 68 с.
1119134
  Спасская И.С. Пластинчатожаберные моллюски верхнепалеозойских угленосных отложений некоторых месторождений Минусинского и Тунгусского бассейнов и их значение для стратиграфии. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Спасская И.С.; Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1967. – 23л.
1119135
  Шухов И.Н. Пластинчатоклювые Западной Сибири и сопредельных стран / И.Н. Шухов. – Омск, 1930. – 17с.
1119136
  Яблоков-Хнзорян Пластинчатоусые / Яблоков-Хнзорян. – Ереван
4. – 1967. – 226с.
1119137
  Медведев С.И. Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Cetoniinae, Valginae // Фауна СССР : Жесткокрылые. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – Т. 10, вып. 5 : Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Cetoniinae, Valginae/С.И.Медведев. – с.1-376. – (Новая серия ; № 90)
1119138
  Медведев С.И. Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Euchirinae, Dynastinae, Glaphyrinae, Trichiinae : Жесткокрылые / Медведев С.И. // Фауна СССР : Жесткокрылые. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – Т. 10, вып. 4 : Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Euchirinae, Dynastinae, Glaphyrinae, Trichiinae/С.И.Медведев. – с.1-399. – (Новая серия ; № 74)
1119139
  Медведев С.И. Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Melolonthinae // Фауна СССР : Жесткокрылые / Глав.ред. Е.Н.Павловский. – М-Л : Изд-во АН СССР, 1951. – Т. 10, вып. 1 : Пластинчатоусые (Scarabaeidae) подсем. Melolonthinae. Ч.1 Хрущи/С.И.Медведев. – c.1-514. – (Новая серия ; №46)
1119140
  Медведев С.И. Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Rutelinae (Хлебные жуки и близкие группы) // Фауна СССР : Жесткокрылые / Глав.ред. Е.Н.Павловский. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – Т. 10, вып. 3 : Пластинчаиоусые(Scarabaeidae). Подсем. (Rutelinae) Хлебные жуки и близкие группы/И.С.Медведев. – с.1-372. – (Новая серия ; № 36)
1119141
  Джамбазишвили Я.С. Пластинчатоусые жуки Грузии / Я.С. Джамбазишвили. – Тбилиси, 1979. – 274с.
1119142
  Савлатшо Ш. Пластинчатоусые жуки Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Савлатшо Ш.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1981. – 13с.
1119143
  Проценко А.И. Пластинчатые жуки Киргизии / А.И. Проценко. – Фрунзе, 1968. – 312с.
1119144
  Марченко И.И. Пластинчатые конские налобники из Прикубанья / И.И. Марченко, Н.Ю. Лимберис // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 69-74. – ISSN 1563-0102
1119145
  Михайлов Б.К. Пластины и оболочки с разрывными параметрами / Б.К. Михайлов. – Л., 1980. – 196с.
1119146
  Тиниус К. Пластификаторы / К. Тиниус. – Москва-Ленинград : Химия, 1964. – 915 с.
1119147
  Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров : Р.С. Барштейн, В.И. Кирилович, Ю.Е. Носовский / Р.С. Барштейн, В.И. Кирилович, Ю.Е. Носовский. – Москва : Химия, 1982. – 197 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1119148
  Ибрагимова З. Пластификация поливинилфторида : Автореф. дис... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ибрагимова З. ; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 22 с.
1119149
  Штаркман Б.П. Пластификация поливинилхлорида / Б.П. Штаркман. – М., 1975. – 247с.
1119150
  Павлов Г.М. Пластическая анатомия / Г.М. Павлов, В.Н. Павлова. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1967. – 240с.
1119151
  Значковский Б.П. Пластическая анатомия : пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов / Б.П. Значковский. – Москва : Просвещение, 1968. – 56 с.
1119152
  Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах / М.Ц. Рабинович. – 2-е, переарб. и доп. – Москва, 1985. – 63с.
1119153
  Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека / М.Ц. Рабинович. – Москва, 1971. – 130 с.
1119154
  Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека / М.Ц. Рабинович. – 2-е, переарб. и доп. – Москва, 1978. – 208 с.
1119155
  Дзугутов М.Я. Пластическая деформация высоколегированных сталей и сплавов / М.Я. Дзугутов. – Москва, 1971. – 423 с.
1119156
  Тхорик Ю.А. Пластическая деформация и дислокации несоотвествия в гетероэпитаксиальных системах / Ю.А. Тхорик, Л.С. Хазан. – Киев : Наукова думка, 1983. – 304 с.
1119157
  Прохватилов А.И. Пластическая деформация и разрушение кристаллического аммиака : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Прохватилов А.И. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1968. – 20 с. – Бібліогр.:с.19
1119158
  Леонтьева А.В. Пластическая деформация кристаллических метана и аргона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Леонтьева А.В.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1970. – 24л.
1119159
  Пустовалов В.В. Пластическая деформация кристаллов при низких температурах : [монография] / В.В. Пустовалов, В.С. Фоменко ; НАН Украины ; Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина. – Киев : Наукова думка, 2012. – 356, [3] с. : табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 331-351. – ISBN 978-966-00-1153-3
1119160
  Губкин С.И. Пластическая деформация металлов / С.И. Губкин. – М
2. – 1960. – 416с.
1119161
  Губкин С.И. Пластическая деформация металлов / С.И. Губкин. – М
3. – 1960. – 307с.
1119162
  Губкин С.И. Пластическая деформация металлов / С.И. Губкин. – М
1. – 1961. – 376с.
1119163
  Губкин С.И. Пластическая деформация металлов / С.И. Губкин. – М
2. – 1961. – 376с.
1119164
  Губкин С.И. Пластическая деформация металлов / С.И. Губкин. – Москва
3. – 1961. – 306с.
1119165
  Хоникомб Р. Пластическая деформация металлов = The Plastic deformation of metals / Хоникомб Р. ; пер. с англ., под ред. Б.Я. Любова. – Москва : Мир, 1972. – 408 с.
1119166
  Фишер Армин Пластическая деформация монокристаллов кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фишер Армин; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1119167
   Пластическая деформация нитевидных кристаллов. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1991. – 203с.
1119168
  Стеценко Ю.Е. Пластическая деформация нормального водорода, параводорода и нормального дейтерия. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Стеценко Ю.Е.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1971. – 25л.
1119169
  Блинов И Э. Пластическая деформация при произвольном нагружении упрочняющегося тела. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 023 / Блинов Э.И,; АН Кирг ССР. – Фрунзе, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1119170
   Пластическая деформация сплавов. – Томск, 1986. – 258с.
1119171
  Адриановский Б.П. Пластическая деформация упорядоченного сплава. CuAu : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Адриановский Б.П. ; Уральский научный центр АН СССР, Ин-т физики металлов. – Свердловск, 1971. – 14 с.
1119172
  Кузнецов Р.И. Пластическая релаксация напряжениий в металлах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Кузнецов Р.И.; Ан СССР. – Свердловск, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1119173
  Жуков А.М. Пластические деформации и разрушение металлов при сложном напряженном состоянии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жуков А. М.; АН СССР, Ин-т механ. – М., 1958. – 7л.
1119174
  Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение в литосфере / А.В. Лукьянов. – М., 1991. – 143с.
1119175
  Джавахишвили Г.А. Пластические изображения человека в древней Грузии (с конца неолита до раннефеодальной эпохи) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 07.00.12 / Джавахишвили Г. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. искусства. – Тбилиси, 1981. – 26л.
1119176
   Пластические массы. – Москва : ОНТИ, 1935. – 124 с.
1119177
  Мейтин Я.М. Пластические массы / Я.М. Мейтин. – М., 1939. – 160с.
1119178
  Мейтин Я.М. Пластические массы / Я.М. Мейтин. – 2-е перераб. и доп. изд. – Киев-Львов : Гостехиздат Украины, 1949. – 300 с.
1119179
  Архангельский Б.А. Пластические массы / Б.А. Архангельский, Б.С. Вайсгант; Архенгельский Б.А., Вайсгант Б.С. – Ленинград : Ленгиздат, 1950. – 124 с.
1119180
  Архангельский Б.А. Пластические массы : справочное пособие по применению пластических масс в судостроении и в смежных областях техники / Архангельский Б.А. – Ленинград : Судпромгиз, 1961. – 720 с. – Библиогр.: с. 710-713
1119181
  Пископпель Ф.Г. Пластические массы / Ф.Г. Пископпель. – Москва : Международные отношения, 1966. – 127 с.
1119182
   Пластические массы. – Москва, 1931-
№ 1. – 1995
1119183
   Пластические массы. – Москва, 1931-
№ 2. – 1995
1119184
   Пластические массы. – Москва, 1931-
№ 3. – 1995
1119185
   Пластические массы. – Москва, 1931-
№ 4. – 1995
1119186
   Пластические массы. – Москва, 1931-
№ 5. – 1995
1119187
   Пластические массы. – Москва, 1931-
№ 6. – 1995
1119188
   Пластические массы. – Москва
№ 1. – 1997
1119189
   Пластические массы. – Москва
№ 2. – 1997
1119190
   Пластические массы. – Москва
№ 3. – 1997
1119191
  Гарбар М.И. Пластические массы в народном хозяйстве / М.И. Гарбар. – М, 1958. – 68с.
1119192
  Седлис В.О. Пластические массы в третьей пятилетке / В.О. Седлис, М.Р. Генкин. – Ленинград-Москва : ГОНТИ, 1939. – 40 с.
1119193
  Варденбург А.К. Пластические массы в электропромышленности. / А.К. Варденбург. – Москва-Ленинград, 1950. – 192с.
1119194
  Петров Г.С. Пластические массы и их использование / Г.С. Петров. – Москва, 1955. – 24с.
1119195
  Кутянин Г.И. Пластические массы и товары бытовой химии: (Учебник для товаровед. торг. вузов). / Г.И. Кутянин. – М., 1982. – 216с.
1119196
  Ушаков С.Н. Пластические массы из эфиров целлюлозы / С.Н. Ушаков. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 220 с.
1119197
   Пластические массы органического происхождения. – М., 1960. – 57с.
1119198
  Коновалов П.Г. Пластические массы, их свойства и применение в промышленности. Справоч. пособие. / П.Г. Коновалов. – М., 1961. – 182с.
1119199
  Козлова З.В. Пластические массы. / З.В. Козлова. – М., 1962. – 78с.
1119200
  Зоммерфельд А. Пластические массы. Изготовление, обработка и испытание неметаллических материалов для бесстружеченого формирования / А. Зоммерфельд. – Москва : ОНТИ, 1935. – 356 с.
1119201
  Классен Пластические свойства и прочность кристаллов / М.В. Классен - Неклюдова. – Москва ; Ленинград, 1933. – 156 с.
1119202
  Савицкий Е.М. Пластические свойства магния и некоторых его сплавов / Е.М. Савицкий. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1941. – 87 с.
1119203
  Румянцева О.Н. Пластические свойства скелетно - мышечной ткани / О.Н. Румянцева; АН СССР; Ин-т морфологии животных; Отв. ред.: А.Н.Студитский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 128 с.
1119204
  Грабарь М.В. Пластический ансамбль предметов в стекле / М.В. Грабарь. – Москва, 1978. – 112с.
1119205
  Харитоненко Е.И. Пластический образ в творчестве М.Ю. Лермонтова: структура, семантика, функции : Дисс. ... канд. филолог. наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Харитоненко Е.И.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 218л. – Библиогр.: л.195-218
1119206
  Тиц Алексей Алексеевич Пластический язык архитектуры / Тиц Алексей Алексеевич. – Москва : Стройиздат, 1986. – 310с.
1119207
  Попова М.Ф. Пластическое защитно-восстановительное состояние регенерирующей ткани. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.11 / Попова М.Ф.; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1976. – 45л. – Бібліогр.:с.40-43
1119208
  Колдаев П.К. Пластическое изображение рельефа на картах / П.К. Колдаев; [ред. Г.П. Давыдов]. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 134с.
1119209
  Катаев Ю.П. Пластическое кручение полых элементов летательных аппаратов / Ю.П. Катаев. – М., 1985. – 128с.
1119210
  Гришкевич А.Е. Пластическое растяжение меди при различных температурах и скоростях деформирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гришкевич А.Е.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 14л.
1119211
  Кошур В.Д. Пластическое формоизменение тонких оболочек при больших деформациях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кошур В.Д.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 11л.
1119212
  Сташук О.А. Пластична анатомія людини : навч. посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" / Олександр Сташук ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : Волинські обереги, 2023. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 110-111 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8260-03-3
1119213
  Жуковін О.В. Пластична культура як складова творчої особистості при формуванні трюку у видовищних мистецтвах // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 231-240. – ISSN 2226-2180
1119214
  Никоненко Р.М. Пластична режисура в українському театральному мистецтві кінця XX – початку XXI століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Никоненко Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1119215
  Ременяка О. Пластична субстанція знаку // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.40-43. – ISSN 0130-1799


  Скульптури Олега Пінчука
1119216
   Пластична, реконструктивна і естетична хірургія = Plastic, reconstructive and aesthetic surgery / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів ; голов. ред. Пінчук В.Д. ; редкол.: Арджензіо В., Багіров М.М., Барамія Н.М. [та ін.]. – Вишневе : ППС-2002. – ISSN 2411-4952
№ 1/2. – 2015. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119217
   Пластична, реконструктивна і естетична хірургія = Plastic, reconstructive and aesthetic surgery / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів ; голов. ред. Пінчук В.Д. ; редкол.: Арджензіо В., Багіров М.М., Барамія Н.М. [та ін.]. – Вишневе : ППС-2002. – ISSN 2411-4952
№ 3/4. – 2016. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119218
   Пластична, реконструктивна і естетична хірургія = Plastic, reconstructive and aesthetic surgery / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів ; голов. ред. Пінчук В.Д. ; редкол.: Арджензіо В., Багіров М.М., Барамія Н.М. [та ін.]. – Вишневе : ППС-2002. – ISSN 2411-4952
№ 1/2. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119219
   Пластична, реконструктивна і естетична хірургія = Plastic, reconstructive and aesthetic surgery / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів (ВАПРЕХ) ; голов. ред. Пінчук В.Д. [та ін.]. – Вишневе : ППС-2002. – ISSN 2411-4952
№ 3/4. – 2017. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119220
   Пластична, реконструктивна і естетична хірургія = Plastic, reconstructive and aesthetic surgery / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів ; голов. ред. Пінчук В.Д. ; редкол.: Арджензіо В., Багіров М.М., Барамія Н.М. [та ін.]. – Вишневе : ППС-2002. – ISSN 2411-4952
№ 1/2. – 2018. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119221
   Пластична, реконструктивна і естетична хірургія = Plastic, reconstructive and aesthetic surgery / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів ; голов. ред. Пінчук В.Д. ; редкол.: Арджензіо В., Багіров М.М., Барамія Н.М. [та ін.]. – Вишневе. – ISSN 2411-4952
№ 3/4. – 2018. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119222
   Пластична, реконструктивна і естетична хірургія = Plastic, reconstructive and aesthetic surgery / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів ; голов. ред. Пінчук В.Д. ; редкол.: Арджензіо В., Багіров М.М., Барамія Н.М. [та ін.]. – Вишневе : [б. в.]. – ISSN 2411-4952
№ 1/2. – 2019. – 67, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119223
   Пластична, реконструктивна і естетична хірургія = Plastic, reconstructive and aesthetic surgery / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів (ВАПРЕХ) ; голов. ред. Пінчук В.Д. ; редкол.: Арджензіо В., Багіров М.М., Барамія Н.М. [та ін.]. – [б. м.] : [б. в.]. – ISSN 2411-4952
№ 3/4. – 2019. – 69, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1119224
  Ужвенко Н. Пластичне виховання актора в режисерсько-педагогічній практиці М.Л. Кропивницького // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 244-249. – ISSN 1997-4264
1119225
  Чумак Н.В. Пластичне самовираження людини як культурно-антропологічний феномен : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Чумак Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1119226
  Харитоненко О.І. Пластичний образ у творчості М.Ю. Лермонтова: структура, семантика, функції. : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Харитоненко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1119227
  Ковальов М.П. Пластичні маси / М.П. Ковальов. – Х, 1934. – 67с.
1119228
  Гельц В.Е. Пластичні маси в машинобудуванні та приладобудуванні. / В.Е. Гельц. – Киев, 1959. – 36с.
1119229
  Протас М. Пластичні парадигми духовних сходжень Ю. Миська // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 245-260. – ISBN 978-966-8917-14-1
1119230
  Малина В. Пластичні тропи у християнському пам"яткарстві України // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 577-591. – ISSN 1992-5514
1119231
  Козак Л.Ю. Пластичність металів і нестійкість кристалічної гратки = Metals plasticity and nonstability of crystal lattice : Монографія / Л.Козак; М-во освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Вид-во Івано-Франківського нац. техн. ун-ту нафти і газу, 2004. – 146с. – ISBN 966-694-023-Х
1119232
  Кравець О.А. Пластичність морфогенезу та особливості репродукції рослин COLOBANTHUS QUITENSIS I DESCHAMPSIA ANTARCTICA в Антарктичному регіоні / О.А. Кравець, Н.Ю. Таран, В.О. Стороженко // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2011. – № 10/11. – С.302-305. – ISSN 1727-7485
1119233
  Воронова М. Пластичність та аналітичність центрального образу в літературному портреті // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 20-26


  У статті проаналізовано класичні літературні портрети видатних публіцистів і літературних критиків: М. Горького, А. Луначарського, М. Зерова. Коротко розглянуто два джерела центрального образа в портреті - художня пластика зображення, що досягається за ...
1119234
  Надаи А. Пластичность / А. Надаи; Текучева А.В. – Москва-Ленинград, 1936. – 280 с.
1119235
  Ильюшин А.А. Пластичность / А.А. Ильюшин. – Москва : Ленинград
1. – 1948. – 378 с.
1119236
  Ильюшин А.А. Пластичность : Основы общей матем. теории / А.А. Ильюшин. – Москва, 1963. – 271 с.
1119237
  Ильюшин А.А. Пластичность / А.А. Ильюшин; Предисл.: Е.И. Шемякина, И.А. Кийко, Р.А. Васина; МГУ им. М.В. Ломоносов. – Репринтное воспроизведение издания 1948 г. – Москва : Логос. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-94010-377-4
Ч.1 : Упруго-пластические деформации. – 2004. – 388с. – На парал. тит. листе: ОГИЗ; Государственное изд-во технико-теоретической лит-ры: Москва 1948 Ленинград
1119238
  Синяя М.С. Пластичность висцерального анализатора / М.С. Синяя, В.Л. Силаков. – Ленинград, 1990. – 151с.
1119239
  Дзугутов М.Я. Пластичность и деформируемость высоколегированных сталей и сплавов / М.Я. Дзугутов. – 3-е изд. , доп. и перераб. – Москва, 1990. – 301 с.
1119240
  Быков В.А. Пластичность и прочность конструкционной стали / В.А. Быков. – Л., 1959. – 200с.
1119241
  Писаренко Г.С. Пластичность и прочность материалов при нестационарных нагружениях / Г.С. Писаренко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 216 с.
1119242
  Старцев В.И. Пластичность и прочность металлов и сплавов при низкий температурах / В.И. Старцев. – М, 1975. – 328с.
1119243
  Концевой Ю.А. Пластичность и прочность полупроводниковых материалов и структур / Ю.А. Концевой, Ю.М. Литвинов, Э.А. Фаттахов. – Москва : Радио и связь, 1982. – 240 с. – Библиогр.: с. 215-235.
1119244
  Береснев Б.И. и др. Пластичность и прочность твердых тел при высоких давлениях / Б.И. и др. Береснев. – Москва : Наука, 1970. – 161 с.
1119245
  Костюк А.Г. Пластичность и разрушение кристаллического материала при сложном нагружении : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Костюк А. Г. ; Гос. НИИ машиноведения. – Москва, 1969. – 18 с.
1119246
  Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел / А. Надаи. – Москва : Мир
Т. 2. – 1969. – 864 с.
1119247
   Пластичность и разрушение твердых тел. – М., 1988. – 195с.
1119248
  Надаи А. Пластичность и разрушение трведыъх тел / А. Надаи. – Москва, 1954. – 648 с.
1119249
  Кайбышев О.А. Пластичность и сверхпластичность металлов / О.А. Кайбышев. – М., 1975. – 279с.
1119250
   Пластичность и устойчивость в механике деформируемого твердого тела. – Калинин, 1984. – 138с.
1119251
   Пластичность и хрупкость. – Фрунзе, 1967. – 128с.
1119252
  Вальковская М.И. Пластичность и хрупкость полупроводниковых материалов при испытаниях на микротвердость / М.И. Вальковская. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 107 с.
1119253
  Пресняков А.А. Пластичность металлических сплавов / А.А. Пресняков. – Алма-Ата, 1959. – 212с.
1119254
   Пластичность металлов и сплавов с особыми свойствами. – Москва : Наука, 1982. – 176 с.
1119255
  Котляр Б.И. Пластичность нервной системы / Б.И. Котляр. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 239с.
1119256
  Москвитин В.В. Пластичность при переменных нагружениях / В.В. Москвитин. – М, 1965. – 264с.
1119257
  Пресняков А.А. Пластичность технических сплавов / А.А. Пресняков. – Алма-Ата, 1964. – 220с.
1119258
   Пластмасса из глютена. Возможен ли промышленный масштаб идеи? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 60-61
1119259
   Пластмассовые зубчатые колеса в передачах точного приборостроения. – Минск : Навука і тєхніка, 1993. – 359 с.
1119260
  Гринев Б.В. Пластмассовые сцинтилляторы / Б.В. Гринев, В.Г. Сенчишин. – Харьков : Акта, 2003. – 324 с. – ISBN 966-7021-67-X
1119261
  Успенский Э.Н. Пластмассовый дедушка / Э.Н. Успенский. – Ставрополь, 1990. – 40с.
1119262
  Левин А.Н. Пластмассы в машиностроении / А.Н. Левин. – Москва, 1959. – 47с.
1119263
  Глаголева Л.А. Пластмассы в машиностроении. / Л.А. Глаголева. – М., 1967. – 64с.
1119264
  Вандеберг Э. Пластмассы в промышленности и технике. / Э. Вандеберг. – Москва, 1964. – 340с.
1119265
   Пластмассы в сельском хозяйстве. – М., 1959. – 252с.
1119266
   Пластмассы и их применение в промышленности. – Л., 1959. – 116с.
1119267
  Платов Пластов : альбом / Платов; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 28 с. – (Образ и цвет)
1119268
   Пластов Аркадий Александрович = Plastov Arkady Arkady. – Москва : Советский художник. – 212 с. : ил., фото. + Приложения: с.195-212
1119269
  Жукова А.С. Пластов из Прислонихи: Докум.-худож. повесть. / А.С. Жукова. – М., 1982. – 192с.
1119270
  Зень О. Пластова методика як засіб виховання активного громадянина корисна і для непластової молоді // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2015. – Ч. 1 (181). – С. 38-41
1119271
   Пластова оселя Бутарин і околиці. – Монреаль : Видання пластової Станиці в Монреалі, 1982. – 74 с.
1119272
  Кривоносов Р.И. Пластовая наклонометрия скважин / Кривоносов Р.И. – Москва : Недра, 1988. – 165, [4] с. – Библиогр.: с. 165-166 (21 назв.)
1119273
  Кирик Л. Пластовий рух та його роль у формуванні української військової еліти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-48. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується початковий етап організації пластового руху та його роль у формуванні української військової еліти. In the article the initial stage of organization of Plast movement is studied and its role in formation of the Ukrainian ...
1119274
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Головна Пластова Булава. – Львів, 1970-
Ч. 1(161). – 2010
1119275
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Головна Пластова Булава. – Львів, 1970-
Ч. 2 (162). – 2010
1119276
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Головна Пластова Булава. – Львів, 1970-
Ч. 3 (163). – 2010
1119277
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Головна Пластова Булава. – Львів, 1970-
Ч. 4 (164). – 2010
1119278
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
Ч. 1 (169). – 2012. – Видається з лютого 1930 (Львів).Відновлений в Україні у 1993. Редакційна безкоштовна передплата
1119279
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
Ч. 2 (170). – 2012. – Видається з лютого 1930 (Львів).Відновлений в Україні у 1993. Редакційна безкоштовна передплата
1119280
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
Ч. 3 (171). – 2012. – Видається з лютого 1930 (Львів). Відновлений в Україні у 1993. Редакційна безкоштовна передплата
1119281
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
Ч. 4 (172). – 2012. – Видається з лютого 1930 (Львів). Відновлений в Україні у 1993. Редакційна безкоштовна передплата
1119282
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
Ч. 1/2 (173/174). – 2013. – Видається з лютого 1930 (Львів). Відновлений в Україні у 1993. Редакційна безкоштовна передплата
1119283
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
Ч. 3/4 (175/176). – 2013. – Видається з лютого 1930 (Львів). Відновлений в Україні у 1993. Редакційна безкоштовна передплата
1119284
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
Ч. 1 (177). – 2014. – Видається з лютого 1930 (Львів). Відновлений в Україні у 1993 р. - Редакційна безкоштовна передплата
1119285
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
Ч. 2 (178). – 2014. – Видається з лютого 1930 (Львів). Відновлений в Україні у 1993 р. - Редакційна безкоштовна передплата
1119286
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
Ч. 3 (179). – 2014. – Видається з лютого 1930 (Львів). Відновлений в Україні у 1993 р. - Редакційна безкоштовна передплата
1119287
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
Ч. 4 (180). – 2014. – Видається з лютого 1930 (Львів). Відновлений в Україні у 1993 р. - Редакційна безкоштовна передплата
1119288
   Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
Ч. 1 (181). – 2015. – Видається з лютого 1930 (Львів). Відновлений в Україні у 1993 р. - Редакційна безкоштовна передплата
1119289
  Шевчук О. Пластові пісні як жанр молодіжної культури // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 55-61. – ISSN 2413-4767
1119290
  Новосілецький М Р. Пластові тиски флюїдів у надрах України. / М Р. Новосілецький. – К., 1969. – 164с.
1119291
   Пластовые льды криолитозоны. – Якутск, 1982. – 139с.
1119292
  Позняк-Хоменко Пластун, летун і депутат. Таємниця смерті сина Івана Франка досі не розкрита // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 21-22 червня (№ 68). – С. 14


  "Кажуть, на дітях геніїв природа відпочиває. У випадку з молодшим сином Івана Франка Петром це твердження не витримує критики, адже саме його природа обдарувала щедро. Він міг стати відомим спортсменом, педагогом, військовим, льотчиком, хіміком чи ...
1119293
  Радіон Л. Пластуни Австралії брали активну участь в ювілейному міжкрайовому пластовому зустрічі у Львові // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 27.09.2012-17.10.2012 (№ 15). – С. 10-11
1119294
   Пластунка з еміграції заповіла 40 тисяч доларів для студентів в Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 18-24 листопада (№ 46). – С. 11


  Розповідь доньки - пані Оксани - про життєвий шлях Галини (Олени) Пісецької-Кохановської. Все своє життя заощаджені гроші виділяла на стипендії студентам в Україні, на Могилянську академію, "Смолоскип", Львівську семінарію та офондувала підручник ...
1119295
  Грачев А.Ф. Пласты / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1961. – 215с.
1119296
  Гордиенко В.Н. Пласты / В.Н. Гордиенко. – Алма-Ата, 1962. – 44с.
1119297
  Кобысов С.А. Пласты / С.А. Кобысов. – Иркутск, 1973. – 39с.
1119298
  Грачев А.Ф. Пласты / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1974. – 221с.
1119299
  Глазов Г.С. Пласты / Г.С. Глазов. – К, 1974. – 90с.
1119300
  Романов А.А. Пласты / А.А. Романов. – Москва, 1976. – 160с.
1119301
  Калиниченко В.Г. Пласты / В.Г. Калиниченко. – М : Советский писатель, 1979. – 86 с.
1119302
  Калиниченко В. Пласты / В. Калиниченко. – Москва : Советский писатель, 1979. – 88 с.
1119303
  Семенов Д. Пласты в огне. / Д. Семенов. – Харьков-Одесса, 1934. – 379с.
1119304
  Рашковский Е.Б. Пласты нетерпимости: философские заметки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.61-68. – ISSN 0042-8744
1119305
  Щепоткин В.И. Пласты сдвигаются: Хроника кануна и начала перестройки. / В.И. Щепоткин. – Москва, 1988. – 188с.
1119306
  Черный-Диденко Пласты. / Черный-Диденко. – Киев, 1959. – 430с.
1119307
  Міхницький І.Б. Плата для моделювання функцій мікроконтролера на основі мікроЕОМ родини MCS-51 / І.Б. Міхницький, О.А. Безшийко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 441-443. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розроблено одноплатний модуль для моделювання функцій мікроконтролера на основі мікроЕОМ родини MCS-51.
1119308
  Капсамун І. Плата за "адвокатські послуги"? / І. Капсамун, А. Черевко, І. Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 червня (№ 109). – С. 4


  Які наслідки матиме рішення польського сенату щодо Волинської трагедії 1943 р. для відносин двох держав? Коментарі експертів.
1119309
  Самойлов Юрій Плата за безвіз // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1119310
  Жирицкий А.К. Плата за безответственность : Экол. кризис в соврем. буржуаз. обществе и идейно-полит. борьба / А.К. Жирицкий. – Москва, 1979. – 158 с.
1119311
  Юхт В.В. Плата за взлет. (О стихотворении Иосифа Бродского "Полярный исследователь") // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 87-91. – ISBN 966-594-547-5
1119312
  Сюндюков І. Плата за вибір // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 листопада (№ 215). – С. 5


  У Дипломатичній академії при МЗС України обговорювали майбутнє України та Європи в добу конфлікту ідентичностей. У заході брали участь знані в Україні вчені - доктор юридичних наук Сергій Головатий, доктор історичних наук, професор Володимир Сергійчук ...
1119313
  Чуприна О.В. Плата за воду : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 115-119
1119314
  Сердюк І. Плата за дії, пов"язані з охороною прав на об"єкти інтелектуальної власності: теоретичні та практичні аспекти // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8. – С. 13-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1608-6422
1119315
  Краснокутська Л. Плата за землю - 2007: обчислення, звітування, сплата // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-55 : табл.
1119316
  Патицька Х. Плата за землю в системі майнового оподаткування: особливості справляння в Україні та країнах ЄС // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 86-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
1119317
  Білецька Г.М. Плата за землю в Україні: історичні та правові аспекти розвитку // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 4 (22). – С. 23-25
1119318
  Морозов Є. Плата за землю з власника нежитлового приміщення у житловому фонді // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1119319
  Гривнак К. Плата за землю, обмін інформацією, взаємодія з контролюючими органами: на що слід звернути увагу радам? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 50-56
1119320
  Білецька Ганна Плата за землю: види та особливість // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 37-40
1119321
  Білецька Г. Плата за землю: види та особливості // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 52-54
1119322
  Азаров Л. Плата за землю: Порядок обчислення та сплати / Л. Азаров, Р. Азарова // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.47-51
1119323
  Пшик І.-Р. Плата за землю: чи може податковий обов"язок переходити "автоматично"? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 47


  Інтерв"ю умовного корепондента умовного фахового видання з умовним працівником апарату ВС.
1119324
  Ларин С.В. Плата за конфеты: Рассказы. / С.В. Ларин. – Ярославль, 1978. – 224с.
1119325
   Плата за молчание : Рассказы турецких писателей. – Ленинград : Художественная литература (Ленингрд. отд.), 1974. – 366 с.
1119326
  Чижмарь К. Плата за нотаріат: чи має держава фінансувати нотаріусів? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 20-21
1119327
  Сюндюков І. Плата за омріяну свободу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 грудня (№ 243/244). – С. 21


  Спартак і Цезар у розмові про вічне. Сторінками знаменитого роману Рафаелло Джованьйолі.
1119328
  Голян В.А. Плата за природні ресурси в умовах децентралізації: інвестиційний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 7-16. – ISSN 2306-6814
1119329
  Жиллес Д. Плата за присутствие / Д. Жиллес. – М, 1959. – 240с.
1119330
  Паевский В.А. и Миллионщиков А.Д. Плата за производственные фонды / В.А. и Миллионщиков А.Д. Паевский. – М., 1966. – 80с.
1119331
  Рыбалкин В.Е. и др. Плата за производственные фонды в европейских социалистических странах / В.Е. и др. Рыбалкин. – Москва, 1969. – 104с.
1119332
  Гольдшмидт Р. Плата за производственные фонды. / Р. Гольдшмидт, Е. Лангер. – М., 1967. – 87с.
1119333
  Брускова Е.С. Плата за скорость : очерки : [для сред. и старшего возраста] / Елена Брускова. – Москва : Детская литература, 1985. – 126 с., [8] л. ил. : ил.
1119334
  Слабошпицький М. Плата за славу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 3-9 січня (№ 1). – С. 12-13


  Життя і творчість українського співака Івана Семеновича Козловського.
1119335
  Тевкун Т. Плата за сміття. Ієрархія поводження з відходами. Як її впровадити в Україні? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 13


  "...Останні кілька років ЗМІ й політики наввипередки дебатують про напрямки побудови системи поводження з відходами. Про наявність різних поглядів на розв"язання цієї проблеми свідчить кількість законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді, - понад ...
1119336
  Джуган В.О. Плата за спеціальне водокористування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 421-427. – ISSN 1563-3349
1119337
  Аксельрод Г.С. Плата за страх / Аксельрод Г.С. – Москва : Воениздат, 1965. – 95 с.
1119338
  Арно Ж. Плата за страх = Le salaire de la peur : повість / Арно Ж. ; з франц. пер. Павло Воробйов. – 1970. – Київ : Молодь, 1970. – 144 с. : іл.
1119339
  Акимов П.Н. Плата за страх : русский детектив / П.Н. Акимов. – Москва : Вагриус, 2000. – 365 с. – ISBN 5-264-00207-X
1119340
  Федоров А.Г. Плата за счастье / А.Г. Федоров. – Москва, 1963. – 284с.
1119341
  Литвинов В.М. Плата за талант / В.М. Литвинов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 365 с.
1119342
  Харинский Л.А. Плата за фонды и ее влияние на повышение эффективности промышленного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Харинский Л.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 23л.
1119343
  Валентинов Б.В. Плата за фонды и пути ее совершенствования / Б.В. Валентинов. – Ярославль, 1969. – 104с.
1119344
  Липа О.Л. Платани Криму / О.Л. Липа. – Київ : КДУ, 1956. – С. 111-115
1119345
  Липа О.Л. Платани на Україні / Липа О.Л. – Київ, 1957. – 130 с.
1119346
  Маультон Г.Г. Платежеспособность Германии / Г.Г. Маультон, Мак-Гвайр. – Москва; Ленинград, 1925. – 268 с.
1119347
  Пономарев В.В. Платежеспособный спрос и предложение товаров и платных услуг при социализме и их моделирование. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Пономарев В.В.; ЛГУ. Каф. полит. экономии. – Л., 1971. – 16л.
1119348
  Гоголь Б.И. Платежеспособный спрос и розничный товарооборот / Б.И. Гоголь. – М, 1968. – 86с.
1119349
  Левин А.И. Платежеспособный спрос населения / А.И. Левин. – Москва, 1976. – 360с.
1119350
  Кирчхели А.И. Платежеспособный спрос населения и розничный товарооборот Аджарской АССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 08594 / Кирчхели А.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1119351
  Городецкий И.И. Платежеспособный спрос населения СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Городецкий И. И.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1955. – 18л.
1119352
  Полторак А.Ф. Платежи в бюджет из прибыли / А.Ф. Полторак. – Москва, 1988. – 74 с.
1119353
  Миллионщиков Анатолий Дмитриевич Платежи в бюджет из прибыли промышленных предприятий и организаций в условиях хозяйственной реформы : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Миллионщиков Анатолий Дмитриевич; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1971. – 38л.
1119354
  Полторак А.Ф. Платежи в бюджет при нормативном методе распределения прибыли. / А.Ф. Полторак. – М., 1981. – 70с.
1119355
  Предко М.Н. Платежи государственных предприятий в бюджет и пути их совершенствования. : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Предко М.Н.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1968. – 15л.
1119356
  Марьяхин Г.Л. Платежи кооперативных организаций и колхозов в госудрственный бюджет. / Г.Л. Марьяхин. – М, 1960. – 124с.
1119357
  Злобин И.Д. Платежи предприятий в бюджет / И.Д. Злобин. – Москва, 1966. – 47с.
1119358
   Платежи тяжелой промышленности в государственный и местный бюджеты : Сборник законодательных и ведомственных материалов. – Москва ; Ленинград : Сектор ведомственной лит-ры, 1936. – 47с.
1119359
  Бодюк А.В. Платежі за господарське використання природних ресурсів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 91-97
1119360
  Хорошилов Е.Е. Платежная система Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 7 ( 535). – С. 73-86. – ISSN 0321-2068
1119361
  Наваф А С. Платежные балансы и их регулирвоание в развивающихся странах. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.01.03 / Наваф С.А.-А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 19л.
1119362
  Навах Салех Аль-Али Платежные балансы и их регулирование в развивающихся странах (на материалах Сирии) : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.03 / Навах Салех Аль-Али; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 165л. – Бібліогр.:л.161-165
1119363
  Макеева Н.П. Платежные балансы развиввающихся стран Азии / Н.П. Макеева. – Москва : Наука, 1973. – 192 с.
1119364
  Портной М.А. Платежные отношения - скрытый узел межимпериалистических противоречий / М.А. Портной. – М., 1987. – 261с.
1119365
  Белый П.Ф. Платёжный баланс Англии : теории и действительность / П.Ф. Белый ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 102, [2] с.
1119366
  Старостенкова Е.Е. Платежный баланс и макроэкономическая политика Канады. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.14 / Старостенкова Е.Е.; Российская АН Ин-т Соединен.Штатов Америки и Канады. – М, 1992. – 22л.
1119367
   Платежный баланс Украины. – Киев, 1996-
за 3 кв. 1998 г. – 1998
1119368
   Платежный баланс Украины. – Киев, 1996-
за 1998 г. – 1998
1119369
  Линников В.Н. Платежный баланс Франции в эпоху общего кризиса капитализма : Дис... Канд. эконом. наук: / Линников В.Н.; КИНХ. – Киев, 1968. – 9,215,12л. – Бібліогр.:л.1-12
1119370
  Линников В.Н. Платежный баланс Франции в эпоху общего кризиса капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Линников В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
1119371
   Платеро и я. – М., 1990. – 477с.
1119372
  Нікітенко К. Платили страшною ціною... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  1941 рік: трагедія партизанського руху.
1119373
   Платим судьбою : Публицистика [ Сборник. – Симферополь : Таврия, 1990. – 239 [ 1 ] с. – ISBN 5-7780-0149-5
1119374
  Боровський О. Платимо не за упаковку. ЄС вводить заборону на продаж продуктів подвійної якості // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 5


  "Європейський Союз запроваджує заборону на продаж продуктів подвійної якості. Відповідний закон ухвалили євродепутати. Згідно з документом, товар, що продається під тим самим брендом і в такій самій упаковці, повинен мати ідентичний склад. Це - реакція ...
1119375
  Бетехтин А.Г. Платина и другие минералы платиновой группы : А.Г. Бетехтин / А.Г. Бетехтин; Ломоносовский институт. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1935. – 148 с. : табл. – Библиогр.: с. 141-147. – (Ломоносовский институт / АН СССР)
1119376
   Платина и ее сплавы и композиционные материалы. – М., 1980. – 296с.
1119377
  Фомин Платина и палладий в ультраосновных породах Среднего Побужья / Фомин, Я А. Каневский. – Киев, 1974. – 51с.
1119378
  Высоцкий Н.К. Платина и районы ее добычи / Н.К. Высоцкий. – Петроград, 1923. – 107с.
1119379
  Высоцкий Н.К. Платина и районы ее добычи / Н.К. Высоцкий. – Петроград, 1923. – 344с.
1119380
  Высоцкий Н.К. Платина и районы ее добычи / Н.К. Высоцкий. – Ленинград, 1925. – 692с.
1119381
   Платиновое кольцо : вид с неба // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 180 : Фото
1119382
   Платиновый обруч : Фантастические произведения [ Для детей. – Рига : Лиесма, 1982. – 302 с. : илл.
1119383
  Тацій В.Я. Платиновый юбилей юридической элиты (Национальной юридической академии Украины 75 лет) // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 761-764. – ISBN 978-966-458-148-3
1119384
  Рудницкий А.А. Платиноиды (Палладий, родий, иридий, рутений и осмий). Области освоенного и возможного применения. / А.А. Рудницкий. – Москва : АН СССР, 1959. – 28 с.
1119385
  Юшко-Захарова Платиноносность рудных месторождений / Юшко-Захарова. – Москва : Недра, 1975. – 248с.
1119386
  Олексенко Л.П. Платиносодержащие адсорбционно-полупроводниковые сенсоры на основе наноразмерного диоксида олова для детектирования метана / Л.П. Олексенко, Г.В. Федоренко, Н.П. Максимович // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редкол.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 4. – С. 244-249. – ISSN 0497-2627
1119387
  Журавлева Т. Платит ли российское государство "справедливую" зарплату: обзор исследований // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 11. – С. 62-85 : табл., рис. – Библиогр.: 54 назв. – ISSN 0042-8736
1119388
   Платити, декларувати та звітувати по-новому // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 5 лютого (№ 5). – С. 1-2
1119389
  Ступак Д. Платівчасті відщепи, як індикатор ефективності платівчастого розколювання ( на матеріалах фінального палеоліту - мезоліту Українського Полісся) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 53-54. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1119390
  Молодико К. Платіж за гарантією: юридичні аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С.50-55. – ISSN 0132-1331
1119391
  Кондратенко Юрій Платіжна картка за кордоном // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 56-68 : фото
1119392
  Бутук О. Платіжна криза в Україні у світлі економічної теорії : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 69-77. – ISSN 1605-2005
1119393
  Швайка М. Платіжна криза в Україні: причини виникнення і шляхи подолання : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 48-53. – Бібліогр.: 3 назви
1119394
  Жиляєв І.Б. Платіжна криза в Україні: стан, тенденції і шляхи подолання / І.Б. Жиляєв. – Київ. – ISBN 966-611-247-7 (Ч.3)
Ч.3 : Пастка соціальних боргів. – 2004. – 52с.
1119395
  Жиляєв І.Б. Платіжна криза в Україні: стан, тенденції і шляхи подолання / І.Б. Жиляєв. – Київ. – ISBN 966-611-247-7 (Ч.4)
Ч.4 : Циклічність немонетарної економіки. – 2005. – 59с.
1119396
  Жиляєв І.Б. Платіжна криза в Україні: стан, тенденції і шляхи подолання / І.Б. Жиляєв. – Київ. – ISBN 966-611-247-7 (Ч.1)
Ч.1 : Трансформації соціально-економічних систем. – 2006. – 66с.
1119397
  Жиляєв І.Б. Платіжна криза в Україні: стан, тенденції і шляхи подолання / І.Б. Жиляєв. – Київ. – ISBN 966-611-247-7 (Ч.5)
Ч.5 : Особливості державної політики подолання платіжної кризи. – 2006. – 104с.
1119398
  Чечуліна О. Платіжна система виконання державного бюджету : проблеми макроекономіки / О. Чечуліна, С. Булгакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 8-11
1119399
  Пасевич Д.І. Платіжна система та ії роль у процесі використання банківських послуг // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 4. – С. 39-44. – ISSN 2076-4561
1119400
  Лук"янов В. Платіжна система України: її складові та принципи формування // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 87-90. – ISSN 1605-2005
1119401
  Софіщенко І.Я. Платіжний баланс // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 343-358. – ISBN 978-617-696-407-0
1119402
  Меньшов К.В. Платіжний баланс в структурі міжнародних фінансів та капітальні активи. (Деякі аспекти методологи, теорії та методики) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 62-75
1119403
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : Щоквартальне аналітично- статистичне видання. – Київ, 1995-
За 1 квартал 2006 р. – 2006. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119404
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : Щоквартальне аналітично- статистичне видання. – Київ, 1995-
За 1 півріч. 2006 р. – 2006. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119405
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : Щоквартальне аналітично- статистичне видання. – Київ, 1995-
За 9 міс. 2006 р. – 2006. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119406
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : Аналітично- статистичне видання. – Київ, 1995-
1 квартал 2007 р. – 2007. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119407
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : Аналітично- статистичне видання. – Київ, 1995-
1 півр. 2007 р. – 2007. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119408
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : аналітично- статистичне видання. – Київ, 1995-
9 місяців 2007 року. – 2007. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119409
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : аналітично- статистичне видання / Національний банк України. – Київ, 1995-
1 кв. 2008 р. – 2008. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119410
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : аналітично- статистичне видання / Національний банк України. – Київ, 1995-
1 півр. 2008 р. – 2008. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119411
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : аналітично- статистичне видання / Національний банк України. – Київ, 1995-
9 місяців 2008 року. – 2008. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119412
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : аналітично- статистичне видання / Національний банк України. – Київ, 1995-
2007 р. – 2008. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119413
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : аналітично- статистичне видання / Національний банк України. – Київ, 1995-
1 кв. 2009 р. – 2009. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119414
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : аналітично- статистичне видання / Національний банк України. – Київ, 1995-
2 кв. 2009 р. – 2009. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119415
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : аналітично- статистичне видання / Національний банк України. – Київ, 1995-
3 кв. 2009 р. – 2009. – + CD. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119416
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : аналітично- статистичне видання / Національний банк України. – Київ, 1995-
2008 р. – 2009. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119417
   Платіжний баланс і зовнішній борг України : аналітично- статистичне видання / Національний банк України. – Київ, 1995-
за. 2009 р. – 2010. – + CD. – До 2006 р. назва "Платіжний баланс України"
1119418
  Пазізіна Клавдія Платіжний баланс і макроекономічна стабільність у перехідній економіці: порівняльні аспекти // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Т. 3, № 2. – С. 185-216. – Бібліогр.: на 33 пункти. – ISSN 1684-906Х
1119419
  Радченко А.В. Платіжний баланс та економіка України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 97-101. – (Економіка ; Вип. 36)


  Аналізується сучасний стан платіжного балансу України, його недоліки та суперечності. Досліджується органічний зв"язок платіжного балансу та економіки. Обгрунтовується положення про те, що основні шляхи поліпшення стану платіжного балансу містяться в ...
1119420
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
3 кв. 1997 р. – 1997
1119421
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
4 кв. 1997 р. – 1997
1119422
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
1 кварт. 1998 р. – 1998
1119423
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
2 кварт. 1998 р. – 1998
1119424
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
3 кварт. 1998 р. – 1998
1119425
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
1 кв. – 1999
1119426
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
2 кв. – 1999
1119427
   Платіжний баланс України. – Київ : Національний банкУкраїни
за 1999 рік. – 2000
1119428
   Платіжний баланс України. – Київ : Національний банкУкраїни
ІІІ кв. 1999 р. – 2000
1119429
   Платіжний баланс України. – Київ : Національний банкУкраїни
Ікв. 2000р. – 2000
1119430
   Платіжний баланс України. – Київ : Національний банкУкраїни
ІІкв. 2000р. – 2000
1119431
   Платіжний баланс України. – Київ : Національний банкУкраїни
ІІІкв. 2000р. – 2000
1119432
   Платіжний баланс України. – Київ : Національний банкУкраїни
за 2000 рік. – 2000
1119433
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 1 кв.2001 р. – 2001
1119434
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
1 півріччя. – 2001
1119435
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 9 міс.2001 р. – 2001
1119436
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 2001 р. – 2001
1119437
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 1 кв. 2002 р. – 2002
1119438
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 1 півр. 2002 р. – 2002
1119439
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 9 місяців 2002 р. – 2002
1119440
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 2002 р. – 2002
1119441
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 1 кв. 2003 р. – 2003
1119442
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 1 півр. 2003 р. – 2003
1119443
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 9 міс. 2003 р. – 2003
1119444
   Платіжний баланс України : Аналітично-статистичне видання. – Київ, 1995-
За 2003 р. – 2003
1119445
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 1 кв. 2004 р. – 2004
1119446
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 1 півріч. 2004 р. – 2004
1119447
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 9 міс. 2004 р. – 2004
1119448
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 2004 рік. – 2004
1119449
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 1 кв. 2005 р. – 2005
1119450
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 1 півр. 2005 р. – 2005
1119451
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 9 міс. 2005 р. – 2005. – З 2006 р. назва "Платіжний баланс і зовнішний борг України"
1119452
   Платіжний баланс України. – Київ, 1995-
За 2005 р. – 2006. – № 2006 р. назва "Платіжний баланс і зовнішний борг України"
1119453
  Вареник В.М. Платіжний баланс України як інструмент управління грошовими потоками на рівні держави // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 276-282
1119454
  Хоменко Т. Платіжний баланс України: основні тенденції // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 14-28. – ISSN 1605-2005
1119455
  Шкляр А.І. Платіжний баланс України: чинники кризи і механізми відновлення рівноваги // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 266-271. – ISSN 1993-6788
1119456
  Литвицький В. Платіжний дисбаланс // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 3-12. – ISSN 1605-2005
1119457
  Журавльов О.В. Платіжні баланси в Україні і Білорусі: регулювання та шляхи вирівнювання // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 30-35. – ISSN 2075-4892
1119458
  Попчук Д.О. Платіжні інструкції: особливості використання в сучасних економічних реаліях // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – Вип. 1 (19). – С. 62-65. – ISSN 2313-0431
1119459
  Панов М.М. Платіжні картки як предмет злочину, передбаченого ст. 200 КК України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 76-84.
1119460
  Савін К. Платіжні картки як сучасний інструмент банківського маркетингу : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 40-46. – Бібліогр.: 12 назв
1119461
   Платіжні системи : Навч. посібник. – Київ : Либідь, 1998. – 414с. – ISBN 966-06-0052-6
1119462
  Вовчак О.Д. Платіжні системи : навчальний посібник / О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків. – Київ : Знання, 2008. – 342с. – ISBN 978-966-346-584-5
1119463
  Полтавська Є.О. Платіжні системи : навчальний посібник / Полтавська Є.О., Куліков П.М. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 219, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 195-203. – ISBN 978-966-676-418-1
1119464
  Віднійчук-Вірван Платіжні системи : навч. посібник / Віднійчук-Вірван Л.А. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-189. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-74-4
1119465
  Куриляк В. Платіжні системи в Інтернеті: порвняльний аналіз // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.29-33. – ISSN 1605-2005
1119466
  Вишивана Б. Платіжні системи в мережі Інтернет // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 57-63. – ISSN 2078-5860
1119467
  Трусова Н.В. Платіжні системи в Україні та ризики їх функціонування / Н.В. Трусова, І.О. Чкан // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 257-263. – ISSN 2222-4459
1119468
  Пожидаєва М.А. Платіжні системи: теоретичні засади та фінансово-правове регулювання в Україні : монографія / М.А. Пожидаєва. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 346, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 308-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-765-8
1119469
  Коровина Е. Платки и шали: тайные знаки // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2011. – № 12 (292). – С. 46-50. – ISSN 0869-8171


  Коллекция набивных платков и шалей второй половины XIX-XX вв. в собрании Национ. музея Республики Коми насчитывает более 50 предметов, дающих представление о деятельности и художественных возможностях ведущих центров набивного производства Москвы, ...
1119470
  Малярчук І.А. Платник податків як суб"єкт податкового права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 356-362. – ISSN 1563-3349
1119471
  Безверхий К. Платники єдиного податку - фізичні особи-підприємці: деякі аспекти отримання відпустки / К. Безверхий, С. Ковач // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 28-33. – Бібліогр.: 9 назв
1119472
  Жернаков М. Платники податків і податкові органи як суб"єкти публічно-правового спору // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 99-105. – ISSN 1026-9932
1119473
  Каменська Н.П. Платники податків як суб"єкти адміністративного права й адміністративних правовідносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 276-281. – ISSN 1563-3349
1119474
  Добко Т. Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність / Тетяна Добко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 1. – С. 56-65


  У статті висвітлюються правові засади і порядок надання платних бібліографічних, науково-інформаційних послуг у бібліотеках України. Досліджено теорію і сучасну практику надання платних науково-інформаційних послуг у Національній бібліотеці України ...
1119475
  Добко Т. Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 1 (213). – С. 19-28. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються правові засади і порядок надання платних бібліографічних, науково-інформаційних послуг у бібліотеках України. Досліджено історію і сучасну практику надання платних науково-інформаційних послуг у Національній бібліотеці України ...
1119476
  Добко Т. Платні інформаційні послуги у бібліотеках України: правові засади і практика // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 4 (58). – С. 18-22
1119477
  Стеценко В. Платні медичні послуги у державних і комунальних закладах охорони здоров"я: проблеми правової регламентації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 223-226
1119478
  Стеценко В.Ю. Платні медичні послуги у контексті конституційно визначеної безоплатності медичної допомоги // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 37-45
1119479
  Семесько В. Платні послуги бібліотек: правовий аспект та зарубіжний досвід / Валентина Семесько // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 19-21. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено досвід та правові аспекти надання платних послуг провідними зарубіжними і вітчизняними книгозбірнями. Проаналізовано можливість впровадження у національній бібліотечній справі напрацювань Бібліотеки Конгресу США, Бібліотеки та архіву Канади, ...
1119480
  Семесько В.О. Платні послуги бібліотек: правовий аспект та зарубіжний досвід // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 342-344. – ISBN 978-966-02-7706-9
1119481
  Романюк О.І. Платні послуги бібліотеки: законодавча основа і шляхи впровадження : методичні поради // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2009. – Вып. 3. – С. 3-34
1119482
  Розколупа Н. Платні послуги в бібліотеках // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С. 25-27


  Після прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (див. стор. 39-40 цього номера ...
1119483
  Івашкевич О. Платні послуги у бібліотеках України: сьогодення та перспективи // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 58-59
1119484
  Бугров В.А. Платні послуги: чутки і реальність / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Колектив КНУТШ та Наукова бібліотека імені М.Максимовича визначили 66-ту річницю визволення України та 67-му річницю звільнення Києва від фашистських загарбників у Великій Вітчизняній війні. 5 листопада відбулося спільне засідання президії Ради ...
1119485
   Платність землекористування як фактор зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування / В.А. Голян, В.Ю. Дорош, Н.В. Мединська, Ю.О. Мороз, Д.П. Філюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 21, листопад. – С. 25-32. – ISSN 2306-6792
1119486
  Чумаченко О.М. Платність природокористування європейських країн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (237). – С. 77-83. – ISSN 2522-1620
1119487
  Мартин А.Г. Платність сільськогосподарського землекористування в Україні потребує реформування / А.Г. Мартин, В.В. Лісецький // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 22-28
1119488
  Демидова Н.И. Платное образование: аспект эффективности // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 116-119. – ISSN 0869-3617
1119489
   Платные услуги в библиотеках // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июнь. – С. 42-48. – ISSN 1726-6726
1119490
   Платные услуги в библиотеках // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2011. – № 7 (18). – С. 23-37. – ISSN 2072-3849


  Опрос мнений библиотекарей.
1119491
   Платные услуги в библиотеках сети ЦНСХБ ВАСХНИЛ : (Методические рекомендации). – Москва : Б.и., 1990. – 32 с.
1119492
  Орлова О. Платные услуги в библиотеке: опыт ЦБС "Кунцево" по привлечению внебюджетных средств / Ольга Орлова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2012. – № 3. – С. 9-11
1119493
  Корягина Т.И. Платные услуги в СССР / Т.И. Корягина. – Москва : Экономика, 1990. – 160с.
1119494
  Пациорковский В.В. Платные услуги населению: состояние и перспективы / В.В. Пациорковский. – Москва : Наука, 1991. – 109с.
1119495
  Андреева В.А. Платный сыр в мышеловке : роман / Валентина Андреева. – Москва ; Владимир : АСТ ; Астрель ; ВКТ, 2010. – 350, [2] с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-17-066382-8
1119496
  Фюмей Жиль Плато Альтиплано : В чем соль. Экспедиция / Фюмей Жиль, Макбрайд Питер // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 80-88 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
1119497
  Сидоренко Віктор Плато Еннеді. Кам"яний літопис Сахари // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 78-83 : фото
1119498
  Кобиляков Иван Плато Плуторана. В стране каньонов и водопадов / Кобиляков Иван, Горшков Сергей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июль. – С. 114-135 : фото
1119499
  Козловский Борислав Плато Путорана. Поставленные на паузу / Козловский Борислав, Горшков Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 54-65 : фото. – ISSN 1029-5828
1119500
  Агашина М.К. Платок : стихи / Маргарита Агашина. – Москва : Современник, 1975. – 199 с., ил.
1119501
  Виндельбанд Платон / Проф. В. Виндельбанд ; Пер. с 4-го нем. изд. И.В. Постмана ; Под ред. и со вступ. ст. проф. К. Жакова // У врат царства : драма в 4-х д. / Гамсун Кнут. – Санкт-Петербург : Тип. А. Улыбина ; Кн. скл. "Нива золотая", 1909. – 174, [2] с. 1 л портр. : портр. – ([Сочинения русских и иностранных писателей] ; [Кн. 1])
1119502
  Асмус В.Ф. Платон / В.Ф. Асмус. – Москва : Мысль, 1969. – 248 с. – Библиогр.: с. 245-246. – (Мыслители прошлого)
1119503
  Асмус В.Ф. Платон / В.Ф. Асмус. – Москва : Мысль, 1975. – 219 с. – Библиогр.: с. 219
1119504
  Платон Платон / Платон. – Москва, 1975. – 23с.
1119505
  Виндельбанд В. Платон / В. Виндельбанд. – Київ : Зовнішторгвидав України, 1993. – 176 с. – ISBN 5-85025-053-0
1119506
  Алєксандрова О.В. Платон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 152-156. – ISBN 966-316-069-1
1119507
  Блэкберн С. Платон "Республика" / Саймон Блэкберн ; [пер. с англ. Л. Мазитовой]. – Москва : Владимир : АСТ ; ВКТ, 2009. – 246 с. – (10 книг, изменивших мир). – ISBN 978-5-17-053712-9
1119508
  Марцинковская Т.Д. Платон (428-348 гг.до н.э.) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 91-94. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
1119509
  Короткий В.А. Платон (Городецький Микола Іванович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 155. – ISBN 966-06-0393-2
1119510
  Грот К.Я. Платон Андреевич Кулаковский : (Род. 26 июня 1848 г. - ум. 18 дек. 1913 г.) : Очерк К.Я. Грота. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1914. – 28 с. – Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос." за 1914 г. – Библиогр.: "Хронол. список науч. и др. печ. тр. П.А. Кулаковского" (с. 20-28)
1119511
  Виндельбанд В. Платон В.Виндельбанда. – Санкт-Петербург : Образованіе, 1900. – 102с.
1119512
  Сердюк П. Платон Воронько : /До 50-річчяз дня народження/. Літературно-критичний нарис / П. Сердюк. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 183 с. – /Біогр. довідка: с. 183./. – Бібліогр.: с. 178-182
1119513
  Горлач Л.Н. Платон Воронько / Л.Н. Горлач. – К, 1973. – 159с.
1119514
  Русакієв С. Платон Воронько / С. Русакієв. – К., 1973. – 143с.
1119515
  Голобуцький П. Платон Гамалія - моряк , педагог, вчений / П. Голобуцький, О. Зорька // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 100-1-08
1119516
   Платон Григорьевич Костюк. – Киев : Наукова думка, 1986. – 78 с. – (Библиография ученых УССР)
1119517
  Головачев В.Г. Платон Ермаков / В.Г. Головачев. – Ростов -на-Дону, 1970. – 214с.
1119518
  Панченко Д.В. Платон и Атлантида. / Д.В. Панченко. – Л., 1990. – 187с.
1119519
  Шейнман-Топштейн Платон и ведийская философия / Шейнман-Топштейн. – Москва : Наука, 1978. – 199с.
1119520
  Азарова Ю.О. Платон и Деррида о парадоксальном статусе "Хоры" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 3-5
1119521
   Платон и его эпоха. – Москва, 1979. – 318с.
1119522
  Тихолаз Анатолий Платон и платонизм в русской религиозной философии второй половины 19 - начала 20 веков / Тихолаз Анатолий. – Киев, 2003. – 368с. – ISBN 966-95755-7-5
1119523
  Мишанич Я.О. Платон і Григорій Сковорода: системність і гуманізм // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (63). – С. 120-131. – ISSN 2520-6346


  Проблема ідеального суспільства та ідеальної держави цікавила людство у всі часи – від античності до сьогодення. Праці грецького філософа Платона свідчать, що вже у п"ятому столітті до нашої ери була створена концепція справедливої держави, де кожна ...
1119524
  Тихолаз А.Г. Платон і платонізм в російській релігійній філософії другої половини ХІХ-початку ХХ століть / А.Г. Тихолаз. – Київ : Парапан, 2002. – 320с. – ISBN 966-95933-2-8
1119525
  Кралюк П. Платон і Україна // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 61-64. – ISBN 978-966-2254-74-7
1119526
  Кралюк П.М. Платон і Україна // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 61-64. – ISBN 978-966-373-777-5
1119527
  Гордійчук М.М. Платон Іларіонович Майборода : нарис про життя і творчість / М.М. Гордійчук. – Київ : Мистецтво, 1964. – 46 с.
1119528
  Ниякий В.В. Платон Керженцев. / В.В. Ниякий. – Горький, 1990. – 141с.
1119529
  Мацієвський Ю. Платон Костюк в історії і науці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 9 (294). – С. 6-7


  До роковин з дня смерті Героя України, видатного ученого і громадського діяча Платона Костюка. Усе його життя було пов"язане з Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, а вершиною політичної діяльності стало головування у Верховній Раді ...
1119530
  Корнейчук А.Е. Платон Кречет : Пьеса в 3-х действиях, 5-ти карт. / А.Е. Корнейчук; Авториз. пер. с укр. И. Крути. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 101с.
1119531
  Корнійчук О.Є. Платон Кречет : п"єса на 3 дії, 5 картин / Корнійчук О.Є. – Харків : Держлітвидав, 1936. – 99 с.
1119532
  Корнейчук А.Е. Платон Кречет : пьеса в 3-х действиях, 5-ти картинах / Корнейчук А.Е. ; пер. с укр. И. Крути. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1936. – 98с .
1119533
  Корнійчук О.Є. Платон Кречет : п"єса : на 3 дії / Корнійчук О.Є. – Київ : ДЛВ, 1936. – 88 с. – (Театральна бібліотека)
1119534
  Корнейчук А.Е. Платон Кречет : Пьеса в 3-х действиях, 5-ти карт. / А.Е. Корнейчук. – Москва; Лениград : Искусство, 1947. – 91с. – (Советская драматургия. 1917 - 1947)
1119535
  Корнейчук А.Е. Платон Кречет : Пьеса в трех действиях, пяти картинах / А.Е. Корнейчук. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 64с. – (Б-чка "Художественная самодеятельность")
1119536
  Корнійчук О.Є. Платон Кречет / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1956. – 87с.
1119537
  Корнейчук А.Е. Платон Кречет / А.Е. Корнейчук. – М, 1964. – 71с.
1119538
  Корнейчук О.Є. Платон Кречет : Пьеса в 3-х д., 5-ти карт. / О.Є. Корнейчук. – Київ : Искусство, 1966. – 71 с. – (Школьная б-ка мировой драматургии)
1119539
  Корнейчук А.Е. Платон Кречет : Пьеса в 3-х действиях, 5-ти картинах / А.Е. Корнейчук. – Москва : Искусство, 1966. – 71с. – (Школьная б-ка мировой драматургии)
1119540
  Рева Л.Г. Платон Микитович Воронько : 1913-1988 : до 100-ліття від дня народження : монографія / Рева Лариса. – Київ : Альтерпрес, 2014. – 202, [1] с. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр.: c. 199-202 та в підрядк. прим. – (Серія "Літературна спадщина" : ЛС). – ISBN 978-966-542-557-1
1119541
  Шмат Р.П. Платон про соціальну справедливість в діалозі "Крітон" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 62-63
1119542
  Мацьків В. Платон у лещатах Ніцше і Штрауса // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 2. – С. 144-154. – ISSN 2075-6461


  Запропонована до огляду книга Ловренса Ламперта "Як Сократ став Сократом: дослідження Платонових Федона, Парменіда і Бенкету" є продовженням його попе- редніх досліджень у двох вимірах. Перший стосується розуміння філософії Платона1 . Другий пов"язаний ...
1119543
   Платон Цесевич : воспоминания и материалы / вступ. ст., составление и примеч. И. Лысенко. – Житомир : Рута, 2014. – 310, [2] с. – Библиогр.: c. 290-291. – ISBN 978-617-581-209-9
1119544
  Нерсесянц В.С. Платон. / В.С. Нерсесянц. – М., 1984. – 104с.
1119545
  Тихеев Ю.Б. Платоническая космология и сотериология в поздней философии В.С. Соловьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 17-25. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1119546
  Борщ М.І. Платонів хутір - геніїв колиска : поезії / Микола Борщ. – Черкаси : Вертикаль : Кандич С.Г., 2011. – 102, [2] с. – Бібліогр.: фотоіл. – ISBN 978-966-2256-66-6
1119547
  Василенко Ю.В. Платонівська іконографія (світлографія) ідеї (крізь призму вчення П.О. Флоренського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-16. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду тлумачення П.О.Флоренським платонівської Ідеї в сенсі її іконографічності, що проявляється в тотожності ідеї та лику як вираження небесних сутностей. Іконографія Ідеї Платона розглядається православним мислителем в проявленні ...
1119548
  Василенко Ю.В. Платонівська іконографія (світлографія) ідеї (крізь призму вчення П.О.Флоренського) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 28-37


  Стаття присвячена розгляду тлумачення П.О.Флоренським платонівської Ідеї в сенсі її іконографічності, що проявляється в тотожності ідеї та лику як вираження небесних сутностей. Іконографія Ідеї Платона розглядається православним мислителем в проявленні ...
1119549
  Зоріна О.С. Платонівська концепція "пайдеї" та "калокагатії" // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 94-99. – ISBN 966-638-110-9
1119550
  Павко А. Платонівська модель держави: повчальні уроки історії // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 27/28). – С. 3
1119551
  Пароваткіна Г. Платонівський інтекст поезії О. Введенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-20. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядається проблема функціонування платонівського інтексту в філософській поезії Олександра Введенського - одного з організаторів поетичного об"єднання ОБЕРІУ та поетично-філософського угруповання 1920-1930-х рр. "чинарі". Авторка виділяє значущі ...
1119552
  Колосов М.М. Платонов тупик / М.М. Колосов. – Москва, 1990. – 614с.
1119553
  Амусин М. Платонов: на переломе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 135-172. – ISSN 0042-8795


  Творчество писателя, драматурга Андрея Платонова
1119554
  Каутский К. Платоновский и древне-христианский коммунизм. / К. Каутский. – Пб., 1920. – 56с.
1119555
  Лук"янов В.С. Платоспроможний попит як основа фінансової рівноваги // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 168-172. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1119556
  Пасхавер Б.Й. Платоспроможний продовольчий попит // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 51-61. – ISSN 2221-1055
1119557
  Литвицький В. Платоспроможність держави: український контент // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-22. – ISSN 1605-2005
1119558
  Макарчук І.М. Платоспроможність і ліквідність аграрних підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 120-126 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1119559
  Надточій Б.О. Платоспроможність пенсійного фонду : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 60-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1119560
  Олесенко І.С. Платоспроможність підприємства в системі забезпечення фінансової безпеки: сутність та роль // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/3. – С. 45-51. – ISSN 2409-1944
1119561
  Пацурія Н.Б. Платоспроможність страховика як напрямок адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання адаптації законодавства України про страхову діяльність до законодавства Європейського Союзу. Особлива увага приділена головному напряму адаптації - платоспроможності страховиків. In the article, the pressing ...
1119562
  Прокоф"єва О.В. Платоспроможність страхових (перестрахових) компаній та її вплив на розвиток ринку страхування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 63-65. – Бібліогр.: 8 назв
1119563
  Юхименко В.М. Платоспроможність страхових організацій: підходи до її забезпечення в різних країнах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (189). – С. 72-80
1119564
  Юхименко В.М. Платоспроможність страхових організацій: теоретичні аспекти забезпечення // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 172-174. – ISBN 978-617-696-384-4
1119565
  Бондарев Б.В. Платоспроможність страхової компанії, що працює на фінансовому (В,S)-ринку / Б.В. Бондарев, Т.В. Жмихова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Для ймовірності банкрутства страхової компанії, що працює на фінансовому (B,S)-ринку, побудоване наближення виду У0(u)+A2Y2(u) [подано форулу], де 0-а-1 [подано формулу] - частина капіталу, що інвестована у ризиковий актив, 1-а -у безризиковий. ...
1119566
  Литвицький В. Платоспроможність України: реалії півріччя // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-14. – ISSN 1605-2005
1119567
  Качула С.В. Платоспроможність як індикатор фінансової безпеки підприємства / С.В. Качула, Д.О. Гамага // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 20, жовтень. – С. 44-50. – ISSN 2306-6792
1119568
  Онікієнко С.В. Платоспроможність, економічний капітал і регулювання банківських інвестицій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 10-12 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1119569
  Дунаевский А.М. Платтен - известный и неизвестный : Документальная повесть / А.М. Дунаевский. – Москва : Воениздат, 1974. – 248с.
1119570
  Уельбек М. Платформа : Роман / Мішель Уельбек; Пер. з фр. Р.В.Мардера. – Харків : Фоліо, 2004. – 319с. – (Література). – ISBN 966-03-2365-4


  Цей роман отримав приз Паризького кінофестивалю "Кінороман" за найкращій літературний твір.
1119571
  Черняева С.В. Платформа "MOOC" для активного обучения студентов элементарной математике / С.В. Черняева, И.М. Володко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 183-187. – ISSN 2413-1571
1119572
  Харун Токак Платформа "ДА" у сучасних міжнародних відносинах / Харун Токак, Демір Гьокхан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 9-10
1119573
  Юнус Нади Шен Платформа "Диалог Евразия" как одно из направлений турецкого евразийства // Клио : журнал для учёных / C.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 8 (92). – С. 130-132. – ISSN 2070-9773
1119574
  Остролуцька Л. Платформа "цілодобового спілкування". У КНУ імені Тараса Шевченка руйнують стереотип про те, що дистанційне навчання не передбачає спілкування викладачів і студентів // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 15/16). – С. 1, 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка презентували комплексну технологічну платформу дистанційної освіти "KNU Education Online". Ректор Л. Губерський заявив, що йдеться про презентацію проєкту, який вже заплановано до впровадження в університеті. Щодо створення ...
1119575
  Пасічник І. Платформа для дискусій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 травня (№ 77). – С. 10


  У Національному університеті "Острозька академія" започатковано масштабний міжнародний проект "Острог Forum 2017" з метою публічного обговорення ключових соціальних, культурних, економічних і політичних проблем України за участі провідних українських ...
1119576
   Платформа для іноземних студентів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 листопада (№ 43)


  МОН опрацьовує питання створення е-платформи для іноземних студентів.
1119577
  Чавушоглу М. Платформа для подолання викликів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12 квітня (№ 64). – С. 3


  У Стамбулі відбудеться перший Всесвітній гуманітарний саміт.
1119578
   Платформа для популяризації ЗВО // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Запорізькому національному університеті презентували Єдину інформаційну платформу для популяризації закладів вищої освіти області.
1119579
   Платформа для стартапів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 листопада (№ 46). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Відкриття інноваційного проекту StartUp Market у стартап-школі Львівської політехніки.
1119580
   Платформа можливостей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Презентовано платформу можливостей для професійного розвитку вчителів Edway.in.ua.
1119581
   Платформа натхнення // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Делегація науковців НАПН України на чолі з Президентом академії, професором Василем Кременем та академіком-секретарем Відділення професійної освіти і освіти дорослих, професором Неллею Ничкало прибули до Варшави (Республіка Польща) для участі у VII ...
1119582
   Платформа нових можливостей // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 4


  "Набирає обертів і популярності впроваджена від початку 2020/21 навчального року Платформа дистанційної освіти "KNU Education Online", розроблена в Університеті й для Університету. Центр інноваційного розвитку КНУ проводить тренінги з представниками ...
1119583
  Єфремов К.В. Платформа підтримки міждисциплінарних досліджень в світовій системі даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Єфремов Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 17 назв
1119584
  Згуровський М. Платформа повоєнної інноваційної трансформації України. Головним викликом для України нині й після війни є трансформація її економіки, обороноздатності та безпеки / спілкувалася Лариса Остролуцька // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Вересень (№ 35/36). – С. 4-5


  В НТУУ "Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського" створили проєктну пропозицію щодо Платформи повоєнної інноваційної трансформації України на базі Всеукраїнської інноваційної екосистеми "Sikorsky Challenge Україна".
1119585
  Джапарова Е. Платформа синергії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
1119586
  Джефсон Генри Платформа, ее возникновение и развитие : (История публичных митингов в Англии) [В 2-х т.] / Соч. Генри Джефсона; Пер. с англ. Н.Н. Мордвиновой, под ред. проф. В.Ф. Дерюжинского. – Санкт-Петербург : Тип. М. Акинфиева и Леонтьева
Т. 1. – 1901. – V, 597, IX с. – Экз. № 41185, № 9385 в мягком переплете
1119587
  Джефсон Генри Платформа, ее возникновение и развитие : (История публичных митингов в Англии) [В 2-х т.] / Соч. Генри Джефсона; Пер. с англ. Н.Н. Мордвиновой, под ред. проф. В.Ф. Дерюжинского. – Санкт-Петербург : Тип. М. Акинфиева и Леонтьева
Т. 2. – 1901. – 613, XI с.
1119588
   Платформенные бокситы СССР. – Москва : Наука, 1971. – 388с.
1119589
   Платформенные структуры обрамления Украинского щита и их металлоносность. – Киев : Наукова думка, 1972. – 294с.
1119590
  Чугунный Ю.Г. Платформенные формации антропогеновых (четвертичных) отложений юго-западного склона Средне-Русской возвышенности : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Чугунный Ю.Г.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К, 1965. – 19л.
1119591
  Светов А.П. Платформенный базальтовый вулканизм карелид Карелии / А.П. Светов. – Ленинград : Наука, 1979. – 208с. + 9 вкладок
1119592
  Светлов А.П. Платформенный базальтовый вулканизм карелид Карелии / А.П. Светлов. – Л., 1979. – 208с.
1119593
  Василенко В. Платформи дистанційного навчання: основні характеристики та можливості використання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (316), листопад. – С. 35-40. – ISSN 2076-9326
1119594
  Андрусів У.Б. Платформи дистрибуції мовленнєвого контенту суб"єктів інформаційної діяльності: ключові питання правової охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 241-245. – ISSN 2219-5521
1119595
  Бистряков І.К. Платформна економіка просторових бізнес-екосистем як інноваційний тренд сталого розвитку / І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 3-26. – ISSN 0374-3896
1119596
  Лордкипанидзе Л.Н. Платформы и их типы / Л.Н. Лордкипанидзе. – Ташкент, 1991. – 254с.
1119597
  Сибгатуллин Н.Р. Платформы на воздушной подушке / Н.Р. Сибгатуллин. – М., 1988. – 132с.
1119598
  Воробьев-Обухов Платье для "Джины" : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 112-115 : Фото
1119599
  Галанов Б.Е. Платье для Алисы : художник и писатель. Диалоги / Б.Е. Галанов. – Москва : Книга, 1990. – 302, [2] с.
1119600
  Раскутина Р.В. Платья костюмы. / Р.В. Раскутина, Е.В. Маркина. – К., 1967. – 69с.
1119601
  Айтматов Ч.Т. Плаха : роман / Ч.Т. Айтматов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 302, [2] с.
1119602
  Айтматов Ч.Т. Плаха : роман / Чингиз Айтматов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 111, [1] с. – (Роман-газета ; 11-12 (1065-1066))
1119603
  Айтматов Ч.Т. Плаха : роман / Чингіз Айтматов ; пер. з рос. В. Прокопенко. – Київ : Дніпро, 1988. – 274, [1] с. – (Серія "Романи й повісті" / редкол.: В. Біленко [та ін.] ; №9)
1119604
  Айтматов Ч.Т. Плаха : роман / Чингіз Айтматов ; пер. з рос. В. Прокопенко ; худож. С. Якутович. – Київ : Веселка, 1989. – 278, [1] с. : іл.
1119605
  Айтматов Ч.Т. Плаха : роман / Ч. Айтматов. – Москва : Известия, 1990. – 304 с.
1119606
  Айтматов Ч.Т. Плаха : роман / Чингиз Айтматов. – Таллинн : Ээсти раамат, 1990. – 253, [1] с.
1119607
  Айтматов Ч. Плаха / Чингиз Айтматов. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 350, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-066811-1
1119608
  Айтматов Ч.Т. Плаха. Білий пароплав (Після казки) : роман / Ч.Т. Айтматов. – Київ : Освіта, 1991. – 363, [2] с. : іл., портр. – (Шкільна бібліотека)
1119609
  Айтматов Ч.Т. Плаха. Буранный полустанок : (И дольше века длится день) : романы / Чингиз Айтматов ; [худож. А.В. Дианов]. – Днепропетровск : Проминь, 1989. – 557, [2] с., [4] л. ил. : ил.
1119610
  Айтматов Ч.Т. Плаха. И дольше века длится день : романы / Чингиз Айтматов. – Рига : Лиесма, 1986. – 605, [2] с.
1119611
  Петров В.И. Плахинские дворики / В.И. Петров. – Воронеж, 1957. – 192с.
1119612
   Плахова М.Л., Алексеев Б.В.. Выставка произведений "Атлантика. Тихий океан. Берег Маклая". – Москва, 1978. – 13с.
1119613
  Ковальчук О. Плахонін Андрій Гаврилович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 190-191. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1119614
   Плахотнік Ольга Василівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 377. – ISBN 978-966-439-754-1
1119615
   Плахотнік Ольга Василівна (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 399-400. – ISBN 978-966-933-054-3
1119616
  Журавлев Т.К. Плацдарм / Т.К. Журавлев. – М., 1960. – 49с.
1119617
  Ірчан М. Плацдарм / М. Ірчан. – Київ, 1966. – 147с.
1119618
  Райгородецкий Е.Я. Плацдарм / Е.Я. Райгородецкий. – Днепропетровск, 1971. – 131 с.
1119619
  Борзенко С.А. Плацдарм : [предисл. И. Падерина] / С.А. Борзенко. – Москва : Художественная литература, 1978. – 528 с. : 1 л. портр.
1119620
  Мушкетик Ю. Плацдарм : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 32-79. – ISSN 0208-0710
1119621
  Мушкетик Ю. Плацдарм : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-91. – ISSN 0208-0710
1119622
   Плацдарм за облаками. – М., 1972. – 179с.
1119623
  Вэнс Эрик Плацебо или сила веры. Торжество духа над материей / Вэнс Эрик, Ларсен Эрика // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 68-85 : фото
1119624
  Угляренко П.В. Плач біля чужої стіни : роман / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 277 с.
1119625
  Щеткина Е. Плач гуманитария. Зачем украинская наука воззвала о хуторянстве // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 28 мая (№ 22). – С. 24


  "В зависимости от индекса цитирования поставлено не самолюбие ученого или даже целого институту, который боится увидеть на SCOPUS ноль целых ноль десятых интереса к своим работам. В зависимость поставлено финансирование".
1119626
  Хакимов А.Х. Плач домбры : романы / А.Х. Хакимов; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1988. – 580 с.
1119627
  Хакимов А.Х. Плач домбры : романы, повесть / А.Х. Хакимов; пер. с башк. И.Каримова. – Москва : Известия, 1991. – 601 с.
1119628
  Чубай Г. Плач Єремії / Г. Чубай. – Львів : Кальварія, 1998. – 320 с. – ISBN 966-7092-42-9
1119629
  Горбовский Г. Плач за окном : Повести / Г. Горбовский. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 525с.
1119630
  Клименко Н. Плач за патріархом / Наталя Клименко. – Київ : Видавничий дім "КМ Академія", 2002. – 40с. – ISBN 966-518-159-9
1119631
  Уддин Дж. Плач земли / Дж. Уддин. – Москва, 1959. – 84 с.
1119632
  Раджабов А. Плач зурны / А. Раджабов. – Махачкала, 1964. – 76с.
1119633
  Влащенко В. Плач и смех в "истории души" Печорина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 295-317. – ISSN 0042-8795
1119634
  Каманин И. Плач Киевского лаврского Иеремии конца XVIII века. / И. Каманин. – К. – 20с.
1119635
   Плач лани. – Москва, 1966. – 191с.
1119636
  Пісоцький К.П. Плач Ненаситця / К.П. Пісоцький. – К, 1989. – 326с.
1119637
  Бураго Д.С. Плач о погибшей столице в мемуарах Б.К. Зайцева "Москва" был ли православный автор "духовным реалистом" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 225-235. – ISSN 2522-493X
1119638
  Голощапова И.В. Плач о солнце над миром / И.В. Голощапова. – Таллин, 1978. – 138с.
1119639
  Айтматов Ч. Плач перелітного птаха : притча // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 63-71. – ISSN 0320-8370
1119640
  Чигринов И.Г. Плач перепелки : роман / Иван Чигринов ;вториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1972. – 303 с.
1119641
  Чигринов И.Г. Плач перепелки : роман / И.Г. Чигринов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 293 с.
1119642
  Чигринов И.Г. Плач перепелки : роман / Иван Чигринов ; пер. с белорус. – Москва : Воениздат, 1980. – 463 с.
1119643
  Чигринов И.Г. Плач перепелки : роман / Иван Чигринов ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 504 с.
1119644
  Чигринов И.Г. Плач перепелки : романы / Иван Чигринов ; пер. с белорус. – Москва : Известия, 1981. – 602 с.
1119645
  Черных Б.И. Плач перепелки / Б.И. Черных. – Москва, 1988. – 46с.
1119646
  Чигринов І.Г. Плач перепілки: Виправдання крові / Иван Чигринов ;. – Київ : Дніпро, 1980. – 570 с.
1119647
  Назария Сергея Плач по "похищенной провинции". Околоисторические фантазии об "освободительном" характере войны Румынии против СССР // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 152-155. – ISSN 0235-7089
1119648
  Карпов В.А. Плач по Марии / В.А. Карпов. – Москва, 1985. – 240с.
1119649
  Щеткина Е. Плач по православию. Куда пришло христианство за 100 лет // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 27 ноября (№ 48). – С. 22-23
1119650
  Картышев А.И. Плач ребенка : повести и рассказы / А.И. Картышев. – Ярославль, 1991. – 188 с.
1119651
  Чорноброва В. Плач українки / Вікторія Чорноброва. – Париж; Львів; Цвікау : Зерна, 1999. – 49, [4] с., включ. обкл. : портр. – (Бібліотека альманаху українців Европи "Зерна" / ред. Ігор Трач ; упоряд. І. Калинець ; 9 (17)). – ISBN 3-924022-43-7
1119652
  Сливинський О. Плач Флояри / О. Сливинський. – Київ, 1988. – 342 с.
1119653
  Шевченко Т. Плач Ярославни / Т. Шевченко. – Чернігів, 1918. – 12с.
1119654
  Овидий Публий Назон Плача Публиа Овидия Назона. – кн. 1-5. – 256с.
1119655
  Есенин С.А. Плачат белите брези / С.А. Есенин. – Скопіе, 1970. – 63с.
1119656
  Ширилов Петар Плачат оние планини за мене. / Ширилов Петар. – Скопіе, 1965. – 316с.
1119657
  Кравченко Я. Плаче береза : Вірші / Я. Кравченко. – Суми : Слобожанщина, 2002. – 340с. – ISBN 966-535-129-Х
1119658
  Ткачук І.В. Плаче серце, як дитина (міні-спектакль про еміграцію) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 27-30
1119659
  Прохорова Ю. Плачевні справи університету банківської справи [у фокусі перевірки] // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (160), травень. – С. 23-25
1119660
  Башков В.П. Плачет где-то иволга / В.П. Башков. – М, 1986. – 174с.
1119661
  Переведенцев В.И. Плачу долги, даю взаймы / В.И. Переведенцев. – М, 1983. – 143с.
1119662
  Сапожников В.К. Плачут глухари / В.К. Сапожников. – М., 1970. – 223с.
1119663
  Рубашов М.Б. Плачуть берези / М.Б. Рубашов. – Київ, 1963. – 207 с.
1119664
  Рубашов М.Б. Плачуть берези / М.Б. Рубашов. – Київ : Дніпро, 1972. – 438с.
1119665
  Харисов Шавкат Плачущий камень : легенды / Харисов Шавкат. – Душанбе, 1964. – 52 с.
1119666
  Алишева Ш.-Х. Плачь, люби, вспоминай / Шейит-Ханум Алишева ; пер. с кумык. Н. Маркграф ; худож. И. Супьянов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 174, [1] с. : ил.
1119667
  Невоструев К. Плащаница, приложенная в Иосифов Волоколамский монастырь удельным князем Владимиром Андреевичем и матерью его Ефросиней в 1558 году. / К. Невоструев. – С.-Пб. – 34с.
1119668
  Кузьменко В.И. Плаы уроков по черчению для 10 класса средней школы / В.И. Кузьменко. – М, 1959. – 67с.
1119669
   Плвенската епопея : Плевен 1877. – Държавна печатница "Георги Димитров" - София. – Плевен : Издава военно-исторически музей, 1956. – 104 с.
1119670
   Плвенската епопея : 1877. – Плевен : Издават военно-историческите музей, 1960. – 119 с.
1119671
  Шахазиян А.Л. Плгоритмы минимизации супермодулярной функции на решетке, являющейся прямым произведением цепей. / А.Л. Шахазиян. – М., 1987. – 25с.
1119672
  Бабьоф Г. Плебейски манифест : избрани произведения / Бабьоф Г. ; сост. Давидов Н. ; пер. от франц. Давидов Н., Меламед Д. – София : Партиздат, 1973. – 280 с. – (Б-ка "Предшественици на научная комунизьм")
1119673
  Волова Лариса Ивановна Плебисцит в международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Волова Лариса Ивановна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 22л.
1119674
  Волова Л.И. Плебисцит в международном праве / Л.И. Волова. – Москва : Международные отношения, 1972. – 152 с.
1119675
  Гринів О. Плебісцит на майдані незалежності : Непретензійні нотатки / Олег Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 454с. – ISBN 966-7596-68-0
1119676
  Коршук Р. Плебісцитарна концепція нації Е. Ренана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 82-89. – (Філософія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті а налізується концепція нації французького мислителя Ернеста Ренана. Розглядається роль об"єктивних чинників у процесах націотворення, вказується на недопустимість абсолютизації ролі даних чинників у формуванні нації. Досліджуються причини ...
1119677
  Ляст Р.Е. Плебс города Рима и его роль в ремесле последнего века республики : Автореф... канд. ист.наук: / Ляст Р.Е.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1965. – 18л.
1119678
  Скриганюк М. Плебсологічна оцінка адвокатської діяльності і ролі мирного натовпу у забезпеченні конституційного принципу верховенства права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 105-110.
1119679
  Чуркіна К.В. Плебсологічна оцінка правового режиму екологічних інвестицій в умовах політико-економічної кризи в Україні // Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2009 р. : доп. та виступи / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: І.А. Безклубий та ін.]. – [Вип. 2]. – Київ : Київський університет, 2009. – С. 143-147
1119680
   Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2009 р. : доп. та виступи / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: І.А. Безклубий та ін.]. – [Вип. 2]. – Київ : Київський університет, 2009. – 247, [1] с. : іл., табл.
1119681
  Скригонюк М.І. Плебсологічна філософсько-правова оцінка конституційної та інших видів юридичної відповідальності української держави перед людиною за свою діяльність // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 190-198. – ISSN 2306-9082


  Досліджується тематика плебсологічного філософсько-правового виміру конституційної відповідальності української держави перед людиною за свою діяльність.
1119682
  Сиза Н.М. Плебсологічна характеристика суду присяжних в Україні // Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2009 р. : доп. та виступи / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: І.А. Безклубий та ін.]. – [Вип. 2]. – Київ : Київський університет, 2009. – С. 61-64
1119683
  Скриганюк М. Плебсологічне визначення суспільних (масових) заворушень // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 88-92.
1119684
  Теремцова Н.В. Плебсологічне осмислення сучасної світової фінансово-економічної кризи і бюджетного процесу в Україні // Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2009 р. : доп. та виступи / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: І.А. Безклубий та ін.]. – [Вип. 2]. – Київ : Київський університет, 2009. – С. 187-190
1119685
  Коваленко Т.О. Плебсологічне світобачення правових звичаїв українського народу в контексті земельних ресурсів // Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2009 р. : доп. та виступи / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: І.А. Безклубий та ін.]. – [Вип. 2]. – Київ : Київський університет, 2009. – С. 118-121
1119686
  Сергійчук В.І. Плебсологічне усвідомлення геноциду українства на Кубани в 1932-1933 роках // Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2009 р. : доп. та виступи / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: І.А. Безклубий та ін.]. – [Вип. 2]. – Київ : Київський університет, 2009. – С. 43-61
1119687
  Шевченко О.О. Плебсологічне філософсько-правове осмислення історичної ролі еліти і нації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 6-10. – ISSN 2219-5521
1119688
   Плебсологічний вимір актуальних проблем у сфері органів місцевого самоврядування в Україні як європейській держав : IV всеукр. наук.-практ. конф. : матеріали доповідей і виступів / Акад. муніцип. управління, Благодійна орг. "Центр практ. філософії" ; [редкол.: І.А. Безклубий та ін. ; відп. за вип. М.І. Скригонюк]. – Київ : Київський університет
Вип. 4. – 2011. – 192, [1] с : іл., табл. – Ст. укр., рос.
1119689
  Шевченко О.О. Плебсологічний філософсько-правовий вимір державотворчих процесів за участі нації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 16-28. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1119690
  Глушков В.О. Плебсологічні погляди на становлення та розвиток східно-слов"янських етносів // Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2009 р. : доп. та виступи / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: І.А. Безклубий та ін.]. – [Вип. 2]. – Київ : Київський університет, 2009. – С. 30-38
1119691
  Перебитюк М.В. Плебсологічні погляди на українську народну правотворчість і злочин // Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2009 р. : доп. та виступи / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: І.А. Безклубий та ін.]. – [Вип. 2]. – Київ : Київський університет, 2009. – С. 128-133
1119692
  Вовк П.С. Плебсологія / П.С. Вовк, М.І. Скригонюк, Л.Ф. Шилінгова // Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2009 р. : доп. та виступи / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: І.А. Безклубий та ін.]. – [Вип. 2]. – Київ : Київський університет, 2009. – С. 24-26
1119693
  Скригонюк М.І. Плебсологія і виборчий процес // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 514-518. – ISBN 966-660-151-6
1119694
  Скригонюк М.І. Плебсологія і право народу на опір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-23. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі масової поведінки люду і пов"язаних з нею окремих процесів. The article is devoted to the problem of mass people conduct and related separate process.
1119695
  Скригонюк М.І. Плебсологія та громадянське суспільство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-31. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема співвідношення теоретичних аспектів плебсології як філософсько-правового вчення й грома-дянського суспільства. The article is devoted to the problem of interrelation of theoretical aspects of plebsology as philosophic and legal ...
1119696
  Скригонюк М.І. Плебсологія як нова форма правової ідеології в сучасному світі // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 145-147
1119697
  Скригонюк М. Плебсологія як філософсько-правове вчення : монографія / Микола Скригонюк ; КНУТШ. – Київ : Парапан, 2008. – 764 с. – ISBN 978-966-8210-54-9
1119698
  Скригонюк М.І. Плебсологія: правова сутність, теорія і практика : Монографія / М.І. Скригонюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-416-9; 966-594-515-7 (1)
Ч.1. – 2003. – 270с.
1119699
  Скригонюк М. Плебсологія: правова сутність, теорія і практика : Монографія / Микола Скригонюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-416-9; 966-594-515-7 (Ч.2)
Ч.2. – 2006. – 358с.
1119700
  Топалска В. Плевен. / В. Топалска. – София, 1971. – 16с.
1119701
   Плевен. 1877-1967. – София, 1967. – 304с.
1119702
   Плевенская эпопея. – Плевен, 1960. – 117с.
1119703
  Изюмский Б.В. Плевенские редуты : роман / Б.В. Изюмский. – Москва : Военное издательство, 1979. – 326с.
1119704
   Плевенският край през възраждането : Материали. – Плвен : Александър Пъшев, 1966. – 80 с.
1119705
  Семененков Ю.Л. Плевриты / Ю.Л. Семененков, А.е. Горбулин. – К., 1983. – 182с.
1119706
  Дергач М. Плейбек-театр у системі соціалізації та ресоціалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-20. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості плейбек-театру як психодраматичної техніки, здійснюється аналіз існуючої на сьогодні практики використання плейбек-театру в системі соціалізації та ресоціалізації. В статье раскрываются особенности плейбек-театра как ...
1119707
  Тамбиев А.Х. Плейстон, нейстон и их обитатели / А.Х. Тамбиев. – М, 1977. – 64с.
1119708
  Цейнер Ф. Плейстоцен / Ф. Цейнер ; пер. с англ. Н.С. Ивановой и Л.Н. Леонтьева ; под ред. и с предисл. В.И. Громова и А.И. Медянцева. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – 502 с., [2] л. схем. : ил., карт.
1119709
  Марков К.К. Плейстоцен / К.К. Марков, А.А. Величко, И Г. Николаев Лазуков. – Москва : Высшая школа, 1968. – 304с.
1119710
  Куликова Д.И. Плейстоцен Волгоградского Заволжья : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.128 / Куликова Д.И.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1970. – 23л.
1119711
  Грищенко М.Н. Плейстоцен и голоцен бассейна Верхнего Дона / М.Н. Грищенко. – Москва : Наука, 1976. – 228с.
1119712
  Данилов И.Д. Плейстоцен морских субарктических равнин / И.Д. Данилов. – Москва, 1978. – 196с.
1119713
  Лазуков Г.И. Плейстоцен на территории СССР : Учебное пособие для вузов / Г.И. Лазуков. – Москва : Высшая школа, 1989. – 319с. – ISBN 5-06-000081-8
1119714
   Плейстоцен Предуралья. – М., 1987. – 112с.
1119715
   Плейстоцен Речицкого Приднепровья Белоруссии. – Минск, 1986. – 162с.
1119716
  Александрова А.Н. Плейстоцен Сахалина = Pleistocene of Sakhalini / А.Н. Александрова ; АН СССР, Комис. по изуч. четвертич. периода, Геол. ин-т. – Москва : Наука, 1982. – 192 с., 1 отд. л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 180-190. – (Библиотека российского романа)
1119717
   Плейстоцен Сибири и смежных областей. – М., 1973. – 185с.
1119718
  Попов И Г. Плейстоцен Черноморско-Каспийских проливов : (стратиграфия, корреляция, палеофаунистика. геологическая история) / И Г. Попов. – Москва : Наука, 1983. – 21с.
1119719
  Верховская Н.Б. Плейстоцен Чукотки / Н.Б. Верховская. – Владивосток, 1986. – 110с.
1119720
  Новский В.А. Плейстоцен ярославского поволжья / В.А. Новский. – М., 1975. – 236с.
1119721
  Куниця М.О. Плейстоценова фауна молюсків західного Поділля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 135-140. – Бібліогр.: 11 назв
1119722
  Рычагов Г.И. Плейстоценовая история Каспийского моря / Г.И. Рычагов; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Московский университет, 1997. – 268с. – ISBN 5-211-03828-2
1119723
  Маркова А.К. Плейстоценовые грызуны Русской равнины (их значение для палеогеографии и стратиграфии) : монография / А.К. Маркова; Отв. ред. Величко А.А. – Москва : Наука, 1981. – 186с.
1119724
  Смирнов Н.Г. Плейстоценовые грызуны Севера Западной Сибири / Н.Г. Смирнов; Отв. ред. Добринский Л.Н. – Москва : Наука, 1986. – 143с.
1119725
  Лазарев П.А. Плейстоценовые и современные лошади Якутии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Лазарев П.А. ; АН КазССР , Объедин. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1974. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1119726
  Мужчинкин В. Плейстоценовые карлики между Азией и Австралией // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 1


  Знахідки австрало-індонезійської експедиції 2003 р. скелетів на півдні Зондського архіпелагу. В світовій пресі ці карлики назвали "хоббітами"
1119727
  Христофорова Т.Ф. Плейстоценовые озерные отложения ледниковой и приледниковой зон Украины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Христофорова Т.Ф.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1119728
   Плейстоценовые оледенения Восточно-Европейской равнины. – М., 1981. – 202с.
1119729
  Церетели Д.В. Плейстоценовые отложения Грузии. / Д.В. Церетели. – Тбилиси, 1966. – 584с.
1119730
  Церетели Д.В. Плейстоценовые отложения и развитие рельефа Грузии : Автореф... докт. геогр.наук: / Церетели Д. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1965. – 49л. – Бібліогр.:с.48-49
1119731
  Раукас А. Плейстоценовые отложения Эстонской ССР / А. Раукас. – Таллин : Валгус, 1978. – 310 с.
1119732
  Величкевич Ф.Ю. Плейстоценовые флоры ледниковых областей Восточно-Европейской равнины / Ф.Ю. Величкевич; Ред. Дорофеев П.И. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 208с.
1119733
  Бутаков Г.П. Плейстоценовый перигляциал на востоке Русской равнины / Г.П. Бутаков. – Казань : Казанский университет, 1986. – 143, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 128-142
1119734
  Рудницький Б. Плекав з любов"ю музику й пісні він усе своє життя на чужині... // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – 24.6-14.7.2014 (ч. 18/19). – С. 28-29


  Кілька штрихів до 100-ліття з дня народження славного диригента, музиканта й співака св. пам. Степана Коріня.
1119735
   Плекає мову, єднає Україну // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 1


  "На День української писемності та мови Університет не просто долучився до великої події – Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності – він став його офіційною локацією. Аудиторія імені Михайла Максимовича заледве вмістила всіх охочих ...
1119736
  Ігнатюк А. Плекаємо молодих науковців / А. Ігнатюк, А. Балдук // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 3 : Фото


  Звіт про наукову роботу молодих вчених на економічному факультеті; про наукові конференції та їх переможців. Є інформація про останні перемоги: команда економічного ф-ту на чолі з зав. кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності О.І. ...
1119737
   Плекай свій сад! // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  "...У квітні в Інституті міжнародних відносин студенти другого та четвертого курсів спеціальності "Міжнародна інформація", які слухають дисципліну "Теорія масових комунікацій в міжнародних відносинах", провели традиційну екологічно-патріотичну ...
1119738
   Плекаймо мир : До 65-річчя Великої Перемоги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Привітання ветеранам з нагоди 65-річчя Великої Перемоги
1119739
  Волинська М. Плекаймо наш сад! В ім"я науки і культури. Відбулися XIV Академічні читання пам"яті Віталія Стріхи // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 3


  "...Академічні читання пам"яті засновника й першого президента АН вищої школи України, відомого вченого-фізика Віталія Стріхи (1931-1999) відбулися цього року вже вчотирнадцяте. За цей час вони встигли стати унікальним науковим форумом, чи не єдиним в ...
1119740
  Гирич І. Плекаймо образ столичного міста // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 247-267. – ISBN 978-966-2164-39-8


  Нотатки на берегах києвознавчих публікацій.
1119741
  Нікітченко А. Плекаймо рідну мову! // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 122-124. – ISBN 966-7586-04-09
1119742
  Піпаш Ю.О. Плекаймо слово рідне / Юрій Піпаш ; [упоряд. В. Піпаш] ; Закарпат. обл. о"єднання ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – 163, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-531-081-6
1119743
  Кузь В.Г. Плекаймо сучасну інтелектуальну еліту // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 31-37
1119744
  Коваль Р. Плекати волю до Батьківщини / спілкувався Євген Букет // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 4


  "Сотні імен борців за волю України повернулися із забуття і були введені до наукового обігу завдяки зусиллям дослідника визвольних змагань українського народу, президента Історичного клубу "Холодний Яр" Романа Коваля".
1119745
  Полтавська Ю. Плекати національний стиль мистецтва // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 178-185. – ISSN 0208-0710


  "Цього року Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука відзначає своє 80-річчя".
1119746
  Гонишнюк Л.А. Плекати обдаровання - основа творчого потенціалу вчителя-філолога // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 2-7
1119747
  Ткаченко В. Плекати переклад // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 1, 5
1119748
   Плекати плакати // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 7/8 (1027/1028). – С. 32-37


  Під час Майдану дизайнер Євген Семененко створив низку плакатів на підтримку демократії та гідності в Україні. Після цього він різними способами закликав своїх колег у всьому світі підтримати нашу державу в критичний момент її історії.
1119749
  Заіменко Н. Плекати свій сад - це насамперед дбати про нього // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 35/36)


  Директорка Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України член-кореспондент НАН України Наталія Заіменко розповідає про результати співпраці фахівців Саду з українськими й іноземними науковцями та виробниками.
1119750
  Сагайдак В.П. Плекаю квіти / В.П. Сагайдак. – Одеса, 1980. – 55 с.
1119751
  Засенко П. Плекаючи дорідний плід // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 12


  Творчий портрет Інни Ковальчук
1119752
  Миллер Г. Плексус : [роман] / Генри Миллер ; [пер.: Н.М. Пальцев, В.Г, Минушин]. – Москва : АСТ ; Ин-т ДИ-ДИК, 2001. – 490, [2] с. – (Мысли и чувства). – ISBN 5-17-003263-3
1119753
  Гладких М.І. Плем"я / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 291. – ISBN 966-642-073-2
1119754
  Корецкий Ю.В. Плем"я відважних / Ю.В. Корецкий. – Харків; Одеса, 1935. – 71с.
1119755
  Ткач Д.В. Плем"я дужих : Повість / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1957. – 406с.
1119756
  Бедзик Д. Плем"я нескоримих : Нариси про комсомольське підпілля на Україні в дні Великої Вітчизняної війни / Д. Бедзик. – Київ : Молодь, 1949. – 76с.
1119757
  Бедзик Д. Плем"я нескоримих : нариси про комсомольське підпілля на Україні в дні Великої Вітчизняної війни / Дмитро Бедзик. – 2-е доп. вид. – Київ : Молодь, 1958. – 96 с.
1119758
  Доломан Є.М. Плем"я переможців : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1950. – 124 с.
1119759
  Головко Д.А. Плем"я робітниче / Д.А. Головко. – К., 1958. – 39с.
1119760
  Мельничук Ю. Плем"я упирів / Ю. Мельничук, С. – Київ, 1963. – 354с.
1119761
  Артеменко И.И. Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы = Материалы и исследования по археологии СССР / И.И. Артеменко. – Москва : Наука, 1967. – 134 с. – (Материалы и исследования по археологии СССР / Отв. ред. Д.А. Крайнов, П.М. Кожин ; № 148)
1119762
  Крушельницкая Л.И. Племена Верхнего Поднестровья и Западной Волыни в раннежелезном веке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Крушельницкая Л.И.; АН УССР. Ин-тут археологии. – К., 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1119763
  Шмидт Е.А. Племена верховьев Днепра и некоторых смежных территорий в железном веке (VIII в. до н.э. - III-IV вв. н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шмидт Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 22л.
1119764
  Рзаева А. Племена всех ханств, объединяйтесь!:О причинах поражения английских войск в афганской войне // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 20-39. – ISSN 1812-867Х


  Англо-афганські війни початку ХІХ ст.
1119765
  Шадыро Вадим Иосифович Племена днепро-двинской культуры белорусского Подвинья (VIII-VII вв. до н.э. - IV в. н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Шадыро Вадим Иосифович; ЛГУ. – Л,, 1981. – 20л.
1119766
  Виноградова Н.М. Племена Днестровско-Прутского междуречья в период расцвета трипольской культуры : Периодизация, хронология, локал. варианты / Н.М. Виноградова. – Кишинев, 1983. – 107 с.
1119767
  Панкрушев Г.А. Племена Карелии в эпоху неолита и раннего металла. / Г.А. Панкрушев. – М.Л., 1964. – 153с.
1119768
  Фисенко В.А. Племена катакомбной культуры Северо-Западного Прикаспия : Автореф... канд. ист.наук: / Фисенко В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 20л.
1119769
  Кіндратенко А. Племена на землях Скіфії-України та навколо неї в VII-V ст. н.д. за Геродотом // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 6-10. – ISBN 978-966-372-737-0
1119770
  Рзаев Ф.Г. Племена Нахары в этногенезе древних Нахчыванцев // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 44-51. – ISSN 2309-9356


  В статті вперше досліджуються прототюркські етноси Нахар. Автор, спираючись на джерела, дослідив компонент "Нахар", на основі літописів та тюркських слів дописемного періоду підтвердив, що "Нахар" - назва одного з прототюркських етносів. При ...
1119771
  Деревянко Е.И. Племена Приамурья, 1 тсячелетие нашей эры / Е.И. Деревянко. – Новосибирск, 1981. – 333 с.
1119772
  Ковпаненко Г.Т. Племена скифского времени на Вроскле. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковпаненко Г.Т.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 22л.
1119773
  Ковпаненко Г.Т. Племена скіфського часу на Ворсклі / Г.Т. Ковпаненко. – Київ, 1967. – 188с.
1119774
  Либеров П.Д. Племена Среднего Дона в эпоху бронзы / П.Д. Либеров. – М., 1964. – 208с.
1119775
  Флиппова Елена Евгеньевна Племена хакасско-минусинской котловины в эпоху поздней бронзы (погребельный обряд как исторический источник) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Флиппова Елена Евгеньевна; КГУ. – М., 1982. – 22л.
1119776
  Федорова-Давыдова Племена Южного Приуралья в эпоху бронзы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Федорова-Давыдова З.А. ; МГУ. – Москва, 1968. – 26 с.
1119777
  Мельниковская О.Н. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке / О.Н. Мельниковская. – Москва, 1967. – 196с.
1119778
  Фисенко В.А. Племена ямной кульуры Юго-Востока / В.А. Фисенко. – Саратов, 1970. – 48с.
1119779
   Племенная работа. – М., 1988. – 559с.
1119780
   Племенная работа в животноводстве Казахстана. – Алма-Ата, 1961. – 302с.
1119781
  Редих В.К. Племенная работа в птицеводстве, породы и породные группы кур / В.К. Редих. – М., 1962. – 40с.
1119782
  Козловский В.Г. Племенная работа в свиноводстве / В.Г. Козловский. – Москва, 1962. – 16 с.
1119783
   Племенная работа на фермах продуктивного скота. – Киев, 1953. – 204с.
1119784
  Соломенко Л.К. Племенная работа по совершенствованию симментализированного скота в племсовхозах. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Соломенко Л.К.; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1955. – 16л.
1119785
   Племенная работа с бурыми породами крупного рогатого скота. – М., 1965. – 168с.
1119786
  Луковникова Е.В. Племенная работа с горьковской породой овец / Е.В. Луковникова. – Горький, 1957. – 19с.
1119787
   Племенное дело и искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. – М., 1964. – 207с.
1119788
  Рубан А.И. Племенное разведение крупной белой породы свиней в Сибири : Автореф... канд. биол.наук: / Рубан А.И.; Акад. наук Казах. ССР. Ин-т эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1955. – 19л.
1119789
  Кравченко Н.А. Племенной подбор / Н.А. Кравченко. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1957. – 400с.
1119790
  Марр Н.Я. Племенной состав населения Кавказа : Классификация народов Кавказа (рабочий проспект) / Н.Я. Марр. – Петроград, 1920. – 62с.
1119791
  Державин Н.С. Племенные и культурные связи болгарского и русского народов / Н.С. Державин. – Москва-Л., 1944. – 85с.
1119792
  Дзяткевич В.А. Племзаводу "Красный Чабан" 75 лет : страницы истории в событиях и судьбах / В. Дзяткевич. – Каланчак : [б. в.], 2005. – 118, [2] с., [14] л. ил. : ил., табл.
1119793
  Кузеля З. Племінний розподіл і етнографічні групи українського народу // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 26-27
1119794
  Иванов А.В. Племя ерукала в индийской деревне : традиции, обычаи, нравы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 59-63. – ISSN 0321-5075
1119795
  Иванов А.В. Племя ерукала в индийской деревне // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 59-63. – ISSN 0321-5075
1119796
  Моисеев В.А. Племя Икара. / В.А. Моисеев. – К, 1986. – 181с.
1119797
  Грекул А.Р. Племя крылатых / А.Р. Грекул. – Кишинев, 1974. – 100с.
1119798
  Евгеньева Т.П. Племя кюбзовцев / Т.П. Евгеньева. – Москва : Знание, 1984. – 64с.
1119799
  Ауэзов М.О. Племя младое : роман / М.О. Ауэзов ; авториз. пер. с казахского А. Пантиелева ; [ил. А. Пушкарев]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 190 с. : ил.
1119800
  Швец И.А. Племя молодое / И.А. Швец. – Барнаул, 1949. – 191с.
1119801
  Панкин Б.Д. Племя молодое, беспокойное. / Б.Д. Панкин. – М., 1957. – 96с.
1119802
   Племя молодых. – Казань, 1939. – 118с.
1119803
  Гортинський Є.М. Племя одержимых / Є.М. Гортинський. – К., 1965. – 107с.
1119804
  Андриасов М.А. Племя отважных / Андриасов М.А. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1969. – 80 с.
1119805
  Ткач Д.В. Племя сильных : Повесть / Д.В. Ткач; Авториз. пер. с укр. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 148с.
1119806
  Кузовкин Г.Г. Племя храбрых / Г.Г. Кузовкин. – Львов, 1963. – 115с.
1119807
  Садовяну М. Племя Шоймару / М. Садовяну. – Москва, 1977. – 174с.
1119808
  Москаленко В.А. Племя, народность, нация как исторические формы общности людей / В.А. Москаленко. – М., 1960. – 24с.
1119809
  Архангельский Л.М. Племя, народность, нация как исторические формы общности людей / Архангельский Л.М. – Москва : Высшая школа, 1961. – 40 с.
1119810
  Папазян С.М. Племя, народность, нация как исторические формы общности людей / С.М. Папазян. – Мичуринск, 1962. – 32с.
1119811
  Цамерян И.П. Племя, народность, нация как исторические формы общности людей. / И.П. Цамерян. – М., 1963. – 56с.
1119812
  Дидро Д. Племянник Рамо / Д. Дидро. – Москва, 1936. – 151с.
1119813
  Дидро Д. Племянник Рамо : [повесть] ; пер. с фр. / Дени Дидро ; [вст. ст. Н. Хуцишвили]. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1956. – 104 с.
1119814
  Дидро Д. Племянник Рамо. – Москва : Книга, 1980. – 445с.
1119815
  Дидро Д. Племянник Рамо. - Это не сказка. – Санкт-Петербург : Тип. "Новости", 1883. – 149 с. – (Библиотека европейских писателей и мыслителей / под ред. В.В. Чуйко ; Сер. 2 ; № 11)
1119816
  Льюис К.С. Племянник чародея / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 69с.
1119817
  Эрберг К. Плен / К. Эрберг. – Пб, 1918. – 156с.
1119818
   Плен и страдание россиян у турков или обстоятельное описание бедственных приключений претерпенных ими в Царьграде по объявлении войны и при войске, за которым влачили их в своих походах. – Спб, 1790. – 168с.
1119819
  Козьяков С. Плен содержания / беседовала Кристина Пошелюжная // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 6-7. – ISSN 1563-6755


  Председатель ВККС Сергей Козьяков рассказал, заложником каких планов и процедур окажется Комиссия в 2018-м.
1119820
  Панферов А.И. Плен. / А.И. Панферов. – М., 1963. – 160с.
1119821
  Здановська В. Пленарне засідання конференції / Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-5. – ISSN 1029-7200
1119822
  Гаррисон Г. Плененная Вселенная: Врач космического корабля. Спасательная шлюбка. Плененная Вселенная. Долина. Внешний мир. Начало звезды / Г. Гаррисон. – Тбилиси, 1991. – 302с.
1119823
   Плененные Маттерхорном // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 102-104 : фото
1119824
  Манов Е. Пленено ято : Затворническа хроника / Е. Манов. – трето преработено издание. – София : Профиздат, 1955. – 324 [3] с.
1119825
  Носенко А.І. Пленер в живописі Одеси другої половини 20-початку 21 століття : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавств: Спец. 17.00.05 / Анна Іванівна Носенко; Мін-во освіти і науки України; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1119826
  Денисенко О. Пленерні студії Василя Кричевського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 26-29. – ISSN 0131-2685
1119827
  Рутько А.И. Пленительная звезда / А.И. Рутько. – М, 1967. – 432с.
1119828
  Рутько А.И. Пленительная звезда / А.И. Рутько. – М, 1979. – 368с.
1119829
  Рутько А.И. Пленительная звезда / А.И. Рутько. – М, 1984. – 510с.
1119830
  Лямина Е. Пленительные мгновенья / Е. Лямина, О. Эдельман // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 53-57. – ISSN 0235-7089


  Сердечная тайна императрицы Елизаветы Алексеевны.
1119831
  Биленский В.П. Пленка в магнитном поле рассеяния доменных границ ферромагнетика. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Биленский В.П.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1972. – 12л.
1119832
  Сэндерс Лоуренс Пленки Андерсона : [сборник] ; пер. с англ. / Лоуренс Сэндерс. – Москва : Остожье, 1997. – 254 с. – В кн. также: Третий / Грэм Грин (с. 255-352) ; Рассказы / УильямФолкнер (с. 353-543). – ISBN 5-86095-094-2
1119833
  Такахаси Г. Пленки из полимеров / Г. Такахаси. – Л., 1971. – 152с.
1119834
  Корзо В.Ф. Пленки из элементноорганических соединений в радиоэлектронике / В.Ф. Корзо, В.А. Курочкин, В.П. Демин. – Москва, 1973. – 191 с.
1119835
  Власкина С.И. Пленки карбида кремния / С.И. Власкина, Г.С. Свечников, В.А. Смынтына. – Одесса : Астропринт, 2007. – 104 с. – ISBN 978-966-318-712-9
1119836
   Пленки оксидов редкоземельных элементов МДМ- и МДП-структурах. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1983. – 150 с. : граф. – Библиогр.: с. 137-157
1119837
  Абрамова Н.В. Пленки поверхностно-активных веществ на границах раздела жидких фаз : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Абрамова Н.В. ; Ленинг. хим-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1973. – 38 с.
1119838
   Пленкин Б.А. : [альбом репродукций]. – Ленинград : Художник РСФСР, 1972. – 8 с., [12] репрод. : репрод.
1119839
  Вериссимо Э. Пленник / Э. Вериссимо. – Москва, 1972. – с.
1119840
  Вериссимо Э. Пленник / Э. Вериссимо; Пер. с португальского Ю. Калугин ; предисл. Ю. Дашкевича; худ. Л. Ламм. – Москва : Художественная литература, 1981. – 254 с.
1119841
  Пшонкин Ю.А. Пленник волчьей стаи: повести, рассказы / Ю.А. Пшонкин. – М., 1988. – 479с.
1119842
  Измайлов Иван Пленник красоты : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 163-169 : Іл.
1119843
  Христофоров В.Г. Пленник стойбища Оемпак / В.Г. Христофоров. – Владивосток, 1981. – 344с.
1119844
  Олдридж Д. Пленник чужой страны. Опасная игра / Д. Олдридж. – Москва, 1969. – 624с.
1119845
  Олдридж Д. Пленник чужой страны. Опасная игра / Д. Олдридж. – Минск, 1988. – 590с.
1119846
  Олдридж Д. Пленник чужой страны. Опасная игра / Д. Олдридж. – Минск, 1988. – 592с.
1119847
  Севунц Г. Пленники : роман / Гегорян Севунц; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1960. – 395 с.
1119848
  Стещенко Н.Е. Пленники "Ориона" / Н.Е. Стещенко. – Тула, 1980. – 240с.
1119849
  Гуревич Г.И. Пленники астероида / Г.И. Гуревич. – М., 1962. – 245с.
1119850
  Гуревич Г.И. Пленники астероида / Г.И. Гуревич. – Изд. 2-е. – М., 1965. – 269с.
1119851
  Булычев Кир Пленники астероида : фантастич. повести : [для сред. шк. возраста] / Кир Булычев ; [худож. В. Пинигина]. – Кишинев : Литературная артистикэ, 1989. – 622, [2] с. : ил. – ISBN 5-368-00199-1
1119852
  Ананян С В. Пленники Барсова ущелья : приключ. повесть / Вахтанг Ананян; авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянц. – Москва : Детгиз, 1956. – 486 с.
1119853
  Ананян В.С. Пленники Барсова ущелья : приключен. повесть / Вахтанг Ананян; авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянц. – Москва : Детгиз, 1961. – 464 с.
1119854
  Ананян В.С. Пленники Барсова ущелья : приключен. повесть / Вахтанг Ананян ; [авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянц ; худож. А.Б. Площанский]. – Киев : Радянська школа, 1986. – 381 с. : [8] л. цв. ил. – (Библиотечная серия)
1119855
  Комаров В.И. Пленники белой пустыни / В.И. Комаров. – Магадан, 1988. – 268с.
1119856
  Волков Н.К. Пленники гор / Н.К. Волков. – Иркутск, 1963. – 127с.
1119857
  Всеволожский И.Е. Пленники моря / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1961. – 663с.
1119858
  Лукманов Ф.Ш. Пленники подземного тайника : фантаст. приключ. / Фагим Лукманов; пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1971. – 19 с.
1119859
  Фрадкин Б.З. Пленники пылающей звезды / Б.З. Фрадкин. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 176 с.
1119860
  Фурсов А.Ф. Пленники трех озер / А.Ф. Фурсов. – М, 1966. – 528с.
1119861
  Бачило А.Г. Пленники Черного Метеорита / А.Г. Бачило, И.А. Ткаченко. – Новосибирск, 1990. – 141с.
1119862
  Пруст М. Пленница / М. Пруст. – Москва, 1990. – 430с.
1119863
  Пруст М. Пленница / М. Пруст. – Москва, 1992. – 426с.
1119864
  Пруст М. Пленница / М. Пруст. – Москва, 1993. – 381с.
1119865
  Пруст Марсель Пленница : Роман / Пруст Марсель; Пер.с фр.Н.М.Любимова. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 527с. – ISBN 5-8301-0026-6; 5-8301-0056-8
1119866
  Седов Б.К. Пленница : [роман] / Б.К. Седов. – Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 416 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-3661
1119867
  Вельмина Н.А. Пленница вечного холода / Н.А. Вельмина. – Москва : Мысль, 1979. – 207с.
1119868
  Анисимов Е.В. Пленницы судьбы / Евгений Анисимов. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 368 с., [16] л. ил. : ил. – (Дворцовые тайны). – ISBN 978-5-469-01662-5
1119869
   Пленные голоса. – Санкт-Петербург, 1912. – 80с.
1119870
  Георгиев Ю. Пленные русско-японской войны // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 8. – С. 23-25
1119871
  Вашенцев С. Пленный / С. Вашенцев. – Москва : Московское Товарищество Писателей, 1933. – 194 с.
1119872
  Осокин Александр Пленный номер один // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 5 (5083). – С. 57-59. – ISSN 0131-0097
1119873
  Дун Занмин Пленочная композиция алмаз-медь : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Дун Занмин; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1997. – 126л. – Бібліогр.:л.114-126
1119874
  Дун З. Пленочная композиция алмаз-медь : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дун З.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1997. – 26л.
1119875
   Пленочная микроэлектроника. – Москва : Мир, 1968. – 367 с.
1119876
   Пленочная тепло- и массообменная аппаратура. – М., 1988. – 240с.
1119877
  Васильев К.Ю. Пленочная технология / К.Ю. Васильев, В.Т. Гиленко, В.В. Овсяников. – Днепропетровск : ДГУ, 1985. – 68 с.
1119878
   Пленочная электромеханика. – Новосибирск, 1991. – 248 с.
1119879
  Богдан Г.И. Пленочная электроника и полупроводниковые интегральные схемы : учеб. пособие для студентов вузов по спец. "Диэлектрики и полупроводники", "Электрические приборы", "Промышленная электроника" / Г.И. Богдан, М.М. Некрасов. – Киев : Вища школа, 1979. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-206 (33 назв.)
1119880
  Халатов А.А. Пленочное охлаждение с помощью однорядных систем наклонных отверстий в углублениях // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
1119881
  Демин В.В. Пленочные микросхемы и миниатюризация / В.В. Демин, Н.Н. Гореликов, З.Ю. Готра. – Львов, 1972. – 87 с.
1119882
  Лукьянов А.В. Пленочные отражатели в космосе / А.В. Лукьянов. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 69 с.
1119883
  Крецу И.В. Пленочные пролупроводниковые приемники лучистой энергии : Библиография 1969-1976 / И.В. Крецу; Кишеневский ГУ:Науч.б-ка:Кафедра физики полупроводников; Молдав.отдел Всесоюз.НИИ источников тока. – Кишинев, 1977. – 157с.
1119884
  Шермергор Т.Д. Пленочные пьезоэлектрики / Т.Д. Шермергор, Н.Н. Стрельцова. – Москва : Радио и связь, 1986. – 136 с.
1119885
  Томашпольский Ю.Я. Пленочные сегнетоэлектрики / Ю.Я. Томашпольский. – Москва : Радио и связь, 1984. – 193 с.
1119886
   Пленочные термоэлементы: физика и применение / Б.М. Гольцман, З.М. Дашевский, В.И. Кайданов, Н.В. Коломоец; Лидоренко Н.С. – Москва : Наука, 1985. – 232 с.
1119887
  Достанко А.П. Пленочные токопроводящие системы СБИС / А.П. Достанко, В.В. Баранов, В.В. Шаталов. – Минск, 1989. – 237 с.
1119888
  Лобанов Г.А. Пленочный преобразователь упругих поверхностных волн на непьезоэлектрической подложке. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Лобанов Г.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1975. – 13л.
1119889
  Смілянський Л. Пленум : Оповідання / Л. Смілянський. – Київ : Пролетарська правда, 1930. – 52с. – (Б-ка газети "Пролетарська правда")
1119890
   Пленум Бюджетной комиссии ЦИК СССР. Ноябрь 1928 г.. – М., 1928. – 500с.
1119891
   Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ прийняв нові постанови // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 180-189


  30 березня 2012 р. відбулося засідання пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. У його роботі взяли участь заступник Генерального прокурора М. Гаврилюк, перший заступник Міністра юстиції І. Ємельянова, ...
1119892
   Пленум Высшего Совета Народного Хозяйства 14=23 сентября 1918 г. : (стенографический отчет). – Москва : Редакционно-изд. Отдел В.С.Н.Х., 1918. – 171 с.
1119893
  Яценко Ніна Пленум Наукової Ради "Українська мова" "Українська мова в Україні: сьогодення і перспективи" (Київ, 5 листопада 2010р.) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 107-115. – ISSN 1682-3540
1119894
   Пленум отделения эивотноводства ВАСХНИЛ по вопросам выращивания и сохранения молодняка с/х животных. – Курган, 1960. – 49с.
1119895
   Пленум по применению антибиотиков в животноводстве и ветеринарии 18-20 апреля 1960 г.. – М., 1960. – 136с.
1119896
  Гончаров О. Пленум правління київської міської організації Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 322-324. – ISSN 2222-5250
1119897
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 10-15 февраля 1964 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат, 1964. – 639 с.
1119898
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 10-18 января 1961 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат. – 648 с.
1119899
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза 13-16 июля 1960 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 340 с.
1119900
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 15-19 декабря 1958 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 544 с.
1119901
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 18-21 июня 1963 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат, 1964. – 320 с.
1119902
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 19-23 ноября 1962 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 608 с.
1119903
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 22-25 декабря 1959 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 448 с.
1119904
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 24-26 марта 1965 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат, 1965. – 242 с.
1119905
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 24-29 июня 1959 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 831 с.
1119906
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 5-9 марта 1962 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 487 с.
1119907
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 9-13 декабря 1963 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат, 1964. – 448 с.
1119908
   Пленум Центрального Комитета КПСС 14-15 июня 1983 года. – Москва : Политиздат, 1983. – 222 с.
1119909
   Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу 5-9 брезня 1962 року : стеног. звіт. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 448 с.
1119910
   Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії України 26-28 січня 1961 р. : Мат. пл. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 301 с.
1119911
   Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії України 5-6 січня 1959 року : стеног. звіт. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 196 с.
1119912
   Пленум Центрального Комітету КП(б)У 12 жовтня 1932 року. – [Б. м] : Пролетар, 1932. – 15 с.
1119913
   Пленум Центрального Комітету КПРС 14-15 червня 1983 року : стеног. звіт. – Київ : Політвидав України, 1983. – 211 с.
1119914
   Пленум ЦК Болгарской Компартии. – София. – 128с.
1119915
   Пленум ЦК КП Испании август 1956 г.. – Москва, 1957. – 270с.
1119916
  Иванова И.П. Пленчатые дрожжи в виноделии Молдавии и борьба с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Иванова И.П. ; АН УССР , Ин-т микробиологии и вирусологии. – Кишинев, 1967. – 23 с.
1119917
  Маслов Н.Я. Пленэр: практика по изобразительному искусству / Н.Я. Маслов. – М., 1984. – 112с.
1119918
  Есакова М.Н. Плеоназм как явление речевой избыточности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 24-31. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается языковое явление плеоназм - неоднозначная фигура речи, которая часто расценивается как стилистическая погрешность, но нередко выполняющая важные коммуникативные функции. Материалом исследования послужили речевые факты, ...
1119919
  Петровский М.В. Плеоназми у науковому тексті та їх переклад // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 46-55. – ISSN 2308-6912


  В останні десятиліття перекладачам наукової інформації все частіше доводиться мати справу з неякісними текстами українською, російською або англійською мовами. Вочевидь наростаюче погіршення роботи редакторського корпусу і, на жаль, ця негативна ...
1119920
   Плерома : мала українська енциклопедія актуальної літератури : часопис з проблем культурології, теорії мистецтва, філософії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 966-7263-22-3
Вип. 3 : Проект "Повернення деміургів". – 1998. – 285, [3] с.
1119921
  Ермолаев В.Г. Плес - жемчужина Волги / В.Г. Ермолаев. – Ярославль, 1987. – 174 с.
1119922
  Фоломин Ф.П. Плес / Ф.П. Фоломин. – Москва : Советский писатель, 1964. – 82 с.
1119923
  Ардатов А.Г. Плес : стихи / А.Г. Ардатов. – Куйбышев : Книжное издательство, 1978. – 56 с.
1119924
   Плес : Фотоальбом. – Москва : Советская Россия, 1981. – 38 с.
1119925
  Раскина Елена Плес: "природная студия" и место отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 80-81 : Фото
1119926
  Мах П.П. Плеса : поезії / П.П. Мах. – Київ : Дніпро, 1981. – 171 с.
1119927
   Плесень. – Махачкала, 1963. – 79с.
1119928
  Векилов М. Плеск весла / М. Векилов. – Баку, 1970. – 109с.
1119929
  Есенин С.А. Плеск голубого ливня / С.А. Есенин. – Москва, 1975. – 366с.
1119930
  Есенин С.А. Плеск голубого ливня / С.А. Есенин. – Москва, 1978. – 366с.
1119931
  Войскунский Е.Л. Плеск звездных морей / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва, 1970. – 319с.
1119932
   Плескач Валентина Леонідівна (1964) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 400. – ISBN 978-966-933-054-3
1119933
   Плеснер (Plessner) Гельмут // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 855-856. – ISBN 966-316-069-1
1119934
  Ищенко Н.И. Плеснер vs Хайдеггер: проблема экзистенции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 7. – С. 65-78. – ISSN 0235-1188
1119935
  Павличко Д.В. Плесо : вірші / Д.В. Павличко. – Львів, 1984. – 96 с.
1119936
  Коноваленко А.М. Плетение / А.М. Коноваленко. – Киев, 1989. – 54с.
1119937
  Трапезников Ф.Ф. Плетение ивового прута и бересты / Ф.Ф. Трапезников. – Москва : Нива России, 1992. – 189с.
1119938
  Пронь Л.М. Плетениця долі : поезії / Леся Пронь. – Київ : Просвіта, 2010. – 118, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2133-40-0
1119939
  Николаев Г.Ф. Плеть о двух концах / Г.Ф. Николаев. – Иркутск, 1970. – 140с.
1119940
  Есин Б.И. Плеханов - журналист / Б.И. Есин, А.Н. Захаров. – М, 1957. – 19с.
1119941
  Чагин Плеханов / Чагин, И.Н. Курбатова. – М, 1973. – 220 с.
1119942
  Горбанев Н.А. Плеханов в литературной борьбе начала ХХ века / Н.А. Горбанев. – Махачкала, 1972. – 240 с.
1119943
  Гуревич А. Плеханов и его группа "Освобождение труда" / Гуревич А. – Ростов -на-Дону, 1939. – 36 с.
1119944
  Полянский Ф.Я. Плеханов и русская экономическая мысль / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1965. – 474с.
1119945
   Плеханов и Толстой. – М., 1928. – 174с.
1119946
  Заслонова Е.Н. Плеханов об эстетическом идеале / Е.Н. Заслонова. – М., 1965. – 50с.
1119947
  Иовчук М.Т. Плеханов. / М.Т. Иовчук. – М, 1977. – 351с.
1119948
  Петльований В. Плече друга / В. Петльований. – Київ, 1961. – 204 с.
1119949
  Нікітенко Л. Плече університету. Опікуватися синами загиблих воїнів АТО взялися у черкаському виші // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 9-10 вересня (№ 113). – С. 3


  "...Добру справу започаткували у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Тут вирішили опікуватися першокурсниками, батьки яких загинули в зоні АТО".
1119950
  Геласимова А.Н. Плечем к плечу / А.Н. Геласимова. – Хабаровск, 1958. – 248с.
1119951
  Дыхнэ С.М. Плечи друзей / С.М. Дыхнэ. – М, 1964. – 48с.
1119952
  Соловей О. Плечима власними утримуючи світ (Зі спостережень над новелістикою Ігоря Костецького) // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 305/306/307. – С. 275-287
1119953
  Демьянов В.П. Плечо боевого друга / В.П. Демьянов. – М., 1986. – 78с.
1119954
   Плечо друга. – Днепропетровск, 1974. – 136с.
1119955
  Бачило А. Плечо друга / А. Бачило. – М, 1982. – 70с.
1119956
   Плечо друга. – М., 1986. – 221с.
1119957
  Рубцов Н.В. Плечо друга. / Н.В. Рубцов. – Москва, 1989. – 63с.
1119958
  Наумов С.М. Плечо товарища / С.М. Наумов. – М, 1959. – 189с.
1119959
  Стахорский Д.В. Плечо товарища / Д.В. Стахорский. – Сыктывкар, 1989. – 206с.
1119960
  Шенвальд Л. Плечом к плечу / Л. Шенвальд. – Москва, 1949. – 167 с.
1119961
  Федоров В.С. Плечом к плечу / В.С. Федоров. – М., 1952. – 168с.
1119962
  Семенов Г.С. Плечом к плечу / Г.С. Семенов. – Ленинград, 1952. – 128с.
1119963
  Фомина М.П. Плечом к плечу / М.П. Фомина. – М.-Л., 1953. – 231с.
1119964
  Москатов П.Г. Плечом к плечу / П.Г. Москатов. – М., 1955. – 456с.
1119965
  Гаглоев Н.Д. Плечом к плечу / Н.Д. Гаглоев. – Сталинири
2. – 1956. – 311с.
1119966
  Воробьева М.В. Плечом к плечу / М.В. Воробьева. – Ростов-на-Дону, 1957. – 140с.
1119967
  Грачев С.И. Плечом к плечу / С.И. Грачев, Ф.П. Петров. – М., 1958. – 132с.
1119968
  Захаров Ф.В. Плечом к плечу / Ф.В. Захаров, И.В. Романов. – Нальчик, 1962. – 195с.
1119969
   Плечом к плечу. – Москва, 1969. – 288с.
1119970
  Кешоков А.П. Плечом к плечу : стихи и поэмы / А.П. Кешоков. – Москва : Военное издательство, 1970. – 183 с.
1119971
  Шуктомов П.И. Плечом к плечу / П.И. Шуктомов. – М, 1974. – 142с.
1119972
   Плечом к плечу. – М., 1977. – 312с.
1119973
   Плечом к плечу. – Москва, 1984. – 400с.
1119974
  Азясский Н.Ф. Плечом к плечу : сов. партизаны в период подгот. и в ходе Курской битвы (апр.-авг. 1943 г.) / Н.Ф. Азясский, А.С. Князьков. – Воронеж : Ценрт.-Чернозем. кн. изд-во, 1988. – 238, [2] с. – (Подвиг на Курской дуге)
1119975
   Плечом к плечу. – Львов, 1989. – 302с.
1119976
  Кузин Н.Г. Плещеев / Кузин Н.Г. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 314 с.
1119977
  Сидоренко Н.Н. Плещеево озеро / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1964. – 195с.
1119978
   Плещеево озеро. – Ярославль, 1987. – 76с.
1119979
  Кучер В.С. Плещут холодные волны : роман / В.С. Кучер. – Москва : Воениздат, 1964. – 376 с.
1119980
  Кучер В.С. Плещут холодные волны : роман / В.С. Кучер. – Москва, 1977. – 368 с.
1119981
  Кучер В.С. Плещут холодные волны : роман / В.С. Кучер. – Симферополь : Таврия, 1989. – 348 с. – (Морская библиотека)
1119982
  Кириленко И. Плещут холодные волны. / И. Кириленко. – Владивосток, 1948. – 119с.
1119983
  Гроссман Л.П. Плеяда / Л.П. Гроссман. – Одесса, 1919. – 27с.
1119984
   Плеяды : сонеты русских поэтов / [сост. Л.В. Осипов ; в изд. использованы фрагм. графич. работ рус. худож.]. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1986. – 224 с. : ил. ; 9.5х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
1119985
   Плєшаков Володимир Олексійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 191-192. – ISBN 978-617-573-038-6
1119986
  Будько Євген Плзень. Пивне першоджерело : Міністерство закордонних справ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-64 : Фото
1119987
  Кейван М.А. Пливе - шумить ріка : повість / Марія Адріяна Кейван. – Едмонтон : [б. в.], 1985. – 330 с.
1119988
  Михайленко А.Г. Пливе мій човен : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1991. – 300 с.
1119989
  Тесленко Л. Пливе човен всього повен. Переживши часи промислового розквіту і занепаду, польське місто Лодзь дає нове життя давно покинутим фабрикам // Україна молода. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 127). – С. 8-9


  "На гербі міста Лодзь зображено човен із веслом. Власне, назва так і перекладається з польської — лодія (човен). Проте от дивина: жодної річки на території міста ви не побачите! Але так було не завжди, колись територією Лодзі протікало аж 18 невеликих ...
1119990
  Карманський П.С. Пливем .... по морі тьми : [збірка поезій]. / П. Карманський ; [Попереднє слово П. Карманський ]. – Львів : Накладом авт. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1909. – 80, [1] с. : портр. – (Молода Муза ; [Ч.] 11)
1119991
  Громяк Л. Пливи, пливи, човнику далі, або абетка малого підприємництва / Людмила Громяк; Ред. Г. Чопик; Худ. В. Нестеренко. – Львів, 2005. – 104с.
1119992
  Вихрист С. Пливли, пливли, а на євроберезі втопилися / С. Вихрист, О. Єднак // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 11


  "Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку" спіткало вето президента. У травні 2003 року в Києві на 5-й конференції міністрів "Довкілля для Європи" було укладено Протокол Європейської економічної комісії ООН про стратегічну екологічну оцінку ...
1119993
  Чех А. Пливти до "інших берегів" / розмову вела Людмила Таран // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 31


  Артем Чех про роботу з пам"яттю та баланс у літературі.
1119994
  Кулындышев В.А. Пликативные формы и дискретная математика / В.А. Кулындышев. – Хабаровск, 1973. – 102с.
1119995
  Чіп Б.М. Плин / Б.М. Чіп. – Х., 1970. – 40с.
1119996
  Миколин С. Плин життя / Сергій Миколин. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 259, [1] с. – ISBN 978-966-416-461-7
1119997
  Соколов В.С. Плиний Младший / В.С. Соколов. – Москва : Московский университет, 1956. – 355 с.
1119998
  Жолковский А. Плиний на скамейке // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 208-216. – ISSN 0321-1878


  Поэзия И. Бродского.
1119999
  Старостин Б.А. Плиний Старший и его "Естественная история" // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Инситут истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 3. – С. 104-142. – ISSN 0205-9606
1120000
  Бауман З. Плинне зло = Liquid evil : Життя без альтернатив / Зигмунт Бауман, Леонідас Донскіс ; пер. з англ. Олександра Буценка. – Київ : Дух і Літера ; kmbs, 2017. – 215, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: Liquid evil. Living with TINA / Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis. Polity Press, 2016. - Імен. покажчик: с. 207-215. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-545-5
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,