Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1118001
  Максимова К.. "Подивитись кріз час неможливо..."; "У душі моїй місця немає..."; "Не відокремлена від тіні...", Безвість; "Вже не болить, і правди не казати..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 16-19
1118002
  Перепелиця Г. "Подібні заяви є пропагандистськими й спрямовані на те, щоб якмога швидше залучити Україну до Митного союзу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 15). – С. 5


  Експерт "Дня" Григорій Перепелиця, доктор політичних наук, професор КНУТШ про "жартівливу" заяву екс-міністра фінансів Росії Кудріна, що його країна швидше буде в ЄС, ніж Україна.
1118003
  Портников В. "Поділ між добром і злом відбувається не за паспортом, а за переконаннями" / текст: Дмитро Княжич // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2022. – № 41 (644), 27 жовтня 2022. – С. 22-25
1118004
  Пахльовська О. "Поділ України проходить по одній лінії: між Європою і не-Європою" / розмову вела Лариса Івшина // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 93-118. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
1118005
   "Поділений будинок довго не встоїть" / підготував Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1118006
  Голубович І. "Подія", "подорож" і "ситуація" думки: до питання про можливості біоконцептографії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 89-102. – ISSN 0235-7941
1118007
  Кошелев Я.Р. "Поднятая целина" М. Шолохова : Автореф... канд. филологич.наук: / Кошелев Я.Р.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 11 с.
1118008
  Бардин А.В. "Поднятая целина" М. Шолохова : в помощь учителям средней школы / А.В. Бардин ; под ред. Ф.М. Головенченко. – Оренбургское кн. изд-во : Оренбургское кн. изд-во, 1958. – 212 с., портр. : портр.
1118009
  Литвинов В.М. "Поднятая целина" М. Шолохова / В.М. Литвинов. – М., 1975. – 93с.
1118010
  Капленко С.Г. "Поднятая целина" М.А. Шолохова : Автореф... канд. филол.наук: / Капленко С.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва. – 14 с.
1118011
  Капітоненко М. "Подобається нам "нормандський формат" чи ні, але його наявність краща за повну відсутність" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 вересня (№ 158). – С. 3
1118012
  Смут Джордж "Подождите миллиард лет". Нобелевский лауреат Джордж Смут о том, почему небо темное по ночам // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 36-37 : фото. – ISSN 1029-5828
1118013
  Шерб М. "Подождите немного. Совсем ведь немного осталось" : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 42, 51-52. – ISSN 0131-8136
1118014
  Кудряченко А.І. "Подолання минулого" і політика пам"яті у Федеративній республіці Німеччина // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2019. – № 1/4. – С. 24-28. – ISSN 0868-8117
1118015
  Шимкевич К. "Подолання минулого": досвід врегулювання протиріч у постконфліктних суспільствах на прикладі колишньої Югославії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 146-148. – ISSN 2076-1554
1118016
  Бабенко Ю. "Подорож до Каракорума" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 9/10 (935/936), вересень-жовтень. – С. 88-150. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Проза.
1118017
  Лук"янчук Г. "Подорож крізь час" Анатолія Горового // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 листопада (№ 43/44)
1118018
  Бурлака Г. "Подорож на Ай-Петрі": у пошуках автора // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 80-89. – ISSN 0236-1477


  Низка публікацій 1990-х років утвердила традицію приписувати авторство оповідання "Подорож на Ай-Петрі" М. Грушевському. У статті викладено аргументи, які заперечують таку версію.
1118019
  Школа І.В. "Подорож..." М. Йогансена і "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона: дискурс театральності недраматичного твору // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 304-308. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1118020
  Казьмирчук М. "Подорожні журнали" – джерела про виробничу культуру і побут робітників Київської губернії кінця ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 74-78


  У статті аналізуються недосліджені архівні матеріали "Подорожніх журналів" та висвітлюється їхня інформаціящодо розвитку промисловості Київської губернії кінця ХІХ ст. Автор статті розглядає відображення національних проблем, які зачіпаються у ...
1118021
  Крохмальний С. "Подорожній. У прірві. Інструкція з користування душею. Невдалий час. Негатив. Моє плем"я. Записані на плівку. Старовинна церква у Пловдиві. Сліпа весна. Нікотин "Прикидатись, аби...". Вправа на втому. Слова" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 58-63


  Вірші.
1118022
  Добровольская Алеся "Подорожуймо Україною"! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 16-17 : фото
1118023
  Никольский С.А. "Подпольность" как мессианский национализм: трагическая ошибка Достоевского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 109-120. – ISSN 0042-8744
1118024
  Осадчий А. "Подражаніє" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 44-52. – ISBN 966-7109-34-8
1118025
  Даниленко І.І. "Подражаніє" як форма інтертекстуальної творчості в поетичному дискурсі Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 204-208


  У статті уточнюється поняття "подражаніє", що запроваджене в українській літературі Т.Шевченком на позначення поезій, створених засобами творчого наслідування. В статье уточняется понятие "подражание", введенное в украинскую литературу Т.Шевченко ...
1118026
  Бовдуй Д. ...Подорожуй... : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 84-96
1118027
  Казандзакіс Н. [Подорoжуючи : Іспанія / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 225 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1118028
  Терзакіс А. [Подорож із вечірньою зорею : роман / Ангелос Терзакіс. – 11-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 171 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 79]). – ISBN 960-05-0299-4
1118029
  Казандзакіс Нікос [Подорожyючи : Англія / Казандзакіс Нікос. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 284 с. – Видання новогрецькою мовою
1118030
  Ураніс К. [Подорожі: Греція / Костас Ураніс. – 7-е вид. – Афіни : Естія, 1992. – 445 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 216]). – ISBN 960-05-0425-3
1118031
  Ураніс К. [Подорожі: Іспанія / Костас Ураніс. – 2-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 352 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 14]). – ISBN 960-05-0709-2
1118032
  Ураніс К. [Подорожі: Італія / Костас Ураніс. – Афіни : Естія, 1978. – 242 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 15])
1118033
  Казандзакіс Нікос [Подорожуючи : Італія, Єгипет, Синай, Єрусалим, Кіпр, Пелопонес / Казандзакіс Нікос. – 6-е вид. – Афіни : Казандзакі, 1969. – 329 с. – Видання новогрецькою мовою
1118034
  Казандзакіс Н. [Подорожуючи : Росія / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 275 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1118035
  Казандзакіс Н. [Подорожуючи : Японія, Китай / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 413 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1118036
  Зензинов З. По-дорожное : Слово о странствующих // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8-23. – ISSN 0130-7673
1118037
   Подземный водный и солевый сток в бассейне Аральского моря. – Алма-Ата, 1983. – 160с.
1118038
  Зекцер И.С. Подземный водообмен суши и моря. / И.С. Зекцер. – Л, 1984. – 206с.
1118039
  Камбулов Н.И. Подземный гарнизон. Повесть. / Н.И. Камбулов. – Изд. переработ и доп. – М. : Военное издательство, 1962. – 256 с.
1118040
  Линдсей Д. Подземный гром : роман из жизни Рима в годы Нерона / Д. Линдсей. – Москва, 1970. – 478с.
1118041
  Мухин В.Е. Подземный десант / В.Е. Мухин. – М., 1988. – 155с.
1118042
  Костылева Н. Подземный Киев. Часть 1. Мистические ходы и древние артефакты // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Волков О., Доев А., Муза Э. [и др.]. – Киев, 2019. – № 1 (47). – С. 74-81
1118043
   Подземный лед : К 7 Международному конгрессу ассоциации по изучению четвертичного период (ИНКВА) в США, 1965г. – Москва : Московский университет, 1965. – 218с.
1118044
   Подземный лед. – Москва : Московский университет
Вып. 2. – 1965. – 182с.
1118045
   Подземный лед. – Москва : Московский университет
Вып. 3. – 1967. – 182с.
1118046
  Дроздов И.В. Подземный меридиан. / И.В. Дроздов. – М., 1972. – 272с.
1118047
  Лункевич В. Подземный мир : (вымершие организмы) / В. Лункевич; Государственное антирелигиозное издательство. – Изд. 6-е, перераб. – Москва : Государственное антирелигиозное из-во, 1937. – 107с.
1118048
  Рубакин Н.А. Подземный огонь. откуда, как и когда он появился под землей / Н.А. Рубакин. – Москва : Изд. Всероссийского Центр. исп. комитета советов и депутатов, 1918. – 140 с.
1118049
  Адабашев И И. Подземный океан / И.И. Адабашев. – Москва : Географгиз, 1962. – 101с. : ил., карты. – (Природа и человек. Нар. б-ка)
1118050
  Лаврушко П.Н. Подземный ремонт скважин. / П.Н. Лаврушко. – М, 1961. – 464с.
1118051
  Суров В.П. Подземный стаж. / В.П. Суров. – М, 1990. – 286с.
1118052
   Подземный сток. – Москва : Наука, 1972. – 139с.
1118053
  Джамалов Р.Г. Подземный сток в моря и Мировой океан / Р.Г. Джамалов, И.С. Зекцер, А.В. Месхетели. – Москва : Наука, 1977. – 94с.
1118054
  Всеволожский В.А. Подземный сток и водный баланс платформенных структур / В.А. Всеволожский. – Москва, 1983. – 167с.
1118055
   Подземный сток на территории Сибири. – Москва, 1979. – 139 с.
1118056
   Подземный сток на территории Сибири и методы его изучения. – Новосибрск : Наука, 1979. – 136с.
1118057
   Подземный сток на территории СССР. – Москва : Московский университет, 1966. – 304с.
1118058
  Джамалов Р.Г. Подземный сток Терско-Кумскогоартезианского бассейна. / Р.Г. Джамалов. – М., 1973. – 95с.
1118059
  Лясковский Б.Ю. Подземный сток южного склона и предгорий Украинских Карпат. : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.06 / Лясковский Б.Ю.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 26л.
1118060
  Мечников Ю.П. Подземный температурный фон Саксаганского железорудного района Криворожского бассейна / Ю.П. Мечников, С.В. Тихливец, О.Г. Волков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 156-164 : рис. – Библиогр.: с. 164. – ISSN 0203-3100
1118061
  Стась А.А. Подземный факел / А.А. Стась. – М, 1965. – 165с.
1118062
  Поляков Ю. Подземный художник : Повесть // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 11. – С. 5-43. – ISSN 0130741-Х
1118063
  Сухов Ф.Г. Подзимь. / Ф.Г. Сухов. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 416 с.
1118064
  Васильев В.П. Подзменые воды Полесской седловины / В.П. Васильев. – Минск, 1984. – 94с.
1118065
  Татаринов С.Ф. Подзолистые почвы Архангельской области / С.Ф. Татаринов. – Архангельск, 1948. – 64с.
1118066
   Подзолистые почвы Запада европейской части СССР. – Москва : Колос, 1977. – 288с.
1118067
   Подзолистые почвы Запада Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1977. – 288с.
1118068
   Подзолистые почвы Северо-Запада Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1979. – 288с.
1118069
   Подзолистые почвы Северо-Запада Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1979. – 256с.
1118070
   Подзолистые почвы Центральной и Восточной частей Европейской территории СССР (на суглинистых почвообразующих породах). – Ленинград : Наука, 1980. – 301с.
1118071
   Подзолистые почвы Центральной и Восточной частей Европейской территории СССР(на песчаных почвообразующих породах). – Ленинград : Наука, 1981. – 200с.
1118072
  Зайдельман Ф.Р. Подзоло- и глееобразование / Ф.Р. Зайдельман. – М., 1974. – 208с.
1118073
  Роде А.А. Подзолообразовательный процесс. / А.А. Роде. – М.-Л., 1937. – 455с.
1118074
  Городков Б.Н. Подзона лиственных лесов в пределах Ишимского уезда Тобольской губернии / Б.Н. Городков. – Петроград, 1915. – 140с. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России ; Часть 2)
1118075
  Гавриленко В.С. Поди межиріччя Дніпро–Молочна як важливі осередки збереження птахів Червоної книги України / В.С. Гавриленко, Т.В. Старовойтова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 13-25. – ISSN 2077-4893
1118076
  Красовский Н.И. Поди спать : сборник комических куплетов и дуэтов : Репертуар известных любимцев моск. публики, виртуозов, куплетистов, комиков, балалаечников и плясунов г.г. Н.Н. Чеботаева, Юрова, Соловцева и др. : С 62 ориг. рис. в тексте : Репертуар для сцены / сост. Н.И. Красовский. – Москва : Тип. Вильде, 1904. – 155, [3] с. : фотографии артистов моск. эстрады
1118077
  Гарін Ф. Подив / Ф. Гарін. – Харків, 1968. – 56с.
1118078
  Хижняк М.В. Подивись мені в очі / М.В. Хижняк. – Донецьк, 1967. – 83с.
1118079
  Воскрекасенко С.І. Подивись на себе з боку / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1962. – 141 с.
1118080
  Тарнашинська Л. Подивитися на світ... на всі чотири боки" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – C. 4, 5


  18 вересня шістдесятниці Аллі Горській виповнилося б 85.
1118081
  Коноваленко Ю. Подивімось на себе з боку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 26 квітня -3 травня (№ 17/18)


  Типові помилки педагогів: мовні паразити, зовнішній вигляд, професійні огріхи, голос, імідж.
1118082
   Подивіться фільм. – К, 1968. – 118с.
1118083
  Василев М. Подиграните мисионери / М. Василев. – София : Народна младеж, 1975. – 132 с.
1118084
  Крикун М.Г. Подимні реєстри XVII ст. як джерело // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 69-98
1118085
  Усач Г.Д. Подих : вірші / Г.Д. Усач. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 78 с.
1118086
  Сенченко І. Подих 20-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.65-67. – ISSN 0236-1477


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1118087
  Бистрова О. Подих античності в універсумі Дмитра Чижевського // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 224-228. – ISSN 2078-340X
1118088
  Герасименко Ю.Г. Подих бурі : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 168 с.
1118089
  Чистяк Д. Подих Ваш - завжди зі мною // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 грудня (№ 49)


  Вітання Дмитру Чередниченку з 85-літтям.
1118090
  Вихрущ В.П. Подих весни : поезії / В.П. Вихрущ. – Львів : Каменяр, 1980. – 95 с.
1118091
   Подих Весни : літ. альманах / [упоряд.: Л.С. Стасюк]. – Хмельницький : Стасюк Л.С. – ISBN 978-617-8118-42-6
[Ч. 2]. – 2022. – 231, [1] с. : іл.
1118092
  Скосарева Н. Подих вітру : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 8. – С. 19-22. – ISSN 0868-4790
1118093
  Мележ І.П. Подих грози / Іван Мележ :. – Київ, 1969. – 480 с.
1118094
  Мусієнко П.Н. Подих давнини глибокої / П.Н. Мусієнко. – Київ, 1972. – 79 с.
1118095
  Мушник С.М. Подих життя : поезії / С.М. Мушник. – Київ, 1956. – 84 с.
1118096
  Музыченко Н.М. Подих землі / Н.М. Музыченко. – К., 1964. – 96с.
1118097
  Котлярчук Андрій Подих Істанбула : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-43 : Фото
1118098
  Коломієць В.Р. Подих моєї землі : вірші та поема / В.Р. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 223 с.
1118099
  Загнітко А.П. Подих рідного слова / Анатолій Загнітко ; [відп. ред. І. Вихованець] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 235, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 232-235. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 225-231 та в кінці розд. – ISBN 978-966-639-651-1


  У пр. № 1713691 напис: Вельмишановному Григорієві Фоковичу з повагою від автора. 13.11.14. Підпис.
1118100
  Легещич А.Ю. Подих рідної землі / Алевтина Легещич. – Луганськ : Книжковий світ, 2009. – 55, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1998 р. – (Серія "Поезія нашого часу"). – ISBN 978-966-626-431-5
1118101
  Никодим Подих серця до Творця : У 2 томах / Никодим, (Руснак). – Харків : Майдан. – ISBN 966-8478-83-5
Т.2. – 2004. – 224 с.
1118102
  Никодим Подих серця до Творця : Вибрані вірші у 5 томах / Никодим (Руснак); Ред. Ю.О. Голубкін. – Харків : Майдан. – ISBN 966-372-050-6; 966-372-051-4 (т.5)
Т.5. – 2006. – 176с.
1118103
   Подих смерті. – К, 1989. – 440с.
1118104
  Терен В.В. Подих степу / В.В. Терен. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 128 с.
1118105
  Базилевський В. Подих степу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 3). – С. 6-7


  Нова поетична книга Віктора Терена "Жити".
1118106
   Подих столітньої історії. Полтавський педагогічний університет / [уклад. О.П. Єрмак ; ред.: М.І. Степаненко, Л.М. Кравченко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 215, [3] с. : табл. – ISBN 978-966-2538-29-8
1118107
  Буркатов Б.А. Подих сучасності / Б.А. Буркатов. – К., 1975. – 215с.
1118108
  Станішевський Ю.О. Подих сучасності / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1981. – 208 с.
1118109
  Жулинський М. Подих третього тисячоліття. Українська література на межі тисячоліть // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 334-355. – ISBN 966-95452-8-4
1118110
  Жулинський М.Г. Подих третього тисячоліття. Українська література на межі тисячоліть // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 541-555. – ISBN 978-966-00-0899-6
1118111
  Гриценко П.Ю. Подих часу над материком Михайла Стельмаха // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 19/21 (311/313). – С. 91-95
1118112
  Дрозд В.Г. Подих чудесного / В.Г. Дрозд. – Київ, 1988. – 293 с.
1118113
  Довгий О.П. Подих яблуні : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Дніпро, 1974. – 174 с.
1118114
  Слабошпицький М. Подібна тільки до самої себе // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 6 грудня (№ 45/46). – С. 8


  Штрихи до портрета прозаїка і вченого Марини Гримич.
1118115
  Абдаллах Д. Подібне математичне моделювання при керуванні складною системою з неявно вираженим критерієм оптимальності. : Автореф... Канд. техн. наук: 01.05.02 / Абдаллах Д.; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1997. – 16л.
1118116
  Степаненко О. Подібні у долях і різні у творчості // Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, А. Подольський, О. Пазюк. – Київ, 2021. – № 2 (66), квітень-червень, 2021 р. – C. 5-7. – ISSN 1998-6327


  Непрості та незвичні спогади про Голокост. Вшанування 100-річчя від народження Станіслава Лема та Іди Фінк.
1118117
   Подібність і відмінності ореолів фенітизації Пенченгінського та Чернігівського карбонатитових масивів / С. Шнюков, І. Лазарєва, Ю. Никанорова, В. Морозенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-33. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено мінералого-петрографічні й геохімічні особливості карбонатитів та ореолів фенітизації двох карбонатитових масивів лінійного структурно-морфологічного типу: Пенченгінського (Єнісейський кряж) та Чернігівського (Приазов"я). Мета роботи ...
1118118
  Вовк П.С. Подібність і нетотожність морфонологічних центрів української та польської мов : доповідь на секційному засіданні Міжнародних славістичних читань Ін-ту філології КНУТШ, Ін-ту Мовознавства НАНУ ім. О.О.Потебні, Ін-ту укр. мови НАНУ, Ін-ту літ-ри НАНУ ім.Т.Г.Шевченка... присвячених пам"яті акад. Л.А.Булаховського 04 квітня 2008 р. / Поліна Вовк. – Київ, 2008. – 21с.
1118119
  Вовк П.С. Подібність і нетотожність морфонологічних центрів української та російської мов / П.С. Вовк, філол.н. д., проф. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 129-134
1118120
  Титова В.С. Подієвий маркетинг у просуванні бренду країни: український контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 60-69. – ISSN 2308-6912


  В сучасному світі під впливом глобалізаційних процесів конкуренція між національними державами все більш нагадує боротьбу за споживача між великими корпораціями. В таких умовах конкурентного змагання все більшого значення для держав набуває свій ...
1118121
  Ковтун Т.В. Подієвий маркетинг у системі інтегрованих маркетингових комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 20-27


  Статтю присвячено аналізу подієвого маркетингу як технології сучасних маркетингових комунікацій. Об"єктом аналізу є стан ринку подієвого маркетингу, його тенденції та базові чинники. The article is devoted to the analysis of event marketing ...
1118122
  Виноградова О.В. Подієвий маркетинг як інструмент стимулювання у бізнес-середовищі / О.В. Виноградова, А.Ж. Асан, О.О. Ролєнков // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 15-21. – ISSN 2415-8089
1118123
  Маренич В.М. Подієвий маркетинг як спосіб створення гармонійних стосунків з громадськістю // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 96-102. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 3(13). – ISSN 2075-7190
1118124
  Корнілова Н.В. Подієвий туризм в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 112-119 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1118125
   Подієвий туризм Німеччини: досвід для України / С. Фокін, О. Беркова, О. Борисюк, М. Бут // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 148-157. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 54)). – ISSN 2311-3383


  Німеччина пройшовши руйнацію Другої світової війни, відбудувала одну з найбільших у світі галузей туризму. Безумовно цей досвід важливий і для України. Україна впевнено прямує до європейської спільноти, але їй необхідно відповідати вимогам ЄС. Тому ...
1118126
  Захарчин Р.М. Подієвий туризм як чинник модернізації підготовки професіоналів з івент-менеджменту у вищій школі (на прикладі досвіду Дьвівського інституту економіки і туризму) // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (2). – С. 178-181. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено проблеми вищої школи щодо підготовки сучасних кадрів туризму, зокрема основну увагу приділено зростаючій потребі ринку праці у професіоналах з інвент-менеджменту та можливий шлях вирішення цієї проблеми через модернізацію освітнього процесу ...
1118127
  Парфіненко А.Ю. Подієвий туризм як чинник формування туристичної привабливості міста // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 144-153
1118128
  Пригодій С.М. Подієвість versus інтерпретація у художньому творі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 204-208
1118129
  Малиновський А. Подієвість наукового буття Арнольда Слюсаря // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (659). – С. 71-77. – ISSN 0236-1477
1118130
  Абаїмов А.В. Події 11 вересня 2001 року в дзеркалі українських мас-медіа // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.53-54
1118131
  Конаков Б. Події 11вересня 2001 р. як привід в Афганістані // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 280-282. – ISBN 978-966-171-783-0
1118132
  Шендрик Л. Події 1708 - 1709 років на Полтавщині в контексті Північної війни // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 333-344. – ISBN 978-966-8591-31-0
1118133
  Забіяка І.М. Події 1905-1907 р.р. у житті Василя Горленка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 116-121.
1118134
   Події 1914-1922 років в Україні: їх сенс та історичне значення : Частина 3 / В. Макар, Ю. Макар, А. Стецюк, О. Камінська // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 239-278. – ISSN 2519-4518
1118135
  Мотрук С. Події 1968 та 1989 рр. в Чехословаччині: проблеми інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-45. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано дискусійні аспекти подій Празької весни 1968 р. та "оксамитової революції" 1989 р. в Чехословаччині, проблеми тлумачення їх сутності в сучасній вітчизняній та зарубіжній історіографії. The article deals with some debatable ...
1118136
  Сурнін В.Б. Події 9 січня 1905 року в Петербурзі через призму поняття "кольорових революцій" // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 44-50. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1118137
  Райхель Ю. Події в Актобе // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 червня (№ 103). – С. 11


  Події в Казахстані ставлять Москву в дуже складне становище.
1118138
  Талат-Кялпша Лаймонас Події в Грузії: справжня й удавана правда // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
1118139
  Данилова В.Є. Події в емпіричній та художній дійсності. Особливості їх зближення // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 37-46. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Проаналізовано концепт «подія» в емпіричному та художньому аспектах. Виявлено умови, за яких відбувається життєва подія. Описано класифікацію подій за рівнем суб’єктності сприйняття. Окремо висвітлено відмінності художньої події від події, що ...
1118140
  Бромлі М. Події в контролі ЄС над торгівлею товарами подвійного використання і зброєю / М. Бромлі, К. Брокманн, Дж. Малетта // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 469-482. – ISBN 978-0-19-883999-6
1118141
  Еванс Г. Події в Лівії та їх наслідки: межі інтервенції? // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 22-30. – ISBN 978-966-2050-00-4
1118142
  Шейміна Н. Події голодних 1946-1947 років в Україні через музейну колекцію // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 347-351
1118143
  Шейміна Н. Події голодних 1946 - 1947 років в Україні через музейну колекцію // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 681-690
1118144
  Ткачук Д. Події Голодомору 1932-1933 рр. Крізь призму приватних історій жителів Житомира // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 321-327
1118145
  Ткачук Д. Події Голодомору 1932 - 1933 рр. крізь призму приватних історій жителів Житомира // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 624-639
1118146
  Баженов Л.В. Події Другої світової війни на Поділлі в працях професора Сергія Гальчака (до 75-річчя Великої Перемоги) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 8-17. – (Історичні науки ; вип. 12). – ISSN 2309-8074
1118147
   Події і особистості революційної доби. – Київ, 2003. – 267с. – ISBN 966-02-2609-8
1118148
  Добровольський В.О. Події і факти : біогр. нариси / В"ячеслав Добровольський ; Нац. акад. наук України, Ін-т енцикл. досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. – 351, [2] с., [1] арк. портр. : іл., фотогр. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 333-351. – ISBN 978-966-02-6181-5


  Бібліотеці Київського університету в подарунок від автора - бувшого студента філософського факультету КДУ в 1947 р. Підпис
1118149
   Події Майдану очима бельгійського фотохудожника // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 3 : фото


  Нещодавно у Виставковій галереї університету відбулося відкриття виставки відомого бельгійського фотохудожника Жима Сюмкаї, присвяченої подіям, що відбувалися на Майдані. Відкриваючи виставку, ректор університету Леонід Губерський відзначив неймовірну ...
1118150
  Томин Ю. Події на західноукраїнських землях у контексті революції 1918 р. в Австро-Угорщині / Ю. Томин, М. Сигидин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 127-129. – ISBN 966-02-2208-4
1118151
  Вакулич В. Події на Майдані Незалежності України восени 2013 - взимку 2014 рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 120-131


  У світлі окремих українських і російських друкованих ЗМІ.
1118152
  Андрухів І. Події на Станіславщині в перші дні німецько-радянської війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 56-64. – ISSN 2222-5250
1118153
  Задорожний М.П. Події не місцевого значення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 48 : фото
1118154
  Заскалета В.П. Події новітньої історії України в дзеркалі мови веб-коментарів (на матеріалі коментувань публікацій у соціальних мережах) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 188-195. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
1118155
  Денисенко Г. Події Північної війни в Україні в пам"ятках  історії та культури: теорія та практика / Г. Денисенко, О. Денисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 190-200
1118156
  Демиденко Т. Події Північної війни у шкільному курсі історії: методичний аспект // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 470-475. – ISBN 978-966-8591-31-0
1118157
  Скальський В. Події під Крутами: відображення в українській пресі початку 1918 року // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 102-107. – ISBN 978-966-355-019-0
1118158
  Степанков В.С. Події початкового етапу національної революції (1648—перша половинв 1649) на Волині у висвітленні Грушевського // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1996. – Рік 33, N 1/4 (128/131) : Михайло Грушевський: студії і матеріяли з нагоди 130-річчя від дня народження. – С. 310-313. – ISSN 0041-6061
1118159
  Чуря О.В. Події у Львові 1 жовтня 1989 р. та їхні наслідки // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 35-39. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1118160
  Демуз І. Події Української революції 1917-1921 рр в інтерпретаціях Петра Стебницького // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 20-30. – ISSN 2518-7732
1118161
  Русаль Л. Події як підстави припинення трудового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.382-388. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1118162
  Шинкаренко В.Ф. Події, що зацікавили науку // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 59-66


  Реформування української науки.
1118163
  Слепічева М.О. Подійне моделювання адсорбції молекулярного водню вуглецевими наноструктурами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Слепічева Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1118164
  Петрущенков С.П. Подійний аспект наукового пізнання // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 71-79. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1118165
  Бежевець О. Поділ або виділення підприємства. Розділ майнових зобов"язань // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.73-74
1118166
  Правдюк В.М. Поділ без поділу: правові проблеми поділу земель України на категорії // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 21-26
1118167
  Милостива І. Поділ бізнесу подружжя: позиції судів // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1118168
  Пильгун Н.В. Поділ влади - конституцйна основа взаємодії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 35-39. – ISSN 1563-3349
1118169
  Яценко І. Поділ влади як правова фікція (погляди польського вченого Владислава Маліняка) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 4-8. – ISSN 2308-9636
1118170
  Еллинек Георг Поділ держави // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 70-84.
1118171
  Процюк І.В. Поділ державної влади в парламентсько-президентській республіці // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 3-13. – ISSN 2224-9281
1118172
  Кучук А. Поділ державної влади та правоохоронна діяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 68-71.
1118173
  Правдюк В.М. Поділ земель за цільовим призначенням за законодавством України : монографія / В.М. Правдюк. – Київ : Правова єдність, 2018. – 203, [1] с. – Бібліогр.: с. 175-203. – ISBN 978-617-566-465-0
1118174
  Заєць О. Поділ земель за цільовим призначенням та видом використання: правові проблеми / О. Заєць, Є. Чорний // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – С. 82-87. – ISSN 2663-5313
1118175
  Лобунько А.В. Поділ землі за основним цільовим призначенням як функція управління землекористуванням в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 165-171. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1118176
  Ровенчак А.А. Поділ кафедри фізики Львівського університету на теоретичну та експериментальну в документах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-12. – (Серія фізична ; вип. 55). – ISSN 1024-588X
1118177
  Мельниченко О.В. Поділ майна подружжя в умовах дислокації українських сімей та капіталу у країни ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 143-147. – ISSN 2219-5521


  У статті досліджено причини соціального, економічного, правового походження та умови дислокації українських сімей і капіталу у країни ЄС. Основну увагу звернено на проблеми поділу майна подружжя в умовах дислокації українських сімей та капіталу у ...
1118178
  Пашинський А. Поділ майна подружжя за англійським правом // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 22-23
1118179
  Гаро Г. Поділ майна подружжя: як бути з ТОВ? // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 4 (62), квітень. – С. 33-35


  Вирішення питання про розподіл між подружжям бізнесу та корпоративних прав ТОВ є достатньо неоднозначним та багато в чому залежить від того, яку позицію займе при вирішенні такого спору суд. Невизначеності та суперечності в правових позиціях судів ...
1118180
  Кравцова Т. Поділ майна при розлученні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 35/36). – С. 26-27


  У статті розглядаються проблеми поділу майна при розлученні в аспекті врахування боргових зобов"язань.
1118181
  Шелеп І.Ф. Поділ норм трудового права на матеріальні й нематеріальні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 245-251. – ISSN 0201-7245
1118182
   Поділ нотаріусів на державних та приватних буде скасовано // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 3. – ISSN 1992-9277
1118183
  Пивовар С.Ф. Поділ Польщі / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 293-294. – ISBN 966-642-073-2
1118184
  Шабуніна В.В. Поділ права на публічне і приватне в римському праві // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 14-21. – ISSN 0201-7245
1118185
  Гладких М.І. Поділ праці / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 292-293. – ISBN 966-642-073-2
1118186
  Сень А.О. Поділ Р. Рорті приватної і публічної сфери життєдіяльності, або як можна одночасно бути постмодерністом і лібералом // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 173-175
1118187
  Харченко Г. Поділ речових прав у доктрині цивільного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 73-78. – ISSN 2663-5313
1118188
  Підлісний Є. Поділ сімейного гнізда // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.42-45. – ISSN 1726-3077


  Майнові аспекти розірвання шлюбу
1118189
  Маркович Х.М. Поділ спільного майна у фактичних шлюбних відносинах: теоретичний та практичний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 399-405. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1118190
  Федоренко О. Поділ та єдність влади: інтеграційні механізми на парламентському рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.13-15. – ISSN 0132-1331
1118191
  Копча В.В. Поділ ЧСФР і становлення незалежної Словацької Республіки: конституційні основи і політична практика // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 57. – С. 3-10.
1118192
  Філінюк А.Г. Поділи Речі Посполитої в долі Правобережної України // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 102-118
1118193
  Кисленко В.О. Поділися скарбами душі / В.О. Кисленко. – К., 1971. – 61с.
1118194
  Грищук Б.А. Поділля - колиско і доле : роман / Б.А. Грищук. – Львів, 1988. – 292 с.
1118195
  Павлович П. Поділля = Podolia = La Podolie = Podolien : історичні пам"ятики : іл. видання / Петро Павлович. – Авгсбург : Брама Софії, 1946. – 38 с., [28] арк. фот. – Назва обкл. парал. укр., англ. - Текст парал. укр., англ., фр. та нім.
1118196
  Маняк В.А. Поділля / В.А. Маняк. – Київ, 1984. – 520 с.
1118197
  Зінченко А. Поділля : Навчальний посібник з історії рідного краю для 5-9 класів / Арсен Зінченко. – Київ : Проза, 1998. – 208с. – ISBN 5-7707-5398-6
1118198
  Сопілка В. Поділля // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 181-183. – ISSN 0869-3587
1118199
  Григоріїв Н.Я. Поділля : географично-історичний нарис / Н.Я. Григоріїв. – Репринтне вид. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2003. – 92с. – ISBN 966-7975-20-7
1118200
  Івченко Андрій Поділля // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 9
1118201
  Казьмирчук Г.Д. Поділля в біографіях декабристів: маловідомі факти / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Сілкін // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 103. – ISBN 978-966-171-565-2
1118202
  Михайлюк А.М. Поділля в добу Української революції // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 214-215
1118203
  Божко Л. Поділля в дослідженнях Кабінету музичної етнографії (20–30-ті роки ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 117-120
1118204
   Поділля в період відбудови народного господарства (1921-1925 рр.) : збірник документів і матеріалів. – Вінниця, 1957. – 627 с.
1118205
   Поділля в роки громадянської війни : документи й матеріали. – Вінниця : Кижково-газетне вид-во, 1959. – 487 с.
1118206
  Войнаровський А.М. Поділля в системі торговельно-економічних зв"язків Євро-Азійського простору (1362-1647 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Войнаровський Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1118207
  Оліпер С.І. Поділля кінця XVIII - початку XX ст. в історичних дослідженнях Даніеля Бовуа // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 124-128


  До 75-річчя французького вченого Даніеля Бовуа.
1118208
  Білецька О. Поділля на зламі XIV - XV ст.: до витоків формування історичної області / О. Білецька ; М-во освіти і науки України. Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2004. – 416 с. – ISBN 966-318-155-9
1118209
  Баженов Л.В. Поділля у працях Михайла Грушевського // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 107-114
1118210
  Адамський В.Р. Поділля у революційних процесах 1917 року // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 351-359. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1118211
  Григорьєв-наш. Поділля.Географічно-історичний нарис / Григорьєв-наш. – Кам"янець-Подільськ, 1918. – 85 с.
1118212
  Завадський І.О. Подільні коди та їх застосування : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Завадський Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 335 арк. – Додатки: арк. 331-335. – Бібліогр.: арк. 313-330
1118213
  Завадський І.О. Подільні коди та їх застосування : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Завадський Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
1118214
  Земський Ю.С. Подільский єпархіальний історико-статистичний Комітет: Становлення та діяльність / Ю.С. Земський. – Хмельницький, 1997. – 27с.
1118215
   Подільскі обнови. – Львів, 1980. – 64с.
1118216
  Толочко Л.І. Подільскі храми Києва / Л.І. Толочко, М.Г. Дегтярьов. – Київ : Техніка, 2003. – 176с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-036-4
1118217
  Микитюк В. Подільська "бурса" в рецепції Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 72-80. – ISSN 0236-1477
1118218
  Завальнюк К. Подільська біографія Косачів / розмову вела Олеся Шуткевич // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 8-9


  У Вінниці представили рідкісні архівні документи.
1118219
  Бухта Г. Подільська земля вшанувала композтитора та фольклориста Віталія Іжевського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 21/22). – С. 3. – ISSN 2519-4429
1118220
  Кушка Н.М. Подільська осінь Ференца Ліста // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 9
1118221
  Андрійчук К. Подільська сторона : поезії / Андрійчук К. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 99, [5] с.
1118222
   Подільська толока : альманах літ. об"єднання при Тернопіл. обл. орг. Нац. спілки письменників України / Тернопіл. обл. орг. Нац. спілки письменників України [ та ін.] ; упоряд. З.М. Кіпибіда ; редкол.: В. Кравчук, М. Назар, В. Насипаний [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф. – ISBN 978-966-457-416-4
Вип. 16. – 2020. – 267, [1] c. – Присв"ячується 70-річчю утворення літ. об"єднання
1118223
  Жовинський Е.Я. Подільська флюоритоносна зона (Середнє Придністров"я) = Podolsk fluorite-bearing zone (Middle Transnistria) / Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко ; [відп. ред. Е.Я. Жовинський] ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудотворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ : Кравченко Я.О., 2020. – 212, [2] с. – Дод. тит. арк. англ. - Проєкти: "Наукове обгрунтування розвитку мінерально-сировинної бази плавикового шпату України (Середнє Придністров"я)" програми "Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави". – Бібліогр.: с. 195-210. – ISBN 978-966-02-9404-2
1118224
  Щокіна Мирослава Подільське весілля. Шлюб двох часів : Моя країна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 148-153 : Фото
1118225
  Ващук Д. Подільське князівство у другій половині XIV ст.: особливості правового статусу // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 4-19. – ISSN 0130-5247
1118226
  Кізюн А.Г. Подільське Придністер"я, як модельний регіон для розвитку екстремального туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 18-25. – ISSN 2308-135X
1118227
  Скворцова І. Подільське село на завершальному етапі радянської доби: поселенська мережа та міграційні процеси (1961–1991 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 31-40. – ISSN 2077-7280
1118228
  Колесник В. Подільське товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (1896-1918) : історичний нарис / Вікторія Колесник ; Вінницький обл. краєзнав. музей ; Краєзнав. тов-во "Поділля". – Вінниця : Розвиток, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-8877-00-1
1118229
  Поліщук О. Подільський "Пентагон". За 410 років замок у Чорткові знав і поляків, і турків, й австріяків, а за радянських часів на його території працювала навіть газоправна станція // Україна молода. – Київ, 2020. – 5 травня (№ 38). – С. 14


  Цьогоріч минає 410 років із часу будівництва замку в місті Чорткові - одного з найоригінальніших панських маєтків на Поділлі. Ця фортифікаційна споруда ХVІІ століття - мало досліджена, і тому викликає неабиякий інтерес як науковців, так і небайдужої ...
1118230
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – 2017. – 244 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1118231
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – 2017. – 222 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1118232
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 27. – 2017. – 329 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1118233
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 28. – 2018. – 293, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1118234
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 29. – 2018. – 220, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1118235
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Овчарук В. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 30. – 2019. – 130, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1118236
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Горюк В., Мєжва-Герштек М., Носал П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 31. – 2019. – 126, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1118237
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Мєжва-Герштек М., Овчарук В., Врубель М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 32. – 2020. – 183, [1] с. – https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-1 - Резюме укр., англ. мовами
1118238
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Мєжва-Герштек М., Овчарук В., Врубель М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 33. – 2020. – 192, [1] c. – https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-2 - Резюме укр., англ. мовами
1118239
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Мєжва-Герштек М., Овчарук В., Врубель М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 35. – 2021. – 81, [1] c. – https://doi.org/10.37406/2706-9052-2021-2 - Резюме укр., англ. мовами
1118240
  Адамський В. Подільський губернський комісар у листопаді 1919 р. - квітні 1918 р.: функціонування інституту влади // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 155-169. – (Історичні науки ; т. 36). – ISSN 2309-2254
1118241
  Адамський В. Подільський губернський комісар у революційну добу (березень-листопад 1917 року): виникнення та становлення інституту влади // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 191-209. – (Історичні науки ; т. 35). – ISSN 2309-2254
1118242
  Заставний Федір Подільський економічний район : Економіка України // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5-7 : Карта
1118243
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадм. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика". – ISBN 978-966-2024-62-3
Вип. 1 (2008 р.). – 2009. – 158, [2] с.
1118244
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ТОВ "Консоль". – ISBN 978-617-583-024-6
Вип. 2 (2009 р.). – 2010. – 179, [1] с.
1118245
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика". – ISBN 978-617-533-040-1
Вип. 3 (2010 р.). – 2011. – 154, [1] с.
1118246
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ТОВ "Консоль". – ISBN 978-617-583-071-0
Вип. 4 (2011 р.). – 2012. – 127, [1] с.
1118247
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва (Соломонова) ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика". – ISBN 978-966-2954-69-2
Вип. 5 (2012 р.). – 2013. – 163, [1] с.
1118248
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадм. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика"
Вип. 6 (2013 р.)/7 (2014 р.). – 2015. – 122, [2] с.
1118249
   Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця : [б. в.]
Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – 2019. – 208, 127, [3] c.
1118250
  Юрчишина О. Подільський лікар - поет / О. Юрчишина, О. Боржовський, М. Кузьмина // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 30 квітня (№ 81). – С. 7


  Свого часу український поет-класик, міський лікар Ялти Степан Руданський збирав кошти на впорядкування могили Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі.
1118251
  Козаченко В. Подільський ліцей: глибокі знання і цікаве спілкування / спілкувався В. Скрипник // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 126). – С. 12


  Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді - створено у Вінниці. Розповідає директор В. Козаченко.
1118252
  Джурбій Т. Подільський період життєтворчості Івана Іова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 62-63
1118253
  Кошель О.М. Подільський період життя і діяльності архієпископа Парфенія (Памфіла Левицького) (1904-1908 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 164-172. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1118254
  Хованко А.Б. Подільський печерний регіон як перспектива для туристичного забезпечення Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 106-111. – Бібліогр.: 3 назв.
1118255
  Мазур К. Подільський письменник і публіцист Юліан Волошиновський / К. Мазур, Е. Лозовер // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 12 (436), грудень. – С. 45-46
1118256
  Дідик Д. Подільський слід у творчості Михайла Лермонтова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 61-64


  Історія села Верхівка Барського району Вінницької області. У великій літературній спадщині М.Ю. Лермонтова є вірші, які були знайдені у Верхівці.
1118257
  Дідик Д. Подільський слід у творчості Михайла Лермонтова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 9-13
1118258
  Шалак О.І. Подільський фольклор на сторінках "Киевской старины": тематика досліджень, едиція // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 333-345


  У статті розкрито особливості публікації на сторінках «Киевской старины» українського фольклору Поділля у записах та розвідках В. Боржковського, С. Венгрженовського, Х. Ящуржинського, Г. Афанасьєва, Ю. Сіцінського, ін. дослідників. Здійснюючи ...
1118259
  Куцевол О. Подільськими стежками дитинства сонцепоклонника (вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 7 (117). – С. 47-52
1118260
  Земський Ю.С. Подільські дослідники кін. 19 - поч. 20 ст. про стосунки Української Греко-Католицької (Уніатської) та православної церкви / Ю.С. Земський. – Хмельницький, 1997. – 23с.
1118261
  Яременко М. Подільські краєзнавці Микола Яворський та о. Павло Вікул: штрихи до біографій // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 49-57. – ISSN 2222-5250
1118262
  Вдовцов М. Подільські новели : проза: новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 29-59. – ISSN 0208-0710
1118263
  Марчук Т.О. Подільські періодичні видання першої половини XIX ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – С. 30-43
1118264
  Роговий О.І. Подільські стежини Тараса Шевченка / Олександр Роговий ; Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 223, [1] с., [24] арк. іл. : іл., табл. – До 200-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка. – Бібліогр.: с. 177-184. – ISBN 978-966-2696-90-5
1118265
  Гільберг Тетяна Подільські Товтри - одне із семи природних чудес України : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 38-40 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
1118266
  Надуваний П. Подільсько-волинські мандри Коцюбинського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 14
1118267
  Окопний Б.П. Подільському державному підприємству геодезії, картографії та кадастру - 60 років : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 38-40 : Фото
1118268
  Петренко І. Подія в історико-етнографічних дослідженнях України - перше видання про жіночу фізіологію, жіноче тіло та пов"язані з ним народні вірування // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 151
1118269
  Соколенко О. Подія в курортному Ворзелі / О. Соколенко, І. Каленчцук, Д. Костура // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429


  З усієї когорти видатних людей Ворзеля особливе місце належить Борису Миколайовичу Лятошинському.
1118270
  Брайко О. Подія в художній системі ранніх романів Володимира Винниченка: парадокси ініціації // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 53-67. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається функціонування подійяк важливого елемента художньої структури твору, їх зв"язок із жанрово-стильовою манерою прозаїка, читацькою рецепцією, літературним і культурним контекстами
1118271
  Ковальчак Г.І. Подія великого історичного значення / Г.І. Ковальчак, Ю.Ю. Сливка. В.П. Чугайов. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1979. – 220 с.
1118272
  Тимошик М. Подія всеукраїнського значення // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 226-228


  Заснування українського державного університету в Кам"янці-Подільському. Участь в цьому І. Огієнка.
1118273
  Макарський О. Подія для мільйонів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 23-25
1118274
  Шевченко М.Ю. Подія і факт як емпіричні об"єкти дискурсу французької преси // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 89-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1118275
  Вознюк І.І. Подія кримінального правопорушення як елемент предмета доказування у кримінальному провадженні // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 231-232. – ISBN 978-617-7363-7-0
1118276
  Брижицька С. Подія на Чернечій і долі людей : про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка / С. Брижицька ; КНУТШ; Центр українознавства; Світлана Брижицька. – Київ : Корвін Пресс, 2004. – 32 с. – ISBN 966-8193-02-4
1118277
  Брижицька С.А. Подія на Чернечій і долі людей : про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка / Світлана Брижицька ; М-во культури України, Шевченків. нац. заповідник. – 2-ге вид., перероб., доп. – Черкаси : Ольга Вовчок, 2013. – 198, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 183-196. – ISBN 978-966-8645-57-0
1118278
  Щербак Ю. Подія суспільного резонансу / спілкувалась Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 47/48). – С. 13


  Інтерв"ю з Юрієм Щербаком після презентації його книги "Україна в епоху війномиру (книга підсумків і пророцтв), що побачила світ у видавництві "Ярославів Вал".
1118279
  Ковалів Ю. Подія та синдром В. Винниченка в українському літературно-культурному світі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 119-127. – ISBN 966-594-246-8
1118280
  Васюк Л.И. Подїем материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся западніх областей УССР : Автореф... канд. ист.наук: / Васюк Л.И.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1960. – 22л.
1118281
  Панькевич И. Подкарпато-руській діялектологічный (областный) словарь, 1923. – 6 с. – Отд.отт.
1118282
  Панькевич І. Подкарпаторуська записка студентських верш из 1751 року. / І. Панькевич. – 1-7с.
1118283
  Лелекач Н. Подкарпатское письменство на початку XX века / Николай Лелекач. – Унгвар : Выдання Подкарпатского общества наук, 1944. – 32с. – Резюмена написани нім. та фр. м. - Книга написана на укр. мові рос. м. стар. орф. – (Литературно-наукова библиотека ; Ч. 37)
1118284
  Досенко А.К. Подкаст-журналістика як популярний вид радіодіяльності в інтернеті в XXI столітті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 46-50. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
1118285
  Страшко І.В. Подкаст: погляд крізь призму соціальної філософії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 83-89. – ISSN 2072-1692
1118286
  Гаврилюк І. Подкасти в системі українських інтернет-медіа // Образ : науковий журнал / Сум. держ. ун-т ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; редкол.: В. Різун, Н. Сидоренко, В. Садівничий [та ін.]. – Суми ; Київ, 2022. – Вип. 1 (38). – C. 72-79. – ISSN 2415-8496
1118287
  Робертс Р.Л. Подкастинг для информационной грамотности // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 59-68. – ISSN 0130-9765


  С разрешения автора - Регины Ли Робертс (Regina Lee Roberts), сотрудницы Библиотеки Стэнфордского университета (Green Library Stanford University, USA), публикуем перевод ее выступления на совместном заседании Секции национальных библиотек, Альянса ...
1118288
  Тіщенко А. Подкастинг у бібліотеках - навіщо та як? / Антоніна Тіщенко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 59-63. – ISSN 1811-377X


  Подкасти - відносно молодий спосіб інформування громади про діяльність бібліотек. Саме тому це явище викликає багато сперечань, а отже, інтерес до нього зростає. У статті розглядаються тонкощі самої суті подкастингу - цього нового для бібліотек ...
1118289
  Авраменко А.П. Подкасты и видеокасты мобильного формата в преподавании иностранных языков // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 7-9. – (Серія : Педагогічні науки)
1118290
  Суханова Н.А. Подкидыш / Н.А. Суханова. – Ростов н/Д., 1989. – 287с.
1118291
  Иобст Г. Подкидыш. -- Воспитанник. / Г. Иобст. – М, 1962. – 445с.
1118292
  Каверенков К.Н. Подкидыш. / К.Н. Каверенков. – Смоленск, 1962. – 304с.
1118293
  Алиев Г.Р. Подкирмакинская свита юго-восточной части Апшеронского архипелага и ее нефтегазоносность (антиклинальная зона Камни Григоренко -- Нефтяные Камни) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алиев Г. Р.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1965. – 22л.
1118294
  Янковский А.В. Подкласс Chonotricha / А.В. Янковский. – Л.
2. – 1973. – с.
1118295
  Дзюбак С.Н. Подключение бытовых персональных компьютеров к телевизорам цветного изображения / С.Н. Дзюбак. – К., 1992. – 32с.
1118296
  Хомченко В. Подкова : рассказы / В. Хомченко. – Москва : Воениздат, 1966. – 166 с.
1118297
   Подкова. – Нальчик, 1990. – 254с.
1118298
  Паниев Н.А. Подкова и атом / Н.А. Паниев. – М., 1974. – 255с.
1118299
  Леонов В.Н. Подкова на счастье / В.Н. Леонов. – М, 1981. – 192с.
1118300
  Луговской В.А. Подкова счастья / В.А. Луговской. – Баку, 1970. – 220с.
1118301
  Топоров В.В. Подкова счастья / В.В. Топоров. – М, 1972. – 79с.
1118302
  Волков В.А. Подкова счастья / В.А. Волков. – Тула, 1979. – 221с.
1118303
  Робурс В. Подкова счастья. / В. Робурс. – Рига, 1954. – 36с.
1118304
  Межиров А.П. Подкова. / А.П. Межиров. – М, 1967. – 88с.
1118305
  Хонинов М. Подкова: стихи и поэма. : стихи и поэма / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Современник, 1977. – 190 с.
1118306
  Ломидзе А.И. Подковы и цветы : рассказы / А.И. Ломидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 119 с.
1118307
  Поповский И.С. Подкожная мускулатура оранта и иннервация ее / [Соч.] И. Поповского, проф. Имп. Томского ун-та. – Томск : Типо-литогр. П.И. Макушина, 1893. – [Соч.] с. – Отд. оттиск: Известия Томского университета. 1893
1118308
  Грунин К.Я. Подкожные овода (Hypoder atidae) / К.Я. Грунин. – М.-Л., 1962. – 1-238с.
1118309
  Баратов Ш. Подкожные овода крупного рогатого скота в Таджикистане : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Баратов Ш.; АН Тадж.ССР. – Душанбе, 1969. – 26л.
1118310
  Ромашенва Л .Ф. Подкожные осоды крупного рогатого скота в условиях Киргизии : Автореф... канд. биол.наук: / Ромашенва Л .Ф.; АН Кирг. ССР, Ин-т зоол. и паразитологии. – Фрунзе, 1959. – 18л.
1118311
  Ведяев Ф.П. Подкорковые механизмы сложных двигательных рефлексов : Автореф... д-р мед.наук: / Ведяев Ф.П.; Ин-т эксперим. медицины. – Л, 1964. – 37л.
1118312
  Ведяев Ф.П. Подкорковые механизмы сложных двигательных рефлексов / Ф.П. Ведяев. – Ленинград, 1965. – 216с.
1118313
  Корсакова Н.К. Подкорковые структуры мозга и психические процессы / Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте. – Москва, 1985. – 120с.
1118314
  Авдонин Н.С. Подкормка растений / Н.С. Авдонин. – Москва : Сельхохгиз, 1939. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-167
1118315
  Фищенко Г.И. Подкормка сахарной свеклы и других культур / Г.И. Фищенко, П.Ф. Присяжнюк. – Киев ; Харьков, 1936. – 39 с.
1118316
  Авдонин Н.С. Подкормка сельскохозяйственных растений / Н.С. Авдонин. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 296 с. : ил. – Библиогр.: с. 278-295
1118317
  Шишкина Алена Ивановна Подкрепление как условие обеспечения самостоятельности выполнения усвоенных действий // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1118318
  Смирнов О.П. Подкрепление. -- (Мы еще подышим ветром. -- Не называйте его мертвым) / О.П. Смирнов. – Москва, 1960. – 49с.
1118319
  Абрамова М.П. Подкумский могильник / М.П. Абрамова ; отв. ред. Н.Л. Членова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1987. – 178, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав
1118320
  Самарин Д.А. Подледное ужение рыбы / Д.А. Самарин. – М., 1959. – 88с.
1118321
  Самарин Д.А. Подледный лов / Д.А. Самарин. – М., 1952. – 80с.
1118322
  Перфилова Г.В. и Сергеева И.А. Подлежащее в немецком языке / Г.В. и Сергеева И.А. Перфилова. – Саратов, 1973. – 18 с.
1118323
  Мкртчян Э.С. Подлежащее и его выражение в древнеармянском языке (грабаре) V века. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Мкртчян Э.С.; АН АрмССР. Ин-т яз. им. Р.Арчаряна. – Ереван, 1968. – 20л.
1118324
  Глебова Н.Б. Подлежащее и его действующая модель. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Глебова Н.Б.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1118325
  Быкова М Е. Подлежащее и сказуемое в современном бенгальском языке / Е.М. Быкова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1960. – 152 с.
1118326
  Коптилин С. Подлежащий камень // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 марта (№ 12)


  Наличие в собственности лекарственных средств, подлежащих утилизации, может стать камнем преткновения в завершении ликвидационной процедуры.
1118327
  Гершуни С.М. Подлежит списанию / С.М. Гершуни. – Челябинск, 1963. – 48 с.
1118328
  Жигжитов М.И. Подлеморье / М.И. Жигжитов. – Москва
1. – 1974. – 375с.
1118329
  Самарин Д.А. Подленная ловля рыбы / Д.А. Самарин. – 3-е. – Москва, 1965. – 102 с.
1118330
  Самарин Д.А. Подленная ловля рыбы / Д.А. Самарин. – М., 1971. – 72с.
1118331
  Кондаков Г.В. Подлесок / Г.В. Кондаков. – М, 1959. – 87с.
1118332
  Мосунов А.И. Подлесок / А.И. Мосунов. – Йошкар-Ола, 1970. – 64с.
1118333
  Дудин М.А. Подлесок / М.А. Дудин. – Л., 1975. – 190с.
1118334
  Рябов Б.А. Подлесок : Повесть и рассказы / Б.А. Рябов. – Архангельск : Сев.-Зап.кн.изд-во, 1989. – 238 с.
1118335
  Калашников И.К. Подлесок. / И.К. Калашников. – Улан-Удэ : Бурятское кн. изд-во, 1963. – 188 с.
1118336
  Максимов А.Н. Подлетыши: повесть для детей / А.Н. Максимов. – Хабаровск, 1983. – 127с.
1118337
  Варналис К. Подлинная апология Сократа / К. Варналис. – Москва, 1935. – 74с.
1118338
  Лу Синь Подлинная история А-кью / Лу Синь. – М., 1959. – 207с.
1118339
  Лу Синь Подлинная история А-кью / Лу Синь. – М., 1986. – 161с.
1118340
  Лу Синь Подлинная история А-Кью / Лу Синь. – М., 1955. – 158с.
1118341
  Лу Синь Подлинная история А-Кью / Лу Синь. – Москва, 1960. – 162 с.
1118342
  Дунаевский А.М. Подлинная история Кароя Лигети / А.М. Дунаевский. – М., 1969. – 190с.
1118343
  Дунаевский А.М. Подлинная история Кароя Лигети; Иду за Гашеком; Красный Дундич / А.М. Дунаевский. – М., 1978. – 366с.
1118344
  Олдридж Д. Подлинная история Плеваки Мак-Фи / Д. Олдридж. – Москва, 1992. – 237с.
1118345
  Нечаев Сергей Подлинная история Синей Бороды : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 136-141 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
1118346
  Костылева Н. Подлинная история человечества (труды Елены Блаватской) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 1. – С. 36-45
1118347
  Буслаев Ф. Подлинник по редакции XVII века / Ф. Буслаев. – [16] с. – Отд. оттиск
1118348
  Арго А.М. Подлинники и переводы / А.М. Арго. – Москва, 1957. – 55с.
1118349
  Вишневский Ю.Р. Подлинное и мнимое единство культуры / Ю.Р. Вишневский. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1118350
  Арзамазов В.П. Подлинное лицо иеговизма / В.П. Арзамазов. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1964. – 160 с.
1118351
  Агешин Ю.А. Подлинное народовластие и демократия для избранных / Ю.А. Агешин, Э.Л. Кузьмин. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с.
1118352
  Киселева Л.А. Подлинное открытие Есенина: Первое в России академическое издание писателя Х Х столетия // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 5. – С.14-18
1118353
  Киселева Л.А. Подлинное открытие Есенина: Первое в России академическое издание писателя ХХ века // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 6. – С.14-17


  Новое прочтение творчества Сергея Есенина. Статья 4-я. Начало см. в №№3-5 за 2002 год
1118354
  Белова В.С. Подлинное равноправие : консультация по разработке лекций о роли советской женщины в строительстве коммунизма / В.С. Белова. – Москва : Знание, 1965. – 40 с. – Библиогр. в конце разделов. – (В помощь лектору / Всесоюз. о-во "Знание " ; Науч.-метод. совет по пропаганде ист., философ. и пед. знаний)
1118355
  Бубнов Н.М. Подлинное сочинение Герберта об Абаке или система элементарной арифметики классической древности : [Филол. исслед. в обл. истории математики]. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, 1911. – 483с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф. – (Исследования по истории науки в Европе ; Т. 2)
1118356
  Артемьев П. Подлинные и мнимые друзья движения неприсоединения : (о политике Пекина в отношении неприсоединившихся стран) / Артемьев Павел. – Москва : Наука, 1982. – 264 с. – Библиогр.: с. 258-263 (213 назв.)
1118357
   Подлинные рассказы о могущественном халифе Харун ар-Рашиде. – М, 1976. – 304с.
1118358
   Подлинные свидетельства о взаимных отношениях России и Польши во время самозванцев. – Москва : Тип. Селивановского, 1834. – IX, 274 c.
1118359
  Кольменарес Х.С. Подлинные хозяева страны: олигархии и монополии в Колумбии / Х.С. Кольменарес. – М., 1981. – 296с.
1118360
  Никольников Г.Л. Подлинный облик маоизма / Г.Л. Никольников. – Киев, 1975. – 96 с.
1118361
  Кунцевич Г.Э. Подлинный список о новых чудотворцах к Феодосию, архиепископу Новгорода и Пскова // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 251-257
1118362
  Бонди С. Подлинный текст и политическое содержание "Воображаемого разговора с Александром I" // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 167-194


  "Последние месяцы 1824 г. были самым тяжелым временем михайловской ссылки Пушкина. Оставшись один в деревне после крупной ссоры с отцом и отъезда всей семьи в Петербург, Пушкин тосковал и рвался на свободу. Он пытался действовать одновременно и ...
1118363
  Хитров М. Подлиный лик Спасителя : с приложением альбома древнейших изображений. – Москва : Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1894. – [8] с. – Экз. деф. : отс.стр.
1118364
   Подлипенко Юрій Костянтинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 381-382. – ISBN 978-966-439-754-1
1118365
  Решетников Ф.М. Подлиповцы : этнографический очерк (из жизни бурлаков) ; в двух частях. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца С.В.Звонарева, 1945. – 226 с.
1118366
  Решетников Ф.М. Подлиповцы / Ф.М. Решетников. – Москва-Ленинград, 1948. – 142с.
1118367
  Решетников Ф.М. Подлиповцы : этногр. очерк : (из жизни бурлаков) : в 2 ч. / Ф. Решетников. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 132 с. – (Массовая серия)
1118368
  Решетников Ф.М. Подлиповцы. / Ф.М. Решетников. – Москва, 1935. – 192с.
1118369
  Решетников Ф.М. Подлиповцы. / Ф.М. Решетников. – Молотов, 1945. – 101с.
1118370
  Решетников Ф.М. Подлиповцы: Повести, рассказы и очерки / Ф.М. Решетников. – Москва, 1988. – 444 с.
1118371
   Подлог. – М, 1985. – 303с.
1118372
  Жижиленко А.А, Подлог документов : Историко-догматическое исследование : [Дис.] / А.А. Жижиленко, прив.-доц. Имп. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Невская тип., 1900. – X, 746 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  В РГБ имеется электронная копия
1118373
  Введенский А. Подлог и фальсификация исторических документов в Грузии в первой половине XIX в. / А. Введенский. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 54-79 с. – Без обл. и тит. л.
1118374
  Френсис Д. Подлость / Д. Френсис. – Москва, 1992. – 206с.
1118375
  Ушаков А.Г. Подлунная охота. / А.Г. Ушаков. – Алма-Ата, 1976. – 56с.
1118376
  Худокормов А.Г. Подмастерья реакции: критика ревизионист. воззрений на соц. экономику. / А.Г. Худокормов. – М,, 1985. – 64с.
1118377
  Шлепнев Д. Подмена культур: несколько примеров // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 160-167. – ISBN 978-617-646-453-2


  The paper deals with what is called here substitution or misrepresentation of cultures, i.e. the cases in which one culture is misrepresented in translation through the distorting prism of another culture (not necessarily the target one) on untenable ...
1118378
  Ряжский Г. Подмены : роман / Григорий Ряжский. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. – 445, [3] с. – (Азбука - бестселлер ; Русская проза). – ISBN 978-5-389-10702-1
1118379
  Тарабукин И.И. Подмеченная репутация. / И.И. Тарабукин. – Свердловск, 1969. – 93с.
1118380
  Килов Х.И. Подмножество PI / Х.И. Килов. – Рига, 1975. – с.
1118381
  Терехин Л.С. Подмосковная глубинка / Л.С. Терехин. – М., 1975. – 94с.
1118382
   Подмосковная природа на службе здоровья. – М, 1965. – 176с.
1118383
   Подмосковное эхо. – М, 1963. – 280с.
1118384
   Подмосковные. – М, 1946. – 127 с.
1118385
  Зубавин Б.М. Подмосковные вечера / Б.М. Зубавин. – М, 1969. – 200с.
1118386
  Матусовский М.Л. Подмосковные вечера. / М.Л. Матусовский. – М., 1960. – 111с.
1118387
   Подмосковные дома-музеи В.И.Ленина. – М, 1971. – 56с.
1118388
  Макеев В.Ф. Подмосковные зори / В.Ф. Макеев. – М, 1978. – 109с.
1118389
  Иванов В.И. Подмосковные места : путеводитель по районам туризма / В.И. Иванов, В. Барсуков, Г. Федюкин. – Москва : Мысль, 1967. – 392 с. : ил., карт.; 12 л. ил. – Библиогр.: с. 373-375 (73 назв.)
1118390
   Подмосковные музеи. – М-Л, 1925. – 95с.
1118391
   Подмосковные музеи. – М-Л, 1925. – 132с.
1118392
   Подмосковные музеи. – М-Л, 1925. – 100с.
1118393
  Греч А.Н. Подмосковные музеи : путеводитель / А.Н. Греч, В.В. Згура. – Москва : Московское Коммунальное Хозяйство, 1926. – 44 с.
1118394
  Долинин Н.П. Подмосковные полки в национально-освободительном движении 1611-1612 гг. / Н.П. Долинин. – Х., 1958. – 132с.
1118395
  Панов В.А. Подмосковные угодья / В.А. Панов. – Москва, 1978. – 78с.
1118396
  Торопов С.А. Подмосковные усадьбы / С.А. Торопов. – Москва, 1947. – 37 с.
1118397
  Перцов П. Подмосковные экскурсии / П. Перцов. – Москва, 1924. – 68 с.
1118398
  Тимофеев В.Г. Подмосковный каменноугольный бассейн / В.Г. Тимофеев. – Москва-Ленинград-Новосибирск : Горнаучтехиздат, 1932. – 64 с.
1118399
  Кривицкий Ю А. Подмосковный караул / Ю А. Кривицкий. – Йоошкар-Ола, 1974. – 368с.
1118400
  Богданова Светлана Подмосковный туризм на ВВЦ : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 120-121 : Фото
1118401
   Подмосковье. – Москва, 1956. – 387с.
1118402
  Веселовский С.Б. Подмосковье / С.Б. Веселовский. – Москва, 1962. – 583с.
1118403
  Ильин М.А. Подмосковье / М.А. Ильин. – Москва, 1965. – 315 с.
1118404
  Ильин М.А. Подмосковье / М.А. Ильин. – Изд. 2-е испр. – Москва, 1966. – 315 с.
1118405
   Подмосковье. – Москва, 1970. – 80с.
1118406
  Ильин М.А. Подмосковье / М.А. Ильин. – Изд. 3-е испр., доп. – Москва, 1974. – 271 с.
1118407
   Подмосковье. – М, 1977. – 581с.
1118408
   Подмосковье. – Москва, 1978. – 145с.
1118409
  Дубинская Л.С. Подмосковье / Л.С. Дубинская. – М, 1985. – 288с.
1118410
   Подмосковье (запад). – Москва, 1966. – 5с.
1118411
  Чичкина Светлана Подмосковье: лучшее для тела и души : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 59 : Фото
1118412
  Попов Б.Ф. Подмостки / Б.Ф. Попов, 1972. – 351с.
1118413
  Мухин В.Е. Поднадзорный Черницын / В.Е. Мухин. – Сталино, 1960. – 174с.
1118414
  Лойченко Елена Афанасьевна Поднебесная становится ближе : экспозиция книг о Китае на Дальневосточной книжной ярмарке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Одну из самых ярких экспозиций на прошедшей в начале октября этого года во Владивостоке выставке показал Институт Конфуция ДАГУ. Уникальные издания о Китае, книги на китайском языке, справочники и учебники, - каждый посетитель ярмарки мог найти здесь ...
1118415
  Демченко А.С. Поднебесный гром / А.С. Демченко. – М., 1980. – 398с.
1118416
  Демченко А.С. Поднебесный гром / А.С. Демченко. – Москва : Наукова думка, 1988. – 223 с.
1118417
  Демченко А.С. Поднебесный гром / А.С. Демченко. – М., 1989. – 239с.
1118418
  Гнедков Валерий Никитович Подневольных труд польских рабочих в фашистской Германии 1939-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Гнедков Валерий Никитович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 23л.
1118419
  Лаврин А.П. Поднимается ветер, или Зимние любовники / А.П. Лаврин. – М., 1991. – 77с.
1118420
  Бухаров А.В. Поднимание тяжестей / А.В. Бухаров. – М, 1933. – 72с.
1118421
  Семакин В.К. Поднимаются травы / В.К. Семакин. – Москва : Советский писатель, 1959. – 126с.
1118422
  Жученко И.Я. Поднимая партизан в атаку : Парт. руководство деятельностью партизан. формирований Украины в годы Великой Отеч. войны / И.Я. Жученко, П.А. Савчук ; Ин-т истории партии при ЦК Компартии Украины - фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 220 с. – Библиогр.: с. 211-218
1118423
   Поднимаясь к новой жизни. – М, 1954. – 412с.
1118424
   Поднимаясь к новой жизни. – М, 1979. – 718с.
1118425
   Поднимаясь на перевал. – Орджоникидзе, 1981. – 182 с.
1118426
  Пазинич В.Г. Подніпров"я в перигляціалі // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 9-130 : Рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISBN 966-340-047-1
1118427
  Шишков В.Я. Подножие башни / В.Я. Шишков. – М, 1920. – 79с.
1118428
  Орлова Р.Д. Поднявшие меч : повесть о Джоне Брауне / Раиса Орлова. – Москва : Политиздат, 1975. – 440 с. – (Пламенные революционеры)
1118429
  Сарамаго Ж. Поднявшиеся с земли : Роман / Ж. Сарамаго. – Москва : Прогресс, 1982. – 391с.
1118430
  Егиазаров А.С. Поднявший меч... / А.С. Егиазаров, Ю.А. Анохин. – М, 1961. – 112с.
1118431
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1934. – 336с.
1118432
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
Кн. 1. – 1934. – 346с.
1118433
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Л
1. – 1936. – 388с.
1118434
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
1. – 1945. – 330с.
1118435
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов
Кн. 1. – 1947. – 330с.
1118436
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – испр. изд. – Москва : Правда
1. – 1947. – 196с.
1118437
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Москва-Ленинград
Кн.1. – 1950. – 372 с.
1118438
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – К, 1951. – 328с.
1118439
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – изд. испр. – М
1. – 1952. – 332с.
1118440
  Шолохов М. Поднятая целина / М. Шолохов. – Москва : Московский рабочий
Кн.1. – 1952. – 347 с.
1118441
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – изд. испр. – М
1. – 1953. – 331с.
1118442
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
1. – 1954. – 352с.
1118443
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – испр. изд. – М
1. – 1956. – 259с.
1118444
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1957
1118445
  Лондон Т. Поднятая целина / Т. Лондон. – М, 1958. – 108с.
1118446
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1960. – 720с.
1118447
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1-2. – 1960. – 590 c.
1118448
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Москва
кн.2. – 1961. – 468 с.
1118449
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
2. – 1962. – 383с.
1118450
  Шолохов М.А. Поднятая целина : Роман / М.А. Шолохов. – Москва : Известия
Т. 1. – 1965. – 328с.
1118451
  Шолохов М.А. Поднятая целина : Роман / М.А. Шолохов. – Москва : Известия
Т. 2. – 1965. – 384с.
1118452
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1968. – 674с.
1118453
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Л, 1969. – 704с.
1118454
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1969. – 656с.
1118455
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1970. – 717с.
1118456
  Шолохов М.А. Поднятая целина : роман в 2-х кн. / М.А. Шолохов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 598 с.
1118457
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Петрозаводск, 1971. – 656с.
1118458
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
1. – 1972. – 292с.
1118459
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
2. – 1972. – 327с.
1118460
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ленинград, 1974. – 688с.
1118461
  Шолохов М.А. Поднятая целина : Роман / М.А. Шолохов. – Москва : Детская литература, 1974. – 640с.
1118462
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1975. – 688с.
1118463
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1975. – 687с.
1118464
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Красноярск, 1976. – 696с.
1118465
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Киев, 1977. – 736с.
1118466
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1977. – 654с.
1118467
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1977. – 538с.
1118468
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Минск, 1978. – 544с.
1118469
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1978. – 654с.
1118470
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М. Шолохов. – Москва : Просвещение, 1980. – 559 с. – (Школьная библиотека)
1118471
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Хабаровск, 1980. – 686с.
1118472
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1983. – 736с.
1118473
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1984. – 415с.
1118474
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1985. – 671с.
1118475
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Львов, 1986. – 605 с.
1118476
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1986. – 636с.
1118477
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1987. – 507с.
1118478
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 654с. – (Библиотека советского романа)
1118479
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1988. – 700с.
1118480
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1989. – 701с.
1118481
  Волоцкой М.В. Поднятие жизненных сил расы : (Новый путь) / М.В. Волоцкой, старший лаборант евгенического отдела Московского институт[а] экспер. биологии. – Москва : Коопер. изд. "Жизнь и знание", 1923. – 96 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 88-96. – (Биологическая библиотека ; Кн. № 1)
1118482
  Кишняков И.П. Поднятое письмо : рассказы / И.П. Кишняков. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1960. – 32 с.
1118483
  Амисулашвили Ш.З. Поднятые паруса : стихи : пер. с груз. / Ш.З. Амисулашвили. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1965. – 104 с.
1118484
  Амисулашвили Ш.З. Поднятые паруса : стихи и баллады / Ш.З. Амисулашвили ; авториз. пер. с груз. В. Лугового и А. Флешина. – Москва : Советский писатель, 1972. – 112 с. : портр.
1118485
   Поднятые пласты. – Х, 1935. – 251с.
1118486
  Лябога И.Е. Поднятый из пепла и руин. (К 25-летию со дня освобождения Харькова от нем.-фашистских захватчиков 1943-1968). / И.Е. Лябога. – Х., 1968. – 38с.
1118487
   Поднять на смех!. – М, 1984. – 336с.
1118488
  Шафарик П. Подобие (статуя) Чернобога в Бамберку / П. Шафарик. – Москва, 1838. – 81, [1] с. – (Выемок из Летописи Чешского Музея 1837. № 1)
1118489
  Вулис А Л. Кострица Подобие и электрическое моделирование процессов переноса нейтронов / А Л. Кострица Вулис. – Москва, 1959. – 15 с.
1118490
  Филиппов Л.П. Подобие свойств веществ / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 255 с.
1118491
  Баренблатт Г.И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика : теория и приложения к геофизической гидродинамике / Г.И. Баренблатт. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 196-202
1118492
  Баренблатт Г.И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика : теория и приложения к геофизической гидродинамике / Г.И. Баренблатт. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 240-249 (217 назв.)
1118493
  Ланге П.В. Подобно солнцу.... : Жизнь Фернана Магеллана и первое кругосветное плавание / П.В. Ланге; Под ред.С.Я.Серова. – Пер.с немецкого. – Москва : Прогресс, 1988. – 237с.
1118494
  Возовикова Т. Подобное с подобным. Российские университеты сравнили с вузами стран-соседей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 26 декабря (№ 52)


  В рамках конференции “Раскрывающийся потенциал: развивающаяся Европа и Центральная Азия”, организованной компанией Quacquarelli Symonds (QS) в будапештском Университете имени Лоранда Этвеша, были обнародованы итоги рейтинга вузов обоих регионов, в ...
1118495
  Грязев А.А. Подобру да поздорову / А.А. Грязев. – Архангельск, 1981. – 112с.
1118496
  Допіра І. Подовжена освіта - шлях у майбутнє / І. Допіра, О. Обнявко, О. Чернега // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 101-106. – ISSN 1682-2366
1118497
  Бужин О. Подовольча безпека в системі забезпечення біологічної конкурентоспроможності населення країни // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 18-21.
1118498
  Апатовский Л.Е. Подогрев воздуха на тепловых электростанциях / Л.Е. Апатовский, В.Н. Фомина, В.А. Халупович ; под ред. Л.Е. Апатовского. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 120 с. – Список лит.: с. 115-118
1118499
   Подождем до понедельника. – М, 1990. – 286с.
1118500
  Возовикова Т. Подождешь, молодежь? Власть не спешит с поддержкой подрастающего поколения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 11 апреля (№ 15). – С. 8


  На днях Центр стратегических и международных исследований США опубликовал результаты Глобального рейтинга благополучия молодежи, в котором Российская Федерация заняла 25-е место среди 30 стран мира. Оценивались вовлеченность молодых людей от 10 до 24 ...
1118501
  Дружников Ю.И. Подожди до шестнадцати. / Ю.И. Дружников. – М, 1976. – 183с.
1118502
  Василевич А. Подожди, задержись... : повесть / А. Василевич; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1972. – 478 с.
1118503
  Василевич А. Подожди, задержись... : повесть / А. Василевич; авториз. пер. с белорус. В.Жиженко. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 496 с.
1118504
  Бабиченко В.И. Подождите апреля : стихи, переводы / В.И. Бабиченко. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1969. – 63 с. : ил.
1118505
  Бекешко С.П. Подозреваемый в советском уголовном процессе / С.П. Бекешко, Е.А. Матвиенко. – Минск : Вышэйшая школа, 1969. – 128 с.
1118506
  Денежкин Б.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрюнаук: 12.00.08 / Денежкин Б. А.; Сарт. юр. ин-т. – Саратов, 1975. – 16л.
1118507
  Денежкин Б.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе / Б.А. Денежкин ; под ред. В.А. Познанского. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1982. – 141, [2], с.
1118508
  Быков В.М. Подозреваемый в уголовном процессе России // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 108-116. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1118509
  Акинча Н.А. Подозреваемый и обвиняемый на предварительном следствии / Акинча Н.А. ; под. общ. ред. А.Л. Цыпкина ; Саратов. юрид. ин-т. – Саратов : Приволжское кн. изд., 1964. – 80 с.
1118510
  Вале П. Подозревается в убийстве / П. Вале, М. Шеваль. – Москва, 1991. – 156с.
1118511
  Дюрренматт Ф. Подозрение / Ф. Дюрренматт. – М., 1968. – 192с.
1118512
   Подозрение. – М, 1990. – 567с.
1118513
  Комов В.Е. Подозрение отвергнуто. / В.Е. Комов. – Воронеж, 1968. – 181с.
1118514
  Простаков Иван Подойдет ли России западноевропейская модель? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 42-44 : Фото
1118515
   Подол : Путеводитель. – Київ : Укрреклама, 1996. – 48 с. – (Знакомьтесь: Киев). – ISBN 966-7006-00-Х
1118516
  Гупало К.Н. Подол в древнем Киеве / К.Н. Гупало. – Киев : Наукова думка, 1982. – 128 с.
1118517
  Шишкін А.О. Подолання / А.О. Шишкін. – Киев, 1987. – 298 с.
1118518
  Кудирко Л. Подолання "інформаційних розривів" в освітній підготовці економістів-міжнародників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз підходів щодо відповідності методологічної спадщини теорії макро - та мікроекономіки викликам сучасного світогосподарського розвитку. Аргументовано положення щодо необхідності розширення методологічного інструментарію для ...
1118519
  Лисенко О.Є. Подолання "міфу війни", або Від якої спадщини ми відмовляємося: науковий дискурс, політика пам"яті та сучасні виклики : (з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.4-21. – ISSN 0130-5247
1118520
  Кушерець Т.В. Подолання антиномії детермінізму і свободи в концепції габітуса П.Бурдьє // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 117-126. – ISBN 978-966-177-064-4
1118521
  Ворона В.А. Подолання антропоцентризму як передумова зміни ставлення до тварин в західній культурі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 215-218. – ISSN 2076-1554
1118522
  Олейнікова Л.Г. Подолання асиметрії податкової інформації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 58-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2305-7645
1118523
  Полтавець С.В. Подолання Б. Хмельницьким охлократичності низового козацтва як фактора руйнації державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 146-148. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Показано розвиток владних відносин між Б. Хмельницьким як головою держави та запорізьким козацтвом як джерелом охлократичних настроїв в українському суспільстві ХVII ст.
1118524
  Іонова О.М. Подолання бар"єрів в освіті дорослих: антрософськи-орієнтований підхід / О.М. Іонова, В.В. Партола // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 60-69. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1118525
  Студінська Г.Я. Подолання бар’єрів на шляху формування бренд // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 85-89. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857


  Розглядаються системні перешкоди на шляху створення розгалуженої конкурентоспроможної системи українських брендів. Досліджуються історичні, семантичні, методологічні, юридичні, економічні, організаційні та психологічні бар"єри на шляху до ефективного ...
1118526
  Силка О.С. Подолання безпритульності, сирітства і правопорушень неповнолітніх громадян в Україні (грудень 1942 - травень 1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Силка Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1118527
  Прокопенко Ю.В. Подолання безробіття серед молоді та забезпечення їхнього працевлаштування / Ю.В. Прокопенко, Л.Ю. Малюга // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 267-270. – ISBN 978-617-7625-74-1
1118528
  Тумакова С. Подолання бідності - важлива умова формування цивілізованого ринку робочої сили // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.317-321. – ISBN 966-73-53-51-Х
1118529
  Гаман Г.В. Подолання бідності - ключова проблема розвитку людського капіталу // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 125-131
1118530
  Садова У. Подолання бідності в контексті локалізації цілей розвитку тисячоліття в Україні / У. Садова, Н. Андрусишин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 21-31. – ISSN 1562-0905
1118531
  Сіньова Л.М. Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 183-194
1118532
  Жорнова О.І. Подолання бідності і самовизначення у сфері освіти: до обговорення можливостей особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 68-84. – ISSN 2226-4078
1118533
  Пірен Марія Подолання бюрократизму як чинник перезавантаження управлінської діяльності політико-владної еліти України в кризовий період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.153-159. – ISSN 1810-2131
1118534
  Величко Олександр Володимирович Подолання відчуження праці в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Величко Олександр Володимирович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 21 с.
1118535
  Цибенко Л. Подолання відчуття близькості "втрати мови" (Проблематика "мовного скепсису" в творчості Інгеборг Бахман) // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / НАН України ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 3 (18) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 106-120
1118536
  Симоненко І.М. Подолання віктимності історичної пам"яті українського суспільства // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 37-43
1118537
  Грабовська І. Подолання гендерних стереотипів як умова цивілізаційного поступу cучасного українства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-53. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються стереотипи щодо жіночого політичного лідерства в сучасній Україні та акцентується увага на необхідності їх подолання як на умові цивілізаційного поступу українства, насамперед у напрямку до спільного європейського простору. The ...
1118538
  Задоя А.О. Подолання депресивності економічної системи як умова її конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 17-23.
1118539
  Корнєєв В.В. Подолання дефіциту інвестиційних ресурсів за допомогою інструментарію банку розвитку / В.В. Корнєєв, С.В. Кульпінський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 82-96. – ISSN 2305-7645
1118540
  Власова А. Подолання дискримінації жінок та захист їх прав міжнародними організаціям (1945-1967 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-22. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  "Жіноче питання" у французькому суспільстві залишилось невирішеним після надання жінкам виборчих прав, які фактично зрівнювали їх із чоловіками. Дискримінація за гендерним принципом у Франції посіла місце у традиційному мисленні, основною тезою якого ...
1118541
  Ларін Д.І. Подолання дитячих страхів у старшому дошкільному віці методом психосинтезу Р. Ассаджіолі // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 57-59. – ISBN 978-613-8-33760-7
1118542
  Суддя І. Подолання дитячої бездоглядності й безпритульності в Сатніславській області на завершальному етапі Другої світової війни (1944-1945 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 90-93. – ISSN 1728-9343
1118543
  Суддя І. Подолання дитячої безпритульності й бездоглядності в УРСР на завершальному етапі Другої світової війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 93-97. – ISSN 1728-9343
1118544
  Поляруш С.І. Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 36-42. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1118545
  Михальченко Г.Г. Подолання диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 32-35. – ISSN 1728-6220
1118546
  Балагура А.Є. Подолання духовної кризи особистості засобами освіти // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 10-12
1118547
  Пашукова Т.І. Подолання егоцентризму в релігійному подвижництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглядаються особливості подолання егоцентризму в традиції релігійного подвижництва. Показано роль механізму децентрації у транс комунікативному психодуховному перетворенні подвижників. з погляду подолання егоцентризму аналізується феномен святості та ...
1118548
  Шарий Г.І. Подолання економічного підпілля земельних відносин в Україні / Г.І. Шарий, С.В. Нестеренко, Л.В. Москаленко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 24-30. – ISSN 2306-6792
1118549
  Єрмоленко А.М. Подолання етичного антропоцентризму як проблема екологічної комунікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.45-49. – (Філософські науки)
1118550
  Переверза О. Подолання завідомо неправдивих показань допитуваного за допомогою експертиз в ході досудового слідства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.75-78. – ISSN 0132-1331
1118551
  Ігнатова Л. Подолання інвестбар"єрів. Юридичні послуги у сфері інвестування за кордон // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 26-27
1118552
  Козак Є В. Подолання істотних відмінностей між містом і селом / Є В. Козак. – Київ, 1977. – 46 с.
1118553
  Гнип"юк В.Ю. Подолання істотних відмінностей між містом і селом в умовах розвинутого соціалістичного суспільства : Дис... канд. іст.наук: 09.00.02 / Гнип"юк В.Ю.; М-во сільського господарства СРСР. Укр. сільскогосп. академія. Кафедра наукового комунізму. – К., 1973. – 179л. – Бібліогр.:л.I-XXI
1118554
  Геєць В.М. Подолання квазіринковості - шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С.4-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1118555
  Орещенко А.В. Подолання когнітивного бар"єру під час викладання складних дисциплін для курсантів ВІКНУ // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 176-208
1118556
  Шуть А. Подолання колізій - "Per aspera ad astra" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 75-77


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1118557
  Москалюк О.В. Подолання колізій між нормами права рівної юридичної сили : монографія / О.В. Москалюк. – Київ : Дакор, 2013. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 186-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-18-8
1118558
  Москалюк В.М. Подолання колізій норм права кодексів та законів: теорія і судова практика / В.М. Москалюк, О.В. Москалюк // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 4 (115). – С. 17-22
1118559
  Нікончук М.Г. Подолання комплексу культурно-естетичного месіанства в англійській літературі початку XX сторіччя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-67. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  На матеріалі творчості визначних англійських письменників початку ХХ століття - Кіплінга, Конрада, Форстера, Моема - висвітлюється складний процес подолання в суспільній свідомості комплексу культурно-естетичного месіанства та його наслідків.
1118560
  Сорокіна Н. Подолання комунікативних бар"єрів на уроках іноземної мови в 6-му класі / Н. Сорокіна, В. Дяченко // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філолології; голов. ред. О. Любашенко ; редкол.: Daniel M.К. Lam, Isobel Rainey, Olena Rossi [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7 (2-2021). – С. 4-11. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  Стаття присвячена проблемі подолання комунікативних бар"єрів в учнів загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема 6 класу, під час вивчення іноземної мови і пошуку шляхів її розв"язання. Досліджено поняття "комунікативний бар"єр" і запропоновано ...
1118561
  Тільняк Н.В. Подолання комунікативних бар"єрів у міжкультурній комунікації / Н.В. Тільняк, Л.М. Сидоренко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 110-114. – ISSN 2522-493X
1118562
  Політова А. Подолання корупції в Україні: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 45-47
1118563
  Мельниченко О. Подолання корупції як складова державної політики детінізації доходів чиновників // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 20-28.
1118564
  Мельниченко А.А. Подолання кризи в сфері освіти як чинник забезпечення стійкого розвитку суспільства / А.А. Мельниченко, С.В. Лазарєва // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 49-54. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
1118565
  Краєва О.А. Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці : монографія / О.А. Краєва ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2018. – 216, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-200. – ISBN 978-617-7675-15-9
1118566
  Зеленько Г.І. Подолання кризи інституційної довіри як передумова розвитку соціального капіталу // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 38-66. – ISBN 978-966-02-8821-8
1118567
  Динь І. Подолання кризових явищ у сфері пенсійного страхування із врахуванням досвіду країн Європейського Союзу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 161-164. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1118568
  Тугай Л.В. Подолання кризових явищ як чинник фінансового оздоровлення регіонів : регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 118-123 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1118569
  Волковинська І. Подолання культурної дистанції через поетичну інтерпретацію форми ("Книга пісень" Г. Гейне в перекладах В. Кобилянського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 66-79. – ISSN 0236-1477
1118570
  Литвицький В. Подолання макроекономічної анемії в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 3-13. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
1118571
  Боженко Н. Подолання міфів про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 15-18
1118572
  Столбуненко Н.М. Подолання молодіжного безробіття в Україні як один з чинників антикризового управління на підприємстві / Н.М. Столбуненко, А.Т. Джумачук // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 79-92. – ISSN 2413-9998
1118573
  Новіков В. Подолання надмірної нерівності - пріоритет соціальної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-7. – Бібліогр.: 1 назв.
1118574
  Колісник В. Подолання наративів тоталітарного режиму засобами конституційного контролю: роль історичного контексту // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; редкол.: Ю. Якименко, П. Пинзеник, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (189/190). – С. 115-120
1118575
   Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в агросфері України / В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, М.Д. Кучма, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – C. 67–75. – ISSN 2077-4893
1118576
  Хлапонін Д. Подолання наукових, соціально-технічних та інших викликів в галузі впровадження кіберфізичних системам // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 204-206
1118577
  Остапчук Т. Подолання національно-культурних стереотипів як одна з визначальних умов формування власної ідентичності (на матеріалі роману Дж. С. Фоера та фільму Л. Шрайбера „Все ЯСНО”) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 342-354. – ISBN 978-966-359-360-9
1118578
   Подолання негативних наслідків назалежності до неефективних субкультур: соціально-психологічний тренінг : метод. рек. / [Т.І. Бєлавіна та ін.] ; за ред. В.О. Васютинського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2016. – 57, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 54-57. – ISBN 978-966-8063-77-6
1118579
  Тарутіна З.Є. Подолання негативних наслідків стресів у студентів як одні і з елементів гуманізації університетської освіти // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 77-78
1118580
  Ревенко С.О. Подолання негативних наслідків членства України в СОТ для вітчизняного сільськогосподарського ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 426-433


  Розглядаються позитивні та негативні наслідки для економіки України від членства у СОТ.
1118581
  Бойченко М.І. Подолання неймовірності соціального досвіду // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 18-24. – ISBN 966-7943-03-8
1118582
  Тучіна О.М. Подолання номенклатурного правового нігілізму силою тиску громадянського суспільства: практичні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 72-89. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1118583
  Солошенко В. Подолання обтяжливого нацистського минулого у культурній сфері ФРН // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 720-728. – ISBN 978-617-7631-10-0


  На прикладі німецьких артустанов.
1118584
  Кучма Л. Подолання політичного маніпулювання: суб"єктний вимір // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 70-75
1118585
  Гаврилюк К.К. Подолання політичної кризи в Україні в умовах гібридної війни: інформаційна складова // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 154-166. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1118586
  Дубінко Д.О. Подолання практики втручання в процес функціонування судової влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 66-69. – ISSN 2219-5521
1118587
  Кулик Б.В. Подолання проблеми забуття і відчуження в контексті націєтворчого процесу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 27-30
1118588
  Бейгул Т.О. Подолання проблемних питань в обліку кредиторської та дебіторської заборгованості на підприємствах України / Т.О. Бейгул, І.М. Гноєва // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 15-18. – ISBN 978-966-930-102-4
1118589
  Москалюк О.В. Подолання прогалин у конституційному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 95-98. – ISSN 2219-5521
1118590
  Плоткін Г.Д. Подолання простору : поезії / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1940. – 88 с.
1118591
  Чичиркіиа С.П. Подолання протидії розслідуванню службового підроблення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 512-518. – ISSN 1563-3349
1118592
  Мудрецький Р.В. Подолання протидії судовому розгляду у кримінальних провадженнях : автореф. дис. … канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.09 / Мудрецький Роман Володимирович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1118593
  Руденко О.В. Подолання психологізму в логіці та математиці (за Г. Фреге та Е. Гуссерлем) / О.В. Руденко, А.П. Сторожук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання подолання психологізму в логіці та математиці та способи його спростування у працях "Основи арифметики" Фреге і "Логічних дослідженнях" Гуссерля. This article investigates the questions of overcoming of psychologism in ...
1118594
  Якимович О.Л. Подолання психологічних бар"єрів у мовній підготовці в закладах вищої освіти інклюзивного спрямування / О.Л. Якимович, М.Б. Волощук // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 388-399. – ISSN 2617-1112
1118595
  Єщенко П.С. Подолання ринкового романтизму і фундаменталізму - економічний імператив сучасності / П.С. Єщенко, А.Г. Арсенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 2, квітень - червень. – С. 7-25. – ISSN 1605-7988


  Розглянуто існуючу фінансово-економічну кризу в контексті сучасних глобалізаційних трансформацій. З цих позицій обгрунтовано системні фактори кризи, розкрито місце і роль bubbleeconomics у витесненні реального виробництва й створенні "економіки ...
1118596
  Пріб Г.А. Подолання розладів адаптації як чинник успішного професійного розвитку та кар"рного зростання в осіб, які працюють в умовах підвищеної стресогенності / Г.А. Пріб, Т.В. Лапінська // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev, 2019. – Vol. 5, iss. 11 (31). – С. 237-252. – ISSN 2414-0023
1118597
  Пілічаускас Р. Подолання розриву між правом та демократичним суспільством: роль адміністративного судді // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 176-184. – ISBN 978-966-8909-91-7
1118598
  Шаповал М. Подолання синкретизму у стилістичній інтертекстуальності: розмежування понять цитата, алюзія, ремінісценція // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 338-344. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1118599
  Венцковський Д.Ю. Подолання системних проблем зовнішньоекономічної безпеки України як чинник економічного відновлення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 42-55. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
1118600
  Лівенцов В.О. Подолання соціальних відмінностей між людьми фізичної та розумової праці в умовах розвинутого соціалізму / В.О. Лівенцов. – К., 1980. – 119с.
1118601
  Петровська І.П. Подолання соціальних проблем шляхом приватного бізнесу / І.П. Петровська, Д.В. Буханевич // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 157-164. – ISSN 2310-5534
1118602
  Перепелиця А.М. Подолання соціально-класових відмінностей і перехід до безкласового суспільства / А.М. Перепелиця. – Харків, 1967. – 24с.
1118603
  Підопригора С. Подолання соцреалістичного канону в повісті М. Вінграновського "Сіроманець" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 10-14


  У статті розглядається специфіка авторського подолання соцреалістичного канону в повісті М. Вінграновського "Сіроманець". Твір тематично-образною двоплановістю, параболічністю, наявністю гротескних та пародійних елементів входить до масиву химерної ...
1118604
  Геник М. Подолання стереотипів стосовно міжнаціональних відносин періоду Першої Річпосполитої в процесі польсько-українського примирення // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 94-100. – (Історія ; Вип. 17)
1118605
  Паламарчук Д.Т. Подолання та психосоціальний стрес в контексті педіатричної онкології: огляд основних підходів до дослідження // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 280-282
1118606
  Шестопалова Л.М. Подолання термінологічних колізій норм законів, які регулюють діяльність державних органів з попередження злочинів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С.16-28
1118607
  Зуєва Л.С. Подолання тіньової економіки - нагальна проблема суспільства України / Л.С. Зуєва, О.І. Драган // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2004. – № 7. – С. 26-28
1118608
  Антоненко В.Т. Подолання тканинної несумісності / Антоненко В.Т. – Київ : Наукова думка, 1975. – 112, [8] с. – (Горизонти науки і техніки)
1118609
  Гриневич В.А. Подолання тоталітаризму і постколоніалізму: трансформації культури та ідеології сучасної України // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 387-513. – ISBN 978-966-02-9194-2
1118610
  Пикало А.О. Подолання тоталітарного минулого в Україні та Німеччині: досвід Німеччини та виклики для України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 62-70. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
1118611
  Кузнєцов М.А. Подолання хвилювання на іспиті: копінг-поведінка студентів під час перевірки знань : монографія / М.А. Кузнєцов, А.В. Колчигіна. – Харків : Діса Плюс, 2017. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-174. – ISBN 978-617-7384-70-9
1118612
  Гончар Б. Подолання Японією обмежень на використання сил самооборони за межами країни в 1990-ті рр. / Б. Гончар, І. Семеніст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-9. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему подолання Японією обмежень на використання сил самооборони за межами країни як фактора посилення американсько-японського союзу безпеки у 1990-ті рр. The article pays attention to the overpass the limitation of using abroad Japan"s ...
1118613
  П"ятигорська Є.М. Подолання. / Є.М. П"ятигорська. – К., 1961. – 207с.
1118614
  Черненко М. Подолати злочинність можна тільки спільними зусиллями // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.48-56
1118615
  Дорохов М. Подолати історичні стереотипи / М. Дорохов, О. Візгін // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 3


  Студентами та аспірантами історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка започаткован проект "Історія для воїна". Його учасники читатимуть лекції насамперед військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції на Сході України. ...
1118616
  Совсун І. Подолати плагіат. Місія неможлива? / І. Совсун, А. Чубко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 12


  Академічну спільноту України сколихнув черговий плагіатний скандал. Цього разу — довкола обраних членів Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Це не перший випадок зафіксованого плагіату в обраних членів НАЗЯВО — органу, ...
1118617
   Подолати себе : докум. розповіді. – Киев : Молодь, 1990. – 184 с.
1118618
  Мамутов В.К. Подолати слабкість і хвороби громадянського суспільства // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 10-15. – ISSN 0868-8117
1118619
  Гужва І. Подолати трикратну діру в торговельному балансі. Місія можлива? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "У травні 2018-го Україна дуже скромно відзначила десяту річницю членства в СОТ. Незважаючи на окремі здобутки і перемоги, загалом приводів для святкувань небагато. Починаючи з 2005 р. (рис.), відтоді, як Україна, готуючись до повноцінного членства в ...
1118620
  Геник С. Подолинський Сергій // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 188 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1118621
  Кондратик Л.Й. Подолинський Сергій Андрійович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 80-83. – ISBN 5776391970
1118622
  Огородник І.В. Подолинський Сергій Андрійович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 221-224. – ISBN 5-325-00792-0
1118623
  Курас І. Подолинський Сергій Андрійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 84-85. – ISBN 966-642-207-7


  Подолинський Сергій Андрійович (1850-1891) - український науковець, лікар, соціолог, економіст, фізик, громадський і політичний діяч, публіцист. Започаткував фізичну економіку, визначивши баланс накопиченої ендогенної енергії, надходження екзогенної ...
1118624
   Подолинський Сергій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 40-41. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1118625
   Подолинський Сергій Андрійович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 398-401. – ISBN 978-966-439-104-4
1118626
  Кухар В. Подолинський Сергій Андрійович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 572-574. – ISBN 978-966-418-286-4
1118627
  Кухар В. Подолинський Сергій Андрійович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 202-204. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Подолинський Сергій Андрійович (1850-1891) - український науковець, лікар, соціолог, економіст, фізик, громадський і політичний діяч, публіцист. Започаткував фізичну економіку, визначивши баланс накопиченої ендогенної енергії, надходження екзогенної ...
1118628
  Жадько В. Подолинський Сергій Андрійович (- політично-гром. діяч, економіст і соціолог) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 710. – ISBN 978-966-8567-14-8
1118629
  Чернецький Є. Подолинські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  Активний громадівець, соратник Михайла Драгоманова, економіст і предтеча екологічного світогляду Сергій Подолинський належить до грона найталановитіших українських мислителів останньої третини ХІХ століття, закінчив фізико-математичний факультет ...
1118630
  Петров Н.И. Подолия, .историческое описание : с одной хромолитографией, 2-мя фотокописми, 48-ю гравюрами и 2-мя картами. – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества "Обществ. польза", 1891. – 401 с.


  Книга о Подолии (историческая область в бассейне Южного Буга и левобережья Днестра на территории современной Украины) входит в серию «Памятники русской старины в западных губерниях». Издателем книги является П. Н. Батюшков. Автор исторического очерка о ...
1118631
   Подолія. – Вінниця, 2001
1118632
  Процик М. Подолян Микола Петрович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 533-534. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
1118633
   Подолян Микола Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 238. – ISBN 978-966-2726-03-9
1118634
  Завальнюк О. Подолянин Б. Кушнір: Звершення в ім"я України // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 12. – С. 3-19


  З нагоди 100-річчя від дня народження талановитого педагога-викладача.
1118635
  Трембіцький А.М. Подолянин Іван Розгін про Національну революцію 1917-1921 рр. на Поділлі / А.М. Трембіцький, Л.А. Іваневич // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 454-466. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1118636
  Прокопчук В.С. Подолянин Кость Туркало: доля учасника українізації // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 47-48
1118637
  Прокопчук В.С. Подолянин М.Л. Боровський - керівник Інституту дослідів Волині у Вінніпезі у 1956-1968 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 476-483. – (Історичні науки ; Т. 21)


  Михайло Леонтійович Боровський — фахівець у галузі бджільництва й садівництва, автор підручників з пасічництва й садівництва. Голова управи Інституту дослідів Волині у Вінніпезі протягом 1956-1968 рр.
1118638
  Прокопчук В.С. Подолянини К. Туркало - жертва сфальсифікованої справи "Спілки визволення України" // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 448-453. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1118639
  Маняк В.А. Подолье / В.А. Маняк. – Москва, 1989. – 517 с.
1118640
  Иваненко К. Подольская Швейцария // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 50. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
1118641
  Гордиевич А.С. Подольские пейзажи : фотоочерки / А.С. Гордиевич. – Одесса : Маяк, 1981. – 96 с.
1118642
  Выржиковский Р.Р. Подольские фосфориты и будущее фосфоритовой промышленности на Украине / Р.Р. Выржиковский. – 191 с.
1118643
  Циборовский А. Подольское градостроительство / А. Циборовский. – Варшава, 1956. – 78с.
1118644
  Курилко Алексей Подонок : киноповесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 48-79. – ISSN 0131-8136
1118645
  Михеев В.К. Подонье в составе Хазарского каганата / В.К. Михеев. – Х., 1985. – 148с.
1118646
  Андієвська Е. Подорож : новелі / Емма Андієвська. – Мюнхен : [б. в.], 1955. – 99, [2] c.


  У пр. №1694956 напис: Марині Приходько єдиній поетові-українці. Емма Андієвська. Нью-Йорк, 3.2.1960
1118647
  Зегерс А. Подорож : Історія одного кохання / А. Зегерс. – Київ : Молодь, 1973. – 106с.
1118648
  Павленко І. Подорож "Роксоланії" до Країни Сонця / Іван Павленко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Народний ансамбль української музики "Роксоланія" Ін-ту філології КНУТШ побував у Японії на запрошення взяти участь у культурно-освітній програмі "Осака у світі" з метою репрезентації української традиційної музичної культури в Японії. Ансамбль ...
1118649
   Подорож без кінця. – К, 1986. – 279с.
1118650
  Канюка М.С. Подорож без надії : оповідання та повісті / М.С. Канюка. – Київ : Веселка, 1973. – 412 с.
1118651
  Пашицький Е.А. Подорож буде небезпечною / Е.А. Пашицький, О.П. Рожен. – К., 1989. – 152с.
1118652
  Мазуренко Олена Подорож Буковинськими Карпатами // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 15-19 : фото. – Бібліогр.: 1.
1118653
  Асєєв Ю.С. Подорож в античний світ / Ю.С. Асєєв. – Київ, 1970. – 128 с.
1118654
  Пржевальський Н.М. Подорож в Уссурійському краі 1867-1869 / Н.М. Пржевальський. – Київ : Радянська школа, 1951. – 324с.
1118655
  Капіруліна С.Л. Подорож гірською системою Юри // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 39-47 : фото
1118656
  Рошко М. Подорож головного героя як ініціація у "Божественной комедии" Данте Аліг"єрі та "Маленькому принці" Антуана де Сент-Екзюпері // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 84-89. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1118657
  Свіфт Д. Подорож Гуллівера до країни ліліпутів. / Д. Свіфт. – Харків, 1929. – 77с.
1118658
  Свіфт Д. Подорож Гуллівера до краю великанів / Джонатан Свіфт ; Після нїмецкої пеpеpібки Фp. Камбеpія пеpеклав Василь В-p. – Львів : [Виданє Руского Т-ва Пед.] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpского, 1906. – 39 с.
1118659
  Куликова Лілія Подорож давньогрецьким містом. Давня Спарта. Спортивні змагання. Олімпійські ігри // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-32
1118660
  Балабко О.В. Подорож до Венеції з Коцюбинським // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 48-52 : фото
1118661
  Ковінька О.І. Подорож до Ворскли / О.І. Ковінька. – Київ, 1975. – 384с.
1118662
  Лігостов В.О. Подорож до Ельдорадо : гумористичні повісті / В.О. Лігостов. – Київ, 1969. – 230 с.
1118663
  Лігостов В.О. Подорож до Ельдорадо : гумористичні повісті / В.О. Лігостов. – Київ : Дніпро, 1983. – 295 с.
1118664
  Гусейнова О. Подорож до Європи: поетика екзотичного в американському літературному романтизмі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 74-79
1118665
  Харчук Б.М. Подорож до зубра : повісті / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 368 с.
1118666
  Полторацький О.І. Подорож до Італії / О.І. Полторацький. – Київ, 1960. – 92с.
1118667
  Тичина П.Г. Подорож до Іхтімана : поема : з рукопис. спадщини / Павло Тичина ; [післямова та прим. З. Гончарука]. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 125 с.
1118668
  Маковей О. Подорож до Києва / О. Маковей. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 50с. – (Бібліотека українця). – ISBN 9667419312
1118669
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 23-25 : фото
1118670
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 9-11 : фото
1118671
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 17-20 : фото
1118672
  Прибитько В.М. Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 32 : фото
1118673
  Онищенко Геннадій Подорож до Країни Чудес (Інтерв"ю з репортером ЗМІ Лесею Туровською) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 30-32
1118674
  Пляшко Л.А. Подорож до міста XVIII століття. / Л.А. Пляшко. – Київ : Наукова думка, 1980. – 151с.
1118675
  Букет Є. Подорож до міста свободи й надії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 27 серпня - 2 вересня (№ 34). – С. 14-15


  Столиця країни ацтеків Мехіко.
1118676
  Багмут І.А. Подорож до Небесних гір : нотатки туриста до Центрального Тієнь-Шану / Іван Багмут ; фото С. Шиманського. – Харків : Дніпропетровське ДВУ, 1930. – 95 с.
1118677
  Іванчеко Н. Подорож до стольного града Коростень // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 39-40
1118678
  Верн Ж. Подорож до центру Землі / Ж. Верн. – Харків, 1928. – 264с.
1118679
  Сенченко І.Ю. Подорож до Червонограда : повісті / Сенченко І.Ю. ; [ іл.: Лопата В.І. ]. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 216 с. : іл., 1 л. портр.
1118680
  Сухарєва С.В. Подорож довкола світу. Вивчаємо польську мову : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / С.В. Сухарєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 285, [3] с. – Бібліогр.: с. 283-285. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-582-6
1118681
  Капіруліна С.Л. Подорож долиною Луари // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 39-46 : фото
1118682
   Подорож європейським простором // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  Побачити, як функціонують інституції Євросоюзу та парламентська система Франції, департаменти перекладу Єврокомісії та дипломатичні представництва України за кордоном змогли студенти Інституту міжнародних відносин КНУ – учасники міжнародної ...
1118683
  Верзілін М М. Подорож з домашніми рослинами / М М. Верзілін. – Київ, 1956. – 336 с.
1118684
  Тичина П.Г. Подорож з капелою К. Г. Стеценка : Щоденник / П.Г. Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 261 с.
1118685
  Радіщев О.М. Подорож з Петербурга в Москву / О.М. Радіщев. – Київ, 1949. – 156с.
1118686
  Федор О.Т. Подорож за кордон // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 38-39 : фото
1118687
  Багдай А. Подорож за саму усмішку : [повість : для серед. шкільного віку] / Адам Багдай : з польськ. пер. Олексій Федосенко ; мал. Валентин Чернуха. – Київ : Веселка, 1967. – 215 с. : іл.
1118688
  Гайдаржи М.М. Подорож за сукулентними рослинами : монографія / Гайдаржи М.М., Нікітіна В.В., Баглай К.М. ; за ред. Гайдаржи М.М. – Київ : Талком, 2021. – 243, [1] с. : табл., іл., карти. – Бібліогр.: с. 241-243. – ISBN 978-617-7832-92-7
1118689
  Голиш Г.М. Подорож Златокраєм : нарис історії та сьогодення Золотоніського району / Г.М. Голиш, Л.Г. Голиш, М.Ф. Пономаренко. – Черкаси : Вертикаль, 2008. – 572 с. – ISBN 978-966-8438-79-0
1118690
  Герасименко Арсеній Подорож зоряним небом / Герасименко Арсеній, Щегельський Олексій, Бризгалов Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 142-147 : фото
1118691
  Букет Є. Подорож із Києва до Житомира з Дмитром Малаковим // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 4. – ISSN 2519-4429
1118692
  Антоненко В. Подорож крізь віки // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 7


  Студенти, викладачі історичного факультету та гості: ректор Л. Губерський і проректор з навчально-виховної роботи В.А. Бугров - стали учасниками тематичного вечора у вигляді середньовічного балу.
1118693
  Ципердюк І. Подорож крізь туман : статті та есеї / Іван Ципердюк. – Київ : Грані-Т, 2010. – 119, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2007 р. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-310-4
1118694
  Хорс І. Подорож крізь час // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Виставка живопису "Крізь час" українського художника, поета та історика Анатолія Горового.
1118695
  Груша Я.А. Подорож лабіринтами пам"яті в романі У. Еко "Загадкове полум"я королеви Лоани" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 130-133. – (Б-ка Ін-ту філології)
1118696
  Соколов Б. Подорож лікаря з політичними істотами в пошуках порятунку // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 3


  Новий роман Володимира Сорокіна "Лікар Гарін", який щойно вийшов у Москві, багато в чому є підсумковим для письменника.
1118697
   Подорож Мавки // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Обкладинку березневого випуску американського журналу Animation Magazine прикрасила наша Мавка - та сама героїня Лесі Українки. Великим тиражем видання розійшлося на Cartoon Movie - найбільшому майданчику Європи для професіоналів анімаційної ...
1118698
  Челпан В. Подорож мовними знаками в часі і просторі // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 39-40


  Автор цієї книжки - український учений Юрій Мосенкіс - відтворює історію чотиритисячолітньої давності у вимірах часу і простору.
1118699
  Федака П.М. Подорож музеями Закарпаття з гірким присмаком некомпетентності та плагіату // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 134-136. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1118700
  Баженова-Сорокіна Подорож мумі-тролів у часі і просторі // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (444), вересень. – С. 42-44
1118701
  Караславов С.Г. Подорож на "Десиславі" / С.Г. Караславов. – Київ, 1983. – 200с.
1118702
  Дубовик М С. Подорож на "Пінгвіні" / М С. Дубовик, . – К, 1965. – 167с.
1118703
  Задорожний Микола Подорож на Ай-Петрі : географічне краєзнавство і туризм / Задорожний Микола, Скоробогатов Андрій // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 19
1118704
  Пшеничний В.М. Подорож на Верецький перевал / В.М. Пшеничний. – Львів, 1979. – 48с.
1118705
  Гейне Г. Подорож на Гарц / Генpіх Гайне; Пеpеклад О. Чеpняхівського; З пеpедмовою й поясненями Івана Фpанка. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1902. – V, 88 с.
1118706
  Сюндюков І. Подорож на край землі // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)


  Сигізмунд Герберштейн: місія посланця австрійського імператора до загадкової Московії.
1118707
  Селін Подорож на край ночі : Роман / Селін, Луї-Фердінан; Пер. з франц. Петро Таращук. – Київ, Харків : Юніверс, 2000. – 368с. – ISBN 966-7305-26-0; 966-03-0756-Х
1118708
  Селін Л.-Ф. Подорож на край ночі : Роман / Л.-Ф. Селін; Луї-Фердінан Селіт; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з французької П.Таращука. – Харків : Фоліо, 2006. – 367с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2827-3
1118709
  Конашевич С. Подорож на Крим Левка Чикаленка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 24 січня (№ 2)
1118710
  Верн Ж. Подорож на місяць / Ж. Верн. – Харків, 1928. – 207с.
1118711
  Верн Ж. Подорож на Місяць / Ж. Верн. – Київ, 1948. – 252 с.
1118712
  Карпенко В.О. Подорож на острови / В.О. Карпенко. – Одеса, 1979. – 126с.
1118713
  Шлінк Б. Подорож на південь : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 166-175. – ISSN 0320 - 8370
1118714
  Кідрук М. Подорож на Пуп Землі : роман / Макс Кідрук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 364, [4] с., [4] арк. іл. : іл., карт. – На обкл. також: Faster Island - Rapa Nui. – ISBN 978-617-12-0844-5
1118715
  Чепіженко В.В. Подорож на Схід в культурному дискурсі англійського рицарства XIV століття // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 64–73. – ISSN 2309-6608
1118716
  Кутуєв П. Подорож на Схід: ПереОРІЄНТація сучасного соціологічного дискурсу / Павло Кутуєв ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 213, [1] с. – Бібліогр.: с. 103-108 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-507-1


  У пр. №1739222 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою та побажанням здоров"я і наснаги. Щиро Ваш Павло Кутуєв. 17/06/201 р.
1118717
  Ламонова О. Подорож навколо "Ночі" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 14-28 травня (№ 9/10). – С. 24. – ISSN 2519-4429


  Творчість Людмили Бруєвич - однієї з найавторитетніших постатей у сучасній українській графіці.
1118718
  Жулинський Микола Подорож нащадків доктора Леонардо в безсмертя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 98-99. – ISSN 0130-5212
1118719
  Будько Євген Подорож от-кутюр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 24-25 : фото
1118720
  Лівінгстон Д. Подорож по Замбезі і її притоках / Д. Лівінгстон, Ч. Лівінгстон. – Київ, 1936. – 367с.
1118721
  Бохенський Я. Подорож по радянській країні / Я. Бохенський. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 75 с.
1118722
  Харченко Лідія Подорож по Стародавньому світу : (театралізована гра для 6-х класів) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-17
1118723
  Бабовал Р. Подорож поза форми = Journey beyond the forms / Роман Бабовал ; [обкл. і графіка Аркадії Аленської-Петришин]. – Нью Йорк : В-во Нью-Йорської групи, 1972. – 72 с. : іл.
1118724
  Лебідь М. Подорож Скруджа у часі й просторі за твором Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня в прозі" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень 2021. – С. 24-25
1118725
  Горбатюк Т. Подорож Скруджа у часі й просторі. Урок за твором Ч. Діккенса "Різдвяна пісня в прозі" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад 2021. – С. 21-24
1118726
  Поляновський М.Л. Подорож у жаркі країни / М.Л. Поляновський. – Харків-Одеса, 1937. – 115с.
1118727
  Захарченко В. Подорож у завтра. / В. Захарченко. – К., 1953. – 138с.
1118728
  Гаврилюк Оксана Подорож у казку : урок позакласного читання у 5 класі за казкою Валерія Шевчука "Панна квітів" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-22. – ISSN 0130-5263
1118729
  д"Обон Подорож у Космос. / д"Обон. – К., 1966. – 78с.
1118730
  Кулік Н. Подорож у минуле // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 10 серпня (№ 31/32). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Історія Київського національного університета імені Тараса Шевченка.
1118731
  Бедзик Д.І. Подорож у молодість : роман / Дмитро Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 247 с.
1118732
  Клід Б. Подорож у Павлокому // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 25-26


  "Село Павлокома, розташоване у південно-східній Польщі, на берегах Сяну, за сорок кілометрів на захід від Перемишля, нині є гомогенним етнічно польським селом. Однак іще у міжвоєнній Польщі воно було переважно українським у змішаному ...
1118733
  Фарина І. Подорож у пам"ять // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 20


  Повість латиського письменника Яніса Акуратерса "Палаючий острів".
1118734
  Марочко В. Подорож у пекло Голодомору: 10 доленосних днів Гарета Джонса // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 19-25 жовтня (№ 42)


  Пекельна подорож валлійського журналіста Гарета Джонса у виморені Голодомором українські села з 17 по 17 березня 1933 року.
1118735
  Афанасьєв-Чужбинський Подорож у Південну Росію : Історична монографія / Олександр Афанасьєв-Чужбинський. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 469с. – ISBN 966-511-400-Х
1118736
  Радзієвський В.О. Подорож у підземну казку / В.О. Радзієвський. – Львів, 1973. – 63с.
1118737
  Волошінська Н. Подорож у просторі і часі: туристично-інформаційні та історико-краєзнавчі видання з фонду Національної історичної бібліотеки України / Н. Волошінська, О. Покропивна // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 240-250. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Туризм є невід"ємною складовою життя сучасного сус- пільства. На економічному рівні - це потужна світова ін- дустрія. При цьому варто не втрачати погляд на туризм як на історико-культурне, просвітницьке явище, покликане за- довольняти також потребу ...
1118738
  Горбачов Д. Подорож у Ренесанс / Д. Горбачов, П. Утевська // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запоріз. держ. ун-т ; відп. ред. Н. Торкун ; редкол.: Д.С. Наливайко, О.В. Мишанич, М.П. Кобак [та ін.]. – Запоріжжя, 2000. – Вип. 5. – С. 4-20. – ISBN 966-7809-05-6
1118739
  Вуйцінська А. Подорож у світ іншої людини // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 32-35


  Сучасна польська література.
1118740
  Овчаренко Е. Подорож у світ Квітки Цісик // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 43). – С. 14


  Свій 36-й театральний сезон Театр української традиції «Дзеркало» відкрив прем’єрним показом вистави «Я — Квітка», присвяченої легендарній співаці Квітці Цісик. Однойменну п’єсу написав директор-художній керівник театру «Дзеркало», заслужений діяч ...
1118741
  Цінько С. Подорож у світ Олександра Довженка / С. Цінько, О. Ковальова // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (80). – С. 23-26
1118742
  Овчаренко Е. Подорож у світ українського кіно // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 17-23 червня (№ 24). – С. 15


  Презентація книги"Талант і гра: українські актори театру і кіно" та "Таємна історія фільмів. Пам"ять документів". Подію присвятили 80-річчю від дня народження Івана Миколайчука.
1118743
  Карпенко Л.В. Подорож у царство дорожніх знаків (Гра-вікторина для дітей дошкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 12-13 : фото
1118744
  Данильчук А. Подорож у часі до волинської столиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 липня (№ 125/126). – С. 20


  Замок Любарта, оселя Вітовта, Лучеськ Великий.
1118745
  Данильчук А. Подорож у часі до волинської столиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 20


  Старовинний Луцьк - "дзеркало" унікальної, драматичної історії міста, центру української Волині. Замок Любарта, оселя Вітовта, Лучеськ Великий.
1118746
  Давидова Ю. Подорож у часі Йоргоса Сеферіса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 139-142
1118747
  Горський Вілен Подорож як феномен культури (погляд з українського берега) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 225-227
1118748
  Салімонович Л. Подорож, що змінила життя. У березні виповниться 180 років від дня народження письменниці Марії Вольвач, яку називають "легендою Слобожанщини" // Україна молода. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 19). – С. 13


  Життя Марії Вольвач у переказах її земляків із села Черемушна нагадують легенду про загадкову жінку, яка була іншою, ніж вони самі. І це не дивно. До Харкова через родинні негаразди вона поїхала неписьменною безталанною 14-річною напівсиротою, а ...
1118749
  Булкіна І. Подорожанин і Домосид, або Листи українського мандрівника // Критика. – Київ, 2002. – Вересень, (число 9). – С. 22-24
1118750
  Литвинчук Л. Подорожатор / Любомир Литвинчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 167, [1] с. – (Агресивна бібліофілія). – ISBN 978-966-668-152-5
1118751
  Козланюк П.С. Подорожі / П.С. Козланюк. – Львов, 1959. – 84с.
1118752
  Петренко-Цеунова Подорожі в часі й просторі / підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 листопада (№ 135/136). – С. 30-31


  Вийшло друком дві книги Володимира Панченка про Тараса Шевченка.
1118753
  Капущинський Р. Подорожі з Геродотом = Podroze z Herodotem / Ришард Капущинський ; пер. з польської А. Чердаклі ; [ред. Д. Чередниченко ; худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2011. – 194, [2] с. – (Серія "Історична думка"). – ISBN 978-966-8118-78-4
1118754
  Положій В.І. Подорожі з маленькою дочкою / Віктор Положій // Сіно / І.Ф. Куштенко. – Київ : Дніпро, 1987. – С. 128-239. – (Романи й повісті ; 1987/8)
1118755
   Подорожі П.К.Козлова : (Тібет, Туркестан, Джунгарія, Тієнь-Шан, Монголія, Кам, Амдо, Мертве місто Хара-Хото. Ріки: Селенга, Тола та інші. Пустиня Гобі) / Максакова В.; Під ред. П.К.Козлова. – Харків : Радянська школа, 1931. – 292с. : іл., 1 к.
1118756
  Стефановська Л. Подорожі пана Когіто // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 38-39


  Творчість Збігнєва Герберта.
1118757
   Подорожі по Криму : Короткий довідник. – Сімферополь, 1959. – 104с.
1118758
  Онищук Н. Подорожі та війна: якою буде туристична індустрія України після війни // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 84-88. – ISBN 978-617-674-060-5
1118759
  Радишевський Р. Подорожі та мемуаристика // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 28-41. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Роки, проведені в Україні Ю.І. Крашевським, і постійні мандрівки її теренами, знайшли своє художнє втілння в об"ємних томах вражень: "Спогади про Волинь, Полісся і Литву" (1840), "Картини з життя і подорожей" (1841), "Спогади про Одесу, Єдисан і ...
1118760
  Лабай К.В. Подорожі у часі у фаустівському сюжеті // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 32-35. – ISBN 978-617-7178-39-1
1118761
   Подорожі. Пошуки. Відкриття. – К, 1977. – 205с.
1118762
  Жуков В.С. Подорожная / В.С. Жуков. – М., 1977. – 111с.
1118763
  Симанович Д.Г. Подорожная Александра Пушкина / Д.Г. Симанович. – Минск, 1977. – 158с.
1118764
  Белоусов В.Н. Подорожная без бубенцов : повесть / В.Н. Белоусов ; ил. Н.И. Громов. – Тула : Приокское книжное изд-во, 1968. – 191 с. : ил.
1118765
  Шугаев В.М. Подорожная на Ангару: история одного знакомства с Сибирью / В.М. Шугаев. – М., 1989. – 255с.
1118766
  Душкин Н. Подорожник / Н. Душкин. – Алма-Ата, 1969. – 60с.
1118767
  Штейн Б.С. Подорожник / Б.С. Штейн. – Таллин, 1975. – 133с.
1118768
  Романова Р.А. Подорожник / Р.А. Романова. – Воронеж, 1976. – 32с.
1118769
  Маландій О.М. Подорожник / О.М. Маландій. – Х., 1987. – 46с.
1118770
   Подорожник. – Москва, 1989. – 16 с.
1118771
   Подорожник. – М, 1990. – 16с.
1118772
  Кулик М.В. Подорожник / М.В. Кулик. – Львів : Каменяр, 1990. – 70 с.
1118773
  Орач О. Подорожник. / О. Орач. – Донецьк, 1965. – 35с.
1118774
  Юдалевич М.И. Подорожник. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1978. – 439с.
1118775
  Леднев Ю.М. Подорожники / Ю.М. Леднев. – М., 1972. – 87с.
1118776
  Юхимович В.Л. Подорожники : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ : Дніпро, 1974. – 223 с.
1118777
  Вовчок В.Ю. Подорожники / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1987. – 196 с.
1118778
  Новиков В.В. Подорожники. Стихи. / В.В. Новиков. – Йошкар-Ола, 1970. – 56с.
1118779
  Рубцов Н.М. Подорожники: Стихи. / Н.М. Рубцов. – Москва, 1976. – 302с.
1118780
  Рубцов Н.М. Подорожники: Стихи. / Н.М. Рубцов. – Москва, 1985. – 319с.
1118781
  Кузовова Н. Подорожні записки м. Куліша як джерело історії голоду 1921-1923 рр. // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 178-182
1118782
  Кузова Н. Подорожні записки М. Куліша як джерело історії голоду 1921 - 1923 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 342-351
1118783
  Денисенко О. Подорожні записки Юрія Шевельова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 126-140. – ISSN 0869-3595
1118784
  Гіленко О.І. Подорожні нариси Віталія Коротича на сторінках журналу "Вітчизна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 30-32


  У статті аналізуються особливості подорожніх нарисів В. Коротича, їх стиль, архітектоніка, авторська позиція та особливості індивідуального стилю автора. The article deals with structure peculiarities of V. Korotych"s essays, published in the ...
1118785
  Кафка Ф. Подорожні щоденники. Вісім зошитів / Франц Кафка. – Харків : Фоліо, 2020. – 185, [4] с. – Сер. засн. у 2019 р. – (Зарубіжні авторські зібрання). – ISBN 978-966-03-9087-4
1118786
  Королева Н. Подорожній : легенди / Наталена Королева. – Торонто : Добра книжка
Вип. 147. – 1953. – 64 с.
1118787
  Мовчан Р. Подорожній "бранець птахів" над криницею в степу... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 3


  Світоій пам"яті Поета Володимира Коломійця.
1118788
  Терлецький Валентин Подорожній і жінка : роман-притча (фрагменти) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 68-106. – ISSN 0130-1608
1118789
  Головко Х. Подорожній репортаж Олександра Янти-Полчинського "Вздовж і впоперек СРСР" (1932): жаб"яча перспектива
1118790
  Головко Х. Подорожній репортаж Олександра Янти-Полчинського "Вздовж і впоперек СРСР" (1932): жаб"яча перспектива // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 3-12. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
1118791
  Крман Даніел Подорожній щоденник : ( Itinerarium 1708 - 1709 ) / Крман Даніел; Пер. із слов.Ольга й Григорій Булахи; Впор.й прим. М.Неврлого. Вступ слово І.Дзюби. – Київ : Просвіта, 1999. – 160c. – ISBN 966-7551-04-0
1118792
  Крман Д. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709) / Даніел Крман ; пер. зі словацької : О. Булах, Г. Булах ; впорядкування й прим. М. Неврлого ; вступне слово : П. Мовчана, І. Дзюби. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 242, [2] c., XVI с. іл. – ISBN 966-7551-04-0
1118793
  Яремчук О. Подорожня антропологія у журналістиці: історія та практичні методи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 142-150. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
1118794
   Подорожуємо з UM Air. Єгипет : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27 : фото
1118795
   Подорожуємо з UM Air. Крим : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 18 : фото
1118796
   Подорожуємо з UM Air. Крим : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16 : фото
1118797
   Подорожуємо з авіакомпанією UM Air. Сирія : Інформаційно-рекламний блок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34
1118798
   Подорожуємо з авіакомпанією UM Air. Узбекистан : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28
1118799
  Усик Світлана Подорожуємо за кордон безпечно / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 18-19 : фото
1118800
   Подорожуючи з WINDROSE : авіакомпанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 42-43 : Фото
1118801
  Онищенко Лідія Подорожуючи містами Баварії : Країна і люди / Онищенко Лідія, Хардекопф Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 57-60 : Карта
1118802
  Куренной Е.Е. Подорожье : повести и рассказы / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1988. – 266с.
1118803
  Борхсениус Н.С. Подотряд червецы и щитовки / Н.С. Борхсениус. – М.-Л., 1960. – 284с.
1118804
  Борхсениус Н.С. Подотряд червецы и щитовки, семейство подушечницы и ложнощитовки / Н.С. Борхсениус. – М.-Л., 1957. – 494с.
1118805
  Муххамад-Казим Подох Надир-шаха в Индию / Муххамад-Казим. – М., 1961. – 207с.
1118806
  Свирщевский А. Подоходный налог / исследование. А. Свирщевского // Чтение о политической экономии и финансах / М.Н. Капустин. – Ярославль, 1879. – [2], VI, 247 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1118807
   Подоходный налог. – М, 1928. – 551с.
1118808
   Подоходный налог и культсбор с рабочих и служащих. – М, 1936. – 38с.
1118809
   Подоходный налог и налог с холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР. – М, 1947. – 32с.
1118810
   Подоходный налог и сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строительства. – Москва, 1939. – 24 с.
1118811
   Подоходный налог и сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строительства. – М, 1939. – 24с.
1118812
  Алексеенко М.М. Подоходный налог и условия его применения / Речь, произнес. на торжеств. собр. Имп. Харьк. ун-та, 17 янв. 1885 г. проф. М.М. Алексеенко. – Харьков : Тип. М.Ф. Зильберберга, 1885. – [2], 35 с.
1118813
  Ефименко Т.И. Подоходный налог как фактор инвестирования социальных программ // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.89-94
1118814
  Болдырев Г.И. Подоходный налог на Западе и в России / Г.И. Болдырев. – Ленинград : Издательство Северо-Западное Промбюро ВСНХ, 1924. – 274 с. – Библиогр. с. 267-269
1118815
  Мюллер Отто Подоходный налог по законодательствам различных государств : Сравнительное исследование ; Пер. с нем. / Д-р Отто Мюллер. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1905. – 126 с. – Печ. по распоряжению Деп. окладных сборов


  На тит. стр. стоит подпись: И. Миримонов.
1118816
  Богатеев Р.Х. Подоходный налог с колхозов : правовые вопросы / Р.Х. Богатеев. – Казань : Казанский университет, 1978. – 128 с.
1118817
  Данков В.С. Подоходный налог с колхозов. / В.С. Данков. – М., 1948. – 86с.
1118818
  Миллионщиков А.Д. Подоходный налог с колхозом. / А.Д. Миллионщиков, В.П. Ольшевская. – М, 1966. – 71с.
1118819
  Александров В.И. Подоходный налог с населения : учебное пособие для курсовой сети и фиансовых техникумов сстемы наркомфина СССР / В.И. Александров ; под ред. Г.Л. Марьяхина ; Нар. Ком. Финансов Союза ССР ; Управление учебными заведениями. – Москва : Госфиниздат, 1946. – 80 с.
1118820
  Данилов Д.В. Подоходный налог с населения / Д.В. Данилов, Ф.А. Фотиев. – Москва, 1949. – 92 с.
1118821
  Могилевич А.В. Подоходный налог с населения / А.В. Могилевич, С.И. Винокур. – М, 1957. – 136с.
1118822
   Подоходный налог с населения. – М, 1991. – 208с.
1118823
  Хезретов А. Подоходный налог с населения в СССР. / А. Хезретов. – Ашхабад, 1990. – 90 с.
1118824
  Куприянов А.С. Подоходный налог с промысловой кооперации инвалидов / А.С. Куприянов. – М, 1948. – 75 с.
1118825
  Замойский П.И. Подпасок : повесть / П.И. Замойский. – Москва : Художественная литература, 1953. – 296с.
1118826
  Замойский П.И. Подпасок : повесть / П.И. Замойский. – Москва : Детская литература, 1970. – 303с.
1118827
  Замойский П.И. Подпасок. - Молодость / П.И. Замойский. – Москва, 1950. – 644с.
1118828
  Замойский П.И. Подпасок. Молодость : повести / П.И. Замойский. – Москва : Художественная литература, 1966. – 640 с.
1118829
   Подписан Закон Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 52
1118830
  Узиков Ю.А. Подписано В.И. Лениным / Ю.А. Узиков. – 2-е, доп. – Уфа, 1982. – 143с.
1118831
  Узиков Ю.А. Подписано В.И. Лениным / [Узиков Ю.А.]. – [3-е изд.]. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1989. – 173, [1] с. : ил. – Авт. указан перед вып. дан. - Миниатюрное издание. – (Башкирская Лениниана). – ISSN 5-295-00224-1
1118832
  Юров Ю.М. Подписано Лениным / Ю.М. Юров. – Москва, 1970. – 256с.
1118833
   Подписано соглашение о контенте с singapore airlines // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 2 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
1118834
  Кириллина Е. Подписано: Илья Репин // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 137-144. – ISSN 0028-1263


  Ілля Юхимович Рєпін (1844-1930) - російський художник-реаліст українського походження.
1118835
  Кузнецов А.Ю. Подписка на электронные ресурсы в Росссии: тенденции последних лет / А.Ю. Кузнецов, И.К. Разумова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июнь. – С. 49-53. – ISSN 1726-6726


  В условиях глобализации и повсеместного распространения Интернета большое значение приобритает интеграция российских наук и образования в мировую систему. Успешность этого процесса напрямую связана с распространением научной информации.
1118836
  Макаров В. Подписные базы данных РНБ - крупный научный ресурс по библиотечному делу и гуманитарным наукам / Виктор Макаров // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 10 (244). – С. 36-39. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена подписным базам данных Российской национальной библиотеки (РНБ).
1118837
  Кулик А.С. Подпись отца / А.С. Кулик. – Москва : Искусство, 1958. – 23 с.
1118838
  Кицно П.П. Подпокровные и поживные посевы многолетних трав в южной части лесостепи Украинской ССР : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Кицно П.П. ; М-во высш. образования СССР. Уман. с.-х. ин-т. – Киев, 1954. – 28 с.
1118839
  Занин Н. Подполковник Азаров / Н. Занин. – Беломорск, 1943. – 24с.
1118840
  Изюмский Б.В. Подполковник Ковалёв / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1975. – 252с.
1118841
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 210с.
1118842
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1968. – 656с.
1118843
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 207с.
1118844
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Л., 1980. – 640с.
1118845
  Закржевский А.К. Подполье : психологические параллели :Достоевский, Леонид Андреев, Федор Сологуб, Лев Шестов, Алексей Ремизов, Михаил Пантюхов / Александр Закржевский. – Киев : Изд. журн. "Искусство и печатное дело" ; Тип. С.В. Кульженко, 1911. – 108, [8] с.
1118846
  Козлов И.А. Подполье : драма из 1919 года в 4-х действиях / И. Козлов. – Харьков : Изд. Политотдела Укрсовтрударма и Южфронта, 1920. – 80 с.
1118847
  Лукин В.М. Подполье возглавил Васькин: докум. повесть / В.М. Лукин. – Л., 1982. – 304с.
1118848
  Кашина-Евреинова Подполье гения / Кашина-Евреинова. – Птгр., 1923. – 93 с.
1118849
  Игнатов П.К. Подполье Краснодара / П.К. Игнатов. – Москва, 1947. – 179с.
1118850
  Игнатов П.К. Подполье Краснодара / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1982. – 255с.
1118851
  Андрющенко В.А. Подполье на передовой : докум. повесть [о патриотах г. Новороссийска / Андрющенко В.А., Иванов Г.П., Зырянов Ф.П. ; ил.: Б.А. Липовцев]. – Краснодар : Книжное издательство, 1973. – 190 с. : ил.
1118852
  Амаду Ж. Подполье свободы : роман / Ж. Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина, А. Сиповича и И. Тыняновой ; под ред. Ю. Владимирова и А. Гольдмана ; предисл. Ф. Кельина. – Москва : Иноиздат, 1954. – 864 с.
1118853
  Шакинко И.М. Подпольная кличка - Михаил / И.М. Шакинко. – Свердловск, 1970. – 144с.
1118854
  Шакинко И.М. Подпольная кличка - Михаил / И.М. Шакинко. – Куйбышев, 1981. – 151 с.
1118855
  Кузьмичев А.П. Подпольная кличка / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1987. – 526с.
1118856
  Маяускайте А.С. Подпольная коммунистическая печать Литвы и ее роль в борьбе против фашизма (1926-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маяускайте А.С.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-. – Ленинград, 1953. – 15 с.
1118857
   Подпольная лаборатория // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
1118858
  Баришполец А.Т. Подпольная печать большевиков Украины периода гражданской войны и иностранной военной интервенции /1918-1920 гг./. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Баришполец А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
1118859
  Нечаева И.Ю. Подпольная пресса США как форма проявления молодженого движения протеста: возникновение, эволюция, типология (1960-1975) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Нечаева И. Ю.; МГУ, Фак. журн. Каф. заруб. печати и лит. – М., 1978. – 17л.
1118860
  Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия / С. Степняк. – Санкт-Петербург : Издание В. Врублевский, 1906. – 274 с., 1 л. фронт. (портр.), 6 л. портр.
1118861
  Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия / С. Степняк. – 2-е изд., вышедшее в России. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Э. Винеке, 1906. – [2], 240 с. – (Библиотека "Светоча" под редакцией Семена Афанасьевича Венгерова . Серия "Материалы для истории русского общественного движения" ; № 2 № 6-9)
1118862
  Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия / С. Степняк (Кравчинский). – Санкт-Петербург : Электропеч. К.А. Четверикова, 1907. – 160 с.
1118863
  Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия / С.М. Степняк-Кравчинский. – Киев : [Б. и.]. – (Издания Отдела солдатской кооперации К.Ю.-З.Ф.В.З.С. под редакцией Культурно-кооперативного бюро Исполнительного комитета депутатов армии Юго-западного фронта ; № 17)
Ч. 2 : Очерки из жизни революционеров. – 1917. – 78 с.
1118864
  Поляк Л. Подпольная Россия / Л. Поляк. – М., 1925. – 42с.
1118865
  Степняк-Кравчинский Подпольная Россия / Степняк-Кравчинский. – Л., 1929. – 256с.
1118866
  Степняк-Кравчинский Подпольная Россия / Степняк-Кравчинский. – Москва, 1960. – 222с.
1118867
  Таратура Е. Подпольная Россия. / Е. Таратура. – Москва, 1967. – 272с.
1118868
   Подпольная типография ЦК РСДРП. – М, 1959. – 24с.
1118869
  Строганова Н.П. Подпольная типография ЦК РСДРП 1905-1906 гг. / Н.П. Строганова. – М., 1976. – 80с.
1118870
  Мацай А.И. Подпольное издание комедии В.В.Капниста "Ябеда". (Эпизод из истории обличительной литературы XVII в.) / А.И. Мацай. – 127-137с.
1118871
  Цирульников А.М. Подпольной музы адьютанты. / А.М. Цирульников. – Горький, 1971. – 319с.
1118872
  Факторович А.А. Подпольные антифашистские организации - помощники КП(б)Б в борьбе против оккупантов на территории западных областей Белоруссии (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Факторович А.А.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Минск, 1967. – 29л.
1118873
   Подпольные партийные органы Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941-1944) : Краткие сведения об организации, структуре и составе. – Минск : Беларусь, 1975. – 271 с.
1118874
  Жеймантас Л.В. Подпольные типографии КП Литвы в 1918 -1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Жеймантас Л. В.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1970. – 22л.
1118875
  Иванов Ю.Г. Подпольные типографии ленинской "Искры" в России 1901-1903 годы. / Ю.Г. Иванов. – Кишинев, 1962. – 56с.
1118876
  Ордубади М.С. Подпольный Баку : историч. / Саид Ордубади ; пер. с азерб. И.Печенева. – Баку : Азернешр
1. – 1965. – 344 с.
1118877
  Ордубади М.С. Подпольный Баку : историч. / Саид Ордубади ; пер. с азерб. И.Печенева. – Баку : Азернешр, 1980. – 317 с.
1118878
  Твед М.А. Подпольный госпиталь / М.А. Твед. – Смоленск, 1963. – 155с.
1118879
  Мартынов М.М. Подпольный госпиталь / М.М. Мартынов, А.М. Эвентов. – Тула, 1964. – 167с.
1118880
  Овчаров М.И. Подпольный госпиталь / М.И. Овчаров. – Донецк, 1970. – 36с.
1118881
  Ефремов В.В. Подпольный госпиталь / В.В. Ефремов, Л.И. Ефремова. – Тула, 1984. – 207с.
1118882
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Л., 1948. – 63с.
1118883
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва
Кн. 1. – 1948. – 198 с.
1118884
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва
Кн.2. – 1949. – 268с.
1118885
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва, 1950. – 480с.
1118886
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Л.
Кн.2. – 1950. – 88с.
1118887
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва
Кн.1-2. – 1952. – 456с.
1118888
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва, 1955. – 684с.
1118889
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва, 1961. – 735с.
1118890
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва, 1975. – 671с.
1118891
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Кишинев, 1985. – 639с.
1118892
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Киев, 1986. – 781 с.
1118893
  Петшак Т. Подпольный фронт / Т. Петшак. – М., 1966. – 160с.
1118894
  Кодзяс К. Подпольщик / К. Кодзяс. – М., 1977. – 282с.
1118895
  Викторов И.В. Подпольщик, воин, чекист / И.В. Викторов. – Москва, 1963. – 80с.
1118896
  Тобино М. Подпольщики / М. Тобино. – М, 1986. – 399с.
1118897
  Красноперов В.М. Подпольщики Бухенвальда. (Об антифашистской борьбе советских военнопленных) / В.М. Красноперов. – М., 1960. – 96с.
1118898
  Малиновский А.Д. Подпольщики Пушкинских гор / А.Д. Малиновский. – Л., 1984. – 104с.
1118899
  Варламов И. Подпольщица во власти // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 47 (1251). – С. 8-9. – ISSN 0234-1670
1118900
  Юнусов М.С. и др. Подпороговые радиационные эффекты в полупроводниках / М.С. и др. Юнусов. – Ташкент : Фан, 1989. – 224 с.
1118901
  Султанова Б.Д. Подпороговые радиационные эффекты в полупроводниках Ge и GaP. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Султанова Б.Д.; АН УзССр. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1988. – 17л.
1118902
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1954. – 32с.
1118903
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже. – Москва : Книга, 1981. – 204с.
1118904
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Иркутск, 1981. – 45с.
1118905
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1985. – 109с.
1118906
  Корнев В.Г. Подпочвенное орошение / В.Г. Корнев. – Москва ; Ленинград, 1935. – 176 с.
1118907
  Перехрест С.М. Подпочвенное орошение. / С.М. Перехрест, В.А. Павленко. – К., 1956. – 104с.
1118908
  Борисова Э.П. Подпрограмма интерационного метода решения общей задачи линейного программирования / Э.П. Борисова. – Москва : ВЦ АН СССР, 1964. – 44 с. – (Стандартные и типовые программы БЭСМ-2 / АН СССР, Вычислительный центр)
1118909
  Прохорова Г . Подпрограммы ввода и вывода числовой информации для ИП-5 / Г . Прохорова. – Москва, 1966. – 36 с.
1118910
   Подпрограммы обмена и печати для транслятора ТА-1М. – Л, 1974. – 15с.
1118911
  Ганюшкин Александр Григорьевич Подпрямые произведения групп, их обобщения и применения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ганюшкин Александр Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 103л. – Бібліогр.:л.99-103
1118912
  Ганюшкин Александр Григорьевич Подпрямые произведения групп, их обобщения и применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Ганюшкин Александр Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 14 с.
1118913
  Ильюк Борис Артурович Подражание в письменной речи учащихся IV-VIII классов : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Ильюк Борис Артурович; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1974. – 33л.
1118914
   Подражание Шекспиру : Историческое представление без сохранения обыкновенных театральных правил из жизни Рюрика / С примечаниями генерал-майора И. Болтина. – 3-е изд. – Санктпетербург : Тип. Корпуса чужестранных единоверцев, 1793. – 88с.
1118915
  Тряпкин Н.И. Подражание Экклезиасту. / Н.И. Тряпкин. – М., 1989. – 39с.
1118916
  Тодуа М.А. Подражания "Голестану" в таджикской и персидской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Тодуа М.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Каф. персид. филологии. – Тбилиси, 1954. – 18л.
1118917
  Мерзляков А. Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев А. Мерзлякова. – Москва : В университетской типографии
Ч. 1. – 1825. – XLI, [2], 234 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням.
1118918
  Мерзляков А. Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев А. Мерзлякова. – Москва : В университетской типографии
Ч. 2. – 1825


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням.
1118919
  Шевченко Т. Подражаніє 11 Псалму // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 708-709. – ISBN 978-966-500-300-7
1118920
  Кудайбергенов С. Подражательные слова в киргизском языке / Кудайбергенов С. ; Акад. наук Киргиз. ССР, Ин-т языка и литературы. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1957. – 108 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1118921
  Джафарова С.М. кызы Подражательные слова в современных тюркских языках : Автореф... канд. филолнаук: 10.02.06 / Джафарова С. М. кызы; Аз.ГУ, Филол. фак. – Баку, 1973. – 31л.
1118922
  Худайкулиев М. Подражательные слова в туркменском языке. / М. Худайкулиев. – Ашхабад, 1962. – 134с.
1118923
  Кротков С.П. Подражающая и изобретающая личность ребенка / С.П. Кротков. – 15с.
1118924
  Красногоров В. Подражающие молниям / В. Красногоров. – Москва, 1977. – 191с.
1118925
  Рыбян А.А. Подразделение в ночном бою / А.А. Рыбян. – Москва : Военное издательство, 1984. – 208 с.
1118926
  Эристави М.С. Подразделение нижнего мела Альпийской зонёы / М.С. Эристави. – Тбилиси, 1962. – 116с.
1118927
  Никитин Н.С. Подразделения в бою / Н.С. Никитин; Под ред. С.Н. Ивлева. – Москва : Военное издательство, 1985. – 206 с.
1118928
  Гредасов Ф.И. Подразделения в разведке : [учеб. пособие для командиров подразделений] / Ф.И. Гредасов ; под ред. Д.А. Гринкевича. – Москва : Воениздат, 1988. – 255, [1] с.
1118929
  Александров А.В. Подразделения и части сухопутных войск ФРГ / А.В. Александров, Т.К. Фомичев. – Москва : Воениздат, 1967. – 234 с.
1118930
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко, Н.С. Никитин. – М., 1972. – 272с.
1118931
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко. – 2-е доп. изд. – М., 1975. – 368с.
1118932
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко, Н.С. Никитин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 320с.
1118933
  Романов В.В. Подразделения политической полиции в Поволжских губерниях в 1826-1860 гг.: формы и основные направления деятельности : [монография] / В.В. Романов. – Ульяновск : УлГУ, 2008. – 270 с. : табл. – ISBN 975-5-88866-324-0
1118934
  Левітас Фелікс Подразлива тема новітньої української історіографії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 10. – С. 1-10
1118935
  Капран-Чемоданова Подраненная чайка / Капран-Чемоданова. – Таллин, 1983. – 110с.
1118936
  Андреев М.В. Подранок : поэма [и стихотворения] / Михаил Андреев. – Москва : Современник, 1986. – 77, [1] с.
1118937
   Подрастающее поколение. – М, 1981. – 111с.
1118938
   Подрастающее поколение. – Москва
№ 33. – 1981
1118939
  Макаров-Кожухов Подрезка и формировка виноградников / Макаров-Кожухов. – Краснодар, 1947. – 80с.
1118940
  Сторчай О. Подробиці з історії мистецької освіти та культурно-художнього життя Харкова 1910-1930-х років в автобіографічних спогадах Анатолія Бондаровича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 2 (62) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 103-108. – ISSN 1728-6875
1118941
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повість / Я.В. Гримайло. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 180 с.
1118942
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повість / Я.В. Гримайло. – Київ, 1960. – 124 с.
1118943
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повісті, оповідання / Я.В. Гримайло. – Київ : Дніпро, 1976. – 424 с.
1118944
  Святовець В.Ф. Подробиця та художня деталь як мікро- і макромодель субстанції стилю Григора Тютюнника // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 130-141. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1118945
  Селифонтов Н.Н. Подробная опись 272 рукописям XVI до начала XIX столетий Второго (Шевлягинского) Собрания "Линевского Архива" с приложениями / сост. Председателем Костромской губернской ученой архивной коммиссии Н.Н. Селифонтовым ; Костромская Губернская Ученая Архивная Коммисия. – Санкт-Петербург : Тип. А Мучнина, 1892. – [4], X, 174 с. : ил.


  Авт. предисл.: Брандт, Александр Федорович (1844-)
1118946
  Селифонтов Н.Н. Подробная опись 440 рукописям XVII, XVIII и начала XIX стол. Первого Собрания "Линевского Архива" с двумя приложениями / Составлена Председателем Костромской губернской ученой архивной комиссии Н.Н.Селифонтовым. – Санкт-Петербург : Тип. А.Мучника, 1891. – VII, 85, [14], 27 с.
1118947
   Подробно об Австрии : Цифры и факты. – Вена : Федеральная служба печати, 2005. – 171 с. : илл.
1118948
  Лукина Ирина Подробно Таиланд = Тутк-тук "Желание" для одинокой дамы // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 72-83 : Іл.
1118949
  Яковлев Н. Подробное изложение особенностей беотийского наречия по дошедшим до нашего времени литературным произведениям ... : ... (как-то: фрагментам коррины и беотийским фразам в "Ахарнанянах" Аристофана) и надписям и определение места беотийского наречия в семье прочих эолийских наречий / [соч.] Н. Яковлева. – Казань : В тип. ун-та, 1874. – [2], 16 с.
1118950
  Олеарий Адам Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем Посольства Адамом Олеарием / Пер. с нем. [и снабдил предисл.] Павел Барсов. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей российских при Моск. ун-те ; В унив. тип. (Катков и К*), 1870. – 1174 с. разд. паг. – Отд. оттиск: Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те 1868-1870


  Пер. и авт. предисл.: Барсов, Павел Петрович (182-?-1881) На тит. л. єкз. № 145206 печать: Книгохранилище С.Р. Минцлова [Сергея Рудольфовича Минцлова], в 1913 году, появляется так называемое "Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова"
1118951
  Двинянинов С. Подробное описание редких монет составленное по практическим и официальным данным : Какими ценами надо продавать редкие монеты : Практическое руководство для всех / С. Двинянинов. – Казань : Типо-лит. М.А. Семенова, 1913. – 128, [2] с.
1118952
   Подробное описание совершенно новой методы содержания померанцовых, лимонных и всех к сему роду принадлежащих дерев // О содержании иностранных плодовитых дерев в горшках / Диль. – часть 1. – Москва, 1824. – 16с.
1118953
  Коробейников П М. Подробности войны / П М. Коробейников, . – М, 1988. – 254с.
1118954
  Александрова Н.А. Подробности двух минут : очерки / Н.А. Александрова. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 192 с. : ил.
1118955
  Виноградов И.И. Подробности жизни / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1980. – 352с.
1118956
  Виноградов И.И. Подробности жизни / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1983. – 352с.
1118957
  Глазов Г.С. Подробности неизвестны / Г.С. Глазов. – Львов, 1981. – 292с.
1118958
  Навашин С.Г. Подробности об образовании мужских половых ядер у Lilium Martagon / С. Навашин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – С. 119-151, 2 л. ил. : ил. + табл.2. – Отд.оттиск из ХХІЗаписок Киев.Об-ва Естеств.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Григорьевичу Холодному от автора
1118959
  Гримайло Я.В. Подробности письмом : повесть / Я.В. Гримайло. – Москва, 1964. – 162 с.
1118960
  Цирулис Г. Подробности письмом : роман / Гавриил Цирулис ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 271 с.
1118961
  Цирулис Г. Подробности письмом : роман / Гавриил Цирулис ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 383 с.
1118962
  Доброгаев Н.И. Подробные решения и обьяснения2-10 способами всех без исключения алгебраических задач первых и вторых номеров Н.А. Шапошникова и Н.К. Вальцова : (для самообразования). – Сумы : Изд. Степана Александровича Козловского ; Типо-литогр. П.К. Пашкова
Ч. 1, вып. 2, отд. IV и V : Разложение выражений на простых множителей. Преобразование дробных выражений : (всего 1540 примеров и задач). – 1913. – VIII, 208 с. – При пере. отрезана нумер. стр.
1118963
  Нефедьев Н. Подробные сведения о волжских калмыках : собранная по листам. – Санкт-Петербург, 1854. – 286 с.
1118964
   Подробный каталог изданий археографической комиссии. – Птгр, 1918. – 116с.
1118965
  Владимирский-Буданов М.Ф. Подробный конспект истории русского права, составленный применительно к университетской программе по учебнику профессора М.Ф. Владимирского-Буданова / М.Ф. Владимирский-Буданов. – Киев : Изд. книжн. магаз. С.И. Иванова и К* ; [Тип. Петра Барского], 1907. – XII, III, 149 с.
1118966
   Подробный конспект по энциклопедии права составленный применительно к программе Универ. Св. Владимира. – Киев : Изд. Д. Тягая ; Типо-лит. "Прпогресс", 1907. – 21, [2] с.


  На тит. л. Николай Прокофьевич Василенко
1118967
  Зелинский В. Подробный ороографический словарь : заключает в себе: правильное начертание слов, обьяснение малопонятных и непонятных слов, указание ударений в словах и разделение каждого слова на части, для правильного переноса их из одной строки в другую / В. Зелинский; В.Зеленский. – изд-ние второе. – Москва : Типография Вильде, 1914. – 688 с. – Библиогр.: 687-688
1118968
  Флеров В.А. Подробный план занятий по обучению грамоте с указанием приемов обучения / Вс.А. Флеров. – 10-е изд. – Москва : Издание автора, 1915. – 79 с.
1118969
  Ровинский Д.А. Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв. / Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1895. – 806 с. – Дефект. кн.: № 51374 - отсутсв. стр. 805, 806
1118970
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : издание с 700 фототипными портретами : в 4 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1 : А - Д. – 1886. – XV, 736 с.
1118971
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : в 2 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1 : А - О. – 1889. – XVI с., 1202 стб. – Экз. № 13056 деф., отсутствуют, обл. и с. 1169-1202 стб.
1118972
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : в 2 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2 : П - Ф; Приложения, заключение и алфавитные указатели. – 1889. – [4] с., 1205-1888, [4], 880 стб. – Экз. № 66368 деф., с. 865-880 оторваны в верхней части и утрачены
1118973
  Лучник В. Подрод Morphnosoma mihi (=Omaseus aut.) рода Platysma (Bon.) Tschitsch. и его виды (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1914. – 3 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 14, № 4, 1914 г., c. 424-426
1118974
  Лучник В. Подрод Poecilus (Bon.) рода Platysma (Bon.) Tschitsch. и его секции (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1914. – 6 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 14, № 4, 1914 г., c. 412-417
1118975
  Эйхвальд К.Ю. Подрод ежевик Cylactis rafin. Исследование филогенеза одной бореальной растительной группы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эйхвальд К.Ю.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1958. – 39л.
1118976
  Семенов-Тян-Шанский Подроды Chaetoleistus Sem. / Семенов-Тян-Шанский, Д.В. Знойко. – МоскваЛ., 1928. – 207-212с.
1118977
   Подросткам - нашу заботу. – Минск, 1984. – 96с.
1118978
  Барто А.Л. Подростки : стихи / Агния Барто. – Москва : Советский писатель, 1943. – 48 с.
1118979
  Яковлева М.Ф. Подростки / М.Ф. Яковлева. – Ленинград, 1969. – 87 с.
1118980
  Ершов Я.А. Подростки / Я.А. Ершов. – Москва, 1974. – 303 с.
1118981
  Аноприенко Е.В. Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : книга для тренера : [учеб.-метод. пособие] / Е.В. Аноприенко, Т.В. Журавель , Ж.В. Пархоменко ; под общ. ред. Т.В. Журавель]. – Киев : Фолиант, 2012. – 251, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Вып. дан. укр.: Анопрієнко Є.В., Журавель Т.В., Пархоменко Ж.В. Підлітки груп ризику до інфікування ВІЛ: книга для учасника. Навчально-методичний посібник. – Библиогр. : с. 248-251 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8474-80-4
1118982
  Бродский Марк Аркадьевич Подростки и юношество в Сети: "вызовы для библиотекарей" / Бродский Марк Аркадьевич, Чудинова Вера Петровна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 27-30. – ISSN 1727-4893


  Интернет используется подростками и юношеством очень активно. Подростки любят скользить по киберпространству, общаться и развлекаться в Интернете, но процесс взаимодействия с ним и роль его в их жизни в полной мере ими еще не осмыслена.
1118983
  Орловский Ю.П. Подростки на производстве / Ю.П. Орловский. – Москва, 1966. – 120с.
1118984
  Лебединская К.С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере: Клинико-психол. характеристика "трудных" подростков / К.С. Лебединская. – М., 1988. – 165с.
1118985
  Барто А.Л. Подростки, подростки... : стихи : [для сред. возраста] / Агния Барто ; рис. В. Горяева. – Москва : Детская литература, 1980. – 79 с. : ил., цв. ил.
1118986
  Печерникова И.А. Подростки. / И.А. Печерникова. – М., 1949. – 224с.
1118987
  Коршунов М.П. Подростки. / М.П. Коршунов. – М., 1975. – 206с.
1118988
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – Свердловск, 1950. – 256с.
1118989
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – М., 1951. – 256с.
1118990
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – 5-е изд. – М., 1955. – 240с.
1118991
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – 6-е изд. – М., 1960. – 334с.
1118992
  Ицын Б.С. Подростки. Повесть / Б.С. Ицын. – Челябинск, 1967. – 238 с.
1118993
  Дроздова И.Г. Подростковая наркомания : советы психолога // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 67-68, 73. – ISSN 0016-7207
1118994
  Адлер А. Подростковый возраст и половое воспитание // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 318-322. – ISBN 978-966-222-967-7
1118995
  Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности / Х. Ремшмидт. – М., 1994. – 318с.
1118996
  Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 384-404. – ISBN 978-966-222-967-7
1118997
  Полукаров В.В. Подростковый клуб: самодеятельность, творчество, самоопределение / В.В. Полукаров. – Москва, 1988. – 79с.
1118998
  Малкова Е.Е. Подростковый период формирования личности как фундаментальная проблема науки и практики / Е.Е. Малкова, А.А. Наумова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 12 (165). – С. 29-37
1118999
  Манукян Э.А. Подростку нужен друг / Э.А. Манукян. – Москва, 1972. – 48с.
1119000
  Левшина И.С. Подросток и экран / И.С. Левшина. – М, 1989. – 175с.
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,