Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1118001
  Ільницький М. "... Пізнавання власної національної своєрідности..." (Костянтин Чехович) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 300-315. – ISBN 978-966-2763-27-0
1118002
  Кощенко А. "Підтверджене верховенство" інтервенціонізму США в постбіполярну епоху // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 22-30


  Відносини між США і Радянським Союзом
1118003
   "Підтримаймо законопроект "Про державну мову" / прес-центр Львівського національного університету ім. Івана Франка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 3


  Провідні вчені-філологи закликають народних депутатів, Голову Верховної Ради України та громадськість підтримати законопроект "Про державну мову" №5670, Відповідні звернення представники освітнього та наукового середовища прийняли під час розширеного ...
1118004
  Храмова І. "Підтримка гостро необхідна не лише місцевим та регіональним, а й національним виданням". Які труднощі доводиться долати друкованій пресі в умовах повномасштабної війни // Україна молода. – Київ, 2024. – 7 лютого (№ 6)
1118005
  Вінніков А. "Підтримка України Альянсом є дійсно результативною" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 4-5


  Голова представництва про роль НАТО у посиленні спроможностей ЗСУ і сектора безпеки.
1118006
  Пойканс Ю. "Підтримуємо всіх, хто вивчає нашу мову" / взяв інтерв"ю Віктор Мельник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 8


  Розмова з Послом Латвії в Україні Юрісом Покайнсом.
1118007
  Жадько В. "Піду помолюся усім святим у Києві..." // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 54-59. – ISBN 978-966-95419-8-7
1118008
  Степовичка Л. "Піду у чорний свій квадрат..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 16 серпня (№ 16). – С. 2


  Пам"яті поетеси Марти Починайко.
1118009
  Сорока В. "Підхід до кожного учня" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  1928 року першим твором педагогічного видавництва, щойно створеного "Товариством взаїмної помочі українського вчителства", стала праця Степана Сірополка "Дальтон-план в шкільному вихованню та навчанню".
1118010
  Грабовська І. "Пізнавши себе, ставати собою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1-2 червня (№ 95/96). – С. 21


  Погляд Юрія Липи на "призначення" української жінки.
1118011
  Жулинський М. "Пізнаємо велику радість єднання". 30 років тому відбувся Перший Всесвітній форум українців // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 5 (97), вересень - жовтень. – С. 41-47. – ISSN 1819-7329
1118012
  Панчук Любов "Пізнаєш істину - ввійде тоді у кров твою сонце" : урок вивчення біографії Григорія Сковороди в 9 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 21-23. – ISSN 0130-5263
1118013
  Морозов Є. "Пізнай контрагента", або Фіктивне підприємництво в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1118014
  Ушкалов Л. "Пізнай себе" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 50 (267). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Українська ідея Григорія Сковороди.
1118015
  Кратко М. "Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними" (до 160-річчявід часу заснування Кирило-Мефодіївського братства) // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-12. – ISSN 1819-7329
1118016
  Гарагуля М. "Пік психічних захворювань і розладів іще попереду" / текст Віктор Фоменко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 24/25 (627/628), 30 червня 2022. – С. 36-38
1118017
  Карандій В. Підсумки та висновки / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Прес-конференція директора Українського центру оцінювання якості освіти Вадима Карандія щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації учасників тестування у 2016 році.
1118018
  Чечетов М.В. Підсумки та завдання приватизації в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 95-103 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1118019
  Руснак І.С. Підсумки та перспективи оборонного будівництва України в контексті реалізації воєнної політики держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 35-44. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1118020
   Підсумки та рекомендації проекту "Регулювання трудової міграції-виклики для України". – Київ, 2005. – 56с.
1118021
  Шпенов Д. Підсумки у реформуванні Верховного Суду України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)
1118022
  Радишевський Р. Підсумки української літературознавчої полоністики // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літ. ім.Т. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2007. – Т. 9 : Європейський вимір української полоністики. – С. 7-35. – ISBN 978-966-96761-7-7


  У статті досліджується історія розвитку української літературознавчої полоністики. Проаналізовані наукові досягнення відомих літературознавців, серед яких науковці Київського університету: Ю.Л.Булаховська, Т.Н., Денисова, В.О. Захаржевська, В.К. ...
1118023
  Свистун В.К. Підсумки формування бази гравіметричних даних в Україні / В.К. Свистун, В.О. Антонов, П.Г. Пігулевський // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (75), липень - вересень. – С. 83-91 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1684-2189
1118024
  Косіор С.В. Підсумки хлібозаготівель і завдання КП(б)У в боротьбі за піднесення сільского господарства України / С.В. Косіор, 1933. – 65 с.
1118025
   Підсумки чистки КП (б)У. – Х, 1930. – 96с.
1118026
  Мічурін І.В. Підсумки шестидесятирічних робіт. (1855-1935) / І.В. Мічурін. – Харків, 1949. – 659 с.
1118027
  Горяної Л.Г. Підсумкова колегія Міністерства освіти і науки України "Вища освіта України - Європейський вимір: стан, проблеми, перспективи" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 12-13 : фото
1118028
  Петришин Л. Підсумкова студентська конференція за результатами виробничої практики та стажування студентів спеціальності "Облік і аудит" ОКР "Спеціаліст", "Магістр" / Л. Петришин, Г. Сиротюк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 136-138 : фото
1118029
  Погосян Т.В. Підсумкове заняття з дисципліни "Безпека життєдіяльності" у Вінницькому технічному коледжі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 29-33 : табл.
1118030
  Тюріна Тетяна Підсумкове заняття з української літератури : урок-турнір у 5 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 27-29. – ISSN 0130-5263
1118031
   Підсумкове слово // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 465-476. – ISBN 978-617-7770-24-3
1118032
  Клочек Г. Підсумкове слово автора // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 27-29. – ISSN 0130-5263


  Обговорення "Концепціїї реформування літературної освіти.."
1118033
   Підсумковий документ міжнародного симпозіуму "Економічна теорія: історичні корені, сучасний стан і перспективи розвитку" (Москва, 10-11 червня 2004 року) // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 108-112. – ISSN 1811-3141
1118034
   Підсумковий звіт Міжнародного семінару "Моделі регулювання та системи забезпечення якості освіти" Сантьяго, Чилі, грудень, 2006 р. // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 61-72


  Забезпечення якості та великомасштабна реформа освіти: уроки для Чилі. Англія. Голландія. Нова Зеландія. Шотландія. Канада (провінція Британська Колумбія).
1118035
  Лисичарова Г.О. Підсумковий урок-гра на тему "Країни світу", 10 клас / Г.О. Лисичарова, Т.В. Ніколаєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 25-28 : табл., мал. – Бібліогр.: 4 назв.
1118036
  Климюк І.Б. Підсумковий урок-змагання на тему "Природні умови і ресурси, природні комплекси (ландшафти) України", 8 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 19-21 : мал. – Бібліогр.: 12 назв
1118037
  Чабан Галина Підсумковий урок - КВК з теми "Літосфера" 6 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-26 : Фото
1118038
  Бондаренко Г.Ф. Підсумковий урок з теми "Гідросфера", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 9-13 : слайд
1118039
  Зеркаль Ольга Підсумковий урок з теми "Маркетинг у підприємницькій діяльності" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
1118040
  Мартинова М. Підсумковий урок за історичною повістю І.Франка "Захар Беркут" / М. Мартинова, Л. Павленко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 23-27
1118041
  Хроменко І.А. Підсумковий урок за романом Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" : Урок-дослідження за технологією "ІпіеІ® Навчання для майбутнього". 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-15
1118042
  Хроменко І.А. Підсумковий урок за романом Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" : урок-дослідження за технологією "Intel® Навчання для майбутнього" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 19-20
1118043
  Гуріна В.В. Підсумковий урок у формі супер-шоу "Найрозумніший". 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-56
1118044
   Підсумкові збори року // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Грудень (№ 10)


  "Делегати конференції трудового колективу КНУ, яка відбулася 28 грудня 2021 року в режимі онлайн за наявності кворуму делегатів від усіх структурних підрозділів, схвалили Звіт ректора КНУ за 2021 рік. Роботу Університету у 2021 році представив ректор ...
1118045
  Різун В.В. Підсумкові контрольні роботи в системі освітнього моніторингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-33. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Стаття присвячена підсумковим контрольним роботам в системі освітнього моніторингу. Розглядаються загальні питання контролю знань.
1118046
  Кобернік С.Г. Підсумкові контрольні роботи в шкільних курсах географії / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 6-18 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1118047
  Ігнатова О.І. Підсумкові лексико-граматичні вправи та завдання з французької мови : (За програмою 1 року навчання, середній рівень) / О.І. Ігнатова; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 32с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
1118048
  Нахлік Є. Підсумкові уваги, духова еволюція Івана Франка // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 610-615. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1118049
   Підсумкові цифри // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  КНУ ім. Т. Шевченка - лідер за кількістю поданих абітурієнтами заяв.
1118050
  Денисенко Б.В. Підсумково-узагальнювальний урок з теми "Австралія", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 23-27 : рис., карта-схема, табл.
1118051
  Кравців З. Підсумований облік робочого часу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 365-371. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1118052
  Бекишев Г.А. Підсумовування послідовностей / Г.А. Бекишев, М.І. Кратко. – Київ : Вища школа, 1981. – 62 с.
1118053
  Ребошапка І. Підсумовуючий афоризм визвольного моменту Тараса Шевченка // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 92-93. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Одним із засобів посилення експресивних валентностей мови художньої літератури є її фразеологія, яка в літературному творі виконує зображально-емоційну функцію, за допомогою якої письменник-майстер слова зображає різні життєві факти і події, виявляє ...
1118054
  Гудим І. Підсумок Всеукраїнської конференції: інклюзивна освіта як пріоритет // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
1118055
  Черінь Г. Підсумок життя // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 507, травень : травень. – С. 11-12


  На прощання композиторові Ігореві Білогрудові.
1118056
  Коршук Т.П. Підсумок інтродукції та вивчення листопадних магнолій у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Т.П. Коршук, Р.М. Палагеча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати інтродукції листопадних магнолій. Вивчено їхні біолого-фізіологічні особливості. Колекція магнолій нараховує 50 видів, гібридів та форм.
1118057
  Чуб Д. Підсумок поетичної майстерності І. Качуровського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 10-11
1118058
  Стобєцький Р. Підсумок польської історіографії початку XXI століття // Критика. – Київ, 2013. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 20-24. – ISSN 1563-6461
1118059
  Маляр П. Підсумок творчости поета // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 192, січень : січень. – С. 12-15


  Творчість Яра Славутича.
1118060
  Вашека О.В. Підтвердження закону Заленського у папоротей / О.В. Вашека, О.В. Брайон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81-83. – (Біологія ; Вип. 30)


  На прикладі трьох видів папоротеподібних показано зміну анатомічних показників в акропетальному напрямку, а саме: збільшення кількості продихів та маси сухої речовини на одиницю площі поверхні вай, зменшення їх товщини. Закономірність зміни деяких ...
1118061
  Старченко О. Підтвердження кваліфікації спеціаліста як необхідний елемент його процесуального статусу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 249-250
1118062
  Кирик А.А. Підтвердження повноважень адвоката у цивільному процесі: проблемні питання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-617-7041-84-8
1118063
  Дрейзіна Д. Підтвердження повноважень адвоката у цивільному судочинстві / Д. Дрейзіна, Є. Міняфаєва // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 92-95.
1118064
  Глотов М. Підтвердження права адвоката діяти від імені клієнта в суді // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1118065
  Морозов Є. Підтвердження реальності господарської операції для отримання податкової вигоди // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 грудня (№ 48/49). – С. 44-45. – ISSN 1992-9277


  Нова судова практика Верховного Суду в підтвердженні реальності господарської операції та отриманні податкової вигоди.
1118066
  Дрозач М.І. Підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями в Україні (досвід та пропозиції) / М.І. Дрозач, Н.К. Стульпінас // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 11-14
1118067
  Костюк В.М. Підтвердження та вибір гіпотези в науковому дослідженні. / В.М. Костюк. – Київ, 1973. – 175с.
1118068
   Підтвердження трудового стажу з трудовою книжкою і без неї // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 15, август. – С. 6-7
1118069
   Підтвердили високий статус // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 1 : фото


  Про вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка. За результатами голосування ректором було переобрано Л.В. Губерського.
1118070
  Ковтунцев В. Підтвердити кваліфікацію: як, де і навіщо / спілкувалася Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Травень (№ 17/18). – С. 1, 8


  Недавно сертифікати професійної кваліфікації вперше отримали практичні психологи. Для чого потрібні ці сертифікати? Як відбувається оцінювання і визнання результатів навчання? Хто повинен буде підтвердити свої професійні навички? І основне, які ...
1118071
   Підтекст. – Київ
№ 9. – 1996
1118072
   Підтекст. – Київ
№ 10. – 1996
1118073
   Підтекст. – Київ
№ 11. – 1996
1118074
   Підтекст. – Київ
№ 12. – 1996
1118075
   Підтекст. – Київ
№ 13. – 1996
1118076
   Підтекст. – Київ
№ 14. – 1996
1118077
   Підтекст. – Київ
№ 15. – 1996
1118078
   Підтекст. – Київ
№ 16. – 1996
1118079
   Підтекст. – Київ
№ 17. – 1996
1118080
   Підтекст. – Київ
№ 18. – 1996
1118081
   Підтекст. – Київ
№ 1. – 1997
1118082
   Підтекст. – Київ
№ 2. – 1997
1118083
   Підтекст. – Київ
№ 3. – 1997
1118084
   Підтекст. – Київ
№ 4. – 1997
1118085
   Підтекст. – Київ
№ 5. – 1997
1118086
   Підтекст. – Київ
№ 6. – 1997
1118087
   Підтекст. – Київ
№ 7. – 1997
1118088
   Підтекст. – Київ
№ 8. – 1997
1118089
   Підтекст. – Київ
№ 9. – 1997
1118090
   Підтекст. – Київ
№ 10. – 1997
1118091
   Підтекст. – Київ
№ 11. – 1997
1118092
   Підтекст. – Київ
№ 12. – 1997
1118093
   Підтекст. – Київ
№ 13. – 1997
1118094
   Підтекст. – Київ
№ 14. – 1997
1118095
   Підтекст. – Київ
№ 15. – 1997
1118096
   Підтекст. – Київ
№ 16. – 1997
1118097
   Підтекст. – Київ
№ 17. – 1997
1118098
   Підтекст. – Київ
№ 18. – 1997
1118099
   Підтекст. – Київ
№ 19. – 1997
1118100
   Підтекст. – Київ
№ 20. – 1997
1118101
   Підтекст. – Київ
№ 21. – 1997
1118102
   Підтекст. – Київ
№ 22. – 1997
1118103
   Підтекст. – Київ
№ 23. – 1997
1118104
   Підтекст. – Київ
№ 24. – 1997
1118105
   Підтекст. – Київ
№ 25. – 1997
1118106
   Підтекст. – Київ
№ 26/27. – 1997
1118107
   Підтекст. – Київ
№ 28/29. – 1997
1118108
   Підтекст. – Київ
№ 30. – 1997
1118109
   Підтекст. – Київ
№ 31. – 1997
1118110
   Підтекст. – Київ
№ 32. – 1997
1118111
   Підтекст. – Київ
№ 33. – 1997
1118112
   Підтекст. – Київ
№ 34. – 1997
1118113
   Підтекст. – Київ
№ 35/36. – 1997
1118114
   Підтекст. – Київ
№ 37/38. – 1997
1118115
   Підтекст. – Київ
№ 39/40. – 1997
1118116
   Підтекст. – Київ
№ 41. – 1997
1118117
   Підтекст. – Київ
№ 42. – 1997
1118118
   Підтекст. – Київ
№ 43. – 1997
1118119
   Підтекст. – Київ
№ 44. – 1997
1118120
   Підтекст. – Київ
№ 45. – 1997
1118121
   Підтекст. – Київ
№ 46. – 1997
1118122
   Підтекст. – Київ
№ 47/48. – 1997
1118123
   Підтекст. – Київ
№ 1/2. – 1998
1118124
   Підтекст. – Київ
№ 3/4. – 1998
1118125
   Підтекст. – Київ
№ 5/6. – 1998
1118126
   Підтекст. – Київ
№ 7. – 1998
1118127
   Підтекст. – Київ
№ 8. – 1998
1118128
   Підтекст. – Київ
№ 9. – 1998
1118129
   Підтекст. – Київ
№ 10/11. – 1998
1118130
   Підтекст. – Київ
№ 14/15. – 1998
1118131
   Підтекст. – Київ
№ 16. – 1998
1118132
   Підтекст. – Київ
№ 17/18. – 1998
1118133
   Підтекст. – Київ
№ 19. – 1998
1118134
   Підтекст. – Київ
№ 20. – 1998
1118135
   Підтекст. – Київ
№ 21. – 1998
1118136
   Підтекст. – Київ
№ 22. – 1998
1118137
   Підтекст. – Київ
№ 23. – 1998
1118138
   Підтекст. – Київ
№ 24. – 1998
1118139
   Підтекст. – Київ
№ 25. – 1998
1118140
   Підтекст. – Київ
№ 26. – 1998
1118141
   Підтекст. – Київ
№ 27/28. – 1998
1118142
   Підтекст. – Київ
№ 29. – 1998
1118143
   Підтекст. – Київ
№ 30/31. – 1998
1118144
   Підтекст. – Київ
№ 32. – 1998
1118145
   Підтекст. – Київ
№ 33. – 1998
1118146
   Підтекст. – Київ
№ 34. – 1998
1118147
   Підтекст. – Київ
№ 35/36. – 1998
1118148
   Підтекст. – Київ
№ 37/38. – 1998
1118149
   Підтекст. – Київ
№ 39. – 1998
1118150
   Підтекст. – Київ
№ 40/41. – 1998
1118151
   Підтекст. – Київ
№ 42. – 1998
1118152
   Підтекст. – Київ
№ 43/44. – 1998
1118153
   Підтекст. – Київ
№ 45/46. – 1998
1118154
   Підтекст. – Київ
№ 47/48. – 1998
1118155
   Підтекст. – Київ
№ 49/50. – 1998
1118156
   Підтекст. – Київ
№ 51/52. – 1998
1118157
  Клочек Г. Підтекст літературно-художнього твору як джерело його художньої енергії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 68-79
1118158
  Загоруйко Н.А. Підтекст та езопова мова у листуванні Івана Світличного як ознака альтернативного дискурсу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 91-92
1118159
  Кикоть В.М. Підтекст як вимір макрообразу // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 78-84. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  На тлі оглядово-історичного показу лінгвістичних та психолого-літературознавчих досліджень явища підтексту демонструється різноманітність підходів у вивченні природи творення та функціонування останнього, а також обґрунтовується ідея генезису підтексту ...
1118160
  Сорока І.І. Підтекст як категорія сценічного мовлення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства (доктора філософії) : 17.00.02 / Сорока Іван Іванович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1118161
  Назарець Віталій Миколайович Підтекст як смисловий феномен та художнє явище : Дис... канд. філол. наук : 10.01.08 / Назарець Віталій Миколайович ; Рівненський держ. пед. ін-т. – Рівне, 1994. – 150 л. – Бібліогр.: л. 137-149
1118162
  Назарець В.М. Підтекст як смисловий феномен та художнє явище : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Назарець В.М. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1994. – 24 с.
1118163
  Юдкін-Ріпун Підтексти драм Лесі Українки // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 4 (36). – С. 7-19. – ISSN 1728-6875


  У драмах Лесі Українки має місце діалог к культурою декадансу, який увиразнює тематитку меланхолії та похідних від неї мотивів усамітнення, небуття, жертви
1118164
  Зимомря М.І. Підтексти на тлі літературного процесу / М.І. Зимомря, Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 271-276. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6


  "У сподіваннях і трагічних зламах" - такий підзаголовок міститься на титульній сторінці четвертого тому "Історії української літератури". Йдеться про капітальний проект, що передбачає працю у десяти томах.
1118165
  Белоконь Н.А. Підтексти Ф. Достоєвського в творчості І. Чендея // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 3-10. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
1118166
  Непийвода Н.Ф. Підтекстова інформація в сучасних ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 62-68. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-6
1118167
  Фока М. Підтекстовий план "Катерини" Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 331-342. – ISBN 978-966-920-140-9
1118168
  Паламарчук М.М. Підтоплення земель на півдні України / М.М. Паламарчук, Н.Б. Закорчевна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 359-367 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
1118169
  Фея О. Підточений граніт науки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 39 (671), 25.09.-1.10.2020. – С. 36. – ISSN 1996-1561
1118170
   Підтримай пам"ятку і науковців! / підготувала Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 15). – С. 7


  У Інституті фізики НАН України рятують історичну будівлю головного корпусу за допомогою спільнокошту.
1118171
  Лавніченко О.В. Підтримання боєздатності з"єднань (військових частин) Національної гвардії України під час участі в об"єднаних операціях, бойових діях / О.В. Лавніченко, І.І. Ліпатов, С.П. Павлов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (85). – С. 24-29. – ISSN 2078-7480
1118172
  Олійник О.Б. Підтримання в суді державного обвинувачення прокурором - одна з конституційних функцій // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 31-32
1118173
  Вахонєва Т. Підтримання виконання трудової діяльності на професійній основі як функція трудового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
1118174
  Юрчишин В. Підтримання державного обвинувачення в суді - першочергова конституційна функція прокуратурни України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.131-135. – ISSN 0132-1331
1118175
  Крикливий Р. Підтримання державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 35-40.


  Організаційні і кадрові питання
1118176
  Лісова Н. Підтримання державного обвинувачення у суді в умовах впровадження нового Закону України "Про прокуратуру" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 96-102. – ISSN 1026-9932
1118177
   Підтримання низької інфляції в Україні : Матеріали конференції, що відбулася у грудні 2004 р. у м. Києві. – Київ : Міленіум, 2004. – 122 с. – ISBN 966-8063-55-4


  Раскрывает метафизические, этические, теоретические и политические условия и предпосылки становления и развития современной рыночной экономики
1118178
  Пономаренко Г. Підтримання оптимального рівня вологи повітря в приміщеннях бібліотек та книгосховищ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 26-29. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
1118179
   Підтримання прокурором державного обвинувачення : навч. посібник / [Г.П. Середа, Л.Р. Грицаєнко, М.К. Якимчук та ін.] ; Генеральна прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Юридична думка, 2010. – 655, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-8602-78-8


  У пр. № 1749949 напис: Вельмишановному Івану Степановичу від керівника авторського колективу. Брат может другом вдруг не оказаться, но друг мой непременно брат. Хай щастить. Підпис. 27.09.10 год
1118180
   Підтримання прокурором публічного обвинувачення : підручник / [Балита Р.І. та ін. ; ред.: Пономаренко З.В. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 629, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 599-625. – ISBN 978-617-7220-91-5
1118181
  Корнієнко О.В. Підтримання психосоматичного здоров"я практично здорових людей : Навчальний посібник / О.В. Корнієнко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 126с. – ISBN 966-594-143-7
1118182
  Назарук О. Підтримання публічного обвинувачення в суді – конституційна функція органів прокуратури України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 62-67. – ISSN 2409-4544
1118183
  Гринюк В. Підтримання публічного обвинувачення в суді: аналіз конституційних новел // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 115-120. – ISSN 1026-9932
1118184
  Торяник О.Ю. Підтримання публічного обвинувачення як функція прокуратури // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 272-274. – ISBN 978-617-7096-97-8
1118185
  Кордейро Марія Інес Підтримання Універсальної десяткової класифікації: минуле і майбутнє / А. Славік, Г. Рісзаус ; пер. з англ. Ю. Скора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  У рамках співпраці Книжкова палата України отримала від Консорціуму УДК (Гаага, Нідерланди) наукову статтю англійською мовою, написану головним редактором Марією Інес Кордейро та її помічниками Аїдою Славік і Гергардом Рісзаусом для детальнішого ...
1118186
   Підтримання Універсальної десяткової класифікації: минуле і майбутнє / М.І. Кордейро, А. Славік, Г. Рісзаус, Ю. Скора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17-23.
1118187
   Підтримати винахідників // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На Чернігівщині запроваджено конкурс «Краща інноваційна розробка». До участі приймалися інноваційні винаходи, розроблені за останні 5 років (незалежно від подання їх на участь в інших конкурсах), а також інноваційні розробки, які вже впроваджені у ...
1118188
  Шулікін Д. Підтримати інновації // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)


  17 травня в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся науково-практичний круглий стіл "Проблеми та перспективи розвитку наукових парків України". Його мета - обмін досвідом, визначення найбільш гострих проблем функціонування зазначених інноваційних структур в ...
1118189
   Підтримати інноваційну систему / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про проведення парламентських слухань на тему: "Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку". "Пряма мова заступника голови Наукового комітету Нацради з розвитку науки і технологій, професора Інституту високих технологій ...
1118190
  Супрун Л. Підтримати Народну Конституцію - найвища громадянська позиція кожного! // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1118191
   Підтримати оборонні дослідження // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про V Міжнародну науково-практичну конференцію "Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки", яка відбулася в рамках виставки "Зброя та безпека-2017". "...Під ...
1118192
   Підтримати стартапи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У МОН завершують перший етап з підготовки законопроекту щодо стартапів - на часі його обговорення в експертному та бізнес середовищі. Про це розповів директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН Віктор Шовкалюк під час ...
1118193
   Підтримка - юним науковцям // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Указ про утворення спеціального Фонду з підтримки освітніх та наукових програм для молоді підписав Президент України Петро Порошенко. Про це він повідомив у Києві, під час зустрічі зі студентами й аспірантами. "Президент наголосив на важливості ...
1118194
  Іванець А. Підтримка "традиційними "релігійними організаціями РФ агресивної та геноцидної війни Росії проти України (24.02.22 - поч. 2023 р.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 6. – С. 4-5
1118195
  Іванець А. Підтримка "традиційними" релігійними організаціями РФ агресивної та геноцидної війни Росії проти України (24.02.2022 - поч. 2023 р.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 8. – С. 4-5
1118196
  Іванець А. Підтримка "традиційними" релігійними організаціями РФ агресивної та геноцидної війни Росії проти України (24.02.22 - поч. 2023 р.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 7. – С. 4-5
1118197
  Іванець А. Підтримка "традиційними" релігійними організаціями РФ агресивної та геноцидної війни Росії проти України (24.02.22 - поч. 2023 р.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 9. – С. 6-7
1118198
   Підтримка академічної мобільності // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка стали переможцями конкурсного відбору для реалізації програми академічної мобільності SAM (Student academic mobility) від House of ...
1118199
   Підтримка Асоціації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 19 вересня (№ 36/37). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет долучився до роботи щорічної Конференції університетів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - 2022. Під час заходу учасники обговорили стан і перспективи розвитку української вищої освіти ...
1118200
  Ковальков О.Л. Підтримка афганського Руху Опору Адміністрацією Президента США Дж. Картера (1978-1980) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 163-175. – ISSN 2664-9950


  Основні положення і фактичний матеріал можуть бути використані для дослідження "афганської кризи" як складової "холодної війни". Оригінальність: висвітлено політику США щодо афганського Руху Опору на тлі погіршення радянсько- американських відносин у ...
1118201
   Підтримка в умовах пандемії / за інформацією Спілки ректорів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Обласні та київська міська олімпіади з математики цьогоріч проходили на базі провідних вишів країни. Таку ініціативу Київського національного університету імені Тараса Шевченка підтримала Спілка ректорів вищих навчальних закладів України. Вона була ...
1118202
  Тадеєва М. Підтримка викладання мов національних меншин у сфері освіти Чеської Республіки / М. Тадеєва, Л. Годунко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 160-164. – ISSN 2309-9127
1118203
  Семенов М.А. Підтримка викладачів, які використовують технології дистанційного навчання, в переміщеному університеті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 65-66. – ISBN 978-966-285-400-8
1118204
   Підтримка від ЮНІСЕФ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 жовтня (№ 42/43). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1118205
   Підтримка відкритого суспільства: моя історія / Інформ.-консульт. центр "Освіта", Львів ; Харків. громад. центр "Освіта", Харків ; [пер. з англ.: І. Ярощук ; ред.: В. Земляний]. – Львів : [б. в.], 2018. – 70, 66 с. : іл., портр. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Open society support: my story. – ISBN 978-617-7429-05-9
1118206
  Назаровець М.А. Підтримка відкритої науки в Technische Informationsbibliothek - TIB // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2022. – Вип. 61. – С. 7-16. – ISSN 2410-5333


  Проаналізовані напрями підтримки руху Відкритої науки у TIB - Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitatsbibliothek. З’ясовано, що ідеї Відкритої науки є провідними в реалізації завдань роботи бібліотеки, а підхід до їх ...
1118207
  Туркот М. Підтримка військовим прокурором публічного обвинувачення / М. Туркот, О. Єні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 66-72
1118208
  Полонський В.Г. Підтримка вітчизняних виробників при членстві України в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано напрямки посилення горизонтальних програм державної допомоги виробникам, концепцію економічного механізму стимулювання роботодавців до вкладення коштів у людські ресурси, конкретизовано вимоги до підготовки фахівців та їхніх ...
1118209
  Полонський Вячеслав Григорович Підтримка вітчизняних виробників при членстві України в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано напрямки посилення горизонтальних програм державної допомоги виробникам, концепцію економічного механізму стимулювання роботодавців до вкладення коштів у людські ресурси, конкретизовано вимоги до підготовки фахівців та їхніх ...
1118210
  Полонський Вячеслав Григорович Підтримка вітчизняних виробників при членстві України в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано напрямки посилення горизонтальних програм державної допомоги виробникам, концепцію економічного механізму стимулювання роботодавців до вкладення коштів у людські ресурси, конкретизовано вимоги до підготовки фахівців та їхніх ...
1118211
  Жушман В.П. Підтримка вітчизняного аграрного товаровиробника - найважливіший напрямок подолання економічної й соціальної кризи: правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 107-114. – ISSN 0201-7245
1118212
  Калита П. Підтримка вітчизняного виробника: курс на вдосконалення та розвиток // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 7


  "11% цінової переваги для вітчизняних виробників - це мінімальна підтримка. Останнім часом в Україні вже на всіх рівнях влади заговорили про важливість підтримки вітчизняних виробників. І це чудово! Адже за минулі 25 років Україна практично втратила ...
1118213
  Миклащук І. Підтримка громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 4 (384). – С. 6-10. – ISSN 2313-559X
1118214
  Бекешкіна І. Підтримка громадянського суспільства в Україні: різні перспективи / Ірина Бекешкіна, Пьотр Кажмиркевич ; Inst. of publ. affairs. – Київ : Фонд "Демократичні ініціативи", 2012. – 64 с., 58, [2] с. : іл., табл. – Кн.-"переверт" укр., та англ. мовами. Назва англ. мовою: Making Ukrainian civil society matter. - Кн. опис. за обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7208-48-6
1118215
  Ткач О. Підтримка демократичної політичної системи суспільством як чинник ефективності урядів / О. Ткач, А. Ткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 55-63. – (Філософія ; вип. 2 (5)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються проблема стосовно рівня підтримки урядів і лідерів як чинника неефективного уп- равління. Наслідки впливають на характер режиму і зменшують рівень підтримки демократичних сис- тем. Ефективність урядів, підтримка економіч ного зростання, ...
1118216
   Підтримка держави щодо розвитку інтеграційних процесів в Україні / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 91-94.
1118217
  Кропивницький Р.С. Підтримка держави як інструмент державного управління науковою діяльністю в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 105-110. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджено особливості підтримки державою проведення наукових досліджень в Україні як один із інструментів державного управління.
1118218
  Євсюков О.П. Підтримка державної соціально-економічної безпеки в умовах глобалізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 85-88. – ISSN 2306-6814
1118219
  Проц А. Підтримка державою підприємницької активності переміщених осіб та учасників АТО // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 69-73
1118220
  Кабанцева А.В. Підтримка дитини в умовах емоційного напруження : навч.-метод. посібник / [А.В. Кабанцева, О.Л. Корнєєва] ; М-во охорони здоров"я України ; М-во світи і науки України, ДЗ "Наук.-практ. мед. реабілітац.-діагност. центр МОЗ України" [та ін.]. – Киев : КВІЦ, 2018. – 135, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 125-130. – ISBN 978-617-697-100-9
1118221
  Бондарчук К.П. Підтримка діяльності суб"єктів сільгоспгосподарювання в розвинених країнах як засобу забезпечення їх функціонування у формальному секторі економіки // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 226-232
1118222
  Бачинська О.М. Підтримка Дніпросоюзом культурно-мистецьких закладів за доби Гетьманату П. Скоропадського // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 11-12
1118223
  Захарін С. Підтримка доступу до вищої освіти в умовах воєнного стану / С. Захарін, Д.І. Коваленко // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 3-4. – ISBN 978-617-7763-01-6
1118224
  Попова О.Л. Підтримка житлового будівництва на селі "Власний дім": регіональний зріз // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 97-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
1118225
  Білик О. Підтримка і розвиток медіаграмотності в умовах швидкоплинного інформаційного середовища // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, С. Зворський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (95). – С. 21-25
1118226
  Вовченко Н. Підтримка інноваційних розробок - розбудова конкурентоспроможної України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 26-27 : фото
1118227
  Морозов В.С. Підтримка інноваційної діяльності у ФРН // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4. – С. 120-130. – ISSN 1729-7036
1118228
  Стасюк О. Підтримка інноваційної та винахідницької діяльності- фінляндський приклад // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.48-51. – ISSN 1608-6422
1118229
  Ящук І. Підтримка інтересу до читання в новому інформаційному середовищі // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 199-211. – ISSN 2411-4146
1118230
  Никитченко О.В. Підтримка інформаційної безпеки процесингу платіжних карт // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 122-124. – ISSN 2310-0974


  Розглянуто роль банківських установ у забезпеченні динамічного розвитку економіки, впровадженні сучасних банківських технологій та інструментів. Визначено проблеми надійного та ефективного процесингу платіжних карт, інформаційної та фінансової безпеки, ...
1118231
  Бондар Юрій Підтримка книговидання - умова формування національного інформаційного простору // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Національна держава й національна книга, книговидання взаємозалежні. Інтереси держави передусім ідеологічні - книга один із наріжних каменів творення нації, її самоусвідомлення та суверенності. Видавці очікують від держави сприяння у вирішенні ...
1118232
  Шуляк Василь Підтримка козацького руху українським та світовим православним духовенством // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 24-28
1118233
  Танчак Я.А. Підтримка малого підприємництва як фактор розвитку національної економіки / Я.А. Танчак, Н.П. Дребот, М.М. Миколишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 73-78. – ISSN 2071-4653


  "Досліджено місце та роль малого підприємництва для національної економіки; проаналізовано сучасний стан малого бізнесу в Україні; визначено основні фактори, що гальмують і перешкоджають його розвитку. Наведено детальну оцінку операційної діяльності ...
1118234
  Філиппова С.В. Підтримка малого промислового підприємництва в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 32-37. – ISSN 2306-6814
1118235
  Клименко К.В. Підтримка міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку в національних валютах / К.В. Клименко, М.В. Савостьяненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 103-116 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
1118236
   Підтримка міжнародної небесної системи відліку, вивчення її особливостей, зв"язку з носіями в оптичному діапазоні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 406с. : 150 рис., 66 таб. – Бібліогр.: 390 дж.


  Об"єкти досліджень: зорі в полях з радіоджерелами, індивідуальні каталоги положень та рухів зір, астрономічне застосування телевізійної системи "Спалах" та спостережного комплексу на базі телескопа АЗТ 8, можливі джерела космічних променів, магнітне ...
1118237
   Підтримка молодих науковців // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  "У Міністерстві освіти та науки України відбулося засідання робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо підтримки молодих учених".
1118238
   Підтримка молодих учених // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Рада заснувала іменні стипендії парламенту для молодих учених - докторів наук.
1118239
   Підтримка молодих учених // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 липня (№ 28). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Верховна Рада ухвалила постанову "Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук".
1118240
  Шулікін Д. Підтримка молоді й зарплати науковців // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Законопроект щодо підтримки молоді й норма стосовно зарплат науковців - які рішення були ухвалені на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій?
1118241
  Прокопенко В.А. Підтримка нових наукових напрямів - запорука інновацій / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 73-75. – ISSN 1027-3239
1118242
  Головатий М.Ф. Підтримка обдарованої, талановитої молоді // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 120-121. – ISBN 966-594-559-9
1118243
  Богданович І. Підтримка організацій громадянського суспільства з боку міжнародних інституцій та завдання світової спільноти // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 6 (386). – С. 2-6. – ISSN 2313-559X
1118244
  Антошкіна В. Підтримка підприємницької ініцативи безробітних громадян шляхом надання одноразової допомоги / В. Антошкіна, Н. Васильченко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 7-10.
1118245
  Білобровець О. Підтримка поляками Волинської губернії політики Росії на початку Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається ставлення польського населення Волинської губернії до Першої світової війни, в якій брала участь Росія. Підтримка поляками війни здійснювалась у різноманітних формах: маніфестаціях, заявах російських і польських політичних і ...
1118246
   Підтримка Польшею наших євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень - гарний приклад для інших країн // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 18 лютого (№ 32)
1118247
   Підтримка постраждалих // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 лютого (№ 7). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На базі Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля створили творчий простір FabLab - тут проводитимуть інтерактивні заходи для соціальної та психологічної реабілітації людей, які постраждали від конфлікту на Сході України. Відвідати ...
1118248
  Зибін С.В. Підтримка прийняття рішень при формуванні програм інформаційної безпеки держави: моделі загроз і ризиків / С.В. Зибін, В.О. Хорошко // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2015. – Т. 5, № 1. – С. 77-83. – ISSN 2223-5744
1118249
  Гнатчук Є.Г. Підтримка прийняття рішень щодо можливості сурогатного материнства на основі цивільно-правових підстав / Є.Г. Гнатчук, А.В. Горошко, В.Ю. Чернецька // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 12-16. – (Технічні науки ; № 4, т. 1 (287)). – ISSN 2307-5732
1118250
   Підтримка провідних та молодих учених // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  На сайті Національного фонду досліджень відкрито прийом заявок на другий конкурс наукових і науково-технічних проєктів НФД - "Підтримка досліджень провідних та молодих учених". Податися можна до 26 червня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба ...
1118251
  Кушлакова Н.М. Підтримка професійної згуртованості як елемент корпоративної культури науково-технічних об"єднань промислових регіонів України // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 77-93. – ISSN 2312-2587


  "На основі широкого кола джерел розглянуто основні напрями діяльності інженерно-наукових об’єднань промислових регіонів України, в основу діяльності яких було покладено ідею об’єднання інженерної спільноти з метою встановлення фахової комунікації, ...
1118252
  Ткаченко О.В. Підтримка родиною Терещенків соціально незахищених верств населення // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 47-49. – ISBN 978-966-581-772-1
1118253
  Дідок К.Ю. Підтримка розвитку альтернативних джерел енергії міжнародними фінансовими організаціями в країнах, що розвиваються, як фактор забезпечення енергетичної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 27-30
1118254
  Маріуц І. Підтримка розвитку ключових компетентностей у країнах Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 52-55. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльний аналіз досвіду країн Європейського Союзу в підтримці розвитку компетентнісного підходу на рівні національних стратегій, які досягли значного прогресу у включенні ключових компетентностей у національні навчальні плани й інші ...
1118255
  Поцелуйко І.О. Підтримка розумового потенціалу та його розкриття в процесі дорослішання // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 198-199. – ISBN 978-617-8037-94-9
1118256
  Назаровець С. Підтримка руху відкритого доступу в українському бібліотекознавстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 2 (199). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати соціологічного дослідження, яке проводилось серед вітчизняних фахівців бібліотечної справи з метою виявлення мотивуючих та стримуючих факторів щодо поширення ідей руху відкритого доступу в бібліотекознавстві. Ключові слова: ...
1118257
  Григор"єва Х.А. Підтримка сільськогосподарської кооперації в Україні: питання правового забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 288-292. – ISSN 2219-5521
1118258
  Козловський І. Підтримка словом і мільярдом євро. Європарламент надав офіційне добро на ухвалене 1 лютого Європейською комісією рішення про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 18 лютого (№ 32)
1118259
   Підтримка стартапів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Український фонд стартапів обрав 8 переможців пітчинг-сесій.
1118260
  Степаніщев М. Підтримка старшиною Мазепи в питанні переходу на бік Карла XII // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 207-209. – ISBN 978-966-171-90295
1118261
  Сергійчук Б. Підтримка Туреччиною державницьких устремлінь українського народу в період Першої світової війни // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 437-447. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті аналізуються кроки турецької державної влади щодо підтримки українських національно-визвольних змагань у роки Першої світової війни. Зокрема, розглядаютьтся контакти членів Союзу Визволення України, які, починаючи з 1914 р. перебували в ...
1118262
   Підтримка українських організацій у програмі "Горизонт 2020" / прес-служба МОН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 5. – ISSN 1682-2366


  ЄС підтримуватиме участь українських організацій та дослідників у Рамковій програмі "Горизонт 2020".
1118263
  Роговий В. Підтримка українського студенства в еміграції як один з важливих чинників творення власної політичної еліти // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 71-75. – ISSN 1728-9343
1118264
  Роговий В.М. Підтримка українського студентства в Італії / В.М. Роговий, В.І. Сергійчук // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 2-11
1118265
  Опанащук П. Підтримка українською пресою кооперативного руху на початку XX ст. (за матеріалами газети "Рада") // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 157-159
1118266
  Бететто Н. Підтримка цілісності судової практики Верховним Судом Республіки Словенія - прецедентний характер його рішень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 189-195. – ISSN 1026-9932
1118267
  Бровченко Т.С. Підтримка чехословацькою владою культурно-освітньої діяльності української імміграції (перша пол. 20-х рр. XX ст.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 147-154. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1118268
  Янчук С. Підтримуючи традиції // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 4


  "Нещодавно Рух сприяння територіальній обороні України проводив масштабні навчання «Рух100. Верес» у Броварському районі Київської області. Знаменно, що вперше у навчаннях такого масштабу й значущості взяли участь найбільш активні й вмотивовані ...
1118269
   Підтримуючи Україну: глобальні принципи та цінності в науковій та інноваційній діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (212). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
1118270
  Гунько В.Т. Підтюпцем на Парнас : гумор, сатира / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1988. – 110 с.
1118271
   Підтятий на злеті. До 100-річчя від дня народження В.Г. Чумака // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 15-19
1118272
  Дияк Я. Піду до пахучої : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 297


  Кінокритика на сюрреалістичну кінострічку "Криниця для спраглих". Це дебют у кінематографі Івана Драча, сценариста, та Юрія Іллєнка, режисера. Стрічку знято 1965 року, але покладено "на полицю" і вперше показано 1987 року.
1118273
  Казанжи А.П. Підхід "mixed-mode" або комбіновані методи опитування // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – C. 243-244
1118274
  Івохін Є.В. Підхід для розв"язку транспортної задачі з нечіткими ресурсами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-21. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглянуто метод пошуку оптимального розв"язку нечіткої транспортної задачі, ресурси в якій представлено нечіткими трикутними числами. Проілюстровано використання метода на прикладі реальної транспортної задачі. Розглянуто узагальнення ...
1118275
  Матюшенко І.Ю. Підхід до автоматизації методології форсайт щодо визначення науково-технологічних пріоритетів наноіндустрії / І.Ю. Матюшенко, І.В. Шостак, М.О. Данова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 121-130 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2222-0712
1118276
  Рось А.О. Підхід до автоматизації планування інформаційної боротьби / А.О. Рось, І.В. Молдавчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 110-117


  Аналізуються особливості завдань планування інформаційної боротьби. Формулюються вимоги до математичного апарату планування. Розглядається підхід до формалізації механізму цілепокладання. Як апарат формалізації завдань планування інформаційної боротьби ...
1118277
  Рось А.О. Підхід до автоматизації планування інформаційної боротьби / А.О. Рось, І.В. Молдавчук // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1118278
   Підхід до аналізу інтенсивності динаміки міжнародної торгівлі на прикладі країн Європейського Союзу / Н.В. Дзюбановська, В.В. Маслій, З.Б. Литвин, В.І. Бляск // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (97). – С. 73-84 : Рис., табл. – Бібліогр. : 19 назв. – ISSN 2519-1853
1118279
  Бабіч О.М. Підхід до аналізу інформаційного потоку новин ЗМІ з урахуванням його емоційних характеристик / О.М. Бабіч, О.О. Матвієнко, А.С. Глухова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 128-133. – ISSN 2524-0056
1118280
  Бондаренко Е. Підхід до вибору програмно-технічної та обгрунтування технологічної основи створення інтерактивної карти природно-заповідного фонду України в Полтавській області / Е. Бондаренко, М. Кирилюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 99-103. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817
1118281
  Бондаренко Е. Підхід до вибору програмного забезпечення для геоінформаційного еколого-географічного картографування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-12. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Науково обґрунтувано та визначено принципи, на основі яких має обиратися програмне забезпечення для побудови багатофункціональної еколого-географічної ГІС. The choice of the software for geoinformation ecological-geographical mapping consists in a ...
1118282
  Плоткіна М. Підхід до виділення парадигми складного речення в англістиці // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 156-161
1118283
  Калюжна Н.Г. Підхід до визначення гравітаційних чинників впливу на зовнішньоторговельні відносини країн // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 2222-0712
1118284
  Айстраханов Д.Д. Підхід до визначення обсягів резервних фондів на випадок економічної кризи / Д.Д. Айстраханов, Д.В. Максименко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1118285
  Павленко О.В. Підхід до визначення раціональної схеми доставки збірних відправлень у міжнародному сполученні / О.В. Павленко, Д.М. Копитков // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 35-41 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1118286
  Ус Г.О. Підхід до визначення сутності знань у контексті моделювання бізнес-процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1118287
  Лук"яненко С.Ф. Підхід до викладання англійської мови як другої іноземної на факультетах іноземних мов // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 95-99


  Висвітлено питання застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з англійської мови. Продемонстровано, що кейс-метод, метод проектів, рольова гра є новими стратегіями в оформленні сучасного навчального процесу.
1118288
   Підхід до вирішення задачі компромісно-оптимального вибору маршруту руху об"єктів в конфліктному середовищі / С.А. Шворов, А.М. Берназ, О.І. Бурчак, Ю.В. Каменчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 68-70. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглянута задача вибору компромісно-оптимального маршруту руху військових підрозділів (об"єктів) в конфліктному середовищі. Рішення даної задачі пропонується методом багатокритеріального динамічного програмівання. The article describer ...
1118289
  Горшенін О.Є. Підхід до виявлення змін на космічних знімках / О.Є. Горшенін, Р.М. Осадчук // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир, 2015. – Вип. 11. – С. 154-159. – ISSN 2076-1546
1118290
  Половцев О.В. Підхід до врахування невизначеностей при розв"язанні задач державного управління : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 92-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1118291
  Донець І. Підхід до врегулювання територіального конфлікту у Південно-Китайському морі // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 53-56
1118292
  Ляшенко О.М. Підхід до дослідження впливу структури галузевого ринку на інноваційну активність підприємств : економічна теорія та історія економічної думки / О.М. Ляшенко, З.М. Бойко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 17-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1118293
  Горбачук В.М. Підхід до збільшення валового внутрішнього продукту держави за фіксованого бюджету / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 54
1118294
  Цікало Є.І. Підхід до ідентифікації стану суб’єкта господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 27-33
1118295
  Іванов Ю.Б. Підхід до класифікації податків і зборів в контексті розрахунку імпліцитних ставок в Україні / Ю.Б. Іванов, О. Чумакова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 106-112


  Досліджено методичний підхід до розрахунку імпліцитних податкових ставок, який використовується в країнах ЄС, з урахуванням особливостей його застосування в Україні. Запропоновано класифікацію податків і зборів України за економічними функціями.
1118296
  Іванов Є.В. Підхід до композиції абстрактних систем обробки сигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 110-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті формалізовано поняття системи обробки сигналів на абстрактному рівні і запропоновано метод композиції для широкого класу таких систем. Запропонована формалізація базується на понятті сигналу як величини, що змінюється у часі, ланки як ...
1118297
  Підчибій Л.В. Підхід до модернізації захисного шолома льотчика тактичного літака з метою підвищення ефективності виконання ним операторських функцій // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 81-84
1118298
  Терновой М.Ю. Підхід до обробки інформації на основі деревоподібних баз знань зі змішаною схемою виведення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Терновой М.Ю.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1118299
  Ващаєва Н.А. Підхід до оптимізації дизайну вибірки для підвищення надійності оцінювання показників на регіональному рівні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 4-7
1118300
  Манько О.В. Підхід до організації захисту військовослужбовців від негативного інформаційного впливу / О.В. Манько, О.М. Наумчак // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ;голов. ред. Фриз С.П. ; редкол.: Васюта К.С., Грищук Р.В., Журавський Ю.В. [та ін.]. – Житомир, 2019. – Вип. 17. – С. 110-120. – ISSN 2076-1546
1118301
  Приходченко К.І. Підхід до організації навчально-виховного процесу з погляду середовища: теоретичний аспект // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 17-31
1118302
  Погорілий С.Д. Підхід до оцінки ефективності паралельної роботи програмно-апаратної платформи / С.Д. Погорілий, Б.В. Мигашко // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Красноармійськ, 2016. – С. 70-74. – (Серія : "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 1 (22)). – ISSN 1996-1588


  Створено програмний комплекс для дослідження програмно-апаратної платформи Java. Запропоновано використання алгоритму Джонсона для тестування систем. Виконано формалізацію алгоритму засобами модифікованої системи алгоритмічних алгебр Глушко-ва. ...
1118303
  Ланде Д.В. Підхід до оцінки живучості наукових публікацій при довготерміновому зберіганні в інтернет-середовищі / Д.В. Ланде, Б.О. Березін // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 4. – С. 34-43. – ISSN 1560-9189
1118304
  Яхно Т.П. Підхід до оцінювання внеску соціальної відповідальності бізнесу в соціально-економічний розвиток національної економіки країни // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 15-28. – ISSN 2071-4653
1118305
  Давидков С.О. Підхід до оцінювання ефективності податкової політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 80-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
1118306
  Красовська Г.В. Підхід до побудови багатоагентної технології календарного планування у будівництві / Г.В. Красовська, О.В. Ізмайлова // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 161-162
1118307
  Анісімова Л. Підхід до побудови інтегрованої системи управління якістю на базі екологічної стратегії // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 37-53. – ISSN 2078-5860
1118308
  Литвин В.В. Підхід до побудови інтелектуального агента визначення групи банківського ризику на основі онтології : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 314-320 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1118309
  Браіловський М.М. Підхід до покращення комплексної системи захисту інформації дата-центру "Укртелеком" / М.М. Браіловський, А.О. Хижняк // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 256-257
1118310
  Казанцев А.М. Підхід до пошуку біляземних астероїдів малими телескопами / А.М. Казанцев, І.В. Сердюков // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 74
1118311
  Бовсунівський О.М. Підхід до прийняття рішень за нечіткою множиною критеріальних функцій // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 70. – ISBN 978-966-8725-10-4
1118312
  Авдєєва М.С. Підхід до проблеми екологізації готелів на територіях наближених до аеропортів / М.С. Авдєєва, Г.В. Кравчук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 20-27 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
1118313
  Матвіїшин Є. Підхід до прогнозування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету Львівської області / Є. Матвіїшин, Ю. Фабрика // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 108-113 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1118314
  Снігуров А.В. Підхід до прогнозування та оцінки ситуації при комплексній інформаційній атаці на організацію з використанням індикаторів ризиків інформаційної безпеки / А.В. Снігуров, В.Ю. Балашов, А.Ю. Нестеренко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 184-188. – ISSN 1997-9568
1118315
   Підхід до реалізації структури операційної системи для розрахункових кластерів / Д.А. Федюков, С.Г. Рябчун, В.П. Савкова, В.О. Міщенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 150-155


  У статті аналізуються основні стандарти та ресурси, що застосовуються в операційних системах для розрахункових кластерів. Також розглядаються загальні принципи реалізації апаратно-програмних засобів, які має застосовувати особа, що приймає ...
1118316
  Оніщук Ю.М. Підхід до реєстрації потоків повільних і швидких нейтронів з використанням твердотільних трекових детекторів типу CR-39 / Ю.М. Оніщук, В.М. Петришин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 370-375. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведене експериментальне дослідження підходу до реєстрації потоків повільних і швидких нейтронів з використанням твердотільних трекових детекторів (ТТД) типу CR-39 при реєстрації потоків повільних і швидких нейтронів. ТТД з воднемісткими і борними ...
1118317
  Мухіна М.О. Підхід до рівневої класифікації електронного громадянського суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 87-89
1118318
  Горошко І.О. Підхід до розв"язання задачі параметричної ідентифікації моделі згинних коливань лопаті вітрової турбіни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі пропонується підхід до побудови спрощеної моделі балкового типу для композитної лопаті вітрової турбіни на основі результатів скінченно-елементного моделювання. Модель дає змогу ефективно і з достатньою точністю описувати нижчі форми згинних ...
1118319
  Зеленський А.Г. Підхід до розрахунку шаруватих фізично нелінійних пластин симетричної структури за некласичною теорією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
1118320
  Андросюк Ю.Є. Підхід до розробки комплексної методики оцінювання обсягу збитків, завданих унаслідок знищення чи пошкодження майна у зв"язку зі збройною агресією Російської Федерації / Ю.Є. Андросюк, В.Г. Балан // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 22, листопад. – С. 98-105. – ISSN 2306-6814
1118321
   Підхід до синтезу похідних [...] - тризаміщених алкілгідразинів з карбонових кислот / С.О. Кохан, А.В. Тимцунік, В.С. Москвіна, О.О. Григоренко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 7. – C. 72-78. – ISSN 1025-6415
1118322
  Гуштан Т.В. Підхід до системи планування і нейтралізації фінансових ризиків / Т.В. Гуштан, К.П. Індус, М.Й. Ковач // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (253). – С. 15-20. – ISSN 2522-1620
1118323
  Кончаковська Е.О. Підхід до управління інвестиційно-інноваційним розвитком національної економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 91-96. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1118324
  Полуектова Н.Р. Підхід до управління сервісами інформаційної системи підприємства на основі аналізу оболонок даних // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 273-278 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1118325
  Соколова Н.М. Підхід до управління системою економічної оцінки екологічного ризику // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2017. – № 2 (38). – С. 66-72. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1118326
  Россошанська О.В. Підхід до формування системи оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 124-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 65 назв. – ISSN 2222-8810
1118327
  Авдєєва Н.Ю. Підхід до функціональної організації медіатек / Н.Ю. Авдєєва, В.В. Шаргородська // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (19). – C. 30-36. – ISBN 978-966-929-625-2
1118328
   Підхід комплексний, системний. – К, 1977. – 200с.
1118329
  Мельник А.В. Підхід отримання геопросторових даних у геоінформаційних системах військового призначення // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 154-158. – ISSN 0868-6939
1118330
  Субач І.Ю. Підхід реалізації структури системи підтримки прийняття рішень чергового адміністратора інформаційної мережі / І.Ю. Субач, П.В. Хусаінов, В.О. Міщенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 103-107
1118331
  Баумейстер А. Підхід спроможностей і його історико-філософське коріння / А. Баумейстер, В. Хома // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 2. – С. 155-160. – ISSN 2075-6461
1118332
  Білоус П. Підхлібне одописання або Як українські письменники часів Руїни хотіли сподобатися Московії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 19-25 листопада (№ 47). – С. 10
1118333
  Мосієвич О.О. Підходи в оцінюванні компаній при венчурному фінансуванні / О.О. Мосієвич, С.В. Сєміколенова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 93-103 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2306-6792
1118334
  Фісун К.А. Підходи використання систем підтримки прийняття рішень як компоненти інформаційного забезпечення організації в умовах ринкової економіки / К.А. Фісун, А.Ю. Сиса // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 68. – С. 192-198. – ISSN 2075-4892
1118335
  Сенчук В. Підходи ВОІВ стосовно охорони офіційних назв держав і внесення їх до позначень // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 87-96. – ISSN 2308-0361
1118336
  Валіулліна В З. Підходи гіперглобалістів до вивчення теорії транснаціоналізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 19-23. – ISSN 2222-4459
1118337
   Підходи для ведення електронних перекладних словників / І.В. Пампуха, В.О. Осипа, А.П. Хабаєв, О.О. Пронь, О.О. Шипнівська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 135-137


  У статті розглянуто існуючі підходи для забезпечення ведення електронних перекладних чиків (своєчасного оновлення), сформульовані функціональні і технічні вимоги до розробки нного забезпечення для її реалізації, а також вказані переваги вибраних для ...
1118338
   Підходи до in silico аналізу метрик різноманіття мікробіому забруднених радіонуклідами грунтів / О.Ю. Паренюк, І.О. Сімутін, Д.О. Самофалова, Ю.В. Рубан, В.В. Іллєнко, Н.Г. Нестерова, І.М. Гудков // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 9, № 5/6. – С. 10-16. – ISSN 2078-9912
1118339
  Бондарчук В. Підходи до аналізу документації з ТЦУ. Чи можна уникнути позапланової перевірки // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 28
1118340
  Зражевська Н.І. Підходи до аналізу енігматичних медіатекстів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 11-16


  У статті розглянуто енігматичний дискурс медіатекстів. Автор стверджує, що сучасну людину парадоксальним чином залучено до міфологічного середовища, до енігматичного дискурсу, що найповніше представлений у медіатекстах. Панування та популярність ...
1118341
  Кулицький С. Підходи до аналізу змістового наповнення публічного інформаційного простору як складової формування стратегічних комунікацій у сфері економіки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53 : Соціокомунікативні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – С. 75-89. – ISSN 2224-9516
1118342
  Костиря І.О. Підходи до аналізу політичної комунікації в сучасному науковому дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 246-256
1118343
  Голод А.П. Підходи до аналізу санаторно-курортного господарства у структурі регіональних туристичних систем / А.П. Голод, С.Р. Мороз, Ю.Б. Феленчак // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 118-124. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано застосування системного підходу в дослідженні санаторно-курортного господарства регіону та доцільність його аналізу у структурі регіональних туристичних систем. Визначено, що усі концептуальні та інституціональні аспекти розвитку ...
1118344
  Бобров Є.А. Підходи до аналізу стану енергетичної безпеки держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 123-132
1118345
  Кучерук О.Я. Підходи до аналізу та формування структури асортиментної політики підприємства / О.Я. Кучерук, Р.І. Кучерук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 71-75. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1118346
  Затонацька Т.Г. Підходи до аналізу фіскальної політики України (1998-2004 роки) : податки / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.91-100 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1118347
  Молочник Ю.Б. Підходи до аналізування активізації персоналу комунікаційної сфери промислових підприємств / Ю.Б. Молочник, Н.О. Шпак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 70-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1118348
  Горбачук В.М. Підходи до бюджетного прогнозування / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для актуальної проблеми бюджетного прогнозування запропоновані підходи, які дозволяють будувати множину первинних показників, а також функції, алгоритми, мережі, визначені на цій множині. Показано, що такі підходи реалізуються сучасними інформаційними ...
1118349
  Білозір О.В. Підходи до взаємодії та участі України в трансєвропейських освітніх програмах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 88-92. – ISSN 2306-6814
1118350
  Микусь С.А. Підходи до вибору варіанту побудови інформаційно-телекомунікаційної системи військового призначення / С.А. Микусь, О.М. Сівоха, Р.В. Лісневський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (38). – С. 21-26. – ISSN 2311-7249
1118351
  Кравець А.Ю. Підходи до вивчення біополітики у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 121-128. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
1118352
  Слизька К.П. Підходи до вивчення високих температур повітря на території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 4 (72). – C. 136-142. – ISSN 0868-6939


  В контексті глобальних змін клімату температура є одним з параметрів, що зазнає найбільшої мінливості, особливо в останнє десятиріччя. Розглянуто підходи та методики дослідження високих температур, що були запропоновані вченими для території ...
1118353
   Підходи до вивчення дисциплін циклу інформаційних технологій в економіці / О.М. Самойленко, О.В. Ставицький, О.Ю. Закревська, Т.В. Данильченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Герасимович А.М., Криштопа І.Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9. – С. 28-31. – ISSN 2409-1944
1118354
  Корнєєв В.В. Підходи до вивчення прихованого текстового впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-79. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядаються підходи до вивчення прихованого текстового впливу в контексті структури твору, лексичного наповнення та ситуації мовлення. Пропонується класифікація прихованого текстового впливу з позиції шляхів реалізації результату.
1118355
  Дмітрієва Н. Підходи до вивчення професійної мобільності майбутніх фахівців в галузях охорони здоров"я та освіти // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 137-139. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
1118356
  Таран С.В. Підходи до вивчення регіоналізму та етнічних груп у західній політології: гіпотези для України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 136-153


  У статті аналізуються сучасні західні теорії, які описують суспільства зі зна- чними політичними поділами і можуть бути використані для вивчення регіоналізму в Україні. На основі проаналізованих теорій запропоновані гіпотези, які пояснюють характер ...
1118357
  Ричагівська Ю. Підходи до вивчення складного речення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 149-152. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1118358
  Фокін С.Б. Підходи до вивчення трансформації стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-96. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено можливі типи трансформації стану при перекладі, серед яких, окрім трансформації суто пасивного та активного станів, виділено трансформації структур з каузативним, взаємним, зворотним та безособовим значеннями.
1118359
  Братчикова Т. Підходи до вивчення фотографії в соціології // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 291-293
1118360
  Гриценко А.С. Підходи до визгначення теоретичного змісту економічної безпеки підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 180-189


  У статті досліджено теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства, шляхом групування їх до основних підходів, які розкривають її зміст. Виділено наступні підходи до трактування економічної безпеки підприємства: цільовий, інформаційний, ...
1118361
  Кузнецова І. Підходи до визначення границь моніторингу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 44-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті вирішено проблему стосовно окреслення границь збору інформації для виконання стадії управління моніторингом. Запропоновано модель системи формування стратегічних факторів успіху, яка дозволяє визначити границі моніторингу. Доведено ...
1118362
  Кувшинова А. Підходи до визначення економічної сутності поняття "додадковий капітал" / А. Кувшинова, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Колюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 33-38
1118363
  Лещук В.І. Підходи до визначення економічної сутності фінансової глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 254-255. – ISBN 978-966-188-219-4
1118364
  Щеглюк С.Д. Підходи до визначення ефективності реалізації підприємницького потенціалу регіону в умовах змін просторової організації економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – C. 22-27. – ISSN 1562-0905
1118365
  Смєсова В.Л. Підходи до визначення змісту інвестиційного потенціалу національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-47. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1118366
  Кваша Т.К. Підходи до визначення індикаторів економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 37-44
1118367
  Мельничук А. Підходи до визначення історико-географічних зрізів формування та розвитку суспільно- географічного комплексу України // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 18. – С. 90-97. – ISBN 978-966-07-0845-7
1118368
  Боговик О.А. Підходи до визначення категорії валентності. Аналіз студій вітчизняних та зарубіжних учених, присвячених дослідженню категорії валентності // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 42-49. – ISBN 978-966-2303-00-1
1118369
  Сотниченко Володимир Миколайович Підходи до визначення навчальних елементів у системі історичної та суспільствознавчої освіти // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1118370
  Штельмах О.О. Підходи до визначення показників регіональної соціальної безпеки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 237-240. – Бібліогр.: 4 назви
1118371
  Савицька К.В. Підходи до визначення поняття "відходи" з метою ГІС-картографування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 121-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
1118372
  Жилєнко С.М. Підходи до визначення поняття "державний борг" / С.М. Жилєнко, О.О. Ляховець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 42-46. – ISSN 2222-4459
1118373
  Ідак Ю.В. Підходи до визначення поняття "морфологія" та "морфологія міста" в контексті теорії містобудування // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 153-159. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2076-815X
1118374
  Вероніка Т. Підходи до визначення поняття "привід до вчинення злочину" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 57-58
1118375
  Сімонова В.С. Підходи до визначення поняття «конкурентний потенціал» та його роль у формуванні конкурентоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 194-197
1118376
  Мелешемга А. Підходи до визначення поняття верховенства права: в пошуках консенсусу? / А. Мелешемга, Т. Яремко // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 221-232.
1118377
  Царенкова Т.О. Підходи до визначення поняття витрат виробництва та їх класифікація // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 186-193
1118378
  Трофімцов В.А. Підходи до визначення поняття протидії тероризму в Україні // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 404-409. – ISSN 2307-3427
1118379
  Пуль С. Підходи до визначення поняття та елементів позову в цивільному судочинстві // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 63-72
1118380
  Матлак О.О. Підходи до визначення пріоритетів структурної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-16. – (Економіка ; вип. 47)


  Обгрунтовано, що в сучасних умовах найважливіше значення у формуванні структурної політики набуває науково-технологічна складова. Запропоновано підходи до визначення пріоритетних напрямів структурної політики України.
1118381
  Стриж О. Підходи до визначення проблематики соціального часу в соціології // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 344-345
1118382
  Кравцевич Н.С. Підходи до визначення соціальної компетентності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 324-329
1118383
  Голобородько Я.О. Підходи до визначення структури фінансового механізму держави // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 181-182. – ISBN 978-966-188-219-4
1118384
  Гідулян А. Підходи до визначення суб"єктів малого і середнього бізнесу та їх застосування в банківській практиці // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 40-45
1118385
  Аржевітін С. Підходи до визначення сутності грошей // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 140-146. – ISSN 0201-758Х
1118386
  Волошук Р.Є. Підходи до визначення сутності і принципів організації адміністрування податків // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 34-43
1118387
  Марченко О.В. Підходи до визначення сутності кадрової безпеки та її ключових ознак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 337-344. – ISSN 2222-4459
1118388
  Кулинич М.Б. Підходи до визначення сутності методів калькулювання у вітчизняній і міжнародній обліковій практиці / М.Б. Кулинич, Н.В. Ковтун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 154-158. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
1118389
  Рассомахіна О.А. Підходи до визначення сутності права на торговельні марки за законодавством України та міжнародно-правовими нормами // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 5. – С. 18-27.
1118390
  Полехіна І. Підходи до визначення сучасного стану корпоративної культури публічного управління в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 52-57. – ISSN 2414-4436
1118391
  Сащук Г.М. Підходи до визначення та трактування сутності інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 179-189


  Здійснена спроба розуміння, тлумачення та опису інформаційного суспільства. Осуществлена попытка понимания, толкования и описания информационного общества. The attempt of understanding, interpretation and description of the information society is made.
1118392
  Спанатій О. Підходи до визначення терміна "самвидав" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-28. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає утворення терміна "самвидав", що з"явився на позначення вищої конспіративної літератури в радянський період. Автор рассматривает образование термина "самиздат", появившегося на обозначение высшей конспиративной литературы в советский ...
1118393
  Прохоров-Лукін Підходи до визначення шкоди, завданої порушенням прав інтелектуальної власності, в юридичній практиці США // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 4-18. – ISBN 978-617-696-564-0. – ISSN 2308-0353
1118394
  Прудникова І.М. Підходи до визначення якості і ефективності організаційної структури управління підприємством // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 84-89. – ISSN 1995-0519
1118395
  Гоцуляк С.М. Підходи до визначеня оборотного капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 183-188. – ISSN 0321-0499
1118396
  Дрогушевська І.Л. Підходи до використання екзонімів у картографічних творах різної тематики // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 4-21


  У статті розглянуто проблему використання традиційних географічних назв - екзонімів - у картографії. Проаналізовано основні напрями у світовій практиці щодо їх вживання на міжнародному рівні та політику і рекомендації ГЕГНООН. Використовуючи ...
1118397
  Калініченко А.О. Підходи до вилучення параметрів з відгуків електронного носа / А.О. Калініченко, Л.Ю. Арсеньєва, Ю.Л. Буценко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2017. – Т. 12, № 3. – С. 112-122. – ISSN 1991-0290
1118398
  Яскал І.В. Підходи до вимірювання просторової локалізації підприємницької діяльності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 120-128. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1562-0905
1118399
  Кулініч М.Т. Підходи до виокремлення меж регіону Середнього Подніпров"я // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 67-73. – ISSN 0868-6939


  У статті представлено і проаналізовано 14 схем виділення меж Середнього Подніпров"я різними авторами. Всі ці схеми розділено на 4 групи відповідно до основних підходів виокремлення регіону Середнього Подніпров"я: гідрологічний, фізико-географічний, ...
1118400
  Тітенко Г.В. Підходи до вирішення проблеми видалення твердих побутових відходів в системі екологічного менеджменту територій / Г.В. Тітенко, С.М. Широкоступ // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 136-142. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1992-4224
1118401
  Усик В.І. Підходи до вироблення політики уряду в умовах невизначеності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 5-8. – ISSN 2306-6814
1118402
  Семенкова М. Підходи до виявлення зовнішнього керування міжнародними міграцій-ними процесами // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 185-193. – ISSN 2519-4518
1118403
  Олексін Ю. Підходи до внутнішнього диференціації в навчанні історії старшокласників у радянській школі (70-80-ті роки XX ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10 (994). – С. 57-61. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито основні підходи до внутрішньої диференціації у навчанні історії старшокласників у радянській школі періоду 70-80-ті років XX ст..
1118404
  Гринько Т.В. Підходи до впровадження стратегічного планування на торговельних підприємствах / Т.В. Гринько, І.О. Андросова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 146-154. – ISSN 2222-0712
1118405
  Скороход Ю. Підходи до врегулювання ліванського конфлікту (1975-1990): історіографічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено підходи до врегулювання ліванського конфлікту (1975-1990), які були окреслені в політичній науці. Виокремлено та проаналізовано три базові моделі вирішення ліванської проблеми: традиціоналізм (модифікація конфесійної системи Лівану); ...
1118406
  Стахєєва-Боговик Підходи до встановлення місцезнаходження "центру основних інтересів" боржника у справах про транскордонну неспроможність // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 169-175


  У статті досліджуються основні підходи до встановлення місцезнаходження "центру основних інтересів боржника" у справах про транскордонну неспроможність. Основна увага приділяється аналізу самого терміна та практиці розгляду справ у транскордонній ...
1118407
  Ільїн В.М. Підходи до встановлення нормативних значень показників структурно-лінгвістичного аналізу варіабельності серцового ритму у спортсменів / В.М. Ільїн, М.М. Філіппов, К.О. Апихтін // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 88-92 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1992-7894
1118408
  Максименко О. Підходи до втілення професійного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій профільній школі країн Європейського Союзу // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 72-73. – ISBN 978-966-644-324-6
1118409
  Шомпол О. Підходи до гармонізації законодавства України про екологічну безпеку в контексті досліджень наукової школи "Земельне, екологічне право та право екологічної безпеки" // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 103-105
1118410
  Куташев І.В. Підходи до державного управління соціально-економічними системами // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – C. 64-66. – ISSN 2306-6814
1118411
  Омельчук В. Підходи до державної релігійної політики у країнах Азії / В. Омельчук, С. Орєхов // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 362-370. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1118412
  Некрасова І. Підходи до діагностики способу життя людини // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 65-71. – ISSN 1810-2131
1118413
  Кунцевич В.О. Підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 68-75. – Бібліогр.: 11 назв
1118414
  Гнатовський М. Підходи до дослідження питань відповідальності в сучасному міжнародному гуманітарному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 89-90. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1118415
  Барило О.Г. Підходи до дослідження функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 124-130. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1118416
  Христофорова О. Підходи до еволюції соціологічного знання // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 38-42


  Подано порівняльний аналіз підходів до еволюції соціологічного знання. У контексті співіснування в сучасному соціологічному дискурсі альтернативних еволюційних підходів звернуто увагу на такі: еволюція стилів мислення (К. Маннгейм); еволюція ...
1118417
  Головань С.М. Підходи до електронного документообігу з обмеженим доступом та його захист // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 87-92
1118418
  Циганов О.Г. Підходи до з"ясування сутності поліцейських послуг: вітчизняні реалії та зарубіжна практика // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 186-193. – ISSN 2524-0323
1118419
  Панасюк Л. Підходи до закріплення правової форми судових рішень в адміністративному судочинстві країн Європейського Союзу та України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 228-230
1118420
  Бабков Ю.П. Підходи до запровадження елементів національної системи стійкості у діяльність органів державного і військового управління / Ю.П. Бабков, С.В. Бєлай, О.Г. Бондаренко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (86). – С. 12-21. – ISSN 2078-7480
1118421
  Фесенко А.О. Підходи до захисту електронного листування / А.О. Фесенко, О.В. Іванчишин // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 326-327
1118422
  Орос І.І. Підходи до здійснення освіти дорослих у Великій Британії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 12-18. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1118423
  Шевченко О.В. Підходи до здобування тематичної інформації із мережі Інтернет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 235-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються основні аспекти пошуку тематичної інформації в Інтернет. Проаналізовані можливості різних типів пошукових систем та запропоновано підхід до одержання тематичної інформації в Інтернет, базований на агентній технології. Ключові слова: ...
1118424
  Біла Д. Підходи до ідентифікації страхових груп // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 42-51. – ISSN 1818-5754
1118425
  Кваша К.В. Підходи до інтегрального оцінювання стану економічної безпеки як складної системи / К.В. Кваша, Р.В. Волощук // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 31-41 : фото, рис. – Бібліогр.: 28 назв.
1118426
  Серьогіна Т.В. Підходи до інтерпретації поняття "публічні послуги" / Т.В. Серьогіна, Ю.А. Савченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 26-31. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
1118427
  Греба Р. Підходи до інтерпретації поняття "соціальна послуга" в теорії державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 6-12. – ISSN 2414-4436
1118428
  Лебедєва-Гулей Підходи до інтертекстуального прочитання публіцистичних текстів В. Карпенка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 69-76


  Розглянуто і проаналізовано розмаїття форм інтертекстуальності, зокрема окреслено головні ідеї, наскрізні мотиви, алюзивні засоби і ремінісценції публіцистики відомого журналіста, науковця, професора, багаторічного редактора газети "Вечірній Київ" ...
1118429
  Стефанович Т. Підходи до інформатизації процесу підготовки запитів на здобуття грантів / Т. Стефанович, Н. Шаховська, С. Щербовських // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 42-48. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1118430
  Башук А.І. Підходи до інформаційної політики у контексті переходу до інформаційного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 152-157


  У статті розглянуто існуючі підходи до інформаційної політики як окремого напряму діяльності та наукової дисципліни у контексті переходу до інформаційного суспільства. Визначено ключові питання у цій сфері, такі, як ефективне функціонування системи ...
1118431
  Шпильовий В.А. Підходи до класифікації банківських послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 27-30. – ISSN 2306-6806
1118432
  Ботвінов Р. Підходи до класифікації видів державної служби // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 114-119. – ISSN 2414-4436
1118433
  Ружицький І.Ю. Підходи до класифікації джерел формування доходів державного бюджету України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 384-389. – (0). – ISSN 2078-9165
1118434
  Петраковська О.С. Підходи до класифікації і реєстрації обмежень у використанні земель / О.С. Петраковська, М.Ю. Михальова // Просторовий розвиток : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Ковальчук О.Ю. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 6. – C. 329-337. – ISSN 2786-7269
1118435
  Кострубіцька О. Підходи до класифікації інформації, яку можуть отримувати органи державної влади України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 60-64.
1118436
  Нетреба І.О. Підходи до класифікації інформаційних систем управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 137-140
1118437
  Мельник М. Підходи до класифікації метрополійних функцій регіональних монополій / М. Мельник, С. Щеглюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 95-100. – ISSN 1729-7206
1118438
  Ярмош В.В. Підходи до класифікації сучасних методів мотивації персоналу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 3. – С. 263-268. – ISSN 1993-0259
1118439
  Савич І. Підходи до класифікації толерантності в політичній сфері // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 19-22
1118440
  Мельнійчук М. Підходи до класифікації туристсько-рекреаційної діяльності в межах природно-заповідного фонду / М. Мельнійчук, Т. Безсмертнюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 106-111 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1118441
  Бурбело Н.О. Підходи до класифікації форм і видів кризових явищ в економічній діяльності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 146-151
1118442
  Гриценко Л.Л. Підходи до класифікації форм і видів реструктиризації підприємств / Л.Л. Гриценко, О.В. Ісаєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 111-116 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1118443
  Ткаченко Н. Підходи до кластерізації транснаціонального банківського капіталу в глобальному вимірі / Н. Ткаченко, О. Момот, М. Хуторна // Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Самородов Б. ; редкол.: Адамонене Р., Аміт Кумар Гоель, Балезентіс Т. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 3 (3). – C. 14-26. – ISSN 2786-4995
1118444
  Діковська І.А. Підходи до колізійного регулювання спадкових договорів у спадковому регламенті ЄС та можливість їх адаптації до законодавства України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 116-118. – ISBN 978-966-916-562-6
1118445
  Катаєв О. Підходи до комерціалізації послуг науково-технічної сфери та освіти / О. Катаєв, А. Меліхов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 67-70. – ISSN 0131-775Х
1118446
  Кудрявець Є.В. Підходи до конструювання категорії "міжнародний інноваційний кластер" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 65-76. – ISSN 2222-4459
1118447
  Ядранський Д.М. Підходи до моделювання економічної поведінки індивідів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1118448
  Дорохов О.В. Підходи до моделювання з використанням експертних оцінок у нечіткій формі / О.В. Дорохов, Л.П. Дорохова, В.Г. Чернов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 262-268 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1118449
  Ус Г.О. Підходи до моделювання системи управління якістю та ії результативності для закладу вищої освіти / Г.О. Ус, С.О. Савченко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2019. – С. 5-16. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (27)). – ISSN 2078-1628
1118450
  Лавриненко О.Б. Підходи до навчання писемного мовлення // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 82-91. – ISBN 978-617-7037-08-7
1118451
  Блінов І.В. Підходи до об"єднання учасників конкурентного ринку електроенергії / І.В. Блінов, С.Є. Танкевич // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 39-44. – ISSN 1813-5420
1118452
  Міщенко В.С. Підходи до обґрунтування доцільності інвестицій у вертикальну інтеграцію на підприємстві / В.С. Міщенко, С.В. Євтушенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 218-224


  У статті розглядаються переваги та недоліки вертикальної інтеграції, проблема оцінки інвестиційних альтернатив "виробляти власними силами - купувати на стороні" з точки зору двох концепцій. Перший підхід грунтується на визначенні додаткового ...
1118453
  Ємельянов О.Ю. Підходи до обгрунтування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 154-159. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1118454
  Бірюк О.Г. Підходи до облікової політики щодо відображення інформації про нематеріальні активи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 202-207. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
1118455
  Мічурін Є. Підходи до обмежень майнових прав осіб у радянський період: теоретико-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 141-147. – ISSN 0132-1331
1118456
  Глушко О.І. Підходи до операціоналізації та діагностики деяких структурних компонентів суб"єктивної активності // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 124-131
1118457
  Никифорук О. Підходи до оптимізації процедур аналізу регуляторного впливу: світовий досвід та українські реалії / О. Никифорук, О. Ляшенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 71-87. – ISSN 1605-7988
1118458
  Черкашина К.Ф. Підходи до оптимізації структури офіційних резервних активів України / К.Ф. Черкашина, О.С. Заваруєва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 16-21
1118459
  Переяславська С.О. Підходи до організації дипломного проектування під час підготовки студентів спеціальності "інформатика" в умовах ступеневої освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 37-44. – ISSN 2227-2844


  Розглянуто підходи до організації дипломного проектування при підготовці студентів спеціальності "Інформатика" в умовах ступеневої освіти. Визначено сутність, цілі та завдання дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра.
1118460
  Котковець А.Л. Підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 8-13. – ISSN 1817-8510


  У статті проаналізовано основні підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки та висвітлено головні принципи, що забезпечують їх ефективну реалізацію. ...
1118461
  Сальник І.В. Підходи до організації лабораторного практикум у підготовці вчителя фізики під час дистанційного навчання // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 108-116. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477
1118462
  Канак Й.В. Підходи до організації обліку доходів від реалізації товарів на підприємствах гуртової торгівлі / Й.В. Канак, Н.Б. Фірко // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 30-34. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1118463
  Кукуруза Г.В. Підходи до організації психологічного супроводу підлітків із гастроезофагіальною рефлюксною хворобою в умовах стаціонару / Г.В. Кукуруза, О.О. Кирилова // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 91-96. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2410-1249
1118464
  Рижко І.Л. Підходи до організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з курсу "загальна гістологія" / І.Л. Рижко, В.В. Заморов // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 20 трав. 2022 / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Одес. облдержадмін. ; Комун. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; [за заг. ред. В.В. Ягоднікової]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2022. – С. 192-194. – ISBN 978-617-7790-32-6
1118465
  Гончар О.В. Підходи до організації та проведення обстежень задоволеності користувачів статистичної інформації / О.В. Гончар, О.В. Кузьміна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 10-15. – Бібліогр.: 14 назв
1118466
  Болгар Т.М. Підходи до оцінки активів як елемента методу бухгалтерського обліку в процесі управління банківськими резервами // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 82-84. – ISBN 978-9934-571-51-0
1118467
  Ляшенко Н.Є. Підходи до оцінки вартості веб-сайту // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 70-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2222-8810
1118468
  Карташова С.С. Підходи до оцінки вартості людського життя: світовий досвід та рекомендації використання в Україні. / С.С. Карташова, О.К. Щетініна, Т.В. Канева // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 182-195. – ISSN 2072-9480
1118469
  Роздач З.В. Підходи до оцінки вертикальних руслових деформацій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 114-120
1118470
  Макогон В.В. Підходи до оцінки впливу ефективності управління сільськогосподарським підприємством на формування його конкурентних переваг на зерновому ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 8-12 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1118471
  Данилова Е.І. Підходи до оцінки впливу корпоративних конфліктів на рівень капіталізації підприємства з урахуванням міжнародного досвіду // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 11 (162). – С. 113-117
1118472
  Климчук С.В. Підходи до оцінки економічної вартості підприємств України : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 105-111 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1118473
  Тур О.В. Підходи до оцінки ефективності заходів економічної політики для подолання негативних проявів карантинних обмежень в Україні / О.В. Тур, Д.Г. Михайленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – С. 4-9. – ISSN 2222-4459
1118474
  Єрмошенко А.М. Підходи до оцінки ефективності інтеграції страхових компаній з банками : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 117-124 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1118475
  Чуріканова О.Ю. Підходи до оцінки ефективності регіональних інвестицій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 233-237. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1118476
  Круглянко А.В. Підходи до оцінки ефективності стратегічного управління підприємством // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 111-118. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1118477
  Шимановська-Діанич Підходи до оцінки ефективності та результативності діяльності торговельного підприємства: сучасний погляд / Шимановська-Діанич, Н.С. Педченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 71-77. – ISSN 2071-4653
1118478
  Третяк Н.А. Підходи до оцінки ефективності управління земельними ресурсами та землекористуванням // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 136-146 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1118479
  Селіверстова Л.С. Підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції легкої промисловості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-52. – Бібліогр.: 6 назв
1118480
  Клименко К.В. Підходи до оцінки наслідків повномасштабної російської агресії та пріоритети фінансового забезпечення повоєнного відновлення в Україні / К.В. Клименко, М.В. Савостьяненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (322). – C. 53-78. – ISSN 2305-7645
1118481
  Левченко В. Підходи до оцінки необоротних активів в умовах воєного стану та післявоєнної відбудови України / В. Левченко, В. Ляліна // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 87-88. – ISBN 978-617-7763-01-6
1118482
  Федулова І. Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-40. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються методичні підходи до оцінки рівня готовності здійснення інноваційної стратегії на підприємстві. Зокрема з цією метою пропонується використання узагальненої функції бажаності Е. Харрингтона за допомогою встановлення відповідності ...
1118483
  Манойленко О.В. Підходи до оцінки санаційного потенціалу тимчасово неплатоспроможних суб"єктів господарювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 60-63. – Бібліогр.: 12 назв
1118484
  Волосович С. Підходи до оцінки системи страхування депозитів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 19-23 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1118485
  Боринець С.Я. Підходи до оцінки та управління ризиком ліквідності комерційного банку / С.Я. Боринець, Г.С. Ліщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Про традиційні і нові методи та прийоми з управління та оцінки стану ліквідності комерційного банку. Дослідження питання динаміки залишків на поточних рахунках клієнтів, визначення незнижувального залишку, як одного із джерел кредитних ресурсів. The ...
1118486
  Бондаренко-Берегович Підходи до оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 16-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2409-1944
1118487
  Временко Л. Підходи до оцінки фінансової стійкості страхових компаній в Україні / Л. Временко, О. Корват // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджені підходи до методології оцінки фінансової стійкості страхової компанії, розглянуті ключові критерії оцінювання та найбільш вагомі фактори, що впливають на об"єктивність оцінки, запропоновані рекомендації для удосконалення підходів ...
1118488
  Кобюк Ю. Підходи до оцінки якості освіти: австралійський контекст // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 405-407. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
1118489
  Васєчко О.О. Підходи до оцінки якості статистичних спостережень за підприємствами / О.О. Васєчко, Є.М. Жуйкова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 58-62 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1118490
  Лондар С. Підходи до оцінювання вартості підготовки фахівців у сфері вищої освіти України // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 6-17
1118491
  Микитюк П. Підходи до оцінювання ефективності енергозберігаючих інноваційних проєктів у забудові територій / П. Микитюк, Р. Шаповалов // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 90-102. – ISSN 2786-4537
1118492
  Різник Н.М. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності ВНЗ // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 4 (41), серпень. – С. 64-69
1118493
  Базь М.О. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності інноваційного продукту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 66-69
1118494
  Мамонтова Н.А. Підходи до оцінювання результативності та ефективності управління вартістю : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 272-279 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1118495
  Дмитрова О. Підходи до оцінювання рівня залучення банків до корупційних діянь / О. Дмитрова, К. Гончарова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 34-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1118496
  Перехрест Д.Д. Підходи до оцінювання фінансової стійкості комерційного банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 470-471. – ISBN 978-966-188-219-4
1118497
  Баранова В.Г. Підходи до оцінювання фінансової стійкості страхової компанії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-6. – ISSN 0321-0499
1118498
  Мінакова Т.П. Підходи до оцінювання якості вищої освіти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 50-52. – ISSN 1728-6220
1118499
  Беновська Л.Я. Підходи до оцінювання якості загальноосвітніх послуг в умовах децентралізації освіти // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 36-41. – ISSN 2071-4653
1118500
  Циганов О.Г. Підходи до оцінювання якості надання правоохоронних послуг // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 59-65. – ISBN 978-617-7364-34-3
1118501
  Засєкін С. Підходи до перекладу в контексті теорії мовленнєвої діяльності // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 63-77. – (Philology ; vol. 24, issue 2). – ISSN 2309-1797
1118502
  Агеєва Г. Підходи до перекладу італійської діалектної поезії у США // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 31-41. – (Бібліотека Інституту філології)


  Аналізуються сучасні тенденції у вивченні італійської діалектної поезії в США та, зокрема, її перекладу англійською мовою. Розглядаються шляхи розуміння американськими дослідниками італійських діалектів в якості мови поезії та демонструється вплив ...
1118503
  Прохорова Є.В. Підходи до перетворення вищого навчального закладу на організацію, що навчається // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 31. – С. 178-181


  На основі визначення сутності організації, що навчається, проаналізовано організацію роботи щодо розробки та узгодження змісту навчальних планів підготовки бакалаврів у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" у 2012 ...
1118504
  Крисак А.О. Підходи до планування на малих підприємствах в умовах конкуренції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 217-223.
1118505
  Коржнев М. Підходи до планування сталого розвитку Криворізького залізорудного басейну на стадії пост-майнінгу / М. Коржнев, М. Курило, С. Кошарна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 79-87. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
1118506
  Безверхий К. Підходи до побудови концепції нагляду за якістю фінансової звітності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 6. – С. 12-20
1118507
  Бардаш С.В. Підходи до побудови концепції національної системи економічного контролю підприємства // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 11. – С. 5-14
1118508
  Головатюк Р. Підходи до побудови критерію ефективності витрат на рекламу / Р. Головатюк, М. Дяцко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 585-589. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1118509
  Касьянова Н.В. Підходи до подолання невизначеності стратегічної інформації : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Н.В. Касьянова, К.В. Філь // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 103-109. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1118510
  Нагірний О. Підходи до поняття ризику комерціалізації інтелектуальної власності // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 327-328
1118511
  Богдан І.А. Підходи до правового забезпечення соціальної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 10-13. – ISBN 978-617-7625-74-1
1118512
  Єпіфанова Юлія Підходи до правового регулювання наукової творчої діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 75-79
1118513
  Ковальчук О. Підходи до праворозуміння у працях представників української діаспори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 12-17. – (Юридичні науки ; вип. 4 (123)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено наукові підходи до праворозуміння представниками українських діаспор у різних державах світу. Встановлено найвідоміших українських юристів-теоретиків, з"ясовано, які саме позиції превалюють серед них та які характерні риси притаманні їхнім ...
1118514
  Черевичний С. Підходи до проблеми прийняття рішень в філософії та психології // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2019. – № 2 (52). – С. 146-153. – ISSN 2617-6858
1118515
   Підходи до прогнозування демографічних процесів в управлінні інтегрованим розвитком територій / І.А. Брижань, В.Я. Чевганова, О.В. Григор"єва, Л.А. Свистун // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, квітень - червень. – С. 21-42. – ISSN 1605-7988
1118516
  Маслак О.І. Підходи до прогнозування змін показників економічної безпеки підприємства на довготривалий період / О.І. Маслак, Н.Є. Гришко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 8-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1118517
  Череднік Д.Л. Підходи до проектування комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни / Д.Л. Череднік, С.О. Даньшева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 3-8. – ISSN 1562-529Х
1118518
  Петраковська О.С. Підходи до просторового планування: ретроспектива та сучасний стан / О.С. Петраковська, М.Ю. Михальова // Просторовий розвиток : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1. – C. 117-128. – ISSN 2786-7269
1118519
  Волинець Д.О. Підходи до ранжування результатів пошуку текстових документів в корпоративній пошуковій системі державної прикордонної служби України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 104-107
1118520
  Доманова Т.Ю. Підходи до регламентації складної вини у законодавстві зарубіжних держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 253-256. – ISSN 2219-5521
1118521
  Скотнікова Т. Підходи до редагування повідомлень у спеціалізованих часописах (на матеріалах бухгалтерської преси) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 232-241


  У статті розглянуто оптимальну стратегію редагування текстів з урахуван­ням фонових знань читачів і комунікативної мети спеціалізованих часописів. The purpose of the article - on the basis of the registration of background (phone) interlocutor"s ...
1118522
  Гавриленко І. Підходи до реформування Ради Безпеки ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 100-102


  Автор звертає увагу на необхідність реформування Ради Безпеки ООН задля її ефективного функціонування, аналізує проблеми цього процесу та основні підходи, запропоновані зацікавленими сторонами, а також наводить позицію України із цього питання. На ...
1118523
  Занфірова Т.А. Підходи до реформування трудового законодавства в умовах сьогодення // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 37-40. – ISBN 978-617-7625-74-1
1118524
  Селіверстова Л.С. Підходи до розвитку кіберстрахування як сегменту глобального страхового ринку / Л.С. Селіверстова, Д.А. Трухан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 23-26. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1118525
  Демьохін В.Г. Підходи до розрахунків ризиків на стадії техніко-економічного обгрунтування будівництва нових промислових об"єктів / В.Г. Демьохін, Т.Ф. Козловська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 115-121 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1118526
  Шевчук А. Підходи до розрахунку економічного капіталу банківської системи України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 126-136. – ISSN 1818-5754
1118527
  Горбань А.Є. Підходи до розробки автоматизованої системи одержання інформації про інноваційну діяльність в сфері охорони здоров"я України // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 264-272. – ISSN 2077-1096
1118528
  Ортіна Г.В. Підходи до розробки механізмів державного регулювання антикризового розвитку реального сектору економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 116-120. – ISSN 2306-6814
1118529
  Гладинець Н.Ю. Підходи до розробки стратегії кредитної діяльності комерційного банку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-29
1118530
  Плескач В.Л. Підходи до розробки структурно-функціональної моделі фіскального простору в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 65-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1118531
  Лук"яненко І.Г. Підходи до розроблення імітаційної агрегованої макромоделі української економіки з урахуванням тіньового сектору та ринку праці / І.Г. Лук"яненко, М.Ю. Насаченко ; Нац. ун-т "Києво-Mогилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2019. – 73, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 54-56. – ISBN 978-617-7668-12-0
1118532
  Павлюк Р.О. Підходи до розроблення стандарту ІКТ-компететності у системі підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні… / Р.О. Павлюк, Т.Л. Лях, Н.А. Клішевич // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 98-113. – ISSN 2227-2844
1118533
  Іншин М. Підходи до розуміння відповідальності державних службовців // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 161-168
1118534
  Маноха О. Підходи до розуміння змісту і сутності поняття "особиста, соціальна, навчальна компетентність студентів філологічних спеціальностей" у науково-педагогічній літературі // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 8. – С. 51-57. – ISSN 2616-650X


  У статті уточнено зміст і сутність поняття «особиста, соціальна, навчальна компетентність студентів філологічних пеціальностей». Зважаючи на той факт, що в сучасному українському педагогічному дискурсі проблемі визначення поняття «особиста, соціальна, ...
1118535
  Гріщенко А.О. Підходи до розуміння категорії "інформаційна безпека" та правові засади її забезпечення // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 119-133. – ISSN 2616-6798
1118536
  Старчук О.В. Підходи до розуміння нормативності принципів трудового права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 44-49
1118537
  Куцевич А.А. Підходи до розуміння нотаріальної таємниці як принципу нотаріального процесу // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 122-125. – ISSN 2617-5967
1118538
  Чорна Н.П. Підходи до розуміння проблем продовольчої безпеки у зарубіжних наукових дослідженнях // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 155-159. – ISSN 2221-8440
1118539
  Пархоменко-Куцевіл Підходи до розуміння процесу трансформації державної служби // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-67.
1118540
  Рудь Г. Підходи до розуміння сутності пруденційного нагляду за діяльністю учасників страхового ринку України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 419-421
1118541
  Денисюк М.О. Підходи до розуміння трудового колективу як суб"єкта трудових відносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 151-155. – ISSN 2617-5967
1118542
  Середюк В.В. Підходи до розуміння юридичної відповідальності в польській теорії права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 2220-1394
1118543
  Климушка Т. Підходи до сегментації корпоративних клієнтів банків : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-44. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1118544
  Лондар С.Л. Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов"язаних із управлінням державним боргом в Україні / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 3-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1118545
  Остапчук О.Е. Підходи до систематизації статистичних показників / О.Е. Остапчук, Т.І. Лумпова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1118546
  Мельник М. Підходи до системи підготовки спортсменів у студентському спорті України / М. Мельник, М. Пітин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : XII Міжнар. наук. конф. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ред.: О. Борис, І. Лайтарук]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 12-14. – ISBN 978-966-2328-99-8
1118547
  Сіренко К.В. Підходи до статистичного аналізу інвестицій улюдський капітал в Україні / К.В. Сіренко, М.В. Мазур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 73-77. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2307-5740
1118548
  Шира Т.Б. Підходи до статистичного оцінювання стану інноваційно-технологічного потенціалу підприємства // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 14-20
1118549
  Саріогло В.Г. Підходи до статистичного оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні / В.Г. Саріогло, Г.І. Терещенко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1118550
  Михайлов В.С. Підходи до статистичного прогнозування споживання енергетичних ресурсів / В.С. Михайлов, Л.Л. Полтавець // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 1 (64). – С. 20-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1118551
  Коваль І.І. Підходи до створення інтегрованої системи управління твердими побутовими відходами: класифікація відходів упаковки / І.І. Коваль, В.Д. Погребенник // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 94-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2411-4049
1118552
  Ушакова І.О. Підходи до створення інтелектуальних чат-ботів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (157). – С. 76-83. – ISSN 1681-7710
1118553
  Шевченко В.О. Підходи до створення карт для середньої школи (на прикладі карти природно-заповідного фонду) / В.О. Шевченко, В.І. Остроух, С.В. Капустенко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 220-225


  Висвітлено функції стінних шкільних навчальних карт, вказано особливості їх укладання та взаємоузгодження. Обґрунтовано також принципи їх оформлення з урахуванням призначення карт. Обґрунтовано зміст та зображувальні засоби карти "Україна. ...
1118554
  Франчук В.І. Підходи до створення сучасної служби економічної безпеки акціонерного товариства / В.І. Франчук, П.Я. Пригунов // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 277-285. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1118555
  Дженжебір О.М. Підходи до структурно-функціонального аналізу медіасередовища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто підходи до структурно-функціонального аналізу медіасередовища. На прикладі медіа- середовища міста Бориспіль відображено особливості дослідження структури ЗМІ та їх ролі у висвітленні важливих подій окремого населеного пункту. ...
1118556
  Прокопів А. Підходи до структурного аналізу адаптаційної стратегії рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Для біоморфологічного опису рослин поняття життєвої форми є ключовим, однак для з"ясування адаптаційних стратегій рослин варто брати до уваги модель формування пагонової системи із застосуванням структурно-морфологічного аналізу. Такий підхід дозволяє ...
1118557
  Чернобай Л.І. Підходи до структурування людського капіталу / Л.І. Чернобай, Ю.О. Широн // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 87-93. – ISSN 0321-0499
1118558
  Близнюк М.М. Підходи до структурування методичних систем навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва засобами інформаційних технологій // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 12 : Мистецтвознавство. – С. 43-59. – ISSN 2415-8151
1118559
  Ткачук Г.Ю. Підходи до сутнісного наповнення категорії "безпека" // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 178-184. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (68)). – ISSN 1728-4236
1118560
   Підходи до сутності заробітної плати / Н.С. Ліба, О.О. Королович, Я.В. Голубка, Б.К. Кіш // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 288-292. – ISSN 2311-8164
1118561
  Козак Р.В. Підходи до теоретичного опису складні української мови у лінгвістичних працях Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 68-73. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1118562
  Задирака Н. Підходи до тлумачення джерел адміністративного права у сфері правової охорони публічного майна // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 219-220
1118563
  Антошкіна В.К. Підходи до тлумачення права в різних правових системах: порівняльний аналіз // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 95-100. – ISSN 2413-6433
1118564
  Терен Г.М. Підходи до трактування ліквідності підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 67-71. – ISSN 2306-6792
1118565
  Горбась І. Підходи до трактування поняття "диверсифікація" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукові та професійні тлумачення суті поняття "диверсифікація". Висвітлено основні види, типи і напрямки диверсифікаційних процесів. Main scientific and professional interpretations of the diversification idea are examined. Diversification ...
1118566
  Мартин А. Підходи до удосконалення державного регулювання землеустрою та оцінки земель в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 7. – С. 33-32
1118567
  Затонацька Т.Г. Підходи до управління бізнес-портфелем електронних платіжних систем / Т.Г. Затонацька, О.О. Вольвач // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 12 (325). – Бібліогр.: 24 назв
1118568
  Катаєв О. Підходи до управління інноваційною діяльністю науково-освітнього комплексу : Проблеми науки і освіти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-31. – Бібл.10 назв. – ISSN 0131-775Х
1118569
  Кужільна Л.К. Підходи до управління комерційним ризиком на підприємствах легкої промисловості : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 103-107. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1118570
  Божик І.О. Підходи до управління офіційними валютними резервами у сучасних умовах // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 230-232. – ISBN 978-617-7069-02-6
1118571
  Рибалка О.О. Підходи до управління прибутком банку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 161-166 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1118572
  Бондаренко Н.С. Підходи до управління прибутком підприємства / Н.С. Бондаренко, Ю.В. Тюленева // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 159-164. – ISSN 2310-5534
1118573
  Івата В.В. Підходи до управління реінжинірингом бізнес-процесів на підприємствах машинобудування / В.В. Івата, І.В. Мілько, К.М. Швець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 32-35. – ISSN 2306-6814
1118574
  Акімова А.О. Підходи до управління фінансовими ресурсами підприємства // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 8-9
1118575
  Луцкевич О. Підходи до управління фінансовими ризиками на ринку цінних паперів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 461-468. – ISSN 2411-5215
1118576
  Азарова А.О. Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства : фінанси підприємств / А.О. Азарова, О.В. Рузакова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 121-129 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1118577
  Погорілий С.Д. Підходи до формалізації проектування застосувань в технології GPGPU / С.Д. Погорілий, О.А. Верещинський, Д.Ю. Вітель // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 45-59. – ISSN 1681-6048


  Обгрунтовано необхідність створення формалізованих методів проектування алгоритмів, їх програмних реалізацій та дослідження тонкої інформаційної структури програм для систем з масовим паралелізмом, які містять відеоадаптери. Запропоновано та ...
1118578
  Шандра Н.А. Підходи до формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі майбутніх ІТ-фахівців // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 284-288. – Бібліогр.: с. 286-287. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1118579
  Ткаченко С.Ю. Підходи до формування дивідендної політики та застосування моделі часткової адаптації дивідентів на вітчизняних підприємствах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 150-157
1118580
  Федулова Л.І. Підходи до формування дієвої інноваційної стратегії України / Л.І. Федулова, І.А. Шовкун // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2009. – Т. 5, № 3. – С. 5-15. – ISSN 1815-2066
1118581
  Дацій Н.В. Підходи до формування електронного врядування на територіальному рівні в умовах транспарентності публічного управління / Н.В. Дацій, Н.П. Климчук, В.В. Ніколайчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 59-63. – ISSN 2306-6814
1118582
  Вишиванюк М.М. Підходи до формування інвестиційної стратегії підприємства в індустрії туризму // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 203-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1118583
  Давимука С.А. Підходи до формування інноваційної екосистеми креативної економіки регіону / С.А. Давимука, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 17-27 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1562-0905
1118584
  Леврінц М.І. Підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 128-132. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1118585
  Бакум З.П. Підходи до формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців / З.П. Бакум, С.С. Костюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 156-161. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1118586
  Дьячук І.В. Підходи до формування маркетингової стратегії розвитку ВНЗ в умовах інтеграції до європейського освітнього простору / І.В. Дьячук, Н.О. Луценко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2016. – С. 98-107. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (21)). – ISSN 2078-1628


  У статті досліджені і проаналізовані проблеми розвитку системи вищої освіти в Україні з урахуванням вектору інтеграції до європейського освітнього простору.
1118587
  Андрієвський Д.Й. Підходи до формування нової промислової політики // Наукові розвідки з державного муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 54-67
1118588
  Тімінський О.Г. Підходи до формування організаційної компетенції в біадаптивних управлінських системах проектно-орієнтированих організацій / О.Г. Тімінський, О.С. Войтенко // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 95-96
1118589
  Заяць Василь Михайлович Підходи до формування первинних ознак при побудові автоматизованих систем розпізнавання та ідентифікації об"єктів складної природи / Заяць Василь Михайлович, Заяць Марія Михайлівна, Пасічник Володимир Володимирович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 204-213. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід до встановлення пріоритету первинних ознак при побудові системи розпізнавання користувачів комп"ютера на основі її опису у вигляді дискретної моделі, яка рекурентно зв"язує часові затримки при введенні інформації з ...
1118590
  Саксон Х. Підходи до формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 143-148. – ISSN 2308-4634
1118591
  Бублик С.Г. Підходи до формування системи державного стимулювання дослідницької діяльності в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 2 (158). – С. 9-13


  Визначено підходи до створення в Україні сучасної системи державного стимулювання дослідницької діяльності. Виявлені особливості кар’єрних орієнтацій дослідників повинні стати основою для розроблення відповідних механізмів державного стимулювання їх ...
1118592
  Пахода С.С. Підходи до формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 85-87. – ISSN 2306-6806


  У статті проведено аналіз результатів діяльності недержавних пенсійних фондів в України. Виявлено формування певних тенденцій, що якісно характеризують розвиток ринку недержавного пенс. забезпечення в Україні. З"ясовано, що за досліджуваний період ...
1118593
  Ільчук П. Підходи до формування стратегії конкурентоспроможності підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 8-14. – ISSN 1728-9343
1118594
  Музиченко-Козловська Підходи до формування стратегії підвищення інвестиційної привабливості регіону на прикладі Львівської області України) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 41-55. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 6, N 2). – ISSN 2522-1639
1118595
  Богуш Л. Підходи до формування стратегії сталого розвитку соціальної сфери великих муніципальних утворень (на прикладі м. Києва) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 19-32. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1118596
  Приказюк Н.В. Підходи до формування технічних резервів страхових організацій: вітчизняні реалії та світові вимоги / Н.В. Приказюк, Д.В. Янковський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 351-356. – ISSN 2222-0712
1118597
  Ільчук П.Г. Підходи до формування фінансової стратегії корпорації : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 40-46 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
1118598
  Петрова Ю.І. Підходи до функціональної стратифікації арабської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 191-199
1118599
   Підходи до якісного навчання лікарів з питань надання медико-соціальної допомоги підліткам та молоді на принципах дружнього підходу / Г.В. Бекетова, І.П. Горячева, О.В. Солдатова, О.А. Голоцван, Н.В. Алексєєнко, М.І. Нехаєнко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 5-9. – ISSN 2227-7404
1118600
  Лукашук Я. Підходи європейських країн до питання становлення мультикультурного суспільства // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 136-139
1118601
  Середа М.Л. Підходи Європейського суду з прав людини щодо права на свободу мирних зібрань // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 55-62. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1118602
  Чорна Л. Підходи зарубіжних учених до формування змісту туристичної освіти у прцесі її розвитку // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 3 (61). – С. 32-38. – (Педагогічні науки)
1118603
  Загвойська Л. Підходи і методи оцінки впливів проектів на довкілля / Л. Загвойська, О. Лазор // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-88. – ISSN 0131-775Х
1118604
  Василенко В.М. Підходи і методи оцінки інтелектуального капіталу (теоретичний аспект) // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – 100-річчю Калошина М.О. присвячується. – С. 134-138. – (Економічні науки ; Вип. 21). – ISBN 966-604-012-3
1118605
  Рудніченко Н. Підходи і методи у лінгвістичних дослідженнях матеріалів засобів масової комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 33-36. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються підходи та методи, застосовувані в лінгвістичних дослідженнях матеріалів засобів масової комунікації. Окрему увагу приділено розробці цих питань в українському мовознавстві, а також дискурс-аналізу як одному з провідних на сьогодні ...
1118606
  Чекотовський Е.В. Підходи і напрями вивчення історії статистичної науки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-115
1118607
  Сем"ян Н. Підходи і принципи формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (2-2019). – С. 45-50. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
1118608
  Кияниця І.П. Підходи і шляхи імплементації норм міжнародного права в правовій державі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 3-6
1118609
  Скороход Ю. Підходи Китаю до ролі ООН у врегулюванні конфліктів на близькому сході в період "холодної війни" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 10-14. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
1118610
  Квасній М.М. Підходи Лагранжа та Ейлера до опису фінансових потоків між господарськими суб"єктами регіону. Закони динаміки фінансових ресурсів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано підходи Лагранжа та Ейлера для опису фінансових потоків між господарськими суб"єктами регіону. Метод Лагранжа використовуємо, коли нас цікавить історія руху індивідуальних фінансових потоків. Ейлерівським підходом доцільно користуватися ...
1118611
  Колишко Р.А. Підходи ОБСЄ до регіональних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 50-60. – (Європейські дослідження)
1118612
  Рибачук Н.В. Підходи оцінки ефективності маркетингової діяльності в історичному контексті / Н.В. Рибачук, Ліцзянь Лю, Т.О. Журко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 48-53. – ISSN 2306-6814
1118613
  Хараборська Ю.О. Підходи проектування сучасної архітектури в історичному середовищі / Ю.О. Хараборська, К.В. Сухаревський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 99-103. – ISSN 2077-3455
1118614
  Грушецький Б. Підходи республіканського та гетьманського урядів щодо встановлення кордонів України (1917-1918 рр.) // Соборність України: історія та сучасність : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 19 січ. 2023 р. : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. Ю.Ж. Шайгородського ; упоряд.: З.В. Захожай, В.Д. Яремчук ; редкол.: О.О. Рафальський та ін.]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2023. – С. 52-56. – ISBN 978-617-640-598-6
1118615
  Волошин О.А. Підходи Росії до реформування Співдружності Незалежних Держав на сучасному етапі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 341-351
1118616
  Цибуляк А.Г. Підходи Російської Федерації до реформування європейської архітектури безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 91-93
1118617
  Ратніков М.І. Підходи США до безпеки у Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 250-256


  У статті досліджується зовнішня політика США та європо-американські відносини після 11 вересня. Аналізується політологічна думка спеціалістів, зокрема, у сфері зовнішньої політики, етапи її розвитку та сучасний стан.
1118618
  Заславський В.А. Підходи та засоби забезпечення якості управління інтернаціоналізацією освіти / В.А. Заславський, О.А. Чугаєв // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 68-71
1118619
  Резнік Н.П. Підходи та методики щодо оцінки ризиків в агропромисловому комплексі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 134-138
1118620
  Лабунська С.В. Підходи та методична основа обліку нематеріальних активів, згенерованих у криптовалюті / С.В. Лабунська, Т.М. Сєрікова, М.В. Собакар // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 225-235. – ISSN 2222-0712
1118621
  Краснейчук А. Підходи та моделі консультаційної діяльності в державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 122-131.
1118622
  Балик Н.Р. Підходи та особливості сучасної STEM-освіти / Н.Р. Балик, Г.П. Шмигер // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 2 (12). – С. 26-30. – ISSN 2413-1571
1118623
  Костюк С.С. Підходи та принципи формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців у процесі навчання української мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 46-59. – ISSN 2073-4379
1118624
  Нагорянський Є.А. Підходи українських та російських дослідників до вивчення публічної політики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 46-47
1118625
  Мікаелян С.Г. Підходи формування системи моніторингу високотехнічних виробництв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 127-130
1118626
  Бондар В.С. Підходи щодо визначення економічної сутності терміна " інвестиції " // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 25-27. – Бібліогр.: 9 назв
1118627
  Пилипенко Н.В. Підходи щодо визначення поняття "тіньова економіка" та критерії класифікації тіньових явищ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 245-249. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1118628
  Кобзар О.Ф. Підходи щодо визначення поняття правоохоронної функції держави // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 7-13. – ISSN 2222-5374
1118629
  Цирфа Г.О. Підходи щодо визначення статусу криптовалют: українській підхід // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 201-205. – ISBN 978-966-622-861-4
1118630
  Дергалюк М.О. Підходи щодо визначення сутності поняття "агропромисловий комплекс" // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 34-37. – ISSN 2306-6806
1118631
   Підходи щодо захисту інформації в системах електронного документообігу / Р.М. Штонда, Ю.О. Процюк, В.В. Овсянніков, О.М. Маковецький, І.Р. Мальцева // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 129-132. – ISSN 2311-7249
1118632
  Позняк І. Підходи щодо збалансованого розвитку міста (на прикладі м. Тернополя) / І. Позняк, Н. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 213-219 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1118633
  Мінка Т.П. Підходи щодо класифікації адміністративно-правових режимів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 40-47
1118634
  Новицька Світлана Підходи щодо оптимізації ландшафтно-екологічної організації території (на матеріалах Новиківської сільської ради Збаразького району Тернопільської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 160-167 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1118635
  Гресько О.Б. Підходи щодо оптимізації управління екосистем // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2015. – № 1 (29). – С. 142-145. – (Економічні науки ; № 1 (29))
1118636
  Царик Петро Підходи щодо оптимізації функціонально-просторової структури регіональної рекреаційної системи Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 146-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1118637
  Пельтек Л.В. Підходи щодо оцінки державного регулювання економічного зростання промислових підприємств : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 99-101. – Бібліогр.: 7 назв
1118638
  Медведкіна Є.О. Підходи щодо розробки національної стратегії інноваційного розвитку України в контексті інтеграції до Європейського Союзу / Є.О. Медведкіна, Т.С. Медведкін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 7-13.
1118639
  Михайлов В.С. Підходи щодо статистичного моделювання вітчизняного ринку праці: сегмент молодих професіоналів та фахівців / В.С. Михайлов, О.Г. Ханін // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 24-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1118640
  Козловський А.Т. Підходи щодо управління виробничими запасами на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 22-28
1118641
  Солошич О І. Підходи щодо формування здібностей до дослідницької діяльності у майбутніх фахівців-екологів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 53-58. – ISSN 2074-8922
1118642
  Ігнатьева І.А. Підходи щодо формування та розвитку кадрового потенціалу підприємства / І.А. Ігнатьева, Т.М. Сидоренко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 52-54. – Бібліогр.: 6 назв
1118643
   Підходи, принципи та методи конструктивно-географічних досліджень регіонального проридокористування у зв"язку з розвитком мінерально-сировинної бази України / Л.Г. Руденко, В.П. Палієнко, В.Д. Байтала, М.Є. Барщевський, І.О. та ін. Горленко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 13-19. – Бібліогр. 31 назва. – ISSN 1561-4980
1118644
  Лепьохіна І.О. Підходи, що визначають економічну ефективність роботи з персоналом // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 205-208
1118645
  Агеєва В. Підхоплення увірваної нитки // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 220-232.
1118646
  Курочкін О. Підцензурні компоненти традиційного весілля українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 3 (367), травень - червень. – С. 77-83. – ISSN 0130-6936
1118647
  Солнишкін А. Підчищаю "хвости" шкільної програми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Студент філософського факультету КНУТШ, учасник X Літньої школи журналістики - про свої захоплення, мрії та амбіції.
1118648
  Гутьков Ю.І. Підшаботна віброізоляція кувальних молотів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.03.05 / Гутьков Ю.І.; Східноукраїнськ.держ.ун-т. – Луганск, 1994. – 23л.
1118649
  Крикун В.Ю. Підштовхування як методологія комунікативного впливу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 47-56


  Розглянуто сутність та особливості підштовхування як методу впливу в умовах комунікативної практики людини. Розкрито сутність та особливості підштовхування як методу впливу, визначено ефективність застосування методології підштовхування в умовах ...
1118650
  Ночовний М.В. Піздемні зорепади / М.В. Ночовний. – К, 1984. – 79с.
1118651
  Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів / В.І. Лозова. – Х., 1990. – 89с.
1118652
  Айтов С.Ш. Пізнавальна динаміка історично-антропологічних досліджень у XX - на початку XXI ст. // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 44-51. – ISSN 2227-7242
1118653
  Шепітько В.Ю. Пізнавальна діяльність слідчого й "матриці" криміналістики // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 5-10. – ISSN 1993-0917
1118654
  Стратонов В.М. Пізнавальна діяльність слідчого на початковому етапі розслідування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 120-125. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1118655
  Павлюк О. Пізнавальна діяльність слідчого на початковому етапі розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 212-215. – ISSN 2663-5313
1118656
  Лукашевич В.Г. Пізнавальна діяльність слідчого у світлі новітньої парадигми діяльнісного підходу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 49-53. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1118657
  Стадницька Ю. Пізнавальна інформація на сторінках дитячих часописів 30-х рр. XX ст.(психологічні та когнітивні аспекти) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 225-231


  Висвітлено стан дослідження української дитячої періодики, визначено сут­ність поняття "дитяча періодика". Проаналізовано масив текстів нехудож-ньої дитячої літератури, опублікованих в українських дитячих періодичних ви­даннях 30-х pp. XX cm. ...
1118658
  Ваховський Л. Пізнавальна процедура пояснення у дослідженнях з історії освіти і педагогічної думки // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4. – С. 96-103. – ISSN 2411-1317
1118659
  Ганов В.А. Пізнавальна роль математичних методів та їх соціальна цінність // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1118660
  Котова О.В. Пізнавальна роль принципу єдності симетрії і асиметрії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1118661
  Чолпан П.П. Пізнавальна роль розкриття діалектичних протиріч у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1118662
  Топузов Олег Пізнавальна самостійність школярів в умовах проблемного вивчення географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 42-44 : Іл. – Бібліогр. 3 назви
1118663
   Пізнавальна сутність версії та принципи планування розслідування злочинів / П. Кубрак, В. Мікулін, О. Павлючок, О. Садченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.100-102. – ISSN 0132-1331
1118664
  Шумейко О.В. Пізнавальне та виховне значення історико-художнього твору Д.І. Яворницького "Із української старовини" // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 161-167. – ISBN 978-966-551-327-8


  Аналізується пізнавальне значення та виховний вплив твору історичного змісту через художньо-образний засіб повідомлення інформації. На матеріалі книги "Із української старовини" відзначається внесок Д.І. Яворницького у всебічне вивчення історії ...
1118665
  Кравець Г.А. Пізнавальне та виховне значення української класичної літератури / Г.А. Кравець. – Харків
1. – 1970. – 131 с.
1118666
  Кравець Г.А. Пізнавальне та виховне значення української прози / Г.А. Кравець. – Харків
2. – 1971. – 132 с.
1118667
  Кошечко Н. Пізнавальний інтерес викладача ВНЗ у контексті його самоосвіти та саморозвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті здійснено аналіз актуальних ідей з проблеми розвитку пізнавального інтересу викладача ВНЗ. Особливий акцент поставлено на самоосвіті педагога ВШ. Виняткову увагу приділено методам та способам стимулювання пізнавального інтересу викладача ...
1118668
  Яковлева Валентина Пізнавальний інтерес і навчально-пізнавальна мотивація у процесі вивчення соціальної та економічної географії світу : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 36-38. – Бібліогр.: 8 назв
1118669
  Черновол Н. Пізнавальний інтерес як основа формування знань і творчого мислення студентів // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 161-170. – ISSN 2307-4906
1118670
  Федчишин О.М. Пізнавальний інтерес як фактор розвитку активності та самостіцності учнів філологічного профілю нв уроках фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 129-132. – (Серія : Педагогічні науки)
1118671
  Кабкова О.В. Пізнавальний оптимізм Б. Брехта: нонконформізм та компроміс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 168-170
1118672
  Лісовська-Мускеєва Пізнавальний потенціал біографічного методу / Лісовська-Мускеєва, М. Сидоров // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 54-60. – ISSN 2306-3974
1118673
  Звєряков М.І. Пізнавальний потенціал політичної економії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 5-14. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
1118674
  Пак І.В. Пізнавальний потенціал практичної парадигми в дослідженні академічної культури // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 103-112. – ISSN 1681-116Х
1118675
  Карівець І.В. Пізнавальний потенціал спекулятивного мислення: британська спекулятивна метафізика Абсолюту // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 44-50. – ISSN 2618-1274
1118676
  Рудакевич О.М. Пізнавальний потенціал теорії політичної системи в дослідженні політичної корупції // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 147-161. – ISSN 2518-7546
1118677
  Косачова О.О. Пізнавальний сегмент бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 252-262. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Здійснено порівняльний аналіз інформаційної та культурно-просвітницької функцій сучасних ЗМІ. Виявлено місце пізнавального сегмента бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек загальнодержавного значення, обласних універсальних наукових ...
1118678
  Кондов К.В. Пізнавальний статус поняття "соціальний контроль" в об"єктивістських соціологічних теоріях XX століття : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Кондов Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 186-204
1118679
  Кондов К.В. Пізнавальний статус поняття "соціальний контроль" в об"єктивістських соціологічних теоріях XX століття : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Кондов Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1118680
   Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – 350, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., окремі англ. - Назва корінця : Історична психологія та мультикультурність. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-193-2
1118681
  Старовойтенко О.А. Пізнавальний туризм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 144-147
1118682
  Скуратівський Л.В. Пізнавальні завдання з української мови / Л.В. Скуратівський. – К., 1987. – 142с.
1118683
  Хома О. Пізнавальні інстанції в декартовій термінології // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 120-132. – ISSN 0235-7941
1118684
  Кременчуцька М.К. Пізнавальні концепції психологічної науки // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 96-100. – ISBN 978-617-689-193-2
1118685
  Яценко В.С. Пізнавальні мандрівки. Працюємо із синхроністичною таблицею // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 30-33 : мал., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1118686
  Грицик Л. Пізнавальні механізми порівняльного літературознавства 20-х рр. у працях О. Білецького // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 163-173. – ISBN 978-966-374-533-6
1118687
  Курдіна І. Пізнавальні можливості експертного оцінювання в соціологічних дослідженнях: постановка проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі методологічні й теоретичні аспекти одного з найбільш поширених та універсальних методів наукового дослідження - експертного оцінювання. Окреслено малодосліджені та проблемні питання застосування експертних оцінок у соціологічних ...
1118688
  Петренко М.Ю. Пізнавальні можливості індексів та проблеми обгрунтування їх якості в емпіричному соціологічному дослідженні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 113-115
1118689
  Федьков О.М. Пізнавальні можливості корпусу партійних джерел з історії Української соціал-демократичної спілки // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 102-112. – ISSN 2518-7732
1118690
  Данилюк І. Пізнавальні процеси і культура // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 135-144.
1118691
  Осницька Н.О. Пізнавально-розважальна гра "Що ми знаємо про Україну" для учнів 6 класів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 40-45 : фото
1118692
  Пастушенко Т. Пізнавально привілейований статус "жертви" у дослідженнях тоталітарних суспільств: від "абсолютної жертви" до "жертви, котра бореться" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У сучасних усноісторичних проектах, особливо у країнах з тоталітарним минулим, переважають інтерв"ювання людей, які були очевидцями чи стали жертвами різного роду насильств, злочинів, несправедливості або належать до змаргіналізованої частини ...
1118693
  Яблонська Г. Пізнавати Шевченка / розмову вела Наталія Капустянська // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 7
1118694
  Бобров О.З. Пізнавши свій край, пізнаєш і себе! // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 57-59. – ISSN 2518-7104
1118695
  Радзієвський В. Пізнаємо "нашого" Михайлика : Урок - портретна галерея в 7 класі. Михайло Стельмах."Гуси-лебеді летять..." // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-35.
1118696
  Радзієвський Володимир Пізнаємо "нашого" Михайлика : урок-портретна галерея у 7 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-36
1118697
  Поліщук Анжела Пізнаємо географію біблії : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28
1118698
  Задорожний Микола Пізнаємо Європу разом: долучення до європейських цінностей : країна і люди / Задорожний Микола, Перащенко Людмила // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 35-40 : Фото
1118699
  Хаустова С.Г. Пізнаємо світ разом із казкою // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 30 (286). – С. 35-37
1118700
   Пізнаємо Україну : 20 років Генеральній дирекції з обслуговування іноземних представництв : наук.-популяр. нарис / Борис Гуменюк, Володимир Денисенко, Олексій Кийков, Василь Туркевич. – Київ : Преса України, 2012. – 413, [3] с. : кольор. фотоіл. – На обкл. назва парал. укр., англ. - Текст парал. укр., англ. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" / редкол.: К.І. Грищенко, Л.В. Губерський (голова), Б.І. Гуменюк [та ін.] ; вип. 4). – ISBN 966-625-020-9
1118701
   Пізнаємо Україну. Узнаем Украину. Discover Ukraine. : посіб. для учителів та учнів неділ. шкіл укр. зарубіжжя / А. Ціпко, В. Піскун, О. Щербатюк, Т. Воропаєва, В. Сергійчук; [А. Ціпко, В. Піскун, О. Щербатюк та ін.] ; Київ, нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філос. ф-ту. – Київ : Леся, 2007. – 171, [1] с. : іл., карт., фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст та написи під фот. укр., рос. та англ. – ISBN 966-8126-78-5
1118702
  Данилець Ю. Пізнаємо феномен Федора Потушняка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 184-187. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
1118703
  Сковорода Г.С. Пізнай в собі людину / Г.С. Сковорода. – Львів, 1995. – 528с.
1118704
  Олійник Я.Б. Пізнай обрії прадавньої науки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Географічний факультет.
1118705
  Миценко М.П. Пізнай самого себе : повісті / М.П. Миценко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 312 с.
1118706
  Бартоліні М.Г. Пізнай самого себе : неоплатонічні джерела в творчості Г.С. Сковороди / Марія Грація Бартоліні ; [пер. з італ. М. Прокопович за участю К. Новікової] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2017. – 154, [4] с. – Сер. засн. в 2017 р. - Пер. здісн. за вид.: "Introspice mare pectoris tui": ascendenze neoplatoniche nella produzione dialogica di H.S. Skovoroda (1722-1794) / Maria Grazia Bartolini. - Firenze: Firenze University Press, 2010. – Бібліогр.: с. 141-155 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукові переклади" ) ( Серія "Skovoroda world studies / Світові сковородинські студії" = Skovoroda world studies / редкол.: М.В. Попович (голов. ред.) [та ін.]). – ISBN 978-966-360-331-5
1118707
   Пізнай свій Університет // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  Міжнародний день числа Пі святкується 14 березня. У цей день школярі завітали у КНУ імені Тараса Шевченка. Справжнім зануренням у світ науки стали для них екскурсії лабораторіями хімічного ф-ту.
1118708
   Пізнай свій Університет // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 1


  "Міжнародний день числа Пі - чудова нагода пізнати Шевченків університет. Саме з такою метою 14 березня до нас завітали одинадцятикласники Київського природничо- наукового ліцею (КПНЛ) № 145. Вони стали учасниками віртуальної екскурсії Університетом і ...
1118709
  Павлик Н. Пізнай свій характер: психодіагностика структури та змісту характеру особистості // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 31-41. – ISSN 0130-7037
1118710
  Смолі Г. Пізнай свою дружину / Гері Смолі. – Львів : Свічадо, 1999. – 158, [2] с. – ISBN 966-561-134-8
1118711
   Пізнай себе : Навч.-метод. посібник факультативного курсу для соціальних педагогів, студ.-практикантів, вчителів. – Ніжин-Броди : НДПУ, 2000. – 60с.
1118712
  Бушанська В. Пізнай Україну з "Тандемом"! // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 7


  Про перший тур "Тандему", що відбувся 21-28 травня 2014 року в КНУ імені Тараса Шевченка. За цим проектом відбувся студентський обмін між університетами-партнерами Києва та Регенсбурга. Студенти з Німеччини мали змогу познайомитися з Україною, адже ...
1118713
  Костюк Г. Пізнаймо його глибинно // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 9/10 (239/240). – С. 45-47


  Творча спадщина Миколи Хвильового.
1118714
  Шевчук В.О. Пізнаний і непізнаний Сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима: розмисли / Валерій Шевчук. – Київ : Пульсари, 2008. – 528с. : іл. – (Українці у світовій цивілізації). – ISBN 978-966-2171-04-4
1118715
  Шевчук В. Пізнаний і непізнаний Сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 220/221. – С. 251-329.
1118716
  Шевчук В. Пізнаний і непізнаний Сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима. Розмисел // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 243-292
1118717
  Білик Н. Пізнаний світ: образ Венеції в романах Ю. Андруховича "Перверзія" і М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 330-349. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
1118718
  Нікуліна Н.П. Пізнання : поезії / Н.П. Нікуліна. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 64 с.
1118719
  Панасенко Т. Пізнання буття в любові: феномен добра і зла (за твором Лесі Українки "Прокляття Рахілі") // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 71-79. – ISBN 978-966-600-487-4
1118720
  Кудрявцева Н.С. Пізнання і мова (до питання про мовну картину світу) / Н.С. Кудрявцева, Д.І. Бойчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 77-80. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлюються окремі аспекти прояву когнітивної функції мови, зокрема, в процесі дослідження явища полілінгвізму. Дискретизація, об"єктивація та інтерпретація знань, здійснювана когнітивними механізмами мови, найяскравіше проявляється у ...
1118721
  Курчиков Л.М. Пізнання і невизначеність / Л.М. Курчиков. – К, 1970. – 200с.
1118722
  Дзюба І. Пізнання Івана Багряного // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 6-7
1118723
  Дзюба І. Пізнання Івана Багряного триває // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 12-13
1118724
  Яценко Т. Пізнання індивідуальної неповторності архетипної символіки у процесі глибинної корекції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 75-86. – ISSN 1810-2131
1118725
  Підсуха О.М. Пізнання істини / О.М. Підсуха. – Київ, 1987. – 347 с.
1118726
  Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : Монографія: У 2-х т. / М.Д. Гродзинський; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-711-7
Т. 1. – 2005. – 431с.
1118727
  Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : монографія: у 2-х т. / М.Д. Гродзинський; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-712-5
Т. 2. – 2005. – 504с.
1118728
  Іванишин В.П. Пізнання літературного твору : метод. посібник для студентів і вчителів / Василь Іванишин, Петро Іванишин. – Дрогобич : Відродження, 2003. – 78, [2] с. – Бібліогр.: с. 77-79 та в підрядк. прим. – ISBN 966-538-143-1


  У пр. № 1747315 напис: Вельмишановному Михайлу Кузьмовичу з глибокою вдячністю - співавтор. 25.12.03 р. /підпис/
1118729
  Волик О.Ю. Пізнання людської психіки в контексті різних типів раціональності // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 193-198. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються проблеми розгалуженості психологічного знання, запропоновано його розгляд з позиції методологічної концепції В. Стьопіна про типи раціональності. Окреслюються перспективи пізнання людської психіки в контексті сучасного - ...
1118730
  Іваненко Б. Пізнання несвідомої сфери психіки в українському психоаналізі початку ХХ століття / Б. Іваненко, Н. Холоденко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.165-170. – ISSN 1810-2131
1118731
  Нарушевич В.В. Пізнання ріки : Поезії. / В.В. Нарушевич. – Одеса, 1991. – 109с.
1118732
  Павко А. Пізнання світу почуттів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24-31 жовтня (№ 42/43). – С. 5


  Автор вважає, що "... взірцем для вищих навчальних закладів України у царині формування музичної культури викладачів і студентів є діяльність Молодіжного центру культурно-естетичного виховання Київського національного університету імені Тараса ...
1118733
  Богуславська О.Г. Пізнання сутності людини в умовах соціальних змін // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 127-137. – ISSN 2072-1692
1118734
  Гордієнко С.Г. Пізнання сфери захисту інтелектуальної власності в Україні: методологічні проблеми / С.Г. Гордієнко. – Київ : Скіф, 2008. – 140с. – ISBN 978-966-8894-35-0
1118735
  Огнев"юк В.О. Пізнання та знання як модернізаційний технологічний фактор (історико-філософський нарис) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про взаємовідносини складових систем "наука-освіта-технології".
1118736
  Половніков В.Г. Пізнання та розуміння як основоположні елементи філософських систем Дж. Локка та Д. Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто механізми пізнавальної діяльності людини, запропоновані Дж. Локком та Д. Юмом. Наводиться розрізнення між такими істотними поняттями як пізнання та розуміння. Обґрунтовується доречність та актуальність такого розмежування, як ...
1118737
  Котюк І.І. Пізнання у сфері судочинства в системі інших видів пізнання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 21-27. – ISSN 1563-3349
1118738
  Горболіс Л.М. Пізнання української сутності в умовах чужини (за романом Лесі Степовички "Шлюб із кухлем пільзенського пива") // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 90-96. – ISSN 2077-804X


  У статті на матеріалі роману сучасної української письменниці Лесі Степовички "Шлюб із кухлем пільзенського пива" досліджено складний психосвіт сильної, вольової, рішучої й самодостатньої українки, яка в умовах чужини зберегла свою самобутність, ...
1118739
  Штогрин М. Пізнання урбаністичного хронотопа як ініціаційна модель у романах Володимира Даниленка "Кохання в стилі бароко" та Олеся Ільченка "Місто з химерами" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 140-143. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  У цій статті автор розглядає урбаністичний хронотоп як ініціаційну модель у сучасній українській літературі. Увагу дослідниця зосереджує на романах Володимира Даниленка «Кохання в стилі бароко» та Олеся Ільченка» Місто з химерами».У зазначених творах ...
1118740
  Мирош Р. Пізнання Христового Євангелія як свідчення віри. Катехизм як основа для християнського життя у Пастирському посланні митрополита Андрея Шептицького "Про знання катехизму" (9 квітня 1937) // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 30-45
1118741
  Пучкова Д.Д. Пізнання як адаптивна практика: філософсько-методологічні перспективи аналізу : дис. ... д-ра філос. наук : 033, 03 / Пучкова Дар"я Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 203 арк. – Бібліогр.: арк. 190-203
1118742
  Губерський Л.В. Пізнання як проблема філософської методології / Л.В. Губерський, І.В. Бойченко // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 55-74
1118743
  Мостяєв О. Пізнання як творення і розгадування (до 5-ї річниці від дня смерті професора Сергія Мороза) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1118744
  Караченцева Л. Пізнання як ціннісний стосунок у філософіях Йоганна Вольфганга Гете і Романа Вітольда Інгардена // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 85-105. – ISBN 978-617-8041-01-4
1118745
  Гнатюк М. Пізнати іншого в собі: поетичний діалог Юрія Коваліва та Олесі Мудрак // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 102-110. – ISSN 0236-1477
1118746
  Галацька Валентина Пізнати поета заново / Галацька Валентина, Мироненко Микола // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 6. – ISSN 0868-9644
1118747
  Іванюк С. Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 59-71
1118748
  Іванюк С. Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 156-184. – ISBN 978-966-2410-55-6
1118749
  Беценко Т. Пізнати українську душу: Морально-етична проблематика українських дум як зразок християнської духовності // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2002. – № 3. – С.82-88
1118750
   Пізнати Україну зі "Щедриком" // Київський університет. – Київ, 2021. – Листопад (№ 9). – С. 2


  "Посли Хорватії, Словаччини, Чорногорії та представниці Міжнародного жіночого клубу Business Woman Club розпочали вивчення української мови. Курс для дипломатів стартував 9 листопада в Головному корпусі КНУ. На початку курсу з української дипломатам ...
1118751
  Кодак М. Пізнати час і себе в часі. До літературного портрета Олександра Шарварка // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 162-165. – ISSN 0208-0710
1118752
  Семенко Л. Пізнати, щоб відстояти / розмову вела Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 23


  Дослідниця Лариса Семенко - про таємниці, які приховує легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича.
1118753
  Корпанюк Микола Пізнаючи полемічну літературу : [рецензія] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 140-142
1118754
  Горак Я. Пізнаючи професора Криштальського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 95-102. – ISSN 2224-0926
1118755
  Губарець В. Пізнаючи світ зарубіжної україніки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 50-58. – ISSN 1682-2366
1118756
  Левицький В.Ю. Пізнє літо / В.Ю. Левицький. – К, 1989. – 196с.
1118757
  Нахлік Є. Пізнє розходження та сходження Івана Франка з радикалами // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 240-262. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2


  "Розходження Франка з його колишніми однопартійцями-радикалами відбувалось у два етапи. На ранньому етапі воно випливало з його усвідомлення вузькості їхньої програми й масштабу діянь. Пізнє розходження (у 1910-х рр.) було пов’язане з тим, що він ...
1118758
  Кириленко О. Пізнє Трипілля Середнього Подніпров"я в контексті інокультурних впливів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-26. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми взаємодії між пізньотрипільськими племенами і сусідніми общинами неолітичних і енеолітичних культур. Автор наводить різні погляди вчених щодо впливу інокультурних племен на процес формування пізньотрипільських груп ...
1118759
  Олексієнко І.М. Пізні весняні та ранні осінні заморозки в Україні в умовах сучасних змін клімату / І.М. Олексієнко, В.І. Затула // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 353-358


  Приводиться кількісна оцінка сучасних змін кліматичного режиму заморозків на території України за період 1991-2005 pp. no відношенню до кліматичної норми 1961-1990гг. Приводится количественная оценко современных изменений климатического ...
1118760
  Єфіменко А.Г. Пізні меси Йозефа Гайдна: стан і перспективи вивчення // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 10 -20
1118761
  Білий І.О. Пізні райдуги. : вірші, поема / І.О. Білий. – Донецьк : Донбас, 1981. – 64 с.
1118762
  Кондукторова Т.С. Пізні скіфи на нижньому Дніпрі (за антропологічними матеріалами Золотобалківського могильника) // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 60-72
1118763
  Бабій С.О. Пізні яблука : поезії / Степан Бабій. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 75, [3] с.
1118764
  Анучіна В. Пізній Гайдегер у прочитаннях сучасних дослідників // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 3. – С. 117-124. – ISSN 2075-6461


  Збірка охоплює широке коло актуальних у контексті дослідження філософії пізнього Гайдегера тематик, що досі не набули достатнього висвітлення у світовій науці. Також збірка містить численні цікаві сучасні візії щодо прочитання й інтерпретації текстів ...
1118765
  Михед П.В. Пізній Гоголь і бароко: українсько-російський контекст : монографія / Павло Михед. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2002. – 205, [2] с. – ISBN 966-8276-02-7
1118766
  Добрянський В.В. Пізній мед / Василь Добрянський. – Київ : Молодь, 1986. – 280 с. – В одній кн.: Зустріч із сніговичкою / С. Цюриць ; Вдома / Б. Загайський. – (Перша книга прозаїка)
1118767
  Полонська О.М. Пізній модерн в архітектурі Одеси (1906-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Полонська Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1118768
  Шидловський П.С. Пізній палеоліт Київського Правобережжя / П.С. Шидловський, Д.Ю. Прядко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1118769
  Тищенко К.М. Пізній Рим і алани у топонімії Європи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 95-113. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття підсумовує кількарічні фронтальні студії топонімічних ландшафтів Європи за методом топонімічного контексту. Виявлено ландшафти з імовірними репліками у топонімії історичних подій пізньоримського часу за участю аланів.
1118770
  Боршош-Кум"ятський Пізня краса : лірика / Ю.В. Боршош-Кум"ятський ; [передм. Ю.І. Балега "Співець оновленого краю" ; іл.: В.І. Демидюк]. – Ужгород : Карпати, 1975. – 127 с. : 1 л. портр.
1118771
  Базилевський В. Пізня осінь : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 7/8. – С. 96-101. – ISSN 0130-1608
1118772
  Томенко М. Пізня пора перельоту : поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 104-106. – ISSN 0130-321Х
1118773
  Редчиць Т.В. Пізня проза Гайміто фон Додерера. Структура та наративні типи : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.04 / Редчиць Т.В. ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2011. – 205 л. + Додаток: л. 205. – Бібліогр.: л. 179-204
1118774
  Редчиць Т.В. Пізня проза Гайміто фон Додерера. Структура та наративні типи : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 - література зарубіжних країн / Редчиць Т.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1118775
  М"ястківський А.П. Пізня райдуга : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1984. – 119 с.
1118776
  Забарний О.В. Пізня сповідь : Літературний портрет Василя Охріменка // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 52-56
1118777
   Пізня сульфідно-кварц-карбонатна мінералізація в породах кросненської зони в межах траси нового Бескидського тунелю / В. Гулій, С. Кріль, І. Ємельянов, Я. Куземко, В. Степанов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 77-87 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2078-6220
1118778
  Новицька О. Пізньобарокова пластика Іоанна Пінзеля: Українська культурна спадщина і європейський контекст // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 66-69
1118779
  Ковальчик Єжи Пізньобарокові костьоли Кам"янецької дієцезії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 308-319
1118780
  Ковальчик Є. Пізньобарокові магнатські резиденції на Волині та Львівщині // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 293-307
1118781
  Воробйов І.Б. Пізньокрейдові утвори Новоушицького району на Поділлі / І.Б. Воробйов, О.П. Глухов, О.Д. Сергєєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 85-87. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології ; № 13)
1118782
  Бакаєва С.Г. Пізньокрейдові черевоногі молюски Волино-Поділля : монографія / С.Г. Бакаєва ; НАН України, Держ. природознавчий музей. – Київ : Наукова думка, 2011. – 200 с., [24] с. іл. : табл., фото. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 187-190. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1111-3
1118783
  Вакуленко Л.В. Пізньолатенський період на території Прикарпаття // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 42-51. – ISSN 0235-3490
1118784
  Карпенко А.М. Пізньоміоцен-пліоценові тераси Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції. Стаття 1. Еволюція поглядів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 51-68 : рис. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 0367-4290
1118785
  Карпенко А.М. Пізньоміоцен-плюценові тераси Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції. Стаття 2. Алювіальноозерне походження неогенових терасових рівнів // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 36-49 : рис. – Бібліогр.: с.47-49. – ISSN 1025-6814
1118786
  Мазепа І.І. Пізньоосінній масовий літ комах в 1960 році / І.І. Мазепа, Л.І. Францевич, 1961. – 95с.
1118787
  Савич В.П. Пізньопалеолітичне населення Південно-Західної Волині. / В.П. Савич. – К., 1975. – 136с.
1118788
  Бончковський О.С. Пізньоплейстоценовий кріогенез в межах Волинської височини // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 19-30. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1118789
  Опря І. Пізньопротестантські конфесії Правобережної України у роки Першої світової війни // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 9 : На пошану члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського. – С. 157-164. – ISSN 2309-2262
1118790
  Мордвінцева В.І. Пізньоскіфська культура Криму:виникнення і еволюція концепту // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 113-126. – ISSN 0235-3490
1118791
  Никоненко Д.Д. Пізньоскіфське Консуловське городише // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 91-99. – ISSN 0235-3490
1118792
  Гребенніков В. Пізньоскіфське царство // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2010. – № 1/4 (5), січень - грудень. – С. 30-33. – ISSN 1998-4634
1118793
  Кулатова І.М. Пізньоскіфські та пізньозарубинецькі старожитності Полтавщини / Кулатова І.М., Супруненко О.Б., Терпиловський Р.В.; Ін-т археології НАНУ; Центр пам"яткознавства НАНУ і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та к-ри; Центр охорони та досліджень пам"яток археології упр. к-ри Полтавської облдержадміністрації. – Київ-Полтава : Археологія, 2005. – 100с. – ISBN 966-7628-16-7
1118794
  Кириленко О.С. Пізньотрипільське населення Київського Подніпров"я в контексті культур Східної Європи : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кириленко Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. археології та музеєзнавства. – Київ, 2017. – 278 арк. – Доджатки: арк. 237-278. – Бібліогр.: арк. 201-236
1118795
  Кириленко О.С. Пізньотрипільське населення Київського Подніпров"я в контексті культур Східної Європи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кириленко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
1118796
  Усачук А.М. Пізньотрипільський кубок з Північно-Східного Приазов"я / А.М. Усачук, Ю.Г. Коваль // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 104-109. – ISSN 0235-3490
1118797
  Калько С. Піймати ритми Рівного / підготувала Ольга Харченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 18-19


  Журналістка Світлана Калько - про власне "полювання за перлами" в історії міста.
1118798
  Каденюк Л. Пік Шевченка. Історія сходжень до вершини Кобзаря // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 23-30 : фото. – ISSN 1819-7329
1118799
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 1. – 1999
1118800
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 2. – 1999
1118801
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 3. – 1999
1118802
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 4. – 1999
1118803
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 5. – 1999
1118804
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 6. – 1999
1118805
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 7. – 1999
1118806
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 8. – 1999
1118807
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 9. – 1999
1118808
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 10. – 1999
1118809
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 11. – 1999
1118810
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 12. – 1999
1118811
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 13. – 1999
1118812
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 14. – 1999
1118813
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 15. – 1999
1118814
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 16. – 1999
1118815
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 17. – 1999
1118816
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 18. – 1999
1118817
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 19. – 1999
1118818
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 20. – 1999
1118819
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 21. – 1999
1118820
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 22. – 1999
1118821
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 23. – 1999
1118822
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 26. – 1999
1118823
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 27. – 1999
1118824
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 28. – 1999
1118825
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 29. – 1999
1118826
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 30. – 1999
1118827
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 31. – 1999
1118828
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 32. – 1999
1118829
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 34. – 1999
1118830
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 35. – 1999
1118831
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 1. – 2000
1118832
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 2. – 2000
1118833
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 3. – 2000
1118834
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 4. – 2000
1118835
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 5. – 2000
1118836
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 6. – 2000
1118837
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 7. – 2000
1118838
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 8. – 2000
1118839
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 9. – 2000
1118840
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 10. – 2000
1118841
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 11. – 2000
1118842
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 12. – 2000
1118843
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 13. – 2000
1118844
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 14. – 2000
1118845
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 15. – 2000
1118846
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 16. – 2000
1118847
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 17. – 2000
1118848
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 18. – 2000
1118849
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 19. – 2000
1118850
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 20. – 2000
1118851
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 21. – 2000
1118852
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 22. – 2000
1118853
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 23. – 2000
1118854
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 24. – 2000
1118855
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 25. – 2000
1118856
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 26. – 2000
1118857
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 27. – 2000
1118858
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 28. – 2000
1118859
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 29. – 2000
1118860
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 30. – 2000
1118861
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 31. – 2000
1118862
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 32. – 2000
1118863
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 33. – 2000
1118864
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 34. – 2000
1118865
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 35. – 2000
1118866
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 36. – 2000
1118867
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 37. – 2000
1118868
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 38. – 2000
1118869
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 39. – 2000
1118870
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 40. – 2000
1118871
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 41. – 2000
1118872
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 42. – 2000
1118873
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 43. – 2000
1118874
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 44. – 2000
1118875
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 45. – 2000
1118876
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 46. – 2000
1118877
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 47. – 2000
1118878
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 48. – 2000
1118879
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 1. – 2001
1118880
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 2. – 2001
1118881
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 3. – 2001
1118882
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 4. – 2001
1118883
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 5. – 2001
1118884
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 6. – 2001
1118885
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 7. – 2001
1118886
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 8. – 2001
1118887
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 9. – 2001
1118888
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2001
1118889
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 12. – 2001
1118890
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 13. – 2001
1118891
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 14. – 2001
1118892
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 15. – 2001
1118893
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 16. – 2001
1118894
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 17. – 2001
1118895
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 18. – 2001
1118896
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 19. – 2001
1118897
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 20. – 2001
1118898
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 21. – 2001
1118899
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 22. – 2001
1118900
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 23. – 2001
1118901
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 24. – 2001
1118902
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 25. – 2001
1118903
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 26. – 2001
1118904
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 27/28. – 2001
1118905
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 29. – 2001
1118906
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 30. – 2001
1118907
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 31. – 2001
1118908
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 32. – 2001
1118909
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 33. – 2001
1118910
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 34. – 2001
1118911
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 35. – 2001
1118912
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 36. – 2001
1118913
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 42. – 2001
1118914
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 43. – 2001
1118915
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 47. – 2001
1118916
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 48. – 2001
1118917
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 4. – 2002
1118918
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 6. – 2002
1118919
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 9. – 2002
1118920
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2002
1118921
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 15. – 2002
1118922
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 17. – 2002
1118923
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 18. – 2002
1118924
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 19. – 2002
1118925
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 20. – 2002
1118926
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 27. – 2002
1118927
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 28. – 2002
1118928
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 29. – 2002
1118929
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 31. – 2002
1118930
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 32. – 2002
1118931
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 33. – 2002
1118932
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 35. – 2002
1118933
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 38. – 2002
1118934
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 40. – 2002
1118935
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 43. – 2002
1118936
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 44. – 2002
1118937
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 45. – 2002
1118938
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 46. – 2002
1118939
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 47/48. – 2002
1118940
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
1118941
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
1118942
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
1118943
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
1118944
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 5. – 2003
1118945
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 6. – 2003
1118946
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 7. – 2003
1118947
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 8. – 2003
1118948
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 9. – 2003
1118949
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 10. – 2003
1118950
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2003
1118951
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 12. – 2003
1118952
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 13. – 2003
1118953
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 14. – 2003
1118954
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 16/17. – 2003
1118955
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 18. – 2003
1118956
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 19. – 2003
1118957
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 20. – 2003
1118958
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 21. – 2003
1118959
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 22. – 2003
1118960
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 26/27. – 2003
1118961
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 28/29. – 2003
1118962
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 30/31. – 2003
1118963
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 34. – 2003
1118964
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 35. – 2003
1118965
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 36. – 2003
1118966
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 37. – 2003
1118967
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 38. – 2003
1118968
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 39. – 2003
1118969
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 40. – 2003
1118970
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 41. – 2003
1118971
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 42. – 2003
1118972
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 43. – 2003
1118973
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 44. – 2003
1118974
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 45. – 2003
1118975
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 46. – 2003
1118976
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 47. – 2003
1118977
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 48. – 2003
1118978
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 49. – 2003
1118979
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 50. – 2003
1118980
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
1118981
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
1118982
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004
1118983
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004
1118984
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004
1118985
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004
1118986
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004
1118987
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004
1118988
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004
1118989
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 10. – 2004
1118990
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004
1118991
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 12. – 2004
1118992
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 13. – 2004
1118993
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 14. – 2004
1118994
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 15. – 2004
1118995
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 16/17. – 2004
1118996
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 18. – 2004
1118997
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 19. – 2004
1118998
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 20. – 2004
1118999
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 21. – 2004
1119000
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 22. – 2004
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,