Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1118001
   "Постать гетьмана Івана Виговського та події Конотопської битви 1659 року в історії та історіографії" : Всеукраїнський науково-практичний семінар // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (92). – С. 31.


  Співорганізаторами семінару виступили Інститут історії України НАН України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У роботі семінару взяли участь науковці Київського національного университету імені Тараса Шевченка.
1118002
  Собко О. "Постать Стуса може стати сильним елементом нової концепції вишу" / О. Собко, О. Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 листопада (№ 206). – С. 2, 10


  3 листопада Донецький національний університет розпочав новий навчальний рік у Вінниці.
1118003
   "Поствиборчий" розвиток Донеччини: місцева влада і суспільство / В.П. Кіпень, І.Я. Тодоров, Г.О. Коржов, І.М. Доля, М.В. та ін. Авксентьєв; В.П. Кіпень, І.Я. Тодоров, Г.О. Коржов, І.М. Доля, М.В. Авксентьєв та ін.; Донец. Ін-т соціальних досліджень і політичного аналізу; Під ред. В.П. Кіпеня. – Донецьк : ДІСДПА, 2007. – 184с. – ISBN 978-966-639-318-3
1118004
  Панасюк В.Ю. "Постдраматичний театр" як одна з сучасних соціокультурних технологій // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 139-141. – ISBN 978-966-698-283-7
1118005
  Бузгалин А.В. "Постиндустриальное общество" - тупиковая ветвь социального развития? (Критика практики тотальной гегемонии капитала и теорий постиндустриализма) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.26-43. – ISSN 0042-8744
1118006
  Бирюков Александр "Постиндустриальный мир" или "постиндустриальный миф" ? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 1 (1608). – С.59-70. – ISSN 0869-44435
1118007
  Гай-Нижник "Постійне співробітництво з цими людьми, які через свої соціалістичні теорії перестають розуміти реальне співвідношення речей, - неможливе2 // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 16 (419), 26 квітня 2018. – С. 46-50


  Українська революція 1917 - 1922 рр. Українська держава П. Соропадського.
1118008
  Чех А. "Постійно сумніватися в своїх силах - нормальний процес" / розмову вів Дмитро Десятерик // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 4-5 лютого (№ 7/8)


  Розмова з ветераном АТО, письменником Артемом Чехом про індустріальне дитинство, війну, літературу та нумізматику.
1118009
  Юрченко Е.А. "Постіндустріальне" чи "неотрадиційне" суспільство? Погляд на постсучасність у контексті органічного розвитку індоєвропейської традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 78-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1118010
  Богачов Р.М. "Постіндустріальний розвиток" та "інформаційна економіка" як спроби втілення ліберальної доктрини у XX-XXI столітті // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 12-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1118011
  Альварт Єнні "Постколоніальний синдром" і Тарас Шевченко як місце пам"яті // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 16/17 : Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм : релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. – С. 223-231. – ISBN 978-617-578-126-5
1118012
  Кураташвілі А А. "Посткомуністичні трансформації: хибна інтерпретація реальних політичних і соціально-економічних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 120-127
1118013
  Осадча Л.В. "Постмодерна людина": зрадництво тіла чи віднайдення себе через образ // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 60-62
1118014
   "Постмодернізм або культурна логіка пізнього капіталізму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 867-868. – ISBN 966-316-069-1
1118015
  Баумейстер А. "Постмодерністи були б у захваті..." / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 21


  Доктор філософських наук, доцент філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка Андрій Баумейстер - про нові інтелектуальні виклики, які Путін кидає країнам Заходу.
1118016
  Павлов А.П. "Постоянно нужно иметь повышенный резерв боеприпасов" (О службе в Группе советских войск в Германии в 1966-1972 гг.) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 50-52. – ISSN 0321-0626
1118017
  Дідора В. "Пострадал сравнительно легко", чи "более, нежели какая либо иная группа памятников старины" до 100 річчя трагедії вибуху Звіринецьких порохових складів // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 185-193. – ISBN 978-966-2779-91-2
1118018
  Кокінос Д. [Постріл у блакитній воді / Діонісіос Кокінос. – Афіни : Нефелі, 1992. – 206, [8] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 49])
1118019
  Твалчрелидзе А.А. Пост-вулканические минералы из Шагалы-Калагерана / А.А. Твалчрелидзе. – 25-33с.
1118020
  Пазинич В.Г. Пост-гляціальні умови південно-західної Канади та басейну Дніпра : Монографія / В.Г. Пазинич; КНУТШ; Географічний факультет. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 144с. : іл. – ISBN 966-340-162-1
1118021
  Козловский Роман Пост-Египет: последствия для массовых направлений : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 66-69 : Фото. – ISSN 1998-8044
1118022
  Дідух Л.В. Пост-капіталістична політія в технократичному проекті П. Дракера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 72-75
1118023
  Семчинський К.В. Пост-конфліктне примирення в Україні: особливості та перспективи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 64-74. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1118024
  Липский Е.Б. Пост-постмодерн: концептуализация идеи современного искусства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С.42-48. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
1118025
  Вахштайн В. Пост-пострадянська соціологія: кінець першого акту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 59-77. – ISSN 1563-3713
1118026
  Тутова О. Постановка задачі раціоналізації транспортно-економічних зв"язків у нафтогазовому комплексі України // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.115-123. – ISSN 1562-0905
1118027
  Седых Л.Г. Постановки, решения и исследования математических задач, моделирующих некоторые свойства биомолекулярных систем. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.009 / Седых Л.Г.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1118028
   Постановление 10 Пленума ВЦСПС.. – М., 1940. – 8с.
1118029
   Постановление 13 Всеукраин. съезда Советов. – Киев, 1935. – 24 с.
1118030
   Постановление 2 областной отчетно-выборной конференции добровольного спортивного общества "Труд" г. Пермь.. – Пермь, 1960. – 11с.
1118031
   Постановление 2 Пленума Днепропетровского Обкома профсоюза работников культуры 28 мая 1965 г.. – Днепропетровск, 1965. – 8с.
1118032
   Постановление 7 съезда Российского Союза ректоров высших учебных заведений " О стратегии модернизации высшего образования" // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 14 с.
1118033
  Социалистическая Постановление X съезда по Отчету Центрального Комитета X съезду СЕПГ : Призыв X съезда СЕПГ к солидарности / Социалистическая, партия Германии. Съезд 10-й. Берлин. единая, 1981. – Dresden : Zeit im Bild, 1981. – 10 с.
1118034
   Постановление восьмого пленума ЦК ВЛКСМ., 1939. – 16с.
1118035
   Постановление Восьмой сессии Генерального Совета Всемирной федерации профсоюзов. – М., 1956. – 48с.
1118036
   Постановление второго Пленума ЦК ВЛКСМ 25-29 сентября 1936 г.. – Москва, 1936. – 27с.
1118037
   Постановление июльского пленума ЦК КПСС 1955 года.. – Москва, 1955. – 32с.
1118038
   Постановление Коллегии Народного Комиссариата тяжелой промышленности., 1933. – с.
1118039
   Постановление научно-технической конференции и коордуинационного совещания по вопросам комплексного использования горючих газов Украины.. – К., 1958. – 20с.
1118040
   Постановление о порядке координации издания научно-технической литературы в стране.. – М., 1963. – 24с.
1118041
   Постановление о проведении областного смотра, посвящ. 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, на лучшую постановку рабботы по науч.-технич. информации и пропаганде, способству. – К., 1977. – 28с.
1118042
   Постановление О совместных научно-исследовательских работах в области вычислительной техники.. – М., 1981. – 35с.
1118043
   Постановление пленума Владивостокского городского совета РК и КД по отчетному докладу управления Владивостокского трмвая., 1935. – 14с.
1118044
   Постановление Пленума центрального Комитета КП(б) Украины 15-16 декабря 1949 г.. – Киев : Госполитиздат, 1949. – 24 с.
1118045
   Постановление пленума Центрального Комитета КП(б)У 28-29 июня 1949 г.. – К., 1949. – 48с.
1118046
   Постановление Пленума ЦК КПСС об антипартийной группе Маленкова Г.М., Кагановича Л.М., Молотова В.М.. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 15 с.
1118047
   Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 3 июля 1970 года.. – Москва, 1970. – 50-62с.
1118048
   Постановление Президиума Верховного Совета СССР об утверждении инструкции о порядке представления многодетных матерей к присвоению высшей степени отличия - звания "Мать-героиня", награждению орденам. – М., 1982. – 16с.
1118049
  Столяренко В.П. Постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС - боевая программа дальнейшего развития социалистического сельского хозяйства / В.П. Столяренко. – К, 1954. – 16с.
1118050
   Постановление Совета Киевского отдела Императорского Русского Военно-Исторического Общества, с участием г.Начальника Края и представителей: Духовного и Военного ведомств и Министерств Внутренних дел иНародного Просвещения, 1913. – 10 с. – Экз. без тит.л.
1118051
   Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары.. – Л., 1947. – 15с.
1118052
   Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары.. – Л., 1947. – 16с.
1118053
   Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары.. – Л., 1947. – 12с.
1118054
   Постановление Совета Министров СССР о дополнительной оплате труда колхозников за перевыполнение заданий по выращиванию молодняка, сохранению взрослого скота и повышению продуктивности животноводства. – К., 1950. – 12с.
1118055
   Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центр. Комитета ВКп(б) о мерах по улучшению сбора, переработки и использовании лома черных металлов.. – 17с.
1118056
   Постановление совещания по физиологии и экологии роста растений, состоявшегося в гор. Львове 2-10 июня 1958 года.. – Львов, 1958. – 8с.
1118057
   Постановление Съезда народных депутатов СССР об усилении борьбы с организованной преступностью. – М., 1990. – 7с.
1118058
   Постановление Центрального Комитета Венгерской Партии Трудящихся от 31 октября 1953 года. – Будапешт, 1953. – 15с.
1118059
  КПСС ЦК и Совет Министров СССР Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР по вопросам промышленности и строительства. (1952 - 1955 гг.) / ЦК и Совет Министров СССР КПСС. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 148 с.
1118060
   Постановление Центрального Комитета Румынской Рабочей Партии о работе в области строительства коллективных хозяйств и сельскохозяйственных товариществ., 1951. – 64с.
1118061
   Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года "Об исправлении ошибок в оценке опер "Великая дружба", "Богдан Хмельницкий" и "От всего сердца" : материалы обсуждения. – Москва : Сов. композитор, 1958. – 64 с.
1118062
   Постановления 1-й Статистической Конференции при Центральном статистическом управлении, состояв. 19-24 окт. 1918.. – 18с.
1118063
   Постановления 1-й статистической конференции при Центральном статистическом управлении, состоявшейся 19-21 октября 19*15 г. / РСФСР, Центральное стат. управление. – Минск : 8-я гос. тип., 1918. – 18 с.
1118064
   Постановления 12 Пленума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – М., 1944. – 32с.
1118065
   Постановления 12 Пленума ЦК ВЛКСМ.. – Москва, 1944. – 16с.
1118066
   Постановления 16 Всероссийского съезда Советов. 15-23 января 1935 г.. – М. : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 64 с.
1118067
   Постановления 4 Пленума Республиканского комитета профсоюза работников высшей школы и научных учреждений УССР 31 марта - 1 апреля 1950 г.. – К., 1950. – 19с.
1118068
   Постановления 6 Пленума ВЦСПС 28.04. - 15.05.1937 г.. – Москва, 1937. – 29 с.
1118069
   Постановления 6 Пленума ВЦСПС об улучшении работы профсоюзных организаций по руководству социалистическим соревнованием., 1951. – 16с.
1118070
   Постановления 8 съезда Российского Союза ректоров : 8-9 июня 2006г. – Москва, 2006. – 66с.
1118071
   Постановления 9 Всероссийск. съезда Советов., 1921. – 44с.
1118072
   Постановления III Пленума Комиссии Советского Контроля при СНК СССР. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 23 с.
1118073
   Постановления III сессии ЦИК СССР 5 созыва и Речь М.И.Калинина на заключительном заседании сессии.. – М.-Л. : ОГИЗ - Советское законодательство, 1931. – 48 с.
1118074
   Постановления III Съезда Советов Союзов ССР (май 1925 г.). – Москва-Ленинград : Гос. изд-во, 1925. – 64 с.
1118075
   Постановления VII Съезда Советов Союзов ССР (28 янв.-6 февр.1935 г.) и постановления Первой сессии ЦИК Союза ССР VII созыва 7-8 февраля 1935 г.. – [Москва] : Гос. изд-во, 1935. – 56 с.
1118076
   Постановления XI Всероссийского Създа Советов. – Москва : Изд.ВЦИК, 1924. – 24 с.
1118077
   Постановления XII Всероссийского Създа Советов. – Москва : Изд.ВЦИК, 1925. – 45 с.
1118078
   Постановления XXIV-го очередного Прилукского уездного земского собрания 1888 года и доклады Земской управы с приложениями к ним. – Прилуки : Типо-Литография Я.М.Линкова, 1888. – 263 с.
1118079
   Постановления декабрьского Пленума ЦК КПСС 1956 года.. – Москва, 1956. – 16с.
1118080
  Рехтина И.В. Постановления Европейского Суда по правам человека: проблемы применения и исполнения // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 13-16. – ISSN 1812-3910
1118081
   Постановления и определения по уголовным делам Верховного суда РСФСР, 1981-88 гг.. – М., 1989. – 448с.
1118082
   Постановления КПСС и Советского Правительства об охране здоровья народа.. – Москва, 1958. – 339с.
1118083
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 13. – Л., 1973. – 66с.
1118084
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 17. – Л., 1977. – 88с.
1118085
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 19. – Л., 1981. – 90с.
1118086
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 24. – Л., 1989. – 74с.
1118087
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – Л., 1991. – 63с.
1118088
   Постановления Междведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий по юре и мелу палеогену и неогену СССР.. – М., 1968. – 57с.
1118089
  Совещание по устройству Киевской областной с.-х. опытной станции (1911; Киев). Постановления Областного совещания по устройству Киевской областной с.-х. Опытной станции.ю созванного Киевской Губернской Земской управой 10-14 ноября 1911 года. – Киев : Изд Агрон. отд. Киев. губ. земск. управы ; Типо-литогр. К.Ш. Круглянского, 1911. – 253 с.
1118090
  Победкин А.В. Постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации как форма толкования и преодаления пробелов уголовно-процессуального права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 34-44. – ISSN 0132-0769
1118091
   Постановления пленума Верховного Суда РСФСР.. – Москва, 1967. – 168с.
1118092
   Постановления пленума Центрального Комитета КП(б) Украины 28 февраля-3 марта 1951 г.. – Киев : Госполитиздат, 1951. – 36 с.
1118093
   Постановления пленума Центрального Комитета КП(б)У 28-29 июня 1948 г.. – Киев : Госполитиздат, 1949. – 48 с.
1118094
   Постановления пленума ЦК Венгерской партии трудящихся 18-21 июля 1956 года. – Будапешт, 1956. – 48с.
1118095
   Постановления пленумов ВЦСПС одиннадцатого созыва. 1954-1958.. – М., 1961. – 160с.
1118096
   Постановления Попечительского совета Киевского учебного округа 25-26 октября 1916 года : о мерах, способствующих улучшению постановки преподавания в средней школе. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К. Караваевская, 1917. – 51 с.
1118097
  Киевский учеб. окр. Попечительский совет Постановления Попечительского совета Киевского учебного округа 25-26 октября 1916 года о мерах, способствующих улучшению постановки преподавания в средней школе. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1917. – 51 с.
1118098
  Чечот Д.М. Постановления суда первой инстанции по гражданским делам / Д.М. Чечот. – М, 1958. – 166с.
1118099
   Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР и ЦИК СССР о школе.. – Новосибирск, 1936. – 95с.
1118100
   Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР о школе.. – Москва, 1936. – 84с.
1118101
   Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР о школе.. – Воронеж, 1937. – 61с.
1118102
   Постановления ЦК ВКП(б) о школе.. – 114с.
1118103
   Постановления ЦК ВКП(б) от 2.04.1930 "О льготах для колхозников".. – М.-Л., 1930. – с.
1118104
   Постановления ЦК ВКП(б), СНК и ЦИК СССР о начальной, средней и высшей школе.. – Курск, 1936. – 107с.
1118105
   Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по вопросам строительства от 23, 24 августа и 4 ноября 1955 года.. – Москва, 1956. – 176с.
1118106
   Постановления январского Пленума ЦК КПСС 1961 года. – Москва, 1961. – 31с.
1118107
  Тютюгін В.І. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України / В.І. Тютюгін, О.В. Капліна, І.А. Тітко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 2 (138). – С. 42-45
1118108
  Давидченко Сергій Олександрович Постановнка проблеми суб`єктивності в філософії: Ф.М.Достоєвський та М.О.Бердяєв : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.05 / Давидченко Сергій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
1118109
  Толмачева Е.Б. Постановочная этнографическая фотография: источниковедческий подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 36-43. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1118110
  Нагачевська О. Постапокаліптичний роман США на межі ХХ-ХХІ століть (Пол Остер "В країні останніх речей" (1987), Кормак Маккарті "Дорога" (2006) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 298-305. – ISBN 966-7773-70-1
1118111
  Ирд Каарел Постараемся поймать чудо / Ирд Каарел. – Ленинград : Искусство, 1967. – 324 с.
1118112
  Хмелик Н.А. Постарайся попасть по кольцу / Н.А. Хмелик. – М, 1985. – 70с.
1118113
  Чвертко Л.А. Постаріння населення регіону як фактор формування трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 158-161
1118114
  Жигульова Е.О. Постаріння як глобальна проблема сучасності // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 43-47. – Бібліогр.: 8 назв.
1118115
  Литвиненко Г. Постархетипні структури вираження складових народної свідомості у пісенному фольклорі українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 183-189


  У статті аналізується архетипно-образний пласт поетичної народної пам’яті, подається еволюція наукового осмислення проблеми. У статті виявляються ознаки побуту, які відображають важливу роль у створенні образної моделі українського життя. The article ...
1118116
  Багрій-Шахматов Постатейний науково-практичний коментар до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" / Л.В. Багрій-Шахматов, С.І. Бердяга ; МОНУ ; Одеський нац. морський ун-т. – Київ : Юстініан, 2006. – 488 с. + Додаток: с. 203-481. – Бібліогр.: с. 152-202. – (Закон і коментар). – ISBN 966-8257-24-3
1118117
  Кипнис С.С. Постатейно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР. / С.С. Кипнис, П.Я. Трубников. – Москва, 1971. – 567с.
1118118
  Абова Т.Е. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой, второй, третьей / Т.Е. Абова, Л.В. Андреева, Е.Б. Аникина и др. ; под ред.: Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина и др. ; Ин-т гос-ва и права РАН. – Москва : Юрайт, 2006. – 1038 с. – (Профессиональные комментарии). – ISBN 5-94879-574-8
1118119
  Цибулько В. Постаті : із книги "Політикон" // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 131-138.
1118120
  Дашкевич Я. Постаті = Personages. Essays on persons in histiry, politics and culture : нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення; [упоряд.: М. Капраль, Г. Сварик, І. Скочиляс]. – 2-е вид., випр. й доп. – Львів : Літературна агенція "Піраміда", 2007. – 808с. – ISBN 978-966-441-031-8
1118121
  Підлуцький О. Постаті 20 століття / Олекса Підлуцький. – Київ : Тріада-А, 2004. – 118с. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 966-8290-01-1
1118122
  Підлуцький О. Постаті 20 сторіччя / Олекса Підлуцький. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 268с. – (Бібліотека газети "Дзеркало"). – ISBN 978-966-378-049-9
1118123
   Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – 116 с.
1118124
  Рева Л. Постаті Великої Волині: Максим Рильський в історії української та світової культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1118125
  Приліпко І.Л. Постаті галицьких священників кінця ХІХ - початку ХХ століття в художній інтерпретації Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 215-229. – ISSN 2520-6346
1118126
   Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – 317, [1] с. : портр. – 80-річчю геогр. ф-ту присвячується. – ISBN 978-966-439-696-4
1118127
  Тимашова В. Постаті географічної освіти в Мелітопольському відділі Українського географічного товариства // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 210-212. – ISBN 978-617-7069-36-1
1118128
  Багрій Т.М. Постаті державних діячів Чехословаччини (1918-1938 рр.) у новітній чеській та словацькій історіографії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 29-34. – ISSN 2077-1800
1118129
  Підлуцький О. Постаті епохи / Олекса Підлуцький. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 128с. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-378-093-1
1118130
  Горобець О.О. Постаті з вирію : повісті, нариси / Олександр Горобець. – Київ : Фенікс, 2016. – 175, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-378-5
1118131
  Скупейко Л.І. Постаті і тексти (з історії української літератури) : [ збірник статей ] / Лукаш Скупейко ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Волинський національний ун-т ім. Л. Українки ; Науково-дослідний інститут Лесі Українки ; [ відп. ред. Г.М. Сивокінь ]. – Київ : Фенікс, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-651-486-1
1118132
  Хохуляк В. Постаті і час: становлення науки фінансового права у стінах Новоросійського університету м. Одеси (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 171-178. – ISSN 1026-9932
1118133
  Аксьонова Н.В. Постаті й поступи української етнології крізь погляди на сусідні народи // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 415-417. – ISBN 978-954-322-848-5


  Рецензія на наукове видання: З любов"ю до народів. Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Всеволода Івановича Наулка. З нагоди 80-річчя від дня народження / Упор. та заг. ред. В.А. Старкова. - К.: Медобори, 2013. - 356 с.
1118134
   Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні. – Київ : Наукова думка, 1995. – 150 с.
1118135
  Лотоцький О. Постаті українського громадянства 90-х років. Проф. В.Б. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 377-380 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1118136
  Подолян Н.П. Постать // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 37-42
1118137
  Радченко Л. Дмитрук Постать "батька" Махна в історії України // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 1814-5078
1118138
  Довбиш Н. Постать Адольфа Гітлера очима Сальвадора Далі // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 252-255. – ISBN 978-966-171-783-0
1118139
  Шум О. Постать Анни-Галі Горбач в українсько-німецькому художньому перекладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 438-442. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1118140
  Боряк О. Постать баби-повитухи крізь символіку обряду очищення: післяпологові "зливки" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 5-11


  У статті аналізуються польові та літературні відомості про обряд ритуального очищення (так звані "зливки"), який здійснювався над бабою-повитухою та роділею після народження дитини. Ідея "бруду" розглядається стрижнем родин як обрядової структури. ...
1118141
  Білик Н. Постать Богдана Лепкого в біобібліографічній спадщині Зенона Кузелі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 35-38. – ISSN 2076-9326


  На основі друкованих матеріалів досліджено біографічний нарис З. Кузелі про Б. Лепкого та бібліографію творів письменника. Визначено місце Б. Лепкого в історії української культури.
1118142
  Швець А. Постать Богдана Хмельницького в однойменній трагедії Тимона Заборовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті на матеріалі трагедії Тимона Заборовського "Богдан Хмельницький", розглянуто постать гетьмана як визволителя усього слов"янського народу, а також проаналізовано образ Богдана Хмельницького у польській та українській літературі. W artykule na ...
1118143
  Сінкевич Є.Г. Постать Богдана Хмельницького в польській історіографії кінця XIX - XX століть // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 62-71. – ISBN 966-544-258-9
1118144
  Ткачук А.І. Постать Богдана Хмельницького в творчому доробку Людвіга Кубалі // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 137-141. – ISSN 2079-682X
1118145
  Задорожна Л.М. Постать Богдана Хмельницького у літописі Григорія Грабянки // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 21-24
1118146
  Присяжнюк Ю. Постать Богдана Хмельницького у сучасній білоруській дидактичній історії // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 19-22. – ISBN 978-966-493-651-1
1118147
  Тихомир В.П. Постать Богдана Хмельницького у творчості Т. Г. Шевченка // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 125-129
1118148
  Калантаєвська Г.П. Постать в українській публіцистиці С. Єфремова // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 102-112. – ISBN 978-966-657-737-8
1118149
  Ведмідь Л.А. Постать В"ячеслава Чорновола у світлі офіційної політики вшанування пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 243-250
1118150
  Стахієва Н.В. Постать В. Перетца у царині театрознавства // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2016. – Вип. 1 (6). – C. 125-130. – ISSN 2312-4679
1118151
  Шевченко Т. Постать В.В. Тарновського молодшого в світлі національного романтизму другої половини XIX ст. // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 26-48. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9


  Особливою сторінкою діяльності В.В. Тарновського є відомості про те, що на його гроші за кордоном для друку українських книжок було влаштовано типографію. Світ побачило багато унікальних видань, зокрема, альбом В. Антоновича та В. Беца "Исторические ...
1118152
  Якименко О.В. Постать В.Винниченка та інших діячів Революційної Української партії у спогадах Н. Романович-Ткаченко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті йдеться про діяльність Революційної Української партії. Акцентується увага на постаті В. Винниченка та інших членів партії, які відіграли видатну роль у політичній історії України. The article deals with the activities of the Revolutionary ...
1118153
  Вахніна Л.К. Постать В.І. Григоровича в українській славістичний фольклористиці // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 19-26. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
1118154
  Беренбейн І.С. Постать Валентина Костенка в українській музичній культурі першої половини XX століття: історіографічний, світоглядний, стилістичний аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Беренбейн І.С. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1118155
  Вейбер А. Постать Валентини Іванівни Бібікової (Зубарєвої) в розвитку археозоології // GEO&BIO : вісник Національного науково-природничого музею : науковий журнал / НАН України ; Нац. науково-природничий музей ; редкол.: М. Комар, О. Червоненко, В. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 19. – С. 135-147. – ISSN 2617-6157


  Валентина Іванівна Бібікова (Зубарєва) (1913-1993) - українська вчена у галузях палеозоології та археозоології, кандидат біологічних наук, фахівець з викопних птахів і ссавців України. Описала два нових для науки види викопних пліоценових птахів. У ...
1118156
  Біляцька В.П. Постать Валер"яна Підмогильного в контексті літератури 20-30-х років ХХ століття в оцінці І. Дзюби // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 152-157. – ISBN 978-966-551-315-5
1118157
  Вовк О.І. Постать Василя Каразіна в історіографії : монографія / О.І. Вовк ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 326, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-295 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-333-9
1118158
  Волкова О. Постать Василя Лукашевича у сучасній історіографії // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 514-516. – ISBN 978-966-171-90295
1118159
  Малишев О. Постать Василя Синайського: деякі контексти та аналогії // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 47-50. – ISBN 978-966-7067-18-2
1118160
  Лисенко Н. Постать Василя Стефаника в творчості Євгена Маланюка // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 259-264
1118161
  Ведмідь Л.А. Постать Василя Стуса в національній пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 233-239
1118162
  Куцевол О. Постать Великого Кобзаря в бібліографічному полі літературної шевченкіани // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (143),. – С. 3-7
1118163
  Іщук-Пазуняк Постать великої ученої // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 510-520. – ISBN 978-966-355-044-2


  Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко.
1118164
  Корогодський Р.М. Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1118165
  Багратіон-Мухранська Постать вкатажків-розбійників в ітсорії, фольклорі та літературі (шотландсько-українські паралелі) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 20-24. – ISBN 966-8188-10-1
1118166
  Ємець Т.М. Постать Володимира Вернадського у роботах українських дослідників // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 243-251
1118167
  Островий В.М. Постать Володимира Герановича в українській історіографії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 132-136. – ISSN 2076-1554
1118168
  Стахієва Н. Постать Володимира Миколайовича Перетца на терені мистецтвознавства // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 38-45. – ISSN 0236-4832


  З культурологічної точки зору висвітлено творчий спадок видатного науковця—Володимира Миколайовича Перетца. Вперше здійснено огляд його діяльності на терені мистецтвознавства—як дослідника й знавця пам"яток мистецтва, автора мистецтвознавчих праць, ...
1118169
   Постать Володимира Роменця і тенденції розвитку психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 181-182. – ISSN 1810-2131
1118170
  Ткаченко Р. Постать вченого у романах В. Домонтовича "Доктор Серафікус" і В. Набокова "Пнін" : спільне і відмінне // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 10-12


  Стаття є порівняльним аналізом центральних персонажів у романах В. Домонотовича "Доктор Серафікус" і В. Набокова "Пнін". В основу диференціації покладено концепцію людини, грунтовану на загальносвітових філософсько-естетичних уявленнях ХХ ст.
1118171
  Колесник І.О. Постать вчителя в освітньому просторі другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 72-75. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 30). – ISBN 966-7631-15-Х


  В українській освітянській літературі останніх років до проблеми формування особистості вчителя зверталися такі вчені, як В. Андрущенко, С. Гончаренко, Л.Губерський, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, В. Кушерець, О. Савченко, О. Сердюк, І. Надольний, В. ...
1118172
  Діденко І. Постать вчителя на зламі століть в контексті педагогічних з’їздів (1902-1903 роки) // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 44-47. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1118173
  Харченко Н. Постать Г.С. Костюка як центральний аспект досліджень провідних вчених сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-47. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено ґрунтовний аналіз публікацій провідних науковців України у галузі психологічної науки, в яких висвітлене питання змістового наповнення основних робіт Г.С. Костюка як вченого. Розглянута позиція вченого стосовно проблемних питань ...
1118174
  Подоляка Н.С. Постать Г.С. Чирікова в українській національній бібліографії другої половини XIX століття // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 157-162. – ISBN 966-7352-66-8


  Усебічно аналізується бібліографічний покажчик Г.С. Чиркова "Указатель книг и брошюр".
1118175
  Байло Андрій Постать генерала Мирона Тарнавського в українській мемуаристиці // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 38-41
1118176
  Калуцький С.С. Постать гетьмана Богдана Хмельницького та формування національної аристократії в 40-50 -х рр. XVII ст. у науковій творчості В"ячеслава Липинського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Калуцький Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1118177
  Ковальчук Н.Д. Постать гетьмана Іван Мазепи в сяйві українського бароко / Н.Д. Ковальчук, Н.Ю. Кривда // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.89-94
1118178
  Соловйова Г.В. Постать гетьмана Івана Виговського в листах папських нунціїв // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 161-167. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі інформації з листів папських нунціїв ідеться про основні віхи життя й політичної кар"єри гетьмана Івана Виговського. Описується обрання його на гетьманський уряд, українсько-московська війна 1658-1659 рр., відставка І. Виговського та ...
1118179
  Гордієнко Д. Постать гетьмана Івана Мазепи в науково-публіцистичній спадщині Володимира Січинського // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 31-42
1118180
  Наєнко М. Постать гетьмана Мазепи в "Історії Карла XII" та в зарубіжних літературах // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 24-32. – ISBN 978-617-7480-77-7
1118181
  Король Л.П. Постать гетьмана Петра Дорошенка в історичному романі В. Чемериса "Без права повернення" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 95-100. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1118182
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці ісламу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 114-119
1118183
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці ісламу: історико-теоретичний аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-11.
1118184
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці православ"я // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-123. – Бібліогр.: с.123(31п.)
1118185
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці раннього та західноєвропейського християнства // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 113-120
1118186
  Концур-Карабінович Постать глави УГКЦ – митрополита Андрея Шептицького в антицерковній політиці радянської влади // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 64-66. – ISSN 2076-1554
1118187
  Козубенко Л. Постать Григорія Сковороди в поезіях І. Драча, Б. Олійника та Л. Костенко // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 21-24


  Аналіз художньо-тематичного погляду на постать Г. Сковороди як символу непокореного народу в творах поетів-шістдесятників.
1118188
  Циганик М. Постать Дениса Зубрицького в наукових візіях Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 229-236. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1118189
  Мавріна О. Постать Джеляледдіна Румі в науковій спадщині А. Кримського // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 160-162
1118190
  Жулинський М. Постать для Вічності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 49). – С. 6


  22 березня Україна прощається з Лесем Танюком.
1118191
  Шліхта І. Постать Дмитра Донцова у працях українських учених // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 283-296. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1118192
  Погорілий А.О. Постать Дмитра Чижевського в українській філософській культурі : монографія / А.О. Погорілий ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 212-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-087-1
1118193
  Гурдуз А.І. Постать Е. Хемінгуея в оповіданні Рея Бредбері "Машина до Кіліманджаро" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 29-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1118194
  Омельченко В.Ю. Постать Є. Трубецького у контексті становлення вітчизняної філософсько-правової школи // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (56). – С. 22-27


  Є. Трубецькой був адептом школи природного права, як і М. Хлебніков, М. Ренненкампф. Відповідно продовжує традицію вітчизняної філософсько-правової школи Університету Св. Володимира, започаткованої К. Неволіним.
1118195
  Слободян О. Постать Євгена Спекторського в контексті проблеми культурної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 157-159. – (Серія "Культурологія" ; вип. 20)
1118196
  Колодний А. Постать засновника християнства у суперечливих її баченнях // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 25-44. – ISBN 978-617-696-609-8
1118197
  Федунь М. Постать і слово Тараса Шевченка в західноукраїнській мемуарній спадщині першої половини XX ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 57-61. – ISSN 0130-5263
1118198
  Куценко Ю.Ю. Постать і спадщина М. Драгоманова в українській історіографії: стереотипи й канон // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 139-147. – ISSN 0130-5247
1118199
  Менжулін В.І. Постать і спадщина почесного члена Київської духовної академії Івана Сікорського: сучасні інтерпретації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – С. 73-78. – ISSN 1996-5931


  З початку ХХІ ст. в Україні істотно зросла кількість академічних публікацій, у яких згадано ім"я почесного члена Київської духовної академії Івана Олексійовича Сікорського (1842-1919). Предметом цієї статті є аналіз змісту й особливостей сприйняття та ...
1118200
  Корсик Ю. Постать і творчість Г. Семирадського в річищі сучасної мистецтвознавчої науки // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 410-437. – ISSN 1992-5514


  Генрик Семирадський (1843-1902) - польський та російський художник, представник польського академізму.
1118201
  Ольшевський І. Постать і творчість Євгена Сверстюка на сторінках газети "Луцьк молодий" (1999-2005 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 34-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1118202
  Шпорт В. Постать і творчість Семена Скляренка на сторінках Черкаської періодики // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 108-111. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1118203
  Стахевич Г. Постать І. Мошелеса в історичній ретроспекції та критичних поглядах сучасників // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 264-276


  "...Висвітлюється життєвий і творчий шлях одного з найяскравіших віртуозів-піаністів ХІХ ст. І. Мошелеса. Шляхом аналізу критичного доробку Р. Шумана розкриваються особливості виконавського й композиторського стилю І. Мошелеса. Надається історична ...
1118204
  Калантаєвська Г.П. Постать І. Нечуя-Левицького в історії пкбліцистики // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 45-54. – ISBN 978-966-657-737-8
1118205
  Гуменна І. Постать І. Франка в культурі України // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 74-76
1118206
  Лонська Л. Постать І.С. Нечуя-Левицького на тлі відродження української мови // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 451-457. – ISBN 978-966-793-136-3
1118207
  Матрос О.О. Постать Івана Васильовича Лучицького в історіографії // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 441-444. – ISSN 2309-9127
1118208
  Дудкіна О. Постать Івана Вишенського крізь призму етико-антропологічноїконцепці ї І.Я.Франка. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 13-19. – ISSN 0236-1477
1118209
  Кароєва Т.Р. Постать Івана Мазепи в уявленні українських селян Російської імперії початку ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 73-77. – ISBN 978-966-353-452-7
1118210
  Лавренчук В. Постать Івана Мазепи у світовому письменстві : Художньо-естетичне освоєння життя й діяльності гетьмана в українській літературі ХІХ ст // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-43. – ISSN 0130-5263
1118211
  Лавренчук Володимир Постать Івана Мазепи у світовому письменстві : художньо-естетичне освоєння життя й діяльності гетьмана в українській літературі ХІХ ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1118212
  Мельник О. Постать Івана Мазепи у творчості Миколи Маркевича та європейських романтиків // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 202-206
1118213
  Єрмак О.П. Постать Івана Паскевича в працях полтавських істориків // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 114-119. – ISSN 2075-1451
1118214
  Савчук Г. Постать Івана Федорова в контексті московської еміграції у Литву другої половини XVI століття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 17-31. – ISSN 2078-6077
1118215
  Довбня Л. Постать Івана Франка в історії української мовознавчої науки / Л. Довбня, Т. Товкайло // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – C. 240-260. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 10). – ISSN 2518-7600


  Згадуються праці І.К. Білодіда. - С. 244, 253.
1118216
  Артеменко Л. Постать Івана Франка у контексті жанрових стратегій українського поетологічного дискурсу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 171-178. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1118217
  Кирчів Р. Постать Ізмаїла Срезневського в українській фольклористиці // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 1 (13). – С. 90-96. – ISSN 2225-5095


  Ізмаїл Іванович Срезневський - філолог-славіст, фольклорист, етнограф, видавець, один з засновників харківського гуртка українських поетів-романтиків.
1118218
  Гудзь Л. Постать Іоанна Максимовича в культурі українського бароко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 76-80


  Творчість талановитого барокового письменника та видатного культурного діяча Іоанна Максимовича довгий час не знаходила поцінування як серед сучасників автора, так і серед літераторів наступних поколінь. Ґрунтовна поема «Богородице, Діво, радуйся» ...
1118219
  Іваненко В. Постать історика на тлі епохи (до інтелектуального портрета професора К. І. Познякова) // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 104-112. – ISSN 2664-9993
1118220
  Янчук М. Постать К. Трильовського у суспільно-політичних процесах на західноукраїнських землях (кінець XIX –перша половина XX століття) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 53-57. – ISSN 1998-4634
1118221
  Мушкетик Л. Постать казкаря в оповідальній традиції Українських Карпат // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 141-152. – ISBN 978-80-89755-32-5
1118222
  Висоцька Л. Постать Костянтина Наумовича Гудзенка як дослідника регіональної історії Голодомору 1932-1933 років // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 110-113
1118223
  Висоцька Л. Постать Костянтина Наумовича Гудзенка як дослідника регіональної історії Голодомору 1932 - 1933 років // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 203-209
1118224
  Молоткіна В. Постать кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського в історіографії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 222-223. – ISSN 2415-3567


  "Монографічне дослідження Г.Г. Коцур "Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський: історіографічний дискурс" (К.; Чернівці: Книги-ХХІ, 2017) присвячене одній із важливих проблем в історії українського народу - вивченню та відображенню в ...
1118225
  Черіпко С. Постать Лесі Українки в дослідженні Михайла Драй-Хмари // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 84-96. – ISBN 978-966-600-359-4
1118226
  Ломачинська І.М. Постать лідера в християнській традиції : автореф. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Ломачинська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1118227
  Ломачинська І.М. Постать лідера в християнській традиції : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Ломачинська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 442л. – Бібліогр. : л. 395-442
1118228
  Рарицький О. Постать літературознавця Наталі Кузякіної в мемуарному дискурсі доби // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 69-75. – ISSN 0236-1477


  У статті на основімемуарно-документальних матеріалів досліджено деякі аспекти рецепції та інтерпретації критиками-шістдесятниками літературознавчих праць професора Н. Кузякіної, авторитетної дослідниці української драматургії ХХ ст. Увагу акцентовано ...
1118229
  Ромащенко Л. Постать літописця в сучасній історичній прозі як спосіб реалізації філософської концепції // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 106-116. – (Філологічні науки)
1118230
  Шилюк Л.О. Постать М. Грушевського в історії України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 263-267. – ISSN 0321-0499
1118231
  Верстюк В.В. Постать М. Костомарова в українській історіографії доби незалежності: основні напрями досліджень // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 10. – С. 22-23
1118232
  Василенко В. Постать М. Хвильового в документах ОДПУ УСРР: 1927 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 157-160. – ISBN 978-966-171-795-3
1118233
  Цимбал І.В. Постать М.Г. Холодного у контексті національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 260-267


  Розглянуто внесок вітчизняного науковця, академіка НАН УРСР, заслуженого діяча науки М.Г. Холодного в історію української науки та його величезний духовний потенціал.
1118234
  Іванова В. Постать М.І. Драгомирова у працях військових істориків // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 157-160. – ISSN 2076-1554
1118235
  Клебан Л. Постать Маркіяна Шашкевича у працях Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 81-88. – ISSN 0130-528Х
1118236
  Козій О. Постать матері у ліричних повістях І. Чендея: реалістичні та модерні елементи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 105-113. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1118237
  Осьмак Н. Постать Микола Цертелєва в українській фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 380-385


  У статті "Постать Михайла Цертелєва в українській фольклористиці розглянуто діяльність визначного фольклориста М.Цертелєва, як репрезентанта романтично-народницького підходу та є попередником М.Максимовича - засновника наукової школи. Своєю науковою ...
1118238
  Касян Л.Г. Постать Миколи Бажана в проекції аудіовізуальних документі // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 117-131. – ISSN 0320-9466
1118239
  Гуренко Л.О. Постать Миколи Вороного у вирі кризи європейського мистецтва кінця XIX - початку XX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 89-94. – ISSN 2225-7586
1118240
  Коменда О.І. Постать Миколи Леонтовича у світлі концепції творчого універсалізму // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 225-252. – ISSN 2522-4190
1118241
  Горенко В. Постать Миколи Лукаша - генеального українського перекладача // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 72-75
1118242
  Александрова Г. Постать Миколи Стороженка в літературознавчій науці кінця XIX - початку XX ст. (до 180-річчя вченого) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 165-172. – ISBN 978-617-7442-48-5
1118243
  Василенко В. Постать Миколи Хвильового в документах ОДПУ - НКВС: 1928 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 30-32. – ISBN 978-966-171-783-0
1118244
  Сергійчук В. Постать Митрополита Андрея Шептицького в українському національному житті // Державник, мислитель, богослов : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю від дня смерті Митрополита Андрея Шептицького, 2 листопада 2004 року / За ред. В. Сергійчука; КНУТШ, Центр українознавства, Патріархія Укр. греко-катол. церкви. – Київ : Укр. видав. спылка, 2005. – С.5-21. – ISBN 966-7060-97-7
1118245
  Скленер І. Постать Митрополита Андрея Шептицького у 150-річний ювілей його народження (за матеріалами публікацій 2015 р.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 272-288. – ISSN 2524-0331
1118246
  Вільховий Ю.В. Постать митрополита Василя Липківського на тлі релігійно-церковного та національного відродження // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 146-148. – ISSN 2075-1451
1118247
  Луньо Є. Постать митрополита Йосифа Сліпого у розповіді співкамерника з Яворівщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 5 (125), вересень - жовтень. – С. 1004-1016. – ISSN 1028-5091
1118248
  Маринович М. Постать митрополита Шептицького у нелінійному просторі історичного часу // Єгупець / Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, В. Богуславська [та ін.]. – Київ, 2006. – № 16 : Дух і літера. – С. 188-194. – ISBN 966-378-031-2
1118249
  Лінник Ю. Постать митрополіта Володимира в становленні української православної церкви московського патріархату // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 32. – С. 114-124. – ISSN 2075-1443
1118250
  Тельвак Віталій Постать Михайла Грушевського в західноукраїнській публіцистиці другої половини 30-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-57. – Бібліогр. в кінці ст.
1118251
  Тельвак В. Постать Михайла Грушевського в західноукраїнській публіцистиці другої половини 30-х років ХХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-57.
1118252
  Тельвак В.В. Постать Михайла Грушевського в польській історіографії (кінець ХІХ-ХХ ст.) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 67-83. – ISSN 0130-5247
1118253
  Тельвак В. Постать Михайла Грушевського в польській історіографії XX століття // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – С. 200-243. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  В статті згадується Антонович В. Б. - професор Київського університету з 1878.
1118254
  Бундак О.А. Постать Михайла Грушевського на сторінках "Українського селянина" // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 291-297. – ISBN 978-966-353-435-0
1118255
  Ушій С. Постать Михайла Драгоманова в інтелектуальній історії України // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 110-114.
1118256
  Пустовіт В.Ю. Постать Михайла Коцюбинського в українській історико-біографічній прозі // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 94-99. – ISSN 2077-804X
1118257
  Черниш А. Постать Михайла Слабошпицького на тлі вісімдесятницької реальності // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 22-25
1118258
  Павлова О. Постать музеєзнавця А.Ф. Луньова в контексті образотворчого мистецтва (до 95-річчя від дня народження) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 207-212. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
1118259
  Уніят В.Б. Постать Никифора Гірняка в архівних документах // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – C. 123-128. – ISSN 0320-9466
1118260
  Гриневич В. Постать О. Довженка крізь призму "Щоденника" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 64-68
1118261
  Калантаєвська Г.П. Постать О. Ольжича в еміграційній публіцистиці // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 144-147. – ISBN 978-966-657-737-8
1118262
  Свинаренко Н.О. Постать О.Г. Лібермана у сучасній історіографії // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 200-206. – (Історія та географія ; вип. 48)


  Овсій Григорович Ліберман — український радянський економіст. Автор концепції (Косигінської) економічної реформи 1965 року.
1118263
  Дяченко О.В. Постать О.Я. Кониського: історіографічний та джерелознавчий аспекти вивчення // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 129-137. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
1118264
  Добріян Д. Постать Олександра Мурашка (на матеріалах спогадів вдови художника) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 71–80. – ISSN 2309-9356
1118265
  Нестерчук Д.В. Постать Олександра Олеся в архівних джерелах ЦДАМЛМ України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 146-156. – ISSN 0320-9466
1118266
  Коцур Г.Г. Постать останннього кошового отамана П.І. Калнишевського у контексті історії Запорозької (Нової) Січі: історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Коцур Галина Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 478 арк. – Додатки: арк. 468-478. – Бібліогр.: арк. 410-467
1118267
  Коцур Г.Г. Постать останнього кошового отамана П.І. Калнишевського у контексті історії Запорозької (Нової) Січі: історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Коцур Галина Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 71 назва
1118268
  Колесник Р.С. Постать Остапа Тарнавського у поетичному перекладі (на матеріалі німецько-російських перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 390-394


  На основі аналізу перекладів віршів Г. Гессе, С. Ґеорге визначено аспекти впливу особистості перекладача на результат поетичного перекладу, проаналізовано мовно-стилістичні особливості перекладацького методу О. Тарнавського, а саме: відхід від смислу ...
1118269
  Кондратьєва Д. Постать П. Куліша в сучасній українській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 501-504. – ISBN 978-966-171-783-0
1118270
  Марков А. Постать П. Могили в історії української культури // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 151-154
1118271
  Горбань Ю.А. Постать П.А. Столипіна в контексті української історії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 73-78. – ISSN 2076-1554
1118272
  Пустовіт В.Ю. Постать Павла Чубинського в українській мемуаристиці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С 89-91
1118273
  Єрмоленко С.Я. Постать Пантелеймона Куліша в лінгвостилістичному вимірі української літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 29 (249). – С. 18-22
1118274
  Кондратьєва Д.А. Постать Пантелеймона Куліша у науковій літературі / Д.А. Кондратьєва, Н.Р. Темірова // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 27-29. – ISBN 978-966-493-834-8
1118275
  Денисова Т. Постать Папи Римського Івана Павла II у фалеристичних пам"ятках з колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 10-12. – ISSN 1811-542X
1118276
  Полич В. Постать Петра Могили та його роль в історії української культури / В. Полич, В. Будакова // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 191-194
1118277
  Корінець С.О. Постать Пилипа Орлика в сучасній українській історіографії // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 55-56
1118278
  Ряско Л. Постать Порфирія Мартиновича в історії української фольклористики XIX-початку XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 127-133. – ISBN 966-02-3167-9
1118279
  Мех Н. Постать православного письменника-апологета Івана Вишенського у творчості І. Франка // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 51-55. – ISSN 2222-5250
1118280
  Павлішин Л.Ф. Постать прем"єр-міністра Сігеру Йосіди та його внесок у розвиток післявоєнної парламентської системи Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-46. – ISSN 1608-0599
1118281
  Ярмошик І. Постать Прецлавва Лянцкоронського в польській та українській історіографіях // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 78-83. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1118282
  Білоцерківська А. Постать професора А. Г. Терниченка (1882–1927) у вітчизняній історіографії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 569-579. – ISSN 2224-9516


  У статті розглядається історіографічний аналіз опублікованих джерел, що безпосередньо або частково стосуються постаті одного з відомих в Україні вчених-аграріїв професора А. Г. Терниченка (1882–1927), який у свій час зробив значнийвнесок у розвиток ...
1118283
  Ящук В. Постать професора В.В. Скопецького в контексті розвитку науки і техніки України // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 124-130


  Стаття присвячена вивченню життєвого шляху та аналізу наукової спадщини професораВ.В. Скопецького. Акцентується увага на ключових аспектах кола наукових інтересів вченого.Виникнення кібернетичної науки припадає на серединуХХст. і є ...
1118284
  Педченко С. Постать професора М.І. Степаненка в науково-духовному обширі українства / С. Педченко, С. Галаур // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 29. – С. 68-73. – ISSN 2524-2490
1118285
  Коломієць Н.А. Постать професора Павла Смирнова крізь призму історіографічних досліджень // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 155-157
1118286
  Ламарш Кароліна Постать рибалки : проза // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 113-119
1118287
  Зайдлер Н. Постать С. Палія в художньому осягненні Людмили Старицької-Черняхівської / Н. Зайдлер, В. Зотова // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 41-44
1118288
  Поляк О.В. Постать С. Чавдарова в діяльності Київського державного університету імені Тараса Шевченка // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 72-75. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розглянуто науково-педагогічну спадщину Сави Христофоровича Чавдарова й особливості й використання в системі середньої та спеціальної освіти. Наголошено на актуальності його праць з методики викладання української мови для створення нових ...
1118289
  Усачова К. Постать святого Климента як предмет дослідження Івана Франка та художньої інтерпретації Наталени Королеви // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 161-166
1118290
  Сидор І. Постать святого страстотерпця Данила Братковського в українській історіографії другої половини XIX - поч. XXI століть // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 451-462. – ISBN 978-966-2779-91-2


  Згадується діяльність професорів Університету Св. Володимира В. Анотоновича (451, 456), М. Максимовича (С. 451, 456) та М. Драгоманова (С. 456)
1118291
  Іваницька С.Г. Постать Сергія Єфремова-публіциста в українській пострадянській гуманітаристиці / С.Г. Іваницька, Т.В. Єрмашов // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 282-308


  Метою статті є висвітлення інтерпретацій, які існують в українській пострадянській гуманітаристиці, щодо публіцистичної спадщини Сергія Олександровича Єфремова (1876-1939) - журналіста, літературного критика, літературознавця, редактора, видавця, ...
1118292
  Біліченко А. Постать Сильвестра Гогоцького у вітчизняних архівних документах і матеріалах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 92-104. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1682-2366


  У статті проаналізовано документи і матеріали архівних фондів, які містять невідомі широкому загалу відомості про життєвий і творчий шлях декана історико-філологічного факультету (1862-1863) Університету Св. Володимира С. Гогоцького.
1118293
  Журавчак В. Постать Симеона Бекбулатовича в російській історіографії // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 529-531. – ISBN 978-966-171-90295
1118294
  Панкова А.І. Постать скарбошукача у традиційному та сучасному фольклорі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – C. 333-340
1118295
  Палій А. Постать славетного кошового отамана Сірка в діяннях і оцінках сучасників // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 34-40. – ISSN 0130-7037
1118296
  Шевченко В. Постать Станіслава Оріховського та його "Супліка до найвищого понтифіка Юлія III про схвалення взятого шлюбу" на тлі доби // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С.239-244. – ISBN 978-617-7009-24-4
1118297
  Футала В. Постать Степана Бандери в історіографії та сучасній історичній пам"яті // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 56-73
1118298
  Руденко Л. Постать Степана Дегтярьова в історії української музичної культури // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 130-144. – ISBN 978-617-640-162-9
1118299
  Федунь М. Постать Степана Смаль-Стоцького на тлі українського життя першщої половини ХХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 7/8 (676/677), липень - серпень. – С. 66- 70. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено проблемі мемуаристики С. Смаль-Стоцького, зокрема його працям про Бодуена де Куртене, Омеляна Поповича і власне дитинство у Немолові.
1118300
  Нагірний М. Постать Т. Шевченка в архітектурно-скульптурному вимірі в Україні та світі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 207-209
1118301
  Мирошкіна Н. Постать Т. Шевченка в есеїстичних розвідках Є. Маланюка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1118302
  Томчук О. Постать Т. Шевченка в науковому дискурсі неокласиків // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 127-136. – ISBN 978-966-493-285-8


  Згадується П. Филипович та М. Зеров.
1118303
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка в діяльності Б.Д. Грінченка на Катеринославщині // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 76-84. – ISBN 978-966-551-328-5


  Показано, що в період перебування на Катеринославщині Б.Д. Грінченко неодноразово звертався у своїй діяльності до постаті Т. Г. Шевченка. У центрі уваги праця "Листи з України Наддніпрянської", в якій висвітлено важливі проблеми історичної місії ...
1118304
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка в діяльності українських громад Наддніпрянщини 60-х рр. XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 44-57. – ISBN 978-966-551-327-8
1118305
  Світленко С. Постать Т.Г. Шевченка в діяльності українських громад Наддніпрянщини 60-х рр. XIX ст. // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 153-167. – ISBN 978-966-981-084-7
1118306
  Світленко С. Постать Т.Г. Шевченка в діяльності українських громад та гуртків Наддніпрянщини 70-80-х рр. XIX ст. // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 168-191. – ISBN 978-966-981-084-7
1118307
  Талабірчук О. Постать Т.Г. Шевченка на сторінках журналу "Дукля" (1990-2013 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 227-232. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1118308
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка у житті та діяльності Є.Х. Чикаленка // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 45-53. – ISBN 978-966-551-327-8
1118309
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка у творчій спадщини М.П. Драгоманова // Проблеми політичної історії України : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, каф. укр. істор. та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 8. – С. 4-14. – ISBN 978-966-551-341-4


  Показано основні історіографічні віхи драгомановської шевченкіани.
1118310
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка у творчій спадщині М.П. Драгоманова // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 17-26. – ISBN 978-966-383-522-8


  Показано основні історіографічні віхи драгомановської шевченкіани. В "Автобиографической заметке" (1883) М. Драгоманов зазначав вплив Т.Г. Шевченка на українське студентство Університету св. Володимира в Києві, яка мріяла про встановлення в Україні ...
1118311
  Шкабко С. Постать та діяльність Леоніда Кучми в оцінці сучасників // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 180-182. – ISBN 978-966-171-783-0
1118312
  Іваницька С. Постать та ідеї Михайла Драгоманова у рефлексіях Петра Стебницького (1905-1919 роки) // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 275-293
1118313
  Старшова О. Постать та іпостасі митця: романтичне в постмодернізмі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 55-63
1118314
  Петруньок Н.І. Постать та спадщина Пола Феєрабенда у дискусіях щодо релятивізації наукового знання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 42-44
1118315
  Фігурний Ю. Постать Тараса Шевченка (кінець XX - початок XXI ст.) на прикладі книг О. Бузини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – C. 279-282
1118316
  Кононенко А. Постать Тараса Шевченка в архітектурно-скульптурному вимірі в Україні та світі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 208-218


  Пропонована стаття представляє Т. Шевченка не тільки поетом, а й великим скульптором, який своєю творчістю постійно надихає людей на створення зримих образів не тільки йому, а і його персонажам. Що підтверджується великої кількістю пам"ятників Т. ...
1118317
  Клименко Т.А. Постать Тараса Шевченка в житті Миколи Костомарова // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 73-77. – ISSN 0320-9466
1118318
  Грабівська Г.І. Постать Тараса Шевченка в інтерпритації Івана Франка на сторінках часопису "Kurjer Lwowski" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – C. 99-111. – ISSN 2520-6346
1118319
  Бежнар Г.П. Постать Тараса Шевченка в контексті досліджень Володимира Винниченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 193-195
1118320
  Беззуб Ю. Постать Тараса Шевченка в концепції українського національного відродження Бориса Грінченка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 273-277


  У статті аналізується оцінка постаті Т. Шевченка, зроблена Б. Грінченком у листах та шевченкознавчих розвідках. Б. Грінченко виступив проти спроб "побороти новонароджений культ" Кобзаря, продовживши започатковану українськими інтелектуалами традицію ...
1118321
  Рева-Лєвшакова Постать Тараса Шевченка в культурі неореалістів // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 108-116. – ISSN 2312-6809
1118322
  Стус Д.В. Постать Тараса Шевченка в культурному просторі сучасної України // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 80-83
1118323
  Стус Д.В. Постать Тараса Шевченка в культурному просторі сучасної України // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 80-83
1118324
  Крупка В. Постать Тараса Шевченка у життєтворчості Володимира Забаштанського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 23-26
1118325
  Філатова Н. Постать Тараса Шевченка у комунікативній практиці інтернет-користувачів // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (57). – C. 186-201. – ISSN 2413-7065
1118326
  Беззуб Ю. Постать Тараса Шевченка у публіцистичній спадщині Бориса Грінченка 1892--1893 років // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 48-54
1118327
  Гладир Ю. Постать Тараса Шевченка у творчості Івана Драча // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 178-184. – ISSN 2307-2261
1118328
  Зайцева А. Постать Тараса Шевченка у творчості Олени Пчілки // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 165-172. – ISBN 978-966-02-7586-7
1118329
  Гончарук Т. Постать Тараса Шевченка у філософських інтенціях Олександра Кульчицького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 80-83
1118330
  Майборода Н.В. Постать Тараса Шевченка як естетичне мірило у ліричних творах кінця XIX - початку XX сторліття // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 100-105. – ISBN 966-72-77-79-8
1118331
  Пилипенко Р.Є. Постать Тараса Шевченка як культурний феномен у німецькомовних дискурсах // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 263-278. – ISBN 978-966-439-715-2
1118332
  Дяченко-Лисенко Постать Тараса Шевченка: геніальність - це приреченість... // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 123-125.
1118333
  Дяченко-Лисенко Любов Постать Тараса Шевченка: геніальність - це приреченість... // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 123-125
1118334
  Літвінчук Л.Й. Постать Тараса Шевченка: український вимір "Галактики Гутенберга" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 214-215
1118335
  Ромащенко Л. Постать українського гетьмана в польській драматургії : (на матеріалі трагедії В.Богданка "Іван Мазепа" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 123-128
1118336
  Ромащенко Л. Постать українського гетьмана в польській драматургії (на матеріалі трагедії В. Богданка "Іван мазепа" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 123-128
1118337
  Григоренко О.П. Постать Устима Кармалюка в науковому доробку подільського історика Валерія Дячка // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 27-35
1118338
  Свириденко О.О. Постать учителя у творчій спадщині Т.Г. Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 64. – С. 91-93. – (Серія "Педагогічні науки")
1118339
  Башкирова О. Постать фатальної жінки в сучасній українській романістиці // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 7. – C. 167-178. – ISSN 2313-5921
1118340
  Нарівська В. Постать філолога на тлі покоління // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 7-14. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0


  Про письменника, доктора філології, професора, декана філологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Михайла Наєнко.
1118341
  Сидор А. Постать фланера у французькій літературній традиції XVIII-XIX ст. Бодлерівський фланер // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 125-132. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X


  "Досліджено постать фланера в контексті французької літератури XVIII–XIX ст. та зроблено спробу охарактеризувати суспільно-культурний феномен фланерства. На прикладах літературних творів проаналізовано єволюційний шлях від звичайного любителя міської ...
1118342
  Шевчук О. Постать Шевченка у культурному самозбереженні південноамериканських українців // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 139-150
1118343
  Мазипчук М. Постать Ю. Коцюбинського у контексті соціально-економічних перетворень в УСРР у 1930-ті роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 87-90. – ISSN 2309-9356


  Крізь призму діяльності Ю. Коцюбинського аналізуються особливості реалізації політики радикальних соціально-економічних перетворень в УСРР у 1930-ті роки. Розкриваються особливості функціонування державно-адміністративного апарату республіки. На ...
1118344
  Кучер В. Постать Ю. Тютюнника у висвітленні діячів революційної доби (1917-1921 років) та сучасних українських дослідників // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 121-128
1118345
  Кучер В. Постать Ю.Тютюнника у висвітленні діячів революційної доби (1917-1921 рр.) та сучасних українських дослідників // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 122-129
1118346
  Літвіняк О. Постать Юрія Жлуктенка в українській лінгвокультурі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 37-39. – ISSN 0130-5263
1118347
  Літвіняк О. Постать Юрія Жлуктенка в українській лінгвокультурі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 37-39. – ISSN 0130-5263
1118348
  Дмитрук О. Постать Юрія Косача на шпальтах часопису "Неділя" (Ашаффенбург) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 12 (588). – С. 54-61. – ISSN 0236-1477


  Подано огляд публікацій газети "Неділя" ("The Sanday - Ukrainian Weekly, Український незалежний часопис, Ашаффенбург, друга пол. 40-х - перша половина 50-х років ХХ століття), темою яких був мМУР, життєва і творча доля його діячів, особливо Юрія Косача
1118349
  Мазипчук М. Постать Юрія Коцюбинського у контексті радянської репресивної політики в 30-х роках XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 214-217. – ISBN 978-966-171-795-3
1118350
  Лучук О. Постать Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С. 151-162
1118351
  Лучук О. Постать Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 151-162. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1118352
  Галич В. Постать Юрія Яновського в публіцистиці Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 45-51
1118353
  Свірчевська Ю.А. Постачання скрапленого природного газу в Україну як один із засобів досягнення енергетичної безпеки держави // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 164-168


  В статті проаналізовано можливості поставок скрапленого природного газу (СПГ) в Україну для вирішення проблеми диверсифікації джерел і маршрутів поставок природного газу з ціллю забезпечення енергетичної безпеки країни. В статье проанализировано ...
1118354
  Батюк В. Постбиполярная ретроспектива мирового порядка // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 80-88. – ISSN 1728-2756
1118355
  Лукин А. Постбиполярный мир: мирное сосуществование или хаос? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 17-29. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0131-2227
1118356
  Суботін А.А. Постбіполярна структура міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 16-22.
1118357
  Демченко Л.Д. Постбюрократична парадигма державного управління Б. Армаджані та М. Барзелея: теоретичний та практичний виміри : дис. ... д-ра філософії у галузі публ. упр. та адміністрування : 281 / Демченко Людмила Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 193 арк. – Додатки: арк. 188-193. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 175-181
1118358
  Мотиль О. Постваймарська Росія та виклик для Европи // Критика. – Київ, 2007. – Червень, (число 6). – С. 8-10
1118359
  Котова Н.С. Поствращательные изменения условно-рефлекторной деятельности у человека в динамике тренировки к вращательной нагрузке : Автореф... канд. биол.наук: / Котова Н.С.; Ин-т филологии АН БССР. – Минск, 1967. – 18л.
1118360
  Гриневич Л. Постгеноцидне безпам"ятство // Критика. – Київ, 2008. – Квітень, (число 4). – С. 5-7
1118361
  Замятин Д.Н. Постгеография: капитал(изм) географических образов // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10 (366). – C. 3-14. – ISSN 0132-1625
1118362
  Ковальчук М.В. Постглобальний безпековий простір // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 34-40. – ISSN 2222-4459
1118363
  Пазинич В.Г. Постгляціальна перебудова долини Хоролу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 232-236. – Бібліогр.: 6 назв
1118364
  Пазинич В.Г. Постгляціальні явища та ландшафти Полісся - походження озер та параболічних дюн // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 109-120 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
1118365
  Барабаш Т. Постготичні особливості письма міських канцелярій Руського воєводства XVI - XVII ст.: типологія та хронологія (на матеріалах ЦДІЛ України у Львові) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 17-22


  Досліджено постготичні та змішані (постготично-гуманістичні) стилі письма, що їх вживали в міських канцеляріях Руського воєводства в XVI–XVII ст.
1118366
  Соболєвський П.А. Постграйсівська прагматика. Теорія релевантності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Теорія Релевантності є однією з провідних теорій, яка опікується пізнанням. ЇЇ перевага, в першу чергу, полягає у забезпеченні психологічно адекватного аналізу спілкування. Вона знайшла своє застосування у галузі вербальної комунікації та спілкуванні. ...
1118367
  Мелякова Ю.В. Постгуманистическая культура сквозь призму естественных прав человека / Ю.В. Мелякова, С.Б. Жданенко // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 128-144. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1118368
  Андрієнко О.В. Постдемократія як відповідь на світоглядну кризу сучасності // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.96-100. – ISSN 1728-3671
1118369
  Логвиненко Н.В. Постдиагенетические изменения осадочных пород / Н.В. Логвиненко. – Ленинград : Наука, 1968. – 92с.
1118370
  Штомпель Г.О. Постдипломна діяльність у стратегії поступу країни // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 61-69. – ISSN 2304-06294


  З огляду на глобальний приріст наукоємних послуг запропоновано принципи і функції постдипломної діяльності, згідно з якими завдяки освітньої, дослідницької та інноваційної складових зростає спеціалізований людський капітал, підприємливість і зайнятість ...
1118371
  Жебровская О.О. Постдипломное образование учителей географии в Санкт-Петербурге : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 37-42 : Табл., схеми, карти. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
1118372
  Александров О.Л. Постдіагенетичні зміни порід карбону Ольховатської площі Донбасу як індикатор геодинамічних умов епохи рудоутворення / О.Л. Александров, К.І. Деревська, В.О. Шумлянський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 68-73 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1118373
  Жарекешев И.Х. Постдокторантура как этап повышения квалификации научного работника // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 12, декабрь. – С. 1104-1108. – ISSN 0869-5873
1118374
  Стеценко Т.В. Постдокументарний етап розвитку ринку цінних паперів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 193–198. – ISSN 2222-4459
1118375
  Балашова А. Постекономічна суспільна формація - об"єктивні закономірності розвитку // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 10. – С. 66-68. – ISSN 1810-3944
1118376
  Дашкевич Н.П. Постепенное развитие науки истории литератур и современныя ее задачи : Вступительная лекция в курс истории литературы Н. Дашкевича. – Киев : Университетская типография (И. И. Завадскаго), 1877. – 37 с.
1118377
  Новицкий О.М. Постепенное развитие философских учений в связи с развитием языческих верований : в 4 ч. / соч. Ор. Новицкаго. – 1860-1861. – Киев : В университетской типографии
Часть II : Религия классического мира и первая половина греческой философии. – 1860. – VIII, 429 с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф
1118378
  Новицкий О.М. Постепенное развитие философских учений в связи с развитием языческих верований : в 4 ч. / соч. Ор. Новицкаго. – 1860-1861. – Киев : В университетской типографии
Часть III : Вторая половина греческой философии и общий взгляд на характер этой философии. – 1860. – VI, 362 с.
1118379
  Новицкий О.М. Постепенное развитие философских учений в связи с развитием языческих верований : в 4 ч. / соч. Ор. Новицкаго. – 1860-1861. – Киев : В университетской типографии
Часть IV : Религия и философия Александрийскаго периода. – 1861. – VIII, XX, 384 с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф
1118380
  Максимов И.Н. Постепенное сближение колхозной собственности с общенародной : Автореф... канд. экон.наук: / Максимов И. Н.; БГУ. – Минск, 1966. – 16л.
1118381
  Максимов И.Н. Постепенное сближение колхозной собственности с общенародной. / И.Н. Максимов. – Минск, 1965. – 74с.
1118382
  Ларионова Т.В. Постепенный переход от социализма к коммунизму / Т.В. Ларионова, П.М. Пономарев. – М., 1964. – 71с.
1118383
  Василівська Н.І. Постепізм у п"єсі Макса Фріша "Бідерман і палії" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 68-70. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1118384
  Лацис В.Т. Постерянная родина : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. В.Долошенко и Д.Дмитриева. – Рига : Лиесма, 1978. – 312 с.
1118385
  Карху Э. Постигать оригинал // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 7-22


  Литературный финский язык.
1118386
  Марц Д. Постигая GMAT : [с приложениями : пособие] / Джефф Марц. – Москва : Живой язык, 2003. – 415, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Ориг. изд.: Cracking the GMAT / G. Martz, 2001. – (The Princeton Review). – ISBN 5-8033-0123-X
1118387
  Дзиган Е.Л. Постигая героику времени / Е.Л. Дзиган. – М., 1975. – 79с.
1118388
  Ильинский И.М. Постигая идеал / И.М. Ильинский. – Москва, 1981. – 63с.
1118389
  Гузь О. Постигая образ героя, управляемого идеей : Рекомендации к изучению романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" по методике учебного диалога (в свете концепции М.М.Бахтина) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-52.
1118390
  Гузь Ольга Постигая образ героя, управляемого идеей : рекомендации к изучению романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" по методике учебного диалога (в свете концепции М.М. Бахтина) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-52. – Бібліогр. в кінці ст.
1118391
   Постигая разум. Крымская одиссея Вернадского [Электронный ресурс] : [документальный фильм : хронометраж 50 мин.] / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; рук. проекта: Н.В. Багров] // В.И. Вернадский и Таврический университет : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского]. – [Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 1 электрон. опт. диск
1118392
   Постигая революцию: Димитров и молодежь.. – М., 1982. – 271с.
1118393
  Киреева А.Д. Постигая тайны совершенства. / А.Д. Киреева. – Саратов, 1989. – 118с.
1118394
  Пуппо И.П. Постижение / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1981. – 94с.
1118395
  Родионов А В. Постижение / А В. Родионов. – Харьков, 1982. – 55с.
1118396
  Этвуд М. Постижение / М. Этвуд. – М, 1985. – 335с.
1118397
  Сосин О.Г. Постижение / О.Г. Сосин. – М., 1988. – 493с.
1118398
  Горбачев В.В. Постижение / В.В. Горбачев. – М. : Советская Россия, 1989. – 477 с.
1118399
  Расули М.М. Постижение Востока / М.М. Расули. – Ташкент, 1988. – 212с.
1118400
  Шагалов А.А. Постижение времени / А.А. Шагалов. – Москва, 1981. – 64 с.
1118401
  Колов С.П. Постижение времени / С.П. Колов. – М., 1986. – 46с.
1118402
  Апресян Г Р. Постижение добра / Р.Г. Апресян. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 207 с. – (Университет молодого марксиста)
1118403
  Даен Л.А. Постижение доброты / Л.А. Даен. – К., 1984. – 134с.
1118404
  Задорожный Г.В. Постижение духовно-нравственного производства как фундаментальный тренд человекомерности хозяйствовидческих размышлений и университетского образования // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 5-12
1118405
  Тойнби А.Дж. Постижение истории : Сборник / А.Дж. Тойнби; Сост.А.П. Огурцов. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1991. – 736с. – ISBN 5-01-001638-0
1118406
  Корнетов Г.Б. Постижение истории российского образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 3. – С. 121-125. – ISSN 0869-561Х
1118407
   Постижение истории: онтологический и гносеологический подходы : Учеб. пос. для студ. магистр., аспир.,слуш. систем. повыш. квалиф. высш. учеб. завед. – Минск : БГУ, 2002. – 291с. – ISBN 985-445-757-5
1118408
  Рейхерт Л.А. Постижение кота / Л.А. Рейхерт. – Л., 1990. – 174с.
1118409
  Калинин А.К. Постижение красоты: творч. портр. армейс. мастеров шахмат. композиции / А.К. Калинин. – М., 1990. – 160с.
1118410
  Приходько В.А. Постижение лирики / В.А. Приходько. – М. : Детская литература, 1988. – 237 с.
1118411
  Шкавро Л.Г. Постижение любви / Л.Г. Шкавро. – М, 1987. – 91с.
1118412
  Крылова Маргарита Постижение миров : избранный гость // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 114-117 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1118413
  Дуэль И.И. Постижение океана / И.И. Дуэль. – М, 1984. – 301с.
1118414
  Идашкин Ю.В. Постижение подвига: рассказы о творчестве Ю.В. Бондарева / Ю.В. Идашкин. – М., 1980. – 158с.
1118415
  Дюжев Ю.И. Постижение правды / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1987. – 181 с.
1118416
  Парпара А.А. Постижение пространства : стихи / А.А. Парпара. – Москва : Советский писатель, 1979. – 94с.
1118417
  Шевченко О.Ф. Постижение Родины / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1973. – 97с.
1118418
   Постижение родства: рассказы современных советских писателей о природе. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 381с.
1118419
  Куликовская-Романова Постижение России : дневники и беседы, 1991-2011 / Ольга Николаевна Куликовская-Романова ; [ред.-сост. А.Ю. Хвалин] ; [Благотвор. фонд им. Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны]. – Москва : Кругъ, 2012. – 255, [1] с., [24] с. фотоил. – В рамках программы празднования 400-летия Династии Романовых. – ISBN 978-5-7396-0226-8
1118420
  Голдин Владислав Постижение России № 2. Историки об эмиграции: что сделано и что делать // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 7-13. – ISSN 0235-7089
1118421
  Сонин А.С. Постижение совершенства: (Симметрия, асимметрия, дисимметрия, антисимметрия) / А.С. Сонин. – Москва : Знание, 1987. – 208 с.
1118422
  Канашкин В.А. Постижение современности / В.А. Канашкин. – Краснодар : Краснодарское кн.изд-во, 1979. – 223 с.
1118423
  Станюта А.А. Постижение человека. Творчество Достоевского 1840-1860-х годов / А.А. Станюта. – Минск, 1976. – 160 с.
1118424
  Борейко В.Е. Постижение экологической теологии / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр. – Киев, 2000. – 88с. – (Природоохранная пропаганда ; Вып.16). – ISBN 966-7555-15-1
1118425
   Постижение: социология, социальная политика, экономическая реформа : сборник. – Москва : Прогресс, 1989. – 592 с. – ISBN 5-01-002275-3
1118426
  Тульчинский Г.Л. Постимперская культура как ресурс и барьер инновационного развития // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 1. – С. 51-72. – ISSN 0235-1188
1118427
  Мелешкина Е.Ю. Постимперские пространства: Особенности формирования государств и наций // Политическая наука : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 10-29. – (Религия и политика). – ISSN 1998-1776
1118428
  Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм / В.Н. Прокофьев. – Москва : Искусство, 1973. – 74 с. : ил.
1118429
  Степаненко В.П. Постиндрустриализм и "жизненный мир". / В.П. Степаненко. – К., 1992. – 96с.
1118430
  Хайтун С.Д. Постиндустриальная нравственная революция и ее экономическая (кейнсианская) первооснова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 24-35. – ISSN 0042-8744
1118431
  Лукьянчикова Н.П. Постиндустриальная экономика - экономика инноваций // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 4-8. – ISSN 1993-3541
1118432
  Осадчая И. Постиндустриальная экономика: меняется ли роль государства? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 31-42. – ISSN 0131-2227
1118433
  Чухно А.А. Постиндустриальная экономика: теория, практика и их значение для Украины // Экономика Украины, 2001. – №11
1118434
  Чухно А.А. Постиндустриальная экономика: теория, практика и их значение для Украины // Экономика Украины, 2001. – №12
1118435
   Постиндустриальное общество - новые инструменты развития / А.А. Любич, Поленок, СП, Ю.А. Ратушин // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 28-38
1118436
  Дмитренко Н.В. Постиндустриальное общество: пути развития // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 505-515
1118437
  Хайтун С. Постиндустриальное общество: станет ли эта западная модель будущим всего мира? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 100-124. – ISSN 0207-3676
1118438
  Бляхман Л.С. Постиндустриальный капитализм: вызовы модернизации и уроки для России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 18-30. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1118439
  Ракитов А.И. Постинформационное общество // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 12. – С. 7-19. – ISSN 0235-1188


  В статье подвергается критике концепция постиндустриального общества Д. Белла. Понятия «общество образования», «общество знания», «супериндустриальное общество», «информационное общество» (ИО) не исключают друг друга, а являются различными проекциями ...
1118440
  Тульчинский Г.Л. Постинформационное общество, недоверие и новые идентичности / Г.Л. Тульчинский, А.А. Лисенкова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С.30-35. – ISSN 2073-9702


  В статье акцентировано внимание на некоторых особенностях современного массового информационного общества, на снижении доверия и доминировании межличностного доверия короткого радиуса, формирующегося не только в клановых и этнических общностях, но и в ...
1118441
  Бахтияров О.Г. Постинформационные технологии: Введение в психонетику / Бахтияров О.Г. ; Информ.-аналит. центр "Экспир" ; Фонд поддержки славянской культуры и образования. – Киев : [б. и.], 1997. – 155 с.
1118442
  Марочко В. Постишев Павло Петрович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 341-344. – ISBN 978-617-642-388-1


  Постишев Павло Петрович - радянський партійний і державний діяч, один з головних організаторів Голодомору 1932-1933 років в Україні, розгромив українське національне відродження й політику українізації.
1118443
   Постійна комісія УАН-ВУАН для складання Біографічного словника діячів України 1918-1933 : Документи. Матеріали. Дослідження. – Київ : НБУВ, 2003. – 688с. – ISBN 966-02-2559-8
1118444
  Ляшко С.М. Постійна комісія УАН-ВУАН для складання біографічного словника діячів України: персонологічний вимір // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 42-81


  У статті проаналізована в соціальному, культурологічному, політичному, наукознавчому та інших аспектах "колективна біографія" співробітників Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України, що діяла у складі УАН-ВУАН у 1919-1933 ...
1118445
  Мовчан П. Постійна присутність у моєму житті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 січня (№ 4). – С. 1-2


  До 90-річчя Святійшого Патріарха Філарета.
1118446
  Висіцька І. Постійне користування землею для закладів освіти: що криється зп новим статусом? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 50-55
1118447
  Василенко В.А. Постійне Представництво Ради міністрів УРСР при Раді Міністрів Союзу РСР як орган зовнішніх зносин Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 68-73. – (Серія права ; № 6)


  Постоянное представительство Совета Министров УССР при Совете Министров Союза ССР играло и играет важную роль в осуществлении суверенитета и международной правосубъективности УССР. В настоящее время Постоянное Представительство, с одной стороны, ...
1118448
  Аношина Н.Т. Постійний нейтралітет у міжнародному праві: приклад Швейцарії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 141-146. – ISSN 0132-1331
1118449
  Лотоцька-Дудик Постійний рух уперед - життєве кредо професора Кузьмінова Бориса Павловича // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 74-75 : фото. – ISSN 2077-7477
1118450
  Чорний В.Л. і Чудовський В.М. Постійний супутник капіталізму / В.Л. і Чудовський В.М. Чорний. – К., 1973. – 121с.
1118451
  Галик В. Постійні й тимчасові помешкання Івана Франка під час його навчання у дрогобицькій головній школі та дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 1. – C. 33-40. – ISSN 2519-058X


  Згадується проф. Університету Св. Володимира Т. Флоринський.
1118452
  Доленко І.П. Постійні комісії Верховної Ради УРСР / І.П. Доленко. – К, 1972. – 78с.
1118453
  Завадка Й. Постійні комісії Львівської Міської Ради. / Й. Завадка, В Ткаченко. – Львів, 1956. – 44с.
1118454
  Атаманчук Г.В. Постійні комісії Рад - органи повноважні / Атаманчук Г.В. – Львів : Каменяр, 1967. – 100 с.
1118455
  Карлов О.О. Постійні комісії сільських і селищних Рад / О.О. Карлов. – Київ, 1970. – 54с.
1118456
  Мельниченко Р. Постійні міжнародні проекти. Програма стажування в Європейському парламенті // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; ред. І.С. Гриценко ; редкол.: І.С. Сахарук, Р.В. Макарчук, Р.В. Мельниченко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 158-182. – ISBN 978-617-7069-05-7


  Завдяки соціальному проекту Міжнародного правового центру "EUCON" студенти юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка отримали можливість проходити стажування в Європейському парламенті .
1118457
  Гурдуз А.І. Постійність рухливого: ізоморфізм ключових традиційних образів і мотивів у літературі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 12. – С. 63-64
1118458
  Слабошпицький М. Постійно впізнавальний Тарас Салига та його робота // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 38-41. – ISSN 0236-1477
1118459
  Монастирський Є.О. Постійно діючі вибобничі наради / Є.О. Монастирський. – Київ, 1965. – 83с.
1118460
  Зленко А.Н. Постійно поліпшувати діяльність місцевих Рад депутатів трудящих / А.Н. Зленко. – Київ, 1958. – 36с.
1118461
  Бабанко В. Постійну увагу - соціально незахищеним // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.57-62
1118462
  Вишневський Я.Л. Постіль / Януш Леон Вишневський ; [пер. з пол. Т. Чужа]. – Київ : Махаон-Україна, 2012. – 286, [2] с. : іл. – Зміст: Народження ; Постіль ; Про брехню... ; Рейтинг емоцій ; Невірність ; Тест. – ISBN 978-617-526-440-9


  Для Бібліотеки. Janusz L. Wisniewski. 24/5/2013.
1118463
  Русанова М.І. Постімперська геостратегія Великої Британії: глобальна стратегія Кінгстона-Маклорі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 429-437
1118464
  Павельчук І. Постімпресіонізм в Україні. Історичний атавізм чи ідеалістична скерованість національного менталітету? // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 76-79. – ISSN 0130-1799


  Постімпресіонізм - напрям в образотворчому мистецтві. Виник у 1880-х рр. Художники прагнули вільно та узагальнено передавати матеріальність світу, вдавалися до декоративної стилізації. Перша новаторська виставка у Києві "Ланка" (1908) викликала ...
1118465
  Павельчук І.А. Постімпресіонізм в українському живописі XX - початку XXI століття: історичні витоки, джерела інспірацій, специфіка розвитку : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.05 / Павельчук Іванна Андріївна ; М-во культури та інформац. політики України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2020. – 36 с. – Біблогр.: 65 назв
1118466
  Міщенко Г. Постімпресіоністичні візії Миколи Калашника // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 100-105. – ISSN 0042-9422
1118467
  Мельник Т.М. Постіндустріальна економіка: основні ознаки та конкурентні переваги // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 119-127. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі порівняння основних параметрів до індустріального, індустріального та постіндустріального типів суспільства подається характеристика інформаційної економіки, розглядаються її конкурентні переваги та вплив на сектори і види економічної ...
1118468
  Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення в Україні // Економіка України : політико-економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2001. – № 12. – С.42-49. – ISSN 0131-775Х
1118469
  Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України : політико-економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2001. – № 11. – С.42-49. – ISSN 0131-775Х
1118470
  Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А.А. Чухно. – Київ : Логос, 2003. – 632 с. – ISBN 966-581-393-5
1118471
  Білорус О.Г. Постіндустріальна корпоративна глобалізація та гіперфінансіалізація процесів економічного відтворення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 7-18. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1118472
  Павлов О. Постіндустріальна модель зайнятості сільського населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 8-14
1118473
  Богданова Н.Г. Постіндустріальна модель філософії освіти І. Ілліча // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 180-182. – ISSN 2076-1554
1118474
  Михайленко О. Постіндустріальна освіта: куди йдемо? Результати українсько-канадського міжуніверситетського пілотного проекту виявилися досить несподіваними / О. Михайленко, Т. Блейон // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 11


  "...Технологічні новації швидко пронизують усі сфери життя, і час стає найдорожчим економічним ресурсом. Відтак, роботодавці дедалі вимогливіше підходять до підготовки кандидатів на працевлаштування. У відповідь освітній ринок пропонує все більше нових ...
1118475
  Фостолович В.А. Постіндустріальна система управління розвитком сільськогосподарських підприємств на засадах інноваційного підходу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Фостолович Валентина Анатоліївна ; Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
1118476
  Біляцький С. та інш. Постіндустріальна трансформація світової економіки // Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.21-24
1118477
  Петренко М.П. Постіндустріальна трансформація соціально-економічної динаміки міста і генезис урбаністичної теорії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 69-72
1118478
  Кудінова А. Постіндустріальна трансформація споживчого попиту і проблеми ринкових механізмів економічної координації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1118479
  Михайлин І.Л. Постіндустріальне (інформаційне) суспільство Д. Белла // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 94-101. – ISBN 978-966-680-459-7
1118480
  Захарчук О.І. Постіндустріальне рабство в контексті критичної соціальної теорії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – C. 46-48
1118481
  Іванов О.Ф. Постіндустріальне суспільство / О. Іванов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 301-302. – ISBN 966-642-073-2
1118482
  Кудря І.Г. Постіндустріальне суспільство як прелюдія третього міленіуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1118483
  Сильчук С.М. Постіндустріальне суспільство: метаморфози людських уподобань // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 39-49
1118484
  Сазонець І.Л. Постіндустріальний перехід та еволюція корпоративного високотехнологічного підприємництва / І.Л. Сазонець, А.С. Саленко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 212-220. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1118485
   Постіндустріальний реінжиніринг регіональних суспільних систем / М.В. Палійчук, Є.І. Крижанівський, Я.С. Витвицький, В.П. Петренко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 27-35. – ISSN 1562-0905
1118486
  Гончаренко О. Постіндустріальний розвиток національної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 68-70. – ISSN 1993-0259
1118487
  Пестушко Валерій Постіндустріальні промислові комплекси : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54
1118488
  Пестушко Валерій Постіндустріальні промислові парки : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 7
1118489
  Давидова І.О. Постіндустріальні тенденції зайнятості в умовах трансформацій // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 221-225
1118490
  Добровольська А.Б. Постіндустріальні тенденції світового розвитку та їх вплив на політико-трансформаційні процеси транзитивних країн // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 61-73. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
1118491
  Суптело О. Постіндустріальні трансформації старопромислових районів міста Харкова // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Олійник Я.Б., Антіпова К.А., Арслан М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 83. – С. 53-62. – ISSN 2413-7154
1118492
  Смаль В.В. Постіндустріальні форми територіальної організації виробництва: огляд основних концепцій : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-35. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
1118493
   Постінсультний біль / Т.М. Муратова, Д.М. Храмцов, О.М. Стоянов, Ю.М. Ворохта, І.В. Добуш // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 43-49 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2312-5675
1118494
  Солом"янюк П.Г. Посткапітал: методологічні підходи до дослідження // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 56-69


  У статті здійснено спробу обґрунтувати суть категорії "посткапіталу", і категорії постіндустріального суспільства. У зв"язку з цим робляться деякі висновки щодо стратегії ринкових трансформацій в Україні. The attempt to ground essence of category of ...
1118495
  Гладкова А.И. Посткастрационные нарушения экстеро- и интероцептивных вазомоторных рефлексов и вопросы их терапии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гладкова А.И. ; М-во высш. и сред. спец.образования. – Харьков, 1962. – 16 с.
1118496
  Дэвидсон П Посткейнсианская школа в макроэкономической теории // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 8. – С. 82-101. – ISSN 0042-8736
1118497
  Теслер Г. Посткібернетика. Зміна парадигм чи щось більше? // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 64-72. – ISSN 1819-7329
1118498
  Пожарська Посткіотський процес у наші дні / Пожарська, А.-О.Ю // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 43-45
1118499
  Честнов І. Посткласична теорія права: контури нової парадигми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 109-114. – ISSN 0132-1331
1118500
  Постол О.Є. Посткласичні ідеологічні трансформації : монографія / Олена Постол. – Київ : Академія, 2015. – 285, [3] с. : табл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 262-285. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-464-2
1118501
  Паталаха Е.И. Постколлизионный дайковый комплекс Украинского щита - геодинамический аспект // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-38 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
1118502
  Ралахи Ф. Постколониалные многоукладные общества "третьего мира" как особый тип социально-экономических систем : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.11 / Ралахи Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 18л.
1118503
  Цинкевич М. Постколониальная революция в постсоветской Беларуси // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2020. – 3. – С. 273-279. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1118504
  Ралахи Франсуа Постколониальные многоукладные общества третьего мира как особый тип социально-экономических систем : Дис... канд. фил.наук: 09.00.11 / Ралахи Франсуа; КУ. – Киев, 1992. – 185л. – Бібліогр.:л.162-185
1118505
  Сидоренко О. Постколоніалізм і українська історіографія // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 123-125
1118506
  Мацьків Т. Постколоніалізм та ідентичність: вплив радянського минулого на формування сучасної української нації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 68-72. – ISSN 2520-2626


  "Аналізується явище постколоніалізму та його український вимір. Поняття «постколоніалізм» є розповсюдженим у західній термінології, натомість в українській науковій думці такий термін застосовується не часто. Пояснюється, чому епоха СРСР була ...
1118507
  Долід В. Постколоніалізм: до проблеми визначення сутності категорії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 20-21
1118508
  Кузін В.В. Постколоніальна концепція культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 44-47
1118509
  Поліщук Я. Постколоніальна критика як актуальна пропозиція // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 87-98
1118510
  Кобчінська О.І. Постколоніальна критика як інструмент аналізу франко-магрибської прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 84-89
1118511
  Білоус П. Постколоніальна рецепція української літератури періоду Київської Русі


  Виступ професора П. Білоус під час семінару на тему "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна" .
1118512
  Білоус П. Постколоніальна рецепція української літератури періоду Київської Русі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 87-90. – ISSN 0236-1477
1118513
  Пасько Я. Постколоніальна суперечність: ціннісна модернізація чи пострадянська стагнація? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 21-35. – (Серія філософські науки ; вип. 20). – ISSN 2078-6999
1118514
  Ковтонюк Н.П. Постколоніальне прочитання дискурсу революції гідності : дис. ... д-ра філософії : 035, 03 / Ковтонюк Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 221 арк. – Додатки: арк. 219-221. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 202-218
1118515
  Брацка М. Постколоніальне прочитання літератури українсько-польського пограниччя XIX століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 38-45. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1118516
  Жигун С. Постколоніальне прочитання прози "Ланки" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 225-232. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті здійснено спробу виявити антиколоніальний дискурс у новелах "Фауст" Г.Косинки, "Комуніст" В.Підмогильного, у повістях "Печатка" і "Смерть" Б.Антоненка-Давидовича. Доводиться, що прозаїки "Ланки" стверджували право українців на власний виклад ...
1118517
  Ющук І. Постколоніальне суспільство і мова викладання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (140). – С. 42-53. – ISSN 1682-2366
1118518
  Дроботенко М. Постколоніальний вплив на політичні реалії сучасної України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 31-34. – ISSN 2520-2626


  "The article examines some of the issues of the realities of state building processes from the point of existence and impact of cause-effect relationships of different nature. It considers features that may lead to the postcolonial dependence of the ...
1118519
  Грицик Л. Постколоніальний дискурс компаративістики // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 35-45. – ISBN 978-966-374-533-6
1118520
  Кравченко О.В. Постколоніальний дискурс національної культури та політики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 15-24
1118521
  Грабовська І. Постколоніальний дискурс та проблема гендерної толерантності транзитивного українського суспільства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 253-255


  Аналізується специфіка проявів толерантності в сучасному українському суспільстві крізь призму гендерної проблематики.
1118522
  Мужук Л. Постколоніальний культурно-інформаційний простір України: криза стратегії // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 106-117. – ISBN 978-966-171-780-9
1118523
  Гундорова Т. Постколоніальний маланхолійний ressentiment // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 103-117. – ISBN 978-966-8518-96-6
1118524
  Шакірова С. Постколоніальний націоналізм у Казахстані: у пошуках громадянської та етнічної єдності // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 16/17 : Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм : релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. – С. 123-146. – ISBN 978-617-578-126-5
1118525
  Ніколаєнко О.О. Постколоніальний процес і Україна: у пошуках ідентичності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 126-136
1118526
  Романцова Б. Постколоніальний роман. Який жанр стає пріоритетним для головної літературної премії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2021. – № 42 (726) , 22- 28.10.2021. – С. 37-39. – ISSN 1996-1561


  2021 рік підтвердив, що Нобелівський комітет налаштований консервативно й етично: найближчим часом годі очікувати на нагородження таких авторів, як Боб Ділан, а увага до культурного розмаїття, ймовірно, тільки зростатиме. Цілком можливо, що в наступні ...
1118527
  Рябчук М. Постколоніальний синдром : спостереження / Микола Рябчук. – Київ : К.І.С., 2011. – 240 с. – Бібліогр.: с. 233-234. – (Сучасність). – ISBN 978-966-2141-66-5
1118528
  Даниленко В. Постколоніальний синдром в українській малій прозі 90-х років ХХ століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 23-29. – ISSN 0236-1477
1118529
  Хомеча Н.А. Постколоніальний суб"єкт у поезії Юрія Андруховича // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 231-236. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1118530
  Дроздовський Д. Постколоніальні візії і ревізії тоталітаризму : [рецензія] // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 267-273. – ISSN 0320-8370
1118531
  Євтушенко С.О. Постколоніальні образи сходу у творах англо-індійських письменників // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 152-158
1118532
  Троян С. Постколоніальні студії в сучасному науковому дискурсі // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (229), вересень - жовтень 2021. – С. 2-5
1118533
  Кузін В.В. Постколоніальні студії в Україні: спроба постмодерної експлікації культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 58-60
1118534
  Доній В.С. Постколоніальні студії в українському літературознавстві // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 322-325. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1118535
  Воропаєва Т. Постколоніальні студії вчених української діаспори // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 18-21. – ISSN 2520-2626


  "Доведена актуальність дослідження процесів колонізації і деколонізації українського соціуму. Метою даної статті є аналіз постколоніальних досліджень вчених, які представляють східну і західну українську діаспору. Ці проблеми були викликані розпадом ...
1118536
  Троян С. Постколоніальні студії Е.Саїда у контексті "постмодерністського виклику" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 74-80. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)


  У статті проаналізовано основні положення постколоніалізму й орієнталізму. Розкрито головні риси постколоніальних студій і їхні особливості на прикладі аналізу фундаментальних положень праць Едварда Саїда.
1118537
  Грабовський С. Постколоніальні студії та український марксизм // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – С. 53-70. – ISSN 2522-9338


  "Ідеї Маркса, за його власним свідченням, у науковому та публіцистичному середовищі Російської імперії першим почав обстоювати активний громадівець Микола Зибер. Проте М. Зибер був не тільки теоретиком, а й практиком: разом із М. Драгомановим, О. ...
1118538
  Юрчук О. Постколоніальні студії: теоретичні зауваги // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 12 (717). – С. 46-49. – ISSN 0130-5263
1118539
  Шкандрій М. Постколоніяльний складник дискурсу України // Критика. – Київ, 2006. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-30
1118540
  Шкаратан Овсей Посткоммунистические общества Европы и Азии = Цивилизационный контекст развития // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 1 (1608). – С.79-92. – ISSN 0869-44435
1118541
   Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание : Коллективная монография. – Харьков : ХНУ им. В.Н.Каразина, 2004. – 418с. – ISBN 966-623-266-9
1118542
  Мельниченко Б. Посткомуністична конституція Чеської Республіки як передумова євроінтеграції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 3-6
1118543
  Мілова М.І. Посткомуністична опозиція: особливості становлення (на прикладі Болгарії і України) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 615-622. – ISSN 1563-3349
1118544
  Кириченко О.В. Посткомуністична трансформація Латвійської Республіки: уроки для України // Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / А.Г. Бульвінський, О.Ф. Деменко, А.Б. Добровольська, О.В. Кириченко, О.О. та ін. Кордун. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – С. 75-91. – ISBN 978-966-02-9365-6
1118545
  Корсак Р. Посткомуністична трансформація правової системи Чеської Республіки // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 1. – C. 75-78. – ISSN 2519-058X


  Згадується проф. Університету Св. Володимира Т. Флоринський.
1118546
  Колодко Гжегож Посткомуністичний перехід до ринку і демократії: уроки тридцятирічного польського досвіду // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 75-98 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1811-3141
1118547
  Кравець Г.В. Посткомуністичні трансформації як новий тип процесу суспільно-політичних перетворень // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 54-63
1118548
  Михальська В.В. Постконфліктні управлінські практики в економічній політиці // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 55-60. – ISSN 2519-2949
1118549
  Зечаровский И.Э. Посткреминальдное поведение / И.Э. Зечаровский. – Иркутск, 1993. – 128с.
1118550
  Григорьев Л. Посткризисная структура экономики и формирование коалиций для инноваций / Л. Григорьев, С. Плаксин, М. Салихов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 25-43. – Бібліогр.: с. 25, 29, 38. – ISSN 0042-8736
1118551
  Гладков И.С. Посткризисная эволюция международной торговли // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 7. – С. 31-38. – ISSN 2074-6040
1118552
  Макогон Ю.В. Посткризисная экономика Украины // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 73-78. – ISSN 1729-7206
1118553
  Кравченко И. Посткризисное регулирование мировой экономики: человеческие ресурсы и миграция // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 176-182. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Рассмотрен мегаэкономический аспект поведения рабочей силы как фактора, уравновешивающего мировую экономику.
1118554
  Худякова Л. Посткризисное финансовое регулирование на межгосударственном уровне // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
1118555
  Шавшуков В.М. Посткризисные импрративы развития глобальной финансовой системы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 33-40. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1118556
  Арбатова Н. Посткризисные модели европейской интеграции // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0131-2227


  Аналізуються існуючі в Європейському союзі підходи до методу і можливим моделям європейської інтеграції в посткризовий період. Окремо розглядаються варіанти гнучкої інтеграції, заснованої на поєднанні федералістського і міжурядового методів.
1118557
  Бергер Я. Посткризисный Китай в глобальной экономике // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 27-42. – ISSN 0869-44435
1118558
  Козюк В. Посткризова глобальна монетарна нестабільність // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 229-251. – ISSN 1684-906Х
1118559
  Петкова Л.О. Посткризова динаміка світового інвестиційного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 31-32
1118560
  Черняк В.К. Посткризова економіка: капіталізм "з людським обличчям" // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 16-17. – ISSN 1728-6220
1118561
  Юрій С. Посткризова стабілізація економіки: можливості та інструменти / С. Юрій, Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 27-32. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1118562
  Кузнецов О.В. Посткризова трансформація глобального фінансового середовища // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 140-147


  Проаналізовано напрями трансформації глобального фінансового середовища у посткризовий період. Досліджено перспективи інтеграції країн з ринками, що розвиваються, у глобальну фінансову систему. Обгрунтовано необхідність розширення кола резервних валют ...
1118563
  Дмитренко М.Й. Посткризова філософія розвитку глобальної економіки: вектори трансформації / М.Й. Дмитренко, М.М. Свічинський // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 7-13


  Розглядається сучасний стан глобальної економіки в контексті змін її філософії в середині економічної теорії та їх впливу на перехід на нову платформу посткризового економічного розвитку.
1118564
  Кузнецов О. Посткризове посилення англо-американського глобального лідерства // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 74-84. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1811-3141
1118565
  Каплюченко Т. Посткризовий вектор розвитку єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу: генеза правового механізму регулювання // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 203-209. – ISSN 1561-4999
1118566
  Луців Б. Посткризовий модернізаційний шлях України в глобалізаційному вимірі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 202-207. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1118567
  Полунєєв Ю.В. Посткризовий розвиток міжнародної валютної системи в контексті підвищення глобальної конкурентоспроможності країн // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 8-11


  Стаття присвячена розкриттю сутності таких економічних категорій, як "валюта" та "резервна валюта", аналізу переваг та загроз, які отримують країни-емітенти резервних валют в глобальному вимірі, визначенню впливу посткризового розвитку грошово-валютної ...
1118568
  Запаранюк Т. Посткризовий розвиток монетарного регулювання макроекономічних процесів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 1164-170. – ISSN 1818-5754
1118569
  Говорун Д.А. Посткризові зміни політики винагороди праці у фінансових установах: Україна та міжнародний досвід // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 55-62
1118570
   Посткризові кризи // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 94-95. – ISSN 0372-6436


  Про статтю нобелівського лауреата з економіки 2001 р. Джозефа Стігліца, який розмірковує над тим, що людство, прагнучи вирішити дрібні насущні проблеми, забуває про більш глобальні загрози, ставить під питання майбутнє світової політики і економіки.
1118571
  Білоус І.В. Посткризові перспективи ринку корпоративних облігацій України : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 100-106 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1118572
  Геєць В.М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 11-23
1118573
  Геєць В.М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 3-18 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв
1118574
  Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение / Р.А. Сабитов. – Томск, 1985. – 193с.
1118575
  Филимонов О.В. Посткриминальный контроль / О.В. Филимонов. – Томск, 1991. – 179с.
1118576
  Куриленко І.А. Посткультура / медіакультура / кіберкультура / транскультура / протокультура: аспекти термінологічної семантики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 68-76. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
1118577
  Власенко Ф.П. Посткультура в контексті трансгуманізму / Ф.П. Власенко, Є.В. Левченюк, Д.А. Товмаш // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 166-170. – ISSN 2226-3209
1118578
  Харитонов А.Л. Постладожские деформации в гранито-гнейсах куполовидных структур Северного Приладожья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 123 / Харитонов А.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 18л.
1118579
  Крохмальний Р. Постлетальна когерентність у поетичних візіях Тараса Шевченка: етнокультурний аспект // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 76-88. – ISSN 2225-5095
1118580
  Копотун Н.І. Постлісабонська Європа: іміджеві зміни та подальше позиціонування ЄС на міжнародній арені // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 113-116. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1118581
  Левченюк Є.В. Постлюдина та постлюдство: особливості прояву // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 152-161. – ISSN 2072-1692


  В статті розглянуті сучасні умови розвитку людини. Встановлено, що відбувається новий еволюційний етап формування особистості, де основними детермінантами її творення є інформатизація та технологізація суспільства, що, в свою чергу, спричиняє ...
1118582
  Озадовська Л.В. Постлюдина як феномен сучасної науки і філософії // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 92-102
1118583
  Ільїн В. Постлюдина. Перспективи гуманізму // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Україна - регіональний вимір. – С. 119-125.
1118584
  Серебряков В.А. Постмагматическая история гранитов / В.А. Серебряков. – Москва : Недра, 1972. – 161с.
1118585
  Зациха Б.В. Постмагматическая минерализация Приазовья : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Зациха Б.В. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 25 с.
1118586
   Постмагматические образования Зангезурского рудного района. – Ереван, 1987. – 199с.
1118587
  Андрієць Т. Постмагматична еволюція вулканічних структур центральної частини Вигорлат-Гутинського пасма за даними структурно-морфометричного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-28. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817
1118588
   Постмагматичні зміни в породах долерит-діабазової формації Новоукраїнського дайкового поля (Інгульський мегаблок Українського щита) / О. Митрохин, А. Омельченко, Т. Митрохина, В. Гаценко, Є. Вишневська, І. Михальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-16. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  Автори дослідили гірські породи Новоукраїнського дайкового поля (НДП), які раніше були ідентифіковані ними як гіпабісальні представники палеопротерозойської долерит-діабазової формації (ДДФ) - палеоаналога континентальних платобазальтів фанерозою. ...
1118589
  Семенов Л.С. Постмагническое оруденение западной части междуречья Нижней и Подаменной Тундгусок и условия его образования. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 133 / Семенов Л.С.; Ленингр.горн.ин-т. – Л, 1968. – 19л.
1118590
  Павленко П. Постмайданна Україна в тисках російсько-ватиканських відносин (або "Як нам ставитися до візиту на окуповані території апостольського нунція Клаудіо Гуджеротті?") // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 281-290. – ISSN 2306-3548


  Ватикан певно сподівався, що візит апостольського нунція Клаудіо Гуджеротті 16-18 грудня 2016 р. на окуповані території Донбасу українське суспільство "проковтне" так само легко, як легко воно "проковтнуло" туди ж само і його великодній візит (25 ...
1118591
  Ніколаєнко Н. Постмайданний розвиток України у 2014-2016 рр.: загальна характеристика й основні тенденції в контексті агресії Російської Федерації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 104-109. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (336)). – ISSN 1729-360Х
1118592
  Гончарук В.П. Постмайданні тенденції розвитку партійної системи України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 154-156
1118593
  Жеребкін М.С. Постмарксистська теорія дискурсу Ернесто Лаклау і Шанталь Муф: новий погляд на політичні процеси у країнах колишнього СРСР? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 201-203. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ключові поняття постмарксистської теорії дискурсу Е.Лаклау и Ш.Муф та намічаються підходи до застосування постмарксистської методології до аналізу пострадянських політик, зокрема фенмену політичної мобілізації мас підчас ...
1118594
  Дубина О.О. Постметафізична свідомість: аналіз Юргена Габермаса // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 78-79
1118595
  Сатохіна Н.І. Постметафізичне мислення у праві: приклад герменевтичної філософії // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 4. – С. 183-199. – ISSN 1993-0909
1118596
  Габермас Ю. Постметафізичне мислення. Філософські статті. Розділ 1. Повернення до метафзики? // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 68-102
1118597
  Рохман Б.М. Постметафізичний дискурс про свободу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 200-201
1118598
  Кузнецова К.Ю. Постметафізічне прочитання критичної філософії І. Канта // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 93-99. – ISBN 978-966-285-527-2
1118599
   ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава : ТОВ "АСМІ", 1993-. – ISSN 1815-3194
№ 1 (126) : Спадщина Остроградського у європейському контексті. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1118600
   ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава : ТОВ "Алігарфічний центр", 1993-. – ISSN 1815-3194
№ 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – 2017. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1118601
  Сулик Б. Постмілітарні об"єкти Західного регіону України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 160-165 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1118602
  Тарнашинська Л. Постмовчання, або Друге велике повернення Ліни Костенко: у точці есхатологічних очікувань // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 24 серпня (№ 17). – С. 14-15
1118603
  Тарнашинська Л. Постмовчання, або Друге велике повернення Ліни Костенко: у точці есхатологічних очікувань // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 27 липня (№ 15). – С. 14-15
1118604
  Тарнашинська Л. Постмовчання, або Друге велике повернення Ліни Костенко: у точці схатологічних очікувань // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 13 липня (№ 14)
1118605
  Єфименко В.А. Постмоденістський колаж та дискурсивні стратегії в романі Реймонда Федермана "На Ваш розсуд" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 299-303
1118606
  Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе : Учебное пособие для студ. вузов / М.Н. Эпштейн. – Москва : Высшая школа, 2005. – 495с. – ISBN 5-06-005219-2
1118607
  Киселев Г.С. Постмодерн и християнство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.3-15. – ISSN 0042-8744
1118608
  Соболь О.М. Постмодерн і майбутнє філософії / О.М. Соболь. – К, 1997. – 185с.
1118609
  Яржембовский С. Постмодерн как гебефренический синдром // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 8. – С. 206-215. – ISSN 0321-1878
1118610
  Терещенко Н.А. Постмодерн как ситуация философствования / Н.А. Терещенко, Т.М. Шатунова. – Санкт-Петербург : АЛЕТЕЙА, 2003. – 190, [2] с. – (Серия "Интеллектуальная история в текстах и исследованиях" / гл. ред. Л.П. Репина)
1118611
  Шинкаренко О.В. Постмодерн про нове бачення етики й моралі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 98-101. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається постмодерністське розуміння етики й моралі. This article is about postmodern understanding of ethics and morality.
1118612
  Сидор-Гібелинда Постмодерн як // Критика. – Київ, 2000. – Березень, (число 3). – С. 19-22
1118613
  Русін Р Постмодерн як архітектурна практика // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 89-94. – ISSN 2616-9967
1118614
  Шерстюк Н.В. Постмодерн як особлива ситуація в культурі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 409-412. – ISSN 2076-1554
1118615
  Куцепал С.В. Постмодерн як парадигма філософії // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 2. – С.29-33. – (Гуманітарні науки ; № 1)
1118616
  Данилова Т.В. Постмодерн: pro et contra. Соціально-історичний і культурологічний дискурс 50-80-х років XX століття // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3. – С. 81-87. – ISSN 2227-7242
1118617
  Лук"янець В. Постмодерн: філософія світоглядного розчарування // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.3-15. – ISBN 966-7653-02-8
1118618
  Пригодій С. Постмодерна "Робінзонада" в літературі США: естетико-філософський вимір // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 4-9
1118619
  Куць О. Постмодерна гра М. Павича зі своїм читачем // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 56-62. – ISSN 2075-1486
1118620
  Гнатюк М.М. Постмодерна дипломатія: роль дипломатичних ресурсів у формуванні міжнародної акторності ЄС // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 47-51. – ISSN 1996-5931
1118621
  Констанкевич І.М. Постмодерна інтерпретація дійсності у творчості Юрія Андруховича / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук // Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 98-129. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
1118622
  Войтюк І.В. Постмодерна культура у системі гуманітарних наук: актуальні питання, проблеми, наслідки // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 79-82
1118623
  Токовенко В. Постмодерна методологія дослідження проблем державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 40-47.
1118624
  Сморжевська О. \О. Постмодерна проза як історичне джерело (на прикладі "армійських оповідань" Юрія Андруховича та його романів "Рекреації", "Московіада" і "Таємниця") // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 77-81. – ISSN 2076-1554
1118625
  Собослай В. Постмодерна стилістика творів Юрія Андруховича // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 147-151
1118626
  Даниліна О. Постмодерна трансформація жанру бесіди на матеріалі текстів серії «Інший формат» // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядається у історичний і літературознавчій динаміці розвиток жанру бесіди. Досліджені особливості жанру в європейському й українському літературному досвіді. Обґрунтовано різницю між жанрами бесіди й інтерв"ю на підставі виокремлення ролі ...
1118627
  Сембе К.А. Постмодерна трансформація мотиву подорожі у романі К. Пері Россі "Корабель дурнів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 267-273


  У статті розглянута постмодерна актуалізація мотиву подорожі та деякі аспекти реміфологізаці цього кочового топосу світової культури. На матеріалі роману уругвайської авторки Крістіни Пері Россі "Корабель дурнів" проаналізована смислотворча функція ...
1118628
  Муращенко С.Р. Постмодерна філософія та некласична фізика: спільні шляхи // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 191-193
1118629
  Суздалєва Ю.І. Постмодерне бачення людини у творчості В. Винниченка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 280-285. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
1118630
  Голубєв М.І. Постмодерне суспільство як продукт глобалізації // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 28-29
1118631
  Малько А.В. Постмодернизация и глобализация: особенности государственно-правовой жизни общества в XXI столетии / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 1 (318). – С. 6-17. – ISSN 0131-8039
1118632
  Панарин А.С. Постмодернизм и глобализация: проект освобождения собственников от социальных и национальных обязательств // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С.16-36. – ISSN 0042-8744
1118633
  Деннет Д. Постмодернизм и истина. Почему нам важно понимать это правильно // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.93-100. – ISSN 0042-8744
1118634
  Зимарева Ю.В. Постмодернизм и Просвещение в изменяющемся мире XXI века // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 105-107. – ISSN 2076-1554
1118635
  Григорьев С.И. Постмодернизм и социология в условиях кризиса // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 7 (315). – С. 136-142. – ISSN 0132-1625
1118636
  Колиева И.А. Постмодернизм и теории сексуальности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 65-68. – ISSN 2077-1800
1118637
  Макарычев А.С. Постмодернизм и теория международных отношений / А.С. Макарычев, А.А. Сергунин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 151-161. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1118638
  Германова Постмодернизм и феномен массовой культуры / Германова, Диас Э.В. де // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, Ин-т международных отношений. – Київ, 2005. – № 21. – С. 220-227
1118639
  Оленева Е.А. Постмодернизм как направление критической теории международных отношений // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 14-16
1118640
  Белевский О.А. Постмодернизм как отрицание универсальности и всемирно-исторической значимости философии // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 7-11. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1118641
  Криницька Н. Постмодерний казковий світ Роберта Кувера // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2014. – № 296/297/298. – С. 90-94
1118642
  Шостак О. Постмодерний кітч як шлях до вияву національної ідентичності у творчості Джералда Візенора // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 244-257. – ISSN 2413-3094


  У статті окреслено використання іронічного кітча у романі «Духи» письменника корінного походження Джералда Візенора. Визначається важливість кітчу у творчості корінних письменників як форми пародіювання мейнстримної культури та розуміння історії США. ...
1118643
  Бенюк О.Б. Постмодерний мистецький експеримент через призму ідей Вольфганга Вельша // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 201-208. – ISSN 2225-7586
1118644
  Полєтуха І.О. Постмодерний наратив роману Я. Бохенського "Овідій Назон - поет" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 115-119. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  В романі відомого польського письменника, уродженця Львова, Яцека Бохенського яскраво змальована трагічна доля uеніального поета Публія Овідія Назона.
1118645
  Скорина Л. Постмодерний текст як знаряддя соціокультурної критики : (на матеріалі роману О. Ірванця "Рівне/Ровно" // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 105-112. – (Філологічні науки)
1118646
  Журавльова Т.В. Постмодерний філософський дискурс як "терапевтична" ініціатива (в контексті філософської антропології) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1118647
  Чередниченко С. Постмодернист с человеческим лицом // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 5. – С. 72-96. – ISSN 0042-8795


  Прозаик Олег Зоберн
1118648
  Дубровский Д.И. Постмодернисткая мода // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.42-55. – ISSN 0042-8744
1118649
  Свиридова Е.Е. Постмодернисткая неорелатинизация на примере романа Стефано Бенни "Страналандия" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 205-211. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1118650
  Пигалев А.И. Постмодернистская апокалиптика как упреждающее обновление цивилизационного проекта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 30-40. – ISSN 0042-8744
1118651
  Губанова Е. Постмодернистская глокальность и простраство // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С.4-6. – ISSN 2073-9702
1118652
  Анцыферова О. Постмодернистская полемика об античности : Донна Тартт vs Аллан Блум // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 263-275. – ISSN 0042-8795
1118653
  Носачев П.Г. Постмодернистская философия религии. У. Эко и Дж. Ваттимо о месте религии в современном мире // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.166-177. – ISSN 0042-8744
1118654
  Тропинина Н. Постмодернистская языковая личность начала XXI века: реализация в интернет-поэзии // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 174-180. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Стаття присвячена засобам мовної реалізації постмодерністської особистості 21 ст. в поетичному жанрі – мініатюрі у формі неримованого катрена, розповсюдженого в Інтернеті з кумедною назвою – «пиріжок». Аналіз мови «пиріжків» дозволяє виявити ...
1118655
  Корзов Ю. Постмодернистские тенденции в современной русской драматургии // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 186-202
1118656
  Погребная В.Я. Постмодернистский дискурс: специфика прочтения (интерпретации) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 57-59. – ISSN 2077-1800
1118657
  Репенкова М.М. Постмодернистский роман в израильской литературе. Взгляд постороннего // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 16-27. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1118658
  Шинкаренко В.Д. Постмодернистское конструирование реальности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 95-101. – ISSN 2077-1800
1118659
  Препотенська М.П. Постмодернистський дискурс мегаполісу // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 104-111
1118660
  Лук"яненко Д. Постмодерні альтернативи образу Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 58-63. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статі розглянуто варіанти інтерпретації образу Григорія Сковороди в аспекті деканонізації, найбільш яскраво представленої в квазібіографічному романі Володимира Єшкілєва «Усі кути трикутника. Апокриф мандрів Григорія Сковороди». Тенденція ...
1118661
  Хайдер Т. Постмодерні вектори зближення жанрів великої польської прози // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглянуто проблеми взаємовпливу жанрів у історико-літературному й культурологічному контекстах у творах Е. Редліньського, Т. Конвіцького та ін. The article deals with the problem of genre"s interference in the literary- historical and ...
1118662
  Татаренко А. Постмодерні експерименти з формою в романі Данила Кіша "Мансарда" // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 142-149. – ISSN 0203-9494
1118663
  Коновалова М. Постмодерні експерименти у драмі О. Ірванця "Брехун з Литовської площі" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 150-152
1118664
  Козачинська В.В. Постмодерні експлікації суб’єкта: номадологічний проект хронополітики (від Дельоза до Атталі) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 207-216. – ISSN 2077-8309
1118665
  Титаренко Тетяна Постмодерні концептуалізації понять "особистість" та "життєвий шлях" // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.83-96. – ISSN 1810-2131
1118666
  Польова Ю.С. Постмодерні модифікації " Празького тексту" романи М. Айваза та Д. Годрової : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Польова Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 230 л. – Бібліогр.: л. 191-230
1118667
  Польова Ю.С. Постмодерні модифікації " празького тексту": романи М. Айваза та Д. Годрової : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Польова Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1118668
  Багірова Л. Постмодерні підходи до вивчення націоналізму (концепція Я. Ставракакіса) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-ІІ. – С. 145-150. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 44). – ISSN 0453-8048
1118669
  Рог Г. Постмодерні пошуки турецького романіста Метіна Качана на матеріалі "Важкого роману" ("Agir Roman") та "Горіху вісім" ("Findik Sekiz") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С 48-51. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Окреслено наріжні засади формування художнього стилю провідного турецького письменника кінця ХХ ст. Метіна Качана під впливом естетичних принципів і художньої практики постмодернізму. Висвітлено та охарактеризовано наративну будову текстів, художні ...
1118670
  Колісник О.В. Постмодерні стратегії бачення самоідентифікації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 135-141


  В статті розглядаєтся проблема самоідентифікації людини в аспекті постмодерної концепції деконструктивізму в європейському та американському філософському дискурсі. В статье рассматриватется проблема самоидентификации человека в аспекте постмодерной ...
1118671
  Тіхомірова О. Постмодерні тенденції в романі У. Еко "Ім"я троянди" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 7/8 (410). – С. 61-64
1118672
  Тіхомірова О. Постмодерні тенденції в романі Умберто Еко "Ім"я рози" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 6 (409). – C. 47-51
1118673
  Лютий Т.В. Постмодерні теорії та ідеологія // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – С. 3-8. – ISSN 1996-5931
1118674
  Яцина О.Ф. Постмодерні трансформації соціально-психологічних практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Яцина Олена Федорівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 48 назв
1118675
  Орлова Т.В. Постмодернізація / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 302-303. – ISBN 966-642-073-2
1118676
  Данильчук О.Ф. Постмодернізм- це свобода? : Система уроків з теми "Постмодернізм як художній напрям літератури 90-х років". 11 кл. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.28-32.
1118677
  Куцепал С.В. Постмодернізм - зваблива та нерозкрита таємниця // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.3-14. – ISSN 2075-1443
1118678
   Постмодернізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 865-867. – ISBN 966-316-069-1
1118679
  Палій О.П. Постмодернізм versus екзистенціалізм: роман Людвіка Вацуліка "Морські свинки" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 137-145
1118680
  Заваженко Т.М. Постмодернізм в інтерпретації Ф. Джеймісона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1118681
  Бернадська Н. Постмодернізм і "пам"ять жанру" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 74-78. – ISSN 0236-1477
1118682
  Бернадська Н. Постмодернізм і "пам"ять жанру" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 12-18. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті досліджуються постмодерністські трансформації прози, роману зокрема, зумовлені як орієнтацією на традицію, так і її запереченням або деструкцією. В статье исследуются постмодернистские трансформации прозы, романа в частности, обусловленные ...
1118683
  Воропаєва О.Б. Постмодернізм і втілення його рис в оповіданні Милорада Павича "Дамаскін". Система уроків. 11 кл. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 6. – С.50-57.
1118684
  Ткаченко А. Постмодернізм і етнопедагогіка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 104-113
1118685
  Голубець О.М. Постмодернізм і мистецька освіта // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 90-92. – ISSN 2520-6419


  " На зламі 1980-1990-х рр. в мистецьке середовище проникає філософія постмодернізму. Українські художники відкривають для себе нові мистецькі форми. Однак, входження у постмодерністичний простір без відповідної підготовки виявилося важким завданням. Не ...
1118686
  Сегедь-Масак Постмодернізм і посткомунізм // Критика. – Київ, 1998. – Травень, (число 5). – С. 17-20
1118687
  Міллікен Д. Постмодернізм і професіоналізм у вищій освіті // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-71. – ISSN 1682-2366
1118688
  Германова Постмодернізм і християнство: проблема взаємодії (огляд концепцій) / Германова, Діас Е.В. де // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 115-124. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1118689
  Марцовенко С.І. Постмодернізм у зарубіжній та українській літературі на матеріалі романів Дж. Фаулза "Жінка французького лейтенанта" та Ю. Андруховича "Дванадцять обручів"
1118690
  Ірдинєнко К. Постмодернізм у мистецтві: новітні тенденції // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 67-74. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Стаття присвячена осмисленню феномена постмодернізму в сучасному культурологічному просторі. Постмодернізм утверджується як широке соціокультурне і світоглядне явище, проникаючи у всі сфери сучасного менталітету. Автор статті проводить паралелі між ...
1118691
  Радзівілл О.А. Постмодернізм у найконсервативнішій з дисциплін, або перспективи курсу історії держави і права // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 261-270. – ISBN 966-7196-06-2
1118692
  Краснокутський Г. Постмодернізм у науці як гра з архетипами: casus anthropologiae / Г. Краснокутський, Н. Лебеденко // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 69-73
1118693
  Павленко Т. Постмодернізм у творчості Рея Бредбері // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 4. – С. 96-103. – ISBN 966-8645-19-7
1118694
  Палій О. Постмодернізм у чеській прозі: періодизація, типологія, поетика // Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – С. 207-219
1118695
  Стусенко О. Постмодернізм український і російський: дві моделі чи роздвоєна модель ? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – 107-112.
1118696
  Орлова Т.В. Постмодернізм українських письменниць і сучасні гендерні проблеми України: історіографічні нотатки // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 118-121
1118697
  Боканурський А. Постмодернізм як гра // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 63-68
1118698
  Дроздовський Д. Постмодернізм як долання межі: досвід сучасної польської та української літератур (дискусійні міркування англіста) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 302-308. – ISSN 0320-8370
1118699
  Задорожна О. Постмодернізм як культурне та літературне явище кінця ХХ - початку ХХІ століть. Теоретичні засади постмодернізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто постмодернізм як літературне та культурне явище кінця ХХ - початку ХХІ ст. Postmodernism as literary and cultural phenomenon in the end of the 20th century- beginning of the 21st century is considered.
1118700
  Назарець В.М. Постмодернізм як літературне явище / В.М. Назарець, Є.М. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 2-7
1118701
  Ковалів Ю. Постмодернізм як проблема в історії художньої літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 3-4
1118702
  Палій О.П. Постмодернізм як світоглядна та художня система (до історичних і теоретичних витоків) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 288-302. – ISSN 2075-437X


  У статті в історико-теоретичному аспекті описуються особливості постмодерністської парадигми як світоглядної і художньої системи, характнризуються філософські та методологічні основи постмодернізму.
1118703
  Постол А.А. Постмодернізм як сучасна суспільно-політична реальність // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 69-79. – ISSN 2072-1692
1118704
  Постол О.Є. Постмодернізм як сучасна суспільно-політична реальність // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 242-247


  Здійснено політологічний аналіз постмодернізму як сучасної соціокультурної реальності. Висвітлюються його прояви і характеристики, зв’язок із глобалізацією, вплив на націю-державу як суспільно-політичний проект модерної доби, трансформацію влади у ...
1118705
  Гуменюк Тетяна Костянтинівна Постмодернізм як транскультурний феномен. Естетичний аналіз : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.08 / Гуменюк Тетяна Костянтинівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 395л. – Бібліогр.: л.371-395
1118706
  Гуменюк Тетяна Костянтинівна Постмодернізм як транскультурний феномен. Естетичний аналіз. : Автореф. дис. ... докт. філософ. наук: 09.00.08 / Гуменюк Т. К.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 38 с.
1118707
  Головченко Н. Постмодернізм як універсальна матриця сучасної літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 17-21
1118708
  Боринштейн Є.Р. Постмодернізм як цінністне підгрунтя духовної культури української молоді / Є.Р. Боринштейн, О.І. Лопуга // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 25-31. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
1118709
  Шувалова І.Л. Постмодернізм. Утома. Втеча // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1118710
  Колісніченко А. Постмодернізм: "дещо" з дороги до храму // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 90-100
1118711
  Русін Р.М. Постмодернізм: естетика і мистецтво віртуальності // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 74-76. – ISSN 2616-9967


  Сучасне мистецтво переживає суттєві трансформації в контексті постіндустріальної культури. Все більшого значення набува- ють комп"ютерні методи виробництва віртуальних артефактів. У статті відзначається, що сучасне віртуальне мистецтво - це новий ...
1118712
  Назарець В.М. Постмодернізм: Кристофер Рансмайр / В.М. Назарець, Є.Я. Васильєв // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С. 22-25
1118713
  Стусенко О. Постмодернізм: нестерпна живучість міфу // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 160-165. – ISSN 0208-0710
1118714
  Базалук О.О. Постмодернізм: філософія освіти // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2015. – № 2 (5). – С. 9-22. – ISSN 2311-8822
1118715
  Лавров Д.В. Постмодерністичні риси в романах Алев Алатли // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 284-290


  Досліджено творчість сучасної турецької письменниці А. Алатли, а саме постмодерністські риси її творів. Окрім цього, читач має можливість ознайомитись з історією постмодернізму на теренах Туреччини
1118716
  Сімченко Галина Постмодерністська й марксистська критика ідеології // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.145-156. – ISSN 1728-9572
1118717
  Рилова О.Ю. Постмодерністська концепція освіти М. Фуко // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 173-175
1118718
  Павлов Ю.В. Постмодерністська критика історицизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-77. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1118719
  Єфименко В. Постмодерністська літературна казка в художній системі постмодернізму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – C. 151-154. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1118720
  Кирилова Т.А. Постмодерністська літературна практика : На матеріалі повісті Біргіт Вандербеке "Альберта приймає коханця") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С.179-185
1118721
  Дібцева О. Постмодерністська модель світу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 66-70
1118722
  Гурбанська С.О. Постмодерністська модель світу в художньому дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 350-353


  У статті розглянуто наукові здобутки у вивченні постмодернізму як сучасного типу художньої комунікації, узагальнено й систематизовано різні наукові підходи до вивчення постмодерністської моделі світу в художньому дискурсі; окреслено основні риси ...
1118723
  Ємчук Т.Б. Постмодерністська модель тоталітарного хронотопу у романі Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 396-402. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1118724
  Пахаренко В. Постмодерністська парадигма шевченкознавства: пошук логіки // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 7-19. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
1118725
  Карпенко В.І. Постмодерністська проблематизація понять стать та гендер // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 70-74. – ISSN 2072-1692
1118726
  Кравченко А.С. Постмодерністська проблематика роману Е.Л. Доктороу "Регтайм" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 312-315. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1118727
  Татаренко А. Постмодерністська проза у сербській літературі: етапи розвитку, тенденцї, поетикальні вектори // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 122-128. – ISSN 0203-9494
1118728
  Водолазька С. Постмодерністська свідомість у творчості Е. Андієвської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 45-50
1118729
  Татаренко А. Постмодерністська стратегія креативного читання: Мілорад Павич як читач Умберто Еко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 26-30. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1118730
  Корж Г. Постмодерністська трансформація історичної пам"яті // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 32-39
1118731
  Чудовська-Кандиба Постмодерністськае бачення рекламних практик // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 309-313. – ISBN 978-966-171-387-0
1118732
  Ліщук Т.Д. Постмодерністське зображення зовнішності людини в тексті роману Ю. Андруховича "Рекреації" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 158-162
1118733
  Окорокова В.В. Постмодерністське моделювання образу нової соціальної реальності : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Окорокова Віра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
1118734
  Погрібна В.Я. Постмодерністське суспільство в епоху глобалізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С . 90-94. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У цій статті зроблена спроба проаналізувати різні точки зору на проблему постмодерністського суспільства в епоху глобалізму, а також досліджується специфіка глобалізаційної парадигми. In this article there is the done attempt to analyze different ...
1118735
  Бабелюк О.А. Постмодерністське текстотворення крізь призму міжкультурної комунікації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 18-24. – ISBN 978-966-2668-24-7
1118736
  Лісевич В. Постмодерністський вимір романів Філіпа Рота // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 124-131. – ISSN 2313-5921
1118737
  Зражевська Н. Постмодерністський дискурс текстів масової комунікації // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 50-53. – Бібліогр.: Літ.: с. 53; 6 п.
1118738
  Баліна К. Постмодерністський дискурс Юрія Андруховича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 14-19.
1118739
  Варениця Ольга Петрівна Постмодерністський дискурс: радикальні спроби оновлення філософії : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Варениця Ольга Петрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 191л. – Бібліогр.: л.173-191
1118740
  Варениця О.П. Постмодерністський дискурс: радикальні спроби оновлення філософії : Автореф. дис... канд. філософських наук: 09.00.05. / Варениця О.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1118741
  Монахова Т.В. Постмодерністський кітч у лінгвістиці // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 74-81


  Запропоновано лінгвістичне осмислення поняття кітч та визначено ключові ознаки постмодерністського кітчу: інтертекстуальність, іронічні метафори, ритмізація тексту, суржик-кітч тощо.
1118742
  Кузнєцова О.В. Постмодерністський комічний ідіодискурс Дейва Баррі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кузнєцова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1118743
  Кравченко О.В. Постмодерністський контекст теоретичного моделювання сучасної культурної політики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 25-33
1118744
  Сабадаш Ю.С. Постмодерністський роман як багатопластовий культурний код (на прикладі роману У. Еко "Маятник Фуко") // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 43-52. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
1118745
  Савчин М. Постмодерністський світогляд і проблемний контекст психологічного пізнання особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (82). – С. 7-23. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 1810-2131
1118746
  Водолазька Світлана Анатоліївна Постмодерністські акценти у творчості Емми Андієвської : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Водолазька Світлана Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 188 л. – Бібліогр.: л.174 - 188
1118747
  Водолазька Світлана Анатоліївна Постмодерністські акценти у творчості Емми Андієвської : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Водолазька С.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1118748
  Водолазька С. Постмодерністські акценти у творчості Є. Андрієвської // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 117-126
1118749
  Сморжевська О. Постмодерністські візії релігійності: сучасне язичництво у міській культурі : (Україна в загальноєвроп. контексті) : монографія / Оксана Сморжевська. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 196, [2] с. : табл., фот. – Бібліогр.: с. 171-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-812-3
1118750
  Євтушенко С. Постмодерністські експерименти в романі Пітера Акройда "Журнал Віктора Франкенштейна" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 109-115. – ISSN 2078-340X


  Досліджено постмодерністські експерименти англійського письменника Пітера Акройда. Особливу увагу приділено роману “Журнал Віктора Франкенштейна” та твору англійської письменниці початку ХІХ ст. Мері Шеллі “Франкенштейн, або Сучасний Прометей” як ...
1118751
  Зозуля О.В. Постмодерністські концепції пародії: основні проблемні підходи і дискусії // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С . 25-30. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1118752
  Скиба Е. Постмодерністські концепції стилю життя масової культури: сучасний український контекст // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 289-291. – ISBN 978-966-439-357-4
1118753
  Соболєвський Я.А. Постмодерністські мотиви в "трансгресивній прозі" Чака Паланіка // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 177-179
1118754
  Богачевська І.В. Постмодерністські наративні концепції та сучасна протестантська біблійна герменевтика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Пропонована читачеві стаття аналізує впливів постмодерністських наративних концепцій на християнське богослов"я, постмодерністської герменевтики на сучасну Біблійну екзегезу. Автор показує напрямки та засоби трансформації сучасного християнського ...
1118755
  Черевченко В. Постмодерністські риси повісті-притчі Річарда Баха "Чайка Джонатан Лівінгстон" / Віктор Черевченко // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 5 (431), травень. – С. 55-60
1118756
  Михайлищин З.М. Постмодерністські стратегії роману Маргарет Дреббл "Сяючий шлях" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 61-67


  Метою даної розвідки є розглянути постмодерністські тенденції у романі М. Дреббл "Сяючий шлях". Методологічними засадами аналізу є дослідження відомих теоретиків постмодернізму Лінди Хатчен, Брайана Макгейла, а також праці української дослідниці Марти ...
1118757
  Динниченко Т. Постмодерністські тенденції в романі А. Жіда "Фальшивомонетники" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – C. 80-87. – ISSN 2078-340X
1118758
  Григорова О. Постмодерністські тенденції в сучасній німецькомовній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-17. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядаються постмодерністські тенденції в німецькомовній літературі сьогодення. Філософське підгрунтя явища складають наведені автором праці німецьких дослідників В.Вельша, К.Шерпе, Х.Швілька. Основні ознаки явища ілюструються на матеріалі творів ...
1118759
  Колос Д. Постмодерністські тенденції в українських фільмах кінця ХХ - початку ХХІ століття // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 47-55
1118760
  Вишеславський Г. Постмодерністські тенденції у сучасному візуальному мистецтві України кінця 1980-х - початку 1990-х рр. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 93-146. – ISBN 978-966-8911-9
1118761
  Боднарчук Т.В. Постмодерністські тенденції у сучасному українському мистецтві : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. : спец. 26.00.01 - теорія та історія культури (мистецтвознавство) / Боднарчук Т.В. ;Львівська нац. музична ак. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 13 назв.
1118762
  Нагачевська О.О. Постмодерністські тенденції у творчості Джойс Керол Оутс // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 125-128


  The article deals with the postmodernist tendencies in Joyce Carol Oates" works. The author defines writer"s artistic and aesthetic views and analyses her novel "Blond" (2000).
1118763
  Савченко А.А. Постмодернова магія в контексті енергоінформаційної парадигми // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – C. 86-94
1118764
  Москаленко К.В. Постмортальна репродукція у медичному праві // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 68-70
1118765
  Чорна І.В. Постнатальний розвиток приплоду самок щурів та масометричні показники органів щурів двох поколінь при вживанні генетично модифікованої сої та раундапу / І.В. Чорна, Г.В. Дроник // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 11-18 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-9912
1118766
  Сидорова В.Ф. Постнатальный рост и восстановление внутренних органов и позвоночных / В.Ф. Сидорова. – Москва, 1969. – 192с.
1118767
  Анисимов А.П. Постнатальный рост некоторых клеточных популяций аскариды в связи с развитием в них соматической полиплоидии : Автореф. ... канд. биол. наук: 03.00.17 / Анисимов Алим Петрович ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград : Высшая школа, 1974. – 24 с.
1118768
  Гуляев В.Н. Постнекласический уровень проектирования технологии развития познавательной деятельности обучающихся в высшей школе / В.Н. Гуляев, Н.С. Слепухина // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 222-229. – ISSN 2073-8536
1118769
  Скловський І.З. Постнекласична версія української ідеї у гоголівському контексті практичної філософії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.29-33
1118770
  Теліженко Л.В. Постнекласична модель цілісної людини: тоталогічний вимір // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 185-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються перспективи нового раціонального осмислення антропологічної цілісності з позицій постнекласичної методології. Аналізуються особливості тоталогічної моделі цілісної людини на основі концепту онтико-онтологічної дуальності як ...
1118771
  Рижко В.А. Постнекласична наука і гуманітарна революція як проблема // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 48-57. – ISSN 2077-8309
1118772
  Саух П. Постнекласична наука і парадигмальні зсуви освіти ХХI століття // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч.4. – С. 84-89.
1118773
  Тарасевич В. Постнекласична наука та економічна теорія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 59-64. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1118774
  Лар"яновський І.С. Постнекласична наука та проблема її аксіологічної експертизи // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 40-42
1118775
  Сидоренко Л. Постнекласична наука: проблема об"єктивності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 62-64
1118776
  Колісник О.П. Постнекласична парадигма взаємодії особистості зі світом шляхом її духовного саморозвитку // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 132-147


  Півкулі головного мозку діють рецепрокно: ліва розвиває понятійно-логіч-ний розсудок, права . образно-інтуїтивний розум. Лівопівкульовий розсудок і правопівкульовий розум доповнюють один одного в напрямку гармонійного функціонування складної системи ...
1118777
  Яшина О.М. Постнекласична парадигма художньо-естетичної освіти: концептуальні та соціальні виміри становлення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 232-237. – ISSN 2076-1554
1118778
  Добронравова І.С. Постнекласичне знання як процес - Київська філософська школа надає засоби розуміння // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 161-172. – ISBN 978-966-439-447-2
1118779
  Добронравова І. Постнекласичне знання як процес - форми організації та самоорганізації // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2011. – № 1/2 (10). – С. 220-230
1118780
  Сидоренко С.А. Постнекласичний дискурс як контекст формування концепту про-екологічних практик // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 35-43
1118781
  Семенова А. Постнекласичний період методологічного виміру єдності нелінійного синтезу знань в аспекті розвитку теорій лідерства // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 100-113. – ISSN 2616-3241


  Здійснено аналіз стану дослідження проблеми підготовки нової генерації науково-педагогічних та інженерно-педагогічних кадрів - національної еліти, яка здатна оволодіти новою постнекласичною методологічною освітньо-світоглядною парадигмою. Доведено ...
1118782
  Варипаєв О.М. Постнекласичний підхід до сучасної філософії освіти / О.М. Варипаєв, Г.В. Запаренко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 2. – С. 213-221
1118783
  Кривцова Н.В. Постнекласичний підхід у дослідженні самореалізації особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 184-193. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
1118784
  Дорофеєва М.С. Постнекласичний тип наукової раціональності у синергетиці перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 129-137
1118785
  Тітов І.Г. Постнекласичні засади сучасної психологічної науки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 766-775. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1118786
  Нестерова М.О. Постнекласичні методолгії сучасного менеджменту // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 74-76
1118787
  Додонова В.І. Постнекласичні обрії соціальної раціональності // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 105-117. – ISSN 2077-8309
1118788
  Сидоренко С.А. Постнекласичні перспективи комплексності дослідження екологічних практик : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Сидоренко С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 192 л. – Бібліогр.: л. 174-192
1118789
  Сидоренко С.А. Постнекласичні перспективи комплексності дослідження екологічних практик : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09. / Сидоренко С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15с. – Бібліогр.: 8 назв
1118790
  Волик О.Ю. Постнекласичні перспективи концептуалізації психологічних практик : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Волик Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1118791
  Волик О.Ю. Постнекласичні перспективи концептуалізації психологічних практик : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Волик Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 180 л. – Бібліогр.: л. 164-180
1118792
  Скловська О.І. Постнекласичні підстави становлення цивілізованої комунікативної культури // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 135-143. – ISSN 2072-1692
1118793
  Огуй О. Постнекласичні пошуки в філології XXI ст.: проблеми та перспективи нового розуміння мовної системи (на матеріалі полісемії в німецькій мові) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 68-75. – Bibliogr.: Літ.: С. 75; 12 поз. – ISBN 966-8188-07-1


  Дослідження XX ст. ховалися у своїх вузькоспеціалізованих комірках - вони переважно обмежувалися аналізом конкретного предмета. Наука початку XXI ст., підсумовуючи попередні досягнення бурхливої епохи, вступила в пост- некласичний етап досліджень. ...
1118794
  Огуй О. Постнекласичні пошуки в філології ХХІ ст.: проблеми та перспективи нового розуміння мовної системи (на матеріалі полісемії в німецькій мові) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 68-75. – ISBN 966-8188-08-X
1118795
  Айдемиров Г.О. Постнеклассическая методология в науке и мистицизме // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 2. – С. 146-153. – ISSN 0235-1188
1118796
  Тютюнник Ю.Г. Постнеклассическая методология и постнеклассическая философия на примере одной науки) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 142-170
1118797
  Кривцова Наталья Вячеславовна Постнеклассическая модель самореализации ученого-медика // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 82-89. – Библиогр.: 8 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1118798
  Бевзенко Л.Д. Постнеклассическая наука – к вопросу о человекоразмерности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 24-36. – ISSN 2077-8309
1118799
  Тарасевич В.Н. Постнеклассическая наука и экономическая синергетика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-13. – (Економіка ; Вип. 62)


  Викладено концептуальні аспекти постнекласичної науки та економічної синергетики. Визначається місце економічної синергетики у предметному просторі фундаментальної економічної науки.
1118800
  Черепанов С.К. Постнеклассическая рациональность в математике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (45). – С. 62-77. – ISSN 1560-7488
1118801
  Даниелян В.В. Постнеклассическая философия как методологическое основание построения современной эволюционной теории / В.В. Даниелян, В.А. Карпин, М.А. Филатов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2013. – № 2 (57). – С. 82-91. – ISSN 1560-7488
1118802
  Мелков Ю.А. Постнеклассические исследования: гуманитарность и гуманистичность // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 186-188
1118803
  Бевзенко Л.Д. Постнеклассические практики – вариант концептуализации // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 29-58
1118804
  Кизима В.В. Постнеклассические практики : рефлексивность и управление // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.54-65. – ISSN 0042-8744
1118805
  Никонорова Е.В. Постнеклассические практики в современных библиотечных исследованиях // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С. 24-37. – ISSN 0869-608Х
1118806
  Добронравова И.С. Постнеклассические практики повседневности: преимущества синергетического контекста обсуждения // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 24-29
1118807
  Кизима В.В. Постнеклассические практики: дивергенция и исток // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 7-16
1118808
  Кизима В.В. Постнеклассические практики: рефлексивность и управление // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 7-28
1118809
  Телиженко Л.В. Постнеклассические типы целостности человека // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.159-166. – ISSN 1728-3671
1118810
  Данилова В.С. Постнеклассический универсализм на основе концепции ноосферогенеза // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.137-152
1118811
  Донникова И.А. Постнеклассическое гуманитарное знание: движение к антропологической сложности // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 183-185
1118812
  Ігнатович Н.І. Постнеокласична парадигма: відмова від методологічної ортодоксії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 137-142
1118813
  Коновалов Г.И. Постой в Кудеярове / Г.И. Коновалов. – М., 1973. – 263с.
1118814
   Постой, или Когда один теряет, то другие пользуются : Фарс в 1 д. / Вольный пер. с фр. драм. артиста Л. Вестри. [Luigi Vestri]. – Санкт-Петербург : Т-во "Худ. печати", 1902. – 60 с. – Текст пьесы парал. на рус. и ит. яз. - В кн. статья: К вопросу о генетической связи "Москаля-чаривника" и "Простака" / М.Н. Кочубей
1118815
  ДзинглюкО Постокупаційні реалії повсякденного життя населення Одеської області (1944-1945 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 68-74
1118816
  Михайлюк В.О. Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування / В.О. Михайлюк, І.В. Сергієнко ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2015. – 245, [2] с. – Бібліогр.: с. 234-244. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1504-3
1118817
  Ольховников А Посторение показателей аудитории средств массовой инормации : Автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.01 / Ольховников А В.; МГУ. – Москва, 1990. – 24 с.
1118818
  Индукаев Ю.В. Посторогенная железорудная субформация контактово-метасоматических месторождений центральной части Алтае-Саянской области / Ю.В. Индукаев. – Томск, 1983. – 195с.
1118819
  Васильева А.В. Постороение кеплеровских разложений и общей планетной теории с помощью пуассоновского процессора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Васильева А.В.; Главная астрономич. обсерватория. – Л, 1979. – 12л.
1118820
  Васильева А.В. Постороение кеплеровских разложений и общей планетной теории с помощью пуассоновского процессора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Васильева А.В.; Главная астрономич. обсерватория. – Л, 1979. – 12л.
1118821
  Петльований В. Посторонись, Америко! : З блокнотом по Вінниччині / В. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 37 с.
1118822
  Кожевникова Н.В. Посторонние в доме / Н.В. Кожевникова. – Москва, 1983. – 302с.
1118823
  Азольский А. Посторонний : роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 10-59. – ISSN 0130-7673
1118824
  Азольский А. Посторонний А. : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 20-64. – ISSN 0130-7673
1118825
  Долгов Г.Г. Посторонний предмет в зарослях орешника / Г.Г. Долгов. – М, 1990. – 301с.
1118826
  Молчанова Л.Г. Посторонний человек / Л.Г. Молчанова. – Молотов, 1956. – 156с.
1118827
  Камю Альбер Посторонний. Чума / Камю Альбер. – Харьков : Фолио, 1998. – 335с. – ISBN 966-03-0540-0
1118828
  Камю А. Посторонний. Чума : Романы / А. Камю. – Харьков : Фолио, 1999. – 335с. – ISBN 966-03-0585-0
1118829
  Камю Альбер Посторонний. Чума : Романы / Камю Альбер; Пер. с франц. Н.Галь, Н.Жаркова. – Ростов-на-Дону; Харьков : Феникс; Фолио, 1999. – 335 с. – (Классики 20 века). – ISBN 966-03-0540-0
1118830
  Камю Альбер Посторонний. Чума : Романы / Камю Альбер. – Москва; Харьков : АСТ; Фолио, 2001. – 336с. – (Сер. Вершины. Мастера.). – ISBN 5-17-005979-5; 966-03-1171-0.
1118831
  Камю А. Посторонний. Чума. Падение. Рассказы и эссе / А. Камю. – Москва, 1988. – 461с.
1118832
  Камю А. Посторонний. Чума. Падение. Рассказы и эссе : [сборник : пер. с фр.] / Альберт Камю ; [сост. и предисл. С. Великовского]. – Москва : Радуга, 1989. – 461, [2] с. – (Мастера современной прозы. Франция / редкол.: Г.А. Анджапаридзе, Л.Г. Андреев, Ю.А. Барабаш [и др.]). – ISBN 5-05-002281-9
1118833
  Головачев В.В. Посторонним вход воспрещен : фантастический роман / Василий Головачев. – Москва : Эксмо, 2007. – 384с. – (Абсолютное оружие). – ISBN 978-5-699-22861-4
1118834
  Медушевская Юля Посторонним вход воспрещен : Резидент // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 14-16 : Фото
1118835
  Тургенев И.С. Постоялый двор / И.С. Тургенев. – Изд. 6-е. – Птгр., 1916. – 76с.
1118836
  Чиладзе О. Постояльцы : Рассказы. Повести. Роман / О. Чиладзе. – Москва : Художественная литература, 1985. – 382с.
1118837
   Постоянная выставка индийского искусства. Путеводитель.. – М., 1958. – 53с.
1118838
   Постоянная выставка китайского искусства. Москва.. – М., 1958. – 87с.
1118839
  Азимов А. Постоянная должность : повесть, рассказ : пер. с англ. / А. Азимов ; к сб. в целом: худож. К.Т. Лавро. – Киев : Молодь, 1991. – 158, [2] с. : ил.
1118840
  Василенко Л.Б. Постоянная Керра молекулярных комплексов полизамещенных бензола с основаниями : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Василенко Л.Б.; Харьковский политехн. ин-т. – Харьков, 1971. – 18л.
1118841
   Постоянная колхозная бригада и внутрибригадная организация труда.. – М., 1934. – 196с.
1118842
   Постоянная комиссия по изучению естественных производительных сил СССР. : (основана в 1915 году). – Л. : Издательство Академии Наук СССР, 1925. – 27 с.
1118843
  Сагитов М.У. Постоянная тяготения и масса Земли / М.У. Сагитов. – Москва : Наука, 1969. – 188 с.
1118844
  Сагитов М.У. Постоянная тяготения, масса и средняя плотность земли : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Сагитов М.У.; Гос. астрон. ин-т. – М., 1975. – 24л.
1118845
  Васильев А.В. Постоянно действующее производственное совещание / А.В. Васильев. – Москва, 1978. – 64с.
1118846
  Огняник Н.С. Постоянно действующие гидрогеологические модели интенсивно осваиваемых территорий Украинской ССР / Н.С. Огняник. – Киев : Наукова думка, 1991. – 173с.
1118847
  Огняник Н.С. Постоянно действующие математические модели гидрогеологических процессов / Н.С. Огняник. – Киев, 1983. – 166 с.
1118848
   Постоянно действующие модели гидролитосферы территорий городских агломераций. – М., 1991. – 196с.
1118849
   Постоянно действующие производственные совещания.. – М., 1959. – 173с.
1118850
  Таранчук М.В. Постоянно действующие факторы, решающие судьбу войны. / М.В. Таранчук. – 2-е изд., доп. – Москва, 1954. – 136с.
1118851
  Лукацкий М.А. Постоянно действующий теоретико-методологический семинар при Президиуме РАО // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 4. – С. 82-99. – ISSN 0869-561Х


  7 февраля 2012 г. под руководством академика РАО Г.Н.Филонова, чл.-корр. РАО Э.В.Сайко и чл.корр. РАО М.А.Лукацкого состоялось очередное заседание постоянно действующего теоретико-методологического семинара при Президиуме РАО. Прозвучали оригинальные ...
1118852
  Рубинский А.В. Постоянно совершенствовать методическую работу с лекторами. / А.В. Рубинский, Н.В. Смелянов. – М, 1972. – 32с.
1118853
  Горнунг М.Б. Постоянновлажные тропики = (изменение природной среды под воздействием хозяйственной деятельности) / М.Б. Горнунг. – Москва : Мысль, 1984. – 239с.
1118854
   Постоянное магнитное поле Земли, палеомагнетизм и магнетизм горных пород. – Киев : Наукова думка, 1973. – 206с.
1118855
  Бямбаа Ч. Постоянное магнитное поле территории Монгольской народной республики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Бямбаа Ч.; АН СССР. – М, 1975. – 19л.
1118856
   Постоянное планово-высотное съемочное обоснование : практ. пособие / Л.С. Хренов, Б.И. Коськов, П.Н. Бруевич, Ю.В. и др. Визиров; Л.С. Хренов, Б.И. Коськов, П.Н. Бруевич, Ю.В. Визиров и др. ; под ред. Л.С. Хренова. – Москва : Недра, 1982. – 336 с.
1118857
  Селигей А.М. Постоянные запоминающие устройства с недвоичным представлением информации. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.13 / Селигей А.М.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1118858
  Брик Е.А. Постоянные запоминающие устройства цифровых машин / Е.А. Брик. – Л, 1969. – 96с.
1118859
  Агеев Я.П. Постоянные звенья в колхозе / Я.П. Агеев. – Куйбышев : Куйбышевоблгиз, 1948. – 128 с.
1118860
  Майданик А.В. Постоянные комисии местных Советов депутатов трудящихся : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Майданик А. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1118861
  Чехарин Е.М. Постоянные комисси местных советов / Е.М. Чехарин. – М, 1975. – 176с.
1118862
  Андреев В.И. Постоянные комиссии - важнейшие выборные органы Советов / Андреев В.И. – Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1961. – 68 с.
1118863
  Бусько Л.С. Постоянные комиссии / Л.С. Бусько. – Л., 1972. – 67с.
1118864
  Иванова В.И. Постоянные комиссии благоустройства и дорожного строительства местных Советов / В.И. Иванова. – М, 1970. – 40с.
1118865
  Чехарин Н.М. Постоянные комиссии в системе органов местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Чехарин Н.М.; МГУ. Юрид. ф-тет. – М., 1972. – 20л.
1118866
  Чехарин И.М. Постоянные комиссии в системе органов местных Советов. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Чехарин И.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – М., 1972. – 20л.
1118867
  Новиков С.Г. Постоянные комиссии Верховного Совета СССР / С.Г. Новиков. – Москва, 1962. – 63с.
1118868
  Махненко А.Х. Постоянные комиссии Верховного совета СССР и Верховных Советов Союзных республик / А.Х. Махненко. – Москва, 1969. – 64с.
1118869
  Тохтаходжаева И. Постоянные комиссии Верховного Совета Узбекской ССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Тохтаходжаева И.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 26л.
1118870
  Кривенко Л.Т. Постоянные комиссии Верховных Советов союзных республик. / Л.Т. Кривенко. – Москва, 1970. – 144с.
1118871
  Максимов В.М. Постоянные комиссии действуют / В.М. Максимов. – Симферополь, 1974. – 80с.
1118872
  Постников М.А. Постоянные комиссии жилищно-коммунального хозяйства местных Советов. / М.А. Постников. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 80 с.
1118873
  Веселов Я П. Постоянные комиссии местных Советов / Я П. Веселов, . – Київ, 1978. – 62с.
1118874
  Тютюнник Г.А. Постоянные комиссии местных Советов / Г.А. Тютюнник. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 94с.
1118875
  Спирина Э.В. Постоянные комиссии местных Советов в современный период / Э.В. Спирина. – Москва, 1973. – 45с.
1118876
  Кутафин О.Е. Постоянные комиссии местных Советов по делам молодежи / О.Е. Кутафин. – Москва, 1974. – 79с.
1118877
  Малков В.А. Постоянные комиссии народного образования местных советов / В.А. Малков. – Москва, 1970. – 48с.
1118878
  Кутафин О.Е. Постоянные комиссии палат Верховного Совета СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: / Кутафин О.Е.; МГУ. Юридич. фак. – М., 1965. – 16л.
1118879
  Нагорная М.А. Постоянные комиссии районного, городского Совета / М.А. Нагорная. – Москва, 1974. – 80с.
1118880
  Таранин В. Постоянные комиссии Севастопольского городского Совета. / В. Таранин. – Симферополь, 1954. – 48с.
1118881
  Имашев М.Т. Постоянные комиссии сельских и аульных Советов / М.Т. Имашев. – Алма-Ата, 1959. – 44с.
1118882
  Основин В.С. Постоянные комиссии социалистической законности и охраны общественного порядка местных Советов. / В.С. Основин. – Москва, 1960. – 56 с.
1118883
  Семененко И.И. Постоянные комиссии социалистической законности местных Советов / И.И. Семененко. – Москва, 1970. – 64с.
1118884
  Михалкевич В.Н. Постоянные комиссии социального обеспечения местных Советов / В.Н. Михалкевич. – Москва, 1970. – 32с.
1118885
  Гуляр С.А. Постоянные магнитные поля и их применение в медицине / Ин-т физиол. им. А.А. Богомольца НАН Украины; Акад. технологических наук Украины; С.А. Гуляр, Ю.П. Лиманський. – Киев : Ин-т физиол. им. А.А. Богомольца НАН Украины, Цептер Интернациональ Украина, 2006. – 320с. – ISBN 966-96567-3-7
1118886
  Пику Р. Постоянные магниты / Р. Пику. – Москва ; Ленинград, 1931. – 104 с.
1118887
  Кантер С А. Постоянные магниты : учебник / С А. Кантер, . – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1938. – 106 с.
1118888
   Постоянные магниты : справочник. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 239 с.
1118889
  Сливинская А.Г. Постоянные магниты / А.Г. Сливинская, А.В. Гордон. – М.-Л., 1965. – 128с.
1118890
   Постоянные магниты : справочник. – Москва : Энергия, 1971. – 376 с.
1118891
   Постоянные магниты / А.Б. Альтман, Э.Е. Верниковский, А.Н. Герберг, П.А. Гладышев, Ю.А. и др. Грацианов; Пятин Ю.М,. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Энергия, 1980. – 486 с.
1118892
  Белевцев А.Т. Постоянные магниты в приборостроении : [обзор] / Белевцев А.Т. ; М-во приборостроения, средств автоматизации и систем управления. – Москва : ОНТИприбор, 1966. – 160 с. – Библиогр.: с. 156-158
1118893
  Мельников Ю.А. Постоянные магниты электровакуумных СВЧ приборов / Ю.А. Мельников. – Москва, 1967. – 183 с.
1118894
  Малышев А.А. Постоянные непроволочные соединения. / А.А. Малышев, О.А. Рыбинский. – М.-Л., 1959. – с.
1118895
  Лебедева Л.А. Постоянные сравнения и их отношение к лексическому окружению : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Лебедева Л. А. ; Ростов. ГУ. – Ростов н/Д, 1977. – 24 с.
1118896
   Постоянные сравнения русского языка. Справ. пособие.. – Краснодар, 1975. – 51с.
1118897
  Горыня А.А. Постоянные физической либрации Луны / А.А. Горыня. – Киев : Наукова думка, 1969. – 276 с.
1118898
  Пеянович А. Постоянные эпитеты как этнокультурные маркеры и их фразеологическая транспозиция (теоретические и переводческие аспекты) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 89-98. – ISSN 0130-9730
1118899
  Рыленков Н.И. Постоянство / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1954. – 147с.
1118900
  Костенко Н.Ф. Постоянство : стихи / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовэняскэ, 1959. – 212 с.
1118901
  Найдич М.Я. Постоянство / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1968. – 119с.
1118902
  Баренц С.К. Постоянство / С.К. Баренц. – Москва : Военное издательство, 1968. – 48 с. – (Библиотечка журн. "Советский воин" ; № 23/593)
1118903
  Максимов М.Д. Постоянство : Избранная лирика / М.Д. Максимов. – Москва, 1971. – 254с.
1118904
  Богданов П.Ф. Постоянство / П.Ф. Богданов. – М, 1972. – 95с.
1118905
  Забара В. Постоянство / В. Забара. – Ташкент, 1973. – 39с.
1118906
  Коршунов А.Ф. Постоянство / А.Ф. Коршунов. – Л., 1974. – 100с.
1118907
  Викулов С.В. Постоянство / С.В. Викулов. – Москва, 1977. – 127с.
1118908
  Аткай Постоянство : стихи и поэмы : пер. с кумык / Аткай ; худож. Л. Кузнецов. – Москва : Современник, 1977. – 239 с. : ил., цв. ил. – (Б-ка поэзии "Россия")
1118909
  Гейдеко В.А. Постоянство перемен : Социально-нравственные проблемы современной русской советской прозы / В.А. Гейдеко. – Москва : Современник, 1978. – 223 с.
1118910
  Гейдеко В.А. Постоянство перемен / В.А. Гейдеко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Современник, 1985. – 190 с.
1118911
  Пратолини Васко Постоянство разума. / Пратолини Васко. – Москва, 1966. – 303с.
1118912
  Халупский И.Я. Постоянство. / И.Я. Халупский. – Ростов -на-Дону, 1966. – 87с.
1118913
  Чистякова Г.А. Постоянство. / Г.А. Чистякова. – М., 1968. – 48с.
1118914
  Соколов А.И. Постоянство. / А.И. Соколов. – М., 1970. – 48с.
1118915
  Щипахина Л.В. Постоянство. / Л.В. Щипахина. – Москва, 1976. – 151с.
1118916
  Смеляков Я.В. Постоянство. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1991. – 223с.
1118917
  Полухин Ю.Д. Постоянство. (О бригадире механизаторов Колым. ГЭС А.Дюжеве) / Ю.Д. Полухин. – Москва, 1973. – 94с.
1118918
  Ульянова И.В. Постоянство. Стихи. / И.В. Ульянова. – Кишинев, 1972. – 156с.
1118919
  Корнеев А.А. Постоянство: Лирика. / А.А. Корнеев. – Вологда, 1963. – 28с.
1118920
  Коваленко І.І. Постпанопктикум: метаморфози культури контролю в цифровому суспільстві / І.І. Коваленко, Ю.В. Мелякова, Е.А. Кальницький // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 41-58. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1118921
   Постперестройка: концептуальная модель развития нашего общества, политических партий и общественных организаций.. – М., 1990. – 92с.
1118922
  Краснощеков Ю.Н. Постпирогенная трансформация почв кедровых лесов в южном Прибайкалье / Ю.Н. Краснощеков, Ю.С. Чередникова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 1057-1067 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0032-180Х
1118923
  Варданянц Л.А. Постплиоценовая история Кавказско-Черноморско-Каспийской области / Л.А. Варданянц. – Ереван : АН АССР, 1948. – 184с. + 7 палеографических схем
1118924
  Григорович-Березовский Постплиоценовые морские отложения Черноморского побережья = Les depots postpliocenes marins sur les bords de la Mer Noire : Предварительная заметка / Н.А. Григоровича-Березовский // Dare de seama asupra cercrtarilor geologice din vara 1897 / Munteanu-Murgoci. – Bucuresti, 1898. – 4 : Ridicari geologice in N. Dobrogei. – [20] с.
1118925
  Григорович-Березовский Постплиоценовые отложения каспийского типа в Черноморской губернии / Н.А. Григорович-Березовский // Dare de seama asupra cercrtarilor geologice din vara 1897 / Munteanu-Murgoci. – Bucuresti, 1898. – 4 : Ridicari geologice in N. Dobrogei. – 11 с.
1118926
  Храмова В.Л. Постпозитивистская философия науки и объективность истины / В.Л. Храмова. – Киев : Феникс, 2013. – 599, [1] с. : ил., схемы. – Библиогр. в примеч.: с. 569-597. – ISBN 978-966-136-055-5
1118927
  Караева Постпозитивный предлог в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Караева МС.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1964. – 18л.
1118928
  Шульга М.А. Постпомаранчева Україна в російських геополітичних розвідках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 64-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються міркування сучасних російських вчених про завдання Росії стосовно "постпомаранчевої" України. З"ясовуються теоретичні аргументи та практичні кроки, що їх Україна може використати та здійснити під час вирішення спірних з Росією ...
1118929
  Альбрехт П.-А. Постпревентивное уголовное право - прощание с уголовным правом = Das nach-praventive Strafrecht: Abschied vom Recht : статья / Петер-Алексис Альбрехт ; пер. с нем. яз. Г. Мошака. – 2-е изд. – Одесса : Фенікс, 2012. – 26, [2] с. – Авт., название парал. рус., нем. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-438-458-9
1118930
  Денисенко А. Постпред України Іван Грищенко : біографічне есе / Анатолій Денисенко, Ввсиль Туркевич. – Київ : Планета, 2011. – 96 с. : фотоіл. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" / редкол. : Л.В. Губерський (голова), К.І. Грищенко, Б.І. Гуменюк та ін. ; вип. 2). – ISBN 966-625-020-9 ; 966-518-338-9
1118931
  Мирхамидов М. Постпредство уполномочено сооющить... / М. Мирхамидов. – Ташкент, 1989. – 99с.
1118932
  Куринский В.А. Постпсихологическая автодидактика : [в 2 ч.] / Валерий Куринский ; Постпсихол. ин-т глобал. культуры. – Изд. 4-е, доп. – Киев : Homo globalis for global culture. – (ПостПсихология). – ISBN 5-8238-0855-0
Ч. 1 : Лекции. – 2006. – 406, [1] с., [9] л. ил. : ил.
1118933
  Куринский В.А. Постпсихологическая автодидактика : [в 2 ч.] / Валерий Куринский ; Постпсихол. ин-т глобал. культуры. – Киев : Homo globalis for global culture. – (ПостПсихология). – ISBN 5-8238-0854-2
Ч. 2 : Монография / [ред. англ. текста Ю. Бесараб ; ред. рос. текста Н. Иванова]. – 2006. – 659, [1] с., [8] л. ил. : ил. – Текст рус., англ.
1118934
  Куринский В.А. Постпсихологическая философия здоровья : (лекции) / Валерий Куринский. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 496 с. – Предм. указатель: с. 485-494. – ISBN 978-617-7560-04-2
1118935
  Фесенко В.С. Постпункционная головная боль: лечение // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 13-19. – ISSN 2224-0586
1118936
  Сабило И.И. Пострадавших не будет / И.И. Сабило. – Л, 1987. – 301с.
1118937
   Пострадиационная репарация.. – М.
1. – 1970. – 1-336с.
1118938
  Нальовіна О.Є. Пострадіаційне порушення стану структурних компонентів мебран лімфоцитів / О.Є. Нальовіна, Л.І. Остапченко, І.Г. Кондрічін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-20. – (Біологія ; Вип. 28)


  Встановлено, що найбільш виражене збільшення інтенсивності флуоресценції зонду АНС є характерним для мембран лімфоцитів, які було отримано з селезінки тварин через 12 год після дії радіації. Вивчення співвідношення червоної та зеленої інтенсивностей ...
1118939
  Кулікова Ірина Арнольдівна Пострадіаційні зміни функціональної взаємодії Na,K-транспорту з моноамінергічними системами головного мозку : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.08 / Кулікова Ірина Арнольдівна; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. – К., 1997. – 25л.
1118940
  Остапченко Л.І. Пострадіаційні порушення у системах фосфорилювання лімфоїдних клітин селезінки та тимусу щурів = біологія / Л.І. Остапченко, М.В. Ручко, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 20-24 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1118941
  Головаха Є. Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві / Є. Головаха, Н. Паніна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.5-22. – ISSN 1563-3713
1118942
  Пацурківський С П. Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки та перспективи розвитку / С П. Пацурківський, Р.О. Гаврилюк, В.В. Хохуляк // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-14. – (Правознавство ; Вип.286)
1118943
  Пацурківський П. Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки та перспективи розвитку / П. Пацурківський, Р. Гаврилюк, В. Хохуляк // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 35-45
1118944
  Мельник В.П. Пострадянська соціально-економічна трансформація: можливості та умови використання історичного досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-30. – (Економіка ; Вип. 62)


  Висвітлюється авторське бачення спробу використання світового досвіду економічних трансформацій при здійснені пострадянських господарських реформ в Україні.
1118945
  Тимченко І. Пострадянська та європейська освітня термінологія: порівняльний аналіз // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 38-53. – ISSN 2078-1016


  Детально досліджено походження терміна "професіонал", межі його застосовності, визначальні характеристики. Запропоновано використати фінський досвід розвитку освіти і суспільства.
1118946
  Пацурківський П. Пострадянська теорія бюджетного права: полемічні нотатки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 103-108. – ISSN 0132-1331
1118947
  Рудяков П.М. Пострадянська трансформаційна парадигма Молдови та елементи несистемно-асинхронної модернізації в ній // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 193-209. – ISBN 978-966-02-7888-2
1118948
  Барановський М. Пострадянська трансформація сільського простору в Україні: від поляризації до централізації // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 23 (2). – С. 23-29. – ISSN 2076-1333
1118949
   Пострадянська трансформація: практика і досвід Вірменії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 261-272. – ISBN 978-966-02-8276-6
1118950
  Клековкін О.Ю. Пострадянський всуп до театрознавства // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 353-359. – ISBN 978-966-136-114-9
1118951
  Прибиткова І. Пострадянський міграційний перехід в Україні: до історії міграційних практик // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 87-90. – ISSN 2077-5105
1118952
  Цибуляк А.Г. Пострадянський простір як ключовий регіон для вирішення проблем зовнішньої військової політики Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 139-141
1118953
  Орлова Т. Пострадянський простір: зіткнення цивілізацій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12 серпня (№ 143)


  Останнім часом у різного роду коментарях зустрічається вираз "зіткнення цивілізацій". Гучно! Проте, чи розуміють читачі (і самі автори), про що йдеться? На жаль, чимало матеріалів українських ЗМІ вирізняються поверховістю, прагненням "просто" пояснити ...
1118954
  Бєломєсяцев А. Пострадянський реалізм: до проблеми методу в сучасній архітектурі // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 349-360. – ISBN 966-7170-47-0
1118955
  Жуков С.В. Пострадянські альтернативи системи стримувань і противаг як складової правової держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 244-252


  Висвітлюються відхилення від нормативної концепції стримувань і противаг. Розкриваються основні тенденції та механізми руйнації системи стримувань та противаг. Ключові слова: розподіл влади, система стримувань та противаг, суперпрезидентська ...
1118956
  Костя Д.В. Пострадянські доктринальні підходи до розуміння правової природи ресурсних платежів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 89-95. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Стаття присвячена розгляду окремих питань еволюції доктринальних підходів щодо ресурсних платежів, які склались в пострадянський період розвитку вітчизняної науки фінансового права. Особливу увагу приділено характеристиці специфіки поглядів сучасних ...
1118957
  Пацурківський В.П. Пострадянські доктрини фінансового права: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 328-330. – ISBN 978-966-171-322-1
1118958
  Вакарюк Л.В. Пострадянські концепції фінансово-правового інституту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 82-98. – (Правознавство ; Вип. 375)
1118959
  Орлова Т.В. Пострадянські країни : основні тенденції розвитку / Т.В. Орлова. – Київ : Знання, 2010. – 63с. – (Бібліотечка товариства "Знання", ISSN 978-966-346-828-0 ; №1 - 2010 : Серія "Міжнародна"). – ISBN 978-966-346-829-7
1118960
  Евангелос С. Пострадянські країни організації Чорноморського економічного співробітництва: перспективи розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 27-35. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1118961
  Фісун О. Пострадянські політичні режими: неопатримоніальна інтерпретація // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 24-33.
1118962
  Левик Б.С. Пострадянські республіки Центральної Азії в умовах геополітичних викликів наприкінці ХХ-початку ХХІ ст. : монографія / Б.С. Левик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Донецьк : Національний університет "Львівська політехніка" ; Східний видавничий дім, 2014. – 187, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 165-187 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-317-235-4
1118963
  Ляшева А.С. Пострадянські трансформації в Україні в економічній та політичній сфері як постколоніальні трансформації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 289-290
1118964
  Корольова Т. Постредагування при машинному перекладі / Т. Корольова, Н. Жмаєва, Ю. Колчаг // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – C. 102-119. – (Лінгвістичні науки ; № 30). – ISSN 2616-5317
1118965
  Сугробова Ю.Ю. Постренесансні зміни в осмисленні творчості Європи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 19-25
1118966
  Миндрин А.С. Постреформенные аграрные проблемы и возможные решения // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 141-153
1118967
  Гунько В.Т. Пострижений вовк : байки, літературні пародії / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1978. – 63 с.
1118968
  Безименський О.І. Постріл : комедія віршами / Олександр Безименський. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 164 с.
1118969
  Пушкін О.С. Постріл / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 28с.
1118970
  Рибаков А.Н. Постріл / А.Н. Рибаков. – Київ, 1989. – 298 с.
1118971
  Романченко М.З. Постріл Ботвіна : поезії / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1971. – 63 с.
1118972
  Рябий В.М. Постріл гріха / В.М. Рябий. – К., 1994. – 60с.
1118973
  Єфімов Л.Ю. Постріл з минулого / Л.Ю. Єфімов. – К, 1986. – 287с.
1118974
  Орлов О.М. Постріл на кордоні / О.М. Орлов. – Одеса, 1968. – 131с.
1118975
  Каратєєв О.Л. Постріл серед бою / О.Л. Каратєєв. – К., 1963. – 102с.
1118976
  Москалець К. Постріл у Миколу Зерова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 45 (677), 6-12.11.2020. – С. 47. – ISSN 1996-1561
1118977
  Семенко Л. Постріл у пісню / записала Олеся Шуткевич // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 8-9


  Обставини, версії і причини вбивства Миколи Леонтовича: неопубліковані дослідження Лариси Семенко.
1118978
  Вежбовська Л. Постріл у самого себе. Містерія Миколи Хвильового // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 58-60
1118979
  Колесников Ю.А. Постріл у Тель-Авіві : роман / Ю.А. Колесников. – Київ : Художественная литература, 1989. – 560с.
1118980
  Самченко В. Постріл ЧК у подільського Орфея // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 7). – С. 13


  95 років тому підіслали вбивцю до автора всесвітньо відомої мелодії "Щедрика" Миколи Леонтовича.
1118981
  Янченко А.Я. Постріли в пісню / А.Я. Янченко. – Київ, 1982. – 68с.
1118982
  Чандлер Р. Постріли в ресторані Сірано : Повісті / Р. Чандлер. – Київ : Всесвіт, 1992. – 202с.
1118983
   Постріли в ресторані Сірано: повісті та оповідання амер. письменників. – К., 1985. – 366с.
1118984
  Онищенко І.Ю. Постріли з-за рогу / І.Ю. Онищенко, П.П. Коломієць. – К, 1984. – 246с.
1118985
  Дубина О. Постріли з "нізвідки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 11


  Хто й чому вбив генерала Ватутіна?
1118986
  Арсенич Д.М. Постріли з лука / Дмитро Арсенич. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 157, [2] с. : іл.
1118987
  Чечель Л. Постріли краси. Художниця із Закарпаття Юлія Єгорова-Рогова створила новий різновид живопису - полювантизм // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 46). – С. 12


  У Києві відкрилася персональна виставка закарпатської художниці Юлії Єгорової-Рогової "Одна мить". Експозиція є ретроспективною, в ній представлено близько шістдесяти робіт мисткині, виконаних упродовж принаймні десяти останніх років. Юлія ...
1118988
  Ведєнєєв Д. Постріли на Кураківській вулиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 21


  Отець Гавриїл Костельник. Трагічні колізії його життя відображають драматичні повороти української історії XX століття.
1118989
  Дімаров А.А. Постріли Уляни Кащук / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 208 с.
1118990
  Дімаров А.А. Постріли Уляни Кащук. Сільські історії / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 536 с.
1118991
  Батраков Ю.Г. Построение геодезических сетей сгущения для сельского хозяйства с применением электронных дальномеров / Ю.Г. Батраков ; ред. Злотин В.В. – Москва : Недра, 1976. – 160с. – Библиогр.: с. 154-157
1118992
  Чемерис М. Построение графиков функций элементарными преобразованиями / М. Чемерис. – Київ : Факт, 1997. – 28с. – ISBN 5-86248-098-6
1118993
  Ахо А. Построение и анализ вычислительных алгоритмов / А. Ахо, Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман ; пер. с англ. А.О. Слисенко; под ред. Ю.В. Матиясевича. – Москва : Мир, 1979. – 536 с. : ил. – Библиогр.: с. 502-513
1118994
  Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных рабочих чертежей / Н.А. Бабулин. – Москва : Трудрезервиздат, 1957. – 260 с. : ил. – Библиогр.: с. 258. – (Библиотека молодого рабочего)
1118995
  Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных рабочих чертежей / Н.А. Бабулин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1964. – 276 с. : ил. – Библиогр.: с. 274
1118996
  Доманицкий С.М. Построение надежных логических устройств / С.М. Доманицкий. – Москва : Энергия, 1971. – 279 с. – Библиогр.: с. 272-276
1118997
  Евтеев В.И. Построение перспективного рисунка : пособие для учителей / В.И. Евтеев, А.Я. Зметный, И.В. Новиков. – Ленинград : Ленсовнархоз, 1963. – 200 с.
1118998
  Дубилович В.М. Построение систем автоматического регулирования. / В.М. Дубилович. – Минск, 1973. – 190с.
1118999
  Дементьев С.И. Построение уголовно-правовых санкции в виде лишения свобовы / С.И. Дементьев. – Ростов -на-Дону, 1986. – 157с.
1119000
  Валеев К.Г. Построение функций Ляпунова / К.Г. Валеев, Г. Финин. – Киев, 1981. – 412 с.
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,