Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1111001
  Романюк Ю.В. "Поняття цінності в суспільному житті та в мові": Міжнародний науковий семінар / Ю.В. Романюк, Цимбалюк-Скопненко // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (80). – С. 149-152. – ISSN 1682-3540


  8—9 червня 2021 року в онлайновому режимі відбувся Міжнародний науковий семінар «Поняття цінності в суспільному житті та в мові», який організували Інститут української мови НАН України та Інститут славістики Польської академії наук. Захід відбувся в ...
1111002
  Титаренко В.А. "Поняття" бога в теоретичній і практичній філософії І. Канта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 113-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається поняття Бога у теоретичній і практичній філософії І. Канта, аналізується логіко-гносеологічні, практичні та методологічні засади кантівського розуміння Бога та пов"язані з ним проблеми та перспективи. Обґрунтовується евристичний ...
1111003
  Тер-Саркисянц Алла "Понять изречения разума...": 16 веков армян. алфавита // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 44-51. : 16 ил.
1111004
  Вітович І. "Попередники" і сучасники. Чому у світі зростає хвиля негативного ставлення до України? // Україна молода. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 123). – С. 5


  "Ще не стерлася в пам’яті хвиля претензій до української дипломатії часів президентства Петра Порошенка. З усіх боків. Наші ультрапатріоти називали главу МЗС Павла Клімкіна «курським мальчіком» (натякаючи на його місце народження в російському місті ...
1111005
  Мусаковська Ю. "Попіл і віск" : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 55-60. – ISSN 0208-0710
1111006
  Шевченко А. "Попіл невідомих віршів" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 191-208. – ISSN 08-68-4790-1
1111007
  Бонь Н.В. "Поплач над моєю долею..." Стилістично-синтаксична роль речення в інтимній ліриці Т.Г. Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 10. – С. 20-22.
1111008
  Бережнюк І.Г. "Поправки безпеки" до Митного кодексу ЄС: досвід полегшення торгівлі без загроз для зовнішньої безпеки держави / І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен, А.Ю. Очерет // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 20-29. – (Економічні науки ; вип. 28)
1111009
  Туркевич В. "Попри обстріл, ми зберегли можливість дослідження" / підготовил Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Травень (№ 19/20)


  У березні територія Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України зазнала ракетного удару. Руйнування і пошкодження значні. За оцінками керівництва інституту, на відновлення потрібно близько 60 мільйонів грнивень. Розмова з директором ...
1111010
  Тензер Н. "Популістські партії завжди граються зі страхами людей" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 травня (№ 79/80). – С. 7


  Директор CERAP Ніколя Тензер - про причини масових протестів "жовтих жилетів" і як боротися з цим явищем.
1111011
  Кралюк П. "Популярна філософія" Лазаря Барановича // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 279-284. – ISBN 978-966-2254-74-7
1111012
  Кралюк П.М. "Популярна філософія" Лазаря Барановича // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 279-284. – ISBN 978-966-373-777-5
1111013
  Істин М. "Попутники" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 126-131
1111014
  Глущенко В. "Попытка сонета" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 9/10. – С. 59-69. – ISSN 0131-8136
1111015
   [Попович Мирослав Володимирович] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 117-118. – ISSN 0130-6936


  "10 лютого 2018 року перестало битися серце видатного українського вченого, академіка, директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Мирослава Володимировича Поповича (КУ)".
1111016
  Салімонович Л. По-перше, гопак - це красиво. Відбулося традиційне свято українського народно-сценічного танцю // Україна молода. – Київ, 2019. – 4 грудня (№ 136). – С. 3


  "Майже 600 артистів із семи регіонів країни з"їхалися до Харкова на третій "Гопакфест", аби продемонструвати своє власне бачення відомого національного танку. Наймолодшому учаснику фестивалю було 10 років, найстаршому - 65. Суто хореографічну частину ...
1111017
  Бонфуа И. По-прежнему : Поэма // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С.3-9. – ISSN 1130-6545
1111018
  Корнійченко А.О. Поняття та елементи адміністративно-правового механізму запобігання булінгу в Україні. // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 99-105. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1111019
  Бережнюк В.М. Поняття та загальні критерії індивідуалізації покарання при призначенні покарання за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бережнюк Владислав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111020
  Тарасенко В.С. Поняття та зміст адміністративно-правовового статусу Кабінету міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 170-180. – ISSN 2524-0323
1111021
  Окопник О.М. Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення діяльності прокуратури / О.М. Окопник, С.Л. Назарук // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 84-90. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1111022
  Лелет С.М. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання управління в Національній поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 110-117. – ISSN 2072-8670
1111023
  Копетюк М. Поняття та класифікація міжнародних стандартів прав людини та громадянина // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 33-36. – ISSN 2409-4544
1111024
  Ведернікова А.О. Поняття та ознаки булінгу: кримінологічний погляд // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 70-84. – ISSN 2524-0323
1111025
  Сергєєва О. Поняття та ознаки комерційної таємниці // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.36-39


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1111026
  Тарасенко В.С. Поняття та ознаки органів виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 63-74. – ISSN 2524-0323
1111027
  Скляренко І.В. Поняття та ознаки органу місцевого самоврядування як учасника публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 117-122. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1111028
  Якубович І. Поняття та особливості договору складського зберігання зерна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
1111029
  Коваленко І. Поняття та правові засади державної екологічної політики і екологічної безпеки на сучасному етапі розвитку України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 42-46. – ISSN 2409-4544
1111030
  Логвиненко М. Поняття та складники правової поведінки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 283-286. – ISSN 2663-5313
1111031
  Сірик З.О. Поняття та складові фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 100-112. – ISSN 1562-0905
1111032
  Макаренко В.С. Поняття та соціальна небезпека грального та незаконного грального бізнесу // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 77-83. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1111033
  Боднарук О. Поняття та специфіка криміналістичної характеристики серійних убивств / О. Боднарук, Л. Гусар // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 201-204. – ISSN 2663-5313
1111034
  Веклюк О.В. Поняття та специфіка часу відпочинку працівників Національної поліції України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 66-73. – ISSN 2519-2353
1111035
  Зигрій О. Поняття та структура екологічного обов"язку / О. Зигрій, С. Крамарчук, Т. Крамарчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 131-136. – ISSN 2524-0129
1111036
  Базан О.В. Поняття та сутність взаємодії суб"єктів адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 35-42. – ISSN 2072-8670
1111037
  Третяк А.М. Поняття та сутність землекористування оборони в Україні / А.М. Третяк, А.Ю. Мельничук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 21-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2306-1677
1111038
  Кость С. Поняття творчості в журналістській діяльності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 13-29. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
1111039
  Сюта Г. Поняття текст у некласичних мовознавчих парадигмах // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 131-142. – ISSN 0201-419
1111040
  Мацько О. Поняття текст у сучасній лінгвостилістиці // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 206-209. – ISSN 0320-3077
1111041
  Богуцький О.А. Поняття телекомунікаційних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-116
1111042
  Литвинець В.М. Поняття територіальної громади села як суб"єкта права на землю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 483-490. – ISSN 1563-3349
1111043
  Борденюк В. Поняття територіальної громади як суб"єкта цивільного права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 189-198. – ISSN 1026-9932


  У статті розкривається зміст поняття територіальної громади як суб"єкта цивільного права, розглядаються деякі дискусійні питання її цивільно-правового статуту. Зокрема, у статті обгрунтовується, що під територіальною громадою, яка може бути учасником ...
1111044
  Сінькевич О.В. Поняття територіальної громади: теоретико-правовий аналіз із позицій дійсного та належного / О.В. Сінькевич, І.О. Богуцький // Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : колект. монографія / А.Г. Баштанник, В.С. Єгорова, Б.Г. Калиновський, Н.В. Коваль, М.О. та ін. Пухтинський. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 162-174. – ISBN 978-966-916-588-6
1111045
  Чучукало О. Поняття техніко- кріміналістичного забезпечення судового слідства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.67-71. – ISSN 0132-1331
1111046
  Зуєв В.М. Поняття технології у новітньому філософському дискурсі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 29-35. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
1111047
  Давидюк О. Поняття технології: перспективи розвитку в інноваційному праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 117-120.
1111048
  Банах Л.С. Поняття толерантності в історичному контексті та особливості її формування у студентської молоді / Л.С. Банах, І.А. Ільчук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 131-140. – ISSN 2072-1692
1111049
  Сухомлин О.Ю. Поняття толерантності у журналістикознавчому дискурсі: історіографічний погляд // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 79-85


  У статті систематизовано та класифіковано наукові праці, присвячені дослідженню поняття толерантності в контексті журналістикознавчого дискурсу. In the article the scientific works, which devoted to tolerance in the context of journalism, are ...
1111050
  Чернюк Н.В. Поняття торговельної марки: проблемні питання // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 170-176
1111051
  Вербіцька О.І. Поняття тотальності та гештальту в німецькій класичній філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-127. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується поняття гештальту й тотальності в їх єдності й кореляції з ґрунтуванням на німецькій класичній філософії.
1111052
  Стешенко А.С. Поняття традиції у контексті філософії романтизму кін. XVIII - поч. XIX ст. на Україні // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 109-110
1111053
  Мальський М. Поняття транснаціонального виконавчого процесу // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 238-241. – ISSN 1561-4999
1111054
  Наливайко Л.Р. Поняття транспарентності в світлі європейських цінностей / Л.Р. Наливайко, Ю М. Романов // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 55-59. – ISSN 2413-7189
1111055
  Буяджи Г. Поняття трасту: класичні підходи та нові тенденції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
1111056
  Єгорова-Луценко Поняття трудових прав працівників сільського господарства // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 31-37. – ISSN 2617-5967


  "В статті досліджені підходи до визначення правового статусу працівників сільського господарства. Проаналізовані законодавчі визначення понять «працівник», «сільське господарство», «трудові права». Запропоноване власне визначення поняття трудових прав ...
1111057
  Лазор В. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
1111058
  Кожушко С. Поняття трудового права в сучасних умовах: стан і перспективи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 42-44.
1111059
  Костюк В.Л. Поняття трудової правосуб"єктності теоретико-правовий аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 65-70.
1111060
  Гончарук В.В. Поняття трудоправової відповідальності в органах Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 194-201. – ISSN 1999-5717
1111061
  Скуленко М. Поняття у журналістських та пропагандистських текстах // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 39-43


  Стаття присвячена психологічним засадам пропаганди у сфері функціонування засобів масової інформації.
1111062
  Дуюнова О.М. Поняття угод про працю в трудовому праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-44. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поняття угод про працю в трудовому праві. The notion of labour agreement in labour (employment) law is considered.
1111063
  Грачова В.В. Поняття універсальних антитерористичних договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 366-370. – ISSN 2219-5521
1111064
  Гальчак Т.В. Поняття усний переклад у контексті міжсоціальної та внутрішньосоціальної взаємодії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 238-241. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1111065
  Морозов С. Поняття участі працівників в управлінні підприємством, установою, організацією // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 69-73
1111066
  Прудко А. Поняття ф"ючерсного контракту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-61.
1111067
  Діковська І.А. Поняття фактичного перевізника / І. Діковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується поняття та ознаки фактичного перевізника. В статье анализируются понятие и признаки фактического перевозчика. The article analyzes the notion and characteristics of factual carrier.
1111068
  Кучер Г. Поняття фігурації Н.Еліаса в соціологічних теоріях // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 66-77. – ISSN 2078-6948
1111069
  Сергієнко Н.А. Поняття фідуціарної діяльності адвоката за проектами Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" реєстраціний № 9055 та реєстраційний № 9055-1 // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 54-57


  У статті аналізується поняття фідуціарної діяльності як виду адвокатської діяльності, що пропоновано в проектах Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", що зареєстровані у Верховній Раді України за номерами 9055 та 9055-1. Основна ...
1111070
  Попова А. Поняття фінансів суб"єктів господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується співвідношення публічних фінансів, приватних фінансів і фінансів суб"єктів господарювання, досліджується господарсько-правова природа фінансів суб"єктів господарювання та пропонується їх визначення. В статье анализируется ...
1111071
  Попова А. Поняття фінансів суб"єктів господарювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 184-186. – ISBN 978-617-7069-14-9
1111072
  Музика О.А. Поняття фінансово-економічної основи місцевого самоврядування // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових статей / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 44-48. – (Юридичні науки ; № 3)
1111073
  Муконін О.В. Поняття фінансово-правової відповідальності в оподаткуванні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 216-221. – (Право. Економіка. Управління)
1111074
  Монаєнко А. Поняття фінансово-процесуального примусу в сучасній фінансово-правовій науці // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 168-176. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються особливості фінансово-правового примусу, автор обгрунтовує поняття фінансово-процесуального примусу, особливості застосування його заходів відповідно до чинного законодавства України.
1111075
  Пацурківський П.С. Поняття фінансово - правової доктрини держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.5-20. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1111076
  Шухнін А.С. Поняття фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: фінансово-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 81-86. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1111077
  Пузанова Г.Й. Поняття фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.124-129. – Бібліогр.: 11 назв.
1111078
  Монаєнко А. Поняття фінансової правосуб"єктності держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 197-166. – ISSN 1993-0909
1111079
  Бойко О.В. Поняття фітосанітарного контролю як аграрно-правової категорії // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 520-528. – ISSN 0869-2491
1111080
  Колпаков В.К. Поняття форм публічного адміністрування // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 43-51. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються форми публічного адміністрування, їхня сутність. Досліджено юридичну природу адміністративного акту. In this article the concept and the essence of the forms of publc administration are being revealed. The author also studies ...
1111081
  Коваль Д.А. Поняття форми податкового контролю та її співвідношення з методами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-24. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
1111082
  Волощук О.Т. Поняття форми правління: від античності до сучасності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 186-193. – ISSN 1563-3349
1111083
  Карпиленко В.А. Поняття фрейму та фреймінгу в текстах новин українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С.105-109


  У статті досліджено поняття фрейму, його значення в умовах розвитку ЗМК. Розглянуто його функ ціонування в текстах новин на каналах Українського телебачення. The article examines the notion of frame, its importance in the context of mass ...
1111084
  Волинець В. Поняття функцій держави у правовій теорії Г. Єллінека: теоретико-методологічні аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 118-126. – ISSN 1026-9932
1111085
  Скрипнюк О. Поняття функцій конституції та теоретико-методологічні проблеми їх класифікації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 0132-1331
1111086
  Сидоров І. Поняття функцій судів загальної юрисдикції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.97-103
1111087
  Щербина В.І. Поняття функцій трудового права в умовах ринкових відносин // Трудове право України : Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2006. – № 1. – С. 37-43
1111088
  Руденко Н.В. Поняття хмарної обробки даних у сучасному світі / Н.В. Руденко, М.А. Ющенко // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (126). – С. 29-33. – ISSN 2412-9070
1111089
  Луценко О.М. Поняття хронотопу, історико-культурний аналіз // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 124-131
1111090
  Касьянов Д.В. Поняття цивілізації в сучасній філософії історії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 44-55
1111091
  Юсеф Н.Н. Поняття цивілізації: підходи до визначення та тлумачення / Н.Н. Юсеф, Ю.В. Новохатня // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 116-123
1111092
  Шевченко Я.М. Поняття цивільних правовідносин і їх значення в суспільстві // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 499-517. – ISBN 978-966-2578-60-1
1111093
  Десятник В. Поняття цивільних правовідносин у проекті Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 89-90


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1111094
  Шутенко О.В. Поняття цивільних процесуальних правовідносин // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-7.
1111095
  Сеник С. Поняття цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 138-141. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1111096
  Алексашина Ю.Б. Поняття цивільно-правового договору в сучасному цивільному праві // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 11 (147). – С. 43-48


  Про три основні концепції (теорії) розуміння цивільно-правового договору. Про О.А. Беляневич, Т.В Боднар, В.В Луць., С.О Погрібний. - С. 43.
1111097
  Зозуляк О. Поняття цивільно-правового договору в юридичній літературі та законодавстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 64-67
1111098
  Бандурка С.С. Поняття цивільно-правового захисту права власності підприємства // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 112-114. – ISSN 1727-1584


  Визначено поняття права власності підприємства. Проаналізовано підходи до розуміння захисту права власності, проведено його розмежування з правом на захист. Розмежовано також поняття захисту та охорони. Досліджено специфіку поняття цивільно-правового ...
1111099
  Кулинич О.П. Поняття цивільно-правового способу захисту права приватної власності на земельну ділянку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 222-225
1111100
  Балюк Ю.О. Поняття цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням навколишнього природного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються існуючі поняття цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням навколишнього природного середовища, її ознаки на сучасному етапі. Пропонується авторське визначення поняття "цивільно-правова відповідальність за ...
1111101
  Куницький Ю.М. Поняття цивільно-правової відповідальності: маленький ескіз великої проблеми / Ю.М. Куницький, Д.В. Боброва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-43. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання про юридичну природу цивільно-правової відповідальності та її сутність. Доповідь буде цікавою та корисною для тих, хто прагне сформувати власну позицію з природу "старих заплутаних проблем". This survey is an attempt to find the ...
1111102
  Ромащенко І. Поняття цивільного правовідношення та його структура // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 2/3 (140/141). – С. 59-63
1111103
  Дмитренко Е.С. Поняття цивільної дієздатності особи, яка не досягла 14 / Е.С. Дмитренко, А. Дмитренко // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-34
1111104
  Санніков Д. Поняття цільового призначення земельних ділянок для садівництва громадян // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.162-166. – ISSN 0132-1331
1111105
  Плахотнік О.В. Поняття цінностей в концептуальному фундаменті сучасної педагогіки й психології // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 443
1111106
  Василенко В.О. Поняття цінності у природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
1111107
  Гордієнко М.І. Поняття часу відпочинку працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.69-72. – ISSN 1727-1584
1111108
  Семенюк Н.М. Поняття часу вчинення злочину як ознаки об"єктивної сторони злочину за кримінальним правом України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 67-84. – ISSN 2222-5374
1111109
  Василенко В.Д. Поняття часу вчинення злочину як ознаки об"єктивної сторони складу злочину: порівняльний аналіз // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 25-30
1111110
  Денисов С.Ф. Поняття часу для кримінального законодавства України й практики його застосування: окремий аспект / С.Ф. Денисов, В.М. Білоконев // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 103-105. – ISBN 978-966-2456-11-0
1111111
  Шелест Б.П. Поняття чеської народно-розмовної мови та його дослідження у лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 371-375
1111112
  Загиней-Заболотенко Поняття чи перелік корупційних кримінальних правопорушень: чого потребує Кримінальний кодекс України? / Загиней-Заболотенко, О. Гладун // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 242-255. – ISSN 1026-9932
1111113
  Ковальова Т.І. Поняття чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі в українському законодавстві і праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 25-47. – ISSN 2222-5374
1111114
  Левченко А.О. Поняття шкідливої інформації в галузі реклами через призму захисту прав дітей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 367-370. – ISSN 2219-5521


  У статті визначено поняття «шкідлива інформація», проаналізовано її різновиди. Автором встановлено співвідношення шкідливої інформації, недобросовісної реклами та інформації, що може завдати шкоди дітям, а також проаналізовано, які відомості відносять ...
1111115
  Крукевич О.М. Поняття шлюбного договору // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 81-84. – ISBN 978-617-7041-91-6
1111116
  Дячук Л. Поняття шлюбу у візантійській правовій культурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 130-137


  У статі розглядаютьсятеоретико-методологічні аспекти лінгвістично-юридичної ідентифікації поняття шлюбу у візантійській правовій культурі. В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты лингвистическо-юридической идентификации понятия ...
1111117
  Гамшеєва В.М. Поняття шлюбу у старообрядництві // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 14-16
1111118
  Гончарук О.В. Поняття штрафу як виду покарання у кримінальному праві (порівняльний аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 137-140
1111119
  Дзейко Ж.О. Поняття юридичних конструкцій як засобів законодавчої техніки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-17.
1111120
  Коструба А.В. Поняття юридичних фактів та їх ознаки в цивільному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 168-172
1111121
  Наконечна Л.В. Поняття юридичного терміну у німецькомовному законодавчому дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 72-87
1111122
  Пленюк М. Поняття юридичного факту в доктрині цивільного права: історія і сучасність // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 58-62. – ISSN 2308-9636


  У статті автор, аналізуючи поняття юридичних фактів у доктрині цивільного права, доходить висновку, що дефініція юридичних фактів на сьогодні індивідуалізується деякими особливими ознаками.
1111123
  Беззубов Д.О. Поняття юридичної безпеки як елемента державотворення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 121-127
1111124
  Зелена О. Поняття юридичної відповідальності :окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.109-112. – ISSN 0132-1331
1111125
  Теремцова Н.В. Поняття юридичної відповідальності в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності // Матеріали. XVI Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення" : тези наук. доп. (11 квіт. 2014 р.) / "Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення", Всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – С. 80-84. – ISBN 978-966-457-199-6
1111126
  Бабін І.І. Поняття юридичної конструкції податку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 371-376. – ISSN 1563-3349
1111127
  Фабіянська В.Ю. Поняття якості в аудиторській практиці // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 62-68 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1111128
  Блащук Т. Поняття якості в праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 11-13
1111129
  Скоренька А.В. Поняття якості харчових продуктів за законодавством України та Європейського Союзу // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 177-182. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1111130
  Хлопик І. Поняття  “математична лінгвістика”  у  науковій  думці // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 122-125. – ISSN 2308-4634
1111131
  Дахно І. Поняття"промисловий зразок" і "корисна модель" є неправильними // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5
1111132
  Никоненко М.Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 59-69.
1111133
  Зенова М.В. Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на заподіяння шкоди її правоохоронюваним інтересам (порівняльне кримінально-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Зенова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1111134
  Зенова М.В. Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на заподіяння шкоди її правоохоронюваним інтересам (порівняльне кримінально-правове дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Зенова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 255 арк. – Додатки: арк. 241-255. – Бібліогр.: арк. 209-240
1111135
  Андрушко П.П. Поняття, види і значення кваліфікації злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 87-94. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглядаються спірні в теорії кримінального права та недостатньо висвітлені питання про місце кваліфікації злочинів у застосуванні кримінально-правових норм, її види та суб"єкти офіційної та неофіційної кваліфікації.
1111136
  Кравченко О.О. Поняття, види і форми плагіату // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 44-46. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1111137
  Вайнагій М.В. Поняття, види та особливості переговорного процесу як методу вирішення конфліктів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (36). – С. 210-218. – ISSN 2310-6166
1111138
  Боднар В. Поняття, види та правова природа переважних прав // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 10-29. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
1111139
  Картузова І. Поняття, види та правовий статус учасників адміністративного судочинства // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 112-118. – ISSN 1561-4999
1111140
  Зелена Я.В. Поняття, види та психологічне підгрунтя бібліофілії // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 142-144. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1111141
  Шиманович О.М. Поняття, види та роль судових рішень у захисті прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються актуальні питання поняття та видів судових рішень у цивільному процесуальному праві України. Розкривається поняття судового рішення, а також пропонується власна класифікація видів судових рішень. Також визначається роль судового рішення у ...
1111142
  Радзивілюк В Поняття, види та система заходів запобігання банкрутству (неспроможності) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 234-245. – ISSN 2227-796X


  In this article on the basis of applying various classification approaches (in particular, by criteria: of the subject, directly carries out the said measures; of necessity of punishing these measures by the court or the relevant authorized bodies; of ...
1111143
  Рєзнікова Поняття, види та склад торговельно-посередницьких правовідносин / Рєзнікова, І. Кравець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 210-228. – ISSN 1026-9932
1111144
  Карпенко В.І. Поняття, види та способи захисту від кіберсквотингу / В.І. Карпенко, Д.І. Карпенко // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 264-266. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1111145
  Пугачов О.М. Поняття, види та способи усунення колізій у конституційному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 38-47
1111146
  Ковалко Н. Поняття, види та структури конфлікту // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 11-22. – ISBN 978-617-7046-89-8
1111147
  Козачук Н.О. Поняття, види та форми зловживань правами на патенти, необхідні для функціонування недержавних стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 100-108. – ISSN 2308-6912


  У статті вперше в українській правовій науці обгрунтовано необхідність визначення поняття зловживання правами на патенти, що необхідні для функціонування стандартів, та запропоновано відповідне визначення. Окреслено, що у випадку реалізації ...
1111148
  Вахонєва Т. Поняття, види та характерні риси творчої праці як категорії трудового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-15. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поняття творчої праці, виявлено її характерні риси, установлено види. Завдяки аналізу основних ознак творчої праці, як категорії трудового права, здійснено її порівняння з іншими видами трудової діяльності, виявлено її характерні риси та ...
1111149
  Паракуда І.В. Поняття, види, значення та функції складів в Україні: господарсько-правовий аспек // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 67-79. – ISSN 2078-9165
1111150
  Рижко О. Поняття, види, класифікації плагіату // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2016. – Вип. 8 (24). – C. 134-150. – ISSN 2524-0315
1111151
  Федорова Н.В. Поняття, елементи, співвідношення телеформату з іншими об"єктами авторського права // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 105-115. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
1111152
  Басанцов І.В. Поняття, завдання та перспективи розвитку екологічного аудиту / І.В. Басанцов, І.О. Пригара // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 132-137. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1111153
  Попов А. Поняття, зміст і завдання консолідації земель: європейський досвід // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 36-40
1111154
  Тернюк Є.В. Поняття, зміст і значення пільгового кредитування // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 48-52
1111155
  Римарчук Р.М. Поняття, зміст і місце принципу змагальності в діяльності адвоката / Р.М. Римарчук, Г.С. Римарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 197-203. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1111156
  Котик З. Поняття, зміст і обов"язок доказування // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 86-94
1111157
  Герасименко Є.С. Поняття, зміст і ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 379-380. – ISBN 978-966-667-624-8
1111158
  Трофімов С.А. Поняття, зміст і структура митних процедур на морському транспорті // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 18-24
1111159
  Ямненко Т.М. Поняття, зміст і структура недержавного фінансового контролю у сфері грошового обігу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 151-159. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1111160
  Сова В.М. Поняття, зміст та види контрольно-наглядової діяльності за прийняттям управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 128-133. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1111161
  Словська І. Поняття, зміст та властивості парламенту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-106. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані тлумачення терміна "парламент", що дозволило визначити зміст та основні властивості представницької установи. Автор стверджує, що парламент - це загальнодержавний представницький постійно діючий колегіальний орган державної влади, ...
1111162
  Кунєв Ю.Д. Поняття, зміст та основні шляхи удосконалення управління в митній службі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 6-11
1111163
  Корнейчук С.П. Поняття, зміст та особливості адміністративно-примусової діяльності Державної виконавчої служби України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 316-323. – ISSN 2078-3566
1111164
  Резнікова В. Поняття, зміст та особливості спільної господарської діяльності в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 43-48. – ISSN 0132-1331
1111165
  Погорецький М. Поняття, зміст та структура кримінального процесу: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 42-54. – ISSN 1026-9932


  У статті обгрунтовується методологічне значення поняття, змісту та структури сучасного кримінального процесу для розвитку кримінально-процесуальної теорії та практики. Доведено, що кримінальний процес, будучи цілісним соціально-правовим утворенням, є ...
1111166
  Вахонєва Т.М. Поняття, зміст та формування професійної культури працівника як категорії трудового права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 22-30. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню поняття та змісту професійної культури найманих працівників. З"ясовані основні складові професійної культури працівника, визначена сутність професійної культури поведінки працівника, її вплив на продуктивність праці та ...
1111167
  Хусанова К.Ю. Поняття, зміст тендеру та значення державних закупівель в контексті європейської інтеграції // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 30-37
1111168
  Бусуйок Д.В. Поняття, змст та види земельних адміністративних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 188-194
1111169
  Слободян Станіслав Поняття, значення та види товарних знаків (торговельних марок) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 50-55. – ISSN 1608-6422
1111170
  Резнікова В. Поняття, значення та перспективи правового забезпечення електронної комерції в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 58-72
1111171
  Перощук З.І. Поняття, значення та правове регулювання місцевих бюджетів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 99-105.
1111172
  Рєзнікова В.В. Поняття, значення та сутність біржі: специфічний посередник на товарному ринку чи організований, постійно діючий ринок замінних цінностей // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 129-139
1111173
  Шевченко Д.В. Поняття, класифікація та порядок вирішення трудових спорів, конфліктів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 239-241
1111174
  Четверикова О.С. Поняття, критерії вторинної класифікації засуджених до позбавлення волі та її практичне здійснення за Кримінальним кодексом України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 140-143. – ISSN 0201-7245
1111175
  Козак В.А. Поняття, критерії та ознаки уразливого стану особи за кримінальним правом України // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-35.
1111176
  Барабаш О. Поняття, межі та види посткримінальної поведінки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 13-17. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1111177
  Гавриленко О.Л. Поняття, мета та види покарань в античних державах Північного Причорномор"я: історико-правове дослідження // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 195-201. – ISBN 966-435-028-1
1111178
   Поняття, мета та завдання інформаційно-консультаційної діяльності / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 4-17. – ISBN 978-966-2609-78-3
1111179
  Павлюх А О. Поняття, мета, загальні риси та призначення контролю в сфері державного управління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 117-119
1111180
  Мицик В. Поняття, місце і роль сучасного митного права та його складових: міжнародного, національного і позитивного митного права країни // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 73-82
1111181
  Позняк Е.В. Поняття, об"єкти та форми екологічної експертизи як превентивної форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 261-291. – ISBN 978-617-566-151-2
1111182
  Вишневський А. Поняття, огляд та класифікація факторів ефективності правової норми // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 35-38
1111183
  Попова А.В. Поняття, ознаки і види професійних учасників ринку цінних паперів в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.348-356. – ISBN 966-7784-65-7
1111184
  Бенедик В.І. Поняття, ознаки і призначення норм адміністративного процесуального права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 236-242. – ISSN 0201-7245
1111185
  Кравченко М.Г. Поняття, ознаки і сутність правового закону // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 79-84. – ISSN 1563-3349
1111186
  Кравченко М. Поняття, ознаки і суть правового закону // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 30-31
1111187
  Дякур М.Д. Поняття, ознаки та аналіз складу замаху на злочин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 115-118. – (Правознавство ; Вип. 348)
1111188
  Попова А.В. Поняття, ознаки та види біржових правовідносин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 108-114
1111189
  Попова А. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин на ринках небанківських фінансових послуг // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 181-194. – ISSN 1026-9932
1111190
  Скляренко І. Поняття, ознаки та види комунальної власності як виду публічного майна // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 77-82. – ISSN 2524-0129
1111191
  Попова А. Поняття, ознаки та види професійної фінансової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-29. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано і проаналізовано основні ознаки професійної фінансової діяльності як виду господарської діяльності. Запропоновано визначення поняття такої діяльності та її види. Выделены и проанализированы основные признаки профессиональной финансовой ...
1111192
  Козяр В. Поняття, ознаки та вимоги до якості постанов пленуму Верховного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 118-121.
1111193
  Крахмальова К.О. Поняття, ознаки та зміст адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 114-118. – ISSN 2219-5521
1111194
  Гаргат-Українчук ОМ Поняття, ознаки та значення правових презумпцій у кримінальному процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 446-451. – ISSN 1563-3349
1111195
  Ксендзюк В.Б. Поняття, ознаки та класифікація актів Конституційного Суду України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 1 (80). – С. 66-72
1111196
  Попова А. Поняття, ознаки та класифікація депозитарних розписок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У статті системно досліджені основні ознаки та визначене поняття депозитарної розписки на цінні папери українських емітентів, наводяться класифікації депозитарних розписок, що відомі в теорії та на практиці, а також запропонована власна класифікація ...
1111197
  Кравець І.М. Поняття, ознаки та класифікація суб"єктів організаційно-господарських повноважень // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.201-206. – ISBN 966-7784-65-7
1111198
  Коваленко Т.О. Поняття, ознаки та критерії продовольчої безпеки за законодавством України та інших держав // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 30-41. – ISSN 2227-796X


  У статті критично оцінюється законодавче визначення продовольчої безпеки України як складника національної безпеки держави та стан її нормативно-правового забезпечення. Розкриваються зовнішній і внутрішній аспекти продовольчої безпеки, визначаються ...
1111199
  Трофімова О. Поняття, ознаки та критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 78-83.
1111200
  Цікало У. Поняття, ознаки та організаційно-правові форми юридичних осіб корпоративного типу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 223-230. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано положення Господарського кодексу України (далі - ГК) про корпоративні права та корпоративне підприємство, а також окремі положення Цивільного кодексу України (далі - ЦК) та Закону України "Про господарські товариства", низки ...
1111201
  Котюк І.І. Поняття, ознаки та принципи допустимості тактичних прийомів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Дається критичний аналіз традиційного розуміння тактичного прийому та його ознак і обґрунтовується новий підхід в їх розумінні. Critical analysis of traditional understanding of the tactical method and its features is given, new approach to their ...
1111202
  Гречанюк Р. Поняття, ознаки та система спеціальних антикорупційних органів України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 17-21. – ISSN 2524-0129
1111203
  Яфонкін А. Поняття, ознаки та склад корупційного адміністративного правопорушення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 41-45.
1111204
  Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорії "правовий статус" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 95-98
1111205
  Шереметьєва О.Ю. Поняття, ознаки та структура повітряних правовідносин // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 118-123
1111206
  Бабій А.Ю. Поняття, ознаки та сутність екстремізму // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 4. – С. 141-151
1111207
  Святоцький О. Поняття, ознаки, атрибути та символи державності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 22-25. – ISSN 1026-9932
1111208
  Глуховеря В.А. Поняття, ознаки, види правопорушень, що посягають на режим інформації з обмеженим доступом, та адміністративна відповідальність за їх вчинення // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 54-60. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1111209
  Кірічук О. Поняття, ознаки, класифікація та структура колізії в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 83-84. – ISBN 978-966-919-107-6
1111210
  Расюк Едуард Поняття, ознаки, сучасний стан і тенденції наркоманії в Україні та її взаємозв"язок зі злочинністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 74-77
1111211
  Ятченко Є.О. Поняття, основні засади та деякі способи захисту майнових прав релігійних організацій // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-49.
1111212
  Крюков О.О. Поняття, особливості обліку та розслідування злочинів на грунті ненависті // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 198-205. – ISSN 2524-0323
1111213
  Рєзнікова В. Поняття, особливості та види посередницьких правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-27. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено висвітленню теоретичних проблем регулювання посередницьких правовідносин в Україні. Розглянуто посередницькі правовідносини у вузькому та широкому розумінні, визначено поняття посередницького правовідношення, розкрито характерні ...
1111214
  Сприндис С.І. Поняття, особливості та види форфейтингу в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 416-420. – ISBN 978-617-7450-09-1
1111215
  Сокуренко В.В. Поняття, особливості та ознаки адміністративно-правового статусу Сухопутних військ України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 214-222. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1111216
  Садова Т.В. Поняття, підстави та процесуальний порядок застосування арешту за кримінально-процесуальним законодавством США // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 334-341. – (Юридична ; Вип. 1)
1111217
  Кирилюк Д. Поняття, правова природа та види банківських пластикових карток // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика.Спецвипуск з нагоди форуму юристів / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 11. – С. 87-91
1111218
  Лавріненко О.В. Поняття, правова природа, причини й значення службово-трудових спорів: дослідження теоретичних та прикладних аспектів // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 15-30
1111219
  Черналівський Є.О. Поняття, правові основи та правові принципи податкового планування // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 71-77.
1111220
  Головкін Б.М. Поняття, предмет, система кримінології та її завдання на сучасному етапі розвитку // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 59-68. – ISSN 2079-6242
1111221
  Сухонос В. Поняття, принципи та види взаємовідносин прокуратури з органами правосуддя / В. Сухонос, О. Звірко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-68.
1111222
  Патлачук О.В. Поняття, принципи та функції юридичної техніки природоохоронного законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 36-48. – ISSN 2308-9636
1111223
  Хромець В. Поняття, принципи, підходи в дослідженнях езотерики // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 309/310 : Філософія. – С. 187-192. – (Філософія)
1111224
  Буздуган Ярослава Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю в державі є людина, її життя та здоров"я. При цьому кожна людина має природне невід"ємне й непорушне право на охорону здоров"я. Велике значення таких благ, як життя та здоров"я, зумовлює ...
1111225
  Буздуган Ярослава Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю в державі є людина, її життя та здоров"я. При цьому кожна людина має природне невід"ємне й непорушне право на охорону здоров"я. Велике значення таких благ, як життя та здоров"я, зумовлює ...
1111226
  Краснова М.В. Поняття, принципи, функції, завдання, види, об"єкти, форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 13-14. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 1-й розділ книги.
1111227
  Мицик В.В. Поняття, природа та сутність прав людини для міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 146-154.
1111228
  Бондар В.С. Поняття, система та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 131-137. – ISBN 978-617-7627-30-1
1111229
  Луценко Ю.В. Поняття, система та класифікація видів безпеки в контексті міжнародного правопорядку // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 4 (6). – С. 31-39. – ISSN 2617-4162
1111230
  Чорний Р.Л. Поняття, система та кримінально-правова характеристика складів злочинів проти основ національної безпеки України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Чорний Руслан Леонідович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
1111231
  Олех Н.А. Поняття, стадії та чинники міжнародної інтеграції // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – с. 205-210
1111232
  Філоненко Г.Г. Поняття, структура та місце методики розслідування ухилення від сплати податку на прибуток в системі криміналістичних методик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 147-151. – (Право та державне управління ; № 4 (8))


  У статті висвітлюються питання важливості теоретичної розробки визначення поняття методики розслідування ухилення від сплати податку на прибуток. Акцентується увага на встановленні обов"язкових елементів структури методики розслідування ухилення від ...
1111233
  Давидєнко В.В. Поняття, структура та функції економічної системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 29-35.
1111234
  Шатілова О.В. Поняття, структура та функції ринку корпоративного контролю / О.В. Шатілова, Б.Ю. Москвін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 424-431 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
1111235
  Вітавська Г.П. Поняття, структура та функції соціальної політики : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 62-63. – Бібліогр.: 19 назв
1111236
  Апаров А.М. Поняття, структура, види та форми адміністративно-правових відносин // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 1 (6). – С. 9-12
1111237
  Котюк В.О. Поняття, структура, види та функції правових почуттів юриста // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 47-54. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розкриваються поняття і суть правових почуттів особи юриста як специфічної форми відображення правових явищ, яка має об"єктивний і суб"єктивний характер. На основі аналізу суті , структури, видів і функцій правових почуттів здійснено спробу ...
1111238
  Адаховський Д. Поняття, сутність і види кримінально-процесуальних функцій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 220-225. – ISSN 0132-1331
1111239
  Назаренко В. Поняття, сутність і види методів правового регулювання у міжнародному приватному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 131-133.
1111240
  Сизоненко А. Поняття, сутність і критерії допустимості доказів у Кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.94-97
1111241
  Мельниченко Р. Поняття, сутність і призначення податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 91-97. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню сутності податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні. Проаналізовано основні доктринальні підходи щодо понять "трансфертні ціни" та "трансфертне ціноутворення". Встановлено й окреслено найпоширеніші способи ...
1111242
  Стефанюк І.Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 146-153 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
1111243
  Мовчан В.В. Поняття, сутність та види здійснення судової влади // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 22-29
1111244
  Поштаренко О. Поняття, сутність та зміст адміністративної відповідальності в умовах нової парадигми адміністративного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 174-179. – ISSN 2663-5313
1111245
  Горбік Д.С. Поняття, сутність та зміст адміністративної помилки в діяльності органів публічної влади // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – C. 78-84. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
1111246
  Пустовіт Ж.М. Поняття, сутність та зміст функцій Верховної Ради України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 18-23
1111247
  Вісьтак М. Поняття, сутність та значення міжнародно-правових актів як джерел трудового права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 158-163. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1111248
  Глущенко О. Поняття, сутність та місце медіації в системі механізмів відновного правосуддя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 90-93. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції відновного правосуддя, виокремленню програм альтернативного вирішення конфліктів, які вплинули на формування такої концепції, дослідженню різних підходів до тлумачення поняття медіації. На основі проведеного ...
1111249
  Висоцький С.О. Поняття, сутність та можливі шляхи підвищення ефективності державного регулювання в енергетиці України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 75-77
1111250
  Гнатюк М.Д. Поняття, сутність та ознаки застосування права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.95-102. – ISSN 1563-3349
1111251
  Батанова Л.О. Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 2. – С. 114-123
1111252
  Безклубий І.А. Поняття, сутність та правова природа люстрації / І.А. Безклубий, І.В. Кочкодан // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 32-40
1111253
  Степанова І. Поняття, сутність та предмет доведення в господарському процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.49-53. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1111254
  Камінська О. Поняття, сутність та причини виникнення асистансу // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 158-166. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1111255
  Шульгін В.В. Поняття, сутність та структура військового законодавства України у контексті процесу його реалізаці // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 55-61. – ISSN 1563-3349
1111256
  Назаренко В. Поняття, сутність та тенденції розвитку юридичного процесу і юридичної процесуальної форми від стародавнього Риму до сучасності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 7-11
1111257
  Колісник Г.М. Поняття, сутність, значення та перспективні напрями покращення продовольчої безпеки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 21-28. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1111258
  Омеляненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов і ухвал суду в кримінальних справах // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.90-94. – ISSN 0132-1331
1111259
  Токаренко В.С. Поняття, суть та значення принципа нотаріальної таємниці // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 171-173. – ISBN 978-617-673-442-0
1111260
  Семенченко Л.М. Поняття, суть та значення принципу нотаріальної таємниці // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 36-43


  Аналіз чинного законодавства України, що стосується принципу нотаріальної таємниці, висловлення пропозицій та рекомендацій щодо його законодавчого визначення та забезпечення його дотримання.
1111261
  Котюк В. Поняття, суть, соціальна цінність і призначення науки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-70.


  У запропонованій статті розкриваються поняття, суть, соціальна цінність і призначення науки. In the article problems of the definition, essence, social value and purpose of the legal science are being analyscol.
1111262
  Луцик В. Поняття, форми та завдання інституту повернення кримінальної справи прокурору // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 24-27
1111263
  Медведєва М.О. Поняття, форми та способи реалізації норм міжнародного права (на прикладі міжнародного права навколишнього середовища) // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 217-224


  В статті проаналізовано визначення поняття, форм та способів реалізації норм міжнародного права, зокрема природоохоронних, у вітчизняній та зарубіжній доктрині. Висвітлено значення принципу дотримання міжнародних договорів у сфері охорони довкілля. ...
1111264
  Романадзе Л. Поняття, функції та види торговельних марок // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 5 (55). – С. 82-88
1111265
  Мотиль В. Поняття, функціональне призначення та межі прокурорського нагляду за законністю екстрадиції особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 162-165
1111266
  Петренко І.І. Поняття, функціональне призначення та основні характеристики аналізу публічної політики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 243-248. – ISSN 2076-1554
1111267
  Волощук О.Т. Поняття, юридична природа та місце Президента у системі державної влади // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 51-56. – (Правознавство ; Вип. 474)
1111268
  Григор"єв Д.Г. Поняття: арбітр; арбітраж // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 10. – С. 56-59
1111269
  Пясковський В. Поняттята криміналістична характеристика торгівлі людьми // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.69-76
1111270
  Петров Михаил Понятый смех // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 76-81 : фото
1111271
  Шуляк Н. Понятя та процедура реєстрації суперфіцію // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 105-117.
1111272
  Сашина А. Понять - значит победить. Выход на мировые рынки невозможен без верной оценки нужд потребителей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Понимать вызовы рынка, своевременно и успешно реагировать на них – задача, актуальная сегодня, как никогда, для многих организаций, работающих в сфере высокопроизводительных вычислений. Группе компаний РСК, по мнению ее исполнительного директора ...
1111273
  Глотов А.Л. Понять Довлатова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 4. – С. 27-31
1111274
  Раев М. Понять дореволюционную Россию / М. Раев. – London, 1990. – 304с.
1111275
  Росоховатский И.М. Понять другого : научно-фантастические рассказы, повести / И.М. Росоховатский. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 346с.
1111276
  Жвитиашвили Нана Понять Другого = Культурный ландшафт современного музея и социально ориентированная деятельность : беседу вела К. Сергазина // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11 (267). – С. 4-7. – ISSN 0869-8171


  О самых разных теоретичесикх и практических аспектах музейной работы с особыми посетителями беседа с Наной Жвитиашвили, искусствоведом, арт-терапевтом, стар. науч. сотрудником отдела новейших течений Гос. Русского музея, лауреатом Гос. премии РФ
1111277
  Розин В.М. Понять жизнь и поступки Гоголя // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.130-140. – ISSN 0042-8744
1111278
  Заостровцев А. Понять неформальное : (О книге В.Л.Тамбовцева "Экономическая теория неформальных институтов") // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 151-157. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0042-8736
1111279
  Ливен А. Понять Пакистан: Почему простые рецепты там не работают // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 118-133. – ISSN 1998-1813
1111280
  Шаповал В. Понячття держави і суверенітету в конституційному праві // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.70-84
1111281
  Полюжин І.М. Поо деякі проблеми інституту адвокатури в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 61-63. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1111282
  Коробко Т.В. Поо одну модель систем, що розвиваються / Т.В. Коробко, Ю.В. Загородній // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 109-111
1111283
  Збанацький Ю.О. Пообіч Талі : Повісті, оповідання, спогади / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1984. – 318с.
1111284
  Збанацький Ю.О. Пообіч Талі; Полікарп : Повісті / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1981. – 152с. – (Романи й повісті ; №2. 1981)
1111285
  Філатов Михайло Олексійович Поодинокі бджолині (Hymenoptera, apoidea) агроландшафту північного сходу України: фауна, екологія та практичне значення : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.09 / Філатов Михайло Олексійович; Харків. держ. пед. ун-тет ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1997. – 24л.
1111286
  Карпенко В.О. Поодинці - вмирають, виживають - гуртом / В.О. Карпенко. – К., 1995. – 208с. – ISBN 5-7707-8830-5
1111287
  Ивакин Ю. Пооктябрьская политическая лирика Брюсова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ивакин Ю. ; АН УССР, Ин-тут укр. лит. им. Т.Г. Шевченко. Отд. русс. лит. – Киев, 1950. – 16 с.
1111288
  Ивакин Ю.А. Пооктябрьская политическая лирика В.Брюсова : Дис... кандид. филологич.наук: / Ивакин Ю.А.;. – Киев, 1950. – 296л. – Бібліогр.:л.289-296
1111289
   Поосколье. – Воронеж, 1980. – 187с.
1111290
  Богданов Е.Ф. Поостри сердце мужеством / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1991. – 281с.
1111291
  Жечев М.М. Поочередное управление / М.М. Жечев; НАНУ; Национальное космич. агентство України. Ин-т технической механики. – Киев : Наукова думка, 2003. – 188с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 966-00-0112-6
1111292
  Наумов Б.И. Поощерение и наказание в семье / Б.И. Наумов. – Москва, 1962. – 32с.
1111293
  Загородний Н.С. Поощирительные фонды в системе экономического стимулирования социалистических предприятий : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Загородний Н.С. ; МГУ. – Москва, 1973. – 22 с.
1111294
  Молодцов М.В. Поощрение за успехи в труде / М.В. Молодцов. – Москва, 1977. – 72с.
1111295
  Абдурахманов И.И. Поощрение и дисциплинарное воздействие как средства укрепления трудовой дисциплины. : Автореф... Канд.юрид.наук: 713 / Абдурахманов И.И.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1111296
  Печерникова И.А. Поощрение и наказание детей в семье. / И.А. Печерникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1959. – 88с.
1111297
  Пронина М.Г. Поощрение и ответственность в условиях внутрипроизводственного хозрасчета. / М.Г. Пронина. – Минск, 1982. – 120с.
1111298
  Каринский С.С. Поощрения за доблестный труд по советскому законодательству / С.С. Каринский. – М, 1956. – 39с.
1111299
  Каринский С.С. Поощрения за доблестный труд по советскому праву / С.С. Каринский. – М, 1961. – 151с.
1111300
  Гордин Л.Ю. Поощрения и наказания в воспитании детей / Л.Ю. Гордин. – М, 1971. – 200с.
1111301
  Гмурман В.Е. Поощрения и наказания в советской школе / В.Е. Гмурман. – М, 1960. – 24с.
1111302
  Шелухин Д.Я. Поощрения и наказания как средство воспитания в советской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Шелухин Д. Я.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1955. – 15л.
1111303
  Хабибулин Р.Д. Поощрительная оплата труда и ее влияние на повышение эффективности социалистического производства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Хабибулин Р.Д.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 16л.
1111304
  Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права / В.М. Баранов ; под ред. М.И. Байтина. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1978. – 146 с.
1111305
  Елеонский В.А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в деятельности органов внутренних дел. / В.А. Елеонский. – Хабаровск, 1984. – 108с.
1111306
  Никольский В.С. Поощрительные системы оплаты труда. / В.С. Никольский. – М-Х, 1952. – 136с.
1111307
  Янковская Ольга Николаевна Поощрительные фонды в промышленности и их роль в материальном стимулировании коллективов предприятий. (На материалах пром-сти Латв.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Янковская Ольга Николаевна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
1111308
  Ли В.Д. Поощрительные фонды и их роль в повышении эффективности промышленного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 599 / Ли В.Д.; Всесоюз. заочный финансово-эконом. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1111309
  Васковский С.С. Поощрительные фонды и стумулирование труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Васковский С.С.; Моск. экон-стат ин-т. – М, 1974. – 25л.
1111310
  Милюков А.И. Поощрительные фонды на предприятии. / А.И. Милюков. – М, 1974. – 239с.
1111311
  Гаретовский Н.В. Поощрительные фонды предприятий в промышленности / Н.В. Гаретовский. – Москва, 1966. – 78с.
1111312
  Халчинский В.Л. Поощрительные фонды предприятий и их роль в материальном стимулировании : Дис... канд. эконом.наук: / Халчинский В.Л.; КГУ. Каф. полит. экономии гуманит. ф-тов. – Киев, 1966. – 243, ХХІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
1111313
  Халчанский В.Д. Поощрительные фонды предприятий и их роль в материальном стимулировании : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Халчанский В.Д. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
1111314
  Тростянчук П.А. Поощрительные фонды предприятий, их образование и использование в условиях хозяйственной реформы : Дис... канд. эконом.наук: / Тростянчук П.А.; КГУ. – Киев, 1970. – 214, 9л. – Бібліогр.:л.1-8
1111315
  Тростянчук П.А. Поощрительные фонды предприятий, их образование и использование в условиях хозяйственной реформы. (На материалах пром. предприятий УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Тростянчук П.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1111316
  Веретенников В.Г. Поощрительные фонды предприятия и профсоюзный комитет. / В.Г. Веретенников. – Москва, 1987. – 207с.
1111317
  Масевич М.Г. Поощрительные фонды промышленных предприятий : (Правовые вопросы). / М.Г. Масевич. – Москва, 1978. – 96с.
1111318
  Кацитадзе Фридон Гаврилович Поощрительные фонды социалистических промышленных предприятий и их роль в материальном стимулировании : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кацитадзе Фридон Гаврилович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 27л.
1111319
   Поп-арт // Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Часть 119 : ПОП--АРТ. – С. 3-3-.
1111320
  Лексіна Г. Поп-арт // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 7/9. – С. 136-139. – ISSN 0130-321Х
1111321
  Боде М. Поп-арт обретенный // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2005. – № 4. – С.38-47
1111322
  Лисак У.В. Поп-культура як трансформація механізму міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 270-273
1111323
  Чан Ючжон Поп-музыка: цветы, распустившиеся на камнях отчаяния // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 28-31. – ISSN 1738-8252
1111324
  Пархоменко Т.С. Поп-освіта як елемент мас-культури // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 50-54. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))


  Розглядаються проблеми сучасної освіти, зокрема такі, що характеризують її як поп-освіту через прояв масової культури. Наводяться приклади усталених форм мас-культу як ознаки перетворених освітніх форм. Ставиться питання, чи набуває поп-освіта ...
1111325
  Мироненко И.А. Поп-психология, или о пользе науки // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 103-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Публикуемый ниже текст представляет собой отклик на статью А.В. Юревича "Поп-психология" (Вопр. психол. 2007. №1. С. 3-14). Автор выражает согласие со сформулированными в указанной статье положениями в отношении места поп-психологии в современной ...
1111326
  Овсянніков В.Г. Поп-рок та його соціокультурні функції: український контекст // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 242-246. – ISSN 2312-4679
1111327
  Овсянніков В.Г. Поп-рок як складова популярної музичної культури України початку XХІ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 259-268. – ISSN 2225-7586
1111328
  Гундорова Т. Поп-Шевченко: варіації на тему Шевченка в сучасній українській літературі // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 26-37. – ISBN 978-966-1516-14-3
1111329
   Поп и мужик. – М-Л, 1931. – 212с.
1111330
  Начев Венцеслав Поп Харитон. / Начев Венцеслав. – София, 1981. – 156с.
1111331
  Тургенев И.С. Поп. Поэмы / И.С. Тургенев. – Москва, 1917. – 21с.
1111332
  Ковінька О.І. Попав пальцем у небо / О.І. Ковінька. – Київ, 1966. – 145с.
1111333
  Иванов В.М. Попади! / В.М. Иванов. – Москва, 1960. – 32с.
1111334
  Никифоров Г.П. Попадья / Г.П. Никифоров. – Ярославль, 1971. – 238 с.
1111335
  Бублий Н. Попал в кампанию // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 30 (142). – С. 18-19. – ISSN 2075-7093


  Спикер парламента объяснил " Фокусу", почему Верховной Раде не угрожает роспуск, а к нему не выстраивается очередь из олигархов
1111336
  Саулит Б.Р. Попался на удочку : рассказы / Бруно Саулит ;. – Рига : Литгосиздат, 1960. – 95 с.
1111337
  Климентов Л.В. Попарова метода ліпіння рельефних планів і мап / Л.В. Климентов. – Одеса, 1929. – 20с.
1111338
  Мамонтова В.О. Попелиці-ляхніди / В.О. Мамонтова. – Київ
7. – 1972. – 1-228с.
1111339
  Школьна Л.С. Попелиці лікарських рослин та їх ентомофаги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено видовий склад попелиць на лікарських рослинах, їх шкідливість. Подано коротку характеристику ентомофагів - їх видовий склад і ефективність знищення попелиць.
1111340
  Карлащук С. Попелиця Masonaphis sp. (Homoptera: Aphidoidea) - новий небезпечний шкідник рододендронів в Україні / С. Карлащук, П. Чумак, В. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 60-62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо шкодочинності попелиці Masonaphis sp. на рододендронах в умовах закритого і відкритого ґрунту та екологічно безпечні заходи регулювання чисельності фітофага. Приводятся данные о вредоносности тли Masonaphis sp. на рододендронах в ...
1111341
  Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку, або Некоронована царівна жанрів: казка як вид художньої словесності: Ст.1 // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2002. – № 5. – С.22-31
1111342
  Славова Маргарита Попелюшка літератури : Теоретичні аспекти літератури для дітей / Славова Маргарита. – Київ : Київський університет, 2002. – 81с. – ISBN 966-7865-19-3
1111343
   Попель Павло Петрович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 247. – ISBN 978-966-439-757-2
1111344
   Попенко Вадим Ігорович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 248. – ISBN 978-966-439-757-2
1111345
  Гриневич В. Поперед батька в пекло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 34 (199). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Радянська евакуація 1941 року охопила передусім апарат влади, худобу та майно. Тільки не простих українців.
1111346
  Хмєлевська М. Попередження агресії в молоді: соціальний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 16-23. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3 (64)). – ISSN 1609-8595
1111347
  Баранов Сергій Олексійович Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Баранов Сергій Олексійович; Одеськ.ін-тут внутрішніх справ МВС України. – Одеса, 2001. – 231л. + Додатки:л.219-231. – Бібліогр.:л.196-218
1111348
  Баранов Сергій Олексійович Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини : Автореф. дис. ... канд. юрид.наук:12.00.07 / Баранов С.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1111349
  Дрозд О.Ю. Попередження адміністративного проступку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 234-239. – ISSN 1563-3349
1111350
  Хома І.Б. Попередження бізнес-конфліктів у процесі розробки та запровадження в дію підсистем антикризового управління підприємством // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 104-112. – ISSN 0321-0499
1111351
  Щур Б.В. Попередження виникнення тактичних помилок при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 218-227. – (Юридична ; Вип. 3)
1111352
  Щербина В.С. Попередження господарських правопорушень / В.С. Щербина. – Київ : Либідь, 1993. – 132с.
1111353
  Щербина В.С. Попередження господарських правопорушень органами державного арбітражу : (до десятиріччя дії) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 50-56. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье раскрывается деятельность органов государственного арбитража по предупреждению нарушений законности и государственной дисциплины в хозяйственных отношениях. Содержится анализ основных правовых форм этой деятельности и предложены пути повышения ...
1111354
  Сірук М. Попередження Ердогану // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 червня (№ 98). – С. 3


  Експерти "Дня" - про результати парламентських виборів у Туреччині, на яких пропрезидентська партія втратила абсолютну більшість.
1111355
  Волченко І.В. Попередження жовчних витікань при резекціях печінки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Волченко Ігор Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1111356
  Чайка О.Г. Попередження забруднення навколишнього природного середовища відпрацьованими моторними оливами : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Чайка Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1111357
  Сенчик М.О. Попередження злочинів у торгівлі. / М.О. Сенчик. – К., 1972. – 110с.
1111358
  Бурда С.Я. Попередження злочинів, пов"язаних із використанням підроблених паспортів громадян України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 39-43
1111359
  Лукашевич С.Ю. Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі : Монографія / С.Ю. Лукашевич. – Харків : Видавець Вапнярчук Н.М., 2006. – 104с. – ISBN 966-8184-45-9
1111360
  Білецький І. Попередження злочинності у сфері виборчого процесу в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 52-56.
1111361
  Долженков О.Ф. Попередження злочинності у сфері грального бізнесу // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.107-111. – Бібліогр.: 11 назв.
1111362
  Раєцька Л.В. Попередження злочинності у сфері економіки як засіб забезпечення економічної безпеки держави // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 274-280. – ISSN 1609-0462
1111363
  Алфьоров С.М. Попередження злочинності: загальна характеристика та певні пріоритетні напрями вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 57-61. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1111364
  Барабаш Ю.Г. Попередження і врегулювання державно-правових конфліктів: теоретико-методологічні засади // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 34-42. – ISSN 0201-7245
1111365
   Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) : Навчальний посібник / В.І. Карабан, О.В. Борисова, Б.М. Колодій, К.А. Кузьміна; За ред.: В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 208с. – ISBN 966-7890-52-Х
1111366
  Голосніченко І.П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права / І.П. Голосніченко. – К., 1991. – 207с.
1111367
  Кудлай П. Попередження крадіжок вантажів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 43-47.
1111368
  Іванов Є.В. Попередження надзвичайних ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.02.03 ; 21 / Іванов Євген Володимирович ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1111369
  Говаленков С.С. Попередження надзвичайних ситуацій, обумовлених техногенним викидом в атмосферу небезпечних легких газоподібних хімічних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.02.03 / Говаленков Сергій Сергійович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 29 назв
1111370
  Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Ігнатов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1111371
  Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ігнатов О.М.; Харківськ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 239л. + Додатки: л.217-239. – Бібліогр.: л.193-216
1111372
  Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ігнатов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1111373
   Попередження насильства над дітьми : інформ.-метод. матеріали та аналіз нормативно-правової бази : [збірка]. – Київ : Калита, 2007. – 223, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8879-57-9
1111374
  Дмитренко М.І. Попередження насильства у сім"ї : Методичні рекомендауії / М.І. Дмитренко, М.В. Тропін, П.О. Власов; Дніпропетровський юридичний інститут МВС України.УМВС України в Дніпропетровській області та ін. – Дніпропетровськ, 2001. – 56с.
1111375
  Мисько Ю.О. Попередження небезпек інформаційного простору / Ю.О. Мисько, В.А. Колган // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 101-104. – ISBN 978-966-641-732-2
1111376
  Оробець К.М. Попередження нелегальної міграції-важливий напрям протидії злочинності в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 83-88
1111377
  Вовдюк Л.В. Попередження охолодження та відмороження // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 4-5 : фото
1111378
  Крупка Ю.М. Попередження побутових злочинів / Ю.М. Крупка. – К, 1988. – 48с.
1111379
  Трошина Світлана Попередження пожеж від необережного користування електроприладами та дії у разі виникнення пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 20-21
1111380
  Демченко І.С. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні : [для науковців, аспірантів, студентів юрид. та мед. ВНЗ, юристів-практиків, підприємців, а також працівників установ та організацій, що приймають участь у забезпеченні обігу лікар. засобів] / І. Демченко, О. Соловйов. – Київ : [б. в.], 2014. – 128 с. : іл. – Видання за підтримки: Медична газета України "Ваше здоров"я". – Бібліогр.: с. 105-118 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-635-064-4
1111381
  Волох О.К. Попередження правопорушень, пов"язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 137-143.


  Розглянуто питання попередження правопорушень, пов"язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні.
1111382
   Попередження про шкідливість алкоголізму та запобігання алкогольній залежності серед молоді / І.І. Стасюк, В.Б. Воронецький, А.І. Василюк, О.Б. Іваськов // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 146-149. – Бібліогр.: 7 назв.
1111383
   Попередження ранньої інституціалізації дітей з синдромом Дауна віком до п"яти років : Методичні рекомендації для фахівців. – Київ, 2002. – 164с.
1111384
  Грищенко І.В. Попередження розвитку еколого-економічних конфліктів у туристичній галузі України / І.В. Грищенко, В.Ф. Грищенко // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 14-16. – ISBN 978-9934-571-24-4
1111385
  Баляниця Н.Б. Попередження розвитку мікроскопічних грибів на папері документів // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 215-217. – ISBN 978-966-02-7337-5
1111386
  Сняткова Т.М. Попередження синдрому госпіталізму у дітей раннього віку з церебральним паралічем // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 120-128. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1111387
  Ільченко Н.В. Попередження сонячних і теплових ударів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 23 : фото
1111388
  Жуковська В.М. Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 366-372 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2222-0712
1111389
  Римаренко Ю Попередження та боротьба із торгівлею жінками: нові ініціативи світового співтовариства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.349-359
1111390
  Сенюшкіна Т.О. Попередження та врегулювання етнічних конфліктів: державно-управлінський вимір : (проблеми теорії, методології, практики): монографія / Т.О. Сенюшкіна; НАДУ при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. – 368 с. – ISBN 966-7799-60-3
1111391
  Дурманенко Є.А. Попередження та конструктивне розв"язання конфліктів в університеті: теоретико-методичний аспект / Є.А. Дурманенко, Н.А. Антонюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 82-86. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито сутність поняття конфлікту, проаналізовано особливості протікання конфлікту в педагогічному середовищі вищого навчального закладу; визначено типи конфліктів у навчально-виховному середовищі університету, а також подано структуру та ...
1111392
  Главацька О.Л. Попередження та подолання професійного вигорання соціальних працівників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 41-45. – Бібліогр.: с. 43-44. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1111393
  Голіна В В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров"я особи. / В В. Голіна. – Харків, 1997. – 50с.
1111394
  Оразбаєв А.Р. Попередження утворення джерела запалювання під час завантаження діелектричних вуглеводневих рідин в резервуари ветрикального типу // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 175-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1111395
  Фінберг Л. Попередження Ханни Арендт // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 183-187
1111396
  Балабанова Л.М. Попередження хімічної залежності серед військовослужбовців Національної гвардії України / Л.М. Балабанова, М.С. Байда // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (77). – С. 25-34. – ISSN 2078-7480
1111397
  Тузов А.П. Попередження хуліганства неповнолітніх. / А.П. Тузов. – К., 1972. – 131с.
1111398
  Кривцун О.Б. Попередження шахрайства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.117-122. – Бібліогр.: 11 назв.
1111399
  Юрченко О.М. Попередження шахрайства у сфері інвестування будівництва житла // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 129-136. – ISSN 1609-0462
1111400
  Катрич А.В. Попередження як засіб застосування відповідальності у господарському судочинстві // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 221-224. – ISBN 978-617-7605-90-3
1111401
  Слободяник І. Попереджувальний сигнал // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвоката, який сприяє рейдерству, слугуватиме сигналом для тих представників професії, які вважають припустимим пособництво у вчиненні злочинів".
1111402
  Голосніченко І. Попереднє адміністративне розслідування як стадія провадження в справах про адміністративні проступи / І. Голосніченко, М. Стахурський, Н. Золотарьова // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.26-30. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1111403
  Проскуряков В.І. Попереднє висвітлення деяких аспектів місця архітектурної спадщини функціоналізму в архітектурному проектуванні і будівництві / В.І. Проскуряков, Р.Д. Юрійчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 333-337 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1111404
  Перерва Ю.М. Попереднє опрацювання законопроектів у комітетах Верховної Ради України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 103-110. – ISSN 1563-3349
1111405
  Янчук О.Є. Попереднє оцінювання впливу обмеженої видимості горизонту на точність GPS- спостережень : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1111406
  Кубрак П.М. Попереднє слідство в кримінальному процесі Республіки Франції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 175-178. – ISSN 2219-5521
1111407
  Кубрак П.М. Попереднє слідство України за Судово-правовою реформою 1864 р. // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (72). – C. 105-112. – ISSN 2222-5374
1111408
  Тимченко Г.П. Попереднє судове засідання в Україні: реалізація зарубіжного досвіду регулювання судочинства // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 405-408. – ISBN 978-966-171-322-1
1111409
  Боднар Т.В. Попереднє судове засідання як етап підготовки справи до судового розгляду // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-109.
1111410
  Поліщук Н. Попереднє судове засідання як спосіб оптимізації цивільного процесу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 461-462. – ISBN 978-617-7069-28-6
1111411
  Стазілова Т.М. Попереднє судове засідання, як одна із форм підготовки справ до судового розгляду // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 102-103
1111412
  Сахнацький А. Попереднє схвалення значних правочинів та обов"язковий викуп акцій. Практика і коментарі // Юридична газета. – Київ, 2013. – 19-26 лютого (№ 8/9). – С. 30-31
1111413
  Сокальська О.В. Попереднє ув"язнення як запобіжний захід у судовому процесі в добу Середньовіччя // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (5). – С. 86-94
1111414
  Пестушко Валерій Попередник Вегенера // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49
1111415
  Годулян С І. Попередники кукурудзи на Україні / С І. Годулян. – Київ : Держсільгоспвидав, 1963. – 158 с.
1111416
  Третяк М. Попередники наукового комунізму / М. Третяк. – К., 1965. – 46с.
1111417
  Циховська Е.Д. Попередники реаліті-ТБ: від мондо- до снафф-фільмів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті приділяється увага розвитку мондо- та снафф-фільмів як попередників сучасних реаліті-ТБ, які є об"єктом пильної уваги соціальних комунікацій. Автор простежує їх історію створення від комерційно успіш ного італійського документального фільму ...
1111418
  Вартанов Г.І. Попередники робітночої преси на Україні / Г.І. Вартанов. – Київ, 1968. – 83с.
1111419
  Павлов О.О. Попередники розвитку післяопераційного делірію у пацієнтів похилого віку та шляхи терапевтичної тактики / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 64-68. – ISSN 2224-0586
1111420
  Панченко В. Попередники Табачника : з історії українофобства (Михайло Юзефович і Валентин Маланчук) // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; [упоряд. Панченко В.]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – С. 66-77. – ISBN 978-966-2424-70-6


  Про М. Костомарова. - С. 68, 74; М. Драгоманова. - С. 69-70, 74; О. Кістяківського. - С. 71.
1111421
  Оппоков В Є. Попередні ... робіт / В Є. Оппоков, 1934. – с.
1111422
  Реутова Н. Попередні договори // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 20-24
1111423
  Цірат Г. Попередні обов"язкові умови (conditions precedent) за договорами лізингу повітряних суден // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 78-82
1111424
   Попередні підсумки вивчення викопних решток хребетних тварин із котловану Канівської ГЕС у фондовій колекції музею природи Канівського природного заповідника / О.М. Ковальчук, С.М. Рижов, О.Д. Полішко, О.Д. Петриченко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 97-99. – ISSN 1729-7184
1111425
  Рижов С.М. Попередні підсумки вивчення викопних решток хребетних тварин із котловану Канівської ГЕС у фондовій колекції Музею природи Канівського природного заповідника / С.М. Рижов, О.М. Ковальчук, О.Д. Полішко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1111426
   Попередні підсумки Всесоюзного перепису населення 1926 року. – Шепетівка, 1928. – 111с.
1111427
   Попередні підсумки демографічного Всесоюзного перепису 1926 року. – 47с.
1111428
   Попередні підсумки демографічного перепису 1920 р. по Київщині. – К.
2. – 1921. – 21с.
1111429
   Попередні підсумки демографічного перепису 1920 р. по Київщині. Кихвський повіт. – К.
9. – 1921. – 37с.
1111430
   Попередні підсумки перепису населення 1926 року по Старобільській окрузі. – Старобільське, 1927. – 34с.
1111431
   Попередні підсумки реєстрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Розпочався етап формування, висунення та подання робіт на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2022 рік.
1111432
  Нагірний В. Попередні підсумки судового процесу за позовом Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис" / Василь Нагірний. – Броди : Просвіта, 2003. – 51с. – (Нарцисіана в залі суду ; Вип. 4). – ISBN 966-7544-17-6
1111433
  Гусаков В.В. Попередні підсумки таджицького мирного врегулювання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглядаються проблеми, шляхи мирної стабілізації та досягнення миротворчого процесу в Таджикистані після підписання 27 червня 1997 р. у Москві угоди між урядом Таджикистану та керівництвом озброєної опозиції. Challenges and possible ways of peace ...
1111434
   Попередні пудсумки демографічного перепису 1920 р. по Київщині. – К., 1922. – 297с.
1111435
  Шулікін Д. Попередні результати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 13 серпня (№ 31). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про основні тенденції цьогорічного вступу та попередні висновки, що будуть ураховані під час підготовки Умов прийому на 2019 рік.
1111436
  Данилевський В.О. Попередні результати визначення діаметра Сонця за даними спостережень сонячного затемнення 11 липня 1991 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-65. – (Астрономія ; вип. 35)


  За даними фотоелектричних спостережень затемнення Сонця 11 липня 1991 року, виконаних з чотирьох точок поблизу північної межі смуги повного затемнення, визначені діаметр Сонця, тривалості повних фаз та деякі інші параметри. Для цього модельна крива ...
1111437
  Сухомлін К.Б. Попередні результати дослідження викопних мошок (Diptera: Simuliidae) із Рівненського бурштину / К.Б. Сухомлін, О.П. Зінченко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 171-176 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2227-3220
1111438
   Попередні результати наукової експедиції по спостереженню повного сонячного затемнення 29 березня 2006 р.. – Київ, 2006. – 25 с.
1111439
  Кравчук П.П. Попередні результати обліково-статистичної роботи із засудженими за методикою Кеттелла: старші днювальні та бригадири, схильні до самогубства, схильні до членоушкодження, схильні до одностатевих актів : розгорнутий огляд експериментального дослідження / Кравчук П.П. ; Упр. держ. кримінал.-виконав. служби України в Запоріз. обл, Сектор соціально-виховної та психол. роботи. – Запоріжжя : [ Б.в. ], 2010. – 85 с.
1111440
   Попередні результати телевізійних спостережень метеорного дощу Леоніди у 2002 році в Києві / В.Г. Кручиненко, П.М. Козак, О.О. Рожило, А.М. Казанцев, Ю.Г. Тарануха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати базисних телевізійних спостережень метеорного дощу Леоніди у 2002 році в Києві та їх попередньої статистичної обробки. Оцінено мінімальну масу метеороїда, який породив метеор із гранично зареєстрованим блиском. Визначено: зенітне ...
1111441
  Дячук Л.В. Попередні умови шлюбу у візантійському праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 13-17
1111442
  Стельмах Д.А. Попередній аналіз можливості переведення паливовмісних матеріалів у контрольований стан / Д.А. Стельмах, Л.Є. Шумилова // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 39-43. – ISSN 1813-3584


  "Під час реалізації Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (ПЗУ) жодне завдання щодо поводження з паливовмісними матеріалами (ПВМ) не було виконане в повному обсязі. Завдання щодо попередньої характеризації та розробки технології вилучення ПВМ ...
1111443
  Кучер О.В. Попередній аналіз результатів високоточного нівелювання методами математичної статистики : геодезія / О.В. Кучер, В.С. Старовєров, З.М. Кравченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-14 : Табл., мал. – Бібліогр.: 3 назви
1111444
  Сухомлін К.Б. Попередній аналіз фауни мошок (Diptera: Simuliidae) природного заповідника "Розточчя" / К.Б. Сухомлін, О.П. Зінченко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 170-173 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
1111445
  Павленко М. Попередній банківський контроль // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 234-235
1111446
  Яремова І.В. Попередній договір за законодавством України // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 198-223. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
1111447
  Майданик Р.А. Попередній договір і завдаток (цивільно-правові аспекти) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-36.
1111448
  Бойко О.О. Попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна в цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 162-178.
1111449
  Лабутіна Ю. Попередній договір при купівлі-продажу нерухомості // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1111450
  Клименко О.М. Попередній договір у цивільних відносинах: поняття і сутність попереднього договору // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 26-33.
1111451
  Карпечкін П. Попередній договір у Цивільному і Господарському кодексах України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-96.
1111452
  Карпечін П. Попередній договір у Цивільному і Господарському кодексах України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 67-71.
1111453
  Шутко О. Попередній договір: проблеми забезпечення його виконання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 205-206
1111454
   Попередній звіт за роботу в 1936 р.. – Харків, 1937. – 80с.
1111455
  Городецький О.В. Попередній і наступний контроль Конституційного Суду України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-118. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблемні питання здійснення Конституційним Судом України попереднього й наступного контролю. Аналізуються правові акти, на які поширюється юрисдикція Конституційного Суду України. The article deals with problem issues of realization of ...
1111456
  Кавалерідзе В. Попередній нарис про грунти Сталінської округи. / В. Кавалерідзе. – К., 1929. – 55с.
1111457
  Хестанов С.О. Попередній підсилювач для електрофізіологічних досліджень / С.О. Хестанов, Т.Л. Давидовська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 37-38 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1111458
  Пішкало М. Попередній прогноз параметрів 25-го циклу сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На основі знайдених раніше кореляційних зв"язків і регресійних співвідношень між деякими характеристиками 1-24 циклів сонячної активності (Pishkalo, 2014: Solar Phys., vol. 289, 1815) дано прогноз 25-го циклу. Розрахунки виконані за схемою: час ...
1111459
  Бобечко Н.Р. Попередній розгляд кримінальної справи судом апеляційної інстанції // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-43.
1111460
  Калужинський О.В. Попередній розгляд кримінальної справи як етап здійснення оціночної діяльності судді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 527-533. – ISSN 1563-3349
1111461
  Мікулін В. Попередній розгляд справи суддею: підстави повернення справи на додаткове розслідування / В. Мікулін, П. Кубрак // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.122-124
1111462
  Верба О.Б. Попередній та подальший судовий захист у виконавчому провадженні за законодавством України та Польщі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 111-119. – (Юридична ; Вип. 1)
1111463
  Савченко А. Попередня злочинна діяльність і співучасть за кримінальним законодавством України та США (на рівні федерації):порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 149-154
1111464
  Красножон М.Д. Попередня обробка матеріалів ГДС у комп"ютеризованій технології "Геопошук" : випуск 23 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-62 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Описано методику попередньої обробки цифрових каротажних діаграм, яка вміщує паспортизацію об"єктів досліджень, редагування, ув"язку за глибиною, побудову планшета діаграм, тощо. Наведено приклади користування технологією для вирішення завдань.
1111465
  Сінгаєвський Є. Попередня оцінка видового складу та біотопічній розподіл павуків (Arachnida: Aranei) заплави річки Удай у весняний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-47. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та біотопічній розподіл павуків заплави річки Удай. Виявлено 63 види з 43 родів та 13 родин. Фауністична схожість видових комплексів павуків у досліджених біотопах визначена за коефіцієнтом Чекановського-Серенсена. Для кожного ...
1111466
  Татаров О.Ю. Попередня перевірка інформації про злочини в контексті реформування кримінально-процесуального законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 161-167
1111467
  Буцик І.М. Попередня підготовка студента до лекції як один зі шляхів індивідуалізації навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 32-37. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті порушується проблема цілеспрямованої організації попередньої підготовки студентів до лекції з орієнтирами на реалізацію особистісно-розвивального навчання у ВНЗ, розкрито шляхи індивідуалізації навчання, визначено типи завдань для самостійної ...
1111468
  Позднякова І. Попередня та каральна цензура як основні форми контролю за видавничою справою в радянській Росії у 1920-х рр. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 67-74. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1111469
  Скляров І.О. Попередньо напружені рамні конструкції зі зварних двотаврів змінної жорсткості з гнучкою стінкою // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 69-74 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1111470
  Леонов І. Попереду - Іванишин. Революція на граніті розпочалася 30 років тому з перших наметів Студентського братства Львівщини у центрі Києва // Україна молода. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 94). – С. 3


  Рівно тридцять років тому, 2 жовтня 1990 року, у Києві розпочалася студентська Революція на граніті, яка тривала до 17 жовтня і прямим наслідком якої була відставка голови Ради Міністрів УРСР Віталія Масола та виконання низки вимог молоді (переважно ...
1111471
  Кулиняк Данило Попереду - Сагайдачний // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 7 (109). – С. 38-40
1111472
  Щур Едуард Попереду - фізики, енергети та матеріалознавці. Національна академія: хроніка подій // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 20
1111473
   Попереду "універ" Шевченка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 54). – С. 3


  Диплом КНУ імені Тараса Шевченка котирується серед роботодавців найвище. Про це свідчать результати рейтингу, складеного журналом "Корреспондент". Як показали результати опитування, найкращу освіту мають студенти КНУ імені Тараса Шевченка, а ...
1111474
  Сєверов П. Попереду долі / П. Сєверов. – Київ : Молодь, 1965. – 262 с.
1111475
  Сєвєров П.Ф. Попереду долі / П.Ф. Сєвєров. – Київ, 1965. – 263с.
1111476
  Усик Світлана Попередьте злочин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 26 : фото
1111477
  Ільченко Н.В. Попередьте пожежу: відмовтесь від спалювання сухої трави! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 18-19 : фото
1111478
   Поперенко Леонід Володимирович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 53-56
1111479
   Поперенко Леонід Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 249-250. – ISBN 978-966-439-757-2
1111480
   Поперенко Леонід Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 386. – ISBN 978-966-439-754-1
1111481
   Поперенко Леонід Володимирович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 208. – ISBN 978-617-7530-19-9
1111482
  Уразаков Э.И. Поперечная (холловская) диффузия и вращательные движения в плазме в докритических магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Уразаков Э.И.; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1963. – 11л.
1111483
   Поперечний дуговий розряд в потоці повітря / В.Я. Черняк, В.В. Наумов, І.Л. Бабіч, В.В. Юхименко, Т.М. Пашко, Ю.І. Слюсаренко, Ю.В. Воєвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 379-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Проведено експериментальне вивчення стану плазми поперечного дугового розряду в потоці повітря при атмосферному тиску. З використанням емісійної спектроскопічної діагностики вивчені розподіли температур заселення збуджених електронних станів атомів та ...
1111484
  Пухов С.В. Поперечники множеств в банаховых пространствах и классов функций в пространствах с весом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пухов С.В.; МГУ. – М, 1980. – 12л.
1111485
  Григорян Юрик Исоакович Поперечники множеств в банаховых пространствах и приближение функций тригонометрическими полиномами в среднем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Григорян Юрик Исоакович; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1111486
  Изаак Александр Давидович Поперечники функциональных классов и конечномерных множеств в пространствах со смешанной нормой : Автореф... кандид. физико-математ.наук: 01.01.01 / Изаак Александр Давидович; Российск. Акад. наук. Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 1995. – 13л.
1111487
  Мосєєнков Б.І. Поперечні коливання стержня двоякої жорсткості в перехідному режимі обертання. / Б.І. Мосєєнков, 1957. – 155-168с.
1111488
  Савельєва К.В. Поперечні плоскі хвилі в нанокомпозитних матеріалах / К.В. Савельєва, С.В. Сінчило, Я.В. Симчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Теоретично досліджено взаємодію кубічно нелінійних пружних плоских гармонічних хвиль в матеріалі, нелінійні властивості якого описуються пружним потенціалом Мурнагана. Розв"язок, що описує взаємодію поперечних горизонтально та вертикально поляризованих ...
1111489
  Продайвода Г.Т. Поперечно-ізотропна апроксимація пружних постійних анізотропного середовища : геофізика / Г.Т. Продайвода, П.Я. Чолач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-61 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Кількісно аналізується надійність апроксимації азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль геологічного середовища довільної пружної симетрії поперечно-ізотропним наближенням. Для цього використовується коваріантна форма тензора крістоффеля і поняття ...
1111490
  Филипавичюс Викторас Стасио Поперечное магнитосопротивление и рассеяние дырок в деформированных полупроводниках типа Р-Се : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Филипавичюс Викторас Стасио ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 19 с.
1111491
  Голукович С.И. Поперечное плавание / С.И. Голукович. – М., 1990. – 237,2с.
1111492
  Кашкай А М. Тамразян Поперечные (антикавказские) дислокации Крымско-Кавказского региона, их роль в магматизме и закономерностях размещения полезных ископаемых / А М. Тамразян Кашкай. – М., 1967. – 77с.
1111493
   Поперечные и обменные волны в сейсморазведке. – М., 1967. – 288с.
1111494
  Волин А.П. Поперечные и обменные волны при сейсморазведке / А.П. Волин. – Новосибирск, 1970. – 208с.
1111495
  Романив О.Н. Поперечные колебания вала жвоякой жидкости / О.Н. Романив. – Л., 1957. – 84с.
1111496
   Поперечные колебания и критические скорости. – Москва, 1951. – 270 с.
1111497
   Поперечные колебания и критические скорости. – Москва
2. – 1953. – 240 с.
1111498
  Калашникова Л.А. Поперечные колебания турбобура : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Калашникова Л.А.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1972. – 15л.
1111499
  Комозин И.Т. Поперечный изгиб и колебания двухслойных ортотропных пластин : Автореф... канд. техн.наук: / Комозин И.Т.; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 16л.
1111500
  Бектурсунов У. Поперечный удар по гибким связям при упругих и упруго-пластически хдеформациях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бектурсунов У.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат.наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – М., 1967. – 8л.
1111501
  Солодовников Р.В. Поперечный удар по жесткой струне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Солодовников Р.В.;. – Ташкент, 1950. – 6 с.
1111502
  Рябова Е.В. Поперечный удар с переменной скоростью по гибкой нити : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябова Е. В.; МГУ, НИИ механ. и матем. – Москва, 1951. – 3 л.
1111503
  Зайцев Б.П. Попечители Харьковского учебного округа / Б.П. Зайцев, С.И. Посохов. – Харьков, 2000. – 124с. – (Харьковский биографический словарь). – ISBN 966-610-047-9
1111504
  Посохов С.И. Попечители Харьковского учебного округа первой половины ХIХ века: попытка реабилитации // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 40-51
1111505
  Смородинов В.Г. Попечитель Варшавского учебного округа Александр Львович Апухтин : (Из воспоминаний педагога) / В.Г. Смородинов. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва п. ф. "Электро-тип. Н.Я. Стойковой", 1912. – 13 с.
1111506
  Попов С. Попечитель огня : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 102-106. – ISSN 0130-7673
1111507
  Корниенко В.Н. Попечительство в сфере образования в Харьковской губернии : к вопросу о деятельности попечительских советов // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С150-157.


  Попечительство в сфере образования во 2-ой половине Х!Х -ХХ ввю
1111508
  Масайтис В.Л. Попигайский метеоритный кратер / В.Л. Масайтис, М.В. Михайлов, Т.В. Селивановская. – Москва : Наука, 1975. – 124с.
1111509
  Картавих Л.Г. Попит зарубіжних країн- складова удосконалення організації державного фінансового контролю = державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 87-90. – Бібліогр.: 8 назв
1111510
  Петруня Ю. Попит і пропозиція акцій: ринкові моделі України : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 48-49 : Рис.
1111511
  Шарковська С.О. Попит і пропозиція на ринку соняшнику в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 59-65 : .табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1111512
  Мосьпан Н. Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському Союзі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 176-180. – ISSN 2226-3012
1111513
  Головач А.В. Попит і торгівля : Закономірності розвитку та методи планування попиту населення на товари / А.В. Головач. – Київ, 1967. – 48с.
1111514
  Ануфрієва К. Попит на гроші: погляд через призму процесів у макроекономіці та банківській системі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 8 (334), серпень. – С. 12-16. – ISSN 1810-3944
1111515
  Романюк Н. Попит на книжкову продукцію в Зінов"євську в 1925-1926 роках // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 35-38. – ISSN 2076-9326
1111516
  Кралюк П. Попит на мислителів - ознака вільної нації / інтерв"ю взяла Вікторія Скуба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 9


  Проректор Острозької академії, доктор філософських наук Петро Кралюк про новий відеопроект на тему української філософії, а також про те, чому освітяни не готові захищати національну пам"ять.
1111517
  Ілляшев М. Попит на правосуддя. З чого має початися судова реформа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 10


  "Практично всі роки незалежності в Україні триває судова реформа. Суди безліч разів змінювали свої назви, змінювалися судові процедури, але одне залишалося незмінним - це низький рівень довіри суспільства до судів. Так у чому ж проблема? Чому ставлення ...
1111518
  Волович В. Попит на психологів і соціологів нині великий // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку спеціалістів розповідає декан ф-ту соціології та психології.
1111519
  Кулініч М.Т. Попит та пропозиція на туристичному ринку "Україна - Італія" / М.Т. Кулініч, І.Л. Шиманська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 25-29


  В статті аналізується пропозиція та попит на туристичному ринку "Україна - Італія". А також наведено інформацію про популярність тих чи інших видів туризму на цьому ринку серед різних груп туристів. В статье анализируется предложение и спрос на ...
1111520
  Бараник З.П. Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 128-134. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1111521
  Татарка Д. Попівська республіка / Д. Татарка. – Пряшів, 1961. – 361с.
1111522
  Мещеряків Н. Попівське шахрайство / Н. Мещеряків. – Харків : Всеукраїнське видавництво, 1920. – 22 с.
1111523
  Малаков Д.В Попід валом "міста Ярослава" / Дмитро Малаков ; [голов. ред. С. Головко ; сучас. світлини О. Малакової-Білоус]. – Київ : Либідь, 2019. – 95, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0780-4
1111524
  Шкраб"юк П. Попід Золоті Ворота : Шість елегій про родину калинців / Петро Шкраб"юк ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : Місіонер, 1997. – 520 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-02-0384-5
1111525
  Найдін П.Г. Попіл - добре угноєння / П.Г. Найдін. – К., 1929. – 8с.
1111526
  Жеромський С. Попіл / С. Жеромський. – Київ : Дніпро, 1982. – 751с. – (Вершини світового письменства Т.43)
1111527
  Анджеєвський Є. Попіл і діамант : роман / Є. Анджеєвський ; пер. з польськ. та післям. О. Стаєцького. – Київ : Дніпро, 1967. – 280 с. : іл.
1111528
  Сидор-Гібелінда Олег Попіл Катині... Діамант екрану? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 78-79. – ISSN 0130-5212
1111529
  Кульчицький С. Попіл Клааса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 47 (315). – С. 14-19. – ISSN 1996-1561


  За прикладом Тіля Уленшпігеля українці мусять носити біля серця "торбинку з попелом" жертв Голодомору, щоб зрозуміти, чому в 1932-1933 роках нищили людей і як зробити, щоб такого не повторилося.
1111530
  Яковенко І. Попіл Клааса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 25, 27


  За спинами азербайджанців і вірмен, що вбивають одне одного, стоять Ердоган і Путін.
1111531
  Положій В.І. Попіл на рани : роман / В.І. Положій. – К., 1981. – 144с.
1111532
  Загребельний П.А. Попіл снів : Пригодницька повість / Павло Загребельний. – Київ : Український письменник, 1995. – 158с.
1111533
  Вересоцька В. Попіл Чорнобиля стукає в наші серця / В. Вересоцька, В. Ольчедаєвська, В. Прибитько // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 32 : фото
1111534
  Галата С. Попітніти над заявками і перемогти // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)


  Про те, як правильно оформити заявку на отримання гранту від Національного фонду досліджень України, - поради від виконавчої директорки Фонду Ольги Полоцької, начальника управління грантового забезпечення Фонду Петра Ворони та керівника відділу ...
1111535
  Витте Себастьян Попка - умный! "...Умом и сообразительностью" / Витте Себастьян, Цукерман Эндрю // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 78-87 : фото. – ISSN 1029-5828
1111536
  Пожидаев В.М. Поплачем-поплачем, да засмеемся / В.М. Пожидаев. – Владивосток, 1989. – 272с.
1111537
  Черемних В. Попливемо туди, куди нам треба ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8. – С. 1,16


  Інколи тема грошей - головна ! Журналіст забов"язаний говорити і про найстрашніше. Але як ?
1111538
  Грабовський С. Поплічники Геббельса: новітня реінкарнація, або Як чесні російські журналісти чинять опір тотальній російській пропаганді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 19
1111539
  Бонта А. Попо і Фіфіна, діти з Гаїті / А. Бонта, Л. Х"їз. – К., 1977. – 69с.
1111540
   Попов Валентин Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 115-116
1111541
   Попов Валентин Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 73. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1111542
   Попов Валентин Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 217-218 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1111543
   Попов Валентин Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 226-227. – ISBN 978-966-439-961-3
1111544
   Попов Валентин Петрович (1894-1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 126-127. – ISBN 966-95774-3-5
1111545
   Попов Валентин Петрович (1894-1976) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 387. – ISBN 978-966-439-754-1
1111546
   Попов Михайло Григорович (1893-1955) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 386-387. – ISBN 978-966-439-754-1
1111547
   Попов Михайло Олексійович (До 60-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 211 : фото. – ISSN 0367-4290
1111548
   Попов Павло Миколайович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 80-90. – ISBN 966-02-0537-6
1111549
  Іванова І.Б. Попов Павло Миколайович // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 65-67. – ISBN 966-566-120-5
1111550
  Курас І. Попов Павло Миколайович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 521-522. – ISBN 966-642-207-7
1111551
  Білецький О. Попов Павло Миколайович (- укр.літературознавець,фольклорист, книгознавець і мистецтвознавець) / О. Білецький, Г. Сухобрус, Ф. Шолом // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1069. – ISBN 978-966-8567-14-8
1111552
  Проценко Л. Попов Павло Миколайович (16.VII.1890-4.IV.1971) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 164-165
1111553
  Проценко Л. Попов Павло Миколайович [16.VII.1890-4.IV.1971] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 164-165. – ISBN 978-611-01-1405-9
1111554
  Степченко О.П. Попов Павло Миколайович, завідуючий відділом рукописів ВБУ в 1929-1934 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 110-128. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Літературознавець, фольклорист, мистецтвознавець,славіст, книгознавець, мовознавець. Професор кафедри історії української літератури Київського державного університету (1934-1938).
1111555
   Попов Сергей Николаевич, 1987-1977: скульптура: кат. выст.. – М., 1989. – 31с.
1111556
   Попов Юрій Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 387. – ISBN 978-966-439-754-1
1111557
  Мазурик О. Попова Ірина Марківна // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 578-579. – ISBN 978-966-418-286-4
1111558
  Жадько В. Попович Євген Оксентович (- укр.перекладач) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 717. – ISBN 978-966-8567-14-8
1111559
   Попович Людмила Вадимівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 116-117
1111560
   Попович Людмила Вадимівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 218-219 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1111561
   Попович Людмила Вадимівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 227-228. – ISBN 978-966-439-961-3
1111562
   Попович Людмила Вадимівна (1941) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 127-128. – ISBN 966-95774-3-5
1111563
   Попович Мирослав Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 387. – ISBN 978-966-439-754-1
1111564
  Когут В. Попович Мирослав Володимирович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 579-581. – ISBN 978-966-418-286-4
1111565
  Божко О. Попович Олександр (- учасник битви під Крутами) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1069. – ISBN 978-966-8567-14-8
1111566
   Попович Олександр Сергійович (до 70-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (65). – С.101-102. – ISSN 0374-3896
1111567
  Йолон П.Ф. Поповичу Мирославу Володимировичу - 75 років. Віхи наукової біографії. // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 394-400. – ISSN 1818-992Х
1111568
   Поповкін Валерій Аркадійович // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 280. – ISBN 966-7650-87-1
1111569
   Поповнення "сім"ї" календарів / підготувала В. Кононенко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 36


  Літературна круговерть: літературний календар світу. Рік 2018 / Дніпропетров. ОУНБ ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія; [упоряд. В.А. Піскун]. - Дніпро, 2017. - 60 с.
1111570
   Поповнення академії // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 грудня (№ 50/52). – С. 3


  Списки обраних дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАПН України. Науковці КНУ імені Тараса Шевченка також обрані дійсними членами (академіками): доктор історичних наук, професор О.О. Рафальський; доктор філософських ...
1111571
  Вашека О. Поповнення колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна видами флори України (2009-2011рр.) / О. Вашека, О. Безсмертна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Колекція папоротей, що зростають на ділянці вищих спорових рослин відкритого ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна протягом 2009-2011 рр. була поповнена 2-ма зразками видів флори України, що були привезені з природних місцезростань в результаті ...
1111572
  Вашека О. Поповнення колекції вищих спорових рослин за рахунок обміну спорами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-116. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати спорового розмноження папоротей з родів Adіantum, Asplenium, Athyrium, Blechnum, Botrychium, Cystopteris, Dryopteris, Gymnocarpium, Matteuccia, Ophioglossum, Osmunda, Phegopteris, Phyllitis, Рolуроdiит, Polystichum, Thelypteris, ...
1111573
  Савченко Г. Поповнення особового складу 34-го корпусу Російської армії на початку українізації з"єднання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 16-21


  У статті розглядаються питання українізації 34-го корпусу російської армії, якість бойової підготовки і морально-психологічний стан поповнення, яке вливалося в його склад. В статье рассматриваются вопросы украинизации 34-го корпуса российской армии, ...
1111574
   Поповнення сім"ї майбутніх дипломатів // Урядовий кур"єр. – Київ, 2000. – 5 вересня (№160). – С.1


  Привітання першокурсників Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
1111575
  Дяченко Л. Поповнення скарбнички наукового досвіду // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 8


  Голова Ради молодих вчених НАПН України, кандидат педагогічних наук, с. н. с. ІПООД НАПН України ЛюдмилаДяченко про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира ...
1111576
  Шевчук Л.П. Поповнення фінансових ресурсів місцевих бюджетів за рахунок податку на нерухоме майно / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 234-238. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 33, ч. 3). – ISSN 2306-4420
1111577
  Губерський Л. Поповнюємо дипломатичний корпус України // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Директор ІМВ розповідає про навчання в Ін-ті, про зв"язки Ін-ту з зарубіжними університетами, науковими установами тощо.
1111578
  Губерський Л.В. Поповнюємо дипломатичний корпус України // Київський університет, 1998. – № 2
1111579
   Попово в Миналото : Сборник материали от научна конференция, проведена в град Попово на 10 юни 1993 година. – Варна : Зограф, 1994. – 128 с.
1111580
  Рудинський М.Я. Поповогородський вияв культури мальованої кераміки : (З повідомлення про наслідки дослідного сезону р. 1929) / М.Я. Рудинський. – Київ, 1930. – С. 235-259. – Окр. відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка ВУАН, за р. 1929, т.3
1111581
  Киктева Е.И. Пополнение английского фразеологического фонда XVIII века и лексикографическая трактовка фразеологии этогро периода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Киктева Е.И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1986. – 25 с.
1111582
  Захаров А.В. Пополнение знаний о Новом Свете при Петре I // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 146-153. – ISSN 0042-8779
1111583
  Али Юсеф Пополнение мультивитаминной группы Р-расширения иррегуляторного локального поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Али Юсеф Э. М.; ЛГУ. – Л., 1972. – 12л.
1111584
  Кащеева Мира Александровна Пополнение словарного состава английского языка в связи с изменениями в общественно-экономической жизни Англии 14-15 веков : Автореф... канд. филол.наук: / Кащеева Мира Александровна; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1955. – 20л.
1111585
  Кувшинова Н.М. Пополнение словарного состава русского языка иноязычными заимствованиями // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 245-252. – ISBN 978-966-2303-00-1
1111586
  Иванов А.Н. Пополнение словарного состава современного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Иванов А.Н.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1971. – 28л.
1111587
  Самохотская И.С. Пополнение словарного состава современного французского языка за период 1930-1950 гг. (по материалам коммунистической печати) : Автореф... канд. филол.наук: / Самохотская И.С.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16 с.
1111588
  Шах-Назарова Пополненные смысловые структуры английских существительных в связи с изменениями в обществнно-экономической жизни Англии в 16 веке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шах-Назарова В.С. ; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 20 с.
1111589
  Гафуров И. Пополнить полномочия. Федеральные университеты могли бы делать больше // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 марта (№ 12). – С. 11


  Федеральные университеты появились сравнительно недавно, и в обществе до сих пор продолжаются острые дискуссии о роли, которую они должны взять на себя в развитии высшего профессионального образования, науки, инноваций - как на уровне регионов, так и в ...
1111590
   Пополь-Вух. Родословная владык Тотоникапана.. – М.-Л., 1959. – 252с.
1111591
   Поппер (Popper) Карл Раймунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 861-865. – ISBN 966-316-069-1
1111592
  Джозер Х. Поправка-22 // Человеческая комедия / У. Сароян. – Москва : Радуга, 1988. – С. 323-768. – ISBN 5-05-0022276-2
1111593
  Вайк Р. Поправка Буге с переменной поверхностной плотностью / Р. Вайк. – 2-е изд. – Москва : ВИМС, 1958. – 29с. – Geophysics, vol. XXI, № 4, 1956, pp. 1004-1020
1111594
  Вайк Р. Поправка Буге с переменной поверхностной плотностью / Р. Вайк; Ред. Кравченко М.Д. – 2-е изд. – Москва : ОНТИ ВИМС, 1962. – 23с. – (Серия геофизическая ; Вып. 20)
1111595
  Ткаченко А.Г. Поправка в напрям за висоту спостережуваної точки над еліпсоїдом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 49-51 : Рис. – (Географія ; Вип. 25)
1111596
  Гулидов Е.И. Поправка компаса / Е.И. Гулидов. – Мурманск, 1976. – 80с.
1111597
  Лукач І. Поправка Лоджа (1912 р.) як етап розвитку доктрини Монро в дипломатії США // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 471-474. – ISBN 978-966-171-90295
1111598
  Куприков В. Поправка на время / В. Куприков. – М, 1970. – 64с.
1111599
  Журавльова В.М. Поправка на ікс / В.М. Журавльова. – К., 1964. – 103с.
1111600
  Выжутович В.В. Поправка на смелость / В.В. Выжутович. – Москва, 1990. – 366с.
1111601
   Поправки до гамма-спектру від взаємодії зі швидкими нейтронами на кадмію при вимірюваннях у приміщенні / О.М. Горбаченко, І.М. Каденко, В.А. Плюйко, К.М. Солодовник, Б.М. Бондар, Б.Ю. Лещенко, В.М. Петренко // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 53-60. – ISBN 978-966-999-173-7
1111602
  Білокінь Н.Г. Поправки дядька Савки / Н.Г. Білокінь. – Херсон, 1961. – 62с.
1111603
   Поправки и дополнение № 1 к прейскуранту № 27-23 (01, 02, 07, 17). Оптовые цены на запасные части к геофизическим и геологоразведочным приборам.. – М., 1965. – 24с.
1111604
  Козырский В.Г. Поправки к автомодельности на основе представления Йоста-Ломана-Дайсона / В.Г. Козырский, И С. МАксимов, . – К, 1972. – 12с.
1111605
   Попранный принцип. 1 - Организация объединенный Наций и Южная Родезия.. – Нью-Йорк, 1969. – 90с.
1111606
   Попранный принцип. 2 - Организация объединенный Наций и территории под португальским управлением.. – Нью-Йорк, 1969. – 81с.
1111607
  Ткаченко В.М. Попрання істини: гріх і покута // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Бабкіна О.В., Батрименко О.В., Гошовська В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 102-165. – ISSN 2518-7546
1111608
  Шаблюк О. Попрацювали на славу // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  "Уже чотири роки з ініціативи Студпарламенту та ректора ун-ту Л.В. Губерського студенти мають змогу попрацювати під час літнього трудового семестру". Звіт про роботу студ.загону.
1111609
  Пагава А. Попрацювали на суботнику // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Проведення загальноуніверситетського суботника в День довкілля, який проводиться згідно з Указом Президента від 06.08.1998 року, вже стало традиційним. Добре попрацювали студенти і співробітники університету.
1111610
  Кремень В.Г. Попрацювали непогано, основа для нових злетів думок і дій є // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 3-5. – ISSN 0868-8117


  "На фото поряд: творці і популяризатори великої науки, академіки НАНУ, члени головної редакційної колегії журналу "Трибуна" і оргкомітету клубу "Інтелект України": Губерський Л.В., Андрущенко В.П.".
1111611
  Николенкова Н.В. Поприще vs Верста в церковнославянском тексте XVII в. // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 58-70. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1111612
  Козорез Н. Попробуй, уволь меня // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 2. – С.30-32


  Трудовое законодательство Украины об увольнениях.Комментарий
1111613
  Альтшулер Н. Попробуй, угоди / Н. Альтшулер. – Рига, 1958. – 80с.
1111614
  Тжон Ч. Попробуйте говорить на китайском языке / Ч. Тжон. – Пекин, 1990. – 485с. – ISBN 7-5619-0086-4
1111615
  Слабинский В.Т. Попроцессный учет и анализ затрат на производство / В.Т. Слабинский. – М., 1982. – 144с.
1111616
   Попрощалися з Миколою Сомом // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 3


  29 березня 2013 року в приміщенні Національної спілки письменників України колеги, друзі, рідні та близькі попрощалися з відомим поетом-шістдесятником, поетом-піснярем, заслуженим діячем мистецтв України Миколою Даниловичем Сомом. Світла пам"ять про ...
1111617
  Козаков М.Э. Попугаево счастье. / М.Э. Козаков. – Л., 1924. – 119с.
1111618
  Рахманов А.И. Попугаи / А.И. Рахманов. – Москва, 1983. – 87 с.
1111619
  Чернушин П.В. Попугаи у нас дома. / П.В. Чернушин, А.М. Дорофеев. – Минск, 1986. – 141с.
1111620
  Гринев В.А. Попугаи. / В.А. Гринев. – Москва : Лесная промышленность, 1991. – 333,1с.
1111621
  Ерофеев В.В. Попугайчик / В.В. Ерофеев. – М., 1991. – 46с.
1111622
  Дем"яненко М.М. Популізм в демократичному суспільстві: особливості використання та сприйняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості використання феномену "популізму" в "розвинених демократіях" та у трансформаційних суспільствах. Аналізується природа популізму як: "методу маніпуляції суспільною свідомістю", "ідеології", "протестного руху". Рассматриваются ...
1111623
  Кіянка І.Б. Популізм в історії та сучасності: ідеологічні течії, рухи та політичні технології : монографія / І.Б. Кіянка. – Львів : Простір-М, 2016. – 386, [1] с. – Бібліогр.: с. 350-386 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7501-04-5
1111624
  Дем"яненко М.М. Популізм в процесі політичного маніпулювання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 455-463


  Розглядається популізм в процесі політичного маніпулювання, що використовується суб"єктами політики з метою впливу на масову свідомість громадян, а також визначаються основні шляхи зменшення цього впливу. Ключові слова: популізм, маніпуляції, політичні ...
1111625
  Камінник І.С. Популізм в системі надання соціальних послуг: підходи, що гальмують реформи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 353-360. – ISSN 1563-3349
1111626
  Лісничук О. Популізм в Україні: теоретичні засади і проблеми вивчення феномену // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 63-73
1111627
  Рогожа М.М. Популізм в українській політичній культурі // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 50-60. – ISSN 2616-9967
1111628
  Щербак С. Популізм з погляду політичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 : Сучасна політична філософія. – С. 61-78. – ISSN 2522-9338
1111629
  Чорнолуцька Тетяна Популізм замість реформ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 15. – ISSN 0130-5212
1111630
  Каращук М.Г. Популізм і засоби масової інформації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 39-41
1111631
  Ковальчук В. Популізм і конституційна трансформація у країнах Центрально-Східної Європи та Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 168-185. – ISSN 1026-9932
1111632
  Кіянка І.Б. Популізм і фашизм у Південній Європі: приклад Італії та Іспанії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 37-50. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1111633
  Куц Г.М. Популізм у контексті таблоїдизації мас-медійного простору: політико-культурній вимір // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 111-115. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1111634
  Кіянка І.Б. Популізм як знаряддя харизматичних лідерів: від античних демагогів до сучасних лідерів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 302-315. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1111635
  Кіянка І.Б. Популізм як ідеологічна норма // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-16. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1111636
  Побочий І.А. Популізм як метод політичної боротьби в сучасному політичному процесі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 182-192
1111637
  Ткачук Т.В. Популізм як політична технологія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 264-266
1111638
  Дем"яненко М.М. Популізм як соціальнополітичний феномен // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 215-226


  Здійснена спроба відповісти чому приходять до влади політики, які віддають перевагу популістській діяльності для реалізації своїх політичних амбіцій. Ключові слова: популізм, політична ідеологія, політична діяльність, політичний феномен. Сделана ...
1111639
  Пугач В.Г. Популізм як стратегія виборчої кампанії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 418-426
1111640
  Калюжна Ю.І. Популізм, як політико-культурний феномен сучасної світової політики // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 2 (14). – С. 80-87. – ISSN 2411-7587
1111641
  Прядко Т.П. Популістські методи політичної діяльності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 62-65. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 7)
1111642
  Мартинов А.Ю. Популістські партії у країнах-членах Європейського Союзу: ідеологічний профіль та діяльність на початку XXI ст. // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 100-109
1111643
  Туровская Л. Популяризатор детской классики. 7 ноября (2000) - 20 лет со дня смерти Бориса Владимировича Заходера, советского и российского писателя и поэта, переводчика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  Заходер Борис Владимирович (1918-2000) - советский российский писатель и поэт, переводчик, сценарист. Популяризатор мировой детской классики. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1999).
1111644
  Гальчук В. Популяризатор українського слова. До 135-річчя з Дня народження Івана Огієнка та до 45-річчя з дня смерті // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 23/24, грудень. – С. 58-84


  "...У цьому році сповнилося 135 років від народження (15 січня 1882-го) та 45 (29 березня 1972-го) – з часу упокоєння митрополита Іларіона (Івана Івановича Огієнка)– доктора філологічних наук, професора, державного і церковно-громадського діяча. ...
1111645
  Цилинский Я.Я. Популяризационная структура и эволюция вирусов / Я.Я. Цилинский. – Москва, 1984. – 64с.
1111646
  Цилинский Я.Я. Популяризационная структура и эволюция вирусов / Я.Я. Цилинский. – Москва, 1988. – 239с.
1111647
  Ученова В.В. Популяризация науки в периодической печати / В.В. Ученова. – М, 1968. – 52с.
1111648
  Лазаревич Э.А. Популяризация науки в Росси книга, газета, журнал : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.10 / Лазаревич Э.А.; МГУ. – М., 1981. – 38л.
1111649
  Лазаревич Э.А. Популяризация науки в России. / Э.А. Лазаревич. – М., 1981. – 244с.
1111650
  Опыхтина Л.М. Популяризация науки на центральном телевидении : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Опыхтина Л.М.; МГУ. – М., 1979. – 24л.
1111651
  Фіть Л. Популяризація видання засобами книжкового дизайну // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 225-232


  У статті вказано на головні чинники конкурентоспроможності видання, такі як формат, витратні матеріали, спосіб скріплення. Зосереджено увагу на оформленні обкладинки як важливого чинника при виборі видання, зокрема вказано на роль ілюстрацій та ...
1111652
  Левченко Л.Л. Популяризація джерел національної пам"яті у США: шлях у два століття // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 115-126


  Висвітлено досвід публікації архівних документів з історії американської нації у XIX - XX ст., розроблено періодизацію розвитку видавничої діяльності архівних інституцій.
1111653
  Сененко А.І. Популяризація досягнень науковців Академії у медіа-просторі / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 56-59. – ISSN 1027-3239
1111654
  Яковенко О. Популяризація електронних книжкових виставок у системі бібліотечних наукових комунікацій (на прикладі вітрин нових надходжень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. Яковенко, Л. Туровська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (263). – С. 39-49. – ISSN 1029-7200
1111655
  Ворона Ю. Популяризація життя і творчості Т. Шевченка на сайтах бібліотек України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 11-15
1111656
  Кучарська Л.В. Популяризація здорового і безпечного способу життя через позашкілля. Кубок престижу / Л.В. Кучарська, В. Глей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 21-23 : фото
1111657
  Білоус В. Популяризація знань про народи Кавказу: нариси Корнила Устияновича // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 96-118. – ISBN 978-966-02-8837-9
1111658
  Музичко О.Є. Популяризація історичних знань в історіографічному процесі на території Південної України (друга половина XIX - початок ХХ ст.). // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 287-303. – ISSN 2312-6825
1111659
  Хоменко І.А. Популяризація класичної літературної спадщини як проблема соціальної комунікації на прикладі радіопрограм циклу "Пам"ятаймо", присвячених М. М. Коцюбинському) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 15-19


  Статтю присвячено особливостям сучасного сприйняття літературної класики, а також прийомам і методам соціальної комунікації, спрямованим на подолання культурної дистанції між минулим і сучасністю. The article is devoted to the features of modern ...
1111660
  Мельник М. Популяризація книги в контексті інформаційних потреб сучасного студента // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 36-38. – ISSN 2518-7341


  У статті висвітлюється діяльність Бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, що спрямована на популяризацію видань, вивчення читацьких уподобань та інтересів, представлено роль книгозбірні у формуванні інформаційної ...
1111661
  Кузіна Н. Популяризація краєзнавства: нові видання з історії міста Суми // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 219-221. – ISSN 2222-5250
1111662
  Оленко А.Я. Популяризація математики на сторінках журналу "У світі математики" // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 37. – ISBN 5-77-63-2310-X
1111663
  Коцан В.В. Популяризація мистецтва писанкового розпису (на прикладі діяльності Закарпатського музею народної архітектури та побуту) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 96-103. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498
1111664
  Фендріков К.М. Популяризація на сторінках преси вищих педагогічних навчальних закладів передового педагогічного досвіду як умова реалізації професійно-педагогічного потенціалу вишівських газет // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 211-217. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1111665
  Бороздих Н.В. Популяризація науки в Україні: історико-методологічний аналіз (90-ті рр. XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Бороздих Наталія Вікторівна ; НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1111666
  Радько П.Г. Популяризація науковими товариствами ідей українського державотворення / П.Г. Радько, Г.М. Аванесян // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)


  "Ініціатором заснування Історичного товариства Нестора-літописця по праву вважають М. О. Максимовича - видатного історіографа, ученого-енциклопедиста." С. 376.
1111667
  Задорожна О.С. Популяризація наукових знань в контексті розвитку науково-популярної періодики // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 51-55. – ISSN 2312-5160


  У статті розглянуто науково-популярні журнали України, зокрема їх типологію, специфіку, перспективи розвитку. Проаналізовано основні проблеми видання науково-популярної періодики на території нашої держави. The article deals with the popular science ...
1111668
  Войтюк О.С. Популяризація науково-конструкторської діяльності академіка НАН України С.М. Конюхова через сучасні музейні експозиції України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 110-129. – ISSN 1560-4926


  Стаття присвячена популяризації наукової спадщини визначного вченого, академіка НАН України, героя України Станіслава Миколайовича Конюхова через сучасні музейні експозиції України. Під його керівництвом або за безпосередньої участі в КБ "Південне" ...
1111669
  Дзендзелюк Л. Популяризація папства в XVII-XIX ст. / Л. Дзендзелюк, О. Кулігіна // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 38-42. – ISSN 2523-4234


  "Джерелознавчу базу до вивчення історико-релігійних аспектів складають мистецькі пам’ятки, зокрема друковані ілюстрації (гравюри), виконані у техніках відбитку на папері, рідше – на пергаменті, тканині і навіть на бересті. Найдавніші з них – ...
1111670
   Популяризація природничих наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів України затвердив План заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року.
1111671
  Діхтяренко А. Популяризація природоохоронних знань в УРСР (друга половина 1940-х - початок 1970-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто заходи урядових та громадських організацій щодо популяризації природоохоронних знань в УРСР у другій половині 1940-х - на початку 1970-х років. In the article governmental and nongovernmental organization"s actions on promotion of ...
1111672
  Татомир І.Л. Популяризація процесів інтернаціоналізації як виклик системі вищої освіти держави // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 86-91. – ISSN 2313-4569


  Проаналізовано тенденції розвитку світового ринку вищої освіти. Показано, яку роль у процесі інтернаціоналізації відіграє експорт освітніх послуг та процеси посилення міжнародної мобільності студентів і професорсько-викладацького складу.
1111673
  Кирилов Ю.Є. Популяризація рису як напрям брендингу Херсонщини / Ю.Є. Кирилов, Г.О. Фесенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 12-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1111674
  Шепітько М.В. Популяризація та розвиток кримінального права крізь призму громадської діяльності академіка Василя Яковича Тація // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 83-91. – ISSN 2224-9281
1111675
  Шевченко О.М. Популяризація української культури на теренах Китаю: літературний аспект // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 156-159
1111676
  Кулинич М.М. Популяризація художніх творів на сторінках часопису "Вісник для русинів Австрійської держава" // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 140-141. – ISSN 1998-6912


  Розглядаються бібліографічні повідомлення на художні твори, літературно-художню статтю Йосифа Левицького, збірник "Коломийки та шумки", альманах "Лірвак з-над Сяна". Досліджуються рецензія на повість М.Гоголя "Тарас Бульба" та відгук про творчість ...
1111677
  Шевченко О. Популяризація читання з використанням мистецтва фотографування // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 27-30. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо реалізації проєктів із популяризації читання з активним використанням різноманітних технік фотографування та ...
1111678
  Шаран О. Популяризуємо українську книгу: Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка на фестивалі-презентації "Сторінками української книги" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 8-10
1111679
  Копаниця Л. Популярна або "третя література" в рукописних співаниках XVII–XVIII століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 84-88
1111680
  Фламмаріон К. Популярна астрономія / Каміль Фламмаріон ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія // Астрономія. Самовчитель / В.М. Боровик, І.П. Крячко. – Київ : Академперіодика, 2019. – С. 1-187, [2] : іл., портр. – (Наука для всіх). – ISBN 978-966-360-393-3
1111681
  Медвідський Б. Популярна і народна культура: що є в них спільного і розбіжного // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 466-474. – ISSN 1028-5091
1111682
  Санніков С.В. Популярна історія християнства. Двадцять століть у дорозі : незакінчена п"єса в 6 діях із прологом і епілогом / С.В. Санніков ; [перекад: І.Ю. Попудник, Л.С. Черкасова]. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 478, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-661-039-7
1111683
  Берк П. Популярна культура в ранньомодерній Європі / Пітер Берк; Пер. з англ.: О. Гриценка, Т. Гарастович, Н. Гончаренко, А. Гриценко ; ред. О. Гриценко ; Український центр культурних досліджень, Ін-т культурної політики. – Київ : УЦКД, 2001. – 376 с. – ISBN 966-95394-7-1
1111684
  Ковбасюк С.А. Популярна культура ранньомодерних Нідерландів (1480-ті - 1580-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ковбасюк Стефанія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 278 арк. – Додатки: арк. 223-278. – Бібліогр.: арк. 198-222
1111685
  Ковбасюк С.А. Популярна культура ранньомодерних Нідерландів (1480-ті - 1580-ті рр.) : автореф дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ковбасюк Стефанія Андріївна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1111686
  Силаєв А.В. Популярна метеорологія / А.В. Силаєв. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 235, [1] с., [12] с. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-555-4
1111687
  Колубаєв О. Популярна пісенна творічість українських і польських композиторів кінця XIX - початку XX ст. // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 10. – С. 88-98. – ISSN 2411-3832
1111688
   Популярна юридична енциклопедія / В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, Е.Ф. Демський, С.Е. Демський, В.А. та ін. Довбня; В.К. Гіжевський [та ін. ; редкол.: І.С. Чиж (голова), В.С. Ковальський (відп. секр.) та ін. ; відп. ред. О.В. Лавринович ; наук. ред. В.Ф. Погорілко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с. – ISBN 966-667-039-9
1111689
   Популярна юридична енциклопедія. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 528с. – ISBN 966-667-075-5
1111690
  Кочетков В.П. Популярная агрохимия / В.П. Кочетков. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 106с. – (Научно-популярная серия)
1111691
  Прянишников Д.Н. Популярная агрохимия / Д.Н. Прянишников. – Москва, 1965. – 298 с.
1111692
  Данилов А.Д. Популярная аэрономия / А.Д. Данилов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 136с.
1111693
  Данилов А.Д. Популярная аэрономия / А.Д. Данилов. – 2-е доп. и перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 228с.
1111694
   Популярная библиотека химических элементов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 1 : Водород - палладий. – 1977. – 567 с.
1111695
   Популярная библиотека химических элементов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 2 : Серебро - нильсборий. – 1977. – 519 .
1111696
   Популярная библиотека химических элементов. – Москва : Наука
Кн. 1 : Водород - палладий. – 1983. – 575 с.
1111697
   Популярная библиотека химических элементов. – изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 2 : Серебро - нильсборий. – 1983. – 570 с.
1111698
  Лункевич В.В. Популярная биология : с 208 рис. в тексте и 1 хромолитографией / сост. В.В.Лункевич. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Е. Евдокимова, 1897. – VIII, 449 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Во 2-м изд. загл.: Основы жизни. Популярная биология
1111699
  Меркулов В.И. Популярная гидродинамика / В.И. Меркулов. – К., 1976. – 143с.
1111700
  Кваша А.Я. Популярная демография / А.Я. Кваша. – Москва, 1977. – 95с.
1111701
  Эвенштейн З.М. Популярная диетология / З.М. Эвенштейн. – М, 1990. – 316с.
1111702
  Измайлов Иван Популярная иерархия : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 168 : Іл.
1111703
   Популярная иллюстрированная энциклопедия. – Москва : Дрофа-Плюс. – ISBN 5-9555-0280-7
Русская культура / С.В. Стахорский. – 2006. – 816 с. : ил.
1111704
  Передерий В.Г. Популярная иммунология / В.Г. Передерий, Бычкова Нина. – Киев : Наукова думка, 1990. – 204с.
1111705
  Чурсин Н.Н. Популярная информатика / Н.Н. Чурсин. – Киев, 1982. – 160с.
1111706
  Монин А.С. Популярная история Земли. / А.С. Монин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1980. – 225с.
1111707
  Шишко Л.Э. Популярная история России : в 2 ч. / Л. Шишко. – Санкт-Петербург : Б-ка для всех
Ч. 1. – 1906. – 80 с. – Авт. в кн. не указан; установлен по изд.: Рус. аноним. и подпис. псевд. произведения печати, 1801-1926 гг. Л., 1978, вып. 2, с. 102
1111708
  Панов К. Популярная история России от начала до наших дней. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Улыбин]. – (Универсальная народная хрестоматия. История России ; Вып. 151-300)
Т. 1. – 1909. – 637 с.
1111709
  Панов К. Популярная история России от начала до наших дней. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Улыбин]. – (Универсальная народная хрестоматия. История России ; Вып. 151-300)
[Т. 1]. – 1909. – С. 638-1277
1111710
  Виленкин Н.Я. Популярная комбинаторика / Н.Я. Виленкин. – Москва, 1975. – 208с.
1111711
  Колдин В.Я. Популярная криминалистика / В.Я. Колдин. – Москва, 1979. – 63с.
1111712
  Гжегорчик А. Популярная логика / А. Гжегорчик. – Москва, 1965. – 107с.
1111713
  Гжегорчик А. Популярная логика. / А. Гжегорчик. – 2-е изд. испр. – М., 1972. – 111с.
1111714
  Гжегорчик А. Популярная логика. / А. Гжегорчик. – Москва, 1979. – 111с.
1111715
   Популярная медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Аборт - Ящур. – 1979. – 704 с.
1111716
   Популярная медицинская энциклопедия : в одном томе. – 3-е перераб., доп. изд. – Москва : Советская энциклопедия
Аборт - Ящур. – 1991. – 688 с.
1111717
   Популярная механика : Журнал о том, как устроен мир. – Москва, 2002-
№ 12. – 2003
1111718
   Популярная механика : Журнал о том, как устроен мир. – Москва, 2002-
№ 1. – 2004
1111719
  Глотов Ю.Г. Популярная морская энциклопедия : К 300-летию Российского флота / Ю.Г. Глотов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512с. – ISBN 5-85880-349-0
1111720
  Вейль П. Популярная океанография / П. Вейль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 503с.
1111721
  Ясаманов Н.А. Популярная палеография / Н.А. Ясаманов. – Москва : Недра, 1985. – 136 с.
1111722
  Лебедев А.П. Популярная петрография / А.П. Лебедев, В.И. Лебединский. – Москва, 1968. – 224с.
1111723
  Нечаев Ю.В. Популярная политэкономия / Ю.В. Нечаев, Ю.И. Палкин. – Киев, 1986. – 246с.
1111724
   Популярная психология : Хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1990. – 399с.
1111725
   Популярная психология для родителей : сборник. – М., 1988. – 253с.
1111726
  Барабой В.А. Популярная радиобиология / В.А. Барабой. – Киев : Наукова думка, 1988. – 187, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 185
1111727
  Барабой В.А. Популярная радиобиология / В.А. Барабой ; [отв. ред. Д.М. Гродзинский]. – Київ : Наукова думка, 1998. – 187, [5] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 185. – ISBN 5-12-000329-Х
1111728
  Комозин А.Н. Популярная социология: В помощь профактиву. / А.Н. Комозин, А.И. Кравченко. – М., 1991. – 204с.
1111729
  Кохтев Н.Н. Популярная стилистика русского языка / Н.Н. Кохтев, Д.Э. Розенталь. – М., 1984. – 192с.
1111730
  Кохтев Н.Н. Популярная стилистика русского языка / Н.Н. Кохтев, Д.Э. Роенталь. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1988. – 207с.
1111731
   Популярная токсикология : антология / под общ. ред. чл.-кор. НАН и акад. НАМН Украины И.М. Трахтенберга и чл.-кор. НАМН Украины Н.Г. Проданчука ; [ред.-сост.: И. Трахтенберг, А. Белоусов]. – Киев : Авіцена, 2016. – 447, [1] с. : ил., табл. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2144-86-4
1111732
  Орир Д. Популярная физика / Д. Орир. – Москва, 1964. – 446 с.
1111733
  Орир Дж. Популярная физика : пер. с англ. / Дж. Орир. – Москва : Мир, 1966. – 446 с.
1111734
  Орир Дж. Популярная физика : пер. с англ. / Дж. Орир. – Москва : Мир, 1969. – 556 с.
1111735
  Комолова З.П. Популярная физика : учеб. пособие / З.П. Комолова, Н.В. Новикова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1982. – 183 с.
1111736
  Зирка Т.И. Популярная фитовирусология / Т.И. Зирка. – Киев : Наукова думка, 1984. – 112 с.
1111737
   Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декор. искусство. – Москва : Советская энциклопедия
Книга 1 : А - М. – 1986. – 447с.
1111738
   Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декор. искусство. – Москва : Советская энциклопедия
Книга 2 : М - Я. – 1986. – 431с.
1111739
   Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-314-1
Книга 1 : А - М. – 1999. – 447с. – Репринтное издание 1986 года
1111740
   Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-317-6
Книга 2 : М - Я. – 1999. – 432с. – Репринтное издание 1986 года
1111741
  Фарб П. Популярная экология / П. Фарб. – Москва : Мир, 1971. – 189с.
1111742
  Моисеев А.В. и Кузнецов В.И. Популярная экономика / А.В. и Кузнецов В.И. Моисеев. – 2-е, доп. – М., 1973. – 320с.
1111743
  Веснин В.Р. Популярная экономика природопользования / В.Р. Веснин; АH СССР. – Москва : Наука, 1991. – 111с. – (Экономика социализма). – ISBN 5020119938
1111744
  Новикова Н.В. Популярная электроника / Н.В. Новикова, З.П. Комолова. – Л., 1973. – 120с.
1111745
  Комолова З.П. Популярная электроника : Пособие по обучению чтению на англ. яз. : (для радиотехн. и приборостроит. спец. вузов) / З.П. Комолова. – Москва, 1988. – 156 с.
1111746
   Популярная энциклопедия аквариумиста : 3000 советов специалистов. – Донецк : БАО, 2002. – 448с. – ISBN 966-548-194-0
1111747
   Популярная энциклопедия океана. – Санкт-Петербург : МиМ, 1997. – 320 с. : илл. – (Хочу все знать). – ISBN 5-7562-0125-4
1111748
  Наєнко Г.М. Популярне богослів"я другої половини XVII століття: Йосиф Шумлянський // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 101-108


  У статті розглянуто засоби популяризації в посібнику Йосифа Шумлянського "Зерцало для прейзреня и латвhйшаго зрозуменя вhры" (1680) . В статье рассмотрены средства популяризации в пособии Иосифа Шумлянского "Зерцало для прейзреня и латвhйшаго ...
1111749
  Крауз М.Г. Популярнее, чем когда-либо: восприятие библиотек в США и будущие тенденции их развития / Маджия Гету Крауз; перевод К.Ю. Волковой // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 60-80. – ISSN 0130-9765


  В статье объединены результаты специальных исследований, ставших доступными благодаря ряду недавних отчетов Центра Пью и Института Аспена о публичных библиотеках в цифровую эпоху, и предоставлены убедительные свидетельства критически важной роли, ...
1111750
  Сосенко П. Популярний "фольклор " маскульту "Наші предки" / П. Сосенко, Т. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 273-287


  Досліджуються популярні конструкції «масової культури», зокрема псевдонаукові, псевдофольклорні образи «наших предків», які виробляються в масовій літературі, в масових підручниках. Останні є складним явищем псевдокультури і квазіфольклору, це ...
1111751
  Коржанський М.Й. Популярний коментар кримінального кодексу / М.Й. Коржанський. – Київ : Наукова думка, 1997. – 696с. – ISBN 966-00-0100-2
1111752
  Коржанський М.Й. Популярний коментар кримінального кодексу України / М.Й. Коржанський. – К., 1997. – 592с.
1111753
  Зуєв М.Д. Популярний курс цукрово-бурякового виробництва / М.Д. Зуєв. – К., 1922. – 323с.
1111754
  Габель Ю.О. Популярний нарис органічної хімії / Ю.О. Габель. – Х., 1931. – 72с.
1111755
  Петренко А.С. Популярні види туризму в Туреччині // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 215-216
1111756
  Патриляк І. Популярні історії з потаємних фондосховищ // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-26


  Робота В. В"ятровича "Історії з грифом "Секретно".
1111757
  Лощинська Н. Популярні онлайн-бібліотеки з україномовном контентом // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 28-33. – ISSN 2076-9326
1111758
   Популярні пісні та п"єси для малого мішаного духового окрестру. Партитура.. – К., 1962. – 184с.
1111759
   Популярні пісні українських радянських композиторів.. – К., 1976. – 144с.
1111760
  Сільченко О.Ю. Популярні туристичні об"єкти в Італії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 241-244
1111761
   Популярність Scopus of Web of Science в Україні зростає // Світ. – Київ, 2018. – Грудень (№ 45/46). – С. 1


  "Протягом останніх років відбувається щорічне зростання кількості публікацій наших установ у Web of Science та Scopus десь на 14-15%".
1111762
   Популярність із присмаком радянщини // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 10 : фото. – ISSN 1998-8044
1111763
  Мах Эрнст Популярно-научные очерки / Эрнст Мах ; авторизов. пер. с 3-го нем. изд. Г.А. Котляра ; с предисл. автора. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Образование", 1909. – [4], 340, [1] с
1111764
  Мах Э. Популярно-научные очерки / Э. Мах. – 2-е изд. – Птгр., 1920. – 96с.
1111765
  Рамсей У. Популярно-научные очерки. / У. Рамсей, В. Остальд. – Птгр., 1920. – 95с.
1111766
   Популярно-техническая энциклопедия. (Что как и из чего делается). – М.-Л., 1928. – 419с.
1111767
  Шевцов И.А. Популярно о генетике / И.А. Шевцов. – Киев, 1989. – 212с.
1111768
  Малахов А.А. Популярно о геологии. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1972. – 555с.
1111769
  Филиппов Е.М. Популярно о геофизике / Е.М. Филиппов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 164с.
1111770
  Бэлза С. Популярно о глубоком. Ученым предстоит найти своих читателей. / беседовала Н. Шаталова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 11


  Популяризация науки и просветительство стали сегодня весьма актуальными темами. О необходимости информировать общество об исследовательской деятельности, достижениях российской науки, ее возможностях и перспективах, о важности привлечения внимания к ...
1111771
  Бухар М.И. Популярно о микробиологии / М.И. Бухар. – Москва : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 6). – ISBN 5-07-000561-8
1111772
   Популярно о питании: справ. пособие. – К., 1989. – 267с.
1111773
  Боголюбов А.Н. Популярно о робототехнике / А.Н. Боголюбов, Д.А. Никитин. – Киев : Наукова думка, 1989. – 200с.
1111774
   Популярно о российском земледелии. Сб. ст.. – М., 1970. – 351с.
1111775
  Кушнирук Ю.П. Популярно о сексологии / Ю.П. Кушнирук, А.П. Щербаков. – Київ : Наукова думка, 1982. – 87с.
1111776
  Кушнирук Ю.И. Популярно о сексологии / Ю.И. Кушнирук, А.П. Щербаков. – 4-е изд. перераб. доп. – К., 1988. – 168с.
1111777
  Кобзарь А.И. Популярно о сексологии в жизни женщин и мужчин / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2016. – 26, [1] с., включ. обл. : ил. – Без тит. л. – Библиогр.: с. 26
1111778
  Партин А.С. Популярно о цифровых микросхемах / А.С. Партин. – Свердловск, 1989. – 192 с.
1111779
  Адо В.А. Популярно об аллергии / В.А. Адо. – Киев : Знание, 1988. – 31, [2] с. – Библиогр.: с. 3. – (Сер. 8, Новое в науке, технике, пр-ве О-во "Знание" УССР. Темат. цикл "Здоровье" ; № 11)
1111780
  Цибульов П.М. Популярно про інтелектуальну власність. Абетка / П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов; МОНУ. Державний департамент інтелект. власн. – Київ, 2004. – 56с.
1111781
  Сугаков В. Популярно про синергетику // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998. – № 1. – С. 8-13. – ISSN 1605-9875
1111782
  Кіслова Вікторія Популярно про УЗД та функціональну діагностику (Інтерв"ю з лікаркою вищої категорії Т.О.Шинкарук) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 31-32 : фото
1111783
  Гордевский Д.З. Популярное введение в многомерную геометрию / Д.З. Гордевский, А.С. Лейбин. – Х., 1964. – 192 с.
1111784
  Казбирюк А.Ф. Популярное изложение музыкальной теории, приспособленное к самообучению / сост. А.Ф. Казбирюк, преп. теории музыки при Киев. муз. уч-ще Имп. Рус. – 5-е изд., испр. и доп. ст. "О разрешении диссонансов" Е.А. Рыб. – Киев : Изд. кн. и муз. маг. Леонида Идзиковского, 1909. – 152, III с. нот.


  Рыб, Евгений Августович, препод. при Муз. учил. Киев. отд. Имп. рус. муз. общ.
1111785
  Регель Р.Э. Популярное наставление по русскому плодоводству или руководство к уходу за яблонями, грушами и сливами в климате Северной и Средней России : с 31-м политипажами в тексте / [соч.] Р. Регеля, д-ра. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера, 1889. – [4], 44 с.
1111786
   Популярное самое подробное и наглядное руководство: френология, физиогномика, хирогномия, графология. – Москва, 1990. – 47с.
1111787
  Оливер Д. Популярные Web - броузеры. Энциклопедия пользователя / Д. Оливер, Г. и др. Флетчер; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 464с. + CD. – ISBN 966-7393-04-6
1111788
  Петровский А.В. Популярные беседы о психологии / А.В. Петровский. – Москва, 1976. – 207с.
1111789
  Петровский А.В. Популярные беседы о психологии / А.В. Петровский. – Москва, 1977. – 208с.
1111790
  Петровский А.В. Популярные беседы о психологии / А.В. Петровский. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Педагогика, 1983. – 225 с.
1111791
  Яхот О.О. Популярные беседы по диалектическому материализму / О.О. Яхот. – Москва, 1962. – 263 с.
1111792
  Шимкевич В.М. Популярные биологические очерки : С 65 рис. в тексте и 4 портретами / В. Шимкевич, , проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Образование", 1898. – [4], 204 с., 4 л. портр. : ил., портр.
1111793
  Шимкевич В.М. Популярные биологические очерки : с 65 рис. в тексте и 4 портр. / В. Шимкевич, проф. С.-Петербургского ун-та // Чарльз Дарвин, его жизнь и учение : Популярный очерк Г. Геффдинга, проф. Копенгагенского ун-та : с портр. Ч. Дарвина / Г. Геффдинг. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Образование" ; Тип Б.М. Вольфа, 1896. – [4], 204 с.
1111794
  Тиндаль Д. Популярные лекции Джона Тиндаля: Тепло и холод. Материя и сила. Сила / Пер.. под ред. проф. С.-Петерб. ун-та Ф.Ф. Петрушевского ; с 28 рис. рез. на дереве Н.В. Куньевым. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.В. Луковича ; [Тип. д-ра М.А. Хана], 1885. – [2], 114, [3] с. : ил.


  Ред.: Петрушевский, Федор Фомич (1828-1904) Ил.: Куньев, Николай Васильевич
1111795
  Вебер Гейнрих Популярные лекции о гальваническом токе и его применениях : С прибавлением лекции о "Вечном движении" / [соч.] Гейнр. Вебера, проф. физики в Высш. техн. шк. в Брауншвейге ; Пер. с нем. Н.С. Дрентельна. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера ; [Тип. Шредера], 1888. – IV, [2], 154 с. ил.


  Пер.: Дрентельн, Николай Сергеевич
1111796
  Хвольсон О.Д. Популярные лекции об гипотезах физики / [соч.] О. Хвольсона, доктора физики. – Санкт-Петербург : Physice ; Тип. В. Безобразова, 1887. – VI, [2], 140 с.
1111797
  Хвольсон О.Д. Популярные лекции об электричестве и магнетизме : с 220-ю рис. в тексте / [соч.] О. Хвольсона, доктора физики. – 2-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1886. – [2], VI, [2], 251 с. : ил., черт. – Библиогр. в предисл. к 1-му изд.
1111798
   Популярные лекции по атеизму.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1965. – 400с.
1111799
  Шимкевич В.М. Популярные лекции по биологическим основам зоологии : с 246 рис. / [соч.] В. Шимкевича, , проф. // Популярные лекции по ботанике : с 112 рисунками / А.Г. Генкель. – Санкт-Петербург : Паровая тип. Г. Пожарова, 1901. – [2], 4, 382 с. : ил. – (Семейный университет Ф.С. Комарского)
1111800
  Генкель А.Г. Популярные лекции по ботанике : с 112 рисунками / [соч.] А.Г. Генкеля. – Санкт-Петербург : Паровая тип. Г. Пожарова, 1901. – [6], 170, IV с. – Конволют. - Пер. с 3 кн. – (Семейный университет Ф.С. Комарского)


  Печать: Переплетчик Степанов в Киеве Содержание конволюта: 1. Популярные лекции по ботанике : с 112 рисунками / А. Г. Генкель; 2. Популярные лекции по биологическим основам зоологии : с 246 рис. / [соч.] В. Шимкевича; 3. Зоология : с 243 ...
1111801
  Трачевский А.С. Популярные лекции по всеобщей истории / [Соч.] А.С. Трачевского; Семейный ун-т Ф.С. Комаровского. – Санкт-Петербург : Скоропечатная Г. Пожарова, 1901. – [2], 588 с.
1111802
  Броунов П.И. Популярные лекции по океанографии : с 58 чертежами и картой течений / [соч.] П.И. Броунова, проф. С.-Петерб. ун-та // Популярные лекции по физике : с 460 рис. в тексте и 4 таблицами хромолитографий / Б.П. Вейнберг, А.А. Петровского, Фан-дер-Флита. – Санкт-Петербург : Паровая скоропеч. Г. Пожарова,, 1901. – [2], 126 с., 2 с. на обл., 1 л. карт. : ил., черт., табл. – (Семейный университет Ф.С. Комаровского)
1111803
  Трачевский А.С. Популярные лекции по русской истории / [Соч.] проф. А.С. Трачевского ; Семейный ун-т Ф.С. Комаровского. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатная Г. Пожарова, 1901. – 4, 225 с.
1111804
  Платонов И.В. Популярные лекции по уголовному праву / [соч.] И.В. Платонова ; Семейный ун-т Ф.С. Комарского. – Санкт-Петербург : [Паровая скоропеч. Г. Пожарова], 1901. – [1], 164 с.
1111805
  Вейнберг Б.П., Петровского А.А., Фан-дер-Флита П.П. Популярные лекции по физике : с 460 рис. в тексте и 4 таблицами хромолитографий / [соч.] Б.П. Вейнберга, прив.-доц. Новорос. ун-та, А.А. Петровского, лаборанта технолог. ин-та П.П. Фан-дер-Флита, проф. СПб. ун-та. – Санкт-Петербург : Паровая скоропеч. Г. Пожарова,, 1901. – [2], 527 с. : ил., черт., табл. – Конволют. - Пер.: Популярные лекции по океанографии / [соч.] П.И. Броунова. – (Семейный университет Ф.С. Комаровского)
1111806
  Еникеева Д.Д. Популярные основы психиатрии / Д.Д. Еникеева. – Донецк : Сталкер, 1997. – 432с. – ISBN 966-7104-83-4
1111807
  Огановский Н.П. Популярные очерки экономической географии СССР в связи с мировой / Н.П. Огановский. – Москва : Экономическая жизнь, 1926. – 372 с.
1111808
   Популярные рассказы по истории Китая.. – Пекин
2. – 1955. – 125с.
1111809
  Гельмгольц Г. Популярные речи Г.Гельмгольца. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Риккер К.Л., 1898. – 183с.
1111810
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы / В.Л. Шило. – Москва : Радио и связь, 1987. – 352 с.
1111811
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы / В.Л. Шило. – 2-е изд., испр. – Москва : Радио и связь, 1989. – 350 с.
1111812
   Популярные чтения по философии.. – М., 1973. – 352с.
1111813
   Популярный англо-русский и русско-английский словарь. – Москва : Русский язык, 1993. – 432с.
1111814
  Борейко В.Е. Популярный биографо-библиографический словарь-справочник деятелей заповедного дела и охраны природы Украины, царской России и СССР (1860-1960) / В.Е. Борейко. – Киев
1. – 1995. – 191с.
1111815
  Борейко В.Е. Популярный биографо-библиографический словарь-справочник деятелей заповедного дела и охраны природы Украины, царской России и СССР (1860-1960) / В.Е. Борейко. – Киев
2. – 1995. – 223с.
1111816
  Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь / Н.Ф. Реймерс. – Москва : Наука, 1991. – 536с.
1111817
  Грищинский П.И. Популярный геологический очерк окрестностей г. Феодосии / П. Грищинский ; Крымкое О-во естествоиспытателей и любителей природы. – Симферополь : Тип. Таврическ. Губерн. Земства, 1914. – 12 с. – Без ти. л. - Отд. оттиск из сборника "По Крыму". 1914, вып. 1


  Экз. имеет дарств. надпись: Дорогому товарищу Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
1111818
  Генсель Г. Популярный курс электротехники сильных токов / Г. Генсель. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1918. – 248 с.
1111819
   Популярный определитель растений Киргизии. – Фрунзе, 1972. – 326с.
1111820
  Штейнпресс Б.С. Популярный очерк истории до XIX века / Б.С. Штейнпресс. – Москва : Музгиз, 1966. – 448 с.
1111821
  Соболев И.И Популярный очерк системы вотчинных книг / сост. И. Соболев, товарищ пред. Радом. окр. суда. – Радом : Типо-лит. Я.К. Тржебинский, 1903
1111822
  Симонович С. Популярный самоучитель работы на компьютере : Эффективный курс / С. Симонович, Г. Евсеев, В. Мураховский. – Москва : ДЕСС, 2004. – 544с. – ISBN 5-9605-0014-0
1111823
  Валовой Д.В. Популярный словарь-справочник / Д.В. Валовой. – Москва, 1976. – 208с.
1111824
  Валовой Д.В. Популярный словарь-справочник "Эффективность. Качество". / Д.В. Валовой. – Москва, 1979. – 239с.
1111825
  Халфина Р.О. Популярный словарь-справочник по советскому гражданскому праву / Р.О. Халфина, М.Г. Масевич. – М., 1983. – 224с.
1111826
  Борейко В.Е. Популярный словарь по экологической этике и гуманитарной экологии / В.Е. Борейко; Киевский эколого - культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 96с. – (Серия "Природоохранная пропаганда" ; Вып.22)
1111827
  Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический / Л.И. Лопатников. – Изд. 2-е испр. и доп. – М, 1979. – 192с.
1111828
  Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический словарь / Л.И. Лопатников. – М, 1973. – 168с.
1111829
  Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический словарь / Л.И. Лопатников. – 3-е изд., дополненное. – Москва : Знание, 1990. – 256с. – ISBN 5-07-000414-Х
1111830
   Популярный экономико-статистический словарь-справочник. – Москва : Финансы и статистика, 1993. – 192 с.
1111831
   Популярный энциклопедический словарь : Около 20 000 статей,св. 1000 ил. и карт. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2001. – 1568с. – ISBN 5-85270-173-4
1111832
  Меженко Ю.С. Популярный этимологический словарь современного русского языка : [75 000 : происхождение и значение слов : для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентов, студ., преподавателей] / Меженко Ю.С. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2011. – 527, [1] с. – ISBN 978-966-481-550-2
1111833
   Популярный юридический энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия, Эксмо, 2004. – 800с. – ISBN 5-85270-165-3


  Включено около 1500 статей. Для широкого круга читателей
1111834
  Гундаев А.И. Популяции раннеспелых сортов подсолнечника и отбор из них в условиях Восточной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гундаев А.И.; Ростовский гос.ун-т. – Краснодар, 1964. – 17л.
1111835
   Популяции растений: генет. и цитогенет. структура. Межвуз. сб.. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1979. – 285с.
1111836
  Майр. Э. Популяции, виды и эволюция / Э. Майр. – Москва : Мир, 1974. – 460 с.
1111837
  Яблоков А.В. Популяционная биология / А.В. Яблоков. – Москва, 1987. – 302с.
1111838
  Иешко Е.П. Популяционная биология гельминтов рыб / Е.П. Иешко. – Ленинград : Наука, 1988. – 118 с. : ил., табл. – Библиогр.: 163 назв. – ISBN 5-02-025629-3
1111839
  Солбриг О. Популяционная биология и эволюция / О. Солбриг, Д. Солбриг. – Москва, 1982. – 488с.
1111840
  Марков М.В. Популяционная биология растений / М.В. Марков. – Казань, 1986. – 109с.
1111841
  Марков М.В. Популяционная биология розеточных и полурозеточных растений / М.В. Марков. – Казань, 1990. – 185с.
1111842
  Коновалов Станислав Максимович Популяционная биология тихоокеанских лососей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Коновалов Станислав Максимович; АН СССР. Зоологич. ин-т. – Л., 1979. – 32л.
1111843
  Коновалов С.М. Популяционная биология тихоокеанских лососей / С.М. Коновалов. – Л., 1980. – 237с.
1111844
  Животовский Л.А. Популяционная биометрия / Л.А. Животовский. – Москва : Наука, 1991. – 271 с. – Библиогр.: с. 264-267
1111845
  Коршиков И.И. Популяционная генетика и репродуктивная биология сосны крымской / И.И. Коршиков ; Донец. ботан. сад НАН Украины. – Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2010. – 243, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 206-243. – ISBN 978-617-579-112-7
1111846
  Стегний Популяционная генетика и эволюция молярийных комаров. / Стегний, ВН. – Томск, 1991. – 135с.
1111847
  Шереметьева В.А. Популяционная генетика народов Северо-Восточной Азии в связи с проблемами этнической антропологии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 578 / Шереметьева В. А. ; МГУ , Биол.-почв. фак-т. – Москва, 1973. – 24 с.
1111848
  Шереметьева В.А. Популяционная генетика народов Северо-Восточной Азии. / В.А. Шереметьева, Ю.Г. Рычков. – М., 1978. – 148с.
1111849
  Алтухов Ю.П. Популяционная генетика рыб / Ю.П. Алтухов. – Москва : Пищевая промышленность, 1974. – 274 с. : ил., карт. – Библиогр.: арк. 220-242
1111850
   Популяционная изменчивость вида и проблемы охраны генофонда млекопитающих: тез. докл.. – М., 1983. – 257с.
1111851
  Печуркин Н.С. Популяционная микробиология / Н.С. Печуркин ; отв. ред. д. м. н., проф. И.И. Гительзон ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т физики им. Л.В. Киренского. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1978. – 277 с. – Библиогр.: с. 257-274
1111852
  Соболевский Е.И. Популяционная морфология ластоногих / Е.И. Соболевский. – М, 1988. – 213с.
1111853
   Популяционная структура вида у млекопитающих.. – М., 1970. – 157с.
1111854
  Клоков В.К. Популяционная структура и динамика численности кеты северного побережья Охотского моря. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Клоков В.К.; Тихоокеан. науч.-исслед. ин-тут рыбного хоз-ва и океанографии. – Владивосток, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1111855
  Володин Сергей Викторович Популяционная структура и некоторые особенности биологии Черноморского мерланга MERIAHGIUS MERIAHGUS EUXINUS HORDMAHH (TEIEOSTEI: GADIDAE) : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.18 / Володин Сергей Викторович; НАН Украины. Ин-т биологии Южных морей. – Севастополь, 1995. – 24л.
1111856
  Гиляров А.М. Популяционная экология / А.М. Гиляров. – Москва : Московский университет, 1990. – 190 с. : ил. – ISBN 5-211-00913-4
1111857
  Васильева И.С. Популяционная экология Ornithodoros tartakovskyi Ol в природном очаге клещевого спирохетоза : Автореф... канд. биол.наук: 030009 / Васильева И.С.; Центр. НИИ эпидемиологии. – М, 1973. – 16л.
1111858
  Пантелеев П.А. Популяционная экология водяной полевки и меры борьбы. / П.А. Пантелеев. – Москва : Наука, 1968. – 256с.
1111859
   Популяционная экология и морфлогия млекопитающих: сб. ст.. – Свердловск, 1984. – 149с.
1111860
  Дулепов В.И. Популяционная экология и сравнительная продуктивность массовых видов бентосных ракообразных Охотского и Японского морей : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.18 / Дулепов В.И.; АН УССР,. – Севастополь, 1988. – 37л.
1111861
  Иватер Э.В. Популяционная экология мелких млекопитающих таежного Северо-Запада СССР / Э.В. Иватер. – Ленинград : Наука, 1975. – 246с.
1111862
  Михельсон Х.А. Популяционная экология мигрирующих уток в Латвии / Х.А. Михельсон. – Рига, 1986. – 109с.
1111863
  Злобин Ю.А. Популяционная экология растений : современное состояние, точки роста : монография / Ю.А. Злобин. – Суми : Университетская книга, 2009. – 263, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 256-263. – ISBN 978-966-680-456-6
1111864
   Популяционная экология растений: мат. конф.. – Москва : Наука, 1987. – 165с.
1111865
  Безель В.С. Популяционная экотоксикология млекопитающих / Безель В.С. ; отв. ред. В.А. Филов ; АН СССР, Ин-т экологии растений и животных. – Москва : Наука, 1987. – 128 с.
1111866
   Популяционно-генетические аспекты продуктивности растений: сб. ст.. – Новосибирск, 1982. – 164с.
1111867
  Коршиков И.И. Популяционно-генетические проблемы дендротехногенной интродукции (на примере сосны крымской) / И.И. Коршиков, Н.С. Терлыга, С.А. Бычков ; НАН Украины, Донец. ботан. сад, Криворож. ботан. сад. – Донецк : Лебедь, 2002. – 326, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 286-326. – ISBN 966-508-176-4
1111868
  Кучинскас В.К. Популяционно-генетический анализ некоторых аллергических заболеваний : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Кучинскас В.К.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 25л.
1111869
  Кривда Г.Ф. Популяционно-генетическое изучение системы лейкоцитарных антигенов человека (HLA) среди населения юга Украины и применение ее в практике судебной медицины. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.24 / Кривда Г.Ф.; Киев. гос. ин-тут усоверш. врачей. – К., 1978. – 20л.
1111870
  Чеботарев А.Н. Популяционно-цитогенетическое исследование новорожденных с пороками развития и недоношенных. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Чеботарев А.Н.; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1974. – 23л.
1111871
  Дементьева Е.С. Популяционное и медико-генетическое изучение изолированной популяции Западного Памира : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Дементьева Е. С.; АМН СССР, Ин-т мед. генетикп. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1111872
  Печуркин Н.С. Популяционные аспекты биотехнологии / Н.С. Печуркин. – Новосибирск, 1990. – 169с.
1111873
  Аверьянова Т.М. Популяционные исследования в прикладной ботанике : Историко-критический очерк отечественной работ первой трети 20 века / Т.М. Аверьянова; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Ленинград : Наука, 1975. – 140с.
1111874
   Популяционные исследования животных в заповедниках : сб. науч. тр. – М., 1988. – 262с.
1111875
   Популяционные исследования растений в заповедниках: сб. науч. тр.. – Москва : Наука, 1989. – 169с.
1111876
  Гальченко В.Я. Популяционные метаэвристические алгоритмы оптимизации роем частиц : учеб. пособие / В.Я. Гальченко, А.Н. Якимов ; М-во образования и науки Украины, Черкас. гос. технол. ун-т. – Луганск ; Черкассы : Третяков А.Н., 2015. – 159, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 151-156. – ISBN 978-617-7318-06-3
1111877
  Чернявский Ф.Б. Популяционные циклы леммингов в Арктике / Ф.Б. Чернявский, А.В. Ткачев. – М, 1982. – 163с.
1111878
  Васильева Е.Д. Популяционный анализ остеологических признаков у гольцов рода Salvelinius : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Васильева Е.Д.; МГУ. – М, 1977. – 22л.
1111879
  Емельянова Л.В. Популяционный мониторинг как основа определения состояния водных экосистем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 616-622. – Бібліогр.: 18. – ISBN 966-521-129-3
1111880
  Перегрим М.М. Популяції цибулинних і бульбоцибулинних рослин на території Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (Київ, Україна) / М.М. Перегрим, О.П. Чекалін // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 148-149. – ISBN 978-966-437-390-3
1111881
  Дідух Я.П. Популяційна екологія / Я.П. Дідух; Нац.ун-т "Київо-Могилянська академія".Ін-т ботаніки HАH Укра ни. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 192 с. – ISBN 966-7459-15-2
1111882
  Салміна А.Д. Популяційна мінливість готеривських морських їжаків Toxaster retusus (Tchinoidea, Spatangoida): використаннядя фаціальних реконструкцій / А.Д. Салміна, А.В. Новікова // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 31-32
1111883
  Самодай В.П. Популяційна мінливість дуба звичайного за ростом та якістю стовбурів у 30-річних географічних культурах // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 78-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0459-1216
1111884
  Зубцова І.В. Популяційний аналіз лікарських рослин заплав річок Кролевецько-Глухівського геоботанічного району : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Зубцова Інна Володимирівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1111885
  Масляк П. Популяційний надлишок як геополітичний чинник XXI століття // Наукові записки : видання присвячене ювілею Президента Академії наук вищої освіти України академіка М.І. Дубини / Академія наук вищої освіти України; [ редкол.: Зозуля І.С., Александров Є.Є., Андрущенко В.П. та ін. ]. – Київ : АН ВО України, 2008. – С. 37-42
1111886
  Захаренко Г.С. Популяційно-біологічні аспекти інтродукції видів роду Cupressus L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-67. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Показано, що і умовах інтродукції у видів, які тривало і широко культивуються, формуються інтродукційні популяції, подібні за рівнем мінливості і функціональної організації до природних популяцій.
1111887
  Борисенко Н.О. Популяційно-генетичний аналіз рослиноїдних риб за використання генетичних маркерів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Борисенко Наталія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – с. Чубинське, Київ. обл., 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1111888
  Тарасюк С.І. Популяційно-генетичні основи екологічної адаптивності сільськогосподарських видів тварин : Автореф. дис. ...д-ра сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / С.І.Тарасюк; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. і біотехн. – Київ, 2002. – 36 с. – Бібліогр.: 8 назв
1111889
  Горпинченко М. Популяційно-генетичні характеристики населення України, отримані з використанням прізвищ / М. Горпинченко, Л. Атраментова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 68-72. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати першого в Україні дослідження структури популяцій різного ієрархічного рівня з використанням прізвищ в якості квазігенетичних маркерів. Частоти прізвищ, показник випадкової ізонімії, випадкова компонента інбридингу, індекс ...
1111890
  Смаголь В.О. Популяційно-екологічні особливості сайгака (Saiga Tatarica Tatarica L.) в заповіднику "Асканія-Нова" : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Смаголь Вікторія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
1111891
  Домарев К.В. Попутники / К.В. Домарев. – Киев, 1963. – 132 с.
1111892
  Терянік Г.А. Попутники : дорожні нотатки / Ганна Терянік. – Дніпро : Ліра, 2017. – 197, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-383-910-3
1111893
  Зегерс А. Попутники. / А. Зегерс. – Київ-Харків, 1934. – 207с.
1111894
  Баюканский А.Б. Попутного ветра / А.Б. Баюканский. – Ю.-Сахалинск, 1961. – 108с.
1111895
  Зоненко И.Т. Попутного ветра / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1964. – 76с.
1111896
  Шахтахтинский Г.Б. Попутное извлечение галлия при комплексной переработке алунитов. / Г.Б. Шахтахтинский. – Баку, 1968. – 72с.
1111897
  Халилов Х.С. Попутное извлечение пятиокиси ванадия при комплексной переработке алунитов. : Автореф... канд.хим.наук: / Халилов Х.С.; АН АзССР.Ин-т неогранич.и физ.химии. – Баку, 1968. – 24л.
1111898
  Горшков В.С. Попутное получение редкометальных минералов при разробке рыхлых горных пород способом гидромеханизации / В.С. Горшков, В.С. Светлов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 59с.
1111899
  Белов А.Г. Попутное счастье : стихотворения / А.Г. Белов. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 63 с.
1111900
  Жале Попутный ветер / Жале. – Москва : Советский писатель, 1970. – 88 с.
1111901
  Клипель В.И. Попутчики / В.И. Клипель. – Хабаровск, 1963. – 86с.
1111902
  Сапронов Л.Л. Попутчики / Л.Л. Сапронов. – Тула, 1966. – 135с.
1111903
  Хохлов В.К. Попутчики: сб. / В.К. Хохлов. – М., 1986. – 62с.
1111904
  Килеса Вячеслав Попутчица : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 11/12. – С. 50-55. – ISSN 0131-8136
1111905
  Шевченко М.П. Попутчицы / М.П. Шевченко. – М, 1976. – 48с.
1111906
  Бубка С.Н. Попытка в запасе / С.Н. Бубка. – М., 1987. – 157с.
1111907
  Лощинин М. Попытка вычисления неравенства учасников рыночного социума Украины : до дискусії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 60-64 : Рис. – ISSN 1810-3944
1111908
  Костюченков А.А. Попытка захвата генерала А. А. Власова в 1943 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 129-134. – ISSN 0042-8779


  Об операции по ликвидации в 1943 году генерала А. А. Власова, перешедшего на службу к германским вооруженным силам.
1111909
  Голубев Д.С. Попытка институционализации междисциплинарных исследований в области урегулирования конфликтов: "мичиганская группа" и "исследования мира" в 1950-1960-х гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 261-271. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
1111910
  Стругацкий А.Н. Попытка к бегству / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1989. – 288с.
1111911
  Стругацкий А.Н. Попытка к бегству / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1990. – 461с.
1111912
  Стругацкий А.Н. Попытка к бегству / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1992. – 442 с.
1111913
  Сергеев А.Н. Попытка к бегству. / А.Н. Сергеев, З.М. Танхимович. – Алма-Ата, 1970. – 343с.
1111914
  Шевченко К.В. Попытка лужицких сербов выйти из состава Германии в 1945-1946 годах // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-24. – ISSN 0132-1366
1111915
  Левитанский Ю.Д. Попытка оправданья / Ю.Д. Левитанский. – М., 1985. – 158с.
1111916
   Попытка определиться на пересеченной местности: Русская литература: школа попсы или посол доброй воли? (Круглый стол). // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 4. – С.162-181. – ISSN 0012-6756


  [Культурний екпансіонізм Росії на пострадянському просторі: можливості та перспективи, що незреалізовані до цього часу. Росія та "інші": проблеми національної самосвідомості та національної політики. Зміни, які відбулися у свідомості людей на теренах ...
1111917
  Мурашкин М.Г. Попытка освобождения, или Письмо 2019 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2020. – 160, [2] с. – ISBN 978-966-921-264-1
1111918
  Белоусов В.Д. Попытка отмены денег в годы военного коммунизма / В.Д. Белоусов, В.А. Бирюков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-34. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1111919
  Симонов С.А. Попытка оценки тепловых потерь и структуры гнездовых камер большого пестрого дятла (Dendrocopos major) с помощью тепловизора / С.А. Симонов, М.В. Матанцева // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 139-141. – ISSN 1727-0200


  The present work is based on a relatively new technology in the investigation of the bird biology, thermography and thermal imaging, and aimed at analyzing of heat losses and energy efficiency of cavity nests as well as to assess the possibility of ...
1111920
  Мирошниченко М.П. Попытка преодоления традиционной концептуальной оппозиции колоративов "белый-черный" в художественном мире С. Есенина и А. Ахматовой // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 36-39. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті досліджуються колоративи "білий" і "чорний" в ліриці С. Єсеніна і А. Ахматової, які репрезентують традиційну опозицію добра і зла. У ліриці поетів присутня як традиційна концептуалізація опозиції біле-чорне (добро-зло), так і спроба подолання ...
1111921
  Чирвинский П.Н. Попытка применения закона компликации Виктора Гольдшмидта в химии // Геологическое строение правобережной полосы по р.Сейму в пределах Курской губернии / П.Н. Чирвинский. – Киев, 1908. – 31с.
1111922
  Чирвинский П.Н. Попытка применения Закона Компликации Виктора Гольдшмидта в химии : [Динамический смысл закона] / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип. Имп. .Ун-та Св. Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчак-Новицкого, 1909. – [2], 31 с. – Пар.: авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. - Отд.оттиск из Записок Киевск.О-ва Естествоисп., Т.21, № 3, с. 1-32
1111923
  Жуховицкий Л.А. Попытка пророчества / Л.А. Жуховицкий. – М., 1987. – 47с.
1111924
  Блуд А.А. Попытка разоблачения самонадеянного разума // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 58-63. – ISBN 966-7943-03-8
1111925
  Шубинский Валерий Попытка расшифровки : библиотека // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 48 : Фото
1111926
  Кувшинов В.А. Попытка создания центристской группы кадетской партии в эмиграции // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (47). – С. 67-73
1111927
  Криштоф Е.Г. Попытка старомодного романа / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1983. – 368с.
1111928
  Кобахидзе Д.Н. Попытка установление верхнего термического порога жизни медицинской пиявки / Д.Н. Кобахидзе ; АН Грузинской ССР, Институт Зоологии, отдел Экологии. – Тбилисси, 1944. – [6] с.
1111929
  Савич В.В. Попытка уяснения процесса творчества с точки зрения рефлекторного акта : Посвящается Н.В. Веселкину / В.В. Савич. – С. 199-212. – Отд. оттиск
1111930
  Менделеев Д. Попытка химического понимания мирного эфира / Д. Менделеев. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фроловой, 1905. – 40 с.
1111931
  Менделеев Д. Попытка химического понимания мирного эфира / Д. Менделеев. – 2-е изд., (печ. без перемен). – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фроловой, 1910. – 54 с.
1111932
  Лучицкий И.В. Попытки крестьянской реформы в Лифляндии в XVII веке. – [Санкт-Петербург] : [Изд. А. В. Сабашникова], 1892. – 22 с. – Без обл. и тит. л. - Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Северный вестник / редактор А.М. Евреинова, Б.Б. Глинский. Кн. 1, отдел II. 1892, № 1, 2, 5
1111933
  Бакши Н.А. Попытки преодоления "бездомного человека", или христианский гуманизм в послевоенную эпоху // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 69-79. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В философской, теологической и литературной антропологии послевоенного периода наряду с констатацией совершенной бездомности человека ведется активный поиск выхода из безнадежности и беспочвенности экзистенциализма с помощью эклектического понятия ...
1111934
  Алексий Попытки протестантов к соединению с греко-восточной церковью в XVI веке / [Соч.] Ректора Казан. духов. акад. еп. Алексия. – Казань : Центр. тип., 1911. – 54 с. – Отд. оттиск: Православ. собеседник. 1911 г.
1111935
  Рихтер Д. Попытки разделения России на районы по естественно-историческим и экономическим признакам // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 49-78, 6 л. карт.
1111936
  Лебедев Г.И. Попытки реанимировать ДОВСЕ: подход США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 2 (482). – С. 32-44. – ISSN 0321-2068
1111937
  Дорская А.А. Попытки реформирования церковных судов в Российской империи во второй половине XIX-начале XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 19. – С. 22-23. – ISSN 1812-3805
1111938
  Сафиуллина Г.Д. Попытки унификации представительских отношений в международных актах // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 319-324. – ISSN 1818-0566
1111939
  Фуртадо Попытки экономического планирования в Латинской Америке / Фуртадо. – М, 1970. – 16с.
1111940
  Отто Г. Пора аистов / Г. Отто. – Москва, 1972. – 208с.
1111941
  Отеро Л. Пора ангелов / Л. Отеро. – Москва, 1987. – 272 с.
1111942
  Гонсалес М Н.В. Пора благодати / М Н.В. Гонсалес. – М., 1974. – 304с.
1111943
  Теодорович Сергей Пора бы определиться : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 18-19 : Фото
1111944
  Минделевич С.В. Пора в поход! / С.В. Минделевич. – М., 1985. – 144с.
1111945
  Фогельсон С.Б. Пора в путь-дорогу! / С.Б. Фогельсон. – Л, 1958. – 87с.
1111946
  Сидор-Гібелінда Олег Пора великих вернісажів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-55. – ISSN 0130-5212
1111947
  ПетровС.К Пора веселой осени / ПетровС.К. – Челябинск, 1966. – 211с.
1111948
  Серпилин Л.С. Пора весенних ветров / Л.С. Серпилин. – Москва, 1962. – 136с.
1111949
  Нечай М.П. Пора весенних снов / М.П. Нечай. – М., 1971. – 390с.
1111950
  Петров С.К. Пора весеой осени / С.К. Петров. – Челябинск, 1991. – 446с.
1111951
  Серпілін Л.С. Пора весняних вітрів : повісті / Л.С. Серпілін. – Киев : Дніпро, 1966. – 412 с.
1111952
  Стрекач В.П. Пора ветров / В.П. Стрекач. – Москва, 1984. – 189с.
1111953
  Ольшевский Р.А. Пора винограда / Р.А. Ольшевский. – М., 1977. – 95с.
1111954
  Ахмад С. Пора возвращения аистов : повести и рассказы / Ахмад С. – Ташкент : Изд-во лит-ры и искусства им. Г. Гуляма, 1979. – 247 с.
1111955
  Ахмат С. Пора возвращения аистов / С. Ахмат. – Ташкент, 1979. – 247 с.
1111956
  Хмельницкий Р.Х. Пора возмужания / Р.Х. Хмельницкий. – 2-е перераб. доп. – Москва, 1974. – 47 с.
1111957
  Клавель Б. Пора волков : роман / Бернар Клавель ; Пер. с фр. И. Кудрявцевой. – Москва : Художественная литература, 1979. – 229 с.
1111958
  Базилевський В. Пора глибокого зору. "Жіночий апокриф" - нова книга Любові Голоти // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 7/8. – С. 126-137. – ISSN 0130-1608
1111959
  Кешеля Д.М. Пора грибної печалі : оповідання, повість / Д.М. Кешеля. – Ужгород : Карпати, 1988. – 292 с.
1111960
  Кешеля Д. Пора грибной печали : повести и рассказы / Д. Кешеля. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 222 с.
1111961
   Пора дерзаний. – М., 1979. – 79с.
1111962
  Ткаченко Ю.М. Пора жнив - особливий пожежонебезпечний період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 27 : фото
1111963
  Зарудний М.Я. Пора жовтого листя : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1974. – 83 с.
1111964
  Ставская И. Пора журавлей. : стихи и поэма / Ирина Ставская; пер. с молд. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 61 с.
1111965
  Бернадська Н. Пора заново відкрити Дмитра Кешелю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 24 березня (№ 6). – С. 16
1111966
  Медведська Л. Пора збирати розумне, добре, вічне // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 березня (№ 13)


  20 березня міністр освіти Д. Табачник провів прес-конференцію для представників засобів масової інформації щодо результатів роботи МОНмолодьспорту з реалізації соціально-економічних реформ протягом другого року роботи уряду
1111967
  Пархомовский П.Г. Пора звездопада / П.Г. Пархомовский. – Кишинев, 1965. – 88с.
1111968
  Фирсов В.И. Пора звездопада / В.И. Фирсов. – М, 1989. – 223с.
1111969
  Самойлов Юрій Пора змін. Чи на краще? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 58-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1111970
  Помченко Ю.П. Пора зрелости / Ю.П. Помченко. – М., 1969. – 48с.
1111971
  Козлович А.Н. Пора идти / А.Н. Козлович. – Минск, 1979. – 224с.
1111972
  Ковальчук І.Г. Пора індульгенцій : [вірші] / Інна Ковальчук. – Київ : Фенікс, 2018. – 118, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-136-581-9
1111973
  Пасько В.В. Пора істини : роман-хроніка / Володимир Пасько. – Київ : Ярославів Вал, 2004. – 439с. – ISBN 966-8135-18-0
1111974
  Пасько В. Пора істини : Роман-хроніка / Володимир Пасько. – 2-е вид. – Київ : Ярославів вал, 2005. – 439с. – ISBN 966-8135-18-0
1111975
  Довгий О.П. Пора конвалій : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 96 с.
1111976
  Низовий І.Д. Пора косовиці / І.Д. Низовий. – К., 1990. – 101с.
1111977
  Абу-Бакар Ахмедхан Пора красных яблок. Ожерелье для моей Серминаз : роман, повесть : пер. с даргин. / Абу-Бакар Ахмедхан ; ил. С. Бочаров. – Москва : Современник, 1974. – 431 с. : ил.
1111978
  Завгородній С.О. Пора красування : повісті та оповідання / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1987. – 302 с.
1111979
  Логинов В.Н. Пора ландышей / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1961. – 232с.
1111980
  Отто Г. Пора лелек / Г. Отто. – К., 1981. – 263с.
1111981
  Сидельников О.В. Пора летник каникул / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1977. – 591с.
1111982
  Сидельников О.В. Пора летних каникул / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1981. – 591с.
1111983
  Баруздин С.А. Пора листопада : повести и рассказы / С.А. Баруздин. – Москва : Воениздат, 1986. – 348, [2] с. : ил., 1 л. портр.


  Содерж.: Повести: Само собой; Из жизни Алексея Горскова; Елизавета Павловна; Пора листопада; Пожарная дружина; Рассказы: Двадцать второе июня; Тишина над полем; Родственник; Вероника; Аленушка; Бескрылый Серафим; Деревья сохраняют тепло.
1111984
  Мазихов Б. Пора листопада : повести, рассказы / Борис Мазихов ; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1988. – 270 с.
1111985
  Алиев Х.М. Пора листопада : повести, роман : пер. с даргин. / Хабиб Алиев ; [худож. Л.Е. Безрученков]. – Москва : Советская Россия, 1989. – 367, [1] с., [1] л. портр. : ил., портр.
1111986
  Есиненку Н. Пора любви : рассказы и повести / Николае Есиненку ;. – Москва, 1983. – 335 с.
1111987
  Йовенко С.А. Пора любви : стихи / С.А. Йовенко. – Москва : Советский писатель, 1986. – 157 с.
1111988
  Климашевская И.В. Пора любви. / И.В. Климашевская. – Минск, 1984. – 280с.
1111989
  Братунь Р.А. Пора любові : лірика / Р.А. Братунь. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1960. – 104 с.
1111990
  Маняк В.А. Пора майстрів : оповіді про корабелів / В.А. Маняк. – Київ, 1982. – 78 с.
1111991
  Татьяничева Л.К. Пора медосбора / Л.К. Татьяничева. – Москва, 1974. – 143с.
1111992
  Цукерман Кэтрин Пора менять границы океанов. Новая карта океанов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 52 : фото
1111993
  Франюк В.А. Пора надежд / В.А. Франюк. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 160 с.
1111994
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман : в 2 кн. / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [послесл. М. Пархоменко]. – Москва : Гослитиздат
Кн. 1 : Молниям навстречу. – 1963. – 382 c., [1] л. портр.
1111995
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман : в 2 кн. / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [послесл. М. Пархоменко]. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Ящик Пандоры. – 1963. – 463 с.
1111996
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [вступ. ст. Н. Тихонова]. – [Москва : Художественная литература
Кн. 1 : [Ящик Пандоры]. – 1972. – 608 с., [1] л. портр.
1111997
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : Роман / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [вступ. ст. Н. Тихонова]. – [Москва : Художественная литература
Кн. 2 : [Солдаты без мундиров]. – 1972. – 584 с.
1111998
  Сноу Чарлз Перси Пора надежд. Возвращение домой. / Сноу Чарлз Перси. – Кишинев, 1977. – 576с.
1111999
  Сноу Чарлз Перси Пора надежд. Возвращения домой / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1991. – 701с.
1112000
  Сноу Чарлз Перси Пора надежд. Возвращения домой. / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1990. – 701 с.
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,