Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1111001
  Пахльовська О. "Поїзд у Варшаву" // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 554-563. – ISBN 978-966-06-0713-2
1111002
  Шевченко Максим "Пока Европа в соединении, мы с ней бороться не в силах" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 87-91. – ISSN 0235-7089


  Російська стратегія в Кримській війні та суспільна думка.
1111003
  Массіміліано Ді "Показати Україну без стереотипів і штампів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22-23 червня (№ 110/111). – С. 28


  Італійський журналіст Массіміліано Ді Паскуале - про нову книжку, присвячену Україні, та неоднозначну ситуацію в італійському суспільстві."
1111004
  Горбаневская Н. "Показать, каким был журнал на самом деле..." : интервью / / Наталия Горбаневская; Е. Скарлыгина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 298-307. – ISSN 0042-8795


  Журнал "Континент"
1111005
  Чадюк М. "Покарання простором" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Нова книжка докторок історичних наук Тамари Вронської й Олени Стяжкіної присвячена мінусникам.
1111006
  Шевченко А.Є. "Покарання" та "намір" в канонічному праві: сподівання П"єра Абеляра / А.Є. Шевченко, О.С. Туренко // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 59-62
1111007
  Артюх В.О. "Покаяльний" лист поета Миколи Данька / В.О. Артюх, В.О. Садівничий // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 129-135. – ISSN 2227-183Х
1111008
  Перепелиця Г. "Поки не будуть офіційно визначені суб"єкти конфлікту, жодного вирішення він не матиме" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 119). – С. 9


  Як слід оцінювати інформаційний наступ Кремля та дипломатичну контратаку української влади?
1111009
  НепомнящийА.А "Поки оберігаємо та рятуємо, де можна, але це дуже важко...": невідомі матеріали з історії пам"яткоохоронної роботи в Криму за матеріалами листування А.І. Маркевича та С.Ф. Платонова // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 201-227. – ISBN 966-531-142-5
1111010
  Диб"як Неоніла "Поки я обриватиму вишні..." : поезія : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 99-104. – ISSN 0208-0710
1111011
  Лазо С. "Покинуті міста" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 102. – С. 6-8


  Сергій Васильович Лазо (1953) — український письменник. Член Національної спілки письменників України. Поезія.
1111012
  Єремічева Л. "Покинуті" : есе, поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 102-105
1111013
  Жежера В. "Покиньте Капацію та їдьте до Гетьманщини" // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 5 (8). – С. 54-57
1111014
  Шебеліст С. "Поклик дужого чину": публіцистика професора А. Погрібного // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 78-80
1111015
  Торба В. "Поклик звіра" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 грудня (№ 241)


  Донбас врятують лише світові процеси, які мають знести хвору диктаторську машину агресора.
1111016
  Коваль Р. "Покликання Боже" Леоніда Мосендза // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Вересень (число 9). – С. 3


  Леонід Маркович Мосендз (псевдоніми: О.Лясковець, Осип Лясковець, Ростислав Берладник — український поет, прозаїк, есеїст, гуморист, науковець, громадський та державний діяч.
1111017
  Цветаева М.И. "Поклонись Москве..." / М.И. Цветаева. – М, 1989. – 527с.
1111018
  Кабкова О. "Поклоніння ящірці" Л. Дереша та "Оригінал Лаури" В. Набокова6 естетична дзеркальність // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 60-63. – ISSN 0236-1477


  Стаття пропонує погляд на співбуття двох очевидно відмінних текстів, що уможливлюють віднаходження подібностей. Універсальні культурні ходи, властиві прозі Л. Дереша та В. Набокова, дозволяють простежити естетичний відблиск останнього незавершеного ...
1111019
  Карасев А.С. ...Пока не зажглись ракеты / А.С. Карасев. – Саратов, 1975. – 158с.
1111020
  Пападопулу А. [Покірлива дочка та інші оповідання / Александра Пападопулу. – Афіни : Нефелі, 1993. – 233, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 50]). – ISBN 960-211-148-8
1111021
  Каздагліс Н. [Покликані : роман / Нікос Каздагліс ; худож. оформлення Йоргоса Варламоса. – 8-е вид. – Афіни : Кедрос, 1992. – 207 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1111022
  Кондратьева Д.К. «Показання перед неведомым судом...» (по материалам "Рабочих тетрадей 60-х годов" А.Т. Твардовского) // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 127-136. – ISBN 966-587-057
1111023
  Шелюто В.М. Поиски диалога между наукой и философией в учении В.И. Вернадского // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 100-108. – ISSN 2074-4447
1111024
  Коновалов Г.И. Поиски дивного цветка / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1959. – 192с.
1111025
  Длуголенский Я.Н. Поиски длиною в год / Я.Н. Длуголенский, Г. Петров. – Л., 1969. – 62с.
1111026
  Соколов Л.А. Поиски жизненного смысла в романе "Братья Карамазовы" : [Публ. лекция, произнес. в 15 аудитории Имп. Ун-та св. Владимира и в Киево-Подол. гимназии] / Леонид Соколов. – Киев : Тип Акц. О-ва "Петр Барский, в Киеве", 1912. – [4], 58 с. – Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии. 1912, № 4, 5


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемой Юлей Васильевны ...ницкой для напоминания об авторе 20 мая 1912 года
1111027
  Хоровиц Н.Х. Поиски жизни в Солнечной системе : пер. с англ. / Н.Х. Хоровиц. – Москва : Мир, 1988. – 185 с.
1111028
  Голдсмит Д. Поиски жизни во Вселенной : пер. с англ. / Д. Голдсмит, Т. Оуэн. – Москва : Мир, 1983. – 488 с.
1111029
  Фон Рауххаупт Ульф Поиски жизни. Есть кто живой? : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 94-110 : Фото. – ISSN 1029-5828
1111030
  Шварц К. Поиски закономерностей в физическом мире : Пер.с англ. / К. Шварц, Т. Гольдфарб. – Москва : Мир, 1977. – 357 с.
1111031
   Поиски залежей нефти и газа в ловушках неантклинального типа. – Москва : Недра, 1985. – 200с.
1111032
  Граевский А.М. Поиски знаменитостей / А.М. Граевский. – Пермь, 1957. – 84с.
1111033
  Воларович Г.П. Поиски золота - цель моей жизни / Г.П. Воларович. – Москва, 1991. – 45с.
1111034
  Семин Л. Поиски золотистых пчел. / Л. Семин. – Л., 1955. – 112с.
1111035
  Перродон А. Поиски и добыча нефти и газа на территории Алжира / А. Перродон. – Москва : ГОСИНТИ, 1961. – 12 с.
1111036
  Шретер А.И. Поиски и изучение новых лекарственных растений / А.И. Шретер. – Москва, 1980. – 64с.
1111037
  Божевольнов Е.А. Поиски и исследование люминесцентных реактивов для определения микропримесей в высокочистых веществах : Автореф... канд. хим.наук: / Божевольнов Е. А.; МГУ, Хим. фак. – М., 1959. – 12л.
1111038
  Половников Сергей Александрович Поиски и исследование частиц с очарованными кварками на спектрометре "Сигма" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Половников Сергей Александрович; Гос. ком. по использ. атомной энергии СССР, ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 18л.
1111039
  Нефедов К.Е. Поиски и картирование грунтовых вод по материалм аэрофотосъемки в пустыннхы и полупустынных зонах : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нефедов К. Е.; ВНИИ геол. – Л., 1965. – 15л.
1111040
  Никифоров Н.А. Поиски и находки / Н.А. Никифоров. – Воронеж, 1964. – 36с.
1111041
  Марьямов Э.М. Поиски и находки / Э.М. Марьямов. – Москва, 1964. – 100 с.
1111042
  Трофимов И.Т. Поиски и находки в московских архивах / И.Т. Трофимов. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 160с.
1111043
  Трофимов И.Т. Поиски и находки в московских архивах / И.Т. Трофимов. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 208с.
1111044
  Трофимов И.Т. Поиски и находки в московских архивах / И.Т. Трофимов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 207с.
1111045
   Поиски и находки.. – М, 1966. – 47с.
1111046
   Поиски и находки.. – Саратов, 1984. – 189с.
1111047
  Килганова З.И. Поиски и находки: очерки творчества соврем. писателей Калмыкии / З.И. Килганова. – Элиста, 1977. – 78с.
1111048
  Кляус Е.М. Поиски и открытия (Т. Юнг, О. Френкель, Дж. К. Максвелл, Г. Герц, П.Н. Лебедев, М. Планк, А. Эйнштейн) / Е.М. Кляус. – Москва : Наука, 1986. – 175с.
1111049
  Гребеников Е.А. Поиски и открытия планет / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – Москва : Наука, 1975. – 216с.
1111050
  Гребеников Е.А. Поиски и открытия планет / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 224с.
1111051
   Поиски и открытия.. – Рига : Знатне, 1970. – 272 с.
1111052
   Поиски и оценка бокситовых месторождений эвгеосинклинальных зон Урала при геологической съемке масштаба 1:50000.. – Л, 1991. – 126с.
1111053
  Киевленко Е.Я. Поиски и оценка месторождений драгоценных и поделочных камней / Е.Я. Киевленко. – Москва : Недра, 1980. – 166с.
1111054
  Дроздов В.П. Поиски и оценка месторождений пьезооптического и камнесамоцветного сырья / В.П. Дроздов, И.Л. Комов, Е.И. Воробьев. – Москва : Недра, 1986. – 222с.
1111055
  Поляков М.В. Поиски и оценка месторождений тантала и методы обогащения танталовых руд / М.В. Поляков. – М. : Недра, 1974. – 182с.
1111056
   Поиски и перспективы. – М, 1978. – 381с.
1111057
  Андрейчиков Ю.С. Поиски и приключения. (Химия) / Ю.С. Андрейчиков; Андрейчинко Ю.С. – [Пермь] : Перьмское книжное издательство, 1967. – 46 с.
1111058
   Поиски и прогнозная оценка глубокозалегающих месторождений скарново-магнетитовой формации.. – М, 1981. – 95с.
1111059
  Снарский А.Н. Поиски и разведка залежей нефти и газа / А.Н. Снарский. – Баку, 1940. – 168с.
1111060
  Абрамович М.В. Поиски и разведка залежей нефти и газа : Учебник для техникумов нефтян. пром. / М.В. Абрамович. – Баку : Азнефтеиздат, 1945. – 280с.
1111061
  Абрамович М.В. Поиски и разведка залежей нефти и газа : [пособие для студентов вузов] / М.В. Абрамович. – 4-е перераб. изд. – Баку : Азнефтеиздат, 1955. – 352 с. : ил. – Библиогр.: с. 346-348
1111062
  Кремс А.Я. Поиски и разведка залежей нефти и газа : (Теоретические и практические основы) / А.Я. Кремс. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 246 с.
1111063
  Овчаренко А.В. Поиски и разведка залежей нефти и газа в карбонатных комплексах древних платформ / А.В. Овчаренко. – М, 1985. – 193с.
1111064
  Керимов В.Ю. Поиски и разведка залежей нефти и газа в стратиграфических и литологических ловушках / В.Ю. Керимов. – Москва : Недра, 1987. – 206с.
1111065
   Поиски и разведка малоразмерных месторождений нефти.. – М, 1991. – 116с.
1111066
  Ярош А.Я. Поиски и разведка медноколчеданных месторождений на Урале гравитационным методом / А.Я.Ярош, А.Б.Поляков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 132с.
1111067
   Поиски и разведка местородждений минерального сырья для промышленности строительных материалов.. – М, 1977. – 248с.
1111068
  Киевленко Я Е. Поиски и разведка месторождений исландского шпата / Я Е. Киевленко, Н.И. Андрусенко. – М., 1957. – 84с.
1111069
   Поиски и разведка месторождений минерального сырья для промышленности строительных материалов.. – Москва : Недра, 1968. – 216с.
1111070
  Борзунов В.М. Поиски и разведка месторождений минерального сырья для химической промышленности / В.М. Борзунов, Л.М. Гроховский. – Москва : Недра, 1978. – 264 с. : ил. – Библиогр.: 258-262
1111071
  Гроховский Л.М. Поиски и разведка месторождений минеральных солей / Л.М. Гроховский, М.А. Гроховская. – Москва : Наука, 1980. – 163с.
1111072
  Борзунов В.М. Поиски и разведка месторождений нерудного металлургического сырья / В.М. Борзунов. – Москва : Недра, 1980. – 303 с. – Библиогр.: с. 295-301
1111073
   Поиски и разведка месторождений нефти и газа.. – М, 1970. – 99с.
1111074
  Судеркин А.И. Поиски и разведка месторождений оптического флюорита : (методические указания) / А.И. Судеркин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 39с.
1111075
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для вузов / В.М. Крейтер. – М.-Л. : Госгеолиздат, 1940. – 790с.
1111076
  Якжин А.А. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых / А.А. Якжин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 568с.
1111077
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Уч. для вузов / В.М. Крейтер. – 2-е изд, полн. перераб. – Москва : Госгеолтехиздат
ч. 2. – 1961. – 390с.
1111078
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для вузов / В.М. Крейтер. – Москва : Недра, 1964. – 399с.
1111079
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : [учебник для геол.-развед. техникумов] / В.И. Бирюков, С.Н. Куличихин, Н.Н. Трофимов. – Москва : Недра, 1973. – 384 с. – Библиогр.: с. 381 (25 назв.)
1111080
  Погребицкий Е.О. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Введение в специальность / Е.О. Погребицкий. – Ленинград, 1975. – 73с.
1111081
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебное пособие для студ. геол. спец. вузов. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Недра, 1977. – 405с.
1111082
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : [учеб. для геол. спец. сред. спец. учеб. заведений] / В.И. Бирюков, С.Н. Куличихин, Н.Н. Трофимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 399 с. : ил. – Библиогр.: с. 396 (24 назв.)
1111083
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для средних спец. заведений / В.И. Бирюков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 399 с.
1111084
  Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Научные основы поисков и разведки / А.Б. Каждан. – Москва : Недра, 1984. – 285с.
1111085
  Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых / А.Б. Каждан. – Москва : Недра, 1985. – 288с.
1111086
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : [учеб. для геол. спец. сред. спец. учеб. заведений] / В.И. Бирюков, С.Н. Куличихин, Н.Н. Трофимов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 414, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 411 (16 назв.)
1111087
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. : Уч. для вузов / В.М. Крейтер. – 2-е изд, полн. перераб. – Москва
ч. 1. – 1960. – 332с.
1111088
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1964. – 24с.
1111089
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1966. – 35с.
1111090
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1967. – 92с.
1111091
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1968. – 460с.
1111092
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. : Лабораторный практикум. – Москва : Недра, 1989. – 189с.
1111093
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Уч. для вузов / В.М. Крейтер. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 383с.
1111094
  Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений редких и радиоактивных металлов : Учебное пособие для вузов / А.Б. Каждан, Н.Н. Соловьев. – Москва : Недра, 1982. – 280с.
1111095
  Борков В.С. Поиски и разведка месторождений строительных материалов геофизическими методами / В.С. Борков, Ю.П. Коншина. – Москва : Недра, 1970. – 152с.
1111096
  Буряковский Л.А. Поиски и разведка морских месторождений нефти и газа / Л.А. Буряковский. – М., 1991. – 230с.
1111097
   Поиски и разведка нефтегазовых месторождений.. – М, 1967. – 149с.
1111098
   Поиски и разведка нефти и газа в районах с высокой освоенностью недр.. – М, 1987. – 171с.
1111099
  Брод И.О. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений / И.О. Брод, Ф Е. Фролов, . – М.Л., 1950. – 520с.
1111100
  Брод И.О. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений : Учебное пособие для техникумов / И.О. Брод, Е.Ф. Фролов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Гостоптехиздат, 1957. – 674с.
1111101
  Соколов В.Л. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений / В.Л. Соколов. – М., 1974. – 296с.
1111102
  Соколов В.Л. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений / В.Л. Соколов, А.Я. Фурсов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 320с.
1111103
  Соколов В.Л. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений : учебник / В.Л. Соколов, А.Я. Фурсов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 296с.
1111104
   Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений Прикаспийской впадины и ее обрамления : Сборник научных трудов. – Москва, 1981. – 123с.
1111105
   Поиски и разведка нефтяных месторождений. – Москва, 1981. – 164с.
1111106
  Храмов Н.А. Поиски и разведка озокеритовых месторождений. / Н.А. Храмов. – М.-Л., 1952. – 247с.
1111107
  Каменский Г.Н. Поиски и разведка подземных вод / Г.Н. Каменский. – М.-Л., 1947. – 313с.
1111108
   Поиски и разведка подземных вод для крупного водоснабжения.. – М, 1969. – 328с.
1111109
  Плотников Н.И. Поиски и разведка пресных подземных вод / Н.И. Плотников. – М., 1985. – 368с.
1111110
  Плотников Н.И. Поиски и разведка пресных подземных вод для целей крупного водоснабжения / Н.И. Плотников. – М.
1. – 1965. – 244с.
1111111
  Плотников Н.И. Поиски и разведка пресных подземных вод для целей крупного водоснабжения / Н.И. Плотников. – М.
2. – 1968. – 471с.
1111112
   Поиски и разведка рудно-кварцевых месторождений с использованием методом скважинной геофизики. – Л, 1978. – 76с.
1111113
   Поиски и разведка рудных месторождений методом КСПК.. – Л, 1978. – 87с.
1111114
  Фокин А.Н. Поиски и разведка рудных месторождений электроразведочным методом отношения потенциалов / А.Н. Фокин; Под ред. А.С. Баженова. – Москва, 1958. – 44с.
1111115
   Поиски и разведка рудных месторождений.. – М-Л, 1931. – 150с.
1111116
  Рысс С Ю. Поиски и разведка рудных тел контактным способом поляризационных кривых / С Ю. Рысс. – Ленинград : Недра, 1973. – 167с.
1111117
  Якжин А.А. Поиски и разведка урановых месторождений / А.А. Якжин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 480с.
1111118
  Домарев В.С. Поиски и разведки полезных ископаемых / В.С. Домарев. – М.-Л., 1931. – 176с.
1111119
  Великий А.С. Поиски и разведки полезных ископаемых / А.С. Великий; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1949. – 56с.
1111120
   Поиски и раскопки в Казахстане.. – Алма-Ата, 1972. – 214с.
1111121
  Лебедев П.А. Поиски и решения / П.А. Лебедев. – М., 1962. – 32с.
1111122
  Хайри Х. Поиски и свершения / Х. Хайри. – Казань, 1970. – 100с.
1111123
   Поиски и свершения.. – М : Советский писатель, 1960. – 370 с.
1111124
   Поиски и свершения.. – Л, 1968. – 344с.
1111125
  Светлов Ф.Г. Поиски и свершения. Заметки о современности искусства / Ф.Г. Светлов. – Москва : Искусство, 1965. – 126 с.
1111126
   Поиски и традиции.. – Л, 1986. – 331 с.
1111127
  Рукша Г.Л. Поиски интегральных технологий деятельности библиотек в контексте современности // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 5. – С. 20-26. – ISSN 0869-608Х


  Проанализированы противоречия современного функционирования социально-культурных институций в области просвещения, рассматривается место и роль библиотек в этом процессе. Рассказывается об опыте Государственной универсальной научной библиотеки ...
1111128
  Гуслицер Б.И. Поиски ископаемых остатков мелких млекопитающих / Б.И. Гуслицер. – Сыктывкар : Коми филиал АН СССР, 1979. – 39с. – (Новые научные методики ; Вып. 1)
1111129
  Мигдал А.Б. Поиски истины / А.Б. Мигдал. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 239 с.
1111130
  Баландин Р.К. Поиски истины : жизнь и творчество В.И.Вернадского / Р.К. Баландин. – Москва, 1983. – 302с.
1111131
  Цехмистро И.З. Поиски квантовой концепции физических оснований сознания / И.З. Цехмистро. – Харьков : Вища школа, 1981. – 176 с.
1111132
  Кахидзе Г.П. Поиски кварков за пределами атмосферы на ИСЗ "Протон-3" : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Кахидзе Г.П. ; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1968. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
1111133
  Зайцев А.М. Поиски кварков на 70-Гэв ускорителе ИВФЭ : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев А.М.;. – Л, 1971. – 16л.
1111134
  Лавут А.А. Поиски латиноамериканской модели // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 4-21. – ISSN 044-748Х
1111135
  Кленов А.И. Поиски любви / А.И. Кленов. – Москва, 1967. – 499с.
1111136
   Поиски меднорудных месторождений.. – М, 1985. – 219с.
1111137
  Альмуханбетов Д. Поиски месторождений меди в Центральном Казахстане / Д. Альмуханбетов, А.О. Кажкина. – Алма-Ата, 1982. – 94с.
1111138
   Поиски месторождений нефти и газа в Коми АССР и Ненецком национальном округе.. – М, 1966. – 111с.
1111139
  Молчанов И.А. Поиски месторождений полезных ископаемых в Красноярском крае / И.А. Молчанов. – Томск, 1938. – 117с.
1111140
   Поиски месторождений твердых полезных ископаемых геофизическими методами. – М, 1979. – 151с.
1111141
  Мелков В.Г. Поиски месторождений урана / В.Г. Мелков, Л.Ч. Пухальский. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 219с.
1111142
  Ляшенко М.Н. Поиски наиболее эффективных путей обучения русскому произношению нерусских студентов / М.Н. Ляшенко. – Киев, 1971. – 70с.
1111143
  Мостовой Ю.А. Поиски нарушения Т-инвариантности в распаде поляризованных нейтронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мостовой Ю.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. – М., 1968. – 12л.
1111144
  Бехтерев Л.И. Поиски наследства : [о музее Н.А. Ярошенко в Кисловодске] / Л.И. Бехтерев. – Ставрополь : Книжное изд-во, 1978. – 87 с. : ил., 8 л. ил.
1111145
  Бехтерев Л.И. Поиски наследства / Л.И. Бехтерев. – 2-е изд., доп. – Ставрополь : Книжное изд-во, 1983. – 142 с.
1111146
  Уиндем Дж. Поиски наугад / Дж. Уиндем. – К., 1992. – 238с.
1111147
  Пасецкий В.М. Поиски неведомых земель / В.М. Пасецкий. – Москва, 1960. – 56с.
1111148
  Московкин В.Ф. Поиски неизвестного / В.Ф. Московкин. – Москва : Современник, 1979. – 335 с.
1111149
  Ксенз С.П. Поиски неисправностей в радиоэлектронных системах методом функциональных проб / С.П. Ксенз. – М., 1965. – 135с.
1111150
  Юдин Г.Т. Поиски нефти и газа в ловушках литологического типа в США / Г.Т. Юдин. – Москва, 1974. – 69с.
1111151
   Поиски нефти и газа.. – М, 1989. – 175с.
1111152
   Поиски нефтяных и газовых месторождений с помощью прямых геофизических методов.. – М, 1973. – 47с.
1111153
   Поиски нефтяных и газовых месторождений.. – М, 1986. – 142с.
1111154
  Смолинская О.Е. Поиски новой методологии педагогических исследований в вузах Украины // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 4. – С. 108-114. – ISSN 0869-561Х


  В статье изложено содержание функционально-эволюционного, феноменологически-герменевтического и антропно-психодинамического подходов к исследованию культурно-образовательного пространства украинских университетов. Их реализация может способствовать ...
1111155
  Куликов Анатолий Владимирович Поиски новых долгофивущих частиц методом регистрации запаздывающего излучения от мишеней, облученных протонами с энергией 45-70 Гэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Куликов Анатолий Владимирович; Объед. ин-т ядерных исследваний. 1-9393. Лаб. ядерных исследований. – Дубна, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1111156
  Юсуповский А.М. Поиски новых подходов к решению национальных проблем / А.М. Юсуповский. – М, 1990. – 54с.
1111157
   Поиски новых форм эстетического воспитания школьников. – М, 1963. – 52с.
1111158
  Меснянкина И.Б. Поиски нравстенной свободы / И.Б. Меснянкина. – Москва, 1987. – 62 с.
1111159
   Поиски оптимальных путей управления учебным процессом : Сб. ст. – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1973. – 285с.
1111160
  Комаров П.В. Поиски оруденения по петрогенным элементам, фтору и сере / П.В. Комаров. – Москва : Наука, 1978. – 146с.
1111161
  Климов Г.Е. Поиски пера жар-птицы : жизнь и творчество русского художника И.Я. Билибина по материалам собрания Е.П. Климова / Авт.-сост.: Г.Е. Климов. – Москва : ВИНИТИ, 1981. – 39 с.
1111162
   Поиски перспективных и совершенствование существующих типов жилища социалистических странах Европы. – Москва, 1966. – 28 с.
1111163
  Саймон Т. Поиски планеты Икс : пер. с англ. / Т. Саймон. – Москва : Мир, 1966. – 104 с.
1111164
  Янишевский Е.М. Поиски полезных ископаемых / Е.М. Янишевский. – Москва-Ленинград, 1932. – 56с.
1111165
  Кузнецов С.С. Поиски полезных ископаемых / С.С. Кузнецов. – Ленинград, 1935. – 112с.
1111166
   Поиски предвестников землетрясений на прогностических полигонах. – Москва : Наука, 1974. – 209с.
1111167
   Поиски предвестников землетрясений.. – Ташкент, 1976. – 262с.
1111168
  Петровчич Гордана Поиски предков : путешествие во времени / Петровчич Гордана, Сурач Стипе // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 118-131 : Фото
1111169
  Ларичев В.Е. Поиски предков Адама / В.Е. Ларичев. – Москва, 1978. – 127с.
1111170
  Авакян В.М. Поиски препаратов, блокирующих адренорецепторы в ряду производных бензофурана / В.М. Авакян. – Ереван, 1963. – С. 1-10. – Отд. оттиск
1111171
  Никифоров Н.А. Поиски продолжаются / Н.А. Никифоров. – Воронеж, 1968. – 64с.
1111172
  Тельман И.Г. Поиски продолжаются / И.Г. Тельман. – К., 1972. – 176с.
1111173
  Прокофьев А.С. Поиски продолжаються. / А.С. Прокофьев. – Рязань, 1961. – 36с.
1111174
  Блюм Р.Н. Поиски путей к свободе : пробл. революции в немарксист. обществ. мысли ХІХ в. / Р.Н. Блюм. – Таллин : Ээсти раамат, 1985. – 240 с. – Библиогр.: с. 217-236
1111175
  Малушков В.Г. Поиски путей реформации в исламе: опыт Ирана / В.Г. Малушков, К.А. Хромова. – Москва, 1991. – 204с.
1111176
  Орлова М.Е. Поиски пути независимого национального развития Ирландии в послевоенные годы 1945-1948 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Орлова М.Е. ; Моск. гос. ун-т. – Киев, 1969. – 29 с.
1111177
  Мицельмахер Г.В. Поиски распда и некоторые вопросы физики мюонов и пионов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Мицельмахер Г.В.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1111178
   Поиски рациональных способов преподавания математики.. – М, 1969. – 144с.
1111179
  Некрасов К.Г. Поиски редких распадов М+ -> e+ + y и П+ - > e+ + Ve + e+ + e- с помощью магнитного искрового спектрометра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Некрасов К.Г.; Объединенный ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. 1-5915. – Дубна, 1971. – 18л.
1111180
  Туманов С.И. Поиски решения задач / Туманов С.И. – Москва : Просвещение, 1969. – 280 с. : черт. – (Пособие для учителей)
1111181
  Войтович В.С. Поиски россыпей в конгломератах / В.С. Войтович. – Москва, 1981. – 113с.
1111182
  Несветайлова Н.Г. Поиски руд по растениям (Принципы выявления и изучения ботанических индикаторов) / Н.Г. Несветайлова. – Москва : Недра, 1970. – 97с.
1111183
  Ваншенкин К.Я. Поиски себя / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1985. – 416с.
1111184
  Лиходзиевский С.И. Поиски сердолика. Стихи. / С.И. Лиходзиевский. – Ташкент, 1973. – 106с.
1111185
   Поиски скрытого колчеданного оруденения на Урале. – Москва, 1983. – 126с.
1111186
  Брыль Я. Поиски слова / Янка Брыль ;. – Минск, 1984. – 508 с.
1111187
  Шубин Л.А. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове.Работы разных лет / Л.А. Шубин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 368с.
1111188
  Мельников М.Н. Поиски сокровищ / М.Н. Мельников. – Новосибирск, 1985. – 176с.
1111189
   Поиски спонтанно-делящегося изомера 240mРu в редакции захвата тепловых нейтронов. / Г.В. Вальский, О.М. Мрачковский, Г.А. Петров, Ю.С. Плева. – Л, 1972. – 8 с.
1111190
  Шадиева Н.Х. Поиски спонтанно делящихся изомеров с наносекундными временами жизни в реакциях с тяжелыми ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Шадиева Н.Х.; ОИЯИ.ЛЯР. 7-5647. – Дубна, 1971. – 20л.
1111191
  Максимов Н.И. Поиски счастья : роман / Н.И. Максимов. – Владивосток, 1979. – 504 с.
1111192
  Максимов Н.И. Поиски счастья. Роман / Н.И. Максимов. – Москва, 1952. – 528с.
1111193
  Максимов Н.И. Поиски счастья. Роман / Н.И. Максимов. – Ю.-Сахалинск, 1962. – 527с.
1111194
  Максимов Н.И. Поиски счастья. Роман / Н.И. Максимов. – Москва, 1966. – 534с.
1111195
  Первенцев А.А. Поиски сына / А.А. Первенцев. – М, 1961. – 70с.
1111196
  Аристов В.В. Поиски твердых полезных ископаемых : учеб. пособие для геол. спец. вузов / В.В. Аристов. – Москва : Недра, 1975. – 255 с. – Библиогр.: с. 239-250
1111197
   Поиски твердых полезных ископаемых в БССР.. – Минск, 1984. – 178с.
1111198
  Горбовский Г. Поиски тепла / Г. Горбовский. – Л, 1960. – 84с.
1111199
  Высотская О.И. Поиски тепла / О.И. Высотская. – Москва, 1967. – 94с.
1111200
  Цир Г. Поиски урана с помощью вертолета. / Г. Цир. – М., 1962. – 15с.
1111201
  Байрамов Д. Поиски характера : [альбом] / Дурды Байрамов ; [авт.-сост. Е.И. Буторина]. – Москва : Сов. художник, 1983. – [36] с. цв. ил. – (Хужожник и мир. Живопись)
1111202
  Некрасова Л.В. Поиски храбрых / Л.В. Некрасова. – М, 1961. – 182с.
1111203
  Сергеева А.А. Поиски эффективного использования диаспоры // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 9 (650). – С. 32-35. – ISSN 0321-5075
1111204
  Сергеева А.А. Поиски эффективного использования диаспоры // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 8 (649). – С. 23-29. – ISSN 0321-5075


  Диаспора - двигатель китайского "экономического чуда".
1111205
  Челышев Б.Д. Поиски, встречи, находки / Б.Д. Челышев. – Кемерово, 1963. – 115с.
1111206
  Землякова И.Ф. Поиски, встречи, находки / И.Ф. Землякова. – Ставрополь, 1979. – 79с.
1111207
  Чахмахчев А.Г. Поиски, добыча и запасы нефти за рубежом. / А.Г. Чахмахчев. – М., 1960. – 60с.
1111208
  Мартинсон Х.Р. Поиски, исследования, разработки / Х.Р. Мартинсон. – Таллин, 1982. – 64с.
1111209
  Осетров Е.И. Поиски, находки, тайны / Е.И. Осетров. – М : Детская литература, 1964. – 175 с.
1111210
   Поиски, разведка и геология-экономическая оценка месторождений вольфрама.. – М, 1983. – 230с.
1111211
   Поиски, разведка и геолого-промышленная оценка апатитовых месторождений хибинского типа.. – Л, 1987. – 187с.
1111212
  Сыса Л.В. Поиски, разведка и оценка запасов пресных подземных вод для целей водоснабжения : Учебное пособие / Л.В. Сыса. – Воронеж, 1980. – 76с.
1111213
   Поиски, разведка и оценка месторождений бора.. – М, 1983. – 193с.
1111214
   Поиски, разведка и оценка месторождений молибдена. – Москва : Недра, 1984. – 199с.
1111215
   Поиски, разведка и оценка прогнозных ресурсов и эксплуатиционных запасов теплоэнергетических вод.. – М, 1989. – 124с.
1111216
   Поиски, разведка и оценка россыпных месторождений олова.. – М, 1984. – 143с.
1111217
   Поиски, разведка и оценка хромитовых месторождений. – М, 1987. – 166с.
1111218
   Поиски, разведка и оценка хромитовых месторождений.. – М, 1987. – 165с.
1111219
  Вартанян Г.С. Поиски, разведка и оценка эксплуатационных запасов месторождений минеральных вод. / Г.С. Вартанян, Л.А. Яроцкий. – Москва, 1972. – 127с.
1111220
   Поиски, разведка и промышленная оценка месторождений хризотиласбеста.. – М, 1979. – 93с.
1111221
  Нечаев Г.А. Поиски, разведка и промышленная оценка месторождений цементного сырья / Г.А. Нечаев. – М., 1971. – 192с.
1111222
   Поиски, разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений Западного Урала и Приуралья.. – Пермь, 1983. – 109с.
1111223
   Поиски, разведка и эксплуатация морских месторождений нефти и газа.. – Л, 1975. – с.
1111224
  Бабушкин В.Д. и др. Поиски, разведка, оценка запасов и эксплуатация линз пресных вод / В.Д. Бабушкин и др. – Москва, 1969. – 304 с.
1111225
  Хазанович Ю.Я. Поиски, тревоги, мечты: Очерки и рассказы / Ю.Я. Хазанович. – Свердловск, 1958. – 364с.
1111226
  Сноу Чарлз Перси Поиски. / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1964. – 343с.
1111227
  Палиенко Э.Т. Поискова и инженерная геоморфология : Учебное пособие / Э.Т. Палиенко. – Киев : Вища школа, 1978. – 198с.
1111228
  Ротенберг В.С. Поисковая активность и адаптация / В.С. Ротенберг, В.В. Аршавский. – Москва, 1984. – 192с.
1111229
  Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология / Э.Т. Палиенко, 1979. – 198с.
1111230
  Евзикова Н.З. Поисковая кристалломорфология / Н.З. Евзикова. – Москва : Недра, 1984. – 143с.
1111231
  Кудряшев М.О. Поисковая оптимизация: что надо делать / Михаил Олегович Кудряшев // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 10 (40). – С. 58-63. – ISSN 2072-3849


  Поисковые системы дают сайту наибольшее количество посетителей, поэтому очень важно, чтобы размещаемые тексты соответствовали определенным требованиям. С помощью таких текстов можно вывести сайт на более высокие позиции в поисковой выдаче. В публикации ...
1111232
  Якубович А.Л. Поисково-разведочная радиометрическая аппаратура / А.Л. Якубович. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 206с.
1111233
  Бакулин В.Г. Поисковое бурение : (опыт нефтяников Краснодарского экономического района) / В.Г. Бакулин. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 89 с. – Библиогр.: с. 88
1111234
  Леонов В.П. Поисковое конструирование // Философия физики и науки : избр. труды / В.П. Леонов. – Харьков : Городская типография, 2020. – С. 227-260. – ISBN 978-617-619-241-1
1111235
  Бестужев-Лада Поисковое социальное прогнозирование : перспективные проблемы общества : опыт систематизации / И.В. Бестужев-Лада ; отв. ред. С.Ф. Фролов ; АН СССР, Ин-т социол. исслед. – Москва : Наука, 1984. – 271 с. : ил.
1111236
  Рагимова М.А. Поисковые возможности Сводного каталога в Интернете // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 1. – С. 71-76. – ISSN 0130-9765


  Анализ поисковых возможностей БД Российский сводный каталог (РСвК) в Интернете. Краткая характеристика системы. Перспективы развития базы данных.
1111237
  Тохтуев Г.В. Поисковые критерии железистых кварцитов и богатых железных руд украинского щита / Г.В. Тохтуев. – Киев, 1978. – с.
1111238
  Губкин Н.В. Поисковые критерии и основы прогноза гидрогенных урановых месторождений / Н.В. Губкин, А.А. Смирнов. – М, 1981. – 54с.
1111239
   Поисковые критерии твердых полезных ископаемых БССР.. – Минск, 1985. – 196с.
1111240
  Батищев Д.И. Поисковые методы оптимального проектирования / Д.И. Батищев. – Москва : Советское радио, 1975. – 216 с. : ил. – Список лит.: с. 203-213 (211 назв.). – (Методы оптимального проектирования)
1111241
  Перебитюк Николай Васильевич Поисковые научно-технические средства и их применение при расследовании преступлений : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Перебитюк Николай Васильевич; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1995. – 220л. – Бібліогр.:л.198-211
1111242
  Лазько Е.М. Поисковые признаки и геологические предпосылки поисков полезных ископаемых / Е.М. Лазько. – Львов-Х., 1953. – 48с.
1111243
  Пономарев В.Г. Поисковые признаки и оценочные критерии свинцово-цинкового оруднения Енисейского кряжа / В.Г. Пономарев, Ю.А. Забиров. – Новосибирск, 1988. – 141с.
1111244
  Никитин М. Поисковые теории рынков (Нобелевская премия по экономике 2010 года) / М. Никитин, А. Юрко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 51-64. – ISSN 0042-8736


  В работе дан обзор поискового подхода к анализу рынков, разработанного лауреатами Нобелевской премии по экономике 2010 г. – Питером Даймондом, Дейлом Мортенсеном и Кристофером Писсаридесом. Основное внимание уделяется применению поискового подхода к ...
1111245
  Фалькович П.А. Поитическая жизнь Германии / Павел Фалькович. – Москва : Изд. Печать Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1914. – 32 с. – (Война и культура : серия брошюр, изд. Исторической комиссией при уч. отд. О.Р.Т.З. ; № 27)
1111246
  Столяров Ю.Н. Поищем истоки идеи электронной библиотеки в Библии и Коране // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 2. – С.61-69. – ISSN 0130-9765
1111247
  Діковська І. Поіменовані та непоіменовані договори у праві окремих країн // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 260-266


  У статті розглядаються підходи до розуміння поіменованих договорів у праві окремих країн, аналізуються способи регулювання непоіменованих договорів. Зроблено висновок про те, що право різних держав по-різному підходить до визначення поняття ...
1111248
  Резнік О. Поінформованість населення України щодо впровадження урядових реформ // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 269-279. – ISSN 2078-6948
1111249
  Большак В.Г. Поїдем за Десну : документальна повість / В.Г. Большак. – Київ : Молодь, 1959. – 124 с.
1111250
  Большак В.Г. Поїдем за Десну... : докум. повісті, нариси / В.Г. Большак ; [іл. А.М. Львов]. – Київ : Дніпро, 1976. – 304 с. : іл.
1111251
   Поїдемо від Перемишля до Берліна // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1998-8044
1111252
   Поїдемо з вітерцем? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 14-17 : фото. – ISSN 1998-8044
1111253
  Литвинов В.В. Поїзд із ночі / В.В. Литвинов. – К., 1992. – 365с.
1111254
  Кононенко Петро Поїзд на Варшаву : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 246-248
1111255
  Горлач Л. Поїзд на вершині духа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 8 травня (№ 9). – С. 21


  Петро Петрович Кононенко — учений-українознавець і громадський діяч, д-р філологічних наук, професор.
1111256
  Суходольський В. Поїзд прийде вчасно / В. Суходольський. – К, 1958. – 200с.
1111257
  Реджані Р. Поїзд сонця / Р. Реджані. – Київ, 1989. – 221с.
1111258
  Самойлов Юрій Поїзд як літак... Чи це можливо? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
1111259
  Ющенко О. Поїзди гудуть за Ірпінню... / Олекса Ющенко, Олександр Ющенко. – Ірпінь : [б. в.], 2003. – 416 с. – ISBN 966-8071-58-1
1111260
  Головко О.Ф. Поїзди надії : поезії / О.Ф. Головко. – Київ, 1984. – 103 с.
1111261
  Вакар Г. Поїзди підуть на Париж / Г. Вакар. – Харків, 1932. – 236с.
1111262
  Плоткін Г. Поїздка до Ізраїлю : Подорожні нататки / Г. Плоткін. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 175с.
1111263
  Іванина В.М. Поїздка до матері / В.М. Іванина. – Київ : Молодь, 1987. – 157 с.
1111264
  Константинов В.О. Поїздка М.Ф. Біляшівського до Глухова у 1901 році / В.О. Константинов, С.Ю. Жарикова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 426-428. – ISSN 2218-4805
1111265
   Поїздки за кордон - лише для службових відряджень // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 лютого (№ 4/6)
1111266
   Пой песню,пой!. – М, 1961. – 192с.
1111267
   Пой с друзьями.. – Л, 1957. – 191с.
1111268
  Садри М. Пой соловей : стихи / Мухамед Садри ; пер. с татар. – Казань : Советский писатель, 1963. – 68 с.
1111269
  Украинка Леся Пой, моя песня. / Украинка Леся. – М., 1971. – 143с.
1111270
  Макаров П А. Пой, моя хорошая! / П А. Макаров, . – Пермь, 1959. – 454с.
1111271
  Котта Ф.М. Пой, скворец! / Ф.М. Котта. – Таллин, 1956. – 104с.
1111272
  Блынский Д.И. Пойдем в мой край : [стихи] / Д.И. Блынский ; [ил.: Б.А. Валит]. – Москва : Советская Россия, 1971. – 158 с. : ил.
1111273
  Скворцов А.М. Пойдем в мой цех / А.М. Скворцов. – Симферополь, 1962. – 32с.
1111274
  Баташов В.С. Пойдем Волошинской тропой : стихи / В.С. Баташов. – Симферополь : Таврия, 1991. – с.
1111275
  Сенкевич Г. Пойдем за ним : рассказ Генрика Сенкевича / Пер. с пол. В.М. Лаврова. – Москва : Изд. ред. "Русская мысль" ; Типо-лит. Высч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1895. – 56 с.
1111276
  Стиль А. Пойдем танцевать, Виолина / А. Стиль. – Москва, 1973. – 192 с.
1111277
  Кусургашев М.Д. Пойдемте с нами! / М.Д. Кусургашев, А.М. Невский. – Москва, 1959. – 96 с.
1111278
  Семиноженко В. Пойдет на пользу? Результативность науки поднимают грантами и льготами / беседу вела В. Гаташ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 сентября (№ 37). – С. 20


  "Сегодня законодательно определено наличие лишь одного фонда, который имеет право осуществлять финансовую поддержку научных исследований за счет средств госбюджета, - это Государственный фонд фундаментальных исследований. План же предусматривает ...
1111279
  Злобина Д.Д. Пойдешь ли со мной в дорогу? / Д.Д. Злобина. – Саратов, 1979. – 95с.
1111280
  Голубков М.Д. Пойду глухаря добуду / М.Д. Голубков. – Пермь, 1991. – 284,2с.
1111281
  Щеткина Е. Пойдут ли деньги за студентом в нашем вузовском бедламе? // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 19 июня (№ 25). – С. 22


  "Представляя основы бюджетной политики до 2020 г., министр финансов Александр Данилюк сообщил, что уже через три года система финансирования высшего образования коренным образом изменится: будет введен принцип "деньги ходят за студентом", а высшие ...
1111282
  Луньов Євген Пойкілітовий нефелін із маліньїтів Покрово-Кириївського масиву // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 76-79. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-6220
1111283
  Шевченко О. Пойма : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 106-147.
1111284
  Бойнов А.И. Пойма Иртыша / Арзамас Иванович Бойнов, Александр Иванович Кузьмин. – Омск : Западно-Сибирское книжное издательство : Омское отделение, 1975. – 111 с. : черт., карт., 1 л. схем. – Библиогр.: .с 109-110
1111285
  Шустов Б.С. Пойма реки Оки и Мещерская низменность в пределах Рязанской области и освоение их богатств. / Б.С. Шустов. – Рязань, 1951. – 32с.
1111286
  Даррелл Дж. Поймайте мне колобуса / Дж. Даррелл. – Москва : Мир, 1975. – 156с.
1111287
  Даррелл Дж. Поймайте мне колобуса / Дж. Даррелл. – Москва : Мир, 1985. – 311с.
1111288
  Демидов В.Е. Пойманное пространство / В.Е. Демидов. – Москва : Знание, 1982. – 208 с.
1111289
  Мейнк В. Пойманное солнце / В. Мейнк. – М., 1974. – 150с.
1111290
  Стаздайте Ю. Пойманные луга юры и минии. : Автореф... канд.биол.наук: 094 / Стаздайте Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 21л.
1111291
   Пойманные почвы Русской равнины. – Москва, 1962. – 220 с.
1111292
   Пойманные почвы Русской равнины.. – М, 1963. – 199с.
1111293
  Жемайте Пойманный бес : рассказы / Жемайте; пер. Ф.Шуравина. – Каунас : Гос. изд. худ. лит. ЛССР, 1950. – 428 с.
1111294
  Бакбергенов К.С. Пойманный ветер : стихи и [переводы] / К.С. Бакбергенов; Кайрат Саурбекович. – Алма-Ата : Жалын, 1980. – 55 с.
1111295
   Пойманыс поличным.. – 2-е изд. – М, 1962. – 152с.
1111296
  Юрченко В. Поймать волну. Стране пора подняться на новый технологический уровень / подготовила Н. Булгакова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 ноября (№ 46). – С. 5


  Девиз I Международного форума технологического развития “Технопром-2013”, прошедшего в Новосибирске, - “Шестой технологический уклад как стратегический вектор развития России”. Между тем, по данным на 2010 год, в нашей стране доля пятого ...
1111297
  Миловидова Елена Поймать впечатление: сезон рыбалки на форель // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 52-53 : фото
1111298
  Копривица-Ковачевич Поймать лисицу. / Копривица-Ковачевич. – М, 1985. – 142с.
1111299
  Сасовский А. Поймать муху на обратной стороне Луны // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 31 октября - 6 ноября (№ 44). – С. С 1-2


  Про франц. математика Ферма і його знамениту теорему.
1111300
  Марчук Андрей Поймать рыбку в мутной воде : фотомастер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 44-50 : Фото
1111301
  Доброхотив Б.П. Пойменно-болотные очаги туляреми Европейской части СССР и некоторые вопросы их районирования. : Автореф... Канд.биол.наук: / Доброхотив Б.П.; АМН СССР. – М, 1966. – 18л.
1111302
  Рязанов П.Н. Пойменные геокомплексы малых рек Центра Русской равнины и особенности их динамики и развития (на примере р. Протвы) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Рязанов П. Н.; МГУ. – М., 1978. – 20л.
1111303
  Рязанов П.Н. Пойменные геокомплексы р. Протвы и перспективы их использования (опыт изучения поймы малой реци центра русск. равнины) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Рязанов П. Н.; МГУ. – М., 1980. – 20л.
1111304
  Морозов И.Р. Пойменные ивняки и их использование / И.Р. Морозов. – М.-Л., 1936. – 88с.
1111305
  Буртыс Н.А. Пойменные луга верхнего течения Немана : Автореф... канд. биол.наук: / Буртыс Н. А.; АН БССР, Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1966. – 21л.
1111306
  Афанасьев Д.Я. Пойменные луга Днепра. (Их геоботан. характеристика и сравнение с лугами основных днепрвских притоков и крупных рек - Дона и Волги) : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Афанасьев Д.Я. ; АН УССР. Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 36 с. – Бібліогр.:с.35-36
1111307
  Номоконов Л.И. Пойменные луга Енисея / Л.И. Номоконов. – М, 1959. – 456с.
1111308
  Сипайлова Л.М. Пойменные луга левобережного Полесья УССР, пути их улучшения и рационального использования. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Сипайлова Л.М.; Центр.Республ.Бот.сад. – Киев, 1983. – 25л.
1111309
  Сапегин Л.М. Пойменные луга Птичи, их улучшение и рациональное использование : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сапегин Л.М. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 24 с.
1111310
  Зарубин А.М. Пойменные луга рек Онона и Ингоды, их состояние и использование : Автореф... канд. биол.наук: / Зарубин А.М.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 24л.
1111311
  Агелеуов Е.А. Пойменные луга реки Урал / Е.А. Агелеуов. – Алма-Ата : Наука, 1982. – 224 с.
1111312
  Рыжиков А.И. Пойменные луга Русской равнины : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 28-30 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
1111313
  Агелеуов Е.А. Пойменные луга среднего теения р.Урал (в природном и сельскохозяйственном отношениях). : Автореф... канд. биол.наук: / Агелеуов Е.А.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 21л.
1111314
  Зинченко А.И. Пойменные почвы реки Оки : Автореф... канд. географ.наук: 695 / Зинченко А.И.; МГУ. – М., 1970. – 28л.
1111315
   Пойменные почвы Русской равнины. – Москва : МГУ
Вып.1. – 1962. – 218 с. + Прилож.
1111316
   Пойменные почвы Русской равнины. – Москва
Вып.2. – 1963. – 198 с.
1111317
  Петренко А.З. Пойменные тополёвые леса среднего течения р.Урала. (От п. Илек до п. Калмыково) : Автореф... канд. биол.наук: / Петренко А.З.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 18л.
1111318
  Баженов Г.В. Пойми меня : повесть / Г.В. Баженов ; худож. М. В. Эльконина. – Москва : Советский писатель, 1977. – 287с.
1111319
  Постников О.П. Пойми своего ближнего: повесть / О.П. Постников. – Алма-Ата, 1984. – 189с.
1111320
  Потапов Владимир Поймите правильно : Зачем горожанину Jeep? // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 142-143 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1111321
  Роговой П.П. Поймы рек Днепра, Сожа и Припяти (в пределах БССР) и их хозяйственное использование. / П.П. Роговой, П И. Янович, . – Минск, 1957. – 238с.
1111322
  Баткин В.С. Пойте песни о верности / В.С. Баткин. – Харьков : Прапор, 1967. – 72 с.
1111323
  Короткова Р.С. Пойте с нами / Р.С. Короткова. – Москва, 1973. – 95 с.
1111324
  Арутюнян Г.А. Пойте с нами : сборник песен на французском языке для учащихся 5-10 классов сред. школы / Г.А. Арутюняном. – Москва : Просвещение, 1981. – 112 с.
1111325
   Пойте с нами : сборник песен на французском языке / Арутюнян Г.А. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 127 с.
1111326
   Пойте с нами!. – М, 1957. – 152с.
1111327
   Пойте с нами.... – М, 1973. – 127с.
1111328
  Шесталов Ю.Н. Пойте, мои звезды : стихи / Юван Шесталов ; авториз. пер. с манси. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1959. – 119 с.
1111329
  Быков В. Пойти и не вернуться / Василь Быков ;. – Москва, 1979. – 71 с.
1111330
  Быков В. Пойти и не вернуться : повесть / В. Быков; пер. с белорус., авт. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1985. – 159 с.
1111331
  Быков В.В. Пойти и не вернуться : повести / Василь Быков. – Москва : Эксмо, 2010. – 636, [2] с. : портр. – Содерж.: Пойти и не вернуться; В тумане; Стужа; Полюби меня , солдатик...; Волчья яма; Болото. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-43736-8
1111332
  Селезнев Ю. Пойти и не вернуться // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 49-51. – ISSN 0235-7089


  Поездки князей Руси в Орду.
1111333
  Комаров Б.Д. Пока "Скорая" в пути. / Б.Д. Комаров, В.М. Лыков. – Москва, 1985. – 80с.
1111334
  Литвинова А. Пока ангелы спят : [роман] / А. Литвинова; Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-005969-8
1111335
  Литвинова А. Пока ангелы спят : [роман] / А. Литвинова; Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 443, [2] с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-005969-8
1111336
  Магистрова Л.В. Пока беспокойно сердце... / Л.В. Магистрова. – Тбилиси, 1966. – 84с.
1111337
  Симонович Н.К. Пока бились сердца / Н.К. Симонович. – К., 1985. – 239с.
1111338
  Кириллов П.П. Пока билось сердце. / П.П. Кириллов, А.А. Хренников. – Ташкент, 1965. – 98с.
1111339
  Ерымовский К.И. Пока бьется сердце / К.И. Ерымовский. – Элиста : Калмгосиздат, 1963. – 183 с.
1111340
  Данилов С.П. Пока бьется сердце : роман / С.П. Данилов; авторих. пер. с якут. В.Литвинова. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1971. – 440 с.
1111341
  Рубан П.С. Пока бьется сердце / П.С. Рубан. – М., 1982. – 206с.
1111342
  Мельников И. Пока бьётся сердце / И. Мельников. – Симферополь, 1969. – 296с.
1111343
  Мельников И.К. Пока бьётся сердце / И.К. Мельников. – Симферополь, 1969. – 296с.
1111344
  Поздняков И.Ф. Пока бьется сердце. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1963. – 219с.
1111345
  Савичевская Г.И. Пока бьется сердце. / Г.И. Савичевская. – Красноярск, 1964. – 34с.
1111346
  Можаровский Г.М. Пока бьется сердце. / Г.М. Можаровский. – М, 1973. – 133с.
1111347
  Гвоздев Г.Б. Пока бьется сердце. Фронтовая тетрадь / Г.Б. Гвоздев. – Москва, 1967. – 189с.
1111348
  Шабаев Д.В. Пока бьется серце / Д.В. Шабаев. – Нальчик, 1974. – 199 с.
1111349
  Винник А. Пока в душе цветет весна : Стихотворения (1970-2004) / Анатолий Винник. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2006. – 44с. – ISBN 966-8589-72-6
1111350
  Винник А.В. Пока в душе цветет весна... : стихотворения (1967-2011) / Анатолий Винник. – Изд. 2-е, доп. и исправл. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 192 с., [6] с. илл. : фото. – ISBN 978-611-518-009-7
1111351
  Осадчий В. Пока вертится камень / В. Осадчий. – Москва : Советский писатель, 1991. – 125 с.
1111352
  Гулиа Г.Д. Пока вращается земля... / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1964. – 583с.
1111353
  Гулиа Г.Д. Пока вращается Земля... / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1962. – 428с.
1111354
  Борисова М.И. Пока вчера еще сегодня / М.И. Борисова. – Л, 1975. – 11с.
1111355
  Красников Г.Н. Пока вы любите... / Г.Н. Красников. – М., 1985. – 79с.
1111356
  Мележ И.П. Пока вы молоды : пьеса / Иван Мележ ;. – Москва, 1968. – 92 с.
1111357
  Горшков Сергей Пока горит вулкан // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 34 : фото
1111358
  Абдуллина Л.С. Пока горит пресветлая звезда : стихотворения / Л.С. Абдуллина. – Москва : Современник, 1986. – 95, [1] с. – (Новинки Современника)
1111359
  Сурков А.Б. Пока горит свеча / А.Б. Сурков. – Москва, 1990. – 173с.
1111360
  Копылов В.М. Пока греет огонь. / В.М. Копылов. – Ставрополь, 1986. – 173с.
1111361
  Анашенков Б.А. Пока гром не грянет : [повесть / Б.А. Анашенков; Анашенко Б.А. ; ил. В. Медведев]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 222 с. : ил.
1111362
  Доризо Н.К. Пока деревья есть на свете / Н.К. Доризо. – Москва, 1978. – 224с.
1111363
  Доризо Н.К. Пока деревья есть на свете : Стихи, поэмы, песни / Н.К. Доризо. – Москва : Советская Россия, 1984. – 303с.
1111364
  Адо У. Пока дремлют олени : [стихи и поэмы] : пер. с юкагир. / У. Адо ; ил.: Е. Скакальский. – Москва : Советская Россия, 1973. – 112 с.
1111365
  Картель И.А. Пока дышу - надеюсь / И.А. Картель. – Кемерово : Книжное издательство, 1991. – 325с. – ISBN 5-7550-0209-6
1111366
  Рывлин А.И. Пока есть время / А.И. Рывлин. – Киев, 1965. – 215с.
1111367
  Случ С.З. Пока еще не последовали удары... Политика Германии в СССР в отношении Польши (октябрь 1938г. - август 1939 г.) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 64-85. – ISSN 0869-5687
1111368
  Милюков Д.Е. Пока жив -- свидетель. / Д.Е. Милюков. – Иркутск, 1969. – 151с.
1111369
  Миллер Б.И. Пока жив человек : сборник / Борис Миллер ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1986. – 382 с.
1111370
  Софронов А.В. Пока живешь и сердце бьется / А.В. Софронов. – Минск, 1981. – 207с.
1111371
  Клюев В.В. Пока живешь... / В.В. Клюев. – Москва, 1989. – 366с.
1111372
  Воронько П.Н. Пока живой - иди! : Стихи, поэмы / П.Н. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 87с.
1111373
  Ганина М.А. Пока живу - надеюсь : Роман, рассказы, публицыстика / М.А. Ганина. – Москва : Современник, 1987. – 536с.
1111374
  Ганина М.А. Пока живу - надеюсь / М.А. Ганина. – М., 1989. – 540с.
1111375
  Поройков Ю.Д. Пока живу... / Ю.Д. Поройков. – К., 1988. – 292с.
1111376
  Соколов Ю.Ф. Пока живы - надо встречаться / Ю.Ф. Соколов. – М., 1988. – 368с.
1111377
  Кожухова О.К. Пока живы, пока не забылось / О.К. Кожухова. – М., 1983. – 47с.
1111378
  Коротаев В.В. Пока звезда не закатилась / В.В. Коротаев. – М, 1982. – 174с.
1111379
  Денисова В И. Пока земля ещё вертится... / В И. Денисова, . – М., 1991. – 63 с.
1111380
  Мамедов А. Пока идет дождь : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 7. – С. 116-120. – ISSN 0012-6756
1111381
  Бутченко М. Пока Крым их // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 14-17


  За три года оккупации в Крыму выросли не только зарплаты, но и цены на все...
1111382
  Листов Вадим Пока молчат вулканы : Очерки о Панаме / Листов Вадим. – Москва : Мысль, 1990. – 220с.
1111383
  Золотусский С.И. Пока мы вместе / С.И. Золотусский. – Москва : Детская литература, 1971. – 144 с.
1111384
  Мельников Ю Пока мы живы / Ю Мельников. – М., 1981. – 191с.
1111385
  Крайгер Н. Пока мы живы. / Н. Крайгер. – М., 1980. – 328с.
1111386
  Аббас Х.А. Пока мы не достигнем звезд : (Рассказ о Ю. Гагарине) / Аббас Ходжа Ахмад ; пер. с англ. В. Коткина. – Ташкент : Изд-во худож. лит., 1968. – 178 с.
1111387
  Рядченко И.И. Пока на свете есть война... / И.И. Рядченко. – К., 1958. – 219с.
1111388
  Орлов В.А. Пока не погасла свеча : повести и рассказы / Орлов В.А., пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 302 с.
1111389
  Парыгина Н.Д. Пока не поздно / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1963. – 216с.
1111390
   Пока не поздно.... – Л, 1986. – 61с.
1111391
  Лемешев М.Я. Пока не поздно... / М.Я. Лемешев. – М., 1991. – 237с.
1111392
  Калашников Л.Н. Пока не сгорела роса : очерки / Л.Н. Калашников. – Фрунзе : Кыргызстан, 1983. – 104 с.
1111393
  Сата И. Пока не угаснет пламя / И. Сата. – М., 1960. – 224с.
1111394
  Романов Р.Г. Пока он не выстрелил / Р.Г. Романов. – М., 1971. – 40с.
1111395
  Жуковский М.А. Пока организм формируется / М.А. Жуковский. – Москва, 1985. – 96с.
1111396
  Алексеева А.И. Пока рука держит кисть.... / А.И. Алексеева. – Москва, 1982. – 250с.
1111397
  Кондратьев Н.Д. Пока свободою горим / Н.Д. Кондратьев. – Ленинград, 1975. – 503 с.
1111398
  Самвелян Н.Г. Пока сердца для чести живы / Н.Г. Самвелян. – М, 1986. – 254с.
1111399
  Богуславский С.Р. Пока сердца для чести живы... / С.Р. Богуславский. – Москва : Знание, 1990. – 78, [2] с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Педагогика и психология ; № 4). – ISBN 5-07-000796-3
1111400
  Сидельников И.В. Пока сердце бьется... : повесть-быль / И.В. Сидельников ; [ил.: Ю. Зибров]. – Воронеж : Воронежское Центрально-Черноземное книжное издательство, 1964. – 126 с. : ил.
1111401
  Сидельников И.В. Пока сердце бьется... : повесть-быль / И.В. Сидельников ; [ил.: В. Ермаков]. – Изд. 2-е. – Воронеж : Воронежское Центрально-Черноземное книжное издательство, 1969. – 133 с. : ил.
1111402
  Калиничев С.С. Пока следы тают : Повесть, рассказы / С.С. Калиничев. – Киев : Радянський письменник, 1973. – 207 с.
1111403
  Степанов А.Я. Пока согласны на ничью. / А.Я. Степанов. – Москва, 1994. – 558с.
1111404
  Аббасзаде Г. Пока стоит земля / Г. Аббасзаде. – Москва : Военное издательство, 1989. – 351 с.
1111405
  Руднева Е.М. Пока стучит сердце. / Е.М. Руднева. – М., 1955. – 128с.
1111406
  Руднева Е.М. Пока стучит сердце. / Е.М. Руднева. – М., 1958. – 127с.
1111407
  Мельниченко И.М. Пока ты молод / И.М. Мельниченко. – М, 1961. – 188с.
1111408
  Мельниченко И.М. Пока ты молод / И.М. Мельниченко. – Донецк, 1966. – 230с.
1111409
  Мельниченко И.М. Пока ты молод : Роман. Повесть. Рассказы / И.М. Мельниченко. – Киев : Дніпро, 1973. – 251с.
1111410
  Канахин У. Пока хожу по земле : повесть и рассказы / У. Канахин; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 256 с.
1111411
  Винниченко И.Ф. Пока шумит листва / И.Ф. Винниченко. – Москва, 1964. – 119с.
1111412
  Львов Ю.Л. Пока я дышать умею... / Ю.Л. Львов. – К., 1963. – 214с.
1111413
  Ошанин Л.И. Пока я дышать умею... : стихи, поэма / Л.И. Ошанин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 175 с.
1111414
  Герия Ю. Пока я дышу / Ю. Герия. – Сухуми, 1975. – 139с.
1111415
  Леднев В.В. Пока я жив / В.В. Леднев. – М., 1960. – 112с.
1111416
  Смирнов-Черкезов Пока я жив... / Смирнов-Черкезов. – Москва, 1965. – 64 с.
1111417
  Чесно-Хелль Пока я жив... / Чесно-Хелль. – М., 1972. – 192с.
1111418
  Мищенко Л.Г. Пока я помню... / Лев Мищенко. – Москва : Возвращение, 2006. – 143с. – ISBN 5-7157-0197-X
1111419
  Лятіна О. Покажи мені свій бренд, і я скажу, хто ти // Юридична газета. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 24) : Юридичний бізнес
1111420
  Стадний Є. Покажіть свого Гірша, шановні викладачі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 15-21 лютого (№ 5). – С. 12


  Починаючи з листопада в Міністерстві освіти і науки триває розробка різних варіантів того, як можна стимулювати українських викладачів публікуватись у міжнар. фахових журналах і, відповідно, підвищувати цитування їхніх праць. Було створено спеціальну ...
1111421
  Безорудько В.Г. Покажіть Тимошеві Венеру : лірично-іронична повість, гумористичні оповідання / Віктор Безорудько. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 176 с.
1111422
   Покажчик законодавчих та нормативно-методичних матеріалів, опублікованих у "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію"
за 1992-1997 р.р. – 1998
1111423
   Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2008 рік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-52. – ISSN 1029-7200
1111424
   Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2015 рік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 55-56. – ISSN 1029-7200
1111425
   Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2018 рік. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 65-66. – ISSN 1029-7200
1111426
   Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2022 р. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (268). – С. 115-117. – ISSN 1029-7200
1111427
  Сидоренко Н. Покажчик змісту журналу "Нова громада" (Київ, 1906) / Наталя Сидоренко; Дослідницький центр історії української преси. – Київ, 2006. – 30с.
1111428
   Покажчик змісту за 2018 рік // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 125-127. – ISSN 2409-9805
1111429
   Покажчик змісту за 2020 рік // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 4. – С. 97-98. – ISSN 2409-9805
1111430
  Хроменко Ірина Покажчик матеріалів за новою програмою із зарубіжної літератури для 12-річної школи : (5-7 класи) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-23
1111431
  Хроменко І.А. Покажчик матеріалів за новою програмою із зарубіжної літератури для 12-річної школи : 5-7 класи // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-63
1111432
   Покажчик матеріалів, видрукуваних у журналі "Архіви України" в 1996-2002 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 4/6. – С. 127-136. – ISSN 0320-9466
1111433
   Покажчик матеріалів, надрукованих у 1992-2002 pp. // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 122-128


  Перелік публікацій за 1992-2002 pp. в журналі "Український часопис міжнародного права".
1111434
   Покажчик матеріалів, надрукованих у журналі "Наука та інновації" за 2013 рік (том 9) // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 6. – С. 103-107. – ISSN 1815-2066
1111435
  Марченко Н.П. Покажчик матеріалів, надрукованих у збірнику "Українська біографістика = Biographistica Ukrainica" за 1996 – 2018 рр / Н.П. Марченко, В.В. Патик // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 299-337. – ISSN 2520-2855
1111436
   Покажчик матеріалів, уміщених в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України" за 2008 рік // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 36. – С. 28-32. – ISSN 0130-8890
1111437
   Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2010 році // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 26-32


  Перелік публікацій за 2010 p. в журналі "Віче".
1111438
   Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2011 році // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 26-32


  Перелік публікацій за 2011 p. в журналі "Віче".
1111439
   Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2012 році // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 24 (333). – С. 26-32


  Перелік публікацій за 2012 p. в журналі "Віче".
1111440
  Полфьоров Я.Я. Покажчик музичних творів до слів та на твори Тараса Шевченка / Я.Я. Полфьоров, 1929. – 16с.
1111441
   Покажчик наукових праць та редакційна діяльність [В.І. Стрельського] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 137-152. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1111442
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1995
1111443
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1995
1111444
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1995
1111445
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1995
1111446
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1995
1111447
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1995
1111448
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1996
1111449
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1996
1111450
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1996
1111451
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1996
1111452
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1996
1111453
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1996
1111454
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 7. – 1996
1111455
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 8. – 1996
1111456
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 9. – 1996
1111457
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 10. – 1996
1111458
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 11. – 1996
1111459
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 12. – 1996
1111460
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1997
1111461
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1997
1111462
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1997
1111463
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1997
1111464
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1997
1111465
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1997
1111466
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 7. – 1997
1111467
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 8. – 1997
1111468
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 9. – 1997
1111469
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 10. – 1997
1111470
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 11. – 1997
1111471
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 12. – 1997
1111472
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1998
1111473
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1998
1111474
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1998
1111475
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1998
1111476
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1998
1111477
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1998
1111478
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 7. – 1998
1111479
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 8. – 1998
1111480
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 9. – 1998
1111481
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 10. – 1998
1111482
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 11. – 1998
1111483
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 12. – 1998
1111484
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1999
1111485
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1999
1111486
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1999
1111487
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1999
1111488
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1999
1111489
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1999
1111490
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 7. – 1999
1111491
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 8. – 1999
1111492
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 9. – 1999
1111493
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 10. – 1999
1111494
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 11. – 1999
1111495
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 12. – 1999
1111496
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 1. – 2000
1111497
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 2. – 2000
1111498
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 3. – 2000
1111499
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 4. – 2000
1111500
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 5. – 2000
1111501
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 6. – 2000
1111502
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 7. – 2000
1111503
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 8. – 2000
1111504
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 9. – 2000
1111505
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 10. – 2000
1111506
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 11. – 2000
1111507
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 12. – 2000
1111508
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2001
1111509
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
1111510
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
1111511
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
1111512
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2001
1111513
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2001
1111514
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2001
1111515
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2001
1111516
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2001
1111517
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2001
1111518
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2001
1111519
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2001
1111520
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
1111521
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
1111522
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
1111523
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
1111524
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2002
1111525
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2002
1111526
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2002
1111527
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2002
1111528
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2002
1111529
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2002
1111530
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2002
1111531
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2002
1111532
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
1111533
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
1111534
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2003
1111535
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2003
1111536
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2003
1111537
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2003
1111538
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2003
1111539
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2003
1111540
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2003
1111541
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2003
1111542
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2003
1111543
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2003
1111544
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2004
1111545
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004
1111546
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2004
1111547
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2004
1111548
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2004
1111549
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2004
1111550
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2004
1111551
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2004
1111552
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2004
1111553
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2004
1111554
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2004
1111555
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2004
1111556
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2005
1111557
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2005
1111558
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2005
1111559
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2005
1111560
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2005
1111561
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2005
1111562
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2005
1111563
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2005
1111564
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2005
1111565
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2005
1111566
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2005
1111567
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2005
1111568
   Покажчик опублікованих праць співробітників інституту економіки АН УРСР.. – К, 1970. – 202с.
1111569
   Покажчик опублікованих статей у 2012 році // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 107-130. – ISSN 2222-5374


  Перелік публікацій за 2012 p. в журналі "Юридична наука".
1111570
   Покажчик основних перводжерел на допомогу вивчаючим "Короткий курс історії ВКП(б)". – Київ, 1940. – 157с.
1111571
   Покажчик періодичних видань, які одержала Державна історична бібліотека УРСР в 1957 році. – Київ, 1958. – 38с.
1111572
  Фісун В. Покажчик персоніфікованих образів скарбу та його охоронців в українській неказковій прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 53-58. – Бібліогр.: С. 53
1111573
   Покажчик праць, опублікованих науковими співробітниками Інституту історії.. – К, 1969. – 295с.
1111574
   Покажчик праць, опублікованих у виданнях Черкаського державного педагогічного інституту : (1941-1965 рр). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 196 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного ун-ту ім. Б. Хмельницького ; Вип. 1). – ISBN 966-353-019-7
1111575
  Карпенко В. Покажчик публікацій Віктора Акуленка з правової охорони історико-культурної спадщини // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-105. – ISSN 0131-2685
1111576
   Покажчик публікацій журналу [Вища освіта в Україні] за 2021 рік // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (83). – С. 93-94. – ISSN 2078-1016
1111577
   Покажчик публікацій у "Бібліотечній планеті" за 2015 рік // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 39-42
1111578
   Покажчик публікацій у "Бібліотечній планеті" за 2017 рік // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 40-42
1111579
   Покажчик публікацій у "Бібліотечній планеті" за 2022 рік // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. О. Сербін ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (98). – С. 40-42
1111580
   Покажчик публікацій, надрукованих у журналі "Бібліотечна планета" за 2008 рік / підгот. Ю. Ворона // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 39-42
1111581
  Мороз Раїса Покажчик рідкісної літератури в бібліотеці Колегії Св. Андрея = Selected guide to the rare book collection of st. Andrew"s college library / Мороз Раїса. – Вінніпег : Колегія св. Андрея. – ISBN 0-919927-40-8
Ч.1: Рукописи і стародруки; Ч.2: Видання української діаспори. – 2002. – 144с.
1111582
   Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2017 рік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 12 (257). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1111583
   Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2018 рік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1111584
   Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2021 рік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 50-52. – ISSN 2076-9326
1111585
   Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2022 рік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 12 (317), грудень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1111586
   Покажчик статей, надрукованих у журналі "Психологія і суспільство" за 2008 рік // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 164-166. – ISSN 1810-2131
1111587
  Фісун В. Покажчик традиційних способів приховування та пошуку заклятих скарбів в українській народній неказковій прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 103-114
1111588
  Фісун В. Покажчик традиційних способів приховування та прикмет скарбу в українській народній неказковій прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 328-338
1111589
  Устіннікова О. Покажчики змісту періодичних видань / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-17
1111590
  Добко Т.В. Покажчики змісту українських часописів - складова національної бібліографії України / Т.В. Добко, В.А. Шкаріна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 6-14. – ISSN 2409-9805
1111591
  Добрускин Л. Показ великих строек коммунизма в креведческих музеях / Л. Добрускин, Ф. Пленкин. – Москва : Культпросветиздат, 1952. – 104 с.
1111592
  Тамарин Б.П. Показ театральных спектаклей из телевизионной студии / Б.П. Тамарин. – М, 1960. – 80с.
1111593
  Яременко В. Показав годинник "Володці Сосюрі - Нестор Махно" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 20 (173). – С. 50-53


  Сім спогадів літературознавця. Із 1966-го до 2001 р. викладав історію літератури на філологічному факультеті Київського університету ім. Шевченка. Віктор Цвєтков тоді був першим проректором університету, який прийняв Яременка на роботу після ...
1111594
  Стойков Показалець на обнародванить материали по българска диалектология от Стойко Стойков / Стойков, , Стойко. – София, 1937. – 142с.
1111595
  Розенблит С.Я. Показание свидетелей и подсудимых в международном уголовном процессе / С.Я. Розенблит. – Москва, 1948. – 96с.
1111596
  Авейде О. Показания и записки о Польском восстании 1863 года Оскара Авейде / О. Авейде; [предисл. И. Миллер, с. XI-XXIX ; [текст к печати подгот. В. Давыдова и О. Морозова] ; Акад. наук СССР, Ин-т славяноведения, Гл. архивное упр. СССР, Polska akad. nauk. Inst. historu, Naczelna dyrekcja archiwow panstwowych. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – XLVIII, 663 с. – (Восстание 1863 г. ; Материалы и документы)
1111597
  Мотовиловкер Я.О. Показания и объснения обвиняемого ка средство защиты в советском уголовном процессе / Я.О. Мотовиловкер. – М, 1956. – 180с.
1111598
  Каминская В.И. Показания обвиняемого в советском уголовном процессе / В.И. Каминская. – Москва, 1960. – 183с.
1111599
  Добровольская Т.Н. Показания обвиняемого как доказательство в советском уголовном процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Добровольская Т.Н.; Свердловск.юрид.ин-т. – Свердловск, 1950. – 19 с.
1111600
  Якуб М.Л. Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе / М.Л. Якуб. – Москва, 1963. – 80с.
1111601
  Приходько О. Показания пророка = Из записок господина Горемыкина : проза: роман-апперцепция // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 10. – С. 22-105. – ISSN 0131-8136
1111602
  Сенкевич А.Н. Показания свидетелей защиты / А.Н. Сенкевич. – М., 1992. – 63с.
1111603
  Якуб М.Л. Показания свидетелей и потерпевших / М.Л. Якуб. – Москва, 1968. – 128с.
1111604
  Тейлор У. Показания Уильяма Тейлора в конгрессе США / бесіду вів К. Василькевич // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 25-31 октября (№ 43). – С. 1, 4-5


  "22 октября с данными под присягой показаниями на объединенном заседании нескольких комитетов Палаты представителей США выступил один из ключевых (если не самый главный) свидетелей по делу «Украинагейта» - временный поверенный в делах США в Украине ...
1111605
  Острійчук О. Показання в системі процесуальних джерел доказів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 101-111
1111606
   Показання до гемітиреоїдектомії з приводу вузлового зоба на тлі автоімунного тиреоїдиту і прогнозування віддалених результатів / О.В. Шідловський, В.О. Шідловський, М.І. Шеремет, О.В. Лазарук, О.Г. Нецюк, В.М. Привроцький // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (75). – С. 14-20. – ISSN 1818-1384
1111607
  Старенький О.С. Показання з чужих слів за новим КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 114-116. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1111608
  Адаменко М. Показання з чужих слів: недоліки та наслідки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 430-431. – ISBN 978-617-7069-15-6
1111609
  Льовкін В.Л. Показання обвинуваченого в кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Льовкін В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 221л. – Бібліогр.: л. 183-202
1111610
  Льовкін В.Л. Показання обвинуваченого в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 09 / Льовкін В. Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с.
1111611
  Сенченко Н. Показання особи, яка страждає на психічне захворювання: поняття і допустимість у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 138-142
1111612
  Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Стахівський С.М. ; МВС України ; Укр. акад. внутрішніх справ. – Київ, 1996. – 210 л. – Додатки: л. 195-210. – Бібліогр.: л..174-194
1111613
  Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Стахівський С.М. ; Укр. акад. внутрішніх справ. – Київ, 1996. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
1111614
  Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі : Навчальний посібник / С.М. Стахівський. – Київ : Олан, 2001. – 96с. – ISBN 966-95893-7-1
1111615
  Калмикова Я.С. Показання свідка як засіб доказування в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 119-122. – ISSN 2219-5521
1111616
  Лушпієнко В.М. Показання свідка як процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лушпієнко Вадим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 255 арк. – Додатки: арк. 245-255. – Бібліогр.: арк. 212-244
1111617
  Лушпієнко В.М. Показання свідка як процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лушпієнко Вадим Миколайович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1111618
  Николайчук А.И. Показатели азотистого обмена у кур при ультрафиолетовом облучении : Автореф... канд. биол.наук: / Николайчук А. И.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1969. – 16л.
1111619
  Маслянко Н.Ф. Показатели белкового и липидного обмена в молочной железе крупного рогатого скота в связи с онтогенезом и физиологическим состоянием : Автореф... канд. биол.наук: / Маслянко Н.Ф.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1965. – 16л.
1111620
  Маслянко Н.Ф. Показатели белкового и липидного обменов в молочной железе крупного рогатого скота в связи с онтогенезом и физиологическим состоянием : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Маслянко Н.Ф. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1965. – 16 с.
1111621
  Вийкмяэ В.Ю. Показатели белкового обмена и силы мышц у спортсменов скоростно-силовых видов на фоне различного питания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Вийкмяэ В.Ю. ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 35 с.
1111622
  Шибистый А.И. Показатели белкового обмена у крупного рогатого скота в онтогенезе : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шибистый А.И. ; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 18 с.
1111623
  Крастинь О.П. Показатели вариации и асимметрии / О.П. Крастинь, И.Э. Циеминя. – Рига, 1990. – 50с.
1111624
  Бакало В.Я. Показатели влагообеспеченности и режимы орошения трав в высокогорьях Киргизии / В.Я. Бакало ; М-во мелиорации и водного хоз-ва СССР, Кирг. науч.-исслед. ин-т водного хоз-ва. – Фрунзе : Кыргызстан, 1966. – 177 с. – Библиогр.: с. 172-177
1111625
   Показатели времени в социально-экономическом планировнии.. – М, 1981. – 191с.
1111626
  Бакало Н.А. и др. Показатели демографического развития как оценка эффективности государственного управления (на примере Европейских стран) // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 2013. – № 2 (60). – С. 39-50. – ISSN 1561-7785
1111627
  Кисловская Г.А. Показатели деятельности библиотек (международный опыт) / Галина Александровна Кисловская // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 1. – С. 92-95. – ISSN 0869-608Х
1111628
  Шевелев В.А. Показатели деятельности предприятий и их экономический анализ в новых условиях хозяйствования. / В.А. Шевелев. – М, 1970. – 256с.
1111629
  Павлова А.Д. Показатели для оптимизации внутреннего размещения промышленности / А.Д. Павлова. – Минск, 1975. – 160с.
1111630
  Кулева О. Показатели и инструменты оценки эффективности сайта библиотеки // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 15-19. – ISSN 1727-4893


  С позиции системного подхода рассматривается сайт как интегрированный ресурс. Предлагается его структура и система показателей для оценки качества, т.е. для успешного создания электронных информационных ресурсов библиотеки.
1111631
   Показатели и логарифмические уравнения и неравенства.. – Саранск, 1977. – 48с.
1111632
   Показатели и методы анализа конечных результатов работы предприятий и объединений. – Ярославль, 1983. – 129с.
1111633
  Мелкумян М.А. Показатели и методы измерения производительности труда. : Автореф... канд.экон.наук: / Мелкумян М.А.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР. – Ростов н/Д, 1963. – 36л.
1111634
   Показатели и методы их расчета в эпидемиологии неинфекционных заболеваний : учеб.-метод. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации и врачей-интернов / М-во здравоохранения Украины, Нац. акад. мед. наук Украины ; [сост.: В.А. Бузунов и др.]. – Киев : Авіцена, 2014. – 119, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 114-116. – ISBN 978-966-2144-71-0
1111635
  Рябушкин Б.Т. Показатели и методы экономико-статистического изучения народного хозяйства / Б.Т. Рябушкин. – Москва : Статистика, 1978. – 103 с.
1111636
  Киперман Г.Я. Показатели и нормативы в новых условиях хозяйствования: Оценка деятельности предприятия. / Г.Я. Киперман. – М., 1989. – 174с.
1111637
   Показатели и условия для отбора участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1950 года.. – Кострома, 1949. – 31с.
1111638
   Показатели и условия для отбора участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки на 1958 год по итогам работы за 1957 год.. – Благовещенск, 1957. – 40с.
1111639
   Показатели и условия для участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1958 года.. – Воронеж, 1957. – 68с.
1111640
  Бранштеттер Л. Показатели инноваций // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 62-63. – ISSN 0208-0621


  Как используют достижения науки развитые и развивающиеся страны
1111641
  Александров Г.Н. Показатели интеллектуальных умений студента-первокурсника : проблемы управления их развитием / Г.Н. Александров ; МВ и ССО СССР, Отд. науч. информ. науч.-исслед. ин-та проблем высш. школы. – Москва, 1979. – 45 с. – (Обучение в высшей и средней сец. школе. Обзорная информация ; вып. 2)
1111642
   Показатели использования времени жителями города. – Москва
Вып. 4, доп. – 1988. – 84 с.
1111643
  Игольников Г.Л. Показатели использования ресурсов и их применение для анализа резервов и экономического уровня производства. (На примере предприятий хим., цел.-бум., хим.-фарм. и гидролизной отраслей промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Игольников Г.Л.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1111644
   Показатели коньюктуры народного хозяйства СССР за 1923/24-1928/29 гг.. – М, 1930. – 164с.
1111645
  Малыш И.Р. Показатели корреляционной зависимости у пострадавших с развитием синдрома полиорганной недостаточности / И.Р. Малыш, Л.В. Згржебловская // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 106-111. – ISSN 2224-0586
1111646
  Демидов В.А. Показатели крови при истоцении / В.А. Демидов. – Киев, 1950. – 134 с.
1111647
  Розенвассер Е.Н. Показатели Ляпунова в теории линейных систем управления / Е.Н. Розенвассер. – Москва : Наука, 1977. – 344 с.
1111648
  Тарвидас В. Показатели метаболизма в рубце, физиологическое состояние и продуктивность коров при скармливании им некоторых небелковых азотистых веществ : Автореф... канд. биол.наук: / Тарвидас В.; Литовская сельскохозяйственная академия. – Каунас, 1966. – 20л.
1111649
  Жукова А.Д. Показатели микробного дыхания в почвенном покрове импактной зоны предприятия по производству минеральных удобрений / А.Д. Жукова, Д.М. Хомяков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 984-992 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
1111650
  Наконечна Я.Я. Показатели обмена азота в организме коров прискармливании им серосодержащих соединений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Наконечна Я.Я.; Львов.зоовет.ин-т. – Львов, 1965. – 15л.
1111651
  Левыкин И.Т. Показатели образа жизни / И.Т. Левыкин. – М, 1985. – 131с.
1111652
  Башкатов Б.И. Показатели отчетного финансового баланса строительства как отрасли народного хозяйства. (Вопросы теории и методики исчисления). : Автореф... канд. экон.наук: / Башкатов Б.И.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра экон. статистики. – М., 1966. – 18л.
1111653
   Показатели оценки деятельности промышленных предприятий.. – Минск, 1977. – 229с.
1111654
  Зеленко Е.А. Показатели оценки региональных экономических отношений на основе социального диалога в украинском Донбассе // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 92-97. – ISSN 2308-1988
1111655
  Брезицкий Я. Показатели оценки эффективности логистической деятельности в цепи поставок // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 2 (45). – С. 84-85 : фото
1111656
   Показатели планирования и оценки работы промышленного предриятия.. – М, 1967. – 272с.
1111657
  Миничева Галина Григорьевна Показатели поверхности водорослей в структурно-функциональной оценке микрофитобентоса (На примере северо-западной части Черного моря) : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.18 / Миничева Галина Григорьевна; Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1989. – 19л.
1111658
  Клецкий В.И. Показатели работы предприятий в новых условиях хозяйственности. / В.И. Клецкий. – Минск, 1983. – 88с.
1111659
  Лебедев А.А. Показатели работы промышленного предприятия / А.А. Лебедев. – Москва, 1973. – 96с.
1111660
  Акодис И.А. Показатели рентабельности и их анализ в условиях АСУ / Акодис И.А. – Москва : Финансы, 1975. – 111 с.
1111661
  Мартинавечене Е. Показатели ретинального и темпорального артериального давления у больных гипертонической болезнью : Автореф... канд. мед.наук: / Мартинавечене Е.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 18л.
1111662
   Показатели связи в сложном предложении.. – Новосибирск, 1987. – 162с.
1111663
   Показатели социального развития и планирования.. – М, 1980. – 280с.
1111664
   Показатели социального развития молодежи.. – М, 1986. – 194с.
1111665
   Показатели социального развития советского общества.. – М, 1985. – 173с.
1111666
  Гришина Э.В. Показатели специализации машиностроительных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Гришина Э.В.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Х., 1970. – 18л.
1111667
  Леонтьев А.М. Показатели степени совершенства техники и их роль в повышении эффективности общественного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Леонтьев А.М.; Ленингр. финансово-эконом. ин-т. – Л., 1967. – 17л.
1111668
  Лихачев И. Показатели торговой конъюктуры Вятской губернии в зиму 1924-1925 гг. / И. Лихачев. – Вятка, 1925. – 44с.
1111669
  Карпенко О.М. Показатели уровня образования населения в странах мира : анализ данных международной статистики / О.М. Карпенко, М.Д. Бершадская, Ю.А. Вознесенская // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2008. – № 6. – С. 4-20. – ISSN 1561-2465
1111670
   Показатели финансовой устойчивости : руководство по составлению. – Вашингтон : Международный валютный фонд, 2007. – 11,312 с.. – ISBN 978-1-58906-401-0
1111671
  Коцюба М.Д. Показатели фосфорного обмена в молочной железе крупного рогатого скота в связи с онтогенезом и физиологическим состоянием : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Коцюба М.Д. ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 19 с.
1111672
  Розеншильд Л.К. Показатели функционального состояния нервно-мышеченого препарата при различных экспериментальных условиях : Автореф... канд. биолнаук: / Розеншильд Л. К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1111673
  Блисс Д. Показатели хозяйственной успешности предприятий / Д. Блисс. – 3-е изд. – М.Л., 1931. – 100с.
1111674
   Показатели экономического развития социалистических стран.. – М, 1966. – 319с.
1111675
  Никифоров А.Ф. Показатели экономической эффективности новой техники / А.Ф. Никифоров. – Л, 1964. – 52с.
1111676
   Показатели эффективности в условиях финансового планирования.. – М, 1982. – 208с.
1111677
  Зайденварг В.А. Показатели эффективности краткострочного кредита / В.А. Зайденварг, Г.П. Герасименко. – М., 1978. – 96с.
1111678
  Сатуновский Л.М. Показатели эффективности общественного производства / Л.М. Сатуновский. – М., 1980. – 176с.
1111679
  Диленко В.А. Показатели эффективности экономической системы и экономико-математические подходы к решению задачи ее сбалансированного повыщения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 241-247 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1111680
  Арутюнов В.В. Показатели эффективности эрготехнических систем // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6. – С. 5-14. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены базовые группы показателей эффективности эрготехнических (человеко-машинных) систем, включающие технические, экономические, социальные и наукометрические составляющие; отражены их соответствующие показатели; приведены примеры расчёта ...
1111681
  Думанский Б.В. Показатель преломления гидрозолей. Сообщение 11 / Б.В. Думанский, Б.С. Пучковский. – Оттиск из Ж.Р.Ф.-Х.О., ч. химич. Т.LXI. Вып. 8
8. – 1301-1307с.
1111682
  Куряева Р.Г. Показатель преломления и сжигаемость стекла состава Di64An36 в интервале давлений 0-5.0 ГПа / Р.Г. Куряева, Н.В. Сурков // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1140-1146 : табл., рис. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0016-7525
1111683
  Холда А. Показатель производительности труда и валютный курс в экономике Украины / А. Холда, Ю. Ренкас // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 337-347. – ISSN 1993-6788
1111684
  Хурцидзе Н.К. Показатель чистой продукции и роль его применения в совершенствовании хозяйственного механизма. / Н.К. Хурцидзе. – Тбилиси, 1986. – 85с.
1111685
  Бородуля И.Т. Показательная и логарифмическая функции / И.Т. Бородуля. – Москва, 1984. – 112 с.
1111686
  Михно Н.А. Показательное хозяйство при народной школе / Н.А. Михно. – Богородицк, 1918. – 16с.
1111687
  Пекаревич Э.В. Показательные и логарефмические уравнения / Э.В. Пекаревич. – Рига, 1976. – 74с.
1111688
  Бородуля И.Т. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства / И.Т. Бородуля. – Москва : Просвещение, 1968. – 110 с.
1111689
  Чуриков А.Ю. Показательные итоги по-настоящему демократических выборов // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 40-45. – ISSN 044-748Х
1111690
  Сабило И.И. Показательный бой / И.И. Сабило. – М, 1980. – 175с.
1111691
  Кортнев Ю.П. Показательный процесс / Ю.П. Кортнев. – М., 1973. – 110с.
1111692
  Хитьков Н.А. Показательный садик : Его воспит. значение и орг. : Руководство для родителей и воспитателей : С прил. рис., черт., табл. и списков кн. и учеб. пособий / Н.А. Хитьков. – Казатин : Издание автора, 1913. – 80, [11] с., 1 л. черт. : ил.
1111693
  Шуткевич О. Показати життя - без службової секретності // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 19


  У Вінниці відбулася презентація художньої книги Лесі Шиденко "Переддень життя" про сівробітників СБУ, котрі загинули в російсько-українській війні.
1111694
  Геттлмен Джеффри Показать. Цена комфорта. Танталовр проклятие / Геттлмен Джеффри, Блисдейл Маркус // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 84-101 : фото
1111695
  Бєлов О.В. Показник "прискорення" у аналізі динаміки обсягів фінансування науки в світі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 122-127. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (2)). – ISSN 2312-6779
1111696
  Терещенко С.І. Показник cash flow як критерій оцінки фінансового стану компанії : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 36-46 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1111697
  Алексєєв І.В. Показник відносної ентропії в оцінюванні конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / І.В. Алексєєв, А.С. Мороз, А.І. Хоменко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 96-104


  Розглядається взаємоз"язок між фінансовим станом підприємства і його конкурентоспроможністю. Ппроведено аналіз динаміки показника відносної ентропії для машинобудівних підприємств Львівської області.
1111698
  Киричук Ю. Показник доступності житла як основний критерій ефективності державної житлової політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 86-93
1111699
  Городнов В.П. Показник і критерій кількісної оцінки оперативно-службових можливостей прикордонного загону / В.П. Городнов, В.А. Кириленко, А.В. Шевченко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 25-28. – ISSN 2078-7480
1111700
  Пестушко Валерій Показник продовольчої доступності // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 41
1111701
  Григор"єва Н.В. Показники 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки, визначені за допомогою української версії FRAX, у жінок із переломами тіл хребців / Н.В. Григор"єва, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 16-23. – ISSN 2224-1507
1111702
   Показники апеліну в крові хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу та без нього / С.М. Коваль, К.О. Юшко, Т.Г. Старченко, І.В. Шуть // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 49-54. – ISSN 1605-7295
1111703
  Плєшакова Н. Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-79. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується стан фінансової безпеки України через її основну складову – безпеку грошовокредитного сектора. В статье исследуется состояние финансовой безопасности через ее основную составляющую – безопасность денежнокредитного сектора. The ...
1111704
  Цехмістренко С.І. Показники білково-нуклеінового обміну та пероксидного окислення ліпідів у органах травлення курей у постнатальному періоді онтогенезу і в умовах дії іонізуючої радіації : Автореф... докт. с. г.наук: 03.00.04 / Цехмістренко С. І.; КМ Укр. Нац. аграрн. ун-т. – К., 1999. – 35л.
1111705
   Показники бюджету // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1111706
  Максюта А.А. Показники виконання бюджету у 1999 році : бюджет / А.А. Максюта, І.Я. Чугунов // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 44-63 : Табл., рис.
1111707
  Юшко С.В. Показники виконання бюджету: теоретичні і практичні аспекти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 1 (302). – Бібліогр.: 18 назв
1111708
  Опалько В.В. Показники вимірювання бідності у постсоціалістичних країнах : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 179-186 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1111709
  Бомко В.С. Показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів цинку у раціонах / В.С. Бомко, В.П. Даниленко, М.Г. Повозніков // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1111710
  Рищакова О.В. Показники вуглеводного обміну у контрастних за ознакою посухостійкості ліній кукурудзи при пророщуванні в умовах водного дефіциту та гіпертермії : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Рищакова Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1111711
  Левченко В.А. Показники гемодинаміки в умовах дозованого фізичного навантаження в дівчат на тлі низького систилічного артеріального тиску // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 43-46. – ISSN 1818-9172
1111712
   Показники гемостатичного потенціалу на різних стадіях раку сечового міхура / А. Василакі, В. Дмитрик, Т. Луговська, П. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-46. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  Рак сечового міхура (РСМ) характеризується високим показником смертності та є 9-м за частотою онкологічним захворюванням у світі. За великого арсеналу діагностичної бази, до якого входить цистоскопія, ультразвукове дослідження, комп"ютерна та ...
1111713
  Дмитрик В. Показники деяких компонентів системи активації плазміногену при раку сечового міхура / В. Дмитрик, О. Савчук, П. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 15-19. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
1111714
  Охріменко І.М. Показники діяльності правоохоронних органів України: теоретико-прикладний аналіз // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 159-162. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1111715
  Тертична Ю.В. Показники діяльності туристичних підприємств Закарпатської області у 2014 році // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 213-218
1111716
  Шидловська Т.А. Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, з різним ступенем порушень слухової функції / Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - лютий. – С. 28-36. – ISSN 0044-4650
1111717
  Шелеметьєва Т.В. Показники економічного значення розвитку туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С, 27-31. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (99)). – ISSN 1814-1161
1111718
  Ящук Д.В. Показники економічної ефективності заходів з розвитку персоналу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 60-65
1111719
  Потапов І.Ю. Показники економічної ефективності інвестиційного проекту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 85-94
1111720
  Раєцька Я.Б. Показники ендогенної інтоксикації при експериментальній опіковій хворобі в стадії токсемії // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2016. – С. 24-27. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 8, вип. 1). – ISSN 2078-8673


  Досліджено, що при моделюванні лужного опіку стравоходу 2 ступеня у статевонезрілих щурів відбувався синдром ендогенної інтоксикації. Показано зростання токсинів різної природи: специфічних, неспецифічних та медіаторів імунних реакцій (підвищення рівню ...
1111721
  Царенко Т. Показники ендотоксемії пацієнтів із ішемічним інсультом та цукровим діабетом другого типу / Т. Царенко, Л. Гайда, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Одним із загальновизнаних чинників гострих порушень мозкового кровопостачання є цукровий діабет. Численні дослідження показали, що у патогенезі діабетичних церебральних порушень бере участь багато факторів, найбільш важливими з яких є метаболічні ...
1111722
  Гвоздю С.Ю. Показники ефективності витрат на інноваційну діяльність машинобудівних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 56-58 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1111723
  Ковальчук К.Ф. Показники ефективності лізингової угоди : фінансові послуги / К.Ф. Ковальчук, І.В. Вишнякова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 141-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1111724
  Яремович П.П. Показники ефективності програм розвитку мережі міжнародних транспортно-логістичних комплексів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 224-226.
1111725
   Показники ефективності ректорів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 листопада (№ 42)
1111726
  Савчук С.Є. Показники ефективності фінансово-економічної діяльності в готельному бізнесі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 2362-366. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1111727
  Омельян А.М. Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікорму з різними рівнями аргініну // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 70-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1111728
  Зур"ян О.В. Показники запасів і видобутку горючих корисних копалин в Україні за період 2013-2018 років з позицій технічного аналізу / О.В. Зур"ян, А.Ф. Ляшок // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 30-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1682-721Х
1111729
   Показники згортання крові у вагітних жінок, хворих на COVID-19 / Д. Креницька, А. Рачковська, О. Савчук, В. Карбовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 34-39. – (Біологія ; вип. 3 (86)). – ISSN 1728-3817


  The CoViD-19 pandemic have been lasting since 2019 year. It is a serious threat for health care system around the world because a huge number of patients requires of intensive assistance. Firstly, SARS-CoV-2 causes damage of the respiratory system. ...
1111730
  Бєлікова І.В. Показники здоров"я населення та сучасні погляди на методику їх розрахунку / І.В. Бєлікова, А.В. Костріков // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – C. 18-20. – ISSN 2077-1096
1111731
  Овчаренко В.В. Показники і критерії кількісної оцінки можливостей підрозділів, частин і з"єднань Національної гвардії України з виконання планових і раптово виникаючих службово-бойових завдань // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 47-53. – ISSN 2078-7480
1111732
  Турило А.М. Показники і критерії оцінки якості прибутку на стадії його формування в системі менеджменту підприємства / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 106-115. – Бібліогр.: с. 106-109, 114


  Розроблено систему показників і критеріїв, що характеризують якість прибутку підприємства при його формуванні. Удосконалено визначення сутності поняття "якість прибутку підприємства". Запропоновано теоретичні підходи до трактування поняття ...
1111733
  Зінченко О.А. Показники і критерії якості прибутку підприємства на етапі його використання : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 106-111 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1111734
  Власюк В.В. Показники і критерій ефективності для оцінювання можливості виконати бойове завдання сторожовою охороною щодо недопущення раптового нападу противника на підрозділ Національної гвардії України під час розташування на місці в районі зосередження / В.В. Власюк, В.В. Грідіна, В.Ю. Поляков // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (83). – C. 21-26. – ISSN 2078-7480


  Продовження назви: або базовому таборі.
1111735
  Габрель М.М. Показники і методи оцінки стану простору метрополій в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – C. 178-186


  Досліджуються проблеми творення й розвитку метрополій, ширшого використання метрополійних ефектів у розвитку регіонів держави. Обгрунтовано показники і методики оцінки стану метрополій.
1111736
  Абдулоєва О. Показники інвазійного потенціалу чужинних рослин як основа процедури оцінки ризику / О. Абдулоєва, Н. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу показників фітобіології та популяційної біології відомих інвазійних рослин в Україні запропоновані 13 загальних критеріїв оцінки інвазійного потенціалу видів чужинних рослин. Наведені характеристики проявів (станів) цих показників, ...
1111737
  Кузьмін О.Є. Показники інноваційності економічних явищ, процесів і діяльності підприємств: досвід економічно розвинених країн / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 38-45


  У статті проаналізовано показники, які використовуються теоретиками та практиками в економічно розвинених країнах для характеристики інноваційності різноманітних економічних явищ і процесів, а також обґрунтовано неможливість їх застосування у процесі ...
1111738
  Сорг М. Показники іноземних кредитів у приватному секторі Естонії / М. Сорг, Д. Туусіс // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 4-10. – ISSN 1998-6068
1111739
  Іванов Є.І. Показники інтеграції національної економіки в глобальні ланцюги доданої вартості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 68-75. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1111740
  Страх С.В. Показники крові ліквідаторів аварії на ЧАЕС у віддалений період / С.В. Страх, С.В. Соколенко // Актуальні питання біології та медицини : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, 30-31 трав. 2019 р. / Черкас. держ. обладмін., Черкас. міська рада ; М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.Л. Соколенко (голова) та ін.]. – Черкаси : Белінська О.Б., 2019. – С. 37-38
1111741
  Рябініна Л. Показники ліквідності банківської системи та фактори, які впливають на них / Л. Рябініна, О. Русєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 53-64. – ISSN 1605-2005
1111742
  Моісеєнко І.О. Показники ліпідного обміну та ризик виникнення дисліпідемії у хворих на артерійну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму ґену b3-субодиниці G-протеїну / І.О. Моісеєнко, Л.Н. Приступа // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 26-31. – ISSN 1029-4244
1111743
  Ткачишин О.В. Показники ліпідограми у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену геморагічним інсультом, після раннього відновного періоду // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 10-16 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2077-7477
1111744
  Бистрицька М.А. Показники метаболізму та структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із травмою хребта та повним пошкодженням спинного мозку через 5 та більше років після травми / М.А. Бистрицька, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2. – С. 33-38. – ISSN 2224-1507
1111745
  Зайцева О.О. Показники метакогнітивної активності та особливості мотивації студентів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 83-87. – (Серія "Психологія" ; вип. 7). – ISSN 2415-7384
1111746
  Волощук В.М. Показники мікроклімату у відділенні для дорощування поросят залежно від способу вентилювання приміщення / В.М. Волощук, В.М. Герасимчук // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 120-128 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1111747
  Хайрулліна Ю.О. Показники міри сформованості світоглядної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 77-84
1111748
  Мась Н.М. Показники морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 3 (149). – C. 143-145. – ISSN 1681-7710
1111749
  Кучеренко Валентина Показники народжуваності знижуються : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15
1111750
  Шемет М.В. Показники оцінки ефективності розвитку готельних підприємств / М.В. Шемет, О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 7, вип. 160. – С. 48-52. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1111751
  Сидорчук А. Показники оцінки збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1111752
  Михайленко С.В. Показники оцінки обгрунтованості проектів бюджетів : гроші, фінанси, кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 219-227. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1111753
  Дєліні М.М. Показники оцінки соціально-економічної відповідальності підприємництва в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 263-270. – ISSN 2222-0712
1111754
  Рзаєва Т.Г. Показники оцінки та аналізу інвестиційної привабливості підприємства у розрізі існуючих методик / Т.Г. Рзаєва, М.В. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 94-102. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1111755
  Дога-Мірзак Показники оцінки та моніторингу діяльності університетського інкубатора // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 13, вип. 4. – С. 25-26. – ISSN 2312-847X
1111756
  Шило К.М. Показники оцінки трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 242-248
1111757
  Кобеля З. Показники оцінки трудової мотивації / З. Кобеля, Р. Білик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 42-46
1111758
  Гавриленко В.О. Показники оцінювання антикризового контролінгу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 400-405. – ISSN 2222-4459
1111759
  Дідик А. Показники оцінювання продуктивності та економності використання бюджетних коштів закладами вищої освіти / А. Дідик, Ю. Погорелов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-28. – (Економіка ; вип. 1 (202)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто завдання оцінювання продуктивності та економності використання бюджетних коштів закладами вищої освіти. Проаналізовано нормативні вимоги щодо вирішення такого завдання. Запропоновано вимоги до показників оцінювання продуктивності та ...
1111760
  Комарницька Г.О. Показники оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного партнерства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
1111761
  Васенко О.Г. Показники пігментного фонду донних відкладів пониззя Дунаю (в межах України) / О.Г. Васенко, Г.А. Верніченко, Верниченко-Цветков // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 46-56. – ISSN 2306-5680
1111762
  Білик М.В. Показники політичної культури молоді // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 188-195. – ISBN 966-594-559-9
1111763
   Показники протеїнового обміну у крові щурів при вивченні хронічної токсичності композиції на основі меланіну / К. Дворщенко, А. Драницина, Є. Торгало, О. Короткий, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено хронічну токсичність композиції на основі меланіну на показники протеїнового обміну у сироватці крові щурів обох статей. Встановлено, що при дії меланіну у терапевтичній дозі 0,3 мг?кг-1 протягом 90 діб у сироватці крові самців і самиць ...
1111764
  Марусенко Р. Показники публікаційної активності правників крізь призму законодавчих вимог // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 23-29. – (Юридичні науки ; вип. 1 (116)). – ISSN 1728-3817
1111765
  Федорчук С.В. Показники реакції на рухомий об"єкт у операторів теплових електростанцій / С.В. Федорчук, В.І. Тараненко, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 67-68. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію на рухомий об"єкт у операторів теплових електростанцій. Виявлено, що для визначення особливостей оцінки параметрів часу й простору при операторській діяльності цілком доцільно використовувати такі показники реакції на рухомий об"єкт, ...
1111766
  Базалійська Н.П. Показники результативності реалізації трудової поведінки робітників промислового підприємства // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 189-196 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1111767
  Горбачик А Показники розвитку сучасного українського суспільства в контексті європейських досліджень // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 25-32. – ISBN 978-966-171-387-0
1111768
  Іванова А.М. Показники системи захисту прав споживачів як індикатор розвитку інфраструктури ринку споживчих товарів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 163-168
1111769
  Ємченко Я.О. Показники системного запалення у хворих на псоріаз з супутнім метаболічним синдромом // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 119-122. – ISSN 2077-1096
1111770
   Показники соціалістичиних забов"язань виробництва продуктів твариннцтва в колгоспах ірадгоспах Одеськох області на 1 травня 1959 року.. – Одеса, 1959. – 45с.
1111771
  Ратушняк С.М. Показники соціально-економічної безпеки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 371-376. – ISSN 2078-6670
1111772
  Вишневська О.А. Показники соціальної статистики як базова інформація для розробки та реалізації соціальної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1111773
  Случик І.Й. Показники сперматогенезу у жаби озерної (rana ridibunda) у зоні впливу Бурштинської теплоелектростанції // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 64-66 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1111774
  Попович Н. Показники сталого розвитку та можливості їх картографування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 135-139 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1111775
  Федунь Ю. Показники сталості еколого-економічного розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 321-328. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1111776
  Андрійчук О.Я. Показники стану здоров"я населення Волинської області, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1111777
  Храбко М. Показники стану імунної та антиоксидантної систем у крові вагітних самиць щурів F1 під дією різних доз цитрату германію / М. Храбко, Р. Федорук, С. Кропивка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 50-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив різних доз цитрату Ge, отриманого методами нанотехнології і хімічного синтезу, на активність імунної та антиоксидантної систем крові вагітних самиць щурів. Дослідження виконано на самицях щурів F1, яким випоювали з водою цитрат Ge у ...
1111778
  Мельник О.Г. Показники та індикатори в системі управління підприємством: сутність та класифікація // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 67-73.
1111779
  Дишкантюк О.В. Показники та індикатори програмно-цільового планування розвитку індустрії гостинності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 245-248. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1111780
  Касич А.О. Показники та критерії якості роботи науково-дослідної установи : економіка та управління підприємствами / А.О. Касич, Б.М. Ілющенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1111781
  Городнов В.П. Показники та критерій оцінки ефективності структури системи управління повітряних сил / В.П. Городнов, В.Г. Малюга // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 73-77. – ISSN 2078-7480
1111782
   Показники та методи їх розрахунку в епідеміології неінфекційних захворювань : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України ; [уклад.: В.О. Бузунов та ін.]. – Київ : Авіцена, 2013. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-116. – ISBN 978-966-2144-61-1
1111783
  Михайленко О.Г. Показники та проблеми відкритої економіки України в умовах глобалізаційних процесів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/2. – С. 70-77. – (Серія "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" ; вип. 5). – ISSN 9125-0912
1111784
  Кошура А.В. Показники та рівень розвитку фізичного виховання у вищих навчальних закладах Польщі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 39-43
1111785
  Затула В.І. Показники термічної континентальності та океанічності клімату і сучасна практика їх застосування / В.І. Затула, Н.І. Затула // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 269-271. – ISBN 978-617-7069-75-8
1111786
  Бучко Ж.І. Показники транскордонного туризму України та Польщі / Ж.І. Бучко, Я.І. Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 127-134. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1111787
  Рогов Г. Показники фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1111788
   Показники формули фінансування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Визначено особливості цьогорічного фінансування ЗВО, про це йддеться у наказі МОН "Про встановлення показників для розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на 2020 рік" № 65 від 17 січня 2020 року.
1111789
  Макарчук М.Ю. Показники функціональної рухливості нервових процесів у операторів теплових електростанцій / М.Ю. Макарчук, С.В. Федорчук, В.І. Тараненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-43. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджувалися показники функціональної рухливості нервових процесів у операторів теплових електростанцій. Запропоновано поряд із мінімальною експозицією пред"явлення сигналів, досягнутою досліджуваними під час тестування, як показник функціональної ...
1111790
  Вороненко І.В. Показники функціонування веб-сайтів аграрних компаній як складова цифровізації економіки / І.В. Вороненко, С.О. Костенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 53-60. – ISSN 2306-6792
1111791
  Рабійчук С.О. Показники цінності здорового образу життя // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 233-234. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1111792
  Щеглова О. Показники якості житлових умов населення у регіонах України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 221-224. – ISSN 1993-0259
1111793
  Герасимов Б.М. Показники якості інформаційного забезпечення та їх вплив на ефективність застосування систем підтримки прийняття рішень / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-29. – Бібліогр.: С. 29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано систему показників якості для оцінки інформації, що використовується під час відпрацювання рі-шень у системах підтримки прийняття рішень. Проведено аналіз впливу цієї інформації на ефективність рішень, що відпрацьовуються. The system of ...
1111794
  Грицай З.В. Показники якості насіння лип в умовах забруднення довкілля викидами Придніпровської ТЕС м. Дніпро / З.В. Грицай, Т.І. Юсипіва, М.О. Трифонов // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 109-113 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2073-8331
1111795
  Охота В.І. Показники якості послуг (продуктів) туристичної індустрії (методичний та емпіричний аспект) / В.І. Охота, В.Я. Брич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 68-73 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1111796
  Момот О. Показники якості продукції - конкурентна перевага підприємств у галузі менеджменту якості / О. Момот, В. Акопова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
1111797
  Король С.А. Показники якості продукції та методи їх оцінювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 140-151. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1111798
   Показники. Систематичний та авторський до часопису Українського Науково-Дослідчого Інститутут Книгознавства "Бібліологічні Вісті" за р.р. 1923-1927. – б. м., 1927. – 14 с.
1111799
  Пунько Б.М. Показниково-статистична оцінка та економіко-математичне моделювання розвитку національної економіки у глобальному економічному середовищі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
1111800
  Богословская Л.А. Показния обвиняемого как средство защиты его законных интересов // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 172-182. – ISSN 0201-7245
1111801
  Матусов В.А. Показуха: Юмор, сатира. / В.А. Матусов. – Днепропетровск, 1989. – 126с.
1111802
   Показчик [покажчик] до Записок Наукового Товариства імені Шевченка : Т. 1-20 : роки 1-6. – У Львові (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 66 с. – Примірник починається зі стор. 9. – Бібліогр.: Показчик імен особистих, географічних і річей: с. 51-56
1111803
   Показчик періодичних видань, які одержують бібліотеки Львіського державного університету в 1959. – Львів, 1959. – 100с.
1111804
  Педаєв Д.К. Показчик російської журнальної метеорологічної літератури / Д.К. Педаєв. – Київ, 1928. – 267 с.
1111805
   Показывает "Мосфильм".. – М, 1967. – 115с.
1111806
  Новаковский С.В. Показывает Москва. / С.В. Новаковский, В.Б. Ренард. – М., 1954. – 96с.
1111807
  Теснек Ю.И. Показывающие электроизмерительные приборы и гальванометры / Ю.И. Теснек, С.И. Коломыцев. – Москва : ЦНИИПИ, 1964. – 36 с.
1111808
  Шмід Т. Покара Німеччини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 9 (641), 28.02-5.03.2020. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  "Китай прагне стати світовим лідером. Тоді як німецькі концерни рядами схиляться перед цією країною, КНР грає лише за власними правилами. Однак саме зараз стає помітно, що протистояти можна будь-якій диктатурі.
1111809
  Логвиненко Є.С. Покаранння військових в античних державах // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 31-35. – ISSN 1727-1584
1111810
  Оксамитний В.В. Покарання "звичних" злочинців за англійським кримінальним правом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 52-57. – (Серія права ; № 13)


  Ряд английских уголовных законов предоставляют право государственным карательным органам применять к преступникам дополнительные наказания в виде продления срока тюремного заключения. Английские юристы теоретически обосновывают превентивные меры ...
1111811
  Шевченко Т. Покарання в єзуїтських школах Речі Посполитої ранньомодерного часу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 119-123. – ISBN 978-966-171-795-3
1111812
  Овчаренко Д.А. Покарання в первісному суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 52-58. – ISSN 1563-3349
1111813
  Рябчинська О.П. Покарання в Український козацький державі (середина XVI ст. - перша половина XVIII ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Право ; № 3 (49)). – ISSN 1813-338Х
1111814
  Онищенко Г. Покарання від царя і подарунок від графіні, або Як боровся з сараною на Півдні України Олександр Пушкін // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-63. : Портрети. – ISBN 966-95383-5-1
1111815
  Поканевич О. Покарання з конфіскацією: як прискорити відчуження активів рф у Європі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)


  Україна має запропонувати ЄС активізуватися, щоб посилити діючі механізми та вжити нових заходів щодо пошуку російських "злочинних активів".
1111816
  Мурихін С.В. Покарання за екологічні злочини в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мурихін Сергій Володимирович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111817
  Демидова Л.М. Покарання за заподіяння майнової шкоди за чинним КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 91-98. – ISSN 0201-7245
1111818
  Антонюк Н. Покарання за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 66-73
1111819
  Бочарников С.О. Покарання за злочин, передбачений ст. 298 КК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 419-424. – ISSN 2078-3566
1111820
  Єна І.О. Покарання за злочини проти основ національної безпеки (держави) відповідно до норм Руської правди та Литовських статутів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 87-95. – ("Право" ; вип. 29). – ISSN 2312-1661
1111821
  Янко В.М. Покарання за злочини проти основ суверенітету українського народу (ст. ст. 109, 110 КК України): проблеми, тенденції, перспективи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 111-122. – ISSN 2524-0323
1111822
  Мислива О.О. Покарання за злочини у сфері трансплантації // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 383-392. – ISSN 2078-3566
1111823
  Кочуріна Д.В. Покарання за злочини, що вчинені через необережність: огляд стану проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 342-346. – ISSN 2219-5521
1111824
  Віктор Бодаєвський Покарання за корисливі посягання військовослужбовців на військове майно (ст. 410 КК України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 128-132.
1111825
  Кирило О. Покарання за кримінальним судочинством Польщі у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 115-117
1111826
  Чупринський Б. Покарання за невиконання судового рішення за Кримінальним кодексом України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 116-120. – ISSN 2409-4544
1111827
  Коваль А. Покарання за порушення прав на торговельні марки: практика призначення, пролеми вдосконалення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-34
1111828
  Мацелюх І. Покарання за правопорушення проти віри, церкви та моралі на Запорозькій Січі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується юридична відповідальність за злочини проти віри, церкви та моралі, яка закріплювалася нормами звичаєвого права та діяла на Запорозькій Січі. Здійснено порівняльно-правовий аналіз відповідної міри покарання із кримінальним законодавства ...
1111829
  Шаблистий В.В. Покарання за хуліганство, поєднане з опором особам, наділеними владними повноваженнями, та іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії / В.В. Шаблистий, О.А. Галемін // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 76-85. – ISSN 2304-4556
1111830
  Назимко Є. Покарання неповнолітніх у мусульманських країнах (Ісламська Республіка Афганістан) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 409-410. – ISBN 978-617-7069-15-6
1111831
  Назимко Є. Покарання неповнолітніх. Змістовні складові міжнародних та європейських стандартів його застосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 25). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1111832
  Вахній О. Покарання позбавленням держави. Біблійна тематика в "Кобзарі" Шевченка // Україна молода. – Київ, 2021. – 28 квітня (№ 42). – С. 10


  Автор "Кобзаря" недвозначно давав зрозуміти, що негаразди українського народу - також кара Божа.
1111833
  Музика А.А. Покарання та його застосування за злочини проти здоров"я населення / А.А. Музика, О.П. Горох ; Держ. НДІ митної справи. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 402, [2] с., [1] арк. портр. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-286-9


  У пр. № 1728424 напис: Вельмишановному Павлу Сергійовичу Берзіну з побажаннями добробуту і творчого довголіття. Щиросердно Підпис. 10 січня 2012 р.
1111834
  Марисюк К. Покарання у вигляді обмеження волі може бути реформоване (досвід Республіки Білорусь) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 510-514. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1111835
  Бурда С.Я. Покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні: шлях до гуманізації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 279-287. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1111836
  Мігоцький Л. Покарання у виді обмеження волі: кримінально-виконавча характеристика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 82-90.
1111837
  Житник Г.В. Покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: історичний аспект // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (4). – С. 80-87. – ISSN 2523-4889
1111838
  Леонов Б. Покарання як засіб запобігання злочинності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 66-70. – ISSN 2311-6676
1111839
  Мірошниченко С. Покарання як захід протидії злочинам проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 35-42
1111840
  Назимко Є.С. Покарання як інститут кримінального законодавства України: теоретичний аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 119-124
1111841
  Назимко Є. Покарання як категорія наук кримінально-правового циклу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 82-87
1111842
  Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня тяжкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1111843
  Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня тяжкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-98. – ISSN 0132-1331
1111844
  Овчаренко Д.А. Покарання як соціальне та правове явище: філософсько-правові аспекти : монографія / Овчаренко Дмитро Анатолійович. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 265, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 261-263. – Бібліогр.: с. 234-257. – ISBN 978-966-437-407-8
1111845
  Головко Т.М. Покарання як форма реалізації кримінальної відповідальності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 1 (39). – С. 14-20.
1111846
  Палійчук О.В. Покарання, що можуть бути застосовані до неповнолітніх злочинців // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 427-433. – ISSN 1563-3349
1111847
  Омельченко Г. Покарати зло. Момент істини: чи спроможне правосуддя Нідерландів засудити вбивцю Путіна і його терористичну організацію // Україна молода. – Київ, 2020. – 4 березня (№ 25). – С. 7-10


  "9 березня 2020 року в окружному суді Гааги розпочнеться заочний судовий процес над обвинуваченими у збитті 17 липня 2014 року літака малайзійських авіаліній рейсу МН17. Ця публікація - певний політично-юридичний підсумок (обвинувальний акт) мого ...
1111848
  Юр"єва І. Покарати колаборанта // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 11


  "...Напередодні Нового року було офіційно презентовано законопроект №7425 "Про захист української державності від проявів колабораціонізму". Проект спрямований на встановлення адміністративних бар"єрів для участі в державотворенні осіб, які активно ...
1111849
  Харис Ренат Покатился мой клубок : стихи и поэма / Ренат Харис; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1984. – 127 с.
1111850
   Покатная миграция молоди рыб в реках Волга и Или. – Москва : Наука, 1981. – 320с.
1111851
   Покатная миграция рыб. – Москва : Издательство АН СССР, 1985. – 200с.
1111852
  Ливанова М. Покахонтас: Лицо нового света // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 9 (61). – С. 86- 103. – ISSN 1819-6268
1111853
  Ливанова М. Покахонтас: Лицо нового света // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10 (138). – С. 142-159. – ISSN 1819-6268


  Покахонтас, конечно, выдумали. И, конечно, задолго до студии Диснея. Еще тогда, в начале семнадцатого века. Ее выдумал авантюрист Джон Смит, на склоне лет выживавший на гонорары со своих якобы документальных книг. Выдумал табачный плантатор Джон Ролф, ...
1111854
   Покаяние. – М, 1988. – 173с.
1111855
  Симоненко В.К. Покаяние или когда мы выйдем на дорогу, ведущую к истинным реформам / В.К. Симоненко. – К., 1997. – 93с.
1111856
  Бойцов М.А. Покаяние императора: Феодосий I и Амвросий Медиоланский // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 2 (269). – С. 21-48. – ISSN 0321-0391
1111857
   Покаяние.. – М, 1988. – 168с.
1111858
  Майданович Т.В. Покаянна молитва : поезії / Т.В. Майданович. – Київ, 1999. – 151 с.
1111859
  Майданович Тетяна Покаянна молитва : Поезія / Майданович Тетяна. – Київ : Криниця, 2000. – 152с. – ISBN 966-95558-6-8
1111860
  Панков Г.Д. Покаянна молитва в інтерпретації "Філософії життя" як герменевтичного проекту // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 42-51. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1111861
  Павличко Д.В. Покаянні псалми : поезії / Дмитро Павличко ; [уклад., ред.: Дмитро Пилипчук]. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2009. – 878, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-309-0


  У пр. №1709470 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1111862
  Селищева Евгения Покаянные дни / Селищева Евгения, Каротенуто Джузеппе // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 86-94 : фото
1111863
  Кундеревич О.В. Покаяння в духовно-моральному бутті людини : Дис... канд. филос.наук: 09.00.07 / Кундеревич О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 144л. – Бібліогр.:л.138-144
1111864
  Кундеревич Олена вікторівна Покаяння в духовно-моральному бутті людини : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.07 / Кундеревич Олена вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1111865
  Соколов Б. Покаяння чи розрахунок? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 4


  Визнання Іраном знищення пасажирського літака відбулося після того, як напередодні увечері українських експертів нарешті допустили до уламків авіалайнера.
1111866
  Калинець І. Покелішкуймося, брате Тарасе Мельничуку // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 26-33. – ISBN 966-7109-34-8


  Спогади про Тараса Мельничука.
1111867
  Макаров Олег Покемоны, флешмобы и прочие помешательства. Магия преследования // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 104-109 : фото
1111868
  Чубук М. Покер // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 12. – С. 80-85. – ISSN 0585-8365
1111869
  Донцова Д.А. Покер с акулой / Д.А. Донцова; Роман. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005756-3
1111870
  Торба В. Поки в Австрії "танцювали"... / В. Торба, Т. Осташко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 149). – С. 5


  "Мисляча Україна згадує, оплакує, вшановує - австрійського архікнязя Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного).
1111871
  Анхайр Гельмут Поки вони спали // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 12). – С. 3


  Чому незначна політична нестабільність буде корисною для Німеччини.
1111872
  Сайко О. Поки впаде зірка : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 8-46. – ISSN 0130-321Х
1111873
  Крупко О.І. Поки горить моя свіча // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 267-274


  Статтю присвячено творчості поета-пісняра В. Крищенка, зокрема його афористиці, в якій - роздуми про філософію життя, складні людські взаємини, духовність, про проблеми сьогодення
1111874
   Поки гримлять гармати // Київський університет. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 4). – С. 6


  "Наприкінці березня 28 студентів 2-4 курсів факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка попрямували на навчання за обміном до Вільного університету Амстердама (Нідерланди). Таку можливість для наших студентів надало керівництво факультету ...
1111875
  Бортняк А.А. Поки дихаю, поки живу : поезії / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1989. – 108 с.
1111876
  Васильківський О.О. Поки є час : роман / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 382 с. – (Бібліотека "Сучасний роман")
1111877
  Костицька С.В. Поки є час : поезії / Софія Костицька. – Вид. 2-ге, перероб. – Чернівці : Букрек, 2013. – 267, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-399-541-0
1111878
  Зятьєв С. Поки живе мова - житиме й народ як національність... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 11
1111879
  Воронько П.Н. Поки живий - іди! : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 191с.
1111880
  Гнатюк Н.Ю. Поки люблю і вірю : поезії / Н.Ю. Гнатюк. – Київ, 1985. – 102 с.
1111881
  Вітович І. Поки мамалига не закипіла. У кишиневі десятки тисяч демонстрантів вимагали відставку уряду // Україна молода. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 121). – С. 5


  Десятки тисяч демонстрантів зібралися в неділю, 6 грудня, в центрі Кишинева на заклик новообраної президентки країни Майї Санду. В ході протестного мітингу на площі біля будівлі парламенту в Кишиневі Майя Санду зажадала негайної відставку уряду країни. ...
1111882
  Кремінь Дмитро Поки наша мова : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-40. – ISSN 0208-0710
1111883
  Грипась В. Поки стоять гори : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 14-43. – ISSN 0130-321Х
1111884
  Казаков Б.І. Поки швидка в дорозі. Прийоми та правила надання екстреної реанімаційної та першої медичної допомоги / Б.І. Казаков, Е.А. Чадов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 29-32
1111885
  Боровський О. Поки що свідок. Президент Косова постав перед спецтрибуналом у Гаазі // Україна молода. – Київ, 2020. – 15 липня (№ 63). – С. 5


  Президент Косова Хашим Тачі в понеділок, 13 липня, відвідав перше судове засідання в Гаазі. Політик постав перед спецтрибуналом iз розслідування воєнних злочинів у Косові, у скоєнні яких у період війни за незалежність краю від Сербії в 1998-1999 роках ...
1111886
  Томенко М. Поки що уряд працює на 11 за 12-бальною системою // Україна молода, 2005. – 25 лютого


  Про збільшення кількості учасиків "Євробачення"; поїздку урядовців на метро; найбільшу проблему Кабміну й можливість надання рос. мові статусу офіційної
1111887
  Тублин В.С. Покидая Эдем. / В.С. Тублин. – Л., 1978. – 223с.
1111888
   Покидько Костянтин Вадимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 349 : фото
1111889
  Столович Л.Н. Покинула ли "Сова Минервы" эстетику? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 75-86. – ISSN 0042-8744


  В статье анализируется книга "История эстетики", изданная в Санкт-Петербурге в 2011 г.
1111890
  Бласко Ібаньєс В. Покинули людину : новела з іспанського життя / Ібаньєс В. Бласко ; переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 12 с. – (Видавництво "Зоря" ; № 5)
1111891
  Луків М. Покинута хата // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Надруковано вірш випускника університету Миколи Луківа, присвячений Дню Чорнобильської трагедії.
1111892
  Бальзак Оноре де Покинутая женщина : Роман. Повести пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Киев : Україна, 1993. – 450 с.
1111893
  Бальзак Оноре де Покинутая жещина / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. А.В. Ясной]. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 45 с. – (Массовая серия)
1111894
  Садовяну П. Покинутая планета / П. Садовяну ; пер. Е. Логиновской. – Бухарест : Румыния, 1980. – 47 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 10)
1111895
  Гуданец Н.Л. Покинутые во Вселенной / Н.Л. Гуданец. – Рига, 1990. – 199с.
1111896
  Бродский Б.И. Покинутые города / Б.И. Бродский. – М, 1963. – 149с.
1111897
  Даниэль М. Покинутые особняки / М. Даниэль. – Москва : Пролетарий. – 149 с.
1111898
  Баиндер П. Покка-пу / Перл Баиндер ; пер. с англ. под ред. О. Холмской. – Москва, 1936. – 112 с.
1111899
  Голобородько В. Поклав своє життя за Україну // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 124-130. – ISBN 978-966-96923-6-8
1111900
  Васютинський В.О. Покладання українською молоддю провини на суб"єктів громадсько-політичного життя під впливом поколінної ідентичності // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 49-59. – ISSN 2520-6265
1111901
  Чернявський А. Покладення на державу обов"язку припинити діяльність, що призводить до забруднення вод відкритого моря, як форма її міжнародно-правової відповідальності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 115-120.
1111902
  Винниченко Володимир Поклади золота : Роман / Винниченко Володимир. – Hью-Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1988. – 268 с. – ISBN 0-916381-04-8
1111903
  Суслов В.Н. Покладистый Ложкин. / В.Н. Суслов. – Л, 1980. – 112с.
1111904
  Бондарчук Н.І. Поклала юність на олтар:Поезії / Н.І. Бондарчук. – Київ : Поезія, 1998. – 80с. – ISBN 966-7116-12-З
1111905
  Штейнберг М.Я. Поклассный словарь-минимум по немецкому языку для 9-10 классов средней школы ( с постатейной разбивкой) / М.Я. Штейнберг. – Томск, 1959. – 74с.
1111906
  Присяжнюк В. Покласти край земельному свавіллю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 16-20.
1111907
  Красюк М.І. Поклик : поезії / М.І. Красюк. – Київ, 1967. – 43 с.
1111908
  Бойко Г. Поклик : лірика, жарти, пародії / Г. Бойко ; [іл. А.В. Гета]. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 79 с. : іл.
1111909
  Костецька Т.С. Поклик / Т.С. Костецька. – Київ, 1975. – 63 с.
1111910
   Поклик : Із світової поезії XX сторіччя. – Київ : Веселка, 1984. – 222 с.
1111911
  Чіладзе Т.І. Поклик / Тамаз Чіладзе ;. – Київ, 1987. – 80 с.
1111912
  Колодій В.С. Поклик весни : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1988. – 127 с.
1111913
  Москаленко А.З. Поклик вічності : оповідання та нариси / А.З. Москаленко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 223 с.
1111914
  Москаленко А.З. Поклик вічності. / А.З. Москаленко. – Київ, 1991. – 347с.
1111915
  Попович П.Р. Поклик Галактики / П.Р. Попович. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Молодь, 1975. – 392 с.
1111916
  Погрібний А.Г. Поклик дужого чину : (з розмов про наболіле) / Анатолій Погрібний ; [ред. Л. Ільєнко]. – Київ : Просвіта, 2004. – 493, [3] с. – ISBN 966-8547-20-9
1111917
  Погрібний А. Поклик дужого чину : статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика / Анатолій Погрібний ; вступ. слово : В.Г. Дончика, П.П. Кононенка. – Київ : Просвіта, 2009. – 680 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-50-9
1111918
  Георгій Поклик Духа = l"appel de l"esprit : церква та суспільство / митрополит Гір Ліванських Георгій (Ходр) ; [пер. з фр.: Д. Каратеев]. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 286, [1] с. – Парал. тит. арк. фр. ориг. – ISBN 978-966-378-832-6
1111919
  Пепа В. Поклик за океан // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 184-188. – ISSN 0208-0710


  Про Олександра Кошиця
1111920
  Тома Л.В. Поклик зорі / Л.В. Тома. – Харків, 1982. – 48с.
1111921
  Лавкрафт Говард Поклик Ктулху : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 135-161. – ISSN 0320 - 8370
1111922
  Шутько Я.І. Поклик літа : поезії / Я.І. Шутько. – Харків : Прапор, 1971. – 52 с.
1111923
  Козак В.С. Поклик літа: Поезії / В.С. Козак. – К., 1988. – 119с.
1111924
  Базилевський В.О. Поклик простору : поезії : біогр. довідка: с. 108 / Базилевський В.О. ; іл. О.О. Олександров. – Київ : Дніпро, 1977. – 111 с.
1111925
  Морозовський Р. Поклик роду / Руслан Морозовський ; [передм.: Г. Лозко ; оформ.: І. Кугно]. – (Вид. 2-ге, випр. і допов.). – Київ : Панмедія, 2008. – 123, [1] с. – ISBN 966-8947-03-7
1111926
  Тимяк-Лончина Поклик сумління = Conscience calls : Спогади спостерігача за виборами в Донецьку під час Помаранчевої революції / Роксоляна Тимяк-Лончина. – Львів : Мс, 2005. – 124с. – ISBN 966-8461-19-3
1111927
  Кондратюк А. Поклик творчості : Бесіди про літературу і життя / Андрій Кондратюк, Борис Боровець. – Рівне : Азалія, 2003. – 280 с. – ISBN 966-7358-55-0
1111928
  Трачук О. Поклик Трипіля. Питання відродження Трипільської культури крізь призму ювілею її вікривача, видатного вченого Вікентія Хвойки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-28. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1111929
  Ткаченко Р.П. Поклик Химери. Декаданс в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. : монографія / Роман Ткаченко. – Київ : Книга, 2011. – 134, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-135. – ISBN 978-966-8314-73-5
1111930
  Мех Н.О. Покликана любити слово (лінгвоукраїнознавча методологія С.Я. Єрмоленко) // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 30-32. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1111931
  Дяченко С. Покликаний для рідної сцени (до 175-річчя від дня народження І.К. Тобілевича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (60). – С. 70-81. – ISSN 2520-6346


  Акцентовано увагу на багатогранній особистості великого українського драматурга І.К. Тобілевича, проінтерпретовано драму "Безталанна", яку вважають першою психологічною драмою в Україні, розкрито морально-етичну і психологічну проблеми, які чітко ...
1111932
  Гнатюк І.С. Покликаний словом Світлої пам"яті В.В. Жайворонка (07.11.1941 - 12.08.2019) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 159-163. – ISSN 1682-3540


  "Прийшовши у відділ лексикології та лексикографії, Віталій Вікторович відразу поринув у підготовку 11-томного «Словника української мови» (1970 — 1980). Його перу належить бл. 10 друк. арк. матеріалів на літеру П у VII томі та 17 друк. арк. на літери ...
1111933
   Покликаний творити добро [академік І.А. Зязюн] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 10


  Співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України вітают Івана Андрійовича Зязюна з юбілеєм - 75 -літтям!
1111934
  Сергійчук В.І. Покликаний українською справою // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2007 р. / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2006. – С. 15-17. – ISBN 978-966-2911-10-7


  До 90-річчя від дня народження Богдана Лончини.
1111935
  Веремійчик О. Покликані служити Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13-26 квітня (№ 15/16)


  Пам"яті Президента УНР в екзилі Миколи Плав"юка.
1111936
  Костицький М. Покликаність про роль наукової еліти в часи революційних змін в українському суспільстві і державі // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 серпня (№ 34/35). – С. 2
1111937
  Галик Я. Покликання - архітектор (До 75-ліття з дня народження Степана Миколайовича Дзюбінського) // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 183-187. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1111938
  Філончук З.В. Покликання - вчитель економіки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 2-3 : фото
1111939
  Петринка Л.В. Покликання - вчити // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 14-15 : фото
1111940
   Покликання - журналіст : нариси про ветеранів професії / Черкас. обл. орг., нац. спілки журналістів України ; [упоряд. С.А. Томіленко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-453-082-5
1111941
  Слюсаренко А. Покликання - історія // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку істориків-фахівців розповідає декан історичного ф-ту.
1111942
  Кепін Д. Покликання - палеоліт (до 65-річчя від дня народження Михайла Гладких) / Д. Кепін, С. Конча // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 253-254. – ISBN 966-7060-98-5
1111943
  Панчук Д.О. Покликання - пропагандист / Д.О. Панчук. – Київ : Політвидав України, 1987. – 126 с.
1111944
  Кузнєцов Е. Покликання - творити! = До 75-річчя академіка В. Горбуліна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 січня (№ 1). – С. 10


  17 січ. - день народження Володимира Павловича Горбуліна, заснов. і першого генер. директора Національного космічного агентства України, акад. Національної академії наук України і Міжнародної академії астронавтики, д-ра техн. наук, лауреата Державних ...
1111945
  Лазаренко А.І. Покликання // Світло у вікнах : життя видатних людей / А.І. Лазаренко. – Київ : Літопис - XX, 2007. – Ч. 3. – С. 185-197. – ISBN 966-7252-43-4


  Про доктора економічних наук, декана економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка - Віктора Дмитровича Базилевича.
1111946
   Покликання : біобібліогр. покажчик : до 90-річчя від дня народж. П.П. Чучки / [М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Філол. ф-т, Каф. словац. філології, Наук. б-ка ; уклад.: Л.О. Мельник, Н.С. Лехман, О.В. Бряник за участю Н.А. Мальованої ; відп. за вип. М.М. Медведь ; передм. С.М. Пахомова]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. – 223, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 188-201. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-531-175-2
1111947
  Липинський В. Покликання "Варягів", чи організація хліборобів? / Вячеслав Липинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 114, [1]. – ISBN 978-611-01-1495-0
1111948
  Кірішева О. Покликання Бібліотека (до ювілею Раїси Іванівни Павленко, генерального директора Національної наукової медичної бібліотеки України (1975-2018) / О. Кірішева, З. Хоружа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 44-46. – ISSN 2076-9326


  Згадується КНУ імені Т.Г. Шевченка.
1111949
   Покликання бути людиною : пам"яті Юрія Зіновійовича Данилюка (1958-2005) / [ упоряд. : В.І. Дмитрук, Р.Ю. Подкур, І.І. Ставнюк ]. – Київ : Телесик, 2008. – 208 с. : фото. – ISBN 966-95963-3-5
1111950
  Лизанчук В. Покликання журналістського слова - випромінювати позитивну енергію // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.20-39
1111951
  Левочко М. Покликання і вибір обліково-економічної освіти : теоретичні підходи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 111-115. – ISSN 1682-2366
1111952
  Вовк О.Б. Покликання і пристрасть Віктора Страшка // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 319-320. – ISSN 0320-9466
1111953
  Черченко Г.Л. Покликання людини / Г.Л. Черченко. – К., 1973. – 48с.
1111954
  Самчук Т. Покликання мого покоління - довершити справу своїх батьків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Студент історичного факультету КНУТШ, учасник X Літньої школи журналістики - про свої захоплення, мрії та амбіції.
1111955
  Александров О. Покликання та доля: до 75-річчя від дня народження Андрія Володимировича Манджоса / О. Александров, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-59. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  У листопаді 2017 р. виповнилося б 75 років від дня народження доктора фізико-математичних наук А. В. Манджоса (1942-1997), лідера Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка із застосувань загальної теорії ...
1111956
   Покликання університету : Збірник наукових праць. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – 304с. – ISBN 966-01-0371-9
1111957
  Мулярчук Є.І. Покликання як філософсько-етичний феномен : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Мулярчук Євген Іванович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 38 назв
1111958
  Осипчук Н. Покликанням стала освіта // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Біографічні дані ювілярів: Івана Івановича Тимошенко - голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, засновника і ректора Європейського університету, професора, члена ради ректорів Київського регіону та його дружини Зої ...
1111959
  Васильківський О.О. Покличте мене, тривоги! / О.О. Васильківський, О.Р. Гижа. – Київ, 1980. – 160с.
1111960
  Шумовський Арсен Поклін Св. Почаївській Лаврі / Шумовський Арсен. – Торонто : Святоволодимирське Братство, 1962. – 40 с
1111961
  Макеев В.С. Поклон / В.С. Макеев. – Волгоград, 1974. – 78с.
1111962
  Ершов Т Л. Поклон / Т Л. Ершов. – Барнаул, 1979. – 78с.
1111963
  Грибанов В.И. Поклон / В.И. Грибанов. – Чебоксары, 1982. – 80с.
1111964
  Мияшев Т. Поклон бессмертию / Т. Мияшев. – М, 1987. – 351с.
1111965
  Рыскулов Р. Поклон земле : стихи / Р. Рыскулов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1968. – 128 с.
1111966
   Поклон земле родной. – М, 1974. – 350с.
1111967
  Полторацкий В.В. Поклон идущему впереди. -- (Метаморфозы Владимирского Ополья. -- В Мещере после пожаров. Очерки). / В.В. Полторацкий. – Москва, 1973. – 76с.
1111968
  Боков В.Ф. Поклон России : стихи / В.Ф. Боков. – Москва : Современник, 1976. – 272 с. : 1 портр., 1 пластинка
1111969
   Поклон тайги : [писатели Севера о В.И. Ленине : переводы / предисл. Г. Ходжера ; ил.: Г.Д. Павлишин]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1970. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1111970
  Тлябичева Мира Поклон тебе, мир : стихи и поэмы / Мира Тлябичева; пер. с абазин. Б.Сиротина. – Москва : Современник, 1977. – 64 с.
1111971
  Люшнин Г.И. Поклон тебе, Россия / Г.И. Люшнин. – Москва, 1964. – 151с.
1111972
  Грибов Ю.Т. Поклон хлебу / Ю.Т. Грибов. – М., 1981. – 63с.
1111973
  Суздалев Г.М. Поклон. / Г.М. Суздалев. – Москва, 1984. – 93с.
1111974
  Холодный Э.Ф. Поклонение / Э.Ф. Холодный. – Ростов -на-Дону, 1976. – 63с.
1111975
  Ягуб Муса Поклонение земле : стихи / Муса Ягуб ;пер. с азерб. – Баку : Язычы, 1981. – 53 с.
1111976
  Лафарг П. Поклонение золоту : пер. с фр. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 31 с. – Конволют. - Перепл.: из 9 оттисков. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)


  На тит. стр. надпись 1905 г. Содержание конволюта: 1. Поклонение золоту / Лафарг П. - Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. - 190, [2] с. - (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север". Кн. ...
1111977
  Лафарг П. Поклонение золоту / П. Лафарг. – М, 1918. – 32с.
1111978
  Лафарг П. Поклонение золоту / П. Лафарг. – М, 1923. – 61с.
1111979
  Масловська С. Поклонилися українцеві, який збудив і просвітив буковинський нарід // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 1


  До 185-річниці з дня народження Юрія Федьковича.
1111980
  Челышев Е.П. Поклонимся великим тем годам // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – с. 6-11. – ISSN 1562-1391
1111981
  Брыжинский М.И. Поклонись борозде / М.И. Брыжинский. – Саранск, 1988. – 400с.
1111982
  Ларин О.И. Поклонись дереву: (О мастерах худож. промысла). / О.И. Ларин. – М., 1985. – 128с.
1111983
  Перевозчиков Г.К. Поклонись земле / Г.К. Перевозчиков. – Ижевск, 1983. – 580 с.
1111984
  Диптан О.К. Поклонись землі. / О.К. Диптан. – К., 1972. – 232с.
1111985
  Блинский А.Д. Поклонись Мугоджарам : повесть / Анатолий Блинский. – Алма Ата : Жазушы, 1977. – 142 с.
1111986
  Бородкин Ю.С. Поклонись роднику / Ю.С. Бородкин. – М., 1989. – 255с.
1111987
  Мартьянов С.Н. Поклонись своей молодости. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1968. – 272с.
1111988
  Сеитов Х. Поклонись холму у дороги : роман / Ходжабек Сеитов; пер. с каракалпак. Э.Арбенова. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1973. – 240 с.
1111989
  Колесников Г.С. Поклонитесь колымскому солнцу. / Г.С. Колесников. – Магадан, 1973. – 191с.
1111990
  Гудима А. Поклонитися любові : роман / А. Гудима. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 271 с.
1111991
  Авдеев Олег Поклониться кобре... / Авдеев Олег, С. Макеев, С. Ригин // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 38-47 : Іл.
1111992
  Алекян Б. Поклоніння // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 34-36. – ISSN 0320 - 8370
1111993
  Ціпко А.В. Поклоніння небесним світлам у язичництві давніх слов"ян // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 119-123. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Розглянуто деякі аспекти релігійного світогляду давніх слов"ян, які сповідали язичництво, що включало в себе різноманітні культи. Одним із найпоширеніших серед них був астральний - культ небесних світил.
1111994
  Дереш Л. Поклоніння ящірці : Як нищити ангелів: Роман / Любко Дереш. – Львів : Кальварія, 2004. – 176 с. – ISBN 966-663-146-6
1111995
  Дереш Л. Поклоніння ящірці : як нищити ангелів : роман / Любко Дереш. – Харків : Фоліо, 2009. – 192 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-3821-0
1111996
  Благов Н.Н. Поклонная гора : [стихи и поэмы / Н.Н. Благов ; предисл. С. Викулова ; ил. В.С. Успенский]. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1975. – 175 с. : ил. – ([Подвиг])


  Циклы: Кипрей. - Ладонь на ладони. - Поэмы: Волга. - Изба.
1111997
  Благов Н.Н. Поклонная гора : стихи и поэмы / Николай Благов ; [худож. В. Афонин]. – Москва : Современник, 1979. – 224 с. : ил., цв. ил. – (Библиотека поэзии "Россия")


  Содерж.: Стихи; Поэмы; Волга; Тракт.
1111998
  Благов Н.Н. Поклонная гора : стихотворения и поэмы / Николай Благов. – Москва : Советская Россия, 1984. – 176 с. : 1 л. портр.


  Содерж.: Стихотворения; Поэмы; Волга; Тракт.
1111999
   Поклонный день. – Краснодар, 1985. – 301с.
1112000
  Рашидов Р.М. Поклоняюсь высокому солнцу : стихи / Р.М. Рашидов; пер. с даргин. – Москва : Современник, 1975. – 157 с.
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,