Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>
1109001
  Божко О. "Роль НСПУ має бути відчутнішою, враховуючи її потенціал" / розмовляла Світлана Чайка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 1, 4


  Про поточний стан справ у господарстві Спілки письменників України розповідає виконувач обов"язків голови НСПУ Олександр Божко.
1109002
  Якушко Н.О. Роль недержавних організацій у веденні гібридної війни: досвід України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 95-100. – (Серія: Державне управління ; № 2 (54)). – ISSN 1813-3401
1109003
  Надточій К. Роль незворотних витрат у процесі виходу підприємства на зовнішній ринок: теоретичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 76-78. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сутність незворотних витрат компаній. Порівняно визначення цього поняття сучасними науковцяма та запропоновано авторську дефініцію. Описано причини виникненя витрат такого виду, а також їх основні риси та характер впливу на ...
1109004
  Янчук П.І. Роль нейрогенних і гуморальних факторів у регуляції кровообігу та кисневого балансу печінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 4-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглядається політика Російської Федерації щодо нерозповсюдження ядерної зброї на етапі її формування початку 1990-х років. Особлива увага приділяється інтенсивним зусиллям російської дипломатії, спрямованим на вивезення ядерної зброї колишнього ...
1109005
  Макарченко А.Ф. Роль нейрогормональных систем гипоталамуса в физиологии и патологии / А.Ф. Макарченко, А.Д. Динабург, А.Д. Лаута. – Киев : Наукова думка, 1978. – 216с.
1109006
  Макаренко А.Ф. Роль нейроногормональных систем гипоталамуса в физиологии и патологии / А.Ф. Макаренко. – К, 1977. – 216с.
1109007
  Антоненко В.Т. Роль нейротрофического и аутоаллергического факторов в патогенезе инфаркта миокарда : Автореф. дис. ... док. мед. наук : К / Антоненко В.Т. ; К мед ин-т. – Киев, 1968. – 28 с.
1109008
  Корнелишин Николай Фокович Роль нейрохимических систем гипоталамуса в регуляции артериального давления и деятельности сердца : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.17 / Корнелишин Николай Фокович; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1972. – 21л.
1109009
  Соловьева А.А. Роль нейтральных липидов в генерации мембранного потенциала субмитохондриальных частиц. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Соловьева А.А.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1109010
  Симакова И.М. Роль нековалентных взаимодействий в стабилизации мембраны Micrococcus lysodefkticus. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Симакова И.М.; АН СССР. Ин-т биохимии им. Н.А.Баха. – М., 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1109011
  Чепинога О.П. Роль некоторых дигидраз в окислительных процессах при мышечной деятельности : Дис... наук: / Чепинога О.П.;, 1940. – 154л. – Бібліогр.:л.147-152
1109012
  Лисовец В.Т. Роль некоторых методов исследования в диагностике рака гортани : Автореф... канд. мед.наук: 753 / Лисовец В.Т.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 16л.
1109013
  Ивашкевич Александра Антоновна Роль некоторых неспецифических факторов в реакции отторжения аллотрансплантированной почки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Ивашкевич Александра Антоновна; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1109014
  Иванов А.В. Роль некоторых структур сосудодвигательного центра в патогенезе острой кровопотери с поддерживаемой гипотензией. : Автореф... канд. мед.наук: 765 / Иванов А.В.; Воен.-мед. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1109015
  Попов Д.В. Роль некоторых физических факторов в процессе вторичной индукции роговицы у Anura : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.11 / Попов Д.В.; МГУ, Биол. фак. – Москва, 1975. – 25c.
1109016
  Ковальчук Л.Я. Роль некоторых экологических факторов в проявлении гетерозиса у гибридов тутового шелкопряда. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ковальчук Л.Я.; АН УССР. – К, 1967. – 16л.
1109017
  Цветкова А.В. Роль некоторыъ видов индустиальных загрязнений в процессах газовых переходов водны в атмосфере : Автореф... канд. физ. мат.наук: 11.00.09 / Цветкова А. В.; МВССО РСФСР, Лен. гидрометеоролог. ин-т. – Л,, 1980. – 16л.
1109018
  Дударев В.П. Роль некотрых внутренних факторов организма и гипоксии в устойчивости к поперечно направленному ускорению : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дударев В.П. ; Ин-т физиологии. – Киев, 1964. – 15 с.
1109019
  Рудых З.С. Роль нелегальных библиотек и подпольных типографий в революционной пропаганде восточносибирских организаций РСДРП (1895-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рудых З.С.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 27л.
1109020
  Москаленко В.В. Роль нелінійних взаємозв"язків точкових та протяжних дефектів в зміні характеристик міцності та пластичності матеріалів під опроміненням : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Москаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 127л. – Бібліогр.: л.118-127
1109021
  Москаленко В.В. Роль нелінійних взаємозв"язків точкових та протяжних дефектів в зміні характеристик міцності та пластичності матеріалів під опроміненням : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.07 / Москаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1109022
  Боярко І.М. Роль нематеріальних активів у створенні цінності компанії : економіка та управління підприємствами / І.М. Боярко, Я.В. Самусевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 86-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1109023
  Крупник А. Роль нематеріальних чинників у розбудові соціальної інфраструктури в Україні за сучасних умов // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 269-283.
1109024
  Михайлов В.А. Роль неметалічних корисних копалин у світовій гірничодобувній промисловості : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, Л.С. Михайлова, В.В. Шунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-15 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Неметаличні корисні копалини (НКК) відіграють значну роль у гірничорудній промисловості провідних країн світу. Наведено дані про видобуток та економічне значення головних типів НКК у світовій економіці. Показано, що Україна має багату ...
1109025
  Цитловская Л.А. Роль неокортекса белой крысы в формировании и воспроизведении сложных систем условных рефлексовк : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Цитловская Л. А.; Биол. фак. – М., 1973. – 25л.
1109026
  Казакова Т. Роль неориторики та коґнітивістики у вивченні поетики пражурналістського тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 44-49


  У статті пропонується методологія використання надбань неориторики та когнітивістики при дослідженні поетики пражурналістських явищ. This article supposes the methodic of using of new rhetorical and kognitivistical in researching poetics ...
1109027
  Возгрін Б.Д. Роль неотектонічних рухів у формуванні ІV (V) "моренної" тераси Дніпра в нижній течії р.Десни // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 68-76 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1109028
  Прохазка А.А. Роль неправительственных организаций в международной борьбе с голодом (конец XIX - начало XX вв.) // Проблемы законности : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 2012. – Вип. 120. – С. 372-379. – ISSN 2224-9818
1109029
  Комяков Олег Алексеевич Роль непроизводственной среды в реализации высшей цели социалистического производства : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Комяков Олег Алексеевич; МВ и ССО УРРС. КГУ им .Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 166л. – Бібліогр.:л.1-16
1109030
  Голыжбин А.Д. Роль непроизводственной сферы в повышении благосостояния трудящихся при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Голыжбин А.Д.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
1109031
  Комяков Олег Александрович Роль непроизводственной сферы в реализации высшей цели социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Комяков Олег Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
1109032
  Грищук Владимир Мефодиевич Роль непроизводственной сферы в реализации высшей цели социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Грищук Владимир Мефодиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1109033
  Грищук Владимир Мефодоевич Роль непроизводственной сферы в реализации высшей цели социалистического производства : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Грищук Владимир Мефодоевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 215л. – Бібліогр.:л.192-215
1109034
   Роль непроизводственной сферы в социалистическом расширенном воспроизводстве. – Киев : Наукова думка, 1982. – 286 с.
1109035
  Пікус Р.В. Роль непропорційного перестрахування у забезпеченні фінансової стійкості страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-29. – (Економіка ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто питання ролі і завдань, які повинно забезпечити непропорційне перестрахування в забезпеченні фінансової стійкості страховика. The article deals with a question of role and tasks, which must be supplied by non-proportional ...
1109036
  Намясенко О.К. Роль непрофільного спеціалізованого вищого навчального закладу у підготовці наукових юридичних кадрів // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 146-154
1109037
  Сотніченко О.А. Роль непрямих податків у регулюванні товарообороту зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 238-243 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1109038
  Микаелян Н.Г. Роль нервной системы в качественных сдвигах секрнтируемого молока. : Автореф... Канд.биол.наук: / Микаелян Н.Г.; АН АрмССР. Ин-т физиологии. – Ереван, 1958. – 23л.
1109039
  Шенгер И.Ф. Роль нервной системы в патологических изменениях легких при охлаждении животного : Автореф... канд. мед.наук: / Шенгер И. Ф.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1953. – 7л.
1109040
  Васильев Н.В. Роль нервной системы в процессах инфекции и иммунитета / Н.В. Васильев. – Томск : Томский университет, 1963. – 142 с.
1109041
  Венедиктова Т.Н. Роль нервной системы в процессах пищеварения и физиологии жажды у сельскохозяйственных животных . : Автореф... канд. ьиол.наук: / Венедиктова Т.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
1109042
  Гуска Н.И. Роль нервной системы в регуляции процессов всасывания в тонков кишечнике собак. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гуска Н.И.; М-во высш.образования УССР. – Одесса, 1959. – 16л.
1109043
  Баранова Н.Ф. Роль нервных и гормональных факторов в регуляции изменений активности холинэстеразы органов : Автореф... канд. биол.наук: / Баранова Н.Ф.; Ин-т физиологии. – Ленинград, 1951. – 8 с.
1109044
  Аракелян Л.А. Роль неспецифических факторов защиты при трипаносомозе : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.19.,03.00.04 / Аракелян Л.А. ; АН Казах. ССР. – Алма-Ата, 1980. – 24 с.
1109045
  Багрій В.А. Роль нестандартної зайнятості в умовах трансформації ринку праці // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7069-34-7
1109046
  Береза А.В. Роль неурядових аналітичних центрів у взаємодії держави та громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 243-249
1109047
  Фесянов П. Роль неурядових екологічних організацій у регулюванні екологічної безпеки в Україні і світі // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 117-125
1109048
  Тараненко О.Г. Роль неурядових організайцій у розв"язанні міжнародних ситуацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 524-535
1109049
  Рябінін Є.В. Роль неурядових організацій в процесах євроінтеграції України: освітньо-інформаційний аспект / Є.В. Рябінін, С.О. Доценко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 312-316. – ISSN 2076-1554
1109050
  Ващук О.М. Роль неурядових організацій у запровадженні мідіації в Україні (практика використання європейського досвіду) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 269-271
1109051
  Себіга І. Роль неурядових організацій у зовнішній політиці США напередодні виборів Президента Сполучених Штатів Америки // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 172-184.
1109052
  Прохазка Г.А. Роль неурядових організацій у міжнародній боротьбі з голодом (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 337-344. – ISSN 2224-9281
1109053
  Кіссе А.І. Роль неурядових організацій у попередженні й врегулюванні етнічних конфліктів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 655-660. – ISSN 1563-3349
1109054
  Шаповал-Дейнега Роль неурядових організацій у процесі формування громадянського суспільства (на прикладі працюючих у сфері профілактики ВІЛ/СНІД) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 91-93. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль неурядових організацій у процесі творення громадянського суспільства в Україні. Оскільки одним із головних чинників розвитку громадянського суспільства є побудова соціального діалогу між державою та громадянами, проаналізовано основні ...
1109055
  Вернудіна І.В. Роль неусвідомлюваного психічного у процесі поетичної творчості (за трактатом Івана Франка "Із секретів поетичної творчості") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С.105-110. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про роль, структуру та витоки поетичної творчості.
1109056
  Рафальський І. Роль неформальних громадських об"єднань у національно-державному самовизначенні України періоду перебудови в СРС // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 73-86
1109057
  Веселова Л.С. Роль неформальных отношений (гуаньси) в социальной жизни КНР после 1949 года: историография вопроса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 112-122. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1109058
  Лебединская Е. Роль нефтегазовых фондов в России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 98-119. – ISSN 0042-8736
1109059
  аль-Дабагх Аббас Хуссейн Роль нефтяной промышленности в развитии экономики Ирака : Автореф... кандидата экон.наук: / аль-Дабагх Аббас Хуссейн; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. Кафедра зарубежных стран. – М., 1965. – 8л.
1109060
  Евграфов Ф.Г. Роль нижегородской партийной организации в строительстве автомобильного завода им.В.М.Молотова : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Евграфов Ф.Г. ; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1953. – 20 с.
1109061
  Миклин Михаил Борисович Роль низкоэнергетических возбуждений аниона в фотолизе и радиолизе кристаллических нитратов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Миклин Михаил Борисович; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1986. – 21л.
1109062
   Роль низших организмов в круговороте веществ в замкнутых экологических системах : Материалы 10-го Всесоюзного совещания (Канев, 1979 г.). – Киев : Наукова думка, 1979. – 336с.
1109063
  Желясков С. Роль Никодима Кондакова у формуванні фондів Музею витончених мистецтв імператорського Новоросійського університету / С. Желясков, В. Левченко, Г. Левченко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 26-50. – ISSN 2310-3310
1109064
  Петренко О.Д. Роль німецької мови в процесах соціальної консолідації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 362-365. – ISBN 966-7890-03-1
1109065
  Петренко О.Д. Роль німецької мови в процесах соціальної консолідації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 365; 6 назв
1109066
  Панаріна О. Роль Німеччини в процесі інтеграції Польщі до Європейського Союзу: Українська перспектива // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 32-38
1109067
  Гільченко О.Л. Роль Німеччини в урегулюванні української кризи / О.Л. Гільченко, Д.М. Вєрютіна // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 84-90. – ISSN 2077-1800


  У статті аналізується участь Німеччини у вирішенні проблеми української кризи 2013-2015 рр. та представлені деякі підходи до визначення самого поняття «українська криза». Розкрито причини, які спонукають Німеччину займати активну позицію у вирішенні ...
1109068
  Петренко К.А. Роль Німеччини у Боснійській війні (1992-1995 рр. ) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 141-146. – ISSN 2076-1554
1109069
  Мельник Р. Роль Німеччини у формуванні позиції європейських держав щодо ситуації на Сході України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 79-83
1109070
  Сидорук Т.В. Роль Німеччини у формуванні спільної позиції ЄС щодо російсько-українського конфлікту // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 33-37. – ISSN 2306-5664
1109071
  Абдрахманов А.И. Роль НКВД в регулировании миграционных процессов в 1917 - в начале 1920-х гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 12. – С.25-27. – ISSN 1812-3805


  Масштабная практика НКВД РСФСР и автономных республик в 1917 - начале 1920-х годов по решению порождаемых массовой миграцией проблем заслуживает серьезного и всестороннего изучения и осмысления.
1109072
  Васильєва Р.Х. Роль новаторів, бригад і ударників комуністичної праці у боротьбі за режим економії / Р.Х. Васильєва, А.А. Подаляк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 46-50. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье освещается важнейший вопрос теории и практики коммунистического строительства - борьба новаторов производства, коллективов и ударников коммунистического труда за осуществление строжайшей экономии трудовых и материальных ресурсов. Анализируя ...
1109073
  Костючков С.К. Роль нових біополітичних знань і технологій в процесі продукування або модернізації освітньо-філософських ідей // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 295-299. – ISSN 2076-1554
1109074
  Садовий Я.М. Роль нових родовищ у розвитку нафтової промисловості Прикарпаття // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 1 назва
1109075
   Роль нових форм організацій наукових досліджень у підвищенні інноваційного потенціалу НАН України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 9-18


  Огляд інноваційних досягнень науковців НАН України, отриманих протягом останніх років.
1109076
  Зінько С. Роль новітніх медіа в акціях протесту на Близькому Сході // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 21-25
1109077
  Пуртов П.Т. Роль новых форм соревнования в повышении экономической эффективности производственной деятельности предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: / Пуртов П.Т.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М,, 1966. – 19л.
1109078
  Скрипник Ю.С. Роль номена morbus в латинському лінгвокультурному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 510-515


  У статті розглядаються особливості коннотацій номена MORBUS на основі аналізу творів латинських авторів разних жанрів та історичних періодів. Досліджено дериваційну продуктивність номена, особливості контекстуального використання та його ...
1109079
  Воскобойник-Шпинта Роль номенклатурної латини у становленні накової мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 77-81


  У статті проаналізовано офіційну, міжнароду, наукову номенклатурну латину; виділено особливий шар спеціальної лексики-номенклатурну латину як наукову субмову, мову-посередник, яка поєднує елементи класичної латини і деякі номенклатурні новотвори.
1109080
  Берстад О. Роль Норвегії у світовому політичному та економічному просторі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 1728-6220
1109081
  Дудченко В. Роль нормативних фактів у сучасному праворозумінні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 120-126. – ISSN 0132-1331
1109082
  Кваша Т.К. Роль нормативно-правового забезпечення у формуванні та реалізації регіональних інноваційних пріоритетів / Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, І.В. Молчанова // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 10-16. – ISSN 2520-6524
1109083
  Котелкин В.И. Роль нормирования труда в развитии социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Котелкин В.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 19 с.
1109084
  Ковальов В. Роль нормування праці в оцінці людського капіталу в структурі трудового потенціалу / В. Ковальов, О. Атаєва, В. Фролов // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 25-28. – ISSN 1728-9343


  Стаття присвячена проблемам удосконалення методології оцінки людського капіталу й трудового потенціалу з використанням методів наукового нормування праці. Запропонований авторами методологічний підхід дозволяє виражати норми праці у вартісній формі, ...
1109085
  Авдюков М.Г. Роль нотариата в охране прав граждан / М.Г. Авдюков, Л.И. Газиянц. – Москва : Юридическая литература, 1963. – 44 с. – (Библиотечка слушателя нар. ун-та правовых знаний)
1109086
  Петров Ю.П. Роль нравственного идела в формировании жизненных планов школьной молодежи : Автореф... канд. философ.наук: 09.624 / Петров Ю.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1109087
  Анисимов С.Ф. Роль нравственного прсвещения в духовном формировании личности / С.Ф. Анисимов. – Москва, 1981. – 64с.
1109088
  Скворцова Н.В. Роль нравственной философии В.С. Соловьева в самосовершенствовании личности / Н.В. Скворцова, Д.В. Сысоев // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 207-209
1109089
  Журавлев А.Л. Роль нравственной элиты в российском обществе : постановка проблемы и возможности исследования / А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 2. – С.5-19. – ISSN 0205-9592
1109090
  Бабушкова Венуше Роль НТР в процессе гуманизации содержания труда (на материалах ЧССР) : Автореф... канд филос.наук: 09.00.02 / Бабушкова Венуше; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 23л.
1109091
  Горюнова С.В. Роль нуклеотидпептидов в клеточном делении водорослей / С.В. Горюнова. – Москва : Наука, 1980. – 199с.
1109092
  Макарчук Микола Юхимович Роль нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку : Дис... доктора біолог.наук: 03.00.13 / Макарчук Микола Юхимович; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1999. – 360л. – Бібліогр.:л.279-348
1109093
  Макарчук М.Ю. Роль нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.13 / Макарчук М. Ю.; КУ. – К., 1999. – 34л.
1109094
  Бурлака Г. Роль О. Кониського в переїзді М. Грушевського до Львова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 80-83. – ISSN 0236-1477


  Письменник, публіцист, філолог, правознавець, фольклорист, педагог і соціолог - це Олександр Кониський. Сам він особливої ваги надавав громадській діяльності, зокрема роботі з молоддю, а М. Грушевського небезпідставно вважав духовним учнем. Вступ М. ...
1109095
  Мекшун Л.М. Роль О.О. Русова у формуванні чернігівського типу земської статистики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 103-107 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1109096
  Шайхаттарова С.В. Роль О.С. Иоффе в развитии института обязательства в советском гражданском праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 9. – С. 29-33. – ISSN 1812-3805
1109097
  Петренко К.А. Роль об"єднаної Німеччини у діяльності ООН // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 237-245. – ISSN 2079-1828
1109098
  Морозов О. Роль об"єктів інтелектуальної власності у конкурентоздатності виробництва / О. Морозов, С. Маргащук // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 1608-6422
1109099
  Авдєєва Г.К. Роль обізнаних осіб під час фіксації доказової інформації // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 138-144. – ISSN 1993-0917
1109100
  Аветисян Д.Д. Роль облачных инструментальных сервисов в подготовке специалистов в области инноваций // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 2, ч. 1. – С.40-44. – ISSN 2073-9613


  С помощью современных систем с-Learning (с - cloud) и мультимедий- ных интерактивных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) можно обеспе- чить эффективную подготовку специалистов в инновациях. Для этого необходимо предварительно создать «облачные» ...
1109101
  Буник Ю. Роль облігацій діаспори для країн, що розвиваються // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66-69. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблему випуску облігацій для діаспори як джерело фінансування національної економіки та фактор розвитку країни. Виявлено міжнародний досвід залучення заощаджень мігрантів та використання їх для випуску облігацій. А також розкрито ...
1109102
  Мачулка О. Роль облікової інформації при складанні фінансового плану та формуванні показників його виконання державними підприємствами // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-32.
1109103
  Майдура Г.С. Роль облікової політики у формуванні амортизаційних відрахувань як джерела відтворення основних засобів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 126-129
1109104
  Довбенко В. Роль облікової політики у формуванні умов розвитку підприємств та їх об"єднань // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 85-91. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1109105
  Воробьев Л.Н. Роль оболочки и цитоплазмы клеток харовых водорослей в избирательном накоплении ионов калия и формирования биоэлектрических потенциалов : Автореф... канд. биол.наук: / Воробьев Л.Н.;. – М., 1965. – 15л.
1109106
  Горкин А.П. Роль обрабатывающей промышленности в постиндустриальной экономике США : Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 20-27 : Табл. – ISSN 0016-7207
1109107
  Горкин А.П. Роль обрабатывающей промышленности в постиндустриальной экономике США (Окончание. Начало см. в № 3 за 2007 г.) = Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 26-29 : Табл. – Бібліогр. 21 назва. – ISSN 0016-7207
1109108
  Кузнецова Т. Роль образа героя в поисках украинской идентичности // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 11-23. – ISSN 1822-5136
1109109
  Дудка В.М. Роль образів інтелектуальної уяви в процесі розуміння і тлумачення наукових текстів / В.М. Дудка, Ю.Л. Трофімов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 125-131. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття ґрунтується на гіпотезі, що наукова і художня творчість в своєму походженні мають загальний психологічний принцип метафоричної тотожності, що проявляє початкову стадію концептуалізації знання. Він визначає виняткову роль у процесі пізнання ...
1109110
  Комаров Володимир Роль образного мислення в процесі формування історичних знань учнів. Від фактів до понять. (На прикладі теми "Утворення Єгипетської держави", 6 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-26
1109111
  Велика Л.П. Роль образної побудови експозиції у системі музейної комунікації (аспект розбудови української школи музеєтворення) : Автореф...канд.мистецтвознавства:17.00.08 / Велика Л.П.;МКіМУ. ХДАК. – Харків, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
1109112
  Аванесян М.О. Роль образов в понимании метафоры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 32-41. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1109113
  Тарасенко В.В. Роль образования в агломерации территориальных кластеров // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 35-37. – ISSN 1726-667Х
1109114
  Веденеева В. Роль образования в концепции инновационного развития экономики // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 4. – С. 68-80. – ISSN 0131-2227


  Сегодня в России создана новая структура высшего профессионального образования, ведущую роль в ней играют федеральные и национальные университеты, призванные готовить специалистов для новой экономики и науки, в том числе инженеров инновационного типа, ...
1109115
   Роль образования в обеспечении развития наноиндустрии (круглый стол) / материал подготовл И.Е. Задорожнюк. // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 9. – С. 25-50. – ISSN 1561-2465


  В конце 2011 г. «Российская газета» провела виртуальный круглый стол, на котором были представлены мнения ведущих специалистов в области нанотехнологий и руководителей вузов, готовящих специалистов соответствующего профиля, относительно перспектив ...
1109116
  Каталов Петр Моисеевич Роль образования в социальном продвижении рабочих. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01. / Каталов Петр Моисеевич; Уральскю гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1974. – 21л.
1109117
  Гергокова Ж.Х. Роль образования в формировании национальной инновационной системы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 7. – С. 22-29. – ISSN 0869-561Х


  Мировой опыт показывает, что поступательное социально-экономическое развитие государства и обеспечение его конкурентоспособности на внешнем рынке (преодоление технологического отставания) обеспечивается, прежде всего, наличием развитой национальной ...
1109118
  Перетягина Н.Н. Роль образования в формировании человеческого капитала информационного общества // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 10. – С. 91-108. – ISSN 1609-4646
1109119
  Гранин Ю.Д. Роль образования и масс-медиа в формировании российской нации. Неутешительные итоги // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 201-212. – ISSN 1606-951Х
1109120
   Роль образования как фактор современного экономического развития (часть третья) / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян, М.С. Нетесова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 7. – С. 34-50. – ISSN 1561-2465
1109121
  Гущина Т.Н. Роль образовательной среды в развитии субъектности старшеклассника в дополнительном образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 45-50. – ISSN 0869-561Х
1109122
  Фролова С.В. Роль образовательной среды в становлении отношения личности к эмиграции // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.103-108
1109123
  Барышникова М.Ю. Роль образовательных кластеров в подготовке специалистов инженерно-технического профиля в интересах развития приоритетных отраслей экономики / М.Ю. Барышникова, А.В. Симонов, И.И. Чиннова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 4, апрель. – С. 5-16. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена вопросам оценки роли образовательных кластеров в решении задачи подготовки специалистов инженерно-технического профиля в соответствии с модернизационными приоритетами в сфере экономики. Сформулированы тенденции в спросе и предложении ...
1109124
  Баран Е.О. Роль образу в медіасоціалізації: особливості // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 79-82


  Розглянуто роль та вплив медіапродукту на формування опорно-образної системи конструкцій у контексті медіасоціалізації дитини. Досліджено форми дитячого сприйняття образних блоків у рекламній площині залежно від вікової категорії. In the article the ...
1109125
  Дідківська В.Т. Роль образу Пікаро для створення ефекту комічності в іспанській новелі-пікаресці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 136-138. – ISBN 966-638-142-7
1109126
  Камінська Н. Роль ОБСЄ у забезпеченні і зміцненні демократії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 91-97. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1109127
  Семенюк Э.П. Роль общенаучных категорий и подходов к познанию в процессе теоретизации науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
1109128
  Ализаде А. Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии науки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 6-10. – ISSN 1810-3944
1109129
  Хасанов А. Роль общесоветских и прогрессивных национальных традиций в атеистическом воспитании трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.06 / Хасанов А. ; АН УзССР , Ученый совет по филос. наукам , Ин-т философии и права. – Ташкент, 1976. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1109130
  Гогель С.К. Роль общества в деле борьбы с преступностью / С.К. Гогель, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. "Общественная польза", 1906. – [4], 282, [1] с. – Библиогр. в примеч.


  На тит. стр. дарственная надпись: В учебную библиотеку студентов юристов университета Св. Владимира от автора
1109131
  Мяльк В. Роль общества эстонских литераторов в развитии эстонской фольклористики. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мяльк В.; Акад. наук Эстон.ССР. – Таллин, 1963. – 29л.
1109132
  Пак Н.Д. Роль общественно-исторических традиций в формировании коммунистической личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пак Н.Д.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 18л.
1109133
  Шлапак Зоя Васильевна Роль общественно-исторической практики в эстетическом воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Шлапак Зоя Васильевна; МГУ. Филос. фак-т. – М., 1973. – 24л.
1109134
  Кучанская С.В. Роль общественно-политической практики в формировании активной жизненной позииции студенческой молодежи : Дис... канд. филос.наук: / Кучанская С. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 188л. – Бібліогр.:л.I-XV
1109135
  Кучанская С.В. Роль общественно-политической практики в формировании активной жизненной позиции студенческой молодежи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кучанская С.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1109136
  Анискевич Алла Сергеевна Роль общественно-политической практики студентов в формировании коммунистической убежденности (На материалах вузов Дальнего Востока) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Анискевич Алла Сергеевна ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1980. – 20 с.
1109137
  Казарина М.А. Роль общественного актива в работе музеев. / М.А. Казарина. – М., 1966. – 60с.
1109138
  Вахидов У.В. Роль общественного мнения в коммунистическом воспитании трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вахидов У.В.; Такентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 22л.
1109139
  Кушерец В.И. Роль общественного мнения в научном управлении развитым социалистическим обществом : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кушерец В. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1980. – 224л. – Бібліогр.:л.196-24
1109140
  Кушерец В.И. Роль общественного мнения в научном управлении развитым социалистическим обществом : Автореф... канд. филосюнаук: 09.00.02 / Кушерец В.И.; КГУ. – Киев, 1980. – 24л.
1109141
  Безвершук Жанна Александровна Роль общественного мнения в нравственном развитии личности в условиях социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Безвершук Жанна Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
1109142
  Безвершук Ж.А. Роль общественного мнения в нравственном развитии личности в условиях социализма. (Общесоциологический анализ) : Дис... канд. филос.наук: / Безвершук Ж. А.;. – К., 1977. – 151л.
1109143
  Безвершук Жанна Александровна Роль общественного мнения в нравстенном развитии личности в условиях социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Безвершук Жанна Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 24л.
1109144
  Безверщук Жанна Александровна Роль общественного мнения в нравстенном развитии личности в условиях социализма. (Общесоциол. анализ.) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Безверщук Жанна Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1109145
  Сафронов Ю.Н. Роль общественного мнения в преодолении религиозных традиций и обычаев : Автореф... канд. филос.наук: / Сафронов Ю. Н.; АОН при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – М., 1968. – 16л.
1109146
  Тарасенко А.А. Роль общественного мнения в регулировании поведения людей в период строительства коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Тарасенко А.А.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1971. – 20л.
1109147
  Клобанов С.В. Роль общественного мнения в совершенствовании социально-психологического климата трудового коллектива научного профиля. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Клобанов С.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 18л.
1109148
  Гурьев М.Н. Роль общественного мнения в трудовом воспитании. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Гурьев М.Н.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 33л.
1109149
  Митрофанов Ю.М. Роль общественного мнения в формировании и развитии коммунистического отношения к труду : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Митрофанов Ю.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 30л.
1109150
  Бишенова М.М. Роль общественного мнения в функционировании национальных традиций. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.09 / Бишенова М.М.; МГУ. – М, 1989. – 24л.
1109151
  Падерин В.К. Роль общественного мнения политической системесоветского общества / В.К. Падерин. – Казань, 1987. – 176с.
1109152
  Целыковский П.Ф. Роль общественного питания в социалистическом обществе и задачи его дальнейшеого развития : Автореф... канд. экон.наук: / Целыковский П. Ф.; Лен. ин-т сов. торг. – Л., 1956. – 16л.
1109153
  Мордкович В.Г. Роль общественной деятельности в коммунистическом воспитании студенчества : Автореф... канд. филос.наук: / Мордкович В.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 19л.
1109154
   Роль общественности в координации работы библиотек. – Л, 1963. – 112с.
1109155
   Роль общественности в координации работы библиотек. – Л, 1963. – 112с.
1109156
   Роль общественности в работе библиотек. – Л, 1963. – 63с.
1109157
   Роль общественности в работе библиотек. – Л, 1963. – 63с.
1109158
  Джанузаков Ш.Д. Роль общественности в укреплении связи школы с жизнью в Киргизии : Автореф... канд. пед.наук: / Джанузаков Ш. Д.; Киргиз.ГУ. – Фрунзе, 1965. – 28л.
1109159
   Роль общественности в управлении производством. – Х, 1968. – 239с.
1109160
  Шешенин Е.Д. Роль общественности и судебных органов в укреплении семейных отношений / Е.Д. Шешенин. – М., 1963. – 30с.
1109161
  Захаров В.И. Роль общественных инетересов в социальном познании : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Захаров В.И.; Акад. обществ. наукр при ЦК КПСС. Каф-ра философии. – Кишинев, 1968. – 18л.
1109162
   Роль общественных наук в борьбе за превращение Москвы в образцовый коммунистический город. – Москва : Московский университет, 1980. – 312с.
1109163
   Роль общественных наук в нравственном воспитании студентов. – Москва, 1986. – 208с.
1109164
  Бурлачук В.Ф. Роль общественных наук в решении социально-экономических и организационно-политических задач. / В.Ф. Бурлачук. – Киев, 1983. – 95с.
1109165
  Рахмонов Тагай Роль общественных наук в управлении социальными процессами при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рахмонов Тагай; Ин-т философии АН СССР. Отд. философии АН ТаджССР. – М., 1973. – 22л.
1109166
  Шептулин А.П. Роль общественных наук в формировании коммунистического мировоззрения / А.П. Шептулин. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1109167
  Скрипко И.А. Роль общественных организаций Украинской ССР в укреплении советско-чехословацкой дружбы и сотрудничества : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.03 / Скрипко И.А.; МВ и ССО УССР; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 19с.
1109168
  Скрипко Ирина Алексеевна Роль общественных организаций Украинской ССР в укреплении советско-чехословацкой дружбы и сотрудничества (70-е - первая половина 80-х годов) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.03 / Скрипко Ирина Алексеевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 217л. – Бібліогр.:л.185-217
1109169
  Индутная Н.Е. Роль общественных организаций Украинской ССР и Польской Народной Республики в укреплении советско-польской дружбы (1944-1969 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Индутная Н.Е.; КГУ. – К., 1970. – 28л.
1109170
  Чигирь А.Е. Роль общественных самодеятельных организаций трудящихся в развитии социалистической демократии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Чигирь А.Е.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1972. – 20л.
1109171
  Дьерд П. Роль общественных фондов в подъемах хозяйства производственных сельскохозяйственных кооперитивов Венгрии. : Автореф... Канд.экон.наук: / Дьерд П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1963. – 15л.
1109172
  Гупало О.Г. Роль общественных фондов поребления в развитии социалистического образа жизни. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Гупало О.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1985. – 23л.
1109173
  Донцова Валентина Ивановна Роль общественных фондов потребления в воспроизводстве квалифицированной рабочей силы. (На материалах машиностроит. пром. БССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Донцова Валентина Ивановна; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
1109174
  Лерман П.М. Роль общественных фондов потребления в воспроизводстве квалифицированных кадров : Автореф... кандидата экон.наук: / Лерман П.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра полит. экономии гуманитарных фак. – Москва, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1109175
  Геворгян Размик Симонович Роль общественных фондов потребления в повышении эффективности производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Геворгян Размик Симонович; АН Арм. ССР. Ин-т экономики. – Ереван, 1981. – 24л.
1109176
  Железнов М.М. Роль общественных фондов потребления в подготовке квалифицированных кадров доя отраслей материального производства : Автореф... канд. экон.наук: / Железнов М. М.; Казан.ГУ, Каф. экон. – Казань, 1966. – 20л.
1109177
  Инягина А.Б. Роль общественных фондов потребления в сближении уровня жизни сельского и городского населения. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Инягина А.Б.; Каз. гос. ун-тет. – Казань, 1974. – 24л.
1109178
  Попельский О.В. Роль общественных фондов протребления в подготовке специалистов в вузах / О.В. Попельский. – Минск, 1989. – 92с.
1109179
  Захаров В.Ф. Роль общественных формирований в укреплении социалистической законности и правопорядка / В.Ф. Захаров. – К., 1982. – 49с.
1109180
  Мамаев Леонид Дмитриевич Роль объединений в соверешнствовании планомерной организации общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Мамаев Леонид Дмитриевич ; МГУ. – Москва, 1977. – 25 с.
1109181
   Роль Объединенного научного совета по фундаментальным географическим проблемам МААН в объединении усилий по решению актуальных задач географии / В.М. Кошляков, Л.Г. Руденко, Л.В. Салтыковская, О.Б. Глезер // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 4-8. – ISSN 1561-4980
1109182
  Щетинин Г.А. Роль Объединенного профсоюза рабочих авиационной, автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения США (ОПРААП) в антимонополистической борьбе американских трудящихся : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.04 / Щетинин Г.А.; Высш.школа проф.движения ВЦСПС. – Москва, 1975. – 29л.
1109183
  Авдеев А.А. Роль объединенных органов РКК-РКИ на Урале в совершенствовании деятельности Советов и развитии народного хозяйства : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Авдеев А.А. ; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1979. – 23 c.
1109184
  Маковецкий М.И. Роль объективного и субъективного в становлении социалистического гуманизма : Автореф... канд. филос.наук: / Маковецкий М. И.; Хар.ГУ. – Х., 1972. – 24л.
1109185
  Ананикян Б.Г. Роль объективных и субъективных факторов в превращении труда в первую жизненную потребность : Автореф... канд. философ.наук: / Ананикян Б.Г.; Ереванский гос. ун-т. Кафедра науч. коммунизма. – Ереван, 1966. – 28л.
1109186
  Пермяков Лев Семенович Роль объективных условий и субъективного фактора в дальнейшем развитии социалистической демократии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Пермяков Лев Семенович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
1109187
  Пермяков Лев Семенович Роль объективных условий и субъективного фактора в дальнейшем развитии социалистической демократии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Пермяков Лев Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1109188
  Пермякова Л.С. Роль объективных условий и субъективного фактора в дальнейшем развитии социалистической демократии. : Дис... Канд. филол. наук.: 09.00.02 / Пермякова Л.С.; Киевский инженерно-строит. ин.-т. – Киев, 1981. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
1109189
  Левыкин И.Т. Роль объективных условий и субъективного фактора в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филоснаук: / Левыкин И. Т.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1960. – 16л.
1109190
  Левченко В. Роль одеських науковців у розвитку відносин у галузі культури із США в першій половині ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті аналізується роль одеських вчених у розвитку відносин із США у галузі культури в першій половині ХХ ст. Увага акцентується на переважно індивідуальному співробітництві одеських науковців і їх американських колег у царині культури на тлі ...
1109191
  Білик А. Роль одеської критики у формуванні репертуару драматичних театрів міста (кінець XIX - початок XX століття) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 155-161. – ISBN 966-8917-08-1
1109192
  Бабенко Б.А. Роль одиничного в онтології Аристотеля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 8-9
1109193
  Цибуляк А.Г. Роль ОДКБ і ШОС у стратегії військово-політичної безпеки Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 80-91


  The article is devoted to the study of the role of regional organizations - OCST and ShOC - for Russia"s military security interests. The article presents different approaches to the possible co-relation between these structures in security cooperation ...
1109194
  Схиртладзе Н.В. Роль одного языка в процессе обучения русскому языку во II и III классах грузинской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Схиртладзе Н.В.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 25л.
1109195
  Мурсагулова Рая Насиб кызы Роль ознакомления с конмнатными и садовыми растениями в умственном воспитании детей. (В старших группах дет. садов Азерб.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мурсагулова Рая Насиб кызы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1974. – 35л. – Бібліогр.:с.35
1109196
  Полонский А.Б. Роль океана в изменениях климата : монография / А.Б. Полонский; НАНУ, Морской гидрофиз. ин-т. – Киев : Наукова думка, 2008. – 184с. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0674-4
1109197
  Кавун Е.Н. Роль окислов металлов в процессе вулканизации каучука дисульфидами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Кавун Е.Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 22л.
1109198
  Гладкіх Є.Ю. Роль окремих елементів живлення у підвищенні стресостійкості рослин за екстремальних погодних умов / Є.Ю. Гладкіх, Ю.О. Круподеря, Є.В. Панасенко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 55-63. – ISSN 1992-4224
1109199
  Водянніков О.Ю. Роль окремої думки судді в розвитку конституційної юриспруденції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 15-22. – ISSN 1993-0909
1109200
  Чумаков Н.М. Роль оледенений в биосфере // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 694-702 : рис. – Библиогр.: с. 701-702. – ISSN 0016-7886
1109201
  Винниченко Г.П. Роль оледенений в формировании конфыгурации речной сети (на примере горных стран юго-востока Средней Азии и равнинных областей Юга Украины) / Г.П. Винниченко, А.В. Давыдов, М.Т. Таджибеков // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 63-69. – Библиогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
1109202
  Стаднюк Т. Роль Олександра Яковича Шульгина в розбудові суверенної Української Народної Республіки // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 116-118.
1109203
  Доценко М.В. Роль онімної опозиції у формування образів села і міста у романі В. Підмогильного "Місто" // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 62-69. – ISSN 2077-1932
1109204
  Пашнюк Л.О. Роль оновлення основних фондів в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 4-9
1109205
  Савеленко Л.М. Роль ономастичного компонента у формуванні естетичної значущості граматичної категорії числа іменника в поетичних текстах постмодернізму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 233-237


  У статті розглянуто особливості вживання форм множини власних іменників у поезії постмодерну. З"ясовується роль ономастичного компонента в створенні образної виразності поетичних творів. В статье рассматриваются особенности употребления форм ...
1109206
  Калуга Володимир Федорович Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г. Арендт) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Калуга В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 176л. – Бібліогр.: л.167-176
1109207
  Калуга Володимир Федорович Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г. Арендт) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Калуга В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
1109208
  Болгов О.Є. Роль ООН в забезпеченні міжнародної безпеки після "Холодної війни" (Міжнародно-правові питання) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.11 / Болгов О. Є.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1109209
  Боглов О.Е. Роль ООН в обеспечении международной безопасности после окончания " холодной войны" : Дис. ... канд. юридич. наук / Боглов О. Е.; КУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1999. – 150л. – Бібліогр.:л.139-148
1109210
  Пахович М.М. Роль ООН в протидії транснаціональній організованій злочинності // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 242-244. – ISBN 966-660-151-6
1109211
  Гуменюк Б.І. Роль ООН в регулюванні ірако-кувейтського конфлікту та зміцнення системи безпеки в зоні Перської затоки / Б.І. Гуменюк, В.І. Резніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 37-40. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1109212
  Новицька О.В. Роль ООН в управлінні міграційними процесами на Близькому Сході // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 46-52. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1109213
  Бекяшев Д.К. Роль ООН в формировании и развитии международно-правовой концепции устойчивого рыболовства в Мировом океане // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 16-20. – ISSN 1812-3910
1109214
  Щенин Р. Роль ООН и ВТО в регулировании и развития международного бизнеса // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 12. – С. 8-14. – Библиогр.: на 16 пунктів
1109215
  Гуцман М.Я. Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Гуцман М.Я.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2008. – 212л. – Бібліогр.: л.188-212
1109216
  Гуцман М.Я. Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму : автореф. дис. ... канд. політ наук: спец.:23.00.04 - політ. пробл. міжнар. системи та глобал. розвитку / Гуцман М.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1109217
  Касьян О.О. Роль ООН у вирішенні гендерних проблем сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 157-162


  Стаття присвячена діяльності ООН у забезпеченні рівності прав і свобод жінок і чоловіків. Розглянуто політико-правові засади діяльності ООН щодо вирішення гендерних проблем. Описані основні механізми та інструменти ООН щодо реалізації гендерної ...
1109218
  Гуменюк Алла Германівна Роль ООН у врегулюванні конфліктів на терені колишньої Югославії (перша половина 90-х рр.) : Дис... канд. політичнихнаук: 23.00.04 / Гуменюк Алла Германівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 2000. – 204л. – Бібліогр.:л.183-204
1109219
  Гуменюк А.Г. Роль ООН у врегулюванні конфліктів на терені колишньої Югославії. : Автореф... Канд.політич.наук: 23.00.04 / Гуменюк А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 22л.
1109220
  Шинкаренко І.В. Роль ООН у врегулюванні податкових відносин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 69-75


  В цій статті автор аналізує роль ООН у врегулюванні податкових відносин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, зокрема проблему подвійного оподаткування, яка негативно впливає на економічне зростання країн, що розвиваються. Розглядає ...
1109221
  Шинкаренко Т.І. Роль ООН у дієвості інституту міжнародної відповідальності за правомірну діяльність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 63-68


  Стаття присвячена міжнародній відповідальності за згубні наслідки дій, не заборонених міжнародним правом. Статья посвящена международной ответственности за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом. The article is dedicated to ...
1109222
  Чорнобай Д.В. Роль ООН у дієвості інституту міжнародної відповідальності за правомірну діяльність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 63-68


  Стаття присвячена міжнародній відповідальності за згубні наслідки дій, не заборонених міжнародним правом.
1109223
  Сачаво А.Г. Роль ООН у запобіганні та припиненні збройних конфліктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 157-161.


  Розкрито сутність миротворчої діяльності ООН, її історичне, соціальне та політичне підгрунтя, шляхи реалізації і документальне закріплення. Наведено деякі статистичні дані зазначеної діяльності з 1948 року й донині. Розкрито роль України як ...
1109224
  Муфак Зияд Тамир Роль ООН у мирному розв"язанні спорів і конфліктів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.135-139. – ISSN 0132-1331
1109225
  Гуменюк А.Г. Роль ООН у реалізації Дейтонської угоди та інших міжнародних мирних угод під час конфлікту на терені колишньої Югославії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-113. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розкрито механізм, методи та підходи ООН щодо імплементації Дейтонської угоди та інших мирних угод у врегулюванні конфлікту на терені колишньої Югославії.
1109226
  Рижков М.М. Роль ООН у розвитку діалогу між цивілізаціями, культурами та релігіями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С.3-10
1109227
  Піскорська Г.А. Роль ООН у формуванні глобального інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 33-37


  Організація Об"єднаних Націй є важливим міжнародним органом, який тзначає політичний вигляд глобального інформаційного суспільства. В рамках ООН формуються базові принципи та цілі міжнародного співробітництва, зокрема в контексті побудови глобального ...
1109228
  Колісник П.І. Роль опадів у вилученні домішок з атмосфери / П.І. Колісник, К.Д. Ткаченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 33-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 19)
1109229
  Ткаченко К.Д. Роль опадів у зменшенні забруднення атмосфери / К.Д. Ткаченко, П.І. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 133-137 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1109230
  Ромась М.І. Роль опадів у надходженні мінеральних речовин на територію України в теплий і холодний періоди року / М.І. Ромась, Ю.І. Мельничук, В.М. Семерик // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 2001. – Вип. 87. – С. 132-138. – ISBN 966-540-042-8
1109231
  Костін М.І. Роль оперативно розшукової діяльності у вирішенні завдань доказування у кримінальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.68-74
1109232
  Вишнева Л.В. Роль опережающего отражения в формировании гимнастических навыков : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Вишнева Л.В.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1966. – 27л.
1109233
  Петренко М.О. Роль оподаткування зовнішньої торгівлі у зростанні доходів бюджету : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1109234
  Кербаж Н.Н. Роль оптимизации информационно-управляющих систем в экономическом развитии предприятия // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.48-54
1109235
  Костев В.М. Роль оптимизационной деятельности в развитии практики / В.М. Костев, Г.П. Стежко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1109236
  Копитець Н.Г. Роль оптової торгівлі у ринковій економіці країни // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 282-287. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1109237
  Чайлд Г. Роль организаторов в процессах развития / Г. Чайлд. – М., 1948. – 146с.
1109238
  Тоббит Дьедонне Роль организации Африканского единства в урегулировании конфликтов в Африке : 23.00.04: Дисс. ... канд. полит. наук / Тоббит Дьедонне; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т международных отношений. – Киев, 1999. – 206л. – Бібліогр.:л.186-195
1109239
  Харченко М.П. Роль Организации Объединенных Наций в процессе признания государств. Право народов на самоопределение на примере самопровозглашенных государств постсоветского пространства // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 5 (80). – С. 8-11. – ISSN 1812-3910
1109240
  Козьяков Ю С. Роль организации объединенных наций в содействии и обеспечении выполнения норм международного права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Козьяков С.Ю,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
1109241
  Козьяков Сергей Юрьевич Роль Организации Объединенных Наций в содействии и обеспечении выполнения норм международного права : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Козьяков Сергей Юрьевич; МВ и ССО УССР.КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 211л. – Бібліогр.:л.189-211
1109242
  Морозов А.А. Роль организационных решений при построении автоматизированных систем общегосударственного значения / А.А. Морозов, В.В. Вишневский
1109243
  Морозов А.А. Роль организационных решений при построении автоматизированных систем общегосударственного значения / А.А. Морозов, В.В. Вишневский // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 37-43. – ISBN 978-966-622-589-7
1109244
   Роль организмов в газообмене почв. – М, 1986. – 69с.
1109245
   Роль организмов в газообмене почв. – М, 1986. – 69с.
1109246
  Беннет-Кларк Роль органических кислот в обмене веществ растений / Беннет-Кларк. – М.-Л., 1938. – 132с.
1109247
  Осадчая Наталия Николаевна Роль органических соединений в процессе трансформации меди(II) в водоемах комплексного и рыбохозяйственного назначения : Дис... канд. географическихнаук: 11.00.07 / Осадчая Наталия Николаевна; Ин-т гидробиологии АН Украины. – К., 1993. – 239л. – Бібліогр.:л.212-239
1109248
  Войткевич Г.В. Роль органического вещества в концентрации металлов в земной коре / Г.В. Войткевич. – Москва, 1983. – 156с.
1109249
  Монаєнко А.О. Роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 158-161. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1109250
   Роль органів влади та управління в транскордонному співробітництві Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць. Спецвип. / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 18-26. – (Економіа ; Вип. 20 Спец. випуск ;Транскордонне співробітництво в умовах розширення ЄС на Схід)
1109251
  Пендюра М.М. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні права людини на безпеку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 186-192.
1109252
  Пушкар Ольга Роль органів державного управління у забезпеченні конституційних прав і свобод громадян у контексті європейських традицій публічного врядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 67-74
1109253
  Намчук В.А. Роль органів державного управління у формуванні та розвитку соціальної держави : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Намчук Віктор Антонович ; Нац акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1109254
  Черленяк І. Роль органів державної влади в зростанні еволюційних ресурсів країни // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 39-50
1109255
  Жан-Поль Коста Роль органів державної влади, особливо судів, та майбутнє захисту прав людини в Європі // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 (131). – С. 11-19


  Доповідь Голови Європейського Суду з прав людини Жана-Поля Коста на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України".
1109256
  Черняк Є.В. Роль органів конституційної юстиції в процесі внесення змін до Основних Законів (Конституцій) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 42-52
1109257
  Захарова С.Г. Роль органів місцевого самоврядування в розвитку індустрії туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 119-125. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1109258
  Обухова О. Роль органів місцевого самоврядування в становленні та розвитку транскордонного співробітництва України та Республіки Польща // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 81-86. – ISSN 2305-9389
1109259
  Азаров М.Я. Роль органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-13 : Рис.
1109260
  Строкань В. Роль органів місцевого самоврядування у процесі реформування земельних відносин // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 4 (34). – С. 269-276.
1109261
  Попов О. Роль органів місцевого самоврядування у створенні та забезпеченні функціонування спеціальних (вільних) економічних зон // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 121-126
1109262
  Нікітін Ю.О. Роль органів міського самоврядування у благоустрої міст Лівобережної та Слобідської України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 33 (421), листопад. – С. 2-6
1109263
  Нікітін Ю. Роль органів міського самоврядування Харківської, Полтавської та Чернігівської губерній у розвитку протипожежної охорони у другій половині XIX ст. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 20-29
1109264
  Влад В.Ф. Роль органів прокуратури при забезпеченні виконання судових рішень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 409-411. – ISSN 2219-5521
1109265
  Захарчук Г. Роль органів прокуратури у боротьбі зі злочинами, пов"язаними з торгівлею людьми // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 24-32
1109266
  Северин О. Роль органів самоврядування в реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 269-278.
1109267
  Трофімцов В. Роль органів спеціального призначення в системі суб"єктів протидії тероризму в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 135-139
1109268
  Городовенко В. Роль органів суддівського самоврядування в забезпеченні незалежності судової влади // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.118-122
1109269
  Бєлкін Л.М. Роль органів юстиції України в реалізації судових рішень про визнання нормативно-правового акта незаконним (нечинним) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 126-129
1109270
  Тоббіт Д. Роль організації африканської єдності у врегулюванні конфліктів в Африці. : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.04 / Тоббіт Д.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1999. – 19л.
1109271
  Котляр О.І. Роль організації з безпеки і співпраці в Європі у сфері захисту національних меншин // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 54. – С. 3-10.
1109272
  Тодоров І. Роль організації з безпеки і співробітництва в Європі в забезпеченні дотримання прав людини / І. Тодоров, О. Швець // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 119-122. – ISSN 1728-9343
1109273
  Тимошик В.Ю. Роль організації іпотечного ринку в комплексному розвитку фінансово-кредитної системи України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 247-252. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1109274
  Грабажей Владилен Миколайович Роль Організації Об"єднаних Націй в урегулюванні ірано-іракського конфлікту і політика США : Дис... канд. іст. наук: 07.00.03 / Грабажей Владилен Миколайович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка, Укр. ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1994. – 200л. – Бібліогр.:л.187-189
1109275
  Грабажей В.М. Роль Організації Об"єднаних Націй в урегулюванні ірано-іракського конфлітку і поітика США : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.03 / Грабажей В. М.; МО України, КУ, Україн. ін-т Міжнарод. віднос., Каф. іст. міжнар. організ. і диплм. служби. – Київ, 1994. – 22с.
1109276
  Моргентал В. Роль Організації Об"єднаних Націй у вирішенні міжнародних конфліктів / В. Моргентал, Г.Г. Динис // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 167-170. – ISBN 978-966-2609-60-8
1109277
  Гой В.А. Роль Організації Об"єднаних Націй у вирішенні проблеми Західної Сахари // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 218-222
1109278
  Осипенко О.О. Роль Організації Об"єднаних Націй у забезпеченні міжнародного миру та безпеки // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2010. – С. 142-146. – (Право ; № 1). – ISBN 978-966-388-252-9
1109279
  Молдаван Л.В. Роль організації ринку у формуванні сприятливого конкурентного середовища в аграрному секторі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 200-209


  Досліджено роль організації ринку у формуванні сприятливого конкурентного середовища. Визначено ефективність системи розподілу й обміну в аграрному секторі. Запропоновано шляхи оптимізації каналів розподілу сільськогосподарської продукції і кількості в ...
1109280
  Євтух В. Роль організаційно-громадської діяльності зарубіжних українців у збереженні їх етнічної самобутності // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 18-25
1109281
  Митрофанова А.С. Роль організаційно-економічних відносин у взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 157-162. – ISSN 2222-4459
1109282
  Даниляк О. Роль організаційно-правових механізмів у розвитку державної політики у сфері природно-заповідної справи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 236-245.
1109283
   Роль організаційної культури в діяльності сучасних організацій: аналіз основних підходів / Л.М. Карамушка, В.І. Лагодзінська, В.М. Івкін, О.С. Ковальчук // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 225-229. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1109284
  Осадча Н.М. Роль органічних сполук у процесі трансформації міді (2) у водойомах комплексного і рибогосподарського призначення. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.07 / Осадча Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 23л.
1109285
  Вдовиченко А.В. Роль органічного сільського господарства в системі природогосподарювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 30-35. – ISSN 2306-6792
1109286
  Бухаров Н.Н. Роль органов внутренних дел в обеспечении избирательных прав граждан / Н.Н. Бухаров, С.В. Солодовникова // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805
1109287
  Нестерова Н.И. Роль органов внутренних дел в реализации гражданско-правовых средств борьбы с нетрудовыми доходами : Лекция / Н.И. Нестерова. – Хабаровск, 1989. – 28с.
1109288
   Роль органов внутрнних дел в преодолении антиобщественных проявлений. – Киев, 1988. – 136 с.
1109289
  Федоров И.В. Роль органов местного самоуправления в становлений социальной работы в территориальной громаде: теоретические подходы к пониманию становлення системы // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 285-294. – ISSN 1563-3349
1109290
  Ванькович Е. Роль органов местного управления и самоуправления в развитии возобновляемой энергетики Республики Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 323-324. – ISBN 978-617-7069-14-9
1109291
  Сиснев В.А. Роль органов народного контроля как активных помощников партии в осуществлении ее решений по повышению культурного уровня трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Сиснев В.А.; Акад.общевтв.наук при ЦК КПСС. – М, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1109292
  Аль Шару Джехад Маджет Мохаммад Роль органов ООН в борьбе с расизмом и расовой дискриминацией // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 364-373. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1109293
  Невский А.И. Роль органов партийно-государственного контроля в борьбе партии за выполнение заданий семилетнего плана (1962-1965 гг.) (По материалам Сарат., Ульян. и Пенз. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Невский А.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 18л.
1109294
  Воронин Александр Иванович Роль органов партийно-государственного контроля в укреплении союза рабочего класса и крестьянства в Восточной Сибири (1924-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воронин Александр Иванович; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1979. – 23л.
1109295
  Тарнавский Георгий Степанович Роль органов прокуратуры в соблюдении законности в колхозах : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Тарнавский Георгий Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1109296
  Тарнавский Георгий Степанович Роль органов прокуратуры в соблюдении законности в колхозах. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Тарнавский Георгий Степанович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 185л. – Бібліогр.:л.I-XXII
1109297
  Козулин А.И. Роль органов юстиции в обеспечении единства правового пространства Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 45-50. – ISSN 0132-0769
1109298
  Сыроед Т. Роль органов, осуществляющих расследование, в международном уголовном судопроизводстве // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 65-70
1109299
  Вінярська Н.Р. Роль орфографії у створенні смислу рекламного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 221-225. – ISBN 966-594-420-7
1109300
   Роль осадочных пород в распределении рассеянных углеводородных газов. – Москва : Недра, 1976. – 142с. – Библиогр.: с.137-140
1109301
  Егоров А.В. Роль осведомительной информации в зрительном восприятии движения. : Автореф... Канд.психол.наук: 731 / Егоров А.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1969. – 26л.
1109302
  Москаленко Д.С. Роль освіти в забезпеченні конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 69-70.
1109303
  Скотна Н. Роль освіти в цивілізаційному вихованні молоді // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 114-118
1109304
  Дука О.А. Роль освіти дорослих в організації нової системи навчання персоналу державної кримінально-виконавчої служби України / О.А. Дука, А.М. Григоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 47-52. – ISSN 2312-1831
1109305
  Яненкова І.Г. Роль освіти і науки для економічного росту і розвитку суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 6-9. – ISSN 2306-6806


  Узагальнено погляди видатних вчених на роль освіти і науки. Визначено тенденції зростання ролі освіти і науки у забезпеченні економічного розвитку суспільства. Проаналізовано динаміку кількості наукових кадрів, виконання наукових робіт за секторами ...
1109306
  Філінюк В.А. Роль освіти у повсякденному житті селян Наддніпрянської України у період Центральної Ради // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 68-69


  У статті робиться спроба висвітлити стан селянської початкової освіти в умовах освітньої реформи Центральної Ради.
1109307
  Ушенко Н.В. Роль освіти у формуванні людського капіталу України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 260-266. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1109308
  Давидюк Олена Олександрівна Роль освіти у формуванні соціального статусу жінок : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Давидюк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222л. – Бібліогр.: л.204-222
1109309
  Давидюк Олена Олександрівна Роль освіти у формуванні соціального статусу жінок : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Давидюк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1109310
  Ніколаєнко С. Роль освіти у формуванні трудового потенціалу України // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 16-21. – ISSN 1682-2366
1109311
  Карпова І.В. Роль освітніх інвестицій в нагромадженні людського капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 78-80. – ISSN 2306-6814
1109312
  Безлюдна В.В. Роль освітніх інновацій у процесі вивчення іноземних мов у вищій школі / В.В. Безлюдна, Р.О. Безлюдний // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 293-299. – ISSN 2312-5993


  З"ясовано роль освітніх інновацій в процесі вивчення іноземних мов у вищій школі. У дослідженні використовувалися теоретичні методи (системно-аналітичний, термінологічний аналіз педагогічної наукової літератури, вивчення та узагальнення педагогічного ...
1109313
  Зязюн Л.І. Роль освітньо-виховних інформаційних технологій та їх вплив на розвиток особистості в освітній системі Франції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 282-289


  В статті аналізується розвиток ефективної системи медіаосвіти Франції та її вплив на процеси соціалізації молодого покоління, забезпечення ефективної взаємодії молоді з сучасною системою медіа формування у них медіапрамотності, медіа культури та медіа ...
1109314
  Конончук А.И. Роль освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу у професійному становленні студентської молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 101-104. – (Педагогічні науки)


  Висвітлено питання впливу освітньо- виховного середовища ВНЗ на професійну соціалізацію студентської молоді.
1109315
  Дякова О.В. Роль освітньо-наукових закладів у збереженні ідентичності української діаспори західноєвропейських країн // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 492-505
1109316
  Комарова О.А. Роль освітнього потенціалу в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 19-27 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1109317
  Кравчук Г. Роль Осипа Олеськова в історії канадських українців // Український голос. – Вінніпег, 2016. – 16 жовтня (ч. 19/20). – С. 8


  З нагоди 125-ліття поселення українців в Канаді.
1109318
  Гаврилов Н.В. Роль осмотических коэффициентов компонентов в термодинамике смешанных растворов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Гаврилов Н.В.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1109319
  Городиський І.М. Роль основних принципів міжнародного права в регулюванні відносин з приводу іноземних військових баз // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 102-109
1109320
  Гаврилюк В.А. Роль основного вопроса философии в гносеологическом обосновании единства материализма и диалектики / В.А. Гаврилюк, Р. Исраилова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1109321
  Джунь Б.М. Роль основных фондов коммунального хозяйства в расширенном социалистическом воспроизводстве и эффективность их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Джунь Б.М.; АН УССР. – К, 1968. – 20л.
1109322
  Погребняк С. Роль основоположних принципів права в забезпеченні прав людини // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 71-77. – ISSN 1993-0909
1109323
  Погребняк С.П. Роль основоположних принципів у застосуванні права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 124-134. – ISSN 1818-992Х
1109324
  Борисов Л.П. Роль Осоавиахима в социалистическом строительстве и укреплении обороноспособности СССР (1927-1941 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Борисов Л.П.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1967. – 25л.
1109325
  Яра О. Роль особ злочинця в механізмі злчинної поведінки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 115-117.
1109326
  Бабік Н.С. Роль особистих каналів зв"язку Дж. Кеннеді - М. Хрущов у врегулюванні Карибської кризи 1962 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-66. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено функціонування особистих каналів зв"язку між президентом США Дж. Кеннеді і радянським лідером М. Хрущовим, їхню роль у врегулюванні Карибської (Кубинської ракетної) кризи 1962 р. The article deals with the functioning of the private ...
1109327
  Сосницька Я. Роль особистих селянських господарств у виробництві продукції тваринництва регіону (на прикладі Волинської області) / Я. Сосницька, Л. Маковецька // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 54-60. – ISSN 2413-7154


  Тваринництво є однією із провідних галузей сільського господарства Волинської області, оскільки забезпечує продовольчу безпеку регіону та економічний прибуток індивідуальних селянських господарств, які є основними виробниками продукції даної галузі. ...
1109328
  Симоніна Н.В. Роль особистих якостей лідера і візуальні аспекти формування та руйнування іміджу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 162-168
1109329
  Овчарова О.А. Роль особистісного чинника в політиці // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 50-56
1109330
  Ткач Д.І. Роль особистого фактора у започаткуванні українсько-угорських стосунків // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 70-82
1109331
  Шевченко О.В. Роль особистостей у публічній дипломатії як чинник створення позитивного іміджу країни / О.В. Шевченко, Ю. Ущина // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 184-187
1109332
  Дем"яненко Н.М. Роль особистості викладача у становленні педагогіки як навчальної дисципліни (досвід Київського класичного університету) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-70. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано значення особистості викладача в історії становлення педагогіки як навчальної дисципліни та започаткуванні провідних предметів педагогічного циклу Київського класичного університету (другу половину ХІХ - ХХ століття).
1109333
  Іваницька М.Л. Роль особистості перекладача в міжкультурному діалозі: Петро Рихло будівничий моста між літературами // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 124-128. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано матеріал про вченого, перекладача і популяризатора німецькомовної літератури Буковини Петра Рихла. Визначено головні риси його індивідуального стилю та роль особистості в міжкультурних контактах.
1109334
  Матвіїшин О. Роль особистості перекладача у міжмовній комунікації: творче кредо Анни-Галі Горбач // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 190-194. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1109335
  Жаровська І. Роль особистості у державно-владних відносинах // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 1561-4999
1109336
  Гордієвська Г. Роль особистості у міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 28-30.
1109337
  Чабанов В.Г. Роль особистості у формуванні етнокультурної самобутності спільноти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 179-182
1109338
  Макієнко О. Роль особливої Всеукраїнської архівної комісії та її місцевих інституцій у розвитку архівної справи в регіонах України // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 33-45. – ISSN 2306-4323
1109339
  Шатіло Л.О. Роль островів Егейського моря в неолітизації Південно-Східної Європи в історіографії // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 95-101. – ISSN 1996-9872
1109340
  Тимохин К. Роль островов в мировой економике на примере новых дел Международного суда ООН в отношении островных территорий и разграничения морских пространств // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 7. – С. 65-74.
1109341
  Ярошенко Р. Роль острозьких першодруків у історії розвитку видавничої справи // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (151), березень. – С. 44-46
1109342
  Вихрева Г.М. Роль отбора в комплектовании / Галина Михайловна Вихрева // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 10 (155). – С. 48-51. – ISSN 1726-6726
1109343
  Максимов С.И. Роль ответственности в процессе разрешения социальных противоречий : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Максимов С. И.; МВССО УССР, Хар. ГУ. – Х., 1986. – 17л.
1109344
  Луксик И.Е. Роль отношения и связи в определении философских категорий качества и количества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1109345
  Рудик С. Роль оточення в житті Олександра Олеся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 15


  Олександр Іванович Кандиба (1878-1944) - український письменник, поет, драматург, представник символізму. Свої твори публікував під псевдонімом Олександр Олесь.
1109346
  Рудик С. Роль оточення в житті Олександра Олеся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 15
1109347
  Криводубский В.Н. Роль отрицательной спиральной турбулентной вязкости в концентрации магнитных полей на Солнце // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 45-46
1109348
  Жигалин Н.С. Роль отрицация в структурной организации сложноподчиненного предложения : Автореф... канд. филол.наук: / Жигалин Н. С.; МГУ. – М., 1973. – 24л.
1109349
  Александрова А.Ю. Роль официальных формирований в развитии института гражданского брака в дореволюцеонной России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 20-23. – ISSN 1812-3805
1109350
  Гоков Олег Олександрович Роль офіцерів генерального штабу в здійсненні зовнішньої політики Російської імперії на мусульманському сході в другій половині 19 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Гоков О.О.; ХНУ ім. В.Н.Кірова. – Харків, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв.
1109351
  Базилюк А.В. Роль офіційної допомоги розвитку в реорганізації транспортної системи України / А.В. Базилюк, О.О. Миненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 40-48. – ISSN 1993-6788
1109352
  Данилова Ю.Ю. Роль офшорних банківських зон у фінансовому секторі країн Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 104-106
1109353
  Славік Р.В. Роль офшорних зон у вивозі капіталу з України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 181-188. – (Економіа ; Вип. 19)
1109354
  Ткаченко Є. Роль офшорних зон у розгортанні світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 275-279
1109355
  Бозуленко О. Роль офшорної фінансової діяльності у світовій фінансовій системі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-53. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1109356
  Бозуленко Олена Роль офшорної фінансової діяльності у світовій фінансовій системі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1109357
  Хейфец Борис Аронович Роль офшоров в глобальной экономике // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 69-76. – Бібліогр.: с. 69, 72-76. – ISSN 0131-2227
1109358
   Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття : (Матер-ли конф., присвяч. 75-річчю Канівського природного заповідника, М.Канів, 8-10 верес. 1998 р.). – Канів, 1998. – 319с. + + додаток. – ISBN 966-7459-13-4
1109359
  Приходько А.И. Роль оценки в отображении национально-язіковой картині мира // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 117-120. – Бібліогр.: Лит.: с. 120-121;. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1109360
  Бельская Н.А. Роль оценочной функции психики в структуре эстетической одаренности : пособие / Н.А. Бельская ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т одаренного ребенка. – Киев : Институт одаренного ребенка НАПН Украины, 2014. – 93, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 91-93. – ISBN 978-966-2633-34-4
1109361
  Шолойко А.С. Роль оцінки ризиків при прийнятті рішень суб"єктами господарювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 416-422


  Здійснено огляд основних визначень поняття "рішення". Узагальнено етапи прийняття рішень. Визначено місце та роль оцінки ризиків серед етапів прийняття рішень суб"єктами господарювання. З"ясовано спільність методів для оцінки ризиків та для прийняття ...
1109362
  Бубновець В.В. Роль оцінювання земель у формуванні ринку земель сільськогосподарського призначення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-57. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1109363
  Ведин Ю.П. Роль ощущений и восприятий в процесса познания : Автореф... канд. филос.наук: / Ведин Ю.П.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1963. – 15л.
1109364
  Стопченко Н. Роль П. Куліша у формуванні державницької ідеї та в становленні української літературної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-28. – (Українознавство ; Вип. 4)


  Аналізується проблема освіченої, талановитої та працьовитої особистості в складну епоху ХІХст. Розглядається життєвий та творчий шлях Пантелеймона Куліша, його місце в історії української літератури, утвердження високої національної ідеї у творчому ...
1109365
  Коваленко Н.Д. Роль П.Г. Житецького у вивченні історичної фонетики української мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 22-23
1109366
  Сердюков А.Р. Роль П.Н.Лебедева и его школы в организации и развитии отечественной физики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сердюков А.Р.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физич. ф-тет. – М., 1953. – 11л.
1109367
  Колодков М.Б. Роль П.Н.Ткачева в формировании идеологии терроризма в России во второу половине XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 23. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются труды русского публициста, литературного критика и юриста П.Н.Ткачева, его роль в формировании идеологии терроризма в России во второй половине XIX вб
1109368
  Слободянюк Н. Роль П.О. Куліша в становленні української літературної мови // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С.77-80
1109369
  Івасюк З.А. Роль паблік рілейшнз у формування міжнародного іміджу України // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 174-175
1109370
  Кочубей М.И. Роль павадков и почвообразования в дельте Аму-Дарьи : Автореф... канд. биол.наук: / Кочубей М.И.; АН Узбек. ССР. Ин-т почвоведения. – Ташкент, 1958. – 15л.
1109371
  Баган О.Р. Роль Павла Тичини у творенні естетичної парадигми соцреалізму. (До проблеми: "Митець і тоталітаризм") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 17-23. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1109372
  Орловський І.М. Роль палеогеографічних умов в осадочному марганцеворудному процесі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 27-32. – Бібліогр.: 19 назв
1109373
  Назаркин Л.А. Роль палеоклимата в прогнозах нефтеносности крупных регионов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Назаркин Л.А.; М-во высш.образования СССР. – Саратов, 1955. – 20л.
1109374
   Роль палеонтологии в развитии отечественной геологии : (к 100-летию геологической службы страны); Тезисы докладов 27 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (26-30 января 1981г.). – Ленинград, 1981. – 88с.
1109375
   Роль палеонтологии в развитии отечественной геологии. – Ленинград : Наука, 1985. – 188с.
1109376
  Шамрай І. Роль Папи Римського Іоанна Пала II у поваленні комуністичного режиму в Польщі (1978 - 1989 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 265-268. – ISBN 978-966-171-793-9
1109377
  Столярова А.А. Роль параграфічних та графічних засобів у створенні зв"язності новогрецького законодавчого тексту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 326-331


  У статті досліджено роль параграфічних та графічних засобів у забезпеченні композиційно-структурної зв"язності новогрецького законодавчого тексту на матеріалі чинних кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції, а також спеціальних ...
1109378
  Хаєцький Г.С. Роль парадинамічних зв"язків у формуванні внутрішньоаквальних антропогенних ландшафтів Поділля / Г.С. Хаєцький, О.Д. Лаврик // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 230-235. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
1109379
  Викторов Г.А. Роль паразитических насекомых в массовом размножении бобовой огневки /Etiella zinckenella T/. : Автореф... канд. биол.наук: / Викторов Г.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1954. – 12л.
1109380
  Алимов Ш.А. Роль парамагнитных центров в люминесценции кальций-сульфатных фосфоров : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алимов Ш. А.; Такшк. ГУ. – Ташкент, 1971. – 10л.
1109381
  Пацкан В.В. Роль парламентаризму в системі конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Пацкан Валерій Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1109382
  Тороп Ю.В. Роль парламентских комитетов в законодательном процессе (на примере федеративных государств Западной Европы) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 29-36. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1109383
  Хмелько І.С. Роль парламентських комітетів у процесі інституціоналізації законодавчої влади / І.С. Хмелько, Є.В. Перегуда // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 407-418
1109384
  Попко Є.В. Роль Парламентської Асамблеї у захисті прав людини в рамках Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 140-147. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено аналізу ролі Парламентської асамблеї у питанні за- хисту прав людини в рамках Ради Європи та взаємодії з Україною. Автором досліджено напрями роботи Парламентської асамблеї щодо захисту прав людини та види документів, які приймаються ...
1109385
  Олеськів І.Т. Роль парламенту в сучасних демократичних процесах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 66-71
1109386
  Вуколов Л.И. Роль пародий и стилизации в формировании эстетических взглядов и художественного стиля А.П.Чехова : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Вуколов Л.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 21л.
1109387
  Рогова Н.В. Роль пародіювання у творенні авторської світомоделі І. Сенченка (за повістю "Чорна брама") // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 123-133. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1109388
  Хитрый В.Г. Роль партизанского движения в борьбе против японской интервенции на Дальнем Востоке в 1918-1920 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 (594). – С. 14-19. – ISSN 0321-0626
1109389
  Бородкин П.А. Роль партизанского движения на Алтае в разгроме колчаковщины / П.А. Бородкин. – Барнаул, 1950. – 29с.
1109390
  Володин Андрей Геннадьевич Роль партии "сватантра" в формировании блока оппозиционных сил (1959-1978) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Володин Андрей Геннадьевич; МГУ. – М., 1979. – 28л.
1109391
  Сушенцова С.А. Роль партии большевиков в организации победы февральской революции 1917 года. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сушенцова С.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1972. – 24л.
1109392
  Скобелкин В.Н. Роль партии в развитии советской художественной литературы в послевоенный период. ( 1945-1952 гг.) / В.Н. Скобелкин. – Ереван, 1955. – 212с.
1109393
  Василевич Г.С. Роль партии радикалов в политической жизни Аргентины : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Василевич Г.С.; М. – М, 1974. – 25л.
1109394
  Синицина И.Е. Роль партии Тану в становлении национальной государственности и права Танзании. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Синицина И.Е.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1969. – 24л.
1109395
  Курило Виталий Семенович Роль партийно-советкой печати в патриотическом воспитании рабочего класса в реконструктивный период (1927-1938 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Курило Виталий Семенович; Ворошиловградский гос. пед. ин-т им. Т. Шевченко. – Ворошиловград, 1987. – 225л. – Бібліогр.:л.193-225
1109396
  Романов А.С. Роль партийно-советсвкой печати Калмыкии в борьбе на защиту Советской власти, восстановление и развитие народного хозяйства (1918-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Романов А. С.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1109397
  Эфендиев Т С. Роль партийно-советской печати Азербайджана в борьбе за дальнейшее укрепление ленинской дружбы народов СССР. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Эфендиев С.Т.оглы;. – Тбилиси, 1979. – 25л.
1109398
  Канюка М.С. Роль партийно-советской печати в борьбе коммунистической партии против реакционной идеологии украинского буржуазного кационализма в западных областях Украины (1944-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.580 / Канюка М.С.; МГУ. – М., 1970. – 38л.
1109399
  Петренко Анатолий Петрович Роль партийно-советской печати в борьбе КПСС за подъем сельского хозяйства в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) (По материалам Краснодар. края) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Петренко Анатолий Петрович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1109400
  Греченко В.А. Роль партийно-советской печати в борьбе партии против троцкистско-зиновьевского блока (1926-1927 гг) на материалах партийных организаций Украины : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.01 / Греченко В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1109401
  Греченко Владимир Анатольевич Роль партийно-советской печати в борьбе партии против троцкистско-зиновьевского блока (1926-1927 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Греченко Владимир Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 236л. – Бібліогр.:л.195-236
1109402
  Кравцов В.С. Роль партийно-советской печати в духовном развитии трудящихся Урала в годы первой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кравцов В.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 18л.
1109403
  Сергеев А.И. Роль партийно-советской печати в идейно-политической борьбе с мелкобуржуазными партиями (нояб. 1917-1920 гг.) / А.И. Сергеев. – Л., 1983. – 161с.
1109404
  Мезеря Александр Анатольевич Роль партийно-советской печати в идейно-политическом воспитании трудчщихся в период иностранной военное интервенции и гражданской войны : Дис... канд.ист.наукнаук: 07.00.01 / Мезеря Александр Анатольевич; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1987. – 226л. – Бібліогр.:л.186-223
1109405
  Мезеря Александр Анатольевич Роль партийно-советской печати в идейно-политическом воспитании трудящихся в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (на материалах Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мезеря Александр Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 15л.
1109406
  Газизов Ривкат Курба талиевич Роль партийно-советской печати в мобилизации тружеников сельского хозяйства на выполнение решений мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС в период восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Газизов Ривкат Курба талиевич; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1978. – 24л.
1109407
  Желудков В.В. Роль партийно-советской печати в морально-политической подготовке трудящихся к защите СССР 1933 -- июнь 1941 гг. (На матер. парт. сов. печати УССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Желудков В. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
1109408
  Желудков Владимир Васильевич Роль партийно-советской печати в морально-политической подготовке трудящихся к защите СССР. 1933 - июнь 1941 гг. (На материалах партийно-советской печати Укр.ССР) : Дис... наук: 07.00.01 / Желудков Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 220л. – Бібліогр.:л.193-218
1109409
  Курило Виталий Семенович Роль партийно-советской печати в патриотическом и интернациональном воспитании рабочего класса в реконструктивный период. (1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Курило Виталий Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1109410
  Бородук Антонина Григорьевна Роль партийно-советской печати в подготовке и преподавании коллективизации сельского хозяйства в Западной Сибири (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бородук Антонина Григорьевна; Новосибирская высшая партийная школа. – Новосибирск, 1980. – 19л.
1109411
  Рыбков А.Г. Роль партийно-советской печати в развитии сельского хозяйства в период между XXIII и XXV съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.77.01 / Рыбков А.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1980. – 22л.
1109412
  Тайров Наиль Измайлович Роль партийно-советской печати в социалистической индустриализации республик Среднего Поволжья в период завершения реконструкции народного хозяйства в 1933-1937 гг. (На мат. Марий.,Тат. и Чуваш. АСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.1 / Тайров Наиль Измайлович; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 26л.
1109413
  Руденко С.Г. Роль партийно-советской печати в укреплении интернациональных связей трудящихся СССР и стран социалистического содружества. (1971-1980) : Автореф... канд. ист.наук: / Руденко С.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1109414
  Ахмедов Д.Н. Роль партийно-советской печати Дагестана в социалистических преобразованиях в республике : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ахмедов Д.Н. ; Моск. гос. ун-т им М.В. Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра парт.-советской печати. – Москва, 1963. – 16 с.
1109415
  Мамбетсариев Т. Роль партийно-советской печати Киргизстана в осуществлении культурной революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мамбетсариев Т. ; МГУ , Фак-т журналистики , Кафедра истории парт.-советской печати. – Москва, 1968. – 20 с.
1109416
  Лесняков Василий Федорович Роль партийно-советской печати крайнего северо-востока СССР в повышении эффективности промышленного производства (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лесняков Василий Федорович; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 17л.
1109417
  Бобров В.С. Роль партийно-советской печати Ленинграда в борьбе Коммунистической партии зв востсановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бобров В. С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1978. – 18л.
1109418
  Несмиянов В.Н. Роль партийно-советской печати Северной Осетии в военно-партиотическом воспитании трудящихся в период социалистического строительства (1926-1936 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Несмиянов В.Н. ; Кабардино-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1975. – 28 с.
1109419
  Гагиев Л.Б. Роль партийно-советской печати северной Осетии в социалистической преобразовании сельского хозяйства (1927-1935) : Автореф... канд. ист.наук: / Гагиев Л.Б.; Кабардино-Балкарский ун-т. – Нальчик, 1974. – 17л.
1109420
  Иноятов С.И. Роль партийно-советской печати Узбекистана в осуществлении коллективизации сельского хозяйства (1929-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 580 / Иноятов С.И.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1109421
  Хамдамов П.У. Роль партийно-советской печати Узбекистана в социалистических преобразованиях в республике. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамдамов П.У.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 23л.
1109422
  Сафаров Р.А. Роль партийно-советской печати Узбекистана в укреплении дружбы народов СССР (1961-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сафаров Р. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1968. – 18л.
1109423
  Климчук В.В. Роль партийно-советской печати Украины в организации социалистического соревнования в девятой пятилетке. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Климчук В.В.; КГУ. – К., 1983. – 24л.
1109424
  Климчук Владимор Викторович Роль партийно-советской печати Украины в организациии и развитии Всесоюзного социалистичекского соревнования в девятой пятилетки : Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Климчук Владимор Викторович ; КГУ. – К, 1982. – 253 л. – Бібліогр.:л.196-253
1109425
  Луценко В.П. Роль партийно-советской печати Украины в осуществлении аграрной политики КПСС (1965-1976). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Луценко В.П.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 23л.
1109426
  Романюк М.Н. Роль партийно-советской печати УССР в идеалогической борьбе на современном этапе : Дис... канд.ист.наук: 07.00.10 / Романюк М.Н.; КГУ. – К, 1988. – 212л.
1109427
  Ховрич Надежда Ивановна Роль партийно-советской печати Центрального Черноземья в культурном строительстве (1921-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ховрич Надежда Ивановна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1109428
  Веселов Н.А. Роль партийного контроля в осуществлении политики партии / Веселов Н.А. – Москва, 1976. – 64 с.
1109429
  Лебедев И.В. Роль партийного механизма в конгрессе США : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лебедев И. В.; АН СССР, Ин-т США. – Москва, 1973. – 24л.
1109430
  Бустонов М.Б. Роль партийной и советской печати в интернационалистическом воспитании рабочей и колхозной молодежи Узбекистана в годы восьмой пфтилетки (На материалах Андижан., Наманган. и Ферган. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бустонов М. Б.; ЛГУ. – Ленинград, 1977. – 18л.
1109431
  Нарбаев Довранкулы Базарович Роль партийной и советской печати Туркменистана в атеистическом воспитании населения (1975-1985) : Дис... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Нарбаев Довранкулы Базарович; Туркменский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Чарджоу, 1988. – 223л. – Бібліогр.:л.192-223
1109432
  Нарбаев Довранкулы Базарович Роль партийной и советской печати Туркменистана в атеистическом воспитании населения (1975-1985) : Автореф... канд. ист.наук: / Нарбаев Довранкулы Базарович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 23л.
1109433
  Исаев Э.А. Роль партийной и советской печати Чечено-Ингушетии в экономическом и социально-политическом развитии республики (1917-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Исаев Э.А.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. журналист. – М,, 1973. – 21л.
1109434
  Абакиров А. Роль партийной печати в воспитании советских людей в духе социалистического интернационализма : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абакиров А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Фрунзе, 1966. – 25 с.
1109435
  Денисов Я.И. Роль партийной печати в интернациональном воспитании трудящихся (На прим. деят. газет западных обл. УССР в период между XXII и XXIII съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Денисов Я. И.; КГУ. – К., 1972. – 26л.
1109436
  Темирбекова М. Роль партийной печати в коммунистическом воспитании женщин : Автореф... канд. ист.наук: / Темирбекова М.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1109437
  Таболкина Нина Михайловна Роль партийной печати в организации народной войны в тылу вражеской армии 1941-1944. (На материалах Ленингр., Новгор., Псков. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Таболкина Нина Михайловна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 15л.
1109438
  Кукса В.В. Роль партийной печати в повышении эффективности сельскохозяйственного производства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кукса В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 18л.
1109439
  Кукса В.В. Роль партийной печати в повышении эффективности сельскохозяйственного производства. (На материалах Украины. 19711975 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Кукса В. В.; КПИ. – К., 1986. – 218л. – Бібліогр.:л.180-218
1109440
  Талан Анатолий Григорьевич Роль партийной печати в пропаганде советского образа жизни (на мат. Украинской ССР. 1976-1980) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Талан Анатолий Григорьевич; КГУ им. Т.Шевченко. – К,, 1981. – 221л. – Бібліогр.:л.202-221
1109441
  Талан Анатолий Григорьевич Роль партийной печати в пропаганде советского образа жизни (на материалах Украинской ССР 1976-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Талан Анатолий Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 28л.
1109442
  Громова Елена Леонидовна Роль партийной печати в усилении идеологической работы КПСС на селе в период между XXII и XXIV съездами партии (на материалах Калужской, Рязанской, Тульской облсати) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Громова Елена Леонидовна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1109443
  Чепикова Л.И. Роль партийной печати Ленинграда в пропаганде идей пролетарского интернационализма в годы первой пятилетки. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чепикова Л.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1981. – 17л.
1109444
  Циткилов Петр Яковлевич Роль партийной печати Украины в осуществлении продовольственной программы СССР (на мат. партийно-сов. прессы Украины) : Дис... канд. ист. наук: 07.00.01 / Циткилов Петр Яковлевич; Укр. сельхоз. академия, Каф. истории КПСС. – Киев, 1987. – 229л. – Бібліогр.:л.187-229
1109445
  Вдовик А.З. Роль партийной печати Украины в улучшении работы предприятий черной металлургии УССР в период между XXII и XXIII съездами КПСС (На материалах республиканских партийных газет) : Дис... канд. ист.наук: / Вдовик А. З.; КПИ, Каф-ра истории КПСС. – К., 1969. – 250л. – Бібліогр.:л.223-250
1109446
  Циткилов П.Я. Роль партийной печати Украны в осуществлении продовольственной прогарммы СССР (на матер. парт. сов. прессы Укр.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Циткилов П. Я.; КГУ. – К., 1987. – 24л.
1109447
  Лукина Л.Г. Роль партийной пропаганды в ускорении научно-технического прогресса : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Лукина Л.Г. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – Москва, 1972. – 26 с.
1109448
  Симон П.И. Роль партийный организаций в осуществлении интенсификации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. ист.наук: / Симон П.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – Винница, 1966. – 20л.
1109449
  Беляева А.М. Роль партийных организация педагогических институтов Северного Кавказа в подготовке учительских кадров в годы семилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Беляева А.М.; Дагестанский гос. ун-т. – Грозный, 1970. – 25л.
1109450
  Собачко О. Роль партії в літературній дискусії 1925-1928 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 113-124
1109451
  Морарь М.В. Роль партійної ідеології у трансформаційних суспільствах // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 5-7
1109452
  Остапчук Г.О. Роль пасіонарного індивіда в націотворенні за І. Франком // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.69-81. – ISSN 2075-1443
1109453
  Воронін Я.Г. Роль патентних тролів у системі патентної охорони права промислової власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 195-198. – ISSN 2219-5521
1109454
  Густіліна Т. Роль патронально-клієнтарних відносин в середовищі українського дворянства (2-ї пол. XVIII - поч. XIX ст.) // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 210-211. – ISBN 978-966-623-745-6
1109455
  Тетюев С.В. Роль педагога (психолога) в допросе несовершеннолетних по уголовным делам // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 103-111. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1109456
  Захаров С.В. Роль педагогики в партийной работе / С.В. Захаров. – М., 1983. – 175с.
1109457
  Барышникова О.М. Роль педагогических идей С. Френе в процессе инновационного развития теории и практики российского образования в конце XX - начале XXI века // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 36-44. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1109458
  Корниенко В.Н. Роль педагогических кадров в становлении инновационного учебного заведения [Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия"] // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 160-164
1109459
  Симонишвили Л.Л. Роль педагогического коллектива в учебно-воспитательной работе школы. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Симонишвили Л.Л.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 28л.
1109460
  Абасов З.А. Роль педагогической практики студентов в их профессиональном становлении // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.94-96. – ISSN 0132-1625
1109461
  Гуй Чжан Роль педагогічного артистизму у формуванні музиканта-педагога // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 2 (26) : Театр. Музика. Кіно. – С. 73-76. – ISSN 1728-6875
1109462
  Биндас О.М. Роль педагогічної практики в підготовці вчителів іноземних мов в Австрії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 33-39. – ISSN 2312-5993


  Розглядаються питання підготовки вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах Австрії.
1109463
  Балакаев Дорткулы Роль педпгогической печати в совершенствовании учебно-воспитательной работы в школах Туркменской ССР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Балакаев Дорткулы; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1973. – 29л.
1109464
  Глеб О. Роль пейзажів у історичному романі у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та інтерпритація їх учнями під час роботи над текстом // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 30-32
1109465
  Братовник Д.М. Роль пейзажних замальовок у трагедії "Ромео і Джульєтта" В. Шекспіра // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 13-14
1109466
  Щербак С. Роль пейзажу у розкритті психологічного стану людини в романі Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 262-267
1109467
  Чорна С.Л. Роль пенітенціарної педагогіки у підготовці персоналу нової генерації для Державної пенітенціарної служби України // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 173-175
1109468
  Рудик В.К. Роль пенсійного страхування у формуванні накопичувальної моделі національних пенсійних систем країн Східної Європи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 158-165
1109469
  Цікановська Н. Роль пенсійної реформи у формуванні заощаджень домогосподарств // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 489-495. – ISSN 0201-758Х
1109470
  Коршак О.Л. Роль пептидів у холінергічних і адренергічних механізмах регуляції шлункової секреції / О.Л. Коршак, В.Л. Коцюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  Дослідження впливу пептидів на стимульовану гістаміном чи пентагастрином шлункову секрецію проведені в хронічному експерименті на собаках з фістулою за Басовим та з допомогою фармакологічного аналізу стимуляції чи блокади холінергічних або ...
1109471
  Коршак О.Л. Роль пептидів у холінергічних і адренергічних механізмах регуляції шлункової секреції / О.Л. Коршак, В.Л. Коцюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1109472
  Рудометкин А.П. Роль перевода в лингвостилистическом анализе художественного произведения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 122-129. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1109473
  Дубкова О.В. Роль переводческой деятельности в процессе формирования языковой компетенции специалиста-регионоведа // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 315-320. – ISSN 1811-0916


  Новейшие разработки в области психолингвистики и когнитологии позволяют по-новому подходить к процессу формирования языковой компетенции специалиста-билингва. Одной из важнейших составляющих речевой деятельности является переводческая, которая, по ...
1109474
  Автомонов П.П. Роль передметно-эстетической среды школы в системе коммунистического воспитания учащихся : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Автомонов П.П. ; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – 23 с.
1109475
  Антоненко В.Г. Роль передового світогляду в творчості письменників / В.Г. Антоненко. – Київ, 1959. – 80с.
1109476
  Бальжиев Виктор Гармаевич Роль передовой русской интиллигенции в развитии просвещения бурятского народа /XVIII-XIX вв./. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бальжиев Виктор Гармаевич; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 22л.
1109477
  Зарипова Л.С. Роль передовых рабочих в борьбе за создание ленинской партии (1895-1903 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зарипова Л.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1964. – 16л.
1109478
  Шеремет П.Ф. Роль переливаний оксигенированной крови при єкспериментальном травматическом шоке : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Шеремет П. Ф.; Ужг.ГУ. – Ужгород, 1969. – 16л.
1109479
  Щеголева В.А. Роль пересказа в развитии навыков устной речи на иностранном языке / В.А. Щеголева, Б.Г. Скобин. – Москва, 1963. – 100с.
1109480
  Ферсман А.Е. Роль периодического закона Менделеева в современной науке / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1946. – 35с.
1109481
  Ферсман А.Е. Роль периодического закона Менделеева в современной науке / А.Е. Ферсман. – М., 1947. – 56с.
1109482
  Айрапетян Сережа Степанович Роль периодической печати Армянской ССР в коммунистическом воспитании молодежи (1959 - 1971 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.570 / Айрапетян Сережа Степанович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 76 с. – Бібліогр.:с.76
1109483
  Логачева Л.К. Роль периодической печати в борьбе партийной организации Татарии за социалистическую индустриализацию респубники. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Логачева Л.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1975. – 26л.
1109484
  Шарипова Р.Р. Роль периферии и центров в происхождении тонуса мышц у млекопитающих. : Автореф... Канд.мед.наук: / Шарипова Р.Р.; Ленингр.мед.стоматол.ин-т. – Л, 1952. – 8л.
1109485
  Обухова Е.А. Роль периферических процессов в механизмах темновой адаптации зрительного анализатора после интенсивной импульсной фотостимуляции : Автореф... канд. мед.наук: 14.766 / Обухова Е.А.; Военно-мед. академия. – Л., 1971. – 19л.
1109486
  Вернігора Н. Роль періодичних видань для дітей у формуванні мовних навичок // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 164-167


  Узагальнюються фактологічні мовно-стилістичні та граматичні помилки у періодичних виданнях для дітей.
1109487
  Бредіхин А.В. Роль перонізму у громадсько-політичному житті Аргентини : теоретико-методологічний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 110-115. – ISSN 1728-3671
1109488
  Бредіхин А.В. Роль перонізму у громадсько-політичному житті Аргентини: теоретико-методологічний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 110-115. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті представлена характеристика теоретико-методологічної основи дослідження ролі перонізму у громадсько-політичному житті Аргентини. Зокрема акцентується увага на ідеях американських і європейських істориків. Стаття є спробою обгрунтувати ...
1109489
  Ткаченко Т.П. Роль персонала в системе управления качеством библиотечной деятельности // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 54-56
1109490
  Смірнова Н. Роль перших харківських журналів у становленні української фольклористики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С.
1109491
  Церковняк О. Роль першого наукового щорічника "Первісне громадянство та його пережитки на Україні" у розвитку української фольклористики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію створення журналу "Первісне громадянство та його пережитки на Україні", його структуру, основні проблеми і теми та його роль у становленні української фольклористики. The author analyzes the history, structure and content of the ...
1109492
  Коренев Л.И. Роль Петербургского государственного университета путей сообщения в становлении воздухоплавания и космонавтики в России (К 200-летию ПГУПС) / Л.И. Коренев, В.В. Сапожников // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 9. – С. 59-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1109493
  Полонська-Василенко Роль Петра І в підготовці полтавської перемоги / Полонська-Василенко. – Київ. – 113-134с. + 1 карта. – Окр.відбиток.
1109494
  Мотуз В.М. Роль Петра Лебединцева у відкритті перших церковнопарафіяльних шкіл в місті Біла Церква // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 46-50. – ISSN 2076-1554
1109495
  Яшина Г.В. Роль петроградских большевиков в установлении Советской власти на местах (октябрь 1917 г. - февраль 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Яшина Г.В.; ЛГУ. – Л., 1973. – 15л.
1109496
  Дыков И.Г. Роль Петроградского военно-революционного комитета в Октябрьской социалистической революции / И.Г. Дыков. – Кишинев, 1955. – 142с.
1109497
  Бутурлов Р.В. Роль петроградского военно-революционного комитета в подготовке и проведении октябрьбского вооруженного восстания. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бутурлов Р.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1109498
  Самедов И.С. Роль печати Азербайджана в пропаганде ленинских идей дружбы народов в период строительства коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Самедов И.С.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1109499
  Иванов Н.Т. Роль печати Белоруссии в преодолении религиозных пережитков. (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Иванов Н.Т.; АН БССР. Ин-тут истории. – Минск, 1971. – 24л.
1109500
  Мясников А.Ф. Роль печати БССР в осуществлении ленинских принципов организации социалистического соревнования : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.10 / Мясников А.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с.
1109501
  Мясников Анатолий Федорович Роль печати БССР в осуществлении ленинских принципов организации социалистического соревнования (по материалам республиканских газет. 1971 - 1980 г.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.10 / Мясников Анатолий Федорович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1987. – 198л. – Бібліогр.:л.179-198
1109502
  Кузьменко В.И. Роль печати БССР в развитии дружбы и сотрудничества народов Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Кузьменко В.И.; АН БССР. – Минск, 1978. – 23л.
1109503
  Маров И.П. Роль печати в борьбе за создание Тюменского нефтедобывающего района (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Маров И.П.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 22л.
1109504
  Попов Л.С. Роль печати в борьбе Коммунистической партии за индустриальное развитие Южного Урала в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов Л.С.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. журналистики. – М., 1973. – 27л.
1109505
  Шпаченко Валентина Филипповна Роль печати в борьбе Коммунистической партии за ускорение научно-технического прогресса в промышленности Украины (1976-1980 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шпаченко Валентина Филипповна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 212л.
1109506
  Шпаченко В.Ф. Роль печати в борьбе коммунистической партии за ускорение научно-технического прогресса в промышленности Украины 91976-1980 гг.) на материалах партийной печати УССР : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Шпаченко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1109507
  Пахомов Н.И. Роль печати в борьбе Коммунистической партии Советского Союза за подъем идеологической работы в послевоенный период : Автореф... Канд.ист.наук: / Пахомов Н.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1954. – 16л.
1109508
  Хайдаров М. Роль печати в борьбе Коммунистической партии Туркестана за завоевание и укрепление Советской власти в 1917-1924 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хайдаров М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 28л.
1109509
  Бабаджанов М. Роль печати в борьбе Компартии Узбекистана за дальнейшее развитие сельского хозяйства республики : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.10 / Бабаджанов М. ; МГУ им М.В.Ломоносова. – Москва, 1974. – 24 с.
1109510
  Давыдов С.И. Роль печати в борьбе КПСС за воспитание масс в духе идеологии дружбы народов СССР в 1946-1954 гг. (На материалах Укр. ССР) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Давыдов С.И. ; Ин-т повышения квалификации препод. марксизма-ленинизма при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
1109511
  Гавриков И.П. Роль печати в борьбе КПСС за повышение трудовой активности масс в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Гавриков И.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 25л.
1109512
  Тетерук И.Н. Роль печати в воспитании коммунистического отношения к труду (на матер. республ. газет Укр. за 1959-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тетерук И. Н. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 24 с.
1109513
  Машталярчук Борис Данилович Роль печати в идейно-политическом воспитании трудящихся в период социалистических преобразований в западных областях Украинской ССР (1944-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Машталярчук Борис Данилович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 24л.
1109514
  Яценюк Фадей Степанович Роль печати в интернациональном и патриотическом воспитании трудящихся западных областей Украинской ССР : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Яценюк Фадей Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 221л. – Бібліогр.:л.187-221
1109515
  Яценюк Фадей Степанович Роль печати в интернациональном и патриотическом воспитании трудящихся западных областей Украинской ССР. 1944-1950 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Яценюк Фадей Степанович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1109516
  Рустамов Р А. Роль печати в коммунистическом воспитании молодежи (по матер. газет "Азерб. гянджляри" и "Молодежь Азербайджана" за 1956-1960 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 01.01.10 / Рустамов А.Р.оглы; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1109517
  Коган Л.Н. Роль печати в коммунистическом воспитании трудящихся / Л.Н. Коган. – Свердловск, 1966. – 27с.
1109518
  Тишунин В.Н. Роль печати в коммунистическом воспитании трудящихся. : Автореф... канд. ист.наук: / Тишунин В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1969. – 18л.
1109519
  Мамедов Октай Аббас оглы Роль печати в нравственном воспитании трудящихся : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Мамедов Октай Аббас оглы; Азербайджанский гос.ун-т им.С.М.Кирова. – Баку, 1985. – 177л. – Бібліогр.:л.1640177
1109520
  Цанева Роль печати в отражении и формировании общественного настроения в период становления пролетарской диктатуры (На матер. болг. прессы 1944-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 678 / Цанева Н. П; АОН при ЦК КПСС, Уч. сов. по журнал. – Москва, 1969. – 22л.
1109521
  Кочерга Л.К. Роль печати в повышении боевой активности войск ПВО в период защиты г.Ленинграда (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кочерга Л.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1985. – 21л.
1109522
  Иванова Татьяна Алексеевна Роль печати в преодолении экономических и культурно-бытовых различий между городом и деревней : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванова Татьяна Алексеевна; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра журналистики. – М., 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1109523
  Гурок Я.М. Роль печати в развитии движения новаторо производства в годы четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гурок Я.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
1109524
  Торопов В.В. Роль печати в развитии творческой активности рабочего класса в период семилетки, 1959-1965 гг. (На матер. Волгогр. и Астрах. обл.). : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Торопов В.В.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Волгоград, 1969. – 22л.
1109525
  Березкин Н.Ю. Роль печати в распространении научных знаний в белоруссии, 1861-1917 гг. / Н.Ю. Березкин. – Минск, 1990. – 110с.
1109526
  Сандрачук Станислав Кириллович Роль печати в системе управления наукой в условиях совершенствования социализма : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Сандрачук Станислав Кириллович; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 16л.
1109527
  Овчинников В.А. Роль печати в управлении социальными процессами : Автореф... канд .филос.наук: / Овчинников В. А.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1971. – 35л. – Бібліогр.:с.32-33
1109528
  Бальсис А.Б. Роль печати в формировании научно-атеистического мировоззрения трудящихся Советской Литвы /1956-1965 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Бальсис А.Б.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1967. – 22л.
1109529
  Таджихалилова М. Роль печати в формировании научного мировоззрения трудящихся : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 580 / Таджихалилова М. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра теории и методов идеол. работы. – Москва, 1972. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1109530
  Тоичкин В.Г. Роль печати в экономическом воспитании масс : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.580 / Тоичкин В.Г. ; МГУ , Фак-т журналистики , Каф. теории и практики парт.-сов. печати. – Москва, 1971. – 30 с.
1109531
  Зелинский П.И. Роль печати Коммунистической партии Западной Белоруссии в мобилизации трудящихся масс в борьбу за социальное и нациольное освбождение в годы мирового экономического кризиса капитализма (1929-1933 гг : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зелинский П.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф-ра истории КПСС естеств. фак-тов. – Минск, 1969. – 19л.
1109532
  Клобуцкий В.С. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации, 1924-1940 / В.С. Клобуцкий. – Кишинев, 1976. – 195с.
1109533
  Муксинов Р.З. Роль печати Нижнего Повольжья в политическом и военно-париотическом воспитании трудящихся в период Великой Отечественой войны / Р.З. Муксинов. – Волгоград, 1969. – 38с.
1109534
  Белинский Николай Яковлевич Роль печати партийного подполья и партизанских формирований в мобилизации трудящихся на борьбу против фашистских оккупантов (1941-1944 гг.). (На материалах западных областей Украинской ССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Белинский Николай Яковлевич; Ин-т истории партии при ЦК КПУ. – К., 1975. – 28л.
1109535
  Дровозюк Степан Иванович Роль печати Украинской ССР в развитии и пропаганде советской демократии (1971-1975 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01. / Дровозюк Степан Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 228л. – Бібліогр.:л.196-228
1109536
  Дровозюк Степан Иванович Роль печати Украинской ССР в развитии и пропаганде советской демократии (1971-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Дровозюк Степан Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 21 с.
1109537
  Воротников Алексей Александрович Роль печати центральных областей Российской Федерации в подъеме сельского хозяйства в период между XXIII и XXIVсъездами КПСС. (На материалах Белгородской, Воронежской и Тамбовской обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воротников Алексей Александрович; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 18л.
1109538
  Воробев Александр Дмитриевич Роль печати, радио и телевидения в развитии трудовой активности работников промышленности Среднего Поволжья в годы восьмой пятилетки. (По материалам Куйбышев., Пенз. и Ульян. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воробев Александр Дмитриевич; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1977. – 21л.
1109539
  Романенко В.Д. Роль печени в обмене кальция и его значение в процессах желчеобразования : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Романенко В.Д. ; АН УССР , Объед. совет биол. наук. – Киев, 1969. – 29 с.
1109540
  Роик В.И. Роль печени в реализации гипоталамических влияний на уровень гликемии : Автореф. дис. ... канд .биолог. наук : 03.00.13 / Роик В. И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
1109541
  Роик Владимир Иванович Роль печени в реализации гипоталамических влияний на уровень гликемии : Дис... канд. биолог.наук: / Роик Владимир Иванович; КГУ. – Киев, 1984. – 168л. – Бібліогр.:л.119-154
1109542
  Шиян П.Н. Роль пигментов пластид в обмене веществ растений : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шиян П.Н. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 16 с.
1109543
  Киряцева О.Х. Роль пигментов пластид в процессе роста растений : Автореф... канд. биол.наук: / Киряцева О.Х.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 22л.
1109544
  Чихачева-Лялина Роль пионерского отряда в воспитании коллектива пятиклассников. / Чихачева-Лялина. – М., 1958. – 75с.
1109545
  Безносикова Л.М. Роль писателей в обогащении лексики коми литературного языка / Л.М. Безносикова. – Сыктыквар, 1976. – 50с.
1109546
  Ситдикова І.В. Роль письма в інформаційному суспільстві // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 374-380


  У статті обґрунтовано необхідність системного підходу до вивчення письма з урахуванням його ролі у сучасному суспільстві. В статье обоснована необходимость системного подхода к изучению письма с учетом его роли в современном обществе. The article ...
1109547
  Федоренко Н.К. Роль письма при обучении иноязычной устной речи и чтению на начальном этапе. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Федоренко Н.К.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 15л.
1109548
  Соловйова О.В. Роль письмових завдань у розвитку комунікативної компетенції при вивченні іноземних мов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 66-69. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  У статті визначено, що при вивченні іноземної мови відбувається зміна психофізіологічних механізмів мовлення на рідній мові та формування нових механізмів мовлення іноземною мовою.
1109549
  Романюк Н.Й. Роль підприємництва в розвитку аграрного сектору економіки Правобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 113-127. – ISSN 0130-5247
1109550
  Мудра І. Роль підприємництва в розвитку регіону в умовах трансформаційних змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 681-687. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1109551
  Березін О.В. Роль підприємств споживчої кооперації України у формуванні сировинної безпеки національного продовольчого ринку // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 2306-8558
1109552
  Власов В. Роль підручника у формуванні вмінь працювати з історичним джерелом. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 6 (94). – С. 3-9.
1109553
  Лишко С. Роль післядипломної освіти в економіці, що базується на знаннях // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 97-104. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1109554
  Халілова Л.С. Роль післяшлюбної обрядовості в контексті розвитку культури кримських татар // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 189-192
1109555
  Богозов Н.З. Роль планирования в активизации волевых и творческих процессов у студентов при самостоятельной работе по психологии : Автореф... канд. пед.наук: / Богозов Н. З.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1950. – 14л.
1109556
  Кононенко В.И. Роль плановой цены в интенсивном социалистическом воспроизводстве / В.И. Кононенко. – К., 1983. – 228с.
1109557
  Иваницкий В.П. Роль платежей социалистических предприятий в бюджет в экономическом стимулировании промышленного производства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Иваницкий В.П.; Ленинград. фин.-эконом. ин-тут им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1970. – 18л.
1109558
  Заяць В.М. Роль платежів за землю у формуванні місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 32-39 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
1109559
  Дмитрієв В. Роль платіжного календаря в ефективному управлінні грошовими потоками // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 493-498. – ISBN 978-966-347-084-9
1109560
  Хомей О.Д. Роль Платформи громадянського суспільства Україна–ЄС у виконанні Україною Угоди про асоціацію з ЄС // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 399-401. – ISSN 2076-1554
1109561
  Степанов А.А. Роль племенной системы во внутрениполитической жизни ЙАР : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Степанов А.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1976. – 22 с.
1109562
  Мелихов В.М. Роль пленумов Верховных Судов Союза ССР и РСФСР в обеспечении правильного применения гражданского процессуального законодательства / В.М. Мелихов. – Саратов, 1975. – 39с.
1109563
  Малахов Владимир Викторович Роль поверхности в фотоэлектрических и люминесцентных явлениях в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Малахов Владимир Викторович; МГУ. Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 20л.
1109564
  Иезуитова Н.Н. Роль поверхности тонкой кишки в гидролизе некоторых поли- и олигосахаридов : Автореф... канд. биол.наук: / Иезуитова Н.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1109565
  Черняховская М.Ю. Роль поверхности тонкой кишки в гидролизе триглицеридов. : Автореф... канд. мед..наук: 765 / Черняховская М.Ю.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 21л.
1109566
   Роль поверхностных явлений в концентрировании некогерентных элементов: золото в пиритах гидротермальных глин термальных полей Южной Камчатки / В.Л. Таусон, С.Н. Рычагов, В.В. Акимов, С.В. Липко, Н.В. Смагунов, И.Н. Герасимов, Р.Г. Давлетбаев, Б.А. Логинов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1000-1014 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1013-1014. – ISSN 0016-7525
1109567
  Мельников П.С. Роль поверхностных явлений в кристаллизации аморфных пленок семена. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Мельников П.С.; МВ и ССО РСФСР.Укральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1978. – 21л.
1109568
  ЛукашовД.В Роль повільних кальцієвих каналів у процесах накопичення 90Sr прісноводними двостулковими молюсками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 135-137. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Досліджували кінетику процесів накопичення ізотопів 90 Sr та 137 Cs у черепашках та м"яких тканинах двостулкових молюстків Unio conus (Bivalvia, Unionidae) у природних умовах. Встановлено, що молюстки, які були оброблені верапамілом у 2,8 рази ...
1109569
  Гениушас Т А. Роль повтора в трагедиях Шекспира : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 647 / Гениушас А.Т. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 26 с.
1109570
  Сивак Ю.В. Роль повтору у текстах політичної реклами (на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 314-319.
1109571
  Саргесян Ж.А. Роль повышения материальной заинтересованносит работников совхозос в развитии производства (на прим. совх. Севанского бассейна Арм. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Саргесян Ж. А.; МСХ СССР, Арм. с. х. ин-т. – Ереван, 1972. – 29л.
1109572
  Подік І.І. Роль податків у забезпеченні економічної безпеки України: історичний аспект / І.І. Подік, Ю.В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 30-44. – ISSN 1993-6788
1109573
  Небава М.І. Роль податків у забезпеченні сталого економічного розвитку України / М.І. Небава, Т.О. Журко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Умови розвитку податкової системи України. Досліджено можливості забезпечення приросту доходів державного бюджету за одночасного зниження податкового тиску на платників податків з метою детінізації національної економіки та забезпечення сталих темпів ...
1109574
  Цимбалюк І.О. Роль податків у забезпеченні фінансової автономії органів місцевого самоврядування / І.О. Цимбалюк, Б.В. Підцерковний // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 179-187. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1109575
  Шкура І.С. Роль податків у формуванні доходів місцевих бюджетів як передумова забезпечення сталого розвитку регіонів // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 164-173. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1109576
  Білюк А.В. Роль податків у формуванні доходів окремих секторів економіки : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 45-46. – Бібліогр.: 4 назви
1109577
  Берназюк Я.О. Роль податкового законодавства у регулюванні діяльності банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 153-160.
1109578
  Данилишин А. Роль податкового середовища у функціонуванні підприємств малого бізнесу в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 16-20. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1109579
  Шевчук О.С. Роль податкової політики у процесі інвестування у розвиток нафтопереробної промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 194-199
1109580
  Ковалюк О.М. Роль податкової політики у фінансовому оздоровленні національної економіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.118-129
1109581
  Карлін М.І. Роль податку на нерухомість в соціальній політиці країни з транзитивною економікою / М.І. Карлін, бобох // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 132-140. – ISSN 2072-9480
1109582
  Самань В.В. Роль податку у здійсненні фіскальної функції держави // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 30-32
1109583
   Роль подземной гидросферы в истории Земли. – М, 1990. – 134с.
1109584
  Зверев В.П. Роль подземных вод в миграции химических элементов / В.П. Зверев. – М., 1982. – 184с.
1109585
  Валуконис Г.Ю. Роль подземных вод в формировании месторождений полезных ископаемых / Г.Ю. Валуконис, А.Е. Ходьков. – Ленинград : Недра, 1978. – 296с.
1109586
  Бояринцев Е.Л. Роль подстилающей поверхности и криогенные особенности формирования годового стока рек горно-таежной зоны низкотемпературных многолетнемерзлых пород : гідрологія і океанологія / Е.Л. Бояринцев, Н.Г. Сербов // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 345-356. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2914
1109587
  Еремеева Е. Роль подтекста в советских политических анекдотах // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 49-60. – ISSN 2077-7280
1109588
  Забіяка І. Роль поетизму в еволюції чеського та українського літературознавства // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 14-19. – ISSN 2307-2261
1109589
  Гарєєва Є. Роль поетонімів у створенні літературного образу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 33-36
1109590
  Масюк Т.В. Роль позаклітинного кальцію в нейрогуморальній регуляції жовчоутворення / Т.В. Масюк, С.В. Тукаєв, А.І. Масюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 27-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Визначали інтенсивність жовчоутворення у щурів при внутрішньо портальній інфузії розчинів CaCi2. Встановлено, що підвищення концентрації кальцію в крові призводить до пригнічення секреції жовчі. Обговорюються механізми гіперхолеретичної дії ...
1109591
  Цьолик Н. Роль позасюжетних елементів у творах Міхала Чайковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – C. 273-278. – ISBN 978-966-3888-379-3
1109592
  Погребняк С.П. Роль позитивної дискримінації в загальній концепції рівності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 23-29. – (Право. Економіка. Управління)
1109593
  Шевчук Ю.А. Роль позичкового капіталу в стимулюванні інноваційного розвитку економіки України // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 30. – С. 78-86
1109594
  Сучков Н.А. Роль полевых учебных практик в обучении студентов направления подготовки "геология" / Н.А. Сучков, Н.Н. Кадурин, Н.А. Федорончук // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 299-307. – Библиогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1109595
  Горчева А.Ю. Роль полемики в современной газетной практике / А.Ю. Горчева. – М., 1980. – 37с.
1109596
  Крогулевич Р.Е. Роль полиплоидии в генезисе высокогорной флоры Станового нагорья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Крогулевич Р.Е. ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 20 с.
1109597
  Опарев Г.И. Роль политехнического обучения в ликвидации существенного различия между умственным и физическим трудом в СССР : Автореф... канд фиолс.наук: / Опарев Г. И.; МГУ, ИПКП маркс.лен. – М., 1955. – 20л.
1109598
  Тургумбаев А.Х. Роль политехнического обучения в школе в преодолении существенных различий между умственным и физическим трудом. (На материалах Казахстана) : Автореф... кандидата философ.наук: / Тургумбаев А.Х.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра философии. – Алма-Ата, 1965. – 56л.
1109599
  Хантадзе Д.Г. Роль политики заготовок в разитии колхозного производства : автореф. дис. ...канд. экон. наук / Хантадзе Д.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 23 с.
1109600
  Пичугин П.В. Роль политики КПСС в обеспечении полной и окончательной победы социализма в СССР / П.В. Пичугин. – Москва, 1961. – 78с.
1109601
  Ручкин Б.А. Роль политики КПСС в создании материально-технической базы Коммунизма (1964-1970). : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ручкин Б.А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 18л.
1109602
  Дьякова Л.В. Роль политико-социальных факторов в формировании имиджа России в Латинской Америке / Л.В. Дьякова, Э.Е. Кузнецова, Л.В. Пегушева // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 19-31. – ISSN 044-748Х
1109603
  Сорокин О.В. Роль политических институтов в формировании и регуляции политического сознания молодежи // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 5-11. – (Гуманитарные науки ; № 6). – ISSN 2076-4685
1109604
  Эдлинский С.Ф. Роль политических отделов в освоении Великого Северного морского пути. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эдлинский С.Ф.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1109605
  Банник А.Н. Роль политических отделов машинно-тракторных станций западных районав Молдавской ССР в политическом и организационно-хозяйственном укреплении колхозов в 1950-1952 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Банник А.Н.; КГУ. – К., 1953. – 15л.
1109606
  Банник А.П. Роль политических отделов машинотракторных станций западных районов Молдавской ССР в политическом и организационно-хозяйственном укреплении колхозов в 1950-1952 гг. : Дис... канд. истор.наук: / Банник А.П.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1953. – 280л.
1109607
  Мусев А.П. Роль политических отделов МТС в период социалистическогод преобразования деревни. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусев А.П.; ВПШ при ЦК КПСС.Кафедра истории КПСС. – М, 1954. – 25л.
1109608
  Афонин М.В. Роль политических партий в объединении Кореи // Вестник Центра корееведческих исследований : сборник научных трудов: спецвыпуск / Дальневосточный государственный университет. – Владивосток, 2000. – № 1 : 100 лет корееведения в ДВГУ. Материалы Международной научной конференции. Тезисы и доклады. – С. 106-111. – ISBN 5-7444-1174-7
1109609
  Трусов Евгений Владимирович Роль политических партий в разработке и реализации концепции оборонной достаточности государства Восточной Европы (вторая половина 80-х - начало 90-х гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Трусов Евгений Владимирович; Киевский военный ин-тут управления и связи. – Киев, 1992. – 162л. – Бібліогр.:л.147-162
1109610
  Зоркин В.И. Роль политических ссыльных в изучении русского фольклора Сибири (вторая половина 19 - начало 20 века) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Зоркин В.И.; АН БССР. Ин-тут искусствоведения, этнографии и фольлора. – Минск, 1980. – 25л.
1109611
  Лысенко Р.В. Роль политической агитации в обеспечении выполнения народно-хозяйственный планов (1976-1981) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лысенко Р.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 17л.
1109612
  Лысенко Р.В. Роль политической агитации в обеспечении выполнения народнохозяйственных планов (1976-1981 рр.) (На матерыалах партийынх организаций машиностроительного комплекса Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лысенко Р. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 227л. – Бібліогр.:л.181-216
1109613
  Карпов В.В. Роль политической рекламы в деятельности органов государственной власти // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 5 (113)
1109614
   Роль политической системы и самоуправления в ускорении развития агропромышленного комплекса. – Кишинев, 1988. – 202 с.
1109615
  Ковач Юлиус Роль политической системы ЧССР в научном управлении обществом : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Ковач Юлиус; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 232л. – Бібліогр.:л.189-220
1109616
  Ковач Ю. Роль политической системы ЧССР в научном управлении социалистическим обществом : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Ковач Ю. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1109617
  Богомолова М. Роль политической элиты в становлении украинской государственности / М. Богомолова, Н. Малеванный // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 333-340
1109618
  Лобанов А.П. Роль политорганов и партийных организаций Красной Армии в подготовке и проведении коллективизации сельского хозяйства в СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Лобанов А.П.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 21л.
1109619
  Кочкин Н.П. Роль политотделов "Турксиба" в развитии железнодорожного транспорта Казахстана (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кочкин Н.П.; Ин- повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 15 с.
1109620
  Турчин В.Е. Роль политотделов в политическом и организационно-хозяйственном укреплении зерновых совхозов в период второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Турчин В.Е.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В.Ломо. – М., 1952. – 16л.
1109621
  Яшков П.Я. Роль политотделов в политическом и организационно-хозяйственном укреплении совхозов (1933-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Яшков П.Я.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В.Ло. – М., 1953. – 16л.
1109622
  Шнейвас Н.С. Роль политотделов МТС в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов 91933-1934 гг.) (По матер. Ленинград. обл.). : Автореф... канд. ист.наук: / Шнейвас Н.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1952. – 23л.
1109623
  Загайный Н.В. Роль политотделов МТС в борьбе КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Загайный Н.В. ; МГУ. – Москва, 1963. – 29 с.
1109624
  Клишин Ф.И. Роль политотделов МТС в колхозном строительстве западных областей Белорусской ССР (1950-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Клишин Ф.И.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1962. – 17л.
1109625
  Гибадуллин В.Г. Роль политотделов МТС в организационно-хозяйственном и политическом укреплении колхозов Башкири. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гибадуллин В.Г.; Акад.наук СССР. – Москва, 1950. – 17 с.
1109626
  Раджабов Р.Б. Роль политотделов МТС в организационно-хозяйственном и политическом укреплении колхозов в 1933-1934 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Р.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 32л.
1109627
  Виноградов И.И. Роль политотделов МТС в укреплении колхозов, повышении политической и трудовой активности в период Отечественной войны /ноябрь 1941- май 1943 гг./. : Автореф... канлд. ист.наук: / Виноградов И.И.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1965. – 20л.
1109628
  Королев Н.П. Роль полифенолоксидазы в лучевом поражении растений и механизм ее изменения : Автореф... канд. биол.наук: / Королев Н. П.; Ин-т биол. физ. АН СССР. – Пущино, 1968. – 23л.
1109629
  Нафанець Роль полікультурної освіти старшокласників у становлені толерантної особистості / Нафанець, о. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 49-52. – ISSN 0131-6788
1109630
  Галицька Е.В. Роль політичних арифметиків у зародженні та формуванні статистики // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 81 : Економічні науки
1109631
  Антонова О.В. Роль політичних еліт у руйнації нових демократій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема суб"єкта руйнації нових демократій. Автор визначає політичних акторів, які мають визначальний вплив на руйнацію нових демократичних режимів. Рассматривается проблема субъекта разрушения новых демократий. Автор определяет ...
1109632
  Ляшенко Т.М. Роль політичних лідерів в інтеграційних процесах у країнах Центральної Азії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 82-96. – ISBN 978-966-02-4329-3
1109633
  Трусов Євген Володимирович Роль політичних партій в розробці та реалізації концепції оборонної достатності держав Східної Європи (друга половина 80-х - початок 90-х рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Трусов Євген Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 20л.
1109634
  Токаленко П.О. Роль політичних партій у радикалізації революційного руху 1905-1907 років // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (440/442), червень 2016. – С. 28-33
1109635
  Чижова О.М. Роль політичних партій у системі владних відносин та дія політичного прагматизму // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 583-590. – ISSN 1563-3349
1109636
  Галушко О.П. Роль політичних партій у формуванні парламентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 84-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1109637
  Павлюк О. Роль політичних партій у формуванні представницьких органів місцевого самоврядування в Україні під час виборів 2010 року // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 61-72. – ISSN 0869-3595
1109638
  Терзі О.С. Роль політичних партій України у формуванні Конституційного Суду України (1992-1996 рр.) / О.С. Терзі, О.С. Колесник // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 144-148. – ISSN 1728-3671
1109639
  Ігнатов О.М. Роль політичних факторів в детермінації злочинності працівників міліції // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1109640
  Примаченко Л.В. Роль політичних фондів в процесі формування зовнішньої політики ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 140-146
1109641
  Бовтун К.О. Роль політичних цінностей та ціннісних орієнтацій у політичній культурі сучасних українських політичних партій // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 540-544
1109642
  Шевчук П.І. Роль політичного класу та політичної еліти України у розбудові держави // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 29-38
1109643
  Климкова І.І. Роль політичного консенсусу у процесі формування дієздатної моделі культури парлатентської діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 207-215
1109644
  Кальниш Ю.Г. Роль політичного опортунізму у формуванні політико-економічних циклів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 47-54. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1109645
  Неліпа Д.В. Роль політичної еліти у становленні національної ідеї // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 14-17. – ISSN 0868-8117
1109646
  Чабанов В.Г. Роль політичної етики в легітимації владних відносин // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 266-268
1109647
  Якименко А.М. Роль політичної комунікації в процесі взаємодії влади та суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 191-199
1109648
  Сищук О.А. Роль політичної комунікації в сучасному політичному процесі розвинутих країн та України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 173-176


  У статті проаналізовано новітні тенденції розвитку змісту й форм політичної комунікації в епоху цифрових медіа, еволюції маркетингового підходу до політики. The article analyses latest tendencies of content and forms of political communication at the ...
1109649
  Товмаш Д.А. Роль політичної комунікації у формуванні громадянського суспільства : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Товмаш Д.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 185л. – Бібліогр.: л.170-185
1109650
  Товмаш Д.А. Роль політичної комунікації у формуванні громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 - соціальна філос. та філос. історії / Товмаш Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1109651
  Прокопюк В.С. Роль політичної культури еліт у процесі демократичної трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Аналізується залежність трансформаційних процесів від політичної культури еліт.
1109652
  Радченко Л.М. Роль політичної свідомості у становленні та реалізації політичних інтересів // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 79-86
1109653
  Лавніченко О.В. Роль полку (бригади) оперативного призначення Національної гвардії України у спеціальній операції у ході збройного конфлікту всередині держави / О.В. Лавніченко, С.О. Годлевський // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 64-68. – ISSN 2078-7480
1109654
  Батиргареєва В.С. Роль положення ст. 34 КК України у визначенні масштабів рецидивної злочинності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 482-486. – ISBN 978-966-458-403-3
1109655
  Мурзакова З.Н. Роль положительного примера в воспитании коммунистического поведения учащихся начальной школы (на материалах начальных школ Башкирии) : Автореф... канд. пед.наук: / Мурзакова З.Н.;. – Москва, 1953. – 20 с.
1109656
  Мамедов И.А. Роль положительного примера в нравственном воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.624 / Мамедов И.А.; АН АзССР. Отд. общ. наук. ин-т филоосфии и права. – Баку, 1970. – 24л.
1109657
  Делія О.В. Роль полтавських єпископів кінця XIX - початку XX століття в розвитку церковно-історичного краєзнавства // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 54-59. – ISSN 2075-1451
1109658
  Бацис Альфонсас Петро Роль Польско-Прибалтийского линдерисекретариата исплкома Коминтерна в деятельности Коммунистической партии Литвы в 1926-1929 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бацис Альфонсас Петро; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 22 л.
1109659
  Бородін К. Роль польських довоєнних інскрипцій у творенні сучасного міфу Львова // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 77-84


  Йдеться про підписи на пам"ятниках, меморіальних таблицях, назви вілл, рекламні стінописи та фрески. До уваги взято рецепцію написів представниками різних націй та різними за фахом людей, пердусім письменників і митців
1109660
  Пасова Т.О. Роль польського журналу "Культура" у публіцистичній дискусії другої половини ХХ ст.та в польсько-українському взаєморозумінні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 83-87.


  У статті йдеться про політичну дискусію, яка розгорнулася на сторінках польського іммігрантського журналу "Культура". Особлива увага приділяється українському аспекту цієї дискусії, зокрема опублікованим у часописі статтям, що значно вплинули на ...
1109661
  Пасова Т.О. Роль польського журналу "Культура" у публіцистичній дискусії другої половини ХХ ст.та в польсько-українському взаєморозумінні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 39-43


  Стаття присвячена політичній дискусії, що розгорталася на сторінках польського еміграційного видання "Культура". Особливу увагу автор приділяє розкриттю українського аспекту цієї дискусії. Журналісти "Культури" підтримали українську незалежність як ...
1109662
  Потоцький В.П. Роль польського ротмістра Анджея Окуня у військових кампаніях проти українських козаків (1648 - початок 50-х років XVII ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 21-29. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 21). – ISSN 2227-6505
1109663
  Дубина О. Роль польського чинника в утворенні шведсько-українського союзу 1708 року // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 589-602. – ISBN 966-7522-07-5
1109664
  Чебан А.Д. Роль Польщі у вирішенні проблем європростору // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 231-240
1109665
  Ведько И.М. Роль пониженной реактивности организма в развитии реакции : Автореф. дис... канд. мед. наук: 140.016 / Ведько И.М.; Ин-т физиологии. – Киев, 1974. – 20с.
1109666
  Попов В.В. Роль понятий "интервал" и "стадия" в оценке социального противоречия // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 243-249. – ISSN 1606-951Х
1109667
  Меркулов А.С. Роль понятий "сигнал" и "сигнальность" в исследовании процессов отражения и информации. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Меркулов А.С.; Урал.гос.ун-т. – Свердловск, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1109668
  Утробин Игорь Серафимович Роль понятий порядка и беспорядка в анализе информационных процессов : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.08 / Утробин Игорь Серафимович; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 18л.
1109669
  Навроцкий Б.А. Роль понятия "система" в становлении и развитии естественно-научных теорий. : Автореф... канд.филоснаук: 627 / Навроцкий Б.А.; Филос.фак. – М, 1970. – 20л.
1109670
  Савельева М.Ю. Роль понятия "эволюция" в формировании современных философских представлений о человеке // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 121-132. – ISSN 2077-8309
1109671
  Савельева М.Ю. Роль понятия эволюция в формировании современных философских представлений о человеке // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.70-75
1109672
  Кулик Ю.А. Роль поощрительных фондов в повышении эффективности производства. / Ю.А. Кулик. – Л., 1975. – 24с.
1109673
  Заббарова Г.Х. Роль поощрительных фондов и материальной заинтересованности в повышении эффективности производства : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Заббарова Г.Х.; МГУ. – М, 1972. – 24л.
1109674
  Офицеров Н.Н. Роль поощрительных фондов предприятий в осуществлении принципа материальной заинтересованности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Офицеров Н.Н. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 24 с.
1109675
  Родионова А.З. Роль поощрительных фондов предприятия в соспроизводстве рабочей силы в социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Родионова А. З.; Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 20л.
1109676
  Давыдова Г.В. Роль поощрительных фондов промышленных предприятий в материальном стимулирвании труда. (На материалах пром-сти ТАССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Давыдова Г.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 26 с.
1109677
  Бубликова Р.В. Роль поощрительных фондов социалистических промышленных предприятий в воспроизводстве рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бубликова Р. В.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1109678
  Кірдан О. Роль попечителя Київського учбового округу в управлінні університетом Св. Володимира (1832-1839) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 59-63.


  Метою статті є дослідження ролі, організаційних засад, теорії та практики управління університетом В. Володимира попечителем Київського учбового округа в 1832-1839 рр. Є.Ф. фон Брадке.
1109679
  Львова О.Л. Роль порівняльно-правових досліджень у розвитку національної правової системи // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 89-92. – ISBN 966-660-151-6
1109680
  Щербина В.І. Роль порівняльного правознавства в розвитку законодавства України про працю // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 58-62. – ISBN 978-966-458-401-9
1109681
  Воронова М. Роль порівняння в літературно-критичному портреті (психолінгвістичний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічну й мовленнєву роль порівняння в портретуванні складного персонажа літературно-критичного портрета. This article is about psychological and vocal role of comparing in creating of complicated character in literary-critical portrait.
1109682
   Роль пород, содержащих самородное железо, в образовании железистых карбонатно-силикатных расплавов: экспериментальное моделирование при Р-Т-параметрах литосферной мантии / Ю.В. Баталева, Ю.Н. Пальянов, А.Г. Сокол, Ю.М. Борздов, О.А. Баюков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 188-203 : рис., табл. – Библиогр.: с. 201-203. – ISSN 0016-7886
1109683
  Семенов Ю.Н. Роль портов в реалиации европейской политики развития интермодальных перевозок // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 42-52 : табл., рис. – Библиогр.: 12 назв.
1109684
  Баранова О. Роль посередників у вітчизняному страховому бізнесі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 40-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
1109685
  Березняк Н.В. Роль посередницьких структур в інноваційному процесі / Н.В. Березняк, К.В. Кваша // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 25-30 : фото, рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1109686
  Сафронов А.Н. Роль последовательного снижения розничных цен в повышении благосостояния рабочих и служащих СССР в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Сафронов А. Н.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1955. – 20л.
1109687
   Роль постійного електричного струму у формуванні електричної пам"яті кристалів кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, М.Я. Горідько, А.М. Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-46. – (Фізика ; Вип. 2)


  Досліджуються нерівноважні явища, які виникають внаслідок дії на напівпровідників кристали кремнію імпульсного електричного струму. Визначено, що за певного експериментальних умов можна спостерігати релаксацію нерівноважних станів. Висловлюється ...
1109688
  Штефан-Бастль Роль Постоянного совета ОБСЕ // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 391-403. – ISBN 5-7712-0333-5
1109689
  Ванівська О. Роль постпозицій для творення нових значень в англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 54-58. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1109690
  Анашкина Е.Б. Роль постсоветского пространства во внешней политике США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 6 (546). – C. 19-34. – ISSN 0321-2068
1109691
  Мау В. Роль постсоциалистического государства в формировании и эволюции предпринимательства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 22-53. – ISSN 0207-3676
1109692
  Цудзевич Б.А. Роль посттрансляционных модификаций белков хроматина в экспрессии генома при лучевом поражении : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.01 / Цудзевич Б. А.; Ин-т пробл. онкол. АН УССР,. – К., 1983. – 42л.
1109693
  Сіренко О. Роль потерпілого в генезисі злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.130-135
1109694
  Пчелинський В.М. Роль потреб у біологічній еволюції // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1109695
  Лебедев Н.Н. Роль потребительской кооперации в повышении уровня жизни сельского населения / Н.Н. Лебедев, Н.А. Бобров. – К., 1984. – 31с.
1109696
  Бобров Н.А. Роль потребительской кооперации в повышении уровня жизни сельского населения в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бобров Н. А.; Харьк. ГУ им. Горького. – Х., 1983. – 22л.
1109697
  Мясоутов Р.Х. Роль потребительской кооперации в преодолении существенных различий между городом и деревней. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мясоутов Р.Х.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 20л.
1109698
  Дурманова Т.И. Роль потребительской кооперации в развитии товарного обмена между городом и деревней / Т.И. Дурманова. – М., 1969. – 78с.
1109699
  Федюкович К.И. Роль потребительской кооперации в экономической и общественной жизни Латвийской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Федюкович К.И.; Мин. торговли РСФСР. Лен. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Л., 1960. – 25л.
1109700
  Бидный Ю.Т. Роль потребительской кооперации в экономической связи между городом и деревней в переходный период от капитализма к социализму в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Бидный Ю.Т.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 17л.
1109701
  Быстров А.И. Роль потребительской кооперации укреплении и развитии экономических связей между городом и деревней при социализме : автореф. ... канд. экон. наук / Быстров А.И. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1956. – 20 с.
1109702
  Перекалина Н.С. Роль потребительской оценки в управлении качеством товаров. / Н.С. Перекалина. – М., 1978. – 96с.
1109703
  Головков Станислав Иванович Роль потребностей в деятельности человека : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Головков Станислав Иванович; МГУ. – М., 1979. – 24л.
1109704
  Кикнадзе Д.А. Роль потребностей в поведении человека и их воспитание в процессе строительства. коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: / Кикнадзе Д.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра науч. коммунизма. – М., 1966. – 16л.
1109705
  Сусь Б.А. Роль початкової швидкості електронів при визначенні величини e/m методом магнетрона / Б.А. Сусь, Т.М. Павелко, П.В. Бережний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 230-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Теоретично показано, що при визначенні питомого заряду електрона методом магнетрона поступовий спад анодного струму в залежності від значення індукції зовнішнього магнітного поля не пов"язаний з початковою швидкістю електронів. Тому при встановленні ...
1109706
  Никитин Е.Д. Роль почв в жизни природы / Е.Д. Никитин. – Москва : Знание, 1982. – 48 с. – На обл. авт.: Е.Д. Никитин. – (Новое в жизни, науке, технике ; Науки о Земле, № 7)
1109707
  Панкова Е.И. Роль почвенного института им. В.В. Докучаева в становлении почвоведения в России (к 85-летию института) / Е.И. Панкова, Л.Ф. Назарова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 997-1007. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 0032-180Х
1109708
  Степанова Л.Н. Роль почвенных бактерий в токсичности дерново-подзолистых почв. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанова Л.Н.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 22л.
1109709
  Курчева Г.Ф. Роль почвенных животных в разложении и гумификации растительных остатков : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Курчева Г.Ф.; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – Москва, 1970. – 21л.
1109710
  Костриця М.Ю. Роль почесних членів у діяльності товариства дослідники Волині (1900-1920 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 13-18
1109711
  Дуи Сафи Роль почти без слов : Культура // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 110-111 : Фото. – ISSN 1029-5828
1109712
  Федосій О.О. Роль почуттів співпереживання у виховному процесі сучасної школи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 248-252


  У запропонованій статті йдеться про роль почуттів співпереживання, подолання недоліків та перехід на інноваційні технології здійснення навчально-виховного процесу. У якосты методологічного імперативу розглядається особистісно орієнтоване виховання як ...
1109713
  Коридзе М.Г. Роль поясной извилины в организации мотивационно-эмоциональных реакций и краткосрочной памяти кошки : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Коридзе М.Г.; АН Груз.ССР. Ин-т физиологии. – Тбилиси, 1968. – 22л.
1109714
  Мироненко В.В. Роль ПР у формуванні соціального капіталу організації // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 82-89. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1109715
  Малимоненко Р. Роль прав. свобод та інтересів людини у новій світовій обстановці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.133-134. – ISSN 0132-1331
1109716
   Роль права в деле повышения благосостояния советских граждан в свете решений 27 съезда КПСС. – Тарту, 1987. – 145 с.
1109717
  Авакьян С.А. Роль права в деятельности Советов депутатов трудящихся / Авакьян С.А. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Государство и право" ; 6)
1109718
  Беленчук І.А. Роль права в здійсненні Продовольчої програми СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 17-21. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье освещается комплекс правовых средств - организационных, мобилизационных, стимулирующих, охранительных и иных мер по проведению в жизнь Продовольственной программы СССР.
1109719
  Рослов П.Н. Роль права в интенсификации сельскохозяйственного производства / П.Н. Рослов. – К., 1987. – 47с.
1109720
   Роль права в обеспечении исполнения жилищной программы. – М, 1989. – 116с.
1109721
  Кучма М.И. Роль права в организации социалистического соревнования / М.И. Кучма. – М., 1975. – 32с.
1109722
  Братусь С.Н. Роль права в развитии советской экономики. / С.Н. Братусь. – М., 1971. – 48с.
1109723
   Роль права в реализации Продовольственной программы СССР. – Москва, 1986. – 131 с.
1109724
  Александров Н.Г. Роль права в советском социалистическом обществе / Н.Г. Александров. – Москва, 1957. – 40 с.
1109725
  Седов Л.А. Роль права в стимулирвоании экономической заинтересованности колхозников в развитии социалистического колхозного производства. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Седов Л.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
1109726
  Наумов В.Л. Роль права в управлении качеством / В.Л. Наумов. – К, 1979. – 48с.
1109727
   Роль права в экономическом развитии региона. – М, 1990. – 110с.
1109728
  Исламов Зайнитдин Мухитдинович Роль права и норм общественных организаций в самоуправлении народа. / Исламов Зайнитдин Мухитдинович. – Ташкент, 1988. – 172с.
1109729
  Свиридюк Н.П. Роль права у вирішенні конфліктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 79-86
1109730
  Балінський О.В. Роль права у формуванні громадянського суспільства: історико-правовий дискурс // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 117-123. – ISSN 1563-3349
1109731
  Балаклицький І.І. Роль права як загальносоціального феномена в розвитку сучасної держави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 76-82. – ISSN 1563-3349
1109732
  Скринька Д. Роль права як фактора економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 99-102
1109733
   Роль правильной организации занятий физическойкультурой в гармоническом развитии ребенка и подростка. – Ташкент, 1987. – 161 с.
1109734
  Гришко М.Ф. Роль правильной организации и оплаты труда в экономическом укреплении колхозов Киевщины в послевоенный период (1945-1948 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Гришко М.Ф.; Киевский гос. пед. ин-т им. Горького. – Киев, 1949. – 16 с.
1109735
  Боган С.М. Роль правлячої верстви у творах Тараса Шевченка як складова філософської концепції українського націоналізму Дмитра Донцова // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 31-38. – ISBN 978-966-2710-51-9
1109736
  Женченко М.І. Роль правничих часописів Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. у формуванні національної свідомості українського народу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 249-251


  У статті розглядається роль правничих часописів Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. у національному відродженні краю, формуванні свідомості українського народу. The role of the legal periodicals of Galicia at the end of XIX – at the ...
1109737
  Приходько Х. Роль правових позицій Конституційного Суду України у становленні та розвитку доктрини конституційного процесу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 43-54. – ISSN 2310-6158
1109738
  Іванський А.Й. Роль правових презумпцій у регулюванні фінансових правовідносин // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 82-88. – ISSN 2078-3736
1109739
  Павличенко О.В. Роль правових фікцій у тлумаченні правових норм // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 239-250. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1109740
  Гачкевич А.О. Роль правового виховання в запобіганні плагіату в студентських наукових роботах // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 138-142. – ISBN 978-617-7363-04-9
1109741
  Тітомир-Зотова Роль правового виховання в механізмі забезпечення прав людини // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 36-43. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1109742
   Роль правового воспитания. – М, 1985. – 236с.
1109743
  Коваленко Т. Роль правового звичаю в забезпеченні ефективності правового регулювання земельних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 135-142. – ISSN 0132-1331
1109744
  Бортник Н.П. Роль правового регулювання в розвитку транспортної інфраструктури України щодо асоціації з Європейським Союзом на прикладі західного регіону / Н.П. Бортник, С.С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 34-40. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1109745
  Бобрицький Л.В. Роль правового регулювання мовного питання в Україні у забезпеченні національної безпеки держави // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 64-67. – ISSN 1609-0462
1109746
  Гіда Є. Роль правової дисципліни в діяльності міліції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 83-86
1109747
  Семеніхін І. Роль правової доктрини в історії розвитку англійського права // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 21-22
1109748
  Цимбалюк В. Роль правової інформатики у модернізації прокуратури України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 73-77. – ISSN 0132-1331
1109749
  Богачов С. Роль правової освіти у приведенні змісту прав та свобод засуджених до міжнародних стандартів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 127-135. – ISSN 0132-1331
1109750
  Воднік В.Д. Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму за умов його модернізації // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 263-265. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1109751
  Морозов В.П. Роль правовой надстройки в коммунистическом воспитании трудящихся / В.П. Морозов. – Москва, 1966. – 72с.
1109752
   Роль правовых средств. – М, 1983. – 134с.
1109753
  Корнієнко П.С. Роль правозахисних організацій у розбудові громадянського суспільства в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 3-15. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1109754
  Полонка І.А. Роль правомірної поведінки: підвалини теоретико-онтологічного розуміння // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 58-71. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1109755
  Бурда С. Роль правоохоронних органів у забезпеченні адміністративно-правового захисту суб"єктів виборчого процесу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 23-28.
1109756
  Подойнік О. Роль правоохоронних органів у протидії експлуатації дітей і дитячої порнографії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 142-145
1109757
  Волинець В. Роль правоохоронної функції держави у державотворчому і правотворчому процесах в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 4-10
1109758
  Тот З. Роль правоохранительных органов (полиции) в обеспечении безопасности выборов. Безопасность и подлинность избирательных документов // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-27.
1109759
  Вавилов С. Роль правоохранительных органов в обеспечении безопасности выборов // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-41.


  17-та міжнародна конференція АОВЄ
1109760
  Ткачук А. Роль правосвідомості та правової культури у формуванні правової держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 421-425. – ISSN 0132-1331
1109761
  Андрушко І.П. Роль правосвідомості у законотворчій діяльності // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 288-291. – ISBN 978-966-7166-35-9
1109762
  Хілько Є.В. Роль православ"я у подоланні християнської схизми в творчому спадку митрополита Калліста // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 97-103. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
1109763
  Рощина Л.О. Роль православної церкви у формуванні та функціонуванні політичної системи України в 90-і роки XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 118-123. – ISSN 1728-3671
1109764
  Мерденов Роль православной церкви в становлении и развитии русско-осетинских политических и культурных связей. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Мерденов Х.-М.Ю.; Рос.Акад.наук Ин-тд истори России. – М, 1992. – 21л.
1109765
  Савин И.А. Роль правосознания в регулировании поведения человека при переходе от социализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савин И. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25
1109766
  Антошкіна В.К. Роль правочину, корпоративних актів у процесі саморегуляції цивільно-правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 2219-5521
1109767
  Бабич Б.В. Роль прагматичного контексту для зняття синтаксичної омонімії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 25-30. – ISBN 966-581-102-9
1109768
  Кулешов К.Н. Роль практик класифікації у структуруванні повсякденних взаємодій (есе) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-65. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Представлено роздуми про роль повсякденних практик класифікації у створенні соціальної структури. Обгрунтовується питання про те, чи не задається соціальна структура, яка розкриває себе об"єктивно, самими практиками класифікації? Саме в практиках ...
1109769
  Свистова Л.В. Роль практики в историческом познании : Автореф... 09.00.01наук: / Свистова Л. В.;. – Свердловск, 1978. – л.
1109770
  Тархова М.А. Роль практики в познании / М.А. Тархова. – М., 1959. – 36с.
1109771
  Руткевич М.Н. Роль практики в познании мира / М.Н. Руткевич. – Свердловск, 1956. – 72с.
1109772
  Даниленко Д Роль практики в процессе образования понятий : Автореф... канд. филос.наук: / Даниленко Д,И.; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – Москва, 1950. – 16 л.
1109773
  Гайдуков Ю.Г. Роль практики в процессе познания / Ю.Г. Гайдуков. – Москва, 1955. – 32с.
1109774
  Гайдуков Ю.Г. Роль практики в процессе познания / Ю.Г. Гайдуков. – Москва, 1964. – 336с.
1109775
  Курсанов Г.А. Роль практики в развитии научных понятий и их значение в познании мира и в практической деятельности людей : Автореф... д-ра филос.наук: / Курсанов Г.А., Ин-т философии. – Свердловск, 1951. – 28 с.
1109776
  Хорошко Г.И. Роль практики в развитии языка / Г.И. Хорошко. – Гомель, 1957. – 41с.
1109777
  Конвай Б.И. Роль практики в формировании знаний о природе : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Конвай Б.И. ; АН УССР , Объединен. совет ин-та философии и ин-та государства и права. – Киев, 1974. – 30 с.
1109778
  Косогубова М.Г. Роль практики держав у розвитку міжнародного звичаю // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1109779
  Туров И.В. Роль практики единения (ехуда) в вероучении хасидов // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 215-229. – ISSN 1682-671Х


  Хасидизм ("учение благочестия") - религиозное течение в иудаизме, которое в первой пол. XVIII в. за очень короткое время охватило еврейское население Речи Посполитой и прилегающих территорий
1109780
  Кампов Л. Роль практики за кордоном для набуття професійної мовної компетентності магістрів з міжнародних відносин в умовах інтеграції до європейського і світового освітнього простору // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 245-255. – ISSN 2218-5348
1109781
  Мезенцова Н.В. Роль практичної складової у підготовці юристів у непрофільних вищих навчальних закладах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 192-195
1109782
  Андрос О.Є. Роль практичної соціоприродної філософії у формуванні методологічних основ освіти для збалансованого розвитку // Екологічні науки : науково-практичний журнал / М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 32-36. – ISSN 2306-9716


  Стаття обгрунтовує включення в освітній процес, зокрема процес післядипломної освіти, курсу з практичної філософії охорони довкілля.
1109783
  Енгельс Ф. Роль праці в процесі перетворення мавпи на людину / Ф. Енгельс. – Київ, 1953. – 16с.
1109784
  Енгельс Ф. Роль праці в процесі перетворення мавпи на людину. / Ф. Енгельс. – К., 1951. – 16с.
1109785
  Енгельс Ф. Роль праці в процесі перетворення мавпи на людину. / Ф. Енгельс. – К., 1985. – 18с.
1109786
  Каспришин З.О. Роль праць І.І. Ковалика у формуванні української дериватології як окремої галузі мовознавства // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 36-41
1109787
  Стецюк Т. Роль превентивних заходів у медичному страхуванні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 62-67. – ISSN 1818-5754
1109788
  Автономов П.П. Роль предметно-эстетической среды школы в системе коммунистического воспитания учащихся(на примере комплексной организации форм наглядной агитации в сельских восьмилетних и ср.общеобразоват. школах) : Дис... наук: 13.00.01 / Автономов П.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев. – л.
1109789
  Гусева Н.В. Роль предметной деятельности в формировании и освоении знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусева Н.В.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1982. – 24л.
1109790
  Ильин А.И. Роль предприятий в воспроизводстве квалифицированной рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ильин А.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
1109791
  Лялина Н.Е. Роль предприятий и местных органов в воспроизводстве квалифицированных рабочих кадров : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лялина Н.Е. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. полит. экономии гуман. ф-т. – Москва, 1966. – 19 с.
1109792
  Михайлова И.Б. Роль представлений в процессе познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Михайлова И.Б. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филос. ф-тет. – Москва, 1963. – 15 с.
1109793
  Верба І. Роль представників та послідовників школи В.Б. Антоновича в житті та творчій діяльності Н.Д. Полонської-Василенко // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 217-223
1109794
  Смирнова Є.В. Роль предствництва президента України в Автономній республіці Крим в розбудові автономії // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.82-87. – ISSN 1563-3349
1109795
  Власова Ирина Николаевна Роль преемственности и революционных связей в создании и становлении казанской социал-демократической организации (1883-1903 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Власова Ирина Николаевна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1979. – 18л.
1109796
  Будовская Л.М. Роль преемственности поколений и трудовых традиций советского народа в коммунистическом воспитании рабочей молодежи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Будовская Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 24 с.
1109797
  Будовская Л.М. Роль преемственности поколений и трудовых традиций советского народа в коммунистическом воспитании рабочей молодежи : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Будовская Л. М.; цМВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 185л. – Бібліогр.:л.I-X
1109798
  Коваль І.О. Роль президента в координуванні державних комунікацій (на прикладі США) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 148-156. – ISSN 2306-5664
1109799
  Питльована Л.Ю. Роль президента США В. Вільсона у Першій світовій війні та повоєнному врегулюванні в Європі очима британських карикатуристів // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 266-279. – ISSN 2313-5603
1109800
  Байбакова Л.В. Роль президента США Т. Рузвельта в выработке предварительных условий мирных переговоров между Россией и Японией (март - июнь 1905 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-41. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1109801
  Бєлкіна Ю. Роль Президента України в забезпеченні культурних прав громадян // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 161-168. – ISSN 0132-1331
1109802
  Иостсон Э.А. Роль Президиума Верховного Совета Латвийской ССР в укреплении Советской власти в Советской Латвии (25 VIII 1940г. - 25 XVIII 1952 г.) : Автореф... канд. юридич.наук: / Иостсон Э.А.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1954. – 27л.
1109803
  Иостсон Э.А. Роль Президиума Верховного Совета ЛатвССР в укреплении и развитии советской власти в Латвии. 1940-1951. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иостсон Э.А.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1952. – 24 с.
1109804
  Стахівський С.М. Роль презумпцій у процесі доказування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-77. – ISBN 966-614-021-7
1109805
  Бабієнко В.В. Роль прекурсорів оксиду азоту у виникненні патології людини: екологічний та гігієнічний аспекти : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Бабієнко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
1109806
  Чомахидзе Д.Д. Роль премоторных зон и лобных долей головного мозга в осуществлении системных двигательных условий рефлексов. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Чомахидзе Д.Д.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 23л.
1109807
  Гаджиев Дж.М. Роль преодоления существенных различий между городом и деревней во всестороннем развитии личности (По материалам АзССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Гаджиев Дж.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 18л.
1109808
  Кузнецова Т.И. Роль преподавателя в предвузовском образовании // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 120-127.
1109809
  Горбачев В.В. Роль преподавателя в социальном управлении образовательным потенциалом современных вузов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 6. – С. 41-47. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрена роль преподавателя в социальном управлении образовательным потенциалом на примере российских вузов. Особое внимание уделяется качеству профессорско-преподавательского состава в условиях компьютеризации учебного процесса. Прослеживается ...
1109810
  Бондар Є.П. Роль преси в боротьбі Комуністичної партії Радянського СОюзу за культурну революцію на Україні (1933-1937 рр). (за матеріалами українських газет). : Дис... канд. істор.наук: / Бондар Є.П.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1956. – 249л. – Бібліогр.:л.1-24
1109811
  Костилєва О.В. Роль преси діаспори у створенні позитивного іміджу України (80-90-ті XX ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 219-224
1109812
  Тетерук І. Роль преси у вихованні комуністичного ставлення до праці. : Дис... канд. історич.наук: / Тетерук І.;. – К., 1963. – 343л. – Бібліогр.:л.321-341
1109813
  Валько І.В. Роль преси у вихованні свідомого будівника комунізму / І.В. Валько. – Київ, 1976. – 85с.
1109814
  Червінчук А. Роль преси у інформаційному забезпеченні суспільства під час виборів до Верховної Ради України (2012 р.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 327-332


  У статті розглядається преса як невід’ємний компонент забезпечення політичних виборів, як умова досягнення консенсусу між владою та громадянами. Проаналізовано проблему дотримання етичних стандартів журналістами під час виборчих процесів в Україні. В ...
1109815
  Онкович Г. Роль пресодидактики в розширенні "культурної пам"яти" та розвитку мовлення // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 158-174. – ISBN 966-95452-4-7
1109816
  Каграманян Л.С. Роль пресс-службы и политического PR в коммуникативном сопровождении в РФ // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 3-5
1109817
  Безугла Л. Роль пресупозиції висловлення в конструюванні дискеурсивної імплікатури (на матеріалі німецькомовного діалогічного дискурсу) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 3-12. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1109818
  Егорова Т.А. Роль префиксации, как способа словообразования в английском языке в историческом освещении. : Автореф... Канд.филол.наук: / Егорова Т.А.; Первый Ленингр.гос.педи.ин-т. – Ленинград, 1951. – 16 л.
1109819
  Демчук Н.М. Роль префіксів у формуванні термінів маркетингу у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 76-88. – ISSN 2413-5593
1109820
  Мариненко П.І. Роль префіксоїдів в утворенні неологізмів у сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 277-281. – ISBN 966-8188-07-1
1109821
  Юрчинська Г.К. Роль прецедента в діяльності, відладки програм для ЕОМ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 84-89. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1109822
  Шевченко М.В. Роль прецедентних текстів у формуванні художньо-естетичного змісту поетичного твору (на прикладі вірша І. Жиленко "Похорон") // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 142-149.


  Розглядаються прецедентні тексти як важливий текстотвірний чинник поетичного мовлення, лінгвокультурологічного і художнього і художнього потенціалу тексту. The article present precedent text as an important text-forming factor of a poetic ...
1109823
  Коновалова Н.О. Роль прецеденту в правовій системі Світової організації торгівлі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 133-138. – ISSN 2220-1394
1109824
  Халтурина В.П. Роль прибавочного продукта в сближении и слиянии двух форм социалистической собственности : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Халтурина В.П. ; Моск. ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1961. – 21 с.
1109825
  Лазарева С.И. Роль прибыли в материальном стимулировании : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Лазарева С.И. ; МВ и ССО СССР, Всес. заоч. фин.-эконом. ин-т. – Москва, 1973. – 19 с.
1109826
  Жарылгапов Ш.М. Роль прибыли в сочетании экономических интересов трудящихся развитого социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Жарылгапов Ш. М.; КГУ. – К., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1109827
  Кутырев С.А. Роль прибыли в стимулированни экономической эффективности промышленного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Кутырев С.А.; АОН при ЦК КСС. Каф. экон. наук. – М., 1967. – 16л.
1109828
  Проскурин И.Г. Роль прибыли в экономике предприятия / И.Г. Проскурин. – Воронеж, 1973. – 247с.
1109829
  Гольдберг Л.В. Роль прибыли предприятия в общественном воспроизводстве при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Гольдберг Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 18л.
1109830
  Вдовенко А.В. Роль приватного пенсійного забезпечення у пенсійному доході: світовий досвід і українські реалії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 41-48
1109831
  Черченко Геннадий Леонидович Роль призвания в формировании социальной активности личности в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Черченко Геннадий Леонидович; МВССО УССР КГУ. – К., 1976. – 191л. – Бібліогр.:л.172-187
1109832
  Черченко Г.Л. Роль призвания в формировании социальной активности личности в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Черченко Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 19 с.
1109833
  Копачов І.П. Роль прикладу у вихованні учнів. / І.П. Копачов. – К., 1984. – 47с.
1109834
  Андреева Татьяна Викторовна Роль прилагательных в пополнении словарного состава современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андреева Татьяна Викторовна ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1981. – 16 с.
1109835
  Куслик А.М. Роль прилагательных, обозначающих цвет, в лексической системе современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: / Куслик А.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 20л.
1109836
  Калядин А. Роль принуждения в стабилизации режима ДНЯО // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 14-27. – ISSN 0131-2227
1109837
   Роль принципа конкретности в современной науке. – М, 1975. – 361с.
1109838
   Роль принципа конкретности в современной науке. – М, 1975. – 361с.
1109839
  Адвадзе В.С. Роль принципа материальной заинтересованности в развитии колхозного производства. (На примере колхозов Телав. района Груз. ССР) : Автореф... канд. эеон.наук: / Адвадзе В.С.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1957. – 21л.
1109840
  Шломенко И.М. Роль принципа материальной заинтересованности в стимулировании технического прогресса. (На материалах предприятий машиностроения Львовского совнархоза) : Автореф... кандидата экон.наук: / Шломенко И.М.; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1964. – 23л.
1109841
  Белогуб В.Д. Роль принципа партийности в современной науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1109842
  Наливайко Л.Р. Роль принципів державного ладу у розбудові демократичної, соціальної і правової держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 11-15. – (Право. Економіка. Управління)
1109843
  Кучинська О.П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : автореф. дис. ... д-ра юрид наук : 12.00.09 / Кучинська О.П.; Кучицька Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр. : 58 назв
1109844
  Кучинська О.П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Кучинська Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 460 л. – Додатки: л. 426-460. – Бібліогр.: л. 376-425
1109845
  Ковшар О.В. Роль принципів наступності і перспективності в організації безперервної освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 176-185. – ISSN 2304-4470
1109846
  Снесар В.И. Роль принципов в познании / В.И. Снесар. – Саратов, 1985. – 180 с.
1109847
  Ивакин А.А. Роль принципов диалектики в геологическом познании / А.А. Ивакин. – Алма-Ата, 1979. – 200с.
1109848
  Бородина-Глебская Роль принципов построения технологии интенсивного образования для развития речевой компетентности студентов // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 4. – С. 116-126. – ISSN 1812-9463
1109849
  Волинець В.В. Роль принципу верховенства права при захисті трудових прав // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-42.
1109850
  Блецкан М.І. Роль принципу діалектичної суперечності у розвиткові наукових абстракцій // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1109851
  Блецкан М.І. Роль принципу екстраполяції в розвиткові наукових понять
1109852
  Письменна І.І. Роль принципу наступності в системі державної служби України в умовах суспільних трансформацій // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 48-54. – ISSN 2311-6420
1109853
  Погребняк С. Роль принципу недискримінації в загальній концепції рівності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 23-35. – ISSN 1993-0909
1109854
  Яременко Н. Роль принципу повтору в реалізації теми роду : (на матеріалі романів Ю. Яновського "Чотири шаблі", "Вершники") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 267-271
1109855
  Лисенко В.М. Роль принципу причинності у виборі основоположних принципів теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
1109856
  Грабовська О.О. Роль принципу рівності в процесі доказування у цивільних справах // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 83-91


  Досліджується зміст принципу рівності у цивільному судочинстві та його вплив на процес доказування у цивільних справах. Исследуется содержание принципа равенства в гражданском судопроизводстве и его влияние на процесс доказывания по гражданксим ...
1109857
  Козьменко О.І. Роль природи у формуванні національного характеру канадців // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 12-20. – ISSN 2219-2654
1109858
   Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов = Role of natural ecotypes of plants for formation of a biodiversity and resistance of phytosystems to adverse conditions / [О.Т. Демків та ін.] ; за ред. : О.Т. Демківа, О.О. Кагала, О.В. Лобачевської [та ін.] ; НАН України ; Ін-т екології Карпат. – Львів : [Простір М], 2011. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-179. – ISBN 978-966-02-6226-3
1109859
  Дударець В.М. Роль природних факторів у ландшафтному проектуванні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 130-136
1109860
  Марченко А.В. Роль природних явищ у формуванні та існуванні сакральних географічних об"єктів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – 159-161
1109861
  Плахотнік О.В. Роль природничих галузей географії в інтеграції наукових знань про природу і людину // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 358-365


  Природознавчі галузі географії сприяють екологізації природознавчої тематики. В умовах сьогодення зростає інтерес до екологічних процесів, зріс інтерес до фізико-географічної освіти, до загальних і галузевих розділів фізичної географії як у всьому ...
1109862
  Кольцов М.О. Роль природничих праць Томаса Гоббса, Генрі Мора та Роберта Бойля в становленні філософських поглядів Ісаака Ньютона // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 20-24
1109863
  Кратко Л.А. Роль природно-антропогенных условий и факторов в проявлении геоморфологических процессов Покутско-Буковинского Предкарпатья : региональные геоморфологические и палеогеографические исследования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 88-93 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0201-4122
1109864
   Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття : (матеріали конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 9-11 вересня 2003 р.). – Канів, 2003. – 351 с. – ISBN 966-306-029-8
1109865
  Івашко Ю.В. Роль природного ландшафту в збереженні зон модерну // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 49-53. – ISSN 2077-3455
1109866
  Гетьман В.І. Роль природного середовища у збереженні національної ідентичності // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 37-41
1109867
  Иванцов Г.Б. Роль природного фактора в расширенном воспроизводстве общественного богатства при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Иванцов Г.Б.; Ростовский-на-Дону ин-т нар. хоз. – Ростов-на-Дону, 1970. – 24л.
1109868
  Гурвич Л.И. Роль природных богатств в развитии производительных сил / Л.И. Гурвич. – М., 1961. – 254с.
1109869
  Мартынов Владимир Федорович Роль природных факторов в формировании и развитии эстетического чувства : Дис... канд.филос.наук: 09.00.04 / Мартынов Владимир Федорович; Белорусский гос.ун-т им.В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 198л.
1109870
  Мартынов В.Ф. Роль природных факторов в формировании и развитии эстетического чувства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Мартынов В.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с.
1109871
  Мижега Н.Я. Роль природных факторов в формировании сельских поселений (на примере Южного района) / Н.Я. Мижега, Р. Лабабиди // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 30-33. – ISBN 0201-8683
1109872
  Скибицька Н.В. Роль прислівників у вираженні епістемічної модальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 455-462. – ISBN 966-581-388-9
1109873
  Исмаилов Р.А. Роль притоков реки Куры в ее загрязнении // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 295-300 : табл. – Библиогр.: 4 назв.
1109874
  Дерев"яна Л. Роль проблемного навчання у формуванні креативноті студентів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 104-110. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1109875
  Дроздова Г.Д. Роль проблемных методов обучения философии в формировании творческого мышления студентов / Г.Д. Дроздова, В.В. Гончаренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1109876
  Григорак М.Ю. Роль провайдерів послуг технічного обслуговування в логістичних ланцюгах авіаційного комплексу / М.Ю. Григорак, Чичкан-Хліповка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 171-183 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1109877
  Каланов Б.Ш. Роль проводящей системы в развитии органов плодоношения у винограда : Автореф... канд. биол.наук: / Каланов Б.Ш.; Самарк. гос. ун-т им. А.Навои. – Ташкент, 1966. – 20л.
1109878
  Кривопустов О.С. Роль прогестерон-індукованого блокуючого чинника в прогнозуванні й терапії невиношування вагітності // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 16-18. – ISSN 2413-550Х
1109879
  Аль-Джибури Роль прогрессивной иракской печати в борьбе с иностранными монополистическими нефтяными компаниями за национализацию нефти (1923-1972 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Аль-Джибури А. С.; МГУ. – М., 1979. – 19л.
1109880
   Роль прогрессивных литературных традиций в развитии и взаимообогащении социалистических культур. – Москва : Наука, 1986. – 335 c.
1109881
  Иваков А.Н. Роль прогрессивных народных традиций в интернациональном воспитании советской молодежи. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иваков А.Н.; Казах. гос. ун-тет. – Алма-Ата, 1979. – 21л.
1109882
  Становский Р.Л. Роль прогрессивных нормативов организаций производства в повышении его эффективности / Р.Л. Становский. – Л., 1979. – 16с.
1109883
  Солнцев Н.В. Роль прогрессивных традиций в коммунистическом воспитании / Н.В. Солнцев. – Новосибирск, 1977. – 125с.
1109884
  Живоглядова Ирина Викторовна Роль продуктивного воображения в структуре творческого процесса : Дис... канд. филос.наук: / Живоглядова Ирина Викторовна; КГУ. – К., 1991. – 140л. – Бібліогр.:л.129-140
1109885
  Арутюнова О.С. Роль продуктов радиолиза лецитина в лучевом поражении : Автореф... канд. биол.наук: / Арутюнова О.С.;. – Баку, 1967. – 16л.
1109886
  Арутюнова О.С. Роль продуктов радиолиза лецитина в лучевом поражении : Автореф... канд. биол.наук: / Арутюнова О.С.;. – Баку, 1967. – 16л.
1109887
  Привалова Л.Г. Роль продуктов реакции в механизме жидкофазного окисления углеводородов. : Автореф... канд. хим.наук: / Привалова Л.Г.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 10л.
1109888
  Као Хыу Туан Роль продуктов уплотнения в разработке цинкцеолитных катализаторов в ходе превращений алкилбензовло : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Као Хыу Туан; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1983. – 17л.
1109889
   Роль проекта РПФР "Правовое образование в школе" в развитии правового образования в России // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.71-80
1109890
  Тхорук Л. Роль проективних методик у дослідженнях особливостей мовлення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 75-80.
1109891
  Мустафаева Э.С. Роль проектной методики в развитии коммуникативных навыков студентов старших курсов // Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2011. – Вып. 32 : Педагогические науки. – С. 48-51


  В статье рассматривается проблема обучения коммуникативным навыкам студентов старших курсов с использованием проектного метода.
1109892
  Веретенко Т.Г. Роль проектування у активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 174-181
1109893
  Сакович Мария Владимировна Роль производства средств производства в формировании социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сакович Мария Владимировна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 26л.
1109894
  Бель Галина Николаевна Роль производственного коллектива в развитии трудовой активности рабочей молодежи в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бель Галина Николаевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет № 1 (К-13/15) по теории науч. коммунизма. – М., 1977. – 20л.
1109895
  Тарасов К.Е. Роль производственного коллектива в трудовом воспитании личности. / К.Е. Тарасов. – М., 1977. – 46с.
1109896
  Биекенов К.У. Роль производственного коллектива в формировании политического сознания рабочих. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Биекенов К.У.; Акад.обществ.наук.при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
1109897
  Родионов А.А. Роль производственной бригады в развитии социальной активности трудящихся : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.05 / Родионов А. А.; МГУ, Специал. совет (К053.05.89). – М., 1990. – 24л.
1109898
  Волчек Н.З. Роль производственной инфрастуктуры в развитии освободившихся стран. (На примере стран Южн. и Юго-ВОст. Азии) : Автореф... канд. экон.наук: / Волчек Н.З.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1967. – 19л.
1109899
   Роль производственных коллективов в решении задач совершенствования хозяйственного механизма : Межвузовский сборник. – Барнаул : АГУ, 1980. – 117 с.
1109900
  Паршин Б.А. Роль производственных коллективов в формированнии коммунистического отношения к труду у рабочих в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 09.00.02 / Паршин Б.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1109901
  Благодарев И.М. Роль производственных связей промышленности в специализации хозяйства Таджикистана в период развернутого коммунистического строительства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Благодарев И.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 21л.
1109902
   Роль производственого коллектива в формировании научного мировоззрения рабочго. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Светловский А. Т,; Светловский А. Т,; Казах.ГУ, Каф. филос. – Алма-Ата, 1974. – 28л.
1109903
  Лахно О.П. Роль Прокоф"єва у становленені церковної опозиції серед євангельських християн-баптистів у 50-60-х роках ХХ століття // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2006. – № 2
1109904
  Чуйко З. Роль прокуратури в забезпеченні національної безпеки України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.73-77
1109905
  Руденко М. Роль прокуратури поза межами кримінального судочинства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 47-57.
1109906
  Руденко М. Роль прокуратури поза межами кримінального судочинства: сучасна українська модель // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 53-60.
1109907
  Сливенко В.А. Роль прокуратури у витісненні з ринку приватного сектора господарства наприкінці НЕПу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 60-65. – ISSN 2075-1451
1109908
  Дунас Т. Роль прокуратури у захисті прав і свобод людини і громадянина // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.100-105
1109909
  Гарник М. Роль прокуратури у судовому захисті прав людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.8-12
1109910
  Шамара О.В. Роль прокуратури України у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 164-168. – ISBN 978-617-7220-71-7
1109911
  Шамара О. Роль прокуратури України у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 93-100
1109912
  Волков М.И. Роль прокуратуры в реализации и соблюдении прав и свобод несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве в 90-х годах ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 4-7. – ISSN 1812-3805
1109913
  Кайнов В.И. Роль прокуратуры Российской Федерации в системе разделения властей: теретико-правовой аспект / В.И. Кайнов, М.М. Садыгова // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805
1109914
  Руденко Н. Роль прокурора в механизме апелляционного и кассационного пересмотра решений хозяйственного суда // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.140-145. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999
1109915
  Неділько В. Роль прокурора в умовах створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 74-77
1109916
  Чупринська Є.М. Роль прокурора при перегляді Верховним Судом України судових рішень у кримінальних справах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 185-193. – (0). – ISSN 2078-9165
1109917
  Драган О. Роль прокурора у виконавчому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 63-70
1109918
  Лапкін А.В. Роль прокурора у відшкодуванні заподіяної потерпілому злочином шкоди за рахунок держави // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 307-311


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1109919
  Каркач П. Роль прокурора у захисті прав потерпілого в стадії порушення кримінальної справи / П. Каркач, А. Лапкін // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 78-85.
1109920
  Шестакова Н. Роль прокурора у захисті прав та інтересів неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-36.
1109921
  Ковальова Я. Роль прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 71-77.
1109922
  Михайленко О. Роль прокурора у механізмі захисту права особи на інформацію / О. Михайленко, З. Пасєчко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 45-49.
1109923
  Кайло І. Роль прокурора у формуванні якісного доказового матеріалу під час досудового розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 87-99
1109924
  Бурмистров К.Д. Роль прокурорского надзора в обеспечении социалистической законности. / К.Д. Бурмистров. – М., 1979. – 66с.
1109925
  Пила В.І. Роль промислового потенціалу в соціально-економічному розвитку регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 163-167
1109926
  Вегеш А. Роль промовистих літературно-художніх антропонімів у романі Василя Шкляра "Залишеннець. Чорний Ворон" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 14-19
1109927
  Ергемлидзе А.К. Роль промышленного банка в финансировании капитального строительства. (на примере Груз.ССР.) : Автореф... канд. экон.наук: / Ергемлидзе А.К.; Акад. наук Груз. ССР. ин-т экономики. – Тбилиси, 1955. – 15л.
1109928
  Галко Иван Кириллоич Роль промышленного труда в формировании нового человека в условиях коммунистического строительства (на материалах предприятий Белоруссии) : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Галко Иван Кириллоич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1980. – 70л.
1109929
  Галко Иван Кириллович Роль промышленного труда в формировании нового человека в условиях коммунстического строительства. (На мат. предприятий Белоруссии) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Галко Иван Кириллович ; Белорусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1975. – 41 с.
1109930
  Правотворов В.Ф. Роль пропаганды марксистско-ленинской теории в формировании социалистического сознания. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Правотворов В.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М,, 1970. – 19с.
1109931
  Павлова Л.И. Роль просодии в выражении апеллятивного компонента информационной структуры текста (на матер. англ. эссе). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Павлова Л.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 23л.
1109932
  Леонтьева Надежда Афанасьевна Роль просодии в организации радиоинтервью (Экспериментально-фонетическое исследование на материале американского варианта англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Леонтьева Надежда Афанасьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 20л.
1109933
  Скрипниченко Е.В. Роль просодии в организации строфы с четным и нечетным количесвом строк. : Автореф... Канжд.филол.наук: 10.02.04 / Скрипниченко Е.В.; Моск.гос.лингв.ун-т. – М, 1991. – 18л.
1109934
  Саклакова Наталья Николаевна Роль просодии в реализации коммуникативной программы немецкого спонтанного диалогического текста : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Саклакова Наталья Николаевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 19л.
1109935
  Семыкина Т.Ф. Роль просодии в ритмической организации свободного стаха. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Семыкина Т.Ф.; Моск.гос.ин-т ин.яз. – М, 1988. – 21л.
1109936
  Бурая Е.А. Роль просодии в формировании ритма спонтанной диалектической речи (эесперементально-фонетическое исследование на материале английского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Бурая Е. А. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 23 с.
1109937
  Абдрахимова Г.Б. Роль просодии в формировании связанности немецкого диалогического текста : Автореф. дис. ... канд. филол. наук. : 10.02.04 / Абдрахимова Г.Б. ; Моск. гос. ин-т ин. яз.им. М.Тореза. – Москва, 1988. – 22 с.
1109938
  Григорян Н.Р. Роль просодии и семантико-синтаксических структур в определении коммуникативных целей высказывания / Н.Р. Григорян, Е.М. Музя // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 52-60
1109939
  Иванова С.В. Роль просодических характеристик в реализации смысла высказывания // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 45-47
1109940
  Зайцева Є. Роль просодії в підтримці комунікативного процесу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 157-161
1109941
  Вербич Н. Роль просодії в реалізації комунікативної стратегії проповідника // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 14-26. – ISSN 0320-3077


  У статті визначено особливості інтонаційної організації проповіді. З"ясовано роль просодії в реалізації прагматичних намірів проповідника
1109942
  Можеїтова О.А. Роль простагландину F2a у регуляції жовчосекреторної функції печінки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Можеїтова Олександра Арнольдівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1109943
  Можеїтова О.А. Роль простагландину F2a у регуляції жовчосекреторної функції печінки : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Можеїтова Олександра Арнольдівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ННЦ "Ін-т біології". – Київ, 2012. – 160 л. – Бібліогр.: л. 139-160
1109944
  Алексеев А.Я. Роль просторечий лексики в развитии функциональных стилей современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Алексеев А. Я.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1971. – 20л.
1109945
  Чирка Ю.О. Роль просторово-часової організації в структурі п"єси Л. Фейхтвангера "Мир" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 208-219. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  В статті робиться спроба простежити таку типову рису творів Ліона Фейхтвангера, як змалювання актуальних проблем сучасної йому Німеччини через історичні аналогії та паралелі. Досліджуються особливості просторово-часової організації п"єси "Мир", що ...
1109946
  Лисицына О.О. Роль пространственно-временных масштабов в процессе познания закона движения материи : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Лисицына О.О. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
1109947
  Лисицына О.О. Роль пространственно-временных масштабов в процессе познания законов движения материи : Дис... Канд. философ. наук: / Лисицына О.О.; КГУ.Философский факультет. – Киев, 1966. – 256л. – Бібліогр.:л.241-256
1109948
  Алхименков М.А. Роль протестантского мессианизма в историческом развитии США // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 166-175. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
1109949
  Терехова М.И. Роль противоина и растворителя в реациях металлирования аддуктами ароматических углеводов со щелочными металлами : Автореф... канд. хим.наук: / Терехова М. И.; Науч. исслед. физ. хим. ин-т. – М., 1972. – 16л.
1109950
  Старовойтенко Е.Б. Роль противоречий в жизни личности / Е.Б. Старовойтенко, А.Н. Исаева // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 2 (62). – С.230-241
1109951
  Перепелиця С.М. Роль протиіонів лужних металів у конформаційній динаміці двоспіральних полінуклеотидів : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Перепелиця С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 138л. + Додатки: л.134-138. – Бібліогр.: л.120-133
1109952
  Перепелиця С.М. Роль протиіонів лужних металів у конформаційній динаміці двоспіральних полінуклеотидів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.14 / Перепелиця С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1109953
  Гулкевич З. Роль протоколів слідчих дій у доказуванні у кримінальних справах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.576-579. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1109954
  Бакене Эляна Витаутовна Роль протонного потенциала в процессе поступления ДНК фага Т4 в клетку .Еscherichiacoli. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04. / Бакене Эляна Витаутовна; АН ЛССР. – Вильнюс, 1984. – 18л.
1109955
  Письменна Ю.О. Роль прототипної лексики у створенні національно-мовної картини світу (на прикладі української лексеми село, росїйських лексем деревня, село) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 224-231


  У статті розглядаються понятійно еквівалентні лексеми близькоспоріднених мов: укр. село, рос. село, деревня, - які відносяться до національно-специфічної лексики з різним культурним фоном івідображають етнічні особливості традиційної матеріальної та ...
1109956
  Живоглядова И.В. Роль проуктивного воображения в структуре твореческого процесса (09.00.04) : Автореф... канд. филос.наук: / Живоглядова И. В.; КГУ. – К., 1991. – 18л.
1109957
  Антонюк О.Р. Роль професійних організацій у забезпеченні конкурентоспроможності аудиторських фірм // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 13-15. – ISBN 978-617-645-233-1
1109958
  Боднарук М. Роль професійних спілок у механізмі соціального партнерства / М. Боднарук, Г. Трунова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 12 (180). – С. 104-107
1109959
  Зоценко О.К. Роль професійних учасників на ринку акцій України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 108-110. – ISSN 2306-6814


  У статті висвітлено результати діяльності основних типів професійних учасників з торгівлі цінними паперами на вітчизняному ринку акцій, які активно функціонують на ньому. Досліджено структуру ринку акцій за видами учасників. Визначено територіальний ...
1109960
  Кара-Васильєва Роль професійних художників у розвитку мистецтва вишивки в кінці XIX - на початку XX століття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 24-33. – ISSN 1728-6875
1109961
  Салата О. Роль професійно-технічних закладів у нарощуванні виробничих потужностей оборонної промисловості УРСР (початок 40-х років ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 124-128. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу комплексного аналізу діяльності підлітків та молоді під час Великої Вітчизняної війни. Досліджено працю молоді і підлітків під час мобілізації та евакуації як потенційний трудовий резерв. Розглянуто діяльність та роль ...
1109962
  Погорєлова Т. Роль професійно значущих якостей у формуванні особистості прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 45-49
1109963
  Домашенко О.М. Роль професійного навчання у запобіганні тактичним помилкам у слідчій діяльності // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 122-134. – ISSN 2079-6242
1109964
  Лихач Ю.Ю. Роль професійного навчання у процесі реформування державного управління та місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-61. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті висвітлено поточний стан та основні напрями модернізації системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у контексті реформування державного управління та місцевого самоврядування. В ...
1109965
  Корольова І. Роль професійної рефлексії у фаховому становленні особистості майбутнього менкджера освітньої галузі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 69-77. – ISSN 1682-2366
1109966
  Корнівська В.О. Роль професіоналізму у процесі подолання інформаційної асиметрії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 42-50. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-3141
1109967
  Кічмаренко О.Д. Роль професора В.О. Плотнікова в становленні Одеської школи асимптотичних методів в задачах керування // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 209-216. – ISBN 978-617-689-150-5
1109968
  Джабраїлов І. Роль професора Олександра Васильовича Багрія в історії педагогіки // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред.: Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (129). – С. 47-49


  У статті розглянуто наукову діяльність Олександра Васильовича Багрія як відомого історика, філолога, а також педагога - вченого. Як автор серйозних досліджень і науковий організатор, він вніс вагомий внесок в педагогічну науку. Автор статті, ...
1109969
  Коваленко В.С. Роль професора Ю.М. Лошкарьова в розвитку електрохімічних досліджень у Дніпропетровському університеті / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, вип. 1. – С. 64-70. – (Серія: Хімія). – ISSN 2306-871Х
1109970
  Чураев В.И. Роль профессионально-креативной компетентности педагога дополнительного образования в обеспечении качества его деятельности // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 210-212. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1109971
  Коноплянский Д.А. Роль профессионально-образовательного пространства вуза в формировании конкурентоспособности выпускника // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 12-17. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается понятие «профессионально-образовательное пространство вуза» как фактор формирования конкурентоспособности выпускника вуза. Определяются его специфика и признаки. Обосновывается идея синергетического эффекта образовательных сред в ...
1109972
  Барминцева Наталия Александровна Роль Профессионально-технического образования в социально-профессиональном воспроизводстве аграрных рабочих. : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.05 / Барминцева Наталия Александровна; МГУ. – М., 1991. – 24л.
1109973
  Гаврилюк О.А. Роль профессиональной автономности в обеспечении готовности преподавателя вуза к инновационной деятельности / О.А. Гаврилюк, Т.П. Лебедева, А.В. Лахно // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 63-68. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена роль профессиональной автономности преподавателя университета в обеспечении его готовности к инновационной деятельности в условиях трансформации современного высшего образования. Обозначены универсальные компетенции субъектов ...
1109974
  Кудряшев Л.А. Роль профессиональных периодических изданий в повышении идейно-теоретического уровня и журналистского мастерства работников печати Украины : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Кудряшев Л.А.; ВМ о ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
1109975
  Кудряшов Л.А. Роль профессиональных периодических изданий в повышении идейно-теоретического уровня и журналистского мастерства работников печати Украины (1925-1937 гг.) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Кудряшов Л. А.;. – К., 1986. – 228л. – Бібліогр.:л.189-228
1109976
  Григорьев С.И. Роль профессиональных союзов СССР в воспитании коммунистической сознательнсоти рабочего класса и интеллигенции : Автореф... канд. филос.наук: / Григорьев С.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1960. – 15л.
1109977
  Захаров Н.Н. Роль профессонального идеала в профориентации молодежи развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.000.02 / Захаров Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
1109978
  Цымбал М.Л. Роль профессора Н.С. Бокариуса в развитии судебной экспертизы и криминалистики / М.Л. Цымбал, Э.Б. Симакова-ефремян, Л.Н. Дереча // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 566-574. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто позитивні й негативні моменти які виникають у період підготовки і проведення допиту.
1109979
  Катальникова С.А. Роль профессорско-преподавательского состава вузов в воспитании духовных ценностей у студентов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 268-275. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматривается проблема воспитания духовных ценностей у студентов, роль профессорско-преподавательского состава вузов в данном процессе, а также раскрываются качества, которыми необходимо обладать педагогу для повышения эффективности ...
1109980
  Харченко Н.В. Роль профорієнтації в оптимальному виборі майбутньої професії старшокласниками // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 144-150
1109981
  Єщенко М. Роль профорієнтаційної роботи в системі довузівської підготовки // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 86-91


  Розкрито важливу роль профорієнтаційної роботи в довузівській підготовці. Підкреслено важливість свідомого вибору майбутньої професії для випускників та старшокласників ЗНЗ. Схарактеризовано та уточнено поняття "професійна орієнтація". Зазначено ...
1109982
  Магер П.В. Роль профсоюза Дона в восстановлении промышленности в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Магер П. В.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1959. – 18л.
1109983
  Кузнецов Е.А. Роль профсоюза текстильщиков в социалистическом преобразовании сельского хозяйства : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Кузнецов Е.А.; Высш.школа проф.движения ВЦСПС. – Москва, 1974. – 36л.
1109984
  Кузьмин Л.М. Роль профсоюзной периодической печати в развитии трудовой активности масс в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Кузьмин Л.М.; Высш.школа профдвижения ВЦСПС. – М, 1971. – 20л.
1109985
  Чимидишин Алагсай Роль профсоюзной печати МНР в решениях проблем коммунистического воспитания трудящихся (1960-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.04 / Чимидишин Алагсай ; ВШ профсоюзного движ. ВЦСПС. – Москва, 1979. – 18 с.
1109986
  Берберова Елена Григорьевна Роль профсоюзов в образовании Союза СССР (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Берберова Елена Григорьевна; Высшая школа проф. движения ВЦСПС. – М., 1978. – 28л.
1109987
  Бутринова Л.М. Роль профсоюзов в повышении экономического образования трудящихся в годы восьмой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Бутринова Л.М.; Высш.школа профдвижения ВЦСПС,. – М, 1976. – 31л.
1109988
  Сафронов Н.А. Роль профсоюзов в преобразовании быта советского общества : Автореф... канд. филос.наук: / Сафронов Н. А.; БГУ, Каф. научн. коммун. – Минск, 1970. – 16л.
1109989
  Каменецки Е. Роль профсоюзов в процессе демократизации управления социалистическм хозяйством : Автореф... канд. филос.наук: / Каменецки Е.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра научного коммунизма. – М., 1972. – 18л.
1109990
  Лобок Д.В. Роль профсоюзов в становлении системы социального партнерства в период нэпа (1921-1925 гг.) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 82-91. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1109991
   Роль профсоюзов в укреплении дружбі и братства трудящихся. – Москва : Профиздат, 1982. – 200 с.
1109992
  Высоцкий Всеволод Антонович Роль профсоюзов в улучшении условий труда рабочих и служащих в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 09.00.02 / Высоцкий Всеволод Антонович ; КГУ. – Киев, 1972. – 26 с.
1109993
  Высоцкий В.А. Роль профсоюзов в улучшении условий труда рабочих и служащих в период строительства коммунизма : Дис... канд. ист.наук: / Высоцкий В. А.; КГУ, Каф-ра научн. комм. – К., 1972. – 193л. – Бібліогр.:л.I-XII
1109994
  Бондарева Т.А. Роль профсоюзов в управлении производством в 1926-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Бондарева Т.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 16л.
1109995
   Роль профсоюзов в экономическом и социальном планировании. – Москва : Профиздат, 1976. – 176 с.
1109996
  Венгеров Сергей Григорьевич Роль профсоюзов ГДР в ускорении научно-технического прогресса (1976-1981 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Венгеров Сергей Григорьевич; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1989. – 16л.
1109997
  Захарова Т.Ф. Роль профсоюзов Среднего Поволжья по развитию промышленного производства в условиях зрелого социализма 1959-1965 гг. (на материалах Куйбышевской, Ульяновской областей) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Захарова Т.Ф.; Куйбышевский гос. пед. ин-т. Специализ. учен. совет. К-113.17.01. – Куйбышев, 1980. – 21л.
1109998
  Лившиц И.Ф. Роль профсоюзов Украины в проведении сплошной коллективизации сельского хозяйства (1929-1931 гг.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Лившиц И.Ф.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
1109999
  Добровольська Г.О. Роль профспілок у процесі становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 113-120. – ISBN 966-614-021-7
1110000
  Круторогова С. Роль профспілок у регулюванні трудових відносин // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 12. – С. 8-11.
<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,