Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>
1109001
  Давидова Н.О. "Регулювання", "охорона", "захист": співвідношення понять на прикладі особистих немайнових відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 29-36
1109002
  Писаренко Б.А. Регламентна система управління продуктивністю праці / Б.А. Писаренко, Н.Б. Проценко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 113-116. – ISSN 1729-7206
1109003
   Регламентне право України. – Львів : Ліга-Прес. – (Інституційний розвиток України). – ISBN 966-397-035-9
Том 1, 2. – 2006. – 456с. – Том 1: Регламентне право України: актуальні питання розвитку. Том 2: Хрестоматія
1109004
  Кучеренко Т. Регламентування облікової політики фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 24-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1109005
  Кузнецова С. Регламентування фінансової бухгалтерської звітності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-31
1109006
  Крашенинников Е.А. Регламетация защиты гражданских прав в проекте гражданского Кодекса Российской Федерации / Е.А. Крашенинников. – Ярославль, 1993. – 30с.
1109007
  Пичугин Алексей Васильевич Реглуяция пентозного пути и его Взаимодействие с энергетическим метаболизмом в эритроцитах человека : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Пичугин Алексей Васильевич; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1981. – 24л.
1109008
  Клапків Ю. Регрес чи суброгація, що має місце в страхуванні? // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 46-48. – ISSN 1810-7923
1109009
  Ушкаренко В.О. Регресійна модель урожайності кукурудзи цукрової залежно від агротехнології в зрошуваних умовах сухого степу України / В.О. Ушкаренко, П.В. Лиховид // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 2310-046X
1109010
  Парновський О. Регресійне моделювання космічної погоди / О. Парновський, І. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-27. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Створено феноменологічні моделі взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Вони забезпечують прогнозування Dst-індексу з використанням даних космічних апаратів та наземних станцій. Метод поєднує переваги емпіричного та статистичного підходів. ...
1109011
  Мойсеєнко Ірина Павлівна Регресійний аналіз інтелектуального потенціалу / Мойсеєнко Ірина Павлівна, Демчишин Марія Ярославівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті описано об"єкти та методи аналізу результатів діяльності банків. Представлено регресійні моделі аналіізу, які відображають залежність прибутковості від використання інтелектуального потенціалу. Здійснено факторний аналіз результатів діяльності ...
1109012
  Скиба О.О. Регресійні моделі успішності спортивної діяльності у різних видах спорту // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 63-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1109013
  Турко Р.Ф. Регресійно-кореляційний аналіз формування банківського капіталу вітчизняної банківської системи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 221-226. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1109014
  Майборода Р.Є. Регресія: лінійні моделі : навчальний посібник для студ. ун-тів, які навчаються за спеціальностями "Математика", "Статистика" / Р.Є Майборода; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 296с. – ISBN 966-594-966-7
1109015
  Махотин А. Регрессивные черты в строении самок пяденицы-обдирало (Erannis defoliaria CI.) и зимней пяденицы (Operophthera brumata L.) / А. Махотин, 1940. – С. 367-369
1109016
  Кутимская М.А. Регрессионная модель индексов рассеянных отражений / М.А. Кутимская, Т.В. Гудкова. – Иркутск, 1987. – 192с.
1109017
   Регрессионніе модели прогнозирования урожайности зерновых в Украине по спутниковым данным различной природы / Н.Н. Куссуль, А.В. Колотий, С.В. Яцков, Т.В. Олейник // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. – С. 94-101. – (Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 1 (17)). – ISSN 1996-1588
1109018
  Валеев С.Г. Регрессионное моделирование при обработке наблюдений / С.Г. Валеев. – Москва, 1991. – 269с.
1109019
  Холод Н.И. Регрессионное планирование сельскохозяйственного производства / Н.И. Холод. – Минск, 1976. – 64с.
1109020
  Ильин Ю.П. Регрессионные зависимости среднегодовых показателей гидрометеорологических условий черноморского побережья Украины // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 58-62 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
1109021
   Регрессионные эксперименты. – М., 1977. – 230с.
1109022
  Живописцев Ф.А. Регрессионный анализ в экспериментальной физике / Ф.А. Живописцев, В.А. Иванов. – Москва : МГУ, 1995. – 208 с. – ISBN 5211030877
1109023
  Петрович М.Л. Регрессионный анализ и его математическое обеспечение на ЕС ЭВМ / М.Л. Петрович. – М., 1982. – 199с.
1109024
   Регрессионный анализ качества сталей и сплавов. – М., 1976. – 223с.
1109025
  Надутый В.П. Регрессионный анализ результатов комплексного обезвоживания железной руды / В.П. Надутый, П.В. Левченко, С.В. Костыря // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 153-160 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1109026
  Древин Е.А. Регрессионный подход к построению карты пьезоизогипс в условиях Украинского щита (на примере Приазовского массива) // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 86-88. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 8)
1109027
  Алберт А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание / А. Алберт ; пер. с англ. Р.Ш. Липцера ; под ред. Я.З. Цыпкина. – Москва : Науна, 1977. – 224 с.
1109028
  Шевченко Г.Н. Регрессные обязательства в отношениях между социалистическими организациями / Г.Н. Шевченко ; [ред. В.И. Егупов]. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1990. – 116, [4] с. – Библиогр.: с. 107-114
1109029
  Бару М.И. Регрессные обязательства в трудовом праве / М.И. Бару. – М., 1962. – 141с.
1109030
  Змачинская М.И. Регрессные обязательства из договора поставки по советскому гражданскому праву : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Змачинская М.И.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский юридич. ин-т. – Саратов, 1971. – 16л.
1109031
  Новицкий И.Б. Регрессные обязательства между социалистическими хозяйственными организациями / И.Б. Новицкий. – М, 1952. – 184с.
1109032
  Станіц Б. Регтайми Лілії Пустовіт // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.64-67


  Модел"єр, здатна творити у сучасній світовій культурі.
1109033
  Боринец С.Я. Регулиpование pыночного хозяйства в стpанах Западной Евpопы / С.Я. Боринец; УкрНТИ, УкрИНТЭИ. – Киев, 1992. – 48с. – (Сер. Экономика ; Рыночная экономика: зарубежный опыт.)


  Рассмотpены необходимость и pоль pегулиpования pыночных отношений в стpанах Заподной Евpопы, а также его фоpмы и механизмы планиpования, поддеpжание конкуpенции, контpоль за ценами, финансово-кpединые pычаги.
1109034
  Осина А.Н. Регулирвоание роста и качественного состава КПСС в условиях коммунистического строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Осина А.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1975. – 22л.
1109035
  Варфоломеев С.Д. Регулирвоание светом каталитической активности ферментов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Варфоломеев С.Д.; МГУ. Кафедра хим. кинетики и Межфакультетская лаборат. биорганической химии МГУ. – М., 1971. – 18л.
1109036
  Шадрин Л.Н. Регулирвоание свойств тампонажных растворов при цементировании скважин / Л.Н. Шадрин. – М., 1969. – 238с.
1109037
  Песоцкий В. Регулирование агрорисков в Украине // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 16-20.
1109038
  Веселовский Р.А. Регулирование адгезионной прочности полимеров / Веселовский Р.А. – Киев, 1988. – 174 с.
1109039
  Нижник С Н. Регулирование брачно семейных отношений на Руси в условиях язычества // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.31-34
1109040
  Павлов В.В. Регулирование валютных отношений современного капитализма / В.В. Павлов. – М., 1977. – 159с.
1109041
  Пышкин Б.А. Регулирование вдольберегового потока наносов / Б.А. Пышкин, Е.С. Цайтц, Ю.Н. Сокольников. – Киев : Наукова думка, 1972. – 136с.
1109042
  Григорян Лаврентий Артемович Регулирование взаимоотношений общества и природы в условиях социализма : Автореф... канд. филос.наук: / Григорян Лаврентий Артемович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 23л.
1109043
   Регулирование внешней среды растений. – М., 1961. – 315с.
1109044
  Шагалов Г. Регулирование внешнеэкономических связей. / Г. Шагалов, В. Пресняков, И. Фаминский. – Москва : Инфра-М, 1997. – 201с. – (Экономико-правовое досье.). – ISBN 5-86225-352-1
1109045
  Кузнецов Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине / Н.В. Кузнецов. – К., 1998. – 217с.
1109046
  Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине (практическое пособие) / Н.В. Кузнецова. – Київ : Сплайн, 1998. – 220с. – ISBN 966-95329-6-5
1109047
  Диланян А.А. Регулирование внутреннего рынка, 1921-1923 гг. (историко-экономический аспект) / А.А. Диланян. – К., 1991. – 48с.
1109048
  Айдаров И.П. Регулирование водно-солевого и питательного режимов орошаемых земель / И.П. Айдаров. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 304 с. : ил. – Библиогр.: с. 292-299
1109049
  Шуравилин А.В. Регулирование водно-солевого режима почв Голодной степи. / А.В. Шуравилин. – М, 1989. – 189с.
1109050
  Потапов М.В. Регулирование водных потоков методом искусственной поперечной циркуляции / М.В. Потапов. – М.-Л., 1947. – 76с.
1109051
  Глекель Ф.Л. Регулирование гидратационного структурообразования поверхностно-активными веществами / Ф.Л. Глекель. – Ташкент, 1986. – 224с.
1109052
  Литвинов Б.А. Регулирование горения в мартеновских печах по информации о качестве сжигания топлива : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 198 / Литвинов Б.А. ; Днептропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 19 с.
1109053
   Регулирование государственной торговли. – М., 1963. – 400с.
1109054
   Регулирование государственной торговли в СССР. – 2-е перераб. и доп. изд. – М., 1973. – 303с.
1109055
  Баховкина Лидия Николаевна Регулирование государственных закупок сельскохозяйственных продуктов у колхозов и совхозов : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Баховкина Лидия Николаевна; Ин-т гос. и права. – М., 1976. – л.
1109056
  Будзилович И.С. Регулирование жилищных отношений в правовых актах СМ Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Будзилович И.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с.
1109057
  Будзилович И.С. Регулирование жилищных отношений в правовых актах Совета Министров УССР : Дис... канд. юрид.наук: / Будзилович И. С.; КИНХ, Каф-ра правовых дисципл. – К., 1971. – 235л. – Бібліогр.:л.I-XXIII
1109058
  Альтшуль А.Х. Регулирование запасов подземных вод / А.Х. Альтшуль. – Москва : Колос, 1977. – 240с.
1109059
  Лебедева С. Регулирование заработной платы и обеспечение устойчивого экономического развития: методологические и методические подходы // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-22 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
1109060
  Бурджалов Ф.Э. Регулирование зароботной платы в рамках политики доходов (По материалам Великобритании) : Автореф... канд. экон.наук: / Бурджалов Ф. Э.; Ин-т миров. экон. и междунар. отнош. АН СССР. – М., 1971. – 23л.
1109061
   Регулирование затрат на обеспечение качества промышленной продукции за рубежом. – М., 1975. – 65с.
1109062
  Леснов В.А. Регулирование и автоматизация турбин / В.А. Леснов. – М., 1980. – 232с.
1109063
  Веллер В.Н. Регулирование и защита паровых турбин / В.Н. Веллер. – Москва, 1985. – 101с.
1109064
  Орлов Р.М. Регулирование и использование рабочего времени / Р.М. Орлов, Л.Е. Гурин. – Л., 1970. – 40с.
1109065
   Регулирование и комплексное использование водных ресурсов. – Москва : Наука, 1987. – 156с.
1109066
  Погосян С.Н. Регулирование и комплексное использование водных ресурсов бассейна р.Тисы // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 35-38 : Рис.
1109067
   Регулирование и саморегулирование СМИ на постсоветском пространстве : материалы семинара Международной летней школы по медиаправу, Минск, 25 - 27 мая 2009 г. / ООН по вопросам образования, науки и техники ; [ сост.: Н.Н. Довнар ; фтогр.: Е.А. Афанасьевой, Е.А. Грутовой и др. ; под ред. Н.Н. Довнар ]. – Минск : БГУ, 2009. – 199 с. – ISBN 978-985-518-225-3
1109068
  Маслов Нифантий Иванович Регулирование и улучшение состава Коммунистической партии Узбекистана : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Маслов Нифантий Иванович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 15л.
1109069
  Грамп Е.А. Регулирование издержек поизводства при выполнении государственных заказов в промышленности США / Е.А. Грамп. – М, 1972. – 64с.
1109070
  Чигир В.Ф. Регулирование индивидуальной трудовой деятельности / В.Ф. Чигир. – Минск, 1982. – 79с.
1109071
  Меньшикова Е.П. Регулирование иностранных инвестиций в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 4 (508). – С. 36-48. – ISSN 0321-2068
1109072
  Немова Л. Регулирование иностранных инвестицй в Канаде // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 45-54. – ISSN 0131-2227
1109073
   Регулирование института мирового соглашения в странах Западной Европы,США и Японии // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.32-42. – ISSN 1812-3910
1109074
   Регулирование качества продукции средствами активного контроля. – М., 1973. – 476с.
1109075
  Топалова Л.Д. Регулирование коммерческой тайны в хозяйственном и гражданском кодексах // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.63-76
1109076
  Руденкова Д.Э. Регулирование лоббизма в Европейском Союзе: история и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С.152-176. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076


  Деятельность различных лоббистских организаций и групп интересов превратилась в постоянный и неотъемлемый элемент функционирования общеевропейских законодательных и исполнительных органов власти. В то же время эта деятельность не раз оказывалась ...
1109077
  Максимаджи М.И. Регулирование лоцманской деятельности в международном и национальном морском праве : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Максимаджи М.И. ; МГИМО, Каф. междунар. права. – Москва, 1967. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1109078
  Вдовина М.В. Регулирование межпоколенческого конфликта в семье // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 70-82. – Бібліогр.: с. 70-71. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1109079
  Кожевнский В.Б. Регулирование меры труда и меры потребления как функция советского общенародного государства. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Кожевнский В.Б.; МВ и ССО СССР.МГУ. – М, 1975. – 19л.
1109080
  Демченков В.С. Регулирование местных бюджетов / В.С. Демченков. – М., 1975. – 88с.
1109081
  Сердюкова В.И. Регулирование местных бюджетов СССР (по матер. Белгородской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Сердюкова В.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1968. – 20л.
1109082
  Косарєва В.В. Регулирование миграционных процессов как функция современного государства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 297-303. – ISSN 2306-9082
1109083
  Рапопорт Н.Я. Регулирование надмолекулярной структуры и механических свойств изотактического полистирола : Автореф... Канд.хим.наук: / Рапопорт Н.Я.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – Москва, 1965. – 18л.
1109084
  Нижник В.В. Регулирование надмолекулярной структуры и свойств поликапромида дисперсными наполнителями : Автореф... канд .хим.наук: / Нижник В. В.; КГУ. – К., 1967. – 21л.
1109085
  Маркушевич Н.С. Регулирование напряжения и экономия электроэнергии / Н.С. Маркушевич. – Москва, 1984. – 102 с.
1109086
  Шаткин А.Н. Регулирование напряжения подмагничиваемым трансформатором с индуктивностным контуром. : Автореф... канд.техн.наук: 230 / Шаткин А.Н.; КПИ. – К, 1968. – 32л.
1109087
  Мегалов В.А. Регулирование обмена веществ в растениях как способ понижения плодовитости колюще-сосущие вредители сельскохозяйственных культур / В.А. Мегалов, 1954. – С. 157-166
1109088
   Регулирование оплаты труда в условиях многообразия форм собственности. – М., 1991. – 144с.
1109089
  Грищенко Ю.И. Регулирование оптических параметров гелиоустройств воздействием окружающей среды / Ю.И. Грищенко; АН УССР. Институт проблем машиностроения. – Киев : Наукова думка, 1988. – 204с. : Ил. 79 + Табл. 2. – Библ.: с.193-202 (207 назв.). – ISBN 5-12-009367-1
1109090
  Архимович А.З. Регулирование опылений у сахарной свеклы. : Дис... докт. биол.наук: / Архимович А.З.; Житомирский сельск.хоз. ин-т. – Житомир, 1939. – 173л.
1109091
  Шамилов А.А. Регулирование оффшорного бизнеса международными организациями (на примере ОЭСР и ФАТФ) // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С. 406-416. – ISSN 1728-8878
1109092
  Железняк И.А. Регулирование паводочного стока / И.А. Железняк. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1-2. – 1965. – 327с.
1109093
  Переверзева С.А. Регулирование параметров расписания движения воздушных судов : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-40. – Бібліогр.: 11 назв
1109094
  Щегляев А.В. Регулирование паровых турбин / А.В. Щегляев, С.Г. Смельницкий. – М-Л, 1962. – 256с.
1109095
  Кук Д.У. Регулирование плодородия почвы. / Д.У. Кук. – М, 1970. – 520с.
1109096
  Баховер Дж. Регулирование по методу прямого энергетического бланса на электростанции Портленд / Дж. Баховер, Д. Виттен. – М, 1965. – 20с.
1109097
   Регулирование поверхностных свойств минеральных дисперсий. – Ташкент, 1984. – 255с.
1109098
  Иойрыш А.И. Регулирование прав собственности на ядерные материалы в Российской Федерации / А.И. Иойрыш, В.А. Питель, Е.В. Артемова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 46-55. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1109099
   Регулирование правового статуса некоммерческих организаций в гражданских кодексах государств мира : Сборник материалов, 2000. – 160с. – ISBN 966-7672-03-4
1109100
  Филипчук Е.В. Регулирование пространственного распределения энерговыделения в ядерном реакторе / Е.В. Филипчук, П.Т. Потапенко. – М
1. – 1978. – 88с.
1109101
  Баранова Анна Ивановна Регулирование процесса полиоксиэтилена введением модифицирующих добавок. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Баранова Анна Ивановна; КГУ. – К., 1985. – 16л.
1109102
  Баранова Анна Ивановна Регулирование процесса растворения полиоксиэлена внедрением модифицирующих добавок : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.16 / Баранова Анна Ивановна; КГУ. – К. – 6л.
1109103
  Баранова А.И. Регулирование процесса растворения полиэксиэтилена введения модифицирующих добавок. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Баранова А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1985. – 200л. – Бібліогр.:л.178-196
1109104
  Гинцбург Л.Я. Регулирование рабочего времени в СССР / Л.Я. Гинцбург. – М., 1966. – 304с.
1109105
  Чемерицкий Л.К. Регулирование разниц в ценах на сырье / Л.К. Чемерицкий. – М, 1984. – 80с.
1109106
  Дудкин А.С. Регулирование режима донных наносов на двухотводных вододелителях ирригационных каналов : Автореф.дис. ...канд.техн.наук / Дудкин А.С. – Ташкент, 1951. – 11 с.
1109107
  Третиник В.Ю. Регулирование реологических свойств водных суспензий палыгорскита добавками полисахаридов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 111-112 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1109108
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока : Водохозяйственные расчёты / Я.Ф. Плешков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 396с.
1109109
  Картвелишвили Н.А. Регулирование речного стока / Н.А. Картвелишвили. – Л., 1970. – 219с.
1109110
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока / Я.Ф. Плешков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Л., 1972. – 507с.
1109111
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока : Водохозяйственные расчёты / Я.Ф. Плешков. – 3-е изд., исправленное и дополненное. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 559с.
1109112
  Саваренский А.Д. Регулирование речного стока водохранилищами : ( методы расчетов) / А.Д. Саваренский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 236с.
1109113
  Ернеева Камяр Хайрулловна Регулирование роста и социального состава Коммунистической партии Украины (1966-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ернеева Камяр Хайрулловна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1986. – 26л.
1109114
  Фоменко А.П. Регулирование роста и улучшение качественного состава Коммунистической партии Украины в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Фоменко А.П.; Ин-т повыш. квалиф. препод. общественных наук при КГУ. – Киев, 1960. – 293,15л. – Бібліогр.:л.1-15
1109115
  Фоменко А.П. Регулирование роста и улучшение качественного состава Коммунистической партии Украины в восстановительный период. (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фоменко А.П. ; КГУ. – Киев, 1961. – 20 с.
1109116
  Алтунин С.Т. Регулирование русел / С.Т. Алтунин. – 2-е. – Москва, 1962. – 352с.
1109117
  Алтунин С.Т. Регулирование русел рек при водозаборе / С.Т. Алтунин. – Москва, 1950. – 248с.
1109118
  Корбкин С.Н. Регулирование русл рек в мелиоративных целях / С.Н. Корбкин. – Москва : Колос, 1972. – 272 с.
1109119
  Щукина Т.А. Регулирование рынка музыкальной продукции в Канаде // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 10 (478). – С. 83-923. – ISSN 0321-2068
1109120
  Голян В. Регулирование рынка нефтепродуктов в Украине: от либерализма к дирижизму // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 9-16. – ISSN 1810-3944
1109121
  Масленников А. Регулирование рынка энергетических деривативов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 2. – С. 50-56. – ISSN 0131-2227
1109122
  Боринец С.Я. Регулирование рыночного хозяйства в странах Западной Европы / С.Я. Боринец, А.А. Чухно. – К., 1992. – 46с.
1109123
  Высоцкая Галина васильевна Регулирование свойств клеев на основе эпоксикучковых полимерных смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Высоцкая Галина васильевна; АН УССР, Ин-т химии выско-молекулярных соединений. – К., 1985. – 18л.
1109124
  Шадрин Н.Л. Регулирование свойств тампонажных растворов при цементировании скважин / Н.Л. Шадрин. – М., 1969. – 238с.
1109125
  Пахомова Н.В. Регулирование сделок слияний и поглощений в США и ЕС: экономико-правовые рамки, современные тенденции, уроки для России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 62-75. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1109126
  Безрук Н.А. Регулирование семено-брачных отношений новым законодательством о браке и семье : (мнтодическая разработка в помощь лектору) / Н.А. Безрук ; Моск. обл. ор-ция О-ва "Знание". – Москва, 1970. – 38 с.
1109127
  Калашников Г.О. Регулирование слияния коипаний по праву ЕС: вопросы контроля // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.25-32. – ISSN 1812-3910
1109128
  Терехова Л.Я. Регулирование состава партийных организаций Украины в период борьбы за победу и упрочение социализма (1933- июнь 1941 гг.) : Автореф. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Терехова Л. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1109129
  Терехова Любовь Яковлевна Регулирование состава партийных организаций Украины в период борьбы за победу и упрочение социализма (1933 - июнь 1941 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Терехова Любовь Яковлевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1979. – 213л. – Бібліогр.:л.188-213
1109130
  Фридман В.Ш. Регулирование социалистическим государством меры труда и меры потребления : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Фридман В.Ш.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1109131
  Руденко И.Ф. Регулирование структурно-механических свойств сырьевых цементных шламов : Автореф... канд. техн.наук: 05.350 / Руденко И.Ф.; КПИ. – Киев, 1971. – 23л.
1109132
  Петров Петр Божичков Регулирование текучести рабочей силы в системе социального планирования на промышленных предприятиях : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.07 / Петров Петр Божичков;. – Москва, 1977. – л.
1109133
   Регулирование температуры грунтов основания с помощью сезоннодействующих охлаждающих устройств. – Якутск, 1983. – 123с.
1109134
   Регулирование теплового режима при проведении подготовительных выработок на глубинах свыше 1000 м / В.Д. Ашихмин, О.В. Плаксиенко, Р.А. Тишин, Н.А. Васильева // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 47-56 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2077-1738
1109135
  Абубакирова Ш.Ж. Регулирование термической устойчивости полиметилметакрилата введением в полимеризующуюся систему замещенных фенолов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Абубакирова Ш.Ж.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1979. – 22л.
1109136
  Свищев Ф.И. Регулирование товарооборота. / Ф.И. Свищев. – Х., 1926. – 214с.
1109137
  Аллахвердиева М.А. Регулирование транснационального бизнеса на уровне отрасли (внешняя торговля) // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 18-25. – ISSN 2222-0712
1109138
   Регулирование труда на атомных станциях в СССР. – М., 1988. – 152с.
1109139
  Богомолов В.А. Регулирование угла поворота лопастей гидротурбин по напору / В.А. Богомолов. – К., 1962. – 48с.
1109140
  Долгих Д.Г. Регулирование уголовной ответственности за служебные преступления: исторический анализ российского законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1. – С. 17-20. – ISSN 1812-3805
1109141
  Хорошилов Е.Е. Регулирование финансового сектора Канады и реформа надзора за рынком ценных бумаг // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 1 (541). – С. 52-64. – ISSN 0321-2068


  Характеристика современной системы регулирования финансового сектора Канады. Особенности деятельности основных канадских федеральных и провинциальных регулирующих и надзорных органов. Анализ реформы надзора за рынком ценных бумаг.
1109142
  Никитина Н.И. Регулирование финансовых рынков в посткризисных условиях: рекомендации ведущих экономистов США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 7 (487). – С. 37-52. – ISSN 0321-2068
1109143
   Регулирование хозяйственной деятельности в торговле. – М., 1984. – 263с.
1109144
  Трушицын Семен Семенович Регулирование цен на топливно-сырьевые товары в условиях интеграции стран "Общего рынка" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Трушицын Семен Семенович; Науч.-исслед. конъюнктурный ин-т. – М., 1977. – 25л.
1109145
  Шульц М.А. Регулирование энергетических ядерных реакторов / М.А. Шульц. – М., 1957. – 460с.
1109146
  Иванов В.А. Регулирование энергоблоков / В.А. Иванов. – Ленинград, 1982. – 311 с.
1109147
   Регулирование, динамика и гидравлика быстрых реакторов : обзор по матер. Междунар. конф. по АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, Лондон, 11-14 марта 1974 г. – Москва : Атомиздат, 1976. – 31, [1] c. – Библиогр.: с. 30
1109148
  Фролькис В.В. Регулирование, приспособление и старение. / В.В. Фролькис. – Л., 1970. – 432с.
1109149
  Халевинская Е. Регулированике международной торговли сырьевыми товарами // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 90-98. – ISSN 0130-9625
1109150
  Куманин В.В. Регулировка и запуск летающих моделей / В.В. Куманин. – М., 1959. – 104с.
1109151
  Месяцев П.П. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / П.П. Месяцев. – Москва-Ленинград, 1960. – 208 с.
1109152
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер, В.Д. Малинский, Л.Я. Теплицкий. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Энергия, 1971. – 304 с.
1109153
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер. – Москва, 1978. – 382 с.
1109154
   Регулировка и испытания многоканальной измерительной аппаратуры для ядерной физики. – Москва
6. – 1963. – 180 с.
1109155
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытания радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер. – Москва : Высшая школа, 1968. – 288 с.
1109156
  Новодворец Л.А. Регулировка и настройка магнитных пускателей переменного тока / Л.А. Новодворец. – Москва, 1974. – 88 с.
1109157
  Алексеев К.А. Регулировка и настройка телевизоров / К.А. Алексеев, Б.Т. Вольский. – Київ : Государственное издательство технической литературы УССР, 1954. – 64 с.
1109158
  Сотников С.К. Регулировка и ремонт цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-11 / С.К. Сотников. – Москва : Радио и связь, 1984. – 120 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1078)
1109159
  Сотников С.К. Регулировка и ремонт цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-11 / С.К. Сотников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1991. – 94 с.
1109160
  Андерег Г.Ф. Регулировка кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры / Г.Ф. Андерег. – Москва, 1963. – 208с.
1109161
  Андерег Г.Ф. Регулировка кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры / Г.Ф. Андерег. – Изд.2-е. – Москва, 1969. – 206с.
1109162
  Нахалов В.А. Регулировка креплений трубопроводов тепловых электростанций / В.А. Нахалов, Р.К. Балашова. – Москва, 1975. – 103 с.
1109163
  Мостыко В.С. Регулировка полосы пропускания избирательных уситителей / В.С. Мостыко. – Москва, 1979. – 111 с.
1109164
   Регулировка радиоаппаратуры / В.О. Буклер, Ю.М. Казаринов, Ю.И. Рабинович, Н.Э. Ангелевич; В.О.Буклер, Ю.М.Казаринов, Ю.И.Рабинович. – 2-е изд., переработ. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 431 с.
1109165
  Буклер В.О. Регулировка радиоаппаратуры. / В.О. Буклер. – М.-Л., 1957. – с.
1109166
  Рабинович А.Г. Регулировка радиотехнических устройств / А.Г. Рабинович. – Л., 1964. – 219с.
1109167
  Рабинович А.Г. Регулировка радиотехнических устройств / А.Г. Рабинович. – изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Судостроение, 1967. – 284 с.
1109168
  Моторичев И.А. Регулировка усиления и АПЧ / И.А. Моторичев. – М, 1958. – 93с.
1109169
  Климов А.К. Регулировка электронной аппаратуры в микроэлектронном исполнении / А.К. Климов, В.А. Лопухин, Ю.Ф. Шеханов. – Ленинград, 1983. – 94 с.
1109170
  Шафер Д.В. Регулировка, испытания и проверочные расчеты транзисторных усилителей / Д.В. Шафер. – Москва : Связь, 1971. – 312 с.
1109171
   Регулировки машин для химизации земледелия. – Минск, 1989. – 229с.
1109172
  Скенлей К.С. Регулировние водоотдачи глинистрого раствора добавками акриловых полимеров. / К.С. Скенлей. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 16 с.
1109173
  Буханевич И.Б. Регулировние рыболовства и исследование взаимодействия пополнения, роста и смертности рыб. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.100 / Буханевич И.Б.; Петрозаводск.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1971. – 20л.
1109174
  Бойкова О. Регулируем правоотношения с пользователем / Ольга Бойкова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 3 (81). – С. 16-21. – ISSN 1608-4071


  Регулирование отношений, возникающих между библиотекой и читателем при осуществлении обслуживания, включает несколько составляющих. Первая устанавливает обязанности субъекта, то есть учреждения и его работников, по обеспечению конституционного права ...
1109175
  Кулиев Т.А. Регулируемая рыночная экономика / Т.А. Кулиев. – Баку, 1999. – 392с.
1109176
   Регулируемые асинхронные двигатели. – Киев : Институт электродинамики АН УССР, 1988. – 154 с.
1109177
   Регулируемые асинхронные двигатели. – Киев : Институт электродинамики АН УССР, 1992. – 191 с.
1109178
  Поярков К.М. Регулируемые трансформаторы и их эксплуатация / К.М. Поярков. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 176 с.
1109179
  Априков Г.В. Регулируемые усилители / Г.В. Априков. – Москва, 1969. – 80 с.
1109180
  Акинин Константин Павлович Регулируемый асинхронный электропривод в системе двойного питания с индуктивно-емостными стабилизаторами тока в роторной цепи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Акинин Константин Павлович ; АН Украины. Ин-т проблем энергосбережения. – Киев, 1993. – 18 с.
1109181
  Катюха Анатолий Андреевич Регулируемый электропривод устройства дозирования химрегентов при обработке стебельчатых кормов в потоке : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.02 / Катюха Анатолий Андреевич; Херьк. ин-т механизации и электрификации сельского хозяйства. – Х., 1994. – 17л.
1109182
  Бурыкин Ю.Б. Регулируюзая роль некоторых экологических факторов в процессе роста колониальных гидроидов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Бурыкин Ю. Б.; МГУ. – М., 1979. – 22л.
1109183
  Семененко Е.И. Регулирующая роль внимания в процессе деятельности. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.01 / Семененко Е.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1976. – 24л.
1109184
  Илющенко В.П. Регулирующее влияние бора на процесс поглощения 32р участками растущего корня. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Илющенко В.П.; АН УССР. Ин-тут физ. раст. – Одесса, 1980. – 23л.
1109185
   Регулирующие и контрольно-измерительные системы АЭС. – Москва : Атомиздат, 1973. – 108 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ.
1109186
   Регулирующие механизмы памяти. – Л., 1980. – 100с.
1109187
  Семенов В.М. Регулирующие процессы в системе "ноосфера - биосфера - планетарная среда" // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С.30-34. – ISSN 1680-2721
1109188
   Регулирующие устройства с защитой от насыщения. – М., 1990. – 210с.
1109189
  Кумсиашвили Г.П. Регулрование стока и охрана природных вод / Г.П. Кумсиашвили. – М., 1980. – 136с.
1109190
  Козак Л.С. Регулювальна роль Світової організації торгівлі у забезпеченні стабільного функціонування системи міжнародних торговельних зв"язків / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 2. – С. 41-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1109191
  Примак В.Д. Регулювальний потенціал принципу добросовістності в цивільному праві України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121.
1109192
  Ситар О.В. Регулювання адаптивних реакцiй проросткiв сої сiркою за умов свинцевого забруднення // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 5. – С. 443-449. – ISSN 0522-9310


  За накопиченням продуктів пероксидного окиснення ліпідів, зміною активності антиоксидантних ферментів та вмісту вільних і білкових тіолів досліджено особливості адаптивної реакції, можливість її регулювання сіркою у фотосинтетичних тканинах проростків ...
1109193
  Чигирик І.І. Регулювання академічного статусу студентства університету Св. Володимира 1834 - 1919 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чигирик Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 231 л. – Бібліогр.: л. 186-231
1109194
  Чигирик І.І. Регулювання академічного статусу студентства університету Св. Володимира 1834 - 1919 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чигирик Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1109195
  Заблоцький М.Б. Регулювання балансу національних витрат і національного доходу
1109196
   Регулювання банківскої та інвестиційної діяльності в Україні. – К.
2. – 1995. – 220с.
1109197
  Кротюк В.Л. Регулювання банківської діяльності в Україні в умовах глобалізації: проблеми та перспективи / В.Л. Кротюк, А.С. Криклій, М.О. Боровікова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 5-8.
1109198
  Захаркін О.О. Регулювання банківської діяльності в умовах ринкової трансформації / О.О. Захаркін, А.К. Курбанова // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 188-193. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1109199
  Гайванюк М.П. Регулювання банківської діяльності в умовах фінансової кризи // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 153-157. – (Економічні науки)
1109200
  Петренко К.В. Регулювання банківської системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 47)


  Присвячено проблемам регулювання банківської діяльності. Основну увагу приділено принципам та методам регулювання.
1109201
  Малій О.В. Регулювання бар"єрів входження на українські ринки та шляхи його вдосконалення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 76-77. – ISBN 978-966-188-219-4
1109202
  Кузьмінський Ю. Регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у міжнародній економічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.118-121
1109203
  Шевченко О.О. Регулювання безпеки продовольчої продукції як необхідна умова розвитку продовольчого ринку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 76-78. – Бібліогр. : 4 назви
1109204
  Богдан Т. Регулювання боргових процесів на новому етапі розвитку світової фінансової системи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 18-24 : Табл.
1109205
  Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика : Монографія / О.М. Петрук; МОН України; Житомирський держ.технол. унів. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 152с.
1109206
  Левін П.Б. Регулювання бюджетного процесу в трансформаційних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 6-7
1109207
   Регулювання в системі процесно-структурованого менеджменту / О.Є. Кузьмін, Мельник, ОТ, НоджакЛ.С // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-9. – ISSN 0321-0499


  Уточнено значення та сісце регулювання як функції менеджменту в системі менеджменту.
1109208
  Корнєва І.В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 233-237. – ISSN 1993-6788
1109209
  Шестаковська Т.Л. Регулювання взаємодії ринків праці та освітніх послуг як шлях зміцнення економічної безпеки системи освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814


  У статті розглянуто основні складові процесу узгодження механізмів ринку праці та ринку освітніх послуг. Визначено причини розбалансованості структур ринків праці та освіти. Автор звертає увагу на особливості екон. безпеки системи освіти у сучасних ...
1109210
  Коритко Л. Регулювання вимог щодо якості та безпеки товарів (робіт, послуг) в австро-угорський період // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-22.
1109211
  Стасюк О. Регулювання відносин власності у проекті Цивільного кодексу України та їх значення для подальшого розвитку законодавства // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 126-127


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1109212
  Ревенко С.О. Регулювання відносин власності у сфері АПК // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 83-90
1109213
  Бірюков О. Регулювання відносин із транскордонної неспроможності: сучасний стан і перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 134-136. – ISSN 0132-1331
1109214
  Задоя А.О. Регулювання відносин інтелектуальної власності шляхом розщеплювання "пучка" прав власності / А.О. Задоя, О.Л. Филимонова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 28-35. – ISBN 966-7958-13-2
1109215
  Єськов С.В. Регулювання відносин між правоохоронними органами та провайдерами телекомунікаційних послуг щодо виконання запитів на втручання у приватне спілкування: досвід Ради Європейського Союзу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 122-128
1109216
  Калько А.Д. Регулювання відносин надрокористування і поводження з мінеральною сировиною в провідних сировинних країнах світу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 211-217. – Бібліогр.: 4 назв.
1109217
  Головатенко В. Регулювання військової окупації: міжнародно-правові аспекти // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 63-66. – ISSN 1814-3385
1109218
  Захарін Сергій Володимирович Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 161-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто стан і умови фінансування інвестицій підприємств за рахунок власних (внутрішніх) джерел, виявлено особливості здійснення самофінансування інвестиційної діяльності підприємств, розроблено пропозиції з удосконалення механізму ...
1109219
  Захарін Сергій Володимирович Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 161-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто стан і умови фінансування інвестицій підприємств за рахунок власних (внутрішніх) джерел, виявлено особливості здійснення самофінансування інвестиційної діяльності підприємств, розроблено пропозиції з удосконалення механізму ...
1109220
  Захарін С.В. Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 161-168. – ISSN 1993-6788
1109221
  Жукова Л.М. Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 40-46. – ISSN 2222-0712
1109222
  Хаустова В.Є. Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики / В.Є. Хаустова, Є.М. Крячко, Т.В. Колодяжна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 111-122. – ISSN 2222-0712
1109223
  Лисюк С. Регулювання готівкового валютного ринку України : аналізують фахівці Національного банку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 8-12
1109224
  Новаковська І.О. Регулювання громадського контролю землекористування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 43-50. – ISSN 2221-1055
1109225
  Апарова О.В. Регулювання грошово-кредитної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 150-156. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
1109226
  Нікіфоров Петро Опанасович Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки : Дис. ... доктора економ. наук: 08.01.01 / Нікіфоров Петро Опанасович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 463 л. + Додатки: л. 439 - 463. – Бібліогр.: л. 416 - 439
1109227
  Нікіфоров Петро Опанасович Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... доктора економічних наук: 08.01.01 / Нікіфоров П.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 38 с. – Бібліогр.: 36 назв
1109228
  Коломієць І.О. Регулювання грошової маси національним банком України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 189-193. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено методи регулювання грошової маси в Україні, які використовує НБУ у своїй політиці, підходи до її аналізу і розробки необхідного забезпечення щодо управління нею. Исследованы методы регулирования денежной массы в Украине, которые использует ...
1109229
  Величко О. Регулювання грошової пропозиції та інвестицій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 26-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1109230
  Голубченко В.Ф. Регулювання гумусового стану ґрунтів Одеської області / В.Ф. Голубченко, Е.В. Куліджанов, О.М. Волянський // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 92-98. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1109231
  Сенченко Л.В. Регулювання демографічної політики держави Верховною Радою України (адміністративно-правовий аспект) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 8 (95). – С. 16-19.
1109232
  Бугаєнко Н. Регулювання державної допомоги в умовах ринкової економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-34
1109233
  Морозов В.С. Регулювання детінізації німецької економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 174-183. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена аналізу регулювання детінізації німецької економіки. Визначено, що заходи щодо детінізації німецької економіки займають важливе місце у сучасній системі державного регулювання економічних процесів у ФРН, характеризуючись дією двох ...
1109234
  Петриченко С.В. Регулювання динамічних параметрів електричних розрядів в електротехнічних системах іскрової обробки неоднорідних провідних середовищ : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.00.03 - електротехнічні комплекси та системи / Петриченко С.В. ; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1109235
  Григораш Г.В. Регулювання диспропорцій в розвитку регіонів за критерієм економічної результативності їх діяльності // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 57-64. – (Економічні науки)
1109236
   Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів : монографія / [Примостка Л.О. та ін.] ; за ред. Л.О. Примостка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 459, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 449-459 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-690-3
1109237
  Голян В.А. Регулювання діяльності домогосподарств у контексті охорони вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: українські реалії та можливість імплементації європейського досвіду / В.А. Голян, О.В. Сакаль, Н.А. Третяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 9-15 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1109238
  Балянт Г. Регулювання діяльності іноземних банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 20-26. – ISSN 1818-5754
1109239
  Згривець Л.В. Регулювання діяльності іноземних інвесторів : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 90-94
1109240
  Зельдіс В.В. Регулювання діяльності операторів ринку Forex: запобігання шахрайству // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 98-110 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1109241
  Мішина Н.В. Регулювання діяльності органів самоорганізації населення законами України пропозиції з урахуванням досвіду РФ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 181-185. – ISSN 1563-3349
1109242
  Брич В. Регулювання діяльності підприємств природних монополій в умовах співпраці України з Європейським енергетичним співтовариством / В. Брич, М. Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 26-35. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1109243
  Карбовник Л.П. Регулювання діяльності природних монополій через призму економічної теорії бюджетного федералізму // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 258-262. – ISBN 5-7763-2435-1
1109244
  Яременко Н. Регулювання діяльності страхових брокерів в розвинутих країнах // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 58-59 : табл. – ISSN 1810-7923
1109245
  Соболь Р.Г. Регулювання діяльності суб"єктів господарювання страхового ринку України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 89-90. – Бібліогр.:6 назв
1109246
  Ляшенко Л.Ф. Регулювання діяльності суб"єктів природних монополій потребує кардинальних змін // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-18.
1109247
  Погрібний С. Регулювання договірних відносин у цивільному праві України: співвідношення їх внутрішнього (саморегулювання) і зовнішнього (Державного) регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 26-36. – ISSN 1026-9932
1109248
  Діковська І. Регулювання договору повітряного чартеру у міжнародну приватному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 39-44


  У статті розглядається питання про те, яке право слід застосовувати до відносин, що виникають з договору повітряного чартеру. The article deals with the issue of determination of law applicable to the relationships, which originate from air charter ...
1109249
  Калмиков Д. Регулювання договору форфнейтингу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.65-66


  Кредитне обслуговування експортерів
1109250
  Греченко В.А. Регулювання дорожнього руху в Україні у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 96-102. – ISSN 1999-5717
1109251
  Богиня Д. Регулювання доходів і оплати праці в контексті індексу людського розвитку // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 3-7
1109252
  Бошота В.В. Регулювання дощового стоку з урбанізованих територій з використанням фільтраційних траншей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Бошота Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1109253
   Регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України : наук. доповідь / [В.С. Кравців та ін. ; наук. ред. В.С. Кравців] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 121, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-121. – ISBN 978-966-02-7826-4
1109254
  Круш П.В. Регулювання економіки: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / П.В. Круш, І.А. Максименко ; за заг. ред. П.В. Круша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 424 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-622-279-7
1109255
  Маренич Т.Г. Регулювання економічних відносин на основі господарського розрахунку // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 79-86
1109256
  Морозов В. Регулювання електронної торгівлі у ФРН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито основи сучасної системи регулювання електронної торгівлі у ФРН. Розглянуто найважливіші регуляторні механізми німецького законодавства та законодавства ЄС, які регламентують торговельну діяльність в Інтернет. Наведено і проаналізовано ...
1109257
  Яковець І.С. Регулювання етичної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: окремі питання / І.С. Яковець, К.А. Автухов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 216-226. – ISSN 2304-4556
1109258
  Гудзинський С.О. Регулювання зайнятості в умовах реалізації кластерних механізмів підвищення конкурентоспроможності територій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 273-279


  У статті обгрунтовуються основні переваги та наближена структура функціонального кластеру зайнятості як інструменту забезпечення конкурентоспроможності території. В статье обосновываются основные преимущества и приближена структура функционального ...
1109259
  Коломієць О. Регулювання зайнятості літніх людей: від підвищення пенсійного віку до створення умов для реалізації трудового потенціалу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 23-28. – Бібліогр.: 17 назв
1109260
  Буда Теодозія Регулювання зайнятості молоді в контексті інституційних змін у суспільстві // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 98-105. – ISSN 1810-2131
1109261
  Буда Т. Регулювання зайнятості молоді як соціально-економічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 129-133. – ISSN 1810-2131
1109262
  Пальчевич Г.Т. Регулювання зайнятості населення в регіоні. : Автореф... канд. економ.наук: 08.09.02 / Пальчевич Г.Т.; Кіровоград. ін-т сільськогосподар. машинобудування. – Кіровоград, 1996. – 16л.
1109263
  Циганова Н.В. Регулювання зайнятості робочої сили в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... канд екон.наук: 08.01.01 / Циганова Н. В.; КУ. – К., 1996. – 24л.
1109264
  Циганова Надія Вікторівна Регулювання зайнятості робочої сили в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Циганова Надія Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченко. – Київ, 1996. – 207л. – Бібліогр.:л.181-199
1109265
  Кіц О.І. Регулювання зайнятості сільського населення на регіональному рівні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 38-43. – ISSN 2221-1055
1109266
  Петрова І. Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2005. – № 4. – С. 38-42. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1109267
  Чубар Т.М. Регулювання заліку взаємних однорідних вимог радянським конкурсним законодавством // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 92-94.
1109268
  Морозов В.С. Регулювання залучення прямих іноземних інвестицій у рамках регіональної стратегії ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 120-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Досліджено функціональну структуру регіонального механізму регулювання імпорту ПІІ в країни ЄС за основними напрямками забезпечення його успішного та ефективного функціонування: регулювання в рамках Єдиного внутрішнього ринку ЄС, в рамках Єдиного ...
1109269
  Дячок О.О. Регулювання засад митної політики конституціями та конституційними актами зарубіжних країн // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С. 73-79
1109270
  Цірат Г.В. Регулювання затримки рейсу за Монреальською Конвенцією 1999 року та правилами перевезення пасажирів і багажу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 462-467. – ISSN 1563-3349
1109271
  Бубенко С.П. Регулювання земель населених пунктів у сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 233-237. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1109272
  Бубенко С.П. Регулювання земель населених пунктів у сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 233-237. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1109273
  Хом"яченко С.І. Регулювання земельним законодавством обігу земельних ділянок // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 434-438. – ISSN 1563-3349
1109274
  Дехтяренко Ю. Регулювання земельних відносин у місті / Ю. Дехтяренко, Ю. Драпіковський, І. Іванова. – Київ : Основи, 1997. – 139с. – ISBN 966-500-240-6
1109275
  Ріпенко А. Регулювання земельних відносин у містобудівному законодавстві України: тенденції та перспективи // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-30
1109276
  Осташко Т.О. Регулювання зернового ринку в умовах зростання світових цін // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 66-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
1109277
  Трощенко І.О. Регулювання зобов"язань із безпідставного збагачення на сучасному етапі уніфікації міжнародного приватного права ЄС // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 470-476. – ISSN 1563-3349
1109278
  Отрошко О. Регулювання зовнішніх ефектів: що повинна і чого не повинна робити держава // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 39-44. – ISSN 1605-2005
1109279
   Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Дахно І.І. [ та ін.] ; за ред. І.І. Дахна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-364-869-9


  Навчальний посібник висвітлює важливі аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю. Матеріали посібника мають не лише навчальний, але і прикладний характер. Його можна використовувати при вирішенні практичних питань зовнішньоекономічної ...
1109280
  Снєгур В.Г. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті теорії ендогенного протекціонізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 62-64


  Розглянуто теорію ендогенного протекціонізму як теорію, що, на думку автора, пояснює рівень існуючого в країні протекціонізму наявністю певних політичних сил, які намагаються впливати на тарифні і нетарифні бар"єри з обох боків.
1109281
  Клімчик В. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та залучення іноземних інвестицій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 96-104. – ISSN 1818-5754
1109282
  Литвиненко Наталія Павлівна Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації : Дис...канд.екон.наук. Спец. 08.02.03-Організація управління і регулювання економіки. / Литвиненко Наталія Павлівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 220л. + Додатки:л.206-220. – Бібліогр.:л.184-205
1109283
  Литвиненко Наталія Павлівна Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.02.03 / Литвиненко Н.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 21 с.
1109284
  Барановський О. Регулювання і нагляд у банківській сфері: quo vadis? // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 3-10
1109285
  Мельник Т. Регулювання імпорту за умов економічної кризи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 252-269. – ISSN 1684-906Х
1109286
  Балдич Н. Регулювання інвестиційних ризиків у системі недержавного пенсійного забезпечення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 217-225
1109287
  Вініченко І.І. Регулювання інвестиційного процесу в сільському господарстві // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 46-48. – Бібліогр.: 5 назв
1109288
  Бесєдін В.Ф. та інш. Регулювання інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.30-41
1109289
   Регулювання інвестиційної діяльності в Україні / Кузьмін, Є, , С.В. Князь // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С97-107
1109290
  Бичихін Є.В. Регулювання інвестиційної діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 71-81. – ISSN 2414-3499
1109291
  Гороховська О.В. Регулювання інвестиційної діяльності: міжнародно правовий аспект / О.В. Гороховська, О.В. Похваленко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 27-31. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1109292
  Сотнічук О.С. Регулювання інноваційного розвитку економічних систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 56-61.
1109293
  Шипиленко Ярослав Анатолійович Регулювання іноземних інвестицій в умовах глобалізації руху капіталу : Автореф... канд. екон. наук: 08.05.00 / Шипиленко Ярослав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 22с.
1109294
  Шипиленко Ярослав Анатолійович Регулювання іноземних інвестицій в умовах глобалізації руху капіталу : Дис... канд. екон. наук: 08.05.00 / Шипиленко Ярослав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. ІМВ. – К., 1997. – 165л. – Бібліогр.:л.154-165
1109295
  Онищенко В. Регулювання іноземного капіталу в банківській системі: зарубіжний досвід та імплементація його в Україні / В. Онищенко, С. Манжос // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 16-21 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1109296
  Майкут Х. Регулювання інституту опіки на українських землях за Литовськими статутами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 130-132.
1109297
  Ковальчук І.В. Регулювання інституту усиновлення в Україн відповідно до Зводу законів цивільних 1832 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-67.
1109298
  Панухник О.В. Регулювання інтеграції населених пунктів в Україні на основі впровадження досвіду ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 41-49. – ISSN 2308-6912


  Коли певній стадії розвитку економіки країни не відповідає і об’єктивно не може відповідати адекватний рівень макроекономічного та політичного устрою держави, реалізація локальних інтересів в умовах, що склалися, може здійснюватися через інтеграцію ...
1109299
  Присяжнюк Ю. Регулювання інтеграційних процесів у сфері освітніх послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 258-266. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1109300
  Хілуха О.А. Регулювання інтересів зацікавлених сторін в емерджентному корпоративному управлінні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 52-55. – ISSN 1728-6220
1109301
  Колач С. Регулювання інфляційних процесів: теорія і практика / С. Колач, О. Василина // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 32-37. – ISSN 2313-3627
1109302
  Румянцев А.П. Регулювання інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розкривається зміст та специфіка регулювання інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України.
1109303
  Даниленко С.І. Регулювання й саморегулювання інтернету в світі: стійкі тенденції утвердження громадянського права на комунікацію // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 35-45


  У статті автор досліджує тенденції розвитку та підходи урядів різних країн, міжнародних організацій та Інтернет-спільнот у питанні регулювання Мережі. Доводиться, що саморегулювання проблем Інтернет-ЗМІ є найдемократичнішим його регулюванням.
1109304
  Мангушев Д.В. Регулювання конкурентних стратегій на турбулентних ринках : монографія / Д.В. Мангушев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 151, [1] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 139-151. – ISBN 978-966-623-926-9
1109305
  Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.119-125
1109306
  Драгоун Р. Регулювання кримінальних покарань за корупційну діяльність в Чеській Республіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 342-348. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1109307
  Сеньків Ю. Регулювання кримінально-правових відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 99-107
1109308
  Бойко І. Регулювання кримінально-правових відносин у Галичині у складі Польського королівства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 144-147. – ISSN 0132-1331
1109309
  Сеньків Ю.В. Регулювання кримінально-правових відносин у єврейських громадах на українських землях у складі Великого князівства Литовського // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 171-177. – ISSN 1563-3349
1109310
  Шварц О. Регулювання ліквідності банківської системи України в період кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 56-61
1109311
  Ріш Ф.Ю. Регулювання майнових прав за частиною 2 статті 190 Цивільного кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1109312
  Сарана Л.А. Регулювання малого та середнього бізнесу в Україні: регіональний аспект // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 27-34. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1109313
  Радиш Я.Ф. Регулювання медичної діяльності на теренах України / Я.Ф. Радиш, О.В. Клименко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 102-104. – Бібліогр.: 6 назв
1109314
  Веприк Ю.І. Регулювання митних відносин України з тимчасово окупованими територіями / Ю.І. Веприк, О.В. Острогляд // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 404-407
1109315
  МАнцуров Регулювання міграційних потоків як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки та її зростання // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 1729-7036
1109316
   Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід : Монографія / В.Г. Бодров, О.П. Кириленко, Н.І. Балдич, О.І. Дацій; Нац. акад. держ. управління при Президентові України; За заг. ред. В.Г.Бодрова;. – Київ : НАДУ, 2006. – 296с. – ISBN 966-619-207-1
1109317
  Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків : Навч. посібник / О.Ю. Ромашко; Мін-во освіти і науки України. КНЕ України. – Київ : КНЕУ, 2000. – 240с. – ISBN 966-574-119-5
1109318
  Волошко Ю.А. Регулювання міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення в рамках європейських інтеграційних об"єднань // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 33-37.
1109319
  Самойленко А.О. Регулювання міжнародного руху людських ресурсів України в умовах глобальної інтелектуалізації // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 250-257. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
1109320
  Перепелиця А.С. Регулювання міжнародного туристичного ринку за допомогою інформаційних технологій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 151-153. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1109321
  Чугаєв О.А. Регулювання міжнародної торгівлі в економіці малих і великих країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 128-137. – ISSN 2308-6912


  Величина економіки розглядається як фактор регулювання міжнародної торгівлі. Систематизуються ефекти, виявлені в існуючих дослідженнях. Розмір економіки впливає на експортні та імпортні пріоритети зовнішньоторговельної політики, ефективність ...
1109322
  Малишко О. Регулювання мінімальної достатності власного капіталу комерційних банків України, Росії, Німеччини та Великобританії : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 54-58 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1109323
  Ковальова Т. Регулювання мовних відносин у контексті Європейської хартії регіональних або міноритарних мов: європейський досвід і українські проблем // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 21-25. – ISSN 1562-529Х
1109324
  Лютий І.О. Регулювання надання державних гарантій в Україні / І.О. Лютий, О.С. Лондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 28-48. – ISSN 2305-7645
1109325
  Влялько І. Регулювання науково-дослідної діяльності в Європейському Союзі згідно з положеннями Лісабонського договору та рамкових програм // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 214-223. – ISSN 1026-9932
1109326
  Бесчастний А.В. Регулювання національної економічної безпеки в системі ринкової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 85-87
1109327
  Кохановська О. Регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України: десятирічний досвід // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 50-61


  Стаття присвячена проблемам регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України з огляду на 10 років досвіду, який був набутий законодавцем і цивілістами у цих питаннях. Аналізуються три найважливіших інститути: особистих немайнових прав ...
1109328
  Кохановська О. Регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України: десятирічний досвід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 57-69. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена проблемам регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України з огляду на 10 років досвіду, який був набутий законодавцем і цивілістами у цих питаннях. Аналізуються три найважливіших інститути: особистих немайнових прав ...
1109329
  Заблоцький М.Б. Регулювання норми відсотка на гроші і норми та маси прибутку: теоретичні і практичні аспекти взаємозв"язку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 96-101. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1109330
  Мирошниченко О.С. Регулювання облікової ставки як метод досягнення макроекономічної рівноваги // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 98-101
1109331
  Кравченко Н.Н. Регулювання обмінів правовою інформацією в Європі (правовий коментар Європейської конвенції щодо зарубіжного законодавства) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1109332
  Шпенюк О. Регулювання обмінного курсу гривні в умовах фінансової нестабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 86-98. – ISSN 1818-5754
1109333
  Матюшко П. Регулювання оплати праці за колективним договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 38-47.
1109334
  Мироненко І. Регулювання опосередкованих впливів на сусідні володіння у відносинах добросусідства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 32-35.
1109335
  Хвесик Ю. Регулювання орендних відносин у сфері водокористування: інституціональні та фіскальні аспекти / Ю. Хвесик, Р. Бусел // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 125-133. – ISSN 1818-4170
1109336
  Льовін А. Регулювання передач ядерних матеріалів у рамках міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 91-92
1109337
  Галочка Г.В. Регулювання питання переміщення предметів громадянами відповідно до вимог Міжнародної конвенції про гармонізацію та уніфікацію митних процедур / Г.В. Галочка, В.О. Голубєт // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 102-113.
1109338
  Грицун О.О. Регулювання питань міжнародної інформаційної безпеки в межах міжнародних організацій // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 172-179. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
1109339
   Регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі : Збірник законодавчих актів з можливістю копіювання. – Київ : С.В.Д.ТРЕЙДІНГ, 2001. – 116с. – ISBN 966-95882-4-3
1109340
  Сіденко В.Р. Регулювання платіжного балансу країни в умовах глобальної нестабільності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-19 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1605-7988
1109341
  Федькович Олена Регулювання порядку укладення договорів про спільну діяльність за участю державних підприємств у законодавстві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 106-110
1109342
  Вахненко Т. Регулювання потоків іноземного капіталу: уроки світової практики // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 49-54


  міжнародний рух капіталів; інозмний капітал
1109343
   Регулювання потреби у фахівцях з вищою освітою для національної економіки : методол. та інформ.-модельне забезпечення : монографія / [В.С. Пономаренко та ін. ; під наук. ред. В.С. Пономаренка, Раєвнєвої О.В.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Александрова К.М., 2015. – 500, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 408-428. – ISBN 978-966-2194-00-5
1109344
  Сисак І.М. Регулювання потужності розрядних джерел світла високочастотними електронними пускорегулювальними апаратами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Сисак Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т Ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1109345
  Самойлова Ю. Регулювання прав власників привілейованих акцій: реалії та перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.59-63
1109346
  Маловичко С. Регулювання права на відпочинок деяких державних службовців, працівників правоохоронних, судових та інших органів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 72-73. – ISSN 0132-1331
1109347
   Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні / В. Колотій, В. Пила, О. Шатковський, С. Яременко; Мін-во юстиції України; Центр європейськ. та порівняльного права. – Київ : Ніка-Принт, 2005. – 768с. – ISBN 966-8578-00-7
1109348
   Регулювання правовідносин у сфері контролю за концентраціями у законодавстві Європейського Союзу та в Україні / В.Б. Смелік, С.А. Старосвіт, І.О. Макарчук, О.О. Мережка; Смелік В.Б., Старосвіт С.А., Макарчук І.О., Мережка О.О. ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства ; [ за ред. Мережка О.О. ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-364-638-1
1109349
  Осауленко С. Регулювання правового статусу діяльності Кабінету Міністрів за Конституцією України 1996 р. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-60.
1109350
  Осауленко С. Регулювання правового статусу діяльності Кабінету Міністрів у перші роки незалежності України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-98.
1109351
  Чорнобай О. Регулювання правоохоронної діяльності за допомогою норм фольклорного права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 175-177.
1109352
  Нижник В.М. Регулювання приоритетності інтересів при виборі механізму адаптації бізнес-процесів підприємства до нової економіки / В.М. Нижник, О.М. Полінкевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1109353
  Єфименко А. Регулювання припинення (реорганізації) та ліквідації юридичних осіб за проектом Цивільного кодексу України. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.77-83. – ISSN 0132-1331
1109354
  Стеченко Д.М. Регулювання природно-господарської збалансованості в територіальному розвитку : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 52-57 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
1109355
  Шиберін О.Я. Регулювання промисловості в умовах ринкових перетворень // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 190-197. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1109356
  Метелиця В. Регулювання професії бухгалтера у Великій Британії, США та Російській Федерації // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 41-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1109357
  Синчак В.П. Регулювання процесів відшкодування ПДВ у системі забезпечення національної бюджетної безпеки країни / В.П. Синчак, Ю.Ю. Ярмоленко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 242-258. – ISSN 2078-9165
1109358
  Литовченко М.В. Регулювання процесів злиття і поглинання в контексті економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Литовченко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1109359
  Криворучко О. Регулювання процесів і результатів формування якості транспортних послуг / О. Криворучко, Т. Василенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 64-71. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1109360
  Хомутова А.Ю. Регулювання процесів міжнародної інтелектуальної міграції в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 110-111
1109361
  Черненко Г.С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – С. 60-64. – (Економічні науки ; Вип. 2 (22)). – ISSN 2225-6725
1109362
  Лепьохіна І.О. Регулювання процесів реструктуризації промислових підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 149-153. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1109363
  Лєонов С.В. Регулювання процесів формування та використання фінансових ресурсів держави - запорука стабільності національної економіки : критика та бібліографія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 370-371. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1993-6788
1109364
  Решетняк О.І. Регулювання процесу фінансування післядипломної педагогічної освіти / О.І. Решетняк, Н.В. Пєнцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 119-124. – ISSN 2222-4459
1109365
  Чернишова Л. Регулювання процесу формування структури банківського капіталу : банківський сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 70-72 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1109366
  Базілінська О.Я. Регулювання процесу ціноутворення на макрорівні: держава як регулятор інформаційного середовища / О.Я. Базілінська, О.А. Кривошия // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 146 : Економічні науки. – С. 3-7. – ISSN 1996-5931
1109367
  Морозов Володимир Сергійович Регулювання прямих іноземних інвестицій в Європейському Союзі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Морозов В.С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1109368
  Морозов Володимир Сергійович Регулювання прямих іноземних інвестицій в Європейському Союзі : Дис....канд.економ.наук:08.05.01 / Морозов Володимир Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 293л. + Додатки: л.219-293. – Бібл.: л.200-218
1109369
  Бородіна Вікторія Михайлівна Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн вишеградської групи) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Бородіна В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1109370
  Бородіна Вікторія Михайлівна Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Вишеградської групи) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Бородіна Вікторія Михайлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 204л. + Додатки: л. 202 - 204. – Бібліогр.: л.190 - 202
1109371
  Гайдуцький І.П. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах СНД в умовах економічної трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1109372
  Гайдуцький І.П. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах СНД в умовах економічної трансформації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 257 л. + Додатки: л. 200-225. – Бібліогр.: л. 226-257
1109373
  Бабюк Л. Регулювання рекреаційних потоків в межах проектованої екостежки "На хвилях Тіраса" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-28. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми спричинені наростаючим розвитком неконтрольованої рекреаційної діяльності в межах заповідних ландшафтів Дністровського каньйону. Обгрунтовано необхідність створення екостежки як дієвого інструменту оптимізації рекреаційного ...
1109374
  Єфименко А.П. Регулювання реорганізації акціонерних товариств у формі злиття та приєднання за законодавством України та Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто питання регулювання реорганізації акціонерних товариств у формі злиття та приєднання за законодавством України та Європейського Союзу. Висвітлено головні недоліки чинного українського законодавства, проаналізовано їх вплив на економічну ...
1109375
   Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ/COT / С. Осика, В. Пятницький, ОніщукО, А. Осика, О. Штефанюк; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2000. – 336с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-95455-7-9
1109376
  Тищук Т.А. Регулювання ринків фінансових послуг як чинник детінізації економіки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 80-84
1109377
  Фаренюк Наталія Вікторівна Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою : Дис...канд.економ.наук: 08.02.03 / Фаренюк Наталія Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 236л. + Додатки: л.219-236. – Бібліогр.:л.204-218
1109378
  Фаренюк Наталія Вікторівна Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Фаренюк Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1109379
  Ходаківська О.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення у Франції / О.В. Ходаківська, І.В. Юрченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 17-21. – ISSN 2306-6806
1109380
  Ходаківська О.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС / О.В. Ходаківська, І.В. Юрченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 5 (271). – С. 78-85. – ISSN 2221-1055
1109381
  Жаліло Я.А. Регулювання ринкової економіки / Я.А. Жаліло. – Київ, 1996. – 79с.
1109382
  Жаліло Я Регулювання ринкової економіки / Я Жаліло. – Київ, 1996. – 79с.
1109383
  Чан-Хі Регулювання ринку генетично модифікованої продукції в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 379-383
1109384
  Рак Р. Регулювання ринку державних цінних паперів у розвинутих країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Здійснюється порівняння моделей організації ринків державних цінних паперів в розвинених країнах, а також розглядаються особливості їх функціонування. The comparison of models of organization of the markets of state valuable papers in the advanced ...
1109385
  Чурилова Т.М. Регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 304-308. – ISSN 2219-5521
1109386
  Наконечна К.В. Регулювання ринку землі в Україні в контексті його лібералізації та зняття мораторію на продаж // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 19-25. – ISSN 2306-6792
1109387
  Михайленко Т.І. Регулювання ринку зерна: досвід передових країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 79-84
1109388
  Яковенко С.М. Регулювання ринку іпотечних послуг в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 101-110
1109389
  Сисоєва Т.П. Регулювання ринку іпотечних послуг у системі протидії банківським ризикам // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 53-59. – Бібліогр.: 5 назв
1109390
  Гаврилко П.П. Регулювання ринку капіталу в зарубіжних країнах: досвід для розвитку фінансової системи України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 20-23
1109391
  Мусієнко О.Г. Регулювання ринку послуг вищої освіти України: проблеми та шляхи вирішення // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 66-77. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті розкрито проблеми ринку послуг вищої освіти України, зокрема сутність та особливості реалізації законодавчої, економічної, організаційної , інформаційної, адміністративної, функцій регулювання.
1109392
  Кулинич П.Ф. Регулювання ринку сільськогосподарських земель: ідеї та законопроекти // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-47
1109393
  Лизун М. Регулювання ринку цінних паперів в розвинутих країнах світу: досвід для України / М. Лизун, І. Ліщинський // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 12-17. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1109394
   Регулювання ринку цінних паперів в Україні : Державне регулювання ринку цінних паперів, порядок випуску цінних паперів, контроль за випуском та обігом цінних паперів. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 382с. – ISBN 966-667-196-4
1109395
  Заблоцький М.Б. Регулювання рівноваги регіональної і національної економіки за проявом ефектів продуктово-цінової дихотомії // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 87-94. – ISSN 1562-0905
1109396
  Хомин І.П. Регулювання розвитку аграрного сектору: фінансовий аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 86-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1109397
  Захарін С.В. Регулювання розвитку інвестиційного ринку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 98-105
1109398
  Балабанова Н.В. Регулювання розвитку інноваційних процесів на регіональному рівні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 83-88. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
1109399
  Іванова А.М. Регулювання розміщення об"єктів інфраструктури ринку споживчих товарів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 101-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1109400
  Козицький О.М. Регулювання русел гірських річок у комплексі протипаводкових заходів на урбанізованих територіях / О.М. Козицький, Б.І. Чалий, В.В. Онищук // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. Спец. вип. – Київ, 2005. – Квітень : Інституту гідротехніки і меліорації - 75. – С. 66-68. – ISSN 0868-8532
1109401
  Шинкарук Л.А. Регулювання русел і протипаводковий захист в умовах глобалізації кліматичних змін / Л.А. Шинкарук, О.Є. Щодро, А.Б. Пірко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 91-97. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1109402
  Петрук А.М. Регулювання світового ринку інтелектуальної власності в умовах інтернаціоналізації економіки знань : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Петрук Андрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – 241 л. – Додатки: л. 221-241. – Бібліогр.: л. 195-220
1109403
  Петрук А.М. Регулювання світового ринку інтелектуальної власності в умовах інтернаціоналізації економіки знань : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Петрук Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1109404
  Литвин А.Є. Регулювання світового ринку інформаційних технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.83-86


  У статті досліджені особливості регулювання світового ринку інформаційних технологій на світовому, міжнародному, національному рівнях, запропонована модель регулювання світового ІТ-ринку, проаналізований вплив Угоди про інформаційні технології на ...
1109405
  Волошин В.В. Регулювання світової економіки : Навчальний посібник / В.В. Волошин; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 313с. – ISBN 966-594-123-2
1109406
  Пунько Б. Регулювання світової економіки на засадах ефективного посткризового реформування та український контекст // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 235-249. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Узагальнено причини виникнення економічних криз та їхня циклічність, динаміка глобальних кризових економічних процесів та інше. Приведено перелік основних стратегічних завдань розвитку національної економіки в глобальному середовищі. Сформульовані ...
1109407
  Міняйло В. Регулювання системи державних закупівель: міжнародний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 17-18
1109408
  Білоус О.С. Регулювання ситуації невиконання договору принципами УНІДРУА // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 144/145 : Юридичні науки. – С. 106-109. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1109409
  Духневич А.В. Регулювання сільськогосподарських правовідносин в умовах Світової організації торгівлі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 26-30. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1109410
  Чувпило О.О. Регулювання стандартизації за правом Європейського Союзу // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 1681-6277
1109411
   Регулювання створення робочих місць у контексті економічної політики України в сучасних умовах / Н. Анішина, Т. Тимошек, Д. Верба, М. Москаленко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 9-15
1109412
  Шолойко А. Регулювання страхового посередництва в умовах євроінтеграційних процесів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-37. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд вітчизняного та європейського законодавства у сфері регулювання страхового посередництва. Визначено суб"єктів і об"єкт регулювання страхового посередництва. Охарактеризовано порядок нормативно-правового наближення в умовах зміни ...
1109413
  Гриневич Л.В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці : монографія / Л.В. Гриневич, О.В. Зірко. – Харків : ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2015. – 194, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-162. – ISBN 978-966-676-648-2
1109414
  Стасюк С. Регулювання сучасних збройних конфліктів міжнародними гуманітарними засобами // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 20-22
1109415
  Морозов В.С. Регулювання сфери державних закупівель в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 64-65
1109416
  Кухтик Т. Регулювання та контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення в умовах фінансової кризи / Т. Кухтик, Я. Ашиткова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 9-13
1109417
  Расшивалов Д.П. Регулювання та моніторинг міжнародної фінансової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-53, 100-102. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто питання надціонального регулювання та моніторингу у світовій фінансовій системі, взаємини України з міжнародними фінансовими інститутами, роль Форуму фінансової стабільності та особливості нового етапу регулювання у таких сферах, як ...
1109418
  Мусієць Т.В. Регулювання та нагляд за фінансовими інноваціями в міжнародній діяльності банків / Т.В. Мусієць, Т.А. Медвідь // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 85-92
1109419
  Фастовець М. Регулювання та оптимізація ризиковості кредитування суб"єктів малого бізнесу в Україні: макроекономічний аспект // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 130-138. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISSN 1818-5754
1109420
  Кирик В.В. Регулювання та стабілізація змінних параметрів електротехнологічних систем з використанням нечіткої логіки : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.09.03 / Валерій Валентинович Кирик; НАН України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 29 назв
1109421
  Рудий М.М. Регулювання технологічних природних монополій в трансформаційній економіці // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 257-260.
1109422
  Чуницька І.І. Регулювання технологічної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 37-41. – ISSN 2306-6814
1109423
  Келестин М. Регулювання торгівлі сировинними товарами до укладення перших міжнародних товарних угод // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 22 (355). – С. 16-18
1109424
  Дубініна М. Регулювання трансакційних витрат аграрного сектора економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 63-64. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1109425
  Балюк Т. Регулювання трансферного ціноутворення в країнах з різним рівнем розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 178-179
1109426
  Дзюба П.В. Регулювання трансфертного ціноутворення в рамках ОЕСР: досвід розвинених країн та укоки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 57-61
1109427
  Мінюков П.І. Регулювання трудових і господарських відносин у закладах освіти України в умовах переходу до ринкової економіки. / П.І. Мінюков, Т.П. Мінюкова. – К., 1997. – 127с.
1109428
  Коваленко Р.І. Регулювання трудової функції в країнах Європи // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 43-49. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті досліджено питання регулювання трудової функції працівника з урахуванням досвіду країн Європи. Також проаналізовано основні нормативно- правові акти відповідних країн, у яких висвітлено основні аспекти трудової функції в межах трудового ...
1109429
  Бенедесюк С. Регулювання у банківському секторі: що нового? / С. Бенедесюк, А. Кремньова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 10-11
1109430
   Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України / О. Величко, С. Голов, Зубілевич., , В. Костюченко, В. Легка, В. Пархоменко, С. Прилипко; Мін-во юстиції України; За ред. С. Голова. – Київ, 2005. – 584c. – ISBN 966-95634-7-X
1109431
  Вербов С.В. Регулювання угод зі злиття та поглинання в приватному праві : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербов Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1109432
  Вербов С.В. Регулювання угод зі злиття та поглинання в приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербов Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188 л. – Додатки: л. 185-188. – Бібліогр.: л. 165-184
1109433
  Головіна С.В. Регулювання українського ринку робочої сили відповідно до циклічності економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 175-180. – ISSN 1993-6788
1109434
  Шершньова О.А. Регулювання утримання батьками дітей в рамках договорів про правову допомогу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 396-399. – ISSN 2219-5521
1109435
  Короленко М.В. Регулювання фінансових ринків на шляху до європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання регулювання та нагляду на фінансових ринках в Європейському Союзі та в Україні. Сформовано пропозиції з подальшої розбудови українського фінансового ринку в контексті європейської інтеграції. This article is devoted to ...
1109436
  Білоцька М.Ф. Регулювання фінансових ринків: світовий досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 43-47
1109437
  Морозов В. Регулювання фінансово-банківського сектору у ФРН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-33. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто регулювання фінансово-банківського сектору ФРН та з"ясовано, що воно здійснюється на двох рівнях: регіональному та національному. Перший з них поширюється на інструменти монетарної політики, питання руху капіталу, грошово-валютну ...
1109438
  Горячківська І.В. Регулювання фінансово-економічної безпеки суб"єктів господарювання як засіб мінімізації загроз фінансовій безпеці держави / І.В. Горячківська, А.О. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 101-105. – ISSN 2306-6814
1109439
  Столяр Ю.Є. Регулювання фінансового ринку в Україні та за кордоном / Ю.Є. Столяр, М.В. Самокіщук // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 109-111. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1109440
  Білоусова О.С. Регулювання фінансової політики підприємств державного сектора економіки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 4-8. – ISSN 2409-1944
1109441
  Іванова Катерина Володимирівна Регулювання фондового ринку на прикладі країн із розвиненою економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 36-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено особливості регулювання фондового ринку у країнах з розвиненою економікою, здійснено порівняння з українськими інструментами регулювання фондового ринку.
1109442
  Леось О.Ю. Регулювання фондового ринку: зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів / О.Ю. Леось, А.М. Тхір // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 90-93 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1109443
   Регулювання форми і змісту договорів : Збірник законодавчих актів. – 2-е вид., змін. та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 300с. – ISBN 966-373-097-8
1109444
   Регулювання функціонування медицини катастроф на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров"я / С.О. Гур"єв, М.Д. Близнюк, П.Б. Волянський, М.М. Михайловський, А.В. Терент"єва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 106-109. – Бібліогр.: 9 назв
1109445
  Попович О.С. Регулювання цивільно-правових відносин у вірменських громадах Поділля (XIV-XVIII) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 174-179. – ISSN 1563-3349
1109446
  Кочергіна О. Регулюваня питань антидемпінгу Генеральною угодою про тарифи і торгівлю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.144-147. – Бібліогр.: 11н. – ISSN 0132-1331
1109447
  Круш П.В. Регулююча функція держави та її роль у формуванні ринкового інституційного середовища / П.В. Круш, І.А. Максименко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 223-229. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1109448
  Білецький А. Регулююча функція митниці в період адаптації України до вступу у СОТ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 1810-3944
1109449
  Білецький Альфред Регулююча функція митниці в період адаптації України до вступу у СОТ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті проведено теоретичний аналіз стадій економічного розвитку країни та показано, що українська економіка є факторною з поступовим переходом на інвестиційну стадію. Виявлено, що причиною цього є невідповідність пріоритетів національного розвитку ...
1109450
  Атаманчук О.В. Регулююча функція податків та регуляторний потенціал податкової системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-29.
1109451
  Парнюк К. Регулююча функція податку на додану вартість // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1109452
  Ушенко Н.В. Регулююча функція ринку праці в сфері зайнятості // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 67-74. – (Економічні науки ; вип. 26)
1109453
  Хеллаль Регуляризация "предельного представления" в квантовой электродинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Хеллаль аль Хасен; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1972. – 14л.
1109454
  Морозов В.А. Регуляризация задач алгебры и анализа / В.А. Морозов. – М., 1987. – 80с.
1109455
  Зваридчук Василь Богданович Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 05. 02 / Зваридчук В. Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1109456
  Зваридчук В.Б. Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.05.02 - математ. моделювання та обчислювальні методи / Василь Богданович Зваридчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 131л. – Додатки: л.130-131. – Бібліогр.: л.116-129
1109457
  Коваленко А. Регуляризація оберненної задачі статистики фотовідліків / А. Коваленко, В. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-54. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику відновлення розподілу інтенсивності оптичного випромінювання за даними статистики одноелектронних імпульсів у режимі підрахунку фотонів, яка ґрунтується на діагональному представленні перетворення Пуассона - Манделя. ...
1109458
  Румянцев С.В. Регуляризирующие градиентные алгоритмы и их приложения к задачам обработки и интерпретации данных физических экспериментов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Румянцев С.В.; Москов. авиац. ин-т. – М., 1981. – 18л.
1109459
  Садовничий В.А. Регуляризованные суммы собственных значений общих задач для обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Садовничий В. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1966. – 6л.
1109460
  Берсенев С.М. Регуляризованный метод квазиньютеновского типа с проектированием и его приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Берсенев С.М.; АН Сиб.отд.ССР. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1109461
  Меченов А.С. Регуляризованный метод наименьших квадратов : Учебное пособие / А.С. Меченов; Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и ордена Трудового красного знамени государственный университет им. М. Ломоносова; ф-т вычислительной математики и кибернетики. – [Москва] : Издательство Московского университета, 1988. – 295 с.
1109462
  Апостол Р.Я. Регуляризованный проксимальный метод в геодезических метрических пространствах неположительной кривизны / Р.Я. Апостол, В.В. Семенов // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 29
1109463
  Дихтяр В.И. Регуляризовнные решения линейных интегральных уравнений 1рода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Дихтяр В.И. ; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1977. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
1109464
   Регуляризующие алгоритмы и априорная информация. – Москва : Наука, 1983. – 198 с.
1109465
  Распопова Наталья Сергеевна Регуляризующие алгоритмы и некоторые обратные задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Распопова Наталья Сергеевна; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 14л.
1109466
  Пилиповський О.В. Регулярна і хаотична динаміка топологічних збуджень у магнітних наносистемах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Пилиповський Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Богомольця. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 25 назв
1109467
  Лихтенберг А. Регулярная и стохастическая динамика / А. Лихтенберг, М. Либерман; Пер. с англ. под ред.Б.В. Чирикова. – Москва : Мир, 1984. – 528с.
1109468
  Игамбердыев Х.З. Регулярная идентификация динамических систем / Х.З. Игамбердыев, Н.Н. Маннапов. – Ташкент, 1987. – 119с.
1109469
  Сальникова Нина Николаевна Регулярная лексическая полисемия существительных в английском языке в соотношении со словообразованием : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сальникова Нина Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1980. – 16л.
1109470
  Чудинов А.П. Регулярная многозначность в глагольной лексике / А.П. Чудинов. – Свердловск, 1986. – 79с.
1109471
  Антамошкин А.Н. Регулярная оптимизация псевдобулевых функций / А.Н. Антамошкин. – Красноярск, 1989. – 159с.
1109472
  Вотякова Л.А. Регулярні квазімарковські ланцюги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вводиться поняття регулярного квазімарковського ланцюга та його фундаментальної матриці, досліджуються його характеристики.
1109473
  Патриляк І. Регулярні основи для нерегулярної армії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 41 (309). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  У складних умовах Другої світової українці, не маючи за плечима власної держави, сформували свою Повстанську армію, що мала стати зародком Збройних сил незалежної України.
1109474
  Мазнєв О.В. Регулярні прецесії гіростата із змінним гіростатичним моментом в узагальненій задачі динаміки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені умови існування регулярних прецесій гіростата в припущенні, що гіростатичний момент залежить від часу. Отримано новий розв"язок рівнянь Кірхгофа-Пуассона, який узагальнює розв"язок задачі про рух важкого гіростата із змінним гіростатичним ...
1109475
  Жерноклеєв О. Регулярні треті ордени в підавстрійській Східній Галичині на початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 183-189
1109476
  Дмитрук О.М. Регулярні цифрові моделі рельєфу та особливості їх побудови // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 145-148
1109477
  Боднарчук І.М. Регулярність розв"язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Боднарчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 141 арк. – Бібліогр.: арк. 125-141
1109478
  Боднарчук І.М. Регулярність розв"язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Боднарчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1109479
  Шалайко Т.О. Регулярність у змішаних моделях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 136-137
1109480
  Загнітко А. Регулярність/нерегулярність підрядності у системі складного речення (на матеріалі слов"янських мов) // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 127-136. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1109481
  Эльсаиди А.Э. Регулярное употребление опредленно-личных предложений и соотнесенных с ними соответсвующих двусоставных предложений. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Эльсаиди А.Э.; МГУ. – М, 1968. – 16л.
1109482
  Тюрин Василий Михайлович Регулярность линейных дифференциальных операторов с почти периодическими коэффициентами и допустимость пар функциональных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тюрин Василий Михайлович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1109483
  Данилюк Григорий Ильич Регулярность обобщеннх решений линейных и квазилинейных параболических уравнений и систе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Данилюк Григорий Ильич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1109484
  Алексенко Т.А. Регулярность полисемии в терминосистемах современного английского языка (На материале английской музыкальной, физической и математической терминосистем) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексенко Т.А. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1986. – 27 с.
1109485
  Кошелев А.И. Регулярность решений эллиптических уравнений и систем / А.И. Кошелев. – М., 1986. – 238 с.
1109486
  Денисова О.И. Регулярность фразообразовательных процессов в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Денисова О. И. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 29 с.
1109487
   Регулярные асимптотические алгоритмы в механике. – Новосибирск : Наука, 1989. – 270 с.
1109488
  Мовчан Б.Н. Регулярные вариации ультрафиолетовой прозрачности атмосферы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мовчан Б.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 15л.
1109489
  Зайферт Ф.Д. Регулярные и квазирегулярные множества в группах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Зайферт Ф.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 15 с.
1109490
  Зайферт Франц Дитер Регулярные и квазирегулярные множества в группах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Зайферт Франц Дитер; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 76л.
1109491
  Бояринцев Ю.Е. Регулярные и сингулярные системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений / Ю.Е. Бояринцев. – Новосибирск, 1980. – 222 с.
1109492
  Барыкина И.Е. Регулярные и экстраординарные органы в системе высшего государственного управления второй половины XIX в. // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 68-77. – ISSN 2070-9773
1109493
  Степанов В.Д. Регулярные интегральные операторы свертки и суммируемость преобразования Фурье функций многих перменных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Степанов В.Д.; Ан СССР Сиб.отдле. – Новосибирск, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1109494
  Букин Г.В. Регулярные ионосферы Антакрктики по данным МГГ : Автореф... канд. физ.матнаук: / Букин Г. В.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1964. – 17л.
1109495
  Кристалинский Р.Х. Регулярные кватернионные функции и некоторые их обобщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кристалинский Р.Х.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 7л.
1109496
  Морозов В.А. Регулярные методы решения некорректно поставленных задач / В.А. Морозов. – Москва : Наука, 1987. – 240 с.
1109497
   Регулярные механизмы клеток гладкой мускулатуры и миокарда. – Л., 1971. – 136с.
1109498
  Проценко В.С. Регулярные параметрические грамматики и проблема параметризации : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09. / Проценко В.С.; КГУ. – Киев, 1974. – 93л.
1109499
  Проценко В.С. Регулярные параметрические грамматики и проблема параметризации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Проценко В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1109500
  Абульнага М М.З. Регулярные поступательно вращательные движения творедого тела в поле притяжения шара : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Абульнага М.З.М. ; МГУ. – Москва, 1978. – 5 с.
1109501
  Красногоров В.А. Регулярные предельные циклы дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красногоров В.А.; Самарк. гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1967. – 12л.
1109502
  Губский Богдан Владимирович Регулярные программные алгебры обобщенно вычислимых функций : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Губский Богдан Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 122л. – Бібліогр.:л.113-122
1109503
  Губский Богдан Владимирович Регулярные программные алгебры обобщенного вычислимых функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Губский Богдан Владимирович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
1109504
  Казаков Владимир Васильевич Регулярные пространственно-временные вариации геомагнитного поля на средних широтах и их особенности в сейсмоактивном регионе : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.12 / Казаков Владимир Васильевич; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1983. – 18л.
1109505
  Оревкова О.А. Регулярные случайные поля и строение подпространств, порождаемых ими. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Оревкова О.А.; Ан СССР.Матема.ин-т. – Л, 1973. – 12л.
1109506
  Горбатов В.А. и др. Регулярные структуры автоматного управления / В.А. и др. Горбатов. – М., 1980. – 216с.
1109507
  Байтман М.М. Регулярный синтез в задачах оптимального управления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Байтман М.М. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 19 с.
1109508
  Кондратьев Г.М. Регулярный тепловой режим / Г.М. Кондратьев. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 408 с.
1109509
  Бурмака М.О. Регулятивна гармонізація фінансових ринків та інвестування в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 135-141
1109510
  Швабій К.І. Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 27-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв.
1109511
  Герасименко Ю.В. Регулятивна платформа становлення соціально відповідального бізнесу в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 20-31
1109512
  Прилуцький А.М. Регулятивна роль держави у посиленні розвитку аграрного ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1109513
  Дубнюк Е.М. Регулятивна роль митної політики в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-19. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню регулятивного потенціалу митної політики стосовно феномену глобалізації. Враховано рівень міжнародної кооперації у світовій економіці. Досліджено функції національної держави, які трансформуються, у регулюванні зовнішніх економічних ...
1109514
  Мартинюк Алла Петрівна Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / Мартинюк А. П.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 604 л. + Додатки: л.478-604. – Бібліогр.: л.411-477
1109515
  Мартинюк А.П. Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.04 / Алла Петрівна Мартинюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 43 назви
1109516
  Дідух Д.І. Регулятивна функція держави в сфері інтелектуальної власності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 90-92
1109517
  Михайленко В.М. Регулятивна функція запитань у текстах інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 185-193


  У статті розглядається регулятивна функція запитань у текстах інтерв"ю, окреслено типи запитань , їх функції, а також роль у побудові успішного комунікативного акту. В статье рассматривается регулятивная функция вопросов в текстах интервью, обозначены ...
1109518
  Дроботов С.А. Регулятивна функція права у правовій державі: поняття і ознаки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 45-51. – ISSN 1563-3349
1109519
  Прилюк Ю.Д. Регулятивна функція соціальної комунікації / Ю.Д. Прилюк. – К, 1976. – 116с.
1109520
  Введенский В.Н. Регулятивная компетенция специалиста как проявление регулятивной функции психики личности // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 127-137. – ISSN 1609-4646
1109521
  Ибрагимова С.В. Регулятивная функция гражданского права // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 34. – С. 413-417. – ISSN 1995-4190
1109522
  Зеленский Игорь Александрович Регулятивная функция общественного сознания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Зеленский Игорь Александрович; МВ и ССО УССР, Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук при КГУ им. Т.Г.Ш. – К., 1990. – 136л. – Бібліогр.:л.125-136
1109523
  Зеленский И.А. Регулятивная функция общественного сознания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Зеленский И.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 22л.
1109524
  Карась А.Ф. Регулятивная фунция мировоззрения в процессе образования научно-технического знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карась А. Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1985. – 16л.
1109525
  Короткевич М. Регулятивне законодавство-джерело виникнення проблем // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 78-90
1109526
  Дзюблюк О. Регулятивний механізм валютної політики в період кризових явищ на фінанчсових ринках // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
1109527
  Заболотна В.О. Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізації : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07 / Заболотна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
1109528
  Заболотна В.О. Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізвції : Дис. ... канд. філософських наук / Заболотна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 170л. – Бібліогр.: л. 141-170
1109529
  Волосенко І.В. Регулятивний потенціал німецької молодіжної мови інтернет-щоденників // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 482-487


  Статтю присвячено дослідженню молодіжних інтернет-щоденників як жанру персонального дискурсу в німецькомовному медійному просторі, встановленню регулятивного потенціалу німецької молодіжної мови. Статья посвящена исследованию молодёжных ...
1109530
   Регулятивний потенціал податкової системи України : монографія / Іванов Ю.Б. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-676-367-2
1109531
  Ващишин М.Я. Регулятивний та превентивний вплив практики ЄСПЛ в екологічних спорах // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 245-249. – ISBN 978-966-7957-20-9
1109532
  Савицкий П.В. Регулятивний эффект запрета злоупотребления субъективным гражданским правом // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 376-390. – ISSN 1818-0566
1109533
  Хохленко О. Регулятивні механізми в системі забезпечення та розвитку вищої освіти в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 106-107


  У статті аналізуються регулятивні механізми забезпечення розвитку вищої освіти в Україні.
1109534
  Кульпінський С.В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 66-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1109535
  Новицький В. Регулятивні стратегії відкритих економічних систем і глобальна конкуренція за ресурси // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
1109536
  Фліссак К.А. Регулятивні та стимулюючі засоби реалізації інтеграційних прагнень України у сфері зовнішньої торгівлі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 3-7. – ISSN 1728-6220
1109537
  Коструба А. Регулятивні юридичні факти у ме ханізмі припинення цивільних майнових правові дносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
1109538
  Вдовічен В. Регулятивні юридичні форми податково-правового компромісу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 350-356. – ISSN 1026-9932
1109539
  Юшко В. Регулятивність експресивної лексики в текстах ЗМІ // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 287-293


  У статті проаналізовано використання експресивних слів у газетних публікаціях різних жанрів, які виступають засобами творення емоційно-оцінного колориту повідомлення та впливають на емоції адресата. Доведено, що автор повинен орієнтуватися на цільову ...
1109540
  Траверсе Т.М. Регулятивно-особистісний компонент розуміння акторами політичних задач // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15). – С. 35-45
1109541
  Краснова Ю. Регулятивно-стимулюючі заходи правового забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню таких правових засобів забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації, як стандартизація, нормування та зонування територій; визначенню ефективності таких засобів та основних проблем їх практичного застосування. Статья ...
1109542
  Михальченко Н.И. Регулятивное воздействие политической идеологии на массы. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Михальченко Н.И.; АН УССР. Объед. совет Ин-та филос. и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 24л.
1109543
  Введенский В.Н. Регулятивность в образовании как важнейшая проблема психолого-педагогических наук // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 28-36. – ISSN 0869-561Х
1109544
  Черній М А. Регулятори життєдіяльності комах / А.М. Черній ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т захисту рослин. – Київ : Колобіг, 2008. – 295, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 251-292. – ISBN 978-966-8610-38-7
1109545
  Черевченко Т.М. Регулятори росту в квітництві закритого грунту. / Т.М. Черевченко. – К., 1975. – 78с.
1109546
  Капустян Олена Анатоліївна Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Капустян Олена Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 136 л. – Бібліогр.: л.128-136
1109547
  Капустян О.А. Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.05.04 / Капустян О.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
1109548
  Коваленко В.В. Регулятори фінансової рівноваги : гроші й грошова політика / В.В. Коваленко, І.М. Бурденко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 97-102 : Табл., рис.
1109549
  Онисько Н.П. Регуляторна державна політика з розвитку гірськолижного туризму в Карпатському регіоні України : Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 171-174. – Бібліогр.: 9 назв
1109550
  Якименко Ігор Леонідович Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці ( за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної систем) : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Якименко Ігор Леонідович; Білоцерківський державний аграрний ун-тет. – Київ, 2002. – 318 л. – Бібліогр.: л. 245 - 318
1109551
  Якименко Ігор Леонідович Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці (за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної системи) : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Якименко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 42 назв.
1109552
  Любімова С. Регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств та шляхи її удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 124-127. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств, визначено її позитивні та негативні аспекти, а також шляхи удосконалення. В статье анализируется регуляторная деятельность органов исполнительной власти ...
1109553
  Ходак Є.С. Регуляторна діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адміністративно-правовий аспект // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 33-40. – ISSN 2413-1342
1109554
  Нікішина О.В. Регуляторна еластичність секторів інтегрованих ринків зерна та продуктів його переробки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 245-261. – ISSN 2524-003X
1109555
  Мельник Т.М. Регуляторна зовнішньоекономічна політика у сфері АПК: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т.М. Мельник, О.С. Головачова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 12-16. – ISSN 1728-6220
1109556
  Метелиця В.М. Регуляторна конвергенція бухгалтерської професії в Європейському Союзі // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 41-55. – ISSN 2307-9878
1109557
  Пасічник Т.О. Регуляторна освітня діяльність держави як фактор забезпечення її економічної безпеки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 12-16
1109558
  Михасюк І.Р. Регуляторна політика в аграрному секторі економіки України / І. Михасюк, О. Саламін. – Львів : Апріорі, 2014. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-214. – ISBN 978-617-629-209-8
1109559
  Губені Ю. Регуляторна політика в Україні: від реформи до практики : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-39. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1109560
  Радейко Р.І. Регуляторна політика в Україні: особливості формування і тенденції розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 100-104. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1109561
  Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти // Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2013. – Т. 16, число 1/2. – С. 80-87
1109562
  Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 90-97.
1109563
  Римар О.Г. Регуляторна політика держави в умовах економічних криз // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 120-128
1109564
  Вдовенко Н.М. Регуляторна політика держави і механізми її реалізації в перспективних галузях економіки, пов"язаних із рибним господарством // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 9-14. – ISSN 1683-1942
1109565
  Гончарова Н.В. Регуляторна політика держави у сфері малого підприємництва України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 95-97.
1109566
  Мазур І.І. Регуляторна політика підприємницької діяльності як ефективний важіль детінізації економіки. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 262-273.
1109567
  Толмачова Г. та ін. Регуляторна політика та удосконалення бізнес-середовища в Україні // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 156-165. – ISSN 1729-7206
1109568
   Регуляторна політика. Як оцінити наслідки регуляторних актів : Методичний посібник. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2002. – 128с.
1109569
   Регуляторна політика: нові можливості : Методичний посібник. – Київ, 2004. – 170с.
1109570
  Баланда А.Л. Регуляторная политика государства на рынке труда (институциональный аспект) // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 116-121. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1109571
  Тугай В.А. Регуляторная роль протона в мембранных процессах мышечной клетки / В.А. Тугай; АНУ. Ин-тут биохимии им. А.В.Палладина. – Киев : Наукова думка, 1993. – 182с. – ISBN 5-12-003136-6
1109572
  Скорик Л.В. Регуляторная роль углекислоты в обмене кетокислот в тканях животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Скорик Л.В. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1979. – 24 с.
1109573
  Мозговий О. Регуляторне середовище розвитку світової банківської системи / О. Мозговий, О. Павлюк // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 28-45. – ISSN 1811-9824
1109574
  Запатріна І.В. Регуляторне середовище та його роль у конкурентоспроможності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-18.
1109575
  Решетник Євдокія Миколаївна Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:03.00.03 / Решетник Є.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1109576
  Решетнік Євдокія Миколаївна Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Решетнік Євдокія Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 145 л. – Бібліогр.: л.119 - 145
1109577
  Гавриш Лариса Іванівна Регуляторний вплив кальмоду ліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення : Дис....канд. біолог. наук:03.00.04 / Гавриш Лариса Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 133л. – Бібл.: л.109-133
1109578
  Гавриш Лариса Іванівна Регуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.04 / Гавриш Л.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1109579
  Бікулов Д. Регуляторний вплив на структуру ринку української металургійної продукції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 212-220. – бібліогр. на 5 пунктів
1109580
   Регуляторний вплив різних доз цитрату германію на фізіолого-біохімічні процеси організму самців F2 / М. Храбко, Р. Федорук, С. Кропивка, У. Тесарівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-69. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив тривалого випоювання різних кількостей цитрату Ge, отриманого методом нанотехнології, на біохімічні процеси та активність антиоксидантної системи крові самців щурів F2 з першого та другого приплодів у періоди фізіологічного і статевого ...
1109581
   Регуляторний вплив субстанції Р на холерез і хімічний склад жовчі у щурів / Т.П. Лященко, С.П. Весельський, В.К. Місан, В.М. Бабан, Л.С. Співак, М.О. Каплуненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  У гострих спробах на щурах з відпрепарованою і канюльованою загальною жовчною протокою вивчали зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі. Визначено, що субстанція Р стимулює жовчосекреторну функцію печінки щурів, про що свідчить підвищення рівня ...
1109582
  Лященко Т.П. Регуляторний вплив субстанції Р на холерез собак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 77-86. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У дослідах на собаках з хронічними холецистодуоденальними фістульними трубками при двічі перев"язаній і перерізаній загальній жовчній протоці вивчали зміни рівня холерезу і хімічного складу жовчі. Встановлено, що субстанція Р стимулює жовчосекреторну ...
1109583
  Баличев Є.Ю. Регуляторний потенціал ПДВ в Україні та напрями його нарощування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 24-33
1109584
  Щербина Г.В. Регуляторні заходи Національного банку України щодо концентрації банківського капіталу в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 504-505. – ISBN 978-966-188-219-4
1109585
  Лук"янов В. Регуляторні імперативи у грошово-кредитній сфері // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 28-35. – ISSN 1605-2005
1109586
  Мірошниченко А. Регуляторні методи захисту прав споживачів банківських послуг у контексті світової фінансової коизи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 5-8
1109587
  Давидовська Т. Регуляторні механізми скорочення скінованих гладеньких м"язів / Т. Давидовська, К. Богуцька, Т. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз даних літературних джерел, присвячених апробації основних положень механізму "фосфорилювання" на перфорованих сапоніном, a-токсином Staphylococcus aurеus, В-есцинам Clostridium botulinum гладеньких м"язах. Розглядається також участь ...
1109588
  Савуляк І.М. Регуляторні механізми та економічні важелі сприяння ефективної діяльності на ринку цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 51-61. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1109589
  Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 146-175
1109590
  Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1109591
  Вестерман П. Регуляторні правила і верховенство права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 350-359. – ISSN 2227-7153
1109592
  Катигробова О.В. Регуляторні проблеми здійснення інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 48-55.
1109593
  Корнєєв В. Регуляторні рестрикції розвитку фінансових ринків у контексті економічної кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 10 (60). – С. 3-5
1109594
  Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 372 л. + Додаток: л. 326-372. – Бібліогр.: л. 277-325
1109595
  Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 71 назв.
1109596
   Регуляторные механизмы клетки. – М., 1964. – 499с.
1109597
  Сытник К.М. Регуляторные механизмы клетки / К.М. Сытник, В.А. Кордюм, И.П. Кок. – Киев : Наукова думка, 1969. – 152с.
1109598
  Грен Э.Я. Регуляторные механизмы репликации / Э.Я. Грен. – Рига, 1974. – 232с.
1109599
   Регуляторные механизмы физиологических процессов у растений. – К., 1985. – 195с.
1109600
  Гелльгорн Э. Регуляторные функции автономной нервной системы : Их значение для физиологии, психологии и нейропсихиатрии / Э. Гелльгорн; Пер. с англ. М.В.Кирзона, под ред.: И.С.Кандрора. – Москва : Иностр. лит., 1948. – 414 с.
1109601
  Поляк М.С. Регуляторы активности ферментов и их применение в медицине / М.С. Поляк. – М., 1989. – 126с.
1109602
  Бублик Б.Н. Регуляторы и минимаксные фильтры для систем с распределенными параметрами. / Б.Н. Бублик. – К., 1978. – 40с.
1109603
   Регуляторы и стабилизаторы тока. – Киев : Наукова думка, 1977. – 171 с.
1109604
  Лизун В. Регуляторы инновационного процесса // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 7. – С. 74-83. – ISSN 2074-6040
1109605
  Чечик П.О. Регуляторы напряжения сети / П.О. Чечик. – Москва : Радиоиздат, 1937. – 19 с.
1109606
  Алтай Рамазанов Регуляторы развития фондового рынка Казахстана / Алтай Рамазанов, Бакытнур Утеев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 463-471 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1109607
   Регуляторы рентабельности. – М., 1966. – 158с.
1109608
  Верзилов В.Ф. Регуляторы роста и их применение в растениеводстве / В.Ф. Верзилов. – Москва : Наука, 1971. – 144с.
1109609
   Регуляторы роста и развития насекомых в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. – Л., 1984. – 108с.
1109610
   Регуляторы роста и развития растений. – М., 1981. – 303с.
1109611
   Регуляторы роста и рост растений. – М., 1964. – 224с.
1109612
  Деева В.П. Регуляторы роста и урожай / В.П. Деева, З.И. Шелег. – Минск : Наука и техника, 1985. – 63 с.
1109613
  Овчаров К.Е. Регуляторы роста растений / К.Е. Овчаров. – М., 1968. – 110с.
1109614
   Регуляторы роста растений. – М., 1979. – 246с.
1109615
  Никелл Л.Д. Регуляторы роста растений / Л.Д. Никелл. – М, 1984. – 192с.
1109616
   Регуляторы роста растений. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 192с.
1109617
   Регуляторы роста растений в сельском хозяйстве. – М., 1958. – 387с.
1109618
   Регуляторы роста растений и гербициды. – Ташкент, 1978. – 251с.
1109619
   Регуляторы роста растений и нкулеиновый обмен. – М., 1965. – 211с.
1109620
  Калинин Ф.Л. Регуляторы роста растений. Биохимия действия и применение / Ф.Л. Калинин, Ю.Г. Мережинский. – К., 1965. – 407с.
1109621
  Бойко Л.А. Регуляторыне механизмы процесса развития высших растений / Л.А. Бойко. – Пермь, 1981. – 84с.
1109622
  Коников А.С. Регулятоы численности лесных насекомых / А.С. Коников. – Новосибирск, 1978. – 96с.
1109623
  Мелихов В.И. Регуляции ионами Са2+ активности аденилатциклазы, фосфодиэстеразы и содержания цАМФ в слизистой тонкой кишики кролика при действии холерного энтеротоксина. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Мелихов В.И.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1984. – 18л.
1109624
  Никольский Н.Н. Регуляций транспорта сахаров в мышечной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Никольский Н. Н.; Ин-т цитолог.АН СССР. – Л., 1973. – 43л. – Бібліогр.:с.40-43
1109625
  Терпугов Н.В. Регуляционные сооружения для малых и средних рек Украины / Н.В. Терпугов. – К, 1948. – 72с.
1109626
   Регуляция адаптивных реакций растени1й. – Казань, 1990. – 126с.
1109627
  Мусаев З.Ш. Регуляция активности гуанозин-3,5-монофосфат -- зависимой протеинкиназы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Мусаев З.Ш.; КГУ. – К, 1985. – 19л.
1109628
  Шоно Н.А. Регуляция активности некоторых ферментов углеводного обмена в разном возрасте. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шоно Н.А.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 24л.
1109629
  Сергеев Н.С. Регуляция активности нитрогеназы Azotobacter vinelandii. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Сергеев Н.С.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1109630
  Кубышин В.Л. Регуляция активности трансктолазы в печени при витамин В1-недостаточности у крыс.. : Автореф... канд.наук: 03.00.04 / Кубышин В.Л.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1987. – 17л.
1109631
  Никитина Ольга Александровна Регуляция активности экзопротеиназмолокосвертывающего действия штаммов Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv. : Дис... кандид. биолог.наук: 03.00.04 / Никитина Ольга Александровна; Мин-во образования Украины, Донецкий госуд. ун-тет. – Донецк, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.153-170
1109632
  Грошев В.В. Регуляция амфиболических систем у Bacillus brevis G.B. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Грошев В.В.; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 22л.
1109633
   Регуляция биосинтеза белка у эукариот. – К., 1990. – 277с.
1109634
   Регуляция вегетативных функций. – К., 1965. – 153с.
1109635
   Регуляция водного обмена растений. – К., 1984. – 239с.
1109636
  Романова Л.К. Регуляция восстановительных процессов / Л.К. Романова. – М., 1984. – 176с.
1109637
  Колодий Т.И. Регуляция всасывания гликола и аспарагиновой кислоты в тонком кишечнике крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Колодий Т.И.; Мин-во с.-х. СССР. Одесский с.-х. ин-т. – Одесса, 1972. – 23л.
1109638
  Ястребов А.П. Регуляция гемопоэза при воздействии на организм экстремальных факторов / А.П. Ястребов. – Свердловск, 1988. – 152с.
1109639
  Витвицкий В.М. Регуляция гликоза в эритроцитах человека. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Витвицкий В.М.; Ин-т биол.физики. – Пущино, 1980. – 21л.
1109640
  Мильман Л.С. Регуляция гликолиза и сопряженных с ним процессов в раннем эмбриогенезе вьюна : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 093 / Мильман Л.С. ; Ин-т биохимии АН СССР. – Москва, 1970. – 56 с.
1109641
  Ермолаева Л.П. Регуляция глюнонеогенеза в онтогенезе / Л.П. Ермолаева. – Москва : Наука, 1987. – 168 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 141-166
1109642
  Сергиевский М.В. Регуляция дыхания корой головного мозга / М.В. Сергиевский. – Москва, 1955. – 40с.
1109643
  Кудзина Л.Ю. Регуляция дыхания митохондрий эндэргоническими реакциями : Автореф... канд.биол.наук: 091 / Кудзина Л.Ю.; АН СССР. – Пущино, 1970. – 22л.
1109644
  Исаев Г.Г. Регуляция дыхания при мышечной работе / Г.Г. Исаев. – Л, 1990. – 119с.
1109645
  Маршак М.Е. Регуляция дыхания у человека / М.Е. Маршак. – М., 1961. – 268с.
1109646
  Калишевская Т.М. Регуляция жидкого состояния крови и ее свертывания / Т.М. Калишевская. – М, 1982. – 182с.
1109647
   Регуляция жизнедеятельности растений химическими средствами : Сб. науч. тр. – Ярославль, 1988. – 115с.
1109648
  Амосов Н.М. Регуляция жизненных функций и кибернетика / Н.М. Амосов. – Київ : Наукова думка, 1964. – 115 с.
1109649
  Кульберг А.Я. Регуляция иммунного ответа / А.Я. Кульберг. – Москва, 1986. – 223с.
1109650
  Скорогудаев В.А. Регуляция интенсивности всасывания С14 мочевины в различных отделах желудочно-кишечного тракта у овец : Автореф... канд.биол.наук: 102 / Скорогудаев В.А.; Мин.с-х.СССР.Львов.зоовет.ин-т. – М, 1968. – 19л.
1109651
  Мелихов Владимир Иванович Регуляция ионами Са 2+ активности аденилатциклазы, фйосфодеэстеразы и содержания цАМФ в слизистой тонкой кишки кролика при действии холерного энтеротоксина : Дис... канд.биол.наук: 03.00.04 / Мелихов Владимир Иванович; КГУ. – К., 1984. – 139л.
1109652
  Юрин В.М. Регуляция ионного транспорта через мембраны растительных клеток / В.М. Юрин. – Минск, 1991. – 272с.
1109653
   Регуляция клеточного обмена. – М., 1962. – 439с.
1109654
   Регуляция клеточного цикла растений. – К., 1985. – 180с.
1109655
  Лиссова О.И. и др. Регуляция кровообращения : Экспериментальные и математические исследования / О.И. Лиссова, Б.Л. Палец, Б.А. Береговский; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1977. – 159с. – Библиогр.: с.145-157
1109656
  Тяжелова В.Г. Регуляция мегакариоцитопоэза / В.Г. Тяжелова. – Пущино, 1991. – 97с.
1109657
  Слонов Л.Х. Регуляция метаболизма при различных условиях выращивания / Л.Х. Слонов. – Нальчик, 1980. – 134с.
1109658
   Регуляция метаболизма растений при засолении среды. – Алма-Ата, 1975. – 120с.
1109659
   Регуляция метаболизма растительной клетки. – К., 1973. – 224с.
1109660
  Гринева Г.М. Регуляция метаболизма у растений при недостатке кислорода. / Г.М. Гринева; Отв.ред.Н.С.Петинов. – М., 1975. – 279с.
1109661
  Новоселова Е.Г. Регуляция метаболизма холестерина биомембран печени при лучевом поражении. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Новоселова Е.Г.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 26л.
1109662
  Ньюсхолм Э. Регуляция метаболизма. / Э. Ньюсхолм. – М., 1977. – 407с.
1109663
   Регуляция микробного метаболизма. – Аущино, 1989. – 184с.
1109664
   Регуляция минерального питания и продуктивность растений. – К., 1991. – 169с.
1109665
   Регуляция минерального питания растений. – Кишинев, 1989. – 263с.
1109666
  Галынкин В.А. Регуляция накопления метаболитов, синтезирующихся через ацетил-КоА у микроорганизмов : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Галынкин В.А.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1969. – 18л.
1109667
   Регуляция нейромедиаторных механизмов деятельности мозга. – Минск, 1982. – 160с.
1109668
  Галоян А.А. Регуляция нейросекреции и гормоны гипоталамо-нейрогипофизарной системы : Автореф... докт. биол.наук: / Галоян А.А.; АН Арм. ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1964. – 36л.
1109669
  Левин А.М. Регуляция неустойчивых задач и решение несовметсных операторных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Левин А. М.; МО Украины, Донбасск. горно-метал. ин-т. – Алчевск, 1995. – 237л. – Бібліогр.:л.186-208
1109670
  Подлепа Елена Михайловна Регуляция нитрогеназы бактероидов Rhizobium lipini : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Подлепа Елена Михайловна; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1109671
  Финагин Леонид Константинович Регуляция обмена холестерина и особенности его накопления в тканях животного организма : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.13 / Финагин Леонид Константинович ; Ин-т физиологии АН УССР. – Киев, 1984. – 47 с.
1109672
   Регуляция отложения запасных веществ и продуктивность растений. – Уфа, 1975. – 182с.
1109673
  Гурфинкель В.С. Регуляция позы человека / В.С. Гурфинкель. – М., 1965. – 256с.
1109674
   Регуляция процессов регенерации и клеточного деления. – М., 1977. – 81с.
1109675
  Мотавкин П.А. Регуляция размножения и биотехнология получения половых клеток у двустворчатых моллюсков / П.А. Мотавкин. – М, 1990. – 216с.
1109676
   Регуляция роста и питание растений. – Рига, 1976. – 238с.
1109677
   Регуляция роста и питание растений. – Вильнюс, 1980. – 235с.
1109678
   Регуляция роста и питания растений. – Минск, 1972. – 231с.
1109679
   Регуляция роста растений. – Рига, 1988. – 99с.
1109680
   Регуляция роста растений химическими средствами. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 165с.
1109681
  Тверской Г.Б. Регуляция секреции молока : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Тверской Г.Б.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.35-38
1109682
  Подольская Л.А. Регуляция секреции молочного жира. (Гистофизиол. исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Подольская Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 26л.
1109683
  Ткемаладзе Г.Ш. Регуляция синтеза и активности растительных ферментов азотного обмена и малатдегидрогеназы.. : Автореф... канд. биол.наук: 0.93 / Ткемаладзе Г.Ш.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1969. – 28л.
1109684
  Мьглова Л.М. Регуляция системы "Н+/Са2+ обменав стационарном и колебательном режимах функционирования митохондрий. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Мьглова Л.М.; АН СССР.Ин-т.биол.наук. – Пущино, 1981. – 17л.
1109685
  Иошпа А.Я. Регуляция скорости произвольных двигательных реакций в норме и при поражении лобных долей мозга. : Автореф... канд. пед.наук: / Иошпа А.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 17л.
1109686
   Регуляция следящих движений. – Л., 1988. – 276с.
1109687
  Конради Г.П. Регуляция сосудистого тонуса. / Г.П. Конради. – Л., 1973. – 326с.
1109688
   Регуляция социально-психологического климата трудового коллектива. – Ленинград : Наука, 1986. – 239 с.
1109689
  Дышлевый П.С. Регуляция творческой деятельности / П.С. Дышлевый, Л.В. Яценко. – Воронеж, 1986. – 211с.
1109690
  Шилов И.А. Регуляция теплообмена у птиц. / И.А. Шилов. – М., 1968. – 252с.
1109691
  Шилов Игорь Александрович Регуляция теплообмена у птиц. (Эколого-физиол. очерк) : Автореф... доктора биол.наук: / Шилов Игорь Александрович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1964. – 43л. – Бібліогр.:с.41-43
1109692
   Регуляция тканевого гомеостаза. – Тбилиси, 1990. – 253с.
1109693
   Регуляция тканевого немеостаза. – Тбилиси, 1989. – 271с.
1109694
  Назаренко М.М. Регуляция транспорта Са+ в саркоплазматическом ретикулуме : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Назаренко М.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
1109695
  Назаренко Марина Михайловна Регуляция транспорта Са2+ в саркоплазматическом ретикулуме : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Назаренко Марина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.138-165
1109696
  Струбицкий И.В. Регуляция фенольными соединениями и ферредоксин: тиоредоксиновой системой энергетического обмена microcystis aeruginosa Kutz. Emend. Elenk : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Струбицкий Иван Владимирович ; Акад. наук Украинской ССР ; Ин-т гидробиологии. – Киев, 1986. – 20 c. – Библиогр.: 6 назв.
1109697
  Коэн Филип Регуляция ферментативной активности / Коэн Филип. – М., 1986. – 144с.
1109698
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1986. – 97с.
1109699
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1988. – 77с.
1109700
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1990. – 95с.
1109701
   Регуляция физиологических процессов растений. – Воронеж, 1982. – 125с.
1109702
   Регуляция физиологических функций растений. – Киев : Наукова думка, 1986. – 272с.
1109703
  Дмитренко А.И. Регуляция формирования вызванной активности в сенсомоторной коре и вентро-базльном комплексе таламуса при различном функциональном состоянии ретикулярной формации ствола мозга. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Дмитренко А.И.; АН АзССР. – Баку, 1979. – 24л.
1109704
  Лузиков В.Н. Регуляция формирования митохондрий. Молекулярные аспекты / В.Н. Лузиков. – Москва : Наука, 1980. – 318 с. – Библиогр.: ил., табл. – (Биологические и технические мембраны)
1109705
  Шмальгаузен И.И. Регуляция формообразования в индивидуальном развитии / И.И. Шмальгаузен. – М, 1964. – 136с.
1109706
   Регуляция фосфорно-кальциевого обмена в норме и патологии. – Рига, 1987. – 264с.
1109707
  Гердон Дж.Б. Регуляция функции генов в развитии животных / Дж.Б. Гердон. – М, 1977. – 196с.
1109708
  Росин Я.А. Регуляция функций / Я.А. Росин. – М., 1984. – 172с.
1109709
   Регуляция функций в различные возрастные периоды. – К., 1966. – 250с.
1109710
   Регуляция функций мембран растительных клеток. – Минск, 1979. – 200с.
1109711
   Регуляция функций растений. – К., 1986. – 271с.
1109712
  Фурдуй Ф.И. Регуляция функций щитовидной железы и механизм возникновения неврогенного тиретоксикоза. / Ф.И. Фурдуй. – Кишинев, 1967. – 152с.
1109713
  Кислякова Т.В. Регуляция функционирования промотора протоонкогена C-FOS в клетках линий тератокарциномы мыши Г9 : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Кислякова Т.В.; Российская АН, Ин-т цитологии. – С.-Петербург, 1993. – 24л.
1109714
  Чейлахян М.Х. Регуляция цветения высших растений / М.Х. Чейлахян. – М., 1988. – 560с.
1109715
   Регуляция численности и плотности популяций животных Субарктики. – Свердловск, 1986. – 132с.
1109716
  Огибин Ю.Н. Регуляция численности короеда-типографа : Автореф... канд. биол.наук: / Огибин Ю. Н.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1109717
  Ранчялис В.П. Регуляция чувствительности высших растений к мутагенным факторам. / В.П. Ранчялис. – Вильнюс, 1978. – 186с.
1109718
  Мертвецов Н.П. Регуляция экспрессии генов стероидными гормонами. / Н.П. Мертвецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 1990. – 262с.
1109719
  Падун М.А. Регуляция эмоций: процесс, формы, механизмы // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 57-69. – ISSN 0205-9592
1109720
   Регуляция энергетического обмена и физиологическое состояние организма. – М., 1978. – 237с.
1109721
   Регуляция энергетического обмена хлороплатов и митохондрий эндогенными фенольными ингибиторами. – Пущино, 1977. – 138с.
1109722
  Павлов А.Д. Регуляция эритропоэза: физиологические и клинические аспекты. / А.Д. Павлов, Е.Ф. Морщакова. – М., 1987. – 272с.
1109723
  Ситар Оксана Володимирівна Регуляція адаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.12 / Ситар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр: 14 назв
1109724
  Нікітіна О.О. Регуляція активності екзопротехназ маолокозсідальної діх штамі Airsehioporus larcinus : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нікітіна О. О.; КУ. – К., 1999. – 20л.
1109725
   Регуляція активності Са2+, кальмодулінзалежної протеїнкінази з лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Л.І. Томачинська, О.Ю. Захараш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Біологія ; Вип. 31)


  Встановлено, що процес автофосфорилювання Са2+, кальмодулінзалежної протеїнкінази є радіо чутливим, що суттєво впливає на функціонування системи кальмодулінзалежного фосфорилювання і може бути причиною порушення протеїнкіназної активності в лімфоцитах ...
1109726
  Ситар О.В. Регуляція апаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.12- фізіологія рослин / Ситар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 149 л. – Бібліогр.: л. 118-149
1109727
  Кондратюк А.С. Регуляція гемостатичного балансу крові компонентами фібринолітичної системи : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кондратюк Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 153 л. – Бібліогр.: л. 127-153
1109728
  Кондратюк А.С. Регуляція гемостатичного балансу крові компонентами фібринолітичної системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кондратюк Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
1109729
  Гавриш Л.І. Регуляція кальмодуліном активності Са2+, Мд2+-АТФази плазматичних мембран лімфоцитів в умовах дії радіації / Л.І. Гавриш, Л.І. Томачинська, І.М. Шаповал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Біологія ; Вип. 32)


  Встановлено, що кальмодулін впливає на активність Ca2+, Mg2+-АТРази плазматичних мембран лімфоцитів селезінки щурів. Тотальне рентгенівське опромінення в дозі 0,5 та 1 Гр призводить до порушення активуючої дії кальмодуліну на активність досліджуваного ...
1109730
  Чаус В.С. Регуляція національної економіки в умовах російського тероризму проти України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 121-126. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1109731
  Левін О Регуляція нестрійких критеріальніх задач та розв"язання несумістних оперативних рівнянь : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Левін О М.; МОУ КУ. – К., 1995. – 43л.
1109732
  Янг Лайза Регуляція політичного фінансування у ліберально-демократичних суспільствах = Reegulating political finance in liberal-democratic societies / Янг Лайза. – Київ : Ай Бі, 2002. – 96с. – (Демократична освіта). – ISBN 966-95538-0-6
1109733
  Кондратюк Т. Регуляція розвитку мікроскопічних грибів в приміщеннях із збереженням та знищенням паперових українських банкнот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано кількісний та видовий склад мікроскопічних грибів, ізольованих з проб повітря приміщень із збереження, перерахунку та знищення паперових українських банкнот: ізольовано гриби 41 виду 17 родів відділів Zygomycota, Ascomycota та групи ...
1109734
  Масюк Анатолій Іванович Регуляція секреції жовчі: роль біосинтезу білка в гепатоцитах : Автореф... докт. біолог.наук: 03.00.13 / Масюк Анатолій Іванович; АН України, Ін-т фізіології ім. О.Богомольця. – К., 1993. – 45л.
1109735
  Повякель Н.І. Регуляція та подолання внутрішніх конфліктів студентської молоді // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 111-122
1109736
   Регуляція тіаміном активності трипсиноподібних ферментів в тканинах білих щурів / О. Устянська, І. Вовчук, С. Петров, О. Будняк, С. Гоженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджували вплив внутрим"язової ін"єкції тіаміну на активність трипсиноподібних ферментів в печінці, нирках, шлунку і тонкому кишківнику білих щурів. В органах інтактних щурів максимальна активність трипсиноподібних протеїназ встановлена в тонкому ...
1109737
  Степаненко В"ячеслав Володимирович Регуляція функціонального стану моноцитів лізосомальними ферментами нейтрофілів при розвитку стрес-синдрому : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Степаненко В"ячеслав Володимирович; Луганський держ. педагог. ун-тет ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 143 л. – Бібліогр.: л. 114
1109738
  Степаненко В"ячеслав Володимирович Регуляція функціонального стану моноцитів лізосомальними ферментами нейтрофілів при розвитку стрес-синдрому : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Степаненко В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1109739
  Кулинич П.Ф. Регульований ринок сільськогосподарських земель: правова концепція // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 74-88
1109740
  Бершадський І.А. Регульований ферогідродинамічний покажчик струму з безкронтрактною передачею інформації про досягнення граничного значення. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.01 / Бершадський І.А.; Донецьк.держ.техн.ун-т. – Донецьк, 1999. – 19л.
1109741
  Веклинець І.І. Регульовані електроприводи з активними випрямлячами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Веклинець І.І. ; Нац. ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1109742
  Мороз А.В. Регульовані фільтри джерел живлення мікроконтролерів із маскуванням струму споживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Мороз Артем Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1109743
  Коваль И. Регупирование Хозяйственным кодексом Украины отношений в сфере интеллектуальной собственности // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 3-6.
1109744
  Котхекар В.Ш. Регуры Индии -- морфология, физико-химические свойства, генезис и агрономическое использование : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Котхекар В.Ш. ; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. Каф-ра географии почв и геохимии ландшафтов. – Москва, 1967. – 18 с.
1109745
  Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації : Навч. посібник / А.О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2005. – 304с. – ISBN 966-7651-26-6
1109746
  Різун В.В. Редагування в Україні // Сучасна українська журналістика: Поняттєвий аспект, 1997
1109747
   Редагування візуальних матеріалів і художня критика : Навч. програма. – Київ, 2000. – 7с.
1109748
  Черниш Н.І. Редагування енциклопедичних видань: теорія і практика : навч. посібник для студентів спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш. – Львів : Світ, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-235. – ISBN 978-966-603-946-3
1109749
  Кулик В.Б. Редагування картографічних творів, розміщених у мережі інтернет // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 39-43 : мал. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
1109750
  Кулик В.Б. Редагування картографічних творів, розміщених у мережі інтернет // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 39-43 : мал. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
1109751
  Косинська Ю.В. Редагування перекладної літератури: історіографія наукової думки // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – № 1/2 (65/66). – С. 46-55. – ISSN 0554-4866
1109752
  Осипова Н. Редагування рекламних текстів з урахуванням професій їхніх авторів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 279-284. – ISSN 2078-1911
1109753
  Дячук С. Редагування текстів та гендерна психологія читацької аудиторії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 465-469


  У статті розглядаються особливості чоловічої та жіночої психології, які впливають на сприймання і розуміння текстів. Акцентується увага на тому, що редактор під час роботи над текстом має враховувати особливості мислення чоловічої та жіночої читацької ...
1109754
   Редагування фотопублікацій і фотокритика : Програма курсу для студ.ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет, 1998. – 6с.
1109755
  Миронова Д. Редагування художнього перекладу: функціональний і структурний аналіз (комунікативний аспект) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 254-259. – Бібліогр.: Літ.: с. 258-259; 13 назв. – ISSN 2078-1911
1109756
  Тимошик М.С. Редагування як ключовий термін у науці про видавничу справу та редагування: змістове наповнення, наукові інтерпретації в Україні та на Заході // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 50-55


  Простежується еволюція наукової думки до зближення різних підходів щодо змісту поняття редагування, його завдань та видів. При аналізі автор враховує сучасний стан розробки цієї проблематики не лише на колишньому радянському науковому просторі, а й у ...
1109757
  Тимошик М.С. Редагування: до проблеми формування терміноснстемн і тлумачення термінів у науці про видавничу справу та редагування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – C. 6-20


  Простежується еволюція наукової дужки до зближення різних підходів щодо змісту поняття редагування, його завдань та видів. При аналізі автор враховує сучасний стан розробки цієї проблематики не лише в колишньому радянському науковому просторі, а й у ...
1109758
  Тимошик М.С. Редагування: завдання, зміст, види / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 39 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 2)
1109759
  Лисий І.Я. Редагуючи видане, або Чи потрібен академікові науковий редактор? / Іван Лисий ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 2009. – 92 с. – ISBN 978-966-2410-01-3
1109760
  Муравьева Н.В. Редактировани и оформление систематического каталога / Н.В. Муравьева. – Л., 1968. – 64с.
1109761
  Тяпкин Б.Г. Редактирование библиорафических описаний как документов сигнальной информации / Б.Г. Тяпкин. – М, 1968. – 30с.
1109762
  Кельнер Ю.Г. Редактирование и составление карт рельефа, гидрологических и животного мира для атласов мира и материков / Ю.Г. Кельнер, И.Г. Асмус, Т.Я. Рихтер; ред. Н.Ф. Леонтьев. – Москва : Недра, 1974. – 121 с.
1109763
  Тумановский Р.Ф. Редактирование иллюстраций в технической литературе. / Р.Ф. Тумановский. – 2-е изд. – М., 1955. – 128с.
1109764
  Тяпкин Б.Г. Редактирование информационных изданий / Б.Г. Тяпкин. – М, 1975. – 55с.
1109765
  Меклер М.М. Редактирование комплексных атласов зарубежных стран / М.М. Меклер. – Москва : Недра, 1968. – 134 с.
1109766
  Накорякова М К. Редактирование материалов массовой информации / М К. Накорякова. – Москва : МГУ, 1982. – 110с.
1109767
  Гараевская Л.С. Редактирование мелкомасштабных карт и атласов / Л.С. Гараевская ; ред. В.Н. Лысюк. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 112 с.
1109768
  Гараевская Л.С. Редактирование мелкомасштабных карт и атласов / Л.С. Гараевская ; ред. А.В. Эдельштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1966. – 204 с.
1109769
  Лихтенштейн Е.С. Редактирование научной книги / Е.С. Лихтенштейн. – М., 1957. – 272с.
1109770
  Лихтенштейн Е.С. и Михайлов А.И. Редактирование научной, технической литературы и информации / Е.С. и Михайлов А.И. Лихтенштейн. – М., 1974. – 311с.
1109771
  Балицкий И.В. Редактирование научных текстов как проблема научно-технической информации. : Дис... канд. филол.наук: / Балицкий И.В.; УкрНИИНТИ. – К., 1971. – 242л. – Бібліогр.:л.225-242
1109772
  Балицкий Н.В. Редактирование научных текстов, как проблема научно-технической информации : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 687 / Балицкий Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 25 с.
1109773
   Редактирование отдельных видов литературы. – Москва, 1973. – 336с.
1109774
   Редактирование отдельных видов литературы. – Москва, 1987. – 400 с.
1109775
  Каплан Г.Д. Редактирование отраслевой литературы / Г.Д. Каплан. – М., 1961. – 208с.
1109776
   Редактирование радиоперадач. – М., 1958. – 48с.
1109777
   Редактирование радиопередач. – Москва
Вып. 2 / под ред. Былинского К.И. – 1958. – 50 с.
1109778
  Соловьев В.И. Редактирование реферата / В.И. Соловьев. – М., 1965. – 40с.
1109779
  Брагина Е.И. Редактирование сложных специальных видов текста / Е.И. Брагина. – М., 1991. – 128 с.
1109780
  Дюженко Г.А. Редактирование статистических таблиц / Г.А. Дюженко. – М, 1975. – 64с.
1109781
  Мильчин А.Э. Редактирование таблиц / А.Э. Мильчин, М.Д. Штейнгарт. – М, 1958. – 136с.
1109782
   Редактор-видавець у ринкових умовах : Навчальна програма. – Київ, 2000. – 7с.
1109783
   Редактор Microsoft Word : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка". – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-216-0
Частина 1. – 2002. – 80с.
1109784
   Редактор Microsoft Word : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка". – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-216-0
Частина 2. – 2002. – 72с.
1109785
   Редактор базы знаний для проектирования дискретных устройств. – Минск, 1989. – 39с.
1109786
  Иванова С.П. Редактор газеты рассказывает... / С.П. Иванова. – М, 1959. – 72с.
1109787
  Малаш О. Редактор до Бога ридає : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 152-154. – ISSN 0208-0710
1109788
  Мацкевич О. Редактор засобу масової інформації як суб"єкт авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 29-35
1109789
   Редактор и книга. – М.
3. – 1962. – 300с.
1109790
   Редактор и книга. – М.
4. – 1963. – 336с.
1109791
   Редактор и книга. – М.
5. – 1965. – 199с.
1109792
   Редактор и книга. – М.
6. – 1973. – 110с.
1109793
   Редактор и книга. – М.
7. – 1975. – 107с.
1109794
   Редактор и книга. – М.
8. – 1979. – 112с.
1109795
   Редактор и книга. – М.
Вып. 9. – 1982. – 239с.
1109796
   Редактор и перевод. – М., 1965. – 156с.
1109797
   Редактор і видавець : науково-практичний збірник. – Київ
Число 1. – 2007. – 215 с.
1109798
  Кузьмина Л.М. Редактор текстов для КУВТ / Л.М. Кузьмина. – Рига, 1990. – 33с.
1109799
  Прихода Я. Редактор у системі соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 18-20. – ISSN 2076-9326
1109800
  Портянкин И.А. Редакторская и публицистическая деятельность В.И.Ленина / И.А. Портянкин. – М., 1959. – 138с.
1109801
  Алексеев В.И. Редакторский анализ / В.И. Алексеев. – Москва, 1978. – 48с.
1109802
  Есипенко А.А. Редакторский пакет ChiWriter 3.х / А.А. Есипенко, С.А. Есипенко. – Київ : ВЕК, 1995. – 128с.
1109803
  Накорякова М К. Редакторское мастерство в России / М К. Накорякова. – Москва, 1973. – 196с.
1109804
  Рарицький О. Редакторська діяльність Володимира Підпалого в епістолярних спогадах сучасників
1109805
  Стефанишин Т. Редакторська й видавнича діяльність Миколи Голубця в царині культурології ("Світ", 1917-1918; "Життя і мистецтво", 1920; "Українське мистецтво", 1926) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 158-166. – ISSN 1591-6223
1109806
  Карпенко В. Редакторська майстерність : Навчально-методичне видання для студ. ін-ту, факультетів та відділень журналістики / В. Карпенко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2003. – 108 с. – ISBN 966-594-193-3
1109807
  Тріщук О.В. Редакторська підготовка перекладів науково-популярних серіалів / О.В. Тріщук, О.Ю. Януль // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (55). – С. 63-72. – ISSN 2077-7264
1109808
  Тимошик М.С. Редакторська підготовка текстів за допомогою комп"ютерних програм // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 22-27


  Розглядаються особливості редакторської роботи з комгіютерними засобами контролю мови і стилю видавничого оригіналу, а також при використанні автоматизованої системи оптичного розпізнання тексту та його перекладу з іншої мови. Peculiarities of ...
1109809
  Ріпей М. Редакторська правка науково-технічного тексту // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 61-67. – ISSN 1682-3540
1109810
  Фарина Н. Редакторська праця Івана Франка над мовою своїх творів (синтаксичний рівень) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 313-319. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано особливості авторських редакторських правок Івана Франка у складнопідрядних реченнях з підрядними атрибутивної семантики, виявлених у його повісті «Захар Беркут» у двох прижиттєвих редакціях (1883, 1902). Спроектовано основні моделі ...
1109811
  Квітко І.С. Редакторська проблематика на шпальтах журналу "Книгарь" // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 180-184
1109812
  Краснікова Ю. Редакторська самоповага Олени Пчілки // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 31-33
1109813
  Карпенко В. Редакторська справа: проблеми майстерності : Конспект лекцій, прочитаних для студ. Ін-ту журналістики / Віталій Карпенко; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики. – ISBN 966-594-166-6
Ч.1 : Поняття фаху: зміст, форма, нюанси. – 2005. – 162с.
1109814
  Василенко М.Г. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : Дис. канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Василенко М.Г.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 246л. + Додатки: л.220-246. – Бібліогр.: л.193-219
1109815
  Василенко М.Г. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.05. - Теорія та історія видавничої справи та редагування / Василенко М.Г. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1109816
  Побідаш І.Л. Редакторська та журалістська діяльність Леоніда Глібова : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08- журналістика / Побідаш І.Р.; НТУУ "Київський Політехничний інститут". – Київ, 2006. – 210 л. + Додатки: л. 187-210. – Бібліогр.: л. 169-187
1109817
  Побідаш І.Л. Редакторська та журналістська діяльність Леоніда Глібова : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 / Ірина Леонідівна Побідаш; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр: 8 назв
1109818
  Дем"янова А.О. Редакторське опрацювання заголовків інтернет-новин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 172-176


  Розглядаються принципи створення та редакторського опрацювання заголовків інтернет-новин, визначаються додаткові чинники, що впливають на привернення уваги читача та полегшують сприйняття заголовка. It is considered the principles of creation and ...
1109819
  Харитоненко О.І. Редакторський аналіз рівня логічної складності навчального тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 102-108


  Розглядаються методики редакторського аналізу логічної складності навчального тексту, типові логічні помилки та шляхи їх виправлення. The article deals with the methods of the editorial analysis of the logical complexity of the educational text, as ...
1109820
  Тимошик М.С. Редакторський аналіз: завдання, зміст, логічні засади / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 4)
1109821
  Тимошик М.С. Редакторський аналіз: теоретичний і практичний аспекти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 127-132


  У статті йдеться про найголовніший складник методики редагування - редакторський аналіз. Розглядаються різні підходи учених та подається авторська концепція завдань, змісту та методики редакторського аналізу. The article deals with the editorial ...
1109822
  Кумеда О. Редакторський вплив Пантелеймона Куліша на мову Тараса Шевченка // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 59-65. – ISSN 0201-419
1109823
  Карпенко В.О. Редакторський жанр // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 23-30
1109824
  О"лір О. Редакторський сонет; Сонет ("На мури ці, що я звела сама..."); Із наслідувань Блейка; Сонет ("Дарма, що твій щоденник..."); Царевич-жаба; Серпокрильці : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 270-273
1109825
  Пономаренко Н.П. Редакторський фах крізь призму аналізу наукових джерел та емпіричних досліджень // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 145-149. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1109826
  Чепурняк Т. Редакторські аспекти праці Володимира Підпалого // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 117-125


  У статті досліджено специфіку редакторської діяльності В. Підпалого. Окреслено суспільні умови праці редактора через свідчення очевидців тогочасної дійсності. Вони формують фактологічну базу та показують ставлення редактора до цензури. Виявлено ...
1109827
  Левчук О.М. Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 85-90


  У статті виокремлено актуальні тренди розвитку фахових спеціалізацій видавничої справи та редагування в умовах мережевої комунікації. Узагальнено проблеми депрофесіоналізації видавничої галузі та показано новоутворювані компетенції, що їх вимагають від ...
1109828
  Тимошик М.С. Редакторські посади у видавництві: фахові вимоги та функціональні обов"язки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 80-87


  З урахуванням нових тенденцій в організації редакційно-видавничого процесу з"ясовується сфера застосування редакторських професій, аналізуються фахові вимоги до носіїв таких професій та функціональні обов"язки редакторських працівників у сучасному ...
1109829
  Черняков Б.І. Редакторські спроби перекладача Миколи Лукаша // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 144-149


  У статті повідомляються біографічні відомості Миколи Лукаша, досліджується його перекладацька та літературно-критична діяльність. The article presents biographical information about Mykola Lykash, researches his translation, literary and critical ...
1109830
  Добкин С.Ф. Редактору и автору об оформлении книги. / С.Ф. Добкин. – М., 1971. – 271с.
1109831
   Редакторы книги об опыте своей работы. – М.
1. – 1958. – 144 с.
1109832
   Редакторы книги об опыте своей работы. – М.
2. – 1960. – 216 с.
1109833
   Редактура алфавитного каталога книг на иностранных языках. – М., 1970. – 42с.
1109834
  Рязанцева Е.Ф. Редакции нейронов сенсомоторной коры бодрстующей кошки при оборонительном условном рефлексе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рязанцева Е. Ф.; Ин-т физиол. АН УССР,. – К., 1983. – 23л.
1109835
  Дарчиа Б.Ш. Редакции поэмы Руставели и их взаимоотношения. (на основе "Сказа о хорезмийцах") : Автореф... канд. филол.наук: / Дарчиа Б.Ш.; АН Груз.ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1968. – 23л.
1109836
  Кутателадзе Л.И. Редакции толкового словаря грузинского языка Сулхан-Саба Орбелиани по автографам : Автореф... канд. филологич.наук: / Кутателадзе Л.И.; Тбил. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
1109837
  Истрин В.М. Редакции Толковой Палеи / В.М. Истрин. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1907. – [2], 185 с. – Текст на рус. и греч. яз. - Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Акад. наук. 1905, т. 10, кн. 4, с. 135-203; 1906, т. 11, кн. 1, с. 1-43, кн. 2, с. 20-61, кн. 3, с. 418-450
1109838
  Добрынин А.Ф. Редакционно-техническое оформление книги / А.Ф. Добрынин. – М.-Л., 1940. – 104с.
1109839
   Редакционное и издательское дело. – М., 1969. – 184с.
1109840
  Губерский Л.В. Редакционной коллегии журнала "Частное право" // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 19


  Губерский Л.В. поздравляет редакционный коллектив и читателей с выходом в свет первого номера журнала "Частное право".
1109841
  Первухин Г.А. Редакционные работы при создании топографических карт масштабов 1 : 10 000 и 1 : 25 000 на полупустынные и пустынные районы СССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 502 / Первухин Г.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 16 с.
1109842
   Редакционный коллектив советской газеты. – М., 1985. – 195с.
1109843
  Сушицкий Ф.П. Редакция апокрифа "Суд царя Соломона" : (об испытании жены) : Из филологического семинария проф. В.Н. Перетца / Ф.П. Сушицкий. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1914. – 16 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник, 1914
1109844
  Коробейников В.С. Редакция и аудитория : социологический анализ / В.С. Коробейников. – М, 1983. – 255с.
1109845
  Губерський Л. Редакції газети "Світ" // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)


  Колектив КНУ імені Тараса Шевченка вітає редакційний колектив та всіх читачів газети "Світ" з нагоди випуску 1000-го номера науково-популярного видання.
1109846
  Дрига І. Редакції мови караманлійських пам"яток


  З точки зору мовних особливостей та орфографії встановлено три редакції аналізованих караманлійських текстів: Венеція-Бухарест-Самсун; Стамбул-Афіни; приватні друкарні Греції. Найстарішими є венеціанська, бухарестська редакції, решта демонструє ...
1109847
   Редакційна колегія юридичного журналу "Право України" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання: ювілейний випуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 5 : Минуле і сучасне журналу. – С. 347-353. – ISSN 1026-9932
1109848
  Смирнова К. Редакційна колонка // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 12-13. – ISSN 2304-1773
1109849
  Бессораб А.О. Редакційна підготовка наукового фахового періодичного видання на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 107-113. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1109850
  Ткаченко І.В. Редакційна політика М. Грушевського в "Літературно-науковому віснику" (1907-1914 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 90-103. – ISSN 0130-5247
1109851
  Савчук І. Редакційна політика Михайла Грушевського в журналі "Україна" (до 1918 р.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 72-83. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
1109852
  Тимошик-Сударикова Редакційна політика паризького журналу "Тризуб" (1925-1940 рр.) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Тимошик-Сударикова Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 207 л. + Додаток: 177 с. – Бібліогр.: л. 186-207
1109853
  Тимошик-Сударикова Редакційна політика паризького журналу "Тризуб" (1925-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Тимошик-Сударикова Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 14 назв
1109854
  Ренська Г. Редакційна політика українських телеканалів:мовленнєвий аспект (на прикладі каналів "Інтер", "СТБ", "1+1", "Перший національний" та "Новий канал") . // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 299-307


  У статті йдеться про мовленнєвий аспект редакційної політики українських телеканалів. Серед основних проблем мовленнєвого аспекту розглянуто загальну культуру мовлення, державну мовну політику, засади формування мовленнєвого наповнення ефіру різними ...
1109855
  Ткаченко І.В. Редакційний комітет "Літературно-наукового вістника" у листуванні М. Грушевського (1912-1914) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 153-163. – ISSN 2222-4203
1109856
  Семенюк К. Редакційні статті Михайла Грушевського як програма діяльності ЛНВ (1898-1914) // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 12-14
1109857
   Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне. – Київ : Київський університет, 1997. – 232с. – ISBN 966-594-015-5
1109858
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот.: І. Сіренко, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1109859
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання / матеріал підгот.: І. Сіренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 12-13. – Бібліогр. в кінці ст.
1109860
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-10. – Бібліогр. в кінці ст.
1109861
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1109862
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот.: І. Крушинська, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.
1109863
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот.: І. Крушинська, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1109864
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1109865
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 12 (161). – С. 16-19


  Розглянуто особливості процесу верстання.
1109866
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 11 (160). – С. 12-14


  Розглянуто особливості процесу верстання.
1109867
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 10 (159). – С. 7-10


  Розглянуто один з етапів у видавничій справі - складання документу, що готується до друку.
1109868
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 12-16


  Розповідається про коректурні знаки для розмічування оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків.
1109869
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 7 (156). – С. 22-23


  Розповідається про коректурні знаки для розмічування оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків.
1109870
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 6 (155). – С. 12-13


  Розглядаються вимоги до оригіналів для поліграфічного відтворення.
1109871
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 5 (154). – С. 19-21


  Розглядаються вимоги до оригіналів для поліграфічного відтворення.
1109872
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 4 (153). – С. 6-7


  Розглядається методика визначення обсягів авторського та видавничого оригіналів.
1109873
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 13-16


  Розглядається методика технічного редагування видання.
1109874
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 18


  Розглядається методика технічного редагування.
1109875
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто особливості виробничого етапу з виготовлення тиражу.
1109876
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 14-15. – ISSN 2076-9326


  Деякі поради з питань вибору поліграфічного підприємства та вибору паперу.
1109877
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 16-18. – ISSN 2076-9326


  Розглядаються особливості видавничих процесів – складання і верстання.
1109878
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [закінчення] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 14-16. – ISSN 2076-9326


  Для планування та обліку видавничої продукції розроблено систему вимірювальних величин, яку використовують видавництва і поліграфічні підприємства під час підрахунку обсягу продукції, витраченої праці та її оплати, визначення кількісних показників ...
1109879
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 11-15. – ISSN 2076-9326


  Маркетингове забезпечення - невід"ємна складова видавничого бізнесу. Однак книжковий, видавничий маркетинг має свої особливості: він набагато складніший, ніж маркетинг у будь-якій іншій галузі, оскільки видавничий бізнес не можна повністю ототожнити з ...
1109880
  Шинкарук Б. Редакція-друкарня: об"єднатися заради якості і тиражів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 10. – С. 9-10
1109881
  Макуха М.В. Редакція часопису "Друкарство" як модель структури редакційного колективу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 178-181


  Досліджено структуру редакційного колективу часопису "Друкарство" як приклад структури спеціалізованого фахового журналу. We explored the editorial collective of the magazine "Drukarstvo" as an example of structure of the specialized professional ...
1109882
  Голиков К.П. Редграф-система редактирования чертежной документации. / К.П. Голиков, И.Е. Педанов. – М, 1981. – 64с.
1109883
  Неклюдов Д.П. Реддкоземельные металлы иттрий, скандий и лантоноиды / Д.П. Неклюдов. – М., 1962. – 69с.
1109884
   Редермализация - научно-доказательный прорыв в омоложении кожи! // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 171 : фото
1109885
  Басария Э.Ф. Реджеб и его родичи : повесть и рассказы / Э.Ф. Басария. – Киев : Радянський письменник, 1982. – 254 с.
1109886
  Канчели О.В. Реджионная диаграммная техника для неупругих процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Канчели О.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 9л.
1109887
  Дубинянская Я. Редингот Жорж Санд // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 1 (113). – С. 63-81. – ISSN 1819-6268
1109888
  Боченин В.И. Редиоизотопные методы анализа промышленных материалов. / В.И. Боченин. – М., 1977. – 79с.
1109889
  Хелмер Мэтью Редкая гробница // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 18 : фото
1109890
  Гаджиева А.З. Редкая и ценная литература в Азербайджанской национальной библиотеке им. М.Ф. Ахундова: сохранность и использование // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 2. – С. 75-78
1109891
  Шалин А.Б. Редкая профессия / А.Б. Шалин. – Новосибирск, 1984. – 159с.
1109892
  Катериничев П.В. Редкая птица. Огонь на поражение : романы / Петр Катериничев. – Киев : А.С.К., 1995. – 558, [2] с. : ил. – ISBN 5-7707-7525-4
1109893
  Кочетова Н.И. и др. Редкие беспозвоночные животные / Кочетова Н.И., Акимушкина М.И., Дыхнов В.Н. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 206с.
1109894
   Редкие виды млекопитающих и их охрана : Мат-лы 2-го Всесоюзного совещания. – Москва : Наука, 1977. – 254с.
1109895
   Редкие виды млекопитающих СССР и их охрана. – М., 1983. – 226с.
1109896
   Редкие виды млекопитающихфауны СССР и их охрана. – М., 1973. – 164с.
1109897
   Редкие виды растений в заповедниках. – М., 1987. – 157с.
1109898
  Харкевич С.С. Редкие виды растенийДальнего Востока и их охрана / С.С. Харкевич, Н.Н. Качура. – М, 1981. – 232с.
1109899
   Редкие виды флоры Молдавии. – Кишинев, 1982. – 103с.
1109900
  Васильев В.И. Редкие графические структуры пар минералов киноварь+антимонит, киноварь+халькопирит и их генезис // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1773-1781 : рис. – Библиогр.: с. 1780-1781. – ISSN 0016-7886
1109901
   Редкие животные Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – 252с.
1109902
  Костин Ю.В. Редкие животные Крыма / Ю.В. Костин. – Симферополь, 1981. – 161с.
1109903
   Редкие животные нашей страны. – Ленинград : Наука, 1989. – 309с.
1109904
   Редкие животные пустынь. – Алма-Ата, 1990. – 256с.
1109905
  Азаров В.И. Редкие животные Тюменской области / В.И. Азаров, Г.К. Иванов. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. – 111 с. – Библиогр.: 108-110
1109906
  Косенко Н.В. Редкие звезды: Повесть, рассказы. / Н.В. Косенко. – Ростов-на-Дону, 1982. – 192с.
1109907
  Янушевич А.И. Редкие звери и птицы Киргизии / А.И. Янушевич. – Фрунзе, 1981. – 62с.
1109908
  Либман Э.П. Редкие земли / Э.П. Либман. – М.-Л.
51. – 1948. – с.
1109909
  Покорный Э.А. Редкие земли в промышленности / Э.А. Покорный. – Москва : ОНТИ, 1960. – 10 с.
1109910
  Хевеши Г. Редкие земли с точки зрения строения атома / Г. Хевеши. – Ленинград, 1929. – 170с.
1109911
   Редкие и благородные элементы в рудных формациях Армянской ССР / И.Г. Магакьян, Г.О. Пиджян, А.С. Фарамазян, Ш.О. Амирян. – Ереван : АН АССР, 1972. – 394с.
1109912
  Бауэр А. Редкие и драгоценные камни / А. Бауэр, Я. Бауэр. – Москва : Знание, 1983. – 47с.
1109913
   Редкие и исчезающе виды растений и животных Удмуртии. – Ижевск, 1988. – 143с.
1109914
   Редкие и исчезающие виды диких жиовтных в зоопарках СССР. – Рига, 1986. – 90с.
1109915
   Редкие и исчезающие виды животных и растений Томской области. – Томск, 1984. – 135с.
1109916
  Попов В.А. Редкие и исчезающие виды животных Татарии. / В.А. Попов. – Казань, 1978. – 96с.
1109917
   Редкие и исчезающие виды млекопитающих СССР. – М., 1990. – 127с.
1109918
   Редкие и исчезающие виды млекопитающих СССР. – М., 1990. – 126с.
1109919
   Редкие и исчезающие виды полезных растений Башкирии и пути их охраны. – Уфа, 1982. – 103с.
1109920
   Редкие и исчезающие виды природной флоры СССР, культивируемые в ботанических садах и других интродукционных центрах страны. – М., 1983. – 303с.
1109921
  Ганя И.М. Редкие и исчезающие виды птиц Молдавии / И.М. Ганя, Н.И. Зубков. – Кишинев, 1989. – 152с.
1109922
   Редкие и исчезающие виды растений Белоруссии и Литвы. – Минск, 1987. – 352с.
1109923
   Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. – Ставрополь, 1986. – 132с.
1109924
   Редкие и исчезающие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране. – Л., 1981. – 263с.
1109925
  Флинт В.Е. Редкие и исчезающие животные / В.Е. Флинт, М.В. Черкасова. – М, 1986. – 112с.
1109926
  Сосновский И.П. Редкие и исчезающие животные / И.П. Сосновский. – М., 1987. – 367с.
1109927
  Даревский И.С. Редкие и исчезающие животные : Земноводные и пресмыкающиеся / И.С. Даревский, Н.Л. Орлов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 462с.
1109928
  Винокуров А.А. Редкие и исчезающие животные / А.А. Винокуров. – Москва, 1992. – 445с.
1109929
  Баранов А.А. Редкие и исчезающие животные Красноярского края / А.А. Баранов. – Красноярск, 1988. – 126с.
1109930
  Жирнов Л.В. Редкие и исчезающие животные СССР: Млекопитающие и птицы / Л.В. Жирнов. – М., 1978. – 303с.
1109931
  Соколов В.Е. Редкие и исчезающие животные. Млекопитающие / В.Е. Соколов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 520с.
1109932
  Анисимов П.С. Редкие и исчезающие позвоночные животные Чечено-Ингушской АССР / П.С. Анисимов. – Грозный, 1989. – 157с.
1109933
   Редкие и исчезающие птицы Дальнего Востока. – Владивосток, 1985. – 168с.
1109934
   Редкие и исчезающие птицы Казахстана. – Алма-Ата, 1977. – 263с.
1109935
  Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения / В.И. Артамонов. – Москва
1. – 1989. – 383с.
1109936
   Редкие и исчезающие растения и животные Украины : Справочник. – Киев : Наукова думка, 1988. – 253с. – ISBN 5-12-001143-8
1109937
   Редкие и исчезающие растения Сибири. – Новосибирск, 1980. – 224с.
1109938
  Денисова Л.В. Редкие и исчезающие растения СССР / Л.В. Денисова, Л.С. Белоусова. – М., 1974. – 151с.
1109939
  Чопик В.И. Редкие и исчезающие растения Украины / В.И. Чопик. – Киев, 1978. – 212с.
1109940
  Благовещенский В.В. Редкие и исчезающие растения Ульяновской области / В.В. Благовещенский. – Саратов, 1989. – 94с.
1109941
  Горчаковский П.Л. Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья / П.Л. Горчаковский, Е.А. Шурова. – М., 1982. – 207с.
1109942
  Борисенко Л.Ф. Редкие и малые элементы в гипербазитах Урала / Л.Ф. Борисенко. – Москва : Наука, 1966. – 224с.
1109943
  Дорогостайская Е.В. Редкие и новые для Южного Урала виды растений, обнаруженные в Ильменском заповеднике имени В.И. Ленина / Е.В. Дорогостайская. – С. 99-102. – Отд. оттиск
1109944
   Редкие и нуждающиеся в охране животные и растения Коми АССР. – Сыктывкар, 1982. – 152с.
1109945
   Редкие и нуждающиеся в охране растения и животные Мурманской области. – 2-4 изд., иср. и доп. – Мурманск, 1990. – 188с.
1109946
  Рузматов С.Р. Редкие и рассеянные элементы медно-молибденовых месторождений Алмалыкского рудного поля (Узбекской ССР) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Рузматов С.Р.; Ин-т геологии АН УзССР. Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. – Ташкент; Москва, 1961. – 21л.
1109947
  Кабивничий И.Н. Редкие и рассеянные элементы. / И.Н. Кабивничий. – Магадан, 1960. – 150с.
1109948
   Редкие и редкоземельные элементы в технике. – К., 1964. – 131с.
1109949
  Хорина В.В. Редкие и уникальные издания из фонда научной библиотеки КГПУ им. В.П. Астафьева // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (120). – С. 22 - 24. – ISSN 1727-4893
1109950
  Лисятникова О.Н. Редкие и ценные издания в составе фонда центральной библиотеки региона (на примере Нижегородской ГОУНБ им. В.И. Ленина) / Ольга Николаевна Лисятникова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 52-59. – ISSN 0869-608Х


  Раскрывается место ценных и редких изданий в составе фонда крупнейшей библиотеки Нижегородской области (Россия), рассказывается об опыте организации и управления фондом, о работе отдельных структурных подразделений с изданиями, обладающими признаками ...
1109951
   Редкие издания произведений В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 64с.
1109952
  Рудь Н.П. Редкие издания произведений К. Маркса и Ф. Энгельса в фондах ЦНБ АН УССР / Н.П. Рудь. – К., 1979. – 77с.
1109953
   Редкие издания произведений К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина в фондах Научной библиотеки ОГУ. – Одесса : Одес. ун-т, 1973. – 163 с.
1109954
   Редкие издания произведений К. Марскса и Ф. Энгельса в фондах ЦНБ АН УССР / Рудь Н.П. – Киев, 1979. – 76 с.
1109955
   Редкие издания произведений К.Марска и Ф.Энгельса в фондах ЦНБ АН УССР / Рудь Н.п. – Киев, 1979. – 76 с.
1109956
   Редкие книги. – Спб. – 45с.
1109957
  Киселева Л.И. Редкие книги Библиотеки Академии Наук / Л.И. Киселева. – Л, 1987. – 68с.
1109958
  Битовт Ю. Редкие книги и летучие издания 18 века / Ю. Битовт, 1905
1109959
   Редкие книги и рукописи Библиотеки Московского университета. – Munchen : Sagner, 1991. – 19,[3]с. : 7 л. илл. – ISBN 3-87690-466-8
1109960
   Редкие книги и рукописи Научной библиотеки МГУ. – М., 1980. – 106 с.
1109961
  Селезнева Т.Н. Редкие книги на фоне столетия // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 7 (27). – С. 70-73. – ISSN 2072-3849
1109962
  Герасимов С.О. Редкие комнатные растения / С.О. Герасимов, И.М. Журавлев, А.А. Серяпин. – Москва : Росагропромиздат, 1990. – 206 с.
1109963
  Сонгина О.А. Редкие металлы / О.А. Сонгина. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1955. – 384с.
1109964
  Сонгина О.А. Редкие металлы / О.А. Сонгина. – 3-е, перераб. и доп. – М., 1964. – 568с.
1109965
  Сонгина О.А. Редкие металлы / О.А. Сонгина. – Москва : Металлургиздат, 1964. – 259с.
1109966
  Коган Б.И. Редкие металлы = Прошлое,настоящее, будущее / Б.И. Коган. – Москва : Наука, 1978. – 347с.
1109967
  Коган Б.И. Редкие металлы = Состояние и перспективы / Б.И. Коган. – Москва : Наука, 1979. – 356с.
1109968
  Фиалков Я.А. Редкие металлы и их значение в народном хозяйстве / Я.А. Фиалков. – Киев, 1948. – 55с.
1109969
  Лукашев К.И. Редкие металлы и их использование в промышленности / К.И. Лукашев. – Минск, 1956. – 179с.
1109970
  Новоселова А.В. Редкие металлы и их применение / А.В. Новоселова. – Москва, 1957. – 24с.
1109971
   Редкие металлы и сплавы с монокристаллической структурой. – Москва : Наука, 1981. – 312 с.
1109972
  Савицкий Е.М. Редкие металлы и сплавы: физ.-хим. анализ и металловедение. / Е.М. Савицкий, Г.С. Бурханов. – М., 1980. – 255с.
1109973
   Редкие металлы капиталистических стран. – М., 1958. – 114с.
1109974
  Парфенов В.А. Редкие металлы. / В.А. Парфенов. – М., 1954. – 48с.
1109975
  Юрк Ю.Ю. Редкие минералы пегматитов Приазовья / Ю.Ю. Юрк. – К, 1956. – 68с.
1109976
   Редкие млекопитающие фауны СССР. – М., 1976. – 196с.
1109977
   Редкие наземные позвоночные Сибири : [сб. ст.]. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1988. – 299, [4] с. – Библиогр. в конце ст.
1109978
   Редкие насекомые. – М., 1982. – 167с.
1109979
  Сатурно Уильям Редкие настенные росписи майя, сделанные около 1200 лет назад, знакомят нас с образом мышления древних // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 24-26 : фото
1109980
  Петушкова Т. Редкие пахикаульные растения в оранжерее ботанического сада ЮФУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В оранжерее Ботанического сада ЮФУ собрана коллекция из 33 видов редких и исчезающих пахикаульных растений, относящихся к 23 родам из 17 семейств. Все виды включены в Красный список МСОП. Приведены результаты интродукции за последние несколько ...
1109981
   Редкие позвоночные животные Советского Дальнего Востока и их охрана. – Л., 1989. – 239с.
1109982
   Редкие полезные растения. – Саранск, 1991. – 123с.
1109983
  Овчинникова Наталья Редкие почести // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 94-95 : фото
1109984
  Зарубин Павел Игоревич Редкие процессы в кумулятивном рождении частиц при взаимодействии релятивистских ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Зарубин Павел Игоревич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1992. – 16л.
1109985
  Ирисов Э.А. Редкие птицы Алтая / Э.А. Ирисов, Н.Л. Ирисова. – Барнаул, 1984. – 104с.
1109986
   Редкие птицы Дальнего Воостока и их охрана. – Владивосток, 1988. – 156с.
1109987
   Редкие птицы и звери Казахстана. – Алма-Ата, 1991. – 334с.
1109988
  Винокуров А.А. Редкие птицы мира / А.А. Винокуров. – Москва, 1987. – 207с.
1109989
   Редкие птицы Причерноморья. – К., 1991. – 269с.
1109990
  Трофимов Т.Т. Редкие растения Верхне-Клязьминского государственного заповедника. / Т.Т. Трофимов. – 103-111с.
1109991
   Редкие растения и животные Крыма. – Симферополь : Таврия, 1988. – 176с.
1109992
  Винтерголлер Б.А. Редкие растения Казахстана / Б.А. Винтерголлер. – Алма-Ата, 1976. – 199с.
1109993
  Белоусова Л.С. Редкие растения мира / Л.С. Белоусова, Л.В. Денисова. – М, 1983. – 341с.
1109994
  Белоусова Л.С. Редкие растения СССР. Справочник / Л.С. Белоусова, Л.В. Денисова, С.В. Никитина. – Москва : Лесная промішленность, 1979. – 216с.
1109995
  Шлотгауэр С.Д. Редкие растения Хабаровского края / С.Д. Шлотгауэр, А.Б. Мельникова. – Хабаровск, 1990. – 288с.
1109996
  Битовт Юрий Редкие русские книги и летучие издания XVIII века / Битовт Юрий. – Факсимильное воспроизведение. – Москва : Книга, 1989. – 605 с. + 16 с. прилож. – Вых. дан. ориг.: Москва : Типогр. С.П. Семенова, 1905
1109997
  Адарюков В.Я. Редкие русские книжные знаки : материалы по истории рус. кн. знака / В.Я. Адарюков. – Москва : Среди коллекционеров, 1923. – 65 с. : ил.
1109998
   Редкие сельмиты, клещи и насекомые. – Новосибирск, 1990. – 119с.
1109999
   Редкие службы Иконе Божией Матери Киккской-Милостивой и Святым Угодникам / [сост.: протоиерей Илия Тетерько ; под общ. ред. Архимандрита Неофита (Гончаренко) и др.]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 109, [3] с. : портр., ил. – ISBN 978-966-927-241-6
1110000
   Редкие фонды в научных библиотеках высших учебных заведений. Проблемы сохранности, изучения и использования в 21 веке : Доклады Международной конференции, 22-25 октября 2002 г. – Москва, 2002. – 126 с.
<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,