Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>
1108001
  Довгаль О.В. "Правильно навчає той, хто навчає цікаво" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 16-19. – Бібліогр.: 15 назв.
1108002
  Лигачева Н. "Правильные" картинки "неправильной" действительности // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 12-15.


  відповідальність ЗМІ
1108003
  Еннан Р. "Право бути забутим" у контексті правового забезпечення захисту персональних даних // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 12. – С. 15-21. – ISSN 1608-6422
1108004
  Фетисов І. "Право власності" на народну культуру // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 57-61. – ISSN 1608-6422
1108005
  Бурума Я. Правильні запитання Тоні Джадта // Критика. – Київ, 2012. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 30-33. – ISSN 1563-6461


  Тоні Джадт — британський та американський історик, публіцист та публічний інтелектуал. Спеціалізувався на вивченні історії Європи 20 століття.
1108006
  Баганець О. Правильні реформи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 березня (№ 12). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1108007
  Бабич Н. Правильність писемного мовлення в умовах комп"ютерного буму // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 25-33. – ISSN 2078-5119
1108008
  Батіщева Валентина Правильно вибираємо засоби побутової хімії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 26 : фото
1108009
  Штанько А.В. Правильно использовать зеленый конвейер / А.В. Штанько. – Петрозаводск, 1961. – 12с.
1108010
   Правильно ли воспитываем малыша. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 128с.
1108011
  Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? / Л.И. Скворцов. – М., 1980. – 223с.
1108012
  Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? / Л.И. Скворцов. – М., 1983. – 223с.
1108013
  Тимофеев Б.Н. Правильно ли мы говорим? : Заметки писателя / Б.Н. Тимофеев. – Л., 1960. – 191с.
1108014
  Тимофеев Б.Н. Правильно ли мы говорим? : Заметки писателя / Б.Н. Тимофеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1963. – 331с.
1108015
  Миллер А.Л. Правильно ли мы говорим? : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 42-45. – ISSN 0016-7207
1108016
  Миллер А.Л. Правильно ли мы говорим? : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 27-28. – ISSN 0016-7207
1108017
  Фелистак Ю.И. Правильно ли настроен приемник? / Ю.И. Фелистак. – М.-Л., 1965. – 48с.
1108018
  Сенета Е. Правильно меняющиеся функции / Е. Сенета. – Москва : Наука, 1985. – 141 с.
1108019
  Сторожук О.О. Правильно поєднувати громадське и особисте в колгоспах. / О.О. Сторожук. – К., 1955. – 32с.
1108020
   Правильно споживайте найкорисніші осінні ягоди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 5-6 : фото
1108021
  Федоров Е.С. Правильное деление плоскости и пространства / Е.С. Федоров. – Л., 1979. – 272с.
1108022
  Мамченков И.П. Правильное применение органических удобрений - важное условие повышения урожайности / И.П. Мамченков. – Москва : Знание, 1956. – 32с.
1108023
  Баранова А.П. Правильное распределение колхозной продукции и доходов-важное условие организационно-хозяйственного укрепления сельскохозяйственной артела : Автореф... канд. экон.наук: / Баранова А.П.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1955. – 15л.
1108024
  Григорян В.Ш. Правильное соотношение роста производительности труда и заработной платы как условие быстрого развития социалистической экономики : Автореф... канд. экон.наук: / Григорян В.Ш.; МПС СССР. Моск. трансп.-экон. ин-т. – М., 1958. – 16л.
1108025
  Русина П.В. Правильное сочетание накопления и употребления при распределении доходов - важнейшее условие расширенного воспроизводства в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Русина П.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1965. – 19л.
1108026
  Мурадов К.Г. Правильное сочетание общественных и личных интересов и его роль в развитии производства в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Мурадов К.Г.; Гос. ком. высш. и сред. спец. образвоания Совета Министров Груз.ССР. Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 24л.
1108027
  СороколетовФ.П Правильность и выразительность устрой речи / СороколетовФ.П, А.И. Федоров. – Л., 1962. – 60с.
1108028
  Огиенко И.И. Правильность и чистота русской речи : Заметки по стилистике рус. речи. – Киев, 1912. – 52 с.
1108029
  Огиєнко И.И. Правильность и чистота русской речи, 1912. – с.
1108030
  Крысин Л.П. Правильность русской речи / Л.П. Крысин, Л.И. Скворцов. – 2-е изд. – М, 1965. – 232с.
1108031
   Правильность русской речи. Трудные случаи современного словоупотребления. – М., 1962. – 184с.
1108032
  Вітович І. Правильною дорогою йдуть товариші. У Північній Кореї відбулися парламентські вибори "без вибору" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12 березня (№ 28). – С. 10


  "Минулої неділі в Північній Кореї відбулися другі після приходу до влади Кім Чен Ина вибори членів Верховної Народної Ради. Голосування на виборах до парламенту є обов’язковим і виборці не мають можливості вибору кандидатів. Будь-які альтернативні ...
1108033
  Колесов В.П. Правильны ли приоритеты модернизации высшего образования? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 14-31. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются важнейшие направления модернизации высшего образования в стране и повышения качества подготовки кадров путем обновления содержания и технологии обучения, а также проведения назревших институциональных изменений. Показывается, ...
1108034
  Долбилин Н.П. Правильные и апериодические структуры в пространствах постоянной кривизны : Автореф...док.физ.-мат.наук:01.01.04 / Долбилин Н.П.;РАН. – Москва, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.18
1108035
  Грек А.С. Правильные многогранники и однородные метрики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Грек А. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 7л.
1108036
  Якушкин И.В. Правильные травопольные севообороты / И.В. Якушкин. – Москва, 1949. – 264 с.
1108037
  Пастушенко В.О. Правильные травопольные севообороты в колхозах Украинской ССР / В.О. Пастушенко. – К., 1952. – 32 с.
1108038
  Блок Ханна Правильный вес : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 36 : Фото
1108039
  Сумец Р.А. Правильный выбор перевозчика // Логистика: проблемы и решения : Украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2006. – № 1. – С. 62-68
1108040
  Турсун П. Правильный путь : повесть / Парда Турсун ;. – Ташкент : Правда Востока, 1950. – 103 с.
1108041
  Осин Д.Д. Правильный характер / Д.Д. Осин, 1957. – 181с.
1108042
  Фортескью С. Правит ли Россией олигархия? // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.64-73. – ISSN 0321-2017
1108043
  Возовикова Т. Правит управление. Абитуриенты по-прежнему рвутся в менеджеры // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 30 августа (№ 35). – С. 4


  Среди других особо востребованных направлений и специальностей - экономика, управление персоналом, менеджмент, товароведение и другие. Инженерно-технологические в десятку наиболее приоритетных не вошли.
1108044
  Голубенко А.Л. Правители : (Хроника тысячелетий от царя Ирода до президента Горбачева) / А.Л. Голубенко, Ю.М. Теплицкий. – Луганск : Восточноукр. гос. ун-т, 2000. – 436 с. – ISBN 966-590-212-1
1108045
  Кулюгин А.И. Правители России : Династия Рюриковичей. Междинастие. Смутное время. Династия Романовых / А.И. Кулюгин. – Чебоксары : Чувашия, 1994. – 330,[ 1] с. : ил. – ISBN 5-86765-010-3
1108046
  Пчелов Е.В. Правители России от Юрия Долгорукого до наших дней : Справочник по истории России / Е.В. Пчелов, В.Т. Чумаков; ИРИ РАН. – Изд.4-е,испр.и доп. – Москва : Грантъ, 2000. – 296с. – ISBN 5-89135-140-4
1108047
  Шатров Б. Правители фашистской Италии. / Б. Шатров. – М., 1943. – 64с.
1108048
  Бенгтсон Герман Правители эпохи эллинизма / Бенгтсон Герман; Пер. с нем. и вступ. статья Э.Д. Фролова; АН ССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 391с. : ил. – Библиогр.: с.383-390. – (По следам исчезнувших культур Востока)
1108049
  Свачій Л.М. Правитель-учений Мірза Улугбек і його знаменита обсерваторія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 19-25. – ISSN 2518-7104
1108050
   Правитель и его подданные: социокультурная норма и ограничения единоличной власти / Учреждение Рос. Акад. Наук, Ин-т Африки РАН ; [отв. ред.: Д.М. Бондаренко, А.А. Немировский]. – 2-е изд. – Москва : Институт Африки РАН, 2009. – 305, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Цивилизационное измерения" / редкол.: А.М. Васильев [и др.] ; т. 14). – ISBN 978-5-91298-038-1
1108051
  Миталева М.В. Правитель и художник: опыт сравнения "Государя" Никколо Макиавелли и записей Леонардо да Винчи // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 141-145. – ISSN 0235-1188
1108052
  Бенюх О. Правитель империи / О. Бенюх. – М, 1987. – 365с.
1108053
  Бенюх О. Правитель империи / О. Бенюх. – М, 1990. – 349с.
1108054
  Сліпушко Оксана Правитель і філософ // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 177-181. – ISSN 0869-3595
1108055
  Сенаторов Алексей Правитель по призванию : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 56-63 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
1108056
  Лоуэлль А.Л. Правительства и политические партии в государствах Западной Европы (Франция, Италия, Германия, Автро-Венгрия, Швейцария) / А.Л. Лоуэлль (A. Laurence Lowell) ; пер. с англ. О Полторацкой ; ред. Ф. Смирнова. – [Москва] : Изд. С. Скирмунта ; [Тип. Т-ва И.н. Кушнерев и К*], 1905. – VIII, 644 с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 11907 деф., отсутств.: обл., тит. л. и с. I-VIII, 1-4. – Библиогр. в примеч.


  Авт. пред. и ред. Кокошкин, Федор Федорович (1871-1918) На тит. л. печать
1108057
  Сергеенкова В.В. Правительственная политика в области начального образования в России во второй половине 60-х - 70-х гг. XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сергеенкова В.В.; Белорус. гос. ун-т. – М., 1980. – 22л.
1108058
  Чернуха В.Г. Правительственная политика в отношении печати. 60-70-е годы 19 века. / В.Г. Чернуха. – Л, 1989. – 205с.
1108059
  Чесноков В.И. Правительственная политика и историческая наука России в 60-70-х годах XIX в. / В.И. Чесноков. – Воронеж, 1989. – 207с.
1108060
   Правительственная политика и классовая борьба в России в период абсолютизма. – Куйбышев, 1985. – 154с.
1108061
  Жуковская Т.Н. Правительственная политика и корпорация Петербургского университета в дореформенный период: основные итоги и проблемы изучения / Т.Н. Жуковская, О.А. Любезников // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 26-35. – ISSN 2070-9773


  В статье исследуется опыт изучения истории Петербургского университета с точки зрения отражения в ней правительственной политики по управлению университетами и социальной истории студенческой и профессорской корпораций в хронологических рамках ...
1108062
  Балакаев А.Г. Правительственное задание : пьесы : пер. с калм. / Алексей Балакаев ; [рис. Ю.П. Мингазитинова]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 360 с.
1108063
  Варавкина В.Ю. Правительственное новогоднее поздравление советского народа в аспекте его пропагандистской специфики // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 365-370. – ISSN 1606-951Х
1108064
  Довнар-Запольский М.В. Правительственные гонения на масонов / М.В. Довнар-Запольский. – [Москва], 1915. – С. 118-134, 1 л. ил. : 7 ил. в тексте. – Отд. оттиск: Масонство в его прошлом и настоящем : сборник / Под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. [М., 1915], т. 2, с. 118-134
1108065
  Жуковская Т.Н. Правительственные стратегии в сфере просвещения и идея университета в Петербурге (1803-1819) // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 15-25. – ISSN 2070-9773


  Автор статьи на основании осуществленных и неосуществленных проектов высших учебных заведений в Петербурге исследует вопрос об изменении модели университета вообще и идеального высшего учебного заведения для столицы империи, который дискутировался в ...
1108066
  Савицкий П.И. Правительственный аппарат пятой республики во Франции / П.И. Савицкий. – Свердловск, 1979. – 175с.
1108067
  Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в 19 в. / П.А. Зайончковский. – М., 1978. – 288с.
1108068
  Мещеряков Б.М. Правительственный комиссар / Б.М. Мещеряков. – М, 1969. – 88с.
1108069
  Кириллова А. Правительство Большой коалиции в ФРГ в XXI в.: опыт формирования и деятельности // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 414-417. – ISBN 978-966-171-793-9
1108070
  Борисов Эдуард Матвеевич Правительство буржуазного государства. (Сравнительно-правовой анализ организации исполнит. власти в США, Великобритании, Франции) : Автореф... канд. юрид.наук: 00.02 / Борисов Эдуард Матвеевич; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1972. – 22л.
1108071
  Старожицкая М. Правительство в свободном плавании. Кабинет Министров премьера Азарова: первое впечатоение // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 12 (130). – С. 6-7
1108072
  Копанева Е. Правительство выступило против радикального сокращения стипендий студентам // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 23 августа (№ 120). – С. 2


  В Минобразовании заявили, что уменьшение числа студентов, получающих стипендии, до 15 процентов невозможно.
1108073
  Квигли Г. Правительство и политическая жизнь Японии / Г. Квигли. – М., 1934. – 319с.
1108074
  Титлинов Б.В. Правительство императрицы Анны Иоанновны в его отношениях к делам православной церкви / Исслед. Б.В. Титлинова. – Вильна : Тип. "Русский почин", 1905. – XII, 466, II, [1] с.
1108075
  Карабан Д. Правительство камикадзе: молдавский вариант // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 22-28 ноября (№ 47). – С. 5


  "В течение недели в Молдове прекратила существование коалиция проевропейских либералов из блока ACUM и социалистов ПСРМ. Правительство Майи Санду отправлено в отставку, и буквально на следующий день парламент утвердил нового премьер-министра. 14 ноября ...
1108076
  Минаева Н.В. Правительство конституционализм и передовое общественное мнение России в начале 19 века. / Н.В. Минаева. – Саратов, 1982. – 291с.
1108077
  Дугенец А.С. Правительство Республики Казахстан // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 5. – С.45-47
1108078
  Володин Д.А. Правительство С. Харпера и защита интересов Канады в Арктике // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 12. – С. 35-50. – ISSN 0321-2068
1108079
  Тельберг Г.Г. Правительствующий сенат и самодержавная власть в начале XIX века : (Очерк из истории консерватив. полит. идей в России на рубеже XVIII и XIX в.) / Георгий Тельберг, проф. Том. ун-та. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1914. – 81 с.
1108080
  Гамсахурдіа К. Правиця великого майстра / К. Гамсахурдіа. – Київ, 1971. – 347с.
1108081
  Упіт А.М. Правиця всевишнього / Андрій Упіт; пер. з лат. – Київ, 1958. – 47 с.
1108082
  Токарчук О. Правік та інші часи : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 1-51. – ISSN 0320 - 8370
1108083
  Токарчук О. Правік та інші часи : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 42-98. – ISSN 0320 - 8370
1108084
  Воробьев В.В. Правление Мухаммеда Зия-уль-Хака и его влияние на развитие Пакистана // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 81-92. – ISSN 0869-1908
1108085
  Дьякова Л.В. Правление Табаре Васкеса в Уругвае (2005-2009) / Л.В. Дьякова, А.Е. Проценко // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 20-35. – ISSN 044-748Х
1108086
  Шалыганова А.Л. Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова ; [авт. вступ. ст. А.Л. Шалыганова]. – Харьков : Федорко, 2016. – 326, [2] с. : ил. – Имен. указ.: с. 292-297. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7298-43-3


  У пр. № 1709739 напис: В наукову бібліотеку ім. М.О. Максимовича від автора. 5.11.2016
1108087
  Щебальский П. Правление царевны Софии / Соч. П. Щебальского. – Москва : Тип. Т.Т. Волкова и К*, 1856. – 139, 77-108 с.
1108088
  Акимова Е.В. правление человеческим капиталом промышленного предприятия посредством персональних сбалансированных систем показателей : економіка та управління підприємствами / Е.В. Акимова, О.А. Каменская // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 37-45 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1108089
   Правления Сталинградского Центрального Рабочего Кооператива (ЦРК), годовой отчет. – Сталинград, 1925. – 136с.
1108090
  Денисенко В.І. Правління Віктора Януковича в зарубіжній історіографії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 96-102. – ISSN 2076-8982
1108091
  Жук Марта Правління Володислава Опольського в Галичині з погляду української та польської історіографій // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 44-56
1108092
  Мельник Л.Г. Правління гетьманського уряду (1733-1735 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.81-91. – ISSN 0130-5247
1108093
  Михайловський В.М. Правління Коріатовичів на Поділлі (1340-ві 1394 рр.): соціальна структура князівського оточення // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 34-47. – ISSN 0130-5247
1108094
   Правління Міжнародної асоціації позашкільної освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 10-11
1108095
   Правління Міжнародної асоціації позашкільної освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 10-11
1108096
  Вей Рове Правління ради директорів та діяльність банків Китаю / Вей Рове, Вей Ші, Керол Ван // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 27-41. – ISSN 1998-6068
1108097
  Рудич Ф. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-15.
1108098
  Киридон П.В. Правляча номенклатура Української РСР (1945-1964 рр.) : монографія / Петро Киридон. – Полтава : АСМІ, 2012. – 574, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 546-560. – Бібліогр.: с. 384-545. – ISBN 978-966-182-219-0
1108099
  Киридон П. Правляча номенклатура Української РСР 1945-1964 рр.: характеристика джерельного комплексу // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 152-161


  Пропонується огляд джерельної бази проблеми інституціоналізації та функціонування партійно-державної номенклатури Української РСР 1945-1964 років.
1108100
  Парузель Р. Правна проблема застосування біологічної зброї державами та терористичними організаціями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 4/5 (142/143 ). – С. 100-109
1108101
  Івановська О. Правне значення календарної обрядовості українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 10-18. – Бібліогр.: С. 18
1108102
   Правни проблеми на конституцията на НР България. – София, 1958. – 216с.
1108103
  Черненко С. Правник Сергій Шелухин // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 14-15
1108104
   Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків : Стиль-Іздат. – ISSN 2410-244Х
№ 1 (осінь). – 2017. – 375, [1] с.
1108105
   Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків : Стиль-Іздат. – ISSN 2410-244Х
№ 2 (весна). – 2018. – 109, [1] с.
1108106
  Середюк В. Правнича біоетика - новий напрям дослідження загальнотеоретичної юридичної науки // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 220-224. – ISSN 2413-6433
1108107
  Сливка С.С. Правнича деонтологія : Підручник / С.С. Сливка. – Київ : Атіка, 1999. – 336с. – ISBN 966-95627-7-5
1108108
  Кондрат"єва Л.А. Правнича допомога в судовому процесі як гарантія захисту прав особи // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 27-31


  У статті висвітлюються проблемні питання щодо надання особі правничої допомоги в судовому процесі та обгрунтовується позиція щодо визнання права на правничу допомогу як додаткової гарантії захисту прав особи, зокрема в цивільному судочинстві. В статье ...
1108109
  Регульський В. Правнича думка у творчій спадщині та діяльності Костя Левицького // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 61-64
1108110
  Боровська Г.С. Правнича етика: людина-людство у рефлексїї П. Юркевича // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 362-368. – (Юридична ; Вип. 3)
1108111
  Речицький В. Правнича наука і ВАК // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 20-22
1108112
  Андрейцев В. Правнича наука: погляд у майбутнє // Робітнича газета, 2001. – 5 жовтня
1108113
  Андрейцев В.І. Правнича освіта в системі соціальних цінностей України: проблеми і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.28-34
1108114
  Андрейцев В. Правнича освіта в Україні: проблеми теорії та практики : Навчально-практичний посібник / В. Андрейцев; КНУТШ.Юридичний факультет. – Київ : Київський університет, 2000. – 768с. – ISBN 966-7652-03-3
1108115
  Андрейцев В. Правнича освіта в Україні: стан та перспективи розвитку / В. Андрейцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 45с. – ISBN 966-7652-02-05
1108116
   Правнича освіта для оновленої України // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  "Університет став учасником пілотного проекту з проведення єдиного вступного випробування за технологією ЗНО для вступу до магістратури за спеціальністю «Право». А нещодавно 33 викладачі й науковці КНУ ввійшли до складу Науково-консультативної ради при ...
1108117
   Правнича освіта для оновленої України // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 2


  Про міжнародну конференцію "Забезпечення якості юридичної освіти, університетська автономія та академічна свобода в контексті підготовки фахівців для правничої професії ХХІ сторіччя", організовану МОН України та Міністерством юстиції України спільно з ...
1108118
  Стрельцов Є. Правнича освіта: якою вона має бути? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1108119
  Нелін О.І. Правнича парадигма інститутів нотаріальних дій в Україні: теоретичний і практичний виміри // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (217). – С. 11-19. – ISSN 2308-9636
1108120
   Правнича спільнота забезпечує надійний тил // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 21
1108121
  Юлдашева С.А. Правнича термінологія: інформаційний пласт субмови права // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 56-58. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
1108122
   Правничий довідник для професійних суддів. – 2-е вид.. випр. та доповн. – Одеса : Юридична Література, 2005. – 640с. – ISBN 966-8104-82-X
1108123
   Правничий іспит // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  П"ятнадцять тисяч двісті двадцять вступників, які цього року складають ЗНО в магістратуру для вступу на правничі спеціальності, пройшли єдине фахове вступне випробування.
1108124
  Луканіна А. Правничий клуб Центру комерційного права продовжив обговорення актуальних правових проблем // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 37. – С. 10-11


  Про засідання Правничого клубу Центру комерційного права, на якому обговорили дві теми: "Укладення договорів на аукціонах", та "Свобода договору". Відкрив дискусію постійний член клубу Анатолій Мірошниченко, зав. кафедри земельного та аграрного ...
1108125
  Сковронська І.Ю. Правничий медіа-дискурс у двомовному медіа-просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 92-99. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1108126
  Шаблій О.А. Правничий переклад як новий предмет у вищій юридичній освіті // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 347-358. – ISBN 966-8009-46-0
1108127
  Никифорак М.В. Правничий факультет університету Франца-Йосифа у Чернівцях (1875-1918 рр.) / М.В. Никифорак; МОНУ; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 32с. – ISBN 966-568-562-7
1108128
   Правничий часопис Донецького університету = Donets"k university law journal : науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2000
1108129
   Правничий часопис Донецького університету = Donets"k university law journal : науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 2. – 2000
1108130
   Правничий часопис Донецького університету. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2002
1108131
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 2. – 2002
1108132
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2003
1108133
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2004
1108134
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1(13). – 2005
1108135
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 1(15). – 2006
1108136
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 1(19). – 2008
1108137
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 2 (20). – 2008
1108138
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 1/2 (21/22). – 2009
1108139
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 1 (23). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1108140
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 2 (24). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1108141
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донец. нац. ун-т. – Вінниця : ДонНУ, 1997-
№ 1/2 (31). – 2014. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108142
   Правничий часопис Донецького університету = Donetsk university law journal : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ, 1997-. – ISSN 2518-7953
№ 1/2 (34). – 2017. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
1108143
   Правничий часопис Європейського університету : науковий збірник / Європейський ун-т. – Київ, 2015-. – ISBN 978-966301-252-0
№ 1 (1). – 2015. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108144
  Міхатуліна О.М. Правничі клініки як нова перспективна форма професійної освіти правників / О.М. Міхатуліна, С.О. Юлдашев // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 265-268. – ISBN 966-8009-46-0
1108145
  Коредчук Ю. Правничі контакти Вроцлава зі Львовом у 1811-1918 рр. // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 19-29. – ISSN 2082-4939
1108146
  Кучеренко Д.С. Правничі поняття і термінологія у методології юридичної науки // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 30-38. – (Юридичні науки ; № 2)
1108147
  Бегей І.І. Правничі студії / Ігор Бегей ; М-во освіти і науки України, Львів. навч.-наук. ін-т ДВНЗ "Ун-т банк. справи". – Львів : Каменяр, 2017. – 934, [2] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 925-932 та в тексті. – ISBN 978-966-607-415-6
1108148
  Загнітко Я. Правничо-креативний вимір статусу української мови в період Центральної Ради, Гетьманства, Директорії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 55-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 54-55; 15 назв. – ISSN 1728-9572
1108149
  Павко А. Правничо-політична думка Київськ Русі у цивілізаційному вимірі / А. Павко, Я. Павко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 27-31
1108150
  Андрусишин Б. Правничо-політологічні виміри освіти і науки драгоманівців // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 18-27. – ISSN 2078-1016
1108151
   Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 січня 2019 р. : з нагоди 60-річчя д-ра іст. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України, акад. Укр. акад. іст. наук, АН Вищої шкоди України та Укр. акад. політ. наук Богдана Івановича Андрусишина / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [та ін. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – 298, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст.


  У пр. №1734866 на тит. арк. екслібрис: Україна. Бібліотека Володимира Сергійчука
1108152
  Слободян О. Правні критерії етноконфесійної політики та її морально-організаційні важелі (із конституційного досвіду прибалтійських пострадянських держав) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 229-234. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі актуалізації етно-політичних процесів у пострадянських суспільствах. This article is devoted to the problems of ethno-political processes optimization for the post soviet societies.
1108153
  Ходжер Г.Г. Правнук Дерсу Узала / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1962. – 167с.
1108154
  Мирончук В.Д. Правнук Кобзаря Дмитро Красицький на історичному факультеті ДДУ // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 120-125. – ISBN 978-966-551-328-5
1108155
  Базилевський В. Правнук останнього гетьмана. Пам"яті Ігоря Качуровського, без спонуки якого статті цієї, можливо, й не було б... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 14). – С. 12
1108156
  Сметанская О. Правнук Рейнгольда Глиэра Новосельский: "Пять раз прадеда выводили в Киеве на расстрел. И буквально в последний момент приходило спасение" // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 4 ноября (№ 185). – С. 18


  Потомок известного композитора и дирежера привез в столицу Украины семейный спектакль и дал эксклюзивное интервью "Фактам".
1108157
  Терлиця М. Правнуки погані / М. Терлиця. – К., 1960. – 308с.
1108158
  Брун М.В. Право- и дееспособность физического лица в конфликтном праве / М.И. Брун. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1915. – [2], 100 с.
1108159
  Корицкая Л. Право- искусство добра и справедливости // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 9/10. – С. 54-55
1108160
  Капсамун І. Право - на службі у Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 грудня (№ 230/231). – С. 5


  "Жодних юридичних наслідків московський суд у справі так званого держперевороту в Україні не матиме. Це гра на публіку".
1108161
  Василенко Володимир Андрійович Право - не політика: справа про розмежування морських просторів між Україною та Румунією в Чорному морі : [інтерв"ю з правознавцем-міжнародником В.А. Василенком] / Василенко Володимир Андрійович, Філоненко Світлана // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 8-11
1108162
  Котюк І. Право - це не правила, встановлені органами влади, а повноваження особи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 28 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Про те, як наші закордонні "друзі" і "партнери" нав"язали Україні неіснуючі в Європі правові механізми щодо боротьби із корупцією у вищих ешелонах влади!
1108163
  Бортняк А.А. Право / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1975. – 48 с.
1108164
   Право : Учебник для вузов. – Москва : Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 287с. – ISBN 5-8571-009-8
1108165
  Оуенз Кейт Право : Посібник для студентів бізнес-спеціальностей: Навчальний посібник / Оуенз Кейт; Пер. з англ. М.Ю. Зарицької; Наук. ред. перекладу М.Ю. Черкеса. – Київ : Знання, 2002. – 605с. – (Європейське право). – ISBN 966-620-052-Х


  У посібнику розглядаються система Європей-ського права, правові основи організації бізнесу, трансакцій, взаємовідносин і співпраці суб"єктів підприємницької діяльності, укладання угод, продажу і постачання товарів та послуг, експорту, страхування і ...
1108166
  Грабильніков А.В. Право : навч. посібник для слухачів магістратури держ. упр. спец. "Державна служба" / А.В. Грабильніков ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т, Ф-т післядиплом. освіти, Центр підгот. магістрів. – Вид. 2-ге (допрац.). – Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 148
1108167
  Писаренко Світлана Право "ЧУПЧ" і пастки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 4
1108168
  Антон Янчук Право (правомочність) на захист: поняття та правова природа // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 56-59.
1108169
  Єпіфанова Ю.С. Право автора на присвячення твору // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 321-322. – ISBN 978-966-301-172-1
1108170
  Чурпіна Г. Право авторства на твір образотворчого мистецтва в контексте особистих немайнових авторських повноважень // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 107-110.
1108171
  Яркіна Н.Є. Право авторства та його судовий захист // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 57-65. – ISSN 0201-7245
1108172
  Пашутін Є. Право акціонера на інформацію // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 47-50. – ISSN 0132-1331
1108173
  Гулик А. Право акціонера на участь в управлінні справами акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-44.
1108174
  Остапенко О.О. Право акціонерів на оскарження рішень загальних зборів акціонерів до суду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 134-140. – (Право. Економіка. Управління)
1108175
  Люблинский П.И. Право амнистии : Историко-догматическое и политическое исследование П.И. Люблинского. – Санкт-Петербург : [Сенат. тип.], 1907. – [2], VIII, 3-363 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  на книг. стоит печать: От автора
1108176
  Чернецька О.В. Право Англії як класична модель прецедентного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 348-352. – ISSN 2219-5521
1108177
  Фесик К.О. Право апеляційного оскарження судових постанов у провадженні за позовами, що об"єднують вимоги значної кількості осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 83-89
1108178
  Лавріненко О.В. Право атестованих працівників ОВС на відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням службово-трудових прав: його правова природа, проблеми реалізації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 26-29.
1108179
  Бірюков О.М. Право банкрутства на зламі віків: уроки для України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 173-177. – ISBN 9
1108180
  Гаген В.А. Право бедного на призрение / В.А. Гаген. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза"
Т. 1 : История и современное положение законодательства об обязательном призрении бедных в Германии, Франции и Англии. – 1907. – 650 с.
1108181
  Кашинцева О.Ю. Право біоетики та медичне право: новий напрямок наукових досліджень Київського університету права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 202-208.
1108182
  Гнатів К. Право бути забутим в Європейському Союзі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 71-72. – ISBN 978-617-7069-28-6
1108183
  Сухорольський П. Право бути забутим у правовій системі Європейського Союзу: реалії, проблеми та перспективи // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 90-101. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1108184
  Вовк В.М. Право бути забутим як "нове право" людини у діджиталізованому суспільстві / В.М. Вовк, У.М. Олійник // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 16-22. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1108185
  Цельєв О.В. Право бути почутим – складова верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 43-47. – ISSN 1996-5931
1108186
  Поліщук А. Право бути почутими // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 168). – С. 5


  Чому інавгурація нового Інязора ерзянського народу є важливою подією для України.
1108187
  Малахов В. Право бути собою / Віктор Малахов ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 331, [5] с. – Бібліогр.: с. 321-322 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-378-080-1
1108188
  Кутузов Е.В. Право быть / Е.В. Кутузов. – Л., 1990. – 607с.
1108189
   Право быть впереди. – Харьков, 1980. – 152с.
1108190
  Коновалов А.В. Право в глобальном мире // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (293). – С. 6-13. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1108191
   Право в державному управлінні = The law in public administration : навч. посібник / [С.Д. Дубенко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 375, [1] с. : табл. – Дані тит. арк. частково англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 361-366. – Бібліогр.: с. 367-375. – ISBN 978-966-619-360-8
1108192
  Головченко В.В. Право в житті людини (статті) / В.В. Головченко. – Київ : Оріяни, 2005. – 336с. – ISBN 966-7373-43-4
1108193
  Малахов В.П. Право в контексте исторического сознания // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 12. – С. 9-14. – ISSN 1812-3805
1108194
  Гребеньков Г. Право в контексте постнеклассической методологии // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 69-73
1108195
  Алексеев С.С. Право в нашей жизни / С.С. Алексеев. – Свердловск, 1975. – 199с.
1108196
   Право в независимых странах Африки. – Москва, 1969. – 384с.
1108197
  Шебанов А.Ф. Право в развитом социалистическом обществе. / А.Ф. Шебанов. – М, 1975. – 96с.
1108198
  Кулажников М.Н. Право в системе норм развитого социализма. / М.Н. Кулажников, В.И. Шепелев. – Ростов-на-Дону, 1985. – 143с.
1108199
  Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции: (История и современность). / В.С. Нерсесянц. – М., 1986. – 63с.
1108200
  Лубська М.В. Право в системі культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 8-11. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається характеристика права, як невід"ємного елемента культури суспільства і показаний його органічний взаємозв"язок з іншими елементами культури. The article is describing the law as an integral element of society"s culture and is ...
1108201
  Борщевський І.В. Право в системі соціальних норм // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 9 : Правознавство. – С. 5-12.
1108202
  Мазепа М.М. Право в системі соціальних регуляторів / М.М. Мазепа, І.М. Дубровський ; за заг. ред. О.П. Угровецького. – Харків : Коваленко В.Ф., 2012. – 91, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 86-89. – Бібліогр.: с. 90-91 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2509-18-2
1108203
  Супатаев М.А. Право в современной Африке: Основные черты и тенденции развития / М.А. Супатаев. – Москва, 1989. – 175с.
1108204
   Право в странах социалистической ориентации. – Москва, 1979. – 348с.
1108205
  Гладкий С.О. Право в суспільстві споживання: ціннісні та психологічні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 34-43. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1108206
  Левчук-Хмара Право в сучасному етико-філосовському дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 - етика / Левчук-Хмара М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр. : 6 назв.
1108207
  Левчук-Хмара Право в сучасному етико-філософському дискурсі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Левчук-Хмара М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 176 л. – Бібліогр.: л. 158-176
1108208
  Гуржій О.І. Право в українській козацькій державі (друга половина 17-18 ст.) / О.І. Гуржій; Академія наук України, Ін-т історії України. – Київ, 1994. – 48c. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0740-Х
1108209
  Исаев И.А. Право в условиях Великой войны: "правовая мобилизация" // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 9. – С. 3-6. – ISSN 1812-3805
1108210
  Марченко М. Право в ХХІ веке: основные тенденции развития // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 29-38.


  Аналізуючи сучасні національні, європейські та світові тенденції в праві, автор пропонує візію його подальшого розвитку в XXI столітті. Analysing the modern national, European and worl d tendencies in law, theauthor offers the vision of its ...
1108211
  Павленко Ж.О. Право в цифровій реальності // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 66-80. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1108212
  Федоров В.П. Право в юридической надстройке социалистического общества / В.П. Федоров. – Владивосток, 1985. – 119с.
1108213
  Коваленко Л. Право Великого князівства Литовського та його вплив на становлення українського права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.91-96
1108214
  Скаринкин И.Е. Право вести в бой: повесть / И.Е. Скаринкин. – Минск, 1980. – 303с.
1108215
  Калашников К.Ф. Право вести за собой / К.Ф. Калашников. – М., 1981. – 239с.
1108216
  Кан-Калик Право вести за собой / Кан-Калик. – М, 1987. – 189с.
1108217
  Карлович А. Право вето глави держави як ефективний механізм відносин з парламентом у напіврезидентській республіці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 33-36
1108218
  Марченко М. Право вето глави держави: засіб захисту конституційного ладу // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 456-458. – ISSN 2413-6433
1108219
  Марченко М. Право вето Президента України як дискреційне повноваження глави держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 155-156
1108220
   Право вибору : Громадсько-політичне видання. – Київ, 2005-
№ 1. – 2005
1108221
   Право вибору : Громадсько-політичне видання. – Київ, 2005-
№ 2. – 2005
1108222
   Право вибору: політичні партії та виборчі блоки : Довідник. – Київ : Геопринт, 2002. – 160с. – ISBN 966-7863-11-5
1108223
   Право вибору: Президент України - 2004 : Інформаційно-довідкове видання. – Київ : Геопринт, 2004. – 216с. – ISBN 966-7863-42-5
1108224
   Право вибору: Президент України 1999 : Довідник. – Київ : Смолоскип, 1999. – 120с. – ISBN 966-7332-20-9
1108225
   Право вибору: списки політичних партій та виборчих блоків. – Київ : Геопринт, 2002. – 362с. – ISBN 966-7863-12-3
1108226
  Афанасьєва К.О. Право видавця та редактора : навчальний посібник / Афанасьєва К.О. ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : НДІ ІВ НАПрН, 2013. – 201, [1] с. – Бібліогр.: с. 119-201 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1543-45-3
1108227
  Рябота В. Право вимагати викупу акцій при злитті і приєднанні та поглинанні акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 83-86.
1108228
  Гладьо Ю.О. Право вимоги як особливий різновид майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 186-190
1108229
  Морозов Є. Право відшкодування шкоди внаслідок ДТП із заподіювача є абсолютним // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 22-23. – ISSN 1992-9277
1108230
   Право війни. – Київ, 1996. – 128с.
1108231
  Денисенко В.В. Право війни у стародавній Греції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 14-17. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1108232
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 1. – 2006
1108233
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 2. – 2006
1108234
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 3. – 2006
1108235
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 4. – 2006
1108236
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 5. – 2006
1108237
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 6. – 2006
1108238
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 7. – 2006
1108239
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 8. – 2006
1108240
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 9. – 2006
1108241
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 10. – 2006
1108242
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 11. – 2006
1108243
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2006
1108244
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 1. – 2007
1108245
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 2. – 2007
1108246
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 3. – 2007
1108247
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 4. – 2007
1108248
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 5. – 2007
1108249
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 6. – 2007
1108250
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 7. – 2007
1108251
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 8. – 2007
1108252
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 9. – 2007
1108253
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 10. – 2007
1108254
   Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 11. – 2007
1108255
   Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2007
1108256
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 1. – 2008
1108257
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 2. – 2008
1108258
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 3. – 2008
1108259
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 4. – 2008
1108260
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 5. – 2008
1108261
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 6. – 2008
1108262
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 7. – 2008
1108263
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 8. – 2008
1108264
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 9. – 2008
1108265
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 10. – 2008
1108266
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 11. – 2008
1108267
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2008
1108268
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 1. – 2009
1108269
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 2. – 2009
1108270
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 3. – 2009
1108271
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 4. – 2009
1108272
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 5. – 2009
1108273
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 6. – 2009
1108274
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 7. – 2009
1108275
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 8. – 2009
1108276
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 9. – 2009
1108277
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 10. – 2009
1108278
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 11. – 2009
1108279
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2009
1108280
  Котляренко О.П. Право військовослужбовців на додаткові відпустки: міф чи реальність // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 268-273. – ISBN 978-617-7364-24-4
1108281
  Заєць О.В. Право вільного використання об"єктів авторського права за цивільним законодавством України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Заєць О.В.; Зяєць О.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ, 2009. – 198л. + Додаток : л.173-176. – Бібліогр. : л.177-198
1108282
  Заєць О.В. Право вільного використання об"єктів авторського права за цивільним законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.03 - цивіл. право та цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Заєць О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
1108283
  Горобець В.М. Право вільної елекції полковника Війська Запорізького: козацькі традиції у випробуванні імперськими новаціями // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 70-91. – ISSN 0130-5247
1108284
  Малинкович М.В. Право владения несобственника : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Малинкович М.В.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 18л.
1108285
  Яворівський В.О. Право власного імені : нариси / В.О. Яворівський. – Київ, 1985. – 199 с.
1108286
  Харченко Г.Г. Право власності в різних правових системах // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-48
1108287
   Право власності в споживчій кооперації України. – К., 1996. – 207с.
1108288
   Право власності в Україні : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 816с. – ISBN 966-7784-15-0
1108289
  Головко Л.О. Право власності в Україні радянського періоду (1917-1992 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 58-62.
1108290
  Книш З.І. Право власності внутрішньо переміщених осіб як категоріальне визначення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 218-225. – ISSN 2524-0323
1108291
  Семчик В.І. Право власності за Конституцією України / В.І. Семчик. – К,, 1997. – 36с.
1108292
  Чуєва О. Право власності залишається за продавцем. Який договір слід укладати? // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (114), грудень 2020 р. – С. 118-124
1108293
  Шевченко О.В. Право власності на архівний документ фізичних осіб // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 10-13.
1108294
  Ісаєв А. Право власності на гроші // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 119-134. – ISSN 1026-9932
1108295
  Гусарев С.В. Право власності на земельні ділянки багаквартирних жилих будинків // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-117
1108296
  Бондарчук Н.В. Право власності на землі авіаційного транспорту України та користування ними // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 421-427. – ISSN 1563-3349
1108297
  Семчик В.І. Право власності на землю в контексті перспективи вступу України до Європейського Союзу // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 380-394. – ISBN 978-617-7021-00-0
1108298
  Захарченко П.П. Право власності на землю в Україні (середини ХІХ – першої чверті ХХ століть) у фокусі російської дореволюційної історіографії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 191-198.
1108299
  Мурашин О. Право власності на землю в Україні: погляд в минуле : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1108300
  Мурашин О. Право власності на землю в Україні: погляд в минуле : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1108301
  Захарченко П.П. Право власності на землю в Україні: правове забезпечення та особливості реалізації (середина XIX - початок XX ст.) : монографія / Петро Захарченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2010. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 271-327. – ISBN 978-966-326-396-0
1108302
  Мельничук Н. Право власності на землю за Австрійським Цивільним кодексом 1811 р. та його реалізація у Галичині // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 179-188. – ISSN 1026-9932
1108303
  Троцька М.В. Право власності на землю об"єднаних територіальних громад // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 85-88. – ISBN 978-966-916-708-8
1108304
   Право власності на землю та його захист : Збірник нормативних актів. – Київ : Атіка, 2002. – 448с. – ISBN 966-8074-07-6
1108305
  Носік В.В. Право власності на землю Українського народу : Монографія / В.В. Носік. – Киев : Юрінком, 2006. – 544с. – ISBN 966-667-224-3
1108306
  Кулинич П. Право власності на землю як елемент конституційного ладу України // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 12-18
1108307
  Кулинич П. Право власності на землю: нові підходи до визначення змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 22-29. – ISSN 0132-1331
1108308
  Шершун С. Право власності на ліс // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 75-79. – ISSN 0132-1331
1108309
  Шимон С.І. Право власності на майнові права: замітки до наукової дискусії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 304-309. – ISSN 1563-3349
1108310
  Сліпченко С. Право власності на об"єкти незавершеного будівництва // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 51-57
1108311
  Отрош І.М. Право власності на об"єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Отрош Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Отрош Інна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1108312
  Отрош І.М. Право власності на об"єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Отрош Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Отрош Інна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 168 л. – Бібліогр.: л. 144-168
1108313
  Нечипорук Л.Д. Право власності на об"єкти тваринного світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 442-447. – ISSN 1563-3349
1108314
  Каракаш І.І. Право власності на природні об"єкти та їх ресурси в Україні : монографія / І.І. Каракаш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 436, [2] с. – Бібліогр.: с. 403-435 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-302-0
1108315
  Заєць О.І. Право власності на природні ресурси та комплекси: вітчизняні та зарубіжні юридичні доктрини // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 582-585. – ISBN 966-660-151-6
1108316
  Лозко А. Право власності на результат творчої інтелектуальної діяльності в мережі Інтернет: проблеми та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 38-39


  "... Чи є сайт об"єктом інтелектуальної власності і як захистити свої права ".
1108317
  Каракаш І.І. Право власності на ресурсові складові фондів природних об"єктів // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 173-182. – ISSN 2307-3427
1108318
  Лугина О. Право власності на рослинність на земельних ділянках, межі яких не визначені в натурі (на місцевості) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 91-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1108319
  Савич С. Право власності на спільне майно багатоквартирного будинку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 130-136.
1108320
  Васильєва В. Право власності у посередницькому зобов"язанні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 111-113. – ISSN 0132-1331
1108321
  Кравченко С.С. Право власності учасників товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 209-213.
1108322
  Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.68-73. – ISSN 0132-1331
1108323
  Фединяк Г. Право власності юридичних і фізичних осіб, їх об"єднань (з огляду на проблеми теорії та практики міжнародного приватного права) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 110-118. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1108324
  Коваленко Ю. Право власності як інституційна складова фінансового сектора України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню права власності як складової інституційного середовища фінансового сектора. Визначено основні недоліки у проведенні приватизації в Україні та їх вплив на формування цього сектора економіки. Запропоновано механізм включення ...
1108325
  Донченко О.П. Право власності як форма реалізації свободи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 30-35. – (Правознавство ; Вип. 365)
1108326
   Право власності: європейський досвід та українські реалії // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 11 (183). – С. 13-16
1108327
   Право власності: проблеми забезпечення, реалізації та захисту : Тези доповідей та наук. повідомлень учасників наук.семінару молодих вчених м. Харків, 14-15 вересня 2001 р. – Харків, 2001. – 106с.
1108328
  Заіка Ю.О. Право властності. Спадкове право. : Навч. посібник / Ю.О. Заіка, В.М. Співак. – Київ : Наукова думка, 2000. – 152с. – ISBN 966-00-0617-9
1108329
  Сандровский К.К. Право внешних сношений / К.К. Сандровский. – Киев, 1974. – 79 с.
1108330
  Сандровский К.К. Право внешних сношений / К.К. Сандровский. – Киев, 1977. – 99 с.
1108331
  Сандровский К.К. Право внешних сношений : Учебникдля студ. по спец. "Международное право" / К.К. Сандровский. – Киев : Вища школа, 1986. – 328 с.
1108332
  Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза = European union internal Market law : Учебное пособие / Гарет Дейвис; Пер. с англ. М.Ю.Зарицкой. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 424с. – (Европейское право). – ISBN 966-311-013-9


  Для студентов, руководителей предприятий, предпринимателей
1108333
  Бородін І. Право воєнної сфери України як галузь права / І. Бородін, С. Пасіка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 158-163. – ISSN 1026-9932
1108334
  Новікова Л. Право володіння територією "Бессарабії" у ХІХ ст. - на початку ХХ ст.: складне переплетіння аргументів зацікавлених сторін в умовах регіону-фронтиру // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 12. – C. 78-100. – ISSN 2519-2523
1108335
  Харченко Г. Право володіння чужим майном в системі цивільного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 43-46. – ISSN 0132-1331
1108336
  Ільків О.В. Право володіння як юридична категорія // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 15-21. – ISSN 2308-9636
1108337
  Зенкин И.В. Право всемирной торговой организации : учеб. пособие / И.В. Зенкин ; [Информ. центр по праву ВТО]. – Москва : Международные отношения, 2003. – 241, [4] с. – ISBN 5-7133-1166-X
1108338
  Вовк Ю.А. Право вторичного пользования землями колхозов : Автореф... канд. юридич.наук: / Вовк Ю.А.; Моск. юридич. ин-т. – Харьков, 1953. – 16 с.
1108339
  Колесников М.С. Право выбора : повесть / М.С. Колесников. – Москва : Профиздат, 1971. – 207с.
1108340
  Колесников М.С. Право выбора / М.С. Колесников. – Москва, 1974. – 480с.
1108341
  Тихолоз С. Право говорити вголос
1108342
  Лукаш Т. Право голосу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 154-167
1108343
  Москалюк Н. Право господарського відання в системі речових суб"єктивних цивільних прав // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 299-304. – ISSN 2524-0129
1108344
  Щербина В. Право господарського відання і право оперативного управління: поняття, зміст та сфера застосування в Україні // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 13-30. – ISSN 1026-9932
1108345
  Таш"ян Р. Право господарського відання майном у законодавстві України, Російської Федерації та Республіки Білорусь:порівняльний аспект // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 36-38.
1108346
  Читра Гамини Илангакоон Право государства на участие в международных договорах и международно-правовое признание : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Читра Гамини Илангакоон; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 232л.
1108347
  Читра Г.И. Право государства на участие в международных договорах и международноправовое признание : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Читра Г.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1108348
  Турубинер А.М. Право государственной собственности на землю в Советском Союзе / А.М. Турубинер. – М., 1958. – 332с.
1108349
  Аксененок Г.А. Право государственной собственности на землю в СССР / Аксененок Г.А. ; под ред. Казанцева Н.Д. ; Ин-т права АН СССР. – Москва : Юргиз, 1950. – 308 с.
1108350
  Полянская Г.Н. Право государственной собственности на леса в СССР. / Г.Н. Полянская. – М., 1959. – 408с.
1108351
  Карасс А.В. Право государственной социалистической собственности / А.В. Карасс. – Москва, 1954. – 280с.
1108352
  Васильев Ю.С. Право государственной социалистической собственности / Ю.С. Васильев. – Москва, 1984. – 76с.
1108353
  Мельников Е.А. Право Государственной Социалистической собственности / Е.А. Мельников. – Куйбышев, 1976. – 70с.
1108354
  Корнеев С.М. Право государственной социалистической собственности в СССР / С.М. Корнеев. – Москва, 1964. – 268с.
1108355
  Васильев Ю.С. Право государственной социалистической собственности и экономические отношения / Ю.С. Васильев. – Москва, 1985. – 91с.
1108356
  Мушкин А.Е. Право граждан на жилище / А.Е. Мушкин. – Л., 1982. – 159с.
1108357
  Никитина М.И. Право граждан на жилой дом и подсобное хозяйство / М.И. Никитина, В.В. Петров. – Казань, 1967. – 104с.
1108358
  Тишкевич Иван Станиславович Право граждан на задержание преступника / Тишкевич Иван Станиславович. – Минск : Изд-во БГУ, 1974. – 112с.
1108359
  Баулин Ю.В. Право граждан на задержание прступника / Баулин Ю.В. ; Харик. гос. ун-т. – Харьков : Вища школа, 1986. – 156, [1] с. – Библиогр.: с. 150-156 (145 назв.)
1108360
  Михайлов М.П. Право граждан на необходимую оборону / М.П. Михайлов. – Москва, 1962. – 29с.
1108361
  Берестовой Н.П. Право граждан на необходимую оборону / Н.П. Берестовой. – Л, 1986. – 13с.
1108362
  Козак В.Н. Право граждан на необходимую оборону. / В.Н. Козак. – Саратов, 1972. – 162с.
1108363
  Лыскова Е.И. Право граждан на обращение в суд и юридические методы его защиты // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 109-115. – ISSN 0132-0769
1108364
  Агение Г. Право граждан на социальное обеспечение // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 9. – С. 54-55. – ISSN 1810-3081
1108365
  Ле Б.В. Право граждан СРВ на жалобу и аппеляцию -- форма проявления социалистической демократии : Автореф... канд .юр.наук: 12.00.01 / Ле Б. В.; МНО АзССР, АзГУ. – Баку, 1989. – 19л.
1108366
  Богданов Е.В. Право граждан СССР на жиилще / Е.В. Богданов. – Гродно, 1983. – 92с.
1108367
  Красненко А.Л. Право граждан СССР на материальное обеспечение в свете новейшего законодательства / А.Л. Красненко. – Калинин, 1982. – 40с.
1108368
  Келемен М.І. Право громадськості на участь у процесі прийняття екологічно значущих рішень // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 175-185. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1108369
  Яременко Т.Ф. Право громадян брати участь в управлінні державними справами: поняття та характерні ознаки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 58-60. – Бібліогр.: 19 назв
1108370
  Боровська І. Право громадян на безпечне для життя і здоров"я довкілля як цивільне особисте немайнове право: історія виникнення. становлення та розвитку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.44-49
1108371
  Власенко Ю.Л. Право громадян на екологічно безпечне довкілля: міжнародно-правовий аспект // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 188-190
1108372
  Андрейцев А. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.8-11. – ISSN 0132-1331
1108373
  Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-108. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми спеціально-юридичних гарантій захисту права громадян на внутрішню та зовнішню екологічну безпеку, їх ефективність та перспективи законодавчого забезпечення в сучасних умовах. Issues of special legal guarantees of protection of ...
1108374
  Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-152. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми спеціально-юридичних гарантій захисту права громадян на внутрішню та зовнішню екологічну безпеку, їх ефективність та перспективи законодавчого забезпечення в сучасних умовах.
1108375
  Луць В. Право громадян на екологічну інформацію та його захист відповідно до норм України та ЄС / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 62-66.
1108376
  Фріс П.Л. Право громадян на зброю "pro et contra" // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 77-84
1108377
  Янюк Н. Право громадян на звернення до органів влади: форми його реалізації // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 85-90.
1108378
  Костюк Ю.В. Право громадян на звернення про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 153-155. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Зроблено аналіз правової природи суб"єктивного права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на екологічну безпеку. Наводиться визначення гарантій його реалізації. Розглядаються практичні аспекти права громадян на відшкодування ...
1108379
  Коломієць О. Право громадян на здійснення підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.28-30
1108380
  Кулик О.Г. Право громадян на інформацію про стан злочинності та шляхи його забезпечення // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 24-28. – ISBN 978-617-7364-24-4
1108381
  Романюк Р. Право громадян на мирні збирання як гарантія реалізації інших конституційних прав і свобод людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 99-112. – ISSN 2310-6158
1108382
  Сурков В.В. Право громадян на обмін жилих приміщень / В.В. Сурков. – Київ, 1973. – 150с.
1108383
  Бебель О. Право громадян на особисту свободу, або погляд на окремі питання застосування Конституції України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-44
1108384
  Бутрин-Бока Право громадян на охорону здоров"я / Бутрин-Бока, М. Іванчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 99-105. – ISSN 2524-0129
1108385
  Параниця С.П. Право громадян на самозахист життя і здоров"я від протиправних посягань // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 106-111. – ISBN 978-617-7096-88-6
1108386
  Чернега Р.Т. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні України: стан та шляхи вдосконалення : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.02 / Чернега Р.Т.; Ін-т законодавства ВРУ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1108387
  Сінкевич О. Право громадян на участь у місцевому самоврядувння в Україні // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 61-63
1108388
  Ярмол Л. Право громадян України на альтернативну (невійськову) службу - невід"ємний елемент свободи віровизнання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.31-35. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1108389
  Трунова Г.А. Право громадян України, які працюють за кордоном, на захист у системі соціального страхування на випадок безробіття // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 117-123. – ISSN 2311-4894
1108390
  Кулинич П. Право громадянина на безоплатну приватизацію землі: чи можна його реалізувати двома ділянками? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1108391
  Строган А.Ю. Право громадянина на свободу слова та думки в національних та міжнародних нормативно-правових актах: порівняльний аналіз : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 91-93. – Бібліогр.: 6 назв
1108392
  Радченко О. Право грошового обігу як підгалузь фінансового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 205-210. – ISSN 2663-5313
1108393
  Давыдов Р.К. Право депутататского запроса / Р.К. Давыдов. – К, 1981. – 140с.
1108394
  Набухотний В. Право держав на амністію за міжнародні злочини // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 112-115
1108395
  Вавілова Н.В. Право держав на застосування сили в міжнародних відносинах / Н.В. Вавілова, І.М. Сівоха, В.В. Леонов // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 18-23. – ISSN 2304-2699
1108396
  Ржевська Валентина Сергіївна Право держави на самооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.11. / Ржевська Валентина Сергіївна; КНУТШ; Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 211 л. – Бібліогр.: л. 190-211
1108397
  Ржевська Валентина Сергіївна Право держави на самооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ржевська В.С.; КНУТШ. Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
1108398
  Ржевська В.С. Право держави на самооборону і міжнародна безпека / В.С. Ржевська; КНУТШ. – Київ : Промені, 2005. – 256с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 966-96386-4-X
1108399
  Пересунько С.І. Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні : Дис... Канд. юрид. наук: 12.00.03 / Пересунько С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 197л. – Бібліогр.:л.164-197
1108400
  Пересунько Сергій Іванович Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Пересунько Сергій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16с.
1108401
   Право детей с ограниченными возможностями на образование: подход к инклюзивному образованию, основанный на соблюдении прав человека : позиционный документ / ЮНИСЕФ. – Geneva : ЮНИСЕФ, 2012. – 119 p. : ил. – (Объединимся ради детей)
1108402
  Гольцберг К. Право дитини на гру. Іграшки мусять задовольняти потреби дитини і в деструктивних діях, і у творчих // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 13


  "Дорослі люблять із глибокодумним виглядом цитувати Антуана де Сент-Екзюпері: "Всі ми родом з дитинства", - коли намагаються довести, що пам"ятають про своє дитинство й розуміють важливість тих речей, які необхідні дитині. Але дитинство - це не ...
1108403
  Романенко І. Право дитини на інформацію про її біологічних батьків // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 233-235. – ISBN 978-617-7069-28-6
1108404
  Опольська Н. Право дитини на людську гідність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 11-13
1108405
  Резнік Г. Право дитини на освіту в міжнародних актах та законодавстві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.72-77
1108406
  Негода О.А. Право дитини на проживання в сім"ї: сутність, реалізація, захист // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 328-333. – ISSN 1563-3349
1108407
  Лисенко Х. Право дитини, позбавленої батьківського піклування, на особливий захист і допомогу держави: міжнародно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1108408
  Резнік Г. Право дітей з обмеженими можливостями здоров"я на освіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 75-80
1108409
  Івченко І.О. Право дітей з обмеженими можливостями на державну соціальну допомогу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 319-324. – ISSN 1563-3349
1108410
  Кулинич П.Ф. Право добросусідства за земельним законодавством України // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 25-34
1108411
  Жигалкин И. Право доверительной собственности (к вопросу об ограничении и переходе права собственности) // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.46-49
1108412
  Гончарук А.А. Право довірчої власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 2 (148). – С. 97-101
1108413
  Харченко Г. Право довірчої власності в системі відносин власності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 33-35. – ISSN 0132-1331
1108414
  Коваленко Т. Право довірчої власності на земельні ділянки: особливості набуття, реалізації та припинення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 52-56
1108415
  Кіріяк О.В. Право довірчої власності: інтеграція зобов"язальних і пропрієтарних елементів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 84-93. – ISSN 2707-6849
1108416
  Рущак В. Право довічного успадкуваного володіння землею: бути чи не бути? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 10-11
1108417
   Право довкілля (екологічне право) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2010. – 400, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-451-2
1108418
  Гетьман А.П. Право доступу до суду в контексті Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод / А.П. Гетьман, О.М. Толочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 68-70. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється зміст права людини на доступ до суду та його розуміння Європейським Судом з прав людини, наведено випадки порушення цього права діями держав - учасників Ради Європи, а також сформульовані пропозиції з удосконалення законодавства України, ...
1108419
   Право Европейского Союза : в вопросах и ответах : учеб. пособие / С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков, П.А. Калиниченко, Е.А. Чегринец, О.В. и др. Ефремкина; [С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков, П.А. Калиниченко и др.] ; отв. ред. С.Ю. Кашкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. – Москва : Проспект, 2005. – 298, [2] с. – Библиогр.: с. 292 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-98032-771-1
1108420
   Право Европейского Союза : учебник для студ. высших учеб. заведений / [Кашкин С.Ю. и др.] ; под ред. С.Ю. Кашкина ; Кафедра Жана Моне (Европейский Союз). – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 1119 с. – Библиогр.: с. 1112-1119. – (Магистр). – ISBN 978-5-9916-1329-3


  Учебник подготовлен коллективом кафедры права Европейского Союза МГЮА. В нем учтены изменения, внесенные в учредительные документы Европейского Союза после выхода в свет второго издания учебника, включая Лиссабонский договор 2
1108421
  Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки : Навчальний та науково-практичний посібник / В.І. Андрейцев; КНУТШ. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 332с. – 34Андр Шифр дубл. – ISBN 966-7767-52-3
1108422
  Андрейцев В. Право екологічної безпеки: проблеми формування об"єктного стану // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 10. – С.9-12. – ISSN 0132-1331


  Конституційний Суд України
1108423
  Барікова А.А. Право електронних комунікацій на новітньому історичному етапі інституціоналізації адміністративного права // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 19-23. – ISBN 978-617-7293-17-9
1108424
  Грязин И.Н. Право есть миф // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 72-95. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1108425
  Дэйвис К. Право Європейского Союза / Кэрен Дэйвис; Пер. с англ. Т.А. Черной. – Пер. со 2-го англ. изд. – Київ : Знання, 2005. – 406 с. – (Европейское право). – ISBN 966-346-038-5
1108426
  Кондратенко Ю. Право Європейського Союзу - особлива модель регулювання міждержавних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
1108427
  Дахно І.І. Право Європейського союзу : навч. посібник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 415, [1] с. – ISBN 978-611-01-0897-3


  У пр. № 1713881 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка подарунок від к.ю.н., доц. Алієвой-Барановськой В.М. Підпис. 17.10.17.
1108428
  Татам Алан Право Європейського Союзу : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Татам Алан; За ред. В.І.Муравйова. – Київ, Будапешт : Абрис, Colpi/OSI, 1998. – 424с. – ISBN 9665310593
1108429
  Мінка П.Я. Право Європейського Союзу : підручник / Мінка П.Я., Торохтій Ю.З., Хрідочкін А.В. ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – 531, [1] с. – Бібліогр.: с. 529-531. – ISBN 978-966-8676-67-3
1108430
   Право Європейського Союзу : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Бондар Л.О., Брєдова Г.В., Вакуленко А.О. та ін. ; за ред. Р.А. Петрова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – 3-тє вид.,змін. і допов.(відповід. до положень Лісабон.Договору). – Київ : Істина, 2010. – 371, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 350-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-35-1
1108431
   Право Європейського Союзу : навчальний посібник / Бесчастний В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2010. – 366 c. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-532-6
1108432
   Право Європейського Союзу / Муравйов В.І. [та ін.] ; за ред. В.І. Муравйова ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 701, [3] с. – Бібліогр.: с. 520-526. – ISBN 978-966-667-472-5
1108433
   Право Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бесчастний В.М. та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 368 c. – Бібліогр.: с. 356-366. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-942-3
1108434
   Право Європейського Союзу : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Бондар Л.О. та ін.] ; за ред.: Ж. Моне, Р.А. Петрова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – 4-те вид., змін. і допов. – Київ : Істина, 2011. – 376 с. – У відомостях про вид. також: відповідно до положень Лісабонського Договору. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 350-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-35-1
1108435
  Аракелян М.Р. Право Європейського Союзу : підручник : з урахуванням змін, внесених Лісабонським договором 2007 р. / М.Р. Аракелян, М.Д. Василенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2012. – 386, [4] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-438-597-5
1108436
   Право Європейського Союзу : підручник для студентів ВНЗ / [Аверочкіна Т.В. та ін.] ; за ред. О.К. Вишнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2013. – 869, [15] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 758-870 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-632-3
1108437
   Право Європейського Союзу : підручник / [Л.О. Бондар та ін.] ; за ред. Р.А. Петрова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Вид. 9-те, змін. і допов. – Харків : Право, 2019. – 440, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 407-432 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-748-7
1108438
  Опанасюк Н. Право Європейського Союзу і національне туристичне законодавство // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 33-43


  У статті аналізується можливість, необхідність та перспективи гармонізації вітчизняного туристичного законодавства з нормами права Європейського Союзу, зокрема директив. Автор обгрунтовує важливість виважених підходів (з урахуванням національних ...
1108439
  Муравйов В.І. Право Європейського Союзу та його система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано характерні особливості права Європейського Союзу, які відрізняють його як від міжнародного права, так і від національного права. Спеціальна увага приділена розгляду юридичної природи права Європейського Союзу. The article is devoted to ...
1108440
  Петров Є.В. Право Європейського Союзу як джерело адміністративно-господарського права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 44-50. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню питання про можливість зарахування до джерел адміністративно-господарського права правових актів Європейського Союзу. Розглянуто систему правових актів ЄС та наведено перелік актів, що становлять джерельну базу вітчизняного ...
1108441
  Опришко В.Ф. Право Європейського Союзу. Загальна частина : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.Ф. Опришко, А.В. Омельченко, А.С. Фастовець ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ; керівник авт. кол. та відп. ред. В.Ф. Опришко. – Київ, 2002. – 462 с. – ISBN 966-7024-46-6
1108442
  Дахно І.І. Право Європейського Союзу: англо-українсько-російський глосарій / І.І. Дахно. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 234с. – ISBN 978-966-364-542-1


  Висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі як наважливішої складової міжнародної економіки. Для студентів вузів
1108443
  Стахєєва-Боговик Право ЄС у сфері транскордонної неспроможності: ключові зміни // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 118-124
1108444
  Куфтирев П.В. Право ЄС: основні принципи / П.В. Куфтирев, О.І. Верник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблематика розвитку та становлення основних принципів права ЄС. Досліджується теоретичний та практичний аспект даної проблеми. There are being analized the problems of the development and establishment of the EC Law. The author ...
1108445
  Толкунова В.Н. Право женщин на труд в СССР / В.Н. Толкунова. – Москва, 1980. – 199 с.
1108446
  Львова О.Л. Право живе та дієве (про ціннісні орієнтації права) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-17.
1108447
  Лоцманенко Ю.В. Право жити / Ю.В. Лоцманенко. – Київ, 1967. – 82с.
1108448
  Бадзьо Ю. Право жити : Україна в складі СРСР, людина в системі тоталітарного соціалізму / Ю. Бадзьо. – Київ : Таксон, 1996. – 400 с. – ISBN 9667128016
1108449
  Байтала О. Право жінки на аборт в аспекті реалізації права на життя: конституційно-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 123-124
1108450
  Попович В М. Право з погляду філософа // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.10-12. – ISBN 966-568-656-9
1108451
  Костяшкін Іван Олександрович Право загального землекористування громадян : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Костяшкін І.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1108452
  Костяшкін Іван Олександрович Право загального землекористування громадян : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Костяшкін І.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 185л. + Додатки: л.182-185. – Бібліогр.: л.164-181
1108453
  Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян як правовий інститут // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.83-89
1108454
  Гончаренко В. Право законодавчих органів УСРР на конституційні протести і його реалізація у 1920-ті роки // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 108-117. – ISSN 1993-0909
1108455
  Бахрах Демьян Николаевич Право запроса депутатов в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Бахрах Демьян Николаевич; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 19л.
1108456
  Бахрах Д.Н. Право запроса депутатов местных Советов / Бахрах Д.Н. – Москва : Госюриздат, 1960. – 51 с.
1108457
  Основин В.С. Право запроса депутатов местных Советов. / В.С. Основин. – М., 1957. – 29с.
1108458
  Митилино М.И. Право застройки : опыт цивилистического исследования института / М.И. Митилино. – Киев : ТИп. насл. Т.Г. Мейнандера, 1914
1108459
  Канторович Я.А. Право застройки / Я.А. Канторович. – Москва, 1924. – 39 с.
1108460
  Вольман И.С. Право застройки / И.С. Вольман. – Москва, 1926. – 167с.
1108461
  Мовчановский Б.Ф. Право застройки / Б.Ф. Мовчановский. – М, 1929. – 200с.
1108462
  Журавська З. Право засудженого на ізольоване тримання у місцях позбавлення волі як один із заходів забезпечення безпеки // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 90-94. – ISSN 2409-4544
1108463
  Ковальчук С.О. Право захисника заявляти клопотання та його реалізація в стадії попереднього розгляду справи суддею // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 39-42.
1108464
  Остапенко О.І. Право захисту на стадії порушення справи про військові адміністративні правопорушення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 143-149. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1108465
  Остапенко О.І. Право захисту на стадії порушення справи про військові адміністративні правопорушення
1108466
  Совгиря О.В. Право збиратися мирно, без зброї й проводити збори, мітинги, походи і демонстрації: проблеми теоретичного закріплення та реалізації // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 169-171
1108467
  Дешко Л. Право звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ чи організацій у контексті генезису національної системи конституційного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 99-104
1108468
  Костенко Л. Право звичаїв // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 91-97.
1108469
  Погрібний С.О. Право земельного сервіруту за українським земельним законодавством // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 34-42
1108470
  Федорович В. Право земельного сервітуту за законодавством України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 318-324. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1108471
  Мірошниченко А.М. Право землекористування // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-44.
1108472
  Миронець І.М. Право землекористування колгоспу / І.М. Миронець. – Київ, 1974. – 80 с.
1108473
  Фомина Л.П. Право землепользования в европейских социалистических странанх / Л.П. Фомина. – Москва, 1975. – 184с.
1108474
   Право землепользования в СССР и его виды. – Москва, 1964. – 548с.
1108475
  Краснов Н.И. Право землепользования граждан / Н.И. Краснов. – Москва, 1973. – 88с.
1108476
  Степаненко М.Ф. Право землепользования граждан. / М.Ф. Степаненко, В.И. Чувичко. – Минск, 1984. – 127с.
1108477
  Машанов П.В. Право землепользования колхозов : Автореф... кандид. юридич.наук: / Машанов П.В.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1952. – 15 с.
1108478
  Коваленко Е.И. Право землепользования колхозов / Е.И. Коваленко. – Пермь, 1970. – 219с.
1108479
  Шингель А.А. Право землепользования колхозов и совхозов / А.А. Шингель. – Минск, 1980. – 95 с.
1108480
  Ясинская Г.Ф. Право землепользования рабочих и служащих, проживающих в сельских населенных пунктах Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.714 / Ясинская Г.Ф. ; Харьк. юридический ин-т. – Харків, 1971. – 21 с.
1108481
  Ясинская Г.Ф. Право землепользования рабочих и служащих, проживающих в сельской местности / Г.Ф. Ясинская. – Москва, 1973. – 111с.
1108482
  Аксененок Г.А. Право землепользования совхозов, МТС и подсобных хозяйств / Г.А. Аксененок. – Москва, 1953. – 144с.
1108483
  Осипчук Н. Право знати право // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 139). – С. 9


  У якому виші готують найкращих юристів. Найкращі результати у випускників таких ВНЗ, як Національний університет "КМУ" - 470, 5 бала; КНУ ім. Т.Шевченка - 448, 4 бала; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка - 448, 4 бала....
1108484
   Право зовнішніх зносин : Дипломатичне право. Дипломатичне право міжнародних організацій. Право спеціальних місій. Консульське право. – Київ : Промені, 2003. – 784с. – (Міжнародне право в документах). – ISBN 966-96386-0-7
1108485
  Гулієв А.Д. Право зовнішніх зносин : підручник для студентів ВНЗ / А.Д. Гулієв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2012. – 486, [2] с. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-598-735-2
1108486
  Алієва-Барановська Право зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник-довідник / В.М. Алієва-Барановська, Г.В. Бабіч, І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 423, [1] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр.: с. 246-354 та в додатках. – ISBN 978-611-01-0479-1


  У пр. №1702109 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к.ю.н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис.
1108487
  Вишняков В.Г. Право и автоматизированные системы управления / В.Г. Вишняков. – Москва, 1976. – 64с.
1108488
  Ткачевский Ю.М. Право и алкоголизм / Ю.М. Ткачевский. – М., 1987. – 158с.
1108489
   Право и борьба идей в современном мире : (Критика современных буржуазных концепций права) Материалы науч. конф. Москва, 24-26 дек. 1979 г. – Москва : Институт государства и права АН СССР, 1980. – 162с.
1108490
  Ткачевский Ю.М. Право и борьба с алкоголизмом / Ю.М. Ткачевский. – Москва, 1971. – 40с.
1108491
   Право и власть. – М., 1990. – 527с.
1108492
   Право и внешняя торговля. – М., 1987. – 150с.
1108493
  Бирюков Р. Право и глобализация // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 1561-4999
1108494
   Право и государственное управление регионами : межвуз. темат. сб. науч. тр. – Калинин : КГУ, 1986. – 151,[1] с.
1108495
  Литвинова Г.И. Право и демографические процессы в СССР / Г.И. Литвинова. – Москва, 1981. – 200 с.
1108496
   Право и демократия : Межвузовский сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 6. – 1994
1108497
   Право и демократия : межвузовский сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-6317-39-8
Вып. 8. – 1997
1108498
   Право и демократия : сборник научных трудов. – прил. к ж-лу "Право и экономика". – Минск : Право и экономика, 1988-
Вып. 9. – 1998
1108499
   Право и демократия : сборник научных трудов. – прил. к ж-лу "Право и экономика". – Минск : Белорусский гос. университет, 1988-
Вып. 10. – 1999
1108500
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-445-443-6
Вып. 11. – 2001
1108501
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-445-956-Х. – ISSN 0202-6342
Вып. 14. – 2003
1108502
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-307-1. – ISSN 0202-6342
Вып. 15. – 2004
1108503
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
Вып. 16. – 2005
1108504
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
Вып. 17. – 2006
1108505
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
Вып. 18. – 2007
1108506
   Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-485-978-1. – ISSN 0202-6342
Вып. 19. – 2008
1108507
   Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
Вып. 20. – 2009
1108508
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-494-3. – ISSN 0202-6342
Вып. 22. – 2011. – Резюме рос., белор., англ. мовами
1108509
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-627-5. – ISSN 0202-6342
Вып. 23. – 2012. – Резюме рос., белор., англ. мовами
1108510
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 24. – 2013. – Резюме рос., белорус., англ.
1108511
   Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 25. – 2014. – Резюме рос., белорус., англ.
1108512
   Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 26. – 2015. – Резюме рос., белорус., англ.
1108513
   Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 27. – 2016. – Резюме рос., белорус., англ.
1108514
  Притыка Д.Н. Право и договорные обязательства / Д.Н. Притыка. – К., 1985. – 48с.
1108515
  Субочев В.В. Право и его роль в обеспечении диалектического единства личных, общественных и государственных интересов // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.4-12
1108516
  Сэнт Право и жизнь / Сэнт, Роз Ж. - // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.56-70. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Рождение, жизнь и смерть в гражданском кодексе Франции
1108517
  Фомин А.И. Право и закон // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.24-30
1108518
  Нерсесянц В.С. Право и закон: Из истории правовых учений / В.С. Нерсесянц. – Москва : Наука, 1983. – 366 с.
1108519
   Право и законность. – М., 1987. – 358с.
1108520
  Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма / Н.Г.Александров. – Москва : Юрид. лит., 1961. – 271 с.
1108521
  Мелехина В.Н. Право и заработная плата / В.Н. Мелехина, Н.Н. Лукин. – Кишинев, 1982. – 235с.
1108522
   Право и защита семьи государством. – М., 1987. – 182с.
1108523
  Наменгенов К.Н. Право и изобретательство / К.Н. Наменгенов. – Алма-Ата, 1988. – 77с.
1108524
  Дидикин А. Право и инновации. Новеллы и противоречия правовой модели инновационного центра "Сколково" / А. Дидикин, С. Кружкова // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 11 (1618). – С. 25-34. – ISSN 0869-44435


  В последние годы в российском научном и экспертном сообществе не вызывает сомнений утверждение, будто достижения фундаментальной и прикладной науки должны стать одним из основных инструментов проведения взвешенной и эффективной государственной ...
1108525
   Право и информатика. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 144с.
1108526
  Сигалов К.Е. Право и история: методологические функции исторической науки // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 22-26. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается значимость исторической методологии как инструментария и способа познания закономерностей науки истории государства и права. Исследуется специфика исторического знания, проблемы понятийного аппарата, возможности использования ...
1108527
   Право и коммунизм. – Москва, 1965. – 208с.
1108528
  Явич Л.С. Право и коммунизм. / Л.С. Явич. – Москва, 1962. – 101с.
1108529
  Дулов А.В. Право и коммунистическое воспитание. Новые задачи - новые средства / А.В. Дулов. – Минск, 1987. – 37с.
1108530
  Орзих М.Ф. Право и личность : вопросы теории правового воздействия на личность социалистического общества / М.Ф. Орзих. – Киев; Одесса : Вища школа, 1978. – 143 с.
1108531
  Попов В.К. Право и материальные интересы в межхозяйственной кооперации. / В.К. Попов. – Х, 1983. – 169с.
1108532
  Беляева З.С. Право и межхозяйственная кооперация / З.С. Беляева. – Москва, 1980. – 232с.
1108533
  Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. / В.П. Казимирчук. – Москва, 1965. – 204с.
1108534
   Право и мир в международных отношениях : сборник статей сост. под ред. проф. гр. Л.А. Комаровского и П.М. Богаевского. – Москва : Изд. кн. маг. "Книжное дело", 1899. – XII, 545 с.


  Ред.: Комаровский, Леонид Алексеевич (1846-1912) Богаевский, Петр Михайлович (1866-1929)
1108535
  Федоров Г.К. Право и молодежь / Г.К. Федоров. – Кишинев, 1988. – 215с.
1108536
  Макогон В.Д. Право и мораль в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Макогон В.Д. ; АН УССР , Ин-т филос. и сект. гос. и права. – Киев, 1967. – 20 с.
1108537
  Вишняков В.Г. Право и научная организация управленческого труда / В.Г. Вишняков. – Москва, 1968. – 47с.
1108538
  Хецуриани Д.Г. Право и научно-технический прогресс / Хецуриани Д.Г. – Тбилиси, 1988. – 81 с.
1108539
  Рассудовский В.А. Право и научно-техническое творчество. / В.А. Рассудовский. – Москва, 1975. – 62с.
1108540
  Алексеев С.С. Право и наша жизнь / С.С. Алексеев. – Москва, 1978. – 222с.
1108541
  Карева М.П. Право и нравственность в социалистическом обществе / М.П. Карева. – М, 1951. – 184с.
1108542
  Нижечек В.И. Право и нравственность в социалистическом обществе / В.И. Нижечек. – Иркутск, 1973. – 92с.
1108543
  Якуба Е.А. Право и нравственность как регуляторы общественных отношений при социализме / Е.А. Якуба. – Х., 1970. – 208с.
1108544
  Алиев Д.А. Право и нравственность как регуляторы поведения личности в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алиев Д. А.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 21л.
1108545
  Явич Л.С. Право и общественные отношения. / Л.С. Явич. – Москва, 1971. – 152с.
1108546
   Право и общественный прогресс в социалистическом обществе. – Киев, 1988. – 351с.
1108547
  Забигайло В.К. Право и общество / В.К. Забигайло ; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1981. – 213, [2] с.
1108548
  Бусурин С.В. Право и ответственность / С.В. Бусурин, Т.Г. Бушина // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.20-32
1108549
   Право и охрана природы. – Москва, 1979. – 159с.
1108550
  Алексеев С.С. Право и перестройка / С.С. Алексеев. – Москва, 1987. – 176с.
1108551
  Кудрявцев В.Н. Право и поведение. / В.Н. Кудрявцев. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 191с.
1108552
   Право и повышение активности рабочих и служащих. – Минск, 1983. – 159с.
1108553
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 7. – 2002
1108554
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 8. – 2002
1108555
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 9. – 2002
1108556
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 10. – 2002
1108557
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 11. – 2002
1108558
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 12. – 2002
1108559
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 1. – 2003
1108560
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 2. – 2003
1108561
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 3. – 2003
1108562
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 4. – 2003
1108563
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 5. – 2003
1108564
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 6. – 2003
1108565
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 7. – 2003
1108566
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 8. – 2003
1108567
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 9. – 2003
1108568
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 10. – 2003
1108569
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 11. – 2003
1108570
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 12. – 2003
1108571
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 1. – 2004
1108572
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 2. – 2004
1108573
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 3. – 2004
1108574
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 4. – 2004
1108575
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 5. – 2004
1108576
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 6. – 2004
1108577
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 7. – 2004
1108578
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 8. – 2004
1108579
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 9. – 2004
1108580
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 10. – 2004
1108581
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 11. – 2004
1108582
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 12. – 2004
1108583
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 1. – 2005
1108584
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 2. – 2005
1108585
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 3. – 2005
1108586
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 4. – 2005
1108587
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 5. – 2005
1108588
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 6. – 2005
1108589
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 7. – 2005
1108590
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 8. – 2005
1108591
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 9. – 2005
1108592
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 10. – 2005
1108593
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 11. – 2005
1108594
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 12. – 2005
1108595
  Баев В.Г. Право и политика в Веймарской республике (1919-1933 гг.) // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.196-201. – ISSN 1608-8794
1108596
  Батурин Ю.М. Право и политика в компьютерном круге : буржуаз. демократия и "электрон. диктатура" / Ю.М. Батурин ; отв. ред. Г.Х. Шахназаров ; АН СССР, Наукч. совет по пробл. зарубеж. идеол. течений, Сов. ассоц. полит. наук. – Москва : Наука, 1987. – 109, [2] с. – (Идеология в современном мире)
1108597
  Максимов И С. Право и политика в поисках балланса // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.190-196. – ISBN 966-568-656-9
1108598
   Право и политика в развивющихся странах. – М., 1990. – 165с.
1108599
   Право и политика в развивющихся странах. – М., 1991. – 184с.
1108600
  Папиртис Ю Л.В. Право и политика в развитом социалистическом обществе. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Папиртис Л.В.Ю.; МВ ССО СССР.МГУ. – М, 1977. – 19л.
1108601
  Инако Ц. Право и политика современного Китая, 1949-1975 гг. / Ц. Инако. – Москва, 1978. – 295с.
1108602
  Миронова Д. Право и политические решения: к постановке вопроса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С.16-26. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1108603
   Право и правовая идеология. – Баку, 1986. – 94с.
1108604
  Антонов М.В. Право и правовые культуры в ХIХ веке: различие и единство : (Всемирный Конгресс Международной ассоциации философии права и социальной философии) / М.В. Антонов, А.В. Поляков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 124-146. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1108605
   Право и правотворчество: вопросы теории. – М., 1982. – 128с.
1108606
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 1997
1108607
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 1997
1108608
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 1997
1108609
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 1997
1108610
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 1997
1108611
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 1997
1108612
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 1997
1108613
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 1997
1108614
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 1997
1108615
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 1997
1108616
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 1997
1108617
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 1997
1108618
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 1. – 1998
1108619
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 2. – 1998
1108620
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 3. – 1998
1108621
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 4. – 1998
1108622
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 5. – 1998
1108623
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 6. – 1998
1108624
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 7. – 1998
1108625
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 8. – 1998
1108626
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 9. – 1998
1108627
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 10. – 1998
1108628
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 11. – 1998
1108629
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 12. – 1998
1108630
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 13. – 1998
1108631
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 14. – 1998
1108632
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 15. – 1998
1108633
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 16. – 1998
1108634
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 17. – 1998
1108635
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 18. – 1998
1108636
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 19. – 1998
1108637
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 20. – 1998
1108638
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 21. – 1998
1108639
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 22. – 1998
1108640
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 23. – 1998
1108641
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 24. – 1998
1108642
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1. – 1999
1108643
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2. – 1999
1108644
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3. – 1999
1108645
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4. – 1999
1108646
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 1999
1108647
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6. – 1999
1108648
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7. – 1999
1108649
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8. – 1999
1108650
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9. – 1999
1108651
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10. – 1999
1108652
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11. – 1999
1108653
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 1999
1108654
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 1999
1108655
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 1999
1108656
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 1999
1108657
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 1999
1108658
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 1999
1108659
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 1999
1108660
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 1999
1108661
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 1999
1108662
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 1999
1108663
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 1999
1108664
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 1999
1108665
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24. – 1999
1108666
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1. – 2000
1108667
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2. – 2000
1108668
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3. – 2000
1108669
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4. – 2000
1108670
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 2000
1108671
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6. – 2000
1108672
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7. – 2000
1108673
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8. – 2000
1108674
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9. – 2000
1108675
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10. – 2000
1108676
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11. – 2000
1108677
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 2000
1108678
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 2000
1108679
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 2000
1108680
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 2000
1108681
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 2000
1108682
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 2000
1108683
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 2000
1108684
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 2000
1108685
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 2000
1108686
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 2000
1108687
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 2000
1108688
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 2000
1108689
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24. – 2000
1108690
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Кодекс законов о труде Украины. – 2001
1108691
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Трудовое право Украины. – 2001
1108692
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Система правоохранительных органов Украины. – 2001
1108693
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : Арбитражная практика. – 2001
1108694
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5 : Уголовно-процессуальное законодательство Украины. – 2001
1108695
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Об информации в Украине. – 2001
1108696
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7 : Природоохранное законодательство Украины. – 2001
1108697
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2001
1108698
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2001
1108699
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2001
1108700
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11/12 : Кодекс Украины об административных правонарушениях. – 2001
1108701
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Гражданское законодательство Украины. – 2001
1108702
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14/15 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2001
1108703
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Отчисления в специальные фонды в Украине. – 2001
1108704
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17 : О государственной службе в Украине. – 2001
1108705
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Трудовое право Украины. – 2001
1108706
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2001
1108707
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20/21 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2001
1108708
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Жилищное законодательство Украины. – 2001
1108709
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Законодательство Украины о транспорте. – 2001
1108710
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Решения госкомитета Украины по вопросам развития предпринимательства. – 2001
1108711
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : Брачно-семейное законодательство Украины. – 2001
1108712
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : О сроках хранения документов в Украине. – 2001
1108713
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Арендное право Украины. – 2001
1108714
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : О безналичных расчетах в хозяйственном обороте Украины. – 2001
1108715
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Решения Конституционного суда Украины. – 2001
1108716
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Вексельное законодательство Украины. – 2001
1108717
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Законодательство Украины о приватизации. – 2001
1108718
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Законодательство Украины о банкротстве. – 2001
1108719
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : О применении регистраторов расчетных операций в Украине. – 2001
1108720
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Природоохранное законодательство Украины. – 2001
1108721
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2001
1108722
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 36 : Малое предпринимательство в Украине. – 2001
1108723
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1/2 : Уголовный кодекс Украины. – 2002
1108724
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Бюджетный кодекс Украины. – 2002
1108725
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4/5 : Трудовое право Украины. – 2002
1108726
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Трудовое право Украины. – 2002
1108727
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7/8 : Уголовно-процессуальный кодекс Украины. – 2002
1108728
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Земельный кодекс Украины. – 2002
1108729
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10/11 : Хозяйственная практика. – 2002
1108730
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2002
1108731
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13/14 : Нотариальное законодательство Украины. – 2002
1108732
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2002
1108733
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16/17 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2002
1108734
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Отчисления в специальные фонды в Украине. – 2002
1108735
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19/20 : Гражданское законодательство Украины. – 2002
1108736
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : О государственной службе в Украине. – 2002
1108737
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22/23 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2002
1108738
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Об информации в Украине. – 2002
1108739
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25/26 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2002
1108740
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2002
1108741
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2002
1108742
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Жилищное законодательство Украины. – 2002
1108743
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Законодательство Украины о транспорте. – 2002
1108744
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Решения госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2002
1108745
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Семейное законодательство Украины. – 2002
1108746
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : Арендное право Украины. – 2002
1108747
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2002
1108748
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Административное законодательство Украины. – 2002
1108749
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 36 : Система правоохранительных органов Украины. – 2002
1108750
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Решения конституционного суда Украины. – 2003
1108751
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Вексельное законодательство Украины. – 2003
1108752
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Законодательство Украины о приватизации. – 2003
1108753
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : Об обращениях граждан в Украине. – 2003
1108754
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 2003
1108755
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Об исполнительной службе и исполнительном производстве в Украине. – 2003
1108756
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7 : О применении регистраторов расчетных операций в Украине. – 2003
1108757
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Природоохранное законодательство Украины. – 2003
1108758
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2003
1108759
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Исправительно-трудовое законодательство Украины. – 2003
1108760
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11 : Малое предпринимательство в Украине. – 2003
1108761
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12 : Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Украины. – 2003
1108762
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Трудовое право Украины. – 2003
1108763
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14 : Об охране труда в Украине. – 2003
1108764
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : О подоходном налоге с граждан Украины. – 2003
1108765
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Земельное законодательство Украины. – 2003
1108766
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17 : Хозяйственная практика. – 2003
1108767
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Хозяйственная практика. – 2003
1108768
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2003
1108769
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20 : Нотариальное законодательство Украины. – 2003
1108770
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : Кассовые операции, наличные и безналичные расчеты в Украине. – 2003
1108771
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2003
1108772
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2003
1108773
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2003
1108774
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : Система правоохранительных органов Украины. – 2003
1108775
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : Отчисления в социальные фонды в Украине. – 2003
1108776
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Гражданское законодательство Украины. – 2003
1108777
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : О государственной службе в Украине. – 2003
1108778
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2003
1108779
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2003
1108780
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2003
1108781
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2003
1108782
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : Жилищное законодательство Украины. – 2003
1108783
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Решения Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2003
1108784
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Семейное законодательство Украины. – 2003
1108785
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 36 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2003
1108786
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Таможенное законодательство Украины. – 2004
1108787
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2004
1108788
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2004
1108789
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : О налоге с доходов физических лиц. – 2004
1108790
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5 : Административное законодательство Украины. – 2004
1108791
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Административное законодательство Украины. – 2004
1108792
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7 : Законодательство Украины о приватизации и корпоратизации. – 2004
1108793
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Природоохранное законодательство Украины. – 2004
1108794
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2004
1108795
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Уголовно-исполнительное законодательство Украины. – 2004
1108796
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11 : О патентовании в Украине. – 2004
1108797
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12 : Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Украины. – 2004
1108798
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Трудовое право Украины. – 2004
1108799
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14 : Трудовое право Украины. – 2004
1108800
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : Трудовое право Украины. – 2004
1108801
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Охрана труда в Украине. – 2004
1108802
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17 : Вексельное законодательство Украины. – 2004
1108803
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Земельное законодательство Украины. – 2004
1108804
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 2004
1108805
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20 : Хозяйственная практика. – 2004
1108806
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : Хозяйственная практика. – 2004
1108807
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Система правоохранительных органов Украины. – 2004
1108808
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Отчисление в социальные фонды в Украине. – 2004
1108809
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2004
1108810
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : О государственной службе в Украине. – 2004
1108811
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : Арендное право Украины. – 2004
1108812
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Законодательство Украины о транспорте. – 2004
1108813
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2004
1108814
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2004
1108815
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Жилищное законодательство Украины. – 2004
1108816
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Письма Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2004
1108817
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Семейное законодательство Украины. – 2004
1108818
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : Гражданское законодательство Украины (Гражданский кодекс Украины). – 2004
1108819
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 1 : Гражданское законодательство Украины (Гражданский кодекс Украины). – 2005
1108820
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 2 : Гражданское законодательство Украины. – 2005
1108821
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 3 : Законодательство Украины о банкротстве. – 2005
1108822
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 4 : Решения Конституционного суда Украины. – 2005
1108823
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 5 : Об исполнительской службе и исполнительном производстве в Украине. – 2005
1108824
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 6 : Нотариальное законодательство Украины. – 2005
1108825
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 7 : Об информации в Украине. – 2005
1108826
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 8 : Кассовые операции, наличные и безналичные в Украине. – 2005
1108827
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 9 : Бюджетное законодательство Украины. – 2005
1108828
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 10 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2005
1108829
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 11 : Предпринимателю о рекламе. – 2005
1108830
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 12 : Таможенное законодательство Украины. – 2005
1108831
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 13 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2005
1108832
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 14 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2005
1108833
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 15 : О налоге с доходов физических лиц. – 2005
1108834
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 16 : Административное законодательство Украины. – 2005
1108835
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 17 : Законодательство Украины о приватизации и корпоратизации в Украине. – 2005
1108836
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 18 : Природоохранное законодательство Украины. – 2005
1108837
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 19 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2005
1108838
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 20 : Уголовное и уголовно- процессуальное законодательство Украины. – 2005
1108839
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 21 : Трудовое право Украины. – 2005
1108840
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 22 : Трудовое право Украины. – 2005
1108841
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 23 : Трудовое право Украины. – 2005
1108842
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 24 : Охрана труда в Украине. – 2005
1108843
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 25 : Земельное законодательство Украины. – 2005
1108844
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 26 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2005
1108845
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 27 : Хозяйственная практика. – 2005
1108846
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 28 : Хозяйственная практика. – 2005
1108847
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 29 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2005
1108848
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 30 : Система правоохранительных органов Украины. – 2005
1108849
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 31 : Правовое регулирование государственной пошлины в Украине. – 2005
1108850
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 32 : Отчисления в социальные фонды в Украине. – 2005
1108851
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 33 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность в Украине. – 2005
1108852
  Спивакова Т.И. Право и природные ресурсы прибрежных зон / Т.И. Спивакова. – Москва, 1978. – 176с.
1108853
  Глозман В.А. Право и проверка деловых качеств работников / В.А. Глозман. – Минск, 1981. – 71с.
1108854
  Исаев И.А. Право и пространство: роль традиции // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 4. – С. 27-32. – ISSN 1812-3805
1108855
   Право и психиатрия. – М., 1991. – 383с.
1108856
  Барабашева Н.С. Право и распределение / Н.С. Барабашева, А.Б. Венгеров. – Москва : МГУ, 1988. – 277, [2] с.
1108857
  Попсуенко Л.А. Право и религия в Византии: проблемы соотношения / Л.А. Попсуенко, Шевчук-Белая // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 385-393
1108858
  Пузаков А.А. Право и религия. : Автореф... канд. филос.наук: / Пузаков А.А.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Объед. совет по присужд. учен. степеней по филос. наукам. – Иркутск, 1967. – 24л.
1108859
   Право и самостоятельность предприятий. – М., 1984. – 96с.
1108860
  Бахтияр Тузмухамедов Право и сила // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0130-9625
1108861
  Тункин Г.И. Право и сила в международной системе / Г.И. Тункин. – Москва : Международные отношения, 1983. – 200 с.
1108862
  Карцов А.С. Право и сила в международных отношениях: консервативный подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 142-151. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1108863
  Белявский А.В. Право и совесть / А.В. Белявский. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 111 с. – (Советский закон и я)
1108864
  Юсупов В.А. Право и советское государственное управление / В.А. Юсупов. – Казань, 1976. – 263с.
1108865
  Явич Л.С. Право и социализм / Л.С. Явич. – Москва, 1982. – 176 с.
1108866
   Право и социальное планирование. – М., 1981. – 248с.
1108867
  Катрич С.В. Право и социальное планирование. / С.В. Катрич. – М, 1980. – 38с.
1108868
  Тихомиров Юрий Александрович Право и социальное управление в развитом социалистическом обществе / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Мысль, 1978. – 64с.
1108869
  Сабикенов С. Право и социальные интересы в период социализма / С. Сабикенов. – Алма-Ата, 1986. – 200с.
1108870
  Фаршатов И.А. Право и социальные перспективы межхозяйственной кооперации / И.А. Фаршатов. – Уфа, 1984. – 81с.
1108871
   Право и социальный прогресс в развивающихся странах. – М., 1986. – 132с.
1108872
   Право и социология. – Москва, 1973. – 359с.
1108873
  Яковлев А.М. Право и социология / А.М. Яковлев. – Москва, 1975. – 112с.
1108874
  Добронравин Н.А. Право и справедливость в Карибском море: проблема морских границ / Н.А. Добронравин, С.Н. Добронравина // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 68-82. – ISSN 0044-748Х
1108875
  Варламова Н. Право и справедливость: соотношение в контексте различных типов правопонимания // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 70-75. – ISSN 0132-1331
1108876
  Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в 4-18 вв. / Е.Э. Липшиц. – Л., 1976. – 230с.
1108877
  Кирсанова К. Право и танец: что? где? когда? (К вопросу о защите авторских прав) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 60-66. – ISSN 0201-7059
1108878
  Шебанова А.И. Право и труд молодежи. / А.И. Шебанова. – М, 1973. – 223с.
1108879
  Горшенин К.П. Право и трудовая дисциплина / К.П. Горшенин. – Москва, 1971. – 32с.
1108880
  Орловский Ю.П. Право и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – Москва, 1977. – 47с.
1108881
  Орловский Ю.П. Право и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – Москва, 1982. – 64 с.
1108882
  Рослов П.Н. Право и управление делами в колхозах / П.Н. Рослов. – Москва, 1972. – 64с.
1108883
   Право и управление научными организациями. – Москва, 1980. – 343с.
1108884
  Хойер Право и управление экономикой при социализме / Хойер, , Уве-Енс. – Москва, 1988. – 167с.
1108885
  Дюрягин И.Я. Право и управление. / И.Я. Дюрягин. – Москва, 1981. – 168с.
1108886
   Право и ускорение социально-экономического развития. – Минск, 1989. – 159с.
1108887
  Коняхин Л.Г. Право и условия труда шоферов / Л.Г. Коняхин. – Москва, 1970. – 64с.
1108888
  Барабашева Н.С. Право и учеба молодежи / Н.С. Барабашева, А.В. Ярхо ; Всесоюз. о-во "Знание" Б-чка "Правовые знания - молодежи". – Москва : Знание, 1982. – 80 с. – Список лит.: с. 79
1108889
  Покровский И.А. Право и факт в римском праве. – Киев : Тип.Имераторского Университета Св.Владимира
Часть 1 : Право и факт, как материальное основание исков. – 1898. – 145с.
1108890
  Покровский И.А. Право и факт в римском праве // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 5-36. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1108891
  Мартыненко И.Э. Право и формы собственности на историко-культурные ценности: новые подходы законодателя в связи с принятием Кодекса Республики Беларусь о культуре // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск, 2016. – № 1 (7). – С. 87-99. – ISSN 2306-255Х
1108892
  Мартыненко И.Э. Право и формы собственности на памятники культурного наследия Украины и историко-культурные ценности Республики Беларусь // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 95-101. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1108893
  Халфина Р.О. Право и хозрасчет. / Р.О. Халфина. – Москва, 1975. – 110с.
1108894
  Иоффе О.С. Право и хозяйственная деятельность социалистических организаций / О.С. Иоффе. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 112 с.
1108895
  Неновски Н. Право и ценности / Н. Неновски. – М., 1987. – 246с.
1108896
   Право и экономика : актуальные проблемы науки и практики : [ сборник научных статей ] / МОНУ ; Одесский национальный ун-т им. И.И. Мечникова, Экономико-правовой фак-т ; под общей ред. И.С. Канзафаровой. – Одесса : Астропринт, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-318-933-8
1108897
  Бродский М.Н. Право и экономика: инвестиционное консультирование / М.Н. Бродский, Г.М. Бродский; С.-Пб. ГУЭФ, МАНБ ОЕ. – Санкт-Петербург, 1999. – 496с. – ISBN 5-85991-028-2
1108898
  Дедов Д.И. Право и экономическая свобода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.62-77. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1108899
  Ворошилов В.В. Право и этика в журналистике : курс лекций / Ворошилов В.В. – Санкт-Петербург : Михайлова, 2004. – 160 с. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0235-6
1108900
  Ляндрес В.Б. Право и эффективность использования вагонов и контейнеров: Практ. пособие. / В.Б. Ляндрес. – М., 1989. – 174с.
1108901
  Лунев А.Е. Право и эффективность управления / А.Е. Лунев. – Москва, 1973. – 83с.
1108902
  Рясенцев В.А. Право изобретателей и рационализаторов / В.А. Рясенцев. – М, 1977. – 64с.
1108903
  Пиленко А.А. Право изобретателя / А.А. Пиленко ; [вступ. ст. И.А. Зенин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2001. – 686, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр.: с. 675-681 и в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / предcедатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-054-3
1108904
  Андрощук Г. Право интеллектуальной собственности : торговые аспекты / Г. Андрощук, П. Крайнев, И. Кавасс. – Київ : ІнЮре, 2000. – 164с. – ISBN 966-7752-38-0
1108905
  Бентли Л. Право интеллектуальной собственности = Intellectual property law : Авторское право / Ассоциация юридический центр; Лайонел Бентли, Брэд Шерман. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2004. – 535с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 5-94201-316-0
1108906
  Дахно И.И. Право интеллектуальной собственности : Научно-справочное пособие / И.И. Дахно. – Киев : ТП ПРЕСС, 2004. – 224 с. – ISBN 966-95901-5-9


  Для студентов и преподавателей, вузов и юристов, работников патентных служб
1108907
  Липкес А.М. Право интеллектуальной собственности : Учебное пособие / А. М. Липкес. – Москва : РИОР, 2006. – 69с. – ISBN 5-9557-0346-2
1108908
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1108909
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. Спецвыпуск / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (18) : Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1108910
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (19). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1108911
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (20). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1108912
  Лисица В.Н. Право интеллектуальной собственности / В.Н. Лисица ; Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск : Ин-т философии и права СО РАН, 2012. – 569, [4] с. – Библиогр.: с. 526-557 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94520-067-8
1108913
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1(21). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1108914
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (22). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1108915
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (23). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1108916
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (24). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1108917
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 5 (25). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1108918
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 6 (26). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1108919
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (27). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1108920
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (28). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1108921
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (29). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1108922
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (30). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1108923
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 5 (31). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1108924
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 6 (32). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1108925
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (33). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1108926
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (34). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1108927
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (35). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1108928
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (36). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1108929
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 5 (37). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1108930
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 6 (38). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1108931
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (39). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1108932
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (40). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1108933
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (41). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1108934
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (42). – 2015. – 47 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1108935
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (43). – 2016. – 47 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1108936
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (44). – 2016. – 46 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1108937
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (45). – 2016. – 48 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1108938
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (46). – 2016. – 48 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1108939
  Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : Учебник / А.П. Сергеев. – Москва : Проспект, 1996. – 704с.
1108940
  Волынкина М. Право интеллектуальной собственности в свете последних изменений: коротко о главном // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 8. – С. 4-10. – ISSN 0201-7059
1108941
  Антоненко Н. Право интеллектуальной собственности при осуществлении космической деятельности // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 543-544. – ISBN 978-617-7069-28-6
1108942
  Стовба О. Право і "за-мовлення": до витоку сучасного мислення права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 71-77. – ISSN 0132-1331
1108943
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Т. 3, № 1. – 2004
1108944
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 4. – 2004
1108945
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 3. – 2004
1108946
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 2. – 2004
1108947
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 4, № 3. – 2005
1108948
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 4, № 1. – 2005
1108949
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Т. 4, № 2. – 2005
1108950
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (46). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1108951
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 5 (47). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1108952
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (48). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108953
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108954
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (50). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108955
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (51). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108956
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108957
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (53). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108958
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (54). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108959
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (55). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108960
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (56). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108961
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (57). – 2015. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108962
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (58). – 2015. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108963
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (59). – 2015. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108964
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (60). – 2016. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108965
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (61). – 2016. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108966
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (62). – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108967
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (63). – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108968
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (64). – 2017. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108969
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (65). – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108970
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (66). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108971
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (67), 2017 р. – 2018. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108972
  Головченко В. Право і Біблія // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 березня (№ 10). – С. 14. – ISSN 1992-9277


  Правові відносини через призму християнської доктрини.
1108973
   Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – 103, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6
1108974
  Плавич В.П. Право і економіка в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку) // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 15, вип. 1 (32). – С. 95-106. – ISSN 2413-9998
1108975
  Приступенко Т.О. Право і журналістика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядається сучасна ситуація функціонування вітчизняних ЗМІ з погляду норм міжнародного та вітчизняного права. Аналізуються взаємовідносини трьох гілок влади та преси, особлива увага зосереджується на практиці судових відносин та преси.
1108976
  Селіванов В.М. Право і закон (філософський погляд на співвідношення права і закону) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 51-62. – ISSN 1818-992Х
1108977
  Павлова Т.С. Право і закон у філософській концепції Г.В.Ф.Гегеля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 271-277. – ISSN 2076-1554
1108978
  Шестопал С.С. Право і закон у філософсько-правових поглядах Фоми Аквінського // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 194-199. – ISSN 0201-7245
1108979
  Довгань М.О. Право і закон: співвідношення понять // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 116-119. – ISBN 978-617-7638-01-7
1108980
  Павко А.І. Право і культура: методологічні проблеми взаємовпливу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-18. – ISSN 2222-5374
1108981
  Макаренко Л.О. Право і культура: проблеми взаємодії // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 92-94. – ISBN 966-660-151-6
1108982
  Романова А.С. Право і людина: гармонійна єдність у період суспільної аномії // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 15-21. – ISSN 2222-5374
1108983
  Шишкін В. Право і мова. Державна мова як складник державотворення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 19 (339). – С. 18-20. – ISSN 1996-1561


  Не варто думати, що питання статусу мови належить до філології або лінгвістики. Це передусім сфера компетенції права. Щоб зрозуміти це, треба подивитися на предмет із позиції державних інтересів та верховенства права.
1108984
  Мережко О. Право і мозок // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 135-136.
1108985
  Тарахонич Т.І. Право і мораль в системі соціальної регуляції // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.147-150. – ISBN 966-568-656-9
1108986
  Чайковскька Т. Право і мораль в сучасній Україні: проблеми взаємодії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 34-36
1108987
  Сігріянська В.О. Право і мораль: запити громадянського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 16-26. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1108988
  Стовба А. Право і неправо: чи можлива негативна онтологія права? // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 16-37. – ISSN 2227-7153
1108989
  Ткач П.І. Право і обов"язок комуніста / П.І. Ткач. – Київ, 1985. – 54с.
1108990
  Марущак В. Право і планування в системі оподаткування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 242-246. – бібліогр. на 8 пунктів
1108991
  Скрипнюк О.В. Право і політика: проблеми конфлікту і консенсусу // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 159-167. – ISSN 0869-2491
1108992
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 8 : Пенсійне забезпечення громадян України. – 2006
1108993
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 16 : Законодавство України про банкрутство. – 2006
1108994
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 18 : Конституція України. Про посилення судового захисту прав і свобод людини й громадянина. Рішення Конституційного суду України. – 2006
1108995
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 19 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2006
1108996
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 20 : Про виконавчу службу і виконавче провадження в Україні. – 2006
1108997
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 22 : Касові операції, готівкові та безготівкові розрахунки в Україні. – 2006
1108998
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 23 : Нотаріальне законодавство України. – 2006
1108999
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 25 : Оптово-роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами. – 2006
1109000
   Право і прогрес: запити громадянського суспільства / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Оніщенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2020. – 367, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 346-366 та в підрядк. прим. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1765-8
<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,