Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>
1105001
  Білоцерківець Н. "Розчистити засипану криницю" : Розмова з Валерієм Шевчуком // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (988). – С. 12--14. – ISSN 0868-9644
1105002
  Сидоржевський М. "Розшукую у пам"яті сліди І не знаходжу - заросли вітрами..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 12-13


  Про біле й чорне нашого буття, і про марноту недосконалого світу під вічним небом. Книжка ронделів Миколи Боровка "П"ятсот миттєвостей".
1105003
  Иващенко Л.Я. "Розыски самолета продолжаются..." / Л.Я. Иващенко. – Хабаровск, 1973. – 103с.
1105004
  Черінько І. "Роки і дні летять повз мене" : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 265-266
1105005
  Рабчун О. "Роки" - складова частина бібліотеки Імператорського університету св. Володимира // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 34-35
1105006
  Василишин І. "Рокована доба" - епоха в повоєнній ліриці Євгена Маланюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 37-45. – ISSN 0130-528Х
1105007
  Ильин Д.П. "Роковая любовь", или Вечные истины? / Дмитрий Ильин. – Москва : Современник, 1988. – 223, [1] с. – (Диалог со временем). – ISBN 5-270-00661-8
1105008
  Билык М.И. "Роксолания" С.Ф.Кленовича. : Автореф... Кад.филол.наук: / Билык М.И.; МВО -- СССР. -- Львовский гос.ун-т. – Львов, 1950. – 14 с.
1105009
  Павленко І. "Роксоланія" представляла українську культуру на фестивалі в Манісі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Фольклорний студентський ансамбль Ін-ту філології "Роксоланія" здійснив подорож до Маніси (Турція; за сприяння посольства України в Туреччині), щоб представити українську культуру на 471-му міжнародному фестивалі "Месір", на якому головувала Україна. ...
1105010
  Мбамбо С.К. "Роль Африки в мире должна быть более весомой" // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
1105011
  Ткачук Ю. Розчиняючись у падінні: свобода індивідуального враження і терор колективного сприйняття в романі Дона Делілло „Людина, що падає” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 321-332. – ISBN 978-966-359-360-9
1105012
  Войціховська А. Розчистити Україну: місія (не)здійсненна? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 вересня (№ 34). – С. 12


  "Україна посідає останнє місце серед європейських країн із поводження з відходами. Тільки2016 р., за даними Мінрегіону, їх утворилося 10,795 млн т. 10,283 млн. т із них захоронено на сміттєзвалищах. Це — 95,3 % від загальної кількості. Лише 1,9 % ...
1105013
  Костенко Н.В. Розчленування гранітоїдів Інгульського мегаблоку Українського щита математичними методами за петрогеохімічними даними // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 100-107. – ISSN 0204-3548


  У статті проведено розчленування гранітоїдів Інгульського мегаблоку Українського щита за їх мікроелементним (19 мікроелементів) і хімічним (11 петрогенних оксидів) складом за допомогою методів кластерного і факторного аналізів.
1105014
  Костенко Н. Розчленування гранітоїдних утворень Приазовського мегаблоку Українського щита за результатами петрохімічно-геохімічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-28. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Кількісними методами на основі вивчення закономірностей розподілу хімічного та мікроелементного складу гранітоїдів Приазовського мегаблоку Українського щита проведено їх розчленування та визначено породне наповнення його окремих комплексів. There was ...
1105015
  Вдовенко М.В. Розчленування нижнього карбону Переддобруджинського прогину // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1105016
  Лісняк В.С. Розшарування лінійчатих многовидів векторного поля // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 123-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються класичні лінійчасті многовиди, асоційовані з векторними полями тривимірного евклідового простору. Побудовано інваріантні характеристики полів, відповідних їх розшаруванням спеціальних видів.
1105017
  Глушко І.М. Розширена (некласична) таблична алгебра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 117-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Узагальнена таблична алгебра поповнена новими операціями: операціями внутрішніх і зовнішніх з"єднань, операцією напівз"єднання, зовнішніми множинними операціями, агрегатними операціями. Для задання зовнішніх операцій введено особливий елемент ...
1105018
   Розширена Європа та виклики безпеці в Чорноморсько-Каспійському регіоні. – Київ : Академпрес, 2003. – 196 с. – ISBN 966-7521-24-9
1105019
  Сільвейструк Л.М. Розширена модель "сутність-звязок": уточнення типів сутностей суперклас і підклас та типу зв"язку суперклас/підклас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 147-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Розглядаються і уточнюються такі поняття розширеної моделі "сутність-зв"язок": тип сутності суперклас, тип сутності підклас, тип зв "язку суперклас/підклас, тип зв"язку isa, концепції уточнення/узагальнення і категоризації. Such notions of enhanced ...
1105020
  Стефанович Д. Розширена нарада представників промислового комплексу Києва та керівників НТУУ " КПІ" // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 170-172. – ISBN 978-966-622-690-0
1105021
  Пальцев А. Розширена соціалістична репродукція - шлях будівництва комунізму / А. Пальцев. – Київ, 1950. – 40 с.
1105022
  Панченко М.П. Розширене відтворення в колгоспах / М.П. Панченко. – Київ, 1961. – 52с.
1105023
  Волошин В.В. Розширене відтворення в колгоспах і закупочні ціни / В.В. Волошин. – Київ, 1966. – 123с.
1105024
  Краснокутська О.І. Розширене відтворення в період будівництва комунізму / О.І. Краснокутська. – Київ, 1966. – 46с.
1105025
   Розширене календарне планування. 7-9 класи / О.М. Євлахова, В.Я. Колебошин, С.В. Колебошин, С.І. Златов. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.8). – ISBN 966-333-062-7
1105026
  Рудніков Є.Г. Розширене рівняння кривої співіснування рідин поблизу критичної точки / Є.Г. Рудніков, О.Д. Альохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 472-475. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоноване розширене рівняння кривої співіснування рідини основане на Ван-дер-Ваальсовій моделі газу флуктуацій. Параметри цього рівняння, які залежать від сил міжмолекулярної взаємодії, виражені через фактор стисливості речовини. Ключові ...
1105027
  Альохін О.Д. Розширене рівняння стану розчинів в околі критичної температури розшарування в термінах різних параметрів порядку / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-46. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Рефрактометричним методом досліджено висотні та температурні залежності показника заломлення n(T, z) і градієнта показника заломлення dn/dz(T, z) розчину метанол-гексан у гравітаційному полі поблизу критичної температури розшарування. Одержані ...
1105028
  Шнирков О. Розширений ЄС у сучасній світовій економіці // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 21-24. – ISSN 1728-6220
1105029
  Чужиков Віктор Розширений ЄС у цифрах і фактах / Чужиков Віктор, Чужикова Вікторія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 46-49 : Табл.
1105030
  Посельський В.Ф. Розширений союз і розширена Європа: спроба системного аналізу європейської периферії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-35. – (Журналістика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми і перспективи євроінтеграції. The problems and perspectives of the eurointegration are researehed.
1105031
   Розширення генетичного різноманіття генбанку України / В.К. Рябчун, Кузьмишина, , О.О. Сергієнко, В.М. Бондаренко // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 27-28. – ISBN 978-966-924-274-7
1105032
  Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-23
1105033
  Скиба А.В. Розширення економіко-вартісних моделей оцінки інформаційних ризиків за типологією особистості Г. Айзенка / А.В. Скиба, О.І. Хоріна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 116-120. – ISSN 2306-6806
1105034
  Гук Н.А. Розширення етнічного складу корінного населення та зміна його демографічного ритму під впливом міграційної інтервенції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 72-81


  Розглянуто підходи науковців щодо застосування урядами держав імміграційної політики як можливості нарощення загальної кількості населення. Проведено аналіз демографічної ситуації в Україні та обґрунтовано чинники впливу на процеси депопуляції та ...
1105035
  Копійка В.В. Розширення Європейського Cоюзу та Україна : [монографія] / В.В. Копійка. – Київ : Логос, 2008. – 352 с. – Бібліогр.: с. 314-351. – ISBN 978-966-581-999-8
1105036
   Розширення Європейського Союзу : вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. – Київ : К.І.С., 2004. – 360с. – ISBN 966-8039-36-X
1105037
   Розширення Європейського Союзу : Матеріали засідання "круглого столу", 17 грудня 2003 р. – Київ, 2004. – 80с.
1105038
  Пашко Л. Розширення Європейського Союзу або адаптація політики європейського співробітництва до реального розвитку країн-кандидатів // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.333-339
1105039
  Черінько І. Розширення Європейського Союзу в першому десятиріччі XXI століття. Політика Великої Британії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 24-27. – (Політичні науки)
1105040
  Гнидюк Н.А. Розширення Європейського Союзу та досвід реформ країн ЦСЄ у контексті приєднання до ЄС : навчальний посібник / Н.А. Гнидюк, С.В. Федонюк ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Волин. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 354 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-02
1105041
  Пістракевич О.В. Розширення Європейського Союзу як процес поглиблення європейської інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 137-141. – ISSN 2306-6814
1105042
  Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу. Теорія і практика інтеграційного процесу : Монографія / КНУТШ; В.В. Копійка. – Київ : Київський університет, 2002. – 254с. – ISBN 966-594-303-0
1105043
  Сушко О. Розширення Європейського Союзу: сценарії для нових незалежних держав // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.77-85
1105044
  Суковатий О.В. Розширення ЄС - можливість для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-140. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто перспективу розширення кордонів Європейського Союзу та можливі наслідки цього процесу на зовнішню торгівлю України.
1105045
   Розширення ЄС : Аналітично-інформаційний бюлетень . / Європейська Комісія. Представництво Європейської Комісії в Україні; Представництво Європейської Комісії в Україні. – Київ. – ISBN 966-530-135-7
№ 1 : Розширення ЄС. – 2003
1105046
  Малиновська О. Розширення ЄС і зони чинності Шенгенської угоди та міграційні процеси в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.475-483. – ISBN 966-73-53-51-Х
1105047
  Філіпенко А. Розширення ЄС і Україна: новий формат співпраці // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.3-5. – ISSN 1728-6220
1105048
  Харченко А. Розширення ЄС на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 61-63
1105049
  Грозна В.В. Розширення ЄС на схід. Нові виклики : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 122-131 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1105050
  Височанський В.Ю. Розширення ЄС на Схід: особливості процедури та економічні наслідки для нових країн-членів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 262-266. – (Економіка ; Вип. 31)
1105051
  Гнидюк Н.А. Розширення ЄС та досвід реформ країн Центрально-Східної Європи у контексті приєднання до ЄС : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / Н.А. Гнидюк, В.Ю. Стрельцов ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 44 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-17
1105052
  Гнидюк Н.А. Розширення ЄС та досвід реформ країн Центрально-Східної Європи у контексті приєднання до ЄС : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / Н.А. Гнидюк, В.Ю. Стрельцов ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 82 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-14
1105053
  Хмара Г.В. Розширення змістового обсягу значення слова : на матеріалі назв одягу і взуття в сучасній українській мові // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 487-495. – ISSN 1993-5560
1105054
  Халімон Наталія Федорівна Розширення інформаційних можливостей прогнозування руху повітряного транспорту в складних метеорологічних умовах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03 / Халімон Н.Ф.; МОіНУ. Нац. авіац. ун-тет. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1105055
  Вітушко Н. Розширення інформаційної присутності бібліотек в інтернет-середовищі за допомогою взаємного обміну гіперпосиланнями // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 218-224
1105056
  Васильчук Л.Ф. Розширення компонентного складу фразеологізмів-дериватів у німецькій мові та їх лексикографічна презентація // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 36-45. – ISSN 2413-5593
1105057
  Стеценко Л.Л. Розширення меж естетичної насолоди: екологічна естетика // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 165-172


  У статті розглядається формування засад екологічної естетики, її місце у сучасній естетиці, а також основні тенденції і перспективи її розвитку. Сутність естетичноі цінності природи, сприйняття навколишнього середовища як об"єкта естетичної насолоди ...
1105058
  Дика Д.О. Розширення меж компетенції Європейського суду з прав людини: актуальні проблеми теорії і практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 383-386


  У даній статті розглядаються питання щодо можливості розширення меж компетенції Європейського суду з прав людини шляхом доповнення повноважень щодо можливості виконання даним судом функцій на території держав - членів Ради Європи та проведення ...
1105059
  Вуйців М.М. Розширення меж функціональності внутрішньогосподарського контролю // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 66-69. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто вплив зарубіжних моделей забезпечення інформаційних потреб процесу управління на формування і розвиток сучасної концепції внутрішньогосподарського контролю. Розглянуто місце контролю в інформаційній системі управління підприємством.
1105060
   Розширення можливостей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Робоча група МОН, Міністерства юстиції узяла за основу проект Типового положення про юридичні клініки ВНЗ.
1105061
  Нищик Г.В. Розширення можливостей діяльності інформаційних агентств України з виходом у мережу Інтернет // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 171-176. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1105062
  Кобилецька Ольга Федорівна Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано потребу місцевих органів влади в залученні додаткових ресурсів за рахунок муніципальних запозичень. Визначено проблеми, які потрібно вирішити для мінімізації ризиків, повязаних із залученням муніципальних запозичень.
1105063
  Кобилецька Ольга Федорівна Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано потребу місцевих органів влади в залученні додаткових ресурсів за рахунок муніципальних запозичень. Визначено проблеми, які потрібно вирішити для мінімізації ризиків, повязаних із залученням муніципальних запозичень.
1105064
  Кобилецька О.Ф. Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – ISSN 1993-6788
1105065
  Кобилецька Ольга Федорівна Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано потребу місцевих органів влади в залученні додаткових ресурсів за рахунок муніципальних запозичень. Визначено проблеми, які потрібно вирішити для мінімізації ризиків, повязаних із залученням муніципальних запозичень.
1105066
  Кобилецька Ольга Федорівна Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано потребу місцевих органів влади в залученні додаткових ресурсів за рахунок муніципальних запозичень. Визначено проблеми, які потрібно вирішити для мінімізації ризиків, повязаних із залученням муніципальних запозичень.
1105067
  Петухова Л.Є. Розширення можливостей навчального процесу в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 32-37. – ISSN 1998-6939
1105068
  Сбруєва А. Розширення можливостей освітнього вибору: досвід реформ середньої освіти США // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.148-157. – (Педагогічні науки)
1105069
  Сарамолкі А.Р. Розширення можливостей підвищення точності частотно-фазових вимірювань в радіотехнічних системах літальних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Сарамолкі Амір Рузбех ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1105070
  Єшану О.Є. Розширення можливостей синоптичного аналізу з використанням автоматизованого робочого місця синоптика (версія 7.07) / О.Є. Єшану, Н.М. Міщенко, О.М. Грушевський // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 65-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-0902
1105071
  Мазуренко Олександр Володимирович Розширення можливостей та підвищення точнісних характеристик радіотехнічних систем проводки суден по фарватеру методами радіокерування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Мазуренко О.В.; Мін-во освіти і науки України Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1105072
  Дмитрієва О.О. Розширення можливостей управлінського обліку на основі використання збалансованої системи показників : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 182-192 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1105073
  Буй Т.Г. Розширення можливостей фінансування розвитку корпорацій шляхом випуску боргових цінних паперів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 190-197. – ISSN 1993-6788
1105074
  Орлик В.В. Розширення НАТО на Схід: позиції США та Росії щодо входження країн Балтії до Північноатлантичного альянсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-64. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема входження країн Балтії до НАТО в контексті "другої хвилі" розширення цієї військово-політичної організації, аналізуються позиції основних геополітичних гравців та можливий розвиток ситуації.
1105075
  Мінгазутдінов І.О. Розширення НАТО та ЄС: парадокси взаємозалежності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22-25. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Поданий аналіз сучасного перебігу подій та можливих політико-економічних наслідків унаслідок розширення НАТО та ЄС на Схід, простежений нерозривний взаємозв"язок двох процесів, які з формально паралельних поступово перетворюються натакі, що стримують ...
1105076
  Константинов В.Ю. Розширення НАТО у контексті розбудови загальноєвропейської системи безпеки та геополітичного майбутнього РФ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1105077
  Кузьмін П.В. Розширення науково-дослідної діяльності університетів в контексті європейського простору // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 66
1105078
  Апшай М.В. Розширення наукового інструментарію бібліотекознавчих досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 8-14. – ISSN 2409-9805


  Розглядаються можливості нового методу дослідження діяльності бібліотек. Характеризується метод сайтометрії у бібліотекознавчих дослідженнях. Приводяться результати дослідження веб-сайтів ОУНБ України. Одним із завдань дослідження було виявлення ...
1105079
  Апшай М.В. Розширення наукового інструментарію бібліотекознавчих досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 8-14. – ISSN 2409-9805


  Характеризується метод сайтометрії у бібліотекознавчих дослідженнях.
1105080
  Черненко І.Є. Розширення нормальних підгруп з певними силовськими 2-підгрупами за допомогою групи кватерніонів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 87-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі описані локально скінчені групи G, що є розширеннями своїх нормальних підгруп D з локально циклічними 2-підгрупами за допомогою групи кватерніонів.
1105081
  Мурзін Д.Г. Розширення області безпечної роботи потужних напівпровідникових приладів з об"ємними ділильними шарами : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Мурзін Д. Г. ;Нац. техн. ун. України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр. :15 назв.
1105082
  Пашкова Н.І. Розширення обсягу поняття КОНЦЕПТ у лінгвокультурології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 107-112. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано розширення обсягу когнітивного поняття КОНЦЕПТ у сучасній лінгвокультурології.
1105083
  Коноваленко Ю Розширення педагогічного медіапростору структурами масової комунікації як альтернативна відповідь освітянської галузі // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (88). – С. 37-43. – ISSN 2304-06294


  Окрему группу становлять монографії , підручники, навчальні посібники , статті, тези доповідей на наукових конференціях представників української школи журнвлістики: В. Різуна, О. Чекмишева, А. Иоскаленка, В. Шкляра, М. Тимошика, Г. Онкович, О. ...
1105084
  Пікож Віталій Володимирович Розширення плазмових згусків у нейтральний газ : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.04.08 / Пікож Віталій Володимирович; Мін-во освіти України . КУ ім. Т.Г. Шевченка. – К, 1994. – 151л. – Бібліогр.:л.144-151
1105085
  Пікож Віталій Володимирович Розширення плазмових згустків у нейтральний газ : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.08 / Пікож Віталій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
1105086
  Кузькін Є.Ю. Розширення повноважень місцевого самоврядування в сучасних умовах: основні напрями та подолання перешкод / Є.Ю. Кузькін, О.В. Шишко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 11 (240). – С. 43-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1105087
  Гусаров С.М. Розширення повноважень ОВС щодо здійснення адміністративно-юрисдикційноі діяльності у сфері дозвільної системи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 61-70.
1105088
  Нікітішин А.О. Розширення податкової бази в системі забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 93-97. – ISSN 2309-1533
1105089
  Уельбек М. Розширення Поля Борні : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 44-106. – ISSN 0320-8370
1105090
  Рогальська В. Розширення прав потерпілого на досудових стадіях в контексті запровадження змагального кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 99-105
1105091
  Чухно А.А. Розширення прав союзних республік у господарському будівництві / А.А. Чухно. – К, 1959. – 72с.
1105092
  Копейчиков В.В. Розширення прав союзних республік. / В.В. Копейчиков. – К., 1958. – 47с.
1105093
  Воробйов І.Ф. Розширення прав союзніх республік - торжество ленінської національної політики / І.Ф. Воробйов. – Київ, 1957. – 32с.
1105094
  Філоненко Д.І. Розширення прав та можливостей жінок з метою посилення політичних партій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 220-222
1105095
  Буй Д.Б. Розширення реляційної (табличної) алгебри: огляд літератури / Д.Б. Буй, І.М. Глушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена огляду існуючої літератури по розширеннях реляційної (табличної) алгебри По кожному з 37 джерел наведені головні результати. Розглянуто додаткові операції, що розширюють можливості реляційної алгебри, проаналізовано питання ...
1105096
  Калашник В.С. Розширення семантико-смислової структури слова в художній мові (за збіркою вибраних віршів Ліни Костенко "Триста поезій") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 18-23. – ISSN 2312-0665
1105097
  Мішуровська С.Т. Розширення складників приватного життя згідно з Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 52-57. – ISSN 0201-7245
1105098
  Кудлач В. Розширення соціокультурного простору: інновації на сайті бібліотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 12-14. – ISSN 1811-377X
1105099
  Карпенко І.М. Розширення спектру інструментів державних цінних паперів як фактор розвитку ринку держаної позики // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 217-219. – ISBN 978-966-188-219-4
1105100
  Солошенко В. Розширення співробітництва України з європейськими країнами в галузі науки та технологій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 9-11
1105101
  Шаповалова Г. Розширення сполучуваності лексем як наслідок актуалізації їх уживання // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 111-125


  Докорінні зміни в суспільно-політичному устрої держави, реформування економічної системи, часткове звільнення засобів масової інформації від ідеологічного тиску стимулювали помітні зрушення в лексиці медіатекстів.
1105102
  Великорода О. Розширення сфери застосування наказного провадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 19-21
1105103
   Розширення та модернізація Шенгену: наслідки і перспективи для України / Сушко І., Врадій О., Сушко О., Пархоменко Н., Мітряєва С. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціаттива "Європа без кордонів". – Київ : Відродження, 2008. – 58,54 с. – Книга-перевертень укр. та англ. мовами: Expansion and Modernization of the Schengen: Consequences and Perspectives for Ukraine. – ISBN 978-966-8875-36-6
1105104
  Лендьел М.О. Розширення та політика сусідства Європейського Союзу : навчально-методичний посібник та матеріали до курсу / М.О. Лендьел; Мін-во освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-т, факультет суспільних наук, кафедра політології. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 284с. – ISBN 978-966-8764-78-3
1105105
  Мохаммед Карам Джасім Розширення табличних алгебр множинним успадкуванням : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Мохаммед Карам Джасім ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 159 арк. – Додатки: арк. 135-159. – Бібліогр.: арк. 120-134
1105106
  Мохаммед Карам Джасім Розширення табличних алгебр множинним успадкуванням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Мохаммед Карам Джасім ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1105107
  Савков П.А. Розширення теорії мереж Петрі для побудови алгоритмів роботи діагностичного обладнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-70. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Головною метою цієї статті є побудова розширення базової теорії мереж Петрі з метою їх адаптації для використання в діагностуючих алгоритмах.
1105108
  Бумар Г.Й. Розширення території Поліського природного заповідника за кластерним принципом: доцільність, необхідність // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2003. – Т. 9, вип. 2. – С. 72-78. – ISSN 1729-7184
1105109
  Дирда Н.В. Розширення функцій персоналу в реалізації конкурентних стратегій підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 226-231
1105110
  Бондар С.П. Розширення функцій сучасних бібліотек у підготовці вчителя світової літератури // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 94-95
1105111
  Сідлецький В.М. Розширення функціональних можливостей автоматизованих систем керування технологічними об"єктами / В.М. Сідлецький, І.В. Ельперін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 113-121 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1105112
  Білєр О.С. Розширення якісних можливостей процесу навчання з використанням аудіовізуальних засобів // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 43-48
1105113
  Заболотна Т. Розширено територію Канівського заповідника // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Указом Президента України з метою збереження і відтворення типових та унікальних природних комплексів Середнього Придніпров"я, що мають наукове значення розщиренно територію Канівського природного заповідника.
1105114
  Воробйова Р.І. Розширювати можливості базових знаннівських організацій, невпинно вдосконалювати їх просвітницьку роботу / Р.І. Воробйова, Л.В. Нікітюк // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 11-13. – ISSN 0868-8117
1105115
  Скумін А. Розширюватися, щоб не розпадатися // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Утворення Митного союзу на чолі з Росією не виправдало райдужних прогнозів його ідеологів. Невдоволення й рух за вихід зі складу МС посилюються як у Казахстані, так і в Білорусі.
1105116
  Заславський В. Розширюємо горизонти міжнародного науково-технічного співробітництва / В. Заславський, О. Ямкова // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 1, 3


  Наш університет відвідали представники Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) в Україні: заст. виконавчого дир-ра УНТЦ (США) В. Корсун, заст. викон. дир. УНТЦ (ЄС) Мішель Зає та менеджер проектів неурядового співробітництва П. ...
1105117
  Мірошниченко А. Розширюємо обрії співробітництва // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Юридичний факультет має тісні та масштабні зв"язки з зарубіжними ВНЗ. Ці контакти дозволяють вченим-юристам розширити обрії своїх наукових досліджень, збагатитися цінним досвідом вирішення зарубіжними колегами багатьох проблем, які є актуальними і для ...
1105118
   Розширюємо співпрацю / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  Ректор університету Л. Губерський прийняв делегацію з Державного університету імені Марії Кюрі-Склодовської на чолі з ректором. Мова йшла про ідею запровадження подвійних дипломів. Такий Меморандум підпишуть науковці факультету політології ...
1105119
   Розширюємо співпрацю з Тулузою : Меридіани співробіітництва // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  В університеті з робочим візитом перебувала делегація університету Поля Сабатьє (Тулуза, Франція). Обидва університети об"єднує багаторічна співпраця.
1105120
   Розширюємо співпрацю: ІМВ - університет Страсбургу / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 2


  Директор ІМВ проф.. В. Копійка відвідав Страсбурзький університет, де зустрівся з керівництвом університету, його деканами. Під час зустрічей обговорювалися питання розвитку співпраці двох університетів, обміну студентами та викладачами, а також ...
1105121
  Усатенко Г. Розширяючи кордони, наближаючи периферію / Г. Усатенко, Д. Дроздовський // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 82-89


  В Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася друга академічна дискусія у рамках проекту "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом", яка зібрала науковців, філософів, культурологів і ...
1105122
  Шаров Володимир Розшифрувати NATO // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-34. – ISSN 0130-5212
1105123
  Трофімчук В. Розшук безвісно зниклих осіб / В. Трофімчук, С. Мірошниченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 29-33
1105124
  Стось С. Розшук безвісті зниклих громадян. Функціональне призначення й проблеми прокурорського нагляду // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.19-26
1105125
  Поярков О.В. Розшук злочинців: історія питання // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.110-124
1105126
  Луньов Г.О. Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин : підручник [для студентів ВНЗ] / Г.О. Луньов, М.М. Павлунь ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені ІванаФранка, 2013. – 360, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-357. – ISBN 978-617-10-0046-9
1105127
  Гуменна Н.Ф. Розшукова діяльність слідчого: проблеми та перспективи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 98-104
1105128
  Власенко І.М. Розшукується безпалий / І.М. Власенко, І.О. Зозуля. – Київ, 1987. – 326 с.
1105129
  Аморт Ч. Розшукується невідомий зрадник : документальна повість / Ч. Аморт, І.М. Єдлічка. – Київ, 1971. – 208с.
1105130
  Тріз Д. Розшукуються / Д. Тріз. – Вид. 2-ге. – К., 1971. – 106с.
1105131
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 67-83. – ISSN 0131-2561
1105132
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.45-89. – ISSN 0131-2561
1105133
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 75-106. – ISSN 0131-2561
1105134
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 76-107. – ISSN 0131-2561
1105135
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 116-127. – ISSN 0131-2561
1105136
  Краснощок Юрій Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 126-138. – ISSN 0131-2561
1105137
  Троцька В. Розшукуються невідомі "батьки" творів-сиріт // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 32-39


  Автор розглядає проблемні питання в розвитку електронних бібліотек, аналізує європейське законодавство про охорону сирітських творів і пропонує розглянути відповідні зміни в законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав.
1105138
  Ржезач Т. Розшукуються...: Про злочин. діяльність клерик.-націоналіст. орг. на території України і Чехословаччини / Т. Ржезач, В.І. Цуркан. – К., 1989. – 232с.
1105139
  Слабоспицький О.С. Розщеплена процедура оцінювання нестаціонарних параметрів нелінійних неперервних систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 222-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для нелінійних об"єктiв з неперервним часом розглядається проблема оцінювання параметpiв, які повільно змінюються з часом у випадку, коли кожне рівняння системи має свій власний вектор параметрів. Для оцінки параметрів вищезгаданих систем методом ...
1105140
  Слабоспицький О.С. Розщеплений рекурентний алгоритм оцінювання нестаціонарних параметрів нелінійних дискретних систем при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 260-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для нелінійних об"єктів з дискретним часом розглядається задача оцінювання параметрів, які повільно змінюються з часом у випадку, коли кожне рівняння системи має свій власний вектор параметрів. Для оцінки параметрів з найменшою нормою вищезгаданих ...
1105141
  Слабоспицький О.С. Розщеплений рекурентний алгоритм оцінювання параметрів нелінійних дискретних динамічних систем при некласичних припущеннях методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 218-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для нелінійних динамічних об"єктів з дискретним часом розглядається задача оцінювання стаціонарних параметрів, коли кожне окреме рівняння стану системи має свій власний вектор параметрів та в довільний момент для цих параметрів відомі їх точки ...
1105142
  Бондар О.М. Розщеплення "я" суб"єкта мовлення як характерний художній прийом імпресіоністської техніки письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 73-79. – ISBN 978-966-581-885-4
1105143
  Продайвода Г.Т. Розщеплення і зміна поляризації об"ємних пружних хвиль у гірських породах = геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 77-82 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1105144
  Клековкін О.Ю. Розщеплення історії // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 377-408. – ISBN 978-966-136-114-9


  Історія театру.
1105145
  Валєєв К.Г. Розщіплююча заміна для системи лінійних диференціальних рівнянь / К.Г. Валєєв, О.Л. Карелова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено лінійну заміну, яка дозволяє розщепити систему лінійних диференціальних рівнянь на незалежні рівняння.
1105146
  Зудерман Г. Розы : Четыре одноакт. пьесы: Просветы. Марго. Последнее посещение. Далекая принцесса / Герман Зудерман ; Пер. О.Н. Чюминой. – Санкт-Петербург : [С.-Петерб. книжная экспедиция], 1908. – 224 с : портр.
1105147
  Ижевский С.А. Розы / С.А. Ижевский. – М, 1949. – 256с.
1105148
  Ижевский С.А. Розы / С.А. Ижевский. – 2-е испр. и доп. изд. – М, 1958. – 335с.
1105149
  Хржановский В.Г. Розы / В.Г. Хржановский. – М, 1958. – 497с.
1105150
  Коваль А.А. Розы / А.А. Коваль. – М, 1959. – 75с.
1105151
   Розы. – М, 1962. – 224с.
1105152
   Розы. – М, 1962. – 224с.
1105153
   Розы. – М, 1972. – 306с.
1105154
   Розы. – М, 1972. – 306с.
1105155
   Розы. – Рига, 1987. – 337 с.
1105156
  Соколов Н.И. Розы / Н.И. Соколов. – М., 1991. – 141с.
1105157
  Гонсалес Т.Р. Розы в броне / Т.Р. Гонсалес. – М., 1962. – 191с.
1105158
  Гонсалес Т.Р. Розы в броне / Т.Р. Гонсалес. – М., 1975. – 207с.
1105159
  Триоле Эльза Розы в кредит. Луна-парк / Триоле Эльза; Пер. с франц. – Санкт-Петербург : Хорда, 1994. – 356с. – (Дамский роман). – ISBN 5-900215-04-0
1105160
  Туманова З.А. Розы в ноябре. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1978. – 168с.
1105161
  Зубков Г.И. Розы в разбитой витрине / Г.И. Зубков. – М, 1984. – 255с.
1105162
  Сарби Р.В. Розы в росе / Р.В. Сарби. – М., 1977. – 32с.
1105163
  Хахлов В.А. Розы в Сибири / В.А. Хахлов. – Томск, 1965. – 118с.
1105164
  Базавлуцкая А.С. Розы в Туркмении / А.С. Базавлуцкая, Л.И. Канахина; Под ред. Гаевской И.С. – Ашхабад : Ылым, 1976. – 70с.
1105165
  Потоцкая Ю.С. Розы в Чуйской долине. : Автореф... канд. биол.наук: / Потоцкая Ю.С.; АН КиргССР. Объед. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1967. – 21л.
1105166
  Эюбов Т. Розы ветров / Т. Эюбов. – М., 1968. – 71с.
1105167
  Карусель Вероника Розы Екатерины : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 152-160
1105168
  Рыльский М.Ф. Розы и виноград / М.Ф. Рыльский. – М., 1957. – 107с.
1105169
  Рыльский М.Ф. Розы и виноград / М.Ф. Рыльский. – Сталинобад, 1961. – 36с.
1105170
  Рыльский М.Ф. Розы и виноград : стихи / М.Ф. Рыльский; Автор. пер. с укр. – Москва : Советский писатель, 1961. – 124 с.
1105171
  Рыльский М.Ф. Розы и виноград. Далекие небосклоны : стихи / М.Ф. Рыльский; Автор. пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1970. – 151 с.
1105172
  Васильев С.А. Розы и козы / С.А. Васильев. – Москва, 1955. – 48с.
1105173
  Кузменко С.Е. Розы и мужество / С.Е. Кузменко. – М., 1966. – 46с.
1105174
  Юсупов И. Розы и полынь : стихи и поэма / И. Юсупов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 135 с.
1105175
  Круглов Ю.М. Розы и розги / Ю.М. Круглов. – М, 1968. – 71с.
1105176
  Гольдман Ю.С. Розы капитана Гастелло / Ю.С. Гольдман. – Ростов -на-Дону, 1989. – 190с.
1105177
   Розы на редутах. – М, 1990. – 447с.
1105178
   Розы на снегу. – Л, 1973. – 352с.
1105179
  Шарова Т.Н. Розы на снегу / Т.Н. Шарова. – Киев, 1986. – 91с.
1105180
  Браун С. Розы от киллера : роман / Сандра Браун ; [пер. с англ. Т. Матц]. – Москва : Эксмо, 2004. – 347, [2] с. – (Наслаждение). – ISBN 5-699-05819-2
1105181
  Парнок С. Розы Прерии / С. Парнок. – М-Пг., 1922. – 32с.
1105182
  Полянский В.Г. Розы. / В.Г. Полянский, Е.М. Жилина. – Краснодар, 1966. – 71с.
1105183
  Клименко В.Н. Розы. / В.Н. Клименко. – Симферополь, 1966. – 134с.
1105184
  Клименко З.К. Розы. / З.К. Клименко, Е.Л. Рубцова. – Киев, 1986. – 211с.
1105185
  Былов В.Н. и др. Розы: Итоги интродукции / В.Н. и др. Былов. – М., 1988. – 431с.
1105186
  Лунгин С.Л. Розыгрыш / С.Л. Лунгин. – М., 1978. – 96с.
1105187
   Розыск. – Ташкент, 1973. – 256с.
1105188
  Кларов Ю.М. Розыск / Ю.М. Кларов. – М, 1982. – 448с.
1105189
  Кларов Ю.М. Розыск / Ю.М. Кларов. – К, 1991. – 446с.
1105190
  Ефимов А.И. Розыск был трудным... / А.И. Ефимов. – М, 1981. – 160с.
1105191
  Клочков Ф.Е. Розыск закончен... / Ф.Е. Клочков. – Волгоград, 1975. – 95с.
1105192
  Скляров Ю.Л. Розыск начать немедленно. / Ю.Л. Скляров. – Орджоникидзе, 1977. – 230с.
1105193
  Даирбаев М. Розыск продолжается / М. Даирбаев. – Алма-Ата, 1979. – 152с.
1105194
  Картавых В.И. Розыск справедливости : роман / Вячеслав Картавых. – Харьков : [б. и.]. – (Опера. Воры. Начальники ; кн. 2). – ISBN 978-617-7203-59-8
Кн. 2 : Розыск справедливости. – 2014. – 399, [1] с. – Сер. осн. в 2012 г. - Слов. угол.-прав. терминов и жаргон. слов, используемых в тексте произведения: с. 379-399
1105195
  Крылов И.Ф. Розыск, дознание, следствие : учеб. пособие / И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1984. – 217с.
1105196
   Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. – Санкт-Петербург : Археолог. комис. ; [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
Т. 2. – 1885. – [6] с., 846 стб.
1105197
   Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. – Санкт-Петербург : Археолог. комис. ; [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
Т. 3. – 1888. – VIII с., 1472 стб., 1 портр. – Экз. в разных тип. переплетах
1105198
   Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. – Санкт-Петербург : Археолог. комис. ; [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
Т. 4. – 1893. – III с., 1102 стб. разд. паг. – Экз. в разных тип. переплетах
1105199
  Ляшев О. Роїще - село, сотенне містечко (історико-етнографічний нарис) / О. Ляшев. – Чернігів, 2002. – 144с. – ISBN 966-95850-2-3
1105200
  Алексеев С.Т. Рой : Роман / С.Т. Алексеев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 383с. – ISBN 5-235-00145-1 (в пер.)
1105201
  Алексеев С.Т. Рой : Роман / С.Т. Алексеев. – Москва, 1988. – 127 с. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; №15-16 (1093-1094))
1105202
   Рой Михайло Федотович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 277. – ISBN 978-966-2726-03-9
1105203
   Ройтер М.. – М, 1977. – 14с.
1105204
   Ройтер М.. – М, 1988. – 88с.
1105205
  Ковалів С. Ройтів шиб і інші оповідання / С. Ковалів. – Київ : Рух, 1926. – 78 с.
1105206
  Вавшко І. Рок-балада та народна пісня: механізми взаємодії // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 82-92. – ISSN 2310-0583
1105207
  Коломієць Г. Рок-журналістика: фактографічність політичного дискурсу американської рок-поезії 1960-х років // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 123-127. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4271-5(Вип. 10)
1105208
   Рок-звезды приглашают вТель Авив // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
1105209
  Савина Е.Г. Рок-клубы как явление отечественной художественной культуры рубежа XX–XXI веков (на примере Петербурга) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 7. – С. 48-53. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются проблемы современной рок-музыки и рок-клубов (на примере Петербурга) как явления отечественной художественной культуры рубежа 20–21 вв. Приведены основные этапы становления ленинградско-петербургского клубного рок-движения, ...
1105210
  Синєокий О.В. Рок-музика в радіоефірі соціалістичного табору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 89-93


  У статті викладено результати аналізу музично-інформаційного радіоефіру як комунікативного каналу.Розкрито соціально-історичні передумови появи рок-музики на радіо в країнах соціалізму. Розглянуто особливості інформаційних заборон у радіосфері, що ...
1105211
  Корольова І.А. Рок-музика крізь призму історії // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 37-39. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1105212
  Васильєва Л.Л. Рок-музика як фактор розвитку другої половини XX століття : монографія / Л.Л. Васильєва ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 282, [2] с. : табл., ноти. – Бібліогр.: с. 242-256. – ISBN 978-617-534-369-2
1105213
  Васильєва Лариса Леонідівна Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Васильєва Л.Л.; Київськ. нац. ун-тет культури і мистецтв. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
1105214
  Кравченко Н.Г. Рок-музика як фактор сучасної молодіжної культури // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 67-69. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1105215
   Рок-музыка в СССР. – М, 1990. – 382с.
1105216
  Феофанов О.А. Рок-музыка вчера и сегодня / О.А. Феофанов. – М, 1978. – 158с.
1105217
  Козлов А.С. Рок-музыка: истоки и развитие / А.С. Козлов. – Москва : Знание
Ч. 1. – 1989. – 56 с.
1105218
  Козлов А.С. Рок-музыка: истоки и развитие / А.С. Козлов. – М.
2. – 1990. – 56с.
1105219
  Саркитов Н.Д. Рок-музыка: сущность, история, проблемы / Н.Д. Саркитов, Ю.В. Божко. – М., 1989. – 63с.
1105220
  Терлецький В.М. Рок-н-рол, стакан, кохання / Валентин Терлецький. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-3992-7
1105221
  Асанова Е.А. Рок-опера як явище масової культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 126-127
1105222
  Коломієць Ганна Олександрівна Рок-поезія: міф, ритуал й американська традиція у творчості Джима Моррісона : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Коломієць Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 195л. – Бібліогр.: л. 183 - 195
1105223
  Коломієць Ганна Олександрівна Рок-поезія: міф, ритуал й американська традиція у творчості Джима Моррісона : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Коломієць Г.О.; КНУТШ;. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1105224
  Ларионов А.В. Рок / А.В. Ларионов. – М., 1990. – 555с.
1105225
  Федоров Е.В. Рок в нескольких лицах / Е.В. Федоров. – М., 1989. – 248с.
1105226
  Троицкий А.К. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е... / А.К. Троицкий. – М, 1991. – 203с.
1105227
  Добрюха Н.А. Рок из первых рук / Н.А. Добрюха. – М, 1992. – 297с.
1105228
  Корзун Н.В. Рок, игры, мода и реклама. / Н.В. Корзун. – М., 1989. – 134с.
1105229
  Ярхо В. Рок. Грех. Совесть (К переводческой трактовке древнегреческой трагедии) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 200-230
1105230
  Забродин Г.Д. Рок: искусство или болезнь? / Г.Д. Забродин, Б.А. Александров. – М, 1990. – 94с.
1105231
  Каныкин А.И. Рокада: Стихи. / А.И. Каныкин. – М., 1986. – 317с.
1105232
  Губанов П.П. Рокаччу / П.П. Губанов. – Петрозаводск, 1990. – 278с.
1105233
  Бажан М. Роки : Вибрані поезії / М. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1957. – 379с.
1105234
  Павезе Ч. Роки : Новели / Ч. Павезе. – Київ : Дніпро, 1981. – 272с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 37)
1105235
  Ананьєв А.А. Роки без війни / А.А. Ананьєв. – Київ
1-2. – 1987. – 587с.
1105236
  Ананьєв А.А. Роки без війни / А.А. Ананьєв. – Київ
3-4. – 1987. – 613с.
1105237
  Арбузов О.М. Роки блукань / О.М. Арбузов. – Київ, 1955. – 111с.
1105238
  Цвілюк С.А. Роки великого народного болю, прокляття Сталіну і сталінщині // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 248-311. – ISBN 978-966-927-159-4
1105239
  Рудик С. Роки дитинства та сприйняття сільського життя О.І. Кандибою // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 8-26. – ISBN 978-617-646-420-4
1105240
  Брезан Юрій Роки змужніння / Брезан Юрій. – Київ, 1981. – 351с.
1105241
  Мельничук Ю.С. Роки і долі / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1961. – 240 с.
1105242
  Белічко Ю. Роки і люди: підсумок // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 5


  Творчий портрет народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Леоніда Андрієвського
1105243
  Свідзинський А.В. Роки й обличчя : новели / Анатолій Свідзинський ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 341, [3] с. – ISBN 978-966-600-667-0
1105244
  Хардель Герхард Роки моєї юності. / Хардель Герхард. – К., 1972. – 84с.
1105245
  Прилюк Д.М. Роки неспокійного сонця : роман-спогади / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 238 с.
1105246
  Паньківський К. Роки німецької окупації = The years of German occupation : 1941-1944 / Кость Паньківський; Наукове товариство ім. Шевченка. – 2-е вид. – Ню Йорк та ін. : Ключі, 1983. – [4], 480с. : портр. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами. – (Життя і мислі ; т.42 : Бібліотека українознавства). – ISBN 0-88054-109-1
1105247
   Роки перемог.Соціалістичне будівництво УРСР до ХІІІ Всеукраїнського з"їзду Рад. – К, 1935. – 65с.
1105248
  Сухарєв В. Роки соціалістичних звершень ЧССР: 1948-1978 / В. Сухарєв. – Київ : Політвидав України, 1978. – 160 с.
1105249
  Афанасенко В. Роки творчості й розквіту // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47. – ISSN 0868-9644
1105250
  Дмитерко Л.Д. Роки, мрії, роздуми. Вибране / Л.Д. Дмитерко. – Київ
1. – 1963. – 471с.
1105251
  Дмитерко Л.Д. Роки, мрії, роздуми. Вибране / Л.Д. Дмитерко. – Київ
2. – 1963. – 607с.
1105252
  Рассел Роки, сповнені надій, звершень і сподівань. Виступ з нагоди п`ятої річниці вступу України до Ради Європи / Рассел, Джонстон - // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-11. – ISSN 0868-8273


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1105253
   Рокитко Анастасія Іванівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 72. – ISBN 966-8352-11-4
1105254
   Рокитко Анастасія Іванівна / ректорат, економічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Економічний факультет і Рада ветеранів війни та праці університету з глибоким сумом сповіщають, що 11 квітня 2012 року пішла у Вічність Рокитко Анастасія Іванівна – учасниця Великої Вітчизняної війни, член Ради старійшин університету, відомий ...
1105255
  Вільний В.М. Років багряний листопад : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1981. – 336 с.
1105256
  Автомонов П.Ф. Рокіровка : Роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1986. – 238с.


  Твір про події Великої Вітчизняної війни-битву Червоної Армії та українських партизанів за Дніпро і Київ восени 1943р., вихід наших військ на державний кордон СРСР у березні 1944р. В романі широко використані документальні матеріали.
1105257
  Козлова Ю. Рокки в нокауте // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.4-25. – ISSN 1560-4233


  Беседа с голливудским киноактером Сильвестром Сталлоне о его творчестве,жизни, семье
1105258
  Висконти Лукино Рокко и его братья / Висконти Лукино. – Москва, 1962. – 246с.
1105259
  Квин Э. Роковая женщина / Эллери Квин. – Киев. – (Новые переводы. Детектив). – ISBN 5-87272-006-8
Вып. 1. – 1992. – 240 с. – Перепл.: Счастливая выдумка / Х. Во
1105260
   Роковая любовь. – М, 1985. – 189с.
1105261
  Колосков Евгений Роковая ошибка Петра III // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 3 (51). – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х
1105262
  Хлевнюк О.В. Роковая реформа Н.С. Хрущева: разделение партийного аппарата и его последствия. 1962-1964 годы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 4. – С. 164-178. – ISSN 0869-5687
1105263
  Мамонтів Я.А. Роковини : драматичний етюд / Я.А. Мамонтів. – Харків : Рух, 1925. – 24 с. – (Театральна бібліотека)
1105264
  Кравчук Л. Роковини Волинської трагедії виявили як мінімум три проблеми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 4-5


  Леонід Кравчук: "Якщо влада не може сказати, що ми єдині й захищатимемо свої національні інтереси, тоді люди навколо нас і всередині нас робитимуть все для того, щоб принизити Україну".
1105265
  Бернакевич Л. Роковини Маркіяна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 1, 2


  До 170-річчя від дня смерті Маркіяна Шашкевича відбулася панахида на Львівщині
1105266
  Шейнин Л.Р. Роковое наследство / Л.Р. Шейнин. – М-Л, 1949. – 108с.
1105267
  Александров А. Роковое письмо // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2009. – № 7/8. – С. 138-142. – ISSN 1726-6084


  Маловідомі факти з приватного життя А. Фета
1105268
  Исмон Реймонд Сариф Роковое предсказание / Р. Сариф Исмон ; Пер. с англ. // Африканец / У. Контон. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. 173-335. – (Произведения писателей Африки Сьерра-Лионе)
1105269
  Исмон Реймонд Сариф Роковое предсказание: Роман. / Исмон Реймонд Сариф. – М., 1977. – 220с.
1105270
  Каныгин Ю. Роковой 20 век : Историко-публистическое исследование / Юрий Каныгин. – Киев : Кобза, 2005. – 576с. – ISBN 966-8024-60-5
1105271
   Роковой поединок, или Муж и жена - одна сатана. – Свердловск, 1991. – 272с.
1105272
  Фробениус Г. Роковой час Германской империи / Г. Фробениус. – Петроградъ. – 112с.
1105273
  Хаткевич Василий Роковые метеориты : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 2 : Карта
1105274
   Роковые решения. – Москва, 1958. – 318 с.
1105275
  Вестфаль З. Роковые решения / З. Вестфаль. – Москва, 1958. – с.
1105276
  Чистых Борис Роковые яйца : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 115-123 : Іл.
1105277
  Андрущенко Ю. Рококо // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 4. – С. 136-139. – ISSN 0130-321Х


  Загальна характеристика стилю
1105278
  Лімборський І. Рококо в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 57-63. – ISSN 0130-5263
1105279
  Чуприна Н. Рококо и сентиментализм как генезис этики-эстетики бидермайера (на примере клавирного фортепианного творчества рубежа XVIII-XIX ст.) // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 96-106
1105280
  Кардашов И В. Рокоссовский / И В. Кардашов, . – М, 1972. – 448 с.
1105281
  Кардашов И В. Рокоссовский / И В. Кардашов, . – 3-е изд. – М, 1980. – 446с.
1105282
  Кардашов И В. Рокоссовский / И В. Кардашов, . – 4-е изд. – М, 1984. – 446с.
1105283
  Синельников Михаил Рокот и ропот : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 116-118. – ISSN 0130-7673
1105284
   Рокотов Ф.. – Москва, 1986. – 48с.
1105285
   Рокотов Ф. Альбом репродукций. – Ленинград, 1971. – 15с.
1105286
  Брязгунов Ю. Роксанда, дружина Тимоша // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 121-152
1105287
  Грабовецький В. Роксолана - Хуррем та її історична доля : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В. Грабовецький; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2004. – 55с.
1105288
  Комарова Г.М. Роксолана / з малюнками худ. М. Погрібняка. – Катеринослав : Друк. І. Вісьман і І. Мордхілевич, 1917. – 14 с.
1105289
  Загребельний П.А. Роксолана : Роман : (Початок) / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1979. – 192с. – (Романи й повісті ; Вип. 9 ; 1979 р.)
1105290
  Загребельний П.А. Роксолана : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 574с.
1105291
  Загребельний П.А. Роксолана : Роман / П.А. Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; № 7 ; 1980 р.)
Кн. 2. – 1980. – 272с.
1105292
  Загребельный П.А. Роксолана : роман ; пер. с украинского / Павло Загребельный. – Москва : Советский писатель, 1982. – 639 с.
1105293
  Загребельний П. Роксолана / П. Загребельний. – Київ : Дніпро, 1983. – 583с.
1105294
  Загребельный П.А. Роксолана : Роман : Пер. с укр. / Павло Загребельный. – Москва : Советский писатель, 1983. – 640с.
1105295
  Загребельний П.А. Роксолана : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1983. – 600с. – ISBN 5-308-0081-6
1105296
  Загребельний П.А. Роксолана : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1988. – 600с. – ISBN 5-308-0081-6
1105297
  Плачинда С. Роксолана / С. Плачинда, Ю. Колісниченко. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 60с. – (Бібліотека українця). – ISBN 5770797460
1105298
  Загребельный Павло Роксолана : Роман : Пер. с укр. / Загребельный Павло. – Харків : Прапор, 1997. – 672с. – ISBN 5-7766-0173-8
1105299
  Загребельний П. Роксолана : Історичний роман / Павло Загребельний. – Київ : Комп"ютерні Системи, 2000. – 736с. – (Літературна класика). – ISBN 966-95240-3-2
1105300
  Загребельний Павло Роксолана : Роман: В 2-х кн. / Павло Загребельний. – Київ : ТАСТ-М; Євроекспрес. – (Історія України в романах). – ISBN 966-7297-50-0
Кн. 1- 2 : Вознесіння. Страсті. – 2000. – 640с.
1105301
  Переверзева О. Роксолана // Женский журнал / Издательский дом "Свет". – Киев, 2005. – № 9. – С. 20-24.


  Дизайнер одежды Роксолана Богуцкая
1105302
  Загребельний П.А. Роксолана : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2006. – 685с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-03-3486-9


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
1105303
  Рощина Н. Роксолана / Н. Рощина. – Харків : Фоліо, 2009. – 123 с. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-4682-6
1105304
  Логинов Д. Роксолана // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 12. – С. 16-31
1105305
  Загребельний П.А. Роксолана : роман : зібрання творів / Павло Загребельний ; [упоряд., передм. А. Шпиталя] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, НАН України. – Київ : Сакцент Плюс, 2016. – 703, [1] с. : іл., портр. – Текст за вид.: Роксолана / П. Загребельний. Київ, 1980. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-543-053-8
1105306
  Грабовецький В.В. Роксолана в історії / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ, 1993. – 38с.
1105307
   Роксолана Зорівчак = Roksolana Zorivchak biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 368с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Ч.17). – ISBN 966-613-322-9
1105308
   Роксолана Зорівчак = Roksolana Zorivchak : біобібліографічний покажчик 2004-2011 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: В. Кметь (голова) та ін. ; уклад.: Г. Домбровська, О. Пилипчук, У. Романюк ; наук. ред. О. Чередниченко ; авт. передмови А. Содомора]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2011. – 365, [3] с., [4] арк. фотогр. : портр. – Парал тит. арк. та вступ. слово парал. англ. мовою. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 30)
1105309
   Роксолана Зорівчак: перекладознавець, педагог, словолюб // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 9/10 (1029/1030). – С. 285-286. – ISSN 0320-8370


  До 80-річчя від дня народження.
1105310
  Нестеренко Н.П. Роксолана і Сулейман: стратегії комунікативного порозуміння // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 10/11 (482/483), березень. – С. 63-68
1105311
  Галенко О. Роксолана народила султану п"ятьох дітей // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 42 (145). – С. 54-57


  Від Роксолани в історії Османської імперії почався період "султанату жінок". Він тривав півтора століття й завершився зі смертю ще однієї українки, яка теж починала як султанська наложниця. Вона врятувала османську династію від вигасання, стверджує ...
1105312
  Тимощук О. Роксолана: розвінчування міфів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 171). – 5


  Під час Форуму видавців у Львові презентували нове видання: дослідження загадкової постаті Роксолани в турецьких архівах "Роксолана: міфи та реалії" кандидата мистецтвознавства Олександри Шутко.
1105313
  Кльонович С.Ф. Роксоланія / С.Ф. Кльонович. – К., 1987. – 94с.
1105314
  Кленович Себастьян Фабіан Роксоланія : Поема (фрагменти) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 152-176
1105315
  Назарук О. Роксоляна : Історична повість з 16 століття / О. Назарук. – Львів : Нової зорі, 1930. – 301с.
1105316
  Назарук О.Т. Роксоляна : : жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця : історична повість з XVI століття / Осип Назарук. – Київ : Знання, 2014. – 277, [1] с. – Сер. засн. у 2009 р. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-617-07-0158-9
1105317
  Назарук О.Т. Роксоляна : жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця : іст. повість з XVI ст. / Осип Назарук. – Київ : Знання, 2015. – 366, [2] с. – Сер. засн. 2013 р. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0287-6
1105318
  Назарук О. Роксоляна, жінка халіфа й падішаха / О. Назарук. – Львів, 1990. – 302с.
1105319
  Назарук О. Роксоляна, жінка халіфа й падішаха : Історична повість / О. Назарук. – Київ : Дніпро, 1992. – 270с.
1105320
  Петрова Т.А. Рокуэлл Кент / Т.А. Петрова. – Л., 1990. – 157с.
1105321
   Рокуэлл Кент. Выставка произведений. – Москва, 1983. – 54с.
1105322
  Шекет Ю. Рокуэлл Кент: Вечная стрелка на север // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 7 (95). – С. 64-85. – ISSN 1819-6268
1105323
  Патрина Дарья Рокфеллеровский центр // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 92 : фото
1105324
   Рокфеллеры в искусстве // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 1. – С. 39-63.
1105325
  Шевченко Оксана Рол із салом заважкий... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-77. – ISSN 0130-5212
1105326
  Крижановская Олеся Прокофьевна Рол народного контроля в развитии социалистического самоуправления на производстве в условиях совершенствования социализма : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Крижановская Олеся Прокофьевна; КПИ. – К, 1988. – 219л. – Бібліогр.:л.185-219
1105327
  Левшина И.С. Ролан Быков / И.С. Левшина. – Москва : Искусство, 1973. – 144 с.
1105328
  Чистякова В.В. Ролан Пети. / В.В. Чистякова. – Л., 1977. – 167с.
1105329
  Фомин Е.А. Ролвые игры в воспитательной работе с учащимися 5-7 классов общеобразовательной школы : Автореф... канд. пед.наук: / Фомин Е.А.; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т теории и истории педагогики. – М., 1955. – 16л.
1105330
  Куприянов Б.В. Ролевая игра в практике высшей школы // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 1, январь. – С. 75-77. – ISSN 1026-955X


  Представлены результаты разработки автором представлений о ролевой игре в контексте высшего профессионального образования: сущность, возможности, типология, организационные варианты ис пользования.
1105331
  Кузнецова М.Н. Ролевая игра как один из способов развития навыков межкультурной коммуникации на занятиях иностранным языком // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 158-168. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1105332
  Бобкова Л.Н. Ролевая игра как проблемный метод обучения, способствующий успеху профессиональной подготовки студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 8. – С. 74-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются метод и средства формирования профессиональных компетенций менеджеров при обучении математике. Освещаются содержание профильного подхода, особенности математического моделирования. Приводится методическая система профессионально ...
1105333
  Юнов С.В. Ролевое информационное моделирование как подход к информационно-профессиональной подготовке студентов вузов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 7 (225). – С. 32-36. – ISSN 0234-0453


  Предлагается новый подход к информационно-профессиональной подготовке студентов вузов - ролевое информационное моделирование (РИМ). Приводится определение РИМ, формулируются его концептуальные принципы. Предлагается фасетная технология разработки ...
1105334
  Хасина П.Л. Ролевой состав команды и динамика ее эфективности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.91-98. – ISSN 0042-8841
1105335
  Марьянчик В.А. Ролевой стереотип медиа-политического персонажа // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 37-45. – ISSN 0130-9730
1105336
  Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам / К. Ливингстоун. – М., 1988. – 127с.
1105337
  Полякова Елена Ивановна Ролевые игры как средство стимулирования у студентов интереса к освоению опыта межкультурного взаимодействия // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 39-41. – ISSN 1726-667Х
1105338
  Полякова Елена Ивановна Ролевые игры как средство стимулирования у студентов интереса к освоению опыта межкультурного взаимодействия // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 39-41. – ISSN 1726-667Х
1105339
   Ролз, Роулз (Rawles) Джон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 893-894. – ISBN 966-316-069-1
1105340
  Сидорова М.А. Роли "зрителя" и "актёра" в философии Х. Арендт: сцена "политического" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 179-181
1105341
  Светогорси Д.А. Роли кинетической энергии в теории полимеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Светогорси Д. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1973. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1105342
  Вяткин Б.А. Роли темперамента в спортивной деятельности / Б.А. Вяткин. – Москва, 1978. – 136с.
1105343
  Сандул В. Ролі з першого ряду // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 28 грудня (№ 167). – С. 10


  Василь Дашенко - воїн, артист, педагог, громадянин України. До 100-річчя з дня народження.
1105344
  Близнюк С.Л. Ролі оцінки у вдосконаленні знань, умінь і навичок учнів / С.Л. Близнюк. – Київ, 1983. – 48с.
1105345
  Веденічев П.Ф. Рололвний засіб сільськогосподарського виробництва / П.Ф. Веденічев. – Київ, 1966. – 48с.
1105346
  Мірчук І. Роля культури в житті української діяспори // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 114-116


  Виступ на науково-практичній конференції.
1105347
  Христов П.П. Ролята на празничния календар при конструиране на идентичността в диаспората / П.П. Христов, Е.В. Петрова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 274-283. – ISSN 2075-437X


  У статті визначені особливості функціонування святкових практик в умовах чужої календарної системи, а також їх роль у збереженні національної ідентичності в іноетнічному середовищі. В якості дослідницького об"єкта обрано історичну діаспору українців в ...
1105348
  Исаева К.М. Роль / К.М. Исаева. – М, 1975. – 175с.
1105349
  Геник М.А. Роль "Zeszytow Historycznych" у подоланні польсько-українських стереотипів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 328-336
1105350
  Пустова Е.В. Роль "Балету на льоду" під керівництвом В. Вронського (1960-1973 рр.) у становленні нового напряму в льодовій хореографії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 108-112


  Вахтанг Иванович Вронский (Надирадзе, 1905-1988) - советский украинский артист балета, балетмейстер, хореограф, кинорежиссёр. Народный артист СССР (1962). Член ВКП(б) с 1940 г.
1105351
  Кедзерська А. Роль "батьківського стресу" в картині розладів аутистичного спектру // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 183-185
1105352
  Аскерова Э.Г. кызы Роль "внутреннего права" международных неправительственных организаций в определении правового статуса международных неправительственных организаций // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 551-557. – ISSN 1563-3349
1105353
  Балко М. Роль "Граматики" Мелентія Смотрицького у становленні вчення про словосполучення // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 5 (89) вересень - жовтень. – С. 59-60


  Статтю присвячено аналізові основних положень розділу "Граматики" Мелентія Смотрицького, зокрема синтаксису. В розвідці обгрунтовується визначна роль "Граматики" Мелентія Смотрицького у становленні вчення про словосполучення у сучасному розумінні цього ...
1105354
  Руденко В О. Роль "Зелених Книг" в удосконаленні норм авторського права ЄС // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 63-68. – (Правознавство ; Вип. 282)
1105355
  Захарченко М.С. Роль "інтересу" у філософії Е. Гусерля // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 88-89


  "... Уперше поняття "інтересу" в філософії Е. Гусерля можна зустріти в ранній творчості, а саме у роботі "Філософія арифметики". До провідних тем "Філософії арифметики" належить пошук підстав, рух до "самоочевидною витоку". Ще однією з провідних тем є ...
1105356
  Бредіхин А. Роль "каудилізму" у історії Аргентини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 112-116. – ISSN 1728-9343
1105357
  Федоренко Ю. Роль "ключового моменту" у процесі формування соціальних та індивідуальних норм особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні принципи теорії "ключового моменту" М. Гледвелла. Проаналізовано значення та процес створення соціальної епідемії в сучасному суспільстві. Показано механізми впливу засобів масової інформації на людину та можливості ...
1105358
  Кошман А. Роль "листа" князів Коріатовичів 1374р. у розвитку Магдебурзького права Кам"янця // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7069-14-9
1105359
  Кузіна Наталія Вікторівна Роль "Літературно-наукового вісника" в національному відродженні України (Київський період 1907 - 1919 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Кузіна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1105360
  Кузіна Наталія Вікторівна Роль "Літературно-наукового вісника" в національному відродженні України (Київський період 1907 - 1919 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Кузіна Наталія Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 212л. – Бібліогр.: л. 193 - 213
1105361
  Галазюк О.Д. Роль "мимезиса" в формировании моральной личности // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 25-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Эта статья посвящена проблеме определения роли "мимезиса" в сотворении моральной личности. Фундаментальными особенностями этого исследования являются следующие: системный анализ различных аспектов понимания концепции "мимезиса" Платоном и ...
1105362
  Гуськова Анна Витальевна Роль "модели психического" при решении мыслительных задач // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 26-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Работа посвящена изучению особенностей функционирования "модели психического" у взрослых испытуемых. Результаты проведенного эмпирического исследования показали, что при решении мыслительных задач психологического содержания используются различные ...
1105363
  Учитель І. Роль "Одесагаз" у розвитку газопостачання області : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 66-67 : Табл. – ISSN 1810-3944
1105364
  Ковбасюк С. Роль "північного" гуманізму у становленні гротескного жанру в нідерландському живописі середини XVI ст. // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 381-384. – ISBN 978-966-493-651-1
1105365
  Кушнарева В.В. Роль "подсказки" в принятии решений (на материале компьютерной игры) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.29-37. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1105366
  Катков Николай Федорович Роль "Правды " в пропагандистской и агатационной работе Коммунистической партии в период военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Катков Николай Федорович; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А. А. Жданова. Каф. истории КПСС. – Л., 1959. – 21л.
1105367
  Драгунский В.И. Роль "Правды" в борьбе Коммунистической партии и Советского правительства за укрепление антигитлеровской коалиции и сплочение антифашистских сил в период Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Драгунский В.И.; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 14л.
1105368
  Морозов М.Б. Роль "Правды" в борьбе Коммунистической партии Советского Союза за дальнейшее развитие и укрепление дружбы народов СССР в годы четвертой пятилетки (1946-1950) : Автореф... канд. ист.наук: / Морозов М.Б.; КГУ. Кафедра истории КПСС. – К., 1960. – 16л.
1105369
  Сульженко В.К. Роль "Правды" в борьбе Коммунистической партии Советского Союза за образование Союза ССР (1917-1922 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сульженко В.К. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. маркс.-лен. – Киев, 1954. – 15 с.
1105370
  Славутская Х.Т. Роль "Правды" в борьбе КПСС за развитие социалистического соревнования в промышленностив годы четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Славутская Х.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования УССр.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1961. – 30л.
1105371
  Лихомнов М.И. Роль "Правды" в борьбе партии за мобилизацию советского народа на помощь фронту в первый период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лихомнов М.И.; Ленингр.ордениа Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 14л.
1105372
  Фридман Александр Иосифович Роль "Правды" в интернациональном воспитании трудящихся (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Фридман Александр Иосифович; ХГУ. – Х., 1980. – 25л.
1105373
  Лукашев М.Я. Роль "Правды" в мобилизации Коммунистической партией советского народа на трудовые подвиги в первый период Великой Отечественной войны Советского Союза (июнь 1941 - конец 1942 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лукашев М.Я. ; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1955. – 16 с.
1105374
  Гербач В.В. Роль "Правды" в организации разгрома второго похода Антанты. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гербач В.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 13л.
1105375
  Любцев А.В. Роль "Правды" в подготовке XXI внеочередного съезда КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Любцев А.В. ; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. журн. и лит. – Москва, 1965. – 15 с.
1105376
  Елисеева Л.Н. Роль "Правды" в развитии внутрипартийной демократии в связи с победой социализма и принятием новой Конституции СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Елисеева Л.Н.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1965. – 15л.
1105377
  Корытовский О.С. Роль "Правды" в укреплении и защите Советского государства (1918-март 1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Корытовский О. С.; Ин-т маркс. лен. при ЦК КПСС. – М., 1962. – 19л.
1105378
  Регейло З.Я. Роль "Просвіти" в розвитку театрально-аматорського руху в Галичині у 20-30-ті роки XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 134-141. – (Історія ; Вип. 25)
1105379
  Мельник Е. Роль "Просвіти" у збереженні національної школи в радянській Україні (1919–1920 роки) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 113-120
1105380
  Березенко В.В. Роль "теорії середнього рівня" Р. Мертона в становленні науки про PR // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 155-159. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  У статті визначено роль "теорії середнього рівні" американського соціолога Р. Мертона встановленні науки про PR, розглянуто методологічний інструментарій цієї теорії, який використовується в теорії паблік рилейшнз, оскільки його суть - забезпечити ...
1105381
  Богданова О.А. Роль "усадебной культуры" в формировании феномена русской классической литературы 19 века // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 14-23. – ISSN 0130-9730
1105382
  Браило А. Роль "Хизбаллы" в политических процессах Ближнего Востока в начале XXI века: региональный и международный аспекты // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 39-40
1105383
  Коновалова Т. Роль "холодной войны" в международных отношениях и ее влияние на современные события // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 56-60
1105384
  Демченко Т.П. Роль "Щоденника" О. Довженка у формуванні історичної пам"яті про Другу світову війну // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 503-506. – ISSN 2218-4805
1105385
  Харламова Ольга Николаевна Роль ,К+- и НСО -АТФаз во всасывательной функции эпителия желчного пузыря. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.13 / Харламова Ольга Николаевна; МВ ССО УССР, ин-т физиологии им. Богомольца. – Трускавец, 1984. – 244л. – Бібліогр.:л.115-244
1105386
  Ставнійчук Р.В. Роль 12/15-ліпоксигенази у метаболічних та функціональних порушеннях за експериментальної діабетичної нейропатії : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ставнійчук Роман Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 147 л. – Бібліогр.: л. 121-147
1105387
  Ставнійчук Р.В. Роль 12/15-ліпоксигенази у метаболічних та функціональних порушеннях за експериментальної діабетичної нейропатії : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ставнійчук Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 33 назви
1105388
  Курский М.Д. Роль 5-окситриптамина (серотонина) в биоэнергетических процессах : Дис... докт. биол.наук: / Курский М. Д.; АН УССР, Ин-т биохимии. – К., 1971. – 390л. – Бібліогр.:л.387-390
1105389
  Скрипник Н.В. Роль BDNF в формуванні нейротрансмітерного фенотипу зубчатої звивини епілептично трансформованого гіпокампу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 78-83. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Імуногістохімічний аналіз епілептично трансформованого гіпокампу мишей виявив зростання рівня BDNF у ГК ЗЗ, щоне тільки корелює з посиленням збудження в системі ЗЗ, але й сприяє посиленню епілептичної активності. Пролонгована інтрагіпокампна імфузія ...
1105390
  Кравченко О.О. Роль Ca 2+ - залежної месенджерної системи в розвитку коліт-асоційованого канцерогенезу : Автореферат дис. ...канд.біологічних наук: спец.03.00.04-Біохімія / Кравченко О.О. – Київ, 2009. – 20с. – Бібл.: 12 назв
1105391
  Кравченко О.О. Роль Ca 2+ - залежної месенджерної системи в розвитку коліт-асоційованого концерогенезу : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Кравченко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 177л. – Бібліогр.: л. 158-177
1105392
  Лук"янов В. Роль CLS-системи в детінізації платіжно-розрахункових відносин глобального форекс-ринку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 108-117. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1105393
  Белов Д.С. Роль GR-подразделений в управлении регулятивными рисками в период кризиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.41-46. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1105394
  Самарський А.Ю. Роль GRID-Комп"ютінгу у розвитку сучасної науки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 116-121. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Розкрито вплив Grid-технологій на формування сучасного наукового мислення. Проаналізовано концепцію мережевої науки, вплив комп’ютерних технологій на розвиток науки, історичні перспективи їх взаємодії.
1105395
  Костюченко О. Роль HR-менеджера в побудові ефективної роботи / О. Костюченко, К. Полякова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 47). – С. 12-13
1105396
  Присяжнюк М.М. Роль i значения інформативної зброї у війнах XXI століття / М.М. Присяжнюк, О.П. Параніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 116-119. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Викладено аналіз ситуації довкола виникнення нового виду зброї - інформаційної та її ролі і значення у війнах XXI століття. The analysis of situation on the creation of new type of weapon, its informative role and importance in wars of XXI century is ...
1105397
  Харькова А.П. Роль IGF та IGFBP у залежній від сигнального ензиму ERN1 регуляції процесів проліферації клітин гліоми / А.П. Харькова, Л.Л. Карбовський // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 121. – ISSN 2409-4943
1105398
  Шевченко О.В. Роль media relations у проведенні PR-кампаній / О.В. Шевченко, Ю.О. Ткачова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 103-107
1105399
  Панасюк Н.Б. Роль NO-синтазної системи та циклооксигенази-2 в механізмах розвитку ульцерогенного коліту та профілактична роль олії амаранту : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Панасюк Н.Б. ; Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1105400
  Чудновець Віктор Степанович Роль №Н2-кінцевого фрагменту ланцюга Вв в процесі самоскладання фібрину : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.03 / Чудновець Віктор Степанович; НАН України, Ін-т біохімії. – Київ, 1995. – 20 с.
1105401
  Сухаревська Г.В. Роль PR-інструментарію у просуванні брендів класу "люкс" // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 73-77


  Здійснено комплексний аналіз PR-інструментарію, його сутності та специфіки окремих PR-технологій. Ключо вий акцент зроблено на дослідженні особливостей люксового сегмента ринку та товарів і послуг, що на ньому пропонуються, доведено потребу вироблення ...
1105402
  Березенко В.В. Роль PR-комунікацій у розвитку інноваційної сфери в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 140-144. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  В інноваційному суспільстві жоден з процесів в економіці та соціумі неможливий без цілеспрямовано функціонуючої системи комунікацій. У реалізації інтелектуальної комунікації особливого значення набувають PR, оскільки поширення і застосування ...
1105403
  Ступницкий Р.М. Роль S35-метеонина и S35цестеина в синтезе белков молока и участие нервной системы в этих процессах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ступницкий Р.М. ; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 20 с.
1105404
  Квятковська О.В. Роль USAID у зовнішній політиці США // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 364-365


  Автор аналізує політичні, економічні та соціальні аспекти використання руху проти USAID, Агенціїї з міжнародного розвитку США.
1105405
  Харламова О Роль V2+K+ HCO3-ATФ23 во всасывательной функции эпителия желчного пузыря : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Харламова О.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1105406
  Екисинин П.П. Роль А.В.Луначарского в развитии марксистско-ленинской эстетики советского периода : Автореф... канд. филос. наук: / Екисинин П.П.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС,. – Москва, 1965. – 16с.
1105407
  Бєляков О.О. Роль А.З. Москаленка в становленні екологічної журналістики та ії перспективні напрями // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 10-17
1105408
  Робинсон М.А. Роль А.И. Соболевского в организации работы по составлению картотеки словаря древнерусского языка // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 82-93. – ISSN 0132-1366


  В статье на основании переписки А.И. Соболевского с Д.К. Зелениным, В.М. Истриным, Е.С. Истриной, Е.Ф. Карским, П.А. Лавровым, Б.М. Ляпуновым, Н.К. Никольским, С.П. Обнорским, В.Н. Перетцем, а также других архивных документов рассматривается особая ...
1105409
  Тептюк Л.М. Роль А.Л. Іконникової в науковій діяльності В.С. Іконникова // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукр. зб. наук. праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 20. – С. 83-89. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)


  Стаття присвячена дослідженню життя і наукової діяльності дружини відомого історика, історіографа, києвознавця В.С. Іконникова (1841-1923) Анни Леопольдівни Іконникової.
1105410
  Лутаєва Т.В. Роль А.М. Краснова в організації екскурсійної діяльності у вітчизняних вищих навчальних закладах // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 33. – С. 113-124
1105411
  Сундуков Н.А. Роль А.М.Горького в педагогической деятельности А.С.Макаренко. : Автореф... канд. пед.наук: / Сундуков Н.А.; АПН РСФСР. НИИ теории и истории педагогики. – М., 1953. – 19л.
1105412
  Савченко Д.П. Роль А.Н. Косыгина в выполнении государственных задач по укреплению обороноспособности СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 102-112. – ISSN 1812-8696


  В статье говорится о роли А.Н. Косыгина в решении государственных задач на постах: заместителя председателя Совнаркома СССР, заместителя председателя Совета по эвакуации, председателя Совнаркома РСФСР. Уделяется внимание его работе по эвакуации ...
1105413
  Сулаберидзе Ю.С. Роль А.С.Хаханашвили в развитии грузино-русских культурных взаимоотношений конца Х1Х - начала ХХ века / Ю.С. Сулаберидзе. – Тбилиси, 1980. – 85с.
1105414
  Прокоп Н.М. Роль А.Шептицького в історії українського державотворення кінця XIX - першої половини XX ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 28-33. – ISSN 2312-1831
1105415
  Щербина О.Ю. Роль абдукції в юридичній аргументації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 141-155
1105416
  Синиця М.І. Роль абсолютної метафори в метафорології Ганса Блюменберга // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 206-207
1105417
  Климашевский Г. Роль абстракции в познании физических явлений. : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Климашевский Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 16л.
1105418
  Доборджгинидзе В.И. Роль абстракции в процессе познания. : Автореф... Канд.филос.наук: / Доборджгинидзе В.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 24л.
1105419
  Роговий Владислав Роль Августина Волошина в організації допомоги українському студентству ( До 140-річчя від дня народження ) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 128-133. – ISSN 0869-3595
1105420
  Губський С. Роль авіаційних частин Гетьманату та армії УНР (1918-1920 рр.) у боротьбі за державність: до історіографії питання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 55-61
1105421
  Теленко О. Роль Австрії у забезпеченні безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону / Ольга Теленко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-9. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 35). – ISSN 2078-4333
1105422
  Малиновский Б.В. Роль австро-венгерских и германских войск в Украине (июнь - ноябрь 1918 г.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.206-223. – ISBN 966-551-070-3
1105423
  Барандій А.Ю. Роль австро-угорської національної політики у формуванні ідентичності українців Галичини кінця XIX - початку XX століття // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 45-48. – ISSN 2312-4679
1105424
  Вадаська С.В. Роль автентичних відеоматеріалів для викладання іноземної мови професійного спрямування // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 75-82. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У розглядається питання створення навчального середовища з використанням технологій та сучасних технічних засобів навчання, а також питання адаптації автентичних матеріалів для викладання іноземної мови професійного спрямування у немовних навчальних ...
1105425
  Мясников И.Я. Роль автоматизации приозводства в создании материально-технической базы коммунизма в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мясников И.Я.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1962. – 19л.
1105426
  Тимофеєв Б.Б. Роль автоматизації в технічному прогресі / Б.Б. Тимофеєв. – К., 1971. – 32 с.
1105427
  Мартынчик С.А. Роль автоматизированной информационной системы эхокардиографической синдромальной диагностики в управлении кардиологическим скринингом : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 05.13.09 / Мартынчик С.А.; АН УССР, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 1987. – 16 с.
1105428
  Вірченко А.А. Роль автоматичних фіскальних стабілізаторів у процесі виходу економіки з кризового стану // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 25-27. – ISBN 978-966-188-219-4
1105429
  Самков Евгений Алексеевич Роль авторитета руководителя производственного коллектива в условиях перестройки : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Самков Евгений Алексеевич; Московский гос. университет им. М.В.Ломоносова, Специализ. совет (К 053.05.70) по филос. наук. – М., 1989. – 23с.
1105430
  Озарко Г.М. Роль авторського мовлення в композиції п"єси Девіда Генрі Хвана "М. Батерфляй" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 186-192. – ISBN 966-581-623-3
1105431
  Резнікова Н.В. Роль агломерацій та міст в європейській парадипломатії як формі розвитку транскордонної конкурентоспроможності / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 13/14, липень. – С. 5-8. – ISSN 2306-6814
1105432
  Курбашев В.М. Роль аграрно-промышленного кооперирования в интенсификации процесса превращения сельскохозяйственого труда в разновидность труда индустриального : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02. / Курбашев В. М.; Белорус. гос. ун-т. – М., 1976. – 26л.
1105433
  Битаров Р.М. Роль аграрно-промышленных объединений в повышении степени обобществления сельскохозяйсвтенного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Битаров Р.М.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1974. – 21л.
1105434
  Фурдичко О.І. Роль агроекології у формуванні збалансованої агросфери // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – C. 7–14. – ISSN 2077-4893
1105435
  Паленичак О.В. Роль агроекологічного моніторингу в оптимальному використанні земельно-ресурсного потенціалу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 27-30. – ISSN 2221-1055
1105436
  Борейко В.І. Роль агропромислового комплексу в розвитку національної економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 18-22. – ISSN 2221-1055
1105437
   Роль агропромышленного комплекса в решении Продовольственной программы : экон. вопр. нар. хоз-ва : межвуз. сб. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 121 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1105438
  Радченко В.В. Роль агропромышленной интеграции в развитии социалистической собственности / В.В. Радченко. – М., 1987. – 174с.
1105439
  Лыч В.Н. Роль агропромышленной интеграции в эффектвном испольовании трудового потенциала на этапе развитого социализма : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лыч В. Н.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 210л.
1105440
  Лыч В.Н. Роль агропромышленной интеграции в эффективном использовании трудового потенциала на этапе развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Лыч В.Н. ; МВ и ССО УССР, КГУ. им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1105441
  Хільчевський В.К. Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра / В.К. Хільчевський. – Київ : Київський університет, 1996. – 222с. – ISBN 6-1201-1412-4
1105442
   Роль адаптогенів у регуляції біологічних функцій за умов низькодозового іонізуючого опромінення / В.І. Малюк, В.К. Рибальченко, Г.Г. Репецька, Н.П. Атаманюк, І.Є. Кузьміна, І.В. Малюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-61. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  Вивчено вплив адаптогенів природного походження (сукцинат натрію, малат натрію, мідійний гідролізат МІГІ-К) на біологічні функції організму білих щурів при низькодозовому та внутрішньому гамма-опроміненні за допомогою визначення активності ...
1105443
   Роль адаптогенів у регуляції біологічних функцій за умов низькодозового іонізуючого опромінення / В.І. Малюк, В.К. Рибальченко, Г.Г. Репецька, Н.П. Атаманюк, І.Є. Кузьміна, І.В. Малюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1105444
  Гутник В. Роль адвокаських об"єднань у гарантуванні права на захист у міжнародних кримінальних судах // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 147-155. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1105445
  Тарасенко Л. Роль адвоката в системі надання професійної правничої допомоги в Україні та країнах Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 19-28. – ISSN 1026-9932
1105446
  Стасюк Р. Роль адвоката у захисті прав та законних інтересів громадян та юоидичних осіб у суді // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.79-83. – ISBN 966-667-078-Х
1105447
  Шатіло Роль адвоката у підготовці справи до конституційного провадження / Шатіло, ВА // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 42-37.
1105448
  Кузьміна В. Роль адвоката у сучасному кримінальному процесі // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 34-36


  "... Використання практики Європейського Суду в діяльності адвоката".
1105449
  Шандула О.О. Роль адвокатури в реалізації права особи на професійну правничу допомогу // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 3 (90). – С. 110-119. – ISSN 1993-0909
1105450
  Гошовська Т.В. Роль адвокатури при здійсненні захисту у кримінальній справі: позитивний прояв судово-правового реформування / Т.В. Гошовська, Н.Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 9 (145). – С. 35-47
1105451
  Ситюк В. Роль адвокатури у сучасному демократичному суспільстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 23-43.
1105452
  Кальвенас Альвидас Антанович Роль аденилаткиназы в энергетике митохондрий сердца в норме и при ишемии миокарда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кальвенас Альвидас Антанович; Ин-т биохимии АН ЛитССР. – Вильнюс, 1985. – 20л.
1105453
  Янчук П.І. Роль аденозивних рецепторів у регуляції тканинного дихання та кровообігу в печінці / П.І. Янчук, В.О. Цибенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-74. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У гострих дослідах на наркотизованих собаках показано, що внутрішньопортальне введення аденозину викликає збільшення кровотоку в печінковій артерії та ворітній вені завдяки зниженню опору артеріальних судин черевних органів і печінки, а також зменшення ...
1105454
  Елисеев В.В. Роль аденозина в регуляции физиологических функций организма. / В.В. Елисеев, Г.М. Полтавченко. – СПб., 1991. – 120с.
1105455
  Литке Н.Ф. Роль адмирала Ф.П.Литке в развитии русской географической науки : Автореф... канд. геграф.наук / Литке Н.Ф. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1105456
  Кириченко Ю.М. Роль адміністраивно-правової реформи у підвищенні ефективності місцевого самоврядування // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
1105457
  Романець Н.Р. Роль адміністративних репресій у хлібозаготівельній кампанії 1932/33 рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 3-7. – ISSN 2077-1800
1105458
  Гарагата К. Роль адміністративних судів у забезпеченні верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 329-332.
1105459
  Школик А. Роль адміністративно - правових норм в адаптації апарату управління відповідно до змін змісту управлінських завдань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.236-239. – Бібліогр.: 11 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1105460
  Коломоєць Н.В. Роль адміністративного права в механізмі реалізації захисту прав дитини в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 37-41. – ISSN 1727-1584
1105461
  Савіцька В.В. Роль адміністративного права в охороні селекційних досягнень у рослининництві України // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 57-60. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
1105462
  Головкова О.М. Роль адміністративного примусу в боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 294-297. – ISSN 1563-3349
1105463
  Головенко О. Роль адміністративного судочинства у процесі вирішення фінансових спорів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 29-34
1105464
  Сидоренко В.В. Роль адміністративної відповідальності у протидії економічним правопорушенням // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 301-307
1105465
  Дьомін О. Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.3-8. – ISSN 0132-1331
1105466
  Бутко Г.И. Роль адренокортикотропного гормона гипофиза и кортокостероидов в возникновении и течении некоторых интероцептивных рефлексов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бутко Г.И. ; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1967. – 17 с.
1105467
  Баліцька М. Роль адресата в реалізації мовленнєвого жанру прохання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 130-134. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
1105468
  Филоненко А.П. Роль адсорбционых слоев в явлении экзоэлектронной эмиссии с нанесенных катализаторов и адсорбентов : Автореф... канд. хим.наук: / Филоненко А.П.; МГУ. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1967. – 13л.
1105469
  Мамедов С.С. Роль азербайджанских женщин в борьбе за развитие просвещения и культуры в Азербайджане (конец XIX - начало ХХ века) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов С.С.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1105470
  Нухов Джалал Нухбала оглы Роль азербайджанского фольклора в развитии философской мысли и разоблачении феодально-религиозной морали : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.06 / Нухов Джалал Нухбала оглы; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 28л.
1105471
  Мамедов А.С. Роль азербайджанской партийной печати в распространении движения за коммунистический труд : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Мамедов А.С. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1968. – 26 с.
1105472
  Гасанов Н.А. Роль Азербайджанской ССР в установлении и укреплении советско-иранских дружественных отношений (1920-1925 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Гасанов Н.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 24л.
1105473
  Вериго Б.Ф. Роль азота в обмене веществ животного организма / Б.Ф. Вериго : Тип. Г.Лисснера и Д.Собко. – С. 109-134. – Отд. оттиск
1105474
  Помилуйко В.П. Роль азота, фосфора, калия в продуктивности сине-зеленых водорослей, вызывающих "цветение" воды : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Помилуйко В.П. ; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1968. – 16 с.
1105475
  Рахно П.Х. Роль азотобактера в повышении урожайности полевых культур в почвенных и климатических условиях Эстонской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Рахно П.Х.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 11л.
1105476
  Кольцов А.В. Роль Академии наук в организации региональных научных центров СССР 1917-1961 гг. / А.В. Кольцов ; отв. ред. Б.Б. Пиотровский, акад. ; АН СССР, Ин-т истории естеств. и техники. – Ленинград : Наука, 1988. – 261,[3] с. – Библиогр. в примеч. в конце разделов. – ISBN 5-02-027206-X
1105477
  Талиев Д.Н. Роль Академии Наук Союза ССР в изучении Байкала. / Д.Н. Талиев. – Иркутск : Иркутское областное, 1947. – 15 с.
1105478
  Хренников Ю.С. Роль Академии наук Украинской ССР в научно-техническом прогрессе республики (1959-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Хренников Ю.С.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1970. – 22л.
1105479
  Блажевич Н.О. Роль Академії наук України в розробці методології реалізації програмно-цільового підходу в управлінні наукою і технікою в 1970-1980-ті роки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 53-65. – ISSN 0374-3896


  Узагальнено досвід Академії наук України з розробки і реалізації програмно-цільового підходу в управлінні економікою і науково-технічним розвитком.
1105480
  Давіденко М.М. Роль академіка А.М. Гродзинського у підвищенні рівня наукових досліджень у ботанічних садах України та Молдови // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 269-272
1105481
  Стрелко О.Г. Роль академіка В. М. Образцова в розробці проблем комплексного розвитку транспорту / О.Г. Стрелко, Ю.А. Бердниченко // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 52-61. – ISSN 2415-7422
1105482
  Камінська Н.В. Роль академіка Копєйчикова в розвитку концепцій прав людини та громадянина // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 261-264. – ISBN 978-617-7133-95-6
1105483
  Ходаківський М.С. Роль академіка П.Т.Тронька у створенні київського скансену // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 2226-3209
1105484
   Роль академічної спільноти у визначенні професійного шляху: студентське сприйняття : наукове життя за рубіжем / К.Е. Стоєною, С.Д. Болбоака, И.В. Абрудан, Л. Янцчи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 277-285 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1105485
  Слободянюк Петр Семенович Роль аксиоматического метода в познании физических явлений : Дис... канд. филос.наук: / Слободянюк Петр Семенович; ВПИ. – Винница, 1981. – 184л. – Бібліогр.:л.165-184
1105486
  Слободянюк П.С. Роль аксиоматического метода в познании физических явленийё : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Слободянюк П.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
1105487
  Селезень П. Роль активів міжнародних організацій у розвитку співробітництва держав у сфері оподаткування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 138-141.
1105488
  Кавецький Р.Е. Роль активної мезенхіми в диспозиції організму до злоякісних новотворів. / Р.Е. Кавецький. – К., 1937. – 214с.
1105489
  Краснова Н.М. Роль активности субъекта в формировании индивидуальной морали : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Краснова Н.М.; КГУ. – К., 1989. – 16л.
1105490
  Краснова Н.М. Роль активности субъекта в формировании индивидуальной морали. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Краснова Н.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1989. – 194л. – Бібліогр.:л.180-194
1105491
   Роль активных форм обучения в повышении качества и эффективности преподавания научного коммунизма. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 87 с.
1105492
  Подгорная Ольга Игоревна Роль актина в желатинировании экстрактов цитоплазматических белков немышечных и мышечных клеток морской звезды : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.17 / Подгорная Ольга Игоревна;. – Л., 1981. – 19л.
1105493
  Мірошниченко М.С. Роль актинового філамента в регуляції скорочення-розслаблення скелетного м"яза / М.С. Мірошниченко, Д.В. Гаврилей, І.В. Баланюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 29)


  Розроблено нову концепцію регуляції м"язового скорочення. Дія іонів кальцію на тропонін, що запускає м"язове скорочення, супроводжується перебудовою надмолекулярного комплексу активного філамента. Ця перебудова полягає в зміщенні тропоміозину вздовж ...
1105494
  Есин И.В. Роль актов международных конференций в становлении регулирования оборота химических веществ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 14-17. – ISSN 1812-3910


  В настоящей статье анализируется становление и развитие программных областей регулирования оборота химических веществ на международном уровне, последовательно разрабатываемых в актах международных конференций: Стокгольмской декларации 1972 г., ...
1105495
  Ушаков В. Роль актов органов Совета Европы для развития и усовершенствования современных механизмов противодействия расизму и ксенофобии // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 227-229. – ISBN 978-3-8305-3271-2
1105496
  Шмидт И.К. Роль актуального членения в смысловой организации текста (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шмидт И.К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 23л.
1105497
  Минейкене Раймонда Чеслововна Роль акцентного выделения имен прилагательных в отображении картины мира художественного текста: (экспериментально-фонетическое исследование на материале франц. языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Минейкене Раймонда Чеслововна; Гос. комитет СССР по народн. образов., Московский гос. ин-т иностр. языков, Специализ. со. – М., 1989. – 24л.
1105498
  Герасимова С.В. Роль акціонерних товариств у формуванні інвестиційної привабливості країни в умовах глобалізації // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 22-24
1105499
  Штим Т. Роль акціонерних угод у попередженні та вирішенні корпоративних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 104-107. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються питання корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах та способів їх вирішення. Розглянуті можливі способи захисту порушених прав та інтересів, та зазначається на можливість застосування акціонерної угоди в якості ...
1105500
  Вірченко В. Роль акціонерної власності в сучасній системі економічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей реалізації та ролі акціонерної власності в сучасній системі економічних відносин. Досліджено функції акціонерної власності. Розглянуто основні переваги та недоліки акціонерної власності у порівнянні з іншими ...
1105501
  Оленич Р.М. Роль александрийской грамматической теории в развитии римской лингвистической науки : Автореф. дис. ... д-ра. филол. наук : 10.02.19 / Оленич Р.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 61 с. – Бібліогр.:с.61
1105502
  Бутова І.С. Роль алюзії в гуморі Барака Обами та Віктора Ющенка // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 72-83. – Бібліогр.: Літ.: с. 83; 6 + 5 п.
1105503
  Стеблюк М.В. Роль альгофлоры в снижении бактериальных загрязнений городских сточных вод в процессе их биологической очистки. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Стеблюк М.В. ; МВ и ССО УССР , Днепропетрт. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 15 с.
1105504
  Поліщук О.В. Роль альтернативної енергетики в Україні: стан та перспективи розвитку // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 271-283. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1105505
  Григоренко А. Роль Альянсу в боротьбі з тероризмом: міжнародний досвід. Необхідність змін до Конституції на шляху до набуття членства України в НАТО // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 70-73. – ISBN 978-617-7220-78-6
1105506
  Федосеев Д.А. Роль американских интервентов в гражданской войне на Дальнем Востоке 1918-1922 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Федосеев Д.А.; МП РСФСР. Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. истории СССР. – М., 1955. – 16л.
1105507
  Цвылев Р.И. Роль американских монополоий в восстановлении военно-промышленного потенциала Западной Германии : Автореф... канд. экон.наук: / Цвылев Р. И.; АН СССР, Ин-т экон. – М., 1952. – 16л.
1105508
  Суліма Є.М. Роль американської гегемонії у формуванні глобального соціального порядку постіндустріалізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається роль США у формуванні нового світового порядку. This article is about USA role in formation of new world order.
1105509
  Бусыгина Р.Н. Роль анаболических стероидных гормонов в современном лечении туберкулеза легких : Автореф... канд. мед.наук: / Бусыгина Р. Н.; Кишин. ГУ. – Кишинев, 1969. – 23л.
1105510
  Бабосов Е.М. Роль анализа и синтеза в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: / Бабосов Е.М.; Акад. наук БССР Ин-т философии. – Минск, 1961. – 22л.
1105511
  Бурова И.Н. Роль анализа и синтеза в научном познании / И.Н. Бурова. – М., 1964. – 52с.
1105512
  Губин А.А. Роль анализаторов, больших полушарий головного мозга и подкорковых образований в регуляции трофики организма животных : Автореф... д-ра биол.наук: / Губин А.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Камерово, 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1105513
  Цигилик І.І. Роль аналізу фінансової діяльності підприємства у системі стратегічного управління / І.І. Цигилик, О.М. Бойчук // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 8-14
1105514
  Дрозд І. Роль аналізу хеджування у системі прийняття управлінських рішень підприємств переробної промисловості / І. Дрозд, К. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто актуальні питання використання результатів аналізу хеджування при прийнятті управлінських рішень підприємствами переробної промисловості. Досліджено роль інформації, отриманої за допомогою методів економічного аналізу на різних ...
1105515
  Рудюк А.М. Роль аналітичних інститутів у зовнішній політиці США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 30-32
1105516
  Білецька Н.В. Роль аналітичних процедур в аудиті результатів основної діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 248-252. – ISSN 2222-4459
1105517
  Старченко А.А. Роль аналогии в познании / А.А. Старченко. – М, 1961. – 52с.
1105518
  Лисица М.П. Роль ангармонизма и изучение в температурных зависимостях интенсивностей / М.П. Лисица, В.Л. Стрижевский. – Москва, 1962. – [3] с.
1105519
  Каптюрова О.В. Роль англійських вигуків у прагматичній організації дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 290-295. – ISBN 966-581-481-8
1105520
  Бажановська О. Роль англійської мови в Європейській мовній політиці // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 31-39. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 1)
1105521
  Кміта Є.В. Роль англійської мови як мови міжнародного спілкування та її значення в навчанні комунікації англійською мовою // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 139-143. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
1105522
  Корж О. Роль англомовної комунікативної компетентності в професійній взаємодії майбутніх працівників соціономічної сфери // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 78-81. – ISSN 2308-4634
1105523
  Лихограй Р. Роль анекдоту у формуванні етностереотипу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 316-323


  У статті йдеться про роль анекдоту у формуванні усталених уявлень про ту чи іншу етнічну групу. Етностереотипи щодо інших народів постають на фоні образів цих етносів у анекдотах про них. The paper deals about the role of joke in a forming of image of ...
1105524
   Роль анионного состава водного раствора в формировании морфологии и поверхности частиц Fe2O3 в процессе осаждения и их сорбционные свойства / А.М. Одноволова, Д.С. Софронов, П.В. Матейченко, Е.Ю. Брылева, В.Н. Баумер, С.М. Десенко, А.А. Беда // Журнал прикладной химии / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург, 2014. – Т. 87, вып. 8, август. – С. 1075-1079. – ISSN 0044-4618
1105525
   Роль аномальных давлений в распределении залежей нефти и газа : сборник научных трудов. – Москва : ИГИРГИ, 1986. – 159 с.
1105526
  Гуминська Н.В. Роль антидемпінгової політики в підвищенні ефективності зовнішньоторговельної діяльності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Статтю присвячено проблемам антидемпінгової політики та законодавчій базі, яка застосовується у випадках наявності демпінгу. Дається трактування демпінгу Світовою організацією торгівлі та економічною наукою та демпінговим законодавством України, ...
1105527
  Шимановский В.В. Роль антикоммунистической пропагнады во внешней политике США (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Шимановский В.В.; Московский гос. ин-т международ. отношений МИД СССР. – М., 1966. – 16л.
1105528
  Піцур Я.С. Роль антикризового управління у процесі формування національної моделі соціально-економічного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-41. – (Економіка ; Вип. 63)


  Проаналізовано роль і значення антикризового управління у процесі формування національної моделі соціально-економічного розвитку України.
1105529
  Раєцька Я. Роль антиоксидантів при злоякісному рості та опроміненні біологічних об"єктів / Я. Раєцька, Л. Остапченко, О. Гаділія // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-34. – ISSN 0372-6436
1105530
  Раєцька Я.Б. Роль антиоксидантів у біологічних процесах / Я.Б. Раєцька, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-65. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проаналізовано дані сучасної літератури щодо впливу рослинних фенольних сполук на перебіг метаболічних подій у різних біологічних об"єктах. Здійснено спробу з"ясувати механізми впливу антиоксидантів на злоякісний ріст та променеве ураження.
1105531
  Царлова Ірина Роль антитези у казці "Снігова королева" Г.К. Андерсена : система уроків // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18-22
1105532
  Кузнецов О.К. Роль антител в клеточном противовирусном иммунитете. : Автореф... Канд.мед.наук: / Кузнецов О.К.; АМН СССР. – Л, 1965. – 16л.
1105533
  Березовська Т. Роль Антона Головатого у створенні Чорноморського козацтва // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 46-48
1105534
  Воропай Л.И. Роль антропогенного фактора в развитии географической оболочки : учебное пособие / Л.И. Воропай. – Черновцы, 1975. – 76с.
1105535
  Бевз В.Н. Роль антропогенного фактора в формировании оползневых ландшафтов Среднерусской лесостепи : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 57-61. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1105536
  Волонцевич О.О. Роль антропогенної трансформації географічного ландшафту у функціонуванні та видовому різноманітті орнітокомплексів великого міста // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 342-348 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
1105537
  Коршунова С.И. Роль антропонимов в большом диалоге романа Ф.М. Достоевского "Идиот" // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 255-260. – ISBN 978-966-489-126-1
1105538
  Литовченко Н.А. Роль антропоніма у формуванні образу головной героїні в романі Ч. Діккенса "Маленька Дорріт"
1105539
  Галівець І.В. Роль апарату в організації роботи суду // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 54-58
1105540
  Абдо Раббо Ахмед Масдай. Роль Арабских государств в кодификации и прогрессивном развитии международного морского права. : Автореф... Канд. юрид. наук: 12.00.10 / Абдо Раббо Ахмед Масдай.; Мин-во народного образования Азербайджанской Республики. – Баку, 1992. – 18л.
1105541
  Талан П.Г. Роль арбітражних керуючих у справах про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 108-113.
1105542
  Притика Д. Роль арбітражних судів у забезпеченні законності в економічних правовідносинах і протидії економічним правопорушенням // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.8-14. – ISSN 0132-1331
1105543
  Твердохліб Ю.В. Роль арбітражного управління підприємством-боржником у судовій процедурі санації в процедурі банкрутства // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 107-109. – ISBN 978-617-7363-7-0
1105544
  Жангожа А.Р. Роль аргументативних схем за Д. Валтоном // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 77-79
1105545
  Демірська І.О. Роль Арістотеля в створенні логіки як науки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 79-81
1105546
  Влахова Анна Самуиловна Роль армии в общественно-политическом развитии независимой Нигерии : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Влахова Анна Самуиловна; АН СССР. Ин-т Африки. – М., 1984. – 22л.
1105547
  Антонов Ю.А. Роль армии в политической жизни Бразилии : Автореф... канд. ист.наук: / Антонов Ю.А.;. – М, 1970. – 29л.
1105548
  Мирский Г.И. Роль армии в политической жизни стран "третьего мира" / Г.И. Мирский ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1989. – 196, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 188-197
1105549
  Сидорук С.А. Роль армії в процесі асиміляції українців у першій половині XIX століття // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 52-53
1105550
  Свідлов Ю. Роль армії у формуванні нової національної ідентичності в Україні (методологічні тези) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 349-361
1105551
  Асрибекова Т. Роль армянских национально-культурных организаций в Москве // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 57-58
1105552
  Асрибекова Т. Роль Армянской церкви в сохранении этнической идентичности // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 34
1105553
  Габидзашвили Энрико Парменович Роль Арсения Икалтоели в развитии грузинской филологической мысли Xi-XII вв. (По материалам "Великого Номоканона" и "Уложения Руис-Урбинского собора) : Автореф... д-ра филол.наук: 00.01.03 / Габидзашвили Энрико Парменович; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской л-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1980. – 55л.
1105554
  Ковпаненко Наталія Григорівна Роль археологічних з"їздів останньої третини XIX - початку XX ст. у дослідженні архітектурно-мистецької спадщини України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 99-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Художні пам"ятки минулого, зокрема, нерухомі об"єкти - архітектурні споруди й пов"язані з ними твори образотворчого мистецтва є важливою частиною національного культурного надбання, яке нині потребує глибокого переосмислення і вивчення. Вони ...
1105555
  Комарницький Михайло Роль АСЕАН у формуванні регіональної політики в Південно-Східній Азії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 44-49. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1105556
  Коротка Галина Петрівна Роль асиметрії головного мозку в регуляції рухових вегетативних функцій організму : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Коротка Г.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1105557
  Коротка Галина Петрівна Роль асиметрії головного мозку в регуляції рухових та вегетативних функцій організму : Дис... кандидата біологічних наук:03.00.13 / Коротка Галина Петрівна; Дніпропетровська державна медична академія. – Київ, 2002. – 149 л. – Бібліогр.:л.128-149
1105558
  Єсипенко Н.Г. Роль асоціативних зв"язків у текстовій репрезентації концепту // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 41-46. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
1105559
  Куковська Т.С. Роль Асоціації американських юристів у процесі підвищення якості юридичної освіти в США
1105560
  Куковська Т.С. Роль Асоціації американських юристів у процесі підвищення якості юридичної освіти в США // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 144-147
1105561
  Версаль Н.І. Роль асоціацій у регулюванні діяльності фінансових посередників / Н.І. Версаль, О.В. Чеберяко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 1 (68). – С. 34-39.
1105562
  Савранский И.Л. Роль ассоциативности в словесном искусстве : Автореф... канд. филос.наук: / Савранский И. Л.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 26л.
1105563
  Князева В.П. Роль Ассоциации художников революционной России в развитии советской живописи. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Князева В.П.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 18л.
1105564
  Попов Л.А. Роль атеизма в раскрытии основ морали и источников ее действенности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Попов Л.А.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1972. – 20л.
1105565
  Бучацький Л.П. Роль атрактора енона при онкогенній поліомавірусній трансформації клітин / Л.П. Бучацький, В.В. Щербик // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 21-22
1105566
  Островская Е.Я. Роль АТЭС в развитиии экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 50-56. – ISSN 2074-6040
1105567
  Гвоздєв В.М. Роль аудиторії та журналістів у функціонуванні громадянської журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядаються принципи та форми взаємодії між аудиторією та ЗМІ з метою становлення громадянської журналістики як невід"ємної складової громадянського суспільства. The article reviews the principles and forms of interaction between the ...
1105568
  Кулик Р. Роль аудиторських фірм у мінімізації податкових ризиків суб"єктів підприємництва / Р. Кулик, Ю. Кулик // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 110-118. – ISSN 1818-5754
1105569
  Головач В.В. Роль аудиту в детінізації економіки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 49-50. – ISSN 2409-1944
1105570
  Щербакова Н.А. Роль аудиту у підвищенні ефективності податкового адміністрування в Україні / Н.А. Щербакова, О.Г. Кротова // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 2 (24). – С. 266-279. – ISSN 2310-9734
1105571
  Полевой В.В. Роль ауксина в системах регуляции у растений / В.В. Полевой. – Л, 1986. – 79с.
1105572
  Бобикян Р.А. Роль ауксогетеротрифных бактерий в этиопатогенезе болезней тутового шелкопряда и применение антибиотиков в шелководстве. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.07 / Бобикян Р.А.; Ан АрмССР. – Ереван, 1973. – 37л.
1105573
  Мешкова О.Г. Роль аукционных домов в деятельности современного арт-рынка // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 8. – С. 57-62. – ISSN 2073-9702


  Влияние ведущих аукционных домов на процесс функционирования совр. арт-рынка за последние двадцать лет стало определяющим. Аукционные дома проводят агрессивную политику прямого выхода на коллекционеров, используя современные маркетинговые стратегии. ...
1105574
  Чумак Л.М. Роль афіксальних елементів у дериваційній системі сучасної англійської мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 203-206
1105575
  Крысанов В.П. Роль афферентных систем и их взаимодействия в механизме лифтных стато-кинетических реакций мышц конечности белой крысы.. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Крысанов В.П.; Ин-тут физиологии. АН БелССР. – Минск, 1972. – 20л.
1105576
  Вірченко М. Роль Ахмеда Сукарно у боротьбі за незалежність Індонезії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 12-13
1105577
  Тырышкина Е.М. Роль ацетилхолин-холинэстерзной системы в механизме возбуждения обонятельных рецепторов у амфибий (RANA ESCULENTA) : Автореф... канд. мед.наук: 14766 / Тырышкина Е.М.; Сибирское отд-ние АН СССР. – Новосибирск, 1970. – 26л.
1105578
  Голубев В.Н. Роль аэрозольных частиц в зарождении атмосферного льда // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 19-28 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0130-2906
1105579
  Грибоєдова Н. Роль Б.Д. Грінченка і Київської "Просвіти" у формуванні національної свідомості українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 69-71. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив товариства "Просвіта" і Бориса Грінченка на формування української національної свідомості. The artikl analyses the influence of the association "Prosvita" and Borysa Grinchenko on the form of the Ukrainian national consiousnees.
1105580
  Боряк О. Роль баби-повитухи у віщуванні долі дитини (кінець XIX – початок XX століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 9-17
1105581
  Васіліу Є.В. Роль багаточастинкових ефектів у формуванні структури та властивостей неоднорідних металічних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 1.04.02 / Васіліу Є.В.; Одеський держ. ун-т. – Одеса, 1998. – 16л.
1105582
  Кузнецова В.А. Роль бактерий в процессе редукции сульфидов в нефтяных месторождениях. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузнецова В.А.; АН СССР. – М, 1965. – 28л.
1105583
  Абдуллаева Т.Г. Роль бактериопланктона в продукционно-деструкционных процессах озер Аджикабул, Аггель, Мехман. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Абдуллаева Т.Г.; АН Азербайджанской Республики. – Баку, 1995. – 26л.
1105584
   Роль банка в повышении эффективности капитальных вложений. – М, 1980. – 205 с.
1105585
   Роль банка в усилении господарства финансового капитала. – М, 1985. – 207 с.
1105586
   Роль банка в усилении господарства финансового капитала на современном этапе. – М, 1981. – 187с.
1105587
  Яковенко Л. Роль банків в інвестиційному забезпеченні діяльності реального сектора : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 25-27 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1105588
  Сизоненко В.О. Роль банків в формуванні інноваційної моделі економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 243-247.
1105589
  Іващук Н. Роль банків на ринку муніципальних цінних паперів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 65-71. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1105590
  Довга С. Роль банків на ринку цінних паперів в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 8-11 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1105591
  Олійник Г.І. Роль банків та страхових компаній у фінансовій системі держави // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 227. – С. 56-59. – ISSN 1562-0808
1105592
  Гасанов М.М. Роль банків у відновленні глобальної фінансової стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 101-103
1105593
  Гуляєва Л.П. Роль банків у забезпеченні функціонування підприємств реального сектора економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 28--33
1105594
  Школьник І.О. Роль банків у процесі формування національної моделі фінансовго ринку // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 64-69.
1105595
  Циганов С.А. Роль банків у реструктуризації економіки та поліпшенні інвестиційного клімату в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 59-63. – (Економіка ; Вип. 39)


  Дається оцінка ролі банків у реструктуризації економіки та поліпшенні інвестиційного клімату в Україні.
1105596
  Безклубна Н.Л. Роль банків у сфері лізингу та причини його стримування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-37. – Бібліогр.: 5 назв
1105597
  Новікова І. Роль банків у фінансовому регулюванні розвитку земельних відносин на рубежі ХІХ - ХХ ст. // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 74-82. – ISSN 1605-2005
1105598
  Гриценко Л.Л. Роль банків у фінансуванні проектів державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко, О.В. Ісаєва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 26-29
1105599
  Примостка Л. Роль банків у формуванні організованих заощаджень населення / Л. Примостка, В. Шевалдіна // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 76-85 : рис. – Бібліогр. : 9 назв. – ISSN 1605-2005
1105600
  Ковтонюк О.В. Роль банківських гарантій у фінансовому забезпеченні міжнародних торгових операцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 83-86
1105601
  Лавров Р.В. Роль банківських установ в активізації інвестиційних процесів на вітчизняних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 36-46. – Бібліогр.: на 15 пунктів
1105602
  Шпанко А. Роль банківських установ на ринку спільного інвестування : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 30-34 : Табл., рис.
1105603
  Манжос С.Б. Роль банківських установ у забезпеченні фінансової безпеки держави // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 87-92. – ISSN 2218-1199
1105604
  Науменкова С. Роль банківських установ у інвесуванні розвитку економіки : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 46-55 : Табл., рис.
1105605
  Пшик Б. Роль банківських установ у фінансуванні інвестиційних проектів на засадах концесії // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 142-148. – ISSN 1562-0905
1105606
  Стечишин Т. Роль банківських установ України в інвестиційній діяльності держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 51-59. – ISSN 1818-5754
1105607
  Фостяк В.В. Роль банківського капіталу в забезпеченні розвитку національної економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 123-128. – ISSN 1562-0905
1105608
  Романишин В. Роль банківського кредиту у формуванні фінансових ресурсів вітчизняних нефінансових корпорацій / В. Романишин, О. Булавинець // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 62-71 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1105609
  Солодка О.О. Роль банківського маркетингу в умовах зростання конкуренції на кредитному ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається об"єктивна необхідність банківського маркетингу в умовах зростання конкуренції на кредитному ринку та його роль в управлінні комерційними банками.
1105610
  Ровинська К.І. Роль банківського сектора в розвитку механізмів корпоративного управління як об"єкта державного регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 103-106. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1105611
  Савченко А.П. Роль банківського сектору в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 146-147. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1105612
  Нгуен Т.Д. Роль банківської системи в інвестиційному процесі В"єтнаму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 114-115. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розроблено економічний аналіз діяльності банківської системи в ринкових умовах господарювання на сучасному етапі, показана велика роль цієї системи у розвитку інвестиційного процесу. Значна увага приділена функціонуванню банківської системи в сучасних ...
1105613
  Башлай С.В. Роль банківської системи в розвитку фінансового ринку України / С.В. Башлай, О.В. Шумкова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 19-25. – ISBN 966-8958-02-0
1105614
  Ільченко-Сюйва Роль банківської системи у проектному фінансуванні: світовий досвід та українські реалії / Ільченко-Сюйва, М.С. Шпак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-29.
1105615
  Черничко Т. Роль банківської системи у стабілізації кредитних відносин в Україні / Т. Черничко, П. Сенищ // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 153-160. – ISSN 2410-0919
1105616
  Шелудько Н.М. Роль банківської системи у стимулюванні економічного зростання // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.120-128
1105617
  Горська О.В. Роль банківської системи у структурному регулюванні економіки : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 107-112. – Бібліогр.: 6 назв
1105618
  Вахнюк С.В. Роль банківської системи у формуванні інноваційної моделі розвитку економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 90-98
1105619
  Резнік І. Роль банківської системи України в подоланні соціально-економічної кризи 1998-1999 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 132-135. – ISBN 978-966-171-783-0
1105620
  Шпигоцька Н. Роль банківської системи України у фінансуванні капітальних інвестицій в національну економіку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 115-119. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто структуру фінансування капіталу вітчизняних підприємств за джерелами, формами та строками фінансування. Досліджено структуру фінансування капітальних інвестицій в економіці України. Визначено роль банківського кредитування у фінансуванні ...
1105621
  Хотамов Н.Б. Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии / Н.Б. Хотамов. – Душанбе, 1990. – 319с.
1105622
  Барковский Н.Д. Роль банковского кредита в повышении эффективности производства / Н.Д. Барковский. – М., 1980. – 63с.
1105623
  Галумян Л.Т. Роль банковского кредита в развитии колхозного производства. (На материалах Арм. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Галумян Л.Т.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 24л.
1105624
  Таллош Д. Роль банковского кредита в системе экономического управления. / Д. Таллош. – М., 1979. – 221с.
1105625
  Трофимук Н.Н. Роль банковской системы в активизации инвестиционной деятельности в Республике Беларусь // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 314-323. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1105626
  Голуб К.В. Роль банковской системы в новой парадигме инновационно-инвестиционного развития национальной экономики // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 109-113. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (5)). – ISSN 2223-1633
1105627
  Дадашев Б. Роль банку в інноваційній діяльності підприємств АПК ( на прикладі Сумської області) : аналізують науковці української академії банківської справи / Б. Дадашев, С. Кравченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 24-27 : Табл., рис.
1105628
  Карпінець В.Й. Роль банку в муніципальному кластері // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 55-58. – ISSN 1728-6220
1105629
  Віблий П.І. Роль банку у діяльності промислово-фінансових груп // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 289-293. – ISSN 0321-0499
1105630
  Нетесаний Ю.В. Роль банку у складі фінансово-промислової групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Визначається роль банку як внутрішнього фінансового інституту ФПГ. Article determines a role of the bank as internal financial institute FPG.
1105631
  Бесараб Є.О. Роль банку у формуванні інвестиційних ресурсів ФПГ : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 116-120 : Рис.
1105632
  Булатова С.О. Роль баронеси Люсі Шодуар та її збирацьких зацікавлень в історичній долі рукописного, книжкового та нумізматичного зібрань Івницького маєтку // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 128-137. – ISSN 2222-4203
1105633
  Ляшенко Л.Л. Роль батька у вихованні Еріха Корнгольда: до проблеми природи таланту // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 84-88. – ISSN 2312-4679


  У статті розглянуто роль батька у життєвому та творчому шляху австрійського композитора Е. Корнгольда, доведено його незаперечний вплив на розвиток музичних здібностей композитора, становлення його виконавського та композиторського таланту, формування ...
1105634
  Цигорошвили Т.Г. Роль беджета в распределении и перераспределении национального дохода (на прим. ГССР 1946-1969 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цигорошвили Т. Г.; АН ГССР, Ин-т эконом. и права. – Тбилиси, 1972. – 32л.
1105635
  Маключенко В.І. Роль безпартійних робітничих і селянських конференцій у політичному вихованні трудящих України в кінці відбудовного періоду (1923 - 1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 16-22. – (Історичні науки ; Вип. 20)


  В статье освещается деятельность беспартийных рабочих и крестьянских конференций, которые проходили на Украине в конце восстановительного периода 1923-1925 гг. Показана их роль политическом воспитании масс.
1105636
  Забирник А.С. Роль белка ламина в функционировании стромальных клеток жировой ткани : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Забирник Арсений Сергеевич ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Киев, 2015. – 139 л. – Библиогр.: л. 111-139
1105637
  Владимирова М.А. Роль белковых сопрягающих факторов в генерации мембранного потенциала субмитохондриальными частицами : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Владимирова М.А.; МГУ. – М., 1972. – 15л.
1105638
  Юрик И. Роль белорусских библиотек в интеграции отечественной научной периодики в международное информационное пространство / Инна Юрик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 1 (213). – С. 15-19. – ISSN 1029-7200


  Раскрывается деятельность научных и вузовских библиотек Беларуси по формированию информационных ресурсов, способствующих интеграции отечественной научной периодики в международное информационное пространство. Рассмотрен опыт Центральной научной ...
1105639
  Ивашкевич О. Роль Белорусского государственного университета в развитии отечественной науки / О. Ивашкевич, Т. Дик // Наука и инновации : научно-практический журнал / Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2011. – № 10 (104). – ISSN 1818-9857
1105640
  Нестерович В.П. Роль белорусского радиовещания в мобилизации трудязшихся республики на выполнение семилетнего плана развития народного хозяйства БССР (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Нестерович В.П.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1967. – 25л.
1105641
  Долгополова Е.Е. Роль Белорусской библиотечной ассоциации в консолидации профессионального сообщества // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 31-34


  В рамках статьи раскрываются основные направления деятельности Белорусской библиотечной ассоциации (ББА), которая 16 июня 2012 г. отметила двадцать лет с момента своего создания.
1105642
  Бабаев М.А. Роль беседы в активизации учащихся начальных классов в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Бабаев М.А.; МВ и ССО Азербайдж. ССР Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 46л.
1105643
  Лещенко К.Н. Роль беседы по литературным произведениям черт коммунистической морали у детей старшего дошкольного возраста : Автореф... канд. пед.наук / Лещенко К.Н. – Харьков, 1951. – 15 с.
1105644
  Козловская Л.С. Роль беспозвоночных в трансформации органического вещества болотных почв / Л.С. Козловская; АН СССР, Карельский филиал, Ин-т леса. – Ленинград : Наука, 1978. – 211с.
1105645
  Солодушко В.Г. Роль бета-тубуліну стійкості мутантних ліній Nicotiana plumbaginifolia до дії сполук з антимікротрубочковою активністю. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.04 / Солодушко В.Г.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 21л.
1105646
  Плахутина Е.Н. Роль библиографической информации в формировании учебно-методического комплекса // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 1. – С. 73-75. – ISSN 1815-3186


  Рассмотрена библиографическая информация учебно-методических комплексов (УМК), раскрыта ее роль в процессах создания УМК и построения информационного пространства.
1105647
   Роль библиотек в антиалкогольной пропаганде. – М, 1985. – 46 с.
1105648
   Роль библиотек в борьбе с антиподами коммунистической морали.. – Минск, 1983. – 35 с.
1105649
  Жадёнов О.М. Роль библиотек в городском развитии / Олег Михайлович Жадёнов // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 3. – С. 112-120. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена вопросам, которые только начинают широко обсуждаться в среде профессионалов - какова роль современной библиотеки в развитии города, может и должна ли библиотека быть активным элементом, влияющим на жизнь местных сообществ, развитие ...
1105650
  Мушаков В.М. Роль библиотек в информационном обеспечении научно-инновационной инфраструктуры страны // Ежегодный межведомственный сборник научных трудов / Государственная публичная научно-техническая библиотека России. – Москва, 2009. – ГПНТБ России: 50 лет на службе науки и прогресса
1105651
   Роль библиотек в коммунистическом воспитании. – Л, 1983. – 129с.
1105652
   Роль библиотек в коммунистическом воспитании советских людей. – М, 1965. – 212с.
1105653
   Роль библиотек в коммунистическом воспитании советских людей. – М, 1965. – 212с.
1105654
   Роль библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся. – М, 1966. – 96с.
1105655
  Баранова М.С. Роль библиотек в системе информации / М.С. Баранова, Г.И. Егорова. – М, 1970. – 32с.
1105656
  Шаймуханбетова Ж.К. Роль библиотек Казахстана в формировании языковой среды // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 28-30
1105657
  Уотсон Д. Роль библиотекарей в повышении квалификации преподавателей университета. Американский опыт // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 24 (258). – С. 7-8. – ISSN 1727-4893
1105658
   Роль библиотеки в коммунистическом воспитании трудящихся. – М, 1966. – 96 с.
1105659
  Пышнова Т.П. Роль библиотеки в организации учбеного процесса в Московском университете : (из доклада на заседании учебно-метод. комиссии секции Совета по естествнным наукам, июнь 1986 г.) / Т.П. Пышнова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1968. – 23 с.
1105660
  Скалабан А.В. Роль библиотеки в укреплении позиций университета в Webometrics // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 60-63. – ISSN 1726-6726


  Сегодня в мире высшие учебные заведения большое внимание уделяют вопросам участия в мировых рейтингах университетов. С каждым годом всё больше выпускников школ и университетов отправляются за границу для получения высшего образования и продолжения ...
1105661
  Клименкова Н.В. Роль библиотеки ПТУ в профессиональном и духовном становлении молодого рабочего / Н.В. Клименкова. – М., 1990. – 63с.
1105662
  Галузо В.Н. Роль библиотечного дела в осуществлении историко-правовых исследований в Российской Федерации // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С.11-13. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  В статье обращено внимание на трудности при осуществлении историко-правовых исследований в ведущих библиотеках Российской Федерации (Российской государственной библиотеке - РГБ и Государственной публичной исторической библиотеке - ГПИБ). В частности, ...
1105663
  Мирсанова Ю Т. Роль библиотечного сайта в трансграничном регионе // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 12. – С. 21-27. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены актуальность и социальная значимость библиотечного сайта в контексте трансграничного региона. Выделено одно из назначений сайта - развитие региональных кросс-культурных коммуникаций и показано их влияние на информационный аспект ...
1105664
  Носенко Надежда Дмитриевна Роль биогенных аминов в андрогензависимой половой дифференциации гипоталамо-гипофизарной системы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Носенко Надежда Дмитриевна; АН УССР, Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1981. – 16л.
1105665
  Васильчук Т.А. Роль биогенных и органических веществ в формировании качества воды некоторых притоков Днепра / Т.А. Васильчук, П.Д. Клоченко, О.В. Бусыгина // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 424-431 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-129-3
1105666
   Роль биогеохимических исследований в расширении минерально-сырьевой базы СССР : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1986. – 138с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1105667
  Буяновский Г.А. Роль биологических факторов в осолонцевании некоторых луговых почв Кура-Араксинской низменности. : Автореф... Канд.биол.наук: / Буяновский Г.А.; М-во высш. сред.спец.образования РСФСР. – Баку, 1961. – 18л.
1105668
  Пакшин И.П. Роль биоогических наук в формировании диалектрико-материалистического мировоззрения / И.П. Пакшин. – К, 1967. – 52с.
1105669
  Курьята Владимир Григорьевич Роль биополимеров растительных клеточных стенок виноградной лозы в период осенне-зимнего покоя : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Курьята Владимир Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
1105670
  Курьята В.Г. Роль биополимеров растительных клеточных стенок виноградной лозы в период осенне-зимнего покоя. : Дис... канд. биол.наук: 03.00.12 / Курьята В. Г.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1979. – 129л.
1105671
  Геворкьян В.Х. Роль биоса в литогенезе / В.Х. Геворкьян, Ю.Г. Чугунный // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 25-37. – Библиогр.: 61 назв. – ISSN 0367-4290
1105672
  Покровский А.А. Роль биохимии в развитии науки о питании / А.А. Покровский. – М., 1974. – 127с.
1105673
  Юртаев С.А. Роль Бисмарка на Берлинском конгрессе 1878 года в отражении российского общественного мнения (по воспоминаниям современников) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 34-40. – ISSN 1684-2618
1105674
  Руденко К.В. Роль битумов в формировании медной минерализации в терригенно-вулканогенных породах / К.В. Руденко, Е.И. Деревская // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 103-114 : рис. – Бібліогр.: с. 113-114. – ISSN 0367-4290
1105675
  Шрайберг Я. Роль бібілотек у забезпеченні доступу до інформації та знань в інформаційному віці // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 60-74. – ISSN 1682-2366
1105676
  Боряк Г.В. Роль бібліотек в інформаційно-знаннєвих перетвореннях у документальних комунікаціях суспільства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 105-106


  Рец. на: Лобузіна Катерина Вілентіївна. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна, відп.-ред. О.С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. - ...
1105677
  Голоха Л. Роль бібліотек в інформаційному забезпеченні діяльності місцевих органів державної влади та самоврядування в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 11-16.
1105678
  Ковальчук Т. Роль бібліотек в організації дозвілля студентської молоді / Т. Ковальчук, Б. Опальчук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 14-18. – ISSN 2076-9326
1105679
  Бородіна Г. Роль бібліотек навчальних закладів у розвитку культури Півдня України (II пол. XIX ст.) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  У контексті сучасної історичної науки та її нового напряму - регіоналістики - актуальним є вивчення й узагальнення особливостей, специфічних рис, притаманних розвитку вітчизняних бібліотек в історичній ретроспективі як в цілому в Україні, так і в ...
1105680
  Бородіна Г. Роль бібліотек навчальних закладів у розвитку культури Півдня України (II пол. XIX ст.) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  У контексті сучасної історичної науки та її нового напряму - регіоналістики - актуальним є вивчення й узагальнення особливостей, специфічних рис, притаманних розвитку вітчизняних бібліотек в історичній ретроспективі як в цілому в Україні, так і в ...
1105681
  Шрайберг Я. Роль бібліотек у забезпеченні доступу до інформації та знань в інформаційному віці // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 65-79. – ISSN 1682-2366
1105682
  Борзенко Н. Роль бібліотек у формуванні екологічного світогляду та активної жєиттєвої позиції молоді // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С.20-22


  На основі даних обласного соціологічного дослідження проаналізовано ставлення молодих людей до екології, визначено рівень їх екологічної грамотності та поінформованості про екологічні проблеми.На базі Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва
1105683
   Роль бібліотек як соціальних інститутів в інформаційному забезпеченні e-Science / А. Ржеуський, Н. Веретеннікова, О. Малиновський, Н. Кунанець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 3 (233). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано основні етапи проведення наукових досліджень на платформі електронної науки: генерація ідей; управління інформацією (інформаційними ресурсами); написання пропозиції; проведення досліджень; публікація результатів; збереження дослідження ...
1105684
  Петрова Л.Г. Роль бібліотеки в інформаційному суспільстві : соціально-педагогічний аспект // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С.44-52. – ISBN 978-966-529-203-6
1105685
   Роль бібліотеки в комуністичному вихованні трудящих.. – Київ, 1983. – 84 с.
1105686
  Сапівник І. Роль бібліотеки в реалізації змісту виховної роботи зі студентською молоддю в аграрному вищому навчальному закладі / І. Сапівник, З. Колесова; Ірина Сопівник, Зоряна Колесова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326


  У статті здійснено аналіз ролі бібліотеки в реалізації змісту виховної роботи та його особливостей зі студентською молоддю у ВНЗ.
1105687
  Сімоненко Н.Є. Роль бібліотеки ВНЗ у підготовці фахівців нової формації // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 342-348. – ISBN 978-966-529-203-6
1105688
  Молчанова С. Роль бібліотеки ВНЗ у формуванні ціннісних орієнтирів молоді в нових умовах // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 1 (1). – C. 39-43
1105689
  Леоненко С. Роль бібліотеки та університету в духовному вихованні молоді
1105690
  Світлична С.О. Роль бібліотеки у дистанційному навчанні студентів ВНЗ // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 67-68
1105691
  Орєхова В.В. Роль бібліотеки у формуванні інноваційної культури студентської молоді // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 167-173. – ISBN 978-966-285-103-8
1105692
  Шемаєва Г.В. Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього інформаційного простору в контексті Болонської конвенції // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 18-25.
1105693
  Ніколаєнко Н. Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього інформаційного простору ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 48-59. – ISSN 1682-2366
1105694
  Балера О. Роль Бібліотеки української літератури в Москві у національно-культурному розвитку української діаспори // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 123-130


  Статтю присвячено вивченню та аналізу основних напрямів і форм діяльності Бібліотеки української літератури в Москві впродовж 1989–2015 рр., спрямованих на поширення та популяризацію української культури в Росії, а також визначенню основних проблем та ...
1105695
  Лобузіна К. Роль бібліотечних класифікацій в організації знань // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 10-15. – ISSN 1029-7200


  Публікація присвячена використаннюбібліотечних класифікацій для упорядкування та представлення електроннихінформаційних ресурсів різного характеру. Досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
1105696
  Крайнюк О.В. Роль бібліотечного працівника у забезпеченні реклами послуг бібліотеки // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 92-97
1105697
  Антонюк Д.А. Роль бізнес-освіти в системі інфраструктурного забезпечення підприємництва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 61-68. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1105698
  Заболотна І.С. Роль бізнес-планування в системі планування діяльності підприємства / І.С. Заболотна, О.О. Барабаш // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 10-12. – ISSN 2409-1944
1105699
  Масюк А.І. Роль білків жовчі в механізмах регуляції секреторної функції печінки гідрокортизоном / А.І. Масюк, О.М. Долгова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 88-92. – (Біологія ; Вип. 25)


  Встановлено, що гідрокортизон стимулює секреторну функцію печінки за рахунок активації біосинтезу білка в гепатоцитах. Серед білків, біосинтез яких підсилюється під дією гідрокортизону, особливу увагу привертають білки жовчі. Саме з ними автори ...
1105700
  Мандрик С.Я. Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Мандрик С.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 130л. – Бібліогр.: л.111-130
1105701
  Мандрик С.Я. Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Мандрик С.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1105702
  Забірник А.С. Роль білку ламіну в функціонуванні стромальних клітин жирової тканини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Забірник Арсеній Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1105703
  Лось В.Є. Роль більшовицької газети "Вперед" в розвитку революційної боротьби на Україні в 1905 р. / Лось В.Є. – Київ : Вид-во КДУ, 1955. – [16] с. – Окр. відб. із Зб. каф. марксизму-ленінизму КДУ, № 1, 1955 [105-120]
1105704
  Хорева С.А. Роль біогенних амінів у регуляції функціональної активності організму при тривалій дії токсичних речовин / С.А. Хорева, С.В. Низкодубова, А.Н. Байков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 148-157. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Досліджено дію ультра дисперсних порошків заліза металічного і оксидів ітрію, цирконію і алюмінію в дозі 600 мг/кг маси тіла. Тварини (щури лінії Вістар, n = 368) були поділені за статтю на дві рівноцінні групи, препарати вводили через зонд у шлунок ...
1105705
  Довжок Т.В. Роль біографізму в польській повоєнній літературі пограниччя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 108-113
1105706
  Руда С.П. Роль біології у розвитку атеїстичних погялів. / С.П. Руда. – К., 1985. – 151с.
1105707
  Острянин Д.Х. Роль біологічної науки в боротьбі за комуністичний світогляд / Д.Х. Острянин. – Київ, 1960. – 60с.
1105708
  Мацкевич Я.М. Роль біржової діяльності у розвитку інфраструктури регіональної торгівлі сільськогосподарською продукцією : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 177-182 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1105709
  Порхун Т. Роль біт-богеми в культурному та суспільному житті США кінця 1940 - 1960 х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 341-344. – ISBN 978-966-171-783-0
1105710
  Кредісов В. Роль біхевіоріальних чинників у побудові ринкової інституційної системи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 46-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1105711
  Целых М.П. Роль благотворительного движения в подготовке социальных работников в Великобритании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 7. – С. 106-117. – ISSN 0869-561Х
1105712
  Корниенко В.Н. Роль благотворительной деятельности в подготовке социальных работников: исторический аспект // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 166-175. – ISSN 1993-5560
1105713
  Мовчанюк Д. Роль блогу як джерела оперативної інформації для журналіста в Інтернеті // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 213-215
1105714
  Берегова Тетяна Володимирівна Роль блукаючих нервів в центральному гальмуванні шлункової секрекції : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03..00.13 / Берегова Т.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 35 с.
1105715
  Берегова Тетяна Володимирівна Роль блукаючих нервів в центральному гальмуванні шлункової секреції : Дис...доктора біологічних наук:03.00.13 / Берегова Тетяна Володимирівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 311л. – Бібліогр.:л.260-311
1105716
  Шилина Л.И. Роль бобовых культур в балансе азота дерново-подзолистых почв Полесья Украинской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Шилина Л.И.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1968. – 29л.
1105717
  Приходько М. Роль Богородичної апокрифічної символіки в романі Уласа Самчука "Марія" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 96-100. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1105718
  Варлашкин В.В. Роль большевистских газет "Вперед" и "Пролетарий" в борьбе партии за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Варлашкин В.В.; Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку; Грозный, 1959. – 20л.
1105719
  Лось В.Е. Роль большевистских газет "Вперед" и "Пролетарий" в развитии революционной борьбы на Украине в 1905 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лось В.Е.; АН УССР.Ин-т истории. – Киев, 1953. – 18 с.
1105720
  Нагибина А.Г. Роль большевистских газет "Впереди" и "Пролетарий" в освещении тактики большевиков в период русской революции 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Нагибина А.Г. ; МВО СССР ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1955. – 16 с.
1105721
  Новиков В.К. Роль большевистской "Правды" в борьбе за развертывание массового рабочего движения (апр. 1912 г. - май 1913 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новиков В.К.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 19 с.
1105722
  Добровольский Г Л. Роль большевистской "Правды" в развитии революционной борьбы рабочих Украины в годы нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Добровольский Л.Г,; М-во высш.образования СССР. – Харьков, 1955. – 16л.
1105723
  Слепченко Г.И. Роль большевистской газеты "Правда" в борьбе за воссоединение массовой рабочей революционной партии в годы нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Слепченко Г.И.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1952. – 20л.
1105724
  Шалаева Е.И. Роль большевистской газеты "Правда" в борьбе Коммунистической партии за организацию и рукводство профессиональным движением петербургского пролетариата в годы нового революционного подъема (1912-191 : Автореф... канд. истор.наук: / Шалаева Е.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1954. – 16л.
1105725
  Адамов З.Ф. Роль большевистской печати Башкирии в установлении и упрочении Советской власти (1917-1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Адамов З.Ф.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 19л.
1105726
  Соломатин П.И. Роль большевистской печати в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской власти на Украине (март 1917 - янв. 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Соломатин П.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 16л.
1105727
  Малышев А.А. Роль большевистской печати в борьбе за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в период первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малышев А.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателй марксизма-ленинизма при КГУ. – К., 1955. – 16л.
1105728
  Малышев А.А. Роль большевистской печати в борьбе за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в период русской революции 1905-1907 гг. : Дис... канд.историч.наук: / Малышев А.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 273л. – Бібліогр.:л.1-ХХ1
1105729
  Яровой И.В. Роль большевистской печати в борьбе местных партийных организаций за единство партии и руководство рабочими массами в период революции 1905-1907 гг. (На материалах парт. организаций юга России) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Яровой И.В.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 26л.
1105730
  Астрахан Х.М. Роль большевистской печати в борьбе партии за массы при проведении выборов в районные и городские думы : Автореф... Канд.ист.наук: / Астрахан Х.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 15л.
1105731
  Глазов В Б. Роль большевистской печати в разгроме заговора генерала Корнилова против революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Глазов Б.В,; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 19 с.
1105732
  Очиров С.Б. Роль большевистской печати Восточной Сибири в борьбе Коммунистической партии за восстановление народного хозяйтсва в первые годы нэпа. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Очиров С.Б.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 25л.
1105733
  Горестова Л.И. Роль большевистской печати Енисейской губернии в идеологической подготовке Великой Октябрьской социалиситческой революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Горестова Л. И.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1105734
  Бабенко С.П. Роль большевитской газеты "Пролетарий" в создании маркситской партии в России (1906-1909 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Бабенко С.П.; ЛЬвовский гос. ун-т им Ивана Франко. – Львов, 1954. – 16л.
1105735
  Мороз О.Ф. Роль бомбезин-подібних пептидів у регуляції жовчоутворення у щурів / О.Ф. Мороз, О.А. Можеїтова, Н.Є. Нурищенко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 139-143. – ISSN 1023-2427


  Вплив бомбезину (BN) в дозі 1 мкг/100 г маси тіла та гастрин-рилізинг пептиду GRP) в дозі 2 мкг/100 г маси тіла на жовчоутворення вивчали в гострих дослідах на щурах. Встановленно, що досліджені пептиди посилюють інтенсивність секреції жовчі. За ...
1105736
  Демидов А. Роль ботанических садов в области сохранения биологического разнообразия / А. Демидов, С. Потапова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 115-116. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В статье характеризуется деятельность ботанических садов по сохранению биологического разнообразия, в том числе описываются методические подходы к выращиванию редких растений в условиях культуры. According to the national Russian Botanical Gardens ...
1105737
  Мельниченко Н. Роль ботанічних садів Києва в проведенні сезонних польових практик з ботаніки для студентів біологічних спеціальностей / Н. Мельниченко, Т. Настека, О. Турубара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.129-130. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Базою для проведення сезонної польова практики для студентів біологічних спеціальностей є ботанічні сади ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та ім. М.М. Гришка HAH України. O.V. Fomіn Botanical Garden and ...
1105738
  Черевченко Т. Роль ботанічних садів України в збереженні та збагаченні рослинного різноманіття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-11. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  У статті показані аспекти участі ботанічних садів України в збереженні рослинного різноманіття. The aspects of participation of Botanic Gardens of Ukraine in conservation of plant diversity are shown.
1105739
  Руднік Д.Г. Роль боярства в різних землях Київської Русі: порівняльний аналіз // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 91-93. – ISBN 978-966-493-834-8
1105740
  Весела Н.М. Роль Бразилії в інтеграційних процесах в Латинській Америці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-29. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1105741
  Борзова Д.Ю. Роль Бразильского агентства по сотрудничеству в содействии развитию по линии Юг — Юг // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 27-38. – ISSN 0444-748Х
1105742
  Деревянчук М.В. Роль брассиностероидов в адаптации функционирования митохондрий растений in vivo при действии абиотических стрессов / М.В. Деревянчук, О.И. Грабельных, Р.П. Литвиновская // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
1105743
  Петренко І.М. Роль братств у розвитку церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні в другій половині XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 25-28. – ISSN 2076-1554
1105744
  Студінська Г.Я. Роль бренда освіти в інноваційному розвитку країни // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – C. 84-100


  Інноваційний розвиток країни досліджується крізь призму тріади: виробництво, наука, освіта. Бренд вищого навчального закладу розглядається як унікальна система всіх форм бренда – товару, послуги, персони, території. Запропоновано алгоритм брендування ...
1105745
   Роль брендинга городов в эпоху перемен / Ин-т трансформации о-ва ; [под общ. ред. О.И. Соскина]. – Киев : Ин-т трансформации о-ва, 2012. – 111, [1] с. – Библиогр.: c. 108-110. – ISBN 978-966-8534-10-2
1105746
  Литвиненко Н.П. Роль брендінгу в позиціонуванні позитивного іміджу Російської Федерації / Н.П. Литвиненко, Я. Прокопенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 269-273
1105747
  Штельмашенко А.Д. Роль бренду держави у розрізі забезпеченя національної безпеки // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 140-141
1105748
  Ковшова І.О. Роль бренду країни як фактора стимулювання національної туристичної діяльності в сучасних умовах розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 82-85
1105749
  Носань Н.С. Роль бренду у забезпеченні ефективної маркетингової діяльності підприємства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 76-81. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1105750
  Бектимирова Надежда Николаевна Роль буддийской сангхи в общественно-политической жизни Кампучии в 1953-1975 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бектимирова Надежда Николаевна; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1105751
  Отрощенко І.В. Роль буддийської церкви в проголошенні незалежності Монголії (1911 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 114-119. – (Історія ; Вип. 35)


  Розглядається участь буддійського духовенства в національно-визвольному русі Монголії. Особлива увага приділяється висвітленню ролі монгольської церкви в житті країни на початку XX ст.
1105752
  Мигас В.В. Роль буржуазного государства в воспроизводстве основного капитала в ФРГ. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.02 / Мигас В.В.; БГУ. – Минск, 1980. – 20л.
1105753
   Роль бухгалтерского учета в усилении хозяйственного расчета : материалы семинара. – Москва, 1988. – 134 с.
1105754
  Малюга Н.М. Роль бухгалтерського обліку в макроекономічних методологіях (до проблеми гармонізації мікро- і макрообліку) // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 20-37. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1105755
  Гайдуцький П.І. Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз / П.І. Гайдуцький, В.М. Жук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 72-82 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
1105756
  Данилко В.К. Роль бухгалтерського обліку у формуванні інформаційних ресурсів для аналізу стану і розвитку туристичного бізнесу / В.К. Данилко, Цал-Цалко // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 47-56. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
1105757
  Мвталдина Ш.Н. Роль бюджета в развитии просвещения Казахстана : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Мвталдина Ш. Н.; Алма-Ат. ин-т народ. хоз. – Алма-Ата, 1972. – 25л.
1105758
  Ким И.Л. Роль бюджета в развитии экономики и культуры / И.Л. Ким. – Алма-Ата, 1967. – 228с.
1105759
  Ширкевич Н.А. Роль бюджета в развитии экономики и культуры союзных республик. / Н.А. Ширкевич. – М., 1972. – 80с.
1105760
  Курнеев Е.П. Роль бюджета в хозяйственном и культурном строительстве Калмыцкой АССР : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Курнеев Е.П.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1969. – 22л.
1105761
  Рыбаков М.М. Роль бюджета города Калинина в развитии его хозяйства и культуры за перод сталинских пятилеток. : Автореф... канд. экон.наук: / Рыбаков М.М.; Москов. фин. ин-т., 1953. – 20л.
1105762
  Семенова О.Ю. Роль бюджетного регулювання при здійсненні бюджетної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 163-165. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1105763
  Козарезенко Л.В. Роль бюджетної політики в розвитку людського потенціалу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 44-63. – ISSN 2305-7645
1105764
  Заїчко І.В. Роль бюджетної політики у забезпеченні фінансової незалежності органів місцевого самоврядування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 47-55


  Досліджено питання реалізації ефективної бюджетної політики у сфері місцевих фінансів. Обґрунтовано теоретичні й методичні положення механізму формування бюджетної політики у сфері місцевих фінансів в Україні. Визначено мету та основні проблеми ...
1105765
  Лазебник Л.Л. Роль бюджетної політики у становленні та розвитку соціальної держави / Л.Л. Лазебник, С.О. Рибак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 176-189


  Досліджено вплив бюджетної політики на соціальну діяльність держави та обґрунтована необхідність структурування державних грошових ресурсів навколо завдань, спрямованих на інтеграцію суспільства, збереження його цілісності, забезпечення рівномірного ...
1105766
  Панасюк И.П. Роль бюджетных авиакомпаний на рынке авиационных перевозок / И.П. Панасюк, А.О. Тертычная // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 34-39. – ISSN 2222-4459
1105767
  Даньків В.Й. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку держави / В.Й. Даньків, М.І. Галас // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 219-226. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
1105768
  Солодушко Виктор Григорьевич Роль В-тубулина в устойчивости мутантных линий Nicotiana plumbagini к действию соединений с антимикротрубочковой активностью : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Солодушко Виктор Григорьевич; Ин-т клеточн. биолог. и генетич. инженерии НАН Украины КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 144л. – Бібліогр.:л.114-144
1105769
  Патик В. Роль В"ячеслава Ілліча Стрельського у розвитку джерелознавства // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 162-173


  Статтю присвячено висвітленню головних аспектів дослідження джерелознавства у наукових працях В. І. Стрельського. Проаналізовано наукову спадщину вченого, його внесок у становлення та розвиток джерелознавчих галузей знань.
1105770
  Флока М. Роль В"ячеслава чорновола як журналіста та дисидента у становленні української національної ідеї // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 65-69
1105771
  Николаев М.П. Роль В. И. Ленина в жизни и деятельности А. М. Горького / М.П. Николаев. – Рига, 1971. – 155 с.
1105772
  Роговий В.М. Роль В. Короліва-Старого в організації допомоги українському студентству в еміграції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 160-163


  У статті йдеться про активну роль відомого громадсько-політичного діяча Василя Короліва-Старого щодо матеріальної підтримки українського студентства в еміграції. The article reveals activities of the well-known public and political person Vasyl ...
1105773
  Григор"єва Л. Роль В.Б. Антоновича (1834–1908) у формуванні української археології // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 49-54


  У статті розглядається археологічна діяльність видатного українського історика та археолога, професора Університету Св. Володимира В.Б.Антоновича. В статье рассматривается археологическая деятельность выдающегося украинского историка и археолога, ...
1105774
  Колеснікова В.А. Роль В.В. Хвойки у становленні та розвитку київського міського музею // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 140-145
1105775
  Колеснікова В.А. Роль В.В. Хвойки у становленні та розвитку Київського міського музею // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 65-72. – ISBN 966-8914-06-6
1105776
  Алексеев Е.Е. Роль В.И,Ленина в установлении и укреплении Советской власти в Якутии / Е.Е. Алексеев. – Якутск, 1962. – 160с.
1105777
  Алексеев Е.Е. Роль В.И,Ленина в установлении и укреплении Советской власти в Якутии / Е.Е. Алексеев. – Якутск, 1962. – 160с.
1105778
  Борщуков В.И. Роль В.И. Ленина в формировании мировоззрения и творческого метода М. Горького / В.И. Борщуков. – Москва : Знание, 1952. – 40 с.
1105779
  Семичаевский М.А. Роль В.И.Ленина в руководстве обороной Советской республики в начальный период иностранной военной интервенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семичаевский М.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 17л.
1105780
  Гилилов С.С. Роль В.И.Ленина в создании Советского многонационального государства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гилилов С.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1957. – 16л.
1105781
  Азизбекова Писта Азизага кызы Роль В.И.Ленина в социалистически преобразованиях в Азербайджане (1920-1923 гг.) : Автореф... д-ра. ист.наук: / Азизбекова Писта Азизага кызы; Ком. высш. и сред. сец. образования Совета МИнистров АзССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. – Баку, 1961. – 38л.
1105782
  Панов Г.А. Роль В.И.Ленина в становлении русской системы общественно-политической терминологии научного коммунизма. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Панов Г.А.; Москов. гос. пед.и н-т. – М., 1972. – 26л.
1105783
  Борщуков В.И. Роль В.И.Ленина в формировании мировоззрения и творческого метода М.Горького (1897-1905 г.г.) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Борщуков В.И.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории и истории литератур. – Москва, 1950. – 29 л.
1105784
  Чернова Н.Ф. Роль В.І. Вернадського в становленні та розвитку структури аграрної науки в Україні // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 202-211
1105785
  Кудлай О.С. Роль В.І.Леніна в розгромі іноземної інтервенції і внутрішньої контрреволюції у 1918-1920 роках / О.С. Кудлай. – Київ, 1958. – 36с.
1105786
  Нагорных С.Н. Роль вакансионных дефектов в стимулированной (экзоэлектронной) эмиссии металлов : автореф. дис... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Нагорных С.Н. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1975. – 20 с.
1105787
  Слепушкин А.Н. Роль вакцинации в системе мероприятий по борьбе с гриппом. : Автореф... Доктора мед.наук: / Слепушкин А.Н.; АМН СССР.Ин-т вирусологии. – М, 1968. – 26л. – Бібліогр.:с.23-26
1105788
  Співак І.В. Роль валютного курсу у процесі інтеграції України до світового товариства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 43)


  Проаналізовано проблему впливу валютного курсу на економічну трансформацію України.
1105789
  Прокопов В.Ю. Роль Василя Галаси у польсько-українській взаємодії на Закерзонні 1945–1947 рр. // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 55-62. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1105790
  Козар Л. Роль Василя Горленка в історії української фольклористики кінця ХІХ - початку ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 132-136.


  У статті висвітлюється діяльність Василя Горленка - фольклориста, етнографа, колекціонера-мистецтвознавця, журналіста, письменника, громадського діяча - та його роль в історико-культуртурному житті України кінця ...
1105791
  Барчан О.В. Роль Василя Ґренджі-Донського у формуванні духовного світу закарпатців у 20–30-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 348-354


  У статті досліджується роль відомого закарпатського журналіста Василя Ґренджі-Донського у формуванні духовного світу закарпатців у 20-30-х рр. ХХ ст. Розглядаються, зокрема, актуалізовані у його публіцистиці питання української мови та літератури, ...
1105792
  Карпенко О.М. Роль веб-политики в конкурентоспособности вуза (результаты международного рейтинга университетов мира "Webometrics" - январь 2009 / О.М. Карпенко, М.Д. Бершадская, Ю.А. Вознесенская // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С 36-56. – ISSN 1561-2465
1105793
  Клейн В.Р. Роль ведомственного перечня в экспертизе ценности документов и комплектования государственных архивов. : Автореф... канд. истор.наук: 05.25.02 / Клейн В.Р.; Москов. гос. истор.-архив. ин-тут. – М., 1981. – 27л.
1105794
  Андрющенко М.Ю. Роль ведучого у творенні ефективної телекомунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 113-118


  У статті наголошується на тих аспектах образу ведучого, що творять його імідж. Пропонується вироблення таких характеристик образу, які б дозволили досягати якомога максимального ефекту від комунікації. The article emphasises such aspects of ...
1105795
  Малиновська Н.Л. Роль ведучого як автора у творчо-виробничому процесі створення телепрограми // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 28-29


  Розглядається питання ролі ведучого в творчо-виробничому процесі, аналізуються його функції, визначається частка участі ведучого на всіх етапах творчо-виробничого процесу створення телепрограм. Наведені приклади свідчать про значну роль, яку відіграє ...
1105796
  Сігуа Г.В. Роль ВЕЗ у формуванні відкритої економіки в Китаї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-54. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто успішний досвід Китаю, який широко використовує ВЕЗ як інструмент для розв"язання конкретних економічних завдань в умовах збереження комуністичного режиму та планового господарства. Показано роль ВЕЗ у формуванні відкритої економіки в Китаї.
1105797
  Шпигоцька Н.О. Роль великих вітчизняних банків у кредитуванні національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 260-268. – ISSN 2222-4459
1105798
  Гой В. Роль великих платників податків у наповненні державного бюджету України / В. Гой, В. Шестак // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 208-212
1105799
  Біньовська А.С. Роль Великої Британії у зовнішньополітичних стратегіях Г. Кіссінджера (кінець 60-х - середина 70-х рр. XX ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 908. – С. 163-169. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 0453-8048
1105800
  Грубінко А. Роль Великої Британії у формуванні механізмів європейської політичної інтеграції у 40-80 х рр. ХХ ст.: історико-правові аспекти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 5-10
1105801
  Петров О. Роль Великопольського повстання у входженні західних земель до Другої Речі Посполитої // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 513-516. – ISBN 978-966-171-893-6
1105802
  Гашпар Ш. Роль венгерских профсоюзов в строительстве социализма / Ш. Гашпар. – Будапешт, 1972. – 395с.
1105803
  Фалалєєва Л.Г. Роль Венеціанської комісії Ради Європи у конституційній модернізації України // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 209-221. – ISBN 978-966-7166-35-9
1105804
  Юрійчук Є. Роль Венеціанської комісії у зовнішньополітичній електоральній та референдній легітимації влади в Азербайджані (1995-2010 рр.) // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 943-955. – ISBN 966-7522-07-5
1105805
  Искевич И.С. Роль Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года в развитии консульского права / И.С. Искевич, А.С. Белов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 2 (83). – С. 15-18. – ISSN 1812-3910


  Статья посвящена роли Венской конвенции о консульских сношениях (1963 год) в развитии консульского права. Авторами рассматривается история разработки и принятия Венской конвенции 1963 года, подробно раскрыто ее содержание, проанализированы основные ...
1105806
  Бендасюк Н.О. Роль венчурних фондів у фінансуванні інноваційних процесів в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 92-94. – ISBN 978-617-7069-02-6
1105807
  Кривенко Л.В. Роль венчурного фінансування в активізації інноваційної діяльності: світовий досвід і українські реалії / Л.В. Кривенко, В.М. Милашенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 29-41


  Досліджено джерела та форми фінансування інноваційної діяльності. Проаналізовано міжнародну рейтингову оцінку привабливості країн для венчурного фінансування та місце України в данному рейтингу.
1105808
  Кириленко І.В. Роль венчурного фінансування у розвитку інноваційної діяльності / І.В. Кириленко, М.М. Спіцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-91. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Визначено суть венчурного фінансування. Розкрито роль венчурного фінансування у розвитку інноваційно діяльності. Теоретично обгрунтовано роль венчурного фінансування у формуванні інноваційного продукту в Україні. Ключові слова: інновація, інноваційна ...
1105809
  Козуб Л.С. Роль вербальних засобів у реалізації маніпулятивного потенціалу англійських і німецьких рекламних текстів // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 431-437. – ISSN 2311-0821
1105810
  Гагалюк Т.В. Роль вертикальної координації у збалансуванні міжгалузевих відносин в АПК : наукове життя за кордоном / Т.В. Гагалюк, В.Л. Валентинов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 250-259. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1105811
  Сорина Х.Д. Роль Верхневолжья в образовании и развитии Русского централизованного государства в ХУ-ХУП вв. / Х.Д. Сорина. – Калинин, 1978. – 83с.
1105812
  Навора Ю. Роль верхньої палати в законодавчому процесі в двопалатних парламентах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 32-36
1105813
  Орлов М. Роль верховенства права в захисті прав людини у сфері екології // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.117-124
1105814
  Ківалов С.В. Роль верховних судів держав - учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у подоланні структурних/системних недоліків національних правових систем // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 63-72. – ISSN 1026-9932
1105815
  Юдківська Г. Роль верховних судів у захисті прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 200-203. – ISSN 1026-9932
1105816
  Шевчук В С. Роль верховного суду в умовах конституційної демократії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 89-100. – ISSN 1026-9932
1105817
  Бічковічс І. Роль Верховного Суду Латвійської Республіки у формуванні єдиної судової практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 181-185. – ISSN 1026-9932
1105818
  Маркерт Т. Роль Верховного Суду України в механізмі виконання зобов"язань держави у сфері захисту прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 207-211. – ISSN 1026-9932
1105819
  Короєд С.О. Роль Верховного Суду України в уніфікації судової практики цивільного удочинства (матеріальний і процесуальний аспекти) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 65-72
1105820
  Брожова І. Роль Верховного Суду Чеської Республіки в захисті прав людини на національному рівні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 212-213. – ISSN 1026-9932
1105821
  Макаренко О.Г. Роль Верховної Ради України у конституційно-правовому механізмі здійснення зовнішньої політики // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 99-111.
1105822
  Макаренко Н.Ю. Роль Верховної Ради як законодавчого інституту у процесі розвитку соціальної держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 133-143. – ISBN 978-966-02-4604-1
1105823
  Шушкина Э.А. Роль веслоногих ракообразных в общей продукции зоопланктона озер : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шушкина Э.А. ; БГУ. – Минск, 1965. – 16 с.
1105824
  Пушкарчук А.А. Роль вестибулярной части лабиринтов в поствращательных изменениях содержания катехоламинов (адреналина и норадреналина) в крови и некоторых тканях животных. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пушкарчук А.А.; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1966. – 20л.
1105825
  Бураковский И.В. Роль взаимных внешнеторговых отношений в совершенствовании воспроизводственных процессов в странах мирового социалистического содружества : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Бураковский И. В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1105826
  Бураковский И.В. Роль взаимных внешнеторговых отношений в совершенствовании воспроизводственных процессов в странах мирового социалистического содружества : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бураковский И. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 201л.
1105827
  Михеев А.Н. Роль взаимодействия клеток, тканей и органов в формировании радиобиологических реакций растения. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Михеев А.Н.; Ин-т проблем онкологии им. Р.Е.Кавецкого. – К., 1983. – 24л.
1105828
  Кротенко Л.В. Роль взаимодействия науки и производства в становлении коммунистического труда // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1105829
  Саакова Т.Д. Роль взаимопомощи народов СССР в дальнейшем развитии и сближении социалистических наций в период коммунистического строительства : Автореф... канд. филос.наук: / Саакова Т. Д.; АН УзССР, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1968. – 21л.
1105830
  Щербанюк О. Роль виборчого законодавства у забезпеченні легітимності виборних органів державної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 158-164. – ISSN 1026-9932
1105831
  Квакстад А. Роль виборчого законодавства у проведенні чесних і справедливих виборів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 84-85.


  Матеріали конференції
1105832
  Бойко Ю. Роль вивчення китайської ієрогліфіки в мовно-культурній комунікації Кореї з країнами Далекого Сходу / Ю. Бойко, В. Підвойний // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 33-36
1105833
  Керзюк О.В. Роль видавництв Франції та Німеччини в поширенні мови есперанто // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 188-193. – ISSN 1729-360Х
1105834
  Булах Т.Д. Роль видавничих стандартів в епоху інтенсивного розвитку інформаційних технологій // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 149-154.
1105835
  Рябоконь О.О. Роль видатків при формуванні місцевих бюджетів // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 69-71
1105836
  Ампілова К.О. Роль визначень у правознавстві // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 73-75
1105837
  Анисимова Т.В. Роль визуального и вербального образов коммуникатора в процессе передачи политической информации, транслируемой в СМИ. / Т.В. Анисимова, В.В. Шубина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 75-82. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1105838
  Котова А. Роль викладача в організації самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 250-256. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1105839
  Ключковська І. Роль викладача українознавчих студій у поширенні знань про Україну в європейській спільноті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 257-267. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1105840
  Марушкевич І.М. Роль викладачів Київського університету в історії розвитку українського правопису // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 13-18. – Бібліогр.: Літ.: С. 17-18; 16 поз;. – ISBN 966-8188-07-1
1105841
  Марушкевич І.М. Роль викладачів Київського університету в історії розвитку українського правопису // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 13-18. – ISBN 966-8188-08-X


  Професори Київського університету св. Володимира, передусім М. Грунський, М. Грушевський, Є. Тимченко, А. Кримський, О. Синявський та І. Огієнко, у першій третині ХХ століття зробили значний внесок у розвиток української орфографії. Незважаючи на ...
1105842
  Ішфак Ахмед Роль викладачів у покращенні іміджу освітнього закладу (студентське бачення) / Ішфак Ахмед, Мухаммад Музаррат Наваз, Мухаммад Рамзан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 359-366 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1105843
  Пашутін Є. Роль виконавчого органу при поглинанні компаній у Європейському Союзі // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 38-44.
1105844
   Роль Вильнюсского университета в развитии науки : Тезисы докл. 12-й Прибалтийской конференции по истори науки и техники (23-26 октября 1979 г.). – Вильнюс, 1979. – 183с.
1105845
  Підопригора О.А. Роль винахідницького права в економічному стимулюванні промисловості // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1105846
  Абдинов М.Р. Роль виноградарства в укреплении экономики колхозов : Автореф... Канд. эконом. наук: / Абдинов М.Р.; Ком. высш.и сред.спец образования Совета Министров Груз. ССР. – Кировоград, 1963. – 30л.
1105847
  Ігнатенко М.Г. Роль виробничо-транспортних зв"язків у формуванні аграрно-промислового комплексу : територіально-виробничі системи (комплекси) / М.Г. Ігнатенко, А.Т. Дарова, О.О. Мельник // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 104-111 : Рис.
1105848
  Олейник Я.Б. Роль виробничої практики в економіко-географічній підготовці вчителів географії / Я.Б. Олейник, С.С. Мохначук // Удосконалення змісту підготовки вчителя географії
1105849
  Королев А.М. Роль виртуальных мезонов в радиационных эффектрах систем двух нуклонов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Королев А. М.; АН СССР, Физич. ин-т. – Москва, 1952. – 8 с.
1105850
   Роль вирусов в возникновении опухолей. – М, 1952. – 476с.
1105851
   Роль вирусов в возникновении опухолей. – М, 1952. – 476с.
1105852
  Тимофеевский А.Д. Роль вирусов в возникновении опухолей. / А.Д. Тимофеевский. – М., 1961. – 188с.
1105853
  Мазуренко К.П. Роль вирусов в этиологии лейкозов / К.П. Мазуренко. – Киев, 1962. – 220с.
1105854
  Щербан С.Д. Роль вирусов есно и коксаки в этиологии диарей у детей младшего возраста. : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.095 / Щербан С.Д. ; Киев. мед. ин-т. – Киев, 1969. – 26 с.
1105855
  Тихоненко Томас Иосифович Роль вирусоов в обмене генетической информацией / Тихоненко Томас Иосифович. – Москва : Знание, 1980. – 64с.
1105856
  Хмара М.П. Роль високотехнологічних кластерів в глобальному поділу праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 99-100
1105857
  Хмара М. Роль високотехнологічних кластерів у становленні інноваційної конкурентоспроможності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 90-93. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Сучасний розвиток світової економіки характеризується загостренням конкурентної боротьби між країнами, регіонами, корпораціями та фірмами. Суттєвим чинником посилення цього процесу є становлення та розвиток високотехнологічних кластерів. Їхня ...
1105858
  Коваленко В.Н. Роль витамина "Е" и его метаболитов в обмене и функционировании убихинона. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Коваленко В.Н.; АН УССР. Ин-тут биохимии. – К., 1980. – 22л.
1105859
  Бацура Александр Федорович Роль витамина А в биосинтезе белка в слизистой оболочке тонкого кишечника и некоторые стороны его действия при опухолевом росте и лучевом поражени организма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Бацура Александр Федорович; МВ и ССР УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 22л.
1105860
  Свербизус Я.А. Роль витамина А в обмене марганца : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Свербизус Я. А. ; МВ и ССО УССР , Черн. ГУ. – Черновцы, 1968. – 25 с.
1105861
  Любович Е.Н. Роль витамина А в обмене ряда липидов и углеводов и их фосфорных соединений : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Любович Е.Н. ; АН УССР , Объед. совет биол. наук. – Киев, 1967. – 28 с. – Бібліогр. : с. 27-28
1105862
  Мацепа Р.Л. Роль витамина А в обмене сфинголипидов и взаимосвязь его с иммунизацией в обмене сывороточных белков : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Мацепа Р.Л.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1971. – 29л.
1105863
  Баран Михаил Маркович Роль витамина А и облучения в обменных процессах слизистой оболочки тонкого кишечника и мембран ее клеток. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Баран Михаил Маркович; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 31л.
1105864
  Сушко Л.И. Роль витамина В1 в гидроксилировании чужеродных веществ. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сушко Л.И.; БГУ. – Минск, 1981. – 20л.
1105865
  Спиричев В.Б. Роль витамина В1 в механизме гипертрофии сердца. : Автореф... канд. биол.наук: / Спиричев В.Б.; Ин-т норм. и патол. физиологии АМН СССР. – М., 1966. – 22л.
1105866
  Снегирева Лариса Васильевна Роль витамина В12 в метаболизме метионина в животном организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Снегирева Лариса Васильевна; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1973. – 25л.
1105867
  Капралов Александр Александрович Роль витамина Е в процессах функцыионирования клеточного ядра и митохондрий печени крыс. : Дис... доктора биолог.наук: 03.00.04 / Капралов Александр Александрович; Научно-исслед. ин-тут им. акад. Петра Богача. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1999. – 333л. – Бібліогр.:л.263-333
1105868
  Овчаров К.Е. Роль витамиров в жизни растений / К.Е. Овчаров. – Москва, 1958. – 287с.
1105869
  Сергійчук В.І. Роль вихованця юридичного факультету М. Міхновського у національному відродженні українства Кубані 1921-1923 рр. // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 318-331. – ISBN 978-617-7133-95-6
1105870
  Маковська О. Роль виховного впливу викладача сучасного університету в підвищенні рівня навчальної активності студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 101-105. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 7 (256)). – ISSN 1729-360Х
1105871
  Пильгун Н.В. Роль виховної функції права та правового виховання у формуванні особистості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 34-40. – ISSN 1563-3349
1105872
  Овчаров О.П. Роль вихреобразования в локомоции рыб : Автореф... канд. биол.наук: / Овчаров О. П.; ОГУ. – Одесса, 1972. – 22л.
1105873
  Павлишин Л. Роль Вишеградського об"єднання у зовнішньополітичній діяльності Чеської республіки (1993-2004 рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 193-206
1105874
  Каплинський О.В. Роль Вишеградської четвірки у контексті національної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 47-54
1105875
  Загірняк Д.М. Роль вищих навчальних закладів у розвитку вищої освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 184-189. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150


  "Визначено компоненти ролі вищих навчальних закладів у системі відносин, що існують у сфері вищої освіти, що надає можливість корегувати як окремі аспекти їх діяльності, так і парадигму їх розвитку задля підвищення результативності. Вибір теорії ...
1105876
  Буняк Н. Роль вищих навчальних закладів у формуванні національної інноваційної системи України // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 2. – С. 15-20. – ISSN 2411-4014


  Обгрунтовано роль вищих навчальних закладів у формуванні національної інноваційної системи. Проаналізовано основні показники діяльності ВНЗ в Україні. Окреслено проблеми, які перешкоджають ефективному використанню науково-технічного потенціалу вищих ...
1105877
  Місяць О.О. Роль вищих органів фінансового контролю у протидії корупції у державі та поліпшенні фінансово-бюджетної дисципліни / О.О. Місяць, В.В. Ворона // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-74. – ISBN 966-614-021-7


  Йон Антонеску (1882—червня 1946) — румунський військовий та державний діяч, в 1940—44 роках глава держави і прем"єр-міністр, фактично диктатор, маршал, прихильник союзу з III Райхом. Учасник інтервенції проти Угорської Радянської Республіки (1919). ...
1105878
  Глущенко С.В. Роль вищих спеціалізованих судів України у системі судової влади // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 74-81
1105879
  Армаш Н.О. Роль вищого навчального закладу у формуванні цілісної особистості молодого спеціаліста // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7363-09-4
1105880
  Солодков А.А. Роль вищого спеціалізованого суду у системі судів загальної юрисдикції // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 4 (13). – С. 84-89
1105881
  Кузьменко Л.М. Роль вищої освіти в економічному зростанні України / Л.М. Кузьменко, Н.Ф. Стеблюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 89-91. – ISSN 1729-7206
1105882
  Мудрак В.І. Роль вищої освіти у розвитку економіки знань в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 325-329. – ISSN 2076-1554


  Автором доведено, що у нових економічних умовах система вищої освіти функціонує в умах певної невизначеності, яка є наслідком протиріч між «освіченістю та знаннями», як провідним ресурсом економіки знань, та «духовністю», як фактору розвитку людської ...
1105883
  Мудрак В.І. Роль вищої освіти у розвитку економіки знань в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 228. – C. 77-84. – (Серія "Гуманітарні студії")
1105884
  Бессалова Т.В. Роль вищої освіти у формуванні суспільства, заснованого на знаннях / Т.В. Бессалова // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 69-76. – ISSN 0374-3896
1105885
  Марчук О. Роль Вищої ради юстиції як конституційного органу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 71-73. – ISBN 978-617-7069-14-9
1105886
  Плющ М.Р. Роль вищої школи в реформуванні суспільно-економічних відносин // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 257-263. – ISBN 978-966-7359-77-5
1105887
  Пашков В.О. Роль вищої школи у процесі політичної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлена роль інституту вищої освіти у процесі політичної соціалізації. Стверджується, що вища школа є одним з головних агентів політичної соціалізації, значною мірою забезпечуючи її когнітивний компонент. В статье освещается роль института ...
1105888
  Прап"єтіс Роль відділу кримінальних справ Верховного Суду Литви в процесі гармонізації судової практики / Прап"єтіс, // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 79-94. – ISSN 1026-9932
1105889
  Кушнір О. Роль відділу художньої кераміки Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва у збереженні й розвитку традицій виготовлення та декорування народної кераміки Гуцульщини // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 62-71. – ISSN 0236-4832


  У статті відображено віхи становлення та функціонування відділу художньої кераміки у косівському мистецькому навчальному закладі. Головну увагу приділено концепції відділу та творчості викладачів.
1105890
  Дітчук О.Р. Роль віденської фортепіанної школи у формуванні піаністичного мистецтва України першої половини ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 279-286
1105891
   Роль відкритості економіки у залученні ПІІ (на прикладі Пакистану): метод граничних значень та коінтеграція / Мухаммад Акрам, Хассан Мобін Алам, Алі Раза, Імран Алі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 300-308 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1105892
  Хмелевська Н.В. Роль відновного правосуддя під час надання професійної правничої допомоги неповнолітнім // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 77-82. – ISSN 2310-9769
1105893
  Кочергіна І.М. Роль відомчої освіти у фаховій підготовці фахівців для військової, пенітенціарної служби та міліції // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 146-149
1105894
  Мельничук Н.О. Роль відповідальності для забезпечення ефективного регулювання договірних трудових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 186-189
1105895
  Щербина Ю.С. Роль візуального образу у створенні іміджу політичного актора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 85-90. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається значущість візуальної складової для іміджу політичного актора. Визначається, що візуальний образ виконує роль політико-культурної моделі мислення та поведінки, гармонізуючу роль у забезпеченні цілісності іміджу політичного актора та ...
1105896
  Чекригін Т.О. Роль військових конфліктів в сучасних міжнародних конфліктах: огляд популярних концепцій // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 106-107
1105897
  Шевченко В. Роль військово-цивільної адміністрації в забезпеченні виконання військовослужбовцями обов"язків у зоні АТО // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 120-127. – ISSN 2311-6676
1105898
  Журавська З.В. Роль віктимності у механізмі вчинення злочинів в місцях позбавлення волі // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 69-76
1105899
  Попова Ю.В. Роль вільних економічних зон у процесі залучення іноземних інвестицій в економіку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-37. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядається питання залучення інвестицій в контексті функціонування вільних економічних зон.
1105900
   Роль вільнорадикальних процесів у регуляції еритропоезу / І.І. Паталах, М.А. Зеленюк, І.В. Лемешко, М.С. Капішнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Показано, що ініціювання продукції супероксидних радикалів у моделі експериментальної (фенілгідразинової) анемії викликало заміщення пошкоджених еритроцитів новою популяцією клітин. Застосування ?-токоферолу пригнічувало накопичення молодих ...
1105901
  Киселиця С.В. Роль віри у формуванні культурно-антропологічного простору // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 147-151. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті йдеться про світоглядну значимість феномену віри як екзистенціальної реальності в умовах колізій сучасного світу. Визначається роль віротворчості як специфічної ідеалізуючої діяльності в одухотворенні особистості та розбудові гуманного ...
1105902
  Гаюк І.Я. Роль вірменських колоній у розвитку південних регіонів України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 62-72. – ISSN 2225-7586
1105903
  Тлуста А.О. Роль віртуальних спільнот у розгортанні революційних подій у світі в 2010-2011 // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 136-142


  Здійснюється сроба дослідження віртуальних спільнот як елементу інформаційного простору політичної системи країни. Досліджується світовий досвід використання віртуальних спільнот як інструменту політичного впливу. Аналізується досвід подій арабської ...
1105904
  Тлуста А.О. Роль віртуальних спільнот у розгортанні революційних подій у світі в 2010-2011 роках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 174-180


  Здійснюється спроба дослідження віртуальних спільнот як елементу інформаційного простору політичної системи країни. Досліджується світовий досвід використання віртуальних спільнот як інструменту політичного впливу. Аналізується досвід подій арабської ...
1105905
  Капралов Олександр Олександрович Роль вітаміну Е у процесах функціонування клітинних ядер та мітохондрій печінки щурів : Автореф... д-ра біол.наук: 03.00.04 / Капралов Олександр Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 33л.
1105906
  Макаренко Л.П. Роль вітчизняних ЗМІ в процесі політичних комунікацій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 345-349. – ISSN 2076-1554
1105907
  Сорокін О. Роль вітчизняного банківського капіталу у розвитку зовнішньоекономічного комплексу України: досвід Укрексімбанку : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 3-6 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1105908
  Анісімов А.В. Роль вітчизняного мобільного роботизованого біомеханічного апарата-трансформера "Екзоскелетон" (ЕКС) в підсиленні обороноздатності країни / А.В. Анісімов, Є.О. Осадчий, О.А. Горбунов // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 16-17
1105909
  Васильєв О. Роль вітчизняної науки та високих технологій у входженні України до європейського інтеграційного простору // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 16 (253). – С. 14-16.
1105910
  Ковальська К.В. Роль власників у формуванні та реалізації стратегії розвитку акціонерного товариства / К.В. Ковальська, Р.В. Рак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 28-31.
1105911
  Шаповал І.О. Роль власних ТНК країн, що розвиваються, у захисті національних інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 83-87
1105912
  Лютий І. Роль власного капіталу комерційних банків у реалізації інвестиційного потенціалу банківської системи України / І. Лютий, Н. Шпигоцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-29. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні тенденції інвестиційного кредитування реального сектору економіки та роль банківської системи України у фінансуванні капітальних інвестицій в Україні. Проаналізовано вплив динаміки та структури ресурсної бази комерційних банків ...
1105913
  Ротова Н.В. Роль власної назви в характеротворенні та формуванні імпліцитної оцінки зображуваних подій (за творами І. Сенченка) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 157-160. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1105914
  Янаев Г.И. Роль ВЛКСМ в сплочении международного молодежного движения. / Г.И. Янаев. – М., 1978. – 64с.
1105915
  Зиновьев А.П. Роль ВЛКСМ за единство международного коммунистического и демократического молодежного движения (1918-1945 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Зиновьев А.П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 32л.
1105916
  Абдилов М.Ш. Роль внеклассной работы по азербайджанскому языку в повышении культуры речи учащихся. : Автореф... Канд. педагог. наук: 13.00.02 / Абдилов М.Ш.; Азербайдж.гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1981. – л.
1105917
  Новикова О.Н. Роль внешнего фактора в процессах государственного строительства и демократизации в Афганистане // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – С. 163-189. – ISSN 0235-5620
1105918
  Хижняк В.С. Роль внешней политики Российской Федерации во взаимодействии Российского нпционального и международного права // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С107-113. – ISSN 1608-8794
1105919
  Тимилсина П.П. Роль внешней торговли в развитии экономики развивающихся стран : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Тимилсина П. П. ; МГУ , Каф. экон. заруб. стран. – Москва, 1967. – 24 с.
1105920
  Кузнецов В.М. Роль внешней торговли в экономическом развитии Чили : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузнецов В.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 19 с.
1105921
  Коргун И.А. Роль внешнеэкономических связей в развитии Республики Корея : автореф. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Коргун И.А. ; С.-Петерб. гос. ун-т. – С.Пб, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
1105922
  Радченко А.В. Роль внешнеэкономических связей в экономическом развитии молодых национальных государств : Дис. ... канд. экон.наук / Радченко А.В. ; КГУ. – Киев, 1970. – 231л. – Бібліогр. : л. 209-221
1105923
  Радченко А.В. Роль внешнеэкономических связей в экономическом развитии молодых национальных государств : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Радченко А.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1105924
  Луцкевич В.А. Роль внешнеэкономических связей ОАР в ее борьбе за экономическую независимость (1952-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.606 / Луцкевич В.А. ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР, Каф. мировой экономики. – Москва, 1972. – 28 с.
1105925
  Гончаренко Михаил Анатольевич Роль внешнеэкономического фактора в развитии социалистической экономики : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гончаренко Михаил Анатольевич; МВ и ССО СССР. Моск. фин. ин-т. – М., 1980. – 24л.
1105926
  Гончаренко Михаил Анатольевич Роль внешнеэкономического фактора в развитии социалистической экономики : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гончаренко Михаил Анатольевич; Моск. финансовый ин-т. – М., 1981. – 25л.
1105927
  Меленчук Петр Григорьевич Роль внешних факторов в промышленном развитии Аргентины после второй мировой войны : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.17 / Меленчук Петр Григорьевич; Ин-т Латинской Америки АН СССР. – М., 1981. – л.
1105928
  Смирнов В.В. Роль внешних факторов в экономическом развитии стран "третьего мира". / В.В. Смирнов. – М., 1975. – 179с.
1105929
  Ассеф И.З. Роль внешних экономических факторов в индустриализации развивающихся стран (на примере Сирийской Арабской Республики). : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Ассеф И.З.; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1983. – 223л. – Бібліогр.:л.200-223
1105930
   Роль ВНЗ і наукових установ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 грудня (№ 48). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У науково-методичному центрі "Агроосвіта" відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Роль аграрних вищих навчальних закладів у розвитку малих форм господарювання як фактор соуціально-економічної стабільності сільських територій та ...
1105931
  Борейко В.І. Роль ВНЗ у формуванні людського капіталу України // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 114-120. – ISBN 978-966-7359-72-0


  В статті розкрито роль наукових досягнень та людського капіталу в розвитку національної економіки ; оцінено динаміку змін кількості вищих навчальних закладів та конкурс абітурієнтів під час вступу до них.
1105932
  Карпенко Н.П. Роль внимания в происхождении и корреккии дисграфии : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Карпенко Н. П.; МГУ. – М., 1980. – 22л.
1105933
  Сметанко А.В. Роль внутреннего аудита в системе управления акционерными обществами Украины // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 305-309. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1105934
  Камалов Нугманжан Кенжабаевич Роль внутренних и внешних факторов в процессе заимствования словообразовательных средств : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / камалов Нугманжан Кенжабаевич; Моск. гос. пед. ин-т иностран. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981
1105935
  Стариков Л.Е. Роль внутризаводских резервов в новых условиях руководства производством. / Л.Е. Стариков. – Ростов-на-Дону, 1966. – 20с.
1105936
  Бариніна М.В. Роль внутрішнього аудиту в запобіганні та зниженні корупції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 11 (240). – С. 97-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1105937
  Каменська Т. Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 43-46
1105938
  Каліцінська К.О. Роль внутрішнього аудиту в системі економічної безпеки підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 136-139. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1105939
  Бехтерев В.М. Роль внушения в общественной жизни / В.М. Бехтерев. – С.-Петербург : Типо-лит. В.А. Вацлика, 1898. – 53 с.
1105940
  Вайда П.В. Роль води у формуванні та функціонуванні надмолекулярних структур у живих клітинах / П.В. Вайда, Н.В. Вайда, Г.С. Іщенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 17-24. – (Серія : Біологія ; вип. 35)
1105941
   Роль водных ресурсов в жизни страны. – М, 1987. – 111с.
1105942
  Крижанівський Є. Роль водню в розвитку розсіяної пошкодженості сталей нафтогазопроводів / Є. Крижанівський, Г. Никифорчин // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – № 3 (71). – С. 21-27. – ISSN 1727-7108


  Тривала експлуатація нафтових та газових трубопроводів часто супроводжується розвитком розсіяної пошкодженості, що позначається на втраті вихідних фізико-механічних властивостей металу стінки труби.
1105943
   Роль водохранилищ в изменении природных условий. – М, 1968. – 46с.
1105944
   Роль водохранилищ в изменении природных условий. – Москва : Знание, 1968. – 46с.
1105945
  Григорьев С.М. Роль воды в образовании земной коры = (Дренажная оболочка земной коры) / С.М. Григорьев. – Москва : Недра, 1971. – 264с.
1105946
  Перк А.Я. Роль воды в периоде покоя у растений : Автореф... канд. биологич.наук: / Перк А.Я.; Тартуский гос. ун-т. Кафедра физиологии растений. – Тарту, 1953. – 24л.
1105947
  Четвериков А.Г. Роль воды в процессах возникновения и гибели свободных радикалов в биологических объектах : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Четвериков А.Г. ; Ин-т биол. физики АН СССР. – Москва, 1965. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1105948
  Кульчицкий Л.И. Роль воды в формировании свойств глинистых пород / Л.И. Кульчицкий. – М., 1975. – 212с.
1105949
  Ганин Н.И. Роль военкомов в создании и укреплении Красной Армии / Н.И. Ганин. – М., 1958. – 72с.
1105950
  Мамчур А.Я. Роль военно-патриотического воспитания в формировании личности молодого советского человека : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Мамчур А.Я. ; КГУ. – Москва, 1970. – 28 с.
1105951
  Мамчур А.Л. Роль военно-патриотического воспитания в формировании личности молодого советского человека : Дис... канд.философ.наук: / Мамчур А.Л.; КГУ. Философ. фак-к. Кафедра научного коммунизма. – К., 1970. – 255л. – Бібліогр.:л.244=255
1105952
  Санд Ахмед Мамунд Роль военно-патриотического воспитания в формировании морально-политической готовности молодежи к защите Родины (на материалах Афганистана) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Санд Ахмед Мамунд; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 167л. – Бібліогр.:л.153-167
1105953
  Саид Ахмед Мамунд Роль военно-патриотического воспитания в формировании морально-политической готовности молодежи к защите Родины: (на материалах Афганистана) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саид Ахмед Мамунд; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1105954
  Фаталиев Г Х. Роль военно-спортивных игр в нравственном воспитании пионеров младшего и среднего возраста. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фаталиев Х.Г.оглы; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 40л.
1105955
  Звягельская И.Д. Роль военной верхушки в формировании государственной политики Израиля. / Звягельская И.Д. ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1982. – 160 с.
1105956
  Дворецкий А.С. Роль военных газет "Ленинское знамя" (КЗКВО) и "На страже" (бакинский округ ПВО) в героико-патриотическом воспитании воинов в период между XXII и XXIII с"ездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Дворецкий А.С.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 32л.
1105957
  Максимайтис М.А. Роль военных и полицейских органов буржуазной Литвы в одавлении борьбы трудящихся в 1919-1926 гг. : Автореф... канд. юр.наук: / Максимайтис М. А.; МВССО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1963. – 24л.
1105958
  Ганин Н.И. Роль военных комиссаров в разгроме Деникина (октябрь 1919 - январь 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ганин Н.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В.Ло. – Москва, 1953. – 16 с.
1105959
  Метленков Николай Иванович Роль военных советов и политорганов фронтов армий в становлении и развитии партизанского движения на Украине в первый период Великой Отечественной войны : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Метленков Николай Иванович; КГУ. – К., 1984. – 233л. – Бібліогр.:л.176-192
1105960
  Метелков Н.И. Роль военных советов и политорганов фронтов и армий в становлении и развитии партизанского движения на Украине в первый период Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Метелков Н.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1105961
  Ільяшов О.А. Роль воєнної розвідки в системі "війна-мир" у світі // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-28.
1105962
  Брейтшер И.Л. Роль возбудительного и тормозного процессов в центральной нервной системе рысистых лошадей : Автореф... канд. биол.наук: / Брейтшер И.Л.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физиологии и биохимии с.-х. животны. – Боровск, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
1105963
  Герасимов В.В. Роль возбужденной атомной 4fn-15d6s2- конфигурации в физике испарения редкоземельных металлов : Автореф. дисс. ... канд. физико-математических наук; 01. 04. 07 / Герасимов В.В.; ГОУ ВПО "Томский государственный ун-т"; Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева; СО РАН. – Томск, 2007. – 16с. – Бібл.: 4 назв
1105964
  Фаизова О.Л. Роль возмещения и накопления в интенсификации социалистического воспроизводства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Фаизова О.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 21 с.
1105965
  Фаизова Ольга Латифовна Роль возмещения и накопления в интенсификации социалистического воспроизводства : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фаизова Ольга Латифовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 189л.
1105966
  Пагурец В.В. Роль войны в функционировании государства в романе Джорджа Оруэлла "1984" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 173-174
1105967
  Шляпников В.Н. Роль волевой регуляции в процессе профессиональной адаптации молодых специалистов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 78-90. – ISSN 0042-8841
1105968
  Кучинко М. Роль Волині в історико-культурному розвитку Волинсько-Галицької держави // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 9-13. – ISSN 2305-9389
1105969
   Роль волнения в формировании биоценозов бентоса больших озер. – Ленинград : Наука, 1990. – 114с.
1105970
  Чорна Л.О. Роль Володимира Васильовича Різниченка у створенні та становленні природних заповідників України у 20-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-88. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль геолога акад. В. Різниченка у створенні Природного заповідника в районі всесвітньовідомих Канівських геологічних дислокацій та могили Т. Шевченка на початку ХХ століття. The article deals with the role played by the akademician V. ...
1105971
  Сілютіна І. Роль Володимира Даля у становленні терміносистеми документознавства // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 28-35. – Бібліогр.: Літ.: с.34; 13 п. – ISBN 966-7773-70-1
1105972
  Воробей Р. Роль волосних правлінь як виконавчих органів станового самоврядування у здійсненні державного управління ( друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 135-141.
1105973
  Прасолова Л.А. Роль волосяного покрова в адаптации крупного рогатого скота к экстрмальным температурным условиям среды. : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Прасолова Л.А.; АН СССР. Сиб отд. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1105974
  Демченко Михаил Герасимович Роль вооруженных сил в обеспечении внешнеполитического курса африканских стран социалистической ориентации : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05. / Демченко Михаил Герасимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 192л. – Бібліогр.:л.188-192
1105975
  Мурадян В.П. Роль вопросов и заданий при организации самостоятельной учебной работы учащихся (из опыта преподавания истории и географии в 5-8 классах) : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Мурадян В.П.; Еревнский армянский гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 24л.
1105976
  Устинов А.А. Роль воспитания в формировании личности. / А.А. Устинов. – Грозный, 1972. – 63с.
1105977
  Танклер Х.Л. Роль воспитанников Тартуского университета в развитии естествознания в Петербургской академии наук / Х.Л. Танклер. – Таллин, 1982. – 146с.
1105978
  Сиротенко Т.М. Роль воспитывающего обучения в формировании коммунистического отношения к труду у учащихся 5-7 классов. : Автореф... канд.пед.наук: / Сиротенко Т.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1952. – 14л.
1105979
  Кузнецова М.А. Роль воспитывающего обучения в формировании черт коллективизма у учащихся 5-7 классов. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кузнецова М.А.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 16л.
1105980
  Шамов Г.Ф. Роль востоковедов Казанского университета в изучении Монголии и Китая : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шамов Г.Ф. ; Казан. ордена Труд. Красн. Знамени гос. ун-т. – Казань, 1956. – 14 с.
1105981
  Сенкевич В.М. Роль восточных славян в формировании молдавского народа и развитии его государственности" : Автореф... Канд.ист.наук: / Сенкевич В.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1949. – 20л.
1105982
  Терещенко В. Роль врегулювання міжетнічних відносин у Македонії в контексті політики ЄС щодо Південносхідної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 87-91
1105983
  Федько И.А. Роль вредных насекомых в жизни растений летних посевов многолетних трав в центральной степи УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Федько И.А.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1958. – 16л.
1105984
  Стрельников Р.Н. Роль времени в условиях развития теории институционализма // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 11-14
1105985
  Акимов А. Роль всадничества в провинциальной жизни Дакии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 85-94. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048


  Римська Імперія
1105986
  Арефьев А.Л. Роль всемирных фестивалей молодежи в борьбе за мир и социальный прогресс / А.Л. Арефьев, А.Ш. Жвитиашвили. – Москва, 1985. – 68с.
1105987
  Платіка В.М. Роль встановлення місця скоєння злочину при розкритті крадіжок вантажів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.71-74
1105988
  Поліщук О.В. Роль вторинного хінонового акцептора в індукції альтернативних окисно-відновних реакцій у фотосистемі ІІ : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Поліщук О.В. ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2011. – 134 л. – Бібліогр.: л. 118-134
1105989
  Поліщук О.В. Роль вторинного хінонового акцептора в індукції альтернативних окисно-відновних реакцій у фотосистемі ІІ : автореф. дис. ... канд. біол.. наук : 03.00.04 / Поліщук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 21 назв.
1105990
  Щемелев В.Н. Роль вторично-электронных явлений в рентгеновском фотоэффекте массивных катодов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щемелев В.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1964. – 15л.
1105991
  Вербовикова Е.А. Роль вторичных мессенджеров и сопряженных с ними систем фосфорилирования белков в регуляции транскрипционной активности ядер печени крыс при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином : дисс. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Вербовикова Е.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 144 л. – Библиогр.: л. 111-144
1105992
  Вербовикова Е.А. Роль вторичных мессенджеров и сопряженных с ними систем фосфорилирования белков в регуляции транскрипционной активности ядер печени крыс при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином : автореф. дисс. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Вербовикова Е.А. ; М-во высшего и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с. – Библиогр.: 9 назв.
1105993
   Роль вторичных металлов в цветной металлургии капиталлистических стран. – Москва, 1965. – 110, [4] c.
1105994
  Якупова А.Р. Роль вуза в воспроизводстве профессионального потенциала общества / А.Р. Якупова, С.Б. Сатенова, А.А. Скворцов // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
1105995
  Гильманов А.З. Роль вуза в трудоустройстве выпускников: опыт Боннского университета / А.З. Гильманов, С.О. Коваленко // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1 (369). – С. 134-135. – ISSN 0132-1625


  Рассматривается опыт Боннского университета в трудоустройстве выпускников, показаны основные формы и методы работы со студентами.
1105996
  Астахова В.И. Роль вуза в формировании моральных и духовных ценностей будущей интеллигенции // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 29-43. – ISSN 1993-5560


  У статті стверджується, що в сучасній ситуації, особливо в Україні, набагато посилюється значення виховного впливу, формування заздалегідь визначених параметрів в особистісних характеристиках людини; обґрунтовується висновок про те, що саме виховання ...
1105997
  Пилип Я. Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні самостійної роботи студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 67-71. – ISSN 1682-2366


  Директор НТБ Івано-Франківського нац. тех. ун-ту нафти і газу про роль вузівської бібліотеки як центру інформації. Свою місію вузівські бібліотеки зможуть виконати на належному рівні тільки тоді, коли вищі організації й відомства, яким ...
1105998
  Бранзбург Е.Д. Роль вузовского учебно-воспитательного коллектива в формировании всесторонне развитых специалистов. : Дис... канд. филос.наук: / Бранзбург Е.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 200л. – Бібліогр.:л.1-20
1105999
  Воробьев Васили Петрович Роль вузовской многотиражной печати в формировании активной жизненной позиции студенческой молодежи (по материалам БССР. 1976-1985 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Воробьев Васили Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1106000
  Вороьев В.П. Роль вузовской многотиражной печати в формировании активной жизненной позиции студенческой молодежи. (По материалам БССР, 1976-1985 гг.) : Дис... канд. филол.наук: 10.10.10. / Вороьев В. П.; КГУ. – К., 1987. – 220л. – Бібліогр.:л.169-220
<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,