Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>
1102001
  Абель И. "Погибший талант" в контексте музики: Скрипач Ефимов из повести Ф.М. Достоевского "Неточка Незванова" // Вопросы культурологии : Научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2006. – № 8. – С. 65-69. – ISSN 2073-9702
1102002
  Лубчак В. "Погляд крізь час" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 грудня (№ 239/240). – С. 18


  У Києві представили Шевченківський портал, над яким працювали близько тисячі науковців.
1102003
   "Погляд на Граніто-степове Побужжя" // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 8


  "На факультеті кібернетики діє фотовиставка, присвячена мальовничому куточку України. Куратор виставки й автор світлин Ігор Сіренко.
1102004
  Ігнатьєв П. "Погляд на схід": індійський прагматизм в умовах глобалізації // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 40-43
1102005
  Ігнатьєв П. "Погляд на схід": індійський прагматизм в умовах глобалізації // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 46-49
1102006
  Полевіна О. "Погляд" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2022. – № 1 (15). – С. 118-119


  Оповідання.
1102007
  Яремчук Н. "Погляньмо навколо, скрізь війни, і скрізь замішана Москва!" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 13


  Український співак Назарій Яремчук із 1977 року вів щоденник. Кожен день аналізував і описував. Записи за 10 - 15 червня 1995 року він об"єднав під заголовком "Доки?!"
1102008
  Кортасар Хулио "Поговорим-ка о Евгении Гранде" = Письма издателю и другу Франциско Порруа : эпистолярий // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 154-193. – ISSN 1130-6545
1102009
  Устюжин И.Б. "Поговорим о странностях любви": Платон и теургия Вл. Соловьева // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 186-197. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
1102010
  Стародубцева Л. "Погода в світі" очима Жака Дерріди та Катрін Малабу // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.68-84
1102011
  Краковська С. "Погоду нам диктує океан" / бесіду вела О. Скрипник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 1, 12


  "Такої кількості кліматичних рекордів, які принесла нам нинішня весна, мабуть, ще не було. Березень потішив киян раннім теплом, - він став найтеплішим місяцем за останні 139 років. Квітень влаштував нам температурні гойдалки, - дві декади видалися ...
1102012
  Беркхофф Карел "Поголовное уничтожение еврейского населения": Холокост в советских СМИ (1941-1945) // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 62-122. – ISSN 1998-3883
1102013
  Гайворонська М. "Погоня" Максима Богдановича в неокласичному прочитанні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 84-90. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1102014
  Кияшко А.Г. "Пограбовані" поховання черняхівської культури // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 65-69
1102015
  Ботнер В.С. "Погранична ситуація" (К. Ясперс) у романі Т. Уайлдера "Heaven"s my destination" / В.С. Ботнер, Н.Б. Мантуло // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 8-11. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1102016
  Шемякин Я.Г. "Пограничные" цивилизации планетарного масштаба // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 75-84. – ISSN 044-748Х


  Латинська Америка і Росія - цивілізації "кордонного" типу, бо цивілізації неоднорідні, складаються з багатьох різних елементів (культурних, етнічних)
1102017
  Шуткевич О. "Погром" - проти Петлюри // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 14-15


  Встановлення пам"ятника у Вінниці викликало хвилю суперечок. Але чи про тедискутують?
1102018
   "Под знаменем науки" : юбилейный сборник в честь Николая Ильича Стороженка, изданный его учениками и почитателями. – Москва : Типо-лит. А.В. Васильева и К*, 1902. – [2], III, XXXV, 740 с., [1] л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бемаге. – Библиогр.: с. XXX-XXXIV


  Содерж. авт.: П. Д. Бобрыкин, И. А. Мамуна, Ф. Г. Мищенко, С. А. Архангельский, Е. С. Некрасова, А. А. Веселовская, Е. Ф. Будде, К. Д. Бальмонт, С. А. Варшер, Е. В. Деген [и др.]
1102019
  Агєєв О. [Погляд енкавеесників на діяльність українських організацій на території генерал губернаторства Польщі в прикордонній зоні БССР у 1940 р.] // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 98-101


  "Цінна інформація про діяльність "українських націоналістів" міститься в розвідкових матеріалах НКВС УРСР про діяльність німецької розвідки та прикордонної поліції, контреволюційних формувань на території Генеральної Губернії Польщі навпроти ...
1102020
  Захаров Б. Погасла свічка Михайла Гориня / Б. Захаров, В. Овсієнко // Наше слово. – Варшава, 2013. – 3 лютого (№ 5). – С. 11. – ISSN 0027-8254
1102021
  Захаров Б. Погасла свічка Михайла Гориня // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 7


  13 січня 2013 року відійшов у вічність правозахисник, людина великої і світлдої душі, видатний громадський і політичний діяч Михайло Горинь. Його життя - ціла єпоха боротьби за людські права і незалежність України. Світла Пам"ять.
1102022
  Евтеев М.П. Погашение и снятие судимости / М.П. Евтеев. – М, 1964. – 64с.
1102023
  Краксин В.В. Погашение и снятие судимости в советском уголовном праве / В.В. Краксин, Л.Ф. Помчалов. – Москва, 1963. – 48с.
1102024
  Голина В.В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юридич.наук: 12.715 / Голина В.В.; МВ и ССО УССР. Харьковский юридический ин-т. – Харьков, 1972. – 20л.
1102025
  Голина В В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву. / В В. Голина, . – Харьков, 1979. – 137с.
1102026
  Гей В. Погашений світильник : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 61-73. – ISSN 0868-4790
1102027
  Туманян І. Погашені німби / І. Туманян. – Київ, 1978. – 64 с.
1102028
  Боднар Т. Погашення договірного зобов"язання як спосіб його припинення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.28-33
1102029
  Білик Погашення податкового боргу платників податків за новим Податковим кодексом / Білик, А.І. Грига // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 34-39
1102030
  Дудоров О.О. Погашення податкового боргу як умова кримінально-правового компромісу у сфері оподаткування: проблеми визначення належного суб"єкта // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 96-101. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1102031
  Буряк І. Погашення простроченої заборгованості суб"єктів господарювання в разі виконання місцевого гарантійного зобов"язання: фінансово-правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 87-95. – ISSN 2306-9082
1102032
  Муратова С.О. Погашення судимості: поняття та правила обчислення строків її погашення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 265-270. – ISSN 2219-5521
1102033
  Семененко Е. Погибла ли Западная Римская империя в 476 г.? // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 29-35. – ISSN 2077-7280
1102034
  Федоров Ю.И. Погибли в бою / Ю.И. Федоров. – М., 1980. – 272с.
1102035
   Погибли за Австрию. – М., 1974. – 287с.
1102036
  Филатов Илья Погибшая экспедиция. (Крах плана Петра Великого по проникновению в глубины Азии) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 3 (51). – С. 98-108. – ISSN 1812-867Х
1102037
  Филатов Илья Погибшая экспедиция. Чаcmь II (Крах плана Петра Великого по проникновению в глубины Азии) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 4 (52). – С. 80-97. – ISSN 1812-867Х
1102038
  Матола М.О. Погідний ранок / М.О. Матола. – Ужгород, 1986. – 55с.
1102039
  Боднарчук Ю.Ю. Погіршення економічного становища українських родин внаслідок депортації з території Польщі в УРСР (1944-1946) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 392-397
1102040
  Топачевський О.В. Погіршення кормності озер Полісся внаслідок масового розвитку хар = Ботанічний журнал / О.В. Топачевський. – Київ
Том 7, № 4. – 1951. – 102-103с.
1102041
  Кокорєв О.В. Погіршення якості демократії в державах-учасницях ЄС: кейс Естонії // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 133-140. – ISSN 2663-0265
1102042
  Ковачев Н.П. Поглед върху българската ономастика с корен брат- , бат- / Н.П. Ковачев, 1976. – [9 c.]
1102043
  Кунчев Б. Поглед към поезията / Б. Кунчев. – София : Български писател, 1990. – 224 с.
1102044
  Жечев М. Поглед към съвременната гръцка литература / М. Жечев. – София, 1975. – 167с.
1102045
  Моjсов Л. Погледи во минатото блиско и далечно / Л. Моjсов. – Скопjе : Наша книга, 1977. – 318 с.
1102046
  Пандев Д. Погледите за jазикот на А. Потебна // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 152-158. – ISBN 978-966-02-7146-3
1102047
   Поглибення академічної мобільності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  Посол Об"єднаних Арабських Еміратів в Україні Салем Ахмед Салем Алі Аль-Квабі виступив з ініціативою створення програми для навчання українських студентів в університетах ОАЕ.
1102048
  Торба В. Поглибити річище пам"яті // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Військовому журналісту Андрію Цаплієнку присуджено премію імені Джеймса Мейса за громадянську позицію.
1102049
  Фуголь В.О. Поглиблена зона вільної торгівлі між Україною та ЄС як інструмент реформування національної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 197-203


  У статті окреслений сучасний стан зовнішньоторговельних відносин між Україною та Європейським Союзом. Досліджуються можливі позитивні та негативні наслідки спільної економічної політики ЄС у контексті майбутнього створення зони вільної торгівлі ...
1102050
  Дугінець Г.В. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ+) між Україною та ЄС: реалії і перспективи / Г.В. Дугінець, В.В. Тронько // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 155 (11/12). – С. 10-13. – ISSN 1728-6220
1102051
  Панковська-Лір Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом як розширення можливостей для українських та іноземних підприємств // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 56-60. – ISSN 1026-9932
1102052
  Романишина Н. Поглиблене вивчення літератури в генологічному аспекті : (на прикладі думи-казки Степана Васильченка "Ось та Ась") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-13. – Бібліогр. в кінці ст.
1102053
   Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику : аналізують науковці / В. Вітлінський, Г. Великоіваненко, Я. Наконечний, О. Пернарівський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 45-49
1102054
  Левицький А.Е. Поглиблений курс теоретичної фонетики англійської мови = An advanced course of the theory of english phonetics : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Е. Левицький, Л.А. Гаращук. – Вінниця : ПП Фоліант, 2005. – 80 с. – Назва на обкл. книги на англ. мові. – Бібліогр.: с. 69-70. – ISBN 966-8634-08-X
1102055
   Поглиблений курс французької мови : Підручник / Г.Г. Крючков, В.С. Хлопчук, Л.П. Корж, Г.С. Харламова, П.В. Студенець; За ред. Г.Г. Крючкова. – Київ : Вища школа, 1998. – 400с. – ISBN 5-11-004688-3
1102056
   Поглиблений курс французької мови : Підручник / Г.Г. Крючков, В.С. Хлопчук, Л.П. Корж, Г.С. Харламова, П.В. Студенець; За ред. Г.Г. Крючкова. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вища школа, 2000. – 399с. – ISBN 966-642-010-4
1102057
  Мартинов В.І. Поглиблений склероз / В.І. Мартинов. – Львів, 1990. – 78с.
1102058
  Шнирков О.І. Поглиблені та розширені зони вільної торгівлі у світовому господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 57-63
1102059
  Подвальникова О.А. Поглиблення боргової кризи країн Європейського Союзу в умовах відновлення після економічної рецесії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 74-76
1102060
  Кухарчук Є. Поглиблення взаємодії бібліотеки з цифровою наукою: організаційно-методичні засади / Є. Кухарчук, В. Копанєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 177-187. – ISSN 2224-9516
1102061
  Яковенко Н.Л. Поглиблення демократизації в Україні - наближення до Північноатлантичного альянсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 152-158
1102062
  Давидович Я. Поглиблення демократизації виборчих процесів в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16-21.
1102063
  Кочуєв В. Поглиблення децентралізації державного управління в умовах сучасного етапу його реформування в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 49-52. – ISSN 1728-9343
1102064
  Саєнко Т. Поглиблення екологічної компетентності в структурі професійної підготовки майбутніх архитекторів у закладах вищої освіти / Т. Саєнко, О. Осипенко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (81). – С. 77-83. – ISSN 2078-1016
1102065
  Косар Н.С. Поглиблення енергетичної кризи як рушійна сила розвитку ринку енергозберігаючого інсталяційного устаткування / Н.С. Косар, В.М. Пилипенко, Н.Є. Кузьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 27-36. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1102066
  Ревуцький С. Поглиблення європейської інтеграції в галузі генерації знань як основної підсистеми національної інноваційної системи (НІС) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 44-47
1102067
  Козирєва О.В. Поглиблення інтеграції України з ЄС // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 157-164. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
1102068
  Расшивалов Д. Поглиблення інтернаціоналізації на світовому страховому ринку: зміни рушіїв злиттів та поглинань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано питання інтернаціоналізації страхової діяльності та її поглиблення в контексті нових чинників та рушіїв процесів злиттів та поглинань на світовому страховому ринку. Визначено нові мотиви злиттів та поглинаннь в умовах світової ...
1102069
  Бабарицька В.К. Поглиблення методологічних засад дослідження поведінкової проблематики в рекреаційній географії / В.К. Бабарицька, А.П. Федчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-35. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено стан вивчення поведінкової проблематики в рекреаційній географії. Виявлено основні чинники зацікавленості географів проблемами рекреаційної поведінки: загальну гуманізацію географічної науки і властивий їй конструктивізм. Обгрунтовано ...
1102070
  Верещака І.М. Поглиблення міжнародного співробітництва у забезпеченні середньострокової боргової політики в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 142-156. – ISSN 2414-3499
1102071
  Тревого І . Поглиблення міжнародної кооперації геодезистів двох університетів / І . Тревого, В. Задорожний, О. Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – C. 18-19. – ISSN 1819-1339
1102072
  Мовчан Т.М. Поглиблення морально-етичної деградації українського політикуму // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 96-101. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1102073
  Бошицький Ю.Л. Поглиблення наукових досліджень сучасного права: вимога часу та засіб оптимізації юридичної освіти в Київському університеті права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 4-7. – ISSN 2219-5521
1102074
  Шиян Н.І. Поглиблення обраного профілю навчання у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи сільської місцевості / Н.І. Шиян, С.В. Стрижак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 276-279. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1102075
  Співаков І.І. Поглиблення партнерства України з ЄС: адміністративно-правове регулювання виборчих відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 132-135. – ISSN 2219-5521
1102076
  Пугачова Д. Поглиблення партнерства Швеції і НАТО в перше десятиліття XXI ст. // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 18-19
1102077
   Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010 року : Матеріали наукової конференції 3-4 березня 1999 року. – Київ : УкрІНТЕІ. – ISBN 966-7505-06-5; 966-7505-01-4
Том 2, ч. 2. – 1999. – 211с.
1102078
  Будкін В.С. Поглиблення соціалістичної екологічної інтеграції / В.С. Будкін. – Київ, 1983. – 48с.
1102079
  Ліпко М.Ю. Поглиблення спеціалізації в тваринництві. На прикладі колгоспів Маньківського района Черкас. обл. / М.Ю. Ліпко. – К., 1969. – 56с.
1102080
  Жадан І.І. Поглиблення спеціалізації колгоспів і радгоспів / І.І. Жадан. – Київ, 1968. – 47с.
1102081
   Поглиблення співпраці // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 19 жовтня (№ 41)


  Чорноморський національний університет Петра Могили підписав угоду про співробітництво із GlobalLogic - ІТ-компанією повного циклу розробки програмних продуктів.
1102082
  Poperenko L. Поглиблення співробітництва між молодими вченими-оптиками університетського співтовариства Інтер-Академія та Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – С. 9-19
1102083
  Амбросов В.Я. Поглиблення суспільного поділу праці та трансформація виробничих структур // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 17-25. – ISSN 2221-1055
1102084
  Великій А. Поглиблення християнства в Україні // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Листопад [№] 21. – С. 6
1102085
  Запорожець Т.В. Поглиблення цифрових компетенцій громадян як умова забезпечення їх готовності до використання цифрових можливостей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 97-102. – ISSN 2306-6814
1102086
   Поглиблювати перебудову, прибавити в роботі. – Київ : Політвидав України, 1986. – 59 с.
1102087
  Саглаєва В.О. Поглиблюємо знання вихователів з питань безпеки життєдіяльності дошкільнят / В.О. Саглаєва, С.І. Коломієць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-21 : фото
1102088
   Поглиблюємо співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Делегація КНУТШ в складі проректора з наукової роботи В. І. Григорука та проректора з міжнародних зв"язків П. О. Беха відвідала кілька південнокорейських університетів на їхнє запрошення: Сеульський національний ун-т, Університет "Корйо", Університет ...
1102089
  Бочарова О. Поглинання акціонерного товариства шляхом придбання контрольного пакету акцій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 87-91.
1102090
  Войтюк Ю.Ю. Поглинання важких металів із грунту рослинністю зони техногенезу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 11-17 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
1102091
  Руденко О.М. Поглинання вуглецю та продукування кисню сосною звичайною в умовах Міжрічинського регіонального ландшафтного парку // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 216-219 : рис.. табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
1102092
   Поглинання електромагнітного випромінювання (ЕМВ) матричними дисперсними системами з багатошаровими кульовими включеннями / Л.М. Білокриницька, О.Ю. Грищук, В.Є. Клименко, С.В. Шостак, Л.Г. Гречко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 226-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В електростатичному наближенні досліджено поглинання електромагнітного випромінювання (ЕМВ) кульовими багатошаровими малими частинками (БМЧ) та матричними дисперсними системами (МДС) на їх основі. Для БМЧ розроблено процедуру розрахунку її ...
1102093
   Поглинання електромагнітного випромінювання (ЕМВ) матричними дисперсними системами з багатошаровими кульовими включеннями / Л.М. Білокриницька, О.Ю. Грищук, В.Є. Клименко, С.В. Шостак, Л.Г. Гречко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 289-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В електростатичному наближенні досліджено поглинання електромагнітного випромінювання (ЕМВ) кульовими багатошаровими малими частинками (БМЧ) та матричними дисперсними системами (МДС) на їх основі. Для БМЧ розроблено процедуру розрахунку її ...
1102094
   Поглинання електромагнітного випромінювання біметалевими частинками та матричними дисперсними системами на їх основі / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, С.Л. Корецький, Я.С. Криворучко, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 260-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено поглинання електромагнітного випромінювання кульовими біметалевими кульовими частинками та матричними дисперсними системными на їх основі. За допомогою узагальненого розв"язку Мі розраховано спектри та ефективності поглинання ...
1102095
  Антипова Л.К. Поглинання елементів живлення бур"янами залежно від технологій вирощування люцерни насіннєвого призначення // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 79-85 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1102096
  Лисиця М.П. Поглинання і фотопровідність закису міді, опроміненного нейтронами / М.П. Лисиця, Г.А. Холодар. – К., 1967. – С. 1151-1155
1102097
  Могильчак В.Ю. Поглинання світла в атмосфері Землі водяною парою / В.Ю. Могильчак, Л.В. Козак // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С 99
1102098
   Поглинання світла вільними носіями в кремніх при високих температурах з врахуванням приповерхневих ефектів / М.П. Лисиця, В.М. Малинко, Є.В. Підлісний, Г.Г. Цебуля; Лисиця М.П. – Київ, 1969. – С. 1915-1918
1102099
   Поглинання світла вільними носіями в напіпровідниках з механічно полірованими поверхнями / М.П. Лисиця, В.М. Малинко, Є.В. Підлісний, Г.Г. Цебуля; Лисиця М.П. – Київ, 1969. – С. 1297-1305
1102100
  Горбань І.С. Поглинання світла плівками закису міді / І.С. Горбань, В.Б. Тимофєєв. – Отд.отт. из "Вісник КДУ" №3, 1960, серія астрономії, фізики та х, 1960. – С. 21-24
1102101
  Онуфран Л.І. Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування / Л.І. Онуфран, В.І. Нетіс // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 107-115 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
1102102
  Живко З.Б. Поглинання та рейдерство в ринковій економіці : навч. посібник / Зінаїда Живко, Ярослав Пушак. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 303, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 264-292. – Бібліогр.: с. 293-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-315-8
1102103
  Головач О.М. Поглинання та розподіл іонів важких металів в органах кукурудзи : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.12 - фізіологія рослин / Головач О.М.; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 150л. + Додатки: л.148-150. – Бібліогр.: л.115-147
1102104
  Культенко О.В. Поглинання телекомунікаційною системою автоматизованих інформаційно-пошукових підсистем про транспортні засоби як умови поліпшення якості роботи працівників НЦБ Інтерполу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 330-334.
1102105
  Коломієць-Людвіг Поглинання як юридична категорія в господарському праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 79-83.
1102106
  Вотякова Л.А. Поглинаючі квазімарковські ланцюги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується одне узагальнення ланцюгів Маркова, породжуючим елементом яких є напівстохастична матриця. Вводиться поняття поглинаючого квазімарковського ланцюга та його фундаментальної матриці, досліджуються його характеристики.
1102107
  Колосов И.И. Поглотительная деятельность корневых систем растений / И.И. Колосов. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 388с.
1102108
  Ажгалиев К.А. Поглотительная деятельность различных участков и типов корней кормовых бобов и кукурузы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.101. / Ажгалиев К.А. ; Казахский гос. ун-т. – 24 с.
1102109
  Горбунов Н.И. Поглотительная способность почв и ее природа / Н.И. Горбунов. – М, 1948. – 216с.
1102110
  Сильванов П.М. Поглотительная способность почвы по отношению к сложным органическим веществам : Из химической лаборатории Каанского университета / [соч.] П.М. Сильванова // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – 17 с.
1102111
  Земятченский П.А. Поглотительные свойства русских глин / П.А. Земятченский. – Пг., 1919. – 67с.
1102112
   Поглощающие материалы для регулирования ядерных реакторов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 451 с.
1102113
  Бородовский В.А. Поглощение бета-лучей радия (экспериментальное исследование) / В.А. Бородовский. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1910. – 210 с.
1102114
  Метревели М И. Поглощение в параллельных полях и релаксация в системах с неоднородным уширением линий магнитного резонанса : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.04.03 / Метревели И.М.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 18л.
1102115
  Саляев Р.К. Поглощение веществ растительной клеткой / Р.К. Саляев. – Москва : Наука, 1969. – 207с.
1102116
  Гродштейн А.Е. Поглощение водорода титаном и торием : Автореф... канд. хим.наук: / Гродштейн А.Е.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1961. – 18л.
1102117
  Глебов Г.Д. Поглощение газов активными металлами / Г.Д. Глебов. – Москва-Ленинград, 1961. – 184 с.
1102118
  Науменко В.М. Поглощение длинноволнового инфракрасного излучения в антиферромагнитных кристаллах вольфрамата кобальта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.050 / Науменко В.М.; АН УССР. Физ.-технический ин-т низких температур. – Харьков, 1971. – 14л.
1102119
  Докучаев Владимир Георгиевич Поглощение железа и центров окраски в силикатных стеклах высокой частоты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Докучаев Владимир Георгиевич; Оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1985. – 15л.
1102120
  Эйчис А.Ю. Поглощение и дисперсия света в кристаллах некоторых конденсированных углеводородах ароматического ряда. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Эйчис А.Ю.; Ин-т физики Акад.наук УССР. – Киев, 1950. – 9 л.
1102121
  Мясников Э.Н. Поглощение и дисперсия света молекулярными экситонами и экситон-фонное взаимодействие : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Мясников Э.Н. ; Ин-т физики АН УССР. – Киев, 1967. – 17 с.
1102122
  Долгополов В.В. Поглощение и излучение электромагнитных волн неоднородной плазмой : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Долгополов В.В.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1965. – 14л.
1102123
  Боуэн Поглощение и изотопное обогащеник лития дрожжами. / Боуэн. – М., 1957. – 13с.
1102124
  Белый М.У. Поглощение и люминесценция фтоpистых pаствоpов свинца и таллия : Материалы 4 совещания по люминесценции / М.У. Белый, А.А. Шишловский. – Отдельный оттиск. – Минск : АH СССР, 1956. – с. 574-578
1102125
  Мотузова Г.В. Поглощение и миграция цинка в почвах таежной зоны по результатам лабораторных и полевых опытов / Г.В. Мотузова, Н.Ю. Барсова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 855-862 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1102126
  Тихова Е.П. Поглощение и мобилизация аниона серной кислоты в черноземах : Автореф... канд. биол.наук: / Тихова Е. П.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1951. – 12 с.
1102127
  Крамер Н.И. Поглощение и нелинейное рассеяние света в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Крамер Н.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1102128
  Попков Ю.А. Поглощение и неупругое рассеяние света кристаллами при магнитных структурных и сегнетоэлектрических фазовых переходах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Попков Ю.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1977. – 43л.
1102129
  Крыстев П.И. Поглощение и осоциляции нейтрино в земле и солнце. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Крыстев П.И.; АН СССР. Ин-тут ядерных исследований. – М., 1990. – 19л.
1102130
  Эгамбердыев А.Р. Поглощение и распределение С14 у хлопчатника в связи с питанием ли плодоношением. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эгамбердыев А.Р.; АН Таджик ССР.Отдел.боил.наук. – Душанбе, 1964. – 19л.
1102131
  Татаренко Николай Федорович Поглощение и транспорт ионов и воды корнями подсолнечника : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Татаренко Николай Федорович; МГУ. Биол. фак. – М., 1974. – 25л.
1102132
  Аджимурадов З.А. Поглощение инфракрасного излучения в чистых и легированных монокристаллах теллура : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Аджимурадов З.А.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1102133
  Мосолова И.М. Поглощение кислорода внутриклеточными струткурами фотосинтезирующих растений на свету и в темноте : Автореф... канд. биол.наук: / Мосолова И.М.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1102134
  Сковорода А.А. Поглощение колебаний в неоднородной плазме в магнитном поле. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Сковорода А.А.; МГУ. – М, 1977. – 14л.
1102135
  Желудкова Г.В. Поглощение лития и рубидия гидроокисями металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Желудкова Г. В.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1102136
  Нурмухаметов Р.Н. Поглощение люминесценция араоматических соединений / Р.Н. Нурмухаметов. – М., 1971. – 216с.
1102137
  Балашов В.В. Поглощение мезонов атомными ядрами (мю-захват и радиационный захват пи- и К-мезонов) / В.В. Балашов; Г.Я.Коренман ; Р.А. Эрамжян. – Москва : Атомиздат, 1978. – 294 с. – Библиогр. в конце глав
1102138
  Бабакишиева Е.А. Поглощение минеральных солей корнями подсолнечника и люпина из предпахотных слоев почвы : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Бабакишиева Е.А.; Моск. гос. пед. им В.И.Ленина. – М, 1969. – 20л.
1102139
  Сатклифф Дж.Ф. Поглощение минеральных солей растениями / Дж.Ф. Сатклифф. – Москва, 1964. – 221с.
1102140
  Кирикова М.В. Поглощение неорганического фосфора микропланктоном и распледеление биогенных элементов в Черном море и Северной Атлантике : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Кирикова М.В.; АН УССР, Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1990. – 23л.
1102141
  Холодный Н.Г. Поглощение почвой органических веществ атмосферы / Н.Г. Холодный, 1951. – С. 673-676
1102142
  Петров Михаил Александрович Поглощение радиационных центров окраски в щелочносиликатных стеклах и механизмы его фотостимулированного изменения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Петров Михаил Александрович; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Ленинград, 1989. – 17л.
1102143
  Уоллес А. Поглощение растениями питательных веществ из растворов / А. Уоллес. – Москва : Колос, 1965. – 280с.
1102144
  Ананян В.Л. Поглощение растениями ячменя радиостронция из различных почв Армении / Ананян В.Л. – [Б. м.] : [б. и.], 1962. – С. 83-87
1102145
  Бялобржеский Ч.Т. Поглощение света в окрашенных растворах : Сообщено в заседании Киевского Физ.-мат. Общества 29 сентября 1903 / [соч.] Ч.Т. Бялобржеский. – [Киев] : [Тип. Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого], 1903. – 12 с. : табл. в тексте. – Без. обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Университетские известия. 1904, № 10, науч. хроника, Отчеты и протоколы Физико-математического о-ва при университете Св. Владимира за 1903 г., прилож, с. 21-32


  На с. 1 № 115307 дарств. надпись: Глубокоуважаемому учителю Николаю Николаевичу Шиллеру На с. 1 № 421729 дарств. надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову
1102146
  Бялобржеский Ч.Т. Поглощение света в окрашенных растворах : Сообщено в заседании Киевского Физ.-мат. Общества 29 сентября 1903 / [соч.] Ч.Т. Бялобржеский // Ионизация жидких и твердых диэлектриков / Ч.Т. Бялобржеский. – Киев : Тип. Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – С. 21-32 : табл. в тексте
1102147
  Штурбин А.В. Поглощение света в полупроводниках с участием неравновесных оптических фононов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Штурбин А.В.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1977. – 13л.
1102148
  Крамалей Е.П. Поглощение света в растворах серебра и золота : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крамалей Е.П.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1963. – 16л.
1102149
  Зарубин А.Н. Поглощение света в тонких слоях твердых анилиновых красок с точки зрения оптического резонанса / Александр Зарубин. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 22 с. : ил. – Отд. оттиск: Из протоколов Физико-химического отделения при ун-те Св. Владимира


  На тит. л. обоих экз. дарственная надпись: Дорогому Иосифу Иосифовичу Косоногову благодарный АЗарубин; Многоуважаемому Георгию Георгиевичу Де-Метцу
1102150
  Высочанский А.С. Поглощение света и фотолюминисценция галогенидов таллия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Высочанский А.С.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечнкова. – Одесса, 1954. – 11л.
1102151
  Филиппов М.П. Поглощение света комплексными соедиениями трехвалентного кобальта : Автореф... канд. хим.наук: / Филиппов М.П.; Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев, 1958. – 16л.
1102152
  Пидлисный Е.В. Поглощение света свободными носителями в полупроводниках типа алмаза А3В5 и А2В6 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Пидлисный Е.В.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1972. – 18л.
1102153
  Лисица М.П. Поглощение свободными носителями в CdTe n-типа / Лисица М.П. – Ленинград, 1969. – С. 1576-1578
1102154
  Гохфельд В.М. Поглощение ультразвука проводниками малых размеров в магнитном поле : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Гохфельд В. М.; Дон.ГУ. – Донецк, 1972. – 12л.
1102155
  Соловьев А.А. Поглощение ультразвуковых волн в жидкостях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Соловьев А.А.; МГУ. – М., 1973. – 16л.
1102156
  Палладин В.И., Гюббенет Е.Р. Поглощение ультрафиолетовых лучей растений : (Доложено в заседании Отделения Физико-математических наук 10 мая 1917 г.) / В.И. Палладин и Е.Р. Гюббенет. – Петроград : Тип. Рос. Акад. наук, 1917. – С. 1007-1036. – Без. тит. л. - Отд. оттиск из журн.: Известия Российской Академии наук. 1917


  Авт.: Гюббенет, Елизавета Рудольфовна На экз. дарств. надпись на обл.: Многоуважаемому Александру Михайловичу Лешину от автора
1102157
  Зузяк П.М. Поглощение упругой энергии в нестабильных металлических системах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Зузяк П.М. ; Ин-тут металлофизики. – Киев, 1988. – 46 с.
1102158
  Пархоменко А.В. Поглощение фосфатов микропланктоном в эвфотической зоне Черного и Средиземного морей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Пархоменко А.В.; АН УССР.Ин-т биол.южных морей. – Севастополь, 1988. – 17л.
1102159
  Зайцев В.А. Поглощение энергии золотом в процессе пласической деформации при разных температурах : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев В.А.;. – М, 1971. – 16л.
1102160
  Львова Е.Ю. Поглощение энергии при электролюминесценции ZnS : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Львова Е.Ю.; Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – Москва, 1966. – 14л.
1102161
  Пришивалко А.П. Поглощение, рассеяние и ослабление света обовдненными частицами атмосферного аэрозоля / А.П. Пришивалко, Л.Г. Астифьева. – Минск, 1975. – 46с.
1102162
  Михайлин В.В. Поглощение, свечение и стимулированное излучение активированных щелочноземельных сульфидов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михайлин В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 14л.
1102163
  Рустамов М.Ш. Поглощенные почвой ионы водорода и их определение. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Рустамов М.Ш.; АН Азерб.ССР. Отд. биол. и мед. наук. – Баку, 1962. – 28л.
1102164
  Скунць П.М. Погляд / П.М. Скунць. – Ужгород, 1967. – 29с.
1102165
  Кучковський М.В. Погляд / М.В. Кучковський. – Одеса, 1988. – 71с.
1102166
  Черкаська Г. Погляд "всеукраїнської народної вчительки" / розмову вела Марія Стуканова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 18-19


  Ганна Черкаська - про те, яким було,є і могло бути Запоріжжя.
1102167
  Єрохіна В. Погляд "за лаштунки" арбітражного процесу // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 8-10
1102168
  Баніна М.Д. Погляд бібліотекарів на професійну освіту // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 92-99. – ISBN 966-7352-49-8


  Наведено результати вивчення думок бібліотекарів-практиків з питань якості бібліотечно-бібліографічної освіти.
1102169
  Коваленко Ю. Погляд Блаженнішого Митрополита Володимира на державно-церковні відносини в Україні (1992-2014) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 539-549
1102170
  Квітченко А. Погляд бога // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 158-160. – ISSN 0208-0710


  Відомий в Україні критик, публіцист, літературознавець Микола Славинський
1102171
  Ісакова Н.Б. Погляд в минуле, або як Г.М. Добров упроваджував результати наукових досліджень // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 43-54. – ISSN 0374-3896
1102172
  Бєлов Ю.А. Погляд в сьогодення і найближче майбутнє // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 25-27
1102173
  Лубківський Р.М. Погляд вічності : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 73с.
1102174
  Собко В. Погляд вперед : Поезії / В. Собко. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 79с.
1102175
  Штонь Г. Погляд Григорія Штоня / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 118-121. – ISBN 966-7379-16-7


  Другий з"їзд письменників України.
1102176
  Андрушків Б. Погляд економістів на дерево генези науки "ресурсономіка" / Б. Андрушків, Ю. та інші Вовк // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 5-7. – ISSN 1728-9343
1102177
  Чувакова О. Погляд з-під капелюха : проза: оповідання; поезія: вірш // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 94-96
1102178
  Будько Євген Погляд з "Орбіти" : Люди-пам"ятки // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-91 : Фото
1102179
  Попов М. Погляд з Космосу для блага Землі / спілкувалася Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 13/14). – С. 2-3


  Розмова з директором Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України щодо наукового дослідження Космосу і Землі, міжнародного співробітництва, проблем екології та ін.
1102180
  Андієвська Е. Погляд з кручі = View from a steep hill : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2006. – 176 с. – ISBN 966-8439-04-Х
1102181
  Єрьоменко О. Погляд з Луганська: подолання стереотипів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 7
1102182
  Гресик Ірина Погляд з острова : [інтерв"ю з заслуженим художником України І. Гресик] / Гресик Ірина, Кабаченко Володимир; розмову вів В. Кабаченко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644
1102183
  Боденчук В.І. Погляд з п"єдесталу / В.І. Боденчук. – Київ : Здоров"я, 1982. – 128 с. : іл.
1102184
  Колодій В.Д. Погляд за видиму грань : поезії / В.Д. Колодій. – Ужгород : Карпати, 1986. – 125 с.
1102185
  Захарчук Т.М. Погляд зарубіжних і вітчизняних науковців на проблему метакогнітивних здібностей // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 54-58. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
1102186
   Погляд зсередини
1102187
   Погляд зсередини // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 5


  Аспіранти К. Степурська, О. Кисловець та студенти О. Гвардіян , К. Степурська про Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
1102188
  Липківська А. Погляд із Варшави на українське сценічне життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 грудня (№ 233). – С. 10


  У Києві на базі Польського центру Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулася презентація спеціального випуску журналу "Театр".
1102189
  Савенець А. Погляд із Любліна / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 вересня (№ 160/161). – С. 31


  Поет і перекладач Андрій Савенець - про переклад "зсередини" та українське літературне середовище в Польщі.
1102190
   Погляд із півночі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 21 (393), 29.05.-4.06.2015 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Шотландські націоналісти обмірковують наступну спробу здобуття незалежності.
1102191
  Сняданко Н. Погляд із Франкфурта на угорську літературу // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 26-27
1102192
  Казьмирчук М. Погляд історіографа на Україну доби незалежності (1991-2012 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 192-197


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1102193
  Рудик С.К. Погляд крізь віки = The look through centuries / Станіслав Рудик. – Київ : НАУ, 2000. – 164с. – ISBN 966-558-024-9
1102194
  Орлова О. Погляд крізь вікна // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 110-111. – ISBN 966-7576-18-3


  Українські килими. Самойленко Юрій Олексійович - полтавський художник. Доцент. Заслужений діяч мистецтв України. Голова правління Полтавської обласної організації Національної спілки.
1102195
  Чуйко Т. Погляд крізь крапельку меду // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644


  Художник Іван Івко
1102196
  Посохов С.І. Погляд крізь роки / С.І. Посохов, І.Б. Шрамко // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев [и др.]. – Харьков, 2017. – Вып. 15. – С. 234-236. – ISSN 2309-6608


  Пам"яті Олександра Михайловича Лєскова - випускника історичного факультету Харківського університету, людині, що присвятила усе своє життя науці.
1102197
  Козловський В. Погляд крізь роки: покоління шестидесятників як філософський тип // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 5 : Філософія і особистість. – С. 39-64. – ISSN 0235-7941


  Нарис про стан філософії в 60-ті рр. XX ст.: напрямки досліджень, переклади та видання класичних і сучасних філософських текстів, підручники. Багато уваги приділяється українським філософам. Згадуються філософи КДУ: І.В. Бичко, В.О. Босенко, М.О. ...
1102198
  Бєлая О. Погляд крізь століття: землевпорядники та Столипінська реформа / О. Бєлая, Л. Распутіна // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2018. – № 1. – С. 24-26
1102199
  Подрезова М.О. Погляд крізь століття: Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 9-28. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
1102200
  Подрезова М.О. Погляд крізь століття: Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 13-34. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Стаття присвячена 200-річному ювілею Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і докладно розкриває шлях ії виникнення, становлення та розвитку. Зроблено акцент на трансформації функцій бібліотеки на різних етапах ...
1102201
  Іванчишен В. Погляд крізь сторіччя: етнографічні студії в селі Оскіл на Харківщині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 67-94. – ISSN 2664-4282
1102202
  Довгий С. Погляд крізь час // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5-12 лютого (№ 5-6). – С. 9


  Про створення Порталу - з відображенням життя та творчості Т. Шевченка в наймасштабнішому інформаційному просторі - мережі Інтернет.
1102203
  Гоцуляк В.В. Погляд М. Грушевського на український історіографічний процес крізь призму народницької концепції історії України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 2. – С. 10-16. – (Соціально-гуманітарні науки)
1102204
  Степула Н. Погляд Миколи Петренка // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 115-118. – ISBN 966-7379-16-7
1102205
  Севім С. Погляд на ад"єктивні словосполучення у віршах засновника сучасної урумської поезії Валерія Кіора // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 355-364


  У синтаксисі всіх тюркських мов, у тому числі й урумської, одним з найбільш часто вживаних типів словосполучень є ад"єктивні словосполучення (sіfat tamlamalarі). Основна функція ад"єктивів - надати пояснення або інформацію щодо іменників, передякими ...
1102206
  Потніцева Т. Погляд на американський романтизм із „незручної позиції” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 32-39
1102207
   Погляд на безпеку України у контексті сучасної геополітики : Аспекти Державного управління / М.І. Шпура, І.В. Романов, Ф.В. Саганюк, І.В. Вещицький, С.Є. та ін. Вербицький; Націон. Науково-Дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України; Шпура М.І., Романов І.В., Саганюк Ф.В., Вещицький І.В., Вербицький С.Є. та ін. – Київ, 2006. – 257с.
1102208
  Петрова І.А. Погляд на взаємодію експертів і адвокатів при призначенні та проведенні судових експертиз крізь призму закордонного досвіду // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 42-44. – ISBN 978-966-937-203-1
1102209
  Культенко В.П. Погляд на генезу та трансформацію концепції природного права людини в історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-27. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Розглянуто питання зародження та розвитку природного права людини, його співвідношення з правом позитивним, а також вплив та взаємопов"язаність з існуванням громадянського суспільства. Досліджено можливості побудови громадянського суспільства в ...
1102210
  Ортинський В. Погляд на державний примус у контексті європейської інтеграції України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – C. 4-10. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1102211
  Огняник М.С. Погляд на деякі положення закону України "Про питну воду та питне водопостачання" // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 29. – ISSN 1726-5428
1102212
  Резнікова Н.В. Погляд на діяльність МВФ крізь призму валютно-фінансових потрясінь минулого століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 126-131
1102213
  Кривовульська Н.М. Погляд на екологічний чинник через призму взаємодії суспільства і навколишнього природного середовища // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 15-22. – (Економіка ; Вип. 30)
1102214
  Мельник Ганна Погляд на економічну освіту і сучасний урок економіки в школі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 2-6
1102215
  Пішак В.П. Погляд на ефекти мелатоніну / В.П. Пішак, М.І. Кривчанська, О.В. Пішак // Сучасна гастроентерологія : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов.ред.: Г.Д. Фадієнко ; редкол.: О.Я. Бабак, О.М. Біловол, Т.П. Гарник [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (91). – C. 118-120. – ISSN 1727-5725
1102216
  Марусенко Р. Погляд на запровадження Державного земельного кадастру крізь призму принципів останнього // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-58. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються проблеми формування земельного кадастру в Україні відповідно до принципів його функціонування, проголошених законодавством. Анализируются проблемы формирования земельного кадастра в Украине согласно принципам его функционирования, ...
1102217
  Кюніц С. Погляд на Івана Драча - з-за океану і з Києва // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 35). – С. 4
1102218
  Ольховський І. Погляд на інтерпретацію українсько-польської війни 1943-1944 рр. Г. Мотикою // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 164-170. – ISBN 978-966-600-651-9
1102219
  Айєнгар Б. Погляд на йогу. Йога діпіка : Йога діпіка / Бєллур Крішнамачар Сундарараджа Айєнгар ; пер. з англ. О.Ю. Горенбейна і Г.Й. Гущі. – Київ : Здоров"я, 1992. – 431, [1] с. : іл. – ISBN 5-311-02480-1
1102220
  Панухник О. Погляд на категорію "малий бізнес" у призмі сучасного бачення та європейських підходів / О. Панухник, Н. Голич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 90-97. – ISSN 2409-8892


  Сучасна практика господарювання свідчить, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування та взаємодія великих, середніх і малих підприємств, серед яких значна роль приділяється питанню розвитку малого бізнесу. Даний кластер економіки дає ...
1102221
  Лукашееич В.Г. Погляд на криміналістичну методику як спеціалізовану навчальну дисципліну // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 152-156. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1102222
  Туренко В.Е. Погляд на людську любов у світлі східної святоотецької думки : монографія / В.Е. Туренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-900-2
1102223
  Назаров І.В. Погляд на майбутні повноваження Верховного Суду // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 100-103. – ISBN 978-966-937-189-8
1102224
  Мезенцев К.В. Погляд на математико-географічне моделювання промисловості адміністративного району // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 18-21. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0201-8683
1102225
  Мезенцев К. Погляд на міста звідусіль / К. Мезенцев, Н. Мезенцева // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – C. 66-69. – ISSN 2413-7154


  26-29 вересня 2017 року в КНУ імені Тараса Шевченка та Дніпропетровському нац. ун-ті імені Олеся Гончара проходила Сьома міжнародна конференція з урбаністичної географії посткомуністичних країн CAT-ference. Конференцію відкрили проректор з наукової ...
1102226
  Жайворонок В.В. Погляд на мову в руслі сучасних наукових парадигм // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 221-226


  Стаття розвиває тезу А.О. Білецького про тісний взаємозв"язок мови і культури народу. На численних прикладах української мовної етносимволики автор статті пробує довести, що через етнакультуру можна пізнати природу багатьох слів і значень – яскравих ...
1102227
  Руденко О.В. Погляд на науку як на соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про розмаїту природу науки як пізнавальної діяльності, системи знань чи соціального інституту. Автор доводить, що наука є також соціокультурним феноменом.
1102228
  Порало І. Погляд на нові фахові орієнтири крізь призму сьогодення та перспектив // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 2-6. – ISSN 2518-7341


  Подається компаративний аналіз між відповідністю (кореляцією) бібліотек новим вимогам соціуму, що керуються процесами діджиталізації; цифровими відносинами; організаційним та управлінським спрощенням; екологізацією; ресурсозбереженням; глобалізацією ...
1102229
  Матвієнко Василь Погляд на основні проблеми організації допрофільної економічної освіти в старшій школі : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-41. – Бібліогр.: 5 назв
1102230
  Іжевська Т.І. Погляд на особливості ватиканської дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 126-128. – ISBN 966-7196-06-2
1102231
  Шишкіна Е. Погляд на питання евтаназії в аспекті статті 3 Європейської конвенції // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 30-33. – ISSN 1814-3385
1102232
  Ткаченко М.В. Погляд на події 1708 р. через призму поеми О.Пушкіна "Полтава" // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.133-142
1102233
  Нечитайло П.О. Погляд на початки християнської архітектури України // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-94. – ISSN 0235-3490


  До концепції О.А.Пламеницької
1102234
  Воловик О.А. Погляд на право і розвиток економіко-правового дискурсу : монографія / О.А. Воловик. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 270, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 252-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-597-5
1102235
  Перестюк Н. Погляд на правову кваліфікацію крізь англосаксонський "траст" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.122-129
1102236
  Владимиров В.М. Погляд на пресу з відстані ста років (до 100-річчя виходу у світ книжки д-ра Е. Льобла "Культура і преса") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 6-12.
1102237
  Бочарнікова А. Погляд на проблематику авестійських гатів крізь призму західної орієнталістики // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-9. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто актуальні у сучасній світовій іраністиці проблеми, пов’язані із Гатами, їхніми складовими частинами, авторством та часом укладання. Проаналізовано полярні погляди різних дослідників та їхню аргументацію, після чого проведено стислий аналіз ...
1102238
  Носенко Е.Л. Погляд на проблеми модернізації освіти крізь призму існуючої ієрархії позитивних цінностей і рис особистості педагогів та студентів // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 26-28


  У статті обгрунтовується підхід до оцінки організації освіти, стану і напрямів модернізації змісту з урахуванням її своєрідних "наслідкових результатів", зокрема ієрархії позитивних цінностей і "сильних" рис особистості, що формуються як у педагогів, ...
1102239
  Європіна І. Погляд на проблему паперотворчості в прокуратурі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.80-82
1102240
  Рингач Н.О. Погляд на проблему передчасної смертності населення України крізь призму національної безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 102-111.
1102241
  Черняк О. Погляд на проблему соціалізації через призму самоактуалізації в гуманістичній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 103-105. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються особливості зв"язку самоактуалізації та соціалізації в гуманістичній психології. В статье рассматриваются особенности связи самоактуализации и социализации в гуманистической психологии. The article deals with communication ...
1102242
  Наєнко М. Погляд на прозу - погляд на літературу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 49-52. – ISSN 0236-1477


  Автор аналізує літературно-критичні дослідження професора Григорія Штоня, його рецепцію прозової спадщини українських письменників ХІХ-ХХ століть. Основний акцент зроблено на теоретичному обґрунтуванні ліро-епічного обличчя української прози, на ...
1102243
  Божко О. Погляд на пройдене // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 139-168. – ISBN 978-617-7446-57-5


  Спогади першого Надзвичайного і Повноважного Посла України у Вірменії - Олександра Божка.
1102244
  Ємельянова Т. Погляд на ранню історію аудіовізуального архівування в Україні // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (332), липень - вересень. – C. 15-31. – ISSN 0320-9466
1102245
  Легенчук С. Погляд на реформу національної системи бухгалтерського обліку: ефект когнітивного дисонансу / С. Легенчук, Д. Лозинський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 22-26 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1102246
  Кучер З. Погляд на ризики інвестицій в людський капітал через призму підприємницького сектору економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 42-51
1102247
  Фролов В.С. Погляд на розвиток стратегічного керівництва сектором безпеки та оборони України в умовах гібридної війни / В.С. Фролов, Ф.В. Саганюк, А.С. Пушняков // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 27-30
1102248
  Овчаренко Е. Погляд на світ Юрія Базавлука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 44). – С. 15
1102249
  Яцків Я. Погляд на систему інтелектуальної власності та її роль у запровадженні інноваційного розвитку економіки України // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 27-29. – ISSN 1608-6422
1102250
  Ліщишин П. Погляд на стан слідства в органах внутрішніх справ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 24-33.
1102251
  Колесса О М. Погляд на сучасний стан істоpичних pозслїдів укpаїнськоpуської лїтеpатуpи : найдавнїйший пеpиод: Кілька пpоблєм і дезідеpатів / Hаписав Ол. Колесса. – У Львові (Львів) : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Т.Г. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 40 с. – Відб. із: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. 1901, т. 39
1102252
  Мельник Т. Погляд на сценографічну спадщину Вадима Меллера = Пам"ятка зі зібрання Держ. музею театрального, музичного та кіномистецтва України // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 14-25


  Вадим Георгиевич Меллер (1884-1962) - сов. художник-авангардист (кубофутурист, конструктивист), театр. художник, иллюстратор и архитектор. Первый русский художник, получивший золотую медаль на Междунар. Выставке Современ. Индустриальн. и Декоративного ...
1102253
  Гузь О. Погляд на твори Ліни Костенко у ракурсі світової літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 13-19
1102254
  Шкуратенко О. Погляд на українську державність під кутом зору міжнародної правосуб"єктності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.33-38. – ISSN 0132-1331
1102255
  Кайзер Даніел Погляд на Україну із Празького граду // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Українська криза застала чеське суспільство у момент абсолютної втоми й виснаження минулими 25 роками.
1102256
  Божко В. Погляд на функції оплати праці крізь призму теоретично-правових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-66. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню властивостей функцій оплати праці та їх співвідношенню із оплатою праці. Дослідивши їх, автор прийшов до висновку, що функції всіх правових явищ є похідними від них, вони зумовлені самими явищами, а отже, не можуть бути ...
1102257
  Даниленко В. Погляд на художній світ Степана Риндика через статистику, публіцистику та постколоніальну критику // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 215-220. – ISBN 978-966-171-889-9
1102258
  Машков А. Погляд на юридичну відповідальність, як різновид правовідносин, та його значення для формування сучасної юридичної теорії відповідальності / А. Машков, А. Машков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується можливість та доцільність тлумачення юридичної відповідальності, як специфічного різновиду правовідносин. В статье обосновывается возможность и целесообразность толкования юридической ответственности, як специфической ...
1102259
  Яремійчук Р. Погляд не філолога, а технаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 13


  Яким чином знищувалася українська мова в самій Україні.
1102260
  Гочарук Т.Г. Погляд одеського історика на постать Івана Драча в громадсько-політичному житті України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 242-245. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1102261
  Конєва Я. Погляд польських етнологів ХХ – на початку ХХІ століття на магічне мислення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 16-20
1102262
  Яскал Л. Погляд потенційних прийомних батьків на умови здійсненні тимчасової опіки // Соціальна політика і соціальна робота, 2001
1102263
   Погляд Світового банку / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Експерти Сваітового банку презентували звіт "Дослідження сфери освіти в Україні: до більшої результативності, справедливості та ефективності". Тези цього документа.
1102264
  Бабенко Л. Погляд сучасного історика на творчість Олеся Гончара // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 205 -208.
1102265
  Колеснікова А. Погляд у глибінь століть : До 75-річчя Олеся Лупія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 178-181. – ISSN 0208-0710
1102266
  Кравченко І.Є. Погляд у майбутнє / І.Є. Кравченко. – Київ, 1986. – 303 с.
1102267
  Короденко М. Погляд у майбутнє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні колегії Міністерства освіти і науки ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" М. Згуровський презентував дослідження "Форсайт соціоекономічного розвитку України на середньостроковому ...
1102268
  Патрікац Л. Погляд у майбутнє: судження, роздуми, прогнози : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 27
1102269
  Лопатюк К. Погляд у минуле в аграрному секторі // Юридична газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 52). – С. 14-15


  Ратифікація Римського статуту може відтермінуватись на 3 роки.
1102270
   Погляд у минуле і майбутнє : До 20-тої річниці Чорнобильської трагедії. – Київ, 2006. – 126с. – На обкл.: Яна Метьолкіна. Погляд у минуле і майбутнє. – ISBN 966-7252-42-6
1102271
  Стріха М. Погляд у розплющені очі Вія, або Білорусь на розі Енгельса та Скорини // Критика. – Київ, 1998. – Лютий, (число 2). – С. 6-8
1102272
  Сербин Р. Погляд українофілів на студентське служіння народові у 1861- 62 роках // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 391-396. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
1102273
  Орлова Н.В. Погляд українських журналістикознавців на поняття "терміносистема журналістикознавства" // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 35-38


  У статті проаналізовано погляди українських науковців щодо термінологічного найменування науки про журналістику, розглянуто питання називання і визначення її термінологічної системи. В статье проанализированы взгляды украинских ученых, касающиеся ...
1102274
  Красіков О.М. Погляд учених на організацію дистанційного навчання // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 39-46
1102275
  Лагодич М. Погляд Фоми Аквінського на релігійну віру / М. Лагодич, А. Волощук // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – № 13. – С. 58-66. – ISSN 2310-0923
1102276
  Якубовська С. Погляд через призму історії: Науковій бібліотеці імені М.В. Довнар-Запольського - 115 років // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 53-57. – ISSN 2518-7341
1102277
  Сивоглаз О. Погляд чотирьох на "ніби банальну" істину // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 7


  Що думають студенти Інституту журналістики про свої студентські роки? Чи є вони, як завжди вважалося, найкращими?
1102278
  Бахмач Л. Погляди А.М. Алексюка про розвиток педагогіки як науки // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 101-108. – ISBN 978-617-7890-23-1
1102279
   Погляди Адольфа Гітлера на виховання німецької молоді (за матеріалами книги "Моя боротьба") // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 37-44. – ISBN 978-966-02-7332-0
1102280
  Грачевська Т.О. Погляди англійського дипломата Е. Сатоу на дипломатичну практику та дипломатичний інструментарій // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 170-178. – ISSN 2663-0265
1102281
  Кралюк П. Погляди Андрея Шептицького на владу та державу // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 12. – С. 6-10. – ISSN 0042-9422
1102282
  Ескіна Л. Погляди Артуро Переса-Реверте на професійну етику й моральну відповідальність журналіста // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 187-193. – Бібліогр.: Літ.: с. 193 ; 13 назв
1102283
  Коляденко О.В. Погляди Бориса Грінченка щодо рідномовної (української) школи (остання третина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Коляденко Ольга Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1102284
  Бігун В. Погляди В. Брюггера на уявлення про людину в концепції прав людини / В. Бігун, В. Горбатенко // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.50-54. – ISSN 1609-5499
1102285
  Дем"янюк О. Погляди В. Липинського й П. Скоропадського та їх вплив на розвиток постреволюційного гетьманського руху: від співпраці до конфлікту // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 103-107. – ISSN 2305-9389
1102286
  Матяш І. Погляди В. М. Автократова на об"єкт і предмет архівознавства // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 11-24


  У статті на основі аналізу накової спадщини визначного російського вченого-архівознавця В. М. Автократова проаналізовано його новаторсські погляди на об"єкт та предмет архівознавства.
1102287
  Козелко І.Р. Погляди Василя Сімовича на культуру мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 108-116. – ISSN 2313-4437
1102288
  Мокляк В. Погляди видатних учених на автономію університету // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 139-149. – ISSN 2075-1478


  Згадується Університет Св. Володимира.
1102289
  Горкіна Л.П. Погляди вітчизняних економістів ХІХ - початку ХХ ст. на інституціональне забезпечення економічного розвитку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 4-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1102290
  Чернега Н.С. Погляди вітчизняних та зарубіжних учених на формування позитивного іміджу вищого навчального закладу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 64-68. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772


  У статті автором наведено результати аналізу наукових джерел вітчизняних та зарубіжних науковців з розв"язання проблем щодо формування іміджу освітніх установ.
1102291
  Голубка С.М. Погляди Володимира Навроцького на систему оподаткування / С.М. Голубка, А.А. Чинчик // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 262-267. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114
1102292
  Бартуш Д. Погляди вчених на місце і роль вина у побуті французького селянина // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 78-84
1102293
  Головко О.М. Погляди вчених щодо виникнення та сутності права та держави у східних слов"ян / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – С. 147-193. – ISBN 978-966-342-404-0
1102294
  Краснокутський О.В. Погляди Г. Сковороди на владу та їх місце у кратологічній думці людства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1102295
  Лаврова І.І. Погляди Г.І. Челпанова на історію як науку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 11-16. – ISSN 2077-1800


  Георгій Іванович Челпанов - відомий, перш за все, видатною науковою діяльністю в сфері філософії, логіки та психології. У 1892 р. вчений обійняв посаду штатного приват-доцента (пізніше - професора) на кафедрі філософії Київського університету ім ...
1102296
  Ткаченко Т. Погляди Г.П. Галагана на підготовку та проведення селянської реформи 1861 р. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 5-12. – ISSN 2518-7732


  Звернення до питань ролі видатної особи в історії України, аналіз її діяльності та здобутків сприяє піднесенню національної самосвідомості, надає можливість зрозуміти не лише події певного історичного періоду, а й деякі важливі проблеми сучасного ...
1102297
  Саф"янюк З.Г. Погляди галицьких педагогів на реальну освіту (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 72. – С. 46-52. – (Серія "Педагогічні науки")
1102298
  Горкіна Л.П. Погляди Д.І. Піхна на основні аспекти економічної політики держави // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 264-276. – ISSN 0320-4421
1102299
  Закревський М.Ф. Погляди декабристів у питанні тілесних покарань // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 50-56. – (Серія права ; № 15)


  Действующее в начале XIX ст. в России уголовное законодательство санкционировало применение телесных наказаний. Кроме того, телесные наказания широко применялись помещиками к своим крепостным и офицерами в армии к подчиненным. Автор, излагая отношение ...
1102300
  Кралюк П. Погляди діячів Львівсько-Варшавської школи // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 356-359. – ISBN 978-966-2254-74-7
1102301
  Кралюк П.М. Погляди діячів Львівсько-Варшавської школи // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 356-359. – ISBN 978-966-373-777-5
1102302
  Цвєткова Ю.В. Погляди Є. Спекторського на зміст, формування та поняття федеративного територіального устрою // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 99-101. – ISBN 978-617-7133-95-6
1102303
  Ізарова І.О. Погляди Є.В . Васьковського та сучасний стан реформування цивільного процесу Європейського Союзу // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 8-12. – ISBN 978-966-927-142-6
1102304
  Кузнець Л.А. Погляди Є.В. Спекторського на демократію // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 133-137. – ISBN 978-617-7133-95-6
1102305
  Кузнець Ю.А. Погляди Є.В. Спекторського на поняття, призначення та типологію держави // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 138-142. – ISBN 978-617-7133-95-6
1102306
  Шваб Д. Погляди Євгена Маланюка на українську культуру // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 273-276
1102307
  Леоненко П.М. Погляди західних дослідників на економічні реформи в Радянському Союзі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 41-52. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Західні дослідники розглядають радянські економічні реформи з позицій системного, порівняльно-історичного та порівняльно-системного підходів. У межах їхніх трактувань реформ можна виділити три великі взаємопов"язані сфери: сучасну радянську економічну ...
1102308
  Зінченко Н.І. Погляди І. Нечуя-Левицького на національну справу в умовах цензурного режиму 60–70-х років XIX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 86-90. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6


  Йдеться про світогляд І.С. Нечуя-Левицького, про причини звернення до нової для української літ. 60–70-х рр. 19 ст. теми інтелігенції, яку письменник розробляв паралельно з селянською. Наголошується на тому, що проблема національних відносин у ...
1102309
  Супрун Н.Т. Погляди І.Канта щодо доцільності викладання логіки // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 167-169
1102310
  Прозор Н. Погляди Івана Огієнка на вульгаризми в українській мові в контексті сучасної стилістичної науки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 118-131. – ISBN 966-7400-79-4
1102311
  Білоусова Т. Погляди Івана Огієнка на неологізацію мови та його роль у становленні української неології // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 1-11. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  Погляди Івана Огієнка на поповнення української мови новими словами і значеннями, його внесок у становлення української неології як науки.
1102312
  Оверчук О. Погляди Івана Франка на походження народної пісенності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 222-226. – ISBN 966-594-298-0
1102313
  Микитюк В. Погляди Івана Франка на програми викладання української літератури // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 73-84. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517
1102314
  Мохнатюк І.О. Погляди Івана Франка на релігію // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 67-71. – ISSN 2076-1554
1102315
  Бунчук О.Б. Погляди Івана Франка на сутність права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 20-23. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
1102316
  Лабур О. Погляди Івана Франка як джерело вивчення гендерної історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 106-110. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено погляди видатного українського діяча кінця ХІХ - початку ХХ ст. І. Франка на рівність чоловіків і жінок. Показано розуміння І. Франком ґендерної культури українців та його ідей щодо подолання проблем нерівності між чоловіком і жінкою в ...
1102317
  Ленський П.С. Погляди Китаю до питань забезпечення національної та регіональної безпеки у Центральній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 164-169
1102318
  Филюк В.В. Погляди Л. фон Мізеса на сутність та значення економічної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 111-113
1102319
  Савчук В. Погляди Лесі Українки на проблему "недержавного чоловіка" (на матеріалі листів письменниці до М. Кривинюка та Ф. Волховського) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 257-269. – ISBN 978-966-600-358-7


  Робиться спроба за листами Лесі Українки прослідкувати еволюцію поглядів письменниці на проблему недержавності української нації – від захоплення ідеями М. Драгоманова до сповідування національних ідеалів. An attempt to trace the evolution of the ...
1102320
  Зархіна С.Е. Погляди Лона Л. Фуллера на мову права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 268-277. – ISSN 2224-9281
1102321
  Пивовар С.Ф. Погляди М. Бажана на історію української державності в контексті партійно-державної ідеології в УРСР (1940-ві роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-30. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив партійно-державної ідеології на висвітлення історії української державності в політико-публіцистичних і літературних творах М. Бажана.
1102322
  Корпусова В. Погляди М. Волошина на нищівну роль Росії у культурі Криму козацьких часів // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 230-232. – ISBN 966-95758-1-8
1102323
  Шпик І.Є. Погляди М. Грушевського на українсько-болгарські духовно-культурні відносини епохи середньовіччя // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 333-340. – ISBN 978-954-322-848-5


  Висвітлюються формування та розвиток поглядів М. Грушевського на процес українсько-болгарської духовно-культурної взаємодії в епоху Середньовіччя.
1102324
  Саяпіна С. Погляди М. Корфа на систему підготовки й перепідготовки вчителів (ІІ пол. ХІХ ст.) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 74-78.
1102325
  Гунчик І. Погляди М. Крушевського на замовляння та народні молитви з позицій філософії первісного мислення й асоціативної психології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 28-34. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1102326
  Корновенко С.В. Погляди М. Макарова на вирішення аграрної проблеми в Росії 1917 р. / С.В. Корновенко, Ю.Г. Пасічна // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 162-165. – ISBN 978-966-353-452-7
1102327
  Волгов М. Погляди М. Маора на проблему класифікації дефініцій політичної партії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 363-372
1102328
  Трикіша А. Погляди М. Туган-Барановського щодо перспектив побудови соціалістичного ладу в період Української революції 1917-1920 рр. / Андрій Трикіша // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, [12-13 травня 2005 р.: у 6-ти томах] / Асоціація навч. закладів України приватної форми власності; [редкол.: Тимошенко І.І., Кондратенко Л.І. та ін.]. – Київ : Європейський університет, 2005. – Т. 1. – С. 277-279
1102329
  Міхневич Л. Погляди М.І. Палієнка на проблеми суверенітету // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 34-37. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Поняття суверенітету належить до числа класичних правових проблем, які залишаються завжди актуальними. Зауважимо, що розуміння суверенітету не було сталим, з розвитком юридичної науки постійно змінювалося, формуючи окремі теорії та вчення. Тривалий час ...
1102330
  Мулярчук І.Ф. Погляди М.І. Туган-Барановського на соціалізм // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 141-143. – ISBN 978-966-171-218-7
1102331
  Посохов С.І. Погляди М.Н. Каткова на "університетське питання" у дзеркалі публіцистики та історіографії // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 46-53. – ISBN 966-544-258-9
1102332
  Козуб Л. Погляди М.П. Драгоманова на розвиток українського національного руху в першій половині ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 95-98
1102333
  Борисенко В. Погляди М.П. Драгоманова на характер зв"язків України і Московщини // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 13-17. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
1102334
  Тарабан В.М. Погляди М.С.Грушевського на історичний процес // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 219-222. – ISSN 0321-0499
1102335
  Макарчук Д. Погляди Маркса на походження держави // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 11-13
1102336
  Лозовий В.С. Погляди Михайла Грушевського на соціальну базу українського державотворення в період революції 1917 - 1921 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 91-98. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1102337
  Горленко В.В. Погляди Михайла Драгоманова на реформування українського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 52-54
1102338
  Степаненко М. Погляди Михайла Жовтобрюха на систему лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 13-26. – ISSN 1682-3540
1102339
  Горнова І. Погляди Михайла Пселла щодо зовнішньополітичного становища Візантійської імперії XI ст. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 48-56. – ISBN 978-966-02-6215-7
1102340
  Ржевська В. Погляди Мішеля Монтеня на право (російською) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-20. – ISSN 1814-3385


  Данное исследование проведено с целью изложения правовых взглядов известного французского писателя и мыслителя Мишеля Монтеня выраженных в различных главах его прославленного труда "Опыты" Монтень размышляет о привычках которые являются источником ...
1102341
  Годованець Н.І. Погляди муфассира Ібн Касира та їх відображення в його Тафсирі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 36-43


  Проаналізовані основні етапи діяльності Ібн Касира як одного з ослідовників ашаризму. Розглянуто в цілому, що являє собою тафсир як вид ісламської веровчальної літератури, а також досліджено зміст тафсиру Корану Ібн Касира "Тафсир аль-Курані"ль-Азім" ...
1102342
  Александрович Т. Погляди на геополітичне становище України в добу Ренесансу через призму творів Йосипа Верещинського / Т. Александрович, М. Малинка // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 5-10. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті розглядаються проблема геополітичного становища України в добу Ренесансу, а також концепції державотворення зі збереженням національної самоідентичності. У зв"язку з цим аналізуються ідеї, представлені в творах Й. Верещинського, С. Наливайка, ...
1102343
  Кормич А.І. Погляди на державу і право в Англії і Франції в першій половині XIX століття // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 159-181. – ISBN 978-617-566-335-6
1102344
  Кормич А.І. Погляди на державу і право в епоху Відродження, Реформації в Західній Європі XVI століття // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 62-79. – ISBN 978-617-566-335-6
1102345
  Шакурова О.В. Погляди на етногенез українського народу Любомира Терлецького // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 105-108. – ISSN 2076-1554
1102346
  Гордіца К.А. Погляди на інститут власності економістів України і Росії на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 11-17. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1102347
  Машталір В.В. Погляди на історичні процеси становлення наукової парадигми / В.В. Машталір, Л.О. Гріффен, Н.О. Рижева // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 110-118. – ISSN 2524-0056
1102348
  Мельник А. Погляди на історію у філософській думці України кінця XIX- початку XX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 75-79
1102349
  Александрова М.В. Погляди на культуру та цивілізацію в українській філософській думці кін. XIX - поч. XX ст. (на прикладі концепцій М. Драгоманова, І. Франка та В. Вернадського) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 25-29. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1102350
  Кеба О.М. Погляди на назалізацію в сучасній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 253-258
1102351
   Погляди на організацію протиповітряної оборони в сучасних умовах / В В. Ткачов, В.В. Камінський, Г.С. Степанов, П.В. Оріховський // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 13-16. – ISSN 2618-1614
1102352
  Шмігер Т. Погляди на переклад в українському контексті Х-XV сторіч // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 147-154. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119
1102353
  Петрів-Буряк Погляди на питання державної мови науковців Українського вільного університету (1921-1945 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 78-81


  Серед науковців, які досліджували проблематику мовного питання професор УВУ Сергій Шелухін (з 1883 року студент університету св. Володимира, навчавчався на юридичному факультеті).
1102354
  Спасибо-Фатєєва Погляди на підстави переосмислення доктрини права власності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 13-28. – ISSN 1026-9932
1102355
  Короєд С.О. Погляди на правову природу цивільного процесу в працях дореволюційних вчених-процесуалістів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 206-215. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1102356
  Тимочко Н.О. Погляди на предмет економічної історії в ретроспективі // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 262-272. – ISSN 0320-4421
1102357
  Мельник О.А. Погляди на психіку, прояви психічного та психічний розвиток у курсах психології, читаних у Київському університеті Св. Володимира в першій половині XIX - початку XX // Становлення розуміння психічного та розвитку людської психіки в українській філософсько-психологічній традиції : монографія / О.А. Мельник. – Київ : Альфа Реклама, 2020. – С. 143-266. – ISBN 978-966-288-289-6
1102358
  Мельников О.Г. Погляди на розвиток військової освіти і науки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 257-261


  У статті розглянуті перспективи розвитку військової освіти і науки. Впровадження болонських вимог, як інструменту гармонізації системи військової освіти в Україні з європейською полягає в оновленні змісту освіти та вдосконаленні її методології ...
1102359
  Романченко І.С. Погляди на розвиток системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України / І.С. Романченко, В.О. Шуєнкін // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 22-27.
1102360
  Александрович Т. Погляди на усну народну творчість М. Максимовича та Г. Сковороди // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 11-18. – ISBN 966-8547-39-X
1102361
  Бочарніков В.П. Погляди на характер сучасних воєнних конфліктів / В.П. Бочарніков, С.В. Свешніков // Наука і оборона. – Київ : Стилос, 2017. – № 1. – Бібліогр.: Літ.: 14 назв
1102362
  Черкас Т.В. Погляди Німеччини на "Євро - 2012" в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 93-97. – ISSN 2076-1554
1102363
  Решмеділова О.М. Погляди О. Богомазова, О. Архипенка, М. Рославця в контексті філософсько-антропологічних досліджень // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 40-43
1102364
  Шабуніна В.В. Погляди О.О. Потебні на зв"язок мови й мислення та їх значення для сучасності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 58-62


  У статті розглядаються питання зв"язку мови з мисленням, впливу мови на духовний розвиток суспільства. Значна увага приділяється еволюції мови в історичному контексті існування нації, відображенню ролі історичних подій в житті народу у розвитку мовних ...
1102365
  Боярко Г.В. Погляди О.О. Потебні на смішне і вивчення мовних засобів комічного / Г.В. Боярко, Г.П. Проценко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 43-47. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Проаналізовано погляди О. Потебні про засоби досягнення комічного враження, розглянуто словесне оформлення комічних ситуацій, наведено приклади мовних засобів комічного.
1102366
  Кравченко С.С. Погляди Олівера Венделля Холмса на поняття "закон", "право" і "свобода слова" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-29
1102367
  Вдовичин І. Погляди організованого українського націоналізму на свободу особи (В. Мартинець) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 222-227. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
1102368
  Тетерына О.Б. Погляди П. Куліша у розвитку гоголезнавства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 260-264
1102369
  Мазуренко В.В. Погляди П.Є. Казанського на міжнародне приватне право // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 321-326. – ISSN 2219-5521
1102370
  Моренець В.І. Погляди П.М. Ткачова на російську общину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 55-63. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье освещаются взгляды одного из известных представителей народнического движения в России - П.Н. Ткачева на характер и роль русской земельной (сельской) общины в хозяйственной и политической жизни России 60-70-х годов развития России в ...
1102371
  Кривицький Ю. Погляди П.П. Михайленка щодо питання реформування міліції (поліції) України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 45-50


  У статті розглянуто погляди П.П. Михайленка щодо питання реформування міліції (поліції) України. Систематизовано та проаналізовано міркування П.П. Михайленка стосовно, по-перше, причин, мети, засад, способів і напрямів реформування міліції (поліції) ...
1102372
  Чернишова Н.В. Погляди педагогів другої половини ХХ ст. на виховання моральних якостей молоді // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 308-312


  Психолого-педагогічні основи виховання моральності у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ ст. представлено в наукових роботах В. Білоусової, А. Борисова, Л. Виготського, І. Кон, В. Коцур, І. Краснобаєва, Е. Погребняк, В. Сухомлинського, А. ...
1102373
  Нужна І.Г. Погляди Платона на виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 172-173. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1102374
  Кожедуб О.В. Погляди Платона та Аристотеля на соціокультурний зміст військової освіти і виховання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Проведено історико-філософський аналіз проблем військової освіти та виховання в системах Платона та Аристотеля.
1102375
  Недужко Ю.В. Погляди Президента УНР в екзилі Миколи Лівицького (1907-1989) на "східну політику" канцлера ФРН Віллі Брандта в контексті національних інтересів України // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграціії України / МОНУ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [за ред. В.Й. Лажніка]. – Луцьк : Вежа, 2008. – С. 63-70. – ISBN 978-966-600-373-0
1102376
  Панов Д.І. Погляди професора В.Б. Антоновича на роль та значення магдебурзького права для українських міст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 79-84.
1102377
  Головко О.М. Погляди професора В.Г. Демченка (1831-1914) щодо показів свідків як доказу у судочинстві в добу Київської Русі / О.М. Головко, В.А. Греченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 25-32. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834


  Василь Григорович Демченко - ординарний професор кафедри цивільних і межових законів, декан юридичного факультету Університету Св. Володимира.
1102378
  Березовенко А.В. Погляди професора С.С. Яценка на питання мовних компетентностей юриста // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 46-47. – ISSN 2308-9636
1102379
  Климаш Р.Б. Погляди радянських учених на американський фольклор і фольклористику (1950-1974) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 497-500. – ISSN 1028-5091
1102380
  Мельник О. Погляди С. Русової на особу: історіографія питання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 53-57


  Стаття присвячена аналізу стану розробки освітніх поглядів С. Русової на особу в науковій літературі.Твори С. Русової є важливим світоглядним джерелом української освітньої думки, яке містить ідеї і підходи, що відповідають потребам сучасної ...
1102381
  Семашко Н. Погляди С.В. Петлюри на значення мови, освіти, мистецтва в процесі українського державотворення в XX столітті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 234-238. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1102382
  Семашко Н. Погляди С.В. Петлюри на роль церкви в процесі українського державотворення // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 171-175. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1102383
  Мельник О. Погляди С.Русової на особу: історіографія питання // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 150-155


  Стаття присвячена аналізу стану розробки освітніх поглядів С.Русової на особу в науковій літературі. З"ясовано, що твори С.Русової є важливим світоглядним джерелом української освітньої думки, яке містить ідеї і підходи, що відповідають потребам ...
1102384
  Федулова В.В. Погляди С.С. Гогоцького на розвиток понять про філософію історії (на основі праці "Вступ до історії філософії") // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 73-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядаються засади філософії історії за С.С. Гогоцьким. З цих позицій розглядається генеза філософсько-історичного знання.
1102385
  Пасічна Ю.Г. Погляди Семена Маслова на вирішення аграрного питання в Росії (травень - червень 1917 р.)
1102386
  Жилякова Ю.С. Погляди Симона Петлюри на соборність українського народу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 261-263. – ISBN 978-617-7777-14-3
1102387
  Тарапака Н. Погляди Софії Русової на національне виховання дітей дошкільного віку // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 151-155. – ISBN 978-617-7932-12-2
1102388
  Латишева Д. Погляди студентської молоді міста Києва на шлюб як соціальний інститут: етнологічний аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 102-111. – ISSN 2522-4611
1102389
  Держипільська А. Погляди сучасних науковців про роль професора Герша Лаутерпахта у створенні міжнародного Білля прав людини та його юридичного забезпечення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 67-74. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1102390
  Гетьман-П"ятковська Погляди сучасного студентства на проблему національної ідеї як чинник об"єднання народу в демократичній державі // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-34
1102391
  Аззуз Д.Д. Погляди Сьюзен Зонтаг на феномен фотографії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 54-55
1102392
  Марченко М.І. Погляди Т.Г.Шевченка на історичне минуле українського народу. / М.І. Марченко. – [Київ], 1961. – С. 84-94. – У надзаголовку : До 100-річчя з дня смерті Т.Г. Шевченка. - Без тит. л. - Окр. відб.: Український історичний журнал. 1961, № 1


  На форз. дарчий надпис: Бібліотеці Київського університету з подякою за допомогу 5. IV. 61 (підпис)
1102393
  Кравчук О.М. Погляди та діяльність Т. Г. Масарика в працях українських емігрантів 20-30 рр. ХХ ст. // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 438-450. – ISSN 2218-0567
1102394
  Шинкарук Л.В. Погляди та теорії Адама Сміта на категорію "Основний капітал" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 116-123. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
1102395
  Скоморович І.Г. Погляди українськиї вчених на проблеми фунціонування грошової системи зі стародавніх часів до середини ХIХ століття // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 16-23. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1102396
  Лазаренко К.О. Погляди українських вчених та громадських діячів щодо сутності соборності та її значення у боротьбі за незалежну Україну // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 312-314. – ISBN 978-617-7777-14-3
1102397
  Мазуренко К. Погляди українських компаративістів на сутність релігійної освіти у зарубіжжі // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 152. – ISBN 978-966-644-365-9
1102398
  Колесник В.Ф. Погляди українських націонал-комуністів кінця 20-х років на деякі проблеми економіки і державного будівництва України / В.Ф. Колесник, В.Ю. Васильєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 48-57. – (Історія ; вип. 22)


  На основі архівних та інших матеріалів показується наявність і суть націонал-комуністичних поглядів в КП(б)У наприкінці 20-х рр.
1102399
  Банчук О. Погляди українських представників теорії соціального права на проблему розмежування публічного і приватного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 118-120. – ISSN 0132-1331
1102400
  Турута О.В. Погляди українських філософів на проблему реальності прав людини / О.В. Турута, Н.А. Дубина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1142. – С. 158-164. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 52). – ISSN 2306-6687
1102401
  Лаголдич М. Погляди Фоми Аквінського на проблему сенсу життя людини // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – № 12. – С. 29-40. – ISSN 2310-0923
1102402
  Саганюк Ф.В. Погляди щодо вдосконалення системи стратегічного планування у секторі безпеки і оборони України / Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко, О.В. Устименко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 43-47. – ISSN 2304-2699
1102403
  Лада М.Д. Погляди щодо контролю кордонів прибічників вільних імміграційних рухів у Великій Британії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (130), лютий. – C. 95-99. – ISSN 2077-1800
1102404
  Желіховська Н. Погляди Ю. Лазебника на публіцистику та публіцистичність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-22. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про зміст понять "публіцистики" і "публіцистичність" та про спільне й відмінне у поняттях "публіцистика" і "журналістика". It is considered the content of definitions "social and political journalism" and "publicism" as well as the common and ...
1102405
  Заремський М.Й. Погляди Я.П. Козельського в контексті європейської та вітчизняної філософії : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Заремський Мечислав Йосипович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 214 л. – Бібліогр.: л. 191-214
1102406
  Заремський М.Й. Погляди Я.П. Козельського в контексті європейської та вітчизняної філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Заремський Мечислав Йосипович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
1102407
  Демченко В. Погляди Яра Славутича на органічність української мови // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 71-75. – ISBN 966-8547-61-6
1102408
   Поглядите на него. – Л-М., 1965. – 163с.
1102409
  Єщенко М.Ю. Поговори зі мною : [оповідання] / Марина Єщенко. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 239, [1] с. – ISBN 978-966-8618-60-7


  Сучасні комунікації дозволють людині підтримувати зв’язок з усім світом без зайвих зусиль, однак дедалі частіше вона обирає самотність. Герої збірки "Поговори зі мною" знайомляться, закохуються, одружуються, народжують дітей, борються з ...
1102410
  Бейлін П.Ю. Поговори зі мною, лікарю : повісті, есе / П.Ю. Бейлін. – Київ : Дніпро, 1982. – 564 с. : іл., портр.
1102411
   Поговори зі мною, мамо!. – К., 1978. – 183с.
1102412
  Тараканова Л.В. Поговори со мной : Стихи / Л.В. Тараканова. – Москва : Советский писатель, 1989. – 175с.
1102413
  Бейлин П.Е. Поговори со мною, доктор : эссе, повести / Павел Бейлин ; [предисл. В. Коротиче ; худож. И.В. Козий]. – Киев : Радянський письменник, 1980. – 367 с. : ил.


  Разделы: Поговори со мною доктор; Мои учитедя; Всегда в пкути.
1102414
  Исаев Е.А. Поговорим как современники / Е.А. Исаев. – М, 1987. – 206с.
1102415
  Гаршина Е.Я. Поговорим на педагогические темы / Е.Я. Гаршина. – М., 1985. – 128с.
1102416
  Кулунчакова Б. Поговорим на равных : повести и рассказы / Б. Кулунчакова; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1988. – 251 с.
1102417
  Бибро Г.И. Поговорим о белой магии / Г.И. Бибро. – Запорожье, 2000. – 48 с.
1102418
  Бибро Г.И. Поговорим о белой магии / Г.И. Бибро. – Запорожье, 2002. – 80 с.
1102419
  Бибро Г.И. Поговорим о белой магии / Г.И. Бибро. – Запорожье, 2004. – 104 с.
1102420
  Павлов В.И. Поговорим о вашем сыне / В.И. Павлов. – Москва, 1977. – 96с.
1102421
  Бушелева Б.В. Поговорим о воспитанности / Б.В. Бушелева. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. – 158с. – (КБ: Каким быть). – ISBN 5-7424-0151-5
1102422
  Бобров Л.В. Поговорим о демографии / Л.В. Бобров. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 223 с. : ил. – (Эврика)
1102423
  Перестюк М.О. Поговорим о дифференциальных уравнениях / М.О. Перестюк, В.А. Вішенский, А.М. Самойленко // Квант, 1980. – №1
1102424
  Макарова Н.Ф. Поговорим о жизни и о себе / Н.Ф. Макарова. – Москва, 1961. – 70с.
1102425
  Никитин Н.Н. Поговорим о звездах / Н.Н. Никитин. – Ленинград, 1936. – 191с.
1102426
  Трофимкина Н.Д. Поговорим о здоровье / Н.Д. Трофимкина, В.С. Виноградов. – Л, 1961. – 72с.
1102427
  Демин В.П. Поговорим о кино / В.П. Демин. – М, 1984. – 63с.
1102428
  Левашева Г.Я. Поговорим о музыке / Г.Я. Левашева. – Л., 1964. – 251с.
1102429
  Михеева Л.В. Поговорим о музыке / Л.В. Михеева. – М.-Л., 1965. – 233с.
1102430
  Михеева Л.В. Поговорим о музыке / Л.В. Михеева. – 2-е изд. доп. – Л., 1969. – 224с.
1102431
  Мильто И.П. Поговорим о музыке. / И.П. Мильто. – Минск, 1989. – 79с.
1102432
   Поговорим о наших детях. – М., 1959. – 368с.
1102433
   Поговорим о наших детях. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1967. – 432с.
1102434
  Асеева Е.И. Поговорим о профессиях : кн. для чтения на фр. яз. в 10 кл. шк. / Е.И. Асеева. – Москва : Просвещение, 1975. – 64 с. – (Читаем по французски)
1102435
  Асеева Е.И. Поговорим о профессиях : кн. для чтения на фр. яз. в 10 кл. шк. / Е.И. Асеева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1980. – 64 с. – (Читаем по французски)
1102436
   Поговорим о прочитанном. – М., 1986. – 204с.
1102437
  Щемелева Е.Е. Поговорим о прочитанном / Е.Е. Щемелева. – Москва, 1987. – 148с.
1102438
  Ковшарь А.Ф. Поговорим о птицах / А.Ф. Ковшарь. – Алма-Ата, 1985. – 110с.
1102439
  Шишаков В.А. Поговорим о религии / В.А. Шишаков. – Москва, 1960. – 393 с.
1102440
  Шишаков В.А. Поговорим о религии / В.А. Шишаков. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 110 с.
1102441
  Бардин С.М. Поговорим о скромности / С.М. Бардин. – Москва : Советская Россия, 1959. – 61 с.
1102442
  Алексин А.Г. Поговорим о совести / Анатолий Алексин. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 50 с. – (Беседы о нравственности)
1102443
  Метаев Ю.А. Поговорим о спорте. / Ю.А. Метаев, В.А. Пашнин. – М., 1973. – 216с.
1102444
  Лившин С.А. Поговорим о странностях любви / С.А. Лившин. – М., 1988. – 255с.
1102445
  Матлина Слава Поговорим о странностях любви... к "мероприятиям" и "массовой" работе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1102446
  Панова В.Ф. Поговорим о странностях любви... Пьесы. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1968. – 447с.
1102447
  Гагарин Ю.В. Поговорим о суевериях / Ю.В. Гагарин. – Сыктывкар, 1968. – 88с.
1102448
   Поговорим о тех, кто позорит честь советского человека. – М., 1961. – 128с.
1102449
  Алексин А.Г. Поговорим о человечности / А.Г. Алексин. – Москва : Политиздат, 1964. – 88 с. : ил. – (Заметки писателя)
1102450
  Ахмедов Д.Н. Поговорим об адатах / Ахмедов Дж. – Махачкала : кн. изд., 1963. – 14 с. – (Б-ка агитатора-атеиста)
1102451
  Петрович Н.Т. Поговорим об информации / Н.Т. Петрович. – М., 1973. – 206с.
1102452
  Беляцкая В.П. Поговорим об искусстве : пособ. для студ. пед. ин-тов / В.П. Беляцкая, А.С. Либерман. – Ленинград : Учпедгиз : Ленинградское отд-ние, 1963. – 119 с. : ил. – (Разговорный английский язык)
1102453
  Трофименко В.П. Поговорим об этике / В.П. Трофименко. – Москва : Московская правда, 1991. – 94 с.
1102454
  Потапова А.В. Поговорим откровенно / А.В. Потапова. – Киев, 1988. – 230с.
1102455
  Кривомазов Н.П. Поговорим откровенно / Н.П. Кривомазов. – Красноярск, 1989. – 223с.
1102456
  Рожкова Ф.М. Поговорим по -английски / Ф.М. Рожкова. – М, 1968. – 255с.
1102457
  Рожкова Ф.М. Поговорим по -английски / Ф.М. Рожкова. – 2-е изд. – М, 1970. – 256с.
1102458
  Рожкова Ф.М. Поговорим по -английски / Ф.М. Рожкова. – 3-е изд. – М, 1980. – 272с.
1102459
  Бовин А.Е. Поговорим по существу... о мире и войне, разрядке и конфронтации, разоружении и гонке вооружений и о других проблемах мировой политики / А.Е. Бовин. – Москва : Международные отношения, 1985. – 101 с.
1102460
  Флеров Н.Г. Поговорим с тобой наедине / Н.Г. Флеров. – М, 1963. – 47с.
1102461
  Ангелевич А.Е. Поговорим! : пособие по франц. яз. для учащихся старш. классов. / А.Е. Ангелевич. – Москва : Просвещение, 1967. – 142 с. : ил. – (Conversons)
1102462
  Топчий А. Поговорим, брат... : очерки, рассказы, повести, миниатюры / Александр Топчий. – Николаев : Атолл, 2004. – 282, [2] с. : ил. – ISBN 966-7726-99-1


  Виктору Павлюку с любовью от старинного друга и коллеги Сашки сию книжку! Подпись. Май 2008 г.
1102463
  Лутков Г.Я. Поговорим, отец. / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1969. – 54с.
1102464
  Лутков Г.Я. Поговорим, отец... / Г.Я. Лутков. – Москва, 1979. – 207с.
1102465
   Поговорим, сын. – Свердловск, 1988. – 320с.
1102466
  Разумихин А.М. Поговорим... / А.М. Разумихин. – Москва, 1987. – 301с.
1102467
  Горниченко Вікторія Поговоримо про інклюзивну школу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 9-10 : фото
1102468
  Яцків Я. Поговоримо про космічну сферу // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 34-37. – ISSN 1819-7329
1102469
  Климишин І.А. Поговоримо про літочислення / І.А. Климишин. – Київ : Політвидав України, 1965. – 67 с.
1102470
  Погрібний А. Поговоримо про мовну стійкість українців (уривок зі статті) : До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 23-26
1102471
  Левашева Г.Я. Поговоримо про музику / Г.Я. Левашева. – К., 1967. – 247с.
1102472
  Кудін В.О. Поговоримо про оптимізм і песимізм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 37-40. – ISSN 2518-7104
1102473
  Дзюбенко-Мейс Поговоримо про Сковороду / запитувала Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 10-16 червня (№ 23)


  4 червня в Будинку письменників Національної спілки письменників України відбулася презентація нової збірки Наталії Дзюбенко-Мейс "Сковорода".
1102474
  Гольдштейн Л.М. Поговоримо серйозно / Л.М. Гольдштейн. – К., 1991. – 67с.
1102475
  Кислик И.И. Поговорите с моей женой! / И.И. Кислик. – Тула, 1966. – 65с.
1102476
  Сидоренко Віктор Поговорімо про секрети : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 86-87 : Фото
1102477
  Хорош Н.А. Поговорки и пословицы греков Приазовья // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 155-157
1102478
  Королева Н.М. Погода белая / Н.М. Королева, 1979. – 118с.
1102479
  Беттен Л.Дж. Погода в нашей жизни / Л.Дж. Беттен ; пер. с англ. А.Г. Рябошапко, А.В. Лысака. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1985. – 224 с.
1102480
  Чулков Б.А. Погода века / Б.А. Чулков. – Архангельск, 1966. – 64с.
1102481
  Осташ В. Погода для іноходця, або Дещо про досвід читання нової книжки поезій Романа Скиби // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 28 грудня (№ 25/26). – С. 22-23
1102482
  Фиккер Г. Погода и ее изменения / Г. Фиккер. – М - Л, 1934. – 112с.
1102483
  Богатова Г.П. Погода и ее научное предвидение : краткий рекомендованый указатель / Г.П. Богатова ; М-во культуры РСФСР, Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : [б. и.], 1955. – 19 с. – (В помощь лектору)
1102484
   Погода и ее предвидение. – М., 1947. – 10с.
1102485
  Колобков Н.В. Погода и ее предвидение / Н.В. Колобков. – Изд. 2-е, доп. – М.-Л., 1950. – 56с.
1102486
  Беляков М.В. Погода и ее предвидение / М.В. Беляков. – Москва : Госиздат технико-теоретической л-ры, 1958. – 64 с. – (Научно-просветительская библиотека ; Вып. 19)
1102487
  Некрасов П.И. Погода и её предвидение / П.И. Некрасов. – Москва, 1937. – 96с.
1102488
  Гальцов А.П. Погода и ее предсказание / А.П. Гальцов. – М, 1947. – 64с.
1102489
  Бугаев В.А. Погода и ее предсказание : Стенограмма публичной лекции / В.А. Бугаев. – Москва : Правда, 1950. – 32с.
1102490
  Гальцов А.П. Погода и ее предсказание / А.П. Гальцов. – Москва, 1955. – 32с.
1102491
  Румянцев Н.В. Погода и ее предсказание. / Н.В. Румянцев. – М., 1941. – 47с.
1102492
  Потемкин М.П. Погода и ее предсказание. / М.П. Потемкин. – М., 1945. – 29с.
1102493
  Потемкин М.П. Погода и ее предсказание. / М.П. Потемкин. – Тамбов, 1946. – 16с.
1102494
  Васильев Л.И. Погода и ее предсказание. / Л.И. Васильев. – Пенза, 1955. – 60с.
1102495
  Карельский С. Погода и ее предсказания / С. Карельский. – Воронеж, 1932. – 50с.
1102496
  Зверев М.Д. Погода и животные / М.Д. Зверев. – Москва, 1965. – 55с.
1102497
  Деревянко А.Н. Погода и качество зерна озимых культур / А.Н. Деревянко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 128 с.
1102498
  Уотт Фиона Погода и климат : Учеб.пособие для дополн.образования / Уотт Фиона, Уилсон Фрэнсис; Ред.К.Стокли.Пер.с англ.Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1998. – 48с. – (Энциклопедия окружающего мира). – ISBN 5-257-00407-0
1102499
  Швердтфегер В. Погода и климат Антарктики / В. Швердтфегер; Пер. с англ. под ред. Воскресенского А. И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 261с.
1102500
  Барри Р.Г. Погода и климат в горах / Р.Г. Барри ; перевод с англ. под ред. А. Х. Хргиана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 311 с. : ил. – Библиогр. в конце разделов
1102501
  Кондратьев К.Я. Погода и климат на планетах / К.Я. Кондратьев. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
1102502
   Погода и летний отдых. – Л., 1969. – 80с.
1102503
  Пасечнюк А.Д. Погода и полегание зерновых культур / А.Д. Пасечнюк. – Л., 1990. – 211с.
1102504
  Астапенко П.Д. Погода и полеты самолетов и вертолетов / Астапенко П.Д., Баранов А.М., Шварев И.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 280 с. – Библиогр.: с. 276
1102505
  Максимов С.А. Погода и сельское хозяйство / С.А. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 203 с.
1102506
  Максимов С.А. Погода и сельское хозяйство / С.А. Максимов. – 5-е изд., стереотип. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 203с.
1102507
  Могилева А.М. Погода и травы / А.М. Могилева. – Ленинград : ГИМИЗ, 1957. – 60с.
1102508
  Каменщиков Н.П. Погода и урожай / Н.П. Каменщиков. – Л., 1935. – 92с.
1102509
   Погода и урожай. – М., 1990. – 331с.
1102510
  Коваленко В.П. Погода и хлопчатник / В.П. Коваленко, И.Г. Сабинина. – Ташкент, 1964. – 48с.
1102511
  Федосеев А.П. Погода и эффективность удобрений / А.П. Федосеев. – Ленинград, 1985. – 144с.
1102512
  Баррет Э.К. Погода из космоса / Э.К. Баррет. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 140 с. : ил.
1102513
  Пфейфер Ф. Погода интересует всех / Ф. Пфейфер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 268с.
1102514
  Даниленко Л.І. Погода і pohoda у світлі української та чеської мов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 51-61. – ISSN 0027-2833
1102515
  Луцько В.С. Погода і економіка // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 186-198
1102516
  Усик Світлана Погода і самопочуття / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 9 : фото
1102517
   Погода і якість врожаю плодово-ягідних культур на Україні / Г.Д. Проценко, Т.М. Мельник, О.І. Ситник, О.І. Шушукіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 12-15 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 31)
1102518
  Шипчинский В. Погода мая нового стиля 1916 года в Архангельске на фоне прошлого. – Архангельск : Губернская тип., 1916. – 5 с. – Отд. оттиск из : "Известия А. О. И. Р. С.", №7-8, 1916 г.,
1102519
  Валєєв Д.Н. Погода на завтра / Д.Н. Валєєв. – Київ, 1973. – 91с.
1102520
   Погода на завтра. – Москва : Знание, 1978. – 47с.
1102521
  Бровченко В.Я. Погода на завтра : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1979. – 122 с.
1102522
   Погода на завтра. – Горький, 1990. – 350с.
1102523
  Шатров М.П. Погода на завтра. / М.П. Шатров. – Київ : Мистецтво, 1975. – 85 с.
1102524
  Волеваха М.М. Погода на замовлення / М.М. Волеваха. – Київ, 1964. – 48с.
1102525
  Ваксберг Дж. Погода на Земле / Дж. Ваксберг. – Ленинград, 1980. – 247с.
1102526
  Вайсберг Дж. Погода на Земле. Метеорология / Дж. Вайсберг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 247 с.
1102527
  Погосян Х.П. Погода на земном шаре / Х.П. Погосян. – Москва : Знание, 1972. – 64с. – (Наука о Земле)
1102528
  Оринг Д. Погода на планетах / Д. Оринг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 123с.
1102529
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 103-108 : рис. – ISSN 0130-2906
1102530
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации в апреле 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 114-120 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102531
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в апреле 2016 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 111-118 : табл. – ISSN 0130-2906
1102532
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в декабре 2014 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 115-121 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102533
  Астапенкова Е.М. Погода на территории Российской Федерации в декабре 2015 г. / Е.М. Астапенкова, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 109-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102534
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации в июле 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 109-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102535
  Дегтярева В.В. Погода на территории Российской Федерации в июле 2016 г. / В.В. Дегтярева, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 110-115 : рис. – ISSN 0130-2906
1102536
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в июне 2015 г. / Л.Н. Паршина, Л.К. Озерская // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 106-110 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102537
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в июне 2016 г. / Л.Н. Паршина, В.В. Дегтярева // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 104-109 : рис. – ISSN 0130-2906
1102538
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в мае 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 112-117 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102539
  Дегтярева В.В. Погода на территории Российской Федерации в мае 2016 г. / В.В. Дегтярева, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 107-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102540
  Озерская Л.К. Погода на территории Российской Федерации в марте 2015 г. / Л.К. Озерская, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 115-122 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102541
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в марте 2016 г. / Л.Н. Паршина, В.В. Дегтярова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 111-118 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102542
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации в ноябре 2014 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 109-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102543
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в ноябре 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 112-117 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102544
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в октябре 2014 г. / Л.Н. Паршина, Л.К. Храмова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 110-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102545
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в октябре 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 113-119 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102546
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в сентябре 2015 г. / Л.Н. Паршина, Л.К. Озерская // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 103-109 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102547
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в сентябре 2016 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 106-110 : рис. – ISSN 0130-2906
1102548
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в феврале 2015 г. / Л.Н. Паршина, Л.К. Озерская // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 121-127 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102549
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в феврале 2016 г. / Л.Н. Паршина, Е.М. Астапенкова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 106-113 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102550
  Озерская Л.К. Погода на территории Российской Федерации в январе 2015 г. / Л.К. Озерская, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 101-107 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102551
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации в январе 2016 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 110-117 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1102552
  Миллер Питер Погода сошла с ума. Мы и погода: состязание безумных // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 112-131 : фото
1102553
  Степанов Н.Д. Погода Среднего Урала / Н.Д. Степанов. – Свердловск, 1955. – 48с.
1102554
  Костик П. Погода та бог : народні та наукові погляди на погоду / П. Костик. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 75 с.
1102555
  Прох Л.З. Погода та її перебачення / Л.З. Прох. – Київ, 1957. – 77с.
1102556
  Мучник В.М. Погода та її передбачення / В.М. Мучник. – К., 1946. – 44с.
1102557
  Прихотько Г.Ф. Погода та її передбачення / Г.Ф. Прихотько. – К., 1950. – 36с.
1102558
  Прох Л.З. Погода та клімат / Л.З. Прох. – Київ : Радянська школа, 1957. – 163с.
1102559
  Крыжановский С.Т. Погода у моря : стихотворения / С.Т. Крыжановский. – М., 1986. – 79с.
1102560
  Бугаев В.А. Погода, климат и их изменения / В.А. Бугаев, А.Л. Кац. – Москва : Знание, 1966. – 48с.
1102561
  Муминов Ф.А. Погода, климат и хлопчатник / Ф.А. Муминов. – Л, 1991. – 192с.
1102562
  Зоидзе Е.К. Погода, климат и эффективность труда в земледелии / Е.К. Зоидзе. – Л., 1987. – 223с.
1102563
  Щербань М.І. Погода, клімат і навколишнє середовище // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 26-32. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 23)
1102564
  Коровин А.И. Погода, огород и сад любителя / А.И. Коровин, О.Н. Коровина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 231с.
1102565
  Фурса Д.И. Погода, орошение и продуктивность винограда / Д.И. Фурса. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Л, 1986. – 200с.
1102566
  Дегтярева Г.В. Погода, урожай и качество зерна яровой пшеницы / Г.В. Дегтярева; Кириличева К.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 216 с.
1102567
  Вільгушинський М.Й. Погоджувальне правосуддя у кримінальній юстиції України: актуальні проблеми впровадження та застосування / М.Й. Вільгушинський, М.В. Сіроткіна // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 97-112
1102568
  Варнеке Б.В. Погодин и Островский / Б.В. Варнеке. – Одесса, 1926. – 2с.
1102569
  Сушко О. Погодитися на незгоду. У пошуках українсько-польського порозуміння // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 1, 4


  "... Проект польського художника Ярослава Козяра на українсько-польському кордоні. У листопаді, на тлі чергового загострення українсько-польських відносин, група політичних експертів від обох сторін, до яких належить і автор цих рядків, виступила зі ...
1102570
  Тишинська Евстахія Погодін і Зубрицький : Відбитка з Записок Наук. Тов. ім. Шевченка, т.СХ / Тишинська Евстахія. – с.101-1227
1102571
  Короткий В. Погодін Михайло Петрович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 222-226. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
1102572
  Короткий В.А. Погодін Михайло Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 128-129. – ISBN 966-06-0393-2
1102573
  Короткий В. Погодін Михайло Петрович (1800-1875) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 433. – ISBN 5-7707-1062-4
1102574
  Божко Л.Ю. Погодні умови і розвиток лугового метелика / Л.Ю. Божко, Д.В. Друмов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 63-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-0899
1102575
  Мохов И.И. Погодно-климатические аномалии в российских регионах и их связь с глобальными изменениями климата / И.И. Мохов, В.А. Семенов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 16-28 : рис. – Библиогр.: 78 назв. – ISSN 0130-2906
1102576
  Щербань М.І. Погодно-кліматичні умови і будівництво / М.І. Щербань, М.М. Михайленко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 155-163 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1102577
  Михайленко Н. Погодно-кліматичні умови рекреаційної та спортивної діяльності в Українських Карпатах / Наталія Михайленко, Ірина Щербань // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 268-274. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
1102578
   Погодные записки Смоленских Иезуитов 1611 год : [пер. с лаин. по рукописи, предисл. Л.Я. Лавровского]. – [Смоленкс], 1916. – 39 с. – Отд. отттик из кн.: Смоленская старина. Смоленкск, 1916, вып. 3, ч. 2, с. 1-39, (паг. 2). - Экз. деф., отсутств. с. 33-39
1102579
  Знатнов А. Погодой лунною. Драматическая история песни "Дорогой длинною" и трагическая судьба автора ее бессмертных слов // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2013. – № 11. – С. 110-124. – ISSN 0027-8238


  Поезія К.М.Подревського.
1102580
   Погодообразующие процессы и опасные явления погоды над Литвой и Калининградской областью. – Ленинград, 1988. – 152 с.
1102581
  Щемелевас В.М. Погоды Литовской ССР : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Щемелевас В.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1959. – 17 с.
1102582
  Никулин М.А. Погожая осень / М.А. Никулин. – Москва, 1964. – 348с.
1102583
  Никулин М.А. Погожая осень. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1962. – 171с.
1102584
  Никулин М.А. Погожая осень. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1973. – 162с.
1102585
  Сидоренко Н.Н. Погожий день / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1952. – 128с.
1102586
  Энтин В. Погожий день / В. Энтин. – Брянск, 1958. – 40с.
1102587
  Щелоков Ю.М. Погожий день / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1978. – 222с.
1102588
  Кацнельсон А. Погожі дні. / А. Кацнельсон. – К, 1956. – 99с.
1102589
  Король О. Поголений кактус : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 227-229. – ISSN 0868-4790-8
1102590
  Петриченко О. Погони під контролем // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.28-31. – ISSN 1726-3077


  Цивільний контроль над армією
1102591
  Иванов А.В. Погонофоры / А.В. Иванов. – Москва-Л., 1960. – 272с.
1102592
  Чигрин Евгений Погонщик : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 93-96. – ISSN 0130-7673
1102593
  Причард К.С. Погонщик волов / К.С. Причард. – Москва, 1965. – 288с.
1102594
  Штриттматтер Э. Погонщик волов / Э. Штриттматтер. – М, 1981. – 334с.
1102595
  Ругин Р.П. Погоня : рассказы / Р.П. Ругин. – Свердловск, 1965. – 68 с.
1102596
  Пиголкин М.И. Погоня / М.И. Пиголкин. – Горький, 1967. – 71с.
1102597
  Хеллман Л. Погоня / Л. Хеллман. – Москва, 1971. – 121с.
1102598
  Поженян Г.М. Погоня / Г.М. Поженян. – Москва, 1983. – 287 с.
1102599
  Поженян Г.М. Погоня / Г.М. Поженян. – Москва, 1987. – 287 с.
1102600
   Погоня. – М., 1987. – 46с.
1102601
   Погоня. – Алма-Ата, 1990. – 736 с.
1102602
  Сименон Ж. Погоня / Ж. Сименон. – Москва, 1990. – 62 с.
1102603
  Бондар В. Погоня : повість / Василь Бондар // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 11/12. – С. 13-46. – ISSN 0208-0710
1102604
  Демидов В. Погоня за "Кометой". Как Советские разведчики захватили ракетный "Мессер" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 8-9


  Март 1945 года. До салюта победы остается целых два страшных, кровавых месяца. Освобождая Европу, погибнут еще сотни тысяч бойцов… И в этот самый момент спецгруппа совецкой разведки получает приказ - захватить на испытательном аэродроме под Прагой ...
1102605
  Муракамі Х. Погоня за вівцею / Харукі Муракамі; Переклад з яп. Івана Дзюби. – Харків : Фоліо, 2004. – 318с. – (Література). – ISBN 966-03-2581-9
1102606
  Муракамі Х. Погоня за вівцею / Харукі Муракамі; [переклад з яп. Івана Дзюби]. – Харків : Фоліо, 2007. – 318с. – . – (Література). – ISBN 978-966-03-4067-1
1102607
  Тарасов К.И. Погоня за Грюнвальд : историческая повесть / К.И. Тарасов. – Москва : Военное издательство, 1986. – 270 с.
1102608
  Подсвиров И.Г. Погоня за дождем / И.Г. Подсвиров. – М, 1978. – 384с.
1102609
  Безбородько Г. Погоня за невидимками / Г. Безбородько ; іл. Л. Бойка. – Киев : Радянська Україна, 1959. – 64 с. – (Бібліотека "Перця" ; 45)
1102610
  Болдырев В.Н. Погоня за невидимкой : [Трубка и кисет. - Полуостров загадок : рассказы] / В.Н. Болдырев ; [ил. В.С. Успенский]. – Саратов : Книжное издательство, 1961. – 68 с. : ил.
1102611
  Розенберг Д.И. Погоня за прибылью как основной стимул развития капитализма / Д.И. Розенберг. – Москва, 1931. – 30 с.
1102612
  Циммеринг М. Погоня за сапогом : книга для чтения на нем. яз. в 10-м кл. / М. Циммеринг. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1981. – 80 с.
1102613
  Циммеринг М. Погоня за сапогом. / М. Циммеринг. – М, 1968. – 80с.
1102614
  Циммеринг М. Погоня за сапогом. / М. Циммеринг. – М, 1973. – 80с.
1102615
  Савицкая Л. Погоня за солнцем // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2010. – № 12. – С. 71-74


  Антуан де Сент-Экзюпери - один из пионеров авиации, писатель и философ-гуманист - был неутомимым искателем счастья, летящим за неумолимо ускользающим солнцем.
1102616
  Гехт Ф.И. Погоня за счастьем / Ф.И. Гехт, С. Тамара. – Москва, 1958. – 104с.
1102617
  Иванов Н.А. Погоня за тайной / Н.А. Иванов, П.Д. Лысов. – Грозный, 1982. – 111с.
1102618
  Ціммерінг М. Погоня за чоботом. / М. Ціммерінг. – Київ, 1958. – 92с.
1102619
  Ялымов М.П. Погоня за электричеством. / М.П. Ялымов. – Харьков, 1990. – 220с.
1102620
  Дорофеев Э.Д. Погоня на рассвете / Э.Д. Дорофеев. – Тула, 1989. – 172с.
1102621
  Нагибин Ю.М. Погоня. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1963. – 213с.
1102622
  Мильчаков В.А. Погоня. / В.А. Мильчаков. – Тула, 1977. – 40с.
1102623
  Мушкетик Ю.М. Погоня; Прийдімо, вклонімося : Романи / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 440с. – (Укр. іст. роман). – ISBN 966-7276-07-4
1102624
  Гаташ В. Погорел на кукурузе. Владельца сайта наказали за кражу диссертации // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  Беспрецедентное судебное решение в пользу автора научной работы принято в Луганске (Украина). Кандидат биологических наук Дмитрий Майданюк выиграл суд против владельца сайта, который без разрешения автора выставил на продажу его диссертацию о генетике ...
1102625
  Сандалов Л.М. Погорело-Городищенская операция / Л.М. Сандалов. – М., 1960. – 150с.
1102626
   Погорелов Валерій Євгенійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 378-379. – ISBN 978-966-439-754-1
1102627
   Погорецький Микола Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 379. – ISBN 978-966-439-754-1
1102628
   Погорєлов Ігор // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 24 : Катерина Ливрінц. – С.3-22
1102629
   Погорєлов Микола Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 130. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1102630
   Погорєлов Микола Семенович (1926-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 379-380. – ISBN 978-966-439-754-1
1102631
   Погорєлова Галина Федорівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 347 : фото
1102632
   Погорєльцева Наталія Павлівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 245. – ISBN 978-966-439-757-2
1102633
  Прищепа Б.А. Погориння у середньовіччі : населення, системи заселення, урбанізаційні процеси : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.04 / Прищепа Богдан Анатолійович ; АНА України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 31 с. – Бібліогр.: 64 назви
1102634
   Погорілий Леонід Володимирович : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1959-2004 роки. – Київ : Аграрна наука, 2004. – 248с. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 966-540-120-3
1102635
   Погорілий Олександр Іванович (1940-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 380. – ISBN 978-966-439-754-1
1102636
   Погорілий Сергій Дем"янович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 347-349 : фото
1102637
   Погорілий Сергій Дем"янович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 380. – ISBN 978-966-439-754-1
1102638
   Погорілко Віктор Федорович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 41-42. – ISBN 966-7024-23-1
1102639
   Погорільчук Наталія Михайлівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 113
1102640
   Погорільчук Наталія Михайлівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 210-211 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1102641
   Погорільчук Наталія Михайлівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 219-220. – ISBN 978-966-439-961-3
1102642
   Погорільчук Наталія Михайлівна (1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 122-123. – ISBN 966-95774-3-5
1102643
  Кушнір В. Погосподарські книги як етнографічне джерело // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 58-63. – ISSN 2664-4282


  На прикладі погосподарських книг сільської ради українського села з часткою молдовського населення розглядаються можливості їх використання для вивчення динаміки і трансформації етнічних ідентичностей в українсько-молдовській порубіжній зоні. ...
1102644
  Архангельский П. Погостные наказы 1767 года, как исторический источник / Петр Архангельский. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та, 1916. – 50 с.
1102645
  Гордієнко Д. Пограбування храмів Києва 1169 р.: профанне і сакральне // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 60
1102646
   Пограма спецкурсу "Боротьба трудящих Західноукраїнських земель проти соціального і національного гніту за возз"єднання з Українською РСР". – К, 1978. – 9с.
1102647
  Мацькович М. Погранична свідомість Анджея Кусьневича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розглянуто вплив автобіографічного досвіду у суспільно-політичному контексті на творчість письменника. Artykul porusza problem wplywu doswiadczenia autobiograficznego w kontekscie spoleczno-politycznym na twуrczosc pisarza. Thearticle deals ...
1102648
  Боев И.В. Пограничная аномальная личность / И.В. Боев ; Мин-во здавоохран. РФ Ставрополь. госуд. мед. академия. – Ставрополь : СГУ, 1999. – 362 с. – ISBN 5-88-648-203-2
1102649
  Белянкин Е.О. Пограничная вахта : очерки / Е.О. Белянкин. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1981. – 128 с. : ил.
1102650
  Обручев В.А. Пограничная Джунгария / В.А. Обручев. – Вып.1. – Ленинград : АН СССР
Ч.3. – 1932. – 311с.
1102651
  Обручев В.А. Пограничная Джунгария. / В.А. Обручев. – Вып.2. – Москва-Ленинград
3. – 1940. – 292с.
1102652
  Обручев В.А. Пограничная Джунгария. / В.А. Обручев. – М.
Вып.2. – 1953. – 60с.
1102653
   Пограничная застава. – М., 1978. – 296с.
1102654
   Пограничная застава. – М., 1980. – 304с.
1102655
  Беляев В.П. Пограничная легенда : [рассказы] / В.П. Беляев ; [ил. Ю. Королев]. – Москва : Воениздат, 1965. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. флота ; № 11 (510))
1102656
  Гуров Е.П. Пограничная мел-палеогеновая импактная структура Чиксулуб: основные особенности строения и последствия ударного события для развития биосферы Земли // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0367-4290
1102657
  Тараданкин А.К. Пограничная полоса / А.К. Тараданкин. – Москва, 1963. – 184с.
1102658
  Володин Д.А. Пограничная проблема меду РФ и США в Арктике // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 5 (497). – С. 49-66. – ISSN 0321-2068
1102659
  Федоров П.И. Пограничная тишина / П.И. Федоров. – М., 1971. – 286 с.
1102660
  Федоров П.И. Пограничная тишина / П.И. Федоров. – М., 1987. – 362с.
1102661
  Чехов А.В. Пограничная тропа / А.В. Чехов. – М, 1985. – 174с.
1102662
  Сухомлинов О. Пограничне сприйняття малої вітчизни в творчості Ромуальда Верника // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Предметом аналізу цієї статті є взаємозалежність понять "автор" - "текст" - "реальність" - "художній світ" у контексті механізмів функціонування суспільно-культурних систем. Дослідник розглядає деякі оповідання маловідомого польського письменника з ...
1102663
  Надибська О.Я. Пограничне становище України в контексті цивілізаційних орієнтацій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 56-61. – ISSN 2077-1800
1102664
  Пупурус І. Пограничне Східне в поетиці українського романтизму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 62-70. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1102665
  Джадт Тоні Пограничний народ // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 44-45
1102666
  Антонович М.Д. Пограничник Босий / Михайло Антонович. – Прага : Вид. Українського історично-філологічного товариства, 1940. – 18 с. – Праці Історично-Філологічного Товариства в Празі» ІІІ, Прага, 1941, т. 3 (і окремою відбиткою);.
1102667
  Ильин Д. Пограничник Лагода. (Семья патриотов). / Д. Ильин. – М., 1939. – 31с.
1102668
  Слонимский М.Л. Пограничники / М.Л. Слонимский. – М, 1937. – 128с.
1102669
  Билль-Белоцерковский Пограничники : пьеса в 3 действиях, 8-ми картинах : сокращено авт. для самодеятельного театра / В.И. Билль-Белоцерковский. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1938. – 47 с.
1102670
   Пограничники. – М., 1964. – 119с.
1102671
   Пограничники. – М., 1973. – 383с.
1102672
   Пограничники. – 3-е изд., испр. – М., 1977. – 383с.
1102673
   Пограничники Забайкалья. – Чита, 1951. – 104с.
1102674
  Григулис А.П. Пограничники, два мальчика и собака Марс : повесть / А.П. Григулис. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 119 с.
1102675
  Ромберг Йоханна Пограничное состояние : общество / Ромберг Йоханна, Виденхофер Кай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 4. – С. 48-63 : Фото. – ISSN 1029-5828
1102676
  Павленко П. Пограничное сражение на земле / П. Павленко. – Москва, 1937. – 40 с.
1102677
  Рожнев Б.С. Пограничные были / Б.С. Рожнев. – Ашхабад, 1980. – ,39с.
1102678
  Мартьянов С.Н. Пограничные были. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1964. – 223с.
1102679
  Матросов В.А. Пограничные войска / В.А. Матросов. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
1102680
   Пограничные войска в годы ВОВ 1941-45 гг.. – М., 1968. – 708с.
1102681
   Пограничные войска ССР В ВОВ 1942-1945 гг.. – М., 1976. – 976с.
1102682
   Пограничные войска СССР в ВОВ, 1941. – М., 1976. – 944с.
1102683
   Пограничные войска СССР. 1929-1938 гг.. – М., 1972. – 775с.
1102684
   Пограничные войска СССР. 1939 - июнь 1941 гг.. – М., 1970. – 813с.
1102685
   Пограничные войства СССР. Май 1945-1950 гг.. – М., 1975. – 759с.
1102686
   Пограничные войстваСССР. 1918-1928 гг.. – М., 1973. – 927с.
1102687
   Пограничные горизонты между неогеном и антропогеном. – Минск, 1977. – 267с.
1102688
   Пограничные горизонты неогена и антропогена территории КАМ и Верхнего Дона. – Воронеж, 1982. – 136с.
1102689
   Пограничные зори. – Ашхабад, 1967. – 204с.
1102690
   Пограничные отложения карбона и перми Урала, Приуралья и Средней Азии. – М., 1986. – 150с.
1102691
   Пограничные отложения сантона и кампана на северном обрамлении Донбаса. – Киев : Наукова думка, 1980. – 108с.
1102692
   Пограничные проблемы психологии и физиологии. – М., 1961. – 212с.
1102693
   Пограничные проблемы экологии. – Свердловск, 1986. – 156с.
1102694
  Плотников М.В. Пограничные тропы / М.В. Плотников. – Минск, 1962. – 60с.
1102695
  Обухова Л.А. Пограничные характеры / Л.А. Обухова. – М., 1978. – 158с.
1102696
  Абрамов Ю.Ю. Пограничные явления в кинетической теории. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 054 / Абрамов Ю.Ю.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1102697
   Пограничные ярусы юрской и меловой системы : Труды / АН ССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 644. – 1984. – 184c : карта
1102698
   Пограничный дозор. – М., 1973. – 241с.
1102699
  Некрасов Г.М. Пограничный причал / Г.М. Некрасов. – М., 1985. – 207с.
1102700
  Вагер Б.Г. Пограничный слой атмосферы в условиях горизонтальной неоднородности / Б.Г. Вагер, Е.Д. Надежина; Под ред. Дубова А.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 136 с.
1102701
  Жумабекова К.М. Пограничный слой на двугранном угле в потоке вязкой жидкости или газа / К.М. Жумабекова, В.П. Шидловский. – Москва, 1990. – 15 с.
1102702
  Бабенко В.В. Пограничный слой на эластичных пластинах / В.В. Бабенко, М.В. Канарський, В.И. Коробов ; АН Украины, Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 1993. – 260 с.
1102703
  Шульман З.П. Пограничный слой неньютоновских жидкостей / З.П. Шульман, Б.М. Берковский. – Минск, 1966. – 240 с.
1102704
  Алексеев Б.В. Пограничный слой с химическими реакциями / Б.В. Алексеев ; АН СССР,. – Москва : ВЦ АН СССР, 1967. – 130 с. – Библиогр.: с. 126-127. – (Труды Вычислительного центра)
1102705
  Алексеев А.В. Пограничный слой с химическими реакциями у сублимирующей поверхности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Алексеев А. В. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1964. – 11с. – Бібліогр.:с.10-11
1102706
  Быстрозоров И.С. Пограничными тропами : повесть / И.С. Быстрозоров. – Киев : Молодь, 1958. – 85 с.
1102707
   Пограничными тропами. – Алма-Ата, 1968. – 448с.
1102708
  Довжок Т. Пограниччя культур у повоєнній польській прозі (В. Одоєвський, А. Кусьнєвич, А Бучковський, З. Гаупт) // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 194-219. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)


  У панорамі повоєнної польської літератури важливе місце посідає проза "малої вітчизни" - спадщина розмаїтих погранич (польсько-німецького, польсько-литовського та польсько-українського), які існували "на межах" національного культурного простору до ...
1102709
  Шевчук О. Пограниччя як простір зустрічі з Іншим // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 25-29. – (Серія "Філософія" ; вип. 22). – ISSN 2312-7112
1102710
  Душенков С А. Погреб для прокурора / С А. Душенков, . – М, 1991. – 207с.
1102711
  Вафа Азбар кызы Махмудова Погребальний обряд раннеземледельческих племен Азербайджана // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 79-83


  В статье анализируются погребальные обряды раннеземледельческо-скотоводческих племен Азербайджана, которые разделяются на 3 типа: 1. Грунтовые погребения; 2. Захоронения в глиняных сосудах; №. Подкурганные захоронения
1102712
  Ольховский В.С. Погребально-поминальная обрядность населения степной Скифии (VII-III вв. до н.э.) / В.С. Ольховский. – М., 1991. – 253с.
1102713
  Пряхин А.Д. Погребальные абашевские памятники / А.Д. Пряхин. – Воронеж, 1977. – 168с.
1102714
  Дергачев В.А. Погребальные комплексы позднего Триполья / В.А. Дергачев, И.В. Манзура. – Кишинев, 1991. – 333с.
1102715
  Фиалко Е.Е. Погребальные комплексы скифских амазонок: хронологический аспект // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 145-159. – ISSN 2227-4952
1102716
  Герц К. Погребальные обряды древних египтян / [К. Герц] // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [42] с.
1102717
  Ольховский В.С. Погребальные обряды населения степной Скифии (VII-III вв. до н. ж.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Ольховский В. С. ; Ист. ф-т. – Москва, 1978. – 21с.
1102718
  Сымонович Э.А. Погребальные обряды племен черняховской культуры / Э.А. Сымонович, Н.М. Кравченко // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1983. – Д1-22 : Погребальные обряды племен черняховской культуры / Э.А. Сымонович , Н.М. Кравченко. – С. 1-151
1102719
  Моця А.П. Погребальные памятники южнорусских земель IX - XIII вв. / А.П. Моця. – Киев, 1990. – 153 с.
1102720
  Сычев В.Л. Погребальные рельефы Китая I-II вв. н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Сычев В.Л.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 20л.
1102721
  Петрухин В.Я. Погребальный культ языческой Скандинавии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Петрухин В.Я.; МГУ. – М., 1975. – 17л.
1102722
  Недошвина Наталия Германовна Погребальный обряд вятичей XI-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.06 / Недошвина Наталия Германовна; МВ и ССО СССР. МГУ. – Москва, 1974. – 20 л.
1102723
  Ковалева И.Ф. Погребальный обряд и идеология ранних скотоводов / И.Ф. Ковалева. – Днепропетровск, 1983. – 108с.
1102724
   Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в 1 тыс. до н.э. - 1 тыс. н.э.. – М., 1974. – 226с.
1102725
  Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник / В.П. Дьяконова. – Л, 1975. – 164с.
1102726
  Мацулевич Л.А. Погребение варварского князя в восточной Европе: Новые находки в верховьи реки Суджи / Л.А. Мацулевич. – М.-Л., 1934. – 141с.
1102727
  Орловский П. Погребение Киевских митрополитов Рафаила Заборовского и Арсения Могилянского : По запискам современника. – Киев : Тип. Имп..ун-та св.Владимира. Акц.О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 10 с. – Отд.отт. из : "Киевская старина"
1102728
  Орловский П. Погребение Киевских митрополитов Рафаила Заборовского, скончавшегося 22 октября 1747 года, и Арсения Могилянского, скончавшегося 8 юня 1770 года. – [Киев], 1904. – [11] с. – Отд.отт. из : "Труды Киевской Духовной Академии"
1102729
  Гуцалов С.Ю. Погребения из Западного Казахстана (К вопросу о связях древних кочевников Южного Приуралья с населением Центральной Азии) / С.Ю. Гуцалов, Д.В. Марыксин // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 3 (278). – С. 192-206. – ISSN 0321-0391
1102730
  Равдина Т.В. Погребения Х-ХІ вв. / Т.В. Равдина. – Москва, 1988. – 152 с.
1102731
  Скифтесвик Й. Погребенная стоя. / Й. Скифтесвик. – М, 1988. – 214с.
1102732
  Мезенцев О.К. Погребенные ореолы рассеяния гидротермальных месторождений урана / О.К. Мезенцев. – М, 1975. – 135с.
1102733
  Лапский В.Ф. Погребенные под Берлинской стеной / В.Ф. Лапский. – Москва : Вече, 2008. – 347, [1] с., [8] л. фот. – (Тайны советской эпохи). – ISBN 978-5-9533-2292-8
1102734
  Степанов И.Н. Погребенные почвы в лессах Средней Азии и их палеографическое значение. / И.Н. Степанов. – М, 1977. – 121с.
1102735
   Погребенные почвы верхнепалеолитической многослойной стоянки Костенки -2 / Б.Ф. Апарин, Н.И. Платонова, Е.Ю. Сухачева, А.Е. Дудин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 12. – С. 1415-1432 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
1102736
  Чемеков Ю.Ф. Погребенный рельеф платформ и методы его изучения / Ю.Ф. Чемеков. – М, 1974. – 262с.
1102737
  Чемеков Ю.Ф. Погребенный рельеф платформ и методы его изучения / Ю.Ф. Чемеков. – Москва, 1975. – 262 с.
1102738
  Москвитин А.И. Погребенный торфяник в отложениях нижней пойменной террасы / А.И. Москвитин, 1937. – 72с.
1102739
  Дзюба-Погребняк Погребняк Олена Альбертівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 212-213. – ISSN 2075-437X
1102740
   Погребняк Петро Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 113-114
1102741
   Погребняк Петро Степанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 71. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1102742
   Погребняк Петро Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 211-213 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1102743
   Погребняк Петро Степанович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 220-222. – ISBN 978-966-439-961-3
1102744
   Погребняк Петро Степанович (1900-1976) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 380-381. – ISBN 978-966-439-754-1
1102745
   Погребняк Петро Степанович (1900-976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 123-124. – ISBN 966-95774-3-5
1102746
  Михлин С.Г. Погрешности вычислительных процессов / С.Г. Михлин. – Тбилиси, 1983. – 262с.
1102747
  Грибанов Ю.И. Погрешности и параметры цифрового спектрально-корреляционного анализа / Ю.И. Грибанов, В.Л. Мальков. – Москва, 1984. – 160 с.
1102748
  Рабинович С.Г. Погрешности измерений / С.Г. Рабинович. – Л., 1978. – 262с.
1102749
  Зайдель А.Н. Погрешности измерений физических величин / А.Н. Зайдель. – Ленинград : Наука, 1985. – 112с.
1102750
  Гриневич Ф.Б. Погрешности коаксиально-цилиндрических датчиков емкостных уровнемеров / Ф.Б. Гриневич, А.М. Саволюк // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 98-103. – ISSN 1727-9895


  "Исследованы основные погрешности коаксиально-цилиндрических датчиков емкостных уровнемеров, получены также упрощенные соотношения для их расчета, приведена удобная таблица для практической оценки погрешностей".
1102751
  Паперный Е.А. Погрешности контактных методов измерения температур / Е.А. Паперный, И.Л. Эйдельштейн. – М-Л, 1966. – 95с.
1102752
   Погрешности контрольно-измерительных устройств.. – К., 1975. – 231с.
1102753
  Яковлев Л.Г. Погрешности контрольно-измеритльных приборов и датчиков / Л.Г. Яковлев. – М-К, 1961. – 156с.
1102754
  Молоденкова И.Д. Погрешности округления в численных методах линейной алгебры / И.Д. Молоденкова. – Саратов, 1983. – 27с.
1102755
  Марков Н.Н. Погрешности от температурных деформаций / Н.Н. Марков, П.А. Сацердотов. – М., 1976. – 232с.
1102756
  Кузюрин В.Ф. Погрешности приближенных формул интегрирования / В.Ф. Кузюрин. – Л, 1982. – 132с.
1102757
  Сурикова К.И. Погрешности приборов и измерений / Е.И. Сурикова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. – 160 с.
1102758
   Погрешности расчетов защиты от излучений. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 175 с.
1102759
  Рамазанов А.Б. Погрешность градиентных экстремумов в задачах выпуклой дискретно оптимизации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Рамазанов А.Б.; АН БССР.ин-т математики. – Минск, 1990. – 15л.
1102760
   Погрешность измерения характеристик полей гамма-излучения детектором на основе Сd ZnTe / О.В. Маслов, С.В. Ленков, О.В. Банзак, О.В. Карпенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 183-190


  У статті запропоновано нову побудову цифрового гама-спектрометру, що дозволяє ефективно використовувати розрядність апаратури цифрового перетворення й у такий спосіб підвищити розв"язну здатність спектрометра при високій частоті завантаження. Наведені ...
1102761
  Дейниченко Петр Погрешность нашего роста // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 140-141 : фото. – ISSN 1029-5828
1102762
  Герасіна Л. Погрібна Вікторія Леонідівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 200-202. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1102763
   Погрібний Анатолій Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 216. – ISBN 966-8352-11-4
1102764
  Сидоренко Н. Погрібний Анатолій Григорович / Наталя Сидоренко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 236-237. – ISBN 978-966-2726-03-9
1102765
   Погрібний Анатолій Григорович (1942-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 381. – ISBN 978-966-439-754-1
1102766
   Погрібний Анатолій Григорович (біографічна довідка) // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 48-50


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
1102767
  Федорченко І. Погробовець Запорожської Січі : Історичний нарис професора Краковського університету Марьяна Дубецького. / Українсько-руське книгарство "Гасло". – Переклад з польської мови, з додатками і одмінами. – Київ : Друк. "Герольд", 1917. – 18 с.
1102768
  Лосич С.В. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча в кримінальному праві України : наук.-практ. посібник / С.В. Лосич, Є.С. Назимко, В.В. Притула ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Харків : Золота миля, 2014. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 168-190 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-78-8
1102769
  Трушківська Л. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 58-64.


  Шляхи вдосконалення статті 398 Кримінального кодексу України
1102770
  Тютюгін В.І. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного: коментар до ст. 377 КК України / В.І. Тютюгін, Ю.В. Гродецький // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 99-110. – ISSN 0201-7245
1102771
  Мартіросян А.Г. Погроза щодо cyддi, народного засідателя чи пpиcяжнoгo як форма протиправного втручання y діяльність ocіб, які здійснюють пpaвocyддя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 488-492. – ISSN 1563-3349
1102772
  Ажнюк Л.В. Погроза як об"єкт лінгвістичної експертизи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 41-62. – ISSN 0027-2803
1102773
  Гуня І. Погроза, загроза й психічне насильство: співвідношення кримінально-правових явищ та понять // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 92-96. – ISSN 2308-9636
1102774
  Райхель Ю. Погрози "паперового тигра" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 59). – С. 3


  Північна Корея погрожує війною, але воювати не хоче і не може.
1102775
  Зінке Х. Погрози з того світу / Х. Зінке. – Київ, 1972. – 264 с.
1102776
  Тхарур Шаши Погром : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 5-143. – ISSN 1130-6545
1102777
  Тарасенко М. Погром в чужом монастыре // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 2014. – № 5 (700). – С. 162-163 : нова "карта Європи" (філологічна). – ISSN 0132-2036


  События на Украине и новые географические названия по-русски.
1102778
  Горький М. Погром. / М. Горький. – Петроград, 1919. – 16с.
1102779
  Сергійчук В. Погроми в Україні: 1914-1920 : Від штучних стереотипів до гірко правди, приховуваної в радянських архівах / В. Сергійчук. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 544с. – ISBN 966-7018-17-2
1102780
  Піховшик В. Погроми на Галичині, митрополит Андрей Шептицький і рабин Давид Кахане // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 41 (194). – С. 30-31
1102781
  Лауер В. Погроми, насилля натовпу та геноцид у Західній Україні влітку 1941: історія, пояснення та порівняння / переклад Я. Піскарьова // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 214-255. – ISSN 2617-9113
1102782
  Михайлюк М. Погромний рух у Східній Галичині влітку–восени 1941 року: основні дослідження та інтерпрeтації // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 113-129. – ISSN 1998-4634
1102783
  Литвин С. Погромник чи захисник євреїв: найсуперечливіша проблема петлюріани в українській історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 23-29


  Згадуються праці науковців КНУ імені Тараса Шевченка В. Сергійчука та В. Солдатенка.
1102784
  Джамбулатов Р.Т. Погромы 1918 года в Хасав-Юрте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 143-146. – ISSN 0042-8779
1102785
  Шевченко Т.М. Погруддя-фіміатерії та культ Діоніса в Ольвії // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – C. 39-56. – ISSN 0235-3490
1102786
  Мочульський М. Погруддя з бронзи / М. Мочульський. – Львів, 1938. – 183с.
1102787
  Коваль Р. Погруддя Костя Блакитного // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Грудень (число 12). – С. 1


  З нагоди 100-ліття обрання Костя Степового-Блакитного Головним отаманом Холодного Яру.
1102788
  Поженян Г.М. Погружение / Г.М. Поженян. – Москва, 1985. – 188 с.
1102789
  Фроянов И. Погружение в бездну / И. Фроянов. – Київ : Оріяни, 2003. – 436с. – ISBN 966-7373-96-7
1102790
  Кюн Фолькер Погружение в дикую природу // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 86-91 : фото. – ISSN 1029-5828
1102791
   Погружение в историю : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
1102792
   Погружение в трясину: анатомия застоя. – М., 1991. – 704с.
1102793
  Волков О.В. Погружение во тьму / О.В. Волков. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 460с. – (Белая книга России ; Вып. 4)
1102794
  Волков О. Погружение во тьму / О. Волков, 1990
1102795
  Волков О.В. Погружение во тьму / О.В. Волков. – Москва, 1992. – 430с.
1102796
  Сюч А. Погружения с самопересечениями ограниченной кратности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Сюч А.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1977. – 8л.
1102797
   Погрузиться в Марс : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 22-24 : Фото
1102798
  Сегаль Д.И. Погрузочно-разгрузочное оборудование. / Д.И. Сегаль. – М, 1976. – 64с.
1102799
  Білодід О. Погублені душі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 7


  Український рух на Чорноморському флоті в 1917 р.
1102800
  Гюней Й. Погубленные жизни / Й. Гюней. – М., 1978. – 364с.
1102801
  Сластін М.Ф. Погыбель [Погибель] : Дpама в 3-х діях и 4-х одминах / Соч[инение] М.Ф. Сластина. – Харьков : Печатня А.И. Степанова, 1899. – 94, [2] с. – Hа тит. аpк.: Посвящаю талантливой артистке М.К. Заньковецкой. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На парал. тит. стор екслібріс бібліотека "Рух"
1102802
  Покидова Елена Под "лаской" налогового пресса. Часть 2. Налоговый шантаж : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28-32 : Фото
1102803
  Богданов К.А. Под Адмиралтейским шпицем : документальная повесть / К.А. Богданов. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 203, [2] с. : ил.
1102804
  Скороходов М.Е. Под алыми парусами / М.Е. Скороходов. – Казань, 1970. – 240с.
1102805
  Ценков Т. Под аржентинско небе. / Т. Ценков. – София, 1962. – 340с.
1102806
  Гайдар Т.А. Под афганским небом / Т.А. Гайдар. – М., 1981. – 87с.
1102807
  Гайдар Тимур Под афганским небом // По волчьему следу / И.И. Андронов. – Москва : Правда, 1984. – С. 215-301
1102808
   Под баян.. – М., 1948. – 112с.
1102809
   Под баян.. – сб.. 2. – М., 1951. – 96с.
1102810
   Под баян.. – сб. 1. – М., 1952. – 96с.
1102811
  Углов Ф.Г. Под белой мантией / Ф.Г. Углов. – Москва : Советская Россия, 1984. – 320с.
1102812
  Углов Ф.Г. Под белой мантией / Ф.Г. Углов. – М, 1991. – 379с.
1102813
  Александров В.Е. Под белыми куполами : повесть / В.Е. Александров. – Москва : Воениздат, 1964. – 299 с.
1102814
  Александров В.Е. Под белыми куполами : повесть / В.Е. Александров. – Київ : Дніпро, 1970. – 295 с.
1102815
  Падерин Г.Н. Под боком чужой комендатуры / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1979. – 135с.
1102816
  Ацаркин А.Н. Под большевистским знаменем : союзы раб. молодежи в Петрограде в 1917 г. / А.Н. Ацаркин. – Москва : Лениздат, 1963. – 68 с.
1102817
   Под большим шатром голубых небес: стихи рус. поэтов.. – Свердловск, 1982. – 222с.
1102818
   Под Большой Медведицей: сб.. – Архангельск, 1990. – 365с.
1102819
   Под брачные игры слонов. Ботсвана : 5 новых мест для брачной ночи. Вариант // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 101 : Фото
1102820
  Бартэн А.А. Под брезентовым небом : роман / А. А. Бартэн ; ил. В.Н. Шульга, Ю.М. Шабанов. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отд-ние, 1973. – 247 с. : ил.
1102821
  Бартэн А.А. Под брезентовым небом : [всегда тринадцать. роман] / А. А. Бартэн ; рис. Б. Калаушина. – Ленинград : Советский писатель ; Ленинградское отд-ние, 1975. – 656 с. : ил.
1102822
  Бартэн А.А. Под брезентовым небом : о цирке / А. А. Бартэн ; худож. Л. Коломейцева. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отд-ние, 1988. – 415, [1] с. : ил.


  Содерж.: Всегда тринадцать: Роман; Под брезентовым небом: Рассказы.
1102823
  Бартэн А.А. Под брезентовым небом : сборник / А. А. Бартэн ; худож. Л. Коломейцева. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отд-ние, 1989. – 415, [1] с. : ил. – ISBN 5-265-00263-4
1102824
  Кононов Г.Г. Под бременем военных расходов / Г.Г. Кононов, Ю.Г. Полтавцев. – Киев, 1986. – 157с.
1102825
  Гришин И.В. Под бременем инфляции / И.В. Гришин. – Москва, 1986. – 192с.
1102826
  Вишняков В.А. Под броней / В.А. Вишняков, 1955. – 48с.
1102827
  Задорожный Олег Под брызги писающих мальчиков : boys don""t cry // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 102-108
1102828
  Кузнецова А.А. Под бурями судьбы жестокой / А.А. Кузнецова. – Пермь, 1979. – 213с.
1102829
  Кузнецова А.А. Под бурями судьбы жестокой / А.А. Кузнецова. – Москва, 1987. – 413с.
1102830
  Пушкин А.С. Под вашу сень, михайловские рощи / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1987. – 145 с.
1102831
   Под великим знаменем коммунизма и мира.. – М., 1966. – 431с.
1102832
  Берия Л.П. Под великим знаменем Ленина-Сталина : статьи и речи [о подъеме пром-сти, сел. хоз-ва и развитии нац.-культ. строит-ва в Грузии] / Л.П. Берия. – Тбилисси : Заря Востока, 1939. – 236 с., 1 вкл. л. портр. ил.
1102833
  Степанов В.А. Под ветрами степными / В.А. Степанов. – Москва, 1962. – 175 с.
1102834
   Под вечной охраной гранита.. – Л., 1975. – 62с.
1102835
  Немченко Г.Л. Под вечными звездами : повести / Г.Л. Немченко. – М., 1986. – 478с.
1102836
  Кыдыров Ж. Под вешним солнцем : стихотворения, баллады / Жусуп Кыдыров; авториз. пер. с каз. Г.Серебрякова. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 87 с.
1102837
  Захарова Н.В. Под видом обеспечения прав человека. / Н.В. Захарова. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 96с.
1102838
  Людников И.И. Под Витебском / И.И. Людников. – М., 1962. – 112с.
1102839
  Титов Ростислав Юрьевич Под властью Его Величества : Путевая книга / Титов Ростислав Юрьевич. – Таллинн : Ээсти, 1983. – 303с.
1102840
  Титов Ростислав Юрьевич Под властью Его Величества : Путевая книга / Титов Ростислав Юрьевич. – М. : Советский писатель, 1990. – 429с.
1102841
  Каламата М. Под властью пугала / М. Каламата. – М., 1977. – 349с.
1102842
  Гвоздиков Д.С. Под влиянием сети: антропологический подход к анализу формирования online-связей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 152-159. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1102843
  Метелкин Николай Под водой - "Синяя торпеда" : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 5
1102844
  Левин В.С. Под водой - биологи / В.С. Левин, В.А. Коробков. – Ленинград : Гидрометиздат, 1989. – 168 с. – ISBN 5-286-00101-7
1102845
  Павлова Елена Под воду с буем : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 70-75 : Фото


  Сеул
1102846
  Зюков Б.Б. Под волнами Иссык-Куля / Б.Б. Зюков. – М., 1962. – 103с.
1102847
  Альтшулер С.В. Под волшебным стеклом / С.В. Альтшулер. – Москва, 1947. – 47с.
1102848
  Таммисту К.И. Под всполохи молний: о жизни и деятельности Я.Анвельта / К.И. Таммисту. – М., 1989. – 270с.
1102849
  Коржев В.Г. Под высоким накалом эпохи: Ст. о поэтах-сибиряках. / В.Г. Коржев. – Новосибирск, 1984. – 240 с.
1102850
  Сафонов Э.И. Под высоким небом / Э.И. Сафонов. – М., 1976. – 317с.
1102851
  Сейтлиев К. Под высоким солнцем : стихи и поэма / Кара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1955. – 160 с.
1102852
  Плиев И.А. Под гвардейским знаменем / И.А. Плиев. – Орджоникидзе, 1976. – 327с.
1102853
   Под гвардейским знаменем : воспом. Очерки. Стихи. – Х., 1982. – 175с.
1102854
   Под гвардейским знаменем: сб.. – Новосибирск, 1978. – 303с.
1102855
  Гэскелл Т.Ф. Под глубинами океанов / Т.Ф. Гэскелл. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 253с.
1102856
  Эльгер С.В. Под гнетом / С.В. Эльгер. – Чебоксары, 1960. – 240с.
1102857
  Рони Под гнетом жизни : социальный роман : в 3-х ч. / Братья Рони ; Пер. с фр. М.Н. Тимофеевой, под ред. В.В. Битнера // Откуда берется шелк? / Д.М. Россинский. – Москва : Изд. Комиссии по устройству общеобразов. чтений для фабрично-завод. рабочих в М. ; Унив. тип., 1906. – 70 с. – (Общеобразовательные чтения для фабрично-заводских рабочих г. Москвы)


  Ред.: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
1102858
  Некрасов Г.А. Под говор арыка / Г.А. Некрасов. – Ташкент, 1967. – 84с.
1102859
  Брыль Я. Под говор костра / Я. Брыль. – Москва, 1966. – 304 с.
1102860
  Семакин В.К. Под голубым среди зеленого / В.К. Семакин. – М., 1979. – 256с.
1102861
  Вальцева А.В. Под голубыми небесами / А.В. Вальцева, В. Лукашевич. – Москва, 1951. – 232с.
1102862
  Пьянов А.С. Под голубыми небесами / А.С. Пьянов. – М., 1986. – 157с.
1102863
  Тайц Я Под горой Гедимина / Я Тайц. – М.-Л., 1949. – 152с.
1102864
  Нечаев Е.П. Под горой Метелихой / Е.П. Нечаев. – Л., 1966. – 684с.
1102865
  Нечаев Е.П. Под горой Метелихой / Е.П. Нечаев. – Уфа, 1983. – 454с.
1102866
  Немирович-Данченко В.И. Под горячим солнцем : !. Дагестан; 2. В Турции и на Чарох-Су; Абхазское Поморье и Пицунда : [рассказы о Кавказе] / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1903. – 220 с. – Бесплатное прилож. к журн.: Природа и люди. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
1102867
   Под государственным флагом.. – М., 1982. – 455с.
1102868
  Волчкова Н. Под градом грантов. Науку будут финансировать по-новому // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 ноября (№ 44)


  Обновленный Совет по науке и образованию при Президенте России начал свою работу с обсуждения актуального для научного сообщества вопроса - о совершенствовании механизмов финансирования сферы исследований и разработок. Денег на науку не жалеем, а ...
1102869
  Новосельнова Н.И. Под грозами травы растут: стихи / Н.И. Новосельнова. – М., 1985. – 79с.
1102870
  Лосев П.Ф. Под грозой / П.Ф. Лосев. – Куйбышев, 1961. – 372с.
1102871
  Тимонен А.Н. Под грозой и солнем : очерки / Антти Тимонен ;. – Москва : Известия, 1971. – 591 с.
1102872
  Белозер А.З. Под громовым небом : [о 43-й зенит. арт. дивизии] / А.З. Белозер [лит. запись В.А. Николаенко]. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 143 с. : ил., 8 л. ил. – (Мемуары)
1102873
  Пласков Г.Д. Под грохот канонады / Г.Д. Пласков. – Москва : Военное издательство, 1969. – 352 с.
1102874
  Хлебников Н.М. Под грохот сотен батарей / Н.М. Хлебников. – Москва : Военное издательство, 1974. – 376с.
1102875
  Хлебников Н.М. Под грохот сотен батарей / Н.М. Хлебников. – изд. 2., испр. – Москва : Военное издательство, 1979. – 376 с.
1102876
  Возовикова Т. Под двойной контроль. Союз ректоров и ФНС вместе возьмутся за оптимизацию налогообложения вузов. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  Более 160 руководителей вузов приняли активное участие в подготовке предложений Российского союза ректоров по совершенствованию действующего законодательства в части налогообложения высших учебных заведений. Цель - выявление и устранение разногласий ...
1102877
  Разумовский А. Под двумя флагами / А. Разумовский. – Л.-М, 1958. – 103с.
1102878
  Гарди Т. Под деревом зеленым. Вдали от обезумевшей толпы / Т. Гарди. – Москва, 1970. – 575 с.
1102879
  Раймонд Е.В. Под дикой яблоней / Е.В. Раймонд. – М, 1956. – 48с.
1102880
  Сотниченко И. Под дланью правоверного халифа. Кавказская эмиграция в Турцию // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 78-79. – ISSN 0235-7089
1102881
  Татьяничева Л.К. Под доброй звездой / Л.К. Татьяничева. – М., 1964. – 64с.
1102882
  Макаров С.С. Под дождем и солнцем / С.С. Макаров. – Москва, 1989. – 190с.
1102883
  Иванов А.С. Под древней луной : Роман. Повести / А.С. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 622 с.
1102884
  Сегренский А. Под дъжда. / А. Сегренский. – София, 1958. – 272 с.
1102885
  Гордон И.З. Под жарким солнцем : роман / И.З. Гордон; Илья Гордрн ; пер. с евр. Б.Дивинской. – Москва : Советский писатель, 1981. – 527 с.
1102886
  Панов В.А. Под жарким солнцем. / В.А. Панов. – М., 1973. – 464с.
1102887
  Николаев И.И. Под Железной пятой / И.И. Николаев. – М., 1978. – 175с.
1102888
  Шопенгауэр Артур Под завесой истины : [Сборник произведений] / Шопенгауэр Артур. – Симферополь : Реноме, 1998. – 496с. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-21-9
1102889
  Радченко Ю.М. Под заветной печатью... / Ю.М. Радченко. – Москва, 1982. – 207с.
1102890
  Казимирович В. Под заставом слободе. / В. Казимирович. – 2-е изд., 1956. – 379с.
1102891
  Крымова С. Под зачистку! Неэффективным диссоветам достанется от Минобрнауки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 5


  Проблемы копились с 2011 года, когда ввели новое Положение о работе ДС. В нем не была предусмотрена возможность закрытия совета по причине несоответствия его формата или состава Положению о ВАК. Но с 2011 года многое изменилось, в частности произошла ...
1102892
  Литвинова Г.И. Под защитой государства / Г.И. Литвинова. – М., 1989. – 62с.
1102893
  Виноградов В.Н. Под защитой леса / В.Н. Виноградов. – Москва : Лесная промышленность, 1978. – 111с.
1102894
  Радкевич В.И. Под звездами / В.И. Радкевич. – Пермь, 1964. – 79с.
1102895
  Шевченко А.Д. Под звездами / А.Д. Шевченко. – М, 1966. – 221с.
1102896
  Хусни Ф. Под звездами / Фатых Хусни; пер. с татар. – Москва : Известия, 1972. – 688 с.
1102897
  Шевченко А.Д. Под звездами / А.Д. Шевченко. – М, 1986. – 510с.
1102898
  Гитович А.И. Под звездами Азии / А.И. Гитович. – Ленинград, 1955. – 184с.
1102899
  Пресняков Б.Д. Под звездами баклканскими / Б.Д. Пресняков. – М, 1985. – 77с.
1102900
  Чабанивский М.И. Под звездами балканскими : рассказы и очерки / Михайло Чабанивский ; авт. пер. с укр. Татьяны Стах. – Москва : Советский писатель, 1952. – 168 с.
1102901
  Корнилов В. Под звездами балканскими / В. Корнилов. – Грозный, 1965. – 52с.
1102902
  Моздухов Б.И. Под звездами балканскими / Б.И. Моздухов. – Ташкент, 1967. – 113с.
1102903
  Андреева Е.И. Под звездами балканскими : стихи / Андреева Е.И. ; ред. Л. Васильева. – София : София-пресс, 1975. – 131 с. – (Библиотека "Болгария")
1102904
  Завьялов Н.И. Под звездами балканскими / Н.И. Завьялов. – К., 1987. – 213с.
1102905
  Ругоев Я.В. Под звездами Карелии : стихи и поэма / Я.В. Ругоев. – Москва : Современник, 1973. – 143 с.
1102906
  Полянин Л. Под звездами кремлевскими. / Л. Полянин. – Сталино, 1951. – 80с.
1102907
  Бораненков Н.Е. Под звездами кулундинскими / Н.Е. Бораненков. – М., 1960. – 184с.
1102908
  Бекхожин Х.Н. Под звездами Москвы : стихи / Халижан Бекхожин ; пер. с казах. – Москва : Советский писатель, 1949. – 131 с.
1102909
   Под звездами Фракии: современная болгарская проза. – Л., 1988. – 462с.
1102910
  Васнецов В. Под звездным флагом "Персея" : Воспоминания / В. Васнецов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 280 с.
1102911
  Печникова Р.Ю. Под звездой "Мерседеса" / Р.Ю. Печникова. – М., 1989. – 75с.
1102912
  Говоров А.А. Под звездой вечерней / А.А. Говоров. – М, 1979. – 32с.
1102913
  Пасховер А. Под звездой кочевой // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 36 (424). – С. 62-64


  Никому, кроме советского лидера Никиты Хрущева не удалось заставить цыган вести оседлый образ жизни
1102914
  Степанов В.Т. Под звездой мишенью. / В.Т. Степанов. – Москва, 1965. – 47 с.
1102915
  Галь Нора Под звездой Сент-Экса : Тема номера // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 17-21. – ISSN 1818-2968
1102916
  Гордин Р.Р. Под звездою Кутузова / Р.Р. Гордин. – Кишинев, 1987. – 509с.
1102917
  Березовский Ф.А. Под звон кандальный / Ф.А. Березовский. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1971. – 304 с.
1102918
  Миллер Лариса Под звон тишины : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 117-118. – ISSN 0130-7673
1102919
  Тихвинский С. Под звуки "Марша добровольцев" // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвып. / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2004. – № 10 : Россия и Китай великие соседи. – С. 34-39. – ISSN 0235-7089


  Генеральный консул СССР в Бейпине о советско-китайских отношениях в 1948-1949 годах
1102920
  Подольский В.А. Под звуки оркестра / В.А. Подольский. – Москва, 1975. – 142 с.
1102921
  Пасько С.Д. Под зеленым шатром. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1956. – 222с.
1102922
  Родопски Х. Под зелеными парусами / Х. Родопски. – Симферополь, 1971. – 44с.
1102923
  Серафимович А.С. Под землей : [рассказ] / А. Серафимович. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1905. – 32 с. – Без тит. л. - Описано по обл. - На обл. № 171
1102924
  Гелприн М. Под землёй и над ней // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 62-101. – ISSN 1728-8568
1102925
  Мухин В.Е. Под землей и под солнцем / В.Е. Мухин. – К., 1976. – 134с.
1102926
  Бежин Л.Е. Под знаком "ветра и потока" : образ художника в Китае III-VI вв. / Леонид Бежин. – Москва : Наука, 1982. – 221 с. – Библиогр.: с. 200-219
1102927
  Петрова Л.И. Под знаком 20-летия международной демократической федерации женщин / Л.И. Петрова. – М., 1965. – 38с.
1102928
  Жоль К.К. Под знаком вечности / К.К. Жоль. – Киев : Молодь, 1991. – 320 с.
1102929
  Герчук Ю. Под знаком Демона // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.60-63
1102930
  Кимура К. Под знаком дунайского содружества. Венгерско-югославские культурные связи в 1945-1948 годы // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 5. – С. 53-64. – ISSN 0132-1366
1102931
  Финбер Э. Под знаком единорога и льва / Э. Финбер. – Москва ; Ленинград : "Земля и фабрика", 1926. – 158 с.
1102932
  Гараз М.М. Под знаком змеи / М.М. Гараз. – Кишинев, 1988. – 202с.
1102933
  Пономарев Л.И. Под знаком кванта / Л.И. Пономарев. – Москва : Советская Россия, 1984. – 352с.
1102934
  Пономарев Л.И. Под знаком кванта / Л.И. Пономарев. – 2-е изд., испр. доп. – Москва : Наука, 1989. – 365с.
1102935
  Толмасов В.А. Под знаком Козерога : Морские рассказы / В.А. Толмасов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 175с.
1102936
  Ефименко В.М. Под знаком коршуна / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1961. – 60с.
1102937
   Под знаком Красной Звезды: книга о борцах против фашизма - Мусе Джалиле, знам. муз. Сермусе, других героях-интернац.. – М., 1977. – 448с.
1102938
  Грейфф Л. Под знаком Льва / Л. Грейфф. – М., 1986. – 300с.
1102939
   Под знаком перемен: опыт Львов. обл. орг. о-ва "Знание" по перестройке лекц. пропаганды. – М., 1987. – 62с.
1102940
   Под знаком пяти колец : метод. рекоменд. по работе с лиц. о физкультуре и спорте среди детей и подростков. – Москва, 1979. – 28 с.
1102941
  Рыбак А.М. Под знаком пяти колец / А.М. Рыбак. – К, 1990. – 242с.
1102942
  Булгакова Н. Под знаком равенства. Частные вузы промониторят на общих основаниях // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 25 января № (3/4). – С. 6.
1102943
  Сухотин Я.Л. Под знаком скорпиона. Очерки. / Я.Л. Сухотин. – Л., 1976. – 336с.
1102944
  Рерхайе Наржис Под знаком современности : Марокко: Касабланка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 98-104 : Іл. – ISSN 1029-5828
1102945
  Пинчук А.Ф. Под знаком стрельца : роман / А.Ф. Пинчук. – М., 1991. – 477с.
1102946
  Вильчек В.М. Под знаком ТВ. / В.М. Вильчек. – Москва, 1987. – 239,1с.
1102947
  Вишневский Л.Д. Под знаком углерода / Л.Д. Вишневский. – Москва, 1974. – 192с.
1102948
  Вишневский Л.Д. Под знаком углерода / Л.Д. Вишневский. – 2-е изд., доп. – Москва, 1983. – 175с.
1102949
  Тугушева М.П. Под знаком четырех : о судьбе произведений Э. По, А.К. Дойла, А. Кристи, Ж. Сименона / М. Тугушева. – Москва : Кнмга, 1991. – 286 с. – (Судьбы книг)
1102950
  Амиров Э. Под знаменами империи и республики: личность и наследие генерала Самед-бека Мехмандарова // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 171-186. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1102951
   Под знаменами Пугачева. Сб. ст.. – Челябинск, 1973. – 195с.
1102952
   Под знамената на дружбата : (Сборник от докладите и съобщенията на заседанията на военноисторическата секция при ленинградская дом на учените през 1958-1959 г.). – София, 1959. – 188 с.
1102953
  Алтаев Ал. Под знаменем "Башмака" : Крестьянская война в Германии : историческая повесть из XVI века : с рис. худож. К. Фридберга / Ал. Алтаев [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза"
Ч. 1. – 1906. – 275, [3] с. : ил. – Конволют. - Пер. с 4 кн.
1102954
  Алтаев Ал. Под знаменем "Башмака" / Алтаев Ал. ; ил. В. Ермолова. – Москва : Детгиз, 1970. – 208 с. : ил. – (Школьная библиотека)
1102955
  Деготь В. Под знаменем большевизма : записки подпольщика / В. Деготь ; Обложка: С. Ш. ; Предисловие: Х. А. Раппопорт. – Москва : Изд. Полит-каторжан, 1927. – 168 с. – (Имторико-революционная библиотека журнала "Каторга и ссылка" : Воспоминания исследования, исследования, документы и другие материалы из истории революций прошлого России / Всесоюзное о-во политич. каторжан и ссыльно-поселенцев ; Кн. 28)
1102956
  Мяло К.Г. Под знаменем бунта: (Очерки по истории и психологии молодеж. протеста 1950-1970-х гг.) / К.Г. Мяло. – Москва, 1985. – 287с.
1102957
   Под знаменем В.И.Ленина. – Ставрополь, 1970. – 416с.
1102958
   Под знаменем великих идей чучхе товарища Ким Ир Сена. – Пхеньян, 1972. – 270с.
1102959
  Суслов М.А. Под знаменем Великого Октября - к победе коммунизма / М.А. Суслов. – Москва, 1970. – 32с.
1102960
  Тотоев В.С. Под знаменем Великого Октября : Оттиск из 20 тома "Известий" института / В.С. Тотоев; Северо-Осетинский научно-исследовательский институт. – Орджоникидзе, 1957. – 32 с.
1102961
   Под знаменем Великого Октября.. – Москва, 1957. – 639с.
1102962
   Под знаменем Великого Октября: кн. для чтения на англ. яз. в 10-м кл. сред. шк.. – 3-е изд., дораб. – Москва, 1987. – 143с.
1102963
  Калинин И.М. Под знаменем Врангеля: записки б. воен. прокурора / И.М. Калинин. – Ростов-на-Дону, 1991. – 351с.
1102964
  Киров С. Под знаменем генеральной линии партии к новым победам социализма / С. Киров. – [Тифлис] : Заккнига, 1930. – 48 с.
1102965
  Сидоренко Г П. Под знаменем дружины / Г П. Сидоренко. – Москва, 1956. – 79 с.
1102966
   Под знаменем идей Ленина-Сталина : Сб. статей, опубликованных в газете "Правда". – Москва : Правда, 1951. – 101, [3] c.
1102967
  Сиргебаев Б.С. Под знаменем интернационализма / Б.С. Сиргебаев. – Алма-Ата, 1988. – 237с.
1102968
   Под знаменем интернационализма: докум. и мат. (1917-1988). – Рязань, 1989. – 332с.
1102969
   Под знаменем интернационализма: сб. ст.. – Тбилиси, 1975. – 309с.
1102970
   Под знаменем Испанской республики. 1936-1939.. – Москва, 1965. – 567с.
1102971
  Пик В. Под знаменем Коминтерна / В. Пик. – М, 1934. – 31с.
1102972
  Мавродин В.В. Под знаменем Крестьянской войны / В.В. Мавродин. – Москва, 1974. – 151с.
1102973
  Пономарев Б.Н. Под знаменем Ленина - за мир и социализм: избр. произв. / Б.Н. Пономарев. – Москва
Т. 1. – 1981. – 416 с.
1102974
  Щербаков А.С. Под знаменем Ленина - Сталина / А.С. Щербаков. – Москва : Госполитиздат, 1944. – 19 с.
1102975
  Щербаков А.С. Под знаменем Ленина - Сталина / А.С. Щербаков. – Иркутск : Иркутское областное изд-во, 1944. – 22 с.
1102976
  Щербаков А.С. Под знаменем Ленина / А.С. Щербаков. – Москва : Госполитиздат, 1942. – 19 с.
1102977
  Щербаков А.С. Под знаменем Ленина / А.С. Щербаков. – Москва : Госполитиздат, 1942. – 32 с.
1102978
  Соколова Е.К. Под знаменем Ленина / Е.К. Соколова. – Москва, 1973. – 64с.
1102979
  Подгорный Н.В. Под знаменем Ленина к новым победам / Н.В. Подгорный. – М, 1969. – 32с.
1102980
  Димитров Г. Под знаменем ленинизма / Г. Димитров. – София, 1970. – 94с.
1102981
  Зимянин М.В. Под знаменем ленинизма / М.В. Зимянин. – М, 1984. – 383с.
1102982
  Гулиев Д.Б. Под знаменем ленинской национальной политики / Д.Б. Гулиев. – Баку, 1972. – 458с.
1102983
  Диас Х. Под знаменем народного фронта. Речи и статьи / Х. Диас. – Москва, 1937. – 216с.
1102984
  Киров С.М. Под знаменем Октября - к социальному прогрессу : темат. сб. науч. тр. / С.М. Киров ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова ; [Редкол.: Багир-заде Ф.М. (ред.) и др.]. – Баку : АзГУ, 1987. – 141, [1] с.
1102985
  Гуменюк Н.П. Под знаменем отцов / Н.П. Гуменюк, И.П. Иваненко. – К., 1986. – 47с.
1102986
  Гришин В.В. Под знаменем партии Ленина - к победе коммунизма / В.В. Гришин. – Москва, 1971. – 31с.
1102987
   Под знаменем партийности и народности. – Москва, 1984. – 127с.
1102988
  Глебка П. Под знаменем побед / П. Глебка. – Минск, 1952. – 143 с.
1102989
  Андреев В.М. Под знаменем пролетариата : трудовое крестьянство в годы гражданской войны / Андреев В.М. – Москва : Мысль, 1981. – 248 с.
1102990
   Под знаменем пролетарского единства. – Саратов, 1969. – 180с.
1102991
   Под знаменем пролетарского интернационализма. – 48с.
1102992
   Под знаменем пролетарского интернационализма. – Москва, 1987. – 45с.
1102993
  Трайнин А.С. Под знаменем революции : Коммунистическая партия - руководитель рев. юнош. движения, организатор комсомола / А. Трайнин. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 223 с.
1102994
  Асабин Е.П. Под знаменем революции : биобиблиогр. справочник / Е.П. Асабин. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1991. – 302 с.
1102995
  Димитров Г.М. Под знаменем революционного интернационализма / Г.М. Димитров. – Москва, 1982. – 302с.
1102996
  Кириченко Н.К. Под знаменем славных традиций. (Об опыте работы парт. и комсомольских организаций Крымской обл. по воспитанию молодежи на революционных, боевых и труд. традициях). / Н.К. Кириченко. – Симферополь, 1970. – 120с.
1102997
  Амичис Э. де Под знаменем социализма / Э. Де Амичис ; [предисл. В. Тотомианца] ; пер. с итал. А. П. Колтоновского. – Санкт-Петербург : Книгоизд. " Луч " ; Тип. Бусселя, 1906. – 159, [1] с., [1] л. портр. – (Итальянская рабочая библиотека / под ред. В. Ф. Тотомианца ; № 3)
1102998
  Толтурис Сергей Под знаменем хоизма-ленинизма : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 68-69 : Фото
1102999
  Марков А.С. Под знаменем Христа / А.С. Марков. – Волгоград : Н.-Волж. кн. изд., 1970. – 143 с.
1103000
  Качур П В. Никольский Под знамененм сивашцев. / П В. Никольский Качур. – М., 1989. – 190с.
<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,