Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1098001
  Горак Р. "Під знаком дамоклового меча" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10. – С.40-69. – ISSN 0208-0710


  Роман-есей.
1098002
  Олійник Б. "Під Золотими воротами - рота за ротою..." / розмову вела Наталя Костенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 40). – С. 9


  Розмова з ювіляром про життя і поезію.
1098003
  Юзич М. "Під капелюхом" Сікорського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 13


  Записки "Дня" з чотириденного фестивалю інноваційних проектів у Київському політехнічному інституті.
1098004
  Літковець Т. "Під конвоєм із рідної землі їхали у невідомість" / розмовляла Наталія Малімон // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 жовтня (№ 129/130)


  Розмова з політологом, істориком Тарасом Літковцем. Чи визнає, врешті, наша держава масові депортації українців зі своїх правічних земель як незаконні та злочинні акти?
1098005
  Мацко І. "Під крилами любові" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 72-77. – ISSN 0419-8131


  Добірка поезії.
1098006
  Апальков О. "Під мармур" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 58-59
1098007
  Радзієвська В. "Під повну чарку треба підкласти мізинець" = Етнограф Ірина Ігнатенко об"їздила 120 сіл // Газета по-українськи. – Київ, 2014. – 17 червня (№ 46). – С. 20
1098008
  Кіс О. "Під склепінням любові" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 122-126. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезії.
1098009
  Скуловатова О. "Під сонцем Єгипту" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 157-159


  Леся Українка - у творах авторів "Дебют-газети".
1098010
  Кий Л. "Під храмовим куполом": спогад про завідувачку відділу краєзнавчої літератури Наукової бібліотеки УжНУ Галину Шарган // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матеріали IV наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 15-16 листоп. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2022. – С. 307-311. – ISBN 978-617-531-253-7
1098011
  Любка А. "Під час писання "Твій погляд, Чіо-Чіо-Сан" я ходив на прийом до психотерапевта" / розмовляла Ольга Ткаченко // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 12 травня (№ 19). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254
1098012
  Папа К.Г. [Під шовковицею : оповідання / Катіна Папа. – 3-є вид. – Афіни : Естія, 1983. – 275 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література])
1098013
   Під жовтою зорею. – К., 1977. – 203с.
1098014
   Під жовтою зорею. – К., 1977. – 199с.
1098015
  Грицай Л. Під завісою прибраних імен / Л. Грицай, Я. Грицай // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 12 (164), грудень. – С. 20-24
1098016
  Ведміцький О.М., Хоменко Є., Станко В.М. Під заграво повстань : поезії / Ведміцький, Хоменко, Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – 107 с. – Hа тит. аpк. та обкл. О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В. Станко зазначені як авт.


  Зміст: Із книги: "Метеоpи" / О. Ведміцький. Хвилі дум і настpоїв [пpисвята синові Владиславові] / Є. Хоменко. Пахучими полями [пpисвячено матеpі, сестpі, Ан. Озіpному] / Василь Гук (Станко).
1098017
  Онищенко О. Під загрозою зриву // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 12


  Міжнародний конкурс з українознавства опинився під загрозою зриву - не можуть провести через відписки міністерства і бюрократичні зволікання. Офіційна причина – положення про конкурс не затверджено Міністерством освіти і науки та не зареєстровано в ...
1098018
  Камінський Є.С. Під загрозою право землян на мир // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 35-42


  "Війна випливає із суспільного стану держав і їх взаємовідносин, вона ними обумовлюється. ними обмежується і стримується" З монографії Карла Клаузевіца "Про війну". This article deals with the problematic of the challenges to the peace in the ...
1098019
  Липа К.А. Під захистом мурів : (з історії української фортифікації 10-17 ст.) / К. Липа. – Київ : Наш час, 2007. – 184с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-84-1
1098020
  Ацел Т. Під захистом свободи : роман / Тамаш Ацел ; пер. з угорськ. І. Ігнатовича, Й. Фігули. – Ужгород : Закарпат. книж.-журн. вид-во, 1953. – 432 с.
1098021
  Гирич І. Під захистом святого Володимира. Університет та його околиці / Ігор Гирич ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2014. – 77, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0669-2
1098022
  Полтораков О. Під захистом святого Патрика // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-33


  Найголовніша причина досягнень Ірландії полягає в тому, що вона розраховує лише на власні ресурси, а із "зовнішніх" - перевагу віддає лише покровительству святого Патрика.
1098023
  Віноградова Р.П. Під зіркою Альфреда Нобеля. Ілля Ілліч Мечников / Р.П. Віноградова, В.М. Данилова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 9-13. – ISSN 2518-7104
1098024
  Жолдак Б. Під зіркою Лукаша / Богдан Жолдак ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 318, [2] с. : іл. – (Постаті культури / редкол.: Л. Фінберг (кер. проекту) [та ін.]). – ISBN 978-966-378-564-6
1098025
  Звєринцев А.Б. Під зливою куль / А.Б. Звєринцев. – Київ, 1985. – 182с.
1098026
  Колесников К.М. Під знаком "Z": ідеологічний дрейф "III Риму" // "Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики", наук.-практ. конф. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; [ред. група: І.Г. Бережнюк, Д.О. Бочаров, В.В. Варава та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. – С. 114-116. – ISBN 978-966-328-187-2
1098027
  Шубец В. Під знаком "Едельвейса"... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 31 травня (№ 108)
1098028
  Шугай О. Під знаком COVIDу-19 : епіграми // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 197-199. – ISSN 08-68-4790-1


  Епіграми: "Coronavirus", "Карантин", "Covid, covid...", "Covid на морі", "Анонімно про covid", "Covid триває", "Covid без кінця", "Covid по-Африканськи", "Covid і в Арктиці?", "Covid у пустелі", "Covid... на кораблі", "Covid і... Трамп", "Covіd і... ...
1098029
  Барабаш Ю. Під знаком бароко: Гоголь і традиції староукраїнського театру // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 6 (699). – C. 41-46. – ISSN 0130-5263
1098030
  Константинов В. Під знаком Брекзиту. На парламентських виборах у Британії перемогли консерватори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 5


  "Британці вже 10 місяців тому мали залишити Євросоюз. Та натомість вони вкотре обирали команду, яка повинна, нарешті, завершити нескінченну історію Брекзиту. Позачергові вибори в країні проходили під знаком епопеї виходу з ЄС. І вони з усією ...
1098031
  Чернявський М. Під знаком Великого Духа // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 127-153. – ISBN 978-966-2133-57-3
1098032
  Войченко С.В. Під знаком Влади / Войченко Сергій Вікторович, Новік Володимир Олександрович. – Київ : Саміт-Книга, 2022. – 514, [6] с. – Бібліогр.: с. 493-515. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-378-2
1098033
  Яремчук І.В. Під знаком вогню : генет. контекст і естет. природа поезії УПА / Ірина Яремчук ; [наук. ред. Т.Ю. Салига] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2006. – 210, [1] с. – Імен. покажч.: с. 204-210. – Бібліогр.: с. 189-203 та в підрядк. прим. – ISBN 966-613-221-4
1098034
  Гущак І.В. Під знаком добра : поезії / І.В. Гущак. – Київ, 1987. – 128 с.
1098035
   Під знаком європейських стандартів // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)


  У Президії Національної академії наук України відбувся розгляд і обговорення доповіді "Біоіндикація екологічного стану річкових систем України в аспекті імплементації Директив ЄС у галузі довкілля"
1098036
  Гринкевич О. Під знаком зміцнення режиму: Характерні ознаки розвитку внутрішніх процесів у РФ в 2001 та на початку 2002 року: тенденції, що визначилися // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.29-39. – ISSN 0868-8273
1098037
  Поліщук Т. Під знаком Кобзаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 11


  Про нові знахідки з архівів про Т. Шевченка на сайті "Дня".
1098038
  Полятинчук С. Під знаком культурного ювілею // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 21-27 січня (№ 3)


  Головній бібліотеці Кам"янця-Подільського - 155 років.
1098039
  Кузьменко Т.М. Під знаком лиха: ліквідатори аварії на ЧАЕС сьогодні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Висвітлюються соціально-психологічні характеристики учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС під час проведення ліквідаційних робіт та сучасний соціально-психологічний статус ліквідаторів. Показано відмінності в ставленні до майбутнього, в задоволенні ...
1098040
  Тихолоз Б. Під знаком Марса: Перша світова війна в художньо-публіцистичному осмисленні Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 192-198. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1098041
  Алі-заде Франгіз Під знаком мугаму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 66). – С. 11


  Розмова з відомою композиторкою, головою Спілки композиторів Азербайджану - про панорамну сутність музики Азербайджану і про те, чим вона приваблює слухачів світу і, зокрема, українців.
1098042
  Олійник Б. Під знаком національного генія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 2


  Відбулися урочисті заходи, присвячені 199-ій річниці з дня народження Тараса Шевченка. Святкова промова голови Шевченківського комітету Бориса Олійника
1098043
  Шумило Н.М. Під знаком національної самобутності : Українська художня проза і літературна критика кінця 19 - поч. 20 ст. / Н.М. Шумило; НАНУ. Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Задруга, 2003. – 354с. – ISBN 966-7944-59-Х
1098044
  Божич Ю. Під знаком невизначеності // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 1/2 (742), 14.01.2022. – С. 22-25. – ISSN 2075-7093
1098045
  Шкляр Л.Є. Під знаком Нобеля : лауреати Нобелівської премії з літератури,1901-2006 / Л.Є. Шкляр, А.Г. Шпиталь. – Київ : Грамота, 2006. – 504с. – ISBN 966-349-040-3
1098046
  Дроздовський Дмитро Під знаком Нобеля : [рецензія] // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 216-219. – ISSN 0320 - 8370
1098047
  Комісаренко С.В. Під знаком Нобеля: лідери наукового прогресу = Under the Nobel sign: leaders of the scientific progress : або роздуми вченого-біохіміка й імунолога про розвиток і значення наук про життя / Сергій Комісаренко ; голов. ред. акад. НАН України С.В. Комісаренко. – Київ : [б. в.], 2020. – 238, [1] с. : портр. – Назва на корінці кн. та обкл.: Під знаком Нобеля: лідери наукового прогресу. - Дод. тит. арк.англ. - Текст укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2214-87-1
1098048
  Малюта І. Під знаком славетного фольклориста // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – ISSN 0868-9644


  Початок третього тисячоліття ознаменувався в Україні ще й тим, що 2001 рік оголошено ЮНЕСКОМ роком Гната Танцюри.
1098049
  Грабовський С. Під знаком Солженіцина // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 56-60.
1098050
  Бондаренко В. Під знаком справжньої любові // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С.31-39.
1098051
  Савченко А. Під знаком українського першодрукаря Степана Дропана // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 11


  У Київському університеті культури і мистецтв відбувся Другий Всеукраїнський фестиваль "Видавничий NON-STOP". Кафедра видавничої справи та мережевих видань на чолі з ініціатором цього заходу - професором, письменником і публіцистом Миколою Тимошиком ...
1098052
  Зуєвський Олег Під знаком фенікса = Under the sign of phoenix : Поезії / Зуєвський Олег; Вступ ст. І.Костецького. – Мюнхен : На горі, 1958. – 113,[3]с. – (Для аматорів)
1098053
  Хоркавий Р. Під знаком Франка / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2008. – 569, [1] с. – Покажч. імен: с. 539-559. – ISBN 5-7707 5182-7
1098054
  Смілянська В. Під знаком Шевченка (шевченкознавство - чільний напрям досліджень в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України) / В. Смілянська, О. Боронь // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 30-42. – ISSN 0236-1477
1098055
  Білокінь О.В. Під знаком Шевченкового слова : лінгвіст. нариси за текстами книг вражень на Тарасовій горі / Ольга Білокінь ; М-во культури України, Шевченк. нац. заповідник. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 131, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-2783-27-8
1098056
  Ткаченко С.І. Під знаком Ярила / Сергій Ткаченко, Василь Копайгоренко. – Київ : Бізнесполіграф, 2014. – 132, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-139-020-0
1098057
  Ричка В. Під знаменем "Слова" // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 28-30


  Українськість "Слова о полку Ігоревім".
1098058
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 84с.
1098059
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1952. – 132с.
1098060
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1966. – 151с. – (Б-ка драматурга та кінодраматурга)
1098061
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1975. – 127с.
1098062
  Прокопович В. Під золотою корогвою (Магдебурзьке право в Києві) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 27/28 : Держава. Культура. Право. – С. 121-141
1098063
   Під зорею Великого Жовтня. – Київ, 1969. – 443с.
1098064
   Під зорею Великого Жовтня. Розвиток українсько-білоруських літературних і фольклорних зв"язків у радянську епоху : тези шостої обл. наук. конференції з питань укрраїнсько-білоруського літературного єднання, присвяченої 70-річчю Великої Жовтневої Соціалістичної революції. – Суми, 1987. – 44 с.
1098065
  Гнатюк М. Під зорею Володимира Перетца // З архівної спадщини Петра Карманського : джерелознавча практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ., теорії літ. та літ. творчості ; [упоряд., фахове ред. і передм.: М.М. Гнатюк]. – Київ : Ленвіт, 2020. – С. 4-11. – ISBN 978-617-7137-03-9
1098066
   Під зорею Жовтня. – К., 1982. – 134с.
1098067
   Під зорею Жовтня. – К., 1982. – 112с.
1098068
   Під зорею Жовтня. – К., 1983. – 96с.
1098069
   Під зорею Жовтня: історії немеркнучі рядки : фотоальбом. – Київ : Політвидав України, 1987. – 239 с.
1098070
  Ботвинов О. Під зорею Радянської влади : (до двадцятиріччя з дня визволення Буковини) / О. Ботвинов. – Київ : Держполітвидав, 1960. – 91, [5] с.
1098071
   Під зорею радянською. – Львів, 1979. – 134с.
1098072
  Грушевський М.С. Під зорями / Михайло Грушевський. – Харків : Коопер. вид. "Рух", 1928. – 580 с., 1 л. портр. : портр.
1098073
  Чабанівський М.І. Під зорями балканськими / М.І. Чабанівський. – К., 1951. – 75с.
1098074
  Фольварочний В.І. Під зорями братерства / В.І. Фольварочний. – Ужгород, 1975. – 64с.
1098075
  Андрієвський А.Й. Під зорями Жовтня : [літ. запис І.М. Велігури] / Андрієвський А.Й. – Київ : Урожай, 1967. – 100 с. : іл.
1098076
   Під зорями Кремля. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 285 с.
1098077
  Рильський Максим Під зорями Кремля / Рильський Максим. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 231 с.
1098078
  Крижанівський С.А. Під зорями радянськими : поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 144 с.
1098079
  Діденко В.І. Під зорями ясними / В.І. Діденко. – Київ, 1961. – 66с.
1098080
  Вазов І. Під ігом / І. Вазов. – Київ, 1950. – 296с.
1098081
  Вазов І. Під ігом / І. Вазов. – Київ, 1957. – 399с.
1098082
  Вазов І. Під ігом / І. Вазов. – Одеса, 1979. – 391с.
1098083
   Під інспекторським прицілом // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 19


  "За два роки своєї роботи Державна інспекція навчальних закладів перевірила 568 дитсадків, шкіл та вишів і анулювала 24 ліцензії".
1098084
  Ліхтей Тетяна Під кантату дощу : поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 15-19. – ISSN 0868-4790
1098085
  Гринько Д.Г. Під квітучим рай-деревом / Д.Г. Гринько. – Київ, 1965. – 247 с.
1098086
   Під керівництвом інструкторів NATO // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Інститут управління державної охорони України. – С. 2


  З 3 по 6 квітня 2017 року в Брюселі відбувся тренінг з кросфіту за участі військовослужбовців Управління державної охорони України у рамках впровадження методики інтенсивних фізичних тренувань"CrossFit" до системи фізичної підготовки слухачів та ...
1098087
  Кононенко Валентина Олексіївна Під керівництвом КПРС - по шляху миру і творення : Рекоменд. бібліогр. список / Кононенко Валентина Олексіївна. – Київ, 1985. – 17с.
1098088
  Гришин В.В. Під керівництвом КПРС по ленінському шляху - до комунізму / В.В. Гришин. – Київ, 1968. – 24с.
1098089
  Букет Є. Під керівництвом Модеста Левицького. З історії просвітянського руху на Київщині // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 5


  Перші просвітянські осередки на теренах колишньої Київ. губернії почали з"являтися одразу після заснування "Просвіти" в Києві 25 черв. 1906 р. Рада Київського товариства "Просвіта" офіційно звернулася по дозвіл відкрити читальню у с. Кривому ...
1098090
  Рогозинський Віктор Під кленами з чорним листям... : етюд про Ахматову і Гумільова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 2-4
1098091
  Рогозинський Віктор Під кленами з чорним листям... : етюд про Ахматову та Гумільова // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-25
1098092
  Рогозинський В. Під кленами з чорним листям... Етюд про Ахматову та Гумільова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 11 : Срібне весілля. – С. 10-12
1098093
  Томашівський С. Під колесами історії / проф. Др. Степан Томашівський ; [арис життя і творчости С. Томашівського Др. Богдан Коваль]. – Вид. 2-ге. – Ню Йорк : Булава, 1962. – 107 с. – На звороті тит. арк. загол. англ.: Prof. Dr. Stephan Tomashiwsky. Under the wheels of history. – Бібліогр. в підряд. прим.
1098094
   Під колоніальним гнітом. – Ужгород, 1986. – 208с.
1098095
  Кащенко А. Під Корсунем : іст. повість / А. Кащенко ; [Т-во "Універсальна бібліотека"]. – [Б. м.] : На чужині, 1947. – 173, [1] с. – Без тит. арк.
1098096
  Кащенко А.Ф. Під Корсунем / А.Ф. Кащенко. – К., 1992. – 316с.
1098097
  Кащенко А.Ф. Під Корсунем. Славні побратими. Про генерала Сагайдачного. Кость Гордієнко-Головко - останній лицар Запорожжя / Адріан Кащенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 186, [2] с. – Бібліогр. в прим.: с. 184-186. – ISBN 978-617-673-802-2
1098098
  Бережний В.П. Під крижаним щитом : повісті та оповідання / В.П. Бережний. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 166 с.
1098099
  Гречанюк С.С. Під крилами - високий день / С.С. Гречанюк. – Київ, 1982. – 239с.
1098100
  Тендюк Л.М. Під крилами альбатроса : повісті й оповідання / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка, 1981. – 510 с.
1098101
  Верига В. Під крилами визвольних дум : спомини підхорунжого дивізії "Галичина" / Василь Верига. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2007. – 199, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7601-90-4
1098102
  Тосенко Ю.О. Під крилами жайворонка : повість, оповідання / Ю.О. Тосенко. – Сімферополь : Таврія, 1978. – 208 с.
1098103
   Під крилами любові : альманах № 2 Київ. обл. орг. КЛУ : добірка вибр. поезії чл. Київ. обл. орг. Конгресу літераторів України. Макарів - Бородянка / [худож.: Н. Алимова]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-617-7264-22-3
№2. – 2015. – 172 с.
1098104
  Стрижавський Ю. Під крилами церков : [Оповідання] / Ю. Стрижавський. – Львів : Накладом Вид[авн.] Спілки "Дїло" ; [З друк. "Дїло"], 1917. – 72 с. – Прим. дефектний, бе обкл.
1098105
  Здоровило Т. Під крилом Антонова: державному музею авіації присвоїли ім"я легендарного конструктора // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 14 лютого (№ 18). – С. 8
1098106
  Михайленко А. Під крилом Большака // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 127-133. – ISSN 0130-321Х
1098107
  Кабачій Р. Під крилом грифона // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 29 (194). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Краєвидів стародавнього Пантікапея, нинішньої Керчі, не спотворюють натовпи туристів.
1098108
  Гущак І.В. Під крилом неба : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1966. – 79 с.
1098109
  Васильківський О.О. Під крилом осені : оповідання / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 212 с.
1098110
  Олійників О.С. Під крилом шторму / О.С. Олійників. – Одеса, 1978. – 112с.
1098111
  Балла Л. Під кроною віку : вірші / Л. Балла. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 158 с.
1098112
  Кінг С. Під куполом = Under the dome : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. та комент. О. Красюка]. – 2-ге вид., стер. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля, 2014. – 1021, [3] с. – Пер. вид. : Under the dome : a novel / Stephen King. New York, 2009. - Дані тит. арк. частково парал. англ. – ISBN 978-966-14-1025-0
1098113
  Микитенко О. Під кутом ідентичності: сучасні фольклористичні дослідження в Болгарії, Македонії і Сербії // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 156-167. – ISBN 978-966-02-7587-4
1098114
  Гнатюк М. Під кутом нової інтегральної моделі дослідження // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – С. 105-107. – ISSN 0236-1477
1098115
   Під ленінським знаменом. – Київ, 1960
1098116
   Під ленінським знаменом. – Київ, 1962. – с.
1098117
  Назаренко І.Д. Під ленінським прапором / І.Д. Назаренко. – Київ, 1978. – 216с.
1098118
  Касименко О.К. Під ленінським прапором миру / О.К. Касименко, Р.Г. Симоненко. – Київ, 1964. – 52с.
1098119
  Акулов І.Б. Під маскою "класового миру" / І. Акулов. – Київ : Політвидав України, 1975. – 131, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1098120
  Заславський О. Під маскою гранту. Про систему підтримки фундаментальної науки в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 11


  "У всьому цивілізованому світі однією з основних форм підтримки фундаментальної науки є система грантів. У другому півріччі 2017 р. я отримав грант Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) на дослідження із фізики чорних дір. Однак під час ...
1098121
  Косолапов В.В. Під маскою науки / В.В. Косолапов. – Київ, 1963. – 76с.
1098122
  Юрін А. Під маскою релігії / А. Юрін. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1939. – 74 с.
1098123
  Сварог В. Під мелодраматичним соусом // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 214, листопад : листопад. – C. 3-7


  Повість Оксани Керч "Наречений".
1098124
  Пастушенко А.Ю. Під мечем Дамокла. / А.Ю. Пастушенко. – Львів
кн. 1. – 1969. – 343с.
1098125
  Бундзяк Ю.В. Під мирними небосхилами : поезії / Ю.В. Бундзяк. – Ужгород, 1987. – 68 с.
1098126
  Вертіль О. Під мікроскопом часу - давнє Лівобережжя України // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 28 жовтня (№ 231). – С. 5


  Виповнюється 85 років від дня народження Олега Сухобокова (1937-2008) - видатного українського археолога-славіста, дослідника слов"янської та давньоруської історії.
1098127
  Коцюбинський М.М. Під мінаретами / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1930. – 51с.
1098128
  Любомирський С. Під молотом війни / С. Любомирський; Степан Любомирский. – Мюнхен : Дніпрова хвиля
Ч. 4 : Кривавий вир. – 1956. – 328 с.
1098129
  Горницький А.Я. Під Моравською Остравою / А.Я. Горницький. – Київ, 1963. – 331с.
1098130
  Микитин Т.Д. Під мурами Львова. / Т.Д. Микитин. – Львів, 1958. – 84с.
1098131
  Хуртовина П. Під небом Волині : воєнні спомини християнина / Панас Хуртовина. – репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 205, [1] с. – ISBN 978-611-01-1918-4
1098132
  Масенко Терень Під небом Гуцульщини. Нариси. / Масенко Терень. – К., 1961. – 236с.
1098133
  Василевська В. Під небом Китаю / В. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 348 с.
1098134
  Стрельбицький М.П. Під небом Коновалюка : поезії / Михайло Стрельбицький. – Вінниця : ВНТУ. – ISBN 978-966-641-358-4
Кн. 3. – 2010. – 331, [1] с. : іл.


  У пр. № 1747250 напис: Михайлу Кузьмовичу Наєнкові - коновалюківського довголіття творчого та й все - ... М. Стрельбицький Березіль - 2011
1098135
   Під небом Коновалюка ростуть билина і людина // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 18 - 25 жовтня (№ 46). – С. 14-15
1098136
  Маценко І.А. Під небом отчого краю / І.А. Маценко. – К., 1980. – 229с.
1098137
  Ліщина М. Під небом північним : поезії / Мирослав Ліщина. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. – 34 с.
1098138
  Капіруліна С.Л. Під небом Прованса // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 44-47 : фото
1098139
  Капіруліна С.Л. Під небом Провансу. Закінчення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 36-41 : фото
1098140
  Коваль Г.П. Під небом України : лірика / Г.П. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 142 с.
1098141
  Павленко М. Під невсипущим оком Бони або форум у Кременці // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 6


  Про Х-й українсько-польський літературно-мистецький форум "Діалог двох культур-2014", присвячений 200-річчю Тараса Шевченка та 205-річчю з дня народження Юліуша Словацького, що проходив в Кременці.
1098142
   Під недремним оком царської поліції (до 90-річчя переведення Михайла Грушевського з казанського заслання до Москви) / передав матеріали Є. Савенко // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 154. – ISBN 966-7060-98-5
1098143
  Боролич Ю. Під одним небом : оповідання / Ю. Боролич. – Пряшів : Словацьке видавництво художньої літератури, 1958. – 131 с., [5] с. : іл.
1098144
  Манилів Н.М. Під одну булаву або не було-б щастя та помогло нещастя / Н.М. Манилів. – Вінніпег, Ман, 1934. – 72 с.
1098145
  Будзиновський Вячеслав Під одну булаву! : Оповіданнє з часів першої руїни (друга половина XVII віку) / Вячеслав Будзиновський. – Львів : Накладом С. Шухевича ; З друк. "Дїло", 1920. – 122 с.
1098146
  Наслунга В. Під омофором : іст. роман / Влад Наслунга. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 182, [2] с. – ISBN 978-966-2669-96-1
1098147
  Онацький Є. Під омофором барона В. Василька // Український історик : Журнал Українського історичного товариства. – Нью-Йорк [та ін.], 1980. – Рік 17, №1/4 (65/68). – С. 110-133
1098148
  Сліпушко О. Під омофором національного генія. Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: до 15-річчя від дня заснування // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 6
1098149
  Олійник В. Під омофором Пречистої Діви // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 1, 11


  "З історії чудотворного образа Божої Матері Лопатинської і деяких інших українських ікон. Від часу заснування християнства Пресвяту Діву Марію за Її велику доброчинність і допомогу шанує весь християнський світ. Церква вбачає в Ній заступницю перед ...
1098150
  Рильський М.Т. Під осінніми зорями / М.Т. Рильський. – Київ, 1918. – 128с.
1098151
  Рильський М.Т. Під осінніми зорями / М.Т. Рильський. – Київ, 1926. – 99с.
1098152
  Рильський М.Т. Під осінніми зорями : Репр. відтворення 2-го перероб. вид. 1926 р. / М.Т. Рильський; [Ред. Ю. Е. Григор’єв]. – Вих. дан. ориг.: К. : Держвидав України, 1926. – Київ : Абрис. – ISBN 966-531-088-7
Друга кни. лірики. – 2000. – 99, [5] c. – Кн. разом з ін. кн. вкладена в футл.
1098153
  Рильський М.Т. Під осінніми зорями : Репр. відтворення вид. 1918 р. / М.Т. Рильський; [Ред. Ю. Е. Григор’єв]. – Вих. дан. ориг.: К. : Ґрунт, 1918. – Київ : Абрис. – ISBN 966-531-088-7
Лірики кн. друга, 1910-1918. – 2000. – 128 с. – Тит. арк. та обкл. репр.— Кн. разом з ін. кн. вкладена в футл.
1098154
  Вітович І. Під отруйним грибом. 70 років тому СРСР здійснив перше ядерне випробування, а історія виготовлення радянської атомної бомби є ще одним свідченням злочинів сталінського режиму // Україна молода. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 96). – С. 13


  "У 1949 році, 29 серпня, Радянський Союз випробував на Семипалатинському полігоні Казахстану свою першу ядерну бомбу. Над казахським степом піднявся ядерний гриб, а над рештою світу нависла загроза ядерної гонки, нагадує «Радіо «Свобода». «Перша ...
1098155
  Тарнашинська Л. Під охороною Христа Корковадо // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 29 січня (№ 2). – С. 8-9


  90 років Вірі Вовк (Селянській) - українській письменниці, літературознавцю, прозаїку, драматургу і перекладачу. Пише українською, німецькою і португальською мовами, мешкає в Бразилії.
1098156
  Малишева Ірина Під парасолями Таїланду : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 92-96 : Фото
1098157
  Федоренко К. Під патронатом Меркель. Німецькі християнські демократи обрали нову очільницю партії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 5
1098158
  Бажан О. Під пильним контролем КДБ // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 115-134
1098159
  Журжа І. Під пильним наглядом влади // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 серпня (№ 149). – С. 1, 9


  12 серпня - 140 років від дня народження українського історика, літературознавця, етнографа, громадсько-політичного діяча О. С. Грушевського.
1098160
  Кіт Л. Під пильним поглядом пророка // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 3). – С. 2 : фото


  76 років тому, 6 березня 1939 року навпроти КНУ імені Тараса Шевченка на місці знесеного більшовиками пам"ятника Миколі І встановлено пам"ятник Тарасові Шевченку роботи скульптора М. Манізера.
1098161
  Нестеренко П. Під покровом берегині книжкових скарбів // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 38-39
1098162
  Черех Іван Під покровом Богородиці // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1098163
  Чобіт Д. Під покровом КГБ // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 2-5. – ISSN 2519-4429
1098164
  Сагач Г.М. Під покровом любові Богородиці (роздуми паломниці) / Галина Сагач ; [ред. В.А. Гаврилюк]. – Київ : Джулія, 2001. – 104 с. : іл. – ISBN 966-95880-3-0
1098165
  Нікітенко Н.М. Під покровом Оранти / Надія Нікітенко ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2016. – 93, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0712-5
1098166
   Під полиновою зорею. – Київ, 1996. – 160с.
1098167
  Рибак І. Під прапорами Богдана Хмельницького // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 11-12


  Доба Національно-визвольної війни українського народу.
1098168
  Купчик Л. Під прапором Бандери // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Про долю отця Андрія та інших його дітей.
1098169
  Носенок Б.Е. Під прапором боротьби: Олена Теліга та Сабіна Шпільрейн-Шефтель // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 161-162
1098170
   Під прапором великого жовтня. – Пряшев, 1957. – 326с.
1098171
   Під прапором Великого Жовтня. – Ужгород, 1959. – 208с.
1098172
  Устинов Д.Ф. Під прапором Великого Жовтня. / Д.Ф. Устинов. – К., 1981. – 30с.
1098173
  Шиндеров Б.В. Під прапором визвольної боротьби. / Б.В. Шиндеров. – К., 1977. – 87с.
1098174
   Під прапором Жовтня. – Львів, 1957. – 692с.
1098175
   Під прапором Жовтня. – Львів, 1964. – 380с.
1098176
  Бречак І.М. Під прапором інтернаціоналізму : зарубіж. антифашисти в партизанській боротьбі на Україні 1941-1944 р. / І.М. Бречак, В.І. Клоков, А.В. Русак. – Київ : Політвидав України, 1970. – 199 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
1098177
  Грабовський С. Під прапором ісламу: можливі варіанти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 45 (210). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Мусульманські країни вступають у період релігійної реформації, наслідком якої може бути дальша радикалізаці їхніх суспільств.
1098178
  Тельман Е. Під прапором комунізму проти фашизму / Е. Тельман. – Х., 1931. – 16с.
1098179
  Щербаков О.С. Під прапором Леніна - Сталіна ми переможемо / О.С. Щербаков. – Київ : Укрвидав, 1943. – 16 с.
1098180
   Під прапором марксизму-ленінізму : збірник статей, присвячений сорокаріччю утворення Комуністичної партії України. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 646 с.
1098181
   Під прапором миру. – Львів, 1952. – 104с.
1098182
  Євшан М. ПІд прапором мистецтва : літературно-критичні статті / Микола Євшан. – Київ : [Життя й Мистецтво. Друк. Акц[іонер]. т-ва "Петр Барскій"]. – (Видавництво "Життя й Мистецтво" ; [Кн.] 1)
Кн.1. – 1910. – 109 с.


  Зміст: Проблеми творчости; Поезія безсилля; Літературні характеристики: Михайло Яцків. Петро Карманський. Василь Пачовський. Богдан Лепкий. Агатангел Кримський. Ольга Кобилянська. Микола Чернявський. Василь Стефаник
1098183
  Дудикевич Б.К. Під прапором народного фронту / Б.К. Дудикевич. – Львів, 1956. – 108 с.
1098184
  Діас Х. Під прапором народного фронту. Промови й статті. / Х. Діас, 1938. – 287с.
1098185
  Буцько М.О. Під прапором пролетарського інтернаціоналізму і дружби народів / М.О. Буцько, В.М. Тараненко. – К., 1967. – 38с.
1098186
  Литвин К. Під прапором Рад / К Литвин. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 28 с.
1098187
  Кон Ф.Я. Під прапором революції / Ф.Я. Кон. – Харків, 1936. – 155с.
1098188
  Гопнер С. Під прапором світової пролетарської революції : до десятиліття комінтерну / С. Гопнер. – Москва : Держвидав України, 1929. – 202 с. : іл.
1098189
  Беленчук І.А. Під прапором соціалістичної демократії : матеріал на допомогу лекторам до виборів у Верховну Раду УРСР і місцеві Ради депутатів трудящих / Беленчук І.А. ; Відділ пропаганди і агітації київського міського КП України ; Київ. міська орг. тов. "Знання". – Київ : Знання, 1967. – 27 с.
1098190
   Під прапором українства / підготувала Наталія Кулік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Про Олену Курило - укладачку термінологічних словників, авторки багатьох праць із української граматики, фонології, ...
1098191
  Будько Євген Під прапором ЮНЕСКО // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 130-131 : фото
1098192
  Абдуліна І. Під прицілом - піратство // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
1098193
  Загорулько Р. Під прицілом радянських спецслужб // Молодь України. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 16)


  Низка смертей учасників українських національно-визвольних змагань 1917-1921 років, які після їхньої поразки опинилися в еміграції: Симон Петлюра, Євген Коновалець, Лев Ребет.
1098194
  Бондарчук В.. Під прицілом: ризики податкової амністії // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 10
1098195
   Під проводом КПЧ -- за побудову розвиненого соціалістичного суспільства в нашій Батьківщині, 1962. – 32с.
1098196
  Воскрекасенко С.І. Під прожектором / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1953. – 24 с.
1098197
   Під радянською зорею. – К., 1950. – 159с.
1098198
  Личук Ю.Т. Під радянською зорею / Ю.Т. Личук. – Львів, 1952. – 72с.
1098199
  Пономаренко О. Під рідним небом / О. Пономаренко. – Дніпропетровськ, 1958. – 40с.
1098200
  Білоцерківець Наталка Під розквітлою липою із рудим котом // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1098201
  Папенко М. Під рушницю - навіть дітей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12 квітня (№ 64). – С. 11


  У Криму кількість пропутінських молодіжних організацій поповнилися бойовиками-школярами.
1098202
  Химко А.І. Під Савур-могилою / А.І. Химко. – Київ : Український письменник, 1993. – 446с. – ISBN 5-333-01239-3
1098203
  Короненко С.А. Під світом Летючих Псів : поезії / С.А. Короненко. – Київ, 1991. – 107 с.
1098204
  Наєнко М. Під своїм дахом, або кафедра в умовах незалежності: 1991-2001 // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 338-366. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
1098205
  Наєнко М.К. Під своїм дахом, або Кафедра в умовах незалежності: 1991-2001 // Теорія і літ-творчість : 50-ліття теоретичної кафедри плюс... / М.К. Наєнко. – Київ : [Логос], 2011. – С. 63-93. – (Науково-популярна література). – ISBN 978-966-171-452-5


  Про кафедру теорії літератури на філологічному факультеті, яку було відкрито в 1962 році в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1098206
  Єрмоленко С. Під своїм небом і сонцем (Пейзаж у творах Панаса Мирного) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 65-69. – ISBN 966-7576-01-9
1098207
  Кримський С. Під сигнатурою Софії / Сергій Кримський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-518-431-7
1098208
  Кримський С. Під сигнатурою Софії / Сергій Кримський ; [ передмова : М. Поповича ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 720 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : Загребельний П.А. ( голова видавничої ради ), Дзюба І.М., Лубківський Р.М. та ін.). – ISBN 978-966-518-489-8
1098209
  Личковах В.А. Під сигнатурою Спаса. Сіверянська культурологічна регіоніка // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.58-62. – (Філософські науки)
1098210
   Під синім небом - золоті простори. Природничо-географічний факультет // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 липня (№ 30). – С. 2-3


  До 80-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
1098211
  Панько С.І. Під синіми бескидами. / С.І. Панько. – Ужгород, 1962. – 190с.
1098212
  Бандрівський Д. Під синіми горами / Д. Бандрівський. – К, 1955. – 352с.
1098213
  Бандрівський Д.Г. Під синіми горами : записки вчителя / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1977. – 191 с.
1098214
  Іваничук Р.І. Під склепінням храму : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1961. – 56 с.
1098215
  Пентер Т. Під слідством за співпрацю: судове переслідування колаборантів у СРСР після Другої світової війни та злочинів у Бабиному Яру // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 189-197. – ISBN 978-966-2214-11-6
1098216
  Колісник Г.А. Під сонцем : Роман / Г.А. Колісник. – Київ, 1965. – 251с.
1098217
   Під сонцем Батьківщини. – К., 1951. – 636с.
1098218
   Під сонцем Батьківщини. – Київ, 1975. – 126с.
1098219
  Чхіквішвілі Д.Й. Під сонцем Жовтня / Д.Й. Чхіквішвілі, З.П. Бабунашвілі. – Київ, 1980. – 200 с.
1098220
  Верига В. Під сонцем Італії = Under the Italian sun : вояки Дивізії "Галичина" Укр. Нац. Армії в Бритійському таборі полонених "5Ц" у Беллярії, Італія, черв.-жовт. 1945 / Василь Верига // Бібліотека українознавства / Наукове товариство імени Шевченка. – Торонто ; Нью Йорк ; Париж ; Сидней, 1984. – Т. 50 : Під сонцем Італії / Василь Верига. – С. 1-254 : іл.
1098221
  Стебелєв А. Під сонцем Коцюбинського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 30 серпня (№ 15/16)


  Літературні премії Вінницької обласної ради: Всеукраїнська літературна премія імені Михайла Коцюбинського та інші.
1098222
  Якель Р. Під сонцем України і Африки. Доля відміряла Юрієві Шумовському довгий вік // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 10


  "Шолом, шкура пітона, спис, стріли, ніж, африканський оберіг «грі-грі» - цінні реліквії, які Юрій Шумовський привіз з Африки і згодом передав у Дубенський державний історико-культурний заповідник. Ім"я археолога, етнографа, антрополога, палеонтолога, ...
1098223
  Попик В. Під софітами спецслужб / Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу; В"ячеслав Попик. – Київ : Вид-во Європ. ун-тету фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 406 с. – ISBN 966-7508-42-0
1098224
  Зятьєв С. Під спів "Ще не вмерла Україна" ешелон вирушив на північ... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 9


  День пам"яті героїв Крут.
1098225
  Бобрьонок С.Т. Під стінами Бреста / С.Т. Бобрьонок. – Київ : Молодь, 1958. – 136 с.
1098226
   Під суд піде посадовець КМДА // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-10 серпня (№ 30/31). – С. 26. – ISSN 1992-9277
1098227
  Дроздовський Д. Під сузір"ям Остапа Тарнавського // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 189191. – ISSN 0320 - 8370
1098228
  Трайста М.Г. Під сузір"ям слова : публіцистика / Михайло Гафія Трайста ; [ред. Михайло Михайлюк]. – Бухарест : RCR Editorial, 2018. – 376 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці частин. – ISBN 978-606-745-027-9
1098229
  Станкович Є.Ф. Під твоїми, партіє, знаменами / Є.Ф. Станкович. – К., 1977. – 16с.
1098230
  Кметь І. Під твою милість... Образ Божої Матері в українській апокрифічній традиції : монографія / Ірина Кметь ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 312, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 277-309 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0497-9
1098231
  Петрів П. Під тиском звинувачень // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 листопада (№ 46). – С. 5
1098232
  Страшнюк С.Ю. Під тиском Тіто та диктатом Сталіна: як у Болгарії з"явилася "македонська національна меншина" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 171-180. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
1098233
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами : роман / Б.Д. Грінченко. – Одеса, 1927. – 269 с.
1098234
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами / Б. Гринченко ; з передм. І. Лакиан. – [Харків] : Український робітник, 1928. – X, 234 с. – (Дешева літературна бібліотека)
1098235
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами : роман / Б.Д. Грінченко. – Харків ; КиЇв, 1930. – 250 с.
1098236
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами : роман / Б.Д. Грінченко. – 4-е вид. – Харків, 1931. – 263 с.
1098237
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами : роман / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1991. – 494 с.
1098238
  Зернецький Б.Ф. Під тропічним небом. / Б.Ф. Зернецький. – К., 1968. – 45с.
1098239
  Петров А.Г. Під тропічним сонцем / А.Г. Петров. – Харків-Одеса : Дитвидав, 1935. – 211с.
1098240
  Мечник С. Під трьома окупантами : Спогади українського революціонера-підпільника / С. Мечник. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1958. – 208 с. – Бібліотека Михайла і Меланії Кравців, Торонто. - Памя"яті Поляглих Героїв за волю України
1098241
  Стус В.С. Під тягарем хреста : Поезії / В.С. Стус. – Львів : Каменяр, 1991. – 159с. – ISBN 5-7745-0378-X
1098242
  Шестопал М. Під Уолл-стріхою / М. Шестопал. – К., 1952. – 104с.
1098243
  Грінченко Б.Д ПІд хмарним небом : вірші / Василь Чайченко [псевд.]. – [У Київі (Київ)] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1893. – 212, IV с.
1098244
  Сварог В. Під холодним поглядом вічности // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 279, квітень : квітень. – С. 5-7


  Повість Марії Кейван "Карвендель".
1098245
  Волков М. Під Хотином османи втратили 30 тисяч війська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 43 (196 ). – С. 17


  Події літа 1673 р.: 32-тисячна турецька армія загрожувала Речі Посполитій спустошенням.
1098246
  Гречанінов В. Під цивільний контроль. Суспільство і Збройні сили України // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.20-29. – ISSN 0868-8273
1098247
  Яковенко С. Під чарами семантизації: "Серце пітьми" Джозефа Конрада і "Стискання лещат" Генрі Джеймса // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С.197-203. – ISBN 978-966-359-360-9
1098248
  Ярещенко А.П. Під чаром рідної землі : посібник із українознавства / А.П. Ярещенко. – Київ : Шанс, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-2202-00-7
1098249
  Мамчак М. Під час аральської експедиції Шевченко написав більш як 7- поезій, серед них - п"ять поем // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 5 липня (№ 122). – С. 11
1098250
  Олійник К. Під час війни відтік фахівців у сфері ІР суттєво відчувається / розмову вела Оксана Горьова // Юридична газета. – Київ, 2023. – 18 жовтня (№ 11/12). – С. 40-43
1098251
  Масненко В.В. Під час і поміж світових війн: огляд білоруської історіографії в геополітичному контесті // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 178-181. – ISBN 978-966-353-452-7
1098252
  Шпонтак І.М. Під час ожеледиці будьте обережними // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 36
1098253
  Зятьєв С. Під час окупації життя киян могло обірватися будь-якої миті // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 43). – С. 18
1098254
   Під час пожежі у міському громадському транспорті (Пам"ятка населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 16 : фото
1098255
  Треніна А.С. Під час пожежі, коли виходу немає // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 21-22
1098256
  Кравченко Є.С. Під червоною калиною / Є.С. Кравченко. – Київ, 1954. – 39 с.
1098257
  Сидоренко Віктор Під черевом Кайманів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 66-73 : фото
1098258
  Пилипенко В С. Під Черніговим / В С. Пилипенко. – Х., 1929. – 43с.
1098259
  Олійник Р. Під чиїм "дахом" працюють "чорні" лісоруби. Роман Олійник: "Я ламав корупційні схеми і відновлював у лісовій галузі силу закону" / бесіду вела С. Ісаченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 8


  "Так у лісовому господарстві ще не нищили ні лісу, ні кадрів - під корінь, свавільно і безкарно. На зачищені в регіонах "хлібні" місця Державне агентство лісових ресурсів України (ДАЛРУ) ставило своїх людей, які забезпечували "малу приватизацію" ...
1098260
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 26 жовтня (№ 32). – С. 6


  Щоденник Василя Гренджі-Донського.
1098261
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 14 вересня (№ 26). – С. 6


  Щоденник українського поета, прозаїка, драматурга, публіциста, перекладача, громадсько-культурного і політичного діяча, одного із творців Карпатської України, редактора щоденної газети Карпатської України "Нова свобода" Василя Гренджі-Донського.
1098262
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 28 вересня (№ 28). – С. 6-7


  Щоденник Василя Гренджі-Донського.
1098263
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 23 листопада (№ 36). – С. 6
1098264
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 16 листопада (№ 35). – С. 6


  Щоденник Василя Гренджі-Донського.
1098265
  Ткаченко Б.І. Під чорним тавром : Історична розвідка про геноцид на Україні і, зокрема, на Лебединщині в 1932-1933 роках, скріплена найвищим суддею - людською пам"яттю / Б.І. Ткаченко. – Лебедин : Білий лебідь, 1993. – 464с. – ISBN 5-7707-6101-6
1098266
   Під чорними крилами Ватікану. – Львів, 1955. – 59с.
1098267
  Студецький М.М. Під чужим і під рідним небом / М.М. Студецький. – К, 1989. – 150с.
1098268
  Череватенко Л. Під чужим іменем : Три публікації, які не ввійшли до ювілейного двотомника корифея перекладу українською // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 118-119. – ISSN 0131-2561
1098269
  Василевська В.Л. Під чужим місяцем / В.Л. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 269с.
1098270
  Студецький М.М. Під чужим небом / М.М. Студецький. – К, 1960. – 64с.
1098271
  Бойко Г.П. Під чужим небом : поеми : для молодшого шкільного віку / Г.П. Бойко. – Київ : Веселка, 1977. – 37 с. : іл.
1098272
  Чабан М. Під чужим небом / М. Чабан. – Дніпропетровськ, 2000. – 36с.
1098273
  Мельничук Ю.С. Під чужим порогом : памфлети / Ю.С. Мельничук. – Київ : Дніпро, 1968. – 93 с.
1098274
  Мельничук Ю.С. Під чужим порогом / Ю.С. Мельничук. – Київ, 1974. – 240 с.
1098275
  Небелюк М. Під чужими прапорами / Мирослав Небелюк ; з передм. О. Ждановича. – Paris ; Lyon : PIUF : SCIP, 1951. – 205, [2] с. : іл.
1098276
  Бєляєв В.П. Під чужими прапорами / В.П. Бєляєв, М. Рудницький ; мал. В. Григор"єва, К. Полякової. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 243, [5] с.
1098277
  Бєляєв В.П. Під чужими прапорами / В.П. Бєляєв, М. Рудницький ; мал. В. Григор"єва, К. Полякової. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 292 с. : іл.
1098278
  Станіславський В. Під чужими прапорами // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2013. – № 48 (316). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Турецькі полонені - голландські матроси - найманці на службі в Пєтра I: довгий шлях українців на Батьківщину.
1098279
  Верховський В. Під чужими прапорами // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 жовтня (№ 43). – С. 7


  Марченко Всеволод Михайлович - пілот авіації Чорноморського флоту.
1098280
  Небелюк М. Під чужими прапорами / Мирослав Небелюк. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 201, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2001-2
1098281
  Ярославська Д. Під чужі зорі = Towards different stars : роман / Дарія Ярославська. – Торонто : Добра книжка
Ч. 3 : Трилогія: "Повінь". – 1971. – 258, [6] с. – Парал. тит. арк. англ. - Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
1098282
  Дмитрук К.Є. Під штандартами реакції і фашизму / К.Є. Дмитрук. – Київ : Наукова думка, 1976. – 383 с.
1098283
  Нехода І.І. Під щасливою зорею : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : ДЛВ, 1950. – 316с.
1098284
  Сюндюков І. Під ярмом більшовицької Орди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 11


  Вражаючий літопис Голодомору: щоденник харківського селянина Нестора Білоуса.
1098285
  Сюндюков І. Під ярмом більшовицької Орди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 11


  Вражаючий літопис Голодомору: щоденник Нестора Білоуса.
1098286
  Кикуш О. Підаищення ефективності управління процесами технічного переозброєння як засіб нарощування рівня експортного потенціалу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 215-219. – ISSN 1993-0259
1098287
  Дозорець П. Підакцизні товари як предмет оподаткування акцизним збором у законодавстві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 288-293. – ISSN 0132-1331
1098288
  Вітович І. Підбадьорені сусідами. У Тбілісі тривають мітинги з вимогою відставки уряду // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 червня ( №59)


  "Сотні людей з національними прапорами зібралися 3 червня у центральній частині Тбілісі, повідомляє грузинська служба «Радіо Свобода». Близько 19:40 за місцевим часом (18:40 за Києвом), за наказом лідера протесту, натовп почав вихлюпуватися на проспект ...
1098289
  Гузерчук О.О. Підбадьорювання в системі спонукальних мовленнєвих актів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 100-103
1098290
  Мельник Альона Підбиваємо підсумки - аналізуємо здобутки (інтерв"ю з підполковником служби цивільного захисту А.М.Мул) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 39-40
1098291
  Безп"ятчук С.Л. Підбиваючи підсумки навчання посадових осіб, на яких покладені обов"язки з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 29-30 : фото
1098292
   Підбираєте персонал? : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С.110 : Фото
1098293
  Михайленко В.М. Підбитий журавель, або Забутий талант : нарис життя і творчості укр. письменника, етнографа, фольклориста Петра Кузьменка (1831-1874) / Валентина Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 43-47. – ISBN 978-617-7648-28-3


  Скорочений варіант цього нарису став переможцем Міжнародного конкурсу "Невідома українська література" (ІІ місце), що проводився в рамках проекту "Врятуй і збережи" 2018 року (керівник проекту Михайло Блехман, Канада)
1098294
  Стоєцький Валентин Підбито підсумки Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 9-11
1098295
  Вдовиченко Г. Підбито підсумки збору-змагання юних рятувальників "Школа безпеки" на Хмельниччині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 14-15 : фото
1098296
  Тищенко Алла Підбиття підсумків роботи обласної науково-методичної ради з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 22-23 : фото
1098297
  Діянова Г Л. Підбір вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність до лімітуючихж факторів середовища. : Автореф... Канд.сіслькогосп.наук: 06.00.05 / Діянова Л.Г,; Укр.акад.аграрн.наук. – Дніпропетровськ, 1995. – 24л.
1098298
  Василенко М.К. Підбір кадрів редакційного колективу. Співвідношення диктатури і демократії (Нотатки видавця-науковця) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 122-124


  Розглядається проблема творчої диктатури у редакційному колективі та її необхідність у реалізації творчих планів.
1098299
  Сидоренко Т.Д. Підбір музичного супроводу для постановки хореографічного номеру на уроках музичного інструменту // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 55-59. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1098300
   Підбір пістолетної зброї за критеріями антропометрично-психофізіологічної сумісності / С.М. Злепко, Д.Х. Штофель, Т.М. Кременчук, Н.Б. Мартинюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 160-165
1098301
  Янушкевич Світлана Миколаївна Підбір сортів та строків сівби для конвейєрного вирощування редиски в передгірній зоні Криму : Автореф... канд. сільськогосподарськихнаук: 06.01.06 / Янушкевич Світлана Миколаївна; УААН. – Харків, 1999. – 18л.
1098302
  Леонтьєв Олексій Петрович Підбір субстратів та площі живлення при вирощуванні саджанців яблуні з ізольованою кореневою системою : Автореф... канд. сільськог.наук: 06.01.07 / Леонтьєв Олексій Петрович; Мін-во сільського господарства і продовольства України, Укр. держ. аграрний ун-тет. – К., 1993. – 24л.
1098303
  Присяжнюк Л.М. Підбір та оптимізація методик екстракції нуклеїнових кислот із трансгенних рослин цукрових буряків (Beta vulgaris L.) // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 5/6. – C. 14-18. – ISSN 2078-9912
1098304
  Шрамко В.В. Підбір та оцінка сумішок однорічних культур для ланок зеленого конвеєра перехідної зони Полісся-Лісостеп. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.12 / Шрамко В.В.; Ін-т землеробства Укр. Академії аграрних наук. – К., 1999. – 19л.
1098305
  Стародубець Г. Підбір, розстановка та основні якісні характеристики радянських посадовців західних областей України в 1944 – 1945 роках // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 50-57. – ISSN 2519-058X
1098306
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Підбрехач. На пущання як зав"язана. – Санкт-Петербург, 1862. – 8с.
1098307
  Абакумова Ю.В. Підбурювання службової особи до вчинення злочину шляхом давання хабара // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 185-187. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1098308
  Барановська Н.М. Підвалини військової політики гетьмана Павла Скоропадського // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 90-97. – ISSN 0321-0499
1098309
  Валявко І. Підвалини містичного світогляду Г.Сковороди // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 31-48. – ISBN 966-76-31-01-Х
1098310
  Уваркіна О.В. Підвалини педагогічної спадщини клінічного інституту для удосконалення лікарів // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 369-376


  "Після закінчення університету Св. Володимира (1895) М.А. Левитський довгий час працював у лікарнях Києва, Житомирської та Чернігівської області. Викладацьку діяльність розпочав у 1910 році в Київському жіночому медичному інституті, а згодом став ...
1098311
  Свида І.В. Підвалини сталого розвитку України в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 41-44. – ISSN 1728-6220


  У статті здійснено аналітичну оцінку проблем сталого розвитку в Україні, наголошено на ролі глобалізації в сучасних світових процесах. Обгрунтовано необхідність формування для реалізації сталого розвитку.
1098312
   Підвисоцький (Подвисоцький) Володимир Валеріанович (1857-1913) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 373. – ISBN 978-966-439-754-1
1098313
  Ступак Ф.Я. Підвисоцький Володимир Валер"янович // Київські благодійні медичні товариства (др. пол. XIX - поч. XX ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ : [б. в.], 1998. – С. 84. – ISBN 5770702958
1098314
   Підвисоцький Володимир Валеріанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 250. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1098315
  Короткий В. Підвисоцький Володимир Валеріанович (1857-1913) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 434. – ISBN 5-7707-1062-4
1098316
  Сохацька О. Підвищена волатильність біржових цін на енергетичні ресурси як ілюстрація нових реалій розвитку світової економіки у другій декаді XXI століття // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 7-20. – ISSN 1818-5754
1098317
   Підвищений курс української мови. – Харків : Держвидав "Радянська школа", 1931. – 341 с.
1098318
  Бережецький Олександр Васильович Підвищенні точності водіння коренезбиральних машин в технологічному процесі вирощування цукрових буряків : Автореф... кандид. техн.наук: 05.20.01 / Бережецький Олександр Васильович; Харків. держ. техн. ун-тет сільськогосп. – Харків, 1996. – 20л.
1098319
  Романова Т.В. Підвищення адаптаційних можливостей національної економіки методами структурної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6814
1098320
  Гапонюк М.М. Підвищення адаптаційного потенціалу осушуваних земель у змінних умовах та наявних ризиків // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 10-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1098321
  Карапетян А.О. Підвищення академічної мобільності як стратегічне завдання державної політики в сфері освіти // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1/2 (15/16). – С. 48-55. – ISSN 2311-6420


  Запровадження стандартів, рекомендацій і основних інструментів, що сприятимуть сумісності, порівнянності, визнанню періодів і термінів підготовки (навчання) фахівців є важливим завданням реформування системи вищої освіти України в контектсі Болонського ...
1098322
  Капля О.І. Підвищення безпеки життєдіяльності на радіаційно-забруднених територіях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Капля Олексій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Придніпр. держ. акад. будівн. та архітектури". – Дніпропетровськ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098323
  Іорданов І.В. Підвищення безпеки застосування електроенергії на шахтах небезпечних по газу і пилу шляхом використання надшвидкодіючих комутаційних пристроїв на електрогідравлічній основі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Іорданов Ігор Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098324
  Штулер І.Ю. Підвищення безпеки оцінювання експертних знань / І.Ю. Штулер, І.М. Лях // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 37-44. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1098325
  Дерев"янко О.В. Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Дерев"янко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 29 назв
1098326
  Чернов М.М. Підвищення безпеки рятувальників під час ліквідації пожеж із високим тепловиділенням // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 51-53 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
1098327
  Симоненко З. Підвищення вимог до осіб, які мають намір стати адвокатом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 470-472. – ISBN 978-617-7069-17-0
1098328
  Любич І.В. Підвищення виявної здатності лазерної локаційної системи контролю космічного простору за рахунок врахування характеристик турбулентної атмосфери при формуванні оптичних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Любич Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098329
  Підлісецький Г.М. Підвищення віддачі основних фондів у сільському господарстві / Г.М. Підлісецький. – К, 1986. – 136с.
1098330
  Бехтір Олена Володимирівна Підвищення візуальної інформативності термограм у оптоелектронних системах тепловізійної медичної діагностики : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.20 / Бехтір О.В.; НАН України Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1098331
  Мішина О.О. Підвищення вірогідності результатів клініко-діагностичних досліджень на основі концепції невизначеності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Мішина О.О. ; Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1098332
  Чмихова О.В. Підвищення вірогідності систем глюкозотолерантного тестування в умовах невизначеності динаміки глікемії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Чмихова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1098333
  Селіверстов О.Г. Підвищення властивостей зварних з"єднань роторних деталей ГТД з титанового сплаву ВТ8 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Селіверстов Олександр Георгійович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1098334
  Бурова Д.В. Підвищення властивостей низьколегованих конструкційних сталей з різним вмістом вуглецю термічною обробкою з нагрівом в міжкритичний інтервал температур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Бурова Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098335
   Підвищення врожайності сільськогосподарських культур. – К., 1968. – 223с.
1098336
  Фафлей О.Я. Підвищення втомної міцності двоопорних замкових різьбових з"єднань елементів бурильної колони : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Фафлей Олег Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098337
  Знайдюк В.Г. Підвищення динамічної стабільності молотильних систем зернозбиральних комбайнів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Знайдюк Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098338
  Шевчук О. Підвищення дієвості державного валютного контролю // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 105-117. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-2005
1098339
   Підвищення добробуту трудящих України за 50 років Радянської влади. – Львів, 1967. – 274с.
1098340
  Лепеха Ольга Григорівна Підвищення довговічності сталевих канатів для підйомників шляхом їх раціонального обтиску в процесі виття : Автореф... канд. техніч.наук: 05.05.05 - 05.16.05 / Лепеха Ольга Григорівна; Харківськ. інженерно-педагог. ін-т. – Харків, 1993. – 24л.
1098341
  Щуревич О. Підвищення довіри до банківської системи України / О. Щуревич, І. Стахів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 24-35 : рис. – Бібліогр: 15 назв. – ISSN 1818-5754
1098342
  Рабінович С. Підвищення довіри до Конституційного судочинства в Україні: моральнісні та юридичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 120-122
1098343
  Сафарян Г.Г. Підвищення достовірності вимірювань показників якості електричної енергії з урахуванням ефекту кореляції : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.01.02 - стандарт., організація та метрол. забезпечення / Сафарян Г.Г. ; Мін. палива та енерг. України ; Севастоп. нац. ун-т ядер. енергії та промисловості. – Севастополь, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1098344
  Томашевський Р.С. Підвищення достовірності контролю та діагностики біологічних об"єктів в умовах нестаціонарності вимірювальних сигналів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Томашевський Роман Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 37 с. – Бібліогр.: 41 назва
1098345
  Суботін О.В. Підвищення достовірності контролю технологічних параметрів і швидкості інформаційно-вимірювальних систем прокатних станів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Суботін О.В.; Донецький держ. техн. ун-т. – Донецьк, 2000. – 17л.
1098346
  Демчук Гліб Вікторович Підвищення достовірності оцінки захисних влативостей протиаерозольних засобів індивідуального захисту органів дихання : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.26.01. / Демчук Г.В.; Держ. комітет України з погляду за охороною праці; ННДЮП. – Київ, 2003. – 19 С. – Бібліогр.: 8 назв
1098347
  Брич В. Підвищення достовірності оцінки потенційної спроможності підприємства розраховуватися за інвестиційними зобов"язаннями / В. Брич, Я. Шпак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 37-46. – ISSN 1818-5754
1098348
  Говорущенко Т.О. Підвищення достовірності процесу тестування програмних продуктів на основі нейромережних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Говорущенко Т.О.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 23 назви
1098349
  Назаренко С.Ю. Підвищення достовірності результатів випробувань напірних пожежних рукавів при наявності в них прихованих дефектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Назаренко Сергій Юрійович ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1098350
  Бак Р.І. Підвищення доступності телекомунікаційних послуг в мережах мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бак Роман Іванович ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1098351
  Науменкова С.В. Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 20-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1098352
  Чаркіна Т.Ю. Підвищення доходів за рахунок впровадження туристичних перевезень // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 36-41. – ISSN 2306-6792
1098353
  Сметана С.М. Підвищення екобезпеки порушених гірничими роботами територій за рахунок застосування методів цілеспрямованого прискореного формування екосистем : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сметана С.М. ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 28 назв
1098354
  Дмитренко Тетяна Володимирівна Підвищення екологічної безпеки використання джерельних вод (на прикладі Харківського регіону) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Дмитренко Т.В.; Українськ. наук.-дослідний ін-тут екологічних проблем. – Харків, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
1098355
  Остапенко А.А. Підвищення екологічної безпеки виробництва паперу та картону із вторинної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Остапенко Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098356
  Проценко О.Л. Підвищення екологічної безпеки виробництва феросиліцію методом електрошлакового переплаву : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Проценко Олена Леонідівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Наук.-дослід. установа "Укр. НДІ екол. проблем" ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1098357
  Єрмакович І.А. Підвищення екологічної безпеки водних об"єктів запобіганням їх забруднення фармацевтичними препаратами / І.А. Єрмакович, Н.М. Самойленко // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 26-29. – ISSN 1997-9266
1098358
  Уряднікова І.В. Підвищення екологічної безпеки експлуатації систем водопідготовки і водоочищення в теплоенергетиці : автореф. дис. ... доктора техн. наук. ; спец.21.06.01 - екологічна безпека / Уряднікова І. В. ; Нац. ак.природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – 32с. – Бібліогр. : 70 назв.
1098359
  Михайлів М.І. Підвищення екологічної безпеки електроенергетики Карпатського регіону з використанням нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Михайлів Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1098360
  Ковальов О.О. Підвищення екологічної безпеки золовідвалів підприємств промислової енергетики шляхом вилучення та утилізації з відходів сполук ванадію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ковальов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1098361
  Наслєднікова М.А. Підвищення екологічної безпеки на об"єктах переробки і зберігання нафти та нафтопродуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Наслєднікова М.А. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1098362
  Депутат Богдан Юліанович Підвищення екологічної безпеки нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 21. 06. 01 / Депутат Б. Ю.; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 20с. – Бібл.: 9 назв
1098363
  Лісняк В.М. Підвищення екологічної безпеки при аварійних викидах токсичних речовин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Лісняк В.М.; Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2007. – 26с. – Бібліогр.: 22 назви
1098364
  Савотченко О.М. Підвищення екологічної безпеки при вибухових роботах у кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Савотченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т. – Кам"янське, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1098365
  Данилова Тетяна Григорівна Підвищення екологічної безпеки при поводженні з відходами металургійного виробництва : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 21.06.01 / Данилова Т.Г.; МОіНУ; Національний гірничий ун-т. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв.
1098366
  Пукіш А.В. Підвищення екологічної безпеки при спорудженні нафтогазових свердловин : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 21.06.01 / Пукіш А.В. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1098367
  Насонкіна Н.Г. Підвищення екологічної безпеки систем питного водопосточання : Автореф. дис. ...д-ра філос.наук: 21.06.01 / Надія Геннадіївна Насонкіна; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 32 назви
1098368
  Бондарчук О.М. Підвищення екологічної безпеки територій впливу залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатів на основі зменшення пиловиділення шламосховищ : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бондарчук О.М. ; М-во освіти і науки України; Нац гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1098369
  Фаткуліна Г.В. Підвищення екологічної безпеки техногенних регіонів за рахунок застосування технологій очищення води в установках з фазовим і без фазового переходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Фаткуліна Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1098370
   Підвищення екологічної культури сільського населення України в умовах децентралізації влади: порівняння з європейським досвідом / О.І. Фурдичко, О.М. Нагорнюк, Н.В. Палапа, Г.С. Тарасенко, А.Л. Щерблюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 4. – C. 6-11. – ISSN 2077-4893
1098371
  Васильківський Д.М. Підвищення економічного потенціалу підприємства: теорія, методи, практика / Васильківський Д.М. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-211. – ISBN 978-966-330-
1098372
  Орлик О.В. Підвищення економічної безпеки підприємств на основі інтернет-технологій маркетингу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 84-92. – ISSN 2308-1988
1098373
  Брильов С.І. Підвищення економічної ефективності автоматизованих інформаційних систем підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-24. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1098374
   Підвищення економічної ефективності будівництва. – Х., 1970. – 144с.
1098375
  Демиденко О.О. Підвищення економічної ефективності підприємства шляхом впровадження екологічного управління / О.О. Демиденко, Ю.В. Слива // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (108). – С. 22-26. – ISSN 2307-4949
1098376
  Пасько Н.С. Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з чавуну застосуванням шлакоутворюючих сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Пасько Наталія Сергіївна ; Харківський нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1098377
  Киричок П.О. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок з широким клапаном / П.О. Киричок, Р.Л. Тріщук // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 4-19. – ISSN 2077-7264
1098378
  Шостачук О.П. Підвищення експлуатаційних властивостей друкарського апарату флексографічних аркушевих машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Шостачук Олександр Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Киев, 2021. – 23 с . – Бібліогр.: 14 назв
1098379
  Татаркіна І.С. Підвищення експлуатаційних властивостей ресурсовизначальних деталей і технологічних характеристик матеріалу модифікуванням поверхні, включаючи наноструктурування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Татаркіна Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098380
  Іщенко О.А. Підвищення експлуатаційних характеристик напрямних ковзання металорізальних верстатів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Іщенко Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудівна акад. – Краматорск, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098381
  Скосирєв Віктор Георгійович Підвищення експлуатаційної надійності розподільчих мереж підприємств гірничо-збагачувального комплексу : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук: 05.09.03 / Скосирєв В.Г.; Міністерство освіти і науки України; Національний гірнічний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1098382
  Шумілов М.Ю. Підвищення електричної та механічної міцності високовольтних полімерних ізоляторів в умовах комплексної дії експлуатаційних факторів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Шумілов М.Ю. ; Нац. техн. ун-т, "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098383
  Поліщук С.Й. Підвищення електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів електроенергії з мережею живлення засобами керування та активної фільтрації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Поліщук Сергій Йосипович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 25 назв
1098384
  Ігнатенко М.М. Підвищення енергетичної ефективності розрядних кіл генераторів великих імпульсних струмів блискавки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.13 - техніка сильних електричних та магнітних полів / Ігнатенко М.М. ; Нац. техн. ун-=т "Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1098385
  Назаренко І.А. Підвищення енергетичної ефективності систем нагріву високотемпературного пеку на основі розробки їх раціональних режимів роботи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Назаренко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1098386
  Нікітін Є.Є. Підвищення енергетичної ефективності систем централізованого теплопостачання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.01 / Нікітін Євгеній Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1098387
  Герасименко В.А. Підвищення енергетичної ефективності системи електричного гальмування міського електрорухомого складу // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 4-8 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1098388
  Горупа В.В. Підвищення енергетичної ефективності та скорочення шкідливих викидів при використанні вуглеводневих та сумішевих палив в атмосферних пальниках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Горупа Василь Васильович ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2021. – 27, [1] с. – Бібліогр.: 23 назви
1098389
  Максимюк Т.А. Підвищення енергетичної та спектральної ефективності гетерогенних мереж мобільного зв"язку п"ятого покоління : автореф. дис. ... канд, техн. наук : 05.12.02 / Максимюк Тарас Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 42 назви
1098390
  Стойка В.О. Підвищення енергоефективності - основа інноваційного розвитку економіки України / В.О. Стойка, П.Ю. Курмаєв, С.О. Стойка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1098391
  Гаврилко П.П. Підвищення енергоефективності в економіці України / П.П. Гаврилко, Г.П. Гаврилко, Т.В. Гуштан // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 28-32
1098392
  Рубаненко О.О. Підвищення енергоефективності відновлюваних джерел енергії в балансі електроенергії енергетичних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.08 / Рубаненко Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 45 назв
1098393
  Коваль В.П. Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла / Коваль В.П. ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1098394
  Поднебенна С.К. Підвищення енергоефективності електротехнічного комплексу "нелінійне навантаження - силовий активний фільтр" в електричних мережах 0,4 кВ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Поднебенна Світлана Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1098395
  Кулаковський Л.Я. Підвищення енергоефективності енерготехнологічного комплексу сушіння на торфобрикетному виробництві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Кулаковський Леонід Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1098396
  Бондарчук А.С. Підвищення енергоефективності Об"єднаної енергосистеми України коригуванням сезонного відліку часу : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.14.01-Енергетичні системи та комплекси / Бондарчук А.С. ; Нац.технічний ун-т України"Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009. – 19с. – Бібл.:12 назв
1098397
  Кругол М.М. Підвищення енергоефективності систем власних потреб теплових електричних станцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Кругол Микола Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1098398
   Підвищення енергоефективності системи опалення тваринницьких приміщень / С.В. Гайдукевич, Л.С. Колодійчук, М.В. Потапенко, Н.П. Семенова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 226-235 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1098399
  Бацала Я.В. Підвищення енергоефективності та електромагнітної сумісності електротехнічного комплексу локальної генерації з відновлювальними джерелами енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бацала Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1098400
  Кагало І.О. Підвищення енергоефективності та якості обслуговування інтегрованих мереж LTE/WI-FI : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кагало Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1098401
  Литвиненко Т.М. Підвищення енергоефективності формувачів високовольтних імпульсів з наносекундною тривалістю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Литвиненко Тарас Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1098402
  Ткаченко О.М. Підвищення ефективносі системи управління телекомунікаційними мережами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.12.02 / Ткаченко О.М.; Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 16 назв
1098403
  Фасолько Т.М. Підвищення ефективности матеріяльно-технічного забезпечення підприємства / Т.М. Фасолько, П.М. Сем"янчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 55-67. – ISSN 2078-9165
1098404
  Михайлов Д.В. Підвищення ефективності автоматичного протипожежного захисту приміщень, що вентилюються : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Михайлов Дмитро Вікторович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський н.-д. ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1098405
  Хамріт Мостефа Підвищення ефективності автономних напівпровідникових систем електропостачання на основі сонячних елементів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.09.12 / Хамріт Мостефа; Нац. техн. ун-т "Харківський політех. ін-т". – Харків, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1098406
  Пермяков Олександр Анатолійович Підвищення ефективності агрегатних верстатів середнього розміру при виборі структури та управління проектними параметрами процесу різання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.06, 05.02.08 / Пермяков Олександр Анатолійович; Харківський політехн. ін-тут. – Харків, 1993. – 18л.
1098407
  Личенко І. Підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 77-85. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1098408
  Прокопенко О.В. Підвищення ефективності алгоритму чисельного розрахунку власної частоти фундаментальної моди чвертьхвильового резонатора поверхневої хвилі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 211-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проілюстровано застосування методу часткових областей (МЧО) з особливістю на ребрі до задачі визначення власної частоти фундаментальної моди чвертьхвильового резонатора поверхневої хвилі (РПХ). Показано, що МЧО з особливістю на ребрі дозволяє суттєво ...
1098409
  Волочій Б.Ю. Підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.12.17 / Волочій Б.Ю.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 39с. – Бібліогр.: 55 назв
1098410
  Айварджі О.О. Підвищення ефективності анестезіологічного забезпечення при септопластиці в умовах комбінованої анестезії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Айварджі Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1098411
  Колесник О.О. Підвищення ефективності антикризового управління банком шляхом впровадження сервісно-орієнтованої архітектури : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 125-130. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1098412
  Мартинова О.М. Підвищення ефективності блокового кодування в нестаціонарних каналах моделі Гільберта : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мартинова О.М. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1098413
  Росоляк О.Б. Підвищення ефективності бюджетної політики в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 106-113.
1098414
  Ковалевич С.В. Підвищення ефективності вибухового руйнування негабаритних блоків у кар"єрах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05..15.09 / Ковалевич С.В; Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.Національний науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 10 назв
1098415
  Касьяненко М.Д. Підвищення ефективності вивчення математики : Організація творчої діяльності учнів / М.Д. Касьяненко. – Київ, 1980. – 144 с.
1098416
  Павлюк К.В. Підвищення ефективності видатків державного бюджету в умовах реформ / К.В. Павлюк, О.О. Шапоренко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 15-33. – ISSN 2414-3499
1098417
  Коваленко С.О. Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах / С.О. Коваленко, Я.І. Ярцева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 245-250. – ISSN 2222-4459
1098418
  Гончар О.Д. Підвищення ефективності викладання зоології / О.Д. Гончар. – Київ : Радянська школа, 1975. – 104с.
1098419
  Василевич О. Підвищення ефективності викладання математичних дисциплін / О. Василевич, Л. Василевич, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 53-57. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання про педагогічні методики викладання математичних дисциплін представникам соціогуманітарного напряму в обсязі, що достатній для практичного і теоретичного використання в цих галузях знань математичних методів і понять фахівцями, ...
1098420
  Ігонін Р.В. Підвищення ефективності виконання судових рішень в контексті трансформації державної виконавчої служби // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 184-188. – ISSN 1563-3349
1098421
  Шкварчук Л. Підвищення ефективності використання банківського кредиту в інноваційній діяльності : слово молодим науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 54-55 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1098422
  Лаврентьєв М.М. Підвищення ефективності використання бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 53-61. – ISSN 2306-6814
1098423
  Мельничук І.В. Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у контексті переходу до "зеленої економіки" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 200-207. – ISSN 2222-0712
1098424
  Проскурін А.Ю. Підвищення ефективності використання етанолу в поршневих двигунах шляхом термохімічної утилізації теплоти відхідних газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Проскурін Аркадій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1098425
  Безкровна Г.Д. Підвищення ефективності використання засобів праці як передумова зростання продуктивності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 96-102
1098426
   Підвищення ефективності використання обчислювальних ресурсів при застосуванні технології віртуальних машин / В.М. Джулій, Г.В. Гусляков, Ю.О. Гунченко, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 107-116. – ISSN 2524-0056
1098427
  Писаревський І.М. Підвищення ефективності використання ресурсів у плануванні виробничих процесів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 91-100 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1098428
  Желєзняк А. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу малого бізнесу в сільському господарстві // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 104-108 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1098429
   Підвищення ефективності використання техніки / І Дорош, Й, , ін. та. – К, 1983. – 56с.
1098430
  Варушечкіна М.В. Підвищення ефективності використання харчових відходів як фактор екологічної безпеки // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 164-166. – ISBN 978-966-641-732-2
1098431
  Орєшков В.І. Підвищення ефективності використання цифрових абонентських ліній в мережах широкосмугового доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Орєшков Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098432
  Балуков І.Т. Підвищення ефективності виробництва - важливе завдання одинадцятої п"ятирічки / І.Т. Балуков. – Київ : Знання, 1982. – 48 с. – (Економічна ; №8)
1098433
  Хоменко Л.М. Підвищення ефективності виробничо-фінансової діяльності вагонобудівного підприємства / Л.М. Хоменко, С.В. Дідур // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 103-109 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1098434
  Слободюк Р.С. Підвищення ефективності виховання учнів у процесі вивчення фізики : пос. для вчит. / Р.С. Слободюк, З.В. Сичевська. – Київ : Радянська школа, 1980. – 112с.
1098435
   Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника розвитку та інтеграції в європейське співтовариство // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.100-110. – ISSN 1682-2366


  Рішення колегії Міністерства освіти і науки України №3/1-4 від 27 лютого 2004 р.
1098436
  Лебедєва О.Ю. Підвищення ефективності виявлення областей порушення цілісності в цифрових зображеннях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Лебедєва Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1098437
  Гордієнко Ю.О. Підвищення ефективності виявлення факторів небезпеки надзвичайної ситуації природного характеру, обумовлених землетрусами, сейсмічними засобами : автореф. дис. ... канд. технічн. наук. : спец. 21.02.03 - цивільна оборона / Гордієнко Ю. О. ;Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту паселення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Ун. цивільного захисту України. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр. :17 назв.
1098438
  Семаков В.В. Підвищення ефективності відновної роботи газового потоку за рахунок формування раціональної структури стовпа шихти в доменній печі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Семаков Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1098439
  Борисов Петро Федотович Підвищення ефективності вогнезахисту деревини шляхом послідовного просочування антипіреном і полімерним антисептиком : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Борисов П. Ф. ; Харків. ін-т пожежної безпеки. – Харків, 2000. – 20 с.
1098440
  Горін П.В. Підвищення ефективності газопроводів газозбірних систем нафтових і газових промислів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Горін Петро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098441
  Лісний В.А. Підвищення ефективності галузі свинарства шляхом впровадження сучасних технологій / В.А. Лісний, Т.М. Лісна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 120-125 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
1098442
  Бойко Т.В. Підвищення ефективності гасіння пожеж в ізольованих каналах піною з газовою фазою на основі продуктів згоряння : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Бойко Тарас Володимирович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1098443
  Шнерх О.С. Підвищення ефективності геліосистем теплопостачання дискретною орієнтацією сонячних колекторів : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.11 / Шнерх О.С.; МО України. Ів.-Франк. держ. техн. ун-т найти і газу. – Івано-Франківськ, 1994. – 16л.
1098444
  Кульчицький В.М. Підвищення ефективності генераторів зондуючих сигналів моноімпульсних радіолокаційних засобів шляхом застосування електрохімічних суперконденсаторів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 47-51
1098445
  Ільєнко Н. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та управління системою соціально-трудових відносин / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-35. – ISSN 2411-6912 02
1098446
  Сахацький О.І. Підвищення ефективності гідрогеологічних прогнозів з використанням водних індексів мультиспектральних супутникових зйомок // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 42-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1098447
  Поздняков П.Б. Підвищення ефективності гідроочищення магістральних трубопроводів роторними пристроями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.03.07 - процеси фізико-техн. обробки / Поздняков П.Б. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ун-т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 7 назв
1098448
  Матвієнко П.В. Підвищення ефективності грошово-кредитних відносин // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-48.
1098449
  Кремнева К.В. Підвищення ефективності двостадійного процесу газифікації дрібнодисперсної біомаси для когенераційних установок малої потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кремнева Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
1098450
  Литвин О.О. Підвищення ефективності двостороннього шліфування торців деталей різних діаметрів зі схрещеними осями кругів та деталей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Литвин Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2019. – 26 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098451
  Мостепанюк А.В. Підвищення ефективності державно-приватного партнерства в процесі розробки та реалізації ДПП-проектів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 79-81. – ISBN 978-966-188-219-4
1098452
  Лемешко В.О. Підвищення ефективності державного регулювання цін на сільськогосподарську техніку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 91-99
1098453
  Пінчук Н.М. Підвищення ефективності державного управління й фінансування у сфері надрокористування : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 59-66 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1098454
  Рибачук В.Л. Підвищення ефективності державної бюджетної політики у сфері вдосконалення тарифного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 117-121. – ISSN 2306-6814
1098455
  Чепінога В.І. Підвищення ефективності державної підтримки промислового виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 161-164


  В статті аналізуються різні форми державного субсидування промислового виробництва і формулюється висновок, що найбільш оптимальними є компенсація покупцям частини вартості субсидованої продукції і часткова компенсація кредитної стаки комерційних банків.
1098456
  Квач М.Д. Підвищення ефективності діагностики та лікування порушень сексуальної функції у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Квач Микола Дмитрович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – Бібліогр. : 5 назв
1098457
  Воробйова Л.Д. Підвищення ефективності дії свердловинних розосереджених зарядів для руйнування гірських порід : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Воробйова Л.Д.; Держ. ком. України з промислової безпеки, охорони приці та гірничого нагляду; Нац. н.-д. ін-т промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1098458
  Довгань Ж. Підвищення ефективності діяльності банківських установ // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 92-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1098459
  Орлов В. Підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання : економіка підприємств / В. Орлов, О. Орлова, К. Купріянова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 56-58 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1098460
  Гарачук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливість управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах самоорганізації з розвитком властивостей адаптивності та інноваційності.
1098461
  Гарачук Юлія Олександрівна Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливість управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах самоорганізації з розвитком властивостей адаптивності та інноваційності.
1098462
  Бєлобородова М.В. Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі управління бізнес-процесами / М.В. Бєлобородова, К.М. Зайченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 294-300. – ISSN 2222-4459
1098463
  Горелова В.А. Підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом впровадження технології stp-маркетингу / В.А. Горелова, В.П. Колесніков // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 129-132
1098464
  Кустріч Л.О. Підвищення ефективності діяльності як основа розвитку логістичного підприємництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1098465
  Кондрат О.Р. Підвищення ефективності дорозробки виснажених газоконденсатних родовищ // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 150-163 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1607-4556
1098466
  Грінченко В.С. Підвищення ефективності екранування магнітного поля трифазних струмопроводів незамкненими електромагнітними екранами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Грінченко Володимир Сергійович ; Нац. акад. наук України, Наук.-техн. центр магнетизму техн. об"єктів. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1098467
  Дремлюх Н.С. Підвищення ефективності експлуатауії свердловин з нестійкими колекторами на виснажених газових родовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Дремлюх Наталія Степанівна ; М-во освіти і науки України ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098468
  Попович В.Я. Підвищення ефективності експлуатації верстатів-гойдалок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Попович Василь Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1098469
  Загайнова О.А. Підвищення ефективності експлуатації високовольтних вводів за рахунок зниження технічних ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Загайнова Олександра Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1098470
  Личов Д.О. Підвищення ефективності експлуатації міського електротранспорту за допомогою SADT-методології // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 173-177 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1098471
  Козлов С.С. Підвищення ефективності експлуатації об"єктів електричних мереж за рахунок використання SMART GRID : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Козлов Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1098472
  Трапезон К.О. Підвищення ефективності електромеханічних ультразвукових концентраторів на основі методу симетрії : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.09.08. - Прикладна акустика та звукотехніка / Трапезон К.О. ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 28 с. – Бібліогр.: 19 назв
1098473
  Лапоша М.Ю. Підвищення ефективності електрообладнання для випробувань високовольтних ізоляторів на допустимий рівень електромагнітних завад : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Лапоша Микола Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
1098474
  Козяр Н.М. Підвищення ефективності застосування водних та водопінних вогнегасних речовин : автореф. ... канд. техн. наук: 21.06.02 / Козяр Н.М.; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1098475
  Нгуєн Чан Куок Вінь Підвищення ефективності застосування матеріалізованих представлень в автоматизованих комп"ютерних системах з реляційними базами даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Нгуєн Чан Куок Вінь.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1098476
  Жерносєков А.М. Підвищення ефективності зварювальних процесів шляхом застосування спеціалізованих імпульсних дій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / Жерносєков Анатолій Максимович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1098477
  Радіонов М.О. Підвищення ефективності здійсненя державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах сільського господарства // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 136-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1098478
  Кривенко А.Ю. Підвищення ефективності знешламлення магнетитової суспензії на підставі змінення гідродинамічних параметрів процесу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Кривенко Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1098479
  Вайсман В.О. Підвищення ефективності і процесу шліфування формотворюючих елементів інструментального оснащення. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.08 / Вайсман В.О.; Одеський держ.політ.ун-т. – Одеса, 1996. – 16л.
1098480
  Залевський О.П. Підвищення ефективності імпульсно-доплерівських РЛС в умовах інтенсивної радіопротидії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Залевський Олексій Павлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098481
   Підвищення ефективності капітальних вкладень у сільське господарство. – К., 1966. – 234с.
1098482
  Ващишин С.Д. Підвищення ефективності керування вхідними параметрами процесу нанесення розчинів на овочеві культури / С.Д. Ващишин, Г.Б. Іноземцев // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 64-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1098483
  Кузнєцов С.І. Підвищення ефективності комплексного очищення газових викидів від окису вуглецю, двоокису сірки й пилу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Кузнєцов С.І.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 17 назв
1098484
  Мамута М.С. Підвищення ефективності комплексування оптико-електронних систем спостереження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Мамута Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098485
  Скиценко В.Д. Підвищення ефективності конкурентної політики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 18-27
1098486
  Баглей Р.Р. Підвищення ефективності корпоративного управління // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 97-102. – ISSN 2308-1988
1098487
  Лазебник Л.Л. Підвищення ефективності корпоративного управління як елемент вдосконалення стратегії / Л.Л. Лазебник, В.Р. Менделеєва // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 3 (22). – С. 122-126
1098488
  Гасанов Х.Ш. Підвищення ефективності ліквідації пожеж за рахунок скорочення часу виявлення осередку пожежі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Гасанов Халід Шариф огли ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1098489
  Дубініна Г.М. Підвищення ефективності лікування хворих з вперше виявленим дисемінованим і поширеним раком передміхурової залози за допомогою комбінованої хіміогормональної терапії на основі мітоксантрону : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Дубініна Ганна Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1098490
  Репіч Т.А. Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод") / Т.А. Репіч, Н.М. Копен // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 84-87
1098491
  Михайлюк А.О. Підвищення ефективності локалізації пожеж в резервуарах з нафтопродуктами : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Михайлюк А.О. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи; Ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1098492
  Волкогон В.О. Підвищення ефективності математичного забезпечення автоматизованого синергетичного управління повітряними рухомими об"єктами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Волкогон Вікторія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1098493
  Василюк А.С. Підвищення ефективності математичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Василюк А.С.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1098494
  Подольчак Н. Підвищення ефективності менеджменту підприємств на засадах використання R-теорії мотивації : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 61-69 : Табл., рис. – Бібліогр.21 назва. – ISSN 0131-775Х
1098495
  Бугиль Б.А. Підвищення ефективності методів динамічної маршрутизації в телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бугиль Богдан Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1098496
  Ковалев В.О. Підвищення ефективності методів оптико-електронного позиціонування шляхом комбінованого аналізу елементів кадру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ковалев Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098497
  Городецька Т.Е. Підвищення ефективності механізмів бюджетного регулювання у контексті Європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 83-93. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1098498
  Камчатна-Степанова Підвищення ефективності механічного оброблення загартованих великомодульних шевронних коліс при швидкісному зубофрезеруванні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Камчатна-Степанова Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудівна акад. – Краматорск, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1098499
  Грачова В. Підвищення ефективності міжнародно-правового регулювання глобальної антитерористичної боротьби на основі конфліктологічної парадигми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 171-179. – ISSN 1026-9932
1098500
   Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на уроках укр. мови. – К., 1982. – 152с.
1098501
  Бутенко В.Г. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу як актуальне завдання вищої юридичної школи // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 186-197. – ISSN 2414-4207


  У статті зазначено, що сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується значними змінами в економіці, політиці, суспільних відносинах актуальності набувають питання освіти, виховання, формування особистості, організації її ...
1098502
  Загной Т.В. Підвищення ефективності навчально-професійної діяльності студентів-спортсменів: диференційований підхід // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 119-125. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1098503
  Крапчатова Я. Підвищення ефективності навчання аудіювання та говоріння іноземними мовами студентів вищих навчальних закладів шляхом використання інтерактивних технологій / Я. Крапчатова, О. Головко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 203-212. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1098504
  Крапчатова Я. Підвищення ефективності навчання аудіювання та говоріння іноземними мовами студентів вищих навчальних закладів шляхом використання інтерактивних технологій / Я. Крапчатова, О. Головко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 203-212. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1098505
  Олешко Ф.П. Підвищення ефективності навчання через застосування інноваційних технологій в НМЦ ЦЗ та БЖД Луганської області / Ф.П. Олешко, О.В. Єфімова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 9-10
1098506
  Галус О.М. Підвищення ефективності навчання як провідний освітній процес у країнах світу / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 123-151. – ISBN 966-642-171-2
1098507
  Денисов М.О. Підвищення ефективності незображуючих волоконно-оптичних систем для мінімально інвазивної клінічної медицини : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Денисов Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 86 назв
1098508
  Гаєвський В.Р. Підвищення ефективності оборотних систем охолодження мінімізацією кальцій-карбонатних відкладень : монографія / В.Р. Гаєвський, В.З. Кочмарський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139-154. – ISBN 978-966-327-383-9
1098509
   Підвищення ефективності обробки плоских поверхонь торцевим фрезеруванням : монографія / П.П. Мельничук, Г.М. Виговський, О.А. Громовий [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 277, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-277. – ISBN 978-966-683-492-1
1098510
  Вишнівський В.В. Підвищення ефективності обробки складних і нестаціонарних сигналів на основі застосування альтернативного методу спектрального аналізу // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2012. – № 3 (23). – С. 61-65


  Розглядаються обмеження класичного спектрального аналізу при обробці сигналів складної структури. Наведено основні положення альтернативного методу, що грунтується на використанні математичного апарата вейвлет-перетворень. Пропонується використовувати ...
1098511
  Сторож І.В. Підвищення ефективності обробки та розпізнавання нестаціонарних сигналів в системах магнітної дефектоскопії рейок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Сторож Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 27 назв
1098512
  Колесникова Н. Підвищення ефективності обслуговування пасажирів у Київському метрополітені на основі впровадження системи електронних грошей / Н. Колесникова, Д. Бондаренко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 165-171. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 32)
1098513
  Гордієнко В.І. Підвищення ефективності оптико-електронних прицільних комплексів бронетехніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Гордієнко Валентин Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1098514
  Лихоліт М.І. Підвищення ефективності оптико-електронних систем дистанційного зондування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Лихоліт Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1098515
  Андрухів Т.В. Підвищення ефективності оптичних мультисервісних мереж з використанням кодового розділення каналів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Андрухів Т.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1098516
  Корецький О.В. Підвищення ефективності оптичних транспортних систем зі спектральним ущільненням каналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Корецький Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1098517
  Квасова О.П. Підвищення ефективності організаційно-економічного механізму діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 65-69
1098518
  Зонмін Я. Підвищення ефективності охолодження циклового повітря газотурбінних установок у субтропічних умовах центрального Китаю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Зонмін Ян ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1098519
  Степанишин В.М. Підвищення ефективності охорони праці у лісовому господарстві на основі оцінення виробничого ризику : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Степанишин Василь Михайлович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1098520
  Заярнюк П.М. Підвищення ефективності оцінювання надійності радіоелектронної апаратури з урахуванням особливостей дрейфів параметрів і статистики відмов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Заярнюк Павло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1098521
  Романишин Т.Л. Підвищення ефективності очищення вибоїв нафтогазових свердловин пристроями на основі постійних магнітів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Романишин Тарас Любомирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1098522
  Назарова І.А. Підвищення ефективності параленьних методів роз"язання динамічних задач в багатопроцесорних обчислювальних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Назарова І.А.; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 29 назв
1098523
  Бочі А.К. Підвищення ефективності ПДВ в контексті макроекономічної стабілізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 161-162. – ISBN 978-966-188-219-4
1098524
  Кулик Галина Андріївна Підвищення ефективності передпосівної обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.00.09 / Кулик Галина Андріївна; Ін-тут цукрових буряків Укр. академії аграрних наук. – К., 1995. – 24л.
1098525
  Трінчук Д.Я. Підвищення ефективності перетворення енергії в нелінійних електричних колах зі змінним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Трінчук Данило Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098526
  Ярош Ярослав Дмитрович Підвищення ефективності пиловловлювання батарейних циклонів за рахунок застосування елементів з жалюзійними решітками : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.17.08. / Ярош Я. Д.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1098527
  Барбашев В.Х. Підвищення ефективності підземної розробки марганцевих руд на основі врахування технологічних і геомеханічних факторів : Автореф...канд.техн.наук:05.15.02 / Барбашев В.Х.;МОіНУ.КТУ. – Кривий Ріг, 2000. – 21с. – Бібліогр.:с.17-18
1098528
  Перегудов В.В. Підвищення ефективності підривних робіт в складних гірничо-геологічних умовах залізорудних родовищ : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.15.03 / Перегудов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1098529
  Бобильов В.Є. Підвищення ефективності підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах управління військами за рахунок застосування в її роботі засобів імітаційного моделювання бойових дій військ (сил) / В.Є. Бобильов, Я.В. Мельник, А.А. Кравчук // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (34). – С. 19-22. – ISSN 2311-7249
1098530
  Ковалевська К.А. Підвищення ефективності планування діяльності холдингових компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 32-35
1098531
  Панура Ю.В. Підвищення ефективності податкового адміністрування в контексті реформування фінансової системи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 309--313. – ISSN 2222-4459
1098532
   Підвищення ефективності початкового навчання. – К., 1974. – 144с.
1098533
  Поспішний О.С. Підвищення ефективності пошуку ресурсів грід системи на основі формальних логічних моделей : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Поспішний Олександр Сергіойвич ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098534
  Воронова Л.К. Підвищення ефективності правових норм у галузі державних видатків // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  Исходя из поставленных XXVI съездом КПСС задач совершенствования законодательства, изучения практики правотворческой и правоприменительной деятельности государственных органов в области расходов государственного бюджета, связанных с функционированием ...
1098535
  Поляков С. Підвищення ефективності проведення практичних занять з технічних дисциплін шляхом використання методів проблемного навчання / С. Поляков, Г. Зміївський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 66-72. – ISSN 1562-529Х
1098536
  Запорожець С.А. Підвищення ефективності проектів партнерства на рівні міста // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 97-102. – ISSN 2311-6420


  Визначено необхідність використання механізмів партнерства в управлінні містом, проаналізовано проблеми запровадження механізмів партнерства на рівні міста. Визначено основні фактори, що впливають на ефективність використання механізмів партнерства на ...
1098537
  Філіпова О.Л. Підвищення ефективності промислового виробництва на основі науково-технічного прогресу у роки дев"ятої п"ятирічки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 57-61. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1098538
  Юрків Б.М. Підвищення ефективності протипожежного захисту житлових і громадських будівель шляхом вдосконалення систем їх блискавкозахисту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Юрків Богдан Мирославович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1098539
  Лебеденко Ю.О. Підвищення ефективності процесів керування перетворенням електричної енергії в автономних енергетичних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Лебеденко Ю.О. ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098540
  Ільїн С.В. Підвищення ефективності процесів теплообміну в обмотках силового трансформатора шляхом вдосконалення параметрів системи охолодження : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.14.06 / Ільїн Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
1098541
  Митник О.Я. Підвищення ефективності процесу навчання у ВНЗ: реалії та перспективи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 355-363. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 15). – ISSN 2072-4772
1098542
   Підвищення ефективності процесу очищення металевої стружки від мастильно-охолоджуючих рідин за допомогою миючих розчинів / О.В. Чернишов, Д.Г. Музичка, А.І. Трикіло, В.А. Яновський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 103-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1098543
  Плашихін С.В. Підвищення ефективності процесу очищення полідисперсних газових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Плашихін Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1098544
  Дзевочко А.І. Підвищення ефективності процесу сульфатування в трубчастому плівковому реакторі у виробництві поверхнево-активних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Дзевочко Альона Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098545
  Соханич Ф.Ф. Підвищення ефективності процесу управління фінансовими потоками підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 219-224. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1098546
  Войтер А.П. Підвищення ефективності радіомереж з пакетною комутацією методами та засобами управління доступом до радіоканалу : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.12.02 / Войтер А.П.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 45 назв
1098547
  Бицюра Ю.В. Підвищення ефективності реалізації акціонерної власності шляхом удосконалення механізму екологізації виробництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 236-242


  Визначено ефективність реалізації акціонерної власності в межах діючого механізму екологізації виробництва в Україні; визначено основні напрями його удосконалення для підвищення ефективності реалізації акціонерної власності з метою забезпечення сталого ...
1098548
  Затонацька Т.Г. Підвищення ефективності реалізації державних інвестиційних програм в Україні / Т.Г. Затонацька, О.А. Шиманська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 86-94. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано зарубіжний досвід регулювання інвестиційної діяльності держави, процеси відбору та оцінювання державних інвестиційних програм на прикладі Російської Федерації та Республіки Казахстан. Також надано рекомендації щодо підвищення ...
1098549
  Тепляков І.Ю. Підвищення ефективності ребристо-стержневої випромінювальної структури з використанням плазмового розряду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Тепляков Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1098550
  Миколайчук М. Підвищення ефективності регіонального управління на основі соціального контролінгу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 166-172.
1098551
  Миколайчук М. Підвищення ефективності регіонального управління на основі соціального контролінгу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 166-172
1098552
  Труніна Г.О. Підвищення ефективності регулювання напруги в розподільних електричних мережах з розосередженим генеруванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Труніна Ганна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви.
1098553
  Дзюнь О.Б. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за ринком небанківських фінансових послуг в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 117-120. – ISSN 2306-6814
1098554
  Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 4-9 : Табл., рис.
1098555
  Бандура О.В. Підвищення ефективності регулювання циклічного розвитку національної економіки: системний аспект // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 2-8
1098556
  Гороб"євська Т.І. Підвищення ефективності роботи викладача-філолога в іноземній аудиторії (на матеріалі драматичних творів Т.Г. Шевченка і М.Л. Кропивницького) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 28-34. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1098557
  Голіков О.С. Підвищення ефективності роботи водно-шламових схем вуглезбагачувальних фабрик за рахунок скорочення часу нестаціонарного режиму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Голіков Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Криворізький нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1098558
  Койфман О.О. Підвищення ефективності роботи доменних повітронагрівачів шляхом збільшення тиску газу-теплоносія : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Койфман Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1098559
  Олексин А.В. Підвищення ефективності роботи електростанцій з асинхронізованими турбогенераторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Олексин Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1098560
   Підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства шляхом попередження розвитку кризових процесів / О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, О.С. Костильова, Т.Ю. Мартем"янова, К.В. Шкурупій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 60-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1098561
  Фурман А. Підвищення ефективності роботи педагогічного колективу за технологіями модульно-розвивальної системи навчання (узагальнення результатів виконання наукової програми "Школа свідомості") / А. Фурман, В. Чухно // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 582-591. – ISBN 978-966-654-520-9
1098562
  Пулінець І.В. Підвищення ефективності роботи печей випалу вуглеграфітових виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Пулінець Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098563
  Душкін С.С. Підвищення ефективності роботи споруд водопостачання при підготовці питної води : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Душкін Станіслав Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1098564
  Чернокрилюк В.В. Підвищення ефективності роботи теплогенераторів малої потужності на різних видах палива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Чернокрилюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098565
  Худолій С.С. Підвищення ефективності роботи частотного електропривода шляхом керування за максимальною навантажувальною здатністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Худолій Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ін-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1098566
  Щербій Р.Б. Підвищення ефективності роботи шарошкових доліт на основі експериментальних досліджень процесу буріння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Щербій Руслан Богданович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098567
  Зюков Ю.Є. Підвищення ефективності роботи шахт ДП "Ровенькиантрацит" на основі досліджень геомеханічних моделей : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Зюков Ю.Є. ; МОНУ ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1098568
  Самойловський А.Л. Підвищення ефективності розвитку систм страхування за умов трансформаційних перетворень економічних систем // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 8-11
1098569
  Вялкова В.І. Підвищення ефективності розпізнавання мережевих атак за рахунок використання програмно-апаратної системи IPS / В.І. Вялкова, І.Ю. Войтенко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 262-263
1098570
  Говоров В.П. Підвищення ефективності розподільчих мереж міст в умовах слабкої кореляції графіків навантажень та нелінійності характеристик електроприймачів : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 05.14.02 / Говоров Владлен Пилипович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1098571
  Черевко Г. Підвищення ефективності садівництва в Україні: економіко-технологічні аспекти / Г. Черевко, Ю. Крупич, О. Крупич // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 89-96 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1098572
  Єфіменко Г.П. Підвищення ефективності самоменеджменту за допомогою дистанційного навчання / Г.П. Єфіменко, К.О. Стогній // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 17-18
1098573
  Лубан С.В. Підвищення ефективності систем біополімерних безглинестих бурових розчинів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Лубан Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1098574
   Підвищення ефективності систем екологічного моніторингу з використанням мобільних вимірювальних пристроїв / Ю.Г. Даник, М.М. Климаш, Л.О. Комарова, В.О. Пелішок // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир, 2013. – Вип. 7. – С. 14-20. – ISSN 2076-1546
1098575
  Казарова І.О. Підвищення ефективності систем енергопостачання за рахунок впровадження когенерації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Казарова Інна Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1098576
  Хвостіна І. Підвищення ефективності системи інформаційного забезпечення підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 201-206. – ISSN 1993-0259
1098577
  Азарсков В.М. Підвищення ефективності системи управління космічними апаратами / В.М. Азарсков, В.І. Богом"я // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1098578
  Шпакович В.В. Підвищення ефективності системи управління підприємством у контексті розробки антикризових заходів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 139-143
1098579
  Месель-Веселяк Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 6. – С. 17-26
1098580
   Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва УРСР у 10-й п"ятирічці. – К., 1971. – 212с.
1098581
  Дяков С. Підвищення ефективності спеціальної підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 7-13. – ISSN 1682-2366
1098582
  Олешко Т.І. Підвищення ефективності статистичного моделювання складних технічних систем : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Олешко Т. І.; НАН Укр., Ін-т проблем моделюв. в енергет. – К., 1998. – 16л.
1098583
  Ахмаметьєва Г.В. Підвищення ефективності стеганоаналізу для цифрових зображень і відео : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ахмаметьєва Ганна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1098584
  Наконечний В.С. Підвищення ефективності стеганографічних методів захисту інформації за рахунок використання криптографічних алгоритмів / В.С. Наконечний, В.Г. Сайко, А.С. Ткаченко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 109-111
1098585
  Костирка О.В. Підвищення ефективності стеганографічної системи в умовах атак проти вбудованого повідомлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Костирка Олеся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098586
  Сало І.В. Підвищення ефективності стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи / І.В. Сало, В.В. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 23-36


  Обгрунтовано основні складові стратегічного управління банківською системою.
1098587
  Белоусова К.І. Підвищення ефективності суспільного виробництва завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 11-13. – Бібліогр.: 14 назв
1098588
  Калита М.С. Підвищення ефективності суспільного виробництва і розвиток енергетики / М.С. Калита. – Київ, 1969. – 48с.
1098589
  Єсаулова С.М. Підвищення ефективності теплового діагностичного контролю справності електродвигунів / С.М. Єсаулова, О.Ф. Бабічева, М.М. Ковалик // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 163-171 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1098590
  Мірошниченко Юрій Вікторович Підвищення ефективності технологічних процесів обробки деталей складного профілю з важкообробних матеріалів : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Мірошниченко Юрій Вікторович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1994. – 22л.
1098591
  Татарчук В.О. Підвищення ефективності технологічних процесів очищення газів для енергозберігаючих технологій : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Татарчук В.О. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1098592
  Усов Д.І. Підвищення ефективності тривало експлуатованних анодних заземлювачів установок катодного захисту трубопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Усов Дмитро Ігорович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1098593
  Шкурпела О.О. Підвищення ефективності тягового асинхронного електроприводу з автономним джерелом живлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Шкурпела Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098594
  Худик М.В. Підвищення ефективності уловлення залізорудного пилу в аспіраційних укриттях з використанням волоконного фільтру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Худик Микола Валентинович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1098595
  Крилова І.І. Підвищення ефективності управління активами підприємств сфери водопостачання та водовідведення як фактор сталого розвитку підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 113-120. – ISSN 2306-6814
1098596
  Федченко О.П. Підвищення ефективності управління військами за рахунок автоматизації геоінформаційної складової / О.П. Федченко, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 47-53. – ISSN 2524-0056


  У роботі розкрито ряд проблемних питань автоматизації процесів управління військами та підвищення рівня управління за рахунок впровадження геоінформаційної та спеціальної інформаційної складової в процес управління військами. Питання підвищення ...
1098597
  Тертична Л.І. Підвищення ефективності управління власністю на інтелектуальний капітал підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 116-123


  В статті досліджуються інституційні умови і чинники, що забезпечують розвиток власності на інтелектуальний капітал фірми, основні параметри і показники, що характеризують ефективність управління інтелектуальним капіталом підприємства з точки зору ...
1098598
  Шилова Марина Юріївна Підвищення ефективності управління господарськими товариствами державного сектору економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто проблему управління господарськими товариствами державного сектору економіки. Досліджені нормативно-правові засади управління господарськими товариствами державного сектору економіки. Проаналізовано результати ...
1098599
  Майстренко В.В. Підвищення ефективності управління державним наглядом з охорони праці на підприємствах вугільної промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Майстренко Володимир Володимирович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1098600
  Румянцев С.А. Підвищення ефективності управління державними корпоративними правами як один з основних факторів розвитку української економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-92. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто особливості та перспективи розвитку управління державними корпоративними правами, його вплив на економічний розвиток України.
1098601
  Сохнич А.Я. Підвищення ефективності управління екологічною сферою сучасних міських агломерацій / А.Я. Сохнич, М.В. Смолярчук, О.В. Балуєв // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 82-90 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-7468
1098602
  Бойко Т.Л. Підвищення ефективності управління інтелектуальним потенціалом підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 385-390. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1098603
  Баюра Д.О. Підвищення ефективності управління корпоративними правами держави // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 56-62


  У статті дана оцінка ефективності управління корпоративними правами держави та запропоновано окремі шляхи щодо її підвищення. In the article it is evaluated the efficiency of manegement of the state corporative rights and some ways of it"s increasing ...
1098604
  Удод О.А. Підвищення ефективності управління освітньою галуззю на основі національної системи оцінювання якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 3-5
1098605
  Пожуєва Т.О. Підвищення ефективності управління персоналом у ринкових умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 119-123. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1098606
  Лисак В. Підвищення ефективності управління промисловими підприємствами на основі реалізації PLM-модуля // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 74-84. – ISSN 2411-5215


  "У статті розглянуто напрями підвищення ефективності управління промисловими підприємствами в контексті сучасних економічних викликів, за умов поглиблення глобалізаційних процесів та зростання конкуренції. Окреслено особливості реалізації концепції ...
1098607
  Зінченко В. Підвищення ефективності управління ризиками в умовах активізації споживчого кредитування / В. Зінченко, Г. Карчева // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 7-10.
1098608
  Ясіновська І.Ф. Підвищення ефективності управління ризиком ліквідності банків в умовах фінансової нестабільності / І.Ф. Ясіновська, Н.В. Смаль // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 133-136. – ISSN 2309-1533
1098609
  Козаченко Л.А. Підвищення ефективності управлінських рішень в системі управління сільськогосподарським підприємством // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2009. – Вип. 121 : Економічні науки. – С. 55-62
1098610
  Брюховецька О. Підвищення ефективності управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2009. – № 1 (14). – С. 33-38
1098611
  Пріцкер Л.М. Підвищення ефективності уроків з хімії у 7-8 класах середньої школи / Л.М. Пріцкер. – Київ : Радянська школа, 1965. – 134 с.
1098612
  Комар О.А. Підвищення ефективності уроків математики через інтегрування змісту навчання / О.А. Комар. – Київ : Знання, 1998. – 96 с. – ISBN 966-7537-19-6
1098613
  Худаш Л.С. Підвищення ефективності уроку з літератури / Л.С. Худаш. – Київ, 1974. – 140 с.
1098614
  Усенко С.М. Підвищення ефективності установок для обробки зернових в сильних електричних полях / С.М. Усенко, О.В. Науменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 188-194 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1098615
   Підвищення ефективності фізичної й технічної підготовленості юних гандболістів із застосуванням рухливих ігор / І.Б. Гринченко, О.В. Різник, В.В. Лисенко, В.М. Ковєря, Т.В. Карпунець // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 32-42 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1098616
  Савенкова І.І. Підвищення ефективності фізіотерапії шляхом диференціації часових характеристик суб"єктів із соматичними порушеннями // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 202-207. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1098617
  Філатов О.Ю. Підвищення ефективності фінішної алмазно-абразивної обробки оптичного скла і природного каменю за умов активного контролю якості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Філатов Олександр Юрійович ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1098618
   Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів : монографія / [Т.Ю. Александрюк, Л.Б. Баранник, О.В. Вознюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-328-139-1


  У пр. № 1729675 напис: Майбутнім науковцям від авторів з найкращими побажаннями. Проф. Баранник Л.Б.
1098619
  Фандєєва А.Є. Підвищення ефективності формування іншомовної писемної компетенції студентів технічних ЗВО / А.Є. Фандєєва, О.О. Чевичелова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 121-128. – ISSN 2074-8922
1098620
  Гончар Л. Підвищення ефективності формування професійної культури майбутніх менеджерів засобами позааудиторної діяльності університету // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 32-43. – ISSN 2077-1827


  У статті досліджуються питання позааудиторної діяльності студентів в умовах університету. Аналізуються дефініції "діяльність" та "позааудиторна діяльність". На основі аналізу різних підходів зроблено висновок, що "діяльність" - це системне поняття, ...
1098621
  Донченко Є.І. Підвищення ефективності фрезерування на основі дослідження та розробки автоматизованої системи діагностики фрез : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Донченко Євгеній Іванович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудівна акад. – Краматорськ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 навз
1098622
  Крамар О.М. Підвищення ефективності функціонування будівельних підприємств на засадах удосконалення системи управління персоналом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крамар Олег Михайлович ; Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1098623
  Болонний В.Т. Підвищення ефективності функціонування нафтопроводів шляхом урахування реологічних особливостей нафт Прикарпаття : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.15.13 / Василь Тарасович Болонний; Івано-Франківський нац. політех. ун-т нефті і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 19с.
1098624
  Микитенко В.І. Підвищення ефективності функціонування оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Микитенко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 79 назв
1098625
  Гетьман Оксана Олександрівна Підвищення ефективності функціонування підприємств на засадах упровадження маркетингового механізму управління їх діяльністю : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Гетьман О.О.; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098626
  Семчинський К.В. Підвищення ефективності функціонування Ради Безпеки ООН в контексті російської агресії проти України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 315-319. – ISSN 2076-1554
1098627
  Скачек Л.М. Підвищення ефективності функціонування системи захисту інформації на підприємстві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Скачек Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки , молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1098628
  Слюсар В.О. Підвищення ефективності функціонування системи управління телекомунікаційними мережами оператора телекомунікацій в умовах переходу до мереж нового покоління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.02 - телеком. системи та мережі / Слюсар В.О. ; Держ. ун-т інформац.-комунікац. технол. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1098629
  Котенко А.М. Підвищення ефективності функціонування транспортної системи України / А.М. Котенко, П.С. Шилаєв, А.В. Світлична // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 45-46. – ISSN 2075-4892
1098630
  Колодізєв О. Підвищення ефективності функцонування банків України на основі системи фінансового планування / О. Колодізєв, С. Киркач // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 306-314. – ISSN 2078-5860


  Досліджено вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність банків.
1098631
  Велігоцький Д.О. Підвищення ефективності хіміко-технологічного процесу комплексної водневої термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Велігоцький Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 41 назва
1098632
  Левченко Д.А. Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на нефролітіаз шляхом використання мікро- та ультра-мініперкутанної нефролітотрипсії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Левченко Дмитро Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
1098633
  Клятченко Я.М. Підвищення ефективності цифрових обчислювальних засобів, реалізованих на основі програмовних логічних інтегральних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Клятченко Ярослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1098634
  Кужельний Я.В. Підвищення ефективності чистового однопрохідного шліфування циліндричної поверхні вала периферією орієнтованого круга : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Кужельний Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1098635
  Ніца А.М. Підвищення ефективності чорнового шліфування великогабаритних деталей : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Ніца А. М.; Одес. політехн. ун-т. – Одеса, 1994. – 22л.
1098636
  Кологойда А.В. Підвищення ефективності шліфування голчастої поверхні валика текстильної машини периферією орієнтованого круга : автреф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Кологойда Антоніна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1098637
  Слєднікова О.С. Підвищення ефективності шліфування торців орієнтаціями деталей та профільованих кругів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Слєднікова Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1098638
  Сіра Н.М. Підвищення ефективності шліфування циліндричних, ступінчастих та криволінійних поверхонь обертання зі схрещеними осями круга та деталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Сіра Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 21 с., вкл. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1098639
  Дюдіна І.А. Підвищення ефективностю зберігання насіння різноманітних генотипів кукурудзи : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.12 / Дюдіна І.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 17л.
1098640
  Борисов Володимир Іванович Підвищення ефективноті вибухових робіт при розробці глибоких горизонтів залізорудних кар"єрів : Автореф... кандид. технічн.наук: 05.15.03 / Борисов Володимир Іванович; Криворізьк. гірничорудний ін-тут. – Кривий Ріг, 1994. – 27л.
1098641
  Абрамович І.О. Підвищення ефективості управління персоналом в контексті особливостей розвитку підприємств енергетичного сектору України / І.О. Абрамович, С.М. Дмитрук // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 2/3 (70/71). – С. 54-62. – ISSN 2313-4569
1098642
  Михайленич П.М. Підвищення завадостійкості каналів радіозв"язку з ортогональним частотним мультиплексуванням : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Михайленич Петро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098643
  Іванов Віктор Андрійович Підвищення завадостійкості прийому сигналів в цифрових транкінгових системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Іванов В.А.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1098644
  Алтунін С.І. Підвищення завадостійкості програмно керованих пристроїв синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Алтунін Сергій Ігоревич ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098645
  Одіяненко О.В. Підвищення завадостійкості та безпеки телекомунікаційних систем шляхом застосування методів просторової обробки сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Одіяненко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
1098646
  Зозуля-Бахір Підвищення зайнятості в сільському господарстві // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 80-86. – Бібліогр.: 10 назв.
1098647
  Жигірь А.А. Підвищення зайнятості на селі як складова розвитку сільськогосподарських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 14-16. – Бібліогр.: 2 назв.
1098648
  Завгородня О.С. Підвищення залученості користувачів у електронне навчання // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 252-256. – ISSN 2309-1533
1098649
   Підвищення зарплат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У поточному році суттєво зростуть стипендії студентів. Зокрема, мінімальна звичайна стипендія зросте на 33,4%, а мінімальна стипендія на окремі спеціальності (педагогічні, природничо-математичні, природничі, математичні, інженерні) ВНЗ ІІІ-ІV р.а.- на ...
1098650
  Ткаченко Л. Підвищення зарплат в Україні: правда і фікція // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 1, 8


  "Українці повернулися до купівельної спроможності 2013 р. Офіційна статистика фіксує швидке зростання зарплат. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств у 2017 р. сягнула 7104 грн, у першому кварталі 2018-го – 7974 грн, зокрема у ...
1098651
  Несен О.О. Підвищення зацікавленості майбутніх вчителів початкових класів до виконання самостійних завдань під час навчання у закладі вищої освіти / О.О. Несен, А.В. Козлов, В.Б. Спузяк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 124-128. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609
1098652
  Поліщук Т. Підвищення здатності до працевлаштування випускників ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 99-106. – ISSN 1682-2366


  д
1098653
  Щербань Т. Підвищення значення та ролі органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-92.
1098654
  Биков В.Ю. Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 28-33.
1098655
  Рибалко І.М. Підвищення зносостійкості деталей забезпеченням однорідної структури металу при введенні порошкової композиції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Рибалко Іван Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098656
  Плугатарьов А.В. Підвищення зносостійкості деталей паливної апаратури дизельних двигунів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Плугатарьов Артем Валентинович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т. с.-г. ім. Петра Василенка. – Харків, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098657
  Лаврись С.М. Підвищення зносостійкості титанового сплаву ВТ22 поверхневим деформаційно-дифузійним обробленням : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.01 / Лаврись Сергій Мирославович ; НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1098658
  Посонський С.Ф. Підвищення зносостійкості циліндричних напрямних ковзання методом дискретної електроконтактної цементації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Посонський Сергій Феліксович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1098659
  Стебелецька Н.М. Підвищення знософрикційних властивостей накладок гальмівних пристроїв керованою зміною енергонавантаженості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Стебелецька Наталія Миронівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1098660
  Божанова В.Ю. Підвищення інвестиційних можливостей населення на придбання житла / В.Ю. Божанова, Р.Б. Тян // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 6-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1098661
  Гайдуцький А.П. Підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору шляхом розширення бюджетної підтримки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 111-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1098662
  Хлопяк С.В. Підвищення інвестиційної привабливості туристичного потенціалу регіону засобами спеціалізованого туризму / С.В. Хлопяк, С.С. Кравцов, В.В. Білик // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 100-106. – ISSN 2306-6806
1098663
  Коваленко С.О. Підвищення інвестиційної привабливості Харківської області в умовах децентралізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 71-75. – ISSN 2222-4459
1098664
  Денисенко М.П. Підвищення індексу людського капіталу - важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств / М.П. Денисенко, О.Ю. Будякова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 11-17. – ISSN 2306-6806
1098665
  Давидюк О. Підвищення індивідуальної активності та активності громадян в боротьбі як відповідь на соціально-економічні виклики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 2411-6912 04
1098666
  Родіонова І.В. Підвищення інноваційної діяльності корпоративних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 123-126. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1098667
  Дюжев В.Г. Підвищення інноваційної сприйнятливості до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики на основі формування грошових потоків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 79-84. – ISSN 0321-0499
1098668
  Демидюк О. Підвищення інституційної ефективності економічної системи як чинник сталого розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-33. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему інституційної ефективності економічної системи України в контексті сталого розвитку. Визначені особливості інституційної матриці економічної системи України. Обґрунтовано шляхи підвищення інституційної ефективності національної ...
1098669
  Гривачевський А.П. Підвищення інформативності мультиспектральних систем моніторингу шляхом комплексування зображень видимого та інфрачервоного діапазонів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Гривачевський Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1098670
  Прокопенко К.А. Підвищення інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в системах безпроводового зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Прокопенко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 25 с. – Бібліогр.: 20 назв
1098671
  Осипчук С.О. Підвищення інформаційної ефективності безпроводових систем передачі на основі перерозподілу ресурсів каналу зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Осипчук Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1098672
  Юрчук А.О. Підвищення ймовірності виявлення супутникових сигналів на основі модифікації оператора згортки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Юрчук Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1098673
  Шевчук А. Підвищення капіталізації банківської системи україни шляхом макропруденційного регулювання національного банку України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 8 (260). – C. 190-211. – ISSN 2409-9260
1098674
  Хлівний В.К. Підвищення капіталізації банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 27-32
1098675
  Черезов І. Підвищення кваліфікації адвоката. Правомірність притягнення до відповідальності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
1098676
  Задоя І.І. Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми правового регулювання // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 379-385
1098677
  Іванцова А. Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання якісної правничої допомоги: міжнародний досвід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 37-43. – ISSN 1026-9932
1098678
  Ковальчук Г. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні: ретроспективний аспект // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341


  Прослідковується історія формування системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні.
1098679
  Ліфінцева Г.О. Підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти: моделі та підходи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського" : з проведенням Круглого столу, 21-22 жовт. 2010 р. / "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Сталь, 2010. – С. 179-183. – ISBN 978-966-1555-63-0
1098680
  Бабійчук Ірина Підвищення кваліфікації викладачів в інституті державного управління у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 23-24 : фото
1098681
  Євтушенко Н. Підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України як проблема педагогічної теорії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 3/4 (182/183), серпень - вересень. – C. 135-140. – ISSN 2308-4634
1098682
  Безгласна Лариса Михайлівна Підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл з керівництва процесом виховання в учнів милосердя : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.05, 13.00.01 / Безгласна Лариса Михайлівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
1098683
  Безгласна Л.М. Підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл з керівництва процесом виховання в учнів милосердя : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.05 / Безгласна Л.М.; Укр. ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. – Київ, 1996. – 249 л.
1098684
  Антонович Мирослава Підвищення кваліфікації з комерційного права - потреба сьогодення // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.7
1098685
  Ткаченко Л. Підвищення кваліфікації з проблем євроінтеграції для ректорів ВНЗ // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 1


  Виконуючи вимогу цьогорічного Указу Президента України № 229 щодо впровадження пілотної програми підищення кваліфікації керівників вищих навчальних закладів 22-24 квітня в НАПН України відбувся триденний навчальний семінар. Організаторами його ...
1098686
  Чубукова Ольга Юріївна Підвищення кваліфікації кадрів підприємства в умовах невизначеності / Чубукова Ольга Юріївна, Шацька Зорина Ярославівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 171-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано різні ш.іяха навчання та підвищення кваліфікації персоналу підприємства. З метою підтримки процесу реалізації обраної стратегії запропоновано здійснення системи безперервного навчання персоналу як однієї зі складових ...
1098687
  Чубукова Ольга Юріївна Підвищення кваліфікації кадрів підприємства в умовах невизначеності / Чубукова Ольга Юріївна, Шацька Зорина Ярославівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 171-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано різні ш.іяха навчання та підвищення кваліфікації персоналу підприємства. З метою підтримки процесу реалізації обраної стратегії запропоновано здійснення системи безперервного навчання персоналу як однієї зі складових ...
1098688
  Михайлов В.М. Підвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів органів влади з питань цивільної безпеки у вітчизняній педагогічній літературі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 119-135. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
1098689
  Білянін Г. Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів освіти в Україні на початку XX ст. під владою царської Росії (1900-1917 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 9-13. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (278)). – ISSN 1729-360Х
1098690
  Ляхоцька Л.Л. Підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти: технології дистанційного навчання // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2014. – № 1 (162). – С. 5-13. – ISSN 2227-2747
1098691
  Бульвінська О. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів / О. Бульвінська, І. Капралова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 53-59. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1098692
  Лунячак В.Е. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: тенденції в умовах глобалізації // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 5-25. – ISSN 2312-1548
1098693
  Яковенко О.І. Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників: міжнародні аспекти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 1 (134). – С. 41-47. – ISSN 2414-5076
1098694
  Хижняк В.В. Підвищення кваліфікації персоналу авіаційного пошуку і рятування на засадах уніфікації освітнього та сертифікаційного процесів / В.В. Хижняк, А.В. Золокотський, В.Л. Шевченко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 2618-1614
1098695
  Власова Т. Підвищення кваліфікації персоналу як складова соціальної відповідальності бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність соціальної відповідальності бізнесу на основі існуючих наукових підходів. Виявлено, що в сучасних умовах функції підприємництва мають бути доповнені соціальною функцією, адже підприємницька діяльність в ринковій економіці ...
1098696
  Хромов М.І. Підвищення кваліфікації персоналу: пріоритети розвитку організації та чинники ефективного управління станом конкурентоспроможності людського капіталу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 39-42
1098697
  Купалова Г.І. Підвищення кваліфікації працівників финансово-економічної служби Збройних сил України щодо використання комп"ютерних облікових систем / Г.І. Купалова, В.А. Домбровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-49. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Висвітлені актуальні питання щодо забезпечення необхідного рівня знань працівникам фінансово-економічної служби Збройних Сил України в контексті роботи з комп"ютерними обліковими програмами. Сформульовані пропозиції по удосконаленню діючої системи ...
1098698
  Шулякова В. Підвищення кваліфікації прокурорів та державних службовців органів прокуратури: вимоги сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7. – С. 28-31
1098699
  Присяжнюк І.І. Підвищення кваліфікації прокурорів та державних службовців органів прокуратури: вимоги сьогодення // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 268-272. – ISBN 978-966-622-885-0
1098700
  Гніда Т.Б. Підвищення кваліфікації соціальних педагогів з подолання наслідків пандемії COVID-19 // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 38-71. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1098701
  Фоменко Н. Підвищення кваліфікації туристичних кадрів - вимога часу / Н. Фоменко, Г. Цехмістрова // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
1098702
  Сичова В. Підвищення кваліфікації фахівців у сфері соціальної роботи в контексті неперервної освіти / В. Сичова, Л. Хижняк, С. Вакуленко // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 228-240. – ISSN 2618-0715
1098703
   Підвищення кваліфікації: роз"яснення // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 23 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1098704
  Надрага В.І. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 21-28. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1098705
  Бурбела О.В. Підвищення конкурентноздатності вітчизняних товарів як передумова вступу України до СОТ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 96-97. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто актуальні проблеми міжнародної економічної інтеграції України.
1098706
  Шаля О.Г. Підвищення конкурентноспроможності пасажирських перевезень за рахунок покращення сервісного обслуговування : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 98-102 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1098707
  Чорноплеча О.С. Підвищення конкурентноспроможності української економіки як фактор наближення до європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 132-133
1098708
  Месель-Веселяк Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 8-14.
1098709
  Приятельчук О. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародній арені методами економічної дипломатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  У зв"язку з підвищенням конкуренції на міжнародних ринках постає питання про конкурентоспроможність компаній на світовій арені, адже без відповідних конкурентних переваг підприємство не зможе виступати гідним гравцем на тлі інших більш ...
1098710
  Бабець І.Г. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників в умовах глобальних викликів: регіональний аспект / І.Г. Бабець, О.Й. Жабинець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 4-10. – ISSN 2222-4459
1098711
  Табенська О.І. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільского туризму на основі інноваційних стратегій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1 (17). – С. 123-132. – ISSN 2411-4413
1098712
  Темник І.О. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної туристичної галузі через реалізацію в Україні масштабних макропроектів міжнародного // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 114-116
1098713
  Ольшанцева Т.О. Підвищення конкурентоспроможності ВНЗ та його розвиток з позицій маркетингу // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С105-116. – ISSN 2306-8558
1098714
  Варламова М.Л. Підвищення конкурентоспроможності економіки КНР у глобальному вимірі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 8 (547) : Продовольча безпека в умовах "Ідеального шторму" світової економіки. – С. 36-42. – ISSN 2222-4459
1098715
  Осовий Г.В. Підвищення конкурентоспроможності економіки на основі розвитку людського капіталу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 10-16. – ISBN 966-614-021-7
1098716
  Другов О.О. Підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах становлення постіндустріального суспільства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 133-137. – ISBN 966-8958-05-5
1098717
   Підвищення конкурентоспроможності ЄС: циркулярна економіка : монографія : в межах виконання освіт. проєкту Erasmus+ Jean Monnet 610641-EPP-1-2019-UA-EPPJMO-MODULE "EU competitiveness boosting: circular economy" (CirclE) / [О.Г. Мельник та ін. ; за ред. О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельник, Н.І. Горбаль ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. – Львів : Міські інформаційні системи, 2021. – 189, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в змісті. - Підгот. в рамках Модуля J. Monnet та програми With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1577-42-7
1098718
  Перерва П.Г. Підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на засадах синергетичного бенчмаркінгу / П.Г. Перерва, Т.О. Кобєлєва, Н.П. Ткачова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 167-174. – ISSN 0321-0499
1098719
  Бутенко Н.В. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на засадах партнерства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 36-42. – ISSN 1993-0259
1098720
  Шуста Т.М. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки України в умовах глобалізації світогосподарських зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 233-236. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Проаналізовано основні напрями (галузі) підвищення конкурентоспроможності економіки України.
1098721
  Дудик В.Я. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки як фактор активізації євроінтеграційного процесу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 10 (48). – С. 5-11. – ISSN 2309-1533
1098722
  Ромашко А.С. Підвищення конкурентоспроможності організацій за рахунок належного управління знаннями / А.С. Ромашко, О.М. Кравець, Г.К. Дорожко // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 194-197. – ISBN 978-966-999-024-2
1098723
  Дробязко С.І. Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі логістичного підходу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 29-31. – Бібліогр.: 6 назв
1098724
  Маркова Є.Ю. Підвищення конкурентоспроможності підприємств рибної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1098725
  Ігнатенко М.М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств сільського зеленого туризму на засадах брендингу та маркетингових стратегій / М.М. Ігнатенко, О.О. Адамчик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 50-57. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1098726
  Ткачов Ю.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств через упровадження інноваційних технологій / Ю.В. Ткачов, О.В. Ходак // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 175-179
1098727
  Саннікова С.Ф. Підвищення конкурентоспроможності підприємств шляхом удосконалення керування виробничою діяльністю / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 84-91 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1098728
  Михалюк А.П. Підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок оптимізації складу нематеріальних активів // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 101-110
1098729
  Ордтквіст Д. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку системи організаційних знань / Д. Ордтквіст, М.В. Мартиненко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 82-92. – ISBN 978-966-8177-75-0
1098730
  Зборовська Ю.Л. Підвищення конкурентоспроможності продукції - важлива умова нарощування експортного потенціалу АПК України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 127-140.
1098731
  Осадча Н.В. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства / Н.В. Осадча, О.Л. Понуренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 17-20. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1098732
  Ільчук М.М. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні / М.М. Ільчук, І.А. Коновал // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 51-59. – ISSN 2221-1055
1098733
  Писаренко С.М. Підвищення конкурентоспроможності промислового потенціалу Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 55-63 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1098734
  Макаренко М.В. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність застосування високоякісної збутової логістики як інструменту маркетингової політики для створення позитивного образу продукції у споживача.
1098735
  Макаренко Марина Василівна Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність застосування високоякісної збутової логістики як інструменту маркетингової політики для створення позитивного образу продукції у споживача.
1098736
  Свида І.В. Підвищення конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації світової економіки // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 117-126
1098737
  Лузан Ю.Я. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва в умовах підготовки вступу в СОТ // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 14-23
1098738
  Поліщук В.С. Підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств Хмельниччини // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 289-297 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
1098739
  Басюк Д.І. Підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери Подільсько-Буковинського регіону в контексті підготовки до Євро 2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 23-27 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1098740
  Хумаров О.А. Підвищення конкурентоспроможності України: мобілізація транзитного потенціалу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 152-158
1098741
  Мусіна Л.О. Підвищення конкурентоспроможності української економіки: вимоги до програмних документів урядової політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 144-154. – ISBN 966-614-021-7
1098742
  Телюра Н.О. Підвищення координованості та ефективності інтегрованого підходу до управління земельними та іншими природними ресурсами // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 31-35. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
1098743
  Вовк Ігор Євгенович Підвищення корозійної стійкості обладнання ТЕС очисткою станційних вод від магнітосприймаючих продуктів корозії : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.14 / Вовк Ігор Євгенович; НАН України. Фізико-механіч. ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1998. – 16л.
1098744
  Антропов І.І. Підвищення корозійної стійкості сталей при лазерній обробці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Антропов Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1098745
  Білоусова Т.П. Підвищення культури наукового мовлення у вищому навчальному закладі крізь призму поглядів Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 8-12. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1098746
  Олійник І.В. Підвищення культури наукової мови як важливий аспект формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 1 (176). – C. 63-71. – ISSN 2227-2747
1098747
  Смотров Д.Ю. Підвищення купівельної спроможності населення : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 102-110 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1098748
  Сас І.Х. Підвищення матеріального та культурного рівня трудящого селянства західних областей УРСР (1946-1950 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 27-39. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
1098749
  Ванюков А.А. Підвищення металургійних властивостей самовідновлювальних обкотишів з використанням вторинних залізовмісних матеріалів для забезпечення ефективності доменної плавки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Ванюков Антон Андрійович ; Нац. металург. акад. України, М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 2016. – 22 c. – Бібліогр.: 9 назв
1098750
  Єгоров В.А. Підвищення метрологічних та експлуатаційних характеристик елементів та систем атомно-емісійного спектрального аналізу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Єгоров Вадим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1098751
  Моставлюк А.С. Підвищення метрологічної надійності компонентів ком"ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем на основі діодних перетворювачів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Моставлюк А.С.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
1098752
  Коваленко Т.О. Підвищення механічних властивостей субмікрокристалічних титанових сплавів при деформаційній і термічній обробках : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Коваленко Тамара Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098753
  Євсєєва Н.О. Підвищення механічних та експлуатаційних властивостей хромонікельмарганцевої сталі спеціального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Євсєєва Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України. Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098754
  Бурмака Є. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни постійно вимагають активізації вітчизняної економічної дипломатії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 9. – С. 118-119.
1098755
  Полунєєв Ю.В. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни як домінанта стратегічного антикризового управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 23-27. – ISSN 1728-6220
1098756
  Ярош-Дмитренко Підвищення міжнародної конкурентоспроможності як фактор розвитку промислового підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті проблема підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства висвітлюється в контексті забезпечення можливостей для подолання кризових явищ в країні та формування передумов економічного зростання. Представлено та ...
1098757
  Оліфір І.А. Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні: переваги та недоліки // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 38-45
1098758
  Євдокимова Т.О. Підвищення мінімальної заробітної плати: вплив на економічні показники / Т.О. Євдокимова, К.М. Рудь // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 15-17. – ISBN 978-966-2410-87-7
1098759
  Бардіна Л.М. Підвищення мовної компетенції студентів-іноземців за допомогою нетрадиційних підходів до використання письмових видів робіт / Л.М. Бардіна, Л.Є. Хоружева, В.Л. Шепелюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 412-415
1098760
  Тимофєєва О.Я. Підвищення мотивації до професійної комунікації англійською мовою у курсантів морських вищих навчальних закладів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 191-195. – Біблоігр.: с. 193-194. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1098761
  Форостюк І. Підвищення мотивації молоді до вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – С. 36-40. – ISSN 2308-4634


  "У статті розглянуто поняття мотивації, визначені зовнішні та внутрішні мотиваційні складові, а також виділено у результаті аналізу проведеного опитування, які з даних складових грають головну роль у процесі вивчення іноземних мов студентами закладів ...
1098762
  Петренко Н. Підвищення мотивації на заняттях з фізичного виховання в аграрному університеті // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 30-36. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1098763
  Ломакович В. Підвищення мотивації студентів під час вивчення практичного курсу німецької мови в умовах дистанційного навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 103-113. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1098764
  Колісников А.В. Підвищення мотивації як запорука якісної освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 76-77
1098765
  Даков С. Підвищення надійнісних показників програмно-орієнтованої мережі / С. Даков, Л. Дакова // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 66-78. – ISSN 2707-1758
1098766
  Мельник О.В. Підвищення надійності бункерування на водному транспорті як фактор забезпечення екологічної безпеки / О.В. Мельник, О.М. Тимощук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 95-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1098767
  Рой М.М. Підвищення надійності випробування складнопобудованих тріщинуватих колекторів із застосуванням двопакерної системи під час селективного їх випробування / М.М. Рой, В.Г. Ластовка, С.М. Клименко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 142-146. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-3591
1098768
  Діхтярук І.В. Підвищення надійності електропостачання споживачів в повітряних розподільних мережах напругою 10кВ за рахунок секціонування автоматичними роз"єднувачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Діхтярук Ігор Віталійович ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098769
  Піскачова М.О. Підвищення надійності пристроїв управління цифрових систем комутації на основі вдосконалення програмного контролю та діагностування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Піскачова М.О.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
1098770
  Собчук Д.С. Підвищення надійності розподільних електричних мереж за рахунок відновлюваних джерел електроенергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Собчук Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1098771
  Матяш В О. Новохатній Підвищення надійності системи водопостачання міста шляхом районування // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 143-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1098772
  Дзінько Р.І. Підвищення надійності системи оперативного управління гнучких виробничих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Дзінько Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1098773
  Плетньов В.М. Підвищення надійності та безпеки використання технологічних автомобілів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Плетньов В"ячеслав Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1098774
  Стеценко М.С. Підвищення надійності трубопроводів високого тиску паливної системи суднового малообертового дизеля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Стеценко Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. морська акад.". – Одеса, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1098775
  Лісковський І.О. Підвищення надійності функціонування мережі тактової синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лісковський І.О. ; Держ. ун-т інф.-комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1098776
  Момот В.В. Підвищення надійності функціонування систем обліку електроенергії у трифазних електромережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Момот Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1098777
  Щербін К.В. Підвищення нелінійно-оптичного відгуку фоторефрактивних напівпровідників в інфрачервоній області спектра : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Щербін Костянтин Володимирович ; Ін-т фізики НАН України. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 67 назв
1098778
   Підвищення окладів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Урядом прийнято рішення про підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня ...
1098779
   Підвищення окладів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Двадцятого січня Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену Мінекономіки постанову щодо підвищення рівня посадових окладів працівникам бюджетної сфери, зокрема й освітянам.
1098780
   Підвищення окладів викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)
1098781
  Старик С.П. Підвищення оптико-механічних характеристик багатошарових інтерференційних покриттів шляхом введення до їх складу захисних алмазоподібних плівок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.01 / Старик С.П.; НАНУ; Ін-т надтвердих матеріалів ім В.М. Бакуля. – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 18 назв
1098782
  Шедяков В.Є. Підвищення організаційної культури у сфері наукової творчості як чинник розвитку суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 62-73
1098783
  Данилюк Я.В. Підвищення пенсійного віку в Україні: реальна необхідність чи наслідування Європі? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 144-146
1098784
  Коваль С.М. Підвищення пенсійного віку: необхідний крок для здійснення пенсійної реформи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 223-224. – ISBN 978-966-188-219-4
1098785
  Безкоровайний В.С. Підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Безкоровайний Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1098786
  Гончаров Ю.В. Підвищення питомої ваги і ролі середнього класу в структурі населення України: передумови, проблеми, перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 184-195. – ISSN 1993-6788
1098787
  Комісарик М. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників / М. Комісарик, К. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 80-84. – ISSN 2078-1687
1098788
  Комісарик М. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників. / М. Комісарик, К. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 95-99. – ISSN 2078-1687
1098789
  Мельник В.М. Підвищення податкової прозорості для протидії агресивному податковому плануванню / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (262). – С. 75-86 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1098790
  Заєць В.А. Підвищення пожежної безпеки закладів готельно-ресторанного комплексу / В.А. Заєць, Л.П. Нещадим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 26-28 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1098791
  Діброва О.С. Підвищення пожежної безпеки піротехнічних нітратно-титанових сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Діброва Олексій Сергійович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 20 назв
1098792
  Ніценко В.В. Підвищення показників ефективності функціонування релейного захисту збірних шин розподільчих установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 ; 141 / Ніценко Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1098793
  Срібна І.М. Підвищення показників якості конвергентної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.02 - телеком. системи та мережі / Срібна І.М. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технол. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1098794
  Гайдаманчук В.А. Підвищення показників якості синхронізації сучасних мереж мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гайдаманчук Віктор Авксентійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 25 назв
1098795
  Кільчицький Є Підвищення показників якості систем і пристроїв управління мережами та послугами телекомунікацій : Автореф...канд.техн.наук:05.12.02 / Кільчицький Є.В.;Укр.держ.акад.зв"язку ім.О.С.Попова. – Одеса, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.15-17
1098796
  Білостоцький О.А. Підвищення популярності бібліотечного веб-сайту в мережі Інтернет // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 11-15. – ISBN 978-966-479-052-6
1098797
   Підвищення посадових окладів: запитання і відповіді // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Роз"яснення МОН України щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти відповідно до постанови КМУ № 22 від 11. 01.2018 р. (зі змінами, внесеними постановою Кабміну № 695 від 10ю07.2019 р.).
1098798
  Ткач М.Я. Підвищення працездатності замкових різьбових з"єднань бурильної колони імпульсним вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Ткач Микола Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098799
   Підвищення престижності україномовного спілкування в студентському середовищі : досвід, проблеми : збірник науково-методичних матеріалів / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; за ред. В.О. Васютинського. – Київ : Міленіум, 2010. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8063-10-9
1098800
  Кубецька О.М. Підвищення прибутку з метою забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Кубецька, Т.М. Остапенко, Р.А. Зайченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 287-293. – ISSN 2222-4459
1098801
  Серкіз О.Р. Підвищення продуктивності автоматизованого складального обладнання на основі принципу адаптації. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Серкіз О.Р.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1998. – 18л.
1098802
  Багатченко В.В. Підвищення продуктивності батьківських форм гібридів кукурудзи шляхом оптимізації агротехнічних заходів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Багатченко Володимир Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Миронів. ін-т пшениці ім. В.М. Ремесла. – Центральне, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1098803
  Дивоняк Ю.І. Підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин обробленням привибійної зони конденсованими дегідратаційними системами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Дивоняк Юлія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098804
  Хотимченко М.М. Підвищення продуктивності праці - шлях до достатку / М.М. Хотимченко. – К, 1961. – 43с.
1098805
  Грішнова О. Підвищення продуктивності праці – головна конкурентна перевага сучасного підприємства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 67-83. – ISSN 2409-9260
1098806
  Васильєв Г.В. Підвищення продуктивності праці в картографії // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 43-44
1098807
  Костенко Т.О. Підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі в результаті інноваційної діяльності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Костенко Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 241 арк. – Додатки: арк. 219-241. – Бібліогр.: арк. 197-218
1098808
  Костенко Т.О. Підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі в результаті інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Костенко Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1098809
  Мазур Н.О. Підвищення продуктивності праці робітників на основі диверсифікації систем заробітної плати // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 193-198. – ISSN 2309-1533
1098810
  Костенко Т.О. Підвищення продуктивності праці шляхом диверсифікації продукції на цукрових заводах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 4 (53). – С. 272-276. – ISSN 2309-1533
1098811
  Пелих В.Г. Підвищення продуктивності свиней шляхом поєднаності батьківських пар у двопорідному схрещуванні / В.Г. Пелих, С.В. Ушакова // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 145-152 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-092X
1098812
  Макаров В.О. Підвищення продуктивності тягодуттьового обладнання котельних установок на основі нових критеріїв проектування : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Макаров В.О. ; Одес. держ. акад. будівництва та архітектури. – Одеса, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1098813
  Єременко В.О. Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України / В.О. Єременко. – Краматорск : Вид-во ЦП Мін-во праці та соц.політики України, 2000. – 398с. – ISBN 966-95860-2-Х
1098814
  Кириленко О. Підвищення прозорості та обгрунтованості використання бюджетних коштів / О. Кириленко, О. Жадан // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 23-37. – ISSN 1818-5754
1098815
   Підвищення проникності мембрани клітини при дії імпульсного електричного поля / Ю.Є. Мегель, В.А. Шигімага, С.М. Коваленко, Т.Б. Бєлікова // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 119-124 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-1828
1098816
  Зінченко А.А. Підвищення пропускної здатності радіорелейного каналу зв"язку за рахунок використання методу N-OFDM з ортогонально поляризованими сигналами / А.А. Зінченко, В.І. Слюсар // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 74-76


  Дана стаття присвячена питанню збільшення пропускної здатності радіорелейної системи зв"язку за рахунок використання методу N-OFDM з ортогонально поляризованими сигналами. Задачею дослідження є синтез процедури демодуляції N-OFDM сигналів з врахуванням ...
1098817
  Шпак В.М. Підвищення пропускної спроможності солітонних лінійних трактів з дисперсійним управлінням : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Шпак В.М. ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назв.
1098818
  Тягур В.М. Підвищення просторового і енергетичного розділення космічних оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Тягур Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 83 назви
1098819
  Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві Підвищення просторового та температурного розділення медичних тепловізорів на мікроболометричній матриці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 156596 / Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві; Ахмеж Малік Лазім Аль-Мзіраві ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098820
  Добровольська К.В. Підвищення просторової роздільної здатності мікроболометричної камери для супутника : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Добровольська Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
1098821
  Величко О.Б. Підвищення протиерозійної ролі системи полезахисних лісових смуг гідротехнічними спорудами // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 157-162. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1098822
  Мартинюк О.Г. Підвищення протикорозійних властивостей інгібованих олігомервмісних мастильно-охолоджувальних рідин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Мартинюк Олександр Григорович ; НАНУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1098823
  Москаленко А.М. Підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 246-251. – ISBN 978-966-171-498-3
1098824
  Гіренко Н.І. Підвищення професійно-педагогічної компетентності майстра виробничого навчання за профілем "Харчові технології" / Н.І. Гіренко, Д.П. Крамаренко // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 26-36. – ISSN 2227-2747
1098825
  Смолярова М.Л. Підвищення професійного рівня працівників: правові проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 198-202. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1098826
  Максимович З. Підвищення професійної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій навчання фізики // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 3. – С. 31-37
1098827
  Набок М.В. Підвищення професійної компетентності місцевих еліт - передумова успішного впровадження освітніх реформ // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 45-48
1098828
  Лісова І. Підвищення професійної компетенції бібліотекарів на допомогу у промоції читання // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 75-79. – ISBN 978-617-531-243-8


  Підвищення кваліфікації - один із напрямів методичної роботи з промоції читання. Статтю підготовлено за матеріалами дослідження "Роль публічних бібліотек у промоції читання", що проводилося співробітниками Національної бібліотеки України імені Ярослава ...
1098829
  Рабченюк Т.С. Підвищення професійної майстерності вчителя : Організаційно-управлінський аспект:Hавч. пос. / Т.С. Рабченюк. – Київ : ИЗМH, 1997. – 132с. – ISBN 5-7763-9068-0
1098830
  Перепелюк Т. Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-34. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз сучасних досліджень чинників, принципів та умов стимулювання і підвищення професійної майстерності педагога. Важливими чинниками професійного зростання вчителів є: прагнення до самовдосконалення, самоосвіта, компетентність та ...
1098831
  Куліков Г. Підвищення реальної заробітної плати як провідний фактор мотивації праці в перехідній економіці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.12-18
1098832
  Пашніна А.О. Підвищення результативності автоматизації обліку за допомогою впровадження на виробничих підприємствах автоматизованих інформаційно-облікових систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 438-443 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1098833
  Азаров М.Я. Підвищення результативності наукових досліджень у фінансовій сфері // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-13.
1098834
   Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: науково-методична складова : тези наук.-метод. конф. кафедр академії, (4-5 груд. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізнич. транспорту, Навч.-метод. центр ; [редкол.: Д.В. Шумик (відп. ред.), Г.І. Руденко, Ю.Є. Калабухін та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл.
1098835
  Єхилевський С.Г. Підвищення ресурсу дихальних апаратів на хімічно пов"язаному кисні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Єхилевський Степан Григорович ; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 34 назв.
1098836
  Барилюк Є.І. Підвищення ресурсу пневматичних електромагнітних клапанів шляхом введення демпфірування в рухому систему електромагнітного приводу клапана : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Барилюк Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 39 назв
1098837
  Онишко С.В. Підвищення рівня адміністрування податку на прибуток : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 47-50
1098838
   Підвищення рівня безпеки праці під час бойових дій / Б.М. Цимбал, А.С. Петрищев, Ю.Д. Древаль, Ю.Д. Малько, О.П. Шароватова, Ю.А. Веретеннікова // Проблеми надзвичайних ситуацій / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (36). – С. 325-348. – ISSN 2524-0226
1098839
  Панченко С.В. Підвищення рівня безпеки транспортування небезпечних вантажів в умовах динамічного коригування просування поїздопотоків різних категорій / С.В. Панченко, О.В. Лаврухін, Д.О. Кульова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 17-19. – Бібліогр.: 5 назв
1098840
  Осташко Н. Підвищення рівня викладання ділової англійської мови у міжнародних ІТ-компаніях в Україні: практичні рекомендації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 66-70. – ISSN 1682-2366
1098841
  Церенюк О.М. Підвищення рівня відтворювальних якостей свиноматок / О.М. Церенюк, О.В. Акімов, Ю.В. Череута // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 187-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
1098842
  Спіцин Є. Підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей ВНЗ як необхідна умова забезпечення права на академічну мобільність / Є. Спіцин, В. Кирикилиця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття присвячена проблемі вивчення іноземної мови у вищій школі студентами немовних спеціальностей в умовах реалізації права студентів на академічну мобільність. Розглянуто важливість набуття знань, умінь і навичок з іноземної мови для здійснення ...
1098843
  Ільченко В. Підвищення рівня дотримання митних правил суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності за допомогою державних регуляторів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 66-71. – ISSN 2414-4436
1098844
  Магась Н.І. Підвищення рівня екологічної безпеки басейну річки Південний Буг у межах Миколаївської області : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Магась Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. техн. ун-т. – Кам"янське, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
1098845
  Забишний Я.О. Підвищення рівня екологічної безпеки міських автотранспортних мереж (на прикладі м. Івано-Франківськ) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Забишний Ярослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098846
  Литвиненко Ю.В. Підвищення рівня екологічної безпеки підприємств ядерно-паливного циклу шляхом очищення радіоактивно забрудненних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Литвиненко Юлія Вікторівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем", М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1098847
  Москальчук Н.М. Підвищення рівня екологічної безпеки при використанні енергії вітру в Карпатському регіоні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Москальчук Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1098848
  Брик Д.В. Підвищення рівня екологічної безпеки при термохімічному переробленні некондеційної вуглецевмісної сировини : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Брик Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 68 назв
1098849
  Романько Т.В. Підвищення рівня екологічної безпеки при тривалому зберіганні піроксилінових порохів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Романько Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098850
  Ротай Т.М. Підвищення рівня екологічної безпеки процесів деструкції водних полютантів в екосистемах очисних споруд // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 100-105. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1098851
  Юрас Ю.І. Підвищення рівня екологічної безпеки туристичних дестинацій шляхом удосконалення методології поводження з відходами (на прикладі Івано-Франківської області) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Юрас Юлія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1098852
  Макеєва Д.О. Підвищення рівня екологічної безпеки урбоекосистем за рахунок використання альтернативно-енергетичного потенціалу породних відвалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макеєва Дарія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1098853
  Гордей О.Д. Підвищення рівня життя населення в Україні за рахунок реалізації програм економічного і соціального розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 182-185


  Розглянуто основні державні програми економічного та соціального розвитку в Україні. Визначено місце фінансового забезпечення рівня життя населення в них. Запропоновані основні напрями підвищення рівня життя населення в процесі реалізації зазначених ...
1098854
  Юрчишин І. Підвищення рівня життя населення як результат проведення ефективної соціальної політики // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 52-56. – ISSN 1818-2682
1098855
  Голуб О.М. Підвищення рівня загальнолінгвістичної компетенції студентів-філологів у курсі теоретичної граматики англійської мови (на матеріалі вчення про актуальне членування речення) / О.М. Голуб, К.О. Огієнко, О.В. Радзієвська // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 428-439. – ISBN 978-617-7132-02-07
1098856
  Бахур Н.В. Підвищення рівня інвестиційної безпеки України на основі розвитку лізингу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 448-456. – (Право. Економіка. Управління)
1098857
  Гарбариніна В.Ю. Підвищення рівня інституційної спроможності органів публічної влади в умовах реалізації політики державно-приватного партнерства // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 180-187
1098858
  Коломієць І. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в системі факторів інтернаціоналізації // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-26
1098859
  Варналій З.С. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 46-54
1098860
  Фролова Г.І. Підвищення рівня конкурентоспроможності України як фактор виходу з кризи / Г.І. Фролова, С.Р. Карпенко, Т.В. Чепур // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 42-46. – ISSN 1997-4167
1098861
  Лис І. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів : аналізують фахівці НБУ / І. Лис, К. Борисюк // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-19. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1098862
  Граділь А. Підвищення рівня ліквідності комерційного банку шляхом управління залишками грошових коштів на рахунках клієнтів : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 17-21. – ISSN 1605-2005
1098863
  Балака Є.І. Підвищення рівня освіти абітурієнтів з сільської місцевості / Є.І. Балака, Д.С. Лючков, М.Є. Резуненко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 6-18. – ISSN 2074-8167
1098864
  Гаман Т.В. Підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців: ціннісний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 73-84. – ISSN 2078-9165
1098865
  Назаренко М.О. Підвищення рівня професійної підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, як головна умова успішного проведення регіональної політики в Україні // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 91-93. – ISBN 978-617-7814-17-6
1098866
  Мальцева О.Б. Підвищення рівня соціального здоров"я студентів вишу засобами фізичного виховання / О.Б. Мальцева, К.П. Мелега, М.М. Дуб // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 323-327. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Актуальність проблеми полягає в необхідності підвищення рівня соціального здоров"я студентів, адже спостерігається погіршення в останні десятиліття не тільки соматичного здоров"я молоді, але й інших складових здоров"я - психічної і соціальної. Мета ...
1098867
  Кононович В. Підвищення рівня стресостійкості курсантів - одне з напрямків виховної роботи у закладах вищої освіти ДСНС України / В. Кононович, Д. Усачов // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (5). – С. 27-35. – ISSN 2786-5541


  У статті проводиться докладний аналіз вивчення понять «стрес» та «стресостійкість». Автори виділяють основні чинники, що впливають виникнення стресу, і розглядають характерні наслідки його на курсантів. Стаття присвячена визначенню особливості ...
1098868
  Красовська О. Підвищення рівня сучасної маркетингової діяльності на професійній основі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 22-26. – ISSN 2306-6814
1098869
  Шевчук Л. Підвищення рівня сформованості інформаційної компетентності майбутніх учителів України (на матеріалі вивчення польського досвіду) // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 99-100. – ISBN 978-966-2249-24-8
1098870
  Гасанов С.С. Підвищення рівня транспарентності та функціональності державних фінансів в умовах структурних реформ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 7-32 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1098871
  Рамський Ю. Підвищення рівня фахової підготовки майбутніх учителів фізики у процесі навчання комп"ютерного моделювання / Ю. Рамський, С. Хазіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 32-38. – ISSN 1682-2366
1098872
  Мельник І. Підвищення рівня фізичної підготовки та навиків самозахисту майбутніх працівників правоохоронних органів України / І. Мельник, В. Богайчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (29). – С. 97-101. – ISSN 2524-0129
1098873
  Байдулін В. Підвищення рівня фінансової грамотності громадян у розвинених країнах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 39-48. – ISSN 1682-2366
1098874
  Ладошко О.М. Підвищення робастності систем автоматичного розпізнавання мовлення методами обробки сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Ладошко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098875
  Супрун М.В. Підвищення роботоздатності алмазних бурових коронок в твердих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Супрун Михайло Вікторович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098876
  Калачиков О.Т. Підвищення родючості грунтів України / О.Т. Калачиков. – К., 1963. – 80с.
1098877
  Фабіровський С.Є. Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Фабіровський Сергій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1098878
  Майорова Т. Підвищення ролі банківського інвестиційного кредиту в інноваційному розвитку економіки України / Т. Майорова, С. Урванцева // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-2624
1098879
  Бєлкін Л.М. Підвищення ролі громадянського суспільства в забезпеченні якості нормативно-правових актів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 96-103
1098880
  Білоусова О.С. Підвищення ролі державних інвестицій у модернізації реального сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 27 назв
1098881
  Гурочкіна В. Підвищення ролі іноземних інвестицій у поліпшенні міжнародної виробничої спеціалізації України : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 30-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1098882
  Соколова Т.А. Підвищення ролі кадрових служб у процесі реалізації кар"єрного потенціалу державних службовців України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 143-146
1098883
  Бублик Є.О. Підвищення ролі міжбанківського кредитування як інструмент забезпечення стабілізації банківської системи України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2014. – [2014 рік]. – С. 12-15
1098884
  Малолітнева В. Підвищення ролі наукових правових досліджень у модернізації господарського законодавства // Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 груд. 2018 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – С. 43-46. – ISBN 978-966-02-8706-8
1098885
  Ніколаєв Є.Б. Підвищення ролі небанківських фінансово-кредитних установ : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 107-113. – Бібліогр.: 8 назв
1098886
  Колотуха О.Ю. Підвищення ролі нетрадиційних загроз в системі регіональної безпеки Південно-Східної Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – C. 579-588
1098887
  Коваленко В.В. Підвищення ролі органів виконання покарань у реалізації завдань кримінально-виконавчої політики України / В.В. Коваленко, Колб, 0.Г. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 66-77
1098888
  Тихонова Є.А. Підвищення ролі права у здійсненні ефективного функціонування політичної системи радянського суспільства / Є.А. Тихонова, О.О. Майданник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 7-11. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются вопросы повышения роли права в осуществлении коммуникативных связей в условиях перестройки, которая способствует совершенствованию всей политической системы в целом в направлении преобразования ее в систему социалистического ...
1098889
  Олійник Т.А. Підвищення селективності розділення комплексних флюоритових руд на основі особливостей струкутри мінералів та адсорбції реагентів : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.08 / Олійник Т. А.; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2000. – 21л.
1098890
  Герус Л.В. Підвищення спрямованості і ефективноті отримання та добору перспективних гібридних комбінацій, форм і сортів винограду : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Герус Людмила Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства. – Херсон, 2021. – 56 с. – Бібліогр.: 59 назв
1098891
  Ткаченко Б.О. Підвищення стабільності високопродуктивного фінішного різьбошліфування прецизійних ходових гвинтів : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Ткаченко Б.О.; Одеський держ. політехніч. ун-т. – Одеса, 1994. – 16с.
1098892
  Шапко В.Ф. Підвищення стабільності екологічних характористик дизельного автомобіля удосконаленням конструкції нейтралізатора / В.Ф. Шапко, С.В. Шапко, В.О. Єлістратов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 87-93 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1098893
   Підвищення стабільності зв"язків в штучних нейронних мережах / Д.Ю. Зубенко, С.О. Закурдай, О.В. Донець, В.В. Ліньков // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 41-43. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1098894
  Татарко Ю.В. Підвищення стабільності механічних властивостей залізовуглецевих сплавів для виготовлення залізничних коліс на основі визначених закономірностей структуроутворення шляхом модифікування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Татарко Юлія Володимирівна ; Ін-т чор. металургії ім. З.І. Некрасова, Нац. акад. наук України. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1098895
  Нассір Мансур Махмуд Абухамуд Підвищення стабільності та надійності лінійних частотних модуляторів на базі транзисторних індуктивних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Нассір Мансур Махмуд Абухамуд ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098896
  Нарєжній О.П. Підвищення стабільноті групових квантових стандартів у радіотехнічній системі синхронізації часу та частоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук ; 05.12.17 / Нарєжній Олексій Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніка. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 34 назви
1098897
  Гнатюк А.К. Підвищення стандартів безпеки при роботі з муфельними печами / А.К. Гнатюк, Д.С. Хайнацький // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 194-196. – ISBN 978-966-641-732-2
1098898
  Кір"ян Т. Підвищення стимулюючої ролі пенсійної системи в Україні / Т. Кір"ян, Н. Михайленко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 15-20
1098899
  Гурнович Ю.А. Підвищення стійкості банківської системи в умовах фінансової нестабільності // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 148-149
1098900
  Алексеєнко Л. Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
1098901
  Алексеєнко Л. Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
1098902
  Осадчий О.А. Підвищення стійкості інструменту з КНБ при чистовому точінні загартованих сталей за рахунок забезпечення вібростійкості різців : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Осадчий Олександр Анатолійович ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098903
  Бесарабець Ю.Й. Підвищення стійкості кінцевих фрез з покриттям під час обробки титанових сплавів за рахунок приробітки / Ю.Й. Бесарабець, Б.М. Середенко, Е.Р. Ванієв // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 3-8. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
1098904
  Панченко Г.М. Підвищення стійкості колосників конвеєрних машин огрудкування залізорудних концентратів шляхом розробки й застосування економнолегованої електросталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Панченко Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1098905
  Хайнацький Д.С. Підвищення стійкості об"єктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій / Д.С. Хайнацький, А.К. Гнатюк, М.А. Томчук // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 140-144. – ISBN 978-966-641-732-2
1098906
  Мельник М.О. Підвищення стійкості стеганографічної системи до атаки стиском : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельник Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1098907
  Загоруйко Є.А. Підвищення стійкості схилів в слабких масивах системою грунтоцементних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Загоруйко Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1098908
  Циганчук Т.В. Підвищення стресостійкості у студентів ВНЗ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С. 18-
1098909
  Шамбір Н. Підвищення та перерахунок пенсій // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 4-5.
1098910
  Дацюк Ростислав Юхимович Підвищення техніко-економічних показників газових двигунів автомобілів застосуванням газотурбінного наддуву : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.02 / Дацюк Ростислав Юхимович; Україн. транспорт. ун-тет. – К., 1997. – 17л.
1098911
   Підвищення товарної якості та врожаю бульб картоплі за сумісного застосування Планризу та Ридомілу МЦ / В.В. Бородай, В.А. Колтунов, Т.В. Данілкова, Н.І. Войцешина // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 33-38 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-9270
1098912
  Луценко І.М. Підвищення точності вибору та ефективності використання силових трансформаторів розподільчих мереж / І.М. Луценко, Є.В. Кошеленко, П.С. Циган // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1098913
   Підвищення точності визначення механічних властивостей композитів на основі карбонових волокон застосуванням раціональних методів обробки / О.О. Ченчева, Є.Є. Лашко, О.А. Самусенко, В.Т. Щетинін, О.Ф. Саленко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 62-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1098914
  Кутний А.М. Підвищення точності визначення резонансного впливу рідкого ядра Землі на земні припливи / А.М. Кутний, Т.М. Бабич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 140-142 : Табл. – Бібліогр.: с. 142. – ISSN 0203-3100
1098915
  Фірас Мухамед Фаваз Тавалбех Підвищення точності визначення характеристик телевізійних систем конролю : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Фірас Мухамед Фаваз Тавалбех; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1999. – 19л.
1098916
  Кондрашов Сергій Іванович Підвищення точності вимірювальних перетворювачів з формуванням у реальних умовах тестових впливів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.05 / Кондрашов С.І.; Нац. техніч. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2004. – 37с. – Бібліогр.: 35 назв
1098917
  Скидан О.А. Підвищення точності вимірювальних систем на основі вдосконалення методу автоматизованих багатократних вимірювань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпечення / Скидан О.А. ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та пром-ті. – Севастополь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1098918
  Юрчик Г.В. Підвищення точності вимірювання при контролі параметрів теплофізичного стану речовин та матеріалів в промислових мікрохвильових технологіях : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Юрчик Геннадій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 52 назви
1098919
  Терещенко В.В. Підвищення точності вимірювання світлових величин безперервного та імпульсного випромінення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Терещенко Валерій Володимирович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1098920
  Петріченко Г.І. Підвищення точності вимірювання температури за випроміненням в умовах виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Петріченко Геннадій Іванович ; М-во освіти України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. акад. О.М. Бекетова. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1098921
  Козир О.В. Підвищення точності вимірювання температури коротких теплових імпульсів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Козир Олег Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв
1098922
  Трембач Р.Б. Підвищення точності вимірювання факторів інтегральної напруги підвищеної частоти : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Трембач Р.Б.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2000. – 16л.
1098923
  Моісєєв Д.В. Підвищення точності вимірювань гама-випромінювання при радіаційному контролі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Моісєєв Дмитро Володимирович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1098924
  Курський Ю.С. Підвищення точності гідроакустичних вимірювань у динамічних умовах : автореф. ...канд. техн. наук : 05.01.02. / Курський Ю.С. ; Укр.інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1098925
  Білокінь С.О. Підвищення точності діагностування рельєфу та механічних характеристик нанорозмірних структур у приладобудуванні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Білокінь Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 36 назв
1098926
  Спінул Л.Ю. Підвищення точності ідентифікації та керування нелінійними динамічними об"єктами : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Спінул Л.Ю.; КПІ. – К., 1993. – 25л.
1098927
  Новіков В.В. Підвищення точності оцінювання невизначеності результатів вимірювань на основі вдосконалення методу Монте-Карло : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Новіков Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1098928
  Лавренова Д.Л. Підвищення точності оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Лавренова Д.Л. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1098929
  Вітер О.Ю. Підвищення точності перемножувачів напруг структурними методами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Вітер О.Ю.; Держ. ун-т *Львівська політехніка*. – Львів, 1998. – 15л.
1098930
  Тарас В.І. Підвищення точності поздовжнього розпилювання деревини на круглопилкових верстатах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.04 / Тарас Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1098931
  Приходько А.В. Підвищення точності позиціювання мікроманіпуляційних п"єзоелектричних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Приходько Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1098932
  Яцук П.П. Підвищення точності прогнозування розвитку технологій на телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Яцук Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098933
  Войцеховський С.О. Підвищення точності різницевих розв"язків для еліптичних рівнянь другого порядку з мішаними похідними / С.О. Войцеховський, О.А. Філімоніхіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 206-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язування задачі Діріхле еліптичного рівняння другого порядку з мішаними похідними. Показано, екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі L2. It is ...
1098934
  Войцеховський С.О. Підвищення точності різницевих розв"язків для задачі вигину ортотропної прямокутної пластинки з вільно обпертими кінцями / С.О. Войцеховський, О.А. Філімоніхіна // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 206-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язання задачі вигину ортотропної прямокутної пластинки з вільно обпертими кінцями. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі W 2 2 (w ...
1098935
  Філімоніхіна О.А. Підвищення точності різницевих розв"язків для задачі оптимального керування еліптичними системами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 347-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язування задачі оптимального керування еліптичними системами. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі L[нижній індекс 2].
1098936
  Баско Юрій Петрович Підвищення точності та швидкості систем фазового автопідстроювання в пристроях зв`язку : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Баско Юрій Петрович; Укр. держ. Акад. зв`язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1994. – 17л.
1098937
  Курська Т.М. Підвищення точності температурних вимірювань за допомогою самокаліброваних датчиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпечення / Курська Т.М. ; Держ. ком-т з питань техн. регул.вання та спожив. політики ; Нац. наук. центр "Ин-т метрології". – Харків, 2008. – 28 с. – Бібліогр.: 7 назв
1098938
  Солоха В.В. Підвищення точності токарних автоматизованих верстатів шляхом зміни впливу умов стикування базових вузлів на температурні деформації. : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.01 / Солоха В.В.; Харків. держ. політ. ун-тет. – Харків, 1999. – 24л.
1098939
  Роман В.І. Підвищення точності ультразвукових витратомірів в умовах спотворень структури потоку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Роман Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1098940
  Борисенко Є.А. Підвищення точності ультразвукових рівнемірів в особливих умовах експлуатації тестовим методом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Борисенко Євген Анатолійович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, ННЦ "Ін-т метрології". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1098941
  Бєлашов Є. Підвищення транзитної привабливості морських портів України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Держ. торговельно-економ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (121). – С. 124-132. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1098942
  Пастухова Т.В. Підвищення трибологічних властивостей та економічності легування білих чавунів зі сфероїдальними карбідами ванадію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Пастухова Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1098943
  Писаревський І.М. Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід) / І.М. Писаревський, К.К. Войтенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 58-63. – ISSN 2222-4459
1098944
  Кокарева С.М. Підвищення фізичної підготовленості висококваліфікованих футболістів на основі використання інноваційних засобів фітнес-тренінгу : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання та спорту : 24.00.01 / Кокарева Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1098945
  Лавренюк В.В. Підвищення фінансової грамотності населення: зарубіжний досвід / В.В. Лавренюк, А.В. Лавренюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 59-67. – ISSN 2222-4459
1098946
  Лучишин Л.М. Підвищення фіскальної ефективності податкової системи на шляху до вступу в ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 180-186. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1098947
  Михайленко С.В. Підвищення фіскальної ролі місцевих податків в формуванні доходів місцевих бюджетів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 37-45. – ISSN 2313-8246
1098948
  Тулай О. Підвищення фіскальної ролі податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів / О. Тулай, А. Марчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 107-116 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1098949
  Влезько В.М. Підвищення фондовіддачі - важливий резерв інтенсифікації виробництва : Тематичний цикл:"Сучасна економічна політика" / В.М. Влезько. – Київ : Знання, 1988. – 31с. – (Серія 3"Економіка:наука управління,практика" ; №19)


  На матеріалах машинобудівних підприємств республіки аналізуються основні напрями процесу відтворення й ефективного використання основних виробничих фондів
1098950
  Стефанович В.Т. Підвищення функціонально-тактичних можливостей оптико-електронних пристроїв системи керування вогнем ракетно-артилерійського комплексу : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.11.07 - оптичні прилади та системи / Стефанович В.Т. ; Нац. техн. ун-т України ; Київський політехн. ун-Т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1098951
  Железняк Т.О. Підвищення функціональної здатності робочих оргнів бурякозбиральних машин : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Железняк Т. О.; Луганськ. держ. аграрн. ун-т. – Луганськ, 2000. – 17л.
1098952
  Матвійчук О. Підвищення частки нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі країни –  важливий фактор  зниження антропогенного впливу енергетики на навколишнє середовище (законодавчі аспекти) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 77-83
1098953
  Олійник О.О. Підвищення чутливості вимірювання мікроскопу нестаціонарної фотопружності для дослідження матеріалів електроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Олійник Остап Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1098954
  Яровой Л. Підвищення чутливості лазерних віброметрів у присутності завад / Л. Яровой, І. Степахно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-53. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Теоретично обґрунтований алгоритм підвищення чутливості лазерного віброметра шляхом усунення деформацій сигнал, що часом виникають при відбитті зондувального лазерного променя від випадкових перешкод або вікон та ілюмінаторів. Алгоритм корекції ...
1098955
  Малик С.Б. Підвищення чутливості та вірогідності теплового методу неруйнівного контролю об"єктів промислового призначення : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Малик С.Б. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098956
  Ляпандра А.С. Підвищення швидкодії біомедичних приладів та достовірності визначення параметрів біопроб із використанням перексидоініційованої хемілюмінесценції : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Ляпандра А.С. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1098957
  Полив"янчук А.П. Підвищення швидкодії та економічної ефективності використання систем екологічного діагностування дизелів-мікротунелів / А.П. Полив"янчук, О.І. Каслін, О.О. Скурідіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 106-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
1098958
  Давіденко С.В. Підвищення шумової завадостійкості приймального пристрою широкосмугових ЧМ сигналів, модульованих груповим мовним повідомленням : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Давіденко С.В.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
1098959
  Коваленко Ю.І. Підвищення якісних характеристик оптичних елементів комбінованою електронно-променевою обробкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Коваленко Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1098960
  Григор"єва Наталія Сергіївна Підвищення якості автоматичного складання пакетів магнітопроводів при обмеженні різноманітності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.02 / Григор"єва Н.С.; Київ. нац. ун-тет технологій та дизайну. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв.
1098961
   Підвищення якості бібліотечної роботи, спрямованої на розширення кола інтересів школярів.. – Харків, 1965. – 38 с.
1098962
  Березовська Світлана Петрівна Підвищення якості винограду шляхом оперативного управління його водним режимом при мікрозрошенні : Автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук: 06.01.08 / Березовська С.П.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-тут виногр. і вина "Магарач". – Ялта, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1098963
  Дебіч М. Підвищення якості вищої освіти через інтернаціоналізацію навчального процесу - світова тенденція / М. Дебіч, О. Гуменна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 54-61. – ISSN 1682-2366
1098964
  Костецька М. Підвищення якості вищої освіти як чинник розвитку і модернізації змісту освітнього процесу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 140-144. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено проблему підвищення якості вищої освіти як чинника розвитку і модернізації змісту освітнього процесу.
1098965
  Пономарьова Г.Ф. Підвищення якості вищої освіти: виклики і перспективи // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 226-229. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1098966
   Підвищення якості військової освіти на основі методу інтенсифікації / О.В. Білаш, Л.Д. Величко, Н.М. Гузик, Х.І. Ліщинська, О.С. Петрученко, Б.І. Сокіл // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 30-34. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1098967
  Кузьмін Р. Підвищення якості господарського законодавства, боротьба з економічною злочинністю потребують вдосконалення регуляторної політики // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 82-86. – ISSN 0132-1331
1098968
  Лисиченко Р.М. Підвищення якості електричної енергії в розподільних мережах за рахунок удосконалення перетворювачів енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Лисиченко Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1098969
  Івакіна К.Я. Підвищення якості електричної енергії тягової підстанції постійного струму в замкнутих структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Івакіна К.Я.; Івакін Катерина Яківна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1098970
  Мястковська М. Підвищення якості знань з інфлрматики майбутніх учителів фізики за допомогою використання задач професійного спрямування // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 45-47
1098971
  Головацька І. Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 8 (157). – С. 31-32


  На прикладі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В Стефаника.
1098972
  Варфоломєєва В.О. Підвищення якості й оптимізація управління інноваційною діяльністю в малому бізнесі : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 100-106 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1098973
  Абдурахман Ахмед Ісса Алі Підвищення якості мобільного зв"язку в системах нових поколінь на основі використання методів адаптації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Абдурахман Ахмед Ісса Алі ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098974
  Аверчева Н.О. Підвищення якості молока як основа конкурентоспроможності продукції на європейському ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 19-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
1098975
  Радько В.І. Підвищення якості молокосировини - основа нарощення експортного потенціалу молокопереробних підприємств України / В.І. Радько, П.П. Бідула // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1098976
  Лазаренко С. Підвищення якості навчальної діяльності в умовах євроінтеграції // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (36). – С. 10-14


  Європейський вибір України зумовлює необхідність формування освітньої і наукової стратегії європейської інтеграції. Оскільки основні ресурси у сфері освіти сконцентровані у вищій освіті, саме університети стають провідниками освітньої і наукової ...
1098977
  Наумченко І.Л. Підвищення якості навчання працюючої молоді / І.Л. Наумченко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 139 с.
1098978
  Шпур О.М. Підвищення якості надання композитних сервісів у мережах із сервісно-орієнтованою архітектурою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шпур Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 27 назв
1098979
  Клюєв О. Підвищення якості наукових публікацій - вимога часу // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 5-7. – ISSN 1993-0917
1098980
  Жидок В.В. Підвищення якості національної системи вищої освіти на засадах компетентнісного підходу / В.В. Жидок, Ю.М. Ткач, А.О. Пінчук // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 134-137. – ISBN 978-966-7496-99-9
1098981
  Бешлей М.І. Підвищення якості обслуговування пріоритетного трафіку реального часу у вузлах мультисервісної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бешлей Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 40 назв
1098982
  Шульга Н.Д. Підвищення якості освіти - стратегічний напрям економічного розвитку країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 45-47. – Бібліогр.: 16 назв
1098983
  Леоненко В.О. Підвищення якості освіти як необхідне завдання державної політики України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 99-101
1098984
  Савельєва Т. Підвищення якості освітніх послуг на основі інновацій / Т. Савельєва // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 99-101. – ISSN 1728-9343
1098985
  Ломакович В.Я. Підвищення якості освітнього процесу у вищій школі як основа професійної компетентності майбутніх фахівців. / В.Я. Ломакович, О.В. Плахотнік // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 88-95. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
1098986
  Гевко І.В. Підвищення якості педагогічної освіти при підготовці майбутніх учителів технологій // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 49-52. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1098987
  Червенець В.В. Підвищення якості передачі потокового трафіку в мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Червенець Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1098988
  Гаращук О. Підвищення якості підготовки кадрів- фундаментальна місія вищої школи / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 22-36. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються основні функції вищої школи в житті країни, аналізується освітній рівень населення, обгрунтовуються пропозиції з підвищення результативності діяльності вищої школи та перспектив ії розвитку.
1098989
  Попова Л. Підвищення якості підготовки фахівців з маркетингу в контексті вимог ринку праці / Л. Попова, Синицина // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С.49-55. – ISSN 1682-2366
1098990
  Мицюк С. Підвищення якості продукції та його вплив на конкурентоспроможність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 154-157. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розкрито основні характеристики якості продукції та проаналізовано шляхи її підвищення. Визначено взаємозв"язок між конкурентоспроможністю та підвищенням якості продукції.
1098991
  Уніят М.А. Підвищення якості прокату низьколегованих сталей шляхом термічної обробки та оптимізації хімічного складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Уніят Михайло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1098992
  Синельник І.В. Підвищення якості професійної комунікації викладача ЗВО в умовах віддаленого навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій / І.В. Синельник, А.О. Стонога // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 71. – C. 79-88. – ISSN 2074-8922
1098993
  Нестерко А.Б. Підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Нестерко Артем Борисович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1098994
  Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді Підвищення якості сприяння послуг для абонентів мереж 4G на основі моделі сервісної архітектури LTE : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Лівів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1098995
  Муранов О.С. Підвищення якості технології адаптивного управління трафіком пакетних телекомунікаційних мереж : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Муранов О.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1098996
  Дмитренко Г. Підвищення якості трудового потенціалу за допомогою підготовки у ВНЗ конкурентоспроможних і конкурентоздатних випускників / Г. Дмитренко, А. Спіцина // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 11-17 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-6912
1098997
  Васильєва Н.Б. Підвищення якості управління бізнесом в процесі формування інформаційного суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 75-83. – ISBN 966-7958-13-2
1098998
  Казачінер О.С. Підвищення якості уроку англійської мови: початкова школа / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2013. – 95 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92-95. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (125)). – ISBN 978-617-00-1775-8
1098999
  Тур О.М. Підвищення якості фахової підготовки молоді як важлива проблема сучасної вищої освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 128-131. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 26). – ISBN 966-7631-15-Х
1099000
  Гевко І. Підвищення якості освіти з залученням креативних методів при підготовці інженерів педагогів / І. Гевко, М. Пагута // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 11-15. – ISSN 2308-4634
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,