Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1098001
  Дамдинсурэн Цэдэм "Рамаяна" в Монголии / Дамдинсурэн Цэдэм. – М, 1979. – 216с.
1098002
  Лютий Т.В. "Ранкова заграва" Ніцше: перший похід проти моралі // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 35-42
1098003
  Горболіс Л. "Ранковий прибиральник" Ірен Роздобудько - роман про повернення в Україну


  У статті на матеріалі роману сучасної української письменниці Ірен Роздобудько "Ранковий прибиральник" досліджено особливості оприявлення Батьківщини у світі почуттів, переживань, у життєпротіканні героя-українця на чужині; виявлено емоційно-змістову ...
1098004
  Антощенко А.В. "Ранний" Г. П. Федотов: к публикации статьи "О гении" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 116-117. – ISSN 0042-8744
1098005
  Зражевський С. "Ранньомодерна Європа" - плід десятирічної наукової співпраці Віктора Коцура та Василя Балуха // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 13


  Наприкінці березня в конференц-залі імені Василя Сухомлинського Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбулася презентація книги "Ранньомодерна Європа" - плід десятирічної праці двох відомих науковців - ...
1098006
  Крохмальний Р. "Рано засіяне поле": деякі аспекти поетики малої прози Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 238-253. – ISSN 0130-528Х
1098007
  Джемілєв М. "Рано чи пізно агресор зазнає краху..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 5


  Народний депутат України, колишній глава Меджлісу кримськотатарського народу - про ситуацію в Криму та перспективи її вирішення.
1098008
  Коньков О. "Рано чи пізно постімперський синдром мине" / спілкувався Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 квітня (№ 64). – С. 9


  За що звільнили із Сахалінського держуніверситету професора Олександра Конькова і про те, як сьогодні відбуваються маніпуляції громадською думкою в Росії.
1098009
  Рахманов Азат Борисович "Расколдованная" война как редактор теории: политические произведения Макса Вебера периода Первой мировой войны // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 146-161. – Бібліогр.: с. 147-148, 150-156, 158-159. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1098010
  Королева А.П. "Расовые войны" и "расовые компромиссы" / А.П. Королева. – М, 1987. – 166с.
1098011
  Молчанов А.И. "Распад СССР" как философская сплетня : (кого греет мертвечина "перестроечных" истин сегодня?) / А.И. Молчанов. – Белгород : [б. и.], 2013. – 176 с., [8] л. фот. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
1098012
  Матюшкин-Герке "Распишетсь в получении..." / Матюшкин-Герке. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 72с.
1098013
  Алексакіс В. [Раніше : роман / Васіліс Алексакіс ; переклад з франц.: Карина Лампса. – Афіни : Ександас, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-183-1
1098014
  Яремчук С.І. Р-алгоритм розв"язання дискретної мінімаксної задачі розміщення джерел фізичного поля / С.І. Яремчук, Р.В. Бурда // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 119-133. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В даній роботі розроблено алгоритм розв"язання дискретної мінімаксної задачі розміщення джерел фізичного поля на задані посадкові місця у випадку, коли кількість джерел більше, дорівнює або менше кількості посадкових місць. Було доведено збіжність ...
1098015
  Стратиенко В.Т. Р-арилированные фосфазосоедения и их производные. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стратиенко В.Т.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1961. – 16л.
1098016
   Ракеты-носители, спутники и космические летательные аппараты США, 1961. – 44 с.
1098017
   Ракеты-носители.. – М, 1981. – 316с.
1098018
  Иойрыш А.И. Ракеты должны служить миру. / А.И. Иойрыш. – М, 1985. – 150с.
1098019
  Старшинов Н.К. Ракеты зеленый огонь / Н.К. Старшинов. – М, 1975. – 192с.
1098020
   Ракеты и искусственные в метеорологии.. – М, 1963. – 286с.
1098021
  Ляпунов Б.В. Ракеты и межпланетные полеты. / Б.В. Ляпунов. – М., 1962. – 123с.
1098022
  Горбачев Н.А. Ракеты и подснежники : Повесть / Н.А. Горбачев. – М. : Воениздат, 1963. – 200с.
1098023
  Гильберг Л.А. Ракеты и ракетные двигатели / Л.А. Гильберг. – М., 1972. – 63с.
1098024
  Швец И.А. Ракеты и сердца / И.А. Швец. – Москва, 1974. – 173с.
1098025
  Зигель Ф.Ю. Ракеты исследуют Луну / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Знание, 1960. – 32 с.
1098026
  Лангемак Г.Э. Ракеты их устройство и применение / Г. Э. Лангемак, В.П. Глушко ; [Предисл.: Меркулов]. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, Гл. ред. авиационной лит., 1935. – 118, [2] с. : ил., табл.
1098027
  Рубинский Г.М. Ракеты летят над морем. / Г.М. Рубинский. – М, 1971. – 216с.
1098028
  Ануреев И.И. Ракеты многократного использования / И.И. Ануреев. – Москва, 1975. – 215с.
1098029
  Васильев А. Ракеты над цветком лотоса / А. Васильев. – Москва, 1970. – 200с.
1098030
  Борискин Н.М. Ракеты повинуются мне / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1970. – 287с.
1098031
  Жуков В.Н. Ракеты смотрят в зенит / В.Н. Жуков. – М., 1962. – 155с.
1098032
  Петров В.Н. Ракеты стерегут небо / В.Н. Петров. – Х., 1963. – 123с.
1098033
  Сметанин А.И. Ракеты черного дыма : повесть / А.И. Сметанин ; [ил.: В.С. Орлов]. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 238 с. : ил.
1098034
   Ракеты, снаряды и искусственные спутники., 1959. – 178с.
1098035
  Михалков С.В. Раки / С.В. Михалков. – М., 1953. – 87с.
1098036
  Івасюк А. Раки / А. Івасюк. – К, 1987. – 293с.
1098037
  Некрасов Андрій Раки в березах : Україна. Житомирщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 22-26 : Фото
1098038
  Сущанський В.І. Раки літеральні та інші "фігурні" вірші Івана Величковського // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 99-103. – ISSN 1029-4171
1098039
  Фиксин С.А. Ракита и арча / С.А. Фиксин. – М, 1961. – 95с.
1098040
  Ляликов С.И. Ракитник австрийский, произростающий в Молдавской ССР, как источник цитизина : Автореф... канд. биолог.наук: / Ляликов С.И.; Кишинев. гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1952. – 8 с.
1098041
  Голубев А.А. Ракитов куст / А.А. Голубев. – Воронеж, 1977. – 77с.
1098042
  Пристли Д.Б. Ракитовая аллея / Д.Б. Пристли. – М., 1960. – 110с.
1098043
  Хрилев В.С. Ракитовый вечер / В.С. Хрилев. – Л, 1986. – 158с.
1098044
  Крутилин С.А. Ракиты / С.А. Крутилин. – М., 1974. – 432с.
1098045
   Ракітін Семен Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 358-359 : фото
1098046
  Голиков А.Н. Раковинные брюхоногие моллюски литорали морей СССР. / А.Н. Голиков, О.Г. Кусакин. – Л., 1978. – 257с.
1098047
  Яковлева Галина Раковор приведен в исполнение : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 54-59 : Фото
1098048
  Славова Мирена Раковски като индоевропеист // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 3. – С. 38-51. – ISSN 0204-8701
1098049
  Мельниченко В.Е. Раковский против Сталина / Мельниченко В.Е. – Москва, 1991. – 63 с.
1098050
   Раковський Леонід Едуардович : [некролог] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 213-214. – ISSN 0130-5247
1098051
  Каудри Е. Раковые клетки. / Е. Каудри. – М., 1958. – 655с.
1098052
  Солженицын А.И. Раковый корпус / А.И. Солженицын. – М., 1990. – 461с.
1098053
  Солженицын А.И. Раковый корпус / А.И. Солженицын. – Томск, 1991. – 444с.
1098054
  Солженицын А.И. Раковый корпус / А.И. Солженицын. – М., 1991. – 429с.
1098055
  Солженицын А.И. Раковый корпус / Александр Солженицын. – Москва : Эксмо, 2007. – 512с. – (Русская классика 20 века). – ISBN 978-5-699-14368-9
1098056
  Солженицын А.И. Раковый корпус : повесть / Александр Солженицын. – Москва : ПРОЗАиК, 2009. – 476, [4] с. – ISBN 978-5-91631-046-7


  На родине впервые напечатан в 1990. Герои повести - больные "ракового корпуса" в среднеазиатском городе, в середине ХХ века. Среди них - люди со всех концов огромной страны, изо всех социальных слоев, в том числе ссыльные. Борение с болезнью. Попытки ...
1098057
  Зограф Н.Ю. Ракообразные-космополиты / Н.Ю. Зограф. – Москва, 1906. – 14с.
1098058
  Свирская Н.Л. Ракообразные и коловратки и изменение динамики их развития в малых гумифицированных озерах южной Карелии подд влиянием химической мелиорации : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Свирская Н. Л.; Петрозав.ГУ. – Петрозаводск, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1098059
  Касьянов Александр Иванович Ракообразные и насекомые - вредители посевов риса на Кубани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Касьянов Александр Иванович; МВиССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1974. – 23л.
1098060
  Лехнович В.С. Ракоустойчивые сорта картофеля / В.С. Лехнович. – М-Л, 1954. – 244с.
1098061
  Оляндер Л. Ракурс - ракурсна постановка - твір як рецептивна проблема // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 69-80. – ISSN 2304-9383
1098062
  Андронова Т.Е. Ракурс / Т.Е. Андронова. – Москва, 1989. – 205с.
1098063
  Павлюк Я.О. Ракурс / Я.О. Павлюк. – Львів : Каменяр, 1990. – 166 с.
1098064
   Ракурс.. – М : Искусство, 1977. – 263 с.
1098065
  Фітісова А. Ракурси інтерпретації сучасної духовної кризи // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 355-357
1098066
  Кравченко В.О. Ракурсні умови спростережень середньоширотних червоних дуг та полярних сяйв на станції Академік Вернадський / В.О. Кравченко, О.М. Євтушевський // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-43. – ISSN 1727-7485
1098067
  Филипп Н.Д. Ракурсное рассеяние УКВ среднеширотной ионосферой / Н.Д. Филипп. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 244 с.
1098068
  Лаврентьев А.Н. Ракурсы Родченко / А.Н. Лаврентьев. – М., 1992. – 220с.
1098069
  Белова Е.П. Ракурсы танца / Е.П. Белова. – Москва : Искусство, 1991. – 125 с.
1098070
  Нечай О.Ф. Ракурсы: О телевизионной коммуникации и эстетике / О.Ф. Нечай. – Москва : Искусство, 1990. – 117 с.
1098071
  Ермолаев Т.А. Ракушевы / Т.А. Ермолаев. – Минск, 1970. – 96с.
1098072
  Кална Н.С. Ракушки на ладони / Н.С. Кална. – Рига, 1986. – 84с.
1098073
  Голубничая Л.В. Ракушковые ракообразные (Ostracoda) бассейна Среднего Днепра : Автореф... канд. биол.наук: / Голубничая Л.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1968. – 12л.
1098074
  Коваленко А.Л. Ракушковые ракообразные водоемов бассейна Днестра. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Коваленко А.Л.; АН Молдавской ССР. – Кишинев, 1974. – 23л.
1098075
  Мазепова Г.Ф. Ракушковые рачки (Ostracoda) Байкала / Г.Ф. Мазепова. – Новосибирск, 1990. – 470с.
1098076
  Бусель Б.И. Ракций нейронов моматической коры бодрствующей кошки : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Бусель Б. И.; АН УССР, Ин-т физиол. им. Богомольца. – К., 1975. – 25л.
1098077
  Барух А. Ралеви / А. Барух. – София, 1955. – 556с.
1098078
  Цаголов В.М. Ралица / В.М. Цаголов, Н. Павлов. – Орджоникидзе, 1983. – 175с.
1098079
  Гернсбек Х. Ральф 124 С41+. Роман о жизни в 2660 году / Х. Гернсбек. – Москва : Прогресс, 1964. – 166с.
1098080
  Конен В.Д. Ральф Воан Уильямс : очерк жизни и творчества / В.Д. Конен. – Москва : Музгиз, 1958. – 44 с.
1098081
  Осипова Э.Ф. Ральф Уолдо Эмерсон / Э.Ф. Осипова. – Ленинград, 1991. – 135с.
1098082
  Радзиевская С.Б. Рам и Гау / С.Б. Радзиевская. – Казань, 1967. – 146с.
1098083
   Раманівська спектроскопія та кристалічна структура твердих плівок С60 / М.П. Куліш, О.П. Дмитренко, М.М. Білий, Ю.І. Прилуцький // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 94
1098084
  Худойбердиев Б.Г. Рамановские спектры и расчеты молекулярных агрегатов в системах с интенсивным межмолекулярным взаимодействием : автореф. дисc. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Худойбердиев Бекзод Гайбуллаевич ; М-во высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан ; Самаркандский гос. ун-т им. А. Навои. – Самарканд, 2012. – 23 с. – Библиогр.: 12 назв.
1098085
  Левин В.И. Рамануджан - математический гений Индии. / В.И. Левин. – М., 1968. – 47с.
1098086
   Рамачная канвенцыя аб абароне нацыянальных меншасцей : Украіна: стан выканання. – Кіеу, 2004. – 69с. – Видання білоруською мовою. – ISBN 966-7024-53-9
1098087
  Розумний М. Рамаян : Поезії / Максим Розумний. – Київ : Смолоскип, 1997. – 87с. – ISBN 966-7332-00-4
1098088
   Рамаяна. – Київ : Держхудвидав, 1958. – 331с.
1098089
   Рамаяна : Давньоіндійський епос у переказі Премчанда: Для середнього шкільного віку. – Київ : Веселка, 1979. – 141с.
1098090
   Рамаяна. – Москва : Художественная литература, 1986. – 270с.
1098091
  Тулси Дас Рамаяна или Рамачар и Таманаса. Море подвигов Рамы. / Тулси Дас. – М.-Л., 1948. – 968с.
1098092
   Рамаяна.. – К, 1959. – 332с.
1098093
   Рамаяна.. – М, 1965. – 448с.
1098094
  Короткий В.А. Рамбо Альфред Ніколя / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 215. – ISBN 966-06-0393-2
1098095
  Лубківський Р.М. Рамена : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1969. – 147 с.
1098096
  Великовский И. Рамзес II и его время / И. Великовский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 320с. – ISBN 5-85880-381-4
1098097
   Рамзес Вадим Борисович (1933-2008) : [некролог] / коллеги, друзья // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 96. – ISSN 0131-2227
1098098
  Блок А.А. Рамзес. Сцены из жизни древнего Египта / А.А. Блок. – Пб, 1921. – 30с.
1098099
  Сіренко Ю.М. Раміприл у пацієнтів з артеріальною гіпертензією як монотерапія або комбінація з гідрохлортіазидом / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (51). – С. 81-91. – ISSN 2224-1485
1098100
  Матат Д. Рамка безперервного навчання вчителів / Олег Шаров; спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 листопада (№ 46). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  "...в МОН відбулася презентація Рамки безперервного професійного розвитку вчителів. Документ, розроблений Британською Радою, є результатом багаторічної роботи експертів. Фахівці переконані: рамка може допомогти підвищити свій кваліфікаційний рівень ...
1098101
  Крысанова В М. Рамка в цикле Гофмана "Серапионовы братья": особенности атмосферы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 152-157. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается рамочное общество в цикле Э.-Т.-А. Гофмана "Серапионовы братья", основное внимание уделяется настроению собравшихся и способам его создания. Прослеживается динамика настроения членов общества, подробно разбираются две сцены ...
1098102
   Рамка кваліфікації. Заходи з провадження / Прес-служба НПУ імені М. Драгоманова // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 22 - 29 лютого (№ 8/9)


  21-22 лютого 2012 р. в НПУ ім. М. Драгоманова відбувся Міжнародний спільний семінар Європейського фонду освіти і МОНМС на тему "Заходи з впровадження Національної рамки кваліфікації (НРК) для навчання впродовж життя".
1098103
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Україна: стан виконання. – Київ, 2004. – 64с. – ISBN 966-7024-51-2
1098104
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Україна: стан виконання. – Київ, 2004. – 69 с. – Видання грецькою мовою. – ISBN 966-7024-64-4
1098105
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Україна: стан виконання. – Київ, 2004. – 68с. – Видання вірменською мовою. – ISBN 966-7024-60-1
1098106
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Страсбург, 1 лютого 1995 року. – Київ : Феникс, 2004. – 16с. – ISBN 966-651-153-3
1098107
  Амеліна С.М. Рамкова програма з німецької мови у вітчизняних вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 167-171. – (Серія "Філологічні науки")
1098108
   Рамкова програма співпраці Ради Європи з Україною (2007-2010). Проект // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 5/6. – С.10-15..
1098109
  Крініцин О.В. Рамкова угода АСЕАН з торгівлі послугами як поштовх до регіональної лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 163-170. – ISSN 2308-6912


  Надзвичайно динамічні і масштабні структурні зміни в наш час трансформують світову економіку і міжнародну торгівлю. Особливої уваги заслуговують не тільки швидкі темпи глобальних перетворень, а й широке охоплення змін, що впливає практично на весь ...
1098110
  Вонсович О.С. Рамкове рішення про розведення сил та засобів на Донбасі: негативні та позитивні аспекти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 358-361. – ISSN 2076-1554
1098111
  Мілаш В. Рамковий (генеральний) договір у сфері господарювання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 132-140. – ISSN 1993-0909
1098112
  Шулікін Д. Рамковий закон - пропозиції до вдосконалення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 24 серпня (№ 34). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Публічне обговорення проекту рамкового закону "Про освіту" в МОН України.
1098113
   Рамковий закон підписано! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Президент України підписав Закон України № 2145-VІІІ "Про освіту", прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року. Ухвалення цього Закону дозволить провести глибоку всеосяжну освітню реформу, яка підвищить якість освіти та ...
1098114
   Рамковий закон ухвалено! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  "...5 вересня Верховна Рада України у другому читанні підтримала базовий закон "Про освіту". Це страгічний документ, який визначатиме розвиток нашої галузі у найближчі роки, а можливо, й десятиліття. Попереду - непростий і тривалий шлях його ...
1098115
  Шулікін Д. Рамковий закон: концептуальні питання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Під час комітетських слухань у парламенті презентували концепцію проекту Закон України "Про освіту", яку підготувала робоча група освітян, науковців, представників громадськості з ініціативи профільного комітету.
1098116
  Короткий Т.Р. Рамкові конвенції в механізмі охорони навколишнього середовища // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 552-560. – ISSN 1563-3349
1098117
  Дейнега Ю.В. Рамкові програми як інноваційний аспект співробітництва України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 249-250
1098118
  Дейнега Ю. Рамкові програми як інноваційний аспект співробітництва України та ЄС // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 20-22
1098119
  Перепадя О.В. Рамкові стандарти безпеки ВМО як запорука безпеки світової торгівлі / О.В. Перепадя, Р.В. Процишин // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 536-540. – ISSN 1563-3349
1098120
  Денисенко С.І. Рамкові стандарти у міжнародних торговельних операціях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються, згідно з положеннями Рамкових Стандартів, поняття "міжнародний стандарт", співробітництво між митними адміністраціями держав-учасниць ВМО, переваги взаємовідносин між митними адміністраціями і бізнесом, а також надаються практичні ...
1098121
  Денисенко С.І. Рамкові Стандарти у міжнародних торговельних операціях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69.
1098122
  Супрун Н.А. Рамкові умови та інституційні детермінанти розвитку корпоративного сектору національної економіки // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 72-87. – ISSN 1681-116Х
1098123
  Димитров Н. Рамковната конвенциjа за заштита на националните малцинства = The framework convention for the protection of national minorities : историjат и теоретски импликации / Никола Димитров ; гл. уред. Б. Павловски. – Скопjе ; Мелбурн : Матица Македонска, 1999. – 232, [ 2 ] c. – Текст парал. макед., англ. – Библиогр.: с. 229-233. – ISBN 9989-48-018-4
1098124
   Рамку кваліфікацій затверджено : новини уряду // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Кабмін схвалив Постанову "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України".
1098125
  Ильинский Н.В. Рамонь / Н.В. Ильинский. – Воронеж, 1968. – 148с.
1098126
   Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств и пояснительный доклад = Framework Convention for the protection of national minorities and explanatory report=Convention-cadre pour la protection des minorites nationales et rapport explicatif : Русская версия. – Strasbourg : Council of Europe, 1998. – 20p. – №57
1098127
  Нушаров М.М. Рамочная конструкция в немецком языке и замыкание в узбекском : Учеб. пособие / М.М. Нушаров. – Самарканд, 1974. – 127с.
1098128
  Нушаров М. Рамочная конструкция в немецком языке и замыкание в узбекском. (Опыт структурно-сопоставит. анализа) : Автореф... канд. филол.наук: / Нушаров М.; Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания АН СССР. – Самарканд, 1967. – 21л.
1098129
  Варин Владимир Валентинович Рамочные структуры с нефинитным глаголом в современном немецком языке с позиций коммуникативного синтаксиса (на материале газетных текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Варин Владимир Валентинович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 26л.
1098130
  Шерель А.А. Рампа у микрофона / А.А. Шерель. – М, 1985. – 301с.
1098131
  Стучевский И.А. Рамсес II и Херихор : из истории древнего Египта эпохи Рамессидов / И.А. Стучевский. – Москва : Наука, 1984. – 247с.
1098132
  Матвиевская Г.П. Рамус. 1515-1572 / Г.П. Матвиевская. – Москва : Наука, 1981. – 151 с. : ил. – (Научно-биографическая серия)
1098133
  Шатилов В.М. Рамушевский коридор / В.М. Шатилов. – М., 1970. – 48с.
1098134
  Курукин Игорь Рана в шесть столетий глубиной : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 56-64 : Фото, карта
1098135
  Соболев Р.П. Рангел Вылчанов и пути болгарского кино / Р.П. Соболев. – М, 1988. – 109с.
1098136
  Шадури Инга Ивановна Ранговая структура морфем абхазского литературного языка. (Система переходных глаголов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Шадури Инга Ивановна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 25л.
1098137
  Варій М.Й. Рангові групи військового підрозділу: соціально-психологічний аспект : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 31с.
1098138
  Кендэл М.Д. Ранговые корреляции / М.Д. Кендэл. – М, 1975. – 214с.
1098139
  Ячейкін Ю.Д. Рандеву зі смертю / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1990. – 234 с.
1098140
  Маркова Е.В. Рандомизация и статический вывод / Е.В. Маркова. – М, 1986. – 206с.
1098141
  Данчин А.А. Раневая баллистика. Биофизические аспекты формирования огнестрельных ран мягких тканей свода черепа / А.А. Данчин, Н.Е. Полищук, Г.А. Данчин // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 284-298. – ISSN 2310-4910
1098142
  Фрейдкина И.С. Ранее творчество Фонвизина.(На пути к сатире) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фрейдкина И.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 22 с.
1098143
  Холиолчева Г. Ранена младост / Г. Холиолчева. – София, 1961. – 143с.
1098144
  Муталибов З. Раненая анкета : повесть и рассказы / З. Муталибов; пер. с чечен. Ц.Голодного. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1968. – 299 с.
1098145
  Вегин П.В. Раненая роза / П.В. Вегин. – Москва, 1989. – 29с.
1098146
  Крикуненко Лариса Раненая чайка. "Титаник" / Крикуненко Лариса. – [Никополь], 1999. – 10с.
1098147
  Кулиев К. Раненный камень : стихи и поэмы / К. Кулиев. – Москва : Советский писатель, 1964. – 312 с.
1098148
  Кулиев К. Раненный камень : стихи и поэма / К. Кулиев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 319 с.
1098149
  Достоевский Ф.М. Раненое сердце : повести, рассказы, статьи из "Дневника писателя" / Ф.М. Достоевский. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 493 с.
1098150
  Садыг Ф. Раненые дома / Ф. Садыг. – Москва, 1970. – 48 с.
1098151
  Кюльпе Франс Раненые души : [Повесть] / Франс Кюльпе; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – Беспл. прил. к журн. "За 7 дней". 1912 г. – (Библиотечка издания "Хронос" ; № 47)
1098152
  Магомедов М. Раненые скалы / М. Магомедов. – Москва : Советский писатель, 1970. – 263 с.
1098153
  Попов Л.П. Раненые сосны: стихи / Л.П. Попов. – М., 1983. – 63с.
1098154
   Ранер (Rahner) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 883. – ISBN 966-316-069-1
1098155
  Дживелегов А.К. Ранессанская поэзия в переводах Ю.Н.Верховского / А.К. Дживелегов. – Москва, 1948. – 3-7с.
1098156
  Яковлев А.И. Ранжирование базовых должностных окладов менеджеров коммерческих организаций: проблемы и решения // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 140-147. – ISSN 2413-9998
1098157
  Чапарин А.Н. Ранжирование загрязняющих веществ по коэфициенту приоритетности их опасного воздействия на население // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 54-55. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1098158
  Хотомлянский Александр Лазаревич Ранжирование инвестиционных проектов как инструмент формирования портфеля реальных инвестиций предприятия/ / Хотомлянский Александр Лазаревич, Знахуренко Павел Андреевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье предложены методы ранжирования инвестиционных проектов на основе оценки их влияния на результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.
1098159
  Хотомлянский А.Л. Ранжирование инвестиционных проектов как инструмент формирования портфеля реальных инвестиций предприятия/ / А.Л. Хотомлянский, П.А. Знахуренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье предложены методы ранжирования инвестиционных проектов на основе оценки их влияния на результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.
1098160
  Зибарева И.В. Ранжирование институтов Российской академии наук с помощью российского индекса научного цитирования. на примере институтов химического профиля / И.В. Зибарева, В.Н. Пармон // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 9. – С. 779-789. – ISSN 0869-5873


  В последние годы научная общественность бурно обсуждает критерии оценки продуктивности отдельных учёных, научных коллективов и организаций. Одна из наиболее влиятельных на сегодняшний день стратегий определения научной эффективности – количественная ...
1098161
  Рыбалов А.А. Ранжирование проблемных экологических ситуаций в условиях техногенных нагрузок на окружающую среду // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 77-87. – (Економіка ; № 5 (64))
1098162
   Ранжирование распределенных величин на основе нечетких квазисерий.. – М, 1986. – 34с.
1098163
  Сероштан М.В. Ранжирование российских университетов: что и как считать? / М.В. Сероштан, Б.И. Владимирский


  Для ранжирования университетов предлагается использовать векторное описание разных сторон их деятельности. Предложено ввести два нових показателя деятельности университетов, отражающих рекомендации экспертов ООН. По экспертным оценкам расчитан вектор ...
1098164
  Сероштан М.В. Ранжирование российских университетов: что и как считать? / М.В. Сероштан, Б.М. Владимирский // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 5-10. – ISSN 0869-3617


  Для ранжирования университетов предлагается использовать векторное описание разных сторон их деятельности. Предложено ввести два новых показателя деятельности университетов, отражающих рекомендации экспертов ООН. По экспертным оценкам рассчитан вектор ...
1098165
  Мальцева А.А. Ранжирование российских университетских технопарковых структур с применением инструментария математической статистики / А.А. Мальцева, А.А. Серов, И.Н. Веселов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 380-388. – ISSN 1993-6788


  На основании результатов мониторинга университетской инновационной инфраструктуры была проведена кластеризация, и построены с применением факторного анализа уравнения регрессии, являющиеся инструментами для рейтинговой оценки технопарковых ...
1098166
  Шевченко С.О. Ранжирування вищих навчальних закладів як впливовий чинник державно-громадського управління якістю вищої освіти країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 111-113. – (Право. Економіка. Управління)
1098167
  Бондарчук М.К. Ранжирування причин виникнення потреби у санації як умова забезпечення економічної безпеки виробничо-господарського об"єднання / М.К. Бондарчук, Г.М. Воляник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 138-147. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1098168
  Лижаченко Н. Ранжування вітчизняних родовищ та проявів графіту за основними геолого-промисловими показниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-38. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  В роботі проаналізовано родовища та рудопрояви графіту за основними та додатковими показниками, до яких віднесено: якість корисної копалини, технологічні властивості руд, потужність порід розкриття, ступінь геологічної вивченості, умови залягання ...
1098169
  Приходько Володимир Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти / Приходько Володимир, Шевченко Сергій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядається можливість використання процедури ранжування ВНЗ як інструменту державного управління якістю вищої освіти. Аналізуються підходи, методи і критерії, що використовуються в міжнародних рейтингах ВНЗ, зарубіжний і вітчизняний досвід ...
1098170
  Приходько В. Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти / В. Приходько, С. Шевченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-43. – ISSN 1682-2366
1098171
  Станкевич І.В. Ранжування ВНЗ: термінологія та визначення базових понять // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 140-150. – ISSN 2222-0712
1098172
  Башкатов О.М. Ранжування екологічної ролі фізико-хімічних факторів міського повітряного середовища // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 15-19 : фото, табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1098173
  Приймак В.І. Ранжування країн за рівнем економічного добробуту їхнього населення / В.І. Приймак, О.Р. Голубник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 134-141. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1098174
  Хімчян А.І. Ранжування психотравмуючих чинників у осіб, тимчасово переміщених із зони АТО, що страждають на невротичні розлади / А.І. Хімчян, Суворова-Григорович // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 41-44. – ISSN 2312-5675
1098175
  Кушнірук Ю.С. Ранжування території Рівненської області за медико-демографічним станом / Ю.С. Кушнірук, Л.А. Волкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 239-247 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1098176
  Ямковий В. Ранжування університетів - крок до відкритості та прозорості вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-65. – ISSN 1682-2366
1098177
  Гогалев В.И. Ранимое зрение / В.И. Гогалев. – М, 1990. – 120с.
1098178
  Кухно А.А. Ранимость. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1965. – 107с.
1098179
  Ристовски Б. Раните ракописи на Крсте П. Мисирков на македонски jазик = The early manuscripts of Krste P. Misirkov written in the Macedonian language / Блаже Ристовски; Македонска академja на науките и уметностите. – Скопje : МАHУ, 1998. – 183 с. – ISBN 9989649499
1098180
  Косаківський Леонід Раніш - закон, а потім - благодать... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 29-31


  Дочасні травневі вибори мера Києва й депутатського корпусу міста наочно продемонстрували всі вади актів законодавства, якими регулюються статус Києва як столиці нашої держави, повноваження органів влади міста, порядок їхнього обрання, й знову спонукали ...
1098181
  Короткий В.А. Ранке Леопольд / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 167. – ISBN 966-06-0393-2
1098182
   Ранки солов"їні : лірика. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 191 с.
1098183
   Ранки солов"їні.. – К, 1965. – 182с.
1098184
   Ранкова вікна.. – Дніпропетровськ, 1988. – 128с.
1098185
  Вороненко Оксана Ранкова кава : мініатюра // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 6-10. – ISSN 0130-321Х
1098186
  Таран А.В. Ранкова шибка : поезії / А.В. Таран. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 47 с.
1098187
   Ранковий клич. – Ужгород, 1981. – 96 с.
1098188
  Роздобудько І. Ранковий прибиральник : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 11. – С.16-32. – ISSN 0585-8365
1098189
  Роздобудько І. Ранковий прибиральник : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 12. – С.12-50. – ISSN 0585-8365
1098190
   Ранковий спокій.. – К, 1986. – 246с.
1098191
  Артеменко М. Ранковий цвіт / М. Артеменко. – Симферополь, 1958. – 40с.
1098192
  Марченко К.О. Ранкові ефіри як частина інформаційного простору телеканалу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 70-72. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1098193
  Гетьман В.П. Ранкові зорі. / В.П. Гетьман. – Одеса, 1961. – 104с.
1098194
   Ранкові зустрічі.. – Х, 1976. – 223с.
1098195
  Шальман Т.М. Ранкові інформаційно-розважальні телепередачі як один зі складників сучасного медіапростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 152-157


  У статті проаналізовано етапи формування сітки ранкового мовлення на українському телебаченні. У деталях розглянуто інформаційно-розважальний тип програм як синтетичної за конструкцією структури телепередач. The article explores the stages of ...
1098196
  Гаврилів О. Ранкові п"ятдесят. Ашот / Орест Гаврилів ; [ред. М.І. Ярмола]. – Львів : [ПП Сорока Т.Б.], 2012. – 27, [1] с. – ISBN 978-966-2598-07-0
1098197
  Жуковський С.С. Ранкові передачі комерційного радіомовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 150-154


  Стаття присвячена дослідженню ранкового ефіру комерційних радіостанцій та вивченню механізмів створення передач працівниками популярних радіостанцій України. The article is dedicated to the research of the morning ether of the commercial broadcasting ...
1098198
  Миколайчук В.І. Ранкові позивні / В.І. Миколайчук. – К., 1974. – 48с.
1098199
  Панчук Н.М. Ранкові поїзди / Н.М. Панчук. – Ужгород, 1985. – 56с.
1098200
  Сачко Я.П. Ранкові поїзди / Я.П. Сачко. – Львів : Каменяр, 1990. – 102 с.
1098201
  Бондаренко В.Д. Ранкові роси / В.Д. Бондаренко. – Львів, 1984. – 31с.
1098202
  Перебийніс П.М. Ранкові сурми : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ, 1976. – 103 с.
1098203
  Галицкая А.Я. Ранне- и среднекаменноугольные продуктиды Северной Киргизии / А.Я. Галицкая; Отв. ред.: Григорьева А.Д., Королев В.Г. – Фрунзе : Илим, 1977. – 298с.
1098204
  Черепнин Л.М. Ранне-весенние растения Красноярского края. / Л.М. Черепнин. – Красноярск, 1948. – 39с.
1098205
  Крижевская Л.Я. Раннебронзовое время в Южном Зауралье / Л.Я. Крижевская. – Л., 1977. – 129с.
1098206
   Ранневесенние растения Киргизии.. – Фрунзе, 1960. – 112с.
1098207
  Горышина Т.К. Ранневесенние эфемероиды лесостепных дубрав / Т.К. Горышина. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1969. – 232с.
1098208
  Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты: К истории обществ.-полит. мысли. / Г.Л. Курбатов. – Л., 1991. – 270с.
1098209
  Курбатов Г.Л. Ранневизантийский город (Антиохия в IV веке). / Г.Л. Курбатов. – Л., 1962. – 287с.
1098210
   Раннегеосинклинальный вулканизм и металлогения Урала.. – Свердловск
2. – 1983. – 190с.
1098211
  Кутенец В.А. Раннегерцинская гипербазит-габбро-гранитная серия гармского блока (центральный Таджикистан) : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.00.08 / Кутенец В.А.; МВ и ССО УССР. Львов. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 26л.
1098212
  Соловьева С.С. Раннегреческая тирания : (к проблеме возникновения государства в Греции) : лекция / С.С. Соловьева ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Кафедра всеобщей истории. – Москва : [б. и.], 1964. – 101 с. – Библиогр.: с. 100
1098213
  Андреев Ю.В. Раннегреческий полис : (Гомеровский период) / Ю.В. Андреев. – Ленинград, 1976. – 142с.
1098214
  Жаворонкова Р.А. Раннедевонские кораллы западного склона Южного Урала : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Жаворонкова Р.А. ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград, 1972. – 27 с.
1098215
  Кравцов А.Г. Раннедевонские четырехлучевые кораллы Центрального Таймыра и Южного острова Новой Земли : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Кравцов А.Г.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 21л.
1098216
  Туркина О.М. Раннедокембрийские высокометаморфизованные терригенные породы гранулитогнейсовых блоков Шарыжалгайского выступа (юго-запад Сибирского кратона) / О.М. Туркина, В.П. Сухоруков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1116-1130 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1128-1130. – ISSN 0016-7886
1098217
  Булкин Ю.С. Раннедокембрийские грамитоиды Белорусской антеклизмы. / Ю.С. Булкин. – Минск, 1993. – 138с.
1098218
   Раннедокембрийские гранитоидные формации. – Ленинград : Наука, 1975. – 292с.
1098219
  Абдиров Н.М. Раннее выявление несовершеннолетних с антиобщественным поведением - основа эффективной профилактики правонарушений : учеб. пособие / Н.М. Абдиров; М-во внутр. дел СССР, Караганд. высш. шк. – Караганда : [б. н.], 1989. – 98 с.
1098220
  Янковская Н. Раннее выявление педагогических способностей абитуриентов педагогических университетов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 55-59
1098221
   Раннее выявление профессиональных болезней.. – М, 1988. – 298с.
1098222
  Лагидзе М.В. Раннее драматургическое творчество. / М.В. Лагидзе. – Тбилиси, 1982. – 95 с.
1098223
  Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции / И.А. Шишова. – Ленинград, 1991. – 224 с.
1098224
  Краснов Ю.А. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы : II тысячелетие до н. э.- первая половина I тысячелетия н. э. / Ю.А. Краснов. – Москва : Наука, 1971. – 168 с.
1098225
  Дарнтон Роберт Раннее информационное общество : новости и СМИ в XVIII веке в Париже // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.77-92. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1098226
  Скутнева С.В. Раннее материнство // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.114-118. – ISSN 0132-1625
1098227
  Хут Л.Р. Раннее Новое время в контексте всемирной истории // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 102-108. – ISSN 0130-3864


  8-10 сентября 2010 г. в Институте всеобщей истории РАН состоялась Международная конференция "Раннее Новое время в контексте всемирной истории".
1098228
  Уваров П.Ю. Раннее Новое время: взгляд из Средневековья // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 109-120. – ISSN 0130-3864
1098229
  Флорова О.В. Раннее оперативное лечение органиченных глубоких ожогов на фоне лучевой болезни. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Флорова О.В.; Латв. ин-т эксперим. и клинич. медицины АМН СССР. – Рига, 1964. – 16л.
1098230
  Дыбан П А. Раннее развитие млекопитающих / П А. Дыбан, . – Ленинград, 1988. – 228с.
1098231
  Холодный Василий Иванович Раннее славянофильство как реакция противоречия эпохи 40-50-х годов XIX века. (Крит. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Холодный Василий Иванович; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1978. – 21л.
1098232
  Засьма Р.Л. Раннее творчество А.Н.Толстого (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Засьма Р.Л.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 18л.
1098233
  Бройтман Б.А. Раннее творчество В.В.Маяковского (1912-1917) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Бройтман Б.А.; Чувашский гос. педагогический институт. – Чебоксары, 1949. – 19 с.
1098234
  Скробова А.М. Раннее творчество В.И.Даля. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скробова А.М.; Моск.город.пед.ин-т. – Москва, 1950. – 20 с.
1098235
  Антюфьева И.Н. Раннее творчество Г.И. Успенского : Автореф... канд. филол.наук: / Антюфьева И.Н.;. – Куйбышев, 1967. – 19л.
1098236
  Иванов Ю.Д. Раннее творчество И.А.Крылова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иванов Ю.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1098237
  Щурат С.В. Раннее творчество Ивана Франко. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щурат С.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1954. – 16л.
1098238
  Ачкасова Л.С. Раннее творчество К.Паустовского / Л.С. Ачкасова. – Казань, 1960. – 56 с.
1098239
  Малевич О.М. Раннее творчество Карела Чапека : Автореф... канд. филол.наук: / Малевич О.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1964. – 20л.
1098240
  Верхось Н.Р. Раннее творчество Л.Н.Толстого. : Автореф... канд. филол.наук: / Верхось Н.Р.; Моск. обл. пед. ин-т. – Сталинград, 1954. – 20л.
1098241
  Антиповский А.А. Раннее творчество Лао Шэ : темы, герои, образы / А.А. Антиповский ; Моск. гос. ун-т ; Ин-т вост. яз. ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1967. – 187 с.
1098242
  Цихитатришвили Р.А. Раннее творчество Лиона Фейхтвангера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Цихитатришвили Р. А.; ТбилГУ. – Тбилиси, 1980. – 2л.
1098243
  Крутикова Л.В. Раннее творчество М. Горького (1892-1898) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Крутикова Л.В. ; БГУ. – Минск. – 8 с.
1098244
  Федорова В.Н. Раннее творчество Новикова-Прибоя. : Автореф... канд. филолог.наук: / Федорова В.Н.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1958. – 18л.
1098245
  Томашук Н.А. Раннее творчество Ольги Кобылянской (1880-1900 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Томашук Н.А.; МВО УССР. ОГУ им. И.И.Мечникова. – Черновцы, 1959. – 17л.
1098246
  Ведина В.П. Раннее творчество Стефана Жеромского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ведина В.П. ; Ин-т литературы. – Киев, 1955. – 16 с.
1098247
  Ведина В.П. Раннее творчество Стефана Жеромского (1889-1900) : Дис... канд. филолог.наук: / Ведина В. П.; Ин-т лит-ры им. Т. Г. Шевченко. – К., 1955. – 271л. – Бібліогр.:л.260-270
1098248
  Силютина О.Ф. Раннее творчество Ф.М.Достоевского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 640 / Силютина О.Ф. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 17 с.
1098249
  Еланский Н.П. Раннее творчество Ярослава Гашека. / Н.П. Еланский. – Саратов, 1960. – 120с.
1098250
  Изюмский Б.В. Раннее утро / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1946. – 103с.
1098251
  Ромашов А.П. Раннее утро / А.П. Ромашов. – Молотов, 1957. – 119с.
1098252
  Пермитин Е.Н. Раннее утро / Е.Н. Пермитин. – М., 1958. – 214с.
1098253
  Холендро Д.М. Раннее утро / Д.М. Холендро. – М., 1960. – 272с.
1098254
  Пистленко В.И. Раннее утро / В.И. Пистленко. – М, 1969. – 320с.
1098255
  Стонов Д.М. Раннее утро. / Д.М. Стонов. – Л., 1947. – 199с.
1098256
  Стонов Д.М. Раннее утро. / Д.М. Стонов. – М., 1967. – 544с.
1098257
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С.Свенцицкая. – Москва : Изд-во политической литературы, 1988. – 336 с. – (Сер. Библиотека атеистической литературы)
1098258
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С. Свенцицкая. – М, 1987. – 335с.
1098259
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С. Свенцицкая. – М, 1989. – 335с.
1098260
  Козик П.З. Раннее христианство: вымыслы и действительность / П.З. Козик. – К., 1987. – 111с.
1098261
  Вежинов П. Раннее, раннее утро / П. Вежинов. – Москва, 1968. – 263с.
1098262
  Гаджиев М.Г. Раннеземледельческая культура Северо-Восточного Кавказа: эпоха энеолита и ранней бронзы / М.Г. Гаджиев. – Москва, 1991. – 263с.
1098263
  Пассек Т.С. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья. // Материалы и исследования по археологии СССР. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 84 : Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья/ Т.С. Пассек. – 1-221с.
1098264
  Мунчаев Р.М. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии / Р.М. Мунчаев, Н.Я. Мерперт. – М., 1981. – 320с.
1098265
  Андреев Н.Д. Раннеиндоевропейский праязык / Н.Д. Андреев. – Ленинград, 1986. – 326с.
1098266
  Чернова А.И. Ранней весной / А.И. Чернова. – Днепропетровск, 1960. – 101с.
1098267
  Суичмезов А.М. Ранней весной / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1962. – 95с.
1098268
  Нагибин Ю.М. Ранней весной. / Ю.М. Нагибин. – М., 1961. – 463с.
1098269
  Чуковский Н.К. Ранней ранью / Н.К. Чуковский. – Москва, 1968. – 160с.
1098270
   Раннекаменноугольная палеогеография северной части Верхоянской пасивной окраины по данным U-Pb датировани обломочных цирконов: роль продуктов размыва Центрально-Азиатского и Таймыро-Североземельского складчатых поясов / А.В. Прокопьев, В.Б. Ершова, Є.Л. Миллер, А.К. Худолей // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1530-1542 : рис., табл. – библиогр.: с. 1540-1542. – ISSN 0016-7886
1098271
  Новик Е.О. Раннекаменноугольная флора Донецкого бассейна и его западного продолжения / Е.О. Новик; Отв. ред. Шульга П.Л. – Киев : Наукова думка, 1968. – 235 с.
1098272
  Калашников Н.В. Раннекаменноугольные брахиоподы Печорского Урала / Н.В. Калашников; Отв. ред. Сарычева Т.Г. – Ленинград : Наука, 1974. – 220с.
1098273
  Полетаев В.И. Раннекаменноугольные и башкирские гладкие спирифериды и атириды Донецкого бассейна / В.И. Полетаев; Отв. ред. Айзенверг Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1975. – 140с.
1098274
  Качанов Е.И. Раннекаменноугольные кораллы восточного склона Южного Урала и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 128 / Качанов Е.И.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 19л.
1098275
  Альтмарк М.С. Раннекаменноугольные кораллы Татарии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.128 / Альтмарк М.С.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 24л.
1098276
  Папоян А.С. Раннекаменноугольные кораллы юго-западной части Армянской ССР и их стартиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 128 / Папоян А.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 20л.
1098277
  Бушмина Л.С. Раннекаменноугольные остракоды Кузнецкого бассейна / Л.С. Бушмина; Отв. ред. Занина И.Е. – Москва : Наука, 1968. – 129с.
1098278
  Оноприенко Ю.И. Раннекаменноугольные ругозы Северо-Востока СССР и их биостратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Оноприенко Ю. И.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 19л.
1098279
  Лукин А.Е. Раннекаменноугольный аллювий Днепровско-Донецкого авлакогена / А.Е. Лукин, П.М. Коржнев // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 78-89 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1098280
  Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития / Ю.В. Павленко. – К., 1989. – 285с.
1098281
   Раннеклассовые формации.. – М, 1984. – 79с.
1098282
  Крупчатников В.И. Раннемезозойские лампроиты и монцонитоиты юго-востока Горного Алтая: геохимия, Sr-Nd изотопный состав, источники расплавов / В.И. Крупчатников, В.В. Врублевский, Н.Н. Крук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1057-1079 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1075-1079. – ISSN 0016-7886
1098283
  Натальин Б.А. Раннемезозойские эвгеосинклинальные системы северной части Тихоокенаского обрамления / Б.А. Натальин. – М, 1984. – 135с.
1098284
  Красилов В.А. Раннемеловая флора Южного Приморья и её значение для стратиграфии / В.А. Красилов; Отв. ред. Вахрамеев В.А. – Москва : Наука, 1967. – 366с.
1098285
  Смирнова Т.Н. Раннемеловые брахиоподы : Морфология, систематика, филогения, значение для биостратиграфии и палеозоогеографии / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1984. – 200с.
1098286
  Квахадзе Н.Н. Раннемеловые брахиоподы бассейна среднего течения р.Риони (Западная Грузия) и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 128 / Квахадзе Н.Н.; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 27л.
1098287
  Смирнова Т.Н. Раннемеловые брахиоподы Крыма и Северного Кавказа / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Макридин В.П. – Москва : Наука, 1972. – 143с.
1098288
  Мордвилко Т.А. Раннемеловые гетеродонтные двустворчатые моллюски Юга СССР : (арктициды и глоссиды) / Т.А. Мордвилко; Отв. ред. Невесская Л.А. – Москва : Наука, 1979. – 142с.
1098289
  Казахашвили Ж.Р. Раннеолигоценовые моллюски Ахалцихской депрессии и условия их существования / Ж.Р. Казахашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 118с.
1098290
  Добрецов Н.Л. Раннепалеозойская тектоника и геодинамика Центральной Азии: роль раннепалеозойских мантийных плюмов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1957-1973 : рис. – Библиогр.: с. 1970-1973. – ISSN 0016-7886
1098291
  Сытова В.А. Раннепалеозойские ругозы Монголии и Тувы : монография / В.А. Сытова, Л.М. Улитина; Отв. ред. Морозова И.П. – Москва : Наука, 1983. – 168с.
1098292
  Макаренко Д.Е. Раннепалеоценовые моллюски Северной Украины / Д.Е. Макаренко; Отв. ред. Молявко Г.И. – Киев : Наукова думка, 1970. – 128с.
1098293
   Раннепалиозойский гранитоидный магматизм Бумбатхаирханского ареала озерной зоны Западной Монголии : (геологические, петрохимические и геохронологические данные) / С.Н. Руднев, А.Э. Изох, А.С. Борисенко, Р.А. Шелепаев, Ю. Орихаши, К.В. Лобанов, А.В. Вишневский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 557-578 : рис., табл. – Библиогр.: с. 576-578. – ISSN 0016-7886
1098294
  Глушенко Н.В. Раннепермские брахиоподы Преддонецкого прогиба и Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 128 / Глушенко Н.В. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1098295
  Баранова Г.И. Раннепермские мшанки Северного Приуралья и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Баранова Г.И.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1959. – 17л.
1098296
  Кочеткова Н.М. Раннепермские остракоды Южного и Среднего Приуралья : монография / Н.М. Кочеткова, Е.А. Гусева; Отв. ред. Микрюков М.Ф. – Москва : Наука, 1972. – 180с.
1098297
  Лапкин И.Ю. Раннепермский этап развития юга Русской платформы и сопредельных границ : Автореф... док. геол. минер.наук: / Лапкин И. Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1098298
  Негру А.Г. Раннепонтическая флора южной части Днестровско-Прутского междуречья : монография / А.Г. Негру; АН МССР, Ботанический сад; Отв. ред. Дорофеев П.И. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 112с.
1098299
   Раннепротерозойские постколлизионные гранитоиды Бирюсинского блока Сибирского кратона / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, А.М. Мазукабзов, Д М.Т. Вингейт // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 7. – С. 1028-1043 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1041-1043. – ISSN 0016-7886
1098300
  Негруца В.З. Раннепротерозойские этапы развития восточной части Балтийского щита. / В.З. Негруца. – Л., 1984. – 270с.
1098301
  Косарев А.И. Раннеримское право / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 84с.
1098302
  Косарев А.И. Раннеримское право / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 83с.
1098303
  Штефырца А.Г. Раннесарматская флора Бурсука / А.Г. Штефырца; Под ред. Ильинской И.А. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 155с.
1098304
  Негру А.Г. Раннесарматская флора северо-востока Молдавии / А.Г. Негру; Отв. ред. Дорофеева П.И. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 172с.
1098305
  Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна р.Тясмин / В.А. Ильинская. – Киев, 1975. – 223 с.
1098306
  Муратов Ю. Раннесоветская демистифизация концепта "присвоение чужого" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 360-368. – ISSN 0042-8795
1098307
  Дьякова О.В. Раннесредневековая керамика Дальнего Востока СССР как исторический источник 4-10 вв. / О.В. Дьякова. – М, 1984. – 205с.
1098308
  Цкитишвили О.В. Раннесредневековой Багдад. / О.В. Цкитишвили. – Тбилиси, 1986. – 237с.
1098309
  Калантарян А.А. Раннесредневековые буллы Двина / А.А. Калантарян. – Ереван, 1982. – 69с.
1098310
   Раннесредневековые восточнославянские древности. – Л, 1974. – 253с.
1098311
  Кожемяко П.Н. Раннесредневековые города и поселения Чуйской долины / П.Н. Кожемяко. – Фрунзе, 1959. – 183с.
1098312
  Перхавко Валерий Борисович Раннесредневековые древности междуречья Днепра и Немана V-VIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Перхавко Валерий Борисович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1098313
  Аннаев Т.Д. Раннесредневековые поселения Северного Тохаристана / Т.Д. Аннаев. – Ташкент, 1988. – 81с.
1098314
  Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 290с.
1098315
  Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 287с.
1098316
  Якубов Ю. Раннесредневековые сльские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 290с.
1098317
  Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес : Очерки истории материальной культуры / Якобсон А.Л. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1959. – № 63 : Раннесредневековый Херсонес. Очерки истории материальной культуры / Якобсон А.Л. – С. 1-362, рис. , 19 табл.
1098318
  Захаров Ю.Д. Раннетриасовые аммоноидеи Востока СССР : Проект № 106 ("Пермо-триасовая стадия геологической эволюции") Международной программы геологической корреляции / Ю.Д. Захаров; Отв. ред. Грамм М.Н. – Москва : Наука, 1978. – 224с.
1098319
  Бибиков С.Н. Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. К истории ранних земледельческо-скотоводских племен на юго-востоке Европы / Бибиков С.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – № 38 : Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. К истории ранних земледельческо-скотоводских племен на юго-востоке Европы / Бибиков С.Н. – С. 1-460, рис.
1098320
  Черныш Е.К. Раннетрипольское поселение у с.Ленковцы, Черновицкой области. : Автореф... канд. истор.наук: / Черныш Е.К.; Мин. культуры СССР. Гсо. Эрмитаж. – Л., 1955. – 16л.
1098321
  Савело К.Ф. Раннефеодальная Англия / К.Ф. Савело. – Л., 1977. – 144с.
1098322
  Королюк В.Д. Раннефеодальная государственность и формирование феодальной собственнсоти у восточных и западных славян / В.Д. Королюк. – М, 1970. – 18с.
1098323
  Полевой Л.Л. Раннефеодальная Молдавия / Л.Л. Полевой. – Кишинев, 1985. – 222с.
1098324
  Лаптев В.В. Раннефеодальные государства Закавказья и Средней Азии IV-IX вв. Лекция. / В.В. Лаптев. – Л., 1963. – 32с.
1098325
   Раннефеодальные государства и народности : (Южные и западные славяне VI-XII вв.). – Москва : Наука, 1991. – 250, [6] с.
1098326
   Раннефеодальные государства на Балканах. – Москва, 1985. – 364с.
1098327
  Чертков А.Б. Раннехристианская философия и ее современная православная интерпретация. : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Чертков А.Б.; Филос. ф-тет. – М., 1971. – 28л.
1098328
   Раннє дитинство: стан, проблеми, перспективи розвитку. – Київ, 2003. – 116с. – ISBN 966-7902-46-3
1098329
  Кравченко Е.А. Раннє залізо у Північному Причорномор"ї: технологія і традиція / Е.А. Кравченко, Т.Ю. Гошко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 100-105. – ISSN 2227-4952
1098330
  Арістов В.Ю. Раннє літописання про уличів, древлян і Свенельда (до дискусії навколо ідей О.О. Шахматова) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 172-182. – ISSN 0130-5247
1098331
  Тимошик М.С. Раннє українське друкарство (15 - 17 століття) : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 33с.
1098332
  Радев С. Ранни спомени / С. Радев. – София : Български писател, 1967. – 332 с.
1098333
  Вершинина И.Я. Ранние балеты Стравинского / И.Я. Вершинина. – Москва, 1967. – 222с.
1098334
  Климонтович Н.Ю. Ранние берега / Н.Ю. Климонтович. – М., 1977. – 262с.
1098335
   Ранние болгары и финно-угры в Восточной Европе. – Казань, 1990. – 143с.
1098336
  Генинг В.Ф. Ранние болгары на Волге / В.Ф. Генинг, А.Х. Халмков. – Москва : Наука, 1964. – 202с.
1098337
  Любименко В.Н. Ранние весенние растения / В.Н. Любименко, Е.В. Вульф. – М.-Л., 1926. – 139с.
1098338
  Тавлинова Г.К. Ранние весенние цветы. / Г.К. Тавлинова. – Л., 1990. – 91с.
1098339
  Луковская С. Ранние вокальные миниатюры Дебюсси в свете главных новаций французских поэтов-символистов // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 159-170
1098340
  Мечковская Н.Б. Ранние восточнославянские грамматики / Н.Б. Мечковская. – Минск, 1984. – 158с.
1098341
   Ранние докембрии Алданского массива и его обрамления.. – Л, 1985. – 184с.
1098342
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : повесть : [пер. с кирг.] / Чингиз Айтматов ; худож. С. Харламов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 111 с. : ил.
1098343
  Айтматов Ч. Ранние журавли / Ч. Айтматов. – Фрунзе, 1976. – 96 с.
1098344
  Айтматов Ч. Ранние журавли / Ч. Айтматов. – Москва, 1978. – 528 с.
1098345
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли / Чингиз Айтматов ; [послесл. А. Хватова ; худож. Е.А. Галеркина]. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 480 с., [1] л. портр. : ил.
1098346
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : [пер. с киргиз.] / Чингиз Айтматов ; [вступ. ст. Е. Шаблиовского ; ил. А. Хорунжего]. – Киев : Радянська школа, 1984. – 400 с., [8] л. цв. ил. : ил. – (ПБ. Педагогическая библиотека. Мир в образах)
1098347
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : повесть / Чингиз Айтматов. – Москва : Детская литература, 1985. – 622 с., [9] л. цв. ил. : цв. ил. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 29, Кн. 1)
1098348
  Рябов Б.А. Ранние заморозки / Б.А. Рябов. – М., 1982. – 176с.
1098349
  Неподоба В.П. Ранние заморозки: повести / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1987. – 126с.
1098350
  Куленко Н.А. Ранние зарницы. / Н.А. Куленко. – Саратов, 1984. – 54с.
1098351
   Ранние земледельцы.. – Л, 1980. – 221с.
1098352
   Ранние земледельцы.. – Л, 1980. – 221с.
1098353
  Бубенок О.Б. Ранние известия о татах в Крыму // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 5-15. – ISSN 1608-0599
1098354
  Пылдвере Э. Ранние изменение ультраструктуры паренхиматозных клеток печени при воздействии канцерогеном и неканцерогенными веществами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пылдвере Э. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1966. – 16 с.
1098355
   Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана.. – Л, 1975. – 91с.
1098356
  Колесникова Е.В. Ранние маркеры атеросклероза у пациентов с ассоциированным течением ИБС и сахарным диабетом 2 типа, инфицированных H. Pylori / Е.В. Колесникова, Т.Е. Козырева // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 110-114. – ISSN 2077-1096
1098357
  Гаецкий Ю.А. Ранние метели / Ю.А. Гаецкий. – М., 1964. – 206с.
1098358
  Гаецкий Ю.А. Ранние метели / Ю.А. Гаецкий. – Москва : Детская литература, 1969. – 206 с.
1098359
  Гаецкий Ю. Ранние метели / Ю. Гаецкий. – 3-е изд., доп. – М., 1982. – 240с.
1098360
  Пегельман С.Г. Ранние морфо-функциональные изменения в постнатальном онтогенезе животных. / С.Г. Пегельман. – Таллин, 1966. – 232с.
1098361
  Хаджиахмедов А. Ранние переводы из русской классической литературы и их значение в развитии узбекской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хаджиахмедов А.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1963. – 27л.
1098362
  Губарев И.М. Ранние петербургские повести Н.В.Гоголя : Автореф... канд. филол.наук: / Губарев И.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра русской лит-ры. – М., 1958. – 17л.
1098363
  Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию / Г. Гоибов. – Душанбе, 1989. – 143с.
1098364
  Вайсерберг М.Я. Ранние поэмы А.Твардовского и "Страна Муравия". : Автореф... Канд.филол.наук: / Вайсерберг М.Я.; М-во высш.образования СССР. – Самарканд, 1954. – 16л.
1098365
  Басихин Ю.Ф. Ранние поэмы И.С.Тургенева как подготовка будущего романного творчества / Ю.Ф. Басихин. – Саранск, 1968. – 60с.
1098366
  Давлианидзе Д.С. Ранние произведения Роберта Музиля : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Давлианидзе Д.С.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 28л.
1098367
  Майборода Р.В. Ранние произведения У.М. Теккерея: его журналистский опыт и критические взгляды // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 517-523
1098368
  Шевченко М.В. Ранние птицы / М.В. Шевченко. – М, 1983. – 64с.
1098369
   Ранние радиационно-биохимические реакции.. – Москва, 1966. – 272с.
1098370
  Казначеев Юрий Семенович Ранние радиационные нарушения обмена липидов в органеллах клеток печени крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Казначеев Юрий Семенович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1098371
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1937. – 425с.
1098372
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1946. – 207с.
1098373
  Шолохов М.А. Ранние рассказы / Михаил Шолохов. – Москва : Советская Россия, 1961. – 324 с.
1098374
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1965. – 211с.
1098375
  Шолохов М.А. Ранние рассказы / М.А. Шолохов. – М, 1967. – 300с.
1098376
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1971. – 70с.
1098377
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1980. – 79с.
1098378
  Горький М. Ранние рассказы [Изоматериал] : [отрк. из произв.: Макар Чудра; Старуха Изергиль; Песня о Соколе; Песня о Буревестнике] / М. Горький; худ. В. Макеев. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
1098379
  Шастина Е.И. Ранние рассказы В.Я.Шишкова. : Автореф... канд.филол.наук: / Шастина Е.И.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР.Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1964. – 16л.
1098380
  Календо Г.С. Ранние реакции клеток на ионизирующее излучение и их роль в защите и сенсибилизации / Г.С. Календо. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 96 с. : табл., ил. – Библиогр.: 127 назв.
1098381
  Машанский В.Ф. Ранние реакции клеточных органоидов / В.Ф. Машанский, И.М. Рабинович; Отв. ред. Я.А. Винников. – Ленинград : Наука, 1987. – 120 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 108-119
1098382
   Ранние романтические веяния.. – Л, 1972. – 295с.
1098383
  Десяькова Т.М. Ранние романы Шервуда Андерсона : Автореф... канд. филол.наук: / Десяькова Т. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 20л.
1098384
  Кузнецов В.К. Ранние седины: повести и рассказы / В.К. Кузнецов. – М., 1987. – 315с.
1098385
  Погребова М.Н. Ранние скифы и Древний Восток: к истории становления скифской культуры / М.Н. Погребова, Д.С. Раевский. – М., 1992. – 260с.
1098386
  Терпиловский Р.В. Ранние славяне Подесенья / Р.В. Терпиловский. – К, 1984. – 123с.
1098387
  Бродский Н.Л. Ранние славянофилы : А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы / сост. Н.Л. Бродский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – LXVI, 206 с. – Библиогр.: "Библиографический указатель" (с. 203-206). – (Историко-литературная библиотека библиотека / Под ред А.Е. Грузинского, при ближ. участии Н.Л. Бродского, Н.М. Мендельсона и Н.П. Сидорова ; Вып. 5)
1098388
  Щеглов Б. Ранние славянофилы, как религиозные мыслители и публицисты / Б. Щеглов. – Киев : Типорграфия Первой киевской артели печатного дела
Ч. 1 : К вопросу о сущности учения А.С. Хомякова. – 1917. – 134, [2] с.
1098389
  Колосков Евгений Ранние славянские шлемы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 28-35. – ISSN 1812-867Х
1098390
  Новиков И.Д. Ранние стадии космологического расширения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 031 / Новиков И.Д.; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – М., 1970. – 12л.
1098391
  Бубович В.И. Ранние стадии размножения миксовирусов и влияние на них ингибиторов. / В.И. Бубович. – Рига, 1987. – 162,2с.
1098392
   Ранние стадии эволюции звезд. – Киев : Наукова думка, 1977. – 151 с.
1098393
  Мирзоян Л.В. Ранние стадии эволюции звезд (нетрадиционный наблюдательный подход) / Л.В. Мирзоян. – Ереван : Издательство АН Армении, 1991. – 263 с.
1098394
   Ранние строки.. – Петрозаводск, 1966. – 72с.
1098395
  Чернокозов И.И. Ранние суждения у детей как результат развития низших форм отражательной деятельности / И.И. Чернокозов. – Винница, 1957. – 44с.
1098396
  Федоров Я.А. Ранние тюрки на Северном Кавказе / Я.А. Федоров, Г.С. Федоров. – М., 1978. – 296с.
1098397
  Касаткин Н.И. Ранние условные рефлексы в онтогенезе человека / Н.И. Касаткин. – М., 1948. – 192с.
1098398
   Ранние формы искусства.. – М, 1972. – 479с.
1098399
  Гринбаум Н.С. Ранние формы литературного языка (дневнегреческий). / Н.С. Гринбаум. – Л., 1984. – 129с.
1098400
  Токарев С.А. Ранние формы религии / С.А. Токарев. – Москва : Наука, 1964. – 400 с.
1098401
  Токарев С.А. Ранние формы религии / С.А. Токарев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1990. – 622 с. – ISBN 5-250-01234-5
1098402
  Алексеев Н.А. Ранние формы религии у тюркоязычных народов Сибири / Н.А. Алексеев. – Новосибирск, 1980. – 317с.
1098403
  Лапушнян В.Л. Ранние фракийцы 10- начала 4 века до н.э. в лесостнпной Молдавии / В.Л. Лапушнян. – Кишинев, 1979. – 142с.
1098404
  Конорев Л.Ф. Ранние холода: повести и рассказы / Л.Ф. Конорев. – Йошкар-Ола, 1982. – 287с.
1098405
  Чизхолм Д. Ранние цивилизации / Джейн Чизхолм, Энн Миллард ; ил. Йен Джексон. – пер. с англ. А.М. Голова. – Москва : Росмэн, 1999. – 95, [1] с. – (Иллюстрированная мировая история)
1098406
  Калина П.А. Ранние часы / П.А. Калина. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 95 с.
1098407
  Шубин В.И. Ранние эвбейские колонии в Италии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 41-49. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1098408
  Горюнов Е.А. Ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья / Е.А. Горюнов. – Ленинград : Наука, 1981. – 136с.
1098409
  Водейко Р.И. Ранние этапы онтогенеза речи : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Водейко Р.И.; Московский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1968. – 25л.
1098410
   Ранние этапы островодужного плагиогранитоидного магматизма Горной Шории и Западного Саяна / С.Н. Руднев, Г.А. Бабин, В.П. Ковач, В.Ю. Киселева, П.А. Серов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 27-44 : рис., табл. – Библиогр.: с. 41-44. – ISSN 0016-7886
1098411
   Ранние этапы развития Палеоазиатского океана: данные по LA-ICP-MS датированию детритовых цирконов из позднедокембрийских толщ южного фланга Сибирского кратона / Д.П. Гладкочуб, А.М. Станевич, А.М. Мазукабзов, Донская, С.А. Писаревский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1472-1490 : рис., табл. – библиогр.: с. 1485-1490. – ISSN 0016-7886
1098412
  Енуков В.В. Ранние этапы формирования смоленско-полоцких кривичей. / В.В. Енуков. – М., 1990. – 262с.
1098413
  Моралев В.М. Ранние этапы эволюции континентальной литосферы / В.М. Моралев. – М., 1985. – 164с.
1098414
  Моралев В.М. Ранние этапы эволюции континентальной литосферы / В.М. Моралев. – Москва : Наука, 1986. – 165 с.
1098415
  Грушевский А.С. Ранние этнографичесие работы Н.И. Костомарова : (К поминке 1885-1910) / А.С. Грушевский. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1911. – 44 с. – Отд.оттиск из Известий Отделения русс. яз. и словесности И. А. Н., т. XVI, (1911 г.), кн. 1-я
1098416
  Монастырская Б.И. Ранние эффекты действия нейтронов на клетки эпителия животных: Экспер.-морфол. исследован. / Б.И. Монастырская. – Л., 1978. – 128с.
1098417
  Кассиль Л.А. Ранний восход / Л.А. Кассиль. – Изд. 5-е. – М., 1973. – 288с.
1098418
  Кассиль Л.А. Ранний восход. Повесть о юном художнике / Л.А. Кассиль. – М.-Л., 1953. – 310с.
1098419
  Кассиль Л.А. Ранний восход. Повесть о юном художнике / Л.А. Кассиль. – М., 1962. – 319с.
1098420
  Касиль Л.А. Ранний восход: Повесть о юном худож. / Л.А. Касиль. – М., 1983. – 286с.
1098421
  Бабаян Э.И. Ранний Горький / Э.И. Бабаян. – М, 1973. – 231с.
1098422
  Калашник Владимир Семенович Ранний Горький в украинских переводах. Экспрессивно-эмоц. аспект отражения языкового стиля : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Калашник Владимир Семенович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.33-34
1098423
  Ладонщиков Г.А. Ранний гость. / Г.А. Ладонщиков. – Москва, 1984. – 25с.
1098424
   Ранний докембрий Карелии. – Петрозаводск, 1987. – 170с.
1098425
  Кориковский С.П. Ранний докембрий Патомского нагорья. / С.П. Кориковский, В.С. Федоровский. – М., 1980. – 300с.
1098426
   Ранний докембрий Южной Якутии.. – М, 1986. – 275с.
1098427
  Нечаева В.С. Ранний Достоевский, 1821-1849 / В.С. Нечаева. – М. : Наука, 1979. – 288 с.
1098428
  Алексеев М.П. Ранний друг Ф.М. Достоевского / М.П. Алексеев. – Одесса, 1921. – 26с.
1098429
  Граков Б.Н. Ранний железный век / Б.Н. Граков. – М, 1977. – 232с.
1098430
  Деревянко А.П. Ранний железный век Дальнего Востока / А.П. Деревянко. – Новосибирск
1. – 1970. – 198с.
1098431
  Деревянко А.П. Ранний железный век Дальнего Востока / А.П. Деревянко. – Новосибирск
2. – 1972. – 275с.
1098432
   Ранний железный век Западной Сибири.. – Томск, 1978. – 100с.
1098433
  Стоянов В.Е. Ранний железный век Западносибирской лесостепи. : Автореф... Канд.ист.наук: 575 / Стоянов В.Е.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 17л.
1098434
  Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири / Л.Н. Корякова. – Свердловск, 1988. – 240с.
1098435
   Ранний железный век и средневековье Урало-Иртышского Междуречья. – Челябинск, 1987. – 160с.
1098436
  Деревянко А.П. Ранний железный век Приамурья / А.П. Деревянко. – Новосибирск, 1973. – 354с.
1098437
  Шадыро В.И. Ранний железный век северной Белоруссии / В.И. Шадыро. – Минск, 1985. – 126с.
1098438
   Ранний железный век Северо-Западного Причерноморья. – К, 1984. – 164с.
1098439
  Константинов И.В. Ранний железный век Якутии / И.В. Константинов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 128 с.
1098440
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критические исследования Михаила Корелина. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа
Вып. 1. – 1892. – VIII, 576 с. – Отт. из: Ученые записки Московского университета : Ист.-филол. отд. 1892 г., вып. 14 и 15
1098441
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; Алфавитные указатели к тт. I-IV / Михаил Корелин. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1914. – 38, [1] с.


  Ранний итальянский гуманизм и его историография - автору присуждена степень доктора. Диссертация М. Корелина – это капитальный труд, в котором с исчерпывающей полнотой представлена степень изученности в европейской литературе проблем, связанных с ...
1098442
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; [в 4 т.] / Михаил Корелин ; С портр. авт. и со вступ. ст. проф. Н.И. Кареева ["М.С. Корелин как историк гуманизма"]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 1 : Историографический обзор. – 1914. – XXXVI, 270 с., 1 л. фронт. : портр. – Библиогр.: Хронологический список научно-литературных тр. М.С. Корелина, с. XXIX-XXXI ; Статьи О М.С. Корелине и об его трудах, с. XXXII. - В экз. № 102027 1 л. фронт. фотогр. отсутсв. – Библиогр. в прим.
1098443
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; [в 4 т.] / Михаил Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 2 : Франческо Петрарка, его критики и биографы. – 1914. – IV, 255 с. – Библиогр. в прим.
1098444
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; [в 4 т.] / Михаил Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 3 : Джиованни Боккаччио его критики и биографы. – 1914. – IV, 168 с. – Библиогр. в прим.
1098445
  Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография : критическое исследование ; [в 4 т.] / Михаил Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
Т. 4 : Современники, друзья, ученики и последователи первых гуманистов в XIV и в первой четверти XV столетия. – 1914. – VI, 448 с. – Библиогр. в прим.
1098446
  Головацкая Е.И. Ранний Л.Толстой и проблема народа : Дис... канд. филол.наук: / Головацкая Е.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 302л. – Бібліогр.:л.284-301
1098447
  Ямпольская А.В. Ранний Левинас: проблемы времени и субъективности // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.165-179. – ISSN 0042-8744
1098448
  Ругин Р.П. Ранний ледостав : повести / Р.П. Ругин. – Москва, 1988. – 411 с.
1098449
  Черемин Г.С. Ранний Маяковский. / Г.С. Черемин. – М.-Л., 1962. – 189 с.
1098450
  Васильев А.И. Ранний мир / А.И. Васильев. – Свердловск, 1977. – 78с.
1098451
  Грешных В.И. Ранний немецкий романтизм: фрагментарный стиль мышления / В.И. Грешных. – Л., 1991. – 140с.
1098452
  Бурсиан А.В. Ранний онтогенез моторного аппарата теплокровных / А.В. Бурсиан. – Л., 1983. – 164с.
1098453
  Тих Н.А. Ранний онтогенез поведения приматов. Сравнительно-психологическое исследование / Н.А. Тих. – Ленинград : Изд-во Лен. ун-та, 1966. – 192с.
1098454
  Шумейко А.И. Ранний онтогенез эпидермиса и его производных у человека в условиях сухого жаркого климата Узбекистана. : Автореф... доктор биол.наук: / Шумейко А.И.; АМН СССР,. – М., 1967. – 27л. – Бібліогр.:с.23
1098455
  Евсеенко С.А. Ранний онтогнез камбал Северо-Западной Атлантики : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.10 / Евсеенко С.А.; М-во рыбного хозяйства СССР. – М, 1979. – 24л.
1098456
  Колосов Ю.Г. и др. Ранний палеолит Крыма / Ю.Г. и др. Колосов. – К., 1993. – 220с.
1098457
  Прасолов Н.Д. Ранний палеолит Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Дона // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1968. – № 157 : Ранний палеолит Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Дона / Прасолов Н.Д.
1098458
  Пухвель Х. Ранний период жизни и творчества А.Х.Таммсааре : Автореф... Канд.филол.наук: / Пухвель Х.; Акад.наук Эстон.ССР.Отдел.обществ.наук. – Таллин, 1963. – 20 с.
1098459
  Мушегянд А.В. Ранний период жизни и творчества Аветика Исаакяна. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Мушегянд А.В.; АН Арм.ССР.Ин-т литературы. – Ереван, 1980. – 20л.
1098460
  Славская А.Н. Ранний период научного творчества С.Л.Рубинштейна ( методологический, теоретический, биографический анализы ) // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.56-71. – ISSN 0205-9592
1098461
  Добротин Р.Б. Ранний период научной деятельности Д.И.Менделеева как этап на пути к открытию периодического закона. : Автореф... Канд.хим.наук: / Добротин Р.Б.; Ленингр.гос.ордена Ленина. – Ленинград, 1953. – 14 с.
1098462
  Мкртчян Э.Л. Ранний период новоармянского языка и система его склонения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02. / Мкртчян Э.Л.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 26л.
1098463
  Лещенко П.И. Ранний период творчеств П.И.Мельникова-Печерского. (Истоки и взаимосвязи) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Лещенко П.И.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1971. – 21л.
1098464
  Соколов Л.К. Ранний рак желудка: диагностика, лечение и предупреждение. / Л.К. Соколов. – М., 1988. – 64с.
1098465
   Ранний рассвет.. – М, 1979. – 222с.
1098466
  Коптев А.В. Ранний Рим и греческий полис // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2015. – № 3 (294), июль - август - сентябрь. – С. 3-29. – ISSN 0321-0391
1098467
  Шнейдер К.И. Ранний русский либерализм в отечественной и зарубежной историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 177-187. – ISSN 0869-5687
1098468
  Явич А.Е. Ранний свет / А.Е. Явич. – Москва, 1958. – 423с.
1098469
  Каминский Ю.М. Ранний свет / Ю.М. Каминский. – Днепропетровск : Промінь, 1979. – 47 с.
1098470
  Азаров В.Б. Ранний свет : стихотворения / Всеволод Азаров ; [худож. Р.М. Яхнин]. – Ленинград : Сов. писатель ; Ленингр. отд-ние, 1980. – 94 с. : ил.
1098471
  Фролов М.А. Ранний свет. / М.А. Фролов. – Донецк, 1982. – 110с.
1098472
  Сельвинский И.Л. Ранний Сельвинский / И.Л. Сельвинский. – М.-Л., 1929. – 255с.
1098473
  Гафуров М.А. Ранний снег / М.А. Гафуров. – Уфа, 1960. – 96с.
1098474
  Кожухова О.К. Ранний снег / О.К. Кожухова. – Москва
Ч.1. – 1965. – 64с.
1098475
  Кожухова О.К. Ранний снег / О.К. Кожухова. – Москва
Ч.2. – 1965. – 71с.
1098476
  Кожухова О.К. Ранний снег / О.К. Кожухова. – М., 1973. – 607с.
1098477
  Кожухова О.К. Ранний снег : роман / О.К. Кожухова. – Москва : Военное издательство, 1977. – 317с. – (Советский военный роман)
1098478
  Дворянсков В.Н. Ранний снег. / В.Н. Дворянсков. – Саратов, 1989. – 94с.
1098479
  Прядко И. Ранний старт : Украинские студенты массово идут на работу - за деньгами, карьерой и опытом. // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 38 (526). – С. 36-38
1098480
  Старшинов Н.К. Ранний час / Н.К. Старшинов. – М, 1977. – 119с.
1098481
  Кафанов А.В. Ранний час. / А.В. Кафанов. – М., 1962. – 83с.
1098482
  Бельчиков Н.Ф. Ранний Шевченко / Н. Бельчиков, 1939
1098483
  Игнатьева Г.М. Ранний эмбриогенез рыб и амфибий / Г.М. Игнатьева. – М., 1979. – 175с.
1098484
  Бейлекчи В.С. Ранний энеолит низовьев Прута и Дуная / В.С. Бейлекчи. – Кишинев, 1978. – 154с.
1098485
  Фун-Со Людмила Николаевна Ранний этап восприятия творчества И.С.Тургенева в США (1856-1886) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Фун-Со Людмила Николаевна; Ленингр. пед. ин-т. – Л., 1977. – 22л.
1098486
  Гречишкина М.В. Ранний этап научных исследований Тереножкина А.И. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 211-218. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
1098487
  Новиков С.А. Ранний этап развития мер ответственности за лжесвидетельство: от Русской Правды до Соборного Уложения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805
1098488
  Збенович В.Г. Ранний этап трипольской культуры на территории Украины / В.Г. Збенович. – Киев, 1989. – 222с.
1098489
  Викторова Л.Л. Ранний этап энтогенеза монголов. : Автореф... канд. ист.наук: / Викторова Л.Л.; Ин-т археологии Акад. наук СССР. – Л., 1961. – 19л.
1098490
  Акаткин В.М. РаннийТвардовский / В.М. Акаткин. – Воронеж, 1986. – 209с.
1098491
  Аренштейн А.И. Ранним московским утром / А.И. Аренштейн. – Москва, 1967. – 199с.
1098492
  Кладо Н.Д. Ранним утром / Н.Д. Кладо. – М, 1968. – 96с.
1098493
  Мовчан В.О. Ранні алгебраїчні праці О.Ю. Шмідта і Б.М. Делоне // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 19. – С. 3-7
1098494
  Рибалкін Валерій Ранні арабські словники: прийоми систематизації та упорядкування лексичного матеріалу / Рибалкін Валерій; НАНУ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 1994. – 32с. – Бібліогр.:с.28-32. – (Бібліотека журналу "Східний світ" ; Серія філологічна.Ч.1/Відп.ред.О.Й.Пріцак)
1098495
  Ілляш М.М. Ранні громи : повісті / М.М. Ілляш. – Київ, 1979. – 200 с.
1098496
  Айрапетян Г. Ранні джерела про переселення вірмен в Україну // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 539-542. – ISBN 978-966-171-795-3
1098497
  Зубков С.Д. Ранні драматичні спроби Панаса Мирного / С.Д. Зубков. – Київ, 1958. – 56с.
1098498
  Прищепа Б.А. Ранні етапи становлення середньвічних міст у поліських районах Погориння // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 139-151. – ISSN 2227-4952
1098499
  Козинська І.П. Ранні етапи формування гірничопромислових ландшафтів правобережного лісостепу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 156-162. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0868-6939
1098500
  Андрощук Ф.О. Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (ІХ-середина Х ст.). : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01 / Андрощук Ф.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 205л. – Бібліогр.:л.146-182
1098501
  Андрощук Федір Олександрович Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (ІХ - середина Х ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Андрощук Федір Олександрович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
1098502
  Айтматов Ч.Т. Ранні журавлі : повісті / Ч. Айтматов ; пер. з рос. та післямова М. Шумила. – Київ : Молодь, 1979. – 286 с. : іл. – (Бібліотека художніх творів для підлітків та юнацтва. Серія "Джерело")
1098503
  Іваннікова Л. Ранні записи пісень Г.А. Залюбовського в наукових архівних фондах ІМФЕ України // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 131-138
1098504
  Козак С. Ранні зацікавлення Пантелеймона Куліша / Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 346-348
1098505
  Тичина П.Г. Ранні збірки поезії Павла Тичини = The complete early poetry collections of Pavlo Tychyna / Павло Тичина ; [пер., передмова від перекладача і приміт. М. Найдана ; передм. В. Неборака ; ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2000. – 432 с. – Текст парал. українською та англ. мовами. – ISBN 966-7007-22-7
1098506
  Миколайчук М.І. Ранні інтерперсональні схеми як чинники агресивної та віктимної поведінки в близьких міжособових стосунках // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 161-171. – ISSN 2309-8287
1098507
  Марченко М.І. Ранні історичні поеми Т.Г. Шевченка (1838-1841) // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 380-384. – (Б-ка "Ейдосу")
1098508
  Михайленко А.Г. Ранні конвалії : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1982. – 288 с.
1098509
  Вінграновський М. Ранні поезії // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 140-152. – ISSN 0130-1608
1098510
  Козак С. Ранні польські зацікавлення Миколи Костомарова // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 419-427. – ISBN 978-966-02-6612-4
1098511
  Квасніцький М.В. Ранні результати лікування хворих із нижньопоперековим больовим синдромом, де домінували прояви спондилоартрозу з використанням радіочастотної денервації фасеткових суглобів у поєднанні з періартикулярним введенням місцевих анестетиків // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 99-104. – ISSN 1681-276Х


  "...Висока частота розповсюдженості дегенеративно-дистрофічного ураження хребта при малій ефективності терапії спондилоартрозу робить актуальним дослідження стосовно лікування нижньопоперекового болю, зумовленого переважно спондилоартрозом, ...
1098512
  Баран В.Д. Ранні слов"яни між Дністром і Прип"яттю / В.Д. Баран. – Київ, 1972. – 244с.
1098513
  Вербич С. Ранні слов"яни на Дністрі. Гідроніми як свідки історії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 309-313. – ISBN 966-7865-75-4
1098514
  Романов С. Ранні твори Ю. Косача на сторінках "ЛНВ" // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 86-88. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1098515
  Бубенок О. Ранні торки у степах Північного Приазов"я // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 38-46
1098516
  Гаврилів Г. Ранні форми мистецьких об"єднань на території України (XI-XVIII століть): історико-культурний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 262-270. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1098517
  Бубенок О.Б. Ранні хозари на півдні Східної Європи / О.Б. Бубенок, Д.А. Радівілов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 45-58. – ISSN 1608-0599
1098518
  Пилипчук Я.В. Ранній етап етнічної історії кипчаків // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 139-151. – ISSN 1682-671Х
1098519
  Черняков Б.И. Ранній ілюстрований альманах : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Київ, 1999
1098520
  Бірюльов Ю. Ранній класицизм у скульптурі Львова 18 ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С.38-50. – ISSN 0131-2685
1098521
  Колосович А.М. Ранній композиторський стиль: визначення поняття та методика аналізу // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 54-59
1098522
  Козуб С. Ранній Коцюбинський / С. Козуб. – К, 1927. – 50с.
1098523
  Корчинська Н. Ранній музичний розвиток дітей. Досвід Японії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Останніми роками в Україні дедалі більше зростає інтерес до мікропедагогіки як такої і до музичної зокрема. Досвід Японії в цій сфері унікальний. Перші школи, що працювали з дітьми до п"яти років, з"явилися в Японії ще в першій половині ХХ ст., а вже ...
1098524
  Кричевський Є.Ю. Ранній неоліт і походження Трипільської культури / Є.Ю. Кричевський. – Київ, 1949. – 407 с.
1098525
  Гунько А.М. Ранній нерест канального сома та вирощування молоді на теплих водах / А.М. Гунько, В.Р. Олексієнко, В.В. Григорович // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 60-63. – (Біологія ; Вип. 26)


  Доведено можливість штучного відтворення та вирощування молоді канального сома в регульованих системах на теплих водах енергетичних об"єктів. Запропонована схема еколого-фізіологічної підготовки та гормонального стимулювання плідників.
1098526
  Кривенко С. Ранній Павло Тичина у відгуках Михайла Могилянського
1098527
  Геза А.В. Ранній період наукової творчості академіка Віктора Михайловича Глушкова // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 118-120
1098528
  Романько В. Ранній період творчості В. Сосюри (1917-1918 рр.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 160-167. – ISSN 1728-9572
1098529
  Оніськова О.В. Ранній початок статевого життя в підлітків: причини та наслідки / О.В. Оніськова, Л.О. Ющенко, Г.О. Коваленко // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (62). – С. 97-100. – ISSN 1992-5891
1098530
  Васильківський О.Т. Ранній терен / О.Т. Васильківський. – Київ, 1988. – 399 с.
1098531
  Ільницький Микола Ранній український модернізм: польська рецепція


  У статті досліджується проблема рецепції раннього українського модернізму у працях польських літературознавців, зокрема Агнешки Корнієнко та Агнєшки Матусяк: періодизація модернізму, взаємодія українських і польських літературних шкіл та особисті ...
1098532
  Ільницький М. Ранній український модернізм: польська рецепція
1098533
  Ільницький М. Ранній український модернізм: польська рецепція // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 42-54. – (Серія філологічна ; Вип. 48)


  У статті досліджується проблема рецепції раннього українського модернізму у працях польських літературознавців зокрема Агнешки Корнієнко та Агнешки Матусяк: періодизація модернізму, взаємодія українських і польських літературних шкіл та особисті контакти
1098534
  Кожухова О.К. Ранно утром и поздно вечером: роман, повесть из дневника писателя, публицистика / О.К. Кожухова. – М., 1979. – 559с.
1098535
  Кононенко Т.П. Рання англійська філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 371. – ISBN 966-316-069-1
1098536
  Коваль А. Рання військова кар"єра Помпея Великого: екстраординарний характер призначень // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 130-136. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена ранній військовій кар"єрі Помпея Великого. На прикладі кампаній на Сицилії, в Африці, а також під час придушень повстань Лепіда та Серторія, розглянуто специфіку командування Помпея як privatus cum imperio та доводиться ...
1098537
  Кузь А. Рання генуезька колонізація у Північному Причорномор"ї і початок формування військової організації Газарії (друга половина XII - XIII ст.) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 34-39
1098538
  Павлов Р.А. Рання діагностика банкрутства в системі антикризового регулювання банківського сектору національної економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 107-111. – ISSN 1993-6788
1098539
  Білий І.О. Рання дорога / І.О. Білий. – Донецьк, 1987. – 189с.
1098540
  Метерлінк М. Рання драматургія / Моріс Метерлінк ; пер. з фр., передм. та комент. Дмитра Чистяка ; [Королів. акад. фр. мови та літ. Бельгії, Європ. акад. наук, мистецтв і літ., Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Радуга, 2015. – 280, [4] с. : іл. – Зміст: Принцеса Малена ; Непрохана ; Сліпі ; Семеро принцес ; Пелеас і Мелісанда ; Алладіна і Паломід ; Усередині ; Смерть Тентажиля. – (Європа/Текст). – ISBN 978-966-281-039-04
1098541
  Семенюк Г. Рання драматургія І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 254-261. – ISBN 966-594-298-0
1098542
  Матющенко А. Рання драматургія Якова Мамонтова як розвиток модерних тенденцій у світовій та національній драмі початку ХХ століття // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 107-114. – ISBN 978-966-2410-26-6
1098543
  Копцюх Б. Рання етнічність з позицій архаїчних уявлень про автохтонність // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 75-81
1098544
   Рання історія Академії наук України (1918-1921) / Ю. Хромов, С. Руда, Ю. Павленко, В. Кучмаренко; Акад. наук України, Відділення історії науки Центру досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки ім. Г.М. Доброва ; [відпов. ред. Ю. Храмов]. – Київ : Манускрипт, 1993. – 245, [3] с.
1098545
  Машкевич С.В. Рання історія безрейкового громадського транспорту в Києві // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 62-69
1098546
  Ільченко М.Ю. Рання історія створення гвинтокрилів в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) / М.Ю. Ільченко, Л.С. Перелигіна // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (87). – С. 75-85. – ISSN 0374-3896


  Показано, що в Україні у 1911-1914 рр. вперше у світі було створено роботоздатний гвинтокрил поздовжньої схеми і українець М.І. Сорокін, а не француз П. Корню, є першою у світі людиною, яка піднялася у повітря на гвинтокрилому літальному апараті.
1098547
  Лагоза В.М. Рання коза / В.М. Лагоза. – Х, 1976. – 103с.
1098548
  Діденко В.І. Рання ластівка / В.І. Діденко. – Київ, 1988. – 97с.
1098549
  Онищенко Т.В. Рання лірика Мусія Кононенка як пошук індивідуального творчого шляху письменника // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 91-97. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1098550
  Руденко Г.І. Рання лірика Павла Тичини // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 8 (264). – С. 2-10
1098551
  Кравченко Л. Рання лірика Р.М. Рільке в перекладах В. Стуса // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 190-209. – ISBN 966-95452-3-8
1098552
  Баевский С.И. Рання персидская лексикография 11 - 15 вв. / С.И. Баевский. – Москва, 1989. – 164с.
1098553
  Семчишин Д. Рання поетична творчість Миколи Вінграновського. Метрика та ритміка // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 216-229
1098554
  Миронова О.Ф. Рання поэзия Карла Сэндберга : Автореф... канд. филологич.наук: 10.644 / Миронова О.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
1098555
  Савка Т.Р. Рання пренатальна діагностика вроджених вад розвитку (огляд літератури) / Т.Р. Савка, Г.С. Янюта, О.В. Головченко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 59-62. – ISSN 2413-550Х
1098556
  Легка О.В. Рання проза Івана Франка у перекладі Роми Франко // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 115-125. – ISSN 2075-4205
1098557
  Клімачова В. Рання проза Клима Поліщука // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 121-124. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1098558
  Горький М. Рання революційна публіцистика / М. Горький. – Київ, 1939. – 131с.
1098559
  Пастух Б. Рання романістика Володимира Винниченка - складотворчий елемент українського модерну // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-52. – ISSN 0130-5263
1098560
  Пастух Б. Рання романістика Володимира Винниченка: філософсько-моральний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 291-298. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1098561
  Мандебура Т.О. Рання середньовічна Українська держава в контексті європейської історії // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 158-161
1098562
  Богуцька Н.М. Рання творчість А. Головка : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Богуцька Н. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1098563
  Богуцька Н.С. Рання творчість Андрія Головка особливості стилю : 10.01.01: Дис. ... канд. філолог. наук / Богуцька Н.С.; К-ПДУ. – Кам"янець-Подільський, 1999. – 156л. – Бібліогр.:л.145-156
1098564
  Мурашевич К.Г. Рання творчість Дай Ваншу (1905-1950) та зародження символістської поезії у Китаї // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 138-147. – ISSN 1682-671Х
1098565
  Щурат С.В. Рання творчість Івана Франка / С.В. Щурат. – Київ, 1956. – 232с.
1098566
  Шатова І.М. Рання творчість К. Вагінова у світлі теорії емоціоналізму // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 224-229. – (Філологічні науки ; № 1)
1098567
  Петренко Л. Рання творчість Миколи Бажана в контексті художньо-естетичних засад експресіонізму // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 189-193. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1098568
  Вишневська Н.О. Рання творчість П. Тичини і російська література / Вишневська Н.О. – Львів, 1958. – с. 26-38. – Окр. відбиток з "Радянського літературознавства"
1098569
   Рання українська драма.. – К. – 249с.
1098570
  Покровский Н.Е. Ранняя американская философия. Пуританизм / Н.Е. Покровский. – Москва : Высшая школа, 1989. – 245 с.
1098571
  Михале А. Ранняя весна / А. Михале. – М, 1972. – 390с.
1098572
  Монин А.С. Ранняя геологическая история Земли / А.С. Монин. – Москва : Наука, 1987. – 261с.
1098573
  Грюнберг П.Н. Ранняя грамзапись в России. Конец XIX - начало XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 39-51. – ISSN 0042-8779
1098574
  Аляви А.Л. Ранняя диагностика и адекватное лечение больных с легочным сердцем / А.Л. Аляви, Д.А. Рахимова, З.Т. Сабиржанова // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 27-32. – ISSN 1605-7295
1098575
   Ранняя диагностика и лечение хронической болезни почек 1-3 стадии: практические рекомендации Американской коллегии терапевтов / A. Qaseem, R.H. Hopkins, D.E. Sweet, M. Starkins // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 95-102. – ISSN 1605-7295
1098576
  Журавлев А.Ф. Ранняя дорога / А.Ф. Журавлев. – Куйбышев, 1964. – 152с.
1098577
  Брагин Ю.А. Ранняя драматургия Бранислава Нушича (комедии 80-х годов XIX века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.643 / Брагин Ю.А.; МГУ, 1970. – 14л.
1098578
  Гаджиев В.М. Ранняя драматурния Фридриха Шиллера. (К вопросу о становлении его реализма) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев В.М. ; Азербайдж. гос. ун-т им С.М. Кирова. – Баку, 1964. – 25 с.
1098579
  Погостин Виктор Михайлович Ранняя журналистская деятельность Эрнеста Хемингуэя : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Погостин Виктор Михайлович; МГУ. – М., 1980. – 24л.
1098580
  Резанов И.А. Ранняя Земля : География. История Земли // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 29-33 : Табл. – ISSN 0016-7207
1098581
  Верников Л.Я. Ранняя зрелость / Л.Я. Верников. – 2-е изд. – Кишинев, 1976. – 203с.
1098582
  Блинов Н.О. Ранняя идентификация некоторых микробных метаболитов. : Автореф... Доктора биол.наук: 096 / Блинов Н.О.; АН СССР. – М, 1968. – 44л. – Бібліогр.:с.39-40
1098583
  Медведев Ф.А. Ранняя история аксиомы выбора / Ф.А. Медведев. – М, 1982. – 303с.
1098584
  Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее / С.В. Волков. – Москва, 1985. – 152с.
1098585
   Ранняя история Земли. – Москва : Мир, 1980. – 620с.
1098586
  Рудник В.А. Ранняя история Земли / В.А. Рудник, Э.В. Соботович. – Москва : Недра, 1984. – 349с.
1098587
  Рудник В.А. Ранняя история Земли. / В.А. Рудник, Э.В. Соботович. – Л., 1973. – 23с.
1098588
  Богданов И.В. Ранняя история института хентиуше в Египте эпохи старого царства : Автореф. ... канд. истор. наук: 07.00.03 / Богданов И.В.; РАН. Ин-тут востоковедения. СПб филиал. – Санкт-Петербург, 2000. – 25 с. – Бібліогр.: 22 - 24
1098589
  Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии / Э.А. Грантовский. – Москва, 1970. – 396с.
1098590
  Антонов В.А. Ранняя история ордена Слона // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 120-130. – ISSN 0042-8779
1098591
   Ранняя кора: ее состав и возраст. – Москва : Наука, 1991. – 224с.
1098592
  Федорова Е.В. Ранняя латинская письменность, VIII-II вв. до н.э. / Е.В. Федорова. – М., 1991. – 237с.
1098593
  Тарарак М.Ю. Ранняя лирика И. Эренбурга и русский символизм // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 183-194. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1098594
  Берестов В.Д. Ранняя любовь Пушкина / В.Д. Берестов. – М, 1989. – 62с.
1098595
  Казарин В.Н. Ранняя межень / В.Н. Казарин. – Куйбышев : Куйбішевское книжное издательство, 1989. – 224 с.
1098596
  Скиталец С.Г. Ранняя обедня. / С.Г. Скиталец. – СПб., 1906. – 12с.
1098597
  Афанасьева Т.М. Ранняя ориентация или поздний самоанализ? / Т.М. Афанасьева. – Москва, 1972. – 158с.
1098598
  Баныкин В.И. Ранняя осень / В.И. Баныкин. – М, 1981. – 448с.
1098599
  Галактионов И.В. Ранняя переписка А.Л.Ордина-Нащокина. / И.В. Галактионов. – Саратов, 1968. – 92с.
1098600
  Дарбинян Микаел Арутюнович Ранняя поэзия Егише Чаренца : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Дарбинян Микаел Арутюнович; АрмССР. Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 21л.
1098601
  Леонов Л.М. Ранняя проза / Л.М. Леонов. – М, 1986. – 478с.
1098602
  Булгаков М.А. Ранняя проза / М.А. Булгаков. – М., 1990. – 477с.
1098603
  Гофман И.А. Ранняя проза Гейне : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гофман И. А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 22 с.
1098604
   Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся.. – К, 1989. – 126с.
1098605
  Куканов Л.М. Ранняя публицистика А.М.Горького. / Л.М. Куканов. – М, 1977. – 44 с.
1098606
  Мантейфель В.М. Ранняя реакция клеточных элементов лимфатических узлов на воздействие ионизирующей радиации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мантейфель В.М.; 2-й Моск. гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – Москва, 1965. – 20 с.
1098607
  Пинто Р.И. Ранняя реакция лейкоцитов на действие ионизирующей радиации : Автореф... канд. биол.наук: / Пинто Р.И.; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. Акад. наук СССР. – Л., 1963. – 17л.
1098608
  Горький М. Ранняя революционная публицистика / М. Горький. – Москва, 1938. – 148с.
1098609
  Родин Н.А. Ранняя роза. / Н.А. Родин. – Рязань, 1958. – 94с.
1098610
  Куняев Б.И. Ранняя роса / Б.И. Куняев. – М., 1981. – 127с.
1098611
   Ранняя русская литография из собрания Эрмитажа.. – Л, 1976. – 51с.
1098612
  Бернард Я.И. Ранняя седина / Я.И. Бернард. – Ставрополь, 1984. – 175с.
1098613
  Грознова Н.А. Ранняя советская проза, 1917-1925 / Н.А. Грознова. – Ленинград, 1976. – 203с.
1098614
   Ранняя советская проза.. – Л, 1972. – 664с.
1098615
  Бурдучеа О. Ранняя стадия репродукции вируса болезни Ньюкастля : Автореф... канд. биол.наук: / Бурдучеа О.; АМН СССР, Ин-т вирусологии. – М., 1966. – 12л.
1098616
  Хатунов С.Ю. Ранняя стадия уголовно-правового регулирования в средневековой Англии // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.53-59
1098617
  Кудрявцев И.Н. Ранняя тропа. / И.Н. Кудрявцев. – Ростов -на-Дону, 1978. – 29с.
1098618
   Ранняя этническая история народов Восточной Азии. – Москва, 1977. – 288с.
1098619
  Мазко А. Ранньо- і пізньосингранітизаційні бластомілоніти Первомайської зони розломів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-22. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі епізоду перетину лейкократових бластомілонітів меланократовими тектонітами розглянуто стадійність процесу формування гранітизації. Об"єктом дослідження були строкаті за структурно-текстурними особливостями та складом двопольовошпатові ...
1098620
  Барщевський М.Є. Ранньо-середньоолігоценовий палеорельєф території Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 64-70. – ISSN 0868-6939


  Охарактеризований ранньо-середньоолігоценовий палеорельєф на території Українського щита. Виділені два типи геоморфогенезу - морських (субаквальних) та гумідних рівнин, в межах яких описані генетичні категорії та деякі форми палеорельєфу. Дається ...
1098621
  Лучук Т. Ранньовізантійський постмодернізм: "Гомерокентрон" Євдокії Августи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 17-37. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1098622
  Бражнікова Н.Є. Ранньовізейські форамініфери України / Н.Є. Бражнікова, М.В. Вдовенко; Відп. ред. Айзенверг Д.Є. – Київ : Наукова думка, 1973. – 296с.
1098623
  Кирилюк В.П. Ранньодокембрійська геологічна еволюція та проблема "тектоно-магматичної активізації" Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-27. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  На прикладі Українського щита розглянуто основні тенденції розвитку ранньодокембрійської земної кори, зокрема її термічної еволюції. Зроблено висновок про малу ймовірність стабілізації фундаменту Українського щита в дорифейський час і, відповідно, його ...
1098624
  Вдовенко М.В. Ранньокам"яновугільні форамініферові зони Донбасу та їх кореляція : lower Carboniferous foraminiferal zones of the Donbass and their correlation // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 24-28 : fig. – Bibliogr.: 10 name
1098625
  Лещух Р.Й. Ранньокрейдова фауна Рівнинного Криму і Північного Причорномор"я : монографія / Р.Й. Лещух; АН УРСР, Відп. ред. Пастернак С.І. – Київ : Наукова думка, 1987. – 219с.
1098626
  Радковець Н. Ранньокрейдовий безкисневий седиментогенез у межах Карпатського сегмента Мезотетису // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 100-111 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-6220
1098627
  Щербакова Ю. Ранньолітні гриби Свидовецького масиву Карпатського біосферного заповідника / Ю. Щербакова, В. Джаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-15. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Представлено дані досліджень видового складу ранньолітніх видів грибів Свидовецького заповідного масиву (Карпатський біосферний заповідник). На території масиву відмічено 68 видів, що належать до 55 родів, 38 родин, 18 порядків, 9 класів, 4 відділів. ...
1098628
  Кеда М. Ранньомодерна історія Європи в студіях Михайла Петрова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 151-156. – (Історичні науки ; № 8)
1098629
  Грінченко О.В. Ранньосередньоархейські кратони та особливості архейської мінералізації : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-23. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Подано порівняльну еволюцію мінералізації Ранньосередньоархейських кратонів Pilbara (Зах. Австралія), Kaapvaal (Півд. Африка) та Українського щита. Деякі особливості архейської мінералізації всесвітньо відомих кратонів можуть бути корисними при пошуках ...
1098630
  Залізняк Л.Л. Ранньосередньовічна версія походження українців // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 5-13
1098631
  Кириченко Ю. Ранньосередньовічна теорія походження українців у сучасних історико-етнологічних дослідженнях // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 439-441. – ISBN 978-966-171-783-0
1098632
  Дорошенко Л.В. Ранньосередньовічні слов"янські старожитності Східної Європи в історіографічній практиці кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: до постановки проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1098633
  Пеняк С.І. Ранньослов"янське і давньоруське населення Закарпаття VI-XIII ст. / С. І. Пеняк ; відп. ред.: В. Д. Баран ; АН Української РСР, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1980. – 180 с.
1098634
  Черниш К.К. Ранньотрипільське поселення Ленківці на середньому Дністрі / К.К. Черниш. – К., 1959. – 108с.
1098635
  Дудаш А.Й. Ранньохристиянське коріння Протестантизму : синопсис-есе / А.Й. Дудаш; [ переклад із сербськохорватської на укр. Т.М. Березняк, консультант перекладу Н.В. Гаврішко ]. – Тернопіль : Воля, 2008. – 264с. – (Трактування Протестантизму ; Кн. 1). – ISBN 978-966-8569-48-7
1098636
  Сальников Ю.В. Рано или поздно / Ю.В. Сальников. – Краснодар, 1983. – 320с.
1098637
  Конюшев В.Ф. Рано пред зорями. / В.Ф. Конюшев. – Ярославль, 1969. – 472с.
1098638
  Бойко В.Г. Рано чи пізно. / В.Г. Бойко. – К., 1991. – 295с.
1098639
  Микитенко І.К. Ранок : Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Радянська література
Кн.1. – 1933. – 394с.
1098640
  Гусейн Мехті Ранок / Гусейн Мехті. – Київ, 1955. – 332 с.
1098641
  Микитенко І.К. Ранок : Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Молодь, 1959. – 314с.
1098642
  Микитенко І. Ранок : роман / І. Микитенко. – Київ : Молодь, 1966. – 338 с.
1098643
  Микитенко І.К. Ранок : Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро
Кн.1. – 1969. – 330с.
1098644
  Воскресенська З.І. Ранок / З.І. Воскресенська. – Київ, 1980. – 120с.
1098645
   Ранок : громадсько-политичний і літературно-художній ілюстрований журнал Центрального комітету ЛКСМУ. – Київ, 1953-. – ISSN 0130-545X
№ 7 (374). – 1984. – 24 с.
1098646
   Ранок. – Київ
№ 1. – 1995
1098647
   Ранок. – Київ
№ 2. – 1995
1098648
   Ранок. – Київ
№ 3. – 1995
1098649
   Ранок. – Київ
№ 4. – 1995
1098650
   Ранок. – Київ
№ 5. – 1995
1098651
   Ранок. – Київ
№ 6. – 1995
1098652
   Ранок. – Київ
№ 1. – 1996
1098653
   Ранок. – Київ
№ 2. – 1996
1098654
   Ранок. – Київ
№ 3. – 1996
1098655
   Ранок. – Київ
№ 4. – 1996
1098656
   Ранок. – Київ
№ 5. – 1996
1098657
   Ранок. – Київ
№ 1. – 1997
1098658
   Ранок. – Київ
№ 2. – 1997
1098659
  Канівець В.В. Ранок генія : роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 484 с.
1098660
  Канівець В.В. Ранок генія : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1982. – 504 с.
1098661
  Сюндюков І. Ранок генія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Юність Миколи Гоголя очима Олекси Стороженка.
1098662
  Круц В.О. Ранок землеробського світу : Пам"ятки трипільської культури на Тальнівщині / В.О. Круц, В.В. Чабанюк, Д.К. Чорновіл. – Київ : Техніка, 2000. – 48с. – ISBN 966-575-123-9
1098663
  Нефелін В.Д. Ранок його життя : повість / В.Д. Нефелін. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 252с.
1098664
  Лупій О.В. Ранок магістралі : нариси про будівників БАМу / О.В. Лупій. – Київ : Веселка, 1976. – 80 с.
1098665
  Омельченко М.М. Ранок на все життя / М.М. Омельченко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 200 с.
1098666
  Канна Йон Ранок на Дністрі : роман / Канна Йон. – Київ, 1954. – 204 с.
1098667
  Попов С.А. Ранок над Ежвою : поезії / С.А. Попов. – Одеса : Маяк, 1981. – 96 с.
1098668
  Тарновський М.Ю. Ранок над Ужем : роман / М.Ю. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 335 с.
1098669
  Пічугін М. Ранок над Уссурі / М. Пічугін. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 128с.
1098670
  Рильський М. Ранок нашої Вітчизни / М. Рильський. – К., 1953. – 84с.
1098671
  Вітковський В.М. Ранок повсталого Поділля / В.М. Вітковський. – Одеса, 1988. – 222с.
1098672
  Толстой Л. Ранок поміщика / Л. Толстой. – Харків, 1935. – 74с.
1098673
  Толстой Л. Ранок поміщика. / Л. Толстой. – К., 1936. – 227с.
1098674
  Фоссе Й. Ранок та вечір : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 3-45. – ISSN 0320 - 8370
1098675
  Приходько Н.Ю. Ранок у горах / Н.Ю. Приходько. – К., 1960. – 96с.
1098676
  Прокпічак І. Ранок. / І. Прокпічак. – Пряшів, 1955. – 77с.
1098677
  Тома Л.В. Ранок. / Л.В. Тома. – Харків, 1976. – 19с.
1098678
  Стил Д. Ранчо : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1998. – 464с. – ISBN 5-237-01566-8
1098679
  Зверев А.В. Раны : повести, рассказы / А.В. Зверев. – Москва : Современник, 1983. – 400с.
1098680
  Чепижный А.К. Раны / А.К. Чепижный. – К, 1985. – 110с.
1098681
  Абовян Х.А. Раны Армении : Скорбь патриота : ист. роман / Х. Абовян ; [лит. пер. С.В. Шервинского по дослов. пер. М.А. Геворкяна ; вступ. ст. С.М. Базьяна с. V-XXIV ]. – Ереван : Айпетрат, 1955. – XXIV, 347 с., [1] л. портр.
1098682
  Абовян Х.А. Раны Армении : Скорбь патриота : ист. роман / Х. Абовян ; [пер. с арм. С. Шервинского ; ил. Р. Вардзигулянца]. – Москва : Художественная литература, 1978. – 290 с. : ил.
1098683
  Абовян Х.А. Раны Армении. Вопль патриота / Х. Абовян ; [пер. С. Шервинского ; предисл. проф. М. Мкряна]. – Ереван ; Москва : Арменгиз, 1948. – 323 с.
1098684
  Абовян Х. Раны Армении. Скорбь патриота / Х. Абовян. – Ереван, 1971. – 296 с.
1098685
   Раны и их лечение в тибетской медицине.. – Новосибирск, 1990. – 189с.
1098686
  Котельников В.П. Раны и их лечение. / В.П. Котельников. – М, 1991. – 63с.
1098687
   Раны и розы. – М, 1982. – 303с.
1098688
   Раны сознания.. – М, 1985. – 446с.
1098689
  Андреев Д. Ранью заревою / Д. Андреев. – Москва, 1975. – 72с.
1098690
  Лачинян Л.А. Раобта бурильной колонны / Л.А. Лачинян. – М, 1979. – 208с.
1098691
   Раочие оружейной промышленности в России и русские оружейники в ХІХ -- начале ХХ в.. – Л., 1976. – 144с.
1098692
  Левковский Р.З. Рапакиви / Р.З. Левковский. – Ленинград : Недра, 1975. – 223с.
1098693
  Лучицкий В.И. Рапакиви Киевской губернии и породы его сопровождающие / В.И. Лучицкий; В.И. Кульчицкий. – Варшава : Тип. Акц. Общ. С. Оргельбранда сыновей, 1912. – [4], 332 с., 3 л. ил. – Отд. оттиск: Известия Варшавского политехнического института. 1912, вып. 1
1098694
  Трухнов Г.М. Рапалло в действии : из истории сов.-герм. отношений (1926-1929 гг.) / Г.М. Трухнов. – Минск : Изд-во БГУ, 1982. – 216 с.
1098695
  Ахтамзян А.А. Рапалльская политика / А.А. Ахтамзян. – Москва, 1974. – 303с.
1098696
   Рапалльский договор и проблема мирного сосуществования.. – М, 1963. – 292с.
1098697
  Вельди Х.Т. РАПО : организация и опыт работы / Х.Т. Вельди, Х.О. Репп. – Москва, 1985. – 64с.
1098698
  Ширяев А.В. РАПО: опыт, проблемы / А.В. Ширяев. – М., 1985. – 155с.
1098699
   РАПО: опыт, проблемы, перспективы.. – М, 1986. – 163с.
1098700
  Гавриков Б.И. РАПО: организация и эффективность работы / Б.И. Гавриков. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
1098701
  Скляренко С. Рапорт : Оповідання і мініатюри / С. Скляренко. – Київ; Харків : Укржержвидав, 1945. – 83с.
1098702
  Нікольський Б.М. Рапорт / Б.М. Нікольський. – К, 1982. – 270с.
1098703
  Шестаков П.А. Рапорт инспектора / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1975. – 176с.
1098704
  Погорецький М.А. Рапорт оперативного працівника та його правовий статус у кримінальному провадженні // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 452-454. – ISBN 978-617-7220-83-0
1098705
  Никольский Б.Н. Рапорт. / Б.Н. Никольский. – Л, 1978. – 286с.
1098706
   Рапортуем партии. – Котельнич, 1960. – 32 с.
1098707
   Рапортует Россия. – Москва, 1981. – 286 с.
1098708
  Голованівський С. Рапортую! : поезії / С. Голованівський. – Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1931. – 93 с.
1098709
   Рапортуют ученические бригады. – Ставрополь, 1961. – 52 с.
1098710
   Рапохин А.А.. – Москва, 1955. – 32 с.
1098711
  Хомин І. Рапсова Україна. Як олігархат нищить українські села // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "Україна — провідний експортер агропромислової продукції. Та чи справедливу ціну ми сплачуємо за цю першість? Адже здобули ми переваги на світових ринках не завдяки високим технологіям, а внаслідок ґрунтовиснажливого монокультурного рослинництва. ...
1098712
  Куржиямская А.М. Рапсодии телеэкрана: Заметки о муз.телевид. / А.М. Куржиямская. – М., 1983. – 145с.
1098713
  Мейен Е. Рапсодия / Е. Мейен. – Москва : Музгиз, 1960. – 32 с.
1098714
  Каспаров Б.М. Рапсодия Листа / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1965. – 263с.
1098715
  Долганова И. Рапсодия на тему Рахманинова // Личности. – Киев, 2010. – № 5 (27). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268


  Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) - рус. композитор, пианист-виртуоз и дирижёр. Синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ (а также традиции западноевропейской музыки) и создал свой оригинальный ...
1098716
  Колодій В.С. Рапсодії ранків : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1966. – 131 с.
1098717
  Ладижець В.І. Рапсодія степу : поезії / В.І. Ладижець. – Ужгород : Карпати, 1969. – 182 с.
1098718
  Флеминг Я. Раритет Гильдебранда / Я. Флеминг. – М, 1990. – 36с.
1098719
  Риззо Джонн Раритет. Пески - хранители тайны Сфинкса // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 192 : фото
1098720
  Мельник О. Раритети незнайомої Шевченкіани // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-32. – ISSN 0868-9644
1098721
  Ляхоцький В. Раритети педагогічної думки у книжковому депозитарії наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти / В. Ляхоцький, І. Гриценок // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 68-79


  Згадуються роботи М.П. Драгоманова, М.С. Грушевського, І.І. Огієнка...
1098722
  Дроздовський Д. Раритети Тараса Шевченка: повернення у XXI столітті


  Переосмислення творчості Т. Шевченка - одна з передумов існування української нації. Шевченківське слолво стало джерелом народження української національної ідентичності. Поштовхов до переосмислення сьогодні мало би бути новітнє прочитання творчості ...
1098723
  Козодавов С.В. Раритетна компонента фауни національного заповідника "Хортиця" / С.В. Козодавов, М Муленко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 102-121. – (Біологічні науки ; № 2). – ISSN 2410-0943
1098724
  Загороднюк І. Раритетна фауна Луганщини: хребетні першочергової уваги / Загороднюк І., Коробченко М. ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Громад. орг. "Екоклуб Луганщини". – Луганськ : ШИКО, 2014. – 219, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 183-190. – Бібліогр.: с. 191-214. – ISBN 978-966-492-282-8


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від авторів, Луганськ, 4.06.2014 р. Підписи.
1098725
   Раритетна фракція галофітної ценофлори України та основні завдання її охорони / Д. Дубина, Т. Дзюба, Т. Дворецький, П. Тимошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 121-122. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Раритетна фракція галофітної ценофлори України нараховує 16 видів, занесених до Міжнародного Червоного списку. Європейського Червоного списку, Червоної книги України та Червоної книги Причорномор"я. Вони представлені у класах Festuco-Puccinellietea (11 ...
1098726
  Дубина Д.В. Раритетне фіторізноманіття екомережі степової зони України: представленість та аналіз / Д.В. Дубина, П.М. Устименко, Л.П. Вакаренко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 69-72. – ISSN 2310-0974
1098727
  Нестерук О. Раритетне флористичне різноманіття Чорногори (Українські Східні Карпати): історія досліджень, сучасний стан, охорона // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 31-44 : табл. – Бібліогр.: 70 назв. – ISSN 2219-7516
1098728
  Парнікоза І.Ю. Раритетні види заплавних лісів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 37-40
1098729
  Зуєва О. Раритетні види родини Vitaceae Juss: їх анатомо-морфологічні особливості та фенологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті дана характеристика морфолого-анатомічної будови листків представників раритетних видів Cissus juttae, Cissus bainesii, Cissus quadrangularis ma Cyphostemma quinatum з родини Vitaceae Juss., а також описані особливості їх фенології. В статье ...
1098730
  Мартинюк В.О. Раритетні види роду SILENE L.S.L. флори України / В.О. Мартинюк, О.В. Тищенко, Н.І. Карпенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 74
1098731
  Нікітіна В. Раритетні види сукулентних рослин колекції Ботанічного саду імені акад О.В. Фоміна (CITES, IUCN, червоний список Південної Африки) / В. Нікітіна, М. Гайдаржи, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Проведено моніторинг колекції сукулентних рослин Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна на наявність у ній рідкісних та зникаючих видів, внесених до Конвенції з міжнародної торгівлі видами дикої фауни і флори (CITES), Міжнародного союзу охорони ...
1098732
  Токарюк А.І. Раритетні ефемероїдні геофіти м. Чернівці та їх охорона / А.І. Токарюк, К.В. Коржан, І.І. Чорней // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 22-28. – ISSN 1729-7184
1098733
  Куземко А. Раритетні синтаксони в складі рослинності справжніх лук, пустищ та піщаних грасландів лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 136-138. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  На основі критеріїв, прийнятих в країнах Європи, проаналізовано синтаксони рангу асоціацій класів Molinio-Arrhenatheretea, Koelerio-Corynephoretea i Nardo-Callunetea лісової та лісостепової зон рівнинної частини України щодо необхідності охорони. ...
1098734
  Білявський С.М. Раритетні судинні рослини, що охороняються в об"єктах природно-заповідного фонду Київщини / С.М. Білявський, Н.М. Журавель, С.С. Морозюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – C. 25-33. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 3)
1098735
  Омельчук О. Раритетні фітоценози річково-долинних коридорів Закарпаття / О. Омельчук, Б. Проць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-78. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  У зв"язку з посиленням трансформації природних екосистем, обов"язковою умовою забезпечення охорони фіторізноманіття є облік та проведення оцінки стану раритетних угруповань рослинності. У межах річково-долинних коридорів Закарпаття нами виявлено 9 ...
1098736
  Парникоза Ю.И. Раритетные растения поймы Днепра // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 24-28
1098737
  Парникоза И.Ю. Раритетные растения поймы Днепра // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 25-29
1098738
  Мельникова Алина Раритеты на книжных полках // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 55-57. – ISSN 0869-4915
1098739
   Рарог Олексій Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 203-205. – ISBN 978-617-573-038-6
1098740
   Рас-Аль-Хайма. На верхівці шатра // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 108-117 : фото
1098741
  Горобець Марися Рас-аль-Хайма. Новомодний емірат // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 44-49 : фото
1098742
  Самойлов Юрій Рас ель Хайма: туризм цілий рік // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
1098743
  Данилова Г. Раса и расовая политика в современной Бразилии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 94-103. – ISSN 0131-2227
1098744
  Дьоміна О.В. Раса, гендер, клас в сучасній американській романтичній комедії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 32-34
1098745
  Акутагава Р. Расемон : рассказы / Р. Акутагава ; перевод с японского Н.И. Фельдман. – Ленинград : ГИХЛ, 1936. – 371 с.
1098746
  Баженов Спартак Петрович Расет энергетического спектра комплексов и кристаллов с использованием модифицированных квазиклассического и статистического методов : Автореф... канд.физ-матнаук: 010407 / Баженов Спартак Петрович; Урал. гос. ун-т им А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1098747
   Расизм - идеология империализма, враг общественного прогресса.. – М., 1973. – 430с.
1098748
  Орлова Т.В. Расизм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 320-321. – ISBN 966-642-073-2
1098749
  Гончар Б.М. Расизм // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 392. – ISBN 966-316-045-4
1098750
  Перло В. Расизм в экономике США / В. Перло. – М., 1978. – 310с.
1098751
  Хмельницький М.С. Расизм за багнетами неоколоніалізму / М.С. Хмельницький. – Київ, 1982. – 120с.
1098752
  Заксас И.М. Расизм и евгеника в буржуазной Литве : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Заксас И.М. ; Моск. гос. ун-т , Философ. фак. – Москва, 1961. – 34 с.
1098753
  Дейк Т. Расизм и язык / Т. Дейк. – М, 1989. – 75с.
1098754
  Ємельяненко Г.Г. Расизм і косполітизм -- реакційна ідеологія американських паліїв війни: Стенограма пулічної лекції. / Г.Г. Ємельяненко. – К., 1952. – 44с.
1098755
  Плисецкий М. Расизм на службе германского фашизма / М. Плисецкий. – Уфа, 1942. – 55с.
1098756
  Демиденко А.И. Расизм на службе империализма / А.И. Демиденко. – М, 1954. – 112с.
1098757
  Мартиненко Т.К. Расизм на службі колоніалізму / Т.К. Мартиненко. – Київ, 1962. – 44с.
1098758
  Евсеев Е.С. Расизм под голубой звездой. / Е.С. Евсеев. – 2-е изд. испр. доп. – Саратов, 1981. – 200с.
1098759
  Эйсфельд Р. Расизм под маской этнического плюрализма: Идеология новых правых во Франции и Германии // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 1 : Этничность и политика. – С. 131-148. – ISSN 1998-1776
1098760
  Мартиненко О.А. Расизм та ксенофобія в Україні - нові виклики у сфері захисту прав людини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 137-139. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1098761
  Філоненко Світлана Расизм. Виклик екстремістів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 26-31


  Друг мого знайомого ледве зміг уникнути неприємної історії: за модою він носив на ланцюжку так звану зірку Давида (гексаграма з двох рівносторонніх трикутників, цей символ зображено на прапорі Держави Ізраїль). У метро серед білого дня до нього ...
1098762
   Расизм: современные западные подходы : сб. статей / Информ.-аналит. центр "Сова" ; [редкол.: А. Верховский и др. ; пер. с англ., фр.: Н. Алешина и др.]. – Москва : Сова, 2010. – 364 с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98418-020-7
1098763
  Калинин Ю.В. Расизм: узаконенное беззаконие / Ю.В. Калинин. – Минск, 1973. – 127с.
1098764
  Исангулов Ф.А. Расима / Ф.А. Исангулов. – М, 1965. – 86с.
1098765
  Исангулов А Ф. Расима : повести и рассказы / А Ф. Исангулов, ; пер. с башк. А.Дугинец. – Москва : Советская Россия, 1965. – 86 с.
1098766
  Кадышев В.С. Расин / В.С. Кадышев. – М, 1990. – 272с.
1098767
  Мокульский С.С. Расин.К 300-летию со дня рождения. / С.С. Мокульский. – Л, 1940. – 108с.
1098768
  Геевский И.А. Расистская политика американских империалистов / И.А. Геевский. – Москва : Гсполитиздат, 1952. – 168с.
1098769
  Геевский И.А. Расистская политика американского империализма / И.А. Геевский. – 2-е изд. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 248с.
1098770
  Кургузова Л.М. Расистская пропаганда в буржуазной печати США.(По материалам газ. "Нью-Йорк дейли ньюз" и журнала "Ридерс дайджест" 1960-1975 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10. / Кургузова Л. М.; Мгу. – М., 1978. – 22л.
1098771
  Роботько Ф.Н. Расишернное воспроизвродство основных фондов колхозов и совершенствование производственных отношений в деревне : Автореф... канд. экон.наук: / Роботько Ф. Н.; КИНХ. – К., 1970. – 25л.
1098772
  Некрашэвіч С.М. Расійска-беларускі слоунік = Русско-белорусский словарь / С.М. Некрашэвіч, М.Я. Байкоу ; Ін-т беларус. культуры. – Менск : Беларус. дзярж. выд-ва,, 1928. – 728 с.
1098773
  Савченко Ф. Расін педагог. / Ф. Савченко. – 6с.
1098774
  Савченко Ф. Расін педагог. / Ф. Савченко, 1930. – 6с.
1098775
  Осадчук П.І. Раска - біль і любов : поезії / П.І. Осадчук. – Київ, 1976. – 55 с.
1098776
  Здравковски Ц. Раскажувачи. / Ц. Здравковски. – Скопіе, 1973. – 74с.
1098777
  Вагнер Ю. Расказы о воде / Ю. Вагнер. – 5-е изд. – Москва : Типография п/ф. Ломоносов
№ 411. – 1915. – 55 с.
1098778
  Авакян А.А. Раскаленная : роман / А.А. Авакян ; пер. с арм. А. Шахатуни и Н. Адамян. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 304 с., [1] л. портр. : портр.
1098779
  Момыш-улы Бахытжан Раскаленные камни : рассказы / Момыш-улы Бахытжан. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 127 с.
1098780
  Дергачев Владимир Раскаленные рубежи Ближнево Востока // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 3 (37). – С. 31-41
1098781
  Подзелинский М.М. Раскаты / М.М. Подзелинский. – Л, 1939. – 520с.
1098782
  Захаров В.Н. Раскаты / В.Н. Захаров. – Москва, 1984. – 384с.
1098783
  Захаров В.Н. Раскаты / В.Н. Захаров. – Чебоксары, 1988. – 382 с.
1098784
  Машбаш И. Раскаты далекого грома : ист. роман / И. Машбаш; пер. с адыг. Е.Карпова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 600 с.
1098785
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... В боях... Часть IV // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – C. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1098786
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... В боях... Часть VI // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 20-45. – ISSN 1812-867Х
1098787
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... В боях... Часть VII // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 24-49. – ISSN 1812-867Х
1098788
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... Накануне... Часть первая // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
1098789
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... Через бои к миру... Часть VIII (Окончание) // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 28-53. – ISSN 1812-867Х
1098790
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны.... Часть III // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-17. – ISSN 1812-867Х
1098791
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны...Часть V // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1098792
  Перестенко А.И. Раскаты ракетного грома: докум. очерки / А.И. Перестенко. – М., 1977. – 63с.
1098793
  Крымова С. Раскачаем? Инновационному процессу нужны новые импульсы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 марта (№ 10). – С. 10


  Преодоление коммуникационного барьера между основными игроками инновационного процесса, открытие новых аспектов их взаимодействия, объединение усилий для внедрения и реализации разработок высокотехнологичного сектора экономики - вот главная идея ...
1098794
  Гаджиев М.Г. Раскаяние : повесть / М.Г. Гаджиев; пер. с лакск. А.Орлова. – Москва : Современник, 1973. – 93 с.
1098795
  Всеволожский И.Е. Раскинулось море широко / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1957. – 336с.
1098796
  Гиппиус Е.В. Раскинулось море широко / Е.В. Гиппиус. – М., 1962. – 36с.
1098797
  Куликов Иван Степанович Раскисление металлов / Куликов Иван Степанович. – Москв : Металлургия, 1975. – 504с. : граф.
1098798
  Безрукова Г.А. Расклейщица афиш / Г.А. Безрукова. – М, 1978. – 31с.
1098799
  Грудев И.Т. Раскованность / И.Т. Грудев. – М, 1968. – 190с.
1098800
  Пастернак Б. Раскованный голос : Стихотворения / Б. Пастернак. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 416с. – ISBN 5-04-004395-3
1098801
  Абашев В. Раскованный голос : (Всеволодо_Вильва в судьбе Бориса Пастернака) // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
1098802
  Пошатаев В.В. Раскованный Прометей / В.В. Пошатаев. – М., 1987. – 239с.
1098803
  Рачков П.А. Раскованный Прометей: наука как практич. богатство соц. общества. / П.А. Рачков. – М., 1979. – 200с.
1098804
  Гуров И.Ф. Раскол / И.Ф. Гуров. – Одесса : Маяк, 1971. – 84с.
1098805
  Личутин В.В. Раскол / В.В. Личутин. – М., 1995. – 205с.
1098806
  Андреев В.В. Раскол и его значение в народной русской истории : исторический очерк В.В. Андреева. – Петербург : В. тип. М. Хана, 1870. – VIII, 411, [1], IV с.
1098807
  Дружинин В.Г. Раскол на Дону в конце XVIII века / исслед. В.Г. Дружинина. – Санкт-Петербург : Тип. И.н. Скороходова, 1889. – X, 335, [3], 3 с. – Экз. 3 46808 деф., без ориг. обл. и тит. л., отсутств. с. I-X


  На обл. № 158981 дарственная надпись: Многоуважаемому Владимиру Владимировичу Майкову от автора
1098808
   Раскол на П съезде РСДРП и П Интернационала. – Москва, 1933. – 160 с.
1098809
  Зорин З. Раскол французского рабочего профсоюзного движения после второй мировой войны правыми социалистами. Образование "Force ouvriere"" : Автореф... канд. ист.наук: / Зорин З.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 12л.
1098810
  Мяло И.И. Раскол. / И.И. Мяло. – Минск, 1972. – 383с.
1098811
  Наумов Е.И. Расколдованная река / Е.И. Наумов. – Хабаровск, 1966. – 190с.
1098812
  Мельчаков М.Г. Расколдованное место / М.Г. Мельчаков. – Улан-Удэ, 1970. – 111с.
1098813
  Лойко О.А. Расколдованное Полесье : стихи и поэма / О.А. Лойко. – Москва, 1976. – 118с.
1098814
   Расколдованный круг. – Ленинград, 1990. – 688 с.
1098815
  Патрушев А.И. Расколдованный мир Макса Вебера / А.И. Патрушев. – Москва, 1992. – 207с. – ISBN 5-211-02210-6
1098816
  Геращенко А.И. Расколдованый круг / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1990. – 205 с.
1098817
  Помазков Г.П. Расколосье / Г.П. Помазков. – М., 1982. – 95с.
1098818
  Чагин А. Расколотая лира. Россия и зарубежье: судьбы русской поэзии в 1920-1930-е годы / А. Чагин ; Российская акад. наук, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Наследие, 1998. – 272 с. – ISBN 5-201-13334-7
1098819
  Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация : Наличествующие предпосылки и возможные последствия постэкономической революции / В.Л. Иноземцев. – Москва : Академія, 1999. – 724с. – ISBN 5-87444-097-6
1098820
  Вольф К. Расколотое небо / К. Вольф. – Москва, 1964. – 231с.
1098821
  Вольф К. Расколотое небо / К. Вольф. – Москва, 1964. – 95с.
1098822
  Галиев А.С. Расколотое небо / А.С. Галиев. – Москва, 1974. – 311с.
1098823
  Сульянов А.К. Расколотое небо / А.К. Сульянов. – Москва, 1984. – 368с.
1098824
  Сульянов А.К. Расколотое небо / А.К. Сульянов. – М., 1989. – 511с.
1098825
  Шелдон С. Расколотые сны = Tell Me your dreams : Роман / С. Шелдон; Пер. с англ.: Т.А.Перцевой. – Москва : АСТ, 2002. – 376 с. – ISBN 5-17-006075-0
1098826
  Ступницкая Н.Н. Расколотый мир : о романе А.И. Солженицына "В круге первом" : [монография] / Н.Н. Ступницкая. – Харьков : Планета-Принт, 2011. – 168, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 159-167
1098827
  Пеа Лиєм де Расколотый Олстер. / Пеа Лиєм де; Пер.с англ. Б.П. Лихачева; Предисл. и ред. А.Д. Колпакова. – Москва : Прогресс, 1974. – 235с.
1098828
  Szcukin W. Раскольников на Сенной площади. О происхождении ключевого сюжетного мотива Преступления и наказания // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2016. – 11. – С. 167-174. – ISSN 1897-3035
1098829
  Адибеков Г.М. Раскольническая политика правого руководства АФТ-КПП в международном профсоюзном движении (1955-1967 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 572 / Адибеков Грант Мкртычевич ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. истории междунар. коммунист. и раб. движения. – Москва, 1969. – 19 с.
1098830
  Воронин С.А. Раскопельские камни / С.А. Воронин. – Москва, 1983. – 47с.
1098831
  Данилевич В.Е. Раскопка курганов около с. Буд и х. Березовки, Ахтырского уезда Харьковской губернии : (совместная экскурсия Е.Н. Мельник и В.Е. Данилевича) / [соч.] В.Е. Данилевича. – [Москва], 1905. – 21 с., 1 л. рис. – Без. тит. л. и обл.. - Отд. отитск: Труды ХII Археологического съезда. , 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой.. М., 1905, т. 1, с. 411-433


  На с. 1 дарственная надпись: от автора 1910 г.; В конце кн. на обл. дарственная надпись от Данилевича
1098832
  Зайковский Б.В. Раскопка погребения конца 13 ст. / Б.В. Зайковский. – Саратов. – 2с.
1098833
  Спицын А.С. Раскопки 1910 г. в Лужском уезде С.-Петербургской губернии / А.С. Спицын. – С. 81-94
1098834
  Крывелев И.А. Раскопки в "библейский" странах / И.А. Крывелев. – М., 1965. – 317с.
1098835
  Мартиросян А.А. Раскопки в Головино : результаты работ арх. экспедиций Ин-та истории АН АрмССР и Ком. по охране древностей Армении в 1929 и 1950 гг. / Мартиросян А.А. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Ком. по охране древностей Армении в 1929 и 1950 гг. / Мартиросян А.А. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1954. – № 4 : Раскопки в Головино. – С. 1-117
1098836
  Шарифов Д. Раскопки в Ялойлу-Тапа (Нухинский у. 1926 г.) / Д. Шарифов. – Баку : О-во обследования и изучения АССР
Вып. 1. – 1927. – V, 32, [17] с.
1098837
  Смирнов А.П. Раскопки городища "Великие Болгары" в 1957 году / А.П. Смирнов. – Казань, 1959. – 42с.
1098838
  Шамба Г.К. Раскопки древних памятников Абхазии / Г.К. Шамба. – Сухуми, 1984. – 99с.
1098839
  Шамба Г.К. Раскопки древних памятников Абхазии. / Г.К. Шамба. – Сухуми, 1984. – 99с.
1098840
  Антонович В.Б. Раскопки курганов в Западной Волыни / В.Б. Антонович. – Киев. – 551с.
1098841
  Беляшевский Н. Раскопки на Княжей горе в 1891 г. / Н. Беляшевский. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 44, [3] с.
1098842
   Раскопки по Случи на участке Мирополь-Ульха.. – с.
1098843
  Подгорный С.Н. Раскопки скифского городища : Повести / С.Н. Подгорный. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 192с.
1098844
  Сарианиди В.И. Раскопки Тилля-тепе в Северном Афганистане / В.И. Сарианиди. – М.
1. – 1972. – 37с.
1098845
  Белов Г.Д. Раскопки Херсонеса в 1934 году / Г.Д. Белов. – Симферополь, 1936. – 51с.
1098846
  Нинчак Я. Раскраски и гамильтовновы циклы регулярных графов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Нинчак Я.; АН БССР, От-ние физ. мат. – Минск, 1973. – 12л.
1098847
  Герт Ю.М. Раскрепощение / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1990. – 253,2с.
1098848
  Заровная Е.А. Раскрепощение женцин Адыгеи и их участие в социалистическом строительстве (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Заровная Е.А.; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1970. – 21л.
1098849
  Машарипова Ш.М. Раскрепощение женщин Хорезма и вовлечение их в социалистическое строительство / Ш.М. Машарипова. – Ташкент, 1990. – 86с.
1098850
  Гасанова А.И. Раскрепощение женщины-горянки в Дагестане / А.И. Гасанова. – Махачкала, 1963. – 158с.
1098851
  Татыбекова Ж.С. Раскрепощение женщины киргизки Великой Октябрьской социалистической революцией (1917-1936 гг.) / Ж.С. Татыбекова. – Фрунзе, 1963. – 135с.
1098852
  Вудкок Майк Раскрепощенный менеджер / Вудкок Майк, Френсис Дейв. – Москва : Дело, 1991. – 312с.
1098853
  Белова Г.М. Раскрой окно / Г.М. Белова. – Москва, 1982. – 48с.
1098854
  Савченко В.И. Раскройте ваши сердца... / В.И. Савченко. – М., 1988. – 302с.
1098855
  Сергеев А.П. Раскрутка сайтов и основы электронной коммерции / А.П. Сергеев. – Москва : Диалектика, 2005. – 256 с. – На обл.: Лаконично, доступно, эффективно!. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0765-9
1098856
  Резник Семен Ефимович Раскрывающаяся тайна бытия : Эволюция и эволюционисты / Резник Семен Ефимович. – Москва : Знание, 1976. – 160с. : ил. – (Жизнь замечательных идей)
1098857
  Севрюков Г. Раскрывая потенциал провинции // XXI Украина : всеукраинский общественно-политический журнал / ООО "Квадро". – Донецк, 2011. – сентябрь. – С. 58-61


  Новокаховский гуманитарный институт Университет "Украина".
1098858
  Успенская Г.В. Раскрывая тайны Вселенной / Г.В. Успенская. – М., 1979. – 87с.
1098859
  Комаров В.Н. Раскрывая тайны природы / В.Н. Комаров. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 127 с.
1098860
  Ковалгин В.М. Раскрывая тайны психики / В.М. Ковалгин. – Минск, 1968. – 110с.
1098861
  Буль П.И. Раскрывая тайны человеческой психики / П.И. Буль. – Москва, 1964. – 47с.
1098862
  Резник С.Е. Раскрывшаяся тайна бытия. / С.Е. Резник. – М., 1976. – 160с.
1098863
   Раскрыта тайна загадочного античного калькулятора // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 7


  Розкрито тайну Антикитерського механізму ІІ століття до н.е.
1098864
  Сафаров Р. Раскрытая книга / Р. Сафаров. – Баку, 1978. – 38с.
1098865
  Кулиш В.М. Раскрытая тайна : предистория второго фронта в Европе / В.М. Кулиш. – Москва : Наука, 1965. – 470 с.
1098866
  Иванова И.Ф. Раскрытие диалектики жизненных явлений в школьном курсе общей биологии : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Иванова И.Ф.; Московский обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 19л.
1098867
  Шарафутдинова К.А. Раскрытие значений слова в двуязычном словаре / К.А. Шарафутдинова. – Ташкент, 1968. – 84с.
1098868
  Шарафутдинова К.А. Раскрытие значений слова в двуязычном узбекско-русском словаре. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шарафутдинова К.А.; Акад.наук УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1963. – 18л.
1098869
  Батищев В.И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами. / В.И. Батищев. – Воронеж, 1992. – 140с.
1098870
  Ильина Н.Ф. Раскрытие инновационного потенциала педагога в ходе непрерывного образования // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 8. – С. 59-66. – ISSN 1609-4646


  В связи с необходимостью подготовки педагога к инновационной деятельности разработан механизм раскрытия инновационного потенциала педагога, основанный на сочетании принципов непрерывности образования, индивидуализации образовательных целей и программ, ...
1098871
  Акулкин Э.В. Раскрытие общих понятий в курсе "Обществоведение" / Э.В. Акулкин ; под ред. А.П. Шептулина. – Москва : Прасвещение, 1974. – 192 с., ил.
1098872
  Живогляд А.Б. Раскрытие основ учения В. и. Ленина о партийности художественного творчества в преподавании литератур в старших классах : Автореф... канд. пед.наук: / Живогляд А. Б.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1969. – 22л.
1098873
  Свенссон А. Раскрытие преступлений / А. Свенссон, О. Вендель. – Москва, 1958. – 475с.
1098874
  Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии / А.К. Гаврилов. – Волгоград, 1976. – 207с.
1098875
   Раскрытие руководящей роли КПСС при изучении вопросов социалистического и коммунистического строительства.. – М., 1981. – 144с.
1098876
  Марченко Ю.М. Раскрытие связей между историческими нравственными и эстетическими понятиями в произведениях искусства / Ю.М. Марченко. – Фрунзе, 1969. – 32с.
1098877
  Загородный Н.Г. Раскрытие тайны. Из записок криминалиста / Н.Г. Загородный, В.П. Колмаков. – Х., 1958. – 412с.
1098878
  Брагинский Э.В. Раскрытое окно. / Э.В. Брагинский. – Л.-М., 1958. – 92с.
1098879
  Берестова Т.Ф. Раскрытые и нераскрытые тайны библиографической науки // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 51-58. – ISSN 0869-6020
1098880
  Котляров Б.И. Раскрытый дневник. / Б.И. Котляров. – К, 1971. – 237с.
1098881
  Линдгрен А. Расмус-бродяга / А. Линдгрен. – Ленинград, 1963. – 160 с.
1098882
  Цимбал І. Расова дискримінація // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-22.
1098883
  Шушарін Д. Расова теорія російського нацизму готова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 3


  По всьому світу приведено в дію найпотужнішу пропагандистську систему Путіна, засновану на підкупі політиків, науковців, журналістів, бізнесменів і мобілізації російської діаспори.
1098884
  Губин В.Ф. Расовая дискриминация / В.Ф. Губин. – М, 1979. – 199с.
1098885
   Расовая проблема и общество : Сборник переводов с франц. – Москва : Изд. иностр. лит., 1957. – 314с.
1098886
  Кацнельсон З.С. Расовая теория в оценке научной биологии. / З.С. Кацнельсон. – Киров, 1942. – 32с.
1098887
  Діденко В. Расове питання в контексті антропології в США (кін. XX ст. - поч. XXI ст.) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 73-74
1098888
  Діденко В. Расове питання в контексті антропології в США (кін. XX ст. - поч. XXI ст.) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 73-74
1098889
  Хить Г.Л. Расовоя дифференциация человечества : дерматоглифические данные / Г.Л. Хить, Н.А. Долинова ; отв. ред. В.П. Алексеев ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1990. – 200, [6] с.
1098890
  Василенко В. Расовые бредни фашистских бандитов / В. Василенко. – Ташкент, 1942. – 20с.
1098891
  Линн Р. Расовые различия в интеллекте = Race differences in intelligence : эволюционный анализ / Ричард Линн ; [пер. с англ.: Д.О. Румянцев]. – Москва : Профит Стайл, 2010. – 301, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 263-296. – ISBN 978-5-98857-157-5
1098892
  Европейцева Н.В. Расовый анализ беломорской трески. / Н.В. Европейцева. – Л., 1937. – 98с.
1098893
  Усачева В.В. Расовый дискурс и образ Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 8 (661). – С. 31-37. – ISSN 0321-5075
1098894
  Федорова В.А. Расовый состав возбудителя бурой ржавчины пшеницы на Украине и его изменчивость. : Автореф... канд. биол.наук: / Федорова В.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1968. – 21л.
1098895
  Соснин А.В. Расовый состав крымских табаков / А.В. Соснин. – Ялта, 1930. – 79=130с.
1098896
   Расогенетические процессы в этнической истории. – Москва, 1974. – 264с.
1098897
  Клоков М.В. Расообразование в роде тимьянов - Thymus L. на территории Советского Союза / М.В. Клоков. – К., 1973. – 190с.
1098898
  Глазман Б. Распад / Б. Глазман, 1926. – 143с.
1098899
  Мао Дунь Распад / Мао Дунь. – М., 1968. – 223с.
1098900
  Мао Дунь Распад / Мао Дунь. – М., 1972. – 332с.
1098901
  Виноградов В.Н. Распад Австро-Венгрии и Румыния // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
1098902
  Соколов В. Распад Британской империи как перестройка геоэкономической системы (1947-1972) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 96-109. – ISSN 0042-8736
1098903
   Распад Британской империи.. – М., 1964. – 648с.
1098904
  Селезнев К.Л. Распад Габсбургской монархии / К.Л. Селезнев. – Москва, 1937. – 67с.
1098905
  Валендо А.Я. Распад гидроперекиси и окисление изопропилбензола в жидкой фазе в присутствии гетерогенных окисных катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Валендо А.Я.; АН СССР. – М, 1969. – 12л.
1098906
  Мартин М. Распад государств и его значение для международных отношений (актуальные проблемы) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 46-57. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1098907
  Алхимов В.С. Распад единого мирового рынка / В.С. Алхимов, И. Дудинский. – Москва, 1953. – 112 с.
1098908
  Назаров В.В. Распад единого мирового рынка на два параллельных мировых рынка и взаимоотношения между ними. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назаров В.В.; М-во высш.образования СССР.Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1098909
  Соколов Николай Семенович Распад и аннигиляция экситонов в кристаллах германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Соколов Николай Семенович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1098910
  Кравчик Р. Распад и возрождение польской экономики / Р. Кравчик. – М., 1991. – 237с.
1098911
  Поливанов Александр Николаевич Распад и образование кремнийсодержащих гетероциклов под действием электронного удара : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Поливанов Александр Николаевич; М-во хим. пром-сти. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1098912
  Шофман А.С. Распад империи Александра Македонского / А.С. Шофман. – Казань, 1984. – 224с.
1098913
  Лубенец Е.Р. Распад квазистацоинного состояния при наличии нестационарного возмущения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Лубенец Е.Р.; МВ и ССО СССР.МГУ. – Москва, 1979. – 12л.
1098914
  Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции / П.П. Черкасов. – М, 1985. – 325с.
1098915
  Аварин В.Я. Распад колониальной системы / В.Я. Аварин ; Акад. наук СССР. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 460 с.
1098916
  Модржинская Е.Д. Распад колониальной системы и идеология империализма. : Автореф... доктор филос.наук: / Модржинская Е.Д.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 34л.
1098917
  Модржинская Е.Д. Распад колониальной системы и идеология империализма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1965. – 343с.
1098918
  Рымалов В.В. Распад колониальной системы и мировое капиталистическое хозяйство / Рымалов В.В. ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва : Мысль, 1966. – 479 с.
1098919
  Васильева В.Я. Распад колониальной системы империализма / В.Я. Васильева. – Москва, 1958. – 610с.
1098920
  Берков Е.А. Распад колониальной системы империализма / Е.А. Берков, Г.Ф. Ким. – Москва, 1962. – 88с.
1098921
  Масленников В.А. Распад колониальной системы империализма / В.А. Масленников. – Москва, 1964. – 28с.
1098922
  Волков М.Я. Распад колониальной системы империализма / М.Я. Волков. – Москва, 1978. – 64с.
1098923
  Выговский Игорь Иванович Распад колониальной системы империализма в освещении американской и английской буржуазной историографии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Выговский Игорь Иванович; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1974. – 22л.
1098924
  Датлин С.В. Распад колониальной системы империализма. / С.В. Датлин. – М, 1956. – 71с.
1098925
  Буйнов Н.Н. Распад металлических прерсыщенных твердых растворов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буйнов Н. Н.; Объед. уч. сов. ин-тов метемат., физики, металлофиз. и полупроводников. – К., 1962. – 19л.
1098926
  Исак В.Г. Распад Н2О2, катализируемый комплексами Fe (III) u Mn (II) с триэтилентетрамином и гистидином. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Исак В.Г.; Кишинев. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 21л.
1098927
  Дмитриев А.Г. Распад нейтронодефицитных изотопов Вr, Rb. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Дмитриев А.Г.; Радиевый ин-т. – Л, 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1098928
  Гончар В.Н. Распад пересыщенных растворов / В.Н. Гончар, Н.Т. Карева. – Челябинск, 1978. – 40 с.
1098929
  Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системи / А.Я. Аврех. – М, 1985. – 260с.
1098930
  Кохаширо Таказаси Распад феодального землевладения и социальное расслоение японського крестянства / Кохаширо Таказаси, О. Каиширо. – М., 1970. – 9с.
1098931
  Гаврилюк В.В. Распад французской колониальной империи / В.В. Гаврилюк. – Москва, 1962. – 224с.
1098932
  Лущик Ч.Б. Распад электронных возбуждений с образованием дефектов в твердых телах. / Ч.Б. Лущик, А.Ч. Лущик. – Москва : Наука, 1989. – 264 с. – ISBN 5-02-014026-0
1098933
  Кузнецов Д.В. Распад Югославии (1989-1995 годы) и общественное мнение в странах Запада // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 3. – С. 35-50. – ISSN 0130-3864
1098934
  Водолазская Наталья Анатольевна Распад ядерного хроматина клеток лифоидной ткани при действии на организм ионизирующей радиации, радиомиметика и глюкокортикоидов : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.01 / Водолазская Наталья Анатольевна; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – 18л.
1098935
  Машкин Г.Н. Распадок / Г.Н. Машкин. – М., 1969. – 93с.
1098936
  Динейхан М. Распады адронов в нелокальной модели кварков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Динейхан М.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 16л.
1098937
   Распалвы металлургии полупроводников. – Москва, 1991. – 319 с.
1098938
  Вальковский В.А. Распараллеливание алгоритмов и программ / В.А. Вальковский. – Москва : Радио и связь, 1989. – 173с.
1098939
  Грицык В.В. Распараллеливание алгоритмов обработки инормации / В.В. Грицык. – К., 1977. – 123с.
1098940
  Грицык В.В. Распараллеливание алгоритмов обработки инормации в системах реального времени / В.В. Грицык. – К., 1981. – 215с.
1098941
  Неменский Б.М. Распахни окно. Мысли художника об эстет. воспитании. / Б.М. Неменский. – М., 1974. – 188с.
1098942
  Никитин А.Л. Распахнутая земля, или Путь через лабиринт / А.Л. Никитин. – М, 1973. – 255с.
1098943
  Герасимова Елена Распахнутое пространство : к проблеме создания и открытия в культуре современного социума образа читающего ребенка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 20-22. – ISSN 1727-4893


  Будущее детской библиотеки - в консолидации сил не только книжников и библиотекарей, но и всех неравнодушных людей.
1098944
  Ратнер Е.И. Распахнутое сердце / Е.И. Ратнер. – Рига, 1963. – 397с.
1098945
  Гарнакерьян А.Г. Распахнутые горизонты / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов, 1961. – 96с.
1098946
  Гарнакерьян А.Г. Распахнутые горизонты / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1974. – 191с.
1098947
  Семенов Г.В. Распахнутые окна / Г.В. Семенов. – М., 1966. – 207с.
1098948
   Распев.. – Саратов, 1990. – 204с.
1098949
   Распевать. Мы сами местные, или Песня, она ...заразная : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 48-54 : Фото
1098950
  Тряпкин Н.И. Распевы. / Н.И. Тряпкин. – М., 1958. – 134с.
1098951
  Абраменко Ю.М. Распеделение и обмен ионов натрия между мышцей и средой : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 / Абраменко Ю.М. ; МГУ. – Москва, 1974. – 30 с.
1098952
  Эрлексова Е.В. Распеделение некоторых радиоактивных элементов в органзмах животных (полония-210,радиотория-228,плутония-239 и стронция-90) / Е.В. Эрлексова. – М, 1960. – 152с.
1098953
   Расписание движения пассажирских поездов.. – М., 1987. – 384с.
1098954
   Расписание занятий С.Петербургской Городской Распорядительной Думы и подведомственных ей Управ, 1852. – 24 c.
1098955
   Расписание занятий съезда и тезисы докладов на общих собраниях.. – К., 1930. – 43с.
1098956
   Расписание и объем передач метеорологических сведений радиометцентров СССР.. – Л., 1947. – 168с.
1098957
   Расписание и объем циркулярных передач метеорологических сведений по территории СССР.. – М., 1973. – 194с.
1098958
  Пармузин Б.С. Расписание нарушается вновь / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1965. – 213с.
1098959
   Расписание пассажирских поездов железнодорожной сети СССР на зиуму и весту 1938 г.. – Москва
17. – 1938. – 128с.
1098960
   Расписание пассажирских поездов железнодорожной сети СССР на лето 1936 г.. – Москва : НКПС ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ, 1936. – 112 с.
1098961
   Расписание пассажирских поездов железнодорожной сети СССР на лето 1937 г.. – Москва
16. – 1937. – 126с.
1098962
   Расписание пассажирских поездов железнодорожной сети СССР с 25 мая 1939 г.. – Москва
1. – 1939. – 92с.
1098963
  Богданов Е.Н. Расписание тревог / Е.Н. Богданов. – М, 1988. – 238с.
1098964
  Уббелоде А. Расплавленное состояние вещества : Пер. с англ. / А. Уббелоде. – Москва : Металлургия, 1982. – 375с.
1098965
  Захир С. Расплавленный сапфир / С. Захир. – М., 1968. – 112с.
1098966
   Расплавы. – Москва
№ 1. – 1995
1098967
   Расплавы. – Москва
№ 2. – 1995
1098968
   Расплавы. – Москва
№ 3. – 1995
1098969
   Расплавы. – Москва
№ 4. – 1995
1098970
   Расплавы. – Москва
№ 5. – 1995
1098971
   Расплавы. – Москва
№ 6. – 1995
1098972
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 1. – 1996
1098973
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 2. – 1996
1098974
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 3. – 1996
1098975
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 5. – 1996
1098976
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 6. – 1996
1098977
   Расплавы. – Москва
№ 1. – 1997
1098978
   Расплавы. – Москва
№ 2. – 1997
1098979
   Расплавы. – Москва
№ 3. – 1997
1098980
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 1. – 2005
1098981
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 2. – 2005
1098982
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 3. – 2005
1098983
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 4. – 2005
1098984
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 5. – 2005
1098985
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 6. – 2005
1098986
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 1. – 2006
1098987
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 2. – 2006
1098988
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 3. – 2006
1098989
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 4. – 2006
1098990
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 5. – 2006
1098991
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 6. – 2006
1098992
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 1. – 2007
1098993
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 2. – 2007
1098994
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 3. – 2007
1098995
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 4. – 2007
1098996
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 5. – 2007
1098997
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 6. – 2007
1098998
  Середний А.П. Расплавы и стекла на основе некоторых систем А2 - В4 - С5. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Середний А.П.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1970. – 17л.
1098999
  Мальсагов А.У. Расплата / А.У. Мальсагов. – Грозный, 1967. – 124 с.
1099000
  Жиганов Б.С. Расплата / Б.С. Жиганов. – Новосибирск, 1977. – 144с.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,