Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1097001
  Тесля А.А. "Речи к немецкой нации" Фихте: нация, народ и язык // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 80-91. – ISSN 2078-5089
1097002
  Гильен Хорхе "Речка, что качала..." : поэзия: стихотворения / вступление Н. Ванханен // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 163-168. – ISSN 0130-6545
1097003
  Корнєв А.Ю. "Речовий світ" Богдана Хмельницького: мистецтво, історія, символ // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 301-311. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Висвітлено символіку історичних артефактів, які пов’язують з Богданом Хмельницьким. Здійснено порівняльний аналіз символіки з творами мистецтва, зокрема живописними зображеннями гетьмана. З’ясовано відповідність між речами Хмельницького, його ...
1097004
  Топорков А. [Речь произнесенная в заседании общества "Свободной Эстетики" в январе 1913] - Лесной царь. [гл.] 2 : посвящаетсЯ графине С. И. Т. // Городок, любимый Гете. – С. 8-18


  На вырезке надпись: Дорогому Сергею Павловичу Боброву от А. Топоркова (?) подпись. 19. IX. 19
1097005
  Олійник С.М. Рецепції наукових ідей Миколи Руденка у творах Олеся Бердника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 316-321


  У статті розглянуте питання взаємодії наукових поглядів письменників і мислителів другої половини ХХ століття Миколи Руденка і Олеся Бердника. Зокрема йдеться про художнє втілення у творах Бердника ідей Руденка про Сонце як джєерело життя, будову ...
1097006
  Буряк Н.Б. Рецепції осмислення релігії Еріхом Фроммом в сучасній релігієзнавчій науці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 123-124
1097007
  Коломієць А.І. Рецепції соціальної єдності в творчості М.П. Драгоманова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 37-43


  У статті досліджуються погляди М.П. Драгоманова щодо соціальної єдності суспільства. Джерелом єдності він вважав права людини і громадянина, місцеве самоврядування територій і національних громад, кожна з яких у межах компактного проживання повинна ...
1097008
  Просалова В.А. Рецепція "вічних" мотивів і образів у творчості Юрія Клена / В.А. Просалова, Т.П. Бублик // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 41-48. – (Філологія. Журналістика ; Т. 2, № 2). – ISBN 966-8117-06-9. – ISSN 1992-2531
1097009
  Комісар Л.П. Рецепція "гуманістичної традиції" в культурному просторі XXI століття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 35-37
1097010
  Гнатюк М. Рецепція "романтики вітаїзму" в творчій практиці Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 65-75
1097011
  Бєлоброва Т. Рецепція "сонетної" форми: теоретико-методологічні аспекти // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 40-43


  Метою статті є спроба дослідження української віршованої лірики, рецепції "сонетної" форми в її теоретико-методологічних, естетико-тематичних аспектах. Особливу увагу приділено тематичним, композиційним, функціональним особливостям еволюції жанру ...
1097012
  Мацькевич М. Рецепція австрійської державно-правової культури в Галичині в 1771-1918 рр. // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 134-138. – ISSN 0132-1331
1097013
  Мазурик М. Рецепція автономної етики І. Канта в російській релігійній філософії кінця ХІХ – початку ХХ століття // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 58-63. – ISSN 0321-0499
1097014
  Коломієць Л. Рецепція англомовних перекладів поезій Тараса Шевченка інтернет-читачами (огляд читацьких відгуків та коментарів) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 291-303
1097015
  Левченко Г. Рецепція античних образів як проекція екзистенційного бунту в ліриці Лесі Українки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 219-225. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Дослідницьку увагу сфокусовано на рецепцію в ліриці Лесі Українки образів античної літератури - Іфігенії, Прометея, Орфея, Сізіфа, Ніобеї, Сапфо. Запропоновано екзистенціалістське та психобіографічне тлумачення мистецького вибору саме такого образного ...
1097016
  Ластовець М.Ю. Рецепція античної спадщини у творах Августина Блаженного ("Сповідь") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 398-405


  Стаття присвячена рецепції античності у творах Августина Блаженного. Викладено основні фактори, які вплинули на формування світоглядних позицій автора, проводиться паралельний аналіз творів св. Августина "Сповідь" і римського поета Вергілія ...
1097017
  Турган О. Рецепція античності в українській літературі (діахронічний аспект) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 72-81. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті простежується рівень і своєрідність рецепції античності як типу культури в українській літературі різних етапів її розвитку. В статье прослеживается уровень и своеобразность рецепции античности как типа культуры в украинской литературе разных ...
1097018
  Нагірна О. Рецепція античності на українській сцені XX століття (на прикладі вистав львівських театрів) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 70-88. – ISSN 1997-4264
1097019
  Федюшина І. Рецепція архетипу Іуди у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Г. Тарасюк"Любов і гріх Марії Магдалини") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 312-314
1097020
  Бойко Т.Б. Рецепція архітектонічного ритму новели В. Стефаника "Камінний хрест" англійською мовою в перекладі Й. Візнюка // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 37-41
1097021
  Когут О. Рецепція Біблійних мотивів в українській драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 415-422. – ISBN 966-76-31-01-Х
1097022
  Міщенко Н. Рецепція богородичних оповідань Іоаникія Галятовського в літературознавчому дискурсі XIX - XXI століть // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 76-81. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1097023
  Москвітіна Д.А. Рецепція В. Шекспіра в культурі американського просвітництва (на матеріалі творчості Дж. Адамса) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 16-20. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1097024
  Дроздовський Д. Рецепція Вільяма Шекспіра в українській еміграційній літературі: стратегії муру // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 242-248. – ISSN 2307-2261
1097025
  Мотренко Тимофій Валентинович Рецепція гегелівських ідей у світоглядно-релігійній парадигмі російської філософії 19- початку 20 століть : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.05 / Мотренко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 21 назв.
1097026
  Мотренко Тимофій Валентинович Рецепція гегелівських ідей у світоглядно-релігійній парадигмі російської філософії 19 - початку 20 століть : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.05 / Мотренко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 400л. – Бібліогр.: л.366-400
1097027
  Павлешен Д. Рецепція Гоголя в хорватській літературі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 323-333. – ISSN 2075-437X


  У статті говориться про рецепцію Гоголя в хорватській літературі, a саме: про переклади творів Гоголя, дослідження творчості Гоголя хорватськими науковцями, підкреслюється їх оригінальність і новизна. В статье говорится o рецепции Гоголя в хорватской ...
1097028
  Достдар Р. Рецепція греко-римського права в Цивільному Уложенні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 65-66.
1097029
  Соболь В. Рецепція Григорія Сковороди в Польщі // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С.111-123
1097030
  Береза І. Рецепція давньоукраїнської літератури в новім письменстві в оцінці Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 130-133. – ISBN 966-693-015-3
1097031
  Медицька М. Рецепція Данте крізь призму концепцій Станіслава Вінценза та Максима Стріхи // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 81-85. – ISBN 978-966-3888-379-3
1097032
  Руснак І. Рецепція Данте у творчості Уласа Самчука
1097033
  Ярмола О.В. Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. : 09.00.11 - релігієзнавство / Ярмола О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 188л. – Бібліогр. : л.158-188
1097034
  Ярмола О.В. Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.11 - релігієзнавство / Ярмола О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1097035
  Сипливець С. Рецепція діяльності українського міста, села та хутора в драматургії В. Самійленка


  У статті досліджуються особливості розвитку та функціонування українського міста, села, хутора. Особлива увага дослідника зосереджена на соціальних процесах, що відбуваються, та їх впливові на особистість людини
1097036
  Назаренко В"ячеслав Рецепція договору доручення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 15-19
1097037
  Сироватська М.І. Рецепція драматургії Єлисея Карпенка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 213-217. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1097038
  Гутьєва В Рецепція емфітевзису в праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.102-105


  Емфітевзис - у римському праві= оренда землі
1097039
  Чемелюх М.А. Рецепція епіграми Марціала у західноєвропейському літературознавстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 536-540. – (Б-ка Ін-ту філології)
1097040
  Кандинська В. Рецепція естетизму й дендизму в новелі Ольги Кобилянської "Valse melancjlique"


  У статті розглянуто новелу О. Кобилянської "Valse melancjlique" в контексті концепції естетизму й дендизму, розроблених О. Вайлдом, Ш. Бодлером, та Ж. Барбе д"Оревільї. Окреслено основні принципи означених концепцій. Доведено, що Кобилянська однією з ...
1097041
  Мельник Д. Рецепція естетики раннього романизму у романі Інгеборгі Бахман "Маліна" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 315-321. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1097042
  Потапенко Я. Рецепція Євромайдану в сучасному українському соціокультурному дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 4-21
1097043
  Козловський В. Рецепція європейського досвіду викладання філософських дисциплін у Києво-Могилянскькій академії другої половини XVIII століття // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 102-116. – ISBN 978-966-2410-77-8
1097044
  Баранова І. Рецепція європейської літературної традиції Лесею Українкою: перекладацька діяльність, літературно-критичні праці, художня творчість // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 191-196. – ISSN 2307-2261
1097045
  Куций І. Рецепція Європи в українській історичній думці Галичини ХІХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті проаналізовано історичні погляди та цивілізаційні орієнтації українських істориків Східної Галичини ХІХ ст. (Д. Зубрицького, Б. Дідицького, С. Качали, О. Барвінського та ін.) та з"ясовано особливості інтерпретації ними образів Європи/Заходу як ...
1097046
  Акіншина І. Рецепція жертв сталінських репресій у художньо-біографічній прозі кінця ХХ - початку ХХІ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 149-157. – ISSN 1728-9572
1097047
  Онуфрик Г. Рецепція житійного дидактизму в сучасній українській прозі // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 231-240. – ISBN 966-7773-70-1
1097048
  Харитоненко О.І. Рецепція журналістики в літературі (на матеріалі "Щоденника" Т. Шевченка і "Печерських антиків" М. Лєскова) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 227-235. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано подібні та відмінні риси в поглядах на журналістику Т. Шевченка та М. Лескова. У творах обох письменників знайшли відображення літературні дискусії другої половини XIX століття про значення, творчі методи журналістики та її ...
1097049
  Поляшенко Т.В. Рецепція звичаєвого права в сучасній українській культурі : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Поляшенко Т.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1097050
  Козак Г. Рецепція і критика егалітаризму Дж. Роулза у філософії Р. Рорті // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 55-58
1097051
  Угляр Я.Ю. Рецепція І. Гізелем основних питань в трактаті логіки у контексті ранньомодерної доби // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 211-214. – ISSN 2076-1554
1097052
  Кузьменко О. Рецепція ідеї української державності в народних переказах про січових стрільців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 302-311
1097053
  Ляшенко І.В. Рецепція ідей В. Дільтея у ірраціоналістичних версіях гегельянства XX ст. // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 32-35. – ISBN 966-7943-03-8
1097054
  Комісар Л.П. Рецепція ідей М.М. Бахтіна в сучасних концепціях інтертекстуальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Мета даної статті: проаналізувати концепцію діалогізму М.М.Бахтіна як передумову виникнення ідеї "інтертекстуальності", репрезентованої постструктуралістською традицією в філософії. The aim of the article is to analyze M.Bachtin"s conceptions of ...
1097055
  Брацкі А. Рецепція ідей Михайла Максимовича у творчій спадщині Антонія Марчінковського // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філології ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Міжнар. школа україністики. – Київ, 2008. – Т. 10 : Gente Ruthenus - Natione Polonus : symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs"kyj. – С. 416-423. – ISBN 978-966-96761-8-4


  Стаття становить спробу висвітлити явище переймання поглядів учителя його учнем.
1097056
  Ващенко В.В. Рецепція іншого: техніки прочитання С. Сенкевича М. Грушевським та Антоновичем, або Два дотики до "істини" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 152-160. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1097057
  Данильченко О.Ю. Рецепція історичних образів в українському письменстві XIX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Данильченко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 181-207
1097058
  Данильченко О.Ю. Рецепція історичних образів в українському письменстві XIX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Данильченко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1097059
  Білякович Л. Рецепція історичної особистості як інтертекстуальне поле української історичної прози // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 177-186. – ISSN 2413-3094
1097060
  Безкровна Н.В. Рецепція історичної романістики 90-х рр. ХХ ст. літературною критикою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 42-49


  У статті розглянуто рецепцію українського історичного роману в літературній критиці, Автор аналізує особливості останніх критичних досліджень про українську новелістику
1097061
  Саприкіна А. Рецепція кольору в поезії Галі Мазуренко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 114-118. – ISSN 2307-2261
1097062
  Косенко Н.Є. Рецепція комедії Мольєра "Дон Жуан, або Кам"яний бенкет"


  Присвячено рецепції відомої п"єси Мольєра "Дон Жуан, або Кам"яний бенкет" у дусі народної карнавальної традиції. На думку автора, цей твір є не тільки театральною пародією на історичні характери доби Мольєра, але й сміливою травестією літературного ...
1097063
  Лелека О.В. Рецепція концепту розширеного мисленння у доробку Г. Арендт // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 78-80
1097064
  Рибалкін В.С. Рецепція корану як художнього тексту // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 1. – С. 123-129. – ISSN 1608-0599
1097065
  Копилова Л.А. Рецепція космічного у сучасному українському медіапросторі: науковий та паранауковий дискурси : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Копилова Лариса Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 187 арк. – Додатки: арк. 178-187. – Бібліогр.: арк. 158-177
1097066
  Копилова Л.А. Рецепція космічного у сучасному українському медіапросторі: науковий та паранауковий дискурси : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Копилова Лариса Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1097067
  Листопад І. Рецепція математичного підходу до розуміння таїнства Трійці в метафізиці XII століття // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 38-58. – ISSN 0235-7941
1097068
  Вісич О. Рецепція метадрами в польському літературознавстві // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 18-23. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1097069
  Стасенко С.О. Рецепція методологічних ідей Р. Декарта у творчості М. Мамардашвілі // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 83-88. – ISSN 1728-3671
1097070
  Гавриленко С.Т. Рецепція міфологеми козака Мамая у поезії шістдесятників та поезії кінця ХХ ст. (на прикладі творчості Д. Павличка, Ю. Андруховича, С. Жадана) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-21. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1097071
  Приходько А.В. Рецепція музичного авангарду в соціокультурному просторі XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Приходько Анна Володимирівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 23 назви
1097072
  Вісич О. Рецепція нон-фініто в творчій спадщині Лесі Українки // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 41-48


  У статті аргументується тлумачення поняття нон-фініто як типу художньої творчості доби модернізму. Досліджується інтерпретація цього явища в художньому доробку Лесі Українки
1097073
  Буслаєва К. Рецепція образів олімпійських богів і богинь у творчості Наталени Королевої // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 73-77. – ISBN 966-8110-14-5
1097074
  Мірошниченко П.В. Рецепція образу "доля" в драмі І. Франка "Украдене щастя" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 65-68. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1097075
  Мартинюк М. Рецепція образу Богдана Хмельницького у творчості Йосипа Струцюка


  У статті розкрито еволюцію сприйняття українським письменником Йосипом Струцюком цілісного образу гетьмана Богдана Хмельницького у власному поетичному і драматургічному доробку. Аналітичний матеріал доповнено фрагментами радіоінтерв"ю майстра слова, що ...
1097076
  Даниліна О. Рецепція образу гетьмана Івана Мазепи в "Крилогії вічної гордії" Олега Гончаренка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 162-164. – ISBN 978-966-439-357-4


  У статті розглядається і традиційне, і оригінальне трактування О. Гончаренком образу гетьмана Івана Мазепи, який виступає не тільки ідейно-композиційним стрижнем твору, але й символом руху вперед до вільної України
1097077
  Спатар І. Рецепція образу Кассандри в однойменних драмах Елізи Ожешко та Лесі Українки // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 4. – С. 44-51. – ISSN 2313-5921
1097078
  Бітківська Г.В. Рецепція образу Кассандри в однойменних творах Лесі Українки та Крісти Вольф: теоретичний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 40-46


  У статті розглянуто рецепцію образу Кассандри в однойменних творах Лесі Українки та Крісти Вольф в літературній критиці. Визначено основні напрями теоретичного осмислення індивідуально-авторських версій
1097079
  Данильченко О. Рецепція образу козацтва в "Історії Русів" та творчості Миколи Костомарова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 170-177


  Стаття присвячена інтерпретації образу козацтва в "Історії Русів" та творчості Миколи Костомарова (на матеріалі історичної драми "Сава Чалий").
1097080
  Сорока А.О. Рецепція образу Мітрідата VI Евпатора в ілюстраціях до збірки біографій Джованні Боккаччо "De casibus virorum illustrium" // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 44-46. – ISBN 978-966-493-962-8
1097081
  Гладка Н.В. Рецепція образу нарциса та нарцисизму в англійській літературі кінця XIX - початку XX століття (на прикладі творчості О. Вайлда, Дж. Конрада, Д.Г. Лоуренса) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 42-44
1097082
  Данильченко О. Рецепція образу Степана Остряниці в історичному романі М. Гоголя "Гетьман" у контексті західноєвропейського пре романтизму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 86-91


  У статті аналізується образ Степана Остряниці у історичному романі М. Гоголя «Гетьман». Визначається, що він відповідає західноєвропейським літературним тенденціям преромантизму. Наголошується на тому, що образ має національну специфіку, розкриває ...
1097083
  Двуличанська О. Рецепція образу Тараса Шевченка в художньо-біографічній романістиці В. Яворівського // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 23-26
1097084
  Лимар В.Б. Рецепція онтології: Я. Бьоме у творах М.О. Бердяєва та С.М. Булгакова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1097085
  Співак В. Рецепція освіти української людини епохи бароко у проповідях Антонія Радивиловського // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 97-100
1097086
  Родчин З. Рецепція п"єси "Королівна" Дмитра Николишина: драматична поема чи драма-казка) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 82-85
1097087
  Маленька Т.Ф. Рецепція перської класичної поезії у Франції (на матеріалі "Гулістану"Сааді) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 160-172. – ISBN 978-966-02-6446-5
1097088
  Руда О.В. Рецепція поезії Лазаря Барановича в літературознавстві // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 243-250. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1097089
  Зимомря М. Рецепція поетичної спадщини Тараса Шевченка в німецькомовному культурному просторі / М. Зимомря, І. Зимомря


  У статті розглянуто питання рецепції творчості Тараса Шевченка в німецькомовному культурному просторі. Матеріалом для дослідження стали інтерпретаційні оцінки цілої низки реципієнтів
1097090
  Руссова В. Рецепція поетичної спадщини Тараса Шевченка у творчості миколаївських поетес // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 252-263


  Миколаївські поетеси: Дніпрова Чайка (Людмила Олексіївна Василевська-Березіна), Чижова Людмила Яківна, Іщенко-Торнтон Світлана Вікторівна.
1097091
  Фаріон І. Рецепція поняття культури українськгої (руської) мови в діахронії // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 101-113


  Об"єктом дослідження в цій статті є зосередження поняття культури української мови крізь призму оцінних мовних суджень української духовної еліти наприкінці ХVI - упродовж XVI срт. Аналіз історичних уявлень про культуру мови здійснено на матеріалі ...
1097092
  Стадніченко О.О. Рецепція постатей письменників і митців у щоденнику "Лінія життя" Л. Танюка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 165-171. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1097093
  Денисюк С. Рецепція постаті Тараса Шевченка у творчому доробку Юрія Шевельова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядаються шевченкознавчі тексти видатного українського вченого Юрія Шевельова. Розкривається внесок дослідника у розвиток шевченкознавства, збагачення його теоретико-методологічних засад, осмислення окремих аспектів життя і творчості Т. ...
1097094
  Куриленко І.А. Рецепція постмодернізму як культурної парадигми: теоретичний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 120-128
1097095
  Достдар Р. Рецепція права та правові традиції у сучасному спадковому праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 117-121. – ISSN 0132-1331
1097096
  Мельник З.П. Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи ( теоретико-правовий аспект ) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Мельник Зоя Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1097097
  Мельник З.П. Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи ( теоретико-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Мельник З.П. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 181л. – Бібліогр. : л.163-181
1097098
  Антюхова Н.І. Рецепція проблеми творчого потенціалу майбутнього вчителя іноземних мов // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 4-9. – ISBN 978-966-189-358-9
1097099
  Слівінська А.Ф. Рецепція проекту "вічного миру" І. Канта в європейському соціо-культурному просторі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 18-27. – ISSN 2225-7586
1097100
  Любарець Н. Рецепція прози Вірджинії Вулф у романі Майкла Каннінгема "Години"
1097101
  Бородіна С. Рецепція прози Володимира Лиса в сучасному українському літературознавстві // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 80-85. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1097102
  Свиридюк Л.А. Рецепція прози Є. Альохіна (на матеріалі книги "Третя штанина") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 258-262. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1097103
  Павленко О.Г. Рецепція прози Ігоря Качуровського в англомовному світі (на матеріалі англомовних перекладів романів "Шлях невідомого", "По той бік безодні") : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук:10.01.05 / Павленко О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв
1097104
  Павленко О.Г. Рецепція прози Ігоря Качуровського в англомовному світі (на матеріалі перекладів романів "Шлях невідомого", "По той бік безодні") : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Павленко О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188с. – Бібліогр.: л. 154-172
1097105
  Шалацька Т.П. Рецепція психологізму малої прози І. Чендея // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 183-190. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1097106
  Бахтаров А. Рецепція радянського минулого в романі Сергія Жадана "Anarchy in the Ukr" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 230-234. – ISSN 2307-2261
1097107
  Кісь Оксана Рецепція радянської влади та незалежності в автобіографічних оповідях жінок України за матеріалами проекту " Україна ХХ століття" у пам"яті жінок" ) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 283-307. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1097108
  Шаркова І.М. Рецепція римського права в цивільне законодавство: західна та східна традиції // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 255-267
1097109
  Миньо М. Рецепція римського права в Цивільному кодексі Австрії (ABGB) 1811 р. та польському кодексі зобов"язань 1933 р. (на прикладі договору майнового найму) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 108-111
1097110
  Харитонов Е.О. Рецепція римського приватного права : [теорет. та іст.-правові аспекти] / Харитонов Е.О. – Одеса : [Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова], 1997. – 281, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Вельмишановному Олександру Бірюкову з найкращими побажаннями в день завершення семінару. 27.1.2000. Підпис
1097111
  Лещенко В. Рецепція римського приватного права у сфері майнових відносин подружжя / В. Лещенко, А. Разінкова // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 1(19). – С. 21-27.
1097112
  Тимощук Р. Рецепція римського приватного права цивільним правом України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 171-172. – ISBN 978-966-919-107-6
1097113
  Васильченко В.В. Рецепція римського спадкового права в сучасному спадковому праві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Васильченко В.В. ; КУ. – Київ, 1997. – 26 с.
1097114
  Васильченко В.В. Рецепція Римського спадкового права в сучасному спадковому праві України : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Васильченко В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 175л. – Бібліогр.:л.162-175
1097115
  Корнієнко В.В. Рецепція римської елегії від античності до Середніх віків // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 288-298
1097116
  Бойко Т.Б. Рецепція ритму як фактора досягнення катарсису в новелі В. Стейфаника "Сини" (в прекладах на англійську мову К. Візнюка Та Д. Струка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 85-92
1097117
  Канівець Н. Рецепція Роберта Бернса в комуністичній Польщі // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 62-65..
1097118
  Чужа Т. Рецепція романтизму в науковому доробку Юзефа Третяка: між позитивізмом і неоромантизимом // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка (Ін-т філології) ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Бердян. держ. пед. ун-т ; Міжнар. школа україністики НАН України ; Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 511-517


  Польский историк литературы, литературовед, критик, почeтный профессор Ягеллонского университета, действительный член Польской академии знаний, доктор наук.
1097119
  Улюра Г. Рецепція роману О. Забужко "Польові дослідження..." в російській і білоруській культурі // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 214-229. – ISBN 978-966-193-016-1
1097120
  Савчин Н.Б. Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.05 / Савчин Н.Б. ; Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – 183 л. – Бібліогр.: л. 161-183
1097121
  Савчин Н.Б. Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Савчин Н.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1097122
  Довгерт А.С. Рецепція світових принципів і норм міжнародного приватного права в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 18-25. – ISSN 1026-9932


  Процеси акультурації національних законодавств із міжнародного приватного права (МПрП), розширення міжнародної уніфікації конфліктного права, їх взаємний вплив невпинно прокладають шлях до справді інтернаціонального МПрП. Кожна держава, реформуючи ...
1097123
  Павленко О.Е. Рецепція свободи в оптиці екзистенціалізму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 148-149
1097124
  Щепанський В. Рецепція середньовічної антропології у "Треносі" Мелетія Смотрицького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 74-77


  Статтю присвячено філософсько-релігійним поглядам М. Смотрицького про тіло людини та тіло Ісуса Христа.
1097125
  Вавренчук І. Рецепція сецесії в сучасному українському музикознавстві // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 27-35
1097126
  Блик О.І. Рецепція скандинавських саг у давній українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 23-27
1097127
  Шкуратенко Ю.О. Рецепція сміхової культури доби бароко у творчості Павла Глазового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті йдеться про рецепцію сміхової культури доби бароко у творчості Павла Глазового на рівні жанрової специфіки. Значна увага приділяється інтермедії як синкретичному жанру, який акумулював у собі ознаки народної сміхової культури. Автор пропонує ...
1097128
  Ніколаєнко С. Рецепція сонетів Едмунда Спенсера в полемічному діалозі нової критики та критики читацького відгуку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 26-33. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Присвячено рецепцію сонетарію Едмунда Спенсера "Аморетті і Епіталама" крізь призму полемічного діалогу магістральних літ. течій 20 ст.: "нової критики" та "критики читацького відгуку". Досліджено особливості сприйняття ліричної творчості ...
1097129
  Шуть В.Я. Рецепція соцреалістичної естетики в есеїстичному доробку О.Забужко // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 448-453


  У статті досліджується явище інтерсеміотичності української есеїстики на матеріалі творчості О. Забужко. Проаналізовано особливості перекодування метамови інших мистецтв на мову літератури. В статье исследуется явление интерсемиотичности ...
1097130
  Новакович М. Рецепція стилю Д. Бортнянського в церковних композиціях М. Вербицького // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 5-16. – ISSN 2310-0583
1097131
  Яблонський М. Рецепція Т. Шевченка у творчості Петра Волиняка 1940-х років // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 158-169. – ISSN 2304-9383


  У статті відтворена специфіка рецепції Т. Шевченка у творчості Петра Волиняка 1940-х років.
1097132
  Лучканин С. Рецепція Тараса Шевченка в творчості та публіцистиці Віктора Баранова й Ольги Страшенко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 101-108


  У статті розглядається відлуння вічного Шевченкового слова в есе Віктора Баранова "Шевченко і ми", в його передмові до видання "Кобзаря" казахською мовою, згадки про Шевченка в романі "Не вір, не бійся, не проси", компаративні зіставлення між Шевченком ...
1097133
  Шестак А. Рецепція Тараса Шевченка й Івана Франка в публіцистиці Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 190-194
1097134
  Жовтані Р.Я. Рецепція творів Л. Андрєєва у художній спадщині Ю. Клена // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 229-236. – ISBN 978-966-8760-98-3
1097135
  Щербина М. Рецепція творчої особистості та літературного спадку Едмунда Спенсера (в аспекті діахронії) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-257. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто перший період рецепції творчості Едмунда Спенсера, видатного англ. поета доби Ренесансу, який пов"язаний з появою низки послідовників спенсерової традиції. Поява послідовників Едмунда Спенсера свідчить, що науковий інтерес до літ. спадщини й ...
1097136
  Набитович І. Рецепція творчости Тараса Шевченка Максімом Багдановічем // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 91-98. – ISBN 978-966-920-044-0
1097137
  Кирильчук О. Рецепція творчості Богдана-Ігоря Антонича в журналах "Дзвони" і "Вісник" у 30-х роках ХХ ст. на Галичині // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 139-142. – ISBN 966-8110-14-5
1097138
  Саприкіна А. Рецепція творчості Г. Мазуренко: діаспорна і вітчизняна // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 216-220. – ISSN 1728-9572
1097139
  Бойченко О.П. Рецепція творчості Генрі Міллера Джеймсом Патріком Донліві // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 638-644
1097140
  Рихло П.В. Рецепція творчості Генріха Гейне в німецькомовній поезії Буковини // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.10-28. – ISBN 966-568-658-5
1097141
  Девдера К. Рецепція творчості Езри Паунда в літературному доробку Олега Лишеги // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 116-120. – ISSN 2307-2261
1097142
  Яковенко С. Рецепція творчості Зигмунта Красінського і Ципріана Норвіда в польському модернізмі // Київські полоністичні студії : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Ін-т літератури ім. Т. Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 329-336. – ISBN 966-95452-4-3
1097143
  Білик Н.Л. Рецепція творчості Іво Андрича в Україні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 62-70


  Мета запропонованого огляду полягає в окресленні основних якісних рис процесу рецепції творчості Іво Андрича в Україні, визначенні характеру реакції на творчість письменника та її оцінки і визначенні загальних ознак диверсифікації розвитку досліджень ...
1097144
  Васьків М.С. Рецепція творчості Магтимгули Пираги в Україні // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – C. 65-83. – ISSN 1608-0599
1097145
  Зайцева А. Рецепція творчості Олени Пчілки в літературно-критичній думці // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 44-48. – ISSN 2307-2261
1097146
  Олійник С. Рецепція творчості Ріхарда Вагнера в музичній культурі Львова // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 102-112. – ISSN 2310-0583
1097147
  Назаренко Н.І. Рецепція творчості сестер Бронте в українській літературі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Назаренко Н.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 227 л. – Бібліогр.: л. 207-227
1097148
  Назаренко Н.І. Рецепція творчості сестер Бронте в українській літературі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Назаренко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1097149
  Астаф"єв О. Рецепція творчості Тараса Шевченка на сторінках журналу "BIULETYN POLSKO-UKRAINSKI"


  У статті розглянуто рецепцію творів Тараса Шевченка на сторінках журналу "Biuletyn Polsko-Ukrainski", проаналізовано переклади, велику увагу приділено проблемам шевченкознавства, відгукам на нові видання поета, статтям про його творчість і її значення ...
1097150
  Ур Л. Рецепція творчості Шандора Петефі на Закарпатті / Л. Ур, Л. Маляр // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 129-133. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1097151
  Бончик О.А. Рецепція тоталітаризму в малій прозі Володимира Винниченка та Стефана Цвейга: погляд ззовні та зсередини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 383-386. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1097152
  Іванюха Т. Рецепція традицій класичної поезії на строфічному рівні (на матеріалі лірики неокласиків М. Зерова і М. Драй-Хмари) // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 33-36. – ISBN 966-02-2953-4
1097153
  Гуцол М.І. Рецепція традиційного сюжету «подорож потойбіччям" сучасною українською драматургією // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 69-72. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1097154
  Рог Г.В. Рецепція турецького письменства в українській літературі // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 195-201. – ISSN 1608-0599
1097155
  Слоневська І. Рецепція України в поетичній творчості Р.М. Рільке: філософський аспект // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 147-155. – ISSN 2411-4146
1097156
  Погребняк О.А. Рецепція України у чеській міжвоєнній прозі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 379-391. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена огляду чеської літературно-художньої україніки 20-30х років XX століття, функціонування образу (іміджу) України та українців у чеському літературному каноні та суспільно-історичному контексті того часу. Зроблено спробу проаналізувати ...
1097157
  Зуєнко М. Рецепція українських міст у повісті "Простаки за кордоном або шлях нових паломників" Марка Твена // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 11-15. – ISSN 2075-1486
1097158
  Пилипчук І. Рецепція українського пісенно-думового фольклору в Канаді через переклади Флоренс Рендел Лайвсей // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 78-87


  У статті простежено особливості рецепції українського пісенно-думового фольклору в Канаді на матеріалі перекладів Ф.Р. Лайвсей і рецензій та відгуків на них в англомовних виданнях. Відзначено деякі особливості індивідуального стилю перекладача. ...
1097159
  Скибицька Ю.В. Рецепція української драми межі XX-XXI століть: науково-теоретичний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 171-175
1097160
  Астаф"єв О. Рецепція української літератури на cторінках паризького журналу "Kultura" // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 7-16. – ISBN 978-617-579-046-5
1097161
  Білик Н.І. Рецепція української християнської культури у творчості Богдана Лепкого // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 126-130. – ISSN 2076-1554
1097162
  Ситько О. Рецепція феномена новолатинської української барокової словесності в літературознавчих дослідженнях 1920-х років // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 148-152.
1097163
  Філь Ю.С. Рецепція філософії Й . Гердера та Й. Фіхте теоретиками індийського націоналізму у кінці XIX - на початку XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 231-232
1097164
  Гусак К.О. Рецепція філософсько-педагогічних ідей С. Й. Гессена в сучасний освітній дискурс // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 10-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
1097165
  Котенко Н. Рецепція формалістичних ідей у колі київських неокласиків
1097166
  Борисюк І.В. Рецепція християнства і буддизму в ліриці Костя Москальця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 56-60
1097167
  Садовенко С.М. Рецепція хронотопу в українських народних казках // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 68-73
1097168
  Горбунов О.О. Рецепція шаманізму в комп"ютерних іграх: філософський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 13-15
1097169
  Федунь М. Рецепція Шевченкової поеми "Гамалія" західноукраїнськими мемуаристами першої половини ХХ ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 265-273


  У статті йдеться про рецепцію Шевченкових текстів у мемуарах В. Короліва-Старого, що друкувалися в західноукраїнських джерелах першої половини ХХ століття. Зокрема, робиться акцент на спогадовому портреті некрологійного типу "На могилу достойної ...
1097170
  Дроздовський Д.І. Рецепція Шекспіра (на прикладі творчості Гете, Шеллінга і Новаліса) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 4-13. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1097171
  Радишевський Р.П. Рецепція Ю.І. Крашевського в Україні // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 233-242


  Стаття присвячена огляду робіт українських дослідників творчості польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського, перекладів його творів, узагальненню різних проявів його української рецепції. Охарактеризовано напрямки і стан вивчення доробку цієї ...
1097172
  Скляренко В.Г. Рецесія наголосу в ряду південно-західних говірок української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 18-23. – ISSN 0027-2833
1097173
  Панько К.А. Рецидив в советском уголовном праве: Учеб. пособие. / К.А. Панько. – Воронеж, 1983. – 120с.
1097174
  Шкредова С. Рецидив злочинів за кримінальним законодавством Росії і України: стан і перспективи розвитку // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 32-38.
1097175
  Батиргарєєва В. Рецидив злочинів за кримінальним законодавством України і зарубіжних країн: порівняльний аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.147-158
1097176
  Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений / А.Ф. Зелинский. – Харьков, 1980. – 151 с.
1097177
  Панько К.А. Рецидив преступлений и механизм правового регулирования ответственности рецидивистов : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Панько К.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1988. – 382 л. + Приложения: л. 352-382. – Библиогр.: л. 324-351
1097178
  Панько К.А. Рецидив преступлений и механизм правового регулирования ответственности рецидивистов : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Панько К.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 41 с. – Библиогр.: 15 назв.
1097179
  Бузынова С.П. Рецидив преступлений. / С.П. Бузынова. – Москва, 1980. – 56с.
1097180
  Николайченко В.В. Рецидив преступлений: криминалистическая теория и практика // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (295). – С. 234-239. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1097181
  Хамедова О. Рецидиви пропагандистського дискурсу в романі Б. Антоненка-Давидовича "За ширмою" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С.55-67. – ISSN 1728-9572
1097182
  Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні: до проблеми її запобігання // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 80-101
1097183
  Ефимов М.А. Рецидивная преступность и ее предупреждение / М.А. Ефимов. – М, 1977. – 190ёс.
1097184
   Рецидивная преступность: понятие и криминологическая характеристика. – Рига, 1983. – 160 с.
1097185
  Батиргарева В.С. Рецидивні злочинці у ракурсі проблеми визначення феномену особи злочинця // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 126-146.
1097186
  Батиргаєва В.С. Рецидивні злочинці: щодо проблеми злочинності осіб із психічними аномаліями // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 114-124. – ISSN 0201-7245
1097187
  Білобривка Р.І. Рецидивні форми баланопоститів: сучасні аспекти проблеми / Р.І. Білобривка, І.В. Попов, О.П. Калітчук // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 51-56. – ISSN 1029-4244
1097188
  Токмаджян Г.Г. Рециклизация 1,3-диоксанов в производные ди- и тетрагидропиранов и 5,6-дигидро-1,3-оксазинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Токмаджян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 18л.
1097189
   Рециклізація 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів під дією біфункціональних нуклеофілів / Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко, А.І. Вовк, Л.А. Кононець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 69


  Дослідження доміно реакцій постійно перебуває в полі зору хіміків-органіків. Цікавим об"єктом даних досліджень є поліфункціональні сполуки 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрили 1. Використання нітрилів 1 в реакціях з біфункціональними ...
1097190
  Юшкова С.О. Реципрокальні конструкції: українсько-німецькі паралелі // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 48-58. – ISSN 2075-2970
1097191
  Беритов И.С. Реципрокная иннервация скелетной мускулатуры при локальном стрихнинном отравлении спинного мозга / И.С. Беритов. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1913. – С. 266-327
1097192
  Глущенко О. Реципрокний обмін: діалектика розвитку та форми прояву в умовах інформаційно-мережевого суспільства // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 53-66 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
1097193
  Оганезов Н.П. Рециркуляционные методы длительновременной задержки сигналов с огнаиченным спектром : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Оганезов Н. П.; Гор. политехн. ин-т. – Горький, 1981. – 15л.
1097194
  Верещагин Е.М. Рече-поведенческая переинтерпретация четырех строф главы третьей "Евгения Онегина" // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 2. – C. 7-40. – ISSN 0373-658Х
1097195
  Румянцева Е.В. Рече-поведенческая тактика "просьба" в русском и американском общении // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 89-92. – ISSN 2307-4558
1097196
  Завражина А.В. Речевая агрессия и средства ее выражения в массмедийном политическом дискурсе Украины (на материале русскоязычной газетной коммуникации) : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Завражина А.В.; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2007. – 285л. + Додатки: л.242-285. – Библиогр.: л.196-241
1097197
  Атамурадов М. Речевая аудиометрия на туркменском языке. : Автореф... Канд.мед.наук: / Атамурадов М.; 1-й Ленингр.мед.ин-т. – Л, 1966. – 15л.
1097198
  Иванова К Речевая дискредитация в политическом медиадискурсе: имплицитная форма выражения // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 85-87. – (Бібліотека Інституту філології)
1097199
  Прогожина Ирина Маратовна Речевая инерция в спонтанной устной речи : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02. / Прогожина Ирина Маратовна; КУ. – Киев, 1998. – 253л. – Бібліогр.:л.185-200
1097200
  Прожогина И.М. Речевая инерция в спонтанной устной речи (на материале телеинтервью) / Прожогина И.М. – Київ, 1998. – 253 л.
1097201
   Речевая информатика: Сб. науч. тр.. – М., 1989. – 138с.
1097202
  Рахимов С. Речевая коммуникация / С. Рахимов. – Ташкент, 1989. – 88с.
1097203
  Клюев Е.В. Речевая коммуникация : успешность речевого взаимодействия / Е.В. Клюев. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 316, [3] с. – Сер. осн. в 2001 г. – Библиогр.: с. 309-314. – (Психологический бестселлер). – ISBN 5-7905-1349-2
1097204
  Касым Б.К. Речевая коммуникация и методы обучения языку / Б.К. Касым, Ф.Ш. Оразбаева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-96. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Авторы статьи обсуждают вопрос о лингвальной коммуникации, ее теоретические аспекты-определение, компоненты и особенности. Кроме того, рассматривается проблема передачи информации и предлагается пересмотренный вариант стадий языковой коммуникации.
1097205
  Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учебное пособие / Е.Н. Барышникова, Е.В. Клепач, Н.А. Красс. – 3-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 224с. – ISBN 978-5-89349-770-0
1097206
  Соколова В.В. Речевая культура школьников / В.В. Соколова. – Горький, 1989. – 143с.
1097207
  Ваняшкин С.Г. Речевая образность в английском газетном тексте. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Ваняшкин С.Г.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1985. – 24л.
1097208
  Гукова Л.Н. Речевая объективация когнитивных импликаций топонима в дискурсе А.С. Пушкина / Л.Н. Гукова, Ф Л. Фомина // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 163-167. – ISSN 2307-4558


  Стаття виконана у рамках когнітивної лінгвістики. Топонім розглядається як згорнутий, кодований текст, зміст якого включає великий комплекс компонентів, що виявляються шляхом парадигматичного та синтагматичного моделювання. У складі топоконцепту є як ...
1097209
  Коренева Анастасия Вячеславовна Речевая подготовка студентов-первокурсников: результаты диагностики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 88-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1097210
  Слинкин М.Ф. Речевая практика персидского языка : (учебное пособие, 3-й курс) / М.Ф. Слинкин ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – 313, [2] с. – Парал. тит. л. перс. – ISBN 966-8111-19-2
1097211
  Бигунова Н.А. Речевая реализация темпорального значения протяженности в английском дискурсе // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 372-378
1097212
  Николина Н.А. Речевая структура образа автора в овтобиографических повестях о детстве (на матер. повести Л. Н. Толстого "Детсвто" и повести С. Т. Аксакова "Детские годы Багрова-внука" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Николина Н. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 15л.
1097213
  Шалыгина Неля Речевая тема "Великие украинцы" : урок-презентация. 6 класс // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-64


  Коммуникативная направленность курса русского языка в украинской школе предполагает работу на уроке не только с грамматическими, но и речевыми темами. Кроме рекомендованных программой, я практикую и такие речевые темы, которые подсказывает ...
1097214
  Бессмертная Н.В. Речевая форма -- динамическое описание и ее лингвистическая характеристика. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Бессмертная Н.В.; МП УССР. – К, 1972. – 24л.
1097215
  Голь Н.М. Речевая характеристика / Н.М. Голь. – Л., 1990. – 54с.
1097216
  Чабаненко В.А. Речевая экспрессия и актуальные вопросы украинской лингвостилистики : автореф. дис. ... доктор филолог. наук : 10.02.02 / Чабаненко В.А. ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1984. – 40 с.
1097217
  Яворська О. Речеві права у проекті Цивільного кодексу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 124-125


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1097218
  Иссерс О.С. Речевое воздействие : учебное пособие [для студ. вузов, обучающихся по спец. "Связи с общественностью"] / О.С. Иссерс. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2011. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. и на с. 197-204. – ISBN 978-5-9765-0766-1
1097219
   Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации.. – Москва : Наука, 1990. – 135с.
1097220
   Речевое воздействие.. – М., 1972. – 144с.
1097221
  Копнина Г.А. Речевое манипулирование : учеб. пособие / Г.А. Копнина. – Москва : Флинта, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0060-0
1097222
  Кохтев Н.Н. Речевое мастерство лектора / Н.Н. Кохтев, Д.Э. Розенталь. – М., 1987. – 62с.
1097223
  Чихачев В.П. Речевое мастерство лектора. / В.П. Чихачев. – Л., 1973. – 24с.
1097224
  Чихачев В.П. Речевое мастерство лектора. / В.П. Чихачев. – Л., 1974. – 24с.
1097225
  Чихачев В.П. Речевое мастерство пропагандиста / В.П. Чихачев. – М., 1987. – 140с.
1097226
   Речевое общение в автоматизированных системах.. – М., 1975. – 132с.
1097227
  Обжелян Н.К. Речевое общение в системах "человек-ЭВМ" / Н.К. Обжелян, Трунин-Донской. – Кишинев, 1985. – 176с.
1097228
  Обжелян Н.К. Речевое общение в системах "Человек-ЭВМ" / Н.К. Обжелян, Трунин-Донской. – Кишинев, 1985. – 176с.
1097229
  Звездин В.С. Речевое общение человека и ЭВМ / В.С. Звездин. – М., 1980. – 63с.
1097230
  Тарасова И.П. Речевое общение, толкуемое с юмором, но всерьез / И.П. Тарасова. – Москва : Высшая школа, 1992. – 173с.
1097231
   Речевое общение: проблемы и перспективы: Сб. науч.-аналит. обзоров.. – М., 1983. – 224с.
1097232
  Савельев В.С. Речевое поведение князей "Повести временных лет" в сходных ситуациях // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 9-24. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1097233
  Потапова Р.К. Речевое управление роботом / Р.К. Потапова. – Москва : Радио и связь, 1989. – 247 с.
1097234
   Речевое управление. Сб.. – М., 1972. – 188с.
1097235
  Ильина В.Ф. Речевое функционирование залогов русского глагола : Автореф... кандидата филол.наук: / Ильина В.Ф.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1097236
  Калинин А.И. Речевое функционирование сложноподчиненных предложений с придаточными определительными в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Калинин А.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 22л.
1097237
  Андриенко Т.П. Речевой акт иронии в английском языке : на материале худож. лит. XVI и XX веков / Татьяна Андриенко. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 214 с. – Библиогр.: с. 188-214. – ISBN 978-3-659-67082-4
1097238
  Фролова И.Е. Речевой акт иронии как средство регулирования отношений коммуникантов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 220-226. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1097239
  Бигунова Н.А. Речевой акт похвалы как объект лингвистического анализа (на материале современного англоязычного художественного дискурса) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 39-49. – ISBN 978-617-7132-02-07
1097240
  Плотников В.Н. Речевой диалог в системах управления / В.Н. Плотников. – Москва : Машиностроение, 1988. – 224с.
1097241
  Синдеева Т.И. Речевой жанр "Газетная рецензия" и его лингво-текстовы характеристики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Синдеева Т.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 24л.
1097242
  Фоменко Е.Г. Речевой жанр и текстовая категория информативности (на материале рассказов "Дома" А.П. Чехова и "Эвелин" Дж. Джойса) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 187-190. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1097243
  Веселов Д.В. Речевой жанр проповеди в русской православной церкви: исторический обзор // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 100-102. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1097244
  Дускаева Л.Р. Речевой облик общественно-политических изданий: стилистико-праксиологический подход // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 17-35. – ISSN 2311-2697
1097245
  Прусенко Г.Е. Речевой портрет Воланда: "Мастер и Маргарита " М.А. Булгакова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 101-104
1097246
  Борников В.И. Речевой портрет СМС-пользователея и проблема фасцинации // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 234-239. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Языковая личность, определяемая как совокупность языковых выражений индивида, представляет собой феномен, необходимый современному антропоцентрическому направлению лингвистики. Репрезентацией языковой личности служит речевой портрет, выстраиваемый ...
1097247
  Рамишвили Г.С. Речевой сигнал и индивидуальность голоса. / Г.С. Рамишвили. – Тбилиси, 1976. – 183с.
1097248
  Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи / С.Ф. Иванова. – Москва, 1970. – 96с.
1097249
  Акишина А.А. Речевой этикет / А.А. Акишина, Н.И. Формановская. – Москва, 1973. – 87с.
1097250
  Лебедева Н.В. Речевой этикет / Н.В. Лебедева. – М., 1976. – 55с.
1097251
  Формановская Н.И. Речевой этикет / Н.И. Формановская, С.В. Шевцова. – М, 1990. – 94с. – ISBN 5-06-001456-8
1097252
  Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения / Н.И. Формановская. – М, 1989. – 156с.
1097253
  Формановская Речевой этикет. Русско-английские соответствия : справочник / Н.И. Формановская, С.В. Шевцова. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1992. – 80 с.
1097254
  Формановская Речевой этикет. Русско-немецкие соотвествия : справочник / Н.И. Формановская, Х.Р. Соколова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 96 с.
1097255
  Формановская Н.И. Речевой этикет. Русско-французкие соответствия / Н.И. Формановская. – Москва : Высшая школа, 1989
1097256
  Бортэ Л.В. Речевые закономерности, обусловленные взаимодействием частей речи / Л.В. Бортэ. – Кишинев, 1980. – 88с.
1097257
  Хаперский Н.С. Речевые зарядки и подстановочные таблицы на англ. яз. для V-VII классов / Н.С. Хаперский. – Москва : Просвещение, 1965. – 152 с.
1097258
  Хаперская Н.Я. Речевые зарядки и подстановочные таблицы на французском языке / Н.Я. Хаперская. – Москва, 1966. – 152с.
1097259
  Гребенчук Т.В. Речевые знаки русской культуры в произведениях М. Веллера "Путешествие из Петербурга в Москву" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 103-104. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1097260
  Холод А.М. Речевые картины мира мужчин и женщин / А.М. Холод. – Днепропетровск : Пороги, 1997. – 229с. – Библ.: с.218-228. – ISBN 966-525-083-3
1097261
  Семенова С.С. Речевые неологизмы и их стилистические функции в современной французской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Семенова С.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1097262
  Демиденко Л.П. Речевые ошибки / Л.П. Демиденко. – Минск, 1986. – 335с.
1097263
  Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение / С.Н. Цейтлин. – Москва, 1982. – 128с.
1097264
  Сергеев Ф.П. Речевые ошибки и их предупреждение / Ф.П. Сергеев. – Киев, 1988. – 123с.
1097265
  Доброгаев С.М. Речевые рефлексы : Труды лаборатории физиологии речи АН СССР / С.М. Доброгаев; АН СССР. – М.-Л., 1947. – 143с.
1097266
  Алексеенко Л.П. Речевые средства в завершающей фазе английского диалога : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексеенко Л.П.; МВиССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 143л. – Бібліогр.:л.144
1097267
  Алексеенко Л.П. Речевые средства в завершающей фазе английского диалога : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексеенко Л. П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
1097268
  Сергунина Татьяна Александровна Речевые средства выражения категории модальности в русском художественном тексте : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Сергунина Татьяна Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 187л. – Бібліогр.:л.163-187
1097269
  Сергунина Т.А. Речевые средства выражения категории модальности в русском художественном тексте. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Сергунина Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 18л.
1097270
  Неделяева С.И. Речевые средства иронии в тетралогии Х.К.Лакснесса "Свет мира" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Неделяева С.И. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 20 с.
1097271
  Подшивайлова А.М. Речевые средства манипулятивного воздействия в политическом дискурсе (на материале печатных русскоязычных СМИ Украины) : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Подшивайлова А.М. ; КНУТШ ; Ин-т филолгии. – Киев, 2009. – 230л. – Библиогр. : л.202-230
1097272
  Черняева В.М. Речевые средства революционно-демократической стихотворной сатиры 60-х годов XIX века. (Добролюбов, Курочкин, Минаев) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черняева В.М. ; Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький, 1963. – 21 с.
1097273
  Колоколова Л.И. Речевые средства сатирического изображения в творчестве А.П. Чехова (на материале рассказов 1880-1886 гг.) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 36-38
1097274
  Сиротина В.А. Речевые средства сатиры в "Русских сказках" А.М. Горького // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 35-37
1097275
  Шевченко Л.А. Речевые средства создания комического в творечстве А. П. Чехова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шевченко Л.А. ; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1962. – 22 с.
1097276
  Вакуров В.Н. Речевые средства юмора и сатиры в советском фельетоне / В.Н. Вакуров. – Изд. 2-е. – Москва, 1969. – 55с.
1097277
  Божко Галина Павловна Речевые тактики в репертуаре русской языковой личности : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Божко Г.П.; КНУТШ. – Киев, 2003. – 178 л. – Библиогр.: л. 164 - 178
1097278
   Речевые тексты и их применение.. – М., 1986. – 98с.
1097279
  Царькова Речевые упражнения как средство развития речевого умения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Царькова в. Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
1097280
  Царькова В.Б. Речевые упражнения на немецком языке / В.Б. Царькова. – Москва, 1980. – 144с.
1097281
  Соболев А.С. Речевые упражнения на уроках пения. / А.С. Соболев. – М.-Л., 1965. – 92с.
1097282
  Масленицына Т.А. Речевые упражнения по пьесе Арбузова "Таня". / Т.А. Масленицына, Н.Н. Савинченко. – М., 1973. – 58с.
1097283
  Одинцов В.В. Речевые формы популяризации / В.В. Одинцов. – М., 1982. – 79с.
1097284
  Сердобинцева Е.Н. Речевые характеристики профессиональной лексики // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 83-92. – ISSN 0130-9730
1097285
  Гайдабура В. Речей таємна суть (Марія Малиш-Федорець) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 191-197. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1097286
   Речение Ипувера : Лейденский папирус N 344. Социальный переворот в Египте в конце Среднего Царства(около 1750г. до н.э.). – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1935. – 56 с.


  (он же «Папирус Ипувера», ранее его имя читали как Ипусер)
1097287
  Марченко Т. Реченнєві конструкції з елімінованими предикатами // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 179-186. – Бібліогр.: Літ.: с.186; 14 назв. – ISSN 1728-9572
1097288
  Комашинська Ю.В. Реченнєві структури з оцінним значенням у латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 176-184


  У статті розглядається категорія оцінки на матеріалі синтаксичної системи латинської мови, аналізуються формальні структурні і функціонально-прагматичні особливості реченнєвих структур з оцінним значенням (на матеріалі "Ab urbe condita" Тіта Лівія, ...
1097289
  Загнітко А.П. Реченнєвокатегорійна інфінітивність


  Досліджено реченнєвокатегорійну інфінітивність у сучасній українській мові, що встановлюється заповненням синтаксичної позиції підмета у двоскладному реченні та синтаксичної позиції головного члена односкладного речення інфінітивом.
1097290
  Федурко О.М. Речення з прислівниками на -о (-е) // -ly: теоретичні засади семантико-синтаксичного розгляду // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 82-92. – ISSN 2075-4205
1097291
  Сухомлин В.В. Речення і висловлення як вербальні одиниці передачі інформації та їхній смисл у письмовому комунікативному процесі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 73-80. – (Серія "Філологічні науки")
1097292
  Кондратьєва Л.В. Речення із суб"єктом у непрямому відмінку в історії англійської мови // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 194-201. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1097293
  Межов О. Речення невласне станової семантики в сучасній українській мові // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 110-121. – ISSN 2311-5165
1097294
  Козловський В.В. Речення непрямої мови з кон"юнктивом і як засіб реалізації стратегії "дистанційність" (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 89-92. – ISBN 966-581-295-5
1097295
  Лимаренко О.А. Речення як номінативно-комунікативна категорія // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 69-79
1097296
  Фокина О.А. Реченька / О.А. Фокина. – М., 1965. – 95с.
1097297
  Коркина А. Реченька : стихи / А. Коркина. – М., 1985. – 88с.
1097298
  Дядечко Л.П. Речеобразования с "печатью авторства" в терминологической рефлексии // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 63-77. – ISBN 966-8906-05-5
1097299
  Плевако Ф.Н. Речи : в 2 т. / Ф.Н. Плевако ; под ред. и с предисл. Н.К. Муравьева. – 3-е изд.; 1910-1912. – Москва : Изд. М.А. Плевако
Т. 2 : [Речи по делам об имущественных преступлениях]. – 1910. – [6], III, [4], 451 c., 1 л. портр.


  Авт. предисл., ред. Муравьев Николай Константинович (1870-1936) Настоящий сборник был подготовлен при непосредственном участии ближайших сотрудников Плевако. Перечень речей, которые он хотел видеть опубликованными еще при своей жизни, Плевако указал ...
1097300
  Плевако Ф.Н. Речи : в 2 т. / Ф.Н. Плевако ; под ред. и с предисл. Н.К. Муравьева. – 3-е изд.; 1910-1912. – Москва : Изд. М.А. Плевако
Т. 1 : [Речи по делам о преступлениях против личности, литературным, о крестьянских и рабочих беспорядках. Речи застольные и политические]. – 1912. – [6], IV, [6], 373 с., 1 л. портр.


  Авт. предисл., ред. Муравьев Николай Константинович (1870-1936) Настоящий сборник был подготовлен при непосредственном участии ближайших сотрудников Плевако. Перечень речей, которые он хотел видеть опубликованными еще при своей жизни, Плевако указал ...
1097301
  Володарский Л.М. Речи / Володарский Л.М. – Петроград, 1919. – 72 с.
1097302
  Люксембург Р. Речи / Р. Люксембург. – М.-Л., 1929. – 124с.
1097303
  Лисий Речи / Лисий. – Ленинград, 1933. – 555с.
1097304
  Демосфен Речи / Демосфен. – М., 1954. – 608с.
1097305
  Цицерон Марк Туллий Речи / Цицерон Марк Туллий. – Москва
1. – 1962. – 443с.
1097306
  Цицерон Марк Туллий Речи / Цицерон Марк Туллий. – Москва
2. – 1962. – 400с.
1097307
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен. – Москва : Памятники исторической мысли. – ISBN 588451008Х, 5884510055
Т. 1. – 1994. – 608 с.
1097308
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен. – Москва : Памятники исторической мысли. – ISBN 5884510063, 5884510055
Т. 2. – 1994. – 544 с.
1097309
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен; Перевод С.И.Радцига. Ответственные редакторы: Е.С.Голубцова, Л.П.Маринович, Э.Д.Фролов. – Москва : Памятники исторической мысли. – (Памятники исторической мысли). – ISBN 5-88451-005-5
Т. 3. – 1996. – 624 с. – Первый полный перевод речей и писем Демосфена на русский язык
1097310
  Карабчевский Н.П. Речи 1832-1902 / Н.П. Карабчевский. – 2- изд. доп. 5 речами. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1902. – VIII, 588 с. – Конволют. - Пер. 2 кн.- Экз. в разных тип. переплетах
1097311
  Барбюс Анри Речи борца / Барбюс Анри. – М., 1924. – 219с.
1097312
  Ленин В.И. Речи в годовщины Октября / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1929. – 91с.
1097313
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 2 : Введение и речи: О мире м о делах Херсонесских. – 1893. – [2], IV, [2], XXX, 108 с.
1097314
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – 2-е изд., испр. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 1 : Введение и речи: Первая речь против Филиппа и три Олинейские речи. – 1894. – [2], II, [2], XXX, 156 с.
1097315
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – 1892-1894. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 3 : Введение и речи: Вторая и Третья против Филиппа. – 1894. – [2], II, [2], XXX, 134 с.
1097316
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа / Пер. [и предисл.] Иосифа Добиаша. – Нежин : Типо-лит. Венгера, 1896. – [4], XXX, 112 с.
1097317
  Моруа А. Речи доктора О"Грэди / А. Моруа. – Москва, 1970. – 88с.
1097318
   Речи и биографии С.И. Бардиной, П.А. Алексеева, С.И. Агапова, Г.Ф. Здановича, И.Н. Мышкина : предисловие и биография В.В. Каллаша. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1907. – 199 с., 4 л. портр


  Авт. пред.: Каллаш, Владимир Владимирович (1866-1918)
1097319
  Кастро Ф. Речи и выступления / Ф. Кастро. – М., 1960. – 576с.
1097320
  Бен Белла Ахмед Речи и выступления / Бен Белла Ахмед. – М., 1964. – 178с.
1097321
  Бен Белла Ахмед Речи и выступления / Бен Белла Ахмед. – М., 1964. – 178с.
1097322
  Кейта М. Речи и выступления / М. Кейта. – Москва, 1964. – 256 с.
1097323
  Кастро Ф. Речи и выступления. 1961-1963 гг. / Ф. Кастро. – М., 1963. – 815с.
1097324
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1851 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Об успехах метеорологии : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Михаилом Спасским, орд. проф. физики и физ. географии, д-ром физики и химии, членом Имп. Моск.О-ва испытателей природы. – 1851. – 76, 32 с.


  [De potentia Naturae ejusque salutifera cum Chirurgia in sanandis morbis societate : Oratio, ... habuit Basilius Bassow, med. et chir. doct., chir. prof. extraord. ; Краткий отчет... за 1849-50 и первую половину 1850-51 академического года] Авт.: ...
1097325
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1852 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О современном состонии и значении всеобщей истории : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Тимофеем Грановским, орд. проф. всеобщей истории. – 1852. – [4], 30, 29 с.


  Авт.: Грановский Т. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. отсутствует; в изд. 1830 г. загл.: "Речи и стихи, произнесенные в торжественном собрании Московского университета с приложением краткой годовой ...
1097326
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1857 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Теория средних величин, с приложением ее к составлению таблиц смертности : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та А.авидовым, экстра-орд. проф., докт. мат. и астрономии, л. Имп. Моск. О-ва испытателей природы. – 1857. – [2], 46, 24, 30 с.


  De chloroformii usu : Oratio.., habuit dr. Vladimir Koch ; Краткий отчет о состоянии Московского университета за 1856 гражданский год] Авт.: Давидов А. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. отсутствует; в ...
1097327
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1858 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Исторический очерк акклиматизации важнейших в сельском хозяйстве растений и животных : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Яковом Калиновским, орд. проф., магистром сельск. хоз. и лесоводства. – 1858. – 136, 48, 22 с., 7 л. табл.


  De Corporis humani vasis : Oratio... habuit anatomiae corporis humani e. o. prof. Joannes Sokoloff ; Краткий отчет... за 1857 гражданский год] Авт.: Калиновский Яков В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. ...
1097328
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 17 июня 1847 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О древней русской дипломатии : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та В. Лешковым, доктором права, орд. проф. – 1847. – [2], 88, 16, 21 с.


  De Hippocratis praeceptis, nostra aetate valentibus : Oratio,... habuit dr. Nicolaus Anke, pharmacologiae, therapiae generalis et texicologie prof. ordinarius ; Краткий отчет... за 1846-47 академический год Авт.:Лешков Василий Николаевич, ...
1097329
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 25 сентября 1848 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Наука народного хозяйства и ее порицатели : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та А. Чивилевым, орд. проф. – 1848. – [4], 54, 23 с.


  [De Finibus certorum et probabilium in responsis medicorum forensium : Oratio, ... habuit med. publ. prof. ord. Armfeld, D.M. ; Краткий отчет... за 1847-48 академический год] Авт.: Чивилев А. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, ...
1097330
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 30 июня 1849 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О влиянии патологической анатомии на развитие патологии вообще и клинической в особенности : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Иосифом Варвинским, доктором, орд. проф. клинической медицины. – 1849. – [4], 88, 26 с.


  [De eruditione et re litteraria graecorum aetatis byzantinae commentatio... recitavit Arsenius Menstschikow, philos. doct. litter. graec. prof. extraord. ; Краткий отчет... за 1848-49 академический год Авт.: Варвинский Иосиф Васильевич ...
1097331
   Речи и отчеты, читанные в археологическом институте в торжественном его собрании 15 февраля 1881 года. – Санкт-ПЕтербург, 1881. – 35с.
1097332
  Лукьянов С.М. Речи и очерки / С.М. Лукьянов. – С.-Петербург : Типография М. Стасюлевича, 1899. – VIII, 238 с.
1097333
  Давид Ж.-Л. Речи и письма живописца Луи Давида / Ж.-Л. Давид. – М.-Л., 1933. – 278с.
1097334
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 1 : Политическая экономия ; Статистика ; Народное образование ; Рецензии и некрологи / авт. биогр. очерка Н.А. Каблуков ; ред. и предисл. Н. Сперанский, А.А. Чупров. – 1909. – XLVIII, 548 c.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1097335
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 2 : Крестьянское хозяйство ; Мелкий кредит и кооперация ; Аграрный вопрос. – 1909. – IV, 609 c., [1] л. портр. : портр.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1097336
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 3 : Железные дороги ; Торговая политика ; Статьи на разные темы. – 1909. – XLI, 628 с.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1097337
  Ферворн М. Речи и статьи / М. Ферворн. – Москва, 1910. – 329с.
1097338
  Ленин В.И. Речи и статьи / В.И. Ленин. – Москва, 1924. – 605с.
1097339
  Ибаррури Д. Речи и статьи / Д. Ибаррури. – Москва, 1938. – 196 с.
1097340
  Ибаррури Д. Речи и статьи / Д. Ибаррури. – Москва : Госполитиздат, 1938. – 136 с.
1097341
  Максвелл Дж.К. Речи и статьи / Дж.К. Максвелл; Пер. под ред. В.Ф. Миткевича. – Москва; Ленинград, 1940. – 226с.
1097342
  Дзержинский Ф.Э. Речи и статьи по вопросам производительности труда / Ф.Э. Дзержинский. – М., 1924. – 54с.
1097343
   Речи известных русских юристов: Сб.. – М., 1985. – 543с.
1097344
  Ленин В.И. Речи Ленина в годовщины Октября / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1929. – 91с.
1097345
  Калинин М.И. Речи М.И.Калинина на Дальнем Востоке / М.И. Калинин. – Чита, 1958. – 138с.
1097346
  Ленин В.И. Речи на 2 и 3 съездах РС-ДРП / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1925. – 88с.
1097347
  Ленин В.И. Речи на II и III съездах РСДРП : (период раскола) / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 88 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1097348
  Молотов В.М. Речи на Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций / В.М. Молотов. – М., 1947. – 148с.
1097349
  Ленин В.И. Речи на конгрессах Коминтерна / В.И. Ленин. – Москва, 1975. – 250с.
1097350
  Молотов В.М. Речи на Парижской мирной конференции / В.М. Молотов. – М., 1946. – 208с.
1097351
  Молотов В.М. Речи на первой сессии Верховного Совета СССР / В.М. Молотов. – М., 1938. – 20с.
1097352
  Молотов В.М. Речи на Первой сессии Верховного Совета СССР / В.М. Молотов, 1938. – с.
1097353
   Речи на собраниях избирателей в Верховный Совет СССР.. – М., 1938. – 120с.
1097354
  Шлейермахер Ф. Речи о религии / Ф. Шлейермахер. – Москва, 1994. – 432с.
1097355
  Максимович И. Речи об уголовных наказаниях в России. – Киев : Тип-я Университета, 1853. – 261с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1097356
   Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – Киев : Тип. С.Г. Слюсаревского, 1908. – [4], VI, 150 с. – Конволют. - Пер. : Ораторы революции / А.Олар, 1907. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)


  ... назв.: Речи и заявления прис. пов. П.А. Андреевского, М.В. Беренштама, М.М. Винавера, О.О. Грузенберга, А.С. Зарудного, С.Е. Кальмановича, Н.П. Карабчевского, М.А. Кроля, Л.А. Куперника, А.Д. Марголина, Н.К. Муравьева, М.Б. Ратнера, Г.Б. ...
1097357
   Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – 2-е изд. – Киев : Изд. Д.Н. Тягая ; Тип. С.Г. Слюсаревского. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)
Вып. 1. – 1909. – [2], VI, 150 с. – Конволют. - Пер. : Речи по погромным делам, вып. 2


  На тит. л. надпись, половина срезана при переплете
1097358
   Речи по погромным делам. Вып. 2 : с предисл. В.К. Короленко // Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – 2-е изд. – Киев : Изд. Д.Н. Тягая ; Тип. С.Г. Слюсаревского, 1909. – Вып. 1. – XX, 146 с. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)


  На тит. л. надпись, половина срезана при переплете
1097359
  Цицерон Марк Туллий Речи против Катилины : с введением, примечаниями, 7 рисунками, географическими картами и планами Рима и Римскаго форума объяснил И. Нетушил, проф. Императорского Харьковского университета. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург
Ч. 1 : Текст. – 1894. – 50 с. – У вид. також: Речи против Катилины: Ч. 2: Комментарий / Цицерон Марк Туллий; мова рос-ка стар. орф., С. 104 + 4 карты
1097360
   Речи руководителей партии и правительства перед избирателями. Февраль 1946 г.. – М., 1946. – 102с.
1097361
   Речи советских адвокатов по гражданским делам: Сб.. – М., 1976. – 246с.
1097362
   Речи советских адвокатов по уголовным делам.. – М., 1975. – 215с.
1097363
   Речи у памятника Н.В. Гоголя в Нежине, произнесенные при возложении венков 14 апреля 1909Гоголя : [речи ]П.А. Заболотского, В.Н. Дьяконенко, В.Г. Вербицкого, П.Е. Петрова. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского, 1902. – 24 с., 1 л. фотогр.
1097364
  Херцог Роман Речи Федерального Президента Германии Романа Херцога / Херцог Роман. – Москва : Посольство ФРГ, 1997. – 68с.
1097365
  Го Юй Речи царств / Го Юй. – М., 1987. – 470с.
1097366
  Институт князя Безбородько Речи, произнесенные в день празднования столетия рождения А.С. Пушкина в торжественном собрании Историко-филологического института князя Безбородько и состоящего при нем Историко-филологического общества. – Нежин : Типо-литогр.М.В. Глезера, 1899. – XIV, 61 с., 1 л. портр. (фронт.). – В надз.: 26 мая 1899 года
1097367
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 1. – Москва, 1819. – 388с.
1097368
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 3. – М, 1821. – 388с.
1097369
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 4. – М, 1823. – 398с.
1097370
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 10 июня 1844 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О проявлении жизни во всех царствах природы : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Алексеем Филомафитским, проф. физиологии и общей патологии. – 1844. – [2], 56, 26, 13 с.


  [De Graeca tragoedia in sacris ponenda... dixit Karolus Hofman ; Краткий отчет... за 1843-44 академический год] Авт.: Филомафитский Алексей Матвеевич (1807-1849); В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. ...
1097371
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 11 июня 1838 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Об историческом значении Римского права в области наук юридических : речь, произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Никитою Крыловым, д-ром прав, орд. проф.Римского права. – 1838. – [2], 66, 20 с.


  [De elementis medicinae, ex phaenomenis naturae humanae repetendis : Oratio, ... habita ab Alexandro Jowsky, prof. E. et M. doctore ; Краткий отчет о состоянии и действиях Московского университета за 1836/7 и 1837/8 академические годы] Авт.: Никита ...
1097372
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 15 июня 1846 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Какое общее образование требуется современностью от русского правоведца? : речь, произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Петром Редькиным, д-ром прав, орд. проф. Юрид. энциклопедии и гос. права. – 1846. – [4], 106, 60, 16 с.


  [De arduo medici officio : Oratio, ... habuit Alexander Auvert, med. et chir. dr. clinic. therap. prof. ordinar. ; Краткий отчет... за 1845-46 академический год] Авт.: Редкин, Петр Григорьевич (1808-1891); В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, ...
1097373
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 17 июня 1841 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : Печ. в Университетской тип.
О влиянии математических наук на развитие умственных способностей : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Николаем Брашманом, орд. проф. – 1841. – [2], 85 с.


  [De Virtute Romanorum antiqua ejusque causis : Commentatio... recitata a Maximiliano Jakubowic], o. prof. Universitatis Mosqouensis ; Краткий отчет... за 1840-1841 академический год] Авт.: Брашман Николай Дмитриевич (1796-1866) В изд. 1795-1827; ...
1097374
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 19 июня 1845 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : Печ. в Университетской тип.
Теория вероятностей, с приложением преимущественно к смертности и страхованию : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Николаем Зерновым, орд. проф. мат., докт. философии. – 1845. – 86, 89 с., 1 л. граф.


  De congenita Epidermidis hupertrophia duobus in Speciminibus observata ejusque cum quibusdam morbis cutaneis, ac praecipue cum the porcupine-man anglorum : (Germanis Stachelschweinmenschen) Lambertorum, seu cum hystriciasi atque keratiasi analogia, ...
1097375
  Ллойд-Джордж Д. Речи, произнесенные за время войны. Через ужасы к победе! / Д. Ллойд-Джордж ; пер. с англ., под ред. С.И. Цедербаум. – Петроград : Книгоизд-во бывш. М.В. Попова, 1916. – 212 с.
1097376
   Речи, произнесенные на торжественном собрании Императорской Академии наук по случаю трехсотлетия празднования Дома Романовіх. – Петроград, 1915. – [4], 105 с.


  Содерж.: Избрание Михаила Федоровича на царство / М. Дьяконов. Петр Великий, основатель Академии наук в С.-Петербурге / А.С. Лаппо-Данилевский. Академия наук в царствование императора Николая II / Н. Котляревский
1097377
  Тихомиров А.А. Речи, произнесенные при открытии торжественных соединенных заседаний Совета Императорского Московского университета и Общества любителей российской словесности, посвященных памяти Н.В. Гоголя (21 февр. 1902 г.) и В.А. Жуковского (23 апр. 1902 г.). – Москва : Унив. тип., 1902. – 15 с.
1097378
   Речи, произнесенныя в торжественных собраниях императорскаго Московскаго университета русскими профессорами онаго / Изданы Обществом любителей российской словесности. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 2. – 1820. – 464 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра.
1097379
   Речи, читанные на торжественном акте в память Н.В. Гоголя 11 апреля 1909 г. / Полтавская 2-я мужск. гимназия. – Полтава : Электр. типо-лит. Д.Н. Подземского, 1902. – 20 с.


  Содержание: Черты из биографии Н.В. Гоголя Первый период литературной деятельности Н.В. Гоголя / Гр. Олешко Задачи художественно творчества Гоголя / С. Сиротенко На обл. Петр Кудрявцев. (из книг)
1097380
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1937. – 95с.
1097381
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1940. – 135с.
1097382
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1946. – 198с.
1097383
  Прокуров В.Н. Речитатив / В.Н. Прокуров. – Алма-Ата, 1969. – 65с.
1097384
  Полякова Н.М. Речитатив. Книга новых стихов. / Н.М. Полякова. – Л., 1978. – 111с.
1097385
  Балла К. Речитативи / К. Балла. – Київ, 1983. – 80 с.
1097386
  Умецкий Б. Речица / Б. Умецкий. – Минск, 1963. – 72с.
1097387
  Шилов К.К. Речицкая Краснознаменная / К.К. Шилов. – М., 1984. – 157с.
1097388
  Якуша Ю.В. Речі - символи "укладеного союзу" між буттям та небуттям // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 98-102. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
1097389
  Перек Ж. Речі : Історія шестидесятих років; повість / Жорж Перек ; З франц. пер. Віктор Омельченко // Мережниця : Роман / П. Лене. – Київ : Молодь, 1979. – С. 81-156
1097390
  Стахівська Ю. Речі : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 174-178
1097391
  Шевченко Р.В. Речі бранні : Фрагменти мовного дослідження / Ростислав Шевченко. – Полтава : Друкарська майстерня, 2004. – 120с. : іл. – Парал. тит. аркуш на рос. мові. – ISBN 966-96206-1-3
1097392
  Телегін Д.Я. Речі говорять / Д.Я. Телегін. – К., 1978. – 104с.
1097393
  Ратушна І. Речі як об"єкти цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 84-85
1097394
  Баруздин С.А. Речка Воря / С.А. Баруздин. – М., 1967. – 47с.
1097395
  Быков П.А. Речка Дрегиня / П.А. Быков. – Брянск, 1962. – 32с.
1097396
  Перминова Н.И. Речка Лала / Н.И. Перминова. – Киров, 1971. – 40с.
1097397
  Песков В.М. Речка моего детства / В.М. Песков. – Москва, 1978. – 96с.
1097398
  Динере Ц.Р. Речка моя, реченька : повесть / Ц.Р. Динере. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 195 с.
1097399
  Фокина О.А. Речка Содонга / О.А. Фокина. – Вологда, 1980. – 111с.
1097400
   Речмедін Іван Остапович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 124
1097401
   Речмедін Іван Остапович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 231 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1097402
   Речмедін Іван Остапович (1922-1987) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 125-136. – ISBN 966-95774-3-5
1097403
  Шумков И.Г. Речная аєрогидрометрия / И.Г. Шумков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 208с.
1097404
  Караушев А.В. Речная гидравлика / А.В. Караушев. – Л., 1969. – 416с.
1097405
   Речная гидравлика и русловые процессы: Лекции.. – М.
Ч.1. – 1976. – 150с.
1097406
   Речная гидравлика и русловые процессы: Лекции.. – М.
Ч.2. – 1976. – 123с.
1097407
  Попков И.Ф. Речная гидрология. / И.Ф. Попков. – М, 1949. – 192с.
1097408
  Труфанов А.А. Речная гидрология. Учение о поверхностном стоке. / А.А. Труфанов. – М., 1923. – 84с.
1097409
  Карасев И.Ф. Речная гидрометрия и учет водных ресурсов / И.Ф. Карасев. – Л, 1980. – 310с.
1097410
  Карасев И.Ф. Речная гидрометрия и учет водных ресурсов / И.Ф. Карасев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 310 с.
1097411
  Гринвальд Д.И. Речная турбулентность / Д.И. Гринвальд, В.И. Никора. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 151 с.
1097412
   Речник-минимум по общонаучна лексика : Български, руски, английски, френски, немски. – София : Софийски университет "Климент Охридски", 1988. – 283 с.
1097413
  Црвенковски Д. Речник англиско-македонски македонско-англиски = Dictionary English-Macedonian Macedonian -English : [над 100 000 збророви, изрази, фрази, синоними и кратка граматика на англискиот jазик ] / Душан Црвенковски, Бранислав Груик. – Скопje : Наша книга, 1988. – 1000, [1] с.
1097414
  Гирич І. Речник консерватизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 22 (239). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561
1097415
  Грковичь М. Речник личних имена код Срба / Милица Грковичь. – Београд : Вук Караджичь, 1977. – 321, [3] с. – Бібліогр.: с. 19-21. – (Библиотека речника / уред.: Джьорджье Трифуновичь, Бранка Тасичь)
1097416
  Пасивенко О. Речник модерного самовиявлення Олександр Бородай // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.56-57. – ISSN 0130-1799
1097417
   Речник на българската литература.. – София
2. – 1977. – 488с.
1097418
  Геров Найден Речник на българския език / Геров Найден. – Фототипно изд. – София : Български писател
Част. 1 : А - Д. – 1975. – 399с.
1097419
  Геров Найден Речник на българския език / Геров Найден. – Фототипно изд. – София : Български писател
Част. 2 : Е - К. – 1976. – 448 с.
1097420
  Геров Н. Речник на българския език. / Н. Геров. – София, 1978. – 335с.
1097421
   Речник на българския език.. – София
2. – 1979. – 672с.
1097422
   Речник на българския език.. – София
3. – 1981. – 770с.
1097423
  Армянов Георги Речник на българския жаргон / Армянов Георги. – София : Издат. група 7М + Логис, 1993. – 204с. – ISBN 954-8289-02-04
1097424
  Божков С. Речник на езика на Христо Ботев. / С. Божков, З. Генадиева. – София, 1960. – с.
1097425
   Речник на литературните термини. – София : Народна просвета, 1963. – 477 с.
1097426
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-012-7
1 : A - H. – 1994. – 14, [ 2 ], 510, [ 1 ] c.
1097427
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-013-5
2 : O - П. – 1994. – [ 3 ], 595 c.
1097428
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-014-3
3 : Р - Ш. – 1994. – 602, [ 5 ] c .
1097429
  Димитровски Т. Речник на македонскиот jазил : со српскохрв. толкувања / Institut za makedonski jazik "Крсте Мисирков" ; сост.: Тодор Димитровски ; ред.: Блаже Конески. – Скопjе : Универзитетска печатница, 1966. – 606 с.
1097430
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-125-7
Том 1. – 1999. – 411, [ 4 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1097431
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-164-8
Том 2. – 2002. – 406, [3] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1097432
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-125-7
Том 3. – 2004. – 354, [ 3 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1097433
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 978-9989-2474-2-2
Том 4. – 2006. – 471 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1097434
  Петковска Б. Речник на македонските ерминии од 19 век / Благица Петковска. – Скопjе : Феникс, 2005. – 172 с. – (Библиотека "Лексикони" ; коло 1). – ISBN 9989-33-131-6
1097435
  Бонджолова В. Речник на новите думи в съвременния български език / В. Бонджолова, А. Петкова. – Велико Търново : Слово, 1999. – 140 с. – ISBN 954 439 543-1
1097436
   Речник на презиминьата каj Македонците. – Скопjе. – ISBN 9989-640-22-Х
Т. 2 : М - Ш / [обраб.: О. Иванова и др. ; ред.: Траjко Стаматоски]. – 2001. – XIII, 796 c.
1097437
  Мъжлекова М. Речник на старобългарски думи в днешните български говори. / М. Мъжлекова. – София, 1990. – 222 с.
1097438
  Милев А. Речник на чуждите думи в българския език. / А. Милев. – 4-е изд., перераб. и доп. – София, 1978. – 895с.
1097439
  Денисюк І. Речник національної ідеї // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.103-110. – ISSN 0868-4790
1097440
  Груjиh Бранислав Речник руско-српскохрватски српскохрватско-руски : Са кратком граматиком руског jезика / Груjиh Бранислав, Шубин Никола. – Beograd : OBOD, 1979. – 709с.
1097441
  Груjичь Б. Речник руско-српскохрватски српскохрватско-руски са кратком граматиком руског jезика / Б. Груjичь, Н. Шубин ; ред.: М. Радовановичь. – 4 изд. – Београд : Обод, 1978. – 709 с.
1097442
   Речник української культури. Майк Йогансен у спогадах, листах, матераілах. – Київ : Рада, 2003. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-186. – ISBN 966-7087-55-7
1097443
  Ґолобородько Речник української національної ідеї (До 140-річчя від дня народження Михайла Грушевського) / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 44-52. – ISSN 0372-6436
1097444
   Речники в обороне Царицына. 1917-1919. – Волгоград, 1967. – 80с.
1097445
  Чудинов А А. Речники Волги в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие водного транспорта в 1946-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Чудинов А.А,; Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1973. – 30л.
1097446
  Ленч Л.С. Речное кино / Л.С. Ленч. – М, 1973. – 150с.
1097447
  Советов В.С. Речное судоходство и гидрология / В.С. Советов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 56с.
1097448
  Палионене А.И. Речной бобр (Castor fiber L.), его реакллиматизация в Литовской ССР и перспективы хозяйственного использования. : Автореф... канд. биол.наук: / Палионене А.И.; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 15л.
1097449
  Соловьев В.А. Речной бобр европейского Северо-Востока / В.А. Соловьев. – Л., 1991. – 207с.
1097450
  Сержанин И.Н. Речной бобр и его биологические особенности / И.Н. Сержанин. – Минск, 1951. – 36с.
1097451
  Федюшин А.В. Речной бобр, его история, жизнь и опыты по размножению / А.В. Федюшин. – М, 1935. – 359с.
1097452
  Рык Евгений Речной вояж глазами очевидца : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 68-70 : Фото
1097453
  Уварова Л.З. Речной жемчуг / Л.З. Уварова. – М, 1983. – 48с.
1097454
  Кораго А.А. Речной жемчуг. / А.А. Кораго. – Л., 1981. – 119с.
1097455
   Речной круиз - неиспользованные возможности // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 54-55 : фото
1097456
  Фомичев Н.И. Речной рак / Н.И. Фомичев. – Ленинград, 1986. – 93с.
1097457
  Соколовский Д.Л. Речной сток : (методы исследований и расчетов) / Д.Л. Соколовский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 492с.
1097458
  Соколовский Д.Л. Речной сток / Д.Л. Соколовский. – 2-е испр., и доп. изд. – Л., 1959. – 527с.
1097459
  Соколовский Д.Л. Речной сток : (основы теории и методики расчетов) / Д.Л. Соколовский. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 540с.
1097460
  Гордеев В.В. Речной сток в океан и черты его геохимии / В.В. Гордеев. – Москва : Наука, 1983. – 160с.
1097461
  Евстигнеев В.М. Речной сток и гидрологические расчеты / В.М. Евстигнеев. – Москва : МГУ, 1990. – 303с.
1097462
   Речной сток Обского бассейна и его использование: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1986. – 135с.
1097463
  Шашков З.А. Речной транспорт в новой сталинской пятилетке / З.А. Шашков. – Москва : Издательство министерства речного флота СССР, 1947. – 144 с.
1097464
   Речной транспорт за 50 лет Советской власти.. – Москва : Транспорт, 1967. – 335с.
1097465
  Корнилов Л. Речной транспорт на новый путь / Л. Корнилов. – М., 1931. – 72с.
1097466
  Нейгольдберг В.Я. Речной транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны : Автореф... кандидата ист.наук: / Нейгольдберг В.Я.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 21л.
1097467
  Шашков З.А. Речной транспорт СССР в шестом пятилетии / З.А. Шашков. – Ленинград, 1957. – 31с.
1097468
  Немыкин А.Я. Речные бассейны в физико-географическом туре олимпиад по географии для Х-ХІІ классов : Готовимся к олимпиаде // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 55-59 : Табл. – ISSN 0016-7207
1097469
  Скалон В.Н. Речные бобры Северной Азии. / В.Н. Скалон. – М., 1951. – 208с.
1097470
  Михайлов В.Н. Речные дельты : Гидролого-морфологические процессы / В.Н. Михайлов, М.М. Рогов, А.А. Чистяков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 279с.
1097471
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань
1. – с.
1097472
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань
2. – с.
1097473
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – М.
1. – 1955. – 500с.
1097474
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – М.
2. – 1955. – 624с.
1097475
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – 2-е изд. – М.
1. – 1959. – 503с.
1097476
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – 2-е изд. – М.
2. – 1959. – 632с.
1097477
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – Л., 1968. – 318с.
1097478
  Доманевский Н.А. Речные и озерные изыскания и исследования / Н.А. Доманевский. – Москва : Водтрансиздат, 1953. – 364с.
1097479
  Белов В.И. Речные излуки / В.И. Белов. – М., 1964. – 175с.
1097480
  Чалов Р.С. Речные излучины : додаток 3 / Р.С. Чалов, А.С. Завадський, А.В. Панин // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 143-153 : Рис. – ISBN 966-340-047-1
1097481
  Горелов В.А. Речные каналы в России : К истории русских каналов в XVIII веке / В.А. Горелов. – Ленинград- Москва : Речиздат, 1953. – 176с.
1097482
   Речные круизы живут не только за счет патриотизма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 50-51 : Рис.
1097483
  Богданова Светлана Речные круизы России: вопрос стоит ребром // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 32-35 : Фото
1097484
  Шамов Г.И. Речные наносы / Г.И. Шамов. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1959. – 378с.
1097485
  Россинский К.И. Речные наносы / К.И. Россинский, В.К. Дебольский. – М, 1980. – 216с.
1097486
  Власова Л.К. Речные наносы бассейна озера Байкал / Л.К. Власова; Отв. ред.Р.Б.Тарвердиев. – Новосибирск : Наука, 1983. – 132с.
1097487
  Шамов Г.И. Речные наносы. Режим, расчеты и методы измерений : Режим, расчеты и методы измерений / Г.И. Шамов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 348с.
1097488
  Джаошвили Ш.В. Речные насосы и пляжеобразование на Черноморском побережье Грузии. / Ш.В. Джаошвили. – Тбилиси, 1986. – 155 с.
1097489
  Крылов И.И. Речные перестройки в приводораздельной части бассейнов верхнего течения Колымы и Индигирки. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.04 / Крылов И.И.; МГУ. Географ. ф-тет. – М., 1975. – 20л.
1097490
  Барышников Н.Б. Речные поймы : ( Морфология и гидравлика) / Н.Б. Барышников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 152 с.
1097491
  Барышников Н.Б. Речные поймы: Морфология и гдравлика / Н.Б. Барышников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 152с.
1097492
  Дэвидсон Б. Речные пороги / Б. Дэвидсон. – М, 1960. – 112с.
1097493
  Дэвидсон Б. Речные пороги / Б. Дэвидсон. – М, 1960. – 279с.
1097494
  Будников К.Н. Речные раки и их промысел / К.Н. Будников, Ф.Ф. Третьяков. – Москва : Пищепроиздат, 1952. – 96с.
1097495
  Пак А.И. Речные рассказы / А.И. Пак. – Молотов, 1949. – 180с.
1097496
   Речные системы и мелиорация: Материала XIV пленума Геоморфол. комис. АН СССР.. – Новосибирск
Ч.1. – 1977. – 146с.
1097497
   Речные системы и мелиорация: Материала XIV пленума Геоморфол. комис. АН СССР.. – Новосибирск
Ч.2. – 1977. – 148с.
1097498
  Карасаев М.С. Речные системы на примере Дальнего Востока / М.С. Карасаев. – Л., 1984. – 143 с.
1097499
  Савельев Владимир Речным круизам кризис не страшен : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 68-69
1097500
  Харченко Г.Г. Речовий інтерес у цивільному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 306-312. – ISSN 1563-3349
1097501
  Харченко Г. Речовий інтерес як самостійний об"єкт захисту в цивільному прав і України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблематика захисту речового інтересу в цивільному праві України. На підставі проведеного аналізу відзначено, що на сьогодні на нормативному рівні способи захисту цивільних прав та інтересів не розмежовані, внаслідок чого ані в ...
1097502
  Городнюк Н.А. Речовий код роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" в аспекті кросдискурсивності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 27-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
1097503
  Єрмоленко С.С. Речовий код у художньому тексто- і світотворенні (деякі зауваги й паралелі до мови і стилю прози Ю. Л. Булаховської). // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 41-47. – ISSN 2075-437X


  Автор демонструє роль кулінарно-речового коду у конструюванні внутрішньотекстуального світу художньої прози, ілюструючи цю роль прикладами з творів різних літераторів. Стосовно Ю.Л.Булаховської автор пов"язує відповідну топіку із властивою цій ...
1097504
  Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2009. – 200л. – Бібліогр.: л. 182 - 200
1097505
  Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1097506
  Огородніков В.І. Речовий склад донних відкладів Київського водосховища / В.І. Огородніков, В.С. Сукач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 70-74 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1097507
   Речовинний склад Ta-Nb мінералізації в пегматитах та апогранітних метасоматитах Шполяно-Ташлицького рудного району / О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, О.В. Сьомка, Б.Н. Іванов, Л.І. Канунікова // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 47-57. – ISSN 2224-6487
1097508
  Гулій В.М. Речовинний склад потоків грязьового вулкана села Колінківці Чернівецької області та особливості його діяльності / В.М. Гулій, Г.М. Петруняк // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 141-149 : фото. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1682-3591
1097509
  Матвійчук М. Речовинний склад та геохімічні особливості городських пегматитів (Житомирський район) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто пегматити в гранітоїдах городського типу житомирського комплексу. Пегматити складені мікрокліном, кварцом, альбіт-олігоклазом, мусковітом, біотитом. У акцесорних кількостях присутні гранат, апатит, циркон та рутил. Досліджено колумбіт, ...
1097510
  Глущенко Л.М. Речовинні іменники на позначення твердих мінералів у давньогрецькій та новогрецькій мовах / Л.М. Глущенко, С.В. Зубченко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 141-145


  Здійснено зіставний аналіз речовинних іменників на позначення твердих мінералів у давньогрецькій та новогрецькій мовах, виявлено загальні тенденції розвитку і формування цієї лексико-семантичної групи від часів античної Греції до Греції ...
1097511
  Павлишин В.І. Речовинні науки про землю в Національній академії наук України (до 95-річчя НАН України) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 5-11. – ISSN 0204-3548
1097512
   Речовинно-петрофізична оцінка гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита з визначенням їх придатності для створення сховищ радіоактивних відходів / Н. Костенко, Л. Кузів, М. Толстой, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-52. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  На основі петрофізичних даних кількісними методами визначено провідні петротипи гранітоїдних порід Волинського мегаблоку Українського щита, придатні для створення сховищ РАВ. З"ясовано, що між фізичними властивостями перспективних порід та їх ...
1097513
  Гураль О. Речові джерела в контексті створення просопографічного портрета родини Старицьких // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 302-316


  Антропологізація історичної науки потребує актуалізації джерел, що містять просопографічну інформацію, та розвитку методологічних підходів для їхнього дослідження. Все більшої актуальності набуває вивчення ролі особистості в історії, людини в контексті ...
1097514
  Крицька І.О. Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 301-305. – ISSN 2219-5521
1097515
  Хахуцяк О.Ю. Речові докази у новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (153). – С. 46-48
1097516
  Білозерська Є.І. Речові докази у нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 195-199


  Стаття розкриває зміст поняття "речові докази у нотаріальному процесі". За результатами проведеного дослідження внесено пропозиції щодо вдосконалення нотаріального процесуального законодавства.
1097517
  Ляш А.О. Речові докази у чинному КПК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 98-104. – ISSN 2310-9769
1097518
  Калмикова Я.С. Речові докази як засоби доказування в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 119-125
1097519
  Харченко Г.Г. Речові права : монографія / Г.Г. Харченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 430, [1] с. – Бібліогр.: с. 397-430. – ISBN 978-966-667-646-0
1097520
  Спасибо-Фатєєва Речові права за Цивільним і Господарським кодексами України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 60-68. – ISSN 1026-9932


  Речові права розглядаються в контексті регулювання Цивільним та Господарським кодексами України та правової доктрини, через що виявляються істотні розбіжності не тільки між правом власності та правами на чужі речі, а й між видами останніх. Аналізуються ...
1097521
  Литвиненко О. Речові права на державне майно юридичних осіб публічного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 23-27


  Устатті досліджуються перспективи розвитку правових форм здійснення права державної власності, а також обгрунтовується необхідність удосконалення правового регулювання управління державною власністю на підставі господарського віддання й оперативного ...
1097522
  Підопригора О. Речові права на чуже майно // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 57-66
1097523
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Науково-практичний посібник / Цюра Вадим Васильович. – Київ : КНТ, 2006. – 136 с. – ISBN 966-373-079-X
1097524
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 03 / Цюра В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 12 назв
1097525
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Цюра В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 225л. – Бібліогр.: л. 205-225
1097526
  Городнюк Н. Речовість та субстанційність алхімічної символіки у романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 141-146. – ISSN 2312-6809
1097527
  Киевская Духовная академия Речь (проф. Вас.Н. Малинина "О.М. Достоевский") и отчет состоянии Киевской духовной академии за 1905-1906 учебный год, читанные в день годичного акта Киевской духовной академии 26 сентября 1906 г.. – Киев. – С. 545-627. – В оттиске статья: По академическим вопросам / Вл.П. Рыбинский. - Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии
1097528
  Марков А.Я. Речь бойца : стихотворения и поэмы / А.Я. Марков. – Москва : Военное издательство, 1982. – 224 с.
1097529
  Полуцыганов И.А. Речь в день столетней годовщины Александра Сергеевича Пушкина 26-го мая (1799-1899) : Материалы из архивов и др. малоизвестных источников / И.А. Полуцыганов. – Екатеринослав : Тип. Братства Св. Владимира, 1899. – 15 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Петру Федоровичу Кудрявцеву от автора
1097530
  Леонтьев А.А. Речь в криминалистике и судебной психологии / А.А. Леонтьев. – Москва, 1977. – 62с.
1097531
   Речь в научно-лингвистическом и дидактическом аспектах.. – М., 1991. – 190с.
1097532
  Любимов С.П. Речь В.И. Ленина на 3 съезде Комсомола "Задачи союзов молодёжи" / С.П. Любимов. – М., 1949. – 24с.
1097533
  Ленин В.И. Речь В.И.Ленина "Задачи союзов молодежи". / В.И. Ленин. – Москва, 1978. – 47с.
1097534
  Скадовский Г.Л. Речь Г.Л.Скадовского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 69-79. – Отдельный оттиск
1097535
  Шифман М.Л. Речь государственного обвинятеля / М.Л. Шифман. – М, 1945. – 24с.
1097536
  Беренштам В. Речь защитника о якутскому процессу : Из путевых впечатлений поездки в "Киблые места" - Якутскую область / Владимир Беренштам. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1906. – 81 с.
1097537
  Савченко А.Н. Речь и искусство / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 245с.
1097538
   Речь и историческая записка, написанная для прочтения в торжественном собрании лицея князя Безбородко и Нежинской гимназии бывш. 1846 года, июня в 23-й день. – Киев : Ун-кая тип., 1846. – 128с.
1097539
  Пенфильд В. Речь и мозговые механизмы / В. Пенфильд, Л. Робертс. – Ленинград, 1964. – 264с.
1097540
  Пенфильд В. Речь и мозговые механизмы / В. Пенфильд, Л. Робертс; Под ред. В.Н.Мясищева. – Ленинград : Медицина, 1964. – 264с.
1097541
  Лурия А.Р. Речь и мышление : материалы к курсу лекций по общ. психологии / А.Р. Лурия. – Москва, 1975. – 120 с.
1097542
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Москва-Ленинград, 1932. – 412с.
1097543
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Москва, 1994. – 528с.
1097544
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Санкт-Петербург : Союз, 1997. – 256с. – ISBN 5-87852-037-0
1097545
  Пиаже Ж. Речь и мышление у ребенка / Ж. Пиаже. – Москва-Ленинград : Учпедгиз, 1932. – 412с.
1097546
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Императорской Киевской духовной академии за 1912-1913 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – 122 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097547
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Императорской Киевской духовной академии за 1913-1914 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – 140 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1914. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097548
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1886/7 учебный год : Вера и ее отношение к христианскому знанию, по учению Климента Александрийского : речь, произнесенная на акт Киевской Духовной академии 27 сентября 1887 года экстраординарным проф. К. Поповым. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1887. – 50 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1887, № 12. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097549
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1886/7 учебный год : Вера и ее отношение к христианскому знанию, по учению Климента Александрийского : речь, произнесенная на акт Киевской Духовной академии 27 сентября 1887 года экстраординарным проф. К. Поповым. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1887. – [2], 50 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1887, № 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097550
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1887/8 учебный год : [Ив. Корольков]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 51с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1889, № 1. - Экз в разных тип. переплетах
1097551
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1896/7 учебный год. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 43 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1897, № 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097552
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1897/8 учебный год. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 76, 47 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1898, кн. 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097553
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1898/99 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1899. – 116 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097554
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1899-1900 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1900. – 99 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1900, кн. 11. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097555
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1900-1901 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – 165 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1901. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097556
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1901-1902 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1903. – 133 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1903, № 1. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097557
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1904-1905 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1905. – 107 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1905, № 10. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097558
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1907-1908 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1908. – 50, 37 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097559
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1909-1910 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1910. – 81 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097560
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1911-1912 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – 134 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097561
  Киевская Духовная академия Речь и отчет составленные к годичному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1883 г.. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 42, 57 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1882, декабрь
1097562
  Киевская Духовная академия Речь и отчет составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1882 г. и в сем собрании читанные в сокращении. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – 140 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1882, декабрь. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097563
   Речь и отчет, составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1882 г. и в сем собрании читанные в сокращении // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 96, 60 с., 1 л. портр. (фронт.)
1097564
   Речь и отчет, составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1883 г. // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 42, 57 с.
1097565
   Речь и отчет, читанные 11 февраля 1887 года в торжественном собрании Московской частной женской гимназии, учрежденной З.Д. Перепелкиной / Московская женская гимназия З.Д.Перепелкиной. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1887. – [3], 69, 78 с.


  На обл. надпись: В библиотеку Киевского реального училища
1097566
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1881 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1881. – 40, 63 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1881. - Экз. в разных тип. переплетах
1097567
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1885 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1885. – 23, 44 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1885. - Экз. в разных тип. переплетах
1097568
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1891 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. – 45, 58 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1891
1097569
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1892 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 167, 52 с., 1 л. рис.
1097570
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1892 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 167, 52 с., 1 л. рис. – На обл. загл. Речь и отчет Киевской духовной академии за 1891-1892 г.
1097571
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1895 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 43, 58 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1895
1097572
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской Духовной академии 28-го сентября 1880 года : [с отчетом о состоянии Киевской Духовной академии в учебном 1879-80 году]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак Новицкого, 1880. – 44, 60 с. – Отд. оттиск: Труды Киевской Духовной академи. 1880, ноябрь
1097573
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 ноября 1878 года. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1878. – 37, 62 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1878. - Экз. в разных тип. переплетах
1097574
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 ноября 1878 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 37, 62 с.
1097575
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1874 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1874. – 94 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1874, октябрь
1097576
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1875 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1875. – 88 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1875, ноябрь
1097577
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 73, 72 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1876. - Конволют. - Пер. с 7 кн.: Речь и отчет...
1097578
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1879 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 19, 60 с.
1097579
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1879 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого (бывш. Давиденко), 1879. – 19, 60 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1879. - Экз. в разных тип. переплетах
1097580
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1880 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 44, 60 с.
1097581
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1881 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 40, 63 с.
1097582
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 29 ноября 1877 года. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1878. – 60, 61 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1878, февраль
1097583
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 29 ноября 1877 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 60, 61 с.
1097584
  Лурия А.Р. Речь и развитие психических процессов у ребенка / А.Р. Лурия, Ф.Я. Юдович. – Москва, 1956. – 95 с.
1097585
  Беликов П.Н. Речь и слух / П.Н. Беликов. – Москва-Ленинград : ОГИЗ, 1927. – 107с.
1097586
   Речь и ЭВМ. – М., 1987. – 62 с.
1097587
   Речь и ЭВМ: Сб.. – М., 1989. – 47с.
1097588
  Гольдин В.Е. Речь и этикет : книга для внекласного чтения учащихся 7-8 классов / В.Е. Гольдин. – Москва : Просвещение, 1983. – 109 с. – Библ.: с. 106-108
1097589
  Сумцов Н.Ф. Речь Ивана Мелешка как литературный памятник / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – [2], 19 с.
1097590
  Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Н.И. Жинкин. – М., 1982. – 159с.
1097591
  Закарян А.С. Речь как устная деятельность при формировании системы неродного языка (на материале начального обучения русскому языку детей-армян) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Закарян А.С.; Арямнский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1972. – 24л.
1097592
  Ришави Л.А. Речь Л.А. Ришави, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 61-68. – Отдельный оттиск
1097593
  Савкова З.В. Речь лектора. / З.В. Савкова. – Л., 1979. – 27с.
1097594
  Цицерон М. Туллий Речь М. Туллия Цицерона в защиту Секста Росция Америйского = M. Tullii Ciceronis pro S. Roscio Amerino oratio / Объясн. Ю. Фелькель. – Москва : Изд. бр. Салаевых, 1871. – XXXVI, 149, XIV с. – В изд.также : Введение (мова : рос-ка стар. орф.) С. 1-36
1097595
  Цицерон М. Туллий Речь М. Туллия Цицерона в защиту Секста Росция Америйского / Объясн. Август Гофман. – Москва : Изд. бр. Салаевых ; [Тип. Грачева и К*], 1881. – 218 с. – В изд.также : Предисловие (мова : рос-ка стар. орф.) С. 1-34
1097596
  Цицерон М. Туллий Речь М. Туллия Цицерона за Анния Милона / Объясн. Ю. Фелькель. – Москва : Изд. бр. Салаевых ; [Тип. Грачева и К*], 1869. – 218 с. – Парал. тит. лист и текст на лат. яз.
1097597
   Речь Н.И. Лобачевского "О важнейших предметах воспитания" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 2/3 (62)
1097598
  Пирогов Н.И. Речь Н.И. Пирогова перед студентами Университета Св. Владимира // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 4-5
1097599
  Пирогов Н.И. Речь Н.И. Пирогова при прощании его со студентами Университета Св. Владимира // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 91-92. – ISBN 5-7707-1062-4
1097600
  Ленин В.И. Речь на 1 Всероссийском съезде работниц 19 ноября 1918 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 12с.
1097601
  Суслов М.А. Речь на 10 съезде Социалистической единой партии Германии / М.А. Суслов. – Берлин, 1981. – 13с.
1097602
  Суслов М.А. Речь на 14 съезде Французской коммунистической партии 19 июля 1956 года / М.А. Суслов. – М., 1956. – 16с.
1097603
  Каганович Л.М. Речь на 18 съезде ВКП(б) / Л.М. Каганович. – М, 1939. – 59с.
1097604
  Микоян А.И. Речь на 18 съезде ВКП(б) 13 марта 1939 г. / А.И. Микоян. – Л., 1939. – 24с.
1097605
  Суслов М.А. Речь на 19 съезде / М.А. Суслов. – Дрезден, 1976. – 14с.
1097606
  Суслов М.А. Речь на 20 съезде КПСС / М.А. Суслов. – М., 1956. – 32с.
1097607
  Шверник Н.М. Речь на 20 съезде КПСС / Н.М. Шверник. – Москва, 1956. – 32 с.
1097608
  Первухин М.Г. Речь на 20 съезде КПСС / М.Г. Первухин. – Москва, 1956. – 32с.
1097609
  Молотов В.М. Речь на 20 съезде КПСС 18 февраля 1956 г. / В.М. Молотов. – Москва, 1956. – 24с.
1097610
  Каганович Л.М. Речь на 20 съезде КПСС 18 февраля 1956 г. / Л.М. Каганович. – М, 1956. – 35с.
1097611
  Ильичев Л.Ф. Речь на 22 съезде КПСС / Л.Ф. Ильичев. – М., 1961. – 19с.
1097612
  Мехлис Л. Речь на 28 съезде ВКП(б) 14 марта 1939 г. / Л. Мехлис. – Ленинград, 1939. – 16с.
1097613
  Ленин, В.И. Речь на 2ом Всероссийском съезде профессиональных союзов. Письмо к рабочим Европы и Америки. – Х., 1919. – 24с.
1097614
  Брежнев Л.И. Речь на V съезде Польской Объединенной Рабочей Партии 12 ноября 1968 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1968. – 24с.
1097615
  Брежнев Л.И. Речь на VIII съезде СЕПГ / Л.И. Брежнев
1097616
  Берия Л.П. Речь на XIX съезде ВКП(б) 7 октября 1952 / Л. Берия. – [Москва] : Госполитиздат, 1953. – 29 с.
1097617
  Кастро Ф. Речь на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября 1960 года / Ф. Кастро. – Москва, 1960. – 63с.
1097618
  Брежнев Л.И. Речь на XV съезде ВЛКСМ. - Приветствие ЦК КПСС XV съезду ВЛКСМ / Л.И. Брежнев. – Москва, 1966. – 24с.
1097619
  Брежнев Л.И. Речь на XVII съезде Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 23 апр. 1974 г. / Л.И. Брежнев. – М., 1974. – 16с.
1097620
  Андреев Речь на XVIII съезде ВКП (б) / Андреев. – Ленинград, 1939. – 32с.
1097621
  Ворошилов К.Е. Речь на XVIII съезде ВКП(б) / К.Е. Ворошилов. – Ленинград, 1939. – 39с.
1097622
  Молотов В.М. Речь на XX съезде КПСС / В.М. Молотов. – Москва, 1956. – с.
1097623
  Маленков Г.М. Речь на XX съезде КПСС.... / Г.М. Маленков, 1956. – с.
1097624
  Шверник Н.М. Речь на Веночередном 21 съезде КПСС. / Н.М. Шверник. – М, 1959. – 16с.
1097625
  Суслов М.А. Речь на Внеочередном 21 съезде КПСС / М.А. Суслов. – М., 1959. – 19с.
1097626
  Козлов Ф.Р. Речь на внеочередном 21 съезде КПСС 3 февраля 1959 / Ф.Р. Козлов. – М, 1959. – 20с.
1097627
  Микоян А.И. Речь на Внеочередном 21 съезде КПСС 31 января 1959 г. / А.И. Микоян. – Москва, 1959. – 31с.
1097628
  Игнатов Н.Г. Речь на Внеочередном XXI съезде 2 февр. 1959 г. / Н.Г. Игнатов. – Москва, 1959. – 16с.
1097629
  Аристов А.Б. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС / А.Б. Аристов. – Москва, 1959. – 20с.
1097630
  Косыгин А.Н. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС / А.Н. Косыгин. – Москва, 1959. – 23с.
1097631
  Фурцева Е.А. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС / Е.А. Фурцева. – М, 1959. – 19с.
1097632
  Беляев Н.И. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 28 января 1959 г. / Н.И. Беляев. – М., 1959. – 15с.
1097633
  Куусинен О.В. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 3 февраля 1959 года. / О.В. Куусинен. – М., 1959. – 16с.
1097634
  Брежнев Л.И. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 30 января 1959 года / Л.И. Брежнев. – М., 1959. – 20с.
1097635
  Калнберзин Я.Э. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС. 29 янв. 1959 г. / Я.Э. Калнберзин. – Москва, 1959. – 15с.
1097636
  Подгорный Н.В. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС / Н.В. Подгорный. – Москва, 1959. – 16с.
1097637
  Поспелов П.Н. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС / П.Н. Поспелов. – М, 1959. – 15с.
1097638
  Полянский Д.С. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС. / Д.С. Полянский. – М., 1959. – 15с.
1097639
  Жуков Г.К. Речь на Всеармейском совещании отличников / Г.К. Жуков. – Москва, 1957. – 16с.
1097640
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 окт. 1971 г. / Л.И. Брежнев. – Москва, 1971. – 23с.
1097641
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 окт. 1971 г. / Л.И. Брежнев. – М., 1972. – 15с.
1097642
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 октября 1971 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1971. – 16с.
1097643
  Булганин Н.А. Речь на второй сессии Верховного Совета СССР четверного созыва 9 февраля 1955 г. / Н.А. Булганин. – Москва, 1955. – 16с.
1097644
  Богданов-Катьков Речь на годовом заседании Совета Курсов Прикладной Зоологии и Фитопатологии 16 октября 1923 г. : Отд. оттиск из "Изв. Курсов Прикл. Зоол. и Фитопат." / Богданов-Катьков. – Ленинград
Вып. 2. – 1924. – 40с.
1097645
  Ворошилов К.Е. Речь на Красной площади в день ХХI годовщины Великой Октябрьской революции в СССР / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1938. – 16с.
1097646
  Андреев А.А. Речь на общегородском митинге избирателей гор. Ашхабада 5 февраля 1946г / А.А. Андреев. – Пенза, 1946. – 15с.
1097647
  Богданов-Катьков Речь на открытии Курсов прикладной зоологии и фитопатологии / Богданов-Катьков. – Пг., 1923. – 10с.
1097648
  Каганович Л.М. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР / Л.М. Каганович. – М, 1954. – 24с.
1097649
  Каганович Л.М. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР / Л.М. Каганович. – М, 1954. – 18с.
1097650
  Микоян А.И. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР / А.И. Микоян. – Москва, 1954. – 16с.
1097651
  Маленков Г.М. Речь на Первой сессии Верховного Совета СССР / Г.М. Маленков, 1954. – с.
1097652
  Первухин М.Г. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР 24 апреля 1954 г. / М.Г. Первухин. – М, 1954. – 16с.
1097653
  Брежнев Л.И. Речь на Пленуме Центрального Комитета КПСС 21 октября 1980 года / Л.И. Брежнев. – М., 1980. – 16с.
1097654
  Брежнев Л.И. Речь на Пленуме Центрального Комитета КПСС 25 октября 1976 года / Л.И. Брежнев. – М., 1976. – 48с.
1097655
  Брежнев Л.И. Речь на Пленуме Центрального Комитета КПСС 27 ноября 1979 г. / Л.И. Брежнев. – М., 1979. – 31с.
1097656
  Брежнев Л.И. Речь на Пленуме Центрального Комитета КПСС. 16 ноября 1981 года. Постановление Пленума ЦК КПСС / Л.И. Брежнев. – М., 1981. – 16с.
1097657
  Черненко К.У. Речь на Пленуме ЦККПСС 23 октября 1984г. / К.У. Черненко. – Москва, 1984. – 15с.
1097658
  Жданов А.А. Речь на предвіборном собрании Володарского избирательного округа г. Ленинграда 6 февраля 1946 г. / А.А. Жданов. – М., 1946. – 16с.
1097659
  Жданов А.А. Речь на предвыборном собрании избирателей Володарского избирательного округа г. Ленинграда 6 февраля 1946 года / А.А. Жданов. – Саратов, 1946. – 24с.
1097660
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Кировского избирательного округа города Ленинграда 10 марта 1954 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1954. – 16с.
1097661
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 марта 1950 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1950. – 24с.
1097662
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 марта 1950 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1951. – 24с.
1097663
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 февраля 1946 года / К.Е. Ворошилов. – Иваново, 1946. – 13с.
1097664
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 февраля 1946 года / К.Е. Ворошилов. – Пенза, 1946. – 19с.
1097665
  Молотов В.М. Речь на предвыбором собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февр. 1946 г. / В.М. Молотов. – Пенза, 1946. – 20с.
1097666
  Молотов В.М. Речь на предвыбором собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февр. 1946 г. / В.М. Молотов. – Ростов -на-Дону, 1946. – 15с.
1097667
  Маленков Г.М. Речь на пятой сессии Верховного Совета СССР / Г.М. Маленков, 1953. – с.
1097668
  Маленков Г.М. Речь на Пятой сессии Верховного Совета СССР / Г.М. Маленков, 1956. – с.
1097669
  Маленков Г.М. Речь на пятой сессии Верховного Совета СССР: 8 августа 1953 г. / Г.М. Маленков. – М., 1954. – 70с.
1097670
  Георгиу-Деж Речь на республиканском совещании / Георгиу-Деж, 1952. – 62с.
1097671
  Молотов В.М. Речь на сессии Верховного Совета СССР 1 августа 1939 г. // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 153-158. – ISSN 0869-44435
1097672
  Поспелов П.Н. Речь на собрании избирателей / П.Н. Поспелов. – М, 1954. – 12с.
1097673
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей .... / В.М. Молотов. – М., 1950. – с.
1097674
  Шаталин Н.Н. Речь на собрании избирателей Александровского избирательного округа Владимирской области 8 марта 1954 года / Н.Н. Шаталин. – М., 1954. – 12с.
1097675
  Андреев А.А. Речь на собрании избирателей в городе Ашхабаде 9 марта 1950 / А.А. Андреев. – Москва, 1951. – 15с.
1097676
  Андреев А.А. Речь на собрании избирателей в городе Ашхабаде 9 марта 1950г / А.А. Андреев. – Москва, 1950. – 15с.
1097677
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей города Свердловска 27 января 1946 года. / Н.М. Шверник. – М, 1946. – 15с.
1097678
  Косыгин А.Н. Речь на собрании избирателей Ивановского избирательного округа 7 марта 1950 года. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1950. – 20с.
1097679
  Косыгин А.Н. Речь на собрании избирателей Ивановского избирательного округа 7 марта 1950 года. / А.Н. Косыгин. – М., 1951. – 20с.
1097680
  Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Лениградского избирательного .... / Г.М. Маленков, 1951. – с.
1097681
  Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Лениградского района / Г.М. Маленков, 1951. – с.
1097682
  Сабуров М.З. Речь на собрании избирателей Минского городского избирательного округа 12 марта 1954 года / М.З. Сабуров. – М., 1954. – 16с.
1097683
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 10 марта 1950 г. / В.М. Молотов. – М., 1951. – 30с.
1097684
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 11 марта 1954 г. / В.М. Молотов. – М., 1954. – 15с.
1097685
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 11 марта 1954 г. / В.М. Молотов. – М., 1954. – 16с.
1097686
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февраля 1946 г. / В.М. Молотов. – М., 1946. – 16с.
1097687
  Булганин Н.А. Речь на собрании избирателей Московского городского избирательного округа 10 марта 1954 г. / Н.А. Булганин. – Москва, 1954. – 16с.
1097688
  Булганин А Н. Речь на собрании избирателей Московского городского избирательного округа 8 марта 1950 г. / А Н. Булганин. – М., 1950. – 20с.
1097689
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 1 марта 1950 года. / Н.М. Шверник. – М, 1950. – 16с.
1097690
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 1 марта 1950 года. / Н.М. Шверник. – М, 1951. – 16с.
1097691
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 6 марта 1954 года. / Н.М. Шверник. – М, 1954. – 16с.
1097692
  Каганович Л.М. Речь на собрании избирателей Ташкентского Ленинского избирательного округа 11 марта 1954 г. / Л.М. Каганович. – М, 1954. – 16с.
1097693
  Каганович Л.М. Речь на собрании избирателей Ташкентского Ленинского избирательного округа 9 марта 1950 г. / Л.М. Каганович. – М, 1950. – 32с.
1097694
  Берия Л.П. Речь на собрании избирателей Тбилисского-Сталинского избирательного округа 9 марта 1950 года / Л. Берия. – [Москва] : Госполитиздат, 1950. – 24 с., 1 л. портр.
1097695
  Первухин М.Г. Речь на собрании изирателей / М.Г. Первухин. – Москва, 1954. – 16с.
1097696
  Каганович Л.М. Речь на совещании по вопросам строительства 13 декабря 1935 г. / Л.М. Каганович. – М, 1935. – 22с.
1097697
   Речь на сцене.. – Л.-М., 1961. – 64с.
1097698
  Ленин В.И. Речь на съезде работниц. / В.И. Ленин. – Харьков, 1920. – 15с.
1097699
  Георгиу-Деж Речь на съездеучителей РНР 10 апреля 1952 г. / Георгиу-Деж, 1952. – 31с.
1097700
  Молотов В.М. Речь на траурном митинге в день похорон И.В. Сталина на Красной площади 9 марта 1953 г / В.М. Молотов. – Москва, 1953. – 16 с.
1097701
  Маленков Г.М. Речь на траурном митинге в день похорон И.В. Сталина на Красной площади 9 марта 1953 г. / Г.М. Маленков. – Москва, 1953. – 18 с.
1097702
  Берия Л.П. Речь на траурном митинге в день похорон И.В. Сталина. На Красной площади 9 марта 1953 г. / Л. Берия. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 14 с.
1097703
  Куусинен О.В. Речь на февральском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС. / О.В. Куусинен. – М., 1964. – 14с.
1097704
  Горбачев М.С. Речь на Х1 съезде СЕПГ / М.С. Горбачев. – Дрезден, 1986. – 21с.
1097705
  Горбачев М.С. Речь на Х1 съезде СЕПГ / М.С. Горбачев. – Берлин, 1986. – 21с.
1097706
  Булганин А Н. Речь на Х1Х съезде ВКП/б/ 8 октября 1952 г. / А Н. Булганин. – М., 1952. – 21с.
1097707
  Булганин Н.А. Речь на Х1Х съезде ВКП/б/ 8 октября 1952 г. / Н.А. Булганин. – М., 1952. – 23с.
1097708
  Сталин И.В. Речь на ХІХ съезде партии 14 октября 1952 г. / И.В. Сталин. – Л., 1953. – 8с.
1097709
  Сабуров М. Речь на ХХ съезде КПСС / М. Сабуров. – Москва, 1956. – 24 с.
1097710
  Ворошилов К.Е. Речь на ХХ съезде КПСС / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1956. – 24с.
1097711
  Кириченко А.И. Речь на ХХ съезде КПСС, 15 февраля 1956 г. / А.И. Кириченко. – Москва, 1956. – 24с.
1097712
  Гришин В.В. Речь на ХХІІ съезде КПРС, 21 окт. 1961 р. / В.В. Гришин. – М., 1961. – 16с.
1097713
  Шелепин А.Н. Речь на ХХІІ съезде КПСС 26.10. 1961 г. / А.Н. Шелепин. – М., 1961. – 15с.
1097714
  Плеханов Речь о Белинском, произнесенная на русских собраниях в Женеве, Цюрихе и Бирне / Плеханов, ., 1919. – 39с.
1097715
  Незеленов А.И. Речь о Пушкине произнесенная в Императорском С.-Петербургском университет 29 января 1887 года, А.И. Незеленовым. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. А.М. Вольфа, 1887. – [4], VIII, 248 с.
1097716
  Мильтон Джон Речь о свободе печати, [обращенная к английскому парламенту. (1644 г.)] : (Areopagitica) / Мильтон. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Светоч" ; Тип. т-ва "Общественная польза", 1905. – 52 с. – Пер. также под загл.: Ареопагитика, О свободе печати, О свободе слова. – (Книгоиздательство "Светоч", № 1 : Серия: "Избранные произведения политической литературы" ; № 1)


  На кн. № 95667 фамилия (в печати)
1097717
  Будилович А.С. Речь о славянских первоучителях Кириле и Мефодие, произнесенная на юбилейном акте Императорского Варшавского университета 6 апреля 1885 года / [соч.] Антона Будиловича. – Варшава : [Тип. Ковалевского], 1885. – 22 с.
1097718
  Луначарский А.В. Речь о социальном воспитании / А.В. Луначарский. – Пб, 1918. – 14с.
1097719
  Ленин В.И. Речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства 19 мая 1919 года. / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 71с.
1097720
  Максимович И. Речь об уголовных наказаниях в России. – Киев : Университетская Типография, 1853. – 258с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1097721
  Кулаковский Ю.А. Речь перед защитой диссертации pro venia legendi и две пробные лекции / Соч.] Канд. Моск. ун-та Юлиана Кулаковского. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1882. – [2], 8, 20, 17 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1882


  Содерж.: Армия в Римском государстве: (Речь перед диспутом на звание прив.-доц. 11-го окт. 1881 г.); Светоний и его биографии цезарей: (Первая пробная лекция, чит. на тему от Историко-филол. фак. 16 окт. 1881 г.); Краткий обзор архаизмов у ...
1097722
  Пархоменко В. Речь перед защитой магистерской диссертации: "Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 г.г.) в связи с общим ходом малороссийской жизни того времени". – [8]с.
1097723
  Богдашевский Д. Речь перед панихидою в сороковый день по кончине профессора В.Ф. Певницкого. – Киев : Тип. Акц. Об-во "Петр Барский в Киеве", 1911. – 5 с. – Отд.отт. из : "Труды Киевской дух. Академии", 1911
1097724
  Молотов В.М. Речь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. В. М. Молотова 17 сентября 1939 года / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1939. – 8с.
1097725
  Юсупов Ривкат Рашидович Речь Посполитая и русско-турецкие войны второй половины XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Юсупов Ривкат Рашидович; МГУ. – М., 1980. – 22л.
1097726
  Широкий В. Речь председателя правительства товарища Вильяма Широкого на торжественном заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии. / В. Широкий. – 19с.
1097727
  Доби И. Речь председателя Президиума ВНР Иштвана Доби / И. Доби. – Будапешт, 1957. – 80с.
1097728
  Нестеров М.В. Речь председателя Торгвой платы Советского Союза на Международном экономическом совещании 5 апреля 1952 г. / М.В. Нестеров, 1952. – 8с.
1097729
  Бугаев Н.В. Речь Президента Московского Математического общества. / Н.В. Бугаев. – 7с.
1097730
  Чаушеску Николае Речь президента Николае Чаушеску в связи с политико-идеологической культурно-воспитательной деятельностью по формирвонию нового человека, сознательного и преданного строителя всестор. развитого соц. / Чаушеску Николае. – Бухарест. – 83с.
1097731
  Заленский В.В. Речь президента Новороссийского Общества Естествоиспытателей В.В.Заленского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 55-60. – Отдельный оттиск
1097732
  Горбачев М.С. Речь Президента СССР М.С.Горбачева на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР, 15 марта 1990 года / М.С. Горбачев. – М., 1990. – 16с.
1097733
  Ющенко В. Речь Президента Украины Виктора Ющенко на Майдане [під час інавгурації 23 січня 2005 р.] // Комсомольская правда в Украине, 2005
1097734
  Де-Метц Г.Г. Речь произнесенная при открытии 3-го киевского съезда преподавателей естественных наук 28 декабря 1904 года. – Киев : Тип.С.В.Кульженко, 1905. – 8с.
1097735
  Шифман М.Л. Речь прокурора по уголовному делу / М.Л. Шифман. – М, 1960. – 123с.
1097736
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – изд.10--е. без перемен. – Санкт-Петербург : Типография М.Волковича, 1914. – 104 с.
1097737
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – изд.13--е. – Санкт-Петербург : Типография М.Волковича
Ч. 1 : Текст. – 1917. – 115 с.
1097738
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – Москва, 1947. – 104 с.
1097739
  Григорович В.И. Речь проф. В.И. Григоровича на праздновании тысячелетия Руси / с примеч.: проф. Б.М. Ляпунова и предисл. проф. И.А. Линниченко. – Одесса : Тип. "Техник", 1915. – 8 с.


  На тит. л. фамилия: Полонская, нап. от руки
1097740
  Голубинин Речь проф. Голубинина приоткрытии секции медицины и гигиены // Строение, внешний вид и правильная установка кристаллов / Г.В. Вульф, 1909. – С. 243-244
1097741
  Скворцов И.М. Речь профессора философии и математики Ивана Михайловича Скворцова, сказанная 27 октября 1817 г. при открытии Киевской Духовной семинарии. – [Киев], 1893. – С. 118-124; 199-206. – Отд. оттиск из: Киевские епархиальные ведомости, 1893, № 7, с. 118-124; № 8, с. 199-206. - Оттиск на 2 яз.: на лат. и рус. яз. (из перевода с латинского подлинника)
1097742
  Ходжа Э. Речь тов. Энвера Ходжа на приеме в посольстве Китайской Народной Республики по случаю 11-ой годовщины провозглашения Китайской Народной Республики / Э. Ходжа. – 12с.
1097743
   Речь товарища Махмета Шеху на вечернем заседании генеральной ассамблеии ООН 3 октября 1960 года.. – М., 1960. – с.
1097744
  Ушакова Т.Н. Речь человека в общении / Т.Н. Ушакова. – М, 1989. – 191с.
1097745
  Федотов-Чеховский А.А. Речь читанная в торжественном собрании Императорского университета Св. Владимира 10 октября, и печатана с одобрения Совета Университета Св. Владимира 10 ноября 1848 года. – Киев : Тип. Давиденко, 1884. – [2] с., 34 стб.
1097746
   Речь, произнесенная в торжественном собрании Московской частной гимназии, учрежденной З.Д. Перепелкиной, преподавателем всеобщей истории. : 15 февраля 1889 года / Московская женская гимназия З.Д.Перепелкиной. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1889. – [3], 78, 29 с. – Надзаг.: Сношения с Востоком в средние века
1097747
  Каравацкий И.В. Речь, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского // Речь Г.Л.Скадовского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского / Г.Л. Скадовский, 1887. – С. 80-84
1097748
  Сокологорский И.Д. Речь, произнесенная на торжественном акте Винницкого реального училища честь столетнего юбилея дня рождения Н.В. Гоголя препод. И.Д. Сокологорским. – Винница : Тип. Балмазия и Ландвигера, 1909. – 16 с.
1097749
  Меморский А.А. Речь, произнесенная преподавателем А.А. Меморским на торжественном акте Винницкой Министерской женской гимназии в честь столетнего юбилея дня рождения Н.В. Гоголя : [История душвного развития Н.В. Гоголя]. – Винница : ВинницаТипо-лит. Н. Источника, 1909. – [2], 42 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1913, т. XVIII, Кн. 2, [IV], 352 с., ноябрь, с. I-II, 37-78


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Юлиану Андреевичу Яворскому на добрую память. автор
1097750
   Речь, сочиненная для дружеской беседы, на заданный вопрос: отчего успехи нашей словесности, особенно изящной малозначущи?. – 20с.
1097751
  Бекетов П.П. Речь, читанная при открытии перваго заседания вновь образованнаго Общества истории и древностей российских председателем сего общества Платоном Бекетовым, Императорскаго Московскаго университета и Императорскаго Общества испытателей природы ... : ... почетным членом, 1811 года, марта 13 дня. – [Москва] : Печатана... в собственной его Бекетова типографии, 1811. – 21, [1] с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1097752
   Речь. Артикуляция и восприятие.. – М.-Л., 1965. – 241с.
1097753
   Речь: восприятие и семантика: Сб. ст.. – М., 1988. – 169с.
1097754
   Речь: О значении религии в жизни человеческой : для произн. на акте в Коллегии Павла Галагана 1-го октября 1878 года / сост. законоучителем озн. Коллегияпротоиереем И. Экземплярским // Отчет о состоянии коллегии Павла Галагана с 1-го октября 1875 г. по 1-е окрября 1876 г. / Коллегия Павла Галагана (Киев). – Киев : Тип. М.П. Фрица, 1876. – С. 29-46
1097755
  Ахмедов Дж А. Решад Нури как романист : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмедов А.Дж ; АН АзССР Ин-т востоковедения. – Баку, 1964. – 17 с.
1097756
   Решаем в комплексе: Комплекс. оформ.: опыт и пробл.: Фотоальбом. – Київ, 1989. – 156с.
1097757
   Решаемые модели в квантовой механике : пер. с англ. / С. Альбеверио, Ф. Гестези, Хёэг-Крон, Х. Хольден. – Москва : Мир, 1991. – 566 с.
1097758
  Рындина А.А. Решает женсовет. / А.А. Рындина, В.В. Копейко. – М, 1987. – 133с.
1097759
  Дегтярев Б.И. Решает коллектив / Б.И. Дегтярев, Г.В. Осовый. – Киев, 1988. – 159 с.
1097760
   Решается комплексно : сб. ст. об атеист. воспитании. – М., 1984. – 96с.
1097761
   Решан Нури Гюнтекин. Библиограф. указатель. – М., 1965. – 36с.
1097762
  Ефимов Е.И. Решатели интеллектуальных задач / Е.И. Ефимов. – М, 1982. – 316с.
1097763
   Решать дело сегодня: Кн. о В.И.Ленине и Окт. вооруж. восстании в Петрограде: Воспоминания, документы, газ. публик.. – Л., 1987. – 124с.
1097764
  Кичанова И.М. Решать или не решать? / И.М. Кичанова. – М., 1974. – 173с.
1097765
   Решающая роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии : 30-летие Великой Победы: Аннот. указ. лит. – Москва, 1978. – 237с.
1097766
  Федотовская З.А. Решающая роль Советского Союза в справедливом разрешении территориальных вопросов в Европе и Азии после второй мировой войны. : Автореф... канд. юрид.наук: / Федотовская З.А.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. междунар. права. – М., 1951. – 19л.
1097767
  Павленко Н.Г. Решающая роль СССР и его вооруженных Сил в разгроме фашистской Германии / Н.Г. Павленко. – М., 1965. – 46с.
1097768
  Гапоненко Л.С. Решающая сила Великого Октября / Л.С. Гапоненко. – Москва, 1977. – 272с.
1097769
  Михеев В.А. Решающая сила перестройки: Взрастание активности советского рабочего класса в ускорении социально-экономического развития страны / В.А. Михеев. – М., 1988. – 252с.
1097770
  Астафьев Т.Д. Решающая схватка / Т.Д. Астафьев. – Воронеж, 1977. – 267с.
1097771
  Чеботарь Д.С. Решающее звено АПК. / Д.С. Чеботарь. – М., 1984. – 64с.
1097772
   Решающее звено партийного руководства (Осуществление кадровой политики КПСС на Украине в период развитого социализма).. – К., 1984. – 256с.
1097773
  Джонсон П.Х. Решающее лето / П.Х. Джонсон. – Москва, 1970. – 432с.
1097774
  Березко Г.С. Решающее слово / Г.С. Березко. – М, 1959. – 49с.
1097775
  Янин А.А. Решающее сражение. / А.А. Янин. – М., 1978. – 183с.
1097776
  Болдырев С.Н. Решающие годы / С.Н. Болдырев. – Москва, 1956. – 467с.
1097777
  Косев К. Решающие дни / К. Косев. – М., 1984. – 300с.
1097778
   Решающие победы советского народа над интервентами и белогвардейцами в 1919 г. Сб. ст.. – М., 1960. – 662с.
1097779
  Цой Э.В. Решающие правила задач стохастического программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Цой Э. В.; АН СССР, Центр. экон. мат. ин-т. – М., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1097780
  Тригг Дж. Решающие эксперименты в современной физике. : пер. с англ. / Дж. Тригг. – Москва : Мир, 1974. – 160с.
1097781
  Мандаджиев А. Решающий бросок / А. Мандаджиев. – М, 1959. – 104с.
1097782
  Болотин З. Решающий год в развертывании советской торговли. / З. Болотин. – Москва, 1936. – 92с.
1097783
  Светлов Ф.Ю. Решающий год пятилетки / Ф.Ю. Светлов. – М.Л., 1931. – 152с.
1097784
  Скрыльник А.И. Решающий источник наших побед / А.И. Скрыльник. – М., 1983. – 78с.
1097785
  Антонов С.Ф. Решающий момент / С.Ф. Антонов. – Москва, 1959. – 48с.
1097786
  Аслан Х.Б. Решающий момент в инвестиционных банках Америки: что будет со служащими? // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал ; спецвипуск / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 1 : Фінансова інтеграція нових країн -членів ЄС до Єврозони. – С. 4-11. – ISSN 1998-6068
1097787
  Сирге Р.Ю. Решающий поворот : повесть / Р.Ю. Сирге; пер. с эст. Е.Курт и Е.Поздняковой. – Таллин : Эстгостиздат, 1957. – 287 с.
1097788
   Решающий поворот в истории немецкого народа. Материалы науч. конф., посвященной 25-летию образования ГДР.. – Волгоград, 1976. – 145с.
1097789
  Караславов Г. Решающий час / Г. Караславов. – М, 1979. – 415с.
1097790
  Караславов Г. Решающий час / Г. Караславов. – М, 1979. – 415с.
1097791
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва, 1949. – 576 с.
1097792
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг / Б.М. Кербабаев. – М., 1950. – 736с.
1097793
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг : роман в 3-х кн. / Б.М. Кербабаев; пер. с туркм. А.Мухаммедовой, А.Садовского. – Москва : Художественная литература, 1984. – 751 с.
1097794
  Савицкий В.Д. Решающий шаг : рассказы и повести / В.Д. Савицкий. – Л., 1985. – 496с.
1097795
  Лузиков А.И. Решающий шаг в экономическом соревновании двух систем. / А.И. Лузиков. – Калининград, 1959. – 29с.
1097796
  Морозов Л.Ф. Решающий этап борьбы с нэпманской буржуазией / Л.Ф. Морозов. – М., 1960. – 103с.
1097797
  Алексеев В.Я. Решающий этап ликвидации экономического неравенства автономных республик РСФСР (1926-1940 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеев В.Я. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, каф. ист. сов. общ. – Москва, 1967. – 16 с.
1097798
   Решающий этап экономического соревнования двух систем. Материалы теорет. конф. Октябрьского РК КПСС г.Москвы.. – М., 1961. – 166с.
1097799
  Супоницкий С.А. Решающий этап экономического соревнования социализма с капитализмом / С.А. Супоницкий. – М., 1959. – 52с.
1097800
  Фаминский И.П. Решающий этап экономического соревнования социализма с капитализмом / И.П. Фаминский. – М, 1961. – 51с.
1097801
  Леонович В. Решая перспективу и пейзажи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 156-158. – ISSN 0012-6756
1097802
  Жогин Н.В. Решая судьбу человека... / Н.В. Жогин. – Казань, 1960. – 164с.
1097803
   Решебник : конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / А С. Кругляк, С.А. Остапчук, С.А. Святский, А.В. Павловский; Кругляк С.А, Остапчук С.А., Святский С.А., Павловский А.В. ; под ред. С.А. Кругляка. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-12-0
Вып.6 : Применение уравнений к решению задач. – 1997. – 350 с.
1097804
  Парполито О.П. Решебник : конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / О.П. Парполито. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-24-4
Вып.4 : Задачи по планиметрии. Задачи по стереометрии. – 1998. – 544 с.
1097805
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике / К.И. Мазур. – К
Вып. 2. – 1993. – 413с.
1097806
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 1 : Арифметические действия. – 1994. – 590с.
1097807
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 2 : Прогрессии. Алгебраические уравнения. Логарифмы . Показательные и логарифмические уравнения. – 1994. – 412с.
1097808
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 3 : Тригонометрические уравнения. Неравенства. – 1994. – 462с.
1097809
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Украинская энциклопедия им. М.П.Бажана. – ISBN 5-88500-063-8
вып.2 : Прогрессии. Алгебраические уравнения. Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения. – 1995. – 416с.
1097810
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып.4.Кн.2 : Задачи по геометрии с применением тригонометрии. – 1998. – 816с.
1097811
   Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-23-6; 966-7010-24-4
Вып.4 : Задачи по планиметрии. Задачи по стереометрии. – 1998. – 544с.
1097812
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редацией М.И.Сканави = Роз"вязник усіх конкурсних задач з математики збірника під ред. М.І. Сканаві / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып.4.Кн.1 : Задачи по планиметрии.Задачи по стереометрии. – 1998. – 728с.
1097813
  Дмитриев Н.И. Решебник задач по физике : 342 задачи с подробными решениями / Н.И. Дмитриев; Под ред. Н.А. Брянского. – Ленинград : Образование. – 156с.
1097814
   Решебник конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / О.П. Вакульчик, С.А. Остапчук, С.А. Святский, А.В. Павловский; Авт.: Вакульчик О.П., Остапчук С.А., Святский С.А., Павловский А.В.; Под ред. С.А. Кругляка. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-13-9
Вып.5 : Задачи по геометрии с применением тригонометрии. – 1997. – 432с.
1097815
  Истер А.С. Решебник основных конкурсных задач по математике из сборника М.И.Сканави : Прогрессии. Текстовые задачи. Начала анализа. Стереометрия: Учебное пособие / А.С. Истер. – Киев : А.С.К., 2004. – 576с. – ISBN 966-539-416-9
1097816
  Истер А.С. Решебник основных конкурсных задач по математике из сборника под редакцией М.И.Сканави : Алгебраические преобразования, уравнения, неравенства, системы. Тригонометрия. Логарифмы. Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, системы: Учебное пособие / А.С. Истер. – Киев : А.С.К., 2004. – 464с. – ISBN 966-539-409-6
1097817
   Решебник по физике. – Донецьк : БАО, 1999. – 480с. – (Справочник школьника). – ISBN 966-548-064-2
1097818
  Хлысталов Э.А. Решение / Э.А. Хлысталов. – М, 1983. – 209с.
1097819
   Решение "нестандартных" показательных уравнений. Программированное задание.. – Куйбышев, 1966. – 14с.
1097820
   Решение 1-й всесоюзной научной конференции "Научно-техническое сотрудничество "Предприятие-ВУЗ" (на примере автомобильной промышленности) 9-11 декабря 1980 г.. – М., 1981. – 8с.
1097821
   Решение 2-го межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозою Кавказа (триас). 1977 г. с региональными стратиграфическими схемами.. – Л., 1979. – 35с.
1097822
   Решение 2-го межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозою Кавказа (юра) 1977 г. с региональными стратиграфическими схемами.. – Л., 1984. – 47с.
1097823
   Решение 2-го межведомственного стратиграфического совещания по четвертичной системе Восточно-Европейской платформы.. – Л., 1986. – 156с.
1097824
   Решение III Всесоюзной конф. по проблемам "Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях".. – М., 1982. – 14с.
1097825
   Решение IV съезда Карпато-Балканской Ассоциации.. – Львов, 1959. – 27с.
1097826
  Крупин Антон Решение Trimble для мониторинга : в фокусе / Крупин Антон, Глущенко Виталий // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
1097827
  Капелько А.П. Решение XII съезда партии в области хозяйственного развития страны и их значение для укрепления союза рабочего класса с крестьянством (1923-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Капелько А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
1097828
   Решение XXIV съезда КПСС -- в жизнь.. – Махачкала, 1972. – 144с.
1097829
  Шенк Д. Решение абстрактного интегродифференциального уравнения его применение к решению гиперболической задачи Коши и исследованичю спектральных свойст оператора Шредингера в случае сингулярного протенциал : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Шенк Д.; МГУ. – М., 1977. – 14л.
1097830
  Идальго Арамайо Хосе Решение аграрного вопроса в странах Латинской Америки (Куба. Перу. Боливия) : Автореф... наук: 08.00.01 / Идальго Арамайо Хосе;. – К., 1976. – 23л.
1097831
  Ганшин Герман Сергеевич Решение алгебраических и трансцендентных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Ганшин Герман Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с.
1097832
  Беланов А.А. Решение алгебраических уравнений методом Лобачевского / А.А. Беланов. – Москва : Наука, 1989. – 96 с.
1097833
  Шмойлов В.И. Решение алгебраических уравнений при помощи r/[фи]- алгоритма / В.И. Шмойлов ; М-во образования и науки Российской Федерации ; Федерал. гос. автономное образовательное учреждение высш. проф. образования "Южный федеральный ун-т"; Технол. ин-т в г. Таганроге. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2011. – 332 с. : Библиогр.: с. 263-330
1097834
  Гриндлингер М.Д. Решение алгоритмических проблем для некоторых классов групп : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Гриндлингер М.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 12 с. – Бібліогр. : с. 9-12
1097835
  Ховрин Геннадий Витальевич Решение ангармонической задачи в теории колебаний многоатомных молекул методом разложения по гармоническим базисным функциям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Ховрин Геннадий Витальевич; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 21л.
1097836
  Сулейманова Р.А. Решение арифметических задач с учащимися младших классов вспомогательной школы / Р.А. Сулейманова. – Алма-Ата, 1989. – 77с.
1097837
   Решение аффринных геометрических задач векторным методом. – Харьков, 1980. – 76с.
1097838
  Буков В.Н. Решение биленейных матричных уравнений методом каконизации / В.Н. Буков, В.Н. Рябченко, Е.Ю. Зыбин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 14-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предлагается метод решения билинейных матричных алгебраических уравнений, использующий представление матриц в канонических базисах.
1097839
  Буков В.Н. Решение билинейных матричных уравнений методом канонизации / В.Н. Буков, В.Н. Рябченко, Е.Ю. Зыбин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предлагается метод решения билинейных матричных алгебраических уравнений, использующий представление матриц в канонических базисах.
1097840
  Шкляр П.Э. Решение больших задач линейного программирования с использованием агрогирования / П.Э. Шкляр. – К., 1978. – 44с.
1097841
  Крылов Б.Л. Решение в конечном виде проблемы Римана для системы Гаусса. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Крылов Б.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 10 л.
1097842
  Кавокин Алексей Александрович Решение в малом некоторых нелинейных краевых задач для уравнений теплопроводности в области с подвижной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кавокин Алексей Александрович; АН КазССР. Ин-т математики и механики. – Алма-Ата, 1977. – 16л.
1097843
  Рылов А.И. Решение вариационной задачи о профилировании сверхзвуковых несимметричных плоских сопел наименьшей длины реализующих заанный равномерный поток на выходе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Рылов А.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 13л.
1097844
   Решение вариационных неравенств в механике.. – Москва : Мир, 1986. – 270 с.
1097845
  Гальченко В.В. Решение внутренней задачи расчета линейных вибраторных антенн / В.В. Гальченко. – Киев, 1979. – 14с.
1097846
  Мелешко Сергей Васильевич Решение волновых задач динамики неупругой сплошной среды методом дифференциальных связей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мелешко Сергей Васильевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 9л.
1097847
  Шевлягин Е.В. Решение вопросов тектоники складчатых зон по палеомагнитным векторам горных пород (На прим. Добнасса и Сев. Кавк.) : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.01 / Шевлягин Е. В.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1097848
   Решение Всесоюзного палинологического совещания по вопросам таксономии и номенклатуры ископаемых спор и пыльцы и методике спорово-пыльцевого анализа (11-15 декабря 1962г.). – Новосибирск, 1963. – 8с.
1097849
   Решение Всесоюзного совещания по биологическим основам рыбохозяйственного освоения водохранилищ, состоявшегося в г.Ленинграде 24-29 ноябя 1958 г.. – М., 1959. – 14с.
1097850
   Решение второй Республиканской конференции по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. – Киев, 1969. – 15 с.
1097851
  Диденко В.И. Решение гармонических задач теории упругости методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Диденко В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 10 c.
1097852
  Сенюков Р.В. Решение геологических задач на ЭВМ: уч. пособие / Р.В. Сенюков. – М.
ч. 1. – 1978. – 91с.
1097853
   Решение геолого-прознозных задач с применением ЭВМ. – М., 1988. – 199с.
1097854
  Авдонин В.В. Решение геологоразведочных задач на ЭВМ : учеб. пособие / В.В. Авдонин, Н.Н. Шатагин ; ГУ им. М.В. Ломоносова, Геол. фак. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1989. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 139
1097855
  Готман Э.Г. Решение геометрических задач аналитическим методом / Э.Г. Готман. – М, 1979. – 128с.
1097856
  Орленко М.И. Решение геометрических задач на построение в курсе математики средней школы / М.И. Орленко. – Минск, 1953. – 264с.
1097857
  Крамаровская И.И. Решение гидродинамических задач на аналоговых приборах / И.И. Крамаровская. – Ташкент, 1975. – 88с.
1097858
  Логинов П.В. Решение государственного арбитража / П.В. Логинов. – Москва, 1964. – 149с.
1097859
  Банцури Р.Д. Решение граничной задачи линейного сопряжения для одного класса функций и его применение в задачах плоской теории упругости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Банцури Р.Д.; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1966. – 8л.
1097860
  Монастырный П.И. Решение граничных задач для дифференциальных уравнений и систем методами инвариантного погружения и редукции к задачам Коши. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.07 / Монастырный П.И.; АН СССР. Ин-т приклад. матем. – М., 1985. – 45л.
1097861
  Тауфер И. Решение граничных задач для систем линейных дифференциальных уравнений / И. Тауфер. – М., 1981. – 144с.
1097862
  Алексидзе М.А. Решение граничных задач методом разложения по неортогональным функциям / М.А. Алексидзе. – Москва, 1978. – 351с.
1097863
  Левицкий И.А. Решение граничных задач теории оболочек для областей с угловыми точками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Левицкий И. А. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1097864
   Решение граничных задач теории упругости для многослойных оснований (алгоритмы и программы).. – Вып.2. – Днепропетровск, 1978. – 58с.
1097865
  Карандаев И.С. Решение двойственных задач / И.С. Карандаев. – Москва, 1976. – 88с.
1097866
  Увгун Лэгцэгийн Решение двумерных задач о собственных значениях с помощью разностных схем повышенной точности : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Увгун Лэгцэгийн; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
1097867
  Увгун Лэмцигейн Решение двумерных задач о собственных значениях с помощью разностных схем повышенной точности : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Увгун Лэмцигейн; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 10л.
1097868
  Гарифуллина Н.Х. Решение двумерных задач подземной газодинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гарифуллина Н.Х.; АН УзССР. Ин-т механики и Вычислительный центр. – Ташкент, 1965. – 24л.
1097869
  Шутовский Олег Михайлович Решение двумерных задач статики ортотропных открытых конических оболочек переменной жесткости на основе сплайн-аппроксимации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Шутовский Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 165л. – Бібліогр.:л.131-142
1097870
  Шутовский О.М. Решение двумерных задач статики ортотропных открытых копических оболочек переменной жесткости на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Шутовский О.М.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 15л.
1097871
  Павилонис А.С. Решение двумерных задач электродинамики методом сингулярных интегральных уравнений : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Павилонис Альгимантас Салезиевич ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1988. – 12 с. – Библиогр.: 19 названий
1097872
  Паев М.Е. Решение двух античных проблем / М.Е. Паев. – К., 1987. – 217с.
1097873
  Цурков С И. Решение двух замечательных задач. / С И. Цурков. – М., 1991. – 15с.
1097874
  Панченко Борис Евгеньевич Решение двухмерных задач дифракции упругих волн на цилиндрических неоднородностях : Дис... кандидата физико-математическихнаук: 01.02.04 / Панченко Борис Евгеньевич; Сумский Государственный универс. – Сумы, 1996. – 128л. – Бібліогр.:л.117
1097875
  Палюшев Б.Б. Решение дирсперсионных соотношений методом паде-приближений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Палюшев Б.Б.; МГУ. Физ. ф-тет., 1972. – 10л.
1097876
   Решение дифференциально-алгебраических систем схемотехнического анализа БИС / В.О. Белаш, А.Л. Глебов, Марьяшкин, Е.Э. Овчинников; Шипилин А.В. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1991. – 27 с.
1097877
  Миролюбов А.А. Решение дифференциально-разностных уравнений с линейными коэффициентами : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Миролюбов А.А.; Горьковский гос. ун-т. Кафедра теории функций. – Горький, 1952. – 3 с.
1097878
  Бондарчук П.И. Решение дифференциальных уравнений методом цепных дробей : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 003 / Бондарчук П.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 13 с.
1097879
  Бондарчук П.И. Решение дифференциальных уравнений методом цепных дробей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бондарчук П.И. ; Львов. ГУ. – Львов, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
1097880
  Орел Г.С. Решение дифференциальных уравнений теории сложных волноводных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 03 / Орел Г.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 7 с. – Бібліогр.:с.6-7
1097881
  Галкин Л.М. Решение диффузионных задач методом Монте-Карло / Л.М. Галкин. – Москва : Наука, 1975. – 96с.
1097882
  Румянцева М. Решение для создания электронной библиотеки // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2013. – июнь. – С. 82-83. – ISSN 1726-6726
1097883
  Зимненко Б.Л. Решение Европейского Суда по правам человека и правовая система Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-38. – ISSN 0132-0769
1097884
  Карумидзе Г.В. Решение експериментальных задач методом стохастического поиска на аналоговых вичислительных машинах : Автореф... канд. техн.наук: / Карумидзе Г. В.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 17л.
1097885
  Зуйкова Е.М. Решение женского вопроса в СССР и его международное значение / Е.М. Зуйкова, Н.Н. Плаксина. – М., 1976. – 41с.
1097886
  Бильшай В.Л. Решение женского вопроса в СССР. / В.Л. Бильшай. – М., 1956. – 247с.
1097887
  Белова В.С. Решение женского вопроса в СССР. / В.С. Белова. – М., 1975. – 56с.
1097888
  Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР. 1917-1937 гг. / П.М. Чирков. – М., 1978. – 255с.
1097889
  Парфентьева Н. Решение зада по физике / Н. Парфентьева, М. Фомина. – Москва : Мир. – (В помощь поступающим в вузы)
Ч. 2. – 1993. – 206с.
1097890
  Носач В.В. Решение задач аппроксимации с помощью персональных компьютеров / В.В. Носач. – Москва : МИКАП, 1994. – 382с. – ISBN 5-85959-067-9
1097891
   Решение задач в интеллектуальных компьютерных средах : Сб. науч. тр. – К., 1991. – 127с.
1097892
  Чуканцов С.М. Решение задач в курсе алгебры советской общеобразовательной средней школы в связи с осуществлением политехнического обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Чуканцов С.М.; Моск. обдл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1958. – 15л.
1097893
  Джонс Ж. Решение задач в системе Турбо Паскаль / Ж. Джонс, К. Харроу. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 720с.
1097894
  Затула Нелли Ивановна Решение задач вязкоупругости кусочно-однородных тел численно-аналитическим методом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Затула Нелли Ивановна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 128л. – Бібліогр.:л.117-128
1097895
  Жуков А.А. Решение задач диссипативности и оптимизации на основе метода функций Ляпуно : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Жуков А. А.; МВиССО РСФСР, Моск. ин-т радиотехн., электрон. и автомат. – М., 1983. – 21л.
1097896
  Материкова Людмила Борисовна Решение задач дифракции на диэлектрических телах и системах тел вращения методом интегральных уравнений : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Материкова Людмила Борисовна; МВ и ССО СССР. Моск. энергетич. ин-т. – М., 1973. – 20л.
1097897
  Мартьянова Р.А. Решение задач для обыкновенных дифференциальных уравнений на бесконечном промежутке с помощью осциллирующих функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартьянова Р.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1962. – 8л.
1097898
  Брябрин В.М. Решение задач и обработки информации при помощи ассоциативного запоминающего устройства / В.М. Брябрин. – М., 1964. – 40с.
1097899
  Фридман Ф.Л. Решение задач и структурное программирование на фортране / Ф.Л. Фридман, Э.Б. Коффман. – М., 1983. – 485с.
1097900
  Чекмарев Я.Ф. Решение задач и устные вычисления по арифметике в пед. училищах / Я.Ф. Чекмарев. – М, 1952. – 64с.
1097901
  Петраке Георге Решение задач идентификации большой размерности на основе применения принципов теории самоорганизации и направленного случайного поиска : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Петраке Георге; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1097902
   Решение задач Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений одношаговыми разностными методами: Практикум на ЭВМ по вычислительным методам: метод. разработка для ст. механико-математического факул. – М., 1989. – 84с.
1097903
  Муравьев В.И. Решение задач линейного программирования методом последовательного улучшения с базисом пременного размера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Муравьев В.И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 9л. – Бібліогр.:с.8
1097904
  Сурин С.С. Решение задач линейного программирования с большим числом ограничений методом последовательного улучшения допустимого плана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Сурин С.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 6л.
1097905
  Дормодихина Н.Ф. Решение задач математической физики : учеб. пособие / Н.Ф. Дормодихина, А.А. Косарев, Л.С. Миловская. – Воронеж : ВГУ, 1980. – 138 с. – Библиогр.: с. 136
1097906
   Решение задач методом "крупных частиц".. – М., 1970. – 70с.
1097907
  Саибов Додуло Алиевич Решение задач миграции и трансформации загрязняющих веществ при взаимодействии поверхностных и подземных вод : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саибов Додуло Алиевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 13л.
1097908
  Саибов Додуло Алиевич Решение задач миграции и трансформации загрязняющих веществ при взаимодействии поверхностных и подземных вод : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саибов Додуло Алиевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 126л. – Бібліогр.:л.112-126
1097909
  Переверзева Н.А. Решение задач на алгоритмическом языке / Н.А. Переверзева, И.Н. Ревчук. – Минск, 1990. – 112с.
1097910
  Добров Е.В. Решение задач на аналоговой вычислительной машине / Е.В. Добров. – М, 1970. – 151с.
1097911
   Решение задач на внешнем языке ЭЦВМ КВМ-1.. – Чебоксары
Ч.1. – 1976. – 47с.
1097912
   Решение задач на математических моделях предметных областей: Сб. науч. тр.. – К., 1992. – 83с.
1097913
   Решение задач на ЭВМ типа "Проминь".. – Владимир, 1976. – 104с.
1097914
  Трембач В.М. Решение задач непрерывного образования на основе агентно-ориентированного подхода // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 4-11. – ISSN 1818-4243


  Рассматриваются вопросы решения задачи непрерывного образования на основе агентно-ориентированного подхода. Показано использование агентов в интеллектуальной обучающей системе, которая ориентирована на использование учебных об"ектов.
1097915
  Матвеев С.К. Решение задач нестационарного оплавления стекловидных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Матвеев С.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 8л.
1097916
  Абуталиев Ф.Б. Решение задач неустановившейся фильтрации : числ. и аналит. методы / Ф.Б. Абуталиев ; АН УзССР, Ин-т кибернетики с ВЦ. – Ташкент : Фан, 1972. – 207 с. : черт. – Список лит.: с. 201-206
1097917
  Яковлев Б.А. Решение задач нефтяной геологии методами термометрии / Б.А. Яковлев. – Москва : Недра, 1979. – 143с.
1097918
  Бахромова З.Н. Решение задач о деформации гибких длинных некруовых цилиндрических панелей с перемещенными параметрами. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бахромова З.Н.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1982. – 113л. – Бібліогр.:л.102-113
1097919
  Приходько Е.М. Решение задач об изгибе пластин методом суммарных представлений : Дис... канд.физ-мат.наук: / Приходько Е.М.; КГУ. – Киев, 1964. – 113л.
1097920
  Приходько Е.М. Решение задач об изгибе пластин методом суммарных представлений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Приходько Е.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 1л.
1097921
   Решение задач обработки данных с помощью ЭВМ: Учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. математика", "Экон. кибернетика".. – Киев : Вища школа, 1978. – 463с.
1097922
  Васильев В.В. Решение задач оптимального планирования на электронных моделях / В.В. Васильев. – Київ, 1966. – 165с.
1097923
  Грачев Н.И. Решение задач оптимального управления в системе ДИСО / Н.И. Грачев, А.Н. Фильков. – М., 1986. – 65с.
1097924
  Ногин Н.В. Решение задач осесимметричной теории потенциала и теории упругости для пространства с одним и двумя сферическими разрезами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Ногин Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 13 с.
1097925
   Решение задач охраны подземных вод на численных моделях. – Москва : Недра, 1992. – 238с.
1097926
  Креков Г.М. Решение задач переноса пространственно-ограниченных световых пучков методом Монте-Карло. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Креков Г.М.; Сиб. физ.-техн. ин-тут им. В.Д.Кузнецова при Томской гос. ун-тете. – Томск, 1968. – 14л.
1097927
  Спатару К.Г. Решение задач по геометрии с применением тригонометрии в Х классе / К.Г. Спатару. – Кишинев, 1952. – 52с.
1097928
  Тихонова В.Г. Решение задач по кинетике / В.Г. Тихонова, Т.И. Горина. – Москва : Б.и., 1967. – 85с.
1097929
   Решение задач по курсу общей физики. – Томск : Издательство Томского университета, 1974. – 77с.
1097930
   Решение задач по курсу общей физики.. – Томск
Ч.2. – 1981. – 136с.
1097931
  Очагов Ф.М. Решение задач по механике / Ф.М. Очагов. – Москва, 1965. – 239 с.
1097932
  Равков А.В. Решение задач по механике / А.В. Равков, Г.Х. Палицкий. – Минск, 1981. – 144с.
1097933
  Очагов Ф.М. Решение задач по молекулярной физике / Ф.М. Очагов. – М., 1971. – 104с.
1097934
  Харитонов В.В. Решение задач по оптике и квантовой физике. : Книга для учителя / В.В. Харитонов. – Минск : Народная асвета, 1991. – 93с.
1097935
  Буланов Э.А. Решение задач по сопротивлению материалов : Учеб. пособие / Э.А. Буланов. – 2-е изд., испр. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 208с. – ISBN 5-94774-118-0
1097936
  Березкин Е.Н. Решение задач по теоретической механике / Е.Н. Березкин. – М, 1974. – 136с.
1097937
  Голованевский Б.Т. Решение задач по топографическим картам и планам : учебное пособие / Б.Т. Голованевский; ред. Л.М. Назарьева. – Калинин : Калининский Государственный ун-т, 1977. – 54 с.
1097938
  Айзенштат Я.И. Решение задач по тригонометрии / Я.И. Айзенштат, Б.Г. Белоцерковская. – Москва, 1960. – 256 с.
1097939
  Савченко Н.Е. Решение задач по физике : пособие для поступающих в вузы / Н.Е. Савченко. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 239 с.
1097940
  Беликов Б.С. Решение задач по физике : Общие методы / Б.С. Беликов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 255 с.
1097941
   Решение задач по физике : Учеб. пособие / В.М. Кириллов, В.А. Давыдов, А.А. Задерновский, В.Е. Зубов, А.Н. Сафронов; В.М. Кириллов, В.А. Давыдов, А.А. Задерновский, В.Е. Зубов, А.Н. Сафронов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : КомКнига, 2006. – 248с. – ISBN 5-484-00394-6
1097942
  Дегтярев Б.И. и др. Решение задач по физике на программируемых микрокалькуляторах : кн. для учителя: из опыта работы / Б.И. и др. Дегтярев. – Москва : Просвещение, 1991. – 255 с.
1097943
   Решение задач по физике с применением программируемого микрокалькулятора МК-54: Механика : (метод. рекомендации). – Москва : МГИУУ, 1985. – 90с.
1097944
   Решение задач по физике с производственным содержанием.. – М., 1972. – 33с.
1097945
  Парфентьева Н.А. Решение задач по физике. / Н.А. Парфентьева, М.В. Фомина. – 2-е изд., испр. – Москва
Ч.2. – 1995. – 206 с.
1097946
  Зотова И.К. Решение задач по электричеству в курсе общей физики. Уч. пособие / И.К. Зотова, М.А. Фосс. – Воронеж, 1978. – 118с.
1097947
  Николаенко К В. Решение задач повышенной сложности по общей и неорганической химии. / К В. Николаенко. – К, 1990. – 159с.
1097948
  Сухарев В.А. Решение задач прикладной механики / В.А. Сухарев, Б.Н. Мужевич. – К., 1990. – 246с.
1097949
   Решение задач прикладной механики на ЭВМ.. – М., 1978. – 120с.
1097950
  Пропастина Г.С. Решение задач прочности устойчивости и колебаний пластин методом релаксации. / Г.С. Пропастина. – К., 1958. – 24с.
1097951
  Веселовский В.Е. Решение задач размещения объектов социальной инфраструктуры / В.Е. Веселовский, А.В. Потапов. – Москва, 1989. – 25 с.
1097952
  Козачек В.В. Решение задач рассеяния на объектах сложной формы методом парциальных волн : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.024 / Козачек В.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 8 с.
1097953
   Решение задач реактивной теплофизики на ЭВМ.. – М., 1979. – 144с.
1097954
   Решение задач с использованием вычислительных клавишных машин.. – Л., 1984. – 80с.
1097955
   Решение задач статики оболочек вращения в 3точненной постановке на ЕС ЭВМ: Метод. разраб.. – К., 1982. – 70с.
1097956
  Голуб Галина Петровна Решение задач статики слоистых ортотропных оболочек вращения переменной жесткости в уточненной постановке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Голуб Галина Петровна; Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1097957
  Литвинов М.М. Решение задач стационарной теплопроводности в неоднородной среде методом электрического моделирования. / М.М. Литвинов. – М., 1959. – 11с.
1097958
  Ржаницын Всеволод Александрович Решение задач структурной геологии по данным гравиразведки : Дис... канд. геолог-тинерал.наук: / Ржаницын Всеволод Александрович; КГУ. – К, 1974. – 199л. – Бібліогр.:л.188-199
1097959
  Ржаницын Всеволод Александрович Решение задач структурной геологии по данным гравиразведки (с применением автоматизированной системы интерпретации гравитационных аномалий) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.00.12 / Ржаницын Всеволод Александрович; МВ ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 24л.
1097960
  Винник И.В. Решение задач теоретической механики на программируемых микрокалькуляторах / И.В. Винник. – Киев, 1990. – 173с.
1097961
  Григоренко Я.М. Решение задач теории оболочек на ЭВМ : Учебное пособие / Я.М. Григоренко, А.П. Мукоед. – Киев : Головное изд."Вища школа", 1979. – 280с. : Ил.88 + Табл.78. – Библ.: 66назв
1097962
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане полгих оболочек переменной толщины на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Беренов М.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1988. – 13л.
1097963
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане пологих оболочек переменной толщины на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Беренов М.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1988. – 13л.
1097964
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане пологих оболочек переменной толщины на основе сплайнаппроксимации : Дис... докт. техн.наук: 01.02.04 / Беренов М. Н.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1988. – 177л. – Бібліогр.:л.159-177
1097965
  Колерова Т.Я. Решение задач теории поверхностного эффекта на ЭЦВМ : Автореф... канд. технич.наук: 276 / Колерова Т.Я.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1969. – 26л.
1097966
  Филатов Виталий Александрович Решение задач теории потенциала, связанных с искусственным подмагничиванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Филатов Виталий Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-м. – Новосибирск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1097967
  Краснов Я.А. Решение задач теории теплопроводности и потенциала с нелинейными граничными условиями специального вида и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Краснов Я.А.; АН КазССР. Ин-т матем. и механики. – Алма-Ата, 1978. – 15л.
1097968
  Коновалов А.Н. Решение задач теории упругости в напряжениях / А.Н. Коновалов. – Новосибирск, 1979. – 94с.
1097969
  Степаненко В.М. Решение задач теории упругости для несжимаемого материала. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Степаненко В.М.; Ин-т гидродинамики СО АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 16л.
1097970
  Засько Ю.Н. Решение задач теории фильтрации в неоднородной изотропной среде методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Засько Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 11с.
1097971
  Лукашевич Д.И. Решение задач теплопроводимости и автоматического управления при помощи инвариантов обыкновенных линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Лукашевич Д.И.; Риж. политехн. ин-т. Объед. учен. совет факультетов электроэнерг., автоматики и вычислит. техники. – Рига, 1968. – 26л.
1097972
  Мыльников А.В. Решение задач термоупругости поляризационно-оптическим методом с использованием облучения моделей : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Мыльников А.В. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – 140 л. – Библиогр.: л. 125-140
1097973
   Решение задач управления высшей школой с использованием математических моделей : Сб. науч. тр. – Москва, 1990. – 134с.
1097974
  Цуркан П.Н. Решение задач устойчивости одной системы в случае двух нулевых корней характеристического уравнения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 003 / Цуркан П. Н.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1097975
  Ильин И.А. Решение задач физики на ЭВМ / И.А. Ильин. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1980. – 47 с.
1097976
  Лаврик Н.И. Решение задач фильтрации к дренажным устройствам в трехслойной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Лаврик Н.И.; АН УССР. ИН-т гидромеханики. – Киев, 1974. – 16л.
1097977
  Малюга С.М. Решение задач фильтрации под дренированными гидротехническими сооружениями методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Малюга С.М. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1097978
  Гашко А.Л. Решение задач фотоупругости без картины изоклин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Гашко А.Л.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1970. – 8л.
1097979
  Хачатуров В.Р. Решение задач целочисленного программирования луч-методом / В.Р. Хачатуров. – М, 1987. – 24с.
1097980
  Золотарева Е.В. Решение задачи Дирихле для некоторых эллиптических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Золотарева Е.В.; АН СССР. Сиб отд. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1097981
  Власов В.И. Решение задачи Дирихле дя уравнения Пуассона в некоторых областях сложными границами / В.И. Власов, Д.Б. Волков. – Москва, 1989. – 44с.
1097982
  Кузнецова Л.В. Решение задачи Коши-Ковалевской для некоторых уравнений в частных производных в области сколь-угодно гладких функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецова Л.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1950. – 4 с.
1097983
  Ладыженская О.А. Решение задачи Коши для гиперболических систем методом конечных разностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ладыженская О.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 7 с.
1097984
  Суфиев Т. Решение задачи Коши для некоторых систем дифференциальных уравнений в частных произведениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Суфиев Т.; АН УзССР. Объед. учен. совет. Отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1963. – 15л.
1097985
  Булашева Л.К. Решение задачи Коши для некоторых функциональных уравнений произвольного порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булашева Л. К.; Ун-т дружбы народов. – М., 1964. – 8л.
1097986
  Назаров Р. Решение задачи Коши для поливолновых уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Назаров Р.; АН Киргиз.ССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-техн.и матем.наук. – Фрунзе, 1965. – 10л.
1097987
  Дикин И.И. Решение задачи линейного программирования и некоторых ее обобщений методом внутренних точек. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Дикин И.И.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.1
1097988
  Сапаговене Д.Й. Решение задачи на собственные значения для эллиптических диффернциальных операторов разностными методами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Сапаговене Д. Й.; АН БССР, От-ние физ .мат. наук. – Вильнюс, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1097989
  Власов В.И. Решение задачи о кручении швеллера / В.И. Власов. – Москва, 1989. – 39с.
1097990
  Булгаков Н.А. Решение задачи о намагничивании кольца в однородном магнитном поле : с приложением к некоторым вопросам электротехники и к вопросу о девиации компаса / [соч.] Николая Булгакова. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1901. – [4], 187 с. – Отд. оттиск: Известия Технологического института


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от автора
1097991
  Булгаков Н.А. Решение задачи о намагничивании эллиптического слоя в однородном магнитном поле / [Н. Булгаков]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1901. – 59 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Записки по гидрографии, изд. Главным гидрографическим управлением. 1901, вып. 23, с. 126-181
1097992
  Лившиц В.Л. Решение задачи о плоско-напряженном состоянии и устойчивости пластин методами ортогонализации и коллокации : Автореф... канд. техн.наук: 01.022 / Лившиц В.Л.; Харьк. инж.-строит. ин-т. – Х., 1970. – 18л.
1097993
  Галкин Л.М. Решение задачи о распределении распадающих примесей в прибрежной области водоемов методом Монте-Карло : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Галкин Л.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет прикл. математики секции. Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1097994
  Олейник Ю.А. Решение задачи о транспортировке на электронной вычислительной машине методом приближения условно-оптимальными планами / Ю.А. Олейник. – М., 1960. – 34с.
1097995
  Ляшко И.И. Решение задачи о фильтрации под многошпунтовой плотиной при произвольном криволинейном подземном водоупоре : Дис... канд. физ.-мат. наук / Ляшко И. И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 106 л. – Бібліогр.:л.105-106
1097996
  Ляшко И.И. Решение задачи о фильтрации под многошпунтовой плотиной при произвольном криволинейном подземном водоупоре. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ляшко И.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 7 с.
1097997
  Коробов В.И. Решение задачи робастного позиционного синтеза для канонической системы // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
1097998
  Гавриляко Владимир Михайлович Решение задачи синтеза с помощью функции управляемости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гавриляко Владимир Михайлович; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1982. – 18л.
1097999
  Гулиев Ш.М. Решение задачи упругой устойчивости прямых и кривых стержней, пластин и пологих оболочек методом дискретизацип добавочной нагрузки. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Гулиев Ш.М.; Харьков.авиацион.ин-т. – Харьков, 1981. – 19л.
1098000
  Мелконян Д.О. Решение задачи устойчивости програмного движения на конечном интервале времени первым методом Ляпунова. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.02 / Мелконян Д.О.; МВ и ССО СССР.Ун-т дружбы народов. – М, 1979. – 11л.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,