Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1097001
  Хмура Б. "Побудувала би велику бібліотеку в Жешуві і всім роздала би електронні читанки" / інтерв"ю взяла Аліна Босак // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 24-26


  Інтерв’ю з Барбарою Хмурою, директором Воєводської та міської публічної бібліотеки в м. Жешув (Польща). Її кредо: «Перехід до електронних форм збереження й надання інформації та доступних, простих у використанні мультимедійних сервісів – цивілізаційна ...
1097002
  Соловйов В.М. "Побутова корупція": сутність, генеза та сучасні тенденції в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 173-182. – ISSN 1609-0462
1097003
  Горбатюк В. "Поважна позиція в українській новелістиці" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 66-68. – ISSN 0131-2561
1097004
  Чеботарьова Г.В. "Поважні причини" як ознака, що виключає злочинність ненадання допомоги хворому медичним працівником // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 530-536. – ISSN 1563-3349
1097005
   "Поведай мне, Аракс могучий...". – Ленинград, 1984. – 159 с.
1097006
  Марченко Н. "Повернення блудного сина" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 23


  У Києві представили збірку оповідань та повістей Юрія Щербака.
1097007
  Дзюбенко-Мейс "Повернення в Царгород" - інтелектуальна дуга високої напруги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 22-23


  Видавничий проект "Дня" є безпрецедентною відповіддю на виклики історії.
1097008
  Колесник І.І. "Повернення до речей" як перспектива історичних досліджень // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 183-209. – ISSN 0130-5247
1097009
  Хамедова О. "Повернення додому" миців діаспори або гідна репрезентація їхньої творчості у книзі Віри Просалової "Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні віломості" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 226-228. – ISSN 1728-9572
1097010
  Кравченко П. "Повернення маленького принца додому" : фанфік / П. Кравченко, Т. Черняська // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 75-77
1097011
  Гешко О. "Повернення" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 104-106. – ISSN 08-68-4790-1


  Новели.
1097012
  Радь Т. "Повернення" Миколи Горбаля // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 256-257. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1097013
  Десятерик Д. "Повернення": аудіо-історії про важливість діалогу навколо окупованих територій // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)
1097014
   "Поверни шляхи, козаче, до рідного краю..." : історія населених пунктів Новоборисівської сільської ради Великомихайлівського р-ну Одес. обл. в подіях, документах та спогадах / уклад. Валерій Зарічук. – Одеса : Екологія, 2018. – 494, [2] с., [48] арк. фотоіл. : іл., портр., табл. – Уклад. на обкл. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7046-63-8
1097015
  Кондратюк М. "Поверни" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 62-66


  Твори членів журі конкурсу та учасників "Вільного мікрофона". Вірші.
1097016
   "Поверніть мені радянську владу. Бо зараз усе таке глевке, що не знаєш, проти чого боротися" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 13 (166). – С. 44-47


  19 березня Ліні Костенко виповнилося 83 роки. Шестеро друзів і знайомих розповідають про поетесу.
1097017
  Дингес О. "Поверніть народу добре ім"я..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Історик Олександр Дингес розповідає про депортацію, трудармії та німців - Героїв Радянського Союзу.
1097018
  Янкова Н. "Повернув...мільйонам "непомнящих їхню пам"ять.." : Шкіц до портрета Михайла Грушевського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 161-171. – ISSN 0869-3595
1097019
  Ківа І. "Повернути собі голос" / підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 4-5 лютого (№ 7/8)


  Поетка, перекладачка Ія Ківа про книжку "Ми прокинемось іншими" й потребу формувати нові міжкультурні наративи.
1097020
   "Повертайся живим": університет об"єднує зусилля для допомоги пораненим бійцям // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4 : фото


  Про благодійну виставку "Діти героїв", що відбулася у київському Музичному театрі. На заході були присутні ректор Л. Губерський , проректор В. Бугров та директор Інституту журналістики В. Різун. Зібрані кошти інституту передано на лікування пораненим в ...
1097021
  Мальська А. "Повертаються пацієнти та розповідають, що наша медицина подобається їм більше" / текст Ірина Мамрига // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 31 (634), 11 серпня 2022. – С. 43-46
1097022
  Йорданіду М. [Повернення на круги своя / Марія Йорданіду. – 15-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 232]). – ISBN 960-05-0184-Х
1097023
  Москотіна Р. Побудова індексу на підставі індикаторів методики GSR-5 із використанням моделі градуйованих відповідей // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – C. 25-39. – ISSN 1563-3713
1097024
  Гадецька З.М. Побудова інструментальних програмних систем автоматизації тестування знань в гібридних інтелектуальних середовищах на основі агентних технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Гадецька З.М.; НАНУ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 14 назв
1097025
  Якубовський Д.А. Побудова карт неба в рентгенівському діапазоні та їхнє застосування для пошуку лінії розпаду темної матерії / Д.А. Якубовський, Д.О. Савченко, Т.О. Буско // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 5 (96). – С. 90-93. – ISSN 1561-8889


  Описано процес побудови карт неба в діапазонах 2-5 та 5-10 кеВ на базі даних публічних спостережень космічної рентгенівської обсерваторії XMM-Newton. На прикладі пошуку лінії розпаду темної матерії в рентгенівському діапазоні показано, як отримані ...
1097026
  Герасименко О.М. Побудова карти ризиків як метод управління ризиками в компанії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 191-198
1097027
  Хусаінов Д.Я. Побудова квадратичних функціоналів Ляпунова-Красовського для лінійних систем із запізненням / Д.Я. Хусаінов, В.П. Марценюк, А.Т. Кожаметов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 57-64. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Розглянуто питання дослідження стійкості лінійних стаціонарних систем із запізненням за допомогою методу функціоналів Ляпунова-Красовського. Функціонал будується у вигляді узагальненої квадратичної форми з ядром, що є розв"язком матричного звичайного ...
1097028
  Анісімов А.В. Побудова класифiкаторiв на основi ядерних оцiнок щiльностi з використанням апостерiорних ймовiрностей конкуруючих множин / А.В. Анісімов, О.А. Галкін // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9
1097029
  Ганущак-Єфіменко Побудова кластерної моделі управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 106-116. – ISSN 1993-6788
1097030
  Тимошик М. Побудова книги: матеріальна і змістова частина // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.82-85
1097031
  Волошин О.Ф. Побудова колективного ранжування за мірою неспівпадання рангів об"єктів / О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 201-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується проблема побудови колективного ранжування на основі експертних даних, представлених індивідуальними ранжуваннями або матрицями парних порівнянь. Аналізуються утилітарні та егалітарні критерії відносно міри неспівпадання рангів об"єктів. ...
1097032
  Шляхетко В.В. Побудова колективу, орієнтованого на таланти, як ефективний спосіб управління компанією // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 169-179. – ISSN 1998-6912
1097033
  Толюпа С.В. Побудова комплексних систем захисту складних інформаційних систем на основі структурного підходу / С.В. Толюпа, І.І. Пархоменко // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 62-70. – ISSN 2409-7292


  В статті запропонований системний підхід до побудови комплексних систем захисту інформації, що дозволяє істотно скоротити терміни розробки СЗІ й при цьому запропонувати замовнику дійсно оптимальне та обгрунтоване рішення. Показано, що поняття ...
1097034
  Малишев Ю.В. Побудова комунізму і естетичне виховання / Ю.В. Малишев. – Київ, 1964. – 199с.
1097035
  Залуніна О.М. Побудова концептуальної схеми групування областей України за макроекномічними параметрами в будівельному секторі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 91-96 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-0712
1097036
  Чуприна Ю.А. Побудова концепції інтеграції підприємства стейкхолдерів до складу будівельного кластеру // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 85-91
1097037
  Тарнавська Н. Побудова концепції управління конкурентоспроможністю суб"єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 30-41. – ISSN 1810-3944
1097038
  Лимарченко О.С. Побудова координатних функцій для нелінійної задачі динаміки рідини з вільною поверхнею в еліптичному резервуарі / О.С. Лимарченко, І.С. Ружицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для задачі про нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в еліптичному резервуарі побудувано систему функцій, яка на відміну від форм власних коливань рідини, додатково задовольняє кінематичній граничній умові неперетікання крізь стінку ...
1097039
  Заболотна А.М. Побудова корпоративних комунікацій зі стейкхолдерами підприємства ІТ- галузі на зовнішньому ринку / А.М. Заболотна, М.Ю. Серпухов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 411-417. – ISSN 2222-4459
1097040
  Пономаренко В.С. Побудова куба привабливості ВНЗ / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 186-192. – ISBN 978-966-8177-75-0
1097041
  Марченко О.О. Побудова лексико-синтаксичної моделі природної мови із застосуванням сучасних методів обробки великих текстових корпусів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 36-42. – ISSN 1996-5931
1097042
   Побудова логіки нечітких предикатів на основі теоретико-можливісного підходу / Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, Л.М. Малютенко, М.В. Польща // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 64-64
1097043
  Самойленко О.Г. Побудова локальної системи управління якістю // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 197-204. – ISBN 978-966-622-885-0


  Досвід Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
1097044
  Чуб К.Ф. Побудова магістральних траєкторій розв"язків деяких задач оптимального керування для кінетичної системи Моно-Ієрусалимського // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 263-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Для нелінійної системи кінетичних рівнянь неперервного культивування розглянуті три спеціальні задачі оптимального керування. На основі метода функцій Кротова побудовані магістральні траєкторії.
1097045
  Ляшенко І.М. Побудова магістральної траєкторії двоїстої динамічної модифікованої моделі Леонтьєва-Форда / І.М. Ляшенко, О.П. Коржевська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 514-520. – ISSN 1993-6788
1097046
  Ліндер Є. Побудова макроекономічних сценаріїв та оцінка кредитного ризику банку на прикладі ПАТ "Промінвестбанк" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  На основі зарубіжних досліджень розроблено методику стрес-тестування банку та апробовано її на банку "Промінвестбанк". Методика стрес-тестування дозволяє на основі авторегресійних моделей типу ARIMA генерувати базовий та стресовий макроекономічний ...
1097047
  Ляшко С.І. Побудова максимального симплексу в тривимірному просторі з відомим ребром / С.І. Ляшко, Б.В. Рубльов, В.В. Рябченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 235-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто випадок симплексу найбільшого об"єму з відомими двома його вершинами. Розроблено ефективний алгоритм його побудови, показаний зв"язок цієї проблеми з аналогічною на площині, а також можливість його застосування для вирішення ...
1097048
  Оксіюк О.Г. Побудова математичної моделі визначення рівня захищеності операційних систем / О.Г. Оксіюк, А.Л. Зерко, О.І. Кохановський // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; international ed. board: Y. Zorian, M. Karavay, R. Ubar [et al.]. – Харьков, 2017. – № 2 (77), апрель - июнь. – C. 34-37. – ISSN 1563-0064
1097049
  Почужевський О.Д. Побудова математичної моделі дослідження експлуатаційних властивостей кар"єрних автосамоскидів з гідромеханічною трансмісією / О.Д. Почужевський, В.І. Кляцький // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 230-241. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
1097050
  Полякова Ю.В. Побудова математичної моделі залежності купівельної спроможності та заробітної плати / Ю.В. Полякова, З.Г. Новосад // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (147). – C. 32-39. – ISSN 2071-4653
1097051
  Сосюрка О.С. Побудова математичної моделі і розв"язання задачі покриття компактної багатогранної множини набором прямих паралелепіпедів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Сосюрка О.С. ; НАНУ ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1097052
  Поляк Тетяна Юріївна Побудова математичної моделі розрахунку шару з періодичною системою порожнин кругової і склепінної форми : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Поляк Тетяна Юріївна; Держ. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіац. ін-тут". – Харків, 1999. – 20л.
1097053
  Савков П.А. Побудова математичної моделі цифрових пристроїв на основі мереж Петрі / П.А. Савков, Т.Ю. Шиманський, А.О. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-135. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу розглянути побудову математичної моделі цифрових об"єктів діагностування на основі математичного апарата мереж Петрі, яка дозволяє промоделювати цифрові пристрої та розглядати їхню роботу на створеній моделі.
1097054
  Гнатієнко Г.М. Побудова матриці парних порівнянь з використанням експертизи методу шкалюючих констант / Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 116-119. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Запропоновано метод формування матриці парних порівнянь параметрів об"єктів. Експерту пропонуються для попарного порівняння набори параметрів об"єктів. Шляхом варіації значень одного з параметрів визначаються такі набори значень параметрів, які є ...
1097055
  Ланде Д.В. Побудова мереж співавторства фахівців з юриспруденції за даними сервісу Google Scholar Citations / Д.В. Ланде, В.Б. Андрущенко // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 146-150


  У роботі наводиться алгоритм побудови мережі співавторства вчених в області юриспруденції. На основі зондування наукометричних мереж пропонується методика побудови мереж співавторства - моделей співробітництва вчених. Як така мережа в роботі ...
1097056
  Маен Хусайн Побудова мереж супутнікового телебачення високої чіткості у країнах з обмеженим частотно-орбітальним ресурсом : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Маен Хусайн ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – 19 с. – Бібліогр.:9 назв.
1097057
  Макаренко Л.Л. Побудова мережевого інформаційно-навчального середовища вищого навчального закладу (теоретико-методичний аспект) // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 27-31


  У статті розглядаються теоретичні засади інноваційної моделі навчання. Н а підставі аналізу державних нормативних документів автор порівнює інноваційну та експериментальну діяльність.
1097058
  Головін О.О. Побудова мережецентричної системи підтримки процесів оснащення і розвитку ОВТ на основі використання трансдисциплінарних процедур інтеграції інформаційних ресурсів / О.О. Головін, О.Є. Стрижак // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 81-91. – ISSN 1997-9568


  "У статті запропоновано побудову інформаційно-аналітичної системи підтримки процесів оснащення і розвитку ОВТ здійснити здійснити на основі принципів мережецентричності. При цьому інтеграція різних інформаційних ресурсів в зазначену систему має ...
1097059
  Бруханський Р. Побудова методики стратегічного управлінського обліку на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 27-36


  Проаналізовано підходи дослідників до виділення інструментів стратегічного управлінського обліку. Розроблено механізм побудови методики стратегічного управлінського обліку в системі стратегічного менеджменту підприємства.
1097060
  Юхимчук Сергій Васильович Побудова методології математичного моделювання нелінійних нестаціонарних систем для задач оцінки їх стійкості та чутливості в просторі приростів параметрів : Автореф... доктора технічнихнаук: 01.05.02 / Юхимчук Сергій Васильович; Вінницький держ. техн. ун. – Вінниця, 1999. – 34л.
1097061
  Маковій В.В. Побудова механізму інформаційного менеджменту на телекомунікаційних підприємствах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 101-106. – ISSN 2415-8089
1097062
  Тупкало В. Побудова механізму процесно-орієнтованого контролінгу економічної стійкості підприємства // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 295-306. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
1097063
  Чорна В.О. Побудова механізму регулювання міграцій сільського населення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 121-124. – ISSN 2077-1800
1097064
  Кузоров Євгеній Олегович Побудова мікросервісної архітектури для великих інформаційних систем // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 116-120. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-5300
1097065
  Терещенко В.М. Побудова мінімального шляху на многогранній поверхні в R[верхній індекс 3] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 249-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена побудові найкоротшого шляху між двома точками на поверхні політопу. Зокрема, розглядаються 2 способи покращення відомого алгоритму Чена [1]. Експерименти на багатьох практичних прикладах показали, що 99% вікон, які створює алгоритм ...
1097066
  Нікітченко М.С. Побудова модальних логік темпорального та епістемічного типу на основі композиційно-номінативного підходу / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 204-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  На основі композиційно-номінативного підходу побудовано та досліджено нові класи спеціальних програмно-орієнтованих логічних формалізмів. Запропоновано композиційно-номінативні мультимодальні та епістемічні логіки. Досліджено семантичні властивості ...
1097067
  Федорянич Н.В. Побудова моделей гауссових випадкових процесів з заданою надійністю та точністю в Lp([0,Т]), р > 1 // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 133-135
1097068
  Олейко В. Побудова моделей для оцінювання вартості передачі прав на об"єкти інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.25-29. – ISSN 1608-6422
1097069
   Побудова моделей конкурентоспроможності ВНЗ на основі оцінки його освітнього профілю / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, С.В. Мілевський, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 253-276. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Методичний підхід до модернізації освітнього профілю інноваційно активного ВНЗ. Співставлено затребуваних професій у майбутньому та спеціальностей, на яких їх можна отримати сьогодні. Найбільш затребувані нові професії комп"ютерно-економчної ...
1097070
  Губар Ю.П. Побудова моделі визначення ставки дисконту методом ринкової екстракції // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 120-129 : рис. – Бібліогр.: с.126-127. – ISSN 0130-1039
1097071
  Тегза А.М. Побудова моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля з заданими точністю і надійністю в Lp, 1 < р < 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  З заданою точністю і надійністю побудована модель гауссового ізотропного поля, використовуючи теорію Subф(П) [подано формулу]. Ключові слова: субгауссові випадкові величини, моделювання випадкових полів, субгауссові випадкові поля. We constructed ...
1097072
  Коцур Д.В. Побудова моделі єдиного алгоритмічного середовища на основі діаграми Вороного для розв"язування комплексу задач обробки зображень : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Коцур Дмитро Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 199 арк. – Додатки: арк. 190-199. – Бібліогр.: арк. 11-13, 176-189 та в додатках: арк. 197-198
1097073
  Коцур Д.В. Побудова моделі єдиного алгоритмічного середовища на основі діаграми Вороного для розв"язування комплексу задач обробки зображень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Коцур Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1097074
  Балабін В.В. Побудова моделі знань про предметну область на основі корпуса різномовних текстів заданої тематичної спрямованості / В.В. Балабін, І.В. Замаруєва // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 123-124
1097075
  Козаченко Ю.В. Побудова моделі Карунена-Лоєва для вхідного гауссового процесу, що подається на лінійну систему, з урахуванням виходу / Ю.В. Козаченко, І.В. Розора // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 101-112. – ISSN 0868-6904


  In the article, we study the simulation of the input signal, which is applied to a linear system with known impulse response function. System response is an output process. With the help of the Karhunen–Loeve expansion, a model is constructed which ...
1097076
  Челенко Юрій Володимирович Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 257-261. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати дослідження формування адекватної моделі маркетингового комунікаційного процесу, орієнтованої на оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємства.
1097077
  Челенко Юрій Володимирович Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 257-261. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати дослідження формування адекватної моделі маркетингового комунікаційного процесу, орієнтованої на оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємства.
1097078
  Челенко Юрій Володимирович Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 257-261. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати дослідження формування адекватної моделі маркетингового комунікаційного процесу, орієнтованої на оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємства.
1097079
  Челенко Юрій Володимирович Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 257-261. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати дослідження формування адекватної моделі маркетингового комунікаційного процесу, орієнтованої на оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємства.
1097080
  Шульга В.І. Побудова моделі оцінки функціонування ринку праці в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 95-100.
1097081
  Макаренко В.О. Побудова моделі фінансової системи України на основі системного підходу : фінансово-економічне регулювання / В.О. Макаренко, І.О. Прищепчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1097082
  Василенко В. Побудова моделі формування іміджу закладу вищої освіти в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (304), листопад. – С. 18-23. – ISSN 2076-9326
1097083
  Лось В.О. Побудова мультиплікативної моделі національної економіки України / В.О. Лось, Я.В. Кириченко, О.В. Лось // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 96. – C. 137-145. – ISSN 2616-6437
1097084
  Михайленко С.В. Побудова наближень стаціонарних розв"язків рівняння осцилятора з кубічною нелінійністю і моногармонічним збудженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1097085
   Побудова наукової теорії.. – Київ, 1965. – 240с.
1097086
   Побудова націєцентричного культурно-інформаційного простору як шлях подолання соціальної конфліктності та солідаризації суспільства / [М. Жулинський та ін. ; відп. ред.: М. Жулинський ; ред.: А. Кравченко] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, 2017. – 216 с. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8437-1
1097087
  Крак Ю.В. Побудова нейромережі для планування рухів у середовищі з обмеженнями / Ю.В. Крак, О.В. Бармак // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 95-96
1097088
  Акіменко В.В. Побудова нелінійної монотонної неявної різницевої схеми для рівняння переносу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 141-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  На основі засобів нелінійної монотонизіції розроблена неявна двошарова монотонна схема другого порядку для рівняння переносу. Побудовані мажорантні оцінки для нелінійних різницевих операторів і доведене збігання рішення нелінійної різницевої схеми до ...
1097089
  Бецко І.В. Побудова неперервних розв"язків одного класу систем нелінійних функціонально-різницевих рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Встановлено нові умови існування неперервних розв"язків одного класу систем нелінійних функціонально-різницевих рівнянь, запропоновано метод побудови таких розв"язків та досліджено структуру їх множини. We consider the structure of a set of continuous ...
1097090
  Бісікало О.В. Побудова нечітких відношення і простору сенсу образних конструкцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається онтогенетичний метод побудови нечітких відношення і простору сенсу образних конструкцій. Мета дослідження полягає у визначенні нечіткого відношення сенсу та його основних властивостей, формалізації простору з нечіткою мірою та ...
1097091
  Зінько П.М. Побудова неявних різницевих схем для неоднорідного рівняння теплопровідності зі змінними коефіцієнтами на основі алгоритмів теорії асимптотичних розв"язуючих операторів // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 76-77
1097092
  Шушарін Д. Побудова нового тоталітаризму, або Чому велика помилка вважати путінізм застоєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 травня (№ 89). – С. 8
1097093
  Крутов В. Побудова нової системи знань про людину як складову природи, соціуму та космосу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 26-38. – ISSN 2078-1016
1097094
  Скуратовський Р. Побудова нормального базису скінченного поля за детермінований поліноміальний час // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-54. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Описано ефективний метод пошуку нормального базису в полі Fq над полем Fp. Складність методу оцінена зверху як O(n3), якщо елементарними операціями вважати арифметичні дії в полі Fq. Метод є детермінованим, тобто на відміну від багатьох відомих ...
1097095
  Мірошниченко Г.М. Побудова об"єднаних сил охорони правопорядку для боротьби з незаконними збройними формуваннями на території держави / Г.М. Мірошниченко, А.С. Швецов, І.А. Гордієнко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 61-66. – ISSN 2078-7480
1097096
  Мовчан Сергій Леонідович Побудова областей стійкості цифрових систем керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03 / Мовчан С.Л.; Мін-во освіти і науки України. Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1097097
  Примачок Л.Л. Побудова образу світу фахівця з фізичної реабілітації як механізм становлення його професійної автентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 85-91. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
1097098
  Муравський Леонід Ігорович Побудова оптико-цифрових інформаційно-вимірювальних систем для обробки та кореляційного аналізу бінарних зображень : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.11.16 / Муравський Л.І.; НАНУ, Фіз.-мех. ім.Г.В.Карпенка. – Львів, 2001. – 36 с.
1097099
  Бичков О.С. Побудова оптимальних якісних характеристик лінійних стохастичних систем нейтрального типу. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.09 / Бичков О.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 11л.
1097100
  Нанавов А.С. Побудова оптимального інвестиційного портфеля для цінних паперів індексу FTSE 100 в умовах фінансово-економічної нестабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 139-146. – ISSN 2308-6912


  Використання індексної моделі В. Шарпа дає об"єктивне уявлення щодо того переліку цінних паперів, які на певний період часу мають порівняно кращу інвестиційну привабливість, ніж інші цінні папери, які входять до певного біржового індексу. За умов ...
1097101
  Боднар Т.Д. Побудова оптимального портфеля в умовах невизначеності : Дис. канд. фіз. -мат. наук.: Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Т.Д. Боднар ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [Б. в.], 2008. – 139 л. – Бібліогр.: л. 134-139
1097102
  Боднар Т.Д. Побудова оптимального потрфеля в умовах невизначеності : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Боднар Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1097103
  Пігіда А. Побудова оптимальної кластерної вибітки з урахуванням дизайн-ефекту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 159-168. – ISSN 1563-3713


  Обсяг ресурсів, виділених на реалізацію вибірки будь-якого дослідження, є досить обмеженим. Тому дослідник зацікавлений у тому, щоб найкращим чином застосувати наявні ресурси й отримати вибітку з наїменшою похибкою.
1097104
  Банасько Т.М. Побудова організаційної структури управління як передумова створення системи обліку витрат // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 24-27.
1097105
  Тадеєв П. Побудова освітніх проектів для обдарованих американських школярів у середині XX століття // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 2 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 295-305. – ISSN 2077-1827


  У статті аналізується низка освітніх проектів для обдарованих американських школярів, які були популярними в середині ХХ століт- тя. Серед них: Іллінойський, Каліфорнійський та інші, на які вказу- вав С. Марленд у доповіді Конгресу США. За ...
1097106
  Матлаєва Д. Побудова особистого бренду адвоката онлайн // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1097107
  Шпирко В. Побудова оцінок ймовірності банкрутства страхових компаній у класичній моделі ризику : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 57-61 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1097108
  Шуренков Г.В. Побудова оцінок моментів зміни : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Шуренков Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 163л. – Бібліогр. : л.155-163
1097109
  Шуренков Г.В. Побудова оцінок моментів зміни : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : спец.: 01.01.05 - теорія ймовірн. та математ. статистика / Шуренков Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1097110
  Петрович М. Побудова оцінок параметрів математичної моделі на базовому інтервалі часу змінної довжини // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 97-98. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  За рекурентним методом оцінювання параметрів динамічної системи отримано оцінку за допомогою вибору величини базового інтервалу часу змінної довжини.
1097111
  Терещенко В.М. Побудова паралельних алгоритмів розв"язання задач обчислювальної геометрії на основі стратегії "розподіляй та володарюй" // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 117-123. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  У роботі розглядається один зі підходів побудови ефективних алгоритмів розв`язання широкого класу задач обчислювальної геометрії - рекурсивно-паралельні алгоритми, в основі яких лежить стратегія "розподіляй та володарюй". Зокрема, на прикладі задачі ...
1097112
  Порхун О.В. Побудова параметричного простору в задачах атрибуції текстів. Метод формування вхідного вектора для розпізнавання стилю тексту нейронною мережею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 207-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена дослідженням в області знаходження унікальних характеристик авторського стилю. Запропоновано алгоритм побудови вхідного вектора параметрів для розпізнавання його нейронною мережею. Ключові слова: авторський інваріант, персептрон, ...
1097113
  Коломієць А. Побудова педагогічної системи фундаменталізації математичної підготовки майбутніх бакалаврів технічних спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 10 (196), жовтень. – С. 84-91. – ISSN 2308-4634
1097114
   Побудова перевірочних тестів для комбінаційних схем типових елементів аміни при контролі їx технічного стану електромагнітним способом / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівський, С.І. Глухов, В.Г. Панін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-79. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вирішення проблеми побудови перевірочних тестів для комбінаційних схем при проведенні контролю їх технічного стану електромагнітним способом. The decision of problem of construction of checking tests is examined for combinational ...
1097115
  Алєксєєнко Д. Побудова періодичного розв"язку системи лінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Побудовано асимптотичні формули для періодичного розв"язку системи лінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь у некритичному випадку як за наявності простих коренів характеристичного рівняння, так і у випадку наявності кратного кореня, якому ...
1097116
  Неділько С.А. Побудова полів стійкості з різними системами іонних радіусів та електронегативностей для сполук із структурою К2NiF4 / С.А. Неділько, О.Я. Кипоренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 122-129. – (Хімія ; Вип. 33)


  Вивчено вплив на побудову полів стійкості складнооксидних систем із структурою К2NiF4 вибору системи іонних радіусів та ЕН елементів, які входять до складу сполук. Показана перевага Бацановської системи іонних радіусів порівняно із системою іонних ...
1097117
  Крячок С.Д. Побудова полігонометричних мереж зустрічними ходами / С.Д. Крячок, Л.С. Мамонтова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 9-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-9780
1097118
  Іванюк М.М. Побудова поліноміально-логарифмічних розв"язків систем диференціальних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  З"ясовуються необхідність і достатні умови існування поліноміально-логарифмічних розв"язків і наводяться алгоритми їх побудови.
1097119
  Давиденко Л.В. Побудова правил дискримінації добових графіків витрати води у мережі водопостачання з урахуванням сезонних та соціальних чинників / Л.В. Давиденко, Н.В. Давиденко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1097120
  Калайда О.Ф. Побудова правильних раціональних колокант функцій у явному вигляді // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 199-201. – ISBN 978-617-7021-57-4
1097121
  Харитоненко Р.А. Побудова прогнозно-математичних моделей при плануванні ефективного використання орних земель на регіональному рівні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 14-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1097122
  Корж Р. Побудова програмного комплексу управління інформаційною діяльністю ВНЗ у соціальних середовищах Інтернету / Р. Корж, А. Пелещишин, О. Мастикаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 63-75. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1097123
  Янків-Вітковська Побудова просторово-часової моделі параметра іоносфери VTEC / Янків-Вітковська, Б. Джуман // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 27-35 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34. – ISSN 2414-9993
1097124
  Лук"янов Д.О. Побудова протоколу централізованого управління ключовою інформацією в онлайновому режимі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 184-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обґрунтована принципово нова система управління ключовою інформацією в онлайновому режимі на основі математичної моделі коаліційної схеми з ключами загального доступу.
1097125
  Сікорський Д.О. Побудова процесу захисту інформації на основі міжнародного стандарту з інформаційної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1097126
  Мішура Ю.С. Побудова процесу Кокса-Інгерсолла-Росса при Н <1/2 / Ю.С. Мішура, Юрченко-Титаренко // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 25-26
1097127
  Янків-Вітковська Побудова регіональної моделі іоносфери за даними GNSS-спостережень на прикладі мережі ZAKPOS/UA-EUPOS / Янків-Вітковська, А.Д. Задемленюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1097128
  Бараненко І.Ю. Побудова регресійної моделі для передбачення успіху ісо на основі публічної інформації // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 3-4
1097129
  Синєглазов В.М. Побудова регулятора температури високої функціональності / В.М. Синєглазов, Є.В. Даскал // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 66-73. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
1097130
  Колеснік Я.В. Побудова рейтингової системи оцінювання достатності капіталу банків // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 57-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1097131
  Самохвалов Ю.Я. Побудова рекомендаційної системи вибору музичних композицій на основі методів машинного навчання / Ю.Я. Самохвалов, В.І. Тараман // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 206-207
1097132
  Євдіна А.К. Побудова реконфігуровних апаратно-програмних засобів посилення захисту інформації на основі алгоритмів блокового симетричного шифрування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Євдіна Алла Камілівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1097133
  Бейко І.В. Побудова робочої моделі для прогнозування процесів перенесення екологічних забруднень у річкових басейнах / І.В. Бейко, Т.В. Коробко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-16. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Побудовано робочу модель для прогнозування процесів перенесення екологічних забруднень у річкових басейнах.
1097134
  Самусенко П.Ф. Побудова роз"язку задачі Коші систем диференціальних рівнянь з виродженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-24. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Доведено теореми про існування та єдиність розв"язку задачі Коші для нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з тотожно виродженою матрицею біля похідних. In work the theorems of existence and uniqueness of the solution ...
1097135
  Мусій Р.С. Побудова розв"язків динамічних задач термомеханіки двошарових електропровідних циліндричних тіл за нестаціонарної електромагнітної дії / Р.С. Мусій, Н.Б. Мельник, І.В. Андрусяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Сформульовано початково-крайову задачу термомеханіки для двошарових електропровідних циліндричних тіл за імпульсної електромагнітної дії. Запропоновано методику розв"язування цієї задачі з використанням квадратичної апроксимації розподілів всіх ...
1097136
  Юрик І.І. Побудова розв"язків рівняння Буссінеска / І.І. Юрик, А.Ф. Баранник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Запропоновано підхід до побудови точних розв"язків рівняння Буссінеска, який грунтується на відокремлених змінних. Отримані нові точні розв"язки даного рівняння.
1097137
  Терещенко В.М. Побудова розв"язку зв"язаної квазістатичної задачі термопружності у кусково-однорідному тілі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В даній роботі розглядається застосування методу граничних елементів (МГЕ) до розв"язання зв"язаної квазістатичної задачі термопружності у кусково-однорідному mini. In this article is considered the application of the boundary element method(BEM) to ...
1097138
   Побудова розподільної мережі PON / С.В. Лєнков, С.Р. Красильников, С.П. Колачов, О.І. Заморока // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 105-110. – ISSN 2524-0056
1097139
  Гошовський С.В. Побудова сейсмічного зображення складного геологічного середовища з використанням диференційно-дипольного вертикального сейсмічного профілювання / С.В. Гошовський, Т.В. Кисляк, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 224-232 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-3591
1097140
  Шкільняк О.С. Побудова секвенційних числень мультимодальних композиційно-номінативних логік // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 1727-4907


  Досліджено першопорядкові композиційно-номінативні мультимодальні логіки кванторно-екваційного рівня. Для цих логік побудовано числення секвенційного типу. Для таких числень доведено теореми коректності та повноти.
1097141
  Нікітченко М.С. Побудова секвенційних числень чистих першопорядкових композиційно-номінативних логік однозначних часткових предикатів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 194-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для чистих першопорядкових композиційно-номінативних логік однозначних часткових предикатів побудовано секвенційні числення. Семантичною основою такої побудови є властивості відношення логічного наслідку для множин формул. Для цих числень доведено ...
1097142
  Холод Д.В. Побудова сервісно-орієнтованої системи електронного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 238-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано технології побудови системи University Learning Directory, яка дозволить поєднати існуючі навчальні та адміністративні програмні модулі в єдину систему. Описано схему пoбудови компонентів системи та її взаємодію з системою Microsoft ...
1097143
  Калайда О.Ф. Побудова симетричних двосторонніх раціональних колокант із двократними вузлами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 114-115. – ISBN 978-617-7021-28-4
1097144
  Ковальчук В.Г. Побудова симетричної групи на основі циклічних співвідношень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 40-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Показано, що множина циклів на словах разом з алгорифмом множення циклів творить групу, ізоформну симетричній групі. Цим доведено, що циклічні співвідношення є твірними співвідношеннями симетричної групи.
1097145
  Колесніченко Н. Побудова синтетичного індексу за результатами опитувань щодо ділових очікувань підприємств Національним банком України : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 6-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1097146
  Толюпа С.В. Побудова систем виявлення вторгнень в інформаційно-телекомунікаційну мережу на основі методів інтелектуального розподілу даних / С.В. Толюпа, О.Г. Плющ, І.І. Пархоменко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 80-89. – ISSN 2524-0056
1097147
   Побудова систем виявлення кібератак за допомогою прихованої марківської моделі / С. Толюпа, І. Пархоменко, Л. Терейковська, В. Квасніков // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (23). – С. 53-61. – ISSN 2411-5363
1097148
  Замаруєва І.В. Побудова систем машинного перекладу на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, В.В. Балабін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 68-74


  В статті розглянуто знання-орієнтований підхід до автоматизації вилучення, формалізації і обробки знань, які містяться в різномовних текстах. Показані його можливості в інтересах побудови систем машинного перекладу. В статье рассмотрен ...
1097149
  Замаруєва І.В. Побудова систем мащинного перекладу на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, В.В. Балабін // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1097150
  Мовчан А.В. Побудова системи автоматизації для впровадження моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою, в органах Національної поліції України / А.В. Мовчан, В.Ю. Тарануха // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 142-150. – ISSN 1019-5262
1097151
  Ванькович Л.Я. Побудова системи альтернативних підходів до коригування процесу дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 17-24. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1097152
  Жирицький В.П. Побудова системи дистанційного навчання через Internet на прикладі курсу "Соціальна статистика" / В.П. Жирицький, А.П. Горбачик, Н.М. Товмаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 221-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі отримані результати, що стосуються сучасних технологій систем дистанційного навчання (СДН) основані на Web-технологіях, та розглядається побудова структури СДН на прикладі курсу "Соціальна статистика".
1097153
  Волошин І. Побудова системи комплексного управління ризиками в банку: порівняння банківського та корпоративного підходів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 68-76. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1097154
  Аржевітін С. Побудова системи нагляду за фінансовою сферою : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 4649 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1097155
  Лозинська О.В. Побудова системи правил для комп"ютерного перекладу української жестової мови на основі аналізу її синтаксичних конструкцій / О.В. Лозинська, М.В. Давидов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 319-326. – ISSN 0321-0499
1097156
  Каляка С.В. Побудова системи протидії загрозам та небезпекам здійсненню ньоекономічної діяльності підприємства // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-53.
1097157
  Алєксєєв І.В. Побудова системи раннього попередження та реагування на кризові ситуації в об]єднаннях промислового і фінансового капіталу : економічна наука / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 10-14 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1097158
   Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської психології : монографія / [В.М. Жуковський, О.В. Вознюк, М.А. Жолтикова (Пустовіт) та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014. – 315, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 314. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2254-94-5
1097159
  Бондаренко Л.А. Побудова системи ризик-менеджменту в комерційному банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.85-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1097160
  Гейдарова О.В. Побудова системи ризик-менеджменту в митній справі: світовий досвід / О.В. Гейдарова, І.В. Охотник // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 129-132. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1097161
  Блакита Г. Побудова системи стратегічного фінансового контролінгу на торговельних підприємствах : виробництво і торгівля // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 46-48 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1097162
  Мамонтова Н.А. Побудова системи управління вартістю компанії : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 21-26. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1097163
  Гришан Ю.П. Побудова системи управління добровільним медичним страхуванням в умовах економічної кризи (на прикладі моделі впровадження ДМС ВАТ "СТ "Ііллічівське" на ММК ім. Ілліча) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті наводиться приклад впровадження системи управління добровільним медичним страхуванням в умовах економічної кризи на великому підприємстві. The example of introduction of control system by voluntary medical insurance on the large enterprise in ...
1097164
  Іляшенко А.Х. Побудова системи управління персоналом промислового підприємства в період розвитку ринкових відносин в Україні / А.Х. Іляшенко, І.В. Рогова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 61-66. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1097165
  Конопльов В.В. Побудова системи управління у сфері цивільної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 58-62.
1097166
  Парсяк К. Побудова системи управління якістю освітніх послуг у структурному підрозділі ВНЗ // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 124-127. – ISSN 1729-7206
1097167
  Король В.М. Побудова системи урядового державного фінансового контролю України відповідно до стандартів Європейського Союзу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 381-383. – ISSN 1563-3349
1097168
   Побудова словника предметної області на основі автоматизованого аналізу текстів українською мовою / О. Кунгурцев, С. Ковальчук, Я. Поточняк, М. Широкоступ // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів, 2016. – № 3 (5). – С. 164-174. – ISSN 2411-5363
1097169
  Паращич В. Побудова соціальної держави у Німеччині після другої світової війни (стратегія розвитку) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 115-117
1097170
  Андрейко В.І. Побудова стабільної системи зовнішньоекономічних зв"язків між Чеською Республікою і Словаччиною: досвід для України // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 52-58. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
1097171
  Шинкарук О.М. Побудова статичної моделі транзистора для енергодинамічного методу діагностування / О.М. Шинкарук, О.В. Вишнівський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 116-123


  Розглядається статична модель транзистора для енергодинамічного методу діагностування. Дана модель являється основою для розробки алгоритму побудови статичних моделей різних типів транзисторів з метою визначення їх діагностичних ...
1097172
  Кулінський В.М. Побудова статичної моделі хребта людини // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017 : дванадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2017 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 61-62. – ISBN 978-966-2188-89-9
1097173
  Солдатов К.О. Побудова структури ієрархії економічної безпеки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 245-248. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1097174
  Грудцина Ю.В. Побудова структури системи управління якістю: проблеми та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 196-200
1097175
  Полющенко І.В. Побудова сучасної моделі змісту освіти фахівців як складова формування їх професійної компетенції // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 168-179. – ISSN 2220-6310


  Статтю присвячено проблемі побудови сучасної моделі змісту освіти фахівця у зв"язку з формуванням його як високодуховної, професійно компетентної особистості, дослідженням властивостей та особливостей інформаційної забезпеченості професійної діяльності ...
1097176
  Утебаєв Д. Побудова схем методу скінченних елементів для рівняння коливання з дисипацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-51. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються схеми методу скінченних елементів для диференціального операторного рівняння другого порядку за часом. Побудовано сім"ю векторних різницевих схем четвертого порядку апроксимації: Розглянуто питання реалізації схеми: чисельне інтегрування ...
1097177
  Вашуленко О.С. Побудова сценаріїв розвитку наукових кадрів в Україні на основі використання статистичних моделей / О.С. Вашуленко, В.Ю. Грига, І.Ю. Єгоров // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 1 (67). – С. 28-39. – ISSN 0374-3896
1097178
  Квасниця Г.А. Побудова та аналіз h-адаптивних схем методу скінченних елементів для задач теорії пружності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Квасниця Галина Андріївна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 20 с. – Біблогр.: 18 назв
1097179
  Дреботій Р.Г. Побудова та аналіз HP-адаптивних схем методу скінченних елементів для задач дифузії-конвекції-реакції : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Дреботій Роман Григорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1097180
  Гнатієнко Г.М. Побудова та аналіз моделі спільного інвестування з нечіткими даними / Г.М. Гнатієнко, О.В. Дробот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-10. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування експертної інформації у процесах спільного інвестування. Наведено моделі оцінювання інвестиційних портфелів, формування вкладень у цінні папери, розподілення прибутків у спільному інвестиційному бізнесі. За умов неповної ...
1097181
  Лисовенко С.О. Побудова та аналіз структурних моделей металічних розплавів на основі експериментального структурного фактору : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Лисовенко Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2015. – 147 арк. – Бібліогр.: арк. 127-147
1097182
  Лисовенко С.О. Побудова та аналіз структурних моделей металічних розплавів на основі експериментального структурного фактору : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Лисовенко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1097183
  Собко В.Г. Побудова та дослідження алгоритму розв’язування задач математичної фізики за допомогою біортогональних поліномів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1097184
  Швець О.Ф. Побудова та дослідження збіжності ітераційної схеми для апроксимації вимірюваних сигналів на основі методу псевдообернення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 229-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ключові слова: апроксимація, частотно-фазові характеристики, оптмізація. Key words: approximating, frequency-phase characteristics, optimization.
1097185
  Шариф М. Побудова та дослідження математичної моделі "клієнт-сервер" без оберненого зв"язку в комп"ютерній мережі / М. Шариф, Д.Б. Бендіткіс, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 315-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута двовимірна математична модель "клієнт-сервер". Отримані умови стійкості та обмеження на розв"язок системи.
1097186
  Волошин О.Ф. Побудова та дослідження нечіткої моделі поведінки однопродуктової фірми / О.Ф. Волошин, О.В. Пошелюжний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 111-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача оптимізації прибутку фірми при нечітко заданих цінах на ресурси. Застосовується метод послідовних поступок для пошуку компромісного розв`язку. Ключові слова: мікроекономіка, теорія виробництва, нечіткість, компроміс. The problem ...
1097187
  Криволап А.В. Побудова та дослідження програмних логік : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Криволап Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 130 арк. – Бібліогр.: арк. 123-130
1097188
  Криволап А.В. Побудова та дослідження програмних логік : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Криволап Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1097189
   Побудова та реалізація моделі руху ракети змінної маси / В.В. Прокопенко, Б.П. Томашевський, В.В. Яковенко, Коломієць Є.Г. Іваник // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 59
1097190
  Корнієнко Б.Я. Побудова та тестування імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів / Б.Я. Корнієнко, Л.П. Галата // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.Л. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (36). – С. 316-322. – ISSN 2075-0781
1097191
  Верченко А.П. Побудова та чисельне дослідження математичної моделі технологічного процесу подрібнення / А.П. Верченко, В.О. Гнатюк, Д.В. Швець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 117-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті представлена математична модель процесу помолу залізної руди, що описується системою звичайних нелінійних диференціальних рівнянь першого порядку. Дана модель дозволяє при заданні початкових даних та варіації змінних симулювати робочий стан, а ...
1097192
  Нікітченко М.С. Побудова темпоральних логік на основі композиційно-номінативного підходу / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 109. – ISBN 978-966-188-165-4
1097193
  Рач Валентин Побудова термінологічної системи форм організації наукового знання / Рач Валентин, Россошанська Ольга, Медведєва Ольга // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 13-16 : Рис.
1097194
  Гладун Ю.Я. Побудова типового центру забезпечення публічної безпеки на прикладі ситуаційного центру Головного Управління Національної поліції у Львівській області / Ю.Я. Гладун, А.В. Ліпенцев // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 119-128
1097195
  Поліщук Н.Р. Побудова топографічної поверхні землі за допомогою сіток графічної системи AutoCAD // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 84-85 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
1097196
  Канунова Л.В. Побудова тренувального процесу спортсменок-гирьовичок 12-15 років з урахуванням становлення і функціонування специфічного біологічного циклу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Канунова Людмила Володимировна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1097197
   Побудова тривимірних просторових карт шуму / В.У. Абракітов, П.А. Білим, С.В. Нестеренко, А.С. Рогохін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 214-218 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1097198
  Кушнір С.А. Побудова трикутника / С.А. Кушнір. – К., 1994. – 80с.
1097199
   Побудова трикутника найбільшої площі та симплекса максимального об"єму в тривимірному просторі / Б.В. Рубльов, А.Е. Рудіч, Д.О. Терлецька, О.А. Шкицький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовані теоретичні властивості та алгоритм побудови трикутника найбільшої площі. Для симплексу максимального об"єму в тривимірному просторі переводиться алгоритм побудови кореневого симплексу та методу подальшого пошуку оптимального симплексу.
1097200
   Побудова трикутника найбільшої площі та симплекса максимального об"єму в тривимірному просторі / Б.В. Рубльов, А.Е. Рудіч, Д.О. Терлецька, О.А. Шкицький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовані теоретичні властивості та алгоритм побудови трикутника найбільшої площі. Для симлексу максимального об"єму в тривимірному просторі переводиться алгоритм побудови кореневого симплексу та методу подальшого пошуку оптимального симплексу.
1097201
  Терещенко В.М. Побудова тріангуляції Делоне для планарних графів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 206-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1097202
  Калайда О.Ф. Побудова узагальнених методів Крилова та Адамса розв"язування задачі Коші для нормальних рівнянь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою узагальнених колокаційних многочленів типу Лагранжа побудовано відповідні узагальнені автономні методи типу Крилова, екстраполяційний та інтерполяційний методи типу Адамса і, зокрема, двосторонні методи чисельного інтегрування задачі Коші ...
1097203
  Калайда О.Ф. Побудова узагальнених формул Гаусса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано формули Гаусса з кратними вузлами за степенями монотонної функції. Доведено, що вузли цих формул надають, крім максимального порядку, також мінімум їх похибки.
1097204
  Калайда О.Ф. Побудова узагальнених формул чисельного диференціювання та чисельного інтегрування // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 88-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  За допомогою узагальнених колокаційних апроксимацій функцій побудовано узагальнені (і, зокрема, матричні та двосторонні) формули чисельного диференціювання та чисельного інтегрування.
1097205
  Іващук Н.Л. Побудова узагальненої моделi олiгополiї Курно-Пу та дослiдження стiйкостi її точки рiвноваги / Н.Л. Іващук, Б.В. Гнатів, І.І. Кавалець // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 94-105. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1097206
  Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
1097207
  Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 18-26.
1097208
   Побудова універсального ремонтного модуля для локалізації дефектних цифрових радіоелектронних компонентів з використанням електромагнітного методу діагностування у військових ремонтних органах / Лєнков, с.В., М.К. Жердєв, Б.П. Креденцер, С.І. Глухов, П.П. Попов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 52-58


  У статті пропонується розробка структурної схеми універсального ремонтного модуля для локалізації дефектних цифрових радіоелектронних компонентів типових елементів заміни з використанням електромагнітного методу діагностування у військових ремонтних ...
1097209
  Гура Н. Побудова управління витратами підприємств у хімічній галузі / Н. Гура, К. Радченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 14-16. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність та значення поняття "управлінський облік", розглянуто дискусійні питання побудови управлінського обліку та його структури. Розглянуто методи обліку витрат на підприємствах хімічної галузі. Обґрунтовано доцільність ...
1097210
  Серпенінова Ю.С. Побудова фінансового механізму управління ліквідністю банку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1097211
  Письменний В. Побудова фіскальної ідеології на основі духовних і моральних цінностей // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 173-182. – ISSN 1818-5754
1097212
  Чеверда А.О. Побудова фітнес-програми з елементами спортивних танців для дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Чеверда Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1097213
  Іванюк М.М. Побудова формальних розв"язків класу Lop неоднорідних систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метод характеристичної матриці-функції поширюється на неоднорідні системи диференціальних рівнянь з аналітичними матрицями-коефіцієнтами та правою частиною.
1097214
  Носенко Н.С. Побудова функції витрат - практичне застосування / Н.С. Носенко, Г.Г. Осадча // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 97-104
1097215
  Пясецька С.І. Побудова функції лінійного дискримінантного аналізу та її оцінка для визначення екстремальних метеорологічних явищ (ожеледь) на території України / С.І. Пясецька, С.В. Савчук, В.Є. Тимофеєв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 82-94. – ISSN 2306-5680
1097216
  Мукоєд А.П. Побудова функцій Гріна для шару в теорії пружності / А.П. Мукоєд, Б.М. Шуман // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 136-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Використавши інтегральне перетворення Фур"є знайдені в явному вигляді функції Гріна системи рівнянь теорії пружності в переміщеннях для однорідного ізотропного шару.
1097217
  Грод І. Побудова функцій Ляпунова для деяких лінійних розширень динамічних систем / І. Грод, В. Кулик // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 56-57
1097218
  Джалладова І.А. Побудова функцій Ляпунова для систем нелінійних диференціальних рівнянь з випадковими коефіцієнтами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 36-42. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  В роботі розглянуто системи неленійних диференціальних рівнянь з випадковими параметрами загального вигляду. Введено поняття L2-стійкості нульового розв`язку. Цей вид стійкості досліджується за допомогою другого методу Ляпунова. В роботі запропоновано ...
1097219
  Джалладова І. Побудова функцій Ляпунова для систем різницевих рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-22. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу знаходження квадратичних функцій Ляпунова для системи різницевих рівнянь. Побудовано загальний алгоритм. Детально розглянуто лінійні стаціонарні системи із сталим запізненням. Considered the problem finding of quadratic Lyapunov"s ...
1097220
  Валєєв К.Г. Побудова центрального інтегрального многовиду / К.Г. Валєєв, О.Л. Карелова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено достатні умови існування центрального інтегрального многовиду для систем лінійних диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами.
1097221
  Жданюк Б.С. Побудова цифрових моделей рельєфу та визначення інших морфометричних параметрів Мізоцького кряжу засобами ГІС // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 88-97


  Розглянуто можливості моделювання морфометричних параметрів Мізоцького кряжу (Рівненська область) за допомогою геоінформаційних технологій. Охарактеризовані методологічні підходи, використані для створення цифрових моделей унікальних ...
1097222
  Дорожко Є.В. Побудова цифрової моделі ситуації за результатами геодезичних вимірювань // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 60-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1097223
  Мукоєд А.П. Побудова чисельного алгоритму розв"язування динамічних задач теорії циліндричних оболонок з підкріпленням змінної жорсткості / А.П. Мукоєд, В.Ф. Мейш, Е.А. Штанцель // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 181-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається постановка динамічних задач теорії циліндричних оболонок з дискретним підкріпленням змінної жорсткості. Побудовано чисельний алгоритм розв"язку наведених рівнянь з виділенням особливостей на лініях розривів по просторовим координатам.
1097224
  Власюк А.П. Побудова числових конформних відображень багатозв"язних областей складної геометричної форми / А.П. Власюк, Т.А. Дроздовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 79-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1097225
  Грищенко О. Побудова швидкодіючих алгоритмів чисельного моделювання просторових процесів кінетики адсорбції / О. Грищенко, Г. Загородня, В. Федорова // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 73. – ISBN 978-966-8725-10-4
1097226
  Калайда О.Ф. Побудова явних раціональних двосторонніх колокант із двократними вузлами // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 202-204. – ISBN 978-617-7021-57-4
1097227
  Зінько П.М. Побудова явних різницевих схем для неоднорідного рівняння теплопровідності зі змінними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 177-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються нові числові алгоритми розв"язування крайових задач параболічного типу зі змінними коефіцієнтами, які базуються на теорії розв"язуючих операторів Ключові слова: крайова задача, числові алгоритми. On an example of the one-dimensional ...
1097228
  Пастухова Н.Л. Побудова якісної національної освіти через моніторингові дослідження // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 21-23.


  Моніторингові дослідження 2006-2007 навчального року педагогами Донеччини
1097229
  Потєхін О. Побудовано на піску: про засади теорії політичного реалізму // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 16-21. – (Політичні науки)
1097230
  Герасимов О.І. Побудови Вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів / О.І. Герасимов, М.М. Худинцев // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 170-175 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
1097231
  Азаров Є.Л. Побудови конiками I. Парабола / Є.Л. Азаров, Т.Д. Тимошкевич // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 19-24. – ISSN 1029-4171
1097232
   Побудувати конкурентоспроможну систему освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Березень - квітень (№ 2). – С. 1


  3 квітня в НАПН України відбулися Загальні збори академії "Про діяльність НАПН України у 2014 році та завдання на 2015 рік".. У їх роботі взяли участь голова Комітету ВРУ з питань науки і освіти Л. Гриневич, перший заступник голови цього Комітету О. ...
1097233
   Побуждение к чтению. Как работает «онлайн-абонемент» // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 1 (211). – С. 24-25. – ISSN 1727-4893


  В немецких библиотеках читатели берут всё больше электронных книг. Об этих тенденциях рассказывает Франк Симон-Ритц, председатель Союза немецких библиотек
1097234
  Михайленко Т. Побузька об"єднана територіальна громада Кіровоградської області як перспективний осередок соціально-економічного розвитку / Т. Михайленко, А. Січка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-60. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Визначено основи формування Побузької об"єднаної територіальної громади (Кіровоградська область) у контексті сучасного процесу децентралізації. Виокремлено основні проблеми соціально-економічного стану смт Побузьке. Проаналізовано головні фінансові ...
1097235
   Побузький гірничорудний район Українського щита. Структурно-петрофізична карта кристалічного фундаменту та деякі питання геології раннього докембрію / О.Б. Гінтов, В.А. Єнтін, С.В. Мичак, ФарфулякЛ.В // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 16-46 : фото, рис. – Бібліогр.: с. 38-40. – ISSN 0203-3100
1097236
  Марісова Л.Й. Побут - не приватна справа / Л.Й. Марісова, 1960. – с.
1097237
  Лущій С. Побут 1920-х років у творах Валер"яна Підмогильного. На матеріалі романів "Місто" і "Невеличка драма" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263


  У статті проаналізовано рецепцію образу міста та окреслено урбаністичні проблеми в прозі В. Підмогильного.
1097238
  Прудько В. Побут і дозвілля населення дореволюційної Ніжинщини // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 13 (16). – С. 67-74. – (Серія: Ніжинознавчі студії ; № 9). – ISSN 2078-063X
1097239
  Панашенко В.В. Побут і звичаї козацької старшини // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 127-132. – ISBN 5-7702-0775-2
1097240
  Стичинський І. Побут і культура міста Києва у 1918 році // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 86-87
1097241
  Купченко-Гринчук Побут і повсякдення англійської армії в роки Столітньої війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-28. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена повсякденному життю англійської армії, дозвіллю, побуту та медичному забезпеченню. The article is devoted to the problem of everyday life in the English army, leisure and medical providing.
1097242
  Келембетова В.Ю. Побут і релігійні пережитки / В.Ю. Келембетова. – К, 1974. – 191 с.
1097243
  Байкін Ф.Ф. Побут і розвиток особи / Ф.Ф. Байкін, канд. філос. наук. – Київ : Знання ; Вид. Радянська Україна, 1969. – 47 с. – (Товариство "Знання" Української РСР ; 21 ; Серія 1, № 21)
1097244
  Дрогобицька О. Побут інтелігенції Західної України в умовах радянського політичного режиму (вересень 1939 - червень 1941 рр.) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 595-602. – ISSN 1028-5091
1097245
  Василюк О.Д. Побут й адатне право карачаївців та балкарців у дослідженнях Максима Ковалівського // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 33-47. – ISSN 1682-671Х
1097246
  Борисенко М.В. Побут міських мешканців України в 20-30-х роках ХХ століття. Джерелознавчий аспект // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 18. – С. 201-210.


  Історія Київського університету
1097247
  Борисенко М. Побут міських мешканців України в 30-роках ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 12-18.
1097248
  Герасько М.О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасько Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 235 л. – Додатки: л. 233-235. – Бібліогр.: л. 209-232
1097249
  Герасько М.О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасько Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1097250
  Грабовецький В. Побут опришківського загону Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 36 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 6)
1097251
  Поріцький А.Я. Побут сільськогосподарських робітників України в період капіталізму / А.Я. Поріцький. – К., 1964. – 139с.
1097252
  Заболотна І.М. Побут студентів та викладачів Київського державного університету в повоєнні роки // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 33-44. – ISBN 978-617-7107-06-3


  Стаття присвячена побутовим умовам студентів та викладачів КДУ повоєнного періоду (1943-початок 1950-х рр.). Проаналізовано їх потреби в поліпшенні матеріального становища, забезпеченні житлом, акцентується увага на відновленні гуртожитків, створенні ...
1097253
  Кругляк М. Побут студентства підросійської України другої половини ХІХ ст. (за матеріалами м. Києва) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-30. : Є фото Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, будівля Київських вищих жіночих курсів, Київськ. духовгої академіїї. – ISSN 1999-4966


  Є фото КНУТШ, колишних Київських вищих жіночихї курсів, Київської духовної академіїї.
1097254
  Ебель А. Побут та дозвілля студентів Київського університету у 1960-х - середині 1970-х років / А. Ебель, О. Панчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 124-128


  У статті подається характеристика побутових умов студентства Київського університету, форми його участі у культурному та спортивному житті, а також досліджується рівень матеріального забезпечення. В статье представлена характеристика бытовых условий ...
1097255
  Герман З. Побут та звичаї українських матросів у дослідженнях Дмитра Яворницького // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 154-159


  У статті проаналізовані архівні матеріали про побут та звичаї українських матросів, зібрані Д.Яворницьким. В статье проанализированы архивные материалы о быте и обычаях украинских матросов, собранные Д.Яворницким. In the article the archived ...
1097256
  Кривоший О. Побут та повсякденність жінок козацького Запорожжя у змісті шкільної історії: вимога часу чи забаганка науковців? // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 12-17
1097257
  Лисенко О. Побут та повсякденність радянської спільноти крізь призму епістолярних джерел / О. Лисенко, Я. Пасічко // Непрочитані листи 1941-го.. : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 р." ; [редкол.: В.М. Литвин та ін. ; авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін.]. – Київ : Аеростат, 2012. – С. 59-66. – ISBN 978-966-97201-4-6
1097258
  Кириловець Д. Побут та умови життя радянських партизан Рівненщини // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 295-298. – ISBN 978-966-171-795-3
1097259
  Жеплинський Б. Побут українських священиків в Галичині першої половини XX століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 939-950. – ISSN 1028-5091
1097260
  Кузеля З. Побут українського села й зміни в побуті за останніх 25 літ (1917 - 1942) // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 208-216. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1097261
  Кругляк М. Побут українського студентства другої половини XIX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 175-184
1097262
  Петінова О.Б. Побут як специфічна сфера людського буття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 63-68
1097263
  Шворов С.А. Побутова інтелектуальних систем навчання / С.А. Шворов, В.Є. Лукін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 143-147


  У статті проведено аналіз функціональної структури та обґрунтовано технічні принципи побудови та організації функціонування перспективних інтелектуальних систем навчання на основі використання штучних нейронних мереж. В статье проведен анализ ...
1097264
  Дуда Н.М. Побутова культура українців у сучасну епоху // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 16-19
1097265
  Лоїк О. Побутова лексика в актових документах XVIII ст. // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 189-196. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті досліджено побутову лексику актових документів XVIII ст. Встановлено ареали поширення та варіації конкретних лексем на територіях південно-сіхідного й північного наріч, а також простежено спадкоємність цієї лексики в сучасних українських ...
1097266
  Колісник І.С. Побутова лексика у творах І.С. Нечуя-Левицького // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 30-32. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1097267
  Горбаненко С.А. Побутова магія східних слов"ян за археологічними даними = Household magic of the Eastern Slavs according to archaeological data : нариси / [Горбаненко С.А., Готун І.А., Пуголовок Ю.О.] ; упоряд. С.А. Горбаненко ; [НАН України, Ін-т археології]. – Київ : Наукова думка, 2020. – 173, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк., резюме англ. – Бібліогр.: с. 158-173. – (Проєкт "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1767-2
1097268
  Бесарабов О. Побутова освітньої системи майбутьнього // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-37
1097269
  Лесенко Г. Побутова чи виробнича травма? Оскарження рішення комісії з розслідування нещасного випадку // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 86-87
1097270
  Азізов Гайрат Побутова, асимптотика і зведення спеціальніх розв``язків системи лінійних диференціально-різницевих рівнянь з запізнюючим або відхилюваним аргументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Азізов Гайрат; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1993. – 18л.
1097271
  Булаховська Ю.Л. Побутове і літературознавче поняття терміну ДЕТЕКТИВ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 261-263


  У статті авторка має на меті продемонструвати деякі специфічні характеристики детективної літератури як жанру. В основу аналізу покладено всесвітньовідомі детективи і твори із фантастичним сюжетом – "Записки про Шерлока Холмса" А. Конан Дойла, "Джен ...
1097272
  Гаврош О.І. Побутовий живопис Закарпаття 1945-1991 років: евольція жанру, тематика, персоналії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Гаврош Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1097273
  Пилипюк Л. Побутовий рівень моделі світу у творчості Оноре Бальзака // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 390-399
1097274
  Кузьма Ю. Побутовий роман в античності / Ю. Кузьма. – Львів, 1958. – 30 с.
1097275
  Усик Світлана Побутовий травматизм: основні причини / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 29-30 : фото
1097276
   Побутові : [для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. тексту та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож.: Ю. Мітченко]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 61, [3] с. : іл. – Кн. опис. за обкл. – (Серія "Українські народні казки з вузликами"). – ISBN 978-966-465-183-4


  Зміст: Як чоловік кішку вчив працювати; Заморське яйце; Знахар мимоволі; Премудрий дохтор; Про немудру жінку; Про дурних багачок; Як бідний Манько святив паску; Як людям і тваринам бог ділив літа; Як циган був адвокатом; Як чоловік шукав ...
1097277
  Борисенко М. Побутові комуни в містах України в 1920-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 22-26


  У статті аналізуються товариства робітничої молоді та студентів України в 1920-х роках. В статье анализируются товарищества рабочей молодежи и студентов Украины в 1920-х годах. Comradeships of the working young people and students of Ukraine in ...
1097278
  Давидюк Л.М. Побутові перекази Західного Полісся: дефініція, жанр, тема // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 162-167. – ISSN 2077-804X
1097279
   Побутові поради.. – К., 1954. – 104с.
1097280
  Содомора Павло Андрійович Побутові реалії Гомерової "Одіссеї" у перекладі (на матеріалі українських перекладів поеми) : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Содомора П.А. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190 л. – Додатки: л. 178-190. – Бібліогр.: л. 163-177
1097281
  Содомора Павло Андрійович Побутові реалії Гомерової "Одіссеї" у перекладі (на матеріалі українських перекладів поеми) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Содомора П.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1097282
  Гриценко С. Побутові реалії українців крізь призму запозичень "Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст." // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено іншомовну лексику на позначення нових для українців XVI-XVII ст. побутових реалій, проаналізовано її походження, час запозичення та шляхи проникнення в мову-реципієнт. Foreighn lexical units to name new domestic realia in the 16th- 17th ...
1097283
  Нагачевський А. Побутові танці канадських українців / Андрій Нагачевський. – Київ : Родовід, 2001. – 188, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 177-188 та в підрядк. прим. – (Серія української етнографії та культури ; кн. 1). – ISBN 966-7845-01-X
1097284
  Треніна А.С. Побутові травми - поспішаємо на допомогу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 24 : фото
1097285
  Попов В. Побутові умови мешканців українських міст в 1917 - 1920 роках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 45-51. – ISSN 2222-5250
1097286
  Назаренко В. Побутові умови та господарство Київського гарнізону у другій половині XVII–XVIII ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 21-26. – ISSN 2309-9356


  В статті аналізуються побутові умови та господарська діяльність особового складу Київського гарнізону у другій половині XVII-XVIII ст. Розглядаються умови проживання російських вояків, з"ясовується їхній майновий стан. Порівнюється побут солдатів та ...
1097287
  Вільна Я. Побутово-звичаєві грані життя українського народу в художній інтерпретації прозаїка О. Стороженка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 17-27
1097288
  Гудзенко О. Побутування "пророчої" п"єси на українському літературному грунті 20-х років XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено антиномію "пророк - антипророк" у контексті української драматургії 20-х pp. XX cm. (творчість І. Дніпровського, Я. Мамонтова, М. Куліша. Доведено, що постать пророка з"являється у п"єсах в зв"язку зі специфічним, романтичним сприйняттям ...
1097289
  Івановська О.П. Побутування весільної обрядової на Чернігівщині (друга пол. ХІХ - поч.ХХ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 55-61.
1097290
  Заболотна Н.В. Побутування почаївських кириличних стародруків у ХVІІІ-ХІХ ст. на Холмщині та Підляшші (за даними фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 127-145. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
1097291
  Довгань О. Побутування смислу в соціумі як репрезентація актуалізації особистості на тлі бібліотечної справи // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 50-53. – (Історичні науки)
1097292
  Брайченко О. Побутування українських традиційних свят родинного циклу в умовах наступу радянської ідеології 70-80-х років XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (350), липень - серпень. – С. 115-127. – ISSN 0130-6936


  Вивчаються особливості трансформацій українcьких традиційних свят родинного циклу в умовах активної пропаганди радянської ідеології.
1097293
  Русакова Ю.М. Побутування фальшованої грамоти Романа Галицького 1240 року (до вивчення "земельного питання" Київської митрополії // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 89-100
1097294
  Кізлова А.А. Побутування шанованих святинь у монастирях Старого Києва і Києво-Подолу (середина XVIII - середина XIX ст.) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 64-69


  "Методологічною основою дослідження є принципи історизму, цілісного підходу до аналізу виокремлених під час інтерпретації матеріалу проблем та конфесійної безсторонності у вивченні явищ церковного життя. Щоб забезпечити реалізацію цих принципів, ...
1097295
   Побывав в школе интернате.... – М., 1959. – 142с.
1097296
  Джефферс Х. Побывай в Пэррисе и умри = Грубость и жестокость в морской пехоте США / Х. Джефферс, Д. Левитан. – Москва : Воениздат, 1973. – 156с.
1097297
  Козюк В.В. Пов"язане кредитування: олігархічний банкінг і фінансова нестабільність // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 38-58. – ISSN 2305-7645
1097298
  Зимовець Р. Повага vs солідарність: Ліберальна та комунітаристська стратегії обгрунтування прав людини // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 51-66. – ISSN 0235-7941
1097299
  Виноградова Р.П. Повага до науки, до праці, до людей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8


  Академік В.О. Бєліцер (1906-1988) - вчений-біохімік.
1097300
  Русанова І.О. Повага до незалежності суддів як одна із засад діяльності прокуратури України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 273-275. – ISBN 978-617-7096-97-8
1097301
  Кравчук В. Повага до суду як один із принципів правової держави / В. Кравчук, Н. Сташків // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 27-33. – ISSN 2524-0129
1097302
  Головань І. Повага і захист гідності людини в Україні: проблеми впровадження європейської моделі / І. Головань, В. Кампо // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 163-174. – ISSN 1026-9932
1097303
  Щербина Н.С. Повага як складова модерної моделі виховання у працях представників Західної філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 101-103
1097304
  Корытин С.А. Повадки диких зверей. / С.А. Корытин. – М., 1986. – 317с.
1097305
  Гужва В. Поважати себе // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 6
1097306
   Поважна Валентина Миколаївна (1930-1978) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 378. – ISBN 978-966-439-754-1
1097307
  Саух П. Поважна історія, сучасний авторитет / розмовляв Валерій Костюкевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 8


  Ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка професор Петро Саух: "Імплементація Закону "Про вищу освіту" буде значно складнішою, ніж його розробка та прийняття".
1097308
  Батурин С. Поважна причина // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 6-65. – ISSN 0585-8365
1097309
  Кондратюк С.В. Повалення Берлінського муру : наслідки для Німеччини та Європи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 104-109. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1097310
  Чадюк М. Повалення Берлінського муру та стереотипів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 74). – С. 4


  Відбулася театралізована екскурсія "Ніч НАТО".
1097311
  Бабич Н. Повалення чи нова розбудова мовно-культурної Вавилонської вежі в сучасній Україні // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 5-14. – ISSN 2413-0923
1097312
  Фурман А.А. Повареная соль: пр-во и применение в хим. пром-сти. / А.А. Фурман. – М., 1989. – 271с.
1097313
   Поваренная книга С.А.Толстой.. – Тула, 1991. – 75с.
1097314
  Дзенс-Литовский Поваренная соль / Дзенс-Литовский, В.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. – М., 1965. – 44с.
1097315
  Быков Н.Е. и др. Повариантное проектирование разведки многопластиковых нефтяных месторождений / Н.Е. и др. Быков; ё. – М., 1978. – 184с.
1097316
   Поведание и сказание о побоище Великого князя Димитрия Донского, Слово о житии и представлении его, и Слово о Полку Игореве. – [Москва] : Изд. И. Снегирева, 1838. – [2], XVI, 129 с. – Отд. оттиск: Русский исторический сборник, издаваемый Обществом Истории и Древностей Российских. 1838, т. 3, кн. 1


  Изд.: Снегирев, Иван Михайлович (1793-1968)
1097317
  Треус М.Ю. Поведение антилопы канна в Аскании-Нова / М.Ю. Треус. – Москва : Наука, 1983. – 88с.
1097318
  Фирсов Л.А. Поведение антропоидов в природных условиях / Л.А. Фирсов. – Ленинград, 1977. – 162с.
1097319
  Соловьев Б.С. Поведение атлантическо-скандинавской сельди на различных этапах жизненного цикла : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Соловьев Б.С.; Казан. гос. ун-т им. Ульянова-Ленина. Биол.-почв. ф-тет. – Казань, 1965. – 18с. – Бібліогр.:с.17-18
1097320
  Вилкайте Р.-К.Ю. Поведение бензолсульфамида и его производных при электроосаждении никеля. : Автореф... канд. хим.наук: 005 / Вилкайте Р.-К. Ю.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 16л.
1097321
  Осипов Б.С. Поведение беспозвоночных / Б.С. Осипов. – Калининград, 1988. – 62с.
1097322
  Федоров А.О. Поведение библиотек в социальных медиа / Андрей Олегович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 1. – С. 22-27
1097323
  Гринченко В.Ф. Поведение биотита в обстановке гранитизации горных пород северо-западной части Украинского щита. / В.Ф. Гринченко, Т.Н. Агафонова // Минерал. сб. Львов. ун-та, 1982. – вып. 1
1097324
  Синилов К.Р. Поведение бойца вне строя / К.Р. Синилов. – М., 1942. – 20с.
1097325
  Синютин В.И. Поведение в коллективе / В.И. Синютин. – Ленинград, 1962. – 46 с.
1097326
  Карташова Л.В. Поведение в организации : Учебник / Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, Т.О. Соломанидина. – Москва : Инфра-М, 1999. – 220 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-806-Х
1097327
  Даинленко И.И. Поведение вертикальных горноразведочных выработок способом уплотнения грунов взрывом / И.И. Даинленко. – М, 1971. – 22с.
1097328
   Поведение водных беспозвоночных: Матер. 4 всес. симп.. – Андропов, 1986. – 139с.
1097329
  Кулик Альберт Владимирович Поведение вредной черепашки при оставлении зимовочных станций : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Кулик Альберт Владимирович; ВНИ зациты растений. – Л., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1097330
  Дегальцев Ю.Г. и др. Поведение высокотемпературного ядерного топлива при облучении / Ю.Г. и др. Дегальцев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 205с.
1097331
  Давыдов В.И. Поведение германия при обжиге сульфидных концентратов : Автореф... канд. техн.наук: / Давыдов В.И.; Акад. наук СССР. Ин-т металлургии им. А.А.Байкова. – М., 1959. – 22л.
1097332
  Нигментова Р.Ш. Поведение германия при электролизе катодом и при цементации амальгамой цинка : Автореф... канд. хим.наук: / Нигментова Р. Ш.; АН СССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1962. – 15л.
1097333
  Ахметов К.М. Поведение гидроокисей и некоторых металлов в растворах щелочи при повышенных температурах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Ахметов К.М.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1970. – 23л.
1097334
   Поведение грунтов под действием импульсивных нагрузок. – К., 1984. – 287с.
1097335
  Вознесенский Е.А. Поведение грунтов при динамических нагрузках : Учебное пособие для студ. геолог. спец. вузов / Е.А. Вознесенский. – Москва : Московский университет, 1997. – 288с. – ISBN 5-211-03722-7
1097336
  Гурова Р.Г. Поведение детей в общественных местах / Р.Г. Гурова. – М., 1959. – 28с.
1097337
  Перлова Р.Л. Поведение диких и культурных видов картофеля в разных географических районах Советского Союза / Р.Л. Перлова. – Москва, 1958. – 239с.
1097338
  Баутин Н.Н. Поведение динамических систем вблизи границ области устойчивости / Н.Н. Баутин ; с предисл. А.А. Андронова. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1949. – 164 с. – Библиогр.: с. 163-164. – (Современные проблемы механики / под общ. ред. А.И. Лурье, Л.Г. Лойцянского)
1097339
  Баутин Н.Н. Поведение динамических систем вблизи границ области устойчивости / Баутин Н.Н. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-176 (77 назв.)
1097340
  Детьер В. Поведение животных / В. Детьер, Э. Стеллар. – Ленинград : Наука, 1967. – 140с.
1097341
  Тинберген Нико Поведение животных / Тинберген Нико. – Москва : Мир, 1969. – 192с.
1097342
  Шовен Реми Поведение животных / Шовен Реми. – Москва : Мир, 1972. – 487с.
1097343
  Хайнд Р. Поведение животных : Синтез этологии и сравнительной психологии / Р. Хайнд. – Москва : Мир, 1975. – 855 с.
1097344
  Тинберген Нико Поведение животных / Тинберген Нико. – Москва : Мир, 1978. – 192с.
1097345
  Дьюсбери Д.А. Поведение животных / Д.А. Дьюсбери. – Москва : Мир, 1981. – 480с.
1097346
  Меннинг О. Поведение животных / О. Меннинг. – Москва, 1982. – 360с.
1097347
  Тинберген Н. Поведение животных / Н. Тинберген. – Москва : Мир, 1985. – 192с.
1097348
  Мак-Фарленд Поведение животных : психобиология, этология и эволюция / Мак-Фарленд. – Москва : Мир, 1988. – 518с. – ISBN 5-03-001230-3
1097349
   Поведение животных в сообществах : Материалі 3 Всес. конференции по поведению животніх. – Москва : Наука
Т. 2. – 1983. – 304с.
1097350
  Стрельников И.Д. Поведение животных во время солнечного затмения : (К наблюдениям 19 июня 1936 г. в СССР) / И.Д. Стрельников, проф., 1936. – С. 54-60
1097351
   Поведение животных и человека: сходство и различия.. – Пущино, 1989. – 223с.
1097352
  Панов Е.Н. Поведение животных и этологическая структура популяций. / Е.Н. Панов. – Москва : Наука, 1983. – 423с.
1097353
  Алексеров М.А. оглы Поведение замещенных алкоси -В-кетоэфиров в реакции В-элименирования : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алексеров М. А. оглы ; АН СССР, Ин-т орган. хим. – Москва, 1973. – 13 с.
1097354
   Поведение золота в зоне окисления золото-сульфидных месторождений. – М., 1958. – 268с.
1097355
  Моисеенко В.Г. Поведение золота и серебра при осадконакоплении, вулканизме и метаморфизме / В.Г. Моисеенко, М.А. Михайлов, В.Г. Сахно. – Новосибирск : Наука, 1974. – 102с.
1097356
   Поведение и биоакустика дельфинов.. – М., 1978. – 199с.
1097357
  Тихонов Александр Васильевич Поведение и биоакустика птиц / Тихонов Александр Васильевич, Э.Д. Моренков, С.Ю. Фокин. – Москва : МГУ, 1988. – 198с.
1097358
  Силантьева К.Г. Поведение и его механизмы / К.Г. Силантьева. – Екатеринбург, 1992. – 133с.
1097359
  Корытин С.А. Поведение и обоняние хищных зверей. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 222с.
1097360
  Исаев М.Р. Поведение и пробой кремния и кремниевых электронно-дырочных переходов в сильных электрических полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исаев М.Р.; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1967. – 18л.
1097361
   Поведение и распределение молоди рыб. – Москва : Издательство АН СССР, 1984. – 152с.
1097362
  Марищук В.Л. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса : [учеб. пособие] / Марищук В.Л., Евдокимов В.И. – Санкт-Петербург : Сентябрь, 2001. – 260с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 255-257. – ISBN 5-94234-007-2
1097363
  Рейзинь Л.Э. Поведение интегральный кривых системы дифференциальных уравнений вблизи особой точки в многомерном пространстве. / Л.Э. Рейзинь, 1958. – [14] с.
1097364
  Лукашевич Н.А. Поведение интегральных кривых "в целом" некоторых систем обыкновенных дифференциальных уравнений при наличии особой точки типа "центр". : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лукашевич Н.А.; АН СССР. Объед. совет Ин-та физики, ин-та матем и вычислит. техники и Отд. твердого тела и полупроводник. – Минск, 1962. – 8л.
1097365
  Потлов В.В. Поведение интегральных кривых однородного дифференциального уравнения.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потлов В.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 7л.
1097366
  Калныня Даце Андреевна Поведение интераций в окрестности неподвижной точки при случайных возмущениях параметров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Калныня Даце Андреевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
1097367
  Калныня Даце Андреевна Поведение интераций в окрестности неподвижной точки при случайных возмущениях параметров. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Калныня Даце Андреевна; Латвийский гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1983. – 113л. – Бібліогр.:л.111-113
1097368
  Гардашук Т.В. Поведение как предмет междисциплинарных биологических исследований // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1097369
  Кочарян И.А. Поведение как ресурс эссенциальной саморегуляции психики // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 27-40. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2410-1249
1097370
  Александров Я В. Поведение клеток и внутриклеточных структур. (Цитоэтология) / В.Я. Александров. – Москва : Знание, 1975. – 63 с.
1097371
  Степанов Г.В. Поведение конструкционных материалов в упругопластических волнах нагрузки / Г.В. Степанов. – К, 1978. – 111с.
1097372
  Баскин Л.М. Поведение копытных животных / Л.М. Баскин ; АН СССР, Ин-т эволюцион. морфологии и экологии животных. – Москва : Наука, 1976. – 296 с.
1097373
   Поведение лантаноидов при формировании месторождения Иультин (Чукотка) / Ю.А. Попова, А.Ю. Бычков, С.С. Матвеева, Т.М. Сущевская // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1124-1129 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7525
1097374
  Савич П. Поведение материалов при высоких давлениях / П. Савич. – Киев : Наукова думка, 1976. – 263 с.
1097375
  Захарчук Н.Ф. Поведение меди, кадмия, свинца, висмута и сурьмы на стационарном ртутном электроде : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Захарчук Н.Ф.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1969. – 23л.
1097376
  Скопенко В.В. Поведение металлического кобальта в диметилформамидном растворе тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, Н.Д. Невесенко // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 4
1097377
  Банди Ф.П. Поведение металлов при высоких температурах и давлениях = Behavior of metals at high temperatures and pressures / F.P. Bundy, H.M. Strong. New York, London, 1962 / Ф.П. Банди, Г.М. Стронг ; Пер. с англ. А.Р. Кутсара, под ред. И.Н. Богачева : Металлургия, 1965. – 60 с. – Пар. тит. стр. на англ. яз. – Библ.: с. 56-59
1097378
  Райнхарт Д.С. Поведение металлов при импульсивных нагрузках / Д.С. Райнхарт, Д. Пирсон. – М., 1958. – 296 с.
1097379
  Шапошникова Н.А. Поведение метана в газовом разряде с электролитным электродом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапошникова Н.А.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1952. – 8 с.
1097380
   Поведение млекопитающих: Сб. ст.. – Москва : Наука, 1977. – 291с.
1097381
  Кушнаренко А.И. Поведение молоди рыб у сетного полотна : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Кушнаренко А.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
1097382
  Крушинская Н.Л. Поведение морских млекопитающих / Н.Л. Крушинская, Т.Ю. Лисицына. – Москва : Наука, 1983. – 336с.
1097383
  Мовсесян С.Н. Поведение мужских гамет у Rudbeckia sullivanti / С.Н. Мовсесян, 1963. – С. 43-47. – Отд. оттиск.
1097384
  Аветисян А.Г. Поведение напряжений вблизи края поверхности контакта составного тела в некоторых плоских задачах теории упругости : автореф. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Аветисян А.Г. ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 16 с.
1097385
   Поведение насекомых : сб. ст. – Москва : Наука, 1984. – 140с.
1097386
   Поведение насекомых как основа для разработки мер борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства.. – Киев : Наукова думка, 1975. – 215с.
1097387
  Титаева Н.А. Поведение некоторых естественных радиоактивных элементов в процессе современного континентального осадконакопленя Южной Якутии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Титаева Н. А.; МГУ, Геол. фак. , Каф. геохим. – М., 1968. – 22л.
1097388
  Токбергенов Д.Б. Поведение некоторых жестко-вязкопластических конструкций при динамических нагружениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Токбергенов Д.Б.; АН КазССР. Объед. учен. совет отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 10л.
1097389
  Гуляев А.В. Поведение некоторых интегралов в области неаналитичности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Гуляев А.В.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.6-8
1097390
  Волкова Людмила Алексеевна Поведение некоторых рыб Байкала в условиях различной освещенности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Волкова Людмила Алексеевна; МВ ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 28л.
1097391
  Попов А.Ф. Поведение некоторых функциональных рядов вблизи границы области сходимости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Попов А.Ф.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 11л.
1097392
  Белослюдова Т.М. Поведение непредельных соединений на платине в жидкой фазе : Автореф... канд. хим.наук: / Белослюдова Т.М.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
1097393
  Кипятков В.Е. Поведение общественных насекомых. / В.Е. Кипятков. – Москва : Знание, 1991. – 62с.
1097394
  Снхчян Г.Л. Поведение одних и тех же сортов и гибридов винограда в различных климатических условиях : Автореф... канд. биол.наук: / Снхчян Г.Л.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 23л.
1097395
  Шапиев К.Ш. Поведение оптимальных траекторий замкнутых линейных моделей производства. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шапиев К.Ш.; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.матем.секции Объед.учен.совета по физ-мат.и техн.наукам. – Новосибирск, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1097396
  Коваленко В.Ф. Поведение перенормированных фейнмановских амплитуд при масштабных преобразованиях / В.Ф. Коваленко. – К., 1972. – 22 с.
1097397
  Коваленко В.Ф. Поведение перенормированных фейнмановских амплитуд при масштабных преобразованиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Коваленко В.Ф.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1972. – 12л.
1097398
   Поведение пестицидов и химикатов в окружающей среде.. – Л, 1991. – 431с.
1097399
  Олейникова В.А. Поведение платиновых электродов при эликтролизе карбонатных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: / Олейникова В. А.; Урал. филиал АН СССР, Ин-т электрохим. – Свердловск, 1969. – 20л.
1097400
   Поведение платины в системах Pt-C-S+_Fe-H2O при 200-400С и Робщ=1кбар по результатам экспериментов / Л.П. Плюснина, Т.В. Кузьмина, Г.Г. Лихойдов, Н.Н. Баринов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 579-588 : рис., табл. – Библиогр.: с. 587-588. – ISSN 0016-7525
1097401
  Шитов Николай Александрович Поведение полимеров при одноносном растяжении в связи с кинетикой развития микротрещин : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шитов Николай Александрович; МГУ. – М., 1983. – 19л.
1097402
   Поведение породообразующих и редкоземельных элементов при постмагматическом изменении кимберлитов / В.Б. Василенко, Л.Г. Кузнецова, В.А. Минин, А.В. Толстов; В.Б. Василенко и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 82-100 : рис., табл. – Библиогр.: с. 98-100. – ISSN 0016-7886
1097403
  Энджел Д.Ф. Поведение потребителей / Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 768c. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-314-00093-8
1097404
  Зозулев А.В. Поведение потребителей : Учебное пособие / А.В. Зозулев. – Киев : Знання, 2004. – 364с. – ISBN 966-8148-31-2
1097405
  Шевченко Д.А. Поведение потребителей: теория и практика (часть 1) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 158-172. – ISSN 1606-951Х
1097406
  Портной Х.А. Поведение пределов неопределенности при регулярных преобразованиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Портной Х.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1950. – 8 с.
1097407
  Лаптев С.А. Поведение при больших значениях времени решения задачи Коши для одномерного волнового уравнения с переменным потенциалом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Лаптев С. А.; АН СССР, Ин-т матем. – Москва, 1976. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1097408
   Поведение приматов и проблемы антропогенеза. – М., 1991. – 99с.
1097409
  Синякова Е.Ф. Поведение примесей благородных металлов при фракционной кристаллизации Cu-Fe-Ni-сульфидных расплавов, содержащих As и Co / Е.Ф. Синякова, В.И. Косяков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1374-1400 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1397-1400. – ISSN 0016-7886
1097410
   Поведение радиоактивных элементов в геологических процессах.. – М., 1978. – 143с.
1097411
   Поведение радионуклидов в природных и полу-природных экосистемах : Заключит.отчет:Совмест.эксперим.проект N 5. – Чорнобильі : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 142с. – ISBN 928275197Х
1097412
  Уткин В.И. Поведение радона при подготовке геодинамических процессов / В.И. Уткин, А.К. Юрков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 122-133 : Рис., табл., карти. – Бібліогр.: с. 133. – ISSN 0203-3100
1097413
  Булавин Л.А. Поведение раствора вблизи двойной критической точки // Физика жидкого состояния, 1990. – №18


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1097414
  Мэтир Ф. Поведение ребенка / Ф. Мэтир. – М., 1926. – 235с.
1097415
  Балитинов М.А. Поведение решений в целом одной нелинейной системы дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Балитинов М.А.; АН БССР. – Минск, 1968. – 8л.
1097416
  Вержбинский Г.М. Поведение решений некоторых эллиптических краевых задач в областях с нерегулярной границей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Вержбинский Г.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1097417
  Швитра Д.И. Поведение решений нелинейных дифференциальных уравнений о последействием на границе области устойчивости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Швитра Д. И.; АН БССР, отд. физ. мат. наку. – Вильнюс, 1974. – 19л.
1097418
  Иванов Л.А. Поведение решений эллиптических краевых задач при вариации областей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иванов Л.А.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1097419
   Поведение рудных элементов в окисленных хлоридных и карбонатно-хлоридно-сульфатных гетерофазных флюидах Cu-Mo(Au)-порфировых месторождений (по экспериментальным данным) / А.А. Боровиков, Т.А. Бульбак, А.С. Борисенко, А.Л. Рагозин, С.В. Палесский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 557-570 : рис., табл. – Библиогр.: с. 568-570. – ISSN 0016-7886
1097420
   Поведение рудогенных элементов в опорных профилях выветривания: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1982. – 148с.
1097421
   Поведение рыб в зоне гирдотехнических сооружений.. – Москва : Наука, 1967. – 156с.
1097422
  Малинин Л.К. Поведение рыб в разных экологических ситуациях. (Телеметр. исследования в природе и эксперименте) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Малинин Л.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 25л.
1097423
  Дус Джол Поведение самонастраивающихся регуляторов / Дус Джол. – М., 1963. – 28с.
1097424
  Бернотене Г.Ю. Поведение сахарина и фталимида в элелектролитах никелирования типа Уоттса. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Бернотене Г.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24л.
1097425
  Хамудханова Ш. Поведение свинцового анода в щелочных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хамудханова Ш.; АНд Узб.ССР.Ин-т химии. – Ташкент, 1953. – 12 с.
1097426
   Поведение систем в случайных средах.. – К., 1972. – 103с.
1097427
   Поведение систем в случайных средах.. – К., 1975. – 66с.
1097428
   Поведение систем в случайных средах.. – К., 1976. – 61с.
1097429
   Поведение систем в случайных средах.. – Киев, 1977. – 83с.
1097430
   Поведение систем в случайных средах: Сб. ст.. – Киев, 1979. – 95с.
1097431
  Мараховский В.Б. Поведение систем взаимодействующих автоматов : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Мараховский В.Б.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – Л., 1969. – 25л.
1097432
  Бергман Е. Поведение собак : фотографии и рисунки автора / Е. Бергман ; пер. с финск. Ю.К. Каяві ; под ред. Л.А. Гибет. – Москва : Мир, 1986. – 209 с.
1097433
   Поведение стали при циклических нагрузках.. – М., 1983. – 568с.
1097434
  Гордиенко Б.А. Поведение стержней и цилиндрических оболочек при осевом ударе : Автореф... канд. техн.наук: / Гордиенко Б. А.; МАИ. – М., 1969. – 7л.
1097435
  Воронцова И.П. Поведение стохастических автоматов с переменной структурой в случайных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронцова И.П.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – Л., 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1097436
  Куров И.Е. Поведение твердых тел при упруго-пластическом деформировании с позиций атомно-молекулярного строения. / И.Е. Куров, А.И. Сидорова. – Горький, 1976. – 83с.
1097437
  Камунтавичене И.Ю. Поведение тиомочевины, некоторых ее производных и вторичных добавок в сернокислом электролите меднения : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Камунтавичене И.Ю.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1097438
  Дворак Александр Владимирович Поведение траекторий в окрестности грубых инвариантных тороидальных мноообразий динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дворак Александр Владимирович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1977. – 12л.
1097439
  Панов А.М. Поведение траекторий систем разностных уравнений в окрестности особой точки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Панов А.М.; МВ и ССО СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1959. – 6л. – Бібліогр.:с.6
1097440
  Рещикова Л.М. Поведение упругих свойств, поглощения и других физических свойств в области фазового перехода типа смещения в KMnF3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Рещикова Л.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1097441
  Черников А.А. Поведение урана в зоне гипергенеза / А.А. Черников. – М., 1981. – 207с.
1097442
  Вендельштейн Е.Г. Поведение функциональных производных ряда фурана и фуранидина в условиях реакции превращения гетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: / Вендельштейн Е.Г.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1950. – 4 л.
1097443
  Байрамов С Поведение характеристик некоторых дифференциальных уравнений вблизи особых точек в трехмерном пространстве и на плоскости в целом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Байрамов С ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1969. – 9 с.
1097444
  Лекохмахер Светлана Семеновна Поведение хелатных соединений металлов в животном организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Лекохмахер Светлана Семеновна; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1097445
  Тинсли Ион Поведение химических загрязнителей в окружающей среде / Тинсли Ион. – Москва : Мир, 1982. – 280с.
1097446
  Титлянова А.А. Поведение цезия в почвах и слоистых минералах и накопление его растениями : Автореф... канд. биол.наук: / Титлянова А. А.; Урал. филиал АН СССР, Ин-т биол. – Свердловск, 1963. – 28л.
1097447
  Таксар И.М. Поведение частицы со спинок 3/2 в однородном поле и в центрально-симметричном электрическом поле : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Таксар И.М.; Физический институт Академии наук СССР им. П.Н.Лебедева. – Москва, 1950. – 5 с.
1097448
  Цур-Штрассен Поведение человека и животных в новом освещении. / Цур-Штрассен. – Л., 1925. – 71с.
1097449
  Медвидь Артур Петрович Поведение электронно-дырочной плазмы антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Медвидь Артур Петрович; Вильнюсский гос. университет. – Вильнюс, 1979. – 16л.
1097450
  Исхаков И.Ф. Поведение элементарных частиц в эйнштейновском гравитационном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Исхаков И.Ф.; МГУ. Физ. ф-тет. Каф. теории физики. – Москва, 1972. – 6л. – Бібліогр.:с.6
1097451
  Никифоров А. Поведенческая макроэкономика: на пути к новому синтезу? / А. Никифоров, О. Антипина // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 12. – С. 88-103. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0042-8736
1097452
  Акерлоф Дж. Поведенческая макроэкономическая теория и макроэкономическое поведение // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 2. – С. 188-228. – ISBN 5-94716-027-7
1097453
   Поведенческая оценка: концепция поведенческих финансов и ее применение в оценке бизнеса / М. Федотова, В. Плескачевский, В. Рутгайзер, А. Будицкий // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 104-117. – ISSN 0042-8736
1097454
  Лучникова Е.М. Поведенческая резистентность насекомых к синтетическим инсектицидам, ее изменчивость и наследование : Автореф... канд. биолнаук: / Лучникова Е.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1965. – 18л.
1097455
  Лучникова Е.М. Поведенческая резистентность насекомых к синтетическим инсектицидам, ее изменчивость и наследование. : Автореф... канд. биол.наук: / Лучникова Е.М.; ЛГУ. – Л., 1965. – 18л.
1097456
  Ельцов Ю.В. Поведенческие финансы и прогнозирование валютного рынка // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 18-29. – ISSN 2074-6040


  Комплексное взаимодействие различных научных дисциплин – поведенческих финансов и традиционной финансовой теории – существенно расширяет возможности исследования современного финансиста. В статье рассмотрены две фундаментальные поведенческие модели ...
1097457
  Грицюк Наталія Романівна Поведінка 137 Сs в природних і напівприродних агроландшафтах Полісся та іх класифікація за ступенем радіоекологічної небезпеки : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Грицюк Наталія Романівна; Мін-во аграрної політики України. Укр. науково-дослідний ін-тут сільськогосп. радіології. – Київ, 2003. – 155 л. + Додатки: л. 132 - 155. – Бібліогр.: л.116 - 132
1097458
  Грицюк Наталія Романівна Поведінка 137 Сs в природних і напівприродних агроландшафтах Полісся та іх класифікація за ступенем радіоекологічної небезпеки : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Грицюк Н.Р.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1097459
  Галушка З.І. Поведінка домашніх господарств України: моделі та особливості регулювання : монографія / Зоя Галушка, Ганна Катаранчук. – Чернівці : Технодрук ; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2018. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-171. – ISBN 978-617-7611-09-6
1097460
  Чайченко Г.М. Поведінка і психіка тварин : Навчальний посібник / Г.М. Чайченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 200с. – ISBN 966-594-157-7


  Традиційний для цієї науки матеріал подано на рівні новітніх досягнень науки із застосуванням термінології найновіших міжнародних номенклатур у галузі фізіології та суміжних наук. Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних ...
1097461
  Капінус Л.В. Поведінка Інтернет-споживачів у соціальних мережах / Л.В. Капінус, Н.П. Скригун, К.Ю. Семененко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 75-77. – ISSN 1728-6220


  У статті уточнено поняття "поведінка споживачів у соціальних мережах", виявлено найпопулярніші онлайн-спільноти в європейському та українському Інтернет-сегментах. Визначено основні тенденції поведінки Інтернет-користувачів у соціальних мережах, а ...
1097462
  Щетініна Л.В. Поведінка керівника в умовах ризику / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, О А. Гавриленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 495-499. – ISSN 2222-4459
1097463
  Барабаш О.О. Поведінка людини: підходи до розуміння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 4-8. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано співвідношення понять "поведінка" та "діяльність". Названо та охарактеризовано основні підходи до розуміння поняття "поведінка" людини.
1097464
  Гарасимів Т. Поведінка людини: філософсько-правова рефлексія "діяльність" та "активність" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 147-151. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1097465
   Поведінка механічних характеристик нанооб"емів іонних кристалів / В.А. Макара, С.М. Дуб, Г.В. Весна, В.Ю. Горячова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 507-513. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження специфіки пружно-пластичного переходу при деформуванні наообластей кристалів КСІ та NaCl методом наноіндентування. Вивчено вплив густини дислокацій на основні механічні характеристики. Експериментально встановлено зміну параметрів ...
1097466
  Чернишук С.Б. Поведінка мікро- і макродомішок в нематичному рідкому кристалі : Автореф...канд.фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Чернишук С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
1097467
  Чернишук Станіслав Борисович Поведінка мікро і макродомішок в нематичному рідкому кристалі : Дис.... канд.фізико-математ. наук: 01.04.02 / Чернишук Станіслав Борисович; НАНУ. Ін-тут фізики. – Київ, 2002. – 150 л. – Бібліогр.: л.132-150
1097468
  Биконя С.Ф. Поведінка монополій в умовах перехідної економіки : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-14 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1097469
  Андрусяк Василь Поведінка населення в умовах високої задимленості від пожеж, викликаних горінням нафтопродуктів та інших вогненебезпечних речовин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 19 : фото
1097470
  Пилипенко В. Поведінка населення за ринкових умов: соціологічний аналіз // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 48-51
1097471
  Ліпич Л. Поведінка населення на ринку продовольчих товарів // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.124-133. – ISSN 1562-0905
1097472
  Негайдайлов П. Поведінка нерегулярного мартингалу пов"язаного з гіллястим випадковим блуканням // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 85-86
1097473
  Полунін О. Поведінка платника податків: пропозиція із розширення моделі "слизького схилу" // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – С. 171-186 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-2131
1097474
   Поведінка показника заломлення неоднорідного розчину метанол-гексан вздовж лінії максимумів градієнта показника заломлення / О.Д. Альохін, М.П. Крупський, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 444-447. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рефрактометричним методом досліджено оптичні характеристики розчину метанол-гексан: градієнт показника заломлення dn/dz вздовж межі поділу фаз (T
1097475
   Поведінка при виявленні пожежі в будинку (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 29 : фото
1097476
  Охріменко Б.А. Поведінка радіальних хвильових функцій валентних електронів іона Т1(+3) у кристалічному полі / Б.А. Охріменко, Д.Ю. Старков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 363-370. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано нову модель врахування поля кристалічної решітки. В запропонованій моделі усунено недоліки, присутні в попередніх моделях. Розраховані радіальні хвильові функції вільного іона Тl(3) та у решітці КСl з конфігураціями зовнішньої електронної ...
1097477
  Мудрак Р.П. Поведінка споживапча як чинник продовольчої безпеки домогосподарства // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (1). – С. 27-30. – ISSN 1728-6220
1097478
  Прокопенко О.В. Поведінка споживачів : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян ; М-во освіти і науки, Сум. держ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174. – ISBN 978-966-364-653-4


  У пр. №1717996 напис: Вельмишановному Анатолію Миколайовичу від авторів з повагою. Підпис
1097479
  Козин Л. Поведінка споживачів в системі сталого маркетингу: напрямки трансформації // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 126-135. – ISSN 2410-0919
1097480
  Романів О.Я. Поведінка споживачів на ринку ресторанних послуг міста Житомира / О.Я. Романів, Г.М. Тарасюк, І.І. Корнійчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 100-111. – ISSN 2308-135X


  Мета дослідження - встановити принципи поведінки споживачів на ринку ресторанних послуг міста Житомира та здійснити сегментування ринку споживачів послуг ресторанного бізнесу міста за низкою критеріїв для забезпечення виробників надійною та достовірною ...
1097481
  Козьменко О. Поведінка страхових компаній на інвестиційному ринку: досвід України та Німеччини / О. Козьменко, В. Роєнко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 30-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1097482
   Поведінка стресованих щурів в суок-тесті за умов вживання адіахрому / І. Тубальцева, М. Макарчук, В. Хиля, Н. Горбуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.26- 27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поведінкову активність щурів у суок-тесті після дії двох послідовних стрес-факторів за умов вживання біофлавоноїду адіахрому. Показано, що при повторному стресовому впливі спостерігається значне пригнічення локомоторної та дослідницької ...
1097483
  Лимарченко В.О. Поведінка трубопроводу на рухомій основі при імпульсному збуренні коливань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 169-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача коливань трубопроводу з рідиною на рухомій основі. Труба кругового перетину консольно закріплена на рухомій основі. Розглядається поведінка системи при імпульсному збуренні основи трубопроводу. Отримано графіки коливання кінця ...
1097484
  Лимарченко О.С. Поведінка трубопроводу при закритичних швидкостях течії рідини / О.С. Лимарченко, О.П. Тімохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 173-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача коливань трубопроводу з рідиною при за критичних швидкостях течії рідини. Розглядається поведінка системи при малому початковому відхиленні від прямолінійної форми. Встановлено точку біфуркації розв"язку, коли прямолінійний стан ...
1097485
  Полішко Олексій Миколайович Поведінка циліндричних оболонок в рідині при дії локального імпульсного випромінювання : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.17 / Полішко Олексій Миколайович; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 1994. – 25л.
1097486
  Гарасимів Т.З. Поведінка як діяльність: соціально-правовий вимір особитості / Т.З. Гарасимів, М.В. Базарник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 340-344. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1097487
  Буряченко А.Є. Поведінкова економіка та децентралізація бюджетної системи / А.Є. Буряченко, К.М. Левченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (286). – С. 27-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
1097488
  Доброскок І.І. Поведінкова економіка та сегментація споживчого ринку як чинники розвитку підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу / І.І. Доброскок, В.С. Пеньковський, Я.І. Яценко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 53. – С. 53-59. – ISSN 2306-546X
1097489
  Бобух І. Поведінкова економіка та сталий розвиток: ключові аспекти взаємозв"язку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 4-8. – ISSN 1810-3944
1097490
  Радченко Д.М. Поведінкова економіка як інструмент маркетингової діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 56-60
1097491
  Безгін К.С. Поведінкова економіка: епістемічний поворот у трактуванні раціональності / К.С. Безгін, В.В. Ушкальов // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (692/693), липень - серпень. – С. 3-15 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2522-9303
1097492
  Воропаєва Т. Поведінкова культура українців (етнотипова поведінка, стиль життя і національний характер) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 103-112. – ISBN 966-628-104-X
1097493
   Поведінкова реакція на стресс у щурів із різним соціальним статусом / В. Пахольченко, І. Тубальцева, Є. Тукаленко, М. Макарчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 320-326. – (Серія біологічна ; вип. 64). – ISSN 0206-5657
1097494
  Макарчук М.Ю. Поведінкове тестування змін нюхової чутливості у щурів після периферичної деолфактації та олфактобульбектомії / М.Ю. Макарчук, Л.С. Ритікова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 119-128. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Запропонована методика поведінкового тестування нюхової чутливості у дрібних лабораторних тварин. Застосування методики для визначення змін нюхової чутливості у білих щурів-самців після периферичної та центральної деолфактації виявлено, що нюхова ...
1097495
  Паневник Т.М. Поведінковий аспект економічного зростання / Т.М. Паневник, Н.К. Болгарова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 13-18. – ISSN 2222-4459
1097496
  Кудря Я.В. Поведінковий аспект управління корпоративними підприємствами : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
1097497
  Кобець В. Поведінковий механізм прийняття фінансових рішень в електронних аукціонах // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 85-103. – ISSN 2409-9260
1097498
  Марченко В.М. Поведінковий підхід до управління ризиками проекту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (223). – С. 38-45. – ISSN 2522-1620
1097499
  Підвисоцький Я.В. Поведінковий та подієвий аспекти створення та функціонування гібридних фінансових інструментів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 160-167


  У статті представлено підхід до створення гібридних фінансових інструментів, а також проаналізовано поведінковий та подієвий механізми логічного поєднання сукупності прав та зобов"язань для учасників комерційних контрактів. Подані розрахунки прибутку ...
1097500
  Маркова А.О. Поведінкові акти та прояв агресії мухоловки білошийої (Ficedula albicollis) та мухоловки сірої (Muscicapa striata) на місцях водопою // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 40-46. – (Біологічні науки ; № 2). – ISSN 2410-0943
1097501
  Маркова А. Поведінкові акти чорного та співочого дроздів на місцях водопою / А. Маркова, В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-38. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Агресія має важливі наслідки для екологічних процесів та еволюційних стратегій поведінки. Наводяться дані стосовно прояву агресії чорним та співочим дроздами в природних умовах та території з вираженим антропогенним впливом на водопої у гніздовий ...
1097502
  Капелюш А.А. Поведінкові аспекти низької ефективності податкових реформ в Україні / А.А. Капелюш, Л.А. Задорожня // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 166-171. – ISSN 1993-6788
1097503
  Крупка І. Поведінкові аспекти функціонування фінансового ринку // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 285-298. – ISSN 2078-5860


  Досліджено сучасні теорії поведінкової економіки у сфері функціонування фінансового ринку. Автором проаналізовано процес взаємодії суб"єктів ринку, мотиви та стимули їхніх дій і реакції на зовнішні чинники з позиції поведінкових фінансів. Розглянуто ...
1097504
  Волошин М. Поведінкові грошові потоки депозитного портфеля банку / Микита Волошин // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1097505
  Хавкіна Л.М. Поведінкові девіації в рекламі в аспекті корелювання з міфологічними мотивами ініціації та порушення табу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  Статтю присвячено дослідженню оригінальних концепцій та девіацій як міфологізованих категорій рекламного креативу й визначенню основних типів і функціональних різновидів поведінкових девіацій у сучасному українському рекламному міфі. The article is ...
1097506
  Патицька Х.О. Поведінкові закономірності прийняття економічних рішень на локальному рівні: теоретичні засади // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 6-13. – ISSN 2222-4459
1097507
  Мельник Я. Поведінкові маркери особистості військовослужбовця при переживанні ним внутрішньоособистісного конфлікту / Я. Мельник, А. Беспалько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати теоретичного дослідження сутності внутрішньоособистісного конфлікту та визначено поведінкові маркери особистості військовослужбовця при переживанні ним зазначеного психологічного феномену. Стан внутрішньоособистісного ...
1097508
  Якимова Н.С. Поведінкові моделі суб"єктів ринку праці в новій економіці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Якимова Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1097509
  Козюк В. Поведінкові основи побудови самостимулюючих екорежимів / В. Козюк, Ю. Івашук // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 4. – С. 29-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
1097510
  Челахова А.С. Поведінкові патерни в генезі психологічної дезадаптації у представників молодіжних субкультур підлітково-юнацького віку // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 108-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
1097511
  Афанасьєва О.М. Поведінкові стереотипи у комунікативному аспекті // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 122-129
1097512
  Федоренко М.В. Поведінкові стратегії аплікантів на ринку праці України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 263-264
1097513
  Галицький В.М. Поведінкові стратегії на ринку праці України / В.М. Галицький, Ю.О. Привалов, Г.І. Чепурко; Благодійний фонд "Інтелектуальна перспектива". – Київ : Фоліант, 2005. – 227с. – ISBN 966-8474-28-7
1097514
  Щербатюк Б.А. Поведінкові та діяльнісні аспекти мовленнєвої комунікації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 287-300


  У статті розглянуто мовленнєві комунікативні дії у двох ракурсах: як елементи соціальної поведінки та як системні компоненти спільної діяльності людей. Проаналізовано залежність практичної ефективності соціальної взаємодії від досягнення комунікативних ...
1097515
   Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій : збірник наукових праць за результатами міжнародної наукової конференції, 25 жовтня 2007 року. – Київ : Київський університет, 2007. – 383 с. – ISBN 966-439-004-6
1097516
  Сторонянська І.З. Поведінкові фактори у прийнятті фінансово-економічних рішень суб"єктами економіки в умовах невизначеності / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 6 (319). – Бібліогр. : 16 назв
1097517
  Корнєєв В. Поведінкові фінанси та інвесування в експолярній економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 40-49. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
1097518
  Кізима Т. Поведінкові фінанси у концепціях класичної та інституціональної теорій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 7-17 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1097519
  Карпінський Б.А. Поведінкові фінанси як ефективний базис відображення раціональності й ірраціональності фінансових рішень у системі державотворчого патріотизму нації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 282-290. – ISSN 2222-4459
1097520
  Карпишин Н. Поведінкові фінансові рішення населення в процесі споживання / Н. Карпишин, С. Табака // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 19-28 : рис. – Бібліогр: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1097521
  Аннинский Л. Повезло ли России с Ельциным? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 43-46. – ISSN 0235-7089
1097522
  Черевичный П.Т. Повеление интегральных кривых в окрестности особой точки одного дифференциального уравнения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черевичный П.Т.; Объед. уч. совет ин-тов матем., кибернетики и Глав. астроном. обсерватории АН УССР. – К., 1963. – 16л.
1097523
   Повелители каменных джунглей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 20-21 : Фото
1097524
  Кристя З.С. Повелители компьютеров / З.С. Кристя. – М, 1991. – 46с.
1097525
   Повелители кофе // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 8-9 : Фото
1097526
  Муркок М. Повелители мечей: Хроника Корума / М. Муркок. – Ленинград, 1991. – 380с. – ISBN 5-7183-0002-X
1097527
   Повелители стратегических.. – М., 1972. – 144с.
1097528
  Вайс М. Повелителі брехні: інформація, культура та гроші на службі Кремля / М. Вайс, П. Померанцев // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 9-12
1097529
  Голованенко Володимир Повелитель блискавок // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 26-30 : Фото
1097530
  Голованенко В. Повелитель блискавок // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 26-30.


  Нікола Тесла.
1097531
  Муркок М. Повелитель бурь. Хроника черного меча / Майкл Муркок ; [сост. : Павловский И.Л. ; пер. Иванова А.Т.]. – [Донецк : Донеччина], 1992. – 535, [1] с. : ил. – На обл. указ. авт. и загл. серии. – (Миры фантастики ; Т.4). – ISBN 5-86938-014-6
1097532
   Повелитель демонов ночи.. – М., 1969. – 256с.
1097533
  Шаховская Н.Д. Повелитель молний / Н.Д. Шаховская, М.В. Шик. – М, 1968. – 174с.
1097534
  Голдинг У. Повелитель мух / У. Голдинг. – М., 1990. – 215с.
1097535
  Голдинг Уильям Повелитель мух // Повести. : Пер.с англ. / Уайт Патрик. – Москва : Панорама, 1999. – С.197-368. – (Библиотека "Лауреаты Нобелевской премии"). – ISBN 5-85220-573-7
1097536
  Голдинг Уильям Повелитель мух : Роман / Голдинг Уильям. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 268с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00183-Х
1097537
  Голдинг В. Повелитель мух / В. Голдинг; Пер. с англ. Л.А.Василенко. – Киев : Просвіта, 2000. – 168с. – (Библиотека школьника). – ISBN 966-7115-08-9
1097538
  Навольнева И. Повелитель мух // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 37. – С. 72-74.


  Художник Демієн Херст
1097539
  Фролов И.А. Повелитель рек / И.А. Фролов. – Москва, 1952. – 212с.
1097540
  Зорин В.Н. Повелитель случайностей / В.Н. Зорин. – Калининград, 1980. – 248с.
1097541
  Юрьев З.Ю. Повелитель эллов : фант. роман / Юрьев З.Ю. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 349 с.
1097542
  Лу П. Повелительница кукол // Караван историй. – Москва, 2004. – № 2. – С. 69-83. – ISSN 1560-4233


  Мадам Тюссо
1097543
  Нинуа Г.А. Повелительное наклонение в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Нинуа Г. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 21л.
1097544
  Пазухин Р.В. Повелительное наклонение в испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пазухин Р.В.; Лен. отд. Ин-та языкознания АН СССР. – Л., 1961. – 11л.
1097545
  Соломонова М.М. Повелительное наклонение в современном немецком языке : Автореф... канд. биол.наук: / Соломонова М.М.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16л.
1097546
  Хасанова М.М. Повелительное наклонение в эвенкийском языке. : Автореф... Канд.фиолол.наук: 10.02.02 / Хасанова М.М.; Ан СССР.Ленинг.отдел.ин-та языкознания. – Л, 1979. – 20л.
1097547
  Батырова М.А. Повелительное наклонение глагола в русском языке в сопоставлении с повелительно-желательным наклонением в узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Батырова М.А.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 21л.
1097548
  Ярещенко А.П. Повелительное наклонение глагола в языке украинской народности (на материале письменных памятников XIV - первой половины XVII в.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Ярещенко А.П. ; МВ и ССО, Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1972. – 19 с.
1097549
  Ушакова В.Т. Повелительное наклонение и его синонимы в современном английском языке. (В сопоставлении с укр.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Ушакова В.Т. ; АН УССР , Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1968. – 16 с.
1097550
  Гарданов Х.Ш. Повелительное наклонение и его стилистическое употребление в современном татарском языке : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Гарданов Х.Ш.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1969. – 25л.
1097551
  Андреева И.С. Повелительное наклонение и контекст при выражении побуждения в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Андреева И.С. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1971. – 18 c. – Бібліогр.: с.18
1097552
  Нгуен Тует Минь Повелительное наклонение русского языка в сопоставлении с вьетнамским : Автореф... канд. филол.наук: 10.600 / Нгуен Тует Минь; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1097553
  Драгойчева Ц. Повеля на дълга : (Спомени и размисли) / Ц. Драгойчева; Цола Драгоцчева. – София : Партиздат, 1972. – 599 с. : ил.
1097554
  Листопад О. Повені в Європі - наслідок змін клмату і неготовності до них // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)


  Про літні європейські стихійні лиха як урок і попередження для України.
1097555
  Болотина Л.Р. Повенно-патриотическое воспитание подростков в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Болотина Л. Р.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 23л.
1097556
  Квин Э. Повенчанная со смертью. Улика из прошлого века. Гроб для двоих : Романы / Эллери Квин; Пер. с англ.: А.В.Перцева. – Минск : Універсітэцкае, 1994. – 479с. – (Неизвестный детектив). – ISBN 985-09-0006-7
1097557
  Цибковская Н.С. Повереждения и адаптационные изменения в ультратонкой организации клеток льстьев ячменя при засолении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Цибковская Н. С.; Все. акад. с. х. наук. – Л., 1980. – 24л.
1097558
  Боргсдорф Поверенные воинские правила, како неприятельские крепости силою брати его царскому величеству к предбудущей славе изображены : чрез Ериста Фриддериха барона, фон Боргсдорфа, Цесарского Величества Римского, учрежденного началного инженера в лето Господне, 1697. Ныне же повелением Его Царского Пресветлого Величества напечатася в царствующем великом граде Москве, лета ... 1709 / Боргсдорф, фон А.-Э.Ф // Побеждающая крепость к счастливому поздравлению славнои победы над Азовым, и к счастливому въезду в Москву. : Его царскому величеству покорнейше поднесено от Ериста Фридериха барона, фон Боргсдорфа, цесарского величества Римского, настояще учрежденного в лето Господне, 1696. Ныне же повелением его царского пресветлого величества напечатася в ... Москве, 1709 / Боргсдорф, фон А.-Э.Ф. – Москва : [б.и.], 1709. – 37 с. : 6 л. черт.
1097559
   Повержені ідоли.. – К., 1975. – 383с.
1097560
  Марев Н. Поверженная Италия / Н. Марев. – Москва : ОГИЗ, 1944. – 47 с.
1097561
  Икрами Д. Поверженный : роман / Джалол Икрами; авториз. пер. с тадж. В.Смирновой и Л.Бать. – Москва : Советский писатель, 1975. – 312 с.
1097562
  Икрами Д. Поверженный : роман / Джалол Икрами;. – Москва : Известия, 1980. – 350 с.
1097563
  Коротков А.С. Поверженный ангел / А.С. Коротков. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 239с.
1097564
  Пашков А.Н. Поверителю радиоизмерительных приборов / А.Н. Пашков, В.П. Корсаков. – М., 1962. – 455с.
1097565
  Скульская Е. Поверить любовь смертью // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С.130-140. – ISSN 0321-1878
1097566
  Казакова Р.Ф. Поверить снегу / Р.Ф. Казакова. – Ташкент : изд-во художественной литературы им. Гафура Гуляма, 1967. – 75 с.
1097567
   Поверка : Сборник очерков и статей. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1972. – 295 с.
1097568
   Поверка : Повести, рассказы, стихи. – Ленинград, 1988. – 463 с.
1097569
  Спиридонов А.И. Поверка геодезических приборов / А.И. Спиридонов, Ю.Н. Кулагин, М.В. Кузьмин. – Москва : Недра, 1981. – 160 с.
1097570
  Фатеев Н.П. Поверка метеорологических приборов / Н.П. Фатеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 311с.
1097571
  Шиль Н.Н. Поверка на месте : сборник законоположений, касающихся производства поверки доказательств по гражданским делам / Н.Н. Шиль, чл. Виленской Судебной палаты. – Вильна : Изд. и тип. кн. маг. А.Г. Сыркина, 1914. – [4], 159 с.
1097572
  Ганейзер Г.А. Поверка нужды : [рассказ] / Евгений Ганейзер. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1905. – 47 с.
1097573
   Поверка радиоизмерительных приборов. – Москва : Издательство Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов СССР, 1965. – 751 с.
1097574
  Любимов Л.И. Поверка средств электрических измерений / Л.И. Любимов, И.Д. Форсилова. – Л., 1979. – 192с.
1097575
  Любимов Л.И. Поверка средств электрических измерений / Л.И. Любимов, И.Д. Форсилова, Е.З. Шапиро. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1987. – 294 с.
1097576
   Поверка электроизмерительных приборов. – Москва : Издательство Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов СССР, 1964. – 708 с.
1097577
  Гойтисоло Л. Поверка. / Л. Гойтисоло. – М., 1980. – 573с.
1097578
  Лысов Г.Ф. Поверки и исследования теодолитов и нивелиров в полевых условиях / Г.Ф. Лысов. – Москва : Недра, 1978. – 97с.
1097579
  Веремійчик О. Повернемо із забуття творчість талановитого поета Михайла Ситника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 5
1097580
  Кулик Н. Повернене ім"я // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Протягом довгих десятиліть ім"я видатного українського вченого й педагога, автора першого в Україні тритомника з фізики, довоєнного декана фізико-математичного факультету Харківського університету Андрія Желеховського було викреслено з історії вишу і ...
1097581
   Повернені імена : мартиролог. – Дніпропетровськ : Обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг "Реабілітовані історією" ; Моноліт. – (Реабілітовані історією / редкол.: Т.М. Кравченко (керівник) [та ін.] ; за наук. ред. В.В. Іваненка ; 4 ; Дніпропетровська область). – ISBN 966-7455-13-0
[Кн. 1]. – 2002. – 479, [1] с.
1097582
  Матвієнко В.М. Повернені імена: Кость Мацієвич - народний міністр закордонних справ України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 1. – С.29-33
1097583
  Гінзбург В.З. Повернені симфонії / В.З. Гінзбург, М.М. Медуниця. – Київ, 1963. – 106с.
1097584
  Таракан-Береза Повернені шевченківські раритети // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 90-100. – ISSN 0236-1477
1097585
  Сергійчук В.І. Поверненння кольлрів синього неба й стиглої пшениці // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 130-132. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 20-річчя підняття в Києві національних синьо-жовтих прапорів.
1097586
  Якобсон А. Повернення / Аугуст Якобсон ;. – Київ, 1952. – 64 с.
1097587
  Гжицький В.З. Повернення / В.З. Гжицький. – К., 1958. – 232с.
1097588
  Ходченко П. Повернення : новела / П. Ходченко. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 24 с.
1097589
  Романець О. Повернення / О. Романець. – Ленинград, 1959. – 108 с.
1097590
  Ткач М.М. Повернення : поезії / М.М. Ткач. – Київ : Молодь, 1974. – 103 с.
1097591
  Довнар Г.С. Повернення : повість / Г.С. Довнар. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 171 с.
1097592
  Кушнір В.С. Повернення / В.С. Кушнір. – К., 1980. – 155с.
1097593
  Рішко М.В. Повернення / М.В. Рішко. – Ужгород, 1980. – 96с.
1097594
  Красій-Пересада Повернення : Повість-спогад / Олександра Красій-Пересада. – Київ : Молодь, 1984. – 143 с. – (Героїроки звершення)
1097595
  Барась М.Т. Повернення : [про відродження госп-в Козятин. р-ну Вінниц. обл.] / М.Т. Барась. – Одеса : Маяк, 1989. – 94, [2] с. – (Більше соціалізму! / Серія засн. в 1989 р.)
1097596
  Мишанич Олекса Повернення : Літературно-критичні статті й нариси / Мишанич Олекса; НАНУ; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : Обереги, 1997. – 336с. – ISBN 966-513-105-2
1097597
  Кононович Л. Повернення / Л. Кононович. – Львів : Кальварія, 2003. – 128с. – ISBN 966-663-080-Х
1097598
  Маланюк Є. Повернення : Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи / Євген Маланюк; Упоряд., ред., передмова Т. Салиги. – Львів : Світ, 2005. – 496с. : іл. – (Ad Fontes-До джерел). – ISBN 966-603-449-2
1097599
  Матвєєв О. Повернення : Вірші / Олександр Матвєєв; Пер. Лариси Петрової. – Київ : Наукова думка, 2005. – 185с. – ISBN 966-00-0475-3
1097600
  Постовалова Марія Повернення : продовження поеми Миколи Вороного "Євшан-зілля" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 52
1097601
  Холодний М.К. Повернення : збірка поезій / Микола Холодний. – Київ : Факт, 2009. – 212 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-247-3
1097602
  Пошивайло І. Повернення // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 2-9. – ISSN 0131-2685


  Ім"я Василя Кричевського стрімко повертається в Україну
1097603
  Чадюк М. Повернення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 16-17


  Виставка "Куліш. Пантелеймон Куліш": факти, які по-новому відкривають письменника, 200-річчя з дня народження якого ми відзначаємо цьогоріч.
1097604
  Багрянцев Ю. Повернення : кіноповість // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
1097605
  Позняк-Хоменко Повернення "Білоруського Гоголя" // Україна молода. – Київ, 2020. – 15 вересня (№ 87). – С. 3


  "У місті Чуднів Житомирської області з’явився перший у світі пам’ятник білорусько-польсько-українському письменнику Яну Барщевському, який є основоположником нової білоруської літератури. Багато хто його називає білоруським Гоголем, а за значенням для ...
1097606
  Трапезнікова Д. Повернення "Вітру" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 24


  Гомада виборола право бачити єдину в Києві мозаїку Алли Горської.
1097607
  Бережний В.П. Повернення "Галактики" : наук.-фантаст. повісті та оповідання для молодшого та сер. шкільного віку / В.П. Бережний. – Київ : Веселка, 1978. – 232 с.
1097608
  Фішкер Й. Повернення "злого німця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 132). – С. 9


  Як німецька Європа перемогла Європейську Німеччину.
1097609
  Стріха М. Повернення "Одіссеї" Петра Ніщинського // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Грудень (№ 47/48). – С. 3
1097610
  Лук"янчук Г. Повернення "Реймського Євангелія" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 11


  У Києві презентували факсимільне видання "Реймського Євангелія" - найдавнішої рукописної книги з бібліотеки Ярослава Мудрого.
1097611
  Фішер Йошка Повернення "східного питання" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 157). – С. 3


  ЄС має поставитися до кризи в Туреччині з терпінням і прагматизмом, спираючись на демократичні принципи.
1097612
  Кравченко Я. Повернення Алли Горської: "На шаблях сидіти жорстко..." До 85-річчя від дня народження // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 9 (839), вересень. – С. 152-155. – ISSN 0868-4790
1097613
  Галенко О. Повернення Анахарсиса // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 15-16


  Наукова діяльність українсько-американського історика Омеляна Пріцака.
1097614
  Калинець І. Повернення Антонича // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 29-33
1097615
  Пасічник І. Повернення аристократа. Василь-Костянтин Острозький: до 400-річчя від дня смерті // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 871-884. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1097616
  Курило В.В. Повернення біженців на батьківщину з території України (кінець 1917-1918 рр.) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 79-81. – ISBN 966-660-151-6
1097617
  Вітович І. Повернення блудного сина з Європи // Україна молода. – Київ, 2021. – 6-7 липня (№ 66-67)


  Дональд Туск знову очолив польську опозицію.
1097618
  Веремійчик О. Повернення Богдана Веселовського в Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 серпня - 11 вересня (№ 33/34). – С. 4
1097619
  Бонд П. Повернення бунтівного полковника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 15


  Роман-антиутопія Анатолія Сахна "Острів Хо. Поріг болю".
1097620
  Петрів П. Повернення в гру Емманюеля Макрона // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 вересня (№ 37). – С. 5


  Президент Франції виграв вибори під гаслом оздоровлення економіки. Але нині його найбільшим успіхом є перебудова політики на свою користь.
1097621
  Корж В.Ф. Повернення в майбутнє. / В.Ф. Корж. – Дніпропетровськ, 1971. – 99с.
1097622
  Пом"янський Л.І. Повернення в молодість / Л.І. Пом"янський. – К., 1980. – 85с.
1097623
  Лавриненков В.Д. Повернення в небо / В.Д. Лавриненков. – К., 1972. – 311с.
1097624
  Гусейнов Г. Повернення в Портленд : роман у щоденниках і листах / Григорій Гусейнов ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 366, [2] с. : іл., фот. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-617-605-008-7


  Нова книжка лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Григорія Гусейнова повертає читача в 1960 роки, коли міста втрачали набуті століттями обличчя, а молодь виявляла бунтівний характер, захоплювалася музикою "Бітлз", одягала джинси, ...
1097625
  Супрун Н. Повернення в Україну творчої спадщини Всеволода Голубничого // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 1 (63). – С. 34-36. – ISSN 1819-7329


  "Лише два українських економіста - М. Туган-Барановський та Є Слуцький внесли внесок на світовому рівні в розвиток економічної науки та економіки загалом"
1097626
   Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – 495, [1] с., [1] арк. схема, склад. вдвоє : іл. – Вид. 1-ше - верес. 2015 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1097627
  Кривцун Д. Повернення в Царгород... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 червня (№ 103). – С. 4


  "Постання визнаної помісної православної церкви в Україні зруйнує міф про "тисячолітню історію Росії".
1097628
  Позняк-Хоменко Повернення Валерія Марченка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 123). – С. 13


  В селі Гатне на Київщині відомому дисиденту і правозахиснику вікриють пам"ятник.
1097629
  Сюндюков І. Повернення великого літописця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 8


  У Національному заповіднику "Гетьманська столиця" презентували оновлене видання славнозвісної праці Самійла Величка.
1097630
  Някляєв У. Повернення віри : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 64-70. – ISSN 0320-8370
1097631
  Томенко М. Повернення Вячеслава Липинського // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 509, липень-серпень : липень-серпень. – С. 7-8
1097632
  Ткаченко Вс. Повернення Гелени до Парижа // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 106-112


  Зміст: Бернард де Вентадорн ( бл. 1150-1180), Жан-Луї-Шарль д’Орлеан-Лонгвіль (1646-1694), П"єр де Ронсар (1524-1585), П"єр де Марбеф (1596-1635), Жан-П"єр Кларіс де Флоріан (1755-1794), Андре Шеньє (1762-1794), Віктор Гюго, Шарль Бодлер та ін.
1097633
  Мамалига В. Повернення гетьмана многославного // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 4-5 січня (№ 1). – С. 4


  Укладені Дем"яном Ігнатовичем "Глухівські статті" стали основою того, що українська козацька держава збереглася ще майже на століття.
1097634
  Царук А. Повернення Гориславича: у кожного своя правда // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 8
1097635
  Осипчук Н. Повернення Григорія Ващенка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 20-21, 23.
1097636
  Сулима М. Повернення давнини (Розмова з Миколою Сулимою) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 135-139. – ISBN 966-7379-16-7
1097637
  Іваненко Ю. Повернення державних боргів комерційним банкам : проблеми макроекономіки / Ю. Іваненко, О. Муха, Д. Бабій // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 7-12 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
1097638
  Турен А. Повернення дієвця / Ален Турен. – Пер. з французької О. Гуджен та ін. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 320с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-236-7
1097639
  Гомотюк Оксана Повернення діячів еміграції як чинник піднесення науковості українознавства ( середина 1920-х - початок 1930-х рр. ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 66-71
1097640
  Жлуктенко Н. Повернення до alma mater // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – C/ 335-341
1097641
   Повернення до alma mater // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Учасники Першого Міжнародного форуму іноземних випускників ВНЗ України зібралися в нашому Університеті, аби відродити зв’язки з Україною та своєю alma mater. Вони провели тут свої найкращі роки і вважають себе українцями. Наша освіта для кожного ...
1097642
  Кіт Л. Повернення до alma mater // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 1, 2


  "Учасники Першого Міжнародного форуму іноземних випускників ВНЗ України зібралися в нашому Університеті, аби відродити зв"язки з Україною та своєю alma mater. Вони провели тут свої найкращі роки і вважають себе українцями. Наша освіта для кожного з них ...
1097643
   Повернення до Божого Храму. – Київ : Грамота, 2004. – 135, [1] с. : іл. – Словник церк. лексики: с. 55-134. - Сер. засн. у 2002 р. – Бібліогр.: с. 134 та в підрядк. прим. – (Духовна грамота). – ISBN 966-8066-56-1
1097644
  Демченко Т. Повернення до витоків: нарис про краєзнавця Василя Устименка // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 127-133
1097645
  Краковський В.Л. Повернення до горизонту / В.Л. Краковський. – Киев, 1967. – 210с.
1097646
  Білошицький П.В. Повернення до Едему // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 32-36 : рис.
1097647
  Базів В.А. Повернення до здорового глузду : нові явища в економіці зах. регіону УРСР / В.А. Базів. – Львів : КАМЕНЯР, 1989. – 197с.
1097648
  Левицька Й. Повернення до коріння. Українське поетичне кіно = Powrot do korzeni. Ukranskie kino poetyckie / Йоанна Левицька ; [пер. з пол. Любові Горбенко]. – Київ : Задруга, 2011. – 123, [1] с. – Дод. тит. арк. пол. – Бібліогр.: с. 120-123 та в підрядк. прим. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-088-4
1097649
  Нагель Х.. Повернення до Міжмор"я: як оновлена польська концепція може допомогти Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 серпня (№ 32/33). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1097650
  Алфьорова З.І. Повернення до нелокальності: про методологічні "зсуви" в культурології та мистецтвознавстві / З.І. Алфьорова, А.М. Алфьоров // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 8-16. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Проаналізовано публікації, у яких досліджено взаємозв’язок між змінами в парадигмах розвитку європейської цивілізації та необхідністю оновлення методологічних засад у сучасному культурологічному та мистецтвознавчому науковому дискурсах. Розглянуто ...
1097651
  Гусеф К. Повернення до польско-українських "конфліктів пам"яті" з часів кінця війни: чорна скриня відповідальности "комунізму" // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 137-148. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
1097652
  Кінько Т. Повернення до правди // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1994. – Вип. 28. – С. 180-183. – ISSN 0206-8001
1097653
  Артеменко Г.В. Повернення до раю : поезії / Ганна Артеменко ; [передм. О.Ф. Матушек ; ред. В. Коломієць ; худож. оформлення О.О. Яцун]. – Київ : Український письменник, 2006. – 63, [1] с. – ISBN 966-579-197-4


  У пр. № 3908BR напис: Шановному Григорію Фоковичу від автора з побажанням щастя, добра та з вдячністю за хороше навчання. 04.12.2007 р. Підпис.
1097654
  Венцлова Т. Повернення до рідного краю // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 8-14


  Вплив Адама Міцкевича на литовську культуру.
1097655
  Печорний Петро Повернення до себе // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-18. – ISSN 0868-9644


  Крутяться, крутяться гончарні верстати ... Заходжу в керамічну майстерню інституту - за ними сидять молоді, красиві хлопці і дівчата, перемазані глиною, студенти різних курсів, закохані у керамічне мистецтво, в гончарство. А з-під рук виростають ...
1097656
  Липківська А. Повернення до театру Леся Курбаса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 15


  Чернігівський театр імені Т.Шевченка представив "Одержиму" Лесі Українки у постановці режисера, актора та ... вояка-добровольця Олександра Лаптія.
1097657
  Сєлятицька А. Повернення до традицій: польський пошуковий театр // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 108-117. – ISSN 1997-8642
1097658
  Білоцерківець Н. Повернення додому. Розмова з президентом Асоціації українських письменників поетом Тарасом Федюком // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-11. – ISSN 0868-9644
1097659
  Гриценко М.С. Повернення дощу : лірика / Микола Гриценко. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 322, [2] с. – Бібліогр.: портр., іл. – ISBN 978-966-542-426-0
1097660
  Гриценко М. Повернення дощу : поезія: вірші // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 28-29
1097661
  Личковах В.А. Повернення Європи? (філософські та культурно-антропологічні засади "універсалізму" як альтернативного, "панєвропейського" шляху глобалізації) / В.А. Личковах, М.В. Ольховик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.3-13. – (Філософські науки)
1097662
  Набокова Н. Повернення життєтворчої спадщини із забуття // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 39-43. – (Політичні науки)
1097663
  Панченко О. Повернення з довголітнього забуття. До 140-річчя генерала Михайла Крата // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 22-31 грудня (№ 46)
1097664
  Лем С. Повернення з зірок / С. Лем. – Львів, 1965. – 219с.
1097665
  Лем С. Повернення з зірок / С. Лем. – 2-е вид. – Львів, 1970. – 211с.
1097666
  Лем С. Повернення з зірок : Фантастичний роман / С. Лем. – 2-е вид. – Львів : Каменяр, 1971. – 211с.
1097667
  Лем С. Повернення з зірок : Фантастичний роман / С. Лем. – 3-е вид. – Львів : Каменяр, 1976. – 222с.
1097668
  Бровченко В.Я. Повернення з літа : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ : Український письменник : Вир, 1985. – 119 с. – ISBN 5-333-01525-2
1097669
  Ніколаєва Т.О. Повернення з небуття // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 143-155. – ISSN 0320-9466


  Архівні документи про українського художника Івана Дряпаченка.
1097670
  Іванко А.Б. Повернення з небуття... (О.П. Оглоблин: людина і дослідник) // Історики України XIX - XX ст. : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – С. 295-311. – ISBN 966-583-076-7
1097671
  Дарда В.І. Повернення з пекла : повість / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 256 с.
1097672
  Дарда В.І. Повернення з пекла : повість / В.І. Дарда. – Київ, 1981. – 231 с.
1097673
  Дарда В.І. Повернення з пекла : повість / В.І. Дарда. – Київ : Дніпро, 1989. – 230 с. – (Доблесть). – ISBN 5-308-00280-0
1097674
  Радьков Д.П. Повернення з пекла : вибрані поезії / Дмитро Радьков. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 296с. – ISBN 966-542-368-1
1097675
  Сокол Г. Повернення забутої письменниці: Галина Журба // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 90-94. – ISSN 0236-1477
1097676
  Скрипець Н. Повернення заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду: процесуально-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 432-433. – ISBN 978-617-7069-17-0
1097677
  Каплан Р. Повернення згубного націоналізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25 грудня (№ 236)


  Поширення універсальних цінностей гальмується в багатьох місцях - від Росії до Близького Сходу.
1097678
  Гирич Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України ( XX - поч. XXI ст.) / Гирич, С. Кот // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 219-225. – ISSN 0130-5247
1097679
  Кот С.І. Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (XX - поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Кот Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т іст. України. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1097680
  Іванов В.Д. Повернення Ібадулли / В.Д. Іванов. – К., 1956. – 280с.
1097681
  Корнєва В. Повернення Івана Мазепи // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії Православної Церкви України / Полтавська єпархія Православної Церкви України ; голов. ред . архиєпископ Полтавський і Кременчуцький ФЕДІР. – Полтава, 2020. – Число 15/16 (за 2019-2020 рр.). – С. 54-57
1097682
  Овчаренко Е. Повернення Івана Марчука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 січня (№ 4). – С. 15
1097683
  Бреславська С. Повернення Івана Чендея // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – С. 14-15
1097684
  Зеров К. Повернення із забуття : Микола Зеров (14.04.1890 -03.11.1937) / Костянтин Зеров. – Київ : АВЕРС, 2008. – 66 с. – ISBN 978-966-7844-67-7
1097685
  Рудик С.К. Повернення із забуття = Return from forgetfulness / Станіслав Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Акад. наук вищої освіти України, 2012. – 153, [1] с., [14] арк. кольор. іл. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-617-646-052-7


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис.
1097686
  Світличанин І. Повернення із забуття // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня (№ 42). – С. 6-7


  115 років від дня народження Іларіона Курила-Кримчака - краєзнавця, публіциста, підпільника, одного з творців і керівників ОУН у Мелітопольській окрузі на Запоріжжі, чиє життя певною мірою було пов"язане з Кримом.
1097687
  Карп"юк А. Повернення із забуття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 червня (№ 25). – С. 6-7


  До 120-річчя з дня народження Ю. Жилка.
1097688
  Мицик Ю. Повернення із забуття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-30 листопада (№ 46/47). – С. 6


  Василь Олексійович Біднов — український громадський і культурний діяч, історик української церкви, член Української Центральної Ради.
1097689
  Клименко Т.А. Повернення із забуття імен жертв терору 1920–1930-х років на Черкащині // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 50-60. – ISSN 0320-9466
1097690
  Василькевич Г. Повернення із небуття: фольклористичні зацікавлення Йосипа Застриця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 75-78


  Статтю присвячено збирацькій і фольклористичній діяльності члена Наукового товариства імені Шевченка, доктора філософії отця Йосипа Застриця.
1097691
  Іщук-Пазуняк Повернення із прірви забуття // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 226-231. – ISBN 978-966-355-044-2


  "Нещодавно минуло 140 років від дня народження письменника Володимира Леонтовича".
1097692
  Шумицька Г. Повернення імені Миколи Яська: ще одна добра справа на конто академіка Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 48-51. – ISSN 2520-6419
1097693
  Даниленко О. Повернення історико-культурних цінностей в Україну: здобутки та перспективи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (379), травень - червень. – С. 44-51. – ISSN 2664-4282
1097694
  Станіславський В. Повернення Кам"янця-Подільського під польську владу в 1699 р.: реакції в Кримському ханаті та Туреччині // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 15. – С. 4-9. – ISSN 2519-2523
1097695
  Сліпушко О. Повернення Кобзаря // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8)


  "Тарас Шевченко мріяв працювати в Університеті Святого Володимира. Здійснення омріяного було вже так близько... У березні 1847 року міністр народної освіти імперії Сергій Уваров писав до київського генерал-губернатора Дмитра Бібікова про призначення ...
1097696
  Сулима М. Повернення козака/солдата додому: витоки й трансформації сюжету // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (758), травень. – С. 48-52
1097697
  Глинянська О. Повернення Конституції 1996 року: плюс чи мінус? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 52-54
1097698
   Повернення коштів за пробне ЗНО // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Станом на 7 липня 2020 року МОН спільно із Приватбанком повернули кошти за пробне ЗНО у закладах освіти 86351 учаснику.
1097699
  Коташевська Т. Повернення коштів отриманих без достатніх правових підстав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 145-147.
1097700
  Коташевська Т. Повернення коштів, отриманих без достатніх правових підстав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 112-114.
1097701
  Луцик В.В. Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду : дис. ... канд . юрид. наук : 12.00.09 / Луцик В.В.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009. – 219 л. + Додатки: л. 189-197. – Бібліогр.: л. 198-219
1097702
  Луцик В.В. Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність / Луцик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
1097703
  Фурсов Р. Повернення кримських татар в Крим // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 145-156


  У статті висвітлюються різні етапи повернення кримськотатарських репатріантів на територію Криму. Також зроблено спробу запровадити наукову періодизацію цих етапів. The article lights up different stages of Crimean Tatars repatriation to Crimea. As ...
1097704
  Кислий Повернення кримських татар до Криму напередодні 1989 р. як дослідницька проблема / Кислий, М.-О.О // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 54-61. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
1097705
  Грабович Г. Повернення критика // Критика. – Київ, 2003. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-33


  Вплив Томаса Еліота, американського поета, драматурга і літературного критика на історію критики і на теорію поезії.
1097706
  Ятченко Є.О. Повернення культового майна релігійним організаціям в Україні та захист їх майнових прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 290-296. – ISSN 1563-3349
1097707
  Кот С. Повернення культурних цінностей: час звернутися до витоків // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 28-29 січня (№ 5/6). – С. 14-15


  Що ми вже мали і що втратили?
1097708
  Кот С. Повернення культурних цінностей: час звернутися до витоків // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)
1097709
   Повернення культурного надбання України: Пробл., завд., перспект.. – К., 1993. – 42с.
1097710
   Повернення культурного надбання України: Пробл., завд., перспект.. – К.
7. – 1996. – 61с.
1097711
   Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – Київ. – ISBN 5-7702-0817-1
Вип. 6. – 1996. – 336с
1097712
   Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи : Матеріали наук.-практ. симпоз. " Правові аспекти реституції культ. цінностей: теорія і практика ". – Київ
Вип. 10. – 1997. – 202с.
1097713
  Тихенко В.О. Повернення культурної спадщини української діаспори (за документами ЦДАЗУ) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 109-116. – ISSN 0320-9466
1097714
  Князюк В.К. Повернення легенди. / В.К. Князюк, В.Я. Стадниченко. – К., 1969. – 91с.
1097715
  Овчаренко Е. Повернення Любові Панченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 6-12 жовтня (№ 35). – С. 15
1097716
  Копиленко О.Л. Повернення М.С. Грушевського / О.Л. Копиленко. – Киев : Вид-во т-ва "Знання" України, 1991. – 47 с. – (Сер. 1 "Час і суспільство" ; № 4)
1097717
  Дубцов Д. Повернення майна, вилученого під час обшуку. Як виграти битву? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
1097718
  Доброчинська А. Повернення майна, вилученого під час обшуку: дії адвоката // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 18-19
1097719
  Епштейн М. Повернення майстра : [альбом-каталог] / Марк Епштейн. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-378-173-0
1097720
  Пашко Л.А. Повернення маленького принца : Посібник для читання з французької мови / Л.А. Пашко. – Київ : КНТ, видавництво, 2004. – 228с. – (Для тих, хто любить французьку мову). – ISBN 966-8062-60-4
1097721
  Побірченко Н. Повернення Миколи Аркаса (1852-1909) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип. 1. – С. 47-55.
1097722
  Пахолко С. Повернення митрополита Андрея Шептицького з російського полону у фалеристичних пам"ятках Петра Терещука / С. Пахолко, Т. Денисова, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 10-13. – ISSN 1811-542X
1097723
  Піскун В. Повернення Михайла Грушевського в Україну як зваба більшовизмом й сподівання на дії // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 45-54. – ISBN 966-7060-35-7
1097724
  Герліх Гюнтер Повернення на батьківщину, до країни незнайомої / Герліх Гюнтер. – К., 1990. – 416с.
1097725
  Мкртчян С. Повернення на круги своя // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 165-169. – ISSN 0320 - 8370
1097726
  Моргун В.Ф. Повернення національних надбань України та подолання комплексу меншовартості науковців // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 47-52. – ISBN 978-617-639-356-6
1097727
  Качмар О. Повернення неплатоспроможних банків: перспективи для вкладників / О. Качмар, В. Чабан // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 20-21


  За останні 3,5 роки Національний банк України прийняв не одне рішення щодо виведення з ринку неплатоспроможного банку. Це спричинило появу судових спорів, у яких клієнти банків намагаються будь-що повернути свої кошти (вклади, обігові кошти), які ...
1097728
  Віднянський С.В. Повернення Німеччини в Європу. Конрад Аденауер / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 111-140. – ISBN 978-966-02-5494-7
1097729
  Михайленко В. Повернення обвинувального акта прокурору: проблеми розуміння, тлумачення та застосування // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
1097730
  Михайленко В. Повернення обвинувального акта прокурору: проблеми розуміння, тлумачення та застосування // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)


  "Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає вимоги, яким має відповідати «комплектність» обвинувального акта. Крім власне документа, в якому викладене пред’явлене обвинувачення, в наявності мають бути додатки".
1097731
  Михайленко В. Повернення обвинувального акта прокурору: проблеми розуміння, тлумачення та застосування // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
1097732
  Короткий В. Повернення образу: Володимир Антонович в сучасній Україні / В. Короткий, В. Ульяновський // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 5-10. – ISBN 966-7272-00-1
1097733
  Михайлова Н.С. Повернення одухотворених / Ніна Михайлова. – Умань : Візаві, 2021. – 335, [1] с. : іл., портр.
1097734
  Гоцуляк В.В. Повернення особистості наукової авансцени // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 129-141


  До 124-річчя від дня народження історика, уроженця Черкащини - Бориса Дмитровича Крупницького (1894 - 1956 рр.)
1097735
  Коваль Роман Повернення отаманів Гайдамацького краю / Коваль Роман. – Київ : Діокор, 2001. – 288с. – ISBN 966-96038-0-3
1097736
  Литвинов О.М. Повернення Павла Новгородцева, або про необхідність "виправлення імен" // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 355-367. – ISSN 1818-992Х
1097737
  Степовик Д. Повернення паризького "Тризуба" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 25). – С. 7


  Українське слово у Франції
1097738
  Смоляк Б. Повернення перевізника сонця й дощів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С. 10-15. – ISSN 0868-4790
1097739
  Ричка В. Повернення Переяслава // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 20


  Історія славетного міста на річці Трубіж.
1097740
  Позняк-Хоменко Повернення Петлюри // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 7). – С. 2


  У столиці відкрили перший барельєф Голови Директорії УНР.
1097741
  Астаф"єв О. Повернення Петра Могили // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 97-108. – ISSN 0236-1477


  "Нова книжка, яка щойно з"явилася під грифом Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міжнародної школи україністики НАН України й Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. <...> Текст переклав зі ...
1097742
  Гурська А. Повернення підсудності в КПК "на круги своя" // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 34
1097743
  Зарівна Т. Повернення по-українськи : проза: розповіді // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 10-28
1097744
  Гордон О. Повернення по Кайзервальду / О. Гордон. – Львів, 1996. – 55с.
1097745
   Повернення полярників // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Учасники зимувального загону 24-ї Української антарктичної експедиції повернулися в Україну після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський". В Антарктиді вчені вивчали, зокрема, зміни клімату, антарктичні мікроорганізми, флору (зокрема, ...
1097746
  Рябенко Г. Повернення прокурору обвинувального акта судом в аспекті забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування / Г. Рябенко, О. Єні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 46-51
1097747
  Масенко Лариса Повернення репресованих слів : [рецензія] // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 59-60. – ISSN 0130-5263
1097748
  Гетманцев О.В. Повернення речових доказів, оглянутих і досліджених судом, у порядку цивільного судочинства / О.В. Гетманцев, Н.К. Височанська // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 74-78. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Проведено комплексний аналіз передумов, підстав та порядку зберігання та повернення речових доказів, що були оглянуті та досліджені судом у процесі відправлення правосуддя у цивільних справах.
1097749
  Гордійчук М. Повернення Семена Палія з Сибіру в листуванні російської політичної еліти // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 7-8
1097750
  Тарасюк Галина Повернення сеньори : новела // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2010. – № 3. – С. 10-11. – ISSN 0131-6753
1097751
  Пахльовська О. Повернення Сізіфа // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 110-121. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Феномен Івана Дзюби.
1097752
  Чорногуз О. Повернення сотника Домбчевського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 5


  Своєю творчістю О. Горобець повертає вирвані й цензуровані сторінки вітчизняної історії. Роман Йосифович Домбчевський - український правник, активіст Союзу визволення України, сотник Української Галицької армії, секретар посольства Української Народної ...
1097753
  Дорошенко Ю. Повернення Софії Караффи-Корбут // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 12


  Перша книга документального роману-колажу мистецтвознавця та дисидента Богдана Гориня "Любов і творчість Караффи-Коррбут" (український графік)
1097754
  Чадюк М. Повернення спадщини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 30-31


  Презентовано повне факсимільне видання Реймського Євангелія.
1097755
  Мойсієнко В. Повернення спадщини / В. Мойсієнко, Г. Горобець; підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 30-31


  "Поступово усе більше іноземних вчених розрізняють московське й руське".
1097756
  Чадюк М. Повернення спадщини Володимира // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 листопада (№ 215/216). – С. 8-9


  У Національному музеї історії України відкрилася виставка, присвячена відновленню Київської митрополії.
1097757
  Коробкова О. Повернення старих схем у процедурі банкрутства // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19 листопада - 2 грудня (№ 46/47)
1097758
  Роговий В. Повернення стипендій як одна з форм матеріальної підтримки українського студенства на чужині в другій половині ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 132-139


  У статті висвітлюється питання про повернення українськими студентами, котрі в умовах бездержавності навчалися за кордоном за рахунок пожертв нашої еміграції, їхніх стипендій, що ставали матеріальною підтримкою для наступних поколінь студіюючої молод і ...
1097759
  Бабаєва О.В. Повернення суддею кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього розгляду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 188-194. – (0). – ISSN 2078-9165
1097760
  Воробель У.Б. Повернення судового збору у зв"язку із закриттям провадження в цивільній справі // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 192-212. – ISSN 2524-0323
1097761
  Воробель У.Б. Повернення судового збору у зв"язку із залишенням заяви без розгляду в цивільному судочинстві України // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 46-56. – ISSN 2617-4162
1097762
  Лосєв І. Повернення Сходу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Український Схід насправді йде тим самим шляхом, що й український Захід, тільки зі значним запізненням і природно-історичними ускладненнями.
1097763
  Берроуз Э.Р. Повернення Тарзана : роман : для ст. шк. віку / Едгар Берроуз ; [пер. з англ. Ю.В. Покальчука, О.В. Покальчука ; мал. С.К. Артюшенка]. – Київ : Веселка, 1992. – 206, [2]с. : іл.
1097764
  Ругаль Л. Повернення творчих спілок і мистецьких організацій на визволену територію УРСР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 162-166. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних і друкованих матеріалів, періодичних видань досліджено основні аспекти відновлення діяльності творчих установ й організацій після звільнення України від німецьких окупантів у 1943-1945 рр. On the basis of archives and published ...
1097765
  Черемський К. Повернення традиції. З історії нищення кобзарства / К. Черемський. – Харків : Центр Леся Курбаса, 1999. – 288с. – ISBN 5-7707-8347-8
1097766
  Мазур А.П. Повернення у вересень / А.П. Мазур. – К, 1986. – 167с.
1097767
  Дмитріюк В. Повернення у рідні сторони // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 40-43, 48. – ISSN 1230-2759


  Зі споминів д-р Василя Дмитріюка.
1097768
  Григорчук Ю. Повернення у слові: віднайдені в архіві Р. Братуня автографи Віри Вовк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (713). – С. 120-125. – ISSN 0236-1477
1097769
   Повернення Україні Богдана Лепкого. – Чикаго : Соборна Україна
Кн.4 : Святкування 125 річчя від дня народження Великого Сина України Богдана Лепкого, 1872-1997 /Зібрав, упоряд. і видав на правах рукопису Роман Смик. – 1998. – 270с.,[30арк.] : іл., фот.
1097770
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921-1926 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено та проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено роботу державних та наукових установ УСРР на тлі загальною процесу реституції українських культурних ...
1097771
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921-1926 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено та проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено роботу державних та наукових установ УСРР на тлі загальною процесу реституції українських культурних ...
1097772
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921-1926 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено та проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено роботу державних та наукових установ УСРР на тлі загальною процесу реституції українських культурних ...
1097773
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1926-1936 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-41. – Бібліогр.: с. 33-41. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено і проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено також роботу державних, наукових установ УСРР на тлі загального процесу реституції українських ...
1097774
  Андрусяк Т. Повернення української та звільнення від радянської науки, як умова успішного та динамічного розвитку України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 26-28
1097775
  Пилипенко В. Повернення українців з Фінляндії на батьківщину 1918 року // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.132-136
1097776
  Кралюк П. Повернення унійного Мелетія Смотрицького // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 30


  Цивілізаційне протистояння, котре розгортається на терені України в XXI ст., годі зрозуміти, не звертаючись до передісторії.
1097777
  Зозуля О. Повернення ускладнено / О. Зозуля, М. Сніжко // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 1/2) : Права людини. – С. 19-21


  "Справи, пов"язані з поверненням дитини однму з батьків, який проживає в іншій країні, якщо її викрав другий з батьків, що проживає в Україні, ускладнено не лише з огляду на їх суть, а й через недосконалість національного законодавства та ...
1097778
  Будько Євген Повернення усмішки в Таїланд : без проблем? / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 44-48 : Фото
1097779
  Околітенко Н.І. Повернення фараонового сина : наук.-фантаст. повісті та оповідання / Наталя Околітенко. – Київ : Пульсари, 2015. – 605, [3] с. : портр. – ISBN 978-617-615-055-8
1097780
  Лук"яненко О. Повернення фенікса: родоцентрична педагогіка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 44-46
1097781
  Титар О.В. Повернення читача: сучасна філософія літератури як філософія читання // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 95-99. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 60). – ISSN 2306-6687
1097782
  Лубенський В.Я. Повернення щастя / В.Я. Лубенський. – К., 1989. – 105с.
1097783
  Слабошпицький М. Повернення Юрія Буряка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 161-166. – ISSN 0208-0710
1097784
  Коваленко Сергій Повернення Юрія Шевельова : конспект уроку словесності в 11 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 38-49. – Бібліогр. в кінці ст.
1097785
  Най Джозеф Повернення Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 9


  Майбутнє Японії: відносини із сусідніми країнами - Північною Кореєю, Південною Кореєю і Китаєм.
1097786
  Довгопол Наталя Повернення ясночолого бога : повість / Закінчення. Початок у № 5, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 36-56. – ISSN 0130-321Х
1097787
  Школа Л. Повернення. 10 березня 1861 року помер Тарас Шевченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 4
1097788
  Сорока Ю. Повернення. 1941 [уривок] // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 1 (1051). – С. 78-81. – ISSN 0868-9644


  75 років тому від рук нацистів загинула поетеса Олена Теліга.
1097789
  Черняков Б.І. Повернення. Доля Миколи Лукаша : (Статті і матеріали 200-2003 рр.) / Б.І. Черняков; Академія наук вищої школи України. – Київ, 2004. – 64с.
1097790
  Малишко А. Повернення; Покоління; Рядок про матір : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 7-8
1097791
  Богданова Светлана Повернется ли турбизнес лицом к музеям? : У музея национальной истории нерадивые партнеры. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 32-34 : Фото
1097792
  Кравцова Н. Повернися з польоту! / Н. Кравцова. – Київ : Веселка, 1973
1097793
  Ющук І. Повернімося до правопису обличчям // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 22-26. – ISSN 0130-5263
1097794
  Дімаров А.А. Поверніть мені нареченого / А.А. Дімаров. – Львів, 1961. – 43 с.
1097795
  Гудима М. Поверніть Одесі Ройтбурда! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 1, 14


  "Звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею розбурхало українську культурну спільноту й стало серйозним ударом по всіх райдужних деклараціях нової влади щодо нової та прогресивної культурної політики. В Одесі ...
1097796
  Сергійчук В. Повернувся в лоно України // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 44. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 170-річчя від дня народження Федора Щербини.
1097797
  Яновська Л.О. Повернувся з Сибіру : Драма на 5 дій / Л. Яновська. – Вид. 3-є. – Київ : Друкарня 1-ої Київськ. друк. спілки, 1914. – 88 с.
1097798
  Яновська Л.О. Повернувся із Сибіру : Дpама на 5 дій Л. Яновської Присвячується В. Я. Яновському. – Вид. 5-те, перероб. автором. – Київ : Друкарня Рад. Київ. Профес. Робітн. Спілки, 1918. – 67 с. – (Вид-во "Книгозбіpня" ; Ч. 13-14)
1097799
  Власенко І. Повернувся, щоб залишитися назавжди // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 3 (43). – С. 25


  Про поетичну збірку Анатолія Григоренка "Тінь перуна" передмову до якої написав відомий критик і літературознавець професор Наєнко М.К.
1097800
  Івченко Володимир Повернувшись із полярної вахти // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 12-15 : Фото
1097801
  Сергійчук В.І. Повернувшись на землю батьків // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 169. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 65-річчя від дня смерті Олександра Динника.
1097802
   Повернулися з нагородами // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація про Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності "Соціологія", в якій взяли участь і студенти КНУТШ, посівши друге місце в конкурсі.
1097803
  Топчій А. Повернулися спогадом у дитинство // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 20 червня - 3 липня (№ 25/26)


  Свято "Хата моя біла хата" в Художньо-меморіальному музеї "Садиба народного художника України Олександра Саєнка".
1097804
  Крно М. Повернуся живий! : роман / М. Крно; Пер. із словацької. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 276 с.
1097805
  Поліщук А.І. Повернуся з сонцем, мамо! : повість, новели / А.І. Поліщук. – Київ : Молодь, 1978. – 135 с.
1097806
  Тетерук С.Ф. Повернута весна / С.Ф. Тетерук. – К, 1986. – 102с.
1097807
  Лук"янчук Г. Повернути всю правду про Геноцид - Голодомор // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 2


  В Національному музеї "Меморіал жертв Голодомору" зібрались дослідники історії Голодомору в Україні 1932-1933 рр. "Докладний, з цифрами й розрахунками, виступ доктора історичних наук Володимира Сергійчука та інших науковців спонукав ухвалити ...
1097808
  Ющенко В. Повернути втрачене: // Без цензури, 2004


  Пробл. євроінтеграції України: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
1097809
  Чайка Н. Повернути довіру людей // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.43-45


  Діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
1097810
  Сюндюков І. Повернути країну собі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 20


  Деколонізація південноафриканська та українська: уроки Нельсона Мандели.
1097811
  Сюндюков І. Повернути країну собі. Деколонізація південноафриканська та українська: уроки Нельсона Мандели // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 20
1097812
  Шпек Р. Повернути ліквідований банк? Місія нездійсненна // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 28-29
1097813
  Смілянська А. Повернути науку до вишів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 18 листопада (№ 220). – С. 3


  "...Освіта - це питання національної безпеки. На цьому наголосила заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд під час парламентських слухань на тему "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні".
1097814
  Лук"янчук Г. Повернути правду про геноцид-голодомор - наш святий обов"язок! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 12, 14


  Згадується виступ д-ра іст. наук В. Сергійчука в Національному музеї "Меморіал жертв Голодомору".
1097815
  Гайдук Г. Повернути Росію в лоно цивілізації... може лише Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 квітня (№ 61). – С. 5
1097816
   Повернути традиції відзначення 9 березня як дня всенародного вшанування Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 2


  Звернення колективу Канівського заповідника до виконуючого обов"язки Президента України, Верховної Ради, Уряду, народу України про повернення традиції відзначення 9 березня як Дня всенародного вшанування Тараса Шевченка.
1097817
  Вєтров О.В. Повернути українського патріота Черкащині // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 147-156


  Пом"яник про поета-патріота світлого розуму і гарячого серця. Олесь Весняний або Олександр Погорілий — український письменник, поет, педагог, публіцист громадський і культурний діяч. Як учасник національно-визвольних змагань був заарештований в 1941 ...
1097818
  Стороженко Л. Повернутий із забуття. До річниці з дня народження Бориса Тенети // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (745), квітень. – С. 37-50. – ISSN 0130-5263
1097819
  Вітер Р. Повернутися іншою // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 10. – С. 19-27. – ISSN 0868-4790
1097820
  Радецька А. Повернутися у творчості до рідного краю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Березень (№ 5/6). – С. 21


  Творчість Миколи Чирського.
1097821
  Худицьки В. Повернутись у професію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 10


  "Половина фахівців з вищою та середньою спеціальною освітою, втративши роботу, втрачають і професію. Як би дивно це не звучало, але на тлі значного безробіття та трудової міграції в Україні бракує кваліфікованих кадрів. Поряд з цим у силу різних ...
1097822
   Повернуто в Україну. – Київ : Танант
Вип. 1. – 1997. – 40с.
1097823
   Повернуто в Україну. – Київ : ТОВ "ТАНАНТ"
Вип. 1. – 1997
1097824
   Повернуто в Україну. – Київ : РВА "Тріумф"
Вип. 2. – 1999
1097825
   Повернуто в Україну. – Київ
Вип. 4 : 2000-2001 роки. – 2002
1097826
  Самченко В. Повертав награбоване. Музейник Федір Ернст поплатився життям за старання забрати з Росії предмети української історії // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 грудня (№ 137)


  Маловідомого видатного мистецтвознавця, пам’яткоохоронця та музейного діяча Федора Ернста вшановують у Києві в Національному музеї історії України виставкою «Рятував від небуття. Музейний простір і всесвіт особистості Федора Ернста». Цьогоріч - 130 ...
1097827
   Повертаємо в Україну культурну спадщину / Г. Горобець, Л. Гнатенко, В. Корнієнко, В. Мойсієнко // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 49-55. – ISSN 2663-2675
1097828
  Тарновський М.М. Повертаємо з-за океану : спогади / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 206 с.
1097829
  В"ятрович В. Повертаємо людям історію, історії повертаємо людей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 15


  Перший рік на посаді керівника Інституту національної пам"яті автор присвятив насамперед інституційним змінам: реформі інституту, формуванню команди, формулюванню завдань. Змінивши інститут, створивши з нього інструмент реалізації державної політики, ...
1097830
  Луньов С. Повертайся з роботи живий // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.5-7


  Охорона праці у вугільній галузі
1097831
  Ткаченко А.К. Повертайтеся живими / А.К. Ткаченко, А.Г. Михайленко. – К., 1984. – 311с.
1097832
  Кукуруза Т. Повертайтесь до рідних осель, українці... : пісні Теодора Кукурузи / Теодор Кукуруза. – Львів : Край, 1992. – 70, [2] с. : ноти. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 5-7707-0932-4


  У пр. № 4432BR напис: п. Володимирові Сергійчуку на добро і для душі, щиро і з найкращими побажаннями на майбутнє і з повагою Теодор Кукуруза 13.05.1999 / Підпис /.
1097833
  Тетерський А.Ф. Поверталися у гавань капітани / А.Ф. Тетерський. – К, 1975. – 136с.
1097834
  Дерюгін І.А. Повертання площини поляризації мікрорадіохвиль штучними магнітодіелектриками / І.А. Дерюгін, 1958. – С. 101-107
1097835
  Головко Т. Повертаються імена талановитих і забутиих... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 22-23


  У видавництві Huss вийшов двотомник "Українські художники: з відлиги до незалежності". Авторка книжки Галина Скляренко - багатолітній працівник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського претендує на унікальність ...
1097836
  Чечель Н.П. Повертаючи стиль: філософсько-антропологічний дискурс української видовищної і драматичної культури від початків до 18 ст. : Монографія / Н.П. Чечель; КНУШ. – Київ : Парапан, 2004. – 240с. – ISBN 966-8210-19-0
1097837
  Гаген М. Повертаючися до історій України // Критика. – Київ, 2007. – Червень, (число 6). – С. 11-15
1097838
  Шепель Ф. Повертаючись до проекту наказу "Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7.10 2012 № 1112" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 125). – С. 5
1097839
  Дячук О. Повертаючись до рідного дому... [Петро Яцик] // Світ. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 37/38). – С. 4


  В Інституті філології КНУ ім. Т. Шевченка презентували український переклад англомовної книги "Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика".
1097840
  Багірова Алла Повертаючись до традицій... : відбувся Перший Всеукраїнський фестиваль мистецтв і духовної культури // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 94. – ISSN 0130-5212
1097841
  Красюк Сергій Повертаючись обличчям до визначних гуманістичних цінностей // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 2 (139). – С. 2-3 : Фото
1097842
  Бедзик Ю.Д. Поверх - 42 : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 272 с. – (С учасний роман)
1097843
  Пастернак Б.Л. Поверх барьеров. / Б.Л. Пастернак. – Москва-Л., 1929. – 158с.
1097844
  Пастернак Б.Л. Поверх барьеров. / Б.Л. Пастернак. – 2-е изд., доп. – Москва-Л., 1931. – с.
1097845
  Цюн Ян Поверх барьеров.Опыт китайских университетских библиотек по международным обменам // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 17 (107). – С. 17 - 19. – ISSN 1727-4893
1097846
  Полякова Ю.Ю. Поверх барьеров: библиографическое обслуживание как диалог культур // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 200-208. – ISBN 978-966-285-103-8
1097847
  Бедзик Ю.Д. Поверх сорок другий : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1977. – 183 с. – (Романи й повісті ; Вип. №10)
1097848
   Поверхнева активність амінокислот, що входять до складу брадикініну і субстанції Р / А.М. Шамоніна, Б.Р. Могилевич, В.К. Рибальченко, В.М. Гордієнко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 55-58. – (Біологія ; Вип. 25)


  Методами монослойної техніки вивчалася поверхнева активність амінокислот, що входять до складу брадикініну і субстанції Р. З"ясовано, що ліпідні моношари прискорюють вихід амінокислот на поверхню розподілу фаз розчин електроліту - повітря. ...
1097849
   Поверхнева активність ентероцитів тонкої кишки після дії іонізуючої радіації / С.В. Хижняк, Ю.Д. Бабенюк, І.І. Ромась, В.М. Войціцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-16. – (Біологія ; Вип. 27)


  Досліджено вплив рентгенівського опромінення в дозах 0,5, 1,0, 2,0 та 3,0 Гр (через одну добу після дії) на поверхневу активність ентероцитів тонкої кишки щурів. Зі збільшенням дози опромінення виявлено граничне підвищення потенціалу та зростання ...
1097850
  Прокопець В.М. Поверхнева генерація другої гармоніки при відбиванні від керамік на основі карбіду кремнію та нітриду алюмінію / В.М. Прокопець, Л.Й. Робур, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 382-392. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Приведені експериментальні дослідження поверхневої генерації другої гармоніки (ДГ) при відбиванні від зразків гарячепресованої кераміки SiC, AlN, SiC+20%AlN, SiC+50%AlN та теоретичні розрахунки за допомогою електромагнітної теорії. Для зразків SiC, AlN ...
1097851
  Палій М.В. Поверхнева дифузія літію на грані (112) молібдену. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.04 / Палій М.В.; НАН України. Ін-т фізики. – К., 1995. – 22л.
1097852
   Поверхнева дифузія стронцію на епітаксильних плівках міді, адсорбованих на грані (112) вольфраму / А.Т. Лобурець, Н.Б. Сененко, С Ю. Ведула, А.Г. Наумовець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 61-66. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Експериментально досліджено поверхневу дифузію стронцію на епітаксіальних моно- та двошарових плівках міді, адсорбованих на грані (112) вольфраму. Для реєстрації розподілу концентрації адсорбованих атомів на поверхні застосовувався метод контактної ...
1097853
  Ємченко А.І. Поверхнева напруга та опад червонокрінців при експериментальній ацидозі та алкалозі / А.І. Ємченко, 1927. – С.55-67. – Окр.відбиток з журн. "Українські Медичні Вісті" №3
1097854
  Порало І.В. Поверхнева та мембранотропна активність препаратів суфану різного складу (l- і d-, l-суфану) / І.В. Порало, Г.В. Островська, Т.О. Ковальчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-38. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  З використанням модельних моношарових фосфоліпідних мембран встановлено поверхневу активність кардіотонічного препарату суфану (калієвої солі N-сукциніл-триптофану) та його взаємодію з молекулами фосфоліпідів моношарів. Отримані дані свідчать, що ...
1097855
  Ткаченко С.М. Поверхневе зміцнення високовуглецевих матеріалів в умовах саморозповсюджуваного високотемпературного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Ткаченко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1097856
  Широкобокова Н.В. Поверхневе зміцнення вторинних силумінів методом лазерної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Широкобокова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1097857
  Беженар А.А. Поверхневий натяг та внутрішні напруги фторопласту / А.А. Беженар, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 311-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що залежність деформації вільних фторопластових плівок від часу має дві області. Перша область обумовлена впливом внутрішніх залишкових напруг, а друга - поверхневим натягом. Визначено коефіцієнт поверхневого натягу у = 0,012 Па-м [подано ...
1097858
  Колісник П.І. Поверхневий стік дощових вод у степових районах України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 99-106 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
1097859
  Фесюк В.О. Поверхневий стік з території міст як фактор забруднення водних об"єктів урбоекосистем північно-західної України (на прикладі м. Луцьк) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 282-287. – Бібліогр.: 3 назви
1097860
  Копитков В.В. Поверхневі властивості водно-полімерних систем з малими домішками солей / В.В. Копитков, В.Ф. Королович, М.В. Ірха // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 113-114
1097861
  Курило С.М. Поверхневі води та їх використання // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 128-135. – ISBN 978-617-7770-24-3
1097862
  Хоменко А.М. Поверхневі електронні функції відгуку простих металів та напівпровідників / А.М. Хоменко, О.М. Воскобойніков, М.Г. Находкін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 407-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Теоретично досліджений вплив протягу приповерхневої області вакуум-тверде тіло на поверхневі функції відгуку металів та напівпровідників. Отримані аналітичні залежності для дійсної та уявної частин поверхневої функції відгуку при моделюванні ...
1097863
   Поверхневі комплекси активованого вугілля / В.Є. Діюк, В.Л. Бударін, Л.М. Гомонюк, В.К. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-48. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методами ІЧ-спектроскопії та термогравіметрії визначено будову, кількість і стійкість функціональних груп і комплексів на поверхні кісточкового активованого вугілля (КАВ). Установлено, що фенольні групи поверхні заміщуються на атоми хлору та ...
1097864
   Поверхневі моди в багатошарових малих частинках еліпсоїдальної форми / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Л.М. Білокриницька, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 416-425. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В електростатичному наближенні знайдено відгук малих багатошарових частинок (наночастинок) у вигляді системи конфокальних еліпсоїдів загального вигляду з різними діелектричними проникностями. Розв"язки відповідних задач теорії потенціалу отримано з ...
1097865
   Поверхневі моди малих частинок межі розділу фаз / В.В. Гоженко, Ю.С. Гончарук, Л.Г. Гречко, Л.Ю. Куницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 406-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто електродинамічний відгук на зовнішнє електричне поле системи малих частинок (наночастинок) над поверхнею твердого тіла. Розраховано і проаналізовано вплив поверхні на поляризовність окремої частинки. Визначені частоти поверхневих мод такої ...
1097866
  Гречко Л.Г. Поверхневі плазмони двох частинок з врахуванням мультипольної взаємодії між ними в електричному полі / Л.Г. Гречко, С.В. Шостак, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Було обчислено спектр поверхневих плазмонів двох металевих частинок в електричному полі Е. Вивчено електродинамічний відгук системи малих частинок на зовнішнє електричне поле Е. Проведено розрахунок результуючого електричного поля для системи сферичних ...
1097867
  Гресь Валерія Юріївна Поверхневі процеси, що викликають деградацію спектрометричних характеристик сцинтиляторів NaI(TI) i CsI(Na) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Гресь В. Ю.; НАНУ, Наук.-техн. концерн "Інститут монокристалів". – Харків, 2002. – 18 с.
1097868
  Мозгова О.О. Поверхневі розширення графів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Визначено поняття поверхневого розширення, уведено відношення еквівалентності поверхневих розширень та підраховано число відповідних класів еквівалентності.
1097869
  Пека Г.П. Поверхневі та контактні явища у напівпровідниках / Г.П. Пека, В.І. Стріха. – Київ : Либідь, 1992. – 240 с.
1097870
  Утебаев Д. Поверхневі хвилі Релея в пружно-пористому моментному півпросторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-60. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу поширення хвиль. Виписано рівняння динаміки. Проведено дослідження залежностей розв"язків від параметрів. The problem of waves expansion is considered. The dynamic equations are extracted. The decision depending on operation factors ...
1097871
  Сминтина В.А. Поверхневі явища в напівпровідниках : підручник / Валентин Сминтина ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 208-214. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 978-617-689-162-8
1097872
  Снітко О.В. Поверхневі явища у напівпровідниках. / О.В. Снітко, А.В. Саченко. – Київ : Знання, 1974. – 47с.
1097873
  Паршикова Т.В. Поверхнево-активні речовини як фактор регуляції розвитку водоростей / Т.В.Паршикова; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 276с. – ISBN 966-306-083-8
1097874
  Спаська О.А. Поверхнево-активні системи для мінімізації випаровування вуглеводневих рідин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Спаська Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
1097875
  Граве Д.О. Поверхні Riemann-a і теорія електрики = Die Riemann"schen Oberflachen und die Elektrizitatstheorie. D.Grawe / Д.О. Граве. – Київ : [Б. в.], 1935. – С. 3-15. – Окр.відб.: Журнал ін-ту математики Української АН №1, 1935р.
1097876
  Граве Д.О. Поверхні Riemann-а і теорія електрики / Д.О. Граве, 1935. – 15с.
1097877
  Палієнко Е.Т. Поверхні вирівнювання Кримського півострова як критерії для зіставлення рельєфоутворення та осадконагромадження // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 3-10 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 16)
1097878
  Рыков В.И. Поверхносная энергия и некоторые физико-химические свойства жидкости : Дис... докт. хим.наук: / Рыков В.И.;. – К, 1970. – 295л. – Бібліогр.:л.266-295
1097879
  Матевосян Л.А. Поверхности в приводимых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Матевосян Л.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 15л.
1097880
  Мордашова Г.Ф. Поверхности второго порядка / Г.Ф. Мордашова. – Горький, 1967. – 19с.
1097881
  Бехштедт Ф. Поверхности и границы раздела полупроводников / Фридхельм Бехштедт, Рольф Эндерлайн ; пер. с англ. под ред. И.П. Звягина. – Москва : Мир, 1990. – 488 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-03-001469-1
1097882
  Цишанг Х. Поверхности и разрывные группы / Х. Цишанг. – М., 1988. – 684с.
1097883
  Бланк Я.П. Поверхности переноса и их обобщения . : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Бланк Я.П.; М-во высш.образования СССР. – Харьков, 1950. – 8 с.
1097884
  Тихомиров В.А. Поверхности потенциальной энергии для реакции -- системы : Автореф... кканд. хим.наук: 02.073 / Тихомиров В. А.; науч.- иссл. физ. хим. ин-т. – М., 1972. – 23л.
1097885
   Поверхности явления в металлах и сплавах и их роль в процессах порошковой металлургии.. – К., 1961. – 216с.
1097886
  Юсифов Фаррух Коджа оглы Поверхностная ионизация молекул щелочно-галоидных солей на иридии с углеродным покрытием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Юсифов Фаррух Коджа оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1097887
  Зандберг Э.Я. Поверхностная ионизация с образованием положительных ионов на поликристаллических металлах в электрическом поле : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Зандберг Э.Я.; Акад. наук СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Ленинград, 1963. – 24л.
1097888
  Лебедева Е.Н. Поверхностная ионизация цезия на вольфраме в пороговой области температур : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Лебедева Е.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 13 с.
1097889
  Пашицкий Э.А. Поверхностная сверхпроводимость на гетеропереходах в слоистых полупроводниковых структурах / Э.А. Пашицкий. – К., 1968. – 16с.
1097890
  Яцимирский В.К. Поверхностная энергия и активность катализаторов синтеза аммиака : Дис... канд. хим.наук: / Яцимирский В.К.; КГУ. Каф-ра физической химии. – Киев, 1968. – 180л. – Бібліогр.:л.133-142
1097891
  Яцимирский В.К. Поверхностная энергия и активность катализаторов синтеза аммиака : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Яцимирский В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 23 с.
1097892
  Яковлева Г.С. Поверхностная энергия и закон соответственных состояний : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Яковлева Г.С.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 14л.
1097893
  Рыков В.И. Поверхностная энергия и некоторые физ. хим. свойства жидкости : Автореф... доктор хим.наук: 073 / Рыков В.И.; КГУ. – Киев, 1970. – 20л.
1097894
  Темроков А.И. Поверхностная энергия и поверхностное натяжение ионных кристаллов и некоторых их расплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Темроков А. И.; Кабард. Балк. ун-т. – Нальчик, 1970. – 15л.
1097895
  Дигилов Р.М. Поверхностная энергия переходных металлов в твердом состоянии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Дигилов Р.М.; Кабард-Балкар.гос.ун-т. – Нальчик, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1097896
  Кузнецов В.Д. Поверхностная энергия твердых тел / В.Д. Кузнецов. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 220 с.
1097897
  Саввин С.Б. Поверхностно-активные вещества / С.Б. Саввин, Р.К. Чернова, С.Н. Штыков. – Москва : Наука, 1991. – 249 с.
1097898
  Борищак Ольга Алексеевна Поверхностно-активные комплексные соединения типа металл-2, 2-дипиридиланион и применение их в полярографическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Борищак Ольга Алексеевна; Днепропетровский хим.-тех-нол. ин-т. – Днепропетровск, 1981. – 17л.
1097899
  Шварц А.М. Поверхностноактивные вещества и моющие средства / А.М. Шварц. – 2-е изд., расшир. – Москва, 1960. – 555 с.
1097900
  Шварц А. Поверхностноактивные вещества, их химия и технические применение / А. Шварц, Д. Перри. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 544 с.
1097901
  Равич М.Б. Поверхностное горение и использование продуктов сгорания / М.Б. Равич. – М.Л., 1942. – 184с.
1097902
  Ниженко В.И. Поверхностное натяжение жидких металлов и сплавов (одно- и двухкомпонентные системы) / В.И. Ниженко, Л.И. Флока. – М., 1981. – 208с.
1097903
  Пугачевич П.П. Поверхностное натяжение и адсорбция в металлических растворах. : Автореф... доктор хим.наук: / Пугачевич П.П.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1964. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1097904
  Пашков В.В. Поверхностное натяжение и межмолекулярное взаимодействие в ожиженных газах и их растворах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 040 / Пашков В.В.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1970. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1097905
  Елисеева А.Ф. Поверхностное натяжение и молярные объемы расплавов некоторых нитратных систем. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Елисеева А.Ф.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 26л.
1097906
  Озниев Данил Тимсиевич Поверхностное натяжение и переохлаждение металлических расплавов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.14 / Озниев Данил Тимсиевич; МВ и ССО РСФСР. Чечено-ингушский гос. ун-т. – Грозный, 1985. – 170л. – Бібліогр.:л.160-170
1097907
  Космеан К.К. Поверхностное натяжение модифицированных чугунов : Автореф... канд. техн.наук: / Космеан К. К.; КПИ. – К., 1965. – 24л.
1097908
  Голик А.З. Поверхностное натяжение некоторых силоксанов / А.З. Голик, П.Ф. Чолпан // Украинский химический журнал. – Киев, 1962. – Т. 28, вып. 1. – С. 42-46
1097909
  Гурвич Ю.В. Поверхностное натяжение расплавов некоторых нитритных и нитрит-нитратных систем. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Гурвич Ю.В.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 38л.
1097910
  Константинов В.А. Поверхностное натяжение, структура и микротвердость сплавов: свинец-калий, свинец-натрий, свинец-кальций : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Константинов В.А.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 8 с.
1097911
  Хейсин Дмитрий Евгеньевич Поверхностные волны в море, покрытом льдом, и упругие колебания ледяного покрова : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 051 / Хейсин Дмитрий Евгеньевич; Аркт. и антаркт. науч.-иссслед. ин-т. – Л., 1968. – 39л.
1097912
  Гольдштейн Р.В. Поверхностные волны и резонансные явления в упругих телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 923 / Гольдштейн Р.В.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1968. – 9л.
1097913
  Ильчишина Д.И. Поверхностные волны, возникающие при соударении упругих тел. : Дис... канд. физико-мат.наук: / Ильчишина Д.И.; КПИ. – К., 1969. – 96л. – Бібліогр.:л.91
1097914
  Левшин А.Л. Поверхностные и каналовые сейсмические волны / А.Л. Левшин. – М, 1973. – 176с.
1097915
  Кондратенко А.Н. Поверхностные и объемные волны в ограниченной плазме / А.Н. Кондратенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 207 с.
1097916
  Силаков В.П. Поверхностные колебания магнитоактивной плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Силаков В.П.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1097917
  Озниев Д Поверхностные натяжение и переохлаждение металлических расплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Озниев Д Т.; МВССО УССР, КГУ. – К, 1987. – 19л.
1097918
  Марселен А. Поверхностные растворы / А. Марселен. – Москва-Ленинград : ОНТИ, 1936. – 164 с.
1097919
  Саввин В.С. Поверхностные свойства амальгам теллия, свинца и висмута : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Саввин В. С. ; МВ и ССО РСФСР , Калинин. ГУ. – Калинин, 1979. – 17 с.
1097920
  Боонстра А. Поверхностные свойства германия и кремния : пер. с англ. / А. Боонстра. – Москва : Мир, 1970. – 176 с.
1097921
  Хантадзе Д.В. Поверхностные свойства и плотности двойных расплавов железа, кобальта и никеля с бором. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хантадзе Д.В.; АН УССР.Ин-т проблем материаловедения. – К, 1965. – 16л.
1097922
  Ухов В.Ф. Поверхностные свойства и плотности сплавов на основе палладия : Автореф... канд. техн.наук: 322 / Ухов В.Ф.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1968. – 23л.
1097923
  Кожурков В.Н. Поверхностные свойства расслаивающихся жидких металлов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.321 / Кожурков В.Н.; Уральский политехн.ин-т. – Свердловск, 1970. – 19л.
1097924
  Касымов А.Х. Поверхностные свойства твердых тел, легированных ионной бомбардировкой / А.Х. Касымов. – Ташкент : Фан, 1987. – 100 с.
1097925
  Дерягин Б.В. Поверхностные силы / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллео; Щукин Е.Д. – Москва : Наука, 1985. – 399 с.
1097926
  Кургалин С Поверхностные спектроскопические факторы альфа-частиц и проблема альфа0кластерных уровной в тяжелых сферических и деформированных ядрах : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02. / Кургалин С, Д.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1981. – 18л.
1097927
  Шомина Е.В. Поверхностные электромагнитные волны инфракрасного диапазона и их применение для спектроскопии сверхтонких пленок на поверхности металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шомина Е.В.; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – Троицк, 1980. – 24л.
1097928
  Монарха Ю.П. Поверхностные электроны в гелии при наличии внешних полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Монарха Ю.П.; АН УССр. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1976. – л.
1097929
  Челидзе Т.Л. Поверхностные эффекты в диэлектрической спектроскопии гетерогенных систем. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.11 / Челидзе Т.Л.; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды. – К., 1974. – 35л.
1097930
  Лузинов И.А. Поверхностные эффекты в полимеризации дисперснонаполненного стирола. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Лузинов И.А.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1990. – 20л.
1097931
  Митчел Дж. Поверхностные эффекты в полупроводниковых приборах, вызванные радиацией / Дж. Митчел, Д. Уилсон. – Москва, 1970. – 94 с.
1097932
  Недорезов С.С. Поверхностные эффекты в статистической термодинамике электронов проводимости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Недорезов С.С.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1966. – 9л.
1097933
  Измайлова В.Н. Поверхностные явления в белковых системах / В.Н. Измайлова. – Москва : Химия, 1988. – 240 с.
1097934
  Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная химия : Избранные труды / П.А. Ребиндер. – Москва : Наука, 1978. – 368 с.
1097935
  Покровский Н.Л. Поверхностные явления в жидких и твердых металлических растворах : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 073 / Покровский Н.Л. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак. – Москва, 1968. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1097936
  Кунин Л.Л. Поверхностные явления в металлах / Л.Л. Кунин. – М, 1955. – 304с.
1097937
   Поверхностные явления в полимерах. – Киев : Наукова думка, 1970. – 180 с.
1097938
  Киселев В.Ф. Поверхностные явления в полупроводниках и диэлектриках / В.Ф. Киселев. – Москва : Наука, 1970. – 400с.
1097939
   Поверхностные явления в расплавах и возникающих из них твердых фазах : 2-я Всесоюзная конференция. – Нальчик : Кабардино-Балкарское книжное изд-во, 1965. – 654с.
1097940
   Поверхностные явления в расплавах и возникающих из них твердых фазах : тезисы докладов 4 Всесоюзн. конф. – Кишинев : АН СССР, 1968. – 168с.
1097941
   Поверхностные явления в расплавах и возникающих из них твердых фазах. – Кишинев : Издательство Кишиневского университета, 1974. – 270с.
1097942
   Поверхностные явления в расплавах и процессах порошковой металлургии.. – К., 1963. – 460с.
1097943
   Поверхностные явления в расплавах.. – К., 1968. – 488с.
1097944
  Мартиросян А.Л. Поверхностные явления в растворах, содержащих полимерное вещество : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Мартиросян А.Л.; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1975. – 24л.
1097945
  Голосов Н.С. Поверхностные явления в упорядоченных твердых растворах со сверхструктурой LI2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Голосов Н.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1097946
  Беренштейн Г.В. Поверхностные явления в упругодеформированных твердых телах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Беренштейн Г.В.; ОГУ им.И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 15л.
1097947
   Поверхностные явления и адсорбция. – Кишинев, 1972. – 104с.
1097948
  Абрамзон А.А. Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества : справочник / [А.А. Абрамзон, Л.Е. Боброва, Л.П. Зайченко и др.]; под ред. А.А. Абрамзона, Е.Д. Щукина. – Ленинград : Химия, 1984. – 392 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1097949
   Поверхностные явления на границах конденсированных фаз : сб. науч. трудов. – Нальчик : Издательство Кабардино-Балкарского университета, 1983. – 176с.
1097950
  Рябов В.Р. Поверхностные явления при сварке металлов / В.Р. Рябов. – Киев. – 240 с.
1097951
  Пацкевич И.Р. и др. Поверхностные явления при сварке металлов / И.Р. и др. Пацкевич. – К., 1991. – 240с.
1097952
  Перов А.П. Поверхностный импеданс олова в сильном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 048 / Перов А.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1097953
  Ткаченко Г.И. Поверхностный эффект и потери энергии в ферромагнетиках во вращающихся магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Ткаченко Г.И.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 23л.
1097954
  Гун, Оттон, фон Поверхностныя замечания по дороге от Москвы в Малороссию в осени 1805 года. – Москва : В Тип. Платона Бекетова
Ч. 1 : Путешествие от Москвы до Почепа. – 1806. – 60 с., [2] л. ил
1097955
   Поверхность-89 : тезисы докладов всесоюзн. конф. (п.г.т. Черноголовка, Моск. обл.). – Черноголовка : ИФТТ, 1989. – 233с.
1097956
   Поверхность = Поверхня=Surface : сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко ; гл. ред. Картель Н.Т. ; редколл.: Л.А. Белякова, П.П. Горбик, А.Г. Гребенюк [и др.]. – Киев : Наукова думка, 1992-. – ISBN 978-966-00-0834-1
Вып. 1 (16). – 2009. – 362, [1] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1097957
   Поверхность = Поверхня=Surface : сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко ; гл. ред. Картель Н.Т. ; редколл.: Л.А. Белякова, П.П. Горбик, А.Г. Гребенюк [и др.]. – Киев : Наукова думка, 1992-. – ISBN 978-966-00-0834-1
Вып. 2 (17). – 2010. – 392, [1] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1097958
   Поверхность выравнивания гор Сибири. – Новосибирск, 1971. – 201с.
1097959
   Поверхность Марса. – Москва : Наука, 1980. – 238с.
1097960
  Лебедев Р.В. Поверхность натяжения и адсорбции в растоврах щелочных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедев Р. В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 14л.
1097961
  Быстрицкая П.М. Поверхность палеозоя и ее значение для поисково-разведочных работ на нефть и газ в Саратовском Поволжье. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Быстрицкая П.М.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 29л.
1097962
  Клюкина Н.Г. Поверхность, структура и адсорбционные свойства активных масс щелочного аккумулятора. : Автореф... канд. хим.наук: / Клюкина Н.Г.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1955. – 13л.
1097963
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2004
1097964
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2004
1097965
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2004
1097966
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2004
1097967
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2004
1097968
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2005
1097969
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2005
1097970
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2005
1097971
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2005
1097972
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2005
1097973
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2005
1097974
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2005
1097975
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2006
1097976
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2006
1097977
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2006
1097978
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2006
1097979
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2006
1097980
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2006
1097981
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2006
1097982
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2006
1097983
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2006
1097984
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2007
1097985
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2007
1097986
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2007
1097987
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2007
1097988
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2007
1097989
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2008
1097990
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2008
1097991
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 3. – 2008
1097992
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2008
1097993
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2008
1097994
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2008
1097995
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2009
1097996
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2009
1097997
   Поверхность. Физика, химия, механика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 1996. – 160 с.
1097998
   Поверхность. Физика, химия, механика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 3/4. – 1996. – 335 с.
1097999
   Поверхность. Физика, химия, механика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 1996. – 160 с.
1098000
   Поверхность. Физика, химия, механика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 1996. – 160 с.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,