Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1097001
  Стойнова Н.М. "Перепишите заново": к типологии двойных деривационных показателей // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 37-63. – ISSN 0373-658Х
1097002
  Драч І. "Переплелись, як мамине шиття, сумні і радісні дороги..." Штрихи до портрета Дмитра Павличка з нагоди 75-річчя з дня народження // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 64-71. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
1097003
  Солкин Василий "Переполненная комуналка" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1029-5828
1097004
  Шуткевич О. "Перепочитати" фотографію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 24


  Інформаційно-смислова війна і візуальний контент.
1097005
  Черемних І. "Перепрошивання" українських мізків // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-15
1097006
  Фаріон І. "Перерозподіл простору серед олігархів-чужинців" / Спілківалася О. Кумпан // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 5


  Інформаційний простір
1097007
  Горбівненко А. "Пересмішки" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 29 серпня (№ 17/18)
1097008
  Ходирєва Г.В. "Пересторога України" - перший український історико-політичний трактат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1097009
  Яременко П.К. "Пересторога" - український антиуніатський памфлет початку XVII ст. / П.К. Яременко. – К., 1963. – 164с.
1097010
  Дубініна К. "Пересторога" в контексті української полемічної прози: засади риторики // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 218-222. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1097011
  Дубініна К. "Пересторога" очима Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 209-215. – ISSN 0130-528Х
1097012
  Дубініна К. "Пересторога" у дослідженнях Кирила Студинського // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 444-451. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1097013
  Федоров С. "Перестройка" Саркози // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 105-120. – ISSN 0130-9625
1097014
  Федорак Н. "Переступні" роки Григорія Сковороди: історичний контекст народження філософа-містика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (725). – С. 107-116. – ISSN 0236-1477
1097015
  Сафет М. "Переформат. Про волю" : кримськотатарська поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 130-133. – ISSN 0868-4790


  Сайє Сафет (н. 1972) - кримськотатарська поетеса.
1097016
  Кузьменко О.М. [Перетц Володимир Миколайович] // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – С. 612-613. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1097017
  Воблый В.К. Переписи населения (их история и организация) : (Их история и организация) / В.К. Воблый, П.И. Пустоход ; Акад. наук УССР, Ин-т экономики. – Москва ; Ленинград : Госпланиздат, 1940. – 160 с.
1097018
  Боярский А.Я. Переписи населения в капиталистических странах / А.Я. Боярский ; Моск. ин-т Народнохозяйственного учета. – Москва : В/О "Союзоргучет", 1938. – 124 с.
1097019
  Соколин В.Л. Переписи населения в странах СНГ - неотъемлемый элемент управления социально-экономическими процессами // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 2. – С. 8-10. – ISSN 0320-8168
1097020
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 1 : / [редкол.: Л.Г. Бескровный (отв. ред.), Я.Е. Водарский, В.М. Кабузан]. – 1972. – 154 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097021
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 2 : Документ №1 "Ведомость о численности, сословном составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1738 г.)". "Генеральная, учиненная ис переписных книг, о числе мужеска полу душ табель". – 1972. – [2], 40 с., 41-89 стб. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097022
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 3 : Численность и сословный состав населения России по ІІ-ІІІ ревизии (1745-1763 гг). – 1972. – [1] с., 391 стб. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097023
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 4 : Документ № 1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части не податного населения России (1786 г.)". – 1972. – 108 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1097024
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 5 : Документ №2 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1793 г.)". – 1972. – 109 с. : табл.
1097025
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 6 : Документ №1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1796 г)". "Окладная книга по всему государству о числе душ по последней 5-й ревизии и с них положенных окладных доходов". – 1972. – 111, [1] с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1097026
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 7 : Документ № 2 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1808 г.)". – 1972. – 176 с. : табл. – Продолжение названия вып. 7 : Окладная книга по всему государству о числе душ по V ревизии и платимых ими податях равно и о доходе с оброчных статей по 1 генваря 1808 г. - Кн. описана по обл. и тит. л.
1097027
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 8 : Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1814 г.). Окладная книга за 1814 год. – 1972. – [1] ,101с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1097028
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 9 : Документ № 1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и состоящего на льготе населения России (1817 г.)". "Окладная книга за 1817 год". – 1972. – [2], 63 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1097029
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 9 : Документ № 2 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного, состоящего на льготе и части неподатного населения России (1834 г.)". "Окладная книга за 1834 год". – 1972. – [4], 232 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1097030
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 10 : Документ № 1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного, состоящего на льготе и части неподатного населения России (1836 г.)". – 1972. – [4], 251 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1097031
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 10 : Документ № 2 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного, состоящего на льготе и части неподатного населения России (первая половина 1851 г.)". "Государственная окладная книга Российской империи за 1851 год". – 1972. – [2], 278 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1097032
   Переписи населения России : итоговые материалы подворных переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 11 : Документ № 1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного, состоящего на льготе и части неподатного населения России (1854 г.)". "Государственная окладная книга Российской империи за 1854 год". – 1972. – [2], 281 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1097033
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 12 : Ведомости о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1858 г.). – 1972. – 184 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1097034
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 12 : Продолжение. – 1972. – С.185-361 : табл. – Кн. описана по обл.
1097035
  Долбик-Воробей Переписи населения: вчера и сегодя // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 71-80. – (Гуманитарные науки ; № 5). – ISSN 2076-4685
1097036
  Дружбинський В. Переписи населення. Київ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 15


  "Перепис - це "фотографія" населення міста або всієї країни. Такий моментальний знімок роблять періодично. У багатьох країнах - один раз на 10 років. Інколи частіше (в Канаді - раз на п"ять років). Перепис в СРСР в 1937 р. Обробка даних. Перепис дає ...
1097037
  Толстой Л.Н. Переписка / Толстой и Тургенев ; ред. и примеч. А.Е. Грузинского и М.А. Цявловского. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928. – 118 с. – (Записки прошлого : Труды Кооперативного товарищества по изучению и распространению произведений Л. Н. Толстого / Воспоминания и письма под редакцией С.В. Бахрушина и М.А. Цявловского)
1097038
  Спиноза Б. Переписка / Б. Спиноза. – Москва, 1932. – 275с.
1097039
  Кропоткин П. Переписка / П. Кропоткин, А. Кропоткин. – М-Л
1. – 1932. – 271с.
1097040
  Короленко В.Г. Переписка / В.Г. Короленко. – М, 1933. – 54с.
1097041
  Кропоткин П. Переписка / П. Кропоткин, А. Кропоткин. – М-Л
2. – 1933. – 269с.
1097042
  Третьяков П.М. Переписка / П.М. Третьяков, В.В. Стасов. – М.-Л., 1949. – 284с.
1097043
  Крамской И.Н. Переписка / И.Н. Крамской, П.М. Третьяков. – М., 1953. – 460с.
1097044
  Сезанн П. Переписка / П. Сезанн. – М, 1972. – 370с.
1097045
  Беруни Ибн Сина Переписка / Ибн Сина Беруни ; отв. ред. акад. АН УзССР И.М. Муминов ; АН УзССР, Ин-т философии и права. – Ташкент : Фан, 1973. – 36 с.
1097046
  Достоевский Ф.М. Переписка / Ф.М. Достоевский, А.Г. Достоевская. – Ленинград : Наука, 1976. – 483 с.
1097047
  Достоевский Ф.М. Переписка / Ф.М. Достоевский, А.Г. Достоевская. – М, 1979. – 483с.
1097048
  Гете И.В. Переписка : в 2-х т. / И.В. Гете, Ф. Шиллер. – М.
Т. 1. – 1988. – 539с.
1097049
  Гете И.В. Переписка : в 2-х т. / И.В. Гете, Ф. Шиллер. – М.
Т. 2. – 1988. – 586с.
1097050
  Столыпин П.А. Переписка / П.А. Столыпин ; [под общ. ред. П.А. Пожигайло ; редкол.: И.И. Демидов, А.Р. Соколов. В.В. Шелохаев] ; Фонд изучения наследия П.А. Столыпина, Федер. архив. агентство, Рос. гос. ист. архив. – Москва : РОССПЭН, 2007. – 702, [2] с. – Имен. указатель: с. 676-686. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8243-0555-2
1097051
  Гете И.В. Переписка (1794-1805) : [в 2-х т.] / Гете и Шиллер ; Вступ. статья Георга Лукача ; Пер. А. Г. Горнфельда и И. Г. Смидович. – Москва ; Ленинград : Academia
Т. 1 : 1791-1797 [Текст]. – 1937. – XXXII, 409 с., с заставками и концовками. – Переплет, тит. л., фронтиспис, заставки и концовки: А. Соловейчик
1097052
  Ковалевский А.О. Переписка 1867-1873 гг / А.О. Ковалевский, В.О. Ковалевский; АН СССР. Архив АН СССР. – Москва : Наука, 1988. – 334 с. – ISBN 5-02-004664-7
1097053
  Чистяков П.П. Переписка 1883-1888 гг. / П.П. Чистяков, В.Е. Савинский. – Л.Москва, 1939. – 328с.
1097054
   Переписка А.Н. Толстого. – М.
1. – 1989. – 351с.
1097055
   Переписка А.Н. Толстого. – М.
2. – 1989. – 431с.
1097056
  Скрябин А.Н. Переписка А.Н.Скрябина и М.П.Беляева 1894-1903 / А.Н. Скрябин, М.П. Беляев. – Птгр., 1922. – 194с.
1097057
  Чехов А.П. Переписка А.П. Чехова / А.П. Чехов. – Москва : Кооперативное изд. "Мир"
1. – 1934. – 499 с.
1097058
  Чехов А.П. Переписка А.П. Чехова / А.П. Чехов. – М
2. – 1934. – 488с.
1097059
  Чехов А.П. Переписка А.П. Чехова : в 2-х томах / А.П. Чехов. – М
Т. 1. – 1984. – 447с.
1097060
  Чехов А.П. Переписка А.П. Чехова : в 2-х томах / А.П. Чехов. – М
Т. 2. – 1984. – 678с.
1097061
  Пушкин А.С. Переписка А.С. Пушкина : в 2-х томах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1982. – 494с.
1097062
  Пушкин А.С. Переписка А.С. Пушкина : в 2-х томах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1982. – 494с.
1097063
  Григорьян К.Н. Переписка академика И.Ю.Крачковского с В.Я.Брюсовым в связи с русским переводом поэмы Аветика Иссаакана "Абул апа Маари". / К.Н. Григорьян, 1958. – 557-554с.
1097064
  Гумбольдт А. Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России. / А. Гумбольдт. – М., 1962. – 224с.
1097065
   Переписка Александра Ивановича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским : архив братьев Тургеневых. – Петроград
Т. 1, Вып. 6. – 1921. – 542 с.
1097066
  Тургенев Александр Иванович Переписка Александра Ивановича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским / Тургенев Александр Иванович, Вяземский Петр Андреевич. – Петроград
Т. 1 : 1814-1833 годы. – 1921. – 542 с.
1097067
   Переписка Александра Солженицына с Корнеем Чуковским // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 134-153. – ISSN 0130-7673
1097068
   Переписка Бориса Пастернака. – М. : Художественная литература, 1990. – 575 с.
1097069
  Верещагин В.В. Переписка В.В. Верещагина и В.В. Стасова 1874-1878 / В.В. Верещагин, В.В. Стасов. – Москва
1. – 1950. – 423с.
1097070
  Верещагин В.В. Переписка В.В. Верещагина и В.В. Стасова 1879-1883 / В.В. Верещагин, В.В. Стасов. – Москва
2. – 1951. – 380с.
1097071
  Верещагин В.В. Переписка В.В. Верещагина и П.М. Третьякова 1874-1898 / В.В. Верещагин. – Москва, 1963. – 138с.
1097072
   Переписка В.И. Вернадского с Б.Л, Личковым 1918-1939. – Москва : Наука, 1979. – 269с.
1097073
   Переписка В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым 1940-1944. – Москва : Наука, 1980. – 224с.
1097074
   Переписка В.И. Ленина и редакции газеты "Искра" с социал-демократическими организациями в России : Сборник документов : В 3 т. – Москва : Мысль
Т. 1 : Сентябрь 1900 г.- май 1902 г. – 1969. – 597 с. : ил.
1097075
   Переписка В.И. Ленина и редакции газеты "Искра" с социал-демократическими организациями в России : Сборник документов : В 3 т. – Москва : Мысль
Т. 2 : Июнь-декабрь 1902 г. – 1969. – 592 с. : ил., карт.
1097076
   Переписка В.И. Ленина и редакции газеты "Искра" с социал-демократическими организациями в России : Сборник документов : В 3 т. – Москва : Мысль
Т. 3 : Январь-август 1903 г. – 1970. – 778 с. : карт.
1097077
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им заграничных партийных органов с социал-демократическими организациями Украины (1901-1905 гг.). – Киев, 1964. – 867с.
1097078
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями 1903-1905 гг.. – Москва : Мысль
Т. 1. – 1974. – 501 с.
1097079
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями 1903-1905 гг.. – Москва : Мысль
Т. 2. – 1975. – 576 с.
1097080
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями 1903-1905 гг.. – Москва : Мысль
Т. 3. – 1977. – 653 с.
1097081
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 1, кн. 1. – 1979. – 382 с.
1097082
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 1, кн. 2. – 1979. – 372 с.
1097083
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 2., кн. 1. – 1982. – 356 с.
1097084
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 2, кн. 2. – 1982. – 349 с.
1097085
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 3, кн. 1. – 1986. – 368 с.
1097086
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 3, кн. 2. – 1986. – 420 с.
1097087
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 4. – 1991. – 444 с.
1097088
   Переписка Виктора Сосноры с Лилей Брик // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 2. – С. 119-143. – ISSN 0321-1878
1097089
  Плеханов Г.В. Переписка Г.В.Плеханова и П.Б.Аксельрода / Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод. – М., 1925. – 279с.
1097090
  Скрынников Р.Г. Переписка Грозного и Курбского / Р.Г. Скрынников. – Л., 1973. – 136с.
1097091
  Эсаишвили Переписка грузинских коммунистов с В.И.Лениным / Эсаишвили, в. – Тбилиси, 1966. – 116с.
1097092
  Бекетова В.М. Переписка Д.И. Яворницкого с С.Н. Шубиным // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI-XX вв. : межвуз. сб. науч. трудов / Гос. ком. СССР по нар. образованию, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Днепропетр. отд-ние Археограф. комис. АН СССР ; [редкол.: Н.П. Ковальский (отв. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ДГУ, 1990. – С. 135-147
1097093
  Мазепа Ів. Переписка з Мотрею Кочубеівною в Батурині / З передмовою, примітками і поясненями Василя Різниченка. – Київ : Друкарня Славянська, 1916. – 16с. : (З портретом Мотрі Кочубеївни)


  На тит.стор. кн. під №78641 підпис В. Данилевича
1097094
  Мазепа Ів. Переписка з Мотрею Кочубеівною в Батурині. – вид. 2-ге, 1917. – 16с.


  На тит.стор. кн. під №78641 підпис В. Данилевича
1097095
  Шереметев Б.П. Переписка и бумаги графа Бориса Петровича Шереметьева : 1704-1722. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1879. – [4], XL, 516 с., 1 л. портр. (фронт.). – Отд. оттиск: Сборник Русского исторического общества. Т. XXV
1097096
  Печатнов В.О. Переписка И. В. Сталина с У. Черчиллем осенью 1941 года (по новым документам российских и британских архивов) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 86-107. – ISSN 0130-3864
1097097
  Павлов И.П. Переписка И.П. Павлова / И.П. Павлов. – Ленинград, 1970. – 439с.
1097098
   Переписка И.С. Тургенева. – М.
1. – 1986. – 607с.
1097099
   Переписка И.С. Тургенева. – М.
2. – 1986. – 543с.
1097100
  Иван Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским : Тексты и переводы с древнерусского / Иван, ІV, Курбский Андрей Михайлович; Текст подгот. Я.С. Лурье, Ю.Д. Рыков; Коммент. В.Б. Кобрин, Я.С. Лурье; АН СССР. – Л., 1979. – 431с. : 7 л. ил. – Загл. корешка: Переписка Грозного с Курбским. – Библиогр. и прим.: с. 414-429. – (Литературные памятники)
1097101
  Иванов В. Переписка из других углов / В. Иванов, М.О. Гершензон. – Петербург, 1921. – 62с.
1097102
  Александр І Переписка Императора Александра I с сестрой Великой княгиней Екатериной Павловной : с 8 рисунками и 2 факсимиле рукописей / [публикатор] Вел. кн. Николай Михайлович. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1910. – XXX, 320 с., [1] л. портр. : 9 л. ил., портр., факс. – Текст писем на фр. яз.
1097103
   Переписка императора Алесандра Павловича с графом Ф.В. Растопчиным. – 81-158 с.
1097104
  Бэр К.М. Переписка Карла Бэра по проблемам географии / К.М. Бэр. – Ленинград : Наука, 1970. – 332с.
1097105
   Переписка Карла Маркса, Фридриха Энгельса и членов семьи Маркса, 1835-1871 гг.. – М., 1983. – 719с.
1097106
  Курбский А.М. Переписка князя А.М. Курбского с царем Иоанном Грозным : (Извлечено из "Сочинений князя Курбского"). – Петроград : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1914. – X с., 160 стб. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека, 1914, т. 31


  Устрялов, Николай Герасимович, 1805-1870
1097107
  Курбский А.М. Переписка князя А.М. Курбского с царем Иоанном Грозным : (Извлечено из "Сочинений князя Курбского") // Письма князя А.М. Курбского к разным лицам : (Извлечено из "Сочинений князя Курбского") / А.М. Курбский. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1913. – X с., 160 стб.


  Устрялов, Николай Герасимович, 1805-1870
1097108
  Сейт-Маметов Переписка крымских беев с турецким правительством как источник по истории Крымского ханства // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 206-215. – ISSN 2078-0133


  По материалам архива Topkapi.
1097109
   Переписка Л.Н. Толстого в сестрой и братьями. – М., 1990. – 542с.
1097110
  Толстой Л.Н. Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым / [с предисл. и примеч. Б. Л. Модзалевского]. – [Москва], 1913. – 64 с.


  Сост.: Модзалевский, Борис Львович (1874-1928)
1097111
  Драгоманов М.П., Кобринська Н.І. Переписка М. Драгоманова з Наталією Кобринською (1893-1895) / зладив і видав [та авт. пеpедм.] М. Павлик. – Львів : Друкарня Уділова, 1905. – 24 с.
1097112
  Балакирев М.А. Переписка М.А. Балакирева и В.В. Стасова / М.А. Балакирев, В.В. Стасов. – Москва : Музыка
Т. 2. – 1971. – 424 с.
1097113
  Горький М. Переписка М.Горького / М. Горький. – Москва
1. – 1986. – 479с.
1097114
  Горький М. Переписка М.Горького / М. Горький. – Москва
2. – 1986. – 447с.
1097115
  Балакирев М.А. Переписка М.И. Балакирева и В.В. Стасова / М.А. Балакирев, В.В. Стасов. – Москва : Музгиз
Т. 1. – 1935. – 276 с.
1097116
  Ленин В.И. Переписка Макса с Энгельсом / В.И. Ленин. – Москва, 1985. – 16с.
1097117
  Бантыш-Каменский Д.Н. Переписка между Россиею и Польшею по 1700 год, составленная, по дипломатическим бумагам, управлявшим Московским архивом Коллегии иностранных дел, Н.Н. Бантышем-Каменским : Ч. 1-3 / [Предисл.: О. Бодянский]. – Москва : В унив. тип.
Ч. 1 : 1487-1584. – 1862. – VI, 189 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1860-92 г.
1097118
  Бантыш-Каменский Д.Н. Переписка между Россиею и Польшею по 1700 год, составленная, по дипломатическим бумагам, управлявшим Московским архивом Коллегии иностранных дел, Н.Н. Бантышем-Каменским : Ч. 1-3 / [Предисл.: О. Бодянский]. – Москва : В унив. тип.
Ч. 2 : 1584-1612. – 1862. – [2], 125 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1860-92 г.
1097119
  Бантыш-Каменский Д.Н. Переписка между Россиею и Польшею по 1700 год, составленная, по дипломатическим бумагам, управлявшим Московским архивом Коллегии иностранных дел, Н.Н. Бантышем-Каменским : Ч. 1-3 / [Предисл.: О. Бодянский]. – Москва : В унив. тип.
Ч. 3 : 1613-1645. – 1862. – [2], 144 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1860-92 г.
1097120
  Драгоманов М.П., Окуневський Т. Переписка Михайла Драгоманова з д-ром Теофілем Окуневським (1883, 1885-1891, 1893-1895) / зладив і видав М. Павлик. – Львів : З "Народової друкарні" Манєцких, 1905. – XXIV, 281, XI с. – Показчик: C. I-XI


  В кн. також пpомови, записки та листи Ю.А. Целевича, І. Добpянського, О.А. Маpкова, С.Т. Даниловича, С.Й. [Смаль]-Стоцького, А.П. Шанковського, С. Сембpатовича, К. Тpильовського, М.І. Павлика, К. Телішевського
1097121
  Драгоманов М.П., Бучинський М.О. Переписка Михайла Драгоманова з Мелїтоном Бучинським, 1871-1877 : з портретами й факсімілїями кореспондентів / зладив [з передм.] М. Павлик. – У Львові (Львів) : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1910. – XIII, 353 c.: портр. – (Збірник фільольогічної секції Наукового товариства імени Шевченка ; Т. 13)
1097122
  Драгоманов М.П., Павлик М.І. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / зладив Михайло Павлик ; видав Лев Когут. – Чернівці : З друкарні т-ва "Руська Рада", під зар. Ів. Захарка
Т. 3 : (1879-1881). – 1910. – 519, XI с.
1097123
  Драгоманов М.П., Павлик М.І. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / зладив Михайло Павлик ; видав Лев Когут. – Чернівці : З друкарні т-ва "Руська Рада", під зар. Ів. Захарка
Т. 4 : (1882-1885). – 1910. – 440, VIII с.
1097124
  Драгоманов М.П., Павлик М.І. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / зладив Михайло Павлик ; видав Лев Когут. – Чернівці : З друкарні т-ва "Руська Рада", під зар. Ів. Захарка
Т. 6 : (1890-1891). – 1910. – 288, VIII с.
1097125
  Драгоманов М.П., Павлик М.І. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / М.П. Драгоманов, М.І. Павлик; зладив Михайло Павлик ; видав Лев Когут. – Чернівці : З друкарні т-ва "Руська Рада", під зар. Ів. Захарка
Т. 8 : (1876-1895). – 1911. – 293, VII с.
1097126
  Драгоманов М.П., Павлик М.І. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / М.П. Драгоманов, М.І. Павлик; зладив Михайло Павлик. – Чернівці : З друкарні т-ва "Руська Рада"
Т. 5 : (1886-1889). – 1912. – 414, X с.
1097127
  Барсков Я.Л. Переписка московских масонов XVIII-го века, 1780-1792 гг. / Я.Л. Барсков. – Петроград : Изд. Отд. рус. яз. и словесности Императорской Акад. наук, 1915. – LXII, [2], 335, [5] с. – -Текст смешанный на рус., фр. и нем. яз.


  Содерж.: Иоасаф Батурин; Узник Спасо-Евфимиева монастыря; Князь Григорий Григорьевич Орлов; Гатчинские предания об Орлове; Батюшков и Опочинин; Шкловские авантюристы
1097128
  Некрасов Н.А. Переписка Н. А. Некрасова / Н.А. Некрасов. – Москва
1. – 1987. – 542с.
1097129
  Некрасов Н.А. Переписка Н. А. Некрасова / Н.А. Некрасов. – Москва
2. – 1987. – 558с.
1097130
   Переписка Н.В. Гоголя : в 2 т. – Москва : Художественная литература. – (Переписка русских писателей / редкол.: Вацуро В.Э., Гей Н.К., Елизаветина Г.Г. [и др.])
Т. 1. – 1988. – 479 с.
1097131
   Переписка Н.В. Гоголя. – М.
Т. 2. – 1988. – 527с.
1097132
  Крупская Н.К. Переписка Н.Крупской с пионерами / Н.К. Крупская. – Л, 1932. – 32с.
1097133
   Переписка на исторические темы : Диалог ведет читатель. – Москва : Политиздат, 1989. – 494с.
1097134
  Станкевич Н.В. Переписка Николая Владимировича Станкевича (1830-1840) / Редакция, [предисл.] и издание Алексея Станкевича. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1914. – X, 787 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. факс. : факс.


  Ред., авт. предисл.: Станкевич, Алексей Иванович (1856-1922)
1097135
   Переписка Николая и Александры Романовых. 1914-1915 гг.. – М.-Пг.
3. – 1923. – 511с.
1097136
   Переписка пап с российскими государями в XVI-м веке, найденная между рукописями в Римской Барбериниевой библиотеке : Изд. с пер. актов с лат. на рус. яз. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук,, 1834. – [1], IX, 116 с. – Текст парал. на рус. и лат. яз.
1097137
  Лебедев Н.К. Переписка Петра и Александра Кропоткиных : Редакция, примечания и вступительная статья Н. К. Лебедева / Н.К. Лебедев. – Москва-Л.
Т. 1. – 1932. – с.
1097138
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.В 2-х т.. – Москва : Госполитиздат
Т. 1 : Переписка с У.Черчилем и К.Эттли (июль 1941г-ноябрь 1945 г.). – 1957. – 407 с.
1097139
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.В 2-х т.. – Москва : Госполитиздат
Т. 2 : Переписка с Ф.Рузвельтом и Г.Трумэном (август 1941г-декабрь 1945 г.). – 1957. – 296 с.
1097140
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.. – 2-е изд. – М. : Политиздат
Т. 1. – 1976. – 472с.
1097141
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.. – 2-е изд. – М. : Политиздат
Т. 2. – 1976. – 328с.
1097142
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.. – 2-е изд. – М.
1. – 1986. – 462с.
1097143
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.. – 2-е изд. – М.
2. – 1986. – 319с.
1097144
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.. – 2-е изд. – М.
1. – 1989. – 462с.
1097145
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.. – 2-е изд. – М.
2. – 1989. – 319с.
1097146
   Переписка Робеспьера. – Ленинград, 1929. – 267 с.
1097147
  Иванов В. Переписка с А.М. Горьким: Из дневников и записных книжек / В. Иванов. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1985. – 480 с.
1097148
  Иванов В.В. Переписка с А.М.Горьким : Из дневников и записных книжек. / В.В. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 447 с.
1097149
  Балакирев М.А. Переписка с Н.Г. Рубинштейном и с М.П. Беляевым / М.А. Балакирев. – Москва : [б. и.], 1956. – 103 с.
1097150
  Чайковский П.И. Переписка с Н.Ф. Фон-Мекк / П.И. Чайковский. – Москва : Академия
Т.1 : 1876-1878. – 1934. – 644 с.
1097151
  Чайковский П.И. Переписка с Н.Ф. Фон-Мекк / П.И. Чайковский. – Москва : Академия
Т.2 : 1879-1881. – 1935. – 677 с.
1097152
  Балакирев М.А. Переписка с нотоиздательством П. Юргенсона / М.А. Балакирев. – Москва : Госмуиздат, 1958. – 420 с.
1097153
  Чайковский П.И. Переписка с П. И. Юргенсоном / П.И. Чайковский. – Москва
1. – 1938. – 384с.
1097154
  Чайковский П.И. Переписка с П. И. Юргенсоном / П.И. Чайковский. – Москва
2. – 1952. – 344с.
1097155
  Чернышевский Переписка с родными / Чернышевский, Сибири в. – Санкт-Петербург : Огни
Вып.1 : [1865-1875]. – 1912. – 188 c.
1097156
  Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями / Л.Н. Толстой. – М., 1962. – 719с.
1097157
  Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями / Л.Н. Толстой. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература
1. – 1978. – 495с.
1097158
  Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями / Л.Н. Толстой. – 2-е изд., доп. – Москва
2. – 1978. – 479с.
1097159
  Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями т.2 / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1978. – 479 с.
1097160
  Крамской И.Н. Переписка с художниками / И.Н. Крамской. – Москва, 1954. – 668с.
1097161
   Переписка С.В. Ковалевской и Г. Миттаг-Леффлера / Отв. ред. тома А.П. Юшкевич // Научное наследство / АН СССР; Отв. ред. С.Р. Микулинский. – Москва : Наука, 1984. – Том 7 : Переписка С.В. Ковалевской и Г. Миттаг-Леффлера/ Отв. ред. тома А.П.Юшкевич. – С. 5-311
1097162
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Госполитиздат
[Сб. 1] : Март-октябрь 1917 г. – 1957. – XVII, 533 с.
1097163
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Госполитиздат
[Сб. 2] : Ноябрь 1917 г. - февраль 1918 г. – 1957. – XVIII, 504 с.
1097164
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Госполитиздат
[Сб. 3] : Март-июль 1918 г. / Ред. коллегия: В.В. Аникеев и др. – 1967. – XXII, 448 с.
1097165
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Политиздат
[Сб. 4] : Август-октябрь 1918 г. / Ред. коллегия В.В. Аникеев и др. – 1969. – XXIII, 515 с.
1097166
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Политиздат
[Сб. 5] : Ноябрь-декабрь 1918 г. – 1970. – XXIV, 424 с.
1097167
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Политиздат
[Сб. 6] : Январь-март 1919 г. – 1971. – XXVIII, 564 с.
1097168
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Политиздат
[Сб. 7] : Апрель-май 1919 г. / Ред. коллегия: В.В. Аникеев и др. – 1972. – XXVIII, 628 с.
1097169
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Политиздат
[Сб. 8] : Июнь-июль 1919 г. / Ред. коллегия: В.В. Аникеев и др. – 1974. – XXXII, 792с.
1097170
   Переписка семьи Ульяновых. 1883 - 1917. – М., 1969. – 463с.
1097171
  Печатнов В. Переписка У. Черчилля с И. В. Сталиным в годы Великой Отечественной войны // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 105-132. – ISSN 0130-9625


  По документам британских архивов.
1097172
  Чернышевский Н.Г. Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и А.С.Зеленым. / Н.Г. Чернышевский. – М-л, 1925. – 144с.
1097173
   Переписка членов семьи Маркса с русскими политическими деятелями. – Москва, 1974. – 191с.
1097174
   Переписка Ю.О. Мартова и Л.Д. Троцкого // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 44-79. – ISSN 0869-6322
1097175
   Переписка Ю.О. Мартова и Л.Д. Троцкого // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 2. – С. 26-64. – ISSN 0869-6322
1097176
  Грот Я.К. Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым : С прил. портр. Грота и Плетнева : Т. 1-3 / Изд. под ред. проф. К.Я. Грота. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва пут. ; (Высоч. утв. т-ва И.Н. Кушнерев и К°)]
Т. 1. – 1898. – XVI, 704 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. : портр.
1097177
  Горький М. Переписка, статьи, высказывания : Сборник материалов / Горький М., Короленко В.Г. ; [ Предисл. Котова А.К., с. 5-20 ; Подгот. текста Гитович Н.И. ; Прим. : Гитович Н.И. , Короленко Н.В. ] ; АН СССР, Ин-т мировой лит-ры. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 287 с. : 6 л. илл.
1097178
  Горький М. и Чехов А. Переписка,статьи и высказывания / М. и Чехов А. Горький. – М.-Л., 1937. – 288 с.
1097179
  Серов В.А. Переписка. / В.А. Серов. – Л-М, 1937. – 440с.
1097180
  Рашид-Ад-Дин Переписка. / Рашид-Ад-Дин. – М., 1971. – 499с.
1097181
  Репин И.Е. Переписка. 1873-1885. / И.Е. Репин, И.Н. Крамской. – Москва-Л., 1949. – 207с.
1097182
  Савина М. Переписка. 1883-1915 / М. Савина, А. Кони. – Л.-М., 1938. – 116с.
1097183
  Эйлер Л. Переписка. Аннотированный указатель / Л. Эйлер. – Ленинград : Наука, 1967. – 392 с.
1097184
  Горький М. Переписка. Статьи. Высказывания : Сборник материалов / Горький М., Чехов А. ; АН СССР, Ин-т мировой лит-ры. – Москва : ГИХЛ, 1951. – 288 с.
1097185
   Переписні книги 1666 року. – Київ, 1933. – 448с.
1097186
  Сорока В. Переписувати в зошит - не наш метод // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 10-12. – ISSN 2219-5793
1097187
  Солодка Н. Переписувач "Кобзаря" // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 25-31 грудня (№ 51). – С. 7


  1861 року "Кобзар" переписав студент історико-філологічного факультету Харківського університету, палкий шанувальник Тараса Шевченка, в майбутньому довголітній охоронець його могили Василь Степанович Гнилосиров (1836 - 1900).
1097188
  Бэдкок С. Переписывая историю российской революции: 1917 год в провинции // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 103-112. – ISSN 0869-5687
1097189
   Перепись г. Киева. 16 марта 1919 г.. – Киев
1. – 1920. – с.
1097190
  Ваганов А. Перепись населения- всенародное дело / А. Ваганов. – Москва, 1939. – 32с.
1097191
   Перепись населения - зеркало общества : Информуем читателя. Научная жизнь // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 78-79
1097192
  Победоносцев И.Ф. Перепись населения / И.Ф. Победоносцев. – 2-е, перераб. – Казань, 1926. – 36с.
1097193
  Пустоход Перепись населения / Пустоход, 1936
1097194
   Перепись населения 1926 года по Вятской губернии. – Вятка
1. – 1927. – 63с.
1097195
  Смирнова Н.А. Перепись населения 2010: социально-демографическая характеристика населения РФ / Н.А. Смирнова, С.А. Смирнов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 95-104. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1097196
   Перепись населения и жилого фонда: обзор по странам - членам содружества независимых государств // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 6. – С. 42-46. – ISSN 0320-8168
1097197
  Романовский В.А. Перепись населения Левобережной Украины 1666 года, ее организация и критическая оценка / В.А. Романовский. – Ставрополь, 1967. – 127с.
1097198
  Збарская И.А. Перепись населения: вызовы и перспективы раунда 2020 года // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 10. – С. 9-13. – ISSN 0320-8168
1097199
  Силвер Марк Перепись пум : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 40 : Фото
1097200
  Сергеев Александр Перепись царства морского // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 42 : фото
1097201
  Семена М. Перепідпорядкування як ліквідація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 січня (№ 1). – С. 9


  Рішення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України виявилося несподіваним: співробітників звільнити, обсерваторію ліквідувати, на її базі створити філію КНУТШ. Підпорядкування НДІ "КрАО" КНУТШ йде в розріз із рекомендацією Верховної Ради ...
1097202
  Малишко А.С. Перепілка : Вірші: Для дошкільн. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1982. – 28с.
1097203
  Корнєв Ю. Перепілка полем ходила / Ю. Корнєв, В. Краснодемський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 15


  Світлій пам"яті журналіста, письменника Володимира Михайловського
1097204
  Подчивалов Е.Ф. Переплавка сердец / Е.Ф. Подчивалов. – Свердловск, 1963. – 120с.
1097205
  Пустовойт К.С. Перепланирование ресурсов как механизм синхронизации требований потребителей и производителей продукции / К.С. Пустовойт, М.Б. Гитман, В.Ю. Столбов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 457-466 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1097206
   Перепланування приміщень (нормативні документи). – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2007. – 112с. – ISBN 966-8721-20-9
1097207
  Мазок Н.Н. Переплести книгу может каждый / Н.Н. Мазок. – Москва : Книга, 1970. – 94с.
1097208
  Мазок Н.Н. Переплести книгу может каждый / Н.Н. Мазок. – Москва : Книга, 1976. – 112с.
1097209
  Мазок Н.Н. Переплести книгу может каждый / Н.Н. Мазок. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М, 1980. – 160с.
1097210
  Мазок Н.Н. Переплести книгу может кождый / Н.Н. Мазок. – М, 1975. – 112с.
1097211
  Ирошников Ю.П. Переплет и реставрация книг / Ю.П. Ирошников, И.Г. Ирошникова. – М, 1989. – 32с.
1097212
  Ирошников Ю.П. Переплет и реставрация книг в домашних условиях / Ю.П. Ирошников, И.Г. Ирошникова. – М, 1991. – 125с.
1097213
  Смоленская Г. Переплетение традиций = Блистательная Порта в Московском Кремле // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 214-235


  В мае 2010 г. музеи Московского Кремля познакомили Москву с новой экспозицией "Сокровища османских султанов" из собрания Музея дворца Топканы в Стамбуле
1097214
  Скульский Г.М. Переплетения / Г.М. Скульский. – Таллин, 1972. – 658с.
1097215
   Переплетения арабесок : Марокко: Арабески // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 106-107 : Іл. – ISSN 1029-5828
1097216
  Кирильчук О. Переплетення дискурсів: інтерпретація минулого в російськомовній історичній романістиці Данила Мордовця // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 58-62
1097217
  Беззуб Ю. Переплетення доль: сторінки взаємин Лесі Українки, Надії Кибальчич і Бориса Грінченка (за листами Лесі Українки) / Ю. Беззуб, Н. Клименко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 64. – C. 174-195. – ISSN 2224-9516
1097218
  Козеллек Р. Переплетіння та зсуви трьох часових вимірів // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 416-435


  Скорочення часу та прискорення.
1097219
  Ефимов В.В. Переплетная мастерская в школе и дома / В.В. Ефимов. – К, 1979. – 95с.
1097220
  Ефимов В.В. Переплетная мастерская в школе и дома / В.В. Ефимов. – К, 1982. – 88с.
1097221
  Вегин П.В. Переплыви Лету : Лирика / П.В. Вегин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 95с.
1097222
  Яковлев А. Переподготовка // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 12. – С. 110-116. – ISSN 0130741-Х
1097223
  Дударева Е.Б. Переподготовка библиотечных кадров: организационно-функциональная структура // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 9. – С. 76-83. – ISSN 0130-9765


  Рассматриваются организационная и функциональная структуры системы дополнительного профессионального библиотечного образования в современной России.
1097224
  Белихин В.Г. Переподготовка хозяйственных кадров: экономический аспект : экономический аспект / В.Г. Белихин. – Москва : Знание, 1988. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Наука и техника управления ; 9/1988)
1097225
  Гуткин Е.А. Переполнение системы подпространств в теории представлений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гуткин Е.А.; МГУ. – М, 1976. – л.
1097226
  Каминский М.С. Переполненная чаша / М.С. Каминский. – М. : Советский писатель, 1991. – 539 с.
1097227
  Макарова Е.Г. Переполненные дни / Е.Г. Макарова. – М., 1982. – 216с.
1097228
  Колесниченко Т. Переполох : комедія на 4 дій / Т. Колесниченко. – Київ : Дpук. 1-ої Київської друк. справи, 1918. – 48 с.
1097229
  Бродов В.Ш. Переполох : [рассказы] / В.Ш. Бродов. – Мурманск : Книжное издательство, 1959. – 127 с.
1097230
  Свата Я. Переполох / Я. Свата. – Москва, 1963. – 323 с.
1097231
  Ржезач В. Переполох в Коваржском переулке / В. Ржезач. – Л., 1958. – 117с.
1097232
  Карунный М.Д. Переполох в романе. / М.Д. Карунный. – Москва, 1970. – 76с.
1097233
  Галавач П. Переполох на загонах : повести ирассказы / П. Галавач; пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 303 с.
1097234
  Старчевський Б.Г. Переполох на Парнасі / Б.Г. Старчевський. – Київ, 1983. – 111с.
1097235
  Полотай Н.И. Переполох. / Н.И. Полотай. – К., 1962. – 143с.
1097236
  Кравченко О.М. Перепони розвитку екологічної економіки та шляхи їх подолання // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 62-64
1097237
  Кравченко М.А. Перепончатокрылые -- разрушители древесины и их значение в кислофильных сообществах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Кравченко М.А.; АН СССР. Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М., 1974. – 20л.
1097238
   Перепончатокрылые - 252330 [компакт]


  Содержание компакта: 1. Зоогеографический характер палеарктических представителей рода Xylocopa Latr. (Hymenoptera, Apoidea) и их распределение по мелиттофильной растительности : (Представлено акад. Е.Н. Павловским) / В.В. Попов 2. К фауне и ...
1097239
  Римский-Корсаков Перепончатокрылые (Hymenoptera). / М.Н. Римский-Корсаков // Компакт - 252341 / Римский-Корсаков. – С. 227-232
1097240
   Перепончатокрылые Восточной Сибири и Дальнего Востока. – Владивосток : Издательство АН СССР, 1986. – 151с.
1097241
  Малышев С.И. Перепончатокрылые их происхождение и эволюция / С.И. Малышев. – Москва, 1959. – 290с.
1097242
  Бойко Н.Л. Перепончатокрылые насекомые семейства Braconidae Закарпатской области : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бойко Н.Л. ; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 16с.
1097243
  Габелко Ф. Перепоховання Тараса Шевченка // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Травень (№ 5). – С. 18-19
1097244
  Дудин М.А. Переправа / М.А. Дудин. – Л., 1945. – 187с.
1097245
  Лапин К.К. Переправа / К.К. Лапин, 1954. – 48с.
1097246
  Прокофьев Д.Г. Переправа / Д.Г. Прокофьев. – М., 1955. – 108с.
1097247
  Прокофьев Д.Г. Переправа / Д.Г. Прокофьев. – М., 1957. – 135с.
1097248
  Лупсяков Н.Р. Переправа : рассказы / Н.Р. Лупсяков; пер. с белорус. – Москва, 1961. – 48 с.
1097249
  Вершигора П.П. Переправа / П.П. Вершигора. – Київ, 1961. – 180с.
1097250
  Хачатрян А.Х. Переправа / А.Х. Хачатрян. – М, 1975. – 237с.
1097251
  Белоцерковский А.И. Переправа : рассказы / Александр Белоцерковский. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 104 с. : ил.
1097252
  Гусев Б.В. Переправа / Б.В. Гусев. – Ярославль, 1979. – 191 с.
1097253
  Браун Ж.А. Переправа : повесть для ст. шк. возраста / Ж.А. Браун ; ил. С. Грудинина. – Ленинград : Детская литература : Ленинградское отделение, 1984. – 191 с.
1097254
  Домбровский А.И. Переправа / А.И. Домбровский. – Симферополь, 1985. – 272с.
1097255
  Рудов В.С. Переправа / В.С. Рудов. – Минск, 1988. – 270с.
1097256
  Смольников А.С. Переправа / А.С. Смольников. – М., 1988. – 223с.
1097257
  Штенгер Переправа германцев через Марну 1918 г / Штенгер. – М, 1940. – 67с.
1097258
  Меньшиков И.Н. Переправа. / И.Н. Меньшиков. – Москва, 1942. – 24с.
1097259
  Январев Э.И. Переправа. / Э.И. Январев. – Москва, 1967. – 87с.
1097260
  Пухов В.А. Переправа. / В.А. Пухов. – Тула, 1969. – 29с.
1097261
  Эгарт М.М. Переправа. Алтайские очерки. / М.М. Эгарт. – Москва-Л., 1931. – 196с.
1097262
  Шмонько В.О. Переправи. Графи ворожнечі // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 46
1097263
  Третяк О. Перепустка до магістратури - висока успішність // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Перший проректор університету - про ступеневі підготовку у вищих навчальних закладах. З нового навчального року університет розпочинає підготовку магістрів; про організацію роботи магістратури в нашому університеті, про правила зарахування до ...
1097264
  Скопенко В.В. Перепустка до університету - глибокі знання / записав Андрій Нечитайло // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2007. – 14 липня (№ 124). – С. 7


  Бесіда з ректором КНУ імені Тараса Шевченка Віктором Вікторовичем Скопенком.
1097265
  Цифра Ю. Перепустку до керма загальноконтинентальної безпекової системи отримано, напрями визначено // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 2-3
1097266
  Урманов К.Н. Перепутье / К.Н. Урманов. – Новосибирск, 1969. – 271с.
1097267
  Малева В.Л. Перепутье / Вера Малева ;. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – 206 с.
1097268
   Перепутье. – Нальчик, 1976. – 208с.
1097269
  Стил Д. Перепутье / Д. Стил. – Москва, 1996. – 485с.
1097270
  Дворниченко А. Перепутье великих княжеств. Грюнвальд и судьбы стран и народов Восточной Европы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 18-20. – ISSN 0235-7089
1097271
  Хан Юн Хо Перепутье. / Хан Юн Хо. – Москва, 1958. – 68с.
1097272
  Филип В. Перепутья : повесть / Виталий Филип; пер. с мол. С. Рыбака. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1975. – 320 с.
1097273
  Орлов В.Н. Перепутья / В.Н. Орлов. – М. : Художественная литература, 1976. – 367 с.
1097274
  Филип В. Перепутья : повесть / Виталий Филип; пер. с мол. С. Рыбака. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1983. – 254 с.
1097275
  Венуолис А. Перепутья : роман / А. Венуолис; пер. с литов. Б.Балашявичюса. – Вильнюс : Vaga, 1986. – 301 с.
1097276
   Перепутья и тупики буржуазной культуры. – М., 1986. – 493с.
1097277
  Калюжная Н.А. Перепутья экзистенциального поиска (по роману С. Моэма "Бремя страстей человеческих") // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 1 (январь - февраль). – С. 76-83. – ISSN 0236-2007
1097278
  Печеркин И.А. Переработка берегов водохранилищ, сложенных песчанно-глинистыми и карбонатными породами / И.А. Печеркин. – Пермь, 1981. – 94с.
1097279
  Миркин Е.Ю. Переработка животных жиров / Е.Ю. Миркин, Ф.Ф. Юрьев. – Москва-Л., 1931. – 214 с.
1097280
   Переработка жидких продуктов пиролиза. – М., 1985. – 213с.
1097281
  Бедрань Н.Г. Переработка и качество полезных ископаемых : учеб. для студентов горн. вузов, обучающихся по спец. "Технология и комплекс. механизация открытой разраб. месторождений полез. ископаемых" / Н. Г. Бедрань, Л. М. Скоробогатова. – Киев; Донецк : Вища школа: Головное изд-во, 1984. – 191 с. – Библиогр.: с. 186
1097282
   Переработка и физико-химические свойства соединений редких элементов. – Апатиты, 1984. – 121с.
1097283
  Самс Б.Р. Переработка и хранение продуктов животноводства в домашних условиях / Б.Р. Самс. – Алма-Ата, 1990. – 238с.
1097284
   Переработка информации в зрительной системе. – Ленинград, 1976. – 239с.
1097285
  Линдсей П. Переработка информации у человека : Введение в психологию / П. Линдсей, Д. Норман; Под ред. А.Р.Лурия. – Москва : Мир, 1974. – 550с.
1097286
  Иванова Л.В. Переработка нефти / Л.В. Иванова. – Баку, 1939. – 115с.
1097287
   Переработка облученного топлива методом летучести фторидов, 1971. – 96с.
1097288
   Переработка осадков, образующихся после получения биодизеля / А.Н. Софронков, А. Гавдзик, М.Г. Горличенко, В.Ф. Шевченко, В В. Васильева Костик, Е.А. Гриб // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 135-141 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
1097289
  Соколов А.Д. Переработка пластмасс на роторных машинах. / А.Д. Соколов, В.А. Татаркин. – М., 1989. – 86с.
1097290
   Переработка побочных продуктов промышленности и охрана окружающей среды. – Фрунзе, 1984. – 149с.
1097291
   Переработка полимеров. – Москва-Ленинград : Химия, 1964. – 404 с.
1097292
  Божок Г.И. Переработка сельскохозяйственного сырья в колхозах и развитие аграрно-промышленного комбинирования производства (На материалах Крымск. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Божок Г.И. ; Укр. НИИ экон. и орган. с.-х. – Киев, 1968. – 25 с.
1097293
  Костенко А.С. Переработка сульфатсодержащих отходов химических производств. / А.С. Костенко. – К., 1989. – 122с.
1097294
  Зубов А.В. Переработка текста естественного языка в системе "человек - машина" : Автореф... канд. филолог.наук: 681 / Зубов А.В.; Ин-тут языкознания АН СССР. Ленининград. отд. – Л., 1969. – 33л.
1097295
  Бернхардт Э. Переработка термопластичных материалов / Э. Бернхардт ; под ред. Г.В. Виноградова ; пер. с англ. Р.В. Торнера, Е.В. Закс, Ф.Б. Губера [и др.]. – Москва : Госхимиздат, 1962. – 748 с.
1097296
  Бернхард Э. Переработка термопластичных материалов / Э. Бернхард ; под ред. Г.В. Виноградова ; пер. с англ. Р.В. Торнера [и др.]. – Москва : Химия, 1965. – 748 с.
1097297
   Переработка топлива энергетических реакторов. – М., 1972. – 233с.
1097298
   Переработка урановых руд, 1969. – 48с.
1097299
   Переработка урановых руд в капиталистических странах. – М., 1974. – 138с.
1097300
  Белов К.А. Переработка химических продуктов коксования / К.А. Белов. – Харьков ; Москва : Металлургиздат, 1949. – 272 с. – На обложке: Белов К.А. Химические продукты коксования. – Библиогр.: с. 270
1097301
  Сумароков В.П. Переработка эжижки спиртопорошковым и экстракционным методами / В.П. Сумароков. – М., 1936. – 109с.
1097302
  Виноградова И.В. Переработка эфирномасличного сырья / И.В. Виноградова, П.И. Калугин; ред. С.Г. Вайнштейн. – Пушкино, Моск. обл. : ВИЭМП, 1939. – 247 с.
1097303
   Переработка ядерного топлива
3. – 1969. – 24с.
1097304
   Переработка, применение пластмасс и эластомеров в промышленности. – Пенза, 1990. – 58с.
1097305
  Скворцов В.И. Переразрядка электронновозбужденных катион-радиакалов примесных центров и ионный механизм фотосенсибилизированных реакций в растворах при 77 оК. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.056 / Скворцов В.И.; АН СССР.Ин-т химич.физики. – М, 1973. – 18л.
1097306
  Данильченко Виталий Ефимович Перераспределение атмоов углерода при низких температурах и формирование структурного состояния стали : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Данильченко Виталий Ефимович; АН УССР. Ин-т металлофизки. – К., 1991. – 38л.
1097307
  Белова Э.С. Перераспределение воды и солей в организме в зависимости от вида питания и температуры среды : Автореф... кандидата биол.наук: / Белова Э.С.; Узбек. ин-т краев. медицины АМН СССР. – Ташкент, 1964. – 25л.
1097308
  Хоменко Александр Васильевич Перераспределение поверхностных лиганд - рецепторных комплексов у постоянных клеточных линий различного тканевого происхождения : Автореф... кандид. биолог.наук: 03.00.17 / Хоменко Александр Васильевич; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1984. – 19л.
1097309
  Шляхова А.И. Перераспределение радикалов при гидрировании хлопкового масла на скелетных никелевых катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шляхова А.И.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
1097310
  Кацнельсон М.Б. Перераспределение ресурсов. / М.Б. Кацнельсон. – М, 1985. – 248с.
1097311
  Янковская Е.А. Перераспределение турдовых ресурсов / Е.А. Янковская. – К., 1978. – 132с.
1097312
  Паршин Л.Ф. Перераспределение усилий в неразрезных предварительно напряженных сборных и монолитных балках. : Автореф... канд.техн.наук: / Паршин Л.Ф.; Моск.инж.-строит.ин-т. – М, 1964. – 14л.
1097313
  Айглер Г. Перераспределение электронной плотности в кристаллах Ge и CdS в результате внешнего воздействия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Айглер Г. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1958. – 12 с.
1097314
  Радченко Т. Перераспределительные эффекты антимонопольной политики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 65-88. – ISSN 0042-8736
1097315
  Иванова М.А. Перерастание мануфактуры в фабрику в хлопчатобумажной промышленности России. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванова М.А.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 17 с.
1097316
  Петровская М.Н. Перерастание мануфактуры в фабрику в черной металлургии России / М.Н. Петровская. – Москва, 1960. – 53 с.
1097317
  Меньшиков Л.В. Перерастание на Кубе народно-демократической революции в социалистическую и ее некоторые особенности. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Меньшиков Л.В.; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1988. – 16 с.
1097318
  Блюм-Русак Перерастание народно-демократической революции в революцию социалистическую в Венгрии. : Автореф... Канд.флос.наук: / Блюм-Русак Р.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1961. – 19л.
1097319
  Санчес Кольясо Анна Перерастание народно-демократической революции в социалистическую на Кубе (социально-политический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Санчес Кольясо Анна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.149-154
1097320
  Санчес Кольясо Анна Перерастание народно-демократической революции в социалистическую на Кубе (социально-политический аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Санчес Кольясо Анна; КГУ. – К., 1982. – 22л.
1097321
  Азаров Н.И. Перерастание социалистических общественных отношений в коммунистические : в помощь студентам заоч. и вечернего обучения, изучающим материалы XXII съезда КПСС / Азаров Н.И., Колобкова Э.А. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 59 с. : ил. – Библиогр.: с. 59
1097322
  Прохоренко И.Д. Перерастание социалистических производственніх отношений в коммунистические / И.Д. Прохоренко. – М., 1963. – 132с.
1097323
  Иванова Р.К. Перерастание социалистического труда в коммунистический / Р.К. Иванова. – М, 1983. – 287с.
1097324
  Кумаченко Я.С. Перерастание социалистического труда в коммунистический труд / Я.С. Кумаченко. – М., 1968. – 24с.
1097325
  Зайцев Р.Л. Перерастание социалистического труда в коммунистический труд. Переход к коммунистическому принципу распределения по потребностям / Р.Л. Зайцев, В.Н. Семенков. – Москва, 1962. – 59с.
1097326
  Садыков Карим Садыкович Перерастание социалистического труда в труд коммунистический - проблема коммунистического строительства. (По материалам пром. предприятий Узбекистана) : Автореф... д-ра философ.наук: 620 / Садыков Карим Садыкович; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1969. – 66л. – Бібліогр.:с.65-66
1097327
   Перерастание социалистической государственности в общественное коммунистическое самоуправление. – М., 1963. – 216с.
1097328
  Пантелийчук Л. Перерасчет подоходного налога за 2001 год // Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2002. – № 1. – С. 42-48


  перерасчет: методика
1097329
   Перерасчет подоходного налога. Порядок заполнения декларации о совокупном годовом доходе. // Энциклопедия бухгалтера и экономиста. Приложение / ООО Центр экономических исследований и управленческого консультирования "Консульт". – Харьков, 2001. – № 2 : Перерасчет подоходного налога. – С.1-59
1097330
  Скуз Д. Перерахунок прибуткового податку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 3. – С. 57-59


  Перерахунок за 2001 р.
1097331
  Лабінська К. Перервана Літургія // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 25 грудня (№ 46). – С. 7


  Політичні репресії в Україні. Іван Горчинський - новомученик УГКЦ.
1097332
  Малаков Д. Перервана нитка традиції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 2 (219). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Талановиті київські архітектори під тиском більшовизму або емігрували, або мусили творити покручі. Фото бібліотеки КНУТШ імені Михайла Максимовича, будинок спроектував архітектор Василь Осьмак.
1097333
  Коваленко О. Перервана педагогічна слава [Ананьїн Степан Андрійович] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 30 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Ананьїн Степан Андрійович (1875-1942) - професор і викладач курсу дітячої і педагогічної психології Університету Св. Володимира (1912)...декан фак-ту професійної освіти Київського інституту народної освіти впродовж 1920-1925 рр.
1097334
  Хара В. Перервана пісня / В. Хара. – К., 1988. – 200с.
1097335
  Неуважний Ф. Перерваний заспів : до 50-ліття смерті Василя Чумака // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 210-211
1097336
  Сандул В. Перерваний політ // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 12-13.
1097337
  Лащенко С. Перерваний політ Олексія Курінного // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 вересня (№ 37). – С. 3


  Олексій Курінний — український політолог, експерт з розвитку української мови, громадський діяч, поет.
1097338
  Лобода Т.М. Перерваний політ, або спроба реконструкції життєвого та творчого шляху Трохима Зіньківського // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 170-175. – ISBN 966-02-3600-х
1097339
  Згуровський М.З. Перерваний політ: Костянтин Калінін, його життя і літаки // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 278-291. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1097340
  Горкіна Л.П. Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець XIX - середина XX ст.) / Л.П. Горкіна, М.Г. Чумаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-28. – ISSN 1993-6788
1097341
  Горкіна Лариса Павлівна Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець ХІХ - середина XX ст.) / Горкіна Лариса Павлівна, Чумаченко Микола Григорович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті в контексті світового розвитку економічної науки проаналізовано основні етапи її еволюції в Україні від кінця XIX до середини XX ст., умови та чинники переходу від ринкової до позаринкової парадигми, визначено наукові здобутки та втрати ...
1097342
  Горкіна Лариса Павлівна Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець ХІХ - середина XX ст.) / Горкіна Лариса Павлівна, Чумаченко Микола Григорович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті в контексті світового розвитку економічної науки проаналізовано основні етапи її еволюції в Україні від кінця XIX до середини XX ст., умови та чинники переходу від ринкової до позаринкової парадигми, визначено наукові здобутки та втрати ...
1097343
  Оровецький П.А. Перерваний рейс : роман / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 216 с.
1097344
  Довжик В.М. Перерваний урок / В.М. Довжик. – Киев, 1990. – 253 с.
1097345
  Якуша Ю.В. Перервність світових явищ як можливість повернення до світла вічності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 61-63
1097346
  Бретт М. Перережь мое горло нежно / Майк Бретт // Виктор из светской бригады / Леблан М. – Сочи : Сочииздатсервис, 1993
1097347
  Горовець Є. Переривання позовної давності: сутність і призначення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 102-112
1097348
  Гура Н.А. Переривання професійної кар"єри як проблема організаційної психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-12. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 49). – ISSN 2072-4772
1097349
  Кащенко А.Ф. Перерід : оповідання / А. Кащенко. – Катеринослав (Дніпрпетровськ) : Друк. І. Вісьман та І. Мордхілевич, 1917. – 24 с. – На обкл. назва: Згадки про Сагайдачне
1097350
   Переріз виходу y-квантів у редакціях поглинання швидких нейтронів ядрами заліза / В.М. Бондар, І.М. Каденко, Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Оніщук, В.А. Плюйко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1 (23). – С. 16-23. – ISSN 1818-331Х
1097351
  Бондар В.М. Перерізи виходу гамма-квантів у реакціях поглинання нейтронів ядрами середньої та важкої ваги : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Бондар В.М. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назв.
1097352
   Перерізи ядерних реакцій (n, n"a) на ядрах рідкоземельних елементів при енергії нейтронів 14,7 МеВ / А.О. Каденко, Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, Г.І. Применко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 4. – С. 345-349. – ISSN 1818-331Х
1097353
   Переробка автомобільних шин з використанням методів магнітного удару та термохімії / О.Р. Бедюх, В.І. Кашковський, А.В. Степанов, Г.Г. Матусевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 218-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто можливість послідовного використання методу магнітного удару та двох термохімічних методів - термолізу та газифікації для переробки зношених автомобільних шин. Ключові слова: електроімпульна установка, термоліз, газифікація гуми. The ...
1097354
  Марковська Н.Г. Переробка будівельних відходів, що утворюються в Україні / Н.Г. Марковська, Абделрахем Ахмед // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 210-214. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1097355
  Левицька О.Г. Переробка відходів очисних споруд у будівельні матеріали : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Левицька Олена Григоріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1097356
  Заюков І.В. Переробка відходів скла як фактор екологічної безпеки України / І.В. Заюков, О.В. Кобилянський // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-966-641-732-2
1097357
  Тимощук І.І. Переробка продуктів тваринництва в домашніх умовах / І.І. Тимощук. – К. : Урожай, 1987. – 136с.
1097358
  Скрипчук Петро Перероблення відновної біомаси: інновації. технології, польові дослідження // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 22-23 : фото, табл.
1097359
  Мудрий О.О. Перероблення вторинних розчинів аргентуму нітрату контактним осадженням магнієм у кондиційні продукти (порошкове срібло, калію нітрат і бішофіт) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Мудрий Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1097360
  Губін Георгій Перероблення червоних шламів як комплексної залізовмісної техногенної сировини / Губін Георгій, Ярош Тетяна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 4 (128), липень - серпень. – Бібліогр.: 5 назв.
1097361
  Аржоманд Саїд Амір Переробляючи Іран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 22 липня (№ 132). – С. 8


  Чим позначився один рік при владі президента Рухані?
1097362
  Григор"єва Х.А. Переробна кооперація в сільському господарстві України: правове регулювання організації та діяльності : монографія / Х.А. Григор"єва ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2015. – 246, [2] с. – Бібліогр.: с. 216-245. – ISBN 978-966-419-237-5


  У пр. № 1743781 напис: Вельмишановній Діані Вікторівні з повагою від автора. Підпис. 27.03.2016 р.
1097363
  Лимарченко О.С. Перерозподiл енергiї мiж резервуаром i рiдиною з вiльною поверхнею при кутових рухах системи / О.С. Лимарченко, К.О. Семенович // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 1. – C. 85-92. – ISSN 1562-3076
1097364
   Перерозподіл видатків // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 13 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "Уряд перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені МОН на 2021 рік, у зв"язку з приєднанням Національної академії державного управління при Президентові України до Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
1097365
  Предборський В.А. Перерозподіл власності та влади як функція тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 3-5


  Розглядаються методологічні аспекти окремих функцій теорії тіньової економіки та необхідності врахування їхнього впливу при аналізі сучасних тіньових процесів.
1097366
  Страутман Ф.І. Перерозподіл водної орнітофауни в басейні озера Чани / Ф.І. Страутман. – Львів, 1946. – 35-50с.
1097367
  Горбачук В.М. Перерозподіл за централізації і децентралізації / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 139-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Співвідношення, отримані для податків, приватного та громадського споживання, суспільного добробуту за централізації і децентралізації, вказують, зокрема, на оптимальність вищих податків у бідних регоінах за децентралізації. The relationships obtained ...
1097368
  Дерлиця А.Ю. Перерозподіл і справедливість: філософські основи та погляди теорії суспільних фінансів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 87-94. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2307-5740
1097369
  Радіонова О.М. Перерозподіл інвестицій як імператив інноваційного розвитку міста // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 2 (18). – С. 24-33. – ISSN 2411-4413
1097370
  Зуєвська Н.В. Перерозподіл напруг в межах блока, що відокремлюється на кар"єрах декоративного каменю / Н.В. Зуєвська, В.О. Поліщук, О.В. Горобчишин // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 144-150. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
1097371
  Приятельчук О. Перерозподіл продуктів харчування як соціально-екологічний механізм реалізації превентивної моделі загального добробуту в Скандинавському регіоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 93-96. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Превентивна модель загального добробуту є альтернативною стратегією побудови солідарної соціальної економіки. Передбачена в рамках даної моделі активна державна політика забезпечення реалізується шляхом застосування таких механізмів, як: соціальне ...
1097372
   Перерозподіл соціального простору між державою та громадянським суспільством: виклики та загрози // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 6-11. – ISSN 2312-1831


  "Круглий стіл на тему: "Перерозподіл соціального простору між державою та громадянським суспільством: виклики та загрози" відбувся 24 квітня 2019 року. Участь приймала Бобровник С. - завідувач кафедри права та держави Київського національного ...
1097373
  Печений О.П. Перерозподіл спадщини: особливості правозастосування // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 7 (167). – С. 40-47
1097374
  Бережна К.В. Перерозподіл юрисдикції судових органів Європейського Союзу після Лісабонської реформи // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 12-21. – ISSN 2408-9257
1097375
  Трофимчук О.А. Перерозподільна функція держави в ХХІ ст. // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2016. – [2016 рік]. – C. 84-87
1097376
  Чухно А.А. Переростание товарно-денежного хозяйство в товарно-кредитное // Экономика Украины, 1998. – №2
1097377
  Чухно А.А. Переростання товарно-грошового господарства у товарно-кредитне // Економика України, 1998. – №2
1097378
   Перерывные и молассовые формации Средней Азии и их полезные ископаемые. – Ташкент, 1980. – 130с.
1097379
  Змієнко-Сенишин Галина Пересаджені квіти України / Змієнко-Сенишин Галина; Упоряд., авт. передм. М. Тимошик. – К.,Монреаль : Наша культура і наука, 2001. – 196с. – ISBN 966-95575-9-3
1097380
  Колесников А.И. Пересадка больших деревьев / А.И. Колесников. – Москва, 1939. – 79 с.
1097381
  Николаев Д.В. Пересадка больших деревьев / Д.В. Николаев. – М.-Л, 1950. – 28с.
1097382
  Шафранский Т.П. Пересадка деревьев и кустарников летом. / Т.П. Шафранский. – М., 1951. – 80с.
1097383
  Ястребова Светлана Пересадка мозга. Новый способ стать умнее. Грамм нервных клеток, пожалуйста! / Ястребова Светлана, Якутенко Ирина // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 82-89 : фото
1097384
   Пересадка на орбите. – М., 1969. – 164с.
1097385
  Деміхов В.П. Пересадка органів: це можливо? / В.П. Деміхов; Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1959. – 32 с.
1097386
   Пересадка органов. – Москва : Медицина, 1966. – 312с.
1097387
  Воронов С.М. Пересадка половых желез / С.М. Воронов. – Харків : Научная мысль, 1924. – 88 с.
1097388
  Ганул Ю.Л. Пересадка свежей и консервированной селезенки как метод лечения острой лучевой болезни в эксперименте : Автореф... канд. мед.наук: / Ганул Ю.Л.; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1966. – 12л.
1097389
  Воронов С.М. Пересадка семенных желез : (Омолаживание человека) / С.М. Воронов. – Москва : Типо-Лит. К.В. Т. им. Дунаева, 1923. – 50 с.
1097390
  Лондон Е.С. Пересадка тканей и органов / Е.С. Лондон, И.И. Крыжановский. – Петроград : Воен. Тип. Шт. Р.-К.К.А., 1923. – 68 с.
1097391
  Исаев В.М. Пересадки и сращивания / В.М. Исаев. – Москва-Л : Государственное издательство, 1927. – 144с.
1097392
  Кузнецов Ю.П. Пересаженные цветы / Ю.П. Кузнецов. – М., 1990. – 515с.
1097393
   Пересвет. – Москва : [39 тип. М. С. Н. Х.]
1 : [Стихи; Проза] / Борис Зайцев, Михаил Осоргин, Федор Сологуб, Гуоргий Чулков, Марина Цветаева, Александр Яковлев. – 1921. – 116 с.
1097394
   Пересвет : [литературный сборник]. – 1921-1922. – Москва : Изд. Н.В. Васильва
II : Николай Ашукин, Борис Зайцев, Евгений Замятин, Александр Кусиков, Павел Муратов, Иван Новиков, Борис Пастернак, Борис Пильняк, Александр Яковлев. – 1922. – 108, [4] с.
1097395
  Мусієнко О.Г. Пересвіти: портрети / О.Г. Мусієнко. – Київ, 1985. – 232 с.
1097396
  Паталаха Е.И. Пересекающаяся складчатость : (геометрический анализ) / Е.И. Паталаха, Ю.Ф. Слепых. – Москва : Недра, 1974. – 118с.
1097397
  Камерон В.Л. Пересекая Африку / В.Л. Камерон. – Москва : Наука, 1981. – 454с.
1097398
  Максименко Екатерина Пересекая границы. Дневник тревел-журналистки // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 32-35 : фото
1097399
  Некрасов Б.В. Пересекая океан / Б.В. Некрасов. – Л., 1976. – 78с.
1097400
  Кикнадзе А.В. Пересеккающиеся параллели / А.В. Кикнадзе. – Москва, 1966. – 198 с.
1097401
  Црнянский Миловш Переселение / Црнянский Миловш. – Москва, 1978. – 550с.
1097402
  Црнянский Милош Переселение / Црнянский Милош. – Москва
Т. 2. – 1978. – 503с.
1097403
  Црнянский Милош Переселение / Црнянский Милош. – Москва
Т. 1. – 1989. – 478с.
1097404
  Црнянский Милош Переселение / Црнянский Милош. – Москва
Т. 2. – 1989. – 444с.
1097405
  Мещерюк И.И. Переселение болгар в Южную Бессарабию 1828-1834 гг. / И.И. Мещерюк. – Кишинев, 1965. – 208с.
1097406
  Серповский Н.Г. Переселение в России в древнее и новое время и их значение в хозяйстве страны / исследование. Н. Серповского // Чтение о политической экономии и финансах / М.Н. Капустин. – Ярославль, 1879. – [2], VI, 185 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1097407
  Ходеев Ф.П. Переселение греков из Крыма в Новороссию в XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 113-120. – ISSN 0042-8779
1097408
  Скляров Л.Ф. Переселение и землеустроство в Сибири в годы столыпинской аграрной реформы. / Л.Ф. Скляров. – Л., 1962. – 588с.
1097409
  Кабиров М.Н. Переселение иллийских уйгур в Семиречье. / М.Н. Кабиров. – Алма-Ата, 1951. – 154с.
1097410
  Жербин А.С. Переселение карел в Россию в XVII веке / А.С. Жербин. – Петрозаводск, 1956. – 79с.
1097411
  Жербин А.С. Переселение карел на русские земли в первой поовние и середине XVII века : Автореф... канд. ист.наук: / Жербин А. С.;. – Петрозаводстк, 1951. – 15 с.
1097412
  Соловьева Е.И. Переселение крестьян в Томскую губернию в период столыпинской аграрной реформы. : Автореф... канд. ист.наук: / Соловьева Е.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1956. – 17л.
1097413
  Кривяков Е.И. Переселение крестьян из Мордовии в период капитализма (1861-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кривяков Е.И.; АН СССР. Ин-тут истории СССР. – М., 1974. – 22л.
1097414
  Фунштейн И.С. Переселение крестьян Украины в конце XIX и в начале XX веков : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фунштейн И.С. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1950. – 20 с.
1097415
  Фунтштейн И.С. Переселение крестьян Украины в конце ХІХ и в начале ХХ веков : Дис... канд. истр.наук: / Фунтштейн И.С.; Мин-во высшего образования СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. основ марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Ш. – Киев, 1950. – 305л. – Бібліогр.:л.VII-XVI
1097416
  Якименко Николай Андреевич Переселение крестьян Украины на окраине России в период капитализма (1861-1917 гг.) : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.02 / Якименко Николай Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 36л.
1097417
  Якименко Николай Андреевич Переселение крестьян Украины на окраины России в период капитализма (1861-1917) : Дис... докт. истор.наук: 07.00.02 / Якименко Николай Андреевич; Госагропром СССР. Полтавский сельскохозяйственный ин-т. – Полтава, 1988. – 425л. – Бібліогр.:л.381-425
1097418
   Переселение медведей. Медвежья услуга : Экология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 36 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1097419
  Дзидзоев В.Д. Переселение мусульманских народов Кавказа в Турцию. 1860-1870-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 102-108. – ISSN 0042-8779
1097420
  Билим Н.А. Переселение на Советский Дальний Восток в 1924-1941 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Билим Н.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 22л.
1097421
  Геддон А. Переселение народов / А. Геддон. – Л, 1923. – 154с.
1097422
  Берозов Б.П. Переселение Осетин с гор на плоскость. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Берозов Б.П.; АН Груз ССР. – Тбилиси, 1971. – 22л.
1097423
  Аврорин Н.А. Переселение растений на Полярный Север : Эколого-географический анализ / Н.А. Аврорин. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР, 1956. – 284с.
1097424
   Переселение растений на Полярный Север. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1964. – 500с.
1097425
   Переселение растений на Полярный Север. – Москва ; Ленинград
Ч. 2. – 1967. – 278с.
1097426
  Сикура И.И. Переселение растений природной флоры Средней Азии и Казахстана на Украину : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.05 / Сикура И.И. ; АН СССР , Главный ботан. сад. – Москва, 1981. – 46 с.
1097427
  Сикура И.И. Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину / И.И. Сикура. – Киев : Наукова думка, 1982. – 207с.
1097428
  Тихонов Борис Васильевич Переселения в России во второй половине 19 века / Тихонов Борис Васильевич. – Москва : Наука, 1978. – 202с.
1097429
  Климонтович А.А. Переселения животных / А.А. Климонтович. – Санкт-Петербург : Изд. Подвижного Музея учебных пособий при Посточнной Коммиссии по Техн. образ. Имп. Рус. техн. О-в, 1905. – 68 с.
1097430
  Прищепа Т. Переселення болгар на українські землі Російської імперії після Кримської війни (1853–1856 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються основні причини та процес переселення болгар на територію Півдня Російської імперії після Кримської війни 1853-1856 рр. Особлива увага приділяється останній міграційній хвилі 1860-1863 рр., яка, власне, й завершила болгарську ...
1097431
  Тенькова З. Переселення в 1950-х - 1960-х роках у Черкаській області // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 623-627. – ISBN 978-966-171-795-3
1097432
  Гедьо А.В. Переселення греків з Криму до Приазов"я у 1778 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.73-84. – ISSN 0130-5247
1097433
  Сорока Ю. Переселення до УРСР українців із Болгарії у перші післявоєнні роки // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 446-449. – ISBN 978-617-7399-06-2
1097434
  Косачевич М. Переселення евакуйованих і біженців з Галичини 1915 р. вглиб Росії / М. Косачевич, В. Гадун // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 16-21
1097435
  Розовик О.Д. Переселення єврейського населення на південь УСРР у 1920–1930–х роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 57-59. – ISSN 2076-1554
1097436
  Бойда А. Переселення жителів села Бонарівки на терени Української РСР (у контексті переселенських рухів середини 1940-х рр. і операція "Вісла" 1947 р.) // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 13-15
1097437
  Маленко Л. Переселення задунайських запорожців у Північне Приазов"я та на Кубань (XIX ст.) // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 555-572. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1097438
  М"ястківський А.П. Переселення зірниць : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1972. – 100 с.
1097439
  Наконечний В. Переселення лемків у 1940-1946 роках як трагедія найзахіднішої гілки українства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-57. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано трагічну сторінку українського народу - переселення лемків з рідних земель у 40-х рр. ХХ ст. Tragic page of Ukrainian nation - deportation of lemkos from native lands in 40 years of XX century - is analyzed.
1097440
  Хрящевська Л. Переселення менонітів у Південні райони України // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 204-209
1097441
  Герасимчук О. Переселення мешканців Північного Лівобережжя України на Північний Кавказ у другій чверті XIX ст.: військові, політичні й соціальні аспекти // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Всеукр. громад. орг. Т-во "Знання" України ; голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 10. – С. 21-31. – ISSN 0130-7037
1097442
  Ковальчук О. Переселення селян українських губерній Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1097443
  Савчук О. Переселення та адаптація холмщаків на Волині в історичній пам"яті // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 144-153. – ISBN 978-966-600-651-9
1097444
  Отрощенко І.В. Переселення тувинців до МНР: передумови, причини та обставини // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 120-139. – ISSN 2409-904X
1097445
  Сорока Ю. Переселення українців з етнічних земель і польського населення з УРСР (1944 - 1946 роки) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.95-99
1097446
  Гулійчук Д. Переселення українців з Польщі на територію Рівненської області (1944-1947 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 51-53. – ISBN 978-966-171-783-0
1097447
  Кучер В.І. Переселення українців з Польщі: проблеми розселення в Україні / В.І. Кучер, В.М. Павленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Історія ; вип. 37)
1097448
  Сорока Ю. Переселення українців з Румунії в УРСР у 1944-1947 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-84. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми, пов"язані зі вступом радянських військ на територію Румунії та відшкодування збитків, учинених Румунією Радянському Союзу військовими діями та окупацією його території; розкрито питання переселення радянськими органами українців із ...
1097449
  Сорока Ю.М. Переселення українців з території Чехословаччини, Румунії, Франції і Болгарії в УРСР у повоєнні роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-21. – (Історія ; вип. 56)


  В статті розглядається переселенська політика радянської влади на Україні в повоєнні роки.
1097450
  Тарас Я. Переселення українців у Молдову в кінці XIX - першій чверті XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 52-56. – ISSN 2076-1554
1097451
  Ткачук М. Переселенська говірка с. Золотоношка в полідіалектному та полікультурному середовищі (фонетичні особливості) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 32-38. – (Серія "Філологічні науки")
1097452
  Бойко Я.В. Переселенська політика та переселенське законодавство в Росії (60-80-ті pp. XIX ст.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 61-75. – (Серія "Історичні науки")
1097453
  Бикова Т. Переселенська політика царизму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 6
1097454
  Мельникова К. Переселенське прикордоння : стратегії "подання себе" совєтських мігрантів на території колишньої Фінської Карелії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання. – Харків; Київ, 2006. – Вип. 8 : Порубіжжя. – С. 94-114. – ISBN 966-7679-99-3
1097455
  Свєженцев М.Д. Переселенський колоніалізм у СРСР: творення повоєнного Криму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 194 : Історичні науки. – C. 72-81. – ISSN 1996-5931
1097456
  Морозов Р. Переселенський рух білоруського народу в 20-30 рр. ХХ сторіччя // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 70-72. – ISSN 1728-9343
1097457
  Розовик Д.Ф. Переселенський рух в Україні: друга половина XVI ст. - 1930-ті роки / Дмитро Розовик, Олеся Розовик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Нілан-ЛТД, 2013. – 405, [1] с., [20] арк. фотоіл. : іл., карти, табл. – До 180-ї річниці заснування Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Імен. покажч.: с. 396-404. – Бібліогр.: с. 322-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2770-41-4
1097458
  Малацай І. Переселенський рух з Угорщини до Америки кінця ХІХ - початку ХХ століття (за матеріалами "Сборника консульких донесений") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-29. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1097459
  Сердюк О. Переселенський рух із західноукраїнських земель (кінець ХІХ - початку ХХ ст.): масштаби, основні напрями, характерні особливості // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 101-106. – ISSN 2222-5250
1097460
  Якименко М.А. Переселенський рух у Наддніпрянській Україні в роки столипінських реформ (1906-1913 рр.) / Микола Якименко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2009. – 148 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2088-24-3
1097461
  Кравченко І.Є. Переселенці : роман / І.Є. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 428 с. – ISBN 5-333-00368-8
1097462
  Кравченко І.Є. Переселенці : роман / І.Є. Кравченко. – Київ, 1990. – 326 с.
1097463
  Доля І.М. Переселенці зони АТО: реалії соціальної адаптації // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 157-162. – ISSN 2073-9591
1097464
  Марков К.А. Переселенці і їх організації в Західній Німеччині: місце і роль в суспільно-политичній системі (40-і -- початок 80-х рр.) : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.03 / Марков К.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 34л.
1097465
  Гонтар Т.М. Переселенці на своїй землі (до драматичних подій переселення українців з Посяння, Підляшшя та Холмщини) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 100-111.
1097466
  Григорович Д.В. Переселенцы : (роман из народного быта) / Д.В. Григорович. – Москва : Художественная литература, 1957. – 468с.
1097467
  Марков К.А. Переселенцы и их организации в Западной Германии в послевоенное время / К.А. Марков. – Днепропетровск, 1992. – 92с.
1097468
  Марков Карло Анатольевич Переселенцы и их организации в Западной Германии: место и роль в общественно-политической системе (40-е-начало 80-х гг.) : Дис... д-ра ист. наук: 07.00.03 / Марков Карло Анатольевич; ДГУ. – Днепропетровск, 1992. – 504л. – Бібліогр.:л.455-504
1097469
  Платунов Н.И. Переселенческая политика Советского государства и ее осуществление в СССР (1917-июнь 1941 гг.) / Н.И. Платунов. – Томск, 1976. – 283с.
1097470
  Верещагин П.Д. Переселенческая политика царизма в Сыр-Дарьинской области Туркестанского края в годы столыпинской реакции. : Автореф... канд. ист.наук: / Верещагин П.Д.; МГУ. – Москва, 1951. – 15 с.
1097471
  Геллер А.Б. Переселенческая политика царизма и колонизация Казахстана в 20 веке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Геллер А.Б.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 16л.
1097472
  Якименко Н.А. Переселенческая политика царизма на Украине и ее последствия (1861-1917 гг.) : монография / Н.А. Якименко ; Полт. гос. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 298, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-2088-50-2
1097473
  Полтаранин И.А. Переселенческий вопрос и проблема общины в трудах А.А.Кауфмана : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полтаранин И.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 30л.
1097474
  Багиров Ф.Э. Переселенческое движение в Азербайджане в 1830-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 142-149. – ISSN 0042-8779
1097475
  Розовык Д.Ф. Переселенческое движение в Украине: вторая половина XVI в. - 1930-тые годы / Дмитрий Розовык, Олеся Розовык. – Киев : Нилан-ЛТД, 2015. – 462, [1] с. : фот., к., табл. – Имен. указ.: с. 407-415. - Резюме англ. – Библиогр.: с. 336-362 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-924-017-0
1097476
  Якименко Николай Андреевич Переселенческое движение из Украины в годы столыпинской аграрной реформы (1906-1913 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Якименко Николай Андреевич; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1977. – 30л.
1097477
   Переселенческое движение из Харьковской губернии в 1909 г. : По сообщениям добровольных корреспондентов текущей сел.-хоз. статистики. – 1910-1912. – Харьков : Изд. Харьк. губ. зем. управа ; Тип. "Утро" А.А. Жмудского, 1910. – [1], 69, 28 с. : табл.
1097478
   Переселяйтесь в Томскую область. – Томск, 1956. – 48с.
1097479
  Корнелиус К. Переселяющиеся животные : сочиенение Карла Корнелиуса / соч. Карла Корнелиуса ; пер. с нем. С.А. Усов. – Москва : Изд. книгопрод. А.И. Глазунов ; [Тип. Грачева и комп.], 1866. – [4], 211 с.


  Пер.: Усов, Сергей Алексеевич (1827-1886) На форз. экз. № 403154 надпись: Михаила Алексеевича Закревского
1097480
  Катасонова Е.Н. Пересечение / Е.Н. Катасонова. – М., 1988. – 448с.
1097481
  Мирошин Р.Н. Пересечение кривых гауссовскими процессами / Р.Н. Мирошин. – Л., 1981. – 211с.
1097482
  Шульгин К.Б. Пересечение кривых поверхностей с плоскостью и с прямой / К.Б. Шульгин. – Сталино, 1961. – 31с.
1097483
  Фомин В.И. Пересечение параллельных / В.И. Фомин. – М, 1976. – 360с.
1097484
  Бурдин Н.К. Пересечение поверхностей и развертки : метод. пособие к эпюру по начертатульной геометрии / Н.К. Бурдин ; Ленингр. технологич. ин-т. – Ленинград : [б. и.], 1964. – 174 с. : рис.
1097485
  Ивашкевич П.И. Пересечение поверхностей тел / П.И. Ивашкевич. – Л, 1956. – 32 с.
1097486
  Ивашкевич П.И. Пересечение поверхностей тел / П.И. Ивашкевич. – Л, 1959. – 36 с.
1097487
  Кудрейко А.А. Пересечение путей. / А.А. Кудрейко. – М., 1961. – 160с.
1097488
  Дилэни С. Пересечение Эйнштейна. Вавилон-17. Время, точно низка самоцветов / С. Дилэни. – К., 1993. – 331с.
1097489
  Голованов Михаил Иванович Пересечения подгрупп конечной р-группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Голованов Михаил Иванович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1097490
  Зенко В.И. Пересечения силовских 2-подгрупп и централизаторы инволюций в конечных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зенко В.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 10л.
1097491
  Идрисова А.С. Пересечения фиксированного уровня случайными процессами и полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Идрисова А.С.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1097492
  Липицкий А.Г. Пересечения: Повести и рассказы. / А.Г. Липицкий. – Магадан, 1982. – 271с.
1097493
   Пересєкін Валерій Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 108-109
1097494
   Пересєкін Валерій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 203 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1097495
   Пересєкін Валерій Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 212. – ISBN 978-966-439-961-3
1097496
   Пересєкін Валерій Миколайович (1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 118-119. – ISBN 966-95774-3-5
1097497
  Семків Р. Пересипання сенсу // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-24


  "Хозарський словник " — перший роман сербського письменника Мілорада Павича, опублікований 1984 року.
1097498
   Пересипкін Володимир Федорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1938-1998 роки. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 84, [3] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 966-540-154-8
1097499
  Петунина Е.С. Пересказ на уроках литературного чтения в 5 классе / Е.С. Петунина. – М., 1959. – 56 с.
1097500
  Бернштейн Э.Б. Переславль-Залесский / художник Э. Бернштейн ; ред.: Е. Суздалева. – Москва : Советский художник, 1968. – 22 с., [30] л. ил. – (Памятники древнего зодчества)
1097501
   Переславль-Залесский. – Москва, 1975. – 179с.
1097502
  Иванов К.И. Переславль-Залесский / К.И. Иванов, И.Б. Пуришев. – Ярославль, 1986. – 158с.
1097503
   Переславль-Залесский : Путеводитель по историческим памятникам. – Москва, 1989. – 235 с.
1097504
   Переславль-Залесский. Исторические и архитектурные памятники. – Москва, 1974. – 52 с.
1097505
  Валиков Г.Г. Переславская элегия / Г.Г. Валиков. – Москва, 1963. – 83с.
1097506
  Смирнов М.И. Переславщина / М.И. Смирнов. – Переславль-Залесский, 1921. – 90с.
1097507
  Руданський С.В. Переслів"я : Віршовані небилиці: Для мол. шк. віку / С.В. Руданський. – Київ : Веселка, 1983. – 28с.
1097508
  Шалівська З. Переслідували за зберігання "Кобзаря": Петро Судак викладав українську мову в Конотопі і майже 20 років мав тавро "Ворог народу" // Україна молода. – Київ, 2024. – 21 лютого (№ 8)


  "Про Петра Судака, який народився 1900 року, я дізналась від краєзнавця, історика, його односельця Івана Лисого. Активний, національно свідомий Петро ще юнаком брав участь в українських виставах драматичного гуртка. За доносом Григорія Коломійця був ...
1097509
  Шаповал А.І. Переслідування академіка В.М. Перетца та критика його філологічної школи на початку 1930-х років (за архівними документами) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 52-68. – ISSN 2222-4203
1097510
  Литвин Н. Переслідування більшовицькою владою М.С. Грушевського протягом 1924-1934 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 459-470
1097511
  Литвин Н. Переслідування більшовицькою владою М.С. Грушевського протягом 1924 - 1934 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 459-470
1097512
  Котнюк Ю. Переслідування посадових злочинів: підсумки року // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1097513
   Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни : зб. док., матеріалів та спогадів / Укр. центр вивч. іст. Голокосту, Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність" ; [авт.-упоряд. Михайло Тяглий]. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2013. – 207, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174, 204-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-31-4
1097514
  Преловська І. Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921-1938 рр.): огляд архівно-кримінальних справ ГДА СБ України та ЦДАГО України : влада і церква // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 26-48. – ISBN 978-966-8919-85-5
1097515
  Кортасар Хуліо Переслідувач // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 85-116. – ISSN 0320 - 8370
1097516
  Горбулин В. Пересменка на пути к национальному единству: уроки для Порошенко и вызовы перед Зеленским // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 23-29 мая (№ 19). – С. 1, 4-5


  Первый вице-президент Национальной академии наук, доктор технических наук, лауреат Государственных премий СССР и Украины в области науки и техники Владимир Горбулин - личность легендарная - в своей статье для «ФАКТОВ» размышляет об итогах президентской ...
1097517
  Афанасьев А.И. Пересмешник : пародии / Александр Афанасьев : дружеские шаржи В. Сметанникова / А.И. Афанасьев. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1977. – 32 с. : ил.
1097518
  Чулков М.Д. Пересмешник / М.Д. Чулков. – М, 1987. – 364с.
1097519
  Гайовий Г.Т. Пересмішник на Парнасі / Гриць Гайовий. – Київ : Деміур, 2001. – 192с. – ISBN 966-7780-07-4
1097520
  Гайовий Г. Пересмішник на Парнасі : Бурлескно-травестійні оди, панегірики й гімноспіви для увічнення літературної слави спілчанських талантів, геніїв, корифеїв та інших графоманів / Гриць Гайовий. – Вип.2. – Київ : Фенікс, 2005. – 120с. – ISBN 966-651-242-4
1097521
  Логинов П.В. Пересморт в порядке надзора решений Государственного арбитража / П.В. Логинов. – Москва, 1957. – 36с.
1097522
  Ломоносова Е.М. Пересморт гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Ломоносова Е.М.; МВ и ССО УССР. – Х, 1970. – 20л.
1097523
  Маслов В.П. Пересморт уголовных дел в порядке судебного надзора в советском уголовном процессе. / В.П. Маслов. – Москва, 1965. – 102с.
1097524
  Ленин В.И. Пересмотр аграрной программы рабочей партии, 1906
1097525
  Тинберген Ян Пересмотр международного порядка / Тинберген Ян. – Москва : Прогресс, 1980. – 416с.
1097526
  Кейнс Д.М. Пересмотр мирного договора / Д.М. Кейнс. – Москва, 1922. – 145 с.
1097527
  Мамедов Абил Байрам оглы Пересмотр норм выработки и его значение в планировании и расходовании фонда заработной платы рабочих. (На примере предприятий нефт. машиностроения АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Мамедов Абил Байрам оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1973. – 25л.
1097528
  Карпов С.А. Пересмотр норм труда на предприятии. / С.А. Карпов. – М., 1986. – 61с.
1097529
  Бианки В.Л. Пересмотр положений и взглядов, высказанных в моей статье "Основные понятия о зоогеографических единицах вообще и о внетропических Старого Света в частности" : (представлено Непременным секретарем в заседании Отделения Физико-математических наук 8 ноября 1917 г.) / В.Л. Бианки. – Петроград : [Тип. Рос. акад. наук], 1918. – С. 29-56
1097530
  Грун А.Я. Пересмотр приговоров в порядке судебного надзора / А.Я. Грун. – Москва, 1969. – 160с.
1097531
  Ривлин А.Л. Пересмотр приговоров в СССР / А.Л. Ривлин. – М, 1958. – 312с.
1097532
  Рахунов Р.Д. Пересмотр приговоров и определений в президумах судов. / Р.Д. Рахунов. – М., 1956. – 131с.
1097533
  Трубников П.Я. Пересмотр решений в порядке судебного надзора. / П.Я. Трубников. – Москва, 1974. – 240с.
1097534
  Банченко-Любимова Пересмотр решений и определений в порядке надзора в советском гражданском процессе : автореф. ... канд. юрид. наук / Банченко-Любимова К.С. ; Ленинград. гос. ун-т. – Ленинград, 1955. – 17 с.
1097535
  Москвин С.С. Пересмотр судебных решений и определений по гражданским делам президиумами судов / С.С. Москвин. – М, 1962. – 167с.
1097536
  Абдуллаев Н. Пересмотр судебных решений и определений, вступивших в законную силу в порядке надзора в советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Абдуллаев Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т.им.М.ВЛомоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
1097537
  Морозова Л.С. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам / Л.С. Морозова. – М., 1959. – 75с.
1097538
  Банченко-Любимова Пересмотр судебных решений, вошедших в законную силу, в порядке надзора / Банченко-Любимова. – М, 1959. – 105с.
1097539
   Пересмотренное сообщение об Алголе 68. – М., 1979. – 533с.
1097540
  Фольварочний В.І. Пересолений мед : комедії / Василь Фольварочний. – Чернівці : Зелена Буковина, 2000. – 258, [2] с. : портр. – ISBN 966-7123-39-1


  У пр. № 1746508 напис: Дорогому Михайлові Наєнку на згадку про знайомство в студентсві з вдячністю Богу, що нас звів на дружбу. Щиросердно /підпис/ 28.01.2002 р., м. Київ
1097541
  Грузинский А.С. Пересопницкое Евангелие, как памятник искусства єпохи возрождения в Южной России в XVI веке : (с 5 рис. и 11 табл. в тексте) / Ал. Серг. Гризуинский. – Киев, 1911. – 48 с., 11 л. ил.
1097542
  Терський С.В. Пересопниця : краєзнавчий нарис / Святослав Терський. – Рівне : Азалія, 2003. – 158, [2] с. – (Бібліотека Рівненської "Просвіти" ; чис. 1). – ISBN 966-7358-38-0
1097543
  Тимощук В. Пересопницьке Євангеліє - духовна і національна святиня українського народу / В. Тимощук, прт. // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 398-403. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1097544
  Німчук В. Пересопницьке Євангеліє - знову ювіляр // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – C. 3-23. – ISSN 1682-3540
1097545
  Шевчук П.В. Пересопницьке Євангеліє - інтегратор української нації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 340-345. – ISBN 978-966-452-103-8
1097546
  Юхимець Г.М. Пересопницьке євангеліє - шедевр мистецтва української рукописної книжності // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 7-15. – ISSN 2222-4203
1097547
  Чепіга І. Пересопницьке Євангеліє // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 190-195. – ISSN 0206-8001
1097548
   Пересопницьке Євангеліє : Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик. – Київ, 2001. – 700с. – ISBN 966-02-2138-Х
1097549
   Пересопницьке Євангеліє / Київська Митрополія Української Православної Церкви. – Факсим. вид. [1556-1561 рр.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2008. – 482 арк. + 1 сертифікат передачі цього примірника Науковій б-ці Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка з печаткою Православної Церкви України та за підписом вікарія Київської Митрополії Олександра Драбника. – В оправі та футлярі. - Без тит. арк. - На футлярі зазнач. у надзаг.: 1020 років Хрещенню Русі. - Текст церковнослов. мовою. - Режим доступу: www.adef.com.ua. – ISBN 978-966-7936-87-7
1097550
   Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 : дослідження, транслітерований текст, словопокажчик / [Онищенко О.С. та ін. ; наук. ред. В.В. Німчук ; редкол. : О.С. Онищенко (гол.), Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського ; Ін-т укр. мови ; Укр. мовно-інформаційний фонд. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : [Літтон], 2011. – 699, [3] с., [48] c. іл. : іл. – На авантит.: 450-річчю від часу створення Пересопницького Євангелія присвячується. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6014-6
1097551
  Зінченко А.Л. Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр.: традиція, епоха, творці / Арсен Зінченко. – Київ : [Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату], 2011. – 110, [2] с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – Бібліогр.: с. 105-110. – ISBN 978-966-7567-77-4
1097552
  Білодід О. Пересопницьке Євангеліє і клятва президента Л. Кравчука / О. Білодід, І. Бражник. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 36 с. – (Бібліотека українця ; 1 серія). – ISBN 5-7707-3127-3
1097553
  Толочко Петро Пересопницьке Євангеліє та його історичний контекст // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (12). – С. 2-5. – ISSN 1819-7329
1097554
  Мельник Л.М. Пересопницьке Євангеліє як перекладна церковно-писемна пам"ятка України // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 76-77
1097555
  Лук"янчук Г. Пересопницьке Євангеліє: довгий шлях від гетьмана Мазепи і до президентів незалежної держави // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 10 квітня - 23 квітня (№ 15/16). – С. 1, 17
1097556
  Дубовик О. Пересопницькому Євангелію - 450 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 39-40. – ISSN 2076-9326
1097557
   Пересопницькому Євангелію - 450 років // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 12
1097558
  Одрехівська І.М. Переспів-реконструкція як жанр поетичного перекладу (на матеріалі українського переспіву "Трістана та Ізольди" проф. В. Коптілова) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1071. – С. 157-164. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 75). – ISSN 2227-8877


  "Статтю присвячено аналізу специфіки роботи проф. В. Коптілова (КУ) - перекладача із старофранцузькими фрагментами давньої кельтської легенди про Трістана та Ізольду, зокрема версіями Беруля і Томи".
1097559
  Бідна Т. Переспів античного міфу про Антея в оригіналі та перекладах роману М. Мітчел ""Gone with the Wind"" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 166-172. – ISSN 2078-340X
1097560
  Радченко Ю. Переспів без грифу "Секретно" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 8-17


  Критика роботи В. В"ятровича "Історія з грифом "Секретно". Українське XX століття". Аналіз українсько-єврейських відносин.
1097561
  Півторацька Л.М. Переспів Псалма 12 Т. Шевченка в сучасних композиторських прочитаннях: до проблеми омузикалення сакральної поезії Кобзаря // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 254-259. – ISSN 2312-4679


  "Мета роботи полягає у вивченні різножанрових композиторських втілень Шевченкової поезії – найпопулярнішого серед українських авторів Псалма 12. Методологія дослідження. Для досягнення зазначеної мети в роботі застосовано наступні методи: ...
1097562
   Перестановки рядов в пространствах Банаха. – Тарту, 1988. – 195с.
1097563
  Медведєв М.Г. Перестановочна мережа Біні на комутаційних елементах / М.Г. Медведєв, О.В. Дерев"янченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 221-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описується структура багатостанової мережі Біні на комутаційних елементах. Пропонується алгоритм комутації перестановочної мережі для передачі даних.
1097564
  Супруненко Д.А. Перестановочные матрицы / Д.А. Супруненко, Р.И. Тышкевич. – Минск, 1966. – 104 с.
1097565
  Щипківський Г. Перестиглий грім : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 66-81. – ISSN 0130-321Х
1097566
  Демидов Н.Н. Перестойка народного образования в районе / Н.Н. Демидов. – М, 1961. – 64с.
1097567
  Куцінко О.Г. Пересторога Альбера Камю : урок за романом-хронікою "Чума". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-55
1097568
  Джагаров Г.Г. Пересторога. / Г.Г. Джагаров. – К, 1973. – 143с.
1097569
  Кірячок М.В. Перестороги апокаліпсису в романі Юрія Щербака "Час смертохристів" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 113-118. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1097570
  Пупырев Е.И. Перестраиваемые автоматы и микропроцессорные системы / Е.И. Пупырев. – Москва : Наука, 1984. – 192с.
1097571
  Анохов С.П. Перестраиваемые лазеры / С.П. Анохов, Т.Я. Марусий, М.С. Соскин ; под ред. М.С. Соскина. – Москва : Радио и связь, 1982. – 360 с. : ил. – Библиогр.: с. 334-354 (385 назв.)
1097572
   Перестраиваемые лазеры = Tunable Lasers : труды V Международной конференции. – Новосибирск
Ч. 1. – 1990. – 382 с.
1097573
   Перестраиваемые лазеры и их применение : сборник научных трудов. – Новосибирск, 1988. – 157 с.
1097574
   Перестраиваемые лазеры на красителях и их применение / С.М. Копылов, Б.Г. Лысой, С.Л. Серегин, О.Б. Чередниченко. – Москва : Радио и связь, 1991. – 240 с.
1097575
  Киселев Н.В. Перестраиваемые нелинейности в системах автоматического управления / Н.В. Киселев. – Л, 1982. – 87с.
1097576
   Перестраиваемые по частоте лазеры. – Новосибирск, 1984. – 419 с.
1097577
  Канунников Владимир Петрович Перестраиваемые СВЧ устройства на основе прямоугольных диэлектрических волноводов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 / Канунников Владимир Петрович ; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1977. – 18 с. – Бібліогр.:с.16-18
1097578
   Перестраиваемые цифровые структуры на основе интегрирующих процессов. – М., 1982. – 367с.
1097579
  Зайцев Николай Владимирович Перестраиваясь на марше : разговор с Н.В.Зайцевым накануне его юбилея / Зайцев Николай Владимирович, Филиппова Татьяна; беседовала Т.Филиппова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 19-22. – ISSN 1727-4893
1097580
  Зайцев Николай Владимирович Перестраиваясь на марше : разговор с Н.В.Зайцевым накануне его юбилея / Зайцев Николай Владимирович, Филиппова Татьяна; беседовала Т.Филиппова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 19-22. – ISSN 1727-4893
1097581
  Власюк О. Перестрахова діяльність як самостійний вид господарської діяльності в Україні: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 257-259. – ISBN 978-617-7069-28-6
1097582
  Войцеховська І. Перестраховий інтерес: поняття та загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 100-104. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється загальна характеристика перестрахового інтересу як окремої та самостійної правової категорії. Зокрема, виявляється особливий характер майнових інтересів перестрахувальників, встановляється специфічна сутність перестрахових потреб ...
1097583
  Віленчук О.М. Перестрахування екологічних ризиків: стан та перспективи розвитку в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 90-97.
1097584
  Татаріна Т. Перестрахування катастрофічних ризиків: зарубіжний досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 116-119. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто зарубіжний досвід перестрахування катастрофічних ризиків. Обґрунтовано напрями забезпечення збереженості і збільшення капіталізації страхових компаній при перестрахувальному захисті від катастроф. Доведено необхідність запровадження ...
1097585
  Компаніченко О.С. Перестрахування у системі страхових послуг : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 130-138 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1097586
  Балицька М.В. Перестрахування як інструмент забезпечення фінансової стійкості страхової організації // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 217-224. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185


  "У статті узагальнено методологічні концепції вітчизняних дослідників у питанні визначення джерел забезпечення фінансової стабільності страхових компаній. Виділено основні джерела фінансової стабільності страхових компаній. У статті визначено роль ...
1097587
  Войцеховська І. Перестрахування: поняття та правова природа // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 259-261. – ISBN 978-617-7069-28-6
1097588
  Позднякова Л.О. Перестрахування: тенденції розвитку та шляхи вдосконалення / Л.О. Позднякова, Ю.М. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 53-60.
1097589
   Перестроение полной симметричной матрицы в симметричную матрицу, заданную левой треугольной частью. – Москва, 1965. – 4 с.
1097590
   Перестроение симметричной матрицы, заданной левой треугольной частью, в полную (в частности, на том же месте). – Москва, 1965. – 5 с.
1097591
   Перестроение симметричной матрицы, заданной левой треугольной частью, в полную расположенную на другом месте в памяти машины.. – Москва, 1965. – 4 с.
1097592
   Перестроение симметричной матрицы, заданной левой треугольной частью, в симметричную матрицу, заданную правой треугольной частью.. – Москва, 1965. – 4 с.
1097593
   Перестроение симметричной матрицы, заданной правой треугольной частью, в симметричную матрицу, заданную левой треугольной частью.. – Москва, 1965. – 4 с.
1097594
  Булушев А. Перестроим городское хозяйство Москвы / А. Булушев. – Москва ; Ленинград : Московский рабочий, 1931. – 64 с.
1097595
  Киселева Т.Г. Перестройка-культурно-просветительской работы: пути и проблемы / Т.Г. Киселева. – М., 1989. – 32с.
1097596
   Перестройка - дело всех народов страны: сб. мат.. – Москва : Политиздат, 1989. – 76 с. – ISBN 5-250-01045-8
1097597
  Стуль Я.Е. Перестройка - живое творчество масс / Я.Е. Стуль. – М, 1989. – 59с.
1097598
  Горбачев М.С. Перестройка - кровное дело народа / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1987. – 30 с.
1097599
   Перестройка - рабочему классу, рабочий класс - перестройке. – Москва, 1989. – 32 с.
1097600
   Перестройка - реализация ленинских идей: межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 116с.
1097601
   Перестройка - семье, семья - перестройке. – М., 1990. – 285с.
1097602
  Марков В.С. Перестройка - это опора на живое творчество масс : ( возрастание творческой активности масс в современных условиях) / В.С. Марков. – Москва : Знание, 1987. – 62, [2] с.
1097603
  Ужакин В.И. Перестройка / В.И. Ужакин. – Ростов-на-Дону, 1988. – 77с.
1097604
  Степанов С.В. Перестройка / С.В. Степанов. – Москва, 1989. – 63с.
1097605
  Александрова Р.И. Перестройка : духовно-нравственный потенциал / Р.И. Александрова. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1990. – 141 с.
1097606
   Перестройка аграрного сектора экономики: пособие для эконом. всеобуча в АПК. – М., 1990. – 447с.
1097607
  Гончаров Е.С. Перестройка без сенсаций или системный анализ в нашем доме / Е.С. Гончаров. – К, 1991. – 27с.
1097608
  Баландин Р.К. Перестройка биосферы / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 192 с. : ил.
1097609
   Перестройка в армии и на флоте. – М., 1988. – 64с.
1097610
   Перестройка в действии : сб. статей. – К., 1988. – 246с.
1097611
   Перестройка в действии: библиограф. указ.. – Ленинград, 1988. – 62 с.
1097612
  Полозков И.К. Перестройка в действии: Лекц. пропаганда в Краснодар. крае: поиск, опыт, пробл. / И.К. Полозков. – М., 1987. – 109с.
1097613
   Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин : тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной конференции, 30 мая - 1 июня 1990 г. – Киев, 1990. – 250, [1] с.
1097614
  Джабиев Р.М. Перестройка в республиканской промышленности / Р.М. Джабиев. – Москва, 1989. – 62с.
1097615
  Корнилов Ю.Э. Перестройка в СССР : международный резонанс / Ю.Э. Корнилов, Г.А. Шишкин. – М, 1988. – 120с.
1097616
  Александров В.В. Перестройка в СССР и её воздействие на мировое развитие / В.В. Александров. – Москва : Знание, 1989. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Международая ; 7/1989)
1097617
  Большаков С.И. Перестройка в СССР и подход США к европейским странам социализма // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 2 (64) : Намечающиеся дебаты в конгрессе. Намечающиеся дебаты в конгрессе вокруг ограничения вооружений. Политика США в Восточной Европе. Организационные формы стимулирования экспорта. Предприниматели и работоспособность персонала. Антиядерная мораль... – С. 67-87
1097618
  Набока С.В. Перестройка в СССР. Общественно-политические процессы в Украине в 1985-1991 гг. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 629-658. – ISBN 978-966-2726-16-9
1097619
  Дмитренко Г.А. Перестройка в строительстве / Г.А. Дмитренко, В.В. Якимчук. – К., 1989. – 111с.
1097620
   Перестройка в строительстве: арендный подряд. – К., 1989. – 128с.
1097621
  Чайка А.П. и др. Перестройка в строительстве: планирование и управление экономией материалов / А.П. и др. Чайка. – К., 1989. – 127с.
1097622
  Семенченко Г.Н. Перестройка в строительстве: Реформа заработной платы / Г.Н. Семенченко. – Киев, 1989. – 104 с.
1097623
   Перестройка высшего образования: проблемы организации активных методов обучения и самостоятельной работы студентов : Сб. ст. – Алма-Ата, 1988. – 105с.
1097624
  Классенс Стийн Перестройка глобальной банковской системы / Классенс Стийн, Маркетти Хуан // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2013. – Вып. 50, № 4 : Путь в неизведанное. Неясный курс мировой торговли. – С. 14-17. – ISSN 1020-8151
1097625
  Лазарев Б.М. Перестройка государственного управления / Б.М. Лазарев. – Москва, 1987. – 62с.
1097626
  Чичилимов В.В. Перестройка деятельности хозяйстенных руководителей. / В.В. Чичилимов. – Кишинев, 1989. – 350с.
1097627
   Перестройка духовной жизни советсчкого общества: сб. ст.. – Кишинев, 1990. – 101с.
1097628
  Кунельский Л.Э. Перестройка заработной платы - социальное и экономическое значение / Л.Э. Кунельский. – М., 1988. – 95с.
1097629
   Перестройка и актуальные вопросы теории и практики развития и совершенствования общественных отношений: сб. науч. тр.. – Ташкент, 1990. – 71с.
1097630
  Савченко М.С. Перестройка и дальнейший подьем партийной работы на селе в годы четвертой пятилетки (На матер. Укр. парт. орган.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Савченко М.С. ; МВО СССР, ИПКП макрс. лен. при КГУ. – Киев, 1955. – 18 с.
1097631
  Томов Н.И. Перестройка и закон / Н.И. Томов. – Сыктывкар, 1990. – 104с.
1097632
  Карпунин М.Г. Перестройка и модернизация машиностроения / М.Г. Карпунин. – Москва, 1990. – 271 с.
1097633
   Перестройка и молодежь: время действий. – Москва : Политиздат, 1988. – 48 с. – ISBN 5-250-00741-4
1097634
   Перестройка и народный контроль: сб. ст.. – Л., 1990. – 109с.
1097635
  Таксанов А.К. Перестройка и некоторые проблемы развития национальных кадров индустриального рабочего класса. / А.К. Таксанов. – Ташкент, 1989. – 114с.
1097636
  Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1987. – 270 с.
1097637
  Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира / Горбачев М.С. – Москва : Политиздат, 1988. – 270 с.
1097638
   Перестройка и общественные науки в художественном вузе: методолог. и методич. вопросы: сб.. – Л., 1989. – 61с.
1097639
  Дашичев В. Перестройка и объединение Германии (Размышления историка-германиста) // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 1. – С. 143-154. – ISSN 0869-44435
1097640
  Прокопенко А.В. Перестройка и организация массовой работы рабоче-крестьянской инспекции в Восточной Сибири на основе указаний В.И.Ленина (1923-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прокопенко А.В.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 18л.
1097641
  Исакова И.В. Перестройка и переоценка антисоветских стереотипов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 6 (62) : Актуальные моменты. Конгресс и договор по ПРО. США и малые страны Западной Европы. Система "Боевого управления, связи и разведки". Развитие экономики США до 2011 г. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 157-166
1097642
  Серостанов Г.И. Перестройка и повышение эффективности производственных фондов в агропромышленном строительстве. / Г.И. Серостанов, А.А. Самосенко. – К, 1990. – 278с.
1097643
  Кофман А.Ф. Перестройка и постсоветская эпоха: взгляд из Латинской Америки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 48-59. – ISSN 044-748Х
1097644
   Перестройка и правовое воспитание советских граждан. – К., 1989. – 301с.
1097645
  Медушевский А.Н. Перестройка и причины крушения СССР с позиций аналитической истории // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-30. – ISSN 0869-5687


  Автор исследует причины распада СССР с позиций аналитической истории и лежащей в ее основе когнитивно-информационной теории.
1097646
   Перестройка и проблемы воспитания непримиримости к буржуазной идеологии: библиогр. указ.. – Киев : КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1989. – 144 с.
1097647
   Перестройка и проблемы теории современного социализма: сб. ст.. – М., 1989. – 254с.
1097648
  Федорчук Я.П. Перестройка и резервы экономики / Федорчук Я.П. – Ужгород, 1989. – 237 с.
1097649
   Перестройка и руководитель : Сборник. – Москва : Экономика, 1987. – 143 с.
1097650
   Перестройка и современный мир. – М., 1989. – 349с.
1097651
  Уледов А.К. Перестройка и сознание / А.К. Уледов. – Москва, 1988. – 106с.
1097652
  Кунельский Л.Э. Перестройка и социальная справедливость / Л.Э. Кунельский. – М., 1990. – 208с.
1097653
   Перестройка и социология труда: тез. докл.. – Куйбышев, 1989. – 269с.
1097654
  Мартиросян Э.Р. Перестройка и трудовое право / Э.Р. Мартиросян, Т.А. Бойченко. – Новосибирск, 1990. – 93с.
1097655
  Щеголев А.И. Перестройка и укрепление партийных, государственных и общественных организаций в период развернутого наступления социализма по всему фронту : Автореф... Канд.ист.наук: / Щеголев А.И.; Акад.обществ.наук при Цк КПСС.Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16л.
1097656
  Дьякова Н.М. Перестройка и хозяйственный механизм отрасли / Н.М. Дьякова, В.П. Зайцев. – М, 1989. – 138с.
1097657
   Перестройка идеолологической работы: опыт, проблемы : сб. ст. – Москва, 1982. – 271с.
1097658
  Лукьянов Ф. Перестройка или поиск врага? // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 14. – С. 66


  Бухарестський саміт НАТО показав, що Франція очолила похід проти гегемонії США в Альянсі
1097659
  Вайнштейн С.И. Перестройка магнитного поля динамомеханизмами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.03.02 / Вайнштейн С.И. ; АН СССР. – Москва, 1978. – 23 с.
1097660
  Ольсевич Ю.Я. Перестройка механизма хозяйствования / Ю.Я. Ольсевич. – М., 1988. – 62с.
1097661
  Тетерятников К.С. Перестройка мирового экономического порядка и вызовы для России // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 4 : Перестройка мирового экономического порядка и вызовы для России. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
1097662
   Перестройка мышления и научное познание. – К., 1990. – 229с.
1097663
  Ливандовская А.Д. Перестройка мышления преподавателей экономических дисциплин в условиях перехода к рыночной экономике // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 67-71. – ISSN 0869-3617
1097664
  Асатиани В.А. Перестройка на военный лад промышленности Грузинской ССР в период Великой Отечественной войны Советского Союза / В.А. Асатиани ; АН ГССР, Ин-т истории, археологии им. И.В. Джавахишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 163 с.
1097665
   Перестройка неотложна, она касается всех и во всем: сб. мат.. – Москва : Политиздат, 1986. – 95 с.
1097666
   Перестройка общественного сознания и культурная политика КПСС: уч. пособие. – Москва, 1989. – 269с.
1097667
   Перестройка общественных отношений и личность: межвуз. сб.. – Л., 1988. – 152с.
1097668
  Тихомирова Анна Львовна Перестройка онтогенеза как механизм эволюции насекомых / Тихомирова Анна Львовна. – Москва : Наука, 1991. – 167с.
1097669
  Джабиев Р. Перестройка органов управления экономикой и приватизация в Азербайджане // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 110-134. – ISSN 0207-3676
1097670
  Медников Н.Е. Перестройка партийной работы на основе развернутой внутрипатрийно-организационной работы ВКП(б) в годы третьей сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Медников Н.Е. – Ростов-на-Дону, 1950. – 15 с.
1097671
  Рубан Н.В. Перестройка партийной работы на основе развернутой внутрипатрийной демократии в условиях победы социализма в СССР в проведении Сталинской Конституции : Автореф... канд. ист.наук: / Рубан Н.В.; Акад. общ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
1097672
  Муравьев А.И. Перестройка планирования на предприятии в условиях хозрасчета / А.И. Муравьев, А.М. Лайков. – М., 1989. – 121с.
1097673
  Прудников М.Н. и др. Перестройка политической учебы / М.Н. и др. Прудников. – Москва, 1989. – 64с.
1097674
  Ведель Г.Е. Перестройка преподавания иностранных языкови и место родного языка в процессе обучения / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1962. – 27с.
1097675
  Сомов В.А. Перестройка против инерции / В.А. Сомов. – М., 1987. – 69с.
1097676
  Ярошко П.Ф. Перестройка работы партийных организаций и улучшение руководства сельским хозяйством на основе решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953-1954 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Ярошко П.Ф.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 310л. – Бібліогр.:л.1-14
1097677
  Егошина Н.П. Перестройка работы профсоюзов в период реконструкции народного хозяйства СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Егошина Н.П.; Высш.школа профсоюзного движения. – М, 1979. – 16л.
1097678
  Тулепбаев Б.А. Перестройка работы сельских райкомов партии. / Б.А. Тулепбаев. – Ташкент, 1957. – 72с.
1097679
  Черняховская Л.А. Перестройка речевой структуры для передачи компонентов смыслового членения высказывания при переводе с русского языка на английский. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Черняховская Л.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1971. – 32л.
1097680
  Донченко В.Н. Перестройка рядов ВКП(б) в период перехода СССР от войны к миру (1945-1948 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Донченко В.Н.; МГУ. Специализир. Ученый совет по истории КПСС. – М., 1972. – 24л.
1097681
   Перестройка системы планового управления экономикой: сб. обзоров. – М.
ч. 1. – 1989. – 154с.
1097682
   Перестройка системы планового управления экономикой: сб. обзоров. – Москва
Ч. 2. – 1990. – 168 с.
1097683
  Жидков В.С. Перестройка системы управления в сфере культуры. / В.С. Жидков. – М., 1988. – 156с.
1097684
   Перестройка системы ценообразования - важнейший фактор повышения эффективности отраслей тяжелой промышленности и транспорта: сб. науч. тр.. – М., 1990. – 224с.
1097685
  Гончаров Н.К. Перестройка советской школы / Н.К. Гончаров. – М, 1959. – 45с.
1097686
  Гордон Л.А. Перестройка советской экономики и рабочий класс / Л.А. Гордон. – М, 1988. – 62с.
1097687
  Квас А.В. Перестройка социалистического хозяйствования и преодоление отчуждения труда. / А.В. Квас. – К., 1990. – 263с.
1097688
   Перестройка социально-политических отношений социалистического общества: спецкурс. – М., 1989. – 87с.
1097689
  Мокроусов Г.М. Перестройка твердых тел на границах раздела фаз. / Г.М. Мокроусов. – Томск, 1990. – 227с.
1097690
   Перестройка трансплантанта передней крестообразной связки по данным МРТ / С.Н. Красноперов, И.В. Диденко, Р.В. Титарчук, А.А. Гриценко, М.Л. Головаха // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – С. 55-61. – ISSN 0030-5987
1097691
  Шакуров Р.Х. Перестройка управления / Р.Х. Шакуров. – Киев, 1988. – 47с.
1097692
  Байда В.Д. Перестройка управления здравоохранением Донецкой области / Валентин Байда. – Киев : Здоровье, 1989. – 51, [2] с.
1097693
  Приходько В.М. Перестройка управления качеством / В.М. Приходько, Г.А. Швиданенко. – К., 1989. – 112с.
1097694
  Новиков Д.Т. Перестройка управления материально-техническим обеспечением / Д.Т. Новиков, Н.А. Нестеров. – М., 1989. – 62с.
1097695
   Перестройка управления предприятием (объединением): сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 110с.
1097696
  Левин Р.И. Перестройка управления промышленностью и развитие межрайонных экономических связей (На матер. совнерхозов Прибалт.) : Автореф... канд. экон.наук: / Левин Р. И.; АН СССР, Ин-т жкон. – М., 1960. – 16л.
1097697
  Ефимов А.Н. Перестройка управления промышленностью и строительством в СССР / Анатолий Николаевич Ефимов. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 143 с. : схем., карт. – (В помощь экономическому образованию)
1097698
  Тарасенко М.Я. Перестройка управления промышленностью и строительством и снижение себестоимости строительно-монтажных работ. / М.Я. Тарасенко. – М., 1961. – 76с.
1097699
  Досумов Р.Я. Перестройка управления промышленным производством в новых условиях хозяйствования / Р.Я. Досумов. – Ташкент, 1990. – 142с.
1097700
   Перестройка управления экономикой и конечные народнохозяйственные результаты: межвуз. сб.. – Л., 1989. – 167с.
1097701
   Перестройка управления экономикой предприятия : учебное пособие. – Москва, 1989. – 244 с.
1097702
   Перестройка управления экономикой: ответ на вызов времени. – М., 1987. – 156с.
1097703
   Перестройка управления экономикой: проблемы, перспективы. – М., 1989. – 352с.
1097704
   Перестройка учебно-воспитательного процесса в вузах культуры: опыт, проблемы, перспективы. – Москва, 1988. – 150с.
1097705
   Перестройка учебно-воспитательного процесса в профтехучилищах: сб.. – М., 1989. – 47с.
1097706
  Сенчагов В.К. Перестройка финасово-кредитного хозяйствования / В.К. Сенчагов. – М., 1989. – 63 с.
1097707
  Азроянц А Э. Перестройка хозяйственного механизма в геологоразведочном производстве / Э.А. Азроянц. – Москва : Недра, 1992. – 253, [1] с.
1097708
   Перестройка хозяйственного механизма в отраслях народного хозяйства Латвийской ССР: сб. науч. тр.. – Рига, 1989. – 133с.
1097709
   Перестройка хозяйственного механизма в Узбекистане. – Ташкент, 1988. – 143с.
1097710
   Перестройка хозяйственного механизма в условиях интенсификации общественного производства. – Кишинев, 1989. – 178с.
1097711
  Дзнеладзе Д.П. Перестройка хозяйственного механизма и закон о предприятии: 111 вопр. и ответов : Справочник / Д.П. Дзнеладзе, Б.Е. Вартанов. – Тбилиси, 1990. – 238с.
1097712
   Перестройка хозяйственного механизма и опыт 20-х годов: науч.-аналит. обзор. – М., 1988. – 40с.
1097713
   Перестройка хозяйственного механизма и ускорение научно-технического прогресса: межвуз. сб. науч. тр.. – Пермь, 1990. – 151с.
1097714
  Хома Ю.В. Перестройка хозяйственного механизма на предприятиях стройиндустрии. / Ю.В. Хома. – Львов, 1989. – 142с.
1097715
  Бруман Ю.С. Перестройка хозяйственного механизма предприятий стройиндустрии / Ю.С. Бруман. – Москва : Стройиздат, 1990. – 219 с.
1097716
  Перевалов Ю.В. Перестройка хозяйственного механизма предприятия / Ю.В. Перевалов. – Свердловск, 1989. – 132с.
1097717
   Перестройка хозяйственного механизма: опыт и проблемы: сб. науч. тр.. – Донецк, 1988. – 151с.
1097718
   Перестройка хозяйственного механизма: опыт, проблемы: межвуз. темат. сб.. – Махачкала, 1989. – 175с.
1097719
   Перестройка хозяйственного механизма: проблемы и перспективы. – Киев, 1989. – 198 с.
1097720
   Перестройка хозяйственного механизма: проблемы теории и практики : сб. науч. ст. – Барнаул, 1991. – 145с.
1097721
   Перестройка ценообразования в АПК и на товары народного потребления: сб. науч. тр.. – М., 1989. – 204с.
1097722
  Городивская Н.Г. Перестройка школьного курса геометрии : Автореф... канд. пед.наук: / Городивская Н. Г.; Киев. гос. пед. ин-т. – К, 1972. – 28л.
1097723
   Перестройка экономики и гражданское право. – Алма-Ата, 1989. – 123 с.
1097724
  Кумыков А.Х. Перестройка экономики и дисциплина труда / А.Х. Кумыков. – Нальчик, 1988. – 66с.
1097725
  Ветчинов И.А. Перестройка экономики и западные интерпретации / И.А. Ветчинов, И Н. Игнатович, . – Київ, 1990. – 141с.
1097726
  Бляхман Л.С. Перестройка экономического мышления / Л.С. Бляхман. – Москва : Политиздат, 1990. – 270, [1] с. – Библиогр.: с. 268-269
1097727
  Христова В. Перестройка: 30 вопросов и ответов / В. Христова, Ю. Попов. – София, 1989. – 36 с.
1097728
   Перестройка: диалектика обновления общества: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1990. – 142с.
1097729
   Перестройка: ленинская концепция социализма: пресс-сборник. – Ташкент, 1989. – 415с.
1097730
  Соколов В.М. Перестройка: обновление или крах социализма? / В.М. Соколов. – Новосибирск, 1990. – 32с.
1097731
   Перестройка: опыт, проблемы, поиск : сб. статей. – М., 1988. – 351с.
1097732
   Перестройка: первичные партийные организации: формы и методы работы. – Ташкент, 1988. – 204с.
1097733
   Перестройка: первые шаги : сборник. – Москва, 1987. – 63с.
1097734
  Пригожин А.И. Перестройка: переходные процессы и механизмы / А.И. Пригожин; Отв. ред. А. А. Ядов. – Москва : Наука, 1990. – 157с.
1097735
  Григорьев А.С. Перестройка: проблемы и перспективы / А.С. Григорьев. – Львов, 1989. – 221с.
1097736
  Гринцов И.Г. Перестройка: проблемы и решения : Публицист. очерк / И.Г. Гринцов. – Харьков : Прапор, 1988. – 210, [2] с.
1097737
   Перестройка: проблемы, поиски, находки: сб. ст.. – Москва, 1987. – 429с.
1097738
  Абалкин Л.И. Перестройка: пути и проблемы : интервью дир. Ин-та экономики АН СССР акад. Л. И. Абалкина с сов. и иностр. журналистами (сент. 1986 г. - май 1988 г.) / Л.И. Абалкин. – Москва : Экономика, 1988. – 188, [2] с.
1097739
  Барышева А.В. Перестройка: социально-экономические проблемы / А.В. Барышева ; отв. ред. Н.А. Климов ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1990. – 151 с. – ISBN 5-02-011998-9
1097740
   Перестройке - энергию дел. – Москва : Политиздат, 1990. – 237 с.
1097741
   Перестройке - энтузиазм и творчество молодых. – Калинин, 1988. – 115с.
1097742
  Браудер В. Перестройки односвязных многообразий / В. Браудер ; пер. с англ. Ю.Б. Рудяка ; под ред. А.С. Мищенко. – Москва : Наука, 1984. – 208 с. – Библиогр.: с. 206-207
1097743
  Черняк Е.Я. Перестройки поверхности монокристаллов вольфрама и молибдена и их влияние на изменение термоэмиссионых параметров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Черняк Е.Я.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1097744
  Преснов Перестройки топологии при морфогенезе / Преснов, В.В. Исаева. – Москва : Наука, 1985. – 191с.
1097745
  Нечипорук О.Ю. Перестроювання частоти метаструктур / О.Ю. Нечипорук, С.Л. Скрипка, О.О. Чирков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 206-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджено АЧХ масивів метаструктур в залежності від кількості метаструктур в діапазоні частот (0.1-18 ГГц). Показано можливість створення фільтру на основі метаматеріалу з використання фериту, що перестроюється. Ключові слова: метаструктура, ...
1097746
  Губенко Переструктуирование как важный механизм творчества и научения / Губенко, а.В. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (145). – С. 75-80
1097747
  Губенок А.В. Переструктурирование как важный механизм творчества и проблема гуманизации обучения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 190-201. – ISSN 2073-8528
1097748
  Баранов В.Ф. Переступаючи поріг : повісті, оповідання / Віктор Баранов ; худож. В.С. Василенко. – Київ : Молодь, 1985. – 232 с. : іл.
1097749
  Мартинус Переступая порог смерти / Мартинус. – М, 1994. – 104с.
1097750
  Леонов А.Д. Переступень белый / А.Д. Леонов. – Л, 1978. – 127с.
1097751
  Підсуха О.М. Переступи межу / О.М. Підсуха. – Київ, 1987. – 200 с.
1097752
  Гребнев А.Б. Переступи порог / А.Б. Гребнев. – Москва, 1971. – 119с.
1097753
  Бурт В.И. Переступи порог / В.И. Бурт. – М., 1987. – 79с.
1097754
  Сидоренко Ф.Ф. Переступив порог / Ф.Ф. Сидоренко. – Ставрополь, 1981. – 214с.
1097755
  Денисенко А. Переступити поріг надії [Іван Павло ІІ] // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 140-141. – ISSN 0869-3587
1097756
  Смирнов Ю.С. Переступить себя / Ю.С. Смирнов. – Москва, 1983. – 237с.
1097757
   Перестюк Микола Олексійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 201
1097758
   Перестюк Микола Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 216. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1097759
   Перестюк Микола Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 367. – ISBN 978-966-439-754-1
1097760
   Перестюк Микола Олексійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-966-439-757-2
1097761
   Перестюк Микола Олексійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 198. – ISBN 978-617-7530-19-9
1097762
  Грушевський М. Пересування культурно-національного центру на схід: козаччина, як чергова рушійна сила національного українського активу // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – С. 70-81. – ISSN 0041-6061
1097763
  Гребняк М.П. Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря індустріального міста у сучасних умовах / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 26-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1097764
  Кисільова Т.О. Пересувні рентгенівські апарати у Першій світовій війні 1914 - 1918 років (український контекст) // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 90-96. – ISSN 2617-1929
1097765
   Пересунько Юрій Михайлович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 408. – ISBN 978-966-2726-03-9
1097766
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их : Справочное пособие / А.Н. Заварицкий. – 2-е изд. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 156 с.
1097767
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их. / А.Н. Заварицкий. – Москва-Л., 1941. – 156с.
1097768
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их. / А.Н. Заварицкий. – 2-е изд. – Москва, 1960. – 156с.
1097769
  Флоренский В.П. Пересчет химических анализов осадочных горных пород / В.П. Флоренский. – Москва, 1964. – 112 с.
1097770
  Тычино К.К. Пересчетные декады / К.К. Тычино. – М., 1970. – 57с.
1097771
  Тычино К.К. Пересчетные декады / К.К. Тычино. – Москва : Энергия, 1976. – 96 с.
1097772
  Хамский Е.В. Пересыщенные растворы / Е.В. Хамский. – Ленинград : Наука, 1975. – 100 с.
1097773
  Богачев Р.М. Перетворені форми процесів самоорганізації соціальних систем: раціональні та ірраціональні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 55-62
1097774
  Карацуба М. Перетворення-метаморфози у польській, українській літературній баладі доби романтизму та сербській народній баладі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 135-142
1097775
  Гуртовенко В.А. Перетворення : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ, 1984. – 109 с.
1097776
  Жижко С.А. Перетворення / Сергій Жижко. – Київ : Просвіта, 2011. – 435, [5] с. : карти. – Бібліогр.: с. 432-435. – ISBN 978-966-2133-67-7
1097777
  Кулешова О.О. Перетворення 2-гетарил-2-(тетрагідро-1н-2-піроліліден) ацетонітрилів / О.О. Кулешова, О.В. Хиля // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 100
1097778
  Харабара Т.І. Перетворення адміністративних даних у статистичну звітність шляхом запровадження державного статистичного спостереження "Здійснення адміністративного судочинства" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (96). – С. 15-29 : Табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2519-1853
1097779
  Примаченко С.В. Перетворення борної кислоти з гідроксилвмісними сполуками в твердофазній системі / С.В. Примаченко, В.І. Максін // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 120-125 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-9912
1097780
  Чухно А.А. Перетворення відносин власності та його значення для перебудови економіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 37-49. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Обґрунтовується методологічний підхід, за яким діалектична взаємодія усуспільнення та відособлення зумовлює багатоманітність форм власності та форм господарювання, багатосуб"єктність відносин власності. На цій основі розглядається роздержавлення ...
1097781
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для спостережень з евклідових просторів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається застосування псевдообернення для дослідження перетворення Гоку та акумуляторної функції для спостережень з елементами евклідових просторів довільної розмірності у випадку афінного зв"язку між спостережуваними змінними. Отримані ...
1097782
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для суміші розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 220-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються перетворення Гоку для суміші розподілів. Доводиться, що граничним значенням нормованого акумулятора є суміш щільностей. Hough Transform for mix of distributions is investigated. The statement about limit of the Accumulator is ...
1097783
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для суміші розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 190-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується перетворення Гоку для суміші розподілів. Доводиться, що граничним значенням нормованого акумулятора є суміш щільностей.
1097784
  Донченко С В. Перетворення Гоку та псевдообернення / С В. Донченко, М.Ф. Кириченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 226-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглядається застосування псевдообернення для дослідження перетворені Гоку послідовності спостережень та акумуляторної функції.
1097785
  Шестакова Е.Г. Перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 104-112


  У статті досліджується проблема складного, різноспрямованого перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації.
1097786
  Мазур І.І. Перетворення довіри в інституті конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 25-29


  Обгрунтовується думка про те, що якщо люди довіряють одне одному в силу загальності їх моральних, етичних норм, то й витрати виробництва будуть меншими, що дає підстави для підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
1097787
  Кащенко М. Перетворення живої природи / М. Кащенко. – Київ, 1928. – 46с.
1097788
  Калужнін Л.А. Перетворення і підстановки / Л.А. Калужнін, В.І. Сущанський. – Київ, 1970. – 80с.
1097789
  Коляда Олександр Федорович Перетворення і формування випадкових процесів у сільськогосподарських машинах : Автореф... доктора техн.наук: 05.05.11 / Коляда Олександр Федорович; Тернопільський держ. техн. ун-тет ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 1997. – 31л.
1097790
  Овечкіна О.С. Перетворення іноземних юридичних осіб в умовах Brexit // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 531-538. – ISSN 0869-2491
1097791
  Зуб М.Я. Перетворення інфраструктури ринку праці в умовах впливу штучного інтелекту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 146-153. – ISSN 2222-4459
1097792
  Чумак В.О. Перетворення історичного в логічне як основа визначення вихідної "клітинки" в природничих науках // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1097793
  Лозинський В. Перетворення Кафки // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 39-41


  Франц Кафка — один із найвизначніших німецькомовних письменників XX ст., більшу частину робіт якого було опубліковано посмертно. Його твори просякнуті абсурдом і страхом перед зовнішнім світом та вищим авторитетом, вони здатні пробуджувати в читачеві ...
1097794
  Лі Янь Лун Перетворення китайських національних та європейських тенденцій у Концерті для скрипки з оркестром "Butterfly Lovers" Чень Гана та Цанг Хао // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 209-221. – ISSN 2310-0583


  Розглядається один з найскравіших зразків скрипкової музики Китаю – Концерт для скрипки з оркестром «Butterfly Lovers» Чень Гана та Цанг Хао в контексті перетворення національних китай-ських та світових європейських тенденцій. Визначаються пропорції ...
1097795
  Скориніна-Погребна Перетворення комунікативного простору студентів-економістів у процесі інтеграції українських університетів в європейський освітній простір // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 102-106. – ISSN 2077-1800
1097796
  Грушка Я.І. Перетворення координат у кiнематичних мiнливих множинах // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1097797
  Шушарін Д. Перетворення країни на ведмедя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 жовтня (№ 201). – С. 9


  Короткий період російської демократії породив такого тоталітарного монстра, якого не знала історія.
1097798
  Одрібець С.П. Перетворення кратних амальганованих об"єднань граток, визначені жорсткими гомоморфізмами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається означення жорсткого гомоморфізму гратки. Описане продовження такого гомоморфізму на кратні амальгамовані об"єднання граток. The definition of a rigid lattice homomorphism is given. The extention of such homomorphism on iterated amalgamed ...
1097799
   Перетворення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – вип. 6. – К., 1996. – 350с.
1097800
  Розуван К.П. Перетворення Лоренца для багатошарового покриття / К.П. Розуван, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 400-405. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично розглянуто інтерференцію світла в багатошарових системах на основі перетворення Лоренца. Така інтерференція розраховується за допомогою матриць розсіяння розмірності 2x2. На відміну від випадку тонкої плівки ці матриці не можна вважати ...
1097801
  Поперенко Л.В. Перетворення Лоренца для тонкої плівки / Л.В. Поперенко, К.П. Розуван, С.Г. Розуван // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 466-471. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Математичний формалізм матриць розсіяння розмірності 2x2 був використаний для обрахування багатопучковоі інтерференції в тонкій плівці. Використані матриці являються одночасно членами групи Лоренца. Інтерференція в плівці в цьому випадку може бути ...
1097802
  Сергєєв-Ценський Перетворення людини / Сергєєв-Ценський. – К., 1956. – 236с.
1097803
  Юзвяк К. Перетворення мінеральних форм азоту в підземних водах у відкритій гідрогеологічній системі / К. Юзвяк, Т. Соловей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 51-58. – Бібліогр.: 14 назв
1097804
  Стрикун І. Перетворення Мінська на центр прогресивної білоруської інтелігенції поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 45-46
1097805
  Лісняк В.С. Перетворення множин змінних афінних реперів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 29-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розглянуто перетворення множин змінних афінних реперів багатовимірного евклідового простору. Одержані рівняння зв"язку їх відносних компонент. Ці рівняння застосовні у диференціальній геометрії систем класичних многовидів евклідового простору, їх ...
1097806
  Осичнюк Ю.В. Перетворення можливості в дійсність в період переходу від соціалізму до кумунізму / Ю.В. Осичнюк. – Київ, 1963
1097807
  Шушарін Д. Перетворення на ворога людства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 листопада (№ 207). – С. 3
1097808
  Черненко М.С. Перетворення науки у безпосередню продуктивну силу / М.С. Черненко. – Киев, 1974. – 64 с.
1097809
  Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь, 1569-1999 = The reconstruction of nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999 / Тімоті Снайдер ; [пер. з англ. : А. Котенко, О. Надтока ; наук. ред. К. Диса ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 460, [4] с. – ISBN 978-966-378-245-4
1097810
  Роїк О.М. Перетворення параметрів елементів замкнених кіл : Монографія / О.М. Роїк, І.Р. Арсенюк, В.І. Месюра; Мін-во освіти і науки України.Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2004. – 110с. – ISBN 966-641-076-1
1097811
  Мелкевік Б. Перетворення права: погляд з позиції комунікативної теорії // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 4 (47). – С. 35-46. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1097812
  Гула О. Перетворення приватного підприємства на приватне товариство: шляхи вдосконалення організаційно - правової форми підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.82-85
1097813
  Мовчан В.А. Перетворення природи / В.А. Мовчан, 1949. – 7с.
1097814
  Погребняк П.С. Перетворення природи і перспективи розвитку народного господарства Півдня України і Півночі Криму. / П.С. Погребняк. – К., 1951. – 29с.
1097815
  Дзямко В.М. Перетворення пропану в формальдегід на ферум фосфаті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 116-121. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (48)). – ISSN 2414-0260
1097816
  Кузняк Б.Я. Перетворення пустельних земель Ізраїлю на високопродуктивні господарства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 72-80. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1097817
  Дмитерко Л. Перетворення світу. / Л. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 112 с.
1097818
  Гарбузова Г.О. Перетворення синтаксичної структури україномовного складного речення під час його перекладу засобами англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 72-80


  Статтю присвячено проблемам перетворення синтаксичної структури українського складного речення під час перекладу на англійську мову, зокрема застосуванню англійських безприйменникових атрибутивних словосполучень з метою досягнення адекватності при ...
1097819
  Бойко Д.Д. Перетворення сільськогосподарської праці в різновидність індустріальної.(На матеріалах УРСР) : Дис. ... канд. економ. наук: / Д.Д. Бойко ; КДУ, Кафедра політ. економ. природнич. фак-т.ів. – Київ, 1966. – 316 л. – Бібліогр.: л. 295-316
1097820
  Врублевський В.К. Перетворення сільськогосподарської праці в різновидність праці індустріальної - важлива умова подолання істотних відмінностей між містом і селом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 36-42. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы превращения сельскохозяйственного труда в разновидность труда индустриального, как важнейшего условия преодоления существенных различий между городом и деревней в период строительства коммунистического ...
1097821
  Зеліско А.В. Перетворення споживчих товариств у господарські товариства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 397-402. – ISSN 1563-3349
1097822
  Качановська Т.О. Перетворення структури образу у поетичному перекладі (на матеріалі сонета Ж.-М. де Ередіа "Aux montagnes divines" і його українських інтерпретацій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  У статті вивчаються жанрово-стилістичні проблеми перекладу французьких сонетів. Основну увагу приділено однорідним рядам (тобто синтаксичним конструкціям, компонентами яких є однорідні члени речення). Розглядаються відмінності між підходами різних ...
1097823
  Андрощук Г. Перетворення ТМ у родове поняття // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 1, 24-25
1097824
  Андрощук Г. Перетворення торговельної марки в родове поняття: доктрина і практика // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 23-29. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
1097825
  Кухаренко Л.І. Перетворення України з аграрної в могутню індустріально-колгоспну республику / Л.І. Кухаренко. – Київ, 1959. – 232с.
1097826
  Находкін М.Г. Перетворення фасетування на вершинах двійників всередині зерен полікремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено перетворення фасетування в зернах полікремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження в реакторі зниженого тиску. Встановлено, що на вершинах двійників мають місце три типа перетворень ...
1097827
  Лебедєва І.В. Перетворення фронтів розривних хвиль у неоднорідних трансверсально-ізотропних середовищах / І.В. Лебедєва, О.В. Ващіліна, Ю.О. Заєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 54-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядаються випадки перебудови плоскої розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному пружному середовищі, параметри анізотропії якого змінюються неперервно. Досліджується залежність форми променів і фронтів від параметрів ...
1097828
  Верес М.М. Перетворення Фур"є в задачах мінімаксного оцінювання роз"язків крайових задач // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 56
1097829
  Верес М.М. Перетворення Фур"є в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків задач Коші для параболічних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 173-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для параболічних рівнянь із незалежними від просторових змінних коефіцієнтами розглядають задачі мінімаксного оцінювання функціоналів від розв"язків за данними спостережень. При певних обмеженнях на невідомі параметри, використовують перетворення ...
1097830
  Радченко В.М. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір / В.М. Радченко, Я.О. Стефанська // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 143-149. – ISSN 0868-6904


  The Fourier transform of general stochastic measures in Rd is defined. The inversion theorem for this transform is proved, connection with convergence of stochastic integrals is established. Example of applying for convergence of solutions of ...
1097831
  Стефанська Н.О. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір та його застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Стефанська Неля Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 128 арк. – Додатки: арк. 126-128. – Бібліогр.: арк. 6-7, 117-125 та в додатках: арк. 126
1097832
  Стефанська Н.О. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір та його застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Стефанська Неля Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1097833
  Савенко П.О. Перетворення Фур"є й Лапласа в задачах апроксимації / П.О. Савенко, Т.Я. Соляр ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2019. – 380, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-376. – ISBN 978-966-02-8818-8
1097834
  Лопушанська Г.П. Перетворення Фур"є, Лапласа: узагальнення та застосування : навч.-метод. посібник / Г.П. Лопушанська , А.О. Лопушанський, О.М. М"яус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 152, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-152
1097835
  Верес М.М. Перетворення Фурьє в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків задач Коші для рівнянь гіперболічного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 170-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються деякі підходи для оцінювання функціоналів від розв"язків задач Коші рівнянь гіперболічного типу, застосовується мінімаксний підхід до знаходження мінімаксних лінійних оцінок. Припускається, що спостерігається функція, яка є ...
1097836
  Марцишин Р.С. Перетворення часового масштабу мовних сигналів в інтерактивних системах керування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Марцишин Р.С.; МО України. Держ. ун-т "Львів. політехника". – Львів, 1999. – 17л.
1097837
  Макарик І. Перетворення Шекспіра = Shakespeare in the Undiscovered Bourn : Лесь Курбас, укр. модернізм і рад. культурна політика 1920-х р. / Ірина Макарик ; [пер. з англ. Тараса Цимбала]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 351, [1] с. : портр., іл. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Shakespeare in the undiscovered bourn. Les Kurbas, Ukrainian modernism, and early soviet cultural politics / Irena Makaryk.Toronto, 2004. – Бібліогр.: с. 273-327. – ISBN 978-966-521-638-4
1097838
  Шевченко Н.І. Перетворення як вид реорганізації господарських товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 138-143
1097839
  Кіт Л. Перетворити життя на мрію, а мрію - на реальність у найближчих планах хіміків та біологів КНУ // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Цьогоріч авторський колектив, який очолили наші хіміки став другим серед переможців в абсолютній номінації "Кращий винахід року". Конкуренція була чималою: на конкурс подано 348 робіт. Група, до якої увійшли науковці факультету професор Юліан ...
1097840
   Перетворити місто на стійку екосистему // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 11 : фото
1097841
  Єрмоленко В. Перетворити свої вади на переваги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 30-31


  "Має бути поміркована віра в ідеї", - філософ Володимир Єрмоленко.
1097842
  Божук Л. Перетворити Україну на квітучий яблуневий сад - такою була мета його життя (до 65-річчя від дня смерті Володимира Симиренка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 210-212. – ISBN 966-530-115-2
1097843
  Божук Л. Перетворити Україну на квітучий яблуневий сад - такою була мета його життя (до 65-річчя від дня смерті Володимира Симиренка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 210-212. – ISBN 966-7060-63-2
1097844
  Липовецький С. Перетворити українців на націоналістів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 35 (615), 30.08 - 5.09.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
1097845
  Лебедев В.А. Перетворювач природи / В.А. Лебедев. – К., 1950. – 239с.
1097846
   Перетворювач природи. До 160-річчя від дня народження І.В. Мічуріна // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4, 4 квартал. – С. 49-59. – ISSN 0130-2043
1097847
  Боднар Р.В. Перетворювачи поодиноких і рідкоповторюваних сигналів : Автореф...канд.техн.наук:05.13.05 / Боднар Р.В.Нац.ун-тет "Львів.політехніка". – Львів, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
1097848
  Павлов Геннадій Вікторович Перетворювачі постійної напруги на основі частотнорегульованих послідовних резонансних інверторів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.12 / Павлов Г.В.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 33 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1097849
  Келлер Б.О. Перетворювачі природи рослин / Б.О. Келлер. – Київ-Х, 1948. – 79с.
1097850
  Михальський В.М. Перетворювачі частоти і напруги з широтно-імпульсною модуляцією: аналіз та наукове обгрунтування шляхів підвищення якості електроенергії : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Михальський В.М. ; НАН України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 41 с. – Бібліогр. : 49 назв.
1097851
  Сюндюков І. Перетворювачки життя // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 20


  Жінки та влада: реформи, здобутки, слід в історії. Такою була княгиня Ольга: мудрою, безжальною, наполегливою, далекоглядною правителькою.
1097852
  Хассан Ж. Перетворюючі установки частотно-регулювального тягового приводу. : Автореф... Канд.техн,наук: 05.09.12 / Хассан Ж.; Нац.техн.ун-т.Укр.КПІ. – К, 2000. – 19л.
1097853
  Данилевська Н.О. Перетик : фольклор.-етногр. портрет укр. села / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Український Центр духовної культури, 2000. – 211, [1] с. : іл., портр., ноти. – Алф. покажч. фольклор. творів: с. 206-210. – ISBN 966-7276-95-3
1097854
  Волощак Х. Перетин авторських афоризмів в літературних проекціях (на матеріалі збірки Ліни Костенко "Вибране", 1989 рік) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 301-308. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1097855
  Федорук О.К. Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Видавничий дім А+С. – ISBN 966-8613-25-2
Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – 2006. – 258, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.


  Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, ...
1097856
  Федорук О.К. Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96714-9-3
Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – 2008. – 414, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Текст частково рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.


  Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, ...
1097857
  Рімар Л. Перетин кордону з дитиною в прийдешні часи безвізу // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 33-35
1097858
  Олекса Г.І. Перетин лексико-семантичних полів на позначення концепту "рух" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 123-128. – (Бібліотека Інституту філології)


  В статті досліджується перетин лексико-семантичних полів на позначення концепту "Рух". В статье исследуется пересечение лексико-семантических полей, обозначающих концепт "Движение". The article examines the intersection of the lexical-semantic fields ...
1097859
  Присяжнюк О.М. Перетин та взаємодія лексико-семантичних полів зору і слуху в чотирьох думках Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 132-136
1097860
  Сидоренко В. Перетікання різних модальностей // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 90-92. – ISBN 978-966-8917-14-1


  Про Оксану Чепелик, українську художницю, режисера, сценариста, оператора.
1097861
  Сироватко І.А. Перетравність раціонів, обмін речовин продуктивність і забійні якості бичків симентальскох і чорно-рябої порід та помісей з голштинами. : Автореф... Канд.сільгосп.наук: 06.02.02. / Сироватко І.А.; Укр.держ.аграрн.ун-т. – К, 1994. – 23л.
1097862
  Платонов В. Перетренированность в спорте // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 1. – С. 19-34. – ISSN 1992-7886
1097863
  Андасова Ж.М. Перетренированность спортсмена - актуальное направление в практике современной спортивной медицины // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 3-7 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1992-7894
1097864
  Шевченко Ф.П. Перетц Владимир Николаевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 264-265
1097865
  Щербань Т.О. Перетц Володимир Миколайович // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 118-121
1097866
  Курас І. Перетц Володимир Миколайович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 514-515. – ISBN 966-642-207-7
1097867
   Перетц Володимир Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 367. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1097868
  Колибанова К. Перетц Володимир Миколайович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 134-137. – ISBN 966-02-3530-5
1097869
  Процик М. Перетц Володимир Миколайович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 315-319. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
1097870
  Любарська Л.В. Перетц Володимир Миколайович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – с. 204-205
1097871
  Короткий В. Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 430-431. – ISBN 5-7707-1062-4
1097872
  Короткий В.А. Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 441-442. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1097873
   Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 367-368. – ISBN 978-966-439-754-1
1097874
  Торопчина-Агалакова Перетягати чужого клієнта за всяку ціну - глухий кут і для адвоката, і для такого клієнта / розмову вів Леонід Лазебний // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 11-15
1097875
  Кружков В. Перетягивание венского каната // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 8. – С. 111-115. – ISSN 0235-7089


  Австрійський нейтралітет : історія і сучасність
1097876
  Лукьянова И. Перетягивание Льва // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. ноябрь. – С. 38-44


  Сто лет назад Лев Толстой глубокой ночью ушел из дома. Он сам объяснял свой уход социальной непереносимостью своего существования в Ясной Поляне, нестерпимостью барского своего положения: кругом бедность, а я тут в усадьбе, и лакей прислуживает за ...
1097877
  Дабужинска С.К. Переувлажненные земли и перспективы их использования / С.К. Дабужинска. – Вильнюс, 1963. – 20 с.
1097878
  Алто Э.Л. Переулками на свет : повесть / Э.Л. Алто. – Петрозаводск : Карелия, 1975. – 152 с. – (Первая книжка писателя)
1097879
  Туницкий А.Н. Переулки Замоскворечья / А.Н. Туницкий. – Москва, 1977. – 221с.
1097880
  Нагибин Ю.М. Переулки моего детства. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1971. – 414с.
1097881
  Бервинова Е.П. Переулок Ильича, 7. Путеводитель по музею : путеводитель по музею / Е.П. Бервинова, Г.С. Кущин. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 68 с. : ил. – (Мемориальные музеи В.И. Ленина в Ленинграде)
1097882
  Инбер В.М. Переулок моего имени / В.М. Инбер. – Москва, 1935. – 78с.
1097883
  Шефнер В.С. Переулок памяти / В.С. Шефнер. – Л., 1976. – 271с.
1097884
  Бонфанти С.-М. Переулок Солнца = Il sole sbl vicolo : [повесть] / С.-М. Бонфанти ; пер. с итал. А. Короткова ; ил.: А. Дерявский. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 174 с. : ил.
1097885
  Романенко А.С. Переулок Трех сестер / А.С. Романенко. – Донецк, 1978. – 91с.
1097886
  Федоров А.В. Переустройство русской армии в 50-70 гг. XIX в. : Автореф... доктор истор.наук: / Федоров А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 34 с.
1097887
  Тарануха І. Переуступка боргу пайовому інвестиційному фонду як схема управління проблемною заборгованістю // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 104-114 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1097888
  Вирениус А. Переутомление у учащихся в средних учебных заведениях Германии / А. Вирениус. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1890. – 53 с.
1097889
  Тимошик М. Перефарбовані опоненти великого українця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 7-8


  Несвяткові роздуми з приводу 100-річного ювілею Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
1097890
  Полякова М. Перефарбувати чи демонтувати? // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 26-29


  Книга культуролога Олександра Гриценка "Президенти і пам"ять. Політика пам"яті президентів України (1994 - 2014): підгрунтя, послання, реалізація, результати".
1097891
  Черняк Р.Я. Переферийные устройства ЦВМ на магнитных картах / Р.Я. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1977. – 103 с.
1097892
  Мацьків П. Переферійна зона поняттєвого поля "священна особа" в словниково-діахронному дискурсі // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 111-117. – Бібліогр.: :Літ.: С. 116-117; 11 назв. – ISSN 2075-1486
1097893
   Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС : [аналіт. доповідь] / Центр Разумкова ; [ред.: А. Чернова та ін. ; керівник проекту В. Сіденко]. – Київ : Заповіт, 2018. – 213, [1] с. : іл., табл., портр. – Точка доступу: www.razumkov.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-15-8
1097894
  Солдатенко О. Переформатування міжнародно-політичної ситуації на Близькому Сході у контексті подій "арабської весни" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 71-72


  Арабська весна — серія масових вуличних протестів, революцій та внутрішніх військових конфліктів у низці арабських країн, що почалися наприкінці 2010 року в Тунісі й тривають у деяких країнах по нині.
1097895
  Довженко О. Переформатування у головах // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-25.


  Головні події і тенденції на телеринку сезону 2007/2008 рр.
1097896
  Векслер А.Б. Переформирование русла в нижних бьефах крупных гидроэлектростанций / А.Б. Векслер, В.М. Доненберг. – Москва, 1983. – 217с.
1097897
  Іванова Л.І. Переформування правого берега Київського водосховища (на ділянці між гирлами рр. Ірпеня та Тетерева) / Л.І. Іванова, М.П. Ходукіна // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 115-117 : Карта. – Бібліогр.: 2 назви
1097898
  Роздобудько І. Переформулювання / Ірен Роздобудько. – Київ : Нора-Друк, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-2961-17-1
1097899
  Головачев В.В. Перехватчик : роман / Василий Головачев. – Киев : А.С.К., 1995. – 520, [3] с. : ил. – ISBN 5-7707-8127-0
1097900
  Экономов Л.А. Перехватчики / Л.А. Экономов. – М., 1964. – 399с.
1097901
  Иваненко В.Т. Перехватчики / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1974. – 208с.
1097902
  Иваненко В.Т. Перехватчики / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1982. – 224с.
1097903
  Ткачов О.Ф. Перехитрити терориста / О.Ф. Ткачов, Е.А. Чадов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-31
1097904
   Перехитрить, победить, помиловать! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 62-65 : фото
1097905
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 9. – 2002
1097906
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 10. – 2002
1097907
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. Спецвипуск. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 11. – 2003
1097908
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 12. – 2004
1097909
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 1. – 2000
1097910
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 2. – 2000
1097911
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 3. – 2000
1097912
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 1. – 2001
1097913
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 2. – 2001
1097914
   Перехід - 4 : журнал нової еліти: спецвипуск. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 3. – 2001
1097915
  Лайт Джон Перехід // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 6. – ISSN 0320 - 8370
1097916
  Годлевська В.Ю. Перехід від авторитаризму до демократичного суспільства в Іспанії (1960 - 1982 роки) : монографія / Годлевська В.Ю. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-641-318-8
1097917
  Редько А.Г. Перехід від галузевого до територіального принципу організації системи влади та управління в СРСР (на прикладі Станіславської області УРСР) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 147-152. – ISSN 1563-3349
1097918
  Червякова О.В. Перехід від державного до публічного управління в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 198-206. – ISSN 2414-05-62
1097919
  Агашкова Т.В. Перехід від капіталізму до комунізму-шлях розвитку людства / Т.В. Агашкова. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 44 с.
1097920
  Савенець М.В. Перехід від номограми до аналітичного розрахунку загального вмісту озону, виміряного приладом М-124 // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 94-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
1097921
   Перехід від традиційної до екобезпечної органічної системи землеробства в умовах змін клімату: виклики та шляхи вирішення / Л.І. Моклячук, А.М. Ліщук, М.В. Драга, І.М. Городиська, Л.Б. Плаксюк // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 100-109 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2310-4678
1097922
  Жбанова К. Перехід від трудових мобілізацій до організованого набору робітників (1945 - 1946 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 254-257. – ISBN 978-966-171-893-6
1097923
  Дроваль П.М. Перехід до "відкритої економіки" і пов"язані з цим заходи безпеки інвестиційного режиму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 411-413
1097924
  Юхименко П. Перехід до "зеленої економіки " на стійких технологічних змінах // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1/2 (158). – С. 31-51 : Табл. – Бібліогр.: 54 назв. – ISSN 1605-2005
1097925
  Таньшина А. Перехід до "суспільства знань" і підготовка науковців найвищої компетентності // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С.43-46.
1097926
  Рєпнова Т.П. Перехід до активних форм саморегуляції психосоматики в підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 44-49. – ISSN 2307-5880
1097927
  Рудяков П. Перехід до багатомовності нового типу як складова трансформації державно-політичної системи України / П. Рудяков, О. Яковлева // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 214-222
1097928
  Яковлєва О.В. Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 293-298. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто вітчизняну систему вищої освіти під кутом зору її спроможності до реалізації оптимального переходу до багатомовності. Констатується, що ВНЗ – це соціальний інститут, здатний засвоювати корисні новації й модернізуватися в оптимальнішому ...
1097929
  Яковлєва О.В. Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – C. 293-297. – ISSN 2076-1554


  У статті розглянуто вітчизняну систему вищої освіти під кутом зору її спроможності до реалізації оптимального переходу до багатомовності. Констатується, що ВНЗ – це соціальний інститут, здатний засвоювати корисні новації й модернізуватися в ...
1097930
  Завгороднюк М.О. Перехід до багатополярної моделі світу і місце України в інтеграційних процесах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 413-420
1097931
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75.
1097932
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75. – Бібліогр.: с. 69-70, 72-73, 75


  Розроблено науково-практичні рекомендації щодо переходу до виключно бездокументарної форми існування цінних паперів в Україні. Визначено превентивні заходи для зниження потенційно ризикових наслідків такого переходу.
1097933
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75. – Бібліогр.: с. 69-70, 72-73, 75


  Розроблено науково-практичні рекомендації щодо переходу до виключно бездокументарної форми існування цінних паперів в Україні. Визначено превентивні заходи для зниження потенційно ризикових наслідків такого переходу.
1097934
   Перехід до блакитного океану = Blue ocean shift : [поза конкуренцією] / В. Чан Кім, Рене Моборн ; [пер. з англ. Тараса Фролова]. – Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2018. – 284, [2] с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Пер. за вид.: Blue ocean shift / W. Chan Kim, Renee Mauborgne. New York: Hachett Books, 2017. - На обкл. також: Від авторів міжнар. бестселера "Стратегія блакитного океану". – Бібліогр.: с. 278-279 та в прим.: с. 273-277. – (Business must read). – ISBN 978-617-12-5596-8
1097935
  Довгаль О.А. Перехід до економіки знань у межах модернізаційної парадигми для країн ядра та напівпериферії глобальної економічної системи / О.А. Довгаль, Г.В. Довгаль, Г.В. Сердюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (49). – С. 117-123. – ISSN 2222-0712
1097936
  Предборський В.А. Перехід до ефективного системного фактору формування правлячого класу як основа детінізації влади: досвід Китаю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (237). – С. 7-16. – ISSN 2522-1620
1097937
  Мідделаар Луук ван Перехід до Європи = The passage to Europe : як континент став союзом / Луук ван Мідделаар ; пер. з англ. Олексія Панича. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 572, [1] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид. : The passage to europe. How a continent became a union / Luuk van Middelaar. - Покажч. імен: с. 561-572. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-597-4
1097938
  Чижмарь К. Перехід до єдиного нотаріату є найкращим для розвитку галузі // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2014. – № 9 (141). – С. 12-15. – ISSN 1726-3077
1097939
   Перехід до металевої провідності в розплавах на основі селену / Л.А. Булавін, Б.І. Соколовський, В.М. Склярчук, Ю.О. Плевачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 326-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Температурна залежність електропровідності та термо-е.р.с. потрійних розплавів CuTlSe2, CuAsSe2 і TlAsSe2 досліджена в інтервалі до 1800 К під високим тиском аргону (до 50 МПа). Поведінка електропровідності вказує на перехід напівпровідник-метал у ...
1097940
  Кирєєв О. Перехід до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності - основа подальшого розвитку банківської системи : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 3-7
1097941
   Перехід до організаційного етапу розвитку історичної науки в Одесі. Одеське товариство історії і старожитностей та головні підходи до вивчення історії півдня України // "Історіограф" Південної України Аполлон Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності : монографія / Л.В. Новікова. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – С. 131-145. – ISBN 978-617-689-009-6
1097942
  Чубрикова О.О. Перехід до практичного втілення стратегічного партнерства України з Туреччиною // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 233-245. – ISBN 978-966-193-088-8
1097943
  Гріненко О. Перехід до професійної армії потребує реформування системи підготовки резерву // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.45-46.
1097944
  Чухно А.А. Перехід до ринкової економіки / А.А. Чухно. – Київ : Наукова думка, 1993. – 280 с. – ISBN 5-12-003331-8
1097945
  Нікішина О.В. Перехід до селективного регулювання роздрібної торгівлі в Україні на основі досвіду ЄС / О.В. Нікішина, А.В. Щербак // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1, січень - березень. – С. 76-96. – ISSN 1605-7988
1097946
   Перехід до судочинства в онлайн-режимі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-28 лютого (№ 7/8)
1097947
  Петрик О. Перехід до цінової стабільності: виклик для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 137-143. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1097948
  Сенченко М. Перехід із галактики Гутенберга в галактику Цукерберга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (296), березень. – С. 3-7. – ISSN 2076-9326
1097949
  Лазарук Я. Перехід іспанської преси до демократії (1976-1984 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 105-110. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
1097950
  Барфі Б. Перехід Лівії до переходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 48)
1097951
  Ціборовський О.М. Перехід лікарської справи у Київській губернії до земської медицини та його результати / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 1 (67). – C. 50-59. – ISSN 1681-2786
1097952
   Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах : [ монографія ] / Л.А. Булавін, Б.І. Соколовський, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук. – Київ : АСМІ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-182-004-2
1097953
  Макарський О. Перехід на "цифру" коментар з Хрещатика,26 // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 7-9
1097954
  Зайцев О.В. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту як одна з форм учинення державної зради / О.В. Зайцев, В.Р. Філіпенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 53-63. – ISSN 2524-0323
1097955
  Кончук Н.С. Перехід на бік ворога як форма державної зради // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 98-103
1097956
  Бадах Г. Перехід на двоступеневу систему навчання в Німеччині в умовах реалізації цілей Болонського процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 97-103. – ISSN 1728-9343
1097957
  Дмитренко М. Перехід на інноваційну модель розвитку України та впровадження економіки знань // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-29.
1097958
  Симоненко В.М. Перехід на міжнародні стандарти управлінського обліку та аналізу як фактор удосконалення управління зовнцшньоекономічною діяльностю підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 224-228. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1097959
  Теліга О. Перехід на новий рівень // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.9-11. – ISSN 1726-3077


  Судова реформа в Україні
1097960
  Масенко Л.Т. Перехід на українську мову як чинник відновлення історичної пам"яті (на прикладі роману Володимира Рафєєнка "Мондегрін") // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (87). – С. 34-43. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано мову й художні смисли роману Володимира Рафєєнка «Мондегрін». Вивчено відображені в тексті мовні і психолінгвістичні трансформації, зумовлені зміною мовного коду творчої реалізації — переходом російськомовного письменника на ...
1097961
  Саванець Л.М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 183-207
1097962
  Саванець Л.М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 19 назв
1097963
  Лукомська О. Перехід прав за іпотечними цінними паперами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 115-118.
1097964
  Кот Олексій Олександрович Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кот Олексій Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 187 л. – Бібліогр.: л.164-187
1097965
  Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.03 / Кот О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.:с.16
1097966
  Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб: еволюція поняття та сучасні тенденції розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 79-86
1097967
  Носік В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об"єктами незавершеного будівництва приватної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 113-122. – ISSN 0132-1331


  Досліджуються теоретичні та практичні питання щодо здійснення прав на земельні ділянки державної та комунальної власності разом із розташованими на них об"єктами незавершеного будівництва приватної власності Исследуются теоретические и практические ...
1097968
  Машкова В. Перехід прав та обов"язків за договором комерційної концесії у разі смерті правоволодільця // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 325-326
1097969
  Погребняк В. Перехід права вимоги кредитора до поручителя у зобов"язаннях з надання послуг та виконання робіт // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 176-180. – ISSN 2524-0129
1097970
  Щербяк Ю.В. Перехід права власності громадян на земельні ділянки чи обіг земельних ділянок сільськогосподарського забезпечення:проблеми законодавчого регулювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 167-176. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1097971
  Чеховська Д.Р. Перехід права оренди земельних ділянок у випадку заміни сторони договору оренди землі за законодавством України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 153-157. – ISBN 978-966-7957-18-6
1097972
  Щербина М. Перехід права оренди земельної ділянки при переході права на об"єкти нерухомості, як на ній розташовані // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 50-56


  У статті розглядаються проблеми договірного регулювання аліментних відносин подружжя.
1097973
  Ладонько Л.С. Перехід регіональних економічних систем до інноваційного типу розвитку / Л.С. Ладонько, А.В. Ребенок, А.В. Ладонько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 59-64
1097974
  Розік М. Перехід релігійних громад Волині до ПЦУ: динаміка 2019 - 2022 рр. // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 152-155. – ISBN 978-617-8034-37-5
1097975
  Харченко Г. Перехід речових прав за договором (каузальна та абстрактна моделі) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 45-49. – ISSN 2307-8049
1097976
  Хан Є. Перехід російських ВНЗ на двоступеневу систему вищої освіти (бакалавр-магістр) в рамках участі в Болонському процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-62. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні етапи переходу російських вищих навчальних закладів на багатоступеневу систему у вищій освіті. Охарактеризовано законодавчу та нормативно-правову базу переходу російських ВНЗ на багатоступеневу систему вищої освіти. В ...
1097977
  Голдаєвич Є.Л. Перехід у нерівноважний стан розряду з ковзаючою дугою / Є.Л. Голдаєвич, Є.В. Мартиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Досліджено вплив електричного поля на розряд з ковзаючою дугою і показано, що воно може відігравати головну роль у досягненні нерівноважного стану такої плазми. Запропоновано, що більша напруженість поля спричиняє іонізаційну нестійкість в плазмі, що ...
1097978
  Шаповалова Л.А. Перехід України до інноваційної моделі розвитку як напрям інтеграції до світового господарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі інтеграції України до світового економічного простору. Основну увагу приділено одному з найважливіших етапів на шляху досягнення зазначеної мети - переходу нашої країни до інноваційної моделі розвитку, розробка і впровадження якої в ...
1097979
  Луцик Ю.О. Перехід України до моделі інформаційного суспільства як напрям інтеграції до світового господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-57. – ISBN 966-614-021-7
1097980
  Гордієнко Д. Перехід українських земель до складу Польщі та Литви у середині XIV століття в концепції Михайла Грушевського // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 3. – С. 40-56. – ISBN 978-966-02-9726-5
1097981
  Мина Ж.В. Перехід Української Галицької Армії на бік генерала Денікіна у листопаді 1919 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 132-136. – ISSN 0321-0499
1097982
  Доскоч І.О. Перехід художнього тексту в гіпермедійне середовище як вияв сучасних можливостей медіапростору // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 457-462


  У статті зосереджено увагу на новому середовищі функціонування художнього гіпертексту-гіпермедіа, що стає уособленням інтеракції тексту з мультимедійними засобами. Також виокремлені властивості функціонування електронного тексту в гіпермедійному ...
1097983
  Кудлик Р. Перехід як форма просторово-часового відношення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.143-153. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1097984
  Павленко Л.А. Перехідна доба: релігія, релігійна філософія і філософія // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 54
1097985
   Перехідна економіка : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Вища школа, 2003. – 591 с. – ISBN 966-642-166-6
1097986
  Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка : Посібник / Б.Ф. Заблоцький. – Київ : Академія, 2004. – 512с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-170-8
1097987
  Назарчук М. Перехідна економіка і фондовий ринок України: порівняльний аналіз динаміки показників у 1996 -2005 р.р. / М. Назарчук, Г. Курбацький // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 14-25. – ISSN 0131-775Х
1097988
  Шегинський І. Перехідна економіка: зміст та головні завдання / І. Шегинський, Шегинська Наталія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 62-66. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1097989
  Богуславський Олександр Володимирович Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 01. 01 / Богуславський О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 18 назв
1097990
  Богуславський О.В. Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку : Дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.01.01 - економ. теорія / Олександр Володимирович Богуславський; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2006. – 241 л. – Бібліогр.: л. 189-241
1097991
  Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна : Навч. посібник / С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2006. – 324 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-142-Х
1097992
  Селищев П.О. Перехідна повзучість матеріалу під опроміненням при умові генерації вакансій ковзаючими дислокаціями / П.О. Селищев, Т.П. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 231-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В межах математичної моделі "ковзання - переповзання" розглянуто вплив генерації вакансій ковзаючою дислокацією на повзучість матеріалів під опроміненням. Розраховано стаціонарні значення для концентрацій міжвузлових атомів та вакансій, густини ...
1097993
   Перехідна реологічна поведінка концентрованих суспензій каолініту / Л.А. Булавін, Ю.П. Бойко, О.Б. Карпенко, М.І. Лебовка, С.В. Храпатий // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 8
1097994
   Перехідна українська економіка:стан і перспективи / А.С. Філіпенко, В. Бандера, Т. Степанкова, З. Ватаманюк, Б. Кваснюк, В. Степаненко, О. Гаврилюк, І. Михасюк, Злупко; За ред.А.Філіпенка,В.Бандери. – Київ : Академія, 1996. – 220с. – ISBN 966-580-011-6
1097995
  Янь Цай Пі Перехідна форма управління на китайських сімейних фірмах : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 312-320. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1097996
  Кельник О.І. Перехідне випромінювання в умовах космічних пучково-плазмових експериментів : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.08 / Кельник О.І. – Київ, 2002. – 15с. – Бібліогр.:с.11-12
1097997
  Кельник Олександр Ігоревич Перехідне випромінювання в умовах космічних пучково-плазмових експериментів : Дис.... канд.фізико-математ.наук: 01.04.08 / Кельник Олександр Ігоревич; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 139 л. – Бібліогр.: л.125-139
1097998
  Анісімов І.О. Перехідне випромінювання стрічкоподібного модульованого електронного пучка, що похило падає на різку межу плазми / І.О. Анісімов, Ю.Е. Ковальов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-11. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  У наближенні заданого струму розраховано діаграму спрямованості та повну потужність перехідного випромінювання електромагнітних хвиль стрічкоподібним модульованим електронним пучком, що похило падає на межу півпростору, заповненого холодною ізотропною ...
1097999
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання хвилі струму при падінні на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 309-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане косомодульованим потоком заряджених частинок, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
1098000
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання хвилі струму при падінні на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем. Частина II / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 349-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане потоком заряджених частинок з косою модуляцією, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,