Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1094001
  Русских И.В. "Портрет художника" в эпоху нараждающегося литературного рынка. У.Л. Гибсон о Т.Дж. Смолетте // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 156-161. – ISSN 978-966-551-401-5


  Аналізуються провідні положення монографії В.Л. Гібсона "Мистецтво та гроші у творах Т. Смоллетта", де авт. покаже професійну та літ.-критичну діяльність письменника, якого визнають інтелектуальним арбітром епохи, котрий не поступається С. Джонсону.
1094002
  Девятайкина Н.И. "Портрет" средневикового ученого в трактах Петрарки и эпиграфе Пинитиана к нему (по диалогу "Об алхимии") // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 149-153. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1094003
  Самбук Р.Ф. "Портрет" Эль Греко / Р.Ф. Самбук. – Москва, 1982. – 422 с.
1094004
  Станюк И.В. "Портфолио" как форма оценивания индивидуальных достижений учащихся // Образовательное учреждение ХХІ века: инновации и управление качеством / "Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения". – Видное, 2011. – № 2. – С. 61-63
1094005
   "Порфирій Мартинович і сучасність" : З нагоди 150- річчя з дня народження П.Д. Мартиновича:Матеріали до науково-практичної конференції. – Харків, 2006. – 47с.
1094006
  Янюк Н. "Посадові" і "службові" особи у національному закондавстві: проблеми розмежування понять // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 180-184. – ISSN 0132-1331
1094007
  Кулик Н. "Посвячений" в Українці // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 26 жовтня (№ 42). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793


  175 років з дня народження фундатора вищої технічної освіти, засновника і першого ректора Харківського та Київського політехнічних інститутів, творця першої Київської наукової школи механіки при КПІ професора Віктора Кирпичова.
1094008
  Казандзакіс Нікос [Посвята в греки / Казандзакіс Нікос. – Афіни : Казандзакі, 1997. – 506 с. – Видання новогрецькою мовою
1094009
  Задорожна Л. Портрет-маска в ліро-епічній творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 49-55


  У статті визначаються нові аспекти прочитання образів у поемах Т. Шевченка
1094010
  Еченіке Альфредо Брісе Портрет письменника з чорним котом // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.87-95. – ISSN 0320 - 8370
1094011
  Яворивский В.А. Портрет по воображению / В.А. Яворивский. – Москва, 1985. – 239с.
1094012
  Борщаговский А.М. Портрет по памяти / А.М. Борщаговский. – Москва, 1986. – 333с.
1094013
  Вірний М. Портрет поета : Барка Василь, про нього / Микола Вірний. – Рівне : Діва, 1998. – 200 с. – ISBN 966-95110-4-6
1094014
  Горак Р. Портрет поета, мальований генералом : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 98-101. – ISSN 0868-4790
1094015
  Стріха М. Портрет покоління на тлі втрачених стін // Критика. – Київ, 1998. – Червень, (число 6). – С. 25-26


  Творчість Євгенії Кононенко — сучасної української письменниці і перекладачки.
1094016
  Сивокозов О. Портрет приватного виконавця // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 30/31). – С. 13, 18-19
1094017
  Бугров В. Портрет профессии / интервью взял Я. Авсеюшкин // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 39 (545), 29.09.2017. – С. 30-31. – ISSN 2075-7093


  Проректор КНУ имени Тараса Шевченко В. Бугров объяснил, почему "выпускники школ продолжают идти на филологов и юристов, а химики и биологи у них больше не в почёте".
1094018
  Верма Ш. Портрет Раджива Ганди / Ш. Верма. – Москва, 1988. – 132с.
1094019
  Кравченко С. Портрет регіональної бібліотеки крізь статистичні показники матеріально-технічної бази // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 29-33
1094020
  Родионов А.М. Портрет реки / А.М. Родионов. – Барнаул, 1982. – 63с.
1094021
  Курчаткин А.Н. Портрет романтического молодого человека / А.Н. Курчаткин. – М, 1991. – 426с.
1094022
  Сорока М.Е. Портрет российского дипломата: Павел Михайлович Лессар (1851-1905) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 123-136. – ISSN 0130-3864


  В статье дан портрет российского дипломата П. М. Лессара, забытого на родине, но чтимого в Великобритании за высокий профессионализм и самоотверженное служение своей стране.
1094023
  Богданова Светлана Портрет российского пользователя : Спецвыпуск -Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 46-47 : Фото
1094024
   Портрет российского туриста : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 40-41
1094025
  Володин А.И. Портрет с дождем : Пьесы / А.И. Володин. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 238с.
1094026
  Опимах.И Портрет Саломеи Андрониковой // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 66-76


  Жизнь и творчество российского и советского живописца Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Биография княжны Саломеи Николаевны Андрониковой, портрет которой написал Кузьма Петров-Водкин.
1094027
   Портрет самых влиятельных // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 42 (500), 21.10.2016. – С. 8-79. – ISSN 2075-7093


  Журнал "Фокус" представляет ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины".
1094028
  Грибовський В. Портрет сибірського сепаратиста // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 40 (620), 4-10.10.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
1094029
  Беневоленская Т.А. Портрет современника / Т.А. Беневоленская. – М., 1983. – 134с.
1094030
  Оскоцкий В.Д. Портрет современной прозы. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1989. – 63с.
1094031
  Логинов Д. Портрет спины художника // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 6. – С. 68-72


  Музей истории искусств в Вене - один из лучших в мире, а знаменитая картина Вермеера "Искусство живописи" - самая ценная и дорогая картина в его собрании
1094032
  Коломиєць О. Портрет співця: персоніфікація традиції Кірана в музичному середовищі Гіндустані сучасної доби (нариси про Машкура алі Кхана) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 22-32. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Уперше в українському етномузикознавстві, розглянуто постать одного з чільних представників сучасності, що належить до видатного роду традиційних професійних співців та музикантів Північної Індії – Кірана, генеза якого датується ХІІІ століттям. У ...
1094033
   Портрет Сполученних Штатів : Народ, географія, історія, уряд, бізнес. освіта, наука і медицина, релігія, соціальні служби, мистецтво, спорт і розваги, засоби інформації. – Vienna : [ s. n. ], 1998. – 96с. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1998
1094034
  Борщ К.К. Портрет сучасної закарпатської сім"ї в українському суспільстві що трансформується // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (30). – С. 21-27. – (Соціологія). – ISSN 2304-1439
1094035
   Портрет темряви : Свідчення, документи і матеріали у 2-х кн. – Київ-Нью.Йорк : М.П.Коць. – ISBN 966-95640-1-8
кн.1. – 1999. – 705с.
1094036
   Портрет темряви : Свідчення, документи і матеріали у 2-х кн. – Київ-Нью.Йорк : М.П.Коць. – ISBN 966-95640-2-6
кн.2. – 1999. – 611с.
1094037
  Горак С. Портрет Туркменбаши как мифологическая основа его режима // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 139-165. – ISSN 1727-1770
1094038
  Чалий Б.Й. Портрет у вігвамі / Б.Й. Чалий. – Київ, 1979. – 88 с.
1094039
  Гончарук О. Портрет у творчості Василя Одрехівського: специфіка художньо-образних вирішень // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 373-383. – ISSN 0236-4832
1094040
  Гончарук О. Портрет у творчості майстра. Світлій пам"яті Івана Самотоса присвячується / О. Гончарук, В. Гончарук // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 119-126. – ISSN 0236-4832


  Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми в творчості відомого львівського скульптора І. Самотоса — портрет у творчому доробку, образно-пластичні концепції. У статті розглядаються станкові портрети в доробку митця другої половини ХХ – початку ...
1094041
  Рожак-Литвиненко Портрет у творчості мистецького угруповання українських січових стрільців // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 312-324. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1094042
  Семенчук І.Р. Портрет у художньому творі / І.Р. Семенчук. – Киев, 1965. – 73с.
1094043
  Оляндер Л.К. Портрет у щоденниках О.Гончара і естетичне сприйняття дійсності // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 122-128. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1094044
  Штейгер О. Портрет уважаемого человека / О. Штейгер. – Москва, 1957. – 212 с.
1094045
  Штайгер О. Портрет уважаемого человека / О. Штайгер. – Москва, 1985. – 384с.
1094046
  Мєлков Ю.О. Портрет ученого в контексті сучасної думки // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 220-222


  Виданий Київським нац ун-том ім. Т. Шевченка збірник наукових праць, присвячен ювілею ректора, академіка НАН України, д.ф.н. Леоніду Васильовичу Губерському
1094047
  Кушнаренко Н. Портрет ученого в публікаціях: бібліометричний аналіз наукового доробку В. Шейка (до 75-річчя від дня народження) / Н. Кушнаренко, С Євсеєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 4 (249). – С. 37-43. – ISSN 2076-9326


  На основі бібліометричного аналізу вперше вивчено науковий доробок В. Шейка - відомого українського вченого-культуролога, одного із засновників та лідерів культурології як наукової галузі, культурологічних студій і наукових шкіл культурологічного ...
1094048
  Муранець Т. Портрет фатальної жінки у прозі Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 82-97. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто портрет фатальної жінки у прозі І. Франка, розкрито його художнє функціонування. Висвітлено особливості Франкового стилю портретування, проаналізовано відавторські портрети фатальної жінки й портрети, подані крізь призму сприйняття ін. ...
1094049
  Столарова А. Портрет фізика з родини Косачів очима пророка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 10


  Михайло Петрович Косач - український вчений-фізик, метеоролог, письменник та перекладач, автор ряду оповідань та наукових праць, друкованих в періодиці, засновник літературного гуртка "Плеяда", громадський діяч, старший брат Лесі Українки, Ольги ...
1094050
  Росс Лилиан Портрет Хемингуэя / Росс Лилиан. – М., 1966. – 47с.
1094051
  Тимошик М. Портрет християнської України : До виходу в світ книги професора Дмитра Степовика "Історія Києво-Печерської лаври" // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.143-148. – ISSN 0869-3595
1094052
  Худицький В. Портрет художника в вічності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 червня (№ 21). – С. 16


  Український мистецтвознавець, засл. діяч мистецтв України. Д-р мистецтвознавства, проф., лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка та академічної премії імені І. Франка Володимир Овсійчук давно вивчає давнє українське мистецтво. У ряду його ...
1094053
  Джойс Дж. Портрет художника в юности : Роман / Пер. с англ. М. Богословской; Джеймс Джойс. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 256с. – (Новый стиль). – ISBN 5-306-00286-2
1094054
  Джойс Дж. Портрет художника в юности : [роман] / Джеймс Джойс ; [пер. с англ. М.П. Богословской-Бобровой]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 285, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-06224-5
1094055
  Бродерик Э. Портрет черной дыры / Э. Бродерик, А. Лоеб // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2010. – № 2. – С. 18-23. – ISSN 0208-0621


  С помощью всемирной сети телескопов астрономы скоро впервые смогут увидеть темный силуэт черной дыры. Астрономы разработали технику, которая вскоре позволит впервые получить изображение темного силуэта черной дыры на фоне горячего сияющего ...
1094056
  Лисий І. Портрет чи сильветка? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 21 травня (№ 10)


  Роздуми над книжкою Л. Ушкалова "Чарівність енергії. Михайло Драгоманов".
1094057
  Василенко І. Портрет Ю. Яновського в мемуарах М. Бажана // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 32-38
1094058
  Святовець В.Ф. Портрет як важливий чинник художнього образу в романі-епопеї "Прапороносці" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 157-170. – ISBN 978-966-171-251-4
1094059
  Хотюн Л.В. Портрет як жанр фотожурналістики. Історія та трансформації // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 99-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1094060
  Коломієць Н.Є. Портрет як засіб характеротворення в дитячих оповіданнях В. Винниченка / Н.Є. Коломієць, Н.В. Яременко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглянуто специфіку портретування як засобу творення літературного характеру в дитячих оповіданнях В. Винниченка. Визначено, що зовнішні риси людини переважно подаються автором лаконічно, через красномовну художню деталь, що є характерним для ...
1094061
  Александренко В. Портрет як засіб характеротворення образів у малій прозі Дмитра Марковича // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 50-53. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1094062
  Семчишин Д. Портрет, пейзаж, художня деталь як найбільш характерні засоби психологізму ранніх творів Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми в творчості Володимира Винниченка – поглибленому психологізму, що розглядається на матеріалі ранніх творів письменника. Увага зосереджується на наступних формах психологічного зображення (засобах ...
1094063
  Баранская Н.В. Портрет, подаренный другу : [очерки и рассказы о А.С. Пушкине] / Н.В. Баранская; Наталья Барановская. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 224 с. : ил.
1094064
  Турчинська А.Ф. Портрет. Мій друг Ашхабад : романи / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 383 с.
1094065
  Бут Н.Я. Портрет. Натюрморт / Н.Я. Бут. – Москва, 1987. – 74с.
1094066
  Андроникова М.И. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма / Андроникова М.И. – Москва : Искусство, 1980. – 424 с. : ил.
1094067
  Барабаш Ю. Портрет/автопортрет: кореляції // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С.157-172. – ISSN 0130-1608
1094068
  Луински Х. Портрет: Кн. по фотографии / Х. Луински, М. Магнус. – М., 1991. – 167с.
1094069
  Третьяков Р.С. Портрети : книга віршів і поем / Р.С. Третьяков; Роберт Третьков. – Харків : Прапор, 1967. – 99 с.
1094070
  Шмиголь Л. Портрети Богдана Хмельницького XVII - XIX століть. Історіографія питання // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 12-16. – ISSN 2078-0850
1094071
  Попружна А.В. Портрети в контексті поховальної культури шляхти Речі Посполитої та козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 281-287. – ISSN 2078-0133
1094072
  Сніжко М. Портрети Василя Симоненка і його матері // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 2006. – № 4. – С. 280-287. – ISBN 966-693-164-8
1094073
  Школьна О. Портрети ведучих на тлі програми (Ярина Скуратівська та Ніна Жежера) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 170-180.
1094074
  Яцюк В. Портрети Віктора Забіли / В. Яцюк, О. Федорук
1094075
  Дмитрієнко М. Портрети гетьмана Івана Мазепи: ідентифікація образу та іконографічний аналіз зображень / М. Дмитрієнко, Суховарова-Жорнова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 242-284
1094076
  Малець С. Портрети діячів української церкви першої половини XIX ст. // Шашкевичіана / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Ураїни ; Ін-т- Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів - Броди - Вінніпег, 1996. – Вип. 1 : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; Вип. 2 : "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники. – С. 100-104. – (Нова серія). – ISBN 5-77021026-5


  Із колекції палати греко-католицьких єпископів у Перемишлі.
1094077
  Воскрекасенко С.І. Портрети зблизька / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1977. – 128 с.
1094078
  Горболіс Л. Портрети і профілі поетів української діаспори в художньо-літературному колажуванні Михайла Слабошпицького
1094079
  Мацкін О.П. Портрети і спостереження. / О.П. Мацкін. – Київ : Искусство, 1975. – 198с.
1094080
   Портрети історичних діячів першої половини 20 століття. – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
1094081
  Марголіна І.Є. Портрети ктитора у стінописі Кирилівської церкви Києва // Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / Круглий стіл, присвячений Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017). – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – С. 71-77. – ISBN 978-966-2377-29-3
1094082
  Максим"юк Т. Портрети Лесі Українки роботи Михайла Жука // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 251-253
1094083
  Котляров П. Портрети Меланхтона: співвідношення візуального образу і наративних характеристик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-31. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  У світовій історіографії до сьогоднішнього дня продовжуються дискусії щодо ролі Філіпа Меланхтона у німецькій Реформації та його зв"язках із гуманізмом. Нами була здійснена спроба, на основі візуальних джерел та супроводжуючого гравюри авторського ...
1094084
  Третяченко Т. Портрети Михайла Драгоманова
1094085
  Роздобудько І. Портрети невідомих : новели / Ірен Роздобудько. – Київ : Академія, 2019. – 189, [3] с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я:). – ISBN 978-966-580-570-0
1094086
  Миронюк О. Портрети Ортанс Фіке як один із ключових мотивів у творчості П. Сезанна // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 24-28. – ISBN 978-966-171-783-9
1094087
  Ковалевська О.О. Портрети полковника І. Чарниша у зібраннях українських музеїв // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 140-148. – ISSN 0130-5247
1094088
  Кремен М. Портрети с цветни маливи. / М. Кремен. – Варна, 1983. – 419с.
1094089
  Петрицький А.Г. Портрети сучасників / А.Г. Петрицький. – К, 1991. – 128с.
1094090
  Сластіон О. Портрети українських кобзарів / О. Сластіон. – Київ, 1961. – 65с.
1094091
  Шевельов Ю.В. Портрети українських мовознавців / Юрій Шевельов ; Українська вільна акад. наук у США ; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська акад.". – Київ : КМ Академія, 2002. – 132 с. – ISBN 966-518-179-3
1094092
   Портрети українських письменників : кольорова вкладка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 20.
1094093
  Малюца Антін Портрети Шевченка у творчості Архипенка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 611-617
1094094
  Шмиголь Л. Портрети Юрія Хмельницького XVII - XIX століть. До питання історіографії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 324-326. – ISSN 2078-0850
1094095
  Ернст Ф. Портретист Гольпайн // Український музей / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. – Репр. перевид. 1927 р. – Київ : Фенікс, 2007. – Збірник 1 : / [ред. рада: В.М. Колпакова та ін. ; вступ. ст. та уклад. словника укр. музейників 1920-х рр. С.І. Білоконя ; підгот. тексту 1927 р., макет обкл. Л.Є. Демірської]. – С. 95-120. – (Пам"ятки історії. XX століття). – ISBN 978-966-651-498-4
1094096
  Бохун Н.В. Портретна репрезентація персонажів в іспанських текстах доби реалізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 44-54


  Стаття присвячена проблемі створення словесно-художнього портрета в новелі представника доби реалізму-Беніто Переса Гальдоса. Проаналізовано мовностилістичні особливості створення портрета дійової особи в іспаньскій літературі зазначеного періоду. ...
1094097
  Кемилев А. Портретна фотография / А. Кемилев. – София, 1966. – 120с.
1094098
  Крупей Н.В. Портретна характеристика у перекладі (на основі повісті Т. Шевченка "Художник" та її англомовних перекладів А. Біленка, Джона Віра і П. Селвера) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 160-165. – Бібліогр.: С. 165; 12 назв


  Стаття присвячена дослідженню способів відтворення портретної характеристики у перекладі. Визначена роль портретної характеристики в повісті Т. Шевченка "Художник". Аналізуються стилістичні та мовні особливості повісті у перекладознавчому аспекті, ...
1094099
  Мелещенко А.К. Портретная галерея журналиста-международника / А.К. Мелещенко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 216с. – ISBN 966-8037-40-5
1094100
   Портретная галерея русских деятелей. – Санкт-Петербург
2. – 1865. – 294 с.
1094101
  Власова Р.И. Портретная живопись / Р.И. Власова. – Ленинград, 1960. – 42с.
1094102
  Серов В.А. Портретная живопись / В.А. Серов. – Ленинград, 1968. – 90 с.
1094103
  Голлербах Э.Ф. Портретная живопись в России. / Э.Ф. Голлербах. – М-Птгр, 1923. – 139с.
1094104
  Леняшин В.А. Портретная живопись В.А. Серова 1900-х годов / В.А. Леняшин. – Л, 1980. – 257с.
1094105
  Леняшин В.А. Портретная живопись В.А. Серова 1900-х годов / В.А. Леняшин. – 2-е изд. – Л, 1986. – 255с.
1094106
  Клементьева Е. Портретная живопись Джона Сарджента // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 0869-8171
1094107
   Портретная живопись передвижников. – М., 1972. – 152с.
1094108
  Умаров А.Р. Портретная живопись Узбекистана / А.Р. Умаров. – Ташкент, 1968. – 135 с.
1094109
   Портретная миниатюра XVIII - XIX вв.. – М., 1985. – 19с.
1094110
   Портретная миниатюра в России XVIII - XIX веков из собрания Государственного исторического музея. – Л., 1988. – 356с.
1094111
   Портретная миниатюра в России XVIII - начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа. – Л., 1986. – 334с.
1094112
   Портретная миниатюра из собрания Государственного Русского музея, XVIII - начало ХХ века. – 2-е изд. – Л., 1979. – 451с.
1094113
  Петерсон Э.А. Портретная скульптура Советской Белоруссии / Э.А. Петерсон. – Минск, 1982. – 111с.
1094114
  Бунимович Д.З. Портретная фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1954. – 160с.
1094115
  Френкель О. Портретне інтерв"ю в типологічній системі мовленнєвих жанрів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 269-274. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1094116
  Логінський Я. Портретний жанр у малярській спадщині Василя Забашти // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1536-1541. – ISSN 1028-5091


  "Розглядається один з жанрів живописної спадщини відомого українського художника Василя Івановича Забашти (1918-2016). Авторська концепція людини подається в динаміці становлення і розвитку творчої методології митця, через призму його зв’язків з ...
1094117
  Семенко С. Портретний нарис у публіцистичній практиці Олени Пчілки // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 126-139


  У статті досліджено публіцистичну спадщину Олени Пчілки в жанрі портретного нарису. Проаналізовано специфічні особливості її нарисової портретистики, зокрема включення в тканину портретного нарису аналізу загальнозначущих проблем українства Наголошено ...
1094118
  Бохун Н.В. Портретний опис персонажа в художніх текстах іспанського натуралізму (на матеріалі твору "Los pasos de Uiioa" Емілії Пардо Басан) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 55-64. – Bibliogr.: Літ.: с. 64, 19 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
1094119
  Кузеванова О.В. Портретний опис як елемент структури іспанського художнього тексту та його відтворення в українському перекладі (на матеріалі твору Хуліо Кортасара "Rayuela") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 67-71


  У статті розглядаються лексико-граматичні особливості перекладу українською мовою мовних одиниць, вжитих для портретних описів у романі Хуліо Кортасара "Rayuela". В этой статье рассматриваются лексико-грамматические особенности перевода на украинский ...
1094120
  Ільницька Л. Портретний психологізм Миколи Глущенка: художній аналіз творчих сутностей Олександра Довженка та Павла Тичини // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 159-166. – ISSN 2413-4767
1094121
  Галич А. Портретні пошуки у спогадах Юрія Шевельова


  У статті розглянуто елементи портретування в мемуарах Юрія Шевельова. Автор наголошує, що важливими елементами його портретів є деталі - поза, жест, хода, костюм тощо. Портретні пошуки Ю. Шевельова засвідчують його велике бажання якомога точніше ...
1094122
  Целік Т.В. Портретність як явище літератури та образотворчого мистецтва Київської Русі // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 371-378. – ISBN 966-7671-23-2
1094123
  Даниленко Т. Портретно-психологічна характеристика героя (за оповіданням Ю. Косача "Двобій з беркутом") // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 248-254. – ISBN 978-966-2248-36-4
1094124
  Дяченко С.І. Портретно-психологічна характеристика Павла Похила за романом із козацьких часів "Пригоди молодого лицаря" Спиридона Черкасенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 40-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Аналізується проблема художнього портрета як одного з найскладніших засобів у творчості митця. Більш детально ця проблема розглядається на прикладі характеристики образу Павла Похила за романом С. Черкасенка "Пригоди молодого лицаря".
1094125
  Портов Ю.И. Портретное сходство / Ю.И. Портов. – Симферополь, 1988. – 64с.
1094126
  Кокто Ж. Портреты-воспоминания / Ж. Кокто. – М, 1985. – 159с.
1094127
  Зоркая Н.М. Портреты / Н.М. Зоркая. – М., 1966. – 312с.
1094128
  Меркель М.М. Портреты / М.М. Меркель. – Москва : Мейерхольд В.Э., 1976. – 144 с.
1094129
  Багров С.П. Портреты : рассказы / Багров Сергей. – Москва : Современник, 1980. – 255 с. – (Новинки "Современника")


  Разделы: Перегон; Среди своих; Голоса земли.
1094130
  Мостков Ю.М. Портреты / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1981. – 288 с.
1094131
   Портреты. – Рига, 1982. – 391с.
1094132
  Жуков Д.А. Портреты / Д.А. Жуков. – Москва, 1984. – 429с.
1094133
  Нуршаихов А. Портреты : повести, воспоминания, эссе / Азильхан Нуршаихов ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1986. – 491 с.
1094134
  Попов Б. Портреты / Б. Попов. – Рига, 1986. – 437 с.
1094135
   Портреты / Попов Б. – Рига, 1986. – 437с.
1094136
   Портреты. – Саратов, 1986. – 229 с.
1094137
   Портреты. – Саранск, 1989. – 272с.
1094138
  Помарнацкий А.В. Портреты А.В.Суворова / А.В. Помарнацкий. – Л., 1963. – 180с.
1094139
   Портреты актеров. – Л., 1971. – 118с.
1094140
   Портреты актеров. – Л.
2. – 1971. – 159с.
1094141
  Батурин С.С. Портреты американских писателей: Л. Стеффенс, Дж. Лондон, Т. Драйзер / С.С. Батурин. – Москва : Художественная литература, 1979. – 422 с. : ил.
1094142
  Базыкин А.Д. Портреты бифуркаций : (бифуркац. диагр. динам. систем на плоскости) / А.Д. Базыкин, Ю.А. Кузнецов, А.И. Хибник. – Москва : Знание, 1989. – 45, [2] с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике ; 3/1989 : Математика, кибернетика)
1094143
  Косолапов В.И. Портреты британских лексикографов. Роберт Берчфилд (1923-2004) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 363-372
1094144
  Хауптмайер Ариель Портреты вечного города : Италия / Хауптмайер Ариель, Наги Том // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 120-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
1094145
  Поляковская М.А. Портреты византийских интеллектуалов: три очерка / М.А. Поляковская. – Екатеринбург, 1992. – 255с.
1094146
  Телеукэ В.Г. Портреты во времени : стихи / Виктор Телеукэ ;. – Москва : Советский писатель, 1976. – 127 с.
1094147
  Шатский Н.С. Портреты геологов. / Н.С. Шатский, А.Л. Яншин. – Москва : Наука, 1986. – 302с.
1094148
   Портреты декабристов : В комплекте воспроизводятся литографии начала XX века из собрания ленинградского коллекционера С.И. Самойликовича. – Ленинград : Аврора, 1975. – с.
1094149
   Портреты декабристов [Изоиздание] : (комплект - 24 открытки). – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 24 л., [4] с. : 24 открытки + 1 обл.+ 1 л. вкл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
1094150
   Портреты декабристов в собрании музея : Государственный Истоирческий музей. – Москва, 1927. – 29с.
1094151
   Портреты деятелей Великой Октябрьской социалистической революции. – М., 1977. – 36с.
1094152
  Лурье А.Я. Портреты деятелей Парижской Коммуны. / А.Я. Лурье. – М., 1956. – 419с.
1094153
  Сига И. Портреты деятелей революционного движения японии / И. Сига. – 2-е доп. изд. – М, 1964. – 344с.
1094154
   Портреты деятелей русской культуры. – Москва
1. – 1960
1094155
  Нестеров М.В. Портреты деятелей советской культуры / М.В. Нестеров. – Л., 1964. – 29с.
1094156
  Рудницкий К.Л. Портреты драматургов. / К.Л. Рудницкий. – М., 1961. – 399с.
1094157
  Раевский Н.А. Портреты заговорили / Н.А. Раевский. – Алма-Ата, 1976. – 430с.
1094158
  Раевский Н.А. Портреты заговорили / Н.А. Раевский. – Алма-Ата, 1989. – 478с.
1094159
  Раевский Н.А. Портреты заговорили : Историко-литературное исследование / Н.А. Раевский. – Киев : Мыстэцтво, 1991. – 510 с.
1094160
  Горький М. Портреты замечательных людей / М. Горький. – Москва, 1936. – 287с.
1094161
   Портреты знаменитых людей. – Пекин. – 11с.
1094162
  Чиковани С.И. Портреты и встречи / С.И. Чиковани. – Тбилиси, 1966. – 269с.
1094163
  Славин Л.И. Портреты и записки / Л.И. Славин. – Москва, 1965. – 255с.
1094164
  Мацкин П А. Портреты и наблюдения. / П А. Мацкин. – Москва : Искусство, 1973. – 440 с.
1094165
  Малин А.К. Портреты и приметы / А.К. Малин. – Симферополь, 1957. – 112с.
1094166
   Портреты и проблемы. – Л., 1977. – 294с.
1094167
  Халит Гали Портреты и проблемы / Халит Гали. – Казань, 1985. – 344 с.
1094168
  Сноу Чарлз Перси Портреты и размышления / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1985. – 368с.
1094169
  Дубинский И.В. Портреты и силуэты / И.В. Дубинский. – К, 1982. – 535с.
1094170
  Дубинский И.В. Портреты и силуэты / И.В. Дубинский. – М, 1987. – 496с.
1094171
  Спасский С.Д. Портреты и случаи / С.Д. Спасский. – Минск : Советский писатель, 1936. – 314 с.
1094172
  Февчук Л.П. Портреты и судьбы / Л.П. Февчук. – 2-е изд., доп. – Л. : Лениздат, 1984. – 232 с.
1094173
  Февчук Л.П. Портреты и судьбы / Л.П. Февчук. – 2-е изд., доп. – Л. : Лениздат, 1990. – 221 с.
1094174
  Николаев В.Д. Портреты и сюжеты / В.Д. Николаев. – М, 1977. – 160с.
1094175
  Перец И.-Л. Портреты и штрихи / И.-Л. Перец. – Вильно. – 247 с.
1094176
   Портреты историков. Время и судьбы : [в 2 т.]. – Москва ; Иерусалим : Университетская книга ; Gesharim. – (Summa culturologiae). – ISBN 5-323-00007-4
Т. 1 : Отечественная история. – 2000. – 431 с.
1094177
  Лебединский А.А. Портреты композиторов-калужан. / А.А. Лебединский. – Калуга, 1964. – 216с.
1094178
  Пахомов Н. Портреты Лермонтова // О текстах Лермонтова / Б. Эйхенбаум. – Отд. отт. из "Литературного наследства", 1935, вып. 19-21, 1935. – С. 517-530
1094179
   Портреты любимых писателей. – Петрозаводск, 1937. – 306 с.
1094180
  Сперанский М.Н. Портреты Н.В. Гоголя. / М.Н. Сперанский; Собр. и изд. под наблюдением О-ва любителей рос. словесности при Имп. Моск. ун-те. – Москва : фототип. К.А. Фишер, 1909. – 2, 15 с. – Отд. оттиск
1094181
  Андриянов В.И. Портреты на фоне эпохи / Андриянов В.И. – Москва : Правда, 1990. – 490, [3] с.
1094182
  Ругаль Михаил Портреты насекомых : крупным планом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 10. – С. 98-100. – ISSN 1029-5828
1094183
  Преснова Н. Портреты находят своих авторов / Н. Преснова, И. Ломизе // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 0869-8171
1094184
  Скороходов М.А. Портреты отцов / М.А. Скороходов. – М., 1973. – 112с.
1094185
  Тхоржевский С.С. Портреты пером / С.С. Тхоржевский. – Л., 1982. – 255с.
1094186
  Тхоржевский С.С. Портреты пером : Исторические повести / С.С. Тхоржевский. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 543с.
1094187
  Тхоржевский С.С. Портреты пером / С.С. Тхоржевский. – М., 1986. – 348с.
1094188
  Рабинович Д.А. Портреты пианистов / Д.А. Рабинович. – М., 1962. – 268с.
1094189
  Рабинович Д.А. Портреты пианистов / Д.А. Рабинович. – 2-е. – М., 1970. – 280с.
1094190
   Портреты писателей [Изоиздание] : 28 открыток. – Москва : ИЗОГИЗ ; Красный пролетарий, 1955. – 28 л. карт.
1094191
  Лебединский М.С. Портреты Рафаэля : (500 лет со дня рождения художника, 1483-1983) / М.С. Лебединский. – М., 1983. – 135с.
1094192
  Лебедянский М.С. Портреты Рафаэля / М.С. Лебедянский. – 2-е изд. – М., 1988. – 142с.
1094193
  Троцкий Л.Д. Портреты революционеров : сборник / Л.Д. Троцкий. – Москва, 1991. – 364с.
1094194
   Портреты режиссеров. – М.
1. – 1972. – 223с.
1094195
   Портреты режиссеров. – М.
2. – 1977. – 160с.
1094196
   Портреты режиссеров. – Л.
3. – 1982. – 183с.
1094197
   Портреты российских дипломатов. – Москва : Издательство АН СССР, 1991. – 231 с.
1094198
  Лебедянский М.С. Портреты Рубенса. / М.С. Лебедянский. – М., 1991. – 190с.
1094199
  Мамаев А.А. Портреты русских писателей XIX века в записях современников / А.А. Мамаев. – Астрахань, 1967. – 52 с.
1094200
  Турчин В.С. Портреты русских писателей в русской живописи XIX века / В.С. Турчин. – М., 1971. – 96с.
1094201
   Портреты русских писателей. [Изоматериал] : 32 открытки с портертами великих русских писателей и поэтов. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 32 л.
1094202
   Портреты русских советских художников. – Ленинград
2. – 1964. – 12с.
1094203
  Ходасевич В.М. Портреты словами : очерки / Валентина Ходасевич. – Москва : Советский писатель, 1987. – 318 с. : 1 л. портр.
1094204
  Цыпин Г.М. Портреты советских пианистов / Г.М. Цыпин. – 2-е изд., доп. – М., 1990. – 327с.
1094205
  Равич Н.А. Портреты современников / Н.А. Равич. – М, 1977. – 192с.
1094206
  Эренбург Илья Портреты современных поэтов. – Москва : Первина, 1923. – 75 с.
1094207
  Деген И. Портреты учителей : [воспоминания] / беседовал Ю. Виленский // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 8 (658). – С. 16-18
1094208
   Портреты учителей // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 14 (674). – С. 18-20
1094209
   Портреты учителей // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 13 (668). – С. 20-21
1094210
   Портреты учителей [Иоан Лазаревич Деген] // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 11 (663). – С. 18-20
1094211
  Пузиков А.И. Портреты французских писателей / А.И. Пузиков. – М, 1967. – 320с.
1094212
  Пузиков А.И. Портреты французских писателей ; Жизнь Золя / А.И. Пузиков. – М, 1976. – 524с.
1094213
  Пузиков А.И. Портреты французских писателей ; Жизнь Золя / А.И. Пузиков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Художественная литература, 1981. – 576 с.
1094214
  Будагов Р.А. Портреты языковедов XIX - XX вв. : из истории лингвистических учений / Р.А. Будагов; отв ред. В.Н. Ярцева. – Москва : Наука, 1988. – 317с. – ISBN 5-02-010886-3
1094215
  Михайлов А.А. Портреты. / А.А. Михайлов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 383 с.
1094216
  Ровенский Н.С. Портреты: обзоры, рец., лит. портр. / Н.С. Ровенский. – Алма-Ата, 1983. – 235с.
1094217
  Уметалиева Д.Т. Портреты: творч. путь Алтымыша Усубалиева. / Д.Т. Уметалиева. – Фрунзе, 1976. – 15с.
1094218
  Осадчий О.М. Портсигар для отца / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1972. – 144с.
1094219
   Портсмутский договор. – М., 1939. – 14с.
1094220
  Лукоянов И. Портсмутский мир // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 16-33. – ISSN 0042-8779


  Російсько-японська війна
1094221
  Кутаков Л.Н. Портсмутский мирный договор / Л.Н. Кутаков. – Москва, 1961. – 292с.
1094222
  Гончар Б.М. Портсмутський мир 1905 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 323-324. – ISBN 966-316-045-4
1094223
  Викторов В.В. Португалия / В.В. Викторов. – Москва, 1946. – 24с. – (Политическая карта мира)
1094224
  Артуров О.А. Португалия : стенограмма публичной лекции, прочитанной 23 октября 1946 г. в Лекционном зале в Москве / Артуров О.А. ; Всес. лекционное бюро при Министерстве Высшего образования СССР. – Москва : Правда, 1946. – 24 с.
1094225
  Биро П. Португалия / П. Биро. – Москва, 1952. – 176с.
1094226
  Коломиец Г.Н. Португалия / Г.Н. Коломиец. – М., 1959. – 32с.
1094227
   Португалия. – Москва, 1979. – 216с.
1094228
  Крицкий Л.Г. Португалия / Л.Г. Крицкий. – Москва : Мысль, 1981. – 128с. – (У карты мира)
1094229
  Варьяш О.И. Португалия / О.И. Варьяш, А.П. Черных. – Москва, 1990. – 140с.
1094230
  Фесуненко И.С. Португалия апрельская и ноябрьская / И.С. Фесуненко. – М., 1977. – 192с.
1094231
  Яковлев Н.М. Португалия в поисках "нового времени" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 38-49. – ISSN 0044-748Х
1094232
  Фесуненко И.С. Португалия до апреля / И.С. Фесуненко. – М., 1982. – 143с.
1094233
  Урсу Д.П. Португалия и "схватка за Африку" // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 97-115. – ISSN 0042-8779


  Анализ внутренних и внешних факторов колониального раздела Тропической Африки в последней четверти XIX в., получивший за свою остроту и динамичность образное название "схватка за Африку", с участием Португалии в этих событиях.
1094234
  Аксанов Е. Португалия и её роль в фашистской интервенции в Испании / Аксанов Е. – Москва : Сацэкгиз, 1937. – 118 с.
1094235
  Павлова Е.Б. Португалия и интеграционные процессы в современном мире: политические аспекты / Е.Б. Павлова; Санкт-Петербургский госуд. университет. – Санкт-Петербург, 2001. – 136с. – (Библиотека европейских исследований ; Вып.5). – ISBN 5-336-00011-6
1094236
  Варга Е.С. Португалия и фашистская интервенция в Испании / Е. Варга. – Київ : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 32 с.
1094237
  Да Сильва Португалия между экспансией и эмиграцией / Да Сильва. – М., 1970. – 8с.
1094238
  Фокс Р. Португалия сегодня / Р. Фокс. – М., 1937. – 65с.
1094239
  Казарянц Люба Португалия. 11 причин моей любви // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 82-85 : фото
1094240
  Писарец И.Г. Португалия. В поисках нового пути / И.Г. Писарец. – М., 1986. – 150с.
1094241
  Нацвлишвили Михаил Португалия. Город Одиссея // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 20-25 : фото
1094242
  Куклева Алена Португалия. Мадейра. Райский остров в океане // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 4/5. – С. 70-75 : фото
1094243
  Ганина Оксана Португалия. Очнуться от города // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 46-50 : фото
1094244
  Исакина Юлия Португалия. Портовый городок // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 14-18 : фото
1094245
  Игнатенко Настя Португалия. Последнее убежище монархов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 74-78 : фото
1094246
  Зеленский Святослав Португалия. Станция назначения: 7 впечатляющих вокзалов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 36-40 : фото
1094247
  Стриглова Наталья Португалия. Хранители пробок // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 51 : фото
1094248
  Куньял А. Португалия: революция на марше : Речи и выступления 1974-1975 гг. : [Пер. с португ.] / Алваро Куньял. – Москва : Прогресс
Т. 1. – 1978. – 335 с.
1094249
  Куньял А. Португалия: революция на марше : Речи и выступления 1975 гг. : [Пер. с португ.] / Алваро Куньял. – Москва : Прогресс
Т. 2. – 1978. – 334 с.
1094250
  Ястржембский С.В. Португалия: трудные годы национального возрождения / С.В. Ястржембский. – М., 1989. – 64 с.
1094251
  Игнатьев О.К. Португалия: фотоочерки о стране / О.К. Игнатьев. – Москва : Планета, 1984. – 168с.
1094252
  Кузнецов В.А. Португалия: штык и розы / В.А. Кузнецов. – М., 1976. – 240с.
1094253
  Варга Є.С. Португалія і фашистська інтервенція в Іспанії / Э Варга. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1938. – 32 с. – Екз. без обкл.
1094254
  Сидоренко Віктор Португалія. Відкриття Старого світу : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 78-92 : Фото
1094255
  Сидоренко Віктор Португалія. Відкриття Старого світу : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 26-40 : Фото
1094256
  Горпенюк Максим Португалія. Кінець Європи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 50-55 : фото
1094257
  Корбут Анна Португалія. Потягни бичка за хвіст // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 66-69 : фото
1094258
  Власенко Анастасія Португалія. Сонце, море і... вино, або Де шукати істини в Португалії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 70-74 : фото
1094259
  Семеняк Аліна Португалія; зовсім інша Європа // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 52-54 : фото. – ISSN 1998-8044
1094260
  Ряузова Е.А. Португалоязычные литературы Африки / Е.А. Ряузова. – М, 1972. – 263с.
1094261
  Кольчик В.А. Португальсая компартия в борьбе за демократию и социальный прогресс / В.А. Кольчик, С.В. Ястжембский. – М., 1984. – 237с.
1094262
   Португальская драма. – М., 1984. – 352с.
1094263
   Португальская коммунистическая партия. Съезд (12; 1988; Порто). – М., 1990. – 461с.
1094264
   Португальская коммунистическая партия. Съезд, 10-й. Порто. 1983. – М., 1984. – 312с.
1094265
   Португальская поэзия ХХ века. – М., 1974. – 254с.
1094266
  Цоппи В.А. Португальская революция: пути и проблемы. / В.А. Цоппи. – Москва, 1979. – 279 с.
1094267
  Кривцов Никита Португальские азулежу : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 28-30 : Фото
1094268
  Бондаревский Г.Л. Португальские колонизаторы - враги народов Африки / Г.Л. Бондаревский. – Москва, 1962. – 104 с.
1094269
  Сейфуль-Мулюков Португальские колонии в Африке / Сейфуль-Мулюков. – Москва : Знание, 1961. – 47 с.
1094270
  Силва Ж. де Португальские колонии в Африке / Ж. де Силва. – М., 1962. – 591с.
1094271
  Акимов Ю.Г. Португальские мореплаватели в Северной Атлантике в конце XV в.: факты и гипотезы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 74-83. – ISSN 044-748Х
1094272
  Константинова Н.С. Португальские мотивы в творчестве Мигеля де Унамуно // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 97-106. – ISSN 0044-748Х
1094273
  Акимов Ю.Г. Португальские открытия в Северной Америке на рубеже XV-XVI веков // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 77-87. – ISSN 044-748Х


  Экспедиции братьев Корте-Реалов.
1094274
  Гийераг Г.-Ж. Португальские письма / Г.-Ж. Гийераг. – Москва : Наука, 1973. – 286с.
1094275
  Шейнис В.Л. Португальский кологиализм в Африке. Экономические проблемы и тенденции развития в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Шейнис В. Л.; ЛГУ. – Л., 1966. – 21л.
1094276
  Журавлев Андрей Португальский кораблик Загадки из пучины // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 44 : фото
1094277
  Рогов В.С. Португальский репортаж / В.С. Рогов. – М., 1975. – 56с.
1094278
  Капланов Рашид Мурадович Португальский фашизм после второй мировой войны. Идеология и политика (1945-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / капланов Рашид Мурадович; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1094279
  Кузнецова Г.Б. Португальский язык : Продвинутый этап / Г.Б. Кузнецова, А.А. Жебит. – Москва : Высшая школа, 1989. – 207с.
1094280
  Родионова М.А. Португальский язык / М.А. Родионова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 496с.
1094281
  Ярушкин А.А. Португальский язык в Африке / А.А. Ярушкин. – Л., 1984. – 40с.
1094282
  Жебит Португальский язык для начинающих / Жебит, Г.Б. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1984. – 360с.
1094283
  Иванова Е.В. Португальский язык. Общественно-политическая лексика / Е.В. Иванова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 230с.
1094284
  Матвеев В.С. Португальско-русский политехнический словарь / В.С. Матвеев, К.Г. Асриянц. – Москва, 1981. – 568с.
1094285
  Матвеев В.С. Португальско-русский политехнический словарь : Около 36000 терминов / В.С. Матвеев, К.Г. Асриянц; Под ред. Ж.С. Энграсиа Гама де Оливейра. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1986. – 568с.
1094286
  Родионова М.А. Португальско-русский разговорник / М.А. Родионова, Е.Д. Смирнова. – Москва : Русский язык, 1989. – 218с.
1094287
  Владов Л.Р. Португальско-русский словарь / Л.Р. Владов, Б.А. Никонов, Н.Г. Сотников. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950. – 928 с.
1094288
  Старец С.М. Португальско-русский словарь : Около 40000 слов / Сост. С.М.Старец, Е.Н.Феерштейн; Под ред.С.Брандао и А.Торреса. – Москва : Госиздат.иностр. и нац. словарей, 1961. – 946 с.
1094289
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 605 с.
1094290
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь : 7000 слов / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1979. – 471с. – С приложением морфологических таблиц русского языка/Зализняк А.А.
1094291
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь : 7 000 слов / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – 3-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 471с.
1094292
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – Изд. 4-е, стереотипн. – Москва : Русский язык, 1989. – 472с.
1094293
  Поляков А. Португальское полугодие в Европе // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 24. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  З 1 липня Португалія буде керувати Євросоюзом до кінця року (2007)
1094294
  Барабанов Ю.М. Португальська революція 1910 р. і спроби контрреволюційного перевороту / Ю.М. Барабанов, В.В. Будяков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 124-131. – (Історія ; вип. 22)


  На основі широкого використання дипломатичних документів висвітлено спроби контрреволюційних сил ліквідувати завоювання буржуазно-демократичної революції в Португалії 1910 р., розкрито ставлення до революції ультрарадикалів і монархістів.
1094295
   Португальські прислів"я та приказки. – Київ, 1982. – 125с.
1094296
   Португальсько-український словник = Dictionario portugues-ucraniano : [словник містить 14 000 слів]. – Київ : Віпол, 1999. – 317, [2] с. – Парал. тит. арк. португ. – ISBN 5-8238-0653-1


  Вельмишановній пані Ліді Гриві з вдячністю за все добро, без допомоги Вашої, ця книжка не побачила б світ. Міцного здоров"я, щастя, радості Вам! Автор. Підпис. Заслужений лікар республіки, в минулому головний лікар інституту серцево-судинної хірургії. ...
1094297
  Орличенко О.В. Португальсько-українські паралелі термінотворення у підмові біохімії


  Розглянуто біохімічні терміни португальської мови та засоби їх перекладу українською. Проаналізовано фонетичні відповідники між португальськими та українськими терміноформами й наведено правила їх транслітерації.
1094298
  Поляков А. Португальцев все еще волнует имперское прошлое // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 43. – С. 38-39. – ISSN 0234-1670


  Дещо з історії Португалії ХХ століття
1094299
  Муханов П.А. Портфель для хозяев. – Санкт-Петербург : Тип. Августа Семена
Т. 1 : Содержащий обрание чертежей полезнейших сельских зданий, как то: господских домов, хлебных амбаров, оранжерей, теплиц, скотных, конских, овечьих и птичьих дворов, риг, сараев для молотьбы, пчельников и проч. – 1834. – XL c.


  Собрание чертежей и описаний сельских архитектурных сооружений, изданное в 1834-1840 гг. Павлом Александровичем Мухановым (1798-1871), известным коллекционером материалов по русской истории.
1094300
  Муханов П.А. Портфель для хозяев. – Санкт-Петербург : Тип. Пономарева
Т. 2 : Содержащий сельскую архитектуру. – 1834. – IX, 155, [1] с., 3 л. чертеж.


  Собрание чертежей и описаний сельских архитектурных сооружений, изданное в 1834-1840 гг. Павлом Александровичем Мухановым (1798-1871), известным коллекционером материалов по русской истории.
1094301
  Лайцен Л. Портфель и петля : рассказы о социал-демократах / Линард Лайцен; пер. с лат. Э.Сильмана. – Ленинград : гослитиздат, 1934. – 156 с.
1094302
  Лайцен Л. Портфель и петля : роман и рассказы / Л. Лайцен; пер. с лат. – Москва : Художественная литература, 1983. – 383 с.
1094303
  Польшаков И.В. Портфель проектно-ориентированной ІТ-организации // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 33-38. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 2222-8810
1094304
  Веретенникова А.Б. Портфель финансовых стратегий и его значение в процессе стратегического финансового плани рование // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 10-14. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1094305
  Чинарева Т.Ф. Портфель чемпиона / Т.Ф. Чинарева. – Хабаровск, 1988. – 142с.
1094306
  Коваленко Владислава Портфельна інвестиція: готельний комплекс як пам"ятка архітектури // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 6, грудень. – С. 42-49 : фото
1094307
   Портфельне інвестування : Навчальний посібник / А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С.В. Урванцева; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 408с. – ISBN 966-574-604-9


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
1094308
   Портфельне інвестування : підручник / [О.Г. Шевченко та ін.] ; за наук. ред.: О.Г. Шевченко, Т.В. Майорової ; [редкол.: М.І. Диба, І.Б. Івасів, В.Х. Арутюнов та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 407, [1] с. : іл., табл. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 391-396. – ISBN 978-966-483-380-3
1094309
  Шляпін М.В. Портфельне інвестування в діяльності комерційних банків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 284-287. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1094310
  Камінський А. Портфельне інвестування в Україні: статистичний підхід : аналізують науковці / А. Камінський, О. Шепелява // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 38-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1094311
  Жукова Н. Портфельне інвестування як форма інвестиційної діяльності банків в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-12. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості портфельного інвестування банків на ринку цінних паперів в Україні. Узагальнено класифікацію портфелів цінних паперів комерційних банків. The portfolio investing of banks at the market of equities in Ukraine are ...
1094312
  Луців Б. Портфельне інвесування в діяльності комерційних банків : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 48-50 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1094313
  Коляда О.П. Портфельне планування у процесі реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Коляда О.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1094314
  Воркут Т.А. Портфельне управління в проектно-орієнтованих організаціях на основі спільного пулу внутрішньоорганізаційних ресурсів // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 77-86 : фото, рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2222-8810
1094315
  Третиниченко Ю.О. Портфельне управління логістичними організаційними структурами // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 17, ч. 2. – С. 75-82. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1094316
  Третиниченко Ю.О. Портфельне управління логістичними організаційними структурами // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 2. – С. 83-90. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1094317
  Длігач А.О. Портфельний аналіз для визначення пріоритетів інтергаційного розвитку зовнішньої торгівлі України // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 5. – С. 20-25.
1094318
  Балан В.Г. Портфельний аналіз у формуванні стратегій підприємства // Стратегічне управління : практикум / В.Г. Балан. – Київ : Наукова столиця, 2018. – С. 243-391. – ISBN 978-617-7649-01-3
1094319
  Коваленко Ю.М. Портфельні теорії крізь призму сучасних кризових явищ : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 5-9. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1094320
  Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование.Теория и практика : Учебное пособие. Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем / С.Г. Шклярук. – Киев : Нора-Принт, 2000. – 367 с. – ISBN 966-7010-76-7
1094321
  Ванюшкин А.С. Портфельные концепции и ограничения их применимости // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 144-151. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2222-8810
1094322
  Крупницкий Дмитрий Владимирович Портфолио как отчет о школьной жизни : Научно-исследовательская работа в среде старшеклассников // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 33-35. – ISSN 1727-4893


  Основной задачей педагога является воспитание ребенка в традициях отечественной и мировой культуры, привитие нравственных ценностей, формирование личности, способной занимать активную жизненную позицию и готовой к самообразованию и самосовершенствованию.
1094323
  Семенов А.А. Портфолио как средство оценивания уровня подготовки выпускника педагогического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1094324
  Любич Оксана Портфолио системы Amadeus Content Rail пополнилось легендарным французским перевозчиком SNCF // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1094325
  Колодкина Л.С. Портфолио студентов в условиях педагогической практики // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 108-114.
1094326
   Портфолио. Царство Поднебесное : Олимпиада в Китае.Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 62-77 : Фото. – ISSN 1029-5828
1094327
  Сікора Н.М. Портфоліо вчителя // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків, 2020. – № 13/15 (635/637), травень. – С. 10-15


  Сучасна школа в умовах переходу на національну модель освіти потребує «нового» типу вчителя — такого, який творчо думає, володіє сучасними методами й технологіями освіти, прийомами психолого-педагогічної діагностики способами самостійного конструювання ...
1094328
  Карп"юк О. Портфоліо для всіх і кожного. (Структура і зміст ЄМП та визначення шляхів впровадження ЄМП в практику іншомовного навчання в середній школі) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-59.
1094329
  Залевська Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 19-20
1094330
   Портфоліо Савани : живий світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 110-115 : Фото
1094331
  Льопа М.С. Портфоліо як альтернативний засіб оцінки професійної компетентності викладача вищого навчального закладу // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 34
1094332
  Безлюдна Н. Портфоліо як засіб формування професійно-етичної компетентності майбутнього менеджера освіти / Н. Безлюдна, Н. Дудник // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 29-35. – ISSN 2307-4914
1094333
  Кузьменчук І. Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (406). – С. 12-17
1094334
  Кузьменчук І. Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (405). – С. 12-17
1094335
  Марченко Г.В. Портфоліо як освітня технологія самостійної роботи майбутнього вчителя // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 253-258
1094336
  Павленко Л. Портфоліо, як засіб фіксації та накопичення освітніх досягнень студента / Л. Павленко, М. Павленко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 251-259. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1094337
  Фасоля Анатолій Портфоліо? "Папка успіху"? Навіщо вони нам? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-24. – Бібліогр.: с. 20-21. – ISSN 0130-5263


  Портфоліо - не винахід XX с.т. Так ще з часів Ренесансу художники (згодом і фотографи) називають альбом з малюнками, ескізами, репродукціями, світлинами, за якими можна скласти уявлення про рівень професійної майстерності їхніх авторів. Фінансисти ...
1094338
  Морган Ф. Порты и гавани / Ф. Морган. – М., 1955. – 168с.
1094339
  Тухолка В.В. Порты Северо-Американских Соединенных Штатов / В.В. Тухолка, В.Е. Ляхницкий. – М., 1926. – 166с.
1094340
  Красножон А. Порты Северо-Западного Причерноморья в XV-XVIII вв. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 18-22. – ISSN 1998-4634
1094341
  Кочилкова Н.С. Порубіжні інтеракції в історії української культури // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 38-42. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
1094342
  Корделл А. Поругание прекрасной страны : роман : пер. с англ. / Александр Корделл ; [послесл. А. Николюкина]. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 326 с.
1094343
  Березовчук Л. Поруйнування Єрусалима // Критика. – Київ, 2000. – Березень, (число 3). – С. 25-30


  Творчість Сергія Жадана.
1094344
  Дагуров В.Г. Порука / В.Г. Дагуров. – М, 1984. – 95с.
1094345
  Гриняк А. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання підрядних договорів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 47-52
1094346
  Михальнюк О.В. Порука у цивільному праві: теорія та практика : монографія. – Київ : КНТ, 2008. – 268 с. – ISBN 978-966-373-414-9
1094347
  Ельбрехт В. Порука як засіб забезпечення виконання зобов"язань // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)
1094348
  Остапенко В.І. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов"язань, що виникають з кредитних правовідносин (на матеріалах судової практики) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Остапенко Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 204-225
1094349
  Остапенко В.І. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов"язань, що виникають з кредитних правовідносин (на матеріалах судової практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Остапенко Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1094350
  Роговий Ф.К. Поруки для батька: роман / Ф.К. Роговий. – К., 1988. – 277с.
1094351
  Рибак Н.С. Поруч з нами : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 327с.
1094352
  Бедзик Ю.Д. Поруч з тобою : Оповідання / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 174с.
1094353
  Ільницький М. Поруч із ним ішли велетні - білий і чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка "Як Юра Шикманюк брів Черемош" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 36-42. – ISSN 0236-1477
1094354
  Ільницький М. Поруч із ним ішли два велетні - Білий і Чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка "Як Юра Шикмалюк брів Черемош") // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 676-685
1094355
  Палієнко М. Поруч із професором // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 68-71. – ISBN 966-02-2067-7
1094356
  Калашников О. Поруч із професором [В"ячеславом Іллічем Стрельським] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 117-120. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1094357
  Федоров Ю.И. Поручает Россия / Ю.И. Федоров. – М., 1990. – 316с.
1094358
  Федоров Ю.И. Поручает Россия / Ю.И. Федоров. – М., 1992. – 316с.
1094359
  Черненок М.Я. Поручается уголовному розыску... / М.Я. Черненок. – 2-е изд. – Новосибирск, 1981. – 414с.
1094360
  Узиков Ю.А. Порученец В.И. Ленина / Ю.А. Узиков. – 2-е. – Уфа, 1989. – 138с.
1094361
  Петров В.Б. Поручение - народный контролер / В.Б. Петров. – Москва, 1988. – 64 с.
1094362
  Грищенко М.Ф. Поручение в системе общественно-политической практики студентов / М.Ф. Грищенко. – Минск, 1983. – 42с.
1094363
  Божаткин М.И. Поручение военмора Недоли / М.И. Божаткин. – Одесса, 1971. – 288с.
1094364
  Василькова А.Ф. Поручение постоянной комиссии / А.Ф. Василькова. – Москва, 1972. – 64с.
1094365
   Поручение Реввоенсовета. – М., 1967. – 32с.
1094366
  Бабкина Э.И. Поручение хлорангидритов кислот трехвалентного фосфора на основе углеводородов и треххлористогоофосфора под действием гамма-излучения Со60 : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Бабкина Э.И.; Науч-ислед. физ-хим ин-т им Л.Я.Карпова. – М. – 30л. – Бібліогр.:с.18-19
1094367
  Дюрренматт Ф. Поручение, или О наблюдении за наблюдающим за наблюдателями / Ф. Дюрренматт. – М., 1990. – 174,2с.
1094368
   Поручи поиск человеку : виртуальные справочные службы в современных библиотеках / И.Б. Михнова, А.А. Пурник, А.В. Пурник, М.М. Самохина; Михнова И.Б., Пурник А.А., Пурник А.В., Самохина М.М. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 304 с., [ 24 ] с. илл. : илл. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 5-8183-0899-5
1094369
   Поручик Александр Михайлович Нератов (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 4 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1094370
  Козырев М.Я. Поручик Журавлев [и другие рассказы] / Михаил Козырев. – Москва : Новая Москва, 1923. – 160 с. – (Библиотека современников)
1094371
   Поручик Павел Фомич Яганов (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 2 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1094372
  Ван Хайянь Поручительство в гражданском праве Китайской Народной Республики // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 39-42. – ISSN 1812-3910
1094373
  Святошнюк С.С. Поручительство как финансовая услуга // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 236-239. – ISBN 978-966-927-142-6
1094374
  Шевченко О. Порушені режими рівнів грунтових вод Чорнобильської зони відчуження та їх вплив на формування об"ємної активності 90Sr // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-60. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Результати розрахунків балансу грунтових вод, виконаних за даними гідрогеологічних спостережень, та їх статистичний аналіз дозволяють оцінити участь режимоформуючих факторів і елементів балансу у коливаннях об"ємної активності 90Sr в грунтових ...
1094375
  Дідук А. Порушення "права на" комерційну таємницю та ноу-хау // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 39-46. – ISSN 2308-0361
1094376
  Шуневич К. Порушення "режиму тиші" та право на самозахист особи в умовах збройного конфлікту в Україні (кримінально-правовий аспект) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 213-220. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1094377
  Стасенко А.А. Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.09 / Стасенко Аліна Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. акад. О.О. Шалімова". – Київ, 2013. – 282 л. – Бібліогр.: л. 227-282
1094378
  Стасенко А.А. Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.09 / Стасенко Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 18 назв
1094379
  Мельниченко О. Порушення авторського права в мережі Інтернет // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Як зафіксувати та довести?".
1094380
  Коваль А. Порушення авторського права і суміжних прав (ст.176 КК України), позиція сторони захисту у кримінальних справах // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.22-26
1094381
  Коваль А. Порушення авторського права і суміжних прав: актуальність, новели, перспективи кримінально - правової охорони // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.17-23. – ISSN 1608-6422
1094382
  Галас А.В. Порушення авторського права та суміжних прав як злочин та шляхи його подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 11-13
1094383
  Катеринчук К. Порушення авторського права: як відрізнити некоректне й неправомірне цитування від плагіату? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 2 (128). – С. 55-58
1094384
  Задорожній О.В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2015. – 712 с. – Покажчики: c. 666-712. – Бібліогр.: с. 584-665 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-617-684-109-8
1094385
  Мозгова В. Порушення антикорупційних обмежень щодо одержання подарунків: питання кваліфікації / В. Мозгова, І. Ольшанецький // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 64-68
1094386
  Волинець Руслан Порушення бюджетного законодавства: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 135-138
1094387
  Дудоров О. Порушення бюджетного законодавства: проблеми кримінальної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 1 (25). – С. 29-35
1094388
  Чуклін С.М. Порушення в гемостазі у хворих на гострий панкреатит і шляхи корекції / С.М. Чуклін, Б.Я. Підгірний, С.С. Чуклін // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – Т. 17, № 2 (63). – C. 94-104. – ISSN 2410-681Х
1094389
   Порушення в об"єктах ПЗФ, виявлені в 2014-2015 років // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 62-67. – Бібліогр.: 70 назв.
1094390
  Німак М.О. Порушення в суді справ за заявою про встановлення факту проживання однією сім"єю чоловіка та жінки без шлюбу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 291-301. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1094391
  Карагодіна О.Г. Порушення взаємовідносин між батьками та їх дітьми підліткового віку: підхід до оцінювання та корекції за умов шкільної соціально-психологічної служби / О.Г. Карагодіна, І.Ю. Никонова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-10. – ISBN 966-614-021-7
1094392
  Тагієв С.Р. Порушення виборчого законодавства: проблеми судового оскарження та юридичної відповідальності / МВС України; Луган. держ. ун-т. внутр. справ; С.Р. Тагієв, М.В. Мазур, М.О. Мягков. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. – 208с. – ISBN 966-2905-13-8
1094393
  Житний О.О. Порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: деякі кримінально-правові аспекти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 134-139. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1094394
  Бахуринська О. Порушення вимог законодавства про охорону праці та службова недбалість // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 10 (148). – С. 81-92
1094395
  Бойко В. Порушення вимог кримінально-процесуального закону як підстава повернення справи до суду першої інстанції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
1094396
  Мармаш В. Порушення вимог кримінально-процесуального закону, що забезпечують право учасників процесу на апеляційне оскарження судових рішень, як підстава повернення справи суду першої інстанції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 358-368. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1094397
  Шевченко Тетяна Порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності як підстава дострокового припинення повноважень народного депутата України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 37-40
1094398
  Шевченко А. Порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу) як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 106-111. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню проблемних питань інституту відводу (самовідводу) в сучасному процесуальному праві України. У статті висвітлено деякі проблеми притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, зокрема розкрито окремі підстави ...
1094399
  Шестопалова Л.Ф. Порушення вищих психічних функцій і особистої у хворих із різними формами судинних захворювань головного мозку. : Автореф... доктор психол.наук: 19.00.04 / Шестопалова Л.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 40л.
1094400
  Матвійчук Я. Порушення водіями правил дорожнього руху або експлуатації транспорту за міжнародним та загальноєвропейським законодавством // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 102-104.
1094401
  Черченко А.П. Порушення ГАМКергічних систем у кролів з "пізнім" посттравматичним епілептичним вогнищем / А.П. Черченко, Т.М. Мішуніна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  З метою визначення ролі порушень ГАМКергічних гальмівних механізмів у формуванні посттравматичної епілептичної готовності ЦНС проведені дослідження зв"язування С14 - ГАМК синаптосомами тканин мозку 9 кролів. Установлено зростання зв"язування ГАМК ...
1094402
  Копотун І.М. Порушення громадського порядку: кримінально-правовий аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1094403
  Терещук М. Порушення декларантами митних правил // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2006. – № 1. – С. 61-65
1094404
  Пашинін О. Порушення державного обвинувачення у системі державного провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 52-59.
1094405
  Кочубей Ю В. Порушення довготи в англійських голосних як прояв вимовного акценту в англійському мовленні українців / Ю В. Кочубей, // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 126-129. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1094406
  Лукасевич-Крутник Порушення договірних зобов"язань із надання транспортних послуг: поняття та види // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 278-294. – ISSN 1026-9932
1094407
  ГришкоО Порушення договірного зобов"язання як цивільно-правова категорія // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 187-210. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
1094408
  Гришко О.С. Порушення договірного зобов"язання: поняття, види, правові наслідки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гришко Олексій Сергійович, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 206 л. – Бібліогр.: 185-206
1094409
  Гришко О.С. Порушення договірного зобов"язання: поняття, види, правові наслідки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гришко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1094410
   Порушення екологічної рівноваги мікробіоценозу на радіаційно забруднених грунтах Полісся України / О.Г. Мусич, В.П. Ландін, А.І. Парфенюк, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 70-76 : табл., схема. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1094411
  Півень О.О. Порушення експресії генів адгеринового комплексу у міокарді як молекулярний механізм розвитку деяких патологій серця : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.22 / Півень Оксана Олександрівна ; Ін-т молекуляр. біології і генетики, НАН України. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 41 назва
1094412
  Маркочева Н. Порушення етичних норм в медичних закладах // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 23-24
1094413
  Кльчинська Ю. Порушення законного права на отримання освіти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 76-79
1094414
  Зосяк Х. Порушення законодавства в сфері розповсюдження та демонстрування фільмів // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 169-170
1094415
  Дудоров О. Порушення законодавства про бюджетну систему України: проблеми кваліфікації злочину // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.145-157
1094416
  Хиля М. Порушення законодавства у сфері використання земель лісогосподарського призначення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 89-91
1094417
  Коршун Г. Порушення законодавства, виявлені в установах тримання ув"язнених осіб, потребують надання прокурорами приципової правової оцінки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 37-39


  До учасників заходу з вітальним словом звернулися проректор Національної академії прокуратури України Олександр Толочко, професор кафедри міжнародного права КІМВ КНУ імені Тараса Шевченка Ольга Буткевич та головний науковий консультант Інституту ...
1094418
  Берзін П. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (стаття 2031 Кримінального кодексу Украіни // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2003. – № 3. – С.35-39
1094419
  Маркова М.В. Порушення здоров"я сім"ї в учасників бойових дій: феноменологія, механізми розвитку, психокорекція / М.В. Маркова, Г.С. Росінський // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 9-15 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2308-6300
1094420
  Заєць О.І. Порушення земельних прав громадян та їх судовий захист // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 121-124
1094421
  Казаков Ю. Порушення і недоліки законодавства про банківську таємницю // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 161-166. – ISSN 1561-4999
1094422
  Пономарьова І.Г. Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечнику у дітей, хворих на ентереколіт, та їх корекція пробіотиками : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Пономарьова І.Г.; Держ. установа "Ін-т педіатрії акушерства та гінекології Акад. мед. наук України". – Київ, 2009. – 219 л. – Бібліогр.: л. 189-219
1094423
  Пономарьова І.Г. Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечнику у дітей, хворих на ентероколіт, та їх корекція пробіотиками : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Пономарьова І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв
1094424
  Побіянська Н. Порушення інтересів держави та моральних засад суспільства як підстава визнання господарського зобов"язання недійсним // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 127-129
1094425
  Науменко Н.О. Порушення інтерперсональних відносин у дитинстві як чинник виникнення психічної патології (огляд зарубіжних досліджень) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто роль, яку грають інтерперсональні відносини у формуванні психічної патології. Серед причин, які сприяють формуванню психопатологічних рис особистості, невротичних симптомів, шизофренії, виділяються сімейні конфлікти, неправильні відштовхуючі ...
1094426
  Куліш Т.В. Порушення когерентності дискурсу акцентуйованих мовних особистостей (на англомовному матеріалі) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 225-232. – Бібліогр.: Літ.: с. 232; 13 назв
1094427
  Серажим К.С. Порушення комунікаційної та інформаційної структури журналістського тексту: логічні помилки // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 267-272
1094428
  Костін М. Порушення кримінальних справ про легалізацію (відмивання) коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом: проблемні питання // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 4. – С. 95-102.
1094429
  Луцик В.В. Порушення кримінально-процесуальної форми при обвинувального висновку, як підстава повернення кримінальної справи прокурору // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 242-250. – (Право. Економіка. Управління)
1094430
  Дякін Я.О. Порушення кримінальної справи за ознаками незаконного обігу наркотичних засобів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 223-226.
1094431
  Зеленецький В. Порушення кримінальної справи при повторності злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.16-23
1094432
  Зеленецький В. Порушення кримінальної справи при повторності злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.19-25
1094433
  Шевчук В. Порушення кримінальної справи про контрабанду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.63-67. – ISSN 0132-1331
1094434
  Попова І.М. Порушення кримінальної справи про шахрайство, пов"язане із залученням коштів громадян на будівництво житла // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 152-162
1094435
  Полях А.М. Порушення кримінальної справи та внесення відповідвань: порівняльний аналіз // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 96-99. – ISBN 978-966-2571-07-3
1094436
  Доросинська Г.М. Порушення кримінальної справи щодо депутата місцевої ради // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 558-562. – ISSN 1563-3349
1094437
  Супрунова О.В. Порушення кримінальної справи щодо омбудсмана // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 169-173
1094438
  Стецюк Б.Р. Порушення кримінальної справи як одна із стадій кримінально-процесуального права Гетьманщини // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 136-140.
1094439
  Мельничайко В. Порушення лексичних норм - найхарактерніша ознака суржику // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 7/8, квітень. – С. 66-74
1094440
  Кухарчук І. Порушення лексичних норм української мови у мовленні майбутніх практичних психологів
1094441
  Ріпей М.В. Порушення лексичної норми в сучасній газетній мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (77). – С. 91-103. – ISSN 1682-3540
1094442
  Заліпська І. Порушення літературних норм у мові прямого ефіру // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 151-160. – ISSN 0201-419
1094443
  Співак І.В. Порушення митних правил як різновид адміністративних правопорушень: поняття, види, склад // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 107-113.
1094444
  Руссков В. Порушення митних правил. Провадження у справі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.56-64
1094445
  Лисенко А.М. Порушення міжнародних норм в сфері прав людини та відшкодування завданих збитків потерпілим // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 137-141
1094446
  Коваль Г.Д. Порушення мікробіоти статевих шляхів як чинник дисрегуляції вроджених імунних механізмів у жінок, які хворі на ендометріоз, асоційований із безпліддям // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 37-41. – ISSN 2413-550Х
1094447
  Чайковська М.І. Порушення мінерального, ліпідного обміну та нутриційного статусу хворих на хронічну хворобу нирок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.37 / Чайковська Мар"яна Ігорівна ; Держ. установа "Ін-т нефрології НАМН України". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1094448
  Петреєва А.С. Порушення мітохондріального дихання в пухлинних клітинах / А.С. Петреєва, А А. Світіна Білюк, Л.В. Гарманчук // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 76
1094449
  Харчук Л.В. Порушення мовних норм в українській електроенергетичній термінології // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 114-122


  Розглядаються мовномтилістичні проблеми електроенергетичної термінології, особливап увага звертається на порушення лексичних, морфологічних та синтаксичних норм
1094450
  Ейсмонт Ю. Порушення мовних норм у текстах загальнодержавної реферативної бази даних "Україніка наукова" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 17-20. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто норми української мови та їхні різновиди. Приділено увагу порушенню окремих мовних норм у текстах РБД "Україніка наукова". Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення редагування рефе-ративних текстів
1094451
  Менделюк Т. Порушення мовних норм. Найпоширеніші помилки в сучасних ЗМК // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Березень - квітень (№ 3/4) : Підготовка до ЗНО. – С. 104-107


  У роботі розкрите питання порушення мовних норм у засобах масової інформації. Подана типологія мовних норм. Представлені типові помилки на прикладі статей ЗМІ та їх редагування.
1094452
  Якименко І.В. Порушення морально-етичних норм, як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців Російської імперії XVIII - поч. ХХ ст. // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 62. – С. 165-173. – ISSN 2616-406X
1094453
  Буровська І. Порушення мотиваційно-смислової сфери у хворих на цукровий діабет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 18-21. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічні дослідження, що розкривають сутність порушень мотиваційно-смислової сфери у хворих на цукровий діабет. Описано та проаналізовано основні параметри виникнення й розвитку. цукрового діабету. Визначено особливості ...
1094454
  Каруліна Ю.В. Порушення моторної функції верхнього відділу травневого каналу у дітей старшого віку із синдромом вегетативних дисфункцій та шляхи їх корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Каруліна Юлія Віталіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1094455
  Ткач О. Порушення недоторканності приватного життя особи в кримінальном у процесі України та допустимі межі втручання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-116. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті, на підставі результатів наукового аналізу чинного вітчизняного законодавства та міжнародних договорів ратифікованих Верховною Радою України, висвітлених точок зору науковців та практиків, а також правозастосовної діяльності, досліджуються ...
1094456
  Касьяненко А.М. Порушення норм бюджетного законодавства як застосування фінансової відповідальності // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 23-26


  У статті зазначено, що вся фінансова система, як невід"ємна ознака держави, не може функціонувати без інституту відповідальності, а фінансова відповідальность - одна з основних правових категорій, конструкція якої багато у чому визначає місце і роль ...
1094457
  Джурич О. Порушення норм гуманітарного права : значення встановлення кримін. мотивів / Олександр Джурич. – Київ : Академія, 2009. – 39, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1094458
  Мірошниченко Ю.П. Порушення норм журналістської етики в українських ЗМІ // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 21-23


  У статті йдеться про зміст терміну "журналістська етика" та практику застосування етичних норм українськими журналістами у своїй професійній діяльності. The article considers the term "journalistic ethics" and practice of applying of ethical standards ...
1094459
  Котула А. Порушення норм сучасної української літературної мови в текстах реклами // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (191), квітень 2019. – С. 33-33
1094460
  Коломоєць Т.О. Порушення обмежень щодо одержання подарунків особами, уповноваженими за законодавством України на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: проблемні питання кваліфікації // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 223-229. – ISBN 978-617-7627-30-1
1094461
  Яновська Г.О. Порушення обміну амінокислот в перинатальному періоді // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 87-92. – ISSN 2226-1230
1094462
  Філіппова О.Ю. Порушення оксидативного метаболізму та активності ферментативних антиоксидантів у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 19-26. – ISSN 1605-7295
1094463
  Якимчук Г. Порушення писемного мовлення. Розпізнати й попередити // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 36-42


  Пропедевтична робота у формі простих і цікавих для дітей ігор, вправ, забавлянок, змагань. Практика свідчить, що однією з поширених причин неуспішності учнів закладів загальної середньої освіти є різноманітні порушення усного та писемного мовлення. ...
1094464
  Даниленко Тамара Петрівна Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозгової травми у чоловіків та їх психокорекція : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Даниленко Т.П.; Мін-во охорони здоров"я України. Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2004. – 212л. + Додатки: л. 180-212. – Бібліогр.: л. 152-180
1094465
  Даниленко Тамара Петрівна Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозкової травми у чоловіків та їх психокорекція : Автореф. дис. ... канд. психологіч. наук: 19.00.04 / Даниленко Т.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1094466
  Крижанівський О.П. Порушення поміщиками інвентарної реформи 1847-1848 рр. : (за матеріалами Волинської губернії) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 103-111. – (Серія історії ; № 11)
1094467
  Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю з надання фінансових послуг: кримінально-правова характеристика (ст. 202 Кримінального кодексу України) : дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.08 / Бобонич Є. Ф.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 270 л. + Додатки: л. 211-212. – Бібліогр.: л. 213-270
1094468
  Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг: кримінально-правова характеристика (ст.202 кримінального кодексу України) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бобонич Є.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1094469
  Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю, його регулювання у кримінальному та інших галузях законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 518-521. – ISSN 1563-3349
1094470
  Шимко А.Р. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом: проблеми кримінальної відповідальності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 92-105. – ISSN 2224-9281
1094471
  Мірошниченко А.М. Порушення порядку зміни цільового призначення земельних ділянок як підстава для прокурорського реагування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 40-46
1094472
  Кодола Б.С. Порушення прав адвокатів при обшуках в рішення Європейського суду з прав людини // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 63-66
1094473
  Кізілов О.І. Порушення прав викладачів у ВНЗ // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 255-261
1094474
  Коташевська Т. Порушення прав власника на торговельну марку // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 19-23.
1094475
  Бойко О. Порушення прав дитини засобами сучасної теле-, відеокомунікації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 152-156
1094476
  Ілюшина Т. Порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та боротьба з ними. Аналіз українського законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 216-217. – ISBN 978-617-7069-15-6
1094477
  Ілюшина Т.В. Порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та способи боротьби з ними. Аналіз українського законодавства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 71-75. – ISBN 978-966-7178-01-8
1094478
  Зайківський Порушення прав інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві / Зайківський, . // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 32-43. – ISSN 2308-0361
1094479
   Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 67, [1] с. : іл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-721-7
1094480
  Кулик С.М. Порушення прав людини в Китайській Народній Республіці - одна з причин бойкоту XXIX Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 113-118. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1094481
  Кваша О.О. Порушення прав людини в результаті постановлення неправосудного судового акта // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 172-176.
1094482
  Гуменюк А.Г. Порушення прав людини під час конфлікту в колишній Югославії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 182-195. – ISBN 966-7196-06-2
1094483
  Солона А. Порушення прав людини тими, хто повине їх забезпечувати // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 20-21


  Особливість типів та видів правового регулювання важких, шкідливих та небезпечних умов праці.
1094484
  Барчук В. Порушення прав людини як загроза національній безпеці України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.64-67
1094485
  Крижна В.М. Порушення прав на комерційне найменування за законодавством України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-86.
1094486
  Андрощук Г. Порушення прав на торговельні марки в Інтернеті (змішування): аналіз докторини і правозастосовчої практики ЄС // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 8. – С. 38-42. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
1094487
   Порушення прав промислової власності в Україні : монографія / [Н. Мироненко та ін.] ; Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 268, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-696-906-8
1094488
  Кізілов О.І. Порушення прав студентів у ВНЗ // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 248-254
1094489
   Порушення прав у Криму // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1094490
  Коваленко Т.В. Порушення прав у сфері інтелектуальної власності: види та заходи запобігання // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 92-95. – ISBN 978-966-999-024-2
1094491
  Мороко В.В. Порушення прав українців в Росії // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 272-281. – ISBN 978-966-428-305-9
1094492
  Ліщина І. Порушення права власності законодавчими актами, прийнятими в рамках соціально-економічної політики держави. Погляд Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 174-214. – ISSN 1026-9932
1094493
  Ліщина І. Порушення права власності шляхом скасування остаточних судових рішень: практика Європейського суду з прав людини та сучасний стан проблеми в українській судовій системі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 184-197. – ISSN 1026-9932
1094494
  Петренко П. Порушення права на захист при ознайомленні обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 61-63
1094495
  Олійник О. Порушення права на захист при ознайомленні обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 57-58
1094496
  Шинкарук О.В. Порушення права юридичної особи на ділову репутацію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 192-196. – ISSN 2219-5521
1094497
  Донченко О. Порушення права як форма несвободи // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 125-131. – ISSN 1561-4999
1094498
  Стоєцький Валентин Порушення правил безпеки при експлуатації печей приводить до біди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 26
1094499
  Мазуркевич М. Порушення правил безпеки руху. Питання кваліфікації / М. Мазуркевич, Т. Трусова // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.47-50


  Підстави для визнання порушень правил безпеки руху кримінально караними
1094500
   Порушення Правил дорожнього руху. Судова практика. Роз"яснення / [уклад. Г.В. Олійник]. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 437, [3] с. – Бібліогр. в тексті. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-771-9
1094501
  Колпаков В.К. Порушення правил дорожнього руху: колізійність новел і правове регулювання : монографія / В.К. Колпаков, О.К. Черновський, В.В. Гордєєв ; МОН України ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 328 с. – ISBN 978-966-423-074-9
1094502
  Козьяков І.М. Порушення правил охорони або використання надр: проблеми бланкетної конструкції та фактичного складу ст. 240 Кримінального кодексу України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 64-75
1094503
  Соловйова О. Порушення правил перевезення дітей: нюанси притягнення до адміністративної відповідальності / О. Соловйова, І. Соловйов // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 3 (61), березень. – С. 25-31
1094504
  Гуржій Т. Порушення правил проїзду пішохідних переходів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 80-85.
1094505
  Музиченко А. Порушення правил суддівської етики - підстава дисциплінарної відповідальності судді: межі застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 84-87. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Предметом дослідження статті є професійна етика судді. Проаналізовані моральні стандарти професійної діяльності суддів. Наведено поняття суддівської етики, розкрито її роль в дисципліні праці суддів. Предметом исследования является профессиональная ...
1094506
  Лотоцька М.Ю. Порушення предметного та афективного компонентів емоцій у хворих параноїдною формою шизофренії : Автореф. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Лотоцька М.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
1094507
  Сахно Я. Порушення принципу диспозитивності в цивільному процесі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 132-134
1094508
  Борисенко Н.Д. Порушення принципу кооперації в міжгендерному спілкуванні персонажів сучасної британської драми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 97-102
1094509
  Ковтунова Л. Порушення принципу моногамії як підстава недійсності шлюбу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 125-128.
1094510
  Гуренко В. Порушення принципу стабільності податкового законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 516-518. – ISBN 978-617-7069-28-6
1094511
  Байсарович І. Порушення природного водно-екологічного балансу геологічного середовища півдня України та його екологічні наслідки / І. Байсарович, Є. Яковлєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються чинники впливу антропогенних змін геологічного середовища півдня України та їх вплив на порушення природного водно-екологічного балансу регіону. Зарегулювання стоку, водогосподарська діяльність, в тому числі відведення води у ...
1094512
  Овчаренко О.М. Порушення присяги як підстава конституційної відповідальності судді // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 237-247. – ISSN 2224-9281
1094513
  Бегма А. Порушення проурором кримінальних справ приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 147-150
1094514
   Порушення процесу адаптації молодших медичних спеціалістів при роботі на первинних посадах, як одна з причин професійного вигорання / О. Гришняєва, В. Анцупова, В. Остапчук, Я. Ушко, В. Григорук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 2 (18). – С. 119-122. – ISSN 2311-9896


  "Мета дослідження: попередження процесу дезадаптації студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації при подальшої роботі на первинних посадах, завдяки визначенню структурних компонентів процесу адаптаціїза допомогою порівняльного ...
1094515
  Поліщук В. Порушення психічного стану в залежності від часової динаміки у вимушених переселенців із зони АТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 94-99. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті було проаналізовано поняття "вимушене переселення" та основні психологічні проблеми, з якими стикається дана категорія людей; було досліджено психічний стан ВПО, які знаходяться на державному утриманні і які живуть за власний кошт; було ...
1094516
  Гула Я.Р. Порушення пунктуаційних норм у мові преси / Я.Р. Гула, О.А. Хрушкова // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 69-72. – ISBN 978-617-7109-99-9
1094517
  Солдатова О.В. Порушення ритму серця у дітей з пролапсом мітрального клапана // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 26. – C. 50-56. – ISSN 2227-7404
1094518
   Порушення ритму серця у новонароджених. Клінічний випадок суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії у новонародженого / О.В. Воробйова, Є.Є. Шунько, Ю.П. Сюрха, О.М. Бакаєва, С.Я. Старенька, Т.В. Голота, А.С. Капшук, Ю.О. Макарова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 68-75. – ISSN 2226-1230
1094519
   Порушення ритму серця у новонароджених. Клінічний випадок суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії у новонародженого / О.В. Воробйова, Є.Є. Шунько, Ю.П. Сюрха, О.М. Бакаєва, С.Я. Старенька, Т.В. Голота, А.С. Капшук, Ю.О. Макарова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 87-94. – ISSN 2226-1230
1094520
  Плегуца І.М. Порушення системи первинного гемостазу та метаболізму ейкозаноїдів при травматичній хворобі / І.М. Плегуца, Р.І. Сидорчук // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 4 (50). – С. 29-34. – ISSN 1727-0847
1094521
  Ігнатьєва В.І. Порушення слуху у хворих на туберкульоз легень / В.І. Ігнатьєва, М.І. Гуменюк, С.О. Черенько ; [Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського]. – Київ : [б. в.], 2019. – 121, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-120. – ISBN 978-617-7517-21-3
1094522
  Вакуленко Ю.В. Порушення сну у дітей з розладами аутистичного спектра // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 174-179. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1094523
  Вавілова О. Порушення соціалізації дитини в школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-18. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Стаття розкриває особливості соціалізації дитини в школі через призму сучасних змін у розвитку суспільства, стрімкої і глобальної трансформації суспільних цінностей. У ній здійснюється аналіз труднощів соціалізації у школі, що неминуче приводить до ...
1094524
  Матейко Н. Порушення соціалізації індивіда в парадигмі християнсько зорієнтованої психотерапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена проблемі психічних залежностей людини у парадигмі християнсько зорієнтованої психотерапії, де адикція постає як пристрасть, моральна вада, хвороба душі людини. Наводиться порівняльний аналіз механізмів формування адиктивної поведінки ...
1094525
  Лобанова А. Порушення соціально-екологічної рівноваги як загроза безпеці життєдіяльності регіонального соціуму (на прикладі Криворіжжя та Донбасу) / А. Лобанова, Л. Калашнікова // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 31-37. – ISSN 2224-0306


  "Актуальність соціологічного аналізу питань безпеки функціонування та розвитку територіальних громад у промислових регіонах України зумовлена низкою обставин, пов’язаних із гальмуванням збалансованого постіндустріального розвитку. Акцентується увага на ...
1094526
  Завальний М.В. Порушення справи про адміністративне правопорушення та її розслідування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 160-165. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1094527
  Давиденко В. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.69-74
1094528
  Крисюк І.П. Порушення та засоби корекції метаболізму альдегідів за умов розвитку патологій різного генезу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Крисюк Ірина Павлівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1094529
  Хомич Д. Порушення та крадіжки при споживанні природного газу // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 186-190. – ISSN 2409-4544


  "Подано способи втручання в роботу газових лічильників та відповідальність, яка передбачена законом за такі порушення. Наголошується, що втручання в роботу лічильників залишаються найпопулярнішим видом крадіжки газу, який становить 70% від виявлених ...
1094530
  Лисенко В.Й. Порушення тканинного дихання та активності мітохондріальних дегідрогеназ лімфоцитів при гострих отруєннях нейротропними речовинами // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 48-52. – ISSN 2224-0586
1094531
  Дибань М.П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Дибань Максим Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 250 арк. – Додатки: арк. 249-250. – Бібліогр.: арк. 12-13, 211-248 та в додатках: арк. 249-250
1094532
  Дибань М.П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дибань Максим Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1094533
  Семенюк К. Порушення у сфері авторського права: некоректне цитування та плагіат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (104). – С. 5-19. – ISSN 2308-0361
1094534
  Ващук М.С. Порушення формування психологічної готовності до материнства як чинник психологічної дезадаптації у жінок із безпліддям : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Ващук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 210 л. – Додатки: л. 198-210. – Бібліогр.: л. 167-197
1094535
  Ващук М.С. Порушення формування психологічної готовності до материнства як чинник психологічної дезадаптації у жінок із безпліддям : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Ващук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1094536
   Порушення функції внутрішнього вуха у хворих з автоімунним тиреоїдитом в стадії еутиреозу / О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва, М.В. Тарасенко, Н.М. Кобиляк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - лютий. – С. 37-46. – ISSN 0044-4650
1094537
  Ноздріна О. Порушення функціонування сім"ї як сучасна соціально-психологічна проблема в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.446-455. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1094538
  Казаков О.А. Порушення функціонування сімейних відносин у родинах, в яких один із батьків хворіє на параноїдну шизофренію / О.А. Казаков, Л.А. Боднар // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 3 (47). – С. 48-52. – ISSN 2308-6300


  "Наведено результати дослідження здоров’я сімей, в яких один із батьків хворіє на параноїдну форму шизофренії. Системно-структурний аналіз таких подружніх пар свідчить про порушення майже всіх компонентів і складових здоров’я сім’ї. Визначено роль ...
1094539
  Пестушко Валерій Порушуються світові традиції харчування : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52-53
1094540
  Сластьон О. Порфирий Мартинович. / О. Сластьон, 1919. – 24с.
1094541
  Сергиевская Л.П. Порфирий Никитич Крылов / Л.П. Сергиевская. – Новосибирск, 1952. – 48с.
1094542
   Порфирины и металлопорфириновые комплексы нефтей. – М., 1977. – 88с.
1094543
   Порфирины: спектроскопия, электрохимия, применение. – М., 1987. – 382с.
1094544
   Порфирины: структура, свойства, синтез. – М., 1985. – 334с.
1094545
  Ряско Л. Порфирій Мартинович - видатний український художник-фольклорист // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 245-259
1094546
  Кравчук Н. Порфирій Мартинович // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 186-187
1094547
  Салтиков-Щедрін Порфирій Петрович. / Салтиков-Щедрін. – К., 1953. – 36с.
1094548
   Порфімович Ольга Леонідівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 246. – ISBN 978-966-2726-03-9
1094549
   Порфімович Ольга Леонідівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 387-388. – ISBN 978-966-439-754-1
1094550
  Печений Олександр Борисович Порфіринові та фталоціанінові комплекси кобальту (ІІ), іммобілізовані на аміноорганокремнеземах : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Печений Олександр Борисович; НУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 21л.
1094551
  Печений Олександр Борисович Порфіринові та фталоціанінові комплекси кобальту (ІІ), іммобілізовані на аміноорганокремнеземах : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Печений Олександр Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 181л. – Бібліогр.:л.163-180
1094552
  Гіріч А.Л. Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 1. Структурно-мінералогічна характеристика / А.Л. Гіріч, В.П. Семененко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 56-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
1094553
  Качалов Н.Н. Порцеляна та як її виготовляти / Н.Н. Качалов. – Харків-Одеса, 1930. – 95с.
1094554
  Качалов Н.Н. Порцеляна та як її виготовляти / Н.Н. Качалов. – 2-е вид. – Харків-Одеса, 1931. – 95 с.
1094555
  Гладун Д. Порцелянова казка; Літак; Голос; Мертва латина; 40; Мавка; Хто ми?; Моцарт; Відьма; Весна : поезії // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 39-45
1094556
  Тарнавський В. Порцеляновий острів : повісті, оповідання / Валентин Тарнавський ; [упоряд., післямова Даниленко В.]. – Київ : Преса України, 2013. – 413, [3] с. – Сер. засновано у 2013 р. - В змісті також: Алібаба ; Народжена з піни ; Пуд солі ; Уїк енд ; Супермен ; Дерево життя. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-148-3
1094557
  Гужва В.Ф. Порцеляновий янгол : вірші / Валерій Гужва. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 187, [5] с : портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-57-2
1094558
  Гамалій Г. Порцелянові пастушки й українська ідея // Критика. – Київ, 1998. – Вересень, (число 9). – С. 18-19


  Книга "Нариси української популярної культури. За ред. Олександра Гриценка"
1094559
  Новиков-Прибой Порченый / Новиков-Прибой. – Москва-Л., 1929. – 112 с.
1094560
  Силаев Б.Д. Порченый / Б.Д. Силаев. – Х., 1962. – 135с.
1094561
  Алексеев В.П. Поршневые двигатели внутренного сгорания / В.П. Алексеев, Д.Н. Вырубов. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 104 с. – (Библиотека теплотехника ; вып. 5)
1094562
  Френкель М.И. Поршневые копрессоры. / М.И. Френкель. – 2-е изд. – М-Л, 1960. – 654с.
1094563
  Чиняев И.А. Поршневые нсосы / И.А. Чиняев. – М., 1977. – 78с.
1094564
  Чечко В.А. Поршневый горизонтальный батометр для точечного отбора проб воды в неглубоких водоемах // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 96-100 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2906
1094565
  Мирзаянц Г.Т. Поршни и поршневые материалы современных автотракторных и стационарных дизелей. (Технология производства, подбор и методика доводки по температурному режиму внутрицилиндрового пространства) : Автореф... канд. техн.наук: 05.195 / Мирзаянц Г.Т.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1970. – 32л.
1094566
  Палатник Л.С. Поры в пленках / Л.С. Палатник. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 215с.
1094567
  Черемской П.Г. Поры в твердом теле / П.Г. Черемской, В.В. Слезов, В.И. Бетехтин. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 375 с.
1094568
  Неймарк И.Е. Поры в твердых телах и их значение в технологических процессах / И.Е. Неймарк. – М., 1984. – 64с.
1094569
  Казанцев В.И. Порыв / В.И. Казанцев. – Москва : Современник, 1977. – 239 с.
1094570
  Мавродиев В.Е. Порыв / В.Е. Мавродиев. – Волгоград, 1980. – 95с.
1094571
  Габбасов С. Порыв : повести / С. Габбасов; пер. с каз. Ю.Грачевского. – Москва : Советский писатель, 1982. – 280 с.
1094572
  Грошев В.П. Порыв / В.П. Грошев. – М, 1987. – 158с.
1094573
   Порыв. – М., 1990. – 464с.
1094574
  Селютина Л.Я. Порыв / Л.Я. Селютина. – Одесса : Маяк, 1990. – 240с.
1094575
  Лупан А.П. Порыв ветра : повесть и романы / А.П. Лупан. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 207 с.
1094576
  Давыдов Георгий Порыв ветра : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 81-92. – ISSN 0130-7673
1094577
  Филиппов А.В. Порывая с прошлым / А.В. Филиппов. – Москва : Наука, 1976. – 302 с.
1094578
  Авсарагов Б.С. Порывы : кн. стихотворений / Б.С. Авсарагов. – Москва : Современник, 1984. – 61 с. – (Новинки "Современника")
1094579
  Полищук Я.А. Порывы вдохновения / Я.А. Полищук. – М., 1965. – 64с.
1094580
  Комаров В.Н. Поряд з невідомим / В.Н. Комаров. – Київ, 1979. – 200с.
1094581
  Овсянникова Л.Б. Поряд з характерником : роман / Любов Овсянникова. – Дніпропетровськ : Зоря, 2008. – 512с. – ISBN 978-966-8103-38-4
1094582
  Мосдорф Й. Поряд. Роман / Й. Мосдорф. – К, 1967. – 299с.
1094583
  Акбаш К.С. Порядковий закон великих чисел для схеми максимуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається порядковий закон великих чисел для схеми максимуму у банахових гратках. The order law of large numbers for the maximum scheme in Banach lattices is considered.
1094584
  Боярский Э.А. Порядковые статистики / Э.А. Боярский. – Москва : Статистика, 1972. – 119 с.
1094585
  Дэйвид Г. Порядковые статистики / Г. Дэйвид; под ред. В.В. Петрова. – Москва : Наука, 1979. – 336 с.
1094586
  Доля І. Порядком дезинфекції / І. Доля. – К, 1956. – 124с.
1094587
  Аграновский А.А. Порядок : очерки / А.А. Аграновский. – Москва : Совецкая Россия, 1976. – 128 с. – (Писатель и время)
1094588
  Кемулариа-Натадзе Порядок Ranales на Кавказе и его таксономия : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Кемулариа-Натадзе Л.М. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 25 с.
1094589
  Вісюліна О. Порядок Ranales флори УРСР : Дис... наук: / Вісюліна О.;, 1939. – 234л. – Бібліогр.:л.1-11
1094590
  Василенко В. Порядок без демократії - це диктатура // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 6-9. – ISSN 1996-1561


  Дискусії довкола змін до Конституції переходять у практичну площину: мова про те, як їх ухвалити в парламенті, та пошук необхідних голосів. Утім, час задуматися над загрозами, прихованими в Основному Законі 2004 року.
1094591
  Берже П. Порядок в хаосе. О детерминистском подходе к турбулентности : Пер.с фр. / П. Берже, И. Помо, К. Видаль. – Москва : Мир, 1991. – 366с.
1094592
  Рожнов В. Порядок ведення трудових книжок працівників // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 4. – С. 62-81.
1094593
  Мальц А. Порядок вещей / А. Мальц, 1948. – 64 с.
1094594
   Порядок вещей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 40-47 : фото
1094595
  Лепетюк С. Порядок взаємовідносин міжнародної правової допомоги у кримінальних справах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 117-125
1094596
   Порядок взаимодействия межотраслевых и отраслевых органов НТИ Украинсой ССР по основным напралениям информационной деятельности. – Киев : Б.и., 1977. – 35 с. – (Методические материалы ; Сер. 19 : Организация и совершенствование работы служб научно-технической информации и пропаганды)
1094597
  Тильчик В.В. Порядок вибору форми, предмет і строки розв"язання податкових спорів в Україні та деяких зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 394-398. – ISSN 1563-3349
1094598
   Порядок вивчення та підрахунку експлуатаційних запасів супутніх вод родовищ твердих корисних копалин : Нормативний документ ДКЗ. – Київ : Державна комісія по запасах, 2001. – 12с.
1094599
  Пальчук П.М. Порядок видачі ліцензій на право здійснення торговельної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 74-80
1094600
  Пономаренко А.В. Порядок визнання доказів недопустимими за кримінальним процесуальним законодавством країн пострадянського простору // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 246-254. – ISSN 2072-8670
1094601
  Онишко О.Б. Порядок визнання шлюбу недійсним за шлюбно-сімейним законодавством Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 95-102. – ISSN 1563-3349
1094602
   Порядок визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України в 1994 році. – К., 1994. – 108с.
1094603
  Білик І. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі витрати документів про її нарахування та виплату // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-35.
1094604
  Вечерський В.В. Порядок визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам"яток / В.В. Вечерський, Т.А. Бобровський // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 275-284. – ISBN 978-966-651-795-4
1094605
  Фурса С.Я. Порядок визначення у шлюбному договорі правового режиму майна // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1160-1164. – ISBN 978-966-667-341-4
1094606
  Блащук Т. Порядок визначення якості продукції (товару, роботи, послуги) у договорі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 38-40
1094607
   Порядок виїзду з України і в`їзду в Україну. Правовий статус іноземців : Hауково-практичні коментарі та нормативно-правові акти / М.І. Хавронюк, В.В. Прощаїв, М.І. Марченко, С.Г. Трофимов. – Київ : Правові джерела, 1998. – 448с. – ISBN 966-95034-6-9
1094608
  Семьоркіна О. Порядок виконання Мін"юстом України контрольних повноважень у сфері діяльності об"єднань громадян : (з досвіду роботи органів юстиції) / О. Семьоркіна, Н. Кропельницька // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-130. – ISSN 0132-1331
1094609
  Пічкур О.В. Порядок виконання операції щодо укладення ліцензійного договору / Олександр Пічкур ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 55, [1] с. – Назва обкл.: Порядок виконання операцій щодо укладення ліцензійного доогвору. – ISBN 978-617-696-797-2
1094610
  Литвиненко Н.І. Порядок використання геопростороваої інформації для підтримки прийняття управлінських рішень / Н.І. Литвиненко, С.О. Пашков, О.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 342-352


  Статтю присвячено розробленню методики використання геопросторової інформації для визначення раціональних маршрутів пересування частин та підрозділів сухопутних військ Дістав подальшого розвитку комплекс задач оптимізації маршрутів за критеріями ...
1094611
   Порядок вилучення біологічних об"єктів від померлих осіб, тіла яких підлягають судово-медичній експертизі та патологоанатомічному дослідженню, для наукових цілей : методичні рекомендації Міністерства охорони здоров"я України // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 3-13
1094612
  Ковач С.І. Порядок виправлення помилок попередніх періодів у фінансовій звітності за МСФЗ / С.І. Ковач, К.О. Шарапка // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 89-101. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1094613
  Рішняк М.О. Порядок вирішення колективного трудового спору як форма колективного захисту прав та інтересів працівників // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 75-86. – ISSN 1993-0941
1094614
   Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття державної премії України в галузі освіти та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які подаються суб"єктами висування : затверджено Постановою Комітету з Державної премії України в галузі освіти від 27 жовтня 2016 р. № 1 ( в редакції Постанови Комітету з Державної премії України в галузі освіти від 24 листопада 2017 р. №1) // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
1094615
   Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття державної премії України в галузі освіти та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які подаються суб"єктами висування : затверджено постановою Комітету з Державної премії України в галузі освіти від 27 жовтня 2016 р. № 1 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  "...в редакції Постанови Комітету з державної премії України в галузі освіти від 24 листопада 2017 р. № 1)".
1094616
  Лук"яненко Ж. Порядок вищий за закон, або реалії з життя внутрішньо переміщених осіб // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 30-31
1094617
  Семенюк О. Порядок віднесення інформації до державної таємниці: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства, шляхи удосконалення цієї процедури // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 58-64. – ISSN 2308-9636
1094618
   Порядок відчуження об"єктів державної власності // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 48-54.


  Затверджено постановою КМУ від 6 червня 2007 року № 803
1094619
  Руденко Л. Порядок відшкодування шкоди, завданої порушенням права суб"єкта господарювання на комерційну таємницю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1094620
  Руденко Л. Порядок відшкодування шкоди, завданої порушенням права суб"єкта господарювання на комерційну таємницю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1094621
  Руденко Л. Порядок відшкодування шкоди, завданої порушенням права суб"єкта господарювання на комерційну таємницю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 86-91. – ISSN 0132-1331
1094622
  Ханієва Ф. Порядок внесення вкладу до господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 69-74. – ISSN 2307-8049
1094623
  Костюк В. Порядок врегулювання індивідуальних трудових спорів у судовому порядку // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-49.
1094624
  Голубєва Н.Ю. Порядок встановлення в судовому порядку факту проживання однією сім"єю чоловіка та жінки без шлюбу // Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 3-6. – ISBN 978-966-419-272-6
1094625
  Хлебников Н.В. Порядок выборов в Государственную Думу : Систематический свод относящихся к сему предмету узаконений и правительственных распоряжений : (Именинные Высочайшие указы, Высочайшие учрежденные Положения и правила, решения Правительствующего сената, инструкции и разъяснения Мин-ва Внут. дел) / сост. Н.В. Хлебников, обер-секр. 1 Деп. Правительствующего сената. – [Санкт-Петербург] : Изд. С-Петербургского клубов общественных деятелей, 1905. – 92, II с.
1094626
  Байков В.Б. Порядок выборов народных судов / В.Б. Байков. – М., 1957. – с.
1094627
  Вюйяр Е. Порядок денний = L"ordre du jour : новела / Ерік Вюйяр ; [пер. з фр. Ю. Максимейко]. – Харків : Vivat, 2019. – 158, [2] с. – На обкл. зазнач.: Гонкурівська премія - Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Vuillard E. L"ordre du jour : recit. Paris: Actes Sud, 2017. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-942-975-9
1094628
   Порядок денний асоціації Україна - ЄС як частина підготовки угоди про асоціацію : результати громад. моніторингу у 2010 - 2011 роках / за заг. ред. Юлії Тищенко ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД), Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Агенство "Україна", 2012. – 107, [1] с., 103, [1] : іл. – Кн.-"переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : Agenda of the EU-Ukraine association as a part of association agreement preparation. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2157-90-1
1094629
  Сбруєва А. Порядок денний ЄС у сфері вищої освіти: пріоритети програми "Освіта та професійна підготовка 2020" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 110-123. – ISSN 2312-5993


  У статті охарактеризовано пріоритети політики ЄС у сфері вищої освіти в контексті реалізації програми "Освіта та професійна підготовка 2020" (ЕT 2020).
1094630
   Порядок денний нового міністра / Вишневський А. [та ін.] ; Гол. упр. держ. служби України ; Центр адапт. держ. служби до стандартів ЄС ; Школа вищ. корпусу держ. служби ; [ за заг. ред. Т. Мотренка ]. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. – 176 с. + CD. – ISBN 978-966-8918-25-4
1094631
  Торба В. Порядок денний. Актуальний досі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 лютого (№ 27). – С. 4


  Експерт: "Рік тому під час Євромайдану сформувалися ключові тренди: визрівання громадського суспільства; війна з Росією, зміна політичної системи; криза еліт у Європі".
1094632
  Соболевська М.О. Порядок дискурсу порядку: неофункціоналізм та постструктуралізм у сучасній соціологічний теорії : монографія / Марина Соболевська. – Київ : Логос, 2014. – 246, [2] с. – Бібліогр.: с. 234-246. – ISBN 978-966-171-784-7
1094633
  Трошина Світлана Порядок дій персоналу у випадку пожежі (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 14 : фото
1094634
  Стоєцький Валентин Порядок дій у разі виявлення запаху газу (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 18
1094635
   Порядок для науковців // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2011. – № 8 (110). – С. 18-19
1094636
  Комаровський О.А. Порядок добору суддів у Великій Британії // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 124-128. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1094637
  Осипов Н.Т. Порядок долгосрочного и краткосрочного кредитования колхозов / Н.Т. Осипов. – М, 1963. – 80с.
1094638
  Попічко Р. Порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 74-77. – ISSN 1814-3385


  У статті аналізуються актуальні проблеми правового врегулювання порядку допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України та пропонуються можливі варіанти їх вирішення. The author analyses topical issues of legal regulation of the ...
1094639
  Коровайко О.І. Порядок дослідження доказів у судовому слідстві: перспективи нормативного регулювання // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 379-380. – ISBN 978-966-301-169-1
1094640
   Порядок експертизи зміниться // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 23 серпня (№ 32/33). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України підготували для громадського обговорення проєкт наказу "Про внесення змін до Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти", який визначає ...
1094641
  Коваленко І.А. Порядок забезпечення слідчим цивільного позову у кримінальному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 517-522. – ISSN 1563-3349
1094642
  Івченко В. Порядок закликання до спадщини та оформлення спадкових прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 84-86.
1094643
  Гончарова Г.С. Порядок заключения и расторжения трудового договора / Г.С. Гончарова, Н.С. Патракеев. – Х, 1975. – 97с.
1094644
  Крет Г.Р. Порядок закриття кримінальних справ за наявності відстав, передбачених деякими нормами Особливої частини КК України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 554-557. – ISSN 1563-3349
1094645
   Порядок заповнення вантажної митної декларації / Л.Б. Бохтоярова, Ю.В. Вакуленко, О.М. Ганжин, О.М. Гой, М.Ф. Грінюк, О.Г. Даниленко, В.Г. та ін. Деркач; Акад. митної служби України; Авт.: Бохтоярова Л.Б., Вакуленко Ю.В., Ганжин О.М., Гой О.М., Грінюк М.Ф., Даниленко О.Г., Деркач В.Г. та ін.; За ред. П.В. Пашка. – Київ : Знання, 2005. – 399с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-346-024-5
1094646
   Порядок заповнення податкової накладної, книги обліку продажу, книги обліку придбання : Станом на 1 березня 2000 р. – Київ : Компас, 2000. – 24с.
1094647
   Порядок заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість : Кодифікація станом на 20 жовтня 2000року. – Київ : Компас, 2000. – 20с.
1094648
  Хорзова О. Порядок запровадження самоврядування за магдебурзьким правом у місті Вінниця в XVI-XVII столітті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7069-14-9
1094649
  Кравченко О. Порядок засвідчення правильності копій документів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 91-94.
1094650
  Заболотній О. Порядок застосування адміністративного арешту активів платника податків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 53-55.
1094651
  Вовк І.В. Порядок застосування аналогії у кримінальному судочинстві України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 5 (116). – С. 18-22
1094652
  Середа В.В. Порядок застосування дисциплінарних стягнень за адміністративні проступки // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 189-198
1094653
  Зеленська М.І. Порядок застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою як гарантія прав і свобод особи // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 113-116. – ISBN 978-966-520-183-0
1094654
  Патон Е.О. Порядок зварювання / Е.О. Патон, Б.М. Горбунов. – К.
1. – 1935. – 64с.
1094655
  Бєліков О. Порядок звернення стягнення на кошти і майно боржника-юридичної особи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 119-122.
1094656
  Івасюк Ігор Георгійович Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки : Дис.... канд. юрид. наук:12.00.09 / Івасюк Ігор Георгійович; Мін-во освіти і науки України. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 207 л. – Бібліогр.: л.193-207
1094657
  Івасюк Ігор Георгійович Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.09 / Івасюк І.Г.; МО і НУ, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2002. – 20 с.
1094658
  Івасюк І.Г. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності та покарання внаслідок зміни обстановки в судових стадіях кримінального процесу // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.96-100. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1094659
  Лєкарь С. Порядок звільнення від оподаткування матеріальної допомоги // Вісник податкової служби України : Київ, 2001
1094660
  Шашина М.В. Порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства / М.В. Шашина, О.Т. Войтюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 153-159. – ISSN 2310-5534
1094661
  Ледяєв С. Порядок здійснення контролю дотримання законодавства про захист персональних даних, який дає зелене світло для перевірок // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 9 жовтень. – С. 70-73. – ISSN 2306-0050
1094662
  Лук"янова Н.Л. Порядок здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-5
1094663
  Максакова Р. Порядок здійснення судового контролю за дотриманням законодавства України про місцеві вибори потребує уточнення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.106-109. – ISSN 0132-1331
1094664
  Китайгородский А.И. Порядок и беспорядок в мире атомов / А.И. Китайгородский. – Москва, 1954. – 72 с.
1094665
  Китайгородский А.И. Порядок и беспорядок в мире атомов / А.И. Китайгородский. – 5-е изд. – М, 1977. – 175с.
1094666
  Китайгородский А.И. Порядок и беспорядок в мире атомов / А.И. Китайгородский. – 6-е изд., испр. – Москва : Наука, 1984. – 176с.
1094667
  Эткинс П.У. Порядок и беспорядок в природе : Пер. с англ. / П.У. Эткинс. – Москва : Мир, 1987. – 223с.
1094668
  Карери Дж. Порядок и беспорядок в структуре материи : Пер. с итал. / Дж. Карери. – Москва : Мир, 1985. – 228с.
1094669
  Радов А.Г. Порядок и порядочность / А.Г. Радов. – Москва : Полиздат, 1988. – 271с. – ISBN 5-250-00344-3
1094670
  Макода В.Е. Порядок и правила составления долговой расписки при оформлении договора займа денег. Судебная практика // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 306-311. – ISBN 978-617-566-312-7
1094671
  Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем : Синергетика и теория социальной самоорганизации / В.В. Василькова. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 480с. – ISBN 5-8114-0056
1094672
  Пригожин И. Порядок из хаоса = Order out of chaos : новый диалог человека с природой / Илья Пригожин, Изабелла Стенгерс ; пер. Ю.А. Данилова ; общ. ред. и послесл. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова. – Москва : Прогресс, 1986. – 432 с.
1094673
  Шеремет А.Д. Порядок использования прибыли предприятия / А.Д. Шеремет. – М, 1961. – 51с.
1094674
   Порядок исчисления заработной платы работников просвещения. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1981. – 184с.
1094675
  Чернышенко В.М. Порядок итерационных процессов с последовательным приближением параметров / В.М. Чернышенко. – Днепропетровск, 1981. – 72 с.
1094676
  Ковалів М.В. Порядок і підстави введення правового режиму надзвичайного стану / М.В. Ковалів, А.І. Рутар, Ю.В. Павлишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 180-188. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1094677
  Невмержицький І.В. Порядок і принципи проведення інформаційних та психологічних операцій в Північноатлантичному альянсі (на основі керівних документів НАТО) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2019. – Вип. № 65


  Стаття містить систематизовані принципи, особливості та порядок проведення інфор-маційних та психологічних операцій в державах НАТО. Надається визначення поняттям інфо-рмаційна операція, психологічна (інформаційно-психологічна) операція (ПсО), ...
1094678
  Яновицька Г. Порядок і умови поновлення майнових прав реабілітованих громадян // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.331-334. – Бібліогр.: 4 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1094679
  Ульяненко О. Порядок і умови укладання шлюбного договору (контракту) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.85-89
1094680
   Порядок індексації публікацій та видань у наукометричних базах даних : метод. рекомендації / [Вергунов В.А. та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 141, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 141 та в підрядк. прим.
1094681
   Порядок кваліфікаційного іспиту // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 11 червня (№ 22-23)


  Як випускники магістратури складатимуть єдиний державний кваліфікаційний іспит? Проект відповідного положення розробили в МОН і розмістили для громадського обговорення.
1094682
  Голодний М.О. Порядок квартирного обліку і надання житла / М.О. Голодний. – Київ, 1977. – 48с.
1094683
  Архипов Є.В. Порядок кількісної здачі-прийомки продукції і товарів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 31-36. – (Серія права ; № 7)


  В статье рассматриваются вопросы исполнения договоров поставки и ответственности сторон (предприятий) за количественные недостачи. Касаясь правового положения поставщика, автор описывает его отношения с перевозчиками, индивидуализацию им отправляемого ...
1094684
   Порядок комплектования СИФа и ввода информации в тематическое объединение автоматизированных систем НТИ. – Москва, 1982. – 20с.
1094685
   Порядок комплектования фактографических картотек по культуре и искусству. – М., 1974. – 35с.
1094686
   Порядок комплектования фондов и ввода информации в автоматизированные системы НТИ регионального объединения. – Москва, 1983. – 11с.
1094687
  Соболева Валентина Ивановна Порядок компонентов зависимых предложений в текстах немецких городских хроник 14-16 вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Соболева Валентина Ивановна; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1094688
  Білобловський С. Порядок ліцензування та обігу оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 16. – С.31
1094689
   Порядок моніторингу // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти Наказ МОН № 54 від 16.01.2020 року.
1094690
  Яніцький В.П. Порядок набуття права приватної власності на земельну ділянку В Україні : [ монографія ] / В.П. Яніцький. – Київ : Атіка, 2008. – 140с. – ISBN 978-966-326-291-8
1094691
  Завальна Ж.В. Порядок надання державної гарантії (на прикладі інвестиційної сфери) / Ж.В. Завальна, О.О. Маркова // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 67-70


  В статті розкривається правове регулювання порядку надання державних гарантій в окремих сферах економіки. Здійснено аналіз стадій надання державної гарантії та досліджено їх особливості в інвестиційній сфері.
1094692
  Кондратко Д. Порядок надання довготермінових кредитів молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 67-71
1094693
  Труш І. Порядок надання дозволу про передачу в оренду земельної ділянки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-92. – ISSN 0132-1331
1094694
   Порядок надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту : наказ Міністерства освіти і науки України 06.03.2015 р. № 249 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 56-57


  У Реєстрі зберігається інформація про сформовані та надані виписки із зазначанням часу, дати, адреси електронної пошти, на яку була надіслана така виписка з Реєстру.
1094695
  Ващишин М. Порядок надання земельних ділянок для створення і ведення селянського (фермерського) господарства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.431-434. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1094696
  Петренко П.Д. Порядок надання населенню субсидій. Підстави для припинення надання раніше призначеної субсидії / розмову вів Олександр Блюхер-Саєнко // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 20-21
1094697
  Костенко Ю. Порядок надання та обліку щорічних відпусток (у зразках документів) // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-74.
1094698
   Порядок надання та тривалість щорічної відпустки [деканові факультету державного університету] // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 8). – С. 20
1094699
  Семенко Л. Порядок надання щорічної основної відпустки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 77-79.
1094700
  Дубровский В.Ф. Порядок назначения пенсий гражданам РСФСР / В.Ф. Дубровский. – Челябинск, 1991. – 64с.
1094701
  Ганюшкін О.Г. Порядок напівгрупи відповідностей скінченної групи / О.Г. Ганюшкін, Т.В. Турка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Доведено теорему про порядок напівгрупи відповідностей скінченної групи і обчислено порядки напівгруп відповідностей циклічних, діедральних та елементарних абелевих груп. Ключові слова: напівгрупа відповідностей, циклічна група, діедральна група, ...
1094702
  Кубанков Е.С. Порядок начинается с дисциплины / Е.С. Кубанков, Ю.Г. Орлов. – М, 1984. – 144с.
1094703
  Масленников М.Я. Порядок обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях : Учеб. пособие. / М.Я. Масленников. – Калинин, 1988. – 54с.
1094704
  Скрипник М. Порядок обігу іноземної валюти у зовнішньоекономічній діяльності // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.34-38
1094705
  Лесняк В.О. Порядок обліку переоцінки основних засобів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 3-5.
1094706
  Чумакова О. Порядок обліку середньоспискової чисельності працівників // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.25-27
1094707
  Журавель М.В. Порядок обрання Гетьмана на Україні у XVII - XVIII ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 168-172. – ISSN 1563-3349
1094708
  Корнійчук О.П. Порядок обрахунку втрат соціально-економічного потенціалу України, спричинених окупацією Донбасу та анексією Криму // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 118-123. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1094709
  Кострова Н.М. Порядок обращения в суд по гражданским делам. / Н.М. Кострова. – Махачкала, 1969. – 52с.
1094710
  Хорошковський В. Порядок обслуговування кредитів МВФ та Світового банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С.3-15. – ISSN 1605-2005
1094711
  Євтушенко Ю. Порядок обчислення стажу для виплати надбавки за вислугу років // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 18 грудня (№ 18). – С. 12
1094712
   Порядок оказания услуг по реализации туристского продукта : Проект. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 19-21
1094713
  Терешко Х. Порядок оплати праці медичних працівників за законодавством України // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 83-86. – ISSN 2072-084X
1094714
  Білобловський С. Порядок оподаткування операцій з придбання та продажу квартири у фізичної особи // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 10. – С.40-42
1094715
  Реутова Н. Порядок оподаткування фізичних осіб: чого чекати? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 68-70
1094716
  Баторин В.Г. Порядок определения и выплаты страховых сумм / В.Г. Баторин. – Москва : Финансы, 1979. – 70 с.
1094717
  Гусев В.В. Порядок определения налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль предприятий и организаций : (по сотоянию на 1 октября 1995 г.) / В.В. Гусев, В.И. Макарьева ; Агенство экономико-правовых консультаций и деловой информации. АКДИ "Экономика и жизнь". – Москва, 1995. – 156с.
1094718
  Григорьев В.К. Порядок организации и проведения выборов в Верховные Советы союзных, автономных республик и в местные Советы народных депутатов / В.К. Григорьев, В.П. Жданов. – М., 1984. – 88с.
1094719
  Туманов П.В. Порядок организации и проведения выборов в Верховный Совет СССР. / П.В. Туманов. – М., 1958. – 31с.
1094720
  Григорьев В.К. Порядок организации и проведения выборов в Верховный Совет СССР. / В.К. Григорьев. – Москва, 1974. – 64с.
1094721
  Старовойтов Н.Г. Порядок организации и проведения выборов в местные Советы / Н.Г. Старовойтов. – М., 1965. – 56с.
1094722
  Манин В.М. Порядок организации и проведения выборов районных (городских) народных судов / В.М. Манин, В.Д. Тесленко. – М., 1982. – 63с.
1094723
  Царікова О.В. Порядок організації та застосування Національним банком України заходів впливу // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 46-51. – ISSN 1727-1584
1094724
  Ганжа Н.В. Порядок організації та проведення парламентських виборів в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 54-62. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1094725
  Макаркіна Л. Порядок орподаткування страхових платежів філіями страховика // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 48. – С.12-15
1094726
  Бутовченко К. Порядок оскарження податкових повідомлень-рішень // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Загальний огляд перешкод у діяльності адміністративної юстиції та шляхи їх подолання".
1094727
  Кссак С. Порядок оскарження рішення третейського суду // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 36-38.
1094728
  Демчук Т.І. Порядок отримання екологічної інформації зацікавленими суб"єктами // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 193-203
1094729
  Комарницька О. Порядок отримання та напрямки використання прокурором результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні С.73-86 // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 73-86
1094730
  Охрамович Оксана Рафаїлівна Порядок оцінки операцій між пов"язаними сторонами у пострадянських країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 221-226. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано нормативну базу України з питань бухгалтерського обліку операцій між пов"язаними сторонами шляхом її порівняння і відповідними нормативно-правовими документами пострадянських країн з метою використання їхнього досвіду для ...
1094731
  Охрамович О.Р. Порядок оцінки операцій між пов"язаними сторонами у пострадянських країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 221-226. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано нормативну базу України з питань бухгалтерського обліку операцій між пов"язаними сторонами шляхом її порівняння і відповідними нормативно-правовими документами пострадянських країн з метою використання їхнього досвіду для ...
1094732
   Порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 15-16
1094733
   Порядок підвищення кваліфікації // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 5


  МОН України пропонує для громадського обговорення проект постанови КМУ "Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників".
1094734
   Порядок підвищення кваліфікації адвокатами України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 13-14
1094735
  Нор Н. Порядок підготовки і прийняття постанов Пленуму Верховного Суду України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 268-273. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1094736
  Ковалів М.В. Порядок підготовки та прийняття управлінського рішення в органах виконавчої влади // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 168-176. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1094737
  Грабован Л.І. Порядок погашення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном боржника у справах про банкрутство // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 135-144
1094738
   Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 219-220
1094739
   Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 117-118. – ISSN 2306-5680
1094740
   Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів : наказ МОНмолодьспорту України від 05.11. 2012 р. № 1244. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 34/35/36 грудень. – С. 43-49
1094741
   Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів : наказ МОН України від 29.10.2013 № 1510 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1/2/3. – С. 89-95
1094742
  Фещенко Є. Порядок подання фінансової звітності бюджетними установами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-39. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто структуру, періодичність та терміни подання звітності бюджетними установами. Рассмотрена структура, периодичность и сроки представления отчетности бюджетными учреждениями. The structure, frequency and timing of the reporting of State ...
1094743
   Порядок позапланових перевірок // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку проведення позапланових перевірок закладів освіти. Проєктом акта передбачено врегулювання механізму проведення позапланових перевірок закладів освіти, що ...
1094744
  Пильщиков И. Порядок полемики. (О фантоме новой текстологической программы") // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2004. – № 5. – С. 324-341. – ISSN 0042-8795
1094745
  Дятлов П.Н. Порядок пользования служебными жилыми помещениями и общежитиями / П.Н. Дятлов. – К., 1976. – 158с.
1094746
  Думенко М.П. Порядок практичного використання комплексної методики оцінювання системи кадрових органів Збройних Сил України органами військового управління // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 143-155. – ISSN 2524-0056
1094747
   Порядок працевлаштування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 9 серпня (№ 30/31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку працевлаштування випускників закладів фахової передвищої освіти, підготовка яких здійснювалася за державним (регіональним) замовленням або за рахунок видатків на ...
1094748
  Макаров Г.П. Порядок предоставления жилой площади / Г.П. Макаров. – Москва, 1986. – 63с.
1094749
  Сурков В.В. Порядок предосталения жилых помещений / В.В. Сурков, П.Н. Дятлов. – К., 1977. – 134с.
1094750
  Старостин В.В. Порядок представления обязательных экземпляров электронных изданий // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 0869-608Х
1094751
  Гуцу В.Г. Порядок предъявления иска в суде / В.Г. Гуцу. – Кишинев, 1976. – 64с.
1094752
  Андреев Н.И. Порядок престолонаследия в России с основания Русского государства до ныне благополучно царствующего Императора Александра II : с указанием родословной: 1) дома Рюриковичей и 2) дома Романова и с точным указанием всех главных событий Русского государства : настольная книга хронологии, необходимая для руководства каждому: вельможе, простолюдину и ученому / [губ. секретарь Николай Иванович Андреев]. – Москва : Тип. т. Рис, 1874. – 35, [1] с., [6] л. портр. – Авт. указан в конце текста
1094753
  Плетньова О. Порядок призначення голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 68-71.
1094754
  Якимчук М.К. Порядок призначення і звільнення Генерального прокурора України як, гарантія реалізації принципу незалежності прокуратури // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 10. – С. 18-24.
1094755
  Городовенко В. Порядок призначення та обрання суддів на посаду як гарантія незалежності суддів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 145-148.
1094756
  Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. / В.І. Прокопенко. – К, 1996. – 176с.
1094757
  Кагадій М.І. Порядок прийняття та введення в дію конституцій зарубіжних країн близького зарубіжжя // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 1. – С. 260-271
1094758
  Авраменко Ю. Порядок прийняття у спадщину нерухомого майна // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Яким чином відбувається процедура вступу і подальшого оформлення спадщини".
1094759
   Порядок прийому на навчання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН України пропонує до громадського обговорення проект наказу про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (наказ Міністерства освіти і науки від ...
1094760
  Нівня М.І. Порядок примусового відчуження нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності: цивільний аспект // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 275-280
1094761
  Боршевский А. Порядок принятия решения мировыми судами Бессарабии при рассмотрении гражданских дел в к. 60-70 гг. // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 30-36. – ISSN 1810-3081
1094762
  Славова Н.О. Порядок припинення діяльності кредитних спілок // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 95-100. – (Право. Економіка. Управління)
1094763
  Кузнечікова О. Порядок припинення трудового договору за угодою сторін // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 40-45.
1094764
   Порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 48-51
1094765
   Порядок присудження доктора наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку присудження доктора наук, розробленого відповідно до Закону України від 30 березня 2021 року № 1369-IХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо ...
1094766
   Порядок присудження наукових ступенів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1094767
  Савіщенко В.М. Порядок присудження наукових ступенів в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 178-186. – ISSN 2078-3566


  Здійснено правовий аналіз порядку присудження наукових ступенів в університетах. У процесі дослідження з"ясовано сутність поняття "науковий ступінь"; визначено особливості правового регулювання порядку присудження наукових ступенів в університетах; ...
1094768
   Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Листопад (№ 11). – С. 42-50
1094769
   Порядок присудження ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника : затверджено постановою КМУ від 7 берез.2007 р. №423 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 11 лист. 2009 р. № 1197, від 12 верес. 2011 р. № 955 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Державне інформаційно - виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1 (3) січень. – С. 4-12
1094770
  Нор В. Порядок провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві України: проблеми правового регулювання і правозастосування / В. Нор, Н. Бобечко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 8. – С. 150-172. – ISSN 1026-9932
1094771
  Свердлик З.М. Порядок проведення засідань органів міського самоврядування наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Київської міської думи) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 48-53
1094772
  Горденко О.О. Порядок проведення медичних оглядів: питання теорії і практики // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 102-108. – ISSN 0201-7245
1094773
  Захандревич О.М. Порядок проведення перевірки суб"єкта первинного фінансового моніторингу. Застовання органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства щодо фінансового моніторингу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 54-58
1094774
  Антонюк О.С. Порядок проведення періодичної оцінки діяльності публічних службовців у Польщі: досвід для України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 9-11
1094775
   Порядок продажу у 2007 році земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об"єкти, що підлягають приватизації // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 32-35.
1094776
   Порядок проставлення апостиля // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 3/4). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект наказу "Про затвердження Порядку проставлення апостиля в Міністерстві освіти і науки України на офіційних документах, що стосуються сфери освіти і науки, розроблений з ...
1094777
  Погребняк Н. Порядок проходження служби в апараті Верховної Ради України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 85-88
1094778
  Свиридов М.К. Порядок разрешения дел об условно-досрочном освобождении от наказания. Уч. пособие. / М.К. Свиридов. – Томск, 1972. – 136с.
1094779
  Камышев В.Г. Порядок разрешения трудовых споров. / В.Г. Камышев. – М., 1961. – 63с.
1094780
  Шаульский Ю.И. Порядок разрешения хозяйственных споров в органах государственного арбитража. / Ю.И. Шаульский. – К., 1978. – 62с.
1094781
  Николаева Л.А. Порядок разрешеня трудовых споров по законодательству о труде рабочих и служащих в СССР : Автореф... канд .юр.наук: / Николаева Л. А.; АН СССР, Ин-т права. – М., 1954. – 16л.
1094782
  Смолярчук В.И. Порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан / В.И. Смолярчук. – Москва, 1969. – 32 с.
1094783
  Казакевич Н.Н. Порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан / Н.Н. Казакевич. – М, 1975. – 95с.
1094784
  Кафтановская А.М. Порядок рассмотрения трудовых споров / А.М. Кафтановская. – Москва, 1975. – 79с.
1094785
  Пилипенко А.Я. Порядок рассмотрения трудовых споров / А.Я. Пилипенко. – Кишинев, 1985. – 144с.
1094786
  Толкунова В.Н. Порядок рассмотрения трудовых споров и исполнния решений по ним / В.Н. Толкунова. – Москва, 1980. – 88с.
1094787
  Скобелкин В.Н. Порядок рассмотрения трудовых споров. / В.Н. Скобелкин. – М., 1959. – 32с.
1094788
  Лаговиер Н. Порядок рассмотрения уголовных дел в народном суде / Н. Лаговиер. – Москва, 1939. – 96с.
1094789
  Дорофеев С.Б. Порядок реакции при разложении озона, поглощённого активированым углём / С.Б. Дорофеев. – Новосибирск, 1983. – 6с.
1094790
  Кравчук В. Порядок реалізації права на вихід із господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-7.
1094791
  Черкашина К.Ф. Порядок реалізації програми фінансового оздоровлення та її ефективність // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 288-294. – ISSN 1729-7036
1094792
  Бєліков О. Порядок реєстрації прав власності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 81-88
1094793
   Порядок рождения хаосов // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 18 : фото
1094794
  Винокурова Л. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 79-96. – ISSN 0132-1331


  У статті розглядаються значення міжнародних длговорів та інших міжнародних договорів та інших міжнародних актів для забезпечення ефективного функціонування арбітражного інституту, дається аналіз основних положень Закону України "Про міжнародний ...
1094795
  Винокурова Л. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-34. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається значення міжнародних договорів та інших міжнародних актів для забезпечення ефективного функціонування арбітражного інституту, дається аналіз основних положень Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" та Регламенту ...
1094796
  Сербіна А. Порядок розгляду справ у Конституційному Суді України // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 11-16
1094797
  Мартинців А.М. Порядок розгляду та вирішення слідчим суддею клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 102-108
1094798
  Гасско Б.Є. Порядок розгляду трудових конфліктів. / Б.Є. Гасско. – Х., 1930. – 158с.
1094799
  Ткач А.П. Порядок розгляду трудових спорів / А.П. Ткач. – К., 1977. – 32с.
1094800
  Семенко Л. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника у разі змін в організації виробництва і праці // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С.95-97
1094801
  Семенко Л. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника у разі змін в організації виробництва і праці // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 75-76.
1094802
   Порядок розміщення коштів на депозитних рахунках // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С.1


  Уряд затвердив механізм розміщення державними та комунальними вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за ...
1094803
  Полянський П.М. Порядок розрахунку залежного допуску // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 169-178 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
1094804
  Борзенко О.О. Порядок розрахунку квот після реформи МВФ: зміни в єдиному пакеті // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (690), травень. – С. 28-40. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
1094805
   Порядок розробки та обгрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах (Проект Державної комісії України по запасах корисних копалин) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 62-74. – ISSN 1726-5428
1094806
  Каримов С.К. Порядок роста нормы производственных частичных сумм ряда фурье и теоремы вложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Каримов С. К.; Моск. пед. ин-т. – М., 1979. – 11л.
1094807
  Смолин Юрий Николаевич Порядок роста резольвентных ядер линейных интегральных уравнений Вольтерра с почти-периодическими ядрами и запаздываниями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Смолин Юрий Николаевич; Ростовский-н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 16л.
1094808
  Немец Г.П. Порядок синтаксических единиц в предложении и контексте : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Немец Г.П. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 23 с.
1094809
   Порядок складання декларації про доходи страховика // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.80-86
1094810
   Порядок складання декларації про прибуток банківської установи // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.69-80
1094811
   Порядок складання декларації про прибуток підприємства // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.48-69
1094812
   Порядок складання декларації про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.86-101
1094813
  Коломієць В.Т. Порядок слів у чеській прозі першої половини ХІХ ст : Дис... канд.філолог.наук: / Коломієць В.Т.; Академія наук Української РСР. Ін-т мовознавства ім О.О.Потебні. – Київ, 1949. – 300л. – Бібліогр.:л.295-298
1094814
  Кондратьєва О.В. Порядок слів як засіб відтворення комунікативної структури речення в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 233-240


  У статті проаналізовано роль порядку слів у відтворенні комунікативної структури речення під час перекладу англомовної наукової прози українською мовою. В статье проанализирована роль порядка слов при передаче коммуникативной структуры предложенияв ...
1094815
  Смелянский А.М. Порядок слов / А.М. Смелянский. – Москва : Знание, 1988. – 55 с.
1094816
  Гужанов Сергей Иванович Порядок слов в адъективно-субстантивных фраземах современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Гужанов Сергей Иванович; Росторвский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 18л.
1094817
  Нехайчик Ф.Ф. Порядок слов в атрибутивных словосочетаниях с притяжательными местоимениями в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нехайчик Ф.Ф. ; ХГУ. – Харьков, 1967. – 21 с.
1094818
  Лапов Б.С. Порядок слов в белорусском языке на материале памятников XV-XVII в.в. : Автореф... канд. филол.наук: / Лапов Б. С.; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1955. – 18л.
1094819
  Шубик С.А. Порядок слов в древневерхненемецком языке. (Место глагола в повествовательном предложении). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шубик С.А.; АН СССР. Лен. отд. Ин-та языкознания. – Л., 1964. – 20л.
1094820
  Габриелян П.М. Порядок слов в немецеом и армянском языках : Автореф... канд. филол.наук: / Габриелян П.М.; АН Арм.ССр. Ин-т языка. – Ереван, 1963. – 27л.
1094821
  Миллер Е.Н. Порядок слов в немецком и русском языках / Е.Н. Миллер. – Алма-Ата, 1977. – 84 с.
1094822
  Попова З.Д. Порядок слов в предложении. Метод. пособие / З.Д. Попова. – Воронеж, 1965. – 28с.
1094823
  Мусаев О.И. Порядок слов в предложениях английского и азербайджанского языков. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мусаев О.И.; Ком.высш. и сред.спец.образования Совета Мин.АзССР. – Баку, 1961. – 30л.
1094824
  Крючкова Л.С. Порядок слов в простом двусоставном предложении с прямым дополнением. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.09.01 / Крючкова Л.С.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 25л.
1094825
  Бобырева М.М. Порядок слов в простом и сложном предложении во французском языке / М.М. Бобырева. – Москва : Наука, 1965. – 170 с.
1094826
  Фоминых Валентина Наумовна Порядок слов в простом независимом повествовательном предложении в английском языке XIV - XVI вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Фоминых Валентина Наумовна; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 25л.
1094827
  Калякина-Каледина Порядок слов в простом предложении гагаузского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Калякина-Каледина Т.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 19л.
1094828
  Порите Т.Г. Порядок слов в простом предложении современного латышского литературного языка. (Место определения и дополнения в простом предложении). : Автореф... канд. филолог.наук: / Порите Т.Г.; МВО СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 24л.
1094829
  Юсифли Ш.В. Порядок слов в простых предложениях в современном азербайджанском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Юсифли Ш.В. ; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1965. – 28 с.
1094830
  Демесинова Н.Х. Порядок слов в простых предложениях русского и казахского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Демесинова Н. Х.; АН Каз.ССР, Ин-т языка и литер. – Алма-Ата, 1958. – 15л.
1094831
  Евтихова И.М. Порядок слов в простых распространенных предложениях на примере немецкого и крымскотатарского языков / И.М. Евтихова, З.Л. Ибрагимова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-25. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена изучению сходств и различий немецкого и крымскотатарского языков в области синтаксиса. Объектом исследования послужил порядок слов в простых распространенных предложениях. Результаты проведенной работы способствуют углубленному ...
1094832
  Ковтунова И.И. Порядок слов в русском литературном языке / И.И. Ковтунова. – Москва, 1969. – 232с.
1094833
  Колесников Н.П. Порядок слов в русском предложении и синтаксическая омонимия: Уч.пособ. по соврем.рус.яз.для студ.журн. / Н.П. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1984. – 45с.
1094834
  Сиротинина О.Б. Порядок слов в русском языке / О.Б. Сиротинина. – Саратов, 1965. – 172с.
1094835
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – М, 1976. – 216с.
1094836
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – М, 1983. – 193с.
1094837
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – 2-е изд. – М, 1984. – 237с.
1094838
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – М, 1986. – 231с.
1094839
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – 3-е изд. – М, 1986. – 237с.
1094840
  Сиротина О.Б. Порядок слов в русском языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Сиротина О.Б.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 35л.
1094841
  Лобанова Н.А. Порядок слов в русском языке. / Н.А. Лобанова. – Москва, 1976. – 142с.
1094842
  Скворцова Г.Л. Порядок слов в русском языке. / Г.Л. Скворцова. – М, 1986. – 60с.
1094843
  Лазаркевич М.В. Порядок слов в современном английском языке : Автореф... канд. филологич.наук: / Лазаркевич М.В.; 1-й Ленингр. пед. ин-т ин. яз. – Л., 1951. – 24л.
1094844
  Стаховский Н.Н. Порядок слов в современном русском литературном языке / Н.Н. Стаховский. – Львов, 1960. – 27с.
1094845
  Сафиуллина Ф.С. Порядок слов в современном татарском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сафиуллина Ф.С. ; Казан. ГУ. – Казань, 1966. – 21 с.
1094846
  Власова Л.Д. Порядок слов в стихотворном языке А.С.Пушкина : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Власова Л.Д.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 21л.
1094847
  Кедис Бирута Вольдемаровна Порядок слов в субстантивных словосочетаниях в английском и латышском языках : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Кедис Бирута Вольдемаровна; Латв. гос. ун-т им. Петра СТучки. – Рига, 1969. – 36л.
1094848
  Коломиец В.Т. Порядок слов в чешской прозе первой половины XIX ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коломиец В.Т. ; Академия наук Украинской ССР, Институт языковедения им. А.А. Потебни. – Киев, 1950. – 15 с.
1094849
  Аполлонская Т.А. Порядок слов и его речевая реализация : Автореф. дис. ... канд. фил. наук / Аполлонская Т.А. ;. – Ленинград, 1976. – 19 с.
1094850
  Брагина А.Ф. Порядок слов и интонация как факторы изменений в структуре немецкого предложения : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Брагина А.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1971. – 24л.
1094851
  Мельничук А.С. Порядок слов и синтагматическое членение предложений в славянских языках / А.С. Мельничук. – Киев, 1958. – 64с.
1094852
  Лосева Л.М. Порядок слов как средство организации текстов монологической речи / Л.М. Лосева. – Одесса, 1969. – 131с.
1094853
  Бадикян Х.Г. Порядок слов простого предложения в современном армянском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Бадикян Х.Г.; АН Арм ССР Ин-т языка. – Ереван, 1967. – 32л.
1094854
   Порядок совершения нотариальных действий. – Киев, 1987. – 366с.
1094855
  Сколько Л.В. Порядок спадкування в Німеччині: нотаріальний і судовий // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 11-15


  Розкрито компетенцію суду і нотаріуса щодо вирішення правових питань, пов"язаних зі спадкуванням, акцент ззроблено на процедурі медіації, яку проводить нотаріус у спадкових справах у Німеччині. Сформульовано поняття "порядок спадкування" та виділено ...
1094856
  Гончарова А.В. Порядок спадкування за правом представлення у законодавстві деяких іноземних держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 170-173.
1094857
  Скок Л.В. Порядок спадкування у Німеччині: розмежування компетенції між судом та нотаріусами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 363-367. – ISSN 2219-5521


  У статті проведено порівняльний аналіз матеріального законодавства Німеччини та України щодо спадкування майна та нормативні акти Німеччини, які визначають і розмежовують компетенцію нотаріусів та суддів з оформлення спадкових прав. Проаналізовано ...
1094858
  Кузнєцов М.В. Порядок співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень відрізка // Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 7. – С. 1003-1008. – ISSN 1027-3190
1094859
  Мостовий А. Порядок справляння митних платежыв // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 22-25
1094860
  Балинець О.В. Порядок створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 31
1094861
  Балинець О.В. Порядок створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 37
1094862
  Ковдій Т.О. Порядок створення непідприємницьких організацій за законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 405-410. – ISSN 1563-3349
1094863
  Шпуганич І. Порядок створення та установчі документи благодійних організацій за законодавством України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 166-174. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
1094864
  Винар Л. Порядок створення юридичних осіб публічного права, заснованих державою // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 44-48
1094865
  Василик Ю. Порядок створення, функціонування суб"єктів нотаріальної діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 89-94. – ISSN 2663-5313
1094866
  Баулін О. Порядок та межі застосування примусу під час освідування особи у кримінальному провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 40-50
1094867
  Вахонєва Т. Порядок та особливості обчислення строків за новим цивільним законодавством // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.21-26. – ISSN 0132-1331
1094868
  Скуляк І.А. Порядок та особливості провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 110-115.
1094869
  Мудрий Ігор Богданович Порядок та реалізація принципів формування ефективного комплекту стрілових кранів // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 156-162 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2219-5300
1094870
  Намєткін О. Порядок та строки винесення постанов про стягнення з боржника виконавчого збору / О. Намєткін, О. Дем"яненко // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 86-89.
1094871
  Кравчук В. Порядок та строки розрахунку з учасником у разі його виходу з господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-51.
1094872
  Мороз С.А. Порядок та умови вступу до аспірантури як елемент правового механізму державного управління якістю трудового потенціалу вищих навчальни закладів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 106-110. – ISSN 2306-6814


  У статті подаються результати критичного аналізу змісту проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад"юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ) та ...
1094873
  Мороз В.М. Порядок та умови вступу до докторантури як елемент правового механізму державного управління якістю підготовки фахівців на науковому рівні вищої освіти / В.М. Мороз, С.А. Мороз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 126-133. – ISSN 2220-1394


  Подаються результати критичного аналізу змісту проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад"юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ) та розглядаються ...
1094874
  Остафійчук М.М. Порядок та умови звільнення зі служби осіб за вчинення дій, що дискредитують звання працівника органів внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 181-194.


  Розглянуто особливості порядку та умов звільнення осіб зі служби за скоєння вчинків, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.
1094875
  Биць І. Порядок та умови роботи за сумісництвом // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 40 : 31жовтня. – С. 3


  "Як урегульовано порядок та умови роботи за сумісництвом?, Чи обмежений працівник-сумісник у трудових павах? На скількох підприємствах можна працювати на умовах сумісництва? Чи подає працівник трудову книжку в разі працевлаштування за сумісництвом та ...
1094876
  Бутовский А.Н. Порядок удостоверения правоспособности участвующих в акте лиц : II ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 108-111
1094877
  Великанова М.М. Порядок укладання договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 12-15
1094878
  Діковська І.А. Порядок укладання договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 707-711. – ISBN 978-966-667-341-4
1094879
  Кохановська Н.С. Порядок укладання договору та його припинення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1148. – ISBN 978-966-667-341-4


  Договір про надання інформаційних послуг.
1094880
  Білоус О.С. Порядок укладення договору відповідно до Принципів УНІДРУА // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 57-64
1094881
  Шишка О. Порядок укладення договору найму житла з житлового фонду соціального призначення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 18-22
1094882
  Мороз М.В. Порядок укладення договору оренди майна державного підприємства / М.В. Мороз, О.В. Мороз // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 137-142. – ISSN 2311-4894
1094883
  Мережко О. Порядок укладення міжнародних міжурядових та міжвідомчих договорів у законодавстві та практиці України // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 78-81


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1094884
  Смолин Я. Порядок укладення міжнародного договору купівлі-продажу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 184-190
1094885
  Волохов О.С. Порядок укладення та імплементації міжнародних договорів державами-учасницями СНД // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 312-316
1094886
  Діковська І.А. Порядок укладення, сторони та зміст // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 660-667. – ISBN 978-966-667-341-4
1094887
  Гаврилюк Іван Порядок укриття в захисних спорудах цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 25 : фото
1094888
  Анісімова Н. Порядок утримання та сплати військового податку // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 56-58. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1094889
  Петрусенко Т.В. Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда / Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 7, сентябрь. – С. 44-49. – ISSN 1726-6726


  Руководство "Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями и приложениями" (далее - Руководство) разработано Российской библиотечной ассоциацией (РБА) в целях содействия внедрению одноименного документа, утвержденного ...
1094890
  Шамхалов А.С. Порядок учета налоговых рисков при совершении сделок с объектами интеллектуальной собственности // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 281-286. – ISBN 978-966-927-257-7
1094891
  Олексин А.Г. Порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 216-220. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1094892
  Кешикова Н.В. Порядок формирования государственных органов как конституционно-правовая категория // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 15. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805
1094893
  Кешикова Н.В. Порядок формирования государственных органов: к истории вопроса // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
1094894
  Иванова Н.А. Порядок формирования и состав земских учреждений в Тамбовской губернии в 1865-1868гг: историко- правовой аспект // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.201-210. – ISSN 1608-8794
1094895
  Семчик В.І. Порядок формирования и структура производственных фондов межхозяйственных предприятий // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 423-436. – ISBN 978-617-7021-00-0
1094896
  Манохин В.М. Порядок формирования органов государственного управления. / В.М. Манохин. – Москва, 1963. – 184с.
1094897
  Белоусова Маргарита Порядок формирования продукта : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 34-35 : Фото
1094898
  Перепелиця М.М. Порядок формування інформаційних пошукових систем у системі МВС / М.М. Перепелиця, К.А. Володько // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 75-85. – ISSN 1999-5717
1094899
  Козоріз В. Порядок формування кадрового резерву державної служби // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 47-54
1094900
  Шаповалов В. Порядок формування національного переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні з позиції фармацевтичного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 213-222. – ISSN 0132-1331
1094901
  Овчіннікова О.О. Порядок формування обліково - анлітичної інформації про орендні операції підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 443-445. – ISBN 978-617-7069-02-6
1094902
   Порядок формування Переліку наукових фахових видань України : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 січня № 32 // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 7-10. – ISSN 2409-9805
1094903
  Гушта О.В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-15
1094904
  Серьогіна С.Г. Порядок формування уряду за різних форм правління // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.37-47. – ISSN 0201-7245


  1917-1922 рр.
1094905
  Помазан О. Порядок чи хаос у сучасному геоплануванні? (Аналіз генеральних планів населених пунктів Васильківського району Київської області) / О. Помазан, Т. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 52-59. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто сучасні проблеми планування розвитку територій з акцентом на природничу складову у комплексній оцінці території. In the article examines modern problems of planning the development of the territories with an emphasis on the natural ...
1094906
   Порядок, правила и методы составления рабочих таблиц классификации по УДК. – Москва, 1984. – 16с.
1094907
  Лизанчук В. Порятуймо українську журналістику! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 44). – С. 3


  Автор статті вважає, що "перетворення галузі знань "06 Журналістика" в галузь знань "06 Комунікативістика" зводить нанівець функції журналістики, до яких належать інформування, вираження і формування громадянської думки, просвітницька пропаганда, ...
1094908
  Лазоркін В. Порятунок армії - військова реформа // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 11/12 (193/194). – С. 30-32
1094909
  Слободинський Д.К. Порятунок євреїв українцями у роки Другої світової війни : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Слободинський Дмитро Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 234 арк. – Бібліогр.: арк. 172-234
1094910
  Слободинський Д.К. Порятунок євреїв українцями у роки Другої світової війни : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Слободинський Дмитро Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1094911
  Чабарай Г. Порятунок заради прогресу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 26-29. – ISSN 1996-1561


  Чому Україна має розвивати сферу клінічних випробувань.
1094912
  Михайлюк М. Порятунок західноєвропейського єврейства у роки нацистського режиму // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 75-84. – ISSN 1998-4634
1094913
  Головко Т. Порятунок людства чи утопія? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 30


  "У видавництві "Наш формат" вийшло грунтовне дослідження "Посткапіталізм". Путівник у майбутнє" відомого британського телевидучого і письменника Пола Мейсона у перекладі Наталії Мочалової".
1094914
  Тасіулас Д. Порятунок прав людини від права прав людини // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 172-215. – ISSN 2227-7153
1094915
  Скіра Ю. Порятунок родини Штерн митрополитом Андреєм Шептицьким у світлі спогадів Лілі Польман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 68-70. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  Увазі наукової громадськості пропонується документ "Моя зустріч з митрополитом Шептицьким", який є спогадом врятованої під час Голокосту пані Лілі Польман. У ньому розповідається про безвихідну ситуацію в якій опинилася єврейська родина Штерн і про те, ...
1094916
  Подобєд П. Порятунок у годину смерті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 48 (265). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Серед тих, хто допомогав іншим вижити під час Голодомору, були місцеві керівники, педагоги, лікарі та багатодітні матері.
1094917
  Локтев В.М. Порятунок у фундаментальності // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С.16-26. – ISBN 978-966-360-246-2 (вип. 9) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Реформування науково-технічної галузі в Україні.
1094918
  Руденко М. Посада "Генерального прокурора": чи настав час для розбудови її нової конституційно-правової моделі? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-17 вересня (№ 35/36). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1094919
  Скульбоденко А. Посада паракімомена й Македонська династія кінця IX - X ст.: "сірі імператори" чи звичайні слуги? // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 100
1094920
  Кряжев П.В. Посади генерал-губернаторів та віце-королів у колоніальній Бразилії // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 80-85
1094921
  Елин И.М. Посади дерево / И.М. Елин. – Челябинск, 1981. – 79с.
1094922
  Шальман Т.М. Посади для фахівців з реклами : навч. посібник / Т.М. Шальман ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 129-136. – ISBN 978-966-437-485-6
1094923
  Смик Г.К. Посади калину / Г.К. Смик. – Київ : Реклама, 1978. – 160с.
1094924
  Белохонов И. Посади свое дерево / И. Белохонов. – Москва : Советская Россия
Ч. 1 : На пороге судьбы. – 1971. – 288с.
1094925
  Шавалюк Л. Посадити й заробити // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 10-14. – ISSN 1996-1561


  Про перспективи садівництва в Україні.
1094926
  Васильев В.И. Посадка деревьев и кустарников / В.И. Васильев. – Москва-Ленинград, 1950. – 32с.
1094927
  Веселовский С.Б. Посадная соха в первой половине XVII века : [(окончание следует)]. – [Санкт-Петербург], 1910. – 42 с. – Автор рец. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1910, ч. 27, № 5, отт. 2


  С автографом автора: Многоуважаемому Евгению Дмитриевичу Сташевскому от автора
1094928
  Веселовский С.Б. Посадная соха в первой половине XVII века : [(окончание следует)]. – [Санкт-Петербург], 1910. – 48 с. – Автор рец. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1910, ч. 27, № 7, отт. 2


  С автографом автора
1094929
  Пустовіт В.А. Посадова злочинність у сфері земельних відносин: пошук шляхів протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 137-143. – ISSN 1609-0462
1094930
  Світенок М. Посадова інструкція: поняття та правова природа // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 109-113. – ISSN 2663-5313
1094931
  Стукаленко В.А. Посадова особа як суб"єкт адміністративної відповідальності за правопорушення. що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 24-29. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1094932
  Пуданс-Шушлебіна Посадова особа як суб"єкт владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 258-265. – ISSN 1563-3349
1094933
  Котнюк Ю. Посадові злочини на митному кордоні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1094934
  Навроцький В.О. Посадові злочини: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 28с.
1094935
   Посадові і робочі інструкції працівників бібліотек [витяг із довідника "Сучасна публічна бібліотека від А до Я"] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 40-41


  Публікується глава із довідника "Сучасна публічна бібліотека від А до Я" який підготувала Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Це видання містить систематизовану інформацію про ...
1094936
  Пашутинський Є.К. Посадові інструкції. Освіта, культура, мистецтво / Є.К. Пашутинський. – Київ : КНТ, 2006. – 240 с. – На обкл.: Освітні заклади; Бібліотечна справа; Музейні заклади; Заклади культури та дозвілля. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-98-1
1094937
  Пашутинський Є.К. Посадові інструкції: освіта, культура, мистецтво / Є.К. Пашутинський. – (3-тє вид., стереотипне). – Київ : КНТ, 2009. – 232 с. – (Кадри підприємства). – ISBN 978-966-373-359-3
1094938
  Табала О. Посадові особи акціонерного товариства // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
1094939
  Кармаза О.О. Посадові особи органів місцевого самоврядування в спадковому процесі України // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 107-116. – ISSN 2523-4889
1094940
  Кравчук В. Посадові особи юридичних осіб // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 6-12
1094941
  Воронов Ф.И. Посадочные явления в лессах Приташкентского района / Ф.И. Воронов. – Ташкент, 1940. – 90с.
1094942
   Посадочный по телефону от Emirates // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 10 : Фото
1094943
  Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. / П.П. Смирнов. – Москва-Л.
1. – 1947. – 490с.
1094944
  Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. / П.П. Смирнов. – Москва-Л.
2. – 1948. – 738с.
1094945
  Смирнов П.П. Посадские люди Московского государства / [Павел Смирнов]. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – 27 с. – Без тит. л. и обл. - Автор в конце текста. – Библиогр.: с. 1
1094946
  Чистjак Д. Посакувана градина = Надсадний сад / Дмитро Чистjак ; превод на макед. jазик: Ана Багрjана. – Штип : Центар за културна инициjатива, 2013. – 79 с. – ISBN 978-608-65357-5-9
1094947
   Посаобие к лабораторным занятиям по курсу общей геологии. – М., 1974. – 182с.
1094948
   Посаобие к лабораторным занятиям по курсу общей геологии. – Саратов, 1975. – 128с.
1094949
  Виноградова О.В. Посбия по беременности и родам женщинам -членам колхозов / О.В. Виноградова. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 51с.
1094950
   Посвдові оклади з урахуванням підвищення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 3/4). – С. 1, 6. – ISSN 2219-5793


  Профспілка працівників освіти і науки України інформує, що Кабіне міністрів України оприлюднив постанову 20.01.2021 р. № 29 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
1094951
  Тафрова М. Посветен на Отечеството. 180 години от рождението на Васил Левски За една пътуваща изложба / М. Тафрова, Р. Иванов // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2017. – Г. 24 (63), 2. – С. 55-69. – ISSN 0861-847Х
1094952
  Морозов Г.С. Посветлело / Г.С. Морозов. – Л., 1987. – 141с.
1094953
  Тимошенко Ю. Посвиборчий синдром квазісепаратизму: 2004 рік // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2004. – Кн. 12. – С. 4-9. – ISSN 0042-9422
1094954
  Кириченко Г. Посвист Овлура // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 103-114. – ISSN 0208-0710
1094955
  Морозова В.О. Посвідка на проживання / В.О. Морозова. – К., 1984. – 208с.
1094956
  Заіка Ю. Посвідчення "секретного " заповіту // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-46
1094957
  Сєрая А. Посвідчення довіреності складеної від імені кількох осіб: теорія і практика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 357-358
1094958
  Ольщанецька О.Б. Посвідчення договорів оренди // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 321-329. – ISSN 1563-3349
1094959
  Мельник І.С. Посвідчення доручень - нова нотаріальна дія чи термінологічна помилка? // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 55-57. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Розглядається питання правильного тлумачення і застосування термінології деяких інститутів цивільного права України в законодавстві про нотаріат.
1094960
  Панкулич В. Посвідчення заповіту подружжя: матеріальний та процесуальний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 227-229
1094961
  Гуть Н.Ю. Посвідчення нотаріусами документів для дії за кордоном та їх визначення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуть Неля Юріївна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 233 л. – Бібліогр.: л. 209-233
1094962
  Гуть Н.Ю. Посвідчення нотаріусами документів для дії за кордоном та їх визначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. / Гуть Неля Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1094963
  Бандура С.О. Посвідчення нотаріусом факту укладення шлюбу: практика Іспанії та перспективи для України // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 12-17


  У статті аналізується досвід Іспанії з уповноваження нотаріусів вести провадження щодо укладення шлюбів. Стаття містить аналіз законодавства Іспанії щодо порядку ведення нота- ріусами проваджень з укладення шлюбів. На підставі дослідження автор робить ...
1094964
  Фурса С. Посвідчення нотаріусом факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту (п. 13 ст. 34 Закону "Про нотаріат"): матеріальний та процесуальний аспекти / С. Фурса, С. Рабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається правовий статус виконавця заповіту як суб"єкта спадкових відносин та процесуальний порядок і процедура вчинення нотаріального провадження з посвідчення факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту. Проаналізована ...
1094965
  Гошовська Я.А. Посвідчення шлюбного договору як форма реалізації сімейних прав у нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 13-17


  У статті розглядаються особливості нотаріального посвідчення шлюбного договору як форми реалізації сімейних прав у нотаріальному процесі. Проводиться аналіз теоретичних положень, а також національного та іноземного законодавства в частині правового ...
1094966
  Скриль Д. Посвідчення, що збереглося біля обгорілого солдата // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 15 (418), 19 квітня 2018. – С. 51


  Антон Цедік— молодший сержант резерву, доброволець батальйону "Донбас". Позивний "Еней".
1094967
  Мах П.П. Посвіт : поезії / П.П. Мах. – Львів : Каменяр, 1979. – 104 с.
1094968
  Скуратівський В.Т. Посвіт / В.Т. Скуратівський. – К., 1988. – 172с.
1094969
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 1. – 1995
1094970
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 2. – 1995
1094971
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 3. – 1995
1094972
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 4. – 1995
1094973
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 1. – 1996
1094974
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 2. – 1996
1094975
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 3. – 1996
1094976
  Покотило І. Посвіт : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 114-120. – ISSN 0868-4790-8
1094977
  Гірник П.М. Посвітається : поезії / Павло Гірник. – 2-е вид., доп. – Київ : Пульсари, 2009. – 376 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2171-46-4
1094978
  Усов Н.И. Посвы Саратовской области / Н.И. Усов. – Саратов, 1946. – 21с.
1094979
  Рубан Л.Д. Посвята / Л.Д. Рубан. – К., 1988. – 129с.
1094980
   Посвята в студенти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Напередодні 1 вересня на фак-х і в інститутах університету відбулися святкові заходи з нагоди посвяти першокурсників у студенти. Першими відсвяткували філософи.
1094981
  Іщук-Пазуняк Посвята Євгенові Коновальцеві // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 530-531. – ISBN 978-966-355-044-2
1094982
  Галич О. Посвята як складова паратексту в творчості Ярослава Кремінського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 77-81.


  У статті розглядається посвята як складова паратексту. Матеріалом служить творчість письменника-лікаря Ярослава Кремінського. Розуміння паратексту допомагає в сприйнятті його поезії, прози та драматургії. In the article considered the dedication ...
1094983
  Галич О. Посвята як складова паратексту в творчості Ярослава Кремінського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 81-85


  У статті розглядається посвята як складова паратексту. Матеріалом служить творчість письменника-лікаря Ярослава Кремінського.
1094984
  Кулик Н. Посвячений в українство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про видатного науковця Володимира Перетца, чий внесок у становлення українознавства в широкому розумінні й формування національної спільноти українських учених - у розумінні буквальному - є неоціненним. "...у Києві, він стає "екстраординарним ...
1094985
   Посвячували в студенти XXI століття... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2000. – 23 листопада (№ 28). – С. 2 : фото


  За традицією напередодні Дня знань посвячував у студенти XXI століття своїх новобранців філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Із напутнім словом звернувся до першокурсників та вручив їм студентські квитки декан факультету, професор Михайло ...
1094986
  Окуджава Б.Ш. Посвящается вам / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1988. – 143с.
1094987
   Посвящается Льву Николаевичу Митрохину (материалы заседания) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 16-37. – ISSN 0042-8744
1094988
  Грудинина Н.И. Посвящается молодости / Н.И. Грудинина. – Л., 1970. – 79с.
1094989
  Калве А. Посвящается прошедшей осени : повести / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 304 с.
1094990
  Биллури А. Посвящение : сборник стихов / А. Биллури. – Москва, 1970. – 96 с.
1094991
  Фаиз А.Ф. Посвящение / А.Ф. Фаиз. – Москва, 1983. – 32 с.
1094992
   Посвящение. – М., 1990. – 461с.
1094993
  Медреш Е. Посвящение / Е. Медреш. – Харьков : Фолио-Принт, 1998. – 64с.
1094994
  Лазарев О.Б. Посвящение в "прожектористы". / О.Б. Лазарев. – Москва, 1965. – 93с.
1094995
  Криничная Н.А. Посвящение в колдуны: историко-этнографическая основа русских мифологических рассказов о передаче-усвоении эзотерических знаний // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.10-22. – ISSN 0869-5415


  [Вредоносная магия.]
1094996
  Довгун А.И. Посвящение в прекрасное / А.И. Довгун. – Челябинск, 1965. – 45с.
1094997
   Посвящение в режиссеры. – Москва : Искусство, 1987. – 239 с.
1094998
   Посвящение Н.В.Гоголю : линогравюры и монотипии Вацлава Зилинского. – Москва : Изобразительное искусство, 1987. – 48 с.
1094999
  Козлова Ольга Посвящение экс-отшельнику : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 152-159 : Іл.
1095000
  Трынский Славчо Посвящение. / Трынский Славчо. – София, 1971. – 194с.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,