Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1094001
  Массіміліано Ді "Показати Україну без стереотипів і штампів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22-23 червня (№ 110/111). – С. 28


  Італійський журналіст Массіміліано Ді Паскуале - про нову книжку, присвячену Україні, та неоднозначну ситуацію в італійському суспільстві."
1094002
  Горбаневская Н. "Показать, каким был журнал на самом деле..." : интервью / / Наталия Горбаневская; Е. Скарлыгина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 298-307. – ISSN 0042-8795


  Журнал "Континент"
1094003
  Чадюк М. "Покарання простором" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Нова книжка докторок історичних наук Тамари Вронської й Олени Стяжкіної присвячена мінусникам.
1094004
  Шевченко А.Є. "Покарання" та "намір" в канонічному праві: сподівання П"єра Абеляра / А.Є. Шевченко, О.С. Туренко // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 59-62
1094005
  Артюх В.О. "Покаяльний" лист поета Миколи Данька / В.О. Артюх, В.О. Садівничий // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 129-135. – ISSN 2227-183Х
1094006
  Перепелиця Г. "Поки не будуть офіційно визначені суб"єкти конфлікту, жодного вирішення він не матиме" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 119). – С. 9


  Як слід оцінювати інформаційний наступ Кремля та дипломатичну контратаку української влади?
1094007
  НепомнящийА.А "Поки оберігаємо та рятуємо, де можна, але це дуже важко...": невідомі матеріали з історії пам"яткоохоронної роботи в Криму за матеріалами листування А.І. Маркевича та С.Ф. Платонова // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 201-227. – ISBN 966-531-142-5
1094008
  Диб"як Неоніла "Поки я обриватиму вишні..." : поезія : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 99-104. – ISSN 0208-0710
1094009
  Єремічева Л. "Покинуті" : есе, поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 102-105
1094010
  Жежера В. "Покиньте Капацію та їдьте до Гетьманщини" // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 5 (8). – С. 54-57
1094011
  Шебеліст С. "Поклик дужого чину": публіцистика професора А. Погрібного // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 78-80
1094012
  Торба В. "Поклик звіра" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 грудня (№ 241)


  Донбас врятують лише світові процеси, які мають знести хвору диктаторську машину агресора.
1094013
  Цветаева М.И. "Поклонись Москве..." / М.И. Цветаева. – М, 1989. – 527с.
1094014
  Кабкова О. "Поклоніння ящірці" Л. Дереша та "Оригінал Лаури" В. Набокова6 естетична дзеркальність // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 60-63. – ISSN 0236-1477


  Стаття пропонує погляд на співбуття двох очевидно відмінних текстів, що уможливлюють віднаходження подібностей. Універсальні культурні ходи, властиві прозі Л. Дереша та В. Набокова, дозволяють простежити естетичний відблиск останнього незавершеного ...
1094015
  Мережинская А.Ю. "Поколение 90-х" и "двадцатилетние". Типологические черты литературного направления. Статья первая // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2009. – Вып. 13. – С. 262-283. – ISBN 978-966-8906-28-2
1094016
  Хазанов А.М. "Поколение Кабрала": путь в революцию // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 3. – С. 159-184. – ISSN 0130-3864


  Амілкар Кабрал - лідер національно-визвольного руху Гвінеї-Бісау та Островів Зеленого Мису , убитий 20 січня 1973 року.
1094017
  Парфенюк Любовь "Покоряем" средние таблицы ББК // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 40-41. – ISSN 0869-4915
1094018
  Фенич В.І. "Покровський закарпатської історіографії". Місце і роль Івана Гавриловича Коломійця у вивченні історії Закарпаття (1903-1962 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 257-259. – (Історія ; Вип. 20)
1094019
   "Покутська трійця" в загальноукраїнському літературному процесі кінця 19 - початку 20 століття : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2006. – 496с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-640-190-8
1094020
  Ясінська О. "Покутські народні писанки" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 15


  У колекції Віри Манько - понад три з половиною тисячі писанок. Більшу частину з них пані Віра написала сама, а ще підготувала до друку низку видань про традицію святкування Великодня в Україні та про те, яке місце в ньому належить писанці. Зокрема ...
1094021
  Михайлин І.Л. "Поле журналістики" П. Бурдьє // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 102-113. – ISBN 978-966-680-459-7
1094022
  Степаненко М. "Поле неокрас" описових назв у щоденниковому дискурсі Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 210-215
1094023
  Червак Б. "Поле праці безмежне!.." Євген Онацький: вчений і націоналіст // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 січня (№ 10). – С. 8


  "Євгена Онацького називають «призабутим українським енциклопедистом», а його найвідоміша наукова праця «Українська мала енциклопедія» (УМЕ), на жаль, залишається малодослідженою в сучасній Україні. Натомість життя і творчість Євгена Онацького, його ...
1094024
  Буйських Ю. "Поле" vs "місто": простір у текстах археологічної субкультури // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 437-440. – ISBN 978-966-95419-8-7
1094025
  Наумовська О. "Поле" як локус потойбіччя в українській народній неказковій прозі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 72-75. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1094026
  Пападопулу А. [Покірлива дочка та інші оповідання / Александра Пападопулу. – Афіни : Нефелі, 1993. – 233, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 50]). – ISBN 960-211-148-8
1094027
  Каздагліс Н. [Покликані : роман / Нікос Каздагліс ; худож. оформлення Йоргоса Варламоса. – 8-е вид. – Афіни : Кедрос, 1992. – 207 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1094028
  Вітті М. [Покоління 30-х років : ідеологія та форма / Маріо Вітті. – Афіни : Ерміс, 1989. – 375, [4] с. – Видання новогрецькою мовою
1094029
  Сомов В.П. По-латыни между прочим : Словарь латинских выражений / В.П. Сомов; Рец.Н.П.Аверинцева.Ред.латинск.текста Е.И.Светилова. – 2-е изд.,испр.и доп. – Москва : Юристъ, 1997. – 344с. – ISBN 5-7357-0197-5
1094030
  Сомов В. По-латыни между прочим. Словарь латинских выражений / В. Сомов. – Москва : ГИТИС, 1992. – 227с. – ISBN 5-7196-0212-7
1094031
  Михно Н.А. Показательное хозяйство при народной школе / Н.А. Михно. – Богородицк, 1918. – 16с.
1094032
  Шуткевич О. Показати життя - без службової секретності // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 19


  У Вінниці відбулася презентація художньої книги Лесі Шиденко "Переддень життя" про сівробітників СБУ, котрі загинули в російсько-українській війні.
1094033
  Геттлмен Джеффри Показать. Цена комфорта. Танталовр проклятие / Геттлмен Джеффри, Блисдейл Маркус // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 84-101 : фото
1094034
  Бєлов О.В. Показник "прискорення" у аналізі динаміки обсягів фінансування науки в світі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 122-127. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (2)). – ISSN 2312-6779
1094035
  Терещенко С.І. Показник cash flow як критерій оцінки фінансового стану компанії : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 36-46 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1094036
  Алексєєв І.В. Показник відносної ентропії в оцінюванні конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / І.В. Алексєєв, А.С. Мороз, А.І. Хоменко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 96-104


  Розглядається взаємоз"язок між фінансовим станом підприємства і його конкурентоспроможністю. Ппроведено аналіз динаміки показника відносної ентропії для машинобудівних підприємств Львівської області.
1094037
  Киричук Ю. Показник доступності житла як основний критерій ефективності державної житлової політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 86-93
1094038
  Городнов В.П. Показник і критерій кількісної оцінки оперативно-службових можливостей прикордонного загону / В.П. Городнов, В.А. Кириленко, А.В. Шевченко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 25-28. – ISSN 2078-7480
1094039
  Пестушко Валерій Показник продовольчої доступності // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 41
1094040
  Григор"єва Н.В. Показники 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки, визначені за допомогою української версії FRAX, у жінок із переломами тіл хребців / Н.В. Григор"єва, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 16-23. – ISSN 2224-1507
1094041
   Показники апеліну в крові хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу та без нього / С.М. Коваль, К.О. Юшко, Т.Г. Старченко, І.В. Шуть // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 49-54. – ISSN 1605-7295
1094042
  Плєшакова Н. Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-79. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується стан фінансової безпеки України через її основну складову – безпеку грошовокредитного сектора. В статье исследуется состояние финансовой безопасности через ее основную составляющую – безопасность денежнокредитного сектора. The ...
1094043
  Цехмістренко С.І. Показники білково-нуклеінового обміну та пероксидного окислення ліпідів у органах травлення курей у постнатальному періоді онтогенезу і в умовах дії іонізуючої радіації : Автореф... докт. с. г.наук: 03.00.04 / Цехмістренко С. І.; КМ Укр. Нац. аграрн. ун-т. – К., 1999. – 35л.
1094044
   Показники бюджету // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1094045
  Максюта А.А. Показники виконання бюджету у 1999 році : бюджет / А.А. Максюта, І.Я. Чугунов // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 44-63 : Табл., рис.
1094046
  Юшко С.В. Показники виконання бюджету: теоретичні і практичні аспекти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 1 (302). – Бібліогр.: 18 назв
1094047
  Опалько В.В. Показники вимірювання бідності у постсоціалістичних країнах : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 179-186 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1094048
  Бомко В.С. Показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів цинку у раціонах / В.С. Бомко, В.П. Даниленко, М.Г. Повозніков // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1094049
  Рищакова О.В. Показники вуглеводного обміну у контрастних за ознакою посухостійкості ліній кукурудзи при пророщуванні в умовах водного дефіциту та гіпертермії : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Рищакова Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1094050
  Левченко В.А. Показники гемодинаміки в умовах дозованого фізичного навантаження в дівчат на тлі низького систилічного артеріального тиску // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 43-46. – ISSN 1818-9172
1094051
   Показники гемостатичного потенціалу на різних стадіях раку сечового міхура / А. Василакі, В. Дмитрик, Т. Луговська, П. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-46. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  Рак сечового міхура (РСМ) характеризується високим показником смертності та є 9-м за частотою онкологічним захворюванням у світі. За великого арсеналу діагностичної бази, до якого входить цистоскопія, ультразвукове дослідження, комп"ютерна та ...
1094052
  Дмитрик В. Показники деяких компонентів системи активації плазміногену при раку сечового міхура / В. Дмитрик, О. Савчук, П. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 15-19. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
1094053
  Охріменко І.М. Показники діяльності правоохоронних органів України: теоретико-прикладний аналіз // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 159-162. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1094054
  Тертична Ю.В. Показники діяльності туристичних підприємств Закарпатської області у 2014 році // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 213-218
1094055
  Шидловська Т.А. Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, з різним ступенем порушень слухової функції / Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - лютий. – С. 28-36. – ISSN 0044-4650
1094056
  Шелеметьєва Т.В. Показники економічного значення розвитку туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С, 27-31. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (99)). – ISSN 1814-1161
1094057
  Ящук Д.В. Показники економічної ефективності заходів з розвитку персоналу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 60-65
1094058
  Потапов І.Ю. Показники економічної ефективності інвестиційного проекту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 85-94
1094059
  Раєцька Я.Б. Показники ендогенної інтоксикації при експериментальній опіковій хворобі в стадії токсемії // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2016. – С. 24-27. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 8, вип. 1). – ISSN 2078-8673


  Досліджено, що при моделюванні лужного опіку стравоходу 2 ступеня у статевонезрілих щурів відбувався синдром ендогенної інтоксикації. Показано зростання токсинів різної природи: специфічних, неспецифічних та медіаторів імунних реакцій (підвищення рівню ...
1094060
  Царенко Т. Показники ендотоксемії пацієнтів із ішемічним інсультом та цукровим діабетом другого типу / Т. Царенко, Л. Гайда, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Одним із загальновизнаних чинників гострих порушень мозкового кровопостачання є цукровий діабет. Численні дослідження показали, що у патогенезі діабетичних церебральних порушень бере участь багато факторів, найбільш важливими з яких є метаболічні ...
1094061
  Гвоздю С.Ю. Показники ефективності витрат на інноваційну діяльність машинобудівних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 56-58 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1094062
  Ковальчук К.Ф. Показники ефективності лізингової угоди : фінансові послуги / К.Ф. Ковальчук, І.В. Вишнякова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 141-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1094063
  Яремович П.П. Показники ефективності програм розвитку мережі міжнародних транспортно-логістичних комплексів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 224-226.
1094064
   Показники ефективності ректорів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 листопада (№ 42)
1094065
  Савчук С.Є. Показники ефективності фінансово-економічної діяльності в готельному бізнесі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 2362-366. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1094066
  Омельян А.М. Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікорму з різними рівнями аргініну // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 70-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1094067
  Зур"ян О.В. Показники запасів і видобутку горючих корисних копалин в Україні за період 2013-2018 років з позицій технічного аналізу / О.В. Зур"ян, А.Ф. Ляшок // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 30-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1682-721Х
1094068
  Бєлікова І.В. Показники здоров"я населення та сучасні погляди на методику їх розрахунку / І.В. Бєлікова, А.В. Костріков // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – C. 18-20. – ISSN 2077-1096
1094069
  Овчаренко В.В. Показники і критерії кількісної оцінки можливостей підрозділів, частин і з"єднань Національної гвардії України з виконання планових і раптово виникаючих службово-бойових завдань // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 47-53. – ISSN 2078-7480
1094070
  Турило А.М. Показники і критерії оцінки якості прибутку на стадії його формування в системі менеджменту підприємства / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 106-115. – Бібліогр.: с. 106-109, 114


  Розроблено систему показників і критеріїв, що характеризують якість прибутку підприємства при його формуванні. Удосконалено визначення сутності поняття "якість прибутку підприємства". Запропоновано теоретичні підходи до трактування поняття ...
1094071
  Зінченко О.А. Показники і критерії якості прибутку підприємства на етапі його використання : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 106-111 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1094072
  Габрель М.М. Показники і методи оцінки стану простору метрополій в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – C. 178-186


  Досліджуються проблеми творення й розвитку метрополій, ширшого використання метрополійних ефектів у розвитку регіонів держави. Обгрунтовано показники і методики оцінки стану метрополій.
1094073
  Абдулоєва О. Показники інвазійного потенціалу чужинних рослин як основа процедури оцінки ризику / О. Абдулоєва, Н. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу показників фітобіології та популяційної біології відомих інвазійних рослин в Україні запропоновані 13 загальних критеріїв оцінки інвазійного потенціалу видів чужинних рослин. Наведені характеристики проявів (станів) цих показників, ...
1094074
  Кузьмін О.Є. Показники інноваційності економічних явищ, процесів і діяльності підприємств: досвід економічно розвинених країн / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 38-45


  У статті проаналізовано показники, які використовуються теоретиками та практиками в економічно розвинених країнах для характеристики інноваційності різноманітних економічних явищ і процесів, а також обґрунтовано неможливість їх застосування у процесі ...
1094075
  Сорг М. Показники іноземних кредитів у приватному секторі Естонії / М. Сорг, Д. Туусіс // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 4-10. – ISSN 1998-6068
1094076
  Іванов Є.І. Показники інтеграції національної економіки в глобальні ланцюги доданої вартості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 68-75. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1094077
  Рябініна Л. Показники ліквідності банківської системи та фактори, які впливають на них / Л. Рябініна, О. Русєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 53-64. – ISSN 1605-2005
1094078
  Моісеєнко І.О. Показники ліпідного обміну та ризик виникнення дисліпідемії у хворих на артерійну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму ґену b3-субодиниці G-протеїну / І.О. Моісеєнко, Л.Н. Приступа // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 26-31. – ISSN 1029-4244
1094079
  Ткачишин О.В. Показники ліпідограми у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену геморагічним інсультом, після раннього відновного періоду // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 10-16 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2077-7477
1094080
  Бистрицька М.А. Показники метаболізму та структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із травмою хребта та повним пошкодженням спинного мозку через 5 та більше років після травми / М.А. Бистрицька, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2. – С. 33-38. – ISSN 2224-1507
1094081
  Зайцева О.О. Показники метакогнітивної активності та особливості мотивації студентів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 83-87. – (Серія "Психологія" ; вип. 7). – ISSN 2415-7384
1094082
  Волощук В.М. Показники мікроклімату у відділенні для дорощування поросят залежно від способу вентилювання приміщення / В.М. Волощук, В.М. Герасимчук // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 120-128 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1094083
  Хайрулліна Ю.О. Показники міри сформованості світоглядної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 77-84
1094084
  Мась Н.М. Показники морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 3 (149). – C. 143-145. – ISSN 1681-7710
1094085
  Кучеренко Валентина Показники народжуваності знижуються : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15
1094086
  Шемет М.В. Показники оцінки ефективності розвитку готельних підприємств / М.В. Шемет, О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 7, вип. 160. – С. 48-52. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1094087
  Сидорчук А. Показники оцінки збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1094088
  Михайленко С.В. Показники оцінки обгрунтованості проектів бюджетів : гроші, фінанси, кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 219-227. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1094089
  Дєліні М.М. Показники оцінки соціально-економічної відповідальності підприємництва в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 263-270. – ISSN 2222-0712
1094090
  Рзаєва Т.Г. Показники оцінки та аналізу інвестиційної привабливості підприємства у розрізі існуючих методик / Т.Г. Рзаєва, М.В. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 94-102. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1094091
  Шило К.М. Показники оцінки трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 242-248
1094092
  Кобеля З. Показники оцінки трудової мотивації / З. Кобеля, Р. Білик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 42-46
1094093
  Гавриленко В.О. Показники оцінювання антикризового контролінгу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 400-405. – ISSN 2222-4459
1094094
  Дідик А. Показники оцінювання продуктивності та економності використання бюджетних коштів закладами вищої освіти / А. Дідик, Ю. Погорелов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-28. – (Економіка ; вип. 1 (202)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто завдання оцінювання продуктивності та економності використання бюджетних коштів закладами вищої освіти. Проаналізовано нормативні вимоги щодо вирішення такого завдання. Запропоновано вимоги до показників оцінювання продуктивності та ...
1094095
  Комарницька Г.О. Показники оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного партнерства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
1094096
  Васенко О.Г. Показники пігментного фонду донних відкладів пониззя Дунаю (в межах України) / О.Г. Васенко, Г.А. Верніченко, Верниченко-Цветков // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 46-56. – ISSN 2306-5680
1094097
  Білик М.В. Показники політичної культури молоді // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 188-195. – ISBN 966-594-559-9
1094098
   Показники протеїнового обміну у крові щурів при вивченні хронічної токсичності композиції на основі меланіну / К. Дворщенко, А. Драницина, Є. Торгало, О. Короткий, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено хронічну токсичність композиції на основі меланіну на показники протеїнового обміну у сироватці крові щурів обох статей. Встановлено, що при дії меланіну у терапевтичній дозі 0,3 мг?кг-1 протягом 90 діб у сироватці крові самців і самиць ...
1094099
  Марусенко Р. Показники публікаційної активності правників крізь призму законодавчих вимог // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 23-29. – (Юридичні науки ; вип. 1 (116)). – ISSN 1728-3817
1094100
  Федорчук С.В. Показники реакції на рухомий об"єкт у операторів теплових електростанцій / С.В. Федорчук, В.І. Тараненко, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 67-68. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію на рухомий об"єкт у операторів теплових електростанцій. Виявлено, що для визначення особливостей оцінки параметрів часу й простору при операторській діяльності цілком доцільно використовувати такі показники реакції на рухомий об"єкт, ...
1094101
  Базалійська Н.П. Показники результативності реалізації трудової поведінки робітників промислового підприємства // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 189-196 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1094102
  Горбачик А Показники розвитку сучасного українського суспільства в контексті європейських досліджень // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 25-32. – ISBN 978-966-171-387-0
1094103
  Іванова А.М. Показники системи захисту прав споживачів як індикатор розвитку інфраструктури ринку споживчих товарів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 163-168
1094104
  Ємченко Я.О. Показники системного запалення у хворих на псоріаз з супутнім метаболічним синдромом // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 119-122. – ISSN 2077-1096
1094105
   Показники соціалістичиних забов"язань виробництва продуктів твариннцтва в колгоспах ірадгоспах Одеськох області на 1 травня 1959 року.. – Одеса, 1959. – 45с.
1094106
  Ратушняк С.М. Показники соціально-економічної безпеки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 371-376. – ISSN 2078-6670
1094107
  Вишневська О.А. Показники соціальної статистики як базова інформація для розробки та реалізації соціальної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1094108
  Случик І.Й. Показники сперматогенезу у жаби озерної (rana ridibunda) у зоні впливу Бурштинської теплоелектростанції // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 64-66 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1094109
  Попович Н. Показники сталого розвитку та можливості їх картографування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 135-139 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1094110
  Федунь Ю. Показники сталості еколого-економічного розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 321-328. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1094111
  Андрійчук О.Я. Показники стану здоров"я населення Волинської області, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1094112
  Храбко М. Показники стану імунної та антиоксидантної систем у крові вагітних самиць щурів F1 під дією різних доз цитрату германію / М. Храбко, Р. Федорук, С. Кропивка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 50-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив різних доз цитрату Ge, отриманого методами нанотехнології і хімічного синтезу, на активність імунної та антиоксидантної систем крові вагітних самиць щурів. Дослідження виконано на самицях щурів F1, яким випоювали з водою цитрат Ge у ...
1094113
  Мельник О.Г. Показники та індикатори в системі управління підприємством: сутність та класифікація // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 67-73.
1094114
  Дишкантюк О.В. Показники та індикатори програмно-цільового планування розвитку індустрії гостинності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 245-248. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1094115
  Касич А.О. Показники та критерії якості роботи науково-дослідної установи : економіка та управління підприємствами / А.О. Касич, Б.М. Ілющенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1094116
  Городнов В.П. Показники та критерій оцінки ефективності структури системи управління повітряних сил / В.П. Городнов, В.Г. Малюга // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 73-77. – ISSN 2078-7480
1094117
   Показники та методи їх розрахунку в епідеміології неінфекційних захворювань : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України ; [уклад.: В.О. Бузунов та ін.]. – Київ : Авіцена, 2013. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-116. – ISBN 978-966-2144-61-1
1094118
  Михайленко О.Г. Показники та проблеми відкритої економіки України в умовах глобалізаційних процесів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/2. – С. 70-77. – (Серія "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" ; вип. 5). – ISSN 9125-0912
1094119
  Кошура А.В. Показники та рівень розвитку фізичного виховання у вищих навчальних закладах Польщі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 39-43
1094120
  Затула В.І. Показники термічної континентальності та океанічності клімату і сучасна практика їх застосування / В.І. Затула, Н.І. Затула // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 269-271. – ISBN 978-617-7069-75-8
1094121
  Бучко Ж.І. Показники транскордонного туризму України та Польщі / Ж.І. Бучко, Я.І. Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 127-134. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1094122
  Рогов Г. Показники фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1094123
   Показники формули фінансування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Визначено особливості цьогорічного фінансування ЗВО, про це йддеться у наказі МОН "Про встановлення показників для розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на 2020 рік" № 65 від 17 січня 2020 року.
1094124
  Макарчук М.Ю. Показники функціональної рухливості нервових процесів у операторів теплових електростанцій / М.Ю. Макарчук, С.В. Федорчук, В.І. Тараненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-43. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджувалися показники функціональної рухливості нервових процесів у операторів теплових електростанцій. Запропоновано поряд із мінімальною експозицією пред"явлення сигналів, досягнутою досліджуваними під час тестування, як показник функціональної ...
1094125
  Вороненко І.В. Показники функціонування веб-сайтів аграрних компаній як складова цифровізації економіки / І.В. Вороненко, С.О. Костенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 53-60. – ISSN 2306-6792
1094126
  Рабійчук С.О. Показники цінності здорового образу життя // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 233-234. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1094127
  Щеглова О. Показники якості житлових умов населення у регіонах України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 221-224. – ISSN 1993-0259
1094128
  Герасимов Б.М. Показники якості інформаційного забезпечення та їх вплив на ефективність застосування систем підтримки прийняття рішень / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-29. – Бібліогр.: С. 29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано систему показників якості для оцінки інформації, що використовується під час відпрацювання рі-шень у системах підтримки прийняття рішень. Проведено аналіз впливу цієї інформації на ефективність рішень, що відпрацьовуються. The system of ...
1094129
  Грицай З.В. Показники якості насіння лип в умовах забруднення довкілля викидами Придніпровської ТЕС м. Дніпро / З.В. Грицай, Т.І. Юсипіва, М.О. Трифонов // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 109-113 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2073-8331
1094130
  Охота В.І. Показники якості послуг (продуктів) туристичної індустрії (методичний та емпіричний аспект) / В.І. Охота, В.Я. Брич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 68-73 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1094131
  Момот О. Показники якості продукції - конкурентна перевага підприємств у галузі менеджменту якості / О. Момот, В. Акопова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
1094132
  Король С.А. Показники якості продукції та методи їх оцінювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 140-151. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1094133
   Показники., 1923. – 14с.
1094134
  Пунько Б.М. Показниково-статистична оцінка та економіко-математичне моделювання розвитку національної економіки у глобальному економічному середовищі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
1094135
  Богословская Л.А. Показния обвиняемого как средство защиты его законных интересов // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 172-182. – ISSN 0201-7245
1094136
  Матусов В.А. Показуха: Юмор, сатира. / В.А. Матусов. – Днепропетровск, 1989. – 126с.
1094137
   Показчик [покажчик] до Записок Наукового Товариства імені Шевченка : Т. 1-20 : роки 1-6. – У Львові (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 66 с. – Примірник починається зі стор. 9. – Бібліогр.: Показчик імен особистих, географічних і річей: с. 51-56
1094138
   Показчик періодичних видань, які одержують бібліотеки Львіського державного університету в 1959. – Львів, 1959. – 100с.
1094139
  Педаев Д.К. Показчик російської журнальної метеорологічної літератури. / Д.К. Педаев. – К, 1928. – 267с.
1094140
   Показывает "Мосфильм".. – М, 1967. – 115с.
1094141
  Новаковский С.В. Показывает Москва. / С.В. Новаковский, В.Б. Ренард. – М., 1954. – 96с.
1094142
  Теснек Ю.И. Показывающие электроизмерительные приборы и гальванометры / Ю.И. Теснек, С.И. Коломыцев. – Москва : ЦНИИПИ, 1964. – 36 с.
1094143
  Шмід Т. Покара Німеччини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 9 (641), 28.02-5.03.2020. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  "Китай прагне стати світовим лідером. Тоді як німецькі концерни рядами схиляться перед цією країною, КНР грає лише за власними правилами. Однак саме зараз стає помітно, що протистояти можна будь-якій диктатурі.
1094144
  Логвиненко Є.С. Покаранння військових в античних державах // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 31-35. – ISSN 1727-1584
1094145
  Оксамитний В.В. Покарання "звичних" злочинців за англійським кримінальним правом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 52-57. – (Серія права ; № 13)


  Ряд английских уголовных законов предоставляют право государственным карательным органам применять к преступникам дополнительные наказания в виде продления срока тюремного заключения. Английские юристы теоретически обосновывают превентивные меры ...
1094146
  Шевченко Т. Покарання в єзуїтських школах Речі Посполитої ранньомодерного часу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 119-123. – ISBN 978-966-171-795-3
1094147
  Овчаренко Д.А. Покарання в первісному суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 52-58. – ISSN 1563-3349
1094148
  Рябчинська О.П. Покарання в Український козацький державі (середина XVI ст. - перша половина XVIII ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Право ; № 3 (49)). – ISSN 1813-338Х
1094149
  Онищенко Г. Покарання від царя і подарунок від графіні, або Як боровся з сараною на Півдні України Олександр Пушкін // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-63. : Портрети. – ISBN 966-95383-5-1
1094150
  Мурихін С.В. Покарання за екологічні злочини в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мурихін Сергій Володимирович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1094151
  Демидова Л.М. Покарання за заподіяння майнової шкоди за чинним КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 91-98. – ISSN 0201-7245
1094152
  Антонюк Н. Покарання за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 66-73
1094153
  Бочарников С.О. Покарання за злочин, передбачений ст. 298 КК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 419-424. – ISSN 2078-3566
1094154
  Єна І.О. Покарання за злочини проти основ національної безпеки (держави) відповідно до норм Руської правди та Литовських статутів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 87-95. – ("Право" ; вип. 29). – ISSN 2312-1661
1094155
  Янко В.М. Покарання за злочини проти основ суверенітету українського народу (ст. ст. 109, 110 КК України): проблеми, тенденції, перспективи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 111-122. – ISSN 2524-0323
1094156
  Мислива О.О. Покарання за злочини у сфері трансплантації // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 383-392. – ISSN 2078-3566
1094157
  Кочуріна Д.В. Покарання за злочини, що вчинені через необережність: огляд стану проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 342-346. – ISSN 2219-5521
1094158
  Віктор Бодаєвський Покарання за корисливі посягання військовослужбовців на військове майно (ст. 410 КК України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 128-132.
1094159
  Кирило О. Покарання за кримінальним судочинством Польщі у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 115-117
1094160
  Чупринський Б. Покарання за невиконання судового рішення за Кримінальним кодексом України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 116-120. – ISSN 2409-4544
1094161
  Коваль А. Покарання за порушення прав на торговельні марки: практика призначення, пролеми вдосконалення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-34
1094162
  Мацелюх І. Покарання за правопорушення проти віри, церкви та моралі на Запорозькій Січі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується юридична відповідальність за злочини проти віри, церкви та моралі, яка закріплювалася нормами звичаєвого права та діяла на Запорозькій Січі. Здійснено порівняльно-правовий аналіз відповідної міри покарання із кримінальним законодавства ...
1094163
  Шаблистий В.В. Покарання за хуліганство, поєднане з опором особам, наділеними владними повноваженнями, та іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії / В.В. Шаблистий, О.А. Галемін // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 76-85. – ISSN 2304-4556
1094164
  Назимко Є. Покарання неповнолітніх у мусульманських країнах (Ісламська Республіка Афганістан) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 409-410. – ISBN 978-617-7069-15-6
1094165
  Назимко Є. Покарання неповнолітніх. Змістовні складові міжнародних та європейських стандартів його застосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 25). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1094166
  Вахній О. Покарання позбавленням держави. Біблійна тематика в "Кобзарі" Шевченка // Україна молода. – Київ, 2021. – 28 квітня (№ 42). – С. 10


  Автор "Кобзаря" недвозначно давав зрозуміти, що негаразди українського народу - також кара Божа.
1094167
  Музика А.А. Покарання та його застосування за злочини проти здоров"я населення / А.А. Музика, О.П. Горох ; Держ. НДІ митної справи. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 402, [2] с., [1] арк. портр. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-286-9


  У пр. № 1728424 напис: Вельмишановному Павлу Сергійовичу Берзіну з побажаннями добробуту і творчого довголіття. Щиросердно Підпис. 10 січня 2012 р.
1094168
  Марисюк К. Покарання у вигляді обмеження волі може бути реформоване (досвід Республіки Білорусь) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 510-514. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1094169
  Бурда С.Я. Покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні: шлях до гуманізації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 279-287. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1094170
  Мігоцький Л. Покарання у виді обмеження волі: кримінально-виконавча характеристика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 82-90.
1094171
  Житник Г.В. Покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: історичний аспект // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (4). – С. 80-87. – ISSN 2523-4889
1094172
  Леонов Б. Покарання як засіб запобігання злочинності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 66-70. – ISSN 2311-6676
1094173
  Мірошниченко С. Покарання як захід протидії злочинам проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 35-42
1094174
  Назимко Є.С. Покарання як інститут кримінального законодавства України: теоретичний аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 119-124
1094175
  Назимко Є. Покарання як категорія наук кримінально-правового циклу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 82-87
1094176
  Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня тяжкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1094177
  Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня тяжкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-98. – ISSN 0132-1331
1094178
  Овчаренко Д.А. Покарання як соціальне та правове явище: філософсько-правові аспекти : монографія / Овчаренко Дмитро Анатолійович. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 265, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 261-263. – Бібліогр.: с. 234-257. – ISBN 978-966-437-407-8
1094179
  Головко Т.М. Покарання як форма реалізації кримінальної відповідальності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 1 (39). – С. 14-20.
1094180
  Палійчук О.В. Покарання, що можуть бути застосовані до неповнолітніх злочинців // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 427-433. – ISSN 1563-3349
1094181
  Омельченко Г. Покарати зло. Момент істини: чи спроможне правосуддя Нідерландів засудити вбивцю Путіна і його терористичну організацію // Україна молода. – Київ, 2020. – 4 березня (№ 25). – С. 7-10


  "9 березня 2020 року в окружному суді Гааги розпочнеться заочний судовий процес над обвинуваченими у збитті 17 липня 2014 року літака малайзійських авіаліній рейсу МН17. Ця публікація - певний політично-юридичний підсумок (обвинувальний акт) мого ...
1094182
  Юр"єва І. Покарати колаборанта // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 11


  "...Напередодні Нового року було офіційно презентовано законопроект №7425 "Про захист української державності від проявів колабораціонізму". Проект спрямований на встановлення адміністративних бар"єрів для участі в державотворенні осіб, які активно ...
1094183
  Харис Ренат Покатился мой клубок : стихи и поэма / Ренат Харис; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1984. – 127 с.
1094184
   Покатная миграция молоди рыб в реках Волга и Или.. – М, 1981. – 320с.
1094185
   Покатная миграция рыб.. – М, 1985. – 200с.
1094186
  Ливанова М. Покахонтас: Лицо нового света // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 9 (61). – С. 86- 103. – ISSN 1819-6268
1094187
  Ливанова М. Покахонтас: Лицо нового света // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10 (138). – С. 142-159. – ISSN 1819-6268


  Покахонтас, конечно, выдумали. И, конечно, задолго до студии Диснея. Еще тогда, в начале семнадцатого века. Ее выдумал авантюрист Джон Смит, на склоне лет выживавший на гонорары со своих якобы документальных книг. Выдумал табачный плантатор Джон Ролф, ...
1094188
   Покаяние. – М, 1988. – 173с.
1094189
  Симоненко В.К. Покаяние или когда мы выйдем на дорогу, ведущую к истинным реформам / В.К. Симоненко. – К., 1997. – 93с.
1094190
  Бойцов М.А. Покаяние императора: Феодосий I и Амвросий Медиоланский // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 2 (269). – С. 21-48. – ISSN 0321-0391
1094191
   Покаяние.. – М, 1988. – 168с.
1094192
  Майданович Т.В. Покаянна молитва : поезії / Т.В. Майданович. – Київ, 1999. – 151 с.
1094193
  Майданович Тетяна Покаянна молитва : Поезія / Майданович Тетяна. – Київ : Криниця, 2000. – 152с. – ISBN 966-95558-6-8
1094194
  Панков Г.Д. Покаянна молитва в інтерпретації "Філософії життя" як герменевтичного проекту // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 42-51. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1094195
  Павличко Д.В. Покаянні псалми : поезії / Дмитро Павличко ; [уклад., ред.: Дмитро Пилипчук]. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2009. – 878, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-309-0


  У пр. №1709470 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1094196
  Селищева Евгения Покаянные дни / Селищева Евгения, Каротенуто Джузеппе // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 86-94 : фото
1094197
  Кундеревич О.В. Покаяння в духовно-моральному бутті людини : Дис... канд. филос.наук: 09.00.07 / Кундеревич О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 144л. – Бібліогр.:л.138-144
1094198
  Кундеревич Олена вікторівна Покаяння в духовно-моральному бутті людини : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.07 / Кундеревич Олена вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1094199
  Соколов Б. Покаяння чи розрахунок? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 4


  Визнання Іраном знищення пасажирського літака відбулося після того, як напередодні увечері українських експертів нарешті допустили до уламків авіалайнера.
1094200
  Макаров Олег Покемоны, флешмобы и прочие помешательства. Магия преследования // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 104-109 : фото
1094201
  Чубук М. Покер // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 12. – С. 80-85. – ISSN 0585-8365
1094202
  Донцова Д.А. Покер с акулой / Д.А. Донцова; Роман. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005756-3
1094203
  Торба В. Поки в Австрії "танцювали"... / В. Торба, Т. Осташко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 149). – С. 5


  "Мисляча Україна згадує, оплакує, вшановує - австрійського архікнязя Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного).
1094204
  Анхайр Гельмут Поки вони спали // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 12). – С. 3


  Чому незначна політична нестабільність буде корисною для Німеччини.
1094205
  Сайко О. Поки впаде зірка : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 8-46. – ISSN 0130-321Х
1094206
  Крупко О.І. Поки горить моя свіча // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 267-274


  Статтю присвячено творчості поета-пісняра В. Крищенка, зокрема його афористиці, в якій - роздуми про філософію життя, складні людські взаємини, духовність, про проблеми сьогодення
1094207
   Поки гримлять гармати // Київський університет. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 4). – С. 6


  "Наприкінці березня 28 студентів 2-4 курсів факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка попрямували на навчання за обміном до Вільного університету Амстердама (Нідерланди). Таку можливість для наших студентів надало керівництво факультету ...
1094208
  Бортняк А.А. Поки дихаю, поки живу : поезії / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1989. – 108 с.
1094209
  Васильківський О.О. Поки є час : роман / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 382 с. – (Бібліотека "Сучасний роман")
1094210
  Зятьєв С. Поки живе мова - житиме й народ як національність... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 11
1094211
  Воронько П.Н. Поки живий - іди! : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 191с.
1094212
  Гнатюк Н.Ю. Поки люблю і вірю : поезії / Н.Ю. Гнатюк. – Київ, 1985. – 102 с.
1094213
  Вітович І. Поки мамалига не закипіла. У кишиневі десятки тисяч демонстрантів вимагали відставку уряду // Україна молода. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 121). – С. 5


  Десятки тисяч демонстрантів зібралися в неділю, 6 грудня, в центрі Кишинева на заклик новообраної президентки країни Майї Санду. В ході протестного мітингу на площі біля будівлі парламенту в Кишиневі Майя Санду зажадала негайної відставку уряду країни. ...
1094214
  Кремінь Дмитро Поки наша мова : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-40. – ISSN 0208-0710
1094215
  Грипась В. Поки стоять гори : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 14-43. – ISSN 0130-321Х
1094216
  Казаков Б.І. Поки швидка в дорозі. Прийоми та правила надання екстреної реанімаційної та першої медичної допомоги / Б.І. Казаков, Е.А. Чадов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 29-32
1094217
  Боровський О. Поки що свідок. Президент Косова постав перед спецтрибуналом у Гаазі // Україна молода. – Київ, 2020. – 15 липня (№ 63). – С. 5


  Президент Косова Хашим Тачі в понеділок, 13 липня, відвідав перше судове засідання в Гаазі. Політик постав перед спецтрибуналом iз розслідування воєнних злочинів у Косові, у скоєнні яких у період війни за незалежність краю від Сербії в 1998-1999 роках ...
1094218
  Томенко М. Поки що уряд працює на 11 за 12-бальною системою // Україна молода, 2005. – 25 лютого


  Про збільшення кількості учасиків "Євробачення"; поїздку урядовців на метро; найбільшу проблему Кабміну й можливість надання рос. мові статусу офіційної
1094219
  Тублин В.С. Покидая Эдем. / В.С. Тублин. – Л., 1978. – 223с.
1094220
   Покидько Костянтин Вадимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 349 : фото
1094221
  Столович Л.Н. Покинула ли "Сова Минервы" эстетику? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 75-86. – ISSN 0042-8744


  В статье анализируется книга "История эстетики", изданная в Санкт-Петербурге в 2011 г.
1094222
  Бласко Ібаньєс В. Покинули людину : новелла з іспанського життя / переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 12 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 5)
1094223
  Луків М. Покинута хата // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Надруковано вірш випускника університету Миколи Луківа, присвячений Дню Чорнобильської трагедії.
1094224
  Бальзак Оноре де Покинутая женщина : Роман. Повести пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Киев : Україна, 1993. – 450 с.
1094225
  Бальзак Оноре де Покинутая жещина / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. А.В. Ясной]. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 45 с. – (Массовая серия)
1094226
  Садовяну П. Покинутая планета / П. Садовяну ; пер. Е. Логиновской. – Бухарест : Румыния, 1980. – 47 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 10)
1094227
  Гуданец Н.Л. Покинутые во Вселенной / Н.Л. Гуданец. – Рига, 1990. – 199с.
1094228
  Бродский Б.И. Покинутые города / Б.И. Бродский. – М, 1963. – 149с.
1094229
  Даниэль М. Покинутые особняки / М. Даниэль. – Москва : Пролетарий. – 149 с.
1094230
  Баиндер П. Покка-пу / Перл Баиндер ; пер. с англ. под ред. О. Холмской. – Москва, 1936. – 112 с.
1094231
  Голобородько В. Поклав своє життя за Україну // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 124-130. – ISBN 978-966-96923-6-8
1094232
  Васютинський В.О. Покладання українською молоддю провини на суб"єктів громадсько-політичного життя під впливом поколінної ідентичності // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 49-59. – ISSN 2520-6265
1094233
  Чернявський А. Покладення на державу обов"язку припинити діяльність, що призводить до забруднення вод відкритого моря, як форма її міжнародно-правової відповідальності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 115-120.
1094234
  Винниченко Володимир Поклади золота : Роман / Винниченко Володимир. – Hью-Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1988. – 268 с. – ISBN 0-916381-04-8
1094235
  Суслов В.Н. Покладистый Ложкин. / В.Н. Суслов. – Л, 1980. – 112с.
1094236
  Бондарчук Н.І. Поклала юність на олтар:Поезії / Н.І. Бондарчук. – Київ : Поезія, 1998. – 80с. – ISBN 966-7116-12-З
1094237
  Штейнберг М.Я. Поклассный словарь-минимум по немецкому языку для 9-10 классов средней школы ( с постатейной разбивкой) / М.Я. Штейнберг. – Томск, 1959. – 74с.
1094238
  Присяжнюк В. Покласти край земельному свавіллю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 16-20.
1094239
  Красюк М.І. Поклик : поезії / М.І. Красюк. – Київ, 1967. – 43 с.
1094240
  Бойко Г. Поклик : Лірика, жарти, пародії / Г. Бойко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 79с.
1094241
  Костецька Т.С. Поклик / Т.С. Костецька. – Київ, 1975. – 63 с.
1094242
   Поклик : Із світової поезії XX сторіччя. – Київ : Веселка, 1984. – 222 с.
1094243
  Чіладзе Т.І. Поклик / Тамаз Чіладзе ;. – Київ, 1987. – 80 с.
1094244
  Колодій В.С. Поклик весни : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1988. – 127 с.
1094245
  Москаленко А.З. Поклик вічності : оповідання та нариси / А.З. Москаленко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 223 с.
1094246
  Москаленко А.З. Поклик вічності. / А.З. Москаленко. – Київ, 1991. – 347с.
1094247
  Попович П.Р. Поклик Галактики / П.Р. Попович. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Молодь, 1975. – 392 с.
1094248
  Погрібний А.Г. Поклик дужого чину : (з розмов про наболіле) / Анатолій Погрібний ; [ред. Л. Ільєнко]. – Київ : Просвіта, 2004. – 493, [3] с. – ISBN 966-8547-20-9
1094249
  Погрібний А. Поклик дужого чину : статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика / Анатолій Погрібний ; вступ. слово : В.Г. Дончика, П.П. Кононенка. – Київ : Просвіта, 2009. – 680 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-50-9
1094250
  Георгій Поклик Духа = l"appel de l"esprit : церква та суспільство / митрополит Гір Ліванських Георгій (Ходр) ; [пер. з фр.: Д. Каратеев]. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 286, [1] с. – Парал. тит. арк. фр. ориг. – ISBN 978-966-378-832-6
1094251
  Пепа В. Поклик за океан // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 184-188. – ISSN 0208-0710


  Про Олександра Кошиця
1094252
  Тома Л.В. Поклик зорі / Л.В. Тома. – Харків, 1982. – 48с.
1094253
  Лавкрафт Говард Поклик Ктулху : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 135-161. – ISSN 0320 - 8370
1094254
  Шутько Я.І. Поклик літа : поезії / Я.І. Шутько. – Харків : Прапор, 1971. – 52 с.
1094255
  Козак В.С. Поклик літа: Поезії / В.С. Козак. – К., 1988. – 119с.
1094256
  Базилевський В.О. Поклик простору : поезії : біогр. довідка: с. 108 / Базилевський В.О. ; іл. О.О. Олександров. – Київ : Дніпро, 1977. – 111 с.
1094257
  Морозовський Р. Поклик роду / Руслан Морозовський ; [передм.: Г. Лозко ; оформ.: І. Кугно]. – (Вид. 2-ге, випр. і допов.). – Київ : Панмедія, 2008. – 123, [1] с. – ISBN 966-8947-03-7
1094258
  Тимяк-Лончина Поклик сумління = Conscience calls : Спогади спостерігача за виборами в Донецьку під час Помаранчевої революції / Роксоляна Тимяк-Лончина. – Львів : Мс, 2005. – 124с. – ISBN 966-8461-19-3
1094259
  Кондратюк А. Поклик творчості : Бесіди про літературу і життя / Андрій Кондратюк, Борис Боровець. – Рівне : Азалія, 2003. – 280 с. – ISBN 966-7358-55-0
1094260
  Трачук О. Поклик Трипіля. Питання відродження Трипільської культури крізь призму ювілею її вікривача, видатного вченого Вікентія Хвойки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-28. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1094261
  Ткаченко Р.П. Поклик Химери. Декаданс в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. : монографія / Роман Ткаченко. – Київ : Книга, 2011. – 134, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-135. – ISBN 978-966-8314-73-5
1094262
  Мех Н.О. Покликана любити слово (лінгвоукраїнознавча методологія С.Я. Єрмоленко) // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 30-32. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1094263
  Гнатюк І.С. Покликаний словом Світлої пам"яті В.В. Жайворонка (07.11.1941 - 12.08.2019) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 159-163. – ISSN 1682-3540


  "Прийшовши у відділ лексикології та лексикографії, Віталій Вікторович відразу поринув у підготовку 11-томного «Словника української мови» (1970 — 1980). Його перу належить бл. 10 друк. арк. матеріалів на літеру П у VII томі та 17 друк. арк. на літери ...
1094264
   Покликаний творити добро [академік І.А. Зязюн] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 10


  Співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України вітают Івана Андрійовича Зязюна з юбілеєм - 75 -літтям!
1094265
  Сергійчук В.І. Покликаний українською справою // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2007 р. / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2006. – С. 15-17. – ISBN 978-966-2911-10-7


  До 90-річчя від дня народження Богдана Лончини.
1094266
  Веремійчик О. Покликані служити Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13-26 квітня (№ 15/16)


  Пам"яті Президента УНР в екзилі Миколи Плав"юка.
1094267
  Костицький М. Покликаність про роль наукової еліти в часи революційних змін в українському суспільстві і державі // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 серпня (№ 34/35). – С. 2
1094268
  Галик Я. Покликання - архітектор (До 75-ліття з дня народження Степана Миколайовича Дзюбінського) // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 183-187. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1094269
  Філончук З.В. Покликання - вчитель економіки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 2-3 : фото
1094270
  Петринка Л.В. Покликання - вчити // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 14-15 : фото
1094271
   Покликання - журналіст : нариси про ветеранів професії / Черкас. обл. орг., нац. спілки журналістів України ; [упоряд. С.А. Томіленко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-453-082-5
1094272
  Слюсаренко А. Покликання - історія // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку істориків-фахівців розповідає декан історичного ф-ту.
1094273
  Кепін Д. Покликання - палеоліт (до 65-річчя від дня народження Михайла Гладких) / Д. Кепін, С. Конча // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 253-254. – ISBN 966-7060-98-5
1094274
  Панчук Д.О. Покликання - пропагандист / Д.О. Панчук. – Київ : Політвидав України, 1987. – 126 с.
1094275
  Кузнєцов Е. Покликання - творити! = До 75-річчя академіка В. Горбуліна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 січня (№ 1). – С. 10


  17 січ. - день народження Володимира Павловича Горбуліна, заснов. і першого генер. директора Національного космічного агентства України, акад. Національної академії наук України і Міжнародної академії астронавтики, д-ра техн. наук, лауреата Державних ...
1094276
  Лазаренко А.І. Покликання // Світло у вікнах : життя видатних людей / А.І. Лазаренко. – Київ : Літопис - XX, 2007. – Ч. 3. – С. 185-197. – ISBN 966-7252-43-4


  Про доктора економічних наук, декана економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка - Віктора Дмитровича Базилевича.
1094277
   Покликання : біобібліогр. покажчик : до 90-річчя від дня народж. П.П. Чучки / [М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Філол. ф-т, Каф. словац. філології, Наук. б-ка ; уклад.: Л.О. Мельник, Н.С. Лехман, О.В. Бряник за участю Н.А. Мальованої ; відп. за вип. М.М. Медведь ; передм. С.М. Пахомова]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. – 223, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 188-201. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-531-175-2
1094278
  Липинський В. Покликання "Варягів", чи організація хліборобів? / Вячеслав Липинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 114, [1]. – ISBN 978-611-01-1495-0
1094279
  Кірішева О. Покликання Бібліотека (до ювілею Раїси Іванівни Павленко, генерального директора Національної наукової медичної бібліотеки України (1975-2018) / О. Кірішева, З. Хоружа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 44-46. – ISSN 2076-9326


  Згадується КНУ імені Т.Г. Шевченка.
1094280
   Покликання бути людиною : пам"яті Юрія Зіновійовича Данилюка (1958-2005) / [ упоряд. : В.І. Дмитрук, Р.Ю. Подкур, І.І. Ставнюк ]. – Київ : Телесик, 2008. – 208 с. : фото. – ISBN 966-95963-3-5
1094281
  Лизанчук В. Покликання журналістського слова - випромінювати позитивну енергію // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.20-39
1094282
  Левочко М. Покликання і вибір обліково-економічної освіти : теоретичні підходи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 111-115. – ISSN 1682-2366
1094283
  Вовк О.Б. Покликання і пристрасть Віктора Страшка // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 319-320. – ISSN 0320-9466
1094284
  Черченко Г.Л. Покликання людини / Г.Л. Черченко. – К., 1973. – 48с.
1094285
  Самчук Т. Покликання мого покоління - довершити справу своїх батьків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Студент історичного факультету КНУТШ, учасник X Літньої школи журналістики - про свої захоплення, мрії та амбіції.
1094286
  Александров О. Покликання та доля: до 75-річчя від дня народження Андрія Володимировича Манджоса / О. Александров, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-59. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  У листопаді 2017 р. виповнилося б 75 років від дня народження доктора фізико-математичних наук А. В. Манджоса (1942-1997), лідера Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка із застосувань загальної теорії ...
1094287
   Покликання університету : Збірник наукових праць. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – 304с. – ISBN 966-01-0371-9
1094288
  Мулярчук Є.І. Покликання як філософсько-етичний феномен : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Мулярчук Євген Іванович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 38 назв
1094289
  Осипчук Н. Покликанням стала освіта // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Біографічні дані ювілярів: Івана Івановича Тимошенко - голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, засновника і ректора Європейського університету, професора, члена ради ректорів Київського регіону та його дружини Зої ...
1094290
  Васильківський О.О. Покличте мене, тривоги! / О.О. Васильківський, О.Р. Гижа. – Київ, 1980. – 160с.
1094291
  Шумовський Арсен Поклін Св. Почаївській Лаврі / Шумовський Арсен. – Торонто : Святоволодимирське Братство, 1962. – 40 с
1094292
  Макеев В.С. Поклон / В.С. Макеев. – Волгоград, 1974. – 78с.
1094293
  Ершов Т Л. Поклон / Т Л. Ершов. – Барнаул, 1979. – 78с.
1094294
  Грибанов В.И. Поклон / В.И. Грибанов. – Чебоксары, 1982. – 80с.
1094295
  Мияшев Т. Поклон бессмертию / Т. Мияшев. – М, 1987. – 351с.
1094296
  Рыскулов Р. Поклон земле : стихи / Р. Рыскулов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1968. – 128 с.
1094297
   Поклон земле родной. – М, 1974. – 350с.
1094298
  Полторацкий В.В. Поклон идущему впереди. -- (Метаморфозы Владимирского Ополья. -- В Мещере после пожаров. Очерки). / В.В. Полторацкий. – Москва, 1973. – 76с.
1094299
  Боков В.Ф. Поклон России / В.Ф. Боков. – Москва, 1976. – 272с.
1094300
   Поклон тайги : [писатели Севера о В.И. Ленине : переводы / предисл. Г. Ходжера ; ил.: Г.Д. Павлишин]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1970. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1094301
  Тлябичева Мира Поклон тебе, мир : стихи и поэмы / Мира Тлябичева; пер. с абазин. Б.Сиротина. – Москва : Современник, 1977. – 64 с.
1094302
  Люшнин Г.И. Поклон тебе, Россия / Г.И. Люшнин. – Москва, 1964. – 151с.
1094303
  Грибов Ю.Т. Поклон хлебу / Ю.Т. Грибов. – М., 1981. – 63с.
1094304
  Суздалев Г.М. Поклон. / Г.М. Суздалев. – Москва, 1984. – 93с.
1094305
  Холодный Э.Ф. Поклонение / Э.Ф. Холодный. – Ростов -на-Дону, 1976. – 63с.
1094306
  Ягуб Муса Поклонение земле : стихи / Муса Ягуб ;пер. с азерб. – Баку : Язычы, 1981. – 53 с.
1094307
  Лафарг П. Поклонение золоту : пер. с фр. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 31 с. – Конволют. - Перепл.: из 9 оттисков. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)


  На тит. стр. надпись 1905 г. Содержание конволюта: 1. Поклонение золоту / Лафарг П. - Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. - 190, [2] с. - (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север". Кн. ...
1094308
  Лафарг П. Поклонение золоту / П. Лафарг. – М, 1918. – 32с.
1094309
  Лафарг П. Поклонение золоту / П. Лафарг. – М, 1923. – 61с.
1094310
  Масловська С. Поклонилися українцеві, який збудив і просвітив буковинський нарід // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 1


  До 185-річниці з дня народження Юрія Федьковича.
1094311
  Челышев Е.П. Поклонимся великим тем годам // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – с. 6-11. – ISSN 1562-1391
1094312
  Брыжинский М.И. Поклонись борозде / М.И. Брыжинский. – Саранск, 1988. – 400с.
1094313
  Ларин О.И. Поклонись дереву: (О мастерах худож. промысла). / О.И. Ларин. – М., 1985. – 128с.
1094314
  Перевозчиков Г.К. Поклонись земле / Г.К. Перевозчиков. – Ижевск, 1983. – 580 с.
1094315
  Диптан О.К. Поклонись землі. / О.К. Диптан. – К., 1972. – 232с.
1094316
  Блинский А.Д. Поклонись Мугоджарам / А.Д. Блинский. – Алма Ата, 1977. – 142с.
1094317
  Бородкин Ю.С. Поклонись роднику / Ю.С. Бородкин. – М., 1989. – 255с.
1094318
  Мартьянов С.Н. Поклонись своей молодости. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1968. – 272с.
1094319
  Сеитов Х. Поклонись холму у дороги : роман / Ходжабек Сеитов; пер. с каракалпак. Э.Арбенова. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1973. – 240 с.
1094320
  Колесников Г.С. Поклонитесь колымскому солнцу. / Г.С. Колесников. – Магадан, 1973. – 191с.
1094321
  Гудима А. Поклонитися любові : роман / А. Гудима. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 271 с.
1094322
  Авдеев Олег Поклониться кобре... / Авдеев Олег, С. Макеев, С. Ригин // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 38-47 : Іл.
1094323
  Алекян Б. Поклоніння // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 34-36. – ISSN 0320 - 8370
1094324
  Ціпко А.В. Поклоніння небесним світлам у язичництві давніх слов"ян // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 119-123. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Розглянуто деякі аспекти релігійного світогляду давніх слов"ян, які сповідали язичництво, що включало в себе різноманітні культи. Одним із найпоширеніших серед них був астральний - культ небесних світил.
1094325
  Дереш Л. Поклоніння ящірці : Як нищити ангелів: Роман / Любко Дереш. – Львів : Кальварія, 2004. – 176 с. – ISBN 966-663-146-6
1094326
  Дереш Л. Поклоніння ящірці : як нищити ангелів : роман / Любко Дереш. – Харків : Фоліо, 2009. – 192 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-3821-0
1094327
  Благов Н.Н. Поклонная гора / Н.Н. Благов. – Саратов, 1975. – 175с.
1094328
  Благов Н.Н. Поклонная гора / Н.Н. Благов. – М., 1979. – 224с.
1094329
  Благов Н.Н. Поклонная гора / Н.Н. Благов. – Москва, 1984. – 176с.
1094330
   Поклонный день. – Краснодар, 1985. – 301с.
1094331
  Рашидов Р.М. Поклоняюсь высокому солнцу : стихи / Р.М. Рашидов; пер. с даргин. – Москва : Современник, 1975. – 157 с.
1094332
  Стингл М. Поклоняющиеся звездам / М. Стингл. – М., 1983. – 182с.
1094333
   Поклянись, вступая!. – Астрахань, 1984. – 83с.
1094334
   Покой в разгаре бури.. – 130с.
1094335
  Красухин Г.Г. Покой и воля : Некоторые проблемы пушкинского творчества / Г.Г. Красухин. – Москва : Современник, 1987. – 269 с.
1094336
  Поздова Людмила Михайловна Покой и морозостойкость черной смородины разного географического происхождения. Возможная роль абсцизовой кислоты : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Поздова Людмила Михайловна; Академия сельскохоз. наук, научно-исслед. ин-т растениеводства им. Н.И.Вавилова, 1980. – 21л.
1094337
  Мельников Н.А. Покой им только снится... / Н.А. Мельников. – М., 1967. – 32с.
1094338
  Кассис В. Покой нам и не снился... / В. Кассис, В. Комаров, В. Чичков. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 254 с.
1094339
  Собко В.Н. Покой нам только снится : Роман / В.Н. Собко. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 320с.
1094340
  Першин А.Н. Покой нам только снится / А.Н. Першин. – М, 1972. – 286с.
1094341
  Першин А.Н. Покой нам только снится / А.Н. Першин. – Ставрополь, 1978. – 560с.
1094342
  Михайлов Н.А. Покой нам только снится / Н.А. Михайлов. – 3-е изд., испр. – Москва, 1982. – 239с.
1094343
  Рубина М.И. Покой нам только снится... / М.И. Рубина. – Новосибирск, 1973. – 192с.
1094344
  Левин Р.А. Покой, которого нет. Стихи, поэмы. / Р.А. Левин. – Х., 1969. – 78с.
1094345
  Кузмин М. Покойница в доме. Сказки : Четвертая книга рассказов. – Санкт-Петербург : Изд. М.И.Семенова, 1914. – 191 с.
1094346
  Ломоносов М.В. Покойного статского советиника и профессора собрание разных сочинений в стихах и прозе. – Москва
3. – 1778. – 669 с.
1094347
  Клюева В.А. Покойный был с причудами : [роман] / Варвара Клюева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2005. – 381, [2] с. – (Нескучный детектив). – ISBN 5-17-027791-1
1094348
  Пиранделло Л. Покойный Маттиа Паскаль. / Л. Пиранделло. – Л., 1967. – 259с.
1094349
  Сименон Ж. Покойный мсье Галле; Вдовец; Мегрэ в тревоге / Ж. Сименон. – Рига, 1988. – 366с.
1094350
  Бабичев Г.С. Поколени е отважных. комсомольцы Крыма - активные помощники партии в Великой Отечественной войне / Г.С. Бабичев. – Симферополь, 1958. – 200с.
1094351
  Чешко Б. Поколение / Б. Чешко. – М., 1965. – 231с.
1094352
  Торопыгин В.В. Поколение / В.В. Торопыгин. – Л, 1967. – 182с.
1094353
  Минач В. Поколение / В. Минач. – Москва, 1974. – 976с.
1094354
   Поколение. – М, 1975. – 182с.
1094355
   Поколение. – М, 1975. – 191с.
1094356
  Чешко Б. Поколение // Пепел и алмаз : романы : пер. с польск. / Е. Анджеевский. – Москва : Художественная литература, 1975. – С. 319-350. – (Библиотека польской литературы)
1094357
  Чешко Б. Поколение / Б. Чешко. – М., 1977. – 220с.
1094358
  Еременко В.Н. Поколение / В.Н. Еременко. – Москва, 1981. – 544с.
1094359
   Поколение. – М, 1982. – 735с.
1094360
  Еременко В.Н. Поколение / В.Н. Еременко. – Москва, 1984. – 528с.
1094361
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 7/8, июль - август. – 2001
1094362
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 9, сентябрь. – 2001
1094363
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 10, октябрь. – 2001
1094364
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 11, ноябрь. – 2001
1094365
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 12, декабрь. – 2001
1094366
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 1/2, январь-февраль+CD. – 2002
1094367
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 3, март. – 2002
1094368
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 4, апрель. – 2002
1094369
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 5, май. – 2002
1094370
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 6, июнь. – 2002
1094371
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 7/8, июль-август. – 2002
1094372
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 9, сентябрь. – 2002
1094373
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 10, октябрь. – 2002
1094374
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 11, ноябрь. – 2002
1094375
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 12, декабрь. – 2002
1094376
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-6-2
№ июль - август. – 2003
1094377
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 1/2, январь - февраль. – 2003
1094378
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 3, март. – 2003
1094379
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-6-2
№ 4, апрель. – 2003. – + CD
1094380
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 5, май. – 2003
1094381
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 6, июнь. – 2003
1094382
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-6-2
№ 9, сентябрь. – 2003
1094383
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 10, октябрь. – 2003
1094384
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 11, ноябрь. – 2003
1094385
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 12, декабрь 2003 г. - январь 2004 г. – 2003
1094386
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ декабрь 2003г. - январь 2004 г. – 2004
1094387
  Даскалов С.Ц. Поколение без земли. / С.Ц. Даскалов. – София, 1965. – 280с.
1094388
  Митовски З. Поколение в две эпохи / З. Митовски. – София, 1982. – 475с.
1094389
   Поколение в лицах.. – М, 1987. – 381с.
1094390
  Деев Роин Поколение графта : Ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 76-83 : Фото
1094391
  Оноприенко В.И. Поколение долгожителей в науке: взгляд социолога // Науковедение: поиск системных идей / В.И. Оноприенко. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2008. – С. 173-187. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-16-7
1094392
  Климов Ю.М. Поколение кризиса или кризис поколения? / Ю.М. Климов. – М., 1988. – 269с.
1094393
  Славутский А.О. Поколение металлургов / А.О. Славутский. – Сталино, 1953. – 343с.
1094394
  Шуралева С.В. Поколение миллениум (поколение Y): как оно влияет на развитие трудового законодательства // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сборник науч. трудов по итогам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27-28 окт. 2017 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр исследования профсоюзного движения и труд. права науч.-исслед. ин-та труд. и соц. отношений ; [редкол.: К.Л. Томашевский (сост.) и др.]. – Минск : МИТСО, 2017. – С. 180-183. – ISBN 978-985-6421-72-6
1094395
  Кулагин А.С. Поколение оптимистов / А.С. Кулагин. – Москва, 1968. – 47с.
1094396
  Бабичев Г.С. Поколение отважных. Комсомольцы Крыма - активные помощники партии в Великой Отечественной войне / Г.С. Бабичев. – Симферополь : Крымиздат, 1958. – 200 с. : ил.
1094397
  Кожемяко В.С. Поколение счастливых / В.С. Кожемяко. – Рязань, 1962. – 48с.
1094398
   Поколение Х // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 57-61 : фото
1094399
  Арефьев А.Л. Поколение, которое теряет Россия // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.97-105. – ISSN 0132-1625
1094400
   Поколение.. – Калуга, 1963. – 71с.
1094401
  Милявский А.И. Поколение. / А.И. Милявский. – Симферополь, 1968. – 143с.
1094402
   Поколение. / Варголик, , Юрай, , Чмолик, , Отто. – Москва, 1979. – 112с.
1094403
   Поколение.. – М, 1986. – 557с.
1094404
  Кудряшов В.И. Поколение: стихи / В.И. Кудряшов. – М., 1986. – 60с.
1094405
  Бельман С. Поколения антисемитизма // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 90-104. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1094406
  Макаров А.Н. Поколения и судьбы / А.Н. Макаров. – М : Советский писатель, 1967. – 375 с.
1094407
  Руденко Д Н. Поколения идут : стихи / Д Н. Руденко. – Москва, 1952. – 140 с.
1094408
  Морозов А.И. Поколения молодых / А.И. Морозов. – М., 1989. – 252с.
1094409
  Таранов Е.В. Поколения Прометеев. / Е.В. Таранов. – Москва, 1978. – 301с.
1094410
  Сайко Э.В. Поколенное измерение жизненных пространств человека // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.167-175
1094411
   Поколенческий анализ современной России = A generational analysis of contemporary Russia. – Москва : Новое литературное обозрение, 2005. – 328 с. – На обл. загл : Отцы и дети : Поколенческий анализ современной России. – (Библиотека журнала "Неприкосновенный запас" / ред. И. Калинин). – ISBN 5-86793-370-9
1094412
  Седов Л.А. Поколенческий прогноз // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 78-85. – ISSN 0869-0499
1094413
  Чешко Б. Покоління / Б. Чешко. – К., 1980. – 216с.
1094414
  Ткаченко Н.Ю. Покоління / Н.Ю. Ткаченко. – К, 1980. – 54с.
1094415
  Єрьоменко В.М. Покоління / В.М. Єрьоменко. – Київ : Дніпро, 1985. – 461 с.
1094416
  Тендітна Н. Покоління "вісімдесятників" і сучасний літературний процес // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 282-286. – ISBN 966-8110-14-5
1094417
  Харченко О. Покоління "Незалежності" / О. Харченко, А. Соколинська, І. Антипенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 січня (№ 15). – С. 8


  Про ультрас як "приклад громадської стихійної українізації".
1094418
  Нагаєць І.Ю. Покоління Y як найбільш ефективний сегмент маркетингової активності. / І.Ю. Нагаєць, Р.М. Гиря // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 146-152. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1094419
  Колот А.М. Покоління Z і соціально-трудова платформа "Праця 4.0": імперативи взаємодії / А.М. Колот, О.О. Герасименко // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (40). – С. 103-138. – ISSN 2072-9480


  Дослідження соціально-трудових відносин цифрової доби в контексті теорії поколінь і прикладних аспектів її використання є необхідним для забезпечення стійкості соціально-трудового розвитку і досягнення на цій основі вищого рівня соціальної якості. Брак ...
1094420
  Томек В. Покоління анархістських письменників-бунтарів // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1011/1012). – С. 197-210. – ISSN 0320 - 8370
1094421
  Коваліско Н. Покоління в історико-соціологічній перспективі / Н. Коваліско, С. Макеєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 5-20. – ISSN 1563-3713
1094422
  Корабльова В.М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій : монографія / В.М. ; Мін. освіти і науки України ; Харківськ. нац. ун-т. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-623-590-2
1094423
  Короташ О. Покоління візуалістів і потреба наївної філософії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 205-206. – ISSN 0320-8370
1094424
  Боднарчук І. Покоління зійдуться : повість / І. Боднарчук. – Едмонтон ; Торонто ; Вінніпег, 1974. – 150 с.
1094425
  Боднар Г. Покоління незалежності в Революції Гідності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 52-64. – ISSN 1563-3713
1094426
  Сизоненко Сергій Покоління несправедливості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-19


  Довгожителів минулого століття характеризували коротко й змістовно: пережив три війни (маються на увазі дві світові та революція). І мало хто замислюється, що ж випало на долю наших сучасників, кому довелося жити на рубежі століть. Герой моєї історії ...
1094427
  Сизоненко Сергій Покоління несправедливості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-19


  Довгожителів минулого століття характеризували коротко й змістовно: пережив три війни (маються на увазі дві світові та революція). І мало хто замислюється, що ж випало на долю наших сучасників, кому довелося жити на рубежі століть. Герой моєї історії ...
1094428
  Сдержиков Ф.С. Покоління новаторів. / Ф.С. Сдержиков. – Донецьк, 1970. – 43с.
1094429
  Доній О. Покоління оксамитової революції (як нам дожити до 2009 року?) / О. Доній. – Київ : Смолоскип, 1999. – 24с.
1094430
  Шулікін Д. Покоління патріотів - заслуга наших освітян // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 20 червня (№ 24). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
1094431
  Колісник В. Покоління переможців / В. Колісник. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 76 с.
1094432
  Залізняк Н. Покоління прав людини. Взаємодія четвертого покоління прав людини з мораллю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 32-33. – ISBN 978-617-7069-17-0
1094433
  Тиріна М.П. Покоління прав людини: проблеми сучасної класифікації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 684-689. – ISSN 1563-3349
1094434
  Снєт А.П. Покоління сімдесятників. Київська школа поетів // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 15 (235). – С. 17-21
1094435
  Кокотюха А.А. Покоління сміливих : Україна: 25 років незалежності / Андрій Кокотюха. – Харків : Vivat, 2016. – 395, [5] с. : іл. – Бесіди із зірками вела журналістка Ірина Татаренко. – ISBN 978-617-690-691-9
1094436
  Ямпольский Б.Б. Покоління трударів. / Б.Б. Ямпольский. – К., 1965. – 126с.
1094437
  Олексійченко Н.О. Покомпонентний підхід дослідження естетики ландшафту / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 9, № 5/6. – С. 131-140. – ISSN 2078-9912
1094438
  Поповит Покондирена тиква. Родольупци / Поповит, J.С. – Београд : Просвета ; Нолит, 1978. – 173с.
1094439
  Холл Г. Покончить с "холодной войной" / Г. Холл. – М., 1963. – 56с.
1094440
  Спок Б. Покончить с войной во Вьетнаме! / Б. Спок. – М, 1970. – 80с.
1094441
  Михайлов В.И. Покончить с остатками второй мировой войны в Европе / В.И. Михайлов. – М, 1962. – 88с.
1094442
  Черниш Р.І. Покоординатна декомпозиція області для еволюційних задач математичної фізики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 191-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто початково-крайову задачу на одиничному гіперкубі. Для її розщеплення за просторовими напрямками використано модифікований адитивно-усереднений метод. Для кожної підзадачі запропонована своя декомпозиція області, яка дозволяє здійснювати ...
1094443
  Кобилянська О.Ю. Покора : нариси / Ольга Кобиляньска. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1899. – [1], 111 с. – (Літературно-наукова бібліотека українсько-руської видавничої Спілки ; Сер. 1; Ч. 3)


  Зміст: Покоpа; Жебpачка; Що я любив; Мати Божа; У сьв. Івана; Час; Він і Вона; Аpистокpатка; Битва; Impromtu Phantasie; Мужик; Банк pустикальний.
1094444
  Уельбек М. Покора = Soumission : роман / Мішель Уельбек ; [пер. з фр. І. Рябчія]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 253, [3] с. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Houellebecq M. Soumission : roman / Michel Houellebecq. Flammarion, 2015. – ISBN 978-966-14-9099-3
1094445
  Родичев Н.И. Покорение "Великана" / Н.И. Родичев. – Киев, 1962. – 201с.
1094446
  Новиков В.Д. Покорение Арктики. / В.Д. Новиков. – Москва : АН СССР, 1962. – 156с.
1094447
  Проценко А.Н. Покорение атома / А.Н. Проценко. – 2-е изд. – Москва : Атомиздат, 1967. – 167с.
1094448
   Покорение бесконечности.. – М, 1981. – 734с.
1094449
  Ильин Е. Покорение вершин. Президентский совет делает ставку на мегаустановки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 4


  Владимир Путин посетил Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова НИЦ "Курчатовский институт" в Гатчине, где провел заседание Совета при Президенте РФ по науке и образованию.
1094450
  Сорокин И.В. Покорение высоты / И.В. Сорокин. – Москва, 1983. – 175 с.
1094451
  Рототаев П.С. Покорение гигантов / П.С. Рототаев. – Москва : Географгиз, 1958. – 448с.
1094452
  Овчинников В.В. Покорение дракона / В.В. Овчинников. – Москва, 1961. – 126с.
1094453
  Величко В.А. Покорение Кара-Кумов / В.А. Величко. – Москва, 1951. – 80с.
1094454
   Покорение космоса. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 148с.
1094455
   Покорение космоса. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 179с.
1094456
  Щабельская М.Н. Покорение космоса / М.Н. Щабельская, М. Улиг. – Москва, 1980. – 126 с.
1094457
  Михейкин Н.И. Покорение молнии / Н.И. Михейкин. – Тула, 1958. – 80 с.
1094458
  Гильберг Л.А. Покорение неба / Л.А. Гильберг. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 384с.
1094459
  Гильберг Л.А. Покорение неба / Л.А. Гильберг. – М., 1977. – 224с.
1094460
  Хрунов Е.В. Покорение невесомости : записки космонавта / Е.В. Хрунов. – Москва : Воениздат, 1976. – 175 с.
1094461
  Кнунянц И.П. Покорение неприступного элемента / И.П. Кнунянц, А.В. Фокин. – Москва : АН СССР, 1963. – 193 с.
1094462
  Лиходеев Л.И. Покорение пустыни. Книга стихов. / Л.И. Лиходеев. – М., 1953. – 83с.
1094463
  Тихонов-Бугров Евгений Дмитриевич Покорение рек / Тихонов-Бугров Евгений Дмитриевич. – Ленинград : Детгиз, 1957. – 157с.
1094464
  Гинко С.С. Покорение рек / С.С. Гинко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 208с.
1094465
  Юрезанский В.Т. Покорение реки / В.Т. Юрезанский. – М, 1946. – 355с.
1094466
  Спирин И.Т. Покорение Северного полюса / И.Т. Спирин. – Москва : Географической литературы, 1950. – 316с.
1094467
   Покорение Сибири Ермаком : картина В.И. Сурикова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 19 с., 28 ил.
1094468
  Суриков В.И. Покорение Сибири Ермаком / В.И. Суриков, 1968. – 4с.
1094469
  Непомнящий В.И. Покорение тайги. / В.И. Непомнящий. – Новосибирск, 1964. – 102с.
1094470
  Меркульева К. Покорение тундры / К. Меркульева. – М.-Л., 1939. – 152с.
1094471
  Ордин К.Ф. Покорение Финляндии : Опыт описания по неизд. источникам : [В 2 т.]. / [Соч.] К. Ордина. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 1 : С картой Финляндии. – 1889. – XI, 460, IV, 122 с. + 1 карта. – Алфавитный указ. лиц, упомин. во 1-м томе, с. 486-460. - Приложение ко 1-му т., с. 1-122
1094472
  Ордин К.Ф. Покорение Финляндии : Опыт описания по неизд. источникам : [В 2 т.]. / [Соч.] К. Ордина. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 2. – 1889. – VI, 498, VI, 190 с. – Алфавитный указ. лиц, упомин. во 2-м томе, с. 486-498 - Приложение ко 2-му т., с. 1-190
1094473
  Беллвуд П. Покорение человеком Тихого океана : Юго-Вост. Азия и Океания в доист. эпоху : [пер. с англ.] / П. Беллвуд ; отв. ред. и авт. предисл. М.В. Крюкова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1986. – 522, [1] с. : ил., карт.
1094474
  Аккуратов В. Покоренная Арктика / Аккуратов В. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 124 с.
1094475
   Покоренная высота.. – М, 1961. – 109с.
1094476
  Пучеров Н.Н. Покоренная радиация. (О радиоактивных изотопах). / Н.Н. Пучеров. – К., 1970. – 87с.
1094477
  Рототаев П.С. Покоренные гиганты / П.С. Рототаев. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1975. – 283с.
1094478
  Марков М. Покоренные стихии / М. Марков. – М, 1948. – 119с.
1094479
  Дроздов И.В. Покоренный "Атаман" / И.В. Дроздов. – Донецк, 1968. – 211 с.
1094480
  Песчанский И.С. Покорись, Енисей! / И.С. Песчанский. – Л., 1966. – 184 с.
1094481
  Сытин В.А. Покорители вечных бурь. / В.А. Сытин. – М., 1955. – 126с.
1094482
  Эберле Ута Покорители волн и ветра / Эберле Ута, Верманн Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 132-139 : фото. – ISSN 1029-5828
1094483
  Блинов Г.А. Покорители земных недр / Г.А. Блинов, Э.С. Махновецкий. – Ленинград : Недра, Ленингр. отд., 1986. – 143 с. : ил. – ("Кем быть?")
1094484
  Киселев А.Н. Покорители космоса / А.Н. Киселев, М.Ф. Ребров. – Москва, 1971. – 367с.
1094485
  Пономарев А.Н. Покорители неба / А.Н. Пономарев. – Москва : Военное издательство, 1980. – 200 с.
1094486
  Лаузен Каролине Покорители неба : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 130-138 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
1094487
  Бадигин К.С. Покорители студеных морей : ист. повесть / Константин Бадигин. – Москва, 1962. – 224 с.
1094488
  Маленький А.Г. Покорители тундры / А.Г. Маленький. – Москва : Советский писатель, 1962. – 716 с.
1094489
  Маленький А.Г. Покорители тундры / А.Г. Маленький. – М., 1964. – 663с.
1094490
  Маленький А.Г. Покорители тундры / А.Г. Маленький. – М., 1968. – 655с.
1094491
   Покорители целины : feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 60-65 : Фото
1094492
  Шухов И.П. Покорители целины. / И.П. Шухов. – М, 1955. – 120с.
1094493
  Борисова О.В. Покоритель вершин науки : [110 лет лауреату Нобелевской премии (1958), акад. И.Е. Тамму (1895-1971)] // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 69-72. – ISSN 0869-706Х
1094494
  Жаколио Л. Покоритель джунглей / Л. Жаколио. – Москва, 1991. – 281с.
1094495
  Клименко И.Е. Покоритель мирового эфира / И.Е. Клименко. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 32 с.
1094496
  Сузюмов Е.М. Покоритель нехоженых земель / Е.М. Сузюмов. – Москва : Мысль, 1967. – 88с. + Карта. – (Замечательные географы и путешественники)
1094497
  Бок Л. Покорнейше докладываю... / Л. Бок. – М., 1980. – 415с.
1094498
   Покоряющим космос. – Москва, 1963. – 47 с.
1094499
  Ведміцький Ол. Покоси / Ол. Ведміцький. – Київ, 1929. – 92с.
1094500
  Когтянц К.А. Покохати відьму : роман / Костянтин Когтянц. – Харків : Фоліо, 2011. – 186, [2] с. – ISBN 978-966-03-5722-8
1094501
  Ачебе Ч. Покоя больше нет : роман / Чинуа Ачебе ; пер. с англ. Ю. Иванова. – Москва : Художественная литература, 1965. – 207 с.
1094502
  Некрасов Г.А. Покоя мы не ищем / Г.А. Некрасов. – Л., 1982. – 95с.
1094503
  Аношкин М.П. Покоя не будет : [дорогу найдет идущий] : повести / М.П. Аношкин ; ил.: Н.А. Кудричев. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1966. – 232 с. : ил.
1094504
  Бахарев А.А. Покоя не будет : очерки / Бахарев А.А. – Москва : Советская Россия, 1972. – 56 с. – (Письма из деревни)
1094505
  Абдашев Ю.Н. Покоя не ищем : повесть / Юрий Абдашев. – Краснодар : Кн. изд-во, 1962. – 228 с.
1094506
  Абдашев Ю.Н. Покоя не ищем : повесть / Юрий Абдашев. – Краснодар : Кн. изд-во, 1973. – 237 с. : ил.
1094507
  Воеводин В.П. Покоя нет / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1961. – 439с.
1094508
  Кравцов А.Ф. Покоя нет / А.Ф. Кравцов. – Х., 1963. – 87с.
1094509
  Воеводин В.П. Покоя нет : Роман / В.П. Воеводин. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 416с.
1094510
  Фесенко А.Я. Покоя нет / А.Я. Фесенко. – М., 1976. – 327с.
1094511
  Воеводин В.П. Покоя нет / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1977. – 558с.
1094512
  Рамазанов Г.З. Покоя нет : стихи / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. – Москва : Правда, 1984. – 32 с.
1094513
  Лукерченко М.П. Покоя нет. Роман / М.П. Лукерченко. – Оренбург, 1961. – 222с.
1094514
  Хомутова М.Д. Покоящие домены и осцилляции тока в полупроводниках с N-образной ВАХ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Хомутова М.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 11л.
1094515
  Епифанова О.Г. Покоящиеся клетки: Свойства и функции в организме / О.Г. Епифанова, В В. Терских, В.А. Полуновский. – Москва : Наука, 1983. – 180 с. : табл., ил.
1094516
  Панькевич І. Покрайні записи на підкарпатських церковних книгах. / І. Панькевич
Ч.1. – 129-198с.
1094517
  Панькевич І. Покрайні записи на підкарпатських церковних книгах. / І. Панькевич
Ч.2. – 1-36с.
1094518
  Сухацький Р.П. Покрання у вигляді позбавлення волі: історія становлення // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 59-61. – ISBN 978-617-7272-11-2
1094519
  Ягуп К.В. Покращання енергетичних показників електротехнічних систем із застосуванням пошукової оптимізації на комп"ютерних моделях : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Ягуп Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1094520
  Здеб В.Б. Покращання метрологічних характеристик промислових багатоканальних засобів вимірювання на місці експлуатації : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Здеб Володимир Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1094521
  Яцук Ю.В. Покращання метрологічних характеристик цифрових перетворювачів температури в робочих умовах експлуатації : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец. 05.11.04-Прилади та методи вимірювання теплових величин / Яцук Ю.В.; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т"Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібл.:11 назв
1094522
  Репетацька Г. Покращена оцінка ортогональної регресії для неявної функціональної моделі з похибками в змінних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-45. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Для неявної функціональної моделі регресії з похибками в змінних розглядається оцінка ортогональної регресії. Встановлено умови неконзистентності, знайдено перший член розкладу асимптотичного відхилення оцінки по дисперсії похибок, та запропонована ...
1094523
  Джамаль С.А. Покращення динамічних властивостей електромеханічних систем з підпорядкуваним регулюванням та від"ємнім в"язким тертям настройкою їх контурів : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Джамаль С. А.; Хар. держ політехн. ін-т. – Х., 1998. – 17л.
1094524
  Задорожня І.М. Покращення динамічних показників головного електроприводу стана гарячої прокатки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Задорожня І.М. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1094525
  Денис І.В. Покращення динамічних показників роботи гібридного тепловозу з вентильно-індукторним приводом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.07 / Денис Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1094526
  Созанська-Матвійчук Покращення для ТОВ на горизонті / Созанська-Матвійчук, С. Родіонов // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 18-19
1094527
  Петрів А.Л. Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів : (аналітичний звіт) / Петрів А.Л., Шпег Н.І. ; [за заг. ред.: Кравченко О.В., Хомечко Г.І. ; Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина"]. – Львів : [Манускрипт], 2011. – 48 с. : іл. + Додатки: с. 36-47
1094528
  Гречко М.В. Покращення експлуатаційних характеристик вентильного генератора індукторного типу з суміщеними обмотками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Гречко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1094529
  Ложкін Р.С. Покращення енергетичних характеристик секції сильнострумного лінійного індукційного прискорювача заряджених часток шляхом удосконалення її елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Ложкін Руслан Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1094530
  Трубчанінов К. Покращення зовнішньої комунікації нового ВС відповідає вимогам часу // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 33


  Інтерв"ю умовного корепондента умовного фахового видання з умовним працівником апарату ВС.
1094531
  Матвієнко П.В. Покращення інвестиційного клімату - пріоритетне завдання державного управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 57-61
1094532
   Покращення контрасту цифрових рентгенівських зображень з урахуванням дозового навантаження для повних пацієнтів під час флюорографії / Л.І. Асламова, Н.В. Меленевська, Є.В. Куліч, Н.С. Мірошниченко, С.І. Мірошниченко // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (66). – С. 62-65. – ISSN 2073-6231


  Високі показники захворюваності серед населення України на туберкульоз потребують флюорографічних обстежень, проте такі профілактичні заходи роблять основний внесок у колективну ефективну дозу. Проблема підвищеного дозового навантаження є особливо ...
1094533
  Пічугіна Т. Покращення лекторської майстерності викладача вищої школи - шлях до професійного успіху // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 61-69. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1094534
  Гуль А.Є. Покращення методів проектування перехресть вулиць з урахуванням енергетичних параметрів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 42-49 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1094535
  Пархуць Л.Т. Покращення метрологічних характеристик переносних пірометрів аппаратними засобами. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.04 / Пархуць Л.Т.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1997. – 17л.
1094536
  Літвинчук А.М. Покращення моделей розпізнавання облич за допомогою згорткових нейронних мереж, навчання подібності та методів оптимізації / А.М. Літвинчук, Л.В. Барановська // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; гл. ред. А.А. Чикрий ; редкол.: Т. Башар, В.М. Белов, Л.А. Власенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 140-158. – ISSN 1028-0979
1094537
  Чурило П.Б. Покращення нормативно-правового та організаційно-методологічного забезпечення процесів злиття і поглинання в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 62-66 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1094538
  Савенко І.М. Покращення організаційної структури прикордонної служби України // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 5-11. – ISSN 2311-6420
1094539
  Андрощук М.О. Покращення оцінки сталої Лауе для додатньо визначених щільностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  У статті дано огляд оцінок сталої Лауе, тобто інфімума добутку дисперсій спряжених додатньо визначених щільностей. Покращено верхню оцінку сталої Лауе.
1094540
  Оболонский О.І. Покращення перебігу бронхолегеневої дисплазії у недоношених новонароджених шляхом оптимізації терапії фармакологічного закриття артеріальної протоки / О.І. Оболонский, В.І. Снісарь, Д.М. Сурков // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 34-40. – ISSN 2226-1230
1094541
  Дудкіна Т.В. Покращення планування розвитку аграрних формувань на основі економіко-математичного моделювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 65-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1094542
  Овчинніков О.О. Покращення показників високообертового автомобільного дизеля шляхом раціонального управління паливоподачею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Овчинніков Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1094543
  Сидоренко В.М. Покращення показників моніторингу систем електропривода шляхом корекції електричних сигналів силових кіл : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.09.03 / Сидоренко В.М. ; Кременчуцький держ. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2010. – 22 с. – Бібліогр. : 16 назв
1094544
  Труш О.В. Покращення показників якості системи управління записом - відтворенням інформації з магнітооптичних носіїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Труш Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунік. технологій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1094545
  Плосконос М.Ю. Покращення поперечних п"єзоелектричних перетворювачів лінійних та вібраційних прискорень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Плосконос Микола Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв.
1094546
   Покращення процесів пам"яті та уваги за допомогою методів вірного та вільного сприйняття інформації в школярів / О.І. Плиска, Є.В. Антощук, В.В. Подпала, О.Г. Дзюба, О.В. Рубан, М.Ю. Макарчук, Н.Б. Філімонова, О.О. Плиска // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 110-118. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 1 (1))
1094547
  Дубровська Є.В. Покращення реабілітаційного простору в закладах соціального захисту дітей : метод. матеріали для спеціалістів / [Дубровська Є.В., Грачова О., Алєксєєнко М.К. ; ред. Небесна Т.] ; Жіночий консорціум України. – Київ : [б. в.], 2009. – 39, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Покращення реабілітаційного простору в дитячих закладах. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 34-39 та в підрядк. прим.
1094548
  Ясинський А.М. Покращення робочого процесу багатоківшевого дреноукладача за рахунок вдосконалення зуба на ковші ескаватора // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 58-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1094549
  Базіло К.В. Покращення технічних характеристик ємнісних датчиків рівня : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Базіло К.В.; Базило К.В. ; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
1094550
  Креховецький В.В. Покращення транспортного комплексу Івано-Франківської області у контексті Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 135-139. – Бібліогр.: 6 назв.
1094551
  Румянцева Г. Покращення фінансового забезпечення підприємств вугільної промисловості Західного регіону у контексті оптимізації їх конкурентоспроможності // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 14-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1094552
  Каріка І.М. Покращення фінансового стану підприємства за рахунок розробки механізму поповнення оборотних коштів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 106-111. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1094553
  Кірєєв В.О. Покращення характеристик (метрологічних та експлуатаційно-технічних) теплолічильників для водяних мереж теплопостачання : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.04 / Кірєєв В.О.; Держ. ун-т "Львівська політехніа". – Львів, 1999. – 18л.
1094554
  Макаришкін Д.А. Покращення характеристик генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Макаришкін Д.А. ; М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1094555
  Озгович А.І. Покращення характеристик передачі термошумових сигналів в шумових термометрах : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.04 / Озгович А. І.; ДУ "Львів. політ.". – Львів, 1999. – 19л.
1094556
  Саміла А.П. Покращення шумових та сигнальних характеристик автодинного спектрометра ядерного квадрупольного резонансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Саміла А.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1094557
  Дронь Л.А. Покращення якості життя хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень / Л.А. Дронь, І.Г. Купновицька // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 39-45. – ISSN 1605-7295
1094558
  Швець Л.С. Покращення якості знань студентів шляхом використання тестового контролю на практичних заняттях з медичної біології в умовах кредитно-трансферної системи // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 159-162. – ISSN 2077-4214
1094559
  Голотяк Тарас Степанович Покращення якості зображень у радіометричних системах на підставі узгодження їх просторових характеристик : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Голотяк Тарас Степанович; Голотюк Т.С.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 16 с.
1094560
  Синявський А.Т. Покращення якості обробки спеклу в когерентних радіолокаційних системах побудови зображень : Автореф...канд.техн.наук:05.12.17 / Синявський А.Т.;НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.16-18
1094561
  Кутиркін А. Покращення якості освіти та правової освіти в середніх навчальних закладах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 81-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1094562
  Кутиркін А. Покращення якості освіти та правової освіти в середніх навчальних закладах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 81-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1094563
  Фішман І. Покращити агітаційно-масову роботу : [Вище рівень агітаційної роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  Останні збори парторганізації механіко-математичного факультету були присвячені агітаційній роботі . Збори намітили ряд заходів для покращення агітроботи на факультеті.
1094564
  Дубінська М. Покращити дисципліну // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  Партійній і комсомольській організаціям факультету необхідно вжити заходів для ліквідації порушень трудово-академічної дисципліни, які ще мають місце на філологічному факультеті.
1094565
  Болюк О. Покращити наш світ : (Урок-психологічне дослідження за повістю Оксани Забужко "Казка про калинову сопілку" в 11 класі) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 46-50
1094566
  Безносюк Ю. Покращити побутові умови студентів в гуртожитках // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  Профком університету рекомендує адміністративно-господарській частині, профкомові та студкомові потрібно приділити більше уваги покращеню побутових та санітарних умов студентів в гуртожитках.
1094567
  Диомидов М.Н. Покрение глубин / М.Н. Диомидов, А.Н. Дмитриев; Под ред. Л.А. Зенкевича. – 3-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Судостроение, 1969. – 384с.
1094568
  Диомидов М.Н. Покрение глубин / М.Н. Диомидов, А.Н. Дмитриев. – 4-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Судосторение, 1974. – 324с.
1094569
  Хемингуей Е. Покретни празник / Е. Хемингуей. – Белград, 1964. – 239с.
1094570
  Бердник О.П. Покривало Ізіди : повість-легенда / О.П. Бердник. – Київ : Веселка, 1969. – 166 с.
1094571
  Бердник О.П. Покривало Ізіди : повість-легенда : для серед. і ст. шк. віку / О.П. Бердник ; худож. В. Заруба. – Київ : Веселка, 1988. – 154 с.
1094572
  Матківський Микола Петрович Покривні пігментні концентрати для шкіри на основі дисперсних мінералів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Матківський Микола Петрович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 22л.
1094573
  Шувалов А.Я. Покрители Северной Атлантики. / А.Я. Шувалов. – Мурманск, 1959. – 92с.
1094574
  Гудима А.О. Покритництво як сакральний феномен в етологічних поемах Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 119-123


  У статті покритництво представлено як сакральний феномен, подано характеристику сакрального, висвітлено його двозначність, що відкриває новий рівень розуміння етологічних поем Т. Шевченка
1094575
  Каргалов В.В. Покров / В.В. Каргалов. – 2. – Москва, 1974. – 56с.
1094576
  Сотников В.М. Покров / В.М. Сотников. – М., 1991. – 235с.
1094577
   Покров // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 6. – С.72-76
1094578
  Дашвар Л. Покров : [роман] / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 378, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-12-0095-1
1094579
  Дашвар Л. Покров : [роман] / Люко Дашвар. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 378, [2] с. – (Клуб Сімейного Дозвілля). – ISBN 978-617-12-0095-1
1094580
  Нікітенко Л. Покров від ворогів. Шана - захисникові України // Україна молода. – Київ, 2019. – 11-12 жовтня (№ 114). – С. 3


  "Найважливішим та найшанованішим релігійним святом осені є Покрова Пресвятої Богородиці, яку відзначаємо 14 жовтня. За переказами, вшанування встановили в пам’ять про подію, яка відбулася у 911 році, під час облоги ворогами Константинополя, столиці ...
1094581
  Харлан О. Покрова Запорожжя // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 42 (155). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Українські дерев"яні церкви на Півдні України були знищені царями та генсекретарями.
1094582
  Топачевський А. Покрова: відгомін дива // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 11
1094583
  Аппатов С.И. Покровители агрессии : Ближ. Восток в свете буржуазной историографии / Аппатов С.И., Райнов П.Я. – Киев ; Одесса : Высшая школа, 1986. – 162, [1] с. – Библиогр.: с. 141-159 (390 назв.)
1094584
  Зубалій О.Д. Покровителі українського народу. Феодосій Печерський - просвітитель Київської Русі / О.Д. Зубалій, Д.С. Рященко // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 54-61
1094585
  Кралюк П. Покровитель українських автономістів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 вересня (№ 161/162). – С. 20


  "Микола Рєпнін хоч і діяв у межах імперського курсу, все ж сприяв зміцненню в української еліти усвідомлення про особливість, окремішність та неповторність нашої історії."
1094586
  Балашов С. Покровительница моряков // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С. 87-93


  Прекрасная Елена
1094587
  Александров А.А. Покровные и чешуйчатые структуры в Корякском нагорье / А.А. Александров ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Сев.-вост. комплекс. – Москва : Наука, 1978. – 122 с.
1094588
  Гросвальд М.Г. Покровные ледники континентальных шельфов / М.Г. Гросвальд. – Москва : Наука, 1983. – 216 с.
1094589
  Камалетдинов М.А. Покровные структуры Урала / Камалетдинов М.А. ; АН СССР, Башк. филиал, Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1974. – 230 с., [3] л. схем., карт. : черт. – Библиогр.: с. 212-229
1094590
  Шаталов Н.Н. Покрово-Киреевский рудоносный структурный узел зоны сочленения Донбасса с Приазовским мегаблоком Украинского щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 2. – С. 22-28 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1682-721Х
1094591
  Кадомская М.А. Покровская церковь в селе Пархомовке : история, поиски, находки / Мария Кадомская. – Одесса : Астропринт, 2016. – 31, [1] с., [2] с. фотоил. : ил. – Указ.имен: с. 27-29. – Библиогр.: с. 23-27. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Архивы. Исследования" ; вып. 14). – ISBN 978-966-927-189-1
1094592
  Зорин Л.Г. Покровские ворота / Л.Г. Зорин. – М., 1979. – 591с.
1094593
  Завитневич В. Покровский могильник / В. Завитневич. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 6 с. – Оттиск из IX-й книги Чтения в Историч. Общ. Нест. лет.
1094594
   Покровский собор. – М, 1957. – 32с.
1094595
  Капитохин А.А. Покровский собор / А.А. Капитохин, И.В. Яковлев. – Москва, 1970. – 35 с.
1094596
   Покровський ВасильТимофійович (1838-1877) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 382. – ISBN 978-966-439-754-1
1094597
  Гриценко І.С. Покровський Йосип Олексійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 191. – ISBN 978-966-06-0557-2
1094598
   Покровський Йосип Олексійович (1868-1920) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 382-383. – ISBN 978-966-439-754-1
1094599
   Покровський Олексій Іванович (1868-1928) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 383. – ISBN 978-966-439-754-1
1094600
  Александров А.А. Покромные и чешуйчатые структуры в Корякском нагорье / А.А. Александров. – Москва : Наука, 1978. – 121с.
1094601
  Шницлер А. Покрывало Беатриче : драма в 5 д. / Артур Шницлер ; пер. с нем. в стихах Л.М. Василевского // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 171 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
1094602
  Чулков Георгий Покрывало Изиды : Критические очерки. – Москва, 1909. – 217 с.
1094603
  Чернышева Татьяна Покрыл матом : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 54-59 : Фото
1094604
  Романова Т.Е. Покрытие компактной многоугольной области конечным семейством прямоугольников / Т.Е. Романова, А.В. Кривуля // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 99-108. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  Рассматриваются конструктивные средства математического моделирования задачи покрытия канонически замкнутой, ограниченной, многосвязной многоугольной области конечным семейством прямоугольников. Приводятся утверждения о критерии покрытия, о разбиении ...
1094605
  Лаворко П.К. Покрытие металлов / П.К. Лаворко. – Москва-Киев, 1959. – 147с.
1094606
  Богорад Л.Я. Покрытие металлом сплавами / Л.Я. Богорад, Э.Л. Гакман. – М, 1962. – 97с.
1094607
  Гольдберг М.М. Покрытия для полимерных материалов / М.М. Гольдберг, А.В. Корюкин, Э.К. Кондрашов. – Москва : Химия, 1980. – 287 с. : ил.
1094608
   Покрытия и ингибиторы эффективности средств зищиты металлов от коррозии.. – Рига, 1985. – 212с.
1094609
  Самсонов Г.В. Покрытия из тугоплавких соединений / Г.В. Самсонов, А.П. Эпик. – Москва, 1964. – 108 с.
1094610
  Вольперт Г.Д. Покрытия распыленным металлом. / Г.Д. Вольперт. – Москва, 1957. – 268с.
1094611
  Борисова А.Г. Покрытосеменные-двудольные (бобовые) / А.Г. Борисова. – М.-Л., 1954. – 664с.
1094612
  Яковлев Покрытосемянные растения с зеленым и бесцветным зародышем / Яковлев, Г.Я. Жукова. – Л, 1973. – 103с.
1094613
  Тумасов Б.Е. Покуда есть Россия / Б.Е. Тумасов. – Москва : АРМАДА, 1995. – 597, [9] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Александр II - На корешке: Александр II. - В кн. также: П.Н. Краснов. Цареубийцы. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-109-4
1094614
  Колос Л.Е. Покуда живо ожиданье / Л.Е. Колос. – Киев, 1990. – 60с.
1094615
  Борисов И.С. Покуда сердце бьется / И.С. Борисов. – М., 1972. – 152с.
1094616
   Покупатели изданий Московской типографии в середине 17 века.. – Л, 1984. – 63с.
1094617
  Зотова И.А. Покупателю о кинофототоварах / И.А. Зотова. – М., 1982. – 96с.
1094618
  Козюренко Ю.И. Покупателю о магнитофонах / Ю.И. Козюренко. – М., 1990. – 125с.
1094619
  Беседин А.Н. Покупателю о мехах. / А.Н. Беседин, Л.В. Лопасова. – Москва, 1975. – 51с.
1094620
  Гранев Н.А. Покупателю о плодах и овощах. / Н.А. Гранев. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1983. – 96с.
1094621
  Козюренко Ю.И. Покупателю о проигрователях и грампластинках / Ю.И. Козюренко. – М., 1985. – 96с.
1094622
  Степанян М.А. Покупателю о телевизорах / М.А. Степанян. – Москва : Экономика, 1976. – 110 с.
1094623
  Кузнецова В.А. Покупателю о телевизорах / В.А. Кузнецова, В.И. Лебедев. – Москва : Экономика, 1987. – 95 с.
1094624
  Зотова И.А. Покупателю о фотокинотоварах / И.А. Зотова. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 93с.
1094625
  Радченко Б.Г. Покупателю о часах / Б.Г. Радченко. – 2-е изд., перераб. – М., 1976. – 95с.
1094626
  Радченко Б.Г. Покупателю о часах / Б.Г. Радченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 79с.
1094627
  Дворецкий И.В. Покупателю об одежде / И.В. Дворецкий, Т.М. Васильева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 111с.
1094628
  Кащенко О.Д. Покупателю об одежде и моде / О.Д. Кащенко, Т.В. Козлова. – М., 1986. – 157с.
1094629
  Щаренски В.М. Покупателю об электробытовых товарах. / В.М. Щаренски. – М, 1981. – 96с.
1094630
  Павлов Б.В. Покупателям о правилах торговли / Б.В. Павлов. – Москва, 1979. – 103с.
1094631
  Кольцова И.Н. Покупателям о правилах торговли / И.Н. Кольцова. – Москва, 1985. – 144 с.
1094632
  Кольцова И.Н. Покупателям о правилах торговли / И.Н. Кольцова. – 2-е изд., доп. – Москва, 1990. – 172с.
1094633
  Болдырев Н Ю. Покупатель и магазин / Н Ю. Болдырев, . – М, 1988. – 110с.
1094634
  Фишер И. Покупательная сила денег, её определение и отношение к кредиту, проценту и кризисам / И. Фишер. – М, 1925. – 400с.
1094635
  Воронов А.Н. Покупательный фонд населения и товарооборот / А.Н. Воронов. – Москва, 1981. – 95с.
1094636
  Гоголь Б.И. Покупательский спрос и производство / Б.И. Гоголь. – М, 1965. – 224с.
1094637
  Теплов В.Я. Покупательский спрос населения и роль профсоюзов в более полном его удовлентворении на стадии развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Теплов В. Я.; ВШ проф. движ. ВСЦПС. – М., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1094638
  Бутовский А.Н. Покупка заведомо краденого и укрывательство : V ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 202-208
1094639
  Орлов А.А. Покупка и продажа бизнеса : российская практика / А. Орлов, С. Рыбаков. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2006. – 269, [1] с. – Библиогр.: с. 268-269. – ISBN 5-9626-0171-8
1094640
  Гэммон Д. Покупка и продажа в малом бизнесе / Д. Гэммон. – М., 1996. – 231с.
1094641
   Покупка квартиры в новостройке: что стоит знать // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 17, сентябрь. – С. 5
1094642
  Попович Я.М. Покутні хрести в контексті католицького паломництва у Західній Європі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 175-177
1094643
  Гнідан Олена Дмитрівна Покутська трійця: проблеми індивідуального стилю як художнього вияву духовної атмосфери часу : Дис... канд. філол.наук: 10.01.03 / Гнідан Олена Дмитрівна; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1992. – 58л. – Бібліогр.:л.58
1094644
  Микуш С. Покутський Велет. Містика в житті письменника козацького роду Василя Стефаника // Україна молода. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 46). – С. 14


  "«Можна б сказати про нього, що він був птахом, який співав, бо мусить, співає, і пісня та стає йому необхідністю і нагородою. Можна було б сказати, що він був подібним до дерева, яке втрачає листя, терпить, вмирає, навесні знову вкривається зеленню. ...
1094645
  Баран Є. Покутський жайвір. Маркові Черемшині на 140-ліття // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 17
1094646
  Кройтор В. Покутський фактор у міжнародних відносинах XVI ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 191-199. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1094647
  Колєснік Л.Я. Покутські говірки на тлі літературного стандарту // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 76-89. – ISSN 1682-3540
1094648
  Гостюк З.В. Покутські Карпати в системі фізико-географічного районування Українських Карпат / З.В. Гостюк, А.В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 12-21. – ISSN 0868-6939
1094649
  Королько А. Покуття: історико-краєзнавчі дослідження (90-ті роки XX - початок XXI ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 436-448. – ISSN 2223-1196
1094650
  Скуратівський В.Т. Покуть / В.Т. Скуратівський. – К., 1992. – 234с.
1094651
  Зильберман Е.Г. Покушение / Е.Г. Зильберман, В.К. Холявин. – Казань, 1965. – 121с.
1094652
  Кирст Г.Г. Покушение : роман / Г.Г. Кирст. – Москва, 1984. – 373 с.
1094653
  Беляев А.П. Покушение : роман-хроника / А.П. Беляев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 412, [1] с. : 1 л. портр. – (Библиографическая серия). – ISBN 5-268-00506-5
1094654
  Рулетт К. Покушение в Ватикане / К. Рулетт. – М., 1986. – 205с.
1094655
   Покушение Каракозова.. – М, 1928. – 319с.
1094656
   Покушение Каракозова.. – М-Л, 1930. – 384с.
1094657
  Шевцов Н.И. Покушение на авторитет. / Н.И. Шевцов. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 216 с.
1094658
  Эфиров С.А. Покушение на будущее / С.А. Эфиров. – М, 1984. – 208с.
1094659
  Абдуллаев Ч. Покушение на власть. Субъект власти : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2005. – 314 с., [2] с. – (Серия "Черный квадрат"). – ISBN 5-17-032239-9
1094660
  Иванов М. Покушение на Гейдриха / Иванов М. – Москва, 1988. – 303 с.
1094661
  Поляков А.А. Покушение на ГОРЭЛРО / А.А. Поляков. – Москва, 1983. – 240с.
1094662
  Макбейн Э. Покушение на Леди / Эд Макбейн // Все началось в Омахе / Р. Стаут. – Москва : Юридическая литература, 1989. – С. – ISBN 5-7260-0292-X
1094663
  Макбэйн Эд Покушение на Леди : [повесть] / Эд Макбейн ; [пер. с англ. М. Заготы, А. Лещинского] // Табакерка императора : [роман] / Д.Д. Карр. – Москва : Пресса, 1992. – 189 с. – ((Боевик. Детектив. Приключения. Фантастика)). – ISBN 5-253-00530-7
1094664
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи / В.Ф. Тендряков. – Москва : Книжная палата, 1988. – 381с.
1094665
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи : Роман, повесть, рассказы / В.Ф. Тендряков. – Москва : Советский писатель, 1988. – 395с.
1094666
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи. Чистые воды Китежа : [роман : повесть] / Владимир Тендряков. – Москва : Художественная литература, 1987. – 303 с.
1094667
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи. Чистые воды Китежа. Рассказы / В.Ф. Тендряков. – Москва : Книжная палата, 1988. – 384с.
1094668
   Покушение на незыблемое или...?. – Барнаул, 1990. – 126с.
1094669
  Лукьянов О.М. Покушение на планету / О.М. Лукьянов. – Саратов, 1989. – 229с.
1094670
  Разумный В.В. Покушение на президента Египта Анвара Садата 6 октября 1981 года: исторический аспект // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 3/4. – С. 202-208


  Мухаммад Анвар ас-Садат(1918— 1981) — египетский государственный и военный деятель; президент Египта (1970—1981).
1094671
  Чуйкевич, Петр Покушение Наполеона на Индию 1812 года или разговор двух офицеров российского и французского на аванпостах армий, с замечаниями и некоторыми приказами отданными в французской армии. – С-Пб., 1813. – 72с.
1094672
   Покушение.. – Новосибирск, 1972. – 286с.
1094673
  Камбулов Н.И. Покушение. Повести и рассказы. / Н.И. Камбулов. – М. : Современник, 1972. – 224 с.
1094674
  Осипов В. Покушението (Александър Улянов срещу Александър III) / В. Осипов. – София : Партиздат, 1974. – 415 с.
1094675
  Зенькович Н. Покушения в Кремле от Ленина до Ельцина / Н. Зенькович. – М., 1995. – 161с.
1094676
  Грінченко Б.Д. Покынута у лиси дивчына [Покинута у лісі дівчина] : казка / Написав Б. Гpинченко. – Одесса : Дpук. Л. Киpхнеpа, 1896. – 39 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1094677
  Соболєвський П.А. Пол Грайс про природу умовних висловлювань // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 59-66
1094678
  Касаткин Л.Л. Пол домашних животных и род соответствующих существительных в русских диалектах // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 135-143. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "В сказке “Конёк-горбунок” есть такие строки: Вдруг на поле конь заржал… Караульный наш привстал, Посмотрел сквозь рукавицу И увидел кобылицу [Ершов, 11]. С.Е. Шубин, майор юстиции, следователь из Ростова-на-Дону, написавший книгу, посвящённую анализу ...
1094679
  Завадовский М.М. Пол животных и его превращение : (механика развития пола) / М.М. Завадовский. – Москва; Петроград, 1923. – 132 с.
1094680
  Жакоб Ф. Пол и генетика бактерий / Ф. Жакоб, Э. Вольман. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 475 с.
1094681
  Разумникова О.М. Пол и профессиональная направленность студентов как факторы креативности // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.111-125. – ISSN 0042-8841
1094682
  Завадовский М.М. Пол и развитие его признаков: к анализу формообразования у животных / М.М. Завадовский. – Москва, 1922. – 255 с.
1094683
  Веннингер О. Пол и характер, 1909
1094684
  Вейнингер О. Пол и характер / О. Вейнингер. – Москва, 1992. – 480с. – ISBN 5-85255-115-5
1094685
  Скринченко В. Пол Маккартні та його "сержант Пеппер" // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 5 (242). – С. 20-21
1094686
  Дубинянская Я. Пол Ньюман: "А я только счастлив" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 140-159. – ISSN 1819-6268


  Пол Леонард Ньюман — американський актор і режисер.
1094687
  Шатерников М.С. Пол Ньюмен / М.С. Шатерников. – Москва, 1987. – 60 с.
1094688
  Самойлов О.Ф. Пол Пот: революціонер, диктатор чи борець за щастя народу? // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 415-427. – ISSN 2221-5719


  Розглядаються особливості розвитку Камбоджі в період 1975-1978 рр. Аналізується політична та соціально-економічна ситуація всередині країни в роки правління Пол Пота та режиму "червоних кхмерів".
1094689
  Чайлахян М.Х. Пол растений и его гормональная регуляция / М.Х. Чайлахян, В.Н. Хрянин. – Москва : Наука, 1982. – 173с.
1094690
  Ковальчук В. Пол Самуельсон - видатний економіст сучасності // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 169-177. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1094691
  Ковалев Ю.В. Пол Сколфилд / Ю.В. Ковалев. – Л, 1970. – 215 с.
1094692
  Джапаридзе Л.И. Пол у растений / Л.И. Джапаридзе. – Тбилиси
1 : ( История вопроса. Половой диморфизм. Эволюция пола). – 1963. – 308с.
1094693
  Джапаридзе Л.И. Пол у растений / Л.И. Джапаридзе. – Тбилиси
Ч.2 : Биохимические и физиологические различия полов у двудомных растений.Проблема управления формированием пола). – 1965. – 304с.
1094694
   Пол у растений и гетерозис. – Рига, 1979. – 108с.
1094695
   Пол у растений и гетерозис. – Рига, 1982. – 92с.
1094696
  Каммерер Пауль Пол, размножение и плодовитость : биология воспроизвидения (генебиотика) / Пауль Каммерер ; Пер. с нем. Д.М. Страшунского ; Под ред. и с предисл. зоолога Акад. наук СССР П.В. Серебровского. – Ленинград : Прибой, 1927. – 213 с. : ил, порт. – Указ.: с. 209-212. – Библиогр.: с. 206-208
1094697
  Акоев И.Г. Пол, реактивность, резистентность. / Акоев И.Г., Алексеева Л.В. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Биология ; 10)
1094698
  Рябов С.Г. Полiтичнi вибори : Hавчальний посiбник / С.Г. Рябов. – Київ : Тандем, 1998. – 96с. – ISBN 966714500Х
1094699
  Валевський О.Л. Полiтичний конфлiкт у сучаснiй Укpаїнi: культуpнi вимipи, стpуктуpа, пpинципи аналiзу : Моногpафiя / О.Л. Валевський, А.Т. Ішмутатов. – Київ : НІСД, 1997. – 110с. – (Статегiя полiтики i полiт. аналiз; Вип. 3). – ISBN 966554007
1094700
  Рудь М.О. Полабо-слов"янська проблематика у вітчизняній історіографії 40-х pp. XІX cт. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 58-60. – (Історія ; вип. 41)


  Дається оцінка внеску українських славістів ХІХ ст. - І.І. Срезневського та М.І. Гулака у вивчення історії полабсько-прибалтійських слов"ян доби раннього середньовіччя.
1094701
  Рудь М. Полабо-слов’янська проблематика у польській історіографії другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 49–55. – ISSN 2309-9356
1094702
  Павинский А. Полабские славяне : Историческое изследование / А. Павинский. – Д.Е. Кожанчикова : Типография Сущинского, 1871. – III. 169 с., 15 с.
1094703
  Григорьев С.Г. Полабские славяне и их борьба против немецкой агрессии в IX-XI вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев С.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
1094704
  Мельник В.М. Полабские славяне под влиянием католичества в X веке: церковь и проблема общинного устройства // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 76-81
1094705
  Супрун А.Е. Полабские числительные / Супрун А.Е. – Фрунзе : [б. и.], 1962. – 68 с. – Библиогр.: с. 65-66
1094706
  Рудь М. Полабські слов"яни і німці наприкінці Х століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 15. – C. 67-71
1094707
  Розин В.М. Полагание, сознавание, переживание будущего в контексте самоопределения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 48-60. – ISSN 2073-8528
1094708
  Гордієнко Д. Поламані люди / Д. Гордієнко. – Х, 1929. – 264с.
1094709
   Полані (Polanyi) Майкл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 858-860. – ISBN 966-316-069-1
1094710
  Лазарук М. Полання у вічність // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 1, 3


  10 років від дня відходу у засвіти геніального поета, прозаїка Миколи Вінграновського.
1094711
  Веріга Г. Поланування в аудиті / Г. Веріга, Д. Сазонова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 25-29. – ISSN 1728-9343
1094712
  Макаров П.П. Полатежи в бюджет социалистических предприятий и их совершенстование : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Макаров П. П.; Всес. заоч. фин. экон. ин-т. – М., 1975. – 19л.
1094713
  Никулин М.А. Полая вода / М.А. Никулин. – М, 1957. – 223с.
1094714
  Никулин А М. Полая вода. / А М. Никулин. – М, 1957. – 79с.
1094715
  Никулин М.А. Полая вода. / М.А. Никулин. – М, 1977. – 624с.
1094716
  Табидзе Г.В. Полвека : стихи и поэмы / Галактион Табидзе ;. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 400 с.
1094717
  Лупанова И.П. Полвека / И.П. Лупанова. – Москва : Детская литература, 1969. – 672 с.
1094718
  Рамазанов Г.З. Полвека : стихи и поэма / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1974. – 191 с.
1094719
  Орлов Денис Полвека Citroen ds : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 116 : Іл.
1094720
   Полвека борьбы и побед краснознаменного Копейска. – Челябинск, 1967. – 128с.
1094721
  Давыдов В.М. Полвека в авангарде латиноамериканистики / В.М. Давыдов, Б.Ф. Мартынов // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
1094722
  Павлов А.П. Полвека в истории науки об ископаемых организмах : с 22 рисунками / А.П. Павлов, проф. – Москва : Изд. кн. маг. Гроссман и Кнебель (И. Кнебель), 1897. – 88 с. : ил. – (Вопросы науки, искусства, литературы и жизни ; № 9)
1094723
  Иванов А.Г. Полвека в кино / А.Г. Иванов. – Ленинград, 1973. – 64 с.
1094724
  Мартынов П.Н. Полвека в мире книг / П.Н. Мартынов. – Л, 1969. – 184с.
1094725
  Днепров М.И. Полвека в оперетте. / М.И. Днепров. – М., 1961. – 169с.
1094726
  Чернов Г.А. Полвека в Печорском крае / Г.А. Чернов. – Москва : Мысль, 1974. – 223с.
1094727
  Либерштейн И.И. Полвека в поиске / И.И. Либерштейн. – Кишинев, 1992. – 231с.
1094728
   Полвека в пути. – Алма-Ата, 1969. – 340с.
1094729
   Полвека в пути. – Киров, 1970. – 440с.
1094730
   Полвека в Союзе равных. – Москва, 1972. – 219с.
1094731
  Мельников Я Полвека в спорте / Я Мельников. – М., 1960. – 255с.
1094732
  Ботвинник М.М. Полвека в шахматах / М.М. Ботвинник. – Москва, 1978. – 272с.
1094733
  Розова С.Н. Полвека в школе / С.Н. Розова. – Москва, 1952. – 64 с.
1094734
  Розова С.Н. Полвека в школе / С.Н. Розова. – М, 1954. – 64с.
1094735
  Морозова А.Г. Полвека в школе / А.Г. Морозова. – Горький, 1957. – 90 с.
1094736
  Работяжев Н.В. Полвека исканий: очерк эволюции идейных воззрений меньшевистской социал-демократии / Н.В. Работяжев, А.Э. Яшлавский // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-24. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1094737
  Крупников П.Я. Полвека истории Латвии глазами немцев / П.Я. Крупников. – Рига, 1989. – 315с.
1094738
  Бушуева С.К. Полвека итальянского театра / С.К. Бушуева. – Л, 1978. – 191с.
1094739
  Ван Мин Полвека КПК и предательство Мао Цзедуна / Ван Мин. – Изд. 2-е. – Москва, 1979. – 300 с.
1094740
  Ван Мин Полвека КПК и предательство Мао Цзэ дуна / Ван Мин. – Москва : Издательство политической литературы, 1975. – 309 с.
1094741
  Вейль Г. Полвека математики / Г. Вейль. – Москва, 1969. – 47с.
1094742
   Полвека мирного сотрудничества. – М, 1973. – 240с.
1094743
  Боголюбов Н.Н. Полвека на оперной сцене / Н.Н. Боголюбов. – М., 1957. – 264с.
1094744
  Лобанцова С.Н. Полвека на службе центральных банков региона // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.19-28. – ISSN 044-748Х
1094745
  Обухович А.Б. Полвека на сцене / А.Б. Обухович. – Минск, 1987. – 141 с.
1094746
  Мичурина-Самойлова Полвека на сцене Александринского театра / Мичурина-Самойлова. – Л., 1935. – 272 с.
1094747
  Гольцберг В. Полвека на сцене. Пятьдесят лет артистической деятельности заслуж. артиста РСФСР Александра Иосифовича Свирского. / В. Гольцберг. – Архангельск, 1946. – 42с.
1094748
  Пантелеев Ю.А. Полвека на флоте / Ю.А. Пантелеев. – Москва, 1974. – 319с.
1094749
   Полвека назад. – Саратов, 1955. – 160с.
1094750
  Алпатьев А.М. Полвека по пути преобразования и охраны природы / А.М. Алпатьев, А.М. Сенков. – Ленинград, 1970. – 31с.
1094751
   Полвека побед и свершений. – М, 1967. – 64с.
1094752
  Конев Ф.С. Полвека под куполом цирка / Ф.С. Конев. – Москва : Искусство, 1961. – 142 с.
1094753
  Фирсов И.И. Полвека под парусами / И.И. Фирсов. – Москва : Мысль, 1988. – 238с. + карта
1094754
  Черненко С.Ф. Полвека работы в саду / С.Ф. Черненко. – М., 1957. – 504с.
1094755
  Андронов М.К. Полвека развития школьного математическрго образования в СССР / М.К. Андронов. – Москва, 1967. – 180с.
1094756
  Савицкий Е.Я. Полвека с небом / Е.Я. Савицкий. – Москва, 1988. – 413с.
1094757
  Дорошенко И.А. Полвека служения Родине / И.А. Дорошенко, В.В. Коровин. – М, 1967. – 48с.
1094758
  Цветков Г.Н. Полвека советско-американских дипломатических отношений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 26-42. – (Международные отношения и международное право ; № 17)
1094759
  Журавлев А.М. Полвека советской архитектуры / А.М. Журавлев, Хан-Магомедов. – Москва, 1967. – 56 с.
1094760
  Озеров В.М. Полвека советской литературы / В.М. Озеров. – Москва, 1967. – 496с.
1094761
  Котова А. Полвека у штурвала. Глава НАНУ умеет оставаться современным // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  Президент Виктор Янукович недавно поздравил академика Бориса Патона с 50-летием работы на должности президента украинской Академии наук и вручил ему орден Свободы. На встрече с членами Бюро Президиума НАНУ Виктор Янукович поблагодарил 93-летнего ...
1094762
  Лаптев А.В. Полвчение и исследование электрофизических свойств компенсированных кристаллов антимонида индия с эффектом грани : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Лаптев А. В.; АН МССР, От-ние физ. техн. и мат.наук. – Кишинев, 1974. – 16л.
1094763
  Бочарнікова В.П. Полгляди на характер сучасних воєнних конфліктів / В.П. Бочарнікова, С.В. Свєшніков // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-8
1094764
  Алчевская Х.Д. Полгода из жизни воскресной школы : (Из записной тетради учительницы воскрес. шк.) / [Соч.] Х.Д. Алчевской. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1895. – [2], 126 с.


  Hа окp. аpк.: Пpисьвячується Х.Д. Алчевській.
1094765
  Грибанов С.В. Полгода из жизни капитана Карсавина : Повести / С.В. Грибанов. – Москва : Воениздат, 1990. – 318с.
1094766
  Грачев А.Ф. Полгода поисков людских / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1967. – 184с.
1094767
  Садовской Б.А. Полдень : собрание стихов 1905-1914 / Борис Садовской. – Петроград : Лукоморье ; [Тип. Т-ва А.С. Суворина], 1915. – 300 с. – Экз. № 15830 деф., без ориг обл. и тит. л.
1094768
  Шехтер М.А. Полдень / М.А. Шехтер. – Ленинград, 1947. – 119 с.
1094769
  Лемберг А.М. Полдень / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1959. – 102с.
1094770
  Рябинин Н. Полдень : стихи / Н. Рябинин. – Ульяновск : Ульяновское кн.изд., 1963. – 56 с.
1094771
  Луговской И.С. Полдень / И.С. Луговской. – Иркутск, 1964. – 144с.
1094772
  Журавлев В.А. Полдень / В.А. Журавлев. – М., 1964. – 359с.
1094773
  Зоненко И. Полдень / И. Зоненко. – Краснодар, 1970. – 104с.
1094774
  Авдонин А.Н. Полдень : стихи и поэмы / А.Н. Авдонин. – Москва : Современник, 1973. – 70 с. : портр.
1094775
  Джангулашвили Т.А. Полдень : стихи / Теймураз Джангулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 130 с.
1094776
  Васильев С.А. Полдень / С.А. Васильев. – Москва, 1974. – 32с.
1094777
  Маймулов С. Полдень : стихи / Сулайман Маймулов ; пер. с кирг. Е.Винокурова. – Фрунзе : Мектеп, 1974. – 46с.
1094778
  Андреева Л.Х. Полдень : стихи / Любовь Андреева. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1976. – 38 с. : ил.
1094779
  Коновалов В. Полдень / В. Коновалов. – Вильнюс, 1977. – 103с.
1094780
  Зиборов И.Ф. Полдень / И.Ф. Зиборов. – Воронеж, 1977. – 39с.
1094781
  Ботвинник С.В. Полдень / С.В. Ботвинник. – Л., 1978. – 128с.
1094782
  Магистрова Л.В. Полдень / Л.В. Магистрова. – Хабаровск, 1980. – 62с.
1094783
  Кузнецов Ф Ю. Полдень : рассказы / Ф Ю. Кузнецов, ; пер. с мордов.-мокша О.Осадчего. – Москва : Современник, 1981. – 237 с.
1094784
  Смольников А.С. Полдень / А.С. Смольников. – М., 1983. – 104с.
1094785
  Серебряков Г. Полдень / Г. Серебряков. – Москва, 1984. – 176с.
1094786
  Батурина Т.М. Полдень : [стихи и поэма] / Татьяна Батурина. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 94 с. : ил.
1094787
   Полдень. – М, 1988. – 416с.
1094788
  Тихонов Николай Семенович Полдень в пути / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советская Россия, 1972. – 590с.
1094789
  Куликов П.С. Полдень в радуге / П.С. Куликов. – Куйбышев, 1962. – 56с.
1094790
  Фесенко А.Я. Полдень в сторонке родной / А.Я. Фесенко. – М., 1965. – 260с.
1094791
  Малышко А.С. Полдень века : Новые стихи / А.С. Малышко; Авториз. пер. с укр. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 194с.
1094792
  Малышко А.С. Полдень века : Стихотворения и поэмы / А.С. Малышко. – Москва : Художественная литература, 1975. – 304с.
1094793
  Василевский С В. Полдень века / С В. Василевский, . – Москва, 1984. – 575с.
1094794
  Мачавариани М. Полдень и полночь = стихи : стихи / Мухран Мачавариани ; авториз. пер. с груз. А.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1968. – 132 с.
1094795
  Иванов А.М. Полдень моих надежд / А.М. Иванов. – Ташкент, 1973. – 343с.
1094796
  Мясников А.Л. Полдень на острове робинзонов: Повести и рассказы. / А.Л. Мясников. – Л., 1990. – 461с.
1094797
  Каширский Е.Е. Полдень над Объю / Е.Е. Каширский. – Барнаул, 1964. – 40с.
1094798
  Плебейский О.Л. Полдень над плесами / О.Л. Плебейский. – Волгоград, 1964. – 55с.
1094799
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – изд., доп. и перераб. – М, 1967. – 319с.
1094800
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – изд. 2-е. – Л, 1975. – 448с.
1094801
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1992. – 390с.
1094802
  Семеновский К Полдень. / К Семеновский. – Кишинев, 1958. – 168с.
1094803
  Лядов А.И. Полдень. / А.И. Лядов. – Ставрополь, 1958. – 84с.
1094804
  Халупский И.Я. Полдень. / И.Я. Халупский. – Ростов -на-Дону, 1968. – 127с.
1094805
  Часов Н.В. Полдень. / Н.В. Часов. – Ярославль, 1968. – 59с.
1094806
  Путинцев А.Г. Полдень. / А.Г. Путинцев. – К., 1974. – 282с.
1094807
  Явуухулан Бэгзийн Полдень. / Явуухулан Бэгзийн. – М., 1981. – 32с.
1094808
  Грибачев Н.М. Полдень. Америка, Америка / Н.М. Грибачев. – Москва, 1963. – 184с.
1094809
  Смоляницкий С.В. Полдень. Дорога. Память / С.В. Смоляницкий. – Москва, 1977. – 200 с.
1094810
  Наровчатов С.С. Полдень. Избр. стихи. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1969. – 232с.
1094811
  Полякова Н.М. Полдень. Стихи / Н.М. Полякова. – Л., 1969. – 112с.
1094812
  Ульянова И.В. Полдень. Стихи : стихи / И.В. Ульянова. – Кишинев : Изд. "Карта Молдовеняскэ", 1974. – 168 с.
1094813
   Полди ударної праці. – Х., 1976. – 56с.
1094814
  Ширшова Л.Т. Полдисперсность гумусовых веществ почв. / Л.Т. Ширшова. – М., 1991. – 85с.
1094815
  Прохватилов В.А. Полдневая пора / В.А. Прохватилов. – Л., 1985. – 64с.
1094816
  Унгарсынова Ф. Полдневный жар : стихи и поэмы / Ф. Унгарсынова; Фариза. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 256 с.
1094817
  Виан Борис Полдник генералов : Пьесы. Новеллы / Виан Борис; Пер.с фр. – Харьков : Фолио, 1998. – 560с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0441-2
1094818
   Поле - агроном - компьютер. – Москва, 1990. – 64с.
1094819
  Мальцев Т.С. Поле - моя жизнь. / Т.С. Мальцев. – М., 1975. – 199с.
1094820
  Рыдник В.И. Поле / В.И. Рыдник. – Москва : Знание, 1976. – 160с.
1094821
   Поле : зб. наук. праць з історії, теорії та методології польових дослідж. : у 5 т. / Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії МОН України, Наук. т-во "Дуліби" ; за наук. ред. д-ра іст. наук, проф. Марини Гримич. – Київ : Дуліби. – ISBN 978-966-8910-61-6
Т. 1 : Вступ до спеціальності / [упоряд.: М.В. Гримич, С.А. Жовтий, О.Ю. Брайченко]. – 2014. – 320 с. : табл., іл., ноти. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1094822
   Поле : зб. наук. праць з історії, теорії та методології польових дослідж. : у 5 т. / НДІ українознавства МОН України, Наук. т-во "Дуліби" ; за наук. ред. д-ра іст. наук, проф. Марини Гримич. – Київ : Дуліби. – ISBN 978-617-7310-15-9
Т. 2 : Субкультури, повсякдення, етнографія науки / [упоряд.: М.В. Гримич, О.В. Соболєва]. – 2017. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1094823
  Чихачев Сергей Поле "Черного археолога" : общее дело / Чихачев Сергей, Струков Игорь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 148-155 : Фото
1094824
  Сафин Р.А. Поле английской лингвистической терминологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сафин Р. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 25л.
1094825
  Моргун Ф.Т. Поле без плуга / Ф.Т. Моргун. – Х., 1981. – 272с.
1094826
  Моргун Ф.Т. Поле без плуга / Ф.Т. Моргун. – Москва, 1984. – 511с.
1094827
   Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / [Б. Черкас та ін. ; упоряд. К. Галушко ; Ін-т історії України НАН України та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 350, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
1094828
  Охредько О. Поле битви: освіта в анексованому Криму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 13


  Державна політика України та Російської Федерації щодо прийому на навчання до вищих навчальних закладів переселенців з окупованих територій України на 2016 рік.
1094829
  Нергеш Я. Поле битвы -- стол переговоров. / Я. Нергеш. – М., 1989. – 260с.
1094830
  Муравьев А.Л. Поле битвы - киноэкран / А.Л. Муравьев. – Л., 1988. – 110с.
1094831
  Река О. Поле битвы - Ливан // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 18. – С. 42-44
1094832
  Я Поле битвы - Намибия / Я, Отто Джон -. – Москва, 1988. – 257 с.
1094833
   Поле битвы - сердца людей. – Москва, 1987. – 333 с.
1094834
  Борщуков В.И. Поле битвы идей / В.И. Борщуков. – М., 1983. – 415с.
1094835
  Борщуков В.И. Поле битвы идей / Борщуков В.И. – Москва, 1988. – 445 с.
1094836
  Премчанд Поле битвы. / Премчанд. – М., 1958. – 416с.
1094837
  Щуплов А.Н. Поле боли / А.Н. Щуплов. – М, 1986. – 125с.
1094838
  Лисенко В.Ф. Поле бою / В.Ф. Лисенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 320с.
1094839
  Кабанов С.И. Поле боя - берег. / С.И. Кабанов. – Москва, 1977. – 364с.
1094840
  Первомайский Л.С. Поле боя : стихи / Л.С. Первомайский. – Москва : Правда, 1947. – 39 с.
1094841
  Жигулин А.В. Поле боя / А.В. Жигулин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 64 с.
1094842
  Кузьмичев А.П. Поле боя / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1979. – 543с.
1094843
  Скульский Г.М. Поле боя / Г.М. Скульский. – Москва, 1980. – 80с.
1094844
  Решетников Л.В. Поле боя. Воен. лирика. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1972. – 247с.
1094845
  Савицкий В.И. Поле боя. Стихи / В.И. Савицкий. – М., 1963. – 52с.
1094846
  Зайцев Вадим Поле брани // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 96-97 : фото
1094847
  Лиходеев Л.И. Поле брани, на котором не было раненых / Л.И. Лиходеев. – Москва, 1990. – 332с.
1094848
  Устинов А.А. Поле братства / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1980. – 326 с.
1094849
  Шаповал М.Т. Поле в обіймах : документальна повість в новелах / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1977. – 160 с.
1094850
   Поле відчаю й надії. – К, 1994. – 389с.
1094851
  Федорів У. Поле влади та літературний канон: до проблеми взаємодії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 15-22. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1094852
  Жемерев А.В. Поле гамма-излучения от источника нейтронов в воздухе / А.В. Жемерев, Б.М. Степанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 224 с.
1094853
  Зайцева Н.А. Поле длинноволновой радиации в свободной атмосфере / Н.А. Зайцева, Г.Н. Костяной. – М., 1974. – 147с.
1094854
   Поле длинноволновой радиации в свободной атмосфере. – Л, 1987. – 369с.
1094855
  Друцэ И. Поле души человеческой : рассказы, повести, романы / И. Друцэ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1977. – 654 с.
1094856
  Баловсяк Н. Поле електоральної напруги // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 44 (676), 30.10.-5.11.2020. – С. 23-25. – ISSN 1996-1561
1094857
  Решетников Л.В. Поле жатвы. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1976. – 256с.
1094858
  Поделков С.А. Поле жизни- поле боя / С.А. Поделков. – Москва, 1966. – 95 с.
1094859
  Поделков С.А. Поле жизни / С.А. Поделков. – Москва, 1963. – 95 с.
1094860
  Мякиев А.А. Поле жизни / А.А. Мякиев. – Грозный, 1974. – 74с.
1094861
  Старшинов Н.К. Поле жизни / Н.К. Старшинов. – М, 1979. – 318с.
1094862
  Кожевников В.М. Поле жизни / В.М. Кожевников. – Москва, 1980. – 64с.
1094863
  Бочаров Г.Н. Поле жизни / Г.Н. Бочаров. – Москва, 1985. – 111с.
1094864
  Арсирий В.С. Поле заботы нашей : [о механизаторах сел. хоз-ва] / Арсирий В.С. ; ред. Г.Н. Кондрашев. – Москва : Знание, 1991. – 45, [1] с. : ил. – (Твоя профессия ; 10"91)
1094865
  Зорьева Вера Михайловна Поле завершительности немецкого глагольного действия в сопоставлении с английским : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зорьева Вера Михайловна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 21л.
1094866
  Зорьева В.М. Поле завершительности немецкого глагольного действия в сопоставлении с английским : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Зорьева В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
1094867
  Чистяк Д. Поле закатное, поле рассветное = По мотивам призведений Павла Тычины : проза: новелла // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 100-107. – ISSN 0131-8136
1094868
  Бойчук О.В. Поле залишкової непружної деформації в диску, викликане тепловим імпульсом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У рамках динамічної постановки зв"язаної задачі термомеханіки чисельно досліджено залишкові непружні деформації в зоні опромінення. Встановлено, що радіальні компоненти непружної деформації є стискаючими, а осьові компоненти є розтягуючими, розподіл ...
1094869
  Морозов Г.С. Поле зовет / Г.С. Морозов. – Москва, 1984. – 78с.
1094870
  Кульбак Л.А. Поле зору / Л.А. Кульбак. – Київ : Український письменник, 1992. – 79 с.
1094871
  Векслер А.И. Поле зрения / А.И. Векслер. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 71с.
1094872
  Романов А.А. Поле зрения : Стихи / А.А. Романов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 63с.
1094873
  Арутюнян А. Поле зрения : стихи / Артем Арутюнян ; авториз. пер. с арм. О. Шестинского. – Москва : Совецкий писатель, 1982. – 80 с.
1094874
  Федоров С.Н. Поле зрения / С.Н. Федоров. – Москва, 1990. – 140с.
1094875
  Крыжановский С.Т. Поле зрения. / С.Т. Крыжановский. – Одесса, 1971. – 48с.
1094876
   Поле и материя : сборник статей по физике и геофизике, посвященный памяти профессора К.А. Путилова. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 164 с.
1094877
  Вийк Т. Поле излучения в многослойных средах / Т. Вийк. – Таллин, 1985. – 90с.
1094878
  Длугач Ж.М. Поле излучения в оптически толстых планетных атмосферах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Длугач Ж.М. ; АН ЭССР. – Тарту. – 15 с.
1094879
   Поле излучения Земля как планеты. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 308с.
1094880
   Поле излучения сферической атмосферы. – Л, 1977. – 214с.
1094881
   Поле излучения точечного мононаправленного источника гамма-квантов. – М, 1974. – 160с.
1094882
  Аржаных И.С. Поле импульсов / М.С. Аржаных ; АН УзССР, Ин-т механики. – Ташкент : Наука, 1965. – 232 с.
1094883
  Калинников В.В. Поле интегрального влагосодержания над северо-востоком Сибири по данным радиоизмерений глобальных навигационных спутниковых систем / В.В. Калинников, О.Г. Хуторова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 5-15 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0130-2906
1094884
  Лісовий А. Поле і море - його стихія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 187-189. – ISSN 0208-0710
1094885
  Кокотов Ю.А. Поле кислотности почв, как ионообменных систем, и диагностика генетических горизонтов / Ю.А. Кокотов, Е.Ю. Сухачева, Б.Ф. Апарин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1448-1459 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
1094886
   Поле кличе. – К, 1975. – 192с.
1094887
  Чиркинян Н.С. Поле количественности (на матер. русск. и арм. языков). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Чиркинян Н.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 28л.
1094888
  Холошенко О.Ф. Поле комиссара / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1978. – 115с.
1094889
  Сасина Валентина Петровна Поле компаративности в современной английской тропике : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сасина Валентина Петровна; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 167л.
1094890
  Сасина В.П. Поле компартивности в современной английсокй тропике : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Сасина В. П.; КГУ. – К., 1979. – 27л.
1094891
  Сасина В.П. Поле компартивности в современой английской тропике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Сасина В. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 27 с.
1094892
  Поуэлл Э. Поле костей / Э. Поуэлл. – Москва, 1984. – 368 с.
1094893
   Поле Куликово. – Воронеж, 1980. – 119с.
1094894
   Поле Куликово. – М, 1980. – 239с.
1094895
  Возовиков В.С. Поле Куликово / В.С. Возовиков. – Москва, 1985. – 560с.
1094896
  Возовиков В.С. Поле Куликово / В.С. Возовиков. – Москва, 1989. – 892с.
1094897
  Куликов Б.Н. Поле Куликово. / Б.Н. Куликов. – Москва, 1973. – 72с.
1094898
   Поле любит труд. – Красноярск, 1966. – 143с.
1094899
  Кочетов В.С. Поле любленое / В.С. Кочетов. – Архангельск, 1977. – 103с.
1094900
   Поле моей жизни. – Саранск, 1989. – 190с.
1094901
  Тендюк Л.М. Поле моє, полечко... : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ : Молодь, 1961. – 88 с.
1094902
  Беднягина Э.К. Поле направленного движения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Беднягина Э.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 20л.
1094903
  Корнієць С.Д. Поле напружень біля тріщини в пружній пластині, що послаблена отвором з крайовими тріщинами та абсолютно жорстким включенням / С.Д. Корнієць, Т.В. Кривенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 23-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Визначений напружений стан в пластині з коловим отвором, на контур якого виходять дві малі радіальні тріщини, та коловим абсолютно жорстким включенням. Згідно прийому Д.І. Шермана двозв"язна задача теорії пружності зводиться до допоміжної задачі для ...
1094904
  Мишарина Л.А. Поле напряжений в земной коре Прибайкалья и Монголии и его сопоставление с полями напряжений в основных сейсмических поясах Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мишарина Л.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 22л.
1094905
  Гандзюра П.П. Поле не спить : роман / П.П. Гандзюра. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 552 с.
1094906
  Илемницкий П. Поле невспаханное / П. Илемницкий. – Москва, 1955. – 352с.
1094907
  Ерастов К.Д. Поле П-адических элементов: уч. пособие / К.Д. Ерастов. – Ташкент, 1985. – 72с.
1094908
  Казак Г.И. Поле памяти / Г.И. Казак. – Минск : Мастацкая літаратуа, 1975. – 79 с.
1094909
  Моряков Е.Н. Поле памяти : заметки об идеол. работе / Е.Н. Моряков. – Москва : Политиздат, 1985. – 238 с.
1094910
   Поле памяти. – М, 1989. – 320с.
1094911
  Михлеев Д.Н. Поле перейденное / Д.Н. Михлеев. – Чебоксары, 1985. – 176с.
1094912
  Елисеев Е.С. Поле перейти / Е.С. Елисеев. – Москва, 1975. – 142с.
1094913
  Малашенко Поле перейти... / Малашенко, Н.. – Кишинев, 1974. – 83с.
1094914
   Поле плотности северной части Атланстического океана. – Москва : Гидрометеоиздат, 1985. – 191с.
1094915
   Поле плотности северной части Тихого океана. – Москва, 1981. – 138с.
1094916
  Коркина А. Поле подсолнухов: Стихи. / А. Коркина. – Кишинев, 1978. – 120с.
1094917
  Озеров Г.В. Поле поссивности в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Озеров Г. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
1094918
  Дудин М.А. Поле притяжения / М.А. Дудин. – Л., 1981. – 350с.
1094919
  Дудин М.А. Поле притяжения : Проза о поэзии / М.А. Дудин. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 400с.
1094920
  Эльчин Поле притяжения / Эльчин. – Москва, 1987. – 285 с.
1094921
  Бадхен Марина Викторовна Поле пространственной локализованности в современном английском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Бадхен Марина Викторовна; АН СССР Ленингр. отд-ние ин-та языкознания. – Л, 1981. – 21л.
1094922
  Андрюшин Н.Ф. Поле рассеянного гамма-излучения радиационно-технических установок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Андрюшин Н.Ф. ; МВ ССО СССР, Московский инженерно-физический ин-т. – Москва, 1967. – 10 с.
1094923
   Поле рассеянного излучения в земной атмосфере. – Алма-Ата, 1974. – 111с.
1094924
  Черепанов А.И. Поле ратное мое. / А.И. Черепанов. – Москва, 1984. – 303с.
1094925
   Поле Родины. – Москва, 1980. – 207с.
1094926
   Поле Родины. – М, 1986. – 397с.
1094927
  Васильев С. Поле русской славы : стихи / С. Васильев. – Москва : Советский писатель, 1943. – 72, [1] с.
1094928
  Якубенко Э.В. Поле русской славы / Э.В. Якубенко. – Тула, 1984. – 233с.
1094929
  Федорова О.В. Поле русской славы: путеводитель. / О.В. Федорова, В.К. Ушаков. – М., 1979. – 199с.
1094930
  Волков В.А. Поле светимости / В.А. Волков. – Москва, 1981. – 71с.
1094931
  Ломакин П.Д. Поле скорости звука и элементы его вертикальной стратификации в Аталинтическом океане. : Автореф... Доктора геогр.наук: 11.00.08 / Ломакин П.Д.; АН Укр.морск.гидрофизич.ин-т. – Севастополь, 1994. – 43л.
1094932
   Поле славы. – Саратов, 1980. – 230с.
1094933
   Поле славы. – М, 1985. – 359с.
1094934
   Поле славы. – М, 1988. – 351с.
1094935
  Костенко В. Поле смислу життя / В. Костенко, С. Палітанський // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 25-28
1094936
   Поле сражения - душа. – Воронеж, 1990. – 206с.
1094937
  Китайский С.Б. Поле сражения / С.Б. Китайский. – М., 1973. – 462с.
1094938
  Гончаров Ю.Д. Поле сражения / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1977. – 407с.
1094939
  Китайский С.Б. Поле сражения / С.Б. Китайский. – Иркутск, 1988. – 448с.
1094940
   Поле температуры воды северной части Тихого океана. – Москва, 1980. – 196с.
1094941
  Кутас Р.И. Поле тепловых потоков и термическая модель земной коры / Р.И. Кутас. – Киев : Наукова думка, 1978. – 148с.
1094942
  Ракитный М. Поле тихое, поле светлое... : избранное / М. Ракитный; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 415 с.
1094943
   Поле тяготения Луны и движение ее искусственных спутников. – Москва : Машиностроение, 1984. – 285 с.
1094944
  Звагельський В. Поле у "Слові о полку Ігоревім" та давньоруських літописах // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 275-281. – ISSN 2222-5250
1094945
  Рыбинец В.Р. Поле хлебное, поле бранное / В.Р. Рыбинец. – Донецк, 1984. – 261с.
1094946
  Рыбинец В.Р. Поле хлебное, поле бранное / В.Р. Рыбинец. – Донецк
Кн. 2. – 1988. – 255с.
1094947
  Зеленский Н.И. Поле чести / Н.И. Зеленский. – Москва, 1957. – 520с.
1094948
  Сорин С.Г. Поле чести / С.Г. Сорин. – М., 1987. – 270с.
1094949
  Гельман М. Поле чудес Анатолия Чубайса и Россия в роли Буратино, или как последние геостратегические ресурсы использовать для ее спасения // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 9. – С. 43-55. – ISSN 0132-0831
1094950
  Голіченко О.Л. Поле швидкості рідини в скінченному круговому циліндрі, утворене рухом кришок // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 107-110
1094951
   Поле электропроводности воды северных частей Атланстического и Тихого океанов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1982. – 117с.
1094952
  Хазен А.М. Поле, волны, частицы и их модели : Книга для внеклассного чтения, 8-10 классы / А.М. Хазен. – Москва : Просвещение, 1979. – 113с.
1094953
  Авасте О.А. Поле, коротковолновой радиации в безоблачной атмосфере : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Авасте О.А.; Акад.наук Эстон. ССР. – Тарту, 1961. – 10л.
1094954
  Никульшин И.Е. Поле. / И.Е. Никульшин. – Куйбышев, 1970. – 80с.
1094955
  Федосова Л.А. Поле: стихи. / Л.А. Федосова. – Москва, 1981. – 63с.
1094956
   Полевая академия. – М, 1983. – 287с.
1094957
  Авдусин Д.А. Полевая археология СССР / Д.А. Авдусин. – Москва, 1972. – 344с.
1094958
  Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. : [Учеб. пособие для ист. спец. ун-тов] / Д.А. Авдусин. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с. : ил. – Библиогр.: c. 331-334
1094959
  Вентцель М.К. Полевая астрономия : учебник / М.К. Вентцель. – Москва : Редбюро ГУГК
Ч. 2 : Практическая астрономия. – 1940. – 310 с.
1094960
  Муратов У. Полевая всхожесть, рост, развитие и урожайность хлопчатника в зависимости от размеров и удельного веса семян сорта 108-Ф : Автореф... канд. биол.наук: / Муратов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1965. – 22л.
1094961
   Полевая геоботаника. – Москва-Л : АН СССР
Том1. – 1959. – 444с.
1094962
   Полевая геоботаника. – Москва-Л : АН СССР
Том 2. – 1960. – 500с.
1094963
   Полевая геоботаника. – Москва-Л
Том 3. – 1964. – 531с.
1094964
   Полевая геоботаника. – Ленинград : Наука
Том. 4. – 1972. – 336 с.
1094965
   Полевая геоботаника. – Ленинград
Том 5. – 1976. – 320с.
1094966
  Абашкина А.В. Полевая геологическая практика / А.В. Абашкина, Б.П. Баженов. – Москва, 1957. – с.
1094967
  Вебер В.Н. Полевая геология / В.Н. Вебер. – Москва, 1923. – 148с.
1094968
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград
2. – 1931. – 318с.
1094969
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 4-е изд., испр. – Москва; Ленинград : НКТП
Т. 1. – 1932. – 304с.
1094970
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 4-е изд., испр. – Москва; Ленинград : НКТП
Т. 2. – 1932. – 318с.
1094971
  Вебер В.Н. Полевая геология : Учебник для техникумов / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва, 1937. – 180с.
1094972
  Лахи Фредерик Полевая геология / Лахи Фредерик. – Москва : Мир
Т. 1. – 1966. – 482с.
1094973
  Лахи Фредерик Полевая геология / Лахи Фредерик. – Москва : Мир
Т. 2. – 1966. – 1031с.
1094974
   Полевая геология : Справочное руководство. – В двух книгах. – Ленинград : Недра
Кн. 1. – 1989. – 400с.
1094975
   Полевая геология : Справочное руководство. – В двух книгах. – Ленинград : Недра
Кн. 2. – 1989. – 455с.
1094976
  Войлошников В.Д. Полевая геология для техника-геолога : Справочное пособие / В.Д. Войлошников. – Москва : Недра, 1984. – 184с.
1094977
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – Москва-Л.
1. – 1927. – 344с.
1094978
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – Москва-Л.
2. – 1927. – 370с.
1094979
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Л.
1. – 1929. – 256с.
1094980
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Л.
1. – 1931. – 304с.
1094981
  Одесский И.А. Полевая геология. Наблюдения над осадочными породами / И.А. Одесский. – Л., 1983. – 56с.
1094982
  Гардинер В. Полевая геоморфология / В. Гардинер, Р. Дакомб; Пер.с англ. – Москва : Недра, 1990. – 238с.
1094983
   Полевая геоотаника. – Л
4. – 1972. – 336с.
1094984
  Чекалюк Э.Б. Полевая геотермическая съемка / Э.Б. Чекалюк, И.М. Федорцов, В.Г. Осадчий. – Киев : Наукова думка, 1974. – 103с.
1094985
  Ччекалюк Э.Б. Полевая геотермическая съемка. / Э.Б. Ччекалюк. – К., 1974. – 103с.
1094986
  Знаменский В.В. Полевая геофизика / В.В. Знаменский. – Москва : Недра, 1980. – 351с.
1094987
  Ложкин В.В. Полевая гидрология / В.В. Ложкин. – Москва-Ленинград, 1933. – 756 с.
1094988
  Резников А.А. Полевая гидрохимическая лаборатория типа 1950 г. / А.А. Резников. – М., 1950. – 51с.
1094989
  Резников А.А. Полевая гидрохимическая лаборатория типа 1954 г. / А.А. Резников. – М., 1955. – 56с.
1094990
  Евсеичев В.А. Полевая дорога / В.А. Евсеичев. – Куйбышев, 1981. – 55с.
1094991
   Полевая и лабораторная практика по почвоведению : Учебн. пособ. для вузов. – Минск, 1974. – 160 с.
1094992
   Полевая и лабораторная практика по почвоведению. – Минск, 1981. – 176 с.
1094993
   Полевая и промысловая геохимия. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 3. – 1954. – 70с.
1094994
  Высоцкий И.В. Полевая и структурная геология / И.В. Высоцкий. – Москва-Ленинград, 1945. – 199с.
1094995
  Мюллер Э.В. Полевая ионная микроскопия, полевая ионизация и полевое испарение : пер. с англ. / Э.В. Мюллер, Т. Цонг. – Москва : Наука, 1980. – 220 с.
1094996
  Подобедов Н.С. Полевая картография : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Картография" / Н.С. Подобедов. – Москва : Недра, 1970. – 240 с.
1094997
  Верещака Т.В. Полевая картография : учебник для вузов / Т.В. Верещака, Н.С. Подобедов; ред.: Борисова Т.А., Шибанова Т.Б. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1986. – 351с.
1094998
  Минаев В.В. Полевая кислородно-дыхательная аппаратура. / В.В. Минаев, В.В. Жаров. – Рязань, 1988. – 71с.
1094999
  Резников А.А. Полевая лаборатория для анализа воды в пеших маршрутах. / А.А. Резников, И.Ю. Соколов. – М., 1955. – 20с.
1095000
  Миллер Г.П. Полевая ландшафтная съемка горных территорий. Метод. руководство для изучения спецкурсов, выполнения практик, курсовых и дипломных работ студентами-географами стационарного и заоч. обучения. / Г.П. Миллер. – Львов, 1972. – 127с.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,