Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1094001
  Пестушко Валерій "Рибні проблеми " Чорного моря // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 8
1094002
   "Ривьера - Сочи", Сочи : Кадры куются в Сочи. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 39 : Фото
1094003
  Тарасова Бэлла "Ривьера - Сочи": новинки осенне-зимнего сезона : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 74 : Фото
1094004
  Леонтовская Т.Н. "Риголето" Дж. Верди / Т.Н. Леонтовская. – Москва : Музыка, 1964. – 96 с.
1094005
  Зорбалас С.Д. "Ризоспастис" - орган ЦК Коммунистической партии Греции - в борьбе за интересы греческих трудящихся (1917-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зорбалас С.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 23л.
1094006
  Семо Марк "Рим-2", или Катакомбы : Археология // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 124-126 : Фото. – ISSN 1029-5828
1094007
  Немировский А.И. "Римская история" Веллея Патеркула / А.И. Немировский, М.Ф. Дашкова. – Воронеж, 1985. – 211с.
1094008
  Вовк В. "Римський клуб" сприятиме підписанню Угоди про Асоціацію між Україною та Євросоюзом // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 17/23 жовтня (№ 41). – С. 5


  Із 19 до 21 верес. у столиці Канади м. Оттава відбулися Річні Збори та Конференція всесвітньої організації "Римський клуб", що об"єднує політ. діячів, економістів, науковців, бізнесменів, чільних службовців міжнар. організацій, колишніх голів держав та ...
1094009
  Астаф"єв О.Г. "Римські діяння" в українському літературному процесі XVII-ХVIII ст. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 3-13


  У статті розкрито рецепцію в Україні найпопулярнішої пам’ятки середньовічної літератури «Римські діяння» (Gesta Romanorum). Проаналізовано українські переклади збірника, описано різні списки, прокоментовано запозичення з нього у житіях святих, творах ...
1094010
  Федоренко М.Ю. "Римські оповідання" Альберто Моравіа у перекладах І. Корунця та І. Труша // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 327-333


  Статтю присвячено аналізу оповідань Альберто Моравіа, перекладених І. Корунцем та І. Трушем Досліджено основні прийоми та перекладацькі трансформації, використані при перекладі. Статья посвящается анализу рассказов Альберто Моравиа в переводах И. ...
1094011
  Корсак К. "Ринковізація" освіти - хибний шлях у майбутнє / К.Корсак // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 3-9. – ISSN 1562-529Х
1094012
  Трофимов В. Реюньон / В. Трофимов, В. Тарасов. – М, 1969. – 97с.
1094013
  Уваров А.Г. Реют буревестники / А.Г. Уваров. – Одесса, 1957. – 77с.
1094014
  Мещеряков Ю.А. Реьлеф и современная геодинамика / Ю.А. Мещеряков. – М, 1981. – 277с.
1094015
  Синчанский С. Рєгулирование охраны окружающей среды и ВТО // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-29.
1094016
   Рєзніков Михайло Ігорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 360 : фото
1094017
  Герасимчук В. Рєпін міцно тримався свого коріння // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 23). – С. 12-13
1094018
  Чикаленко-Келлер Рєпніни та їхня яготинська бібліотека // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С 184-201. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
1094019
  Новицкий С.И. Ржавчина злаков и меры борьбы с нею / С.И. Новицкий, Р.И. Кикоина. – Ростов -на-Дону, 1941. – 99с.
1094020
  Казановский В. Ржавчина и состояние озимой пшеницы под снегом в конце 1911 года / В. Казановский. – К. – 6с.
1094021
  Казановский Ржавчина и состояние озимой пшеницы под снегом в конце 1911 года / Казановский. – Б.м., 1911. – 6с. – Оттиск из журн. "Хозяйство" за 1911 г., № 50
1094022
  Зерекидзе Р.И. Ржавчина кукурузы в Грузинской ССР и обоснование мероприятий по борьбе с ней : Автореф... канд. биол.наук: / Зерекидзе Р.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 20л.
1094023
  Лесовский А.В. Ржавчина тополей на Украине и биологическое обоснование мер борьбы с нею : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Лесовский А.В. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1964. – 24 с.
1094024
  Васильева Л.Н. Ржавчина хлебных злаков в Приморском крае и меры борьбы с ней / Л.Н. Васильева. – Владивосток, 1953. – 39с.
1094025
   Ржавчина хлебных злаков.. – М., 1975. – 286с.
1094026
  Тетеревникова-Бабаян Ржавчинные грибы / Тетеревникова-Бабаян. – В кн. Микрофлора Армянской ССР. – Ереван
4. – 1977. – 1-197с.
1094027
  Дзюненко Е. Ржавчинные грибы ботанического сада Таврического национального университета им. В.И. Вернадського / Е. Дзюненко, И. Просянникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 94-95. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Проведені дослідження з вивчення іржастих грибів Ботанічного саду Таврійського національного університету. Виявлено 22 види з 6 родів паразитичних грибів. Домінуючими є представники родів Puccinia та Phragmidium. Вперше відмічені 3 види нових для Криму ...
1094028
  Траншель В.Г. Ржавчинные грибы в их отношении к систематике сосудистых растений. / В.Г. Траншель. – 11с.
1094029
  Азбукина З.М. Ржавчинные грибы Дальнего Востока / З.М. Азбукина; АН СССР Дальневосточный науч.центр. Биолог-почвенный ин-т. – Москва : Наука, 1974. – 527
1094030
  Зейналова В.М. Ржавчинные грибы зерновых, кормовых и дикорастущих злаков Азербайджана : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зейналова В.М. ; АН АзССР , Ин-т земледелия. – Баку, 1958. – 24 с.
1094031
  Тихоненко Ю.Я. Ржавчинные грибы степной зоны УССР : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.05 / Тихоненко Ю. Я.; АН УССР, Ин-т ботан. – К., 1982. – 17л.
1094032
  Купревич В.Ф. Ржавчинныегрибы / В.Ф. Купревич, В.Г. Траншель. – М-Л, 1957. – 420с.
1094033
  Нелюбин Ф.Ф. Ржавый гвоздь / Ф.Ф. Нелюбин. – Л., 1967. – 24с.
1094034
  Квин Л. Ржавый капкан на зеленом поле / Л. Квин. – 2-е изд. – М., 1985. – 304с.
1094035
  Труфилов А.С. Ржаная земля. / А.С. Труфилов. – М., 1978. – 94с.
1094036
  Савельев И.К. Ржаная ночь / И.К. Савельев. – М., 1969. – 88с.
1094037
  Толчинская А.Д. Ржаная сторона. / А.Д. Толчинская. – М., 1990. – 68с.
1094038
  Козлова Е.В. Ржанкообразные. / Е.В. Козлова. – М.-Л.
2. – 1961. – 1-500с.
1094039
  Козлова Е.В. Ржанкообразные. / Е.В. Козлова. – М.-Л.
2. – 1962. – 1-434с.
1094040
  Пономарев В.И. Ржаное поле : повесть, рассказы / В.И. Пономарев. – Свердловск, 1986. – 93с.
1094041
  Акулиничев И.Ф. Ржаное солнце / И.Ф. Акулиничев. – Куйбышев, 1979. – 39с.
1094042
  Степанов В.Т. Ржаной ветер / В.Т. Степанов. – Москва, 1970. – 96с.
1094043
  Сычев А.Ф. Ржаной горизонт / А.Ф. Сычев. – Йошкар-Ола, 1974. – 95с.
1094044
  Исангулов А Ф. Ржаной колос : роман / А Ф. Исангулов, . – Москва : Советский писатель, 1972. – 287 с.
1094045
  Исангулов А Ф. Ржаной колос : роман / А Ф. Исангулов, . – Москва : Советская Россия, 1984. – 252 с.
1094046
  Бубнов Г.Ф. Ржаной полдень / Г.Ф. Бубнов. – Минск, 1978. – 63с.
1094047
  Рокпелнис Ф. Ржаной хлеб / Ф. Рокпелнис. – М.Л., 1962. – 132с.
1094048
  Черниченко Ю.Д. Ржаной хлеб / Ю.Д. Черниченко. – М., 1971. – 304с.
1094049
  Мартынов А.К. Ржаной хлеб : роман / А.К. Мартынов. – Москва : Современник, 1979. – 224 с.
1094050
  Мартынов А.К. Ржаной хлеб : роман / А.К. Мартынов. – Саранск : Морд. кн. изд., 1985. – 216 с.
1094051
  Грибов Ю.Т. Ржаной хлеб / Ю.Т. Грибов. – М., 1986. – 223с.
1094052
  Ханберг Э.К. Ржаной хлеб с медом. / Э.К. Ханберг. – М., 1989. – 395с.
1094053
  Милосердов С.С. Ржаные венки / С.С. Милосердов. – Воронеж, 1975. – 64с.
1094054
  Чалмаев В.А. Ржаные колосья России / В.А. Чалмаев. – Ярославль, 1974. – 150 с.
1094055
  Сатармина Светлана РЖД и турбизнес - надо встречаться чаще : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 20 : Фото
1094056
   РЖД открывают сезон железнодорожных "круизов" : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 31 : Фото
1094057
  Вишняков Н.М. Ржев / Н.М. Вишняков. – Москва, 1969. – 358с.
1094058
   Ржепішевський Юрій Євгенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 360 : фото
1094059
  Гудзевата Марина Ржищеслав, або Вікенд на двох берегах : Україна чудес / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 142-143 : Фото
1094060
  Панченко В. Ржищів Ліни Костенко // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 45-48
1094061
  Дегтярьов Борис Ржищівський край : географічне краєзнавство і туризм / Дегтярьов Борис, Стехун Леонід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 34-38 : Карта
1094062
  Вавина Л.С. Рзвитие связной письменной речи учащихся старших классов вспомогательной школы на основе специально организованного практического опыта : Автореф... Канд.пед.наук: 733 / Вавина Л.С.; АПН СССР. – Москва, 1968. – 18л.
1094063
  Пекшев В.А. Рзвитие экономики Федеративной Народной Республики Югославии / В.А. Пекшев. – Москва, 1956. – 75с.
1094064
  Кауров В.Ф. Рзервы сокращения непроизводительных расходов в промышленности Украинской ССР. (На примере отрасли черной металлургии) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кауров В.Ф.; Науч.-исслед. экон. ин-т. – К., 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
1094065
   Рзработка и функционирование информационных и программных комплексов. – Донецк, 1986. – 162с.
1094066
   РЗЭ и флюидные включения в зональных флюоритах Восточного Забайкалья: распределение и геохимическое значение / С.Ф. Винокуров, В.Н. Голубев, Т.Л. Крылова, В.Ю. Прокофьев // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 715-731 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7525
1094067
  Ткаченко М.Е. Риационализация лесного хозяйства на Урале в связи с обороной страны / М.Е. Ткаченко. – Свердловск, 1943. – 26с.
1094068
  Положій Є.В. Риб"ячі діти / Євген Положій ; [худож.-оформлювачі: О. Охрименко, Д. Охрименко]. – Харків : Фоліо, 2014. – 287, [1] с. – ISBN 978-966-03-7027-2
1094069
  Положій Є.В. Риб"ячі діти / Євген Положій ; [худож.-оформлювачі: О. Охрименко, Д. Охрименко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 287, [1] с. – ISBN 978-617-7012-11-4
1094070
  Утєвський Андрій Юрійович Риб"ячі п"явки (НІР, ІНЕА, РІ СІСОІІ АЕ) Антарктики (морфологія, класифікація, географічне поширення, екологія) : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.08 / Утєвський Андрій Юрійович; Ін-т зоології ім. Шмальгаузена НАН України. – К., 1994. – 21л.
1094071
  Грінченко Б.Д. Риб"ячі танці / Байка Б. Гpінченка / Мал[юнки] Павли Діденко. – [Чернігів] : [Видавн. Т-во "Сівеpян. Думка". Губеpн. Дpук.], 1918. – 11 с. : мал.
1094072
  Ковелер Д. Риба // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 186. – С.192-196
1094073
  Нечуй-Левицький Рибалка Панас Крут / Нечуй-Левицький, 1887
1094074
  Нечуй-Левицький І.С. Рибалка Панас Круть : оповіданнє / Іван Левицький. – [Київ] : Накл. вид-ва "Відродженнє", 1913. – 31 с. – Прим. № 105417 дефетний, без обкл. – (Видавництво "Відродженнє" ; Ч. 7)
1094075
  Нечуй-Левицький І.С. Рибалка. Панас Круть і інші оповідання : З біогpафією і поpтpетом / Іван Нечуй-Левицький ; [Пеpедм. "Іван Hечуй-Левицький" С. Т-ко [С. Титаренко]]. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" . Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1919. – - ХVII, 113 с. : поpтp. – Пеpедм. "Іван Hечуй-Левицький" С. Т-ко [С. Титаренко]]. вилучено. - Прим. № 35235 дефетний, без обкл. – (Hаpодна ібліотека; ; № 3)


  Зміст: Hевинна; Баба Паpаска та баба Палажка; Запоpожці
1094076
  Сіренко С. Рибальство і мисливство Чернігівського Полісся // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 98. – ISSN 0130-6936
1094077
  Филимонов П.О. Рибальська кмітливість / П.О. Филимонов. – К, 1967. – 72с.
1094078
  Гетьман В. Рибальське щастя. / В. Гетьман. – Одеса, 1950. – 64с.
1094079
  Галега В.І. Рибальські зорі / В.І. Галега, В.В. Галега. – Київ : Урожай, 1991. – 176 с.
1094080
  Андрієнко І. Рибальські оповідання і повісті / Ів. Андрієнко. – [Харків] : Рух, 1931. – 376 с.
1094081
   Рибасов Костянтин Вікторович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 361 : фото
1094082
   Рибачок Іван Михайлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 125-126
1094083
   Рибачок Іван Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 232-233 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1094084
   Рибачок Іван Михайлович (1899-1972) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 136-137. – ISBN 966-95774-3-5
1094085
  Адлер Б.Ф. Рибенсдорф / Б.Ф. Адлер. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 27 с. – (Оттиск из Русского Антропологического Журнала, 1904 г., №№ 3 и 4)
1094086
  Знамеровская Т.П. Рибера и традиции испанского реализма : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Знамеровская Т.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 20 с.
1094087
   Рибера. Святая Инеса.. – М., 1955. – 8с.
1094088
   Рибець Михайло Борисович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 361 : фото
1094089
  Солодовников С.В. Риби зібрані Донецькою науковою експедицією (р. 1927) / С.В. Солодовников. – с.
1094090
  Щербуха А.Я. Риби наших водойм. / А.Я. Щербуха. – Київ, 1981. – 177с.
1094091
  Щербуха А.Я. Риби наших водойм. / А.Я. Щербуха. – 2-е вид., доп. – К., 1987. – 159с.
1094092
   Риби придунайських озер України : довідник / [В.В. Заморов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. 256-257. – ISBN 978-617-689-108-6
1094093
  Белінг Д.О. Риби прісних вод УРСР / Д.О. Белінг, Білик. – К., 1935. – 76с.
1094094
  Белінг Д.О. Риби прісних вод УСРР : (Бібліографічний покажчик) / Д.О. Белінг, О. Білик; Українська АН. Бібліотека. – Київ : Українська АН, 1936. – 76с. – (Серія Бібліографічна)
1094095
  Белінг Д.О. Риби р.р.Берди і Обиточної / Д.О. Белінг, К. Гіммельрейх, 1940. – 8с. – Окремий відб.: Доповіді АН УРСР. Відділ біологічних наук, №10, 1940 р.
1094096
  Мовчан Ю.В. Риби України : (визначник-довідник) / Ю.В. Мовчан ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Зоологічний музей. – Київ : Золоті ворота, 2011. – 444, [25] c. : іл. – Присутня поліграфічна помилка. Виправлений Алфавітний покажчик (с. 395-420) наведено в кінці видання. - Додатки: с. 366-394. – Бібліогр.: с. 421-442. – ISBN 978-966-2246-26-1
1094097
   Риби. Дефиле на рифе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 50-61 : фото. – ISSN 1029-5828
1094098
  Мовчан В.А. Рибне господарство на малих річках / В.А. Мовчан, 1954. – 6с.
1094099
  Белінг Д.О. Рибне населення водойм заповідника / Д.О. Белінг. – 58с. – Окремий відб.: Природа заповідника АН УРСР Гористе, 1941 р.
1094100
  Бодасюк О. Рибне птаство : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 59-64
1094101
  Короткевич Г.Г. Рибний радгосп ім.Фабріціуса / Г.Г. Короткевич. – Київ; Харків, 1940. – 72с.
1094102
  Ростовцев І.М. Рибництво в малих водоймах / І.М. Ростовцев. – Київ, 1949. – 160с.
1094103
  Кулаков В. Рибні ресурси держави потребують прокурорського захисту // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-38.
1094104
  Шевченко Т.З. Рибогосподарська меліорація ставів, річок та озер. / Т.З. Шевченко. – К.-Х., 1939. – 152с.
1094105
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (20). – 2012. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094106
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 3/4 (21). – 2012. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094107
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 1 (23). – 2013. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094108
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (24). – 2013. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094109
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (28). – 2014. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094110
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 3 (29). – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094111
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 4 (30). – 2014. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094112
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 1 (31). – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094113
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (32). – 2015. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094114
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 3 (33). – 2015. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094115
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 4 (34). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094116
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 1 (35). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094117
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (36). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094118
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 3 (37). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094119
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного госп-ва ; редкол.: Б. Гомельський, Д. Патрік, В. Зодапе Гаутам [та ін.]. – Київ : Ін-т рибного го-ства НААН України, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 4 (38). – 2016. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094120
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 1. – 2017. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094121
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (40). – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094122
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ : ТОВ "Наш Формат", 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 3 (41). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094123
  Смогоржевський Л.О. Рибоідні птахи України. / Л.О. Смогоржевський. – Київ, 1959. – 123с.
1094124
  Ковалів С.М. Риболови і інші оповідання / Стефан Ковалів. – [Львів] : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки. [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1903. – 186, [5] с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської Видавничьої Спілки]. ; Сер. 1 ; ч. 51)


  Зміст: Риболови; Совість; Конокради; З практичної школи; Чічі; Заміть; Шляхотська шапка; Здрячі; Котюзї по заслузї; Пригістник з Борислава.
1094125
  Малишевський І. Риболовля на острові скелетів : Оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 112-121. – ISSN 0131-2561
1094126
  Юркив В.А. Рибонуклеазная активность гистонов некоторых животных тканей : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Юркив В.А.; Ин-т биохимии АН УССР. – К., 1971. – 23л.
1094127
  Одинцова М.С. Рибонуклеиновая кислота пластид и ее превращения в процессе развития организма : Автореф... канд. биол.наук: / Одинцова М.С.; Ин-т биохим. АН СССР,. – М., 1955. – 16л.
1094128
  Спирин А.С. Рибонуклеиновые кислоты (состав, строение и биологическая роль) / А.С. Спирин. – Москва : наука, 1964. – 68с.
1094129
  Смирнов В.Н. Рибонуклеиновые кислоты в биосинтезе некоторых структурных белков : Автореф... кандидата биол.наук: / Смирнов В.Н.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. Ленинг. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – М., 1964. – 20л.
1094130
  Айтхожин М.А. Рибонуклеиновые кислоты в раннем эмбриогенезе вьюна (Misgurnus fossilis L.) : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Айтхожин М.А. ; Моск. гос. ун-т. им. М.В.Ломоносова. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – Москва, 1966. – 30 с.
1094131
  Короленко П. и. Рибонуклеиновые кислтоы и активность рибонуклеаз в мозгу белых крыс при гипероксии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Короленко П. и.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 22л.
1094132
  Георгиев Г.П. Рибонуклеопротеиды клеточного ядра. : Автореф... Доктора биол.наук: / Георгиев Г.П.; Ин-т биологии. – М, 1962. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1094133
  Пістун М.Д. Рибопродуктивний підкомплекс Київської області: формування і структура / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 71-76 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 5-8238-D147-5
1094134
  Олійник Я.Б. Рибопродуктовий підкомплекс Київської області формування і структура / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Економічна і соціальна географія, 1993. – Вип.45
1094135
  Спирин А.С. Рибосома / А.С. Спирин, Л.П. Гаврилова. – М., 1968. – 200с.
1094136
  Спирин А.С. Рибосома / А.С. Спирин, Л.П. Гаврилова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1971. – 256с.
1094137
  Светайло Э.Н. Рибосомы хлорпластов и цитоплазмы проростков гороха : Автореф... канд. биол.наук: / Светайло Э. Н.; АН СССР, Ин-т биохим. – М., 1969. – 29л. – Бібліогр.:с.26-28
1094138
  Вайнштейн Э.Г. Ривизия и контроль в банках / Э.Г. Вайнштейн. – Киев, 1981. – 205 с.
1094139
   Ривьера.. – М. – с.
1094140
  Иммерманис А. Рига-Москва / А. Иммерманис. – Рига, 1969. – 112с.
1094141
   Рига-Сигулда-Цесис.. – Рига, 1954. – 20с.
1094142
  Ермолович Вита Рига - ворота в Европу : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 48-50 : Фото. – ISSN 1998-8044
1094143
  Канн П.Я. Рига - Ленинград. / П.Я. Канн. – Рига, 1978. – 78с.
1094144
  Яковленко К. Рига - місто миру // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 14


  В містіі немає жодного монумента військовому чи політичному діячеві. Вулиці, площі, архітектурні споруди - все присвячено митцям - письменникам, художникам, науковцям і...звичайним людям.
1094145
  Круминь А.К. Рига / А.К. Круминь. – Москва, 1947. – 48 с.
1094146
  Лаздынь В.К. Рига / В.К. Лаздынь, В.Р. Пурин. – Москва, 1957. – 96с.
1094147
  Лаздынь В.К. Рига / В.К. Лаздынь, В.Р. Пурин. – М., 1957. – 96с.
1094148
  Флаум Л. Рига / Л. Флаум. – Рига, 1968. – 72с.
1094149
  Васильев Ю.М. Рига / Ю.М. Васильев. – Рига, 1971. – 285 с.
1094150
  Курпнек Г.И. Рига / Г.И. Курпнек. – Рига, 1986. – 353с.
1094151
  Есипов Владимир Рига без серой маски. Дети поющей революции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 90-103 : фото. – ISSN 1029-5828
1094152
  Руцкий П. Рига и ее окрестности / П. Руцкий. – Рига. – 132с.
1094153
  Истомин М.П. Рига и осада ее царем Алексеем Михайловичем / М.П. Истомин. – с.
1094154
  Истомин М.П. Рига и осада ее царем Алексеем Михайловичем. / М.П. Истомин. – 12с.
1094155
   Рига и Рижское взморье. – 3-е испр. и доп. – Рига, 1954. – 179с.
1094156
  Яковленко К. Рига культурна столиця Європи 2014 року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 16
1094157
  Цауне А.В. Рига под Ригой / А.В. Цауне. – Рига, 1989. – 134с.
1094158
  Лаздынь В.К. Рига. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... канд. географ.наук: / Лаздынь В.К.; Латвийский гос. ун-т. Географ. фак. – Рига, 1956. – 20л.
1094159
  Біленко Василь Рига. Бальзам на душу : спецрепортаж. Латвія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-80 : Фото
1094160
  Ракочі Вадим Рига. Крила високої кухні / Ракочі Вадим, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 106-109 : фото
1094161
   Рига. Очерки по истории города. – Рига, 1967. – 319с.
1094162
  Витолинь М.Я. Рига. Рисунки и гравюры М.Я.Витолиня / М.Я. Витолинь. – Москва : Советский художник, 1969. – 11 с.
1094163
   Рига. Статистический сборник. – Рига, 1976. – 253с.
1094164
   Рига.Краткий путеводитель. – Рига, 1953. – 31с.
1094165
   Рига: Статистический сборник. – Рига, 1980. – 176с.
1094166
  Огороднийчук Александр Рига: эффективный туристический менеджмент // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 75-77 : фото. – ISSN 1998-8044
1094167
   Ригведа : избр. гимны. – Москва : Наука, 1972. – 418 с.
1094168
   Ригведа : Мандалы 1-4. – Москва : Наука, 1989. – 767с. – ISBN 5-02-012709-4
1094169
  Корнилова Т.В. Ригидность, толерантность к неопределенности и креативность в системе интеллектуально-личностного потенциала человека // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 36-48. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1094170
   Риголетто Дж. Верди. – М., 1937
1094171
   Риголетто Дж. Верди. – 3-е. – М., 1990. – 63с.
1094172
   Риголетто Джузеппе Верди. – М., 1952. – 100с.
1094173
  Горб А.С. Ридационный режим полей кучевых облаков над равнинной территорией Украины : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Горб А. С.; Одеск. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1984. – 21л.
1094174
   Ридберговские состояния атомов и молекул : пер. с англ. – Москва : Мир, 1985. – 496с.
1094175
  Михнова И.Б. Ридеры в библиотеке как повод для размышлений / И.Б. Михнова, А.А. Пурник // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – март. – С. 66-72. – ISSN 1726-6726
1094176
  Щукин К.К. Ридикалы групп : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щукин К.К.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Москва, 1962. – 7л.
1094177
  Динник А.Л. Ридикюль і торбина : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 95 с.
1094178
  Шудря Є. Риженко Яків Омелянович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 73-75. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1094179
  Колісник П.І. Рижим приземних інверсій температури повітря у Києві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 25-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 21)
1094180
   Рижих Віктор: Живопис. – Київ, 1986. – 124 с.
1094181
  Соркин Б.М. Рижская организация РСДРП (1903-1906) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Соркин Б.М. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 20 с.
1094182
   Рижские гвардейские. – Рига, 1972. – 208с.
1094183
  Гальперина Е.Д. Рижские цехи в XVI в. и "календарные беспорядки" в Риге : Автореф... канд. историч.наук: / Гальперина Е.Д.; Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – Москва, 1951. – 16 с.
1094184
  Кучинскис М. Рижский бальзам / беседу вела Ольга Духнич // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 16 (145), 28 апреля 2017. – С. 52-55


  "Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис называет типичные ошибки постсоветских стран в области экономики, которые в свое время допустила его страна, а теперь повторяет Украина, и объясняет, почему не считает русский язык угрозой латвийской безопасности".
1094185
  Бурлак Б.С. Рижский бастион / Б.С. Бурлак. – Рига, 1954. – 396с.
1094186
  Бурлак Б.С. Рижский бастион / Б.С. Бурлак. – Оренбург, 1963. – 487с.
1094187
  Ольшанский П.Н. Рижский договор и развитие советско-польских отношений / П.Н. Ольшанский. – М., 1974. – 285с.
1094188
   Рижский зоопарк. – Рига, 1963. – 28с.
1094189
   Рижский зоосад. – Рига, 1984. – 52с.
1094190
   Рижский зоосад. – Рига, 1987. – 88с.
1094191
  Ольшанский П.Н. Рижский мир / П.Н. Ольшанский. – Москва, 1969. – 260с.
1094192
   Рижский политехниеский институт. – Рига : Лиесма, 1965. – 26с. – Текст на русс. и латв. яз.
1094193
   Рижский политехнический институт. – Рига, 1970. – 67с. – Текст. на латыш., русс, англ., нем. яз.
1094194
  Плаудис А.Я. Рижский район : Туристические маршруты / А.Я. Плаудис. – Рига : Авотс, 1990. – 206с. : Ил.
1094195
   Рижский театр русской драмы 1940-1983. – Рига, 1983. – 359с.
1094196
  Драудин Т. Рижский фронт в Октябре 1917 года. : (Факты и документы) / Т. Драудин. – Москва : STREHLHEEKS, 1922. – 63с.
1094197
  Евдокимов Алексей Рижский черный бальзам // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 48-50 : фото
1094198
  Апситис В.Я. Рижское Братское Кладбище / В.Я. Апситис. – Рига, 1990. – 141с.
1094199
   Рижское взморье. – Рига, 1910. – 20с.
1094200
   Рижское взморье : Краткий путеводитель. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 32с. : Карта
1094201
   Рижское взморье. – Рига, 1950. – 40с.
1094202
  Ределин Г.Ф. Рижское взморье и Кеммерн / Г.Ф. Ределин. – Рига. – 84с.
1094203
   Рижское совещание по магнитной гидродинамике, 8-е 1975. – Рига
3. – 1975. – 144с.
1094204
  Бораковский М. Риздвяный вечир : оперетка в 1 дии / Скомпанував по Гоголю и ыншым Бораковский. – Кыив (Київ) : Вид. книгаpни П.Ф. Панчешникова. [Житомиp: Тип. А.О. Штеpензона],, 1886. – 48 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1094205
  Громов Г.В. Ризик-інформований метод оцінювання безпеки експлуатації атомних електричних станцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Громов Григорій Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1094206
  Москаленко В.О. Ризик-менеджер як бізнес-партнер // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 5 (180). – С. 55-59
1094207
  Болдирєв О.О. Ризик-менеджмент - ефективний інструмент антикризового управління банком : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 18-20. – Бібліогр.: 13 назв
1094208
  Заславська О.І. Ризик-менеджмент банківських кредитно-інвестиційних проектів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 36-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1094209
  Кльоба Л. Ризик-менеджмент банківської інвестиційної діяльності : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1094210
  Коваленко В.В. Ризик-менеджмент в системі стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 33-37
1094211
   Ризик-менеджмент і страхування в корпоративному секторі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 16-27 : рис. – ISSN 1810-7923
1094212
  Онікієнко С.В. Ризик-менеджмент і управління інвестиційним портфелем комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 97-100


  Розглядаються теоретичні й методологічні аспекти управління портфелем цінних паперів і управління ризиками інвестиційного портфеля комерційного банку.
1094213
  Поліщук Є.А. Ризик-менеджмент інвестиційного проекту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 76-80
1094214
  Циганов С.А. Ризик-менеджмент кредитної діяльності банків в умовах інтернаціоналізації фінансових ринків / С.А. Циганов, К.П. Побоча // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 84-89
1094215
  Смерічевський С.Ф. Ризик-менеджмент машинобудівних підприємств України в сучасних умовах господарювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 67-72. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1094216
  Андрушків І.П. Ризик-менеджмент у банку за рекомендаціями Базельського комітету з питань банківського нагляду / І.П. Андрушків, Б.М. Мушинський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 168-173. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1094217
  Старостіна А. Ризик-менеджмент у малому бізнесі: проблеми та перспективи / А. Старостіна, В. Кравченко, В. Білич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 85-89. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність управління ризиками в малому бізнесі. Проаналізовано процедуру ризик-менеджменту та його особливості на малих підприємствах України та м. Києва. The essence of risk management in SME is considered in the article. Risk management ...
1094218
  Багмет К.В. Ризик-менеджмент у системі банківського страхування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 203-210 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1094219
  Каленюк І. Ризик-менеджмент у системі вищої освіти України / І. Каленюк, О. Куклін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 23-28. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено сучасні наукові підходи до розуміння сутності та проявів ризиків у сфері вищої освіти. Обґрунтовано необхідність формування освітнього ризик-менеджменту. Розкрито актуальність і зміст створення освітньо-наукових кластерів у системі ...
1094220
  Боровик М.В. Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення сталого розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 81-87. – ISSN 2308-1988
1094221
  Крайнік О.М. Ризик-менеджмент як інструмент регулювання економічної поведінки суб"єктів господарювання в сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 28-31. – ISSN 2306-6814
1094222
  Дідич З. Ризик-менеджмент як складова державної політики у галузі сільськогосподарства: на прикладі ЄС // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 59-63. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1094223
  Вербіцька І.І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 282-291. – ISSN 2308-1988
1094224
  Коломієць Г.М. Ризик-менеджмент як технологія економічної безпеки у відкритій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 420-423
1094225
  Мостенська Т.Л. Ризик-менеджмент як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств / Т.Л. Мостенська, Ю.В. Білан, Т.Г. Мостенська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 193-203. – ISSN 1993-6788
1094226
  Клочкова Т.І. Ризик-менеджмент: теорія і практика української вищої школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 415-423. – ISSN 2312-5993


  Визначено та схарактеризовано ризики української вищої школи на основі застосування таких теоретичних методів як аналіз, порівняння, класифікація та узагальнення наукової літератури, законодавчої бази.
1094227
  Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-профес. програм. спец. з напряму "Економіка і підприємництво" / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України; КПІ. – Київ : Політехніка; Кондор, 2004. – 200с. – ISBN 966-622-154-3


  Для студентів економічних спеціальностей
1094228
  Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-профес. програм. спец. з напряму "Економіка і підприємництво" / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко ; МОН України ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ : Кондор, 2009. – 200 с. – ISBN 966-622-154-3


  Для студентів економічних спеціальностей
1094229
  Громов Д М. Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою праці та охороною здоров"я (Підсумки круглого столу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 9-13 : фото
1094230
   Ризик-орієнтований підхід оцінки екологічної безпеки об"єктів з радіоактивними відходами / В.М. Ващенко, В.В. Злочевський, Хадж Фараджаллах Даббах, К.В. Скалозубов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 311-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуто ризик-орієтований підхід оцінки екологічної безпеки об"єктів з радіоактивними відходами. На основі отриманих імовірнісних показників встановлено, що на майданчика захоронення радіоактивних відходів Одеського державного міжобласного ...
1094231
  Каменська Т. Ризик-орієнтований характер сучасного внутрішнього аудиту : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С.49-53 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1094232
  Бобиль В. Ризик-фактори та ризик-результати на різних рівнях банківської діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 54-62. – ISSN 1605-2005
1094233
  Джемелінська Л.В. Ризик - менеджмент в інноваційній діяльності молокопереробних підприємств України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 14-16. – Бібліогр.: 8 назв
1094234
  Надрага В. Ризик безробіття у розрізі професійних груп // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2014. – № 1. – С. 76-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1094235
  Тімуш І. Ризик в алеаторному правочині // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-72
1094236
  Світлик Г.В. Ризик виникнення госпітальних ускладнень у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 18-23. – ISSN 1029-4244
1094237
  Занько С.М. Ризик виникнення і оцінки наслідків аварійних ситуацій внаслідок зношення плунжерної пари дизельних двигунів внутрішнього згорання // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 197-209 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
1094238
  Олійник О. Ризик втрати роботи в Україні : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 80-87 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1094239
  Давидюк С. Ризик діяльності і цінність страхової галузі фірми / С. Давидюк, Пьотр Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-16. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Ризик у страхуванні обумовлюється суб"єктами, що проводять підприємницьку діяльність. Матеріал доводить баланс між ризиком підприємства та успіхом, в залежності від використаного капіталу та робочої сили. Прикладом представлення сучасного виробництва ...
1094240
  Смовженко Т. Ризик залежного розвитку банківської системи України та шляхи його мінімізації / Т. Смовженко, О. Другов, І. Сениш // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 36-43. – ISSN 1605-2005
1094241
  Корнійчук М. Ризик і надійність. Економіко-стохастичні методи й алгоритми побудови та оптимізації систем : Монографія / М. Корнійчук, І. Совтус; МОНУ. КНЕУ. – Київ, 2000. – 212с. – ISBN 966-574-044-Х
1094242
  Примак В.Д. Ризик і питання безвинної відповідальності в цивільному праві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.200-207. – ISBN 966-7784-65-7
1094243
  Харчук В.Ю. Ризик науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок: сутність та особливості виникнення / В.Ю. Харчук, М.Й. Дубик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 387-392. – ISSN 0321-0499
1094244
  Сушко Н.М. Ризик пенсійної незабезпеченості недержавних пенсійних фондів: стан та методика аналізу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 146-151
1094245
  Беззубов Д.О. Ризик під час проведення адміністративного примусу органами внутрішніх справ України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 3-6.
1094246
  Лакіза В.В. Ризик регулювання у процесі планування виробничо-господарської діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 58-65. – ISSN 0321-0499
1094247
  Таірова Т.М. Ризик смертельного травмування працівників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1094248
   Ризик стихійних лих посилюється. Ураган "Сенді" показав страховикам, якої шкоди може завдати стихія // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 10-11. – ISSN 1810-7923
1094249
  Дзюба П.В. Ризик та доходність ринків акцій окремих країн у контексті міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 112-118
1094250
  Малік М. Ризик трансферу генів у страховому захисті сільського господарства / М. Малік, Г. Гудзь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 10-17. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано сутність генної інженерії як об"єкта надання страхових послуг. Наведено визначення поняття ризику трансферу генів. Охарактеризовано специфічні особливості даного ризику. Досліджено вплив та можливі наслідки для аграрних ...
1094251
  Королюк Т. Ризик у дисертаційних дослідженнях з проблем обліку, аналізу та аудиту вітчизняних науковців: основні положення, невирішені питання та перспективи досліджень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 11. – С. 46-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1094252
  Андреєва О.В. Ризик у договірних зобов"язаннях : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Андреєва Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 192 арк. – Додатки: арк. 187-192. – Бібліогр.: арк. 167-186
1094253
  Андреєва О.В. Ризик у договірних зобов"язаннях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Андреєва Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1094254
  Тімуш І Ризик у договорах "на різницю" (цивільно- правова природа) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.49-52
1094255
  Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – Київ : Борисфен-М, 1996. – 336с. – ISBN 5-7707-9819-Х
1094256
  Тімуш І. Ризик у спекулятивних договорах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 56-60
1094257
  Волосенко І.В. Ризик у цивільному праві (поняття, природа, види) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волосенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 204 л. – Бібліогр.: л. 189-204
1094258
  Волосенко І.В. Ризик у цивільному праві (поняття, природа, види) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волосенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв
1094259
  Надрага В.І. Ризик як економічна категорія // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 296-302. – (0). – ISSN 2078-9165
1094260
  Кобилянська О.М. Ризик як економічна категорія та його особливості в аграрному виробництві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 140-144.
1094261
  Желобецька Т.Ф. Ризик як оцінка небезпеки внаслідок надзвичайних ситуацій / Т.Ф. Желобецька, О.М. Федорін, О.О. Стукальський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 35-38 : схема
1094262
   Ризик як підстава цивільної відповідальності // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 205-215. – ISBN 978-966-919-129-8
1094263
  Васюренко О.В. Ризик як складова економічних процесів / О.В. Васюренко, О.В. Таран // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 68-74
1094264
  Мацибора Т.В. Ризик як складова інвестиційного процеса // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-92
1094265
  Карпінський Р.Л. Ризик як складова підприємницької діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 294-299
1094266
  Кривошеїн В.В. Ризик як соціальне явище // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 80-84. – ISSN 2077-1800
1094267
  Климанська Д Л. Кліманська Ризик як соціальний конструкт // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 118-124. – ISSN 2077-1800
1094268
  Гаврилюк С.І. Ризик, види ризиків та особливості банківських риизків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 6-8
1094269
  Джордж Товар Ризик, концентрація та ринкова влада у банківській індустрії: дані з банківської системи Колумбії (1997-2006) / Джордж Товар, Крістіан Жарамілло, Карлос Едуардо Хернандес // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 51-64. – ISSN 1998-6068
1094270
  Шнипко О.С. Ризик, надійність, загрози та захист як стимулятори формування концепції національної економічної безпеки : економічна безпека // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 93-99 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1094271
  Колісніченко К.В. Ризики адміністрування ПДВ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 243-248 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1094272
  Загородній А. Ризики аудиторської діяльності: їх сутність і класифікація / А. Загородній, Л. Пилипенко // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 13-16. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1094273
  Швець Н.Р. Ризики банківських установ: проблеми визначення та управління // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 97-103. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто теоретично-практичні аспекти визначення банківських ризиків у контексті адаптації банківського законодавства України до вимог Базельського комітету з банківського нагляду. Важливу увагу приділено системам управління ризиками в банках України ...
1094274
  Болдуєва О.В. Ризики банківського портфельного інвестування: класифікація та оцінка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 19-23. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1094275
  Чечетова Н. Ризики банківського фінансування підприємств Центрального регіону // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 1728-9343
1094276
  Мовчанюк О.А. Ризики банківської системи України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 111-117
1094277
  Ковальов О.П. Ризики банківської системи України в умовах приєднання до Світової організації торгівлі і дотримання вимог угоди Базель-2 // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 128-35. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1094278
  Сафонова Л. Ризики бюджетного фінансування в Україні: чинники та шляхи мінімізації / Л. Сафонова, Н. Степанюк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 82-90. – ISSN 1818-5754
1094279
  Жмурко І. Ризики в аграрному секторі та необхідність їх страхування // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 42-49. – ISSN 2410-0919
1094280
  Савченко Олександр Геннадійович Ризики в банківській системі країн Європейського Союзу: методи визначення та управління : Дис. ... канд. екон. наук:08.02.03 / Савченко О.Г.; КНУТШ. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 2003. – 235с. – Додатки: л. 200 - 235. – Бібліогр.: л. 185 - 200
1094281
  Савченко Олександр Геннадійович Ризики в банківській системі країн Європейського Союзу: методи визначення та управління : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Савченко О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв.
1094282
   Ризики в господарській діяльності : законодавство, судова практика / [упоряд.: В.С. Ковальський, О.С. Захарова, І.С. Примак]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 361, [1] с. : табл. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-481-7
1094283
  Стадниченко Т. Ризики в діяльності недержавних пенсійних фондів та шляхи їх мінімізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 127-133
1094284
  Луцишин О. Ризики в діяльності фінансових установ України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 41-52. – ISSN 1605-2005
1094285
  Мазуренко А.В. Ризики в інвестиційній діяльності комерційних банків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 79-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1094286
  Фурман В.М. Ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності страховика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 107-114. – Бібліогр.: с. 107-109, 114


  Аналізуються основні підходи щодо ефективного управління ризиками в інвестиційній та фінансовій діяльності страхової компанії і шляхи оптимізації інвестиційного потенціалу страховика.
1094287
  Зборовська О.М. Ризики в інноваційній діяльності: теоретичні аспекти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
1094288
  Колечко Д. Ризики в моделях позаофісного банкінгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто характеристики сучасних моделей позаофісного банкінгу з використанням роздрібних агентів, обґрунтовано доцільність і умови їх практичної реалізації, структуровано ризики в моделях позаофісного банкінгу. In article characteristics ...
1094289
  Шегда А.В. Ризики в підприємництві : оцінювання та управління: навчальний посібник / А.В. Шегда, М.В. Голованенко; за ред. А.В. Шегди. – Київ : Знання, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-346-436-7
1094290
  Мостенська Т.Л. Ризики в системі антикризового управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 199-202. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1094291
  Харко А.Ю. та інш. Ризики в управлінні фінансовою діяльністю // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.79-84
1094292
  Рачинський А. Ризики в управлінській діяльності: механізми комплексного аналізу й оцінки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 45-51
1094293
  Чубай В. Ризики взаємовідносин промислового підприємства з комерційними банками: фактори впливу та методика оцінювання / В. Чубай, О. Тесак // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 10-18. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1094294
  Кудряшов В.П. Ризики виконання державного бюджету та механізми їх обмеження // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С. 59-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1094295
  Колдовський М.В. Ризики використання банківських платіжних карток / М.В. Колдовський, О.М. Ващенко // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 45-49
1094296
  Бережний О. Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 4 (157), ч. 3 : Фінансовий моніторинг у банках України. – С. 3-7 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви
1094297
  Бережний О. Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 3-7
1094298
  Недюха Микола Ризики вітчизняного освітнього простору // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-52
1094299
  Герасименко В. Ризики вкладників банку: їх запобігання та мінімізації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 2 (192). – С. 8-14 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1094300
  Борщевський В.В. Ризики впливу зони вільної торгівлі з ЄС на українсько-польське співробітництво в аграрній сфері: міждержавний і транскордонний аспекти / В.В. Борщевський, Куцаб-Бонк // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 27-33. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1094301
  Гриценко А.В. Ризики впливу телевізійних та комп"ютерних технологій на розвиток психіки людини в добу інформаційного протистояння // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (44). – С. 57-61
1094302
  Корнівська В.О. Ризики впровадження сек"юритизації активів і Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 43-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1094303
  Кириченко М.О. Ризики втрати фінансової стійкості підприємств в умовах нестабільності економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 219-221. – ISBN 978-966-188-219-4
1094304
  Некіпєлов О. Ризики грошово-кредитної політики та сучасні фінансові кризи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 24-30. – ISSN 0131-775Х
1094305
  Надрага В.І. Ризики демографічних втрат України: зміст та фактори формування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 159-167
1094306
  Дідківський Є. Ризики депозитарної діяльності : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-64. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1094307
  Стрілець Т.М. Ризики депозитної діяльності та їх зв"язок з іншими банківськими ризиками / Т.М. Стрілець, Н.В. Шаркаді // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 131-135.
1094308
  Луніна І.О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 4-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1094309
  Донець Л.І. Ризики диверсифікації господарської діяльності підприємства / Л.І. Донець, Г.І. Пруднікова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011. – № 1 (1) : Присвячується 45-річчю факультету управління і бізнесу ХНАДУ. – С. 16-20. – ISSN 2226-8820
1094310
  Клочкова Т. Ризики діяльності аграрного університету: характеристика процесів попередження та подолання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 384-390. – ISSN 2312-5993
1094311
  Єрмошенко А.М. Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 207-215. – ISSN 1993-6788
1094312
  Ткаченко Н.В. Ризики діяльності страхових компаній: теоретичний аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 84-92
1094313
  Котигоренко Віктор Ризики для держави в контексті етнополітичних загроз соціальній стабільності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст.


  Серед пріоритетів будь-якої держави з поліетнічним складом населення - мінімізація етнополітичних загроз соціальній стабільності. Україна не є винятком попри те, що протягом років після здобуття незалежності в країні не сталося жодного масштабного ...
1094314
  Осташко Т. Ризики для сільського господарства від встановлення зони вільної торгівлі з ЄС // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 57-69. – ISSN 0131-775Х
1094315
  Луніна І.О. Ризики довгострокової платоспроможності держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 7-21 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
1094316
  Будзяк О.С. Ризики екологобезпечного використання земель в умовах глобальних кліматичних змін // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 46-52 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1094317
  Степова С.В. Ризики економічної безпеки підприємства: критерії та методи їх оцінки / С.В. Степова, Л.П. Половенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 43-46. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1094318
   Ризики економічної депресії та потенціал післякризового відновлення економіки України / Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – Київ : НІСД, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-554-099-1
1094319
  Домінова І.В. Ризики електронного банкінгу та їх класифікація // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 69-76. – ISSN 2307-9878


  Сьогодні, поряд з очевидними перевагами система електронного банкінгу зумовила появу додаткових ризиків у банківському бізнесі, які при настанні ризикових подій можуть призвести до значних фінансових втрат для банків та їх клієнтів. Метою статті є ...
1094320
  Онищенко В. Ризики євразійської інтеграції // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 42-56. – ISSN 1684-906Х
1094321
  Клименко І.В. Ризики європейського інтеграційного проекту: виклики та можливості для України : аналітична доповідь / [Клименко І.В., Ус І.В. ; за ред. Я.А. Жаліла ; літ. ред. О.В. Москаленко ; відп. за вип. В.М. Сизонтов] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 83, [5] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-173-8
1094322
  Завидівська О.І. Ризики житлового іпотечного кредитування та особливості їх прояву в умовах нестабільності вітчизняної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 215-222
1094323
  Биченок М.М. Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі / М.М. Биченок, С.П. Іванюта, Є.О. Яковлєв ; Ін-т проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-1648-05-9
1094324
  Костюкевич І.Г. Ризики загибелі від нещасних випадків у Рівненській області та тенденції до їх зміни // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-14 : табл.
1094325
  Савич В. Ризики запровадження іпотеки сільськогосподарських земель // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 166-171. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1094326
  Голованенко М.В. Ризики застосування іпотеки та лізингу комерційної нерухомості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 173-179


  Наводиться приклад застосування методу імітаційного моделювання для оцінювання ризиків застосування іпотеки та лізингу як альтернативних схем придбання комерційної нерухомості.
1094327
  Казьміна-Воронець Ризики зняття обмежень на продаж землі // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 24-25
1094328
  Меленцова О.В. Ризики зовнішньоекономічних відносин і їх інституційних трансформацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 22, листопад. – С. 101-104. – ISSN 2306-6814
1094329
  Ярош-Дмитренко Ризики зовнішньоекономічної діяльності в процесі реалізації конкурентних переваг підприємств // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 33-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1606-3732
1094330
  Байда Н.В. Ризики зовнішньоторговельної діяльності // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.44-48
1094331
  Гладких Д. Ризики і загрози банківській безпеці України за підсумками 2014 року // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 4 (230). – С. 14-23. – ISSN 2310-2624


  Експрес-аналіз.
1094332
   Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання / [О.С. Білоусова та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : Академія фінансового управління, 2013. – 306, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 244-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-72-9
1094333
  Макаренко Є.А. Ризики і перспективи політики безпеки адміністрації США в умовах "перезавантаження" міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1094334
  Євтушевський В. Ризики інвестиційних фондів у корпоративній сфері / В. Євтушевський, А. Букало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність ризиків інвестиційних фондів у корпоративній сфері. Узагальнено основні види ризиків інвестиційних фондів та способи їх оцінювання. Визначено основні проблеми розвитку вітчизняних інвестиційних фондів та запропоновано заходи щодо ...
1094335
  Никифоров А. Ризики інноваційно-інвестиційної діяльності та їх роль у розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 16-23. – ISSN 1993-6788
1094336
  Жежуха В.Й. Ризики інноваційної діяльності підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.2. – С. 177-181. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1094337
  Литюга Ю.В. Ризики інноваційної діяльності та сучасні аутсорсингові моделі її здійснення / Ю.В. Литюга, Н.В. Ревуцька // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 30. – С. 61-67


  Досліджено сутність інновацій та їх вплив на економічний розвиток. Охарактеризовано природу ризиків інноваційної діяльності, визначено їх види та причини виникнення. Ревуцька Н.В. - канд. екон. наук КНУ імені Тараса Шевченка.
1094338
  Савич В. Ризики іпотечного кредитування // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 116-123. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1094339
  Штовбонько А.П. Ризики іпотечного кредитування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 502-504. – ISBN 978-966-188-219-4
1094340
  Тригуб О.В. Ризики іпотечного кредитування будівництва житла та особливості їх прояву в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 39-44.
1094341
  Коваленко А.О. Ризики іпотечного кредитування в Україні / А.О. Коваленко, О.В. Середа // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 33-36.
1094342
  Савич В. Ризики іпотечного кредитування і антикризові стратегії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 165-169. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1094343
  Васильєва Т.А. Ризики консолідаційних процесів у банківській системі України / Т.А. Васильєва, С.Д. Богма // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 6-13
1094344
  Фендик В.М. Ризики кредитних відносин на підприємстві в сучасних умовах європейської інтеграції // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 208-213. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1094345
  Диба М. Ризики кредитування розвитку вітчизняного арматуробудування / М. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 116-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
1094346
  Чернобай Л.І. Ризики лізингової діяльності: сутність та класифікація / Л.І. Чернобай, І.Я. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 322-328. – ISSN 0321-0499
1094347
  Кобетяк А.Р. Ризики міжконфесійних конфліктів у контексті глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 186-188
1094348
  Базілевич Д.С. Ризики міжнародного кредитування країн з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 9-10


  Розглянуті основні ризики, які виникають при співробітництві з іноземними партнерами.
1094349
  Шевченко В. Ризики міжнародного руху капіталу в умовах глобальної нестабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-21. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміст ризиків міжнародного руху капіталу в умовах глобальної нестабільності. Виявлено сучасні зміни в структурі міжнародного руху капіталу. Розкрито роль фінансових інновацій в управлінні ризиками міжнародного руху капіталу. Исследуется ...
1094350
  Скрипник А.В. Ризики мобілізаційного шляху розвитку: від Євро-2012 до зимових Олімпійських ігор 2022 р. / А.В. Скрипник, Е.К. Букін // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 26-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0131-775Х
1094351
  Падалка В.М. Ризики муніципальних запозичень : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 114-122 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1094352
  Рибак Я. Ризики на ринку нерухомості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 179-183. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1094353
  Жиляєв Ігор Ризики національної системи освіти у зв"язку з приєднанням до Світової організації торгівлі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 50-54. – Бібліогр. в кінці ст.


  Освіта України за роки незалежності інтенсивно реформується, однак концепція реформи поки що не має надійної основи, методи здійснення реформ є дискусійними. Безперечно, важлива суспільна проблема стратегічного забезпечення реформування освіти має бути ...
1094354
  Гаєвський І.М. Ризики нотаріуса при посвідченні правочинів із землею: акценти фінансового моніторингу / І.М. Гаєвський, О.О. Гаєвська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 269-275. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1094355
  Марушко Н.С. Ризики облікової інформації в системі забезпечення економічної безпеки підприємства // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 224-234. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1094356
  Гранатуров В.М. Ризики підприємницької діяльності. Проблеми аналізу / В.М. Гранатуров, О.Б. Шевчук. – Київ, 2000. – 152с. – Бібліогр.:с.144-152. – ISBN 966-95759-0-7
1094357
   Ризики післякризового розвитку фінансового сектору України: джерела, оцінки, інструменти стабілізації : аналітична доповідь / [Я.В. Белінська та ін.; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 71, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 6). – ISBN 978-966-554-206-3
1094358
  Ілюк А. Ризики пов"язані із захистом персональних даних в контексті Big Data // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 9, 16-17
1094359
  Загородній А.Г. Ризики податкового планування суб"єктів господарювання / А.Г. Загородній, Н.І. Федишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 299-305. – ISSN 0321-0499
1094360
  Абрамова О.С. Ризики податкової оптимізації у сучасних умовах // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 200-204. – ISSN 2226-8820
1094361
  Черленяк І.І. Ризики постіндустріального переходу та проблеми розвитку національного господарства України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 163-169. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1094362
  Бєлоусова О.С. Ризики при використанні лізингових операцій // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.25-28. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1094363
  Юрченко О.В. Ризики при інвестиціях в людський капітал пілприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 179-185
1094364
  Брінцева О.Г. Ризики при інвестиціях у розвиток персоналу і проблеми фіктивізації людського капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 66-71


  В статті досліджено проблеми інвестування в розвиток персоналу та ризики, які пов"язані з цим процесом. Визначено вплив ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу на людський капітал за основними сферами його фіктивізації (фіктивний капітал освіти, ...
1094365
  Дьомкіна О.В. Ризики при інвестиціях у розвиток персоналу сфери інформаційних технологій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 454-461. – ISSN 1993-6788
1094366
  Ткач В.О. Ризики при реформуванні системи пенсійного забезпечення в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 48-52. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1094367
  Логвинчук Р.П. Ризики при укладенні договорів лізингу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 392-395. – ISSN 1563-3349
1094368
  Гальків І Л. Ризики пролонгації людських втрат України в умовах кризи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 186-191. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1094369
  Сафронова О. Ризики реалізації державної приватизаційної політики в сучасних умовах України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 180-186
1094370
  Шубравська О.В. Ризики розвитку аграрного сектора економіки України в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 88-99. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1094371
   Ризики розвитку професійної патології у працівників провідних професій сучасного конвертерного виробництва / Т.А. Ковальчук, О.І. Павленко, О.В. Орєхова, О.Л. Прокопчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 76-79 : рис., фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
1094372
  Бондарчук Ю.В. Ризики розвитку суспільства у формі інформаційного суспільства // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 69-63
1094373
  Скрипник А.В. Ризики соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізаційних викликів / А.В. Скрипник, Е.К. Букін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 141-151. – (Серія економічна ; вип. 1)
1094374
  Золотов В.І. Ризики соціо-еколого-економічного проектування та методи їх мінімізації / В.І. Золотов, С.Г. Дем"яненко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 139-147. – ISSN 2524-003X
1094375
  Шубравська О. Ризики сталого розвитку АПС України в умовах глобалізації : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-68. – Бібл.14 назв. – ISSN 0131-775Х
1094376
  Томенко Я.В. Ризики сучасного конституційного процесу в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 163-166. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1094377
  Коптюх О. Ризики сучасної грошової системи та перспективи її розвитку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 16-19.
1094378
  Вилінський С.І. Ризики та вимоги для політики енергетичної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.128-139. – Бібліогр. в кінці ст.
1094379
  Швець І.Б. Ризики та втрати в управлінні персоналом // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 132-138 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2415-7902
1094380
  Криленко В.І. Ризики та джерела загроз для економічної безпеки фінансового сектору // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 96-98. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1094381
  Селюченко Н.Є. Ризики та загрози підприємства: підходи до трактування та уточнення їхньої суті / Н.Є. Селюченко, В.М. Климаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 234-239. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто трактування понять "ризик" та "загроза" різними авторами, проаналізовано підходи до їхнього розмежування.
1094382
  Кобзар О.В. Ризики та загрози українському сегменту мережі Інтернет в умовах нестабільної воєнно-політичної обстановки / О.В. Кобзар, М.О. Кобзар // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 143-149. – (Технічні науки ; № 2 (6)). – ISSN 2313-7509
1094383
  Іваненко О. Ризики та можливості кредитних спілок в умовах фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-64. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються найбільш суттєві проблеми, які виникли у кредитних спілках, що працюють на ринку фінансових послуг в умовах фінансової кризи. Розглядається ситуація на ринку кредитних спілок, об"єктивна картина діяльності системи кредитних ...
1094384
  Парахонський Б. Ризики та переваги євроатлантичного курсу // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 24-32
1094385
  Тимощук В. Ризики та переваги нової урядової версії реформи "внутрішніх паспортів" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1094386
  Шевченко В. Ризики та суперечливість міжнародного руху капіталу в банківському секторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-30. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується фактори та структура міжнародного руху капіталу, його суперечливий вплив на глобальні та національні процеси. Визначено ризики міжнародного руху капіталу в банківську секторі. Виявлено сучасні зміни міжнародного руху капіталу в ...
1094387
  Яценко Г.Ю. Ризики та умови розповсюдження криз в економіках емерджентного типу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 67-73
1094388
  Пожарська Н.М. Ризики трансформації сучасної системи освіти в засіб відчуження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 61-65. – ISSN 2077-1800
1094389
  Романенко Л.Ф. Ризики у банківській діяльності : банківська справа / Л.Ф. Романенко, А.В. Коротеєва // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 121-127 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви.
1094390
  Грудзевич Я. Ризики у банківській сфері: концептуалізація та проблеми класифікації / Я. Грудзевич, І. Нужна // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 124-129. – бібліогр.: 9 пунктів. – ISSN 1818-5754
1094391
  Мєшко О.І. Ризики у діяльності кредитних спілок // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-24.
1094392
  Сеник С. Ризики у субпідрядних відносинах з капітального будівництва // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 31-36
1094393
  Паливода К. Ризики утримання стабільності обмінного курсу гривні та шляхи запобігання їм // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 43-54. – ISSN 1605-2005
1094394
  Седлик О.В. Ризики фінансово-банківської системи країн ЦСЄ у посткризовий період // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 401-410. – ISSN 0321-0499


  Виокремлено ризик-фактори, що створюють зовнішній та внутрішній вплив на фінансово-банківську систему країн.
1094395
  Лазня А. Ризики фінансової стабільності банківської системи: класифікація, особливості прояву та ідентифікації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 44-52. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1094396
  Десятнюк О. Ризики фіскальної політики як загроза макроекономічній стабільності держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 23-32. – ISSN 1818-5754
1094397
  Бурлай Т.В. Ризики формування моделі асоціальної держави в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 92-97. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1094398
  Удовицька Т.А. Ризики формування студентського контингенту в умовах змін прийому до вищих навчальних закладів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 91-94. – ISSN 2077-1800
1094399
  Реутов В.Є. Ризики функціонування підприємств курортно-рекреаційної сфери: оцінка та напрями щодо мінімізації / В.Є. Реутов, Н.З. Вельгош // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 58-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1094400
  Литвинець В. Ризики чинності договорів оренди землі. Правові підстави та наслідки // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
1094401
  Коваль О.П. Ризики, загрози, пріоритети та наслідки реформування пенсійної системи України : аналітична доповідь / [Коваль О.П. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 106, [6] с. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-554-170-7
1094402
  Шірінян Л.В. Ризикова складова мікрострахування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 61-68
1094403
  Швед В. Ризикована акція кронпринца // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 листопада (№ 204). – С. 11


  "Команда на чолі із Мухаммедом бін Салманом намагається остаточно ствердитись у політичному, правовому, державному просторі Саудівської Аравії".
1094404
  Флейчук М.І. Ризикованість зовнішніх запозичень для посттрансформаційних економік / М.І. Флейчук, Р.Р. Андрусів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 33-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
1094405
  Комарова І.В. Ризикованість сільськогосподарського виробництва як передумова необхідності державної підтримки аграрного сектора // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 81-89. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1094406
  Шпонтак І.М. Ризикове задоволення! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 40 : фото
1094407
  Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : Монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 480с. – ISBN 966-574-569-7
1094408
  Вітлінський В.В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності : навчальний посібник / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-483-035-2
1094409
   Ризиконавти. – К, 1990. – 309с.
1094410
  Мамишев А.В. Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 80-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1094411
  Карпунцов Микола Віталійович Ризикостійкість підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто суть понять "ризикостійкість підприємства" та "управління ризикостійкістю підприємства" і позиції системності та комплексності. Проаналізовано та співставлено близькі до цих визначень поняття.
1094412
  Карпунцов М.В. Ризикостійкість підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто суть понять "ризикостійкість підприємства" та "управління ризикостійкістю підприємства" і позиції системності та комплексності. Проаналізовано та співставлено близькі до цих визначень поняття.
1094413
  Ларіна Т.О. Ризикування як соціально-психологічна практика життєконструювання особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 121-128
1094414
  Воробьева Э.И. Ризодонтные кистеперые рыбы главного девонского поля СССР : Автореф... канд. биол.наук: / Воробьева Э.И.; Акад. наук СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1960. – 20л.
1094415
   Ризома // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 889. – ISBN 966-316-069-1
1094416
  Ястребов С.А. Ризома жизни: новый виток теории эволюции // Химия и жизнь - ХХI век : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 22-24. – ISSN 1727-5903
1094417
  Федь В. Ризома та симулякр у сучасних культуротворчих процесах // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С.141-145. – ISSN 1728-9343
1094418
  Генова Є.Д. Ризоматичність як якість поетики композиції роману Ліни Костенко "Берестечко" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 19-25. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1094419
  Фоменко Е.Г. Ризомность "Финнеганова помина" Джойса // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 147-154
1094420
  Коваленко Д. Ризоморфний лабіринт як гетеротропія в романі Ю. Винничука "Мальва Ланда" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 60-66. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1094421
  Малахова П.Т. Ризосферная микрофлора люцерны на типичном орошаемом сероземе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Малахова П.Т. ; АН УзССР, Ин-т ботаники. – Ташкент, 1959. – 17 л.
1094422
   Ризька Хартія про автентичність та історичну реконструкцію культурної спадщини // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.75. – ISSN 0131-2685
1094423
  Кобринська Світлана Богданівна Ризький мир як завершальний етап боротьби (1917-1921 рр) за утвердження української державності : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Кобринська Світлана Богданівна; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1996. – 156л. – Бібліогр.:л.146-155
1094424
  Кобринська С.Б. Ризький мир як завершальний етап боротьби (1917-1921 рр.) за утвердження Української державності. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Кобринська С.Б.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1996. – 23л.
1094425
  Марченко А.Ю. Риики іпотечного кредитування та особливості їх прояву в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Т. 20. – С. 234-243. – ISBN 966-8958-09-0
1094426
  Ширвани Х.З. Рийаз ас-сийахат ("Райские сады путешествия") / Х.З. Ширвани. – Москва : Наука
Т. 2, кн. 1 : Подготовка текста и предисловие Агамира Кулиева. – 1974. – 33, XLIV, [342] c. – Изд. 2-го тома на персидском языке
1094427
  Ширвани Х.З. Рийаз ас-сийахат ("Райские сады путешествия") / Х.З. Ширвани. – Москва : Наука
Т. 2, кн. 2 : Подготовка текста и предисловие Агамира Кулиева. – 1974. – [3], [506] с.
1094428
  Ширвани Х.З. Рийаз ас-сийахат ("Райские сады путешествия") / Х.З. Ширвани. – Москва : Наука
Т. 2, кн. 3 : Подготовка текста и предисловие Агамира Кулиева. – 1974. – [3], [412] с.
1094429
  Горобчишин В.А. Рийні оси (Hymenoptera, Sphecidae) Івано-Рибальчанської дільниці Чорноморського заповідника та їхні деякі екологічні особливості / В.А. Горобчишин, Ю.В. Проценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень фауни, трофічних зв"язків, типів гніздування рийних ос (Hymenoptera, Sphecidae) Івано-Рибальчанської дільниці Чорноморського заповідника.
1094430
   Рик Африки : Живий світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 100-105 : Фото
1094431
  Нанн Мартін Рик про допомогу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 50-57 : фото
1094432
  Чернышев В.Р. Рикардо и Маркс / В.Р. Чернышев. – Л., 1925. – 216с.
1094433
  Франс А. Рике / А. Франс. – М, 1933. – 46с.
1094434
  Киплинг Р.. Рикки-Тикки-Тави / Р. Киплинг. – Киев, 1923. – 36 с.
1094435
   Рикла :Огонь Космоса Единого. – Киев : Родаина. – ISBN 966-95359-0-5; 966-95359-3-Х
Т.3. – 1999. – 272с.
1094436
   Рикла: Огонь Космоса Единого = Rikla.The fire of the unified cosmos. – Київ : Родаина, 2001. – 560с. – ISBN 966-95359-6-4
1094437
   Рикла: Огонь Космоса Единого = The fire of the unified cosmos. – Київ : Родаина. – ISBN 966-95359-7-2
Кн. 2. – 2002. – 560 с.
1094438
   Рикла: Огонь Космоса Единого = Rikla.The fire of the unified cosmos. – Київ : Родаина. – ISBN 966-95359-7-2
Т. 7, кн. 1. – 2002. – 544с.
1094439
   Рикла: Огонь Космоса Единого = Rikla.The fire of the unified cosmos. – Київ : Родаина. – ISBN 966-95359-9-9
Т.8. – 2003. – 560с.
1094440
   Рикла:Огонь Космоса Единого. – Київ : Родаина. – ISBN 966-95359-0-5; 966-95359-2-1
Т.2. – 1998. – 292с.
1094441
   Рикла:Огонь Космоса Единого. – 2-е изд. перераб. и доп. – Киев : Родаина. – ISBN 966-95359-1-3
Т.1. – 1999. – 320с.
1094442
   Рикла:Огонь Космоса Единого. – Киев : Родаина. – ISBN 966-95359-0-5; 966-95359-4-8
Т.4. – 1999. – 304с.
1094443
   Рикла:Огонь Космоса Единого. – Київ : Родаина. – ISBN 966-95359-5-6
Т.5. – 2000. – 400с.
1094444
  Ярушкин А. Рикошет / А. Ярушкин, Л. Шувалов. – Москва, 1988. – 64с.
1094445
  Шихов А.И. Рикошет / А.И. Шихов. – М, 1989. – 158с.
1094446
  Лосєв І. Рикошет по-польськи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Ревізія відносин між Україною та Польщею може завдати шкоди обом країнам, а виграє від цього традиційно Млсква.
1094447
  Лао Шэ Рикша / Лао Шэ. – Москва : Художественная литература, 1956. – 232 с.
1094448
  Лао Шэ Рикша / Лао Шэ. – Москва : Художественная литература, 1970. – 232 с.
1094449
  Аун Л. Рикша / Л. Аун. – Москва, 1974. – 120с.
1094450
  Шэ Лао Рикша. Записки о кошачьем городе. Под пурпурными стягами. Рассказы : романы ; пер. с кит. / Лао Шэ. – Москва : Радуга, 1982. – 512 с. – (Мастера современной прозы. Китай)
1094451
   Рил, джига и хорнпайп. Ирландские танцы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 89 : фото. – ISSN 1029-5828
1094452
  Делирадев П. Рила / П. Делирадев. – София, 1956. – 120с.
1094453
  Тынянова Л.Н. Рилеев / Л.Н. Тынянова. – К., 1928. – 72с.
1094454
  Заславський І.Я. Рилєєв і російсько-українські літературні взаємини / І.Я. Заславський. – Київ, 1958. – 152 с.
1094455
   Рилска преправка на история славяно-болгарская. – София, 1966. – 151с.
1094456
  Дуйчев И.С. Рилската грамота на цар Иван Шишман от 1378 година / И.С. Дуйчев. – София : Наука и изкуство, 1986. – 72 с. + Факсимильное воспроизведение грамоты
1094457
  Аврамов М. Рилски партизани : спомени / М. Аврамов. – София : ВКБ, 1954. – 233, [2] с.
1094458
  Аврамов М. Рилски партизани : спомини / М. Аврамов. – 3-то изд. – София : Народна култура, 1960. – 505, [3] с.
1094459
  Дуйчев И. Рилският светец и неговата обител / Иван Дуйчев. – София : Интерпрес-67
Кн. 9. – 1990. – VII, 431 с.
1094460
  Мошков Б.С. Риль лучистой энергии в выявлении потенциальной продуктивности растений / Б.С. Мошков. – М, 1973. – 59с.
1094461
  Смолич Ю. Рильський / Юрій Смолич // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 253-270. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1094462
  Боровик Н.К. Рильський і музика / Н.К. Боровик, Т.П. Булат, Т.В. Шеффер; М. Гордійчук. – Київ, 1969. – 279 с.
1094463
   Рильський Максим Тадейович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 371. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1094464
   Рильський Тадей Розеславович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 370. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1094465
  Чернецький Є. Рильські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Стаття краєзнавця, геральдиста, генеалога Євгена Чернецького про формування та перепетії долі роду Рильських. Благородна династія Рильських герба Остоя походить від рицарів, які в XV ст. володіли селом Великий Рильськ.
1094466
  Алексеевский В. Рим : Справочник-путеводитель / Алексеевский В. – Москва : Кн. из-во "Польза", В. Антик и Ко. – 232 с.
1094467
  Вегнер В. Рим : начало, распространение и падение всемирной империи римлян, для любителей классической древности и для просвещения юношества / сочинение д-ра Вильгельма Вегнера ; Пер с нем. П.В. Евставьева. – Изд. 2-е. – Москва ; Санкт-Петербург : Изд. книгопрод.-типографа Маврикия Осиповича Вольфа ; [Печ. в тип. М.О. Вольфа [СПб]
Т. 1 : с 136 рис. в тексте. – 1873. – II, 560, IV с. : рис.


  На тит. стр. дарственная напись: Милому крестнику Аркадию Дорофеевичу на память 18 сент. 1916 подпись
1094468
  Вегнер В. Рим : начало, распространение и падение всемирной империи римлян, для любителей классической древности и для просвещения юношества / сочинение Вильгельма Вегнера ; Пер с нем. П.В. Евставьева. – Изд. 2-е. – Москва ; Санкт-Петербург : Изд. книгопрод.-типографа Маврикия Осиповича Вольфа ; [Печ. в тип. М.О. Вольфа [СПб]
Т. 2 : [Рим] : с 245 рис. в тексте. – 1873. – 646, VI с. : рис.


  На тит. стр. дарственная напись: Милому крестнику Аркадию Дорофеевичу на память 18 сент. 1916 подпись
1094469
  Золя Э. Рим : [Роман] / [Соч.] Эмиля Зола; Пер. Е.М. Поливановой. – Москва : Унив. тип., 1896. – 743 с.
1094470
  Вегнер В. Рим : история и культура римского народа для любителей классической древности и для самообразования / сочинение д-ра Вильгельма Вегнера ; исправленное и знач. доп. под ред. [и с предисл.] проф. В.И. Модестова. – 3-е рус., испр. и знач. доп. изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Тип. и изд. поставщ. двора Его Императорского Величества товарищества М.О. Вольф [СПб]
Т. 2 : [Рим. Монархия] : с 230 рис. – 1902. – 535, XVI, XII с. : ил., фот.


  На тит. стр. дарственная напись: Милому крестнику Аркадию Дорофеевичу на память 18 сент. 1916 подпись
1094471
  Вегнер В. Рим : история и культура римского народа для любителей классической древности и для самообразования / сочинение д-ра Вильгельма Вегнера ; исправленное и знач. доп. под ред. [и с предисл.] проф. В.И. Модестова. – Изд. 4-е. – Москва ; Санкт-Петербург : Тип. и изд. М.О. Вольф [СПб]
Т. 1 : с 171 рис. и одною картою. – 1910. – VIII, 612, XVI, 1л. карты : ил., фот. + карта Италии. – В части тиража год изд. отсутствует


  На тит. стр. дарственная напись: Милому крестнику Аркадию Дорофеевичу на память 18 сент. 1916 подпись
1094472
  Золя Е. Рим = La jole de vivre / Emile Zola : роман / Еміль Золя ; пер. з фр. В. Щербаненко. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 626 с. – (Твори : в 18 т. / Еміль Золя ; Т. 15)
1094473
   Рим : Оповідання і уривки. – Львів, 1955. – 60 с.
1094474
  Пилявский В.И. Рим / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1972. – 95 с.
1094475
   Рим : Археология. Кварталы. Футбол. Кухня. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 114-148 : Фото.Карта. – ISSN 1029-5828
1094476
  Мертц Р. Рим = Two thousand years in Rome : две тысячи лет истории / Ричард Мертц, Барбара Мертц ; [пер. с англ. Е.В. Ламановой]. – Москва : Центрполиграф, 2009. – 351 с. – ISBN 978-5-9524-4014-2
1094477
  Зарудний М.Я. Рим 17. До запитання / М.Я. Зарудний. – Київ, 1969. – 83 с.
1094478
  Варес П.А. Рим и Вашингтон. / П.А. Варес. – Москва, 1983. – 319с.
1094479
  Тома Э. Рим и Империя в первые два века новой эры / Э. Тома, проф. Лилл. ун-та; Пер. с фр. Я.И. Руднев. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева ; [Тип. М. меркушева], 1899. – [2], VIII, 326, IV с.
1094480
  Нечай Ф.М. Рим и италики / Ф.М. Нечай. – Минск, 1963. – 193с.
1094481
  Нечай Ф.М. Рим и Италики (Покорение Римом Италии и борьба италиков за землю и полит права : Автореф... докт ист.наук: / Нечай Ф. М.; БГУ,Каф. ист. древнего мира и сред. век. – Минск, 1965. – 48л.
1094482
  Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство / Р.Ю. Виппер. – Москва, 1954. – 268с.
1094483
  Вершинин Л.А. Рим или смерть : повесть о Гарибальди / Л.А. Вершинин. – Москва : Детская литература, 1985. – 159 с.
1094484
  Вершинин Л.А. Рим или смерть : повесть о Гарибальди / Л.А. Вершинин. – Москва : Детская литература, 1991. – 301 с.
1094485
  Егоров А.Б. Рим на грани эпох / А.Б. Егоров. – Л, 1985. – 225с.
1094486
  Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа / В.Н. Парфенов. – Саратов, 1987. – 147с.
1094487
  Маяк И.Л. Рим первых царей : генезис римского полиса / И.Л. Маяк. – Москва : Московский университет, 1983. – 269 с.
1094488
   Рим, 11 часов. – М., 1958. – 323с.
1094489
  Хаммель Клаус Рим, или Второе сотворение мира. / Хаммель Клаус. – М., 1982. – 333с.
1094490
  Гаврилин В.М. Рим. 1960 / В.М. Гаврилин. – М., 1960. – 32с.
1094491
  Бузукашвили Илья Рим. Иероглифы вечного города : Пилигрим // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 38-43. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
1094492
  Прокопчук Ю. Рима в літературознавчому осмисленні Дмитра Загула // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 39-43


  У статті проаналізовано працю Д. Загула "Рима в "Кобзарі" Т. Шевченка" (1924), окреслено її значення для сучасної віршознавчої науки
1094493
  Костенко Н. Рима в поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1094494
  Костенко Н.В. Рима в поемі Т.Г. Шевченка "Марія" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 203-208
1094495
  Кудряшова О. Рима Грицька Чупринки // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-49. – ISSN 0236-1477
1094496
  Прокопчук Ю. Рима Тараса Шевченка в дослідженнях Дмитра Загула // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 315-323


  У статті проаналізовано працю Д. Загула "Рима в "Кобзарі" Т. Шевченка" (1924), окреслено її значення для сучасної віршознавчої науки
1094497
  Усеїнов Т.Б. Рима у середньовічному кримськотатарському метричному вірші // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 83-86. – ISSN 1608-0599
1094498
  Ковалевський В.В. Рима.Ритмічні засоби українського вірша / В.В. Ковалевський. – Київ, 1965. – 286 с.
1094499
  Мовчун Л. Рима: від мовної системи до тексту // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 77-84. – ISSN 0201-419
1094500
  Эйзенхарт Л.П. Риманова геометрия / Л.П. Эйзенхарт. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 316 с.
1094501
  Лейко С.Г. Риманова геометрия / С.Г. Лейко. – Одесса, 1985. – 76с.
1094502
  Картан Э. Риманова геометрия в ортогональном репере / Э. Картан. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 308 с.
1094503
  Громол Д. Риманова геометрия в целом / Д. Громол, В. Клингенберг, В. Мейер; Пер. с нем. Ю.Д. Бураго; Под ред. и с добавл. В.А. Топоногова. – Москва : Мир, 1971. – 344 с.
1094504
  Наврозов В.В. Риманова геометрия гиперкомплексных многообразий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Наврозов В.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1976. – 11л.
1094505
  Рашевский П.К. Риманова геометрия и тензорный анализ / П.К. Рашевский. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1964. – 664 с.
1094506
  Рашевский П.К. Риманова геометрия и тензорный анализ / П.К. Рашевский. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1967. – 664 с.
1094507
  Богданов С.Н. Римановы матрики и симплектические структуры, присоединенные к многомерной три-ткани : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.04 / Богданов С. Н.; Моск. пед. госунив. – М., 1992. – 13л.
1094508
  Чекалов И.В. Римановы однородные пространства, порожденные автоморфизмами и инвариантные почти комплексные структуры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Чекалов И.В.; МВ и ССО БССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 14л.
1094509
  Форстер О. Римановы поверхности / О. Форстер. – Москва : Мир, 1980. – 248 с.
1094510
  Дубровин Б.А. Римановы поверхности и нелинейные уравнения / Б.А. Дубровин. – Москва : Московский университет
Часть 1. – 1986. – 92с.
1094511
   Римановы пространства и методы теории эллиптических дифференциальных уравнений. – Л., 1986. – 120с.
1094512
  Солодовников А.С. Римановы пространства с общими геодезическими. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Солодовников А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1962. – 11л.
1094513
  Швейник И.А. Римановы пространства с полюсом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Швейник И. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т матем. с Вычисл. центом, Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 7л.
1094514
  Собуцький М. Римейк як світоглядна практика // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 46-47. – ISSN 1562-3238


  1929 р., на початку ери звуку у кінематографі, американці організували у передмісті Парижа Жуанвілі, "Євроголлівуд", де "за одним сценарієм різні національні кіногрупи знімали свій мовний варіант.Так забезпечу­валася висока конкурентноздатність ...
1094515
  Маркс Энтони Римляне : Учеб.пособие для дополн.образования / Маркс Энтони, Тинджэй Грэхэм; Пер.с англ.А.М.Голова.Историк-консультант Энн Милард. – Москва : Росмэн, 1998. – 96с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00384-8
1094516
  Чаплыгина Н.А. Римляне на Дунае / Н.А. Чаплыгина. – Кишинев, 1990. – 114с.
1094517
  Хефлинг Г. Римляне, рабы, гладиаторы / Г. Хефлинг. – Москва, 1992. – 270с.
1094518
  Моравиа А. Римлянка / А. Моравиа. – М., 1978. – 613с.
1094519
  Яроцький П.Л. Римо-католицизм в Україні стан тенденції розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2. – С. 396-402. – (Право. Економіка. Управління)
1094520
  Буланова Н. Римо-католицька конфесія на Півдні України останньої чверті XVIII - початку XX ст. в контексті державно-церковних відносин Російської імперії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 139-148
1094521
  Стоцький Я. Римо-католицька церква в західних областях України під тиском влади в хрущовський період // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 73-78. – ISSN 1728-9343
1094522
  Павлюк В.В. Римо-католицька церква в суспільному житті Правобережної України кінця XVIII - першої третини XIX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 138-144. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
1094523
  Шевченко С. Римо-католицька церква на початку ХХІ століття: проблеми модернізації в умовах політико-правової інтеграції ЄС // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 9 (229). – С. 214-224. – ISSN 2409-9260
1094524
  Мосюкова Н. Римо-католицька церква України під час революційних подій на Майдані та воєнних дій на сході України (2013-2016 рр.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 539-547
1094525
  Ткачук А. Римо-католицька школа як структурний елемент системи освіти на Правобережній Україні (перша чверть XIX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 133-143
1094526
  Квасюк Л. Римо-католицьке вчення про виправдання людини у контексті настанов Триденського собору (1545–1563): компаративний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 74-79. – ISSN 0321-0499
1094527
  Горбик О.О. Римо-католицькі костьоли Києва та Київщини / О.О. Горбик. – Київ : Техніка, 2004. – 128с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-047-Х
1094528
  Керц О.І. Римо-католицькі мас-медіа незалежної України: контент та аудиторія : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Керц Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 193 л. – Бібліогр.: л. 173-193
1094529
  Керц О.І. Римо-католицькі мас-медіа незалежної України: контент та аудиторія : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Керц Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1094530
  Багацька Л. Римовані й верліброві міста. : в Україні створено першу відеоантологія поезії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С.11


  Видавництво "Смолоскип" за сприяння фонду "Розвиток України" започаткувало відеоантологію української молодої поезії "Римовані міста". Містами України мандрують поет Олег Коцарев та прозаїк Олег Шинкаренко
1094531
  Мовчун Л.В. Римографічна спадщина І.І. Гурина в контексті його лексикографічної праці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 117-125. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена римографічній спадщині 1.1. Гурина - фольклориста, педагога, лексикографа і громадського діяча XX ст. Він був співавтором "Словника українських рим", що засвідчив зародження римографії - нового напряму в українській лексикографії. ...
1094532
  Мовчун Л. Римостиль А. Малишка // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 44-50. – ISSN 0201-419
1094533
  Кофанов Л.Л. Римская civitas и муниципальное право эпохи Республики // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 101-119. – ISSN 0321-0391
1094534
  Доценко Н.П. Римская агрессия в Испании за независимость и борьба испанских племен. (159-133 гг. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Доценко Н.П.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 20л.
1094535
  Кубацкий В. Римская весна или Последняя любовь : пьеса в 3-х дейст. / В. Кубацкий; Автор. пер. с польского и предисл. М. Живова. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 118 с.
1094536
  Уильямс Теннесси Римская весна миссис Стоун : рассказы; эссе / Уильямс Теннесси; Пер.с англ. С. Митиной. – Москва : Художественная литература, 1978. – 251с.
1094537
  Куликова Римская женщина эпохи "солдатских императоров" / Куликова, // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 121-130. – ISSN 0042-8779


  О положении женщины Древнего Рима в III веке нашей эры.
1094538
   Римская империя : Сборник статей в переводе А. С. Милюковой). – Москва : Типография товарищества И. Д. Сытина, 1900. – XX, 667 с. – Экз дефектный, без тит. стр., описан по генеральному кат. РНБ. – (Библиотека для самообразования / изд. по ред.: А.С. Белкина, проф. П.Г. Виноградова ; [№] 3)


  Редкая компиляция из трудов зарубежных и русских историков, посвящённых Римской империи (от императора Августа - до Юлиана Отступника) Авторы: Гастон БУАСЬЕ; Поль ГИРО; Адольф ГАУСРАТ; Фюстель де КУЛАНЖ; Эдвард ГИББОН; Уильям ЛЕККИ; Жан РЕВИЛЬ; Якоб ...
1094539
  Азимов А. Римская империя = The Roman empire : величие и падение Вечного города / Айзек Азимов ; [ пер. с англ. М.К. Якушиной ]. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 352 с. – (Научно-популярная библиотека). – ISBN 5-9524-0435-9
1094540
  Сергеев И.М. Римская империя в III веке нашей эры : Проблемы социально-политической истории / И.М. Сергеев. – Харків : Майдан, 1999. – 224с. – ISBN 966-7077-68-3
1094541
  Тушинский Михаил Римская империя в лицах : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 108-117 : Іл.
1094542
  Мертин Римская империя. Когда Европа была разделена. Железный занавес античности : история / Мертин, Ральф-Петер, Мюллер-Эльснер Хайнер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 102-117. – ISSN 1029-5828
1094543
  Майкова А.А. Римская историческая трагедия : Автореф... канд. филол.наук: / Майкова А. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 15л.
1094544
  Роллень Ш. Римская история
1. – 340с.
1094545
  Моммзен Ф. Римская история : 3 т. в 5-ти кн. / [Соч.] Ф. Моммсена ;. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. Грачева
Т. 1, кн. 3. – 1877. – С. 459-901
1094546
  Моммзен Т. Римская история : 3 т. в 5-ти кн. / [Соч.] Ф. Моммсена ; перевод Н.Д. Ахрумова с 6-го изд. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. Грачева
Т. 1, кн. 1-2 : До битвы при Пидне: с воееной картой Италии. – 1877. – XI, [4], 455 с.
1094547
  Остерман Л. Римская история в лицах / Л. Остерман. – М., 1997. – 624с. – ISBN 5-900241-46-7
1094548
  Малюгин О. Римская история и культура в исторической памяти бриттов (по "Истории бриттов" Ненния) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена рассмотрению представлений жителей кельтских районов Британских островов о римской истории и культуре и их влиянии на политическую ситуацию того времени (VIII-IX вв.) The article deals with representations of the inhabitants of the ...
1094549
  Моммзен Т. Римская история Моммсена. Ч. 2 : [Ч. 1-2] / Пер. с нем. С.Д. Шестакова // Римская история Моммсена : [Ч. 1-2] / Т. Моммзен. – Москва : В университетской тип., 1861. – Ч. 1. – [4] 476, [4] с., 1 л. карт. – (Библиотека исторических писателей, издаваемая А. Станкевичем)
1094550
  Моммзен Т. Римская история Моммсена : [Ч. 1-2] / Пер. с нем. С.Д. Шестакова. – Москва : В университетской тип. – (Библиотека исторических писателей, издаваемая А. Станкевичем)
Ч. 1. – 1861. – 366, [2] с. : портр. – Конволют. - Перепл.: Римская история Моммсена. 1958, ч. 2
1094551
  Ливий Тит Римская история от основания города : [в. 6-ти т.] / Тит Ливий ; Пер. с латин. под ред. [и предисл.] П. Адрианова. – Москва : Изд. А.Г. Кузнецова ; Тип. Е. Гербек
Т. 2, кн. 6-10 : Пер. П. Адрианова (кн. 6-7), Ф.Ф. Круковского (кн. 8), К.В. Соколовского (кн. 9-10). – 1894. – IV, 406, IX с.
1094552
  Ливий Тит Римская история от основания города : [в. 6-ти т.] / Тит Ливий ; Пер. с латин. под ред. [и предисл.] П. Адрианова. – Москва : Изд. А.Г. Кузнецова ; Тип. Е. Гербек
Т. 4, кн. 26-30 : Пер. И.И. Виноградова (кн.26), Н.П. Шкилева (кн. 27), А. С. Попова (кн.28), П. Адрианова (кн. 29, 30), С.Я. Дроздова (кн. 30). – 1897. – [4], 413 с. – Кн. в разных тип. перепл.
1094553
  Ливий Тит Римская история от основания города : [в. 6-ти т.] / Тит Ливий ; Пер. с латин. под ред. [и предисл.] П. Адрианова. – Москва : Изд. А.Г. Кузнецова ; Тип. Е. Гербек
Т. 6, кн. 36-45. – 1899. – [4], 680, VII с. – Кн. в разных тип. перепл.


  Пер. С.Я. Соболева (кн. 36), В.М. Тимофеева (кн. 37), М.М. Вука (кн. 38), А.И. Богородицкого (кн. 39), А. Попова (кн. 40), Э.А. Бруттан (кн. 41), М.П. Федорова и И.Ф. Макаренкова (кн. 42), В.Н. Матвеева (кн. 43), И.А. Зорина (кн. 44), А.Н. Лисовского ...
1094554
  Ливий Тит Римская история от основания города : [в. 6-ти т.] / Тит Ливий ; Пер. с латин. под ред. [и предисл.] П. Адрианова. – 2-е изд. – Москва : Изд. Е.К. Гербек ; 1-ая женская тип. Е. Гербек
Т. 3, кн. 21-25 : Пер. Ф.Ф. Зелинского (кн. 21), Я.П. Иванухи (кн. 22), Я. К. Яненц (кн. 23, 24), Б.А. Острова (кн. 25). – 1901. – [4], 325 с. – Кн. в разных тип. перепл.
1094555
  Роллень Ш. Римская история от создания Рима до битвы Актийския тоесть по окончание республики сочиненная Г. Ролленем. – В Санкт-Петербурге
Т. 12. – 1765. – 325 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра, корінець зі шкіри з тисненням
1094556
  Роллень Ш. Римская история от создания Рима до битвы Актийския тоесть по окончание республики сочиненная Г.Ролленем. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург)
Т. 4. – 1762. – 279 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - без палітурки
1094557
  Роллень Ш. Римская история от создания Рима до битвы Актийския, тоесть по окончание Республики / Сочиненная г. Ролленем ... а с французского переведенная тщанием и трудами Василья Тредиаковского. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург), 1765
1094558
  Моммзен Т. Римская история по Моммсену : с портретом Моммсена / [Излож. Н.Д. Чечулин] ; Предисл.: кн. А. Горчаков. – Санкт-Петербург : Изд. князя А.К. Горчакова ; Тип. Главного управл. Уделов, 1909. – [6], 380, XII с., 1 л. портр. : портр. – Пер. также под загл.: История Римской республики
1094559
  Чечулин Н.Д. Римская история по Моммсену изложенная Н.Д. Чечулиным : с портр. Моммсена и Юлия Цезаря и указателем личных имен. – 2-е изд. – Петроград : Изд. изд. кн. А.К. Горчакова ; Тип. Гл. управл. Уделов, 1914. – [8], 388, XII с., 2 л. портр. – Кн. в разных тип. переплетах
1094560
  Моммзен Ф. Римская история Ф. Моммсена : 3 т. в 5-ти кн. / [Соч.] Ф. Моммсена ; Перев. А. Веселовский. – 2-е доп. изд. Н.Т. Солдатенкова. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. рихтера
Т. 3, кн. 5 : От смерти Суллы до битвы при Фапсе. – 1877. – 556, [2], XXXVIII с.
1094561
  Моммзен Т. Римская история Ф. Моммсена : [Т. 1-3, 5] / Пер. В.Н. Неведомского с послед. (7-го) изд. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. Рихтер
Т. 5 : Провинция от времен Цезаря до времен Диоклетиана / [Кн. 8. Страны и люди от времен Цезаря до времен Диоклетиана] / Пер. В.Н. Неведомского. – 1885. – XII, 648 с.
1094562
  Моммзен Ф. Римская история Ф. Моммсена : Т. 1-3, 5 / Пер. В.Н. Неведомского с послед. (7-го) изд. – 1887-1885. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. рихтера
Т. 1 : До битвы при Пидне [Кн. 1 До упразднения царской власти. – 1887. – VIII, 941 с., 1 л. карт.


  До битвы при Пидне Кн. 1. До упразднения царской власти Кн. 2. От упразднения в Риме царской власти до объединения Италии Кн. 3. От объединения Италии до покорения Карфагена и греческих государств]
1094563
  Моммзен Ф. Римская история Ф. Моммсена : Т. 1-3, 5 / Пер. с 7-го изд. В.Н. Неведомского. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. рихтера
Т. 2, 3 : До битвы при Пидне до смерти Суллы. Кн. 4 : Революция. Т. 3 : От смерти Суллы до битвы при Тапсе, кн. 5 : Основание военной монархии . 2-е доп. изд. – 1887. – 473, 556 с.


  До битвы при Пидне Кн. 1. До упразднения царской власти Кн. 2. От упразднения в Риме царской власти до объединения Италии Кн. 3. От объединения Италии до покорения Карфагена и греческих государств]
1094564
  Роллень. Римская история. : Т.3-4 / [Пер. В.Тредиаковский], 1762
1094565
  Роллень. Римская история. : Т.5. / [Пер. В. Тредиаковского]., 1763
1094566
  Роллень. Римская история. : Т.7-8 / [Пер. В. Тредиаковский], 1763
1094567
  Роллень. Римская история. : Т.10. / [Пер. В. Тредиаковского], 1764
1094568
  Роллень. Римская история. : Т.15-16 / [Пер. В. Тредиаковского], 1766
1094569
  Мамчина В.М. Римская католическая церковь и Вторая мировая война // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 110-115. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1094570
  Кондратьев С.П. Римская литература / С.П. Кондратьев. – Москва : Советский писатель, 1939. – 440 с.
1094571
  Кулаковский Ю.А. Римская литература [История римской литературы от начала Республики до начала Империи в конспективном изложении] : Записи лекций / выпущенный слушательницами ВЖК раньше 1912 г. – машинопись. – [Киев], 1912. – 221, [1] с. – Автор вписывал латиницу в машинописный вариант своей рукой


  Труд профессора Университета Cв. Владимира Ю. А. Кулаковского (1855–1919) является конспектом лекций по истории римской литературы, выпущенным в Киеве в 1912 г. иждивением студентов!филологов Университета и слушательниц Высших женских курсов под ...
1094572
  Кунциг Роберт Римская лодка. Римлянин во Франции / Кунциг Роберт, Бенали Реми // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Апрель, № 127. – С. 136-149 : фото
1094573
  Ляскоронский В.Г. Римская монета в пределах Южной Руси и в соседних с нею землях / В.Г. Ляскоронский. – 240 с.
1094574
  Ляскоронский В.Г. Римская монета в пределах Южной Руси, как исторический источник для древнейшего периода русской истории / В.Г. Ляскоронский. – Нежин, 1920. – 16с.
1094575
  Шмалько А.В. Римская политика в Южном Причерноморье в 1 веке н.э. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Шмалько А.В.; ХГУ. – Харьков, 1985. – 23л.
1094576
  Вальдгауер О.Ф. Римская портретная скульптура в Эрмитаже. / О.Ф. Вальдгауер. – Петербург, 1923. – 111с.
1094577
  Вальдгауер О.Ф. Римская портретная скульптура в Эрмитаже. / О.Ф. Вальдгауер. – Петербург, 1923. – 111с.
1094578
  Буассье Гастон Римская религия от времен Августа до Антонинов = Gaston Boissier. La religion romaine d"Auguste aux Antonins : в 3-х ч. / Гастон Буасье ; Пер. М. Корсак. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенко ; Тип. А.И. Мамонтова, 1878. – VIII, 646, VIII с.


  Автор изучает развитие религиозных взглядов римлян в период с I в. до н.э. по II в. н.э. Он анализирует общий характер римской религии и причины её упадка к концу Республики. Отдельные главы посвящены преобразованиям в этой сфере, осуществлённым ...
1094579
  Буассье Гастон Римская религия от времен Августа до Антонинов = Gaston Boissier. La religion romaine d"Auguste aux Antonins : в 3-х ч. / Гастон Буассье ; Пер. с 7-го фр. изд. Н.Н. Спиридонова. – Москва : Изд. кн. маг. К.Н. Николаева ; [Тип. И. Люндорф], 1914. – 735 с.
1094580
   Римская сатира. – Москва : Художественная литература, 1957. – 318с.
1094581
   Римская сатира:. – М., 1989. – 541с.
1094582
  Шкаренков П.П. Римская традиция образа идеального правителя в Остготской Италии // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 157-172. – ISSN 0321-0391
1094583
  Ильинская Л.С. Римская экспансия в Малой Азии в конце республиканского периода (I в. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ильинская Л.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра истории древнего мира. – М., 1966. – 16л.
1094584
  Шкаруба Л.М. Римская элегия: "грубый Лациум" и образованная Греция, или "Аппиева дорога" римской культуры и литературы // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 6. – С. 59-64
1094585
  Новокшонов В.С. Римская эмиграция в Центральной Азии // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 9 (60). – С. 32-35. – ISSN 2070-9773
1094586
  Ростовцев М.И. Римские гарнизоны на Таврическомъ полуострове и Ай-Тодорская крепость / М.И. Ростовцев. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашев и К*, 1900. – 19 с. : ил. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения. ОКФ. 1900, №3 (март)


  На экз. № 40658 надпись на тит. стр
1094587
  Зоргенфрей Г.Г., Тюлелиев К. Римские древности : Пособие для гимназии и самообразования : По Bloch"y (Bloch. Romische Altertumskunde)... обраб. Г. Зоргенфрей, дир. 6 гимназии, и К. Тюлелиев, преп. 3 гимназии в С.-Петербурге ; с 80 рисунками. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. т-ва М.О. Вольф, 1910. – [2], XII, 192 с. ил. – (Наша историческая библиотека)
1094588
  Зоргенфрей Г.Г., Тюлелиев К. Римские древности : Пособие для гимназии и самообразования ; с рисунками и планами / Г. Зоргенфрей, К. Тюлелиев. – 2-е испр. изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. т-ва М.О. Вольф, 1913. – [4], XIV, 194 с., 5 л. ил., карт. ил. – (Наша историческая библиотека)
1094589
  Санчурский Н.В. Римские древности : Учебное пособие / Н.В. Санчурский. – Москва : МГУ, 1995. – 208 с. – ISBN 5211031407
1094590
   Римские древности : [краткий очерк] / [под ред. И.В. Алферовой; сост.: Н. Санчурский, А. Гофман и др.]. – Смоленск : Русич, 2001. – 384 с. : илл. – (Популярная историческая библиотека). – ISBN 5-8138-0177-4
1094591
  Попова В.Т. Римские и раннехристианские мозаики Болгарии (II-VI века) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 17.00.04 / Попова В.Т. ; МГУ им. М.В. Ломоносова , Ист. фак-т. – Москва, 1974. – 27л.
1094592
  Кропоткин В.В. Римские импортные изделия в Восточной Европе // Археология СССР : Свод археологичесих источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1970. – Д1-27 : Римские импортные изделия в восточной Европе (II в. до н.э. - V в. н.э.) / Кропоткин В.В. – С. 1-280
1094593
  Синклер Э. Римские каникулы / Э. Синклер. – Москва ; Ленинград, 1933. – 292 с.
1094594
   Римские каникулы : Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 144-148 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1094595
  Ранке Л. Римские Папы, их церковь и государство в XVI и XVII столетиях : сочинение / Л. Ранке. – С. Петербург : В типографии Отдельного Корпуса Внутр. Стражи
Кн. 5, 6; Кн.7, 8. – 1847. – [8] с., 360 с., [6] с., 433 с.
1094596
  Радецкий С. Римские писатели в биографиях и образцах. / сост. С.Радецкий, В.Соколов. – Москва : Печатня С.П. Яковлева
ч.1 : Прозаики. – 1893. – 545 с.
1094597
  Полонская К.П. Римские поэты эпохи принципата Августа. / К.П. Полонская. – М., 1963. – 107с.
1094598
  Моравиа А. Римские рассказы / А. Моравиа. – М., 1956. – 447с.
1094599
  Сидельников О.В. Римские рассказы / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1962. – 79с.
1094600
  Моравиа А. Римские рассказы / А. Моравиа. – Москва : Правда, 1987. – 637с.
1094601
  Арагон Л. Римские свидания. / Л. Арагон. – Москва, 1984. – 171с.
1094602
   Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – Москва : Республика, 1995. – 463 с. – (Б-ка этической мысли). – ISBN 5-25-02462-9
1094603
  Дьяченко Н.В. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий : опыт прочтения : монография / Николай Дьяченко. – Харьков : Савчук О.О., 2014. – 154, [1] с. – Рез. англ. – Библиогр.: c. 152. – ISBN 978-966-2562-52-1
1094604
  Родари Д. Римские фантазии: повести, сказки. / Д. Родари. – М., 1987. – 701с.
1094605
  Гете И.В. Римские элегии / И.В. Гете. – М.-Л., 1933. – 87с.
1094606
  Гете И.В. Римские элегии / И.В. Гете. – М., 1982. – 359с.
1094607
  Лапшин И.И. Римский-Корсаков / И.И. Лапшин. – Пб., 1922. – 74 с.
1094608
  Абрамова А.В. Римский-Корсаков / А.В. Абрамова, Г. Рошаль. – Москва, 1952. – 99с.
1094609
   Римский-Корсаков. – М., 1953. – с.
1094610
   Римский-Корсаков : исследования, материалы, письма. – Москва : Академия наук СССР
Т. 1. – 1953. – 416 с.
1094611
  Черный О.Е. Римский-Корсаков / О.Е. Черный. – Москва, 1959. – 312с.
1094612
  Соловцов А.А. Римский-Корсаков / А.А. Соловцов. – М., 1960. – 312с.
1094613
  Кунин И.Ф. Римский-Корсаков / И.Ф. Кунин. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 240 с.
1094614
  Полевая М.И. Римский-Корсаков в Петербурге / М.И. Полевая. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 238 с.
1094615
  Янковский М.О. Римский-Корсаков и революция 1905 г. / М.О. Янковский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 132 с.
1094616
  Евсеев С.В. Римский-Корсаков и русская народная песня / С.В. Евсеев. – Москва : Музыка, 1970. – 174 с.
1094617
  Кваренги О. Римский-Корсаков, просто Ника // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 6. – С. 12-21


  Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) - русский композитор, педагог, дирижёр, общественный деятель, музыкальный критик; участник "Могучей кучки". Среди его сочинений - 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, ...
1094618
  Глебов И. Римский-Корсаков. Опыт характеристики / И. Глебов. – Птгр., 1922. – 63 с.
1094619
  Алесксвская О.Б. Римский аграрный вопрос в русской историографии XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Алесксвская О. Б.; Алексовская О. Б.; МГУ им. Ломоносова, ист. фак. – Москва, 1951. – 12 с.
1094620
  Зелов Д. Римский акведук на берегах Яузы // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 50-71. – ISSN 1812-867Х
1094621
  Токарев А. Римский император и греческий герой: самопрезентация Цезаря Августа среди римской аристократии // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-57. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматривается самопрезентация императора Августа как греческого героя Ореста. In the article the author considers a representation of the emperor Augustus as Greek hero Orestes.
1094622
  Михельбертас М.М. Римский импорт в Литве. : Автореф... канд. ист.наук: / Михельбертас М.М.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 29л.
1094623
  Ошеров С.А. Римский исторический эпос эпохи Республики и его традиции в "Энеиде" Вергилия : Автореф... Канд.филол.наук: / Ошеров С.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1959. – 20л.
1094624
  Кулаковский Ю.А. Римский календарь. [Рецензия] : Der Romische Kalender Von Otto Ernst Hartmann: Aus Dem Nachlasse Des Verfassers... 1882. – [Киев] : [В унив. тип.], 1883. – 18 с. – Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Университетские известия 1883, февр., с.45-62
1094625
  Толстой Д.А. Римский католицизм в России : историческое исследование графа Дмитрия А. Толстогов : [в 2 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. В.Ф. Демакова
Т. 1. – 1876. – VIII, 538 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1094626
  Толстой Д.А. Римский католицизм в России : историческое исследование графа Дмитрия А. Толстогов : [в 2 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. В.Ф. Демакова
Т. 2. – 1876. – VIII, 438, 139 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1094627
  Загурская Н. Римский клуб и его деятельность / Н. Загурская, Р.А. Язынина // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.109-110
1094628
  Фюстель де Куланж Н. Римский колонат / Фюстель де-Кулана ; пер. [с фр.] под ред. и с предисл. И.М. Гревса. – Санкт-Петербург : Тип. Статюлевича, 1908. – XXV, 197, [1] с.
1094629
  Чертков В.Г. Римский мудрец Эпиктет, его жизнь и учение / В.Г. Чертков. – М., 1991. – 96с.
1094630
  Исаева И.А. Римский принципат в трактовке Тацита // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 150-156. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1094631
  Бритова Н.Н. и др. Римский скульптурный портрет / Н.Н. и др. Бритова. – М., 1975. – 404с.
1094632
  Соколов Г.И. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени / Г.И. Соколов. – Москва, 1983. – 154 с.
1094633
  Ведерникова О.Н. Римский статут Международного уголовного суда: критический анализ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 5. – С. 70-78. – ISSN 0132-0769
1094634
  Жидков С.Н. Римский трибун / С.Н. Жидков. – Москва, 1976. – 240с.
1094635
  Иоанн Павел ІІ Римский триптих : Поэзия // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 106-117. – ISSN 1130-6545
1094636
  Гарбовский А.И. Римский эмфитевзис как вещное право / А.И. Гарбовский, Л.В. Щенникова // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 99-105. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
1094637
  Попов А.И. Римско-католический костел, называемый каплицею, при Ровенском реальном училище в связи с польским вопросом в Юго-Западном крае : Историческая записка, составленная по поручению Попечителя Киевского Учебного Округа т. с. А.Н. Деревицкого преподавателем Ровенского реального училища А.И. Поповым / А.И. Попов. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнарев и К., 1914. – 108 с.
1094638
  Головко И.Д. Римско-парфянские политические взаимоотношения в I в. до н.э. : Автореф... кандид. ист.наук: / Головко И.Д.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1952. – 16 с.
1094639
  Аксенова О.В. Римско-правовая категория "iustitia": историко-лингвистическое осмысление // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 9-13. – ISSN 1812-3805


  В предлагаемой статье рассматривается римско-правовая категория справедливости, являющаяся онтологической и аксиологической основой права. В статье применен историко-лингвистический анализ, с помощью которого исследованы основополагающие принципы ...
1094640
  Бубнов Н.М. Римское вече накануне падения республики : Публичная лекция в пользу голодающих, читанная проф. Бубновым в Унив. Св. Владимира, 25 марта 1892. – [Киев] : б. и., 1892. – [2], 32 с. – Отд оттиск: Киевские университетские известия, 1892, № 5


  []
1094641
  Виллемс П. Римское государственное право : сочинение П. Виллемса / Пер. с фр. (с 5-го изд.), чл. Киев. отд. О-ва клас. филологии педагогики ; под ред. П. Н. Бодянского. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира
Вып. 1. – 1888. – XV, 434 c. – Отт. из "Циркуляра по упр. Киев. учеб. окр.". – Библиогр. в примеч..
1094642
  Виллемс П. Римское государственное право : сочинение П. Виллемса / Пер. с фр. (с 6-го изд.), чл. Киев. отд. О-ва клас. филологии педагогики ; под ред. П. Н. Бодянского. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира
Вып. 2. – 1890. – XIII, [1] c., c. 435 - 797. – Отт. из "Циркуляра по упр. Киев. учеб. окр.". - Указ. лат. терминов: с. 763 - 797. – Библиогр. в примеч..
1094643
  Кулаковский Ю.А. Римское государство и его армия в их взаимоотношении и историческом развитии : Публичная лекция, читанная в собрании Киевского отделения Императорского Военнно-исторического общества 15 марта 1909 г. / Юлиан Кулаковский. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. уделов, 1909. – 27 с. – Отд. оттиск: Военный сборник, издаваемый по Высочайшему повелению, СПб., 1909. - Экз № 388169 дефектный, отсут. с. 16-27. – Библиогр.: с. 27
1094644
  Рождественский Н. Римское гражданское право,изложенное (по Маккельдею) / Н. Рождественский. – Санкт-Петербург : Тип-я Карла Крайя
1 : Содержит краткую Историю и общую часть Римского Гражданского Права,изданный иждивением Владимира Андреевича Молчанова. – 1829. – 528с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1094645
  Сестон В. Римское гражданство. / В. Сестон. – М, 1970. – 12с.
1094646
   Римское искусство и культура. – Кельн, 1984. – 176с.
1094647
  Олийнык Т.И. Римское красноречие III-I вв. до н. э. включая Цицерона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Олийнык Т.И. ; КГУ. – Киев, 1971. – 21 с.
1094648
  Егоров А.Б. Римское народное собрание. Правовой статус и властные полномочия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 59-72. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1094649
  Межерицкий Яков Юрьевич Римское общество в произведениях Сенеки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Межерицкий Яков Юрьевич; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 24л.
1094650
  Межерицкий Яков Юрьевич Римское общество времени Сенеки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Межерицкий Яков Юрьевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
1094651
  Косарев А.И. Римское право / А.И. Косарев. – М., 1986. – 157с.
1094652
  Бартошек М. Римское право / М. Бартошек. – М., 1989. – 447с.
1094653
  Новицкий И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий; МГУ;Центр обществ.наук. – Изд.6-е,стереотип. – Москва : Теис, 1996. – 245с. – ISBN 5-7218-0025-9
1094654
  Новицкий И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий. – Москва : Теис, 1998. – 245с. – ISBN 5-86409-002-6; 5-7218-0025-9
1094655
  Омельченко О.А. Римское право : Учебник для студ.высших учеб.заведений, обуч.по спец.и направлениям "Юриспруденция" / О.А. Омельченко. – 2-е изд.,исправ.и доп. – Москва : Тон-Остожье, 2000. – 208с. – ISBN 5-86095-199-Х
1094656
  Пухан И. Римское право : базовый учебник / И. Пухан, Поленак-Акимовская; МГУ им.М.В.Ломоносова. Юридический факультет;Под ред. В.А. Томсинова. – Москва : Зерцало, 2000. – 434с. – ISBN 5-8078-0040-0
1094657
  Новицкий И.Б. Римское право : учебник / И.Б. Новицкий. – Москва : Волтерс Клувер, 2009. – VIII с., 296 с. – ISBN 978-5-466-00440-3
1094658
  Пейзак Р.И. Римское право об основаниях континентальной правовой традиции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 10 (88). – С. 71-78. – ISSN 1812-8696
1094659
  Маккензи Томас Римское право сравнительно с законами уголовными, гражданскими и судопроизводством Франции, Англии и Шотландии / Соч. лорда Маккензи, одного из судей Ассиз. палаты в Шотландии ; Пер. с англ. – Москва : Титул и сорочка печ. в тип. Ф. Иогансон у Кр., 1874. – LII, 422 с. – Библиогр.: "Цитированные авторы" (с. XLVI-LI)
1094660
  Маккензи Томас Римское право сравнительно с законами Франции, Англии и Шотландии / Соч. лорда Маккензи, одного из судей Ассиз. палаты в Шотландии ; Пер. с англ. – Москва : В тип. Л.И. Степановой, 1864. – LII, 421 с. – Библиогр.: "Цитированные авторы" (с. XLVI-LI)
1094661
  Кузищин В.И. Римское рабовладельческое поместье. II в. до н.э. - I в. до н.э. / В.И. Кузищин. – Москва : Издательство Московского университета, 1973. – 254 с.
1094662
   Римское частное право. – Москва, 1948. – 583с.
1094663
  Новицкий И.Б. Римское частное право / И.Б. Новицкий. – М, 1948. – 230с.
1094664
  Ченцов Н.В. Римское частное право : учебное пособие / Н.В. Ченцов ; Гос. комитет Российской Федерации по высшему образованию ; Тверской гос. ун-т. – Тверь : Тверской гос. ун-т, 1995. – 94 с.
1094665
  Дождев Д.В. Римское частное право : Учебник / Д.В. Дождев; Под ред. В.С. Нерсесянца. – Москва : ИНФРА-М - НОРМА, 1996. – 704 с. – ISBN 5-89123-035-6; 5-86225-277-0
1094666
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов / Д.В. Дождев; под ред. В.С. Нерсесянца. – Москва : Инфра М-Hорма, 1997. – 704 с. – ISBN 5-89123-035-6, 5-86225-277-0
1094667
   Римское частное право / И.С. Перетерский, В.А. Краснокутский, Е.А. Флейшиц, И.С. Розенталь, И.Б. Новицкий; Под ред. И.Б.Новицкого и И.С.Перетерского. – Москва : Новый Юрист, 1997. – 512с. – ISBN 5-7969-0012-9
1094668
  Черниловский З.М. Римское частное право : Элементарный курс / З.М. Черниловский. – Москва : Новый Юрист, 1997. – 224с. – ISBN 5-7858-0027-6
1094669
  Косарев А.И. Римское частное право : Учебник для вузов / А.И. Косарев. – Москва : Закон и право. ЮНИТИ, 1998. – 254с. – ISBN 5-238-00014-6
1094670
  Дождев Д.В. Римское частное право : Учебник для вузов / Д.В. Дождев; Под ред. В.С.Нерсесянца;Ин-т государства и права РАН.Академический правовой университет. – 2-е изд., измененное и допол. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 784 с. – ISBN 5-89123-382-7; 5-16-000083-6
1094671
   Римское частное право. – Москва : Юристъ, 1999. – 512с. – ISBN 5-7975--0154-6
1094672
   Римское частное право : Учебник. – Москва : Юриспруденция, 1999. – 512с. – ISBN 5-8401-0019-6
1094673
   Римское частное право : Учебное пособие / И.С. Перетерский, В.А. Краснокутский, И.Б. Новицкий, С И. Розенталь, Е.А. Флейшиц; Под ред. И.Б. Новицкого. – Москва : Юриспруденция, 2000. – 448с. – ISBN 5-8401-0063-3
1094674
  Дождев Д.В. Римское частное право : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец. "Юриспруденция" / Д.В. Дождев; Ин-т госуд. и права РАН; Акад. правовой ун-тет; Под ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2000. – 784 с. – ISBN 5-89123-382-7
1094675
  Дождев Д.В. Римское частное право : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Д.В. Дождев; Ин-т госуд. и права РА наук; Академич. правовой ун-тет; Под ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2003. – 784 с. – ISBN 5-89123-382-7
1094676
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Юриспруденция" / Д.В. Дождев ; под общ. ред. В.С. Нерсесянца ; Ин-т государства и права РАН ; Академич. правовой ун-т. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2004. – 765, [1] с. – Библиогр.: с. 682-715. – ISBN 5-89123-382-7
1094677
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для студ. высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Д.В. Дождев; Ин-т госуд. и права РА наук; Академич. правовой ун-тет; под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2005. – 784 с. – ISBN 5-89123-382-7
1094678
   Римское частное право : учебник. – Москва : Юриспруденция, 2006. – 441, [1] с. – ISBN 5-9516-0094-4
1094679
   Римское частное право : учебник / Краснокутский В.А. [и др.] ; под ред. И.Б.Новицкого, И.С. Перетерского. – Москва : Волтерс Клувер, 2010. – XII c., 596 с. – ISBN 978-5-466-00460-1
1094680
  Крутевич В. Римська військова присутність в Херсонесі: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 406-408. – ISBN 978-966-171-795-3
1094681
  Недашковська В.В. Римська елегія, її історія та розвиток. Елегії Ті Булла // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 47-51
1094682
   Римська елегія. Галл, Тібулл, Проперцій, Овідій = Elegiae. G.Cornelii Galli, Albii Tibulli, Sexti Propertii, P. Ovidii Nasonis : елегії / Італійський ін-т культури в Україні ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; з латинської переклав А. Содомора ; [редактор М. Товкало]. – Львів : Літопис, 2009. – 578 с. – ISBN 978-966-7007-71-3


  “Римська елегія” – перше повне видання елегійних творів Ґалла, Тібулла, Проперція, Овідія (G. Cornelius Gallus, Albius Tibullus, Sextus Propertius, P. Ovidius Naso) в перекладі українською мовою.
1094683
  Жданович О.П. Римська імперія епохи Діоклетіана і Константина: основні тенденції розвитку політичної історії // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 138-148. – ISSN 2309-2262
1094684
  Андрусів У.Б. Римська конвенція: переваги і прогалини правової охорони прав організацій мовлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 200-205.
1094685
  Вортон Е. Римська лихоманка : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 200-208. – ISSN 0320-8370
1094686
  Брайчевський М.Ю. Римська монета на території України / М.Ю. Брайчевський; АН УРСР, Інститут археології. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 244с. : 10 с.іл.
1094687
  Вовк В.М. Римська правова дійсність і комедії Плавта // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-27
1094688
  Лук"янченко І.В. Римська республіка V - середини III ст. до н. е. Всесвітня історія. 6 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 40-46
1094689
  Дячук Л. Римське визначення шлюбу у візантійському праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-32. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти лінгвістично-юридичної та історико-правової ідентифікації римського визначення шлюбу у візантійській правовій системі. В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты ...
1094690
  Підопригора О.А. Римське право : Підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 512 с. – ISBN 966-667-082-8
1094691
  Підопригора О.А. Римське право : Підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 512 с. – ISBN 966-667-082-8
1094692
  Підопригора О.А. Римське право : Підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с. – ISBN 966-667-082-8
1094693
  Підопригора О.А. Римське право : Підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 512с. – ISBN 966-667-082-8
1094694
  Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОНУ. – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 528с. – ISBN 978-966-667-331-5
1094695
  Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов ; М-во освіти і науки молоді та спорту України. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 525, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-667-541-8
1094696
  Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 525, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-667-613-2
1094697
  Гриценко І.С. Римське право в Університеті Святого Володимира / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. V-XLVIII. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
1094698
   Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
Кн. 1. – 2010. – XLVII, 478, [2] с. – Тексти рос. мовою. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено кращі зразки праць учених та викладачів університету Св. Володимира в галузі римського права. У першій книзі вміщено курси лекцій професорів К. Митюкова, Л. Казанцева, І. Покровського, Л. Петражицького, П. Соколовського та ін.
1094699
   Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
Кн. 2. – 2010. – 430, [1] с. – Тексти рос. мовою. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено кращі зразки праць учених та викладачів університету Св. Володимира в галузі римського права. У другій книзі вміщено праці правознавців Й. Покровського, І. Кістяківського, А. Митюкова, М. Каткова, В. Синайського, В. Карпеки та ін.
1094700
  Дебіньський А. Римське право і правова культура Польщі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 395-403. – ISSN 0132-1331
1094701
  Гринько С.Д. Римське право та його історичне значення / С.Д. Гринько, С.М. Голуб // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 342-350. – ISSN 2078-9165
1094702
  Кобилецький М. Римське право та утворення європейських університетів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 55-63. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено передумови утворення європейських університетів та вказано роль, яку у цьому процесі відігравало римське право. Проаналізовано процес зародження юридичної й освіти у Болонському університеті та в інших італійських і європейських ...
1094703
  Вовк В. Римське право через призму культурно-правової антропології (до постановки проблеми) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 60-63
1094704
  Дроніков В.К. Римське приватне право / В.К. Дроніков. – Київ, 1961. – 198с.
1094705
  Харитонов Є.О. Римське приватне право : Конспект лекцій. Практикум / Є.О. Харитонов. – Харків : Одіссей, 2000. – 272с. – 34Римс Шифр дубл. – ISBN 966-7334-77-5
1094706
  Підопригора О.А. Римське приватне право : Академічний курс:Підручник для студ. юрид.спец.вузів / О.А. Підопригора. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : ІнЮре, 2001. – 440с. – ISBN 966-7752-13-5
1094707
  Калюжний Р.А. Римське приватне право : курс лекцій / Р.А. Калюжний. – Київ : Істина, 2005. – 144 с. – ISBN 966-7613-78-Х
1094708
  Трофанчук Г.І. Римське приватне право : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – Київ : Атіка, 2006. – 248 с. – ISBN 966-326-127-7
1094709
  Макарчук В.С. Римське приватне право : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.С. Макарчук. – Київ : Атіка, 2007. – 256 с. – ISBN 966-8074-51-3
1094710
  Ізарова І.О. Римське приватне право : навч. посібник для студентів ВНЗ / [І.О. Ізарова, Т.М. Вахонєва, Н.В. Павловська] ; за ред. канд. юрид. наук І.О. Ізарової. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 300, [2] с. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 298-300 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1647-44-1
1094711
  Макарчук В.С. Римське приватне право : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.С. Макарчук. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Атіка, 2012. – 255, [1] с. – Додатки: с. 249-253. – ISBN 966-8074-51-3
1094712
  Калюжний Р.А. Римське приватне право : підручник [для вищих навч. закладів] / Калюжний Р.А., Вовк В.М. ; [гол. ред. Гайдук Н.М.]. – Київ : Атіка, 2012. – 407, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 368-403. – Бібліогр.: с. 404-407. – ISBN 978-966-326-376-2
1094713
  Орач Є.М. Римське приватне право : академічний курс : підручник для студ. вищих навч. закл. / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2012. – 390, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 382-385. – ISBN 978-966-313-461-1
1094714
  Колосова К. Римське приватне право та його вплив на розвиток сучасного цивільного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 22-26
1094715
  Лещенко В. Римське та сучасне українське сімейне право (порівняльний аналіз) / В. Лещенко, А. Разінкова // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 26-32.
1094716
  Балабко О. Римське щастя Гоголя // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 138-145. – ISSN 0208-0710
1094717
  Балабко О. Римське щастя Миколи Гоголя // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 118-143. – ISSN 0208-0710
1094718
  Балабко О. Римське щастя Миколи Гоголя : Культурологічний проект часопису // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (988). – С. 36-39. – ISSN 0868-9644
1094719
  Ситцевой В. Римський поет Marcus Valerius Martialis як автор неологізму "літературний крадій" / В. Ситцевой, Л. Мамчур // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 8-12. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1608-6422
1094720
   Римський Статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р. // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 73-122
1094721
  Іван Павло ІІ Римський триптих : медитації // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 334-346.
1094722
  Онищук Я. Римські монети та їх значення у середовищі племен вельбарської культури // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Л. Войтович, Я. Онищук, Я. Погоральський [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 20-32. – ISSN 2078-6093
1094723
  Ляскоронський В.Г. Римські монети, які знайдено на території м.Київа / В.Г. Ляскоронський. – Київ : Держтрест "Київ-Друк", 1927. – 16с. – Окр.від. зі Збірника "Український музей", в.1, вид. Укрнауки У,С,Р,Р,
1094724
  Моравіа А. Римські оповідання / А. Моравіа. – К., 1974. – 240с.
1094725
  Сюндюков І. Римські щоденники українського націоналіста // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 11


  Записки та листи Євгена Онацького: до чого прагнула і як боролась ОУН 83 роки тому.
1094726
  Недавня О.В. Римсько-католицька Церква в Україні та патріотичне виховання // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 146-152. – ISBN 978-966-182-372-2
1094727
  Палладіна Т. Римсько-Католицька Церква у Києві / Тетяна Палладіна. – Київ : Київсько-Житомирська Дієцезія, 2002. – 108 с.
1094728
  Гайдулін О.О. Римсько-правова доктрина ius interpretatio: генезис буквального тлумачення правових норм та юридичних фактів // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 80-91
1094729
  Винсонно Шарлотт Римськое право : Рим // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 70-74 : Фото. – ISSN 1029-5828
1094730
   Римты : африканская лирика ХХ в. – М, 1978. – 380с.
1094731
   Римты атаки. – К, 1984. – 134с.
1094732
  Зубченко О.С. Ринoк зeмeль сiльськoгoспoдapськoгo пpизнaчeння в Укpaїнi: сучaсний стaн тa пpoблeми poзвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 15-23


  У стaттi poзглянутo мexaнiзм функцioнувaння pинку зeмeль сiльськoгoспoдapськoгo пpизнaчeння в Укpaїнi, мoжливi нaслiдки зняття мopaтopiю нa купiвлю-пpoдaж зeмель сільськогосподарського призначення. Oбгpунтoвaнa кoнцeпцiя пoдaльшoгo peфopмувaння ...
1094733
  Федоров В.П. Ринг "быков" и "медведей" / В.П. Федоров. – М., 1982. – 112с.
1094734
  Свиридов Г.И. Ринг за колючей проволокой: герои Бухенвальда : Роман / Г.И. Свиридов. – 7-е изд., доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 362с.
1094735
  Кравченко Ю. Ринкам природних монополій - ефективне регулювання // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
1094736
  Письменна У.Є. Ринки електричної і теплової енергії в Україні : структура, ціноутворення і регулювання / У.Є. Письменна ; НАНУ ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-02-5102-1
1094737
  Радзімовська С.Ф. Ринки капіталу: українська та світова практика, напрями розвитку та вдосконалення // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-66.
1094738
  Індутний В.В. Ринки культурних цінностей: порівняльний аналіз // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 19-27. – ISSN 2226-3209
1094739
  Клименко О.В. Ринки небанківськихфінансових послуг України в умовах кризового стану економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 7 (656). – С. 33-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1094740
  Стаканов Р.Д. Ринки праці країн СНД: стан і перспективи інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 166-173


  Стаття присвячена аналізу еволюції ринків праці в регіоні СНД, дослідженню основних центрів притягання та еміграційних регіонів в рамках СНД, а також передумовам та перспективам поглиблення інтеграції регіонального ринку праці об"єднання.
1094741
  Осташко Т.О. Ринки сільськогосподарських товарів під впливом очікуваних змін торговельних режимів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 105-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1094742
  Ковальчук А.Т. Ринки спекулятивного капіталу: проблеми фінансово-правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ринки спекулятивного капіталу та визначено проблеми їх фінансово-правового регулювання. Speculative capital markets are determined and problems of there financially-legal adjusting are distinguished.
1094743
  Орлюк О. Ринки фінансових послуг як об"єкт фінансово-правового регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 149-158. – ISSN 1026-9932
1094744
  Ящук В.В. Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 115-121
1094745
  Мозенков О.В. Ринкова вартість компаній у системі захисту корпоративних прав держави : фінанси підприємств / О.В. Мозенков, В.В. Калюжний // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 82-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1094746
  Радзівіло І.В. Ринкова вартість як фінансовий індикатор оцінки ефективності управління інноваційним потенціалом підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 68-72. – ISSN 2306-6792
1094747
  Пластун О. Ринкова волатильність як один з індикаторів виникнення кризи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 16-20 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1094748
   Ринкова економіка. – К., 1997. – 64с.
1094749
   Ринкова економіка : бібліогрфічний покажчик. – Київ : Кн. палата України
за 1993 - 1996 р.р. – 1997
1094750
  Базилевич В.Д. Ринкова економіка : основні поняття і категорії: навчальний посібник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 263с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-390-2
1094751
  Енгстлер П. Ринкова економіка для бізнесменів-початківців / П. Енгстлер. – К., 1992. – 223с.
1094752
  Шпакович О. Ринкова економіка і демократичне суспільство в ОЕСР // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 30-31
1094753
  Свердан М.М. Ринкова економіка та засоби забезпечення ефективності її функціонування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 97-101
1094754
   Ринкова економіка: Бізнес. Маркетинг. Менеджмент. Податкова політика, реклама : Бібліографічний покажчик 1993-1996 рр. – Київ : Кн. палата, 1997. – 64с.
1094755
  Базилевич В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії : Навчальний посібник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – Київ : Знання, 2006. – 263с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-159-4
1094756
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса : Наука і техніка, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 14, вип. 2 (30). – 2015. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094757
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса : Наука і техніка, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 14, вип. 3 (31). – 2015. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094758
  Почерніна Н.В. Ринкова інфраструктура зовнішньо-економічних зв"язків України : Дис... канд.економ.наук: 08.01.01. / Почерніна Н.В.; КУ. – Київ, 1998. – 193л. – Бібліогр.:л.177-193
1094759
  Почерніна Н.В. Ринкова інфраструктура зовнішньоекономічних зв"язків України : 08.01.01: Дис. ... канд. економ. наук / Почерніна Н. В.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 193л.
1094760
  Почерніна Н.В. Ринкова інфраструктура зовнішньоекономічних зв"язків України. : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Почерніна Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1094761
  Герасимчук В.І. Ринкова інфраструктура та її вплив на ринок праці / В.І. Герасимчук; Укр. ін-тут соціальних досліджень. – Київ, 1999. – 33с. – ISBN 966-02-1404-9
1094762
  Бойчик І.М. Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 3 (20). – С. 34-41. – ISSN 2308-1988
1094763
  Маліч Л. Ринкова капіталізація акціонерних товариств та проблеми біржової торгівлі в Україні / Л. Маліч, О. Хасанова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 53-56. – ISSN 1728-9343
1094764
  Шевченко Н.В. Ринкова капіталізація акціонерних товариств: сутність, функції та проблеми управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 22-24
1094765
  Багацька К.В. Ринкова капіталізація компаній: світові та вітчизняні тенденції / К.В. Багацька, Б.І. Пюро // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 112-119. – ISSN 2307-9878
1094766
  Васильєв О.М. Ринкова конкуренція в перехідній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-84. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз об"єктивних передумов формування й розвитку ринкової конкуренції в умовах товарного виробництва і перехідної економіки. Сформульовано рекомендації щодо розвитку конкурентних відносин у вітчизняній економіці.
1094767
  Хьольцлер Х. Ринкова конкуренція як рухлива мішень: виклики для політики, законодавства і конкурентних органів // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 3-8
1094768
  Діденко Я.О. Ринкова модель зайнятості: основні ознаки та шляхи її формування в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 60-65. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1094769
  Воротін В. Ринкова модифікація державного регулювання економіки в умовах глобалізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.128-132. – ISBN 966-73-53-51-Х
1094770
  Гладких Д. Ринкова позиція банків в умовах вільної конкуренції : банки України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 5-9 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1094771
   Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем = Market origin of modern economic systems institutional transformations : матеріали II-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) , 18-20 квіт. 2013 року / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т [та ін. ; наук. ред.: Нікіфорова П.О., Саєнко О.С.]. – Чернівці : ЧНУ
Ч. 1. – 2013. – 252 с. : табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1094772
   Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем = Market origin of modern economic systems institutional transformations : матеріали II-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013), 18-20 квіт. 2013 року / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т [та ін. ; наук. ред.: Нікіфорова П.О., Саєнко О.С.]. – Чернівці : ЧНУ
Ч. 2. – 2013. – 279 с. – Дод тит. арк. англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1094773
  Буян І. Ринкова система праці – сучасна економічна форма взаємодії біологічного, духовного, соціального людині з природою // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 38-51. – ISSN 1810-2131
1094774
  Гуменюк І. Ринкова система соціального страхування: напрями реформування та проблеми законодавчого забезпечення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 38-40.
1094775
  Масуд О. Ринкова структура та конкурентні умови банківської індустрії королівства Саудівська Аравія: підхід Панзара-Росса : наукове життя за рубіжем / О. Масуд, Б. Актан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 263-276 : Табл. – Бібліогр.: 44 назви. – ISSN 1993-6788
1094776
  Котляревський Я.В. Ринкова структура та конкурентність // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 19-21
1094777
  Кортареас Г.Е. Ринкова структура, прибуток і спреди у банківській системі Мексики / Г.Е. Кортареас, Гарца-Гарсія, К. Жирардоне // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 40-49. – ISSN 1998-6068
1094778
   Ринкова термінологія ділової людини. – Київ, 1992. – 96с.
1094779
  Петруха С.В. Ринкова трансформація аграрного сектору економіки України: від аграрної кризи до формування підвалин реалізації глобальних цілей сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – C. 3-46. – ISSN 2306-6792
1094780
  Федоренко М.І. Ринкова трансформація банківської системи КНР : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Федоренко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 220-225. – Бібліогр.: л. 199-219
1094781
  Федоренко М.І. Ринкова трансформація банківської системи КНР : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Федоренко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1094782
  Гришкін В. Ринкова трансформація економіки як процес формування сучасного механізму реалізації концепції соціальної держави // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 3-10
1094783
  Дем"яненко П.В. Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 241-249. – ISSN 1993-6788
1094784
  Мороз Д.А. Ринкова трансформація економічної системи: Гонконг / Д.А. Мороз. – Київ : Лібра, 1998. – 144с. – ISBN 966-7035-27-1
1094785
  Костишина Т.А. Ринкова трансформація оплати праці на підприємствах споживчої кооперації України : Монографія / Т.А. Костишина; Полтавський ун-тет споживчої кооперації України. Кафедра економіки підприємства. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 191 с. – ISBN 966-7971-13-9
1094786
  Голян В. Ринкова трансформація регіональних водогосподарських комплексів: теоретико-методологічні засади та інституціональні передумови : інститути природокористування / В. Голян, Б. Самойленко, В. Битов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 27-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1094787
  Біла С.О. Ринкова трансформація соціальної сфери як запорука демократизації українського суспільства // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С.11-20
1094788
  Зозульов О.В. Ринкове позиціонування з чого починається створення успішних брендів / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 199с. – ISBN 966-311-014-7
1094789
  Пашков Віталій Ринкове саморегулювання господарських відносин у сфері охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 86-89
1094790
  Башнянин Г.І. Ринкове саморегулювання економічних систем: суть та основні її дефекти / Г.І. Башнянин, Г.С. Третяк, О.М. Мартин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 147-155. – ISBN 5-7763-2435-1
1094791
  Осідач О. Ринкове середовище і підприємство: фактори впливу та способи реагування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 399-405. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1094792
  Станько Н.Л. Ринкове становище монополії та домінуючої фірми в національній економіці // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 30-34. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1094793
  Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.Є. Мазур. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 480 с. : табл. – Бібліогр.: с. 474-479. – ISBN 978-611-01-0344-2
1094794
  Речка К.М. Ринковий аспект менеджменту підприємств // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 3 (27). – С. 100-105. – (Економічні науки ; № 3 (27))
1094795
  Соляр В.В. Ринковий механізм інвестиційної підтримки соціальної сфери як передумова відтворення трудового потенціалу // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 205-217. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1094796
  Болдуєв М.В. Ринковий механізм та об"єктивна необхідність втручання держави в аграрну сферу економіки : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 79-81. – Бібліогр.: 7 назв
1094797
  Мельничук Д.П. Ринковий механізм формування та розвитку людського капіталу України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 271-278. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
1094798
  Хвесик Ю.М. Ринковий оборот земель: сучасний стан і перспективи розвитку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 113-118. – ISSN 1729-360Х
1094799
  Тесля Д.В. Ринковий потенціал регіону: сутність і його складові / Д.В. Тесля, С.Л. Шульц // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 27-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1562-0905
1094800
  Грищенко І.М. Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на сучасному етапі / І.М. Грищенко, Н.А. Крахмальова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 113-119
1094801
  Воротін В.Є. Ринкові аспекти макроекономічного регулювання підприємницького середовища в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 394-405. – ISBN 966-7958-13-2
1094802
  Коваль П.М. Ринкові відносини в освітній сфері : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 76-78. – Бібліогр.: 2 назви
1094803
  Диланян А.А. Ринкові відносини в теорії і практиці більшовицької партії в умовах НЕПУ. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.01 / Диланян А.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 37л.
1094804
  Олексенко Р.І. Ринкові відносини у сучасному соціально-економічному дискурсі: український контекст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 95-104
1094805
  Ковальчук Т. Ринкові відносини як невід"ємний компонент товарного виробництва : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 14-23. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1094806
  Башнянин Г.І. Ринкові економічні системи : Проблеми становлення, функціональної структуризації і типологізації / Г.І. Башнянин, І.М. Копич, М.П. Слюсарчик. – Львів : ЛКА, 2001. – 212с. – ISBN 966-7478-45-9
1094807
  Гриценко А. Ринкові інститути і методики викладання економічної історії / А. Гриценко, В. Соболєв // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1811-3141
1094808
  Васіна А. Ринкові інститути як чинники впливу на структуру національної економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 18-29. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Розкрита структура основних ринкових інститутів: інституту власності, інституту підприємництва, конкуренції, фінансово-кредитного інституту, інституту ціноутворення.
1094809
  Борщук Є.М. Ринкові механізми економіки стійкого розвитку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 62-71. – ISSN 1562-0905
1094810
  Якубовський В.В. Ринкові механізми Кіотського протоколу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 11-16
1094811
  Жук Ринкові основи регіонального управління / Жук, В // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.14-20
1094812
  Карлін М.І. Ринкові перетворення в Україні та досвід Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 63)


  Аналізуються позитивні і негативні моменти реформування економіки Польщі на ринкових засадах, які потрібно врахавувати при трансформації економіки України. Особлива увага приділена висвітленню заходів уряду Польщі у 2001-2002 рр., спрямованих на вихід ...
1094813
  Вихованиський К.В. Ринкові перетворення і їх вплив на зайнятість населення. : Автореф... канд .екон.наук: 08.09.02 / Вихованиський К.В.; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 21л.
1094814
  Колесов В.П. Ринкові перетворення та їх вплив на реформи вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 5-7. – (Економіка ; Вип. 63)


  Обгрунтовується висновок про те, що ринкові перетворення не повинні вести до автоматичного згортання виробництва та надання певних суспільних благ. Критично аналізується досвід запрвадження "освітніх ваучерів".
1094815
  Яценко О. Ринкові перетворення та стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектора економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 41-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1094816
  Ковальчука А. Ринкові перспективи розвитку фінансового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 108-112. – ISSN 0132-1331
1094817
  Березняк Н.В. Ринкові підходи до розвитку нанотехнологій : аналітичний огляд / [Березняк Н.В.] ; МОНУ, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : [УкрІНТУІ]
Ч.1. – 2008. – 41с.
1094818
  Березняк Н.В. Ринкові підходи до розвитку нанотехнологій : аналітичний огляд / [Березняк Н.В.] ; МОНУ, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : [УкрІНТЕІ]
Ч.2. – 2008. – 44с.
1094819
  Шевчук Л.П. Ринкові підходи до формування і використання коштів на оплату праці та нова парадигма їх аналізу і контролю : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 249-255 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1094820
  Козак Л.В. Ринкові позиції вітчизняних сільськогосподарських виробників у контексті членства України в СОТ // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 1 (219), січень. – С. 55-60. – ISSN 2221-1055
1094821
  Горьовий В.П. Ринкові тенденції аграрного виробництва в Україні / В.П. Горьовий, М.С. Срібнюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 101-106
1094822
  Двойних Є К. Ринкові траєкторії господарських проектів: етнологічні орієнтири в сучасній світовій економіці / Є К. Двойних, // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 5-11. – ISSN 1993-0259
1094823
  Дмитрієва К.Є. Ринкові трансформації ресторанного господарства м. Києва: суспільно-географічний аналіз // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 142-145
1094824
  Костирко І.Г. Ринкові трансформації форм і структур агропромислового виробництва: Теорія і практика / І.Г. Костирко. – К., 1995. – 144с.
1094825
  Губарик О.М. Ринкові фактори ефективного розвитку фермерських господарств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 46-49
1094826
  Зозульов О. Ринкові форми торгової марки // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 35-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
1094827
  Подолець Р.З. Ринкові чинники енергозабезпечення економіки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 2, квітень - червень. – С. 129-144. – ISSN 1605-7988
1094828
  Хомин О. Ринку землі - бути! Невідомо лише, коли // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 78-84
1094829
  Чухно А.А. Ринок / А.А. Чухно. – Київ, 1991. – 47с.
1094830
  Голіков С.С. Ринок акцій України та основні проблеми його функціонування // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7069-02-6
1094831
  Головко Л.О. Ринок акціонерного капіталу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 111-113
1094832
  Сиротюк Г. Ринок аудиторських послуг України: стан та перспективи в умовах євроінтеграції // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 97-105. – ISSN 2410-0706
1094833
  Андрєєв А. Ринок банківських послуг в Україні: основні тенденції його розвитку : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 52-53. – Бібліогр.: Бібілогр.: 1 назва
1094834
  Трохименко В.І. Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2 (49). – С. 26-31
1094835
  Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспеки організації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 40-52. – ISSN 1605-2005
1094836
  Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 23-35. – ISSN 1605-2005
1094837
  Грищук Н.В. Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України / Н.В. Грищук, В.Ф. Бабійчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 118-127. – ISSN 2411-4413
1094838
  Бузовський Є.А. Ринок біопалива в Україні та підвищення його ефективності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 47-53. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1094839
  Романшин В.О. Ринок боргових зобов"язань як альтернативне джерело фінансування підприємств в Україні / В.О. Романшин, О.В. Булавинець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 11 (228). – С. 116-124 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1094840
   Ринок боргових цінних паперів в України: суперечності та тенденції розвитку / КНУТШ; Лютий І.О., Грищенко Т.В., Любкіна О.В., Мошенський С.З., Білик О.П. та ін.; за заг. ред. І.О. Лютого. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-364-544-5
1094841
  Лук"янов В. Ринок боргових цінних паперів та особливості його розвитку в Україні / Володимир Лук"янов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 78-84 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1094842
  Прилуцький А.М. Ринок в системі категорій сучасної економічної теорії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 185-197


  Досліджується процес еволюції і сучасні наукові уявлення про суть, функції, місце ринку в системі категорій економічної теорії.
1094843
  Голанова Д. Ринок валютний: спрощення coming soon // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 16-17
1094844
  Дмитриченко Л.І. Ринок венчурного капіталу: методологія дослідження та механізми функціонування : монографія / Л.І. Дмитриченко, К.В. Кутрань ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2013. – 180 с. : ціл., табл. – Бібліогр.: с. 160-177. – ISBN 978-966-317-140-1
1094845
  Шпарага Т.І. Ринок винного туризму причорноморського регіону як перспективний напрямок тематичного туризму України / Т.І. Шпарага, В.В. Бойко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 46-51 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1094846
  Дубініна Я.П. Ринок вищої освіти та регіональний ринок праці: проблеми ефективності соціального діалогу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 71-75. – ISSN 2077-1800
1094847
  Кучеренко С.Ю. Ринок вищої освіти України: економічний аспект // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 18-25. – ISSN 2306-546X


  В статті проаналізовані сучасний стан, тенденції та проблеми розвитку ринку вищої освіти в Україні. Предметом дослідження є система вищої освіти України. Метою дослідження є аналіз сучасного стану ринку вищої освіти України, визначення проблем та ...
1094848
  Єрьоменко А. Ринок газу України: "Нормальные герои всегда идут в обход"?! / А. Єрьоменко, Л. Уніговський, Є. Андріанов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 липня (№ 24). – С. 1, 9


  "Ви хотіли формулу? От вам наша формула!" — приблизно так прочитується формула ціни на газ, виведена Кабінетом міністрів Гройсмана у видатній постанові №315 від 27 квітня 2016 р. Постанова ця видатна тим, що в ній спробували підігнати базис під ...
1094849
  Шелемеха Д. Ринок готельної нерухомості міста Києва : формування та розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-70. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку ринку готельної нерухомості міста Києва. Висвітлено різні точки зору стосовно поняття "ринок нерухомості". Виділено визначення" ринку нерухомості" як суспільно-географічної категорії. Розкрито зв?язок між відвідуванням туристами ...
1094850
  Афоніна Є.В. Ринок державних облігацій в Україні: етапи розвитку та сучасні проблеми // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 58-60
1094851
  Рак Р.В. Ринок державних цінних паперів та його ліквідність : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 116-121 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1094852
  Охріменко О.А. Ринок державних цінних паперів та монетарні показники фінансового ринку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 114-118
1094853
  Рак Р.В. Ринок державних цінних паперів у фінансовій системи України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.04.01 / Роман Володимирович Рак; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1094854
  Рак Роман Володимирович Ринок державних цінних паперів у фінансовій системі України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Рак Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 224л. + Додатки: л.194-224. – Бібліогр.: л.178-193
1094855
  Петренко О.І. Ринок державних цінних паперів: закономірності, проблеми та перспективи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 17-24. – ISSN 2306-6814
1094856
  Приказюк Н.В. Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії / Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 73-81
1094857
  Лук"янов В. Ринок деривативів та похідних фінансових інструментів: інноваційні різновиди // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 11-21. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
1094858
  Малиновська О.Ю. Ринок дитячого туризму: інноваційні форми організації відпочинку / О.Ю. Малиновська, К.С. Долгова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 60-68. – Бібліогр.: 11 назв.
1094859
  Варналій З.С. Ринок економічної інформації : проблеми формування та перспективи розвитку : монографія / Варналій З.С., Клевчік Л.Л. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-271 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-68-8
1094860
  Марко Є.І. Ринок економічної інформації в Україні: стан, виклики, стратегія розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 72-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1094861
  Марко Є. Ринок економічної інформації: класифікаційні ознаки та організаційні передумови формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто класифікаційні ознаки та організаційні передумови формування ринку економічної інформації в Україні. Підкреслена необхідність і важливість вироблення для цього державної стратегії. The article deals with the classification features and ...
1094862
  Полікевич Н. Ринок електроенергії в Україні: проблеми та перспективи реформування // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 160-165. – ISSN 1818-2682
1094863
  Малінова І.В. Ринок електронної продукції України: стан, проблеми та основні напрями розвитку : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-39 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1094864
  Ковтун М.В. Ринок житла в сучасних економічних умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ковтун Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Додатки: л. 215-223. – Бібліогр.: л. 191-214
1094865
  Ковтун М.В. Ринок житла в сучасних економічних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ковтун Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1094866
  Дронь Анатолій Андрійович Ринок житла в Україні: Формування, специфіка та перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.01 / Дронь Анатолій Андрійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
1094867
  Дронь Анатолій Андрійович Ринок житла в Україні: Формування, специфіка та перспективи розвитку : Дис... кандид. економічнихнаук: 08.01.01 / Дронь Анатолій Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 150л. – Бібліогр.:л.124-130
1094868
  Михайленко Т. Ринок житла та якість житлових умов населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-49. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  У статті подано результати аналізу показників якості житлових умов населення України. Розглянута сучасна ситуація на ринку житла. Зазначені та проаналізовані основні проблеми розвитку житла в України. Визначені перспективи його розвитку. The results ...
1094869
  Олійник Н.І. Ринок житла: визначення, особливості та роль у соціально-економічному розвитку країни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 121-125. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1094870
  Дяків Р. Ринок засобів масової інформації України: проблеми становлення, напрямки розвитку // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 26-37. – ISBN 966-7181-44-8
1094871
   Ринок земель сільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 6. – С. 8-12
1094872
  Ходаківський О.В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 30-36. – ISSN 2221-1055


  Звітна доповідь президента НААН України за 2011 рік.
1094873
  Осташко Т.О. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: оцінки і передбачення // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 113-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1094874
  Ковальчук Т.Г. Ринок земель сільськогосподарського призначення: ефективне використання чи обіг (правові проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-58. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу чинного законодавства України та спеціальної літератури обгрунтовується необхідність розгляду ринку земель сільськогосподарського призначення як ефективного використання їх. A necessity of consideration of agricultural land market ...
1094875
  Корінець Р.Я. Ринок земель сільськогосподарського призначення: політико-правові аспекти // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 39-47
1094876
  Правдюк Н.Л. Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища / Н.Л. Правдюк, А.Л. Правдюк // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 21-35. – ISSN 2411-4413
1094877
  Мартинюк М.П. Ринок земель сільськогосподарського рпризначення в Україні: стан та перспективи запровадження // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада. Лупенко Ю.О. [та ін.] ; редкол.: Булавка О.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (269). – С. 15-21. – ISSN 2221-1055
1094878
  Кулинич П. Ринок земель як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 39-44. – ISSN 0132-1331
1094879
   Ринок землі : інформаційне видання. – Київ
№ 2, березень. – 2002. – 60 с.
1094880
   Ринок землі : економічний науково-практичний журнал. – Київ
№ 4/5. – 2003. – 106 с.
1094881
  Хомутенко В. Ринок землі в Україні: передумови та наслідки / В. Хомутенко, О. Волкова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 83-85. – ISSN 1810-3944
1094882
  Харченко О.С. Ринок землі в Україні: питання правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 410-414. – ISSN 1563-3349
1094883
  Семеряк Ю.А. Ринок землі в Україні: суть, завдання, функції / Ю.А. Семеряк, М.Г. Москва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 257-263. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1094884
  Мартинюк М. Ринок землі в Україні: три можливі моделі запуску та їх наслідки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 7


  В Україні вкотре наближається календарний дедлайн для вирішення питання продовження чи скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Традиційне для цього періоду пожвавлення політичної дискусії нинішнього року багаторазово посилене ...
1094885
  Сохнич А. Ринок землі і економічна криза / А. Сохнич, С. Сохнич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 13-15
1094886
  Сірко А.В. Ринок землі та роль держави: історія і сьогодення / А.В. Сірко, Н.М. Найдич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 62-70. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1094887
  Блануца А.В. Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 1529-1566 рр.: джерелознавчі, правові та соціально-економічні аспекти // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 52-65. – ISSN 0130-5247
1094888
  Бровінська М. Ринок землі. Яка реформа потрібна Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1094889
  Нагинайло В. Ринок землі: бути чи не бути? // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 11-17.
1094890
  Лисецький А.С. Ринок землі: переваги і загрози / А.С. Лисецький, О.М. Паламарчук, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 176-188. – ISSN 2306-546X
1094891
  Михайленко Т. Ринок зерна України: біржова торгівля // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 163-166
1094892
  Мелешко М.І. Ринок зерна України: стан, проблеми, перспектива // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 72-74
1094893
  Кузнецова І. Ринок зерна України: тенденції та стратегічний вектор розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 10-12. – ISSN 1810-3944
1094894
  Гречана С.І. Ринок злиттів і поглинань: від світового досвіду до національної практики / С.І. Гречана, К.С. Грінчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 47-52. – ISSN 2222-4459
1094895
  Гончарова О.М. Ринок злиттів та поглинань в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 279-286
1094896
  Кондрашова-Діденко Ринок знання: сутність, структура, тенденції розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-15. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст та охарактеризовано особливості ринку знання як квазіринку, визначено головні тенденції його розвитку. The content and the features description of knowledge market as quasi-market was opened up, the main trends of its development were ...
1094897
  Сонько С.П. Ринок і регіоналістика : навч. посібник для студ. економічних та економіко-географічних фахів вищ. навч. закл. / С.П. Сонько, В.В. Кулішов, В.І. Мустафін. – Київ : Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 380с. – ISBN 966-521-178-1


  Теоретичні і практичні матеріали з дисципліни "Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка". Для студентів вузів, викладачів
1094898
  Макаров М.О. Ринок інновацій в аграрному секторі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 7 (177). – С. 86-89
1094899
  Князевич А.О. Ринок інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 129-139. – ISSN 2218-4511
1094900
  Голощапова О. Ринок інноваційних технологій в Україні: вивчення світового досвіду з метою його застосування у вітчизняних умовах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 1810-3944
1094901
  Петрова І. Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-7. – Бібліогр.: 12 назв
1094902
  Савчук Н.В. Ринок Інтернет-послуг в умовах інформаційно-технологічної революції : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01. / Савчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1094903
  Савчук Н.В. Ринок Інтернет-послуг в умовах інформаційно-технологічної революції : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.01 / Савчук Н. В.; КНУТШ, Економ. ф-т. – Київ, 2009. – 174 л. + Додатки: л. 168-174. – Бібліогр.: л. 152-167
1094904
  Бобко В. Ринок інформаційних послуг і державна політика уникнення його дисбалансу // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 165-170. – (Економічні науки ; № 5-2). – ISSN 1684-9949
1094905
  Прохоров К. Ринок інформаційних технологій України: формування попиту і пропозиції // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 70-83. – ISSN 2409-9260
1094906
  Новаківський О.Р. Ринок іпотечних облігацій: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.99-103. – (Технічні науки ; № 17)
1094907
  Євтух О.Т. Ринок іпотечного капіталу як похідне фінансових ринків і ринку нерухомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-31. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається природа іпотечного капіталу. Обгрунтовується висновок, що ринок іпотечного капіталу є похідним від фінансового ринку і ринку нерухомості. Аналізується процес їх об"єднання та економічна доцільність цього.
1094908
  Савич В.І. Ринок іпотечного кредитування а контексті ревальваційних очікувань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-25. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються тенденції житлового та іпотечного ринків під впливом зміни курсової політики. The tendencies of housing and mortgage credit marcets under influence of change rating policy are analyzed.
1094909
  Сас Б. Ринок іпотечного кредитування з Україні: проблеми та перспективи розвитку / Б. Сас, В. Вітюк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 143-150. – ISSN 1818-5754
1094910
  Лупенко Ю.О. Ринок капіталу для фінансування малого та середнього бізнесу в аграрному секторі економіки / Ю.О. Лупенко, В.В. Фещенко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 2 (24). – С. 65-78. – ISSN 2310-9734
1094911
  Кравчук В. Ринок карткових платежів України: міжнародний досвід та національне регулювання : аналітичний звіт / Віталій Кравчук, Олена Прем"єрова ; Ін-т економічних досліджень та політ. консультацій. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 60 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-187-141-9
1094912
  Андросюк О.В. Ринок корпоративних єврооблігацій Уркаїни: сучасний стан та тенденції розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 138-140. – ISBN 978-966-188-219-4
1094913
  Лютий І.О. Ринок корпоративних облігацій реального сектору економіки : фінансовий ринок / І.О. Лютий, Т.В. Нічосова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 59-68 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1094914
  Шевченко О. Ринок корпоративних облігацій України: стан та проблеми розвитку : аналізують науковці / О. Шевченко, Є. Червяченко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1094915
  Охріменко О.А. Ринок корпоративних облігацій України: тенденції та суперечності : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 115-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1094916
  Сірко А.В. Ринок корпоративних цінних паперів в економіці України: проблеми розвитку та регулювання / А.В. Сірко, Н.М. Найдич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 116-117. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Ринок корпоративних цінних паперів функціонально опосередковує діяльність корпорацій - основного інституту індустріальної і постіндустріальної економіки. Авторами аналізуються проблеми його розвитку в перехідній еконміці України, виявляється їх зв"язок ...
1094917
  Марахов Костянтин Сергійович Ринок корпоративних цінних паперів в Україні: стан та перспективи розвитку : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.04.01 / Марахов К.С.; НАНУ. Інститут економічного прогнозування. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1094918
  Короленко М.В. Ринок корпоративних цінних паперів України: стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-56. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядається перспектива розвитку фондового ринку в Україні.
1094919
  Залетов О. Ринок корпоративного страхування в Україні: стан і перспективи розвитку // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
1094920
  Гаврилова І. Ринок косметики: сегментація перемагає // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-31 : рис. – ISSN 1606-3732
1094921
  Кириченко І.І. Ринок лабораторних медичних послуг: структура, ознаки, динаміка розвитку / І.І. Кириченко, А.О. Байрак // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2015. – Т. 16, вип. 297 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 26-32. – (Серія "Державне управління")
1094922
  Домашовець Г.С. Ринок лісопродукції в контексті маркетингового менеджменту / Г.С. Домашовець, А.Г. Лащенко, П.В. Кравець // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 124-128. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
1094923
  Смирнов І.Г. Ринок логістики в Азії: сучасні особливості та тенденції розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 91-98.
1094924
  Смирнов І.Г. Ринок логістики в Польщі в умовах євроінтеграції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 10-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлено особливості сучасного ринку логістичних послуг у Польщі та стан застосування логістики в польських фірмах, враховуючи досвід Польщі, яка є членом ЄС із 2004 р., щодо господарської та логістичної інтеграції до Європейської спільноти. Розкрито ...
1094925
  Смирнов І.Г. Ринок логістики в Польщі як країни-члена ЄС очима польських дослідників // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 299-311. – ISSN 1729-360Х
1094926
  Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2006: експертна оцінка та аналіз УАМ // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-7 : табл. – ISSN 1606-3732
1094927
  Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2007 року: експертна оцінка та аналіз УАМ // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 18-22. – ISSN 1606-3732
1094928
  Павленко А. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2009: експертна оцінка та аналіз УАМ / А. Павленко, І. Лилик // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 4-9. – ISSN 1606-3732
1094929
  Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2010: експертна оцінка та аналіз УАМ // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 2 (66). – С. 7-13. – ISSN 1606-3732
1094930
  Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2011: експертна оцінка та аналіз УАМ // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 14-24. – ISSN 1606-3732
1094931
  Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2014 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 4-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1606-3732
1094932
  Ковальчук С. Ринок маркетингових комунікацій України: огляд та тенденції розвитку / С. Ковальчук, М. Лазебник // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (96), травень - червень. – С. 18-33. – ISSN 1606-3732
1094933
  Березін І. Ринок маркетингових послуг у 2007 році // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-27. – ISSN 1606-3732
1094934
  Надюк З.О. Ринок медичних послуг: роль держави у фінансуванні системи охорони здоров"я України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-102.
1094935
  Загорська Т.П. Ринок металопродукції і розвиток гірничо-металургійного комплексу України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 95-106. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1094936
  Точилін В.О. Ринок металопродукції: сучасний стан і перспективи розвитку : економіка та управління національним господарством / В.О. Точилін, В.В. Венгер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 105-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1094937
  Заячковська Г.А. Ринок міжнародних туристичних послуг: конструювання категорії та класифікація // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 153-157. – ISSN 2309-1533
1094938
  Винар М. Ринок міжнародного лізингу в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 59-63. – ISSN 2078-5860
1094939
  Тур О.В. Ринок мінеральної води в Україні: виробництво та споживання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 105-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1094940
  Селютін А. Ринок морських перевезень України: контейнерні перевезення // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 4
1094941
  Рак Р.В. Ринок муніципальних облігацій в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 86-94.
1094942
  Дорожкіна М. Ринок нафти та нафтопродуктів України: проблеми розвитку та регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено аналіз сучасного стану, проблем та тенденцій розвитку нафтовидобувної, нафтопереробної та нафтотранспортної систем. Охарактеризована роль транснаціональних корпорацій в становленні та розвитку нафтопереробного бізнесу України. ...
1094943
  Вільховий Ю. Ринок нафтопродуктів: стан, вплив СП з іноземними інвестиціями та оподаткування // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 16. – С.53-58
1094944
  Горбенко О.В. Ринок не продуктової роздрібної торгівлі в Україні // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 15, ч. 2. – С. 41-49. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1094945
  Левченко В.П. Ринок небанківських фінансових послуг України: поточний стан і перспективи розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 376-390
1094946
  Шибіріна С. Ринок нерухомого майна як економічна категорія та об"єкт статистичного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-62. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність ринку нерухомого майна, його складових понять, розглянуті умови створення і функціонування ринку нерухомості, а також визначені основні напрями статистичного дослідження ринку. Раскрыта сущность рынка недвижимого имущества, его ...
1094947
   Ринок нерухомості / А.М. Асаул, В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, Н.В. Павліха, І.В. Кривов"язюк; А.М. Асаул, В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, Н.В. Павліха, І.В. Кривов"язюк; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту; Нац. ун-т водного госп-а та природокористування. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2006. – 336с. – ISBN 966-351-046-3
1094948
  Завора Т. Ринок нерухомості та особливості його функціонування на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 10. – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
1094949
  Богінська Л.О. Ринок нерухомості: стан та регіональні особливості // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 127-133. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
1094950
  Романенко Л.Ф. Ринок новітніх банківських технологій в Україні : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 99-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1094951
  Білоус О.А. Ринок облігацій як сегмент фондового ринку : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 123-128. – Бібліогр.: 5 назв
1094952
  Рудь В.П. Ринок овочів та продовольча безпека України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 55-57
1094953
  Ільченко С.М. Ринок озброєнь в Україні: передумови та перспективи / С.М. Ільченко, А.В. Тімченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 265
1094954
  Гуцаленко О.О. Ринок органічної продукції рослинництва як складова частина аграрного ринку України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (63). – С. 133-137. – ISSN 2307-9878
1094955
  Шубравська О. Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-61. – Бібліогр.: с. 53--61. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано переваги органічного способу сільськогосподарського виробництва. Досліджено основні тенденції розвитку світового ринку органічної продукції. Визначено фактори глобального та національного рівнів, які стимулюють і стримують розвиток ії ...
1094956
  Шубравська О. Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-61. – ISSN 0131-775Х
1094957
  Патора Р. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни : Монографія / МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Роман Патора. – Львів : Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – 338с. – ISBN 966-553-231-6
1094958
  Антохов А.А. Ринок освітніх послуг у світлі класичного та новітніх підходів до дослідження // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 251-259. – ISSN 1562-0905


  Окреслено відмінності у визначенні освітньої послуги та ринку освітніх послуг. З використанням категорій "послуга", "освітня послуга" подано авторське поняття "ринок освітніх послуг".
1094959
  Шелемеха Д.О. Ринок офісної нерухомості міста Києва: проблеми та перспективи розвитку // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 171-173. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Метою дослідження є аналіз сучасного стану ринку офісної нерухомості міста Києва та виявлення проблем і перспектив його розвитку. За даними компанії Jones Lang LaSalle станом на 2016 рік в Києві розміщено 184 бізнес-центра. Площа київських ...
1094960
  Прокоф"єва О.В. Ринок перестрахування в період глобальної рецесії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Прокоф"єва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1094961
  Прокоф"єва О.В. Ринок перестрахування в період глобальної рецесії : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Прокоф"єва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 170 л. – Бібліогр.: л. 153-170
1094962
  Прокоф"єва О. Ринок перестрахування в період глобальної рецесії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-41. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено ринок перестрахування в період глобальної рецесії. Досліджено ринок перестрахування та його місце в глобальному страховому просторі. Розглянуто сутність ринку перестрахування та особливості його функціонування. Виокремлено процеси ...
1094963
  Волосович С.В. Ринок платіжних карток в Україні: розвиток та страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-54. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано стан ринку платіжних карток в Україні. Розглянуто страхування як метод мінімізації збитків від шахрайських дій з платіжними картками. In the article a market of pay cards condition is analysed in Ukraine. Ensuring as method of ...
1094964
  Гросул В.А. Ринок плодово-овочевої продукції України: необхідність державного регулювання // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 62-69
1094965
  Мальська М. Ринок послуг в умовах трансформаційної економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 362-369. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1094966
  Савицька Н.Л. Ринок послуг вищої освіти в контексті теорії меріторних благ / Н.Л. Савицька, Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – C. 190-196. – ISSN 2222-0712
1094967
  Ткаченко Т. Ринок послуг з організації виставок та ярмарків в Україні: стан та проблеми розвитку / Т. Ткаченко, Т. Дупляк // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-49. – ISSN 1606-3732
1094968
  Даниліна С.О. Ринок похідних фінансових інструментів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 52-55. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1094969
  Глущенко А.С. Ринок похідних фінансових інструментів в Україні : монографія / А.С. Глущенко, Д.М. Загорська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-190. – ISBN 978-966-623-769-2
1094970
  Кузякін С.І. Ринок похідних цінних паперів на погодні умови та можливість застосування Інтернет-технологій у торгівлі ними : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 110-114. – Бібліогр.: 10 назв
1094971
  Петюх В.М. Ринок праці : Навч. посібник / В.М. Петюх; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 288с. – ISBN 966-574-002-4
1094972
  Юрченко Віктор Володимирович Ринок праці в економіці перехідного періоду : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Юрченко Віктор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1094973
  Федоренко В.Г. Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 4-5
1094974
  Чепурко Г.І. Ринок праці в Україні: очікувані зміни за членства в СОТ / Г.І. Чепурко, Ю.О. Привалов, В.М. Галицький ; НАНУ ; Ін-т соціології. – Київ : Наукова думка, 2010. – 175 с. – Бібліогр.: с. 120-122. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1073-4
1094975
  Батченко Л.В. Ринок праці в Україні: стан і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 157-163 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1094976
  Косович Б. Ринок праці в умовах глобалізації / Б. Косович, В. Дмитрук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 376-383. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1094977
  Страцинська Ю. 0. Ринок праці і зайнятості населення Придністров"я // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 50-55
1094978
  Адамович З.М. Ринок праці країн світу із різним рівнем розвитку економіки знань на прикладі країн Великої Двадцятки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 203-212 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1094979
  Ковтун А.В. Ринок праці педагогічних кадрів як об"єкт суспільно-географічного дослідження : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 77-83. – Бібліогр.: 7 назв
1094980
  Жерибор Л. Ринок праці сільських територій: регіональний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 17-20 : табл., рис.
1094981
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 4 (33). – 2012
1094982
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 3 (36). – 2013. – 68 с. – Резюме: укр., англ. мовами
1094983
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 3 (40). – 2014. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094984
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 4 (41). – 2014. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094985
   Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 1 (46). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094986
   Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
№ 3 (48). – 2016. – 38 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094987
   Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 3 (52). – 2017. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
1094988
  Куценко В.І. Ринок праці та освітніх послуг: шляхи оптимізації їх взаємодії у контексті вимог інформаційно-інноваційного суспільства / В.І. Куценко, І.С. Чорнодід // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 39-44. – ISBN 966-614-021-7
1094989
  Герасимчук В.І. Ринок праці та роль середнього та великого бізнесу у його розвитку / В.І. Герасимчук; НАНУ. Міністерство праці України. Наук.-дослідний центр з проблем зайнатості населення та ринку прац. – Київ, 1996. – 70с. – ISBN 966-02-0016-1
1094990
  Онікієнко В.В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення : наук.-аналіт. монографія / В.В. Онікієнко ; Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2013. – 454, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 437-454. – ISBN 978-966-02-6974-3
1094991
  Федоренко В.Г. Ринок праці та соціально-економічна політика в Україні / В.Г. Федоренко, М.С. Федоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 62-64
1094992
  Ушенко Н.В. Ринок праці у капіталізації людського потенціалу // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 4 (16). – С. 110-115. – ISSN 2221-8440
1094993
  Діденко Я. Ринок праці України в очікуванні позитивних зрушень від приватизації та інвестицій : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 80-86 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1605-2005
1094994
  Шевченко П.В. Ринок праці України в умовах формування ринкових відносин // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 187-189. – ISBN 978-966-2188-73-8
1094995
  Єлейко І. Ринок праці України і Польщі: чинники формування пропозиції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 105-110. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1094996
  Близнюк В.В. Ринок праці України та ризики його функціонування // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 121-135 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1094997
  Петрова І. Ринок праці України: суперечності функціонування і перспективи розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2411-6912
1094998
  Мірошниченко О. Ринок праці: погляд роботодавця / О. Мірошниченко, К. Ткаченко // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-9.
1094999
  Федоришина Л.М. Ринок праці: регіональний аналіз та оцінювання депресивності розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 120-125. – ISSN 2309-1533
1095000
  Жадан Р.П. Ринок праці: суть і тенденції становлення в перехідній економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Жадан Р.П. ; КУ. – Київ, 1996. – 25 с.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,