Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1094001
  Птахів Семен "...Плюс електрифікайція всієї держави!" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 68 : фото. – ISSN 1998-8044
1094002
  Абрамович С.Д. "Плачевной музы глас" : [рецензія] // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 78-80
1094003
  Мирахмедов Азиз Мир Файзулла оглы "Плачущий смехач": Жизнь и творчество М.А.Сабира. / Мирахмедов Азиз Мир Файзулла оглы. – М., 1989. – 31с.
1094004
  Холод К. "Плекай свій сад" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 117-121
1094005
  Назаренко М.И. "Племя поющее и пляшущее": восприятие Украины в начале XIX века и раннее творчество Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 191-197
1094006
  Козубовський Г.А. "Плетiнка" на литовських i литовсько-руських монетах ХIV ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 61-80. – ISSN 0235-3490
1094007
  Кобелецька О. "Пливуть твої дзвони над серцем моїм і над віком" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 12


  Творчий портрет Андрія Малишка.
1094008
  Полюхович О.П. "Плинна" ідентичність у прозі Ігоря Костецького // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 64-69. – ISSN 1996-5931


  У статті розглядається тема "плинної" ідентичності (Зигмунт Бауман) у текстах українського письменника-емігранта Ігоря Костецького. In the article, the concept of liquid identity (Zygmunt Bauman) is analyzed in the fiction of Ukrainian emigre writer ...
1094009
  Любенко О. "Плід натхнення, праці та неврозів" // Критика. – Київ, 2005. – Листопад, (число 11). – С. 21-23


  Творчість Володимира Діброви.
1094010
  Литвакова Ольга "Плодовый ландшафт"? миссия выполнима! // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 28-29 : фото
1094011
  Толстой Л.Н. "Плоды просвещения" : комедия в 4-х действиях графа Льва Толстого. – [Санкт-Петербург] : Тип. Императорской Академии наук, 1911. – [8], 115 с. – 1-я премия журн. "Стрекоза"
1094012
  Лукьяненко С. "Плоды просвещения" // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 5 (09), май. – С. 110-119. – ISSN 1728-8568
1094013
  Рашкевич М. "Площинний" та "Глибинний" типи свідомості у російській декадентській публіцистиці початку ХХ сторіччя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 167-176. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1094014
  Федотов С.П. ...Плюс-минус единица / С.П. Федотов. – Омск, 1969. – 112 с.
1094015
   ...плюс спорт.. – М., 1964. – 294с.
1094016
  Цимбал Я. ...плюс суцільна "вергарнізація" всієї літератури (Еміль Вергарн і українська поезія першої третини ХХ ст.) // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 188-205. – ISBN 978-966-193-016-1
1094017
  Штейнман З.Я. ...Плюс улыбка / З.Я. Штейнман. – М - Л, 1963. – 200с.
1094018
  Іщенко Н. ...Плюс фейсбукізація всієї країни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 25, 28


  Якими будуть наслідки наступу нових медіа.
1094019
  Сергеев В.М. ...Плюс человеческий фактор / В.М. Сергеев. – Москва, 1977. – 144с.
1094020
  Елітіс О. [Плин кохання / Одісей Елітіс. – 3-е вид. – Афіни : Іпсилон ; Вівліа, 1986. – 117, [5] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1094021
  Клименко Н. Плач за патріархом / Наталя Клименко. – Київ : Видавничий дім "КМ Академія", 2002. – 40с. – ISBN 966-518-159-9
1094022
  Уддин Дж. Плач земли / Дж. Уддин. – Москва, 1959. – 84 с.
1094023
  Раджабов А. Плач зурны / А. Раджабов. – Махачкала, 1964. – 76с.
1094024
  Влащенко В. Плач и смех в "истории души" Печорина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 295-317. – ISSN 0042-8795
1094025
  Каманин И. Плач Киевского лаврского Иеремии конца XVIII века. / И. Каманин. – К. – 20с.
1094026
   Плач лани. – Москва, 1966. – 191с.
1094027
  Пісоцький К.П. Плач Ненаситця / К.П. Пісоцький. – К, 1989. – 326с.
1094028
  Бураго Д.С. Плач о погибшей столице в мемуарах Б.К. Зайцева "Москва" был ли православный автор "духовным реалистом" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 225-235. – ISSN 2522-493X
1094029
  Голощапова И.В. Плач о солнце над миром / И.В. Голощапова. – Таллин, 1978. – 138с.
1094030
  Айтматов Ч. Плач перелітного птаха : притча // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 63-71. – ISSN 0320-8370
1094031
  Чигринов И.Г. Плач перепелки : роман / Иван Чигринов ;вториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1972. – 303 с.
1094032
  Чигринов И.Г. Плач перепелки : роман / И.Г. Чигринов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 293 с.
1094033
  Чигринов И.Г. Плач перепелки : роман / Иван Чигринов ; пер. с белорус. – Москва : Воениздат, 1980. – 463 с.
1094034
  Чигринов И.Г. Плач перепелки : роман / Иван Чигринов ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 504 с.
1094035
  Чигринов И.Г. Плач перепелки : романы / Иван Чигринов ; пер. с белорус. – Москва : Известия, 1981. – 602 с.
1094036
  Черных Б.И. Плач перепелки / Б.И. Черных. – Москва, 1988. – 46с.
1094037
  Чигринов І.Г. Плач перепілки: Виправдання крові / Иван Чигринов ;. – Київ : Дніпро, 1980. – 570 с.
1094038
  Назария Сергея Плач по "похищенной провинции". Околоисторические фантазии об "освободительном" характере войны Румынии против СССР // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 152-155. – ISSN 0235-7089
1094039
  Карпов В.А. Плач по Марии / В.А. Карпов. – Москва, 1985. – 240с.
1094040
  Щеткина Е. Плач по православию. Куда пришло христианство за 100 лет // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 27 ноября (№ 48). – С. 22-23
1094041
  Картышев А.И. Плач ребенка : повести и рассказы / А.И. Картышев. – Ярославль, 1991. – 188 с.
1094042
  Сливинський О. Плач Флояри / О. Сливинський. – Київ, 1988. – 342 с.
1094043
  Шевченко Т. Плач Ярославни / Т. Шевченко. – Чернігів, 1918. – 12с.
1094044
  Овидий Публий Назон Плача Публиа Овидия Назона. – кн. 1-5. – 256с.
1094045
  Есенин С.А. Плачат белите брези / С.А. Есенин. – Скопіе, 1970. – 63с.
1094046
  Ширилов Петар Плачат оние планини за мене. / Ширилов Петар. – Скопіе, 1965. – 316с.
1094047
  Кравченко Я. Плаче береза : Вірші / Я. Кравченко. – Суми : Слобожанщина, 2002. – 340с. – ISBN 966-535-129-Х
1094048
  Ткачук І.В. Плаче серце, як дитина (міні-спектакль про еміграцію) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 27-30
1094049
  Прохорова Ю. Плачевні справи університету банківської справи [у фокусі перевірки] // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (160), травень. – С. 23-25
1094050
  Башков В.П. Плачет где-то иволга / В.П. Башков. – М, 1986. – 174с.
1094051
  Переведенцев В.И. Плачу долги, даю взаймы / В.И. Переведенцев. – М, 1983. – 143с.
1094052
  Сапожников В.К. Плачут глухари / В.К. Сапожников. – М., 1970. – 223с.
1094053
  Рубашов М.Б. Плачуть берези / М.Б. Рубашов. – Київ, 1963. – 207 с.
1094054
  Рубашов М.Б. Плачуть берези / М.Б. Рубашов. – Київ : Дніпро, 1972. – 438с.
1094055
  Харисов Шавкат Плачущий камень : легенды / Харисов Шавкат. – Душанбе, 1964. – 52 с.
1094056
  Алишева Ш.-Х. Плачь, люби, вспоминай / Шейит-Ханум Алишева ; пер. с кумык. Н. Маркграф ; худож. И. Супьянов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 174, [1] с. : ил.
1094057
  Невоструев К. Плащаница, приложенная в Иосифов Волоколамский монастырь удельным князем Владимиром Андреевичем и матерью его Ефросиней в 1558 году. / К. Невоструев. – С.-Пб. – 34с.
1094058
  Кузьменко В.И. Плаы уроков по черчению для 10 класса средней школы / В.И. Кузьменко. – М, 1959. – 67с.
1094059
   Плвенската епопея : Плевен 1877. – Държавна печатница "Георги Димитров" - София. – Плевен : Издава военно-исторически музей, 1956. – 104 с.
1094060
   Плвенската епопея : 1877. – Плевен : Издават военно-историческите музей, 1960. – 119 с.
1094061
  Шахазиян А.Л. Плгоритмы минимизации супермодулярной функции на решетке, являющейся прямым произведением цепей. / А.Л. Шахазиян. – М., 1987. – 25с.
1094062
  Бабьоф Г. Плебейски манифест : избрани произведения / Бабьоф Г. ; сост. Давидов Н. ; пер. от франц. Давидов Н., Меламед Д. – София : Партиздат, 1973. – 280 с. – (Б-ка "Предшественици на научная комунизьм")
1094063
  Волова Лариса Ивановна Плебисцит в международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Волова Лариса Ивановна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 22л.
1094064
  Волова Л.И. Плебисцит в международном праве / Л.И. Волова. – Москва : Международные отношения, 1972. – 152 с.
1094065
  Гринів О. Плебісцит на майдані незалежності : Непретензійні нотатки / Олег Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 454с. – ISBN 966-7596-68-0
1094066
  Коршук Р. Плебісцитарна концепція нації Е. Ренана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 82-89. – (Філософія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті а налізується концепція нації французького мислителя Ернеста Ренана. Розглядається роль об"єктивних чинників у процесах націотворення, вказується на недопустимість абсолютизації ролі даних чинників у формуванні нації. Досліджуються причини ...
1094067
  Ляст Р.Е. Плебс города Рима и его роль в ремесле последнего века республики : Автореф... канд. ист.наук: / Ляст Р.Е.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1965. – 18л.
1094068
  Скриганюк М. Плебсологічна оцінка адвокатської діяльності і ролі мирного натовпу у забезпеченні конституційного принципу верховенства права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 105-110.
1094069
  Скригонюк М.І. Плебсологічна філософсько-правова оцінка конституційної та інших видів юридичної відповідальності української держави перед людиною за свою діяльність // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 190-198. – ISSN 2306-9082


  Досліджується тематика плебсологічного філософсько-правового виміру конституційної відповідальності української держави перед людиною за свою діяльність.
1094070
  Скриганюк М. Плебсологічне визначення суспільних (масових) заворушень // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 88-92.
1094071
  Шевченко О.О. Плебсологічне філософсько-правове осмислення історичної ролі еліти і нації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 6-10. – ISSN 2219-5521
1094072
   Плебсологічний вимір актуальних проблем у сфері органів місцевого самоврядування в Україні як європейській держав : IV всеукр. наук.-практ. конф. : матеріали доповідей і виступів / Акад. муніцип. управління, Благодійна орг. "Центр практ. філософії" ; [редкол.: І.А. Безклубий та ін. ; відп. за вип. М.І. Скригонюк]. – Київ : Київський університет
Вип. 4. – 2011. – 192, [1] с : іл., табл. – Ст. укр., рос.
1094073
  Шевченко О.О. Плебсологічний філософсько-правовий вимір державотворчих процесів за участі нації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 16-28. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1094074
  Скригонюк М.І. Плебсологія і виборчий процес // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 514-518. – ISBN 966-660-151-6
1094075
  Скригонюк М.І. Плебсологія і право народу на опір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-23. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі масової поведінки люду і пов"язаних з нею окремих процесів. The article is devoted to the problem of mass people conduct and related separate process.
1094076
  Скригонюк М.І. Плебсологія та громадянське суспільство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-31. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема співвідношення теоретичних аспектів плебсології як філософсько-правового вчення й грома-дянського суспільства. The article is devoted to the problem of interrelation of theoretical aspects of plebsology as philosophic and legal ...
1094077
  Скригонюк М.І. Плебсологія як нова форма правової ідеології в сучасному світі // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 145-147
1094078
  Скригонюк М. Плебсологія як філософсько-правове вчення : монографія / Микола Скригонюк ; КНУТШ. – Київ : Парапан, 2008. – 764 с. – ISBN 978-966-8210-54-9
1094079
  Скригонюк М.І. Плебсологія: правова сутність, теорія і практика : Монографія / М.І. Скригонюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-416-9; 966-594-515-7 (1)
Ч.1. – 2003. – 270с.
1094080
  Скригонюк М. Плебсологія: правова сутність, теорія і практика : Монографія / Микола Скригонюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-416-9; 966-594-515-7 (Ч.2)
Ч.2. – 2006. – 358с.
1094081
  Топалска В. Плевен. / В. Топалска. – София, 1971. – 16с.
1094082
   Плевен. 1877-1967. – София, 1967. – 304с.
1094083
   Плевенская эпопея. – Плевен, 1960. – 117с.
1094084
  Изюмский Б.В. Плевенские редуты : роман / Б.В. Изюмский. – Москва : Военное издательство, 1979. – 326с.
1094085
   Плевенският край през възраждането : Материали. – Плвен : Александър Пъшев, 1966. – 80 с.
1094086
  Семененков Ю.Л. Плевриты / Ю.Л. Семененков, А.е. Горбулин. – К., 1983. – 182с.
1094087
  Дергач М. Плейбек-театр у системі соціалізації та ресоціалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-20. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості плейбек-театру як психодраматичної техніки, здійснюється аналіз існуючої на сьогодні практики використання плейбек-театру в системі соціалізації та ресоціалізації. В статье раскрываются особенности плейбек-театра как ...
1094088
  Тамбиев А.Х. Плейстон, нейстон и их обитатели / А.Х. Тамбиев. – М, 1977. – 64с.
1094089
  Цейнер Ф. Плейстоцен / Ф. Цейнер ; пер. с англ. Н.С. Ивановой и Л.Н. Леонтьева ; под ред. и с предисл. В.И. Громова и А.И. Медянцева. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – 502 с., [2] л. схем. : ил., карт.
1094090
  Марков К.К. Плейстоцен / К.К. Марков, А.А. Величко, И Г. Николаев Лазуков. – Москва : Высшая школа, 1968. – 304с.
1094091
  Куликова Д.И. Плейстоцен Волгоградского Заволжья : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.128 / Куликова Д.И.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1970. – 23л.
1094092
  Грищенко М.Н. Плейстоцен и голоцен бассейна Верхнего Дона / М.Н. Грищенко. – Москва : Наука, 1976. – 228с.
1094093
  Данилов И.Д. Плейстоцен морских субарктических равнин / И.Д. Данилов. – Москва, 1978. – 196с.
1094094
  Лазуков Г.И. Плейстоцен на территории СССР : Учебное пособие для вузов / Г.И. Лазуков. – Москва : Высшая школа, 1989. – 319с. – ISBN 5-06-000081-8
1094095
   Плейстоцен Предуралья. – М., 1987. – 112с.
1094096
   Плейстоцен Речицкого Приднепровья Белоруссии. – Минск, 1986. – 162с.
1094097
  Александрова А.Н. Плейстоцен Сахалина = Pleistocene of Sakhalini / А.Н. Александрова ; АН СССР, Комис. по изуч. четвертич. периода, Геол. ин-т. – Москва : Наука, 1982. – 192 с., 1 отд. л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 180-190. – (Библиотека российского романа)
1094098
   Плейстоцен Сибири и смежных областей. – М., 1973. – 185с.
1094099
  Попов И Г. Плейстоцен Черноморско-Каспийских проливов : (стратиграфия, корреляция, палеофаунистика. геологическая история) / И Г. Попов. – Москва : Наука, 1983. – 21с.
1094100
  Верховская Н.Б. Плейстоцен Чукотки / Н.Б. Верховская. – Владивосток, 1986. – 110с.
1094101
  Новский В.А. Плейстоцен ярославского поволжья / В.А. Новский. – М., 1975. – 236с.
1094102
  Куниця М.О. Плейстоценова фауна молюсків західного Поділля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 135-140. – Бібліогр.: 11 назв
1094103
  Рычагов Г.И. Плейстоценовая история Каспийского моря / Г.И. Рычагов; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Московский университет, 1997. – 268с. – ISBN 5-211-03828-2
1094104
  Маркова А.К. Плейстоценовые грызуны Русской равнины (их значение для палеогеографии и стратиграфии) : монография / А.К. Маркова; Отв. ред. Величко А.А. – Москва : Наука, 1981. – 186с.
1094105
  Смирнов Н.Г. Плейстоценовые грызуны Севера Западной Сибири / Н.Г. Смирнов; Отв. ред. Добринский Л.Н. – Москва : Наука, 1986. – 143с.
1094106
  Лазарев П.А. Плейстоценовые и современные лошади Якутии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Лазарев П.А. ; АН КазССР , Объедин. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1974. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1094107
  Мужчинкин В. Плейстоценовые карлики между Азией и Австралией // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 1


  Знахідки австрало-індонезійської експедиції 2003 р. скелетів на півдні Зондського архіпелагу. В світовій пресі ці карлики назвали "хоббітами"
1094108
  Христофорова Т.Ф. Плейстоценовые озерные отложения ледниковой и приледниковой зон Украины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Христофорова Т.Ф.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1094109
   Плейстоценовые оледенения Восточно-Европейской равнины. – М., 1981. – 202с.
1094110
  Церетели Д.В. Плейстоценовые отложения Грузии. / Д.В. Церетели. – Тбилиси, 1966. – 584с.
1094111
  Церетели Д.В. Плейстоценовые отложения и развитие рельефа Грузии : Автореф... докт. геогр.наук: / Церетели Д. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1965. – 49л. – Бібліогр.:с.48-49
1094112
  Раукас А. Плейстоценовые отложения Эстонской ССР / А. Раукас. – Таллин : Валгус, 1978. – 310 с.
1094113
  Величкевич Ф.Ю. Плейстоценовые флоры ледниковых областей Восточно-Европейской равнины / Ф.Ю. Величкевич; Ред. Дорофеев П.И. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 208с.
1094114
  Бутаков Г.П. Плейстоценовый перигляциал на востоке Русской равнины / Г.П. Бутаков. – Казань, 1986. – 143с.
1094115
  Рудницький Б. Плекав з любов"ю музику й пісні він усе своє життя на чужині... // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – 24.6-14.7.2014 (ч. 18/19). – С. 28-29


  Кілька штрихів до 100-ліття з дня народження славного диригента, музиканта й співака св. пам. Степана Коріня.
1094116
   Плекає мову, єднає Україну // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 1


  "На День української писемності та мови Університет не просто долучився до великої події – Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності – він став його офіційною локацією. Аудиторія імені Михайла Максимовича заледве вмістила всіх охочих ...
1094117
  Ігнатюк А. Плекаємо молодих науковців / А. Ігнатюк, А. Балдук // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 3 : Фото


  Звіт про наукову роботу молодих вчених на економічному факультеті; про наукові конференції та їх переможців. Є інформація про останні перемоги: команда економічного ф-ту на чолі з зав. кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності О.І. ...
1094118
   Плекай свій сад! // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  "...У квітні в Інституті міжнародних відносин студенти другого та четвертого курсів спеціальності "Міжнародна інформація", які слухають дисципліну "Теорія масових комунікацій в міжнародних відносинах", провели традиційну екологічно-патріотичну ...
1094119
   Плекаймо мир : До 65-річчя Великої Перемоги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Привітання ветеранам з нагоди 65-річчя Великої Перемоги
1094120
  Волинська М. Плекаймо наш сад! В ім"я науки і культури. Відбулися XIV Академічні читання пам"яті Віталія Стріхи // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 3


  "...Академічні читання пам"яті засновника й першого президента АН вищої школи України, відомого вченого-фізика Віталія Стріхи (1931-1999) відбулися цього року вже вчотирнадцяте. За цей час вони встигли стати унікальним науковим форумом, чи не єдиним в ...
1094121
  Гирич І. Плекаймо образ столичного міста // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 247-267. – ISBN 978-966-2164-39-8


  Нотатки на берегах києвознавчих публікацій.
1094122
  Нікітченко А. Плекаймо рідну мову! // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 122-124. – ISBN 966-7586-04-09
1094123
  Піпаш Ю.О. Плекаймо слово рідне / Юрій Піпаш ; [упоряд. В. Піпаш] ; Закарпат. обл. о"єднання ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – 163, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-531-081-6
1094124
  Кузь В.Г. Плекаймо сучасну інтелектуальну еліту // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 31-37
1094125
  Коваль Р. Плекати волю до Батьківщини / спілкувався Євген Букет // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 4


  "Сотні імен борців за волю України повернулися із забуття і були введені до наукового обігу завдяки зусиллям дослідника визвольних змагань українського народу, президента Історичного клубу "Холодний Яр" Романа Коваля".
1094126
  Полтавська Ю. Плекати національний стиль мистецтва // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 178-185. – ISSN 0208-0710


  "Цього року Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука відзначає своє 80-річчя".
1094127
  Гонишнюк Л.А. Плекати обдаровання - основа творчого потенціалу вчителя-філолога // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 2-7
1094128
  Ткаченко В. Плекати переклад // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 1, 5
1094129
   Плекати плакати // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 7/8 (1027/1028). – С. 32-37


  Під час Майдану дизайнер Євген Семененко створив низку плакатів на підтримку демократії та гідності в Україні. Після цього він різними способами закликав своїх колег у всьому світі підтримати нашу державу в критичний момент її історії.
1094130
  Заіменко Н. Плекати свій сад - це насамперед дбати про нього // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 35/36)


  Директорка Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України член-кореспондент НАН України Наталія Заіменко розповідає про результати співпраці фахівців Саду з українськими й іноземними науковцями та виробниками.
1094131
  Сагайдак В.П. Плекаю квіти / В.П. Сагайдак. – Одеса, 1980. – 55 с.
1094132
  Засенко П. Плекаючи дорідний плід // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 12


  Творчий портрет Інни Ковальчук
1094133
  Миллер Г. Плексус : [роман] / Генри Миллер ; [пер.: Н.М. Пальцев, В.Г, Минушин]. – Москва : АСТ ; Ин-т ДИ-ДИК, 2001. – 490, [2] с. – (Мысли и чувства). – ISBN 5-17-003263-3
1094134
  Гладких М.І. Плем"я / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 291. – ISBN 966-642-073-2
1094135
  Корецкий Ю.В. Плем"я відважних / Ю.В. Корецкий. – Харків; Одеса, 1935. – 71с.
1094136
  Ткач Д.В. Плем"я дужих : Повість / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1957. – 406с.
1094137
  Бедзик Д. Плем"я нескоримих : Нариси про комсомольське підпілля на Україні в дні Великої Вітчизняної війни / Д. Бедзик. – Київ : Молодь, 1949. – 76с.
1094138
  Бедзик Д. Плем"я нескоримих : нариси про комсомольське підпілля на Україні в дні Великої Вітчизняної війни / Дмитро Бедзик. – 2-е доп. вид. – Київ : Молодь, 1958. – 96 с.
1094139
  Доломан Є.М. Плем"я переможців : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1950. – 124 с.
1094140
  Головко Д.А. Плем"я робітниче / Д.А. Головко. – К., 1958. – 39с.
1094141
  Мельничук Ю. Плем"я упирів / Ю. Мельничук, С. – Київ, 1963. – 354с.
1094142
  Артеменко И.И. Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы = Материалы и исследования по археологии СССР / И.И. Артеменко. – Москва : Наука, 1967. – 134 с. – (Материалы и исследования по археологии СССР / Отв. ред. Д.А. Крайнов, П.М. Кожин ; № 148)
1094143
  Крушельницкая Л.И. Племена Верхнего Поднестровья и Западной Волыни в раннежелезном веке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Крушельницкая Л.И.; АН УССР. Ин-тут археологии. – К., 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1094144
  Шмидт Е.А. Племена верховьев Днепра и некоторых смежных территорий в железном веке (VIII в. до н.э. - III-IV вв. н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шмидт Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 22л.
1094145
  Рзаева А. Племена всех ханств, объединяйтесь!:О причинах поражения английских войск в афганской войне // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 20-39. – ISSN 1812-867Х


  Англо-афганські війни початку ХІХ ст.
1094146
  Шадыро Вадим Иосифович Племена днепро-двинской культуры белорусского Подвинья (VIII-VII вв. до н.э. - IV в. н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Шадыро Вадим Иосифович; ЛГУ. – Л,, 1981. – 20л.
1094147
  Виноградова Н.М. Племена Днестровско-Прутского междуречья в период расцвета трипольской культуры : Периодизация, хронология, локал. варианты / Н.М. Виноградова. – Кишинев, 1983. – 107 с.
1094148
  Панкрушев Г.А. Племена Карелии в эпоху неолита и раннего металла. / Г.А. Панкрушев. – М.Л., 1964. – 153с.
1094149
  Фисенко В.А. Племена катакомбной культуры Северо-Западного Прикаспия : Автореф... канд. ист.наук: / Фисенко В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 20л.
1094150
  Кіндратенко А. Племена на землях Скіфії-України та навколо неї в VII-V ст. н.д. за Геродотом // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 6-10. – ISBN 978-966-372-737-0
1094151
  Рзаев Ф.Г. Племена Нахары в этногенезе древних Нахчыванцев // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 44-51. – ISSN 2309-9356


  В статті вперше досліджуються прототюркські етноси Нахар. Автор, спираючись на джерела, дослідив компонент "Нахар", на основі літописів та тюркських слів дописемного періоду підтвердив, що "Нахар" - назва одного з прототюркських етносів. При ...
1094152
  Деревянко Е.И. Племена Приамурья, 1 тсячелетие нашей эры / Е.И. Деревянко. – Новосибирск, 1981. – 333 с.
1094153
  Ковпаненко Г.Т. Племена скифского времени на Вроскле. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковпаненко Г.Т.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 22л.
1094154
  Ковпаненко Г.Т. Племена скіфського часу на Ворсклі / Г.Т. Ковпаненко. – Київ, 1967. – 188с.
1094155
  Либеров П.Д. Племена Среднего Дона в эпоху бронзы / П.Д. Либеров. – М., 1964. – 208с.
1094156
  Флиппова Елена Евгеньевна Племена хакасско-минусинской котловины в эпоху поздней бронзы (погребельный обряд как исторический источник) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Флиппова Елена Евгеньевна; КГУ. – М., 1982. – 22л.
1094157
  Федорова-Давыдова Племена Южного Приуралья в эпоху бронзы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Федорова-Давыдова З.А. ; МГУ. – Москва, 1968. – 26 с.
1094158
  Мельниковская О.Н. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке / О.Н. Мельниковская. – Москва, 1967. – 196с.
1094159
  Фисенко В.А. Племена ямной кульуры Юго-Востока / В.А. Фисенко. – Саратов, 1970. – 48с.
1094160
   Племенная работа. – М., 1988. – 559с.
1094161
   Племенная работа в животноводстве Казахстана. – Алма-Ата, 1961. – 302с.
1094162
  Редих В.К. Племенная работа в птицеводстве, породы и породные группы кур / В.К. Редих. – М., 1962. – 40с.
1094163
  Козловский В.Г. Племенная работа в свиноводстве / В.Г. Козловский. – Москва, 1962. – 16 с.
1094164
   Племенная работа на фермах продуктивного скота. – К., 1953. – 204с.
1094165
  Соломенко Л.К. Племенная работа по совершенствованию симментализированного скота в племсовхозах. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Соломенко Л.К.; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1955. – 16л.
1094166
   Племенная работа с бурыми породами крупного рогатого скота. – М., 1965. – 168с.
1094167
  Луковникова Е.В. Племенная работа с горьковской породой овец / Е.В. Луковникова. – Горький, 1957. – 19с.
1094168
   Племенное дело и искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. – М., 1964. – 207с.
1094169
  Рубан А.И. Племенное разведение крупной белой породы свиней в Сибири : Автореф... канд. биол.наук: / Рубан А.И.; Акад. наук Казах. ССР. Ин-т эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1955. – 19л.
1094170
  Кравченко Н.А. Племенной подбор / Н.А. Кравченко. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1957. – 400с.
1094171
  Марр Н.Я. Племенной состав населения Кавказа : Классификация народов Кавказа (рабочий проспект) / Н.Я. Марр. – Петроград, 1920. – 62с.
1094172
  Державин Н.С. Племенные и культурные связи болгарского и русского народов / Н.С. Державин. – Москва-Л., 1944. – 85с.
1094173
  Кузеля З. Племінний розподіл і етнографічні групи українського народу // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 26-27
1094174
  Иванов А.В. Племя ерукала в индийской деревне : традиции, обычаи, нравы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 59-63. – ISSN 0321-5075
1094175
  Иванов А.В. Племя ерукала в индийской деревне // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 59-63. – ISSN 0321-5075
1094176
  Моисеев В.А. Племя Икара. / В.А. Моисеев. – К, 1986. – 181с.
1094177
  Грекул А.Р. Племя крылатых / А.Р. Грекул. – Кишинев, 1974. – 100с.
1094178
  Евгеньева Т.П. Племя кюбзовцев / Т.П. Евгеньева. – Москва : Знание, 1984. – 64с.
1094179
  Ауэзов М.О. Племя младое : роман / М.О. Ауэзов ; авториз. пер. с казахского А. Пантиелева ; [ил. А. Пушкарев]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 190 с. : ил.
1094180
  Швец И.А. Племя молодое / И.А. Швец. – Барнаул, 1949. – 191с.
1094181
  Панкин Б.Д. Племя молодое, беспокойное. / Б.Д. Панкин. – М., 1957. – 96с.
1094182
   Племя молодых. – Казань, 1939. – 118с.
1094183
  Гортинський Є.М. Племя одержимых / Є.М. Гортинський. – К., 1965. – 107с.
1094184
  Андриасов М.А. Племя отважных / Андриасов М.А. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1969. – 80 с.
1094185
  Ткач Д.В. Племя сильных : Повесть / Д.В. Ткач; Авториз. пер. с укр. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 148с.
1094186
  Кузовкин Г.Г. Племя храбрых / Г.Г. Кузовкин. – Львов, 1963. – 115с.
1094187
  Садовяну М. Племя Шоймару / М. Садовяну. – Москва, 1977. – 174с.
1094188
  Москаленко В.А. Племя, народность, нация как исторические формы общности людей / В.А. Москаленко. – М., 1960. – 24с.
1094189
  Архангельский Л.М. Племя, народность, нация как исторические формы общности людей / Архангельский Л.М. – Москва : Высшая школа, 1961. – 40 с.
1094190
  Папазян С.М. Племя, народность, нация как исторические формы общности людей / С.М. Папазян. – Мичуринск, 1962. – 32с.
1094191
  Цамерян И.П. Племя, народность, нация как исторические формы общности людей. / И.П. Цамерян. – М., 1963. – 56с.
1094192
  Дидро Д. Племянник Рамо / Д. Дидро. – Москва, 1936. – 151с.
1094193
  Дидро Д. Племянник Рамо : [повесть] ; пер. с фр. / Дени Дидро ; [вст. ст. Н. Хуцишвили]. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1956. – 104 с.
1094194
  Дидро Д. Племянник Рамо. – Москва : Книга, 1980. – 445с.
1094195
  Дидро Д. Племянник Рамо. - Это не сказка. – Санкт-Петербург : Тип. "Новости", 1883. – 149 с. – (Библиотека европейских писателей и мыслителей / под ред. В.В. Чуйко ; Сер. 2 ; № 11)
1094196
  Льюис К.С. Племянник чародея / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 69с.
1094197
  Эрберг К. Плен / К. Эрберг. – Пб, 1918. – 156с.
1094198
   Плен и страдание россиян у турков или обстоятельное описание бедственных приключений претерпенных ими в Царьграде по объявлении войны и при войске, за которым влачили их в своих походах. – Спб, 1790. – 168с.
1094199
  Козьяков С. Плен содержания / беседовала Кристина Пошелюжная // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 6-7. – ISSN 1563-6755


  Председатель ВККС Сергей Козьяков рассказал, заложником каких планов и процедур окажется Комиссия в 2018-м.
1094200
  Панферов А.И. Плен. / А.И. Панферов. – М., 1963. – 160с.
1094201
  Здановська В. Пленарне засідання конференції / Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-5. – ISSN 1029-7200
1094202
  Гаррисон Г. Плененная Вселенная: Врач космического корабля. Спасательная шлюбка. Плененная Вселенная. Долина. Внешний мир. Начало звезды / Г. Гаррисон. – Тбилиси, 1991. – 302с.
1094203
   Плененные Маттерхорном // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 102-104 : фото
1094204
  Манов Е. Пленено ято : Затворническа хроника / Е. Манов. – трето преработено издание. – София : Профиздат, 1955. – 324 [3] с.
1094205
  Носенко А.І. Пленер в живописі Одеси другої половини 20-початку 21 століття : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавств: Спец. 17.00.05 / Анна Іванівна Носенко; Мін-во освіти і науки України; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1094206
  Денисенко О. Пленерні студії Василя Кричевського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 26-29. – ISSN 0131-2685
1094207
  Рутько А.И. Пленительная звезда / А.И. Рутько. – М, 1967. – 432с.
1094208
  Рутько А.И. Пленительная звезда / А.И. Рутько. – М, 1979. – 368с.
1094209
  Рутько А.И. Пленительная звезда / А.И. Рутько. – М, 1984. – 510с.
1094210
  Лямина Е. Пленительные мгновенья / Е. Лямина, О. Эдельман // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 53-57. – ISSN 0235-7089


  Сердечная тайна императрицы Елизаветы Алексеевны.
1094211
  Биленский В.П. Пленка в магнитном поле рассеяния доменных границ ферромагнетика. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Биленский В.П.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1972. – 12л.
1094212
  Сэндерс Лоуренс Пленки Андерсона : [сборник] ; пер. с англ. / Лоуренс Сэндерс. – Москва : Остожье, 1997. – 254 с. – В кн. также: Третий / Грэм Грин (с. 255-352) ; Рассказы / УильямФолкнер (с. 353-543). – ISBN 5-86095-094-2
1094213
  Такахаси Г. Пленки из полимеров / Г. Такахаси. – Л., 1971. – 152с.
1094214
  Корзо В.Ф. Пленки из элементноорганических соединений в радиоэлектронике / В.Ф. Корзо, В.А. Курочкин, В.П. Демин. – Москва, 1973. – 191 с.
1094215
  Власкина С.И. Пленки карбида кремния / С.И. Власкина, Г.С. Свечников, В.А. Смынтына. – Одесса : Астропринт, 2007. – 104 с. – ISBN 978-966-318-712-9
1094216
   Пленки оксидов редкоземельных элементов МДМ- и МДП-структурах. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1983. – 150 с. : граф. – Библиогр.: с. 137-157
1094217
  Абрамова Н.В. Пленки поверхностно-активных веществ на границах раздела жидких фаз : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Абрамова Н.В. ; Ленинг. хим-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1973. – 38 с.
1094218
   Пленкин Б.А. : [альбом репродукций]. – Ленинград : Художник РСФСР, 1972. – 8 с., [12] репрод. : репрод.
1094219
  Вериссимо Э. Пленник / Э. Вериссимо. – Москва, 1972. – с.
1094220
  Вериссимо Э. Пленник / Э. Вериссимо; Пер. с португальского Ю. Калугин ; предисл. Ю. Дашкевича; худ. Л. Ламм. – Москва : Художественная литература, 1981. – 254 с.
1094221
  Пшонкин Ю.А. Пленник волчьей стаи: повести, рассказы / Ю.А. Пшонкин. – М., 1988. – 479с.
1094222
  Измайлов Иван Пленник красоты : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 163-169 : Іл.
1094223
  Христофоров В.Г. Пленник стойбища Оемпак / В.Г. Христофоров. – Владивосток, 1981. – 344с.
1094224
  Олдридж Д. Пленник чужой страны. Опасная игра / Д. Олдридж. – Москва, 1969. – 624с.
1094225
  Олдридж Д. Пленник чужой страны. Опасная игра / Д. Олдридж. – Минск, 1988. – 590с.
1094226
  Олдридж Д. Пленник чужой страны. Опасная игра / Д. Олдридж. – Минск, 1988. – 592с.
1094227
  Севунц Г. Пленники : роман / Гегорян Севунц; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1960. – 395 с.
1094228
  Стещенко Н.Е. Пленники "Ориона" / Н.Е. Стещенко. – Тула, 1980. – 240с.
1094229
  Гуревич Г.И. Пленники астероида / Г.И. Гуревич. – М., 1962. – 245с.
1094230
  Гуревич Г.И. Пленники астероида / Г.И. Гуревич. – Изд. 2-е. – М., 1965. – 269с.
1094231
  Булычев Кир Пленники астероида / Булычев Кир. – Кишинев, 1989. – 622,2с.
1094232
  Ананян С В. Пленники Барсова ущелья : приключ. повесть / Вахтанг Ананян; авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянц. – Москва : Детгиз, 1956. – 486 с.
1094233
  Ананян В.С. Пленники Барсова ущелья : приключен. повесть / Вахтанг Ананян; авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянц. – Москва : Детгиз, 1961. – 464 с.
1094234
  Ананян В.С. Пленники Барсова ущелья : приключен. повесть / Вахтанг Ананян ; [авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянц ; худож. А.Б. Площанский]. – Киев : Радянська школа, 1986. – 381 с. : [8] л. цв. ил. – (Библиотечная серия)
1094235
  Комаров В.И. Пленники белой пустыни / В.И. Комаров. – Магадан, 1988. – 268с.
1094236
  Волков Н.К. Пленники гор / Н.К. Волков. – Иркутск, 1963. – 127с.
1094237
  Всеволожский И.Е. Пленники моря / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1961. – 663с.
1094238
  Лукманов Ф.Ш. Пленники подземного тайника : фантаст. приключ. / Фагим Лукманов; пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1971. – 19 с.
1094239
  Фрадкин Б.З. Пленники пылающей звезды / Б.З. Фрадкин. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 176 с.
1094240
  Фурсов А.Ф. Пленники трех озер / А.Ф. Фурсов. – М, 1966. – 528с.
1094241
  Бачило А.Г. Пленники Черного Метеорита / А.Г. Бачило, И.А. Ткаченко. – Новосибирск, 1990. – 141с.
1094242
  Пруст М. Пленница / М. Пруст. – Москва, 1990. – 430с.
1094243
  Пруст М. Пленница / М. Пруст. – Москва, 1992. – 426с.
1094244
  Пруст М. Пленница / М. Пруст. – Москва, 1993. – 381с.
1094245
  Пруст Марсель Пленница : Роман / Пруст Марсель; Пер.с фр.Н.М.Любимова. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 527с. – ISBN 5-8301-0026-6; 5-8301-0056-8
1094246
  Седов Б.К. Пленница : [роман] / Б.К. Седов. – Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 416 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-3661
1094247
  Вельмина Н.А. Пленница вечного холода / Н.А. Вельмина. – Москва : Мысль, 1979. – 207с.
1094248
  Анисимов Е.В. Пленницы судьбы / Евгений Анисимов. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 368 с., [16] л. ил. : ил. – (Дворцовые тайны). – ISBN 978-5-469-01662-5
1094249
   Пленные голоса. – Санкт-Петербург, 1912. – 80с.
1094250
  Георгиев Ю. Пленные русско-японской войны // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 8. – С. 23-25
1094251
  Вашенцев С. Пленный / С. Вашенцев. – Москва : Московское Товарищество Писателей, 1933. – 194 с.
1094252
  Осокин Александр Пленный номер один // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 5 (5083). – С. 57-59. – ISSN 0131-0097
1094253
  Дун З. Пленочная композиция алмаз-медь : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дун З.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1997. – 26л.
1094254
  Дун Занмин Пленочная композиция алмаз-медь : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Дун Занмин; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1997. – 126л. – Бібліогр.:л.114-126
1094255
   Пленочная микроэлектроника. – Москва : Мир, 1968. – 367 с.
1094256
   Пленочная тепло- и массообменная аппаратура. – М., 1988. – 240с.
1094257
  Васильев К.Ю. Пленочная технология / К.Ю. Васильев, В.Т. Гиленко, В.В. Овсяников. – Днепропетровск : ДГУ, 1985. – 68 с.
1094258
   Пленочная электромеханика. – Новосибирск, 1991. – 248 с.
1094259
  Богдан Г.И. Пленочная электроника и полупроводниковые интегральные схемы : учеб. пособие для студентов вузов по спец. "Диэлектрики и полупроводники", "Электрические приборы", "Промышленная электроника" / Г.И. Богдан, М.М. Некрасов. – Киев : Вища школа, 1979. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-206 (33 назв.)
1094260
  Халатов А.А. Пленочное охлаждение с помощью однорядных систем наклонных отверстий в углублениях // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
1094261
  Демин В.В. Пленочные микросхемы и миниатюризация / В.В. Демин, Н.Н. Гореликов, З.Ю. Готра. – Львов, 1972. – 87 с.
1094262
  Лукьянов А.В. Пленочные отражатели в космосе / А.В. Лукьянов. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 69 с.
1094263
  Крецу И.В. Пленочные пролупроводниковые приемники лучистой энергии : Библиография 1969-1976 / И.В. Крецу; Кишеневский ГУ:Науч.б-ка:Кафедра физики полупроводников; Молдав.отдел Всесоюз.НИИ источников тока. – Кишинев, 1977. – 157с.
1094264
  Шермергор Т.Д. Пленочные пьезоэлектрики / Т.Д. Шермергор, Н.Н. Стрельцова. – Москва : Радио и связь, 1986. – 136 с.
1094265
  Томашпольский Ю.Я. Пленочные сегнетоэлектрики / Ю.Я. Томашпольский. – Москва : Радио и связь, 1984. – 193 с.
1094266
   Пленочные термоэлементы: физика и применение / Б.М. Гольцман, З.М. Дашевский, В.И. Кайданов, Н.В. Коломоец; Лидоренко Н.С. – Москва : Наука, 1985. – 232 с.
1094267
  Достанко А.П. Пленочные токопроводящие системы СБИС / А.П. Достанко, В.В. Баранов, В.В. Шаталов. – Минск, 1989. – 237 с.
1094268
  Лобанов Г.А. Пленочный преобразователь упругих поверхностных волн на непьезоэлектрической подложке. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Лобанов Г.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1975. – 13л.
1094269
  Смілянський Л. Пленум : Оповідання / Л. Смілянський. – Київ : Пролетарська правда, 1930. – 52с. – (Б-ка газети "Пролетарська правда")
1094270
   Пленум Бюджетной комиссии ЦИК СССР. Ноябрь 1928 г.. – М., 1928. – 500с.
1094271
   Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ прийняв нові постанови // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 180-189


  30 березня 2012 р. відбулося засідання пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. У його роботі взяли участь заступник Генерального прокурора М. Гаврилюк, перший заступник Міністра юстиції І. Ємельянова, ...
1094272
   Пленум Высшего Совета Народного Хозяйства 14=23 сентября 1918 г.. – М., 1918. – 171с.
1094273
  Яценко Ніна Пленум Наукової Ради "Українська мова" "Українська мова в Україні: сьогодення і перспективи" (Київ, 5 листопада 2010р.) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 107-115. – ISSN 1682-3540
1094274
   Пленум отделения эивотноводства ВАСХНИЛ по вопросам выращивания и сохранения молодняка с/х животных. – Курган, 1960. – 49с.
1094275
   Пленум по применению антибиотиков в животноводстве и ветеринарии 18-20 апреля 1960 г.. – М., 1960. – 136с.
1094276
  Гончаров О. Пленум правління київської міської організації Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 322-324. – ISSN 2222-5250
1094277
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 10-15 февраля 1964 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат, 1964. – 639 с.
1094278
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 10-18 января 1961 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат. – 648 с.
1094279
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза 13-16 июля 1960 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 340 с.
1094280
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 15-19 декабря 1958 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 544 с.
1094281
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 18-21 июня 1963 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат, 1964. – 320 с.
1094282
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 19-23 ноября 1962 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 608 с.
1094283
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 22-25 декабря 1959 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 448 с.
1094284
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 24-26 марта 1965 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат, 1965. – 242 с.
1094285
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 24-29 июня 1959 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 831 с.
1094286
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 5-9 марта 1962 года : стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 487 с.
1094287
   Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 9-13 декабря 1963 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат, 1964. – 448 с.
1094288
   Пленум Центрального Комитета КПСС 14-15 июня 1983 года. – Москва : Политиздат, 1983. – 222 с.
1094289
   Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу 5-9 брезня 1962 року : стеног. звіт. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 448 с.
1094290
   Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії України 26-28 січня 1961 р. : Мат. пл. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 301 с.
1094291
   Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії України 5-6 січня 1959 року : стеног. звіт. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 196 с.
1094292
   Пленум Центрального Комітету КП(б)У 12 жовтня 1932 року. – [Б. м] : Пролетар, 1932. – 15 с.
1094293
   Пленум Центрального Комітету КПРС 14-15 червня 1983 року : стеног. звіт. – Київ : Політвидав України, 1983. – 211 с.
1094294
   Пленум ЦК Болгарской Компартии. – София. – 128с.
1094295
   Пленум ЦК КП Испании август 1956 г.. – Москва, 1957. – 270с.
1094296
   Пленум ЦК КП СССР 5-6 января 1959 г.. – К., 1959. – 199с.
1094297
  Иванова И.П. Пленчатые дрожжи в виноделии Молдавии и борьба с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Иванова И.П. ; АН УССР , Ин-т микробиологии и вирусологии. – Кишинев, 1967. – 23 с.
1094298
  Маслов Н.Я. Пленэр: практика по изобразительному искусству / Н.Я. Маслов. – М., 1984. – 112с.
1094299
  Есакова М.Н. Плеоназм как явление речевой избыточности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 24-31. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается языковое явление плеоназм - неоднозначная фигура речи, которая часто расценивается как стилистическая погрешность, но нередко выполняющая важные коммуникативные функции. Материалом исследования послужили речевые факты, ...
1094300
  Петровский М.В. Плеоназми у науковому тексті та їх переклад // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 46-55. – ISSN 2308-6912


  В останні десятиліття перекладачам наукової інформації все частіше доводиться мати справу з неякісними текстами українською, російською або англійською мовами. Вочевидь наростаюче погіршення роботи редакторського корпусу і, на жаль, ця негативна ...
1094301
   Плерома : мала українська енциклопедія актуальної літератури : часопис з проблем культурології, теорії мистецтва, філософії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 966-7263-22-3
Вип. 3 : Проект "Повернення деміургів". – 1998. – 285, [3] с.
1094302
  Ермолаев В.Г. Плес - жемчужина Волги / В.Г. Ермолаев. – Ярославль, 1987. – 174 с.
1094303
  Фоломин Ф.П. Плес / Ф.П. Фоломин. – Москва : Советский писатель, 1964. – 82 с.
1094304
  Ардатов А.Г. Плес : стихи / А.Г. Ардатов. – Куйбышев : Книжное издательство, 1978. – 56 с.
1094305
   Плес : Фотоальбом. – Москва : Советская Россия, 1981. – 38 с.
1094306
  Раскина Елена Плес: "природная студия" и место отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 80-81 : Фото
1094307
  Мах П.П. Плеса : поезії / П.П. Мах. – Київ : Дніпро, 1981. – 171 с.
1094308
   Плесень. – Махачкала, 1963. – 79с.
1094309
  Векилов М. Плеск весла / М. Векилов. – Баку, 1970. – 109с.
1094310
  Есенин С.А. Плеск голубого ливня / С.А. Есенин. – Москва, 1975. – 366с.
1094311
  Есенин С.А. Плеск голубого ливня / С.А. Есенин. – Москва, 1978. – 366с.
1094312
  Войскунский Е.Л. Плеск звездных морей / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва, 1970. – 319с.
1094313
   Плеснер (Plessner) Гельмут // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 855-856. – ISBN 966-316-069-1
1094314
  Ищенко Н.И. Плеснер vs Хайдеггер: проблема экзистенции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 7. – С. 65-78. – ISSN 0235-1188
1094315
  Павличко Д.В. Плесо : вірші / Д.В. Павличко. – Львів, 1984. – 96 с.
1094316
  Коноваленко А.М. Плетение / А.М. Коноваленко. – Киев, 1989. – 54с.
1094317
  Трапезников Ф.Ф. Плетение ивового прута и бересты / Ф.Ф. Трапезников. – Москва : Нива России, 1992. – 189с.
1094318
  Пронь Л.М. Плетениця долі : поезії / Леся Пронь. – Київ : Просвіта, 2010. – 118, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2133-40-0
1094319
  Николаев Г.Ф. Плеть о двух концах / Г.Ф. Николаев. – Иркутск, 1970. – 140с.
1094320
  Есин Б.И. Плеханов - журналист / Б.И. Есин, А.Н. Захаров. – М, 1957. – 19с.
1094321
  Чагин Плеханов / Чагин, И.Н. Курбатова. – М, 1973. – 220 с.
1094322
  Горбанев Н.А. Плеханов в литературной борьбе начала ХХ века / Н.А. Горбанев. – Махачкала, 1972. – 240 с.
1094323
  Гуревич А. Плеханов и его группа "Освобождение труда" / Гуревич А. – Ростов -на-Дону, 1939. – 36 с.
1094324
  Полянский Ф.Я. Плеханов и русская экономическая мысль / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1965. – 474с.
1094325
   Плеханов и Толстой. – М., 1928. – 174с.
1094326
  Заслонова Е.Н. Плеханов об эстетическом идеале / Е.Н. Заслонова. – М., 1965. – 50с.
1094327
  Иовчук М.Т. Плеханов. / М.Т. Иовчук. – М, 1977. – 351с.
1094328
  Петльований В. Плече друга / В. Петльований. – Київ, 1961. – 204 с.
1094329
  Нікітенко Л. Плече університету. Опікуватися синами загиблих воїнів АТО взялися у черкаському виші // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 9-10 вересня (№ 113). – С. 3


  "...Добру справу започаткували у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Тут вирішили опікуватися першокурсниками, батьки яких загинули в зоні АТО".
1094330
  Геласимова А.Н. Плечем к плечу / А.Н. Геласимова. – Хабаровск, 1958. – 248с.
1094331
  Дыхнэ С.М. Плечи друзей / С.М. Дыхнэ. – М, 1964. – 48с.
1094332
  Соловей О. Плечима власними утримуючи світ (Зі спостережень над новелістикою Ігоря Костецького) // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 305/306/307. – С. 275-287
1094333
  Демьянов В.П. Плечо боевого друга / В.П. Демьянов. – М., 1986. – 78с.
1094334
   Плечо друга. – Днепропетровск, 1974. – 136с.
1094335
  Бачило А. Плечо друга / А. Бачило. – М, 1982. – 70с.
1094336
   Плечо друга. – М., 1986. – 221с.
1094337
  Рубцов Н.В. Плечо друга. / Н.В. Рубцов. – Москва, 1989. – 63с.
1094338
  Наумов С.М. Плечо товарища / С.М. Наумов. – М, 1959. – 189с.
1094339
  Стахорский Д.В. Плечо товарища / Д.В. Стахорский. – Сыктывкар, 1989. – 206с.
1094340
  Шенвальд Л. Плечом к плечу / Л. Шенвальд. – Москва, 1949. – 167 с.
1094341
  Федоров В.С. Плечом к плечу / В.С. Федоров. – М., 1952. – 168с.
1094342
  Семенов Г.С. Плечом к плечу / Г.С. Семенов. – Ленинград, 1952. – 128с.
1094343
  Фомина М.П. Плечом к плечу / М.П. Фомина. – М.-Л., 1953. – 231с.
1094344
  Москатов П.Г. Плечом к плечу / П.Г. Москатов. – М., 1955. – 456с.
1094345
  Гаглоев Н.Д. Плечом к плечу / Н.Д. Гаглоев. – Сталинири
2. – 1956. – 311с.
1094346
  Воробьева М.В. Плечом к плечу / М.В. Воробьева. – Ростов-на-Дону, 1957. – 140с.
1094347
  Грачев С.И. Плечом к плечу / С.И. Грачев, Ф.П. Петров. – М., 1958. – 132с.
1094348
  Захаров Ф.В. Плечом к плечу / Ф.В. Захаров, И.В. Романов. – Нальчик, 1962. – 195с.
1094349
   Плечом к плечу. – Москва, 1969. – 288с.
1094350
  Кешоков А.П. Плечом к плечу : стихи и поэмы / А.П. Кешоков. – Москва : Военное издательство, 1970. – 183 с.
1094351
  Шуктомов П.И. Плечом к плечу / П.И. Шуктомов. – М, 1974. – 142с.
1094352
   Плечом к плечу. – М., 1977. – 312с.
1094353
   Плечом к плечу. – Москва, 1984. – 400с.
1094354
  Азясский Н.Ф. Плечом к плечу : сов. партизаны в период подгот. и в ходе Курской битвы (апр.-авг. 1943 г.) / Н.Ф. Азясский, А.С. Князьков. – Воронеж : Ценрт.-Чернозем. кн. изд-во, 1988. – 238, [2] с. – (Подвиг на Курской дуге)
1094355
   Плечом к плечу. – Львов, 1989. – 302с.
1094356
  Берг Д.С. Плечом к плечу (Марксистско-ленинские партии - организаторы экономического сотрудничества стран - участниц СЭВ) / Д.С. Берг. – Л, 1963. – 64с.
1094357
  Кузин Н.Г. Плещеев / Кузин Н.Г. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 314 с.
1094358
  Сидоренко Н.Н. Плещеево озеро / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1964. – 195с.
1094359
   Плещеево озеро. – Ярославль, 1987. – 76с.
1094360
  Кучер В.С. Плещут холодные волны : роман / В.С. Кучер. – Москва : Воениздат, 1964. – 376 с.
1094361
  Кучер В.С. Плещут холодные волны : роман / В.С. Кучер. – Москва, 1977. – 368 с.
1094362
  Кучер В.С. Плещут холодные волны : роман / В.С. Кучер. – Симферополь : Таврия, 1989. – 348 с. – (Морская библиотека)
1094363
  Кириленко И. Плещут холодные волны. / И. Кириленко. – Владивосток, 1948. – 119с.
1094364
  Гроссман Л.П. Плеяда / Л.П. Гроссман. – Одесса, 1919. – 27с.
1094365
   Плеяды : сонеты русских поэтов / [сост. Л.В. Осипов ; в изд. использованы фрагм. графич. работ рус. худож.]. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1986. – 224 с. : ил. ; 9.5х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
1094366
   Плєшаков Володимир Олексійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 191-192. – ISBN 978-617-573-038-6
1094367
  Будько Євген Плзень. Пивне першоджерело : Міністерство закордонних справ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-64 : Фото
1094368
  Кейван М.А. Пливе - шумить ріка : повість / Марія Адріяна Кейван. – Едмонтон : [б. в.], 1985. – 330 с.
1094369
  Михайленко А.Г. Пливе мій човен : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1991. – 300 с.
1094370
  Тесленко Л. Пливе човен всього повен. Переживши часи промислового розквіту і занепаду, польське місто Лодзь дає нове життя давно покинутим фабрикам // Україна молода. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 127). – С. 8-9


  "На гербі міста Лодзь зображено човен із веслом. Власне, назва так і перекладається з польської — лодія (човен). Проте от дивина: жодної річки на території міста ви не побачите! Але так було не завжди, колись територією Лодзі протікало аж 18 невеликих ...
1094371
  Карманський П.С. Пливем .... по морі тьми : [збірка поезій]. / П. Карманський ; [Попереднє слово П. Карманський ]. – Львів : Накладом авт. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1909. – 80, [1] с. : портр. – (Молода Муза ; [Ч.] 11)
1094372
  Громяк Л. Пливи, пливи, човнику далі, або абетка малого підприємництва / Людмила Громяк; Ред. Г. Чопик; Худ. В. Нестеренко. – Львів, 2005. – 104с.
1094373
  Вихрист С. Пливли, пливли, а на євроберезі втопилися / С. Вихрист, О. Єднак // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 11


  "Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку" спіткало вето президента. У травні 2003 року в Києві на 5-й конференції міністрів "Довкілля для Європи" було укладено Протокол Європейської економічної комісії ООН про стратегічну екологічну оцінку ...
1094374
  Чех А. Пливти до "інших берегів" / розмову вела Людмила Таран // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 31


  Артем Чех про роботу з пам"яттю та баланс у літературі.
1094375
  Кулындышев В.А. Пликативные формы и дискретная математика / В.А. Кулындышев. – Хабаровск, 1973. – 102с.
1094376
  Чіп Б.М. Плин / Б.М. Чіп. – Х., 1970. – 40с.
1094377
  Миколин С. Плин життя / Сергій Миколин. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 259, [1] с. – ISBN 978-966-416-461-7
1094378
  Соколов В.С. Плиний Младший. / В.С. Соколов. – М., 1956. – 355с.
1094379
  Жолковский А. Плиний на скамейке // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 208-216. – ISSN 0321-1878


  Поэзия И. Бродского.
1094380
  Старостин Б.А. Плиний Старший и его "Естественная история" // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 3. – С. 104-142. – ISSN 0205-9606
1094381
  Бауман З. Плинне зло = Liquid evil : Життя без альтернатив / Зигмунт Бауман, Леонідас Донскіс ; пер. з англ. Олександра Буценка. – Київ : Дух і Літера ; kmbs, 2017. – 215, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: Liquid evil. Living with TINA / Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis. Polity Press, 2016. - Імен. покажчик: с. 207-215. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-545-5
1094382
  Єрмоленко В. Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі XIX-XX століть / Володимир Єрмоленко. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 477, [2] с. – Бібліогр.: с. 459-477 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-747-3
1094383
  Єрмоленко В. Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть / Володимир Єрмоленко. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 471, [2] с. – Бібліогр.: с. 453-471 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-577-6
1094384
  Бауман З. Плинні часи = Liquid times : життя в добу непевности / Зигмунт Бауман ; [з англ. пер. А. Марчинський]. – Київ : Критика, 2013. – 173, [3] с. – Пер. за вид.: Liquid times: living in an Age of Uncertainty/ Cambridge: Polity Press, 2010. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим.: с. 165-172. – ISBN 978-966-8978-72-2
1094385
  Гай-Нижник Плинність : [поезія] / Павло Гай-Нижник. – Київ : Леся, 2015. – 93, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-7166-34-2
1094386
  Мордухович Плинність робочої сила та боротьба з нею в СРСР. / Мордухович, (Мохов). – 2-е вид., переробл. і доп. – Х., 1933. – 146с.
1094387
   Плиоцен-антропогеновая фауна Днестровско-Прутского междуречья : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 86с.
1094388
  Андрияш О.П. Плиоцен-четвертичная история развития рельефа Днепровско-Бугского междуречья (в пределах Причерноморской низменности) / О.П. Андрияш, П.Ф. Гожик // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 67-74 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1094389
  Андрияш О.П. Плиоцен-четвертичная история развития рельефа Ингулец-Бутского междуречья (в пределах Причерноморской низменности) / Андрияш О.П.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 201л. : с рис. – Библиогр.:л.186-201
1094390
  Андрияш О.П. Плиоцен-четвертичная история развития рельефа Ингулец - Бугского междуречья в пределах Причерноморской низменности : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Андрияш Ольга Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
1094391
  Давтян А.Р. Плиоцен-четвертичные раыхлообломочные отложения Армянской ССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Давтян А.Р.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 22л.
1094392
   Плиоцен и плейстоцен Волго-Уральской области. – М., 1981. – 175с.
1094393
  Веклич М.Ф. Плиоцен и плейстоцен левобережья Нижнего Днепра и Равнинного Крыма / М.Ф. Веклич, Н.А. Сиренко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 186с.
1094394
   Плиоцен и плейстоцен Среднего Байкала. – Новосибирск, 1982. – 193с.
1094395
   Плиоцен Речицкого Приднепровья Белоруссии. – Минск, 1987. – 175с.
1094396
  Зинова Р.А. Плиоцен севера Центрального Казахстана : материалы для корреляции разрезов Казахстана и Белорусии / Р.А. Зинова. – Минск, 1982. – 149с.
1094397
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Плиоценовая гидрография юга Украины / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 267-270с.
1094398
  Жуков М.М. Плиоценовая и четвертичная история севера Прикаспийской впадины / М.М. Жуков. – М.-Л., 1945. – 235с.
1094399
  Колаковский А.А. Плиоценовая флора Кодора / А.А. Колаковский. – Сухуми, 1964. – 208с.
1094400
  Дорофеев П.И. Плиоценовая флора Матанова Сада на Дону / П.И. Дорофеев. – М.-Л., 1966. – 88с.
1094401
   Плиоценовые бентониты Молдавии и их практическое значение. – Кишинев, 1976. – 211с.
1094402
  Тактакишвили И.Г. Плиоценовые дрейссениды Западной Грузии : монография / И.Г. Тактакишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 151с.
1094403
   Плиоценовые и плейстоценовые отложения Поволжья и Южного Приуралья. – Саратов, 1982. – 175с.
1094404
  Ратиани Н.К. Плиоценовые и плейстоценовые флоры Западной Грузии и их связи с современной флорой / Н.К. Ратиани; Ред. Колаковский А.А. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 237с.
1094405
  Григорович-Березовский Плиоценовые и постплиоценовые отложения Южной Бессарабии = Die Pliocan- und Postpliocan-Ablagerungen in Sud-Bessarabien : предварительное сообщение / Н.А. Григорович-Березовский // Dare de seama asupra cercrtarilor geologice din vara 1897 / Munteanu-Murgoci. – Bucuresti, 1898. – 4 : Ridicari geologice in N. Dobrogei. – 29, ХХ c. : 1 K. – Библиогр.: с. XV-XX
1094406
  Никитин П.А. Плиоценовые и четвертичные флоры Воронежской области / П.А. Никитин; Отв. ред. Дорофеев П.И. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1957. – 206с.
1094407
   Плиска-Преслав. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1985. – 224 с.
1094408
   Плиска - Преслав. – София
1. – 1979. – 212с.
1094409
   Плиска - Преслав. – София
1. – 1981. – 223с.
1094410
   Плиска - Преслав. – София
3. – 1981. – 100с.
1094411
   Плитвицкие озера. Экспедиция в национальный парк Хорватии // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 70-71 : фото
1094412
  Борсук О.А. Плитвичские озера и Памуккале: природные объекты Всемирного наследия : География. Всемирное природное наследие // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 34-37 : Фото. – ISSN 0016-7207
1094413
  Гинтов О.Б. Плитово-плюмовая тектоника как единый механизм геодинамического развития тектоносферы Украины и смежных регионов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 3-34 : рис. – Библиогр.: с. 24-28. – ISSN 0203-3100
1094414
  Голубець М.А. Плівка життя / М.А. Голубець. – Львів : Поллі, 1997. – 186 с.
1094415
  Максимчук Н.В. Плівки оксиду церію для біосенсорів токсичних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Максимчук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1094416
   Плівкова композиція алмаз-мідь / Дун Занмін, К.О. Іваненко, В.С. Копань, С.Л. Рево // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 342-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено температурну залежність електроопору плівкової композиції (ПК) алмаз-мідь. В рентгеноаморфному стані алмазних шарів енергія активації має значення (0,7-1,3-2,5) еВ, а в полікристалічному лежить в інтервалі (2,6-3,1) еВ. Теплопровідність ...
1094417
  Некрасов М.М. Плівкова мікроелектроніка / М.М. Некрасов, П.П. Сосенко. – Київ, 1966. – 204 с.
1094418
  Тананайко О.Ю. Плівкові покриття [хімічна формула] -органячний полімер як чутливі елементи хімічних та біохімічних сенсорів // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 135
1094419
  Недавня О. Плід Берестейської унії в контексті аксіологічних інтересів українців // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 223-225. – ISSN 2306-3548
1094420
  Аудерська Г. Плід гранатового дерева : повість / Галина Аудерська. – Львів : Каменяр, 1980. – 222 с.
1094421
  Короненко С. Плід колективних зусиль // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 171-174. – ISSN 0208-0710
1094422
  Лутак Н.Г. Плідна співпраця // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 17-18 : фото
1094423
   Плідний початок року // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  В умовах викликів сьогодення проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров і керівник Київського офісу Фонду Фрідріха Науманна за Свободу (ФРН) Міріам Космель підписали Меморандум про співробітництво. У 2017 році Фонд профінансує ...
1094424
  Базилевич В. Плідний синтез теорії та практики трансформаційних змін в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С. 85-88. – ISSN 0131-775Х
1094425
  Будько Євген Плітвицькі озера. Плетиво вод. Хорватія : Диво природи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-57 : Фото
1094426
  Письменний Г.Г. Пліч-о-пліч / Г.Г. Письменний. – К, 1968. – 119с.
1094427
  Сівак В.Я. Пліч-о-пліч з братами / В.Я. Сівак. – Київ, 1979. – 128 с.
1094428
  Зятьєв С. Пліч-о-пліч за Україну // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 12 (182). – С. 56-58


  Зміни, внесені нещодавно до чинного законодавства, дають іноземцям юридичне право служити у Збройних Силах та інших військових формуваннях України.
1094429
  Крочек Я.Б. Пліщинські вечори / Я.Б. Крочек. – К, 1964. – 39с.
1094430
   Пловдив. – София, 1957. – 27с.
1094431
   Пловдив. – София, 1960. – 99с.
1094432
  Стамов С. Пловдив / С. Стамов. – Пловдив, 1960. – 144 с.
1094433
  Немски Н. Пловдив посреща свободата / Н. Немски. – Пловдив, 1977. – 81с.
1094434
  Коларова В. Пловдив. Паметница на культурата / В. Коларова, Ст. Стаиов. – Пловдив, 1960. – с.
1094435
   Пловдивският периодичен печат 1862-1944 (1993). – Пловдив : Телерпрес, 1993. – 151 с. : ил.
1094436
  Блек И.С. Пловучая крепость / И.С. Блек ; ил. К. Рудакова и Тамби. Обложка Вс. Лебедева. – Ленинград : Облгиз, 1931. – 82 с. : ил. – (Библиотека Ленинских искр)
1094437
  Закруткин В.А. Пловучая станица / В.А. Закруткин. – Москва, 1950. – 356с.
1094438
  Закруткин В.А. Пловучая станица : роман / В.А. Закруткин. – Москва : Советский писатель, 1952. – 356с.
1094439
  Закруткин В.А. Пловучая станиця / В.А. Закруткин. – Л, 1951. – 112с.
1094440
  Месяцев И.И. Пловучий морской научный институт и его полярная экспедиция 1921 г. / И.И. Месяцев. – М., 1922. – с.
1094441
   Пловучий морской научный институт и его полярная экспедиция 1921 г? / Месяцев И.И. – М., 1922. – 21с.
1094442
  Махмудов К. Пловы на любой вкус / К. Махмудов. – Ташкент, 1987. – 160с.
1094443
   Плод несчастья. – М., 1960. – 287с.
1094444
  Якубович М. Плоди Арабської весни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 49-51. – ISSN 1996-1561


  Минуло шість років від початку революційних процесів на Близькому Сході. Як ці події вплинули на окремі країни, регіони і геополітику загалом?
1094445
  Скомаровський В. Плоди Другого Ватиканського Собору в житті церкви // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 43-45. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
1094446
  Павлюк С. Плоди його життя нетлінні // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1258-1259. – ISSN 1028-5091


  Володимир Антонович Овсійчук — український мистецтвознавець, педагог. Заслужений діяч мистецтв України. Доктор мистецтвознавства, професор кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв.
1094447
  Толстой Л.М. Плоди освіти / Л.М. Толстой. – Київ, 1952. – 136с.
1094448
  Протоієрей Власенко Андрій Плоди просвіти : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 126-129 : Фото
1094449
  Дячишин Б. Плоди твої зриватимуть нащадки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  До 55-річчя прем"єри фільму "Тіні забутих предків".
1094450
  Тарасенко М.П. Плодівництво. / М.П. Тарасенко. – К.Х., 1947. – 452с.
1094451
  Каблучко Г.О. Плодівництво. / Г.О. Каблучко. – К., 1966. – 432с.
1094452
  Сікура Й.Й. Плодо- та насіннєзнавство в Україні. Сучасний стан і перспективи вивчення / Й.Й. Сікура, В.В. Капустян, А.Й. Сікура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Considered questions of history and state of perceive the morphological peculiarity in Ukraine are results and prospects of study of morphology of fruits and seed of flowering plants of world. Розглянуто питання історії та стану плодо- і ...
1094453
  Чендлер У. Плодовий сад / У. Чендлер. – М, 1960. – 622с.
1094454
  Алпатов В.В. Плодовитость Drosophila Melanogaster и некоторые факторы, влияющие на нее (автореферат) / В.В. Алпатов, Зоологический музей Московского университета // [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]. – С. 208-209
1094455
  Лаврехин Ф.А. Плодовитость амбарных долгоносиков и факторы среды, ее определяющие / Ф.А. Лаврехин. – Вырезка из Ученых записок МГУ, вып. ХХ. – 192-235с.
1094456
  Загороднева Д.С. Плодовитость жилых рыб реки Амура : Автореф... канд. биол.наук: / Загороднева Д.С.;. – Томск, 1954. – 14л.
1094457
  Кожанчиков И.В. Плодовитость чешуекрылых в зависимости от экологических условий / И.В. Кожанчиков ; Из Зоологического ин-та Академии наук СССР (дир.-акад. С.А. Зернов), 1937. – С. 643-663. – Библиогр.: Литература с. 661-662
1094458
   Плодово-ягодный сад в Красноярском крае. – Красноярск, 1936. – 100с.
1094459
  Харламов В. Плодово-ягодный совхоз имени Ленина .Агротехника земляники / В. Харламов. – М, 1939. – 32с.
1094460
  Белохонов И.В. и др. Плодоводство / И.В. Белохонов и др. – Москва : [б. и.], 1939. – 592 с.
1094461
  Шитт П.Г. Плодоводство / П.Г. Шитт. – М, 1940. – 578с.
1094462
   Плодоводство. – 3-е изд. перераб. – М., 1947. – 540с.
1094463
   Плодоводство. – 4-е изд. перераб. – М., 1954. – 592с.
1094464
   Плодоводство. – М., 1958. – 456с.
1094465
  Курындин И.И. Плодоводство / И.И. Курындин. – М, 1960. – 229с.
1094466
   Плодоводство. – М., 1963. – 328с.
1094467
   Плодоводство. – Краснодар, 1965. – 414с.
1094468
   Плодоводство. – М., 1979. – 416с.
1094469
  Девятов А.С. Плодоводство : учебное пособие / А.С. Девятов. – Минск : Ураджай, 1979. – 192 с.
1094470
  Драговцев А.П. Плодоводство в Китае / А.П. Драговцев. – М., 1966. – 456 с.
1094471
  [Долгушин А.А.] Плодоводство в России : Материалы исследования / Г. У. З. и З., Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. "Сельского вестника"
Вып. 12 : Терская обл. / сост. А.А. Долгушин. – 1910. – 85 с., 1 л. табл.
1094472
  Фетисов Г.Г. Плодоводство и ягодоводство / Г.Г. Фетисов. – 8-е перераб. изд. – М., 1950. – 392 с.
1094473
   Плодоводство и ягодовоство. – М., 1959. – 352с.
1094474
  Касьяненко А.И. Плодоводство на карликовых подвоях / А.И. Касьяненко. – Киев, 1963. – 244с.
1094475
  Кобель Ф. Плодоводство на физиологической основе / Ф. Кобель. – Москва, 1957. – 376с.
1094476
  Федоров Н.Д. Плодовое и ягодное виноделие : Практическое руководство к приготовлению плодовых и ягодных вин домашним и мелким фабричным способами / сост. Н.Д. Федоров. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1914. – 108 с. : ил. – (Сельско-хозяйственная библиотека)
1094477
  Могилянский Н.К. Плодовое и ягодное виноделие / Н.К. Могилянский, 1943. – 88с.
1094478
  Дудченко Л.Г. Плодовые и ягодные растения-целители / Л.Г. Дудченко, В.В. Кривенко. – Киев, 1987. – 112с.
1094479
  Камоликова Ольга Плодовые крупномеры // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 2. – С. 76-78 : фото
1094480
  Ивченко С.И. Плодовые породы в полезащитных лесных насаждениях на обыкновенных черноземах УССР : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Ивченко С.И.; Харьк. ордена Трудового Красного Знамени сельскохоз. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1953. – 11 с.
1094481
  Белохонов И.В. Плодовые породы в полезащитных лесополосах / И.В. Белохонов ; Науч.-иссл. ин-т плодоводства им. И.В. Мичурина. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 96 с. : ил.
1094482
  Курдюк М.Г. Плодовые растения и их выращивание. / М.Г. Курдюк. – Киев, 1987. – 80с.
1094483
  Мокржецкий С.А. Плодовые сады в Крыму в из прошедшем и настоящем : (энтомологический очерк) ; Об охране садов и виноградников в Крыму от вредителей и болезней / С.А.Мокржецкий. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1913. – 35 с.
1094484
   Плодовые Среднего Таджикистана. – Л., 1935. – 321с.
1094485
  Всесоюзная Плодовый сад / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 29с.
1094486
  Бисти Е.Г. Плодовый сад в пойме / Е.Г. Бисти. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 141 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-140
1094487
  Всесоюзная Плодовый сад на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1094488
  Митченко С.И. Плодовый сад на приусадебном участке / С.И. Митченко, М.К. Дядченко. – Ростов-на-Дону, 1954. – 70с.
1094489
  Дьяконова Е. Плодожорка и меры борьбы с нею. – Ташкент : Типо-литография В.М. Ильина, 1909. – 13 с. : 18 рис.
1094490
  Марин Л.Г. Плодоконсервная промышленность Украинской ССР и перспективы ее развития : Автореф... канд. экон.наук: / Марин Л.Г.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1955. – 16л.
1094491
  Исмиханова А.А. Плодоношение и возобновление кевового дерева (Pistacia mutica F. et. M.) в Азербайджанской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Исмиханова А.А.; АН Азерб. ССР. Ин-тут ботаники им. В.Л.Комарова. – Баку, 1967. – 28л.
1094492
   Плодоношение лесных пород Сибири. – Новосибирск, 1982. – 151с.
1094493
  Карпель Б.А. Плодоношение лиственницы даурской в Якутии / Б.А. Карпель, Н.С. Медведева. – Новосибирск, 1977. – 118с.
1094494
  Тольский А.П. Плодоношение сосновых насаждений. / А.П. Тольский. – М., 1922. – 40с.
1094495
  Кірмікчій П. Плодоношення Corylus в умовах Північного Лісостепу України та розмноження її цінних форм і сортів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень продуктивності Corylus в умовах Північного Лісостепу України та вегетативного розмноження високопродуктивних форм та сортів С. avellana L і C. maxima Mill. The results of studies of Corylus productivity under the ...
1094496
   Плодоношення дерев Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / О.М. Колесниченко, В.І. Гордієнко, Т.П. Коршук, В.Г. Кондратюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-37. – (Біологія ; Вип. 30)


  За результатами багаторічних досліджень наведено статистично опрацьовані дані про термін дозрівання насіння, періодичність та рясність плодоношення аборигенних та інтродукованих дерев.
1094497
  Галат Л.М. Плодоовочева складова у формуванні продовольчої безпеки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 89-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
1094498
  Шмаглій О.Б. Плодоовочевий сектор України: чинники розвитку та пріоритети зростання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 52-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1094499
  Пухальский И.М. Плодоовощная консервация промышленность Северо-Кавказского экономического района и ее сырьевая база. : Автореф... канд.экон.наук: / Пухальский И.М.; Рост.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1094500
  Язынина Р.А. Плодоовощная консервная промышленность Подольского экономического района и ее территориальная организация : Автореф... кандидата экон.наук: / Язынина Р.А.; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1965. – 18л.
1094501
  Койсман Е.А. Плодоовощная тара и резервы повышения экономичности ее использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Койсман Е.А. ; Ленингр. ин-т. советской торговли. – Ленинград, 1968. – 18 с.
1094502
   Плодоовощное хозяйство и плодоовощная промышленность. – М.-Л., 1931. – 136с.
1094503
   Плодоовощное хозяйство СССР. – М.-Л., 1933. – 164с.
1094504
  Милявский И.О. Плодоовощное хозяйство СССР. / И.О. Милявский. – М-Л, 1931. – 216с.
1094505
   Плодородие дерново-подзолистых почв. – М., 1958. – 315с.
1094506
   Плодородие и мелиорация почв СССР. – М., 1964. – 235с.
1094507
  Ли В.Н. Плодородие орошаемых земель Узбекистана / В.Н. Ли. – Ташкент, 1989. – 142с.
1094508
   Плодородие почв березовых лесов на северном пределе их распространения / М.А. Орлова, Н.В. Лукина, В.Э. Смирнов, Л.Г. Исаева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 327-339 : рис., табл. – Библиогр.: 43 назв. – ISSN 0032-180Х
1094509
   Плодородие почв еловых лесов Хибинских гор / М.А. Орлова, Н.В. Лукина, В.Э. Смирнов, Д.А. Краснов, И.О. Камаев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 682-694 : табл., рис. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0032-180Х
1094510
  Скроманис А.А. Плодородие почв и использование навоза / А.А. Скроманис. – Рига, 1989. – 242с.
1094511
   Плодородие почв и питание растеинй. – Л., 1973. – 197с.
1094512
   Плодородие почв и пути его воспроизводства. – Фрунзе, 1987. – 95с.
1094513
   Плодородие почв при интенсивном земледелии. – Харьков, 1989. – 152с.
1094514
   Плодородие почв Среднерусской лесостепи и пути его регулирования. – Воронеж, 1988. – 150с.
1094515
   Плодородие почв Ставрополья и приемы его повышения. – Ставрополь, 1988. – 200с.
1094516
  Кравков С.П. Плодородие почвы / С.П. Кравков. – Птгр.
1. – 1923. – 32с.
1094517
  Тихоновский Николай Станиславович Плодородие почвы и рациональное хозяйствование / Тихоновский Николай Станиславович. – Минск : Урожай, 1991. – 203с.
1094518
  Кораблева Л.И. Плодородие, агрохимические свойства и удобрение пойменных почв нечерноземной зоны : Автореф... д-ра с.-х.наук: / Кораблева Л.И.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1968. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
1094519
  Бурлакова Л.М. Плодородние почв Алтайского Края / Л.М. Бурлакова, В.А. Рассыпнов. – Барнаул, 1990. – 81с.
1094520
  Вермишян А.М. Плодородство Алавердского и Ноемберянского районов Армянской ССР / А.М. Вермишян; Араратян А. – Ереван : АН Армянской ССР, 1947. – 104с.
1094521
  Ойзерман Т.И. Плодотворная противоречивость философско-исторических и общественно-политических воззрений (Социальная философия Жан-Жака Руссо) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.133-149. – ISSN 0042-8744
1094522
  Селівачов М.Р. Плодотворність взаємозбагачення / М.Р. Селівачов. – К, 1984. – 33с.
1094523
  Дегтярь Д.Д. Плодотворное сотрудничество / Д.Д. Дегтярь. – М, 1969. – 94с.
1094524
  Мамедов Р. Плодотворное сотрудничество : О связях Азербайджанского института нефти и химии им.М. Азизбекова с техническими вузами ГДР / Р. Мамедов; Азербайджанский институт нефти и химии. – Баку, 1969. – 39с.
1094525
  Оноприенко В.И. Плодотворность диалога учителя и ученика: В.И. Вернадский и Я.В. Самойлов (к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 87-105. – ISSN 0374-3896


  Из российских университетов наиболее предпочительными ему казались Университет Св. Владимира в Киеве и Харьковский ун-т, прежде всего потому, что осталась там память о профессорстве его отца И.В. Вернадского, который в Московском ун-те работал недолго.
1094526
  Левина Р.Е. Плоды / Р.Е. Левина. – Саратов, 1967. – 216с.
1094527
   Плоды аквакультуры = Рыбний промысел. Аквакультура. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 160-162 : Фото. – ISSN 1029-5828
1094528
  Эпштейн Михаил Плоды альтернативного просвещения : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 66-75 : Фото
1094529
  Иванов А.А. Плоды вдохновения : Лит. пародии / А.А. Иванов. – Москва, 1983. – 222 с.
1094530
  Челак Г.И. Плоды древа сего / Г.И. Челак. – Кишинев, 1971. – 155 с.
1094531
  Сафар А. Плоды жизни : стихи / Ашур Сафар ; пер. с тадж. И.Кашежевой. – Москва : Советский писатель, 1984. – 87 с.
1094532
  Гадасина А.Д. Плоды запретов: подростки и сэкс / А.Д. Гадасина. – Москва : Просвещение, 1991. – 80с.
1094533
   Плоды Земли. – М., 1979. – 269с.
1094534
  Кривогуз И.М. Плоды и перспективы либерально-консервативной политики / И.М. Кривогуз. – Москва : [ Б.и. ], 2008. – 94 с. – ISBN 5-7268-0211-2
1094535
  Перская А.Д. Плоды и семена древесно-кустарниковых пород -пескоукрепителей пустынь Средней Азии и Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Перская А.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т. Кафедра ботаники. – Ленинград, 1952. – 13 л.
1094536
  Нестерович Н.Д. Плоды и семена лиственных древесных растений. / Н.Д. Нестерович. – Минск, 1967. – 287с.
1094537
  Радюк А.Ф. Плоды и ягоды на вашем столе / А.Ф. Радюк. – Минск, 1988. – 301с.
1094538
  Радюк А.Ф. Плоды и ягоды на вашем столе / А.Ф. Радюк. – Минск, 1989. – 301с.
1094539
  Гусятинский Евгений Плоды кинопросвещения : Столпы культуры / Гусятинский Евгений, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 116-128 : Фото
1094540
  Мекснер Франс Плоды обучения - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 122-229 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1094541
  Мекснер Франц Плоды обучения // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 176-194 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1094542
  Султаньяев О.А. Плоды Октября / О.А. Султаньяев. – Алма-Ата, 1979. – 25с.
1094543
  Толстой Л.Н. Плоды просвещения / Л.Н. Толстой. – Киев, 1936. – 47с.
1094544
  Толстой Л.Н. Плоды просвещения / Л.Н. Толстой. – Л.-Москва, 1949. – 164с.
1094545
  Толстой Л.Н. Плоды просвещения / Л.Н. Толстой. – Минск, 1989. – 254с.
1094546
  Толстой Л.Н. Плоды просвещения и смерь Ивана Ильича / граф Л.Н. Толстой. – Санкт-Петербург : Тип. и литогр. В.А. Тиханова, 1892. – [2], 208 с.
1094547
  Толстой Л. Плоды просвещения. Живой труп / Л. Толстой. – Киев : Мистецтво, 1978. – 198 с.
1094548
  Толстой Л.Н. Плоды просвещения; Живой труп / Лев Толстой. – Киев : Мистецтво, 1982. – 190 с. : 1 л. портр. – (Школьная библиотека)
1094549
  Прутков Козьма Плоды раздумья : мысли и аформизмы / Козьма Петрович Прутков ; худож. В. Вагин. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1973. – 160 с. : ил. – Миниатюрное издание с лупой
1094550
  Прутков Козьма Плоды раздумья : мысли и аформизмы / [Козьма Прутков ; худож. В. Вагин]. – Москва : Современник, 1978. – 161 с. : ил. ; 10х7,5 см. – Авт. указан в вып. дан. - Миниатюрное издание в суперобл.


  Литературная маска, под которой в журналах «Современник», «Искра» и других выступали в 50—60-е годы XIX века поэты Алексей Толстой (наибольший в количественном исчислении вклад), братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы (фактически — ...
1094551
  Прутков Козьма Плоды раздумья : мысли и аформизмы / Козьма Прутков ; [худож. В.Вагин]. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1987. – 160 с. : ил. ; 8х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
1094552
  Прутков К. Плоды раздумья: Мысли и афоризмы / К. Прутков. – Москва, 1990. – 318с.
1094553
  Прутков К. Плоды раздумья: Мысли и аформизмы / К. Прутков. – Л., 1962. – 78с.
1094554
  Прутков К. Плоды раздумья: Мысли и аформизмы / К. Прутков. – Пермь, 1975. – 386с.
1094555
  Чезза Л. Плоды с дерева дружбы. / Л. Чезза. – Кишинев, 1964. – 136с.
1094556
  Волгин С. Плоды труда / С. Волгин. – Ташкент, 1953. – 16с.
1094557
   Плоды щедросердия. – М., 1979. – 463с.
1094558
  Лиф Ш.Б. Пложение пролетариата в США / Ш.Б. Лиф. – Москва, 1949. – 39с.
1094559
  Динершетйн Е.А. Пложившие первый камень / Е.А. Динершетйн. – М., 1972. – 173с.
1094560
  Орленко С.Г. Пломенить Оріон : збірка поезій 93-98 рр. / Світлана Орленко. – Запоріжжя : ВАТ "Мотор Січ", 1999. – 169 с. – ISBN 966-7108-19-8
1094561
  Веремійчик О. Пломінний день Олени Теліги // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 липня (№ 27/28). – С. 7
1094562
  Данилюк І.В. Пломінь-камінь / І.В. Данилюк. – Дніпропетровськ, 1982. – 32с.
1094563
  Сідляр М.М. Плоска динамічна задача про розподіл напруг в круглому пружному циліндрі / М.М. Сідляр, 1953. – С. 67-74
1094564
  Гавриленко В.В. Плоска задача занурення в рідину оболонки, що обертається навколо своєї осі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 204-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається плоска несиметрична задача занурення в стисливу рідину тонкої пружної кругової циліндричної оболонки, що обертається з даною кутовою швидкістю навколо своєї геометричної осі.
1094565
  Богданов В. Плоска задача про удар жорсткого циліндра по пружному шару // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 42-47. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується плоска задача пружного співудару абсолютно жорсткого циліндру з пружним шаром. Розглядається контактна задача з динамічно змінною областю контакту, при цьому враховується підйом середовища. Задача зводиться перетворенням Лапласа і методом ...
1094566
  Островський В.В. Плоска та осесиметрична задачі для пружного шару на жорсткій основі при герцівському навантаженні / В.В. Островський, А.Ф. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про розподіл нормальних та дотичних напружень на межі з"єднання пружного шару з жорстким півпростором. Розв"язок побудовано для плоского та осесиметричного випадків при герцівському навантаженні. Ключові слова: теорія пружності, ...
1094567
  Граве Д.А. Плоская геометрия Эвклида как предельная для геометрии Лобачевского / Д.А. Граве. – Киев, 1926. – 12с. – Extrail du livre "In memoriam N.I.Lobacevski"" (vol.2,1926) edite par la Societe Physic-Mathematiqu
1094568
  Граве Д.А. Плоская геометрия Эвклида как предельная для геометрии Лобачнвского / Д.А. Граве. – Казань, 1926. – 12 с.
1094569
  Хромов Александр Игоревич Плоская деформация идеальных жестко-пластических тел с учетом изменения границы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Хромов Александр Игоревич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 14л.
1094570
  Яцко Р.Б. Плоская динамическая контактная задача теории упругости для полупространства с полостями / Р.Б. Яцко. – Москва, 1991. – 64 с.
1094571
  Бондарь В.Д. Плоская задача геометрически нелинейной упругости / В.Д. Бондарь. – Новосибирск, 1980. – 69 с.
1094572
  Немиш Ю.Н. Плоская задача моментной теории упругости для областей с отверстием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Немиш Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т механики. – Киев, 1966. – 7 с. – Бібліогр.:с.7
1094573
  Грунтфест Р.А. Плоская задача о волнах Коши - Пуассона на поверхности вязкой несжимаемой жидкости бесконечной глубины : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Грунтфест Р.А.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 7л.
1094574
  Хорошун Л.П. Плоская задача об образовании шейки в пластине с трещиной // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
1094575
  Мостовая М.Х. Плоская задача статики и динамики толстостенной цилиндрической трубы при различных видах закона упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Мостовая М.Х.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 13л.
1094576
  Амензаде Ю.А. Плоская задача теории упругости : конспект лекций / Ю.А. Амензаде ; М-во высш. и сред. спец. образования ЛатССР, Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки, Физ.-мат. фак., [Каф. электродинамики и механики сплошных сред]. – Рига : [ЛГУ], 1974. – 111 с. : черт.
1094577
  Киселев В.А. Плоская задача теории упругости / В.А. Киселев. – Москва, 1976. – 151 с.
1094578
  Космодамианский А.С. Плоская задача теории упругости для пластин с отверстиями, вырезами и выступами / А.С. Космодамианский. – К., 1975. – 227с.
1094579
  Боган Ю.А. Плоская задача теории упругости для сильноанизотропных сред : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.04 / Боган Ю.А.; АН СССР, Сиб. отд-е, Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1094580
   Плоская Земля : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
1094581
  Кузнецов В.Н. Плоская контактная задача для упруго-пластических тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов В.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 6л.
1094582
  Шевелёва А.М. Плоская модель для исследования возможности защиты стенок разгонной трубки струйного измельчителя от износа / А.М. Шевелёва, С.В. Тынына // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 103-109 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1094583
  Коган Г.М. Плоская нелинейная задача о неустановившемся движении смазки между шипом и подшипником : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коган Г.М. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1964. – 4 с.
1094584
  Хатукаева Ж.М. Плоская нелинейная стационарная задача о перетекании холодной воздушной массы через горный хребет. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хатукаева Ж.М.; Кабард.-Балкар.гос.ун-т. – Нальчик, 1964. – 7л.
1094585
  Йон Ф. Плоские волны и сферические средние в применении к дифференциальным уравнениям с частными производными / Ф. Йон. – Москва, 1958. – 158 с.
1094586
  Головчан В.Т. Плоские динамические задачи теории упругости и вязко-упрогости для многосвязных областей : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Головчан В.Т.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1967. – 172л.
1094587
  Головчан В.Т. Плоские динамические задачи теории упругости и вязко-упругости для многосвязных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Головчан В.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 7 с.
1094588
  Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики / Л.И. Седов. – Москва-Ленинград, 1950. – 444 с.
1094589
  Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики / Л.И. Седов. – 2-е изд. испр. – Москва : Наука, 1966. – 448 с.
1094590
  Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики / Л.И. Седов. – М, 1980. – 448с.
1094591
  Саатов Я.У. Плоские задачи механики упруго-пористых сред / Я.У. Саатов. – Ташкент, 1975. – 251с.
1094592
  Буйлов В.Н. Плоские задачи теории упругости для многосвязных областей с циклической симметрией : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буйлов В. Н.; ДГУ. – Днепропетровск, 1961. – 5л.
1094593
  Колчин Г.Б. Плоские задачи теории упругости неоднородных тел. / Г.Б. Колчин. – Кишинев, 1977. – 119с.
1094594
  Богов И.А. Плоские задачи термоупругости в газотурбостроении / И.А. Богов ; М-во высш. м сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : ЛГУ, 1984. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 190-192
1094595
  Кит Г.С. Плоские задачи термоупругости для тел с трещинами / Г.С. Кит, М.Г. Кривцун. – К, 1983. – 277с.
1094596
  Каврайский В.В. Плоские зеркала, отражательные призмы и отражательные угломерные инструменты : (из записок по инструментоведению) / В.В. Каврайский; Военно-Морская Академия РККА им. тов. Ворошилова. Гидрографич. ф-тет. Каф. гидрографии. – Ленинград, 1935. – 79 с.
1094597
  Будаев В.С. Плоские и пространственные движения упрегих анизатропных сред : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.02.04 / Будаев В. С.; АН СССР, Ин-т проблем механ. – М., 1977. – 34л. – Бібліогр.:с.31-32
1094598
   Плоские и пространственные задачи механики сплошной среды. – Фрунзе, 1983. – 148с.
1094599
  Скибин А.А. Плоские контактные задачи теории упругости для кусочно-однородных тел конечных размеров : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Скибин А.А.; Харьк.авиац.ин-т. – Харьков, 1981. – 24с.
1094600
  Никишин В.С. Плоские контактные задачи теории упругости для многослойных сред / В.С. Никишин, Т.В. Китороагэ. – М., 1990. – 66с.
1094601
  Савелов А.А. Плоские кривые / А.А. Савелов. – Москва : Физматлит, 1960. – 293 с.
1094602
  Аладжаджян С.Е. Плоские кровли : романы / С.Е. Аладжаджян. – Москва : Советский писатель, 1961. – 448 с.
1094603
  Аладжаджян С.Е. Плоские кровли : роман-дилогия / С.Е. Аладжаджян. – Москва : Художественная литература, 1976. – 416 с.
1094604
  Навоян А.В. Плоские линеарированные задачи устойчивости горизонтальных горных выработок кругового поперечного сечения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Навоян А.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 12 с.
1094605
  Лиховецкий Б.П. Плоские микромодули : схематика, конструирование, изготовление, применение / Б.П. Лиховецкий. – Москва, 1972. – 200 с.
1094606
  Чормонов М.Б. Плоские осессиметричные задачи равновесия и разрушения полухрупких тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Чормонов М.Б.; АН КиргССР. Ин-т физики и математики. – Фрунзе, 1970. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
1094607
  Сунгурцев Ю.В. Плоские струйные течения газа / Ю.В. Сунгурцев. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1989. – 256с.
1094608
  Карпенков С.Х. Плоские термомагнитные эффекты в некоторых ферромагнитных металлах и сплавах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Карпенков С.Х. ; МГУ. – Москва, 1974. – 12 с.
1094609
  Шубин А.П. Плоские течения плазмы в каналах при учете эффекта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Шубин А.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1094610
  Ахмед Фуад Хафез Мохамед Плоские течения разбавлен : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Ахмед Фуад Хафез Мохамед ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – 110 с. – Библиогр.: с. 97-110
1094611
  Ахмед Фуад Хафез Мохамед Плоские течения разбавленных суспензий асимметричных частиц при наличии внешних силовых полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ахмед Фуад Хафез Мохамед; КГУ. – К., 1990. – 21л.
1094612
  Габуния Г.П. Плоский асимптотический интеграл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Габуния Г.П.; АН Груз.ССР. Тбилисск. матем. ин-т им. А.М.Размадзе и Кутаисск. гос. пед. ин-т им. А.Цулукидзе. – Тбилиси, 1952. – 6 с.
1094613
  Ву Динь Кы Плоский гальваномагнитный эффект в ферромагнитных металлах и сплавах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Ву Динь Кы; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Физ. фак. – М., 1967. – 25л.
1094614
  Терещенко Л.М. Плоский деформований стан магніто-м"якого феромагнетика з круговим включенням при дії однорідного магнітного поля // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 174-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про напружено-деформований стан необмеженого ізотропного магніто-м"якого феромагнетика, що містить кругове включення і знаходиться під дією однорідного зовнішнього магнітного поля.
1094615
  Бабаш А.А. Плоский дизайн vs. скевоморфизм: разрешение конликта с помощью энтимемы // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 110-112
1094616
  Азов М.Я. Плоский купол : книга сатир. юморист. рассказов, басен, фельетонов, монологов и диалогов / М.Я. Азов, В.Н. Тихвинский. – Москва : Искусство, 1967. – 120 с.
1094617
  Дяченко С. Плоскі блохівські доменні межі в магнітоупорядкованому кубічному (001)-кристалі / С. Дяченко, Б. Танигін, О. Тичко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-28. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто енергію та структуру плоских блохівських доменних меж з різними напрямками та шляхами розвороту вектора намагніченості в просторово обмеженому об"ємному кубічному (001)-кристалі з від"ємною магнітною анізотропією. Встановлено рівноважні ...
1094618
   Плоскі та первиннопорожні черви. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр " Київський університет", 1994. – 85с.
1094619
   Плоскогорья и низменности Восточной Сибири. – Москва : Наука, 1971. – 320с.
1094620
  Ясинский И. Плоское / И. Ясинский. – Санкт-Петербург. – 64с.
1094621
  Романенко Ф.А. Плоское напряженное состояние и устойчивость неодносвыязных пластин, ограниченных прямоугольными контурами : Автореф... канд. техн.наук: / Романенко Ф. А.; КИСИ. – К., 1965. – 16л.
1094622
  Остросаблин Н.И. Плоское упруго-пластическое распределение напряжений около круговых отверстий / Н.И. Остросаблин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 113 с.
1094623
  Загайнов Л.С. Плоское установившееся движение сыпучей среды : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загайнов Л.С.;. – М, 1968. – 29л.
1094624
  Загайнов Л.С. Плоское установившееся движение сыпучей среды : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загайнов Л.С.;. – М, 1971. – 29л.
1094625
  Чадаева К.Ч. Плоскопараллельные течения в каналах с препятствиями на дне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чадаева К.Ч.; Узбекский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1955. – 9л.
1094626
   Плоскорізне розпушування в сис темі зяблевого обробітку чорноземного грунту і забур"яненість посівів / Г.В. Коваль, М.В. Калієвський, В.О. Єщенко, І.В. Мартинюк, Н.І. Мартинюк // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 78-84 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0372-8498
1094627
  Чумак П.Я. Плоскотілка Кактусова (Hystripalpus russulus Boisd.) та біологічні заходи боротьби з нею / П.Я. Чумак, К.М. Баглай, Л.С. Школьна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані біологічних особливостей розвитку та трофічних зв"язків плоскотілки Hystripalpus russutus Boisd, а також біологічні заходи захисту кактусів від шкідника в умовах оранжерей. The data of biological peculiarities of development and trophic ...
1094628
  Сартаков С.В. Плот идет на север / С.В. Сартаков. – Москва-Л., 1952. – 176с.
1094629
  Грэм Патрик Плот коллективного разума. На маленьком плоту // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 76 : фото
1094630
  Веркор Плот Медузы / Веркор. – Москва, 1988. – 213с.
1094631
  Стрелкова И.И. Плот, пять бревнышек... / И.И. Стрелкова. – М., 1972. – 255с.
1094632
  Буга Н.Л. Плотва (Rutilus rutilud L.) Куршского залива Балтийского моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Буга Н.Л.; Калин. техн. ин-т рыбной пром. и хоз-ва. – Калининград, 1974. – 17л.
1094633
  Зырянова Н.И. Плотва (Rutilus rutilus) реки Вятки. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зырянова Н.И.; Карело-финский гос. ун-тет. – Петрозаводск, 1951. – 14 с.
1094634
  Рутківський В.Г. Плоти / В.Г. Рутківський. – Одеса, 1968. – 54с.
1094635
  Скорина О.А. Плоти допливуть / О.А. Скорина. – Київ : Молодь, 1970. – 151 с.
1094636
  Семин В.Н. Плотина / В.Н. Семин. – Москва, 1982. – 526с.
1094637
  Виноградов И.И. Плотина / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1982. – 350с.
1094638
  Панферов Ф.И. Плотина. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1929. – 44с.
1094639
  Гупта Х. Плотины и землетрясения / Х. Гупта, Б. Растоги. – Москва : Мир, 1979. – 251с.
1094640
  Кандалов И.И. Плотины мощных / И.И. Кандалов. – Москва, 1952. – 24с.
1094641
  Веденеев Б.Е. Плотины на Волге / Б.Е. Веденеев. – Ленинград, 1934. – 12 с.
1094642
  Алєксандрова О.В. Плотін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 156-160. – ISBN 966-316-069-1
1094643
  Белов В.И. Плотницкие рассказы / В.И. Белов. – Архангельск : Северо-Западное кн. изд-во, 1968. – 159с. : ил.
1094644
  Рабен А.И. Плотно вложенные идеалы категорий : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 004 / Рабен А.И. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1094645
  Кивилис С.С. Плотномеры / С.С. Кивилис. – Москва : Энергия, 1980. – 279 с.
1094646
  Ковальчук В.Ф. Плотности и поверхностные свойства жидких сплавов индий -- олово, индий -- висмут, таллий -- свинец, таллий -- олово. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Ковальчук В.Ф.; Уральск.гос.ун-т. – Свердоловск, 1969. – 21л.
1094647
   Плотностная модель земной коры вдоль профиля DOBRE / В.И. Старостенко, П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 28-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: c. 39-41. – ISSN 0203-3100
1094648
   Плотностная неоднородность земной коры вдоль широтных зон разломов Украинского щита и Днепровско-Донецкой впадины / В.И. Старостенко, П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, О.В. Легостаева, А.С. Савченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 113-132 : рис., табл. – Библиогр.: с. 130-132. – ISSN 0203-3100
1094649
   Плотностная неоднородность земной коры Ингульского мегаблока Украинского щита по данным трехмерного гравитационного моделирования / В.И. Старостенко, П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, А.С. Савченко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 3-21 : рис. – Библиогр.: с. 20-21. – ISSN 0203-3100
1094650
  Макаренко И.Б. Плотностная неоднородность земной коры Украины и смежных регионов по данным трехмерного гравитационного моделирования // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 45-95 : рис. – Библиогр.: с. 77-85. – ISSN 0203-3100
1094651
  Старостенко В.И. Плотностная неоднородность земной коры Черноморской мегавпадины и прилегающих территорий по данным трехмерного гравитационного моделирования. ІІ. Плотностные разрезы / В.И. Старостенко, И.Б. Макаренко, О.М. Русаков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 3-33 : рис. – Библиогр.: с.22-33. – ISSN 0203-3100
1094652
  Старостенко В.И. Плотностная неоднородность земной коры Черноморской мегавпадины и прилегающих территорий по данным трехмерного гравитационного моделирования. ІІ. Плотностные разрезы / В.И. Старостенко, И.Б. Макаренко, О.М. Русаков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 3-33 : рис. – Библиогр.: с.22-33. – ISSN 0203-3100
1094653
   Плотностная неоднородность земной коры Черноморской мегавпадины и прилегающих территорий по даным трехмерного гравитационного моделирования / В.И. Старостенко, И.Б. Макаренко, О.М. Русаков, П.Я. Куприенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 3-39 : рис. – Библиогр.: с. 27-33. – ISSN 0203-3100
1094654
  Козленко М.В. Плотностная характеристика земной коры Каркинитского прогиба как отражение истории его развития / М.В. Козленко, Ю.В. Козленко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 43-56 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1999-7566
1094655
  Варварин Г.Б. Плотностной гамма-гамма-метод в геофизике. / Г.Б. Варварин, Е.М. Филиппов. – Новосибирск, 1972. – 230с.
1094656
  Арцебашев В.А. Плотностной гамма - гамма-каротаж на рудных месторождениях : методические рекомендации / В.А. Арцебашев, Г.А. Иванюкович. – Москва : Атомиздат, 1975. – 72 с.
1094657
  Гордиенко В.В. Плотностные модели тектоносферы территории Украины / В.В. Гордиенко; НАНУ. Ин-т геофизики им. С.И.Субботина. – Київ : Інтелект, 1999. – 100с. – ISBN 966-7708-07-1
1094658
  Фурнье Плотность артиллерийских масс в наступительных операциях французов 1918 г / Фурнье. – М, 1935. – 67с.
1094659
   Плотность ВГ на критической изотерме смеси СО-ВГ / Л.А. Булавин, В.В. Литвиненко, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Вестник КГУ, Физика, 1986. – №27


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1094660
  Булавин Л.А. Плотность ВГ на пограничной кривой смеси СО-ВГ / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Физика жидкого состояния, 1985. – №13


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1094661
  Соколов Юрий Валентинович Плотность возбужденных частично-дырочных состояний в атомных ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Соколов Юрий Валентинович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.14-15
1094662
  Тихомиров В.М. Плотность горных пород и геологическое картирование в условиях Сахалина / В.М. Тихомиров. – Москва : Наука, 1970. – 112 с.
1094663
  Буллен К.Е. Плотность Земли / К.Е. Буллен. – Москва : Мир, 1978. – 442с.
1094664
  Карнус А.И. Плотность и вязкость изотопов гелия при низких температурах и повышенных давлениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.15 / Карнус А. И.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низ. темп. – Х., 1982. – 21л.
1094665
  Благой Ю.П. Плотность и поверхность натяжение бинарных растворов ожиженных газов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Благой Ю.П.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – Харьков, 1960. – 18л.
1094666
  Зубков В.Л. Плотность и упругие свойства пород палеозоя Татарии и прилегающих районов в связи с решением ряда нефтепоисковых и разведочных задач. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Зубков В.Л.; Казань. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 14л.
1094667
  Коваль С.В. Плотность и электропроводность металлических проводников при подводном электроимпульсном взрыве : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Коваль С.В. ; Одес. ун-т. – Одесса, 1986. – 16 с.
1094668
  Холодный П.И. Плотность коллоидального серебра, 1903. – С. 585-601
1094669
  Корчин В.А. Плотность магматических, ультраметаморфических пород Украинского щита в модельных глубинных условиях земной коры (экспериментальные данные) / В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнацухова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 148-171 : рис., табл. – Библиогр.: с. 167-168. – ISSN 0203-3100
1094670
  Алпатов В.В. Плотность населения как экологический фактор / В.В. Алпатов. – Москва, 1934. – с. 250-251. – Вырезка из журн. "Успехи современной биологии": т. 3, 1934. – Библиогр.: с. 229-251
1094671
  Булавин Л.А. Плотность неоднонородной житкости во внешнем поле / Л.А. Булавин, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сысоев // ДАН Украины, 1997. – №9


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1094672
   Плотность распределения вероятностей энергетического функционала от траекторий стохастического процесса Орнштейна-Уленбека : обзор. – Москва : ЦНИИатоминформ, 1987. – 26с.
1094673
  Ярковский И.О. Плотность светового эфира и оказываемое им сопротивление движению / [соч.] И.О. Ярковского, инж.-технол. – Брянск : Тип. Юдина, 1901. – 17 с.
1094674
  Гусев А.И. Плотность состояний эллиптических операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Гусев А.И.; МГУ. – М, 1978. – 15л.
1094675
  Стариков К.З. Плотность упаковки ионов в кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Стариков К.З.; МВО СССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1955. – 13л.
1094676
  Соколов Ю.В. Плотность уровней атомных ядер / Ю.В. Соколов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 162с.
1094677
  Малышев А.В. Плотность уровней и структура атомных ядер : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 055 / Малышев А.В.; Объедин. ин-т ядреных исследований. – Дубна, 1968. – 23л.
1094678
  Владимир Михаил Иванович Плотность электронных состояний и кинетические коэффициенты сверхпроводящих сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Владимир Михаил Иванович; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1094679
  Булавин Л.А. Плотность этана вблизи критической точки жидкость-пар / Л.А. Булавин, Ю.М. Останевич, А.П. Симкина // Укр. физ. журн., 1971. – №2


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1094680
  Ивлева Тамара Ивановна Плотность, вязкость и электропроводность водных растворов нитритов в функции концентрации и температуры : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ивлева Тамара Ивановна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
1094681
  Циклис Д.С. Плотные газы / Д.С. Циклис. – Москва : Химия, 1977. – 165 с.
1094682
  Пархомов М.Н. Плотоводы. / М.Н. Пархомов. – М., 1950. – 132с.
1094683
  Худоногов В.Н. Плотовой сплав в ангаро-енисейском бассейне / В.Н. Худоногов. – М,, 1964. – 25с.
1094684
  Радкевич Е. Плотогоны : повести, рассказы / Е. Радкевич. – Москва : Советский писатель, 1983. – 464 с.
1094685
  Ляпунова Анастасия Плотоядная флора. Хищные растения. Буйная растительность // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 96-101 : фото
1094686
  Баранецкий О.В. Плотоядныя растения. – Печатано по опред. Совета Ун-та Св. Владимира. – [Киев] : [В университетской типографии Св.Владимира], 1877. – 16 с. – Отд.оттиск из Университетских Известий 1877 г. Кн.нап.: рос. мов. стар. орф.
1094687
   Плоты плывут.. – М., 1972. – 159с.
1094688
  Нарбут В. Плоть / В. Нарбут. – Одесса, 1920. – 32с.
1094689
  Мартынов Семен Плоть "Медузы" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 26-27 : фото
1094690
  Логвиненко В.А. Плоть від плоті / В.А. Логвиненко. – Київ, 1964. – 351 с.
1094691
  Маняк В.А. Плоть твоя і кров : роман / В.А. Маняк. – Київ, 1981. – 320 с.
1094692
  Сардак С. Плохая мотивация персонала - мина замедленного действия // Отдел маркетинга / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2004. – № 6. – С. 7-10
1094693
  Брыль Р. Плохая хорошая Германия. Почему соседи недовольны, что немцы копят и мало тратят / Р. Брыль, Н. Чипенко // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 18 сентября (№ 38). – С. 8-9


  Немецкий экспорт значительно превышает импорт, и начиная с 2002 г. страна, удерживает положительное сальдо по текущим счетам. Это означает, что внутренние сбережения превышают объемы внутренних инвестиций, а излишки ссужаются за границу. Для ...
1094694
  Чейз Дж.Х. Плохие вести от куклы : роман / Джеймс Х. Чейз ; пер. с англ. Е. Синельщикова. – Рига : Т.Ф. Митряйкин, 1991. – 493, [2] c. : ил. – Загл. обл.: Детективы. - В кн. также: Плохие вести от куклы / Д. Х. Чейз ; Такой ненадежный мир; Сохрани свое лицо / Ш. Армстронг; Телефон молчит/ Э. Фишер; Тень Шекспира / Р. Барнаби. – (Детективы ; 1)
1094695
  Чейз Д.Х. Плохие вести от куклы : роман / Джеймс Х. Чейз ; пер. с англ. Е. Синельщикова // Плохие вести от куклы : роман / Дж.Х. Чейз. – Рига : Т.Ф. Митряйкин, 1991. – С. 3-126. – (Детективы ; 1)
1094696
  Чейз Плохие вести от куклы : Роман / Чейз, Джеймс-Хедли // Детектив 20 века / Плохие вести от куклы/Д.-Х.Чейз; Тайна маленького парашютиста.Тайна "Кукабурры"/Д.Кризи. – Минск : МИА "Рекламэкспорт", 1992. – С. 9-107. – ISBN 5-8466-0002-6
1094697
  Гайдук Б. Плохие слова / Борис Гайдук. – Москва : Колибри, 2011. – 540, [4] с. – Содерж.: разделы: Кровотечение ; Радуга ; Даст ист Фантастиш. – ISBN 978-5-389-01511-1
1094698
  Мазуров В.Д. Плохо формелизуемые задачи планирования технико-экономических систем / В.Д. Мазуров. – Свердловск, 1988. – 64с.
1094699
  Рубльов В Б. Площа взаємного розташування трьох фігур на площині / В Б. Рубльов, Ж.С. Василевська // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 189-191
1094700
  Рубльов Б.В. Площа взаємного розташування трьох фігур на площині / Б.В. Рубльов, Т.К. Чурюмова, В.Б. Шаманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 143-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В статті подається геометрична інтерпретація розподілу трьох випадкових величин як розташування трьох фігур на площині. Задача їх можливого взаємного розміщення розв"язана повністю. In this paper geometrical interpretation the distribution of three ...
1094701
  Кос А.І. Площа Ринок у Львові : [путівник] / Анна Кос ; [фот. Івана Паров"яка]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 54, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 55. – ISBN 978-617-607-378-9
1094702
  Яшик Р. Площа святої Альжбети / Р. Яшик. – Київ, 1961. – 319с.
1094703
  Каус Яан Площади и закоулки эстонского города Поэзии : критика; вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 62-74. – ISSN 0012-6756


  Сучасна естонська поезія
1094704
  Маркушевич А.И. Площади и логарифмы / А.И. Маркушевич. – М.-Л, 1952. – 52с.
1094705
  Маркушевич А.И. Площади и логарифмы / А.И. Маркушевич. – Москва : Наука, 1979. – 64с. – (Популярные лекции по математике ; Вып. 9)
1094706
  Бончаковский Р.Н. Площади и объемы / Р.Н. Бончаковский. – Москва ; Ленинград, 1937. – 136 с.
1094707
  Мячин И.К. Площади и улицы Москвы: (Путеводитель). / И.К. Мячин. – М., 1982. – 463с.
1094708
   Площади Ленинграда. – Л., 1986. – 63с.
1094709
  Канн П.Я. Площади революционных восстаний / П.Я. Канн. – Ленинград, 1955. – 168с.
1094710
  Голубинский А.П. Площадка для бадминтона. / А.П. Голубинский. – М., 1968. – 12с.
1094711
  Царева Елена Площадка для турбизнеса // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 31-33 : фото
1094712
  Галли А.П. Площадка для хоккея с шайбой и их использование летом. / А.П. Галли. – М., 1968. – 38с.
1094713
  Утюпин Ю.В. Площадная локализация источников геопотенциальных полей на основе метода особых точек / Ю.В. Утюпин, С.Г. Мишенин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1445-1452 : рис. – Библиогр.: с. 1451-1452. – ISSN 0016-7886
1094714
  Яковлев Ю.Я. Площадь Восстания / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1989. – 270с.
1094715
  Гордин А.М. Площадь декабристов / А.М. Гордин, Я. Гордин. – Ленинград, 1966. – 72 с.
1094716
  Гречухо В.Ф. Площадь Декабристов / В.Ф. Гречухо. – Ленинград ; Москва, 1953. – 20 с.
1094717
  Родореда М. Площадь Диамант / М. Родореда. – Москва, 1982. – 141с.
1094718
  Семернин В.Н. Площадь жизни. / В.Н. Семернин. – М., 1991. – 140с.
1094719
   Площадь Искусств. – Ленинград ; Москва, 1953. – 4 с.
1094720
  Вьюник В.А. Площадь Искусств / В.А. Вьюник. – Ленинград, 1966. – 135 с.
1094721
  Губарева Марита Площадь Испании. Жизнь нараспашку : такое место // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 50-54 : Фото
1094722
  Шаврова Н.Л. Площадь Ленина / Н.Л. Шаврова. – Ленинград, 1964. – 83 с.
1094723
  Григорян М.В. Площадь Ленина в Ереване / М.В. Григорян. – Ереван, 1969. – 96 с.
1094724
   Площадь Мира : Лит.-худ. сборник. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 455 с.
1094725
  Надь Л.П. Площадь моего героя : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 3. – С. 37-47. – ISSN 0321-1878
1094726
   Площадь наших коллег : топ 5 площадей мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 40 : фото
1094727
  Слинько Д. Площадь Несогласия // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 46 (687), 20 ноября 2015. – С. 46-49


  История Майдана за последние два столетия. Упоминается, что развитию площади как центра города способствовала продажа огромной усадьбы Фридриха Меринга, одного из наиболее выдающихся киевских врачей, заслуженного профессора Киевского университета. ...
1094728
  Пикуль В.С. Площадь павших борцов / В.С. Пикуль. – М
1. – 1991. – 590с.
1094729
  Пикуль В.С. Площадь павших борцов / В.С. Пикуль. – М
1. – 1992. – 95с.
1094730
  Тимофеев В.Л. Площадь Пяти Углов / В.Л. Тимофеев. – Мурманск : Кн. изд., 1967. – 62 с.
1094731
  Евсеев Б.Т. Площадь Революции : книга зимы. Рассказы / Борис Евсеев. – Москва : Время, 2007. – 400 с. – (Самое время !). – ISBN 978-5-9691-0191-3
1094732
  Майерова М. Площадь Республики / М. Майерова. – Москва, 1970. – 542 с.
1094733
  Холлош Э. Площадь Республики, 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи. – М., 1978. – 271с.
1094734
  Иванов А.А. Площадь Свободы / А.А. Иванов. – Петрозаводск, 1958. – 56с.
1094735
  Канн П.Я. Площадь Труда. / П.Я. Канн. – Л., 1981. – 117с.
1094736
  Лозицька Н. Площі груп сонячних плям за каталогами служби сонця 1942-1951 рр. / Н. Лозицька, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-62. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження Р. Гневишевої і Т. Барані з співавторами виявили перевищення середніх значень площ груп сонячних плям Пулковського каталогу (СД) над площами Грінвицького (RGO). В нашій роботі проведено порівняння середніх і максимальних площ груп у 1942 ...
1094737
  Бурковський Олексій Площі заповідних зон національних природних та регіональних ландшафтних парків мають бути регламентовані законом / Бурковський Олексій, Височин Максим // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (110), липень - серпень. – С. 18-20 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1094738
  Дронова О.Л. Площі Києва: реалії сучасних просторових трансформацій // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 8-11 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1094739
  Дронова О.Л. Площі Києва: реалії сучасних просторових трансформацій // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 26-32. – (Серія "Збалансований розвиток" ; № 12, грудень)
1094740
  Тичина П. Плуг, 1920
1094741
  Тичина П.Г. Плуг / П.Тичина. – Київ : Вид[авн.] Т-во "Дpукаpь" ; [Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь"], 1920. – 48 с. – Hа окp. аpк. пpисвята: Доpогому бpатові Євгену Тичині
1094742
  Тичина П.Г. Плуг / Павло Тичина. – 3-тє вид. – Харків : ДВУ, 1925. – 48 с.
1094743
   Плуг : літературний альманах. – Харків : Держ. вид-во України
Зб. 2. – 1926. – 293, [1] с.
1094744
  Тичина Павло Плуг / Тичина Павло. – 3-е вид. – Харків : ДВУ, 1927. – 48 с.
1094745
  Викулов С.В. Плуг и борозда / С.В. Викулов. – Москва, 1972. – 127с.
1094746
  Викулов С.В. Плуг и борозда / С.В. Викулов. – Москва, 1976. – 126с.
1094747
  Баранов В. Плуг і харизма Івана Драча : Спроба ювілейного портрета (до 75-річчя з дня народження) // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 174-182. – ISSN 0208-0710
1094748
  Федорів Р.М. Плуг у борозні : повісті про людей / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1979. – 302 с.
1094749
  Скорняков С.М. Плуг: кушание традиций? / С.М. Скорняков. – М, 1989. – 174с.
1094750
  Вароді І В. Плуги і зорі. / І В. Вароді. – Ужгород, 1980. – 64с.
1094751
   Плужник Євген Павлович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 225-237
1094752
  Салига Т. Плужник поміж двох таборів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 4 лютого (№ 4). – С. 8-9,13


  До 80-ї річниці з дня смерті поета на Соловках.
1094753
  Савостин Н.С. Плутавец. Стихи. Поэма. / Н.С. Савостин. – М,, 1973. – 118с.
1094754
  Чуковський К. Плутанина / К. Чуковський. – К, 1961. – 14с.
1094755
  Гмирін А. Плутанина з підпорядкуванням БЕБ ставить під сумнів його ефективність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
1094756
  Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография : к вопросу о месте классика жанра в истории жанра / С.С. Аверинцев ; АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1973. – 278 с. : ил. – Библиогр.: с. 261-275
1094757
  Пьерфе Ж. де Плутарх солгал / Ж. де Пьерфе. – М., 1926. – 271с.
1094758
  Винниченко Т. Плутарх: жизнеописание жизнеописателя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 30-48. – ISSN 1819-6268


  "«Немецкий Плутарх». «Французский Плутарх». «Плутарх для дам»… В XVIII-XIX веках его имя стало брендом, под которым издавалась - и хорошо раскупалась - биографическая литература. Он не чурался сплетен и анекдотов, порой ценя их больше, чем масштабные ...
1094759
  Самсонов Ю. Плутни робота Егора / Ю. Самсонов. – Иркутск, 1967. – 237 с.
1094760
  Мольер Ж. Плутни Скапена / Ж. Мольер. – Москва-Ленинград, 1938. – 72с.
1094761
   Плутовка из Багдада. – Москва, 1963. – 575 с.
1094762
  Сервантес Мигель де Плутовская новелла / Сервантес Мигель де. – Москва, 1927. – 51с.
1094763
   Плутовский роман. – Москва, 1975. – 559с.
1094764
   Плутовской роман.. – Москва : Правда, 1989. – 668 с.
1094765
  Крухмалев А.Е. Плутократия как феномен трансформирующейся России // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.20-29. – ISSN 0132-1625
1094766
  Мархинин Е.К. Плутон -- созидатель / Е.К. Мархинин. – Москва : Знание, 1971. – 48с.
1094767
  Казанцев А.М. Плутон - новые данные и новые ожидания // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 7 (111). – С. 12-13 : фото
1094768
  Рудич К.Н. Плутон бежит из ночи / К.Н. Рудич. – Москва : Недра, 1980. – 111с.
1094769
  Рудич К.Н. Плутон бежит из ночи / К.Н. Рудич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 96с.
1094770
  Полканов А.А. Плутон габбро-лабрадоритов Волыни УССР / А.А. Полканов. – Ленинград, 1948. – 80с.
1094771
   Плутон не хочет замерзать : планетология // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 16 : Фото
1094772
  Дрейк Надя Плутон: долгожданная встреча / Дрейк Надя, Берри Дейна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июль. – С. 56-67 : фото
1094773
  Казанцева Л.В. Плутон: останні наукові дані найвіддаленішої космічної місії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 5 (117). – С. 31-33
1094774
  Смирнов В.И. Плутонизм и нептунизм в развитии учения о рудных месторождениях. / В.И. Смирнов. – Москва, 1987. – 92с.
1094775
   Плутоний. – Москва, 1964. – 556 с.
1094776
   Плутоний : справочник. – Москва : Атомиздат
Т. 1. – 1971. – 424 с.
1094777
   Плутоний : справочник. – Москва : Атомиздат
Т. 2. – 1973. – 455 с.
1094778
  Незнанский Ф.Е. Плутоний для "Иисуса" / Ф.Е. Незнанский. – Москва, 1999. – 416с.
1094779
  Бэгли К. Плутоний и его сплавы / К. Бэгли. – Москва : Атомиздат, 1958. – 47 с.
1094780
   Плутонические и плутонометаморфические формации и магматические комплексы Среднего Приднепровья : геохимическое и петрофизическое изучение Украинского щита / К.И. Свешников, А.М. Лысак, А.А. Сиворонов, Заика-Новацкий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 85-94 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
1094781
  Раген Э. Плутонические породы : Петрография и геологическое положение / Э. Раген. – Москва : Мир, 1972. – 255с.
1094782
  Обручев В.А. Плутония : необычайное путешествие в недра земли / В.А. Обручев. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград, 1936. – 344 с.
1094783
  Обручев В.А. Плутония : необычайное путешествие в недра земли. / В.А. Обручев. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград, 1937. – 319с.
1094784
  Обручев В.А. Плутония / В.А. Обручев. – Москва, 1951. – 312 с.
1094785
  Обручев В.А. Плутония : научно-фантастический роман. / В.А. Обручев. – Москва : Географгиз, 1953. – 256 с.
1094786
  Обручев В.А. Плутония : науч.-фантаст. роман / В.А. Обручев. – Москва, 1981. – 302 с.
1094787
  Обручев В.А. Плутония : роман / В.А. Обручев. – Фрунзе, 1986. – 288 с.
1094788
  Обручев В.А. Плутония : роман / В.А. Обручев. – Киев, 1990. – 285 с.
1094789
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова : науч.-фантаст. романы. / В.А. Обручев. – Москва, 1958. – 639 с.
1094790
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова / В.А. Обручев. – Ленинград, 1977. – 591 с.
1094791
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова / В.А. Обручев. – Москва : Машиностроение, 1982. – 607 с. – (Библиотека приключений)
1094792
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова : науч.-фантаст. романы / В.А. Обручев. – Челябинск, 1986. – 558 с.
1094793
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова : романы / В.А. Обручев. – Москва, 1986. – 590 с.
1094794
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова : романы / В.А. Обручев. – Москва : Правда, 1988. – 604 с. – (Библиотека фантастики ; Т.3)
1094795
   Плучек, Товстоногов, Акимов - театральной самодеятельности.. – Москва, 1962. – 108с.
1094796
  Кустов А.Н. Плывем по Сайменскому каналу : Географы путешествуют // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 39-40 : Фото. – ISSN 0016-7207
1094797
  Чичибабин Б.А. Плывет "Аврора". / Б.А. Чичибабин. – Х., 1968. – 71с.
1094798
  Эскин Б.М. Плывет в океане завод / Б.М. Эскин. – Симферополь, 1976. – 168с.
1094799
  Смирнов Е. Плывут облака / Е. Смирнов. – Москва, 1970. – 96с.
1094800
  Даутартас В. Плывут облака : повести и рассказы / В. Даутартас; авториз. пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1973. – 288 с.
1094801
  Смирнов Е.Е. Плывут облака. / Е.Е. Смирнов. – М., 1970. – 96с.
1094802
  Шиканов Ю.А. Плывут по небу журавли / Ю.А. Шиканов. – Ярославль, 1989. – 158с.
1094803
  Солоухин В.А. Плывут туманы / В.А. Солоухин. – Москва, 1980. – 352с.
1094804
  Вершинин А. Плывущие против течения / А. Вершинин. – Москва-Ленинград, 1954. – 216с.
1094805
  Вершинин А. Плывущие против течения / А. Вершинин. – Москва, 1956. – 175с.
1094806
  Жуков Борис Плывущие стоя / Жуков Борис, Мастер Александр // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 158-165 : фото
1094807
  Сорокин В.В. Плывущий Марс / В.В. Сорокин. – Москва, 1977. – 224с.
1094808
  Убогий Ю.В. Плыло белое облачко / Ю.В. Убогий. – Москва, 1981. – 368 с.
1094809
  Маркуша А.М. Плюе мечта, или повесть о том, как мы не стали путешественниками / А.М. Маркуша. – М, 1963. – 200с.
1094810
   Плюйко Володимир Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 377. – ISBN 978-966-439-754-1
1094811
  Коболев В.П. Плюм-тектонический аспект рифтогенеза и эволюции мегавпадины Черного моря // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 16-36 : рис., табл. – Библиогр.: 47 назв. – ISSN 1999-7566
1094812
  Коболев В.П. Плюм-тектонический сценарий рифтонга и эволюции мегавпадины Черного моря // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 52-60. – ISSN 1025-6415
1094813
  Кирилюк З.В. Плюрализм в методологии, или отсутствие системы в преподавании литературы в школе? // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2008. – № 5 (23). – С. 52-56.
1094814
  Перегудов С.П. Плюрализм и корпоративизм в СССР и России (общее и особенное) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 111-128. – ISSN 0321-2017
1094815
  Полищук Н.П. Плюрализм и современная буржуазная философия / Н.П. Полищук. – Киев, 1985. – 176 с.
1094816
  Брукан С. Плюрализм и социальные конфликты : социал.-ист. анализ соц. общества : [пер. с англ.] / Силвиу Брукан ; [предисл. М.З. Шкундина, И. Уоллерстейна]. – Москва : Прогресс, 1990. – 252 с. – ISBN 5-01-003296-1
1094817
  Шаховская Л. Плюрализм как диагноз. Системе аттестации научных кадров мешает несогласованность действий // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 9


  Возможные пути модернизации системы аттестации научных кадров: что из предложенного следует поддержать, а от чего стоит отказаться? Свою точку зрения высказывает председатель Диссертационного совета по экономическим наукам при Волгоградском ...
1094818
  Момджян А.В. Плюрализм: истоки и сущность / А.В. Момджян. – М., 1983. – 231с.
1094819
  Киреев С.И. Плюралистическая экономика. / С.И. Киреев. – К., 1992. – 128с.
1094820
  Столович Л.Н. Плюралистичность в русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 9. – С. 55-68. – ISSN 0235-1188
1094821
  Лобода Ю. Плюралізація методології правової науки і проблема розмежування наукових дисциплін: до питання про дисциплінарну приналежність досліджень правової традиції у науці радянського періоду та сучасній вітчизняній правовій науці // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 4-7.
1094822
  Калінцев Ю.О. Плюралізм / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 291. – ISBN 966-642-073-2
1094823
   Плюралізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 856. – ISBN 966-316-069-1
1094824
  Мучник О.А. Плюралізм в юдаїзмі: спроба політологічного осмислення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 714-721. – ISSN 1563-3349
1094825
  Машков А. Плюралізм вітчизняного праворозуміння // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 60-73.


  Автор розглядає генезу сучасного праворозуміння відповідно до історії розвитку українського суспільства. Серед усіх наявних підходів до праворозуміння, автор актуалізує проблему універсального підходу. The author considers the genesis of modern law ...
1094826
  Ємельянова Г.І. Плюралізм еліт: теорія та проблемні аспекти застосування в Україні // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 61. – С. 235-244. – ISSN 2616-406X
1094827
  Максименко Ю.Є. Плюралізм загроз інформаційної безпеки України // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 82-83. – ISBN 978-966-2439-41-0
1094828
  Перетятко Г. Плюралізм інтерпретацій змістовних вимог моралі при правозастосуванні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 18–28. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
1094829
  Тихомиров О.Д. Плюралізм інтерпретацій юридичної компаративістики // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 16-19. – ISBN 978-966-171-322-1
1094830
  Ребенко М. Плюралізм інтерпретаційних рішень у площині художнього перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 33-37. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі множинності художніх перекладів певного автора. Показано, що одним із наслідків плюралізму творчого волевиявлення перекладача може стати суб"єктивна деформація в тексті-перекладі, що нерідко призводить до суттєвих відхилень від ...
1094831
  Омельченко В. Плюралізм методологічних підходів у філософії права Б.О. Кістяківського // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 422-423
1094832
  Омельченко В.Ю. Плюралізм методологічних підходів у філософії права Б.О.Кістяківського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 60-67


  У статті розглянуто плюралізм методологічних підходів як новий тип філософського мислення у контексті філософсько-правових поглядів Б.Кістяківського.
1094833
  Білозуб А. Плюралізм мов у романі Ю. Іздрика "Подвійний Леон" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 150-156. – ISSN 1728-9572
1094834
  Політило В. Плюралізм наукових підходів до визначення поняття "податкова інформація" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 46-49
1094835
  Зеленін Ю.М. Плюралізм наукових підходів до освіти дорослих // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : міжнар. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2018 р. : збірник тез / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Укр. асоціація економістів-міжнародників, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [голов. ред. Сіденко С.В.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 77-79
1094836
  Сеньків О.І. Плюралізм наукових попядів на проблематику юридичної природи судового розсуду в адміністративному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 320-331. – ISSN 1563-3349
1094837
  Доброносова Ю.Д. Плюралізм перехідності як ключ до розуміння розвитку сучасного українського соціуму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.99-109
1094838
  Семенченко Ф.Г. Плюралізм політичних ідеалів як засіб і форма розвитку політичної діяльності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 153-160


  Політичний плюралізм розглядається як ідейно-регулятивний принцип суспільно-політичного і соціального розвитку, що виходить з існування декількох (або багатьох) незалежних основ політичних знань і розумінь буття; система влади, заснована на взаємодії і ...
1094839
  Дубов Г.О. Плюралізм правової методології: зміст, особливості інтерпретацій та умов формування на сучасному етапі розвитку юридичної науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 48-51


  У статті розглянуто питання особливостей плюралізму правової методології на сучасному етапі розвитку юридичної науки. In the article was researched the problem of pluralism on the present stage of development of legal science.
1094840
  Янчук Н.Д. Плюралізм розуміння юридичної природи освітнього права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 4 (100). – С. 46-56. – ISSN 2524-0323
1094841
  Олефір О. Плюралізм соціального страхування як фактор розвитку економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-48
1094842
  Оніщенко Н.М. Плюралізм сучасного правоорозуміння та визначень національних правових систем // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
1094843
  Старецька Л.І. Плюралізм у політичній системі перехідного періоду. : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Старецька Л.І.; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1995. – 18л.
1094844
  Заборовський В.В. Плюралізм у розумінні поняття "адвокатура" та його співвідношення із поняттям "адвокат" // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 234-244. – ISSN 2224-9281
1094845
  Кононенко Т.П. Плюралісти // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 160-161. – ISBN 966-316-069-1
1094846
  Баумейстер А.О. Плюралістична онтологія Ляйбніца: на перехресті схоластики і модерну // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 123-133. – ISSN 2077-8309
1094847
  Тимошенко В. Плюралістична теорія держави Б.О. Кістяківського // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 122-125. – ISSN 0132-1331
1094848
  Малий І.Й. Плюралістичне розуміння конкуренції / І.Й. Малий, Г.А. Грецька, Р.І. Малий // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 25-31
1094849
  Омельчук І.В. Плюралістичний підхід у філософії та методології наукового пізнання : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.09 / Омельчук Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 198-224
1094850
  Омельчук І.В. Плюралістичний підхід у філософії та методології наукового пізнання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Омельчук Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1094851
  Дубінін В.В. Плюралістично-синергетичний погляд на еволюцію етнічних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 31-38


  Розглядаються субстанційні та атрибутивні проблеми розвитку етнічних спільнот в контексті плюралістичного та синергетичного аналізу. Рассматриваются субстанциальные и атрибутивные проблемы развития этнических общностей в контексте плюралистического и ...
1094852
  Іващенко І.Г. Плюральність і сингулярність: парадокс Кантової трансцендентальної дедукції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 19-20


  "... Отже, у рамцях трансцендентальної дедукції Кантові вдається уви- разнити те, що споглядання та мислення однопочаткові, що удокладне- но в понятті трансцендентальної єдності самосвідомості, але спроба прояснити те, чому ця єдність імплікує ...
1094853
  Кирилюк М. Плюріцентризм на прикладі німецької мови: лінгвальні та соціальні аспекти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 540-543. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1094854
  Блажнов Е.А. Плюс-минус бюрократизм / Е.А. Блажнов. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 220, [1] с. – ISBN 5-239-00268-1
1094855
   Плюс-минус жизнь. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 123с.
1094856
  Волчкова Н. Плюс - один. Новая госпрограмма прояснила планы финансирования науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Государственная программа Российской Федерации “Развитие науки и технологий” на 2013-2020 годы.Как сложится судьба госпрограммы? Пополнит ли она ряды многочисленных планов, стратегий и концепций, о которых стараются забыть сразу по принятии и многие из ...
1094857
  Швець І.Т. Плюс електрифікація... / І.Т. Швець, М.В. Гнедой. – К, 1969. – 48с.
1094858
  Яньцинь Л. Плюс и минус товариществ // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 116-117. – ISSN 1684-2618
1094859
  Журавлев Андрей Плюс лошади / Журавлев Андрей, Каменев Андрей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 38-44 : фото
1094860
  Яхонтов А.Н. Плюс минус десять дней / А.Н. Яхонтов. – М, 1980. – 271с.
1094861
   Плюс один процент. – К., 1985. – 134с.
1094862
  Башканов Л.М. Плюс один рейс / Л.М. Башканов. – Л, 1965. – 111с.
1094863
  Жигунов В.В. Плюс семнадцать / В.В. Жигунов. – Москва, 1975. – 31с.
1094864
   Плюс три проєкти ERASMUS+ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 22 серпня (№ 32/33). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Програма імені Жана Моне є однією з освітніх програм Європейського Союзу. Її мета - підвищення знань про ЄС і принципи європейської інтеграції. Програма передбачає стимулювання викладання навчальних курсів у рамках європейських студій, проведення ...
1094865
   Плюс химизация.... – М.
1. – 1964. – 56с.
1094866
   Плюс химизация.... – М.
2. – 1964. – 56с.
1094867
  Зыков А.Н. Плюс электрификация : Парт. руководство электрификацией страны в условиях развитого социализма (1959-1975 гг.) / А.Н. Зыков; М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1976. – 340 с.
1094868
  Плонский А.Ф. Плюс=минус бесконечность / А.Ф. Плонский. – Краснодар, 1986. – 331с.
1094869
  Фрішко Владислав Плюси і мінуси дешевого Єгипту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
1094870
  Заєць О. Плюси і мінуси карткового бізнесу в Україні : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 27-28


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1094871
  Кіт Л. Плюси і мінуси тестування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Зарахування студентів за результатами ЗНО у вищі навчальні заклади.
1094872
  Зварич І. Плюси і мінуси чотирибальної // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 23 - 30 серпня (№ 37). – С. 9
1094873
  Доброчинська А. Плюси та мінуси для інвестицій: огляд законодавства // Юридична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 20). – С. 9, 16-17
1094874
  Юрченко Е. Плюси та мінуси: хто виграє від дії мораторію на продаж землі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 8 жовтня (№ 41/42). – C. 41
1094875
  Гликман И.З. Плюсы и минусы обязательного образования // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 1609-4646
1094876
  Бахус Валерий Плюсы и минусы различных вариантов домов. "За" и "Против" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – С. 38-43 : фото
1094877
  Вайпер Г. Плютримбулевая каша // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 131-136. – ISSN 1728-8568
1094878
  Деледда Г. Плющ : роман / Грація Делєда ; Переклав Л. Пахаревський. – Київ : [Львів]: Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1929. – 150 с.
1094879
  Губерський Л.В. Плющ Іван Степанович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 310-311. – ISBN 966-316-045-4
1094880
   Плющ Надія Прокопівна // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 7-9. – ISSN 0320-3077


  Кафедра сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка вітає з 70-річчям Надію Прокопівну Плющ
1094881
   Плющ Надія Прокопівна. Вона долала труднощі з усмішкою на вустах // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Замість некролога. Колектив Інституту філології сповіщає, що 19 грудня 2011 р. пішла з життя доцент кафедри сучасної української мови Інституту філології, мовознавець з великим науково-педагогічним стажем Плющ Н.П. (1941-2011). Про її життєвий та ...
1094882
  Боуэн Э. Плющ оплел ступени. / Э. Боуэн. – М., 1984. – 237с.
1094883
  Курас І. Плющ Павло Павлович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 518-519. – ISBN 966-642-207-7
1094884
   Плющ Павло Павлович (1896-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 377-378. – ISBN 978-966-439-754-1
1094885
  Проценко Л. Плющ Павло Павлович (31.XII.1896-04.III.1975) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 192. – ISBN 5-333-00673-3
1094886
  Проценко Л. Плющ Павло Павлович [31.XII.1896-04.III.1975] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 192. – ISBN 978-611-01-1405-9
1094887
  Кекильбаев А. Пляды - созвездия надежды : роман / А. Кекильбаев; пер. с каз. В.Панкиной. – Алма-Ата : Жалын, 1987. – 478 с.
1094888
  Гарланд А. Пляж : роман / Алекс Гарланд. – Київ : Нора-Друк, 2010. – 485, [2] с. – ISBN 978-966-2961-50-8
1094889
  Ржешевский А.А. Пляж на Эльтигене : роман, повесть, рассказы / А.А. Ржешевский. – Москва, 1981. – 312 с.
1094890
  Кинг К.А. Пляжи и берега / К.А. Кинг. – Москва, 1963. – 435 с.
1094891
  Кузьмин А.С. Пляжи Одессы / А.С. Кузьмин. – Одесса : Маяк, 1983. – 68с.
1094892
   Пляжі Києва. – Київ, 1969. – 31с.
1094893
  Самойлов Юрій Пляжна Індія чи Шрі Ланка: хто має переваги? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 38-40 : фото. – ISSN 1998-8044
1094894
   Пляжна топ - 10. Найкращі пляжні напрямки світу за версією "World Travel Awards" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 102-109 : фото
1094895
   Пляжная Одисея : ChArt // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 32-39 : Фото
1094896
   Пляжний патруль // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  Під час канікул студенти Університету працювали в команді «Пляжний патруль», де складали основний актив лайфгардів.
1094897
  Неправська Наталія Пляжно-екскурсійна екзотика. В"єтнам + М"янма // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1094898
  Терен Т. Плями : проза: автобіографічна повість // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 48-121. – ISSN 0130-1608
1094899
  Воскрекасенко С.І. Плями на совісті : сатира та гумор / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1966. – 93 с.
1094900
  Первомайський Л.С. Плями на сонці / Л.С. Первомайський, 1928. – 355с.
1094901
  Первомайський Л.С. Плями на сонці : повісті і оповідання / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1929. – 355 с.
1094902
  Морочковський С.Ф. Плямистість листя шовковиці / С.Ф. Морочковський, 1949. – С. 63-66
1094903
  Морочковський С.Ф. Плямистість листя шовковиці / С.Ф. Морочковський; Под. ред. П.А. Баранова. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 127с.
1094904
  Самчук Улас Плянета Ді-Пі = Planet of DP"s : Нотатки й листи / Самчук Улас; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1979. – 355 с. : іл. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
1094905
  Самчук У. Плянета Ді-Пі: нотатки. П"ять по дванадцятій: записки на бігу / Улас Самчук. – [Передрук. з вид. 1979 та 1954 р.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. – 393, [1] с. : іл., фот. – Вих. дан. ориг.: Вінніпег: Т-во "Волинь", 1979 та Буенос-Айрес: Вид-во Миколи Денисюка, 1954. - Дод. тит. арк. ориг. – ISBN 978-617-7328-45-1
1094906
  Онишкевич Л. Плянета Сперанта // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 10 (130), жовтень. – С. 50-59
1094907
   Пляни роботи Пленуму президії та сенкції...... – К, 1930. – с.
1094908
  Дзуццати Х.-М. Пляска дождя : стихи / Хаджи-Мурат Дзуццати; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1964. – 82 с.
1094909
  Семендяева М. Пляска жизни = Эстетика современного индийского кино // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 5. – С. 63-70. – ISSN 0130-6405
1094910
  Ведекинд Франк Пляска мертвых : Три сцены / Франк Ведекинд ; Пер. Потемкина. – Санкт-Петербург : EOS, 1907. – 57 с.
1094911
  Келлерман Б. Пляска смерти / Б. Келлерман. – М, 1957. – 464с.
1094912
  Келлерман Б. Пляска смерти / Б. Келлерман. – Х, 1985. – 360с.
1094913
  Келлерман Б. Пляска смерти / Б. Келлерман. – Москва, 1986. – 474с.
1094914
  Белицкая Ада Пляски забытых предков / Белицкая Ада, Сохин Влад // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 78-83 : фото
1094915
   Пляски народов СССР.. – М., 1939. – 30с.
1094916
  Хіменес Х.Р. Плятеро і я = Platero y yo / Хуан Рамон Хіменес ; пер.: Б. Бойчук ; обкл. і рис.: Л. Гуцалюк. – Штутгарт ; Нью-Йорк : На горі, 1968. – 143, [1] с. : іл. – У змісті також: Дод.: 9 поезій Хіменеса в перекладі Вольфрама Бургардта.- Парал. тит. арк. ісп. – (Серія "Для аматорів")
1094917
  Платон Плятона Горгиас [Горгій] / Плятон ; З гpеческого пеpеложил Омелян Гоpоцикій. – [Hакладом Сочинителя]. – Львов : Печатня Ставpопиг. Ин-та. Упpавитель печатни С. Гучковский, 1866. – 141, [3] с.
1094918
  Чередниченко Д. Пляц : гумор / Дмитро Чередниченко. – Київ : Задруга, 2003. – 130, [2] с. : іл. – ISBN 966-82-82-25-6


  У пр. № 1746608 напис: Дорогому Михайлові Наєнку, щиро обіймаючи. 13/IV- 2004. Підпис
1094919
  Дойль А.К. Пляшущие человечки / А.К. Дойль, 1946. – 65с.
1094920
  Сигэхару Н Пляшущий мужчина / Н Сигэхару. – М, 1970. – 132с.
1094921
  Гогричиани Г.В. Пневматика в машиностроении. / Г.В. Гогричиани. – М, 1986. – 64с.
1094922
  Фудим Е.В. Пневматическая вычислительная техника / Е.В. Фудим. – М, 1973. – 528с.
1094923
  Толстов М.А. Пневматическая и пневмогидравлиеческие приспособления / М.А. Толстов. – Москва-Свердловск, 1961. – 272с.
1094924
  Елимелех И.М. Пневматические и гидравлические механизмы в новом буквоотливном автомате. : Автореф... Канд.техн.наук: / Елимелех И.М.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1965. – 21л.
1094925
  Денисов А.А. Пневматические и гидравлические устройства автоматики / А.А. Денисов, В.С. Нагорный. – М., 1978. – 214с.
1094926
   Пневматические и электронные приборы агрегатной унифицированной системы автоматического контроля и регулирования.. – М., 1961. – 56с.
1094927
   Пневматические измерения линейных размеров.. – М., 1963. – 268с.
1094928
  Ефремова Т.К. Пневматические комплексы технических средств автоматизации / Т.К. Ефремова. – М., 1987. – 280с.
1094929
  Прусенко В.С. Пневматические системы автоматического регулирования техноогических процессов / В.С. Прусенко. – М., 1987. – 360с.
1094930
  Даунс Х.Ф. Пневматическое вращательно-ударное бурение в Пермском бассейне. / Х.Ф. Даунс. – М., 1961. – 20с.
1094931
  Шлыгин А.Е. Пневмато-гидротермальная деятельность в палеоое в Юго-Восточном Казахстане / А.Е. Шлыгин. – Алма-Ата, 1980. – 151с.
1094932
  Булгаков Б.Б. Пневмоавтоматика / Б.Б. Булгаков. – Киев, 1977. – 190с.
1094933
   Пневмоавтоматика и пневматические вычислительные машины.. – М., 1965. – 76с.
1094934
   Пневмоавтоматика: Тез. докл. XIV всес. совещ.. – Новочеркасск : Наука, 1982. – 223 с.
1094935
  Корчевський О.М. Пневмовібраційна сепарація лому кабельно-провідникової продукції : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.08 / Корчевський О.М. ; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 15 назв
1094936
   Пневмогидравлические системы двигательных установок с жидкостными ракетными двидгателями.. – М., 1978. – 238с.
1094937
  Залманзон Л.А. Пневмоника. Струйная впевмоавтоматика / Л.А. Залманзон. – Москва : Наука, 1965. – 64 с.
1094938
   Пневмопатия при микроскопическом полиангиите / О.В. Синяченко, М.В. Ермолаева, Е.Д. Егудина, Е.А. Дядык // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 56-60. – ISSN 1605-7295
1094939
  Алимов О.Д. Пневмопривод и пневмоавтоматика с нестандартными схемами / О.Д. Алимов, М.М. Гохберг ; АН КиргССР, Ин-т физики и механики горных пород. – Фрунзе : Илим, 1970. – 264 с.
1094940
  Артыков Н.А. Пневмотранспорт легкоповреждаемых материалов / Артыков Н.А. ; МВиССО УзССР, Ташкент. политехн. ин-т. – Ташкент : Фан, 1984. – 150 с.
1094941
  Тимошенко В.И. Пневмотранспорт сыпучих материалов с повышенным давлением несущего газа / В.И. Тимошенко, Ю.В. Кнышенко // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 5-17. – ISSN 1815-2066


  Наведено дані параметрів пневмотранспортної системи для переміщення зерна пшениці на комбінаті хлібопродуктів від елеватора до млина традиційним шляхом та з використанням пневмотраси з підвищеним тиском несучого газу.
1094942
  Гаврилюк Валентина Пнівський замок : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 36-37 : Фото
1094943
  Плаза Б. ПНР-СССР / Б. Плаза. – Варшава, 1978. – 109с.
1094944
  Любовцев В.И. ПНР: активная политика мира / В.И. Любовцев. – М., 1974. – 88с.
1094945
  Дарбинян Самвел Хоренович Пнциклические и пансвязные ориентирвоанные графы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Дарбинян Самвел Хоренович; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1981. – 11л.
1094946
  Мухин Сергей По - кошачьему // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 148-150 : фото. – ISSN 1029-5828
1094947
  Ерофеев В. По "Крыше мира" с кино-аппаратом : (путешествие на Памир) / В. Ерофеев. – Москва : Молодая гвардия, 1929. – 187 с.
1094948
  Благова М.И. По "Смоленскому Поозерью" : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 31-33. – ISSN 0016-7207
1094949
  Левенець І.П. По 101 кілограму меду на бджоляну сім"ю / І.П. Левенець. – К., 1957. – 80с.
1094950
   По 25 роках мрія здійснилася // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 252, січень : січень. – С. 23


  Створення українськими емігрантами Комітету постійного уквітчування живими квітами могили С.В. Петлюри.
1094951
  Иванов Б.В. По 4 маршрутам / Б.В. Иванов. – М., 1959. – 64с.
1094952
   По Австралии и островам Великого океана : Под ред. Бобина С.П. – Петроград, 1923. – 87с.
1094953
  Белов А.М. По Австралии и островам Великого Океана : поездки Ф. Карпентера в изложении А.М. Белова / А.М. Белов ; под ред. С.П. Бобина. – Петроград : Мысль, 1923. – 87 с., [5] рис. – (По земному шару)
1094954
  Гаврилюк В.С. По Австралії та Новій Зеландії / В.С. Гаврилюк. – Київ : Киевский университет, 1969. – 103с.
1094955
  Константинов О.А. По Австрии : (путевые впечатления географа) / О.А. Константинов. – Москва : Географгиз, 1959. – 72с.
1094956
  Продан М.М. По автодорогам Донбасса и Приднепровья : Справочник-путеводитель / М.М. Продан. – Донецк, 1970. – 136с.
1094957
  Босенко Я.Ф. По автодорогам Украины : путеводитель-справочник / Я.Ф. Босенко. – Киев : Реклама, 1971. – 367с.
1094958
   По автомобильным дорогам Украины. – Киев : Реклама, 1965. – 119с.
1094959
  Львович В. По Азии : сборник описательных статей для школьного и домашнего чтения / В. Львович. – Москва : Типография Вильде, 1903. – 382 с.
1094960
  Теплицкий По азимуту технического творчества / Теплицкий, А.А. Кобельнюк. – К, 1988. – 64 с.
1094961
  Махлин М.Д. По аллеям гидросада / М.Д. Махлин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 152с.
1094962
  Куминова А.В. По Алтаю / А.В. Куминова. – Новосибирск, 1952. – 200с.
1094963
   По Алтаю. – Москва : Профиздат, 1955. – 11с.
1094964
  Соболева Елена По Алтаю первым классом : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 148-149 : Фото. – ISSN 1029-5828
1094965
   По Алтаю.. – Барнаул, 1971. – 28с.
1094966
  Окладников А.П. По Аляске и Алеутским островам / А.П. Окладников. – Новосибирск : Наука, 1976. – 168с.
1094967
  Стрельников Б.Г. По Америке в автомобиле / Б.Г. Стрельников, И.М. Шатунский. – М., 1970. – 64с.
1094968
  Маркова Н.Н. По Англии - в Шотландию / Н.Н. Маркова. – Москва, 1971. – 237 с.
1094969
  Колосов Е.Н. По Англии, Шотландии, Уэлсу : география. Регионы зарубежного мира / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 8-13. – Бібліогр.:15 назв. – ISSN 0016-7207
1094970
  Сдобников В.М. По арктической тундре / В.М. Сдобников. – Москва : Госиздат. географической л-ры, 1953. – 128с.
1094971
   По Армении. – Москва, 1954. – 13с.
1094972
  Месропян Б.А. По Армении / Б.А. Месропян; альбом. – Москва : Советский художник, 1971. – 55 с.
1094973
  Промптов Ю.Г. По Армянскому нагорью / Ю.Г. Промптов. – Москва-Ленинград, 1950. – 192с.
1094974
   По Астрахани и области. – Астрахань, 1958. – 182с.
1094975
  Дунин М.С. По Афганистану, Пакистану, Индии / М.С. Дунин. – Изд. 2-е доп. – Москва : Географгиз, 1954. – 383 с. : ил.
1094976
  Дунин М.С. По Афганистану. Пакистану. Индии / М.С. Дунин. – Москва, 1952. – 384с.
1094977
  Бабков И.И. По Африке : путешествия Е.П. Ковалевского, В.В. Юнкера, А.В. Елисеева / И.И. Бабков. – Москва : Географгиз, 1949. – 88 с. : ил., портр. – (Русские путешественники)
1094978
  Хохлов Н. По Африке без спешки / Н. Хохлов. – Москва, 1969. – 224с.
1094979
  Кондратов Э.М. По багровой тропе в Эльдорадо / Э.М. Кондратов. – М, 1965. – 194с.
1094980
  Кондратов Э.М. По багровой тропе в Эльдорадо / Э.М. Кондратов. – Москва, 1982. – 192 с.
1094981
  Дойль А.К. По багряному сліду / А.К. Дойль. – Київ, 1957. – 112с.
1094982
  Грушко Я.М. По Байкалу : путеводитель / Я.М. Грушко. – Иркутск, 1967. – 252с.
1094983
  Білокінь О. По безсмертному шляху // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 102-109


  Актуалізація символьної семантики лексеми шлях (дорога) у духовному просторі Тарасової гори
1094984
  Куняев С. По белому свету / С. Куняев. – М, 1978. – 160с.
1094985
  Куняев С. По белому свету / С. Куняев. – Москва, 1983. – 32 с.
1094986
  Лупинович И.С. По Белорусскому Полесью / И.С. Лупинович, А.Х. Шкляр. – Минск, 1958. – 104с.
1094987
  Смирнов В.И. По Белу морю / В.И. Смирнов. – Петрозаводск, 1978. – 198с.
1094988
  Де-Воллан Г.А. По белу свету : путевые заметки / Г.А. Де-Воллан. – С.-Петербург : Типография Высочайше утвержд. Товарищ. Обществ. Польза
Ч. 2 : Бирма. - Ява. - Китай. - Тонкин. - Кохинхина. - Комбоджа. - Сиам. – 1895. – 371, [3] с.
1094989
  Елисеев А.В. По белу свету : .В 4-х томах / А.В. Елисеев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.П.Сойкина
Т. 3-4 : По трем частям старого света. – 1902. – 400с.,320с.
1094990
  Вольногорский П. По белу свету : Иллюстрированная географическая библиотека / П. Вольногорский. – Москва : Изд. К.И. Тихомирова
Вып. 3 : Амазонка - царица рек Южной Америки. – 1903. – 245с.
1094991
  Еремин А.А. По белу свету / А.А. Еремин. – Горький, 1977. – 207с.
1094992
  Володин В.С. По Бельгии и Люксембургу / В.С. Володин. – Москва : Географгиз, 1957. – 39с.
1094993
  Мельхеев М.Н. По берегам Байкала / М.Н. Мельхеев. – Иркутск, 1977. – 160с.
1094994
  Шорин Н.С. По берегам Ветлуги / Н.С. Шорин. – Кострома, 1953. – 116с.
1094995
  Алексеев В.И. По берегам Ганга / В.И. Алексеев, В.А. Макаренко. – Москва : Мысль, 1968. – 166 с., [8] л. ил. : ил.
1094996
  Ламакин В.В. По берегам и островам Байкала / В.В. Ламакин. – Москва : Наука, 1965. – 191с. – (Научно-популярная серия)
1094997
  Либсон В.Я. По берегам Истры и ее притоков / В.Я. Либсон. – Москва, 1974. – 143 с.
1094998
  Смирнова Э.С. По берегам Онежского озера / Э.С. Смирнова. – Ленинград, 1969. – 135 с.
1094999
  Мильчик М.И. По берегам Пинеги и Мезени / М.И. Мильчик. – Ленинград, 1971. – 159 с.
1095000
  Диль Ш. По берегам Средиземного моря / Ш. Диль. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1915. – 316 с.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,