Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1094001
  Бенвенуто С. "Психопатология" и лечение согласно Лакану. Депрессия, психоз, истерия, невроз навязчивости, перверсии, трансфер // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 194-239. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак (1901-1981), французский психоаналитик, философ (фрейдист, структуралист, постструктуралист) и психиатр. Одна из самых влиятельных фигур в истории психоанализа.
1094002
  Полякова Л.В. "Псковитянка" и "Вера Шелога" Н.А. Римского-Корсакова / Л.В. Полякова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1963. – 64 с.
1094003
  Коршунов Е.А. "Псы войны"... / Е.А. Коршунов. – М., 1979. – 108с.
1094004
  Штейнбук Ф. "Птахи і звірі" "Сніжної країни" Ясунарі Кавабати : Матеріали до вивчення повісті "Тисяча журавлів" (фото) // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 2 (384). – С. 42-51
1094005
   Психо-неврологические науки в СССР. – М-Л, 1930. – 383с.
1094006
  Євчук С.І. Психо-нейроімунологічні механізми в генезі межових нервово-психічних розладів у жителів зони посиленого радіоекологічного контролю : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Євчук С.І.; Мін-во охор.здор.Укр. – Київ, 1996. – 28 с.
1094007
  Кома М. Психо-физиология летчика / М. Кома, Г. Арденсен. – М., 1925. – 163с.
1094008
  Бандурка О.М. Психо-фізіологічні проблеми наркотизації населення / Бандурка О.М., Віденєєв І.О., Калиновський В.Б.; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2005. – 130с.
1094009
  Данилова Е.С. Психолого-богословский аспект украинской иконописи в историческом пространстве // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 151-160. – ISBN 978-617-689-193-2
1094010
   Психолого-гигиеническое изучение личности и коллектива в процессе учебно-воспитательной работы в школе. – Воронеж, 1971. – 64с.
1094011
  Овакимян Ю.О. Психолого-дидактические основы применения технических средств в лекционной пропаганде / Ю.О. Овакимян, О.Н. Нифонтов. – М., 1977. – 40с.
1094012
  Негматов Ф.Х. Психолого-дидактический анализ учебной работы студентов с программированным пособием : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Негматов Ф.Х.; МГУ. Фак-т психологии. – Душанбе, 1972. – 20л.
1094013
  Марченко Е.К. Психолого-информационные основы применения машин для обучения / Е.К. Марченко. – Москва, 1976. – 37с.
1094014
  Войко Н.В. Психолого-лінгвістичні новітні технології та ігри як засіб підвищення ефективності спільної навчально-пізнавальної діяльності з вивчення іноземної мови / Н.В. Войко, А.П. Мусієнко, Т.Б. Тихонова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглядається проблема новітніх технологій розвитку новичок читання та психолого-лінгвістичних ігор та ігрових ситуацій у процесі спільної навчально-пізнавальної діяльності з вивчення іноземної мови. Особлива увага приділяється психолого-педагогічному ...
1094015
  Орехов Ф.А. Психолого-педагогическая и практическая подготовка будущих учителей в процессе научно-исследовательской работы / Ф.А. Орехов. – Челябинск, 1985. – 80с.
1094016
  Гончаров С.В. Психолого-педагогическая подготовка офицеров в армиях ведущих зарубежных стран // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 55-62. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются основные направления, содержание, методика и организация психолого-педагогической подготовки офицеров в армиях зарубежных стран (США, ФРГ, Великобритания). Анализируются требования к психолого-педагогической компетентности военных ...
1094017
  Ветров Ю.П. Психолого-педагогическая подготовка преподавателей вуза к использованию методов интерактивного обучения / Ю.П. Ветров, И.Ф. Игропуло // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 89-96. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены специфические особенности методов и форм интерактивного обучения, их воспитательно-развивающий потенциал в формировании компетенций студентов. Описаны позиции преподавателя в рамках интерактивного обучения. Охарактеризованы ...
1094018
   Психолого-педагогическая служба в вузе. – Пермь, 1986. – 94 с.
1094019
  Серебряный Э.Г. Психолого-педагогическая характеристика наглядных средств обучения / Э.Г. Серебряный. – Москва, 1979. – 28с.
1094020
  Польская О.Я. Психолого-педагогическая характеристика учащегося и классного коллектива / О.Я. Польская. – М., 1972. – 80с.
1094021
   Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе : Сборник научных трудов. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 113с.
1094022
  Раева В.М. Психолого-педагогические аспекты антиалкогольного воспитания детей и подростков / В.М. Раева. – М., 1988. – 35с.
1094023
   Психолого-педагогические аспекты интенсификации учебной деятельности. – М., 1983. – 122с.
1094024
   Психолого-педагогические аспекты многоуровневого образования. – Тверь, 1995. – 130с.
1094025
   Психолого-педагогические аспекты перестройки образования. – Тверь, 1990. – 163с.
1094026
   Психолого-педагогические аспекты перестройки образования. – Тверь, 1991. – 165с.
1094027
   Психолого-педагогические аспекты перестройки образования. – Тверь
4. – 1992. – 161с.
1094028
  Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе / Н.Н. Нечаев. – Москва, 1985. – 113с.
1094029
   Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе. – Киев, 1983. – 176 с.
1094030
   Психолого-педагогические вопросы методики обучения химии в высшей школе. – Саранск, 1987. – 100с.
1094031
  Никандров Н.Д. Психолого-педагогические вопросы методики составления программированных материалов в работах зарубежных программистов / Н.Д. Никандров. – М., 1970. – 47с.
1094032
   Психолого-педагогические вопросы обучения и воспитания учащихся и студентов. – Душанбе, 1973. – 391с.
1094033
   Психолого-педагогические вопросы обучения и эстетического воспитания. – Казань, 1975. – 132с.
1094034
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитатательного процесса. – Томск, 1982. – 127с.
1094035
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1978. – 167с.
1094036
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1981. – 140 с.
1094037
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1985. – 157с.
1094038
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1986. – 198 с.
1094039
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1989. – 221с.
1094040
   Психолого-педагогические вопросы формирования личности школника и студента. – Душанбе
2. – 1970. – 192с.
1094041
   Психолого-педагогические вопросы экзамена в высшей школе. – Краснодар, 1984. – 56с.
1094042
   Психолого-педагогические и лингвистические проблемы исследования текста. – Пермь, 1984. – 242с.
1094043
   Психолого-педагогические и логические проблемы лекционной пропаганды. – М.
1. – 1977. – 160с.
1094044
   Психолого-педагогические и логические проблемы лекционной пропаганды. – М
2. – 1977. – 190с.
1094045
   Психолого-педагогические и психофизиологические проблемы компьютерного обучения. – Москва, 1985. – 162 с.
1094046
   Психолого-педагогические механизмы формирования качеств социально активной личности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 1986. – 132с.
1094047
   Психолого-педагогические основы активизации самостоятельной работы студентов по овладению будущей профессией. – Днепропетровск, 1990. – 141с.
1094048
  Камалдинова Э.Ш. Психолого-педагогические основы воспитательной деятельности комсомольских организаций: Учеб. пособие. / Э.Ш. Камалдинова. – М., 1975. – 96с.
1094049
  Метельский Н.В. Психолого-педагогические основы дидактики математики. / Н.В. Метельский. – Минск, 1977. – 160с.
1094050
   Психолого-педагогические основы интенсификации учебного процесса. – Днепропетровск, 1991. – 150с.
1094051
   Психолого-педагогические основы использования ЭВМ в вузовском обучении. – Москва, 1987. – 167с.
1094052
  Амтаниус Михаель Психолого-педагогические основы контроля в учебном процессе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Амтаниус Михаель; МГУ. Фак. психологии. – Москва, 1978. – 22л.
1094053
  Соботович Евгения Федоровна Психолого-педагогические основы коррекции нарушений формирования грамматического строя речи у детей : Автореф... доктора педагог.наук: 13.00.03 / Соботович Евгения Федоровна; Научно-иссл. ин-т дефектологии. – М., 1984. – 48л.
1094054
   Психолого-педагогические основы коррекционной работы с аномальными детьми. – Л., 1990. – 163с.
1094055
   Психолого-педагогические основы непрерывного образования. – Кемерово, 1992. – 153с.
1094056
  Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математике / З.И. Слепкань. – К., 1983. – 192с.
1094057
  Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе / Л.М. Фридман. – М., 1983. – 160с.
1094058
  Москаленко К.А. Психолого-педагогические основы повышения эффективности урока / К.А. Москаленко. – Воронеж, 1968. – 160с.
1094059
   Психолого-педагогические основы подготовки будущего педагого в университете. – Днепропетровск, 1985. – 142с.
1094060
  Кан-Калик Психолого-педагогические основы преподавания литературы в школе. : учеб. пос. для студ. пед ин-тов / Кан-Калик, В.И. Хазан. – Москва : Просвещение, 1988. – 255 с.
1094061
  Гарифьянов Р.С. Психолого-педагогические основы руководства самовоспитанием студентов / Р.С. Гарифьянов. – Казань, 1978. – 181с.
1094062
   Психолого-педагогические основы совершенствования подготовки специалистов в университет. – Днепропетровск, 1980. – 171с.
1094063
   Психолого-педагогические основы совершенствования содержания и методов обучения. – М., 1973. – 53с.
1094064
   Психолого-педагогические основы совершенствования содержания и методов обучения. – М., 1973. – 141с.
1094065
   Психолого-педагогические основы совершенствования содержания и методов обучения. – М., 1973. – 200с.
1094066
   Психолого-педагогические основы совершенствования содержания и методов обучения. – М., 1973. – 160с.
1094067
   Психолого-педагогические основы совершенствования учебно-воспитательного процесса в вузе. – Днепропетровск, 1983. – 175с.
1094068
   Психолого-педагогические основы формирования личности учащегося профтехучилища. – М., 1991. – 136с.
1094069
  Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной деятельности / Н.Н. Нечаев. – М., 1988. – 165с.
1094070
  Вербицкий А.А. Психолого-педагогические особенности контекстного обучения : (в помощь слушателям фак. новых методов и средств обучения) / А.А. Вербицкий. – Москва : Знание, 1987. – 109 с. – В изд. также: Методика совершенствования программированного контроля усвоения знаний с применением технических средств обучения / И. М. Глуздов ; Моделирование и компьютеризация в учебном процессе / А. П. Свиридов
1094071
   Психолого-педагогические проблемы взаимодействия школы, внешкольных учреждений, общественности в коммунистическом воспитании. – Курск, 1985. – 116с.
1094072
   Психолого-педагогические проблемы воспитания и образования. – Томск, 1973. – 115с.
1094073
  Камалдинова Э.Ш. Психолого-педагогические проблемы деятельности комсомольско-молодежних коллективов: Учеб. пособие. / Э.Ш. Камалдинова. – М., 1980. – 115с.
1094074
   Психолого-педагогические проблемы дошкольного воспитания и подготовки детей к школе. – Москва : Педагогика, 1973. – 117 с.
1094075
   Психолого-педагогические проблемы инженерно-педагогического образования. – Свердловск, 1986. – 124с.
1094076
   Психолого-педагогические проблемы коллектива и личности. – М., 1978. – 95с.
1094077
   Психолого-педагогические проблемы коммунистического воспитания молодежи. – Алма-Ата, 1978. – 196 с.
1094078
  Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Е.И. Машбиц. – М., 1988. – 191с.
1094079
   Психолого-педагогические проблемы нравственного воспитания детей дошкольного возраста. – М., 1983. – 132с.
1094080
   Психолого-педагогические проблемы обучения в высшей школе на современном этапе. – Москва, 1979. – 117с.
1094081
   Психолого-педагогические проблемы обучения в профессиональной подготовке учителя. – Горький, 1989. – 84с.
1094082
   Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания. – Душанбе
Ч. 1. – 1974. – 207 с
1094083
   Психолого-педагогические проблемы обучения первокурсников. – Калининград, 1975. – 183с.
1094084
   Психолого-педагогические проблемы общения. – М., 1979. – 161с.
1094085
   Психолого-педагогические проблемы оптимизации деятельности преподавателя вуза. – Ярославль, 1984. – 144с.
1094086
   Психолого-педагогические проблемы подготовки специалиста. – Ярославль, 1983. – 82с.
1094087
  Гальперин П.Я. Психолого-педагогические проблемы программированного обучения на современном этапе / П.Я. Гальперин. – М, 1966. – 40с.
1094088
   Психолого-педагогические проблемы профессионального обучения / Гальперин П.Я. – М., 1979. – 208с.
1094089
   Психолого-педагогические проблемы совершенствования полового воспитания молодежи. – Сыктывкар, 1983. – 128с.
1094090
   Психолого-педагогические проблемы учебно-воспитательного процесса в высшей школе на современном этапе. – Москва, 1986. – 143с.
1094091
   Психолого-педагогические проблемы учебной деятельности в высшей школе на современном этапе. – М., 1982. – 144с.
1094092
   Психолого-педагогические проблемы формирования личности в учебной деятельности. – М., 1988. – 112с.
1094093
   Психолого-педагогические проблемы эффективности профессиональной подготовки учителя в высшей школе. – Ленинград, 1988. – 168 с.
1094094
  Рубашкин А.Г. Психолого-педагогические условия повышения эффективности обучения. (На основе эксперим. исследования процесса изучения техн. механики) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Рубашкин А.Г.; ЛГУ. – Л., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1094095
  Волынкина Н.В. Психолого-педагогические условия развития творческой личности в контексте современной социополикультурной среды // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 86-93. – ISSN 1811-0916
1094096
  Корсунский Е.А. Психолого-педагогические условия формирования литературных способностей учащихся : Автореф... канд. пед.наук: / Корсунский Е. А.; ЛГУ. – Л., 1968. – 22л.
1094097
  Грибанькова А.А. Психолого-педагогические факторы успешного взаимодействия научного руководителя и аспиранта // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 203-205. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1094098
   Психолого-педагогический анализ в перестройке деятельности учителя и учащихся. – Красноярск, 1990. – 139с.
1094099
  Висьневский Ч. Психолого-педагогический анализ причин и условий правонарушений несовершеннолетних. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Висьневский Ч.; Киев. пед. ин-т. – К., 1983. – 23л.
1094100
   Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 544с. – ISBN 5-222-00239-Х
1094101
   Психолого-педагогическое обеспечение интенсификации учебно-воспитательного процесса. – Днепропетровск, 1988. – 136с.
1094102
   Психолого-педагогічна допомога дітям на базі позашкульних закладів в зоні радіоекологічного контролю. – К., 1992. – 72с.
1094103
   Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія. – К., 1998. – 604с.
1094104
  Ябурова О.В. Психолого-педагогічне забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 316-323. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Розроблено соціально-педагогічні умови підвищення ефективності соціально-педагогічного забезпечення міжкультурної комунікації українських й іноземних студентів, які полягають у створенні в студентському міжнаціональному колективі лінгвопрофесійного ...
1094105
  Ткач Т. Психолого-педагогічне проектування освітнього простору вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-65. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито особливості управління проектуванням освітнього простору вищого навчального закладу як автономного освітнього простору локального характеру, в якому створено систему впливів і умов формування особистості, а також можливостей ...
1094106
  Ніколаєнко С. Психолого-педагогічний аналіз комунікативної діяльності педагога // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 77-84
1094107
  Пушкарьова Т.О. Психолого-педагогічний аспект педагогічного проектування // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (156). – С. 11-18. – (Психологія). – ISSN 2311-8466


  Стаття розкриває важливу складову процесу педагогічного проектування – його психолого-педагогічний супровід. Педагогічне проектування як важливий інструмент реформування освіти розглядається у взаємозв’язку його структурних складових. Показано, що ...
1094108
  Панасенко Е.А. Психолого-педагогічний експеримент: віхи становлення та розвитку (друга половина XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 90-98. – (Психологічні науки ; № 2 (15), жовтень). – ISSN 2078-2128


  Проаналізовано внесок видатних вітчизняних учених В. Бехтерева, М. Грота (КУ), І. Сікорського (КУ) та ін.
1094109
  Мельник Ю.Б. Психолого-педагогічний супровід курсантів та його особливості у ВВНЗ // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 115-121. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1094110
  Піонтковський-Вихватень Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей у середній освіті України другої половини ХХ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 54-65. – ISSN 2312-5993
1094111
  Мілютіна К. Психолого-педагогічний супровід пошуку власної життєвої траєкторії в умовах безперевної освіти // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2012. – Спеціальний випуск : "Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери". – С. 249-256
1094112
  Дасюк Ж. Психолого-педагогічний супровід процесу формування толерантності об"єктів навчання та виховання в умовах розвитку нової школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 32-36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817
1094113
  Дуб В. Психолого-педагогічний супровід студентів переселенців // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 68-72. – ISSN 2308-4634


  Проаналізовано проблему психолого-педагогічного супроводу студентів, які постраждали від міграційних процесів в умовах сучасних реалій. Описано ряд проблем, які зумовлюють необхідність психолого-педагогічного супроводу студентів переселенців та ...
1094114
  Васіна Т.Л. Психолого-педагогічні аспекти адаптації майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 35-38. – (Педагогічні науки)


  В статті розглянуто проблеми адаптації майбутніх соціальних педагогів до їх професійної діяльності.
1094115
  Дорохов М. Психолого-педагогічні аспекти запровадження взаємовідносин між начальниками та підлеглими в Збройних Силах України на основі європейських цінностей прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито зміст окремих документів Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) щодо дотримання прав і свобод людини, у тому числі військовослужбовців європейських держав. Розглядаються аспекти запровадження європейських стандартів ...
1094116
  Герасимчук Н. Психолого-педагогічні аспекти подолання страхів у дитячому віці // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 60-62
1094117
  Лисенко Г.І. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки магістрів технічного профілю // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 107-110. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  Актуальність дослідження визначається наявними суперечностями між професійно-педагогічною підготовленістю викладачів вищої технічної школи та вимогами держави ісуспільства до їхньої діяльності. У статті доводиться необхідність перегляду системи ...
1094118
  Сергієнко Ю.П. Психолого-педагогічні аспекти рівня фізичної підготовленості курсантів ВНЗ правоохоронних органів України / Ю.П. Сергієнко, лаврентьєв, А.М. Андрєянов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 422-426. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)


  В роботі розглядаються питання щодо рівня фізичної підготовленості курсантів протягом навчання. Визначені психолого-педагогічні аспекти оптимізації навчального процесу. Проведений порівняльний аналіз рівня підготовленості протягом трьох років набору до ...
1094119
  Глова Л.А. Психолого-педагогічні аспекти соціально-психологічної адаптації курсантів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 208-211


  У статті наводяться теоретичні основи адаптації особистості Розглядаються різноманітні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до проблеми вивчення адаптації та висвітлюються особливості процесу соціально-психологічної адаптації майбутніх ...
1094120
  Луканьова С.М. Психолого-педагогічні аспекти формування культури здоровя"збереження у студентів ВНЗ в умовах комп"ютерізації навчання / С.М. Луканьова, М.Д. Лютик // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 102-103. – ISSN 1727-4338
1094121
  Вятчаніна Л.І. Психолого-педагогічні аспекти формування творчої активності майбутнього викладача вищої школи / Л.І. Вятчаніна, О.Д. Кулик // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 303-307. – ISBN 978-966-2530-21-6
1094122
  Юрчишин Ю.В. Психолого-педагогічні засади залучення студентів до рухової активности оздоровчої спрямованості // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 462-470. – ISBN 978-966-7359-77-5
1094123
   Психолого-педагогічні засади і роль дистанційних форм навчання у формуванні здорового способу життя лікарів -інтернів / М.М. Потяженко, Г.В. Невойт, О.Є. Кітура, Н.Л. Соколюк, Н.О. Люлька // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 239-242. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
1094124
  Шерман М.І. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки юристів в умовах інформаційного суспільства // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 40-45
1094125
  Ковальчук В.І. Психолого-педагогічні засади розвитку комунікативної компетентності керівника ЗНЗ / В.І. Ковальчук, В.Р. Огороднік // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 141-147. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1094126
  Шкіренко О. Психолого-педагогічні засади формування духовних цінностей у студентів-правознавців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-67. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні положення психолого-педагогічної програми формування духовних цінностей у майбутніх правознавців. Програма сприяє усвідомленню студентами власного бачення світу, мети життя, самопізнанню, трансформуванню духовних ...
1094127
  Вікторова Л.В. Психолого-педагогічні засади формування комунікативної компетентності іноземних студентів в університетах Польщі // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 67-70. – ISSN 2304-0629
1094128
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (15). – 2016. – 211 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094129
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (17). – 2017. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094130
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (18). – 2017. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1094131
  Ромащенко І. Психолого-педагогічні основи творчості у науково-дослідній діяльності студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 47-51. – ISSN 2308-4634


  У статті здійснено спробу проаналізувати роль науково-дослідницької діяльності у формуванні та становленні сучасної творчої особистості фахівця на основі науки психології. Досліджене питання впливу науководослідницької діяльності на самовираження ...
1094132
  Анненков Віктор Петрович Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в умовах промислово-економічного коледжу : Автореф... канд. педаг.наук: 13.00.05, 13.00.01 / Анненков Віктор Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1094133
  Татенко В.О. Психолого-педагогічні передумови вдосконалення виховного процесу / В.О. Татенко. – Київ, 1980. – 32с.
1094134
   Психолого-педагогічні проблеми підготовки майбутніх учителів. – К., 1991. – 71с.
1094135
  Малкова Т.М. Психолого-педагогічні умови виховання творчої особистості у вищій школі // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 107-108


  Серед основних умов виховання креативної особистості у вищій школі можна зазначити насамперед необхідність надання студенту можливості оволодіння цілісною системою фундаментальних знань, можливості свідомого вибору цінностей та смислів завдяки ...
1094136
  Лунгол О. Психолого-педагогічні умови навчання електродинаміки учнів вищих професійно-технічних навчальних закладів // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 36-39
1094137
  Параніч Віктор Петрович Психолого-педагогічні умови професійного становлення молодшого спеціаліста : Дис... кандидата психологічнихнаук: 19.00.07 / Параніч Віктор Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 180л. – Бібліогр.:л.130-180
1094138
  Параніч В.П. Психолого-педагогічні умови професійного становлення молодшого спеціаліста. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Параніч В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 21л.
1094139
  Кукло О.Є. Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців : дис. ... [канд. психол. наук] : 19.00.07 / Кукло Ольга Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 284 арк. – Додатки: арк. 228-284. – Бібліогр.: арк. 187-227
1094140
  Кукло О.Є. Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кукло Ольга Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1094141
  Киричук В.О. Психолого-педагогічні умови стимулювання социально-комунікативної активності старшокласників : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Киричук В.О.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 18л.
1094142
  Рум"янцева Е. Психолого-педагогічні умови формування математичного мислення майбутніх економістів // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 124-128. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1094143
  Гамза А.В. Психолого-педагогічні умови формування текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 366-371
1094144
  Столяренко О. Психолого-педагогічні умови формування толерантності у міжособистісних взаєминах студентів ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 46-50. – ISSN 0131-6788
1094145
  Грибок А. Психолого-педагогічні чинники адаптації студентів до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 40-44. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз теоретичних основ адаптації студентів до навчанні у вищому навчальному закладі та виявлено особливості цього процесу. Виявлено що процесу адаптації студентів до навчання притаманні специфічні риси, серед яких - ...
1094146
  Вагіна О.В. Психолого-правові аспекти проведення поліграфних опитувань у системі МВС України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 124-129. – ISSN 1727-1584
1094147
  Синєокий О.В. Психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології. Вступ до криміноперверсології : монографія / О.В. Синєокий. – Харків : Право, 2009. – 751, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 654-749 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-138-4
1094148
  Батаршев А.В. Психолого–педагогическая концепция самореализации педагога профессиональной школы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 62-69. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются концептуальные положения процесса и результата самореализации педагога профессиональной школы, теоретико-методологические предпосылки исследования проблемы самореализации личности.Проводится структура психолого-педагогической ...
1094149
  Березін А.М. Психологчні чинники формування національної свідомості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 10. – С.54-56
1094150
  Омелаєнко І.Б. Психолоічний аналіз поведінки при різних типах невротинчого конфлікту : Автореф. дис. ... канд. психол. наук: / Омелаєнко І. Б.; КУ ім. Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 18 с.
1094151
  Кияшко Л.О. Психололгічна готовність молоді до громадянської активності в умовах соціально-політичних реформ / Л.О. Кияшко, М.В. Бородчак // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (157). – С. 62-66
1094152
  Баєва О. Психолофізіологічні та соціобіологічні аспекти фінансово-економічної кризи // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 42-47. – ISSN 0868-8893
1094153
  Божович Л.И. Психолочическое развитие школьника и его воспитание. / Л.И. Божович, Л.С. Славина. – М., 1979. – 96с.
1094154
  Пец Б. Психолошки проблеми умора и одмора / Б. Пец. – Београд, 1964. – 35с.
1094155
  Бех І.Д. Психомаяки у виховному процесі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 53-70
1094156
  Зборовська Н. Психометафізика як метод дослідження художньої літератури
1094157
  Зинченко В.П. Психометрика утомления / В.П. Зинченко. – М, 1977. – 109с.
1094158
   Психометрические таблицы. – Л., 1930. – 106с.
1094159
   Психометрические таблицы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 233 с., [3] с.
1094160
  Герганов Е. Психометрични методи за проверка и оценка на знания по български език / Е. Герганов. – София, 1976. – 184с.
1094161
  Морозов С.М. Психометричний контроль та конструювання психодіагностичних тестів : навч. пос. / С.М. Морозов. – Київ : Київський університет, 1997. – 96 с.
1094162
   Психомоторика. – Л., 1976. – 128с.
1094163
  Розе Н.А. Психомоторика взрослого человека / Розе Н.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. – 128 с.
1094164
  Юрчинська Г.К. Психомоторика. Загальний практикум : Навчальний посібник / Г.К. Юрчинська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 163с. – ISBN 966-594-665-X
1094165
  Ермаков П.Н. Психомоторная активность и функциональная ассиметрия мозга / П.Н. Ермаков. – Ростов -на-Дону, 1988. – 127с.
1094166
  Шинкарюк А.І. Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб"єкта : монографія / А.І. Шинкарюк. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 448 с. : іл. – ISBN 966-7975-66-5
1094167
  Веропотвелян Н.П. Психоневрологический статус новорожденных с задержкой внутриутробного развития / Н.П. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, П.Н. Веропотвелян // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (32). – С. 50-58. – ISSN 2309-4117
1094168
   Психоогическая диагностика. – М., 1981. – 232с.
1094169
   Психоого-педагогические вопросы учебно-воспитательной работы с первокурсниками. – Душанбе, 1977. – 142с.
1094170
  Кіосєва О.В. Психоосвіта у системі медико-соціальної допомоги молодим особам із розладами адаптації, які вживають психоактивні речовини // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 4 (66). – С. 12-18. – ISSN 1681-2786
1094171
   Психопатии и их судебно-психиатрическое значение, 1934. – 179с.
1094172
  Сикорский И.А. Психопатическая эпидемия 1892 года в Киевской губернии // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-46
1094173
  Штёрринг Психопатология в применении к психологии / Штёрринг; с предисл. В.М. Бехтерева. – С.-Петербург : Типография А. Монтвида, 1903. – [10], 305 с.
1094174
  Шайкевич М. Психопатология и литература = Психологический метод в русской литературной критике. – Санкт-Петербург, 1910. – 136 с.
1094175
  Водолагин Александр Валерьевич Психопатология и метафизика воли : (к 125-летию Карла Ясперса) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 140-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1094176
  Павлов И.П. Психопатология и психиатрия. / И.П. Павлов. – Москва, 1949. – 235с.
1094177
  Фрейд З. Психопатология обыденной жизни = Zur Psychopathologie des Alltagslebens / Зигмунд Фрейд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1997. – 192с. – ISBN 5-89329-029-1
1094178
  Фрейд З. Психопатология обыденной жизни / Зигмунд Фрейд ; [пер. с нем. О. Медем]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 220, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01942-3
1094179
  Стоунс Э. Психопедагогика / Э. Стоунс. – Москва : Педагогика, 1984. – 471 с.
1094180
  Козлов А. Психопоетика "Автобіографії (за 65 років)" М.Л. Кропивницького


  Стаття є однією з перших спроб використання психолого-поетичного підходу до вивчення документальної спадщини письменника, зокрема автобіографії. Автор вдало вибрав об"єктом дослідження одну з тих автобіографій, в яких дійсно чимало різних за змістом і ...
1094181
  Козлов А.В. Психопоетика "Автобіографії (за 65 років)" М.Л.Кропивницького // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 26 (246). – С. 31-34
1094182
  Скляр І.О. Психопоетика сумарно-атрибутивної форми зображення в романній прозі Валер"яна Підмогильного // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 152-162. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Стаття продовжує цикл публікацій автора, в яких висвітлюється проблема психопоетики творчості В. Підмогильного. Осмислюється проблема обсервації "внутрішньої людини" у творчості митця, з"ясовується та обгрунтовується функціональність застосування ним ...
1094183
  Пархета Я. Психопортрет Григора Тютюнника: кореляція психосоматики і характеру // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 204-214. – ISSN 2304-9383
1094184
  Пахальян В.Э. Психопрофилактика в образовании // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.38-44. – ISSN 0042-8841
1094185
  Леонова А.Б. Психопрофилактика стрессов / А.Б. Леонова, А.С. Кузнецова. – М, 1993. – 123с.
1094186
   Психопрофілактика та психокорекція непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів / О.С. Юрценюк, Н.С. Карвацька, С.Д. Савка, С.С. Ротар, В.І. Курик // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 1 (81). – С. 235-238. – ISSN 1684-7903
1094187
  Гошовська Д.Т. Психореабілітація депривованого провінціала: медіально-рефлексійний підхід / Д.Т. Гошовська, Я.О. Гошовський // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 82-92
1094188
  Хом"як О.І. Психориси, властиві особі, як об"єкт метафоризації в українській прозі останньої третини ХХ ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 78-82.
1094189
  Алексюк І.А. Психосемантика Грайса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 32-37. – ISBN 966-581-295-6
1094190
  Лозова О.М. Психосемантика етнічної свідомості / О.М. Лозова. – Київ : Освіта України, 2007. – 390 с., [ 12 ] л. іл. – ISBN 966-8847-40-0
1094191
  Авраменко М.Ю. Психосемантика жіночого світу в повісті Т. Малярчук "Ендшпіль для Лізи" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 212-214. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1094192
  Петренко В.Ф. Психосемантика сознания / В.Ф. Петренко. – Москва, 1988. – 207 с. – ISBN 5-211-00023-4
1094193
  Попова Тетяна Олегівна Психосемантика універсальних етичних концептів в етномовній картині світу : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.15 / Попова Т. О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 208л. + Додатки: л.201-208. – Бібліогр.: л.184-200
1094194
  Попова Тетяна Олегівна Психосемантика універсальних етичних концептів в етномовній картині світу : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Попова Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
1094195
  Митина О.В. Психосемантический анализ имиджа государства : реконструкция и измерение / О.В. Митина, В.Ф. Петренко // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 3. – С.16-27. – ISSN 0205-9592
1094196
  Тепляков Н.Н. Психосемантический анализ политического выбора в период помаранчевой революции : Ющенко В.А., Тимошенко Ю.В., Янукович В.Ф., Кивалов С.В., Кучма Л.Д., Путин В.В. / Н.Н. Тепляков ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ТМСИ, 2008. – 234с. – ISBN 978-966-96517-5-4
1094197
  Циркунова Н.И. Психосемантический подход как метод выявления содержания учебной мотивации студентов высших учебных заведений / Н.И. Циркунова, Д.В. Петров // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 54-59. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  В статье рассматривается проблема применения опросных методов изучения учебной мотивации, связанная с фактором социальной желательности; проводится различие между эксплицитными (декларируемыми) и имплицитными (скрываемыми или неосознаваемыми) мотивами, ...
1094198
  Тохтамиш О.М. Психосемантичне відображення поняття "Болонський процес" у його оцінці викладачами та студентами: порівняльний аналіз // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 357-365
1094199
  Соснюк О.П. Психосемантичний аналіз особливостей сприймання студентською молоддю іміджу сучасних політиків / О.П. Соснюк, І.В. Остапенко // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 254-261. – ISSN 2411-1449
1094200
  Кім К.В. Психосемантичний аналіз поняття "стресостійкість" у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі / К.В. Кім, А.І. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті проводиться аналіз терміну "стресостійкість" та, розглядаються основні напрямки у дослідженні даного поняття у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. The analysis of term "stable for stress" is conducted in the article and basic ...
1094201
  Бородулькіна Т.О. Психосемантичний аналіз ставлення до служіння у майбутніх психологів // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 29-42. – ISBN 978-617-7009-07-7


  У статті наводяться основні результати психосемантичного аналізу емоційних та смислових характеристик ставлення до служіння у майбутніх психологів.
1094202
  Павлюх М. Психосемантичний відтінок історіографічних термінів "волинська трагедія" та "волинська різанина" у сучасній українській і польській публіцистиці про події 1943 р. на Волині // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 186-192


  Визначено різницю між історіографічними термінами про волинські події у польській та українській історіографії. Встановлено психосемантичні відтінки цієї термінології. Проаналізовано сучасні тенденції публіцистів у пошуку історичної правди. The ...
1094203
  Грицук О.В. Психосемантичні дослідження структур значень у індивідуальній свідомості / О.В. Грицук, А. Сударікова // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 49-55. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1094204
  Гірняк Галина Психосемантичні інваріанти проектування навчальних книг // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.183-190. – ISSN 1810-2131
1094205
  Дьяков С.І. Психосемантичні критерії та принципи системогенезу в моделюванні суб"єктності особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (130). – С.57-65
1094206
  Дроздов О.Ю. Психосемантичні особливості геополітичних уявлень української та російської молоді під час міждержавного конфлікту 2014 року // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 103-112
1094207
   Психосемиотика познавательной деятельности и общения. – М.
Вып. 2. – 1988. – 174с.
1094208
  Лозова О.М. Психосеміотичні компоненти етнічної свідомості східних слов"ян (діахронічний підхід) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1094209
  Ершова-Бабенко Психосинергетика – методология исследования сверхсложных психомерных сред. Психосинергетическая теория психики и сознания. Альфалогия // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 185-186
1094210
  Ассаджоли Р. Психосинтез / Р. Ассаджоли. – Москва : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 288с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-8793-027-6, 5-8793-046-2, 966-543-095-5
1094211
  Чаркіна О.А. Психосинтез в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 215-226. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1094212
  Ассаджоли Р. Психосинтез, теория и практика / Р. Ассаджоли. – Москва : Refl-book, 1994. – 314с. – ISBN 5-87983-003-9
1094213
  Дідковська Л.І. Психосоматика : основи психодіагностики та психотерапії : навчальний посібник / Л.І. Дідковська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 263, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Основи психосоматики. – Бібліогр.: с. 260-263. – ISBN 978-966-613-679-7
1094214
  Грабська І.А. Психосоматична проблема в ракурсі аналізу символічної функції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Стаття присвячена психосоматичним проблемам та психоаналітичним підходам до вирішення цих проблем. Невротичні та психосоматичні симптоми розглядаються як різні розлади в символічній репрезентації. Аналізуються проблеми, пов"язані з лікуванням ...
1094215
  Корнієнко О.В. Психосоматичне здоров"я дітей України на межі століть (на прикладі результатів проекту "Україна: клінічна психологія та допомога дітям") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Розглянуто один із фрагментів виконання програми Tempus - Tacis протягом 1997-1999 навчальних років та одночасної адаптації, поетичного впровадження - безперервно-систематичному навчанню основам дисципліни "Психічне та фізичне здоров"я" (Основи ...
1094216
  Корнієнко О.В. Психосоматичне здоров"я як міждисциплінарна проблема (порівняльний аналіз стану здоров"я різних вікових категорій населення України та Росії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано міждисциплінарний підхід до дослідження проблем психічного, фізичного здоров"я, проміжного стану між здоров"ям та хворобою, ставленням різних верст населення України та Росії до власного здоров"я та здоров"я оточуючих. Наведено перелік ...
1094217
  Рековець В.М. Психосоматичні взаємодії та роль значущих переживань у збереженні і відновленні здоров"я // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 94-99. – (Серія : Психологічні науки)
1094218
  Грабська І.А. Психосоматичні захворювання: загальна характеристика та підходи до лікування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Аналізуються психосоматичні проблеми. Дається загальна характеристика психосоматичних захворювань, розглядаються особливості психотерапевтичного підходу до їх лікування.
1094219
  Харченко Д.М. Психосоматичні розлади : теорії, методи діагностики, результати дослідж. : навч. посібник / Д.М. Харченко. – Київ : Слово, 2015. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-279. – ISBN 978-966-194-229-4
1094220
  Харченко Д.М. Психосоматичні розлади в осіб різної статі / Д.М. Харченко, Ю.Ю. Чистовська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 325-329. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1094221
  Романова И.В. Психосоциальная реабилитация, психокоррекция и психотерапия лиц, пострадавших от гендерно обусловленного насилия // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 54-57. – ISSN 2413-8843
1094222
  Сафронова М.В. Психосоциальное самочувствие преподавателей высшей школы в условиях модернизации образовательного процесса // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 108-114. – ISSN 1811-0916
1094223
   Психосоциальные аспекты феномена агрессии / Бацылева, , , И.В. Пузь // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 166-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Данная работа посвящена теоретическому анализу феномена агрессии. В статье представлены ведущие подходы, раскрывающие сущность агрессии и агрессивного поведения. Также рассматриваются основные формы и типы агрессии.
1094224
  Юдін М.А. Психосоціальна адаптація косметологічних пацієнтів із заниженою самооцінкою // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 114-116. – ISSN 1681-276Х


  "... У дослідженні проводилося вивчення особливостей психофункціонального функціонування пацієнтів косметологічного профілю із дисгармонічним самовідношенням та зниженою самооцінкою. Дослідження проводилося на базі медичного центру “СА-КЛІНІК” протягом ...
1094225
  Суший О.В. Психосоціальна культура національно-державних утворень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 145-162
1094226
   Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : навч.-метод. посібник / [Гусак Н. та ін. ; за заг. ред. Н. Гусак] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр психіч. здоров"я та психосоц. супроводу, Школа соц. роботи ім. В. Полтавця, Каф. психології та педагогіки. – Київ : НаУКМА, 2017. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 9-16, 80-87. – ISBN 978-966-2410-88-4
1094227
   Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : посібник з проведення тренінгу / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – 174 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-2410-96-9
1094228
  Сила Т.І. Психосоціальна підтримка учасників бойових дій і членів їх родин: ресурси громади // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – С. 304-312. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1094229
  Буряк В. Психосоціальні домінанти української етнічної свідомості у контексті художнього менталітету нації // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 70-75


  У статті Буряка В.Д. порушується проблема формування своєрідних образних етнокодів свідомості, які є базовими системами народного художнього мислення.
1094230
  Моїсеєва І. Психосоціальні передумови формування моральної стійкості у підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті визначенні кризові аспекти соціального становлення у підлітковому віці, розкрито провідне значення референтної групи для підростаючого покоління, обґрунтовано психосоціальні передумови формування моральної стійкості у підлітків. The article ...
1094231
  Сидоренко А.Ю. Психосоціальні предиктори якості життя підлітків із уродженими вадами серця // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 9-12. – ISSN 1681-276Х


  "...Літературні дані щодо показників якості життя молодих пацієнтів з уродженими вадами серця (УВС) є досить суперечливими, тому метою дослідження було вивчення психосоціальних предикторів низької якості їх життя. У психодіагностичному дослідженні ...
1094232
   Психотерапевтическая клиника : хрестоматия. – Тернополь : ТГМУ ; Укрмедкнига
Т. 2 : Частная психотерапия / [Клинков В.Н., Коробов А.А., Самохвалов В.П. и др.] ; под ред. д-ра мед. наук, проф. О.С. Чабана (Украина), д-ра мед. наук, проф. В.П. Самохвалова (Чешская Республика). – 2015. – 448, [1] с., включ. обл. : ил., табл. – Авт. т. указ. на с. 3-4. – Библиогр.: с. 446-448
1094233
  Тимашев М Психотерапевтическая характеристика воли осужденных : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Тимашев М В.; Рязан.ГУ. – Рязань, 1976. – 24л.
1094234
   Психотерапевтическая энциклопедия. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 752с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-393-3
1094235
   Психотерапевтический и духовный феномен Кашпировского А.М.. – М., 1992. – 307с.
1094236
  Кондратюк Н.С. Психотерапевтическое высказывание : парадигмальные особенности / Кондратюк Н.С. ; Киев. нац. лингвист. ун-т. – Киев : Винниченко Н.Д., 2012. – 178, [1] с. : ил., табл. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 159-173. – ISBN 978-966-1569-19-4
1094237
  Орлов Психотерапевтическое завещание К. Роджерса / Орлов, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 117-121. – ISSN 0042-8841


  Представлен комментарий "случая Джен", рассматриваются нюансы характеристик клиентоцентрированной психотерапевтической работы, основное внимание уделяется психотерапевтической позиции К. Роджерса, преисполненной безусловного самовыражения. Автор ...
1094238
  Манілов І.Ф. Психотерапевтична конфронтаційна сугестія: базові положення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 170-185. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
1094239
  Білоус В.Б. Психотерапевтичний ефект драми Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Автор статті досліджує драми В. Винниченка з погляду їхнього психотерапевтичного впливу на реципієнта. The author of this article investigates V. Vynnychenko"s dramas from the point of view their psychotherapeutic influence on the recipient.
1094240
  Ликова В. Психотерапевтичний підхід як один із шляхів підвищеня якості освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.20-29. – Бібліогр.:12 пунктів
1094241
  Матяш М.М. Психотерапевтичні стратегії лікування невротичних розладів в учасників сучасних бойових дій / М.М. Матяш, Л.І. Худенко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 6 (84). – C. 58-64. – ISSN 2224-0713
1094242
  Карвасарский Б.Д. Психотерапия / Б.Д. Карвасарский. – М., 1985. – 304с.
1094243
  Бурлачук Л.Ф. Психотерапия : Психологические модели: Учебник для вузов / Под ред. Л.Ф.Бурлачука. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 472 с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-314-00003-2
1094244
  Бурлачук Л.Ф. Психотерапия : психологические модели : [учебник для вузов] / Л.Ф. Бурлачук, А.С. Кочарян, М.Е. Жидко ; под общ. ред. Л.Ф. Бурлачука. – 3-е изд., доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 488, [8] с. : ил. – Библиогр.: с. 479 и в конце разд. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-459-01053-4


  Представлена палитра современного психотерапевтического знания, но при этом обозначена и авторская концепция психотерапии, приглашающая читателя к диалогу, конечная цель которого - создание отечественной психотерапевтической культуры
1094245
   Психотерапия в клинической практике. – К., 1984. – 157с.
1094246
  Ахмедов Т.И. Психотерапия в особых состояниях сознания : (история, теория, практика) / Т.И. Ахмедов, М.Е. Жидко. – Москва ; Харьков : Фолио, 2001. – 765, [2] с. – Библиогр.: с. 748-764. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 5-17-007408-5
1094247
  Рахманов В.М. Психотерапия в сурдологии / В.М. Рахманов. – К, 1988. – 168с.
1094248
  Каган В.Е. Психотерапия для всех и для каждого / Виктор Каган. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 384 с. – (Психология общения). – ISBN 5-04-001628-X
1094249
  Гиндак Е. Психотерапия каждому / Екатерина Гиндак. – Миргород : Миргород. – ISBN 978-966-2060-20-1
Кн. 5 : Мышечная система и мозг. Аутогенная тренировка. – 2009. – 60 с.
1094250
  Румянцева И.М. Психотерапия на стыке наук: интегративный лингво-психологоческий тренинг в обучении иноязычной речи // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 220-229


  Этот тренинг включает в себя систему психологических упражнений для снятия состояний психического напряжения, преодоления психологических барьеров, стимулирования когнитивных процессов и овладения всеми средствами общения, что в конечном итоге ...
1094251
  Жукова Е.А. Психотерапия при некоторых клинических формах тиреотоксикоза : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.03 / Жукова Е. А.; Укр. ин-т усовершен. врачей. – Х., 1972. – 22л.
1094252
  Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний / С. Кратохвил. – М., 1991. – 335с.
1094253
  Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз / А.П. Слободяник. – К., 1963. – 350с.
1094254
  Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз / А.П. Слободяник. – 2-е изд., исп. и доп. – Киев, 1966. – 403с.
1094255
  Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз / А.П. Слободяник. – 3-е изд. – К., 1977. – 480с.
1094256
  Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз / А.П. Слободяник. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Киев : Здоров"я, 1982. – 376 с.
1094257
  Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз / А.П. Слободяник. – К., 1983. – 375с.
1094258
  Слободяник А.П. Психотерапия. Внушение. Гипноз / А.П. Слободяник. – 3-е изд. – Київ : Здоров"я, 1977. – 479с.
1094259
  Гришков О.В. Психотерапія - ділові відносини клієнтів та психотерапевта // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 171-173
1094260
  Каліна Н.Ф. Психотерапія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.Ф. Каліна. – Київ : Академвидав, 2010. – 284, [4] с. – Бібліогр.: с. 279-284. – ISBN 978-966-8226-89-2


  Багатьом доводилося переживати психологічні проблеми, спричинені комплексами дитинства, непорозуміннями з іншими людьми, життєвими негараздами, надзусиллями в самореалізації, фобіями. Та не кожному під силу «вилікувати душу» людини. Для лікування ...
1094261
  Балашова С.П. Психотерапія як провідний метод психологічної допомоги військовослужбовцям схильних до суїцидальної поведінки / С.П. Балашова, В.М. Драган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-27. – Бібліогр.: С. 27. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується система психологічної роботи з військовослужбовцями строкової служби, які схильні до суїциду та розглянуті заходи щодо психокорекції суїцидальних проявів у військовослужбовців строкової служби. The article deals with the system ...
1094262
  Костюченко Е.В. Психотехники сенсорно-перцептивной активизации // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 56-64. – ISBN 978-966-189-358-9
1094263
   Психотехническая методика в применении к школам ФЗС и ФЗУ. – Л., 1934. – 286с.
1094264
  Аникина В.Г. Психотехническая модель рефлексии: теоретические основания и описание // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 50-56. – ISSN 0205-9592
1094265
  Капранов С.В. Психотехніка та містичний досвід у сінто: до питання про типологію // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-115. – ISSN 1608-0599
1094266
  Кузьмин И. Психотехнологии и эффективный менеджмент / И. Кузьмин. – Москва : Технологическая школа бизнеса, 1994. – 192с. – (Биб-ка технологической школы бизнеса). – ISBN 5-86073-001-2
1094267
  Кибак И.А. Психотехнология перламентского лоббирования // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 339-347. – ISSN 1727-1584
1094268
  Зеленін В.В. Психотехнології інформаційної війни // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 136-139. – ISBN 978-966-2439-41-0
1094269
  Фролов П.Д. Психотехнології супроводу модернізаційних процесів в освіті та суспільстві // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 251-262
1094270
  Литвин А.В. Психотехнології як складові ПР-технологій / А.В. Литвин, Я.І. Литвин // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.209-215. – ISBN 978-966-8063-85-7
1094271
  Гічан І.С. Психотехнологія ділового спілкування : Конспект лекцій / І.С. Гічан, Д.В. Назаренко; НАУ; Кафедра психол. та педагог. проф. освіти. – Київ, 2003. – 78с.
1094272
  Пуніна О. Психотип Василя Стуса: до постановки проблеми // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 25-42. – ISSN 2308-1902
1094273
  Соловій Х. Психотип німфетки у творчості Віктора Петрова та Володимира Набокова
1094274
  Козлов А. Психотипи віків у драмі І. Карпенка-Карого "Розумний і дурень"
1094275
  Козлов А. Психотипи дійових осіб п"єси І. Карпенко-Карого "Гандзя" // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 72-77. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1094276
  Гоян О.Я. Психотипізація аудиторії комерційного радіоефіру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 55-59


  У статті розглядається специфіка цільової аудиторії комерційної радіостанції, теорія вибору мовця та практика поділу аудиторії, залежно від прослуховування музики, на певні психотипи слухачів. In the article it is considered the special features of ...
1094277
  Удовенко Ю.М. Психотравма як наслідок ситуації насильства щодо дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-45. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему психотравмуючого впливу насильства на дитину. Визначено детермінанти виникнення різного рівня психотравм у дітей в ситуації насильства, а саме: характер сприйняття й оцінка події самою дитиною; її вік. Теоретично доведено, що процес ...
1094278
  Цзен Н.В. Психотренинг : Игры и упражнения / Цзен Н.В. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 272 с.
1094279
  Эллис А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса = How to Stubbornly refuse to make yourself miserable about anything - yes, anything! / Альберт Эллис ; [ перевела с англ. Л. Царук ]. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 224 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-314-00048-2
1094280
   Психотренинг по методу Хосе Сильвы / Пауэлл, , Таг, , Пауэлл, , Джудит. – С.-Пб., 1996. – 192с.
1094281
  Пауэлл Т. Психотренинг по методу Хосе Сильвы / Т. Пауэлл, Дж. Пауэлл. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 192с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-88782-079-9
1094282
  Большаков В.Ю. Психотренинг, социодинамика, упражниния, игры. : Социодинамика. Упражнения. Игры / В.Ю. Большаков. – Санкт-Петербург : Социально-психологический центр, 1996. – 384с. – (Библиотека практической психолгии). – ISBN 5-89121-003-7
1094283
  Щербіна І.В. Психотренінг як засіб реалізації художнього образу у вокальному мистецтві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 226-236. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1094284
  Лефтеров В.О. Психотренінгові технології професійної підготовки фахівців екстремальних видів діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 86-88. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються концептуальні та методичні аспекти використання психотренінгів у професійній підготовці фахівців екстремальних видів діяльності. Психотренінгові методи у системі професійної підготовки є сполучною ланкою між теорією і практикою ...
1094285
  Гнитецка Иоланта Психотропная терапия как эффективный метод облегчения симптомов дисгармонических осложнений развития ребенка / Гнитецка Иоланта, Новак Агата, Романовска-Толлочко Анна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 44-48 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1094286
  Райский В.А. Психотропные средства в клинике внутренних болезней / В.А. Райский. – М, 1988. – 256с.
1094287
  Вальдман А.В. Психофармакологические и медико-правовые аспекты токсикоманий. / А.В. Вальдман. – Москва, 1988. – 288с.
1094288
   Психофармакология эмоционального стресса и зоосоциального взаимодействия / Вальдманс А.В. – Ленинград, 1975. – 151с.
1094289
  Коростій В.І. Психофармакотерапія в комплексному лікуванні та реабілітації посттравматичного стресового розладу / В.І. Коростій, В.Т. Поліщук, В.І. Заворотний // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 6 (76). – C. 59-71. – ISSN 2224-0713
1094290
  Гусев Е.К. Психофизика / Е.К. Гусев, В.В. Никандров. – Л, 1987. – 83с.
1094291
   Психофизика дискретных и непрерывных задач. – Москва, 1985. – 286 с.
1094292
   Психофизика сенсорных и сенсомоторных процессов. – М., 1984. – 213с.
1094293
   Психофизика сенсорных систем. – М., 1979. – 199с.
1094294
  Воробейчик Я.Н. Психофизиологичекие основы НОТ / Я.Н. Воробейчик, Б.С. Куклов. – Одесса, 1970. – 80с.
1094295
  Данилова Н.Н. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний / Н.Н. Данилова. – М, 1992. – 190с.
1094296
  Орлов В.В. Психофизиологическая проблема / В.В. Орлов. – Пермь, 1966. – 438с.
1094297
  Черноризов А.М. Психофизиологическая школа Е.Н. Соколова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 4-21. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1094298
  Мищук Д. Психофизиологические аспекты определения игровых амплуа в современном классическом волейболе // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 63-66. – ISSN 1992-7886
1094299
  Аладжалова Н.А. Психофизиологические аспекты сверхмедленной ритмической активности головного мозга / Н.А. Аладжалова ; АН СССР, Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1979. – 216 с.
1094300
   Психофизиологические аспекты спортивной и учебной деятельности. – Л., 1987. – 138с.
1094301
   Психофизиологические вопросы становления профессионала. – М.
1. – 1974. – 199с.
1094302
   Психофизиологические закономерности восприятия и памяти. – М., 1985. – 224с.
1094303
   Психофизиологические и эстетические основы научной организации труда. – М., 1967. – 371 с.
1094304
   Психофизиологические и эстетические основы НОТ. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1971. – 367с.
1094305
   Психофизиологические исследования деятельности человека-оператора и их техническое обеспечение. – М., 1979. – 92с.
1094306
  Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий / В.Д. Небылицын. – Москва : Наука, 1976. – 335 с.
1094307
   Психофизиологические исследования интеллектуальной саморегуляции и активности. – Москва, 1980. – 208с.
1094308
  Корсакова Н.К. Психофизиологические методы в нейропсихологии: новые модели перцептивных и мыслительных процессов : [рецензія] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 165-167. – ISSN 0042-8841
1094309
  Мышкин И.Ю. Психофизиологические методы изучения состояний / И.Ю. Мышкин. – Ярославль, 1988. – 67с.
1094310
  Леутин В.П. Психофизиологические механизмы адаптации и функциональная ассиметрия мозга / В.П. Леутин, Е.И. Николаева. – Новосибирск, 1988. – 189с.
1094311
  Ширяев Д.А. Психофизиологические механизмы вероятностного прогнозирования / Д.А. Ширяев. – Рига, 1986. – 141с.
1094312
  Маршинин Б.А. Психофизиологические механизмы произвольных мыслительных действий // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – с.49-58
1094313
  Косилов С.А. Психофизиологические основы научной организации труда. / С.А. Косилов. – М., 1979. – 175с.
1094314
  Кливец П.Г. Психофизиологические основы организации труда. / П.Г. Кливец. – Днепропетровск, 1987. – 84с.
1094315
   Психофизиологические основы профессионального отбора. – К., 1973. – 174с.
1094316
  Кулак И.А. Психофизиологические принципы обучения. / И.А. Кулак. – Минск, 1981. – 287с.
1094317
  Алдерсонс А.А. Психофизиологические реакции энергообмена / А.А. Алдерсонс ; Латв. НИИ эксперим. и клинич. медицины. – Рига : Зинатие, 1989. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 120-134
1094318
  ДядичкинВ.П Психофизиологические резервы повышения работоспособности / ДядичкинВ.П. – Минск, 1990. – 119 с.
1094319
  Квартовкина Л.К. Психофизиологические факторы повышения производительности труда. / Л.К. Квартовкина, А.К. Орлов. – Волгоград, 1968. – 58с.
1094320
  Макаренко Н.В. Психофизиологические функции человека и операторский труд / Н.В. Макаренко. – К, 1991. – 215с.
1094321
  Крупнов А.Н. Психофизиологический анализ индивидуальных различий активности личности / А.Н. Крупнов. – Свердловск, 1983. – 71с.
1094322
   Психофизиологический эксперимент. – М., 1990. – 85с.
1094323
  Александров Ю.И. Психофизиологическое значение активности центральных и периферических нейронов в поведении / Ю.И. Александров ; отв. ред. В.Б. Швырков ; АН СССР, Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1989. – 206 с.
1094324
  Ионатамишвили Н.В. Психофизиологическое обоснование процесса соединения речи и движений в творчестве актера. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Ионатамишвили Н.В.; Груз. гос. театр. ин-тут им. Руставели. Лен. ин-тут театра, музыки и кинематографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1094325
  Мерлин В.С. Психофизиологическое своеобразие условных реакций в структуре волевого акта. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мерлин В.С.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 22 с.
1094326
  Данилова Н.Н. Психофизиология : Учебник для вузов / Н.Н. Данилова. – Москва : Аспект-пресс, 1998. – 373с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7567-0220-2
1094327
  Данилова Н.Н. Психофизиология : учебник для вузов / Н.Н. Данилова. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 372, [2] с : ил., табл. – Библиогр.: с. 357-369. – ISBN 5-7567-0220-2
1094328
   Психофизиология : учебник для студентов вузов обучающихся по направлению и спец. "Психология" и для последипломного образования / Б.Н. Безденежных, Т.Н. Греченко, И.А. Шевелев, В.С. Гурфинкель, Ю.С. и др. Левик; [Б.Н. Безденежных и др.] ; под ред. Ю.И. Александрова ; Ин-т психологии РАН. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 491 с. – Авт. указаны на 13-й с. - Предм. указ.: с 483-491. – Библиогр.: с. 450-482. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-272-00391-8


  Содержание: Психофизиология сенсорных процессов ; Психофизиология эмоций, сознания и бессознательного ; Системная психофизиология ; Психофизиология научения ; Сравнительная и клиническая психофизиология.
1094329
   Психофизиология : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальности "Психология" и для последипломного образования. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 496 с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-272-00391-8
1094330
  Данилова Н.Н. Психофизиология : Учебн. для студ. вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Н.Н.Данилова. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 368с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-7567-0358-6
1094331
   Психофизиология : учебник для студентов высших учеб. заведений. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 464 с. – Издательская программа 300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-732-6
1094332
   Психофизиология : учебник для студ. высших учеб. заведений, обуч. по направлению "Психология" и спец. "Психология", "Клиническая психология". – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2007. – 464 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Серия "Учебник для вузов"). – ISBN 5-94723-732-6
1094333
  Бахманн Талис Психофизиология зрительной маскировки / Бахманн Талис. – Тарту, 1989. – 399с.
1094334
   Психофизиология оператора в системах человек-машина. – К., 1980. – 342с.
1094335
  Шостак В.И. Психофизиология поведения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 221-225. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1094336
   Психофизиология спортивных и трудовых способностей человека. – Л., 1974. – 192с.
1094337
  Суворова В.В. Психофизиология стресса. / В.В. Суворова. – М., 1975. – 208с.
1094338
   Психофизиология труда. – Л.
1. – 1925. – 232с.
1094339
   Психофизиология труда. – М.-Л.
2. – 1927. – 196с.
1094340
  Ткачук В.Г. Психофизиология труда : Конспект лекций / В.Г. Ткачук, В.Е. Хапко. – Київ : МАУП, 1999. – 88с. – ISBN 966-7312-79-8
1094341
   Психофизиология труда и психотехника. – М., 1929. – 250с.
1094342
  Егоров А.С. Психофизиология умственного труда / А.С. Егоров, В.П. Загрядский. – Л, 1973. – 131с.
1094343
  Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания (деятельность и состояния). / Е.П. Ильин. – М., 1980. – 200с.
1094344
  Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания: (Факторы, влияющие на эффективность спорт. деятельности). / Е.П. Ильин. – М., 1983. – 223с.
1094345
  Измайлов А Ч. Психофизиология цветового зрения / А Ч. Измайлов, . – М., 1989. – 205с.
1094346
  Кроль В.М. Психофизиология человека : Учеб.пособие для студ. непсихологических высш. учеб. заведений / В.М. Кроль. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 304с. – (Учебное пособие). – ISBN 5-94723-012-7
1094347
  Гаврилец И.Г. Психофизиология человека в экстремальных ситуациях : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / И.Г. Гаврилец. – Киев : ВІПОЛ, 2006. – 188с. – ISBN 966-646-084-X
1094348
  Соколов Е.Н. Психофизиология: лекции / Е.Н. Соколов. – М., 1981. – 236с.
1094349
   Психофизические исследования. – Москва : Наука, 1977. – 262 с.
1094350
   Психофизические исследования восприятия и памяти. – Москва, 1981. – 215 с.
1094351
  Зараковский Г.М. Психофизический анализ трудовой деятельности / Г.М. Зараковский. – М, 1966. – 114с.
1094352
  Лупандин В.И. Психофизическое шкалирование / В.И. Лупандин. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 238, [2] с. – ISBN 5-7525-0044-3
1094353
  Богуцька Т.О. Психофізиологічна готовність дошкільників до навчання в школі : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Богуцька Т. О.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
1094354
  Сепетий Д.П. Психофізична проблема та концепція трьох світів Карла Поппера // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 50. – С. 81-93. – ISSN 2072-1692
1094355
  Ковтун Р.А. Психофізичний і соціальний розвиток осіб із синдромом Дауна // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 123-131
1094356
  Сепетий Д.П. Психофізичний інтеракціонізм і проблема детермінізму: як приборкати демона Лапласа? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 108-116
1094357
  Богуцька Т.О. Психофізіологічна готовність дошкільників до навчання в школі. : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Богуцька Т.О.; Кам"янець-Подільський держ. педаг. ун-тет. – Кам"янець-Подільський, 1998. – 139л. – Бібліогр.:л.131-139
1094358
  Трофімов Ю.Л. Психофізіологічна оцінка діяльності операторів вводу даних в ЕОМ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглядаються особливості трудової діяльності операторів вводу даних, їх психічні стани в різні періоди робочої зміни. На підставі динаміки змін фізіологічних, психологічних і поведінкових показників виділено шість стадій працездатності операторів. ...
1094359
  Стеценко С.В. Психофізіологічне дослідження ефективності розумової діяльності людини = біологія / С.В. Стеценко, Г.М. Чайченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 24-27 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1094360
  Чайченко Г.М. Психофізіологічне дослідження ефективності розумової діяльності школярів і студентів / Г.М. Чайченко, Л.Г. Томіліна // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1996. – С. 97-100. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 1)
1094361
   Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. О.М. Кокуна ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-644-116-7
1094362
   Психофізіологічний відбір кандидатів до складу підрозділів сил спеціальних операцій країн НАТО / А.В. Швець, І.С. Трінька, О.В. Голуб, О.В. Ричка, І.А. Лук"янчук // Військова медицина України : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17, № 2. – С. 59-69
1094363
  Оберенко С.В. Психофізіологічний рейтинг як показник успішності навчання учнів математичного ліцею / С.В. Оберенко, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 34)


  За допомогою розробленої на кафедрі фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка оригінальної комп"ютерної методики в учнів математичного ліцею визначено основні психофізіологічні показники, на підставі яких за ...
1094364
  Гріненко Ю. Психофізіологічний стан oрганізму студентів-першокурсників під час адаптації до навчального процесу у вищій школі // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 44-53. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1094365
  Татарникова О.Ю. Психофізіологічні деформації особистості в контексті гіпертрофованого віросповідання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 145-148
1094366
  Мазурак А. Психофізіологічні засади монтажу як засобу художнього впливу в літературі й кіно


  Обгрунтовано психофізіологічні засади монтажу як виражального засобу в літературі і кіномистецтві. Їх функціональність продемонстрована на прикладі аналізу поезії Тараса Шевченка "І досі сниться: під горою..."
1094367
  Андрусь Л. Психофізіологічні й лінгвістичні властивості формування питальних речень у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 13-17. – Бібліогр.: Літ.: С. 17; 11 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1094368
  Андрусь Л.А. Психофізіологічні й лінгвістичні особливості утворення питальних речень у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 6-11. – ISBN 966-581-481-8
1094369
  Клименко В.В. Психофізіологічні механізми праксису людини : монографія / В.В. Клименко. – Київ : Слово, 2013. – 635, [2] с. – Бібліогр.: с. 3 та 628-631. – ISBN 978-966-194-146-4
1094370
  Новосельська Н. Психофізіологічні особливості військовослужбовців жінок-спецоператорів в умовах змінної праці та в різні фази меноциклу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-115. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про психофізіологічні особливості жінок-спецоператорів в умовах змінної праці та в різні фази меноциклу під час бойових чергувань. The article deals with the psychological peculiarities of servicewomen-special operators in the conditions of ...
1094371
  Федорчук С.В. Психофізіологічні особливості діяльності людини-оператора систем стеження : Дис. ...канд. біол. наук; Спец. 03.00.13 - фізіол. людини і тварини / Світлана Володимирівна Федорчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 178л. – Бібліогр.: Бібілогр.: л.154-178
1094372
  Федорчук С.В. Психофізіологічні особливості діяльності людини-оператора систем стеження : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.13 / Світлана Володимирівна Федорчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Біблогр.: 12 назв
1094373
   Психофізіологічні особливості навчального процесу у вищому навчальному закладі / В.М. Василюк, Н.І. Ярема, В.О. Капчак, Л.В. Василюк, І.П. Савченко, В.В. Василюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 122-127


  Дослідження проводилося упродовж 5 років зі студентами І курсів. Обстежено 124 студента різної статі. Використані сучасні методи дослідження, ресурси Інтернету. Встановлено, що психофізіологічні особливості навчання у вищому навчальному закладі ...
1094374
  Малахов М.А. Психофізіологічні особливості перебігу адаптаційного процессу військовослужбовців при виконанні дій за призначенням в умовах миротворчих місій / М.А. Малахов, О.В. Числіцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 89-93. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню психологічних особливостей адаптаційного процесу військовослужбовців, що виконують свої обов"язки у складі миротворчого контингенту. Article is devoted to the illumination of psychological features of adaptable process of ...
1094375
  Федорчук С.В. Психофізіологічні показники ефективності операторської діяльності / С.В. Федорчук, В.И. Тараненко, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 77-78. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено точність і швидкість переробки зорової інформації та пошукової діяльності в операторів електростанцій у зв"язку з ефективністю операторської діяльності. Виявлено, що ефективність операторської роботи залежить від точності та швидкості ...
1094376
   Психофізіологічні показники розумової діяльності людини / С.В. Федорчук, Л.В. Чікіна, В.Б. Богданов, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-80. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено фізіологічні та психофізіологічні характеристики в умовах значного психоемоційного навантаження. Виявлено, що статичні електричні потенціали в біологічно активних зонах шкіри певною мірою відображають рівень нервово-психічного напруження та ...
1094377
  Куценко Т.В. Психофізіологічні показники та успішність навчання дітей молодшого шкільного віку з різним типом спектрограми серцевого ритму / Т.В. Куценко, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 13. – С. 73-77. – (Серія "Біологічні науки")
1094378
  Кальниш Валентин Володимирович Психофізіологічні системні механізми формування працездатності операторів : Автореф... канд. біол.наук: 14.03.26 / Кальниш Валентин Володимирович; НАН Укрїни. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1996. – 32л.
1094379
  Коробейнікова Л.Г. Психофізіологічні стани організму людини в період тренувань та змагань з олімпійських видів боротьби : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коробейнікова Леся Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 385 л. – Додатки: л. 380-385. – Бібліогр.: л. 331-379
1094380
  Коробейнікова Л.Г. Психофізіологічні стани організму людини в період тренувань та змагань з олімпійських видів боротьби : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коробейнікова Леся Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 54 назви
1094381
  Вітте М.К. Психофізіологічні та естетичні основи НОП / М.К. Вітте, І.М. Назимов. – Київ : Наукова думка, 1970. – 72 с.
1094382
  Запорожець О.П. Психофізіологічні функції і успішність навчання учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Запорожець О.П.; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2005. – 177л. + Додатки: л.172-177. – Бібліогр.: л.147-172
1094383
  Запорожець Олена Петрівна Психофізіологічні функції і успішність навчання учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Запорожець О.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1094384
  Юхименко Лілія Іванівна Психофізіологічні функції людей зрілого віку : Дис. ... канд.біологічних наук: 03.00.13. / Юхименко Л.І.; Черкаськ. нац. ун-тет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2003. – 152л. + Дод.: л.148-152. – Бібліогр.: л.124-147
1094385
  Юхименко Лілія Іванівна Психофізіологічні функції людей зрілого віку : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Юхименко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
1094386
  Мазяр О.В. Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І.О. Сікорського // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 211-218. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772


  Проблема обдарованості на початку XX століття розглядалася у зв"язку з психологічними чинниками розвитку особистості. У цьому питанні І.О. Сікорський обгрунтовує важливість ролі спадковості, зокрема психічної.
1094387
  Кокун О.М. Психофізіологія : Навчальний посібник / О.М.Кокун; МОН Укр.; Відкритміжнар. ун-т розвитку людини Укр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 184с. – ISBN 966-364-254-8


  Розглянуто весь комплекс проблем психофізіології та її значення для суспільного розвитку, формування особистості як єдності біологічних та психологічних чинників.
1094388
  Кабашнюк В.О. Психофізіологія : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.О. Кабашнюк, В.К. Гаврилькевич. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 200 с. – Бібліогр.: с. 190-194. – ISBN 966-418-007-6
1094389
   Психофізіологія : навчальний посібник / Макарчук М.Ю., Куценко Т.В., Кравченко В.І., Данилов С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 326-328. – ISBN 978-966-2465-34-1
1094390
  Горго Ю.П. Психофізіологія (прикладні аспекти) : навч. посібник / Ю.П. Горго. – Київ, 1999. – 128 с. – ISBN 966-7312-55-0
1094391
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : Навчальний посібник для студ вищих навч. закладів / М.С.Корольчук. – Київ : Ельга. Ніка-Центр, 2003. – 400с. – ISBN 966-521-218-4
1094392
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / М.С. Корольчук. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Ельга; Ніка-Центр, 2004. – 400 с. – ISBN 966-521-218-4
1094393
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук. – 3-тє вид. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-521-218-8
1094394
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для студентів вищих навч. закл. / М.С. Корольчук. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2009. – 400 с. : іл., табл. – Авт. цієї кн. є лауреатом конкурсу "Кращий навч. посібник, підручник, монографія" Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-521-218-8
1094395
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук. – [2-е вид.]. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 400 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-337. – ISBN 978-966-521-218-8
1094396
  Філіппов Михайло Михайлович. Психофізіологія людини : Навчальний посібник / Михайло Михайлович. Філіппов; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 136с. – ISBN 966-608-298-5
1094397
  Ахмедова Ю. Психофізіологія української дитини в реалістичній прозі кінця XIX століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 149-153


  У статті досліджується мала проза класиків української реалістичної літератури Б. Грінченка, І. Франка, Т. Бордуляка, А. Тесленка з позицій психології та психоаналізу
1094398
  Нижегородцев Р.М. Психофонетика в русской поэзии и в сонетах Шекспира: трудности перевода // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 142-149
1094399
  Моргун В.Ф. Психохірургія наклепів / Володимир Моргун. – Полтава : Полтавський літератор, 2005. – 282 с. – ISBN 966-8304-52-7
1094400
   Психрометрические таблицы. – 8-е изд. – Л., 1947. – 166с.
1094401
  Савич В.А. Психрометрические таблицы / В.А. Савич. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 252с.
1094402
   Психрометрические таблицы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 234с.
1094403
   Психрометрические таблицы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 236 с. : табл.
1094404
  Савич В.А. Психрометрические таблицы. / В.А. Савич. – Л., 1957. – 252с.
1094405
  Сомов Г.А. Психрофильность патогенных бактерий / Г.А. Сомов. – Новосибирск, 1991. – 201с.
1094406
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – Ленинград ; Москва, 1946. – 60 с.
1094407
  Лавров В.А. Псков / В.А. Лавров, П. Максимов. – М., 1950. – 37с.
1094408
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – Ленинград ; Москва, 1963. – 303 с.
1094409
   Псков : Справочник для туристов. – Ленинград, 1965. – 142с.
1094410
   Псков. – Ленинград, 1966. – 176с.
1094411
   Псков. – Ленинград, 1968. – 118 с.
1094412
  Манизер Г.М. Псков / Г.М. Манизер. – М., 1968. – 18с.
1094413
  Молева Н.М. Псков / Н.М. Молева. – Москва, 1969. – 56 с.
1094414
   Псков. – Л., 1971. – 367с.
1094415
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – 2-е изд. – Ленинград, 1972. – 270 с.
1094416
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – 2-е изд., доп. – Ленинград, 1978. – 247 с.
1094417
   Псков. – Ленинград, 1979. – 15с.
1094418
   Псков. – Л., 1983. – 63с.
1094419
  Бологов А.А. Псков / А.А. Бологов. – 3-е изд., испр. – Ленинград, 1988. – 239с.
1094420
   Псков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Л., 1990. – 350с.
1094421
   Псков в годы Великой Отечественной войны. – Л., 1981. – 120с.
1094422
  Бологов А.А. Псков. / А.А. Бологов. – Ленинград, 1979. – 240с.
1094423
  Пономарев А.Ю. Псков: взгляд сквозь века : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 11-14 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1094424
  Храброва Н.С. Псковитянка. / Н.С. Храброва. – М., 1964. – 60с.
1094425
  Морозкина Е.Н. Псковская земля / Е.Н. Морозкина. – Москва, 1975. – 167 с.
1094426
  Морозкина Е.Н. Псковская земля / Е.Н. Морозкина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1986. – 175 с.
1094427
  Дмитриев Ю.Н. Псковская земля. / Ю.Н. Дмитриев. – Л., 1945. – 75с.
1094428
  Реформатская Мария Александровна Псковская иконопись XIII - начала XV веков. (К уяснению понятия "местная школа") : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.00.04 / Реформатская Мария Александровна; МВ и ССО СССР. Моск. гос. ун-т. – М., 1979. – 22л.
1094429
   Псковская Краснознаменная. – Л., 1984. – 232с.
1094430
   Псковская область к выборам в местные советы депутатов трудящихзя. – Псков, 1947. – 138с.
1094431
   Псковская область. Россия начинается здесь! : Олимпийские объекты прошли конкурсный отбор. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 81
1094432
  Собинникова В.И. Псковская судная грамота - памятник русского литературного языка. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1990. – 189с.
1094433
   Псковская судная грамота. – Санкт-Петербург : Ихд. Имп. археолог. коммиссии ; Тип. Глав. упр. Уделов, 1914. – VIII, 28 с., 16 л. факс. – Из предисл.: Издание сделано под наблюдением Н.Д. Чечулина. - В иэкз. № 119078, 48099 отсутств. 15 л. факс.
1094434
   Псковская судная грамота. – М., 1951. – 134-194с.
1094435
  Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и ее время / Ю.Г. Алексеев; Носов Н.Е. – Ленинград, 1980. – 243с.
1094436
  Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. Развитие феодальных отношений на Руси XIV-XV вв. : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Алексеев Ю. Г.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – Л., 1980. – 29л.
1094437
  Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. / И.Д. Мартысевич. – М, 1951. – 208с.
1094438
   Псковские говоры. – Псков
1. – 1962. – 312с.
1094439
   Псковские говоры. – Псков
2. – 1968. – 272с.
1094440
   Псковские говоры. – Псков
3. – 1973. – 318 с.
1094441
   Псковские говоры. – Л., 1979. – 140с.
1094442
   Псковские говоры в их прошлом и настоящем. – Л., 1988. – 140с.
1094443
  Севастьянова Л.В. Псковские зарисовки. / Л.В. Севастьянова. – Л., 1978. – 88с.
1094444
  Спегальский Ю.П. Псковские каменные жилые здания XVII в. / Спегальский Ю.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 119 : Псковские каменные жилые здания XVII в. / Спегальский Ю.П. – С. 1-174, рис.
1094445
   Псковские летописи. – М-Л
Вып. 1. – 1941. – 148 с.
1094446
   Псковские летописи. – М-Л
Вып. 2. – 1955. – 364 с.
1094447
  Лесненко В.К. Псковские озера / В.К. Лесненко. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 112с.
1094448
  Попков В.И. Псковские повести начала XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Попков В.И.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 18л.
1094449
   Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. – М., 1981. – 39с.
1094450
  Гусев А.И. Псковский историко-художественный музей / А.И. Гусев. – Л., 1976. – 152с.
1094451
   Псковский край : Краеведный сборник. – Псков : Новая жизнь, 1927. – 262с.
1094452
  Куликова И.А. Псковский кремль / И.А. Куликова. – Л., 1972. – 74с.
1094453
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
1. – 1967. – 200с.
1094454
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
2. – 1973. – 247с.
1094455
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
3. – 1976. – 180с.
1094456
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
4. – 1979. – 184с.
1094457
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
5. – 1983. – 186с.
1094458
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
Вып. 6. – 1984. – 194с.
1094459
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
7. – 1986. – 184с.
1094460
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
8. – 1990. – 180с.
1094461
  Тихомиров Михаил Николаевич Псковское восстание 1650 года : Из истории классовой борьбы в русском городе 17 века / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1935. – 203с.
1094462
   Псковщина партизанская. – Л., 1985. – 287с.
1094463
  Емцев Т М. Парнов Пследнее путешествие полковника Фосетта / Т М. Парнов Емцев. – М., 1965. – 223с.
1094464
  Дрипе А. Пследний барьер : роман / А. Дрипе. – Москва : Советский писатель, 1979. – 288 с.
1094465
  Десятов В.Г. Пследовательная интенсификация сельского хозяйства и ее экономическая эффективность / В.Г. Десятов. – М, 1972. – 52с.
1094466
  Вудгауз П.Дж. Псміт-журналіст / П.Дж. Вудгауз. – Харків, 1928. – 216с.
1094467
   Псовой охотник, содержащий в себе : о свойствах, названии и должности оного ; о высворке борзых и наездке гончих собак. – Москва, 1785. – 104 с.
1094468
  Ирасек А. Псоглавцы / А. Ирасек. – М, 1919. – 429с.
1094469
  Лобанов И.В. ПСТ - Психология Средствами Театра // Журнал практического психолога : научно-практический журнал.Тематический віпуск / "ИГ - Социн". – Москва, 2010. – № 3 : Психодрама и театр. – С. 163-175
1094470
  Жуков Ю.А. Псы войны / Ю.А. Жуков. – М., 1986. – 45с.
1094471
  Пикуль В.С. Псы господни. Из неизданного / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 1999. – 608с. – ISBN 5-7838-0267-0
1094472
  Сучков Н.И. Псы дьявола. / Н.И. Сучков. – Ташкент, 1973. – 271с.
1094473
  Шаик А. Псьмо не дошло. / А. Шаик. – Баку, 1962. – 36с.
1094474
  Набитович І. Птах високого лету [Леонід Мосендз] // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 85-91. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1094475
  Рябий В. Птах на ста семи вітрах // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 171-177. – ISSN 0130-1608


  Про життя і творчість Романа Михайловича Кудлика
1094476
  Грекова М.А. Птах у культурі античної Греції (на матеріалі комедії Аристофана "Птахи") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 172-178


  У статті розглядаються результати аналізу функціонування символу птаха у міфопоетичній системі образів античності та вербалізація концепту "птах" як фрагмента картини світу в давньогрецькій культурі на прикладі комедії Аристофана "Птахи". В статье ...
1094477
  Давиденко І.В. Птахи-індикатори стадії сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу України : Дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.16 - екологія / І.В. Давиденко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 188л. – Додатки: л. 169-188. – Бібліогр.: л.130168
1094478
  Давиденко І.В. Птахи-індикатори стадій сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16 / Давиденко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1094479
  Воїнственський М.А. Птахи / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1984. – 304с. – (Сер. Бібліотечна)
1094480
  Потіш Л.А. Птахи (фондова колекція) = Birds (fund collection) : [каталог] / Л.А. Потіш, Н.І. Потіш ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Каф. лісівництва, Зоол. музей. – Ужгород : Говерла, 2013. – 84, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 83. – (Каталог колекцій Зоологічного Музею Ужгородського Національного університету). – ISBN 978-966-2095-66-1
1094481
   Птахи Азово-Чорноморського регіону : матеріали 34 наради Азово-Чорномор. орнітол. робочої групи, 16-18 жовт. 2015 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Укр. т-во охорони птахів, Нижньодністров. нац. природ. парк ; [редкол.: В.П. Стойловський (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2015. – 142, [2] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Птахи Азово-Чорноморського регіону. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97283-6-4
1094482
  Храневич В. Птахи альбіноси / В. Храневич, 1928. – 3 с. – Окр. відбиток
1094483
  Головко Т. Птахи бувають різними... // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Роман "Червоний горобець" Джейсона Метьюза.
1094484
  Горобець Л.В. Птахи в живленні пугача (Bubo Bubo l.) на території Канівського природного заповідника (Черкаська обл., Україна) / Л.В. Горобець, В.О. Яненко // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 77-80. – ISSN 1729-7184


  В статті представлено результати аналізу видового складу птахів в пелетках пугача із території Канівського природного заповідника (за матеріалами зібраними в 1961 р.). Встановлено, що серед птахів у здобичі пугача переважали птахи, що мешкали поблизу ...
1094485
  Горобець Л. Птахи в живленні пугача (BUBO BUBO L.) Передкавказзя / Л. Горобець, В. Яненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  В роботі представлено результати дослідження видового складу птахів, рештки яких виявлені в пелетках пугачів Передкавказзя. Матеріали зібрані в трьох точках регіону мають низький індекс схожості, що не перевищує 0,1 (за Сьоренсеном), що вказує на ...
1094486
  Грекова М.А. Птахи в ліриці Горація // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 278-288


  У статті розглядаються образи птахів у системі поетичних образів од Горація та робиться спроба реконструювати концепт ПТАХ у його поезіях. Встановлено, що ключовими художніми образами птахів є образи-символи птахів-віщунів, лебедя та голуба. Контекстом ...
1094487
  Шевчук В.О. Птахи з невідомого острова : роман, повісті / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 472 с.
1094488
  Потіш Л.А. Птахи Закарпатської області = Birds of the Transcarpathian region of Ukraine (annotated list) : (анотований список) / Л.А. Потіш ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т" ; Фонд охорони дикої природи (WWF) ; Вітлі ( Whitley Fund for Nature ). – Львів, 2009. – 124 с. – ISBN 978-966-397-111-7
1094489
  Бриль Я. Птахи і гнізда. Книга однієї молодості / Я. Бриль. – Київ, 1968. – 351с.
1094490
  Колодій В.Д. Птахи на вітрах : вірші та драматична поема / В.Д. Колодій. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 69 с.
1094491
  Бойченко В.П. Птахи над полум"ям / В.П. Бойченко. – К., 1989. – 107с.
1094492
  Лупій О. Птахи небесні : Вірші / Олесь Лупій. – Київ : Гранослов, 1998. – 56 с. – ISBN 5-7039-0027-1
1094493
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда : роман / Іван Чендей. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 260 с. : іл.
1094494
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда / І.М. Чендей. – Кам"янець-Подільський, 1968. – 234 с.
1094495
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда : роман, повість / Іван Чендей. – Київ : Дніпро, 1970. – 376 с.
1094496
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда : повісті, роман / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1984. – 600 с. : іл. – (Бібліотека "Карпати")
1094497
  Перр"є А. Птахи полум"я : вибрані поезії / Анн Перр"є ; пер. із фр., [упоряд., передм.] Дмитро Чистяк ; [наук. ред. Я.В. Шекера]. – Київ : Радуга, 2012. – 115, [4] с. : портр. – Пер. вид. : Euvre poetique. 1952-1994 / Anne Perrier. Bordeaux : L"Escampette, 1996. – ISBN 978-966-1642-90-3
1094498
  Славинський П. Птахи прилітають до нас. / П. Славинський. – Львів, 1960. – 280с.
1094499
  Фесенко Г.В. Птахи садів і парків Києва / Геннадій Фесенко. – Кривий Ріг : Мінерал, 2010. – 235, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 229. – ISBN 978-966-2311-29-7


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1094500
  Колісниченко А.І. Птахи у відкритому морі : роман / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1979. – 224 с.
1094501
  Марисова І.В. Птахи України: Польовий визначник. / І.В. Марисова, В.С. Талпош. – К., 1984. – 184с.
1094502
  Шарлемань М.В. Птахи УРСР / М.В. Шарлемань. – К., 1938. – 266с.
1094503
  Фесенко Г.В. Птахи фауни України (польовий визначник) / Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей; Підгот. у співпраці з Ін-тутом зоології ім.Шмальгаузена НАН України; За уч. В.А.Костюшина, О.М.Пекла, В.П.Стойловського. – Киев, 2002. – 416с. – (Українське товариство охорони птахів). – ISBN 966-7710-22-Х


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1094504
  Мельничук А.О. Птахи. Довідник для мисливців : Короткі відомості про види, занесені до Червоної книги України / А.О. Мельничук; Держ.комітет лісового гос-ва України. – Київ, 2001. – 30с.
1094505
   Птахівництво. – К., 1967. – 212с.
1094506
   Птахівництво стало прибутковим. – Ужгород-Кишинів, 1968. – 57с.
1094507
  Ярошенко Ф. Птахівництво України: проблеми становлення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 70-74 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1094508
  Галанець В. Птахівництво як найбільш дієздатна галузь тваринництва // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 37-41 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1094509
  Коліух Д. Птахівництво. / Д. Коліух. – К., 1928. – 284с.
1094510
  Давидовська Н. Пташиний грай / Н. Давидовська. – Київ, 1983. – 62с.
1094511
   Пташиний грип. Оцінка ефективності протидії : (Моніторинг інформаційної кампанії за методою "Знання, Ставлення, Поведінка") / О.С. Гончарук, М.В. Зайчикова, Д.Л. Коник, М.В. Олійник, О.В. та ін. Трофименко; НАНУ, Ін-т соціології; Благодійний фонд "Інтелектуальна перспектива"; [ Гончарук О.С. та ін.; за ред. Ю.О. Привалова ]. – Київ : Фоліант, 2007. – 163с. – ISBN 978-966-8474-48-4
1094512
   Пташиний могильник на Київщині // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
1094513
  Шеренговий О.Г. Пташиний переліт / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1967. – 156 с.
1094514
  Ивасюк М.Г. Пташка піднебесна / М.Г. Ивасюк. – Ужгород, 1984. – 175с.
1094515
  Гюнтекін Р.Н. Пташка співуча : роман / Решат Нурі Гюнтекін ; [пер. з турец. В. М. Верховеня]. – Харків : Фоліо, 2011. – 504, [4] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-3501-1
1094516
  Невмитий Володимир Пташки приземляться й на скелю, а орнітологи - лише на острів... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 42. – ISSN 0130-5212
1094517
  Агафонова А. Пташкою злетів би додому, та крил не маю (мова епістолярію Анатолія Добрянського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 119-126. – ISSN 0201-419
1094518
  Ткаченко М. Пташці; "іще Гамлет..." : проза; вірш // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 75-77
1094519
  Абрамов Г.М. Птенец : Быль с понарошками : (Озорной роман) / Геннадий Абрамов ; [худож. Е. Флерова]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 279, [3] с. : ил.
1094520
  Папченко Анна Птенцы гнезда де Голя : очаги цивилизации / Папченко Анна, Гийу Ронан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 78-89 : Фото
1094521
  Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова / Павленко Н.И. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1988. – 346 с.
1094522
  Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова / Н.И. Павленко. – 3-е изд. – М., 1989. – 346с.
1094523
  Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова: Б.П. Шереметев, П.А. Толстой, А.В. Макаров / Н.И. Павленко. – М., 1984. – 332с.
1094524
  Мильчаков В.А. Птенцы орлов / В.А. Мильчаков. – Тула, 1974. – 460с.
1094525
  Мильчаков В.А. Птенцы орлов. / В.А. Мильчаков. – Тула, 1969. – 276с.
1094526
   Птеридофлора Волинської області в контексті всеєвропейської стратегії збереження біорізноманіття / О. Безсмертна, В. Соломаха, І. Кузьмішина, Л. Коцун, В. Войтюк, Ю. Корх, В. Дацюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено відомості про поширення, видовий склад та сучасний стан представників відділу Polypodiophyta на території Волинської області, розроблено картосхеми їхнього поширення, подано рекомендації про включення Cystopteris fragilis та Dryopteris ...
1094527
  Окладников А.П. Птероглифы Ангары / А.П. Окладников. – Москва-Ленинград, 1966. – 322с.
1094528
  Корф Анастасия Птеродактиль Камчатки : белоплечий орлан / Корф Анастасия, Горшков Сергей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 146-159 : Фото
1094529
  Берлин Джереми Птерозавр с яйцом. Клондайк юрского периода // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 34 : фото
1094530
  Поминов В.Ф. Птица-водолаз / В.Ф. Поминов. – Владивосток, 1956. – 40с.
1094531
  Берлин Джереми Птица-дайвер. Северные олуши / Берлин Джереми, Паркинсон Эндрю // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 66-73 : фото
1094532
  Даррел Дж. Птица-пересмешник: Мама на выданье / Дж. Даррел. – Москва : Армада, 1997. – 405с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763204786
1094533
   Птица-правда. – Л., 1980. – с.
1094534
  Гроссман М.С. Птица-радость / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1955. – 152с.
1094535
  Гроссман М.С. Птица-радость / М.С. Гроссман. – Свердловск, 1958. – 243с.
1094536
  Могилевская С.А. Птица-синица / С.А. Могилевская. – Москва-Л., 1953. – 80с.
1094537
  Коппель Дан Птица-скрипка. Игра на птицах / Коппель Дан, Ламан Тим // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 96-103 : фото
1094538
  Алексеев С.П. Птица-слава / С.П. Алексеев. – Москва, 1982. – 295с.
1094539
  Ковда В.В. Птица-счастье / В.В. Ковда. – Москва, 1982. – 126с.
1094540
  Тараховская Е.Я. Птица / Е.Я. Тараховская. – Москва, 1965. – 79с.
1094541
  Демыкина Г.Н. Птица / Г.Н. Демыкина. – М., 1975. – 192с.
1094542
  Красиков С.П. Птица алого пера / С.П. Красиков. – М., 1979. – 102с.
1094543
  Асеева Л.П. Птица вещая Гамаюн / Л.П. Асеева. – Воронеж, 1989. – 396с.
1094544
  Кондратов Э.М. Птица войны / Э.М. Кондратов. – Москва, 1981. – 286 с.
1094545
  Тараканова Л.В. Птица воображения / Л.В. Тараканова. – М., 1971. – 32с.
1094546
  Якубов А. Птица жива крыльями : роман / А. Якубов. – Москва, 1973. – 381 с.
1094547
  Дервиш М. Птица изгнанья / М. Дервиш. – М., 1987. – 326с.
1094548
  Куваев О.М. Птица капитана Росса. / О.М. Куваев. – Магадан, 1970. – 223с.
1094549
  Мрелашвили Л Птица ночная ололи : роман / Л Мрелашвили; пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Советский писатель, 1986. – 276 с.
1094550
  Лучковский Е.А. Птица памяти: Стихи и поэма. / Е.А. Лучковский. – М., 1981. – 96с.
1094551
  Кондакова Н.В. Птица перелетная / Н.В. Кондакова. – Москва, 1985. – 32 с.
1094552
  Измайлова М. Птица по имени Фиалка // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 98-108. – ISSN 1819-6268
1094553
  Рахим Г. Птица радости : стихотворения / Гарай Рахим; пер. с татар. – Москва : Современник, 1986. – 108 с.
1094554
  Фархади Р. Птица радость -- птица грусть. / Р. Фархади. – Ташкент, 1979. – 214с.
1094555
  Анисимова А.П. Птица радость / А.П. Анисимова. – Пенза, 1961. – 152с.
1094556
  Поцхишвили М. Птица раздумья : стихи / М. Поцхишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 240 с.
1094557
  Есиненку Н. Птица рядом со мной : стихотворения и поэмы / Н. Есиненку. – Кишинев : Литература артистикэ, 1980. – 102 с.
1094558
   Птица сильна крыльями. – М., 1963. – 96с.
1094559
  Доброумов Л. Птица Симург / Л. Доброумов. – Пятигорск, 1928. – 44с.
1094560
  Юдин Г.Н. Птица Сирин и всадник на белом коне / Г.Н. Юдин. – М, 1991. – 109с.
1094561
  Щербаков С.В. Птица Солнца / С.В. Щербаков. – Москва, 1987. – 238с.
1094562
   Птица счастья. – Рига, 1971. – 307с.
1094563
   Птица счастья. – М., 1975. – 464с.
1094564
  Лось Е.Я. Птица счастья : стихи, поэмы / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1979. – 160 с.
1094565
  Токарева В. Птица счастья : [ повести ] / Виктория Токарева. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 349с. – ISBN 978-5-17-027029-3
1094566
  Мицкевич И.Н. Птица счастья за морями: Очерки. / И.Н. Мицкевич. – Минск, 1983. – 111с.
1094567
  Григореску И. Птица Феникс / И. Григореску. – М., 1961. – 114с.
1094568
  Каменев Андрей Птица, которая пахнет рыбой. Жизнь на плаву // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 54 : фото
1094569
  Малая Виктория Птица, распахнувшая свои большие крылья : Справка. Аэропорт // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 18 : Іл.
1094570
  Басария Э. Птицам -- небо : рассказы / Э. Басария. – Сухуми : Алашара, 1976. – 123 с.
1094571
  Никитин В.П. Птицеводство / В.П. Никитин. – Москва, 1934. – 247с.
1094572
   Птицеводство. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1954. – 304с.
1094573
  Прево А.А. Птицеводство / А.А. Прево, С.О. Пельтцер. – М., 1963. – 192с.
1094574
  Сметнев С.И. Птицеводство как важный резерв производства мяса / С.И. Сметнев. – Москва, 1961. – 16 с.
1094575
  Липпинкот В.А. Птицеводство. / В.А. Липпинкот. – М., 1932. – 424с.
1094576
  Сметнев С.И. Птицеводство. / С.И. Сметнев. – М., 1948. – 320с.
1094577
  Сметнев С.И. Птицеводство. / С.И. Сметнев. – 3-е изд., перераб. – М., 1955. – 400с.
1094578
  Сметнев С.И. Птицеводство. / С.И. Сметнев. – М., 1962. – 336с.
1094579
  Горюнов Н.А. Птицеводческий совхоз на целине / Н.А. Горюнов. – М, 1961. – 12с.
1094580
  Гаврилюк Людмила Филаретвна Птицеводческо-территориальный комплекс Киевской области : Автореф... канд. географ.наук: 10.00.02 / Гаврилюк Людмила Филаретвна; КГУ. – К., 1985. – 21л.
1094581
  Гаврилюк Людмила Филаретовна Птицеводческо-территориальный комплекс Киевской области УССР : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Гаврилюк Людмила Филаретовна; МВССО УССР КГУ. – Киев, 1984. – 204л. – Бібліогр.:л.175-188
1094582
  Тер-Акопов Птицедром / Тер-Акопов. – Ереван, 1967. – 82с.
1094583
  Багрицкий Э.Г. Птицелов / Э.Г. Багрицкий. – Москва, 1960. – 158с.
1094584
  Гуэрра Т. Птицелов / Т. Гуэрра. – М., 1985. – 480с.
1094585
  Лебедева Л.А. Птици Саратовского заволжья (Эколого-фаунист. особенности орнитофауны) : Автореф... канд .биол.наук: / Лебедева Л. А.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1094586
  Дормидонтов В.Г. Птицы-защитники нашего хозяйства / В.Г. Дормидонтов. – М.-Л., 1931. – 64с.
1094587
  Обозова Татьяна Птицы-рыбаки. Птица счастья рыбака / Обозова Татьяна, Родионов Илья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 122-127 : фото. – ISSN 1029-5828
1094588
  Деревягин П.Я. Птицы - друзья леса и сада / П.Я. Деревягин. – Алма-Ата, 1951. – 84с.
1094589
  Семеов С.М. Птицы - друзья леса. / С.М. Семеов. – Воронеж, 1953. – 52с.
1094590
  Ганя И.М. Птицы - истребители вредных насекомых / И.М. Ганя, М.Д. Литвак; под ред. Аверина Ю.В. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 176 с.
1094591
  Рахманов А.И. Птицы - наши друзья / А.И. Рахманов. – М, 1989. – 221с.
1094592
  Мекленбурцев Р.Н. Птицы / Р.Н. Мекленбурцев. – Ташкент
1. – 1953. – 1-68с.
1094593
  Богданов О.П. Птицы / О.П. Богданов, Р.Н. Мекленбурцев. – Ташкент
2. – 1956. – 159с.
1094594
  Сунгуров А.Н. Птицы / А.Н. Сунгуров. – Симферополь, 1964. – 94с.
1094595
  Сунгуров А.Н. Птицы / А.Н. Сунгуров. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь, 1966. – 85с.
1094596
  Абдусалямов И.А. Птицы // Фауна Таджикской ССР / Ан ТаджССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Душанбе, 1971. – Том 19, часть 1 : Птицы/ И.А. Абдусалямов. – С.5-403
1094597
  Питерсон Р. Птицы / Р. Питерсон. – М, 1973. – 188с.
1094598
  Зимин В.Б. Птицы / В.Б. Зимин, Э.В. Ивантер. – Петрозаводск, 1974. – 255с.
1094599
  Абдусалямов И.А. Птицы / И.А. Абдусалямов. – Душанбе, 1977. – 275с.
1094600
   Птицы. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 334с. – (Животный мир Молдавии / Глав. ред. серии М.Ф. Ярошенко ; Том 2)
1094601
   Птицы. – М., 1983. – 288с.
1094602
  Зимин В.Б. Птицы / В.Б. Зимин, Э.В. Ивантер. – 2-е изд. – Петрозаводск, 1986. – 239с.
1094603
  Кривицкий И.А. Птицы / И.А. Кривицкий. – Х., 1988. – 180с.
1094604
  Пукинский Ю.Б. Птицы / Ю.Б. Пукинский. – М, 1988. – 140с.
1094605
  Хершельман Г. Птицы / Г. Хершельман. – Б/ Г : Слово/Slovo, 1997. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-165-7
1094606
  Дмитриев Ю. Птицы / Ю. Дмитриев. – Москва : Олимп, 1998. – 413с. – (Соседи по планете). – ISBN 5-7390-0408-Х, 5-7841-0454-3
1094607
  Бородихин И. Птицы Алма-Аты / И. Бородихин ; АН Каз. ССР. – [Алма-Ата] : Наука, 1968. – 121с.
1094608
  Кучин А.П. Птицы Алтая / А.П. Кучин. – Барнаул, 1976. – 231с.
1094609
  Кучин А.П. Птицы Алтая: Воробиные / А.П. Кучин. – Барнаул, 1982. – 206с.
1094610
   Птицы бассейна Северского Донца : материалы 2-й конференции. – Харьков
вып. 2. – 1994. – 62 с.
1094611
   Птицы бассейна Северского Донца : материалы 13-14 совещаний "Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца". – Харьков
Вып. 10. – 2007. – 172с.
1094612
  Федюшин А.В. Птицы Белоруссии / А.В. Федюшин, М.С. Долбик. – Минск, 1967. – 520с.
1094613
  Никифоров М.Е. и др. Птицы Белоруссии / М.Е. и др. Никифоров. – Минск, 1989. – 479с.
1094614
  Долбик М.С. Птицы Белорусского Полесья / М.С. Долбик. – Минск, 1959. – 268с.
1094615
  Шикина Л.В. Птицы белые / Л.В. Шикина. – М., 1986. – 158с.
1094616
  Володарский Я Э. Птицы белые и чёрные / Я Э. Володарский. – Москва, 1988. – 462с.
1094617
  Владышевский Д.В. Птицы в анторогенном ландшафте / Д.В. Владышевский. – Новосибирск, 1975. – 199с.
1094618
   Птицы в городе. – М., 1982. – 95с.
1094619
  Попов Е.А. Птицы в городе / Е.А. Попов. – Л, 1989. – 62с.
1094620
  Николюкин И.К. Птицы в груди. / И.К. Николюкин. – М, 1986. – 30с.
1094621
  Зимин В.Б. Птицы в нашей жизни / В.Б. Зимин. – Петрозаводск, 1990. – 166с.
1094622
  Дормидонтов В.Г. Птицы в неволе / В.Г. Дормидонтов. – М., 1930. – 135с.
1094623
  Благосклонов К.Н. Птицы в неволе / К.Н. Благосклонов. – М., 1960. – 235с.
1094624
  Колисниченко А.И. Птицы в открытом море / А.И. Колисниченко. – Москва, 1985. – 342с.
1094625
  Промптов А.Н. Птицы в природе. / А.Н. Промптов. – Л, 1957. – 490с.
1094626
  Руге К. Птицы в пути: Фотокнижка. / К. Руге. – М., 1979. – 31с.
1094627
   Птицы в сообществах тундровой зоны. – М., 1989. – 211с.
1094628
  Глазунов М.М. Птицы в уголке живой природы / М.М. Глазунов. – М, 1974. – 94с.
1094629
  Коваль Н.Ф. Птицы в экосистемах лесостепной полосы европейской части СССР / Н.Ф. Коваль. – К, 1991. – 188с.
1094630
  Бебан М.А. Птицы весенние : роман / М.А. Бебан. – Саранск, 1965. – 195 с.
1094631
  Бебан М.А. Птицы весенние : роман / М.А. Бебан. – Москва, 1972. – 160 с.
1094632
  Глазков М.И. Птицы возвращаются к гнездовьям / М.И. Глазков. – Ярославль, 1970. – 112с.
1094633
  Голованова Э.Н. Птицы возле дома / Э.Н. Голованова. – Л., 1990. – 183с.
1094634
  Голованова Э.Н. Птицы вокруг нас / Э.Н. Голованова, Ю.Б. Пукинский. – Л., 1964. – 127с.
1094635
   Птицы Волжско-Камского края. – Москва, 1977. – 296с.
1094636
   Птицы Волжско-Камского края. – М., 1978. – 248с.
1094637
   Птицы Волжско-Окского междуречья. – Владимир, 1986. – 90с.
1094638
  Кесслер К.Ф. Птицы голенастые и водяные : статья проф. К. Кесслера. – Киев : В унив. тип.
4 : Птицы голенастые. – 1852. – 100 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), т. 1, вып. 4, 1852. Естественная история... Зоология : часть системат.


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1094639
  Беме Р.Л. Птицы гор южной Палеарктики / Р.Л. Беме. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 181с.
1094640
  Абдусалямов И.А. Птицы горного Зеравшана / И.А. Абдусалямов. – Душанбе, 1964. – 250с.
1094641
   Птицы городов России = Birds of the cities of Russia / Рос. акад. наук, Зоолог. ин-т ; [отв. ред. В.М. Храбрый]. – Санкт-Петербург ; Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. – 513, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце ст.
1094642
  Чернетский С. Птицы дальних стран / С. Чернетский, М.И. Молюков. – М., 1991. – 39с.
1094643
  Луговой А.Е. Птицы дельты р Волги в период регрессии Каспийского моря. : Автореф... Канд.биол.наук: / Луговой А.Е.; Горьк.гос.ун-т. – Саранск, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1094644
  Коваль Н.Ф. Птицы дендропарка "Софиевка" / Н.Ф. Коваль. – К, 1990. – 107с.
1094645
  Цыбулин С.М. Птицы диффузного города. / С.М. Цыбулин. – Новосибирск, 1985. – 169с.
1094646
  Борисов З.З. Птицы долины средней Лены / З.З. Борисов. – Новосибирск, 1987. – 119с.
1094647
  Брызгалин Г.А. Птицы друзья человека / Г.А. Брызгалин. – Харьков : Союз, 1918. – 134с.
1094648
  Шукуров Э.Д. Птицы еловых лесов Тянь-Шаня / Э.Д. Шукуров. – Фрунзе, 1986. – 153с.
1094649
  Лошаков А.С. Птицы живут на земле / А.С. Лошаков. – Днепропетровск, 1980. – 142с.
1094650
  Талпош В.С. Птицы Закарпатской низменности : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Талпош В.С.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1094651
  Страутман Ф.И. Птицы западных областей УССР / Ф.И. Страутман. – Львов, 1963. – 199с.
1094652
  Страутман Ф.И. Птицы западных областей УССР / Ф.И. Страутман. – Львов
2. – 1963. – 182с.
1094653
  Чхиквадзе В. Птицы зимой : роман / В. Чхиквадзе; пер. с груз. В.Федорова-Циклаури. – Москва : Советский писатель, 1991. – 251 с.
1094654
  Формозов Н А. Птицы и вредители леса : Значение птиц в регулировании численности вредных насекомых леса и лесных посадок / Н А. Формозов, В.И. Осмоловская, К.Н. Благосклонов. – Москва : Изд-во Московского общества испытателей природы, 1950. – 184с.
1094655
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Быстрый Неман / Я. Брыль. – Москва, 1965. – 591 с.
1094656
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Книга одной молодости / Я. Брыль. – Москва, 1968. – 368 с.
1094657
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Книга одной молодости / Я. Брыль. – Минск, 1970. – 336 с.
1094658
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Книга одной молодости / Я. Брыль. – Москва, 1975. – 342 с.
1094659
  Брыль Я. Птицы и гнезды / Я. Брыль. – Москва, 1972. – 464 с.
1094660
  Храбрый В.М. Птицы и другие животные в парках Ленинграда: опыт охраны и привлечения. / В.М. Храбрый. – Л., 1988. – 77с.
1094661
  Тиханова Валентина Александровна Птицы и звери Василия Ватагина / Тиханова Валентина Александровна. – М. : Советский художник, 1987. – 156с.
1094662
  Костин Ю.В. Птицы и звери Крыма / Ю.В. Костин, А.И. Дулицкий. – Симферополь, 1978. – 111с.
1094663
  Салганский А.А. Птицы и звери наших лесов. / А.А. Салганский. – М., 1964. – 399с.
1094664
  Кириков С.В. Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов южной оконечности Урала. / С.В. Кириков. – М., 1952. – 412с.
1094665
  Рогачев Э.В. Птицы и млекопитающие Приенисейской лесотундры и тайги : Автореф... канд .биол.наук: / Рогачев Э. В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1094666
  Реймерс Н.Ф. Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Сибири. / Н.Ф. Реймерс. – М.Л., 1966. – 420с.
1094667
  Герасимов В.П. Птицы и млекопитающие, изучение их в школе / В.П. Герасимов. – М., 1963. – 267с.
1094668
   Птицы и пресмыкающиеся : исследования по фауне Советского Союза. – Москва, 1978. – 216с.
1094669
  Бучучану Л.С. и др. Птицы интенсивных садов / Л.С. и др. Бучучану. – Кишинев, 1989. – 46с.
1094670
  Будниченко А.С. Птицы искусственных лесонасаждений степного ландшафта и их питание : Автореф... докт. биол.наук: / Будниченко А. С.; АН СССР, Объед. сов. биол. наук. – К., 1966. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1094671
  Долгушин И.А. Птицы Казахстана / И.А. Долгушин. – Алма-Ата
1. – 1960. – 471с.
1094672
   Птицы Казахстана / АН КазССР; Ин-т зоологии; Под ред. И.А. Долгушина. – Алма-Ата : Изд-во АН КазССР
Т. 2. – 1962. – 780с.
1094673
   Птицы Казахстана / Долгушин И.А. – Алма-Ата
3. – 1970. – 648с.
1094674
   Птицы Казахстана. – Алма-Ата
4. – 1972. – 367с.
1094675
   Птицы Казахстана. – Алма-Ата
5. – 1974. – 480с.
1094676
  Коновалова Е.Я. Птицы как составная часть биоценоза Арчевского леса : Автореф... канд.биол.наук: / Коновалова Е.Я. – Ташкент, 1949. – 8 с.
1094677
  Воронцов Е.М. Птицы Камского Приуралья / Е.М. Воронцов. – Горький, 1949. – 114с.
1094678
  Аверин Ю.В. Птицы Камчатского полуострова : Автореф... Доктора биол.наук: / Аверин Ю.В.; Акад.наук СССР. – Ленинград, 1958. – 22л.
1094679
  Судиловская А.М. Птицы Кашгарии. / А.М. Судиловская. – М.-Л., 1936. – 124с.
1094680
   Птицы Киргизии. – Фрунзе
1. – 1959. – 230с.
1094681
   Птицы Киргизии. – Фрунзе
2. – 1960. – 275с.
1094682
   Птицы Киргизии. – Фрунзе
3. – 1961. – 363с.
1094683
  Шукуров Э.Д. Птицы Киргизии / Э.Д. Шукуров. – Ч.2. – Фрунзе, 1981. – 157с.
1094684
  Кищинский А.А. Птицы Колымского нагорья / А.А. Кищинский. – Москва, 1968. – 189с.
1094685
  Кищинский А.А. Птицы Корякского нагорья / А.А. Кищинский. – М, 1980. – 336с.
1094686
  Бутурлин С.А. Птицы Косогольской экспедиции В.С.Елпатьевского / С.А. Бутурлин; Печатано по постановлению Совета Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, 1913. – 48 с. – Отд. оттиск из: Дневник Зоологического отделения Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, т. 1, 1913 г.
1094687
  Панов Е.Н. Птицы крайнего юга Приморья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Панов Е.Н. ; АН СССР. Сиб. отд. , Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 27 с.
1094688
  Бабенко В.Г. Птицы Красной книги СССР / В.Г. Бабенко, А.А. Кузнецов. – М, 1986. – 142с.
1094689
  Шухов И.Н. Птицы Красноярского уезда Енисейской губернии. / И.Н. Шухов. – Омск, 1925. – 28с.
1094690
  Костин Ю.В. Птицы Крыма / Ю.В. Костин. – М., 1983. – 241с.
1094691
   Птицы культурного ландшафта. – Ашхабад, 1967. – 140с.
1094692
   Птицы культурного ландшафта. – Ашхабад, 1967. – 140с.
1094693
  Умрихина Г.С. Птицы культурного ландшафта Чуйской долины. : Автореф... канд. биол.наук: / Умрихина Г.С.; АН Кирг. ССР. Объединен. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1966. – 18л.
1094694
   Птицы Кургальджинского заповедника. – Алма-Ата, 1985. – 194с.
1094695
  Семенов-Тян-Шанский Птицы Лапландии. / Семенов-Тян-Шанский, А.С. Гилязов. – М., 1991. – 286с.
1094696
   Птицы Латвии. – Рига, 1983. – 224с.
1094697
  Мальчевский А.С. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. / А.С. Мальчевский, Ю.Б. Пукинский. – Л.
1. – 1983. – 480с.
1094698
  Мальчевский А.С. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. / А.С. Мальчевский, Ю.Б. Пукинский. – Л.
2. – 1983. – 504с.
1094699
  Ларионов Г.П. Птицы Лено-Амгинского междуречья / Г.П. Ларионов. – Новосибирск, 1991. – 187с.
1094700
  Козлов П.С. Птицы леса / П.С. Козлов. – Саратов, 1940. – 80с.
1094701
  Зиновьев В.И. Птицы лесной зоны европейской части СССР. Воробьинообразные / В.И. Зиновьев. – Тверь, 1991. – 155с.
1094702
  Зиновьев В.И. Птицы лесной зоны европейской части СССР. Славковые : учеб. пособие / Зиновьев В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Калин. гос. ун-т. – Калинин : Калин. гос. ун-т, 1990. – 72 с. – Библиогр.: с. 65-72
1094703
  Зиновьев В.И. Птицы лесной зоны европейской части СССР.Ржанкообразные / В.И. Зиновьев. – Калинин, 1980. – 84с.
1094704
  Равкин Ю.С. Птицы лесной зоны Приобья / Ю.С. Равкин. – Новосибирск, 1978. – 288с.
1094705
  Беме Р.Л. Птицы лесов и гор СССР / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – М., 1966. – 272с.
1094706
  Беме Р.Л. Птицы лесов и гор СССР / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1981. – 223с.
1094707
  Федоренко А.П. Птицы лесостепи УССр и их роль в ограничении численности свекловичных долгоносиков. : Автореф... канд. биол.наук: / Федоренко А.П.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1957. – 15л.
1094708
  Липин С.И. Птицы лесостепного Приангарья. (Экол.-фаунист. исследования в связи с изучением природных очагов риккетсиозов и некоторых других инфекций) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Липин С.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1094709
  Мишкевич А.Д. Птицы летают без компаса: Повести. / А.Д. Мишкевич. – М., 1980. – 286с.
1094710
  Мишкевич А.Д. Птицы летают без компаса: Повести. / А.Д. Мишкевич. – Хабаровск, 1984. – 224с.
1094711
  Бораненков Н.Е. Птицы летят в Сибирь / Н.Е. Бораненков. – М., 1962. – 312с.
1094712
  Потапенко П.Я. Птицы летят вместе / П.Я. Потапенко. – Днепропетровск, 1961. – 144с.
1094713
  Голубов С.Н. Птицы летят из гнезд. / С.Н. Голубов. – М., 1958. – 446с.
1094714
  Голубов С.Н. Птицы летят из гнезд. / С.Н. Голубов. – М., 1970. – 446с.
1094715
  Куровский Э. Птицы летят на запад / Э. Куровский. – М, 1985. – 414с.
1094716
  Тушкан Г.П. Птицы летят на север / Г.П. Тушкан, 1950. – 64с.
1094717
  Тушкан Г.П. Птицы летят на север / Г.П. Тушкан. – М., 1961. – 348с.
1094718
  Панченко С.Г. Птицы Луганской области / С.Г. Панченко. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум, 2016. – 323, [1] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 316-323. – Библиогр. с. 309-315 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97418-0-6
1094719
  Жуков Борис Птицы малого калибра // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 126-131 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
1094720
  Березовиков Н.Н. Птицы Маркакольдской котловины / Н.Н. Березовиков. – Алма-Ата, 1989. – 199с.
1094721
  Рудольф С. Птицы меня не обгонят. / С. Рудольф. – М., 1976. – 176с.
1094722
  Йыгисалу Х. Птицы мечты / Х. Йыгисалу. – Таллин, 1977. – 60с.
1094723
  Бианки В.В. Птицы мира / В.В. Бианки. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 126 с.
1094724
  Аверин Ю.В. Птицы Молдавии : в 2 т. / Ю.В. Аверин, И.М. Ганя ; под ред. Ю.В. Аверина ; АН Молдавской ССР, Ин-т зоологии. – Кишинёв : Ред.-изд. отдел АН Молдавской ССР
Т. 1. – 1970. – 240 с.
1094725
  Аверин Ю.В. Птицы Молдавии. : в 2 т. / Ю.В. Аверин, И.М. Ганя, Г.А. Успенский ; под ред. Ю.В. Аверина ; АН Молдавской ССР, Ин-т зоологии. – Кишинёв : Штиница
Т. 2. – 1971. – 236 с. : ил. – Библиогр.: с. 220-229
1094726
  Луговой А.Е. Птицы Мордовии / А.Е. Луговой. – Горький, 1975. – 299с.
1094727
  Белопольский Л.О. Птицы морей и океанов / Л.О. Белопольский, В.П. Шунтов. – М, 1980. – 185с.
1094728
  Брэдбери У. Птицы морей, побережий и рек / У. Брэдбери. – М., 1983. – 129с.
1094729
  Ильичев В.Д. Птицы Москвы и Подмосковья / В.Д. Ильичев. – М., 1987. – 271с.
1094730
  Пидсуха А.Н. Птицы на ладонях / А.Н. Пидсуха. – М, 1975. – 112с.
1094731
  Песков В.М. Птицы на проводах / В.М. Песков. – Москва, 1982. – 303с.
1094732
  Гончар О. Птицы над Бродщиной / О. Гончар. – Москва : Правда, 1976. – 48с. – (Б-ка "Огонек" ; №35)
1094733
  Третьяков А.И. Птицы над водой. / А.И. Третьяков. – Красноярск, 1982. – 103с.
1094734
  Канович Григорий Птицы над кладбищем. / Канович Григорий. – Вильнюс, 1974. – 255 с.
1094735
  Голованова Э.Н. Птицы над полями: современные вопросы сельскохозяйственной орнитологии / Э.Н. Голованова. – Л., 1987. – 232с.
1094736
  Карри-Линдал Птицы над сушей и морем / Карри-Линдал. – М., 1984. – 204с.
1094737
  Ватагин В.А. Птицы нарядные / В.А. Ватагин. – Москва, 1947. – 12с.
1094738
  Ахмедов К.Р. Птицы населенных пунктов Гиссарской долины : Автореф... канд. биол.наук: / Ахмедов К.Р.; Академия наук СССР. Таджикский филиал. Институт зоологии и паразитологии. – Сталинабад, 1950. – 12л.
1094739
  Миловидов С.П. Птицы населенных пунктов Западной Сибири / С.П. Миловидов. – Томск, 1973. – 29 с.
1094740
  Друцэ И.П. Птицы нашей молодости : драма в 2-х ч. / И.П. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Искусство, 1973. – 46 с.
1094741
  Дементьев Г.П. Птицы нашей страны / Г.П. Дементьев. – Москва : Всероссийское общество охраны природы, 1949. – 240с.
1094742
  Дементьев Г.П. Птицы нашей страны / Г.П. Дементьев. – Москва, 1962. – 167с.
1094743
  Мазаев В.М. Птицы не поют в тумане / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1965. – 122с.
1094744
  Домбровский А.И. Птицы ничего не рассказывают / А.И. Домбровский. – М., 1968. – 104с.
1094745
  Козлов Н.А. Птицы Новосибирска / Н.А. Козлов. – Новосибирск, 1988. – 156с.
1094746
  Хроков В.В. Птицы озер и болот / В.В. Хроков, А.И. Кошелев. – Алма-Ата, 1989. – 268с.
1094747
  Кыдыралиев А.К. Птицы озер и горных рек Киргизии / А.К. Кыдыралиев. – Фрунзе, 1990. – 240с.
1094748
  Кыдыралиев А.К. Птицы озер и горных рек Киргизии / А.К. Кыдыралиев. – Фрунзе, 1990. – 236с.
1094749
   Птицы озера Невского (о.Сахалин). – Южно-Сахалинск, 1983. – 28с.
1094750
  Лабутин Ю.В. и др. Птицы околоводных ландшафтов долины нижней Лены / Ю.В. и др. Лабутин. – Новосибирск, 1988. – 193с.
1094751
  Стишов М.С. и др. Птицы острова Врангеля / М.С. и др. Стишов. – Новосибирск, 1991. – 251с.
1094752
  Беме Р.Л. Птицы открытых и околоводных пространств СССР : Полевой определитель / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1983. – 176 с.
1094753
  Иванов А.И. Птицы Памиро-Алая. / А.И. Иванов. – Л., 1969. – 448с.
1094754
  Мальчевский С А. др. Птицы перед микрофоном и фотоаппаратом. / С А. др. Мальчевский. – . – Л., 1972. – 207с.
1094755
  Мальчевский А.С. Птицы перед микрофоном и фотоаппаратом. / А.С. Мальчевский. – 2-е изд. – Л., 1976. – 206с.
1094756
  Леонов А.Д. Птицы перелетные / А.Д. Леонов. – Л, 1983. – 751с.
1094757
  Кокшайский Н.В. Птицы Перу / Н.В. Кокшайский. – М, 1990. – 301с.
1094758
  Гаврилин В.П. Птицы под дождём / В.П. Гаврилин. – М., 1990. – 124с.
1094759
  Мишаткин Ю.И. Птицы покадают гнезда. : рассказы / Ю.И. Мишаткин. – Волгоград : Кн. изд-во, 1963. – 52 с. : ил.
1094760
  Чендей И.М. Птицы покидают гнезда / И.М. Чендей. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 254 с.
1094761
  Чендей И.М. Птицы покидают гнезда / И.М. Чендей. – Москва : Художественная литература, 1968. – 80 с.
1094762
  Спангенберг Е.П. Птицы полезащитных насаждений / Е.П. Спангенберг. – М, 1949. – 96с.
1094763
  Таращук В.И. Птицы полезащитных насаждений степной зоны УССР и возможности использования из для борьбы с вредителями. / В.И. Таращук. – Киев, 1953. – 124с.
1094764
  Гавриленко Н.И. Птицы Полтавщины / Н.И. Гавриленко. – Полтава, 1929. – 133с.
1094765
  Цветов Я.Е. Птицы поют на рассвете / Я.Е. Цветов. – Москва : Современник, 1972. – 543с.
1094766
  Цветов Я.Е. Птицы поют на рассвете : Роман / Я.Е. Цветов. – Москва : Воениздат, 1974. – 550с.
1094767
  Цветов Я.Е. Птицы поют на рассвете / Я.Е. Цветов. – Саранск, 1976. – 552с.
1094768
  Коренберг Э.И. Птицы природного очага клещевого энцефалита в европейских южнотаежных лесах : Автореф... кандидата биол.наук: / Коренберг Э.И.; АМН СССР. Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. – М., 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1094769
  Сумъяа Д. Птицы Прихубсугулья, МНР / Д. Сумъяа, Н.Г. Скрябин. – Иркутск, 1989. – 198с.
1094770
  Джагаров Г.Г. Птицы против ветра. / Г.Г. Джагаров. – М, 1972. – 198с.
1094771
  Чистовский С.М. Птицы Псковской губернии. / С.М. Чистовский. – Псков, 1927. – 22с.
1094772
  Беме Р.Л. Птицы разных материков / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – М., 1986. – 191с.
1094773
  Треус В.Д. Птицы района Аскания-Нова и методы их привлечения : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Треус В.Д.; ВАСХНИЛ. ВНИИ гибридизации и акклиматизации животных "Аскания-Нова". – Аскания-Нова, 1952. – 16 с.
1094774
  Штейнбах М.В. Птицы рассказывают о себе / М.В. Штейнбах. – М., 1980. – 31с.
1094775
  Мензбир М.А. Птицы России. – Москва, 1895
1094776
  Мензбир М.А. Птицы России. – Москва, 1895. – 1120с.
1094777
  Мензбир М.А. Птицы России / М.А. Мензбир. – 3-е изд. расширен. и перераб. – М.
1. – 1918. – 224с.
1094778
   Птицы России. – М., 1992. – 175с.
1094779
  Солнцев Р. Птицы с яркими глазами / Р. Солнцев. – М., 1975. – 63с.
1094780
  Гизенко А.И. Птицы Сахалинской области / А.И. Гизенко. – М., 1955. – 328с.
1094781
  Кречмар А.В. Птицы северных равнин / А.В. Кречмар. – Л., 1991. – 287с.
1094782
   Птицы северо-востока Азии / Кречмар В. – Владивосток, 1979. – 168с.
1094783
  Равкин Ю.С. Птицы Северо-Восточного Алтая / Ю.С. Равкин. – Новосибирск, 1973. – 374с.
1094784
   Птицы Северо-Западного Кавказа. – М., 1985. – 169с.
1094785
  Беме Л.Б. Птицы Северо-Кавказского края : Руководство к орнитологическим экскурсиям для учителей и учащихмя старших классов / Л.Б. Беме. – Пятигорск, 1935. – 138с.
1094786
  Шнитников В.Н. Птицы семиречья / В.Н. Шнитников. – М.-Л., 1949. – 667с.
1094787
  Страутман Ф.И. Птицы советских Карпат / Ф.И. Страутман. – К, 1954. – 332с.
1094788
  Сушкин П.П. Птицы Советского Алтая и прилежащих частей Северо- западной Монголии. / П.П. Сушкин. – М.-Л.
2. – 1938. – 435с.
1094789
  Сушкин П.П. Птицы Советского Алтая и прилежащих частей Северо- Западной Монголии. / П.П. Сушкин. – М.-Л.
1. – 1938. – 317с.
1094790
   Птицы Советского Союза. – М.
1. – 1951. – 652с.
1094791
   Птицы Советского Союза. – М.
2. – 1951. – 480с.
1094792
   Птицы Советского Союза. – М.
3. – 1951. – 680с.
1094793
   Птицы Советского Союза. – М.
4. – 1952. – 640с.
1094794
   Птицы Советского Союза. – М.
5. – 1954. – 804с.
1094795
   Птицы Советского Союза. – М.
6. – 1954. – 792с.
1094796
  Успенский С.М. Птицы Советской Арктики / С.М. Успенский. – Москва, 1958. – 166с.
1094797
  Клитин А.Н. Птицы Советской Буковины. : Автореф... канд. биол.наук: / Клитин А.Н.; Харьков. гос. ун-тет. – Х., 1964. – 19л.
1094798
  Андреев Б.Н. Птицы среднего Вилюя / Б.Н. Андреев. – Якутск, 1953. – 128 с.
1094799
  Рогачева Э.В. Птицы Средней Сибири: распространение, численность, зоогеография / Э.В. Рогачева. – М., 1988. – 307с.
1094800
   Птицы СССР. – Л., 1933. – 14с.
1094801
   Птицы СССР. – М-Л
1. – 1951. – 3-269с.
1094802
   Птицы СССР. – М-Л
2. – 1953. – 344с.
1094803
   Птицы СССР. – М-Л
3. – 1954. – 256с.
1094804
  Портенко Л.А. Птицы СССР : Определители по фауне, издаваемые зоологическим институтом АН СССР / Л.А. Портенко; АН СССР. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Ч. 4. – 1960. – 416с.
1094805
   Птицы СССР. – М., 1968. – 637с.
1094806
   Птицы СССР : Библиографический указатель, 1918-1945 гг. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. – 408с.
1094807
   Птицы СССР. – М., 1982. – 446с.
1094808
   Птицы СССР. – Л., 1987. – 527с.
1094809
   Птицы СССР. Чайковые. – М., 1988. – 414с.
1094810
   Птицы СССР. Чистоковые. – М., 1990. – 203с.
1094811
  Воинственский М.А. Птицы степной полосы Европейской части СССР. Современное состояние орнитофауны и ее происхождение. / М.А. Воинственский. – Киев : АН УССР, 1960. – 292с.


  В монографии дан систематический обзор гнездящихся птиц степной зоны Европы(218 видов). Подробно рассмотрено распространение отдельных элементов орнитофауны и больших фаунистических комплексов, населяющих основные ландшафты, характерные для степной ...
1094812
  Вартапетов Л.Г. Птицы таежных междуречий Западной Сибири. / Л.Г. Вартапетов. – Новосибирск, 1984. – 242с.
1094813
  Гордеев Ю.И. Птицы тайги / Ю.И. Гордеев. – Свердловск, 1985. – 158с.
1094814
  Абдреимов Т. Птицы тугаев и прилегающих пустынь низовьев Амударьи / Т. Абдреимов. – Ташкент : Фан, 1981. – 109 с. : ил. – Библиогр.: с. 103-108
1094815
  Рябицев В.К. Птицы тундры / В.К. Рябицев. – Свердловск, 1986. – 198с.
1094816
  Дементьев Г.П. Птицы Туркменистана / Г.П. Дементьев; АН ТуркменССР; Ин-т биологии; Под ред.: И.В.Старостина. – Ашхабад : Изд-во АН ТуркменССР, 1952. – 548с.
1094817
  Рустамов А.К. Птицы Туркменистана / А.К. Рустамов. – Ашхабад
2. – 1958. – 253с.
1094818
  Молчанов Л.А. Птицы Узбекистана / Л.А. Молчанов. – Ташкент, 1953. – 96с.
1094819
   Птицы Узбекистана: В 4 томах. – Ташкент
1. – 1987. – 291с.
1094820
   Птицы Узбекистана: В 4 томах. – Ташкент
2. – 1990. – 292с.
1094821
   Птицы улетают одни. – М., 1964. – 240с.
1094822
  Воробьев К.А. Птицы Уссурийского края / К.А. Воробьев. – Москва, 1954. – 360с.
1094823
  Пукинский Ю.Б. Птицы уссурийской тайги / Ю.Б. Пукинский. – Хабаровск, 1984. – 238с.
1094824
  Васильченко А.А. Птицы Хамар-Дабана / А.А. Васильченко. – Новосибирск, 1987. – 101с.
1094825
  Гудков Андрей Птицы цвета пламени : ад, где рождаются райские птицы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 130-137 : фото
1094826
  Неруда П. Птицы Чили. / П. Неруда. – М., 1967. – 80с.
1094827
  Портенко Л.А. Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля / Л.А. Портенко. – Л.
1, 2. – 1972. – 423, 323с.
1094828
  Барабаш-Никифоров Птицы Юго-Востока черноземного центра / Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго. – Воронеж, 1963. – 212с.
1094829
  Измайлов И.В. Птицы юго-западного Забайкалья / И.В. Измайлов, Г.К. Боровицкая. – Владимир, 1973. – 315с.
1094830
  Козлова Е.В. Птицы Юго-Западного Забайкалья, Северной Монголии и Центральной Гоби / Е.В. Козлова. – Л., 1930. – 397с.
1094831
  Степанян Л.С. Птицы юго-западной Океании / Л.С. Степанян. – М., 1986. – 120с.
1094832
  Богородский Ю.В. Птицы Южного Предбайкалья / Ю.В. Богородский. – Иркутск, 1989. – 205с.
1094833
  Панов Е.Н. Птицы Южного Приморья. / Е.Н. Панов. – Новосибирск : Наука, 1973. – 376с.
1094834
  Владышевский Д.В. Птицы южной части Красноярского края / Д.В. Владышевский, Т.А. Ким. – Красноярск, 1988. – 222с.
1094835
  Нечаев В.А. Птицы южных Курильских островов / В.А. Нечаев. – Л., 1969. – 248с.
1094836
  Кривицкий И.А. Птицы южных степей Целиноградской области. (Экол.-фаунист. анализ) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Кривицкий И.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1094837
  Воробьев К.А. Птицы Якутии / К.А. Воробьев. – Москва, 1963. – 336с.
1094838
  Данилов Н.Н. Птицы Ямала / Н.Н. Данилов. – М, 1984. – 335с.
1094839
  Спангенберг Е.П. Птицы, заайцы, лисицы и прочие / Е.П. Спангенберг. – М, 1973. – 191с.
1094840
  Салихбаев Х.С. Птицы. / Х.С. Салихбаев, А.Н. Богданов. – Ташкент
2. – 1961. – 1-272с.
1094841
  Салихбаев Х.С. Птицы. / Х.С. Салихбаев, А.Н. Богданов. – Ташкент
2. – 1967. – 1-184с.
1094842
  Пекло А.М. Птицы. Оологическая коллекция = Птахи. Оологічна колекція = Birds. The oological collection / А.М. Пекло ; Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природоведч. музей. – Киев : Зоомузей ННПМ НАН Украины. – (Каталог коллекций Зоологического музея Национального научно-природоведческого музея НАН Украины). – ISBN 978-966-02-6782-4
Вып. 1 : Неворобьинообразные - Non-Passeriformes. – 2016. – 214, [2] с., включ. обл. – Указ. латин. названий: с. 209-212
1094843
   Птицы. Птичьи будни. На фоне неба // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 56-65 : фото. – ISSN 1029-5828
1094844
  Цветов Я.Е. Птицыпоют на рассвете / Я.Е. Цветов. – Москва, 1965. – 324с.
1094845
  Лукина Е.В. Птичий городок / Е.В. Лукина. – М., 1951. – 148с.
1094846
  Ефимов А. Птичий грипп : Рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 3. – С. 59-61. – ISSN 0012-6756
1094847
  Майер Х. Птичий грипп в зеркале экономического порядка природы : економіка та екологія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 173-189. – Бібліогр.: 6 назв
1094848
  Сливкин Е.А. Птичий консул / Е.А. Сливкин. – Л., 1990. – 61с.
1094849
  Яралиев Я. Птичий родник : повести и рассказы / Я. Яралиев; пер. с лезгин. – Москва : Советский писатель, 1974. – 247 с.
1094850
  Леонов А.Д. Птичий сторож / А.Д. Леонов. – Л, 1971. – 205с.
1094851
  Иванникова Е.В. Птичий утренник / Е.В. Иванникова. – М., 1981. – 46с.
1094852
  Варишон Анн Птичий язык Амазонии : Печему мы такие разные: Амазония // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 88-94 : Іл. – ISSN 1029-5828
1094853
  Скворцов Ю.И. Птичка-зарянка. / Ю.И. Скворцов. – Мурманск, 1963. – 39с.
1094854
  Каххар А. Птичка-невеличка : рассказы и повесть / А. Каххар. – Москва : Советский писатель, 1961. – 227 с.
1094855
  Каххар А. Птичка-невеличка : рассказы и повесть / А. Каххар. – Москва : Советский писатель, 1961. – 227 с.
1094856
  Каххар А. Птичка-невеличка : рассказы и повесть / А. Каххар. – Москва : Художественная литература, 1965. – 319 с.
1094857
  Каххар А. Птичка-невеличка : рассказы и повесть / А. Каххар. – Москва : Известия, 1967. – 512 с.
1094858
  Гюнтекин Р.Н. Птичка певчая / Р.Н. Гюнтекин. – Москва, 1966. – 400с.
1094859
  Гюнтекин Р.Н. Птичка певчая / Р.Н. Гюнтекин. – Махачкала, 1987. – 336с.
1094860
  Гюнтекин Р.Н. Птичка певчая / Р.Н. Гюнтекин. – Киев : Глобус, 1991. – 352с. – ISBN 5-86248-004-8
1094861
  Гюнтекин Р.Н. Птичка певчая / Р.Н. Гюнтекин. – Ростов-на-Дону, 1991. – 382с.
1094862
  Гюнтекин Р.Н. Птичка певчая / Р.Н. Гюнтекин. – Харьков, 1991. – 377с.
1094863
  Притчетт В.С. Птички в клетках / В.С. Притчетт. – М., 1988. – 333с.
1094864
  Федюкович М. Птичье дерево / М. Федюкович. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 32 с.
1094865
  Бромлей Н. Птичье королевство / Н. Бромлей. – М, 1929. – 48с.
1094866
  Шахнюк В.П. Птичье молоко / В.П. Шахнюк. – Симферополь, 1972. – 67с.
1094867
  Успенский С.М. Птичьи базары Новой Земли / С.М. Успенский. – Москва : Изд-во Академии Наук СССР, 1956. – 178с.
1094868
  Домбровский А.И. Птичьи ветры / А.И. Домбровский. – Симферополь, 1981. – 232с.
1094869
  Красников Г.Н. Птичьи светофоры / Г.Н. Красников. – М., 1981. – 32с.
1094870
  Недоля И.К. Птичьи стаи / И.К. Недоля. – Краснодар, 1958. – 84с.
1094871
  Успенский С.М. Птичья базары Новой Земли / С.М. Успенский. – Москва : Изд- во Академии Наук СССР, 1956. – 179с.
1094872
  Зелінський А.Л. Птолемей III: умови формування особистості майбутнього царя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Розглядаються життя і діяльність Птоломея III Евергета до його вступу на єгипетський престол у 246 році до Різдва Христового. Вивчення умов, в яких формувалася особливість Евергета, дозволяє розглядати період його правління в новому незвичайному ракурсі.
1094873
  Зелінський А.Л. Птолемей Філадельф і Лаг, син Таїс, – реконструкція стосунків між братами // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 19-27. – ISSN 1608-0599
1094874
  Зелінський А.Л. Птоломей III і Анубіс: можливість неофіційного ототоження // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 26-38. – ISSN 1608-0599
1094875
  Зелінський А.Л. Птоломей. сатрап Єгипту й останні Аргеади // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 112-119. – ISSN 1608-0599
1094876
  Уралов Т Птомок прометеев / Т Уралов. – Одесса, 1980. – 231с.
1094877
  Кицул В.И. Птрология карбонатных пород ладожской формации / В.И. Кицул. – М., 1963. – 172с.
1094878
  Купчик О. ПТУ-26 м. Києва (1962 - 1991 рр.): нарис історії // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 363-368. – ISBN 978-617-7399-06-2
1094879
  Орел С. ПТУ на зламі й переломі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 12


  "Професійно-технічна освіта нині в досить непростому перехідному стані. Стабільне державне фінансування попередніх десятиліть, попри затримки й дефіцит бюджету, було надійнішим, ніж перехід на фінансування з місцевих бюджетів. І річ не тільки в тому, ...
1094880
  Поплавский М.М. ПТУ: время перемен. / М.М. Поплавский. – К, 1990. – 151с.
1094881
   Птуха Михайло Васильович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 211-214. – ISBN 966-02-0537-6
1094882
   Птуха Михайло Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 132. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1094883
  Нековаль В.Т. Птуха Михайло Васильович: до 125-річчя з дня народження (07.11.1884-03.10.1961) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 137-138.
1094884
  Приставкин А.И. Птушенька. / А.И. Приставкин. – М., 1969. – 223с.
1094885
   Птушинський Юрій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 354-355 : фото
1094886
  Николаев Л. Птянству -- нет / Л. Николаев. – М., 1971. – 104с.
1094887
  Устин П.М. Пу Сунлин и его новеллы / П.М. Устин. – Москва, 1981. – 264 с.
1094888
  Грищенко А.Л. Пуанкаре-инвариантные уравнения движения в релятивистской квантовой механике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / грищенко А.Л.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1972. – 9л.
1094889
  Тяпкин А.А. Пуанкаре / А.А. Тяпкин, А Шибанов. – 2-е изд. – М, 1982. – 415с.
1094890
   Пуанкаре (Poincare) Жюль Анрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 879. – ISBN 966-316-069-1
1094891
  Любецкая В.В. Пуант как способ эстетического завершения комедии "Ревизор" Н.В. Гоголя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 184-187
1094892
  Панфилов Игорь Пуантилизм // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 7. – С. 2-16


  Пуантилизм (точка) - стиль письма в живописи, использующий чистые, не смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками прямоугольной или круглой формы. Смешение цветов с образованием оттенков происходит на этапе восприятия картины зрителем с ...
1094893
  Пучков А.А. Пуантилизм античного пространства, или архитектура в эстетике Платона / А.А. Пучков; Гос. науч.-исследов. ин-тут теории и истории архитектуры и градостроительства. – Київ : А.С.С. – ISBN 966-7452-13-1
Ч.1 Платон. – 2000. – 54с.
1094894
  Юр"єва І. Пубертат, ПТСР та інші квести. Як підлітку вижити на Сході // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 13


  "Раніше казали: "Перехідний вік, минеться", — і батьки здебільшого воліли спостерігати, чекаючи із завмиранням серця: як там дитина впорається, якою випірне з бурхливого моря гормонів і підліткових спокус? Тепер, коли ціле покоління дітей подорослішало ...
1094895
  Бондар Є.П. Публiцистичний коментаp : /Коментарі В.І.Леніна в "Правде"/ / Є.П. Бондар; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КГУ iм. Т.Г.Шевченка, 1969. – 33с.
1094896
  Шекет Ю. Публий Вергилий Марон: слово, что движет светила // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 1 (101). – С. 108-121. – ISSN 1819-6268
1094897
  Литовченко С.Д. Публий Клодий и Тигран Младший // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 59-64. – ISSN 2309-6608
1094898
  Загребина А.В. Публика как социальная общность : пионерские исследования Г.Тарда // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – 139-145. – ISSN 0132-1625
1094899
  Сухоруков М.К. Публикации в отраслевых информационных органах о книжном деле США // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 2 (379). – С. 106-140. – ISSN 0869-6020
1094900
  Щедрина Татьяна Геннадьевна Публикации или реконструкции? Проблемы текстологии в историко-философском исследовании // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 130-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1094901
   Публикации Киевской астрономической обсерватории. – Київ : Київський університет
№ 2. – 1948. – 119 с.
1094902
  Чолганская В.Л. Публикации ООН и ее специализированных учреждений. / В.Л. Чолганская. – 2-е изд. – М., 1977. – 504с.
1094903
  Чолганская В.Л. Публикации Организации Объединных Наций и ее специализированных учреждений. / В.Л. Чолганская. – М., 1968. – 400с.
1094904
  Зотова А.В. Публикации основных российских научных изданий об истории Японии (историография начала XXI в.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 3 (63). – С. 41-46. – ISSN 2070-9773
1094905
   Публикации преподавателей кафедры политической экономии ЛГУ им.П.Стучки по учебно-методическим вопросам. – Рига, 1980. – 76с.
1094906
   Публикации преподавателей ЛГУ им.П.Стучки. 1945-1965 гг.. – Рига
1. – 1969. – 316с.
1094907
   Публикации работ ученых АН КирССР в зарубежной печати (1959-1985 гг.) : Библиографический указатель. – 2-е изд., доп. – Фрунзе : Илим, 1988. – 84с.
1094908
   Публикации СГУ. – Сыктывкар, 1987. – 112с.
1094909
   Публикации СГУ за 10 лет. – Сыктывкар, 1984. – 89с.
1094910
  Бурлыкина М.И. Публикации СГУ за 10 лет / М.И. Бурлыкина. – Сыктывкар, 1984. – 88с.
1094911
  Воробьев В.В. Публикации сибирских и дальневосточных организаций географического общества СССР / В.В. Воробьев, Г.Ф. Чернова. – Иркутск, 1971. – 208с.
1094912
   Публикации Сибирских и Дальневосточных организаций географического общества СССР. – Иркутск
Т. 2 (1964-1969 гг.) Вып. 1. – 1971. – 178с
1094913
   Публикации Сибирских и Дальневосточных организаций географического общества СССР. – Иркутск
Т. 2 (1964-1969 гг.) Вып. 2. – 1971. – 208с
1094914
  Воробьев В.В. Публикации сибирских и дальневосточных организаций Географического общества СССР. 1945-1962 гг. / В.В. Воробьев, Н.И. Вершинская. – Иркутск, 1966. – 167с.
1094915
   Публикации сотрудников ЦНИИКА : Аннотированній указатель за 1980-1981 гг. – Москва, 1983. – 48с.
1094916
  Раздорский А.И. Публикации таможенных книг в России XVII-XVIII вв. // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 77-83. – ISSN 0869-6020


  Автор прослеживает историю издания ценных источников по социально-экономической истории России XVII-XVJII вв. - таможенных книг - от первых публикаций 1840-1850-х гг. до современных изданий, анализируя состав справочного аппарата и качество подготовки ...
1094917
  Хренова Г. Публикационная активность исследователей Беларуси и ее оценка с использованием библиометрических показателей / Г. Хренова, О. Чикун // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – C. 28-31. – ISSN 1029-7200


  Статья посвящена актуализации результатов научных исследований, проведенных Центральной научной библиотекой НАН Беларуси с использованием базы данных Web of Science.
1094918
  Сикорская О.Н. Публикационная активность организаций Беларуси на примере базы данных Scopus / О.Н. Сикорская, М.А. Бовкунович // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 49-54. – ISSN 2224-1825


  Рассматривается использование индекса цитирования Scopus для оценки научной деятельности организаций Беларуси.
1094919
  Романовский М.Ю. Публикационная активность организаций естественно-научного профиля в России и за рубежом // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1059-1063. – ISSN 0869-5873


  Возможно ли прямое сравнение исследовательских институтов по числу публикаций в ведущих реферируемых журналах с наибольшим импакт-фактором? Оказывается, возможно, но корректность сравнения требует, чтобы это были научные учреждения одной и той же ...
1094920
  Мохначева Ю.В. Публикационная активность организаций Московской области по проблемам нанотехнологий и наносистем: библиометрический анализ / Ю.В. Мохначева, Т.Н. Харыбина // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 49-56. – ISSN 1815-3186


  Представлены результаты библиометрического анализа публикационной активности ученых исследовательских учреждений Московской области в сфере нанотехнологий.
1094921
  Кавуненко Л.Ф. Публикационная активность украинских ученых в базе данных Scopus / Л.Ф. Кавуненко, Е.П. Кострица, О.Г. Черногаева // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 89-99. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У дослідженні обгрунтовано пропозиції щодо подальшої активізації участі вчених – представників різних галузей знань у формуванні та вдосконаленні нормативно-правової бази. На основі аналізу законодавства про наукову та науково-технічну діяльність ...
1094922
  Гуртов В.А. Публикационная активность членов диссертационных советов при вузах России / В.А. Гуртов, Л.В. Щеголева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 8/9. – С. 16-26. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены результаты анализа показателей публикационной активности членов диссертационных советов в целом, и отдельно - членов диссертационных советов при вузах. Анализ основан на данных мониторинга показателей научной активности членов ...
1094923
  Степанов В.П. Публикация баз данных в Интернете : учебное пособие / Степанов В.П., Купрейчик И.В., Черкашина ; МОНУ ; Харьк. нац. эконом. ун-т. – Харкьков : ХНЭУ, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-676-269-9
1094924
  Пескова Л.Д. и др. Публикиции Института Тектоники и геофизики НЗИЦ ДЗИЦ АН СССР 1972-1981 гг. / Л.Д. и др. Пескова. – Владивосток, 1983. – 107с.
1094925
   Публицист-гражданин : Литературный сборник посвященній памяти Григория Константиновича Градовского : портретами и снимками. – Петроград : Тип. П.П. Сойкина, 1916. – [2], II, 215 с., 2 л. портр. : ил., портр.
1094926
  Воробченко В.И. Публицист-ленинец. / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1986. – 156,3с.
1094927
  Горбунов А.П. Публицист за рабочим столом / А.П. Горбунов. – Иркутск, 1993. – 200с.
1094928
  Прохоров Е.П. Публицист и действительность / Е.П. Прохоров. – М, 1973. – 317с.
1094929
  Грин М.Я. Публицист на эстраде. / М.Я. Грин. – М., 1981. – 157с.
1094930
  Бородавкин А.П. Публицист С.С.Шашков и его исторические воззрения : Автореф... кандид. историч.наук: / Бородавкин А.П.; Томский гос. университет им. В.В.Куйбышева. Историко-филологический факультет. – Томск, 1950. – 18 с.
1094931
   Публицистиа Дона и Северного Кавказа. – Ростов-на-Дону, 1979. – 159с.
1094932
  Коста Хетагуров Публицистика / Коста Хетагуров. – Орджоникидзе, 1941. – 185 с.
1094933
  Ботев Х. Публицистика / Х. Ботев. – М., 1952. – 504с.
1094934
  Хайтов Н. Публицистика / Н. Хайтов. – София, 1975. – 323с.
1094935
  Гуменный Н.Ф. Публицистика "Літературно-наукового вісника". : Автореф... Канд.филол.наук: / Гуменный Н.Ф.; МВ и ССО СССР. – Днепропетровск, 1974. – 26л.
1094936
  Каравашкова С.В. Публицистика А.М. Коллонтай, И.Ф. Арманд. / С.В. Каравашкова. – Москва, 1973. – 93с.
1094937
  Петряева Е.И. Публицистика А.П.Гайдара. / Е.И. Петряева. – Одесса, 1964. – 31с.
1094938
  Киракосян Л.М. Публицистика Аветика Исаакяна : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Киракосян Л.М.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры им. Е.Абегяна. – Ереван, 1968. – 25л.
1094939
  Нуруллина Р.М. Публицистика Аделя Кутуя : Автореф... канд. филол.наук: / Нуруллина Р.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 16л.
1094940
  Грицюк Э.И. Публицистика Александра Корнейчука : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.678 / Грицюк Э.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 16 с.
1094941
   Публицистика белорусских народников. – Минск, 1983. – 134с.
1094942
  Саченко Иван Иванович Публицистика в борьбе против фашизма и неонацизма (Исторический опыт, традиции, практика) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.10 / Саченко Иван Иванович; Бел. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1983. – 393л. – Бібліогр.:л.361-393
1094943
  Прохоров Е.П. Публицистика в жизни общества / Е.П. Прохоров. – М, 1968. – 102с.
1094944
  Мальгин А.В. Публицистика в поэзии /Р.Рождественский и Е.Евтушенко/ / А.В. Мальгин. – М. : Знание, 1988. – 48 с.
1094945
  Попов Ю.В. Публицистика Великой французской революции. / Ю.В. Попов. – М., 1988. – 55с.
1094946
  Попов Ю.В. Публицистика Великой французской революции. / Ю.В. Попов. – М., 1989. – 173с.
1094947
  Волынская Н.М. Публицистика Г.Гейне накануне революции 1848 г. : Автореф... канд. филол.наук: / Волынская Н.М.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 22л.
1094948
  Волынская Н.М. Публицистика Гейне накануне революции 1848 года : Дис... канд. филолог.наук: / Волынская Н. М.; КГУ им. Т. Шевченко, Каф. зарубеж лит. – К., 1950. – 257л. – Бібліогр.:л.229-256
1094949
  Прохоров Е.П. Публицистика декабристов / Е.П. Прохоров. – М, 1961. – 56с.
1094950
  Вольперт Л.И. Публицистика Жана-Ришара Блока : Автореф... канд. филол.наук: / Вольперт Л.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 14л.
1094951
  Бережная Людмила Григорьевна Публицистика журнала "Русское богатство" (1905-1914 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Бережная Людмила Григорьевна; МГУ им. М.В.Ломоносова, фак. журналистики. – М., 1980. – 24л.
1094952
   Публицистика и исторические сочинения периода феодализма. – Новосибирск, 1989. – 280с.
1094953
  Ученова В.В. Публицистика и политика / В.В. Ученова. – М, 1973. – 232с.
1094954
  Валько И.В. Публицистика и развитие социалистического образа жизни / И.В. Валько. – Киев : КГУ, 1980. – 142 с.
1094955
  Шкляр Владимир Иванович Публицистика и художественная литература: продуктивно-творческая интеграция : Дис... доктор филолог.наук: 10.01.10 / Шкляр Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко, каф. теории и практики сов. печати. – Киев, 1989. – 343л. – Бібліогр.:л.325-343
1094956
  Нечиталюк М.Ф. Публицистика Ивана Франко вопросы истории, проблематики, функции, мастертства (1875-1915) : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.10 / Нечиталюк М.Ф.; МГУ. – М., 1982. – 36л.
1094957
  Иоселиани А.Ш. Публицистика комсомольско-молодежной газеты как фактор формирования личности молодого строителя коммунизма. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Иоселиани А.Ш.;. – Тбилиси, 1979. – 24л.
1094958
  Гордиенко Т.В. Публицистика Курта Тухольского : Автореф... канд. филол.наук: / Гордиенко Т. В.; МГУ, Фак. журн., Каф. ист. заруб. печати и лит. – М., 1970. – 17л.
1094959
  Овчаренко А.И. Публицистика М.Горького / А.И. Овчаренко. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 653 с.
1094960
  Овчаренко А.И. Публицистика М.Горького / А.И. Овчаренко. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1965. – 628 с.
1094961
  Ковалевский К.А. Публицистика М.Горького в 90-е годы / К.А. Ковалевский. – М, 1960. – 36 с.
1094962
  Захаров С.В. Публицистика М.Горького и Л.Толстого в эпоху первой русской революции : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Захаров С.В.; Петрозав. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1969. – 19л.
1094963
  Ковалевский К.А. Публицистика М.Е. Салтыкова-Щедрина / К.А. Ковалевский. – М, 1961. – 46с.
1094964
  Кокта М.Д. Публицистика М.Шолохова.К вопросу мастерства / М.Д. Кокта. – К, 1960. – 134с.
1094965
  Дринь Анатолий Васильевич Публицистика Максима Рыльского и современные проблемы журналистского мастерства : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Дринь Анатолий Васильевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
1094966
  Дринь Анатолий Васильевич Публицистика Максима Рыльского и современные проблемы журналистского мастерства : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Дринь Анатолий Васильевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 239л. – Бібліогр.:л.189-239
1094967
  Мусаев Д Т. Публицистика Мехти Гусейна. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.642 / Мусаев Т.Д,; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1971. – 30л.
1094968
  Панько Михаил Антонович Публицистика Мориса Тореза в борьбе а единство французского рабочего движения против фашизма и войны : Дис... докт. филол.наук: 10.01.10 / Панько Михаил Антонович; Измаильский гос. пед. ин-т. – Измаил, 1987. – 332л. – Бібліогр.:л.301-331
1094969
  Балуев Б.П. Публицистика Н.Грибачева / Б.П. Балуев. – Москва, 1965. – 40 с.
1094970
   Публицистика на Любен Каравелов. – София
2. – 1965. – 560с.
1094971
  Бабаев И.Дж. Публицистика Наримана Нариманова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Бабаев И.Дж. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 20 с.
1094972
  Прохоров Е.П. Публицистика наших дней / Е.П. Прохоров. – М, 1983. – 64с.
1094973
   Публицистика периода Великой Отечественной войны и первых послевонных лет. – М., 1985. – 474с.
1094974
  Оганян А.А. Публицистика Рафаэла Патканяна : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Оганян А.А. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1975. – 27 с.
1094975
  Цыганник В.П. Публицистика С. Н. Сергеева-Ценского : Автореф... канд. фило.наук: 10.01.10 / Цыганник В. П.; КГУ. – Киев, 1986. – 24л.
1094976
  Гусейнзаде А.А. Публицистика Сеида Гусейна. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Гусейнзаде А.А.; Кафедра журналистики Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1094977
  Кременская И.К. Публицистика сподвижников Чернышевского и Добролюбова в 60-е годы ХІХ века. Метод. указ. / И.К. Кременская. – М., 1967. – 72с.
1094978
  Тикоцкий М.Е. Публицистика Якуба Коласа : Автореф... канд. филолнаук: / Тикоцкий М. Е.; БГУ, Каф. теор. и практ. сов. пчати. – Минск, 1953. – 20 с.
1094979
  Хаджидимов Д. Публицистика, писма и документи / Д. Хаджидимов. – София : Партиздат, 1989. – 591 с.
1094980
  ТолстойА.Н Публицистика. 1923-45 гг. / ТолстойА.Н. – М., 1975. – 367с.
1094981
  Каравелов Л. Публицистиката на Любен Каравелов до излизането на вестник "Свобода" (1860-1869) : статии, дописки и писма / Л. Каравелов; Издирил и подготовил за печат академик М. Димитров. – София : Издание на българската академия на науките, 1957. – 687 с.
1094982
  Каравашкова С.В. Публицистическая деятельность А.М. Коллонтай, И.Ф. Арманд. / С.В. Каравашкова. – М, 1979. – 69с.
1094983
  Якубов Н. Публицистическая деятельность Абдуллы Каххара : Автореф... канд. филол.наук: 10.678 / Якубов Н.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1970. – 31л.
1094984
  Макаров Г.Н. Публицистическая деятельность В. И. Ленина в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции (февраль-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд ист.наук: / Макаров Г. Н.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
1094985
  Чубинский-Надеждин Публицистическая деятельность М.А.Антоновича в "Современнике" (1859-1866 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Чубинский-Надеждин В.В.; ЛГУ. – Л., 1957. – 14л.
1094986
  Попов И.В. Публицистическая критика декабристского времени. / И.В. Попов. – Куйбышев, 1979. – 88 с.
1094987
   Публицистическая мысль и социальная практика. – Казань, 1980. – 144с.
1094988
  Марцинкявичус Ю. Публицистическая поэма : поєма / Ю. Марцинкявичус. – Москва : Советский писатель, 1963. – 56 с.
1094989
  Изубенко Неонила Михайловна Публицистическая, популяризаторская и редакторская деятельность К.А.Тимирязева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Изубенко Неонила Михайловна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра техники газ. дела и средств. – М., 1975. – 23л.
1094990
  Гукасян В.Г. Публицистические и критические взгляды Берне : Автореф... канд. филол.наук: / Гукасян В.Г.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1954. – 20л.
1094991
  Горький М. Публицистические статьи / М. Горький. – Ленинград, 1931. – 344с.
1094992
  Кононко Е.Н. Публицистические тенденции в древнерусской литературе ХІ-ХІІІ веков : Дис... канд. филол.наук: / Кононко Е.Н.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 380л. – Бібліогр.:л.1-13
1094993
  Горохов В.М. Публицистический анализ в литературной критике (На материале центр. печати 1956-1961гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Горохов В. М.; МГУ, Фак. журн. Каф. теор. и практ. парт. сов. печати. – М., 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.35-26
1094994
  Архипов И.Ф. Публицистический образ. : Автореф... наук: 10.01.10 / Архипов И.Ф.; Моск. гос. унив. им.М.В.Ломоносова. Фак. журнал. – М., 1977. – 25л.
1094995
  Бурлак Л.Е. Публицистический роман. / Л.Е. Бурлак. – Саратов, 1970. – 110с.
1094996
  Дубяго А.И. Публицистический стиль во второй половине XIX века и его влияние на развитие лексики русского литературного языка / А.И. Дубяго. – Калининград, 1983. – 80с.
1094997
  Швец А.В. Публицистический стиль современного русского литературного языка / А.В. Швец. – Киев, 1979. – 128с.
1094998
  Фоминых В.Н. Публицистический факт / В.Н. Фоминых. – Красноярск, 1987. – 128с.
1094999
  Прохоров Е.П. Публицистическое обозрение / Е.П. Прохоров. – М, 1963. – 36с.
1095000
   Публицистическое творчество В.И.Ленина. – Казань, 1970. – 189с.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,