Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1093001
  Зарецкий В.М. "...пороки, подрывающие веру в правдивость офицера, вообще бесчестят офицерское звание" // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 3. – С.2-5. – ISSN 0321-0626


  [Традиции российской военной школы.]
1093002
  Тимошенко Наталія "Порнографічність" Ради // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-7. – ISSN 0130-5212
1093003
  Сюндюков І. "Порозуміння"...крізь ланцюг односторонніх звинувачень? / І. Сюндюков, В. В"ятрович, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 червня (№ 108). – С. 3


  Розмова про Волинську трагедію може бути лише цілком щирою.
1093004
  Кельман Е.И. "Пороки воли" (Стт. 26-33 Проекта обязательственного права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 64-92. – ISBN 978-966-2183-62-7
1093005
  Олещук П. "Порошенко почав президентську кампанію" / текст: Анастасія Позичайло, Анна Родічкіна // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 20 (373), 25 травня 2017. – С. 15-18


  "Він мобілізує негативно налаштований до Росії електорат. Цього вистачить для перемоги, - каже політолог Петро Оліщук".
1093006
  Бутковский Г. "Порт-Артур" / Г. Бутковский. – М., 1935. – 277с.
1093007
  Курганов В.Н. "Порт-Артур" А. Н. Степанова, творческая история : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Курганов В. Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – л.
1093008
  Николаев Д.К. "Порт-Артур": неожиданные результаты одного исторического исследования / Д.К. Николаев, О.В. Чистяков // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 30-34. – ISSN 0321-0626
1093009
  Волков К. "Портрет без сходства". Набоков глазами XX века // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
1093010
  Романов С. "Портрет митця замолоду"Ж штрихи до життєвого і творчого шляху Юрія Косача


  У статті йдеться про життя і творчість Юрія Косача в часи між двома світовими війнами, Крізь призму біографії автора, а також у контексті тогочасного західноукраїнського та еміграційного літературного процесу розглядається художній та публіцистичний ...
1093011
   "Портрет петровского времени", выставка. Ленинград. 1973. – Л., 1973. – 282с.
1093012
  Кононенко Т.П. Пор-Рояль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 368. – ISBN 966-316-069-1
1093013
  Ягенський Андрій Володимирович Порівняльна антиаритмічна активність аллапініну, боннекору та етацізіну у хворих з хронічними та пароксизмальними надшлуночковими тахікардіями : Автореф... канд. медич.наук: 14.00.06 / Ягенський Андрій Володимирович; Україн. наук.-дослід. ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеско. – К., 1993. – 16л.
1093014
  Орловський Б.М. Порівняльна географія необхідної оборони у законодавстві представників гібридних правових систем // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 50-57. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1093015
  Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Е. Левицький. – Київ : Освіта України, 2007. – 138 с. – ISBN 978-966-8847-54-7
1093016
  Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.Е. Левицький ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 264 с. – ISBN 966-594-995-0
1093017
  Лозицький В. Порівняльна діагностика тонкоструктурних магнітних полів у сонячному спалаху та спокійних областях на Сонці / В. Лозицький, Т. Цап, О. Осика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-21. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Порівнюються результати вимірювання магнітних полів методом "відношення ліній" для двох спокійних областей та спалаху на Coнці балу C8.4/1N. Аналіз даних в лініях Fel 524.71 и 525.02 свідчить про те, що в рамках припущення про прямокутний профіль поля ...
1093018
   Порівняльна дія сучасних прокінетиків та нанокристалічногодіоксиду церію на моторну функцію травного тракту у щурів різного віку / О. Єфіменко, Ю. Савченко, Т. Фалалєєва, Т. Берегова, М. Співак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 156-164. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1093019
  Залоїло О.В. Порівняльна екотоксикологічна оцінка впливу новітніх інсектицидів на грунтових черв"яків / О.В. Залоїло, О.М. Філенко, Л.П. Бучацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-70. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено екотоксикологічну оцінку впливу інсектицидів Банкол, Циклон, Вірін-ЗСП, Оперкод та А-8 на черв"яків Eisenia foetida. Установлено, що LC0 інсектициду Вірін - ЗСП реєструється при 1000 мг/кг, інсектициду А8 - 1мг/кг, а для інсектицидів Банкол, ...
1093020
  Нежурбіда С.І. Порівняльна кримінологія: галузь/напрям кримінології чи самостійна наука? // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 95-99. – (Правознавство ; Вип. 533). – ISSN 2221-173X
1093021
  Зуєва О. Порівняльна морфологія листків деяких представників родини Vitaceae Juss. колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Дано морфологічну характеристику листків деяких представників родини Vitaceae Juss. захищеного грунту та проаналізовано зв"язок ступеню їх опушеності з екологічними умовами зростання. This article gives a leaf morphological characteristic of the ...
1093022
  Ільєнко Микола Микитович Порівняльна морфологія нервової системи суглобів грудної кінцівки ссавців : Автореф... доктора біологічнихнаук: 03.00.11 / Ільєнко Микола Микитович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 44л.
1093023
  Ільєнко Микола Микитович Порівняльна морфологія нервової системи суглобів грудної кінцівки ссавців : Дис... докт. біологіч.наук: 03.00.11 / Ільєнко Микола Микитович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 328л. – Бібліогр.:л.227-263
1093024
  Черно В.С. Порівняльна морфологія пазух твердої оболони головного мозку людини та лабораторних тварин : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Черно Валерій Степанович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1093025
  Дика О.О. Порівняльна морфологія та васкулярна анатомія квітки Hyacinthaceae Batsch : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Дика Ольга Олегівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1093026
  Онул Н.М. Порівняльна оцінка балансу мікроелементів в організмі фертильних чоловіків екоконтрастних територій // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
1093027
  Степасюк Л.М. Порівняльна оцінка економічного потенціалу України та Нідерландів у сфері органічного агровиробництва / Л.М. Степасюк, М.В. Коцюруба // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 131-134
1093028
  Орлов П. Порівняльна оцінка ефективності капітальних вкладень // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 27-32 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1093029
  Блюм Р.Я. Порівняльна оцінка жирнокислотного складу олії суріпиці як перспективної сировини для виробництва біодизельного палива / Р.Я. Блюм, Г.В. Лантух, Д.Б. Рахметов // Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / "Біологія рослин та біотехнологія", конф. молодих учених. – Київ : НАУ, 2017. – С. 55
1093030
  Коваленко Т.В. Порівняльна оцінка природної родючості сільськогосподарських типів земель Київської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 77-84. – ISBN 0201-8683
1093031
  Онищенко О. Порівняльна оцінка продуктивності господарств населення // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.59-67. – ISSN 0131-775Х
1093032
  Лисенко С. Порівняльна оцінка ритмів розвитку європейських видів роду Егіса L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Вивчено ритми сезонного розвитку європейських видів роду Erica L. із різних еколого-кліматичних областей у нових умовах інтродукції (м. Київ). Наведено суми активних температур, необхідних для проходження рослинами певних фенологічних фаз. The ...
1093033
  Рациборинська-ПоляковаН.В Порівняльна оцінка різноспрямованих підходів до лікування психосоматичних розладів у підлітків / Рациборинська-ПоляковаН.В, О.І. Масік // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 58-64. – ISSN 1605-7295
1093034
  Куземська Л.Ю. Порівняльна оцінка соціально суперечливих аспектів фаху науковця // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 297-305. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1093035
  Копчак А.В. Порівняльна оцінка способів остеосинтезу виросткового відростку нижньої щелепи при його травматичних переломах // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 9-17. – ISSN 1029-4244
1093036
  Куштим В.В. Порівняльна оцінка структури банківського сегменту міжнародного ринку капіталів з погляду країн, які складають певну ринкову групу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначено доцільність розгляду порівняльної оцінки структури банківського сегменту міжнародного ринку капіталів. Наведено профілі конкурентних переваг банківського сегменту з погляду країн, які складають певну ринкову групу. Проведено узагальнений ...
1093037
   Порівняльна оцінка токсикологічних властивостей амфотерних поверхнево-активних речовин / О.І. Яловенко, О.М. Голіченков, О.В. Раєцька, В.І. Ляшенко, З.Ю. Майстренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 4-9 : табл., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1093038
   Порівняльна оцінка якості прибережних поверхневих морських вод Одеської затоки і району о. Зміїний в 2016 р. / Н.В. Ковальова, В.І. Медінець, А.П. Мілєва, І.Л. Грузова, С.В. Медінець // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 132-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1093039
  Дегтярев Ю.В. Порівняльна оцінка якості чорноземів типових різних екосистем // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 74-81 : рис. – Бібліогр.: с. 81. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1093040
  Косаківська І.В. Порівняльна паліноморфологічна характеристика видів з різними типами екологічних стратегій / І.В. Косаківська, Т.І. Цимбалюк, З.М. Цимбалюк // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 31-39. – ISSN 1605-6574
1093041
  Стрілець С.І. Порівняльна педагогіка : навчально-метод. посібник для студ. спец. 7.010101 "Дошкільна освіта" / Стрілець С.І., Кисла О.Ф. ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Каф. дошкільної та початкової освіти. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 88 с. – Бібліогр.: с. 69-85. – ISBN 978-611-507-003-9
1093042
  Чепіль М.М. Порівняльна педагогіка : навч. посібник / М.М. Чепіль. – Київ : Академвидав, 2014. – 215, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 210-213. – Бібліогр.: с. 214-215. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-080-6
1093043
   Порівняльна педагогіка в Національній академії педагогічних наук України: кроки зростання / О.І. Локшина, Н.М. Авшенюк, О.В. Овчарук, О.В. Бородієнко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 5-12. – ISSN 2411-1317


  Охарактеризовано найбільш авторітетні світові (Вебометричний рейтинг, Шахайський рейтинг, Академічний рейтинг, рейтинг Таймс) та вітчизняні ("Компас", "Топ-200 Україна", "Рейтинг університетів України" (МОН України), SciVerse Scopus, за версією журналу ...
1093044
  Галус О.М. Порівняльна педагогіка як наука / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 5-41. – ISBN 966-642-171-2
1093045
  Відьмаченко А.П. Порівняльна планетологія : навч. посібник / Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. ; Нац. акад. наук України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ : ТОВ ДІА, 2013. – 551. [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-02-6521-9
1093046
  Дубенко О.Ю. Порівняльна поетика: типологічний та перекладознавчий аспекти / Олена Дубенко ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 531, [1] с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 392-466. – ISBN 978-966-489-340-1


  У пр. № 1711185 напис: Читальному залу з повагою від автора. 15.03.17. Підпис. Монографію присвячено проблемам порівняльної поетики як міждисциплінарної царини, що постає з тих здобутків у вивченні поетичних форм, котрі були отримані у сфері ...
1093047
  Рудич Ф.М. Порівняльна політологія : навчальний посібник / Ф.М. Рудич; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 148с. – ISBN 966-608-451-1
1093048
  Горбатенко І.А. Порівняльна політологія: історичне підгрунтя і сучасні теоретичні підходи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 61-71
1093049
  Майстер О.А. Порівняльна продуктивність озимих зернових культур залежно від моделей технологій їх вирощування в умовах північного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.09 / Майстер О. А.; Ін-т земелроб. Укр. Акад. аграр. наук. – К., 1999. – 19л.
1093050
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 3. – 2014. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1093051
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 2. – 2015. – 134 с. – Резюме мовою статті
1093052
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 2. – 2016. – 159 с. – Резюме мовою статті
1093053
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 3. – 2016. – 132 с. – Резюме мовою статті
1093054
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 4. – 2016. – 115 с. – Резюме мовою статті
1093055
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 1. – 2017. – 166 с. – Резюме мовою статті
1093056
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 2. – 2017. – 135 с. – Резюме мовою статті
1093057
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 3. – 2017. – 151 с. – До 55-річчя Хмельницького національного університету. До 25-річчя Національної академії педагогічних наук України. Резюме мовою статті
1093058
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 4. – 2017. – 185 с. – Резюме мовою статті
1093059
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 9, вип. 4. – 2019. – 101, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1093060
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 10, вип. 1. – 2020. – 114, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1093061
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 10, вип. 2/3. – 2020. – 100, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1093062
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 10, вип. 4. – 2020. – 118, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1093063
  Гічан І.С. Порівняльна психологія. Зоопсихологія : Конспект лекцій / І.С. Гічан; НАУ; Каф. психол. та педагог. проф. освіти. – Київ, 2003. – 73с.
1093064
  Роздорожний О. Порівняльна реклама та рекламний тролінг: на межі дозволеного // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 38-39
1093065
  Громенко Ю. Порівняльна реклама як предмет правового регулювання в законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 50-53
1093066
  Айдачич Д. Порівняльна сербсько-українська фразеологія : навч. посібник / Деян Айдачич, Лідія Непоп-Айдачич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-257 та наприкінці ст. – (Бібліотека інституту філології)
1093067
  Айдачич Д. Порівняльна сербсько-українська фразеологія : навч. посібник / Деян Айдачич, Лідія Непоп-Айдачич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2015. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-269 та наприкінці ст. – ISBN 978-617-7241-49-1
1093068
  Шевчук П.І. Порівняльна соціальна політика у країнах Європейського Союзу : модуль 10 : навч. посібник / П.І. Шевчук ; за заг. ред. М. Бойцуна [та ін.] ; Нац акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 170, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 164-165. – Бібліогр.: с. 128-131 та в кінці тем. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8687-53-2
1093069
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : [навчальний посібник] / О.Ю. Дубенко. – 2-е вид., переробл. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 328 с. : іл. – Бібліогр: с. 318-327. – ISBN 978-966-382-306-5


  Посібник є першою спробою системного висвітлення питань порівняльної стилістики англійської та української мов. в ньому проведено аналіз базової лінгвостилістичної проблематики, – стилістичної семасіології та функціональної стилістики, – в ході якого ...
1093070
   Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні" (реєстраційний № 11075 від 13 серпня 2012 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 148-157. – ISSN 1026-9932
1093071
   Порівняльна таблиця запропонованих змін до Закону України "Про друковані засоби масової інформації(пресу в Україні)" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 96-101
1093072
  Фаріон І. Порівняльна таблиця мовно-освітнього розділу у мовних законопроектах № 5556, № 5669, № 5670 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 3
1093073
  Березенко В.М. Порівняльна типологія англійської та української мов (практикум) = Contrastive typology of the English and Ukrainian languages (practice) : навч. посібник / В.М. Березенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2017. – 122, [1] с. – Обкл. та текст англ. – Бібліогр.: с. 117-120. – ISBN 978-966-638-318-4
1093074
  Корбозерова Н.М. Порівняльна типологія іспанської і української мов : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Н.М. Корбозерова, А.О. Серебрянська, А.І. Скробот; МОНУ; Київський лінгвістичний університет. – Київ : КНЛУ, 2005. – 130с. – ISBN 966-638-168-0
1093075
  Корунець І.В. Порівняльна типологія української та англійської мов : Навчальний посібник / І.В. Корунець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 464с. – Обкладинка на англ. мові. – ISBN 966-7890-27-9
1093076
  Гончарова О.В. Порівняльна характеристика "підтримання державного обвинувачення в суді та "підтримання публічного обвинувачення в суді" // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 29-32. – ISBN 978-966-916-708-8
1093077
  Боркач Н.Є. Порівняльна характеристика агенезу довгого долонного м"язу у двох популяціях етнічних угорців Закарпаття // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 217-218
1093078
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика Адріатичного туристського мезорайону та Греції / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 37-41 : рис.
1093079
  Соловій В.В. Порівняльна характеристика академічних перекладів "Слова о полку Ігоревім" Л. Махновця і Д. Ліхачова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 497-500. – (Б-ка Ін-ту філології)
1093080
  Корж А.В. Порівняльна характеристика біохімічних показників плазми крові донорів заготовленої різними методами : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.31 / Корж Андрій Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
1093081
  Миколайчук Л.В. Порівняльна характеристика бухгалтерського та податкового обліку фінансових результатів і шляхи гармонізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 82-86. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1093082
   Порівняльна характеристика видового складу порожнини піхви жінок із безпліддям I та II типів / В.В. Бендас, Н.Д. Яковичук, В.Д. Мойсюк, С.В. Мойсюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 50-55. – ISSN 2226-1230
1093083
  Пясецька С.І. Порівняльна характеристика відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України протягом кінця XX - початку XXI сторіч ( діаметри та маси відкладень) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 40-51. – ISSN 2306-5680


  У статті подано результати порівняння величин основних показників відкладень ожеледі діаметрів та мас для відкладень категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України протягом останнього десятиріччя ХХ - початку ХХІ сторіч на території ...
1093084
  Мельник В.О. Порівняльна характеристика відтворювальної здатності кнурів-плідників різних генотипів / В.О. Мельник, О.О. Кравченко, О.С. Когут // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 143-148 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
1093085
  Мельничук Ю.І. Порівняльна характеристика впровадження інституту медіації в зарубіжних країнах та Україні / Ю.І. Мельничук, В.В. Калінін // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 42-45. – ISSN 2304-5809
1093086
  Романенко А.А. Порівняльна характеристика географічної структури міжнародної торгівлі окремих регіонів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 52-55


  Дана загальна характеристика тенденцій у світовій торгівлі в 90-х роках.
1093087
  Семенишина Порівняльна характеристика демографічних факторів розвитку країн БРІК / Семенишина, 3.Р. // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 12-14. – ISSN 1728-6220


  Визначено основні тенденції розвитку людських ресурсів країн БРІК та їх вплив на економічний розвиток країн цієї групи.
1093088
  Олексійчук О.М. Порівняльна характеристика джерел статистичної інформації про виконання державного бюджету України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1093089
  Зелінченко О.А. Порівняльна характеристика диктора і ведучого. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 110-114.
1093090
  Кошелєва Х.Є. Порівняльна характеристика діяльності БРІКС і ШОС та їх місце на світовій арені // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 22-25. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
1093091
  Нараєвський С.В. Порівняльна характеристика ефективності роботи вітрової енергетики у провідних країнах світу та України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 85-87 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1093092
  Гомон М.Л. Порівняльна характеристика ефективності сліпих і контрольованих методик блокади плечового сплетення // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 112-115. – ISSN 2224-0586
1093093
  Гавришева Г. Порівняльна характеристика жанру автобіографії в творчості Шатобріана та Стендаля // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 147-153.
1093094
  Нужина Н. Порівняльна характеристика життєздатності насіння Frailea colombiana (Werd.) Backbg., Eriocereus tortuosus (Forb.) Ricc та Melocactus Maxonii (Rose) Gurke при зберіганні в різних умовах / Н. Нужина, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльні дані життєздатності та схожості насіння рослин з родів Frailea Br. et R., Eriocereus (Berg.) Ricc. і Melocactus (Tourn.) Lk. et O. залежно від умов і терміну зберігання. Встановлено оптимальні умови зберігання насіння даних ...
1093095
  Русакова М. Порівняльна характеристика законодавства України та Росії у сфері захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 51-56
1093096
  Стафійчук І.І. Порівняльна характеристика залучення господарств України та Польщі в процес економічної глобалізації / І.І. Стафійчук, З.М. Адамович // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 307-314
1093097
  Ма Яньфей Порівняльна характеристика звуків українського та китайського мовлення в аспекті навчання китайських студентів української мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 183-185. – Бібліогр.: с. 185; 3 поз.


  У статті зіставляються фонетичні системи української та китайської мов і здійснюється спроба порівняльної характеристики звуків українського та китайського мовлення з метою пошуку спільних рис у двох системах. The article compares the phonetic ...
1093098
  Корнєєнко С.В. Порівняльна характеристика інженерно-геологічних властивостей субаеральних лесових і гідроморфних оглеєних порід районів розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) Північно-Західного Причорномор"я / С.В. Корнєєнко, І.І. Молодих, В.С. Шабатин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 135-145. – (Геологія ; Вип. 14)


  На основі детальних інженерно-геологічних досліджень опорних ділянок розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) на території Північно-Західного Причорномор"я наведено характеристику речовинного складу, водно-фізичних та деформаційних властивостей ...
1093099
  Полякова Ю.В. Порівняльна характеристика інноваційної діяльності ЄС та України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 37-42. – ISSN 2309-1533
1093100
  Бровко О. Порівняльна характеристика інституту конкубінату Стародавнього Риму та в сучасному праві країн романо-германської системи (Україна, Франція) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 151-153
1093101
  Аветысова Д.С. Порівняльна характеристика інформаційного складу рекламного та художнього типів дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 30-35. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1093102
  Пясецька С.І. Порівняльна характеристика кількості випадків масового розповсюдження відкладень ожеледі по території України протягом 1991-2000 та 2001-2010 рр. (за спостереженнями на дротах стандартного ожеледного станка) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 129-139. – ISSN 0868-6939


  У представленій статті проведено порівняння та встановлення характерних рис стану просторового розповсюдження відкладень ожеледі на дротах стандартного ожеледного станка масового характеру на території України протягом останнього десятиріччя ХХ - ...
1093103
  Лугова Т.А. Порівняльна характеристика класифікаційних систем УДК та ББК / Т.А. Лугова, А.В. Городніченко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 30-40. – ISBN 978-617-7009-44-3
1093104
  Венгер О.П. Порівняльна характеристика клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ендогенного та органічного характеру / О.П. Венгер, Л.В. Шкробот // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 87-92. – ISSN 1681-276Х


  "... У даному розділі наведено результати аналізу клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ендогенного та органічного характеру, з використанням даних ...
1093105
  Стоян Д.Р. Порівняльна характеристика кримінально-правових норм України та Ісламської Республіки Іран // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 178-183
1093106
  Світіна Г.М. Порівняльна характеристика мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура і людини та вплив їх трансплантації на канцерогенез товстої кишки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Світіна Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1093107
  Юхимець М.В. Порівняльна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційних проектів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 346-348. – ISBN 978-966-188-219-4
1093108
  Харченко О.І. Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 103-110. – ISBN 978-966-171-498-3
1093109
  Піщолка В.М. Порівняльна характеристика мінливості потоків короткохвильвої радіації на Україні / В.М. Піщолка, Г.Д. Проценко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 20-26 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 23)
1093110
  Ткачова Н.О. Порівняльна характеристика моделей формування політичної культури студентів вищих навчальних закладів у Франції та КНР / Н.О. Ткачова, Лун Фен // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 228-238. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1093111
  Кугай Н.В. Порівняльна характеристика навчальних програм підготовки майбутніх учителів математики у вищих навчальних закладах Польщі та України // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 23-32
1093112
  Гладка В. Порівняльна характеристика національного та зарубіжного законодавства у сфері захисту від поширення інформації, що вводить в оману // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 127-131
1093113
  Гордійчук М.В. Порівняльна характеристика обліку нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" та МСБО 38 "Нематеріальні активи" // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 426-428. – ISBN 978-617-7069-02-6
1093114
  Політило М.П. Порівняльна характеристика основних форм кооперування - корпорацій та холдингів у сфері інноваційної діяльності / М.П. Політило, В.М. Крочук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 48-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1093115
  Словінська Ю.А. Порівняльна характеристика педагогічних програмних засобів навчання у вищій школі / Ю.А. Словінська, А.Ц. Франовський, С.В. Михайленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 44-50. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Обгрунтовано доцільність використання педагогічних прграмних засобів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Досліджено комплект електронних ппрограм Gran та доведено доцільність їх використання у вищій школі.
1093116
  Аліменко О. Порівняльна характеристика пенсійної системи України та Італії:переваги та недоліки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 298-299. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1093117
  Зайцева Л.Б. Порівняльна характеристика петрографічного складу бурого вугілля неогенових вугленосних формацій України та Угорщини (на прикладі родовищ Ільниця та Вішонта) / Л.Б. Зайцева, А.В. Іванова, Хамор-Відо // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0367-4290
1093118
  Остроухов О.В. Порівняльна характеристика підходів до визначення змісту економічної безпеки підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 47-53. – ISSN 2226-8820
1093119
  Хмелевський Д. Порівняльна характеристика повноважень прокурорів в окремих державах Європи, США та в Україні на досудовому розслідуванні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 179-184
1093120
  Кудлак В. Порівняльна характеристика поглядів М.І. Зібера та М.Х. Бунге на економічну теорію марксизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  В статті дана порівняльна характеристика поглядів видатних українських вчених-економістів М.І. Зібера та М.Х. Бунге на економічну теорію К. Маркса. Показана роль М. Бунге в науковому становленні М. Зібера. In the article the comparative description of ...
1093121
  Шаповалова М.І. Порівняльна характеристика податкового обов"язку та податкового зобов"язання / М.І. Шаповалова, В.А. Ведькал // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 3 (77). – С. 19-21
1093122
  Козова І.Л. Порівняльна характеристика показників соціально-психологічної адаптації та невротизації студентів медичного ВУЗу в різних системах сучасної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 153-166. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
1093123
  Лицур І.М. Порівняльна характеристика понять лісовий комплекс та лісовий сектор // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 21-24


  Розгнялнуто правомірність використання в науковому обігу термінів лісовий комплекс та лісовий сектор економіки України та встановлено методологічні відмінності між ними.
1093124
  Андрухів О.І. Порівняльна характеристика правових заходів радянського та польського урядів міжвоєнних десятиліть у сфері протидії дитячої безпритульності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 48-52. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1093125
  Гребенюк М Порівняльна характеристика правового регулювання особистого обов"язкового державного страхування військовослужбовців Російської федерації та України // Економіка. Фінанси. Право, 2001. – № 10
1093126
  Спіцина Г.О. Порівняльна характеристика правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / Г.О. Спіцина ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-302. – ISBN 978-966-7067-14-4
1093127
  Качан В.В. Порівняльна характеристика правового регулювання прикордонної торгівлі // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 27-31.
1093128
  Рассомахіна О. Порівняльна характеристика правового режиму використання торговельних марок за законодавством України та США // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 49-55
1093129
  Галайдюк Л.Ю. Порівняльна характеристика правового статусу суб"єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення в Україні та Російській Федерації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 195-203. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1093130
  Лі С.В. Порівняльна характеристика прийняття ризиків та функціонування регіональних та державних банків Кореї // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 28-32. – ISSN 1998-6068
1093131
  Саковець О. Порівняльна характеристика природно-ресурсного потенціалу Рожищенського та Ківерцівського районів Волинської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 151-154. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості природно-ресурсного потенціалу (далі ПРП) двох адміністративних районів Волинської області, які мають сусіднє географічне положення, проте дещо іншу структуру ПРП. Проведено аналіз забезпеченості районів природними ресурсами і ...
1093132
  Глотова О.В. Порівняльна характеристика природної та інтродукційної популяцій Lilium martagon L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 124-126. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Наведено результати порівняльного вивчення популяцій рідкісного виду флори України Lilium martagon L. Описано рослинний покрив та охарактеризовано основні параметри природної та інтродукційної популяцій. Показано ефективність охорони виду ex situ ...
1093133
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика Причорноморського та Апеніно-Мальтійського рекреаційно-туристських мезорайонів / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 79-84 : рис.
1093134
  Чучвара А.П. Порівняльна характеристика прізвиськ сільського та міського школяра // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 175-183
1093135
  Коблянська Г.Ю. Порівняльна характеристика ПСБО 9 "Запаси" і МСБО 2 "Запаси" / Г.Ю. Коблянська, К.О. Ревенко // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 50-56. – ISSN 2312-4903
1093136
  Богдан А.Й. Порівняльна характеристика регулювання надання державної підтримки сільськогосподарським виробникам в законодавстві України і ЄС // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 116-122
1093137
  Ковтун М.В. Порівняльна характеристика ринку житла розвинутих та перехідних економік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 98-101


  Фінансування житлового ринку в Україні потребує модернізації, оскільки з метою забезпечення населення країни житлом необхідно збільшити ефективність фінансових механізмів. У сучасних умовах, коли ціни на житло падають, нагальною є потреба використання ...
1093138
  Будько О. Порівняльна характеристика річкових долин південної частини Волинського та Житомирського Полісся (на прикладі Горині та Случі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 386-394. – (Серія географічна ; вип. 45). – ISSN 2078-6441
1093139
  Шустур Є.О. Порівняльна характеристика розбою за кримінальним законодавством України та Федеральної Республіки Німеччини / Є.О. Шустур, С.О. Циганій // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 157-159
1093140
  Щербіна Ю.В. Порівняльна характеристика розважальних шоу на телеканалах США та України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 96-100


  У статті порівнюється розважальний контент телебачення України та Америки, досліджується наслі дування розважальними програмами на українському телебаченні американських аналогів, розкривається актуальність наукового дослідження. This article compares ...
1093141
  Штулер Ю І. Порівняльна характеристика розвитку ВВП на душу населення України та Франції за період 1990-2014 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 121-124. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1093142
  Бойчун С.І. Порівняльна характеристика розвитку електронного врядування в ЄС та США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 71-79
1093143
  Солодюк О.Б. Порівняльна характеристика семантики фразеологізмів (на прикладі італійської, іспанської та англійської мов)


  Присвячено компаративному аналізу, класифікації та визначенню функціональної ролі фразеологічних одиниць з компонентом essere/stare, ser/estar та to be в італійській, іспанській та англійській мовах.
1093144
  Данилович О. Порівняльна характеристика синтаксичної сполучуваності прикметників з іменниками в художньому, публіцистичному та науковому стилях сучасної англійської мови // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 42-46. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
1093145
  Попович М. Порівняльна характеристика системи вокалізму сучасної хорватської літературної (стандартної) мови і систем вокалізму сучасних східнослов’янських літературних мов / М. Попович, Р. Тростинська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 226-232. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1093146
  Стаднюк А.В. Порівняльна характеристика системи покарань в Україні періоду Української Центральної Ради, Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 175-178. – ISBN 978-966-2456-11-0
1093147
   Порівняльна характеристика складу мікробних асоціацій шлунково-кишкового тракту людини в нормі та за дисбіозу / Т.М. Шевченко, І.Л. Рожнєва, Т.В. Дикленко, О.С. Воронкова // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 8 (4). – С. 497-500. – ISSN 2519-8521
1093148
  Гордієнко В.І. Порівняльна характеристика сосен у дендраріях Тростянця та Вінниці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано аналіз стану, таксаційних даних, впливу на грунт представників роду Pinus L. у дендропарку "Тростянець" та Ботанічному саду Подолії (м. Вінниця).
1093149
  Грищук В. Порівняльна характеристика способів очистки протеїну С / В. Грищук, Д. Жерносєков, Г. Березницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Протеїн С є основним компонентом антикоагулянтної ланки системи гемостазу. Недостатність протеїну С (набута або спадкова) призводить до розвитку тромботичних ускладнень. Тому одержання препаратів протеїну С є актуальною задачею біотехнології. В даній ...
1093150
  Власова А. Порівняльна характеристика спрощеного судочинства у США та окремих європейських країн // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 84-89
1093151
  Жернова О.С. Порівняльна характеристика структурного стану чорноземів типових різного використання Полтавської області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: с. 62. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1093152
  Редзюк Є.В. Порівняльна характеристика темпів економічного зростання та капіталізації фондових бірж світу й України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 78-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1093153
  Пшеничних А.В. Порівняльна характеристика термінів штучного інтелекту та термінів інших технічних галузей // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 304-307. – ISBN 966-581-231-9
1093154
  Четирбук О.Р. Порівняльна характеристика туристичних ресурсів Жовківського району Львівської області та Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 74-80. – ISSN 2308-135X
1093155
  Попов А.А. Порівняльна характеристика українського і європейського законодавства в сфері господарювання (деякі аспекти) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 282-287. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1093156
  Іванова О.М. Порівняльна характеристика фізико-хімічних і біохімічних методів визначення метаболітів нітрофуранів у продуктах харчування / О.М. Іванова, О.Ю. Галкін // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – № 3 (113) : Хімічні і біологічні науки та технології. – C. 109-118. – ISSN 1810-0546
1093157
  Назарук Н. Порівняльна характеристика функціонування інституту омбудсмана в країнах Європейського Союзу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 166-176. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1093158
  Сидорчук О. Порівняльна характеристика шлюбно-сімейного права Руської держави та Великого князівства Литовського // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7069-14-9
1093159
  Краснощок В. Порівняльна характеристика юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права з Міжнародним Судом ООН в сфері вирішення міжнародних морських спорів // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 74-76
1093160
  Лобас І.В. Порівняльна характиристика інноваційно-інвестиційних підходів до реалізації економічної політики в зарубіжних країнах : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 65-67. – Бібліогр.: 14 назв
1093161
  Гребенюк М Порівняльна характнристика правового регулювання особистого обов"язкового державного страхування військовослужбовців Російської Федерації та України // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 10. – С.10-14
1093162
  Тігарєва В. Порівняльна харктеристика функціонального і процесного підходів до управління підприємствами сфери зв"язку таінформатизації на сучасному етапі розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 94-107. – ISSN 1605-2005
1093163
  Школик А.М. Порівняльне адміністративне право : навч. поібник для студ. юрид. ф-тів та факультетів міжнар. відносин / Андрій Школик ; [літ. ред. Кекляк А.Р. ; Центр політико-правових реформ]. – Львів : ЗУКЦ, 2007. – 307, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8445-62-0
1093164
  Шпет Г.Й. Порівняльне вивчення факторів росту у видів прямокрилих комах / Г.Й. Шпет. – 67-84с.
1093165
  Мілоцький Р.В. Порівняльне дослідження властивостей поверхні карбонатів кальцію / Р.В. Мілоцький, О.А. Крамаренко, О.В. Миронюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 22
1093166
  Жукова Т.С. Порівняльне дослідження злочинності неповнолітніх у деяких державах світового співтовариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 68-72. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1093167
  Фроде Нільсон Порівняльне дослідження норвезького та українського досвіду професійної підготовки фахівців з пошуку і рятування. / Фроде Нільсон, К.В. Суркова, С Я. Мандрик // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 161-166. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1093168
  Кубрак П.М. Порівняльне дослідження початку кримінального провадження в Україні за КПК України 1961 та 2012 років // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (74). – С. 118-126. – ISSN 2222-5374
1093169
  Ломакіна М. Порівняльне дослідження у сфері професійної підготовки авіаційних фахівців / М. Ломакіна, К. Суркова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 65-73. – ISSN 1682-2366
1093170
  Будний В. Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Василь Будний, Микола Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-518-485-0
1093171
  Наєнко М.К. Порівняльне літературознавство на марші? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 3-5.
1093172
  Александрова Г. Порівняльне літературознавство та компаративістика: історія термінів і наповнення понять // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 127-135
1093173
  Попко В.В. Порівняльне муніципальне право : навч. посібник / В.В. Попко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 335-346 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-885-2
1093174
  Харитонова О.І. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції : посібник / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов. – 2-ге вид., доп. – Харків : Одіссей, 2006. – 624с. – ISBN 966-633-539-5
1093175
  Дмитрієв А.І. Порівняльне правознавство : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.І. Дмитрієв, А.О. Шепель; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; Київськ. ун-т права; Відп. ред. В.Н. Денисов. – Київ : Юстініан, 2003. – 184с. – ISBN 966-96155-6-9
1093176
   Порівняльне правознавство : Навчальний посібник / О.О. Погрібний, І.М. Погрібний, О.В. Волошенюк, Д.М. Михайлович, О.С. та ін. Проневич; Погрібний О.О., Погрібний І.М., Волошенюк О.В., Михайлович Д.М. та ін.; За заг. ред. О.Н. Ярмиша; МВС України; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Харківський національний ун-т внутрішніх справ, 2006. – 296с. – ISBN 966-610-180-7


  Відбиті досягнення вітчизняної та зарубіжної юридичної науки; розглянуті особливості порівняльного правознавства як юридичної науки, поняття правової системи та правової системи та правової сім"ї; викладені класифікації правових систем
1093177
   Порівняльне правознавство : сучасний стан і перспективи розвитку : збірник матеріалів міжнародного наукового симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8-11 квітня 2009 року) / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; КНУТШ та ін. ; [ за ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка ; упоряд. О.В. Кресін ]. – Київ : Логос, 2009. – 712 с. – ISBN 978-966-171-184-5
1093178
   Порівняльне правознавство : підручник для студ. юридич. спец. вищих навч. закладів / [С.П. Погребняк та ін.] ; за заг. ред. О.В. Петришина ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2011. – 272 с. – Бібліогр.: с. 263-269. – ISBN 978-966-458-228-2


  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з порівняльного право¬знавства для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому розглядається широке коло питань, які стосуються історії становлення та розвитку порівняльного ...
1093179
  Бойко І.С. Порівняльне правознавство : навчальний посібник / І.С. Бойко, Б.В. Бабін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. морська акад. – 2-е вид., випр. та допов. – Одеса : Фенікс, 2011. – 149, [3] с. – Бібліогр.: с. 144-150 та в кінці гл. – ISBN 978-966-438-366-7
1093180
   Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-. – ISSN 2304-3903
№ 3/4. – 2012. – 564 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1093181
   Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-. – ISSN 2304-3903
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1093182
   Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид. ф-тів і закл. вищ. освіти : навч. посібник / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. міжнар. приват. права та порівняльного правознавства, Каф. теорії і філософії права ; [уклад.: О.В. Петришин, О.В. Зінченко, Д.В. Лук"янов]. – 2-ге вид., змінене. – Харків : Право, 2019. – 1023, [1] с. – Бібліогр.: с. 1021-23 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-896-3
1093183
  Бабич І. Порівняльне правознавство в системі прфесійної підготовки юристів у Сполучених Штатах Америки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-15.
1093184
  Кресін О. Порівняльне правознавство на пострадянському просторі-перспективи розвитку / О. Кресін, О. Редькіна // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 145-146. – ISSN 0132-1331
1093185
  Саїдов А. Порівняльне правознавство та закономірності розвитку права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 463-472. – ISSN 1026-9932
1093186
  Кресін О. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 347-348. – ISSN 0132-1331


  У липні 2011 р. вийшов друком збірник наукових праць і навчально методичних матеріалів "Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання". У виданні опубліковано матеріали Міжнародного круглого столу-практикуму "Досвід і проблеми викладання ...
1093187
  Кресін О. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 462-467. – ISSN 1026-9932
1093188
  Кресін О.В. Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 661-667. – ISSN 0869-2491


  10 грудня 2015 р. в Києві відбулися круглий стіл "Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики" та презентація наукової літератури, організовані Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України спільно з Національною ...
1093189
  Кресін О.В. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 158-161.
1093190
  Тихомиров О.Д. Порівняльне правознавство: університетський та академічний шляхи розвитку в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 439-444. – ISSN 1563-3349
1093191
   Порівняльне судове право : навчальний посібник / [І.Є. Марочкін та ін.] ; за ред. : І.Є. Марочкіна, Л.М. Москвич ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 108-109. – ISBN 978-966-458-086-8
1093192
  Бойко М.Д. Порівняльне трудове право : навчальний посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2007. – 384с. – ISBN 966-326-228-1
1093193
  Осика С.Г. Порівняльний аналіз Антидемпінгового кодексу СОТта Антисубсиди цій ного кодексу СОТ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 158-164. – (Право. Економіка. Управління)
1093194
  Бортніков Г.П. Порівняльний аналіз бізнес-моделей державних банків в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 80-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1093195
  Попович О.В. Порівняльний аналіз бухгалтерського обліку України та Румунії / О.В. Попович, А.А. Наконечна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 49-53
1093196
  Мельник О.П. Порівняльний аналіз видів комбінованої анестезії при лапароскопічній холецистектомії // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 68-81. – ISSN 2304-9359
1093197
  Бень Т. Порівняльний аналіз визначення економічної ефективності інвестиційних проектів за різними методиками // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 34-41. – ISSN 0131-775Х
1093198
  Пузирьов М.С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах : монографія / М.С. Пузирьов ; М-во юстиції України, Акад. держ. пенітенціарної служби. – Київ : Дакор, 2018. – 513, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 448-494. – ISBN 978-617-7020-95-9
1093199
  Анісімов А.В. Порівняльний аналіз виразових можливостей SQL-92 стандарта і класичного SQL (SEQUEL) / А.В. Анісімов, П.П. Кулябко, В.П. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 133-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі порівняльного аналізу виразових можливостей SQL-92 стандарта і класичного SQL (SEQUEL) пропонуються схеми реалізації складних запитів з множинними порівняннями засобами SEQ Access.
1093200
  Слатвицька А. Порівняльний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду реформування міжбюджетних відносин // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 36-39


  реформування бюджетної системи
1093201
  Гревцова Г. Порівняльний аналіз впливу водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Bullati, Franchetioides на функцію фагоцитів та осмотичну резистентність еритроцитів / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Bullati, Franchetioides на функціональну активність фагоцитів та осмотичну резистентність еритроцитів. The influence of the water-sault extracts of Cotoneaster buds ( serium Bullati, ...
1093202
   Порівняльний аналіз впливу водно-сольових витяжок із квіток і листків кизильників серії Lucidi на функціональну активність фагоцитів / І. Михайлова, Г. Гревцова, К. Гаркава, Л. Парубець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із квіток і листків кизильників серіі Lucidi на функціональну активність фагоцитів. The influence of the water-sault extracts of Cotoneaster flowers and foliages (serium Lucidi) on functional activity of the ...
1093203
  Том"юк Т. Порівняльний аналіз впливу інноваційних технологій в полярних економічних системах // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.3-5
1093204
  Юрків С. Порівняльний аналіз вчення про рай в православ"ї та ісламі // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2014. – № 3. – С. 52-57. – ISSN 2311-4258
1093205
  Добростан О. Порівняльний аналіз гемодинамічних показників першокурсниць з нормальною та надмірною масою тіла / О. Добростан, О. Плиска, Н. Філімонова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 106-110. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
1093206
  Палій Н. Порівняльний аналіз графічних систем української та румунської мов
1093207
  Хоменко С.В. Порівняльний аналіз грецької та латинської префіксації в іспанській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C. 372-378


  У статті проведено порівняльний аналіз грецької та латинської префіксації в іспанській та українській мовах та виявлено спільні та відмінні риси. В статье проведён сравнительный анализ греческой и латинской префиксации в испанском и украинском языках ...
1093208
  Овдін Олександр Порівняльний аналіз демографічного розвитку в Європейському Союзі та Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 100-108
1093209
  Гребінь А. Порівняльний аналіз демографічної ситуації прикордонних територій, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС (на прикладі Рівненської та Гомельської областей) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 15-19. – ISSN 2413-7154


  Доцільність дослідження прикордонних територій зумовлена необхідністю активізації їхнього розвитку, запозичення та використання досвіду сусідніх країн у вирішенні найбільш гострих соціально-економічних проблем. Для порівняльної оцінки особливостей ...
1093210
  Кузьмич Н.В. Порівняльний аналіз деяких фондових індексів методом мережного кореляційного аналізу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 250-252. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1093211
  Червова Л. Порівняльний аналіз динаміка інвестицій в економіку України / Л. Червова, М. Назарчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-41. – ISSN 0131-775Х
1093212
   Порівняльний аналіз динаміки науково-технічного потенціалу в Україні та країнах - членах НАТО // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 25 : Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. – С. 126-158. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-20-3
1093213
  Єфремова В.А. Порівняльний аналіз динаміки структурних змін, що розвиваються в цереброкортексі ссавців за умов моделювання ішемічного та геморагічного інсульту / В.А. Єфремова, Н.В. Скрипник // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 43
1093214
  Пітик М.І. Порівняльний аналіз діагностичної валідності клінічних шкал оцінки тяжкості прозопопарезу при невропатії лицевого нерва в дітей / М.І. Пітик, І.І. Ліскевич // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 50-53. – ISSN 2524-0412
1093215
  Курило В.І. Порівняльний аналіз діяльності контрольно-інспекційних органів у сфері земельних ресурсів України та Російської федерації / В.І. Курило, Ю.В. Іщук // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 18-21
1093216
  Поліщук А.О. Порівняльний аналіз економічного механізму мотивації в Україні та США // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 4 (234), квітень. – С. 88-95. – ISSN 2221-1055
1093217
  Масакі Умебеясі Порівняльний аналіз елементів календарної обрядовості українців та японців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 105-109
1093218
  Слєпцова О.С. Порівняльний аналіз ефективності громадських витрат на охорону здоров"я України та сусідніх держав у 2000-2009 рр. // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 543-544. – ISBN 978-966-188-219-4
1093219
  Петрусь Н.Б. Порівняльний аналіз ефективності інвестиційних форумів на Львівщині : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 240-246 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1093220
   Порівняльний аналіз ефектів лікувального введення Орлістату й Біонанокомпозиту на основі фенугреку на показники-маркери ендогенної інтоксикації в щурів із експериментальним ожирінням / Є. Голобородько, Т. Іщук, Т. Синельник, В. Конопельнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено маркери ендогенної інтоксикації в щурів-самців за умов розвитку ожиріння індукованого споживанням висококалорійної дієти. Проведено порівняльний аналіз лікувальних ефектів введення біонанокомпозиту та орлістату на основні показники ...
1093221
  Сірик Д. Порівняльний аналіз засад правового регулювання провадження за зверненнями громадян // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-50.
1093222
  Швець Т.А. Порівняльний аналіз засобів вираження категорії імперативної модальності в сучасній англійській та французькій мові (на матеріалі роману А. Барбюса "Вогонь") / Т.А. Швець, Н.В. Швець // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 242-246. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1093223
  Вязанкіна А.М. Порівняльний аналіз засобів вираження якісної детермінації в іспанській та українській мовах


  У кожній мові виявляються риси властиві всім мовам світу (загальні риси), риси, які об"єднають їх з деякими іншими мовами (спільні риси), і такі риси, які властиві лише одній якійсь мові (специфічні риси). Тому специфіка кожної мови полягає не тільки в ...
1093224
  Семенченко Н.В. Порівняльний аналіз засобів фінансування злиття і поглинання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 22-23
1093225
  Матвєєва О. Порівняльний аналіз застосування інтернет-реклами у виборчих компаніях (на прикладі президентських виборчих компаній в США у 2000, 2004 та 2008 роках) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 187-189.
1093226
  Настенко О.В. Порівняльний аналіз звукопису поетичної збірки І. Франка "З вершин і низин" у першому і другому виданнях // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С. 75-84. – ISBN 966-568-658-5
1093227
  Фюнер О. Порівняльний аналіз змін у законодавстві України і Російської Федерації щодо охорони товарних знаків // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.80-85. – ISSN 0132-1331
1093228
  Ільченко О. Порівняльний аналіз змісту виховної роботи колоній ім.В.Короленка та ім.М.Горького // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.193-199. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
1093229
  Примаченко І.В. Порівняльний аналіз зовнішньої та внутрішньої доктрин економічної політики та проблеми їх гармонізації : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 97-98.
1093230
  Яворський В.В. Порівняльний аналіз імунологічної реактивності у первинних та кадрових донорів залежно від донорського стажу // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 97-100. – ISSN 2224-0586
1093231
  Холод С.Б. Порівняльний аналіз інвестиційної привабливості в період трансформації економічної системи // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 94-100. – ISSN 2074-5354
1093232
  Конопля В. Порівняльний аналіз інформатичної складової підготовки майбутніх учителів математики (на прикладі польського педагогічного університету імені комісії національної освіти в Кракові). / В. Конопля, Н. Кугай // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 49-54. – ISSN 2308-4634
1093233
  Матвєєв Б.М. Порівняльний аналіз існуючих настільних видавничих систем і можливість використання їх у навчанні студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 262-268


  Здійснюється порівняльний аналіз сучасних настільних видавничих систем і виявляється можливість їх використання в навчанні студентів.
1093234
  Палеха Ю. Порівняльний аналіз картографічних матеріалів, які використовуються в просторовому плануванні України та ФРН / Ю. Палеха, Г. Айлікова, П. Остапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-20. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті було здійснено аналіз картографічних матеріалів державного та регіонального рівнів, які використовуються в просторовому плануванні України та Федеративної республіки Німеччина. Проаналізовано можливість вдосконалення та спрощення існуючої ...
1093235
  Кіріяк В. Порівняльний аналіз картографічних проекцій для території Республіки Молдова / В. Кіріяк, А. Власенко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 129-132 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
1093236
  Венгер Т.А. Порівняльний аналіз класичної та кейнсіанської теорій державного боргу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 40-44


  Виділено основні етапи становлення класичної теорії державного боргу, проаналізовано їхні характерні особливості. Здійснено порівняльний аналіз класичної та кейнсіанської теорій державного боргу в трьох ключових аспектах.
1093237
  Красовська О.Ю. Порівняльний аналіз комбінованих моделей оцінки і систематизація метрик бренду // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 43-47. – ISSN 2306-6814
1093238
  Комзюк Л. Порівняльний аналіз конституційно-правових концепцій самостійності України Драгоманова і Міхновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-18. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті порівнюються концепції самостійності України, втілені, зокрема, у досить досконалих для свого часу конституційних проектах видатних вітчизняних мислителів М. Драгоманова і М. Міхновського. Доведено, що обидві концепції сприяли боротьбі за ...
1093239
  Бабін І.І. Порівняльний аналіз конституціоналізації фінансових правовідносин у Конституції України та конституціях суміжних держав - членів СНД // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 66-71. – (Правознавство ; Вип. 474)
1093240
  Кіктенко В.О. Порівняльний аналіз конфуціанства і демократії: спільне, відмінне та можливості взаємодії // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 5-13. – ISSN 2409-904X
1093241
  Кондратик Л.Й. Порівняльний аналіз концепцій буттєвості церкви // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 273-278. – ISSN 1729-360Х
1093242
  Онищенко В.П. Порівняльний аналіз концепцій консолідації фінансової звітності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 189-195
1093243
  Воловик О.П. Порівняльний аналіз корпоративного дискурсу starbucks у різних соціальних мережах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 90-98
1093244
  Здоровко С.Ф. Порівняльний аналіз кримінально-правових норм України та сучасних держав Європи, Америки, Азії та Австралії про відповідальність за завідомо неправдиве показання // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 50-57. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1093245
  Калиновський О.В. Порівняльний аналіз кримінально-процесуального законодавства України та Російської Федерації щодо права на оскарження рішення про порушення кримінальної справи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 141-144.
1093246
  Огерук І.С. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Білорусь у сфері протидії корупції // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 233-239. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1093247
  Огерук І.С. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Молдова у сфері протидії корупції // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 162-167. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1093248
  Безногих В.С. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством США та України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 3-12. – ISSN 1609-0462
1093249
  Погребняк А.Ю. Порівняльний аналіз методик оцінки ймовірності банкрутства в системі антикризового управління на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 344-352. – ISSN 2222-4459
1093250
  Джим В.Ю. Порівняльний аналіз методик тренування та особливостей харчування кваліфікованих бодібілдерів в підготовчому періоді загально-підготовчого етапу // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 16-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1093251
  Семко І.Д. Порівняльний аналіз методів автоматизованого виділення окремих дерев у лісовому масиві за даними лідарного знімання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 31-37 : мал., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-9780
1093252
  Малицький Д. Порівняльний аналіз методів в задачах поширення сейсмічних хвиль в шаруватих анізотропних середовищах / Д. Малицький, А. Павлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-36. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Наведено теорію поширення сейсмічних хвиль в анізотропному середовищі з використанням матричного методу Томсона-Хаскела. Шляхом введення хвильового пропагатора показано матричний формалізм для отримання поля переміщень на вільній поверхні шаруватого ...
1093253
  Лєнков С.В. Порівняльний аналіз методів контролю оптичних властивостей напівпровідників, які використовуються в елементах оптоелектроніки інфрачервоного діапазону / С.В. Лєнков, М.І. Гаркавенко, В.В. Видолоб // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1093254
  Лебідь М.В. Порівняльний аналіз методів моделювання ринків електричної енергії // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (26). – С. 5-11. – ISSN 1562-8965
1093255
  Надворняк Я.М. Порівняльний аналіз методів нарахування амортизації як джерела відтворення основних засобів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 84-89
1093256
  Назаренко О.А. Порівняльний аналіз методів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі України та зарубіжних країн // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 39-45
1093257
  Перетятько Ю.М. Порівняльний аналіз методів розрахунку лізингових платежів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 25-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1093258
  Ілюха Л.М. Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей, морських свинок) : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Ілюха Л.М.; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 130л. – Бібліогр.: л. 117-130
1093259
  Ілюха Л.М. Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей, морських свинок) : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Ілюха Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1093260
  Булгаков В.В. Порівняльний аналіз міжнародних індексів цитування (WEB OF SCIENCE, SCOPUS, COOGLE SCHOLAR) / В.В. Булгаков, М.Ю. Антомонов // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2013. – Вип. 62. – С. 374-382
1093261
  Меньшикова О.В. Порівняльний аналіз міжнародних стандартів щодо кримінально-виконавчого законодавства у Республіці Польщі та Україні // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 130-134. – ISBN 978-966-190-861-0
1093262
  Козлова О. Порівняльний аналіз міжнародного та національного законодавства щодо правової охорони комерційних (фірмових) найменувань // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.17-22. – ISSN 1608-6422
1093263
  Ходан В. Порівняльний аналіз містичного досвіду Григорія Сковороди із засад парапсихології // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 244-251
1093264
  Вітман К.М. Порівняльний аналіз мовної політики в Естонії та Латвії. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 683-691. – ISSN 1563-3349
1093265
  Прокопов О. Порівняльний аналіз моделей інформаційного забезпечення суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності в США і Франції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 21-24
1093266
  Киріяк В. Порівняльний аналіз моделей квазігеоїда для території Республіки Молдова // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 47-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
1093267
  Гупало О.Г. Порівняльний аналіз моделей соціальної політики держави // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 211-218. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1093268
  Загородня А. Порівняльний аналіз навчання фахівців економічної галузі України та Республіки Польща // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 26-30. – ISSN 2078-1687
1093269
  Косило Н. Порівняльний аналіз натуралістичних тенденцій в англійській та українській літературах кінця ХІХ - початку ХХ ст. : На матеріалі творчості Джорджа Мура та Івана Франка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 165-171. – ISBN 966-8110-14-5
1093270
  Пономаренко Г.С. Порівняльний аналіз нафтогазоносних басейнів древніх платформ за основними геологічними параметрами / Г.С. Пономаренко, Т.Ф. Пономарчук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 35-41 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1093271
  Осадчий В. Порівняльний аналіз національних рамок кваліфікацій в області вищої освіти України та європейських країн / В. Осадчий, С. Симоненко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – C. 145-154. – ISSN 2309-9127
1093272
  Пустовійт Р. Порівняльний аналіз неоінституціональної та неокласичної теорій : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 54-59 : Табл.1. – Бібліогр.17 назв. – ISSN 0131-775Х
1093273
  Дацькова Д.В. Порівняльний аналіз номінального та реального прожиткового мінімуму в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 42-45. – ISBN 978-966-188-219-4
1093274
  Терещенко К. Порівняльний аналіз норм господарського та цивільного законодавства щодо визнання договорів недійсними // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 36-39
1093275
  Григоренко А.В. Порівняльний аналіз норм колишнього та нового Кримінального процесуального кодексу України / [Григоренко А.В., Молдован В.В.] ; за заг. ред. Молдована В.В. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 420, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-673-171-9
1093276
  Кот О. Порівняльний аналіз норм Конвенції Організації Об"єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів і Цивільного кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 1026-9932
1093277
  Таранець В.Г. Порівняльний аналіз окличної і розповіднох інтонації в сучасній німецькій мові. / В.Г. Таранець. – Одеса, 1972. – 28с.
1093278
  Ільїна В.Ю. Порівняльний аналіз окремих аспектів економічної й бізнес-освіти у США та Україні // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-129.
1093279
  Охріменко І. Порівняльний аналіз окремих положень законів України та країн СНД про оперативно-розшукову діяльність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 107-112
1093280
  Тоцька О. Порівняльний аналіз оплати праці викладачів Канади та України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 33-37. – (Серія "Економічні науки" ; № 5 (254)). – ISSN 1729-360Х


  Дана таблиця з показниками середньої зарплати штатного викладацького складу в найбільших канадських університетах, а також з показниками оплати праці у вищих навчальних закладах України.
1093281
  Кірсанова В. Порівняльний аналіз оподаткування неприбуткових організацій в Україні та країнах Європи / В. Кірсанова, С. Волобуєва // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 419-421. – ISSN 1993-0259
1093282
  Опенько І.А. Порівняльний аналіз оприлюдненняземельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 80-87 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-1677
1093283
  Гейвах П. Порівняльний аналіз організації державної служби Німеччини, Австрії та України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1 (12). – С. 163-172
1093284
  Клинчук В.І. Порівняльний аналіз організаційної структури Міністерства освіти і науки України з Міністерством національної освіти французької республіки // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 170-172. – ISBN 978-617-7041-91-6
1093285
  Крупка І. Порівняльний аналіз основних інструментів зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 335-351. – ISSN 0201-758Х
1093286
  Романюк Анатолій Порівняльний аналіз основних форм політичної участі громадян країн Західної Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "політична участь" характеризує індивідуальну практичну дію громадянина в політичній сфері та є ключовим компонентом механізмів функціонування демократичної системи. Політичній участі властивий свідомий характер. Вона спрямована на досягнення ...
1093287
  Романюк Анатолій Порівняльний аналіз основних форм політичної участі громадян країн Західної Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "політична участь" характеризує індивідуальну практичну дію громадянина в політичній сфері та є ключовим компонентом механізмів функціонування демократичної системи. Політичній участі властивий свідомий характер. Вона спрямована на досягнення ...
1093288
  Руденко О.В. Порівняльний аналіз основоположних актів колізійного права ЄС // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 58-63. – (Правознавство ; Вип.286)
1093289
  Лобанова А. Порівняльний аналіз особливостей інтуїції осіб математичного та гуманітарного спрямування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-80. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено результати емпіричного дослідження розвитку інтуїції особистостей математичного та гуманітарного спрямування. На основі порівняльного аналізу визначено спільні та відмінні риси для двох груп, враховуючи характеристики їх ...
1093290
  Криворучко Т.В. Порівняльний аналіз особливостей стимулювання інноваційної сфери у країнах - членах ЄС та Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 141-144. – ISSN 2306-6814
1093291
  Падалко В.В. Порівняльний аналіз паронімів в англійській та українській мовах // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 93-95
1093292
  Пасічник С.М. Порівняльний аналіз перебігу хронічної хвороби нирок у хворих на різних стадіях раку нирки після радикальної та циторедуктивної нефректомії / С.М. Пасічник, В.Я. Дмитрів, Ю.Б. Борис // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 3 (88). – C. 81-83. – ISSN 1981-276Х
1093293
  Хриков Є. Порівняльний аналіз підготовки магістрів з управління освітніми установами в Україні та США : Є. Хриков, С. Бурдина / Є. Хриков, С. Бурдіна // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-56. – ISSN 1682-2366
1093294
  Тарасенко Ю.М. Порівняльний аналіз підходів до визначення професійної злочинності в Україні та Сполучених Штатах Америки // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 200-207. – ISSN 2079-6242
1093295
   Порівняльний аналіз підходів до розвитку первинної медичної допомоги в країнах Європи та в Україні / В.М. Лехан, Л.В. Крячкова, В.В. Волчек, С.С. Росточило // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 149-161. – ISSN 2077-6594
1093296
  Романюк А. Порівняльний аналіз повноважень президентів України та країн Західної Європи і США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 200-206. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1093297
  Іванчук С.І. Порівняльний аналіз поглядів на еволюцію туризму // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 126-131. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1093298
  Галів Порівняльний аналіз поглядів учених-педагогів Наддніпрянської та Західної України на виховання характеру людини : (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) / Галів, , Микола // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 53-58. – Бібліогр. в кінці ст.
1093299
  Онуфрик М.С. Порівняльний аналіз податкових систем і податкового навантаження країн - членів ЄС та України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 14-18
1093300
  Собецька О. Порівняльний аналіз поетичних моделей (на основі казок "Панчатантри" та українських казок про тварин) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 250-258


  Стаття присвячена одному з найдавніших жанрів фольклору - казці про тварин. Казка про тварин розглядається в контексті міжнароднії казкової традиції. За допомогою порівняльного структурно-семантичного аналізу досліджується вплив індійської ...
1093301
  Маслова М.І. Порівняльний аналіз показників діяльності банків у 2009-2010 роках // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 458-460. – ISBN 978-966-188-219-4
1093302
  Кучеренко С.А. Порівняльний аналіз показників європейської соціальної політики / С.А. Кучеренко, Д.Р. Балозян // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 134-139. – ISSN 2222-4459
1093303
  Кравець Т.В. Порівняльний аналіз показників людського розвитку в Україні та в європейських країнах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 67-69. – ISBN 978-966-188-219-4
1093304
   Порівняльний аналіз показників популяційної успішності Deschampsia antarctica в районі Адмральської бухти (о. Короля Георга, прибережна Антарктика) / І. Парнікоза, І. Ожередова, Н. Мірюта, І. Козерецька, Дж. Смикла, В. Кунах // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2013. – № 12. – С. 186-198. – ISSN 1727-7485
1093305
  Романюк А.С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи : монографія / А.С. Романюк; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 391с. – ISBN 978-966-613-559
1093306
  Григоришин С.В. Порівняльний аналіз понять значущості та феномену в Германа Лотце і Едмунда Гусерля // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.25-35
1093307
  Мацібора О.В. Порівняльний аналіз похованих та зональних грунтів як метод реконструкції палеогеографічних обстановок голоцену : природно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 28-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1093308
  Гаврилюк Р.О. Порівняльний аналіз правових позицій Конституційних Судів ФРН, РФ та України з питань оподаткування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 99-106. – (Правознавство ; Вип. 365)
1093309
  Киреєва Н.С. Порівняльний аналіз правового статусу адвоката та особи, що надає правову допомогу // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 199-203. – ISBN 978-966-927-257-7
1093310
  Комзюк Л. Порівняльний аналіз правового статусу патентних відомств Польщі та Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.93-99. – ISSN 0132-1331
1093311
  Іванець О.О. Порівняльний аналіз правового статусу президента у Французькій Республіці та Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 355-359
1093312
  Потильчак О.І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Потильчак О.І.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1093313
  Ковальський Д.В. Порівняльний аналіз практики застосування Вищим господарським судом України норм цивільного законодавства та правових позицій, викладених в інформаційних листах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 22-33
1093314
  Рудик П.А. Порівняльний аналіз президентського і парламентського законопроектів про внесення змін до конституції України / П.А. Рудик. – Київ : Атіка, 2004. – 164с. – ISBN 966-326-061-0
1093315
  Лисенко В. Порівняльний аналіз програм підготовки бакалаврів і магістрів Вагенінгенського університету (Нідерланди) та НУБіП України / В. Лисенко, Л. Кліх, Н. Демешкант // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 19-29. – ISSN 1682-2366


  Для аграрних галузей виробництва.
1093316
  Хорєвін В.І. Порівняльний аналіз продуктивності вчених України в базі даних Scopus // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7. – C. 22-25.


  В 1996-2009 рр. встановлено, що щорічна кількість публікацій в Україні дещо більша, ніж у РФ, і менша, ніж у більшості східноєвропейських країн та колішних союзних республіках, а також в Іспанії та Південній Кореї.
1093317
  Кублік К.Ю. Порівняльний аналіз проектів змін до системи місцевого самоврядування України в рамках запровадження конституційної реформи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 457-467
1093318
  Леврінц М.І. Порівняльний аналіз професійної підготовки вчителів іноземних мов в Україні і США // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 105-112. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1093319
  Селіванов О. Порівняльний аналіз процедури розгляду справ у Конституційному Суді України та державах Європейського Союзу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 26-31. – ISSN 2313-559X


  Представлено правовий аналіз деяких питань притягнення суддів до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних судових рішень у контексті люстраційного процесу в Україні. Запропоновано універсальне узагальнювальне поняття ...
1093320
  Головко Л.О. Порівняльний аналіз процесів приватизації в Україні, Словаччині та Чехії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 44-49. – ISSN 1563-3349
1093321
  Лисенко Я. Порівняльний аналіз психофізіологічних функцій студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" та "магістр" / Я. Лисенко, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відмінності властивостей нервової системи, деяких особистісних рис та розвиток вищих психічних функцій у студентів, що навчалися за програмою "магістр" та спеціаліст". Виявлено, що студентам-магістрам притаманна вища функціональна рухливість ...
1093322
  Макарчук М.Ю. Порівняльний аналіз психофізіологічних характеристик людини в умовах різної відповідальності за результати діяльності / М.Ю. Макарчук, Л.В. Чікіна, Н.Б. Філімонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-39. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проводилися дослідження психофізіологічних характеристик людини в оптимальному стані й у стані підвищеної відповідальності за результати діяльності. Виявлено, що в разі різної відповідальності за результати діяльності найчутливішими є показники ...
1093323
  Борисенко С.А. Порівняльний аналіз результатів динамічної спектроскопії комети Галлея за наземними та космічними спостереженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-46. – (Астрономія ; Вип. 38)


  У роботі подано результати динамічних спектральних рядів комети Галлея, отриманих під час наземних спостережень комети у листопаді 1985 року та спостережень з космічного апарату "Вега-2" у березні 1986 року. Спостережувані дані оброблені методами ...
1093324
  Гопченко Є.Д. Порівняльний аналіз результатів статистичної обробки часових рядів максимального стоку весняного водопілля на території Приазов"я / Є.Д. Гопченко, О.С. Кирилюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 32-38. – ISSN 2306-5680
1093325
  Черепніна О.І. Порівняльний аналіз рейтингів конкурентоспроможності економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 71-74.
1093326
   Порівняльний аналіз ризиків України та сусідніх держав у забезпеченні прав працівників // Інформаційний бюлетень з охорони праці / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. ННДІПБОП. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 10-17
1093327
  Мезенцева Н.І. Порівняльний аналіз рівня безробіття країн Центральної і Східної Європи та Закавказзя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-39. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз динаміки рівня безробіття, його абсолютного приросту, темпів і коефіцієнтів зростання та причин і особливостей безробіття в країнах Центральної і Східної Європи та Закавказзя.
1093328
  Клебанова Т.С. Порівняльний аналіз рівня соціально-економічного розвитку регіонів України / Т.С. Клебанова, А.І. Талащенко, Л.С. Гур"янова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 57-60 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1093329
  Альохін О.Д. Порівняльний аналіз рівнянь в"язкості рідин поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, О.І. Білоус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 263-265. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто і проведено короткий порівняльний аналіз існуючих рівнянь в"язкості рідин поблизу критичної точки. Ці рівняння співставлені з існуючими експериментальними даними в"язкості подвійних розчинів поблизу критичної температури ...
1093330
  Соколова З.С. Порівняльний аналіз розвитку освіти на прикладі України та Західноафриканського економічного і монетарного союзу (UEMOA) / З.С. Соколова, Т.Н. Шкода // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 149-153. – ISSN 1729-7036


  У статті проведено порівняльний аналіз проблем розвитку освіти і шляхів їх подолання для окремої держави та інтеграційного об"єднання на прикладі України та союзу UEMOA. Відмічається, що і в Україні і в країнах-членах UEMOA освітні реформи останніх ...
1093331
  Монастирський Володимир Порівняльний аналіз розвитку рекреаційного туризму Карпатського та Татранського національних парків / Монастирський Володимир, Бордун Ореста // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 218-222 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1093332
  Губерський Л.В. Порівняльний аналіз розвитку систем безпеки у Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-19. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1093333
  Вдовиченко Ю.В. Порівняльний аналіз світових моделей корпоративного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 67-72. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1093334
  Губерський Л.В. Порівняльний аналіз систем безпеки в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні // Європейська і Азіатсько-Тихоокеанська інтеграція: політичні, економічні перспективи і аспекти безпеки
1093335
  Губерський Л.В. Порівняльний аналіз систем безпеки в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні : виступ // Турецька Агенція з міжнародного співробітництва при МЗС Туреччини. Анкара, 1999
1093336
  Покорська В.М. Порівняльний аналіз систем етичних категорій Арістотеля, Теофраста й Сенеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 147-151. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються категорійні трансформації моральності в суспільстві греко-римського періоду історії. Проблема ставиться в контексті співвідношення моралі та моральності, етики та логіки, етики й політики в античній Греції та стародавньому Римі, ...
1093337
  Ларіонова А.О. Порівняльний аналіз систем інформаційного протиборства Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 141-144
1093338
  Городецька В. Порівняльний аналіз систем підготовки арбітражних керуючих в Россії, Білорусі та Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1093339
  Шепетуха О. Порівняльний аналіз системи вищої освіти в країнах світу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 190-191
1093340
  Коверзнев В. Порівняльний аналіз системи органів управління кооперативних організацій та їх компетенції // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 85-96
1093341
  Колобов Л. Порівняльний аналіз складників комерційної таємніці та ії захисту у вітчизняному законодавстві та законодавстві країн Євросоюзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 9-12
1093342
  Крижко І.С. Порівняльний аналіз способів набуття громадянства в країнах СНД та Балтії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 57-62. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1093343
  Юзова Д.В. Порівняльний аналіз стабільності та реальності конституцій різних країн // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41-49.


  Розглянуто головні властивості конституцій: стабільність та реальність, "жорсткість" Основного Закону як гарантія стабільності, стабільність Конституції як гарантія забезпечення її реальності, умову реальності як підставу для внесення змін до Основного ...
1093344
  Прокопчук С.І. Порівняльний аналіз сучасних методик визначення ймовірності банкрутства підприємств залізобетонних виробів України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 148-152 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1093345
  Романченко В.Б. Порівняльний аналіз сучасних соціально-економічних моделей держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 186-199. – ISSN 2306-6814
1093346
  Черепніна О.І. Порівняльний аналіз сучасних трансформаційних процесів в аспекті концепції М. Кастельса (США) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 17-28. – ISSN 0320-4421
1093347
  Сталоверова Г. Порівняльний аналіз сучасної безпекової політики провідних партій Великобританії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 145-149. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1093348
  Кушніренко К.О. Порівняльний аналіз та особливості професіографії в системі "людина-техніка" та "людина-людина" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – С. 141-145. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 41). – ISSN 2072-4772
1093349
  Раєвнєва О.В. Порівняльний аналіз та узагальнення досвіду партнерства між ЗВО та бізнес-середовищем / О.В. Раєвнєва, І.В. Аксьонова, В.М. Остапенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (38). – С. 30-42. – ISSN 2222-0712
1093350
  Коваленко А. Порівняльний аналіз творчого потенціалу студентів та старшокласників / А. Коваленко, А. Хорошун // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 52-58.
1093351
  Тарасенко І. Порівняльний аналіз темнової адаптації та гостроти зору при роботі з монітором комп"ютера й паперовими носіями / І. Тарасенко, М. Макарчук, Т. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-28. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Вимірювались зміни порогів темнової адаптації та гостроти зору до і після півгодинного читання тексту з монітора комп"ютера і читання друкованого тексту. Виявлено кореляційні зв"язки між гостротою зору вдалечінь і показниками темнової адаптації після ...
1093352
  Губатюк І.В. Порівняльний аналіз теорії виробництва і споживання в сучасній економічній науці / І.В. Губатюк, Н.С. Губатюк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 26-27 : схеми
1093353
  Зеленська О.П. Порівняльний аналіз термінології кримінального права в українській і англійській мовах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 297-304


  Дослідження фахових мов у порівняльному аспекті, потреби практики, фахової та міжкультурної комунікації, важливості системних лінгвістичних розвідок є актуальним. Воно уможливлює встановлення національної специфіки семантики одиниць, що порівнюються, ...
1093354
  Отрошко Л. Порівняльний аналіз традиційних елементів української етнокультури в обряді хрещення на Козелеччині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 57-69. – ISSN 0130-6936
1093355
  Підвальна Ю. Порівняльний аналіз традиційних та інтерактивних технологій навчання іноземної мови // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 55-56
1093356
  Колодій Б.М. Порівняльний аналіз українських і англійських часток (на матеріалі англійських перекладів української художньої літератури) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 281-290. – ISBN 966-581-481-8
1093357
  Вітман К.М. Порівняльний аналіз українського та молдовського антидискримінаційних законів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 238-248


  Під час порівняльного аналізу українського та молдовського антидискримінаційних законів виявлено недоліки та переваги обох документів. Ключові слова: євроінтеграція, дискримінація, антидискримінаційне законодавство, антидискримінаційна політика. В ...
1093358
  Якобишин О.М. Порівняльний аналіз української медичної журналістики та журналістики західного типу // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 145-154. – ISBN 978-966-585-068-7


  Проводиться аналіз публікацій в українській медичній періодиці та західноєвропейській і американській медичній пресі. Розглядаються основні відмінності між українським та іноземними журналістами, а також виділяються спільні риси у цих видах преси. ...
1093359
  Богатий Ю.В. Порівняльний аналіз успішності областей України в проходженні ЗНО-2008 і результатів їх участі в предметних олімпіадах / Ю.В. Богатий, Г.М. Вартанян // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 19-24.
1093360
   Порівняльний аналіз факторів ризику у чоловіків та жінок працездатного віку, хворих на гіпертонічну хворобу / З.В. Лашкул, В.Л. Курочка, І.Г. Бібик, В.В. Чемирисов, В.С. Авраменко // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 5 (7). – C. 137-140. – ISSN 2415-3060
1093361
  Юрченко Є.А. Порівняльний аналіз філософії історії Ніцше з постмодерністськими концепціями філософії історії (за твором "Так казав Заратустра") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1093362
  Андрусів Р.Р. Порівняльний аналіз фінансово-економічних механізмів впливу зовнішнього боргу на функціонування економік України та Польщі // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 139-144. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1093363
  Лада О.В. Порівняльний аналіз фінансово-правового становища наукових товариств України у часи Російської імперії (друга половина ХІХ ст.) та в умовах політики більшовизму Радянської держави (20–30–ті рр. ХХ ст.) : історіографія проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 46-49. – ISSN 2076-1554
1093364
  Меметов І.А. Порівняльний аналіз фонетичної будови та лексико-семантичної системи турецької та кримськотатарської мов : Автореф...канд. філол. наук : 10.02.13 / Меметов Іскандер Айдерович ; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-15
1093365
  Онищенко О.А. Порівняльний аналіз форм правління в сучасних зарубіжних країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 78-82. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1093366
  Возняк О. Порівняльний аналіз формальної та неформальної освіти в контексті євроінтеграції освітнього простору // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 41-47. – ISSN 1682-2366
1093367
  Мельничук І. Порівняльний аналіз формування політичної еліти середньовічних Англії та Русі // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 5-10. – ISSN 1998-4634
1093368
  Скнарь А. Порівняльний аналіз формування та регулювання валютного курсу на прикладі Нової Зеландії // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 111-124. – ISSN 1605-2005
1093369
  Шапошніков А.О. Порівняльний аналіз формування та функціонування Верховної Ради України VI і VII скликання за допомогою математичних методів дослідження // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 415-418
1093370
  Лелюк О.В. Порівняльний аналіз форсайт-прогнозів розвитку світової енергетики міжнародних енергетичних підприємств // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 101-110. – ISSN 2413-9610
1093371
  Пруненко Д.О. Порівняльний аналіз функціонування будівельної галузі: вітчизняний та європейський аспекти / Д.О. Пруненко, А.М. Лисенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 8-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1093372
  Кияк М. Порівняльний аналіз християнського та ісламського бачення проблеми співвідношення моралі та економіки // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 301/302 : Філософія. – С. 197-200. – (Філософія)
1093373
  Коробко М.І. Порівняльний аналіз художнього образу в рекламі та художнього образу в мистецтві АRT // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 118-119


  У. статті проводиться порівняльний аналіз художнього образу в рекламі та художнього образу в мистецтві.
1093374
  Власюк А.П. Порівняльний аналіз чисельних розв"язків двовимірної задачі фільтраційної консолідації грунтового масиву при наявності переносу солей в неізотермічному режимі / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 165-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для чисельного розв"язання двовимірної задачі фільтраційної консолідації масиву ґрунту з урахуванням впливу перенесення солей в неізотермічному режимі використано метод скінченних різниць. отримані чисельні розв"язки порівняно з відомими результатами, ...
1093375
  Пясецька С.І. Порівняльний аналіз швидкості та напрямку вітру при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимального діаметру на території України протягом кінця ХХ - початку ХХІ сторіччя (1991-2000 та 2001-2010 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 100-106. – ISSN 0868-6939


  У статті подано порівняльний аналіз швидкісного режиму вітру на його напрямків при досягнення відкладеннями ожеледі категорії НЯ та СГЯ максимальних діаметрів протягом окремих місяців періодів 1991-2000 та 2001-2010 рр. Встановлено спільні риси та ...
1093376
  Черепанова В.О. Порівняльний аналіз щодо використання об"єктів інтелектуальної власності в країнах світу та в Україні / В.О. Черепанова, І.В. Силка // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2020. – Вип. 3 (122). – С. 46-53. – ISSN 1995-0519
1093377
  Галушка В. Порівняльний апробаційний аналіз методик оцінки фінансово-економічного стану підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 11-16. – ISSN 1728-9343
1093378
  Лисковацкая К.М. Порівняльний аспект вивчення російської та української мов у науковій спадщині Л.А. Булаховського // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-14. – (Педагогічні науки ; № 2 (23))
1093379
  Бошицький Ю.Л. Порівняльний аспект міжнародно-правового та національного регулювання охорони прав та торгівельної марки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 184-192
1093380
  Риженко І.М. Порівняльний аспект ознак договору довічного утримання та спадкового договору: окремі питання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 206-209. – ISBN 9
1093381
   Порівняльний ефект олімпіад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 5


  Всеукраїнські студентські олімпіади Київського національного університету технологій та дизайну.
1093382
  Лєксау Н.О. Порівняльний контент-аналіз ділових видань України та Росії (на прикладі журналів "Эксперт Украина" й "Эксперт") // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 518-519
1093383
  Ровенчак О.А. Порівняльний контент-аналіз українських видань щодо висвітлення питань міжнародної міграції та місця в ній України / О.А. Ровенчак, В.В. Володько // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 52-58


  Яневич Т.О. - канд. фіз.-матем. наук, мол. співроб. КНУТШ. Розглянуто проблему оцінювання результатів структурного обстеження малих підприємств за доменами, такими як регіони та види економічної діяльності.
1093384
  Александрова Г. Порівняльний метод в українському літературознавстві кінця ХІХ - початку ХХ ст.: теоретичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті простежуються теоретичні аспекти осмислення порівняльного методу в українському літературознавстві кінця ХІХ - початку ХХ ст., зокрема в працях М. Грушевського, М. Дашкевича, М. Драгоманова, П. Житецького, О. Колесси, О. Котляревського, А. ...
1093385
  Шапошніков А.О. Порівняльний наліз формування та функціонування Верховної Ради України VI і VII скликання за допомогою математичних методів дослідження // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 415-417
1093386
  Прядко Н.О. Порівняльний підхід в оцінці студентами особистості викладача / Н.О. Прядко, А.В. Заворотинський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 270-275. – (Серія : Педагогічні науки)
1093387
  Заяць В. Порівняльний підхід до експортної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарських угідь // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-37.
1093388
  Яцюта А.В. Порівняльний підхід оцінки вартості та можливість його застосування в банках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 175-180
1093389
  Пасько Т. Порівняльний правовий аналіз торговельної марки і промислового зразка // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 80-82
1093390
  Єрчик Н.Д. Порівняльний статистичний аналіз показників структури економіки України та країн постсоціалістичного простору // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 122-125. – ISBN 978-617-571-148-4
1093391
  Михайленко Т.І. Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михайленко Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 226 л. – Додатки: л. 194-226. – Бібліогр.: л. 180-193
1093392
  Васильєв С.В. Порівняльний цивільний процес : підручник / Васильєв С.В. – Київ : Правова єдність, 2015. – 350, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-332-5
1093393
  Істоміна К. Порівняльний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин у Канаді та Україні… // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 84-88. – ISSN 2308-4634
1093394
  Ширшова В. Порівняльні аспекти чинного законодавства України та міжнародних стандартів як основа виконання ст. 49 Конституції України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 503-506. – ISSN 2413-6433
1093395
  Каменський Д.В. Порівняльні дослідження питань кримінально-правової охорони економічних відносин в Україні та Сполучених Штатах Америки: сучасний стан // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 56-60. – ISBN 978-617-616-077-9
1093396
  Александрова Г.А. Порівняльні дослідження сюжету в межах національної літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 3-7. – (Б-ка Ін-ту філології)
1093397
  Кучеренко І. Порівняльні конструкції в сучасній українській літературі : Дис... канд. филол.наук: / Кучеренко І.; КДУ ім. Т. Шевченка, каф. укр. мови. – К., 1955. – 241л.
1093398
  Тищенко-Монастирська Порівняльні конструкції у кримськотатарській мові : структура і функціонування / О.О. Тищенко-Монастирська ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2018. – 117, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 101-115. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1651-4
1093399
  Грицик Л. Порівняльні контексти історії літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 193-197. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1093400
  Морозюк Н.С. Порівняльні концепції визначення запасів в країнах світової співдружності / Н.С. Морозюк, О.П. Дяченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 271-275. – (Економічні науки ; № 4 (28))
1093401
  Пальян З.О. Порівняльні особливості народжуваності та смертності в Україні / З.О. Пальян, О.І. Галиця // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 231-235. – ISBN 978-617-571-148-4
1093402
  Ілясова Ю.В. Порівняльні переваги української харчової промисловості в євроінтеграційному просторі / Ю.В. Ілясова, М.І. Пучкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 83-88
1093403
  Трояновська М.А. Порівняльні сорбційні властивості силікагелів, імпрегованих поліамінами, по відношенню до нітрозо-R-солі та ферону / М.А. Трояновська, А.К. Трохимчук, І.М. Шкода // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 37
1093404
  Мацкуляк Ю. Порівняльні характеристики детермінантів у різних моделях складних іменників // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 69-80. – Бібліогр.: Літ.: С.79-80; 23 поз. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1093405
  Михальчишин Г.Т. Порівняльння метод визначити сірку / Г.Т. Михальчишин
1093406
  Кисельов Ю. Порівняльно-геософічні аспекти геоурбаністики (прикладах міст Львів і Луганськ) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 56-58. – Бібліогр.: 5 назв.
1093407
  Шарпило Б.А. Порівняльно-історична характеристика українських говірок Східної Слобожанщини (Старобільщини) : Дис... канд. філолог.наук: / Шарпило Б.А.; КДУ. – К., 1956. – 520л. – Бібліогр.:л.511-520
1093408
  Хоменко М.М. Порівняльно-історичний метод в етнології / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 301. – ISBN 966-642-073-2
1093409
  Глущенко В. Порівняльно-історичний метод як гетерогенний феномен // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 8-15. – ISSN 2411-6548
1093410
  Кудін С.В. Порівняльно-історичні дослідження слов"янського права: досвід І.М.Собестіанського // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Право та державне управління ; № 4 (8))
1093411
  Довбня І.П. Порівняльно-історичні й типологічні засади перекладу номінативних одиниць у текстах неблизькоспоріднених мов (на матеріалі лексем на позначення землі й неба) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 27-36. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1093412
  Лихова С. Порівняльно-кримінальне право: наука, предмет, метод / С. Лихова, Т. Дичаківська // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 89-94.
1093413
  Лихова С. Порівняльно-кримінальне право: наука, предмет,  метод / С. Лихова, Т. Дичаківська // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 89-94.
1093414
  Марціхів Х. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США та України // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 223-233. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1093415
  Марціхів Х. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США та України. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 223-233. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1093416
  Коржинська Т. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки фахівців митної служби у вищих навчальних закладах Республіки Польща та України // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – C. 83-88. – ISSN 2309-9127


  Вивчено питання професійної практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів Республіки Польща, які навчаються за спеціальністями, що дозволяють виконувати професійну діяльність митника. Окреслено, що порівняльно-педагогічний аналіз досвіду ...
1093417
  Олянич І.М. Порівняльно-політологічний аналіз парламентарних республік сучасності (на прикладі Німеччини та Швейцарії) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 274-281
1093418
  Дударенко В.В. Порівняльно-правова характеристика аграрної розписки та форварду в механізмі кредитування агрохолдингу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 268-271. – ISSN 2219-5521
1093419
  Томчук І.О. Порівняльно-правова характеристика відповідальності за давання хабара за вітчизняним та зарубіжним кримінальним законодавством // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 229-235
1093420
  Цимбал П.В. Порівняльно-правова характеристика податкової системи Франції, Німеччини та Швейцарії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 104-107. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1093421
  Марценко Н. Порівняльно-правова характеристика поняття житла у національному та міжнародному праві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 121-125. – ISSN 2524-0129
1093422
  Жилкова А. Порівняльно-правова характеристика правового становища господарських об"єднань за законодавством України та об"єднань юридичних осіб (асоціацій і союзів) за законодавством Російської Федерації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 270-272. – ISBN 978-617-7069-17-0
1093423
  Присяжний В.М. Порівняльно-правова характеристика складу злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об"єктів за законодавством України та кримінальним законодавством зарубіжних країн // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 282-285
1093424
  Цапко В. Порівняльно-правова характеристика суспільних та масових заворушень // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 161-164
1093425
  Ніколенко Людмила Порівняльно-правове дослідження правової природи господарського суду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 150-153
1093426
  Іванчук К. Порівняльно-правове дослідження приєднання акціонерних товариств в Україні та Німеччині // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 181-183
1093427
  Пронюк Н. Порівняльно-правове дослідження систем місцевого самоврядування // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 95-99. – ISSN 1814-3385
1093428
  Матвійчук В.К. Порівняльно-правове дослідження способів, місця і часу вчинення деяких злочинів проти довкілля за Кримінальним кодексом України 1960 та 2001 рр. // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 77-82
1093429
  Рощина І.О. Порівняльно-правове дослідження ст. 4 (Заборона рабства і примусової праці) Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та норм кримінального законодавства України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (75). – С. 96-102. – ISSN 2222-5374
1093430
  Чечерський В. Порівняльно-правовий аналіз актів прокурорського реагування(на прикладі України, Словаччини та Польщі) / В. Чечерський, О. Рогач // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 151-158
1093431
  Мірошниченко А.М. Порівняльно-правовий аналіз гарантій, що надаються власнику майна при експропріації (на прикладі експропріації землі) / А.М. Мірошниченко, П.В. Пушкар // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 60-71.
1093432
  Забучинська Т. Порівняльно-правовий аналіз державного регулювання ринку цінних паперів (досвід України та США) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 57-60.
1093433
  Корольов В.В. Порівняльно-правовий аналіз договору в цивільному та господарському праві // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 6-9.
1093434
  Сушик О.В. Порівняльно-правовий аналіз забезпечення радіаційної безпеки у країнах СНД // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (49). – С. 112-119. – (0). – ISSN 2078-9165
1093435
  Тверезенко О. Порівняльно-правовий аналіз законодавства держав-членів СНД щодо регулювання договірних відносин стосовно створення за замовленням об"єктів права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 46-57
1093436
  Петренко П. Порівняльно-правовий аналіз інституту банківської гарантії у деяких країнах СНД // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 36-38
1093437
  Бєлов Дмитро Миколайович Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бєлов Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 201л. – Бібліогр.: л. 187 - 201
1093438
  Бєлов Дмитро Миколайович Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бєлов Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1093439
  Ворона Д.М. Порівняльно-правовий аналіз міграційного законодавства розвинених держав світу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 435-442. – ISSN 1563-3349
1093440
  Дорошев В.Л. Порівняльно-правовий аналіз міжнародної та національної практики правової охорони географічного зазначення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 103-106. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна багата на унікальні географічні місця, де об"єктивно існують характерні природні умови та їх поєднання зі своєрідним людським фактором, що надають товарам, які виробляються у цих географічних місцях, особливих властивостей та якостей, засіб ...
1093441
  Барц Є.Ц. Порівняльно-правовий аналіз національних систем реєстрації прав на нерухоме майно // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 59-64
1093442
  Орловський Б.М. Порівняльно-правовий аналіз норм про необхідну оборону у кримінальному законодавстві англо-американських країн // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 74-81. – ISSN 2310-9769
1093443
  Рєзнік О.М. Порівняльно-правовий аналіз організаційної структури фінансової системи України та зарубіжних країн / О.М. Рєзнік, Є.В. Ігнатенко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 158-163. – ISSN 2519-2353
1093444
  Павліш О. Порівняльно-правовий аналіз питань депутатського імунітету в країнах Європейського Союзу та в Україні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 38-46
1093445
  Іоннікова І. Порівняльно-правовий аналіз підстав розірвання трудового договору в зарубіжних країнах // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 64-72.
1093446
  Мірошниченко А.М. Порівняльно-правовий аналіз поняття експропріації (на прикладі експропріації земельних ділянок) / А.М. Мірошниченко, П.В. Пушкар // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-63.
1093447
  Гулієв А.Д. Порівняльно-правовий аналіз ролі інституту президентства у протидії міжнародному тероризму (на прикладі України та Азербайджанської Республіки) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Гулієв Аріф Джаміль огли ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
1093448
  Василинчук В.І. Порівняльно-правовий аналіз систем формування кадрового потенціалу органів внутрішніх справ України та поліцейських департаментів США // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 262-269.
1093449
  Осетинський А. Порівняльно-правовий аналіз функцій касаційної інстанції в судових системах країн ромавно-германської системи права та преспективи розвитку касації в господарському судочинстві України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.23-28. – ISSN 0132-1331
1093450
  Середюк В.В. Порівняльно-правовий аналіз функцій юридичної відповідальності в правовій науці України та Польщі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 80-83


  Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу функцій юридичної відповідальності в праві України та Польщі.
1093451
  Гробова В.П. Порівняльно-правовий аналіз функціонування місцевих органів влади у Великій Британії та Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 164-171
1093452
  Крегул Ю. Порівняльно-правовийаналіз використання критерію ризику в організації податкового контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 276-278
1093453
  Заверуха І.Б. Порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання державного боргу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 42-48. – (Правознавство ; Вип. 253)
1093454
  Артюх Ю. Порівняльно-правові аспекти соціального захисту працівників органів прокуратури в Україні та зарубіжних країнах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 301-303. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1093455
  Артюх Ю.І. Порівняльно-правові аспекти соціального захисту працівників органів прокуратури в Україні та пострадянських країнах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 145-148. – ISBN 978-617-7041-84-8
1093456
  Мельник І.М. Порівняльно-типологічний аналіз іспанської та англійської мов на рівні синтаксису // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 28-30. – ISBN 966-581-476-1
1093457
  Левицький А. Порівняльно-типологічні особливості етнокультурних маркерів у лексичних системах української й англійської мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 262-265. – Бібліогр.: Літ.: С. 265; 10 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1093458
  Поливана М.Ф. Порівняльно-фізіологічні дані по тренуванню нервових процесів : Повідомлення 2 / М.Ф. Поливана. – К, 1957. – С. 139-150. – Окр. відбиток
1093459
  Москалюк Н. Порівняльно - правовий аналіз підходів до закріплення функцій виконавчої влади // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 220-222
1093460
  Кравчук В.М. Порівняльно правовий аналіз окремих елементів конституційно-правового статусу судді // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 15
1093461
  Афян А.А. Порівняльноправова характеристика географічних зазначень і торговельних марок // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 7-11. – ISBN 978-617-696-624-1
1093462
  Полторак В.А. Порівнянність -- найважливіший принцип змагання. / В.А. Полторак. – Київ, 1986. – 48с.
1093463
  Грабовець О. Порівняння - шлях до кращого сприйняття художніх творів : Компаративний аналіз за темою "Історична тема в художній прозі. Рицарство і козацтво" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (350). – С. 9-12
1093464
  Зехра Горе Порівняння "Іскандернаме" Ахмеді з гагаузькою народною притчею "Олександр Македонський" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 96-110
1093465
  Гриценко Я. Порівняння (tasbih) як засіб творення арабських паремій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 20-27. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто структуру категорії attabh (порівняння), існуючі види класифікацій та особливості впливу цього компаративного засобу на творення пареміологічних одиниць арабської літературної мови. This article is dedicated to the structure of category ...
1093466
  Сімачов О.А. Порівняння IT-ринку Польщі та України // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 164-165. – ISBN 978-617-571-148-4
1093467
  Яновська Е.С. Порівняння адсорбційних властивостей природних мінералів, модифікованих поліаніліном // Поверхность : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко. – Киев, 2015. – Вып. 7 (22). – С. 173-185. – ISBN 978-966-00-0834-1
1093468
  Дзюба О.І. Порівняння алелопатичної активності екстрактів з листків та квіток рододендрона жовтого (Rhododendron luteum Sweet) / О.І. Дзюба, В.А. Дерев"янко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджувалась алелопатична активність різних екстрактів із листків та квіток Rhododendron luteum Sweet.
1093469
  Божко В.П. Порівняння аналітичної та факторної оцінки моделей для оцінки рекламних витрат / В.П. Божко, О.В. Дегтярьова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1093470
  Кравченко К. Порівняння апеляційного та касаційного провадження у Німеччині та Польщі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 121-123. – ISBN 978-617-7069-14-9
1093471
  Чіканчі І.М. Порівняння асиметрії морфологічної будови щелеп людини і мавп // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 86-91
1093472
  Фалендиш А. Порівняння бюджетного процесу США та України на етапах розробки та прийняття федерального і державного бюджетів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 535-537. – ISBN 978-617-7069-28-6
1093473
  Штонь О. Порівняння в авторській мовній картині світу Василя Слапчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 118-123. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
1093474
  Філінюк В. Порівняння в динамічній системі поетичного тексту Емми Андієвської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 214-217. – Бібліогр.: Літ.: С. 217; 12 назв. – ISBN 966-8188-08-X
1093475
  Чередниченко О.Л. Порівняння в зображенні явищ природи в романі Шарлотти Бронте "Джейн Ейр" // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 313-315. – (Бібліотека Інституту філології)
1093476
  Хижняк Н.С. Порівняння в іспанському художньому тексті та його українському перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 537-543. – ISBN 978-966-171-092-3
1093477
  Матвіїшин О. Порівняння в міжмовній комунікації (на матеріалі німецькомовних перекладів Вільгельма Горошовського) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 170-174. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1093478
  Сікорська З.С. Порівняння в романі П. Загребельного "Я, Богдан" / З.С. Сікорська, М.П. Зінченко // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 80-81
1093479
  Дядюра Г. Порівняння в сучасних природничих і технічних текстах / Г. Дядюра, С. Мащак // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 127-133


  У статті описано функціональне призначення образних засобів у сучасних природничих і технічних текстах. In the article the functional meaning of figurative means in modern technical and natural science texts is described.
1093480
  Тищенко-Монастирська Порівняння в тексті фольклору ( на матеріалі української, російської, татарської і кримськотатарської мов ) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Тищенко-Монастирська О.О. ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, НАН України. – Київ, 2010. – 214 л. + Додатки : л. 176-182. – Бібліогр. : л. 183-214
1093481
  Тищенко-Монастирська Порівняння в тексті фольклору (на матеріалі української, російської, кримськотатарської і татарської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Тищенко-Монастирська О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 наазв
1093482
  Ільїн В.С. Порівняння в українських поезіях Шевченка : Кандидатська дисертація / Ільїн В.С.;. – Б.м. : Б.в. – 212л. – Надруковано на друк.маш.
1093483
  Пісківець С.О. Порівняння важливості IQ та EQ для сучасного працівника в економічній сфері // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 146-150
1093484
  Шевченко О.В. Порівняння варіацій параметрів індукційної кривої флуоресценції та фотохімічної активності хлоропласта у онтогенезі листя пшениці / О.В. Шевченко, С.М. Кочубей, О.І. Прохневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-37. – (Біологія ; Вип. 28)


  Порівняння динаміки змін параметрів Fv/Fo, Fv/Fp, (Fp-Ft)/Ft, Fp/Ft індукційної кривої флуоресценції флагового листя озимої пшениці з концентрацією загального хлорофілу у листях та фотохімічною активністю ФС 2 хлоропластів, ізольованих з флангового ...
1093485
  Широчин С. Порівняння вартості операцій з використання різних платіжних інструментів / С. Широчин, Р. Гартінгер // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 8 (222). – С. 46-52. – ISSN 2310-2624
1093486
  Маренич Р.А. Порівняння вищої освіти України і Японії (економічний аспект) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 152-154. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1093487
  Селебинка Ю.В. Порівняння вищої освіти України та Канади // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7363-09-4
1093488
  Гома К.Р. Порівняння Віденської конвенції про консульські зносини та консульського договору між Україною та Республікою Казахстан в аспекті здійснення консулами нотаріальних функцій // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 25-27


  Дана стаття порівнює одне з найважливіших джерел консульського права, Віденську Кон- венцію про консульські зносини 1963 року, та Консульський Договір між Україною та Респу- блікою Казахстан 1994 року. У даній статті досліджується значення цих ...
1093489
  Задунайський В. Порівняння військової структури та бойової підготовки кубанських пластунів і польських піхотинців (початок XX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), березень - квітень. – С. 24-28. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 1728-9343
1093490
  Тараненко А. Порівняння вітчизняної оцінки надання адміністративних послуг в Україні зі Спільною Системою Оцінки (Common Assessment Framework - CAF) на прикладі видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 124-125. – ISBN 978-617-7069-15-6
1093491
  Золотоустий Йоан Порівняння влади, багатства і переваг царських з істинною християнською любов"ю до мудрості монашого життя // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 19-22
1093492
  Ільченко С.А. Порівняння властивостей дробових похідних за Ліувіллем і за Маршо від багатопараметричних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-48. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Порівнюються властивості дробових похідних за Ліувіллем і за Маршо від функцій декількох змінних. Доведено, що похідні за Ліувіллем і за Маршо збігаються на класі функцій, що можуть бути подані як багатопараметричні дробові інтеграли.
1093493
  Земляной І.В. Порівняння властивостей хімічно осадженої та природної крейди в якості пігменту для лакофарбованих матеріалів на водній основі / І.В. Земляной, О.В. Миронюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 14
1093494
  Осипенко В.П. Порівняння вмісту вуглеводів і білковоподібних речовин у воді річок басейну р. Прип"яті та Київського водосховища залежно від концентрації гумусових речовин / В.П. Осипенко, Т.О. Васильчук, Т.В. Євтух // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 179-184


  Представлені результати досліджень вмісту вуглеводів і білковоподібних речовин у воді р. Прип"яті та її приток, а також Київського водосховища. Наведені порівняльні концентрації гумусових речовин у цих двох водних системах та їхній вплив на динаміку ...
1093495
  Пазяк М.В. Порівняння вологої складової зенітної тропосферної затримки, виведеної із GNSS-вимірювань, з відповідною величиною із радіозондування / М.В. Пазяк, Ф.Д. Заблоцький // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 16-24 : рис., табл. – Бібліогр.: с.21-22. – ISSN 0130-1039
1093496
   Порівняння впливу фіксованої комбінації периндоприл/амлодипін на ураження органів-мішеней у пацієнтів з артеріальною гіпертензією з ішемічною хворобою серця та без неї : (результати дослідження EPHES) / Г.Д. Радченко, Л.О. Муштенко, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.А. Яринкіна, С.В. Поташев, Ю.М. Сіренко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 11-26. – ISSN 2224-1485
1093497
  Данилов М.О. Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду 1-(4-бензил)-3 CL-4-(CF-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан нирок щурів / М.О. Данилов, Г.В. Островська, В.К. Рибальченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 4 (118). – С. 12-19. – ISBN 966-95259-9-6
1093498
  Поляшенко Н.В. Порівняння гранулометричного та мікроагрегатного складу чорнозему звичайного на вододілі та на схилі // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 118-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
1093499
  Баумане В. Порівняння даних дистанційного зондування і кадастрових даних для визначення ступеня деградації земель у Латвії / В. Баумане, В. Цинтина // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 110-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
1093500
  Шаповал В.І. Порівняння даних сейсмокаротажу Північно-Західних окраїн Донбасу та Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 23-25
1093501
  Рудий Б. Порівняння двох напівнаукових підходів у дослідженнях походження мови (на матеріалі східних мов) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 206-221. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Зробленоспробу розв"язати три актуальні питання на матеріалі східних мов і лінгвістики загалом: 1) з"ясувати міру науковості/ненауковості гіпотез появи людської мови; 2) показати обмеженість сучасної наукової методології; 3) визначити, який з двох ...
1093502
  Супрун Д. Порівняння договору франчайзингу та комерційної концесії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – C. 171-173
1093503
  Чирка Ю.Л. Порівняння ендоскопічної та прямої декомпресії серединного нерва у хворих із синдромом карпального каналу / Ю.Л. Чирка, В.М. Ольхов // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 57-67. – ISSN 2304-9359
1093504
  Ткачук С.О. Порівняння ефективності застосування мікродобрив та стимуляторів росту на пшениці озимій в умовах Західного Лісостепу / С.О. Ткачук, С.С. Трушева, О.О. Олійник // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 90-96 : табл. – Бібліогр.: с. 96. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1093505
  Скирда А.С. Порівняння ефективності методу лічби фотонів з методом вимірювання постійного струму / А.С. Скирда, І.М. Перетятко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 343-350. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проаналізовано вплив умов реєстрації на можливе співвідношення сигнал/шум в залежності від методу одержання вихідної реакції фотоелектронного помножувача (ФЕП). Описано експериментальну установку для порівняння ефективності методу постійного струму ...
1093506
  Бабута М О. Линчак Порівняння ефективності нової таргетної сполуки похідного малеіміду і цитостатика 5-фторурацилу про хемоіндукованому раку товстої кишки у щурів / М О. Линчак Бабута, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2
1093507
  Маленко А.Л. Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з похибками у змінних : дис. ... фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорій ймовірностей та математична статистика / Маленко А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 146 л. – Бібліогр.: л. 139-146
1093508
  Маленко А.Л. Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з похибками у змінних : автореф. ... канд. фіз.-мат. : 01.01.05 / Маленко А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1093509
  Міненко П. Порівняння ефективності статистичних критеріїв оптимізації розв"язків обернених задач гравіметрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-58. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Всі представлені методи умовної та безумовної оптимізації дають якісну картину розподілу щільності гірських порід (ЩГП), але з різним ступенем її відновлення, і їхні розв"язки можуть бути використані як стартові умови для будь-якого іншого методу, що ...
1093510
  Марцонь О. Порівняння ефективності функціонування пенсійних систем на прикладі країн ОЕСР // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 110-118


  ОЕСР - (Організації економічного співробітництва та розвитку) - країни із розвиненим пенсійним сектором.
1093511
  Дядченко Г. Порівняння з лексичними центрами - соматизмами в мові української поезії кінця XX - початку XXI століття // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 55-58. – ISSN 0201-419
1093512
  Кондратенко С.І. Порівняння з фітокомпонентом у художніх творах Олеся Гончара // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 185-192


  Здійснено структурно-семантитчний аналіз порівнянь із фітокомпонентами на матеріалі прозових творів Олеся Гончара
1093513
  Бицюра Юрій Порівняння заробітної плати з прожитковим мінімумом в Україні // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 8-11 : Табл. – Бібліогр. 6 назв
1093514
  Синиця А.Д. Порівняння західного і східного типу філософування в компаративістській філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 262-263
1093515
  Чуканова С.О. Порівняння змісту підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом "Бібліотекознавство та інформологія" в Україні та США // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 1. – C. 16-22. – ISSN 2411-1317
1093516
  Савусін М.П. Порівняння значень складності систем на базі негентропійної міри різноманітності // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 108-122. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "В параметричному варіанті загальній теорії систем (ЗТС ПВ) за допомогою негентропії можна вимірювати складність системи за певним її системним параметром. Негентропію також можнатрактувати й як ту різноманітність, яка вводиться в систему при ...
1093517
  Ржевська В.С. Порівняння зобов"язань сторін за Північноатлантичним і Варшавським договорами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 585-588. – ISSN 1563-3349


  Здійснено аналіз спільних і відмінних рис міжнародно-правових зобов"язань сторін за договорами, які юридично оформити блокове протистояння "холодної війни".
1093518
  Савельєв Ю. Порівняння і оцінка розвитку сучасних суспільств: перспектива теоретичного синтезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 15-22. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті уточнюються наявні підходи компаративного аналізу і оцінки рівня розвитку різних суспільств із врахуванням їхніх цивілізаційних характеристик. Таке уточнення дозволяє розв"язати фундаментальну суперечність теорій розвитку сучасного суспільства ...
1093519
  Горовий Д.А. Порівняння інвестицій на формування нематеріальних активів в Україні // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 94-103. – ISSN 2226-8820
1093520
  Стоянов Є.Г. Порівняння існуючих методик розрахунку згинаючих залізобетонних елементів на дію поперечної сили / Є.Г. Стоянов, А.Г. Набока // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 139-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1093521
   Порівняння кардіопротекторних властивостей штучної електричної фібриляції серця і розчину Бретшнайдера при операціях аортокоронарного шунтування / О.А. Лоскутов, О.М. Дружина, Д.О. Дзюба, С.В. Пащенко // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 106-109. – ISSN 2224-0586
1093522
  Сібекіна А.Ю. Порівняння ключових параметрів угоди про асоціацію Україна–ЄС та членства в Митному союзі Росії, Казахстану, Білорусі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 77-82. – ISSN 2308-6912


  Стаття стосується актуальної теми вибору інтеграційного вектору України, виходячи з наближення підписання у листопаді 2013 р. угоди про Асоціацію України з ЄС, складовою якої стане Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС. Розглядаються та ...
1093523
  Бурчак О.В. Порівняння коефіцієнтів ароматичності вугільної речовини в процесі вуглефікації / О.В. Бурчак, В.В. Трачевський, О.К. Балалаєв // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 208-215 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1093524
  Лантінов Я.О. Порівняння кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства в Україні та європейських державах балтійського регіону // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 29-37. – ISSN 2304-4556
1093525
  Лозицький В. Порівняння магнітних полів і термодинамічних умов у сонячних спалахах та неспалахових областях на Cонці / В. Лозицький, Є. Курочка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-15. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати спектрально-поляризаційних досліджень фізичних умов у сонячних спалахах балів Х17.2 та М4.1, а також у тіні й півтіні двох великих сонячних плям (з діаметром 30-40 Мм), які спостерігались на горизонтальному сонячному телескопі ...
1093526
  Коваль О.В. Порівняння майнових прав, права власності та речових прав // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 170-174. – ISSN 2078-3566
1093527
  Хотомлянський О. Порівняння методів визначення економічної ефективності інвестицій / О. Хотомлянський, П. Знахуренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 82-86. – ISSN 0131-775Х
1093528
  Нефьодов О.О. Порівняння методів виробництва ядерного палива / О.О. Нефьодов, О.М. Двоєглазов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 85
1093529
  Пирогов Д.А. Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 138-144. – ISSN 1996-5931
1093530
  Марченко О.О. Порівняння методів онтологічного семантичного аналізу та алгоритмів латентного семантичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Метою даної роботи є порівняльний аналіз двох основних сучасних напрямів інтелектуальної обробки текстів природною мовою - експліцитних методів семантичного аналізу текстової інформації та методів латентного семантичного аналізу. Основна увага в роботі ...
1093531
  Луцька Н.М. Порівняння методів робастно-оптимальних систем керування для технологічних об"єктів із невизначеностями // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 122-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1093532
  Кравцевич К.С. Порівняння методологічних підходів Кіссінджера та Бжезинського до розробки зовнішньої та безпекової політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 184-189


  The author compares the methodological approaches of Henry Kissinger and Zbigniew Brzezinski to the US foreign and security policy development and comes to the conclusion that Mr. Kissinger"s political views received more powerful backing in the White ...
1093533
  Рубльов Б.В. Порівняння метрики дотичних та метрики Хаусдорфа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 181-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті вивчаються властивості гладкої метрики, класу фігур, в якій вона будується, поняття узагальненої дотичної та канонічного розбиття межі. Розглянутий взаємозв"язок гладкої метрики та метрики Хаусдорфа. Ключові слова: узагальнена дотична, ...
1093534
  Кітц Р.Р. Порівняння механізмів забезпечення фінансової стабільності в Україні та в розвинутих країнах в умовах кризи / Р.Р. Кітц, Б.М. Мізюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 186-191. – ISSN 2222-4459
1093535
  Войновський А.С. Порівняння мінерагенії структурно-речовинних комплексів раннього докембрію Українського щита та щитів західної частини екваторіальної Африки (Ангольський, Майомбе, Касаї) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-721Х
1093536
  Алексеєв О.С. Порівняння мір подібності кривих для задачі розпізнавання підписів / О.С. Алексеєв, Ю.С. Мусатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 169-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Дану роботу присвячено розробці алгоритму міри подібності кривих для задачі розпізнавання підписів. За основу алгоритму було використано алгоритм динамічної корекції часу. В роботі запропоновано порівнювати не лише часові залежності координат пера, а й ...
1093537
  Донченко В.С. Порівняння ММП та Гок-оцінок в задачі детекції кривої на фоні просторового шуму / В.С. Донченко, В.М. Шпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 177-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Робота досліджує властивості ГОК оцінок для детекції кривих на фоні просторового шуму. Для порівняння з класичними статистичними процедурами побудована функція ММП та відповідна процедура оцінювання.
1093538
  Обуховський В.В. Порівняння моделей опису в"язкості бінарних молекулярних сумішей / В.В. Обуховський, А.В. Шилін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 157-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1093539
  Комаров В.О. Порівняння можливостей методів неруйнівного контролю для ефективного виявлення пошкоджень у силових елементах консольно закріплених конструкцій планера літака / В.О. Комаров, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 44-52. – ISSN 2524-0056
1093540
   Порівняння морфофункціональних ознак клітинних культур після впливу трастузумабу / О.О. Калмикова, О.І. Джус, Г.М. Світіна, Г.В. Островська, Л.В. Гарманчук // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 69
1093541
  Кривошеїн О.О. Порівняння наземних вимірювань сонячної радіації із супутниковими даними в межах областей України за період 2001 – 2009 рр. // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 93-103


  Проведено порівняння супутникових значень сонячної радіації з наземними на трьох територіальних рівнях (країна, область, станція) з подальшим визначенням доцільності використання супутникових даних роздільною здатністю 0.25.0.25 градусів на цих рівнях ...
1093542
  Бек М. Порівняння національних законів США та ФРН у сфері здійснення ДЗЗ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 129-133


  Правового регулювання здійснення діяльності з дистанційного зондування Землі.
1093543
  Гаврилюк О.Д. Порівняння наявних хмаро орієнтованих технологій навчання для підготовки бакалаврів статистики // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – C. 104-107. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1093544
  Семенова С. Порівняння обліку запасів в Україні з країнами ЄС відповідно до вимог міжнародних стандартів та директиви 2013/34/ЄС // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Колюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 18-32
1093545
  Довганюк В.М. Порівняння обсягів депозитів банківської системи та системи кредитної кооперації України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 341-350. – ISSN 1993-6788
1093546
  Артемов В.Ю. Порівняння організаційно-правових норм захисту інформації з обмеженим доступом країн-членів НАТО : Навчально-методичний посібник для студентів юрид. факультетів вищ. навч. закл. / В.Ю. Артемов. – Київ : КНТ, 2007. – 172с. – ISBN 966-373-168-0
1093547
  Соколовська Є.В. Порівняння основних індексів соціального статусу з композитними змінними // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 258
1093548
  Єрмошенко А.М. Порівняння основних моделей банківського страхування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 167-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено порівняння основних моделей банківського страхування з нормативно-правової та практичної точок зору.
1093549
  Єрмошенко Анастасія Миколаївна Порівняння основних моделей банківського страхування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 167-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено порівняння основних моделей банківського страхування з нормативно-правової та практичної точок зору.
1093550
  Шкляр С. Порівняння оцінок в моделі пуассонівської регресії з похибками вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто модель пуассонівської регресії з похибками вимірювання. Регресор та похибка вимірювання мають нормальний розподіл. У випадку невідомих заважаючих параметрів побудовано конзистентну оцінку. У випадку, коли відомі всі заважаючі параметри, ...
1093551
  Оленко А.Я. Порівняння оцінок помилки апроксимації в теоремі Котельникова-Шеннона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-44. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Проводиться порівняння точних верхніх оцінок помилки округлення в інтерполяції за допомогою скінченних сум Котельникова-Шеннона, отриманих у роботах А. Оленка й Т. Погані для функцій з класу Пелі-Вінера, з відомими в літературі. Розглянуто різні типи ...
1093552
  Глієва С.Г. Порівняння оцінок правильної зміни, побудованих за спостереженнями одного процесу дробового ефекту / С.Г. Глієва, О.М. Іксанов // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 70-71
1093553
  Щербіна А. Порівняння оцінок середніх значень для сумішей зі змінними концентраціями на модельованих даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу оцінювання середнього значення у моделі двокомпонентної суміші із залежними спостереженнями. Описано лінійні та адаптивні непараметричні оцінки і оцінки найбільшої вірогідності для параметричної моделі. Якість цих оцінок порівнюється ...
1093554
  Савчук С.Г. Порівняння підходів визначення зенітної тропосферної затримки за даними радіозондування атмосфери та CNSS-спостережень / С.Г. Савчук, Н.І. Каблау, А.А. Хоптар // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2018. – Вип. 88. – С. 24-32 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-32. – ISSN 2414-9993
1093555
  Ігнатова О.В. Порівняння підходів щодо обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості на регіональному рівні / О.В. Ігнатова, Г.О. Овчіннікова, Н.В. Ізюмська // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 4 (68). – С. 105-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 2222-8810
1093556
  Машков А. Порівняння поглядів І. Пригожина та Г. Хакена в контексті аналізу можливостей застосування синергетики як теоретичної основи дослідження державно-правової дійсності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-84. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Викладено основні ідеї І. Пригожина і Г. Хакена в галузі синергетики, обгрунтовується принципова можливість застосування синергетичних підходів для дослідження державно-правової дійсності. The article narrates about main ideas of I. Prygogin and H. ...
1093557
  Шевченко Я. Порівняння політики депортації кримських татар 1944 року в СРСР з сьогоднішньою позицією РФ в Криму // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 210-213
1093558
  Шовкопляс Г. Порівняння правових особливостей інвестування шляхом участі у пайовому інвестиційному фонді та фонді операцій з нерухомістю // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 204-211. – ISSN 0132-1331
1093559
  Орленко Б. Порівняння правового становища біржового брокера та дилера за законодавством США та України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 283-285. – ISBN 978-617-7069-28-6
1093560
  Кохан О.О. Порівняння правового становища київського міщанства до і після ліквідації магдебурзького права в кінці XVIII - середині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 66-71. – ISSN 2076-8982
1093561
   Порівняння практики розробки та впровадження клінічних настанов / О.М. Ліщишина, А.В. Степаненко, Є.О. Мельник, Є.І. Рубцова // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (123), т. 2. – С. 52-60. – ISSN 1562-1146
1093562
  Гулєвська Г. Порівняння предмета та метода регулювання трудового права і міжнародного приватного права України / Г. Гулєвська, С. Сергєєва, Я. Сидоров // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 9-13.
1093563
  Шевченко М. Порівняння при моделюванні образу Богдана Хмельницького у творах на історичну тематику // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 126-128
1093564
  Фурман Анатолій Порівняння принципів і параметрів наукового проектування традиційної та інноваційної систем освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 137-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1093565
  Лисенко С.В. Порівняння природних умов зростання європейських видів роду Erica L. і регіону їх інтродукції (м. Київ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються екологічні умови природних ареалів європейських видів роду Erica L. І природні умови М. Києва з метою прогнозування перспективності інтродукції даних видів в Київському Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна у відкритому грунті. Результати ...
1093566
  Липчанський Олексій Іванович Порівняння просторової та часової надлишковості в односторонніх системах передавання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Липчанський О.І.; Укр. Держ. Акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2001. – 16 с.
1093567
  Педько Т.П. Порівняння психоаналітичної та літературної точок зору на символічний зміст твору Е. Хемінгуея "Старий і море" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 175-177. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1093568
  Магеррамова Ю.А. Порівняння реалізації концепції держави загального добробуту в Швеції та Норвегії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 125-136
1093569
  Яніш Є. Порівняння результативності методів обліку воронових птахів (Corvidae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-52. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати обліків воронових птахів на території Сумської області за 2004 рік. Отримані дані щодо щільності популяцій воронових птахів в Сумській області. В результаті порівняння методів обліку вирахувані коефіцієнти екстраполяції ...
1093570
  Лозицька Н.Й. Порівняння результатів візуальних вимірювань напруженості магнітних полей сонячних плям в трьох обсерваторіях / Н.Й. Лозицька, В.Г. Лозицький // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 59-60
1093571
  Гопчак І.В. Порівняння результатів екологічної оцінки сучасного стану якості води річок Волинської області з екологічними нормативами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 148-156. – Бібліогр.: 3 назви
1093572
  Зинченко Н.В. Порівняння результатів парламентських виборів 2012-2019 рр. в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 56-64. – (Серія "Питання політології" ; вип. 35). – ISSN 2220-8089
1093573
  Ковальчук В.П. Порівняння результатів розрахунку тепловтрат через огородження, що прилягають до грунту, за європейською та вітчизняною методиками // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 10-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-0431
1093574
  Маліцький А. Порівняння результатів трансформації 3D-сканів // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 86. – С. 58-65 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 64-65. – ISSN 2414-9993
1093575
  Ігнатюк А.О. Порівняння рівнів суспільного добробуту у США і Німеччині : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 12-20 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1093576
  Маслов Г.Л. Порівняння різних метод визначати родючість грунтів. / Г.Л. Маслов. – К., 1930. – 24с.
1093577
  Зінов В. та інш. Порівняння різних методів оцінки вартості інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.15-39. – ISSN 1608-6422
1093578
  Ляпіна К.М. Порівняння розвитку малого підприємництва в країнах ЄС та в Україні / К.М. Ляпіна, Д.В. Ляпін // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 87-91.
1093579
   Порівняння росту міцелію опенька теплолюбного Agrocybe cylindracea на різних агар-агарових середовищах / A. Jasinska, C.A. Bдoвeнкo, M. Siwulski, L. Davidowicz // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 153-161 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2476626
1093580
  Кожем"якіна С.М. Порівняння системи економічних показників прогнозування України та інших країн (ЄС. Болгарії) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 20-25.
1093581
  Чепіжний А.В. Порівняння способів знаходження закону відносного руху частинки вздовж прямолінійної лопатки на відцентровому апараті / А.В. Чепіжний, С.Ф. Питипака, А.В. Несвідомін // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 68-73 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-1828
1093582
  Кормуш О. Порівняння способів прояву батьківської любові до дитини в японській та українській родинах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 44-51


  Статтю присвячено порівнянню способів вираження батьківської любові до дітей в японській та українській родинах. На матеріалі підручників та збірників порад для батьків досліджені способи, що рекомендуються батькам обох країн. За результатами ...
1093583
  Доморослий Б. Порівняння творчості та поглядів Лесі Українки і Халіде Едіб Адивар // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 256-259. – ISBN 978-2-919320-35-6
1093584
  Прокопчук С.І. Порівняння точності прогнозування показників діяльності заводів залізобетонних виробів і конструкцій України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 237-244 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1093585
  Шаля О.І. Порівняння у соціокультурному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 376-383


  Мови слугують віддзеркаленням людських культур. Це означає, що мова є інструментом вираження культурних цінностей. Метою цієї статті є виявлення того, що порівняння уживається для відображення універсальних та культурно-специфічних концептів у ...
1093586
  Мізін К. Порівняння у фразеології / Костянтин Мізін. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-382-168-9
1093587
  Гуда О. Порівняння факторів формування селевих процесів в басейні річки Тиса (Закарпаття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-12. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Визначено та проаналізовано основні чинники формування селевих потоків в басейні річки Тиса в межах Тячівського та Воловецького районів Закарпатської області. Розглянуто небезпечні геологічні процеси, що відбулися в період 1998-1999 рр, 2006 р. та ...
1093588
  Маляренко В.М. Порівняння фасційованих та звичайних стебел Cactaceae A.L. Juss. за вмістом білків та оводненістю / В.М. Маляренко, Н.В. Нужина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 32-35. – (Серія: Біологія ; № 3 (70)). – ISSN 2078-2357
1093589
  Прісняков В.Ф. Порівняння фінансово-економічної стійкості ринкової і планової економік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 49-60
1093590
  Кулинич М. Порівняння фінансової звітності суб"єктів малого та мікропідприємництва України та країн ЄС / М. Кулинич, А. Круглій // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 87-91. – ISSN 2306-028X
1093591
  Гончар В.Г. Порівняння фінансової стійкості підприємств на основі найбільш поширених показників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 87-92. – ISSN 2306-6806
1093592
  Кофанова О. Порівняння хімічної складової программ підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у деяких технічних ВНЗ України, університетах Австралії та нової Зеландії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 95-104. – ISSN 2078-1016


  У статті досліджено структуру хімічного компонента програм підготовки майбутніх інженерів-екологів у деяких університетах України, Австралії та Нової Зеландії.
1093593
  Лозицький В. Порівняння хромосферних і фотосферних магнітних полів у двох сонячних спалахах балів Х1.1/4N і Х17.2/4B / В. Лозицький, Н. Лозицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-51. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Із порівняння спектрально-поляризаційних вимірювань магнітного поля у двох потужних сонячних спалахах (28 жовтня 2003 р. балу Х17.2/4B і 17 липня 2004 р. балу X1.1/2N), виконаних у лініях FeI і D1 NaI, випливає, що ефективне магнітне поле Beff було ...
1093594
  Мартинюк П.М. Порівняння чисельних розв"язків двовимірних задач сітковими та безсітковими методами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 274-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Наведено схему чисельного розв"язання двовимірної нелінійної крайової задачі сітковими та безсітковими методами Запропоновано структуру класів при об"єктно-орієнтованому програмуванні вказаних методів. Наведено результати чисельних експериментів. ...
1093595
  Молчко О. Порівняння як асоціативний тип фрейму: спроба перекладознавчого аналізу // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 151-157. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто питання відтворення концепту, вербалізованого порівняльною конструкцією як асоціативним типом фрейму, в перекладі у процесі українсько-англійського зіставлення.
1093596
  Козяр С. Порівняння як засіб створення образної експресивності весільної пісні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 55-62
1093597
  Супрун В. Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 285-286
1093598
  Клименко Н.Ф. Порівняння як основа творення композитних дієслів (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 250-258


  У статті розглянуто складні дієслова новогрецької та української мов, що утворені з використанням порівняння, розкрито різну продуктивність їх у двох зіставлюваних мовах, як і формування переносних значень. В статье рассматриваются сложные глаголы ...
1093599
  Майборода Н. Порівняння як риса індивідуального стилю Д. Яворницького // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 191-194. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття присвячена виявленню місця порівнянь в індивідуальній мовній картині світу Д. Яворницького. Описано тематичні групи порівнянь, проаналізовано зв"язок їх семантики з ідейно-художнім задумом твору
1093600
  Гадюк Р.В. Порівняння як складова поетичної образності Богдана-Ігоря Антонича / Р.В. Гадюк, І.М. Потапчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 37-40. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1093601
  Смущинська І. Порівняння як стилістична фігура з погляду інтерпретації та перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 302-308


  У статті досліджуються проблеми аналізу та інтерпретації порівняння як стилістичної фігури, узагальнюються теоретичні підходи до неї з сучасних позицій, робиться співставлення на матеріалі французької та української мов. В статье изучаются проблемы ...
1093602
   Порівняння якості ознак для задач розпізнавання підпису / Ю.С. Мусатенко, О.С. Алексеев, В.М. Глущенко, Л.А. Мусатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 366-375. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана робота присвячена розробці нових ознак для задач розпізнавання підпису людини і побудові відповідної системи розпізнавання на їх основі. В роботі запропоновано оригінальні ознаки для розпізнавання підпису. А саме: розроблені нові статичні ознаки, ...
1093603
  Арібжанова І. Порівняння: форма чи зміст? // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 68-73. – ISSN 0320-3077
1093604
  Крившенко Я.Д. Порівняно генетичне вивчення D.buscki i D. melanogoster : Дис... наук: / Крившенко Я.Д.;. – К, 1938. – 101л. – Бібліогр.:л.1-9
1093605
  Мідянка П.М. Поріг / П.М. Мідянка. – К, 1987. – 37с.
1093606
  Мовчан П.М. Поріг : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1988. – 233 с.
1093607
  Борунь К. Поріг безсмертя / К. Борунь. – Київ, 1973. – 245с.
1093608
  Сірук М. Поріг болю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 березня (№ 47). – С. 4


  Як зупинити Кремль? "День" звернувся до експертів новоствореного Центру вивчення Росії.
1093609
  Поліщук Б.Н. Поріг рідної хати : повісті / Б.Н. Поліщук. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 340, [2] с.
1093610
   Поріг: склав \ не склав єдине фахове вступне випробування // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-21 липня (№ 27/29). – С. 2
1093611
  Мельничук Ю.С. Поріддя Іуди / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1959. – 96с.
1093612
  Носенко О.Є. Поріддя осатанілих : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ, 1967. – 104 с.
1093613
  Яловий В. Поріднені міста Києва: досвід і проблеми регіональної дипломатії // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 5/6. – С.137-141
1093614
  Борисенко В.П. Поріднилися Десна і Лаба / В.П. Борисенко. – К., 1985. – 64с.
1093615
  Карабан В.І. Поріняльне узусознавство // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 190-197


  У статті пропонується новий напрямок досліджень - порівняльне узусознавство, який має теоретичне значення для подальшого розвитку порівняльних досліджень мов та практичну цінність для викладання іноземних мов, перекладознавства і практики ...
1093616
  Думбадзе А. Поріняльний аналіз концепту "мова" в українській та російській лінгвокультурах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 січня - 5 лютого (№ 5). – С. 10
1093617
  Антонюк Н. Порльща як медіатор переговорного процесу між Україною та ЄС / Н. Антонюк, О. Краєвська // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 317-332. – ISBN 978-83-7784-784-8
1093618
  Жадан С. Порно : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 104-112. – ISSN 0012-6756
1093619
  К"юбільє Ж.-М. Порногламур / Жан-Марі К"юбільє. – Київ : Основи, 2009. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-500-306-9
1093620
  Бондаренко К. Порнография возрождения // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 39. – С. 68-71.


  Історія Галичини ХІХ ст. Початок галицько-русинського національного відродження, біля джерел якого були такі діячі як: М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, Д. Зубрицький, М. Устиянович. Роль начальника львівської поліції Леопольда Захера ( батька ...
1093621
  Денисов С.Ф. Порнографічні фейки: проблеми протидії / С.Ф. Денисов, Ю.В. Філей // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 94-102. – ISSN 2523-4552
1093622
  Гомбрович В. Порнографія : [роман] / Вітольд Гомбрович ; з пол. пер. Олександр Гриценко. – Львів : ВСЛ, 2015. – 168, [2] с., [7] арк. іл. : іл. – Пер. за вид.: Pornografia / Witold Gombrowicz: Krakow: Wydaw. Literackie, 1990. – (Вавилонська бібліотека. Перекладацький громадський проект). – ISBN 978-617-679-146-1
1093623
  Константінов С.Ф. Порнографія як фактор, що впливає на маргіналізацію жінок // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-75.
1093624
  Якимчук М.К. Пороблеми встановлення об"єктивних ознак кримінально- караного порушень правил безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.109-114. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1093625
   Поровое пространство и органическое вещество коллекторов и покрышек. – М. : Наука, 1986. – 94с.
1093626
  Энгельгардт В. Поровое пространство осадочных пород. / В. Энгельгардт. – М., 1964. – 232с.
1093627
  Затенацкая Н.П. Поровые воды глинистых пород и их роль в формировании подземных вод / Н.П. Затенацкая. – Москва : АН СССР, 1963. – 144с.
1093628
  Затенацкая Н.П. Поровые воды осадочных пород. (Их значение при гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях). / Н.П. Затенацкая. – М., 1974. – 15с.
1093629
   Поровые растворы в геологии. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 157с. : Ил. – Библиогр.: с.150-154
1093630
   Поровые растворы горных пород как среда обитания микроорганизмов. – Новосибирск : Наука, 1981. – 175с.
1093631
  Сухоребрый А.А. Поровые растворы зоны аэрации южных степных районов Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 63-72. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1093632
  Матвеева Л.И. Поровые растворы месторождений полезных ископаемых / Л.И. Матвеева. – Минск, 1986. – 148с.
1093633
  Богомолов Г.В. Поровые растворы осадочных пород солеродных бассейнов / Г.В. Богомолов, Л.И. Матвеева, М.Ф. Козлов. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 141с.
1093634
  Сухоребрый А.А. Поровые растворы слабопроницаемых пород инфильтрационной водонапорной системы Конкско-Ялынской впадины // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-65. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
1093635
  Бэлэицэ Джорде Порог / Бэлэицэ Джорде. – Бухарест, 1967. – 46с.
1093636
  Гартунг Л.А. Порог / Л.А. Гартунг. – Новосибирск, 1968. – 176с.
1093637
  Долгий В.Г. Порог / В.Г. Долгий. – М., 1974. – 439с.
1093638
  Кайяк В.К. Порог / В.К. Кайяк. – Москва, 1979. – 248с.
1093639
  Катаева Р.А. Порог / Р.А. Катаева. – Харьков, 1983. – 55с.
1093640
  Долгий В.Г. Порог / В.Г. Долгий. – Калининград, 1985. – 381с.
1093641
  Дударев А А. Порог : пьесы / А А. Дударев, ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 279 с.
1093642
  Есиненку Н. Порог любви : рассказы / Николае Есиненку ;. – Кишинев : Литература артистикэ, 1978. – 159 с.
1093643
  Проскурин П.Л. Порог любви : Повести / П.Л. Проскурин. – Москва : Советский писатель, 1986. – 636с.
1093644
  Проскурин П.Л. Порог любви. / П.Л. Проскурин. – Москва
1. – 1987. – 79с.
1093645
  Проскурин П.Л. Порог любви. / П.Л. Проскурин. – Москва
2. – 1987. – 63с.
1093646
  Гуссаковская О.Н. Порог открытой двери / О.Н. Гуссаковская. – М., 1978. – 95с.
1093647
  Мелков Г.А. Порог параметрического возбуждения спиновых волн в железоитриевом гранате при низких температурах / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Б В. Черепанов // ФТТ, 1980. – №1
1093648
  Арясова О.В. Порог протекания и проницаемость частично расплавленных полиминеральных агрегатов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 116-121 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 121. – ISSN 0203-3100
1093649
  Рубенок О.Ф. Порог чувствительности. / О.Ф. Рубенок. – Новгород, 1989. – 223с.
1093650
  Тургенев И.С. Порог. (Не вошедшее в собрание сочинений "Стихотворения в прозе") / И.С. Тургенев. – Санкт-Петербург, 1906. – 8с.
1093651
  Егоров А.Н. Пороги / А.Н. Егоров. – Калинин, 1963. – 150с.
1093652
  Филев Б.А. Пороги / Б.А. Филев. – М, 1965. – 86с.
1093653
  Семенов В.П. Пороги : стихи / В.П. Семенов ; [ил.: Заур-Бек Абоев]. – Мурманск : Кн. изд-во, 1968. – 127 с.
1093654
  Бразов Л.П. Пороги : повісті / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 330 с.
1093655
  Тарновський М.Ю. Пороги : повість / М.Ю. Тарновський. – Львів : Каменяр, 1976. – 291 с.
1093656
  Боцу П.П. Пороги : стихи и поємі / П.П. Боцу; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1977. – 207 с.
1093657
  Грекова И. Пороги / И. Грекова. – Москва, 1986. – 541с.
1093658
  Мурзаков В.Н. Пороги / В.Н. Мурзаков. – Омск, 1986. – 396с.
1093659
  Сердюк Ю.А. Пороги / Сердюк Ю.А. – Москва, 1988. – 158 с.
1093660
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага, 1997


  1997. N 1/2
1093661
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага, 1998


  1997. N 1/2
1093662
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
Т 1-4. – 1999


  1997. N 1/2
1093663
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 1-3. – 2000


  1997. N 73
1093664
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 4. – 2000
1093665
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№1-4. – 2001


  1997. N 73
1093666
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№1. – 2002
1093667
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 2. – 2002
1093668
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 3. – 2002
1093669
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 4. – 2002
1093670
  Чайківський О.Я. Пороги : вірші / Олесь Чайківський ; [худож. Л.С. Дем"янишина]. – Одеса : Астропринт, 2018. – 87, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-927-381-9
1093671
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія: В 3-х томах / Шерех Юрій; Ред рада: В.О.Шевчук; Упоряд. Р.Корогодський. – Харків : Фолио. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0013-1
Т.1. – 1998. – 607с.
1093672
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія. Три томи / Шерех Юрій; Ред. рада В.О.Шевчук; Упоряд. та прим. Р.Корогодський. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0014-Х
Т.2. – 1998. – 367с.
1093673
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія: Три томи / Шерех Юрій; Ред. рада В.О.Шевчук; Упоряд.та прим. Р.Корогодський. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0015-8
Т.3. – 1998. – 431с.
1093674
  Сердюк Ю.О. Пороги віку : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ : Молодь, 1967. – 94 с.
1093675
  Руя В. Пороги Даугавы не замерзают : патетич. мозаика / Валдис Руя; пер. с латыш.Л.Романенко. – Москва : Советский писатель, 1980. – 119 с.
1093676
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5865-2
Т. 1. – 2012. – 570, [3] с.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
1093677
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5866-9
Т. 2. – 2012. – 345, [4] с.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
1093678
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5867-6
Т. 3. – 2012. – 409, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
1093679
  Корнєєв В. Пороги і можливості фінансової стабілізації // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 57-61. – ISSN 0201-758Х
1093680
  Булгакова Н. Пороги на потоке. Конвейер по выдаче дипломов остановят? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 17 января № (1/2). – С. 5


  Мониторинг российских вузов начался 15 августа 2013 года. В нем приняли участие 934 государственных, негосударственных, муниципальных и региональных вуза и 1478 филиалов. По итогам заседания 13 декабря требующими оптимизации были признаны 45 вузов и ...
1093681
  Галушко К. Пороги російського "історичного лібералізму" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Як історики з Росії оцінюють події в Україні.
1093682
  Волошин В.В. Пороги Середнього Побужжя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 28
1093683
  Пилипенко О.І. Порогова просторово-періодична структура в нематичній комірці в світловому та статичному електричних полях / О.І. Пилипенко, М.Ф. Ледней // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 52
1093684
  Дертоузос М. Пороговая логика / М. Дертоузос. – М, 1967. – 343с.
1093685
  Коротченков Олег Олександрович Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : 01.04.07 : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук / Коротченков Олег Олександрович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 265 л. – Бібліогр. : л. 247-265
1093686
  Коротченков О.О. Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : Автореф. ... д-ра фіз.-математ. наук: 01.04.07 / Коротченков О.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 28 с. – Бібліогр.: 23 - 25 с.
1093687
  Коротченко О.О. Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : Автореф... докт. фіз. мат.наук: 01.04.07 / Коротченко О. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 28л.
1093688
  Усар І.Я. Порогові стратегії для систем з повторними викликами // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 95-97
1093689
   Пороговые свойства Ni и Zn СВЧ ферритов / Г.А. Мелков, Е.С. Фомина, А.Л. Луценко, рашевская, А.П. Сафантьевский, Л.М. Лазебная // Электроника СВЧ. Сер. 1, Ферритовые СВЧ приборы и материалы, 1987. – №1, 2
1093690
   Пороговые сигналы. – Москва : Советское радио, 1952. – 403 с.
1093691
  Болотин И.М. Пороговые устройства для приборов автоматического контроля и регулирования. / И.М. Болотин, В.А. Павленко. – Москва, 1970. – 97с.
1093692
   Пороговые элементы на разветвленных магнитных сердечниках. – М., 1973. – 142с.
1093693
  Богодар Е.Д. Пороговый анализ в контруктивных экономико-географических исследованиях городов и их систем : Автореф... канд. георг.наук: 11.00.02 / Богодар Е. Д.; МГУ. – М., 1980. – 24л.
1093694
  Мовчан Н.П. Пороговый катодический парабиоз и пороговый электронаркоз. : Автореф... канд. биол.наук: / Мовчан Н.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1093695
   Порода : антологія укр. письменників Донбасу / упоряд. Веніаміна Білявського і Микити Григорова ; [редкол.: А. Курков та ін.] ; передм. Івана Дзюби. – Київ : Легенда, 2017. – 381, [3] с. – ISBN 978-966-97689-1-9
1093696
  Бас-Кононенко Породження мовлення як об"єкт експериментальної фонетики, фонології, психолінгвістики у зв"язку з психофізіологічною діяльністю механізмів мозку (спроба інтерпретації окремих проблем) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 136-140. – ISSN 0320-3077
1093697
  Шумарова Н.П. Породження та сприймання мовлення як основа комунікаційного процесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – C. 17-20


  У статті йдеться про процес комунікаци та його основні складники - породження та сприймання мовлення, їх структуру та особливості реалізації, пов"язані з розумовою діяльністю людини. The article talks about the process of communication and its main ...
1093698
  Ярун Г.М. Породжувальні явища у структурах змісту українського пити і праслов"янського piti // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 100-102. – ISSN 1996-9872


  У статті досліджено особливості змісту сучасної української мовної одиниці пити та її праслов’янського відповідника *piti, встановлено взаємовідношення між структурами їхнього змісту. У ретроспекції та проспекції простежуються породжувальні явища як ...
1093699
  Лазаренко М.І. Породи з ходами кольчастих червів у візейських відкладах Західного Донбасу / Лазаренко М.І. , Петров В.Г. – Москва, 1960. – с.12
1093700
  Ненадкевич-Говорова Породи родини гранітів / Ненадкевич-Говорова. – Б.м. : Б.в. – 13с.
1093701
  Литвяк М.М. Породненные броней: 2-я гвард. танковая армия. / М.М. Литвяк. – Москва, 1985. – 240с.
1093702
  Губарев А.А. Породненные орбитой / А.А. Губарев, В. Ремек. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 205 с.
1093703
   Породненные социалистическим интернационализмом. – Киев, 1980. – 291с.
1093704
   Породний склад скота в УРСР. – К., 1936. – 97с.
1093705
   Породнились на Амуре. – Хабаровск, 1972. – 205с.
1093706
  Ярмоленко С.А. Породное районирование и племенная работа в птицеводстве / С.А. Ярмоленко. – Киров, 1964. – 12 с.
1093707
  Мишин Л.Ф. Породные группы и серий краевых вулконических поясов. / Л.Ф. Мишин. – М., 1982. – 124с.
1093708
   Породообразующие гранаты Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1980. – 175с.
1093709
  Даминова А.М. Породообразующие минералы / А.М. Даминова. – М, 1963. – 176с.
1093710
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 1 : Ортосиликаты и кольцевые силикаты. – 1965. – 372с.
1093711
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 2 : Цепочечные силикаты. – 1966. – с.
1093712
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 3 : Листовые силикаты. – 1966. – 317с.
1093713
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 4 : Каркасные силикаты. – 1966. – с.
1093714
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 5 : Несиликатные минералы. – 1966. – 408с.
1093715
  Даминова А.М. Породообразующие минералы : [учеб. пособ. для геол. спец. вузов] / А.М. Даминова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 205 с.
1093716
   Породообразующие минералы. – М., 1981. – 308с.
1093717
  Боруцкий Б.Е. Породообразующие минералы высокощелочных комплексов / Б.Е. Боруцкий. – М., 1988. – 214с.
1093718
  Дмитренко Г.Г. Породообразующие минералы дифференцированных гипербазит-габбро-норитовых интруззий юго-востока ВКМ в связи с вопросами петрогензис. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.20 / Дмитренко Г.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 16л.
1093719
  Дмитренко Геннадий Геннадьевич Породообразующие минералы дифференцированных гипербазит-габбро-норитовых интрузий юго-востока ВКМ в связи с вопросами петрогенезиса : Дис... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20. / Дмитренко Геннадий Геннадьевич; ВГУ. – Воронеж, 1979. – 281л.
1093720
   Породообразующие минералы и их равновесия. – Москва : Московский университет, 1979. – 160с.
1093721
  Данилович Ю.Р. Породообразующие минералы и метаморфозм кристаллического фундамента Украинских Карпат / Ю.Р. Данилович. – К, 1988. – 165с.
1093722
  Чернышов Н.М. Породообразующие минералы никеленосных интрузий Воронежского кристаллического массива / Н.М. Чернышов, Г.Г. Дмитренко. – Воронеж, 1979. – 248с.
1093723
   Породообразующие пироксены. – М., 1971. – 456с.
1093724
   Породообразующие пироксены Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1979. – 226с.
1093725
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых хромитоносных массивов типа А (Украина, Россия, Казахстан) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 74-84 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1093726
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых хромитоносных массивов типа Б (Украина, Россия) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-86 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
1093727
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых, ультрамафит-мафитовых интрузий, вмещающих сульфидные медно-никелевые руды (Россия. Украины) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-69 : табл., рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
1093728
  Хоменко В.М. Породообразующие пироксены: оптические спектры, окраска и плеохроизм. / В.М. Хоменко, А.Н. Платонов. – К., 1987. – 214с.
1093729
  Бахтин А.И. Породообразующие силикаты: оптические спектры, кристаллохимия, закономерности окраски, типоморфизм / Бахтин А.И. – Казань : Казанский университет, 1985. – 192 с. : граф. – Библиогр.: с. 184-190 (151 назв.)
1093730
  Травкин В.С. Породоразрушающий инструмент для вращательного бескернового бурения скважин / В.С. Травкин. – Москва : Недра, 1982. – 190 с.
1093731
   Породоразрушающий инструмент для геологоразведочных скважин. – Л., 1979. – 359с.
1093732
   Породы-коллекторы и миграция нефти. – Москва : Наука, 1980. – 135с.
1093733
   Породы-коллекторы на больших глубинах. – М., 1990. – 167с.
1093734
   Породы-коллекторы нефтегазоносных отложений Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1984. – 131с.
1093735
  Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение / А.А. Ханин. – Москва : Недра, 1969. – 366с. : Ил. – Библиогр.: с.349-363
1093736
  Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа нефтегазоносных провинций СССР. / А.А. Ханин. – М., 1973. – 303с.
1093737
  Колгина Л.П. Породы-коллекторы нижнего неокома месторождений нефти Среднего Приобья. / Л.П. Колгина. – М., 1977. – 96с.
1093738
   Породы - коллекторы и миграция нефти. – М., 1988. – 106с.
1093739
  Корчин В.А. Породы гранулитового комплекса: их упругие параметры и прогноз распространения в земной коре Украинского щита / В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 99-109 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
1093740
  Пенионжкевич Э Э. Породы гусей и уток в СССР. / Э Э. Пенионжкевич, . – М, 1954. – 80с.
1093741
  Сидоров Ю.И. Породы и грунт поверхности Марса / Ю.И. Сидоров, М.Ю. Золотов. – Москва : Наука, 1989. – 221с.
1093742
  Кожевников Г.А. Породы Кавказских пчел в связи с вопросом о породах пчел вообще. – Санкт-Петербург : Типо-Литография К.Л.Пентковского, 1900. – 24 с.
1093743
  Кожевников Г,А. Породы Кавказских пчел в связи с вопросом о породах пчел вообще : Доклад, читанный на Съезде Пчеловодов на Кавказе в 1898 г. Г.А. Кожевниковым, приват-доц. Имп. Москов. ун-та. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. К.Л. Пентковского, 1900. – 24 с. – На тит. л. номер изд. № 15. - Бесплатное прилож.: Вестник Русского общества пчеловодства. 1900


  На обл. дарств. надп.: Многоуважаемому Борису Алексеевичу Федченко автор
1093744
   Породы крупного рогатого скота Германии. – Берлин. – 57с.
1093745
  Федорович-Шенец Породы собак, воспитание и дрессировка комнатных и натаска подружейных. : По системе, основанной исключительно на ласковом обращении: Лечебник / Федорович-Шенец. – Петроград, 1917. – 245с.
1093746
  Тихоненкова Р.П. Породы Таловских гор и роль явлений гибридизма в их формировании : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Тихоненкова Р. П.; МГУ, Геол. фак., каф. петрограф. – М., 1956. – 13л.
1093747
  Аполлонова Т.А. Порождающие и распознающие механизмы функциональной грамматики / Т.А. Аполлонова, Е.В. Глейбман, И.З. Маноли; Т.А. Аполлонская, Е.В. Глейбман, И.З. Маноли ; отв. ред. Р.Г. Пиотровский ; Бельц. гос. пед. ин-т им. А. Руссо. – Кишинёв : Штиинца, 1987. – 168, [3] с.
1093748
  Третьяков В.П. Порождающие игры как способ управления знаниями / В.П. Третьяков, А.А. Журавлева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 35-40. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1093749
  Герджиков С В. Порождающие операторы налинейных эволюционных уравнений солитонного типа, связанных с полупростыми алгебрами Ли. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Герджиков В.С,; Объед.ин-т.ядерн.исследований. – Дубна, 1987. – 15л.
1093750
  Коксетер Г. Порождающие элементы и определяющие соотношения дискретных групп / Г. Коксетер, У. Мозер. – М., 1980. – 240 с.
1093751
  Вувуникян Ю.М. Порождение полугрупп эндоморфизмов локально выпуклых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Вувуникян Ю.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1093752
  Верещагин Е.М. Порождение речи: латентный процесс (предварительное сообщение). / Е.М. Верещагин. – Москва, 1968. – 92с.
1093753
  Воннегут К. Порожденье тьмы ночной / К. Воннегут. – Москва, 1991. – 159 с.
1093754
  Чабаненко В.А. Порожистий Дніпро : іст.-топонімічний словник / Віктор Чабаненко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Каф. заг. і слов"янського мовознавства. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 187, [1] с. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – Бібліогр.: с. 179-186. – ISBN 978-966-599-269-1


  У пр. № 1725976 напис: Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенку на добрий спомин про рідний запорізький край. Підпис. 29.10.08 р.
1093755
  Кобець О. Порожнеча національного кінематографа заповнюється // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 14


  Книга відомої дослідниці українського кіно Л. Брюховецької "Перерваний політ. Українське кіно часів ВУФКУ: спроби реконструкції".
1093756
  Антонов С.П. Порожний рейс. Разноцветные камешки : рассказы / С.П. Антонов ; ил. Ю.А. Цишевский. – Москва : Советская Россия, 1961. – 118 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
1093757
  Еліот Т.С. Порожні люди // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 121-130. – ISSN 0320 - 8370
1093758
  Тарнавський В. Порожній п"єдєстал : роман / В. Тарнавський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 427с.
1093759
  Ільканич К.І. Порозрядні логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Ільканич К.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
1093760
  Прохасько Т. Порозуміння зі світом є найбільшим скарбом : інтерв"ю // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 50-51. – ISSN 0868-9644


  Несподівані роздуми, важливі зізнання, цікаві спостереження Тараса Прохаська зі збереженням особливостей його мови. Співрозмовник - Хрущак М.
1093761
  Войтків О. Порозуміння та протистояння: українсько-польське питання в романі Івана Франка "Lelum і Polelum" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 226-235. – ISSN 0130-528Х
1093762
  Морозова О. Порозуміння у питаннях спільної минувшини як фактор реконструкції національної пам"яті українців і поляків // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 709-720
1093763
  Кравченко С. Порозуміння чи експансія? - полеміка з українського питання на сторінках газети "Wiadomosci literackie"(Варшава, 1924-1939) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 36-47


  У статті розглядаються гострі проблеми польсько-українських стосунків Щ 30-40-хрр. XXст., які стали предметом дискусії письменників і журналістів на сто- І рінках газети. Светлана Кравченко. Взаимопонимание или экспансия? - полемика по украинскому ...
1093764
  Быков Д. Порок сердца // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . август. – С. 38-43


  Життя і творчість Леоніда Андрєєва
1093765
  Айвазян А.В. Пороки развития почек и мочеточников / А.В. Айвазян, А.М. Войно-Яснецкий ; ответ. ред. В.В. Мазин ; АНСССР, Отд. физиологии. – Москва : Наука, 1988. – 488 с.
1093766
  Педдь К Пороки стекла. / К Педдь. – Л, 1931. – 204с.
1093767
  Плаченов Т.Г. Порометрия / Т.Г. Плаченов, С.Д. Колосенцев. – Л., 1988. – 175с.
1093768
  Володарская А. Поронинское ("летнее") 1913 года совещание ЦК РСДРП с партийными работниками : Автореф... кандид. историч.наук: / Володарская А.; Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 23 с.
1093769
   Поропласты. Методы получения, свойства и применение в технике. – М., 1960. – 60с.
1093770
  Петров И.Ф. Поросенок по-гречески / И.Ф. Петров. – Омск, 1960. – 80с.
1093771
  Евтушенко В.Я. Поросенок с лучком / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1963. – 151с.
1093772
  Астафьев В.П. Поросли окопы травой / Виктор Астафьев. – Москва : Советская Россия, 1965. – 174 с.
1093773
  Акинчиц И.И. Поросль отрезанной ветви : о религиоз. сектантстве и молодежи / Акинчиц И.И. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 224 с.
1093774
  Іванович В.І. Порося в мішку : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Київ : Радянська Україна, 1965. – 64 с.
1093775
  Тамилович Людмила Вадимівна Пороські землі середини 13- середини 16 ст. : Автореф. дис. ... канд. історич. наук:07.00.01 / Тамилович Людмила Вадимівна; Тамілович Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1093776
  Томілович Людмила Вадимівна Пороські землі середини 13 -середини 16 ст. : Дис....канд.істор.наук: 07.00.01 / Томілович Людмила Вадимівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 219л. + Додатки: л.195-219. – Бібліогр.: 176-195
1093777
  Паниев Н.А. Порох и розы / Н.А. Паниев. – Москва, 1967. – 175с.
1093778
  Наум Ф. Пороха и взрывчатые вещества / Ф. Наум; Под ред. К.К.Снитко. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 198 с.
1093779
  Веннен Л. Пороха и взрывчатые вещества / Л. Веннен. – Москва, 1936. – 651с.
1093780
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – М., 1949. – 224с.
1093781
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1957. – 187с.
1093782
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – Изд. 3-е, перераб. – М., 1972. – 207с.
1093783
  Ребро П.П. Порохівниця : сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 95 с.
1093784
  Цибульник В. Порохова бочка для Сербії? Антиурядові протести в Белграді можуть змінити стратегічний баланс сил на Балканах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 5


  "Один з п"яти мільйонів". Під таким гаслом у Сербії тривають масові протести, спрямовані проти порушення громадянських свобод, переслідування опозиції та журналістів. Серед вимог - і відставка президента Александара Вучича. Наслідки цих протестів ...
1093785
   Пороховая память. – Иркутск, 1975. – 127с.
1093786
  Радичков Й. Пороховий букварь / Й. Радичков. – Киев, 1977. – 326 с.
1093787
  Радичков Й. Пороховой букварь / Й. Радичков. – К., 1973. – 139с.
1093788
  Домашевич В.М. Порохом пахла земля : повесть / Владимир Домашевич ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1979. – 368 с.
1093789
  Орлов С.С. Порохом пропахнувшие строки / С.С. Орлов. – Москва, 1986. – 190с.
1093790
   Порохом пропахнувшие строки.... – М., 1975. – 275с.
1093791
  Черненок М.Я. Порочный круг : Повести / М.Я. Черненок. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 318с.
1093792
  Лосєв І. Порошенко-1 чи Ющенко-2? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 16/17 (388/389), 24.04-7.05.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Команда Порошенка дуже ризикує, повторюючи помилки помаранчевих, яких вони припустилися 10 років тому.
1093793
  Фаріон І. Порошенко і українська мова: 10 кроків злиття "с рускім міром" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 2


  З нагоди річниці Валуєвського циркуляру від 18 липня 1863 року.
1093794
  Губерський Л.В. Порошенко Петро Олексійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 323. – ISBN 966-316-045-4
1093795
  Бальшин М. Порошковая металлургия / М. Бальшин. – Москва : Машгиз, 1948. – 286 с. – Библиогр.: с. 278-282
1093796
  Францевич И.Н. Порошковая металлургия / И.Н. Францевич. – М, 1958. – 71с.
1093797
  Айзенкольб Ф. Порошковая металлургия : учеб. пособие для студентов металлург. вузов и фак. / Ф. Айзенкольб ; под науч. ред. проф., д-ра В.П. Елютина и канд. техн. наук А.К. Натансона. – Москва : Металлургиздат, 1959. – 519 с. – Библиогр.: с. 488-515
1093798
  Краснов А.Н. Порошковая металлургия / А.Н. Краснов, Ж.А. Кравец. – К., 1969. – 92с.
1093799
  Раковский В.С. Порошковая металлургия в машиностроении. / В.С. Раковский, В.В. Саклинский. – 2-е изд. – М, 1963. – 102с.
1093800
  Бойко П.А. Порошковая металлургия в СССР и за рубежом / П.А. Бойко. – К., 1965. – 79с.
1093801
   Порошковая металлургия и металлообработка. – Ереван, 1965. – 224с.
1093802
   Порошковая металлургия на рубеже веков: новые аспекты, понятия и определения / Д.С. Кива, С.А. Бычков, О.Ю. Нечипоренко, И.Г. Лавренко. – Киев : КВІЦ, 2014. – 190, [2] с. : ил., табл. – Указ.: с. 173-178. – Библиогр.: 179-190. – ISBN 978-617-697-013-2


  В прим. №1693806 дарчий напис: Глубокоуважаемому Леониду Васильевичу - Ученому, Человеку с наилучшими пожеланиями. Подпись. 5.01.2015 г.
1093803
   Порошковая металлургия редких металлов. – М., 1962. – 32с.
1093804
   Порошковая металлургия, свойства и области применения бериллия. – М., 1956. – 179с.
1093805
   Порошковые магнитные материалы. – К., 1990. – 103с.
1093806
  Ромс Е.Г. Порошкоплодные лишайники Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Ромс Е. Г.; АН УССР, Ин-т ботан. – К., 1965. – 17л.
1093807
  Кизи К. Порою нестерпимо хочется... / К. Кизи. – С.-Пб., 1993. – 576с.
1093808
  Степанов А.Н. Порт-Артур : историческое повествование / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1950. – 540с.
1093809
  Степанов А.Н. Порт-Артур : Историческое повествования / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1950. – 640с.
1093810
  Степанов А.Н. Порт-Артур / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
1,2. – 1955. – 640с.
1093811
  Степанов А.Н. Порт-Артур / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
3-4. – 1955. – 663с.
1093812
  Степанов А. Порт-Артур : роман в двух книгах / А. Степанов; Примеч. Л. Полосиной. – Москва : Правда
Кн.1. – 1985. – 669 с., ил.
1093813
  Никулин Л.В. Порт-Артур. / Л.В. Никулин. – М-Л, 1937. – 96с.
1093814
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва, 1944. – 704с.
1093815
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов, 1946. – 119с.
1093816
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва, 1946. – 615с.
1093817
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – 2-е изд. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 615 с.
1093818
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва
3-4. – 1947. – 607с.
1093819
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – К.
1. – 1955. – 612с.
1093820
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – К.
2. – 1955. – 628с.
1093821
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Ташкент
1. – 1965. – 628с.
1093822
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва
1. – 1978. – 607с.
1093823
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва
2. – 1978. – 608с.
1093824
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Владивосток
2. – 1985. – 607с.
1093825
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Одесса
1. – 1988. – 619с.
1093826
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Одесса
2. – 1988. – 615с.
1093827
  Селиванов Ф.Т. Порт-Артурский изобретатель / Ф.Т. Селиванов. – М, 1952. – 104с.
1093828
  Сагайдак В.П. Порт / В.П. Сагайдак. – Одеса, 1974. – 26 с.
1093829
  Блинов Б.Н. Порт / Б.Н. Блинов. – М, 1989. – 316с.
1093830
  Штейн Б.С. Порт / Б.С. Штейн. – Москва, 1990. – 320с.
1093831
  Яценко В.А. Порт на морском берегу / В.А. Яценко. – Москва : Мысль, 1985. – 172 с.
1093832
  Кисиль В.Я. Порт назначения - вечность : неоконченный роман / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2017. – 250, [2] с., [32] л. фотоил. : фотоил. – ISBN 978-966-413-600-3
1093833
  Крыга А. Порт назначения / А. Крыга. – М., 1977. – 287с.
1093834
  Богданов Е.Н. Порт назначения / Е.Н. Богданов. – М, 1978. – 86с.
1093835
   Порт приписки - Калининград, 1959. – 150с.
1093836
  Строганов И.Н. Порт приписки / И.Н. Строганов. – Калининград, 1962. – 72 с.
1093837
  Стариков Н.Т. Порт приписки. / Н.Т. Стариков. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 72с.
1093838
   Порт Севастополь. – Севастополь, 1970. – 8с.
1093839
  Сименон Ж. Порт туманов / Ж. Сименон. – Москва, 1990. – 261с.
1093840
  Сименон Ж. Порт туманов : морские романы / Ж. Сименон. – Одесса : Маяк, 1991. – 454с. – (Морская библиотека ; кн. 65). – ISBN 5-7760-0341-5
1093841
  Черненко О. Порт Циндао - опроний пункт проникнення Німецької імперії в Китай // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 92-96. – ISBN 978-966-171-793-9
1093842
  Двинин Порт четырех океанов / Двинин, е.А. – Мурманск, 1957. – 110с.
1093843
  Иванов В.Г. Порт южный. Время... События... Люди... / В.Г. Иванов. – Киев : Альма-Пресс, 2003. – 184с. – ISBN 966-96022-0-3
1093844
   Порт, который построил Ирод // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 80-85 : фото
1093845
  Удинский А.М. Порт, порт, порт... / А.М. Удинский. – М., 1990. – 47с.
1093846
  Писковский Ю.И. Портал : [альбом, резюме : монография] / [Писковский Юрий Иванович ; худож. ред. В. Недяк]. – Киев : ЕММА, 2008. – 732 с. : илл., фото. – Кн. на русском и англ. языках. – ISBN 978-966-96824-2-0
1093847
  Колесова О. Портал на взлете. Сайт СО РАН вышел в Топ-50 международного рейтинга // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  Паутина Интернета опутала мир не так давно, однако сегодня не быть представленным в Сети невозможно: учреждения встречают, так сказать, по порталу. Уже, как известно, составляются “хит-парады” сайтов: специальная наука вебометрика изучает визитные ...
1093848
  Кушнаренко О.М. Портал як інструмент системоорганізації бібліотечно-інформаційного простору України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 61-64. – ISBN 966-7352-64-1
1093849
  Макотинский М.П. Порталы и наружные двери / М.П. Макотинский. – Москва, 1955. – 108с.
1093850
  Борисов Т.М. Портартурцы / Т.М. Борисов. – Владивосток, 1959. – 391с.
1093851
  Борисов Т.М. Портартурцы / Т.М. Борисов. – Владивосток, 1971. – 408с.
1093852
  Ільків М.В. Портативний сонячний годинник із Хотинської фортеці = A portable sundial from the Khotyn fortress : атрибуція, особливості використання, просторово-часовий контекст / М.В. Ільків ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; Н.-д. Центр Буковинознавства (Чернівці). – Чернівці : Технодрук, 2019. – 207, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 201-206. – Бібліогр.: с. 179-199 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-57-7
1093853
   Портативные генераторы нейтронов в ядерной геофизике. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 204 с.
1093854
  Однолько В.В. Портативные камеры цветного телевидения / В.В. Однолько. – Москва : Радио и связь, 1984. – 104 с.
1093855
  Кузнецов А.С. Портативные любительские осциллографы / А.С. Кузнецов. – Москва, 1975. – 81 с.
1093856
  Бриллиантов Д.П. Портативные любительские телевизоры / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1985. – 88 с.
1093857
  Блюдин Е.К. Портативные осциллографы / Е.К. Блюдин, З.М. Боднар, К.В. Кравченко. – Москва : Советское радио, 1978. – 263 с.
1093858
  Вишневский В.Н. Портативные осциллографы с цифровыми измерениями параметров сигнала / В.Н. Вишневский, В.М. Немировский, А.А. Рогачев. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 160 с.
1093859
   Портативные телевизоры серии "Юность". – Москва : Связь, 1979. – 113 с.
1093860
  Бриллиантов Д.П. Портативные черно-белые телевизоры / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1979. – 185 с.
1093861
  Зеленин И.А. Портативный генератор телевизионных испытательных сигналов. – Москва, 1884. – 44 с.
1093862
  Сонин Е.К. Портативный магнитофон на транзисторах / Е.К. Сонин. – М.-Л., 1961. – 32с.
1093863
  Шамунов Е.М. Портативный транзисторный цветной телевизор / Е.М. Шамунов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1093864
  Хейворд Д.Д. Порти и Бесс. / Д.Д. Хейворд. – Л.-М., 1961. – 118с.
1093865
   Портнов Йосип Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 200. – ISBN 978-617-573-038-6
1093866
  Чорнієвич М. Портнов не викладатиме конституційне право в Київському національному університеті // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 25 червня (№ 48). – С. 1, 4


  "19 червня стало відомо, що колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича 45-річного Андрія Портнова прийняли на роботу на кафедру конституційного права в Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. За ...
1093867
  Георгиевская С.М. Портной особого платья / С.М. Георгиевская. – М, 1966. – 255с.
1093868
  Бонавири Д. Портной с главной улицы / Д. Бонавири. – Москва, 1987. – 124с.
1093869
  Сименон Ж. Портняжка и шляпник // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 2. – С.111-130. – ISSN 0321-1878
1093870
  Тимошенко М. Портова інфраструктура Таврики у візантійський час: матеріали та перспективи досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні групи історичних джерел та археологічних матеріалів, що дозволяють означувати узбережні об"єкти Кримського півострова VI-XII cт., у якості важливих навігаційних, економічно-господарських та фіскально-адміністративних ...
1093871
  Хвачжин Пак Портовый город во главе международных обменов // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 4 : Пусан: город поэзии и страсти. – С. 16-20. – ISSN 1738-8252


  Пусан: город поэзии и страсти.
1093872
  Гордєєв А.Ю. Портолани: теорія і методика історико-картографічного дослідження : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12 / Гордєєв Антон Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 310, [311-547] л. – Додатки: л. 311-547.- Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 250-310
1093873
  Гордєєв А.Ю. Портолани: теорія і методика історико-картографічного дослідження : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12. / Гордєєв А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 40 назв
1093874
  Согрин В.В. Портреная галерея отечественной историографии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 111-121. – ISSN 0130-3864
1093875
  Герасименко К.М. Портрет / К.М. Герасименко. – К, 1941. – 93с.
1093876
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 64с.
1093877
  Михалков С.В. Портрет / С.В. Михалков. – Л., 1963. – 16с.
1093878
  Солодарь Ц.С. Портрет / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1974. – 60с.
1093879
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – Москва, 1979. – 87с.
1093880
  Жданов И.Ф. Портрет / И.Ф. Жданов. – М, 1982. – 64с.
1093881
  Мекшен С.В. Портрет / С.В. Мекшен. – М, 1982. – 79с.
1093882
   Портрет. – М., 1984. – 47с.
1093883
  Нечаев Л.Е. Портрет / Л.Е. Нечаев. – М., 1985. – 93с.
1093884
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – М, 1988. – 109с.
1093885
  Ассулін П. Портрет : роман / П" єр Ассулін ; [пер. з фр. Я. Тарасюк ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 279, [5] с. : іл. – Пер. вид. : Le portrait / Pierre Assouline. Paris, 2007. - Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу. Франція). – ISBN 978-966-03-5166-0
1093886
  Гужва В. Портрет : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 60-96. – ISSN 0208-0710
1093887
   Портрет [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1093888
   Портрет [Електронний ресурс] : художник и время : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 1. – 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.- Загл. с этикетки видеодиска


  Портрет - живопистный жанр, изображающий человека или группу людей и передающий его индивидуальность. Вместе с внешним сходством потретзапечатлевает духовный мир человека, создает типичный образ представителя народа, класса, эпохи. В портрете, как в ...
1093889
   Портрет [Електронний ресурс] : художник и время : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям ; из коллекции Русского музея)
Фильм 2. – 2005. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1093890
  Левицкий Портрет А.И.Борисова / Левицкий. – Казань, 1965. – 8с.
1093891
  Боронь О. Портрет Абази пензля Шевченка. Ще раз про ідентифікацію зображеної // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (768), березень. – С. 37-40


  Спростовано наявні на сьогодні версії ідентифікації дівчини чи молодої жінки, зображеної на Шевченковій акварелі 1837 р. з традиційною умовною назвою «Портрет Катерини Абази» (зі знаком запитання). Зроблено висновок, що напису І. Айзенштока на звороті ...
1093892
  Сапожников В.К. Портрет акварелью : Повесть и рассказы / В.К. Сапожников. – Москва : Советский писатель, 1973. – 320с.
1093893
  Шпильова Н. Портрет американського письменника в інтер"єрі постмодернізму.
1093894
   Портрет Анны Ярославны с пояснительным к нему текстом. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – 555-560 с. : порт. – (Из июльской кн. "Киевской старины" 1884 г.)
1093895
  Саркисян С. Портрет артиста / С. Саркисян. – Ереван, 1956. – 120 с.
1093896
  Серов В.А. Портрет артистки Марии Николаевны Ермоловой. / В.А. Серов. – М, 1968. – 6с.
1093897
  Вулф Томас Портрет Баскома Хока / Вулф Томас. – Москва, 1987. – 256с.
1093898
  Солов"яненко А. Портрет без ретуші / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 14


  Головний режисер Національного театру опери і балету - про реформи в трупі, стосунки з колегами, Донецьк і бабусині еклери до дня народження.
1093899
  Масленникова З.А. Портрет Бориса Пастернака / З.А. Масленникова. – М. : Советская Россия, 1990. – 288 с.
1093900
  Голобородько Я. Портрет бунтаря. Великий план // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 21


  Іван Дніпровський - про Миколу Хвильового.
1093901
   Портрет в гостиной. – М., 1971. – 133с.
1093902
  Ла Гума Алекс Портрет в гостиной / Ла Гума Алекс. – Москва, 1973. – 47 с.
1093903
  Фицджеральд С.Ф. Портрет в документах : Художественная публицистика. Письма. Из записных книжек. Воспоминания / Френсис Скотт Фицджеральд. – Москва, 1984. – 341 с. – (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза)
1093904
   Портрет в европейской живописи XV - начала XX века. – Москва, 1975. – 223с.
1093905
   Портрет в европейской живописи. XV век - начало ХХ века. – М., 1972. – 160с.
1093906
  Хао Сяо Хуа Портрет в живописі Китаю: становлення, етапи розвитку, проблеми жанру в мистецтві XXст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Хао Сяо Хуа ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1093907
  Тома Л.А. Портрет в молдавской живописи (1940-1970-е гг.). / Л.А. Тома. – Кишинев, 1983. – 183с.
1093908
  Колесова О. Портрет в процентах. Научная молодежь ощутила перемены. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 26 октября (№ 43)


  Совет научной молодежи Сибирского отделения РАН поставил себе задачу раз в несколько лет создавать социологический портрет молодого поколения сибирских ученых. Первое такое исследование прошло восемь лет назад. На сей раз было опрошено 554 респондента: ...
1093909
  Неверов О.Я. Портрет в римской глиптике I в. до н.э. - I в. н.э. и его роль в формировании и утверждении идеологии принципата : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 823 / Неверов О.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л.
1093910
   Портрет в румынской современной живописи. – М., 1979. – 16с.
1093911
   Портрет в русской живописи XVII - первой половины XIX века. – Москва, 1986. – 149с.
1093912
   Портрет в русской живописи конца XIX - начала XX века, выставка. Ленинград. 1975. – Л., 1975. – 71с.
1093913
  Зингер Л.С. Портрет в русской советской живописи / Л.С. Зингер. – Л, 1966. – 157с.
1093914
  Овчинникова Е.С. Портрет в русском искусстве XVII века / Е.С. Овчинникова. – М., 1955. – 139с.
1093915
  Малышев А.В. Портрет в светлых тонах : Повести, рассказы. / А.В. Малышев. – Ярославль, 1988. – 261с.
1093916
  Шмигельская Е.В. Портрет в современной скульптуре / Е.В. Шмигельская. – Л., 1987. – 126с.
1093917
  Егорова К.С. Портрет в творчестве Рембрандта / К.С. Егорова. – Москва, 1975. – 234с.
1093918
  Егорова К.С. Портрет в творчество Рембранта. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 828 / Егорова К.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 24л.
1093919
  Кураева К. Портрет в туркменской живописи. / К. Кураева. – Ашхабад, 1985. – 104с.
1093920
  Нікітіна К. Портрет Валерія Лобановського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 8-9. – ISSN 1562-3238
1093921
  Евдокимов И.В. Портрет Василия Мещерина / И.В. Евдокимов. – Москва, 1934. – 435 с.
1093922
  Зиновьев Н.Н. Портрет ветра : Стихи и поэма / Н.Н. Зиновьев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 221с.
1093923
  Толчан Я.М. Портрет времени / Я.М. Толчан. – М., 1988. – 63с.
1093924
  Доу Дж. Портрет генерал-майора Д.В. Давыдова // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2012. – № 8 (300). – С. 31. – ISSN 0869-8171
1093925
  Мечев М.М. Портрет героя / М.М. Мечев. – Петрозаводск, 1989. – 398с.
1093926
  Шебунин П.И. Портрет героя. / П.И. Шебунин, 1951. – 64с.
1093927
  Смирнов І.Г. Портрет глобальної логістичної компанії Geodis (Франція) // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-16. – Бібліогр. на 15 пунктів
1093928
  Черемшинська Р. Портрет Гнатюка роботи Бойчука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 14


  До 135-річчя від дня народження художника.
1093929
  Кикути К. Портрет дамы с жемчугами / К. Кикути. – Москва, 1977. – 277 с.
1093930
  Моисеев В.А. Портрет делового человека в публицистеке. / В.А. Моисеев. – К, 1980. – 120 с.
1093931
  Матов В.Н. Портрет депутата / В.Н. Матов. – М., 1952. – 48с.
1093932
  Маринчик С. Портрет для вдови : Оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 116-119. – ISSN 0130-321Х
1093933
   Портрет до ювілею // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 7 (244). – С. 21-23


  Василь Кремень святкує свій ювілей - 70 років.
1093934
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. – Элиста, 1986. – 191с.
1093935
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. – Владивосток, 1988. – 493 с.
1093936
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. – Тула, 1991. – 207 с.
1093937
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея ; Рассказы ; Пьесы / О. Уайльд. – М, 1987. – 476с.
1093938
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Сказки / О. Уайльд ; [пер. с англ. ; послесл. и прим. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 427 с., [3] с. : ил. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкун, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5706-8
1093939
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея; Тюремная исповедь / О. Уайльд. – Київ : Посредник, 1993. – 266 с. – ISBN 5-7101-0257-7
1093940
  Уайльд О. Портрет Доріана Грея : роман ; пер. з англ. / Оскар Уайльд. – Київ : Дніпро, 1968. – 231 с. : іл. – (Бібліотека світової класики)
1093941
  Вайлд О. Портрет Доріана Грея : роман, п"єси / Оскар Вайлд; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; переклад з англ. Р. Доценка. – Харків : Фоліо, 2006. – 416с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2616-5
1093942
  Вайлд О. Портрет Доріана Грея : Роман, п"єси / О. Вайлд; Оскар Вайльд; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з англ. Р.Доценка. – Харків : Фоліо, 2006. – 398с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3359-5
1093943
  Уайльд О. Портрет Доріана Грея : роман / Оскар Уайльд ; пер. з англ. Миколи Дмитренка. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 278, [1] с. – (Класика). – ISBN 978-617-7489-96-1
1093944
  Ваншенкин К.Я. Портрет друга / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1955. – 99с.
1093945
  Рагойша В. Портрет епохи, або митці, які єднали і єднають українську та білоруську культури // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 21-49. – ISSN 1682-2366
1093946
  Рагойша В. Портрет епохи, або митці, які єднали і єднають українську та білоруську культури // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (204). – С. 31-61. – ISSN 1682-2366
1093947
  Цветкова М. Портрет жены художника в юности. Поэзия Тары Берджин // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – C. 234-252. – ISSN 0042-8795
1093948
  Жаборюк А. Портрет живописний і портрет літературний // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – с. 49-57
1093949
  Братан М.І. Портрет з дороги : поезії / М.І. Братан. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 133 с.
1093950
  Слабошпицький М. Портрет з інтермеццо // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 79-113. – ISSN 0130-1608
1093951
  Моруга В.В. Портрет землі : поезії / В.В. Моруга. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 95 с.
1093952
  Григорук М. Портрет зі столітньої віддалі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 22). – С. 4


  Про роман Михайла Слабощпицького "Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші" (2012)
1093953
  Маканин В.С. Портрет и вокруг. / В.С. Маканин. – М, 1978. – 279с.
1093954
  Маканин В.С. Портрет и вокруг; Один и одна / В.С. Маканин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 416с.
1093955
  Яковлев Е.В. Портрет и время / Е.В. Яковлев. – 3-е изд. – М, 1987. – 350с.
1093956
  Зарьяб А.Р. Портрет и другие рассказы / А.Р. Зарьяб. – Москва, 1983. – 176 с.
1093957
  Кроткий Э.Я. Портрет и зеркало / Э.Я. Кроткий. – Москва, 1956. – 64с.
1093958
  Крамской И.Н. Портрет императрицы Марии Федоровны // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – 2 с. обл. – ISSN 0869-8171
1093959
  Воронова М.Ю. Портрет і біографія. Гранична сутність жанрів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 39-43


  Стаття присвячена дослідженню портрета і біографії, двох споріднених жанрів, природа яких є маловивченою.Порівняльний аналіз портрета і біографії дозволяє виявити межі подібного і відмінного в цих жанрах, а також окреслити індивідуальні особливості ...
1093960
  Кучер Н. Портрет Івана Драча пензля Алли Горської: історія створення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 19-31 серпня (№ 33-34)
1093961
  Чемерис В. Портрет Івана Сірка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 278, березень : березень. – С. 15
1093962
  Карпінчук Г. Портрет Івана Франка пензля Івана Труша початку XX століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 54-58. – ISSN 0236-1477
1093963
  Чорногуз О.Ф. Портрет ідеала : оповідання / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Молодь, 1964. – 205 с.
1093964
  Завальнюк О.М. Портрет історика-професіонала // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 9-18. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1
1093965
  Фалько Я. Портрет історика в інтер"єрі часу та довгої "битви за київську спадщин" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 101). – С. 12-13


  З 1 травня виповнюється 100 років від дня народження видатного вченого-медієвіста Леоніда Єфремовича Махновця.
1093966
  Копилов С.А. Портрет історика на тлі суспільних трансформацій (до 75-річчя Івана Каменца) / С.А. Копилов, І.І. Боровець // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 219-249
1093967
  Сидоренко Н. Портрет кафедри // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 8-10


  Портрет кафедри історії журналістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1093968
  Карпов В.В. Портрет лейтенанта. Повести и рассказы. / В.В. Карпов. – Ташкент, 1972. – 288с.
1093969
  Приеде Г.Р. Портрет лива в Старой Риге : пьесы / Г.Р. Приеде; пер. с латыш. – Москва : Искусство, 1978. – 535 с.
1093970
  Акройд П. Портрет Лондона в красках снеди и базарного гвалта // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 7/8. – С. 68-83. – ISSN 1812-867Х


  Торгівля в Лондоні (ринки)
1093971
  Бохун Н.В. Портрет людини у Педро Зарралукі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 18-22. – ISBN 966-581-498-2


  Творчість іспанського письменника Педро Зарралукі
1093972
  Куценко Ольга Портрет Майстра крізь призму особистої долі і долі соціології НДР. Пам"яті професора Гельмута Штайнера // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.32-40. – ISSN 1563-3713
1093973
  Гроссман Л. Портрет Манон Леско. Два этюда о Тургеневе / Л. Гроссман. – Одесса, 1919. – 67с.
1093974
  Малакович И.Ф. Портрет матери / И.Ф. Малакович. – М., 1981. – 192с.
1093975
  Малакович И.Ф. Портрет матери : повесть / Ирина Малакович ;. – Минск : Молодая гвардия, 1985. – 192 с.
1093976
  Зубенко И.А. Портрет матери / И.А. Зубенко. – Москва : Советская Россия, 1985. – 304 с.
1093977
  Малакович И. Портрет матери / И. Малакович. – М., 1986. – 208с.
1093978
  Воробьева Е.В. Портрет менеджера новой генерации в условиях развития современного общества / Е.В. Воробьева // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 49-55. – ISBN 966-593-181-4
1093979
  Дольд-Михайлик Портрет метери / Дольд-Михайлик. – М, 1956. – 212с.
1093980
  Дольд-Михайлик Портрет метері / Дольд-Михайлик. – Київ, 1954. – 308 с.
1093981
  Лейкин А.Л. Портрет механика Кулибина / А.Л. Лейкин. – М., 1986. – 188с.
1093982
  Мюллер Ю.Э. Портрет мигранта в русскоязычном сегменте Интернета // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 41-46. – ISSN 2307-4558
1093983
  Джойс Д. Портрет митця замолоду : Роман / Джеймс Джойс; Пер. з англ. Мар"яни Прокопович. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2005. – 272с. – ISBN 966-8849-16-7
1093984
   Портрет молекулы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 136-137 : фото
1093985
  Суржик Л. Портрет Мони Лізи в стилі бактеріум арт. Українські вчені у співпраці з німецькими колегами створили ліки, які можна "вмикати" і "вимикати" дією світла // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 25 квітня-16 травня (№ 15). – С. 13


  Розмова з професором КНУ імені Тараса Шевченка І. Комаровим про лабораторію пептидного синтезу, яку створено в Інституті високих технологій університету спільно з НВП "Укроргсинтез". Науковці університету працюють над створенням фоточутливих ...
1093986
  Борисов И. Портрет на фоне : стихотворения / Игорь Борисов. – Киев : Факт, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-359-274-9
1093987
  Мадалиев С. Портрет на фоне дерева / С. Мадалиев. – М, 1982. – 95с.
1093988
  Андрианов В.И. Портрет на фоне эпохи / В.И. Андрианов. – Москва, 1990. – 490с.
1093989
  Льянов Б.У. Портрет неизвестного / Б.У. Льянов, Н.Ш. Шабаньянц. – Грозный, 1977. – 154с.
1093990
  Меркель М.М. Портрет неизвестного : на съемках фильма [С.А. Герасимова] "Лев Толстой" / М.М. Меркель. – Москва : Искусство, 1989. – 322 с. – ISBN 5-210-00377-9
1093991
  Кассиль Л.А. Портрет огнем / Л.А. Кассиль. – Москва, 1965. – 48с.
1093992
  Хайло А.С. Портрет оповідача у творах Ганни Барвінок // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 293-300
1093993
  Брезан Юрий Портрет отца / Брезан Юрий. – Москва, 1985. – 204 с.
1093994
  Гришаев А. Портрет отца // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 107-110. – ISSN 0130-7673
1093995
  Атманова Ю.Г. Портрет падишаха Джахангира из собрания Музея Востока: к вопросу атрибуции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 131-142. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена анализу и атрибуции могольского портрета из собрания Государственного музея Востока (Москва). На примере изучения конкретного памятника выстраивается рабочая концепция научной атрибуции могольского портрета с всесторонним привлечением ...
1093996
  Васильев С.А. Портрет партизана / С.А. Васильев. – Москва, 1944. – 145с.
1093997
  Васильев С.А. Портрет партизана / С.А. Васильев. – Москва, 1956. – 146с.
1093998
  Трейстер М.Ю. Портрет Парфянского царя из Сарматского погребения в Приазовье // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.195-206. – ISSN 0321-0391


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1093999
  Горшенева Е.С. Портрет персонажа в системе целостного художественного текста (на матер. американ. реалистич. прозы) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Горшенева Е. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1094000
  Горшенева Елена Степановна Портрет персонажа в системе целостного художественного текста (на материалах американской реалистической прозы) : Дис... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Горшенева Елена Степановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 207л. – Бібліогр.:л.206-207
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,